Bertazzoni | FD30PROXT | French Canadian Installation, Use & Care Manual - | Bertazzoni FD30PROXT French Canadian Installation, Use & Care Manual -

L1
1
Rif.
D
L2
D
L2
L5
L11
L15
L16
S
W
L1
5
6
1
L
W
S
L5
Dim.
Inches
53 1/4
53
23 5/8
28 1/2
16
4
23 1/2
29 13/16
mm
1353
1346
600
724
406
102
597
758
W
K6
K8
K11
E12
E2
K2
D
E10
E2
E4
FD
30
PR
O
K9
K8
K15
K12
S
K6
Rif.
D
E2
E4
E10
E12
K2
K6
Dim.
Inches
53 1/4
23 1/4
4 3/4
52 11/16
5/8
52 5/8
22 1/16
mm
1353
590
120
1338
15
1337
560
Rif.
K8
K9
K11
K12
K15
S
W
Dim.
Inches
1 7/16
28 1/8
22
3 1/4
3/4
23 1/2
29 13/16
mm
37
715
556
83
20
597
758
Z21
K12
K8
K15
D
L2
M21
FD
30
PR
O
S21
Rif.
D
K8
K12
K15
L2
M21
S21
Z21
Dim.
Inches
53 1/4
1 7/16
3 1/4
3/4
53
7/16
16 1/8
20 1/2
mm
1353
37
83
20
1346
11
410
520
L11
K9
Rif.
Dim.
Inches
53
28 1/2
16
4
28 1/8
16 1/8
2 5/16
mm
1346
724
406
102
715
410
58
L16
S21
L2
L2
L11
L15
L16
K9
S21
Z22
FD
30
PR
O
L15
Z22
L15
Download PDF

advertising