Whirlpool | WFE 2B19 X | Setup and user guide | Whirlpool WFE 2B19 X Használati utasítás

Whirlpool WFE 2B19 X Használati utasítás
HU
MINDENNAPI HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT
VÁLASZTOTTA! Teljes körű támogatásért kérjük,
regisztrálja termékét honlapunkon:
www.whirlpool.eu/register
A Biztonsági útmutatót és a Használati és kezelési
útmutatót letöltheti honlapunkról: docs.whirlpool.eu ,
illetve kérjük, hogy kövesse a füzet hátulján levő
útmutatásokat.
A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az Egészségvédelmi és biztonsági útmutatót!
A TERMÉK BEMUTATÁSA
KÉSZÜLÉK
1
7
2
8
3
4
5
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Felső kosár
Lehajtható polcok
Felső kosár magasságbeállítója
Felső permetezőkar
Alsó kosár
Evőeszközkosár
Alsó permetezőkar
Szűrőegység
Sótartály
Mosogatószer- és öblítőszer-adagoló
Adattábla
Kezelőpanel
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
KEZELŐPANEL
1
1.
2.
3.
4.
5.
Be/Ki/Újraindítás gomb és jelzőfény
Programválasztó gomb és jelzőfény
Fél töltet gomb és jelzőfény
Só utántöltése jelzőfény
Öblítőszer utántöltése jelzőfény
2
3
4 5
6
7
6.
7.
8.
9.
10.
8
9
10
Programok jelzőfénye
Késleltetés jelzőfénye
Késleltetés gomb és jelzőfény
Tabletta (Tab) gomb és jelzőfény
Start/Szünet gomb és jelzőfény / Leeresztés
1
ELSŐ HASZNÁLAT
SÓ, ÖBLÍTŐSZER ÉS MOSOGATÓSZER
TANÁCSOK AZ ELSŐ HASZNÁLATHOZ
AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
Az üzembe helyezés után távolítsa el az ütközőket a kosarakról és a
rugalmas rögzítőelemeket a felső kosárról.
Az öblítőszerrel könnyebben SZÁRADNAK az edények. Az öblítőszer-adagolót
A akkor kell feltölteni, ha az ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
világít a kezelőpanelen.
A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE
Só használatával elkerülhető, hogy VÍZKŐ képződjön az edényeken és
a gép funkcionális alkatrészein.
• Fontos, hogy a sótartály soha ne legyen üres.
• Fontos, hogy a vízkeménység be legyen állítva.
A sótartály a mosogatógép alsó részén található (lásd PROGRAMOK
ISMERTETÉSE), és akkor kell feltölteni, amikor a kezelőpanelen a SÓ
UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény
kigyullad.
1.Vegye ki az alsó kosarat, és csavarja ki a tartály
kupakját (az óramutató járásával ellentétes
irányba).
2.Csak a legelső használatkor: töltse fel vízzel a
sótartályt!
3.Helyezze be a tölcsért (lásd az ábrát), és töltse fel
teljesen a sótartályt (ehhez kb. 1 kg só szükséges).
Előfordulhat, hogy egy kevés víz kifolyik a
rekeszből.
4. Vegye ki a tölcsért, és törölje le az esetlegesen kiszóródott sót a
nyílás környékéről.
Zárja vissza szorosan a kupakot úgy, hogy a mosogatási program során
ne kerülhessen mosogatószer a tartályba (ellenkező esetben a
vízlágyító helyrehozhatatlanul károsodhat).
Ha esedékes a só hozzáadása, mindenképpen el kell végezni az
eljárást a mosogatási ciklus megkezdése előtt.
A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA
A vízlágyító akkor működik tökéletesen, ha a vízkeménységet a
lakóhelyén elérhető víz tényleges keménysége alapján állítja be. Ezzel
kapcsolatban érdeklődjön a helyi vízműveknél.
A gyári beállítás a közepes (3) vízkeménység.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg és tartsa lenyomva a START/SZÜNET gombot 5
másodpercig, amíg sípolás nem hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szinthez tartozó program
jelzőfénye.
• Nyomja meg a P gombot a kívánt keménységi szint
kiválasztásához (lásd VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT).
Vízkeménységi táblázat
Szint
°dH
°fH
Német rendszer
Francia rendszer
1
Lágy
0–6
0–10
2
Közepes
7–11
11–20
3
Átlagos
12–17
21–30
4
Kemény
17 - 34
31–60
5
Nagyon kemény
35–50
61–90
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ezután edények nélkül futtasson le egy programot.
Kizárólag mosogatógépekhez készült sót használjon.
Miután sót öntött a készülékbe, a „SÓ UTÁNTÖLTÉSE” jelzőfény kialszik.
Ha nem tölti fel a sótartályt, a vízlágyító és a fűtőelem károsodhat.
2
35
25
MA X
B
A
1. Nyissa ki az adagolót B úgy, hogy a fedélen lévő fület lenyomja, majd
felfelé húzza.
2. Óvatosan öntse be az öblítőszert. Ne lépje túl a tartályban jelölt maximális
mennyiséget (110 ml), és ne öntse ki a folyadékot. Ha ez mégis
megtörténik, azonnal törölje fel a kiömlött folyadékot egy száraz ruhával.
3. Csukja vissza a fedelet: ehhez nyomja le, amíg kattanás nem hallatszik.
SOHA ne öntse az öblítőszert közvetlenül a mosogatótérbe.
AZ ÖBLÍTŐSZER ADAGOLÁSA
Ha nem elégedett a szárítási eredménnyel, módosítsa a használt öblítőszer
mennyiségét.
• Kapcsolja be a mosogatógépet a BE/KI gombbal.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
• Nyomja meg háromszor a START/SZÜNET gombot, ekkor sípolás
hallatszik.
• Kapcsolja be a készüléket a BE/KI gombbal.
• Villogni kezd az aktuálisan kiválasztott szinthez tartozó program
jelzőfénye.
• Az adagolandó öblítőszer mennyiségét jelző szint beállításához nyomja
meg a P gombot.
• Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
A beállítás megtörtént.
Ha az öblítőszer szintjét 1-ra állítja (ÖKO), a készülék nem adagol öblítőszert. Az
ÖBLÍTŐSZER UTÁNTÖLTÉSE jelzőfény nem fog kigyulladni, amikor kifogy az
öblítőszer.
A mosogatógép típusától függően legfeljebb 4 szint állítható be. A gyári beállítás a modelltől függ – az adott készüléken történő meghatározáshoz kövesse a fenti utasításokat.
• Ha kékes csíkok jelennek meg az edényeken, alacsony értéket állítson be (2-3).
• Ha vízcseppek vagy vízkő látható az edényeken, magas értéket állítson be (4-5).
A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
A mosogatószer-adagoló nyitásához
használja az A eszközt. A mosogatószer kizárólag a száraz B adagolóba
önthető. Az előmosogatáshoz haszB
nált mosogatószert közvetlenül a mosogatótérbe helyezze.
A
1.A mosogatószer kimérésekor a helyes
mennyiség meghatározását az eddigi
információk alapján végezze. A mosogatószer-adagoló B belsejében elhelyezett
jelzések segítenek a megfelelő mennyiség meghatározásában.
2. Törölje le a kiömlött mosogatószert az adagoló széléről, majd zárja vissza
a fedelet kattanásig.
3. Zárja vissza a mosogatószer-adagoló fedelét: húzza felfelé, amíg a
zárszerkezet rögzül.
A mosogatószer-adagoló automatikusan kinyílik, amikor a program az adott
szakaszba ér.Kombinált mosogatószer használatakor javasoljuk, hogy nyomja
meg a TABLETTA gombot. Ezzel a program úgy módosul, hogy a legjobb
mosogatási és szárítási eredményt nyújtsa.
HU
Szárítási
fázis
PROGAMTÁBLÁZAT
Program
Választható beállítások
*)
Mosogatószer
tartály
Mosogatótér
B
A mosogatási
program
időtartama
(óra:perc)**)
Vízfogyasztás
(liter/ciklus)
Energiafogyasztás
(kWh/ciklus)
3:20
12,0
1,04
1. Öko
50°
2. Intenzív
65°
-
2:30
15,0
1,50
3. Normál
55°
-
2:00
15,0
1,35
4. Gyors 30’
50°
-
-
0:30
8,5
0,50
-
-
-
0:10
4,5
0,01
5. Előmosogatás
-
Az ÖKO program adatainak mérése laboratóriumi körülmények között, az EN 50242 európai szabvány előírásainak megfelelően történt.
Megjegyzés a vizsgáló laboratóriumok számára: az EN összehasonlító vizsgálatainak körülményeivel kapcsolatos információkért írjon a következő címre:
dw_test_support@whirlpool.com
Az edények előkezelése egyik programnál sem szükséges.
*) Nem minden opció használható egyszerre.
**) A program kijelzőn látható vagy útmutatóban jelzett időtartama becsült érték, amely szabványos feltételek esetén érvényes. A tényleges időtartam
számos tényezőtől függ, mint például a belépő víz hőmérsékletétől és nyomásától, a helyiség hőmérsékletétől, a mosogatószer mennyiségétől, az
edények mennyiségétől és típusától, a súlyelosztástól, a kiválasztott kiegészítő funkcióktól és az érzékelő kalibrációjától. Az érzékelő kalibrációja akár 20
perccel is növelheti a program hosszát.
Fogyasztás készenléti üzemmódban: Fogyasztás bekapcsolt állapotban: 5 W - Fogyasztás kikapcsolt állapotban: 0,5 W
A PROGRAMOK BEMUTATÁSA
Utasítások a mosogatási ciklus kiválasztásához.
ÖKO
ELŐMOSOGATÁS
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. Átlagosan
szennyezett edényekhez használatos program, amely az összesített
energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.
Ezt a programot olyan edényekhez használhatja, amelyeket később
szeretne elmosogatni. Ehhez a programhoz nem kell mosogatószert
használni.
INTENZÍV
Megjegyzések:
Ne feledje, hogy a Gyors programok inkább enyhén szennyezett
edényekhez valók.
A fogyasztás tovább csökkenthető, ha a mosogatógépet mindig
teljes töltettel indítja el.
Erősen szennyezett edényekhez ajánlott program, amely különösen
serpenyőkhöz és sütőedényekhez ideális (kényes edényekhez nem
használható).
NORMÁL
Normál mértékben szennyezett edényekhez használható. A
mindennapi mosogatáshoz használható ciklus, amely rövid idő alatt
optimálisan tisztít.
GYORS 30’
Ez a program az enyhén szennyezett edényekhez használható,
amelyeken nincs rászáradt ételmaradék.
3
OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK
Az OPCIÓK kiválasztásához nyomja meg a megfelelő gombot (lásd: KEZELŐPANEL).
Ha valamely opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA), a megfelelő LED háromszor gyorsan
felvillan, és sípoló hangjelzések hallhatók. Az opció nem aktív.
4
FÉL TÖLTET
TABLETTA (Tab)
Ha nincs sok mosatlan edény, vizet, áramot és
mosogatószert takaríthat meg úgy, hogy fél töltettel
indítja el a ciklust. Válassza ki a programot, és nyomja
meg a FÉL TÖLTET gombot. Kigyullad a jelzőfény. A
beállítás kikapcsolásához nyomja meg a FÉL TÖLTET
gombot.
Ne feledje felére csökkenteni a mosogatószer
mennyiségét!
Ezzel a beállítással a használt mosogatószer típusának
megfelelően optimalizálható a program hatékonysága.
Ha tabletta formájában kombinált (öblítőt, sót és
mosogatószert egyaránt tartalmazó) mosogatószert
használ, nyomja meg és tartsa lenyomva a TABLETTA
gombot (a jelzőlámpa kigyullad).
Ha mosogatóport vagy folyékony mosogatószert
használ, ezt az opciót ki kell kapcsolni.
KÉSLELTETÉS
LEERESZTÉS
A program kezdete 2, 4 vagy 8 órával késleltethető.
1.A kívánt program és a tetszőleges opciók kiválasztása
után nyomja meg a KÉSLELTETÉS gombot. Kigyullad a
jelzőfény.
2.Válassza ki a kívánt késleltetési időt a KÉSLELTETÉS
gomb többszöri megnyomásával. A 2 óra, 4 óra és 8 óra
késleltetéshez tartozó jelzőfények felváltva
kigyulladnak. Ha ismét megnyomja a KÉSLELTETÉS
gombot, a beállítás kikapcsol, és a jelzőfény kialszik.
3.A kiválasztás után a START/SZÜNET gomb
megnyomásával indítható a visszaszámlálás. A
kiválasztott késleltetési időhöz tartozó jelzőfény és a
Start/Szünet gomb (folyamatosan) világít.
4.A beállított idő leteltekor kialszik a KÉSLELTETÉS
jelzőfénye, és elindul a program.
A KÉSLELTETÉS funkció nem állítható be, ha a
program már fut.
A folyamatban lévő ciklus leállításához és törléséhez
használja a Leeresztés funkciót.
Nyomja meg hosszan a START/SZÜNET gombot, ekkor
bekapcsol a LEERESZTÉS funkció. A folyamatban lévő
program leáll, és a rendszer leereszti a mosogatógépben
lévő vizet.
HU
MINDENNAPI HASZNÁLAT
1. A VÍZCSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze, hogy a mosogatógép rá van-e kötve a vízhálózatra, és
hogy a csap nyitva van-e.
2. A MOSOGATÓGÉP BEKAPCSOLÁSA
Nyomja meg a BE/KI gombot.
3. A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
(lásd: A KOSARAK MEGTÖLTÉSE)
4. A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE
(lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
5. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA
Az edények típusa és szennyezettségi szintje alapján válassza ki a
leginkább megfelelő programot (lásd: PROGRAMOK ISMERTETÉSE) a
P gombbal.
Állítsa be a kívánt opciókat (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK).
6. INDÍTÁS
Indítsa el a mosogatási ciklust a START/SZÜNET gombbal. . A
program indulásakor sípolás hallatszik.
7. A MOSOGATÁSI CIKLUS VÉGE
A mosogatási ciklus végét sípoló hang jelzi, illetve üzenet látható,
és a beállított programhoz tartozó jelzőfény villog. Nyissa ki az
ajtót, és kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal.
Az égési sérülések elkerülése érdekében az edények kipakolása
előtt várjon néhány percet.
Vegye ki az edényeket. Először az alsó kosarat ürítse ki.
FOLYAMATBAN LÉVŐ PROGRAM MÓDOSÍTÁSA
Ha rossz programot választott, röviddel a program indulása után a
kiválasztás még módosítható. Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI
gombot, ekkor a gép kikapcsol.
Kapcsolja vissza a mosogatógépet a BE/KI gombbal, majd válassza ki az
új mosogatási ciklust és az esetleges opciókat. Indítsa el a ciklust: és
nyomja meg a START/SZÜNET gombot.
TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA
Anélkül, hogy kikapcsolná a gépet, nyissa ki az ajtót (vigyázzon,
FORRÓ gőz távozhat!), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe.
Csukja be az ajtót, és nyomja meg a START/SZÜNET gombot. A ciklus
onnan folytatódik, ahol korábban megszakította azt.
VÉLETLEN MEGSZAKÍTÁS
Ha a mosogatási ciklus közben kinyitják az ajtót, vagy elmegy az áram,
a ciklus leáll. Miután becsukta az ajtót, illetve helyreállt az
áramszolgáltatás, a ciklus folytatásához nyomja meg a START/SZÜNET
gombot.
A funkciókról további információkat kaphat, ha igényli vagy az internetről
a füzet hátulján lévő utasításokat követve letölti a Használati és kezelési
útmutatót.
Az energiafogyasztás csökkentése érdekében a készülék
automatikusan kikapcsol, ha bizonyos ideig nem használják.
Ha az edények enyhén szennyezettek, vagy a mosogatógépbe
helyezés előtt vízzel leöblítették azokat, használjon kevesebb
mosogatószert.
TANÁCSOK ÉS TIPPEK
TANÁCSOK
GÉPBEN NEM MOSOGATHATÓ EDÉNYEK
A kosarak megtöltése előtt távolítsa el az ételmaradékokat az
edényekről, és ürítse ki a poharakat. Mosogatás előtt nem szükséges
folyó vízzel leöblíteni az edényeket.
Az edényeket úgy rendezze el, hogy biztosan álljanak, ne dőljenek el
könnyen. Az edények nyílása lefelé nézzen, és a homorú/domború
részek ferdén álljanak, hogy a víz mindenhova elérjen, és
akadálytalanul folyhasson.
Vigyázat! A fedők, fogantyúk, tálak és serpenyők nem állítják meg a
forgó szórókarokat.
A kisebb tárgyakat az evőeszközkosárba helyezze.
Az erősen szennyezett edényeket az alsó kosárba kell helyezni, mivel
ott erősebb a vízpermet, azaz jobb a mosogatási eredmény.
A készülék megtöltése után ellenőrizze, hogy a szórókarok forgását
nem akadályozza-e valami.
•
•
HIGIÉNIA
•
•
A mosogatógépben keletkező kellemetlen szag és lerakódások
elkerülése érdekében legalább havonta egyszer futtasson le egy magas
hőmérsékletű programot. Használjon egy teáskanál mosogatószert, és
a készülék tisztításához futtassa le a programot edények nélkül.
Fából készült edények és evőeszközök.
Kényes, díszes poharak, kézműves és antik edények. Ezek a
díszítések nem bírják a gépi mosogatást.
• Szintetikus anyagból készült részek, amelyek nem bírják a magas
hőmérsékletet.
• Réz- és bádogedények.
• Hamuval, viasszal, kenőzsírral vagy tintával szennyezett edények.
A poharakon lévő díszítés és az alumínium- vagy ezüstedények színe
megváltozhat, kifakulhat a mosogatás során. Egyes üvegtípusok (pl.
kristályüveg) néhány mosogatási ciklus után homályossá válhatnak.
A POHARAK ÉS AZ EDÉNYEK KÁROSODÁSA
•
A készülékbe kizárólag olyan üveg- és porcelánedények
helyezhetők, amelyek a gyártó állítása szerint mosogatógépben
mosogathatók.
Az edényekhez megfelelő, kímélő mosogatószert használjon.
Az edényeket és az evőeszközöket a mosogatási ciklus végeztével
azonnal vegye ki a mosogatógépből.
5
A KOSARAK MEGTÖLTÉSE
FELSŐ KOSÁR
ALSÓ KOSÁR
Ide helyezhetők a kényesebb és könnyű edények, például poharak,
csészék, tálkák, kis salátástálak.
Ide fazekak, fedők, tányérok, salátástálak, evőeszközök stb. pakolhatók.
A nagyobb tányérokat és fedőket lehetőség szerint a kosár szélére
helyezze, hogy biztosan ne érjenek a szórókarokhoz.
(Példa a megtöltött felső kosárra.)
(Példa a megtöltött alsó kosárra)
A FELSŐ KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA
EVŐESZKÖZKOSÁR
A felső kosár magassága állítható. Ha a felső állásba állítja, az alsó
kosárba nagyobb edények helyezhetők; ha az alsó állásba állítja,
maximálisan kihasználhatók a lehajtható rögzítőelemek: függőlegesen
több hely áll rendelkezésre, és az alsó kosárba pakolt edényeknek is
elegendő hely jut.
A felső kosár magasságbeállítóval
rendelkezik (lásd az ábrát). Magasabbra
állításához fogja meg a kosár két oldalát, és
az emelőkarok megnyomása nélkül emelje
azt feljebb. A kosár a felső helyzetbe áll.
Az alsó helyzetbe állításához nyomja meg a
kosár két oldalán lévő emelőkarokat A, és
tolja lefelé a kosarat.
Kifejezetten javasoljuk, hogy ne
módosítsa a kosár magasságát akkor,
amikor a kosárban edények találhatók.
A kosár lejjebb vagy feljebb helyezésekor SOHA ne csak az egyik
oldal magasságát módosítsa.
A kosár felső ráccsal rendelkezik, melynek segítségével jobban
elrendezhetők az evőeszközök. Az evőeszközkosár kizárólag az alsó
kosár elülső részére helyezhető.
ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ LEHAJTHATÓ POLCOK
A kosárban lévő edények optimális
elrendezése érdekében a lehajtható polcok
három különböző magasságba állíthatók.
A borospoharak biztonságosan helyezhetők a
lehajtható polcokra: a poharak talpát illessze a
megfelelő nyílásokba.
A legjobb szárítási eredmény érdekében
hajtsa le jobban a polcokat. A dőlésszög
módosításához húzza felfelé a lehajtható
polcot, enyhén csúsztassa el, majd állítsa a
kívánt pozícióba.
6
A késeket és egyéb éles eszközöket hegyükkel lefelé rakja az
evőeszközkosárba, vagy helyezze azokat vízszintesen a felső
kosár lehajtható tartóelemeire.
HU
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA
A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA
Rendszeresen tisztítsa ki a szűrőegységet, így megelőzhető a szűrők
eltömődése, és a víz szabadon tud távozni.
A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek eltávolítják az
ételmaradékokat a mosogatóvízből, majd visszaforgatják a vizet: a
legjobb mosogatási eredményt úgy érheti el, ha a szűrőket mindig
tisztán tartja.
A mosogatógép nem használható szűrők nélkül vagy meglazult
szűrővel.
Néhány mosogatás után ellenőrizze a szűrőegységet, és szükség
esetén tisztítsa meg alaposan folyó víz alatt, nemfémes kefével, az
alábbi utasításoknak megfelelően:
1. Forgassa a henger alakú szűrőt A az óramutató járásával ellentétes
irányba, majd húzza ki (1. ábra).
2. Vegye ki a kehely alakú szűrőt B úgy, hogy enyhén megnyomja az
oldalsó füleket (2. ábra).
3. Csúsztassa ki a rozsdamentes acélból készült szűrőlemezt C (3. ábra).
4. Ellenőrizze a szűrőrészt, és távolítsa el az ételmaradékokat. SOHA
NE TÁVOLÍTSA EL a mosogatóciklust végző pumpa védőfedelét
(feketével jelölve) (4. ábra)!
Időnként ételmaradék száradhat a szórókarokra, és eltömítheti a víz
permetezésére szolgáló nyílásokat. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen
ellenőrizze a szórókarokat, és tisztítsa meg azokat egy kisméretű,
nemfémes kefével.
1
A felső szórókar leszereléséhez forgassa el a műanyag rögzítőgyűrűt az
óramutató járásával ellentétes irányba. A felső szórókar
visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy a több nyílást tartalmazó oldala
nézzen felfelé.
2
B
A
A
Az alsó szórókart felfelé húzva lehet kivenni a helyéről.
A VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ TISZTÍTÁSA
Ha a víztömlők újak, vagy azokat hosszabb ideig nem használták, a
csatlakoztatás előtt folyasson át rajtuk vizet, hogy biztosan tiszták és
szennyeződéstől mentesek legyenek. Ha nem végzi el ezt az
óvintézkedést, a vízbevezető tömlő eltömődhet, és károsíthatja a
mosogatógépet.
C
3
4
A szűrők tisztítása után helyezze vissza a szűrőegységet, és rögzítse
megfelelően a helyére. Ez elengedhetetlen a mosogatógép hatékony
működéséhez.
7
HIBAELHÁRÍTÁS
Előfordulhat, hogy a mosogatógép nem megfelelően működik.
Mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna, az alábbi lista segítségével ellenőrizze, hogy nem oldható-e meg a probléma
önállóan.
HIBA
LEHETSÉGES OK
MEGOLDÁS
A mosogatógép
nem indul vagy nem
reagál a parancsokra.
Nem megfelelően csatlakoztatta a készülé- Csatlakoztassa a dugót a hálózati aljzatba.
ket.
Áramkimaradás.
A mosogatógép automatikusan elindul, amint visszatér az áramszolgáltatás.
Nincs bezárva a mosogatógép ajtaja.
Erőteljesen nyomja be az ajtót, amíg kattantást nem hall.
A készülék nem reagál a parancsokra.
Kapcsolja ki a készüléket a BE/KI gombbal, majd kb. 1 perc elteltével kapcsolja vissza, és indítsa újra a programot.
Még tart a mosogatási ciklus.
Várja meg, amíg a mosogatási ciklus véget ér.
Meghajlott a leeresztőtömlő.
Ellenőrizze, hogy nem hajlott-e meg a leeresztőtömlő (lásd BESZERELÉSI
ÚTMUTATÓ).
Eltömődött a mosogató lefolyócsöve.
Tisztítsa meg a mosogató lefolyócsövét.
Az ételmaradékok eltömítették a szűrőt.
Tisztítsa ki a szűrőt (lásd A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA).
A mosogatógép túl
hangosan működik.
Az edények egymáshoz ütődnek.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható
mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE). Indítsa
újra a mosogatógépet a LEERESZTÉS gombbal (lásd: OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK),
és futtasson le egy új programot mosogatószer nélkül.
Az edények nem
tiszták.
Nem megfelelően rendezte el az edényeket.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A szórókarok nem forognak szabadon,
mivel az edények útban vannak.
Az edényeket megfelelően rendezze el (lásd A KOSARAK MEGTÖLTÉSE).
A mosogatási ciklus túlzottan kímélő.
Válasszon megfelelő mosogatási ciklust (lásd: PROGRAMOK TÁBLÁZATA).
Túl sok hab képződött.
Nem megfelelően mérte ki a mosogatószert, vagy az nem használható
mosogatógépben (lásd A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE).
Nem megfelelően zárta vissza az öblítőszer rekeszének kupakját.
Zárja vissza az öblítőszer-adagoló kupakját.
A szűrő szennyezett vagy eltömődött.
Tisztítsa ki a szűrőegységet (lásd ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS).
Kifogyott a só.
Töltse fel a tartályt (lásd A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE).
A mosogatógép
nem ereszti le a
vizet.
KARBANTARTÁSI ÉS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
A VEVŐSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI
További információkat, karbantartási eljárásokat és hibaelhárítási
ötleteket a Használati és kezelési útmutatóban talál.
A Használati és kezelési útmutató beszerezhető
• a vevőszolgálaton; a telefonszám a garanciafüzetben található.
• töltse le honlapunkról: docs.whirlpool.eu
• használja a QR-kódot:
A vevőszolgálaton történő ügyintézéskor
meg kell adnia az adattáblán szereplő
kódokat (az adattábla a mosogatógép
ajtajának belső felén található, a jobb
vagy a bal oldalon). A telefonszámot
keresse a garanciafüzetben vagy a
weboldalán: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
MŰSZAKI ADATLAP
A készülék technikai és energiafogyasztási adatait letöltheti a
honlapunkról: docs.whirlpool.eu
400011291921
07/2018 as - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising