Panasonic RFP50D Operating instructions

Panasonic RFP50D Operating instructions
MAITINIMAS
ĮJUNGTAS
FM AM 2-juostis imtuvas
RF-P50D
JUOSTA
Naudojimo instrukcija
Dvi R6/LR6, AA, UM-3 baterijos (nepridedamos).
Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą.
Norėdami sėkmingai ir saugiai naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite
šią instrukciją. Išsaugokite šį vadovą ateičiai.
TIUNINGAS
„Panasonic“ gaminys
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė garantija
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį galite atsisiųsti iš
www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fiksuotojo ryšio tinklo
Gamintojas:
„Panasonic Corporation“
Kadoma, Osaka, Japonija
GARSUMAS
Importuotojas į Europą:
„Panasonic Marketing Europe“ GmbH
„Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Germany (Vokietija)
LT
Lt
„Panasonic Corporation“
Interneto svetainė: http://www.panasonic.com
Kištuko tipas: 3,5 mm
monofoninė (nėra komplekte)
TQBM0065
L0117CH0
Techniniai duomenys
LIETUVIŲ K.
Dažnių diapazonas
FM
87 – 108 MHz
AM
520 – 1730 kHz
Įtampos reikalavimai
Nuol. srovė 3 V (Dvi R6/LR6, AA, UM-3 baterijos)
Naudingoji galia
150 mW (maks.)
Garsiakalbis
5.7 cm
Išėjimo lizdas
Matmenys
(plotis x aukštis x gylis)
Svoris
Grojimo laikas
AUSINĖS, 8 Ω
69.5 x 117.4 x 29.7 mm
111 g (be baterijų)
(Kai naudojamas 25 °C ant lygaus, stabilaus paviršiaus)
:
„Panasonic“ šarminė sauso elemento baterija:
FM: Apie 64 val.
AM: Apie 68 val.
Grojimo laikas gali būti trumpesnis, priklausomai nuo
eksploatavimo sąlygų.
Pastaba:
Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.
Masė ir matmenys yra apytiksliai.
Šviesos juosta
:Kaupia ðviesà nuo apðvietimo árangos
ir saulës, ir švieèia, kai aplinkoje yra tamsu.
ĮSPĖJIMAS!
Sauga
DĖMESIO!
• Siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar prietaiso
sugadinimo pavojų:
– Saugokite šį prietaisą nuo lietaus, drėgmės, lašų ir purslų.
– Nedėkite ant šio prietaiso daiktų su skysčiais, pvz., gėlių vazų.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Neremontuokite prietaiso patys. Kreipkitės į
kvalifikuotą remonto meistrą.
ĮSPĖJIMAS!
• Šis prietaisas gali priimti radijo trukdžius, kurie susidaro
naudojant mobiliuosius telefonus. Tokiu atveju padidinkite
atstumą tarp šio prietaiso ir mobiliojo telefono.
• Pernelyg didelis garsas iš ausinių gali sugadinti klausą.
Akumuliatoriai
• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Nepalikite baterijos (-ų) ilgam automobilyje saulės
atokaitoje, uždarytais langais ir durimis.
• Neteisingai įdėjus baterijų bloką, kyla sprogimo pavojus.
Dėkite tik naujas gamintojo nurodytas baterijas.
• Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas
arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.
• Jei reikia naudoti pakartotinai įkraunamas baterijas,
rekomenduojama įkrauti „Panasonic“ baterijas.
Skirtingo tipo
Aerozolių tipo
Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų
perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / arba
lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos
elektros ir elektroninės įrangos ir baterijų negalima
išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Norint, kad panaudotos baterijos ir seni prietaisai
būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti tinkamai,
nuneškite juos į surinkimo punktus pagal savo
šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti
vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir
aplinką nuo galimo neigiamo poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir
perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti
taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.
Pastaba dėl baterijos simbolio (apatinis
simbolis):
Šis simbolis gali būti vartojamas su cheminiu
simboliu. Tokiu atveju jis atitinka direktyvos dėl
cheminių atliekų reikalavimus.
+ -
+
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement