HP | ProOne 400 G3 20-inch Non-Touch All-in-One PC | HP ProOne 400 G3 Base Model 20-inch Non-Touch All-in-One PC Donanım Başvuru Kılavuzu

HP ProOne 400 G3 Base Model 20-inch Non-Touch All-in-One PC Donanım Başvuru Kılavuzu
Donanım Başvuru Kılavuzu
HP ProOne 600 G3 21 inç İş Amaçlı All-in-One
Bilgisayar
HP ProOne 400 G3 20 inç İş Amaçlı All-in-One
Bilgisayar
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Windows, Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/
veya diğer ülkelerdeki ticari markası veya
tescilli ticari markasıdır.
Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber
verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine ve
hizmetlerine ilişkin tüm garantiler, bu ürün ve
hizmetlerle birlikte verilen garanti
beyanlarında açıkça belirtilir. Buradaki hiçbir
ifade ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır.
HP, işbu belgedeki teknik veya yazım
hatalarından veya kusurlardan sorumlu
tutulamaz.
İşbu belge, telif haklarıyla korunan mülkiyet
bilgileri içermektedir. Bu belgenin hiçbir
bölümü HP Development Company'nin önceden
yazılı onayı olmaksızın fotokopiyle
çoğaltılamaz, yeniden yazılamaz veya başka bir
dile çevrilemez.
Birinci Basım: Haziran 2017
913340-141
Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuzda, bu bilgisayar modelinin yükseltilmesiyle ilgili temel bilgiler yer almaktadır.
UYARI! Bu şekilde tasarlanmış metinler, yönergelere uyulmamasının yaralanmayla veya ölümle
sonuçlanabileceğini belirtir.
DİKKAT: Bu şekilde tasarlanmış metinler, yönergelere uyulmamasının donanımın zarar görmesiyle veya
bilgi kaybıyla sonuçlanabileceğini belirtir.
NOT:
Bu şekilde tasarlanmış metinler, önemli ek bilgiler verir.
iii
iv
Bu Kılavuz Hakkında
İçindekiler
1 Ürün özellikleri ............................................................................................................................................. 1
Genel Görünüm ...................................................................................................................................................... 1
ProOne 600 Bileşenleri .......................................................................................................................................... 2
Öndeki bileşenler ................................................................................................................................. 2
Yandaki bileşenler ............................................................................................................................... 3
Arkadaki bileşenler .............................................................................................................................. 4
ProOne 400 Bileşenleri .......................................................................................................................................... 5
Öndeki bileşenler ................................................................................................................................. 5
Yandaki bileşenler ............................................................................................................................... 6
Arkadaki bileşenler .............................................................................................................................. 7
Klavye özellikleri .................................................................................................................................................... 8
Etiketler ................................................................................................................................................................. 9
2 Kurulum ...................................................................................................................................................... 10
Genel bakış ........................................................................................................................................................... 10
Standı takma ve çıkarma ..................................................................................................................................... 11
Destek standını takma ve çıkarma .................................................................................................... 11
Destek standını takma .................................................................................................... 11
Destek standını çıkarma ................................................................................................. 12
Yüksekliği ayarlanabilir standı takma ve çıkarma ............................................................................ 13
Yüksekliği ayarlanabilir standı takma ............................................................................ 13
Yüksekliği ayarlanabilir standı çıkarma ......................................................................... 14
Bilgisayarı montaj aparatına takma .................................................................................................................... 15
Kabloları bağlama ve çıkarma ............................................................................................................................. 16
Kabloları bağlama ............................................................................................................................. 16
Ekran bağlama .................................................................................................................................. 16
Kabloları çıkarma ............................................................................................................................... 17
Arka bağlantı noktası kapağını çıkarma ve takma .............................................................................................. 17
Arka bağlantı noktası kapağını çıkarma ........................................................................................... 17
Arka bağlantı noktası kapağını takma .............................................................................................. 18
Bilgisayarı konumlama ........................................................................................................................................ 19
Destek standını ayarlama ................................................................................................................. 19
Yüksekliği ayarlanabilir standı ayarlama ......................................................................................... 20
Güvenlik kablosu takma ...................................................................................................................................... 21
Gücü bağlama ve güç bağlantısını kesme ........................................................................................................... 22
Gücü bağlama .................................................................................................................................... 22
v
Güç bağlantısını kesme ..................................................................................................................... 22
Web kamerası ...................................................................................................................................................... 23
Web kamerasının çalışması ............................................................................................................... 23
Windows Hello'yu kurma ................................................................................................................... 24
İsteğe bağlı kablosuz klavye ve fareyi eşitleme ................................................................................................. 24
3 Donanım onarımı ve yükseltme ..................................................................................................................... 26
Uyarılar ve önlemler ............................................................................................................................................ 26
Ek bilgiler ............................................................................................................................................................. 26
İsteğe bağlı kablosuz klavyeden veya fareden pilleri çıkarma ........................................................................... 27
Bilgisayar erişim panelini çıkarma ve değiştirme ............................................................................................... 28
Bilgisayar erişim panelini çıkarma .................................................................................................... 28
Bilgisayar erişim panelini değiştirme ............................................................................................... 29
Dâhili bileşenlerin yerleri ..................................................................................................................................... 30
Belleği çıkarma ve takma .................................................................................................................................... 30
Bellek modülü belirtimleri ................................................................................................................ 30
Bellek modülü yuvalarına takma ...................................................................................................... 31
Bellek modüllerini takma .................................................................................................................. 32
RTC Pili değiştirme ............................................................................................................................................... 35
Sürücüleri değiştirme .......................................................................................................................................... 38
Sabit sürücüyü değiştirme ................................................................................................................ 38
Sabit sürücüyü çıkarma .................................................................................................. 38
2,5 inç sabit disk sürücüsü takma .................................................................................. 40
Optik disk sürücüsünü değiştirme .................................................................................................... 41
Ek A Elektrostatik boşalma ............................................................................................................................. 43
Elektrostatik zararını önleme .............................................................................................................................. 43
Topraklama yöntemleri ....................................................................................................................................... 43
Ek B Bilgisayar işletim yönergeleri, rutin bakım ve nakliye hazırlığı ................................................................... 44
Bilgisayar işletim yönergeleri ve rutin bakım ..................................................................................................... 44
Optik disk sürücüsü önlemleri ............................................................................................................................. 45
Nakliye hazırlığı ................................................................................................................................................... 45
Ek C Erişilebilirlik ........................................................................................................................................... 46
Desteklenen yardımcı teknolojiler ...................................................................................................................... 46
Destek merkezine başvurma ............................................................................................................................... 46
Dizin .............................................................................................................................................................. 47
vi
1
Ürün özellikleri
Genel Görünüm
NOT: Bu ürünle ilgili en son el kitapları için http://www.hp.com/support adresine gidin. Ürününüzü bulun
bölümünü seçip ekrandaki yönergeleri izleyin.
Genel Görünüm
1
ProOne 600 Bileşenleri
Öndeki bileşenler
2
Bileşen
Bileşen
1
Web kamerası mikrofonu
4
Web kamerası lensi
2
Web Kamerası LED
5
Hoparlörler
3
Web kamerası kapağı
Bölüm 1 Ürün özellikleri
Yandaki bileşenler
Bileşen
Bileşen
1
Güç düğmesi
4
Mikrofonlu kulaklık jakı
2
USB Type-A şarj bağlantı noktaları (2)
5
Optik disk sürücüsü
3
USB Type-A bağlantı noktaları (2)
6
Optik disk sürücüsü çıkarma düğmesi
ProOne 600 Bileşenleri
3
Arkadaki bileşenler
4
Bileşen
Bileşen
1
Güvenlik kablosu yuvası
6
DisplayPort bağlantı noktası
2
Seri bağlantı noktası
7
USB Type-A şarj bağlantı noktaları (2)
3
PS/2 klavye konektörü
8
USB Type-A bağlantı noktaları (2)
4
PS/2 fare konektörü
9
RJ-45 (ağ) jakı
5
Güç konektörü
Bölüm 1 Ürün özellikleri
ProOne 400 Bileşenleri
Öndeki bileşenler
Bileşen
Bileşen
1
Web kamerası mikrofonu
3
Web kamerası lensi
2
Web Kamerası LED
4
Hoparlörler
ProOne 400 Bileşenleri
5
Yandaki bileşenler
6
Bileşen
Bileşen
1
Güç düğmesi
4
Mikrofonlu kulaklık jakı
2
USB Type-A şarj bağlantı noktaları (2)
5
Optik disk sürücüsü
3
USB Type-A bağlantı noktaları (2)
6
Optik disk sürücüsü çıkarma düğmesi
Bölüm 1 Ürün özellikleri
Arkadaki bileşenler
Bileşen
Bileşen
1
Güvenlik kablosu yuvası
6
DisplayPort bağlantı noktası
2
Seri bağlantı noktası
7
USB Type-A şarj bağlantı noktaları (2)
3
PS/2 klavye konektörü
8
USB Type-A bağlantı noktaları (2)
4
PS/2 fare konektörü
9
RJ-45 (ağ) jakı
5
Güç konektörü
ProOne 400 Bileşenleri
7
Klavye özellikleri
Klavye ve fare farklı olabilir.
8
Bileşen
Bileşen
1
Uyku
6
Ses Kapatma
2
Geri Sar
7
Sesi Azalt
3
Yürüt/Duraklat
8
Sesi Artır
4
Durdur
9
İşlev
5
İleri Sar
Bölüm 1 Ürün özellikleri
Etiketler
Bilgisayara yapıştırılan etiketler, sistem sorunlarını giderirken veya bilgisayarla uluslararası seyahat ederken
gerek duyabileceğiniz bilgileri sağlar.
ÖNEMLİ:
1.
Bu bölümde bahsedilen tüm etiketler standın altında veya bilgisayarın alt kısmında bulunur.
Microsoft® Orijinallik Sertifikası etiketi (yalnızca Windows 8 öncesi belirli modellerde): Windows Ürün
Anahtarını içerir. İşletim sisteminizi güncelleştirmek veya sorunları gidermek için Ürün Anahtarı'na
gereksinim duyabilirsiniz. Windows 8 veya Windows 8.1 yüklenmiş olarak gelen HP platformlarında
fiziksel etiket yoktur, bunun yerine bir Dijital Ürün Anahtarı elektronik olarak yüklenmiştir.
NOT: Bu Dijital Ürün Anahtarı, Windows 8 veya Windows 8.1 işletim sisteminin HP onaylı kurtarma
yöntemleri ile yeniden yüklenmesi sırasında Microsoft İşletim Sistemlerince otomatik olarak algılanarak
aktive edilirler.
2.
Servis etiketi—Bilgisayarınızı tanımlayan önemli bilgiler sağlar. Destek ekibinden yardım istediğinizde,
seri numarasının yanı sıra muhtemelen ürün numarasını veya model numarasını söylemeniz
istenecektir. Destek ekibiyle irtibat kurmadan önce bu numaraları bulun.
Bileşen
3.
(1)
Seri numarası
(2)
Ürün numarası
(3)
Garanti süresi
Seri numarası etiketi
Etiketler
9
2
Kurulum
Genel bakış
Bilgisayar kurulumunu aşağıdaki sırayla yapın:
●
Bir stand takın. Bkz. Standı takma ve çıkarma, sayfa 11.
Veya
Bilgisayarı bağlantı düzeneğine takın. Bkz. Bilgisayarı montaj aparatına takma, sayfa 15.
10
●
Çevre birimleri ve güç kablolarını bağlayın. Bkz. Kabloları bağlama ve çıkarma, sayfa 16.
●
İstenirse, ek bir ekran bağlayın. Bkz. Ekran bağlama, sayfa 16.
●
Arka bağlantı noktası kapağını takın ve sabitleyin. Bkz. Arka bağlantı noktası kapağını takma, sayfa 18.
●
Bilgisayar için rahat bir konum ve görüş açısı seçin. Bkz. Bilgisayarı konumlama, sayfa 19.
●
Güvenlik için bir güvenlik kablosu takın. Bkz. Güvenlik kablosu takma, sayfa 21.
●
Gücü açın. Bkz. Gücü bağlama, sayfa 22.
●
Klavye ve fare eşleme işlemi fabrikada yapılmıştır. Fare ve klavye eşlemesini yeniden yapmanız
gerekirse bkz. İsteğe bağlı kablosuz klavye ve fareyi eşitleme, sayfa 24.
Bölüm 2 Kurulum
Standı takma ve çıkarma
Bu bilgisayar için iki tür stand kullanılabilir:
●
Destek standını takma ve çıkarma
●
Yüksekliği ayarlanabilir standı takma ve çıkarma
Destek standını takma ve çıkarma
Destek standını takma
Standı takmak için:
1.
Monitörü yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yerleştirin. HP, köşelerin ve ekran
yüzeyinin çizilmesini veya başka şekilde zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir
yumuşak örtü sermenizi önerir.
2.
Standın üstündeki kancaları bilgisayarın arkasında üst kısımda bulunan iki geniş deliğe geçirin (1).
3.
Yerine oturana dek standı aşağı doğru döndürün (2).
Standı takma ve çıkarma
11
Destek standını çıkarma
Standı çıkartmak için:
12
1.
Optik diskler veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
2.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
3.
AC güç kablosunu AC prizden çekin ve tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.
4.
Monitörü yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yerleştirin. HP, köşelerin ve ekran
yüzeyinin çizilmesini veya başka şekilde zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir
yumuşak örtü sermenizi önerir.
5.
Varsa arka bağlantı noktası kapağını çıkarın. Yönergeler için, bkz. Arka bağlantı noktası kapağını
çıkarma, sayfa 17.
6.
Standın altındaki çıkarma mandalına basın (1).
7.
Standı yukarı doğru kaldırın (2) ve stand kancalarını bilgisayardan çıkarın (3).
Bölüm 2 Kurulum
Yüksekliği ayarlanabilir standı takma ve çıkarma
Yüksekliği ayarlanabilir standı takma
Standı takmak için:
1.
Monitörü yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yerleştirin. HP, köşelerin ve ekran
yüzeyinin çizilmesini veya başka şekilde zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir
yumuşak örtü sermenizi önerir.
2.
Standın üstündeki kancaları bilgisayarın arkasında üst kısımda bulunan iki geniş deliğe geçirin (1).
3.
Yerine oturana dek standı aşağı doğru döndürün (2).
Standı takma ve çıkarma
13
Yüksekliği ayarlanabilir standı çıkarma
Standı çıkartmak için:
14
1.
Optik diskler veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
2.
Bilgisayarı işletim sistemi aracılığıyla kapatın ve sonra harici aygıtları kapatın.
3.
AC güç kablosunu AC prizden çekin ve tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.
4.
Monitörü yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yerleştirin. HP, köşelerin ve ekran
yüzeyinin çizilmesini veya başka şekilde zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir
yumuşak örtü sermenizi önerir.
5.
Varsa arka bağlantı noktası kapağını çıkarın. Yönergeler için, bkz. Arka bağlantı noktası kapağını
çıkarma, sayfa 17.
6.
Standın altındaki çıkarma mandalına basın (1).
7.
Standı yukarı doğru kaldırın (2) ve stand kancalarını bilgisayardan çıkarın (3).
Bölüm 2 Kurulum
Bilgisayarı montaj aparatına takma
Bilgisayar duvara, oynar kola veya başka bir bağlantı düzeneğine takılabilir.
NOT:
Bu aparatın UL veya CSA listelerindeki duvara montaj dirseği tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.
1.
Ürünle birlikte verilen VESA kapama plakasını yerine oturana kadar VESA yuvasına bastırın.
2.
Bilgisayarı bir oynar kola (ayrı satılır) takmak için, bilgisayarla birlikte verilen dört adet 20 mm vidayı
oynar kol plakasındaki deliklere ve bilgisayardaki montaj deliklerine yerleştirin.
DİKKAT: Bu bilgisayar endüstri standardı VESA 100 mm montaj deliklerini destekler. Bilgisayara
üçüncü taraf bir montaj çözümü takmak için dört adet 4 mm kalınlığında, 0,7 açıklığında ve 20 mm
uzunluğunda vida gerekir. Bu vidalar bilgisayarla birlikte verilir. Bilgisayara zarar verebileceğinden daha
uzun vidalar kullanılmamalıdır. Üreticinin montaj çözümünün VESA standardıyla uyumlu olduğunu ve
bilgisayar ağırlığını taşıyabilecek düzeyde derecelendirildiğini doğrulamak önemlidir. En iyi performansı
almak için bilgisayarla birlikte verilen güç kablolarını ve diğer kabloları kullanmaya özen gösterin.
Bilgisayarı diğer bağlantı düzeneklerine takarken, bilgisayarın sağlam şekilde takıldığından emin olmak
için bağlantı düzeneğiyle birlikte verilen yönergeleri izleyin.
Bilgisayarı montaj aparatına takma
15
Kabloları bağlama ve çıkarma
Kabloları bağlama
1.
Bilgisayarı yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yerleştirin. HP, köşelerin ve ekran
yüzeyinin çizilmesini veya başka şekilde zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir
yumuşak örtü sermenizi önerir.
2.
Arka bağlantı noktası kapağı takılı ise, kapağı çıkarın.
3.
Güç kablosunu ve tüm çevre birim kablolarını standın taban kısmındaki yuvadan geçirin.
4.
Çevre birim kablolarını ilgili bağlantı noktalarına bağlayın.
5.
Güç kablosunu, bilgisayarın arkasında bulunan güç konektörüne takın.
Ekran bağlama
Bilgisayarın arka kısmındaki bağlantı noktaları bilgisayara iki adede kadar ekran bağlamanıza olanak tanır.
DisplayPort bağlantı noktası olan bir ekran ekliyorsanız, bu durumda herhangi bir video bağdaştırıcısı
gerekmez. DisplayPort bağlantı noktası olmayan bir ekran ekliyorsanız, yapılandırmanız için HP'den bir video
bağdaştırıcısı satın alabilirsiniz.
DisplayPort adaptör ve video kabloları ayrı satın alınır. HP aşağıdaki adaptörleri sunar:
●
DisplayPort - VGA adaptörü
●
DisplayPort - DVI adaptörü
Ekranı takmak için:
16
1.
Bilgisayarın ve bilgisayara takacağınız ekranın güç kaynağını kapatın.
2.
Bilgisayar üzerindeki arka bağlantı noktası kapağını çıkarın.
3.
Ekranınızın DisplayPort konektörü varsa, bilgisayarın arkasında yer alan DisplayPort konektöründen
ekran üzerinde yer alan DisplayPort konektörüne bir DisplayPort kablosu bağlayın.
4.
Ekranınızın bir DisplayPort konektörü yoksa, bilgisayarın DisplayPort konektörüne bir DisplayPort video
bağdaştırıcısı takın. Daha sonra, bağdaştırıcı ile ekran arasına bir kablo (uygulamanıza bağlı olarak VGA
veya DVI) bağlayın.
Bölüm 2 Kurulum
5.
Arka bağlantı noktası kapağını bilgisayardaki yerine takın.
6.
Bilgisayarı ve ekranı açın.
NOT: Ekran kartı yazılımını veya Windows Ekran Ayarlarını kullanarak, ekranı birinci ekranın ayna görüntüsü
veya bilgisayar ekranın bir uzantısı olarak yapılandırın.
Kabloları çıkarma
1.
Bilgisayarın arka kısmında takılı olması durumunda, güvenlik kablosunu çıkarmanız gerekebilir.
2.
Bilgisayarı yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yerleştirin. HP, köşelerin ve ekran
yüzeyinin çizilmesini veya başka şekilde zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir
yumuşak örtü sermenizi önerir.
3.
Arka bağlantı noktası kapağı takılı ise, kapağı çıkarın.
4.
Kabloları bağlantı noktalarından çıkarın.
Arka bağlantı noktası kapağını çıkarma ve takma
Arka bağlantı noktası kapağını çıkarma
1.
Bilgisayarı yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yerleştirin. HP, köşelerin ve ekran
yüzeyinin çizilmesini veya başka şekilde zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir
yumuşak örtü sermenizi önerir.
2.
Güvenlik kilidi vidası sabitlenmişse, kurcalamaya karşı korumalı T15 Torx güvenlikli tornavida kullanarak
vidayı çıkarın.
3.
Bağlantı noktası kapağını serbest bırakmak için arka bağlantı noktası kapağı sabitleme tırnaklarını (1)
birbirine doğru kaydırın.
4.
Bağlantı noktası kapağını (2) aşağıya doğru çekerek bilgisayardan ayırın.
Arka bağlantı noktası kapağını çıkarma ve takma
17
Arka bağlantı noktası kapağını takma
18
1.
Tüm kabloların bağlı olduğundan emin olun.
2.
Bağlantı noktası kapağını bilgisayara paralel konumda tutun ve bağlantı noktası kapağındaki iki tırnağı
arka bağlantı noktası bölmesinin üstündeki yuvalarla hizalayın.
3.
Bağlantı noktası kapağını (1) tırnaklar yerine oturana kadar kaydırın.
4.
Bağlantı noktası kapağını yerine kilitlemek için arka bağlantı noktası kapağı sabitleme tırnaklarını (2)
birbirinden uzağa doğru kaydırın.
5.
Arka bağlantı noktası kapağını sabitleyerek dahili bileşenlere ve bağlantı noktalarına erişimi
engelleyebilirsiniz. T15 kurcalanmaya karşı dayanıklı Torks tornavida kullanarak bağlı vidayı kasaya
sabitleyin.
Bölüm 2 Kurulum
Bilgisayarı konumlama
Bu bilgisayar bir arkaya yatırılabilir stand veya bir yüksekliği ayarlanabilir stand ile birlikte gönderilmiş
olabilir.
●
Destek standını ayarlama
●
Yüksekliği ayarlanabilir standı ayarlama
Destek standını ayarlama
DİKKAT: Bir kablo kilidi takılıysa bilgisayarı arkaya doğru yatırırken dikkatli olun. Kablo veya kilit, arkaya
yatırılabilir standın hareketini veya açısını etkileyebilir.
Bu stand, bilgisayarı geriye yatırılmış konumdan dik konuma getirmenize olanak tanır.
Bilgisayarı geriye yatırılmış konumdan dik bir konuma ayarlamak için:
1.
Bilgisayarı altından ve üstünden tutarak en yüksek noktaya kadar kaldırın.
2.
Bilgisayarın alt kısmını aşağıya doğru bastırın ve uygun eğime ayarlayın.
Bilgisayarı dik konumdan geriye yatırılmış bir konuma ayarlamak için:
1.
Bilgisayarın alt kısmını en üst seviyeye gelene kadar kaldırın.
2.
Bilgisayarı altından ve üstünden tutup istenen konuma gelene kadar aşağı doğru bastırın.
Bilgisayarı konumlama
19
Yüksekliği ayarlanabilir standı ayarlama
DİKKAT: Bir kablo kilidi takılıysa, bilgisayarı döndürürken veya yatırırken dikkatli olun. Kablo veya kilit,
arkaya yatırılabilir standın hareketini veya açısını etkileyebilir.
Bu stand ile:
●
Bilgisayarı masaüstünden –5° ila 20° eğime ayarlayın
●
Bilgisayarın yüksekliğini 110 mm (4,3 inç) aralığında ayarlayın
●
Bilgisayarı yatay görünümden dikey görünüme döndürün
●
Bilgisayarı her iki tarafa en fazla 45° döndürün
Bilgisayarı eğmek için bilgisayarı alttan ve üstten tutarak uygun eğime getirin.
Bilgisayarın yüksekliğini değiştirmek için bilgisayarı her iki kenarlarından tutun ve uygun yüksekliğe kaldırın
veya indirin.
20
Bölüm 2 Kurulum
Güvenlik kablosu takma
Güvenlik kablosu tel kablo takılmış olan bir kilitleme aygıtıdır. Kablonun bir ucunu masanıza (veya sabit başka
bir nesneye), diğer ucunu da bilgisayardaki güvenlik kablosu yuvasına takın. Güvenlik kablosu kilidini
anahtarla kilitleyin.
DİKKAT: Güvenlik kablosu takılıysa bilgisayarın eğimini, dönüşünü veya yüksekliğini ayarlarken dikkatli
olun. Kablo veya kilit ayarlamaya engel olabilir.
Güvenlik kablosu takma
21
Gücü bağlama ve güç bağlantısını kesme
Gücü bağlama
1.
2.
Bilgisayarı bir güç kaynağına bağlayın.
●
Bilgisayar modeliniz ProOne 600 ise, güç kablosunun bir ucunu topraklı bir AC prizine (1) ve diğer
ucunu bilgisayara (2) bağlayın.
●
Güç kablosunun bir ucunu AC adaptörüne (1), diğer ucunu da topraklı AC prizine (2) takın ve
ardından AC adaptörünü bilgisayara (3) bağlayın.
Bilgisayarı açmak için bilgisayar yan kısmındaki güç düğmesine basın.
Güç bağlantısını kesme
22
1.
Optik diskler veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
2.
Bilgisayarı düzgün şekilde işletim sisteminden kapatın, ardından tüm harici aygıtları kapatın.
3.
Güç kablosunu AC prizden çekin ve tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.
Bölüm 2 Kurulum
Web kamerası
Harici kaynak cihazınızda Skype Kurumsal yüklü olduğunda, web kamerasını monitörde aşağıda belirtilen
şekillerde kullanabilirsiniz:
●
Çevrimiçi görüntülü konferans akışları
●
Anlık ileti göndermek veya almak
●
Toplantı planlamak
●
Görüşmelerde güvenlik sağlamak
Web kamerasının çalışması
▲
Web kamerasını açmak için web kamerasının kapağını sola doğru kaydırın.
▲
Web kamerasını kapatmak için web kamerasının kapağını sağa doğru kaydırın.
Web kamerası
23
Windows Hello'yu kurma
Bilgisayarınızda Windows 10 işletim sistemi yüklüyse, Windows Hello yüz tanıma uygulamasını kurmak için
aşağıdaki adımları izleyin:
1.
Başlat düğmesini, Ayarlar'ı, Hesaplar'ı, sonra da Oturum açma seçenekleri'ni seçin.
2.
Windows Hello altında, bir parola ve 4 haneli PIN belirlemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Ardından
parmak izinizi veya yüz kimliğinizi kaydedin.
İsteğe bağlı kablosuz klavye ve fareyi eşitleme
Kablosuz klavye ve fare isteğe bağlı bileşenlerdir. Klavye ve fare eşleme işlemi fabrikada yapılmıştır. Klavye
ve fare çalışmazsa, pilleri çıkarıp değiştirin. Klavye ve fare hala eşleştirilmezse, el ile eşleştirmek için bu
yordamı izleyin.
1.
2.
24
Bölüm 2 Kurulum
3.
4.
NOT: Klavye ve fare hala çalışmazsa, pilleri çıkarın ve değiştirin. Klavye ve fare hala eşleştirilmezse, klavye
ile fareyi yeniden eşleştirin.
İsteğe bağlı kablosuz klavye ve fareyi eşitleme
25
3
Donanım onarımı ve yükseltme
Uyarılar ve önlemler
Yükseltme yapmadan önce bu kılavuzdaki tüm geçerli talimatları, dikkat ibarelerini ve uyarıları dikkatle
okuyun.
UYARI! Elektrik çarpmasından, sıcak yüzeylerden veya ateşten kaynaklanan kişisel yaralanma riskini
azaltmak için:
Kapağı çıkarmadan önce güç kablosunu AC prizinden çıkarın. İçeride elektrikle çalışan parçalar bulunmaktadır.
Dokunmadan önce sistem iç bileşenlerinin soğumasını bekleyin.
Donanımı yeniden elektriğe bağlamadan önce kapağı kapatıp sıkıştırın.
Telekomünikasyon veya telefon konektörlerini ağ arabirim denetleyicisi (NIC) yuvalarına bağlamayın.
Güç kablosunun topraklama fişini devre dışı bırakmayın. Topraklama fişi önemli bir güvenlik özelliğidir.
Güç kablosunu her zaman erişebileceğiniz topraklı (toprak bağlantılı) bir AC prizine takın.
Güvenliğiniz için güç kablolarının veya diğer kabloların üzerine hiçbir şey koymayın. Kabloları kimsenin
yanlışlıkla basmayacağı veya takılmayacağı şekilde düzenleyin. Kablodan tutarak çekmeyin. AC prizinden
çekerken kabloyu fişten tutun.
Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu'nu okuyun. Bu kılavuzda doğru iş
istasyonu kurulumu açıklanmakta, duruş ve çalışma alışkanlıklarına ilişkin konforunuzu artırıp yaralanma
riskini azaltan yönergeler sağlanmaktadır. Ayrıca, elektrik ve mekanikle ilgili güvenlik bilgileri de
verilmektedir. Bu kılavuzu internette http://www.hp.com/ergo adresinde bulabilirsiniz.
DİKKAT: Statik elektrik, bilgisayarın elektrikle çalışan bileşenlerine veya isteğe bağlı donatılarına hasar
verebilir. Bu yordamlara başlamadan önce, bir süre topraklanmış metal nesneye dokunarak statik elektriğinizi
boşalttığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. Elektrostatik boşalma, sayfa 43.
Bilgisayar bir AC güç kaynağına bağlı olduğu sürece sistem kartına her zaman voltaj sağlanır. Dahili
bileşenlere zarar gelmesini önlemek için bilgisayarı açmadan önce güç kablosunu güç kaynağından çekin.
Ek bilgiler
Donanım bileşenlerini, Computer Setup yardımcı programını ve sorun gidermeyi sökme ve takma hakkında
daha fazla bilgi için, adresinden kendi bilgisayar modelinize yönelik Bakım ve Servis Kılavuzu'na bakın
(yalnızca İngilizcesi mevcuttur) http://www.hp.com.
26
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
İsteğe bağlı kablosuz klavyeden veya fareden pilleri çıkarma
NOT:
Kablosuz klavye ve fare isteğe bağlı bileşenlerdir.
Kablosuz klavyeden pilleri çıkarmak için, klavyenin alt tarafındaki pil kapağını çıkarın (1) ve pilleri pil
bölmesinin dışına itin (2).
Kablosuz fareden pilleri çıkarmak için, farenin alt tarafındaki pil kapağını çıkarın (1) ve pilleri pil bölmesinin
dışına itin (2).
İsteğe bağlı kablosuz klavyeden veya fareden pilleri çıkarma
27
Bilgisayar erişim panelini çıkarma ve değiştirme
Bilgisayar erişim panelini çıkarma
Dahili bileşenlere erişmek için erişim panelinin çıkarılması gerekir.
1.
Optik diskler veya USB flash sürücüler gibi tüm çıkarılabilir ortam öğelerini bilgisayardan çıkarın.
2.
Bilgisayarı düzgün şekilde işletim sisteminden kapatın ve ardından tüm harici aygıtları kapatın.
3.
Güç kablosunu AC prizden çekin ve tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.
DİKKAT: Güç kablosunu çıkardıktan sonra, bellek modülleri ekleyip çıkarmadan önce elektriğin gitmesi
için yaklaşık 30 saniye beklemelisiniz. Açılış durumu ne olursa olsun, bilgisayar etkin bir AC prizine bağlı
olduğu sürece bellek modüllerine her zaman voltaj sağlanır. Voltaj varken bellek modülü eklemek veya
çıkarmak, bellek modüllerine veya sistem kartına onarılamayan hasarlar verebilir.
4.
Bilgisayarın açılmasını engelleyen tüm güvenlik aygıtlarını sökün/çıkarın.
5.
Bilgisayarı yumuşak düz bir yüzeye yüzü aşağıya bakacak biçimde yerleştirin. HP, köşelerin ve ekran
yüzeyinin çizilmesini veya başka şekilde zarar görmesini önlemek için battaniye, havlu ya da başka bir
yumuşak örtü sermenizi önerir.
6.
Arka bağlantı noktası kapağını çıkarın.
Bkz. Arka bağlantı noktası kapağını çıkarma, sayfa 17.
7.
Bilgisayara bağlı kabloları çıkarın.
Bkz. Kabloları çıkarma, sayfa 17.
8.
Standı çıkarın.
Bkz. Standı takma ve çıkarma, sayfa 11.
9.
28
Erişim panelinin (2) kenarlarını kaldırın ve erişim panelini bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
Bilgisayar erişim panelini değiştirme
1.
Erişim panelinin kenarlarını bilgisayarla aynı hizaya getirin. Yerine oturana kadar panelin etrafındaki
tırnaklara bastırın.
2.
Standı tekrar takın.
Bkz. Standı takma ve çıkarma, sayfa 11.
3.
Tüm kabloları bilgisayara tekrar bağlayın.
Bkz. Kabloları bağlama, sayfa 16.
4.
Arka bağlantı noktası kapağını tekrar takın.
Bkz. Arka bağlantı noktası kapağını takma, sayfa 18.
5.
Erişim paneli söküldüğü sırada çıkarılmış olan tüm güvenlik aygıtlarını tekrar kilitleyin.
6.
Bilgisayarı dik konuma getirin.
7.
Güç kablosunu AC prizine takın.
Bilgisayar erişim panelini çıkarma ve değiştirme
29
Dâhili bileşenlerin yerleri
Bileşen
Bileşen
1
Optik disk sürücüsü
3
Pil
2
Sabit sürücü
4
Bellek modülleri
Belleği çıkarma ve takma
Sistem kartındaki bellek modülü yuvalarına en çok iki adet endüstri standardında küçük boyutlu çift yerleşik
bellek modülü (SODIMM) eklenebilir. Bu bellek yuvalarında, en az bir adet önceden takılmış bellek modulü
bulunur. Metal bir kalkan bellek modüllerini korur.
Bellek modülü belirtimleri
Sistemin düzgün çalışması için bellek modüllerinin aşağıdaki teknik özelliklere uygun olması gerekir:
30
Bileşen
Özellikler
Bellek modülleri
1,2 volt DDR4-SDRAM bellek modülü
Uyumluluk
Arabelleksiz ECC olmayan PC4-17000 DDR4-2400 MHz-compliant
Pin'ler
Zorunlu Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) belirtimini içeren endüstri
standardı 260 uç
Destek
CAS gecikme süresi 15 DDR4 2400 MHz (15-15-15 zamanlama) desteği
Yuvalar
2
Maksimum Bellek
Bellek yuvası başına 16 GB, toplam 32 GB
Desteklenen
1 Gbit, 2 Gbit ve 4 Gbit ECC olmayan bellek teknolojileri tek taraflı ve çift taraflı
SODIMM'ler
Not
Desteklenmeyen SODIMM bellek takarsanız sistem düzgün şekilde çalışmaz. x8 ve x16
DDR aygıtlarla yapılmış SODIMM'ler desteklenir; x4 SDRAM ile yapılmış bellek modülleri
desteklenmez.
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
HP, bu bilgisayar için yükseltme belleği önerir ve desteklenmeyen üçüncü taraf belleklerinin sebep olduğu
uyumluluk sorunlarından kaçınmak için müşterinin bunu satın almasını tavsiye eder.
Bellek modülü yuvalarına takma
Sistem, bellek modüllerinin takılma biçimine göre, otomatik olarak tek kanal modunda, çift kanal modunda
veya esnek modda çalışır. Bellek modülü kanallarının yerlerini görmek için aşağıdaki tabloya bakınız.
Konum
Sistem kartı etiketi
Kanal
Alt Yuva
SODIMM1
Kanal B
Üst Yuva
SODIMM3
Kanal A
Sistem, bellek modüllerinin takılma biçimine göre, otomatik olarak tek kanal modunda, çift kanal modunda
veya esnek modda çalışır.
●
Bellek modülü yuvalarının tek bir kanalına takılmışsa sistem otomatik olarak tek kanal modunda çalışır.
●
Kanal A'daki bellek modülünün bellek kapasitesi, Kanal B'deki bellek modülünün bellek kapasitesine
eşitse, sistem daha yüksek performanslı çift kanal modunda çalışır.
●
Kanal A'daki bellek modülünün bellek kapasitesi, Kanal B'deki bellek modülünün bellek kapasitesine eşit
değilse, sistem esnek modda çalışır. Esnek modda, en az bellek miktarına sahip kanal, çift kanala atanan
toplam bellek miktarını açıklar ve kalanı tek kanala atanır. Kanallardan birinde diğerlerinden daha fazla
bellek olacaksa, büyük olanı kanal A'ya atanmalıdır.
●
Herhangi bir modda, maksimum çalışma hızını sistemdeki en yavaş bellek modülü belirler.
Belleği çıkarma ve takma
31
Bellek modüllerini takma
Sistem kartında iki adet bellek yuvası vardır. Bellek modüllerini çıkarmak veya takmak için:
1.
Erişim paneli çıkarın.
Yönergeler için, bkz. Bilgisayar erişim panelini çıkarma, sayfa 28.
2.
3.
32
Elektromanyetik girişim (EMI) kalkanını sistem kartından çıkarın.
●
Bilgisayar modeliniz ProOne 600 ise, EMI kalkanını sistem kartından kaldırarak çıkarın.
●
Bilgisayar modeliniz ProOne 400 ise EMI kalkanını sabitleyen vidaları bir düz uçlu tornavida veya
Torx tornavida kullanarak sökün ve kalkanı bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
Bellek modüllerini sistem kartı üzerinde bulmak için bkz. Dâhili bileşenlerin yerleri, sayfa 30.
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
4.
Bellek modülünü çıkarmak için, bellek modülünün her iki tarafında bulunan iki mandalı dışarı doğru
bastırın (1), ardından bellek modülünü yuvanın dışına çekin (2).
5.
Yeni bellek modülünü (1) yaklaşık 30° açıyla yuvasına kaydırın, daha sonra mandalın yerine
kilitlenmesini sağlamak için bellek modülünü (2) aşağıya bastırın.
NOT: Bellek modülünü takmanın tek bir yolu vardır. Modül üzerindeki çentiği, bellek yuvası üzerindeki
çıkıntıyla aynı hizaya getirin.
6.
EMI kalkanını sistem kartına yeniden takın.
●
Bilgisayar modeliniz ProOne 600 ise EMI kalkanını kasanın üzerine koyun ve bastırarak yerine
yerleştirin.
Belleği çıkarma ve takma
33
●
7.
Bilgisayar modeliniz ProOne 400 ise EMI kalkanını kasanın üzerine koyun, düz uçlu tornavida veya
Torx tornavidayla vidaları sıkarak sabitleyin.
Erişim panelini takın.
Yönergeler için, bkz. Bilgisayar erişim panelini değiştirme, sayfa 29.
8.
34
Bilgisayarı açın. Bilgisayarı açtığınızda, sistem, eklediğiniz belleği otomatik olarak tanıyacaktır.
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
RTC Pili değiştirme
Bilgisayarla birlikte gelen pil gerçek zamanlı saat için enerji sağlar. Pili değiştirirken, bilgisayarınıza ilk başta
takılan pile eşdeğer bir pil kullanın. Bilgisayarda 3 voltluk lityum yassı pil bulunur.
UYARI! Bilgisayarda dahili lityum manganez dioksit pil bulunur. Pil doğru kullanılmadığında yanma ve
yanıklara neden olma riski söz konusudur. Bedensel zarar görme riskini azaltmak için:
Pili yeniden şarj etmeye çalışmayın.
60°C (140° F) değerinden daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Pili parçalamayın, ezmeyin, delmeyin, kısa devre yaptırmayın veya su ya da ateşin etkisinde bırakmayın.
Pili, yalnızca bu ürün için üretilen HP yedek piliyle değiştirin.
DİKKAT: Pil değiştirilmeden önce bilgisayar CMOS ayarlarının yedeklenmesi önemlidir. Pil çıkarıldığında
veya değiştirildiğinde CMOS ayarı silinir.
Statik elektrik bilgisayarın veya isteğe bağlı donanımın elektronik bileşenlerine zarar verebilir. Bu yordamlara
başlamadan önce, bir süre topraklanmış metal nesneye dokunarak statik elektriğinizi boşalttığınızdan emin
olun.
NOT: Lityum pilin ömrü bilgisayarın etkin bir AC prizine takılmasıyla uzatılabilir. Lityum pil yalnızca
bilgisayar AC güç kaynağına bağlı DEĞİLKEN kullanılır.
HP, müşterilerin kullanılan elektronik donanım, HP orijinal yazdırma kartuşları ve yeniden şarj edilebilir pilleri
geri dönüşüme vermelerini önerir. Geri dönüştürme programları hakkında daha fazla bilgi için,
http://www.hp.com/recycle adresine gidin.
Pili sistem kartı üzerinde bulmak için bkz. Dâhili bileşenlerin yerleri, sayfa 30.
1.
Erişim paneli çıkarın.
Yönergeler için, bkz. Bilgisayar erişim panelini çıkarma, sayfa 28.
2.
Elektromanyetik girişim (EMI) kalkanını sistem kartından çıkarın.
●
Bilgisayar modeliniz ProOne 600 ise, EMI kalkanını sistem kartından kaldırarak çıkarın.
RTC Pili değiştirme
35
●
3.
Pili tutucusundan çıkarmak için pilin bir kenarının üstüne doğru genişleyen metal kelepçeyi çıkarın. Pil
yukarı doğru kalktığında çekerek çıkarın (1).
4.
Yeni pili takmak için, takılacak pilin bir kenarını, artı kutbu yukarı gelecek şekilde tutma ucunun altından
geçirin. Kelepçe pilin diğer kenarına oturana kadar diğer kenarı aşağı doğru itin (2).
5.
EMI kalkanını sistem kartına yeniden takın.
●
36
Bilgisayar modeliniz ProOne 400 ise EMI kalkanını sabitleyen vidaları bir düz uçlu tornavida veya
Torx tornavida kullanarak sökün ve kalkanı bilgisayardan kaldırarak çıkarın.
Bilgisayar modeliniz ProOne 600 ise EMI kalkanını kasanın üzerine koyun ve bastırarak yerine
yerleştirin.
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
●
6.
Bilgisayar modeliniz ProOne 400 ise EMI kalkanını kasanın üzerine koyun, düz uçlu tornavida veya
Torx tornavidayla vidaları sıkarak sabitleyin.
Erişim panelini takın.
Yönergeler için, bkz. Bilgisayar erişim panelini değiştirme, sayfa 29.
7.
Bilgisayarı açın.
8.
Computer Setup'ı kullanarak tarih ve zamanı, parolanızı ayarlayın ve diğer özel sistem ayarlarınızı yapın.
RTC Pili değiştirme
37
Sürücüleri değiştirme
Sabit sürücüyü değiştirme
2,5 inç birincil sabit sürücü, bilgisayarın sol tarafında optik disk sürücünün (ODD) üst kısmına takılıdır. Sabit
sürücüyü sistem kartı üzerinde bulmak için bkz Dâhili bileşenlerin yerleri, sayfa 30.
Sabit sürücüyü çıkarma
1.
Erişim paneli çıkarın.
Yönergeler için, bkz. Bilgisayar erişim panelini çıkarma, sayfa 28.
38
2.
Sürücüyü çıkarmak için sabit sürücü mandalını sabit sürücüden (1) dışarı doğru çekin.
3.
Sabit sürücüyü bilgisayarın kenarına doğru kaydırın ve ardından sabit disk sürücüyü yukarı doğru
kaldırıp sürücü kafesinden (2) çıkarın.
4.
Güç ve veri kablolarını sabit sürücüden (3) çıkarın.
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
5.
2,5 inç sabit sürücüden dört montaj vidasını sökün. Yedek sürücüyü takmak için kullanmak üzere vidaları
ve mavi lastik rondelaları saklayın.
Sabit sürücü takmayla ilgili yönergeler için bkz. 2,5 inç sabit disk sürücüsü takma, sayfa 40.
Sürücüleri değiştirme
39
2,5 inç sabit disk sürücüsü takma
1.
Dört adet montaj vidasını rondelalarla birlikte yeni 2,5 inç sabit sürücü üzerine sabitleyin.
2.
Sabit sürücüyü, konektörler güç ve veri kablolarına bakacak şekilde sürücü kafesinin üzerine yerleştirin.
3.
Güç ve veri kablolarını sabit disk sürücüsüne (1) bağlayın.
4.
Sabit sürücüyü sürücü kafesine yerleştirin ve yerine oturana dek sıkıca bilgisayarın (2) kenarından uzağa
doğru kaydırın.
Sabit sürücünün, sabit sürücünün yan tarafındaki rondelayı örtecek şekilde geriye hareket ettiğinden
emin olun.
5.
Erişim panelini takın.
Yönergeler için, bkz. Bilgisayar erişim panelini değiştirme, sayfa 29.
40
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
Optik disk sürücüsünü değiştirme
Optik disk sürücüsü sabit disk sürücüsünün altında yer alır. Optik disk sürücüyü sistem kartı üzerinde bulmak
için bkz Dâhili bileşenlerin yerleri, sayfa 30.
1.
Erişim paneli çıkarın.
Yönergeler için, bkz. Bilgisayar erişim panelini çıkarma, sayfa 28.
2.
Sabit sürücüyü çıkarın.
Yönergeler için bkz. Sabit sürücüyü çıkarma, sayfa 38.
3.
Yeşil mandalı (2) optik disk sürücü muhafazasının arkasına doğru iterken yeşil tırnağı (1) basılı tutun ve
sürücüyü kasadan (3) kaydırarak çıkarın.
4.
Yeşil mandalı optik disk sürücüden çekerek çıkarın.
Yeni optik disk sürücüye takmak için bu mandalı tutun.
5.
Mandalın üzerindeki üç pimi yeni optik disk sürücüdeki deliklerle aynı hizaya getirin ve mandalı sıkıca
yeni sürücünün üzerine bastırın.
NOT:
Eski optik disk sürücüsünden çıkarılmış mandalı yeniden kullanmanız gerekir.
Sürücüleri değiştirme
41
6.
Yeni optik disk sürücüsünü bilgisayarın yan kısmındaki açıklık ile hizalayın. Sürücüyü yerine oturana
kadar kuvvetli bir şekilde itin.
NOT:
7.
Optik disk sürücüsü yalnızca bir yönde takılabilir.
Sabit sürücüyü takın.
Yönergeler için, bkz. 2,5 inç sabit disk sürücüsü takma, sayfa 40.
8.
Erişim panelini takın.
Yönergeler için, bkz. Bilgisayar erişim panelini değiştirme, sayfa 29.
42
Bölüm 3 Donanım onarımı ve yükseltme
A
Elektrostatik boşalma
Statik elektriğin parmak veya başka bir iletken üzerinden boşaltılması sistem kartlarına veya diğer statiğe
duyarlı aygıtlara zarar verebilir. Bu tür bir zarar aygıtın kullanım ömrünü azaltabilir.
Elektrostatik zararını önleme
Statik elektriğin vereceği zararı önlemek için, aşağıdaki önlemleri alın:
●
Ürünleri taşırken ve saklarken statiğe karşı korumalı konteynerler kullanarak ürünlerin elinizle temasını
engelleyin.
●
Statik elektriğe karşı duyarlı parçaları statik elektrik bulunmayan iş istasyonlarına gelene kadar
konteynerlerinden çıkarmayın.
●
Parçaları konteynerden çıkarmadan önce topraklı bir yüzeye koyun.
●
Pimlere, kablolara veya devreye dokunmayın.
●
Statiğe karşı duyarlı bir bileşene veya sisteme dokunurken daima gereken topraklama işlemini yapmış
olun.
Topraklama yöntemleri
Statik elektriğe karşı duyarlı parçaları kullanırken veya takarken aşağıdaki yöntemlerden bir veya birkaçını
kullanın:
●
Topraklanmış bir iş istasyonuna veya bilgisayar kasasına topraklama kablosuyla bağlı olan bir bileklik
kullanın. Bileklikler topraklama kablolarında minimum 1 megaohm +/- yüzde 10 direnç bulunan esnek
bantlardır. Uygun topraklama için bandı cildinizin üzerine takın.
●
Ayakta çalışılan iş istasyonlarında topuk, ayak parmağı ve ayakkabı için olan bantları kullanın. İletken bir
zeminde veya elektriği dağıtan bir zemin döşemesinin üzerinde durduğunuz sırada bantları her iki
ayağınıza da takın.
●
İletken saha servisi araçları kullanın.
●
Katlanan statik dağıtıcı özelliği olan bir iş matı bulunan taşınabilir bir sahada servis kiti kullanın.
Uygun topraklama için önerilen ekipmana sahip değilseniz, yetkili bir HP bayii, satıcısı veya servis sağlayıcısı
ile görüşün.
NOT: Statik elektrik hakkında daha fazla bilgi için yetkili bir HP bayii, satıcısı veya servis sağlayıcısı ile
görüşün.
Elektrostatik zararını önleme
43
B
Bilgisayar işletim yönergeleri, rutin bakım
ve nakliye hazırlığı
Bilgisayar işletim yönergeleri ve rutin bakım
Bilgisayarın ve monitörün kurulumunu ve bakımını düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için bu yönergeleri
izleyin:
●
Bilgisayarı aşırı nemden, doğrudan güneş ışığından ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyun.
●
Bilgisayarı sağlam ve düz bir yüzeyde çalıştırın. Gerekli hava akımını sağlamak için bilgisayarın
yanlarında ve monitörün üstünde bulunan tüm havalandırma kanallarında 10,2 cm (4 inç) açıklık bırakın.
●
Havalandırma deliklerini veya hava girişlerini tıkayarak hava akışını bilgisayarın içine gidecek şekilde
sınırlamayın. Hava akışını sınırlayacağından, klavyeyi, klavye ayakları aşağıda olacak şekilde doğrudan
masaüstü birimin önüne yerleştirmeyin.
●
Bilgisayarı hiçbir zaman erişim panelleri veya herhangi bir genişletme kartı yuvası kapakları çıkarılmış
şekilde çalıştırmayın.
●
Birbirinin devridaim eden veya önceden ısıtılan havasına maruz kalmaması için bilgisayarları üst üste
veya çok yakına koymayın.
●
Bilgisayar ayrı bir kasada çalıştırılacaksa, kasada havalandırma girişi ve çıkışı bulunmalıdır. Yukarıda
belirtilen aynı işletim yönergeleri geçerlidir.
●
Bilgisayarı ve klavyeyi sıvılardan koruyun.
●
Monitördeki havalandırma yuvalarını herhangi bir malzemeyle kapatmayın.
●
Uyku durumları da dahil olmak üzere, işletim sisteminin veya diğer yazılımın güç yönetimi işlevlerini
yükleyin veya etkinleştirin.
●
Aşağıdakilerden herhangi birini yapmadan önce bilgisayarı kapatın:
●
44
–
Bilgisayarın dış yüzeyini yumuşak, nemli bir bezle gerektiği şekilde silin. Temizleme ürünleri
kullanılması yüzeyin rengini soldurabilir veya yüzeye zarar verebilir.
–
Ekranı yumuşak, temiz, antistatik bir bezle silin. Daha zorlu temizleme durumları için 50/50 su ve
izopropil alkol karışımı kullanın. Temizleyici maddeyi bezin üzerine püskürtün ve ekran yüzeyini
yavaşça silmek için bu nemli bezi kullanın. Temizleyici maddeyi asla doğrudan ekranın üzerine
püskürtmeyin. Çerçeveden içeri sızıp cihazın elektronik aksamına zarar verebilir.
–
Bilgisayarın tüm havalandırma deliklerini ara sıra temizleyin. Pamuk, toz ve başka yabancı
maddeler havalandırma deliklerini tıkayabilir ve hava akışını engelleyebilir.
Ekranının veya kasasının temizliğinde benzen, tiner gibi petrol tabanlı malzeme içeren veya herhangi bir
uçucu madde kullanmayın. Bu kimyasallar bilgisayara zarar verebilir.
Ek B Bilgisayar işletim yönergeleri, rutin bakım ve nakliye hazırlığı
Optik disk sürücüsü önlemleri
Optik disk sürücüsünü çalıştırırken veya temizlerken aşağıdaki yönergeleri izlediğinizden emin olun.
●
Çalışma sırasında sürücüyü taşımayın. Okuma sırasında bozulmasına neden olabilir.
●
Sürücüyü ani sıcaklık değişikliklerine maruz bırakmayın, birimin içinde yoğunlaşma oluşabilir. Sürücü
çalışmaktayken sıcaklık aniden değişirse, gücü kesmeden önce en az bir saat bekleyin. Birimi hemen
çalıştırırsanız, okuma sırasında bozulabilir.
●
Sürücüyü yüksek neme, aşırı sıcaklıklara, mekanik titreşime veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan
yerlere koymayın.
DİKKAT: Sürücüye herhangi bir nesne veya sıvı girmesi halinde, hemen bilgisayarı fişten çekin ve yetkili bir
HP servis sağlayıcısına kontrol ettirin.
Nakliye hazırlığı
Bilgisayarı nakliyat için hazırlarken aşağıdaki önerileri izleyin:
1.
Sabit sürücüdeki dosyaları harici bir depolama aygıtında yedekleyin. Yedekleme ortamının saklanırken
veya taşınırken elektrik veya manyetik darbelere maruz kalmadığından emin olun.
NOT:
Sistem gücü kapatıldığında, sabit disk sürücüsü otomatik olarak kilitlenir.
2.
Tüm çıkarılabilir ortamları çıkarın ve saklayın.
3.
Bilgisayarı ve harici aygıtları kapatın.
4.
Güç kablosunu elektrik prizinden ve ardından bilgisayardan çıkarın.
5.
Sistem bileşenlerinin ve harici aygıtların önce güç kaynaklarıyla, daha sonra bilgisayarla bağlantısını
kesin.
NOT: Bilgisayarı nakletmeden önce tüm kartların düzgün bir şekilde yerine oturduğundan ve kart
yuvalarına sabitlendiğinden emin olun.
6.
Sistem bileşenlerini ve harici aygıtları orijinal ambalaj kutularına veya ürünleri koruyacak miktarda
yeterli ambalaj malzemesine sahip benzer ambalajlara koyun.
Optik disk sürücüsü önlemleri
45
C
Erişilebilirlik
HP, herkesin kullanabileceği ürün ve hizmetler tasarlar, üretir ve pazarlar. Buna ister bağımsız ister yardımcı
aygıtlara bağlı engelli kişiler de dahildir.
Desteklenen yardımcı teknolojiler
HP ürünleri, başka yardım teknolojileriyle birlikte çalışacak şekilde yapılandırılabilen çok sayıda işletim
sistemi yardım teknolojisini destekler. Yardım özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için aygıtınızdaki Ara
özelliğini kullanın.
NOT: Belirli bir yardımcı teknoloji ürünü hakkında ek bilgi için, o ürünle ilgilenen müşteri destek birimine
başvurun.
Destek merkezine başvurma
Ürün ve hizmetlerimizin erişilebilirlik özelliklerini sürekli olarak iyileştiriyor ve bu bağlamda kullanıcılarımızın
düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. Ürünlerimizden biriyle ilgili sorun yaşadıysanız ya da yardımını gördüğünüz
erişilebilirlik özellikleriyle ilgili iletmek istedikleriniz varsa, Pazartesiden Cumaya MST saatiyle 06.00 - 21.00
arasında (888) 259-5707 numaralı telefonu arayarak bize ulaşabilirsiniz. Sağırsanız ya da zor duyuyor ve
TRS/VRS/WebCapTel kullanıyorsanız, teknik destek almak ya da erişilebilirlikle ilgili sorularınızı iletmek için
Pazartesiden Cumaya MST saatiyle 06.00 - 21.00 arasında (877) 656-7058 numaralı telefonu arayarak bize
ulaşabilirsiniz.
46
Ek C Erişilebilirlik
Dizin
A
arka bağlantı noktası kapağı 17
çıkarma 17
takma 18, 0
arka bileşenler 7
ProOne 600 4
B
bağlama
ekran 16
elektrik kablosu 16
kablolar 16
bağlantı noktası kapağı 17
çıkarma 17
takma 18
bellek 30
belirtimler 30
çıkarma 32
maksimum 30
SODIMMs teknik özellikleri 30
takma 32
yuvalar 30
bileşenler
arka 7
dâhili 30
ProOne 400 5
ProOne 400 ön 5
ProOne 400 yan 6
ProOne 600 2
ProOne 600 arka 4
ProOne 600 ön 2
ProOne 600 yan 3
bilgisayar işletim yönergeleri 44
bilgisayarı takma 15
Ç
çıkarma
2,5 inç sabit sürücü 38
güç kablosu 17
kablolar 17
optik disk sürücüsü 41
D
dâhili bileşenler
30
destek standı 11
ayarlama 19
çıkarma 12
takma 11
DisplayPort video bağdaştırıcısı,
bağlama 16
dönme 20
E
ek bilgiler 26
ekran bağlantısı 16
elektrostatik boşalma, zararı
önleme 43
erişilebilirlik 46
erişim paneli
çıkarma 28
çıkarma ve değiştirme 28
değiştirme 29
etiketler
konum 9
Microsoft Orijinallik Sertifikası 9
Orijinallik Sertifikası 9
seri numarası 9
servis 9
F
fare
kablosuzu eşitleme
pilleri çıkarma 27
24
G
güç
bağlama 22
bağlantısını kesme 22
çıkarma 17
güç kablosu
bağlama 16
çıkarma 17
güvenlik
arka bağlantı noktası kapağı 17
arka bağlantı noktası kapağı,
çıkarma 17
arka bağlantı noktası kapağı,
takma 18
güvenlik kablosu 21
H
havalandırma yönergeleri
44
K
kablolar 16
bağlama 16
çıkarma 17
kablosuz klavye ve fareyi eşitleme
24
kilidi
arka bağlantı noktası kapağı 17
kilit
güvenlik kablosu 21
klavye
kablosuzu eşitleme 24
özellikler 8
pilleri çıkarma 27
kurulum yönergeleri 26
Kurulum, sırası 10
M
Microsoft Orijinallik Sertifikası
etiketi 9
N
nakliye hazırlığı
45
O
optik disk sürücüsü
değiştirme 41
önlemeler 45
Ö
ön bileşenler
ProOne 400 5
ProOne 600 2
özellikler
genel bakış 1
klavye 8
P
pil değiştirme 35
pili çıkarma 35
ProOne 400
bileşenler 5
Dizin
47
ProOne 600
bileşenler 2
V
VESA montaj delikleri
S
sabit disk sürücüsü
2,5 inç, takma 40
sabit sürücü
2,5 inç 38
2,5 inç, çıkarma 38
değiştirme 38
katı hal 38
kendinden şifreleme 38
türler 38
seri numarası 9
sistem belleği 30
SODIMM
belirtimler 30
konum 31
tanımlama 31
standlar
destek, çıkarma 12
destek, takma 11
konumlama 19
takma ve çıkarma 11
yüksekliği ayarlanabilir,
çıkarma 14
yüksekliği ayarlanabilir, takma
13
sürücü
2,5 inç, çıkarma 38
2,5 inç, takma 40
optik disk, değiştirme 41
türler 38
W
web kamerası 23
çalışma 23
Windows Hello 24
Windows Hello 24
T
takma
2,5 inç sabit disk sürücüsü
bellek 32
ekran 16
optik disk sürücüsü 41
pil 35
teknik özellikler, bellek 30
topraklama yöntemleri 43
U
uyarılar ve önlemler
40
26
Ü
ürün adı ve numarası, bilgisayar 9
48
Dizin
15
Y
yan bileşenler
ProOne 400 6
ProOne 600 3
yüksekliği ayarlanabilir stand
ayarlama 20
çıkarma 14
takma 13
13
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising