Panasonic DVDS700EG, DVDS500EG, DVDS700 Operating instructions

Panasonic DVDS700EG, DVDS500EG, DVDS700 Operating instructions
Käyttöohjeet
DVD-S500
DVD-S700
Viite
Toiminnot
Malli nro
Aloittaminen
DVD/CD-soittimen
DVD-S700
Hyvä asiakas
Kiitos, että ostit tämän tuotteen.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta
varten.
(Vain DVD-S700)
EG
TQBS0370
Turvatoimet
VAROITUS
Laite
Laite
Tulipalo-, sähköisku- tai tuotevauriovaaran
välttämiseksi,
– Älä altista tätä laitetta sateelle, kosteudelle,
pisaroille tai roiskeille.
– Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä
esineitä, kuten maljakoita.
– Käytä vain suositeltuja lisävarusteita.
– Älä poista suojuksia.
– Älä korjaa tätä laitetta itse. Jätä huolto
pätevän huoltohenkilöstön suoritettavaksi.
– Älä päästä metalliesineitä putoamaan laitteen
sisälle.
– Älä laita painavia esineitä laitteen päälle.
Tämä laite käyttää laseria. Muiden kuin
tässä määritettyjen painikkeiden, säätöjen
tai menettelytapojen käyttäminen voi johtaa
vaaralliselle säteilylle altistumiseen.
Tämä laite saattaa kärsiä matkapuhelimien
aiheuttamista radiotaajuisista häiriöistä käytön
aikana. Jos tällaisia häiriöitä esiintyy, lisää
etäisyyttä tämän laitteen ja matkapuhelimen
välillä.
(Iso-Britannia, Irlanti, Australia, Uusi-Seelanti,
Itä-Eurooppa ja Etelä-Afrikka)
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
lauhkeassa ilmastossa.
(Muut)
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
trooppisissa ilmastoissa.
Vaihtovirtajohto
TQBS0370
Tulipalo-, sähköisku- tai tuotevauriovaaran
välttämiseksi,
– Varmista, että virtalähteen jännite vastaa
laitteeseen merkittyä jännitettä.
– Työnnä virtapistoke kunnolla pistorasiaan.
– Älä vedä tai taivuta johtoa tai aseta raskaita
esineitä sen päälle.
– Älä käsittele pistoketta märin käsin.
– Pidä kiinni virtapistokkeen rungosta, kun
irrotat sen pistorasiasta.
– Älä käytä vahingoittunutta virtapistoketta tai
pistorasiaa.
Virtapistoketta käytetään
virrankatkaisulaitteena. Asenna laite siten,
että virtapistoke voidaan irrottaa pistorasiasta
nopeasti.
2
HUOMIO
Sijoittaminen
Aseta laite tasaiselle pinnalle.
Tulipalo-, sähköisku- tai tuotevauriovaaran
välttämiseksi,
– Älä asenna tai sijoita tätä laitetta kirjahyllyyn,
suljettuun kaappiin tai muuhun rajalliseen
tilaan. Varmista laitteen hyvä ilmanvaihto.
– Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja
sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla ja
vastaavilla esineillä.
– Älä laita avotulta, kuten palavia kynttilöitä,
tämän laitteen päälle.
– Älä altista tätä laitetta suoralle
auringonvalolle, korkeille lämpötiloille,
korkealle kosteudelle tai liialliselle tärinälle.
Turvatoimet
TQBS0370
Paristojen asettaminen väärin aiheuttaa
räjähdysvaaran. Vaihda paristot vain valmistajan
suosittelemiin tyyppeihin.
Kun hävität paristot, saat tietoa oikeasta
hävittämistavasta ottamalla yhteyttä paikallisiin
viranomaisiin tai jälleenmyyjään.
Paristojen väärä käsittely voi aiheuttaa
elektrolyyttivuodon ja tulipalon.
– Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja paristoja
tai erityyppisiä paristoja.
– Älä altista kuumuudelle tai liekeille.
– Älä jätä paristoja pitkäksi aikaa autoon, joka
altistuu suoralle auringonpaisteelle, ja jonka
ovet ja ikkunat ovat kiinni.
– Säilytä AAA R03 -paristot poissa lasten
ulottuvilta nielemisen estämiseksi.
– Älä pura osiin tai aiheuta oikosulkua.
– Älä lataa uudelleen alkali- tai
mangaaniparistoja.
– Älä käytä paristoja, joiden suojakuori on
rikkoutunut.
– Poista paristot, jos et aio käyttää
kaukosäädintä pitkään aikaan. Varastoi
viileässä, pimeässä paikassa.
Aloittaminen
Paristot
3
Sisällysluettelo
Aloittaminen
Turvatoimet ........................................................ 2
VAROITUS ..................................................... 2
HUOMIO ......................................................... 2
Yleiset tiedot ...................................................... 4
Lisävarusteet .................................................. 4
Paristojen asettaminen ................................... Aluekoodit ....................................................... 5
Toistettavissa olevat mediat ............................ 5
Laitteen ja levyjen hoito .................................. 5
Levyjen käsittelyn varotoimet ......................... 5
Liitännät.............................................................. 6
Säätimien tunnistaminen .................................. 8
4OIMINNOT
4OISTO........................................................ 9
USB REC (#$NKOPIOINTI) .............................. 10
HDMI CEC PROTOKOLLA...................................... 10
3OITTIMENASETUSTENMUUTTAMINEN ......... 11
............................................ 11
........................................................ 11
.......................................................... 1
VDEO .......................................................... 12
........................................................... 12
Yleiset tiedot
Lisävarusteet
1
Ääni/videokaapeli
(K2KA2BA00003)
1
Kaukosäädin
(N2QAYA000015)
2
Paristot kaukosäätimeen
HUOMAA
Tuotenumerot ovat tammikuun 2019 mukaisia. Niihin
voi tulla muutoksia.
Paristojen asettaminen
Aseta siten, että navat (+ ja –) vastaavat
kaukosäätimeen merkittyjä.
R03, AAA
(Mangaaniparistot)
6IITE
TQBS0370
4EKNISETTIEDOT................................................ 1
6IANM¼¼RITYS .................................... 1
4
HUOMAA:
Piirroksissa on käytetty mallia DVD-S700
(21-nastainen), jossa on AV, ellei toisin mainita.
Käyttöoppaan kuvat voivat poiketa malleista ja
maista riippuen.
4UETUTLEVYT
Iso-Britannia, Irlanti,
Itä-Eurooppa, Lähi-itä
ja Etelä-Afrikka
A LL
L
2
Aasia
A LL
L
3
Australia, UusiSeelanti
A LL
L
4
Toistettavissa olevat mediat
Voit toistaa seuraavia medioita:
DVD Video
DVD-videoformaatti
DVD-R
DVD-R DL
DVD-videoformaatti*1,
JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7
DVD-RW
DVD-videoformaatti*1
+RW
+R
+R DL
Video*1
CD-Audio
CD-DA, Video CD,
Super Video CD
CD-R
CD-RW
CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4,
Video CD, Super Video CD,
Xvid*5*6*7
USB
MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7
*1
*2
*3
Viimeistely vaaditaan.
Tiedostopäätteen on oltava ”.JPG” tai ”.JPEG”.
Tiedostot, joita on muutettu, muokattu tai tallennettu
tietokoneen kuvienkäsittelyohjelmalla, ei ehkä näy.
*4 Tiedostopäätteen on oltava ”.mp3”.
*5 Tiedostopäätteen on oltava ”.XVID”, ”.xvid”, ”.AVI” tai
”.avi”.
*6 (Iso-Britannia, Irlanti, Itä-Eurooppa ja Etelä-Afrikka)
Tekstitystekstitiedosto on tuettu.
(Muut)
Tekstitystekstitiedostoa ei tueta.
!"#$%
Laitteen ja levyjen hoito
Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla
Älä koskaan käytä alkoholia, tinneriä tai
bensiiniä laitteen puhdistamiseen.
Ennen kemiallisesti käsitellyn liinan käyttöä lue
huolellisesti liinan mukana tulleet käyttöohjeet.
Linssin puhdistaminen ei yleensä ole
tarpeellista, mutta se riippuu kuitenkin
käyttöympäristöstä.
Älä käytä myynnissä olevia linssien
puhdistusaineita, koska ne voivat aiheuttaa
toimintahäiriön.
Levyjen puhdistaminen
Pyyhi kostealla liinalla ja pyyhi sitten kuivaksi.
Sisällysluettelo / Yleiset tiedot
!LUE
Medioiden toistaminen ei ehkä ole mahdollista
joissakin tapauksissa median tyypin,
tallennusolosuhteiden, tallennusmenetelmän tai
tiedostojen luontitavan vuoksi.
(USB-laitteet)
Tämä laite ei takaa yhteyttä kaikkiin USB-laitteisiin.
Tämä laite ei tue USB-laitteen latausta.
Tiedostojärjestelmät FAT12, FAT16 ja FAT32 ovat
tuettuja.
Tämä laite tukee USB 2.0 High Speed -tekniikkaa.
Tämä laite voi tukea kiintolevyä, joka on alustettu
muotoon FAT32. Jotkin kiintolevytyypit vaativat
ulkoisen virtalähteen käyttöä.
Levyjen käsittelyn varotoimet
Ota kiinni levyjen reunoista, jotta vältät naarmut
ja sormenjälkien jäämisen levyyn.
Älä kiinnitä merkkejä tai tarroja levyihin.
Älä käytä levyjen puhdistussuihkeita, bensiiniä,
tinneriä, staattisen sähkön poistonesteitä tai
mitään liuottimia.
Älä käytä seuraavia levyjä:
– Levyjä, joissa on liimaa poistetuista tarroista
tai merkeistä (vuokratut levyt ym.).
– Levyjä, jotka ovat pahasti vääntyneet tai
halkeilleet.
– Epäsäännöllisen muotoisia levyjä, kuten
sydämenmuotoisia.
TQBS0370
DVD-video
Tämä DVD-soitin on suunniteltu tukemaan
alueiden hallintajärjestelmää. Tarkista alueen
numero laitteen takapaneelista. Tarkista alueen
koodinumero levyn pakkauksesta.
Aloittaminen
HUOMAA
Aluekoodit
5
Liitännät
Ennen minkään liitännän suorittamista
suosittelemme, että irrotat kaikki laitteet
tilapäisesti vaihtovirrasta.
Älä aseta laitetta vahvistimien/vastaanottimien
tai laitteiden päälle, jotka kuumenevat. Kuumuus
voi vaurioittaa laitetta.
Älä yhdistä videosignaaleja videonauhurin
kautta. Kuva ei ehkä näy oikein
kopiointisuojauksen takia.
DVD-S500
VIDEO OUT
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
DVD-S500
Ääni-/videokaapeli
(Kuuluu toimitukseen)
&$'8%#8&8&&%
AV
A
AUDIO OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
&$'8%#8&8&&%
Yhdistä samanväriset liittimet.
AV
AV (Scart)
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
(Vain malli, jossa on AV (21-nastainen))
Huomautus vaihtovirtajohdosta
AV IN
Tämä laite kuluttaa hieman virtaa myös
poiskytkettynä. Laite voidaan irrottaa virrasta
energian säästämiseksi, jos et aio käyttää sitä
pitkään aikaan.
21-nastainen
SCART-kaapeli
Huomautus HDMI-kaapelista (vain
DVD-S700)
Ääniliitäntöjä ei ole mahdollista käyttää riippuen
käyttämästäsi kaapelista.
Tässä tuotteessa olevat tunnukset tarkoittavat
seuraavaa.
Päälle
AC
;&$!8$& <#==$=>
DC
TQBS0370
Luokan II laite (Tuotteen rakenne on
kaksoiseristetty.)
6
AV
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
VIDEO OUT
HDMI
Ääni-/videokaapeli
(Kuuluu toimitukseen)
AV OUT
AUDIO OUT
HDMI IN
HDMI-kaapeli
Aloittaminen
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
VIDEO OUT
AV
Yhdistä samanväriset liittimet.
AUDIO OUT
Liitännät
AV OUT
VIDEO OUT
HDMI-yhteensopiva vahvistin
AV (Scart)
(Vain malli, jossa on AV (21-nastainen))
HDMI IN
AV IN
HDMI-kaapeli
Vahvistin
21-nastainen
SCART-kaapeli
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI-kaapeli
AV
AV OUT
VIDEO OUT
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
TQBS0370
AUDIO OUT
7
Säätimien tunnistaminen
1
ュリヴヱロモヺ ヰヱユワ ヤロヰヴユ
ヒ
ビ
ピ
フ
ブ
プ
ヘ
ベ
ペ
パ
ヒパ
2
ヴユモンヤラチヮヰュユ
ヵヰヱチヮユワヶ
ヮユワヶ
ヴユヵヶヱ
3
ンユヵヶンワ
ヴユモンヤラ
ヴレリヱ
ヴヵヰヱ
ヱロモヺ ヱモヶヴユ
ヤモワヤユロ
ヴヶャヵリヵロユ ンモワュヰヮバモワヨロユ モヶュリヰ
・ヰヰヮ
ヱンヰヨンモヮ
ヶヴャ
4
5
6
ョンモヮユ
ンユヱユモヵ モノャチンユヱユモヵ ヴロヰヸ
ヶヴャチンユヤ
1 4 1
TQBS0370
7
8
8
9
Standby/on switch ^, 8
Painamalla vaihdat laitteen valmiustilaan tai
takaisin päälle. Valmiustilassa laite käyttää
kuitenkin hieman virtaa.
DISPLAY
Näyttää tiedot TV-ruudussa toiston aikana.
OPEN/CLOSE ;
Avaa/sulkee levykelkan
0-9, 10
Voit valita nimikkeen/kappaleen/raidan
numeron jne.
5
esim. 5:
10 Î 1 Î 5
15:
SEARCH MODE
Alkaa valita kohtaa
1. Painamalla w, q voit valita kohteen.
2. Painamalla 0–9 voit määrittää sijainnin.
3. Paina OK.
TOP MENU
Näyttää ylävalikon
MENU
Näyttää valikon
Asettaa toisto-ohjauksella (PBC) varustetun
VCD:n PBC-toiminnon päälle/pois päältä
erwq
Valitsee kohteet, syöttökohdan jne.
– Suurennettujen kuvien siirtäminen
näyttöasentoon
– JPEG-kuvien kääntäminen
OK
Vahvistaa valikkovalinnan
SETUP
Siirtyy järjestelmän asetusvalikkoon tai poistuu
siitä (Î sivu 11)
RETURN
Palaa edelliseen näyttöön
SKIP, u, i
Ohittaa edelliseen nimikkeeseen/
kappaleeseen/raitaan tai seuraavaan
nimikkeeseen/kappaleeseen/raitaan
Kytkee toisto-ohjaustoiminnolla (PBC)
varustetun VCD:n MENU-sivun
SEARCH, t, y
Käynnistää taaksepäin pikakelauksen tai
eteenpäin pikakelauksen
STOP g, g
Pysäyttää toiston
PLAY/PAUSE q/h, q/h
Käynnistää tai keskeyttää toiston
FRAME 0
Toistaa videon kehys kerrallaan
REPEAT
Valitsee eri toistotilan
Valittavissa olevat tilat riippuvat sisällön
tyypistä. REP DIR toistaa valitun kansion kaikki
samantyyppiset tiedostot toistuvasti.
A-B REPEAT
Toistaa kohdasta A kohtaan B medialle
SLOW
Käynnistää hitaan toiston
CANCEL
Tyhjentää syöttötiedot
SUBTITLE
Näyttää tekstityksen ja valitsee eri tekstityksen
RANDOM/ANGLE
Käynnistää satunnaisen toiston / vaihtaa
kameran kulman
AUDIO
Vaihtaa ääniraitoja
ZOOM
Vaihtaa zoomaussuhteen
PROGRAM
Asettaa toistojärjestyksen
1. Painamalla e r w q voit valita kohteen.
2. Painamalla 0–9 voit määrittää järjestyksen.
Peruuttaminen: Paina CANCEL.
3. Valitse PLAY painamalla e r w q.
Kaiken ohjelmoinnin tyhjentäminen:
Valitse CLEAR painamalla e r w q.
4. Paina OK.
USB
Kytkee USB-tilaan / palaa levytilaan
USB REC
Suorittaa USB REC -toiminnon (CD:n kopiointi)
Disc tray
Varmista, että levy on oikeinpäin, kun asetat
sen.
USB port
Yhdistää USB-laitteen
POWER LED
Palaa, kun virta on kytketty päälle.
Toiston pysäyttäminen
Paina STOP g.
Î Pysäytyskohta jää muistiin.
Virran palautustoiminto
Painamalla PLAY/PAUSE q/h käynnistät
toiston uudelleen tästä kohdasta.
Tämä kohta jää muistiin myös virtakatkoksen
tapahtuessa (virran palautus). Laite ei ehkä
toimi normaalisti, jos uudelleenkäynnistyskohta
on kohdistettu väärin tai media- ja toistoolosuhteista johtuen.
Säätimien tunnistaminen
Aloittaminen
Jos laite ei ole kytkettynä USB-tilaan, kun
yrität yhdistää USB-laitteen, paina USB ja
valitse kohde painamalla w q.
Valitse kohde painamalla e r w q ja paina
OK.
Toisto saattaa alkaa automaattisesti riippuen
levystä.
(vain JPEG)
Kun painat PLAY/PAUSE q/h sen sijaan,
että painaisit OK, käynnistät diaesityksen.
(Vain Iso-Britannia, Irlanti, Itä-Eurooppa ja
Etelä-Afrikka)
Tekstitystekstien näyttäminen
Voit näyttää laitteella tekstitystekstit Xvidvideolevylle. Tällä toiminnolla ei ole mitään
tekemistä Xvid-standardissa määritettyjen
tekstitysten kanssa, eikä tällä toiminnolla ole
selvää standardia. Toiminta voi olla erilaista tai
se ei ehkä toimi kunnolla riippuen tiedoston
luontitavasta tai tämän laitteen tilasta (toisto,
pysäytetty jne.). Jos tekstitys ei ilmesty oikein,
vaihda tekstityskieli (Î sivu 11).
Toiminnot
Kytke TV päälle ja valitse oikea videotulo.
Paina ^.
Aseta levy tai yhdistä USB-laitteeseen.
Toisto
Toisto
TQBS0370
HUOMAA
Näytönsäästäjä käynnistyy automaattisesti,
jos median toisto pysäytetään ja valikko on
suljettuna noin 5 minuuttia.
Soitin kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan,
jos et paina mitään painiketta noin 25 minuuttiin
sen jälkeen, kun median toisto on loppunut.
DTS-lähteen toiston aikana kaiuttimista ei tule
ääntä. Valitse toinen äänilähde (esim. Dolby
Digital).
(Vain DVD-S700)
Voit myös yhdistää laitteen AV-vastaanottimeen,
joka voi koodata DTS:n HDMI-liitännän kautta
ja asettaa ”Audio Out” asetukseen ”Bitstream”
(Î sivu 12).
9
USB REC (CD:n kopiointi)
HDMI CEC -protokolla
Voit kopioida äänitiedostot (CD-DA) CD-levyltä
USB-laitteeseen MP3-muotoon.
Yhdistä USB-laite.
Toista CD-äänilevy.
Paina toiston aikana USB REC.
Paina w q valitaksesi ”YES” ja paina OK.
(vain DVD-S700)
DVD-soitin tukee HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) -protokollaa.
Panasonic ei kuitenkaan takaa 100 % toimivuutta
kaikissa HDMI CEC -laitteissa.
Aseta ”HDMI CEC” asentoon ”On” (Î sivu 11).
USB REC
Toisto yhdellä kosketuksella
OPTIONS
OPTIONS
TRACKS
START
Speed
Normal
Bitrate
128kbps
Create ID3 tag
YES
Storage
USB
Järjestelmän valmiustila
QUIT
Paina e r w q valitaksesi ”TRACKS”.
Oletusasetuksessa kaikki raidat ovat
valittuina.
Voit poistaa jokaisen valintamerkin
valitsemalla raidan painamalla e r w q, ja
painamalla OK.
Voit tyhjentää kaikki valintamerkit valitsemalla
ylimpänä olevan valintamerkin ja painamalla
OK.
USB REC
TITLE
OPTIONS
TRACKS
START
QUIT
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
LENGTH
0:18
0:21
0:21
0:16
0:13
0:12
0:13
0:20
0:22
TQBS0370
Paina e r w q ja valitse ”START” ja paina OK
kopioinnin aloittamiseksi.
Voit muuttaa haluamiisi asetuksiin
”OPTIONS”-valikossa.
Poistut valikosta valitsemalla ”QUIT” ja
painamalla sitten OK.
10
Kun videolevy on asetettu laitteeseen ja painat
^, TV kytkeytyy päälle ja levyn toisto käynnistyy
sitten.
Kun kytket TV:n pois päältä, kaikki yhdistetyt
HDMI CEC -laitteet siirtyvät valmiustilaan
samanaikaisesti.
Ohjaus TV:n kaukosäätimellä
Mahdollisuus käyttää ”Toiston ohjaukseen”,
”Levyvalikon ohjaukseen” ja ”Laitteen valintaan”.
Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeista.
Soittimen asetusten muuttaminen
NTSC
ŸPAL-levyn toiston videosignaali
lähetetään NTSC-muodossa.
PAL
ŸNTSC-levyn toiston videosignaali
lähetetään PAL-muodossa.
PAL60
ŸNTSC-levyn toiston videosignaali
lähetetään PAL60-muodossa.
Auto
ŸVideosignaali lähetetään
automaattisesti yhdistettyyn TVvastaanottimeen sopivana.
Screen Saver
ŸTämä asetus mahdollistaa näytönsäästäjän
aktivoinnin. Näytönsäästäjä käynnistyy
automaattisesti, jos median toisto
pysäytetään noin 5 minuutiksi.
SCART RGB (For the model with AV (21 pin))
ŸKun yhdistät tämän laitteen SCARTliitäntään, valitse ”On”.
Resolution (6AINDVD-S700)
ŸValitse videotarkkuus, joka on
yhteensopiva TV-näytön ominaisuuksien
kanssa.
Kun valitset ”Auto”, paras tarkkuus valitaan
automaattisesti.
4:3PS/4:3LB
Kun yhdistetään 4:3 kuvasuhteen
televisioon:
Kuvan toisto suhteella 16:9
– 4:3PS: sivut leikataan pois
– 4:3LB: musta reunus ylä- ja alareunassa
16:9/16:9full
Kun yhdistetään 16:9 kuvasuhteen
televisioon:
Kuvan toisto suhteella 4:3
– 16:9: näytetään näytön keskellä
– 16:9full: venytetään vaakasuuntaan TVruudun täyttämiseksi
KIELI
OSD
ŸTämä vaihtaa näyttövalikon kielen.
Audio
ŸTämä vaihtaa äänen kielen.
Subtitle
ŸTämä vaihtaa tekstityskielen.
Menu
ŸTämä vaihtaa levyn valikon kielen.
(Vain Iso-Britannia, Irlanti, Itä-Eurooppa ja
Etelä-Afrikka)
Xvid Subtitle
ŸVoit määrittää tallennettua Xvid-tekstitystä
tukevan kirjasintyypin.
Paina e r ja valitse ”Xvid Subtitle”
paina sitten q.
”Latin 1”, ”Latin 2”, ”Cyrillic”, ”Turkish”
Valitse kirjasintyyppi valitulle
nimikkeelle.
Paina e r ja valitse asetus, vahvista
sitten valintasi painamalla OK.
Toiminnot
TV System
ŸTämä valikko sisältää vaihtoehdot
yhdistettyyn TV-vastaanottimeen sopivan
värijärjestelmän valitsemiseen.
TV Type
ŸValitse kuvasuhde, joka sopii yhdistettyyn
TV-vastaanottimeen.
USB REC (CD:n kopiointi) / HDMI CEC -protokolla / Soittimen asetusten muuttaminen
JÄRJESTELMÄ
HDMI CEC (6AINDVD-S700)
ŸKun yhdistät tämän laitteen TVvastaanottimeen HDMI-kaapelilla,
toiminnan linkittäminen yhdistetyn laitteen
kanssa on mahdollista.
TQBS0370
Voit muuttaa laitteen asetuksia tarvittaessa.
Asetukset jäävät voimaan, vaikka kytkisit laitteen
valmiustilaan.
Paina SETUP.
Paina e r ja valitse valikko ja paina q.
Paina e r ja valitse kohde ja vahvista valintasi
painamalla q.
Paina e r ja valitse asetukset ja paina OK.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla w.
Poistu painamalla SETUP.
Muita menettelytapoja kuin edellä mainittu
voidaan näyttää. Noudata silloin näytön ohjeita.
Tämän laitteen asetukset saattavat olla pois
käytöstä median tyypistä riippuen.
11
Soittimen asetusten muuttaminen
ÄÄNI
Audio Out (vain DVD-S700)
ŸTämä asettaa äänen ulostulomenetelmän,
kun se on yhdistettynä ”HDMI AV OUT”liitäntään.
Rating
ŸTällä asetetaan DVD-videolevyjen toiston
rajoitustaso. Valinnalla ”8 No Limit” voidaan
toistaa kaikki levyt.
Bitstream
ŸKun yhdistetty laite tukee Dolby Digital
PCM -ääntä
Password
ŸSalasana on pakollinen määritettäessä
tai peruutettaessa toiston rajoitusta tai
palautettaessa laite tehdasasetuksiin.
Ensimmäisellä kerralla salasana on ”0000”.
Jos unohdit vanhan nelimerkkisen
salasanan, näppäile ”0000”.
PCM
ŸKun yhdistetty laite ei tue Dolby Digital
-ääntä
Dynamic Range
ŸSäätää selkeyttä myös, kun
äänenvoimakkuus on hiljaisella. Litistää
äänen hiljaisinta tasoaluetta ja äänen
korkeinta tasoaluetta.
VIDEO
Brightness
ŸTällä säädetään kirkkautta.
Contrast
ŸTällä säädetään kontrastia.
Hue
ŸTällä säädetään värisävyä.
Saturation
ŸTällä säädetään värikylläisyyttä.
TQBS0370
Sharpness
ŸTällä säädetään kuvan ääriviivojen
terävyyttä.
12
MUUT
Default
ŸTämä palauttaa laitteen tehdasasetuksiin.
Paino:
310 mm x 210 mm x 39 mm
(sisältää ulkonevat osat)
Paino: Noin 1,1 kg
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman
ennakkoilmoitusta.
Toiminnot
Äänen ulostulo:
Ulostulotaso:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Lähtöliitin:
Jakkiliitin (1 järjestelmä)
[Malli jossa on AV (21-nastainen)]
AV (21-nastainen)
Liittimien määrä:
[Malli, jossa on AV (21-nastainen)]
2 kanavaa (2 järjestelmää)
[Malli, jossa ei ole AV:ta (21-nastainen)]
2 kanavaa
USB-paikka:
USB 2.0: 1 järjestelmä
[DVD-S700] HDMI AV-lähtö:
Ulostulon muoto:
480p/576p/1080i/720p/1080p
Lähtöliitin:
Tyyppi A (19-nastainen)
Tämä laite tukee ”HDMI CEC”-toimintoa.
LASER-tiedot
Luokan 1 LASER-tuote:
Aallonpituus:
770–800 nm (CD)/645–660 nm (DVD)
Virtalähde:
[Iso-Britannia, Irlanti, Australia,
Uusi-Seelanti, Itä-Eurooppa ja EteläAfrikka]
AC 220–240 V, 50 Hz
[Lähi-itä ja Aasia]
AC 220–240 V, 50/60 Hz
[Muut]
AC 110–240 V, 50/60 Hz
Koko (L x S x K):
Viite
+5 °C - +35 °C
Sallittu kosteusalue:
20 % – 80 % RH (tiivistymätöntä)
Videon ulostulo:
Ulostulotaso:
1,0 Vp-p (75 :)
Lähtöliitin: Jakkiliitin
(1 järjestelmä)
[Malli, jossa AV (21-nastainen)]
AV (21-nastainen) (1 järjestelmä)
[Malli, jossa AV (21-nastainen)] RGB-ulostulo:
Ulostulotaso:
0,7 Vp-p (75 :)
Lähtöliitin: AV (21-nastainen) (1 järjestelmä)
Virrankulutus:
Noin 10 W
Virrankulutus valmiustilassa:
[Iso-Britannia, Irlanti, Itä-Eurooppa ja
Etelä-Afrikka]
Alle 0,5 W
[Muut]
Alle 1 W
Tekniset tiedot
PAL/NTSC
TQBS0370
Signaalijärjestelmä:
Käyttölämpötila-alue:
Soittimen asetusten muuttaminen
Tekniset tiedot
13
Vianmääritys
Suorita seuraavat toimenpiteet ennen
huoltopalveluun soittamista. Jos tarvitset yhä
saamiseksi.
Palauttaminen
Tämän DVD-soittimen kuvat eivät näy
televisiossa.
Unohdit salasanasi.
Ÿ Palauta DVD-soitin tehdasasetuksiin.
1) Kytke DVD-soitin päälle painamalla DVDsoittimesta 8.
2) Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE
;.
3) Paina painiketta ”5” kaukosäätimestä 4
kertaa.
(Virta kytkeytyy pois päältä
automaattisesti.)
Kaikki asetukset palautuvat
tehdasasetuksiin.
Ei kuvaa. / Ei ääntä.
Ÿ Tarkista videoliitäntä DVD-soittimen ja TV:n
välillä.
Ÿ Kytke TV päälle ja aseta oikea tulokanava
DVD-soittimelle.
Kaukosäädin ei toimi.
Ÿ Suuntaa kaukosäädin suoraan DVD-soittimen
edessä olevaan anturiin.
Näytön kuva on vääristynyt. Kuuluu kohinaa.
Ÿ Tarkista, että TV-järjestelmän asetus on
oikein.
Levyjä ei voi toistaa.
Ÿ Tarkista, onko levyssä naarmuja tai tahroja.
Jos levy on likainen, puhdista levy.
Joitakin kohteita ei voi valita asetukset-/
järjestelmävalikosta.
TQBS0370
Ÿ Paina STOP g kaksi kertaa ennen kuin
valitset asetukset-/järjestelmävalikon.
Ÿ Joidenkin valikkokohtien valinta ei onnistu
levyn käytettävyyden vuoksi.
14
DVD Video on DVD Format/Logo Licensing
Corporationin tavaramerkki.
Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin tavaramerkkejä.
Termit HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI
Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä
DVD Video on DVD Format/Logo Licensing
Cortai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja muissa maissa.
AV
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S500
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
TQBS0370
Tekniset tiedot
Viite
Materiaalin tallentaminen ja toistaminen tällä
tai muilla laitteilla voi vaatia kyseisen materiaalin
tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Panasonicilla ei
ole oikeutta myöntää tätä lupaa, ja se kiistää
yksiselitteisesti oikeutensa, kykynsä tai
aikomuksensa vaatia kyseistä lupaa käyttäjän
puolesta. On käyttäjän vastuulla, että tätä tai
muita laitteita käytetään käyttäjän asuinmaan
tekijänoikeuslakien mukaisesti. Jos haluat
lisätietoja, tutustu tekijänoikeus- ja muihin
asiaankuuluviin lakeihin ja säädöksiin tai ota
yhteyttä toistettavan tai tallennettavan
materiaalin tekijänoikeuden haltijaan.
15
Vanhojen laitteiden ja paristojen hävittäminen
Vain EU-jäsenmaille ja kierrätysjärjestelmää käyttäville maille
Tämä symboli tuotteissa, pakkauksessa ja/tai asiakirjoissa tarkoittaa, että käytettyjä
sähköllä toimivia ja elektronisia tuotteita ei saa laittaa yleisiin talousjätteisiin.
Johda vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsittelyä, uusiointia tai kierrätystä varten
vastaaviin keräyspisteisiin laissa annettujen määräysten mukaisesti.
Hävittämällä tuotteet asiaankuuluvasti, autat samalla suojaamaan arvokkaita
luonnonvaroja ja estämään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia ihmiseen ja luontoon.
Lisätietoa keräämisestä ja kierrätyksestä saa paikalliselta jätehuollosta vastuulliselta
viranomaiselta.
Maiden lainsäädännön mukaisesti tämän jätteen määräystenvastaisesta hävittämisestä
voidaan antaa sakkorangaistuksia.
Huomautus paristosymbolista (symboli alhaalla):
Tämä symboli voidaan näyttää jonkin kemiallisen symbolin yhteydessä. Siinä
tapauksessa se perustuu vastaaviin direktiiveihin, jotka on annettu kyseessä olevalle
kemikaalille.
EU
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2019
Fi
TQBS0370
M0219YY0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement