HP | Sprout Pro G2 (ENERGY STAR) | HP Sprout Pro G2 Användarhandbok

HP Sprout Pro G2 Användarhandbok
Användarhandbok
© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth är ett varumärke som tillhör
varumärkesinnehavaren och som används av
HP Inc. på licens. Windows är antingen ett
registrerat varumärken eller ett varumärke
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/
eller andra länder. SD, SDHC och SDXC är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör SD-3C i USA och/eller i andra länder.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående meddelande.
De enda garantier som gäller för HP-produkter
och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Ingenting i detta dokument skall anses utgöra
en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska eller redaktionella fel i detta
dokument.
Första utgåvan: oktober 2016
Dokumentartikelnummer: 900605-101
Produktmeddelande
Villkor för programvaran
I den här handboken beskrivs funktioner som
är gemensamma för de flesta produkter. Vissa
funktioner kanske inte är tillgängliga på din
dator.
Genom att installera, kopiera, hämta eller på
annat sätt använda något av de förinstallerade
programmen på den här datorn samtycker du
till villkoren i HPs licensavtal för slutanvändare
(EULA). Om du inte godtar dessa licensvillkor
ska du returnera den oanvända produkten i sin
helhet (både maskinvara och programvara)
inom 14 dagar för återbetalning enligt
säljarens återbetalningsregler.
Alla funktioner är inte tillgängliga i samtliga
utgåvor eller versioner av Windows. System
kan behöva uppgraderas och/eller det kan
krävas separat inköpt maskinvara, drivrutiner,
programvara och/eller BIOS-uppdateringar för
att du ska kunna dra nytta av Windows alla
funktioner. Windows 10 uppdateras
automatiskt – denna funktion är alltid
aktiverad. Eventuella kostnader för
Internetanslutning kan tillkomma och
ytterligare krav kan i framtiden gälla för
uppdatering. Se http://www.microsoft.com för
ytterligare information.
Du kan hämta den senaste
användarhandboken genom att gå till
http://www.hp.com/support och välja ditt land.
Välj Hitta din produkt och följ sedan
instruktionerna på skärmen.
Projektorn och skrivbordslampan är avsedda
att användas för bildprojektion och
bildtagning. De är inte avsedda att användas
för andra tillämpningar.
Säkerhetsinformation
LED i projektor – riskgruppsklassifiering:
Riskgrupp 1
Om du vill ha mer information eller vill begära
full återbetalning av priset för datorn ska du
vända dig till säljaren.
Innehåll
1 Bekanta dig med Sprout ................................................................................................................................. 1
Hitta information om maskin- och programvara .................................................................................................. 1
Hitta maskinvara ................................................................................................................................. 1
Hitta programvara ............................................................................................................................... 1
Framsidan .............................................................................................................................................................. 1
Sprout Illuminator .................................................................................................................................................. 3
Baksidan ................................................................................................................................................................. 4
Ansluta HP Touch Mat ............................................................................................................................................ 6
Etiketter ................................................................................................................................................................. 7
Identifiera etiketterna ......................................................................................................................... 7
2 Nätverksanslutningar .................................................................................................................................... 8
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk ................................................................................................................. 8
Använda kontrollerna för trådlöst ...................................................................................................... 8
Knapp för trådlöst ............................................................................................................. 8
Operativsystemskontroller ............................................................................................... 8
Ansluta datorn till ett WLAN ................................................................................................................ 9
Använda HP Mobilt bredband (endast vissa produkter) ..................................................................... 9
Använda HP Mobile Connect Pro (endast vissa produkter) .............................................................. 10
Använda GPS (endast vissa produkter) ............................................................................................. 10
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa produkter) ...................................................... 10
Ansluta Bluetooth-enheter ............................................................................................. 10
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk .......................................................................................................... 11
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) (endast vissa produkter) .......................................................... 11
3 Strömhantering ........................................................................................................................................... 12
Information om batteri som kan bytas av användaren ...................................................................................... 12
Använda energibesparande lägen ....................................................................................................................... 12
Initiera och avsluta strömsparläget .................................................................................................. 12
Aktivera och avsluta användarinitierat viloläge (endast vissa produkter) ...................................... 12
Använda energimätaren och energiinställningarna ......................................................................... 13
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering ..................................................................................... 13
Stänga av Sprout ................................................................................................................................................. 14
4 Underhålla Sprout ....................................................................................................................................... 15
Förbättra prestanda ............................................................................................................................................ 15
iii
Använda Diskdefragmenteraren ....................................................................................................... 15
Använda Diskrensning ....................................................................................................................... 15
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter) ...................................................................... 15
Identifiera HP 3D DriveGuards status ............................................................................. 16
Uppdatera program och drivrutiner .................................................................................................................... 16
Rengöra Sprout .................................................................................................................................................... 16
Rengöringsprocedurer ...................................................................................................................... 16
Rengöra bildskärmen ...................................................................................................... 17
Rengöra sidorna eller höljet ........................................................................................... 17
Rengöra pekmattan ........................................................................................................ 17
Rengöra tangentbordet och musen ............................................................................... 17
5 Säkerhet ..................................................................................................................................................... 18
Skydda datorn ...................................................................................................................................................... 18
Använda lösenord ................................................................................................................................................ 18
Ställa in lösenord i Windows ............................................................................................................. 19
Ställa in lösenord i Computer Setup ................................................................................................. 19
Hantera ett BIOS-administratörslösenord ....................................................................................... 20
Ange ett BIOS-administratörslösenord .......................................................................... 22
Använda DriveLock-säkerhetsalternativ .......................................................................................... 22
Välja automatiskt DriveLock (endast vissa produkter) .................................................. 22
Aktivera automatiskt DriveLock ................................................................... 22
Inaktivera automatiskt DriveLock ................................................................ 23
Ange ett lösenord för automatiskt DriveLock ............................................. 24
Välja manuellt DriveLock ................................................................................................ 24
Ställa in ett huvudlösenord för DriveLock ................................................... 25
Aktivera DriveLock och ställ in ett användarlösenord för DriveLock ............................ 25
Inaktivera DriveLock ....................................................................................................... 26
Ange ett DriveLock-lösenord .......................................................................................... 26
Ändra ett DriveLock-lösenord ........................................................................................ 27
Använda Windows Hello (endast vissa produkter) .............................................................................................. 27
Använda antivirusprogramvara ........................................................................................................................... 27
Använda brandväggsprogramvara ...................................................................................................................... 28
Installera programvaruuppdateringar ................................................................................................................ 28
Använda HP Client Security (endast vissa produkter) ......................................................................................... 28
Använda HP Touchpoint Manager (endast vissa produkter) ............................................................................... 28
Använda en säkerhetskabel som tillval (endast vissa produkter) ...................................................................... 29
Använda en fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter) ............................................................................... 29
Hitta fingeravtrycksläsaren .............................................................................................................. 29
iv
6 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start ............................................................................................... 30
Använda Computer Setup .................................................................................................................................... 30
Starta Computer Setup ..................................................................................................................... 30
Navigera och välja i Computer Setup ................................................................................................ 30
Återställa fabriksinställningarna i Computer Setup ......................................................................... 31
Uppdatera BIOS ................................................................................................................................. 31
Ta reda på BIOS-versionen .............................................................................................. 31
Ladda ned en BIOS-uppdatering ..................................................................................... 32
Ändra startordningen med hjälp av f9-prompten ............................................................................ 32
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter) ............................................................................................... 33
Använda HP Sure Start (endast vissa produkter) ................................................................................................ 33
7 Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) .................................................................................................. 34
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet ............................................................................ 34
8 Säkerhetskopiera och återställa ................................................................................................................... 36
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior .............................................................................................. 36
Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) ............................................................... 36
Använda verktygen i Windows ............................................................................................................................ 37
Återställning ........................................................................................................................................................ 38
Återställa med HP Recovery Manager .............................................................................................. 38
Vad du behöver veta innan du sätter igång .................................................................... 38
Använda HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) .................................... 39
Använda HP-återställningsmedier för att återställa systemet ..................................... 39
Ändra datorns startordning ............................................................................................ 40
Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) ...................................... 41
9 Felsökning .................................................................................................................................................. 42
Problem med trådlös anslutning ......................................................................................................................... 42
Det går inte att ansluta till ett WLAN ................................................................................................ 42
Det går inte att ansluta till ett önskat nätverk ................................................................................. 42
De aktuella säkerhetskoderna för nätverket är inte tillgängliga ..................................................... 43
Det går inte att ansluta till den trådlösa routern ............................................................................. 43
Ikonen för nätverksstatus visas inte ................................................................................................ 43
Strömproblem ...................................................................................................................................................... 44
Det går inte att slå på eller starta Sprout ......................................................................................... 44
Hårddiskfel ........................................................................................................................................ 44
Sprout svarar inte .............................................................................................................................. 44
Sprout stängs oväntat av .................................................................................................................. 45
Problem med bildskärmen .................................................................................................................................. 45
v
Bildskärmen är tom ........................................................................................................................... 45
Bilderna på skärmen är för stora eller för små, eller så är bilderna suddiga ................................... 45
Problem med tangentbordet och musen ............................................................................................................ 45
Problem med pekmattan ..................................................................................................................................... 46
Projektionen stannar kvar när pekmattan tas bort .......................................................................... 46
Projektionen återkommer inte när pekmattan ansluts igen .............................................................................. 47
Pekmattan registrerar inga tryckningar ............................................................................................................. 47
Problem med ljudet ............................................................................................................................................. 48
Inget ljud hörs genom externa högtalare (köps separat) ................................................................ 48
Problem med programvaran ............................................................................................................................... 48
10 Specifikationer .......................................................................................................................................... 49
Ineffekt ................................................................................................................................................................. 49
Specifikationer för drift ....................................................................................................................................... 49
11 Elektrostatisk urladdning .......................................................................................................................... 50
12 Fler HP-resurser ........................................................................................................................................ 51
13 Hjälpmedel ................................................................................................................................................ 53
Hjälpmedel som stöds ......................................................................................................................................... 53
Kontakta support ................................................................................................................................................. 53
Bilaga A Säkerhetsinformation om skanning .................................................................................................... 54
Index ............................................................................................................................................................. 55
vi
1
Bekanta dig med Sprout
Sprout Immersive Computer är ett kraftfullt verktyg avsett att förbättra ditt arbete och din underhållning. Läs
det här kapitlet så får du information om hur du bäst använder Sprout efter installationen och var du hittar
fler HP-resurser.
Hitta information om maskin- och programvara
Hitta maskinvara
Så här tar du reda på vilken maskinvara som finns installerad på Sprout:
▲
Skriv enhetshanterare i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Enhetshanteraren.
En lista över alla enheter som finns installerade på Sprout visas.
Hitta programvara
Så här tar du reda på vilken programvara som är installerad på Sprout:
▲
Välj Start-knappen och välj sedan Alla appar.
Framsidan
Hitta information om maskin- och programvara
1
Komponent
Beskrivning
(1)
Högtalare (2)
Producerar ljud.
(2)
WLAN-antenner (2)*
Sänder och tar emot trådlösa signaler.
(3)
Inbyggda mikrofoner (2)
Spelar in ljud och filtrerar automatiskt bort det omgivande bruset.
(4)
Webbkameralampa
Tänd: Webbkameran är på.
(5)
Webbkamera
Spelar in video och tar stillbilder.
Så här använder du webbkameran:
(6)
Strömlampa
▲
Skriv kamera i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kamera.
●
Tänd: Datorn är på.
●
Blinkande: Datorn är i strömsparläge. Strömmen till skärmen och andra
inaktiva komponenter stängs av.
●
Släckt: Datorn är avstängd eller i viloläge. Viloläge är ett energisparläge som
använder minsta möjliga ström.
(7)
Knapp/lampa för
tangentbordet
Projicerar tangentbordet på pekmattan.
(8)
Hemknapp/-lampa
Visar Sprout-verktygen.
(9)
Knapp/lampa för projektor/
pekmatta
●
Tryck på knappen om du vill stänga av pekfunktionen på mattan.
●
Tryck på och håll ned knappen om du vill stänga av projektorn.
●
När projektorn är avstängd slår du på både projektorn och pekmattan genom
att trycka på knappen.
(10)
HP Touch Mat (pekmattan)
En beröringskänslig matta där du kan projicera Sprout-verktygen för att skapa en
horisontell pekskärm.
*Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är
fritt från hinder. Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i Reglerings-, säkerhets- och
miljöföreskrifter.
Så här kommer du åt detta dokument:
▲
2
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
Kapitel 1 Bekanta dig med Sprout
Sprout Illuminator
VIKTIGT:
Undvik att titta rakt in i lamporna på Sprout Illuminator för att förhindra att din syn skadas.
Komponent
Beskrivning
(1)
Skrivbordslampans peksensor
Tryck på sensorn för tända, tona ned eller släcka
skrivbordslampan.
(2)
Lampa för kamera med hög upplösning
Tänd: Kameran med hög upplösning är på.
(3)
Skrivbordslampa
Lyser upp pekmattan.
(4)
Projektorspegel
Projicerar Sprout-verktygen på pekmattan.
(5)
Djupkamera
Tar tredimensionella bilder.
(6)
Djupkameralampa
Tänd: Djupkameran är påslagen.
(7)
Kamera med hög upplösning
Tar bilder med hög upplösning från pekmattan.
Sprout Illuminator
3
Baksidan
Komponent
Beskrivning
(1)
USB 2.0-portar (4)
Ansluter extra USB 2.0-enheter.
(2)
HDMI-utgångsport
Projicerar datorns bildskärm på en extern bildskärm.
OBS! HDMI-utgångsporten kan inte användas som ingång från
en TV, en spelkonsol eller en set-top-box.
(3)
Plats för säkerhetskabeln
Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.
OBS! Säkerhetskabeln kanske inte skyddar datorn mot
felaktig hantering eller stöld.
4
(4)
RJ-45-uttag (nätverk)
Ansluter en nätverkskabel.
(5)
Strömuttag
Ansluter en strömkabel.
(6)
Strömlampa
Tänd: Strömkabeln är ansluten.
(7)
Ljudutgång (hörlurar)
Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset eller
en TV-ljudkabel (tillval). Ansluter även en headsetmikrofon
(tillval). Detta uttag har inte stöd för enheter med enbart
mikrofon.
Kapitel 1 Bekanta dig med Sprout
Komponent
Beskrivning
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att justera
volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller
ett headset. Mer information om säkerhet finns i Reglerings-,
säkerhets- och miljöföreskrifter.
Så här öppnar du handboken:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan
Användarhandböcker.
OBS! När en enhet ansluts till uttaget inaktiveras datorns
högtalare.
(8)
Hårddisklampa
●
Blinkar vitt: Hårddisken används.
●
Gul: HP 3D DriveGuard har parkerat hårddisken temporärt.
OBS! Mer information om HP 3D Driveguard finns i
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter)
på sidan 15.
(9)
Minneskortläsare
Läser extra minneskort (SD, SDHC och SDXC) som används för
att lagra, hantera, dela eller få åtkomst till information.
Så här sätter du i ett kort:
1.
Håll kortet med etikettsidan uppåt och kontakterna vända
mot datorn.
2.
För in kortet i minneskortläsaren och tryck in det tills det
sitter på plats.
Du tar ut ett kort genom att dra ut det ur minneskortläsaren.
(10)
Ljudutgång (hörlurar)/ljudingång (mikrofon)
Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset eller
en TV-ljudkabel (tillval).
VARNING: Minska risken för hörselskador genom att justera
volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller
ett headset. Ytterligare säkerhetsinformation finns i Reglerings-,
säkerhets- och miljöföreskrifter.
Så här öppnar du handboken:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan
appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Specifikationer och välj sedan
Användarhandböcker.
OBS! När en enhet ansluts till hörlursjacket inaktiveras
datorns högtalare.
(11)
Strömknapp
●
Slå på datorn genom att trycka på knappen.
●
När datorn är påslagen aktiverar du strömsparläget
genom att snabbt trycka på knappen.
Baksidan
5
Komponent
Beskrivning
●
När datorn är i strömsparläge avslutar du detta genom att
snabbt trycka på knappen.
●
När datorn är i viloläge avslutar du detta genom att snabbt
trycka på knappen.
VIKTIGT: Om du håller ned strömknappen förlorar du all
information som inte har sparats.
Om datorn har slutat reagera och det inte går att använda
avstängningsprocedurerna kan du stänga av datorn genom att
hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder.
Mer information om energiinställningar finns i Energialternativ.
1.
Skriv energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet
och välj Energialternativ.
– eller –
2.
Högerklicka på ikonen Energimätare
Energialternativ.
Ansluta HP Touch Mat
Installera Sprout på en plan, vågrät yta.
6
Kapitel 1 Bekanta dig med Sprout
och välj sedan
VIKTIGT:
Förhindra skador på pekmattan:
●
Skär eller stick inte hål på pekmattan.
●
Böj eller vik inte pekmattan.
●
Placera inga magnetiska föremål på pekmattan.
●
Använd inte metallföremål på eller under pekmattan.
●
När du använder en penna på pekmattan ska du inte placera handen eller handflatan på pekmattan
eftersom handen eller handflatan kan behandlas som kontaktpunkter.
Anslut pekmattan genom att placera den på en plan och vågrät yta framför bildskärmen och sedan skjuta den
mot bildskärmen. Magneter ansluter pekmattan till bildskärmen automatiskt.
OBS!
Om du tar bort pekmattan stängs projektorn av.
Skydda pekmattan mot smuts och oavsiktliga skador när den inte används genom att använda HP Touch Matskyddet (ett tillval som köps separat).
Etiketter
Identifiera etiketterna
Etiketterna på datorn ger information som du kan behöva när du felsöker problem i systemet. Etiketterna
sitter på datorns undersida.
●
Serviceetikett – Innehåller viktig information för att identifiera din dator. När du kontaktar support bli du
förmodligen ombedd att uppge serienumret och eventuellt också produkt- eller modellnumret. Leta upp
de här numren innan du kontaktar supporten.
●
Etikett med föreskrifter – visar information om föreskrifter om datorn.
●
Certifieringsetikett(er) för trådlöst – ger information om extra trådlösa enheter och
godkännandemärkningar för de länder eller regioner där enheterna har godkänts för användning.
Etiketter
7
2
Nätverksanslutningar
Du kan ta med dig datorn överallt. Men du kan även utforska världen hemifrån och visa information på
miljontals webbplatser med hjälp av datorn och en trådbunden eller trådlös nätverksanslutning. I det här
kapitlet beskrivs hur du ansluter datorn till Internet.
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
Datorn kan vara utrustad med en eller flera av följande trådlösa enheter:
●
WLAN-enhet – Ansluter datorn till trådlösa lokala nätverk (vanligen kallade Wi-Fi-nätverk, trådlösa LAN
eller WLAN) på företag, i hemmet och på allmänna platser som flygplatser, restauranger, kaféer, hotell
och universitet. I ett WLAN kommunicerar datorns mobila trådlösa enhet med en trådlös router eller en
trådlös åtkomstpunkt.
●
HP-modul för mobilt bredband (endast vissa produkter) – En WWAN-enhet (trådlöst WAN) som ger
trådlös anslutning i ett mycket större område. Mobilnätverksoperatörer installerar basstationer
(liknande mobiltelefonmaster) i stora geografiska områden, vilket ger effektiv täckning i hela delstater,
regioner eller till och med länder.
●
Bluetooth®-enhet – Skapar ett personligt nätverk (PAN) för att ansluta till andra Bluetooth-enheter som
datorer, telefoner, skrivare, headset, högtalare och kameror. I ett PAN kommunicerar varje enhet direkt
med andra enheter. Enheterna måste vara relativt nära varandra – i normalfallet inom 10 meter.
Använda kontrollerna för trådlöst
Du kan kontrollera de trådlösa enheterna i datorn med en eller flera av dessa metoder:
●
Knappen för trådlöst (även kallad tangenten för flygplansläge) (i det här kapitlet kallas den knappen för
trådlöst)
●
Operativsystemskontroller
Knapp för trådlöst
Datorn kan ha en knapp för trådlöst, en eller flera trådlösa enheter och en eller två lampor för trådlöst. Alla
trådlösa enheter på din dator är fabriksaktiverade som standard.
Den trådlösa lampan visar den övergripande driftstatusen för dina trådlösa enheter, inte statusen för
enskilda enheter.
Operativsystemskontroller
I Nätverks- och delningscentret kan du skapa en anslutning eller ett nätverk, ansluta datorn till ett nätverk
och diagnostisera och reparera nätverksproblem.
Så här använder du kontrollerna i operativsystemet:
8
1.
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Nätverk och Internet och välj Nätverks- och delningscenter.
Kapitel 2 Nätverksanslutningar
Ansluta datorn till ett WLAN
OBS! Om du vill ha åtkomst till Internet i ditt hem måste du öppna ett konto hos en Internetleverantör.
Kontakta en lokal Internetleverantör och köp en Internettjänst och ett modem. Internetleverantören hjälper
dig att installera modemet och nätverkskabeln för att ansluta din trådlösa router till modemet, och testar att
Internettjänsten fungerar.
Anslut till WLAN genom att följa dessa steg:
1.
Kontrollera att den trådlösa enheten är påslagen.
2.
Välj nätverksstatusikonen i aktivitetsfältet och anslut sedan till ett av de tillgängliga nätverken.
Om ditt WLAN är ett säkerhetsförberett WLAN uppmanas du att ange en säkerhetsnyckel. Ange koden
och välj sedan Nästa så att anslutningen upprättas.
OBS! Om det inte finns några WLAN på listan kanske du befinner dig för långt ifrån en trådlös router
eller åtkomstpunkt.
OBS! Om du inte ser det WLAN du vill ansluta till högerklickar du på nätverksstatusikonen i
aktivitetsfältet och väljer sedan Öppna Nätverks- och delningscenter. Välj Skapa en ny anslutning
eller ett nytt nätverk. En lista med alternativ visas där du kan leta efter och ansluta datorn till ett
nätverk manuellt, eller skapa en ny nätverksanslutning.
3.
Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra anslutningen.
När anslutningen är upprättad väljer du ikonen för nätverksstatus i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet för att verifiera anslutningens namn och status.
OBS! Räckvidden (dvs. hur långt dina trådlösa signaler når) beror på WLAN-implementeringen,
routertillverkaren och störningar från andra elektroniska enheter eller strukturella hinder som väggar och
golv.
Använda HP Mobilt bredband (endast vissa produkter)
Din dator med HP Mobilt bredband har ett inbyggt stöd för mobilt bredband. När du använder din nya dator
med en mobiloperatörs nätverk får du friheten att ansluta till Internet, skicka e-post eller ansluta till ditt
företagsnätverk utan att vara beroende av WiFi-punkter.
OBS! Om HP Mobile Connect medföljer din dator gäller följande avsnitt inte dig. Se Använda HP Mobile
Connect Pro (endast vissa produkter) på sidan 10.
Du måste eventuellt ange IMEI- och/eller MEID-numret för HP-modulen för mobilt bredband för att kunna
aktivera en mobil bredbandstjänst. Serienumret finns tryckt på en etikett på undersidan inuti batterifacket
eller på baksidan av bildskärmen.
– eller –
Gör så här för att hitta numret:
1.
Välj ikonen för nätverksstatus i aktivitetsfältet.
2.
Välj Visa anslutningsinställningar.
3.
Välj ikonen för nätverksstatus under Mobilt bredband.
Med vissa mobilnätoperatörer måste du ha ett SIM-kort. Ett SIM-kort innehåller grundläggande information
om dig, t.ex. en PIN-kod, samt nätverksinformation. En del datorer har ett förinstallerat SIM-kort. Om det inte
finns något förinstallerat SIM-kort i din dator, kan det finnas bland dokumentationen till HP:s mobila
bredband som medföljer datorn, eller också kan mobilnätoperatören tillhandahålla det separat.
Ansluta datorn till ett trådlöst nätverk
9
Om du vill veta mer om HP:s mobila bredband och hur du aktiverar ovanstående tjänst hos önskad
mobilnätoperatör, kan du läsa informationen om HP:s mobila bredband som medföljer datorn.
Använda HP Mobile Connect Pro (endast vissa produkter)
HP Mobile Connect Pro är en förbetald mobil bredbandstjänst som ger en kostnadseffektiv, säker, enkel och
flexibel mobil bredbandsanslutning för din dator. För att använda HP Mobile Connect Pro måste datorn ha ett
SIM-kort och appen HP Mobile Connect. Mer information om HP Mobile Connect Pro och var den är tillgänglig
finns på http://www.hp.com/go/mobileconnect.
Använda GPS (endast vissa produkter)
Datorn kan vara utrustad med en GPS-enhet (Global Positioning System). GPS-satelliter förser GPS-utrustade
system med positioner, hastigheter och anvisningar.
Om du vill aktivera GPS-funktionen ska du se till att platsinformation är aktiverad i sekretessinställningarna i
Windows.
1.
Skriv plats i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Sekretessinställningar för platsinformation.
2.
Följ anvisningarna för användning av platsinformationen på skärmen.
Använda trådlösa Bluetooth-enheter (endast vissa produkter)
En Bluetooth-enhet möjliggör trådlös kommunikation över korta avstånd och ersätter de fysiska
kabelanslutningar som vanligtvis länkar samman elektroniska enheter:
●
Datorer (stationära, notebook-datorer)
●
Telefoner (mobila, trådlösa, smarta telefoner)
●
Bildbehandlingsenheter (skrivare, kameror)
●
Ljudenheter (headset, högtalare)
●
Mus
●
Externt tangentbord
Ansluta Bluetooth-enheter
Innan du kan använda en Bluetooth-enhet måste du etablera en Bluetooth-anslutning.
1.
Skriv bluetooth i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Bluetooth-inställningar.
2.
Aktivera Bluetooth, om det inte redan är igång.
3.
Välj enheten från listan och följ sedan anvisningarna på skärmen.
OBS! Om du måste verifiera enheten visas en kopplingskod. Följ anvisningarna på skärmen för den enhet du
lägger till för att bekräfta att koden stämmer överens med kopplingskoden. Mer information finns i den
dokumentation som medföljde enheten.
OBS! Kontrollera att Bluetooth har aktiverats på enheten om den inte visas på listan. Vissa enheter kan ha
ytterligare krav; mer information finns i den dokumentation som medföljde enheten.
10
Kapitel 2 Nätverksanslutningar
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk
Vissa produkter har kapacitet för trådbundna anslutningar: lokalt nätverk (LAN) och modemanslutning. En
LAN-anslutning används med en nätverkskabel och är mycket snabbare än ett modem som används med en
telefonkabel. Båda kablarna säljs separat.
VARNING: Minska risken för elektriska stötar, brand eller skada på utrustningen genom att inte ansluta en
modemkabel eller telefonsladd i ett RJ-45 (nätverk)-uttag.
Ansluta till ett lokalt nätverk (LAN) (endast vissa produkter)
Använd en LAN-anslutning om du vill ansluta datorn direkt till en router i hemmet (istället för trådlöst) eller
om du vill ansluta datorn till ett befintligt nätverk på ditt kontor.
För att kunna ansluta datorn till ett lokalt nätverk behöver du en 8-stifts RJ-45-nätverkskabel eller en
dockningsenhet eller expansionsport (tillval) om det inte finns någon RJ-45-port på datorn.
Så här ansluter du nätverkskabeln:
1.
Anslut nätverkskabeln till datorns nätverksuttag (1).
2.
Anslut den andra änden av nätverkskabeln till ett nätverksuttag i väggen (2) eller en router.
OBS! Om nätverkskabeln har ett störningsskydd (3) avsett att förhindra störningar från TV- och
radiomottagning, ska änden med störningsskyddet vara vänd mot datorn.
Ansluta datorn till ett trådbundet nätverk
11
3
Strömhantering
Information om batteri som kan bytas av användaren
VARNING: Explosionsrisk föreligger om batteriet byts ut mot fel batterityp. Batterier ska kasseras i enlighet
med givna instruktioner.
VARNING: Eftersom det föreligger risk för brand eller brännskador får du inte ta isär, krossa eller punktera
ett batteri. Du får inte heller kortsluta batteriets kontakter eller slänga batteriet i eld eller vatten.
VARNING:
Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
VARNING: Minska risken för säkerhetsproblem genom att bara använda det utbytbara batteri som
medföljer datorn, ett reservbatteri från HP eller ett kompatibelt batteri som köpts från HP.
Använda energibesparande lägen
Strömsparläget aktiveras på fabriken. När strömsparläget startas blinkar strömlampan och sedan släcks
skärmen. Ditt arbete sparas i minnet.
VIKTIGT: Du kan minska risken för informationsförlust och försämrad ljud- och videokvalitet samt problem
med ljud- och videofunktionerna genom att inte initiera strömsparläget när information läses till eller från en
skiva eller ett externt minneskort.
OBS! Det går inte att initiera någon typ av nätverksanslutning eller utföra datorfunktioner när datorn är
försatt i strömsparläge.
Initiera och avsluta strömsparläget
Om datorn är på kan du initiera strömsparläget genom att använda någon av följande metoder:
●
Tryck snabbt på strömknappen.
●
Välj Start-knappen, välj Av/på-ikonen och välj sedan Strömsparläge.
Avsluta strömsparläget genom att trycka snabbt på strömknappen.
När strömsparläget avslutas tänds strömlamporna och därefter återgår datorn till den skärm som visades
när strömsparläget aktiverades.
OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras måste du ange ditt
Windows-lösenord innan datorn visar skärmbilden igen.
Aktivera och avsluta användarinitierat viloläge (endast vissa produkter)
Du kan aktivera användarinitierat viloläge och ändra andra energiinställningar och tidsgränser med
Energialternativ:
1.
Skriv energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
– eller –
12
Kapitel 3 Strömhantering
Högerklicka på ikonen Energimätare
och välj sedan Energialternativ.
2.
I den vänstra rutan väljer du Ange hur strömbrytarna ska fungera.
3.
Välj Ändra inställningar som för tillfället inte är tillgängliga och välj sedan Viloläge i området När jag
trycker på strömbrytaren eller När jag trycker på strömsparknappen.
– eller –
Under Avstängningsinställningar markerar du rutan Viloläge om du vill visa alternativet Viloläge på
Energi-menyn.
4.
Välj Spara ändringar.
Avsluta viloläget genom att snabbt trycka på strömknappen. Strömlampan tänds och därefter visas skärmen
med de program som var öppna när viloläget aktiverades.
OBS! Om du har angivit att ett lösenord måste anges för att datorn ska återaktiveras, måste du ange ditt
Windows-lösenord innan skärmen visas med ditt öppna program.
Använda energimätaren och energiinställningarna
Energimätaren finns på Windows-skrivbordet. Med energimätaren kommer du snabbt åt
energiinställningarna och kan se den återstående batteriladdningen.
●
Om du vill visa den återstående batteriladdningen i procent och det aktuella energischemat placerar du
muspekaren över energimätarikonen
●
.
Om du vill använda Energialternativ klickar du på energimätarikonen
och väljer ett alternativ i
listan. Du kan också skriva energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och sedan välja
Energialternativ.
Olika energimätarikoner visas när datorn drivs med batteri respektive nätström. Ett meddelande visas vid
ikonen om batteriet når en låg eller kritiskt låg laddningsnivå.
Ställa in lösenordsskydd för återaktivering
När du har ställt in ett lösenord för datorn kan du ställa in att datorn ska fråga efter ett lösenord när
strömsparläget eller viloläget avslutas.
Så här ställer du in ett lösenord:
1.
Skriv energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
– eller –
Högerklicka på ikonen Energimätare
och välj sedan Energialternativ.
2.
Välj Start, Inställningar, Konton, Inloggningsalternativ, Lösenord och Lägg till, och följ sedan
instruktionerna på skärmen för att ställa in ett lösenord.
3.
Stäng Energialternativ.
Använda energibesparande lägen
13
Så här konfigurerar du att ett lösenord måste anges när datorns strömsparläge eller viloläge avslutas:
1.
Skriv energialternativ i sökrutan i aktivitetsfältet och välj Energialternativ.
– eller –
Högerklicka på ikonen Energimätare
och välj sedan Energialternativ.
2.
Välj Start, Inställningar, Konton och Inloggningsalternativ.
3.
Under Kräv inloggning och När ska Windows kräva att du loggar in igen om du varit ifrån datorn?
väljer du När datorn aktiveras från strömsparläge.
4.
Välj Spara ändringar.
Stänga av Sprout
VIKTIGT: Information som inte har sparats går förlorad när Sprout stängs av. Kontrollera att du har sparat
ditt arbete innan du stänger av Sprout.
När du använder kommandot Stäng av avslutas alla öppna program, även operativsystemet, och sedan
stängs Sprout av.
Stäng av Sprout under följande förhållanden:
●
När du behöver komma åt komponenter inuti Sprout
●
När du ansluter en extern maskinvaruenhet till en annan port än en USB- eller videoport
●
När Sprout inte ska användas och är bortkopplad från elnätet under längre perioder
Du kan visserligen stänga av Sprout med strömknappen, men vi rekommenderar att du använder Windowskommandot Avsluta:
OBS!
Om Sprout är i strömspar- eller viloläge måste detta avslutas innan det går att stänga av Sprout.
1.
Spara arbetet och avsluta alla öppna program.
2.
Välj Start-knappen, välj Av/på-ikonen och välj sedan Stäng av.
Om Sprout inte svarar och det inte går att använda ovanstående avstängningsmetoder, kan du försöka med
följande nödavstängningsprocedurer:
14
●
Tryck på ctrl+alt+delete. Välj Start-knappen, välj Av/på-ikonen och välj sedan Stäng av.
●
Tryck in och håll ned strömknappen i minst 5 sekunder.
●
Koppla bort Sprout från nätström.
Kapitel 3 Strömhantering
4
Underhålla Sprout
Det är mycket viktigt att du regelbundet underhåller Sprout så att den fungerar optimalt. I det här kapitlet
förklarar vi hur du använder verktyg som Diskdefragmenteraren och Diskrensning. Det innehåller även
anvisningar om hur du uppdaterar program och drivrutiner och om rengöring.
Förbättra prestanda
Du kan förbättra datorns prestanda genom att regelbundet utföra underhållsåtgärder med verktyg som
exempelvis Diskdefragmenteraren och Diskrensning.
Använda Diskdefragmenteraren
HP rekommenderar att du använder Diskdefragmenteraren för att defragmentera hårddisken minst en gång i
månaden.
OBS!
Det är inte nödvändigt att köra Diskdefragmenteraren på SSD-diskar.
Så här gör du för att använda Diskdefragmenteraren:
1.
Anslut datorn till elnätet.
2.
Skriv defragmentera i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Defragmentera och optimera dina
enheter.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Mer information hittar du i hjälpen till programmet Diskdefragmenteraren.
Använda Diskrensning
Använd Diskrensning för att söka igenom hårddisken efter filer som inte används och som du riskfritt kan ta
bort för att frigöra diskutrymme och hjälpa datorn att arbeta mer effektivt.
Så här gör du för att använda Diskrensning:
1.
Skriv disk i sökrutan aktivitetsfältet och välj sedan Frigör diskutrymme genom att ta bort filer som
inte behövs eller Avinstallera appar för att frigöra diskutrymme.
2.
Följ instruktionerna på skärmen.
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter)
HP 3D DriveGuard skyddar hårddisken genom att parkera den och stoppa dataförfrågningar när något av
följande inträffar:
●
Du tappar datorn.
●
Du flyttar datorn med nedfälld bildskärm när datorn körs med batteri.
Strax efter en sådan händelse återställer HP 3D DriveGuard hårddisken till normal drift.
OBS! Endast interna hårddiskar skyddas av HP 3D DriveGuard. En hårddisk som är installerad i en
dockningsenhet (tillval) eller är ansluten till en USB-port skyddas inte av HP 3D DriveGuard.
Förbättra prestanda
15
OBS!
Eftersom SSD-enheter saknar rörliga delar behövs inte HP 3D DriveGuard för sådana enheter.
Mer information finns i programvaruhjälpen till HP 3D DriveGuard.
Identifiera HP 3D DriveGuards status
Hårddisklampan på datorn ändrar färg för att visa att hårddisken i den primära och/eller sekundära
hårddiskplatsen (endast vissa produkter) är parkerad. Du kan avgöra om en hårddisk är skyddad eller
parkerad genom att titta på ikonen på Windows-skrivbordet i meddelandefältet längst till höger i
aktivitetsfältet.
Uppdatera program och drivrutiner
HP rekommenderar att du uppdaterar dina program och drivrutiner regelbundet. Uppdateringar kan lösa
problem och ge datorn nya funktioner och alternativ. Äldre grafikkomponenter kanske exempelvis inte
fungerar optimalt med de senaste spelprogrammen. Utan de senaste drivrutinerna kan du inte utnyttja din
utrustning maximalt.
Besök http://www.hp.com/support om du vill hämta de senaste versionerna av HPs program och drivrutiner.
Du kan dessutom registrera dig för att få automatiska meddelanden när uppdateringar blir tillgängliga.
Om du vill uppdatera dina program och drivrutiner gör du så här:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator, välj fliken Uppdateringar och välj sedan Sök efter uppdateringar och meddelanden.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Rengöra Sprout
Använd följande produkter för att rengöra Sprout ett säkert sätt:
●
Torr mikrofiberduk eller sämskskinn (antistatisk duk utan fett)
●
Antistatiska tygdukar
VIKTIGT: Använd inte starka lösningsmedel som kan skada Sprout permanent. Om du inte är säker på att en
rengöringsprodukt kan användas för Sprout utan risk, kontrollerar du produktens innehållsförteckning för att
säkerställa att den inte innehåller ingredienser som alkohol, aceton, ammoniumklorid, metylenklorid och
kolväten.
Fibermaterial som pappershanddukar kan repa Sprout. Med tiden kan smutspartiklar och rengöringsmedel
fastna i reporna.
Rengöringsprocedurer
Följ anvisningarna i det här avsnittet för att rengöra Sprout på ett säkert sätt.
16
Kapitel 4 Underhålla Sprout
VARNING: För att förhindra elektriska stötar eller skador på komponenterna ska du inte rengöra Sprout när
den är påslagen.
Stäng av Sprout.
Koppla bort nätströmmen.
Koppla bort alla strömanslutna externa enheter.
VIKTIGT: För att förhindra skador på interna komponenter får du inte spreja rengöringsmedel eller vätska
direkt på någon av Sprouts ytor. Vätskedroppar på ytan kan orsaka permanenta skador på interna
komponenter.
Rengöra bildskärmen
VIKTIGT:
Spreja eller applicera inte rengöringsmedlet direkt på skärmen, projektorn eller andra glasytor.
Torka försiktigt av sidorna och ytan på bildskärmen, projektorn och kamerorna med en mjuk, luddfri duk
fuktad med ett alkoholfritt glasrengöringsmedel.
Rengöra sidorna eller höljet
För att rengöra sidorna eller höljet använder du en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som fuktats med
något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd engångsservett.
OBS!
Torka av Sprouts hölje med en cirkelrörelse för att avlägsna smuts och skräp.
Rengöra pekmattan
VIKTIGT:
Spreja eller applicera inte rengöringsmedlet direkt på pekmattan.
●
Torka försiktigt av pekmattans yta med en mjuk, luddfri duk fuktad med ett alkoholfritt
glasrengöringsmedel.
●
Undvik att använda starka kemikalier för att förhindra skador på pekmattan.
Rengöra tangentbordet och musen
VARNING: Rengör aldrig tangentbordet med ett dammsugarmunstycke. Du kan få en elektrisk stöt och de
interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på
tangentbordsytan.
VIKTIGT: För att förhindra skador på interna komponenter får du inte låta vätska droppa ner mellan
tangenterna.
●
Rengör tangentbordet och musen med en mjuk mikrofiberduk eller ett sämskskinn som fuktats med
något av de rengöringsmedel som anges ovan. Du kan även använda en godkänd engångsservett.
●
För att förhindra att tangenterna fastnar och avlägsna damm, ludd och partiklar från tangentbordet kan
du använda en tryckluftsburk med rörmunstycke.
Rengöra Sprout
17
5
Säkerhet
Skydda datorn
De standardsäkerhetsfunktioner som finns i Windows-operativsystemet och i Windows Computer Setup
Utility (BIOS, som körs under alla operativsystem) kan skydda dina personliga inställningar och data från en
mängd olika hot.
OBS! Säkerhetslösningar är avsedda att ha ett avskräckande syfte. De kan inte alltid förhindra att en
produkt blir skadad eller stulen.
OBS! Innan du skickar in datorn på service bör du säkerhetskopiera och radera konfidentiella filer och ta
bort alla lösenordsinställningar.
OBS!
Vissa funktioner som beskrivs i det här kapitlet kanske inte är tillgängliga på din dator.
OBS! Din dator har stöd för Computrace, en säkerhetsbaserad online-tjänst för spårning och återställning
som är tillgänglig i vissa regioner. Om datorn blir stulen kan Computrace spåra den om den obehöriga
användaren försöker få åtkomst till Internet. För att kunna använda Computrace måste du köpa
programvaran och abonnera på tjänsten. Mer information om hur du beställer Computrace-programvaran
finns på http://www.hp.com.
Datorrisk
Säkerhetsfunktion
Obehörig användning av datorn
●
Programmet HP Client Security, i kombination med ett
lösenord, smartkort, kontaktlöst kort, registrerade
fingeravtryck eller andra autentiseringsuppgifter
●
BIOS-startlösenord
Obehörig åtkomst till Computer Setup (BIOS)
BIOS-administratörslösenord i Computer Setup*
Obehörig åtkomst till innehållet på en hårddisk
DriveLock-lösenord (endast vissa produkter) i Computer Setup *
Obehörig start från en extern optisk enhet (tillval, endast vissa
produkter), extern hårddisk (tillval, endast vissa produkter) eller
intern nätverksadapter.
Funktionen för startalternativ i Computer Setup*
Obehörig åtkomst till ett användarkonto i Windows
Windows användarlösenord
Obehörig åtkomst till data
Windows BitLocker
Obehörig flyttning av datorn
Plats för säkerhetskabel (används för en säkerhetskabel (tillval),
endast på vissa produkter)
*Computer Setup är ett inbyggt ROM-baserat hjälpprogram som kan användas när operativsystemet inte fungerar eller inte kan läsas
in. Du kan använda ett pekdon (styrplatta, styrspak eller USB-mus) eller tangentbordet för att navigera och göra val i Computer Setup.
OBS!
På plattor utan tangentbord kan du använda pekskärmen.
Använda lösenord
Ett lösenord är en kombination av tecken som du väljer för att skydda information i datorn. Flera typer av
lösenord kan ställas in, beroende på hur du vill kontrollera åtkomst till din information. Lösenord kan väljas i
Windows eller i Computer Setup som är förinstallerat på datorn.
18
Kapitel 5 Säkerhet
●
Lösenord för BIOS-administratör, startlösenord och DriveLock-lösenord ställs in i Computer Setup och
hanteras av datorns BIOS.
●
Lösenord för Windows ställs in enbart i operativsystemet Windows.
●
Om du glömmer både användar- och huvudlösenord för DriveLock som är inställda i Computer Setup är
hårddisken som skyddas av lösenorden permanent låst och går inte att använda mer.
Du kan använda samma lösenord för en funktion i Computer Setup som för en säkerhetsfunktion i Windows.
Följ dessa tips när du skapar och sparar lösenord:
●
Följ de villkor som anges av programmet när du skapar lösenord.
●
Använd inte samma lösenord för flera program eller webbplatser och använd inte ditt Windowslösenord för andra program eller webbplatser.
●
Använd funktionen Password Manager i HP Client Security för att lagra användarnamnen och
lösenorden för alla dina webbplatser och program. På så vis kan du läsa dem på ett säkert sätt vid ett
senare tillfälle om du inte kommer ihåg dem.
●
Förvara inte lösenord i en fil i datorn.
I följande tabeller räknar vi upp några vanliga lösenord för Windows- och BIOS-administratörer och beskriver
deras funktion.
Ställa in lösenord i Windows
Lösenord
Funktion
Administratörslösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett konto på administratörsnivå i
Windows.
OBS! När du ställer in ett administratörslösenord i Windows
ställs inte BIOS-administratörslösenordet in.
Användarlösenord*
Skyddar mot åtkomst till ett användarkonto i Windows.
*Om du vill ha information om hur du ställer in ett administratörslösenord eller användarlösenord i Windows skriver du support i
sökrutan i aktivitetsfältet och väljer sedan appen HP Support Assistant.
Ställa in lösenord i Computer Setup
Lösenord
Funktion
BIOS-administratörslösenord*
Skyddar mot åtkomst till Computer Setup.
OBS! Om funktioner har aktiverats för att förhindra att BIOSadministratörslösenordet tas bort, kanske du inte kan ta bort det
förrän dessa funktioner har inaktiverats.
Lösenord vid start
Huvudlösenord för DriveLock*
●
Måste anges varje gång du startar eller startar om datorn.
●
Om du glömmer startlösenordet går det inte att starta eller
starta om datorn.
Skyddar mot åtkomst till den interna hårddisk som skyddas av
DriveLock och skapas under DriveLock Passwords (DriveLocks
lösenord) under aktiveringsprocessen. Det här lösenordet
används också när man vill ta bort DriveLock-skyddet.
Använda lösenord
19
Lösenord
Funktion
Användarlösenord för DriveLock*
Skyddar mot åtkomst till den interna hårddisk som skyddas av
DriveLock och skapas under DriveLock Passwords (DriveLocks
lösenord) under aktiveringsprocessen.
*Gå till följande avsnitt om du vill ha mer information om vart och ett av dessa ämnen.
Hantera ett BIOS-administratörslösenord
Gör så här för att ställa in, ändra eller ta bort detta lösenord:
Ställa in ett nytt BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup.
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna
Computer Setup.
Plattor utan tangentbord:
▲
Stäng av plattan. Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på f10 för att öppna Computer Setup.
2.
Välj Security (Säkerhet), välj Create BIOS administrator password (Skapa BIOSadministratörslösenord) eller Set Up BIOS administrator Password (Ställ in BIOSadministratörslösenord) (endast vissa produkter) och tryck sedan på Retur.
3.
Skriv ett lösenord när du uppmanas att göra det.
4.
Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det.
5.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ändra ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup.
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Plattor utan tangentbord:
▲
20
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna
Computer Setup.
Stäng av plattan. Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på f10 för att öppna Computer Setup.
2.
Ange ditt nuvarande BIOS-administratörslösenord.
3.
Välj Security (Säkerhet), välj Change BIOS administrator Password (Ändra BIOSadministratörslösenord) eller Change Password (Ändra lösenord) (endast vissa produkter) och tryck
sedan på Retur.
Kapitel 5 Säkerhet
4.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
5.
Skriv det nya lösenordet när du uppmanas att göra det.
6.
Skriv det nya lösenordet igen som en bekräftelse när du uppmanas till det.
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Ta bort ett BIOS-administratörslösenord
1.
Starta Computer Setup.
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
▲
●
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna
Computer Setup.
Plattor utan tangentbord:
▲
Stäng av plattan. Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills
startmenyn visas och tryck sedan på f10 för att öppna Computer Setup.
2.
Ange ditt nuvarande BIOS-administratörslösenord.
3.
Välj Security (Säkerhet), välj Change BIOS administrator Password (Ändra BIOSadministratörslösenord) eller Change Password (Ändra lösenord) (endast vissa produkter) och tryck
sedan på Retur.
4.
Skriv det aktuella lösenordet när du uppmanas att göra det.
5.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet och tryck sedan på Retur.
6.
Låt fältet vara tomt när du ombeds ange det nya lösenordet på nytt och tryck sedan på Retur.
7.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
Använda lösenord
21
Ange ett BIOS-administratörslösenord
Skriv ett lösenord vid BIOS administrator password (BIOS-administratörslösenord) med samma tangenter
som du använde för att ställa in lösenordet och tryck på Retur. Efter två misslyckade försök att ange BIOSadministratörslösenordet måste du starta om datorn innan du kan försöka igen.
Använda DriveLock-säkerhetsalternativ
DriveLock-skyddet förhindrar obehörig åtkomst till innehållet på en hårddisk. DriveLock kan bara användas
på datorns interna hårddisk(ar). När DriveLock-skydd används för en disk måste du ange rätt lösenord för att
få åtkomst till den. Hårddisken måste sättas in i datorn eller i en avancerad portreplikator för att det ska gå
att låsa upp den.
DriveLock-säkerhetsalternativen erbjuder följande funktioner:
●
Automatiskt DriveLock – se Välja automatiskt DriveLock (endast vissa produkter) på sidan 22.
●
Ställ in huvudlösenord för DriveLock – se Välja manuellt DriveLock på sidan 24.
●
Aktivera DriveLock – se Aktivera DriveLock och ställ in ett användarlösenord för DriveLock
på sidan 25.
Välja automatiskt DriveLock (endast vissa produkter)
Ett BIOS-administratörslösenord måste vara inställt för att du ska kunna aktivera automatiskt DriveLock. När
automatiskt DriveLock är aktiverat skapas ett slumpmässigt användarlösenord för DriveLock och ett
huvudlösenord för DriveLock utifrån BIOS-administratörslösenordet. När datorn slås på låser det
slumpmässiga användarlösenordet automatiskt upp disken. Om hårddisken flyttas till en annan dator måste
du ange BIOS-administratörslösenordet för den ursprungliga datorn vid prompten för DriveLock-lösenordet
för att låsa upp hårddisken.
Aktivera automatiskt DriveLock
Så här aktiverar du automatiskt DriveLock:
1.
Starta Computer Setup.
●
●
22
Datorer eller plattor med tangentbord:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Plattor utan tangentbord:
1.
Stäng av plattan.
2.
Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills startmenyn visas
och tryck sedan på f10 för att öppna Computer Setup.
2.
Vid uppmaningen att ange BIOS-administratörslösenord anger du ditt BIOS-administratörslösenord och
trycker på Retur.
3.
Välj Security (Säkerhet), Hard Drive Utilities (Hårddiskverktyg) och DriveLock/Automatic DriveLock
(DriveLock/Automatiskt DriveLock) och tryck sedan på Retur.
Kapitel 5 Säkerhet
4.
Använd Retur-tangenten, vänsterklicka med musen eller använd pekskärmen för att markera
kryssrutan för Automatic DriveLock (Automatiskt DriveLock).
5.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Inaktivera automatiskt DriveLock
Så här inaktiverar du automatiskt DriveLock:
1.
Starta Computer Setup.
●
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Plattor utan tangentbord:
1.
Stäng av plattan.
2.
Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills startmenyn visas
och tryck sedan på f10 för att öppna Computer Setup.
2.
Vid uppmaningen att ange BIOS-administratörslösenord anger du ditt BIOS-administratörslösenord och
trycker på Retur.
3.
Välj Security (Säkerhet), Hard Drive Utilities (Hårddiskverktyg) och DriveLock/Automatic DriveLock
(DriveLock/Automatiskt DriveLock) och tryck sedan på Retur.
4.
Välj en intern hårddisk och tryck sedan på Retur.
5.
Använd Retur-tangenten, vänsterklicka med musen eller använd pekskärmen för att avmarkera
kryssrutan för Automatic DriveLock (Automatiskt DriveLock).
6.
Spara ändringarna och avsluta Computer Setup genom att välja ikonen Save (Spara). Följ sedan
instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Använda lösenord
23
Ange ett lösenord för automatiskt DriveLock
När automatiskt DriveLock är aktiverat och hårddisken fortfarande är ansluten till den ursprungliga datorn,
blir du inte uppmanad att ange ett DriveLock-lösenord för att låsa upp hårddisken. Men om enheten flyttas till
en annan dator eller om moderkortet byts ut på den ursprungliga datorn kommer du att bli uppmanad att
ange DriveLock-lösenordet.
Om detta inträffar skriver du den ursprungliga datorns BIOS-administratörslösenord vid prompten DriveLock
Password (DriveLock-lösenord) (med samma tangenter som du använde för att ställa in lösenordet) och
trycker på Retur för att låsa upp hårddisken.
Efter tre misslyckade försök att ange lösenordet måste du stänga av datorn innan du kan försöka igen.
Välja manuellt DriveLock
VIKTIGT: Du kan förhindra att en DriveLock-skyddad hårddisk blir permanent obrukbar genom att skriva
upp och förvara användarlösenordet och huvudlösenordet för DriveLock på ett säkert ställe. Förvara dem inte
i eller vid datorn. Om du glömmer båda DriveLock-lösenorden låser sig hårddisken permanent och kan inte
längre användas.
För att manuellt DriveLock-skydd ska kunna användas på en intern hårddisk måste ett huvudlösenord vara
inställt och DriveLock måste vara aktiverat i Computer Setup. Observera följande angående DriveLock-skydd:
24
●
När DriveLock-skydd används på en hårddisk kan du bara få åtkomst till den genom att ange antingen
användarlösenordet eller huvudlösenordet för DriveLock.
●
Ägaren till användarlösenordet för DriveLock bör vara den som använder den skyddade hårddisken
dagligen. Ägaren till huvudlösenordet för DriveLock kan antingen vara en systemadministratör eller en
daglig användare.
●
Användarlösenordet för DriveLock kan vara detsamma som huvudlösenordet för DriveLock.
Kapitel 5 Säkerhet
Ställa in ett huvudlösenord för DriveLock
Så här ställer du in ett huvudlösenord för DriveLock:
1.
Starta Computer Setup.
●
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Plattor utan tangentbord:
1.
Stäng av plattan.
2.
Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills startmenyn visas
och tryck sedan på f10 för att öppna Computer Setup.
2.
Välj Security (Säkerhet), gör valet för Hard Drive Utilities (Hårddiskverktyg), välj DriveLock/Automatic
DriveLock (DriveLock/Automatiskt DriveLock) och tryck sedan på Retur.
3.
Välj den hårddisk som du vill skydda och tryck sedan på Retur.
4.
Välj Set DriveLock Master Password (Ställ in huvudlösenord för DriveLock) och tryck sedan på Retur.
5.
Läs varningen noggrant.
6.
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ett huvudlösenord för DriveLock.
OBS! Du kan aktivera DriveLock och ställa in ett användarlösenord för DriveLock innan du avslutar
Computer Setup. Mer information finns i Aktivera DriveLock och ställ in ett användarlösenord för
DriveLock på sidan 25.
7.
När du vill avsluta Computer Setup väljer du Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara
ändringar och avsluta) och sedan Yes (Ja).
Aktivera DriveLock och ställ in ett användarlösenord för DriveLock
Så här aktiverar du DriveLock och ställer in ett användarlösenord för DriveLock:
1.
Starta Computer Setup.
●
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Plattor utan tangentbord:
1.
Stäng av plattan.
2.
Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills startmenyn visas
och tryck sedan på f10 för att öppna Computer Setup.
2.
Välj Security (Säkerhet), Hard Drive Utilities (Hårddiskverktyg) och DriveLock/Automatic DriveLock
(DriveLock/Automatiskt DriveLock) och tryck sedan på Retur.
3.
Välj den hårddisk som du vill skydda och tryck sedan på Retur.
4.
Välj Enable DriveLock (Aktivera DriveLock) och tryck sedan på Retur.
Använda lösenord
25
5.
Läs varningen noggrant.
6.
Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ett användarlösenord för DriveLock och aktivera
DriveLock.
7.
När du vill avsluta Computer Setup väljer du Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara
ändringar och avsluta) och sedan Yes (Ja).
Inaktivera DriveLock
1.
Starta Computer Setup.
●
●
Datorer eller plattor med tangentbord:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Plattor utan tangentbord:
1.
Stäng av plattan.
2.
Tryck på strömknappen i kombination med volymsänkningsknappen tills startmenyn visas
och tryck sedan på f10 för att öppna Computer Setup.
2.
Välj Security (Säkerhet), Hard Drive Utilities (Hårddiskverktyg) och DriveLock/Automatic DriveLock
(DriveLock/Automatiskt DriveLock) och tryck sedan på Retur.
3.
Välj den hårddisk som du vill hantera och tryck sedan på Retur.
4.
Välj Disable DriveLock (Inaktivera DriveLock) och tryck sedan på Retur.
5.
Inaktivera DriveLock genom att följa anvisningarna på skärmen.
6.
När du vill avsluta Computer Setup väljer du Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara
ändringar och avsluta) och sedan Yes (Ja).
Ange ett DriveLock-lösenord
Kontrollera att hårddisken sitter i datorn (inte i en dockningsenhet eller i en extern MultiBay).
Skriv användar- eller huvudlösenordet för DriveLock vid promten DriveLock Password (DriveLock-lösenord)
(med samma tangenter som du använde då du ställde in lösenordet) och tryck sedan på Retur.
Efter tre misslyckade försök att ange lösenordet måste du stänga av datorn innan du kan försöka igen.
26
Kapitel 5 Säkerhet
Ändra ett DriveLock-lösenord
Så här ändrar du ett DriveLock-lösenord i Computer Setup:
1.
Stäng av datorn.
2.
Tryck på strömknappen.
3.
Vid prompten DriveLock Password (DriveLock-lösenord) skriver du det nuvarande användarlösenordet
eller huvudlösenordet för DriveLock som du vill ändra. Tryck sedan på Retur och tryck sedan på f10 för
att öppna Computer Setup.
4.
Välj Security (Säkerhet), Hard Drive Utilities (Hårddiskverktyg) och DriveLock/Automatic DriveLock
(DriveLock/Automatiskt DriveLock) och tryck sedan på Retur.
5.
Välj den hårddisk som du vill hantera och tryck sedan på Retur.
6.
Välj det DriveLock-lösenord som du vill ändra och följ sedan instruktionerna på skärmen för att ange
lösenord.
OBS! Alternativet Change DriveLock Master Password (Ändra huvudlösenord för DriveLock) visas bara
om du angav huvudlösenordet vid prompten för DriveLock-lösenord i steg 3.
7.
När du vill avsluta Computer Setup väljer du Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara
ändringar och avsluta) och följer sedan instruktionerna på skärmen.
Använda Windows Hello (endast vissa produkter)
På produkter som har en fingeravtrycksläsare eller en infraröd kamera kan du använda Windows Hello för att
logga in genom att svepa med fingret eller titta i kameran.
Så här konfigurerar du Windows Hello:
1.
Välj Start-knappen, Inställningar, Konton och sedan Inloggningsalternativ.
2.
Under Windows Hello följer du anvisningarna på skärmen för att lägga till både ett lösenord och en
numerisk PIN-kod och registrerar sedan ditt fingeravtryck eller ansikts-ID.
OBS! Längden på PIN-koden är inte begränsad men den får endast innehålla siffror. Inga bokstäver
eller specialtecken är tillåtna.
Använda antivirusprogramvara
När du använder datorn för att nå e-post, ett nätverk eller Internet utsätter du den eventuellt för risken att
drabbas av datorvirus. Datorvirus kan sätta operativsystem, program eller verktyg ur spel eller orsaka att de
inte fungerar som de ska.
Antivirusprogram kan identifiera de flesta virus, förstöra dem och i de flesta fall reparera eventuella skador
som de har orsakat. Antivirusprogrammet måste uppdateras regelbundet för att skydda mot nyupptäckta
virus.
Windows Defender är förinstallerat på datorn. Vi rekommenderar att du även använder ett antivirusprogram
så att datorn är ordentligt skyddad.
Mer information om datorvirus finns i HP Support Assistant.
Använda Windows Hello (endast vissa produkter)
27
Använda brandväggsprogramvara
Syftet med brandväggar är att hindra obehöriga från att komma åt systemet eller nätverket. En brandvägg
kan vara en programvara som du installerar på datorn och/eller i nätverket, men det kan även vara en lösning
med både maskinvara och programvara.
Det finns två typer av brandväggar:
●
Värdbaserade brandväggar – Program som bara skyddar datorn där de är installerade.
●
Nätverksbaserade brandväggar – Installeras mellan DSL- eller kabelmodemet och hemnätverket och
skyddar alla datorer i nätverket.
När en brandvägg är installerad på en dator övervakas alla data som skickas från och till systemet och
jämförs med ett antal säkerhetskriterier som användaren anger. Alla data som inte uppfyller dessa kriterier
stoppas.
Din dator eller nätverksutrustning kanske redan har en installerad brandvägg. I annat fall finns det
programvarulösningar med brandväggar att köpa.
OBS! I en del fall kan brandväggen spärra åtkomst till Internetspel, störa skrivar- eller fildelning i ett
nätverk eller spärra tillåtna e-postbilagor. Du löser problemet tillfälligt genom att inaktivera brandväggen,
utföra önskad aktivitet och sedan aktivera brandväggen igen. För att lösa problemet permanent måste du
konfigurera om brandväggen.
Installera programvaruuppdateringar
HP-, Windows- och tredjepartsprogram som är installerade på din dator bör regelbundet uppdateras för att
korrigera säkerhetsproblem och förbättra programprestanda.
VIKTIGT: Microsoft skickar ut meddelanden om Windows-uppdateringar som kan innehålla
säkerhetsuppdateringar. För att skydda datorn mot säkerhetsläckor och datorvirus rekommenderar vi att du
installerar alla uppdateringar så snart du får ett meddelande från Microsoft om att de är tillgängliga.
Du kan installera dessa uppdateringar automatiskt.
Så här visar eller ändrar du inställningar:
1.
Välj Start-knappen, välj Inställningar och välj sedan Uppdatering och säkerhet.
2.
Välj Windows Update och följ sedan instruktionerna på skärmen.
3.
Om du vill schemalägga en tid för att installera uppdateringar väljer du Avancerade alternativ och följer
sedan anvisningarna på skärmen.
Använda HP Client Security (endast vissa produkter)
Programmet HP Client Security är förinstallerat på datorn. Du kommer åt det här programmet via HP Client
Security-ikonen längst till höger i Aktivitetsfältet eller i Kontrollpanelen i Windows. Det innehåller
säkerhetsfunktioner som har utformats för att skydda mot obehörig åtkomst till datorn, nätverk och viktiga
data. Mer information finns i hjälpen till HP Client Security.
Använda HP Touchpoint Manager (endast vissa produkter)
HP Touchpoint Manager är en molnbaserad IT-lösning som låter företag hantera och skydda sina tillgångar på
ett effektivt sätt. HP Touchpoint Manager hjälper till att skydda enheter mot skadlig kod och andra angrepp,
övervakar enheternas tillstånd och gör att kunderna slipper ägna så mycket tid åt att lösa slutanvändar- och
28
Kapitel 5 Säkerhet
säkerhetsproblem på enheterna. Kunderna kan snabbt hämta och installera programvaran, som är mycket
kostnadseffektiv jämfört med traditionella interna lösningar. Mer information finns i
http://www.hptouchpointmanager.com.
Använda en säkerhetskabel som tillval (endast vissa produkter)
En säkerhetskabel (köps separat) är avsedd att användas i avvärjande syfte, men kan inte alltid förhindra att
datorn blir skadad eller stulen. Anslut säkerhetskabeln till datorn enligt tillverkarens instruktioner.
Använda en fingeravtrycksläsare (endast vissa produkter)
Vissa produkter har en inbyggd fingeravtrycksläsare. För att kunna använda fingeravtrycksläsaren måste du
registrera dina fingeravtryck i Credential Manager i HP Client Security. Se HP Client Security
programvaruhjälp.
När du har registrerat dina fingeravtryck i Credential Manager kan du använda Password Manager i HP Client
Security för att lagra och fylla i dina användarnamn och lösenord på de webbplatser och i de program som
stöds.
Hitta fingeravtrycksläsaren
Fingeravtrycksläsaren är en liten metallsensor som är placerad på ett av följande områden på datorn:
●
Nära styrplattans undersida
●
På höger sida av tangentbordet
●
Ovanför tangentbordet på höger sida
●
På vänster sida av bildskärmen
Beroende på vilken produkt du använder kan fingeravtrycksläsaren ha horisontell eller vertikal orientering.
För båda orienteringarna sveper du med fingret vinkelrätt mot metallsensorn.
Använda en säkerhetskabel som tillval (endast vissa produkter)
29
6
Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure
Start
Använda Computer Setup
Computer Setup, eller Basic Input/Output System (BIOS), styr kommunikationen mellan alla in- och
utmatningsenheter i systemet (exempelvis diskenheter, bildskärm, tangentbord, mus och skrivare). I
Computer Setup finns inställningar för de typer av enheter som är installerade, startordningen i datorn och
mängden systemminne och utökat minne.
OBS! Var mycket försiktig när du ändrar i Computer Setup. Om du gör fel finns det risk för att datorn inte
fungerar som den ska.
Starta Computer Setup
OBS! Ett tangentbord eller en mus av extern modell som anslutits till en USB-port kan bara användas i
Computer Setup om USB-stödet är aktiverat.
▲
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f10 för att öppna Computer
Setup.
Navigera och välja i Computer Setup
●
Välj en meny eller ett menyalternativ genom att använda tabb-tangenten och piltangenterna, och tryck
sedan på Retur. Du kan även klicka på ett alternativ med ett pekdon.
●
Du rullar uppåt eller nedåt genom att välja uppåt- eller nedåtpilen i det övre högra hörnet av skärmen,
eller genom att använda tangenten med uppåt- eller nedåtpil.
●
Tryck på esc när du vill stänga öppna dialogrutor och återvända till huvudsidan i Computer Setup. Följ
sedan instruktionerna på skärmen.
Avsluta Computer Setups menyer på något av följande sätt:
●
Så här avslutar du Computer Setup-menyerna utan att spara dina ändringar:
Välj ikonen Exit (Avsluta) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på
skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på
Retur.
●
Så här sparar du dina ändringar och avslutar Computer Setups menyer:
Välj ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av skärmen och följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
30
Kapitel 6 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start
Återställa fabriksinställningarna i Computer Setup
OBS!
Hårddiskläget ändras inte när standardvärdena återställs.
Så här återställer du alla inställningar i Computer Setup till fabriksinställningarna:
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 30.
2.
Välj Main (Huvudmeny) och välj sedan Apply Factory Defaults and Exit (Tillämpa fabriksinställningar
och avsluta).
OBS! På vissa produkter kan alternativet Restore Defaults (Återställ standardvärden) visas i stället för
Apply Factory Defaults and Exit (Tillämpa fabriksinställningar och avsluta).
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
4.
Spara ändringarna och avsluta genom att välja ikonen Save (Spara) i det nedre högra hörnet av
skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Save Changes and Exit (Spara ändringar och avsluta) och tryck sedan på Retur.
Dina ändringar börjar gälla när datorn startas om.
OBS!
Dina lösenords- och säkerhetsinställningar ändras inte när du återställer fabriksinställningarna.
Uppdatera BIOS
Det kan finnas uppdaterade BIOS-versioner på HP:s webbplats.
De flesta BIOS-uppdateringar på HP:s webbplats är placerade i komprimerade filer som kallas för SoftPaq.
Vissa nedladdade paket innehåller en fil med namnet Readme.txt. Filen innehåller information om installation
och felsökning.
Ta reda på BIOS-versionen
För att avgöra om du behöver uppdatera Computer Setup (BIOS) ska du först ta reda på BIOS-versionen på din
dator.
Du kan få tillgång till BIOS-versionsinformation (kallas även ROM-datum och system-BIOS) genom att trycka
på fn+esc (om Windows körs) eller öppna Computer Setup.
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 30.
2.
Välj Main (Huvudmeny) och därefter System information (Systeminformation).
3.
Du avslutar Computer Setup utan att spara ändringarna genom att välja ikonen Exit (Avsluta) i det nedre
högra hörnet av skärmen. Följ sedan instruktionerna på skärmen.
– eller –
Välj Main (Huvudmeny), Ignore Changes and Exit (Ignorera ändringar och avsluta) och tryck sedan på
Retur.
Du kan söka efter senare BIOS-versioner, se Ladda ned en BIOS-uppdatering på sidan 32.
Använda Computer Setup
31
Ladda ned en BIOS-uppdatering
VIKTIGT: Minska risken för allvarlig skada på datorn eller att installationen misslyckas genom att endast
hämta och installera en BIOS-uppdatering medan datorn är ansluten till en tillförlitlig extern strömkälla via
nätadaptern. Du bör varken ladda ned eller installera en BIOS-uppdatering medan datorn drivs med batteri, är
dockad i en valfri dockningsenhet eller är ansluten till en extra strömkälla. Följ dessa anvisningar under
nedladdning och installation:
Koppla inte bort strömmen från datorn genom att dra ut strömkabeln ur vägguttaget.
Stäng inte av datorn och initiera inte strömsparläge.
Du ska inte sätta i, ta ut, ansluta eller koppla från någon enhet, kabel eller sladd.
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Välj frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Uppdateringar och sedan Sök efter uppdateringar och meddelanden.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
4.
Gör så här i nedladdningsområdet:
a.
Identifiera den senaste BIOS-uppdateringen och jämför den med den BIOS-version som är
installerad på din dator. Anteckna datum, namn eller annan identifierare. Du kan behöva den här
informationen för att hitta uppdateringen senare när den har laddats ned till hårddisken.
b.
Följ instruktionerna på skärmen för att hämta filen du valt och spara den på hårddisken.
Anteckna sökvägen till platsen på hårddisken dit BIOS-uppdateringen ska laddas ned. Du behöver
den här sökvägen när du är redo att installera uppdateringen.
OBS! Om datorn är ansluten till ett nätverk rekommenderar vi att du rådgör med
nätverksadministratören innan du installerar programuppdateringar, särskilt uppdateringar av systemBIOS.
Installationsprocedurerna för BIOS varierar. Följ instruktionerna som visas på skärmen när nedladdningen är
klar. Gör så här om inga instruktioner visas:
1.
Skriv fil i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Utforskaren.
2.
Välj hårddiskbeteckningen. Hårddiskbeteckningen är i typfallet Lokal disk (C:).
3.
Följ den sökväg som du noterade tidigare och öppna mappen som innehåller uppdateringen.
4.
Dubbelklicka på filen med filtillägget .exe (till exempel filnamn.exe).
BIOS-installationen börjar.
5.
Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS! När ett meddelande på skärmen visar att installationen är slutförd kan du ta bort den fil du laddade
ned från hårddisken.
Ändra startordningen med hjälp av f9-prompten
Gör så här för att dynamiskt välja en startenhet för den nuvarande startsekvensen:
1.
32
Öppna menyn Boot Device Options (Alternativ för startenheten):
Kapitel 6 Computer Setup (BIOS), TPM och HP Sure Start
●
2.
Starta eller starta om datorn och när HP-logotypen visas trycker du på f9 för att gå till menyn Boot
Device Options (Alternativ för startenheten).
Välj en startenhet och tryck på Retur.
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter)
VIKTIGT: Innan du aktiverar Trusted Platform Module (TPM) i det här systemet måste du kontrollera att ditt
sätt att använda TPM uppfyller kraven enligt lokala lagar, förordningar och policyer och du måste i tillämpliga
fall inhämta godkännanden eller licenser. Du ansvarar helt och hållet för konsekvenserna av eventuella
brister i regelefterlevnaden till följd av att ditt sätt att använda TPM inte uppfyller ovannämnda krav. HP
påtar sig inget ansvar i samband med detta.
TPM ger datorn ytterligare säkerhet. Du kan ändra TPM-inställningarna i Computer Setup (BIOS).
OBS!
Om du ändrar TPM-inställningen till Hidden (Dold) är TPM inte synligt i operativsystemet.
Så här når du TPM-inställningarna i Computer Setup:
1.
Starta Computer Setup. Se Starta Computer Setup på sidan 30.
2.
Välj Security (Säkerhet), välj TPM Embedded Security (Inbyggd TPM-säkerhet) och följ anvisningarna på
skärmen.
Använda HP Sure Start (endast vissa produkter)
Vissa datormodeller har HP Sure Start, en funktion som övervakar datorns BIOS för att förhindra angrepp
eller skada. Om BIOS skadas eller angrips återställer HP Sure Start BIOS till tidigare säkert läge automatiskt
utan användaråtgärder.
Funktionen HP Sure Start är konfigurerad och föraktiverad så att de flesta användare ska kunna använda
standardkonfigurationen för HP Sure Start. Standardkonfigurationen kan dock anpassas av avancerade
användare.
Du kan hämta den senaste dokumentationen för HP Sure Start genom att gå till http://www.hp.com/support.
Välj Hitta produkten och följ sedan anvisningarna på skärmen.
TPM BIOS-inställningar (endast vissa produkter)
33
7
Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics är ett UEFI-gränssnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gör att du kan
köra diagnostiska tester för att avgöra om datorns maskinvara fungerar korrekt. Verktyget körs utanför
operativsystemet så att det kan isolera maskinvarufel från problem som orsakats av operativsystemet eller
andra programkomponenter.
En 24-siffrig felidentifieringskod genereras när ett fel som kräver byte av maskinvara upptäcks i HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI). Ge denna identifieringskod till supporten så att de lättare kan åtgärda
problemet.
OBS! Innan du aktiverar diagnostik i en konvertibel dator måste datorn vara i notebook-läge och ha
tangentbordet anslutet.
Starta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) genom att följa dessa steg:
1.
Slå på datorn eller starta om den och tryck snabbt på esc.
2.
Tryck på f2.
BIOS söker efter diagnostikverktygen på tre platser i följande ordning:
a.
En ansluten USB-enhet
OBS! Om du vill hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet, se Hämta HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet på sidan 34
3.
OBS!
b.
Hårddisken
c.
BIOS
När diagnostikverktyget öppnas väljer du den typ av diagnostiskt test som du vill köra och följer sedan
instruktionerna på skärmen.
Om du vill stoppa ett diagnostiskt test trycker du på esc.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
OBS! Hämtningsanvisningar för Hardware Diagnostics (UEFI) finns bara på engelska och supportmiljön för
HP UEFI kan endast hämtas och skapas i en Windows-dator eftersom endast exe-filer är tillgängliga.
Det finns två olika sätt att hämta HP PC Hardware Diagnostics till en USB-enhet.
Hämta den senaste UEFI-versionen
1.
Gå till http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Startsidan HP PC Diagnostics visas.
2.
Klicka på länken Hämta i sektionen HP PC Hardware Diagnostics och välj sedan Kör.
Hämta valfri UEFI-version för en specifik produkt
34
1.
Gå till http://www.hp.com/support.
2.
Välj Programvara och drivrutiner.
Kapitel 7 Använda HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
3.
Ange produktnamn eller -nummer.
– eller –
Välj Identifiera nu om du vill låta HP identifiera din produkt automatiskt.
4.
Välj din dator och sedan ditt operativsystem.
5.
I avsnittet Diagnostik ska du följa instruktionerna på skärmen för att markera och ladda ner den UEFIversion du vill ha.
Hämta HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) till en USB-enhet
35
8
Säkerhetskopiera och återställa
Det här kapitlet innehåller information om följande procedurer. I det här kapitlet beskrivs
standardproceduren för de flesta produkter.
●
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
●
Återställa systemet
Om du vill ha mer information kan du gå till appen HP Support Assistant.
▲
Skriv support i sökrutan i Aktivitetsfältet och välj sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågeteckenikonen i aktivitetsfältet.
VIKTIGT: Om du kommer att utföra återställningsåtgärder på en platta, måste plattans batteri ha minst
70 % laddning kvar innan du påbörjar återställningsprocessen.
VIKTIGT: För plattor med löstagbart tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar en återställningsprocess.
Skapa återställningsmedier och säkerhetskopior
Följande metoder för att skapa återställningsmedier och säkerhetskopior finns enbart på vissa produkter.
Välj den metod som finns för din datormodell.
●
När du har installerat datorn bör du använda HP Recovery Manager för att skapa HPåterställningsmedier. Det här steget skapar en säkerhetskopia av HP:s återställningspartition på datorn.
Säkerhetskopian kan sedan användas för ominstallation av det ursprungliga operativsystemet, om det
har blivit fel på hårddisken eller om den bytts ut. Mer information om att skapa återställningsmedier
finns i Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 36. För mer information om
de återställningsalternativ som är tillgängliga med återställningsmedierna, se Använda verktygen i
Windows på sidan 37.
●
Använd verktygen i Windows för att skapa återställningspunkter och skapa säkerhetskopior av
personlig information.
Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 38.
OBS! Om minnesutrymmet är 32 GB eller mindre är Microsoft Systemåterställning inaktiverat som
standard.
Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter)
Kontrollera om möjligt om det finns en återställningspartition och en Windows-partition. Från Start-menyn
väljer du Utforskaren och sedan Den här datorn.
●
36
Om Windows-partitionen och återställningspartitionen inte visas i listan på datorn, kan du erhålla
återställningsmedier för ditt system från supporten. Se häftet Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnummer för support över hela världen) som medföljer datorn. Du kan även hitta
kontaktinformation på HP:s webbplats. Gå till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller region och
följ anvisningarna på skärmen.
Kapitel 8 Säkerhetskopiera och återställa
Använd verktygen i Windows för att skapa återställningspunkter och säkerhetskopior med personlig
information, se Använda verktygen i Windows på sidan 37.
●
Om datorn inte visar återställningspartitionen och Windows-partitionen i listan, kan du använda HP
Recovery Manager för att skapa återställningsmedier efter att ha konfigurerat datorn. Med HPåterställningsmedier kan du återställa systemet om det blir något fel på hårddisken. Vid en
systemåterställning ominstalleras operativsystemet och programvaran som installerades på fabriken.
Därefter konfigureras programmens inställningar. HP-återställningsmedier kan även användas för att
anpassa systemet eller för att återställa fabriksavbildningen om hårddisken byts ut.
—
Det går bara att skapa en uppsättning återställningsmedier. Var försiktig när du hanterar dessa
återställningsverktyg och förvara dem på ett säkert ställe.
—
HP Recovery Manager undersöker datorn och fastställer hur mycket minnesutrymme som krävs.
—
Om du vill skapa återställningsskivor måste datorn ha en optisk enhet som kan skriva på DVD, och
du bör endast använda tomma DVD-R-, DVD+R-, DVD-R DL- eller DVD+R DL-skivor av hög kvalitet.
Använd inte återskrivbara skivor, t.ex. CD±RW, DVD±RW, DVD±RW med dubbla lager och BD-RE
(återskrivbar Blu-ray) – de är inte kompatibla med HP Recovery Manager-programvaran. Du kan
även välja att använda en tom USB-flashenhet av hög kvalitet.
—
Om din dator inte har en inbyggd optisk enhet med DVD-bränningsfunktion och du vill skapa
återställningsmedier på DVD-skivor kan du använda en extern optisk enhet (köps separat) för att
skapa återställningsskivor. Om du använder en extern optisk enhet måste den vara direktansluten
till en USB-port på datorn – enheten får inte vara ansluten till en USB-port på en extern enhet, som
exempelvis en USB-hubb. Om du inte själv kan skapa DVD-skivor kan du beställa
återställningsskivor till din dator från HP. Se häftet Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnummer för support över hela världen) som medföljer datorn. Du kan även hitta
kontaktinformation på HP:s webbplats. Gå till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller
region och följ anvisningarna på skärmen.
—
Kontrollera att datorn är ansluten till elnätet innan du börjar skapa återställningsmedier.
—
Processen kan ta en timme eller mer. Avbryt inte den här processen.
—
Du kan avsluta programmet innan du är klar med att skapa alla återställnings-DVD-skivor, om det
skulle bli nödvändigt. HP Recovery Manager avslutar bränningen av den aktuella DVD-skivan.
Nästa gång du startar HP Recovery Manager kommer du att uppmanas att fortsätta.
Så här skapar du HP-återställningsmedier:
VIKTIGT: För plattor med löstagbara tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar dessa moment.
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan HP Recovery Manager.
2.
Välj Skapa återställningsmedier, och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Om du någon gång behöver återställa systemet, se Återställa med HP Recovery Manager på sidan 38.
Använda verktygen i Windows
Du kan skapa återställningsmedier, systemåterställningspunkter och säkerhetskopior av din personliga
information med hjälp av verktygen i Windows.
OBS! Om minnesutrymmet är 32 GB eller mindre är Microsoft Systemåterställning inaktiverat som
standard.
Mer information och anvisningar finns att appen Komma igång.
Använda verktygen i Windows
37
▲
Välj Start-knappen och välj sedan appen Komma igång.
Återställning
Det finns flera alternativ för att återställa systemet. Välj den metod som passar just din situation och
kunskapsnivå bäst:
VIKTIGT:
●
Windows erbjuder flera alternativ för återställning från säkerhetskopia, till exempel att återställa
datorn utan att ta bort filer eller återställa datorn till fabriksinställningarna. Mer information finns i
appen Komma igång.
▲
●
Alla metoder finns inte för alla produkter.
Välj Start-knappen och välj sedan appen Komma igång.
Om du behöver lösa ett problem med en förinstallerad applikation eller drivrutin ska du använda
alternativet Återinstallera drivrutiner och/eller program (endast vissa produkter) i HP Recovery Manager
för att installera om den enskilda applikationen eller drivrutinen.
▲
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet, välj HP Recovery Manager och välj sedan
Återinstallera drivrutiner och/eller program och följ instruktionerna på skärmen.
●
Om du vill återställa Windows-partitioneringen till de ursprungliga fabriksinställningarna kan du välja
alternativet Systemåterställning från HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) eller HPåterställningsmedier. Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 38. Om du
inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter)
på sidan 36.
●
På vissa produkter kan du, om du vill återställa datorns ursprungliga fabriksinställda partitionering och
innehåll, eller om du har bytt ut hårddisken, använda alternativet Fabriksåterställning för HPåterställningsmedier. Mer information finns i Återställa med HP Recovery Manager på sidan 38.
●
På vissa produkter finns, om du vill ta bort återställningspartitionen för att frigöra hårddiskutrymme,
alternativet Ta bort återställningspartitionen i HP Recovery Manager.
Mer information finns i Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) på sidan 41.
Återställa med HP Recovery Manager
Med HP Recovery Manager kan du återställa datorn till de ursprungliga fabriksinställningarna med hjälp av
HP-återställningsmedier som du antingen har skapat eller skaffat från HP, eller genom att använda HP:s
återställningspartition (enbart vissa produkter). Om du inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa
HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 36.
Vad du behöver veta innan du sätter igång
●
HP Recovery Manager återställer endast den programvara som installerades på fabriken. Programvara
som inte medföljer datorn måste antingen laddas ned från tillverkarens webbplats eller installeras om
från de medier som tillverkaren tillhandahållit.
VIKTIGT: Återställning med HP Recovery Manager kan användas som ett sista försök att åtgärda
problem på datorn.
●
38
HP-återställningsmedier måste användas om det blir fel på datorns hårddisk. Om du inte redan har
skapat återställningsmedier, se Skapa HP-återställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 36.
Kapitel 8 Säkerhetskopiera och återställa
●
För att kunna använda alternativet Fabriksåterställning (enbart vissa produkter) måste du använda HPåterställningsmedier. Om du inte redan har skapat återställningsmedier, se Skapa HPåterställningsmedier (endast vissa produkter) på sidan 36.
●
Om du inte kan skapa HP-återställningsmedier på datorn eller om HP-återställningen inte fungerar, kan
du erhålla återställningsmedier för ditt system från supporten. Se häftet Worldwide Telephone Numbers
(Telefonnummer för support över hela världen) som medföljer datorn. Du kan även hitta
kontaktinformation på HP:s webbplats. Gå till http://www.hp.com/support, välj ditt land eller region och
följ anvisningarna på skärmen.
VIKTIGT: HP Recovery Manager tillhandahåller inte automatiskt säkerhetskopior av dina personliga data.
Innan du startar återställningen bör du säkerhetskopiera eventuella personliga data som du vill ha kvar.
Med HP-återställningsmedierna kan du välja något av följande återställningsalternativ:
OBS!
Endast alternativ som är tillgängliga för datorn visas när du startar återställningsprocessen.
●
Systemåterställning – Installera om det ursprungliga operativsystemet och konfigurera sedan
inställningarna för de program som var fabriksinstallerade.
●
Fabriksåterställning – Återställer datorn till den ursprungliga fabriksstatusen genom att radera all
information från hårddisken och återskapa partitionerna. Detta ominstallerar operativsystemet och den
programvara som var fabriksinstallerad.
HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) gör det endast möjligt att utföra en systemåterställning.
Använda HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
Med HP:s återställningspartition (endast vissa produkter) kan du utföra en systemåterställning utan att det
behövs några återställningsskivor eller någon USB-flashenhet. Den här typen av återställning kan endast
användas om hårddisken fortfarande fungerar.
Så här startar du HP Recovery Manager från HP:s återställningspartition:
VIKTIGT: På en platta med löstagbart tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar dessa moment (endast vissa produkter).
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet, välj Recovery Manager och välj sedan HP:s
återställningsmiljö.
– eller –
På datorer eller plattor med anslutet tangentbord trycker du på f11 medan datorn startar, eller håller
ned f11 samtidigt som du trycker på strömknappen.
På plattor utan tangentbord:
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som sänker volymen. Välj sedan f11.
– eller –
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned Windows-knappen. Välj sedan f11.
2.
Välj Felsök i menyn med startalternativ.
3.
Välj Recovery Manager och följ instruktionerna på skärmen.
Använda HP-återställningsmedier för att återställa systemet
Du kan använda HP-återställningsmedier för att återställa det ursprungliga systemet. Den här metoden kan
användas om systemet inte har någon återställningspartition eller om hårddisken inte fungerar som den ska.
Återställning
39
1.
Säkerhetskopiera om möjligt alla dina personliga filer.
2.
Sätt i HP-återställningsmediet och starta om datorn.
OBS! Om datorn inte automatiskt startar om i HP Recovery Manager ska du ändra startordningen i
datorn. Se Ändra datorns startordning på sidan 40.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Ändra datorns startordning
Om din dator inte startar om i HP Recovery Manager kan du ändra datorns startordning, som är den ordning i
vilken enheterna listas i BIOS, där datorn söker efter startinformation. Du kan ändra valet till en optisk enhet
eller en USB-flashenhet.
Så här ändrar du startordningen:
VIKTIGT: För plattor med löstagbara tangentbord ska du ansluta tangentbordet till
tangentbordsdockningen innan du påbörjar dessa moment.
1.
Sätt in HP-återställningsmediet.
2.
Gå till BIOS:
På datorer eller plattor med anslutet tangentbord:
▲
Slå på eller starta om datorn eller plattan, tryck snabbt på esc och tryck sedan på f9 för
startalternativ.
På plattor utan tangentbord:
▲
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned knappen som sänker volymen. Välj sedan
f9.
– eller –
Slå på eller starta om plattan och håll sedan snabbt ned Windows-knappen. Välj sedan f9.
40
3.
Välj den optiska enhet eller den USB-enhet som du vill starta från.
4.
Följ instruktionerna på skärmen.
Kapitel 8 Säkerhetskopiera och återställa
Ta bort HP:s återställningspartition (endast vissa produkter)
Med programvaran HP Recovery Manager kan du ta bort HP:s återställningspartition för att frigöra utrymme
på hårddisken.
VIKTIGT: När du tagit bort HP:s återställningspartition kan du inte kan utföra systemåterställning eller
skapa HP-återställningsmedier från HP:s återställningspartition. Du bör därför skapa HPåterställningsmedier innan du tar bort HP:s återställningspartition. Se Skapa HP-återställningsmedier
(endast vissa produkter) på sidan 36.
OBS! Alternativet Ta bort återställningspartitionen är endast tillgänglig på produkter som har stöd för
funktionen.
Gör så här för att ta bort HP:s återställningspartition:
1.
Skriv recovery i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan HP Recovery Manager.
2.
Välj Ta bort återställningspartitionen och följ anvisningarna på skärmen.
Återställning
41
9
Felsökning
Problem med trådlös anslutning
Några möjliga orsaker till problem med trådlös anslutning:
●
Den trådlösa enheten är inte startad.
●
Den trådlösa enheten är inte korrekt installerad eller har inaktiverats.
●
Den trådlösa enheten störs av andra enheter.
●
Den trådlösa enhetens eller routerns maskinvara fungerar inte.
Det går inte att ansluta till ett WLAN
Om du har problem med att ansluta Sprout till ett WLAN ska du kontrollera att den inbyggda WLAN-enheten
är startad och korrekt installerad på Sprout.
1.
Kontrollera att den trådlösa enheten är på.
2.
Försök sedan att ansluta till WLAN:et igen.
Om det fortfarande inte går att ansluta följer du nedanstående anvisningar.
1.
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj System och säkerhet, sedan System och slutligen Enhetshanteraren.
3.
Välj pilen bredvid Nätverkskort för att expandera listan så att alla kort visas.
4.
Identifiera WLAN-enheten i listan Nätverkskort. I posten för en WLAN-enhet ingår termen trådlöst,
trådlöst LAN, WLAN eller 802.11.
Om inga WLAN-enheter visas har Sprout antingen inte någon inbyggd WLAN-enhet eller också är
drivrutinen för WLAN-enheten felaktigt installerad.
Mer information om felsökning av WLAN finns på webbplatslänkarna i Hjälp och support.
Det går inte att ansluta till ett önskat nätverk
Om du inte kan ansluta datorn till ett önskat nätverk kan det bero på att nätverket är ett säkerhetsaktiverat
WLAN. Du måste ha en säkerhetskod för att ansluta till denna typ av WLAN. Mer information finns i nästa
avsnitt.
Om problemet inte beror på att du saknar en säkerhetskod kan det bero på att WLAN-anslutningen är skadad.
Windows kan ofta reparerar en skadad WLAN-anslutning automatiskt.
●
Om det finns en ikon för nätverksstatus i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet
högerklickar du på ikonen och väljer sedan Felsök problem.
Windows återställer nätverksenheten och försöker återansluta till ett av de önskade nätverken.
●
42
Gör så här om det inte finns någon ikon för nätverksstatus längst till höger i aktivitetsfältet:
Kapitel 9 Felsökning
1.
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Nätverk och Internet och välj Nätverks- och delningscenter.
3.
Välj Felsök problem och markera det nätverk som du vill reparera.
De aktuella säkerhetskoderna för nätverket är inte tillgängliga
Om du uppmanas att ange en säkerhetskod (eller nätverksnyckel) eller ett namn (SSID) när du ansluter datorn
till ett WLAN, är nätverket skyddat. SSID:t och säkerhetsnyckeln är alfanumeriska koder som du anger på
Sprout för att den ska identifieras i nätverket. Du måste ha de aktuella koderna för att kunna ansluta till ett
skyddat nätverk.
●
Om du försöker ansluta datorn till din egen trådlösa router hittar du anvisningar om hur du ställer in
samma kod på både routern och WLAN-enheten i routerns handbok.
●
Om du använder ett privat nätverk, t.ex. ett kontorsnätverk eller ett publikt chattrum på Internet, ska du
kontakta nätverksadministratören och be om koderna och därefter ange dem när du blir uppmanad till
det.
I vissa nätverk ändras SSID:t eller nätverksnycklarna som används i routrarna eller åtkomstpunkterna
regelbundet för att höja säkerheten. Du måste då ändra den motsvarande koden på Sprout.
Om du får en ny trådlös nätverksnyckel och ett nytt SSID för ett nätverk dit du tidigare har anslutit Sprout,
återansluter du till detta nätverk så här:
1.
Högerklicka på ikonen för nätverksstatus längst till höger i aktivitetsfältet.
En lista som visar alla tillgängliga WLAN visas. Om du befinner dig i en hotspot där flera WLAN är aktiva,
visas också flera.
2.
Högerklicka på nätverket och välj Egenskaper.
OBS! Om det nätverk du vill ansluta datorn till inte är med i listan ska du fråga
nätverksadministratören om routern eller åtkomstpunkten är i drift.
3.
Välj fliken Säkerhet och skriv sedan in rätt data för trådlös kryptering i rutan Säkerhetsnyckel för
nätverk.
4.
Spara inställningarna genom att välja OK.
Det går inte att ansluta till den trådlösa routern
Om du försöker ansluta datorn till den trådlösa routern men inte lyckas med det, kan du återställa den
trådlösa routern genom att låta den vara avstängd i 10 till 15 sekunder.
Om Sprout fortfarande inte kan ansluta till ett WLAN, kan du prova med att starta om den trådlösa routern.
Mer information finns i routertillverkarens användarhandbok.
Ikonen för nätverksstatus visas inte
Om ikonen för nätverksstatus inte visas längst till höger i aktivitetsfältet när du har konfigurerat ditt WLAN,
saknas programvarans drivrutin eller också är den korrupt. Eventuellt visas även ett felmeddelande från
Windows: "Det går inte att hitta enheten".
Du kan lösa problemet genom att hämta den senaste versionen av WLAN-enhetens programvara och
drivrutiner för Sprout från http://www.hp.com.
1.
Öppna webbläsaren.
2.
Gå till supporten på http://www.hp.com/support.
Problem med trådlös anslutning
43
3.
Välj alternativet för nedladdning av programvara och drivrutiner och skriv sedan datorns
modellnummer i sökrutan.
4.
Tryck på enter och följ sedan instruktionerna på skärmen.
OBS! Om den WLAN-enhet du använder har köpts separat kan du besöka tillverkarens webbplats för att
hämta den senaste programvaran.
Strömproblem
Det går inte att slå på eller starta Sprout
1.
Testa att eluttaget fungerar genom att ansluta en annan elektrisk apparat till det.
2.
Återanslut datorns kablar och se till att anslutningen från strömkabeln till datorn och från strömkabeln
till eluttaget sitter ordentligt.
3.
Försök sedan att slå på Sprout.
●
Om strömlamporna tänds fungerar strömkabeln korrekt.
●
Om anslutningarna sitter som de ska och strömlamporna är släckta fungerar inte strömkabeln och
måste bytas ut.
Kontakta support för information om hur du skaffar en ny strömkabel.
Hårddiskfel
1.
Tryck på ctrl+alt+delete samtidigt.
2.
Välj Av/på-ikonen i det nedre högra hörnet av skärmen och välj sedan Starta om.
– eller –
Tryck på strömknappen och håll den intryckt i minst 5 sekunder så att Sprout stängs av, och tryck sedan
på strömknappen för att slå på Sprout.
3.
Om Windows startas ska du omedelbart säkerhetskopiera all viktig information till en extern hårddisk.
4.
Oavsett om Windows startade eller inte ska du kontakta support. Hårddisken eller systemkortet kan
behöva bytas ut.
Sprout svarar inte
Använd Aktivitetshanteraren i Windows för att stänga eventuella program som inte svarar.
1.
Tryck på tangenterna ctrl+alt+delete.
2.
Välj Aktivitetshanteraren.
3.
Markera alla program som inte svarar och välj sedan Avsluta aktivitet.
Om det inte hjälper att stänga programmen ska du starta om Sprout.
1.
Tryck på tangenterna ctrl+alt+delete.
2.
Välj Av/på-ikonen och välj sedan Starta om.
– eller –
Tryck på strömknappen och håll den intryckt i minst 5 sekunder så att Sprout stängs av, och tryck sedan
på strömknappen för att slå på Sprout.
44
Kapitel 9 Felsökning
Sprout stängs oväntat av
●
Sprout kanske står på en plats som är alldeles för varm. Stäng av Sprout och låt den svalna.
●
Se till att Sprouts ventiler inte är blockerade och att den interna fläkten är igång. Se Bekanta dig med
Sprout på sidan 1 för ventilernas placering på datorn.
Problem med bildskärmen
Bildskärmen är tom
●
●
Avsluta strömsparläget så att skärmbilden visas igen.
—
Tryck snabbt på strömknappen.
—
Tryck på en tangent på det externa tangentbordet.
—
Tryck på mellanslagstangenten.
—
Tryck på esc-tangenten.
Tryck på strömknappen för att starta Sprout.
Bilderna på skärmen är för stora eller för små, eller så är bilderna suddiga
Justera upplösningsinställningarna.
1.
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Utseende och anpassning.
3.
Under Bildskärm väljer du Ändra bildskärmsupplösning.
4.
Justera upplösningen efter behov och välj sedan Verkställ.
Problem med tangentbordet och musen
●
Kontrollera att du använder tangentbordet eller musen inom mottagarens tillåtna räckvidd.
●
Se till att musen inte befinner sig i Vänteläge, vilket inträffar efter 20 minuters inaktivitet. Klicka på
vänster musknapp för att aktivera den igen.
●
Byt ut batterierna i tangentbordet och musen.
●
Ta bort den trådlösa USB-mottagaren på undersidan av stället och sätt sedan i den igen. Parkoppla
tangentbordet och musen med mottagaren.
OBS!
Bilderna nedan kan skilja sig något från hur tangentbordet och musen ser ut i verkligheten.
VIKTIGT: När dessa steg utförs bör du placera tangentbordet och musen på samma nivå som
mottagaren.
Så här parkopplar du tangentbordet och musen:
1.
Ta bort flikarna från tangentbordet och musen.
Problem med bildskärmen
45
2.
Starta musen genom att skjuta musens strömknapp åt höger (1).
3.
Håll anslutningsknappen på tangentbordet (3) intryckt i 5 till 10 sekunder tills lampan på musen (2)
tänds eller slutar att blinka. Bekräfta anslutningen genom att flytta musen och se om du får någon
reaktion på skärmen.
Problem med pekmattan
Projektionen stannar kvar när pekmattan tas bort
1.
46
Starta om HPPCSERVICE:
Kapitel 9 Felsökning
2.
a.
Tryck på ctrl+alt+delete.
b.
Välj Aktivitetshanteraren och välj sedan fliken Tjänster.
c.
Välj HPPCSERVICE i kolumnen Namn.
d.
Högerklicka på HPPCSERVICE och välj sedan Stoppa.
e.
Högerklicka på HPPCSERVICE och välj sedan Starta.
Välj Av/på-ikonen och välj sedan Starta om.
– eller –
Tryck på strömknappen och håll den intryckt i minst 5 sekunder så att Sprout stängs av, och tryck sedan
på strömknappen för att slå på Sprout.
Projektionen återkommer inte när pekmattan ansluts igen
1.
Om ikonen för projektorn/pekmattan är gulbrun, trycker du på ikonen för att aktivera projektorn. När
projektorn är på är ikonen vit.
2.
Ta bort pekmattan och avlägsna eventuellt skräp från pekmattan eller kontakten som kan avbryta
anslutningen.
– eller –
Rengör pekmattan och kontakten med en rengöringsduk.
3.
Välj Av/på-ikonen och klicka sedan på Starta om.
– eller –
Tryck på strömknappen och håll den intryckt i minst 5 sekunder så att Sprout stängs av, och tryck sedan
på strömknappen för att slå på Sprout.
Pekmattan registrerar inga tryckningar
1.
Om ikonen för projektorn/pekmattan är gulbrun, trycker du på ikonen för att aktivera projektorn. När
projektorn är på är ikonen vit.
2.
Ta bort pekmattan och avlägsna eventuellt skräp från pekmattan eller kontakten som kan avbryta
anslutningen.
– eller –
Rengör pekmattan och kontakten med en rengöringsduk.
3.
Välj Av/på-ikonen och välj sedan Starta om.
– eller –
Tryck på strömknappen och håll den intryckt i minst 5 sekunder så att Sprout stängs av, och tryck sedan
på strömknappen för att slå på Sprout.
4.
Ta bort eventuella metallföremål från pekmattan.
Projektionen återkommer inte när pekmattan ansluts igen
47
Problem med ljudet
Inget ljud hörs genom externa högtalare (köps separat)
●
Se till att du anslutit strömmen till högtalarna och att de är påslagna.
●
Justera volymen, antingen på högtalarna eller via datorns operativsystem.
●
Stäng av Sprout och koppla sedan från högtalarna och anslut dem igen. Kontrollera att högtalarna är
ordentligt anslutna.
●
Koppla från hörlurarna om de är anslutna till Sprout (eller högtalarsystemet).
●
Om Sprout är i strömsparläge måste du först avsluta detta läge genom att hastigt trycka på
strömknappen.
●
Kontrollera ljudfunktionerna
Så här kontrollerar du Sprouts ljudfunktioner:
1.
Skriv kontrollpanel i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Kontrollpanelen.
2.
Välj Maskinvara och ljud och välj sedan Ljud
3.
När fönstret Ljud öppnas väljer du fliken Ljud. Under Programhändelser väljer du valfri ljudhändelse, till
exempel en pip- eller larmsignal, och väljer sedan Testa.
Du bör höra ljudet genom högtalarna.
Så här kontrollerar du Sprouts inspelningsfunktioner:
1.
Skriv ljud i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan Ljudinspelare.
2.
Välj Starta inspelning och tala i mikrofonen. Spara filen på Windows-skrivbordet.
3.
Öppna ett multimediaprogram och spela upp ljudet.
OBS! Om du vill bekräfta eller ändra ljudinställningarna på Sprout, skriver du kontrollpanel i sökrutan i
aktivitetsfältet och väljer sedan Kontrollpanelen. Välj Maskinvara och ljud och välj sedan Ljud
Problem med programvaran
48
●
Stäng av Sprout och slå på den igen.
●
Uppdatera eller installera om drivrutinerna. Se Uppdatera program och drivrutiner på sidan 16.
●
Uppdatera eller återställ Sprout. Se Säkerhetskopiera och återställa på sidan 36.
Kapitel 9 Felsökning
10 Specifikationer
Ineffekt
Ineffekt
Märkvärde
Spänning och ström vid drift
100–240 V AC vid 4,5–2,25 A, 50/60 Hz
Specifikationer för drift
OBS! Om du behöver fastställa datorns exakta elektriska märkvärden hittar du dessa på en etikett på
datorns utsida.
Faktor
Metriskt
USA
Drifttemperatur
5 till 35 °C
41 till 95 °F
Temperatur vid förvaring
-30 till 65 °C
-22 till 149 °F
Luftfuktighet vid drift
15 till 80 % vid 26 °C
15 till 80 % vid 78° F
Altitud vid drift
0 till 2000 m
0 till 6561 fot
Altitud vid förvaring
0 till 4572 m
0 till 15 000 fot
Ineffekt
49
11 Elektrostatisk urladdning
I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till
exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.
En urladdning av statisk elektricitet från fingrar eller andra elektrostatiska ledare kan skada elektroniska
komponenter.
Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig information går förlorad genom att tänka på
följande:
50
●
Om borttagnings- eller installationsanvisningarna anger att du ska koppla ur datorn, ska du först se till
att den är ordentligt jordad.
●
Förvara komponenter i deras elektrostatsäkra behållare tills du är redo att installera dem.
●
Undvik att vidröra stift, trådar och kretsar. Hantera elektroniska komponenter så lite som möjligt.
●
Använd icke-magnetiska verktyg.
●
Innan du hanterar komponenter ska du ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade
metallytan på komponenten.
●
Om du tar bort en komponent, ska du placera den i en elektrostatsäker behållare.
Kapitel 11 Elektrostatisk urladdning
12 Fler HP-resurser
Använd den här tabellen för att hitta bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information.
Resurs
Innehåll
Sprouts webbplats
●
Aktuell information om utbildning, inspiration och felsökning.
●
En stor mängd hur-gör-man- och felsökningsinformation
HP Support
●
Chatta med en HP-tekniker online
Om du behöver support går du till http://www.hp.com/
support.
●
Telefonnummer till support
●
Platser med HP-servicecenter
Säkerhet och arbetsmiljö
●
Lämplig inställning av arbetsplatsen
Så här öppnar du handboken:
●
Riktlinjer för sittställningar vid datorn och datorvanor som ökar din
komfort och minskar risken för skador
●
Information om elektrisk och mekanisk säkerhet
●
Viktiga föreskrifter, exempelvis information om rätt kassering av
batterier
●
Specifik garantiinformation för den här datorn
http://sprout.hp.com
Hjälp och support
Så här når du Hjälp och support:
▲
Skriv hjälp i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
sedan Hjälp och support.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
1.
2.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
sedan appen HP Support Assistant.
Välj Min dator och sedan Användarhandböcker.
– eller –
Gå till http://www.hp.com/ergo.
Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter
Så här kommer du åt detta dokument:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Min dator och sedan Användarhandböcker.
Begränsad garanti*
Så här kommer du åt detta dokument:
1.
Skriv support i sökrutan i aktivitetsfältet och välj
sedan appen HP Support Assistant.
– eller –
Klicka på frågetecknet i aktivitetsfältet.
2.
Välj Den här datorn och sedan Garanti och tjänster.
– eller –
51
Resurs
Innehåll
Gå till http://www.hp.com/go/orderdocuments.
*Du hittar information om HPs begränsade garanti tillsammans med produktens användarhandböcker och/eller på den CD eller DVD
som medföljer i kartongen. I vissa länder eller regioner medföljer ett tryckt exemplar av HPs garanti i förpackningen. I länder eller
regioner där garantiinformationen inte tillhandahålls i tryckt format kan du beställa ett tryckt exemplar från http://www.hp.com/go/
orderdocuments. Om produkten är köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du skriva till HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener
Road Post Office, Singapore 912006. Ange produktens namn och ditt namn, telefonnummer och postadress.
52
Kapitel 12 Fler HP-resurser
13 Hjälpmedel
HP utformar, producerar och marknadsför produkter och tjänster som kan användas av alla, inklusive av
människor med funktionshinder, antingen på fristående basis eller med lämpliga hjälpenheter.
Hjälpmedel som stöds
HP-produkter stöder ett stort urval av hjälpmedel i operativsystemet och kan konfigureras för att fungera
med ytterligare hjälpmedel. Använd sökfunktionen på enheten för att hitta mer information om hjälpmedel.
OBS! Ytterligare information om en viss hjälpmedelsprodukt får du genom att kontakta kundsupport för
den produkten.
Kontakta support
Vi förbättrar ständigt hjälpmedlen för våra produkter och tjänster och välkomnar kommentarer från
användarna. Om du har ett problem med en produkt eller skulle vilja berätta om tillgänglighetsfunktioner
som har hjälpt dig, kan du kontakta oss på +1 888 259 5707, måndag till fredag kl. 06.00 till 21.00
nordamerikansk tid (kl. 14.00 till 05.00 svensk tid). Om du är döv eller hörselskadad och använder TRS/VRS/
WebCapTel kan du kontakta oss om du behöver teknisk support eller har tillgänglighetsfrågor genom att
ringa +1 877 656 7058, måndag till fredag kl. 06.00 till 21.00 nordamerikansk tid (kl. 14.00 till 05.00 svensk
tid).
OBS!
Supporten ges endast på engelska.
Hjälpmedel som stöds
53
A
Säkerhetsinformation om skanning
Läs noggrant igenom alla de följande säkerhetsåtgärderna innan du använder Sprouts 2D-kalibrering, 3Dkalibrering och 3D-skanning.
VARNING: Fotosensitiva epilepsianfall – Ett mycket litet antal personer kan få ett anfall eller uppleva
andra besvär när de utsätts för vissa visuella bilder, exempelvis blinkande lampor eller mönster som kan
förekomma under Sprouts 2D- och 3D-kalibrering och/eller vid 3D-skanning. Om du eller någon användare
tidigare har haft epilepsianfall, ska en läkare konsulteras innan Sprouts kalibrerings- eller 3Dskanningsfunktioner används. Även personer som inte har haft epilepsi eller stroke i släkten kan hamna i ett
icke-diagnostiserat tillstånd som kan orsaka fotosensitiva epileptiska anfall.
Om du upplever något av följande symptom måste du omedelbart sluta använda Sprouts kalibreringseller 3D-skanningsfunktioner och uppsöka läkare:
●
Synrubbningar
●
Svimningskänsla
●
Yrsel
●
Ofrivilliga rörelser såsom ögon- eller muskelryckningar
●
Illamående
●
Konvulsioner
●
Medvetslöshet
●
Förvirring
●
Kramper
●
Desorientering
Återuppta inte användningen av Sprout förrän din läkare har gett sitt godkännande.
Föräldrar bör övervaka sina barn och fråga om de upplever något av ovanstående symptom. Barn och
tonåringar kan vara mer benägna än vuxna att uppleva dessa symptom.
Synen hos små barn (i synnerhet under 6 år) är inte färdigutvecklad. Kontakta din läkare (exempelvis en
barnläkare eller ögonläkare) innan du låter små barn använda Sprouts kalibrerings- eller
skanningsfunktioner.
Vidta följande åtgärder för att minska risken för negativa fysiska reaktioner:
54
●
Använd Sprout på en plats som väl upplyst och titta inte direkt på Sprout eller de ljusmönster som
genereras av Sprout under kalibrering eller 3D-skanning.
●
Undvik att använda 3D-skanningsprocessen under längre stunder.
●
Ta 15 minuters paus varje timme när du använder Sprout. Hur långa och hur täta raster som behövs kan
variera från person till person. Gör tillräckligt långa avbrott för att eventuellt obehag ska försvinna.
Kontakta läkare om symtomen kvarstår.
●
Undvik att kalibrera Sprout eller att göra 3D-skanningar när du är trött eller behöver sova.
Bilaga A Säkerhetsinformation om skanning
Index
A
administratörslösenord 19
ansluta till ett WLAN 9
antivirusprogram 27
använda
energibesparande lägen 12
användarlösenord 19
automatiskt DriveLock 22
Automatiskt DriveLock
aktivera 22
inaktivera 23
avstängning 14
B
batteri
kan bytas av användaren 12
BIOS
fastställa versionen 31
ladda ned en BIOS-uppdatering
32
uppdatera 31
Bluetooth-enhet 8, 10
Bluetooth-etikett 7
brandväggsprogramvara 28
C
Computer Setup
BIOS administrator password
(BIOSadministratörslösenord) 20
navigera och välja 30
återställa fabriksinställningar
31
D
Diskdefragmenteraren,
programvara 15
Diskrensning, programvara 15
djupkamera, identifiera 3
djupkameralampa, identifiera 3
DriveLock
aktivera 25
beskrivning 24
inaktivera 26
DriveLock-lösenord
ange 26
skapa 25
ändra 27
E
elektriska märkdata 49
elektrostatisk urladdning 50
energibesparande lägen 12
enhetslampa 5
enhetsmedier 12
etiketter
Bluetooth 7
föreskrifter 7
serienummer 7
trådlöst, certifiering 7
WLAN 7
F
felsökning 42
bilder på skärmen, problem 45
bildskärmen är tom 45
datorn startar inte. 44
hårddiskfel 44
ljudfunktioner 48
mus 45
parkoppla tangentbord och mus
på nytt 45
pekmatta 46
problem med programvaran 48
Sprout stängs oväntat av 45
Sprout svarar inte 44
tangentbord 45
trådlös anslutning 42
fingeravtryck, registrera 27
fingeravtrycksläsare 29
föreskrifter
föreskrifter, etikett 7
trådlöst, certifieringsetiketter 7
företags-WLAN, anslutning 9
G
GPS 10
H
HDMI-port, identifiera 4
hemknapp/lampa, identifiera 2
hjälpmedel 53
HP:s återställningspartition
ta bort 41
återställning 39
HP 3D DriveGuard 15
HP Client Security 28
HP Mobile Connect 10
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
använda 34
HP Recovery Manager
korrigera uppstartsproblem 40
starta 39
HP Touch Mat, identifiera 2
HP Touch Mat (pekmattan)
ansluta 6
HP Touchpoint Manager 28
HP-återställningsmedier
skapa 36
återställning 39
huvudlösenord för DriveLock
ändra 27
högtalare, identifiera 2
I
ineffekt 49
K
kamera med hög upplösning,
identifiera 3
knapp/lampa för projektor/pekmatta,
identifiera 2
knappar
projektor/pekmatta 2
ström 5
knapp för trådlöst 8
komponenter
baksidan 4
framsidan 1
kontroller för trådlöst
knapp 8
operativsystem 8
kritisk batteriladdning 12
Index
55
L
lampa för kamera med hög
upplösning, identifiera 3
lampa för trådlöst 8
lampor
enhet 5
ström 2, 4
ljudutgång (hörlurar), identifiera 4
ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon) 5
läsbara medier 12
lösenord
administratör 19
användare 19
BIOS-administratör 20
lösenord för automatiskt DriveLock
ange 24
M
mikrofoner, identifiera 2
minimerad avbildning, skapa 38
minimerad
återställningsavbildning 39
minneskort 12
minneskort, identifiera 5
minneskortläsare, identifiera 5
P
parkoppla tangentbord och mus på
nytt 45
platser
minneskortläsare 5
plats för säkerhetskabeln,
identifiera 4
produktnamn och nummer, dator 7
programvara
antivirus 27
brandvägg 28
Diskdefragmenteraren 15
Diskrensning 15
HP 3D DriveGuard 15
programvaruuppdateringar,
installera 28
projektorspegel, identifiera 3
publikt WLAN, anslutning 9
R
rengöra Sprout 16
RJ-45-uttag, identifiera
56
Index
4
S
serienummer 7
serienummer, dator 7
Setup, Computer
navigera och välja 30
återställa fabriksinställningar
31
skanningssäkerhet 54
skivor som stöds, återställa 37
skrivbara medier 12
skrivbordslampa, identifiera 3
skrivbordslampans sensor,
identifiera 3
sköta om Sprout 16
specifikationer 49
specifikationer för drift 49
Sprout Illuminator 3
startordning
ändra 40
strömknapp, identifiera 5
strömlampa, identifiera 4
strömlampor 2
strömsparläge
avsluta 12
initiera 12
strömuttag, identifiera 4
ställa in lösenordsskydd för
återaktivering 13
stänga av Sprout 14
stöd, USB 30
Sure Start
använda 33
systemet svarar inte 14
systemåterställning 38
systemåterställningspunkt
skapa 37
systemåterställningspunkt, skapa
36
säkerhet 54
säkerhetskopior 36
T
tangentbordsknapp, identifiera 2
tangent för flygplansläge 8
TPM-inställningar 33
trådlöst, certifieringsetikett 7
trådlöst, knapp 8
trådlöst nätverk (WLAN)
ansluta 9
företags-WLAN, anslutning 9
publikt WLAN, anslutning
räckvidd 9
9
U
underhåll
Diskdefragmenteraren 15
Diskrensning 15
HP 3D DriveGuard 15
uppdatera program och
drivrutiner 16
undersidan 7
uppdatera program och drivrutiner
16
ursprunglig systemåterställning 38
USB-portar, identifiera 4
USB-stöd 30
uttag
ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon) 5
uttag, ström 4
V
Viloläge
avsluta 12
initiera 12
W
webbkamera
identifiera 2
webbkameralampa, identifiera 2
Windows
systemåterställningspunkt 36,
37
Windows Hello
använda 27
Windows-verktyg
använda 37
WLAN-enhet 7
WLAN-etikett 7
WWAN-enhet 8, 9
Å
återställa
alternativ 38
återställning
HP Recovery Manager 38
material 39
med HP-återställningsmedier
37
skivor 37, 39
skivor som stöds 37
starta 39
system 38
USB-flashenhet 39
återställningsmedier
skapa 36
skapa med HP Recovery
Manager 37
återställningspartition
ta bort 41
Index
57
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising