Véro / Véro 33 / Vérox - Wanders fires & stoves

Véro / Véro 33 / Vérox - Wanders fires & stoves
NL
Véro / Véro 33 / Vérox
NL
Handleiding en installatievoorschriften Véro / Véro 33 / Vérox
2
GB
Users guide and installation manual for the Véro / Véro 33 / Vérox
14
FR
Mode d’emploi et instructions d’installation le Véro / Véro 33 / Vérox
27
D
Gebrauchsanweisung und Montage Vorschriften Véro / Véro 33 / Vérox
40
200802
NL
Geachte klant,
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw houthaard, een comfortabele
warmtebron waar u nog jarenlang plezier van zult hebben. De Véro is dankzij zijn
unieke vormgeving vanuit elke hoek van de kamer zichtbaar.
Bij de ontwikkeling van deze houtkachel hebben we gelet op gebruiksgemak, veiligheid
en vormgeving. De Véro is ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen fabriek in
Netterden en voor een belangrijk deel handgemaakt. Voor de constructie zijn alleen de
beste materialen gebruikt die voldoen aan de Europees geldende normen. Zo heeft u
de garantie van een lange levensduur voor deze houtkachel.
In het eerste deel van deze handleiding geven we u tips en aanwijzingen voor een juist
en veilig gebruik van uw houtkachel. In deel twee staan de installatievoorschriften en de
technische specificaties van de Véro. Deze zijn vooral van belang voor de installateur.
Het is raadzaam om voor de ingebruikname van uw houtkachel deze handleiding
zorgvuldig te lezen en vervolgens goed te bewaren. Uw installateur kan deze handleiding
nodig hebben voor het jaarlijkse onderhoud van uw haard.
Wij wensen u veel warmte met uw aanschaf.
Het Team van WANDERS.
Uw Véro houtkachel in éen oogopslag
4
Installatie
4
Aansteken van de kachel 4
Eerste keer stoken
5
Brandstof: hout
5
De optimale stookwijze
6
Schoorsteen en rookkanaal
6
Onderhoud
6
Veiligheid
7
Garantie
7
Installatievoorschriften Véro
8
Technische tekeningen
53
NL
Inhoudsopgave
Uw Véro houtkachel in éen oogopslag
vervanger voor bijvoorbeeld uw CV-installatie.
Aansteken in de vroege herfst of late winter
Wanneer de buiten- en binnentemperatuur niet veel
van elkaar verschillen is een goede schoorsteentrek
een ware uitdaging. In de vroege herfst of late
winterdagen kunt u de schoorsteentrek een handje
helpen door weinig hout te verbranden terwijl u
alle luchtopeningen maximaal open houdt. Veel
luchttoevoer bevordert snelle opwarming en dat
stimuleert de schoorsteentrek weer. Stoken met weinig
hout voorkomt dat rook de kamer weer instroomt
Aansteken van de kachel
De haard wordt bij het aansteken en stoken erg heet en
heeft zeker twee uur nodig om af te koelen. Raak de kachel
daarom niet onbeschermd aan tijdens het stoken en twee
uur daarna. Bedien de haard altijd met een handschoen,
anders kunt u zware brandwonden oplopen.
De Véro 33 Serpentino
De Véro is een combinatie van comfort en een efficiënte
warmteafgifte.
Door de grote hoeveelheid glas zal de warmte in de
kachel direct uitgestraald worden zodat u zoveel mogelijk
warmte in het vertrek krijgt. De ingebouwde rookgas
keerplaat, zorgt ervoor dat er extra warmte aan de
rookgassen wordt onttrokken, waardoor de kachel meer
warmte uitstraalt. En met de ingebouwde luchtschuif
kunt u zelf de verbrandingslucht regelen zodat de haard
hierdoor meer/minder zuurstof krijgt en daardoor meer/
minder hard brandt, dus meer/minder warmte afgeeft.
Installatie
Over het algemeen zorgt de dealer waar u de Véro heeft
aangeschaft, ook voor de plaatsing. Is dat niet het geval,
verzeker u er dan van dat de plaatsing wordt uitgevoerd
door een erkende installateur. Een erkende installateur
kan u ook het juiste advies geven over het rookkanaal
waarop de haard moet worden aangesloten. Aansluiten
van houtkachels door onbevoegden is verboden. Wij
kunnen u in dat geval geen garantie geven op de juiste
werking van de Véro.
Houd bij de installatie ook rekening met de
brandveiligheid. Zie pagina 9.
De houthaard is geschikt als bijverwarming en is geen
Voordat u de haard gaat aansteken, veeg met bijv. een
papiertje van een keukenrol, de eventuele aanslag van
de ramen. En gebruik dit papier gelijk voor het aanmaken
van uw vuur.
Zet de verbrandingslucht toevoer opening open. Schuif,
voordat u de kachel aansteekt, de schuif maximaal open.
Open daarna de deur en leg een paar propjes papier
of aanmaakblokjes in de haard met daar bovenop een
aantal kleine stukjes hout. Steek de stukjes hout aan en
zet de deur voor enkele (3-5) minuten op een kier voor
extra luchttoevoer, en om de schoorsteen trek sneller op
gang te krijgen. Wanneer de stukjes hout branden, kunt u
extra hout toevoegen. (Probeer het hout zodanig losjes in
het vuur te leggen, dat de vlammen zich er goed rondom
kunnen ontwikkelen).
Werking van de luchtschuif
De luchtschuif heeft 3 standen n.l.
1. helemaal uitgetrokken primaire en secundaire luchttoevoer open.
2. indrukken tot de eerste klik alleen secundaire luchttoevoer open de kachel heeft nu het hoogste rendement en de ruitenspoeling werkt het best.
3. indrukken tot de tweede klik alles dicht de kachel
zal nu langzaam uitgaan.
Pas op dat u het glas van de kachel niet met de vingers
aanraakt. Vingerafdrukken branden in het glas en zijn
daarna niet meer te verwijderen.
Het is verboden om met vloeibare middelen zoals
benzine en spiritus de kachel aan te steken.
Voorkom dat in dezelfde ruimte waar u de kachel stookt
een afzuigkap aanstaat.
Raak de gelakte delen nooit aan bij het opwarmen van
de haard.
Eerste keer stoken
Verkleuren van wanden, plafonds en roosters
Na het stoken van de haard kunnen wanden,
plafonds en roosters verkleuren. Dit komt doordat
stofdeeltjes verbranden in de convectiemantel.
Dit is een natuurlijk proces waar WANDERS
niet verantwoordelijk voor is. Om verkleuring te
minimaliseren verwijzen wij naar het advies dat
gegeven wordt in de sfeerhaardenbranche. Uw
installateur kan u daarover informeren.
Wanneer u de Véro voor de eerste keer gebruikt, moet
de haard ‘instoken’. Het toestel is voorzien van een
hittebestendige laklaag die bij temperaturen hoger dan
400 graden Celcius in de kachel branden. Dat gebeurt
de eerste paar keren dat u stookt, als de temperaturen
oplopen tot 600 graden Celcius. Overigens kan dit
‘instoken’ een onaangename geur met zich meebrengen,
maar die is onschadelijk. We raden u aan om de kachel
-de eerste 4 tot 5 keer dat u stookt- minimaal 6 uur te
laten branden met niet te veel brandstof. Ventileer de
ruimte goed terwijl u stookt. Zorg ervoor dat in dezelfde
ruimte geen afzuigkap aanstaat terwijl de haard brandt;
een afzuigkap trekt verbrandingslucht weg die de haard
nodig heeft.
Tijdens het instoken kan er aanslag komen op het glas
van de kacheldeur. Deze aanslag verwijdert u eenvoudig
met een licht vochtige doek, als de kachel koud is.
Gebruik eventueel speciaal schoonmaakmiddel voor
keramische kookplaten. Raak het schone glas niet meer
Nieuwbouwwoning of recente renovatie?
Wacht zes weken met stoken in een nieuwbouwwoning
die recent is opgeleverd, of een ruimte die onlangs
sterk is gerenoveerd. In muren en plafonds zitten
dan nog gassen, weekmakers en vocht afkomstig van
stuc- en schilderwerk. Door de warme luchtstromen,
kunnen de vele stofdeeltjes in de ruimte verkleuren
en vastplakken aan wanden en plafonds. Ook het
vocht in de muren en plafonds wordt warm, wat gele
vlekken kan veroorzaken.
met de vingers aan. Vingerafdrukken branden in het glas
en zijn daarna niet meer te verwijderen.
Brandstof: hout
Houtsoort
Droogtijd
Den, Populier1
jaar
Linde, Wilg, Spar, Berk, Es, Els1,5
jaar
Fruitboom, Beuk2 jaar
Eik2,5 jaar
NL
Let op vingerafdrukken
De Véro kan alleen gestookt worden met hout. Leg
niet meer dan 1 kg brandstof tegelijk in de kachel.
Gebruik altijd schoon, gekapt hout dat voldoende
droog is. Zie voor de droogtijden bovenstaande tabel.
Nat hout verbrandt slecht en zorgt voor overmatige
rookontwikkeling. Daardoor kan de ruit van uw haard
zwart van roet worden. Ook kunnen roetdeeltjes zich
vastzetten in het rookkanaal. Dat vergroot de kans op
schoorsteenbrand.
Wat te doen bij schoorsteenbrand.
Bij schoorsteenbrand sluit u direct de afsluitklep
in de schoorsteen en alle luchttoevoerkanalen. Bel
de brandweer. Na het blussen moeten schoorsteen
en kachel opnieuw worden gekeurd door uw
installateur.
Vers nat hout, bevat ongeveer 50% procent vocht. Na
een jaar drogen, bevat gekloofd hout nog 20% vocht.
Na twee jaar drogen is het vochtpercentage gedaald tot
12 tot 15 procent. Droog hout geeft een mooi vlambeeld
en weinig tot geen rook. Tijdens het branden hoort u het
hout knapperen. Nat hout geeft een sissend geluid, veel
rook en een minimaal vlambeeld. Het vermindert het
stookplezier en rendement aanzienlijk.
Gebruik geen paraffinehoudende houtblokken in uw
haard. Als de deur gesloten is, smelt door de hoge hitte
de paraffine te snel uit de houtblokken. De vervuilde
rookgassen die hierdoor ontstaan slaan direct neer op het
glas van de kacheldeur, branden in het glas en zijn dan
niet meer te verwijderen.
Gebruik geen hout dat is geverfd, geïmpregneerd, verlijmd
of anderszins bewerkt. De rookgassen zijn zeer schadelijk
voor het milieu en kunnen uw haard aantasten. Ook is
het verboden om plastics en ander afval te verbranden
vanwege de giftige
rookontwikkeling.
Houtsoorten en opslag
Alle soorten schoon, gekapt en droog hout kunt u
gebruiken als brandstof. Harde houtsoorten zoals
eik, beuk en berk branden langzaam, geven veel
warmte af en vormen gemakkelijk houtskool.
Zachtere houtsoorten zoals spar, den en populier
geven meer vlammen, maar minder warmte en
minder houtskool.
Hout kunt u het beste opslaan op een winderige
plek, beschut tegen de regen. Zo droogt het hout op
een natuurlijke wijze. Stapel de houtblokken op een
oude pallet of rooster. Zo kan het hout ook vanaf de
onderkant drogen en komen de onderste houtblokken
niet in contact met water.
De optimale stookwijze
Kachels van WANDERS zijn zo ontworpen, dat ze
maximaal rendement leveren. Een goed gestookte
houtkachel kan een rendement halen van ongeveer
75%. Hierdoor heeft u minder hout nodig voor evenveel
warmte. Bovendien geeft een goed gestookte kachel
minder rookvervuiling. Een aantal tips voor optimaal
stookplezier:
• Stook uw kachel altijd met gesloten deur; daardoor verbetert het stookrendement 8 tot 10
keer. Bij een open deur trekt de schoorsteen meer
lucht aan dan nodig voor een goede verbanding.
De relatief koude lucht koelt het vuur af. Tevens
voorkomt u brandschade door mogelijk uitspattende
vuurdeeltjes, met name van naaldhout.
• Leg niet meer dan 3 houtblokken ineens op het vuur.
Veel brandstof ineens werkt efficiente verbranding
tegen en belast het milieu onnodig.
• Ventileer de ruimte goed als uw haard brandt. Een
knetterend houtvuur heeft een minimaal verbruik
van 25 kubieke meter lucht per uur. Zet nooit uw
afzuigkap aan als uw kachel in dezelfde ruimte
brandt.
• Wees voorzichtig met stoken bij mist of windstil weer.
Bij windstil weer is er nauwelijks trek in de koude
schoorsteen. Omdat rook zwaarder is dan lucht
bestaat de kans dat de rook dan de kamer instroomt.
Bij mist zal de rook uit de schoorsteen (buiten) snel
afkoelen, omlaag zakken en overlast veroorzaken in
uw omgeving.
• Doof het vuur niet plotseling met water maar laat
het opbranden. De materialen binnen in de haard
kunnen vervormen of scheuren door plotselinge,
grote temperatuurverschillen.
Schoorsteen en rookkanaal
De schoorsteen is het belangrijkste onderdeel van uw
houthaard. De juiste schoorsteen voorkomt rook in
de kamer, aanslag op de ruit en slechte verbranding.
Voordat hij tot installatie overgaat, dient uw installateur,
of een erkend schoorsteenveger, te controleren of het
schoorsteenkanaal over de gehele lengte een diameter
heeft van minimaal 150 millimeter en of het kanaal
schoon, glad en lekdicht is.
Schoorsteen met een goede trek
Warme lucht wil opstijgen. Van dat principe maakt
iedere schoorsteen gebruik. Wat meehelpt, is als de
wind bij de schoorsteenmond ook nog eens de lucht
uit de schoorsteen ‘wegzuigt’.
Soms kan valwind echter het omgekeerde effect
geven, en de lucht juist terug de schoorsteen
inblazen. Ook relatief zware koude mistlucht kan
een goede trek van uw schoorsteen tegenwerken,
evenals een lang rookkanaal met een ruw oppervlak
en veel bochten. Bij slechte natuurlijke trek kan uw
installateur u voorlichten over het gebruik van een
ventilator voor uw rookkanaal.
Onderhoud
Klein onderhoud
• Wij adviseren u om een laagje as van twee tot
drie centimeter te laten liggen. Zo beschermt u de
stookplaat.
• Reinig de kachel aan de buitenkant met een licht
vochtige doek die niet pluist. Gebruik geen agressieve
schoonmaak- en schuurmiddelen.
• Maak het koude glas schoon met schoonmaakmiddel
voor keramische kookplaten. Raak het schone glas
niet meer met de vingers aan. Vingerafdrukken
branden in het glas.
• Olie af en toe de scharnieren en de deursluiting.
Gebruik geen agressieve schoonmaak- en schuurmiddelen
om uw haard te onderhouden.
Buiten gebruikstelling
• Sluit alle deuren en luchttoevoeren in het
zomerseizoen
• Plaats vochtabsorberend zout in de kachel als die in
een vochtige ruimte staat
Jaarlijks onderhoud
• Laat, in verband met brandveiligheid en een eventuele
brandverzekering, ieder jaar uw schoorsteen grondig
vegen door een erkende schoorsteenveger.
• Laat jaarlijks de dichtheid controleren van de
rookgasafvoer en de verbrandingsluchttoevoer van
het dubbelwandige rookkanaalsysteem
• Laat jaarlijks het volledige kanalensysteem
controleren, inclusief de dak- of geveldoorvoer en
de uitmonding net buiten de gevel.
• Laat elk jaar de schuiven en/of kleppen controleren
Veiligheid
Met een houthaard van WANDERS heeft u een
comfortabele én veilige warmtebron in huis.
De brandveiligheid begint bij een correcte installatie
en een goed werkend rookgasafvoerkanaal. Uw
installateur dient zich daartoe te houden aan de
installatievoorschriften, zoals omschreven op pagina
8 en verder. Voor veilig stoken zijn verder de volgende
punten van belang:
. Stook uw haard zo veel mogelijk met een gesloten
deur. Dat verhoogt het rendement en is ook beter
voor het milieu.
. Voorkom dat kleine kinderen of hulpbehoevenden
in de buurt van een brandende kachel komen en laat
ze niet alleen als de haard brandt. Gebruik eventueel
een haardscherm.
. Giet of leg geen brandbare vloeistoffen en materialen
in de kachel. Dit kan de kachel onherstelbaar
beschadigen.
4. Als de vloer rond de haard van brandbaar materiaal is,
gebruik dan een vloerplaat. De vloerplaat dient een
minimale grootte te hebben van: aan de voorzijde
van de deur: 50 cm uit de haard. Aan elke zijkant
van de deur: 30 cm uit de haard
5. Plaats geen brandbare materialen, bijvoorbeeld
gordijnen, houten voorwerpen (kasten, schilderijen),
vlakbij de kachel of het rookkanaal. Houd minimaal
een afstand van 80 centimeter aan vanaf de
buitenzijde van de haard en het schoorsteenkanaal.
6. Laat de schouw nooit bekleden met brandbaar
materiaal (zoals papierbehang).
7. Houd de punten in acht die staan onder het kopje
‘Optimale stookwijze’, op pagina 6.
8. Laat de haard alleen repareren door een erkend
installateur en met originele onderdelen.
Garantie
Op uw houtkachel biedt WANDERS Metaalproducten B.V.
te Netterden een garantie van 5 jaar na aankoopdatum,
mits de haard op een juiste wijze is geïnstalleerd en wordt
gebruikt volgens de aanwijzingen in deze handleiding.
Onder de garantie vallen alle gebreken die te herleiden
zijn tot materiaal- en constructiefouten. In die gevallen
ontvangt u gratis nieuwe onderdelen. Arbeidsloon en
andere kosten vallen niet onder de garantie. Defecte
onderdelen kunt franco toezenden aan WANDERS
Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL, Netterden.
Voordat de haard geplaatst wordt, moet u controleren of
er zichtbare schade is aan het toestel.
In dat geval moet u het toestel niet accepteren, maar
contact opnemen met uw leverancier.
Buiten de garantie vallen: het glas, storingen ontstaan
door onoordeelkundig gebruik; niet juiste naleving van
de landelijke voorschriften en de bijgevoegde installatieen bedieningsvoorschrif-ten; installatie door een niet door
WANDERS erkend installateur of dealer; verwaarlozing
van het toestel en bij wisseling van eigenaar. De garantie
vervalt ook bij gebruik van een verkeerde brandstof.
Voor de volgende onderdelen geldt een garantietermijn
van 1 jaar: alle gietijzeren en vermiculite onderdelen, de
elektrische onderdelen, de thermostaatklep en de lak.
WANDERS is niet verantwoordelijk voor eventuele
scheuren in sierpleisterwerk en verkleuringen van
wanden, plafonds en/of roosters na het stoken van
de haard. Verkleuringen kunnen ontstaan doordat
stofdeeltjes verbranden in de convectiemantel. Om
de kans op scheuren in sierpleisterwerk en eventuele
verkleuringen te minimaliseren verwijzen wij naar het
advies dat gegeven wordt in de sfeerhaardenbranche.
Uw installateur kan u hierover informeren.
Klachten worden in behandeling genomen nadat de
verkoopfirma/installateur of het gasbedrijf een klacht
heeft ingediend, vergezeld van de aankoopdatum en een
kopie van de aankoopbon. Reparaties geven geen recht
op verlenging van de garantietermijn. Alle gevolgschade
wordt uitgesloten.
NL
•
op hun werking.
Laat jaarlijks alle afdichtingen van deuren en
glasramen controleren op slijtage.
Installatievoorschriften Véro
Algemene aanwijzingen
8
Voorbereiding
8
Installatie
9
Reparaties11
Technische gegevens Véro12
Algemene aanwijzingen
De Véro is gekeurd volgens de internationale normering
EN 13240 en kent een extra uitbreidingsnormering
voor optimaal milieu vriendelijk stoken met betrekking
tot rookgassen (art. 15a B-Vg. Des BmfWA). De haard
kan aangesloten worden op een rookkanaal waar
meerdere kachels op zijn aangesloten. De pijp voor de
rookgasafvoer heeft een diameter van 150 millimeter.
•
Het toestel mag alleen geplaatst en aangesloten worden
door een erkend installateur en volgens de onderstaande
installatievoorschriften. Daarnaast gelden de nationale
en lokale wet- en regelgeving voor plaatsing en gebruik
van houtkachels. WANDERS biedt geen garantie
wanneer de Véro onvolledig of onjuist is aangesloten of
geïnstalleerd.
Het schoorsteenkanaal
Voordat u de haard plaatst dient u de volgende punten
in acht te nemen:
• Als u de kachel aansluit op een bestaande
schoorsteen, dan moet die eerst vakkundig
schoongemaakt en gecontroleerd worden door
een erkend schoorsteenveegbedrijf. Eventuele
afsluitkleppen dienen te worden verwijderd.
• De rookgasafvoer van de haard dient zonder omwegen
te worden aangesloten op het schoorsteenkanaal.
• De onderdruk in het schoorsteenkanaal moet
minimaal 12 Pa of 0,12 mbar zijn.
schoorsteenkanaal
moet
altijd
in
• Het
uitmondingsgebied 1 uit komen. Zie onderstaande
tekeningen en tabel.
Het is niet toegestaan de kachel te plaatsen in:
• Algemeen toegankelijke galerijen en gangen.
• Trappenhuizen, behalve in gebouwen met niet meer
dan twee woningen
• Ruimtes waar licht ontvlambare of explosieve en
gevaarlijke stoffen worden verwerkt.
Ruimtes waar een afzuigkap aanstaat of een
mechanisch afzuigsysteem is geplaatst, behalve
wanneer u de luchtaanvoer rechtstreeks van buiten
haalt, zodat een gevaarloze verbranding verzekerd
is.
Voorbereiding
•
•
•
•
Het schoorsteenkanaal dient ten tijde van plaatsing
schoon en lekdicht te zijn en zonder enige
belemmering een diameter van minstens 150
millimeter te hebben.
Eventuele bochten in het rookkanaal mogen niet
groter zijn dan 45 graden.
U dient zich ervan te overtuigen dat het
schoorsteenkanaal de rookgassen voldoende, goed
en veilig kan afvoeren.
De waardes voor de berekening van het
schoorsteenkanaal vindt u onder de Technische
gegevens op bladzijde 9.
Brandveiligheid
In verband met brandveiligheid is het belangrijk om
onderstaande voorschriften in acht te nemen voordat de
kachel wordt geïnstalleerd.
. Als de vloer rond de haard van brandbaar materiaal
is gebruik dan een vloerplaat. De vloerplaat dient
een minimale grootte te hebben van:
- aan de voorzijde van de deur: 50 centimeter uit de
haard
- aan de zijkant van de deur: 30 centimeter uit de
haard
. Houd minimaal 80 centimeter afstand tussen de
kachel en brandbare objecten, zoals: gordijnen,
houten voorwerpen (kasten en schilderijen) en
glazen objecten. Houd dezelfde afstand aan ten
opzichte van het rookkanaal.
. Houten
constructieonderdelen
binnen
het
stralingsbereik van de kachel (80 centimeter vanaf
buitenzijde kachel) dienen brandvrij bekleed te
worden.
4. Indien de rookgasafvoer door een plafond en/of dak
gaat dat bestaat uit brandbare materialen, dienen
plafond en dak ongeveer 80 centimeter rondom
bekleed te worden met brandvrije materialen.
Let hierbij op balklagen en eventuele elektrische
leidingen.
5. Tussen
de
kachel
en
dragende,
stalen
constructieonderdelen moet minimaal een afstand
van 50 centimeter zitten (in alle richtingen).
6. Scherm alle brandbare materialen af die zich binnen
NL
Schoorsteenhoogte buitendaks op een horizontale afstand A vanaf de nok
Dak
horizontale afstand A vanaf de nok in meters
helling
In de
X
nok
0,5 m 0,75 m 1 m
1,25 m 1,5 m 2 m
3m
4m
25o
0,5
0,75
0,85
1,0
1,1
1,2
1,6
2,5
3,3
30 o
0,5
0,85
1,2
1,6
2,0
2,4
3,2
4,9
6,5
35 o
0,5
1,0
1,8
2,4
3,0
3,6
4,8
7,3
10
o
40
0,5
1,2
2,4
3,2
4,0
4,8
6,4
10
13
45 o
0,5
1,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
12
16
een straal van 80 centimeter van de kachelopeningen
bevinden. Doe dit met niet brandbare materialen.
7. Bekleed de schouw nooit met brandbaar materiaal
(zoals papierbehang).
8. De muur achter de kachel moet uit brandvrije
materialen bestaan of ermee geïsoleerd worden.
Het isolatiemateriaal dient een temperatuur van 700
graden Celcius te weerstaan en een dichtheid van
80 kg/m3 te hebben. Zie voor de isolatiematerialen
tabel op pagina 13).
9. Voorkom bij het plaatsen van de haard
warmtedoorslag. De warmte afgifte van een
brandende haard kan door de muur heen trekken.
Dit kan zelfs brand veroorzaken aan de andere kant
van de muur. Voorkom dit.
Installatie
De Véro is gekeurd volgens de internationale normering
EN 13240 en kent een extra uitbreidingsnormering
voor optimaal milieu vriendelijk stoken met betrekking
tot rookgassen (art. 15a B-Vg. Des BmfWA). De haard
kan aangesloten worden op een rookkanaal waar
meerdere kachels op zijn aangesloten. De pijp voor de
rookgasafvoer heeft een diameter van 150 millimeter.
Verbrandingslucht toevoer
De haard dient voldoende verse verbrandingslucht
toegevoerd te krijgen. Maak indien nodig een extra
luchttoevoer opening, zo dicht mogelijk bij de kachel;
zo vermijdt u tocht. Een extra luchttoevoeropening is
absoluut vereist indien:
• Het
vertrek
is
voorzien
van
een
warmteterugwinsysteem.
• Het vertrek is voorzien van een centraal
afzuigsysteem.
• Een afzuigkap in dezelfde ruimte staat.
De luchttoevoeropening moet afsluitbaar zijn indien
deze door een brandwerende muur loopt. Zijn er
meerdere verbrandingstoestellen in dezelfde ruimte
aanwezig, dan moeten er voldoende luchtopeningen
zijn om een zorgeloze verbranding te garanderen.
Aansluiten van de haard
De Véro is een zware houthaard. De staande versie
weegt -inclusief 2 meter rookgasafvoer-kanaal- 160 kilo.
Verzeker u ervan dat de muur of vloer waar u de haard op
of aan monteert, dit gewicht probleemloos kan dragen.
Volg, voordat u de haard monteert, eerst de aanwijzingen
op uit het vorige hoofdstuk ‘Voorbereiding’. Bescherm
uw rug en de vloer tijdens de hele montage.
Staande versie:
1. Controleer de verpakking, zijn er zichtbare schades
zo ja meldt dit.
2. Voor de staande versie heeft u 2 verschillende dozen
(1x de haard + 1x de voet)
3. Haal de haard uit de doos,
4. Leg de haard voorzichtig op rug. (let op leg ter bescherming iets op de vloer)
5. Haal de voet uit de doos.
6. Monteer de voet, met de 4 schroeven weer terug
vast.
7. Til de haard nu rechtop. (Denk aan uw rug)
8. Zet de haard op zijn plaats, zorg ervoor dat de haard
precies midden onder het afvoergat staat.
9. monteer nu uw rookgasafvoer. De rookgasafvoer dient afwaterend gemonteerd te worden
Voet monteren
Hangende versie:
1. Controleer de verpakking, zijn er zichtbare schades
zo ja meldt dit.
2. Achter in de doos ligt de ophangbeugel.
3. Monteer de ophangbeugel aan de muur gebruik hiervoor geen kunststof bevestigingsmaterialen. Zorg
ervoor dat de beugel precies midden onder het
afvoergat zit en dat de haken naar boven wijzen. De
bevestigingsbouten mogen niet langer dan 10mm
uitsteken, omdat deze dan tijdens het ophangen van
de haard in de weg zitten.
4. Hang de haard nu in de beugel. (Denk aan uw
rug).
5. monteer nu uw rookgasafvoer. De rookgasafvoer dient afwaterend gemonteerd te worden
10
Hangende versie
Inbouw versie
Om de inzet te monteren dient men de 4 strips op de
hoeken te verwijderen.
WANDERS adviseert schouwbeluchting bij alle haarden
die worden ingebouwd
Reparaties
NL
Vervangen van glas van de deur:
• open de deur met de kapotte ruit.
• Verwijder de 4 schroeven en de 2 glasstrippen aan de
binnenzijde van de deur.
• Pas op het glas is scherp
• Vervang de glasruit
• Controleer of het glasband nog heel en vast op de deur
zit. Zo niet plak deze opnieuw vast of vervang deze
geheel.
• Vervang het glas
• Monteer alles weer terug.
Verwijder de 4 schroeven en de 2 glasstrippen
11
Technische gegevens Véro
Technische gegevens
Deur sluiting
Ba
I/II
Nominaal vermogen*
5
kW
Pijpdiameter verbrandingsgassen150 mm
Maximale vulling bij hout1
kg
Maximale vulling bruinkool
-
kg
Inhoud verbrandingskamer
0,02
m3
Oppervlak bodem verbrandingskamer
0,06
m2
* nominale warmte van 5 kW wordt verkregen bij een schoorsteentrek van 0,12 mbar
Brandstof, houtblokken, 30 x 10 cm
Max. opleg hoeveelheid3 stuks
Primaire luchtklep
max.
Secundaire luchtopening
max.
Brandtijd brandstof
ongeveer 1 uur
Rookgaswaarden volgens DIN 4705, DIN 18895 deel 2
Bij gesloten deur
Rookgashoeveelheid
hout
4,2
g/s
Rookgastemperatuur330
º
Voordruk
0,12 mbar
Rendement
78,7
%
CO op 13% O2 0,06
%
Fijnstof30
C
mg/m3
Keuringsinstituut 1625 . Keuringsnorm EN13240 . Keuringsrapport nr. RRF-400169
12
Richtwaarden voor de inhoud van de te verwarmen ruimte:
Niet alle vertrekken voldoen aan de huidige isolatiewaarden. Voor de inhoud van de te ver-warmen ruimte
kunnen volgens DIN 18893 de volgende waarden aangehouden worden:
NL
Bij gunstige verwarmende omstandigheden:
bereken volgens DIN 4701
Bij minder gunstige omstandigheden:
70 m3
Bij ongunstige omstandigheden:
50 m3
Voor tijdelijke verwarming, bij een onderbreking van meer dan 8 uur, kan voor de te verwarmen inhoud 25%
minder gerekend worden.
Tabel isolatiedikte bij muurdikte
muurdikte
10 cm
isolatie
convectie
mantel
Bescherming van de muur
Wanden uit brandbare bouwdelen
Dragende wanden uit staalbouw
Inbouw meubel tegen kachel
Inbouw meubel in achterliggende muur
X
X
X
X
achterkant
8 cm
X
X
X
X
Overige wanden
Wanddikte < 10 cm
Wanddikte > 10 cm (kan gemetselde muur zijn)
X
-
onderkant
6 cm
zijkant
8 cm
X
-
▲Tabel geeft aan welke isolatiedikte gekozen moet worden bij welke muurdikte, ter bescherming van inbouwwanden.
Tabel isolatiemateriaal, NB: alleen wat in grijs gebied staat is toegestaan
Isolatie Verpakt
Warmtegeleiding
Bovenste
Dichtheid
gebruikstemp.
nr
artikel nr
vorm nr
verpakt
nr
˚C
nr
Kg/m3
10
Mineraal wol 01
Banen
01
Matten verstikt10100
0220
11
Glaswol
02
Losse wol
Matten verstikt12120
0330
12
Steenwol
03
Wol
02
Matten verstikt14140
04
40
13
Slakken
Granulaat
G. kromme 216160
05
50
04
Vilt
06
60
05
Lamelle mat10
Schilfers
07
70
G. kromme 1
08
80
06
Matten verstikt11
Schilfers
09
90
07
Platen
G. kromme 210100
08
Schalen
72
72011110
09
Segmenten20
Platen
74
74012120
10
Gevlochten
G. kromme 1 76
76013130
21
Platen
G. kromme 218180
99
Overige
99
Enkel
99
99
Zoek in deze tabel het isolatiemateriaal uit.
NOTA BENE: Groep 99 is NIET toegestaan.
13
GB
User’s Guide and Installation Manual
Véro / Véro 33 / Vérox
14
Dear Client,
Congratulations on your new wood-burning stove, which will be a comfortable source
of heat to enjoy for many years on end. With its unique design you can view the Véro
from all corners of the room.
When designing this fireplace we took particular care regarding the ease of use, the
operational safety and the design. The Véro is developed and produced at our own
factory in Netterden (the Netherlands) and is for the greater part handmade. Only the
best materials are used for the construction and comply with current international
standards. This will guarantee that your woodstove has a long life.
The first part of this user’s guide gives you tips and directions about how to use your
wood-burning stove correctly and safely. The second part of the manual contains
the installation instructions and the technical specifications of the Véro. They are of
particular importance to the installer.
We advise you to read this manual thoroughly before using your new stove and to
keep the manual in a handy place. Your installer may need the manual for the yearly
maintenance of your fireplace.
GB
We wish you much warmth with your new fireplace!
The WANDERS team
15
Table of Contents
Your Véro stove at a single glance17
Installation 17
Lighting the stove 17
Lighting the stove for the first time18
Fuel: wood 18
The best way to burn your stove19
Chimney and flue19
Maintenance19
Safety19
Guarantee 20
Installation Instructions for the Véro21
Technical drawings
16
53
Your Véro stove at a single glance
Usage early in autumn or late in winter
When the external and internal temperatures do
not differ much, a proper chimney draught is a real
challenge. You can help chimney draught get started
by burning some wood while keeping all air inlets
maximally open. An abundant air supply speeds up
quick heating which in turn increases the draught
in the chimney. Lighting up the stove with only a
little wood prevents smoke from streaming into the
room.
Lighting the stove
The Véro 33 Serpentino
The Véro is a combination of comfort and efficient heat
emission. The large glass panes allow emission of the
heat from the stove directly to the environment to make
your room instantly comfortable. The built-in flue gas
deflector ensures circulation of flue gases in the interior
parts. Combined with the extra after-burning, it means
that the flue gases have better combustion and reduce
the burden on the environment. You can regulate the
intake of combustion air with the integrated air slide
valve and adjust the intensity of the fire and the output
of your stove.
Installation
It is common practice for the dealer where you purchased
your Véro stove to also take care of installing it. If this is
not the case, please ensure that the installation is done by
a certified installer. A certified installer can also give you
the right advice about the flue tube to which the stove
must be connected. Connecting wood-burning stoves
by unqualified persons is prohibited, in which case we
cannot give any guarantee about proper functioning of
your Véro stove. Please bear the fire safety in mind when
installing the stove. See also page 22.
Before lighting the fire, you must clean away any deposits
on the window pane with a paper from a kitchen roll.
The same paper can be used for lighting the fire.
Open the combustion air inlet. Open the slide to its
maximum before lighting the stove. Then open the door
and put some balls of paper or firelighters in the stove
and place some wood kindling on top. Light the kindling
and leave the stove door ajar (for 3 to 5 minutes) for
extra air supply and enhancing chimney draught. Once
the kindling has caught fire you can add extra wood.
(Put the logs loosely on the fire so that the flames can
catch on all around).
How the air valve works
The air valve has 3 positions:
1. Opened all the way: the primary and secondary air
supply is open.
2. Pressed until the first click is heard: only the secondary air supply is open and the stove will produce the highest yield while the glass cleaning system works optimally.
3. Pressed until the second click is heard: everything is
closed, and the fire will go out slowly.
The wood-burning stove is suitable as an extra heat
source and does not replace your principal heating
device.
17
GB
The stove will become very hot when you light it and
will need at least two hours to cool off. Don’t touch the
stove without protection during firing and for two hours
after. Handle the stove always with a glove to avoid
getting serious burns.
Avoid finger marks
Do not touch the glass of the stove with your fingers.
Finger marks will burn into the glass and cannot be
removed later.
It is prohibited to light the stove with liquids like petrol
or spirits. Do not have the cooker hood on in the room
where you operate your stove. Never touch the varnished
parts when you heat your stove.
Lighting the stove for the first time
Discolouration of walls, ceilings and grates
The walls, ceilings and grates may show some
discolouration after lighting your hearth. This
is caused by the dust particles that burn in the
convection cover. This is a natural process for
which WANDERS cannot be held responsible. To
minimize discolouring we refer to the advice given
for atmospheric hearths. Your installer can give you
more information about this.
When you light the Véro for the first time, the hearth
must still ‘anneal’ and temper itself. The unit has a
heat resistant lacquer which must burn in the stove at
temperatures above 400 °Celsius. This will happen
during the first few times of lighting the stove and
temperatures rise to 600 °C. Though this may give an
unpleasant smell, it is otherwise harmless. It is advisable
to keep the stove burning with limited fuel for at least 6
hours when lighting the stove for the first 4 or 5 times.
Air the room well when the stove is burning. Make sure
that any cooking hood is not turned on when the stove
is burning; a cooking hood extracts the combustion air
that the stove needs.
Some deposit may form on the glass panes of the stove
when you ‘anneal’ your hearth. You can easily remove
this deposit with a damp cloth after the stove has cooled
down. You can also use some cleansing agent for
ceramic rings. Please make sure you do not leave any
finger marks on the clean glass. Finger marks burn into
the glass and cannot be removed later.
Fuel: wood
Wood species Drying time
Fir, Poplar1
year
Lime, Willow, Spruce, Birch, Ash, Alder1.5
years
Fruit trees, Beech2 years
Oak2.5 years
The Véro only burns on wood. Do not put more than 1
kg of fuel in the stove at the time. Always use clean and
cut logs, which have sufficiently dried. Please see the
above list for drying times. Wet wood does not burn well
and gives heavy smoke emission. It may blacken the
glass pane of your stove with soot and build up smut in
the flue pipe. This may increase the risk of chimney fire.
What to do in case of chimney fire.
In case of chimney fire, immediately close the shutoff valve in the chimney and all air supply ducts. Call
the fire department. After the fire is extinguished, the
chimney and the stove must be inspected again by
your installer.
Fresh, moist wood contains about 50% moisture.
Cleaved wood still contains 20% moisture after drying
it for a year and moisture percentage will be decreased
to 12 to 15% after drying it for two years. Dry wood
gives nice flames and little or no smoke, and the fire
will crackle when burning. Wet wood makes a hissing
sound, gives much smoke and only small flames which
will considerably dampen the pleasure of burning your
stove and the heat output.
Do not put any paraffin-containing logs in your stove.
When the door is closed, the high heat will melt the
paraffin from the logs too quickly. The polluted flue
gasses which consequently develop will deposit on and
burn in the glass of your stove and cannot be removed
later.
Do not use any wood that is painted, impregnated, glued
together or processed in any other way. The flue gases
are very harmful to the environment and may affect your
stove. It is also prohibited to burn plastics and other
waste matter due to poisonous smoke development.
Newly-built house or recently renovated?
Wood species and storage
It is advisable to wait six weeks before lighting
the stove in a newly-built house that has recently
been completed, or in a space that has recently
been renovated drastically. The walls and ceilings
still contain gases, softeners and moisture from
plasterwork or paint. The warm air-streams may
discolour the dust particles in the space which may
stick to walls and ceilings. Even the moisture in the
walls and ceilings will become warm and may cause
yellow stains.
You can use all kinds of woods as fuel as long as it
is clean, split and dry. Hardwood like oak, beech
and birch burn slowly, give off much heat and
form charcoal easily. Softer woods like spruce, fir
and poplar give more flames but less heat and less
charcoal.
18
The best place to store timber is in a windy spot but
sheltered from the rain. This is how the logs can dry
in a natural way. Pile the logs on an old pallet or a
The best way to burn your stove
All WANDERS’ stoves are designed so that they give a
maximum output. A well-lit wood-burning stove can
produce a yield of about 75%. This means that you need
less wood for the same amount of heat. Moreover, a
well-lit stove produces less smoke pollution. Below are
a few tips to give you optimum pleasure:
• Always burn your stove with its door closed; this
will improve the output within 8 to 10 times. When
the door of the stove is open, the chimney will draw
more air than is needed for proper combustion. The
relatively cold air will cool the fire. It will also preclude
fire damage by any sputtering sparks, especially from
softwood.
• Do not put more than 3 logs on the fire at one time. Too
much fuel at one time thwarts efficient combustion
and burdens the environment unnecessarily.
• Ventilate the space well when you have the stove on.
A crackling fire has a minimum air consumption of
25 cubic metres an hour. Never put on your cooking
hood when you have a stove burning in the same
space.
• Be careful with lighting the stove when it is foggy
or when there is no wind outside. There is hardly
any draught in the cold chimney when the weather
is calm. Since smoke is heavier than air there is the
chance of smoke streaming into the room. In foggy
weather, the smoke from the chimney (outside) cools
quickly and may descend and become a nuisance in
your neighbourhood.
• Don’t smother the fire suddenly with water, but let it
burn out. The materials inside the stove may deform
or crack as a result of sudden or great differences in
temperature.
Chimney and flue
The chimney is the most important part of your woodburning hearth.
When the chimney is right it will not distribute any smoke
into your room, leave any deposit on the glass pane or
create bad combustion. Before starting the installation
of the stove, your installer or a qualified chimney sweep
must check whether the chimney flue has a diameter
of at least 150 millimetres over the entire length, and
whether the channel is clean, smooth and leak-proof.
Chimney with a proper draught
Warm air wants to ascend. This is the principle of
every chimney. It helps when the wind near the
chimney mouth draws the air from the chimney.
Fall wind may give the opposite effect and blow
the air back into the chimney. Relatively cold foggy
air may thwart proper draught in your chimney as
does a long flue pipe with a rough inside and many
bends. If the natural draught in your chimney is poor
your installer can give you information about using
a ventilator for your flue tube.
Maintenance
Small maintenance
• It is advisable to leave an ash layer of two to three
centimetres. It will protect the fire plate.
• Clean the exterior of the stove with a damp cloth
that does not give off fluff. Do not use any aggressive
cleansing agents or abrasives.
• Clean the cold glass pane with a cleaning agent for
ceramic cooking rings. Do not touch the clean glass
with your fingers. Finger marks burn into the glass.
• Oil the hinges and the door fastener once in a while.
Do not use any aggressive cleaning agents or abrasives
to maintain your stove.
When the stove is not used
• Close all doors and air inlets in summer season
• Place absorbent salt inside the stove if it is stored in a
humid space.
Yearly maintenance
• Have your chimney properly cleaned by a qualified
chimney sweep every year; this is for safety reasons
and any fire insurance.
• Have the flue gas outlet and the combustion air supply
of the double-walled flue tube system checked for airtightness every year.
• Have the complete tube system checked every year;
this includes the roof or wall ducts and the outlet just
outside the wall.
• Have the valves and/or flaps checked for their
functioning.
• Have the sealing of doors and glass panes checked for
wear and tear.
Safety
A WANDERS wood-burning stove gives you a
comfortable and a safe source of heat in your home. Fire
safety starts with a proper installation and a properly
working flue tube. Your installer must therefore comply
with the installation instructions as listed on page 21 and
19
GB
frame to let the wood dry from underneath and to
prevent the lower logs from being in contact with
water.
further. To burn your stove safely, the following points
are important:
1.Burn your stove as much as possible with a closed
door; it increases the output and is better for the
environment.
2.Prevent small children or the infirm from getting too
close to a burning stove and do not leave them alone
in the room when the stove is burning. You could use
a fire-screen.
3.Do not pour or put combustible liquids and materials
in the stove, as it may damage the fireplace beyond
repair.
4.If the floor around the fireplace is made of combustible
material you must use a floor slab. The floor slab must
have a minimum size of:
- 50 cm measured from the fireplace on the front side
of the door:
- 30 cm measured from the fireplace on all sides from
the door:.
5.Do not place any combustible materials, such as
curtains, wooden objects (cupboards, paintings) close
to the fireplace or the flue tube. A minimum distance
of 80 cm measured from the exterior of the stove and
the flue tube is required.
6.Never cover the chimney breast or mantelpiece with
combustible material (e.g. paper covering).
7.Please bear in mind the points of the section on ‘the
best way to burn your stove’, on page 19.
8.Have your stove repaired only by a certified installer
and with original parts.
Guarantee
WANDERS Metaalproducten B.V. in Netterden, the
Netherlands, gives a guarantee of five years after the
purchase date of your wood-burning stove, provided that
the fireplace is properly installed and used in accordance
with the instructions in the manual.
The guarantee includes all defects which can be reduced
to flaws in material and construction, in which case you
will receive the new parts free of charge. Labour costs
or other expenses are not covered by the guarantee.
You can send defect parts (shipping paid) to WANDERS
Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL in Netterden
[The Netherlands].
Before installing your stove you must check if there is
any visible damage to the unit. If there is, do not accept
the unit and contact your supplier.
The guarantee does not include: the glass, failure due
to improper use; non-compliance with the national
regulations and enclosed installation and operating
instructions; installation by an installer of dealer who is
not acknowledged by WANDERS, negligence of the unit
and change of owner. The guarantee is also disclaimed
20
when a wrong fuel is used.
There is a guarantee period of one year for all cast iron
and vermiculite parts, and the lacquer.
WANDERS disclaims responsibility for any cracks in
stuccoed walls or discolouration of walls, ceilings and/
or grates after burning the fireplace. Discolouration can
be caused when dust particles burn in the convection
cover. To minimize the chance of cracks in stucco and
discolouration we refer to the advice given for decorative
hearths. Your installer can give you more information.
Any complaints will be dealt with after the sales firm,
the installer has filed a complaint and sent a copy of
the purchase receipt with purchase date. Any repairs
do not entitle you to extend the guarantee term. All
consequential damages or loss are excluded.
Installation Instructions for the Véro
General instructions 21
Preparation21
Installation22
Repairs24
Technical details Véro / Véro 33 / Vérox24
General instructions
The Véro is tested in accordance with the international
EN 13240 standardization, and has an extra additional
standardization for optimally environment-friendly
heating devices related to flue gases (Section 15a B-Vg.
Des BmfWA). The stove can be connected to a flue tube
to which several stoves are connected. The flue tube has
a diameter of 150 millimetres.
are used.
• Spaces where an exhaust system is used or where a
mechanical exhaust system is placed, except when
the air supply is taken directly from outside to assure
a hazardless combustion.
The heating device must be placed by an acknowledged
installer and according to the installation instructions
given below. The national and local rules and regulations
for placing and using wood-burning stoves are equally
applicable. WANDERS does not give any guarantee
if the Véro is connected or installed incompletely or
incorrectly.
The chimney flue
Before placing the stove you must observe the following
points:
• If the stove is connected to an existing chimney, you
must first have the chimney professionally cleaned
and checked by a qualified chimney sweep company.
Any cut-off valves or stop valves must be removed.
• The flue tube of the stove must be connected with the
chimney without diversions.
• The underpressure in the chimney must be at least 12
Pa or 0.12 mbar.
• The chimney flue must always end up in outlet area 1
(see the drawing and the table below)
It is not allowed to place the stove in:
• Arcades and corridors accessible to the public.
• Stairwells, except in buildings with no more than 2
dwellings.
• Spaces where highly flammable or explosive materials
Roof slope x larger than 23°
Roof slope x smaller than 23°
21
GB
Preparation
Height of chimney on the roof at a horizontal distance A measured from the ridge
Roof with
slope X
On the
ridge
25o
0.5
30 o
0.5
35 o
0.5
40 o
0.5
45 o
0.5
Horizontal distance A from the ridge, in metres
0.5 m
0.75
0.85
1.0
1.2
1.5
0.75 m
0.85
1.2
1.8
2.4
3.0
1m
1.0
1.6
2.4
3.2
4.0
• At the time of placing the stove, the chimney flue
must be clean, leak-proof and without obstructions,
and must have a diameter of 150 mm.
• Any bends in the flue tube must not exceed 45
degrees.
• Ensure that the chimney tube can discharge the flue
gases adequately, properly and safely.
• The values for calculating the chimney tube is given
in the section on Technical Information, page 22.
Fire Safety
For reasons of fire safety is it important to observe the
instructions below before installing the stove.
1.If the floor around the stove is made of combustible
material, you must use a floor slab.
The floor slab must measure at least:
- 50 cm from the stove on the front side of the door
- 30 cm from the stove on the sides of the door.
2.Keep at least a distance of 80 cm between the stove
and combustible objects such as curtains, wooden
objects (cupboards and paintings) and glass objects.
Keep the same distance from the flue tube.
3.Wooden construction parts within the radiation range
of the stove (80 cm from the exterior of the stove) must
be covered with fireproof material.
4.If the flue tube goes through a ceiling and/or roof
that consist of flammable materials, the ceiling and
the roof must be covered with fireproof materials all
around (about 80 cm). Pay also attention to joisted
floor layers and any electric wiring.
5.Keep a distance of at least 50 cm (in all directions)
between the stove and supporting steel construction
parts.
6.Shield off all combustible materials within a radius of
80 cm from the stove openings with non-combustible
materials.
7.Never cover the chimney breast with combustible
material (e.g. paper covering).
8.The wall behind the stove must consist of, or be
insulated with, fire-proof materials. The insulation
material must resist a temperature of 700 °C and
have a density of 80 kg/m3. Please see for insulation
materials table page 26).
9.Avoid heat transmission when placing the stove. Heat
22
1.25 m
1.1
2.0
3.0
4.0
5.0
1.5 m
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
2m
1.6
3.2
4.8
6.4
8.0
3m
2.5
4.9
7.3
10
12
4m
3.3
6.5
10
13
16
transmission of a burning stove can penetrate the wall
and even cause fire damage on the other side of the
wall. Prevention is better than cure.
Installation
The Véro is tested in accordance with the international
EN 13240 standardization, and has an extra additional
standardization for optimally environment-friendly
heating devices related to flue gases (Section 15a B-Vg.
Des BmfWA). The stove can be connected to a flue tube
to which several stoves are connected. The flue tube has
a diameter of 150 mm.
Supply of combustion air
The stove must have enough supply of fresh combustion
air. If necessary, make an extra air supply opening as
close to the stove as possible to avoid draught. An extra
opening for air supply is always required if:
• the space has a heat recovery system.
• the space has a central exhaust system.
• there is a cooker hood in the same space.
The air supply opening must be closable if it goes through
a fire-resistant wall. When there are several combustion
devices in the same space there must be enough air
openings to guarantee proper combustion.
Connecting the stove
The Véro is a heavy stove. The standing version weighs
160 kg, including the 2-metre flue gas tube. Check
whether the floor on which the stove is placed, or the
wall to which the stove is fixed, can carry this weight
without problem. You must follow the directions given
in de previous chapter on ‘Preparation” before installing
the stove. Please mind your back and the floor during
installation!
Mounting the standing model: 1. Check the packing. If you detect any visible damage, please notify the supplier.
2. You will have 2 different boxes for the standing
model (1 box for the stove, and 1 box for the base).
3. Take the stove from the box.
4. Turn the stove carefully on its backside (put something underneath to protect the floor)
5. Take the base from the box.
6. Refasten the base with the 4 screws.
7. Put the stove in an upright position. (Mind your
back!)
8. Put the stove in the right place and make sure
that it is positioned right beneath the chimney.
9. Now connect the flue tube. The flue tube must be
connected overlappingly, with the upper sections
fitting into the lower sections.
Built-in version:
To install the insert model one needs to remove the 4
attached strips on each corner.
WANDERS recommends to add extra air inlets with all
built in stoves
Fasten the base
GB
Mounting the suspended model:
1. Check the packing. If you detect any visible damage, please notify the supplier.
2. The suspension bracket is placed in the back of the
box.
3. Fasten the suspension bracket to the wall, but do
not use any synthetic fasteners.
Be sure to place the bracket exactly beneath the
centre of the outlet and to let the hooks face upward. The fastening bolts should not protrude more
than 10 mm from the wall, as they will get in the
way when you hang the stove.
4. Hang the stove in the bracket. (Please mind your
back!)
5. Now mount the flue tubes. The flue tubes must be
placed overlappingly, with the upper sections fitting
into the lower sections.
23
Repairs
Replacing the glass in the door:
• Open the door with the broken glass.
• Remove the 4 screws and the 2 glass strips on the
inside of the door.
• Be careful! The glass is sharp.
• Replace the glass.
• Check whether the glass strips are still intact and stuck
to the door. If not, stick them onto the door again, or
replace them.
• Replace the glass.
• Put everything back on.
Remove the 4 screws and the 2 glass strips
Technical details Véro / Véro 33 / Vérox
Technical details
Door latch
Ba
I/II
Nominal capacity*
5
kW
Diameter tube for combustion gases150 mm
Maximum lumber supply in the stove1
kg
Maximum brown coal supply
-
kg
Volume of the combustion chamber
0.02
m3
Surface bottom of combustion chamber
0.06
m2
* a nominal heat of 8 kW is obtained with a chimney draught of 0.12 mbar
Fuel, wood logs, 30 x 10 cm
Maximum supply3 pieces
Primary air valve
max.
Secondary air outlet
max.
Fuel burning period
about 1 hour
24
Flue gas values in accordance with DIN 4705, DIN 18895 part 2
When door is closed logs
4,2
g/s
Flue gas temperature330
˚C
Pre-pressure
0.12 mbar
Yield
78.7
%
CO at 13% O2 0.06
%
Flue gas quantity
Particulate matter30
mg/m3
Certificate Institute 1625. Test standard EN 13240. Test report no. RRF-400169
Target value for the volume of the space to be heated:
If heating circumstances are favourable:
In less favourable circumstances:
In unfavourable circumstances:
GB
Not all spaces meet the present insulating values. According to DIN 18893, the following values can be taken for
the volume of the space to be heated:
Calculate according to DIN 4701
70 m3
50 m3
For temporary heating you may assume a reduction of 25% for the volume to be heated if the interval is more
than 8 hours.
Table for thickness of insulation cf thickness of the wall
Wall thickness
10 cm
Protection of the wall
Walls made of combustable construction parts
X
Supporting walls in steel construction
X
Intergrated pieces against stove
X
Intergrated pieces in the wall behind
X
Other walls
Wall thickness < 10 cm
Wall thickness > 10 cm (e.g. a brickwork wall)
X
-
Insulation
Convection
house
back side
8 cm
X
X
X
X
on the side
8 cm
under side
6 cm
X
-
▲Table gives the insulation thickness to be used for a given wall thickness to protect intergrated wall.
25
Table for insulation material.
Please note! Only use products given in the grey-shaded part.
Insulation
Packed Thermal conduction
Maximum
Density
appl. temp.
no
Article no
Form no
packed no
ºC
no
Kg/m3
10
Mineral wool 01
Bands
01
Stitched mats10100
0220
11
Glass wool
02
Loose wool
Stitched mats12120
0330
12
Rock wool
03
Wool
02
Stitched mats14140
04
40
13
Waste products
Granule
G. curve 216160
05
50
04
Felt
06
60
05
Lamella mat10
Flakes
07
70
G. curve 1
08
80
06
Stitched into11
Flakes
09
90
mats
07
Plates
G. curve 210100
08
Scales
72
72011110
09
Segments20
Plates
74
74012120
10
Interwoven
G. curve 1
76
76013130
21
Plates
G. curve 218180
99
Otherwise
99
Single
99
99
▲ Select the insulation material from this table. PLEASE NOTE: Group 99 is NOT ALLOWED.
26
FR
FR
Mode d’emploi et instructions d’installation
Véro / Véro 33 / Vérox
27
Cher client,
Nous vous félicitons pour l’acquisition de votre nouveau poêle à bois de WANDERS.
C’est une source de chaleur confortable qui vous donnera beaucoup de plaisir pendant
de longues années.
Par son design unique est visible de tous les coins de la pièce.
Ce poêle à bois a été conçu tout spécialement pour répondre aux exigences d’un
emploi aisé, de la sécurité et du design.
Votre poêle est développé et produit dans notre usine à Netterden (Pays-Bas) et fait à la
main pour une partie importante. La construction est faite uniquement en les meilleurs
matériaux en conformité avec les normes européennes en vigueur. Vous bénéficierez
ainsi de la garantie d’une longue durée de vie pour ce poêle.
La première partie de ce mode d’emploi est consacrée aux conseils pour une utilisation
correcte de votre poêle à bois en toute sécurité. La deuxième partie comporte les
instructions d’installation et les caractéristiques techniques destinées notamment à
l’installateur.
Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement avant la mise en service
de votre poêle à bois et de bien le conserver. Votre installateur en aura besoin pour
l’entretien annuel de votre poêle.
Nous espérons que vous profiterez beaucoup de l’ambiance chaleureuse du Véro.
L’Equipe de WANDERS
28
Table des matières
Votre poêle à bois Véro30
Installation30
Allumage du poêle 30
Premier chauffage 31
Combustible: le bois 31
La façon optimale de chauffer le poêle32
Cheminée et conduit de cheminée32
Entretien32
Sécurité33
Garantie 33
Instructions d’installation du Véro34
53
FR
Dessins techniques
29
Votre poêle à bois Véro
L’installation devra répondre également aux normes
anti-incendie. Voir la page 35.
Allumage du poêle pendant l’entre-saison
(début de l’automne ou fin de l’hiver)
Lorsque la température extérieure et celle à
l’intérieur de votre maison sont presque pareilles, il
n’est pas si simple d’obtenir un bon tirage. Ces jours,
le meilleur tirage s’obtient si vous brûlez du bois en
petite quantité tout en laissant tous les orifices d’air
ouverts au maximum. C’est que l’amenée importante
de l’air favorise un réchauffement rapide et cela a un
effet stimulant au tirage de cheminée. En utilisant
peu de bois, vous éviterez que la fumée est refoulée
dans la pièce.
Ce poêle à bois est très utile en chauffage d’appoint et
ne sert pas à remplacer par exemple votre installation du
chauffage central.
Allumage du poêle
Le Véro 33 avec pierre ollaire
Le Véro vous offre à la fois le confort et une émission de
chaleur efficace.
L’émission de la chaleur est très importante, car la
surface de la vitre du poêle par laquelle la chaleur se
diffuse directement est très grande. Avec votre Véro vous
obtiendrez ainsi le plus de chaleur possible dans votre
pièce. Le déflecteur des gaz de fumée intégré sert à retirer
encore de la chaleur complémentaire des gaz de fumée,
augmentant encore l’émission de la chaleur par le poêle.
De plus, à l’aide du tiroir à air intégré vous pouvez régler
vous-même l’amenée de l’air de combustion et donc un
apport plus ou moins grand en oxygène au poêle, qui de
ce fait aura une allure plus grande ou plus modérée et
donc une émission de chaleur plus importante ou plus
modérée.
Installation
En règle générale, c’est le revendeur de votre Véro qui
se charge de l’installation du poêle. Si ce n’est pas le
cas, confiez-la à un installateur agréé. C’est lui qui vous
conseillera aussi sur le conduit de cheminée auquel
votre poêle devra être raccordé. Le raccordement des
poêles à bois par une personne non agréée est fortement
déconseillé. Dans ce cas, nous ne garantissons pas le
bon fonctionnement du Véro.
30
Le poêle devient très chaud pendant l’allumage et le
chauffage et il a besoin d’au moins deux heures pour
refroidir. Evitez de toucher le Véro pendant le chauffage
et deux heures après sans être protégé d’un gant.
L’utilisation d’un gant est nécessaire si vous manipulez le
poêle, sinon vous risquez d’avoir des brûlures sévères.
Avant d’allumer le poêle, n’oubliez pas d’enlever le
dépôt éventuel des vitres avec un bout de papier d’un
rouleau essuie-tout par exemple. Vous utiliserez ce
papier ensuite pour allumer le feu.
Ouvrez la prise d’air de combustion complètement.
Ouvrez aussi le tiroir à air complètement avant
l’allumage. Ensuite, ouvrez la porte ; introduisez dans le
poêle quelques tortillons de papiers ou quelques allumefeux et ajoutez là-dessus du petit bois sec. Allumez
ces bouts de bois et entrouvrez la porte pendant 3 à 5
minutes en vue d’une amenée d’air supplémentaire et
pour favoriser le tirage initial de la cheminée. Quand les
bouts de bois se sont enflammés, vous pouvez rajouter
du bois supplémentaire. (Faites en sorte que les bûches
ne soient pas trop serrées afin de permettre aux flammes
de bien se développer tout autour)
Fonctionnement du tiroir à air
Le tiroir à air connaît 3 positions:
1. le tiroir est complètement ouvert : les prises d’air
primaire et secondaire sont ouvertes.
2. poussez jusqu’au premier déclic : seule la prise
d’air secondaire est ouverte. Le poêle a alors son
meilleur rendement et le lessivage des vitres est le
plus performant
3. poussez jusqu’au deuxième déclic : toutes les prises
sont fermées et le poêle s’éteindra peu à peu.
l’aide d’un détergent pour plaques de cuisson céramique
quand le poêle s’est refroidi. Ne touchez plus la vitre
nettoyée de vos doigts. Les empreintes digitales se
fixeront au verre par la température élevée et ne peuvent
plus être enlevées par la suite.
Vous avez un logement neuf ou rénové récemment?
Evitez de toucher la vitre du poêle de vos doigts.
Les empreintes digitales se fixeront au verre par la
température élevée et ne s’enlèveront plus par la
suite.
Il est interdit d’allumer le poêle en utilisant des produits
liquides tels que l’essence ou l’alcool à brûler.
Quand le poêle brûle, vous ne pouvez pas utiliser en
même temps une hotte aspirante dans la même pièce.
Ne touchez pas les éléments laqués pendant le
réchauffement du poêle.
Premier chauffage
Changement de couleur des parois, plafonds
et grilles
Par le chauffage du poêle, les parois, plafonds et
grilles peuvent changer de couleur. C’est que des
grains de poussière brûlent dans le manteau de
convection. Il s’agit d’un processus naturel dont
WANDERS ne saurait assumer la responsabilité.
Pour réduire au maximum la décoloration, veuillez
vous reporter aux consignes généralement données
dans le commerce sur les poêles d’ambiance. Votre
installateur vous renseignera
Pendant le premier chauffage du Véro, le poêle a
besoin d’être rodé. Votre poêle est couvert d’une laque
thermorésistante qui doit encore être « cuite » à des
températures de plus de 400 ºC. Cela se fait pendant
les premiers chauffages quand les températures peuvent
atteindre jusqu’à 600 ºC. Au début, cela peut entraîner
une odeur désagréable, mais inoffensive. Les 4 à 5
premières fois, il est recommandé de n’introduire que
quelques bûches et de faire brûler le poêle pendant
au moins 6 heures. Assurez-vous que la ventilation
de la pièce soit adéquate. N’utilisez pas une hotte
aspirante quand le poêle brûle, car elle aspirerait l’air de
combustion dont le poêle aurait besoin.
Pendant le “rodage” du poêle, un dépôt de suie peut
se produire sur la vitre de la porte. La suie s’enlève
facilement avec un chiffon humide ou éventuellement à
Combustible: le bois
Espèce de bois Durée de séchage
Pin, Peuplier1 an
Tilleul, Saule, Sapin, Bouleau,
Frêne, Aune1,5 an
Arbre fruitier, Hêtre2 ans
Chêne 2,5 ans
Le Véro ne peut brûler que du bois exclusivement. Ne
chargez le poêle que de 1 kg de combustible à la fois.
Utilisez toujours du bois propre, coupé et bien sec.
Consultez le tableau qui précède pour les durées de
séchage recommandées. Le bois humide ne brûle pas
bien et entraîne un dégagement de fumée excessif. De ce
fait, la vitre risque de se noircir par la suie. De plus, des
particules de suie peuvent se déposer dans le conduit de
cheminée et être à l’origine d’un feu de cheminée.
Feu de cheminée - Que faire ?
Au cas où un feu de cheminée se produirait, fermez
immédiatement le clapet dans la cheminée et tous
les tuyaux d’amenée d’air. Alertez les pompiers.
Après l’extinction d’un feu de cheminée, faites
contrôler de nouveau la cheminée et le poêle par
votre installateur.
Le bois vert et humide a un taux d’humidité d’environ
50%. Après une année de séchage, le bois de fente
contient encore 20% d’humidité. Après deux années,
le taux d’humidité n’est que de 12 à 15 pour cent.
Le bois sec produit un beau spectacle des flammes
sans fumée ou presque. Le crépitement du feu se fait
alors entendre. Le bois humide émet un sifflement et
produit beaucoup de fumées et une vue des flammes
insignifiante. Cela réduit le confort et le rendement du
31
FR
Attention:
Il est déconseillé d’allumer un poêle dans un
logement qui vient d’être construit ou qui a été
rénové récemment. Mieux vaut attendre encore six
semaines. C’est que les murs et plafonds contiennent
encore des gaz, des amollissants et de l’humidité
issus du plâtrage et de la peinture. Par les courants
d’air chauds, les grains de poussière dans la pièce
changent de couleur et se collent contre les murs
et plafonds. De plus, les points humides au murs
et plafonds en devenant chauds forment ainsi des
taches jaunâtres.
chauffage considérablement.
Les bûches contenant de la paraffine ne sont pas admises
au poêle. Après la fermeture de la porte, la paraffine se
séparerait des bûches en se fondant trop vite en raison
de la température élevée. Les gaz de fumée encrassés
qu’elles dégagent sont déposés directement sur la vitre
de la porte; ils sont marqués sur le verre et ne peuvent
plus être nettoyés.
Il ne faut pas utiliser du bois peint, imprégné, collé au
traité autrement. Les gaz de fumée sont très nuisibles
pour l’environnement et peuvent attaquer votre poêle. Il
est également interdit de brûler des matières plastiques
et d’autres déchets à cause du dégagement de ces
fumées toxiques.
Espèces de bois et entreposage
Toutes les espèces de bois propre, coupé et sec
peuvent servir de combustible. Les espèces dures,
telles que le chêne, le hêtre et le bouleau se
consument lentement et forment de façon simple
des charbons de bois. Les espèces plus tendres,
telles que le sapin, le pin et le peuplier produisent
plus de flammes et moins de charbons de bois.
L’entreposage du bois se fait de préférence à un
endroit exposé au vent, mais bien à l’abri de la pluie.
C’est la manière naturelle de sécher le bois. Empilez
les bûches sur une palette usagée ou sur une grille
pour que les bûches se sèchent aussi par le bas. De
cette manière, les bûches les plus basses n’entreront
pas en contact avec l’eau.
La façon optimale de chauffer le poêle
Les poêles de WANDERS ont été conçus pour produire
un rendement maximal. Un poêle à bois bien chauffé
peut avoir un rendement d’environ 75%. Ainsi, pour
obtenir la même chaleur vous avez besoin d’une quantité
de bûches inférieure. De plus, un poêle bien chauffé
dégage moins de fumées polluantes. Quelques conseils
pour un confort du chauffage optimal:
• Ne chauffez le poêle que si la porte est bien fermée:
le rendement du chauffage en sera 8 à 10 fois plus
grand. Si la porte est ouverte, la cheminée aspire plus
d’air que nécessaire pour une bonne combustion
et l’air relativement frais refroidit le feu. Une porte
fermée empêche que des étincelles s’échappent du
poêle et causent des dégâts, surtout quand il s’agit de
bois de résineux.
• Ne rajoutez pas plus de 3 bûches à la fois au feu.
Le chargement de beaucoup de carburant en une
fois n’est pas favorable à une combustion efficace et
constitue une pollution inutile de l’environnement.
• Prévoyez une ventilation adéquate de la pièce
32
pendant l’utilisation du poêle. Un feu crépitant a une
consommation de 25 mètres cubes d’air par heure
au minimum. N’utilisez jamais le poêle et une hotte
aspirante dans la pièce en même temps.
• Soyez prudent en cas de brouillard ou de calme plat.
Par temps calme, il n’y a presque pas de tirage dans
la cheminée froide. Puisque la fumée est plus lourde
que l’air, il se pourrait alors que la fumée est refoulée
dans la pièce. Quand il y a du brouillard, la fumée
qui sort de la cheminée se refroidit rapidement et
descend tout en causant des nuisances dans votre
environnement.
• N’éteignez pas le feu d’un coup à l’aide de l’eau,
mais laissez le feu s’éteindre. Sinon, les matériaux à
l’intérieur du poêle peuvent subir des déformations
ou des fissures par les grands écarts de température
survenus brusquement.
Cheminée et conduit de cheminée
La cheminée est l’élément le plus important de votre
poêle à bois.
Une cheminée bien construite empêche que certains
problèmes se produisent, tels que la pénétration des
fumées dans la pièce, le dépôt de malpropretés sur la
vitre ou une mauvaise combustion. Avant l’installation de
votre appareil, votre installateur ou un ramoneur agrée
devra vérifier si le conduit de la cheminée a un diamètre
de 150 millimètres au moins sur toute sa longueur et s’il
est propre, lisse et étanche.
Cheminée avec un bon tirage
L’air chaud tend toujours à monter et c’est là le
principe du tirage dans la cheminée. Le tirage est
encore favorisé lorsqu’au niveau de la bouche de
cheminée l’air est aspirée par le vent. L’effet inverse
a lieu parfois par un vent descendant qui souffle
de nouveau l’air dans la cheminée. De même, le
brouillard frais et relativement lourd peut contrarier
le bon tirage de votre cheminée, tout comme un long
conduit de cheminée dont la paroi est rugueuse et
avec de nombreuses courbes. Si le tirage naturel est
mauvais, demandez conseil à votre installateur sur
l’utilisation éventuelle d’un ventilateur dans votre
conduit de cheminée.
Entretien
Petit entretien
• Il est recommandé de laisser en place une couche
de cendres de deux à trois centimètres ; elle servira à
protéger la sole.
• Nettoyez l’extérieur du poêle à l’aide d’un chiffon
humide non pelucheux. N’utilisez pas des détergents
et abrasifs agressifs.
• Le verre (redevenu froid) se nettoie avec un détergent
N’utilisez pas des détergents et abrasifs agressifs pour
l’entretien de votre poêle.
Mise hors service
• En été, les portes et les tiroirs à air doivent tous être
fermés.
• Il faudra mettre du sel absorbant dans le poêle s’il se
trouve dans une pièce humide.
Entretien annuel
• Tous les ans, pour la sécurité incendie et en pplication
de l’assurance contre l’incendie, faites bien ramoner
la cheminée par un ramoneur agréé.
• Tous les ans, faites vérifier l’étanchéité du tuyau
d’évacuation des gaz de fumée et du tuyau de
l’amenée de l’air de combustion de la canalisation
d’évacuation des gaz de fumée à double paroi.
• Tous les ans, faites contrôler la canalisation entière,
y compris la traversée de toit ou de façade et le
débouché à l’endroit où il dépasse la façade.
• Tous les ans, faites contrôler le fonctionnement des
tiroirs et/ou des clapets.
• Tous les ans, faites vérifier si les joints des portes et
des châssis ne sont pas usés.
Sécurité
Un poêle à bois de WANDERS, c’est toujours une source
de chaleur confortable et sûre.
Ce qui est primordial pour assurer la sécurité contre
l’incendie, ce sont une installation correcte et un
tuyau d’évacuation des gaz de fumée fonctionnant
correctement. C’est pourquoi votre installateur devra
respecter les consignes d’installation comme décrites
aux pages 34 et suivantes. Pour un chauffage en toute
sécurité, les points suivants sont également importants:
1.Chauffez le poêle autant que possible la porte fermée.
Cela augmente le rendement et respecte mieux
l’environnement.
2.Tenez les jeunes enfants et les personnes infirmes
éloignés d’un poêle qui brûle et ne laissez-les pas
seuls dans la pièce. Eventuellement, vous pouvez
mettre en place un pare-feu.
3.Ne versez ou ne mettez pas des liquides ou des
matériaux combustibles dans le poêle. Ils risquent
d’endommager le poêle irrémédiablement.
4.Si le plancher autour du poêle est fait en matière
combustible, utilisez une plaque d’assise.
La plaque doit avoir les dimensions minimales de:
- sur le devant de la porte: 50 cm depuis le poêle
- à chaque côté de la porte: 30 cm depuis le poêle
5.Evitez la présence de matières combustibles, par
exemple des rideaux, des objets en bois (armoires,
tableaux) tout près du poêle ou du conduit de
cheminée. Respectez un écartement d’au moins 80
centimètres depuis l’extérieur du poêle et du conduit
de cheminée.
6.Ne faites jamais habiller le manteau de cheminée de
matières combustibles (telles que des papiers peints).
7.Respectez les points énumérés au chapitre « La façon
optimale de chauffer le poêle » à la page 32.
8.Le poêle à bois ne doit être réparé que par un
installateur agréé en utilisant des pièces d’origine.
Garantie
Votre poêle à bois de WANDERS Metaalproducten
B.V. à Netterden bénéficie d’une garantie de 5 ans à
partir de la date d’achat, à condition que le poêle ait
été installé et utilisé conformément aux instructions
données dans ce mode d’emploi. La garantie couvre
tous les défauts qui résulteraient des vices de matière
et de construction. Dans ces cas, vous recevrez des
pièces nouvelles gratuitement. Les frais de salaire et les
autres frais n’entrent pas dans le champ de la garantie.
Les pièces défectueuses peuvent être expédiées franco à
WANDERS Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL,
Netterden, Pays-Bas .
Avant de procéder à la pose de l’appareil vous devrez
vérifier si le poêle ne présente pas des dommages
visibles. Dans ce cas, il ne faut pas accepter l’appareil
en prendre contact avec votre fournisseur.
La garantie ne couvre pas la vitre et ne s’applique pas
aux dérangements provenant d’une mauvaise utilisation,
d’un manque de respect de la réglementation nationale
et des instructions d’installation et d’emploi fournis avec
l’appareil, d’une installation effectuée par un installateur
ou revendeur non-agréé par WANDERS , d’un défaut
d’entretien et en cas où le poêle serait passé en d’autres
mains. La garantie ne s’applique pas non plus si un
combustible non approprié a été utilisé.
La garantie a une durée de 1 an pour les éléments
suivants: toutes les pièces en fonte ou vermiculite, les
éléments électriques, le couvercle de thermostat et la
laque.
WANDERS n’est pas responsable des éventuelles
fissures au plâtrage de parement et des décolorations
des parois, plafonds et/ou grilles après le chauffage du
poêle. Les décolorations peuvent être causées par la
combustion des grains de poussière dans le manteau de
convection. Pour réduire au maximum les fissures au
33
FR
spécial pour plaques de cuisson en céramique. Evitez
de toucher encore la vitre nettoyée de vos doigts : les
empreintes digitales resteront marquées au verre par
la température élevée.
• N’oubliez pas d’huiler de temps en temps les
charnières et le verrou de porte.
plâtrage et les décolorations éventuelles, veuillez vous
reporter aux consignes généralement données dans le
commerce sur les poêles d’ambiance. Votre installateur
vous renseignera.
Les plaintes sont examinées après qu’elles ont été
présentées par l’établissement de vente, par l’installateur,
accompagnées d’une copie de la facture d’achat
indiquant la date d’achat.
Les réparations ne donnent pas droit à une prorogation
de la durée de garantie. Les dommages conséquents
sont exclus.
Instructions d’installation du Véro
Consignes générales 34
Préparation35
Installation36
Réparations37
Données techniques Véro / Véro 33 / Vérox38
Consignes générales
Le Véro satisfait à la norme internationale EN 13240 et
à une norme plus spécifique relative au meilleur respect
de l’environnement lors du chauffage en ce qui concerne
les gaz de fumée
(art. 15a B-Vg. Des BmfWA). Le poêle peut être raccordé
à un conduit de fumée auquel sont raccordés plusieurs
poêles. Le tuyau d’évacuation des gaz de fumée a une
diamètre de 150 millimètres.
Votre poêle à bois doit être monté et raccordé uniquement
par un installateur agréé et selon les instructions
d’installation suivantes. De plus, les législations et
réglementations nationales et locales relatives au montage
et à l’utilisation de poêles à bois devront être respectées.
34
WANDERS n’est soumise à aucune garantie si le Véro
a été raccordé et/ou installé de manière incomplète ou
inappropriée.
Il est interdit d’installer votre poêle:
• Dans les galeries ou couloirs accessibles au public.
• Dans les cages d’escalier, sauf dans les immeubles ne
comportant pas plus de deux logements.
• Dans les locaux servant à la manutention de matières
facilement inflammables ou explosives.
• Dans les locaux où se trouve une hotte aspirante en
marche ou qui sont équipés d’un système de tirage
mécanique, sauf dans le cas où l’arrivée de l’air
provient directement de l’extérieur, ce qui assure une
combustion sans danger.
versant x supérieur à 23’
Versant
X
25o
30 o
35 o
40 o
45 o
versant x inférieur à 23’
Hauteur cheminée hors toit à une distance horizontale A du faîte
distance horizontale A à partir de la faîte en mètres
Dans
la faîte 0,5 m 0,75 m 1 m
1,25 m 1,5 m 2 m
3m
0,5
0,75
0,85
1,0
1,1
1,2
1,6
2,5
0,5
0,85
1,2
1,6
2,0
2,4
3,2
4,9
0,5
1,0
1,8
2,4
3,0
3,6
4,8
7,3
0,5
1,2
2,4
3,2
4,0
4,8
6,4
10
0,5
1,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
12
Préparation
Le conduit de cheminée
Avant de procéder au montage du poêle, vérifiez les
points suivants:
• Si le poêle est raccordé à un conduit de cheminée
existant, celui-ci doit d’abord être nettoyé et contrôlé
par une entreprise de ramonage agréée. Les éventuels
clapets de fermeture doivent être enlevés.
• Le tuyau d’évacuation des gaz de fumée du poêle
doit être raccordé sans déviations au conduit de
cheminée.
• La dépression dans le conduit de cheminée doit être
de12 Pa ou 0,12 mbar au minimum.
• La bouche du conduit de cheminée doit se trouver
dans la zone d’embouchure 1. Voir les figures et le
tableau .
• Avant de faire l’installation, vérifiez si le conduit de
cheminée est propre, étanche et sans obstacle. Le
diamètre prescrit est de 150 mm.
• Les courbes éventuelles dans le conduit de cheminée
ne peuvent être supérieures à 45 degrés.
• Vérifiez la capacité du conduit d’évacuer les gaz de
fumée de manière suffisante, adéquate et en toute
sécurité.
• Les valeurs à retenir pour le calcul du conduit de
cheminée se trouvent sous les données techniques à
la page 35.
4m
3,3
6,5
10
13
16
Sécurité anti-incendie
En vue de la sécurité anti-incendie, il est important de
respecter les prescriptions suivantes avant l’installation
du poêle.
1.Si le plancher autour du poêle est fait en matière
combustible, utilisez une plaque d’assise.
La plaque doit avoir les dimensions minimales de:
- sur le devant de la porte: 50 cm depuis le poêle
- à chaque côté de la porte: 30 cm depuis le poêle
2.Respectez un écartement de 80 centimètres au
minimum entre le poêle et les objets combustibles,
tels que les rideaux, des objets de bois (armoires et
tableaux) et des objets de verre. Maintenez une même
distance par rapport au conduit de cheminée.
3.Les éléments de construction en bois se trouvant dans
le rayon de la chaleur (80 centimètres à partir de
l’extérieur du poêle) doivent être habillés de matières
résistantes au feu.
4.Si le tuyau d’évacuation des gaz de fumée traverse un
plafond et/ou un toit faits en matières combustibles,
les entourages (environ 80 centimètres) d’un point
de passage doivent être recouverts de matières
résistantes au feu. Les solivages et les lignes électriques
éventuelles doivent aussi être protégés.
5.Entre le poêle et les éléments de la charpente en acier,
il doit y avoir une distance de 50 centimètres au moins
35
FR
(toutes directions).
6.Protégez toutes les matières combustibles se trouvant
dans un rayon de 80 centimètres à partir des
ouvertures du poêle. Cela sans appliquer de matières
combustibles.
7.N’habillez jamais le manteau de cheminée de
matières combustibles (telles que les papiers peints).
8.Le mur derrière le poêle doit être composé de matières
résistantes au feu ou être isolé par de telles matières.
Les matières isolantes devront pouvoir résister à une
température de 700 º Celsius et avoir une densité
de 80 kg/m3. Consultez le tableau des matériaux
d’isolation à la page 39).
9.Faites en sorte que la position du poêle empêche la
chaleur de pénétrer dans le mur. Une émission de
chaleur traversant un mur qui n’est pas protégé peut
même entraîner un feu de l’autre côté du mur. Evitez
ce risque.
Installation
le plancher pendant toute la durée du montage.
Montage modèle debout :
1. Vérifiez les boîtes d’emballage ; si elles présentent
des dommages apparents, veuillez les signaler à votre distributeur.
2. Le modèle debout est emballé dans 2 boîtes (1 pour
le poêle ; 1 pour le socle).
3. Déballez le poêle.
4. Mettez avec précaution le poêle sur le dos. Prenez
soin de couvrir le plancher pour le protéger.
5. Sortez le socle de la boîte.
6. Fixez le socle à l’aide des 4 vis au poêle.
7. Mettez le poêle debout (Ménagez votre dos !)
8. Posez-le poêle à l’endroit souhaité ; faites en
sorte qu’il se trouve précisément sous le trou
d’évacuation.
9. Montez ensuite le tuyau d’évacuation des gaz de
fumée de façon à permettre l’écoulement des
eaux.
Le Véro satisfait à la norme internationale EN 13240 et
à une norme plus spécifique relative au meilleur respect
de l’environnement lors du chauffage en ce qui concerne
les gaz de fumée (art. 15a B-Vg. Des BmfWA). Le poêle
peut être raccordé à un conduit de fumée auquel sont
raccordés plusieurs poêles. Le tuyau d’évacuation des
gaz de fumée a un diamètre de 150 millimètres.
Amenée d’air de combustion
Le poêle a besoin de l’air de combustion suffisant et frais.
Aménagez si nécessaire une prise d’air supplémentaire
dont l’endroit doit être choisi aussi près du poêle que
possible pour éviter le courant d’air. Une prise d’air
supplémentaire est absolument imposée si :
• La pièce est équipée d’un système de récupération de
chaleur.
• La pièce est équipée d’un système d’extraction
central.
• Une hotte aspirante est installée dans la même
pièce.
Une prise d’air qui traverse un mur résistant au feu
doit pouvoir être fermée. S’il y a plusieurs appareils de
combustion dans une pièce, il faudra prévoir des prises
d’air en nombre suffisant pour que la combustion se
fasse en toute sécurité.
Raccord du poêle
Le Véro est un poêle à bois qui pèse lourd. Le poids du
poêle en modèle debout, y compris le tuyau d’évacuation
des gaz de fumée de 2 mètres de long, est de 160 kilos.
Assurez-vous que le mur ou le plancher prévu pour le
montage du poêle peut supporter ce poids sans problème.
Avant de commencer le montage, il est recommandé
de suivre les consignes du chapitre précédent intitulé «
Préparation ». Attention : ménagez votre dos et protégez
36
Fixez le socle à l’aide des 4 vis au poêle
Montage modèle suspendu:
1. Vérifiez la boîte d’emballage ; s’il y a des dommages
apparents, veuillez les signaler à votre distributeur.
2. Au fond de la boîte se trouve l’étrier de suspension.
3. Montez l’étrier de suspension au mur. N’appliquez
jamais des moyens de fixation synthétiques. Assurez-vous que l’étrier se trouve précisément sous le
trou d’évacuation et que les crochets sont orientés
vers le haut. Les boulons de fixation ne doivent pas
dépasser la paroi de plus de 10 mm, sinon ils risquent de faire obstacle lorsque vous accrocher le
poêle.
4. Accrochez le poêle à l’étrier (attention à votre dos
!).
5. Montez ensuite le tuyau d’évacuation des gaz de
fumée de façon à permettre l’écoulement des
eaux.
Réparations
Remplacement de la vitre de la porte
• Ouvrez la porte dont la vitre est cassée.
• Enlevez les 4 vis et les 2 baguettes à la face intérieure
de la porte
• Attention : le verre est tranchant.
• Remplacez la vitre.
• Vérifiez si la bande de verre est toujours intacte et
bien fixée sur la porte. Sinon, collez de nouveau ou
remplacez intégralement.
• Remplacez le verre.
• Remontez l’ensemble.
Montage modèle insert
Enlevez les 4 vis et les 2 baguettes à la face intérieure
de la porte
Pour installer l’insert il faut enlever les 4 plaques fixées
dans chaque angle.
FR
Principe d’aération de la cheminée (Selon conseil de
WANDERS)
37
Données techniques Véro / Véro 33 / Vérox
Données techniques
Verrou de la porte
Ba
I/II
Puissance nominale *
5
kW
Diamètre tuyau gaz de fumées150 mm
Chargement en bois maximal1
kg
Chargement en lignite maximal
-
kg
Volume chambre de combustion
0,02
m3
Surface sol de la chambre de combustion
0,06
m2
* la chaleur nominale de 8 kW est obtenue par un tirage de la cheminée de 0,12 mbar
Combustible, bûches, 30 x 10 cm
Chargement maximal3 bûches
Clapet d’air primaire
max.
Trou d’air secondaire
max.
Durée de consommation combustible1 heure environ
Valeurs des gaz de fumée selon DIN 4705, DIN 18895 partie 2
Porte fermée bois
Quantité gaz de fumée
4,2
g/s
Température gaz de fumée330
˚C
Pression préliminaire
0,12 mbar
Rendement
78,7
%
CO à 13% O2 0,06
%
Particules fines30
mg/m3
Institut d’inspection 1625 . Norme d’inspection EN13240 . Certificat d’essai nr. RRF-400169
38
Valeurs indicatives pour la capacité du local à chauffer:
Les locaux ne répondent pas tous aux valeurs R actuelles. Pour le volume des locaux à chauffer, les valeurs
suivantes selon DIN 18893 peuvent être retenues:
Par circonstances de chauffage favorables:
Par circonstances moins favorables:
Par circonstances défavorables:
calcul selon DIN 4701
70 m3
50 m3
Pour un chauffage temporaire, à une interruption de plus de 8 heures, il est possible de calculer 25% en moins
pour le volume à chauffer.
Tableau épaisseur de l’isolation par épaisseur de mur
épaisseur de
isolation
mur 10 cm
Protection du mur
Parois composées d’éléments de construction
X
arrière
combustibles
8 cm
Charpente en acier
X
Meuble encastrable contre le poêle
X
côté
Meuble encastrable dans le mur arrière
X
8 cm
Autres parois
dessous
Epaisseur de paroi < 10 cm
X
6 cm
Epaisseur de paroi > 10 cm
-
(peut être un mur de maçonnerie)
manteau
convection
X
X
X
X
X
-
▲ Tableau indiquant quelle épaisseur de l’isolation est à choisir par quelle épaisseur de mur pour la protection des
parois encastrées.
Tableau matériau isolant, NB: seul le matériau indiqué dans la zone grise est admis
Isolation
Emballage
Conduction Thermique Temp e de serv Densité
la plus élevée
no
article no
forme no
emballage
no
˚C
no
Kg/m3
10
Laine minérale 01
Bandes
01
Matelats piqués10100
0220
11
Laine minérale 02
Laine en vrac
Matelats piqués12120
0330
12
Laine de roche 03
Laine
02
Matelats piqués14140
04
40
13
Scories
Granulat
G. courbe 216160
05
50
04
Feutre
06
60
05
Mat. a lamelles10
Ecailles
07
70
G. courbe 1
08
80
06
Matelats piqués11
Ecailles
09
90
07
Panneaux
G. courbe 210100
08
Plats
72
72011110
09
Segments20
Panneaux
74
74012120
10
Tressés
G. courbe 1
76
76013130
21
Panneaux
G. courbe 218180
99
Autres
99
Seul
99
99
FR
▲ Sélectionnez le matériau d’isolation proposé au tableau. ATTENTION: Le groupe 99 est INTERDIT.
39
DE
Gebrauchsanweisung und Installationsvorschriften Véro Holzofen
40
Sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Holzofens, der eine komfortable Wärmequelle
ist die Ihnen jahrelang Freue machen wird. Dank seiner einzigartigen Form, ist der Véro
von überall im Zimmer zu sehen.
Bei der Entwicklung dieses Holzofens haben wir besonders auf Gebrauchsfreundlichkeit,
Betriebssicherheit und Design geachtet. Der Véro ist in unserer eigenen Fabrik in
Netterden entwickelt, hergestellt und großenteils handgemacht. Bei der Produktion
wurden nur die besten Materiale, die den europäischen Normen entsprechen, eingesetzt.
Damit gewährleisten wir eine lange Lebensdauer dieses Holzofens.
Im ersten Teil dieser Gebrauchsanweisung geben wir Ihnen Tipps und Hinweise für die
richtige und sichere Art Ihren Holzofen zu benützen. Im zweiten Teil befinden sich die
Installationsvorschriften sowie auch die technischen Angaben dieses Véro Ofens. Diese
sind vor Allem für den Installateur wichtig.
Vor Gebrauch Ihres Holzofens bitten wir Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu
lesen und sie dann gut zu bewahren. Ihr Installateur braucht vielleicht diese Anleitung
für die jährliche Wartung Ihres Ofens.
Wir wünschen Ihnen viel Wärme mit Ihrem Kauf.
D
Das WANDERS Team
41
INHALT
Ihr Véro auf einen Blick
43
Montage
43
Den Ofen anmachen
43
Das erste mal Heizen
44
Heizmaterial: Holz
44
Die optimale Art zu Heizen
45
Schornstein und Rauchkanal
45
Wartung
45
Brandschutz
46
Garantie
46
Montagevorschriften Véro Holzofen
47
Technische Zeichnungen
53
42
Ihr Véro auf einen Blick
Dieser Holzofen ist als Zusatzheizung geeignet und kein
Ersatz für Ihre Zentralheizung.
Ihren Ofen im Herbst oder Ende Winter anmachen
Wenn die Außen- und Raumtemperatur nicht viel
verschieden sind, ist ein guter Kaminabzug eine
richtige Herausforderung. Früh im Herbst oder
Ende des Winters können Sie für einen guten Abzug
sorgen, indem Sie wenig Holz verbrennen und
alle Lüftungsöffnungen maximal offen halten. Viel
Luftzufuhr fördert eine schnelle Erwärmung und
regt einen guten Abzug an. Mit wenig Holz heizen
verhindert, dass der Rauch wieder in den Raum
strömen kann
Den Ofen anmachen
Der Ofen wird beim anmachen und heizen sehr heiß
und braucht mindestens zwei Stunden um abzukühlen.
Berühren sie deshalb den Ofen während des Heizens
oder bis zwei Stunden danach, nicht ohne Schutz und
bedienen Sie den Ofen immer mit Handschuhen, weil
Sie sich sonst schwer verbrennen können.
Der Véro kombiniert Komfort und effiziente
Wärmeabgabe.
Durch die große Glasoberfläche wird die Wärme im
Ofen direkt ausgestrahlt, sodass soviel wie möglich
Wärme in den Raum gelangt. Die eingebaute Rauchgas
Kehrplatte bewirkt, dass den Rauchgasen extra Wärme
entzogen wird, wodurch der Ofen mehr Wärme
ausstrahlt. Mit dem eingebauten Luftriegel, können Sie
die Verbrennungsluft selbst regulieren, sodass dadurch
dem Ofen mehr/weniger Sauerstoff zugeführt wird und
dadurch mehr/weniger stark brennt, deshalb mehr/
weniger Wärme abgibt
Montage
Im Allgemeinen kümmert sich der Händler, wo Sie den
Ofen gekauft haben, auch um die Installation. Wenn
das nicht der Fall ist, beachten Sie, dass die Installation
von einem anerkannten Installateur gemacht wird. Ein
anerkannter Installateur kann Ihnen auch den korrekten
Rat geben, über den Rauchabzugskanal an welchen
der Ofen angeschlossen werden muss. Der Anschluss
der Holzöfen durch Unbefugte, ist verboten. In dem
Fall können wir Ihnen die gute Funktion des Véro Ofens
nicht garantieren.
Bei der Installation müssen Sie auch auf die
Brandschutzvorrichtung achten. Sie Seite 48.
Bevor Sie den Ofen anmachen, wischen Sie, z.B. mit
einem Küchenpapier, den eventuellen Belag vom
Ofenfenster. Benützen Sie dieses Papier zum Anzünden
des Feuers.
Öffnen Sie die Verbrennungsluftzufuhr. Öffnen Sie –
bevor Sie den Ofen anzünden- den Schieber vollständig.
Öffnen Sie dann die Ofentür und legen Sie einige
Papierknäuel oder Feueranzünder in den Ofen und
Holzspäne oben drauf. Zünden Sie die Späne an und
öffnen Sie die Tür einige Minuten(3-5) auf einen Spalt,
sodass zusätzlich Luft zugeführt und der Zug im Kamin
schneller erreicht wird. Sobald die Holzspäne brennen,
füllen Sie Holz nach. (Bitte legen sie die Holzscheiten
locker auf das Feuer, damit sich die Flammen rundherum
gut entfachen können).
Funktion des Luftschiebers
Der Luftschieber hat 3 Positiionen:
1. vollständig ausziehen: primäre und sekundäre Luftzufuhr offen.
2. eindrücken bis es einmal schnappt: nur sekundäre
Luftzufuhr is offen. Der Ofen hat jetzt den Höchstertrag und die Scheibenspülung funktioniert optimal.
3. eindrücken bis es zweimal schnappt: alles ist zu
und das Ofenfeuer erlischt langsam.
D
Der Véro 33 mit Serpentino Seitenteile
43
Reinigungsmittel für keramische Kochplatten benützen.
Berühren sie die Scheiben, ach dem Reinigen, nicht
mehr. Fingerabdrücke brennen in das Glas und lassen
sich nicht mehr entfernen.
Neubauwohnung oder vor kurzem renoviert?
Achten Sie auf Fingerabdrücke
Achten Sie darauf, dass Sie die Scheiben des Ofens
nicht mit den Fingern berühren. Fingerabdrücke
brennen in das Glas und können danach nicht mehr
entfernt werden.
Es ist verboten, mit flüssigen Stoffen, so wie Benzin und
Spiritus, den Ofen anzumachen. Vermeiden Sie, dass
im gleichen Raum in welchem der Ofen steht, eine
Abzughaube an ist. Berühren Sie während des Heizens
nie die lackierten Teile des Ofens..
Das erste mal Heizen
Verfärbung von Wänden, Decken und Roste
Durch Heizen des Ofens, können Wände, Decken
und Roste sich verfärben. Das kommt daher, dass
Staubteilchen im Konvektionsmantel verbrennen.
Das ist ein natürlicher Vorgang, wofür WANDERS
nicht verantwortlich ist. Um Verfärbung zu
minimalisieren, verweisen wir Sie auf den Rat der
von der Branche der Kaminöfen gegeben wird. Ihr
Installateur kann Sie dabei beraten.
Wenn Sie den Véro das erste Mal in Gebrauch nehmen,
muss der Ofen „eingebrannt“ werden. Das Gerät ist mit
einer hitzebeständigen Lackschicht versehen, die bei
Temperaturen die höher sind als 400° Celsius, in den Ofen
einbrennen. Das geschieht die ersten paar Male, wenn
Sie die ersten paar Male heizen, wenn die Temperaturen
auf mehr als 600° Celsius steigen. Außerdem kann
dieses „Einbrennen“ einen unangenehmen Geruch
mit sich bringen, der aber unschädlich ist. Wir raten
Ihnen, den Ofen die ersten 4 bis 6 Mal mindestens 6
Stunden mit nicht zu viel Heizmaterial brennen zu
lassen. Während des Heizens muss gut gelüftet werden.
Vermeiden sie, dass, während sie heizen, im selben
Raum eine Abzughaube an ist; Eine Abzugshaube zieht
Verbrennungsluft, die der Ofen braucht, weg.
Während des Einbrennens kann sich ein Belag auf
Scheiben und Ofentür bilden. Dieser Belag kann ganz
einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden,
wenn der Ofen wieder kalt ist. Sie können auch spezielles
44
Warten sie sechs Wochen mit heizen in einer
Neubauwohnung die vor kurzem fertig gestellt
wurde, oder einem Raum der stark renoviert
wurde. In den Wänden und Decken befinden sich
noch Gase, Weichmacher und Feuchtigkeit von
den Stuck- und Malerarbeiten. Durch die warmen
Luftströme können sich die vielen Staubteilchen im
Raum verfärben und sich auf Wände und Decken
festsetzen. Auch die noch vorhandene Feuchtigkeit
in Wänden und Decken erwärmt sich und kann
gelbe Flecken verursachen.
Heizmaterial: Holz
Holzart
Trocknungszeit
Kiefer, Pappel1
Jahr
Linde, Weide, Tanne, Birke, Esche, Erle1,5
Jahr
Obstbäume, Buche2 Jahr
Eiche2,5 Jahr
Der Véro kann nur mit Holz beheizt werden. Legen sie nie
mehr als 1 Kg Heizmaterial in den Ofen. Benützen Sie
immer sauberes, gehacktes Holz das genügend trocken
ist. Die Trocknungszeiten sehen Sie in der Tabelle oben.
Feuchtes Holz brennt schlecht und erzeugt übermäßig
viel Rauch. Dadurch können die Scheiben des Ofens
vom Russ schwarz werden. Russ kann sich auch im
Rauchabzugkanal festsetzen, was die Möglichkeit auf
einen Schornsteinbrand erhöht.
Was tun wenn es einen Schornsteinbrand
gibt?
Bei einem Schornsteinbrand müssen sie sofort
das Ventil im Schornstein und alle andere
Luftzufuhrkanäle schließen. Die Feuerwehr anrufen.
Nach dem Löschen muss der Schornstein und der
Ofen von ihrem Installateur überprüft und neu
zugelassen werden.
Frisches feuchtes Holz enthält noch ungefähr 50%
Feuchtigkeit. Nach einer Trocknungszeit von einem Jahr,
enthält gespaltetes Holz noch 20% Feuchtigkeit. Nach
zwei Jahren Trocknung ist der Feuchtigkeitsgehalt auf
12 bis 15% gesunken. Trockenes Holz gibt eine schöne
Flamme und so gut wie kein Rauch ab. Während
des Verbrennens kann man das Holz prasseln hören.
Feuchtes Holz erzeugt ein zischendes Geräusch, viel
Rauch und eine kleine Flamme. Die Freude am Heizen
und die Nutzleistung werden stark beeinträchtigt.
Gebrauchen sie kein gestrichenes, imprägniertes,
verleimtes oder anderweitig bearbeitetes Holz. Die
Rauchgase sind sehr schädlich für das Milieu und
können Ihren Ofen antasten. Es ist auch verboten
darin Plastik oder anderen Abfall, wegen der giftigen
Rauchentwicklung, zu verbrennen.
Holzarten und Lagerung
Alle Arten sauberes, gespaltetes und trockenes Holz
können als Heizmaterial gebraucht werden. Harte
Holzarten, sowie Eiche, Buche und Birke brennen
langsam, geben viel Wärme ab und bilden leicht
Holzkohle. Weichere Holzarten, sowie Kiefer,
Tanne und Pappel erzeugen mehr Flammen aber
weniger Wärme und weniger Holzkohle.
Holz wird am Besten an einer windigen Stelle, aber
gut vom Regen geschützt, gelagert. So trocknet das
Holz auf natürliche Art. Stapeln Sie die Holzblöcke
auf einer alten Palette oder auf einem Rost. So kann
das Holz auch von unten trocknen und bleiben die
untersten Holzblöcke trocken.
Die optimale Art zu Heizen
Die Öfen von WANDERS sind so entworfen, dass sie die
beste Nutzleistung erzeugen. Ein gut beheizter Holzofen
kann eine Nutzleistung von etwa 75% erreichen.
Dadurch verbrauchen Sie weniger Holz um genauso
viel Wärme zu erzeugen. Darüber hinaus, verursacht
ein gut beheizter Ofen weniger Verschmutzung durch
Rauch. Hier einige Tipps für viel Freude am Heizen:
• Heizen sie Ihren Ofen immer mit geschlossener Tür.
Dadurch liegt die Nutzleistung 8- bis 10-mal höher.
Wenn die Ofentür auf ist, saugt der Kamin mehr Luft,
als für eine gute Verbrennung nötig ist, an. Die relativ
kalte Luft kühlt auch das Feuer. Gleichzeitig wird
auch Feuerschaden durch heraussprühende Funken,
vor allem bei Nadelholz, vermieden.
• Legen sie nie mehr als 3 Holzscheite auf das Feuer. Viel
Heizmaterial verhindert eine effiziente Verbrennung
und belastet unnötig das Milieu.
• Lüften Sie gut den Raum wenn sie heizen. Ein
prasselndes Holzfeuer hat einen minimalen Verbrauch
von 25 Kubikmeter Luft pro Stunde. Machen Sie nie
eine Abzugshaube an, wenn im gleichen Raum ein
Ofen brennt.
• Vorsicht bei windstillem und nebligem Wetter. Bei
windstillem Wetter gibt es beinahe keinen Zug
um Kamin. Weil Rauch schwerer ist als Luft, ist es
möglich, dass der Rauch in den Raum strömt. Bei
Nebel kühlt kann der Rauch aus dem Schornstein
sehr schnell abkühlen und fallen und damit in der
Umgebung hinderlich sein.
• Löschen Sie nie das Feuer mit Wasser, sondern
lassen es von selbst ausgehen. Die Materiale im
Ofen können sich sonst durch den plötzlichen
Temperaturunterschied verformen oder reißen.
Schornstein und Rauchkanal
Der Schornstein ist der wichtigste Teil Ihres Holzofens;
Der korrekte Schornstein verhindert dass Rauch in den
Raum strömt, sich ein Belag auf der Scheibe bildet und
schlechte Verbrennung. Bevor Sie den Ofen montieren,
muss Ihr Händler oder ein anerkannter Schornsteinfeger
den Schornsteinkanal über die ganze Länge kontrollieren
ob er mindestens einen Durchmesser von 150 Millimeter
hat und ob der Kanal sauber, glatt und dicht ist.
Schornstein mit gutem Zug
Warme Luft will steigen. Auf diesem Prinzip
funktioniert jeder Schornstein. Was dabei hilft,
ist dass der Wind auch noch die Luft von der
Schornsteinausmündung „weg saugt“.
Manchmal kann aber ein Fallwind die umgekehrte
Wirkung haben und die Luft in den Schornstein
blasen. So kann auch eine relativ schwere Nebelluft
den guten Zug im Schornstein hemmen. Auch ein
zu langer Rauchkanal mit rauer Oberfläche und zu
vielen Biegungen ergibt diese Wirkung. Bei einem
natürlich schlechten Zug kann Sie der Installateur
über den Gebrauch eines Ventilators im Rauchkanal
aufklären
Wartung
Kleine Wartung
• Wir raten Ihnen, eine zwei bis drei Zentimeter dicke
Schicht Asche liegen zu lassen. Dies gewährt einen
Schutz für die Feuerstelle.
• Reinigen sie den Ofen an der Außenseite mit einem
feuchten, nicht fusselndem, Tuch. Benutzen Sie keine
beißende Putz- oder Scheuermittel.
• Reinigen Sie den kalten Scheiben mit einem
Putzmittel für Keramikkochplatten. Berühren sie dann
das gereinigte Glas nicht mehr mit Ihren Fingern.
Fingerabdrücke brennen ins Glas.
• Schmieren Sie ab und zu die Scharniere der Ofentür.
Benutzen sie keine beißenden Putz- und Scheuermittel
im Ihren Ofen zu pflegen.
D
Gebrauchen sie in Ihrem Ofen keine Holzblöcke die
Paraffin enthalten. Wenn die Ofentür geschlossen ist
schmilzt das Paraffin zu schnell aus den Holzblöcken.
Die verschmutzten Rauchgase die dadurch entstehen,
bilden einen Niederschlag auf der Scheibe der Ofentür,
brennen ins Glas und können dann nicht mehr entfernt
werden.
45
Außer Gebrauchnahme
• Schließen Sie die Tür und Luftzufuhr im Sommer
• Legen Sie Feuchtigkeitsabsorbierendes Salz in den
Ofen, wenn dieser in einem feuchten Raum steht.
Jährliche Wartung
• Mit Bezug auf Brandschutz und eventuell einer
Brandschutzversicherung, müssen Sie den Schornstein
jährlich durch einen anerkannten Schornsteinfeger
fegen lassen.
• Lassen sie jährlich den Rauchgasabzug und die
Verbrennungsluftzufuhr
des
doppelwandigen
Rauchkanalsystems auf Undurchlässigkeit prüfen.
• Lassen Sie jährlich das gesamte Kanalsystem,
einschliesslich der Durchfuhr durch das Dach oder
der Fassade und deren Ausmündungen kontrollieren.
• Lassen Sie jährlich die Funktion der Schieber und/
oder Klappen kontrollieren.
• Lassen sie jährlich all Dichtungen von Türen und
Glasscheiben auf Verschleißerscheinungen prüfen.
Brandschutz
Mit einem Holzofen von WANDERS haben Sie eine
bequeme und sichere Wärmequelle im Haus. Der
Brandschutz fängt schon bei der korrekten Montage
und einem gut funktionierendem Rauchgasabzug an. Ihr
Installateur muss sich deshalb an die Montagevorschriften,
sowie auf Seit 47 und folgende Seiten beschrieben,
halten. Für sicheres Heizen sind auch folgende Punkte
wichtig:
1. Beheizen Sie den Ofen soviel wie möglich mit geschlossener Tür. Dadurch wird die Nutzleistung erhöht und es ist auch besser für das Milieu.
2. Verhindern Sie, dass kleine Kinder oder hilfsbedürftige Personen in die Nähe des Ofens kommen und lassen Sie sie nicht allein wenn der Ofen brennt. Gebrauchen Sie eventuell einen Kaminvorsatz.
3. Giessen oder legen Sie keine brennbaren material in den Ofen. Dadurch kann der Ofen unwiderruflich beschädigt werden.
4. Wenn der Boden um den Ofen herum aus bren
nbarem Material ist, benutzen Sie dann eine feuerfeste Bodenplatte. Die Bodenplatte muss mindestens eine Größe von:
-an der Vorderseite der Tür: 50 cm ab Außen
seite des Ofens
- an den Seiten der Tür: 30 cm Außenseite des ab Ofens
5. Bringen Sie keine brennbare Materiale, zum Beispiel Gardinen, Holzgegenstände (Schränke, Gemälde) in der Nähe des Ofens oder des Rauchkanals an. Halten sie mindestens einen Abstand von 80 Zentimeter 46
6.
7.
8.
gemessen ab der Außenseite des Ofens und des Kamins, ein.
Bekleiden Sie nie den Kamin mit brennbarem Material (z.B. Tapete).
Beachten Sie die Punkte die unter dem Ab
schnitt „Optimale Art des Heizens“ auf Seite 45 beschrieben sind.
Lassen Sie den Ofen nur durch einen anerkan
nten Installateur mit originalen Ersatzteilen reparieren.
Garantie
Auf Ihren Véro gibt Ihnen WANDERS Metaalproducten
B.V. in Netterden ein Jahr Garantie ab Kaufdatum,
vorausgesetzt dass der Ofen korrekt installiert und gemäß
den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung benutzt
wurde. Unter diese Garantie fallen alle Mängel die auf
Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind.
In diesen Fällen erhalten Sie gratis neue Ersatzteile.
Der Arbeitslohn und andere Kosten fallen nicht unter
die Garantie. Fehlerhafte Teile können Sie franco an
WANDERS Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL
Netterden (Holland) schicken.
Vor Montage des Ofens müssen Sie kontrollieren ob das
Gerät keine sichtbaren Schäden aufweist. In dem Fall
müssen Sie das Gerät nicht akzeptieren, müssen aber
mit Ihren Lieferanten Kontakt aufnehmen.
Nicht unter die Garantie fallen: Störungen die durch nicht
sachgemäßen Gebrauch entstanden sind; nicht strikte
Befolgung der Installations- und Bedienungsvorschriften;
Montage durch einen nicht von WANDERS anerkannten
Installateur, Vernachlässigung des Ofens und bei einem
Wechsel des Besitzers. Die Garantie verfällt auch, wenn
verkehrtes Heizmaterial benützt wurde.
Für folgendes Zubehör gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr:
alle gusseisernen und vermiculit Teile, das elektrische
Zubehör, und der Lack.
Wanders ist nicht verantwortlich für eventuelle Risse im
Feinputz und Verfärbungen der Wände, Decken und/
oder Roste nach Heizen des Ofens. Verfärbungen können
entstehen weil Staubteilchen im Konvektionsmantel
verbrennen. Um eventuelle Risse im Feinputz und
Verfärbungen zu minimalisieren, verweisen Sie auf den
Rat der von der Branche für Kaminöfen gegeben wird.
Ihr Installateur kann Sie darüber informieren.
Reklamationen werden erst dann behandelt, wenn
die Verkaufsfirma, der Installateur eine Reklamation,
zusammen mit einer Kopie des Kassenzettels mit
Kaufdatum, eingereicht hat. Reparaturen berechtigen
nicht zu einer Verlängerung der Garantie. Alle
Folgeschäden sind ausgeschlossen.
Montagevorschriften Véro Holzofen
Allgemeine Anweisungen
47
Vorbereitung
47
Installation
49
Reparaturen
50
Technische Angaben Véro / Véro 33 / Vérox
51
Allgemeine Anweisungen
Der Ofen darf nur durch einen anerkannten
Installateur und gemäß den unten beschriebenen
Installationsvorschriften montiert werden.
Dabei
müssen auch die nationalen und örtlichen Gesetze und
Vorschriften für Installation und Gebrauch von Holzöfen
beachtet werden. WANDERS bietet keine Garantie bei
unvollständig oder nicht korrekt angeschlossenem oder
installiertem Véro.
Der Ofen darf nicht montiert werden in:
• Allgemein zugängliche Galerien und Gänge
• Treppenhäuser, außer in Gebäuden mit nur zwei
Stockwerken
• In Räumen, in welchen leicht entflammbare oder
explosive Stoffe verarbeitet werden.
• In Räumen in welchen sich eine Abzughaube oder
ein mechanisches Absaugsystem befindet, außer
dann wenn die Luftzufuhr direkt von außen geholt
wird sodass die Verbrennung ohne Gefahr geschehen
kann.
Vorbereitung
Der Rauchabzugskanal
Bevor der Ofen montiert werden kann, müssen folgende
D
Der Véro ist gemäß der internationalen Norm EN
13240 und außerdem gemäß einer zusätzlichen Norm
für optimales milieu-freundliches Heizen bezüglich
Rauchgas Ausstoss (Art. 15a B-Vg des BmfWA) geprüft.
Der Ofen kann an einen Rauchkanal mit mehreren Öfen
angeschlossen werden. Das Rohr des Rauchgasabzugs
hat einen Durchmesser von 150 Millimeter.
47
Punkte beachtet werden:
• Wenn der Ofen an einen schon bestehenden
Rauchabzug angeschlossen werden soll, dann muss
dieser erst durch einen anerkannten Schornsteinfeger
fachkundig gefegt und kontrolliert werden. Eventuell
vorhandene Ventile müssen entfernt werden.
• Der Rauchgasabzug des Ofens muss ohne Umwege
direkt an den Rauchgaszugskanal angeschlossen
werden.
• Der Unterdruck im Rauchabzugskanal muss
mindestens 12 Pa oder 0,12 mbar betragen.
• Der Rauchabzugskanal muss immer in 1 ausmünden.
Dachneige x größer als 23°
Siehe untenstehende Skizzen und Tabellen.
• Der Schornsteinkanal muss bei der Montage sauber
und ohne Behinderung einen Durchmesser von 150
mm haben.
• Eventuelle Biegungen im Rauchabzugskanal dürfen
nicht mehr als 45 Grad betragen.
• Sie müssen sicher stellen, dass der Rauchabzugskanal
die Rauchgase gut genug und auf sichere Weise
abziehen kann.
• Für die Berechnung des Rauchgasabzugkanals finden
Sie die Werte unter den Technischen Angaben auf
Seite 48.
Dachneige x kleiner als 23°
Schornsteinhöhe über Dach auf horizontalem Abstand A ab dem Giebel
Dachneige
Horizontaler Abstand A ab Giebel in Meter
X
Im
Giebel 0,5 m 0,75 m 1 m
1,25 m 1,5 m 2 m
3m
4m
25o
0,5
0,75
0,85
1,0
1,1
1,2
1,6
2,5
3,3
30 o
0,5
0,85
1,2
1,6
2,0
2,4
3,2
4,9
6,5
35 o
0,5
1,0
1,8
2,4
3,0
3,6
4,8
7,3
10
40 o
0,5
1,2
2,4
3,2
4,0
4,8
6,4
10
13
45 o
0,5
1,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
12
16
Brandschutzvorrichtung
Im Zusammenhang mit Brandschutz ist es wichtig, dass
Sie die unten erwähnten Vorschriften beachten, bevor
der Ofen montiert wird.
1. Wenn der Fußboden um den Ofen herum aus brennbarem Material ist, dann müssen Sie eine feuerfeste Bodenplatte benutzen. Die Bodenplatte muss
mindestens eine Grösse haben :
- an der Seite der Tür: 50 cm ab der Außenseite des
Ofens
- an den Seiten: 30 cm ab der Außenseite des
Ofens
48
2. Halten Sie mindestens 80 cm Abstand zwischen
Ofen und brennbaren Materialen ein. Denken
Sie dabei an Gardinen, Gegenstände aus Holz
(Schränke und Gemälde) und Glasgegenstände.
Halten sie den gleichen Abstand vom Rauchabzugskanal ein
3. Hölzerne Konstruktion die innerhalb des 80 cm Bereichs des Ofens sind, müssen mit feuerfestem Material verkleidet werden.
4. Wenn der Rauchgasabzug durch die Decke und/
oder das Dach führt welche aus brennbarem Mate-
5.
6.
7.
8.
9.
rial bestehen, müssen diese rundum + 80 cm mit
feuerfestem Material bekleidet werden. Achten sie
hierbei auf Zwischenbalken und eventuell elektrische Leitungen.
Zwischen Ofen und tragenden Konstruktionsteilen
aus Stahl muss mindestens ein Abstand von 50 cm
(rundum) eingehalten werden.
Schützen sie alle brennbare Materiale die sich in
einem Strahl von 80 Zentimeter der Ofentür befinden Nehmen Sie dazu feuerfeste Materiale.
Bekleiden sie den Kamin nie mit brennbarem Material (wie z.B. Tapete)
Die Wand hinter dem Kamin muss aus feuerfestem
Material sein oder muss damit isoliert werden. Das
Isolationsmaterial muss eine Temperatur von 700
Grad Celsius vertragen können und eine Dichte
von, 80 Kg/m³ haben. Angaben über Isolationsmaterial finden Sie in der Tabelle auf Seite 52.
Vermeiden Sie Wärmedurchschlag bei der Montage.
Die Wärme die der Ofen ausstrahlt kann durch die
Wand ziehen. Dies kann sogar Brand auf der anderen Seite der Wand verursachen. Verhindern Sie
dies!
Installation
Sie sich deshalb einen problemos tragefähigen Boden
oder eine hängefähige Wand, worauf oder woran Sie
den Ofen montieren. Befolgen Sie, bevor Sie den Ofen
montieren, zuerst die Hinweise im vorigen Kapitel
„Vorbereitungen“. Schonen Sie während der ganzen
Montage Ihren Rücken und den Boden.
Standmodell:
1. Überprüfen Sie die Verpackung, gibt es sichtbare
Schäden, so melden Sie das.
2. Das Standmodell erhalten Sie in 2 verschiedenen
Kartons (1x Herd + 1x Fussteil).
3. Nehmen Sie den Ofen aus dem Karton,
4. Legen Sie den Ofen vorsichtig auf den Rückenteil
(Achtung: legen Sie zum Schutz etwas unter)
5. Nehmen Sie den Fussteil aus dem Karton.
6. Montieren Sie den Fussteil mit den 4 Schrauben
wieder zurück.
7. Stellen Sie den Ofen nun gerade auf (Achten Sie auf
Ihren Rücken).
8. Setzen Sie den Ofen jetzt auf seinen Platz, achten
Sie darauf, dass der Ofen genau mitten unter der
Abzugsöffnung steht.
9. Montieren Sie nun den Rauchgasabzug. Der Rauchgasabzug soll abfliessend montiert werden.
Der Véro ist nach den internationalen Normen EN 13240
geprüft und kennt eine zusätzliche Erweiterungsnorm
für optimales umweltfreundliches Heizen in Bezug
auf Rauchgase (Art. 15a B-Vg. Des BmfWA). Der Ofen
kann an einen Rauchkanal angeschlossen werden,
woran mehrere Ofen angeschlossen sind,.
Das
Rauchgasabzugsrohr hat einen Durchmesser von 150
mm.
Verbrennungsluftzufuhr
Dem Ofen soll ausreichend frische Verbrennungsluft
zugeführt werden. Bringen Sie gegebenenfalls eine
zusätzliche Luftzufuhröffnung so nahe wie möglich
am Ofen an. Eine zusätzliche Luftzufuhröffnung ist
erforderlich, wenn:
• Der Raum mit einem Wärmewiedergewinnungsystem
ausgestattet ist.
• Der Raum mit einem zentralen Absaugsystem
ausgestattet ist.
• Eine Dunstabzugshaube sich im gleichen Raum
befindet
Die Luftzufuhröffnung soll verschliessbar sein, wenn
diese durch eine feuerbeständige Wand geht. Gibt es
mehrere Verbrennungsgeräte im gleichen Raum, sollen
ausreichend Lufzufuhröffnungen angebracht sein, damit
eine sorgenfreie Verbrennung garantiert ist.
Montieren Sie den Fussteil
Hängemodell:
1. Überprüfen Sie die Verpackung, gibt es sichtbare
Schäden, so melden Sie das.
2. Unten im Karton befindet sich der Aufhängebügel .
3. Montieren Sie den Aufhängebügel an die Wand,
benützen Sie dazu kein Befestigungsmaterial aus
Kunststoff. Achten Sie darauf, dass der Bügel genau
mitten unter der Abzugsöffnung befestigt ist und
dass die Haken nach oben sehen.
4. Hängen Sie jetzt den Ofen in den Bügel (Achten Sie
auf Ihren Rücken).
5. Montieren Sie nun den Rauchgasabzug. Der Rauchgasabzug soll abfliessend montiert werden.
D
Den Ofen anschliessen
Der Vëro ist ein schwerer Holzofen. Das Standmodell
wiegt –inklusive Rauchgasabzugskanal- 160 kg. Sichern
49
Reparaturen
Auswechseln der Glasscheibe der Ofentür:
• Öffnen Sie die Tür mit der zerbrochenen Scheibe.
• Entfernen Sie die 4 Schrauben und die 2 Glasstreifen
an der Innenseite der Tür.
Vorsicht! Das Glas ist scharf.
• Ersetzen Sie die Glasscheibe.
• Kontrollieren Sie, ob der Glasstreifen noch heil ist und
fest aufsitzt. Wenn nicht, kleben Sie diese wiederum
fest oder ersetzen diese vollständig
• Wechseln Sie das Glas aus.
• Montieren Sie alles wieder zurück.
Einbaumodell:
Um die Einbauversion zu installieren muss man die 4
Platten an den Ecken abmontieren.
WANDERS empfehlt Schornstein Lüftung für optimale
Nützung.
50
Technische Angaben Véro / Véro 33 / Vérox
Technische Angaben
Tür Verschluss
Ba
I/II
Nominales Leistung*
5
kW
Rohrdurchmesser Verbrennungsgase150 mm
Maximale Füllung mit Holz1
kg
Maximale Füllung mit Braunkohle
-
kg
Inhalt Brennkammer
0,02
m3
Oberfläche Boden der Brennkammer
0,06
m2
*nominale Wärme von 8 KW wird mit einem Schornsteinzug von 0,12 mbar
Heizmaterial, Holzscheite 30 x 10 cm
Max. Einlegen3 Stück
Primäre Luftklappe
max.
Sekundäre Lüftungsöffnung
max.
Brennzeit Heizmaterial
ungefähr 1 Stunde
Rauchgaswerte gemäß DIN 4705, DIN 18895 Teil 2
Mit geschlossener Tür Rauchgasmenge
Holz
4,2
g/s
Rauchgastemperatur330
°C
Vordruck
0,12 mbar
Nutzleistung
78,7
%
CO op 13% O2 0,06
%
Feinstaub30
mg/m3
D
Prüfungsinstitut 1625 . Prüfnorm EN13240 . Prüfungsgutachten nr. RRF-400169
51
Richtwerte für den Inhalt des zu wärmenden Raums:
Nicht alle Räume entsprechen den heutigen Vorschriften betreffend Isolation. Für den Inhalt des zu wärmenden
Raums können folgende DIN 18893 Werte erwähnt werden.
Bei günstigen Umständen:
berechnet gemäß DIN 4701
Bei weniger günstigen Umständen135 m3
Bei ungünstigen Umständen:
95 m3
Für eine kurzfristige Beheizung, mit einer Unterbrechung von mehr als 8 Stunden, kann man für den zu
wärmenden Inhalt 25% weniger rechnen.
Tabelle für Isolation bei Wanddicke
Dicke der
Isolation
Wand 10 cm Schutz der Wand
Wände aus brennbaren Baumaterial
X
Rückseite
8 cm
Tragewände aus Stahl
X
Einbaumöbel gegen de Ofen
X
Seite
Einbaumöbel an der Wand hinter den Ofen
X
8 cm
Übrige Wände
Unterseite
Wanddicke < 10 cm
X
6 cm
Wanddicke > 10 cm
-
(kann gemauerte Wand sein)
Konvections Mantel
X
X
X
X
X
-
▲ Die Tabelle zeigt an, welche Isolationsdicke gewählt werden muss bei welcher Wanddicke um vor Einbauöfen zu
schützen.
Tabelle Isolationsmaterial: NB nur das was im gefärbten Gebiet steht ist erlaubs
Isolation
Verpackt
Wärmeleitung Höchste Gebr- Dichte
auchs Temp.
nr
Artikel nr
Form nr
verpackt
nr
˚C
nr
Kg/m3
10
Mineralwolle 01
Bahnen
01
Matten genäht10100
0220
11
Glaswolle
02
Lose Wolle
Matten vernäht12120
0330
12
Steinwolle
03
Wolle
02
Matten vernäht14140
04
40
13
Schlacke
Granulat
G. Krumme 216160
05
50
04
Filz
06
60
05
Lamellenmatte10
Splitter
07
70
Vernähte
G. Krumme 1
08
80
06
Matten11
Platten
09
90
07
Platten
G. Krumme 210100
08
Schalen
72
72011110
09
Segmente20
Platten
74
74012120
10
Geflochten
G. Krumme 1 76
76013130
21
Platten
G. Krumme 218180
99
Übrige
99
Einzeln
99
99
▲ Suchen Sie sich in der Tabelle das Isolationsmaterial aus. NB: Gruppe 99 ist NICHT zugelassen.
52
Technische tekeningen
/
Technical drawings /
Dessins techniques /
Technische Zeichnungen
Technische tekeningen / Technical drawings
Dessins techniques / Technische Zeichnungen
53
54
55
Technische tekeningen
/
Technical drawings /
Dessins techniques /
Technische Zeichnungen
56
57
Technische tekeningen
/
Technical drawings /
Dessins techniques /
Technische Zeichnungen
58
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising