HP ProOne 400 G4 23.8-inch Non-Touch All-in-One Business PC

HP ProOne 400 G4 23.8-inch Non-Touch All-in-One Business PC
Referenshandbok för maskinvara
HP ProOne 600 G4 21,5-tums All-in-One Business PC
HP ProOne 400 G4 23,8-tums All-in-One Business PC
HP ProOne 400 G4 20-tums All-in-One Business PC
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
Windows är antingen ett registrerat varumärke
eller ett varumärke tillhörande Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Informationen i detta dokument kan komma
att bli inaktuell utan föregående meddelande.
Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster
definieras i de garantibegränsningar som
medföljer sådana produkter och tjänster.
Ingenting i denna text ska anses utgöra
ytterligare garantiåtaganden. HP ansvarar inte
för tekniska fel, redigeringsfel eller för
avsaknad av information i denna text.
Dokumentet innehåller märkesinformation
som skyddas av upphovsrätt. Ingen del av
detta dokument får kopieras, reproduceras
eller översättas till ett annat språk utan
föregående skriftligt tillstånd från HP
Development Company.
Första utgåvan: juni 2018
Dokumentartikelnummer: L20661-101
Om den här handboken
Denna bok innehåller grundläggande information för uppgradering av denna datormodell.
VARNING:
inte följs.
Den här texten ger information om att allvarliga personskador kan uppstå om instruktionerna
VIKTIGT: Den här texten innehåller varningar om att utrustningen kan förstöras eller information förloras
om inte instruktionerna följs.
OBS!
Den här typen av text innehåller ytterligare viktig information.
iii
iv
Om den här handboken
Innehåll
1 Produktfunktioner ........................................................................................................................................ 1
Översikt .................................................................................................................................................................. 1
HP ProOne 600 och HP ProOne 400 23,8-tums komponenter ............................................................................. 2
Komponenter på framsidan ................................................................................................................ 2
Sidokomponenter ................................................................................................................................ 3
Komponenter på baksidan .................................................................................................................. 4
Komponenter på underkanten ............................................................................................................ 4
HP ProOne 400 20-tums komponenter ................................................................................................................. 5
Komponenter på framsidan ................................................................................................................ 5
Sidokomponenter ................................................................................................................................ 5
Komponenter på baksidan .................................................................................................................. 6
Komponenter på underkanten ............................................................................................................ 6
Tangentbordsfunktioner ........................................................................................................................................ 7
Etiketter ................................................................................................................................................................. 8
2 Installation ................................................................................................................................................... 9
Översikt .................................................................................................................................................................. 9
Installera och ta bort stativ ................................................................................................................................... 9
Fästa och ta bort ett stativ med fast höjd ........................................................................................... 9
Fästa ett stativ med fast höjd ........................................................................................... 9
Ta bort ett stativ med fast höjd ...................................................................................... 10
Fästa och ta bort ett stativ med justerbar höjd ................................................................................ 10
Fästa ett stativ med justerbar höjd ................................................................................ 10
Ta bort ett stativ med justerbar höjd .............................................................................. 11
Sätta fast datorn på en monteringsanordning ................................................................................................... 12
Ansluta och koppla från kablar ........................................................................................................................... 13
Ansluta kablar ................................................................................................................................... 13
Ansluta bildskärm ............................................................................................................................. 13
Koppla från kablar ............................................................................................................................. 14
Ta bort och installera skydd för bakre porten ..................................................................................................... 14
Ta bort skydd för bakre port ............................................................................................................. 14
Installera skydd för bakre port ......................................................................................................... 14
Placering av datorn .............................................................................................................................................. 15
Justera ett stativ med fast höjd ........................................................................................................ 15
Justera ett stativ med justerbar höjd ................................................................................................ 16
Installera säkerhetskabel .................................................................................................................................... 17
v
Koppla till och från strömmen ............................................................................................................................. 17
Ansluta ström .................................................................................................................................... 17
Koppla från strömmen ...................................................................................................................... 18
Webbkamera ........................................................................................................................................................ 18
Användning av webbkamera ............................................................................................................. 18
Konfigurera Windows Hello ............................................................................................................... 18
Synkronisera tillvalet trådlöst tangentbord och mus ......................................................................................... 19
3 Reparera och uppgradera maskinvara ........................................................................................................... 21
Varnings- och se upp!-meddelanden .................................................................................................................. 21
Ytterligare information ........................................................................................................................................ 21
Ta ut batterierna ur det trådlösa tangentbordet eller musen ............................................................................ 22
Hitta interna komponenter .................................................................................................................................. 23
Ta bort och installera minne ................................................................................................................................ 23
Minnesmodulspecifikationer ............................................................................................................ 23
Fylla minnesmodulplatserna ............................................................................................................ 24
Installera minnesmoduler ................................................................................................................. 25
Byta RTC-batteri ................................................................................................................................................... 26
Byta ut enheter .................................................................................................................................................... 27
Byta ut en hårddisk ........................................................................................................................... 27
Ta bort en hårddisk ......................................................................................................... 27
Installera 2,5-tums hårddiskenhet ................................................................................. 28
Installera den optiska diskenheten ................................................................................................... 29
Bilaga A Elektrostatisk laddning ..................................................................................................................... 30
Förhindra elektrostatiska skador ........................................................................................................................ 30
Jordningsmetoder ............................................................................................................................................... 30
Bilaga B Riktlinjer för datoranvändning, rutinskötsel och fraktförberedelse ...................................................... 31
Riktlinjer för datoranvändning och rutinskötsel ................................................................................................. 31
Försiktighetsåtgärder för optiska diskenheter ................................................................................................... 32
Fraktförberedelse ................................................................................................................................................ 32
Bilaga C Hjälpmedel ........................................................................................................................................ 33
Hjälpmedel som stöds ......................................................................................................................................... 33
Kontakta support ................................................................................................................................................. 33
Index ............................................................................................................................................................. 34
vi
1
Produktfunktioner
Översikt
OBS! För de senaste manualerna för denna produkt, gå till http://www.hp.com/support. Välj Hitta din
produkt och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Översikt
1
HP ProOne 600 och HP ProOne 400 23,8-tums komponenter
Komponenter på framsidan
2
Komponent
Komponent
1
Webbkamerans mikrofoner (2) (tillval)
4
Webbkamera-/IR-lins (tillval)
2
IR-lysdiod (tillval)
5
IR-lysdiod (tillval)
3
Lysdiod för webbkamera (tillval)
6
Högtalare (2) (tillval)
Kapitel 1 Produktfunktioner
Sidokomponenter
Komponent
Komponent
1
Optisk enhet (tillval)
5
USB 3.1 Type-C-port
2
Lampa för optisk enhet (tillval)
6
USB 3.1 Type-A-(laddnings)port
3
Utmatningsknapp för optisk enhet (tillval)
7
USB 3.1 Type-A-port
4
SD-kortläsare (tillval)
8
Kombinerat jack för ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon)
HP ProOne 600 och HP ProOne 400 23,8-tums komponenter
3
Komponenter på baksidan
Komponent
Komponent
1
4
RJ-45-uttag (nätverk)
DisplayPort-port (tillval)
– eller –
HDMI-port (tillval)
– eller –
Seriell port (tillval)
2
USB 3.1 Type-A-portar (2)
5
Strömuttag
3
DisplayPort-port
6
Plats för säkerhetskabel
Komponenter på underkanten
4
Komponent
Komponent
1
Strömknapp
3
2
Strömlampa
Kapitel 1 Produktfunktioner
Aktivitetslampa för hårddisk
HP ProOne 400 20-tums komponenter
Komponenter på framsidan
Komponent
Komponent
1
Webbkamera LED
3
Mikrofon till webbkameran
2
Webbkameralins
4
Högtalare (2) (tillval)
Sidokomponenter
Komponent
Komponent
1
Optisk enhet (tillval)
5
USB 3.1 Type-C-port
2
Lampa för optisk enhet (tillval)
6
USB 3.1 Type-A-(laddnings)port
3
Utmatningsknapp för optisk enhet (tillval)
7
USB 3.1 Type-A-port
4
SD-kortläsare (tillval)
8
Kombinerat jack för ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon)
HP ProOne 400 20-tums komponenter
5
Komponenter på baksidan
Komponent
Komponent
1
4
RJ-45-uttag (nätverk)
DisplayPort-port (tillval)
– eller –
HDMI-port (tillval)
– eller –
Seriell port (tillval)
2
USB 3.1 Type-A-portar (2)
5
Strömuttag
3
DisplayPort-port
6
Plats för säkerhetskabel
Komponenter på underkanten
6
Komponent
Komponent
1
Strömknapp
3
2
Strömlampa
Kapitel 1 Produktfunktioner
Aktivitetslampa för hårddisk
Tangentbordsfunktioner
Tangentbordet och musen kan vara annorlunda.
Komponent
Komponent
1
Viloläge
6
Stäng av ljud
2
Snabbspolning bakåt
7
Sänk volym
3
Spela upp/paus
8
Öka volym
4
Stopp
9
Funktion
5
Snabbspolning framåt
Tangentbordsfunktioner
7
Etiketter
På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser
utomlands med datorn.
VIKTIGT:
1.
Alla etiketter som beskrivs i det här avsnittet sitter under stativet eller på datorns undersida.
Etikett med äkthetsintyg från Microsoft® (vissa modeller, endast före Windows 8) – Innehåller
produktnyckeln för Windows. Du kan behöva produktnyckeln om du ska uppdatera eller felsöka
operativsystemet. HP-plattformar med Windows 8 eller Windows 8.1 förinstallerat har ingen fysisk
etikett, de har istället en elektronisk produktnyckel installerad.
OBS! Den digitala produktnyckeln identifieras och aktiveras automatiskt av Microsoftoperativsystemet när Windows 8 eller Windows 8.1 ominstalleras med HP-godkända
återställningsmetoder.
2.
Serviceetikett – Innehåller viktig information som identifierar din dator. När du kontaktar support
kommer du förmodligen att bli ombedd att uppge serienumret och möjligen även produkt- eller
modellnumret. Ta reda på de här numren innan du kontaktar supporten.
Komponent
3.
8
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
Garantiperiod
Serienummeretikett
Kapitel 1 Produktfunktioner
2
Installation
Översikt
Ställ in datorn i följande ordning:
●
Anslut stativ. Se Installera och ta bort stativ på sidan 9.
Eller
Sätt fast datorn på en monteringsanordning. Se Sätta fast datorn på en monteringsanordning
på sidan 12.
●
Anslut kablarna för kringutrustning och ström. Se Ansluta och koppla från kablar på sidan 13.
●
Anslut en extra bildskärm vid behov. Se Ansluta bildskärm på sidan 13.
●
Installera och säkra bakre portskyddet. Se Installera skydd för bakre port på sidan 14.
●
Välj en position och visningsvinkel för datorn. Se Placering av datorn på sidan 15.
●
Installera en säkerhetskabel som säkerhet. Se Installera säkerhetskabel på sidan 17.
●
Slå på strömmen. Se Ansluta ström på sidan 17.
●
Musen och tangentbordet är synkroniserade på fabriken. Om du behöver synkronisera musen och
tangentbordet igen ska du läsa Synkronisera tillvalet trådlöst tangentbord och mus på sidan 19.
Installera och ta bort stativ
Det finns två ställ för datorn:
●
Fästa och ta bort ett stativ med fast höjd
●
Fästa och ta bort ett stativ med justerbar höjd
Fästa och ta bort ett stativ med fast höjd
Fästa ett stativ med fast höjd
Så här installerar du stället:
1.
Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta. HP rekommenderar att du använder en filt,
handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.
2.
Sätt fast krokarna överst på stativet i de två stora hålen på övre delen av datorns baksida (1).
Översikt
9
3.
Rotera stativet nedåt tills det klickar på plats (2).
Ta bort ett stativ med fast höjd
Så här tar du bort stället:
1.
Ta bort alla flyttbara medier, som optiska skivor och USB-minnen, från datorn.
2.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa enheter.
3.
Koppla ur strömkabeln från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
4.
Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta. HP rekommenderar att du använder en filt,
handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.
5.
Tryck på frigöringsspärren på stativet.
6.
Rotera stativet bort från datorn (1).
7.
Skjut ut stativets krokar ur datorn (2).
Fästa och ta bort ett stativ med justerbar höjd
Fästa ett stativ med justerbar höjd
Så här installerar du stället:
10
1.
Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta. HP rekommenderar att du använder en filt,
handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.
2.
Sätt fast krokarna överst på stativet i de två stora hålen på övre delen av datorns baksida (1).
Kapitel 2 Installation
3.
Rotera stativet nedåt tills det klickar på plats (2).
Ta bort ett stativ med justerbar höjd
Så här tar du bort stället:
1.
Ta bort alla flyttbara medier, som optiska skivor och USB-minnen, från datorn.
2.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa enheter.
3.
Koppla ur strömkabeln från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
4.
Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta. HP rekommenderar att du använder en filt,
handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.
5.
Tryck på frigöringsspärren på stativet.
6.
Rotera stativet bort från datorn (1).
7.
Skjut ut stativets krokar ur datorn (2).
Installera och ta bort stativ
11
Sätta fast datorn på en monteringsanordning
Datorn kan monteras på vägg, svängarm eller någon annan monteringsanordning.
OBS!
12
Den här apparaten är avsedd att monteras med UL- eller CSA-listade fästen för väggmontering.
1.
För in VESA-monteringsfästet i de två stora hålen på den övre delen av datorns baksida (1) och vrid den
sedan nedåt.
2.
Fäst VESA-monteringsfästet med de två skruvarna (2).
3.
Tryck den medföljande VESA-plattan in i VESA-öppningen tills den snäpper på plats (3).
Kapitel 2 Installation
4.
Du fäster datorn vid en svängarm (säljs separat) genom att sätta i de fyra 20 mm-skruvarna (medföljer
datorn) genom hålen på svängarmens platta och in i monteringshålen på datorn.
VIKTIGT: Den här datorn uppfyller VESA-standarden med 100 mm monteringshål. Om du vill använda
en monteringslösning från tredje part behöver du fyra stycken 4 mm skruvar med 0,7-gänga som är
20 mm långa. Dessa skruvar medföljer datorn. Använd aldrig längre skruvar eftersom de kan skada
datorn. Det är viktigt att kontrollera att tillverkarens monteringslösning överensstämmer med VESAstandarden och är godkänd för att klara datorns vikt. För att få bästa möjliga prestanda är det viktigt att
använda de ström- och övriga kablar som medföljer datorn.
Om du vill fästa datorn vid någon annan monteringsanordning, ska du följa de instruktioner som
medföljer monteringsanordningen för att vara säker på att datorn sitter ordentligt.
Ansluta och koppla från kablar
Ansluta kablar
1.
Anslut kringutrustningarnas kablar till motsvarande portar.
2.
Anslut strömkabeln till strömuttaget på datorns baksida.
Ansluta bildskärm
Portarna på baksidan av datorn kan användas för att ansluta upp till två bildskärmar till datorn.
Om du installerar en bildskärm som har en DisplayPort-port behövs ingen videoadapter. Om du installerar en
bildskärm utan DisplayPort-port kan du köpa en videoadapter från HP för din konfiguration.
DisplayPort-adaptrar och videokablar köps separat. HP har följande adaptrar:
●
DisplayPort till VGA-adapter
●
DisplayPort till DVI-adapter
Så här ansluter du en bildskärm:
1.
Stäng av strömmen till datorn och bildskärmen som du ansluter till datorn.
2.
Om bildskärmen har en DisplayPort-kontakt, anslut en DisplayPort-kabel direkt mellan DisplayPortuttaget på baksidan av datorn och DisplayPort-uttaget på bildskärmen.
3.
Om bildskärmen inte har DisplayPort-kontakt ska du ansluta en DisplayPort-videoadapter till
DisplayPort-kontakten på datorn. Anslut sedan en kabel (VGA eller DVI, beroende på din konfiguration)
mellan adaptern och en bildskärm.
4.
Sätt på strömmen på datorn och bildskärmen.
Ansluta och koppla från kablar
13
OBS! Använd grafikkortsprogrammet eller Bildskärmsinställningar i Windows för att konfigurera
bildskärmen som en spegelbild eller utvidgning av datorns skärmen.
Koppla från kablar
1.
Du kanske behöver ta bort säkerhetskabeln om en sådan är installerad på datorns baksida.
2.
Koppla från kablarna från portarna.
Ta bort och installera skydd för bakre porten
Ta bort skydd för bakre port
1.
Lägg försiktigt datorns framsida nedåt på en mjuk, plan yta. HP rekommenderar att du använder en filt,
handduk eller annat mjukt tyg för att skydda täckramen och skärmen mot repor och andra skador.
2.
Ta bort de fyra skruvarna som håller fast det bakre skyddet (1) och lyft sedan bort det bakre skyddet
från eventuella håligheter för att ta bort det från datorn (2).
Installera skydd för bakre port
▲
14
Rikta in bakre portens skydd med datorn, tryck alla flikar på panelen på plats (1) och skruva sedan fast
den med de fyra skruvarna (2).
Kapitel 2 Installation
Placering av datorn
Den här datorn kan levereras med ett stativ med fast höjd eller ett stativ med justerbar höjd.
●
Justera ett stativ med fast höjd
●
Justera ett stativ med justerbar höjd
Justera ett stativ med fast höjd
VIKTIGT: Var försiktig när du lutar datorn om kabellås är installerat. Kabeln eller låset kan påverka vridning
eller vinkel på lutningen.
Med detta stativ kan du luta datorn från -5° till 20° från skrivbordet.
Luta datorn:
▲
Ta tag ovanpå och under datorn och justera den till lämplig lutning.
Placering av datorn
15
Justera ett stativ med justerbar höjd
VIKTIGT: Var försiktig när du lutar datorn om kabellås är installerat. Kabeln eller låset kan påverka
lutningsvinkeln.
Detta ställ gör att du kan:
●
Luta datorn från -5° till 20° mot skrivbordet
●
Justera datorns höjd, max 110 mm (4,3 tum)
●
Vrida datorn upp till 45° åt endera sida
För att luta datorn tar du tag ovanpå och under och lutar datorn till önskat läge.
För att ändra höjden på datorn tar du tag i sidorna på datorn och höjer eller sänker den till lämplig höjd.
16
Kapitel 2 Installation
Installera säkerhetskabel
En säkerhetskabel är en nyckellåsenhet med en kabelvajer fäst till den. Du ansluter ena änden av kabeln till
skrivbordet (eller ett annat fast föremål) och den andra till platsen för säkerhetskabeln på datorn. Lås
säkerhetskabellåset med nyckeln.
VIKTIGT: Var försiktig när du justerar lutningen, vridningen eller höjden på datorn om en säkerhetskabel är
installerad. Kabeln eller låset kan påverka justeringen.
Koppla till och från strömmen
Ansluta ström
1.
Anslut ena änden av strömkabeln till nätadaptern (1), anslut andra änden till ett jordat eluttag (2) och
anslut sedan nätadaptern till datorn (3).
2.
Starta datorn genom att trycka på strömbrytaren som sitter på sidan av datorn.
Installera säkerhetskabel
17
Koppla från strömmen
1.
Ta bort alla flyttbara medier, som optiska skivor och USB-minnen, från datorn.
2.
Stäng av datorn på rätt sätt via operativsystemet och stäng sedan av eventuella externa enheter.
3.
Koppla ur strömkabeln från eluttaget och koppla bort eventuella externa enheter.
Webbkamera
Med Skype för företag installerat på din externa källenhet kan du använda webbkameran på bildskärmen på
följande sätt:
●
Strömma videokonferenser
●
Skicka och ta emot snabbmeddelanden
●
Schemalägga möten
●
Upprätthålla säkerheten under samtal
Användning av webbkamera
▲
På HP ProOne 600 eller HP ProOne 23,8-tums dator höjer du webbkameran för att låsa upp den.
– eller –
På HP ProOne 400 20-tums skjuter du webbkamerans slutare åt höger för att öppna webbkameran.
▲
På HP ProOne 600 eller HP ProOne 23,8-tums dator, trycker du webbkameran nedåt tills den låser för att
stänga den.
– eller –
På HP ProOne 400 20-tums, skjuter du webbkamerans slutare åt vänster för att stänga webbkameran.
Konfigurera Windows Hello
Om operativsystemet Windows 10 har installerats på din dator följer du dessa stegen för att ställa in
ansiktsigenkänning med Windows Hello:
18
1.
Välj Start-knappen, Inställningar, Konton och sedan Inloggningsalternativ.
2.
Under Windows Hello följer du anvisningarna på skärmen för att lägga till både ett lösenord och en
fyrsiffrig PIN-kod. Därefter registrerar du ditt fingeravtryck eller ansikte.
Kapitel 2 Installation
Synkronisera tillvalet trådlöst tangentbord och mus
Det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen är valfria komponenter. Musen och tangentbordet är
synkroniserade på fabriken. Om de inte fungerar ska du byta ut batterierna. Om musen och tangentbordet
inte har synkroniserats ska du följa denna procedur för att manuellt synkronisera de båda på nytt.
1.
2.
Synkronisera tillvalet trådlöst tangentbord och mus
19
3.
4.
OBS! Om musen och tangentbordet fortfarande inte fungerar, ska du ta ur och byta batterierna. Om musen
och tangentbordet inte har synkroniserats ska du synkronisera dem på nytt.
20
Kapitel 2 Installation
3
Reparera och uppgradera maskinvara
Varnings- och se upp!-meddelanden
Läs noggrant alla tillämpliga instruktioner, meddelanden och varningar i den här handboken före
uppgradering.
VARNING:
Minska risken för personskador orsakade av elektriska stötar, varma ytor eller brand:
Dra ut strömkabeln ur eluttaget innan höljet tas av. Strömförande delar finns inuti.
Låt de inre komponenterna svalna innan du vidrör dem.
Sätt tillbaka och säkra höljet innan utrustningen strömsätts igen.
Anslut inte telekommunikations- eller telefonkontakter till nätverkets gränssnittskontakter (NIC).
Ta inte bort strömkabelns jordningsstift. Jordningen fyller en viktig säkerhetsfunktion.
Anslut strömkabeln till ett jordat eluttag som är lätt att komma åt.
För din egen säkerhet, placera inga föremål på nätsladdar eller kablar. Ordna dem så att ingen råkar snubbla
över dem eller trampa på dem. Dra inte i sladdar eller kablar. Ta tag i kontakten när du drar ut kabeln ur
eluttaget.
För att minska risken för allvarliga skador bör du läsa Handboken för säkerhet och arbetsmiljö. Den beskriver
en korrekt utformad arbetsplats samt riktlinjer för sittställningar vid datorn och datorvanor som ökar din
komfort och minskar risken för skador. Här finns också information om elektrisk och mekanisk säkerhet.
Handboken finns på webben på http://www.hp.com/ergo.
VIKTIGT: Statisk elektricitet kan skada de elektriska komponenterna i datorn eller extrautrustningen. Innan
du påbörjar dessa procedurer ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat
metallföremål. Mer information finns i Elektrostatisk laddning på sidan 30.
När datorn är ansluten till strömkälla är moderkortet alltid spänningsförande. Ta ut nätsladden ur
strömkällan innan du öppnar datorn för att inte skada inre komponenterna.
Ytterligare information
Information om att ta bort och byta ut maskinvarukomponenter, verktyget Computer Setup
(Datorkonfiguration) och felsökning finns i Maintenance and Service Guide (finns endast på engelska) för din
datormodell på adressen http://www.hp.com.
Varnings- och se upp!-meddelanden
21
Ta ut batterierna ur det trådlösa tangentbordet eller musen
OBS!
Det trådlösa tangentbordet och den trådlösa musen är valfria komponenter.
Ta bort batterierna ur det trådlösa tangentbordet genom att ta bort batteriluckan på tangentbordets
undersida (1) och lyft ut batterierna ur batterifacket (2).
Ta bort batterierna ur den trådlösa musen genom att ta bort batteriluckan på musens undersida (1) och lyft
ut batterierna ur batterifacket (2).
22
Kapitel 3 Reparera och uppgradera maskinvara
Hitta interna komponenter
Komponent
Komponent
1
Optisk enhet (tillval)
3
RTC-batteri
2
Minnesmoduler
4
Hårddisk
Ta bort och installera minne
Minnesfacken på moderkortet kan förses med upp till två standardminnesmoduler av typen small outline
dual inline memory module (SODIMM). I dessa minnesfack finns minst en förinstallerad minnesmodul. Ett
metallskydd skyddar minnesmodulerna.
Minnesmodulspecifikationer
För att systemet ska fungera måste minnesmodulerna uppfylla följande krav:
Komponent
Specifikation
Minnesmoduler
1,2-volts DDR4-SDRAM-minnesmoduler
Överensstämmelse
Obuffrade icke-ECC DDR4-2666 MHz SODIMM-kompatibla
Stift
Standardiserade 260-stifts som uppfyller den obligatoriska Joint Electronic Device
Engineering Council (JEDEC)-specifikationen
Support
Ha stöd för CAS-latens 19 DDR4 2666 MHz (19-19-19 timing)
Platser
2
Max minnesstorlek
16 GB per minnesfack, 32 GB totalt
Stöds
8 Gbits (bas) icke-ECC-minnesteknik, enkel- och dubbelsidiga SODIMM-moduler
Obs
Systemet fungerar inte korrekt om SODIMM-minne som inte stöds installeras. SODIMMmoduler som tillverkats med x8 och x16 DDR-enheter stöds; minnesmoduler med x4
SDRAM stöds inte.
Hitta interna komponenter
23
HP har uppgraderingsminne för den här datorn och rekommenderar att kunden köper det för att undvika
kompatibilitetsproblem med minne från tredje part som inte stöds.
Fylla minnesmodulplatserna
Systemet kommer automatiskt att fungera i enkanalsläge, tvåkanalsläge eller flexläge, beroende på hur
minnesmodulerna har installerats. Hänvisa till följande tabell för att identifiera minnesmodulskanalernas
placering.
Plats
Moderkortsetikett
Kanal
Nedre kortplats
SODIMM1
Kanal B
Övre kortplats
SODIMM3
Kanal A
Systemet kommer automatiskt att fungera i enkanalsläge, tvåkanalsläge eller flexläge, beroende på hur
minnesmodulerna har installerats.
24
●
Systemet arbetar i ett enkanalsläge om enbart ena sockeln av minnesmodulplatserna används.
●
Systemet kommer att fungera i ett tvåkanalsläge med högre prestanda om minneskapaciteten för
minnesmodulen i kanal A är identisk med minneskapaciteten för minnesmodulen i kanal B.
●
Systemet kommer att fungera i flexläge om den totala minneskapaciteten för minnesmodulen i kanal A
inte är lika med den totala minneskapaciteten för minnesmodulen i kanal B. I flexläge beskriver den
kanal som har minst minneskapacitet den totala mängden minne som har tilldelats två kanaler, och
resterande tilldelas en kanal. Om en kanal ska ha mer minne än den andra bör den större andelen
tilldelas kanal A.
●
I alla lägen bestäms den maximala arbetshastigheten av systemets långsammaste minnesmodulen.
Kapitel 3 Reparera och uppgradera maskinvara
Installera minnesmoduler
Det finns två minnesfack på moderkortet. Ta bort eller installera minnesmoduler:
1.
För att söka reda på minnesmodulerna på moderkortet, se Hitta interna komponenter på sidan 23.
2.
Ta bort en minnesmodul genom att trycka de två spärrarna på vardera sidan av minnesmodulen (1) utåt
och sedan dra ut minnesmodulen ur facket (2).
3.
För in den nya minnesmodulen i facket i cirka 30° vinkel (1) och tryck sedan ned minnesmodulen (2) så
att spärrarna låser den på plats.
OBS! En minnesmodul kan bara installeras på ett sätt. Passa in modulens spår med fliken på
minnesfacket.
4.
Slå på datorn. Datorn registrerar automatiskt det extra minnet när den startar.
Ta bort och installera minne
25
Byta RTC-batteri
Batteriet som levereras med datorn ger ström åt realtidsklockan. När du byter ut batteriet måste det vara av
samma typ som datorns originalbatteri. Datorn levereras med ett myntformat 3-volts litiumbatteri.
VARNING: Datorn innehåller ett inbyggt litium-brunstensbatteri. Det finns risk för brand eller frätskador om
batteriet hanteras felaktigt. Så här minskar du risken för personskador:
Försök inte att ladda upp batteriet.
Utsätt inte batteriet för högre temperaturer än 60 °C (140 °F).
Ta inte isär, kläm sönder eller punktera det, kortslut inte externa kontakter och kasta det inte i vatten eller
eld.
Ersätt bara batteriet med det HP-batteri som är avsett för den här produkten.
VIKTIGT: Innan du byter batteri är det viktigt att du säkerhetskopierar datorns CMOS-inställningar. När
batteriet tas bort eller bytes ut raderas CMOS-inställningarna.
Statisk elektricitet kan skada elektronikkomponenterna i datorn och extrautrustningen. Innan du påbörjar
dessa procedurer ser du till att du är fri från statisk elektricitet genom att ta i ett jordat metallföremål.
OBS! Du kan förlänga litiumbatteriets livslängd genom att ansluta datorn till ett eluttag. Litiumbatteriet
används bara som strömförsörjning när datorn INTE är ansluten till ett vägguttag.
HP uppmuntrar sina kunder till att återvinna använd elektronisk hårdvara, originalpatroner till HP-skrivare
och laddningsbara batterier. Mer information om återvinningsprogram finns på http://www.hp.com/recycle.
För att identifiera batteriet på moderkortet, se Hitta interna komponenter på sidan 23.
26
1.
Frigör batteriet genom att koppla bort batterikabeln (1) och sedan lyfta batteriet från datorn (2).
2.
Sätt i det nya batteriet genom att ansluta batterikabeln (1) och tryck in batteriet i datorn (2).
3.
Slå på datorn.
4.
Återställ datum och tid, dina lösenord och eventuella systeminställningar med datorns
installationsprogram.
Kapitel 3 Reparera och uppgradera maskinvara
Byta ut enheter
Byta ut en hårddisk
Den primära hårddisken på 2,5 tum är monterad på höger sida av datorn. För att hitta hårddisken på
moderkortet, se Hitta interna komponenter på sidan 23.
Ta bort en hårddisk
1.
Ta bort skruven som fäster hårddisken till datorn.
2.
Skjut bort hårddisken från datorns kant och lyft sedan upp hårddisken bort från datorn.
3.
Koppla bort ström- och datakablarna från hårddisken. Det finns en flik som du kan dra i för att koppla
bort kablarna.
4.
Ta bort de fyra monteringsskruvarna från 2,5-tumshårddiskens hållare (1). Se till att du behåller
skruvarna som ska användas för installation av en annan hårddisk. Ta bort hårddisken (2).
För instruktioner om hur du installeras en hårddisk, se Installera 2,5-tums hårddiskenhet på sidan 28.
Byta ut enheter
27
Installera 2,5-tums hårddiskenhet
28
1.
Sätt in hårddisken i hållaren (1) och fäst de fyra monteringsskruvar på den nya 2,5-tumshårddisken (2).
2.
Placera hårddisken ovanför enhetshållaren med kontakterna vända mot ström- och datakablarna.
3.
Anslut ström- och datakablarna till hårddisken (1).
4.
Justera hårddisken och skjut den mot datorns kant tills hårddisken knäpper fast (1) och fäst den sedan
med en skruv (2).
Kapitel 3 Reparera och uppgradera maskinvara
Installera den optiska diskenheten
Den optiska diskenheten sitter ovanför systemkomponenterna. För att hitta den optiska enheten på
moderkortet, se Hitta interna komponenter på sidan 23.
▲
Ta bort panelskyddet som täcker den optiska diskenhetens kontakt (1) och skjut den optiska
diskenhetens hölje på plats (2). Alternativt kan du fästa den med två skruvar för stabilitet (3).
OBS!
Den optiska diskenheten kan bara installeras på ett sätt.
Byta ut enheter
29
A
Elektrostatisk laddning
Statisk elektricitet från en ledare, till exempel ett finger, kan skada moderkortet och andra enheter som är
känsliga för statisk elektricitet. Den här typen av skada kan förkorta enhetens livslängd.
Förhindra elektrostatiska skador
Förhindra elektrostatiska skador genom att vidta följande åtgärder:
●
Undvik handkontakt genom att transportera och förvara produkterna i förpackningar som är skyddade
mot statisk elektricitet.
●
Förvara delar som är känsliga för elektrostatisk laddning i sina förpackningar tills de kommer till en
arbetsstation som är fri från statisk laddning.
●
Placera delarna på en jordad yta innan du tar ut dem ur förpackningarna.
●
Undvik att vidröra stift, kablar och kretsar.
●
Var alltid ordentligt jordad när du vidrör komponenter eller enheter som är känsliga för statisk
elektricitet.
Jordningsmetoder
Använd en eller fler av följande metoder när du hanterar eller installerar delar som är känsliga för statisk
elektricitet:
●
Använd ett armband som är anslutet med en jordad kabel till en jordad arbetsstation eller ett jordat
datorchassi. Armbandet bör vara flexibelt med minst 1 megaohm +/- 10 % motstånd i de jordade
kablarna. Bär armbandet tätt mot huden så att du är ordentligt jordad.
●
Använd hälband, tåband eller skoband vid stående arbetsstationer. Bär banden på båda fötterna när du
står på ett ledande golv eller slitna mattor.
●
Använd ledande fältserviceverktyg.
●
Använd en bärbar fältservicesats med en hopvikbar arbetsmatta som avleder statisk elektricitet.
Om du inte har den rekommenderade utrustningen för ordentlig jordning, kontakta en HP-auktoriserad
återförsäljare eller serviceleverantör.
OBS! Om du vill ha mer information om statisk elektricitet, kontakta en HP-auktoriserad återförsäljare eller
serviceleverantör.
30
Bilaga A Elektrostatisk laddning
B
Riktlinjer för datoranvändning,
rutinskötsel och fraktförberedelse
Riktlinjer för datoranvändning och rutinskötsel
Konfigurera och sköt datorn och bildskärmen på rätt sätt genom att följa de här riktlinjerna:
●
Håll datorn borta från fukt, direkt solljus och extrema temperaturer.
●
Använd datorn på en stadig, vågrät yta. Lämna 10,2 cm (4 tum) fritt utrymme på alla datorns sidor och
ovanför bildskärmen för tillräcklig ventilation.
●
Begränsa aldrig luftcirkulationen in till datorn genom att blockera ventilationshål eller luftintag. Placera
inte tangentbordet direkt mot skrivbordsenheten med tangentbordsfötterna ned eftersom det också
begränsar luftcirkulationen.
●
Använd aldrig datorn när någon av åtkomstpanelerna eller skyddet för någon av
expansionskortplatserna har tagits bort.
●
Placera inte flera datorer ovanpå eller så nära varandra att de utsätts för varandras återluft eller
uppvärmda luft.
●
Om datorn ska användas i ett separat hölje måste det finnas ventilationsöppningar på höljet. De
ovanstående riktlinjerna för användning gäller fortfarande.
●
Håll vätskor borta från datorn och tangentbordet.
●
Täck aldrig över ventilationshålen med någon typ av material.
●
Installera eller aktivera energihanteringsfunktionerna i operativsystemet eller någon annan
programvara, inklusive vilolägen.
●
Stäng av datorn innan du gör något av följande:
●
●
Torka av datorns yttre delar med en mjuk, lätt fuktad trasa. Om du använder rengöringsprodukter
kan de missfärga eller skada datorns yta.
●
Torka av skärmen med en mjuk, ren antistatisk trasa. Använd en blandning med lika delar vatten
och isopropylalkohol till svårare rengöring. Spraya rengöringsmedlet på en trasa och torka
försiktigt skärmen med den fuktiga trasan. Spraya aldrig rengöringsmedel direkt på skärmens yta.
Det kan rinna bakom panelen och förstöra elektroniken.
●
Rengör ventilationshålen på alla ventilerade sidor. Ludd, damm och andra främmande material
kan blockera ventilationshålen och begränsa luftcirkulationen.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller petroleumbaserade ämnen som t.ex. bensen, thinner eller
flyktiga ämnen till att rengöra skärmen eller höljet. Dessa ämnen kan skada datorn.
Riktlinjer för datoranvändning och rutinskötsel
31
Försiktighetsåtgärder för optiska diskenheter
Var noga med att följa nedanstående riktlinjer när du använder eller rengör den optiska diskenheten.
●
Flytta inte diskenheten när den används. Detta kan orsaka fel under inläsningen.
●
Undvik att utsätta diskenheten för plötsliga temperaturförändringar eftersom kondens kan bildas inne i
diskenheten. Om temperaturen plötsligt förändras när diskenheten är påslagen bör du vänta minst en
timme innan du stänger av datorn. Om du använder enheten omedelbart kanske den inte fungerar på
rätt sätt vid inläsningen.
●
Undvik att placera diskenheten på en plats som är utsatt för hög luftfuktighet, extrema temperaturer,
mekanisk vibration eller direkt solljus.
VIKTIGT: Om föremål eller vätskor kommer in i diskenheten kopplar du omedelbart ur datorn från
strömuttaget och låter en auktoriserad HP-serviceleverantör kontrollera den.
Fraktförberedelse
Följ de här förslagen när du förbereder datorn för frakt:
1.
Säkerhetskopiera hårddiskfilerna till en extern lagringsenhet. Se till att säkerhetskopieringsmediet inte
utsätts för elektriska eller magnetiska impulser när det förvaras eller fraktas.
OBS!
2.
Ta bort och förvara alla löstagbara medier.
3.
Stäng av datorn och externa enheter.
4.
Koppla ur strömkabeln från eluttaget och sedan från datorn.
5.
Koppla ur systemkomponenterna och de externa enheterna från strömkällorna, och sedan från datorn.
OBS!
6.
32
Hårddisken låses automatiskt när strömmen till datorn stängs av.
Se till att alla kort sitter fast ordentligt i kortplatserna innan datorn fraktas.
Packa systemkomponenterna och de externa enheterna i deras ursprungliga förpackningar eller
liknande med tillräckligt med förpackningsmaterial för att skydda dem.
Bilaga B Riktlinjer för datoranvändning, rutinskötsel och fraktförberedelse
C
Hjälpmedel
HP konstruerar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster som kan användas av alla, inklusive
människor med handikapp, antingen med en fristående enhet eller med lämpliga tekniska hjälpmedel.
Hjälpmedel som stöds
HP-produkter stöder ett stort urval av hjälpmedel för operativsystem och kan konfigureras för att fungera
med ytterligare hjälpmedel. Använd sökfunktionen på din enhet för att hitta mer information om
hjälpfunktioner.
OBS! Om du vill ha mer information om en viss hjälpmedelsprodukt, kontaktar du kundsupport för den
produkten.
Kontakta support
Vi förbättrar ständigt tillgängligheten för våra produkter och tjänster och välkomnar feedback från
användarna. Om du har ett problem med en produkt eller vill berätta om hjälpmedelsfunktioner som har
hjälpt dig, kan du kontakta oss på +1 888 259 5707, måndag till fredag (lördag morgon), kl. 14 till 05, svensk
tid. Om du är döv eller hörselskadad och använder TRS/VRS/WebCapTel, kan du kontakta oss om du behöver
teknisk support eller har frågor om hjälpmedel genom att ringa +1 877 656 7058, måndag till fredag (lördag
morgon), kl. 14 till 05, svensk tid.
Hjälpmedel som stöds
33
Index
A
ansluta
bildskärm 13
kablar 13
strömkabeln 13
ansluta bildskärm 13
B
batteribyte
26
D
datoranvändning, riktlinjer 31
DisplayPort-videoadapter, ansluta
13
E
elektrostatisk laddning, förhindra
skador 30
enhet
2,5 tums, installera 28
enheten
2,5 tum, ta bort 27
optisk diskenhet, installera 29
typer 27
etiketter
Microsofts äkthetsbevis 8
serienummer 8
service 8
äkthetsbevis 8
Etiketter
placering 8
F
fraktförberedelse 32
funktioner
tangentbord 7
översikt 1
H
hjälpmedel 33
HP ProOne 400
komponenter 5
HP ProOne 600
komponenter 2
34
Index
hårddisk
2,5 tum 27
2,5 tum, ta bort 27
självkrypterande 27
solid state 27
sätta tillbaka 27
typer 27
hårddiskenhet
2,5 tums, installera 28
komponenter på framsidan
HP ProOne 400 5
HP ProOne 600 2
komponenter på underkanten
HP ProOne 400 6
HP ProOne 600 4
koppla från
kablar 14
strömkabel 14
I
installation, ordningsföljd 9
installation, riktlinjer 21
installera
2,5-tums hårddiskenhet 28
batteri 26
bildskärm 13
minne 25
optisk diskenhet 29
interna komponenter 23
L
lås
J
jordningsmetoder
30
K
kablar 13
ansluta 13
koppla från 14
komponenter
HP ProOne 400 5
HP ProOne 400, baksida 6
HP ProOne 400, framsida 5
HP ProOne 400, sida 5
HP ProOne 400, underkanten 6
HP ProOne 600 2
HP ProOne 600, baksida 4
HP ProOne 600, framsida 2
HP ProOne 600, sida 3
HP ProOne 600, underkanten 4
interna 23
komponenter på baksidan
HP ProOne 400 6
HP ProOne 600 4
skydd för bakre port 14
säkerhetskabel 17
M
minne 23
installera 25
max 23
platser 23
specifikationer 23
Specifikationer för SODIMMs
ta bort 25
montera datorn. 12
mus
synkronisera trådlös 19
ta ut batterier 22
O
optisk diskenhet
försiktighetsåtgärder
installera 29
32
P
portskydd 14
installera 14
ta bort 14
produktnamn och nummer, dator
R
rotation
16
S
serienummer 8
23
8
sidokomponenter
HP ProOne 400 5
HP ProOne 600 3
skydd för bakre port 14
installera 14
ta bort 14
SODIMM
identifikation 24
placering 24
specifikationer 23
specifikationer, minne 23
stativ
fast höjd, fästa 9
fast höjd, ta bort 10
fästa och ta bort 9
justerbar höjd, fästa 10
justerbar höjd, ta bort 11
placering 15
stativ med fast höjd 9
fästa 9
justering 15
ta bort 10
stativ med justerbar höjd 10
fästa 10
justering 16
ta bort 11
ström
ansluta 17
koppla från 14, 18
strömkabel
ansluta 13
koppla från 14
synkronisera trådlöst tangentbord
och trådlös mus 19
systemminne 23
säkerhet
skydd för bakre port 14
skydd för bakre port, installera
14
skydd för bakre port, ta bort 14
säkerhetskabel 17
V
varnings- och se upp!meddelanden 21
ventilation, riktlinjer 31
VESA-monteringshål 12
W
webbkamera 18
användning 18
Windows Hello 18
Windows Hello 18
Y
ytterligare information 21
Ä
äkthetsbevis från Microsoft, etikett
8
T
ta bort
2,5-tums hårddisk 27
tangentbord
funktioner 7
synkronisera trådlös 19
ta ut batterier 22
ta ut batteri 26
Index
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement