HP | OMEN X Desktop PC - 900-201la | HP OMEN X Desktop PC - 900-201la Посібник користувача

HP OMEN X Desktop PC - 900-201la Посібник користувача
Посібник користувача
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth — це торгова марка, яка належить
відповідному власнику та використовується
компанією HP Inc. за ліцензією. Intel, Celeron і
Pentium є торговельними марками
корпорації Intel у США й інших країнах.
Windows — це зареєстрована торгова марка
чи торгова марка корпорації Microsoft у США
та/або інших країнах.
Відомості, що містяться у цьому документі,
можуть бути змінені без попередження.
Єдині гарантії на вироби та послуги HP
викладені у недвозначних гарантійних
заявах, які супроводжують такі вироби та
послуги. Будь-яка інформація, що тут
міститься, не може тлумачитися як предмет
додаткової гарантії. HP не несе
відповідальності за технічні або редакційні
помилки чи пропуски, що тут містяться.
Перше видання: вересень 2017 р.
Інвентарний номер документа: 937693-BD1
Зауваження щодо продукту
У цьому посібнику описано функції, які
підтримуються в більшості виробів. У цьому
комп’ютері деякі функції можуть бути
відсутніми.
У деяких випусках і версіях Windows
підтримуються не всі функції. Щоб мати
змогу використовувати всі можливості ОС
Windows, вам, можливо, знадобиться
оновити чи придбати додаткове апаратне
забезпечення комп’ютера, драйвери,
програмне забезпечення або BIOS update
(Оновлення BIOS). ОС Windows 10
оновлюється автоматично; функцію
оновлення увімкнуто завжди. Інтернетпровайдер може стягати плату, та через
певний час до оновлень можуть
застосовуватися додаткові вимоги.
Докладніші відомості див. на веб-сайті
http://www.microsoft.com.
Щоб отримати останню версію посібників
користувача, перейдіть за посиланням
http://www.hp.com/support і дотримуйтеся
вказівок, щоб знайти свій продукт. Потім
виберіть Руководства пользователя
(Посібники користувача).
Умови використання програмного
забезпечення
Установлюючи, копіюючи, завантажуючи
або в інший спосіб використовуючи будьякий програмний продукт, попередньо
інстальований на цьому комп’ютері, ви
погоджуєтеся з умовами ліцензійної угоди з
кінцевим користувачем (EULA) компанії HP.
Якщо ви не згодні з умовами цієї ліцензійної
угоди, то зобов’язані повністю повернути
невикористаний продукт (апаратне
обладнання та устаткування) протягом 14
днів для повного отримання коштів
відповідно до порядку відшкодування,
встановленого продавцем.
Щоб отримати докладніші відомості чи
подати запит на повне відшкодування,
зверніться до продавця.
Зауваження щодо умов безпечної експлуатації
УВАГА! Щоб зменшити ймовірність отримання теплових травм або перегрівання комп’ютера, не
тримайте комп’ютер безпосередньо на колінах і не закривайте його повітрозабірники. Використовуйте
комп’ютер лише на твердій рівній поверхні. Слідкуйте, щоб інші тверді поверхні, наприклад
розташований поруч додатковий принтер, або м’які поверхні, наприклад подушки, килими чи одяг, не
перекривали повітряний потік. Також не допускайте, щоб адаптер змінного струму контактував під час
роботи зі шкірою або м’якою поверхнею, такою як подушка, килим чи одяг. Поверхні комп’ютера та
мережного адаптера, доступні користувачеві, відповідають температурним нормам, визначеним
міжнародними стандартами безпеки устаткування інформаційних технологій (IEC 60950).
iii
iv
Зауваження щодо умов безпечної експлуатації
Налаштування конфігурації процесора (лише в деяких продуктах)
ВАЖЛИВО. Деякі продукти працюють на базі процесора Intel® Pentium® серії N35xx/N37xx або
Celeron® серії N28xx/N29xx/N30xx/N31xx й операційної системи Windows®. У налаштуванні
конфігурації процесора (msconfig.exe) саме цих моделей не змінюйте кількість процесорів із 4 або 2
на 1. Інакше комп’ютер не завантажиться. Щоб відновити початкові налаштування, доведеться
виконувати скидання до заводських параметрів.
v
vi
Налаштування конфігурації процесора (лише в деяких продуктах)
Зміст
1 Правильний початок роботи ........................................................................................................................ 1
Найефективніші методи роботи ......................................................................................................................... 1
Додаткові ресурси HP .......................................................................................................................................... 2
2 Знайомство з комп'ютером ........................................................................................................................... 4
Інформація про апаратне забезпечення ............................................................................................................ 4
Інформація про програмне забезпечення ......................................................................................................... 4
Передня панель ................................................................................................................................................... 5
Кольорові зони ................................................................................................................................... 6
Кольорові зони ................................................................................................................. 6
Права панель ........................................................................................................................................................ 7
Задня панель ...................................................................................................................................................... 10
Нижня панель ..................................................................................................................................................... 12
Ярлики ................................................................................................................................................................. 12
3 Підключення до мережі ............................................................................................................................. 14
Підключення до бездротової мережі .............................................................................................................. 14
Використання засобів керування бездротовим зв’язком ............................................................ 14
Засоби керування операційною системою ................................................................. 14
Підключення до мережі WLAN ....................................................................................................... 14
Використання бездротових пристроїв Bluetooth (лише в деяких моделях) ............................. 15
Підключення пристроїв Bluetooth ............................................................................... 15
Підключення до дротової мережі LAN ............................................................................................................ 16
4 Використання розважальних функцій ........................................................................................................ 17
Використання аудіофункцій ............................................................................................................................. 17
Підключення динаміків .................................................................................................................. 17
Під’єднання цифрових динаміків .................................................................................................. 18
Підключення навушників ............................................................................................................... 18
Під'єднання мікрофона ................................................................................................................... 19
Підключення гарнітури ................................................................................................................... 19
Використання параметрів звуку ..................................................................................................... 19
Використання відео ........................................................................................................................................... 19
Розпізнавання та під’єднання безпроводових дисплеїв із підтримкою технології
Miracast (лише в деяких продуктах) .............................................................................................. 20
vii
5 Керування живленням ............................................................................................................................... 21
Використання сплячого режиму чи режиму глибокого сну ........................................................................... 21
Активація режиму сну та вихід із нього ......................................................................................... 21
Активація режиму глибокого сну та вихід із нього (лише в деяких продуктах) ....................... 22
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера ................................................................................................ 22
6 Технічне обслуговування комп’ютера ......................................................................................................... 24
Покращення продуктивності ............................................................................................................................ 24
Використання програми дефрагментації диска ........................................................................... 24
Використання програми очищення диска .................................................................................... 24
Використання програми HP 3D DriveGuard (лише в деяких моделях) ....................................... 24
Визначення стану HP 3D DriveGuard ............................................................................ 25
Оновлення програм і драйверів ....................................................................................................................... 25
Очищення комп’ютера ...................................................................................................................................... 25
Процедури очищення ..................................................................................................................... 26
Очищення бокових панелей і кришки ........................................................................ 26
Подорожування та перевезення ...................................................................................................................... 26
7 Захист комп’ютера й інформації ................................................................................................................. 28
Використання паролів ....................................................................................................................................... 28
Установлення паролів в ОС Windows ............................................................................................. 28
Установлення паролів для утиліти Setup Utility (Програма налаштування) (BIOS) .................. 29
Використання засобів інтернет-безпеки ......................................................................................................... 29
Використання антивірусного програмного забезпечення ........................................................... 29
Використання програмного забезпечення брандмауера ............................................................ 30
Інсталяція оновлень програмного забезпечення ........................................................................................... 30
Використання програми HP Touchpoint Manager (лише в деяких моделях) ................................................ 30
Захист бездротової мережі ............................................................................................................................... 31
Створення резервної копії програмного забезпечення та даних .................................................................. 31
Використання додаткового кабелю безпеки (лише для деяких моделей) ................................................ 31
8 Використання утиліти Setup Utility (BIOS) ................................................................................................... 32
Запуск утиліти Setup Utility (Інсталятор) (BIOS) .............................................................................................. 32
Оновлення утиліти Setup Utility (BIOS) ............................................................................................................. 32
Визначення версії BIOS .................................................................................................................... 32
Завантаження оновлення BIOS ...................................................................................................... 33
9 Використання HP PC Hardware Diagnostics (Діагностика обладнання ПК HP) (UEFI) ...................................... 35
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій USB ............................................................... 35
viii
10 Резервне копіювання та відновлення ....................................................................................................... 37
Створення носія відновлення та резервних копій .......................................................................................... 37
Використання носіїв для відновлення HP (лише в деяких моделях) ......................................... 37
Використання засобів Windows ...................................................................................................... 39
Використання програми HP Cloud Recovery Download Tool (лише на деяких моделях) ........... 39
Відновлення ....................................................................................................................................................... 39
Відновлення за допомогою HP Recovery Manager ........................................................................ 40
Що потрібно знати перед початком роботи? ............................................................. 40
Використання розділу відновлення HP (лише в деяких моделях) .......................... 41
Використання носія HP Recovery для відновлення .................................................... 41
Змінення порядку завантаження комп’ютера ........................................................... 41
Видалення розділу відновлення HP (лише в деяких моделях) ............................... 42
11 Технічні характеристики .......................................................................................................................... 43
Умови експлуатації ............................................................................................................................................. 43
12 Електростатичний розряд ........................................................................................................................ 44
13 Доступність .............................................................................................................................................. 45
Підтримувані допоміжні технології .................................................................................................................. 45
Зв’язок зі службою підтримки .......................................................................................................................... 45
Покажчик ...................................................................................................................................................... 46
ix
x
1
Правильний початок роботи
Цей комп’ютер — потужний інструмент, створений, щоб надати вам більше можливостей для роботи та
розваг. Прочитайте цей розділ, щоб дізнатися про найефективніші методи роботи після налаштування,
цікаві функції комп’ютера, а також про те, де знайти додаткові ресурси HP.
Найефективніші методи роботи
Після налаштування та реєстрації комп’ютера рекомендуємо виконати наведені нижче дії, щоб
скористатися всіма перевагами пристрою.
●
Створіть резервні копії даних жорсткого диска на носії для відновлення. Див. розділ Резервне
копіювання та відновлення на сторінці 37.
●
Підключіться до дротової або бездротової мережі, якщо ще не зробили цього. Додаткові
відомості див. у розділі Підключення до мережі на сторінці 14.
●
Ознайомтеся з апаратним або програмним забезпеченням. Додаткові відомості див. у розділах
Знайомство з комп'ютером на сторінці 4 та Використання розважальних функцій
на сторінці 17.
●
Придбайте або оновіть антивірусну програму. Див. розділ Використання антивірусного
програмного забезпечення на сторінці 29.
Найефективніші методи роботи
1
Додаткові ресурси HP
А в наведеній нижче таблиці ви знайдете відомості про ресурси з описом продукту, практичними
порадами й інструкціями та іншою корисною інформацією.
Ресурс
Зміст
Вказівки з налаштування
●
Огляд процесу налаштування та функцій комп’ютера
Підтримка HP
●
Інтерактивний чат зі спеціалістом компанії HP.
Для отримання підтимки НР перейдіть до
http://www.hp.com/support
●
Номери телефону служби підтримки.
●
Відеоролики із заміною компонентів (лише для деяких
виробів).
●
Керівництва з догляду та техобслуговування.
●
Адреси центрів обслуговування HP
●
Належне налаштування робочої станції.
●
Рекомендації щодо положення тіла та робочих звичок, які
допоможуть забезпечити максимальний комфорт і зменшити
ризик отримання травм.
●
Інформація з техніки безпеки під час роботи з механічним і
електричним обладнанням
●
За необхідності, важлива нормативна інформація, зокрема
щодо належної утилізації батареї
●
Інформація про гарантію, що стосується виключно цього
комп’ютера
Посібник із техніки безпеки та забезпечення зручності
користування
Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені нижче
дії.
▲
Виберіть кнопку Пуск (Пуск), а потім пункт
Справка и поддержка HP (Довідка та технічна
підтримка HP) > Документация HP (Документація
HP).
– або –
▲
Виберіть кнопку Пуск (Пуск), а потім пункт HP >
Документация HP (Документація HP).
– або –
▲
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/ergo.
ВАЖЛИВО. Щоб перейти до останньої версії
посібника користувача, необхідно підключитися
до Інтернету.
Зауваження щодо дотримання законодавства, правил
техніки безпеки та охорони довкілля
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте
наведені нижче дії.
▲
Виберіть кнопку Пуск (Пуск), а потім пункт
Справка и поддержка HP (Довідка та технічна
підтримка HP) > Документация HP (Документація
HP).
– або –
▲
Виберіть кнопку Пуск (Пуск), а потім пункт HP >
Документация HP (Документація HP).
Обмежена гарантія*
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте
наведені нижче дії.
▲
2
Виберіть кнопку Пуск (Пуск), а потім пункт
Справка и поддержка HP (Довідка та технічна
підтримка HP) > Документация HP (Документація
HP).
Розділ 1 Правильний початок роботи
Ресурс
Зміст
– або –
▲
Виберіть кнопку Пуск (Пуск), а потім пункт HP >
Документация HP (Документація HP).
– або –
▲
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/go/
orderdocuments.
ВАЖЛИВО. Щоб перейти до останньої версії
посібника користувача, необхідно підключитися
до Інтернету.
*Текст обмеженої гарантії HP на виріб можна знайти в посібниках користувача на комп’ютері та/чи на компакт- або DVD-диску,
який входить до комплекту постачання. Для деяких країн і регіонів до комплекту постачання може входити друкована версія
обмеженої гарантії HP. У деяких країнах і регіонах, де друкована версія гарантії не надається, можна замовити друкований
примірник у http://www.hp.com/go/orderdocuments. Для виробів, придбаних у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, можна
написати компанії HP на адресу: POD, P.O. Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore (Сінгапур) 912006. Вкажіть ім’я
продукту, своє ім’я, номер телефону та поштову адресу.
Додаткові ресурси HP
3
2
Знайомство з комп'ютером
Цей комп'ютер оснащено компонентами найвищої якості. У цьому розділі містяться відомості про
компоненти, де вони розташовані, та описано принцип їх роботи.
Інформація про апаратне забезпечення
Щоб дізнатися, яким апаратним забезпеченням оснащено ваш комп’ютер, виконайте наведені нижче
дії.
▲
Уведіть диспетчер устройств (диспетчер пристроїв) у полі пошуку на панелі завдань, а потім
виберіть застосунок Диспетчер устройств (Диспетчер пристроїв).
У списку відображатимуться всі пристрої, установлені на комп’ютері.
Щоб знайти відомості про апаратні компоненти системи та номер версії BIOS, натисніть fn+esc (лише в
деяких виробах).
Інформація про програмне забезпечення
Щоб переглянути список програмного забезпечення, інстальованого на комп’ютері, виконайте наведені
нижче дії.
▲
Натисніть кнопку Пуск.
– або –
Натисніть правою клавішею миші кнопку Пуск та виберіть пункт Приложения и возможности
(Програми та функції).
4
Розділ 2 Знайомство з комп'ютером
Передня панель
Компонент
Опис
(1)
Створення унікальних ефектів підсвічування на комп’ютері.
Освітлені зони кольорів
ПРИМІТКА. Додаткові відомості див. у розділі Кольорові зони
на сторінці 6.
(2)
Вентиляційні отвори (2)
Дають змогу потоку повітря охолоджувати внутрішні компоненти.
ПРИМІТКА. Вентилятор комп’ютера автоматично запускається
для охолодження внутрішніх компонентів і запобігає їх
перегріванню. Періодичне ввімкнення та вимкнення внутрішнього
вентилятора під час роботи комп’ютера – це нормальне явище.
(3)
Комплект інструментів (не зображено)
Містить гайковий ключ і гвинти, потрібні для встановлення
компонентів і вентиляторів графічної карти комп’ютера. Комплект
інструментів міститься під логотипом.
УВАГА! Щоб зменшити ризик серйозних травм або пошкодження
обладнання, не відкривайте кришку корпусу будь-якого
комп’ютера із джерелом живлення 1300 Вт. Щоб визначити, яким
джерелом живлення оснащено комп’ютер — 600 Вт чи 1300 Вт,
див. ярлик на задній панелі комп’ютера.
(4)
Підставка
Утримує комп’ютер у вертикальному положенні.
Передня панель
5
Кольорові зони
Комп'ютер має дев'ять програмованих кольорових зон, які дають змогу створювати унікальні ефекти
підсвічування. За допомогою програми OMEN Command Center можна налаштувати кольори кожної
зони для групи зон.
ПРИМІТКА.
Під час першого налаштування комп’ютера всі зони підсвічено червоним кольором.
Кольорові зони
Загалом у програмі OMEN Command Center можна налаштувати п'ять ефектів кольорів:
●
Статичний колір — налаштування статичного підсвічування для кожної з дев'яти кольорових зон.
●
Кольорова петля — налаштування до чотирьох груп кольорів для всіх кольорових зон. Кольори
будуть переходити з однієї фази в іншу.
●
Найважливіші частини системи — налаштування кольорових зон для різних функцій апаратного
забезпечення (використання ЦП, температура ЦП, використання чи температура графічного
процесора).
●
Пульсація аудіо — яскравість підсвічування відповідає частоті аудіовиходу.
●
Вимкнуто — всі кольорові зони вимкнуто.
Щоб відкрити OMEN Command Center та налаштувати ефекти підсвічування, виконайте описані нижче
дії.
▲
6
Натисніть піктограму OMEN на панелі завдань.
Розділ 2 Знайомство з комп'ютером
Права панель
Компонент
(1)
Опис
Кнопка живлення
●
Якщо комп’ютер вимкнено, натисніть цю кнопку, щоб
увімкнути його.
●
Якщо комп’ютер увімкнено, швидко натисніть і
відпустіть цю кнопку, щоб перевести його у режим сну.
●
Якщо комп’ютер перебуває в режимі сну, натисніть і
швидко відпустіть цю кнопку, щоб вийти з нього.
●
Якщо комп’ютер перебуває в режимі глибокого сну,
натисніть і швидко відпустіть цю кнопку, щоб вийти з
нього.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Якщо натиснути й утримувати кнопку
живлення, незбережені дані буде втрачено.
Якщо комп’ютер не відповідає, а процедура завершення
роботи не дає результатів, щоб вимкнути комп’ютер,
натисніть кнопку живлення й утримуйте її принаймні 5
секунд.
Щоб отримати додаткові відомості про налаштування
параметрів живлення, див. відповідний розділ.
▲
Введіть питание (живлення) в полі пошуку на панелі
завдань, а потім виберіть Параметры питания и
спящего режима (Параметри живлення та режиму сну).
— або —
▲
Натисніть правою кнопкою миші кнопку Пуск , а потім
виберіть Параметры электропитания (Параметри
електроживлення)
Права панель
7
Компонент
(2)
Опис
Індикатор живлення
●
Світиться: комп’ютер увімкнуто.
●
Блимає: комп’ютер перебуває у сплячому режимі, у
якому заощаджується електроенергія. Комп’ютер
вимикає живлення дисплея й інших непотрібних
компонентів.
●
Не світиться: комп’ютер вимкнуто або він перебуває у
сплячому режимі. Сплячий режим — це режим
заощадження електроенергії, у якому споживається її
найменша кількість.
(3)
Індикатор безпроводового зв’язку
Світиться: увімкнуто вбудований безпроводовий пристрій,
наприклад WLAN і/або Bluetooth®. Якщо індикатор
безпроводового доступу постійно світиться, всі
безпроводові пристрої вимкнено.
(4)
Гніздо аудіовходу (мікрофон)
Використовується для підключення навушників із
мікрофоном, стерео- або монофонічного мікрофона.
(5)
Комбіноване гніздо аудіовиходу (навушники)
та аудіовходу (мікрофон)
Використовується для підключення додаткових активних
стереодинаміків, навушників, міні-навушників, гарнітури або
телевізійного аудіокабелю. Також використовується для
підключення додаткових навушників із мікрофоном. Це
гніздо не підтримує додатковий окремий мікрофон.
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, відрегулюйте
рівень гучності, перш ніж підключати навушники, мінінавушники або гарнітуру. Додаткову інформацію з технічної
безпеки див. у розділі Зауваження щодо дотримання
законодавства, правил техніки безпеки та охорони
довкілля.
Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені нижче дії.
▲
Виберіть кнопку Пуск , а потім пункт Справка и
поддержка HP (Довідка та технічна підтримка HP) >
Документация HP (Документація HP).
ПРИМІТКА. Якщо до гнізда для навушників підключено
пристрій, динаміки комп’ютера вимикаються.
(6)
Порт USB 3.х SuperSpeed
Використовується для під’єднання пристрою USB,
наприклад мобільного телефону, камери, пристрою
відстеження активності чи секундоміра. Також забезпечує
високошвидкісну передачу даних
(7)
Порт USB 3.x SuperSpeed із функцією HP Sleep
and Charge
Використовується для під’єднання пристрою USB,
високошвидкісної передачі даних і заряджання навіть коли
комп’ютер вимкнено; заряджання більшості таких пристроїв,
як мобільний телефон, камера, пристрій відстеження
активності чи розумний годинник.
(8)
Порти USB Type-C (2)
Коли комп’ютер увімкнуто, під’єднання та заряджання
пристроїв USB із рознімом Type-C, наприклад мобільного
телефону, камери, пристрою відстеження активності чи
секундоміра. Також забезпечує передачу даних.
(9)
Пристрій для читання карток пам’яті
Використовується для роботи з додатковими картками
пам’яті, за допомогою яких можна зберігати інформацію,
керувати нею і надавати до неї доступ.
Щоб вставити картку, виконайте наведені нижче дії.
1.
8
Розділ 2 Знайомство з комп'ютером
Візьміть цифрову картку етикеткою догори (розніми
при цьому має бути спрямовано до комп’ютера).
Компонент
Опис
2.
Вставте картку у пристрій для читання карток пам’яті, а
потім натисніть на неї, щоб зафіксувати у гнізді.
Щоб вийняти картку, виконайте наведені нижче дії.
▲
(10)
Блокування жорсткого диска
Натисніть на картку, а потім вийміть її з пристрою для
читання карток пам’яті.
Використовується для блокування кришки відділення для
обслуговування жорсткого диска.
Права панель
9
Задня панель
Компонент
(1)
Опис
Фіксатор бокової панелі
Використовується для вивільнення бокової панелі.
УВАГА! Щоб зменшити ризик серйозних травм або
пошкодження обладнання, не відкривайте кришку корпусу
будь-якого комп’ютера із джерелом живлення 1300 Вт. Щоб
визначити, яким джерелом живлення оснащено комп’ютер
— 600 Вт чи 1300 Вт, див. ярлик на задній панелі
комп’ютера.
(2)
Гніздо кабелю безпеки
Підключення до комп’ютера додаткового кабелю безпеки.
ПРИМІТКА. Кабель безпеки служить як застережний засіб,
проте він не може захистити комп’ютер від неналежного
використання чи крадіжки.
(3)
Вентиляційні отвори (2)
Дають змогу потоку повітря охолоджувати внутрішні
компоненти.
ПРИМІТКА. Вентилятор комп’ютера автоматично
запускається для охолодження внутрішніх компонентів і
запобігає їх перегріванню. Періодичне ввімкнення та
вимкнення внутрішнього вентилятора під час роботи
комп’ютера – це нормальне явище.
10
(4)
Рознім оптичного виходу
Використовується для підключення цифрових динаміків (не
входять до комплекту постачання).
(5)
Зарядний порт USB Type-C (лише в деяких
моделях)
Коли комп’ютер увімкнуто, під’єднання та заряджання
пристроїв USB із рознімом Type-C, наприклад мобільного
телефону, камери, пристрою відстеження активності чи
секундоміра. Також забезпечує передачу даних.
Розділ 2 Знайомство з комп'ютером
Компонент
(6)
Опис
Порти USB 3.x SuperSpeed (6 або 7)
Використовується для під’єднання пристрою USB,
наприклад мобільного телефона, камери, пристрою
відстеження активності чи смарт-годинника, та
високошвидкісної передачі даних
ПРИМІТКА. Залежно від моделі комп’ютер може бути
оснащено 6 або 7 портами USB 3.x SuperSpeed.
(7)
(8)
Гніздо RJ-45 (мережа)/індикатори стану
Гніздо аудіовиходу (навушники)
Підключення мережного кабелю.
●
Світиться білим: підключення до мережі.
●
Світиться жовтим: передача даних.
Використовується для підключення додаткових активних
стереодинаміків, навушників, міні-навушників, гарнітури або
телевізійного аудіокабелю.
УВАГА! Щоб не зашкодити слуху, зменшуйте рівень
гучності перед використанням навушників, міні-навушників
або гарнітури. Додаткову інформацію з технічної безпеки
див. у розділі Зауваження щодо дотримання
законодавства, правил техніки безпеки та охорони
довкілля.
Щоб відкрити цей посібник, виконайте наведені нижче дії.
▲
Виберіть кнопку Пуск , а потім пункт Справка и
поддержка HP (Довідка та технічна підтримка HP) >
Документация HP (Документація HP).
ПРИМІТКА. Якщо до гнізда для навушників підключено
пристрій, динаміки комп’ютера вимикаються.
(9)
Гніздо живлення
Під’єднання кабелю живлення змінного струму.
Задня панель
11
Нижня панель
Компонент
(1)
Опис
Вентиляційний отвір
Забезпечує потік повітря для охолодження внутрішніх
компонентів.
ПРИМІТКА. Вентилятор комп’ютера запускається
автоматично для охолодження внутрішніх компонентів і
запобігання їх перегріванню. Під час роботи внутрішній
вентилятор періодично вмикатиметься та
вимикатиметься — це цілком нормально.
Ярлики
Прикріплені до комп'ютера ярлики містять інформацію, яка може знадобитися під час усунення
несправностей системи або закордонної подорожі.
ВАЖЛИВО. Ярлики, описані в цьому розділі, можна знайти в таких місцях: на нижній та задній панелях
комп'ютера або під кришкою відділення для обслуговування.
●
Сервісний ярлик містить важливі ідентифікаційні дані комп’ютера. Під час звернення до служби
підтримки у вас можуть запитати серійний номер, номер продукту та моделі. Знайдіть ці номери,
перш ніж звертатися до служби підтримки.
Нижче зображено приклади сервісних ярликів. Див. ілюстрацію, що найбільше відповідає вигляду
ярлика на вашому комп’ютері.
12
Розділ 2 Знайомство з комп'ютером
Компонент
(1)
Серійний номер
(2)
Номер продукту
(3)
Гарантійний термін
(4)
Номер моделі (лише в деяких виробах)
Компонент
(1)
Ім’я пристрою HP (лише в деяких моделях)
(2)
Назва моделі (лише в деяких виробах)
(3)
Номер продукту
(4)
Серійний номер
(5)
Гарантійний термін
●
Етикетка з регулятивною інформацією містить нормативну інформацію про комп'ютер.
●
Ярлики безпроводової сертифікації містять інформацію про додаткові безпроводові пристрої, а
також позначки відповідності для країн, де дозволено використання цих пристроїв.
Ярлики
13
3
Підключення до мережі
Комп’ютер може супроводжувати вас у будь-якій подорожі. Але ви можете вивчати світ та отримувати
доступ до інформації з мільйонів веб-сайтів навіть удома за допомогою комп’ютера, підключеного до
дротової або бездротової мережі. Цей розділ допоможе вам дізнатись, як налагодити зв’язок зі світом.
Підключення до бездротової мережі
Цей комп’ютер може бути обладнаний одним або кількома такими бездротовими пристроями:
●
Пристрій WLAN з’єднує комп’ютер із бездротовими локальними мережами (також відомими як
мережі Wi-Fi, бездротові локальні мережі або WLAN) у корпоративних офісах, удома та в
громадських місцях, зокрема в аеропортах, ресторанах, кав’ярнях, готелях й університетах. У
мережі WLAN мобільний бездротовий пристрій комп’ютера обмінюється даними з бездротовим
маршрутизатором або точкою доступу до бездротової мережі.
●
Пристрій Bluetooth®створює персональну мережу (PAN) для підключення до інших Bluetoothсумісних пристроїв, таких як комп’ютери, телефони, принтери, гарнітури, динаміки та камери. У
мережі PAN кожен пристрій безпосередньо обмінюється даними з іншими пристроями, які мають
бути розміщені відносно близько — зазвичай у радіусі 10 метрів (приблизно 33 фута).
Використання засобів керування бездротовим зв’язком
За допомогою елементів операційної системи можна керувати бездротовими пристроями комп’ютера.
Засоби керування операційною системою
У розділі «Центр управления сетями и общим доступом» (Центр мережних підключень і спільного
доступу) можна налаштовувати підключення чи мережу, здійснювати підключення до неї, виконувати
діагностику, а також вирішувати проблеми з мережею.
Щоб скористатися засобами керування операційної системи, виконайте наведені нижче дії.
1.
Введіть панель управления (панель керування) в полі пошуку на панелі завдань, а потім
виберіть Панель управления (Панель керування).
2.
Виберіть Сеть и Интернет (Мережа та Інтернет), після чого натисніть Центр управления сетями и
общим доступом (Центр мережних підключень і спільного доступу).
Підключення до мережі WLAN
ПРИМІТКА. Перш ніж підключити комп’ютер до Інтернету, необхідно створити обліковий запис для
використання послуг постачальника інтернет-зв’язку (ISP). Щоб замовити послугу підключення
Інтернету та придбати модем, зверніться до місцевого постачальника послуг інтернет-зв’язку.
Постачальник допоможе налаштувати модем, провести мережний кабель для підключення
бездротового маршрутизатора до модему та перевірити якість інтернет-послуги.
14
Розділ 3 Підключення до мережі
Для підключення до мережі WLAN виконайте наведені нижче дії.
1.
Переконайтеся, що пристрій WLAN увімкнуто.
2.
Виберіть піктограму стану мережі на панелі завдань, а потім підключіться до однієї з доступних
мереж.
Якщо це захищена мережа WLAN, потрібно ввести код безпеки. Введіть код і натисніть Далее
(Далі), щоб завершити підключення.
ПРИМІТКА. Якщо мережі WLAN не вказані, це може означати, що ви перебуваєте поза зоною дії
бездротового маршрутизатора або точки доступу.
ПРИМІТКА. Якщо потрібної мережі WLAN немає у списку, правою кнопкою миші натисніть на
піктограму стану мережі на панелі завдань, а потім виберіть Открыть центр управления сетями и
общим доступом (Відкрити центр мережевих підключень і спільного доступу). Виберіть Создание
и настройка нового подключения или сети (Налаштувати нове підключення або мережу).
З’явиться список параметрів, за допомогою якого можна буде вручну вибрати потрібну мережу й
підключитися до неї або створити нове підключення.
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб установити підключення.
Установивши підключення, виберіть піктограму стану мережі з правого боку панелі завдань, щоб
перевірити назву та стан підключення.
ПРИМІТКА. Функціональний діапазон (наскільки далеко передаються сигнали бездротового зв’язку)
залежить від реалізації WLAN, бездротового маршрутизатора та впливу інших електронних пристроїв
або структурних перешкод, таких як стіни й підлога.
Використання бездротових пристроїв Bluetooth (лише в деяких моделях)
Пристрій Bluetooth забезпечує бездротовий зв’язок ближньої дії, що замінює фізичні кабельні
підключення, за допомогою яких традиційно з’єднують електронні пристрої, наприклад:
●
комп’ютери (настільні комп’ютери та ноутбуки);
●
телефони (стільникові, бездротові, смартфони);
●
пристрої обробки зображень (принтери, камери);
●
аудіопристрої (гарнітури, динаміки);
●
миша;
●
зовнішня цифрова клавіатура.
Підключення пристроїв Bluetooth
Перед використанням пристроїв Bluetooth необхідно встановити підключення через Bluetooth.
1.
Введіть bluetooth у полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть Настройки Bluetooth и
других устройств (Налаштування Bluetooth та інших пристроїв).
2.
Увімкніть Bluetooth, якщо його ще не ввімкнено.
3.
Виберіть свій пристрій зі списку та дотримуйтеся вказівок на екрані.
ПРИМІТКА. Якщо пристрій потребує виконання перевірки, буде відображено код реєстрації пари.
Щоб перевірити відповідність коду на пристрої з кодом створення пари, дотримуйтеся вказівок на
екрані пристрою, що додається. Докладніше див. у документації з комплекту постачання пристрою.
Підключення до бездротової мережі
15
ПРИМІТКА. Якщо пристрій не відображається у списку, переконайтеся, що Bluetooth на цьому
пристрої ввімкнено. Для деяких пристроїв можуть знадобитися додаткові вимоги; див. документацію,
надану з цим пристроєм.
Підключення до дротової мережі LAN
Підключення до дротової мережі LAN використовується для безпосереднього підключення комп’ютера
до маршрутизатора вдома (замість бездротового підключення) або до існуючої мережі в офісі.
Для підключення до локальної мережі потрібен кабель RJ-45 та гніздо мережі або додатковий
пристрій для підключення чи порт розширення, якщо на комп’ютері відсутній рознім RJ-45.
Щоб здійснити підключення мережного кабелю, виконайте наведені нижче дії.
1.
Під’єднайте кабель підключення до мережі до гнізда мережі (1) на комп’ютері.
2.
Під’єднайте інший кінець мережного кабелю до настінного гнізда мережі (2) або до
маршрутизатора.
ПРИМІТКА. Якщо кабель підключення до мережі оснащено схемою зменшення шумів (3), яка
запобігає виникненню перешкод від телевізійного сигналу та радіосигналу, розташуйте кінець
кабелю у напрямку до комп’ютера.
16
Розділ 3 Підключення до мережі
4
Використання розважальних функцій
Комп’ютер HP можна використовувати як центр розваг: спілкуйтесь через камеру, слухайте та
впорядковуйте музику, завантажуйте й переглядайте фільми. Щоб зробити комп’ютер справжнім
розважальним центром, підключіть до нього зовнішні пристрої, такі як монітор, проектор, телевізор
або динаміки та навушники.
Використання аудіофункцій
Ви можете завантажувати та прослуховувати музику, відтворювати потоковий аудіовміст з Інтернету
(зокрема радіотрансляції), робити звукозаписи та накладати звук на відеозаписи для створення
мультимедійних композицій. Також на комп’ютері можна відтворювати файли з музичних компактдисків (лише у деяких моделях) або підключати зовнішній пристрій для читання оптичних дисків, щоб
відтворювати файли з компакт-дисків. Щоб отримати більшу насолоду від прослуховування,
підключіть зовнішні аудіопристрої, такі як динаміки або навушники.
Підключення динаміків
Динаміки з проводовим підключенням можна приєднати до комп’ютера через порт USB або
комбіноване гніздо аудіовиходу (навушники)/аудіовходу (мікрофон), а також через пристрій
стаціонарного підключення.
Щоб підключити бездротові динаміки до комп’ютера, дотримуйтеся вказівок виробника. Перш ніж
підключати динаміки, зменште рівень гучності.
Використання аудіофункцій
17
Під’єднання цифрових динаміків
До комп’ютера можна під’єднати проводові динаміки через рознім оптичного виходу.
ПРИМІТКА. Щоб під’єднати пристрій цифрові динаміки до комп’ютера, знадобиться оптичний кабель,
який продається окремо.
1.
Під’єднайте один кінець оптичного кабелю до розніму оптичного виходу на комп’ютері.
2.
Під’єднайте інший кінець кабелю до цифрових динаміків.
Додаткові відомості про використання цифрових динаміків див. в інструкціях виробника пристрою.
Підключення навушників
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-навушників або
гарнітури слід зменшити гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. у розділі Зауваження
щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля.
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте наведені нижче дії.
▲
Виберіть кнопку Пуск , а потім пункт Справка и поддержка HP (Довідка та технічна підтримка
HP) > Документация HP (Документація HP).
Проводові навушники можна під’єднати до комбінованого гнізда аудіовиходу (навушники)/аудіовходу
(мікрофон) на комп’ютері.
Щоб підключити бездротові навушники до комп’ютера, дотримуйтеся вказівок виробника.
18
Розділ 4 Використання розважальних функцій
Під'єднання мікрофона
Щоб записати звук, під’єднайте мікрофон до відповідного гнізда на комп’ютері. Щоб отримати
найкращі результати, під час записування говоріть безпосередньо в мікрофон. При цьому не повинно
бути фонових шумів.
Підключення гарнітури
УВАГА! Щоб зменшити ризик травмування, перед підключенням навушників, міні-навушників або
гарнітури слід зменшити гучність. Додаткову інформацію з технічної безпеки див. у розділі Зауваження
щодо дотримання законодавства, правил техніки безпеки й охорони довкілля.
Щоб отримати доступ до цього документа, виконайте наведені нижче дії.
▲
Виберіть кнопку Пуск , а потім пункт Справка и поддержка HP (Довідка та технічна підтримка
HP) > Документация HP (Документація HP).
Навушники з мікрофоном називаються ще гарнітура. Проводові гарнітури можна підключати до
комбінованого гнізда аудіовиходу (навушники)/аудіовходу (мікрофон) на комп’ютері.
Щоб під’єднати безпроводові навушники до комп’ютера, дотримуйтеся вказівок виробника.
Використання параметрів звуку
За допомогою параметрів звуку можна регулювати гучність системи, змінювати системні звуки або
керувати аудіопристроями.
Щоб переглянути або змінити параметри звуку, виконайте наведені нижче дії.
▲
Уведіть панель керування в полі пошуку на панелі завдань, виберіть Панель управления
(Панель керування), виберіть розділ Оборудование и звук (Устаткування та звук), а потім виберіть
Звук .
Комп'ютер може бути оснащено покращеною звуковою системою від Bang & Olufsen, B&O Play або
іншого постачальника. Завдяки цьому комп'ютер може мати розширені функції аудіо, якими можна
керувати з панелі керування аудіо вашої аудіосистеми.
За допомогою панелі керування звуку можна переглядати та керувати параметрами звуку.
▲
У полі пошуку на панелі завдань введіть панель управления (панель керування), виберіть
Панель управления (Панель керування), виберіть розділ Оборудование и звук (Устаткування та
звук), а потім виберіть панель керування аудіо для вашої системи.
Використання відео
Цей комп’ютер є потужним відеопристроєм, який дає можливість переглядати потокове відео з
улюблених веб-сайтів і завантажувати відео та фільми для перегляду на комп’ютері без підключення
до мережі.
Щоб отримати більше задоволення від перегляду, підключіть до одного з відеопортів комп’ютера
зовнішній монітор, проектор або телевізор.
ВАЖЛИВО. Слідкуйте за тим, щоб зовнішній пристрій було підключено відповідним кабелем до
відповідного порту комп’ютера. Дотримуйтесь інструкції виробника пристрою.
Відомості про використання функцій відео див. у програмі HP Support Assistant.
Використання відео
19
Розпізнавання та під’єднання безпроводових дисплеїв із підтримкою
технології Miracast (лише в деяких продуктах)
Щоб розпізнати бездротовий дисплей із підтримкою технології Miracast і підключитися до нього, не
виходячи з поточних програм, виконайте наведені нижче дії.
Щоб відкрити Miracast, виконайте наведені нижче дії.
▲
20
У полі пошуку на панелі завдань введіть вывод (проектувати), а потім натисніть Вывод
изображения на второй экран (Проектувати на другий екран). Натисніть Подключение к
беспроводному дисплею (Підключитися до безпровідного монітора) і дотримуйтеся вказівок на
екрані.
Розділ 4 Використання розважальних функцій
5
Керування живленням
Комп’ютер може працювати від батареї або від зовнішнього джерела живлення. Якщо комп’ютер
працює від батареї, без доступу до зовнішнього джерела струму, необхідного для заряджання, слід
відстежувати та заощаджувати рівень заряду.
Деякі функції керування живленням, описані в цьому розділі, можуть бути недоступні на вашому
комп’ютері.
Використання сплячого режиму чи режиму глибокого сну
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Коли комп'ютер перебуває в режимі сну, він має кілька добре відомих
уразливостей. Щоб запобігти неавторизованому доступу до даних на вашому комп'ютері, навіть якщо
їх зашифровано, компанія HP рекомендує завжди вмикати режим «Режим гибернации» (Режим
глибокого сну) замість режиму «Спящий режим» (Режим сну), коли ви не перебуваєте поруч із
комп'ютером. Це особливо корисно під час подорожей із комп'ютером.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик можливого зниження якості відтворення аудіо- та
відеофайлів, втрати інформації або функціональних можливостей відтворення аудіо чи відео, не
активуйте режим сну під час виконання операцій зчитування з диска чи зовнішньої картки-носія або
запису на ці пристрої.
ОС Windows має два стани енергозбереження: режим очікування й сплячий режим.
●
Режим сну. Перехід до режиму сну відбувається автоматично після встановленого періоду
бездіяльності. Усі ваші дані зберігаються в пам’яті, і ви можете швидко повернутися до роботи.
Крім того, комп'ютер можна перевести в режим очікування вручну. Додаткові відомості див. у
розділі Активація режиму сну та вихід із нього на сторінці 21.
●
Режим глибокого сну. Цей режим автоматично активується, коли заряд батареї досягає
критичного рівня. Коли комп’ютер переходить у режим глибокого сну, результати роботи
зберігаються в спеціальному файлі, а живлення вимикається. Крім того, комп’ютер можна
перевести в режим глибокого сну вручну. Додаткові відомості див. у розділі Активація режиму
глибокого сну та вихід із нього (лише в деяких продуктах) на сторінці 22.
Активація режиму сну та вихід із нього
▲
Щоб увімкнути режим сну, натисніть кнопку Пуск , а потім виберіть значок Питание (Живлення) та
пункт Спящий режим (Режим сну).
Вийти з режиму сну можна одним із наведених нижче способів.
●
Натисніть і відпустіть кнопку живлення.
●
Натисніть клавішу на клавіатурі (лише в деяких продуктах).
Після виходу комп’ютера з режиму сну можна продовжувати роботу.
ПРИМІТКА. Якщо для виходу з режиму сну необхідно ввести пароль, введіть свій пароль Windows,
щоб повернутися до роботи.
Використання сплячого режиму чи режиму глибокого сну
21
Активація режиму глибокого сну та вихід із нього (лише в деяких продуктах)
Налаштувати ручне ввімкнення режиму глибокого сну або змінити інші параметри живлення та час
очікування можна в меню «Параметры электропитания» (Параметри електроживлення).
1.
Натисніть правою кнопкою миші кнопку Пуск , а потім виберіть Параметры электропитания
(Параметри електроживлення)
2.
У розділі Связанные параметры (Пов'язані параметри) виберіть Дополнительные параметры
питания (Додаткові параметри живлення).
3.
В області ліворуч виберіть Действия кнопок питания (Вибрати дії для кнопок живлення) (назва
може відрізнятися залежно від продукту).
4.
Залежно від продукту можна ввімкнути режим глибокого сну для батареї або зовнішнього
джерела живлення одним із наведених нижче способів.
●
Кнопка живлення: у розділі Параметры кнопки питания, кнопки спящего режима и
крышки (Настройки кнопки живлення, кнопки переходу в режим сну та кришки) (назва може
відрізнятися залежно від продукту), виберіть При нажатии кнопки питания (Після
натискання кнопки живлення), а потім виберіть Гибернация (Режим глибокого сну).
●
Меню питания (Меню живлення): виберіть Изменение параметров, которые сейчас
недоступны (Змінити параметри, які зараз недоступні), а потім у розділі Параметры
завершения работы (Настройки завершення роботи Windows) установіть прапорець
Гибернация (Режим глибокого сну).
Щоб відкрити меню живлення, натисніть кнопку Пуск.
5.
Виберіть Сохранить изменения (Зберегти зміни).
▲
Активувати режим глибокого сну можна способом, описаним у кроці 3.
▲
Для виходу з режиму глибокого сну натисніть і швидко відпустіть кнопку живлення.
ПРИМІТКА. Якщо для виходу з режиму глибокого сну необхідно ввести пароль, введіть свій пароль
Windows, щоб повернутися до роботи.
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Під час вимкнення комп’ютера всі незбережені дані буде втрачено. Перед
вимкненням комп’ютера обов’язково збережіть результати роботи.
Команда завершення роботи комп’ютера закриває всі активні програми й операційну систему, після
чого вимикає дисплей і сам комп’ютер.
Вимкніть комп’ютер, якщо він не використовуватиметься чи його буде від’єднано від зовнішнього
джерела живлення на тривалий час.
Рекомендується використовувати команду для завершення роботи Windows.
ПРИМІТКА. Якщо комп’ютер перебуває в режимі сну або глибокого сну, спочатку слід вийти з
відповідного режиму, натиснувши та відпустивши кнопку живлення.
22
1.
Збережіть результати роботи та закрийте всі відкриті програми.
2.
Виберіть кнопку Пуск , значок Питание (Живлення), а потім пункт Завершение работы (Завершити
роботу).
Розділ 5 Керування живленням
Якщо комп’ютер не відповідає і ви не можете завершити роботу наведеним вище чином, виконайте
подані нижче процедури аварійного вимкнення у вказаній послідовності.
●
Натисніть клавіші ctrl+alt+delete, виберіть піктограму Питание (Живлення), а потім пункт
Завершить работу (Завершити роботу).
●
Натисніть і утримуйте кнопку живлення щонайменше 10 секунд.
●
Відключіть комп'ютер від зовнішнього джерела живлення.
Завершення роботи (вимкнення) комп’ютера
23
6
Технічне обслуговування комп’ютера
Для підтримання оптимального стану комп’ютера необхідно регулярно виконувати його технічне
обслуговування. У цьому розділі описано такі інструменти, як програми дефрагментації та очищення
диска. Він також містить інструкції з оновлення програм і драйверів, кроки з очищення комп’ютера та
поради для подорожування з комп’ютером або його перевезення.
Покращення продуктивності
Продуктивність комп’ютера можна значно підвищити, регулярно виконуючи технічне обслуговування
за допомогою таких інструментів, як програми дефрагментації та очищення диска.
Використання програми дефрагментації диска
Компанія HP рекомендує використовувати програму дефрагментації жорсткого диска щонайменше раз
на місяць.
ПРИМІТКА.
Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку програми дефрагментації диска.
Щоб запустити програму дефрагментації диска, виконайте наведені нижче дії.
1.
Підключіть комп’ютер до джерела живлення змінного струму.
2.
Уведіть дефрагментация (дефрагментація) у полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть
Дефрагментация и оптимизация дисков (Дефрагментувати та оптимізувати диски).
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб отримати додаткові відомості, див. довідку програми дефрагментації диска.
Використання програми очищення диска
Програма очищення диска шукає на жорсткому диску непотрібні файли, які можна безпечно видалити,
щоб звільнити місце на диску та підвищити продуктивність комп’ютера.
Щоб запустити програму очищення диска, виконайте наведені нижче дії.
1.
Уведіть очистка (очищення) в полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть Очистка диска
(Очищення диска).
2.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання програми HP 3D DriveGuard (лише в деяких моделях)
HP 3D DriveGuard захищає жорсткий диск, паркуючи його та припиняючи запити даних за будь-якої з
наведених нижче умов.
●
Ви впустили комп’ютер.
●
Ви переміщуєте комп’ютер із закритим дисплеєм, коли комп’ютер працює від батареї.
Через короткий проміжок часу програма HP 3D DriveGuard відновлює звичайний режим роботи
жорсткого диска.
24
Розділ 6 Технічне обслуговування комп’ютера
ПРИМІТКА. Програма HP 3D DriveGuard захищає лише внутрішні жорсткі диски. Програма HP 3D
DriveGuard не захищає жорсткі диски, установлені в додаткові пристрої для підключення або
підключені через порти USB.
ПРИМІТКА. Оскільки твердотільні жорсткі диски (SSD) не мають рухомих частин, для них програма HP
3D DriveGuard не потрібна.
Докладніше див. у довідці програми HP 3D DriveGuard.
Визначення стану HP 3D DriveGuard
Якщо індикатор жорсткого диска на комп’ютері змінює колір, це означає, що головку диска у відділенні
для основного або додаткового жорсткого диска (лише в деяких моедлях) запарковано. Щоб
дізнатися, чи захищено диск і чи запарковано його головку, перевірте стан піктограми в області
сповіщень, розташованої праворуч на панелі завдань робочого стола Windows.
Оновлення програм і драйверів
Компанія HP рекомендує регулярно оновлювати програми та драйвери. Оновлення дозволяють
вирішити наявні проблеми і надають вашому комп’ютеру нові функції та можливості. Наприклад, старі
відеокарти можуть не підтримувати найновіші ігри. Без останньої версії драйвера потенціал вашого
обладнання залишиться нерозкритим.
Перейдіть на веб-сторінку http://www.hp.com/support, щоб завантажити останні версії програм і
драйверів HP. Можна також зареєструватися, щоб отримувати автоматичні сповіщення про доступні
оновлення.
Якщо ви бажаєте оновлювати програми та драйвери, виконайте наведені нижче вказівки.
1.
Уведіть support у полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть застосунок HP Support
Assistant.
– або –
Натисніть на значок зі знаком питання на панелі завдань.
2.
Виберіть Мой компьютер (Мій комп’ютер), перейдіть до вкладки Обновления (Оновлення) і
натисніть Проверить наличие обновлений и сообщений (Перевірити наявність оновлень та
повідомлень).
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Очищення комп’ютера
Для безпечного очищення комп’ютера використовуйте наведені нижче засоби.
●
Диметилбензиламоній хлорид концентрацією не вище 0,3 % (наприклад, цією речовиною
просочуються одноразові вологі серветки, різні марки яких доступні у продажу).
●
Рідина для очищення скляних поверхонь, яка не містить спирту.
●
Слабкий мильний розчин.
●
Суха мікроволокниста тканина або замша (непромащена тканина, яка не електризується).
●
Серветки з тканини, що не електризується.
Оновлення програм і драйверів
25
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Не використовуйте концентровані розчинники, які можуть пошкодити комп’ютер.
Якщо ви не знаєте, чи є засіб безпечним для очищення комп’ютера, переконайтеся, що до його складу
не входять спирт, ацетон, хлорид амонію, дихлорметан і вуглеводневі сполуки.
Волокнисті матеріали (наприклад, паперові серветки) можуть залишити подряпини на комп’ютері. З
часом у подряпинах можуть накопичуватися рештки бруду й очисних засобів.
Процедури очищення
Дотримуйтеся вказівок із цього розділу, щоб безпечно очистити комп’ютер.
УВАГА! Щоб запобігти ураженню електричним струмом або пошкодженню компонентів, не очищуйте
комп’ютер, коли його ввімкнено.
1.
Вимкніть комп’ютер.
2.
Від’єднайте джерело змінного струму.
3.
Від’єднайте всі підключені зовнішні пристрої.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб не пошкодити внутрішні компоненти, не розпилюйте очисні засоби або рідини
на поверхню комп’ютера. Краплі очисної рідини на поверхні можуть пошкодити внутрішні компоненти
комп’ютера.
Очищення бокових панелей і кришки
Для очищення бокових панелей і кришки використовуйте м’яку мікроволокнисту тканину чи замшу,
змочені в одному з перелічених вище очисних розчинів, або одноразові серветки, придатні для такого
застосування.
ПРИМІТКА.
Під час очищення кришки комп’ютера усувайте пил і залишки бруду круговими рухами.
Подорожування та перевезення
Нижче наведено декілька рекомендацій, які допоможуть захистити пристрій під час подорожування
або транспортування.
●
Підготуйте комп’ютер до подорожування або перевезення.
–
Створіть резервну копію даних на зовнішньому диску.
–
Вийміть усі диски й зовнішні цифрові картки, наприклад картки пам’яті.
–
Вимкніть і від’єднайте всі зовнішні пристрої.
–
Заверште роботу комп’ютера.
●
Візьміть із собою резервну копію даних. Зберігайте резервну копію окремо від комп’ютера.
●
Подорожуючи літаком, візьміть комп’ютер як ручний багаж, не здавайте його разом з іншими
валізами.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Уникайте впливу магнітних полів на пристрій для читання дисків. До пристроїв
безпеки з магнітними полями належать пристрої прохідного контролю в аеропорту та щупи
безпеки. Транспортний конвеєр в аеропорту та подібні пристрої безпеки, що використовуються
для перевірки ручного багажу, використовують рентгенівське проміння замість магнітного поля,
тому вони не пошкодять пристрої для читання дисків.
●
26
Якщо ви збираєтеся використовувати комп’ютер під час польоту, заздалегідь проконсультуйтесь
із представниками авіакомпанії. Дозвіл на використання комп’ютера в польоті дає авіакомпанія.
Розділ 6 Технічне обслуговування комп’ютера
●
У разі відправки комп’ютера або диска поштою використовуйте захисне пакування, позначене
міткою «ЛАМКЕ».
●
У деяких умовах використання безпроводових пристроїв може бути обмеженим. Такі обмеження
можуть застосовуватися в літаку, у лікарні, поруч із вибухонебезпечними речовинами та в місцях із
підвищеним ризиком виникнення небезпечної ситуації. Якщо ви не впевнені, чи можна
використовувати безпроводовий пристрій, слід запитати дозволу на використання комп’ютера,
перш ніж умикати його.
●
Якщо ви подорожуєте за кордон, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
–
Перевірте митні інструкції для кожної країни або регіону, які збираєтеся відвідати.
–
Перевірте вимоги до кабелю живлення й адаптера в кожній країні, де плануєте
використовувати комп’ютер. Напруга, частота й розміри розетки можуть бути різними.
УВАГА! Щоб зменшити ризик ураження струмом, виникнення пожежі або пошкодження
обладнання, не намагайтеся підключати комп’ютер за допомогою комплекту перетворювача
напруги для електроприладів.
Подорожування та перевезення
27
7
Захист комп’ютера й інформації
Захист комп’ютера є обов’язковою умовою для дотримання конфіденційності, недоторканності та
доступності інформації. Стандартні захисні рішення в операційній системі Windows, застосунках
компанії HP, утиліті Setup Utility (Програма налаштування) (BIOS) та іншому програмному забезпеченні
від сторонніх виробників допоможуть вам захистити комп’ютер від різноманітних небезпек: вірусів,
хробаків та інших типів зловмисних програм.
ВАЖЛИВО.
Деякі функції безпеки, описані в цьому розділі, можуть бути недоступні на комп’ютері.
Використання паролів
Пароль — це набір символів, який використовується для захисту інформації на комп’ютері та в процесі
пересилання через мережу. Можна налаштувати різні типи паролів. Наприклад, під час першого
налаштування комп’ютера з’явиться запит на створення пароля користувача для захисту комп’ютера.
Додаткові паролі можна встановлювати в ОС Windows або утиліті HP Програма настроювання (BIOS),
попередньо інстальованій на комп’ютері.
Можна використовувати однаковий пароль для функції Setup Utility (Програма налаштування) (BIOS) і
функції безпеки ОС Windows.
Під час створення та зберігання паролів користуйтеся наведеними нижче рекомендаціями.
●
Щоб зменшити ризик блокування комп’ютера, записуйте кожен пароль і зберігайте його в
безпечному місці подалі від комп’ютера. Не зберігайте паролі у файлі на комп’ютері.
●
Під час створення пароля дотримуйтеся вимог програми.
●
Змінюйте паролі щонайменше раз на три місяці.
●
Ідеальний пароль складається з літер, пунктуаційний знаків, символів і цифр.
●
Перш ніж віддавати комп’ютер до сервісного центру, створіть резервну копію файлів, видаліть
конфіденційні дані, а потім скасуйте всі параметри пароля.
Щоб отримати додаткову інформацію про паролі Windows (наприклад, паролі екранної заставки),
виконайте наведені нижче дії.
▲
Уведіть support у полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть застосунок HP Support
Assistant.
– або –
Натисніть на піктограму зі знаком питання на панелі завдань.
Установлення паролів в ОС Windows
28
Пароль
Функція
Пароль користувача
Захищає доступ до облікового запису користувача Windows
Пароль адміністратора
Захищає доступ до вмісту комп’ютера на рівні адміністратора
Розділ 7 Захист комп’ютера й інформації
Пароль
Функція
ПРИМІТКА. Цей пароль не можна використовувати для
доступу до вмісту Setup Utility (Програма налаштування)
(BIOS)
Установлення паролів для утиліти Setup Utility (Програма налаштування)
(BIOS)
Пароль
Функція
Administrator password (Пароль адміністратора)
●
Необхідно вводити під час кожного доступу до утиліти
Setup Utility (Програма налаштування) (BIOS).
●
Забувши пароль адміністратора, не можна отримати
доступ до утиліти Setup Utility (Програма налаштування)
(BIOS)
●
Необхідно вводити щоразу під час увімкнення або
перезавантаження комп’ютера, а також під час виходу з
режиму сну.
●
Якщо ви забули пароль увімкнення, ви не зможете
ввімкнути чи перезавантажити комп’ютер, а також вийти
з режиму сну
Power-on password (Пароль увімкнення)
Щоб установити, змінити чи видалити пароль адміністратора або ввімкнення в утиліті Setup Utility
(Програма налаштування) (BIOS), виконайте наведені нижче дії.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Вносячи зміни в налаштування утиліти Setup Utility (Програма налаштування)
(BIOS), будьте вкрай обережні. Помилки можуть призвести до несправності комп’ютера.
1.
Для запуску утиліти Setup Utility (BIOS) увімкніть або перезавантажте комп’ютер, натисніть і
швидко відпустіть клавішу esc, а потім натисніть f10.
2.
Виберіть Безопасность (Безпека) і дотримуйтеся вказівок на екрані.
Зміни наберуть сили після перезавантаження комп’ютера.
Використання засобів інтернет-безпеки
Під час використання комп’ютера для доступу до електронної пошти, мережі й Інтернету йому можуть
загрожувати комп’ютерні віруси, шпигунське програмне забезпечення та інші загрози в Інтернеті. Для
захисту комп’ютера на ньому може бути попередньо інстальовано ознайомлювальну версію засобів
інтернет-безпеки, які включають антивірусне програмне забезпечення та брандмауер. Щоб
забезпечити постійний захист від нових вірусів та інших загроз, антивірусне програмне забезпечення
необхідно постійно оновлювати. Для надійного захисту комп’ютера наполегливо рекомендується
оновити ознайомлювальну версію засобів інтернет-безпеки чи придбати відповідне програмне
забезпечення.
Використання антивірусного програмного забезпечення
Комп’ютерні віруси можуть виводити з ладу програми, утиліти, операційну систему, а також
перешкоджати їх нормальній роботі. Антивірусне програмне забезпечення може визначити більшість
вірусів, знищити їх і в більшості випадків відновити пошкоджені дані.
Використання засобів інтернет-безпеки
29
Щоб забезпечити постійний захист від нових вірусів, потрібно регулярно оновлювати антивірусне
програмне забезпечення.
На комп’ютері може бути попередньо встановлено антивірусну програму. Щоб максимально захистити
комп’ютер, наполегливо рекомендуємо використовувати антивірусну програму (на ваш вибір).
Щоб отримати додаткові відомості про комп’ютерні віруси, введіть support у полі пошуку на панелі
завдань та виберіть застосунок HP Support Assistant.
– або –
Натисніть на значок зі знаком питання на панелі завдань.
Використання програмного забезпечення брандмауера
Брандмауери створені для того, щоб запобігти несанкціонованому доступу до системи чи мережі.
Брандмауер — це програмне забезпечення, яке інсталюється на комп’ютер/сервер, або поєднання
апаратного та програмного забезпечення.
Існує два типи брандмауерів.
●
Брандмауери на основі хосту — програмне забезпечення, що захищає лише комп’ютер, на якому
його інстальовано.
●
Брандмауери на основі мережі — інсталюються між DSL- або кабельним модемом і домашньою
мережею, що дає змогу захистити всі комп’ютери в мережі.
Якщо в системі інстальовано брандмауер, усі дані, які надсилаються до системи та з неї,
контролюються й порівнюються з набором критеріїв безпеки, визначених користувачем. Усі дані, які не
відповідають цим критеріям, блокуються.
Інсталяція оновлень програмного забезпечення
Для підтримки надійного захисту та підвищення продуктивності слід регулярно оновлювати програмне
забезпечення HP, ОС Windows і сторонніх виробників, інстальоване на комп’ютері.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Microsoft надсилає сповіщення про появу оновлень ОС Windows, які можуть містити
оновлення безпеки. Щоб захистити комп’ютер від вірусів і порушень системи безпеки, завжди
інсталюйте оновлення від корпорації Microsoft, щойно отримаєте сповіщення.
Ці оновлення можна інсталювати автоматично.
Щоб переглянути або змінити параметри, виконайте наведені нижче дії.
1.
Натисніть кнопку Пуск , виберіть Параметры (Параметри), а потім виберіть Обновление и
безопасность (Оновлення та безпека).
2.
Виберіть Центр обновления Windows (Центр оновлення Windows) та дотримуйтеся вказівок на
екрані.
3.
Щоб запланувати час встановлення оновлень, виберіть Дополнительные параметры (Додаткові
параметри) та дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання програми HP Touchpoint Manager (лише в
деяких моделях)
HP Touchpoint Manager — це хмарне IT-рішення, яке дає змогу компаніям ефективно керувати своїми
ресурсами та захищати їх. За допомогою HP Touchpoint Manager можна захищати пристрої від
30
Розділ 7 Захист комп’ютера й інформації
зловмисних програм та інших типів атак, контролювати стан обладнання, а також зменшити час, який
витрачається на роботу з пристроями кінцевих користувачів та вирішення проблем безпеки. Ви маєте
змогу швидко завантажити й інсталювати програмне забезпечення, яке значно випереджає традиційні
внутрішні рішення за співвідношенням «ціна-якість».
Захист бездротової мережі
Під час налаштування мережі WLAN або доступу до наявної мережі WLAN слід завжди активувати
функції безпеки для захисту мережі від несанкціонованого доступу. Мережі WLAN у місцях
громадського користування (точки доступу), наприклад у кав’ярнях, аеропортах та інших місцях,
можуть бути незахищеними.
Створення резервної копії програмного забезпечення та
даних
Регулярно створюйте резервні копії програмного забезпечення та даних, щоб уникнути їх втрати й
пошкодження в результаті вірусної атаки, відмови програмного чи апаратного забезпечення.
Використання додаткового кабелю безпеки (лише для
деяких моделей)
Кабель безпеки (не входить до комплекту поставки) служить як застережний засіб, проте він не завжди
може захистити комп’ютер від неналежного використання чи крадіжки. Для підключення кабелю
безпеки до комп’ютера виконуйте інструкції виробника.
Захист бездротової мережі
31
8
Використання утиліти Setup Utility (BIOS)
Утиліта Setup Utility, або Basic Input/Output System (базова система вводу-виводу, скорочено BIOS),
контролює зв’язок між усіма пристроями вводу й виводу в системі (наприклад, дисками, дисплеєм,
клавіатурою, мишею та принтером). Утиліта Setup Utility (BIOS) містить параметри для встановлених
пристроїв, послідовності завантаження комп’ютера й обсягу системної та розширеної пам’яті.
Запуск утиліти Setup Utility (Інсталятор) (BIOS)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Вносячи зміни в налаштування утиліти Setup Utility (Програма налаштування)
(BIOS), будьте вкрай обережні. Помилки можуть призвести до несправності комп’ютера.
▲
Увімкніть або перезавантажте комп'ютер, натисніть і швидко відпустіть клавішу esc, а потім
натисніть f10.
Оновлення утиліти Setup Utility (BIOS)
Оновлені версії Setup Utility (BIOS) доступні на веб-сайті компанії HP.
Більшість оновлень BIOS на сайті компанії HP запаковано у стиснуті файли SoftPaq.
Деякі завантажені пакети містять файл Readme.txt, у якому наведено дані про встановлення та
виправлення неполадок.
Визначення версії BIOS
Щоб визначати, чи потрібно оновлювати Setup Utility (BIOS), спочатку перевірте версію BIOS на
комп'ютері.
Відобразити інформацію про версію BIOS (також відому як дата ROM та система BIOS) можна одним з
наведених шляхів.
●
HP Support Assistant
1.
На панелі завдань у полі пошуку введіть поддержка (підтримка), а потім виберіть програму
HP Support Assistant.
– або –
Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань.
2.
●
32
Виберіть Мой компьютер (Мій комп’ютер), а потім виберіть Технические характеристики
(Технічні характеристики).
Setup Utility (Програма налаштування) (BIOS)
1.
Запустіть утиліту Setup Utility (Програма налаштування) (BIOS) (див. розділ Запуск утиліти
Setup Utility (Інсталятор) (BIOS) на сторінці 32).
2.
Виберіть пункт Главная (Головне меню), потім — Сведения о системе (Відомості про систему)
та запишіть версію BIOS.
3.
Виберіть Выход (Вихід), потім виберіть Нет (Ні) і дотримуйтеся вказівок на екрані.
Розділ 8 Використання утиліти Setup Utility (BIOS)
Відомості про те, як перевірити наявність новішої версії BIOS, див. у розділі Завантаження оновлення
BIOS на сторінці 33.
Завантаження оновлення BIOS
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб не пошкодити комп’ютер і правильно установити всі компоненти,
завантажуйте й інсталюйте оновлення BIOS, лише коли комп’ютер підключено до надійного
зовнішнього джерела живлення за допомогою адаптера змінного струму. Не виконуйте завантаження
та встановлення оновлення BIOS, якщо джерелом живлення комп’ютера є батарея, а також якщо його
під’єднано до додаткового пристрою приєднання або додаткового джерела живлення. Під час
завантаження й установлення дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
●
Не від’єднуйте кабель живлення від розетки змінного струму для припинення подачі живлення до
комп’ютера.
●
Не завершуйте роботу комп’ютера та не активуйте режим сну.
●
Не вставляйте, не видаляйте, не під’єднуйте та не від’єднуйте жодного пристрою, кабелю або
дроту.
ПРИМІТКА. Якщо комп’ютер підключено до мережі, перш ніж установлювати будь-які оновлення
програмного забезпечення (особливо оновлення системи BIOS), зверніться до адміністратора мережі.
1.
На панелі завдань у полі пошуку введіть поддержка (підтримка), а потім виберіть програму HP
Support Assistant.
– або –
Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань.
2.
Натисніть Обновления (Оновлення), а потім — Проверить наличие обновлений и сообщений
(Перевірити наявність оновлень та повідомлень).
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
4.
В області завантаження виконайте наведені нижче дії.
а.
Знайдіть останнє оновлення BIOS і порівняйте його з версією, встановленою на комп’ютері.
Якщо доступна новіша версія BIOS, ніж ваша, запишіть дату, назву або інший ідентифікатор.
Ця інформація може знадобитися для пошуку оновлення після завантаження його на
жорсткий диск.
б.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завантажити вибране оновлення на жорсткий диск.
Запишіть шлях до місця на жорсткому диску, куди буде завантажено оновлення BIOS. Ці
відомості знадобляться вам під час установлення оновлення.
Існують різні способи установлення BIOS. Дотримуйтеся всіх вказівок, що з’являються на екрані після
завершення завантаження. Якщо вказівки не відображаються, виконайте наведені нижче дії.
1.
Введіть проводник (провідник) у полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть Проводник
(Провідник).
2.
Натисніть піктограму жорсткого диска. Зазвичай це локальний диск (C:).
3.
За допомогою записаного раніше шляху до місця на жорсткому диску відкрийте папку, у якій
міститься відповідне оновлення.
4.
Двічі клацніть файл із розширенням .exe (наприклад, назва_файлу.exe).
Розпочнеться встановлення BIOS.
5.
Заверште процедуру встановлення, дотримуючись вказівок на екрані.
Оновлення утиліти Setup Utility (BIOS)
33
ПРИМІТКА. Щойно на екрані відобразиться повідомлення про успішне встановлення, можна
видалити завантажений файл із жорсткого диска.
34
Розділ 8 Використання утиліти Setup Utility (BIOS)
9
Використання HP PC Hardware Diagnostics
(Діагностика обладнання ПК HP) (UEFI)
HP PC Hardware Diagnostics — це уніфікований інтерфейс UEFI, який дає змогу запускати діагностичну
перевірку, щоб визначити стан апаратного забезпечення комп’ютера. Інструмент працює окремо від
операційної системи, щоб відокремити неполадки апаратного забезпечення, викликані проблемами з
ОС, від неполадок із компонентами програмного забезпечення.
Коли HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) виявляє несправність, яка потребує заміни устаткування,
генерується 24-значний ідентифікаційний код несправності. Цей код можна надати представникам
служби підтримки, щоб допомогти їм визначити, як усунути проблему.
Щоб запустити HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), виконайте наведені нижче дії.
1.
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, а потім швидко натисніть клавішу esc.
2.
Натисніть клавішу f2 або торкніться її.
Система BIOS виконує пошук засобів діагностики у трьох місцях в указаному нижче порядку.
а.
Підключений пристрій USB
ПРИМІТКА. Щоб завантажити інструмент HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій USB,
див. розділ Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій USB на сторінці 35.
3.
б.
Жорсткий диск
в.
BIOS
Коли відкриється засіб діагностики, виберіть необхідний тип діагностики та дотримуйтеся вказівок
на екрані.
ПРИМІТКА.
Щоб зупинити перевірку, натисніть кнопку, якою користувалися для доступу до UEFI.
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій
USB
ПРИМІТКА. Інструкції із завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) надаються лише англійською
мовою. Для завантаження та створення середовища підтримки HP UEFI слід використовувати
комп’ютер під керуванням ОС Windows, оскільки для завантаження доступні лише exe-файли.
Існує два варіанти завантаження програми HP PC Hardware Diagnostics на USB-пристрій.
Завантажте найновішу версію інтерфейсу UEFI
1.
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Відобразиться головна
сторінка HP PC Diagnostics.
2.
Виберіть посилання Загрузить (Завантажити) у розділі «HP PC Hardware Diagnostics» і виберіть
Запустить (Запустити).
Завантаження HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) на пристрій USB
35
Завантажте будь-яку версію інтерфейсу UEFI для певного виробу
36
1.
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/support.
2.
Виберіть Загрузка ПО и драйверов (Завантаження ПЗ та драйверів).
3.
Уведіть назву або номер пристрою.
4.
Виберіть свій комп’ютер, а потім операційну систему.
5.
У розділі Диагностика (Діагностика) дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб вибрати та
завантажити потрібну версію інтерфейсу UEFI.
Розділ 9 Використання HP PC Hardware Diagnostics (Діагностика обладнання ПК HP) (UEFI)
10 Резервне копіювання та відновлення
У цьому розділі міститься інформація про наведені нижче процеси. Інформація, наведена в цьому
розділі, містить стандартні процедури для більшості моделей.
●
Створення носія відновлення та резервних копій.
●
Відновлення системи.
Щоб отримати додаткову інформацію, відкрийте програму HP Support Assistant.
▲
Введіть support у полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть програму HP Support
Assistant.
– або –
Виберіть піктограму зі знаком питання на панелі завдань.
ВАЖЛИВО. Якщо ви збираєтесь розпочати процес відновлення даних, майте на увазі, що акумулятор
планшета має бути заряджено щонайменше на 70 %.
ВАЖЛИВО. Якщо у вас планшет зі знімною клавіатурою, перш ніж виконувати будь-які процеси з
відновлення, підключіть планшет до клавіатурної бази.
Створення носія відновлення та резервних копій
Наведені нижче методи створення носія для відновлення системи та резервних копій доступні лише
для деяких моделей. Виберіть метод для вашої моделі.
●
Після успішного налаштування комп’ютера за допомогою програми HP Recovery Manager створіть
носій для відновлення HP. Таким чином ви створите резервну копію розділу відновлення HP на
комп’ютері. Резервна копія використовується для повторного встановлення оригінальної
операційної системи, якщо жорсткий диск пошкоджено або замінено. Додаткову інформацію про
створення носія для відновлення див. у розділі Використання носіїв для відновлення HP (лише в
деяких моделях) на сторінці 37. Докладнішу інформацію про параметри відновлення, доступні
на носії для відновлення, див. у розділі Використання засобів Windows на сторінці 39.
●
Для створення контрольних точок відновлення системи та резервних копій особистої інформації
використовуйте засоби Windows. Див. розділ Використання засобів Windows на сторінці 39.
ПРИМІТКА. Якщо сховище містить 32 ГБ або менше, відновлення системи Microsoft вимкнуто за
замовчуванням.
●
Щоб створити завантажувальну флеш-пам’ять USB для носія для відновлення HP, на деяких
моделях необхідно використовувати програму HP Cloud Recovery Download Tool. Додаткову
інформацію див. у розділі Використання програми HP Cloud Recovery Download Tool (лише на
деяких моделях) на сторінці 39.
Використання носіїв для відновлення HP (лише в деяких моделях)
За можливості перевірте наявність розділу відновлення та розділу Windows. Правою кнопкою миші
натисніть кнопку Пуск , виберіть пункт Проводник (Провідник) > Этот компьютер (Цей комп’ютер).
●
Якщо на комп’ютері немає розділу Windows або розділу відновлення, робочий носій можна
отримати від служби підтримки. Контактні відомості можна знайти на веб-сайті компанії HP.
Створення носія відновлення та резервних копій
37
Перейдіть на веб-сайт http://www.hp.com/support, виберіть свою країну або регіон і дотримуйтеся
вказівок на екрані.
●
Якщо на комп’ютері немає розділу Windows або розділу відновлення, можна створити носій для
відновлення за допомогою HP Recovery Manager після успішного налаштування комп’ютера. Якщо
жорсткий диск буде пошкоджено, ви зможете відновити систему за допомогою такого носія. Під
час відновлення системи операційна система та заводське програмне забезпечення повторно
встановлюються, після чого відбувається налаштування програмних параметрів. Носій
відновлення HP можна також використовувати для індивідуального налаштування системи або
відновлення заводських параметрів системи під час заміни жорсткого диска.
–
Можна створити лише один набір носіїв для відновлення системи. Зберігайте ці засоби
відновлення в безпечному місці та поводьтеся з ними обережно.
–
Програма HP Recovery Manager перевіряє комп’ютер і визначає обсяг, необхідний для
створення носія.
–
Для створення дисків відновлення системи комп’ютер має бути оснащено пристроєм для
читання оптичних дисків із можливістю запису DVD-дисків; також потрібно використовувати
тільки високоякісні чисті диски DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL. Не використовуйте диски
з підтримкою перезапису, наприклад CD±RW, DVD±RW, двошарові диски DVD±RW або диски
BD-RE (диски Blu-ray з можливістю перезапису), оскільки вони несумісні з програмою HP
Recovery Manager. Натомість можна скористатися високоякісною чистою флеш-пам’яттю USB.
–
Якщо комп’ютер не обладнано вбудованим пристроєм для читання оптичних дисків із
можливістю запису DVD-дисків, а вам потрібно створити DVD-диск для відновлення системи,
можна використовувати зовнішній пристрій для читання оптичних дисків (не входить до
комплекту постачання). Якщо ви використовуєте зовнішній пристрій для читання оптичних
дисків, його слід під’єднати безпосередньо до порту USB вашого комп’ютера. Пристрій для
читання дисків не можна підключати до порту USB на іншому зовнішньому пристрої,
наприклад USB-концентраторі. Якщо не вдалося створити DVD-диск самостійно, можна
придбати диски відновлення для свого комп'ютера в компанії HP. Контактні відомості можна
знайти на веб-сайті компанії HP. Перейдіть на веб-сайт http://www.hp.com/support, виберіть
свою країну або регіон і дотримуйтеся вказівок на екрані.
–
Перед початком створення носія для відновлення системи переконайтеся, що комп’ютер
підключено до мережі змінного струму.
–
Процес створення може тривати до однієї години та більше. Не переривайте процес
створення.
–
Якщо потрібно, можна вийти з програми, до того як буде завершено створення всіх DVDдисків для відновлення системи. Програма HP Recovery Manager завершить запис поточного
DVD. Під час наступного запуску програми HP Recovery Manager буде запропоновано
продовжити процес створення.
Щоб створити носій для відновлення HP за допомогою HP Recovery Manager, виконайте наведені нижче
дії.
ВАЖЛИВО. Якщо у вас планшет зі знімною клавіатурою, перш ніж виконувати наведені нижче дії,
підключіть його до клавіатурної бази.
38
Розділ 10 Резервне копіювання та відновлення
1.
Введіть recovery у полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть програму HP Recovery
Manager.
2.
Відкрийте розділ Создание носителя для восстановления (Створення носія для відновлення) та
дотримуйтеся вказівок на екрані.
Якщо потрібно буде відновити систему, див. розділ Відновлення за допомогою HP Recovery Manager
на сторінці 40.
Використання засобів Windows
За допомогою засобів Windows можна створити контрольні точки відновлення системи та резервні копії
особистої інформації.
ПРИМІТКА. Якщо сховище складає 32 Гб або менше, програму Microsoft System Restore вимкнуто за
замовчуванням.
Додаткову інформацію та кроки див. у програмі «Получение справки» (Отримання довідки).
▲
Натисніть кнопку Пуск та відкрийте програму Вызов справки (Виклик довідки).
ПРИМІТКА. Для доступу до програми «Вызов справки» (Виклик довідки) необхідне підключення
до Інтернету.
Використання програми HP Cloud Recovery Download Tool (лише на деяких
моделях)
Щоб створити носій для відновлення HP за допомогою HP Cloud Recovery Download Tool, виконайте
наведенні нижче дії.
1.
Перейдіть за посиланням http://www.hp.com/support.
2.
Виберіть ПО и драйверы (Програмне забезпечення та драйвери) і дотримуйтеся вказівок на
екрані.
Відновлення
Систему можна відновити кількома методами. Завжди вибирайте спосіб, що найкраще відповідає
обставинам і вашому рівню підготовки.
ВАЖЛИВО.
●
Не всі методи доступні для всіх моделей.
У Windows є декілька засобів для відновлення системи з резервної копії, оновлення комп’ютера та
скидання його параметрів до вихідних значень. Додаткову інформацію див. у програмі
«Получение справки» (Отримання довідки).
▲
Натисніть кнопку Пуск та відкрийте програму Вызов справки (Виклик довідки).
ПРИМІТКА. Для доступу до програми «Вызов справки» (Виклик довідки) необхідне підключення
до Інтернету.
●
Щоб усунути проблеми в роботі попередньо інстальованої програми чи драйвера, перевстановіть
проблемний компонент за допомогою функції повторного встановлення драйверів і програм
(лише в деяких моделях) у програмі HP Recovery Manager.
▲
Введіть recovery в полі пошуку на панелі завдань, виберіть HP Recovery Manager,
відкрийте пункт Повторне встановлення драйверів і програм і дотримуйтеся вказівок на
екрані.
Відновлення
39
●
Щоб відновити розділ Windows до початкового заводського вмісту, виберіть параметри
відновлення системи в розділі відновлення HP (лише в деяких моделях) або скористайтеся носієм
для відновлення HP. Додаткову інформацію див. у розділі Відновлення за допомогою HP Recovery
Manager на сторінці 40. Якщо ви ще не створили носій для відновлення, див. розділ
Використання носіїв для відновлення HP (лише в деяких моделях) на сторінці 37.
●
Якщо ви хочете відновити початковий заводський розділ і вміст комп’ютера або ви замінили
жорсткий диск, скористайтеся функцією скидання до заводських параметрів носія для
відновлення HP (лише в деяких моделях). Додаткову інформацію див. у розділі Відновлення за
допомогою HP Recovery Manager на сторінці 40.
●
Щоб видалити розділ відновлення та звільнити місце на жорсткому диску, виберіть функцію
видалення розділу відновлення у програмі HP Recovery Manager (лише в деяких моделях).
Додаткову інформацію див. у розділі Видалення розділу відновлення HP (лише в деяких моделях)
на сторінці 42.
Відновлення за допомогою HP Recovery Manager
Програма HP Recovery Manager дає змогу відновити комп’ютер до початкового заводського стану за
допомогою носія для відновлення HP, який ви створили самостійно чи отримали в компанії HP, або
шляхом використання розділу відновлення HP (лише в деяких моделях). Якщо ви ще не створили носій
для відновлення, див. розділ Використання носіїв для відновлення HP (лише в деяких моделях)
на сторінці 37.
Що потрібно знати перед початком роботи?
●
Програма HP Recovery Manager відновлює лише те програмне забезпечення, яке було встановлено
на заводі. Програмне забезпечення, що не входить до комплекту поставки комп’ютера, слід
завантажити з веб-сторінки виробника або повторно встановити з носія, наданого виробником.
ВАЖЛИВО. Функцію відновлення системи за допомогою HP Recovery Manager слід
використовувати для виправлення несправностей у роботі комп’ютера, лише якщо інші способи
не допомогли вирішити проблему.
●
Носій HP для відновлення системи слід використовувати у разі проблем із жорстким диском. Якщо
ви ще не створили носій для відновлення, див. розділ Використання носіїв для відновлення HP
(лише в деяких моделях) на сторінці 37.
●
Функцією скидання до заводських параметрів (лише в деяких моделях) можна скористатися лише
за наявності носія для відновлення HP. Якщо ви ще не створили носій для відновлення, див. розділ
Використання носіїв для відновлення HP (лише в деяких моделях) на сторінці 37.
●
Якщо на комп’ютері не можна створити носій для відновлення HP або він не працює, робочий носій
можна отримати від служби підтримки. Контактні відомості також можна знайти на веб-сайті
компанії HP. Перейдіть на веб-сайт http://www.hp.com/support, виберіть свою країну або регіон і
дотримуйтеся вказівок на екрані.
ВАЖЛИВО. Програма HP Recovery Manager не створює резервні копії ваших особистих даних
автоматично. Перш ніж розпочати процес відновлення, створіть резервну копію всіх особистих даних,
які потрібно зберегти.
Вставте створений носій для відновлення HP і виберіть один з наведених нижче параметрів.
ПРИМІТКА. Щойно ви почнете процедуру відновлення, на екрані відображатимуться лише ті
параметри, які доступні для вашого комп’ютера.
40
Розділ 10 Резервне копіювання та відновлення
●
Відновлення системи — повторне встановлення оригінальної операційної системи та
настроювання заводського програмного забезпечення.
●
Скидання до заводських налаштувань — відновлення початкового стану системи шляхом
видалення всієї інформації з жорсткого диска та повторного створення розділів. Потім повторно
встановлюються операційна система та заводське програмне забезпечення.
Відновлення системи також можна виконувати з розділу відновлення HP (лише в деяких моделях).
Використання розділу відновлення HP (лише в деяких моделях)
З розділу відновлення HP можна відновити систему без використання дисків відновлення або флешпам’яті USB. Цей тип відновлення системи можливий, лише якщо жорсткий диск не пошкоджено.
Щоб запустити програму HP Recovery Manager з розділу відновлення HP, виконайте наведені нижче дії.
ВАЖЛИВО. Якщо у вас планшет зі знімною клавіатурою, перш ніж виконувати наведені нижче дії,
підключіть планшет до клавіатурної бази (лише в деяких моделях).
1.
Введіть recovery в полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть HP Recovery Manager >
Середовище відновлення Windows.
– або –
Якщо у вас комп’ютер або планшет з під’єднаною клавіатурою, натисніть f11 під час
завантаження комп'ютера або натисніть та утримуйте f11, одночасно натискаючи кнопку
живлення.
Для планшетів без клавіатури виконайте подані нижче дії.
●
Увімкніть або перезавантажте планшет, а потім швидко натисніть та утримуйте кнопку
збільшення гучності; виберіть f11.
– або –
●
Увімкніть або перезавантажте планшет, а потім швидко натисніть та утримуйте кнопку
зменшення гучності; виберіть f11.
2.
У меню параметрів завантаження виберіть Усунення несправностей.
3.
Виберіть Диспетчер відновлення й дотримуйтеся вказівок на екрані.
Використання носія HP Recovery для відновлення
Для відновлення початкового стану системи можна скористатися носієм відновлення HP. Цей метод
можна використовувати, якщо система не має розділу відновлення HP або жорсткий диск не працює
належним чином.
1.
Якщо це можливо, створіть резервні копії всіх особистих файлів.
2.
Вставте носій для відновлення HP і перезавантажте комп’ютер.
ПРИМІТКА. Якщо комп’ютер автоматично не перезавантажується й програма HP Recovery
Manager не відкривається, потрібно змінити порядок його завантаження. Див. розділ Змінення
порядку завантаження комп’ютера на сторінці 41.
3.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Змінення порядку завантаження комп’ютера
Якщо комп’ютер не перезавантажується в програму HP Recovery Manager, можна змінити порядок його
завантаження, тобто порядок пристроїв, зазначений у BIOS, до якого звертається комп’ютер для
Відновлення
41
отримання інформації про запуск. Як пристрій для завантаження можна вибрати пристрій для читання
оптичних дисків або флеш-пам’ять USB.
Щоб змінити порядок завантаження, виконайте наведені нижче дії.
ВАЖЛИВО. Якщо у вас планшет зі знімною клавіатурою, перш ніж виконувати наведені нижче дії,
підключіть його до клавіатурної бази.
1.
Вставте носій для відновлення HP.
2.
Відкрийте системне меню Запуск.
Для комп’ютерів або планшетів із прикріпленою клавіатурою виконайте подані нижче дії.
▲
Увімкніть або перезавантажте комп’ютер, натисніть і відпустіть клавішу esc, після чого
натисніть клавішу f9, щоб відобразити параметри завантаження.
Для планшетів без клавіатури виконайте подані нижче дії.
▲
Увімкніть або перезавантажте планшет, а потім швидко натисніть та утримуйте кнопку
збільшення гучності; виберіть f9.
– або –
Увімкніть або перезавантажте планшет, а потім швидко натисніть та утримуйте кнопку
зменшення гучності; виберіть f9.
3.
Виберіть пристрій для читання оптичних дисків або флеш-пам’ять USB, з яких здійснюватиметься
завантаження.
4.
Дотримуйтеся вказівок на екрані.
Видалення розділу відновлення HP (лише в деяких моделях)
У програмі HP Recovery Manager можна видалити розділ відновлення HP, щоб звільнити місце на
жорсткому диску.
ВАЖЛИВО. Після видалення розділу відновлення HP відновити систему чи створити носій для
відновлення HP з розділу відновлення HP буде неможливо. Тому, перш ніж видаляти розділ
відновлення, створіть носій для відновлення HP. Див. розділ Використання носіїв для відновлення HP
(лише в деяких моделях) на сторінці 37.
ПРИМІТКА.
функцію.
Функція видалення розділу відновлення доступна лише в моделях, що підтримують цю
Видаляйте розділ відновлення HP наступним чином.
42
1.
Введіть recovery у полі пошуку на панелі завдань, а потім виберіть програму HP Recovery
Manager.
2.
Виберіть Видалити розділ відновлення і дотримуйтеся вказівок на екрані.
Розділ 10 Резервне копіювання та відновлення
11 Технічні характеристики
Умови експлуатації
ПРИМІТКА. Щоб точно визначити електричні характеристики комп'ютера, див. ярлик із
характеристиками, розташований на зовнішній панелі комп'ютера.
Характеристика
Метричні
США
Робоча
Від 5 °C до 35 °C
Від 41 °F до 95 °F
Неробоча
Від –20 °C до 60 °C
Від –4 °F до 140 °F
Робоча
Від 10 % до 90 %
Від 10 % до 90 %
Неробоча
Від 5 % до 95 %
Від 5 % до 95 %
Температура
Відносна вологість (без конденсації)
Максимальна висота над рівнем моря (не герметизована)
Робоча
Від –15 м до 3048 м
Від –50 футів до 10 000 футів
Неробоча
Від –15 м до 12 192 м
Від –50 футів до 40 000 футів
Умови експлуатації
43
12 Електростатичний розряд
Електростатичний розряд — це вивільнення статичної електрики під час контакту двох об’єктів,
наприклад, удар, який можна отримати йдучи по килиму й узявшись за металеву дверну ручку.
Вивільнення статичної електрики через пальці чи інші електростатичні провідники може призвести до
пошкодження електронних компонентів.
Щоб зменшити ризик пошкодження комп’ютера, пристрою для читання дисків або втрати даних,
перегляньте наведені нижче застереження.
44
●
Якщо в інструкціях із видалення чи установлення вказано відключити комп’ютер від джерела
струму, спочатку переконайтеся, що його належно заземлено.
●
До установки тримайте компоненти в спеціальних контейнерах, що захищають від
електростатичного розряду.
●
Уникайте дотику до контактів, електропроводки та мікросхем. Якомога менше торкайтесь
електронних компонентів.
●
Використовуйте ненамагнічені інструменти.
●
Перш ніж розпочати роботу з компонентами, зніміть статичний заряд, торкнувшись нефарбованої
металевої поверхні.
●
Вийняті компоненти зберігайте в контейнерах, захищених від електростатики.
Розділ 12 Електростатичний розряд
13 Доступність
Компанія HP розробляє, виготовляє та продає продукти та послуги, які можуть використовувати всі,
зокрема користувачі з обмеженими фізичними можливостями з відповідними допоміжними пристроями
або без них. Щоб ознайомитися з останньою інформацією щодо спеціальних можливостей, які
надаються компанією HP, перейдіть на веб-сайт http://www.hp.com/accessibility.
Підтримувані допоміжні технології
Продукти HP підтримують безліч допоміжних технологій операційних систем, і їх можна налаштувати
для роботи з додатковими допоміжними технологіями. Щоб отримати додаткову інформацію про
допоміжні функції, використовуйте функцію пошуку на своєму пристрої.
ПРИМІТКА. Щоб отримати додаткову інформацію про певний продукт із допоміжною технологією,
зверніться до служби підтримки клієнтів для цього продукту.
Зв’язок зі службою підтримки
Ми постійно вдосконалюємо доступність наших продуктів і послуг та завжди раді отримувати відгуки
користувачів. Якщо у вас виникли проблеми з тим чи іншим продуктом або ви бажаєте висловити свою
думку про спеціальні можливості, які вам допомогли, телефонуйте нам за номером +1 (888) 259-57-07 з
понеділка по п’ятницю з 6:00 до 21:00 години за північноамериканським гірським часом. Якщо вам
необхідна технічна підтримка або у вас виникли питання щодо використання спеціальних
можливостей, але ви маєте вади слуху чи використовуєте VRS/TRS/WebCapTel, телефонуйте нам за
номером +1 (877) 656-70-58 з понеділка по п’ятницю з 6:00 до 21:00 години за північноамериканським
гірським часом.
ПРИМІТКА.
Підтримка доступна лише англійською мовою.
Підтримувані допоміжні технології
45
Покажчик
А
активація режимів сну та глибокого
сну 21
антивірусне програмне
забезпечення, використання 29
аудіо 19
Б
бездротова мережа, захист 31
бездротова мережа (WLAN)
підключення 14
підключення до громадської
мережі WLAN 14
підключення до корпоративної
мережі WLAN 14
функціональний діапазон 15
блокування жорсткого диска,
визначення 9
В
вентиляційні отвори, визначення
5, 10, 12
використання параметрів звуку
19
використання паролів 28
вимкнення комп’ютера 22
відео 19
відновлення
HP Recovery Manager 40
використання носія відновлення
HP Recovery 39
диски 38, 41
диски, що підтримуються 38
запуск 41
носій 41
параметри 39
система 40
флеш-пам’ять USB 41
відновлення мінімального образу
41
відновлення системи 40
Г
гнізда
RJ-45 (мережа)
46
Покажчик
11
аудіовихід (навушники) 11
аудіовихід (навушники)/
аудіовхід (мікрофон) 8
аудіовхід (мікрофон) 8
кабель безпеки 10
мережа 11
пристрій для читання карток
пам’яті 8
гнізда аудіовиходу (навушники)
11
гніздо, живлення 11
гніздо RJ-45 (мережа),
визначення 11
гніздо аудіовиходу (навушники)/
гніздо аудіовходу (мікрофон),
визначення 8
гніздо аудіовходу (мікрофон) 8
гніздо живлення, визначення 11
гніздо кабелю безпеки,
визначення 10
Д
динаміки
підключення 17
диски, що підтримуються,
відновлення 38
догляд за комп’ютером 25
доступність 45
дротова мережа (LAN) 16
Е
електростатичний розряд
44
З
завершення роботи 22
зависання системи 22
засоби Windows
використання 39
засоби керування бездротовим
зв’язком
кнопка 14
операційна система 14
засоби керування операційною
системою 14
зони кольорів, визначення 5
І
ім’я та номер продукту,
комп’ютер 12
індикатор бездротового зв’язку 8,
14
індикатор живлення, визначення
8
індикатори
безпроводовий 8
живлення 8
стан гнізда RJ-45 (мережа) 11
індикатори стану RJ-45 (мережа),
визначення 11
К
кабель безпеки, установлення 31
картка пам’яті, визначення 8
керування живленням 21
кнопка бездротового доступу 14
кнопка живлення, визначення 7
кнопки
живлення 7
кольорові зони 6
комплект інструментів,
визначення 5
компоненти
задня панель 10
нижня панель 12
права 7
контрольна точка відновлення
системи
створення 39
контрольна точка відновлення
системи, створення 37
М
мережне гніздо, визначення 11
мікрофон, підключення 19
мінімізований образ, створення 40
Н
навушники, підключення 18, 19
найефективніші методи роботи 1
нижня панель 13
носій HP Recovery
відновлення 41
носій для відновлення системи
використання 37
створення за допомогою HP
Recovery Manager 38
О
оновлення програм і драйверів 25
оновлення програмного
забезпечення, інсталяція 30
ОС Windows
контрольна точка відновлення
системи 37, 39
очищення комп’ютера 25
П
параметри звуку, використання
19
паролі
Setup Utility (Програма
налаштування) (BIOS) 29
ОС Windows 28
паролі Setup Utility (Програма
налаштування) (BIOS) 29
паролі Windows 28
перевезення комп’ютера 26
підключення до LAN 16
підключення до бездротової
мережі 14
підключення до громадської
мережі WLAN 14
підключення до корпоративної
мережі WLAN 14
підключення до мережі 14
підключення до мережі WLAN 14
підсвічування
OMEN Command Center 6
налаштувати 6
підставка 5
подорожування з комп'ютером 13
подорожування з комп’ютером 26
порт USB 3.x SuperSpeed,
визначення 11
Порт USB 3.x SuperSpeed,
визначення 8
Порт USB 3.x із функцією HP Sleep
and Charge, визначення 8
порт USB Type-C, визначення 8, 10
порти
Miracast 20
USB Type-C 8, 10
Порт USB 3.x SuperSpeed 8, 11
Порт USB 3.x із функцією HP
Sleep and Charge 8
порядок завантаження
змінення 41
початкова система, відновлення
40
пристрій Bluetooth 14, 15
пристрій WLAN 13
пристрій для читання карток
пам’яті, визначення 8
пристрої з високою чіткістю
зображення, підключення 20
програма
HP 3D DriveGuard 24
програма дефрагментації диска
24
програма очищення диска 24
програми для безпечної роботи в
Інтернеті, використання 29
програмне забезпечення
очищення диска 24
програма дефрагментації
диска 24
програмне забезпечення
брандмауера 30
Р
регулятивна інформація
ярлики безпроводової
сертифікації 13
ярлик із регулятивною
інформацією 13
режими сну та глибокого сну
активація 21
Режим очікування:
активація 21
вихід 21
резервне копіювання програмного
забезпечення та даних 31
резервні копії 37
ресурси HP 2
розділ відновлення
видалення 42
розділ відновлення HP
видалення 42
відновлення 41
розміщення відомостей
апаратне забезпечення
програма 4
рознім оптичного виходу,
визначення 10
рознім оптичного виходу,
підключення 18
4
С
сервісні ярлики, розташування 12
серійний номер, комп'ютер 12
сплячий режим
активація 22
вихід 22
Т
технічне обслуговування
HP 3D DriveGuard 24
оновлення програм і
драйверів 25
очищення диска 24
програма дефрагментації
диска 24
У
умови експлуатації 43
установлення
додатковий кабель безпеки
31
Ф
фіксатор бокової панелі,
визначення 10
Ц
цифрові динаміки, підключення
18
Я
ярлик Bluetooth 13
ярлик WLAN 13
ярлик безпроводової
сертифікації 13
ярлики
Bluetooth 13
WLAN 13
безпроводова сертифікація
регулятивний 13
сервісний ярлик 12
серійний номер 12
Покажчик
13
47
B
BIOS
визначення версії 32
завантаження оновлення
запуск Setup Utility 32
оновлення 32
33
H
HP 3D DriveGuard 24
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
використання 35
Код помилки 35
HP Recovery Manager
запуск 41
усунення несправностей під час
завантаження 41
HP Recovery media
використання 37
HP Touchpoint Manager 30
M
Miracast
20
O
OMEN Command Center
48
Покажчик
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising