Whirlpool | WFC 3B19 | Setup and user guide | Whirlpool WFC 3B19 Handleiding

Whirlpool WFC 3B19 Handleiding
NL
DAGELIJKSE REFERENTIE
HANDLEIDING
BEDANKT VOOR UW KEUZE VOOR EEN PRODUCT
VAN WHIRLPOOL. Registreer uw apparaat voor betere
ondersteuning op:
www.whirlpool.eu/register
U kunt de Veiligheidsvoorschriften en de Handleiding
voor gebruik en onderhoud downloaden op onze
website docs.whirlpool.eu en door het volgen van de
aanwijzingen op de achterkant van deze brochure.
Lees vóór gebruik van het apparaat de Handleiding voor gezondheid en veiligheid.
PRODUCTOMSCHRIJVING
TOEPASSING
1
7
2
8
3
4
5
9
1.Bovenste rek
2.Vouwbare kleppen
3.Hoogte-instelling voor bovenste rek
4.Bovenste sproeiarm
5.Onderste rek
6.Bestekmand
7.Onderste sproeiarm
8.Filtermontage
9.Zoutreservoir
10.Verdelers voor afwas- en spoelmiddel
11.Typeplaatje
12.Bedieningspaneel
6
Service:
11
10
0000 000 00000
12
Bedieningspaneel
S
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
3
4 5 6 7
Knop Aan-Uit/Opnieuw instellen met indicatielampje
Knop voor programselectie met indicatielampje
Knop voor halve lading met indicatielampje/sleutelvergrendeling
Indicatielampje voor Eco-programma
Indicatielampje voor sleutelvergrendeling
Scherm
Programmanummer en indicatie voor resterende tijd
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8 9 1011
12
13
14
Indicatielampje voor Tablet (Tab)
Indicatielampje voor gesloten waterkraan
Indicatielampje voor bijvullen spoelmiddel
Indicatielampje voor bijvullen van zout
Sanitair spoelen-knop met indicatielampje/Tablet (Tab)
Vertragingsknop met indicatielampje
Start-/pauzeknop met indicatielampje/uitlekken
1
EERSTE GEBRUIK
ZOUT, SPOEL- EN AFWASMIDDEL
ADVIES OVER EERSTE GEBRUIK
DE VERDELER VOOR SPOELMIDDEL VULLEN
Verwijder na installatie de stoppers uit de rekken en de resterende
elastiekjes uit het bovenste rek.
Spoelmiddel vergemakkelijkt het DROGEN van de vaat. De verdeler
voor spoelmiddel A dient te worden gevuld wanneer het
op het
indicatielampje voor BIJVULLEN SPOELMIDDEL
bedieningspaneel oplicht.
VULLEN VAN DE ZOUTTANK
Door het gebruik van zout wordt de vorming van KALK voorkomen op
de afwas en de functionele onderdelen van de machine.
• Het is belangrijk dat de zouttank nooit leeg raakt
• Het is belangrijk de waterhardheid in te stellen.
De zouttank bevondt zich in het onderste deel van de vaatwasser
(zie OMSCHRIJVING VAN PROGRAMMA'S) en dient te worden gevuld
in het
wanneer het indicatielampje ZOUT BIJVULLEN
bedieningspaneel oplicht.
1.Verwijder het onderste rek en schroef de
tankdop los (tegen de klok in).
2.Alleen de eerste maal dat u dit doet: vul het
zoutreservoir met water.
3.Plaats de trechter (zie figuur) en vul de zouttank
helemaal tot aan de rand (ongeveer 1 kg); het is
normaal dat er een beetje water uitlekt.
4. Verwijder de trechter en veeg alle zoutresten van de opening.
Schroef de kap stevig vast, zodat er tijdens het afwassen geen
vaatwasmiddel in de container kan komen (dit kan veroorzaken dat de
waterontharder niet meer te repareren valt).
Wanneer u zout moet toevoegen, is u verplicht om de procedure
helemaal uit te voeren alvorens de wascyclus te starten.
INSTELLEN VAN DE WATERHARDHEID
Het essentieel dat de waterhardheid is ingesteld op de werkelijke
hardheid van uw water thuis, zodat de waterontharder perfect werkt.
Deze informatie kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke waterbedrijf.
De standaardinstelling is gemiddeld (3) waterhardheid.
1. Schakel het apparaat aan door te drukken op de ON/OFF-knop.
2. Schakel het apparaat uit door te drukken op de ON/OFF-knop.
3. Hou de knop START/PAUSE 5 seconden ingedrukt totdat u een
pieptoon hoort.
4. Schakel het apparaat aan door te drukken op de ON/OFF-knop.
5. Het huidige selectieniveaunummer en de zoutindicator beginnen
allebei te knipperen.
6. Druk op de knop P om het gewenste niveau hardheid te selecteren
(zie Tabel van waterhardheid).
Tabel van waterhardheid
°dH
°fH
Niveau
Duitse graden
Franse graden
1
Zacht
0-6
0 - 10
2
Medium
7 - 11
11 - 20
3
Gemiddeld
12 - 17
21 - 30
4
Hard
17 - 34
31 - 60
5
Zeer hard
35 - 50
61 - 90
7. Schakel het apparaat uit door te drukken op de ON/OFF-knop.
Het instellen is voltooid!
Voer een programma zonder lading uit als de procedure is voltooid.
Gebruik alleen speciaal zout voor vaatwassers.
Nadat het zout is bijgeladen, wordt het indicatielampje ZOUT
BIJVULLEN uitgeschakeld.
Als de zouttank niet is gevuld, kunnen de waterontharder en het
verwarmelement beschadigd raken
2
35
25
MA X
B
A
1. Open de verdeler B door te drukken op de lus op het deksel en deze
op te tillen.
2. Breng het spoelmiddel voorzichtig in tot de maximale (110 ml)
referentiegleuf van de vulruimte. Vermijd morsen. Bij morsen de
gemorste vloeistof onmiddellijk met een droge doek opdeppen.
3. Druk het deksel naar beneden totdat u een klikt hoort.
Het spoelmiddel NOOIT direct in de kuip gieten.
DE DOSERING SPOELMIDDEL AANPASSEN
Als u niet helemaal tevreden bent de resultaten van het drogen, kunt u
de hoeveelheid gebruikt spoelmiddel aanpassen.
• Schakel de vaatwasser aan met de knop ON/OFF.
• Schakel uit met de knop ON/OFF.
• Druk drie maal op knop START/PAUSE - u zult een pieptoon horen.
• Schakel aan met de knop ON/OFF.
• Het huidige selectieniveaunummer en de indicatie voor
spoelmiddel zullen knipperen.
• Druk op knop P om de te leveren hoeveelheid spoelmiddel te
selecteren.
• Schakel uit met de knop ON/OFF
Het instellen is voltooid!
Als het spoelmiddelniveau wordt ingesteld op 1 (ECO), wordt er geen
spoelmiddel gebruikt. Het indicatielampje SPOELMIDDEL LAAG zal niet
oplichten als het spoelmiddel opraakt.
Er kan een maximum van 4 niveaus worden ingesteld, afhankelijk van
het model afwasmachine. De fabrieksinstelling is specifiek voor het
model. Volg de bovenstaande instructies om te controleren of dat ook
voor uw machine geldt.
• Stel een laag nummer in (2-3) als u blauwe strepen op de vaat ziet.
• Stel een hoog nummer in (4-5) als u waterdruppels of kalkresten
op de vaat ziet.
VULLEN VAN DE AFWASMIDDELVERDELER
Gebruik opening A voor openen van de
afwasmiddelverdeler. Doe het afwasmiddel
alleen in afwasmiddelverdeler B. Doe de
hoeveelheid afwasmiddel voor voorwassen
B
direct in de kuip.
A
1.Raadpleeg bij het afmeten van het
vaatwasmiddel de eerder vermelde
informatie om de juiste hoeveelheid toe te
voegen. In het doseerbakje B vindt u de
aanwijzingen voor het doseren van het vaatwasmiddel.
2. Verwijder resten afwasmiddel van de randen van de containers
voordat u het deksel met een klik sluit.
3. Sluit het deksel van de afwasmiddelverdeler door dit omhoog te
trekken, totdat de afsluiter op zijn plaats is vastgezet.
De afwasmiddelverdeler wordt overeenkomstig het programma
automatisch op het juiste moment geopend.
Als alles-in-één afwasmiddelen worden gebruikt, raden we het gebruik
aan van de TABLET-knop, omdat hiermee altijd de beste afwas- en
droogresultaten worden behaald.
NL
Drogen
fase
PROGRAMMATABEL
Programma
Beschikbare opties
*)
Afwasmiddelcontainer
Kuip B
Duur van
afwaprogramma
(u:min)**)
Waterverbruik
(liter/cyclus)
Energieverbruik
(kWh/cyclus)
3:20
12.0
1.04
1.
Eco
50°C
2.
Intensief
65°C
-
2:30
15.0
1.50
3.
Normaal
55°C
-
2:00
15.0
1.35
5.
Snel 30’
50°C
-
-
0:30
8.5
0.50
7.
Voorwas
-
-
-
0:10
4.5
0.01
-
De gegevens van het ECO-programma worden gemeten onder laboratoriumomstandigheden, volgens de Europese norm EN 50242.
Aanwijzing voor de Proeflaboratoria: voor gedetailleerde informatie over de omstandigheden van de EN-vergelijkingsproef kunt u contact opnemen met:
dw_test_support@whirlpool.com
Voorbehandeling van het vaatwerk vóór de programma’s is niet nodig.
*) Niet alle opties kunnen tegelijkertijd gebruikt worden.
**) De duur van het programma die op het scherm of in het boekje staat is een schatting, berekend onder normale omstandigheden. De werkelijke tijd is afhankelijk
van vele factoren, zoals de temperatuur en de druk van het toevoerwater, de kamertemperatuur, hoeveelheid vaatwasmiddel, de hoeveelheid en soort lading,
evenwicht van de lading, extra gekozen opties en de kalibratie van de sensor. De kalibratie van de sensor kan de duur van het programma met max. 20 min. verlengen.
Stand-by verbruik: Ingeschakelde modus verbruik: 5 W - Uitgeschakelde modus: 0,5 W
OMSCHRIJVING VAN PROGRAMMA'S
Aanwijzingen voor selectie van afwascyclus.
ECO
VOORWAS
Normaal bevuild serviesgoed. Standaardprogramma, efficiëntste voor
gecombineerd energie- en waterverbruik.
Vaat die later moet worden afgewassen. Voor dit programma wordt
geen afwasmiddel gebruikt.
INTENSIEF
Programma aanbevolen voor zeer vuile vaat, erg geschikt voor pannen
en braadpannen (niet voor kwetsbare items).
NORMAAL
Normaal vuile vaat. Alledaagse cyclus voor optimale
reinigingsprestaties in korte tijd.
Opmerkingen:
Merk op dat programma's zoals Fast of Snel het meest effectief zijn voor
licht verontreinigd vaatwerk.
Om het verbruik nog verder te verlagen de afwasmachine alleen
laten draaien wanneer deze vol is.
SNEL 30’
Programma voor licht bevuilde vaat zonder opgedroogde
voedselresten.
3
OPTIES EN FUNCTIES
OPTIES kunnen direct worden geselecteerd door de overeenkomende knop in te drukken (zie BEDIENINGSPANEEL).
Als een optie niet overeenstemt met het geselecteerde programma zie TABEL VAN PROGRAMMAS, knippert de overeenstemmende LED 3
maal snel en worden signalen afgespeeld. De optie wordt niet ingeschakeld.
HALVE LADING
TABLET
Als er niet veel vaat is om af te wassen, kan een halve
lading worden gebruikt om water, elektriciteit en
afwasmiddel te besparen. Selecteer het programma en
druk op de knop HALVE LADING: het indicatielampje gaat
branden. Druk op de knop HALVE LADING om deze optie
uit te schakelen.
Onthoud de halve hoeveelheid afwasmiddel te
gebruiken.
Met deze instelling kunt u de prestaties van het
programma overeenkomstig het gebruikte afwasmiddel
optimaliseren.
Houd de SANITAIR SPOELEN-knop 3 seconden in (het
overeenstemmende symbool licht op) als u
gecombineerde afwasmiddelen in tabletvorm gebruikt
(spoelmiddel, zout en afwasmiddel in 1 dosering).
Deze optie dient te zijn uitgeschakeld als u
afwasmiddel in poeder- of vloeibare vorm gebruikt.
SLEUTELVERGRENDELING
Door lang te drukken (3 seconden) op de HALVE LADING
-knop wordt de functie SLEUTELVERGRENDELING
ingeschakeld. De functie SLEUTELVERGRENDELING het
bedieningspaneel behalve de ON/OFF-knop. Druk
nogmaals lang om de SLEUTELVERGRENDELING uit te
schakelen.
WATERKRAAN GESLOTEN
Knippert wanneer er geen toevoer van water is, of als de
waterkraan dicht is.
SANITAIR SPOELEN
Deze optie wordt gebruikt om de gewassen borden te
ontsmetten.
Het verhoogt de temperatuur van de laatste spoeling en
voegt antibacterieel wassen toe aan het geselecteerde
programma.
Selecteer het programma en druk op de knop SANITAIR
SPOELEN: het indicatielampje gaat branden. Druk
nogmaals op dezelfde knop om deze optie uit te
schakelen. Ideaal voor reinigen van serviesgoed en
zuigflessen. De deur van de vaatwasser moet tijdens de
gehele duur van het programma gesloten blijven om
reductie van ziektekiemen te waarborgen. Als de deur
wordt geopend, begint het indicatielampje te knipperen.
WAARSCHUWING: het vaatwerk en de borden
kunnen aan het einde van de cyclus zeer heet zijn.
4
VERTRAGING
De start van het programma kan voor een periode tussen
30 minuten en 24 uur worden uitgesteld.
1.Selecteer het programma en alle gewenste opties. Druk
op de knop VERTRAGING (herhaaldelijk) om starten van
het programma uit te stellen. Kan worden ingesteld van
30 minuten tot en met 24 uur. Met elke druk op de knop
wordt het uitstellen onder 4 uur met 30 minuten vergroot,
met 1 uur onder 12 uur, en met 4 uur als de selectie hoger
dan 12 uur is. Als 24 uur wordt bereikt en de knop wordt
ingedrukt, wordt de uitgestelde start uitgeschakeld.
2. Druk op de knop START/PAUSE: de timer zal met
aftellen beginnen;
3. Zodra deze tijd is verstreken, wordt het lampje
uitgeschakeld en begint het programma automatisch.
Als tijdens het aftellen de knop START/PAUSE nogmaals
wordt ingedrukt, wordt de optie VERTRAGING
geannuleerd, en start het geselecteerde programma
automatisch.
De functie VERTRAGING kan niet worden ingesteld
nadat een programma is gestart.
UITLEKKEN
De functie Uitlekken kan worden gebruikt voor
stopzetten en annuleren van de actieve cyclus.
Door lang te drukken op de START/PAUSE-knop wordt de
functie UITLEKKEN geactiveerd. Het actieve programma
wordt gestopt en het water in de vaatwasser wordt
afgevoerd.
NL
DAGELIJKS GEBRUIK
1. CONTROLEER WATERAANSLUITING
Controleer of de vaatwasmachine is aangesloten op de
waterleiding en of de kraan opengedraaid is.
2. SCHAKEL DE VAATWASSER AAN
Druk op de ON/OFF-knop.
3. LAAD DE REKKEN
(zie DE REKKEN LADEN)
4. VULLEN VAN DE AFWASMIDDELVERDELER
(zie TABEL VAN PROGRAMMAS).
5. KIES HET PROGRAMMA EN STEL DE CYCLUS IN
Selecteer het geschiktste programma volgens de soort vaat en het
niveau vervuiling (zie OMSCHRIJVING VAN PROGRAMMA'S) door te
drukken op P-knop.
Selecteer de gewenste opties (zie OPTIES EN FUNCTIES).
6. START
Start de afwascyclus door te drukken op de START/PAUSE-knop.
Wanneer het programma start, hoort u een geluidssignaal.
7. EINDE VAN AFWASCYCLUS
Het einde van de afwascyclus wordt aangegeven door
geluidssignalen en het scherm geeft het END. Open de deur en
schakel het apparaat uit door op de ON/OFF-knop te drukken.
Wacht een paar minuten alvorens u de vaat uitneemt. Dit om
brandwonden te voorkomen.
Haal de vaat uit de rekken, en begin met het onderste rek.
Om het elektriciteitsverbruik te minimaliseren, wordt het
apparaat tijdens bepaalde langere perioden van inactiviteit
automatisch uitgeschakeld.
Als de vaat slechts licht vuil is, of als deze met water is afgespoeld
alvorens deze in de vaatwasser is geplaatst, kunt u de hoeveelheid
gebruikt wasmiddel overeenkomstig verminderen.
EEN LOPEND PROGRAMMA WIJZIGEN
Als er een verkeerd programma is geselecteerd, kunt u dit corrigeren,
mits het prgramma pas is begonnen: druk dan op de ON/OFF-knop en
houd deze ingedrukt. Het apparaat wordt dan uitgeschakeld.
Schakel de machine weer aan met de ON/OFF-knop en selecteer de
nieuwe afwascyclus en alle gewenste opties; start de cyclus drukken op
de START/PAUSE-knop.
EXTRA VAAT PLAATSEN
Open de deur zonder de machine uit te schakelen (let op HETE
stoom!) en plaats de vaat in de vaatwasser. Sluit de deur en druk op de
START/PAUSE-knop. De cyclus zal dan beginnen op het punt waar
deze werd onderbroken.
ACCIDENTELE ONDERBREKINGEN
Als de deur tijdens het afwassen wordt geopend, of als er een
stroomstoring is, wordt de cyclus gestopt. Druk op de START/PAUSEknop als de deur is gesloten of de stroomvoorziening is hersteld, zodat
de cyclus weer verder gaat vanaf het moment dat deze werd
onderbroken.
Voor meer informatie over de functies kunt u via de aanwijzingen op de
laatste pagina een Handleiding voor gebruik en onderhoud aanvragen of
via het web downloaden.
ADVIES EN TIPS
TIPS
ONGESCHIKTE VAAT
Verwijder alle etensresten van de vaat en leeg de glazen alvorens deze
in de korven te laden. U hoeft voorafgaand niet met stromend water
af te spoelen.
Schik de vaat zodanig dat deze stevig vaststaat en niet omvalt. Plaats
de containers met de openingen naar beneden en holle/bolle delen in
schuine positie, zodat het water elk oppervlak kan bereiken en vrij kan
stromen.
Waarschuwing: deksels, handgrepen, schalen en pannen dienen niet
te kunnen voorkomen dat de sproeiarmen roteren.
Plaats alle kleine items in de bestekkorf.
Zeer vuile vaat en pannen moeten in de onderste korf worden
geplaatst, omdat in dit gedeelte de waterstralen sterker zijn en een
beter afwasresultaat wordt behaald.
Zorg dat de sproeiarmen vrij kunnen roteren nadat het apparaat is
geladen.
•
•
HYGIËNE
Voer het hoge temperatuurprogramma ten minste één per maand uit
om te voorkomen dat zich geuren en resten in de vaatwasser
opbouwen. Gebruik een theelepel afwasmiddel en voer het
programma voor reiniging van uw apparaat uit zonder het apparaat te
laden.
Houten serviesgoed en bestek.
Delicaat gedecoreerd glas, artistiek handwerk en antiek servies. De
decoraties hiervan zijn niet bestending.
• Onderdelen van kunststof die niet bestand zijn tegen hoge
temperaturen.
• Servies van koper en tin.
• Servies dat is bevuild met as, kaarsvet, smeerolie of inkt.
De kleuren van de decoraties van glas en aluminium/zilveren artikelen
kunnen tijdens het afwasproces veranderen en vervagen. Sommige
soorten glas (bijv. van kristal) kunnen na een aantal afwasbeurten ook
ondoorzichtig worden.
SCHADE AAN GLAS EN SERVIES
•
•
•
Gebruik alleen glas en porselein dat door de fabrikant als
vaatwasserbestendig is gegarandeerd.
Gebruik een delicaat afwasmiddel dat geschikt is voor serviesgoed
Haal glas en bestek uit de vaatwasser zodra de wascyclus voorbij is
.
5
DE REKKEN LADEN
BOVENSTE REK
ONDERSTE REK
Vullen met delicate en lichte voorwerpen: glazen, kopjes, schotels, lage
slabakken..
Voor potten, deksels, borden, schalen en bestek, enz. Grote borden en
deksels moeten idealiter aan de zijkanten worden gezet om
interferentie met de sproeiarm te voorkomen.
(laadvoorbeeld voor het onderste rek)
BESTEKKORF
(laadvoorbeeld voor het bovenste rek)
DE HOOGTE VAN HET BOVENSTE REK AFSTELLEN
De hoogte van het bovenste rek kan worden aangepast: de hoge
positie voor plaatsen van groot serviesgoed in de onderste korf, en de
lage positie om het beste gebruik te maken van de dragers door meer
ruimte naar boven te creëren en om botsingen met de items in het
onderste rek te voorkomen.
Het bovenste rek is uitgerust met een
hoogte-instelling voor het
bovenste rek (zie figuur ) zonder druk
uit te oefenen op de hendels. Til deze
eenvoudig op door de zijkanten van
het rek vast te houden zodra het rek
zich stabiel in de bovenste positie
bevindt.
Voor terugzetten in de lagere positie
drukt u op de hendels A aan de
zijkanten van het rek en beweegt u de
korf naar beneden.
We raden u ten zeerste aan de
hoogte van het rek niet aan te
passen wanneer het rek is geladen.
De korf NOOIT aan slechts één zijde optillen of laten zakken.
VOUWBARE KLEPPEN MET AFSTELBARE POSITIE
Voor optimale plaatsing van de vaat in het rek
kunnen de vouwbare zijkleppen op drie
verschillende hoogtes worden afgesteld.
Wijnglazen kunnen veilig in de vouwbare
kleppen worden gezet door de steel van elk
glas in de overkomende opening te plaatsen.
Voor een optimaal droogresultaat kunt u de
vouwbare kleppen meer buigen. Om de
helling te wijzigen, kunt u de vouwbare klep
omhoog trekken, en deze naar wens lichtjes
verschuiven en positioneren.
6
Deze is uitgerust met bovenroosters zodat bestek beter kan worden
geplaatst.
De korf mag alleen aan de voorkant van het onderrek worden
geplaatst.
Messen en ander keukengerei met scherpe randen moeten met de
punten naar beneden in de bestekkorf worden geplaatst, of
horizontaal in de bovenste delen op het bovenste rek gelegd.
NL
ZORG EN ONDERHOUD
REINIGEN VAN DE FILTERMONTAGE
REINIGEN VAN DE SPROEIARMEN
Maak de filtermontage regelmatig schoon, zodat de filters niet verstopt
raken en het water correct wordt afgevoerd.
De filtermontage bestaat uit drie filters die voedselresten uit het
afwaswater verwijderen en dan het water opnieuw circuleren. Voor de
beste resultaten dient u deze schoon te houden.
De vaatwasser mag niet zonder filters worden gebruikt, of als het
filter los zit.
Controleer na een aantal afwasbeurten de filtermontage en maak
indien nodig grondig schoon onder stromend water met een nietmetalen borstel. Volg hiervoor onderstaande aanwijzingen:
1. Draai het cylindrische filter A tegen de klok in en trek het filter eruit
(Fig 1).
2. Verwijder het kopfilter B door licht druk uit te oefenen op de
zijkleppen (Fig 2).
3. Schuif de roestvrijstalen plaatfilter C (Fig 3) naar buiten.
4. Controleer het luik en verwijder alle voedselresten.
NOOIT VERWIJDEREN: De pomp voor bescherming van afwascyclus
(met zwart aangegeven) (Fig 4).
In sommige gevallen kunnen voedselresten op de sproeiarmen
aankoeken en de gaten blokkeren die worden gebruikt voor spuiten
van het water. Daarom wordt aanbevolen de armen af en toe te
controleren en met een kleine, niet-metalen borstel te reinigen.
1
2
Draai de plastic borgring tegen de klok in om de bovenste sproeiarm te
verwijderen. De bovenste sproeiarm moet zodanig worden geplaatst
dat de zijde met het grotere aantal gaten naar boven is gericht.
B
A
A
De onderste sproeiarm kan worden verwijderd door deze omhoog te
trekken.
DE WATERTOEVOERSLANG REINIGEN
Als de waterslangen nieuw zijn, of langere periodes niet zijn gebruikt,
laat het water dan stromen om te zorgen dat het helder en vrij van
verontreinigingen is vóórdat u de nodige aansluitingen maakt. Als u
deze voorzorgsmaatregel niet neemt, kan de watertoevoer verstopt
raken en schade veroorzaken aan de vaatwasser.
C
3
4
Na reinigen van de filters de filtermontage opnieuw en op de juiste
positie plaatsen; dit is essentieel voor goede werking van de
vaatwasser.
7
PROBLEEMOPLOSSING
Uw vaatwasser werkt niet correct.
Raadpleeg de volgende lijst op oplossingen voordat u contact met het servicecentrum opneemt.
PROBLEMEN
MOGELIJKE OORZAKEN
OPLOSSINGEN
De vaatwasser start
niet or reageert niet
op commando's.
De stekker van het apparaat is niet juist
geplaatst.
Doe de stekker in het stopcontact.
Stroomonderbreking.
De vaatwasser start automatisch wanneer de stroomvoorziening weer
werkt.
De deur van de vaatwasser is niet gesloten. Druk de deur stevig aan tot waarneming van de 'klik'.
De vaatwasser lekt
niet uit.
Reageert niet op commando's.
Schakel het apparaat uit door te drukken op de ON/OFF-knop, en schakel
na ongeveer één minuut weer aan om het programma opnieuw in te stellen.
De afwascyclus is nog niet voltooid.
Wacht tot de afwascyclus is voltooid.
De afvoerslang is gebogen.
Controleer of de afvoerslang niet is verbogen (raadpleeg AANWIJZINGEN
VOOR INSTALLATIE).
De afvoerleiding van de gootsteen is verstopt.
Reinig de afvoerleiding van de gootsteen.
Het filter zit verstopt met voedselresten.
Reinig het filter (zie DE FILTERMONTAGE REINIGEN).
De vaatwasser
De vaat maakt een rammelend geluid.
maakt te veel geluid.
Er wordt overmatig schuim geproduceerd.
De vaat is niet
schoon.
Plaats de vaat correct (zie DE REKKEN LADEN).
Het afwasmiddel is niet juist afgemeten of ongeschikt voor gebruik in vaatwassers (zie VULLEN VAN DE AFWASMIDDELVERDELER). Stel de vaatwasser
opnieuw in door te drukken op de knop UITLEKKEN (zie OPTIES EN FUNCTIES) en voer het nieuwe programma zonder afwasmiddel uit.
De vaat is niet juist geplaatst.
Plaats de vaat correct (zie DE REKKEN LADEN).
De sproeiarmen kunnen niet vrij noteren
en worden door de vaat gehinderd.
Plaats de vaat correct (zie DE REKKEN LADEN).
De afwascyclus is te zacht.
Selecteer een geschikte afwascyclus (zie TABEL VAN PROGRAMMAS).
Er wordt overmatig schuim geproduceerd.
Het afwasmiddel is niet juist afgemeten of ongeschikt voor gebruik in vaatwassers (zie VULLEN VAN DE AFWASMIDDELVERDELER).
De dop op het spoelmiddeldeel is niet juist Zorg dat de dop van de verdeler van het spoelmiddel dicht zit.
dicht gedraaid.
Het filter is vervuild of zit verstopt.
Reinig de filtermontage (zie ONDERHOUD).
Er is geen zout.
Vul de zouttank (zie VULLEN VAN DE ZOUTTANK).
HANDLEIDING VOOR ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING
Zie voor meer informatie, onderhoudsprocedures en
probleemoplossing de Handleiding voor gebruik en onderhoud.
U kunt de Handleiding voor gebruik en onderhoud verkrijgen via (de):
• After-sales-dienst; zie garantiebrochure voor telefoonnummer.
• downloaden via website: docs.whirlpool.eu
• gebruiken van QR-code:
CONTACT MET DE AFTER-SALESDIENST
Als u contact opneemt met de Aftersalesdienst, dient u de codes door te
geven die op het typeplaatje staan. Het
plaatje bevindt zich links of rechts op de
binnenkant van de deur van de
vaatwasser. Het telefoonnummer staat in
de garantiebrochure of op de website:
www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TECHNISCH GEGEVENSBLAD
De technische gegevens met de gegevens over verbruik kunnen
worden gedownload via de website: docs.whirlpool.eu
400011291883
07/2018 mk - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising