Whirlpool | FTGHG 641 D/HA(BK)RU | Instruction for Use | Whirlpool FTGHG 641 D/HA(BK)RU Пайдаланушы нұсқаулығы

Whirlpool FTGHG 641 D/HA(BK)RU Пайдаланушы нұсқаулығы
ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ
http://docs.hotpoint.eu сайтынан толық
пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз
немесе кепілдеме кітапшасында
көрсетілген телефон нөміріне қоңырау
соғыңыз
Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы
нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
Оларды болашақта қарау үшін сақтап
қойыңыз.
Бұл нұсқаулар мен құрал барлық уақытта
ұстану қажет маңызды қауіпсіздік
ескертулерін қамтамасыз етеді. Өндіршуі
осы қауіпсіздік нұсқауларын ұстанбау,
құралды дұрыс пайдаланбау немесе
басқару параметрлерін дұрыс орнатпау
нәтижесінде туындаған ақаулық үшін
жауапты емес.
Егер құрылғыда елтің таңбасы көрінсе,
осы нұсқаулық жарамды болып табылады.
Егер таңба құрылғыда көрінбесе,
техникалық нұсқаулықты қарау керек, онда
құрылғының сол елде пайдалану
жағдайларына бейімдеп түрлендірілген
үлгілеріне қатысты қажетті нұсқаулар
беріледі.
АБАЙЛАҢЫЗ: Газбен пісіру құрылғысын
пайдаланудың нәтижесінде ол орнатылған
бөлмеде жылу, ылғал және жану өнімдері
түзіледі. Әсіресе құрылғы пайдаланылып
жатқанда бөлменің жақсы желдетілуін
қамтамасыз етіңіз: табиғи желдету
саңылауларын ашық ұстаңыз немесе
механикалық желдету құралын
(механикалық ас үй сорабы) орнатыңыз.
Құрылғыны ұзақ уақыт бойы қарқынды
пайдалану қосымша желдетуді, мысалы,
терезені ашуды, немесе қолданыстағы
механикалық желдету деңгейін арттыруды
талап етуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ: Құрал және оның қолжетімді
бөліктері пайдалану барысында қызады.
Қыздырушы элементтерді түртпес үшін
абай болу керек. Үздіксіз қарап отырмаған
жағдайда 8 жасқа толмаған балаларды
құрылғыдан алыс ұстау керек.
ЕСКЕРТУ: Егер пісіретін беткі қабат
шытынап кетсе, пешті пайдаланбаңыз
электр тоғы соғу мүмкіндігі бар.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: Тағам пісіретін
бетке ешқашан зат сақтамаңыз.
АБАЙЛАҢЫЗ: Пісіру процесі
басқарылады. Қысқа пісіру процесі үздіксіз
басқарылу керек.
KK
ОҚУ ЖӘНЕ САҚТАУ МАҢЫЗДЫ
ЕСКЕРТУ: Тоң немесе сұйық маймен
тамақ пісірген кезде пешті қараусыз
қалдыру қауіпті болуы және өртке себеп
болуы мүмкін. Отты ЕШҚАШАН сумен
өшіруге әрекеттенбеңіз, құрылғыны өшіріп,
отты қақпақ немесе өрт сөндіру жапқышы
сияқты нәрсемен бүркеңіз.
Пешті жұмыс беті немесе тіреуіш ретінде
пайдаланбаңыз. Барлық бөліктері
толығымен суымайынша, киімдеріңізді
немесе басқа жанатын заттарды
құрылғыдан аулақ ұстаңыз - өрт туу қаупі.
Егер осы нұсқаулықтағы ақпарат дұрыс
орындалмаса, өрт немесе жарылыс орын
алып, соның салдарынан мүлікке нұқсан
келуі немесе адамды жарақаттауы мүмкін.
Кішкентай сәбилерді (0-3 жастағы)
құрылғыға жақындатпау керек. Үнемі
бақылау болмаса, жас балаларды
(3-8 жастағы) құрылғыға жақындатпау
керек. 8 жас және одан үлкен жастағы
балалар және физикалық, сезімдік немесе
рухани мүмкіншіліктері жеткіліксіз немесе
тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар
құрылғыны тек басқару бойынша арнайы
қауіпсіз пайдалану нұсқаулары берілгеннен
кейін пайдалана алады. Балалар
құрылғымен ойнамауы тиіс. Егер қасында
жетекшілік ететін ересек адам болмаса,
балалардың тазалау және жөндеу
жұмыстарын орындауына болмайды.
АБАЙЛАҢЫЗ : Газ плита әйнегі сынған
жағдайда:-барлық жандыру құралды мен
электр қыздырі элементтерін жылдам
сөңдіріп, құрылғыны ток көзінен
ажыратыңыз; - құрылғы бетіне тимеңіз;
-құрылғыны пайдаланбаңыз.
Қатты қызған кезде, әйнек қақпақ сынып
кетуі мүмкін. Қақпақты жабар алдында,
барлық жандыру құралдары мен электр
плиталарын сөнідірңіз. Жандыру құралы
жанып тұрғанда қақпақты жаппаңыз.
РҰҚСАТ ЕТІЛГЕН ПАЙДАЛАНУ
АБАЙЛАҢЫЗ: бұл құрылғы сыртқы
таймер немесе бөлек қашықтан басқару
құралы сияқты алмастыру қондырғысымен
пайдаланылуға арналмаған.
Бұл құрылғы тұрмыстық және сол
сияқты қолданыстарда пайдаланылуға
арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселер
мен жұмыс орталарындағы қызметкерлерге
арналған асхана аумақтары; шаруашылық
ғимараттары; қонақ үйлердің,
мотельдердің, шағын мейманханалардың
және басқа тұрғын жайлардың
клиенттерінің пайдалануы.
Басқа қолданыс түріне рұқсат етілмейді
(мысалы, бөлмелерді жылыту).
Бұл құрылғы кәсіптік мақсатта
пайдалануға арналмаған. Бұл құрылғыны
сыртта пайдаланбаңыз.
Түптері жандыру құралдарымен бірдей
немесе шамалы үлкен енді табалар мен
ыдыстарды пайдаланыңыз (арнайы кестені
көріңіз). Торлардағы ыдыстар тартпа
шетінен шықпайтынын тексеріңіз.
Торларды дұрыс пайдаланбау тартпаға
зақым келтіруі мүмкін: торларды жоғарыдан
төмен қаратып орналастырмаңыз немесе
тартпа бойынша жылжытпаңыз.
Жандыру құралы жалынын таба шетіне шығармаңыз.
Пайдаланбаңыз: Шойынды гриль ыдыстары, қымбат,
терракота ыдыстары және табалары. Металл тор немесе
басқа түрлер сияқты қыздыру диффузорлары. Екі жандыру
құралын бір орында ұстауға болады (мысалы, балық пісіру
құралы).
Егер газ жеткізу бойынша белгілі бір жергілікті жағдайлар
жанарғыны оталдыруды қиындатса, кішкентай жалын
параметрімен операцияны қайталау ұсынылады.
Ілмекті конфорка үстіне орнату жағдайында дұрыс қашықтық
үшін ілмек нұсқауларын қараңыз.
Торлардың қорғаныш резеңке аяқтары кішкентай балалар
үшін жұтып қою қаупін тудыруы мүмкін. Торларды алып
тастағаннан кейін, барлық аяқтарының дұрыс бекітілгенін
тексеріңіз.
ОРНАТУ
Құрылғыны екі не одан көп адам тасуы
және орнатуы керек - жарақат алу қатері.
Қорабынан шығарып, орнату үшін қолғап
киіңіз - қолыңызды кесіп алу қатері.
Орнатуды, соның ішінде сумен
жабдықтауды (егер болса) және электр
сымдарын жалғауды білікті техник маман
жүзеге асыруы керек. Құрылғыны ешбір
бөлігін жөндеуге немесе ауыстыруға
болмайды, егер пайдаланушы
нұсқаулығында солай деп жазылмаса.
Құрылғы орнатылатын жерге балаларды
жақындатпаңыз. Құрылғыны орамнан
шығарған соң, оның тасымалдау
барысында зақымдалмағанына көз
жеткізіңіз. Ақаулық орын алса, дилерге
немесе маңайдағы тұтынушыға қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Орнатылғаннан кейін орауыштың
қалдықтарын (пластик, көбікті полистирол
т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтау керек - тұншығып қалу қатері. Кез
келген орнату жұмысының алдында
құрылғыны қуат көзінен ажырату қажет электр тоғы соғу қатері. Орнату барысында
құрылғының қуат сымына нұқсан
келтірмейтіндігіне көз жеткізіңіз - өрт шығуы
немесе электр тоғы соғу қатері. Құрылғыны
тек орнату жұмысы аяқталған соң ғана іске
қосыңыз.
Электр мен газ қосылымдары жергілікті
нормативтік ережелерге сай болуы қажет.
ЕСКЕРТУ: Барлық қосымша елдерде
құрылғының қауіпсіз әрі дұрыс
пайдаланылуы үшін құрылғының
нұсқасының және оны орнату әдісінің
маңызы зор.
Нұсқауда көрсетілген газ қысымына
сәйкес келетін қысым реттегіштерді
пайдаланыңыз.
Бөлме қандай бір иіс пен күйені кетіретін
ауа сорғыш жүйемен жабдықталған болуға
тиіс.
Бөлмеде сондай-ақ дұрыс ауа айналымы
болуы керек, себебі газ дұрыс жануы үшін
ауа қажет. Ауа ағыны орнатылған
қуаттылықтың әр кВт үшін 2 м3/сағат
мәнінен кем болмауға тиіс.
Ауаны айналдыру жүйесі ауаны кем
дегенде 100 см2 ішкі көлденең қимасы бар
тұрбаның көмегімен тікелей сырттан алуы
мүмкін; жүйенің аузы кедергінің ешқандай
түріне осал болмауы керек.
Жүйе газ жануы үшін қажетті ауаны
сондай-ақ жанама түрде, яғни, жоғарыда
суреттелгендей ауа айналатын түтіктермен
жабдықталған басқа жапсарлас
бөлмелерден бере алады. Алайда, ол
бөлмелер тұрғын бөлмелер, жатын
бөлмелер немесе өрт шығу қатері бар
бөлмелер болмауға тиіс.
Сұйылтылған мұнай газы еденге дейін
жетеді, себебі ол ауадан ауыр. Сондықтан
ішінде СМГ цилиндрілері де газ
жылыстаған жағдайда оның шығып кетуіне
мүмкіндік беретін саңылаулармен
жабдықталған болуға тиіс. Соның
нәтижесінде жартылай немесе түгелдей
толы СМГ цилиндрлерін жер бетінің
деңгейінен төмен бөлмелерде немесе
қойма жайларында (жертөлелер т.с.с.)
орнатуға немесе сақтауға болмайды. Тек
бөлмеде қазір пайдаланылып жатқан
цилиндрді ғана ұстап, оның
температурасын 50°C градустан астам
жоғарылатуы мүмкін сыртқы жылу көздері
(тұмшапештер, каминдер, пештер т.с.с.)
шығаратын қызуға ұшырамайтындай етіп
орналастыруды ұсынамыз.
Құрылғыны жиһазға салмас бұрын,
барлық шкафты кесу жұмысын орындап,
ағаш қиқымдары мен ұнтақтарын алып
тастаңыз.
Құрлығы пештің алданыда орнатылмаған
кезде,оның астындағы бөлікке бөлгіш тақта
(құрылғымен бірге келмейді) орнату қажет.
Оттықтың тетіктерін бұрау қиынға түссе, ақаулы болып
шыққан оттықтың шүмегін ауыстыру үшін кепілді қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
Желдету үшін және отты тарату үшін пайдаланылатын
саңылауларды ешқашан жауап тастауға болмайды.
ГАЗ ҚОСЫЛЫМЫ
ЕСКЕРТУ: Орнатардан бұрын жергілікті
газ тарату жағдайларының (газдың шыққан
жері және газ қысымы) және құрылғының
параметрлерінің сыйысымды екеніне көз
жеткізіңіз.
Газбен жабдықтау қысымының 1-кестеде
(“Оттық пен бүріккіштің сипаттамалары”)
көрсетілген мәндерге сәйкес екенін
тексеріңіз.
ЕСКЕРТУ: Осы құрылғыны реттеу
шарттары кестеде (немесе деректер
парағында) жазылған.
ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғы жану өнімдерін
шығару құрылғысына жалғанбаған. Оны
қолданыстағы орнату ережелеріне сәйкес
орнатып, жалғау қажет. Желдетуге қатысты
арнайы талаптарға ерекше назар
аударылуы керек.
Егер құрылғылар сұйық газға жалғанған
болса, реттегіш бұранданы барынша
қатайтып бұрау қажет.
МАҢЫЗДЫ: Газ цилиндрі қолданылса,
газ цилиндрі немесе газ контейнері дұрыс
орнатылуы керек (тік бағытта).
ЕСКЕРТУ: Бұл жұмысты білікті техника
маманы орындауға тиіс
Газ байланысына тек иілгіш немесе
қатты металл шлангіні пайдаланыңыз.
Қатты құбырмен жалғау (мыс немесе
болат) Газ жүйесіне жалғау құрылғыға
ешқандай шектеу келтірмейтіндей ретте
іске асуы керек. Құрылғы жеткізу
рамасындағы L-пішінді реттелетін құбыр
жалғауы жылыстаудыңғ алдын алу үшін
орнатылады. Фитингіні бұрағаннан кейін
әрқашан да тығыздауышты ауыстыру керек
(тығыздауыш құрылғымен бірге келеді).
Газбен жабдықтау құбырының фитингі бұрандалы 1/2 газ цилиндрлік өтпелік
құрал.
Бұрандалы қосымша құбырға
жалғанатын икемді жіксіз тот баспайтын
құбыр Газ жеткізу шолақ құбырында
бұрандалы 1/2 газ цинлидрлі жалғағыш
бар. Бұл тұрбаларды олар толық жазылған
кезде 2000 мм-ден аспайтындай етіп
орнату қажет. Қосылымды жасау жүзеге
асырылғаннан кейін иілгіш металл
тұрбаның қандай да бір қозғалатын
бөлшектерге тиіп тұрмағанын және
қысылып қалмағанын тексеріңіз.
Қолданыстағы ұлттық нормативтік
ережелерге сәйкес келетін тұрбалар мен
тығыздауыштарды ғана пайдаланыңыз.
МАҢЫЗДЫ: Егер тот баспайтын болат
иілгіш түтік пайдаланылса, жиһаздың
қозғалатын бөлшектеріне тиіп
тұрмайтындай етіп орнатылуға тиіс.
Кедергілерсіз немесе барлық ұзындығын
тексеру мүмкін емес аймақтан өткізу қажет.
Құрылғына газбен жабдықтау желісіне
немесе газ цилиндріне қолданыстағы
ұлттық нормативтік ережелерге сәйкес
жалғау қажет. Жалғауды жүзеге асырардан
бұрын құрылғының өзіңіз пайдаланғыңыз
келетін газ желісімен сыйысымды екеніне
көз жеткізіңіз. Егер олай болмаса, “әр түрлі
газға бейімдеу” тармағында көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Газ көзімен байланыстырғаннан кейін
сабынды сумен кемулерін тексеріңіз.
Оттықтарды жағыңыз да, оттың орнықты
жанатынын тексеру үшін тетіктерді ең үлкен
1* қалпынан ең кіші 2* қалпына бұраңыз.
ӘР ТҮРЛІ ГАЗҒА БЕЙІМДЕУ
Құрылғыны өндіруші көрсеткеннен басқа
(белгіде көрсетілген) газ түрімен пайдалану
үшін, орнату сызбаларында көрсетілген
қадамдарды орындаңыз.
ЭЛЕКТРИКАЛЫҚ ЕСКЕРТУЛЕР
МАҢЫЗДЫ: Кернеуге және қуат
шығынына қатысты деректер техникалық
тақтайшада көрсетіледі.
Қуат көзінің сымы корпусына салынған
соң, құрылғыны негізгі қуат көзіне жалғау
үшін жеткілікті түрде ұзын болу қажет. Қуат
көзі кабелін тартпаңыз.
Құрылғының ашасына қол жеткізу мүмкін
болған жағдайда, розеткадан суыру
арқылы немесе электр сымдар жүйесі
ережесімен бойынша ол розеткадан қажет.
Ұзартқыштарды, бірнеше розетканы
немесе адаптерлерді пайдаланбаңыз.
Электр құрамдастары орнатудан кейін
пайдаланушы қатынаса алатындай болуы
қажет. Аяғыңыз су болса немесе жалаң аяқ
болсаңыз, құрылғыны пайдалануға
болмайды. Құрылғының қуат сымы немесе
ашасы бүлінген болса, дұрыс жұмыс
істемесе немесе бұзылған немесе құлаған
болса, оны пайдаланбаңыз.
Егер қуат сымы зақымдалса, қатерді
болдырмау мақсатында, өндіруші, оның
қызмет көрсетуші персоналы немесе
сондай білікті маманы соған ұқсас қуат
сымымен алмастыруы тиіс – электр
тоғымен зақымдану қаупі бар.
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІП ҰСТАУ
ЕСКЕРТУ: Тазалау немесе техникалық
қызмет көрсету жұмыстарын жүргізерден
бұрын құрылғының өшіріліп, қуат көзінен
ажыратылғанына көз жеткізіңіз - электр
тоғымен зақымдану қаупі бар; бумен
тазалау жабдығын ешқашан
пайдаланбаңыз - электр тоғымен
зақымдану қаупі бар.
Абразивті немесе коррозиялы өнімдерді,
хлор негізіндегі тазалау құралдарын
немесе табаларды пайдаланбаңыз.
Құрылғыдағы немесе онымен бірге берілген құжаттамадағы
белгісі бұл құрылғы тұрмыстық қоқыс болып есептелмеуі
керек және электрлік және электрондық жабдықты қайта
өңдеуге арналған арнайы жинау орталығына өткізілуі тиіс
екендігін көрсетеді.
Орауыш материал 100% қайта өңделеді және ол қайта өңдеу
белгісімен таңбаланған
.
Орамның әр түрлі бөліктері қоқысты тастауға рұқсат беретін
жергілікті орган ережелеріне толығымен сәйкес және
жауапкершілікпен берілуі қажет.
Бұл құрылғы EN 30-2 -1Еуропалық стандартына сәйкес,
№66/2014 Еуропалық ереженің үнемді дизайн талаптарына
сәйкес келеді.
ҚУАТ ҮНЕМДЕУ ТУРАЛЫ КЕҢЕСТЕР
түпкі ені пісіру аймағына сай келетін табаларды және
кастрөлдерді пайдаланыңыз.
Тек түбі жалпақ кастрөлдер мен табаларды ғана
пайдаланыңыз.
Мүмкін болған кезде, тамақ пісіру барысында кастрөл
қақпақтарын жауып қойыңыз.
Қуат пен уақытты үнемдеу үшін қысыммен пісіру ыдысын
пайдаланыңыз.
Кастрөлді пеш плитасының үстінде қызылмен белгіленген
пісіру аймағының ортасына қойыңыз.
ОРАМ МАТЕРИАЛДАРЫН ТАСТАУ
СӘЙКЕСТІЛІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
ПАЙДАЛАНЫЛЫП БОЛҒАН ТҰРМЫСТЫҚ
ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ
Бұл құрылғы қайта өңделмелі немесе қайта қолданбалы
материалдардан жасалған. Оны жергілікті қалдықты
тастау ережелеріне сәйкес қоқысқа тастаңыз. Тұрмыстық
электр құрылғыларын қолдану, қалпына келтіру және қайта
пайдалануға тапсыру бойынша қосымша ақпарат алу үшін
құзыретті жергілікті билік органына, тұрмыстық қалдықтарды
жинау қызметіне немесе құрылғы сатып алынған дүкенге
хабарласыңыз. Бұл құрал электрлік және электрондық
жабдықты қоқысқа тастау (WEEE) бойынша 2012/19/EU
Еуропалық директивасына сай белгіленген.
Бұл өнімнен дұрыс арылу арқылы қоршаған ортаға және
адамдардың денсаулығына теріс әсердің салдарының алдын
алуға көмектесесіз.
ИНЖЕКТОРЛАР КЕСТЕС
Пайдаланылатын
газ түрі
Конфорка түрі
Инжектор
таңбалануы
Жылылық
ағынының
номиналды
жылдамдығы
Номиналды
тұтынылуы
Азайтылған
жылу
сыйымдылығы
кВт
ТАБИҒИ ГАЗ
(метан)
G20
Пайдаланылатын
түрі
G20
13 мбар
Тез қысқарды
Жартылай жылдам
Қосымша
газ
143
112
83
3,00
1,90
1,00
кВт
286 л/сағ
157 л/сағ
95 л/сағ
1,00
0,80
0,50
I2H САНАТЫ
Газ қысымы
мбар
мин.
орт.
макс.
6.5
13
18
Үлгі конфигурациясы
4 КОНФОРКА
Жылылық
ағыныныңноминалд
ы жылдамдығы (кВт)
Жалпы номиналды
тұтыну
1 м³ жанатын газ үшін
қажет ауа (м³)
2 SR - 1 AUX - 1R
7,80
743 л/сағ
9,52
ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТУ: 220-240 В ~ 50-60 Гц 0,6W
KK
ОРНАТУ
ОРНАТУШЫҒА АРНАЛҒАН ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
• Бұл өнім қалыңдығы 20-50 мм болатын жұмыс бетіне енгізіле алады.
• Плитаның астында пеш болмаса, кем дегенде жұмыс бетінің саңылауына тек болатын бөлгіш панельді енгізіңіз. Плитаның
төменгі жағымен байланысты болдырмау үшін ажыратқышты толығымен жабатын бұл панель жұмыс бетінің жоғарғы бетінен
төмен 150 мм максималды қашықтықта, бірақ ешбір жағдайда плитаның төменгі бетінен 20 мм кем болмайтындай орнатылуы
тиіс. Пешті плитаның астына орнату қажет болғанда, оның Whirlpool компаниясының тарапынан жасалғанына жəне суыту
жүйесімен жабдықталғанына көз жеткізіңіз. Басқа тауар белгісіндегі пеш плитаның астына орнатылған жағдайда өндіруші
барлық жауапкершіліктен босатылады.
МАҢЫЗДЫ: Алмалы панельді орнатпаса, ауа ағынының әсерінен жанарғының алауы сөніп қалуы мүмкін. Ауа ағыны
шкафтың немесе тартпаның есігін ашып-жапқаныңызда пайда болуы мүмкін.
ПЛИТА ЖƏНЕ ЖҰМЫС БЕТІНІҢ ӨЛШЕМДЕРІ (ММ)
600 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
555 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
475 mm
ЕСКЕРТПЕ: қабырға шкафтары арасындағы «A» қашықтығы 600 мм - 730 мм аралығында болса, «B» биіктігі кемінде
530 мм болуы тиіс. Қабырға шкафтары арасындағы «A» қашықтығы плитаның енінен үлкен болса, «B» биіктігі кемінде
400 мм болуы тиіс. Қақпақты плитаның үстіне орнатқан жағдайда қақпақ нұсқаулығынан дұрыс қашықтықты қараңыз.
ҚҰРАСТЫРУ
Бетті тазалап болғаннан кейін ұсынылған тығыздатқышты плитаға суретте көрсетілгендей
жағыңыз
Плитаны нұсқаулықта көрсетілген өлшемдерге сəйкес жасалған жұмыс бетіндегі саңылауға
орнатыңыз.
ЕСКЕРТПЕ: қуатпен қамту сымы оның жоғары тартылуын мүмкін ететіндей ұзын болуы тиіс.
Плитаны бекіту үшін, онымен берге берілген кронштейнді (A) пайдаланыңыз. Кронштейндерді тілшелермен көрсетілген сəйкес
ойықтарға орнатыңыз жəне жұмыс бетінің қалңыдығына сəйкес берілген бұрандаларды пайдаланып бекемдеңіз (келесі
суреттерді қараңыз).
20 mm
A
20
40 mm
40
30 mm
30
ГАЗДЫ ҚОСУ
• Плитаның кіріс негізгі түтігімен бірге берілетін иінді (A)* немесе (B)* жəне берілген шайбаны (C) EN 549
сəйкес орнатыңыз.
* Франция үшін (A) иінін жəне барлық басқа мемлекеттер үшін (B) иінін пайдаланыңыз.
• Бұл сатыда конфоркаларды жағыңыз жəне оттың тұрақтылығын тексеру үшін тұтқаларды максималды
күйінен
минималды күйіне
A
C
орнатыңыз.
C
МАҢЫЗДЫ: Қоспас бұрын газ плитасының құбырынан тасымалдағыш бітеуішін алыңыз.
B
C
ӨНІМ СИПАТТАМАСЫ
1
1. ̧͔͈͇͙͇͈͇͒͒͢͢Χ͙͇͕͔͇͙͇͙͔͙͕͇͗͗͒͗͒͗͢͢
3
2. Φ͕͇͒͘Χ͕͔͕͇͑͛͗͑͢
3. ̞͔͇͇͍͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇ͬ͗͒͋͑͛͗͑͟͢͢
1
4. ̭͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇͒͋͑͛͗͑͢͢
5
4
8
̨͕ͦ͒Ο͇͔͋Ϯί͊͌͒͌͑
̹͢Ο͔͍͇͈͢͢Χ
κ͔͕͙͒͑͌
̳͇͑͘͏͓͇͇͒͋͘͢ί͇͚͒͢
Χ͇͓͙͚͍ȍ͔͙͕͙͇͚͌ͤ͒͌͑͗͒ͬ͑͒͋͗͢
̱͕͙ͬͬ͟
5. ̞͔͇͇͍͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇ͬ͗͒͋͑͛͗͑͟͢͢
̳͏͔͏͓͇͇͒͋͘͢ί͇͚͔͓͒͌͌͌͘͢
͇͎͇͙͐͒͢Ο͇͔Χ͇͓͙͚
6. ̭͇͓͒͋͢Χ͎͋͗͢͢Ο͙͈͇͘͢͟͢Χ͇͚͙͗ν͙Χ͇͘͢
7. ̞͔͇͇͍͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇͔͈͇ͬ͗͒͋͑͛͗͑͘͟͢͢͢Χ͇͚͙͗ν͙Χ͇͘͢
2
9
ЊЮдЬядЮй
8. Φ͕͇͒͘Χ͕͔͕͇͔͈͇͑͛͗͑͘͢͢Χ͇͚͙͗ν͙Χ͇͘͢
7
6
9. ̞͔͇͇͍͇͓͍͇͔͇͙͔͕͔͕͇͔͈͇ͬ͗͒͋͑͛͗͑͘͟͢͢͢Χ͇͚͙͗ν͙Χ͇͘͢
КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ
ПЛИТАНЫ ПАЙДАЛАНУ ƏДІСІ
Конфорка отының кастрөл шетіне шығуына жол бермеңіз.
МАҢЫЗДЫ: плитаны пайдаланған кезде плита толығымен
қызуы мүмкін.
• конфоркалардың бірін жағу үшін, сəйкес тұтқаны сағат тіліне
қарсы максималды от параметріне дейін бұрыңыз.
• Конфорканы жағу үшін, тұтқаны басқару панелінің қарсы
жағына басыңыз.
• Конфорка жанған соң құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне
мүмкіндік беру үшін, тұтқаны шамамен 5-10 секундқа басып
тұрыңыз.
• Бұл конфорканың қауіпсіздік құрылғысы от кездейсоқ өшіп
қалса (кенет жел соғу, газ жеткізудің үзілуі, сұйықтықтың
қайнап тасып кетуі нəтижесінде), газдың конфоркаға берілуін
тоқтатады
• Тұтқа 15 секундтан көп басылып тұруы қажет. Осы уақыт
өткен соң конфорка жанбаса, қайта жағып көруден бұрын
кемінде бір минут күтіңіз.
• ЕСКЕРТПЕ: жеткізілетін газдың ерекше жергілікті
жағдайлары конфорканың жануына қиындық тудырса,
тұтқаны кішкене от параметріне бұрып, əрекетті
қайталаған жөн.
Тұтқаны босатқан кезде конфорка шығуы мүмкін. Бұл қауіпсіздік құрылғысы жеткілікті қызбағанын білдіреді. Мұндай
жағдайда жоғарыда сипатталған əрекеттерді қайталаңыз.
КОНФОРКАЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУҒА
АРНАЛҒАН
ТƏЖІРИБЕЛІК КЕҢЕС
үшін келесі ережелерге назар аударыңыз:
• Конфорканың енімен бірдей немесе одан сəл үлкен
кастрөлдер мен табаларды пайдаланыңыз (оң жақтағы
кестені қараңыз).
• Астыңғы жағы тегіс кастрөлдер мен табаларды ғана
пайдаланыңыз.
• Тағамдарды пісіру үшін судың тиісті көлемін пайдаланыңыз
жəне кастрөлді жабық күйде ұстаңыз.
• Тордағы кастрөлдер плитаның шетінен шықпауына көз
жеткізіңіз.
• Кастрөлдердің асты конвекциялы (ВОК) болса, көп сақиналы
конфоркаға ғана орнатылатын тіреу торын пайдаланыңыз.
• Кoнфopкaны бaйқамaстaн тaбaлapмен, торлармен және
басқа да ac ыдыстарымен соғып aлмaңыз.
• Җaнып тұpғaн oттық үcтіндe бос стейк тopын 5 минуттан кeп
yaқытқа қoйып кeтпeңіз.
МАҢЫЗДЫ: торларды тиісінше пайдаланбау плитаның
зақымдалуына əкелуі мүмкін: торларды төңкеріп қоймаңыз
немесе плитаның бойымен сырғытпаңыз.
ОТТЫҚ
Ø ЫДЫС ТАБАНЫНЫҢ ДИАМЕТРІ
Тез қысқарды
24 - 26 см аралығы
Жартылай жылдам
16 - 22 см аралығы
Қосымша
10 - 14 см аралығы
Келесілерді пайдаланбаңыз:
• Құймалы металл табалар,тас,саз табалары жəне кастрөлдер.
• Металл торы сияқты немесе кез келген басқа түрдегі
қыздыру диффузорлары.
• Бір ыдыс үшін екі конфорка (мыс.,балық пісіруге арналған
ыдыс).
Плитаға төгілген сұйықтықтар əйнектің зақымдалуын тудыруы
мүмкін.
FTGH оттықтарының орнын түзету
KK
ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ
Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
• FTGH оттығын тазалау:
КОНФОРКА БЕТІН ТАЗАЛАУ
• Барлық эмаль жағылған жəне əйнек бөліктер жылы су жəне
нейтралды тазалағыш затпен тазалануы тиіс.
• Тат баспайтын болат беттер тым ұзаққа жанасып қалса,
əкті су немесе қатты тазалағыш заттармен кірленуі мүмкін.
Кез келген тағам қалдықтары (су, тұздық, кофе, т.б.)
құрғатылуына дейін тазалануы тиіс.
• Жылы су жəне нейтрал тазалағыш затпен тазалаңыз жəне
кейін жұмсақ матамен немесе күдерімен құрғатыңыз.
Қатып қалған кірді тат баспайтын болат беттерге арналған
тазалағыштармен тазалаңыз.
ЕСКЕРТПЕ: тат баспайтын болатты тек жұмсақ мата
немесе сүлгімен тазалаңыз.
• Қатты немесе күйдіргіш өнімдерді, хлор негізіндегі
тазалағыштарды
немесе
металл
ысқыштарды
пайдаланбаңыз.
• Бу тазалағыштар құралдарды пайдаланбаңыз.
• Жанғыш өнімдерді пайдаланбаңыз.
• Сірке суы, қыша, тұз немесе лимон шырыны сияқты
қышқылды немесе сілтілі заттарды плитада қалдырмаңыз.
КОНФОРКА БӨЛІКТЕРІН ТАЗАЛАУ
• Əйнек жəне эмаль жағылған бөліктерді тек жұмсақ мата
немесе сүлгімен тазалаңыз.
• Торталар, конфорка қақпақтары жəне конфоркалар тазалану
үшін алынуы мүмкін.
• Оларды кез келген тағам қалдықтарын алып, конфорка
саңылауларының бітелмегенін тексере отырып қолыңызбен
жылы суды жəне ысқыш емес тазалағышты пайдаланып
тазартыңыз.
• Шаю жəне құрғату.
• Конфоркалар мен конфорка қақпақтарын тиісінше сəйкес
орындарына қайта орнатыңыз.
• Торларды ауыстыру кезінде табақтар орнатылатын аймақ
конфоркамен сəйкестендірілгеніне көз жеткізіңіз.
• Электрлік
оталдыру
қосқыштары
жəне
қауіпсіздік
құрылғысымен жабдықталған үлгілер тиісінше жұмыс істеуі
үшін, тұтқаларының шеттері толығымен тазалануы тиіс.
Бұл элементтерді жиі тексеріңіз жəне қажет болса, дымқыл
матамен тазалаңыз. Кез келген қатып қалған тағамдар тіс
тазартқыш немесе иненің көмегімен тазалануы тиіс.
ЕСКЕРТПЕ:
электрлік
оталдыру
құрылғысының
зақымдалуын болдырмау үшін оны конфоркалар
орындарына орнатылмаған жағдайда пайдаланбаңыз.
1
cream
soap
BRUSH
Spazzolare
Brosser
4
SCRUB
Strofinare
Frotter
3
DRY
Asciugare
Sécher
2
Avoid soaking
NO ammollo
Ne pas laisser
tremper
40°C
RINSE
Risciacquare
Rincer
1
Cepillar
Escovar
Borstelen
Fırçalayın
Прочистить щеткой
Щеткамен тазалау
Βούρτσισμα
Očistit kartáčem
Bürsten
Kefélés
Wyczyścić szczotką
Periaţi
Očistiť kefou
Nuvalykite šepetėliu
Notīrīt
Harjata
‫הברישו‬
Почистете с четка
2
Fregar
Esfregar
Poetsen
Ovalayın
Потереть
Ысқылау
Τρίψιμο
Otřít
Reiben
Dörzsölés
Czyścić pocierając
Frecaţi
Otierať
Patrinkite kempinėle
Paberzt
Hõõruda
‫קרצפו‬
Търкайте
3
Enjuagar
Enxaguar
Spoelen
Durulayın
Ополоснуть
Шаю
Ξέβγαλμα
Opláchnout
Abspülen
Öblítés
Spłukać
Clătiţi
Opláchnuť
Nemirkykite
Nemērcē
Loputada
‫שטפו‬
Изплакнете
4
No remojar
Sem amolecimento
Niet weken
Islatmayın
Без замачивания
Суға малып қоюға болмайды
Όχι μούλιασμα
Nenamáčet
Nicht einweichen
Nincs áztatás
Nie namaczać
Fără înmuiere
Nenamáčať
Nuplaukite
Noskalot
Mitte leotada
‫אל תטבלו‬
НЕ накисвайте
Secar
Secar
Drogen
Kurulayın
Высушить
Кептіру
Στέγνωμα
Osušit
Trocknen
Szárítás
Wytrzeć do sucha
Uscaţi
Osušiť
Nušluostykite
Noslaucīt
Kuivatada
‫יבשו‬
Изсушете
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ШЕШУ
Плита тиісінше жұмыс істемесе, Кепілдік бойынша қызмет
көрсету орталығына қоңырау шалудан бұрын ақаулықты
анықтау үшін Ақаулықтарды шешу нұсқаулығын қараңыз.
1. Конфорка жанбайды немесе от біркелкі емес
Келесілерді тексеріңіз:
• Газ немесе электр қуаты өшірілмеген жəне газбен қамту
тығыны ашық.
• Газ цилиндрі (сұйық газ) бос емес.
• Конфорка саңылаулары бітеліп қалмаған.
• Айыр ластанбаған.
• Барлық конфорка бөліктері тиісінше орнатылған.
• Плитаның қасында жел жоқ.
2. Конфорка жанып тұрмайды
Келесілерді тексеріңіз:
• Конфорканы жандыру кезінде тұтқа қорғау құралы
белсендірілетіндей тым ұзақ басылды.
• Конфорка саңылаулары термоэлементтің қасында
бітелмеген.
• Қауіпсіздік құралының шеті ластанбаған.
• Минималды газ параметрі дұрыс (сəйкес бөлімді
қараңыз).
3. Контейнерлер тұрақсыз
Келесілерді тексеріңіз:
• Контейнердің төменгі жағы тиісінше тегіс.
• Контейнер конфорканың ортасына орталықтандырылған.
• Торлар
дұрыс
емес
ауыстырылмаған
немесе
орнатылмаған.
Жоғарыдағы тексерулерден кейін ақаулық əлі де орын алса,
жақын арадағы Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
КЕПІЛДІК БОЙЫНША ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Толығырақ көмек алу үшін құрылғыңызды www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register
веб-сайтында тіркеңіз.
САТУДАН
КЕЙІН
ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУ
ОРНЫНА
ХАБАРЛАСПАС БҰРЫН:
1. Мәселені АҚАУЛЫҚТЫ ШЕШУ берілген ұсыныстар арқылы
шешу мүмкіндігін тексеріңіз.
2. Құралды өшіріп, ақаулықтың бар-жоғын қайта қосу арқылы
тексеріңіз.
ЕГЕР ЖОҒАРЫДАҒЫ ТЕКСЕРІСТЕР АҚАУЛЫҒЫ ОРЫН
АЛСА, ЕҢ ЖАҚЫН САТЫЛЫМНАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТКЕ
ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.
Көмек алу үшін, кепілдік кітапшасында берілген нөмірге
қоңырау шалыңыз немесе www‌.‌hotpoint‌.‌eu сайтындағы
нұсқауларды орындаңыз.
• қызмет көрсету нөмірі (техникалық тақтайшадағы Service
(Қызмет көрсету) сөзінен кейінгі нөмір). Сондай-ақ, қызмет
нөмірі кепілдік кітапшасында да көрсетілген;
• толық мекенжайыңыз;
• телефоныңыздың нөмірі.
Егер жөндеу жұмыстары талап етілсе, өкілетті Сатудан
кейінгі қызметке хабарласыңыз (түпнұсқалы қосалқы
бөліктердің пайдаланылғанын және дұрыс жөндеу жұмыстары
орындалғанын тексеру).
Кепілдік бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласқан
алдында, әрқашан көрсетіңіз:
• ақаулықтың қысқаша сипаттамасы;
• құралдың нақты үлгісі және түрі;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011358207
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising