Whirlpool IGX 81I X Instrukcja obsługi

Whirlpool IGX 81I X Instrukcja obsługi
PL
Skrócona instrukcja obsługi
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU.
Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać te instrukcje.
OPIS PRODUKTU
PIERWSZE UŻYCIE
Przed podłączeniem urządzenia, dobrze wyczyść komory i akcesoria
ciepłą wodą i sodą oczyszczoną. Po podłączeniu do zasilania
urządzenie zaczyna działać automatycznie.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4-6 godzin
przed włożeniem żywności do środka.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje
podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają
podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory
chłodziarki.
PANEL KONTROLNY
1.
2.
3.
4.
5.
WŁ./WYŁ.
Całe urządzenie (zarówno chłodziarkę, jak i komory zamrażarki) można
włączyć poprzez wciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku przez 2
sekundy.
Interfejs pokazuje poprzednio ustawioną wartość. Nacisnąć ten
przycisk, by wyłączyć urządzenie. Sygnał dźwiękowy potwierdzi
„wyłączono komutację urządzenia”.
KONTROLKA TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Pokazuje temperaturę komory chłodziarki.
USTAWIANIE TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Pozwala zmienić ustawioną wartość temperatury chłodziarki, w sposób
cykliczny; Potwierdza również temperaturę wybraną na interfejsie.
KONTROLKA SUPER (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Zapala się po naciśnięciu przycisku SUPER ZAMRAŻANIE.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
WŁ./WYŁ.
Kontrolka temperatury chłodziarki
Ustawianie temperatury chłodziarki
Kontrolka Super (szybkie zamrażanie)
Przycisk Super (szybkie zamrażanie)
PRZYCISK SUPER (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Do używania w przypadku zamrażania świeżej żywności. Po
naciśnięciu tego przycisku zapala się kontrolka SUPER FREEZE (patrz
Uruchomienie i użytkowanie).
Podczas działania funkcji SUPER NIE włączać funkcji AiR w komorze
chłodziarki, ponieważ może to spowodować wystąpienie zbyt niskiej
temperatury. Aby uzyskać optymalne warunki przechowywania
żywności, zaleca się ustawienie w położeniu MED.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze w całej
chłodziarce.
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
System samoodszraniania działa w pełni automatycznie.
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz komory
chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja samoodszraniania.
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza wokół
przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się lodu i tym samym
całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety pozostają
czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje czysta i
uporządkowana.
KOMORA W STREFIE 3 W 1*
Jest to nowy rodzaj pojemnika, oferujący maksymalną uniwersalność i
doskonałe warunki do przechowywania żywności.
•
przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo psujących się;
•
szybkie chłodzenie gorącego jedzenia od 70°C do 3°C oraz innej
świeżej żywności i resztek
•
odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega namnażaniu się
mikroorganizmów).
W normalnych warunkach użytkowania temperaturę 0°C można
uzyskać, gdy temperatura komory lodówki wynosi około 4°C.
Obniżając temperaturę lodówki, obniża się również temperaturę
komory CHŁODZENIA.
SYSTEM CHŁODZIARKI (FUNKCJA NO-FROST)
System No Frost zarządza stałym obiegiem zimnego powietrza, aby
wilgoć została zebrana, co zapobiega tworzeniu się lodu i szronu.
System utrzymuje wilgotność w komorze na optymalnym poziomie,
dzięki czemu zostaje zachowana pierwotna jakość żywności, produkty
nie sklejają się, a usuwanie lodu staje się zbyteczne. Produkty i
pojemniki ustawiać tak, by nie dotykały tylnej ścianki chłodzącej i
nie blokowały otworów napowietrzania. Zamknąć butelki i owinąć
produkty żywnościowe.
NAJLEPSZY SPOSÓB WYKORZYSTANIA CHŁODZIARKI
•
Wkładać do komory wyłącznie zimne lub chłodne produkty
•
Należy pamiętać, że ugotowana żywność nie jest bardziej trwała
od surowej.
•
Nie przechowywać płynów w otwartych pojemnikach: zwiększy to
poziom wilgotności i spowoduje formowanie się skroplin.
KONTROLKA TEMPERATURY*
Aby zidentyfikować najzimniejsze miejsce w lodówce.
1. Sprawdzić, czy na kontrolce jest wyraźnie widoczne słowo „OK"
(patrz rysunek).
2.
Jeśli komunikat „OK” nie pojawia się, oznacza to, że temperatura
jest zbyt wysoka: przestawić pokrętło DZIAŁANIE LODÓWKI
na wyższą pozycję (zimniej) i odczekać około 10 godzin na
ustabilizowanie się temperatury.
POJEMNIK NA OWOCE I WARZYWA
Szuflady na owoce i warzywa, w które wyposażona jest lodówka, są
specjalnie zaprojektowane w celu przechowywania owoców i warzyw,
tak aby zachowywały świeżość i zapach.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
3.
Sprawdzić ponownie kontrolkę: w razie potrzeby ustawić
temperaturę od początku. Jeśli do urządzenia włożono duże
ilości produktów spożywczych, lub jeśli drzwiczki chłodziarki były
często otwierane, normalne jest, że wskaźnik nie pokazuje napisu
OK. Odczekać co najmniej 10 godzin przed ustawieniem pokrętła
OBSŁUGI CHŁODZIARKI na wyższą temperaturę.
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych,
puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła,
dżemu
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów
mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana do
zamrażania świeżej/gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
TABELA ALARMÓW
Typ alarmu
Sygnał
Przyczyna
Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwiczek.
Oświetlenie chłodziarki miga.
Drzwi są otwarte przez ponad 3
minuty.
Zamknąć drzwiczki.
Usterka.
Miga dowolna kontrolka
temperatury.
Usterka urządzenia.
Skontaktować się z serwisem.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem z zasilaniem
elektrycznym urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do
gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być nawet
wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym, aby woda
nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas pracy
sprężarki.
Oświetlenie nie działa.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z opcją
Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została włożona do
gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować się
z serwisem w celu wymiany na diody tego samego typu
dostępne jedynie w punktach serwisowych i u autoryzowanych
sprzedawców.
Czas pracy silnika zależy od różnych
czynników: częstotliwości otwierania
drzwiczek, ilości przechowywanej
żywności, temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
•
Wydaje się, że silnik włącza
się zbyt często.
Temperatura urządzenia jest Przyczyn może być wiele (patrz
zbyt wysoka.
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają się lub
otwierają nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej ilości
żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest zakurzony i
zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik pracuje
dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte lub w
przechowywana jest duża ilość żywności, silnik pracuje dłużej,
aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne części
wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii
można pobrać:
•
Odwiedzając naszą stronę internetową docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
•
Używając kodu QR
•
Można również skontaktować się z serwisem technicznym (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej).
Kontaktując się z serwisem, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.
400011334603
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement