HP | ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC | HP ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC Felhasználói útmutató

HP ProDesk 400 G5 Base Model Small Form Factor PC Felhasználói útmutató
Útmutató a hardver használatához
HP ProDesk 400 G5 SFF üzleti számítógép
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett
védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
Az itt szereplő információ előzetes értesítés
nélkül változhat. A HP termékeire és
szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás
az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz
mellékelt, korlátozott jótállásról szóló
nyilatkozatban vállalt jótállás. A
dokumentumban ismertetettek nem
jelentenek semmiféle további jótállást. A HP
nem vállal felelősséget az itt található
esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért
és mulasztásokért.
Első kiadás: 2018. május
A dokumentum cikkszáma: L17240-211
A termékkel kapcsolatos tájékoztatás
Szoftverhasználati feltételek
Ez a felhasználói kézikönyv olyan funkciókat ír
le, amelyek a legtöbb típuson megtalálhatók.
Előfordulhat, hogy egyes funkciók az Ön
számítógépén nem érhetők el.
A számítógépen előre telepített szoftverek
telepítésével, másolásával, letöltésével vagy
bármilyen egyéb módon való használatával Ön
elfogadja a HP végfelhasználói licencszerződés
feltételeit. Ha ezeket a licencfeltételeket nem
fogadja el, az Ön kizárólagos jogorvoslati
lehetősége az, ha a még nem használt teljes
terméket (hardvert és szoftvert) a vásárlást
követő 14 napon belül teljes pénzvisszatérítés
ellenében az eladó pénz-visszatérítési
szabályai szerint visszaküldi az eladóhoz.
Nem minden szolgáltatás érhető el a Windows
összes kiadásában vagy verziójában. A
Windows szolgáltatásainak teljes körű
kihasználásához a rendszerek
továbbfejlesztett és/vagy külön
megvásárolható hardvereszközöket,
illesztőprogramokat, szoftvert vagy BIOSfrissítést igényelhetnek. A Windows 10
frissítése automatikus, és mindig
engedélyezve van. Internetszolgáltatói díjak
merülhetnek fel, és idővel további
követelmények vonatkozhatnak a
frissítésekre. Lásd: http://www.microsoft.com.
A legfrissebb használati útmutatók vagy
kézikönyvek eléréséhez keresse fel a
http://www.hp.com/support oldalt, és az ott
található utasítások alapján keresse ki a
terméket. Ezután válassza a Felhasználói
útmutatók pontot.
További információkért, illetve a számítógép
teljes árának a visszatérítéséért forduljon az
eladóhoz.
Biztonsági figyelmeztetés
FIGYELEM! A számítógép túlmelegedése vagy egyéb hőhatás miatt bekövetkező károk veszélyének
csökkentése érdekében ne helyezze a számítógépet az ölébe, és ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A
számítógépet csak kemény, lapos felületen használja. Ügyeljen rá, hogy sem valamilyen szilárd tárgy, például
a készülék mellett lévő nyomtató, sem puha tárgy, például párna, szőnyeg vagy ruha ne akadályozza a
légáramlást. Ne hagyja továbbá, hogy a váltóáramú tápegység működés közben a bőréhez vagy más puha
felülethez, például párnához, szőnyeghez vagy ruhához érjen. A számítógép és a váltakozó áramú tápegység
eleget tesz az érinthető felületek hőmérsékletére vonatkozó, IEC 60950-1 jelzésű nemzetközi szabványban
rögzített előírásoknak.
iii
iv
Biztonsági figyelmeztetés
Tudnivalók a kézikönyvről
Ez az útmutató a HP ProDesk üzleti számítógépek frissítésére vonatkozó alapvető információkat tartalmaz.
FIGYELEM! Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – halált vagy komoly sérülést
okozhat.
VIGYÁZAT!
okozhat.
Olyan veszélyes helyzetet jelez, amely – ha nem kerülik el – kisebb vagy közepes sérülést
FONTOS: Fontosnak, de nem veszélyekhez kapcsolódónak tekintett információkat jelez (például vagyoni
kárhoz kapcsolódó üzeneteket). Az értesítés arra figyelmezteti a felhasználót, hogy egy adott eljárás
pontosan az ismertetett módon való betartásának elmulasztása adatvesztéshez, illetve hardveres vagy
szoftveres kárhoz vezethet. Olyan lényeges információkat tartalmaz továbbá, amelyek egy fogalmat
magyaráznak el, illetve egy feladat elvégzésére szolgálnak.
MEGJEGYZÉS: További információkat tartalmaz, melyek kiemelik vagy kiegészítik a fő szöveg fontos
elemeit.
TIPP:
Hasznos tanácsokat nyújt egy-egy feladat elvégzéséhez.
v
vi
Tudnivalók a kézikönyvről
Tartalomjegyzék
1 Termékjellemzők ........................................................................................................................................... 1
Általános konfigurációs jellemzők ........................................................................................................................ 1
Előlapi részegységek ............................................................................................................................................. 2
A hátlap részegységei ............................................................................................................................................ 3
Sorozatszám helye ................................................................................................................................................ 3
2 A hardver frissítése ....................................................................................................................................... 4
A szervizeléssel kapcsolatos tudnivalók ............................................................................................................... 4
Figyelmeztetések .................................................................................................................................................. 4
A számítógép oldallapjának eltávolítása .............................................................................................................. 5
A számítógép oldallapjának visszahelyezése ....................................................................................................... 6
Az előlap eltávolítása ............................................................................................................................................ 7
Vékony optikai meghajtó előlapfedelének eltávolítása ....................................................................................... 8
Az előlap visszahelyezése ..................................................................................................................................... 9
Asztali elrendezés tornyossá alakítása .............................................................................................................. 10
Alaplapi csatlakozók ............................................................................................................................................ 11
A rendszermemória frissítése ............................................................................................................................. 12
Memóriamodul behelyezése ............................................................................................................. 12
Bővítőkártya eltávolítása vagy beszerelése ....................................................................................................... 15
A meghajtók elhelyezkedése ............................................................................................................................... 19
Merevlemezek eltávolítása és cseréje ................................................................................................................ 19
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó eltávolítása ............................................................................ 20
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó beszerelése ............................................................................ 22
Merevlemez eltávolítása és visszahelyezése ................................................................................... 24
Biztonsági zár beszerelése .................................................................................................................................. 31
A biztonsági kábelzár ........................................................................................................................ 31
Lakat .................................................................................................................................................. 31
Biztonsági zár HP üzleti célú számítógéphez V2 .............................................................................. 32
A függelék: Elemcsere .................................................................................................................................... 37
B függelék: Elektrosztatikus feltöltődés .......................................................................................................... 41
A sztatikus elektromosságból fakadó megrongálódás megelőzése ................................................................. 41
A földelés módjai ................................................................................................................................................. 41
vii
C függelék: Számítógép-kezelési alapismeretek rendszeres karbantartás és előkészítés szállításhoz .................. 42
Számítógép-kezelési alapismeretek és rendszeres karbantartás ..................................................................... 42
Az optikai meghajtót érintő óvintézkedések ...................................................................................................... 43
Működtetés ........................................................................................................................................ 43
Tisztítás ............................................................................................................................................. 43
Biztonság ........................................................................................................................................... 43
Előkészítés szállításhoz ...................................................................................................................................... 43
D függelék: Kisegítő lehetőségek .................................................................................................................... 44
Támogatott kisegítő technológiák ...................................................................................................................... 44
Kapcsolatfelvétel a támogatással ....................................................................................................................... 44
Tárgymutató .................................................................................................................................................. 45
viii
1
Termékjellemzők
Általános konfigurációs jellemzők
A gép jellemzői modellenként eltérhetnek. For support assistance and to learn more about the hardware and
software installed on your computer model, run the HP Support Assistant utility.
MEGJEGYZÉS: Ez a számítógéptípus torony-elrendezésben, illetve asztali elrendezésben is használható.
Általános konfigurációs jellemzők
1
Előlapi részegységek
A meghajtó-konfiguráció a típustól függően változhat. Egyes modelleken a vékony optikaimeghajtó-rekeszt
takarólemez fedi.
1
Vékony optikai meghajtó (opcionális)
4
Kombinált hangkimeneti (fejhallgató-) és
hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozó
2
Memóriakártya-olvasó
5
Merevlemez aktivitását jelző fény
3
USB SuperSpeed portok (2)
6
Kétállású bekapcsológomb
*Ez a port egy USB-eszköz – például mobiltelefon, kamera, tevékenységkövető vagy okosóra – csatlakoztatására és nagy
sebességű adatátvitelre szolgál, és a számítógép kikapcsolt állapotában is tölti az eszközöket.
MEGJEGYZÉS: Ha egy eszközt csatlakoztat a kombinált csatlakozóhoz, megjelenik egy párbeszédpanel. Válassza ki a
csatlakoztatott eszköz típusát.
2
1. fejezet Termékjellemzők
A hátlap részegységei
1
Hangbemeneti aljzat
5
VGA monitorcsatlakozó
2
RJ-45 aljzat (hálózati aljzat)
6
USB-portok (4)
3
Hangkimeneti aljzat a saját
áramellátással rendelkező
audioeszközökhöz
7
SuperSpeed USB-portok (2)
4
DisplayPort monitorcsatlakozó
8
Tápkábel csatlakozója
MEGJEGYZÉS: Ha az alaplap egyik bővítőhelyén videokártya van, a videokártya és az alaplap integrált videokártyájának
videocsatlakozói egyszerre használhatók. Ilyen konfiguráció esetén azonban csak a különálló videokártyához
csatlakoztatott kijelzőn jelennek meg POST üzenetek.
Az alaplapi videokártya letiltható a Számítógép beállításainak módosításával.
Sorozatszám helye
Minden számítógép rendelkezik egy egyedi sorozatszámmal és egy termékazonosító számmal, amelyek a
számítógép külsején találhatók. Tartsa elérhető helyen ezeket a számokat, hogy kéznél legyenek, ha a
támogatástól segítséget kér.
A hátlap részegységei
3
2
A hardver frissítése
A szervizeléssel kapcsolatos tudnivalók
A számítógép bővítése és szervizelése egyaránt könnyedén elvégezhető. A jelen fejezetben ismertetett
telepítési folyamatok többségéhez semmilyen eszköz nem szükséges. Néhány szerelési folyamathoz T15
Torx vagy laposfejű csavarhúzó szükséges.
Figyelmeztetések
A fejlesztések végrehajtása előtt mindenképpen olvassa el az összes vonatkozó útmutatást, óvintézkedést és
figyelmeztetést ebben az útmutatóban.
FIGYELEM! Az elektromos áramütés, a forró felületek és a tűz által okozott sérülések veszélyének
csökkentése érdekében tegye a következőket:
Húzza ki a hálózati tápkábelt a konnektorból, és a rendszer belső alkatrészeinek megérintése előtt várja
meg, hogy az alkatrészek lehűljenek.
A hálózati kártya csatlakozóiba ne próbáljon bedugni telekommunikációs vagy telefonos csatlakozót.
Ne iktassa ki a tápkábel földelését. A földelés fontos biztonsági szerepet tölt be.
A tápkábelt olyan földelt aljzatba dugja, amely mindig könnyen hozzáférhető.
A súlyos sérülések kockázatának csökkentése érdekében olvassa el a Biztonsági és kényelmi útmutató című
dokumentumot. Ez ismerteti a munkaállomások megfelelő beállítását, a helyes testtartást, és további
hasznos tudnivalókat tartalmaz a számítógép-felhasználók egészségével és munkavégzési szokásaival
kapcsolatban. A Biztonsági és kényelmi útmutató ezenkívül fontos információkkal szolgál az elektromos és
mechanikai biztonsági tudnivalókról. A HP webhelyén elérhető Biztonsági és kényelmi útmutatót a
http://www.hp.com/ergo címen találja meg.
FIGYELEM! A készülék áram alatt lévő és mozgó részeket tartalmaz.
A burkolat eltávolítása előtt áramtalanítsa a készüléket.
A készülék újbóli feszültség alá helyezése előtt helyezze vissza és rögzítse a fedelet.
VIGYÁZAT! A sztatikus elektromosság károsíthatja a számítógép és a külső eszközök elektromos
alkatrészeit. A műveletek végrehajtása előtt a sztatikus elektromosság kisütése érdekében érintsen meg egy
földelt fémtárgyat. További információkat a következő részben talál: Elektrosztatikus feltöltődés, 41. oldal.
Amikor a számítógép hálózati tápellátáshoz csatlakozik, az alaplap mindig áram alatt van. A tápkábelt ki kell
húzni a konnektorból, mielőtt felnyitná a számítógépet, hogy a belső alkatrészek ne sérüljenek.
4
2. fejezet A hardver frissítése
A számítógép oldallapjának eltávolítása
A belső alkatrészek eléréséhez el kell távolítani az oldallapot:
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Lazítsa meg a számítógép hátulján található szárnyas csavart (1), csúsztassa a panelt hátra (2), és
emelje le a számítógépről (3).
A számítógép oldallapjának eltávolítása
5
A számítógép oldallapjának visszahelyezése
Helyezze a panelt a számítógépre (1), csúsztassa előre (2) és húzza meg a szárnyas csavart (3) a panel helyén
való rögzítéséhez.
6
2. fejezet A hardver frissítése
Az előlap eltávolítása
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Távolítsa el a számítógép oldallapját. Lásd: A számítógép oldallapjának eltávolítása 5. oldal.
6.
Emelje meg a takarólemez tetején lévő négy fület (1), majd válassza le elforgatással a takarólemezt a
házról (2).
MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy egy eszköz szükséges a takarólemezen lévő három fül
felemeléséhez, illetve eltávolíthatja a meghajtókeretet, hogy a füleket könnyebben elérje.
Az előlap eltávolítása
7
Vékony optikai meghajtó előlapfedelének eltávolítása
Egyes modelleken a vékony optikai meghajtó rekeszét takarólap fedi, melyet az optikai meghajtó beszerelése
előtt el kell távolítani. A takarólap eltávolítása:
8
1.
Távolítsa el a számítógép oldallapját és az előlapot. Lásd: A számítógép oldallapjának eltávolítása
5. oldal és Az előlap eltávolítása 7. oldal.
2.
Ha el szeretné távolítani a vékony optikai meghajtó takarólapját, nyomja a takarólap két rögzítőfülét (1)
befelé, majd húzza ki a takarólapot az előlapból (2).
2. fejezet A hardver frissítése
Az előlap visszahelyezése
Helyezze a takarólap alsó felén lévő három horgot a ház négyszög alakú lyukaiba (1), majd fordítsa rá a lap
felső felét a házra (2), és pattintsa a helyére.
Az előlap visszahelyezése
9
Asztali elrendezés tornyossá alakítása
A kis helyigényű számítógép a HP-től külön megvásárolható toronytalppal használható torony állásban is.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Fordítsa el a számítógépet úgy, hogy annak jobb oldala lefelé nézzen, és helyezze a külön
megvásárolható talpra.
MEGJEGYZÉS: A HP a tornyos elrendezésben használt számítógépház további stabilizálásához
javasolja a beszerezhető állvány használatát.
6.
Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
MEGJEGYZÉS: Biztosítson legalább 10,2 cm (4 hüvelyk) szabad helyet a számítógép mindegyik oldala
mellett.
7.
10
Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
2. fejezet A hardver frissítése
Alaplapi csatlakozók
A típushoz tartózó alaplapi csatlakozók azonosításához tanulmányozza az alábbi ábrát és táblázatot.
Nem
.
Alaplapi csatlakozó
Alaplap címkéje
Szín
Alkotóelem
1
PCI Express x16
X16PCIEXP
Fekete
Bővítőkártya
2
PCI Express x4
X4PCIEXP
Fekete
Bővítőkártya
3
Elem
BAT
Fekete
Memóriamodul
4
DIMM2
DIMM2
Fehér
Memóriamodul
5
DIMM1
DIMM1
Fehér
Memóriamodul
6
SATA 3.0
SATA2
Világoskék
Optikai meghajtó
7
M.2 SSD
SSD
Fekete
M.2 SSD adattároló kártya
8
SATA 3.0
SATA1
Világoskék
Optikai meghajtó
9
M.2 A WLAN
WLAN
Fekete
M.2 A WLAN kártya
10
SATA 3.0
SATA0
Sötétkék
Elsődleges merevlemez
Alaplapi csatlakozók
11
A rendszermemória frissítése
A számítógép kétszeres adatátviteli sebességű 4-es szinkron dinamikus véletlen hozzáférésű memória
(DDR4-SDRAM) kétsoros memóriamodulokat (DIMM-eket) tartalmaz.
Az alaplapon lévő memória-bővítőhelyeken legalább egy előre beszerelt memóriamodul található. A
maximális memóriakapacitás érdekében akár 32 GB nagy teljesítményű kétcsatornás üzemmódra konfigurált
memóriával töltheti fel az alaplapot.
A rendszer megfelelő működése érdekében a DIMM moduloknak eleget kell tenniük a következő
előírásoknak:
●
288 érintkezős ipari szabvány
●
Nem pufferelt, nem-ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-kompatibilis
●
1,2 Voltos DDR4-SDRAM memóriamodulok
●
CAS késleltetés 15 DDR4 2133 MHz (15-15-15 időzítés)
●
Kötelező JEDEC SPD-adatok
A számítógép az alábbiakat támogatja:
●
512 Mbites, 1 Gbites 2 Gbites és 4 Gbites nem ECC memóriamodulok
●
Egy- és kétoldalas memóriamodulok
●
Az x8 és x16 DDR eszközökből felépített memóriamodulok; Az x4 SDRAM-okból felépített
memóriamodulok nem támogatottak
MEGJEGYZÉS: Ha nem támogatott memóriamodulokat használ, a rendszer nem működik megfelelően.
Memóriamodul behelyezése
Az alaplapon két – tehát csatornánként egy – memória bővítőhely található. A foglalatok címkéjén az DIMM1
és DIMM2 jelölés olvasható. A DIMM1 foglalat a B memóriacsatornában működik. A DIMM2 foglalat az A
memóriacsatornában működik.
A rendszer a DIMM modulok behelyezésétől függően automatikusan egycsatornás, kétcsatornás vagy
rugalmas módban működik.
MEGJEGYZÉS: Egycsatornás és kiegyenlítetlen kétcsatornás memóriakonfigurációk rosszabb minőségű
grafikai teljesítményt eredményeznek.
12
●
A rendszer egycsatornás üzemmódban működik, ha a DIMM foglalatokból csak az egyik csatorna van
feltöltve.
●
A rendszer a nagyobb teljesítményű kétcsatornás üzemmódban működik, ha az A csatornában lévő
DIMM modulok teljes memóriakapacitása megegyezik a B csatornában lévő DIMM modulok teljes
memóriakapacitásával. A technológia és az eszközszélesség csatornánként eltérhet. Ha például az A
csatorna két 1 GB-os DIMM modullal, a B csatorna pedig egy 2 GB-os DIMM modullal van feltöltve, a
rendszer kétcsatornás üzemmódban fog működni.
●
A rendszer akkor működik rugalmas üzemmódban, ha az A csatornához tartozó DIMM modulok összes
memóriakapacitása nem egyezik meg a B csatornához tartozó DIMM modulok összes
memóriakapacitásával. Rugalmas üzemmódban a kevesebb memóriával rendelkező csatorna
memóriakapacitása határozza meg a kétcsatornás üzemmódban használt memóriát, a maradék pedig
egycsatornás módban működik. Az optimális teljesítményhez a csatornáknak kiegyensúlyozottnak kell
lenniük úgy, hogy a legtöbb memória meg legyen osztva a két csatorna között. Ha az egyik csatorna
több memóriát fog tartalmazni, mint a másik, az A csatornába kell több memóriát tenni. Ha például a
2. fejezet A hardver frissítése
bővítőhelyekbe egy darab 2 GB-os és három darab 1 GB-os DIMM modult helyez, akkor az A csatornát
egy 2 GB-os és egy 1 GB-os modullal, a B csatornát pedig két 1 GB-os DIMM modullal kell feltölteni.
Ebben az elosztásban 4 GB memória kétcsatornás, 1 GB memória pedig egycsatornás üzemmódban fog
működni.
●
A maximális működési sebességet mindegyik üzemmód esetén a rendszer leglassabb DIMM modulja
határozza meg.
FONTOS: A memóriamodulok behelyezése vagy eltávolítása előtt mindenképpen húzza ki a tápkábelt, és
várjon körülbelül 30 másodpercet, amíg az áram megszűnik. A bekapcsolási állapottól függetlenül a
memóriamodulok mindig feszültség alatt vannak mindaddig, amíg a számítógép csatlakoztatva van működő
váltóáramú hálózati aljzathoz. Ha a rendszer áram alatt van, a memóriamodulok behelyezése vagy
eltávolítása helyrehozhatatlan károkat okozhat a memóriamodulokban és az alaplapban.
A memóriamodulok foglalatai aranybevonatú fémcsatlakozókat tartalmaznak. A memória frissítésekor
fontos, hogy aranybevonatú fémérintkezős memóriamodulokat használjon az inkompatibilis fémek
érintkezéséből fakadó korrózió és/vagy oxidáció megelőzése érdekében.
A sztatikus elektromosság károsíthatja a számítógép és a kiegészítő kártyák elektronikus alkatrészeit. A
műveletek végrehajtása előtt a sztatikus elektromosság kisütése érdekében érintsen meg egy földelt
fémtárgyat. További információ: Elektrosztatikus feltöltődés, 41. oldal.
A memóriamodulok megérintésekor ügyeljen rá, hogy ne érjen a csatlakozókhoz. Ha hozzájuk ér,
megsérülhet a modul.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
FONTOS: A memóriamodulok behelyezése vagy eltávolítása előtt mindenképpen húzza ki a tápkábelt,
és várjon körülbelül 30 másodpercet, amíg az áram megszűnik. A bekapcsolási állapottól függetlenül a
memóriamodulok mindig feszültség alatt vannak mindaddig, amíg a számítógép csatlakoztatva van
működő váltóáramú hálózati aljzathoz. Ha a rendszer áram alatt van, a memóriamodulok behelyezése
vagy eltávolítása helyrehozhatatlan károkat okozhat a memóriamodulokban és az alaplapban.
5.
Távolítsa el a számítógép oldallapját.
FIGYELEM! A forró felületek által okozott sérülések kockázatának csökkentéséhez várja meg, hogy a
belső alkatrészek lehűljenek, mielőtt megérintené őket.
A rendszermemória frissítése
13
6.
Nyissa ki a memóriamodulon lévő mindkét reteszt (1), és helyezze a memóriamodult a foglalatba (2).
Nyomja a modult ütközésig a memóriafoglalatba, ügyelve arra, hogy az megfelelően illeszkedjen.
Ellenőrizze, hogy a reteszek zárt helyzetben vannak (3).
MEGJEGYZÉS: A memóriamodulokat csak egyféle módon lehet beilleszteni. A memóriamodulon lévő
bevágást igazítsa a memóriafoglalaton lévő pöcökhöz.
A fekete DIMM aljzatokat a fehérek előtt töltse fel.
A legjobb teljesítmény eléréséhez úgy töltse fel a bővítőhelyeket, hogy a memóriakapacitás minél
egyenletesebben legyen elosztva az A és a B csatorna között.
7.
Ha további modulokat kíván behelyezni, ismételje meg a 6. lépést.
8.
Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
9.
Csatlakoztassa újra a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet. A
számítógépnek automatikusan kell érzékelnie az újonnan behelyezett memóriamodulokat.
10. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
14
2. fejezet A hardver frissítése
Bővítőkártya eltávolítása vagy beszerelése
A számítógépben egy PCI Express x1 és egy PCI Express x16 bővítőhely van.
MEGJEGYZÉS: A PCI Express bővítőhelyekbe csak alacsony profilú bővítőkártyák helyezhetők.
A PCI Express x16 bővítőhelybe helyezhet PCI Express x1, x4, x8 vagy x16 kártyát is.
Két videokártyás konfigurációk esetén az első (elsődleges) kártyát a PCI Express x16 helyre kell beszerelni.
Bővítőkártya eltávolítása, cseréje és beszerelése:
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Távolítsa el a számítógép oldallapját. Lásd: A számítógép oldallapjának eltávolítása 5. oldal.
6.
Keresse meg a megfelelő üres foglalatot az alaplapon, és az ahhoz tartozó bővítőhely-fedelet a
számítógép házának hátulján.
7.
Forgassa el a bővítőhely fedelének kioldózárját a nyitott helyzetbe.
8.
Bővítőkártya beszerelése előtt távolítsa el a bővítőhelyek takarólemezét vagy a korábban beszerelt
bővítőkártyát.
MEGJEGYZÉS: Egy korábban beszerelt bővítőkártya eltávolítása előtt húzza ki az összes kábelt, amely
esetleg a bővítőkártyához csatlakozik.
Bővítőkártya eltávolítása vagy beszerelése
15
16
a.
Ha bővítőkártyát szerel be üres PCI Express x1 bővítőhelyre, illesszen laposfejű csavarhúzót a
bővítőhely takarólemeze hátulján lévő nyílásokba (1), és mozgassa a bővítőhely fedelét előrehátra, hogy leváljon a házról (2).
b.
PCI Express x1 kártya eltávolításakor fogja meg a kártyát a két végén, és a két oldalt óvatosan,
felváltva mozgatva szabadítsa ki bővítőhelyből a csatlakozókat. Húzza egyenesen felfelé a
bővítőkártyát a bővítőhelyből (1), majd távolítsa el a kártyát a bővítőkártya-fedél tálcájából (2).
2. fejezet A hardver frissítése
c.
9.
PCI Express x16 kártya eltávolításakor húzza a bővítőfoglalat végén lévő rögzítőkart a kártyától el
(1), és a kártyát óvatosan, előre-hátra mozgatva szabadítsa ki foglalatból a csatlakozókat.
Eltávolításhoz húzza a bővítőkártyát egyenesen felfelé (2), majd a ház belső oldalától elfelé (3).
A kivett kártyákat antisztatikus csomagolásban tartsa.
10. Ha nem szerel be új bővítőkártyát, a szabad nyílást zárja le egy bővítőhelyet takaró lemezzel.
VIGYÁZAT! A bővítőkártyák eltávolítása után be kell szerelni egy új kártyát vagy egy bővítőhelyet
takaró lemezt annak érdekében, hogy működés közben a belső alkatrészek hűtése megfelelő legyen.
Bővítőkártya eltávolítása vagy beszerelése
17
11. Új bővítőkártya telepítéséhez tartsa a bővítőkáryát az alaplapi bővítőfoglalat fölé, majd tolja a kártyát a
számítógépház hátlapja felé (1), hogy a bővítőkártya érintkezősora a ház hátulján lévő szabad
bővítőfoglalathoz illeszkedjen. Óvatosan nyomja bele a kártyát az alaplapon lévő foglalatba (2).
MEGJEGYZÉS: A bővítőkártyák beszerelésekor határozott mozdulattal nyomja be a kártyát, hogy a
teljes csatlakozó rögzüljön a bővítőhelyen.
12. A bővítőkártyát rögzítse a takarólemez reteszének visszazárásával.
13. Szükség esetén csatlakoztassa az összes külső kábelt a beszerelt kártyához. Szükség esetén
csatlakoztassa az összes belső kábelt az alaplaphoz.
14. Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
18
2. fejezet A hardver frissítése
15. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
16. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
17. Szükség esetén konfigurálja újra a számítógépet.
A meghajtók elhelyezkedése
1
Merevlemezrekesz
2
9,5 mm-es vékony optikaimeghajtó-rekesz
MEGJEGYZÉS:
látottaktól.
Előfordulhat, hogy a számítógép meghajtókonfigurációja eltér a fent
A számítógépbe telepített tárolóeszközök típusának és méretének megállapításához futtassa a Computer
Setup segédprogramot.
Merevlemezek eltávolítása és cseréje
Meghajtók beszerelésekor ügyeljen az alábbiakra:
●
Az elsődleges soros ATA (SATA) merevlemeznek az alaplap sötétkék, elsődleges „SATA0” jelű SATAcsatlakozójához kell csatlakoznia.
●
Az optikai meghajtót az alaplap SATA1 jelzésű világoskék SATA-csatlakozójához csatlakoztassa.
A meghajtók elhelyezkedése
19
VIGYÁZAT! A számítógép és a meghajtó megrongálódásának és a fölösleges munka megelőzése érdekében
ügyeljen a következőkre:
A meghajtók beszerelésekor vagy eltávolításakor állítsa le rendesen az operációs rendszert, kapcsolja ki a
számítógépet és húzza ki a tápkábelt. Ne vegyen ki meghajtót, ha a számítógép be van kapcsolva vagy
készenléti állapotban van.
Mielőtt a meghajtókhoz érne, ügyeljen rá, hogy testén vagy ruháján a sztatikus töltés ki legyen sütve. A
meghajtókat úgy fogja meg, hogy ne érjen a csatlakozóhoz. További információ a sztatikus elektromosság
által okozott károk megelőzéséről: Elektrosztatikus feltöltődés, 41. oldal.
Bánjon óvatosan a meghajtóval; ne ejtse le.
A meghajtók beszerelésekor ne fejtsen ki túl nagy erőt.
Ne tegye ki a merevlemezeket nedvességnek, szélsőséges hőmérsékletnek és mágneses mezőknek, amelyek
különféle eszközökből, például monitorból vagy hangszórókból származhatnak.
Ha postán kell küldenie egy meghajtót, csomagolja azt légpárnás borítékba vagy másmilyen
védőcsomagolásba, és a csomagot lássa el a „Törékeny: Óvatos bánásmódot igényel.” felirattal.
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó eltávolítása
VIGYÁZAT! Mielőtt eltávolítja meghajtót a számítógépből, vegye ki az összes cserélhető adathordozót a
meghajtóból.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
20
Távolítsa el a számítógép oldallapját. Lásd: A számítógép oldallapjának eltávolítása 5. oldal.
2. fejezet A hardver frissítése
6.
Húzza ki a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) az optikai meghajtó hátoldalából.
7.
Nyomja meg a kioldókart a meghajtó hátulján (1), és csúsztassa keresztül a meghajtót az elülső
takarólemezen (2).
Merevlemezek eltávolítása és cseréje
21
9,5 mm-es vékony optikai meghajtó beszerelése
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
22
5.
Távolítsa el a számítógép oldallapját. Lásd: A számítógép oldallapjának eltávolítása 5. oldal.
6.
Távolítsa el az előlapot, ha takarólap által fedett meghajtórekeszbe épít be meghajtót, majd távolítsa el
a takarólapot. A további tudnivalókat lásd: Vékony optikai meghajtó előlapfedelének eltávolítása
8. oldal.
7.
Igazítsa a kioldózáron lévő kicsi érintkezőket a meghajtó oldalán lévő kis lyukakhoz, és nyomja rá
erősen a zárat a meghajtóra.
2. fejezet A hardver frissítése
8.
Csúsztassa át az optikai meghajtót az előlapon, bele a rekeszbe (1), hogy a helyén záródjon (2).
9.
Csatlakoztassa a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a meghajtó hátoldalához.
10. Csatlakoztassa az adatkábel másik végét az alaplap SATA1 jelzésű világoskék SATA-csatlakozójához.
MEGJEGYZÉS: Az Alaplapi csatlakozók 11. oldal ábrán láthatóak az alaplapi meghajtócsatlakozások.
11. Tegye vissza az előlapot, ha eltávolította.
12. Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
13. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
14. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
Merevlemezek eltávolítása és cseréje
23
Merevlemez eltávolítása és visszahelyezése
MEGJEGYZÉS: A régi merevlemez-meghajtó eltávolítása előtt gondoskodjon a régi merevlemezen tárolt
adatok biztonsági mentéséről, hogy az adatokat az új merevlemez-meghajtóra másolhassa.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
24
5.
Távolítsa el a számítógép oldallapját. Lásd: A számítógép oldallapjának eltávolítása 5. oldal.
6.
Húzza ki a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) az optikai meghajtó hátoldalából.
2. fejezet A hardver frissítése
7.
Nyomja meg a kioldókart a meghajtó hátulján (1), és csúsztassa keresztül a meghajtót az elülső
takarólemezen (2).
8.
Húzza ki a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a merevlemez-meghajtó hátoldalából.
Merevlemezek eltávolítása és cseréje
25
9.
Nyomja befelé a meghajtórekesz kioldózárát (1), fordítsa a meghajtórekeszt felfelé (2), majd csúsztassa
ki a meghajtórekesz oldalán található füleket a házból (3).
10. Távolítsa el a merevlemezt a merevlemezrekeszből.
●
26
3,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó eltávolításánál távolítsa el azt a négy csavart, amely rögzíti a
meghajtót a meghajtórekeszhez (1), majd csúsztassa ki a meghajtót a rekeszből (2).
2. fejezet A hardver frissítése
●
2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó eltávolításánál távolítsa el azt a négy csavart, amely rögzíti a
meghajtót a meghajtórekeszhez (1), majd csúsztassa ki a meghajtót a rekeszből (2).
11. Helyezze be az új meghajtót a meghajtókeretbe.
●
3,5 hüvelykes merevlemez beszerelésekor csúsztassa be a meghajtót a meghajtórekeszbe (1),
majd rögzítse a meghajtót a négy 6-32-es szabványos csavarral (2).
MEGJEGYZÉS: A 3,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó négy csavarlyukára a meghajtórekesz
tetején „A” jelzés van rábélyegezve.
Merevlemezek eltávolítása és cseréje
27
●
2,5 hüvelykes merevlemez beszerelésekor csúsztassa a meghajtót a meghajtórekeszbe (1), majd
rögzítse a meghajtót a négy M3 metrikus csavarral (2).
MEGJEGYZÉS: A 2,5 hüvelykes merevlemez-meghajtó négy csavarlyukára a meghajtórekesz
tetején „B” jelzés van rábélyegezve.
12. A meghajtórekeszt tartsa megdöntve, és illessze a meghajtórekesz oldalán található füleket a házon
lévő nyílásokba (1), majd eressze le a meghajtórekesz másik oldalát, hogy a retesz rápattanjon a házra
(2).
28
2. fejezet A hardver frissítése
13. Csatlakoztassa a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a merevlemez-meghajtó hátoldalához.
14. Csúsztassa át az optikai meghajtót az előlapon, bele a rekeszbe (1), hogy a helyén záródjon (2).
Merevlemezek eltávolítása és cseréje
29
15. Csatlakoztassa a tápkábelt (1) és az adatkábelt (2) a meghajtó hátoldalához.
16. Helyezze vissza az oldallapot.
17. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
18. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a fedőlap eltávolításakor kioldott.
30
2. fejezet A hardver frissítése
Biztonsági zár beszerelése
Az alábbiakban bemutatott biztonsági zár a számítógép rögzítésére szolgál.
A biztonsági kábelzár
Lakat
Biztonsági zár beszerelése
31
Biztonsági zár HP üzleti célú számítógéphez V2
1.
Hurkolja át a biztonsági kábelt egy nem mozdítható tárgy körül.
2.
Csatlakoztassa a biztonsági kábel rögzítőelemét asztalhoz az adott környezethez megfelelő
csavarokkal (a csavarok nincsenek mellékelve) (1), majd pattintsa rá a fedelet a kábel rögzítőelemének
(2) alapjára.
MEGJEGYZÉS: Erre a lépésre nincs szükség, ha a biztonsági kábelt egy rögzített tárgy köré hurkolta az
1. lépésben bemutatottak szerint.
32
2. fejezet A hardver frissítése
3.
Csúsztassa át a biztonsági kábel rögzítőelemén a biztonsági kábelt.
MEGJEGYZÉS: Erre a lépésre nincs szükség, ha a biztonsági kábelt egy rögzített tárgy köré hurkolta az
1. lépésben bemutatottak szerint.
4.
Ha a munkaállomás konfigurációjában biztosítani kívánt monitor is található, húzza szét a monitorzár
két ollószárát, majd helyezze be a zárat a biztonsági nyílásába a monitor hátulján (1), zárja össze az
ollószárakat, hogy a zárat rögzítse a helyén (2), majd csúsztassa át a kábelvezetőt a monitorzár
közepén (3).
Biztonsági zár beszerelése
33
34
5.
Csúsztassa át a monitorra szerelt biztonsági vezetőn a biztonsági kábelt.
6.
Rögzítse a tartozékkábel rögzítőelemét az asztalhoz az adott környezetben megfelelő csavarral (a
csavar nincs mellékelve) (1), majd helyezze a tartozékkábelt a rögzítőelem (2) alapjába.
2. fejezet A hardver frissítése
7.
Csúsztassa át a kiegészítő kábel rögzítőelemén lévő lyukakon a biztonsági kábelt.
8.
Rögzítse a zárat a számítógép vázához a mellékelt csavarral.
Biztonsági zár beszerelése
35
9.
Illessze a biztonsági zár dugót tartalmazó végét a zárba (1), és nyomja be a gombot (2) a zár
aktiválásához. A zárhoz mellékelt kulccsal lehet kioldani a zárat.
10. Amikor befejezte az összes lépést, a munkaállomáson minden eszköz rögzítve van.
36
2. fejezet A hardver frissítése
A
Elemcsere
A számítógépben található elem a valós idejű óra tápellátását biztosítja. Az elem cseréjekor a számítógépbe
eredetileg behelyezett elemmel megegyező típusú elemet használjon. A számítógép 3 voltos lítiumgombelemmel kerül forgalomba.
FIGYELEM! A számítógépben beépített lítium-mangándioxid elem üzemel. Helytelen kezelés esetén az elem
tüzet vagy égési sérüléseket okozhat. A személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be a következőket:
Ne próbálja újratölteni az elemet.
Ne tegye ki 60 °C-nál (140 °F) magasabb hőmérsékletnek.
Ne szerelje szét, ne préselje össze, ne szúrja fel, ne dobja tűzbe vagy vízbe, és ne zárja rövidre az érintkezőit.
Az elem cseréjéhez csak az adott termékhez való HP cserealkatrészt használja.
VIGYÁZAT! Az elem cseréje előtt feltétlenül biztonsági másolatot kell készítenie a számítógép CMOSbeállításairól. Az elem eltávolításakor vagy cseréjekor a CMOS-beállítások törlődnek.
A sztatikus elektromosság károsíthatja a számítógép vagy az opcionális eszközök elektronikus alkatrészeit. A
műveletek végrehajtása előtt a sztatikus elektromosság kisütése érdekében érintsen meg egy földelt
fémtárgyat.
MEGJEGYZÉS: A lítiumelem élettartama meghosszabbítható, ha a számítógépet feszültség alatt álló fali
konnektorhoz csatlakoztatja. A lítiumelem csak akkor üzemel, ha a számítógép NINCS az elektromos
hálózatra csatlakoztatva.
A HP javasolja vásárlóinak, hogy hasznosítsák újra elhasznált hardvereiket, az eredeti HP
nyomtatópatronokat és az újratölthető elemeket. Az újrahasznosításról további információkat a következő
webhelyen talál: http://www.hp.com/recycle.
1.
Távolítsa el vagy oldja ki a számítógép felnyitását gátló összes biztonsági eszközt.
2.
Távolítson el a számítógépből minden cserélhető adathordozót (CD-t, USB flash meghajtót).
3.
Kapcsolja ki teljesen a számítógépet az operációs rendszeren keresztül, majd kapcsolja ki az összes
külső eszközt.
4.
Húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból, és távolítsa el a külső eszközöket.
VIGYÁZAT! A be- vagy kikapcsolástól függetlenül az alaplap mindig kap áramot, ha a rendszer áram
alatt lévő elektromos aljzathoz csatlakozik. A számítógép belső alkatrészeinek megóvása érdekében ki
kell húzni a tápkábelt a konnektorból.
5.
Távolítsa el a számítógép oldallapját. Lásd: A számítógép oldallapjának eltávolítása 5. oldal.
6.
Szerelje ki a meghajtókeretet.
7.
Keresse meg az elemet és az elemtartót az alaplapon.
MEGJEGYZÉS: Egyes típusoknál előfordulhat, hogy az elem eléréséhez el kell eltávolítani egy belső
részegységet.
8.
Attól függően, hogy az alaplapon milyen elemtartó található, cserélje ki az elemet az alábbi útmutatás
szerint.
1. típus
37
a.
Emelje ki az elemet a tartóból.
b.
Helyezze be a csereelemet a pozitív pólusával felfelé. Az elemtartó automatikusan rögzíti az
elemet a megfelelő helyzetben.
2. típus
a.
38
Ahhoz, hogy az elemet el tudja távolítani a tartóból, nyomja össze az elem egyik széle fölé nyúló
fémkapcsot (1). Amikor az elem felpattan, emelje ki (2).
A függelék: Elemcsere
b.
Új elem behelyezéséhez csúsztassa az elem egyik szélét a kapocs pereme alá, pozitív pólusával (1)
felfelé. Nyomja lefelé az elem másik szélét mindaddig, amíg a kapocs rá nem pattan (2).
3. típus
a.
Húzza félre az elemet rögzítő pöcköt (1), majd vegye ki az elemet (2).
b.
Tegye be az új elemet, és nyomja vissza a pöcköt a helyére.
MEGJEGYZÉS: Az elem cseréjét követően az alábbi lépések végrehajtásával fejezheti be a műveletet.
9.
Helyezze vissza a számítógép oldallapját.
10. Csatlakoztassa a tápkábelt és a külső eszközöket, majd kapcsolja be a számítógépet.
39
11. A Computer Setup segédprogram segítségével állítsa be ismét az időt, a dátumot, a jelszavakat és a
többi speciális rendszerbeállítást.
12. Rögzítse az összes biztonsági eszközt, amelyet a számítógép oldallapjának eltávolításakor kioldott.
40
A függelék: Elemcsere
B
Elektrosztatikus feltöltődés
Az ujjakon vagy egyéb vezetőkön keresztül kisülő sztatikus elektromosság megrongálhatja az alaplapot és a
sztatikus töltésre érzékeny egyéb eszközöket. Az ilyen típusú megrongálódás csökkentheti az eszköz várható
élettartamát.
A sztatikus elektromosságból fakadó megrongálódás
megelőzése
A sztatikus elektromosságból fakadó károk megelőzéséhez ügyeljen a következőkre:
●
Kerülje az eszközök kézzel való érintését és szállítását, és tartsa őket antisztatikus csomagolásban.
●
A sztatikus töltésre érzékeny alkatrészeket hagyja a csomagolásukban, amíg sztatikus töltéstől mentes
helyre nem ér.
●
Mielőtt kivenné az alkatrészeket a csomagolásból, helyezze őket földelt felületre.
●
Ne érjen hozzá a csatlakozókhoz, érintkezőkhöz és áramkörökhöz.
●
Mindig gondoskodjon a megfelelő földelt állapotról, amikor sztatikus töltésre érzékeny alkatrészhez
vagy szerelvényhez ér.
A földelés módjai
A földelés többféle módon is végrehajtható. Amikor sztatikus töltésre érzékeny alkatrészeket érint meg vagy
szerel, alkalmazzon az alábbi módszerek közül egyet vagy többet:
●
Használjon csuklópántot, amelyet egy földelt vezeték egy földelt munkaállomáshoz vagy
számítógépházhoz kapcsol. A csuklópántok olyan rugalmas pántok, amelyeknél a földelt vezeték
ellenállása legalább 1 megaohm +/- 10 százalék. A megfelelő földeléshez a szíjat rögzítő elem érjen a
bőrhöz.
●
Álló munkaállomásoknál használjon sarokpántot, lábujjpántot vagy cipőpántot. Ha elektromosan
vezető padlón vagy szőnyegen áll, használja a szíjat mindkét lábán.
●
Használjon földelő eszközöket.
●
Használjon hordozható földelő felszerelést összehajtható, a sztatikus töltést elnyelő szőnyeggel.
Ha nem rendelkezik a megfelelő földeléshez javasolt felszereléssel, lépjen kapcsolatba egy hitelesített HP
forgalmazóval, viszonteladóval vagy szolgáltatóval.
MEGJEGYZÉS: Ha többet szeretne tudni a sztatikus elektromosságról, lépjen kapcsolatba egy hitelesített
HP forgalmazóval, viszonteladóval vagy szolgáltatóval.
A sztatikus elektromosságból fakadó megrongálódás megelőzése
41
C
Számítógép-kezelési alapismeretek
rendszeres karbantartás és előkészítés
szállításhoz
Számítógép-kezelési alapismeretek és rendszeres karbantartás
A számítógép és a monitor üzembe helyezésénél és karbantartásánál ügyeljen a következőkre:
42
●
A számítógépet tartsa távol a túlzott nedvességtől, a közvetlen napfénytől és a túlzott melegtől és
hidegtől.
●
A számítógépet szilárd és vízszintes felületen működtesse. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon
körülbelül 10,2 cm (4 hüvelyk) üres helyet a számítógép szellőzőnyílásai körül és a monitor felett.
●
Soha ne akadályozza a levegő szabad áramlását a szellőzőnyílások vagy légbeömlők elzárásával. Ne
helyezze a billentyűzetet lábával lefelé közvetlenül az asztali számítógép elé, mivel ez is akadályozza a
levegő áramlását.
●
A számítógépet soha ne használja levett oldallappal vagy bővítőhelyet takaró lemezzel.
●
A számítógépeket ne helyezze egymásra vagy olyan közel egymáshoz, hogy ki legyenek téve a másikból
távozó vagy a másik által felhevített levegőnek.
●
Ha a számítógépet egy külön házban kívánják működtetni, a külső házon is kell lenniük légbeömlőknek
és szellőzőnyílásoknak, és az előbb felsorolt használati irányelveket továbbra is be kell tartani.
●
A folyadékokat tartsa távol a számítógéptől és a billentyűzettől.
●
A monitoron lévő szellőzőnyílásokat soha ne takarja el semmilyen anyaggal.
●
Telepítse vagy engedélyezze az operációs rendszer vagy egyéb szoftver energiagazdálkodási funkciói,
például az energiatakarékos állapotokat.
●
Mielőtt az alábbiakat tenné, kapcsolja ki a számítógépet:
●
Szükség esetén törölgesse le a számítógép külsejét egy puha, nedves kendővel. A tisztítószerek
használata elszínezheti vagy megrongálhatja a bevonatot.
●
Bizonyos időközönként tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat a számítógép összes szabad oldalán. A
szösz, a por és az egyéb szennyeződések eltömíthetik a szellőzőnyílásokat és akadályozhatják a
levegő áramlását.
C függelék: Számítógép-kezelési alapismeretek rendszeres karbantartás és előkészítés szállításhoz
Az optikai meghajtót érintő óvintézkedések
Az optikai meghajtó működtetése vagy tisztítása során kövesse az alábbi irányelveket.
Működtetés
●
Működés közben ne mozgassa a meghajtót. Olvasás közben a mozgatás hibás működést
eredményezhet.
●
A meghajtót ne tegye ki a hőmérséklet hirtelen változásainak, mivel az egység belsejében páracseppek
képződhetnek. Ha a meghajtó bekapcsolt állapotában hirtelen megváltozik a hőmérséklet, várjon
legalább egy órát, mielőtt lekapcsolná az áramellátást. Ha az egységet azonnal elkezdi használni, az
olvasás során hibák léphetnek fel.
●
A meghajtót ne helyezze olyan helyre, ahol magas a páratartalom, szélsőséges a hőmérséklet,
mechanikai rezgések lépnek fel vagy közvetlen napfénynek van kitéve.
Tisztítás
●
A panelt és a vezérlőgombokat puha, száraz kendővel vagy egy enyhe oldószerrel kissé megnedvesített
puha ruhával tisztítsa. Soha ne fecskendezzen tisztító folyadékot közvetlenül az egységre.
●
Kerülje a különböző oldószerek, például alkohol vagy benzin használatát, mert megsérthetik a
bevonatot.
Biztonság
Ha bármilyen tárgy vagy folyadék kerül a meghajtóba, rögtön húzza ki a számítógépet, és ellenőriztesse egy
hitelesített HP szervizben.
Előkészítés szállításhoz
Amikor előkészíti a számítógépet a szállításhoz, kövesse az alábbi javaslatokat:
1.
Készítsen biztonsági másolatot a merevlemez fájljairól külső tárolóeszközre. Ügyeljen rá, hogy szállítás
közben a biztonsági másolatot tartalmazó adathordozók ne legyenek kitéve elektromos vagy mágneses
impulzusoknak.
MEGJEGYZÉS: A merevlemez automatikusan zárolódik, amikor a rendszer áramellátását lekapcsolják.
2.
Vegye ki és rakja el az összes cserélhető adathordozót.
3.
Kapcsolja ki a számítógépet és a külső eszközöket.
4.
Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, majd a számítógépből is.
5.
Szüntesse meg a rendszerösszetevők és külső eszközök áramellátását, majd húzza ki őket a
számítógépből.
MEGJEGYZÉS: A számítógép szállítása előtt ellenőrizze, hogy az összes kártya megfelelően és
biztonságosan van rögzítve a helyén.
6.
Csomagolja a rendszer összetevőit és a külső eszközöket eredeti dobozaikba, vagy azokhoz hasonlóba,
és tömje ki a dobozokat elegendő anyaggal a megfelelő védelemhez.
Az optikai meghajtót érintő óvintézkedések
43
D
Kisegítő lehetőségek
A HP olyan termékeket és szolgáltatásokat tervez, állít elő és forgalmaz, amelyeket mindenki használhat,
köztük a fogyatékkal élők is – vagy önmagukban, vagy megfelelő kisegítő eszközzel.
Támogatott kisegítő technológiák
A HP termékei az operációs rendszereken működő különféle kisegítő technológiák széles választékát
támogatják, és beállíthatók úgy, hogy további kisegítő technológiákkal is együttműködjenek. A kisegítő
funkciókkal kapcsolatos további információkat az eszközön a Keresés funkció segítségével találhat.
MEGJEGYZÉS: Egy adott kisegítő technológiával kapcsolatos további információt az adott termék
ügyfélszolgálatától kaphat.
Kapcsolatfelvétel a támogatással
Folyamatosan pontosítjuk a termékeink és szolgáltatásaink kisegítő lehetőségeit, és örömmel fogadjuk a
felhasználóktól kapott visszajelzéseket. Ha problémája van egy termékkel vagy szeretne beszámolni nekünk
arról, hogy mely kisegítő funkciók segítettek Önnek, keressen meg bennünket a (888) 259-5707
telefonszámon hétfőtől péntekig 6 óra és 21 óra között (az Egyesült Államok MT időzónája szerint). Ha siket
vagy nehezen halló, és a TRS/VRS/WebCapTel-t használja, forduljon hozzánk, ha műszaki támogatást igényel
vagy kisegítő kérdései vannak. Ehhez hívja a (877) 656-7058 számot hétfőtől péntekig reggel 6 és este 9 óra
között (GMT-7).
MEGJEGYZÉS: A támogatás csak angol nyelven érhető el.
44
D függelék: Kisegítő lehetőségek
Tárgymutató
A
alaplapi csatlakozók 11
M
meghajtók
helye 19
kábelcsatlakoztatások 19
telepítés 19
memória
a bővítőhelyek feltöltése 12
telepítés 12
merevlemez
beszerelés 24
merevlemez-meghajtó
eltávolítás 24
B
beszerelés
bővítőkártya 15
elem 37
memória 12
merevlemez 24
számítógép oldallapja 6
biztonság
biztonsági zár HP üzleti célú
számítógéphez 32
kábelzár 31
lakat 31
bővítőkártya
eltávolítás 15
telepítés 15
E
elemcsere 37
előkészítés szállításhoz 43
előlap
csere 9
eltávolítás 7
előlap részei 2
eltávolítás
merevlemez 24
optikai meghajtó 20
optikai meghajtó előlapfedele
eltávolítása
bővítőkártya 15
elem 37
előlap 7
számítógép oldallapja 5
elülső előlap
fedél eltávolítása 8
S
sorozatszám helye
8
43
3
SZ
számítógép-kezelési
alapismeretek 42
szellőzési irányelvek 42
sztatikus elektromosság,
megrongálódás megelőzése 41
T
telepítési irányelvek 4
termékazonosító helye 3
toronnyá alakítás 10
Ü
üzembe helyezés
meghajtókábelek 19
optikai meghajtó 22
H
hátlap részei 3
K
kisegítő lehetőségek
O
oldallap
csere 6
eltávolítás 5
optikai meghajtó
eltávolítás 20
óvintézkedések
telepítés 22
tisztítás 43
Z
zárak
biztonsági zár HP üzleti célú
számítógéphez 32
kábelzár 31
lakat 31
44
Tárgymutató
45
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising