Panasonic TX40GX700E Operating instructions

Panasonic TX40GX700E Operating instructions
Mallinro
e HELP
Suomi
Lue ensin
Ennen käyttöä
• Lisenssi10
• Tietoja toiminnosta ”Sovellukset”12
Ominaisuudet
• 4K-resoluutio13
• Koti14
• Tallennus15
• Datapalvelusovellus16
Koti
Koti
• Käyttö17
• MY APP18
Sovellukset
• Käyttö19
Katselu
Perustoiminnot
• Perusliitäntä20
• Kanavan valinta
23
• Tietopalkki24
• Vaihtoehto25
• Tekstitys27
• Viimeksi katseltu kanava
28
• Ajastin29
• Energiaa säästävät toiminnot
30
• Ajan säätäminen
32
• Kieli33
4K-resoluutio
• 4K-yhteensopiva laitteisto
34
• HDMI 2.0-asetukset35
• Käypä 4K-muoto
36
-2-
Ulkoinen laitteisto
• Ulkoinen liitäntä
37
• Ulkoisen tulon katselu
41
• Käyttäminen TV:n kaukosäätimellä
42
• HDMI-ominaisuudet44
• Käytössä olevat tulosignaalit
46
Paras kuva
• Kuvansäätö47
• Kuvasuhde48
• Perusasetukset49
• Ympäristöanturi51
• HDR-kirkkauden asetus52
• Kohinanpoiston asetukset
53
• Lisäasetukset54
• Optio asetukset55
• Näytön asetukset56
Paras ääni
• Äänitila57
• Perusasetukset58
• Äänenvoimakkuusasetukset59
• Lisäasetukset60
TV-opas
• TV-oppaan käyttö
61
• Aikataululuettelo62
Teksti-TV
• Teksti-TV:n katselu
63
• Teksti-tv merkit64
Kanavien viritys ja muokkaus
• Asetusvalikko65
• Automaattinen kanavien haku66
• Yksit. RF-haku67
• Päivitä haku68
• Muut asetukset
69
-3-
Tallennus
USB-kiintolevyn asetukset
• Valmistelut70
• USB-kiintolevyn asetus
72
Nykyisen ohjelman tallentaminen
• Pikatallennus73
Aikataululuettelo
• Aikataulutusluettelon asetus
74
• Aikataulutusluettelon muokkaus
75
• Huomautus76
TV-tallenn.
• Sisällön valinta
77
• Tallennetun TV:n katselu
78
• Sisällön poistaminen
79
Teknisiä tietoja
• USB-kiintolevy80
Mediasoitin
Media Playerin käyttö
• Tiedot81
• Tiedoston valinta
83
• Tiedostojen suodattaminen
84
• Tiedostojen lajitteleminen
85
Toisto
• Toisto86
• Diaesityksen asetukset88
Liitetty laite
• Laitteen käsittelyyn liittyvä huomautus
89
• USB-laitteet90
Tuettu muoto
• Valokuvamuoto91
• Videomuoto92
-4-
• Musiikkimuoto95
Verkko
Internet-sisältö
• Tiedot96
• Internet-sisällön valinta
97
• Huomautus98
Kotiverkko
• Talonsisäinen suoratoisto
99
• Valmistelut100
Verkkoyhteydet
• Internet-yhteys101
• Kotiverkkoyhteys102
• Huomautus104
Verkkoasetukset
• Verkkoyhteys105
• Verkkomääritykset107
• Sovellus108
• Ohjelmistopäivitys109
• Uusi ohjelmistoviesti110
• Käyttöehdot ja asetukset111
Tuettu muoto
• Valokuvamuoto112
• Videomuoto113
• Musiikkimuoto116
Toiminnot
Peilataan
• Käyttö117
HDMI CEC
• CEC-yhteys118
• CEC-asetusvalikko119
• Huomautus120
-5-
Lapsilukko
• Lapsilukon käyttö
121
• PIN-tunnus122
• Ohjelman esto123
Datapalvelusovellus
• Datapalvelusovelluksen käyttö
124
• Yksityisyysasetus125
• Huomautus126
Common Interface
• Huomautus127
• CI-liitännän käyttö
128
Tehdasasetukset
• Tehdasasetukset129
TV-ohjelmiston päivitys
• Tiedot130
• Automaattinen päivitys
131
• Manuaalinen päivitys
132
Asetukset
Asetusvalikko
• Käyttö133
Kuva
• Kuvansäätö134
• Perusasetukset135
• Ympäristöanturi137
• HDR-kirkkauden asetus138
• Kohinanpoiston asetukset
139
• Lisäasetukset140
• Optio asetukset141
• Näytön asetukset142
• Palauta oletusas.143
Ääni
• Äänitila144
-6-
• Perusasetukset145
• Äänenvoimakkuusasetukset146
• Lisäasetukset147
• Palauta oletusas.148
TV
• Ensisij. moniääni149
• Viritysvalikko150
Asetukset
• Näytön kieli152
• MY APP -asetukset153
• HbbTV-asetukset154
• Kuvan koko155
• Ajan asetus156
• HDMI 2.0-asetukset157
• Tekstitys158
• Teksti-TV159
• Common Interface160
• Verkko161
• Järjestelmä162
• Tallennusasetus163
• Muut asetukset164
• CEC-asetusvalikko165
• Tehdasasetukset166
Lapsilukko
• Salasana-asetukset167
• Estä asetukset
168
Tuki
Usein kysyttyjä kysymyksiä
• Kuva169
• Digitaali-TV171
• Analoginen TV
172
• Ääni173
-7-
• HDMI174
• Verkko175
• Muu177
• Lisätietoja178
Kunnossapito
• Huolto ja puhdistus
179
-8-
Käyttö
■■Merkkien selitykset
OK :
Sulkeissa olevat kirjaimet ilmaisevat kaukosäätimen painikkeita.
Valikko :
Syaaninväriset kirjaimet ilmaisevat kuvaruutunäytön kohteita.
:
Lisätietoja löytyy kohdasta eHELP
Voit siirtyä sivulle painamalla OK, kun kohdistin on viitteiden päällä.
■■Käyttöopas
= Huomautus =
●●
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
●●
Tässä eHELP-oppaassa olevat kuvat ovat viitteellisiä.
●●
Tämä eHELP kattaa kaikki mallit, mutta tietyissä malleissa ei välttämättä
ole joitakin ominaisuuksia.
●●
Voit tarkistaa oman mallisi ominaisuudet käyttöohjeen paperiversiosta ja
TV-vastaanottimen omasta valikosta.
-9-
Lue ensin
Ennen käyttöä
Lisenssi
Vaikka yrityksen tai tuotteen tavaramerkkejä ei olisi erikseen mainittu, nämä
tavaramerkit on otettu täysin huomioon.
DVB ja DVB-logot ovat DVB Projectin tavaramerkkejä.
DiSEqC™ on EUTELSAT:in tavaramerkki.
Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo
ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
x.v.Colour™ on tavaramerkki.
Valmistettu Dolby Laboratories myöntämällä lisenssillä.
Dolby, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
”PlayReady” on Microsoft:in rekisteröity tavaramerkki. Huomioi seuraava.
(a) Tämä tuote sisältää tekniikkaa, joka kuuluu Microsoft:in
immateriaalioikeuksiin. Tämän tekniikan käyttö tämän tuotteen ulkopuolella on
kielletty, ilman Microsoft:in lupaa.
(b) Sisällön omistajat käyttävät Microsoft PlayReady™ -suojausteknologiaa
suojatakseen immateriaaliomaisuuttansa, kuten tekijänoikeuksilla suojattua
sisältöä. Tämä laite hyödyntää PlayReady-teknologiaa PlayReady-suojatun
sisällön ja/tai WMDRM-suojatun sisällön toistamisessa. Jos laite ei pysty
noudattamaan sisällön käyttörajoituksia asianmukaisesti, sisällön omistajat
voivat vaatia Microsoft:ia peruuttamaan laitteen tuen PlayReady-suojatulle
sisällölle. Tuen peruuttaminen ei saa vaikuttaa suojaamattomaan sisältöön tai
sisältöön, joka on suojattu jollakin muulla suojausteknologialla.
Sisällön omistajat saattavat vaatia sinua päivittämään PlayReady-tuen, jotta
voit käyttää heidän sisältöään.
Jos kieltäydyt päivityksestä, et pysty käyttämään sisältöä, joka edellyttää
päivittämistä.
- 10 -
Tämä tuote sisältää seuraavat ohjelmat:
(1) ohjelman, joka on yksinomaan Panasonic Corporation:in kehittämä tai sille
kehitetty,
(2) ohjelman, jonka omistaa kolmas osapuoli ja joka on lisensoitu Panasonic
Corporation:ille,
(3) ohjelman, joka on lisensoitu GNU GENERAL PUBLIC LICENSE, version
2.0 (GPL V2.0) mukaan
(4) ohjelman, joka on lisensoitu GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
version 2.1 (LGPL V2.1) mukaan ja/tai
(5) avoimen lähdekoodin ohjelman, joka on muu kuin GPL V2.0:n ja/tai LGPL
V2.1:n mukaan lisensoitu ohjelma.
Kohtien (3) - (5) mukainen ohjelma toimitetaan siinä toivomuksessa, että se
olisi hyödyllinen, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA, edes epäsuoraa takuuta
SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI tai SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Katso yksityiskohtaiset ehdot ja edellytykset
tämän tuotteen ”Ohjelmistolisenssi”-valikossa.
Vähintään kolme (3) vuotta tuotteen toimituksesta, Panasonic antaa
kolmannelle osapuolelle, joka ottaa yhteyttä meihin käyttämällä jäljempänä
olevia yhteystietoja, korkeintaan fyysisesti suoritetun lähdekoodin jakelun
maksun, GPL V2.0:n, LPGL V2.1:n tai muiden asianmukaisten lisenssien
sekä niiden tekijänoikeuslausekkeiden mukaisen täysin koneella luettavan
kopion kyseisestä lähdekoodista.
Yhteystiedot: [email protected]
Lähdekoodi ja tekijänoikeuslauseke ovat saatavilla ilmaiseksi alla ilmoitetulla
verkkosivustollamme.
https://panasonic.net/cns/oss/tv/EUIDTVM19.html
- 11 -
Tietoja toiminnosta ”Sovellukset”
Apps-sovelluksen tarjoaa ja sitä hallinnoi Foxxum GmbH (Foxxum). Voit
käyttää sovellusta Foxxum-portaalista (Foxxum-portaali). Panasonic
Corporation ja sen tytäryhtiöt (tämän jälkeen ”Panasonic”) eivät hallinnoi
tai ole vastuussa Apps-sovelluksesta, Foxxum-portaalista tai sisällöstä,
mainonnasta tai muista materiaaleista, jotka ovat käytettävissä tai kolmannen
osapuolen sovellus tarjoaa, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, Appssovelluksessa ja Foxxum-portaalissa (”kolmannen osapuolen sovellus”).
Panasonicilla ei ole vastuuta kolmannen osapuolen sovelluksiin ja/tai
niiden sisältöön liittyen tai vaurioihin tai menetyksiin, jotka liittyvät tai joiden
oletetaan liittyvän sisällön, tuotteiden tai palveluiden ostoon, käyttöön tai
turvautumiseen, jotka ovat käytettävissä kolmannen osapuolen sovelluksissa
tai niiden kautta.
Tutustu huolellisesti kaikkiin Foxxumin tarjoamiin oikeudellisiin asiakirjoihin,
mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, Foxxumin yleiset käyttöehdot
Internet-päätteille ja Foxxumin tietosuojalausunto, ennen kuin käytät Appssovellusta ja/tai Foxxum-portaalia.
Jos sinulla on kysyttävää Apps-sovelluksesta ja/tai Foxxum-portaalista, ota
yhteyttä suoraan Foxxumiin.
- 12 -
Ominaisuudet
4K-resoluutio
Voit katsella 4K-muotoista sisältöä 1 080 p:n signaaliin verrattuna
kaksinkertaisella vaaka- ja pystysuoralla piirtotarkkuudella.
Katselu > 4K-resoluutio > 4K-yhteensopiva laitteisto
- 13 -
Koti
”Koti” on yhdyskäytävä joihinkin sovelluksiin, yhdistettyihin laitteisiin jne.
Sen avulla voit käyttää ominaisuuksia helposti.
Koti > Koti > Käyttö
- 14 -
Tallennus
Voit tallentaa digitaaliset TV-ohjelmat liitettyyn USB-kiintolevyyn ja nauttia
niiden toistosta monilla tavoilla.
Tallennus > Nykyisen ohjelman tallentaminen > Pikatallennus
Tallennus > Aikataululuettelo > Aikataulutusluettelon asetus
- 15 -
Datapalvelusovellus
Voit nauttia Hybrid Broadcast Broadband TV:stä, joka on digitaalilähetyksiä
tarjoava interaktiivinen palvelu.
Toiminnot > Datapalvelusovellus > Datapalvelusovelluksen käyttö
- 16 -
Koti
Koti
Käyttö
Kohdasta Koti voit käyttää joitakin sovelluksia, yhdistettyjä laitteita jne.
1. Näytä Koti painamalla HOME.
●●
Internet-palvelujen käyttämiseen vaaditaan laajakaistaverkko.
Verkko > Verkkoyhteydet > Internet-yhteys
2. Valitse haluttu kohde ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
= Huomautus =
●●
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
- 17 -
MY APP
Voit määrittää suosikkisovelluksesi TV:n kaukosäätimen MY APP
-painikkeeseen. Asettamisen jälkeen voit käynnistää sovelluksen helposti vain
painamalla MY APP.
●●
Vain yksi sovellus voidaan määrittää kohteeseen MY APP.
■■Määritettävän sovelluksen muuttaminen
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > MY APP -asetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse määritettävä sovellus ja tee määritys painamalla OK.
●●
Tämän toiminnon täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää
laajakaistaverkkoa. Tarkista, että verkkoyhteydet ja -asetukset on
määritetty.
Verkko > Verkkoyhteydet
Verkko > Verkkoasetukset
- 18 -
Sovellukset
Käyttö
Erilaisia sovelluksia (Internet-sisältöä) voidaan helposti käyttää kohdasta
Sovellukset.
1. Näytä Koti painamalla HOME.
2. Valitse Sovellukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
●●
Voit poistua Sovellukset-listasta painamalla
EXIT
3. Valitse sovellus ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
4. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
= Huomautus =
●●
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
●●
Vastaavat palveluntarjoajat tarjoavat omia Internet-sovelluksiaan ja niitä
voidaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa.
●●
Tämän toiminnon täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää
laajakaistaverkkoa.
- 19 -
Katselu
Perustoiminnot
Perusliitäntä
Varmista ennen johtojen kiinnittämistä tai irrottamista, että yksikkö on kytketty
irti pistorasiasta.
●●
Kuvan ulkoisia laitteita ja kaapeleita ei toimiteta tämän TV:n mukana.
■■Satelliittiantenni
Satelliittiliitin
Satelliittikaapeli
Satelliittiantenni
●●
Satelliitti-TV:lle
●●
Varmista satelliittiantennin oikea asennus paikalliselta jälleenmyyjältä.
Kysy lisätietoja myös asianomaisilta satelliittiyhtiöiltä.
- 20 -
■■Antenni
Maanpäällisen / kaapeliantennin liitin
RF-kaapeli
Maanpäällinen antenni / Kaapeli
■■DVD-tallennin / Blu-ray-tallennin tms.
Maanpäällisen / kaapeliantennin liitin
RF-kaapeli
DVD-tallennin / Blu-ray-tallennin tms.
Maanpäällinen antenni / Kaapeli
HDMI-liitin
HDMI-kaapeli
- 21 -
■■Digiboksi
HDMI-liitin
HDMI-kaapeli
Digiboksi
Kaapeli
= Huomautus =
●●
Lisätietoja HDMI CEC -yhteyksistä
Toiminnot > HDMI CEC > CEC-yhteys
●●
Lue myös liitettävän laitteen käyttöohje.
●●
Pidä TV etäällä elektroniikkalaitteista (esim. videolaitteet) tai infrapunaanturilla varustetuista laitteista. Muussa tapauksessa kuvassa/äänessä
saattaa esiintyä vääristymiä tai toisten laitteiden toiminta voi häiriintyä.
●●
Käytä täysin kytkettyä HDMI-yhteensopivaa kaapelia.
●●
Käytä korkean nopeuden HDMI-kaapelia korkean tarkkuuden kuville.
●●
Varmista, että pistorasia ja pistoke ovat yhteensopivia.
- 22 -
Kanavan valinta
1. Valitse TV-tila käyttämällä TV.
2. Valitse kanava Kanava ylös / alas / Numerot -painikkeilla.
●●
Jos haluat valita yli kaksinumeroisen (esim. 399, paina
kanavapaikan numeron, paina Numerot-painikkeita.
- 23 -
)
Tietopalkki
Näytä tietopalkki
.
●●
Näkyy myös kanavaa vaihdettaessa.
●●
Palkin näytön kytkeminen päälle/pois
1) Avaa valikko painamalla MENU.
2) Valitse Asetukset > Muut asetukset > Palkkinäyttö ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3) Valitse Päällä / Pois päältä ja paina OK tallentaaksesi.
- 24 -
Vaihtoehto
Nykyisen tilan vahvistaminen tai vaihtaminen.
1. Näytä asetusvalikko painamalla OPTION.
2. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Äänen kuvaus / Monikuva / Moniääni / Kaksi äänikanavaa / Tekstityskieli /
Teksti-tv merkit / Teksti-TV:n kieli / MPX / Kanava-voim.
●●
Toimintokohteet vaihtelevat valitun TV-tilan mukaan.
3. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Äänen kuvaus
Aseta Päällä päälle, jos ohjelma sisältää äänikuvauspalvelun. Kuulet
ylimääräisen ääniraidan, joka kuvailee tapahtumia ruudulla (jos saatavilla).
Monikuva
Antaa sinun valita useiden videoiden joukosta (mikäli saatavilla).
Moniääni
Voit valita ääniraitojen vaihtoehtoisen kielen tai äänikuvauksen (jos
käytettävissä).
Kaksi äänikanavaa
Valitsee stereo / monoäänen välillä (jos käytettävissä).
Tekstityskieli
Valitse eri tekstityskielien tai -tyyppien välillä (jos käytettävissä).
Teksti-tv merkit
Valitsee Tekstitelevision kielen fontin.
Teksti-TV:n kieli
Valitse eri teksti-TV-kielien välillä (jos käytettävissä).
MPX
Valitsee multiplex-äänitilan (jos saatavilla).
Katselu > Paras ääni > Lisäasetukset
- 25 -
Kanava-voim.
Säätää jokaisen kanavan tai ohjelmalähteen äänenvoimakkuutta.
- 26 -
Tekstitys
Näytä / piilota tekstitys (jos käytettävissä) painamalla STTL.
●●
Voit valita haluamasi kielen digitaalisen TV:n tekstityksille (jos valittavissa)
määrittämällä Tekstityskieli -asetuksen.
Katselu > Perustoiminnot > Kieli
●●
Halutun tekstitystyypin valitseminen.
1) Avaa valikko painamalla MENU.
2) Valitse Asetukset > Tekstitys > Tekstityksen tyyppi ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3) Valitse Normaali / Huonokuuloisten tekstitys ja paina OK vahvistaaksesi
valinnan.
– Huonokuuloisten tekstitys tarjoaa apua digitaalikanavien tekstityksen
ymmärtämiseen ja siitä nauttimiseen (lähetyskanavasta riippuen).
●●
Digit. tekstityksen kieli 2nd on annettu prioriteetti.
Katselu > Perustoiminnot > Kieli
- 27 -
Viimeksi katseltu kanava
Vaihda helposti viimeksi katsellulle kanavalle painamalla LAST VIEW.
●●
Palaa nykyiseen näkymään painamalla painiketta uudelleen.
= Huomautus =
●●
Kanavan vaihtaminen ei välttämättä ole käytettävissä laitteistosta riippuen.
●●
Alle 10 sekunnin katselu ei koske edellistä katseltua kanavaa.
- 28 -
Ajastin
■■Ajastin
Siirtää TV:n valmiustilaan automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Ajan asetus > Ajastin ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Valitse haluttu kohde ja aseta painamalla OK.
●●
Peruuta valitsemalla Pois päältä tai sammuta TV.
●●
Vahvistusnäyttö näytetään 5 minuuttia ennen TV:n sammutusta.
– Peruuta painamalla OK, kun vahvistusnäyttö näytetään.
- 29 -
Energiaa säästävät toiminnot
TV:tä voidaan käyttää ympäristöystävällisesti energiaa säästävillä toiminnoilla.
TV siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:
●●
Ajastin on käytössä.
Katselu > Perustoiminnot > Ajastin
●●
Mitään toimintoa ei suoriteta Autom. sammutus -kohdassa asetettuina
tunteina.
●●
Signaalia ei vastaanoteta eikä mitään toimintoa suoriteta 10 minuutin
aikana Ei signaalia -virrankatkaisu -asetuksen ollessa Päällä-tilassa.
■■Autom. sammutus
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Ajan asetus > Autom. sammutus ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse 8 tuntia / 6 tuntia / 4 tuntia / Pois päältä ja paina OK vahvistaaksesi
valinnan.
Autom. sammutus
Kytkee television automaattisesti valmiustilaan virran säästämiseksi, jos
mitään toimintoja ei suoriteta asetetun ajan kuluessa.
●●
Liitettyjen laitteiden automaattinen ohjelmalähteen vaihtuminen vaikuttaa
tähän toimintoon ja aikalaskuri nollautuu.
●●
Näytölle aukeaa ilmoitusviesti 3 minuuttia ennen TV:n siirtymistä
valmiustilaan.
●●
Oletusmääritysten muuttaminen saattaa nostaa tuotteen
energiankulutusta.
- 30 -
■■Ei signaalia -virrankatkaisu
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Ajan asetus > Ei signaalia -virrankatkaisu ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse Päällä / Pois päältä ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
Ei signaalia -virrankatkaisu
Kytkee television automaattisesti valmiustilaan virran säästämiseksi, jos
signaalia ei vastaanoteta eikä mitään toimintoa suoriteta 10 minuutin aikana.
●●
Näytölle aukeaa ilmoitusviesti 3 minuuttia ennen TV:n siirtymistä
valmiustilaan.
- 31 -
Ajan säätäminen
■■Aikavyöhyke
Säätää aikatietoja.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Ajan asetus > Aikavyöhyke ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Valitse haluttu kohde ja aseta painamalla OK.
●●
Tämän toiminnon saatavuus vaihtelee valitusta maasta ja tilasta riippuen.
- 32 -
Kieli
Asetukset jokaisen toiminnon kielelle (jos käytettävissä)
■■Näytön kieli
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Näytön kieli ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Aseta kieli ja paina OK tallentaaksesi sen.
■■Ensisij. moniääni
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse TV > Ensisij. moniääni / Ääniraidan kieli 2nd ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Aseta kieli ja paina OK tallentaaksesi sen.
■■Tekstityskieli
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Tekstitys > Tekstityskieli / Digit. tekstityksen kieli 2nd ja
paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Aseta kieli ja paina OK tallentaaksesi sen.
■■Teksti-TV:n kieli
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Teksti-TV > Teksti-TV:n kieli ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Aseta kieli ja paina OK tallentaaksesi sen.
- 33 -
4K-resoluutio
4K-yhteensopiva laitteisto
Voit katsella 4K-muotoista sisältöä 1 080 p:n signaaliin verrattuna
kaksinkertaisella vaaka- ja pystysuoralla piirtotarkkuudella.
●●
Lisätietoa yhteensopivasta 4K-muodosta
Katselu > 4K-resoluutio > Käypä 4K-muoto
●●
Kytke 4K-yhteensopiva laitteisto HDMI-liittimeen 4K-yhteensopivalla
kaapelilla katsellaksesi 4K-muotoista sisältöä.
■■4K-yhteensopiva laitteisto
HDMI-liitin
HDMI-kaapeli
4K-yhteensopiva laitteisto
●●
Varmista, että pistorasia ja pistoke ovat yhteensopivia.
●●
Käytä täysin kytkettyä HDMI-yhteensopivaa kaapelia.
●●
Käytä korkean nopeuden HDMI-kaapelia korkean tarkkuuden kuville.
- 34 -
HDMI 2.0-asetukset
Luo tarkemman kuvan laajennetulla värikirjolla, kun 4K-yhteensopiva laite on
yhdistettynä. Valitse tila laitteen perusteella.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > HDMI 2.0-asetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
●●
HDMI 1/2:lle
- 35 -
Käypä 4K-muoto
■■Käypä 4K-muoto (HDMI)
●● 4K UHD
3 840 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)
●● DCI 4K
4 096 × 2 160 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p)
– Tosiasiallinen piirtotarkkuus on 3 840 × 2 160p.
= Huomautus =
●●
Yhdistä HDMI1 tai HDMI2 käyttääksesi seuraavia tiedostomuotoja.
– 60p, 50p / 4:4:4, 4:2:2
●●
Yllä olevien signaalien muotoa muutetaan ruudussa katseluun sopivaksi.
- 36 -
Ulkoinen laitteisto
Ulkoinen liitäntä
Näissä kaavioissa on suosituksia TV:n liittämisestä eri laitteisiin. Tietoja
muista liitännöistä on kunkin laitteen käyttöohjeissa.
●●
Lisätietoja perusliitännöistä
Katselu > Perustoiminnot > Perusliitäntä
●●
Varmista, että pistorasia ja pistoke ovat yhteensopivia.
●●
Kuvan ulkoisia laitteita ja kaapeleita ei toimiteta tämän TV:n mukana.
■■HDMI-laite
HDMI-liitin
HDMI-kaapeli
Tallennin / Soitin / Digiboksi / Videokamera / Vahvistin ja kaiutinjärjestelmä
= Huomautus =
●●
Käytä täysin kytkettyä HDMI-yhteensopivaa kaapelia.
●●
Käytä korkean nopeuden HDMI-kaapelia korkean tarkkuuden kuville.
●●
Lisätietoja HDMI CEC -yhteyksistä
Toiminnot > HDMI CEC > CEC-yhteys
●●
Yhdistä TV HDMI2:n kautta vahvistimeen, jossa on ARC (Audio Return
Channel) -toiminto, ja ota ARC-toiminto käyttöön seuraavasti.
1) Näytä Koti painamalla HOME.
2) Valitse CEC ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3) Noudata näytön ohjeita ja ota ARC-toiminto käyttöön.
- 37 -
■■AV-laitteet
AV IN (COMPONENT) -liittimet
Komponenttikaapelit (suojattu)
●●
Käytä suojattuja komponenttikaapeleita.
DVD-soitinjne.
Äänikaapelit (suojattu)
●●
Käytä suojattuja äänikaapeleita.
AV IN (VIDEO) -liittimet
Komposiittikaapeli (suojattu)
●●
Käytä suojattuja komposiittikaapelia.
Videokamera / Pelilaite
- 38 -
■■USB-laitteet
USB-portti
USB-kaapeli
USB-kiintolevy jne.
= Huomautus =
●●
On suositeltavaa kytkeä laite suoraan TV:n USB-liittimeen.
●●
Et voi käyttää kahta tai useampaa samanlaista USB-laitetta yhtä aikaa
lukuun ottamatta USB-muistia tai USB-kiintolevyä.
●●
Käytä USB 1 -porttia liittääksesi USB-kiintolevyn.
●●
Tiettyjä USB-laitteita tai USB-keskuksia ei ehkä voi käyttää tämän TV:n
kanssa.
●●
Et voi kytkeä mitään laitteita käyttämällä USB-kortinlukijaa.
■■Ulkoisten kaiuttimien käyttäminen
DIGITAL AUDIO
Optinen digitaalinen audiokaapeli
Vahvistin ja kaiutinjärjestelmä
●●
Jos haluat kuunnella ulkoisen laitteen ääntä monikanavaisena (esim.
Dolby Audio (Dolby Digital) 5.1-kan.), liitä laite vahvistimeen. Katso
liitäntätiedot laitteen ja vahvistimen käyttöoppaista.
●●
Valitse lähtevä ääni äänenvoimakkuuden säätämistä varten asettamalla
TV-kaiuttimen asetus.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
- 39 -
■■Kuulokkeet
Kuulokepistoke
3,5 mm:n stereominiliitin
Kuulokkeet
●●
Voit säätää äänenvoimakkuutta asettamalla Kuulokevoimakkuus.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
●●
Valitse lähtevä ääni äänenvoimakkuuden säätämistä varten asettamalla
TV-kaiuttimen asetus.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
- 40 -
Ulkoisen tulon katselu
Liitä ulkoinen laite (VCR, DVD tms.), niin voit katsella tulon kautta.
1. Näytä Tulolähde-valintavalikko painamalla AV.
2. Valitse laitteeseen liitetty ohjelmalähde ja paina OK katsoaksesi.
●●
Paluu TV-tilaan
TV
- 41 -
Käyttäminen TV:n kaukosäätimellä
Voit käyttää Media Playerin / mediapalvelimen sisältöä, tallennustoimintoja tai
liitettyjä laitteita TV:n kaukosäätimen seuraavilla painikkeilla.
:
Toisto (VCR / DVD / videosisältö)
:
Pysäyttää toiminnot
:
Pikakelaus taaksepäin, katsele kuvaa nopeasti taaksepäin (VCR)
Siirry edelliseen raitaan, nimikkeeseen tai kappaleeseen (DVD /
videosisältö)
Pidä painettuna hakeaksesi taaksepäin (DVD / videosisältö)
:
Pikakelaus eteenpäin, katsele kuvaa nopeasti eteenpäin (VCR)
Siirry seuraavaan raitaan, nimikkeeseen tai kappaleeseen (DVD /
videosisältö)
Pidä painettuna hakeaksesi eteenpäin (DVD / videosisältö)
:
Tauko / Jatka
Toista hitaalla nopeudella pitämällä painettuna (DVD)
:
Pikatallennus
Tallennus > Nykyisen ohjelman tallentaminen > Pikatallennus
- 42 -
■■Koodin vaihtaminen
Jokaisella Panasonic-tuotteella on oma kaukosäädinkoodinsa. Vaihda koodi
käytettävän laitteen mukaisesti.
1. Pidä painettuna valmiustila päälle/pois -kytkin seuraavien toimenpiteiden
aikana.
2. Anna oikea koodi seuraavasti Numerot-painikkeilla.
●●
Jokaisen tuotteen koodit ja ominaisuudet
70: DVD-tallennin, DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin
71: Player-kotiteatteri, Blu-ray Disc -teatteri
72: VCR
73 (oletus):
Käyttö USB-kiintolevytallennuksessa, Media Playerissa, omassa
suoratoistossa tai HDMI CEC -toiminnossa
3. Paina
muuttaaksesi.
= Huomautus =
●●
Tarkista, toimiiko kaukosäädin oikein koodin vaihtamisen jälkeen.
●●
Koodit voivat palautua oletusarvoiksi, kun paristot vaihdetaan.
●●
Eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä laitteistosta riippuen.
- 43 -
HDMI-ominaisuudet
HDMI (teräväpiirtoinen multimediarajapinta) on maailman ensimmäinen
täydellinen, kuluttajille tarkoitettu AV-rajapinta, joka noudattaa pakkaamatonta
standardia.
HDMI:n avulla voit nauttia teräväpiirtoisista digitaalisista kuvista ja
korkealuokkaisesta äänestä liittämällä TV:n ulkoiseen laitteeseen.
HDMI-yhteensopiva laite*, jossa on HDMI- tai DVI-lähtöliitäntä (esimerkiksi
DVD-soitin, digisovitin tai pelikonsoli), voidaan liittää HDMI-liittimeen HDMIyhteensopivalla (täysin kytketyllä) kaapelilla.
Katselu > Ulkoinen laitteisto > Ulkoinen liitäntä
* : HDMI-yhteensopivissa laitteissa on HDMI-logo.
■■Soveltuvat HDMI-ominaisuudet
●●
Äänisignaalitulo:
2-kan. LPCM, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus)
●●
Videosignaalitulo:
Valitsee digitaalilaitteen lähtöasetusta vastaavan vaihtoehdon.
Katselu > Ulkoinen laitteisto > Käytössä olevat tulosignaalit
●●
HDMI CEC
Toiminnot > HDMI CEC > CEC-yhteys
●●
Deep Colour
●●
Audio Return Channel
– Audio Return Channel- (ARC) toiminnon avulla digitaalisia
äänisignaaleja voidaan siirtää HDMI-kaapelin kautta.
– HDMI2:lle
●●
x.v.Colour™
●●
4K
Katselu > 4K-resoluutio > Käypä 4K-muoto
■■DVI-liitäntä
Jos ulkoisessa laitteessa on vain DVI-lähtö, liitä se HDMI-liittimeen DVIHDMI-sovitinkaapelilla. DVI–HDMI-sovitinkaapelia käytettäessä liitä
äänikaapeli äänen tuloliittimeen (käytä AV IN -ääniliittimiä).
●●
Tiedustele HDMI-sovitinkaapelia paikalliselta digitaalisten laitteiden
jälleenmyyjältä.
- 44 -
= Huomautus =
●●
Jos liitetyssä laitteessa on kuvasuhteen säätötoiminto, valitse
kuvasuhteeksi ”16:9”.
●●
Nämä HDMI-liittimet ovat ”tyyppiä A”.
●●
Nämä HDMI-liittimet ovat yhteensopivia HDCP (High-Bandwidth Digital
Content Protection) -tekijänoikeussuojauksen kanssa.
●●
Laite, jossa ei ole digitaalista lähtöliitintä, voidaan liittää komponentti- tai
videolaitteen tuloliittimeen analogisten signaalien vastaanottoa varten.
●●
Tämä TV sisältää HDMI™-tekniikkaa.
- 45 -
Käytössä olevat tulosignaalit
■■Komponentti, HDMI
Signaalin nimi
Komponentti
HDMI
525 (480) / 60i, 60p
○
○
625 (576) / 50i, 50p
○
○
750 (720) / 60p, 50p
○
○
1 125 (1 080) / 60i, 50i
○
○
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p
○
3 840 × 2 160 / 60p, 50p,
30p, 25p, 24p
○
4 096 × 2 160 / 60p, 50p,
30p, 25p, 24p
○
○: Soveltuva tulosignaali
= Huomautus =
●●
Muut kuin yllä olevat signaalit eivät ehkä näy oikein.
●●
Yllä olevien signaalien muotoa muutetaan ruudussa katseluun sopivaksi.
●●
Lisätietoa yhteensopivasta 4K-muodosta
Katselu > 4K-resoluutio > Käypä 4K-muoto
- 46 -
Paras kuva
Kuvansäätö
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Kuva > Kuvansäätö ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse tila ja paina OK asettaaksesi.
Kuvansäätö
Valitsee suosikkikuvatilan jokaiselle tulolle.
■■Katselutilan muuttaminen asetuksessa PICTURE
Voit vaihtaa katselutilaa helposti vain painamalla PICTURE.
1. Näytä Kuvansäätö painamalla PICTURE.
2. Valitse tila ja paina OK asettaaksesi.
- 47 -
Kuvasuhde
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Kuvan koko ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse tila ja paina OK asettaaksesi.
- 48 -
Perusasetukset
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Kuva ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Taustavalaistus / Kontrasti / Kirkkaus / Väri / Sävy / Terävyys /
Värilämpötila / Voimakkaat värit / Rec.2020 Värien remast. / Mukautuva
taustavalon säätö / Supertarkkuus / Remast. dynaaminen väli / Älykäs
ruudun luonti / Selkeä liike
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Taustavalaistus, Kontrasti, Kirkkaus, Väri, Sävy, Terävyys
Säätää näiden asetusten tasoja henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.
Värilämpötila
Asettaa kuvan kokonaisvärisävyn (sinisempi–punaisempi).
Voimakkaat värit
Säätää automaattisesti värit kirkkaiksi.
Rec.2020 Värien remast.
Näyttää kirkkaat kuvat sopivalla värikirjolla.
Mukautuva taustavalon säätö
Säätää taustavalon kirkkautta automaattisesti kuvien mukaan.
Supertarkkuus
Parantaa kuvan resoluutiota tehden kuvasta terävämmän.
Remast. dynaaminen väli
Palauttaa kuvan kirkkaiden osien kirkkaustason lähemmäs alkuperäistä tasoa
ja tekee kuvasta vaikuttavamman.
- 49 -
Älykäs ruudun luonti
(Voimakas / Keski / Minimi / Pois päältä)
Poistaa nykimisen kuvasta korjaamalla automaattisesti kuvan ruutunopeutta
ja tekee kuvatoistosta sulavamman.
●●
Sisällöstä riippuen kuvissa voi olla kohinaa. Kohinan estämiseksi vaihda
asetusta.
Selkeä liike
Tekee liikkuvasta kuvasta selkeämpää säätämällä taustavalon kirkkautta.
- 50 -
Ympäristöanturi
Automaattinen kirkkaudensäätötoiminto
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Kuva > Ympäristöanturi ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse Päällä / Pois päältä ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
Ympäristöanturi
Säätää automaattisesti kuva-asetuksia ympäristön valaistusolosuhteiden
mukaan.
- 51 -
HDR-kirkkauden asetus
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Kuva > HDR-kirkkauden asetus ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Dynaaminen metadatan luonti / Autom. HDR-kirkkaus / HDR-kirkkauden
tehostus
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Dynaaminen metadatan luonti
Säätää automaattisesti luminanssia HDR-videosignaalin mukaan.
Autom. HDR-kirkkaus
Säätää automaattisesti luminanssia valaistusolosuhteiden mukaan.
HDR-kirkkauden tehostus
Säätää luminanssia katsottaessa HDR-videota kirkkaassa ympäristössä.
= Huomautus =
●●
HDR:n tuki ei lisää TV-paneelin huippukirkkausominaisuuksia.
- 52 -
Kohinanpoiston asetukset
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Kuva > Kohinanvaimennus / MPEG-kohinanvaimennus ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Kohinanvaimennus
Vähentää ei-toivottua kuvakohinaa.
MPEG-kohinanvaimennus
Vähentää kuvan kaarevien ääriviivojen välkkymistä ja ehkäisee kohinaa.
- 53 -
Lisäasetukset
Voit säätää ja asettaa yksityiskohtaisia kuva-asetuksia, kun Kuvansäätö
-asetus on Elokuva, True Cinema tai Muokattu. True Cinema tai Muokattu
-tilan asetukset voidaan tallentaa jokaiselle tulolle.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Kuva > Lisäasetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Mustan laajennus / Valkotasapaino / Gamma / Palauta oletusas.
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Mustan laajennus
Säätää mustia sävyjä asteittain.
Valkotasapaino
Säätää kirkkaan punaisten / vihreiden / sinisten alueiden valkotasapainoa.
Gamma
Vaihtaa gammakäyrän.
Palauta oletusas.
Palauttaa Lisäasetukset -asetusten oletusarvot.
- 54 -
Optio asetukset
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Kuva > Optio asetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Pelitila / Filmikadenssitila / 1080p Pure Direct / 4K Pure Direct / HDR / AVvärijärjestelmä / 3D-COMB
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Pelitila
Tuottaa erityisesti pelaamiseen soveltuvan kuvan, joka edistää signaaleihin
reagointia.
Filmikadenssitila
Parantaa liikkuvien kuvien pystysuuntaista tarkkuutta.
1080p Pure Direct
Toistaa alkuperäisen kuvalaadun yksityiskohtaisesti 1080p (HDMI)
-tulosignaalille.
4K Pure Direct
Toistaa alkuperäisen kuvalaadun yksityiskohtaisesti 4K:n (HDMI)
-tulosignaalille.
HDR
Säätää automaattisesti kuvia HDR-sisällöille.
Aseta Automaattinen, kun HDR-laite on yhdistetty televisioon.
●●
Valitse tämän toiminnon asetukseksi Pois päältä, jos kuva näyttää
epäluonnolliselta. Tämä voi johtua esimerkiksi yhdistetyn laitteen
yhteensopimattomuudesta tai lähdekuvista.
●●
Kuva voi kadota muutaman sekunnin ajaksi, kun asetusta muutetaan.
●●
HDMI:lle
AV-värijärjestelmä
Valitsee valinnaisen värijärjestelmän videosignaalien mukaan.
3D-COMB
Saa pysäytys- tai hidastetut kuvat näyttämään elävämmiltä.
- 55 -
Näytön asetukset
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Kuva > Näytön asetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse 16:9-yliskannaus ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
4. Valitse Päällä / Pois päältä ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
16:9-yliskannaus
Valitsee kuva-alueen, joka näyttää kuvan 16:9-kuvasuhteella.
Päällä:
Kuva suurennetaan kuvan reunan piilottamiseksi.
Pois päältä:
Kuva näytetään alkuperäisessä koossa.
●●
Valitse Päällä, jos näytön reunassa näkyy kohinaa.
- 56 -
Paras ääni
Äänitila
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Ääni > Äänitila ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse tila ja paina OK asettaaksesi.
Äänitila
Valitsee suosikkimusiikkitilan jokaiselle tulolle.
- 57 -
Perusasetukset
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Ääni ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Basso / Diskantti / Taajuuskorjain / Balanssi / Surround-ääni
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Basso
Lisää tai vähentää matalimpien äänten tasoa.
Diskantti
Lisää tai vähentää terävimpien, korkeiden äänten tasoa.
Taajuuskorjain
Säädä taajuustaso vastaamaan haluamaasi äänenlaatua.
●●
Toiminto on käytettävissä, kun Äänitila on tilassa Käyttäjä.
●●
Valitse taajuus ja säädä taajuustaso.
●●
Jos haluat korostaa bassoääniä, nosta alhaisia taajuuksia. Jos haluat
korostaa diskanttiääniä, nosta korkeita taajuuksia.
●●
Palauttaaksesi kaikki taajuustasot oletusasetukseen, valitse Palauta
oletusas. ja paina OK.
●●
Tämä toiminto vaikuttaa ainoastaan TV:n kaiuttimien äänentoistoon.
Balanssi
Säätää oikean ja vasemman kaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa.
Surround-ääni
Parantaa äänen dynamiikkaa ja tilantuntua simuloidun tilatehosteen avulla.
- 58 -
Äänenvoimakkuusasetukset
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Ääni ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
TV-kaiuttimen asetus / Kuulokevoimakkuus / AGC-toiminto / Kanava-voim.
/ Selkeä äänen säätö
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
TV-kaiuttimen asetus
Valitsee lähtevän äänen äänenvoimakkuuden säätämistä varten.
●●
Ääni TV:n kaiuttimesta sammuu, kun Kuulokkeet tai Pois päältä valitaan.
Kuulokevoimakkuus
Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
AGC-toiminto
Tasoittaa automaattisesti kanavien ja ohjelmalähteiden väliset suuret
äänenvoimakkuuserot.
Kanava-voim.
Säätää jokaisen kanavan tai ohjelmalähteen äänenvoimakkuutta.
Selkeä äänen säätö
Jos ääni TV-kaiuttimista on epäselvä asennusympäristön vuoksi, Päälläasetusta suositellaan.
●●
Tämä toiminto vaikuttaa ainoastaan TV:n kaiuttimien äänentoistoon.
- 59 -
Lisäasetukset
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Ääni ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
MPX / Oletusääni / SPDIF-valinta / PCM optinen taso / HDMI-tulo
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
MPX
Valitsee multiplex-äänitilan (jos saatavilla).
Oletusääni
Valitsee ääniraitojen alkuasetuksen.
SPDIF-valinta
Valitsee alkuasetuksen digitaaliäänen lähtösignaaliin DIGITAL AUDIO- ja
HDMI2 (ARC-toiminto) -liittimistä.
PCM optinen taso
Säätää PCM-lähdön äänentasoa DIGITAL AUDIO- ja HDMI2 (ARC-toiminto)
-liittimistä yhdenmukaistaakseen äänen muiden audiotyyppien kanssa.
HDMI-tulo
Valitse tulosignaalin mukaan.
- 60 -
TV-opas
TV-oppaan käyttö
TV-opas - elektroninen ohjelmaopas (EPG) näyttää parhaillaan lähetettävien
ohjelmien tiedot sekä seuraavan viikon ohjelmien tiedot (lähetyskanavasta
riippuen).
●●
Ei käytössä analogisessa TV:ssä
1. Valitse TV-tila käyttämällä TV.
2. Näytä TV-opas painamalla GUIDE.
●●
Ohjelman katselu
1) Valitse nykyinen ohjelma ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
2) Valitse Näytä kanava ja paina OK katsoaksesi.
– Käyttö Ajastaminen
Katselu > TV-opas > Aikataululuettelo
●●
Edellinen päivä
(punainen)
●●
Seuraava päivä
(vihreä)
●●
Valitun tyypin kanavaluettelon näyttäminen
1) Näytä tyyppi painamalla
(keltainen).
2) Valitse tyyppi ja paina OK katsellaksesi.
●●
Lisätietoja valitusta ohjelmasta
1) Valitse ohjelma.
2) Paina
avataksesi.
– Palaa TV-opas painamalla painiketta uudelleen.
●●
Voit poistua TV-opas-listasta painamalla
EXIT
- 61 -
Aikataululuettelo
Tämän toiminnon avulla voit valita ohjelmat, jotka haluat tallentaa USBkiintolevylle.
1. Näytä TV-opas painamalla GUIDE.
2. Valitse tuleva ohjelma ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
●●
Ajastetun tapahtuman tarkistaminen/muuttaminen/peruuttaminen
Tallennus > Aikataululuettelo > Aikataulutusluettelon muokkaus
= Huomautus =
●●
Ei käytössä analogisessa TV:ssä
●●
Aikataululuettelo toimii luotettavasti vain, jos oikeat aikatiedot
vastaanotetaan televisiokanavalta tai palveluntarjoajalta saapuvan
signaalin avulla.
●●
Muita kanavia ei voida valita niin kauan kuin Aikataululuettelo on
käynnissä.
●●
Kun tallennat ohjelmia USB-kiintolevylle, muista alustaa USB-kiintolevy ja
ottaa tallennus käyttöön kohdassa Laitetiedot.
Tallennus > USB-kiintolevyn asetukset
- 62 -
Teksti-TV
Teksti-TV:n katselu
Vaihda teksti-TV:seen painamalla TEXT.
●●
Valinta eri teksti-TV-kielien välillä (jos käytettävissä).
Katselu > Perustoiminnot > Kieli
- 63 -
Teksti-tv merkit
Valitsee Tekstitelevision kielen fontin.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Teksti-TV > Teksti-tv merkit ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Valitse kirjaisin ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
- 64 -
Kanavien viritys ja muokkaus
Asetusvalikko
Voit virittää kanavat uudelleen tai luoda omia suosikkikanavaluetteloita,
ohittaa ei-toivottuja kanavia jne.
●●
Valitse viritintila ennen kanavien viritystä ja muokkausta.
1) Avaa valikko painamalla MENU.
2) Valitse TV > Viritintila ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3) Valitse Antenni / Kaapeli / Satelliitti (vain operaattori) / Satelliitti (kaikki
satelliitit) ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
– Valitse Maa-/aluetunnus, kun viritystila on satelliittitilassa.
1. Valitse TV-tila käyttämällä TV.
2. Avaa valikko painamalla MENU.
3. Valitse TV > Viritysvalikko ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
4. Valitse yksi toiminnoista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Automaattinen kanavien haku / Päivitä haku / An. kanavien haku /
Yksit. RF-haku / Kanavan ohitus / Kanavalajittelu / Kanavamuokkaus /
Suosikkiluettelo / Analog. kanavien säätö / Poista k.lista / Signaalin tila /
Add Analog
- 65 -
Automaattinen kanavien haku
Virittää automaattisesti uudelleen alueellisesti vastaanotettavat kanavat.
●●
Kaikki vanhat viritysasetukset poistetaan.
●●
Lapsilukon PIN-numeroa saatetaan vaatia lukittujen kanavien
palauttamiseen.
Toiminnot > Lapsilukko > PIN-tunnus
●●
Jos viritystä ei suoritettu kokonaan, valitse Yksit. RF-haku.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Yksit. RF-haku
1. Valitse Automaattinen kanavien haku ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
2. Vahvistusruutu tulee näkyviin ja paina OK aloittaaksesi Automaattinen
kanavien haku. (Asetukset tehdään automaattisesti.)
●●
Hae satelliittia uudelleen näytetään Automaattinen kanavien haku
-asetuksen sijasta, kun viritystila on satelliittitilassa.
●●
Jos satelliittikanavaa ei löydy, aseta LNB-taajuus kohdassa Antennin
asennus ympäristösi mukaan.
●●
Aseta Add Analog tilaan Päällä hakeaksesi analogisia kanavia.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
- 66 -
Yksit. RF-haku
Viritä digitaalisen TV:n kanavat uudelleen tavallisesti käyttämällä
Automaattinen kanavien haku tai Päivitä haku -toimintoja.
Käytä tätä toimintoa, jos viritystä ei ole suoritettu loppuun saakka tai jos
haluat säätää antennin suuntaa.
1. Valitse taajuus ja offset.
2. Paina OK hakeaksesi.
- 67 -
Päivitä haku
Päivittämällä lähetysten kanavaluetteloa voit lisätä uusia kanavia, poistaa
lopetettuja kanavia tai muuttaa kanavan nimen ja sijainnin automaattisesti.
●●
Voit lisätä tai päivittää satelliittikanavien luettelon kohdassa Lisää satelliitti
ja Päivitä satelliitti, kun viritystila on satelliittitilassa.
- 68 -
Muut asetukset
An. kanavien haku
Aseta analoginen TV-kanava manuaalisesti Automaattinen kanavien haku
-toiminnon jälkeen.
Kanavan ohitus
Voit piilottaa (ohittaa) ei-toivotut kanavat. Piilotetut kanavat voidaan näyttää
vain tässä toiminnossa.
Kanavalajittelu
Kanavan nimen lajittelu aakkosjärjestykseen
Kanavamuokkaus
Kanavapaikan siirtäminen (jos saatavana)
Suosikkiluettelo
Luo luettelon suosikkikanavista.
Analog. kanavien säätö
Tekee pieniä säätöjä yksittäisen kanavan viritykseen (sääoloista tms.
johtuen).
Poista k.lista
Päivittämällä digitaali-TV:n kanavaluetteloa voit lisätä uusia kanavia, poistaa
lopetettuja kanavia tai muuttaa kanavan nimen ja sijainnin automaattisesti.
Signaalin tila
Tarkistaa signaalin laadun.
Add Analog
Kytkee päälle analogisten kanavien kanavahaun.
- 69 -
Tallennus
USB-kiintolevyn asetukset
Valmistelut
Voit tallentaa digitaaliset TV-ohjelmat liitettyyn USB-kiintolevyyn ja nauttia
niiden toistosta monilla tavoilla.
●●
Valmistele USB-kiintolevy käytettäväksi tallennukseen vain tässä
televisiossa.
●●
Liitä USB-kiintolevy USB 1 -porttiin USB-kaapelilla.
●●
Varmista, että liität USB-kiintolevyn pistorasiaan.
●●
Varmista, että pistorasia ja pistoke ovat yhteensopivia.
USB-portti
USB-kaapeli
USB-kiintolevy
Pistokkeen ulostulo
= Huomautus =
●●
Kaikki USB-kiintolevyn sisältämät tiedot tuhotaan seuraavissa tapauksissa:
– Kun USB-kiintolevy alustetaan yhdessä tämän TV:n kanssa
Tallennus > USB-kiintolevyn asetukset > USB-kiintolevyn asetus
– Kun USB-kiintolevy alustetaan käytettäväksi tietokoneessa jne.
●●
Mikäli TV:täsi korjataan, USB-kiintolevy ei välttämättä ole käytettävissä
korjatun TV:n kanssa ennen kuin se alustetaan uudestaan. (Kaikki tiedot
hävitetään alustuksen jälkeen.)
●●
Jos haluat käyttää USB-kiintolevyä tietokoneesi kanssa, kun olet
tallentanut siihen TV:n kanssa, alusta se uudelleen tietokoneellasi.
(Alustaminen tietokoneella voi vaatia erityistoimintoja tai -työkaluja.
Lisätietoja on USB-kiintolevyn käyttöoppaassa.)
- 70 -
●●
USB-kiintolevylle tällä TV:llä tallennettuja tietoja ei voida toistaa muissa
televisioissa. Et voi toistaa sisältöä toisella televisiolla (mukaan lukien
saman mallin TV) tai millään laitteella.
●●
Älä sammuta TV:tä, irrota virtapistoketta äläkä irrota USB-kiintolevyä
toiminnon (alustuksen, tallennuksen jne.) aikana. Se voi aiheuttaa laitteen
toimintavirheen tai vahingoittaa tallennettuja tietoja. (Myös sähkökatkos voi
johtaa toimintavirheeseen.)
= Huomautus =
●●
Analogisia TV-ohjelmia ei voida tallentaa USB-kiintolevylle.
●●
Tietolähetyksiä (MHEG jne.), radiolähetyksiä ja tallennusta ei voida käyttää
signaalittomien hetkien aikana.
●●
Kaikkia ohjelmia ei voi tallentaa riippuen ohjelman lähettäjästä ja
palveluntarjoajasta.
●●
USB-kiintolevylle tallennettua TV-ohjelmia ei voi kopioida.
●●
Lisätietoja USB-kiintolevystä
Tallennus > Teknisiä tietoja > USB-kiintolevy
- 71 -
USB-kiintolevyn asetus
Alusta ja viritä USB-kiintolevy tämän TV:n kanssa, jotta voit käyttää sitä
tallentamiseen.
Kaikki massamuistilaitteiksi havaitut USB-laitteet listataan.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Tallennusasetus > Laitetiedot ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Valitse USB-kiintolevy tallennusta varten ja paina OK aloittaaksesi
asennuksen.
●●
Joitain USB-kiintolevyjä ei voida näyttää.
4. Valitse Aseta PVR ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
●●
Alustaminen
1) Valitse Muoto ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
2) Kun vahvistusikkuna ilmestyy näkyviin, valitse Kyllä ja paina OK
aloittaaksesi alustuksen.
●●
Mittaa siirtonopeus valitsemalla Nopeustesti ja painamalla OK.
= Huomautus =
●●
Voit valita vain yhden USB-kiintolevyn kerrallaan tallennusta varten.
●●
Et voi muuttaa USB-kiintolevyn asetuksia, kun tallennus on käynnissä.
- 72 -
Nykyisen ohjelman tallentaminen
Pikatallennus
Näytettävän ohjelman tallentaminen USB-kiintolevylle välittömästi.
●●
Varmista, että kaukosäätimen koodi on ”73”.
Katselu > Ulkoinen laitteisto > Käyttäminen TV:n kaukosäätimellä
■■Pikatallennuksen aloittaminen
Paina
●●
aloittaaksesi.
Muita kanavia ei voi valita tallennuksen aikana.
■■Käynnissä olevan tallennuksen pysäyttäminen
Paina
pysäyttääksesi.
■■Tallennetun sisällön toistaminen tai poistaminen
1. Näytä Koti painamalla HOME.
2. Valitse TV-tallenn. ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Tallennus > TV-tallenn.
- 73 -
Aikataululuettelo
Aikataulutusluettelon asetus
Tämän toiminnon avulla voit valita ohjelmat, jotka haluat tallentaa USBkiintolevylle.
●●
Ei käytössä analogisessa TV:ssä
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Tallennusasetus > Aikataululuettelo ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Paina
(punainen) aloittaaksesi asetusten tekemisen.
4. Valitse ja aseta kohteet.
●●
Päivämäärä ja aika voidaan antaa myös Numerot-painikkeilla.
5. Paina Lisää tallentaaksesi.
- 74 -
Aikataulutusluettelon muokkaus
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Tallennusasetus > Aikataululuettelo ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse tapahtuma ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
●●
Ajastetun tapahtuman muuttaminen
1) Valitse Muok..
2) Korjaa tarvittaessa.
Tallennus > Aikataululuettelo > Aikataulutusluettelon asetus
3) Valitse Vaihda / Lisää tallentaaksesi.
●●
Ajastetun tapahtuman poistaminen
1) Valitse Poista.
■■Tallennetun sisällön toistaminen tai poistaminen
1. Näytä Koti painamalla HOME.
2. Valitse TV-tallenn. ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Tallennus > TV-tallenn.
- 75 -
Huomautus
●●
Aikataululuettelo -toimintoon voidaan tallentaa enintään 5 tapahtumaa.
●●
Aikataululuettelo toimii luotettavasti vain, jos oikeat aikatiedot
vastaanotetaan televisiokanavalta tai palveluntarjoajalta saapuvan
signaalin avulla.
●●
Aikataululuettelo -toiminto edellyttää, että television virta on kytketty tai
että se on valmiustilassa.
●●
Muita kanavia ei voida valita niin kauan kuin Aikataululuettelo on
käynnissä.
●●
Salatun (kopiosuojatun) ohjelman tallentaminen ei välttämättä ole
mahdollista.
●●
Lisätietoja USB-kiintolevystä
Tallennus > Teknisiä tietoja
- 76 -
TV-tallenn.
Sisällön valinta
●●
Ainoastaan USB-kiintolevy
●●
Kun haluat toistaa USB-kiintolevyn sisältöä, varmista, että yhteys ja
asetukset ovat kunnossa.
Tallennus > USB-kiintolevyn asetukset
1. Valitun laitteen sisältöluettelo näytetään Tallennettu TV -tilassa.
2. Valitse sisältö ja paina OK aloittaaksesi toiston.
●●
Lisätietoa tuetuista tiedostomuodoista
Mediasoitin > Tuettu muoto > Videomuoto
- 77 -
Tallennetun TV:n katselu
■■Toisto
●●
Käyttääksesi toistoa
: Pikakelaus taaksepäin
: Pikakelaus eteenpäin
: Pysäytä
OK : Tauko / Toisto
●●
Käyttöoppaan ja tietopalkin näyttäminen/piilottaminen
●●
Toista aloituskohdan ”A” ja lopetuskohdan ”B” välissä
(sininen)
(Aseta ”A” ja ”B” järjestyksessä.)
●●
Edelliseen/seuraavaan sisältöön
(punainen) /
●●
(vihreä)
Nykyisen tilan vahvistaminen tai vaihtaminen (mikäli käytettävissä)
Katselu > Perustoiminnot > Vaihtoehto
●●
Paluu luetteloon
BACK/RETURN
- 78 -
Sisällön poistaminen
1. Valitse poistettava sisältö sisältöluettelosta.
2. Poista sisältö valitsemalla
(keltainen).
- 79 -
Teknisiä tietoja
USB-kiintolevy
■■USB-kiintolevy
(tällä TV:llä tallennettavia digitaalisia TV-ohjelmia varten)
●●
Tämän TV:n kanssa yhteensopivan USB-kiintolevyn kapasiteetti on 160
Gt - 2 Tt.
●●
Liitä USB-kiintolevy pistorasiaan, jotta tallennus ja toisto tällä televisiolla
onnistuisivat.
●●
Käytä tällä TV:llä alustettua USB-kiintolevyä.
Tallennus > USB-kiintolevyn asetukset > USB-kiintolevyn asetus
●●
Kaikkien USB-kiintolevyjen toimintaa ei taata.
= Huomautus =
●●
Tietokoneella muokattua tietoa ei välttämättä voi näyttää.
●●
Älä irrota laitetta, kun TV käsittelee tietoja. Muussa tapauksessa laite tai
TV voi vahingoittua.
●●
Älä koske laitteessa oleviin nastoihin.
●●
Älä altista laitetta korkealle paineelle tai iskuille.
●●
Aseta laite oikein päin. Muussa tapauksessa laite tai TV voi vahingoittua.
●●
Sähköiset häiriöt, staattinen sähkö tai virheellinen käyttö voivat
vahingoittaa tietoja tai laitetta.
- 80 -
Mediasoitin
Media Playerin käyttö
Tiedot
Media Playerin avulla voit nauttia USB Flash -muistiin ja USB-kiintolevylle
tallennetuista valokuvista, videoista tai musiikista.
●●
Kaikki tiedostot näytetään kansion mukaan ryhmiteltynä.
●●
Käytön aikana äänisignaali lähetetään DIGITAL AUDIO- ja HDMI2
(ARC-toiminto) -liittimistä. Videosignaaleja ei kuitenkaan lähetetä. Käytä
HDMI2:ta ARC-toiminnolla kytkemällä ARC-toimintoa tukeva vahvistin ja
aseta se käyttämään teatterikaiuttimia.
Katselu > Ulkoinen laitteisto > Ulkoinen liitäntä
●●
Kuva ei ehkä näy oikein tässä TV:ssä käytetystä tallennuslaitteistosta
riippuen.
●●
Näyttäminen voi kestää jonkin aikaa, jos tiedostoja ja kansioita on paljon.
●●
Osittain huonontuneita tiedostoja voidaan näyttää alennetulla tarkkuudella.
●●
Kuva-asetus ei ehkä toimi tilasta riippuen.
●●
Kansio- ja tiedostonimet voivat poiketa käytettävän digikameran tai
digitaalisen videokameran kansio- ja tiedostonimistä.
- 81 -
■■USB-muistin asentaminen tai poistaminen
Varmista, että USB-muisti on suorassa linjassa, kun asetat sen USB-porttiin
tai poistat sen.
= Huomautus =
●●
USB-kiintolevyn liittäminen
Tallennus > USB-kiintolevyn asetukset
●●
Tarkista, että liittimien ja laitteiden tyyppi on sopiva liittämistä varten.
●●
Lisätietoja laitteesta
Mediasoitin > Liitetty laite
●●
Lisätietoa tuetuista tiedostomuodoista
Mediasoitin > Tuettu muoto
- 82 -
Tiedoston valinta
Näyttää pikkukuvat kaikista kansion mukaan ryhmitellyistä tiedostoista.
Valitse kansio/tiedosto ja käynnistä toisto painamalla OK.
■■Asetukset
1. Näytä asetusvalikko painamalla OPTION.
2. Valitse
ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Toisto / Satunnaistoisto
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Toisto
Uusintatoisto
Satunnaistoisto
Tiedostot toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- 83 -
Tiedostojen suodattaminen
Voit suodattaa tiedostot sisältötyypin mukaan. (Valokuva / Kuva / Musiikki)
1. Näytä asetusvalikko painamalla OPTION.
2. Valitse Suodatin ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse Valokuva / Kuva / Musiikki ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
4. Valitse OK ja muuta painamalla OK.
- 84 -
Tiedostojen lajitteleminen
Voit lajitella tiedostot aakkosjärjestykseen tai päivämäärän mukaan.
1. Näytä asetusvalikko painamalla OPTION.
2. Valitse Lajittele ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse Pvm / Nimi / Genre / Esittäjä / Albumi ja muuta painamalla OK.
●●
Toimintokohteet vaihtelevat valitun sisältötyypin mukaan.
- 85 -
Toisto
Toisto
■■Valokuvien katselu
:
Edelliseen kuvaan
:
Seuraavaan kuvaan
:
Pysäytä
OK :
Katselutilan muuttaminen (Yksittäinen / Diaesitys).
(sininen) :
Kierto
:
Käyttöoppaan näyttö/piilotus.
BACK/RETURN :
Palaa listaan
■■Videon/musiikin toisto
:
Pikakelaus taaksepäin
:
Pikakelaus eteenpäin
:
Pysäytä
OK :
Tauko / Toisto
(punainen) :
Edelliseen nimikkeeseen/kohtaukseen/raitaan
(vihreä) :
Seuraavaan nimikkeeseen/kohtaukseen/raitaan
- 86 -
●●
Toista aloituskohdan ”A” ja lopetuskohdan ”B” välissä
(sininen)
(Aseta ”A” ja ”B” järjestyksessä.)
:
Käyttöoppaan näyttö/piilotus.
BACK/RETURN :
Palaa listaan
= Huomautus =
●●
Toisto / Satunnaistoisto asettaminen toistoa varten
Mediasoitin > Media Playerin käyttö > Tiedoston valinta
- 87 -
Diaesityksen asetukset
Määritä valokuvatilan asetukset.
1. Näytä asetusvalikko painamalla OPTION.
2. Valitse Diaesityksen asetukset painamalla OK.
3. Valitse Vaihtumisaika ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Vaihtumisaika
Valitsee diaesityksen vaihtumisajan.
- 88 -
Liitetty laite
Laitteen käsittelyyn liittyvä huomautus
●●
Tietokoneella muokattua tietoa ei välttämättä voi näyttää.
●●
Älä irrota laitetta, kun TV käsittelee tietoja. Muussa tapauksessa laite tai
TV voi vahingoittua.
●●
Älä koske laitteessa oleviin nastoihin.
●●
Älä altista laitetta korkealle paineelle tai iskuille.
●●
Aseta laite oikein päin. Muussa tapauksessa laite tai TV voi vahingoittua.
●●
Sähköiset häiriöt, staattinen sähkö tai virheellinen käyttö voivat
vahingoittaa tietoja tai laitetta.
●●
Varmuuskopioi tallennetut tiedot säännöllisesti turmeltuneiden tai
vaurioituneiden tietojen tai TV:n arvaamattoman toiminnan varalta.
Panasonic ei vastaa tallennettujen tietojen turmeltumisesta tai
vaurioitumisesta.
- 89 -
USB-laitteet
●●
On suositeltavaa kytkeä laite suoraan TV:n USB-liittimeen.
●●
Tiettyjä USB-laitteita tai USB-keskuksia ei ehkä voi käyttää tämän TV:n
kanssa.
●●
Et voi kytkeä mitään laitteita käyttämällä USB-kortinlukijaa.
■■USB-muisti
USB-muistin muoto:
FAT16, FAT32
●●
Tietokoneella alustetun USB-kiintolevyn toimintaa ei taata Media
Playerissa.
■■USB-kiintolevy
●●
Tämän TV:n kanssa yhteensopivan USB-kiintolevyn kapasiteetti on 160
Gt - 2 Tt.
●●
Liitä USB-kiintolevy pistorasiaan, jotta tallennus ja toisto tällä televisiolla
onnistuisivat.
●●
Käytä tällä TV:llä alustettua USB-kiintolevyä.
Tallennus > USB-kiintolevyn asetukset > USB-kiintolevyn asetus
●●
Kaikkien USB-kiintolevyjen toimintaa ei taata.
- 90 -
Tuettu muoto
Valokuvamuoto
■■Tuetut valokuvamuodot
●● JPEG (.jpg, .jpeg)
Aliotanta:
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Kuvan tarkkuus (kuvapisteinä):
4 × 4 - 17 000 × 10 000
●●
DCF- ja EXIF-standardit
= Huomautus =
●●
Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu näissä tilanteissa.
●●
Joitakin tiedostoja ei ehkä voida toistaa oikein tarkkuudesta yms. riippuen.
●●
Älä käytä monitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja tiedostonimille.
●●
Jos tiedoston tai kansion nimeä muutetaan, yhdistettyjä laitteita ei ehkä voi
enää käyttää tällä televisiolla.
- 91 -
Videomuoto
■■Tuetut videomuodot
●● AVI (.avi)
Videokoodekki:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA, WMA Pro
●● MP4 (.m4v, .mp4)
Videokoodekki:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●●
Tämä TV tukee Panasonicin tuotteilla tallennettuja tiedostoja. Katso
lisätietoja tuotteiden käyttöoppaista.
●● MKV (.mkv)
Videokoodekki:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis
●● ASF (.asf, .wmv)
Videokoodekki:
MPEG4, VC-1, WMV9
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA, WMA Pro
●●
Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
- 92 -
●● FLV (.flv)
Videokoodekki:
H.264
Audiokoodekki:
AAC, MP3
●● 3GPP (.3gp, .3g2)
Videokoodekki:
H.264, MPEG4
Audiokoodekki:
AAC, HE-AAC
●● PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob)
Videokoodekki:
H.264, MPEG1, MPEG2, VC-1
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3
●● TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Videokoodekki:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, VC-1
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●● WebM (.webm)
Videokoodekki:
VP9
Audiokoodekki:
Vorbis
- 93 -
■■Tuetut tekstitysformaatit
●● MicroDVD, SubRip, TMPlayer (.srt, .sub, .txt)
●●
Videotiedosto ja -tekstitystiedosto sijaitsevat samassa kansiossa, ja niillä
on sama tiedostonimi tunnistetta lukuun ottamatta.
●●
Jos samassa kansiossa on useita tekstitystiedostoja, ne näytetään
seuraavassa järjestyksessä: ”.srt”, ”.sub”, ”.txt”.
= Huomautus =
●●
Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu näissä tilanteissa.
●●
Joitakin tiedostoja ei ehkä voida toistaa oikein tarkkuudesta,
ruutunopeusmäärityksestä yms. riippuen.
●●
Eräät tekstitys- ja kappaletoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
●●
Älä käytä monitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja tiedostonimille.
●●
Jos tiedoston tai kansion nimeä muutetaan, yhdistettyjä laitteita ei ehkä voi
enää käyttää tällä televisiolla.
●●
Media Player ja mediapalvelimet tukevat eri muotoja.
- 94 -
Musiikkimuoto
■■Tuetut musiikkimuodot
●● MP3 (.mp3)
●● AAC (.m4a)
●●
Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
●● FLAC (.flac)
●● WMA / WMA Pro (.wma)
●●
Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
●● LPCM (.wav)
= Huomautus =
●●
Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu näissä tilanteissa.
●●
Älä käytä monitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja tiedostonimille.
●●
Jos tiedoston tai kansion nimeä muutetaan, yhdistettyjä laitteita ei ehkä voi
enää käyttää tällä televisiolla.
- 95 -
Verkko
Internet-sisältö
Tiedot
Voit käyttää tiettyjä Panasonicin tukemia sivustoja ja Internet-sisältöä, kuten
videot, pelit, viestintälaitteet jne. Sovellukset-listan kautta.
●●
Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan laajakaistaverkko. Tarkista, että
verkkoyhteydet ja -asetukset on määritetty.
Verkko > Verkkoyhteydet
Verkko > Verkkoasetukset
■■Selain
Voit selata verkkosivustoja.
●●
Jotkin internet-palvelut eivät ehkä ole käytettävissä tai niitä ei näytetä
kunnolla verkkosivustosta riippuen.
- 96 -
Internet-sisällön valinta
1. Näytä Sovellukset painamalla APPS.
●●
Lisätietoja Sovellukset -listasta löytyy kohdassa
Koti > Sovellukset
●●
Käyttöolosuhteista riippuen voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin kaikki
data on luettu.
2. Valitse haluttu kohde ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
●●
Voit poistua Sovellukset-listasta painamalla
EXIT
- 97 -
Huomautus
●●
Jos internet-sisältö ei avaudu, tarkista verkkoyhteydet ja -asetukset.
Verkko > Verkkoyhteydet
Verkko > Verkkoasetukset
●●
Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.
●●
Kaikki verkkosivujen toiminnot eivät ole käytettävissä.
●●
Muista päivittää ohjelmisto, kun päivitystä koskeva kehote näytetään
televisioruudulla. Jos ohjelmistoa ei päivitetä, et pysty käyttämään
Sovellukset-ruutua. Voit päivittää ohjelmiston myöhemmin manuaalisesti.
Verkko > Verkkoasetukset > Ohjelmistopäivitys
●●
Sovellukset -listan palvelut ovat asianomaisten palveluntarjoajien
tuottamia. Näiden palvelujen tarjoaminen voidaan keskeyttää tai lopettaa
ilman erillistä ilmoitusta. Panasonic ei voi tämän vuoksi antaa palvelujen
sisällöstä tai jatkuvuudesta minkäänlaista takuuta.
●●
Sisältö ei välttämättä ole saatavilla riippuen valitsemastasi maasta.
●●
Sisältö voi olla tietyllä kielellä.
●●
Internet-yhteys voi olla hidas tai katketa kokonaan yhteysympäristöstä
riippuen.
- 98 -
Kotiverkko
Talonsisäinen suoratoisto
●●
Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, liitä TV kotiverkkoon.
Verkko > Verkkoyhteydet
Verkko > Verkkoasetukset
■■Mediapalvelimeen tallennetun jakosisällön toisto
Tallenna valokuva-, video- tai musiikkisisältö kotiverkkoosi kytketylle
mediapalvelimelle. Tämän jälkeen voit nauttia sisällöstä TV:llä.
●●
Lisätietoja sisällön katsomisesta ja käyttämisestä tässä TV:ssä
Verkko > Kotiverkko > Valmistelut
●●
Lisätietoa tuetuista tiedostomuodoista
Verkko > Tuettu muoto
■■Jakosisällön toisto tässä TV:ssä TV DMC (Digital Media
Controller) -verkkolaitteella
Voit nauttia kotiverkkoon kytketylle mediapalvelimelle tallennetusta sisällöstä
ohjaamalla sitä DMC-verkkolaitteella.
●●
Toiminnon käyttämiseksi älypuhelimella tai PC:llä aseta TV DMR-tilaan.
Verkko > Verkkoasetukset > Sovellus
Sinun on asennettava sovellus tämän TV:n ohjaamiseksi älypuhelimella.
Tuki > Usein kysyttyjä kysymyksiä > Lisätietoja
Lisätietoja toiminnoista on sovelluksen tukitiedoissa.
- 99 -
Valmistelut
Käyttääksesi omia suoratoistotoimintojasi tarkista, että mediapalvelin,
verkkoyhteydet ja verkkoasetukset on määritetty.
Verkko > Kotiverkko > Talonsisäinen suoratoisto
Verkko > Verkkoyhteydet
Verkko > Verkkoasetukset
●●
Käyttääksesi toistoa
Mediasoitin > Toisto
= Huomautus =
●●
Ei-toistettavat tiedostot näkyvät luettelossa, mutta niitä ei voi valita.
●●
Voit käyttää toiston aikana seuraavia painikkeita. Varmista, että
kaukosäätimen koodi on ”73”.
Katselu > Ulkoinen laitteisto > Käyttäminen TV:n kaukosäätimellä
- 100 -
Verkkoyhteydet
Internet-yhteys
Internet-palvelujen käyttämiseen vaaditaan laajakaistaverkko.
●●
Jos käytössäsi ei ole laajakaistapalveluja, kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
●●
Puhelinverkkoyhteyttä ei voi käyttää tähän tarkoitukseen.
●●
Vaadittava nopeus (tehollinen): vähintään 1,5 Mbps SD- (normaali) ja 6
Mbps HD-kuvanlaatua (teräväpiirto) varten. Jos siirtonopeus ei ole riittävä,
sisältöä ei ehkä toisteta oikein.
■■Langaton yhteys
Sisäänrakennettu langaton lähiverkko (TV:n takana)
Liitäntäpiste
Internet-ympäristö
■■Langallinen yhteys
ETHERNET-liitin
Lähiverkkokaapeli (suojattu)
●●
Käytä parisuojattua (STP) lähiverkkokaapelia.
Internet-ympäristö
- 101 -
Kotiverkkoyhteys
Käyttääksesi omia suoratoistotoimintojasi tarvitset kotiverkon ja voit käyttää
niitä ilman laajakaistaverkkoympäristöä.
●●
Internet-palvelujen käyttämiseen vaaditaan laajakaistaverkko.
Verkko > Verkkoyhteydet > Internet-yhteys
■■Langaton yhteys (kotiverkko ja internet-palvelu)
Sisäänrakennettu langaton lähiverkko (TV:n takana)
Liitäntäpiste
Keskitin / reititin
Internet-ympäristö
Esim. älypuhelin
Mediapalvelin (PC jne.)
- 102 -
■■Langallinen yhteys (kotiverkko ja internet-palvelu)
ETHERNET-liitin
Lähiverkkokaapeli (suojattu)
●●
Käytä parisuojattua (STP) lähiverkkokaapelia.
Keskitin / reititin
Internet-ympäristö
Mediapalvelin (PC jne.)
- 103 -
Huomautus
●●
Muista käyttää suoraa lähiverkkokaapelia.
●●
Asenna ja liitä verkkoympäristöä varten tarvittavat verkkolaitteet. Et voi
määrittää kyseisiä asetuksia tämän TV:n kautta. Lue laitteen käyttöopas.
●●
Jos modeemissasi ei ole laajakaistareititintoimintoja, käytä
laajakaistareititintä.
●●
Jos modeemissasi on laajakaistareititintoiminnot, mutta ei yhtään vapaata
porttia, käytä keskitintä.
●●
Varmista, että laajakaistareitittimet ja keskittimet ovat 10BASE-T- /
100BASE-TX -yhteensopivia.
●●
Jos käyttämäsi laitteet ovat ainoastaan 100BASE-TX-yhteensopivia, on
käytettävä luokan 5 tai uudempia lähiverkkokaapeleita.
●●
Kysy verkkolaitteista tarvittaessa Internet-palvelujen tarjoajalta (ISP) tai
teleoperaattorilta.
●●
Tarkista sopimusehdot Internet-palvelujen tarjoajalta (ISP) tai
teleoperaattorilta. Riippuen sopimuksen ehdoista voit joutua maksamaan
lisäkustannuksia tai moninkertainen yhteys internetiin voi olla mahdoton.
●●
Sammuta TV verkkovirta päälle/pois -kytkimellä ja kytke se sitten
uudelleen päälle, kun muutat tai muodostat verkkoyhteyttä uudelleen.
●●
Tallennuksen vaiheesta riippuen tallennettua sisältöä ei voida toistaa
oikein.
- 104 -
Verkkoasetukset
Verkkoyhteys
Varmista, että yhteydet on muodostettu, ennen kuin aloitat Verkkoasetukset
määrittämisen.
Verkko > Verkkoyhteydet
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Verkko > Asetukset > Internet-yhteys ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Aseta asetukseksi Päällä ottaaksesi internet-yhteyden käyttöön.
4. Valitse Rajapinta ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
5. Valitse verkkoyhteystyyppi ja tallenna painamalla OK.
Ethernet / Langaton
Ethernet:
Langallinen yhteys LAN-kaapelilla
1) Valitse IP-asetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
2) Aseta Osoitetyyppi asetukseksi Automaattinen.
– Aseta manuaalisesti valitsemalla Manuaalinen ja aseta jokainen
kohta.
Langaton:
Langaton yhteys langattomalla tukiasemalla
1) Valitse Langattomat/Langattoman ryhmän omistajan asetukset ja paina
OK siirtyäksesi valintaasi.
– Vahvista käyttöpisteen salausavain, asetukset ja sijainti ennen
asennuksen käynnistämistä. Lue myös käyttöpisteen käyttöohjeet.
2) Valitse Haku ja paina OK etsiäksesi langattomia verkkoja.
– Asetukselle Manuaalinen syötä SSID ja noudata ruutuun tulevia
ohjeita.
– Asetukselle Automaattinen valitse PIN / PBC ja noudata ruutuun
tulevia ohjeita.
3) Valitse haluttu tukiasema ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
– Käytettävissä olevat langattomat verkot tulevat näkyviin
automaattisesti.
– On suositeltavaa valita salattu käyttöpiste.
4) Syötä tukiaseman salausavain ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
- 105 -
6. Valitse Verkon tila ja paina OK tarkistaaksesi tilan.
- 106 -
Verkkomääritykset
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Verkko > Asetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Internet-yhteys / Rajapinta / Wake On Lan / Wake On Wlan / Langattomat/
Langattoman ryhmän omistajan asetukset / IP-asetukset / Verkon tila
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Internet-yhteys
Ottaa internet-yhteyden käyttöön.
Rajapinta
Valitsee verkkosi yhteystyypin.
Wake On Lan / Wake On Wlan
Mahdollistaa TV:n päälle kytkemisen LAN- tai WLAN-verkon kautta
herätysviestin avulla, joka lähetetään kotiverkkoosi liitetystä verkkolaitteesta.
●●
Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun TV on kytketty pois päältä
verkkovirta päälle/pois -kytkimellä.
●●
Verkon tilasta riippuen tämä toiminto ei ehkä ole saatavilla.
●●
Alueesta riippuen tämä toiminto ei ehkä ole saatavilla. Kysy lisätietoja
paikalliselta Panasonic-myyjältäsi.
Langattomat/Langattoman ryhmän omistajan asetukset
Havaitsee ja näyttää käytettävissä olevat langattomat verkot.
IP-asetukset
Asettaaksesi manuaalisesti, valitse ja aseta IP-osoite / Aliverkon peite /
Oletusyhdyskäytävä / Ensisijainen DNS / Toissijainen DNS.
Verkon tila
Näyttää ja tarkistaa verkon tilan (MAC-osoite, nykyiset verkkoasetukset jne.).
- 107 -
Sovellus
Asettaa TV:n ohjauksen verkkoon liitetyistä laitteista.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Verkko > Sovellus ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Kotiverkko / DMR / Netflix
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Kotiverkko
Mahdollistaa kotiverkkoosi yhdistetyn mediapalvelimen sisällön käytön ja
toiston.
DMR (Digitaalisten mediatiedostojen käsittelijä)
Mahdollistaa TV:n käytön verkkolaitteiston kautta (älypuhelin tms.).
Netflix
Netflixin asetukset
= Huomautus =
●●
Alueesta riippuen tämä toiminto ei ehkä ole saatavilla. Kysy lisätietoja
paikalliselta Panasonic-myyjältäsi.
- 108 -
Ohjelmistopäivitys
Avaa määritetyn verkkosivuston TV:n ohjelmiston päivittämistä varten, jos
ohjelmistopäivityksiä on saatavilla.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Verkko > Ohjelmistopäivitys ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
●●
Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan laajakaistaverkko.
- 109 -
Uusi ohjelmistoviesti
Valitsee, lähetetäänkö ilmoitusviesti, kun uusi ohjelma löytyy verkosta.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Verkko > Uusi ohjelmistoviesti ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Valitse Päällä / Pois päältä ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
- 110 -
Käyttöehdot ja asetukset
Avaa palvelun käyttöehdot ja asetukset.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Verkko > Käyttöehdot ja asetukset ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
- 111 -
Tuettu muoto
Valokuvamuoto
■■Tuetut valokuvamuodot
●● JPEG (.jpg, .jpeg)
Aliotanta:
4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Kuvan tarkkuus (kuvapisteinä):
4 × 4 - 17 000 × 10 000
●●
DCF- ja EXIF-standardit
= Huomautus =
●●
Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu näissä tilanteissa.
●●
Älä käytä monitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja tiedostonimille.
●●
Jos tiedoston tai kansion nimeä muutetaan, yhdistettyjä laitteita ei ehkä voi
enää käyttää tällä televisiolla.
- 112 -
Videomuoto
■■Tuetut videomuodot
●● AVI (.avi)
Videokoodekki:
H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA
●● MP4 (.m4v, .mp4)
Videokoodekki:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3
●●
Tämä TV tukee Panasonicin tuotteilla tallennettuja tiedostoja. Katso
lisätietoja tuotteiden käyttöoppaista.
●● MKV (.mkv)
Videokoodekki:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2, MPEG4
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, MP3,
Vorbis
●● ASF (.asf, .wmv)
Videokoodekki:
MPEG4, VC-1, WMV9
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC, LPCM,
MP3, WMA
●●
Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
- 113 -
●● FLV (.flv)
Videokoodekki:
H.264
Audiokoodekki:
AAC, MP3
●● 3GPP (.3gp, .3g2)
Videokoodekki:
H.264, MPEG4
Audiokoodekki:
AAC, HE-AAC
●● PS (.mod, .mpg, .mpeg, .vob)
Videokoodekki:
MPEG1, MPEG2
Audiokoodekki:
Dolby Audio (Dolby Digital), LPCM
●● TS (.mts, .m2ts, .tp, .trp, .ts, .tts)
Videokoodekki:
H.264, H.265 (HEVC), MPEG1, MPEG2
Audiokoodekki:
AAC, Dolby Audio (Dolby Digital, Dolby Digital Plus), HE-AAC
●● WebM (.webm)
Videokoodekki:
VP9
Audiokoodekki:
Vorbis
- 114 -
= Huomautus =
●●
Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu näissä tilanteissa.
●●
Eräät tekstitys- ja kappaletoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.
●●
Älä käytä monitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja tiedostonimille.
●●
Jos tiedoston tai kansion nimeä muutetaan, yhdistettyjä laitteita ei ehkä voi
enää käyttää tällä televisiolla.
●●
Media Player ja mediapalvelimet tukevat eri muotoja.
- 115 -
Musiikkimuoto
■■Tuetut musiikkimuodot
●● MP3 (.mp3)
●● AAC (.m4a)
●●
Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
●● FLAC (.flac)
●● WMA (.wma)
●●
Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
●● LPCM (.wav)
= Huomautus =
●●
Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu näissä tilanteissa.
●●
Älä käytä monitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja tiedostonimille.
●●
Jos tiedoston tai kansion nimeä muutetaan, yhdistettyjä laitteita ei ehkä voi
enää käyttää tällä televisiolla.
- 116 -
Toiminnot
Peilataan
Käyttö
Voit katsella muiden laitteiden (esim. älypuhelimen) näytön kuvia
kuvaruudulta peilaustoimintoa käyttäen.
Esim. älypuhelin
TV
1. Näytä Koti painamalla HOME.
2. Valitse Peilataan ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
= Huomautus =
●●
Tämä toiminto on saatavilla muiden peilaustoimintoa tukevien laitteiden
(esim. älypuhelinten) kanssa. Lisätietoja on sovelluksen laitteiden
käyttöohjeissa.
- 117 -
HDMI CEC
CEC-yhteys
■■HDMI CEC -yhteys
●●
Käytä täysin kytkettyä HDMI-yhteensopivaa kaapelia.
●●
Käytä korkean nopeuden HDMI-kaapelia korkean tarkkuuden kuville.
●●
Liitä HDMI CEC -ominaisuutta tukeva laite television HDMI-liittimeen
HDMI-kaapelilla.
HDMI-liitin
HDMI-kaapeli
Laite CEC-toiminnolla
- 118 -
CEC-asetusvalikko
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > CEC-asetusvalikko ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
CEC-toiminto / Automaattinen sammutus
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
CEC-toiminto
Asettaa asetuksen Päällä CEC-yhdistettyjen laitteiden ottamiseksi käyttöön.
Automaattinen sammutus
Kun TV asetetaan valmiustilaan, myös liitetty laite siirtyy automaattisesti
valmiustilaan.
- 119 -
Huomautus
●●
Nämä toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla liitetystä laitteesta
riippuen.
●●
Muutaman ensimmäisen sekunnin aikana kuvaa tai ääntä ei välttämättä
ole, kun ohjelmalähdettä on vaihdettu.
- 120 -
Lapsilukko
Lapsilukon käyttö
Voit lukita määrättyjä kanavia/AV-tuloliittimiä ja rajoittaa pääsyä niihin.
Kun lukittu kanava/tulo valitaan, näkyviin tulee ilmoitus. Anna PIN-tunnus
katsoaksesi kanavaa.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Lapsilukko > Salasana ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Anna PIN-tunnus (4 numeroa) Numerot-painikkeilla.
●●
Anna PIN-tunnus ensimmäisellä kerralla kahdesti.
●●
Merkitse PIN-tunnus muistiin siltä varalta, että unohdat sen.
4. Valitse Kanavan esto / Syötön esto ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
5. Valitse kanava/tulo ja paina OK lukitaksesi valinnan.
- 121 -
PIN-tunnus
Voit vaihtaa PIN-tunnuksen.
1. Valitse Vaihda salasana ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
2. Anna uusi PIN-tunnus kahdesti Numerot-painikkeilla.
= Huomautus =
●●
Puhdista kaikki-asetus poistaa PIN-tunnuksen ja kaikki asetukset.
- 122 -
Ohjelman esto
Jos digitaalisen TV-ohjelman luokitustiedot ylittävät valitun iän, katselua
varten on annettava PIN-tunnus (lähetyskanavasta riippuen).
1. Valitse Ohjelman esto > Luokittelu ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
2. Valitse ikä ohjelmien rajoituksille ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
- 123 -
Datapalvelusovellus
Datapalvelusovelluksen käyttö
Voit nauttia Hybrid Broadcast Broadband TV:stä, joka on yksi
digitaalilähetyksiä tarjoavista interaktiivisista palveluista.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > HbbTV-asetukset > HbbTV-tuki ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Valitse Päällä ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
●●
Aseta asetukseksi Pois päältä ottaaksesi datapalvelusovelluksen pois
käytöstä.
●●
Näytölle aukeaa ilmoitusviesti, kun sovellus on käytössä. Noudata ruutuun
tulevia ohjeita.
●●
Käynnissä olevan sovelluksen lopettamiinen. (Oletussovellus voi
käynnistyä välittömästi.)
EXIT
- 124 -
Yksityisyysasetus
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > HbbTV-asetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse yksi seuraavista kohteista ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
Älä jäljitä / Evästeasetukset / Pysyvä tallennus / Estä seurantasivustot /
Laitteen tunnus / Nollaa laitteen tunnus
4. Aseta kohde ja paina OK tallentaaksesi sen.
Älä jäljitä
Määrittää ilmoituksen verkkosivustoille ja joillekin sovelluksille
selaustoimintasi seurannasta.
Evästeasetukset
Datapalvelusovelluksen jättämien teknisten tietojen asetukset.
Pysyvä tallennus
Evästeen avulla voidaan tallentaa teknisiä tietoja, joita palvelusovellus jättää
televisioon sen tunnistamiseksi myöhemmin.
Estä seurantasivustot
lmoittaa verkkosivustoille, ettet halua selaustoimintojesi seurausta.
Laitteen tunnus
Lähettää TV:n tunnistuskoodin datapalvelusovellukselle.
Nollaa laitteen tunnus
Nollaa TV:n tunnistuskoodin.
- 125 -
Huomautus
●●
Hybrid Broadcast Broadband TV -palveluiden käyttämiseksi täysin
tarvitset laajakaistaverkon. Tarkista, että verkkoyhteydet ja -asetukset on
määritetty.
Verkko > Verkkoyhteydet
Verkko > Verkkoasetukset
●●
Kaikki datapalvelut eivät ole käytettävissä riippuen alueesta ja ohjelman
lähettäjästä.
●●
Internet-yhteys voi olla hidas tai katketa kokonaan yhteysympäristöstä
riippuen.
●●
Toiminnot vaihtelevat lähetyskanavasta riippuen. Noudata ruutuun tulevia
ohjeita.
●●
Ruudussa näkyvät ohjeet eivät välttämättä vastaa kaukosäätimen
painikkeita.
- 126 -
Common Interface
Huomautus
Jos näytöllä näytetään salattu viesti, oikeaa tämän palvelun vaatimaa
Common Interface (CI) -moduulia ja älykorttia ei ole asennettu.
■■CI-moduulin ja älykortin asentaminen
●●
Kytke TV pois päältä verkkovirta päälle/pois -kytkimen avulla, kun asennat
tai poistat CI-moduulin.
●●
Jos älykortti ja CI-moduuli tulevat sarjana, asenna ensin CI-moduuli ja
aseta sitten älykortti CI-moduuliin.
●●
Asenna tai poista CI-moduuli kokonaan kuvatun suunnan mukaisesti.
●●
Poista CI-moduuli TV:stä, kun TV sijoitetaan näyttöpaneeli ylöspäin. Tämä
voi vaurioittaa CI-moduulia ja CI-paikkaa.
= Huomautus =
●●
Markkinoilla voi olla CI-moduuleja, joissa on vanhempi laiteohjelmiston
versio, joka ei toimi täysin tämän CI+ v1.4 TV:n kanssa. Ota tässä
tapauksessa yhteyttä sisällöntarjoajaan.
- 127 -
CI-liitännän käyttö
Common Interface Module -valikon avulla käytetään Common Interface (CI)
-moduulien ohjelmistoa.
●●
Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla
alueilla.
●●
Lähetyksestä ja palvelusta riippuen video- tai audiosignaaleja ei ehkä
lähetetä.
Vaikka CI-moduulin avulla voit katsella joitakin palveluja, tämä TV ei takaa
kaikkia palveluja (esim. maksu-TV). Käytä vain lähetyskanavan hyväksymää
CI-moduulia. Ota yhteyttä CI-moduulin valmistajaan tai palveluntarjoajaan
saadaksesi lisätietoja ja palvelujen käyttöehdot.
■■Aseta CI-moduuli (lisävaruste)
●●
Yleensä salatut kanavat tulevat näkyviin. (Katseltavat kanavat ja niiden
ominaisuudet riippuvat CI-moduulista.) Jos salattu kanava ei tule näkyviin,
suorita seuraavat toimenpiteet.
●●
Lisätietoja saat CI-moduulin käyttöoppaasta tai sisällöntarjoajalta.
1. Valitse tila käyttämällä TV.
2. Avaa valikko painamalla MENU.
3. Valitse Asetukset > Common Interface ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
4. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
●●
Ruudussa näkyvät ohjeet eivät välttämättä vastaa kaukosäätimen
painikkeita.
- 128 -
Tehdasasetukset
Tehdasasetukset
Nollaa TV:n alkuperäiseen tilaansa (ts. ei viritettyjä kanavia).
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > Tehdasasetukset ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
●●
Lapsilukon PIN-numeroa saatetaan vaatia maasta riippuen. Jos olet
unohtanut muuttuneen PIN-numerosi, syötä PIN-numeroksi ”6969”.
Toiminnot > Lapsilukko > PIN-tunnus
3. Kun vahvistusikkuna ilmestyy näkyviin, valitse OK ja paina OK
vahvistaaksesi valinnan.
4. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
- 129 -
TV-ohjelmiston päivitys
Tiedot
Uusi ohjelmaversio voi tulla ladattavaksi, joka parantaa TV:n suorituskykyä tai
toimintoja.
Jos päivitys on saatavana ja kanavalla on päivitystiedot, näkyviin tulee
ilmoitusviesti.
●●
Ladattava
OK
– Paina EXIT, kun et lataa.
●●
Päivitys internetin kautta
Verkko > Verkkoasetukset > Ohjelmistopäivitys
- 130 -
Automaattinen päivitys
Voit päivittää uuden ohjelmiston automaattisesti.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > OAD > Autom. Lataus ja paina OK siirtyäksesi
valintaasi.
3. Valitse Kyllä ja paina OK vahvistaaksesi valinnan.
= Huomautus =
●●
Lataaminen voi kestää muutaman tunnin.
●●
ÄLÄ sammuta TV:tä ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana.
- 131 -
Manuaalinen päivitys
Voit päivittää uuden ohjelmiston manuaalisesti.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
2. Valitse Asetukset > OAD > Järjestelmän päivityshaku nyt ja paina OK
siirtyäksesi valintaasi.
3. Noudata ruutuun tulevia ohjeita.
= Huomautus =
●●
Lataaminen voi kestää muutaman tunnin.
●●
ÄLÄ sammuta TV:tä ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana.
- 132 -
Asetukset
Asetusvalikko
Käyttö
Eri valikoiden avulla voit tehdä kuvan, äänen ja muiden toimintojen asetukset.
1. Avaa valikko painamalla MENU.
●●
Näytetyt kohteet voivat vaihdella tulosignaalista riippuen.
2. Valitse valikko ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
3. Valitse kohteet ja paina OK siirtyäksesi valintaasi.
●●
Vain käytettävissä olevia kohteita voidaan valita.
●●
Voit valita eri vaihtoehdoista
asettaaksesi.
/
●●
Voit säätää liukupalkkia
-painikkeilla ja painaa OK asettaaksesi.
●●
Voit siirtä seuraavaan ruutuun painamalla OK.
●●
Voit syöttää vapaasti nimiä tai numeroita eräille kohteille.
/
-painikkeilla ja painaa OK
1) Syötä merkit yksi kerrallaan Kohdistinpainikkeet -painikkeilla ja paina
OK vahvistaaksesi valinnan.
2) Paina BACK/RETURN tallentaaksesi.
●●
Asetusten nollaus
Toiminnot > Tehdasasetukset
●●
Valikkoruudusta poistuminen
EXIT
●●
Edelliseen ruutuun palaaminen
BACK/RETURN
= Huomautus =
●●
Valikon kohteet ja valittavat vaihtoehdot vaihtelevat tilasta riippuen (TV-tila,
Media Player, verkkopalvelut jne.).
●●
Jotkin videovalikon asetukset voivat myös vaikuttaa valikkonäyttöön, kun
katsotaan 4K-muotoista sisältöä.
- 133 -
Kuva
Kuvansäätö
Valitsee suosikkikuvatilan jokaiselle tulolle.
Katselu > Paras kuva > Kuvansäätö
- 134 -
Perusasetukset
Taustavalaistus, Kontrasti, Kirkkaus, Väri, Sävy, Terävyys
Säätää näiden asetusten tasoja henkilökohtaisten mieltymysten mukaan.
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
Värilämpötila
Asettaa kuvan kokonaisvärisävyn (sinisempi–punaisempi).
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
Voimakkaat värit
Säätää automaattisesti värit kirkkaiksi.
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
Rec.2020 Värien remast.
Näyttää kirkkaat kuvat sopivalla värikirjolla.
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
Mukautuva taustavalon säätö
Säätää taustavalon kirkkautta automaattisesti kuvien mukaan.
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
Supertarkkuus
Parantaa kuvan resoluutiota tehden kuvasta terävämmän.
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
Remast. dynaaminen väli
Palauttaa kuvan kirkkaiden osien kirkkaustason lähemmäs alkuperäistä tasoa
ja tekee kuvasta vaikuttavamman.
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
Älykäs ruudun luonti
Poistaa nykimisen kuvasta korjaamalla automaattisesti kuvan ruutunopeutta
ja tekee kuvatoistosta sulavamman.
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
- 135 -
Selkeä liike
Tekee liikkuvasta kuvasta selkeämpää säätämällä taustavalon kirkkautta.
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
- 136 -
Ympäristöanturi
Automaattinen kirkkaudensäätötoiminto
Säätää automaattisesti kuva-asetuksia ympäristön valaistusolosuhteiden
mukaan.
Katselu > Paras kuva > Ympäristöanturi
- 137 -
HDR-kirkkauden asetus
Voit säätää ja virittää HDR-kirkkauden lisäasetuksia.
Katselu > Paras kuva > HDR-kirkkauden asetus
- 138 -
Kohinanpoiston asetukset
Kohinanvaimennus
Vähentää ei-toivottua kuvakohinaa.
Katselu > Paras kuva > Kohinanpoiston asetukset
MPEG-kohinanvaimennus
Vähentää kuvan kaarevien ääriviivojen välkkymistä ja ehkäisee kohinaa.
Katselu > Paras kuva > Kohinanpoiston asetukset
- 139 -
Lisäasetukset
Voit säätää ja virittää kuvan lisäasetuksia.
Katselu > Paras kuva > Lisäasetukset
- 140 -
Optio asetukset
Pelitila
Tuottaa erityisesti pelaamiseen soveltuvan kuvan, joka edistää signaaleihin
reagointia.
Katselu > Paras kuva > Optio asetukset
Filmikadenssitila
Parantaa liikkuvien kuvien pystysuuntaista tarkkuutta.
Katselu > Paras kuva > Optio asetukset
1080p Pure Direct
Toistaa alkuperäisen kuvalaadun yksityiskohtaisesti 1080p (HDMI)
-tulosignaalille.
Katselu > Paras kuva > Optio asetukset
4K Pure Direct
Toistaa alkuperäisen kuvalaadun yksityiskohtaisesti 4K:n (HDMI)
-tulosignaalille.
Katselu > Paras kuva > Optio asetukset
HDR
Säätää automaattisesti kuvia HDR-sisällöille.
Katselu > Paras kuva > Optio asetukset
AV-värijärjestelmä
Valitsee valinnaisen värijärjestelmän videosignaalien mukaan.
Katselu > Paras kuva > Optio asetukset
3D-COMB
Saa pysäytys- tai hidastetut kuvat näyttämään elävämmiltä.
Katselu > Paras kuva > Optio asetukset
- 141 -
Näytön asetukset
16:9-yliskannaus
Valitsee kuva-alueen, joka näyttää kuvan 16:9-kuvasuhteella.
Katselu > Paras kuva > Näytön asetukset
- 142 -
Palauta oletusas.
Palauttaa nykyisen katselutilan oletusasetuksiin.
- 143 -
Ääni
Äänitila
Valitsee suosikkimusiikkitilan jokaiselle tulolle.
Katselu > Paras ääni > Äänitila
- 144 -
Perusasetukset
Basso
Lisää tai vähentää matalimpien äänten tasoa.
Katselu > Paras ääni > Perusasetukset
Diskantti
Lisää tai vähentää terävimpien, korkeiden äänten tasoa.
Katselu > Paras ääni > Perusasetukset
Taajuuskorjain
Säädä taajuustaso vastaamaan haluamaasi äänenlaatua.
Katselu > Paras ääni > Perusasetukset
Balanssi
Säätää oikean ja vasemman kaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa.
Katselu > Paras ääni > Perusasetukset
Surround-ääni
Parantaa äänen dynamiikkaa ja tilantuntua simuloidun tilatehosteen avulla.
Katselu > Paras ääni > Perusasetukset
- 145 -
Äänenvoimakkuusasetukset
TV-kaiuttimen asetus
Valitsee lähtevän äänen äänenvoimakkuuden säätämistä varten.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
Kuulokevoimakkuus
Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
AGC-toiminto
Tasoittaa automaattisesti kanavien ja ohjelmalähteiden väliset suuret
äänenvoimakkuuserot.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
Kanava-voim.
Säätää jokaisen kanavan tai ohjelmalähteen äänenvoimakkuutta.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
Selkeä äänen säätö
Jos ääni TV-kaiuttimista on epäselvä asennusympäristön vuoksi, Päälläasetusta suositellaan.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
- 146 -
Lisäasetukset
MPX
Valitsee multiplex-äänitilan (jos saatavilla).
Katselu > Paras ääni > Lisäasetukset
Oletusääni
Valitsee ääniraitojen alkuasetuksen.
Katselu > Paras ääni > Lisäasetukset
SPDIF-valinta
Valitsee alkuasetuksen digitaaliäänen lähtösignaaliin DIGITAL AUDIO- ja
HDMI2 (ARC-toiminto) -liittimistä.
Katselu > Paras ääni > Lisäasetukset
PCM optinen taso
Säätää PCM-lähdön äänentasoa DIGITAL AUDIO- ja HDMI2 (ARC-toiminto)
-liittimistä yhdenmukaistaakseen äänen muiden audiotyyppien kanssa.
Katselu > Paras ääni > Lisäasetukset
HDMI-tulo
Valitse tulosignaalin mukaan.
Katselu > Paras ääni > Lisäasetukset
- 147 -
Palauta oletusas.
Palauttaa nykyisen äänitilan oletusasetuksiin.
- 148 -
TV
Ensisij. moniääni
Ensisij. moniääni, Ääniraidan kieli 2nd
Valitsee digitaalisen kanavan moniäänen ensi- ja toissijaisen kielen
(lähetyskanavasta riippuen).
Katselu > Perustoiminnot > Kieli
- 149 -
Viritysvalikko
Automaattinen kanavien haku
Etsii automaattisesti vastaanotettavia kanavia.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Automaattinen kanavien haku
Päivitä haku
Päivittää kanavaluettelon mutta säilyttää asetukset.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Päivitä haku
An. kanavien haku
Etsii analogisia TV-kanavia manuaalisesti.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
Yksit. RF-haku
Etsii digitaalisia TV-kanavia manuaalisesti.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Yksit. RF-haku
Kanavan ohitus, Kanavalajittelu, Kanavamuokkaus
Ohittaa ei-toivotut kanavat tai muokkaa kanavia.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
Suosikkiluettelo
Luo luettelon suosikkikanavista.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
Analog. kanavien säätö
Tekee pieniä säätöjä yksittäisen ohjelman viritykseen.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
Poista k.lista
Päivittämällä kanavaluetteloa voit lisätä uusia kanavia, poistaa lopetettuja
kanavia tai muuttaa kanavan nimen ja sijainnin automaattisesti.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
- 150 -
Signaalin tila
Tarkistaa signaalin laadun.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
Add Analog
Kytkee päälle analogisten kanavien kanavahaun.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
- 151 -
Asetukset
Näytön kieli
Vaihtaa kuvaruutunäyttöjen kielen.
Katselu > Perustoiminnot > Kieli
- 152 -
MY APP -asetukset
Määrittää suosikkisovelluksesi TV:n kaukosäätimen MY APP -painikkeeseen.
Koti > Koti > MY APP
- 153 -
HbbTV-asetukset
HbbTV-asetukset
Asettaa Hybrid Broadcast Broadband TV:n käyttöön.
Toiminnot > Datapalvelusovellus > Datapalvelusovelluksen käyttö
- 154 -
Kuvan koko
Muuta kuvasuhdetta (kuvan koko).
Katselu > Paras kuva > Kuvasuhde
- 155 -
Ajan asetus
Aikavyöhyke
Säätää aikatietoja.
Katselu > Perustoiminnot > Ajan säätäminen
Ajastin
Asettaa keston, jolloin TV siirtyy automaattisesti Valmiustilaan.
Katselu > Perustoiminnot > Ajastin
Autom. sammutus
Kytkee television automaattisesti valmiustilaan virran säästämiseksi, jos
mitään toimintoja ei suoriteta asetetun ajan kuluessa.
Katselu > Perustoiminnot > Energiaa säästävät toiminnot
Ei signaalia -virrankatkaisu
Kytkee television automaattisesti valmiustilaan virran säästämiseksi, jos
signaalia ei vastaanoteta eikä mitään toimintoa suoriteta 10 minuutin aikana.
Katselu > Perustoiminnot > Energiaa säästävät toiminnot
- 156 -
HDMI 2.0-asetukset
Luo tarkemman kuvan laajennetulla värikirjolla, kun 4K-yhteensopiva laite on
yhdistettynä.
Katselu > 4K-resoluutio > HDMI 2.0-asetukset
- 157 -
Tekstitys
Tekstityskieli, Digit. tekstityksen kieli 2nd
Valitsee digitaalisen kanavan tekstityksen ensi- ja toissijaisen kielen
(lähetyskanavasta riippuen).
Katselu > Perustoiminnot > Kieli
Tekstityksen tyyppi
Halutun tekstitystyypin valitseminen.
Katselu > Perustoiminnot > Tekstitys
- 158 -
Teksti-TV
Teksti-TV:n kieli
Valitse eri teksti-TV-kielien välillä (jos käytettävissä).
Katselu > Perustoiminnot> Kieli
Teksti-tv merkit
Valitsee Tekstitelevision kielen fontin.
Katselu > Teksti-TV > Teksti-tv merkit
- 159 -
Common Interface
Asettaa esimerkiksi salattujen kanavien katselun.
Toiminnot > Common Interface > CI-liitännän käyttö
- 160 -
Verkko
Asetukset
Asettaa verkkoasetuksen tämän television käyttämiseksi
verkkoympäristössäsi.
Verkko > Verkkoasetukset > Verkkomääritykset
Sovellus
Ottaa käyttöön verkkosovellukset.
Verkko > Verkkoasetukset > Sovellus
Ohjelmistopäivitys
Avaa määritetyn verkkosivuston TV:n ohjelmiston päivittämistä varten, jos
ohjelmistopäivityksiä on saatavilla.
Verkko > Verkkoasetukset > Ohjelmistopäivitys
Uusi ohjelmistoviesti
Valitsee, lähetetäänkö ilmoitusviesti, kun uusi ohjelma löytyy verkosta.
Verkko > Verkkoasetukset > Uusi ohjelmistoviesti
Käyttöehdot ja asetukset
Avaa palvelun käyttöehdot ja asetukset.
Verkko > Verkkoasetukset > Käyttöehdot ja asetukset
- 161 -
Järjestelmä
OAD
Lataa uuden ohjelmiston tähän TV:seen.
Toiminnot > TV-ohjelmiston päivitys > Automaattinen päivitys
Toiminnot > TV-ohjelmiston päivitys > Manuaalinen päivitys
Version tiedot
Näyttää TV:n järjestelmätiedot.
Ohjelmistolisenssi
Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.
- 162 -
Tallennusasetus
Laitetiedot
USB-kiintolevyn tallennustoimintojen asetukset
Tallennus > USB-kiintolevyn asetukset > USB-kiintolevyn asetus
Aikataululuettelo
Asettaa ajastimen tallentamaan tulevia ohjelmia.
Tallennus > Aikataululuettelo > Aikataulutusluettelon asetus
- 163 -
Muut asetukset
Virransäästö
Vähentää kuvan kirkkautta virrankulutuksen pienentämiseksi.
Palkkinäyttö
Näyttää tietopalkin vaihdettaessa kanavaa yms.
Katselu > Perustoiminnot > Tietopalkki
- 164 -
CEC-asetusvalikko
CEC-toiminto
Asettaa asetuksen Päällä CEC-yhdistettyjen laitteiden ottamiseksi käyttöön.
Toiminnot > HDMI CEC > CEC-asetusvalikko
Automaattinen sammutus
Kun TV asetetaan valmiustilaan, myös liitetty laite siirtyy automaattisesti
valmiustilaan.
Toiminnot > HDMI CEC > CEC-asetusvalikko
- 165 -
Tehdasasetukset
Nollaa kaikki asetukset alkuperäiseen tilaan.
Toiminnot > Tehdasasetukset > Tehdasasetukset
- 166 -
Lapsilukko
Salasana-asetukset
Salasana
Anna PIN-tunnus käyttääksesi vanhempien käyttöön tarkoitettuja toimintoja.
Toiminnot > Lapsilukko > Lapsilukon käyttö
Vaihda salasana
Muuttaa PIN-tunnusta.
Toiminnot > Lapsilukko > PIN-tunnus
Puhdista kaikki
Nollaa PIN-tunnuksen ja estää asetukset.
Toiminnot > Lapsilukko > PIN-tunnus
- 167 -
Estä asetukset
Kanavan esto, Syötön esto
Estää kanavien tai tulojen luvattoman käytön.
Toiminnot > Lapsilukko > Lapsilukon käyttö
Ohjelman esto
Käytön hallinta iän mukaan rajoitetulle sisällölle.
Toiminnot > Lapsilukko > Ohjelman esto
- 168 -
Tuki
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kuva
Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla
näitä yksinkertaisia ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.
Mustavalkoinen kuva
●●
Tarkista, että ulkoisen laitteen lähtö vastaa TV:n tuloa.
Epäselvä kuva, kohinaa
●●
Aseta Kohinanvaimennus ja MPEG-kohinanvaimennus videovalikossa
kohinan poistamiseksi.
Katselu > Paras kuva > Kohinanpoiston asetukset
●●
Tarkista, onko lähellä sähkölaitteita (auto, moottoripyörä, loistelamppu).
Kuvaa ei näy
●●
Tarkista, että oikea ohjelmalähde on valittu.
●●
Onko videovalikon Taustavalaistus, Kontrasti, Kirkkaus tai Väri asetettu
minimiin?
Katselu > Paras kuva > Perusasetukset
●●
Tarkista, että kaikki tarvittavat kaapelit ja liitännät ovat kunnolla paikoillaan.
Epäselvä tai vääristynyt kuva (ei ääntä tai matala äänenvoimakkuus)
●●
Nollaa kanavat.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Automaattinen kanavien haku
- 169 -
Valkoisia pilkkuja tai varjokuvia (kohina)
●●
Tarkista antennin asento, suunta ja yhteys.
●●
Pidä etäisyys TV:n ja RF-kaapelin välillä.
Kuva voi olla hetken aikaa musta
●●
Kuva näkyy hetken aikaa mustana vääristymien estämiseksi, kun
ohjelmalähde vaihtuu.
Ruudulla voi näkyä punaisia, sinisiä, vihreitä ja mustia pilkkuja
●●
Tämä on nestekidepaneelien ominaisuus, eikä tarkoita ongelmaa.
Nestekidepaneeli on rakennettu erittäin tarkalla teknologialla, joka antaa
sinulle hienon kuvantarkkuuden. Välillä jotkut ei-aktiiviset pikselit voivat
näkyä ruudulla punaisen, vihreän, sinisen tai mustan värisinä pilkkuina.
Huomaa, että tämä ei vaikuta paneelin toimintaan.
- 170 -
Digitaali-TV
Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla
näitä yksinkertaisia ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.
Satelliittikanavaa ei löydy
●●
Aseta LNB-taajuus kohdassa Antennin asennus ympäristöösi sopivaksi.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Automaattinen kanavien haku
Analogista TV-kanavaa ei pysty vastaanottamaan alkuasetuksen aikana
Analogista TV-kanavaa ei voi hakea, kun satelliittikanavaa viritetään. Aseta
An. kanavien haku manuaalisesti alkuasetuksen jälkeen.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
Signaalia ei pysty vastaanottamaan korkean suorituskyvyn antennilla
●●
Asenna antenni erikseen TV:lle ja VCR:lle (tai käytä haaroitinta).
Häiriö tai pysähtynyt/häviävä kuva
●●
Tarkista Signaalin tila. Jos Signaalin laatu -laatu on alhainen, tarkista
antenni.
Katselu > Kanavien viritys ja muokkaus > Muut asetukset
●●
Kytke TV pois päältä verkkovirta päälle/pois -kytkimestä ja uudelleen
päälle.
Ei näy ohjelmia TV-opas
●●
Tarkista digitaalinen lähetin.
●●
Suuntaa antenni tai lautasantenni toiseen lähistöllä olevaan lähettimeen.
- 171 -
Analoginen TV
Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla
näitä yksinkertaisia ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.
Valkoisia pilkkuja tai varjokuvia (haamukuvia) analogisessa tilassa / joitain
kanavia ei voi virittää
●●
Tarkista antennin asento, suunta ja yhteys.
●●
Sääolosuhteet vaikuttavat signaalin vastaanottoon (rankkasade, lumi
yms.) erityisesti alueilla, joilla on huono vastaanotto. Jopa hyvällä säällä
korkeapaine voi aiheuttaa joidenkin kanavien signaalin vastaanoton
huononemista.
●●
Kytke TV pois päältä verkkovirta päälle/pois -kytkimestä ja uudelleen
päälle.
●●
Jos ongelma toistuu, kysy neuvoa paikalliselta jälleenmyyjältä tai
tiedustele palveluntarjoajalta palvelun käytettävyyttä.
- 172 -
Ääni
Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla
näitä yksinkertaisia ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.
Ei ääntä
●●
Onko ”Mykistystoiminto” -toiminto käytössä? Paina MUTE kytkeäksesi
äänen mykistyksen päälle tai pois päältä.
●●
Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin?
●●
Tarkista ulkoisten laitteiden liitännät ja asetukset.
Katselu > Ulkoinen laitteisto
●●
Varmista, että TV-kaiuttimen asetus on tilassa TV-kaiutin.
Katselu > Paras ääni > Äänenvoimakkuusasetukset
Äänenvoimakkuus on alhainen tai ääni on vääristynyt
●●
Äänisignaalin vastaanotto voi olla heikko.
●●
Aseta MPX audiovalikosta asetukseksi Mono. (Analoginen)
Katselu > Paras ääni > Lisäasetukset
- 173 -
HDMI
Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla
näitä yksinkertaisia ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.
Ääni kuulostaa oudolta
●●
Tarkista audiovalikon HDMI-tulo -asetus.
Katselu > Paras ääni > Lisäasetukset
●●
Jos digitaalisessa ääniliitännässä on ongelma, valitse analoginen
ääniliitäntä.
Katselu > Ulkoinen laitteisto > HDMI-ominaisuudet
●●
Aseta HDMI 2.0-asetukset asetusvalikosta asentoon [email protected] 4:2:0.
Katselu > 4K-resoluutio > HDMI 2.0-asetukset
Ulkoisesta laitteesta tuleva kuva ei näy oikein, kun laite on liitetty HDMI:n
kautta
●●
Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty oikein.
Katselu > Ulkoinen laitteisto > Ulkoinen liitäntä
●●
Sammuta TV sekä laite ja käynnistä ne sitten uudelleen.
●●
Tarkista laitteen tulosignaali.
Katselu > Ulkoinen laitteisto > Käytössä olevat tulosignaalit
●●
Käytä EIA/CEA-861/861D mukaisia laitteita.
●●
Aseta HDMI 2.0-asetukset asetusvalikosta asentoon [email protected] 4:2:0.
Katselu > 4K-resoluutio > HDMI 2.0-asetukset
●●
Kelvollinen 4K-formaatti on riippuvainen HDMI-liittimestä.
Katselu > 4K-resoluutio > Käypä 4K-muoto
- 174 -
Verkko
Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla
näitä yksinkertaisia ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.
Verkkoyhteyden muodostaminen ei onnistu
●●
Tarkista, että LAN-kaapeli tai langaton lähiverkko on kytketty oikein.
Verkko > Verkkoyhteydet
●●
Tarkista yhteydet ja asetukset.
Verkko > Verkkoyhteydet
Verkko > Verkkoasetukset
●●
Tarkista verkkolaitteet ja -ympäristö.
●●
Reititin ei ehkä anna IP-osoitetta automaattisesti. Jos verkon ylläpitäjä
haluaa jakaa IP-osoitteet itse, aseta IP-osoite käsin.
Verkko > Verkkoasetukset
●●
Reititin saattaa käyttää MAC-osoitesuodatusta (turvallisuusasetus).
Vahvista tämän television MAC-osoite ja aseta reititin niin, että se pystyy
käyttämään sitä.
Verkko > Verkkoasetukset > Verkkomääritykset
●●
Jos ongelma toistuu, ota yhteys Internet-palvelujen tarjoajaan tai
teleoperaattoriin.
Tiedostoa ei voi valita omien suoratoistotoimintojesi aikana
●●
Onko kytketyn laitteen mediapalvelin valmisteltu?
Verkko > Kotiverkko > Talonsisäinen suoratoisto
●●
Tarkista dataformaatti.
Verkko > Tuettu muoto
●●
Tarkista Sovellus -asetus.
Verkko > Verkkoasetukset > Sovellus
- 175 -
Internet-sisällön käyttö ei onnistu
●●
Tarkista yhteydet ja asetukset.
Verkko > Verkkoyhteydet > Internet-yhteys
Verkko > Verkkoasetukset
●●
Palvelin tai linja voi olla varattu.
- 176 -
Muu
Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla
näitä yksinkertaisia ohjeita.
Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä.
HDMI CEC -toiminto ei toimi ja virheilmoitus tulee näkyviin
●●
Tarkista liitännät.
Toiminnot > HDMI CEC > CEC-yhteys
●●
Käynnistä liitetty laite ja sitten TV.
Jokin osa TV:stä kuumenee
●●
Jokin osa TV:stä kuumenee. Lämpötilan nousu ei aiheuta ongelmia
suorituskyvyn tai laatuun.
Ylivirtavirheilmoitus tulee näkyviin
●●
Kytketty USB-laite voi aiheuttaa tämän virheen. Irrota laite ja sammuta TV
verkkovirta päälle/pois -kytkimellä ja käynnistä se sitten uudelleen.
●●
Tarkista, ettei USB-portin sisällä ole vieraita esineitä.
Virheilmoitus tulee näkyviin
●●
Noudata ilmoituksen ohjeita.
●●
Jos ongelma ei poistu, ota yhteys paikalliseen Panasonic-jälleenmyyjään
tai valtuutettuun huoltokeskukseen.
LED-valo ei muutu punaiseksi valmiustilassa
●●
LED-valo palaa oranssina valmiustilassa seuraavissa tapauksissa:
– Tallennus on käynnissä.
– Aikataululuettelo on asetettu.
Sormella työnnettäessä näyttöpaneeli siirtyy hieman ja pitää ääntä
●●
Paneelin ympärillä on pieni rako, ettei se vaurioidu. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
- 177 -
Lisätietoja
Tukitietoja sovelluksesta, valinnaisista laitteista, käytöstä jne. löytyy
seuraavalta sivustolta.
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ (vain englanniksi)
- 178 -
Kunnossapito
Huolto ja puhdistus
Irrota ensin virtapistoke pistorasiasta.
■■Näyttöpaneeli, Kotelo, Jalusta
Säännöllinen hoito:
Pyyhi lika tai sormenjäljet varovasti näyttöpaneelista, kotelosta tai
jalustasta pehmeällä liinalla.
Sitkeään likaan:
(1) Puhdista ensin pöly pois pinnalta.
(2) Kostuta pehmeä liina vedellä tai laimennetulla neutraalilla pesuaineella
(1 osa pesuainetta, 100 osaa vettä).
(3) Väännä liinaa kuivaksi. (Huomaa, että TV:n sisälle ei saa joutua
kosteutta, koska se voi johtaa tuotteen rikkoutumiseen.)
(4) Pyyhi pinttynyt lika varovasti pois kostealla liinalla.
(5) Kuivaa viimeiseksi ulkopinta.
= Huomautus =
●●
Älä käytä karkeaa liinaa tai hankaa pintaa liikaa. Muussa tapauksessa
pinta voi naarmuuntua.
●●
Suojele pintoja hyönteismyrkyiltä, liuottimilta, tinneriltä ja muilta haihtuvilta
aineilta. Ne voivat heikentää pintaa irrottamalla maalin.
●●
Näyttöpaneelin pinta on erikoiskäsitelty, ja se voi vahingoittua helposti. Älä
taputa tai naarmuta pintaa kynnellä tai muulla kovalla esineellä.
●●
Estä kotelon ja jalustan pitkäaikainen kosketus kumi- tai PVC-materiaaliin.
Tämä voi heikentää pinnan laatua.
■■Virtapistoke
●●
Puhdista virtapistoke säännöllisesti kuivalla liinalla. Kosteus ja pöly voivat
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- 179 -
19EU-D(E)_v.3.001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement