Panasonic DCFT7 Operating instructions

Panasonic DCFT7 Operating instructions
Instrucțiuni de operare
pentru funcții avansate
Cameră digitală
Model Nr.
DC-FT7
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul
și păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.
Afișare mesaj
P181
Ghid de soluționare a problemelor
P183
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie
P2
Cuprins
P4
Cuprins după funcție
P8
Listă de meniuri
P122
DVQP1684ZA
F0618HN0
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie
În aceste „Instrucțiuni de utilizare pentru funcții avansate”, puteți găsi informațiile
de care aveți nevoie din paginile care urmează.
Făcând clic pe un număr de pagină, puteți trece la pagina asociată și puteți
găsi rapid informațiile.
Căutare din „Cuprins”
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece
la secțiunea „Cuprins”.
P4
Căutare în lista de nume de funcții
P8
Căutare în lista de butoane
P18
Căutare în lista de ecrane și pictograme
P177
Căutare în „Afișarea mesajelor”
P181
Căutare în "Menu list" (Lista de meniuri)
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece
la secțiunea „Lista de meniuri”.
P122
Căutare în „Ghid de rezolvare a problemelor”
P183
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea
„Găsirea informațiilor de care aveți nevoie”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afișată anterior.
2
Cum se utilizează acest manual
 Ecranele din aceste instrucțiuni de operare sunt exemple furnizate pentru descrierea operațiunilor.
 Designul produsului și specificațiile descrise în aceste instrucțiuni de operare pot diferi de produsul
real ca urmare a îmbunătățirilor.
Despre indicarea modului aplicabil
Moduri aplicabile:
Pictogramele indică modurile disponibile pentru o funcție.
 Pictograme negre: Moduri aplicabile
 Pictograme gri: Moduri indisponibile
 Despre simbolurile din text
:
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
:
Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsarea pe butonul [Wi-Fi].
:
Sfaturi pentru o utilizare adecvată și pentru înregistrare.
:
Condiții în care o anumită funcție nu poate fi utilizată.
 Faceți clic pe o trimitere din text pentru a trece la pagina corespunzătoare.
În aceste instrucțiuni de operare, pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după
cum urmează:

[Rec] (Înregistrare)  [Quality] (Calitate) 
3
Cuprins
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie ................................................................................... 2
Cum se utilizează acest manual .................................................................................................. 3
Cuprins după funcție ................................................................................................................... 8
1.
Înainte de utilizare
Întreținerea camerei .................................................................................................................. 10
(Important) Despre performanțele de impermeabilitate la apă/etanșeitate la praf
și anti-șoc ale camerei .............................................................................................................. 12
Denumirile și funcțiile componentelor .......................................................................................... 5
2.
Pregătire/Operațiuni de bază
Introducerea și scoaterea cardului (opțional)/acumulatorului ..................................................... 20
Încărcarea acumulatorului ......................................................................................................... 22
• Încărcarea ......................................................................................................................... 23
• Timp aproximativ de operare și număr de fotografii înregistrabile ...................................... 26
Informații despre card ............................................................................................................... 27
Formatarea cardului (inițializare) .......................................................................................... 28
• Număr aproximativ de imagini înregistrabile și timp de înregistrare disponibil .................... 29
Setarea datei/orei (Setarea ceasului) ........................................................................................ 31
Operații de bază ........................................................................................................................ 33
• Montați cureaua și țineți camera cu atenție ........................................................................ 33
• Utilizarea vizorului ............................................................................................................. 34
• Buton declanșator (Realizarea fotografiilor) ....................................................................... 35
• Butonul de imagini video (Înregistrarea imaginilor video) ................................................... 35
• Buton [MODE] (Mod) (Selectarea unui mod de înregistrare) .............................................. 36
• Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)........................................................... 36
• Butonul [DISP.] (Afișare) (Comutarea informațiilor afișate) ................................................ 37
Setarea elementelor de meniu .................................................................................................. 39
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (Meniu rapid) ............................................. 41
Alocarea la butoane a funcțiilor utilizate frecvent (butoane funcționale)..................................... 42
• Utilizarea butoanelor funcționale în timpul înregistrării ....................................................... 43
• Utilizarea butoanelor funcționale în timpul redării............................................................... 43
Introducerea textului.................................................................................................................. 44
3.
Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcția automată (Mod automat inteligent) .............................. 45
• Înregistrarea scenelor nocturne ([iHandheld Night Shot])
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) ..................................................................... 47
• Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradație bogată ([iHDR]) ................... 48
Realizarea fotografiilor cu diafragma și timpul de expunere ajustate automat
(Mod Programme AE - Program AE) (Expunere automată) ....................................................... 49
Realizarea unei fotografii cu setarea manuală a expunerii
(Modul Manual Exposure (Expunere manuală)) ........................................................................ 50
Realizarea unor fotografii cu diferite efecte de imagine
(Mod Creative Control (Control creativ)) .................................................................................... 52
4
Cuprins
• Tipuri de efecte de imagine................................................................................................ 54
Realizarea fotografiilor compatibile cu scena înregistrată
(Mod Scene Guide (Ghidare scenă)) ......................................................................................... 57
Realizați scene de exterior expresive ........................................................................................ 60
• Modul Sports (Sporturi) ...................................................................................................... 60
• Modul Snow (Zăpadă) ....................................................................................................... 60
• Mod Beach & Surf (Plajă și surfing) ................................................................................... 61
• Mod subacvatic.................................................................................................................. 61
Realizarea imaginilor panoramice (Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)) ................. 62
4.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Reglarea automată a focalizării ................................................................................................. 65
• Setarea poziției zonei de focalizare automată .................................................................... 68
Realizarea fotografiilor de aproape ........................................................................................... 69
Compensarea expunerii ............................................................................................................ 70
Setarea sensibilității la lumină ................................................................................................... 71
Reglarea balansului de alb ........................................................................................................ 73
• Reglarea fină a balansului de alb ....................................................................................... 75
5.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrarea fotografiilor 4K ...................................................................................................... 76
• Note despre funcția 4K Photo (Foto 4K) ............................................................................ 78
Selectarea imaginilor din fișierul 4K burst (Rafală 4K) și salvarea acestora............................... 80
• Operații în timpul selectării imaginilor ................................................................................ 81
Reglarea focalizării după înregistrare (Post Focus - Post-focalizare)......................................... 83
• Selectarea zonei de focalizare dorite și salvarea unei imagini ........................................... 85
Selectarea unui mod de acționare ............................................................................................. 86
Realizarea fotografiilor utilizând modul Burst (Rafală) ............................................................... 87
Realizarea fotografiilor utilizând funcția Auto Bracket (Încadrare automată) .............................. 89
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul .................................................................................. 91
Realizarea automată a fotografiilor la intervale stabilite ([Time Lapse Shot])
(Fotografie cu timp scurs)) ........................................................................................................ 93
6.
Stabilizator, transfocare și bliț
Stabilizator de imagine .............................................................................................................. 96
Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcției Zoom (Transfocare) ................................................. 98
• Tipurile de transfocare și utilizarea acestora ...................................................................... 98
Realizarea fotografiilor cu bliț .................................................................................................. 101
• Schimbarea Flash Mode (Mod bliț) .................................................................................. 102
7.
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K.................................................................... 105
• Setarea rezoluției și a ratei de cadre la înregistrare ......................................................... 107
• Setarea focalizării când se înregistrează imagini video ([Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)) ...................................................................................... 108
• Înregistrarea fotografiilor în timpul înregistrării imaginilor video ........................................ 109
• Înregistrarea imaginilor video cu încetinitorul (Video de mare viteză) ............................... 110
5
Cuprins
8. Senzor
Utilizarea senzorilor (busolă/altimetru) .................................................................................... 111
Utilizarea altimetrului ............................................................................................................... 112
• Reglarea altimetrului ........................................................................................................ 113
Utilizarea busolei ..................................................................................................................... 114
• Reglarea busolei.............................................................................................................. 115
9. Redarea și editarea imaginilor
Redarea imaginilor .................................................................................................................. 116
Redarea imaginilor video......................................................................................................... 117
• Crearea imaginilor statice din imagini video ..................................................................... 118
Comutarea modului Playback (Redare)................................................................................... 119
• Utilizarea transfocării la redare ........................................................................................ 119
• Afișarea mai multor ecrane (Redare multiplă) .................................................................. 119
• Afișarea fotografiilor în funcție de data înregistrării (Redare calendar) ............................. 119
Redarea fotografiilor de grup .................................................................................................. 120
Ștergerea imaginilor ............................................................................................................... 121
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă meniu.............................................................................................................................. 122
• Meniul [Rec] (Înregistrare) ............................................................................................... 122
• Meniul [Motion Picture] (Imagine video) ........................................................................... 129
• Meniu [Custom] (Personalizare) ...................................................................................... 130
• Meniul [Setup] (Configurare) ............................................................................................ 132
• Meniu [Playback] (Redare) .............................................................................................. 138
11. Utilizarea funcției Wi-Fi
Posibilitățile funcției Wi-Fi® ...................................................................................................... 148
Funcția Wi-Fi .......................................................................................................................... 149
Controlarea cu un smartphone/tabletă .................................................................................... 151
• Instalarea aplicației pentru smartphone/tabletă „Image App” ........................................... 151
• Conectarea la un smartphone/tabletă .............................................................................. 152
• Realizarea fotografiilor cu un smartphone (înregistrare de la distanță) ............................ 155
• Redarea/salvarea imaginilor stocate pe cameră sau încărcarea acestora
pe site-uri de socializare .................................................................................................. 156
• Adăugarea informațiilor despre locație la imaginile stocate în cameră
de pe un smartphone ....................................................................................................... 157
Trimiterea imaginilor ................................................................................................................ 159
Trimiterea imaginilor la smartphone ........................................................................................ 161
La trimiterea imaginilor către PC ............................................................................................ 163
Conectarea rapidă cu aceleași setări ca cele precedente........................................................ 167
Meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) ................................................................................. 169
6
Cuprins
12. Conectarea la alte echipamente
Redarea fotografiilor pe un TV ................................................................................................ 171
Salvarea imaginilor statice și a imaginilor video pe PC ............................................................ 173
• Transferul imaginilor pe un PC ........................................................................................ 173
Tipărirea imaginilor.................................................................................................................. 175
13. Altele
Afișare pe monitor/Afișare pe vizor .......................................................................................... 177
Afișarea mesajelor .................................................................................................................. 181
Identificarea și remedierea problemelor .................................................................................. 183
Măsuri de precauție la utilizare ................................................................................................ 192
7
Cuprins după funcție
Înregistrarea
Înregistrare
Mod de înregistrare ................................ P36
Mod de înregistrare panoramă ............... P62
Înregistrare macro .................................. P69
[Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) ....................... P93
4K Photo (Foto 4K)
[4K PHOTO] (Foto 4K) ........................... P76
[Post Focus] (Post-focalizare)................. P83
Calitatea imaginii și tonul culorii
[Sensitivity] (Sensibilitate) .......................P71
[White Balance] (Balans de alb) ..............P73
[Photo Style] (Stil foto)...........................P122
[Picture Size] (Rezoluție imagine)..........P124
[Quality] (Calitate) .................................P125
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)...........................P126
[HDR] ....................................................P126
Focalizare
[AF Mode]
(Mod focalizare automată) ...................... P65
Reglarea poziției zonei
de focalizare automata ........................... P68
Expunere
Compensare expunere ............................P70
[Auto Bracket]..........................................P89
[Metering Mode]
(Mod de măsurare) ................................P125
Acționare
[Drive Mode] (Mod de acționare) ............ P86
[Burst] (Rafală) ....................................... P87
[Self Timer] (Temporizator) ..................... P91
Bliț
[Flash Mode] (Mod bliț)..........................P102
[Motion Picture] (Imagine video)
Imagine video
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare) ............................ P107
Înregistrarea imaginilor statice în timpul
înregistrării imaginilor video .................. P109
[High Speed Video]
(Video de mare viteză) ......................... P110
Audio
[Wind Cut]
(Reducere zgomot creat de vânt) ..........P129
8
Cuprins după funcție
Configurare/Personalizare
Setări de bază
[Format] ................................................. P28
[Clock set] (Setare ceas) ........................ P31
Meniu rapid ............................................ P41
[Beep] (Semnal sonor).......................... P133
[Economy] (Economisire energie) ......... P135
[Reset] (inițializare) ............................... P137
Senzor
[Sensor Settings] (Setări senzor) ...........P111
[Altimeter Adjust] (Reglare altimetru) .....P113
[Calibrate compass]
(Calibrare busolă) ..................................P115
Personalizare
Butoane funcționale.................................P42
Meniu [Custom] (Personalizare) ............P130
Redare
Redare
Redare imagini .................................... P116
Redarea imaginilor video ...................... P117
Playback Zoom
(Transfocare la redare) ......................... P119
Redare multiplă .................................... P119
Ștergere ............................................... P121
[Auto Review]
(Revizualizare automată) ...................... P131
[Slide Show] (Diaporamă) ..................... P139
Editare
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K) ....... P142
[Resize] (Redimensionare) ................... P145
[Cropping] (Decupare) .......................... P146
[Location Logging]
(Înregistrare locație) .............................. P141
[Title Edit] (Editare titlu)......................... P142
[Text Stamp] (Imprimare text) ............... P143
Setări de imagine
[Protect] (Protejare) .............................. P147
[Wi-Fi]
Image App
“Image App” ........................................ P151
Înregistrarea de la distanță ................... P155
Trimiterea și adăugarea informațiilor
despre locație ....................................... P157
În combinație cu alte dispozitive
Trimiterea imaginilor la un PC ...............P163
Conexiuni cu alte dispozitive
PC
Transferul imaginilor pe un PC ............. P173
Imprimantă
PictBridge..............................................P175
TV
Redarea imaginilor pe un TV
Ecran.................................................... P171
9
1.
Înainte de utilizare
Întreținerea camerei
 Manevrarea camerei (pentru a preveni scurgerile de apă și defecțiunile)
 Se pot prinde obiecte străine de partea interioară a clapetei laterale (în jurul garniturii din
cauciuc sau al terminalelor de conexiune) atunci când aceasta este deschisă sau închisă în
locuri cu nisip sau praf etc. Acest lucru poate cauza reducerea gradului de impermeabilitate
atunci când clapeta laterală este închisă având obiecte străine prinse pe interior.
Aveți foarte mare grijă deoarece acest lucru ar putea cauza o defecțiune etc.
 În cazul în care obiecte străine se prind de partea interioară a clapetei laterale, ștergeți-le cu
o cârpă uscată, fără scame.
 Dacă pe aparat sau pe partea interioară a clapetei laterale există lichide, precum picături de
apă, ștergeți-le cu o cârpă moale, uscată. Nu deschideți sau închideți clapeta laterală în
apropierea apei, sub apă, când aveți mâinile ude sau când cameră este udă. Pot cauza
scurgerea de apă.
Nu supuneți camera unor șocuri sau vibrații puternice scăpând-o sau lovind-o. De asemenea,
nu aplicați presiune puternică pe cameră.
ex.:
 Nu atașați elemente precum accesorii la cureaua atașată la cameră.
 Când aplicați presiune puternică în timpul utilizării camerei la o adâncime de peste 31 m (102 ft).
 Este posibil ca performanța de impermeabilitate la apă să fie afectată.
 Este posibil ca obiectivul sau monitorul să fie avariat.
 Dacă monitorul se deteriorează, acordați atenție pentru a evita să vă răniți în fragmentele de
strică spartă sau în alte componente deteriorate.
 Ar putea cauza deteriorarea performanțelor sau funcționării.
După utilizarea camerei sub apă, performanțele difuzorului și microfonului se pot reduce
temporar, deci imaginile video vor fi înregistrate sau redate cu un semnal audio mai slab.
 După utilizarea sub apă, efectuați pașii de la 1 la 4 din „Îngrijirea camerei după utilizarea acesteia
sub apă” de la P16.
La utilizarea camerei la temperaturi scăzute, performanțele difuzorului și microfonului se pot
reduce temporar, deci imaginile video vor fi înregistrate sau redate cu un semnal audio mai
slab.
 Feriți camera de temperaturile joase amplasând-o într-un loc cald, de exemplu în haine sau într-un
echipament de protecție împotriva aerului rece, atunci când o utilizați.
Dacă scuturați camera în timp ce este oprită, puteți auzi un zornăit.
Acesta este un sunet emis de lentila în mișcare și nu reprezintă o defecțiune.
10
1. Înainte de utilizare
 Când partea interioară a obiectivului, vizorului sau monitorului este
aburită (condens)
Nu este vorba despre o funcționare necorespunzătoare sau un defect al camerei.
Poate fi cauzat de mediul de utilizare al camerei.
Ce trebuie să faceți când partea interioară este aburită
 Închideți camera și deschideți ușa laterală într-un mediu cu temperatură ambientală constantă,
ferit de temperaturi ridicate, umiditate, nisip și praf. Dacă ușa laterală este deschisă, când
temperatura camerei se apropie de temperatura ambientală, condensul va dispărea de la sine
în aproximativ 2 ore.
 În cazul în care condensul nu dispare, contactați Panasonic.
Condițiile de formare a condensului pe partea interioară
Condensul poate apărea și partea interioară a obiectivului, vizorului sau monitorului se poate aburi
atunci când camera este utilizată în zone supuse modificărilor semnificative de temperatură sau cu
niveluri ridicate de umiditate, precum în următoarele cazuri:
 Când camera este utilizată în mediu subacvatic imediat după ce a fost utilizată pe o plajă
fierbinte etc.
 Când camera este mutată dintr-o zonă caldă într-o zonă rece, precum o stațiune de schi sau
la altitudine ridicată
 Când ușa laterală este deschisă într-un mediu cu umiditate ridicată
11
1. Înainte de utilizare
(Important) Despre performanțele de impermeabilitate
la apă/etanșeitate la praf și anti-șoc ale camerei
Performanțele de impermeabilitate la apă/etanșeitate la praf
Clasificarea impermeabilității la apă/etanșeității la praf a acestei camere respectă
clasificările „IPX8” și „IP6X”. Dacă instrucțiunile de îngrijire și întreținere din acest
document sunt urmate cu strictețe, camera poate funcționa în mediu subacvatic, la o
adâncime de maxim 31 m (102 picioare) pe o perioadă de maxim 60 de minute. (1)
Performanța anti-șoc
De asemenea, camera este în conformitate cu „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Șocuri”.
Camera a trecut un test de cădere de la o înălțime de 2 m (6,6 ft) pe un placaj cu grosimea
de 3 cm (0,1 ft). În majoritatea cazurilor, camera nu ar trebui să prezinte nicio deteriorare
dacă este scăpată de la o înălțime care nu depășește 2 m (6,6 picioare). (2)
Performanță de rezistență la sarcină
Această cameră este compatibilă cu testele de încărcare la 100 kgf/220,5 lbf. (3)
Acest lucru nu garantează că nu va exista nicio distrugere, defectare sau pătrundere
a apei în toate condițiile.
1
Acest lucru înseamnă că aparatul poate fi utilizat în mediul subacvatic pentru durata de timp
specificată și la presiunea specificată în conformitate cu metoda de manipulare stabilită de
Panasonic.
2 „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Șocuri” este metoda standard de testare a Departamentului
Apărării al Statelor Unite care specifică efectuarea testelor de cădere de la o înălțime de 122 cm
(4 picioare) la 26 de orientări (8 colțuri, 12 proeminențe, 6 fețe) utilizând 5 seturi de dispozitive și
trecând de 26 de orientări de cădere cu 5 dispozitive. (Dacă survine un defect în timpul testului, este
utilizat un nou set pentru a trece testul de orientare de cădere cu un număr total de 5 dispozitive)
Metoda de testare Panasonic se bazează pe „Metoda MIL-STD 810F 516.5-Șocuri” de mai sus.
Totuși, înălțimea de cădere a fost modificată de la 122 cm (4 picioare) la 200 cm (6,6 picioare) la
căderea pe un placaj gros de 3 cm (0,1 picioare). Acest test de cădere a fost trecut.
(Neținând cont de modificarea aspectului precum ștergerea vopselei sau distorsiunea părții care a
suportat impactul căderii.)
3 Conform condițiilor de testare specificate de Panasonic.
12
1. Înainte de utilizare
 Manipularea camerei
 Nu se garantează impermeabilitatea la apă dacă aparatul este supus unui impact ca rezultat al unei









loviri sau căderi. În cazul în care camera suferă un impact, trebuie examinată (contra cost) de
Panasonic pentru a verifica dacă își păstrează impermeabilitatea la apă.
Utilizarea camerei în medii unde poate fi stropită cu apă fierbinte, ulei sau alcool poate afecta
rezistența camerei la apă/praf și rezistența la impact.
Camera trebuie ștearsă imediat dacă este stropită cu detergent, apă de la izvoare termale, săpun,
aditivi pentru baie, ulei de protecție solară, cremă de protecție solară, substanțe chimice etc.
Funcția de impermeabilitate la apă a camerei are efect doar în cazul apei de mare și apei dulci.
Orice defecțiune cauzată de utilizarea sau manipularea incorectă de către client nu va fi acoperită
de garanție.
Panasonic nu oferă nicio despăgubire pentru accidente cauzate de utilizarea produsului (inclusiv
daune personale sau ale proprietății)
Interiorul acestui aparat nu este impermeabil la apă. Scurgerile de apă vor cauza defecțiuni.
Accesoriile furnizate, precum acumulatorul etc., nu sunt impermeabile. (excluzând cureaua de mână)
Cardul și bateria nu sunt impermeabile. Nu manevrați cu mâinile ude. De asemenea, nu introduceți
carduri sau baterii ude în cameră.
Nu lăsați camera pentru o perioadă lungă de timp în locuri unde temperatura poate ajunge la -10°C
(14° F) sau chiar mai jos (precum stațiuni de schi, locuri la mare altitudine etc.) sau unde poate
depăși 40°C (104°F) (în special, locuri expuse la lumină solară puternică, precum în interiorul
unui autoturism expus la soare, în apropierea unui radiator, într-o barcă sau pe plajă etc.).
(În caz contrar, impermeabilitatea la apă va fi afectată)
 Despre afișajul [Precautions] (Măsuri de precauție)
 [Precautions] (Măsuri de precauție) este afișat când aparatul este pornit pentru prima dată de la
cumpărare, în timp ce ușa laterală este complet închisă.
 Verificați în prealabil pentru a vă asigura că se menține impermeabilitatea la apă.
 Ecranul [Precautions] (Măsuri de precauție) va fi afișat de fiecare dată când camera este pornită,
dacă selectați [No] (Nu) înainte de afișarea ecranului, opriți camera în timp ce verificați ecranul sau
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a forța închiderea ecranului.
1
Apăsați ◄ pentru a selecta [Yes] (Da) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Ecranul de înregistrare este afișat dacă selectați [No] (Nu).
2
Apăsați ◄/► pentru a schimba ecranul.
◄: Revenire la ecranul anterior
►: Vizualizare ecranul următor
3
După ecranul final (12/12), apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru încheiere.
 Când se apasă [MENU/SET] (Meniu/Setare) după ecranul final (12/12), [Precautions]
(Măsuri de precauție) nu se mai afișează începând cu următoarea pornire.
 Acesta se poate vizualiza și din [Precautions] (Măsuri de precauție) din meniul [Setup]
(Configurare).
13
1. Înainte de utilizare
Verificați înainte de utilizarea în mediul subacvatic
Curățați întotdeauna garnitura de etanșare din cauciuc de pe ușa laterală și zona în
care se află garnitura de etanșare din cauciuc cu o cârpă curată, fără scame.
1
Verificați să nu existe obiecte străine pe partea interioară a ușii laterale.
 Dacă există un obiect străin precum scame, păr, nisip etc., în zona înconjurătoare, apa se va




2
scurge în câteva secunde, cauzând defecțiuni.
Ștergeți orice urmă de lichid cu o cârpă moale, uscată.
Dacă utilizați camera cu lichid pe ea, apa poate pătrunde în interior, cauzând defecțiuni.
Dacă sunt prezente obiecte străine, ștergeți-le cu o cârpă uscată, fără scame.
Aveți foarte mare grijă la îndepărtarea firelor mici de nisip etc. care se pot lipi de părțile
laterale și colțurile garniturii de etanșare din cauciuc.
Verificați ca garnitura de etanșare din cauciuc a ușii laterale să nu prezinte
crăpături și deformări.
 Integritatea garniturilor de etanșare din cauciuc se poate reduce după aproximativ 1 an, o
dată cu utilizarea și vechimea. Pentru a evita deteriorarea permanentă a camerei, garniturile
de etanșare trebuie înlocuite anual.
 Contactați Panasonic pentru costuri aferente și informații suplimentare.
3
Închideți ferm ușa laterală.
 Blocați comutatorul [LOCK] (Blocare) până când partea roșie nu mai este vizibilă.
 Pentru a preveni infiltrarea apei, feriți aparatul de obiecte străine precum lichide, nisip, păr,
praf sau de curea.
Ⓐ Partea roșie
Ⓑ Comutator LOCK (Blocare)
Ⓒ Stare de deblocare
Ⓓ Stare de blocare
Nu deschideți sau închideți ușa laterală în locuri cu nisip și praf, în apropierea apei
sau cu mâinile ude. Nisipul sau praful pot cauza scurgeri de apă.
14
1. Înainte de utilizare
Utilizarea camerei în mediul subacvatic
 Utilizați camera în mediul subacvatic la o adâncime de 31 m (102 ft) cu o temperatură a apei







între 0°C și 40°C (32°F și 104°F).
Nu utilizați camera la o adâncime mai mare de 31 m (102 ft).
Nu o utilizați în apă fierbinte care depășește 40 °C (104 °F) (în baie sau izvor termal).
Nu utilizați camera în mediul subacvatic pentru mai mult de 60 de minute continuu.
Nu deschideți sau închideți ușa laterală în mediul subacvatic.
Nu supuneți camera la șocuri în mediul subacvatic. (Nu se poate menține impermeabilitatea la apă
și există posibilitatea unei scurgeri de apă.)
Nu faceți scufundări cu camera. Nu utilizați camera într-o locație în care apa țâșnește rapid,
ca de ex., în apropierea curenților sau cascadelor. Pot apărea defecțiuni.
Camera se va scufunda în apă. Aveți grijă să nu scăpați camera și să o pierdeți în mediul
subacvatic, punând cureaua în jurul încheieturii sau efectuând o măsură asemănătoare.
15
1. Înainte de utilizare
Transportarea camerei după utilizarea în mediul subacvatic
Nu deschideți sau închideți ușa laterală până când nisipul și praful nu sunt îndepărtate prin
clătirea cu apă.
Curățați camera după utilizare.
 Ștergeți complet orice picături de apă, urme de nisip și sare de pe mâini, corp, păr etc.
 Se recomandă curățarea camerei în spații interioare, evitându-se locurile unde poate țâșni apa
sau cădea nisipul.
După utilizarea în mediul subacvatic, curățați întotdeauna camera și nu o lăsați
murdară.
 Dacă lăsați obiecte străine sau sare pe cameră, poate rezulta deteriorarea, decolorarea,
coroziunea, un miros neobișnuit sau reducerea performanței de impermeabilitate la apă.
1
Clătiți cu apă proaspătă, păstrând ușa laterală închisă.
 După utilizarea pe litoral sau în mediul subacvatic,
introduceți aparatul în apă de la robinet, într-un recipient
mic timp de maxim 10 minute.
 Nu utilizați substanțe chimice precum benzină, diluant,
alcool, soluție de curățare, săpun sau detergenți.
 Dacă selectorul de reglare a dioptriei, butonul declanșator
butonul de pornire/oprire al camerei sau alte componente
se mișcă greu, pot exista obiecte străine prinse în interior.
Deoarece continuarea utilizării poate duce la blocarea
acestor componente sau la alte defecțiuni, scuturați camera
în apă proaspătă pentru a îndepărta orice obiecte străine.
După aceasta, verificați dacă respectivele componente se
mișcă ușor.
 Este posibil ca orificiul de scurgere să elibereze bule atunci când scufundați camera în apă,
însă acest lucru este normal.
16
1. Înainte de utilizare
2
Loviți ușor camera cu palma în timp ce o țineți întoarsă și apoi cu partea ilustrată
orientată în jos, și ștergeți picăturile de apă cu o cârpă moale și uscată.
 Repetați acest pas de mai multe ori dacă rămâne apă în microfon Ⓐ sau în orificiul
difuzorului Ⓑ.
Dacă rămâne apă în microfon sau în orificiul difuzorului, poate fi înregistrat și redat un
semnal audio slab sau distorsionat.
 Fixați cureaua ferm de încheietura mâinii pentru a preveni căderea camerei.
3
Uscați camera, așezând-o pe o cârpă uscată,
într-o zonă cu umbră, bine aerisită.
 Acest aparat este conceput cu orificii de scurgere
în butonul [ON/OFF] (PORNIRE/OPRIRE) și
butonul de zoom etc.
 Nu uscați camera cu aer cald de la uscător sau de
la un obiect asemănător. Impermeabilitatea la apă
va avea de suferit ca urmare a deformării.
4
Asigurați-vă că nu mai există picături de apă, deschideți ușa laterală și ștergeți
picăturile de apă sau nisipul din interior cu o cârpă moale, uscată.
 Picăturile de apă pot rămâne pe card sau pe baterie când ușa laterală este deschisă, fără a
se usca în întregime. De asemenea, apa se poate acumula în spațiul din jurul slotului pentru
card/acumulator sau al conectorului terminal. Ștergeți orice urmă de apă cu o cârpă moale,
uscată.
 Este posibil ca picăturile de apă să pătrundă în cameră când ușa laterală este încă udă,
provocând astfel condens sau defecțiune.
 Când particule precum reziduurile de sare din apa mării se depun
pe cameră, brațul clapetei laterale și diverse alte componente pot
deveni albicioase. Utilizați bețișoare de urechi umede sau ceva
similar pentru a șterge până la înlăturarea porțiunii albite.
Ⓒ Parte braț
17
1. Înainte de utilizare
Denumiri și funcții ale componentelor
12
Conector [HDMI] (P171)
2
Buton [ON/OFF] (Pornire/Oprire) cameră
(P31)
Buton imagine video (P105)
13
Slot de acumulator (P20)
3
Buton declanșator (P35)
14
Comutator [LOCK] (Blocare) (P14)
4
15
Buton de deblocare (P20)
7
Bliț (P101)
Microfon stereo (P194)
 Aveți grijă să nu acoperiți microfonul
cu degetul. Dacă procedați astfel, este
posibil ca sunetul să nu poată fi
înregistrat.
Indicator temporizator (P91)/
Indicator luminos de asistare focalizare
automată (P130)/
Lumină LED (P135)
Suprafață obiectiv
8
Difuzor (P194)
9
Clapetă laterală (P14, 20)
10
Soclu [MIC/REMOTE] (P173, 175)
11
Slot de card (P20)
1
5
6
Curea de umăr
 Asigurați-vă că atașați cureaua atunci
când utilizați camera pentru a vă
asigura că nu o veți scăpa.
 După plasarea curelei în jurul
încheieturii, glisați dispozitivul de
ajustare Ⓐ pentru a fixa cureaua.
16
18
 Asigurați-vă că ați atașat cureaua la
inelul pentru curea.
1. Înainte de utilizare
17
Monitor (P34)
26
27
19
Buton [Post Focus]
(Post-focalizare) (P83)/
Buton [Fn2] (P42)
Buton [LVF] (P34)
20
Vizor (P34)
28
21
Selector de reglare dioptrie (P34)
22
Buton transfocare (P98)
18
23
24
25
29
Buton de redare (P116)
Buton [DISP.] (Afișare) (P37)
 Apăsarea [DISP.] (Afișare) comută
informațiile afișate.
Butoane cursor (P36)
(Compensare expunere) (P70)
[Flash Mode] (Mod bliț) (P102)
30
31
32
[Macro Mode] (Mod macro) (P69)
(Mod acționare) (P86)
19
Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(P36, 39)
Indicator luminos de încărcare (P23)/
Indicator luminos de conexiune Wi-Fi®
(P149)
Buton Delete (Ștergere) (P121)/
Buton Cancel (Anulare)/
Buton [Q.MENU] (Meniu rapid) (P41)
Buton [4K Photo Mode]
(Mod foto 4K) (P76)/
Buton [Fn1] (P42)
Buton [MODE] (Mod) (P36)
Orificiu de scurgere
Element de montare trepied (P197)
 Este posibil să nu puteți atașa și fixa în
siguranță un trepied cu o lungime a
șurubului de 5,5 mm (0,22 inch) sau
mai mult la cameră. În caz contrar,
camera se poate defecta.
2.
Pregătire/Operaţiuni de bază
Introducerea și scoaterea cardului
(opțional)/acumulatorului
 Verificați dacă ați oprit aparatul.
 Confirmați că nu există niciun obiect străin. (P14)
1 ❶: Glisați comutatorul [LOCK]
(Blocare) Ⓐ și eliberați blocajul.
❷: Glisați pârghia de eliberare Ⓑ și
deschideți clapeta laterală.
 Folosiți întotdeauna acumulatoare Panasonic
originale.
 Dacă utilizați alte acumulatoare, nu garantăm
calitatea acestui produs.
2 Acumulator: Ținând cont de orientarea
acumulatorului, introduceți
acumulatorul complet până când auziți
un sunet de blocare, apoi verificați
dacă acumulatorul este blocat de
elementul Ⓒ. Trageți pârghia Ⓒ în
direcția săgeții pentru a extrage
acumulatorul.
Card: Împingeți ferm până când auziți
un sunet de „clic”, acordând atenție
direcției de introducere. Pentru a
extrage cardul, împingeți-l până când se aude un clic, apoi trageți
cardul spre exterior, în linie dreaptă.
Ⓓ: Nu atingeți bornele de conexiune ale cardului.
Verificați orientarea cardului.
20
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
3 Închideți clapeta laterală până la auzirea unui
clic și blocați comutatorul [LOCK] (Blocare)
împingând spre [◄].
 Verificați ca partea roșie de pe butonul Ⓔ [LOCK]
(Blocare) să nu fie vizibilă.
 Scoateți acumulatorul după utilizare. (Acumulatorul se descarcă dacă este lăsat o lungă
perioadă de timp după încărcare.)
 Opriți camera și așteptați ca afișajul „LUMIX” de pe monitor să dispară înainte de a scoate
cardul sau acumulatorul. (În caz contrar, acest aparat nu va mai opera normal, iar cardul se
poate deteriora, sau imaginile înregistrate se pot pierde.)
 Despre mesajul de avertizare privind scurgerile de apă
Pentru a menține performanțele de impermeabilitate la apă ale acestui aparat, este afișat un
mesaj prin care vi se solicită să verificați dacă există materiale străine în interiorul clapetei
laterale sau să efectuați întreținerea, împreună cu un sunet de avertizare, atunci când
efectuați următoarele.
 Când aparatul este pornit după deschiderea clapetei laterale și înlocuirea cardului.
 Când aparatul este pornit după deschiderea clapetei laterale și înlocuirea acumulatorului.
 După deschiderea clapetei laterale, închideți-o în siguranță, având grijă să nu prindeți
obiecte străine.
 Dacă sunt prezente obiecte străine, ștergeți-le cu o cârpă uscată, fără scame.
 Afișajul cu mesajul de avertizare poate fi dezactivat apăsând orice buton.
21
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Încărcarea acumulatorului
Utilizați adaptorul de curent alternativ dedicat (furnizat), cablul de conexiune USB (furnizat) și
acumulatorul.
 Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcați acumulatorul înainte de
utilizare.
 Încărcați acumulatorul doar când este inserat în cameră.
Stările camerei
Încărcare
Oprită
○
Pornită
–
 Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat
Este cunoscut faptul că acumulatoare false, care au un aspect similar cu cele
originale, sunt vândute pe unele piețe. Unele dintre aceste acumulatoare nu
dispun de o protecție internă adecvată pentru a îndeplini cerințele standardelor
de siguranță corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să
cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecțiuni
cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte
acumulatoare decât cele originale Panasonic. Pentru a utiliza în siguranță
aparatul, vă recomandăm să utilizați acumulatoare originale Panasonic.
22
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Încărcare
 Este recomandat să încărcați acumulatorul în zone cu o temperatură ambiantă între 10°C și 30°C
(50°F și 86°F) (la fel ca temperatura acumulatorului).
Introduceți acumulatorul în aparat.
Verificați dacă ați oprit camera.
Ⓐ Conectați cablul de conexiune USB
(furnizat) la conectorul [USB/CHARGE]
(USB/Încărcare).
 Amplasați camera în poziție verticală și
identificați terminalul din partea de jos.
Ⓕ Cablu de conexiune USB (furnizat)
 Verificați direcțiile conectorilor și
introduceți-i sau extrageți-i drept,
ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea
conectorului dacă acesta este introdus
oblic sau în direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale
incorecte. Acest lucru ar putea cauza o
defecțiune.
Ⓑ Indicator luminos de încărcare
Ⓒ Adaptor de alimentare cu curent alternativ
(furnizat)
Ⓓ În priza de curent
Ⓔ PC (Pornit)
(Încărcarea de la priza de alimentare)
Conectați adaptorul de curent alternativ (furnizat) și această cameră cu cablul de
conexiune USB (furnizat) și introduceți adaptorul de curent alternativ (furnizat) în priza
de alimentare.
(Încărcarea de la un computer)
Conectați computerul și această cameră cu ajutorul cablului de conexiune USB (furnizat).
 În cazul în care computerul intră într-o stare de suspendare în timpul încărcării acumulatorului,
încărcarea se va opri.
 Conectarea acestei camere la un computer notebook care nu este conectat la o priză de alimentare
va determina epuizarea mai rapidă a acumulatorului computerului. Nu lăsați camera conectată
pentru perioade prelungite de timp.
23
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 Conectați întotdeauna camera la un terminal USB al computerului.
Nu conectați camera la un monitor, la o imprimantă sau la un terminal USB de imprimantă, și nici la
un hub USB.
24
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 Despre indicatorul luminos de încărcare
Aprins:
Stins:

Încărcare.
Încărcarea s-a încheiat.
(La încheierea încărcării, deconectați camera de la priza de alimentare sau de la computer.)
Când indicatorul [CHARGE] (Încărcare) iluminează intermitent
 Temperatura acumulatorului este ridicată sau scăzută. Reconectați cablul de conexiune USB
(furnizat) într-o locație unde temperatura ambiantă (și temperatura acumulatorului) se
încadrează în intervalul 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F), apoi încărcați din nou.
 În cazul în care computerul dumneavoastră nu poate furniza energie suficientă, încărcarea nu
este posibilă.
 Timp de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Durată de încărcare
Aprox. 170 min
 Durata de încărcare indicată este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet descărcat.
Timpul de încărcare poate varia în funcție de modul de utilizare a acumulatorului.
Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare pentru un
acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot fi mai lungi decât în
mod normal.
 Dacă aparatul este încărcat de la un computer, capacitatea de alimentare a computerului
determină durata de încărcare.
 Indicație acumulator
 Indicatorul luminos devine roșu și luminează intermitent, în cazul în care capacitatea rămasă
a acumulatorului este epuizată.
Reîncărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu un acumulator complet încărcat.
25
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 Nu lăsați elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zona de contact a conectorului de
alimentare.
 În caz contrar se pot produce incendii sau șocuri electrice prin scurtcircuitare sau prin







căldura generată.
Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Acest lucru ar putea cauza defecțiuni.
Nu utilizați alte adaptoare de alimentare cu curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
Nu utilizați un cablu de prelungire USB.
Adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) și cablul de conexiune USB (furnizat)
sunt accesorii dedicate ale acestei camere. Nu le utilizați împreună cu alte dispozitive.
Acumulatorul se încălzește după utilizare și în timpul încărcării sau după încărcare.
De asemenea, camera se încălzește în timpul utilizării. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
Acumulatorul poate fi încărcat chiar dacă nu este complet descărcat, dar nu se recomandă
încărcarea lui frecventă, mai ales dacă acesta este complet încărcat.
(În caz contrar, pot apărea umflături caracteristice.)
Dacă apare o problemă la priza de alimentare, precum o pană de curent, este posibil ca
încărcarea să nu se încheie normal. În acest caz, deconectați cablul de conexiune USB
(furnizat) și conectați-l din nou.
26
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Timp aproximativ de operare și număr de fotografii înregistrabile
 Numărul de imagini înregistrabile listat aici se bazează pe standardul CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
 La utilizarea unui card de memorie SDHC Panasonic și a acumulatorului furnizat.
 Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea ecranului)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 300 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 150 min
 Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea vizorului)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 250 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 125 min
 Înregistrarea imaginilor video (la utilizarea ecranului)
Când [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este setată la [FHD/28M/50p]
Timp de înregistrare
Aprox. 80 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 60 min
Când [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este setată la [4K/100M/25p]
Timp de înregistrare
Aprox. 60 min
Timp efectiv de înregistrare
Aprox. 50 min
 Timpul de înregistrare efectiv este timpul disponibil pentru înregistrare când repetați acțiuni precum
pornirea și oprirea aparatului, pornirea/oprirea înregistrării, operația de transfocare etc.
 Redare (La utilizarea monitorului)
Timp de redare
Aprox. 210 min
 Timpii de operare și numărul de imagini înregistrabile vor diferi în funcție de mediu și
condițiile de operare.
De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se vor scurta, iar numărul de imagini
înregistrabile este redus.
 La temperatură joasă sau în spații reci, precum stațiuni de schi sau la altitudine mare
 Performanța acumulatorului se va reduce temporar. Consultați, în prealabil, „La utilizarea
într-un climat rece sau la temperaturi joase” (P192).
 Când sunt utilizate în mod repetat operații de transfocare sau cu blițul.
 Când timpul de operare al camerei devine extrem de scurt chiar după încărcarea corectă a
acumulatorului, înseamnă că durata de viață a acestuia a expirat. Achiziționați un acumulator nou.
27
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Informații despre card
Următoarele carduri, care se conformează standardului SD, pot fi utilizate cu acest aparat.
(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)
Card de memorie SD
(de la 512 MB la 2 GB)
Card de memorie SDHC
(4 GB - 32 GB)
 Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie
SDHC/SDXC UHS-I UHS standard cu clasă de viteză 3.
 Funcționarea cardurilor din partea stângă a fost confirmată
pentru cardurile Panasonic.
Card de memorie SDXC
(48 GB - 128 GB)
 Despre înregistrarea imaginilor video/înregistrarea fotografiilor 4K și clasa de viteză
Utilizați un card care îndeplinește următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.
 Clasa de viteză SD și clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind scrierea continuă.
Pentru verificarea clasei, consultați partea etichetată etc. a cardului.
Rezoluție [Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Clasa de viteză
4K
Clasa de viteză UHS 3
FHD/HD
Clasa 4 sau superioară
La înregistrarea fotografiilor 4K/
[Post Focus] (Post-focalizare)
Clasa de viteză UHS 3
Exemplu de etichetă
 Vă rugăm să consultați cele mai recente informații pe următorul website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare afișează culoarea roșie atunci când imaginile sunt
înregistrate pe card.
 În timpul accesului (scriere, citire sau ștergere de imagini, formatare etc.), nu opriți aparatul
și nu scoateți bateria sau cardul. În plus, nu expuneți camera la vibrații, impact sau
electricitate statică.
În caz contrar, cardul sau datele înregistrate se vor deteriora sau camera nu va mai
funcționa corect.
Dacă o anumită operație se întrerupe din cauza vibrațiilor, șocurilor sau electricității statice,
efectuați operația respectivă din nou.
28
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 Dacă setați comutatorul de protecție la scriere
la „LOCK” (Blocare), este
posibil să nu puteți scrie, șterge sau formata datele sau să nu puteți afișa în
funcție de data de înregistrare.
 Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor
electromagnetice, a electricității statice sau a deteriorării camerei sau a
cardului. Vă recomandăm să stocați datele importante pe un PC etc.
 Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul
ca aceștia să-l înghită.
Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
După formatare, toate datele stocate pe card vor fi șterse și nu pot fi recuperate.
Efectuați mai întâi o copie de rezervă a datelor necesare pe un PC sau un dispozitiv similar
și apoi formatați cardul.

[Setup] (Configurare)  [Format]
 Utilizați un acumulator suficient încărcat atunci când executați formatarea și nu opriți camera în
timpul formatării.
 În cazul în care cardul a fost formatat pe un calculator sau pe alt echipament, formatați-l din
nou pe cameră.
29
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Număr aproximativ de fotografii înregistrabile și timp de înregistrare
disponibil
 Numărul de imagini înregistrabile listat aici se bazează pe standardul CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
 La utilizarea unui card de memorie SDHC Panasonic și a acumulatorului furnizat.
 Număr de imagini înregistrabile
 Raportul dimensiunilor TV [4:3], Calitate
Capacitatea cardului
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
L (20M)
2400
5000
10000
19900
M (10M)
4750
9700
19400
38600
S (5M)
9400
19000
38200
75800
 Timp de înregistrare disponibil (la înregistrarea imaginilor video)
 „h” este o abreviere pentru oră, „m” pentru minut și „s” pentru secundă.
 Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate.
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Capacitatea cardului
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
18 m
38 m
1h15m
2h30m
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
1h00m
2h10m
4h30m
9h00m
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
1h30m
3h00m
6h15m
12h30m
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
2h50m
5h50m
11h40m
23h20m
30
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 În funcție de condițiile de înregistrare și de tipul de card, numărul imaginilor care pot fi
înregistrate și durata de înregistrare disponibilă pot varia.
 Timpi de înregistrare continuă imagine video
[Rec Quality]
(Calitate
înregistrare)
4K
FHD
HD
Timp de
înregistrare
continuă
29 de minute și
59 de secunde
Interval de mărime pentru divizarea fișierelor
Când este utilizat un card SDHC:
Fișierele care depășesc o mărime de 4GB vor fi divizate în
fișiere mai mici pentru înregistrare și redare.
Când este utilizat un card SDXC:
Fișierele nu sunt divizate pentru înregistrare.
Fișierele care depășesc o mărime de 4GB vor fi divizate în
fișiere mai mici pentru înregistrare și redare.
Puteți continua înregistrarea fără întrerupere.
 Timpul maxim disponibil pentru înregistrare continuă este afișat pe ecran.
31
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Setarea datei/orei (Setare ceas)
 Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1 Apăsați butonul [ON/OFF] (Pornire/Oprire) al
camerei.
 Dacă nu este afișat ecranul de selectare a limbii, treceți
la pasul 4.
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta limba și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
5 Apăsați pe ◄/► pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsați pe
▲/▼pentru a seta.
: Ora în zona de domiciliu
: Ora la destinația călătoriei
Pentru a seta ordinea de afișare și formatul
afișajului orei.
 Pentru a afișa ecranul de setare al ordinii/orei, selectați
[Style] (Stil), apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
6 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a seta.
32
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
7 Când este afișat mesajul [The clock setting has been completed.]
(Setarea ceasului a fost finalizată), apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/setare).
8 Când se afișează [Please set the home area] (Vă rugăm să setați zona
de domiciliu), apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
9 Apăsați ◄/► pentru a selecta zona de
domiciliu și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
[Măsuri de precauție]
Se va afișa [Precautions] (Măsuri de precauție).
Asigurați-vă că ați verificat acest aspect pentru a menține impermeabilitatea la apă.
Pentru detalii, consultați P13.
 Reglarea ceasului
→
[Setup] (Configurare) → [Clock Set] (Setare ceas)
 Ceasul poate fi resetat conform indicațiilor din pașii
5 și 6 la P31.
 Setarea de ceas este păstrată timp de 7 zile utilizând bateria de ceas integrată, chiar dacă în
cameră nu este introdus acumulatorul.
(Lăsați acumulatorul în cameră timp de 2 de ore pentru a încărca acumulatorul integrat.)
 Pentru a introduce data corectă în imagini, setați ceasul înaintea înregistrării.
33
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Operații de bază
Montați cureaua și țineți camera cu atenție
Țineți ușor camera cu ambele mâini, țineți brațele fixe pe lângă corp și depărtați puțin
picioarele.
 Înainte de a utiliza camera, asigurați-vă că atașați cureaua furnizată și fixați-o la încheietura
mâinii pentru a evita scăparea camerei. (P18)
 Nu balansați și nu trageți forțat aparatul cu cureaua atașată. Cureaua se poate rupe.
 Aveți grijă să nu așezați degetele pe bliț, pe lampa de asistență AF/pe LED, pe microfon, pe difuzor
sau pe obiectiv etc.
 Când realizați fotografii, aveți grijă să vă aflați într-o poziție stabilă și să nu existe niciun pericol de a
interacționa cu o altă persoană sau cu un alt obiect.
Ⓐ Curea
Ⓑ Microfon
Ⓒ Bliț
Ⓓ Lampă de asistare focalizare
automată/Lampă LED
Ⓔ Difuzor
 Detectează orientarea camerei (funcția de detectare a direcției)
Această funcție detectează orientarea verticală atunci când
înregistrați cu camera orientată vertical.
Imaginile pot fi afișate automat cu orientare verticală în timpul redării.
 Când camera este ținută vertical și înclinată semnificativ în sus și în jos pentru a înregistra, este
posibil ca funcția de detectare a direcției să nu opereze corect.
 Imaginile video, fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare) nu pot fi
afișate vertical.
 Când redați fotografii pe un PC, acestea nu pot fi afișate în direcția de rotire dacă sistemul de
operare sau software-ul nu sunt compatibile cu Exif.
[Exif este un format de fișier pentru imagini statice care permite adăugarea de informații de
înregistrare etc. A fost stabilit de către „JEITA (abreviere de la Japan Electronic and Information
Technology Industries Association)”.
34
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Utilizarea vizorului
Reglare dioptrie
Rotiți selectorul de reglare a dioptriei.
 Reglați până în momentul în care vedeți clar caracterele
afișate în vizor.
Comutarea între ecran și vizor
Apăsați [LVF] pentru a comuta între monitor și vizor.
 Apăsați [LVF].
35
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Buton declanșator (Realizarea fotografiilor)
Butonul declanșator funcționează în două trepte.
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
pentru a focaliza.
 Sunt afișate valoarea diafragmei și timpul de expunere.
 După ce subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare
este afișat. (Când subiectul nu este focalizat, indicatorul
luminează intermitent.)
Valoare diafragmă
Timp de expunere
Indicație focalizare
Apăsați complet butonul declanșator
(apăsați mai mult) și realizați fotografia.
 [Long shutter noise reduction ongoing]
(Reducerea zgomotului de imagine pentru timp de
expunere mare în curs de desfășurare) se poate afișa, iar
zgomotul cauzat de un timp de expunere mare va fi
eliminat automat la realizarea imaginilor.
 Chiar și în timpul utilizării meniurilor sau redării imaginilor, dacă apăsați la jumătate butonul
declanșator, puteți seta instantaneu camera pentru a fi pregătită pentru înregistrare.
 Despre domeniul de focalizare
Domeniul de focalizare este afișat la utilizarea transfocării.
Domeniul de focalizare se poate modifica gradual, în funcție
de poziția de transfocare.
Buton de imagine video (Înregistrarea de imagini video)
Începeți înregistrarea apăsând butonul de imagine video.
 Eliberați butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.
Opriți înregistrarea apăsând din nou butonul
de imagine video.
36
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Buton [MODE] (Mod) (Selectarea unui mod de înregistrare)
1
Apăsați [MODE] (Mod).
2
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta modul
de înregistrare.
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Mod Intelligent Auto (Automat inteligent) (P45)
Mod Programme AE (Programare expunere automată) (P49)
Mod de expunere manuală (P50)
Mod Creative Control (Control creativ) (P52)
Mod Scene Guide (Ghid scenă) (P57)
Mod Sports (Sport) (P60)
Mod Snow (Zăpadă) (P60)
Mod Beach & Surf (Plajă și surf) (P61)
Mod Underwater (Subacvatic) (P61)
Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)(P62)
Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
 Aceste instrucțiuni de utilizare prezintă funcțiile sus, jos, stânga și dreapta ale
butonului cursor sub forma ▲/▼/◄/►.
Apăsarea pe [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conținutului setărilor etc.
37
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Butonul [DISP.] (Afișare) (Comutarea informațiilor afișate)
Apăsați [DISP.] (Afișaj).
În Modul de înregistrare

Afișare pe vizor
Cu informații
Informații privind mediul
Fără informații
 Afișare pe monitor
Cu informații

Informații privind
mediul
Fără informații
Oprită
Dacă setați [Sensor Settings] (Setări senzor) în meniul [Setup] (Configurare) la [ON] (Activare),
sunt afișate informațiile despre mediu măsurate cu busola și altimetrul.
38
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
În modul Playback (Redare)
Cu informații
Afișare detaliată
a informațiilor
Afișarea
histogramei
Informații
privind mediul
Fără informații
39
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Setarea elementelor de meniu
Puteți utiliza butoanele sau atinge monitorul pentru a seta elementele de meniu.
1 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Apăsați ◄.
3 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta o pictogramă
de selectare a meniului, precum
.
[Rec] (Înregistrare) (P122)
Acest meniu vă permite să setați raportul
dimensiunilor, numărul de pixeli, foto 4K și alte
aspecte ale fotografiilor pe care le realizați.
[Motion Picture]
(Înregistrare video) (P129)
Acest meniu vă permite să configurați [Rec Quality]
(Calitate înregistrare) și alte aspecte pentru
înregistrarea imaginilor video.
[Custom]
(Personalizare) (P130)
Operarea aparatului, cum ar fi afișarea ecranului și
operarea butoanelor, poate fi setată conform
preferințelor dumneavoastră.
[Setup]
(Configurare) (P132)
Acest meniu vă permite să efectuați setările ceasului,
să selectați setările de ton operațional, precum și alte
setări care vor ușura operarea camerei.
De asemenea, puteți configura setările funcțiilor
aferente Wi-Fi.
[Playback] (Redare) (P138)
Acest meniu vă permite să efectuați setările de
redare și editare pentru imagini.
 Meniul [Setup] (Configurare) conține unele setări importante privind ceasul și alimentarea camerei.
Verificați setările acestui meniu înainte de a începe utilizarea camerei.
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
40
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
5 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta elementul
de meniu și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 De asemenea, puteți comuta paginile și apăsând [DISP.]
(Afișare) sau butonul de transfocare (zoom).
6 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta setarea
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 În funcție de elementul de meniu, setările nu pot apărea
sau pot fi afișate într-un mod diferit.
 Există funcții care nu pot fi setate sau utilizate, în funcție de modurile sau setările de meniu
utilizate pe cameră.
 Descrierea fiecărui meniu sau a fiecărui element de setare Ⓐ este afișată pe ecranul de meniuri.
 Închideți meniul
Apăsați
sau apăsați pe jumătate butonul declanșator.
41
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate
(Meniu rapid)
• Descrierile din această secțiune utilizează ecranul monitorului ca exemplu.
1 Apăsați [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru
a afișa meniul rapid.
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta un element
de meniu și apăsați ▼ sau ▲.
3 Apăsați ◄/► pentru a selecta o setare.
4 Apăsați [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru
a ieși din meniu după finalizarea setării.
 Aceeași operație poate fi efectuată apăsând butonul
declanșator.
 Funcțiile care pot fi ajustate utilizând meniul rapid sunt determinate de mod sau de stilul de afișare
al camerei în momentul respectiv.
42
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent utilizate
(butoane funcționale)
Puteți aloca funcții de înregistrare etc la butoane specifice.
1 Selectați meniul.

[Custom] (Personalizare)  [Fn Button Set] (Setare buton Fn) 
[Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare)/[Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare)
2 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta butonul
funcțional la care doriți să alocați o funcție
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta funcția pe care
doriți să o alocați și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Pentru detalii privind funcțiile care pot fi alocate în [Setting
in REC mode] (Setare în mod de înregistrare), consultați P43.
 Pentru detalii privind funcțiile care pot fi alocate în [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare), consultați P43.
 Pentru a restabili setările implicite ale butonului funcțional, selectați [Restore to Default]
(Restabilire la setări predefinite).
 Dacă apăsați și țineți apăsat un buton funcțional (oricare dintre [Fn1] și [Fn2]) timp de 2 secunde,
poate fi afișat ecranul prezentat în pasul 3. Totuși, în unele cazuri, ecranul nu poate fi afișat, în
funcție de modul selectat curent sau de ecranul de afișare.
43
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul înregistrării
Puteți utiliza funcțiile alocate apăsând un butonul funcțional în timpul înregistrării.
 Funcții care pot fi alocate în [Setting in REC mode]
(Setare în mod de înregistrare)












[4K Photo Mode] (Mod foto 4K) (P76): [Fn1]
[Post Focus] (Post-focalizare) (P83): [Fn2]
[Wi-Fi] (P149)
[Photo Style] (Stil foto) (P122)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (P124)
[Picture Size] (Rezoluție imagine) (P124)
[Quality] (Calitate) (P125)
[Sensitivity] (Sensibilitate) (P71)
[White Balance] (Balans de alb) (P73)
[AF Mode] (Mod focalizare automată) (P68)
[Metering Mode] (Mod de măsurare) (P125)
[Burst Rate] (Rată rafală) (P87)












[Auto Bracket] (Încadrare automată) (P89)
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (P126)
[HDR] (P126)
[Shutter Type] (Tip declanșator) (P127)
[i.Zoom] (Transfocare inteligentă) (P99)
[Digital Zoom] (Zoom digital) (P100)
[Stabilizer] (Stabilizator) (P96)
[Motion Pic. [Rec Quality]
(Calitate înregistrare) (P107)
[Histogram] (Histogramă) (P130)
[Guide Line] (Linie de ghidare) (P131)
[Rec Area] (Zonă înregistrare) (P131)
[Restore to Default]
(Restabilire la setări predefinite)
 Setări ale butoanelor funcționale în momentul achiziției.
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul redării
Puteți utiliza o funcție alocată apăsând butonul funcțional corespunzător în timpul redării.
 Funcții care pot fi alocate în [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare)

[Wi-Fi] (P149): [Fn1]

[Restore to Default]
(Restabilire la setări predefinite)
 Setări ale butoanelor funcționale în momentul achiziției.
 Nicio funcție nu este alocată la [Fn2] în momentul achiziției.
44
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Introducerea textului
1 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta text și
apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a înregistra.
 Pentru a introduce continuu același caracter, mutați
cursorul apăsând [T] pe butonul de transfocare.
 Următoarele operații pot fi efectuate deplasând cursorul
deasupra elementului și apăsând [MENU/SET]
(Meniu/Setare):

Comutați textul între [A] (majuscule), [a] (minuscule), [1] (numere) și [&]
(caractere speciale)

: Introduceți un spațiu gol
 [Delete] (Ștergere): Ștergeți un caracter

: Mutați cursorul de intrare spre stânga

: Mutați cursorul de intrare spre dreapta
 Pot fi introduse maximum 30 de caractere.
Pot fi introduse maximum 15 de caractere pentru
,
,
,
și
.
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a muta cursorul spre [Set] (Setare)
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza
introducerea textului.
45
3.
Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcția automată
(Mod automat inteligent))
Mod de înregistrare:
În acest mod, camera efectuează setările optime pentru subiect și scenă, așadar îl recomandăm când
doriți să nu modificați setările camerei și să înregistrați fără a vă gândi la ele.
1 Apăsați [MODE] (Mod).
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3 Țineți camera cu obiectivul orientate spre subiect.
 Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei
respective se va modifica.
(Detectare automată a scenei)
46
3. Moduri de înregistrare
Camera detectează automat scenele (Detectare scene)
(
: Când se realizează fotografii,
: Când se înregistrează imagini video)
[i-Portrait] (Portret
inteligent)
[i-Scenery] (Peisaj
inteligent)
[i-Macro]
[i-Night Portrait]
(Portret nocturn
inteligent)1
[iHandheld Night
Shot] (Fotografie
nocturnă inteligentă
fără trepied)2
[i-Sunset] (Mod
inteligent apus)
[i-Low Light] (Mod
inteligent lumină
slabă)
[i-Night Scenery]
(Peisaj nocturn
inteligent)
1 Afișat doar când blițul este setat la
2 Se afișează doar atunci când setați [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără
trepied) la [ON] (Activare). (P47)

se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard sunt setate.
 Când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare),
Scene detection (Detectare scenă) funcționează în același mod cu înregistrarea imaginilor video.
 Focalizare automată
Modul Auto Focus (Focalizare automată) este setat automat la
 Face Detection (Detectare față) poate deveni mai lent sau este
posibil să nu detecteze subacvatic.
 Puteți seta
([Tracking] (Urmărire)) cu [AF Mode]
(Mod focalizare automată) în meniul [Rec] (Înregistrare).
Orientați cadrul de urmărire a focalizării automate cu subiectul și
apoi apăsați butonul declanșator pe jumătate pentru a utiliza funcția
de urmărire a focalizării automate. (P65)
 Bliț
 Când
este selectat,
subiectului și luminozitate.
 Când
sau
sau
este setat în funcție de tipul
este setat, Red Eye Removal (Eliminare efect de ochi roșii) este activată.
 Timpul de expunere va fi mai mare în timpul
sau
 Detectarea scenei
 Dacă utilizați un trepied, de exemplu, iar camera a determinat faptul că trepidațiile sunt minime când
detectarea scenei a fost identificată ca
timpul de expunere va fi mai mare decât de obicei.
Asigurați-vă că nu mișcați camera când realizați fotografiile.
 În funcție de condițiile de înregistrare, pot fi determinate diferite tipuri de scene pentru același subiect.
47
3. Moduri de înregistrare
Înregistrarea scenelor nocturne
([iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))
Mod de înregistrare:
Când se detectează
în timpul realizării fotografiilor nocturne fără trepied, imaginile cu peisaje
nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de rafală și compuse într-o singură imagine.
→
[Rec] → (Înregistrare) → [iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) → [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
 Unghiul de vedere va fi ușor diminuat.
 Nu deplasați camera în timpul fotografierii continue după ce ați apăsat pe butonul declanșator.
 Setarea blițului este fixată la
(dezactivare forțată bliț).
Indisponibil în aceste cazuri:
 [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) nu este operațională pentru
imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:




Când înregistrați în modul Rafală
La înregistrarea fotografiilor 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
48
3. Moduri de înregistrare
Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradație bogată ([iHDR])
Mod de înregistrare:
Când există, de exemplu, un contrast puternic între fundal și subiect, se înregistrează mai multe
imagini statice cu expuneri diferite, care se combină pentru a crea o singură imagine statică cu
gradație bogată.
[iHDR] funcționează automat, după necesități. Când este activată, pe ecran se afișează
.
→




[Rec] (Înregistrare)→ [iHDR] → [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
Unghiul de vedere va fi ușor diminuat.
Nu deplasați camera în timpul fotografierii continue după ce ați apăsat pe butonul declanșator.
Nu puteți realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinației de imagini.
Este posibil ca un subiect în mișcare să fie înregistrat cu neclarități nenaturale.
Indisponibil în aceste cazuri:
 [iHDR] nu este operațional pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:





La înregistrarea cu ajutorul blițului
Când înregistrați în modul Rafală
La înregistrarea fotografiilor 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
49
3. Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diafragma și timpul de expunere
ajustate automat (Mod Programme AE - Expunere automată)
Mod de înregistrare:
Camera setează automat timpul de expunere și valoarea diafragmei în funcție de luminozitatea
subiectului.
Puteți realiza fotografii cu mai multă libertate modificând numeroase setări în meniul [Rec]
(Înregistrare).
1 Apăsați [MODE] (Mod).
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
și afișați valoarea diafragmei și valoarea
timpului de expunere pe ecran.
Valoare diafragmă
Timp expunere
 Dacă expunerea nu este corespunzătoare atunci când butonul declanșator este apăsat la
jumătate, valoarea diafragmei și timpul de expunere au culoarea roșie și luminează intermitent.
50
3. Moduri de înregistrare
Realizarea unei fotografii cu setarea manuală a expunerii
(Modul Manual Exposure (Expunere manuală))
Mod de înregistrare:
Determinați expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură și a timpului de expunere.
1 Apăsați [MODE] (Mod).
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3 Apăsați ▲.
 Fiecare apăsare a ▲ comută operarea între setarea valorii de diafragmă și setarea timpului de
expunere.
4 Apăsați ◄/► pentru a regla.
Ⓐ Exponometru
Ⓑ Valoare diafragmă
Ⓒ Timp de expunere
Ⓓ Asistența de expunere manuală
Valoare apertură disponibilă (Wide)
Timp de expunere disponibil (secunde)
F3.3, F10
De la 4 la 1/16000
 Valorile diafragmei disponibile diferă în funcție de grosismentul de transfocare.
 Timpii de expunere variază în funcție de [Shutter Type] (Tip obturator) (P127) și setările blițului.
51
3. Moduri de înregistrare
Optimizarea sensibilității ISO pentru timpul de expunere și valoarea diafragmei
Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO], camera setează sensibilitatea ISO automat,
astfel încât expunerea să corespundă timpului de expunere și valorii aperturii.
 În funcție de condițiile de înregistrare, este posibil să nu fie serată o expunere corespunzătoare
sau ca sensibilitatea ISO să crească.
Asistența de expunere manuală
Expunerea este corespunzătoare.
Setați un timp de expunere mai mic sau o valoare de diafragmă mai mare.
Setați un timp de expunere mai mare sau o valoare de diafragmă mai mică.
 Asistarea manuală a expunerii este aproximativă. Recomandăm vizualizarea imaginilor pe ecranul
de redare.
 Luminozitatea ecranului și a imaginilor înregistrate poate diferi. Verificați imaginile utilizând funcția
de vizualizare sau modul de redare.
 Exponometrul indică domeniile necorespunzătoare de expunere cu roșu.
 Valoarea diafragmei și timpul de expunere afișate pe ecran devin roșii și luminează intermitent
dacă expunerea nu este corespunzătoare.
52
3. Moduri de înregistrare
Realizarea imaginilor cu efecte de imagini diferite
(Mod Creative Control - Control creativ)
Mod de înregistrare:
Puteți seta efectele pe care doriți să le adăugați selectând imagini exemplu și verificându-le pe ecran.
1 Apăsați [MODE] (Mod).
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta efectele
de imagine (filtrele).
Afișare previzualizare.
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Afișarea descrierii fiecărui efect de imagine
Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) cât timp este afișat ecranul de selectare a efectului
de imagine.
 Când este setat la afișarea ghidului, sunt afișate explicațiile pentru fiecare efect de imagine.
Afișare normală
Afișare ghid
53
Afișare listă
3. Moduri de înregistrare
 Dacă selectați fila
pe ecranul de meniu, puteți selecta
următoarele elemente de meniu:
 [Filter Effect] (Efect filtru): Afișează ecranul de selectare a
efectului de imagine (filtru).
 [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană
fără filtru): Vă permite să setați camera pentru a realiza o
imagine cu și fără un efect de imagine simultan.
 Balansul de alb va fi fixat la [AWB], iar [Sensitivity]
(Sensibilitate) va fi fixat la [AUTO].
 În funcție de efectul de imagine, ecranul de înregistrare poate apărea ca și când ar lipsi cadre.
Indisponibil în aceste cazuri:
 În următorul caz, [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) nu va
funcționa:
 Când înregistrați în modul Rafală
 La înregistrarea fotografiilor 4K
 Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
 Când se înregistrează cu funcția Auto Bracket
 La înregistrarea imaginilor video
 Când înregistrați imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
54
3. Moduri de înregistrare
Tipuri de efecte de imagine
[Expressive]
(Expresiv)
[Retro]
[Old Days]
(Efect fotografie
veche)
[High Key]
(Supraexpunere)
[Low Key]
(Subexpunere)
[Sepia]
[Monochrome]
(Monocrom)
[Dynamic
Monochrome]
(Monocrom dinamic)
[Rough
Monochrome]
(Monocrom grosier)
[Silky
[Monochrome]
(Monocrom
catifelat)
[Impressive Art]
(Artă impresionantă)
[High Dynamic]
(Dinamic accentuat)
[Cross Process]
(Proces
încrucișat)
[Toy Effect]
(Efect jucărie)
[Toy Pop]
(Efect jucărie în
relief)
[Bleach Bypass]
(Trecere cu
înălbitor)
[Miniature Effect]
(Efect miniatură)
[Soft Focus]
(Focalizare slabă)
[Fantasy]
(Fantezie)
[Star Filter]
(Filtru stea)
[One Point Color]
(Pată de culoare)
[Sunshine]
(Soare)
 Ajustarea culorii cu [Cross Process] (Proces încrucișat) și [Toy Effect] (Efect jucărie)
1 Apăsați ► pentru a afișa ecranul de setare.
2 Apăsați ◄/► pentru a regla.
 Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
Efect de imagine
Elemente care pot fi setate
[Cross Process]
(Proces încrucișat)
Culoare
[Toy Effect] (Efect jucărie)
Culoare
Nuanță verde/Nuanță albastră/Nuanță
galbenă/Nuanță roșie
Nuanță portocalie
55
Nuanță albastră
3. Moduri de înregistrare
 Setarea tipului de defocalizare ([Miniature Effect]) (Efect miniatură)
1 Selectați [Miniature Effect] (Efect miniatură) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Apăsați ▲/▼ sau ◄/► pentru a muta
porțiunea focalizată.
Orientare
cadru
Operarea
butoanelor
Descrierea operației
▲/▼
Mută cadrul în sus și în jos.
◄/►
Modifică orientarea cadrului la
vertical.
▲/▼
Modifică orientarea cadrului la
orizontal.
◄/►
Mută cadrul spre stânga și spre
dreapta
 Apăsați pe [DISP.] (Afișare) pentru a readuce setarea porțiunii focalizate înapoi la valoarea
3
implicită.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
 Pentru a modifica setarea, apăsați [MODE] (Mod) și selectați din nou [Miniature Effect]
(Efect miniatură).
 Imaginile video sunt înregistrate fără sunet.
 Se înregistrează aproximativ 1/10 din intervalul de timp.
(Dacă înregistrați timp de 10 minute, înregistrarea rezultată va avea aproximativ 1 minut lungime.)
 Dacă încheiați înregistrarea imaginilor video după scurt timp, este posibil ca înregistrarea să
continue pentru o anumită perioadă.
56
3. Moduri de înregistrare
 Selectați culoarea care va rămâne ([One Point Color]) (Pată de culoare)
1
2
3
Selectați [One Point Color] (Culoare în punct) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Potriviți culoarea pe care doriți să o lăsați în cadrul din
centrul ecranului, apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Verificați culoarea pe care ați setat-o și apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Dacă apăsați pe [DISP.] (Afișaj), veți reveni la pasul 2.
 Pentru a modifica setarea, apăsați [MODE] (Mod) și selectați din nou [One Point Color]
(Culoare în punct).
 Culoarea setată este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită. În acest caz, operația
începe de la pasul 3.
 În funcție de subiect, culoarea setată poate să nu fie lăsată în imagine.
 Setarea poziției și a dimensiunii sursei de lumină ([Sunshine]) (Lumină de soare)
1
2
Selectați [Sunshine]) (Lumină de soare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a muta poziția centrului sursei de lumină.
Sfat pentru amplasarea centrului sursei
de lumină
Un aspect mai natural poate fi creat prin amplasarea
centrului sursei de lumină în afara imaginii.
 Apăsați pe [DISP.] (Afișare) pentru a readuce setarea sursei de lumină înapoi la valoarea
3
implicită.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
 Pentru a modifica setarea, apăsați [MODE] (Mod) și selectați din nou [Sunshine]
(Lumină de soare).
57
3. Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor compatibile cu scena înregistrată
(Mod ghidare scenă)
Mod de înregistrare:
Dacă selectați o scenă care să se potrivească subiectului și condițiilor de înregistrare făcând referire
la imaginile exemplu, camera va seta expunerea, culoarea și focalizarea optimă, permițându-vă să
înregistrați într-un mod adecvat pentru scena respectivă.
1 Apăsați [MODE] (Mod).
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3 Apăsați ◄/► pentru a selecta scena.
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Pentru a schimba modul Scene Guide (Ghid scenă), selectați fila
din ecranul cu meniuri,
selectați [Scene Switch] (Comutator scenă) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Puteți reveni la pasul 3 de la P57.
 Elementele următoare nu pot fi setate în modul Ghid scenă, deoarece aparatul le reglează
automat la setarea optimă.
 Alte elemente în afara reglării calității imaginii în [Photo Style] (Stil foto)
 [Sensitivity] (Sensibilitate)
 [Metering Mode] (Mod măsurare)
 [HDR]
 Deși balansul de alb este fixat la [AWB] (Balans de alb automat) pentru anumite tipuri de scene,
puteți utiliza [White Balance] (Balans de alb) din meniul [Rec] (Înregistrare) pentru a ajusta fin
balansul de alb (P75).
58
3. Moduri de înregistrare
Tipuri de mod Scene Guide (Ghid scenă)
Afișarea descrierii fiecărei scene și a sfaturilor de înregistrare
Apăsați [DISP.] (Afișare) cât timp este afișat ecranul de selectare a scenei.
 Când este setat la afișarea ghidului, sunt afișate explicații și sfaturi detaliate pentru fiecare scenă.
Afișare normală
Afișare ghid
[Clear Portrait]
(Portret clar)
Afișare listă
[Silky Skin] (Piele catifelată)
 Efectul de aspect fin se aplică și
părții care prezintă un ton similar
cu tenul subiectului.
 Este posibil ca acest mod să nu
fie operațional în condiții de
iluminare insuficientă.
[Clear in Backlight]
(Claritate în fundal)
[Backlit Softness]
(Fotografie delicată cu
iluminare de fundal)
[Relaxing Tone]
(Ton relaxant)
[Distinct Scenery]
(Peisaj distinct)
[Bright Blue Sky]
(Cer albastru deschis)
[Romantic Sunset Glow]
(Strălucire apus romantic)
[Vivid Sunset Glow]
(Strălucire apus în culori vii)
[Glistening Water]
(Apă strălucitoare)
 Filtrul stea utilizat în acest mod
poate cauza efecte de strălucire
asupra unor obiecte altele decât
suprafața apei.
59
3. Moduri de înregistrare
[Clear Nightscape]
(Peisaj nocturn senin)
[Cool Night Sky]
(Cer nocturn rece)
[Warm Glowing Nightscape]
(Peisaj nocturn strălucitor
cald)
[Glittering Illuminations] (Iluminări
strălucitoare)
[Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără
trepied)
 Nu deplasați aparatul în
timpul fotografierii continue
după ce ați apăsat pe butonul
declanșator.
 Unghiul de vedere va fi ușor
diminuat.
[Soft Image of a Flower]
(Imagine fină a unei flori)
 Vă recomandăm setarea
blitzului la
când
realizați fotografii de
aproape.
[Cute Dessert]
(Desert drăguț)
 Vă recomandăm setarea
blitzului la
când
realizați fotografii de
aproape.
[Monochrome]
(Monocrom)
[Clear Night Portrait]
(Portret nocturn senin)
 Vă recomandăm să utilizați un
trepied și temporizatorul.
 Când selectați [Clear Night
Portrait] (Portret nocturn),
subiectul trebuie să stea nemișcat
aproximativ 1 secundă după
fotografiere.
[Appetizing Food]
(Mâncare apetisantă)
 Vă recomandăm setarea blitzului
la
când realizați fotografii de
aproape.
[Freeze Animal Motion]
(Fixare animal în mișcare)
 Setarea inițială pentru indicatorul
de asistare a focalizării automate
este [OFF] (Dezactivat).
60
3. Moduri de înregistrare
Realizați scene de exterior expresive
Mod de înregistrare:
Setând modul de înregistrare la
sau
, imaginile pot fi realizate mai eficient
pentru a corespunde condițiilor, precum sport, zăpadă, plajă și surf.
 Scenele pentru care modul selectat nu este adecvat, pot fi înregistrate cu tonuri de culoare care
diferă de tonurile de culoare reale.
 Următoarele setări nu pot fi efectuate deoarece camera le ajustează automat.
 [Photo Style] (Stil foto)/[Sensitivity] (Sensibilitate)/[Metering Mode] (Mod de măsurare)/[HDR]
 Deși balansul de alb este fixat la [AWB] (Balans de alb automat), puteți utiliza [White Balance]
(Balans de alb) din meniul [Rec] (Înregistrare) pentru a ajusta fin balansul de alb (P75).
 (Important) Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați-vă că nu sunt prinse obiecte
străine, precum nisip, păr, praf etc. și închideți complet clapeta laterală, până când se
blochează cu declic. De asemenea, citiți „(Important) Despre performanțele de
impermeabilitate la apă/etanșeitate la praf și anti-șoc ale camerei” (P12) înainte de a
utiliza camera.
 În cazul în care camera a fost utilizată pe plajă sau sub apă, introduceți-o într-un recipient
puțin adânc cu apă proaspătă timp de aproximativ 10 minute și apoi ștergeți-o cu o cârpă
moale și uscată. (pag. 16)
Modul Sports (Sporturi)
Setați acest mod când doriți să realizați fotografii ale unor scene sportive sau a altor evenimente
aflate în mișcare rapidă.
1
2
Apăsați [MODE] (Mod).
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Este posibil ca timpul de expunere să crească până la 1 secundă.
 Acest mod este adecvat pentru a fotografia subiecte aflate la o distanță de 5 m (16 ft) sau mai mult.
Modul Snow (Zăpadă)
Acest mod vă permite să realizați fotografii care prezintă o zăpadă cât se poate de albă în stațiuni de
schi sau pe un munte acoperit cu zăpadă.
1 Apăsați [MODE] (Mod).
2
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
61
3. Moduri de înregistrare
Mod Beach & Surf (Plajă și surfing)
Acesta este optim pentru înregistrarea imaginilor sub apă la o adâncime de 3 m (9,8 ft) și pe plajă.
1
2
Apăsați [MODE] (Mod).
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Fixarea focalizării (AF Lock - Blocare focalizare automată)
Puteți fixa focalizarea înainte de a realiza o imagine cu funcția de blocare AF. Aceasta este utilă dacă
doriți să realizați imagini cu un subiect în mișcare rapidă etc.
Apăsați ◄ pe ecranul de înregistrare pentru a fixa focalizarea.
 Când subiectul este focalizat, este afișat [AFL].
 Apăsați ◄ din nou pentru a anula funcția de blocare AF.
 Când apăsați butonul de transfocare, funcția de blocare AF este anulată. În acest caz, focalizați pe
subiect și fixați din nou focalizarea.
 Nu puteți seta la funcția de blocare AF când [AF Mode] (Mod AF) este setat la
Mod Underwater (Subacvatic)
Acesta este optim pentru înregistrarea imaginilor sub apă la o adâncime care depășește 3 m (9,8 ft).
 Această cameră are o funcție de impermeabilitate la apă/etanșeitate la praf echivalentă cu „IP68”.
În plus, poate realiza fotografii în mediul subacvatic la o adâncime de 31 m (102 ft) timp de până la
60 minute.
1
2
Apăsați [MODE] (Mod).
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Fixarea focalizării (AF Lock - Blocare focalizare automată)
Puteți fixa focalizarea înainte de a realiza o imagine cu funcția de blocare AF. Aceasta este utilă dacă
doriți să realizați imagini cu un subiect în mișcare rapidă etc.
Apăsați ◄ pe ecranul de înregistrare pentru a fixa focalizarea.
 Când subiectul este focalizat, este afișat [AFL].
 Apăsați ◄ din nou pentru a anula funcția de blocare AF.
 Când apăsați butonul de transfocare, funcția de blocare AF este anulată. În acest caz, focalizați pe
subiect și fixați din nou focalizarea.
 Nu puteți seta la funcția de blocare AF când [AF Mode] (Mod AF) este setat la
 Când în apă se află o cantitate substanțială de materie, setați blițul la
62
3. Moduri de înregistrare
Realizarea imaginilor panoramice
(Mod de înregistrare Panorama)
Mod de înregistrare:
Fotografiile consecutive realizate în timpul deplasării camerei sunt combinate, formând o panoramă.
1 Apăsați [MODE] (Mod).
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 După afișarea ecranului care vă solicită să verificați direcția de înregistrare, vor fi afișate liniile
de ghidare orizontale/verticale.
3 Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a focaliza.
4 Apăsați complet butonul declanșator și mișcați camera într-un cerc mic
în direcția săgeții de pe ecran.
Înregistrați de la stânga la dreapta
Rezoluție imagine: [STANDARD]
Rezoluție imagine: [WIDE] (Larg)
 Deplasați camera la viteză constantă.
Ⓐ Direcţie de înregistrare
şi progres (Ghid)
Este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate corect dacă deplasați camera prea rapid sau
prea încet.
5 Apăsați butonul declanșator din nou, pentru a încheia înregistrarea
imaginii.
 Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată ținând camera nemișcată în timpul înregistrării.
 Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârșitul ghidajului.
63
3. Moduri de înregistrare
 Modificarea setărilor de imagine panoramică
→
[Rec] (Înregistrare) → [Panorama Settings] (Setări panoramă)
[Direction] (Direcție)
Setează direcția de înregistrare.
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
Setează unghiul de vizualizare (rezoluția imaginii).
[STANDARD]/[WIDE] (Larg)
 Puteți adăuga același efect de imagine ca în modul Creative Control
[Filter Select]
(Selectare filtru)




(Control creare), procedând la fel ca în acest mod. (cu excepția [Toy
Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie), [Miniature Effect]
(Efect miniatură), [Sunshine] (Soare))
Citiți P52–54 pentru detalii cu privire la efectele respective.
În timpul înregistrării de imagini panoramice, următoarele efecte de
imagine din modul Control creativ nu sunt vizibile pe ecran:
 [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter]
(Filtru stea)
Setările de sensibilitate ISO disponibile vor fi limitate la [ISO 3200].
Dacă nu doriți să adăugați un efect de imagine, selectați [No Effect]
(Niciun efect).
 Numărul pixelilor de înregistrare de pe direcțiile orizontală și verticală ale panoramei variază în
funcție de rezoluția imaginii, de direcția de înregistrare și de numărul de imagini combinate.
Numărul maxim de pixeli este prezentat mai jos.
Rezoluție imagine
[STANDARD]
[WIDE] (Larg)
Direcție
de înregistrare
Rezoluție orizontală
Rezoluție verticală
Orizontal
8176 pixeli
1648 pixeli
Vertical
2288 pixeli
7680 pixeli
Orizontal
8176 pixeli
752 pixeli
Vertical
1088 pixeli
7680 pixeli
 Tehnică pentru modul de înregistrare panoramică
Ⓐ Deplasați camera în direcția de înregistrare
fără a o scutura.
(În cazul în care camera este scuturată prea
mult, imaginile nu vor putea fi înregistrate,
sau imaginea panoramică înregistrată va
deveni mai îngustă (mai mică).)
Ⓑ Deplasați camera spre marginea
domeniului pe care doriți să-l înregistrați.
64
3. Moduri de înregistrare
 Despre redare
Apăsarea pe 3 va începe redarea prin derulare automat,
în aceeași direcție ca înregistrarea.
 Următoarele operații pot fi efectuate prin redarea prin derulare.
▲
Pornirea redării panoramice/Pauză
▼
Stop
 Puteți efectua derularea înainte/înapoi cadru cu cadru apăsând ◄/► în timpul unei pauze.
 Poziția de transfocare este fixată la Wide.
 Tipul obturatorului este fixat la obturator electronic.
 Focalizarea, balansul de alb și expunerea sunt fixate la valorile optime pentru prima imagine.
Prin urmare, dacă focalizarea sau luminozitatea se modifică semnificativ în timpul înregistrării,
este posibil ca întreaga imagine panoramică să nu fie înregistrată cu focalizarea și luminozitatea
corespunzătoare.
 La combinarea mai multor imagini pentru crearea unei singure imagini panoramice, subiectul
poate apărea deformat, iar în unele cazuri punctele de legătură pot fi observabile.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Este posibil ca, la înregistrarea următoarelor subiecte sau în condițiile de înregistrare de mai
jos, crearea unei imagini panoramice să nu fie realizabilă sau ca imaginile să nu se combine
corespunzător.
 Subiecte cu o culoare unică, uniformă, sau cu un model repetitiv (precum cerul sau o plajă)
 Subiecte în mișcare (persoane, pisici, mașini, valuri, flori bătute de o adiere de vânt etc.)
 Subiecte a căror culoare sau ale căror modele se modifică în scurt timp (precum o imagine
care apare pe un afișaj)
 Locații întunecoase
 Locații cu surse de lumină cu scintilații, precum luminile fluorescente sau lumânările
65
4.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere)
şi ton de culoare
Reglarea automată a focalizării
Moduri aplicabile:
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată pozițiilor și numărului de subiecte care vor fi
selectate.
1 Selectați meniul.
→
[Rec] (Înregistrare) → [AF Mode] (Mod focalizare automată)
Camera detectează automat fața
persoanei.
 Următoarele cadre din zona AF sunt
([Face Detection]
(Detectare față))
afișate atunci când camera detectează
fețele.
Galben:
Aceasta este zona de focalizare
automată pentru persoana care va fi
focalizată. Camera selectează automat persoana.
Alb:
Acestea sunt zonele de focalizare automată pentru alte persoane
decât persoana care va fi focalizată. Acest tip de zonă de focalizare
automată este afișat când sunt detectate mai multe persoane.
 Focalizarea și expunerea pot fi apoi ajustate pentru încadrarea feței,
indiferent de porțiunea de imagine în care se află.
 Camera poate detecta până la 14 fețe.
Camera continuă să ajusteze focalizarea
și expunerea automat la obiectul în
mișcare specificat. (Dynamic Tracking Urmărire dinamică)
 Efectuați oricare dintre următoarele
([Tracking]
(Monitorizare))
operațiuni pentru a fixa subiectul care
va fi urmărit:
Orientați cadrul de urmărire a
focalizării automate peste subiect și
apoi apăsați butonul declanșator la
jumătate.
Ⓐ Cadru de urmărire focalizare automată
 Dacă aceasta nu reușește să efectueze fixarea, zona AF va lumina
intermitent în roșu, după care va dispărea.
 Zona de focalizare automată devine galbenă în timp ce subiectul
este fixat (verde în timp ce butonul declanșator este apăsat pe
jumătate).
 Fixarea este anulată la atingerea [MENU/SET] (Meniu/Setare).
66
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
([49-Area]
(49 zone))
Se pot focaliza până la 49 de zone de
focalizare automată.
Acest mod este eficient când un subiect nu
se află în centrul ecranului.
Camera se focalizează pe subiectul din
zona de focalizare automată a monitorului.
([1-Area] (1 zonă))
Camera focalizează pe o zonă îngustă
limitată de pe ecran.
([Spot]
(Punct de focalizare))
 Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a părăsi meniul.
2 Apăsați pe jumătate butonul declanșator.
 Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi activat.
Focalizare
Când subiectul este
focalizat
Când subiectul nu este
focalizat
Indicație focalizare Ⓐ
Luminează
Luminează intermitent
Zonă de focalizare automată Ⓑ
Verde
Roșu
Sunet
Este emis un semnal sonor
de 2 ori
Este emis un semnal
sonor de 4 ori
 Indicatorul de focalizare este afișat sub forma
într-un mediu întunecos, iar focalizarea
poate dura mai mult ca de obicei.
 Dacă măriți/micșorați după focalizarea pe un subiect, este posibil ca focalizarea să-și piardă din
precizie. În acest caz, reajustați focalizarea.
67
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Subiect sau condiții de înregistrare care fac dificilă focalizarea
 Obiecte aflate în mișcare rapidă, subiecte extrem de luminoase sau obiecte fără contrast.
 La înregistrarea unui subiect prin geam sau lângă obiecte strălucitoare.
 Când este întuneric sau când apar vibrații.
 Când camera este prea aproape de subiect sau la realizarea fotografiilor cu subiecte aflate atât
la distanță, cât și apropiate.
Apăsarea pe jumătate a butonului declanșator pentru a regla compoziția
Atunci când subiectul nu se află în centrul compoziției în
, puteți aduce subiectul
în zona de focalizare automată, puteți fixa focalizarea și expunerea apăsând pe jumătate butonul
declanșator,
puteți deplasa camera la imaginea pe care o doriți cu declanșatorul apăsat la jumătate și apoi
puteți realiza fotografia.
 Restricții privind modul de focalizare automată
 Modul AF este fixat la
în următoarele cazuri.
 [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Control creativ)
 Nu este posibilă setarea modului Auto Focus (Focalizare automată) în următoarele cazuri.
 Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
 Când este utilizat zoom-ul digital
 Pentru înregistrare [High Speed Video] (Video de mare viteză), este efectuată operarea
.
([Face Detection] (Detectare față))
 Camera poate să nu detecteze fețele în anumite situații, de exemplu, când subiectele se mișcă
rapid. În aceste situații, camera efectuează operația
 Nu se poate seta la
în următoarele cazuri.
 [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/[Warm Glowing
Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/[Appetizing Food] (Alimente apetisante)/
[Cute Dessert] (Desert drăguț) (mod Scene Guide (Ghid scenă))
 Mod Underwater (Subacvatic)
([Tracking] (Urmărire))
 Când AF Tracking (Urmărire focalizare automată) nu funcționează corect în anumite condiții de
înregistrare, de exemplu când subiectul este mic sau când este întuneric.

nu se poate utiliza cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).
 În următoarele cazuri,
operează ca
.
 [Sepia]/[Monochrome] (Monocrom)/[Dynamic Monochrome] (Monocrom dinamic)/[Rough
Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Soft Focus]
(Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) (Mod Creative Control
(Control creativ))
 [Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Soft
Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)/[Monochrome] (Monocrom) (modul Scene Guide
(Ghid scenă))
 [Monochrome] (Monocrom) ([Photo Style]) (Stil foto)
68
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Setarea poziției zonei de focalizare automată
Moduri aplicabile:
Puteți seta poziția zonei de focalizare automată cu
focalizare automată.
 Cu
sau
în modul de
dacă mutați zona de focalizare automată în orice altă poziție decât fețele detectate,
focalizarea automată va funcționa în același mod ca la utilizarea
1
Selectați meniul.
→
2
3
[Rec] (Înregistrare) → [AF Mode] (Mod focalizare automată)
Selectați
sau
și apăsați ▼.
Reglarea poziției zonei de focalizare automată.
Operarea
butoanelor
4
Descrierea operației
▲/▼/◄/►
Deplasează zona de focalizare
automată.
[DISP.] (Afișare)
Resetează zona de focalizare
automată înapoi la centru.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
 Pentru a anula setarea zonei de focalizare automată când s-a selectat
sau
,
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Ținta de măsurare a punctului poate fi deplasată, de asemenea, pentru a corespunde zonei AF
când [Metering Mode] (Mod măsurare) (P125) este setat la
69
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Realizarea fotografiilor de aproape
Moduri aplicabile:
Acest mod vă permite să fotografiați de aproape subiectul, de exemplu când fotografiați flori.
1 Apăsați
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta modul și apoi
apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
([AF Macro]
(Focalizare automată
macro))
Puteți face fotografii unui subiect aflat la o distanță de până
în 5 cm (0,16 ft) de obiectiv, prin apăsarea butonului de
transfocare până la capăt în direcția Wide (1).
([Macro Zoom])
(Transfocare macro)
Utilizați această setare pentru a realiza prin mărirea și mai
mult a subiectului.
Puteți realiza o fotografie cu o transfocare digitală de până
la 3x, păstrând distanța la subiect pentru poziția extremă
Wide [5 cm (0,16 ft)].
 Calitatea imaginii este mai slabă decât în timpul
înregistrării normale.
 Domeniul de transfocare va fi afișat cu albastru.
(domeniul de transfocare digitală)
([Off] (Dezactivare))
–
 Țineți cont de următoarele aspecte atunci când realizați fotografii de aproape:
 Dacă distanța dintre cameră și subiect depășește intervalul de focalizare al camerei, imaginea
ar putea fi incorect focalizată, chiar dacă indicatorul de focalizare se aprinde.
 Vă recomandăm să utilizați un trepied și temporizatorul.
 Vă recomandăm setarea blițului la
 Când subiectul este aproape de cameră, domeniul de focalizare efectiv se reduce
semnificativ.
Ca atare, dacă distanța dintre cameră și subiect se modifică după focalizarea pe subiect,
refocalizarea pe acesta poate fi dificilă.
 Rezoluția marginii imaginii poate scădea ușor. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Indisponibil în aceste cazuri:
 [Macro Zoom] (Transfocare macro) nu se poate utiliza în următoarele cazuri.
 [Impressive Art] (Artă impresionantă)/[Toy Effect] (Efect jucărie)/[Miniature Effect]
(Efect miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
 [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
 Mod de înregistrare panoramic
 Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
 Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
70
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Compensarea expunerii
Moduri aplicabile:
Utilizați această funcție când nu puteți obține o expunere adecvată din cauza diferențelor
de luminozitate între subiect și fundal.
1 Apăsați
2 Apăsați ◄/► pentru a compensa expunerea
și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Valoarea de compensare a expunerii apare pe ecran.
 Selectați [0] pentru a reveni la expunerea originală.
Subexpunere
Expus corect
Compensarea expunerii
spre pozitiv.
Supraexpus
Compensarea expunerii
spre negativ.
 Puteți seta valoarea de compensare a expunerii în domeniul cuprins între -5 EV și i5 EV.
Setările pot fi efectuate într-un domeniu cuprins între -3 EV și +3 EV în timpul înregistrării
imaginilor video, a fotografiilor 4K sau în timpul înregistrării utilizând funcția [Post Focus]
(Post-focalizare).
 Când valoarea de expunere este în afara domeniului -3EV la +3EV, luminozitatea ecranului de
înregistrare nu se va mai modifica.
Este recomandată înregistrarea prin verificarea luminozității reale a imaginii înregistrate pe ecranul
Auto Review (Revizualizare automată) sau pe ecranul de redare.
 Valoarea expunerii este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită. (Când [Exposure
Comp. Reset] (Resetare compensare expunere) (P136) este setată la [OFF] (Dezactivare))
71
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Setarea sensibilității la lumină
Moduri aplicabile:
Acest mod vă permite setarea sensibilității la lumină (sensibilitate ISO).
1 Selectați meniul.
→
[Rec] (Înregistrare)→ [Sensitivity] (Sensibilitate)
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta
sensibilitatea ISO.
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a
seta.
AUTO
(ISO inteligent)
de la 80 la 3200, H.64002
Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în funcție de
luminozitate.
 Maximum [ISO1600]1
Camera detectează mișcarea subiectului și apoi setează automat
sensibilitatea ISO optimă și timpul de expunere pentru a
corespunde mișcării subiectului și luminozității scenei și pentru a
minimiza vibrațiile subiectului.
 Maximum [ISO1600]1
 Timpul de expunere nu este fixat atunci când butonul declanșator
este apăsat la jumătate. Acesta se modifică în mod continuu
pentru a corespunde mișcării subiectului până când butonul
declanșator este apăsat complet.
Sensibilitatea ISO este fixată la diferite setări.
1 Atunci când [ISO Limit Set] (Setare a limitei ISO) (P128) din meniul de mod [Rec] (Înregistrare)
este setată la orice în afară de [OFF] (Dezactivare), este setată în mod automat la valoarea
setată în [ISO Limit Set] (Setare limită ISO).
2 Disponibil doar când este setat [Extended ISO] (ISO extins).
72
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Caracteristicile sensibilității ISO
3200
80
Locație de înregistrare
Timp de expunere
Zgomot
Vibrații ale subiectului
Când este lumină (în exterior)
Când este întuneric
Lung
Scurt
Redus
Mărit
Mărit
Redus
 Pentru informații privind domeniul de focalizare al blițului când este setat [AUTO],
consultați P104.

nu este disponibilă în Modul de expunere manuală.
 Următoarele setări sunt disponibile atunci când înregistrarea este realizată cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) sau Post Focus (Post-focalizare). [AUTO]/[80] la [3200]
73
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
Moduri aplicabile:
Această funcție vă permite să reproduceți o culoare apropiată de cea a vieții reale în imagini
înregistrate în lumină solară, iluminare cu halogen sau în situații în care culoarea albă poate apărea
roșiatică sau albăstruie, în concordanță cu sursa de lumină.
1 Selectați meniul.
→
[Rec] (Înregistrare)→ [White Balance] (Balans de alb)
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta balansul de alb.
[AWB]
Ajustare automată
Pentru înregistrări de exterior într-o zi cu cer senin
Pentru înregistrări de exterior într-o zi noroasă
Pentru înregistrări de exterior la umbră
Pentru înregistrări sub lumină incandescentă
Când realizați fotografii doar cu blițul
Setați valoarea balansului de alb. Utilizați această setare
pentru compatibilitate cu condițiile de realizare a
fotografiilor.
❶ Apăsați ▲.
❷ Amplasați un obiect alb, cum ar fi o coală de hârtie în
cadrul din centrul ecranului și apăsați [MENU/ SET]
(Meniu/Setare).
 Astfel veți seta balansul de alb și veți reveni la ecranul de înregistrare.
 Aceeași operație poate fi efectuată apăsând butonul declanșator.
 ste posibil ca balansul de alb să nu fie setat când subiectul este prea luminos
sau prea întunecat.
Setați din nou balansul de alb după ajustarea luminozității corespunzătoare.
 [AWB] se aplică atunci când înregistrați imagini video sau când înregistrați fotografii 4K sau
când înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
74
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
În condiții de lumină fluorescentă, instalație de luminare cu LED etc., balansul de alb
adecvat va varia în funcție de tipul de iluminare, deci utilizați [AWB] sau [Ó].
 Balansul de alb este calculat numai pentru subiecte care se încadrează în raza de acțiune a
blițului camerei. (P104)
 În modul Scene Guide (Ghid scenă), sunt efectuate setările adecvate pentru fiecare scenă.
 În modul Scene Guide (Ghid scenă), modificarea scenei sau a modului de înregistrare va
determina revenirea setărilor de balans de alb (inclusiv setarea de reglare fină a balansului
de alb) înapoi la [AWB].
 Auto White Balance (Balans de alb automat)
În funcție de condițiile din momentul înregistrării imaginilor, imaginile pot prezenta o nuanță
roșiatică sau albăstrie. În plus, când sunt utilizate mai multe surse de lumină sau când în
cadru nu se află niciun obiect de culoare apropiată de alb, funcția Auto White Balance
(Balans de alb automat) nu va opera în mod corespunzător. Într-un astfel de caz, setați
balansul de alb la un alt mod decât [AWB].
1)
Balansul automat de alb va funcționa în acest interval.
2)
Cer senin
3)
Cer înnorat (Ploaie)
4)
Umbră
5)
Lumina soarelui
6)
Lumină fluorescentă albă
7)
Bec electric normal
8)
Răsăritul sau apusul soarelui
9)
Lumină de lumânare
K= temperatură de culoare Kelvin
75
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Reglarea fină a balansului de alb
Moduri aplicabile:
Puteți efectua o reglare fină a balansului de alb atunci când nu puteți obține nuanța necesară setând
balansul de alb.
1 Selectați balansul de alb, apoi apăsați pe ▼.
2 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a ajusta fin balansul de alb.
◄: [A] (AMBER - chihlimbar: PORTOCALIU)
►: [B] (BLUE - albastru: ALBĂSTRUI)
▲ : [G] (GREEN - Verde: VERZUI)
▼: [M] (MAGENTA - Magenta: ROȘIATIC)
 Prin apăsarea pe [DISP.] (Afișare), poziția este resetată
înapoi în centru.
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Dacă reglați fin balansul de alb la [A] (amber - chihlimbar), pictograma balansului de alb de pe
ecran va deveni portocalie.
Dacă reglați fin balansul de alb la [B] (blue - albastru), pictograma balansului de alb de pe ecran
va deveni albastră.
 Dacă reglați fin balansul de alb la [G] (Verde) sau [M] (magenta), vor fi afișate [+] sau [-] lângă
pictograma balansului de alb de pe ecran.
76
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K)
şi pentru acţionare
5.
Înregistrarea fotografiilor 4K
Moduri aplicabile:
Camera vă permite să realizați fotografii în rafală de 8 milioane de pixeli (aprox.) la 30 cadre/secundă.
După realizarea acestor fotografii, puteți salva momentul dorit, extrăgându-l din fișierul rafală.
 Utilizați un card UHS cu clasa de viteză 3. (P27)
1 Apăsați
 Aceeași operație poate fi efectuată apăsând butonul
utilizând ◄ pentru a selecta o pictogramă 4K
photo (foto 4K) (
etc.) și apăsând ▲. (P86)
2 Selectați metoda de înregistrare cu
, și
apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 De asemenea, puteți seta metoda de înregistrare în
[4K PHOTO] (Foto 4K) din meniul [Rec] (Înregistrare).
[4K Burst]
(Rafală 4K)
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K(S/S))
„S/S” este o
abreviere de la
„Pornire/Oprire”.
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K)
Pentru a realiza cea mai bună
fotografie a unui subiect aflat în
mișcare rapidă
(de exemplu, sport, avioane, trenuri)
Înregistrare audio: Indisponibil
Pentru a nu rata cele mai neașteptate ocazii
de a realiza fotografii
(de ex., plante, animale, copii)
Înregistrare audio: Disponibil
Dacă este necesar, pentru a înregistra
oricând există o ocazie de a realiza
fotografii
(de exemplu, atunci când este aruncată o
minge)
Înregistrare audio: Indisponibil
 Sunetul nu este redat când efectuați redarea cu camera.
77
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
3 Înregistrați o fotografie 4K
 [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) funcționează în timpul înregistrării.
Focalizarea va fi reglată continuu.
1 Apăsați pe jumătate butonul
declanșator.
2 Țineți apăsat complet butonul
declanșator cât timp doriți să
efectuați înregistrarea.
Ⓐ Apăsați și țineți apăsat
[4K Burst]
(Rafală 4K)
Ⓑ Înregistrarea este efectuată
 Apăsați complet butonul declanșator puțin mai devreme.
Înregistrarea începe cu aproximativ 0,5 secunde după ce ați
apăsat complet butonul declanșator.
 Dacă ridicați degetul de pe butonul declanșator imediat după
inițierea înregistrării, puteți înregistra timp de aproximativ 1,5
secunde din momentul în care ați ridicat degetul de pe buton.
1 Apăsați complet butonul
declanșator.
Ⓒ Start (Prima operație)
2 Apăsați complet butonul
declanșator pentru a opri
înregistrarea.
Ⓓ Stop (A doua operație)
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K(S/S))
Ⓔ Înregistrarea este efectuată
Adăugarea de marcatoare pentru selectarea și salvarea
imaginilor
Puteți adăuga marcatoare dacă apăsați [Fn1] în timpul înregistrării.
(Până la 40 de marcatoare pentru fiecare înregistrare) Când selectați și
salvați imagini dintr-un fișier rafală 4K, puteți trece la pozițiile unde ați
adăugat marcatoare.
Apăsați complet butonul declanșator.
Ⓕ Aproximativ 1 secundă
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K)
Ⓖ Înregistrarea este efectuată
 Este posibil ca imaginile să aibă același
aspect fin ca pe ecranul de înregistrare
normală.
 Camera va efectua înregistrarea în rafală a unei fotografii 4K și o va salva ca fișier rafală 4K în
format MP4.
 Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afișat automat ecranul de
selectare a imaginilor. Pentru a continua înregistrarea, apăsați pe jumătate butonul
declanșator pentru afișarea ecranului de înregistrare.
 Pentru informații privind modul de selectare și de salvare a imaginilor din fișierele rafală 4K
înregistrate, consultați P80.
78
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Anularea modului 4K Photo (Foto 4K)
La pasul 2, selectați
(P76)
 Operația poate fi anulată apăsând butonul
și apoi selectând
([Single]) (O
singură imagine) sau
Epuizarea acumulatorului și temperatura camerei
 Când este setată
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează mai
repede și temperatura camerei crește.
Selectați
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
 Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de
secunde. Când utilizați un card de memorie SDHC, puteți continua înregistrarea unei fotografii
4K fără întrerupere, chiar dacă dimensiunea fișierului depășește 4 GB, dar fotografia 4K va fi
înregistrată și redată în fișiere în rafală separate.
Cu un card de memorie SDXC, puteți salva o fotografie 4K cu o dimensiune a fișierului depășind
4 GB ca un singur fișier.
Note despre funcția 4K Photo (Foto 4K)
 Pentru a modifica raportul dimensiunilor
Dacă selectați [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) din meniul [Rec] (Înregistrare), puteți modifica
raportul dimensiunilor fotografiilor 4K.
 Sunetul declanșatorului pentru înregistrarea fotografiilor 4K
 La utilizarea
([4K Burst]) (Rafală 4K) sau
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), puteți
modifica setările de sunet ale declanșatorului electronic în [Shutter Vol.] (Volum declanșator) și
[Shutter Tone] (Ton declanșator). (P133)
 Când înregistrați cu
([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K(S/S)), puteți seta volumul tonului de
pornire/oprire în [Beep Volume] (Volum semnal sonor).
 Scene care nu sunt adecvate pentru funcția 4K Photo (Fotografii 4K)
Înregistrarea în locații extrem de luminoase sau în interior
Când subiectele sunt înregistrate într-o locație extrem de luminoasă sau în condiții de iluminare
fluorescentă/cu LED, tonul de culoare sau luminozitatea imaginii se pot modifica sau este posibilă
apariția de benzi orizontale pe ecran.
Creșterea timpului de expunere poate reduce efectul dungilor orizontale.
Subiecți care se mișcă rapid
Dacă înregistrați un subiect care se mișcă rapid, este posibil ca subiectul din imaginile înregistrate să
apară deformat.
79
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Configurarea camerei pentru funcția 4K Photo (Foto 4K)
Configurarea camerei este optimizată automat pentru înregistrarea fotografiilor 4K.
 Următoarele elemente de meniu [Rec] (Înregistrare) sunt fixate la setările de mai jos:
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[4K] (8M)
[4:3]: 33282496
[3:2]: 35042336
[16:9]: 38402160
[1:1]: 28802880
[Quality] (Calitate)
[Shutter Type]
(Tip obturator)
Fixat la obturator
electronic
 Fișiere în rafală 4K sunt înregistrate cu setările indicate mai jos:
Setările din meniul [Motion Picture] (Imagine video) nu se aplică fișierelor în rafală 4K.
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Continuous AF]
(Focalizare automată
continuă)
[4K/100M/30p]
[ON] (Activare)
 Când se înregistrează cu funcția 4K Photo (Foto 4K), intervalele pentru următoarele funcții diferă de cele
disponibile la efectuarea fotografiilor:
 Timp de expunere: De la 1/30 la 1/16000
 Compensare expunere. -3 EV - 3 EV
 Sensibilitate ISO: [AUTO], de la 200 la 6400
 Când se înregistrează cu funcția 4K Photo (Foto 4K), sunt dezactivate următoarele funcții:
 Bliț
 Balans de alb (
)
 Următoarele elemente de meniu sunt dezactivate:
[Rec] (Înregistrare)
[Custom]
(Personalizare)
[Setup]
(Configurare)
[Picture Size] (Rezoluție imagine)/[Quality] (Calitate)/[iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/[iHDR]/[HDR]/[Panorama Settings]
(Setări panoramă)/[Shutter Type] (Tip declanșator)/[Extended ISO] (ISO extins)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
([4K Pre-Burst]) (Doar [4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K)
[Wi-Fi]/[Economy] (Economie)
 Unghiul de vizualizare se poate îngusta în timpul înregistrării.
 Când se înregistrează cu funcția 4K Photo (Foto 4K), sunt dezactivate următoarele elemente de meniu:
 [Simultaneous Record w/o Filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din Creative Control Mode (Mod
de control creativ)
 Scene Detection (Detectare scenă) din modul Intelligent Auto (Automat inteligent) funcționează în același
mod ca la înregistrarea imaginilor video.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Funcția 4K Photo (Fotografii 4K) este dezactivată când utilizați următoarele setări:
 [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Miniature
Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Soare)
(Mod Creative Control - Control creativ)
 [Clear in Backlight] (Claritate în fundal)/[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations]
(Iluminări strălucitoare)/[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/[Clear Night Portrait]
(Portret nocturn senin)/[Soft Image of a Flower] (Imagine delicată a unei flori) (Scene Guide Mode)
(Mod Scene Guide - Ghid scenă)
 La înregistrarea imaginilor video
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
 Când utilizați o conexiune Wi-Fi
80
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Selectarea imaginilor din fișierul rafală 4K
și salvarea acestora
1 Selectați o imagine apăsând pictograma
pe ecranul de redare și apăsați .
 Este afișat ecranul de vizualizare diaporamă, unde selectați
imaginile.
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta cadrul care va
fi salvat ca fotografie.
 Selectați
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a trece la vizualizarea cadrului anterior sau următor.
 Apăsați [Fn1] pentru a trece la operarea marcatorului. Puteți
apăsa ◄/►pentru salt la poziția următorului marcator. (Doar
[4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))
 De asemenea, puteți selecta scene pe ecranul de redare
rafală 4K prin atingerea (Fn2). (Doar [4K Burst]) (Rafală
4K)/[4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S)) (P82)
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a salva imaginea.
 Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
Puteți salva imagini realizate în timpul unui interval de 5 secunde o dată utilizând [4K
PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto 4K) din meniul [Playback] (Redare). (P142)
 Imaginea va fi salvată cu informații despre înregistrare (informații Exif), inclusiv cu informații
privind timpul de expunere, apertura și sensibilitatea ISO.
 Fișierele în rafală 4K salvate pe un PC vor fi tratate ca imagini video 4K.
81
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Operații în timpul selectării imaginilor
 Navigarea în ecranul de vizualizare a diaporamei
Poziția cadrului afișat
Operarea butoanelor
◄/►
Descrierea operației
Selectează un cadru.
 Puteți selecta un cadru din 60 de cadre (durată rafală continuă de
aproximativ 2 secunde).
Selectați
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Afișează cadrele anterioare sau următoare (45 de imagini) sub formă
de diaporame
Mărește afișajul.
Reduce afișajul (cât timp afișajul este mărit).
▲/▼/◄/►
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit)
[Fn2]
Afișează ecranul de redare rafală 4K.
[Fn1]
Comută la operarea marcatoarelor.
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Salvează imaginea.
 În timpul operării marcatoarelor, puteți sări la marcatoarele pe care le-ați adăugat sau la începutul
sau sfârșitul fișierului rafală 4K. Apăsați [Fn1] din nou pentru a reveni la operarea originală.
Operarea butoanelor
Descrierea operației

Trece la marcatorul următor.

Trece la marcatorul anterior.
82
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Navigarea în ecranul de redare rafală 4K
În timpul pauzei
În timpul redării continue
Operarea butoanelor
Descrierea operației
▲
Redare continuă/Pauză (în timpul redării continue)
▼
Derulare continuă/Pauză (în timpul derulării continue)
►
Derulare rapidă înainte/Derulare înainte cadru cu cadru (în timpul pauzei)
◄
Derulare rapidă înapoi/Derulare înapoi cadru cu cadru (în timpul
pauzei)
Mărește afișajul (în timpul pauzei).
Reduce afișajul (cât timp afișajul este mărit).
▲/▼/◄/►
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit)
[Fn2]
Afișează ecranul de vizualizare a diaporamelor (în timpul pauzei).
[Fn1]
Comută la operarea marcatoarelor.
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Salvează imaginea (în timpul pauzei).
Selectarea și salvarea imaginilor pe ecranul televizorului
 Dacă afișați fișiere rafală 4K pe un TV conectat la cameră, acestea vor fi afișate numai pe ecranul
de redare rafală 4K.
 Chiar dacă introduceți cardul SD într-un televizor compatibil 4K și prevăzut cu un slot de card SD,
nu puteți reda fișierele rafală 4K înregistrate cu [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) setat la o altă
opțiune decât [16:9].
(Din mai 2018)
 În funcție de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fișierele rafală 4K să nu fie redate corect.
83
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Reglarea focalizării după înregistrare
(Post Focus - Post-focalizare)
Moduri aplicabile:
Camera vă permite să realizați imagini rafală 4K în timp ce comutați focalizarea la diferite zone.
După realizarea acestor imagini, puteți selecta zona de focalizare dorită.
Această funcție este potrivită pentru înregistrarea obiectelor statice.
Înregistrare în rafală 4K
în timp ce focalizarea
este comutată automat.
Selectați punctul
de focalizare dorit.
Este creată o imagine cu
punctul de focalizare dorit.
 Utilizați un card UHS cu clasa de viteză 3. (P27)
1 Apăsați
2 Apăsați / pentru a selecta [ON] (Activare) și apăsați
[MENU/SET](Meniu/Setare).
 De asemenea, puteți seta funcția la [ON] (Activare) apăsând
a selecta pictograma Post Focus (Post-focalizare)
(Meniu/Setare). (P86)
(▼), apăsând ◄/► pentru
și apoi apăsând [MENU/SET]
3 Decideți cu privire la compoziție și apăsați
butonul declanșator pe jumătate.
 Focalizarea automată va detecta zonele de focalizare pe ecran.
(Cu excepția marginilor ecranului)
 Dacă nu poate fi focalizată nicio zonă pe ecran, afișajul focalizării
Înregistrarea nu este posibilă în acest caz.
84
va lumina intermitent.
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
4 Apăsați complet butonul declanșator pentru
a porni înregistrarea
 Punctul de focalizare se modifică automat în timpul
înregistrării. Când pictograma
înregistrarea se oprește automat.
dispare,
Din momentul în care apăsați pe jumătate butonul declanșator, până la sfârșitul
înregistrării:
 Păstrați aceeași distanță față de subiect și aceeași compoziție.
 Va fi înregistrată o imagine video în format MP4. (Sunetul nu va fi înregistrat.)
 Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afișat un ecran care vă
permite să selectați zona de focalizare dorită. (P85)
 Anularea funcției [Post Focus] (Post-focalizare)
Selectați [OFF] (Dezactivare) la pasul 2. (P83)
 Limitări privind funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
 Întrucât înregistrarea este efectuată la aceeași calitate a imaginii cu cea a fotografiilor 4K, se aplică
anumite limitări funcțiilor de înregistrare și setărilor de meniu. Pentru detalii, consultați
„Configurarea camerei pentru funcția 4K Photo (Foto 4K)” la P79.
 În afară de limitările privind funcția 4K Photo (Foto 4K), următoarele limitări se aplică înregistrării
utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare):
 Modul de focalizare automată este dezactivat.
 Nu pot fi înregistrate imagini video.
 [Digital Zoom] (Transfocare digitală) este dezactivată.
 [Remaining Disp.] (Afișare timp rămas) este dezactivat.
 Unghiul de vizualizare se poate îngusta în timpul înregistrării.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Funcția [Post Focus] (Post-focalizare) este dezactivată când utilizați următoarele setări:
 [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/
[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter]
(Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) (mod Creative Control (Control creativ))
 [Clear in Backlight] (Claritate în fundal)/[Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering
Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără
trepied)/[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)/[Soft Image of a Flower] (Imagine
delicată a unei flori) (Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
 Când utilizați o conexiune Wi-Fi
85
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Selectarea zonei de focalizare dorite și salvarea unei imagini
1 Selectați o imagine apăsând pictograma
pe ecranul de redare și apăsați .
2 Apăsați ▲/▼//pentru a selecta zona de focalizare.
 Dacă o imagine focalizată nu este disponibilă pentru zona
selectată, va fi afișat un cadru roșu. Nu puteți salva
imaginea în acest caz.
 Nu puteți selecta marginile ecranului.
Operarea butoanelor
▲/▼/◄/►
Descrierea operației
Selectează o zonă de focalizare.
 Operația nu poate fi selectată cât timp afișajul este mărit.
Mărește afișajul.
Reduce afișajul (cât timp afișajul este mărit).
[Fn2]
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori. (Maxim)
 Comută în ordinea [OFF] →
(Dezactivare) ([LOW])
(Slabă) →
([HIGH]) (Ridicată).
Salvează imaginea.
 Puteți regla fin focalizarea apăsând ◄/► în timp
ce afișajul este mărit.
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a salva imaginea.
 Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
 Nu puteți alege și salva imaginea de pe ecranul televizorului chiar dacă această cameră este
conectată la televizor cu un cablu micro HDMI.
86
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Selectarea unui mod de acționare
Moduri aplicabile:
Puteți modifica operația pe care o execută camera la apăsarea pe butonul declanșator.
1 Apăsați
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta modul de
acționare și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
❶
[Single] (O singură imagine)
Când este apăsat butonul declanșator, este
înregistrată o singură imagine.
❷
[Burst] (Rafală) (P87)
Înregistrările sunt realizate continuu la apăsarea
butonului declanșator.
❸
[4K PHOTO] (Foto 4K) (P76)
Când este apăsat butonul declanșator, este
înregistrată o fotografie 4K.
❹
[Post Focus] (Post-focalizare)
(P83)
Atunci când butonul declanșator este apăsat, este
efectuată înregistrarea cu funcția Post Focus
(Post-focalizare).
❺
[Auto Bracket] (P89)
De fiecare dată când butonul declanșator este
apăsat, înregistrările sunt efectuate cu setări de
expunere diferite, pe baza domeniului de
compensare a expunerii.
❻
[Self Timer] (Temporizator)
(P91)
Când butonul declanșator este apăsat, înregistrarea
are loc după ce timpul setat s-a scurs.
 Pentru a anula modul de acționare
Selectați
([Single]) (O singură imagine) sau
la pasul 2.
 Temporizatorul poate fi, de asemenea, anulat prin oprirea camerei. (Când [Self Timer Auto Off]
(Oprire automată temporizator) (P136) este setată la [ON] (Activare))
87
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Realizarea fotografiilor utilizând modul rafală
Moduri aplicabile:
Fotografiile sunt realizate continuu la apăsarea butonului declanșator.
1 Apăsați
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta pictograma
de rafală (
etc.) și apoi apăsați ▲.
3 Selectați viteza de rafală cu ◄/► și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Viteză rafală
(imagini/secundă)
Focalizare
Număr de imagini
înregistrabile
10
Fixat la focalizare automată
11
5
Urmărire focalizare automată
15
2
Urmărire focalizare automată
În funcție de capacitatea
cardului
 Când înregistrarea este efectuată conform condițiilor de testare specificate de Panasonic.
Rata rafalei se va reduce pe parcurs. Totuși, imaginile pot fi realizate până când capacitatea
cardului se umple. În funcție de condițiile de înregistrare, se va reduce numărul de imagini în
rafală care poate fi realizat.
 Viteza modului rafală se poate diminua în funcție de următoarele setări.
 [Picture Size] (Rezoluție imagine)/[Quality] (Calitate)/[Sensitivity] (Sensibilitate)
 Viteza la rafală poate fi, de asemenea, setată cu [Burst Rate] (Rată rafală) din meniul [Rec]
(Înregistrare).
4 Focalizați subiectul și realizați fotografia
 Țineți apăsat complet butonul declanșator pentru
a activa modul rafală.
 Anularea modului Burst (Rafală)
Selectați
([Single] (Individual)) sau
dintre modurile de acționare. (P86)
88
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Când este setat
, expunerea și balansul de alb sunt fixate la setările pentru prima imagine.
sau
, expunerea și balansul de alb vor fi ajustate pentru fiecare
Când se setează
imagine.
 Când este setat
, în funcție de modificările luminozității subiectului, înregistrarea poate fi
mai luminoasă sau mai întunecată începând cu a doua imagine.
 Salvarea pe card a imaginilor realizate în modul Burst (Rafală) poate necesita timp.
Dacă realizați imagini continuu în timp ce salvați, numărul maxim de imagini
înregistrabile scade. Pentru o fotografiere continuă, se recomandă utilizarea unui card
de memorie de mare viteză.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Modul Rafală este dezactivat în următoarele cazuri.
 [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/
[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter]
(Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) (mod Creative Control (Control creativ))
 [Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări
strălucitoare)/[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/
[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori) (Mod Ghid scenă)
 La înregistrarea imaginilor video
 La înregistrarea cu ajutorul blițului
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
89
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Realizarea fotografiilor folosind funcția Auto Bracket
Moduri aplicabile:
Maximum 7 fotografii vor fi înregistrate cu setări de expunere diferite, pe baza domeniului de
compensare a expunerii, de fiecare dată când butonul declanșator este apăsat.
Domeniu de compensare: [3•1/3]
Prima imagine
A 2-a imagine
A 3-a imagine
±0 EV
-1/3 EV
+1/3 EV
1 Apăsați
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta pictograma
Auto Bracket (
etc.) și apoi apăsați ▲.
3 Apăsați pe ◄/► pentru a selecta domeniul
de compensare și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 De asemenea, puteți seta domeniul de
compensare pentru Auto Bracket din meniul
[Rec] (Înregistrare).
4 Focalizați subiectul și realizați fotografia
 Dacă apăsați lung butonul declanșator, este realizat
numărul de fotografii pe care l-ați stabilit.
 Indicatorul de încadrare automată luminează intermitent
până când este realizat numărul de fotografii pe care l-ați stabilit.
 Contorul de imagini este resetat la [0] dacă schimbați setarea de încadrare automată sau dacă
opriți camera înainte de a fi realizate toate fotografiile setate.
90
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Anularea funcției Auto Bracket
Selectați
([Single] (Individual)) sau
dintre modurile de acționare. (P86)
 Când se realizează fotografii folosind funcția de încadrare automată după setarea valorii de
compensare a expunerii, imaginile realizate se bazează pe valoarea de compensare a expunerii
selectată.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Încadrarea automată este dezactivată în următoarele cazuri.
 [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/
[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/
[Sunshine] (Rază de soare) (mod Creative Control (Control creativ))
 [Glistening Water] (Apă strălucitoare)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)/[Soft Image of a Flower]
(Imagine fină a unei flori) (Mod Ghid scenă)
 La înregistrarea imaginilor video
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
91
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul
Moduri aplicabile:
1 Apăsați
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta pictograma de
temporizator (
etc.) și apoi apăsați pe ▲.
3 Apăsați ◄/► pentru a selecta setarea de timp
pentru temporizator și apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Fotografia este realizată la 10 secunde după apăsarea pe butonul declanșator.
După 10 secunde, camera realizează 3 fotografii la intervale de aproximativ 2 secunde.
Fotografia este realizată la 2 secunde după apăsarea pe butonul declanșator.
 Când se utilizează un trepied etc. setarea reprezintă un mod convenabil de a evita
vibrațiile cauzate de apăsarea butonului declanșator.
 Setarea de timp pentru temporizator poate fi, de asemenea, stabilită în opțiunea [Self Timer]
(Temporizator) din meniul [Rec] (Înregistrare).
4 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
pentru a focaliza și apoi apăsați-l complet
pentru a realiza o fotografie.
 Focalizarea și expunerea vor fi setate când butonul
declanșator este apăsat pe jumătate.
 După ce indicatorul temporizatorului este afișat intermitent,
înregistrarea începe.
92
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Anularea temporizatorului
Selectați
([Single] (Individual)) sau
dintre modurile de acționare. (P86)
 Temporizatorul poate fi, de asemenea, anulat prin oprirea camerei. (Când [Self Timer Auto Off]
(Oprire automată temporizator) (P136) este setată la [ON] (Activare))
 Vă recomandăm să utilizați un trepied când înregistrați cu ajutorul temporizatorului.
 Este posibil ca intensitatea blițului să prezinte ușoare variații când este selectată opțiunea
Indisponibil în aceste cazuri:
 Nu se poate seta la
în următoarele cazuri.
 Când [Simultaneous Record w/o Filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din Creative Control
Mode (Mod de control creativ) este setată la [ON] (Activare)
 Temporizatorul este dezactivat în următoarele cazuri.
 La înregistrarea imaginilor video
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
93
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Realizarea automată a fotografiilor la intervale stabilite
([Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs))
Moduri aplicabile:
Camera poate realiza automat fotografii ale unor subiecte precum animale sau plante pe măsură ce
timpul este consumat și produce o imagine video.
 Efectuați în avans setările pentru dată și oră. (P31)
 Imaginile înregistrate sunt afișate ca grup de imagini.
1 Selectați meniul.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs)
[Start Time]
(Ora de pornire)
[Shooting Interval]/
[Image Count]
(Interval de înregistrare/
Nr. imagini)
[Now] (Acum)
Începe înregistrarea prin apăsarea completă
a butonului declanșator.
[Start Time Set]
(Setare oră de
pornire)
Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore
59 de minute în avans.
Selectați elementul (oră/minut) apăsând
◄/►, setați ora de pornire apăsând /
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Se pot seta intervalul de înregistrare și numărul de imagini.
◄/►: Selectați elementul (minut/secundă/număr de imagini)
/: Setarea
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Set (Setare)
 În funcție de condițiile de înregistrare, este posibil ca înregistrarea să nu respecte intervalul de
înregistrare stabilit sau numărul setat de imagini.
2 Apăsați / pentru a selecta [Start] și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
94
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
3 Apăsați complet butonul declanșator.
 Înregistrarea începe automat.
 În timpul stării de standby a înregistrării, alimentarea se va opri automat dacă nu este
efectuată nicio operație pentru o anumită perioadă de timp. Time Lapse Shot (Fotografie cu
timp scurs) este continuat chiar și cu aparatul oprit. Când sosește ora începerii înregistrării,
aparatul pornește automat.
Pentru a porni camera manual, apăsați butonul [ON/OFF] (Pornire/Oprire) al camerei.
 Operații în timpul modului standby pentru înregistrare (Camera este pornită)
Operarea butoanelor
[Fn1]
Descrierea operației
Afișează un ecran de selectare care vă permite să întrerupeți
temporar sau să opriți înregistrarea.
Afișează un ecran de selectare care vă permite să reluați sau să
opriți înregistrarea (în timpul pauzei)
 După ce se oprește înregistrarea, va fi afișat un ecran de confirmare care vă solicită să
continuați pentru a crea o imagine video.
Pentru a crea o imagine video, selectați [Yes] (Da).
4 Selectați metodele pentru crearea unei imagini video.
 Formatul de înregistrare este setat la [MP4].
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
[Sequence]
(Secvență)
Setează calitatea unei imagini video.
Setează numărul de cadre pe secundă.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea video va fi mai
uniformă.
[NORMAL]:
Îmbină imaginile în ordinea de înregistrare.
[REVERSE] (Invers):
Îmbină imaginile în ordinea inversă înregistrării.
5 Apăsați / pentru a selecta [OK] și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Imaginile video pot fi, de asemenea, create din [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
din meniul [Playback] (Redare). (P144)
95
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Această funcție nu trebuie utilizată pentru o cameră de securitate.
 Înregistrarea pentru perioade lungi de timp în locuri cu temperatură joasă, precum stațiuni
de schi sau locuri la altitudine ridicată, sau în medii cu temperatură ridicată și umiditate
poate cauza defecțiuni, așadar procedați cu atenție.
 Nu vă recomandăm utilizarea [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) în mediul subacvatic.
 [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) este întreruptă în următoarele cazuri.
 Când acumulatorul se descarcă
 Oprirea camerei
În timpul pauzei, puteți înlocui bateria și cardul, apoi puteți porni camera pentru reluarea
funcționării. (Țineți cont de faptul că imaginile înregistrate după înlocuirea cardului sunt salvate ca
un set separat de imagini de grup.) Opriți aparatul când înlocuiți bateria sau cardul.
 Când creați imagini video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) [4K], timpii de
înregistrare sunt limitați la 29 de minute și 59 de secunde.
 În plus, când utilizați un card de memorie SDHC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune
de fișier care depășește 4 GB.
 Când utilizați un card de memorie SDXC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune de fișier
care depășește 4 GB.
 Nu poate fi creată o imagine video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) [FHD] sau [HD]
dacă timpul de înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde sau dacă dimensiunea
fișierului depășește 4 GB.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
 La înregistrarea imaginilor video
96
6.
Stabilizator, transfocare şi bliţ
Stabilizator de imagine
Moduri aplicabile:
 Utilizând acest mod, vibrațiile din timpul realizării fotografiilor sunt detectate, camera le
compensează automat, putând fi realizate, în acest fel, imagini fără trepidații.

[Rec] (Înregistrare) → [Stabilizer] (Stabilizator)
Vibrațiile verticale și orizontale sunt compensate.
([Normal])
([Panning])
(Panoramare)
[OFF]
(Dezactivare)

Instabilitatea camerei este corectată pentru mișcările
în sus/jos.
Acest mod este ideal pentru panoramare (o metodă
de realizare a fotografiilor care implică rotirea camerei
pentru urmărirea mișcărilor unui subiect care continuă
să se deplaseze într-o direcție fixă).
Funcția [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcționează.
([Normal]) este selectat automat în modul Intelligent Auto (Automat inteligent).
Prevenirea trepidațiilor (scuturarea camerei)
Când apare alerta de vibrații
, utilizați funcția [Stabilizer] (Stabilizator), un trepied sau
temporizatorul (P91).
 Timpul de expunere va fi mai mare, în special în următoarele cazuri. Țineți camera nemișcată
din momentul în care ați apăsat pe declanșator până la apariția imaginii pe ecran.
Vă recomandăm să utilizați un trepied.
 Slow Sync. (Sincronizare lentă)
 Slow Sync. (Sincronizare lentă)/Red-Eye Reduction (Reducere a efectului de ochi roșii)
 [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/[Warm Glowing
Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)/
[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin) (modul de ghidare scenă)
 Când setați la un timp de expunere mare
97
6. Stabilizator, transfocare şi bliţ
 Se recomandă dezactivarea stabilizatorului de imagine la utilizarea unui trepied.
 Funcția de stabilizator nu va fi eficientă în următoarele cazuri.
Acordați atenție vibrațiilor când apăsați butonul declanșator.
 Când nivelul vibrațiilor este mare
 Când grosismentul de zoom este ridicat
 Când este utilizat zoom-ul digital
 Când realizați fotografii în timp ce urmăriți un subiect în mișcare
 Când timpul de expunere crește, pentru realizarea fotografiilor în interior sau
în locuri întunecate
 Efectul de panoramare din




este mai dificil de atins în următoarele cazuri.
În locuri luminate puternic, cum ar fi miezul zilei sau într-o zi de vară
Atunci când timpul de expunere este mai mic decât a 1/100-a parte dintr-o secundă
Când deplasați camera prea lent, deoarece subiectul se deplasează lent
(Fundalul nu va deveni încețoșat)
Atunci când camera nu urmărește în mod satisfăcător subiectul
Indisponibil în aceste cazuri:
 Stabilizatorul de imagine nu funcționează pentru înregistrarea [High Speed Video] (Înregistrare
video de mare viteză).
 În modul de înregistrare panoramă, setarea [Stabilizer] (Stabilizator) va fi comutată la
([Panning]) (Panoramare) chiar dacă este setată la
([Normal]).
 În următoarele situații, [Stabilizer] (Stabilizator) va fi comutat la
setat la
([Panning]) (Panoramare):
 La înregistrarea fotografiilor 4K
 Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
98
(Normal), chiar dacă este
6. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcției de transfocare
Puteți mări pentru a face ca persoanele și obiectele să pară mai apropiate, sau puteți micșora pentru
a realiza fotografii cu peisaje cu un unghi mai mare (cadru mai larg).
Pentru a face ca subiectele să pară mai îndepărtate, utilizați (Wide)
Apăsați [W] pe butonul de transfocare.
Pentru a face ca subiectele să pară mai apropiate, utilizați (Tele)
Apăsați [T] pe butonul de transfocare.
Tipurile de transfocare și utilizarea acestora
 Afișare pe ecran
Ilustrația este un exemplu privind utilizarea funcției de transfocare optică, [i.Zoom]
(Transfocare inteligentă) și [Digital Zoom] (Transfocare digitală) în modul Programme AE
(Programare expunere automată).
Ⓐ Domeniu de focalizare
Ⓑ Domeniu de transfocare optică
(incluzând domeniul de transfocare optică extra)
Ⓒ Domeniu Intelligent Zoom (Transfocare inteligentă)
Ⓓ Domeniu Digital Zoom (Transfocare digitală)
Ⓔ Poziție curentă transfocare (Lungimea focală este aceeași ca în cazul unui film de 35 mm)
Transfocare optică
Moduri aplicabile:
Mărește fără a deteriora calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 4.6
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 Când înregistrați cu Zoom Macro (Transfocare macro)
99
6. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Transfocare optică extra
Moduri aplicabile:
Această funcție poate fi utilizată atunci când este selectată oricare dintre rezoluțiile de imagine (P124)
indicate cu
. Puteți mări mai mult decât este posibil cu transfocarea optică, fără a deteriora
calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 9
(Acesta include grosismentul de transfocare optică. Nivelul grosismentului diferă în
funcție de setarea [Picture Size] (Rezoluție imagine).)
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Efect jucărie în relief)
(Mod Creative Control (Control creativ))
 [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
 La înregistrarea fotografiilor 4K
 Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
 Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
 Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)
este setată la [ON] (Activare)
 Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
 Când înregistrați cu Zoom Macro (Transfocare macro)
 La înregistrarea imaginilor video
Transfocare inteligentă
Moduri aplicabile:
Puteți mări până la dublul grosismentului original de transfocare, reducând la minimum degradarea
calității imaginii.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video) → [i.Zoom]
(Transfocare inteligentă)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
 Aceasta va funcționa automat în modul Intelligent Auto (Automat inteligent).
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 [Impressive Art] (Artă impresionantă)/[Toy Effect] (Efect jucărie)/(Mod Creative Control (Control creativ))
 [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
 Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
 Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setată la [ON] (Activare)
 Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
 Când înregistrați cu Zoom Macro (Transfocare macro)
100
6. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Digital Zoom (Zoom digital)
Moduri aplicabile:
Deși calitatea imaginii se reduce la fiecare mărire, puteți mări la până de patru ori grosismentul
original de transfocare.
→
[Rec] (Înregistrare)/
(Transfocare digitală)
Motion Picture] (Imagine video) → [Digital Zoom]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
 Când utilizați [i.Zoom] (Transfocare inteligentă), grosismentul maxim al funcției Digital Zoom
(Transfocare digitală) este limitat la 2x.
 La utilizarea transfocării digitale, vă recomandăm utilizarea unui trepied și a unui temporizator
(P91) pentru realizarea fotografiilor.
 În domeniul transfocării digitale, zona de focalizare automată este afișată în centru,
de dimensiune mai mare.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 [Impressive Art] (Artă impresionantă)/[Toy Effect] (Efect jucărie)/[Miniature Effect]





(Efect miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
Când înregistrați cu Zoom Macro (Transfocare macro)
Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
101
6. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Realizarea imaginilor cu ajutorul blițului
Moduri aplicabile:
Bliț
• Nu acoperiți blițul cu degetele sau cu alte obiecte.
În următoarele cazuri, setarea blițului este fixată la






Când se înregistrează imagini video
La înregistrarea fotografiilor 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când se înregistrează cu funcția Auto Bracket
La utilizarea declanșatorului electronic
Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
102
(dezactivare forțată bliț).
6. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Schimbarea modului Bliț
Setați blițul în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.
1 Apăsați
2 Apăsați
pentru a selecta un mod și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
([Auto])
([Auto])*1
([Auto/Red-Eye
(Auto/Reducere ochi roșii)])*2
([Forced Flash On]
(Activare forțată bliț))
([Forced On/Red-Eye]
(Activare forțată/Efect ochi roșii))*2
Blițul este activat automat când condițiile de înregistrare necesită
acest lucru.
Blițul este activat automat când condițiile de înregistrare necesită
acest lucru.
Este activat o dată înainte de înregistrare, pentru a reduce
fenomenul de ochi roșii (ochii subiectului apar roșii în imagine),
apoi este activat din nou pentru înregistrarea propriu-zisă.
 Utilizați această funcție când realizați fotografii ale unor
persoane în condiții de iluminare slabă.
Blițul este activat de fiecare dată, indiferent de condițiile de
înregistrare.
 Utilizați acest mod când subiectul este luminat din spate sau
sub lumină fluorescentă.
([Slow Sync.])
(Sincronizare lentă)
([Slow Sync./ Red-Eye
(Sincronizare lentă/
Reducere efect de ochi roșii)])*2
Dacă realizați o fotografie cu un fundal
negru, această funcție va încetini
viteza declanșatorului când blițul este
activat. Fundalul întunecat va apărea
mai luminos.
 Utilizați acest mod când
fotografiați persoane aflate în fața
unui fundal întunecat.
 Utilizarea unui timp de expunere mai mare poate cauza
neclarități de mișcare. Utilizarea unui trepied vă poate
îmbunătăți fotografiile.
([Forced Flash Off]
(Dezactivare forțată bliț))
Blițul nu este activat, indiferent de condițiile de înregistrare.
 Utilizați această funcție când realizați fotografii în locuri în
care nu este permisă utilizarea blițului.
*1 Această opțiune poate fi setată numai când modul Intelligent Auto (Automat inteligent) este activat.
Pictograma se modifică în funcție de tipul subiectului și luminozitate. (P46)
*2 Blițul este activat de două ori. Subiectul nu trebuie să se miște până la a doua activare a
blițului. Intervalul de timp până la activarea celui de-al doilea bliț depinde de luminozitatea
subiectului. Funcția [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii) (P128) din meniul
[Rec] (Înregistrare) este setată la [ON] (Activare),
apare pe pictograma de bliț.
 Efectul de reducere a ochilor roșii diferă de la o persoană la alta. De asemenea, dacă subiectul a fost
departe de cameră sau nu a privit la prima activare a blițului, se poate ca efectul să nu fie evident.
103
6. Stabilizator, transfocare şi bliţ
 Setările de blitz disponibile în funcție de modul Înregistrare
Setările de bliț disponibile depind de modul de înregistrare.
(: Disponibil, : Indisponibil, : Setarea inițială a modului Scene Guide (Ghid scenă)
Mod de înregistrare














[Clear Portrait] (Portret clar)







[Silky Skin] (Piele catifelată)







[Backlit Softness] (Fotografie delicată cu
iluminare de fundal)







[Clear in Backlight] (Claritate în fundal)







[Relaxing Tone] (Ton relaxant)







[Distinct Scenery] (Peisaj distinct)







[Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)







[Romantic Sunset Glow]
(Strălucire apus romantic)







[Vivid Sunset Glow]
(Strălucire apus în culori vii)







[Glistening Water] (Apă strălucitoare)







[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)
Mod Scene
[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)
Guide
(Ghid scenă) [Warm Glowing Nightscape]
(Peisaj nocturn strălucitor cald)





















[Glittering Illuminations]
(Iluminări strălucitoare)







[Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără trepied)







[Clear Night Portrait]
(Portret nocturn senin)







[Soft Image of a Flower]
(Imagine fină a unei flori)







[Appetizing Food] (Mâncare apetisantă)







[Cute Dessert] (Desert drăguț)







[Freeze Animal Motion]
(Fixare animal în mișcare)







[Monochrome] (Monocrom)














Mod Programme AE (Programare expunere automată)
(Mod de expunere manuală)
Modul Sports (Sporturi)
Mod Snow (Zăpadă)
Mod Beach & Surf (Plajă și surfing)
Mod Underwater (Subacvatic)
 În modul automat inteligent, blițul va fi setat la
sau
.
 Setarea blițului pentru modul Scene Guide (Ghid scenă) revine la valoarea implicită la fiecare schimbare a scenei.
104
6. Stabilizator, transfocare şi bliţ
 Domeniu de bliț disponibil (aproximativ)
Marginile imaginilor realizate cu bliț fără a utiliza transfocarea la distanțe scurte (aproape de capătul larg
(wide)) pot apărea întunecate. Acest lucru poate fi atenuat printr-o ușoară transfocare suplimentară.
[AUTO] în
[Sensitivity]
(Sensibilitate)
Wide
Tele
0,3 m (0,98 ft) la 5,6 m (18 ft)
0,3 m (0,98 ft) la 3,1 m (10 ft)
 Acesta este intervalul la care [ISO Limit Set] (Setare limită ISO) (P128) este setat la [OFF]
(Dezactivare).
 Dacă apropiați blitzul prea mult de un obiect, obiectul poate fi distorsionat sau decolorat de
încălzirea sau iluminarea oferită de blitz.
 Când realizați fotografii în mod repetat, poate fi necesar un interval de timp pentru încărcarea
blițului. Când blițul este încărcat, pictograma de bliț luminează intermitent în roșu și nu puteți realiza
o fotografie chiar dacă apăsați complet butonul declanșator.
 Timp de expunere pentru fiecare setare de blitz
Setare de bliț
Timp de expunere (secunde)
Setare de bliț
Timp de expunere (ecunde)
1 - 1/1600
1/60* - 1/1300
4 - 1/1600
* Valoarea se modifică la 4 secunde în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
 În modul automat inteligent, timpul de expunere se modifică în funcție de scena identificată.
105
7.
Înregistrarea de imagini video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Moduri aplicabile:
Puteți înregistra imagini video și imagini video 4K în formatul de înregistrare MP4. Sunetul va fi
înregistrat stereo.
1 Începeți înregistrarea apăsând butonul
de imagine video.
Timp de înregistrare scurs
Timp de înregistrare disponibil
 Este posibilă înregistrarea unor imagini video corespunzătoare
fiecărui mod.
 Indicatorul de stare înregistrare (roșu)
va lumina
intermitent în timpul înregistrării imaginilor video.
 Eliberați butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.
 m: minut, s: secundă
2 Opriți înregistrarea apăsând din nou butonul de
imagine video.
Despre sunetul de înregistrare care este produs la oprirea înregistrării
Dacă sunetul operațional emis de butonul pentru imagini video apăsat pentru a finaliza
înregistrarea vă deranjează, încercați următoarele:
 Înregistrați imaginea video timp de aproximativ trei secunde în plus și apoi divizați ultima parte a
imaginii video utilizând [Video Divide] (Divizare video) (P144) din meniul [Playback] (Redare).
106
7. Înregistrarea imaginilor video
 Sunetul operațional al funcției de transfocare sau operarea butonului se pot înregistra în timpul







înregistrării unei imagini video.
Viteza de transfocare scade în timpul înregistrării unei imagini video.
În funcție de tipul cardului utilizat, indicatorul de accesare card poate apărea după un anumit
interval de timp după realizarea imaginilor video. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Când setarea de raport al dimensiunilor este diferită în timpul imaginilor statice și video, unghiul
de vizualizare se modifică la începutul înregistrării imaginilor video.
Când setați [Rec Area] (Zonă înregistrare) la
unghiul de vizualizare în timpul înregistrării
imaginilor video este afișat.
Dacă a fost utilizată transfocarea optică extra înainte de apăsarea butonului de imagini video,
acele setări vor fi anulate, deci unghiul de vizualizare se va schimba radical.
Este posibil să nu puteți obține efecte stereo în mediul subacvatic.
În mediul subacvatic, este posibil ca zgomotul să fie înregistrat.
Dacă rămâne apă în microfon sau în orificiul difuzorului, poate fi înregistrat și redat un semnal
audio slab sau distorsionat. Scurgeți apa și utilizați camera doar după ce o lăsați să se usuce
un timp. (P17)
Indisponibil în aceste cazuri:
 Imaginile video nu pot fi înregistrate în următoarele cazuri:
 [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/
[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare)
(mod Creative Control (Control creativ))
 [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori) (Modul Scene Guide - Ghid scenă))
 Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
 Imaginile video 4K nu pot fi înregistrate în timpul conexiunii Wi-Fi.
107
7. Înregistrarea imaginilor video
Setarea formatului, a dimensiunii și a ratei de cadre la înregistrare
Setarea rezoluției și a ratei de cadre la înregistrare
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
Element
Rezoluție
Rată de cadre
de înregistrare
Ieșirea senzorului
Rată de biți
[4K/100M/30p]*
38402160
30p
30 cadre/secundă
100 Mbps
[4K/100M/25p]*
38402160
25p
25 cadre/secundă
100 Mbps
[4K/100M/24p]*
38402160
24p
24 cadre/secundă
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
19201080
60p
60 cadre/secundă
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
19201080
50p
50 cadre/secundă
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
19201080
30p
30 cadre/secundă
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
19201080
25p
25 cadre/secundă
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280720
30p
30 cadre/secundă
10 Mbps
[HD/10M/25p]/
1280720
25p
25 cadre/secundă
10 Mbps
* Imagine video 4K
 Cu cât este mai mare valoarea „ratei de biți”, cu atât este mai ridicată calitatea imaginilor.




Acest aparat utilizează metoda de înregistrare „VBR”, iar rata de biți se modifică automat în
funcție de subiectul înregistrat. Drept urmare, timpul de înregistrare se scurtează când este
înregistrat un subiect aflat în mișcare rapidă.
Când [Miniature Effect] (Efect miniatură) este selectat pentru modul Creative Control
(Control creativ), nu puteți selecta elementele utilizate pentru imaginile video 4K.
Când înregistrați imagini video în 4K, utilizați un card UHS clasa de viteză 3. (P27)
Unghiul de vizualizare a imaginilor video în 4K este mai îngust decât cel al imaginilor video de
alte rezoluții.
Pentru ca focalizarea să fie foarte precisă, imaginile video 4K sunt înregistrate la viteze de
focalizare automată reduse. Poate fi dificil să focalizați cu Auto Focus (Focalizare automată),
dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
 Despre compatibilitatea imaginilor video înregistrate
Chiar dacă este utilizat un dispozitiv de redare MP4 compatibil, calitatea video sau audio a imaginilor
video înregistrate poate fi slabă sau este posibil ca acestea să nu poată fi redate. De asemenea, ar
putea exista cazuri când datele înregistrate nu sunt afișate corect. Dacă întâmpinați astfel de
probleme, redați imaginea video pe această cameră.
108
7. Înregistrarea imaginilor video
Cum să setați focalizarea când înregistrați imagini video
[(Continuous AF - Focalizare automată continuă)]
Moduri aplicabile:
Setați utilizarea focalizării automate în timpul înregistrării imaginilor video.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
[ON] (Activare)
Camera continuă să focalizeze în mod automat pe subiecte în timpul înregistrării.
[OFF] (Dezactivare) Camera păstrează poziția de focalizare la începutul înregistrării.
 Focalizarea este reajustată dacă apăsați butonul declanșator pe jumătate în timpul înregistrării
unei imagini video.
 În funcție de condițiile de înregistrare, sunetul operațional poate fi înregistrat atunci când
focalizarea automată operează în timpul înregistrării unei imagini video.
Vă recomandăm înregistrarea cu [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) în meniul
[Motion Picture] (Imagine video) setată la [OFF] (Dezactivare), de exemplu, dacă sunetul
operațional vă deranjează.
 Când utilizați transfocarea în timpul înregistrării imaginilor video, focalizarea poate dura mai mult.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
109
7. Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video
Moduri aplicabile:
Puteți înregistra imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video. (Înregistrare simultană)
În timpul înregistrării imaginilor video, apăsați complet
butonul declanșator pentru a înregistra o imagine statică.
 Indicatorul de înregistrare simultană este afișat în timpul
înregistrării imaginilor statice.
 Raportul dimensiunilor imaginii va fi setat la [16:9].
Imaginile statice vor fi înregistrate cu o rezoluție a imaginii de 19201080.
 În timpul înregistrării imaginilor video pot fi înregistrate până la 30 de imagini statice.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 Când rezoluția imaginilor video este setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
 Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
110
7. Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video cu încetinitorul ([Video de mare viteză])
Moduri aplicabile:
Puteți înregistra imagini video cu o mișcare cu încetinitorul de aprox. 1/4k efectuând înregistrarea la
mare viteză de 100 cadre/secundă. Mișcarea este afișată cu încetinitorul în timpul redării.
 Înregistrarea va fi efectuată la [HD/10M/25p].
1
Selectați meniul.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [High Speed Video]
(Video de mare viteză) → [ON] (Activare)
2
Începeți înregistrarea apăsând butonul de imagine video.
3
Opriți înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.
 Semnalul audio nu este înregistrat.
 Puteți înregistra continuu o imagine video până la 7 minute și 29 de secunde sau până când
dimensiunea fișierului atinge 4 GB.
 Sub lumină fluorescentă, pot apărea dungi orizontale sau licăriri ale imaginii.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 [Miniature Effect] (Efect de miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
111
8.
Senzor
Utilizarea senzorilor (busolă/altimetru)
Moduri aplicabile:
 Informațiile măsurate cu acest aparat reprezintă doar o indicație aproximativă. Nu îl utilizați
în scopuri tehnice.
 Când utilizați acest aparat pentru excursii montane, trekking, utilizați informațiile măsurate
(direcție, altitudine) doar ca o indicație aproximativă și purtați întotdeauna la dumneavoastră
o hartă și instrumente de măsurat speciale.
 Activați senzorii
Direcția și altitudinea pot fi măsurate și înregistrate pe imaginile înregistrate.
→
[Setup] (Configurare)→ [Sensor Settings] (Setări senzor)→ [ON] (Activare)
 Afișați busola și altimetrul
Direcția și altitudinea curente sunt afișate în timpul înregistrării, în timp ce direcția și altitudinea din
momentul înregistrării sunt afișate în timpul redării.
Pentru a comuta ecranul cu informații despre mediu, apăsați [DISP.] (Afișaj) de mai multe ori.
Ⓐ Altimetru (P112)
Ⓑ Busolă (P114)
Ⓒ Location information (Informații locație) (doar în timpul redării)
 Informațiile despre locație adăugate de la smartphone sunt
afișate. (P157)
Ⓓ Recording date (Dată înregistrare) (doar în timpul redării)
112
8. Senzor
Utilizarea altimetrului
Moduri aplicabile:
Puteți verifica altitudinea locației curente.
Altimetrul nu este ajustat la momentul achiziției.
 Domeniul de afișare este de la - 500 m (- 1640 ft) la 9000 m
(29530 ft).
Ⓐ Altitudine
Ⓑ Altitudine curentă
 Despre conversia altitudinii
Altitudinea afișată este o altitudine relativă*1. Altitudinea este o valoare calculată prin convertirea
unei presiuni atmosferice din interiorul aparatului la o altitudine cu 0 m (0 picioare) (nivelul mării)
= 1013 hPa*2 ca referință.
*1 Altitudinea poate fi exprimată în două moduri — ca o altitudine deasupra nivelului mării (înălțime
absolută de la suprafața mării) sau ca o altitudine relativă (diferența de altitudine între două locații).
Acest aparat afișează o altitudine relativă, estimată printr-o metodă care utilizează relația dintre
altitudine și presiune atmosferică în ISA [International Standard Atmosphere] (Atmosferă standard
internațională), conform specificațiilor ICAO [International Civil Aviation Organization] (Organizația
Internațională pentru Aviație Civilă).
*2 „hPa (hectopascal)” este o unitate utilizată pentru exprimarea presiunii atmosferice.
 Despre altitudinea și presiunea atmosferică măsurate
 Valoarea altitudinii poate prezenta erori în funcție de modificarea presiunii atmosferice, în
comparație cu zone precum locații cu simboluri de referință pentru altimetru.
Ajustare frecventă cu [Altimeter Adjust] (Ajustare altimetru).
 Altitudinea anunțată la bordul unui avion este măsurată folosind presiunea atmosferică din jurul
avionului. Nu coincide cu altitudinea măsurată efectiv în interiorul avionului.
 Chiar dacă aparatul este fixat la o altitudine constantă, atitudinea măsurată poate fluctua din cauza
efectelor modificării presiunii atmosferice.
În zonele de coastă, altitudinea se modifică cu 1 m (3,3 picioare) per 0,12 hPa.
 Este posibil ca altitudinea și presiunea atmosferică să
nu fie măsurate corect în următoarele cazuri:
 Atunci când are loc o modificare semnificativă a
condițiilor climatice (presiune și temperatura aerului)
 Atunci când există un moment în care altitudinea se
modifică rapid
 Când se aplică presiune pe partea din spate sau din
față a acestui aparat (Țineți aparatul în modul indicat în figură atunci când măsurați.)
 Când aparatul este ud (după utilizarea în mediul subacvatic etc.)*3
 La închiderea clapetei laterale*3
*3 Se va adapta la presiunea atmosferică ambiantă în câteva minute și va afișa valorile corecte ale
măsurătorilor.
113
8. Senzor
Ajustarea altimetrului
Puteți ajusta manual altimetrul.
Pentru a măsura altitudinea cu o precizie mai mare, vă recomandăm să efectuați ajustările în mod
regulat, comparând o altitudine de referință pentru un simbol sau alte informații exacte cu privire la
altitudine cu altitudinea indicată pe cameră.
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare)  [Altimeter Adjust] (Ajustare altimetru)
2
Apăsați ◄/►pentru a selecta elementele și apăsați / pentru a seta.
 Va fi afișată altitudinea curentă. Setați o valoare care corespunde altitudinii reale.
 Altitudinile aflate în afara domeniului de afișare nu pot fi setate.
 Pentru a reseta o altitudine neajustată, apăsați [DISP.] (Afișare).
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Un număr negativ poate fi afișat ca altitudine relativă chiar și într-o locație aflată la un nivel mai
ridicat decât nivelul mării.
 După ajustare, încă mai pot apărea erori de câțiva metri. Pentru informații cu privire la menținerea
preciziei ajustate, citiți „Despre altitudinea și presiunea atmosferică măsurate” (P112).
114
8. Senzor
Utilizarea busolei
Moduri aplicabile:
16 repere sunt afișate pe baza direcției în care este îndreptat obiectivul camerei.
 Porțiunea colorată a acului busolei indică nordul.
Ⓐ Nord
 Este posibil să nu fie măsurată corect atunci când măsurați cu
aparatul răsturnat.
 Camera utilizează busola magnetică pentru a măsura direcțiile. Ca rezultat, există o diferență de
unghi (declinare) între nordul magnetic, nordul indicat de cameră și nordul exact, adică nordul
real de pe planetă.
 Este posibil ca valoarea măsurătorii direcției să fie afectată în locații cu geomagnetism slab.
 Este posibil să nu se măsoare corect dacă se află în apropierea următoarelor obiecte:
 Magneți permanenți (metale din coliere magnetice etc.)/obiecte metalice (birouri, dulapuri
metalice etc.)/linii de înaltă tensiune sau cabluri aeriene/electrocasnice (televizoare,
computere, telefoane mobile, boxe etc.)
 Este posibil să nu fie măsurat corect în următoarele locații:
 În mașini/trenuri/nave/avioane/camere (când grinzile din oțel sunt magnetizate)
115
8. Senzor
Reglarea busolei
Reglați busola când valoarea măsurării nu corespunde direcției reale.
1
Selectați meniul.
→
2
[Setup] (Configurare)  [Calibrate compass] (Calibrare busolă)
Țineți ferm aparatul pe verticală și ajustați trasând cu
camera figura 8 prin rotirea încheieturii de câteva ori.
 Este afișat un mesaj de finalizare a ajustării atunci când
realizați ajustarea cu succes.
 Efectuați ajustarea având cureaua în jurul încheieturii pentru a evita scăparea aparatului.
 Când ajustarea nu poate fi realizată, mutați-vă într-o locație în care nu se resimt efectele
magnetismului din mediul înconjurător și efectuați din nou ajustarea.
116
9.
Redarea şi editarea imaginilor
Redarea fotografiilor
1 Apăsați
.
2 Apăsați ◄/►.
◄: Redarea fotografiei anterioare
►: Redarea fotografiei următoare
 Dacă țineți apăsat ◄/►, puteți reda imaginile succesiv.
 Pentru a finaliza redarea
Apăsați din nou
sau apăsați pe jumătate butonul declanșator.
 Când camera este oprită, țineți apăsat
Dacă o porniți în acest mod, ecranul de redare va
fi afișat automat.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Acest aparat este compatibil cu standardul DCF (Design Rule for Camera File System) stabilit
de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) și poate reda
imagini JPEG și cu Exif (Exchangeable Image File Format).
Această cameră poate afișa numai imagini care sunt compatibile cu standardul DCF.
 Camera nu poate reda corect imagini redate la alte dispozitive și este posibil ca funcțiile camerei
să nu fie disponibile pentru imagini.
117
9. Redarea şi editarea imaginilor
Redarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatul MP4.
 Imaginile video sunt afișate însoțite de pictograma aferentă
.
Apăsați pe ▲ pentru a le reda.
Durată de înregistrare imagine video
 După începerea redării, timpul de redare scurs este
afișat pe ecran.
De exemplu, un interval de 8 minute și 30 secunde
este afișat ca [8m30s].
 Imaginile video de înaltă viteză sunt afișate cu timpul de înregistrare și
timpul de redare a imaginii video.
Timp de redare
Durată de înregistrare imagine video
 Operații în timpul redării imaginilor video
Operarea
butoanelor
▲
Operarea
butoanelor
Descrierea operației
▼
Redare/Pauză
Derulare rapidă înapoi*
◄
Descrierea operației
Stop
Derulare rapidă înainte*
►
Derulare înapoi cadru cu cadru
(în timpul pauzei)
Reducerea nivelului volumului
Derulare înainte cadru cu cadru
(în timpul pauzei)
Mărirea nivelului volumului
* Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi crește dacă apăsați din nou ►/◄.
118
9. Redarea şi editarea imaginilor
Crearea imaginilor statice din imagini video
1 Apăsați ▲ pentru a întrerupe redarea imaginii video.
 Apăsați ◄/► pentru a ajusta fin poziția pauzei în timp ce imaginea video este întreruptă
temporar.
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Imaginile statice vor fi salvate cu setarea [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) de 16:9 și [Quality]
(Calitate) setată la
Numărul de pixeli va diferi în funcție de imaginea video pe care o redați.
[4K]: 38402160
 [FHD], [HD]: 19201080

 Este posibil ca imaginile statice create dintr-o imagine video să aibă un aspect mai nefinisat
decât imaginile cu o calitate a imaginii normală.

este afișat în timpul redării de imagini statice create din imagini video.
119
9. Redarea şi editarea imaginilor
Comutarea modului [PLAYBACK] (Redare)
Utilizarea transfocării la redare
Apăsați [T] pe butonul de transfocare.
1→2→4→8→16
 După mărirea afișajului, dacă apăsați [W] pe butonul
de transfocare (zoom), grosismentul va fi redus.
 Puteți muta zona mărită apăsând
▲/▼/◄/►.
Afișarea unor ecrane multiple (Redare multiplă)
Apăsați [W] pe butonul de transfocare.
1 ecran → 12 ecrane → 30 ecrane → Afișare ecran calendar
 Apăsați [T] a butonului de transfocare pentru a reveni
la ecranul anterior.
 Pentru a reveni la modul normal de redare
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta o imagine
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Afișarea fotografiilor în funcție de data înregistrării (Redare calendar)
1
Apăsați [W] pe butonul de transfocare pentru a afișa ecranul calendar.
2
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta data înregistrării
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Vor fi afișate doar imaginile înregistrate la acea dată.
 Pentru a reveni la ecranul calendar, apăsați [W]
pe butonul de transfocare (zoom).
3
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta o imagine
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Data de înregistrare a imaginii selectate în ecranul de redare devine data selectată când ecranul
calendar este afișat pentru prima dată.
 Puteți afișa un calendar cuprins între ianuarie 2000 și decembrie 2099.
 Dacă data nu este setată în cameră, data de înregistrare este setată ca fiind 1 ianuarie 2014.
 Dacă efectuați fotografii după setarea destinației deplasării în [WORLD TIME], imaginile sunt
afișate în funcție de datele de la destinația deplasării în modul de redare tip calendar.
120
9. Redarea şi editarea imaginilor
Redarea fotografiilor de grup
Un grup de imagini este alcătuit din imagini multiple. Puteți reda imaginile dintr-un grup fie continuu,
fie una câte una.
 Puteți edita sau șterge simultan toate imaginile dintr-un grup.
(De exemplu, dacă ștergeți un grup de imagini, toate imaginile din grupul respectiv sunt șterse.)
Un grup de imagini salvat simultan cu [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K) (P142)
Un grup de imagini ce constă din imagini realizate cu Time Lapse
Shot (Fotografie cu timp scurs). (P93)
 Imaginile nu vor fi grupate dacă sunt înregistrate fără ca ceasul să fie setat.
 Redarea continuă a fotografiilor de grup
Apăsați ▲.
 La redarea imaginilor dintr-un grup una câte una, se afișează opțiuni.
Selectați oricare dintre următoarele metode de redare:
[From the first picture] (De la prima imagine):
Imaginile sunt redate continuu de la prima imagine din grup.
[From the current picture] (De la imaginea curentă):
Imaginile sunt redate continuu, de la imaginea care se redă în momentul respectiv.
 Operații în timpul redării imaginilor de grup


Redare continuă/Pauză
Derulare rapidă înapoi

Stop
Derulare rapidă înainte

Derulare înapoi
(în timpul pauzei)
Înainte
(în timpul pauzei)
 Redarea imaginilor din grup una câte una
1 Apăsați .
2 Apăsați / pentru a parcurge imaginile.
 Apăsați  din nou pentru a reveni la ecranul de redare normal.
 Fiecare imagine dintr-un grup poate fi tratată ca imagine
normală la redarea acestora. (Cum ar fi redare multiplă,
transfocarea la redare și ștergerea imaginilor)
121
9. Redarea şi editarea imaginilor
Ștergerea imaginilor
După ștergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.
 Pentru a șterge o singură imagine
1
În modul de redare, selectați imaginea pe care vreți să o
ștergeți, apoi apăsați
2
Apăsați  pentru a selecta [Delete Single] (Ștergere
individuală), apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Pentru a șterge mai multe imagini sau toate imaginile
1
În modul Redare, apăsați
2
Apăsați / pentru a selecta imaginea și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3

4
[Delete Multi]
(Ștergere multiplă)
Pot fi selectate până la 100 de imagini odată.
 Imaginile din grup vor fi tratate ca o singură imagine.
Toate imaginile dintr-un grup vor fi șterse.
[Delete all] (Ștergere toate)
Toate imaginile de pe card vor fi șterse.
(Când este selectat [Delete Multi] (Ștergere multiplă))
Apăsați /// pentru a selecta imaginea și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare. (Repetați acest
pas.)
apare pe imaginile selectate.
Dacă apăsați din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea
este anulată.
(Când este selectat [Delete Multi] (Ștergere multiplă))
Apăsați pe  pentru a selecta [OK] și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a executa.
 În funcție de numărul de imagini de șters, poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru
ștergere.
122
10.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Rec]
(Înregistrare)
P122
[Custom]
(Personalizare)
P130
[Motion Picture]
(Imagine video)
P129
[Setup]
(Configurare)
P132
[Playback]
(Redare)
P138
Meniu [Rec] (Înregistrare)













[Photo Style] (Stil foto) (P122)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (P124)
[Picture Size] (Rezoluție imagine) (P124)
[Quality] (Calitate) (P125)
[Sensitivity] (Sensibilitate) (P71)
[White Balance] (Balans de alb) (P73)
[AF Mode] (Mod focalizare automată) (P65)
[Metering Mode] (Mod de măsurare) (P125)
[Burst Rate] (Rată rafală) (P87)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (P76)
[Auto Bracket] (P89)
[Self Timer] (Temporizator) (P91)
[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului
dinamic) (P126)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă
inteligentă fără trepied) (P47)
[iHDR] (P48)
[HDR] (P126)
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
(P93)
[Panorama Settings] (Setări panoramă) (P63)
[Shutter Type] (Tip declanșator) (P127)
[Red-Eye Removal] (Eliminare ochi roșii)
(P128)
[ISO Limit Set] (Setare limită ISO) (P128)
[Extended ISO] (ISO extins) (P128)
[i.Zoom] (Transfocare inteligentă) (P99)
[Digital Zoom] (Transfocare digitală) (P100)
[Stabilizer] (Stabilizator) (P96)
[Photo Style] (Stil foto)
Moduri aplicabile:
Puteți selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine pe care doriți să-l înregistrați.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Photo Style] (Stil foto)
[Standard]
Aceasta este setarea standard.
[Vivid]
Efect strălucitor cu saturație și contrast ridicate.
[Natural]
Efect estompat, cu contrast redus.
[Monochrome]
(Monocrom)
Efect monocrom fără nuanțe de culori.
[Scenery] (Peisaj)
Un efect adecvat pentru scene cu cer albastru viu și verde intens.
[Portrait] (Portret)
Un efect adecvat pentru fotografie portret cu un ton al pielii frumos
și sănătos.
123
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
 Reglarea calității imaginii
1
2
Apăsați ◄/► pentru a selecta tipul stilului foto (Photo Style).
Apăsați / pentru a selecta elementele,
apoi apăsați ◄/►pentru a ajusta.
[+]
Mărește diferența dintre luminozitate și nivelul de
obscuritate din imagine.
[]
Reduce diferența dintre luminozitate și nivelul de întuneric
în imagine.
[Sharpness]
(Claritate)
[+]
Imaginea este mult mai clară.
[]
Imaginea este focalizată mai fin.
[Noise Reduction]
(Reducere
zgomot)
[+]
Efectul reducerii zgomotului este amplificat.
Este posibil ca rezoluția imaginii să se deterioreze ușor.
[]
Efectul reducerii zgomotului este redus.
Puteți obține imagini cu rezoluție mai ridicată.
[Saturation]
(Saturație)*1
[+]
Culorile imaginii devin mult mai vii.
[]
Culorile devin mult mai naturale.
[Color Tone]
(Ton de culoare)*1
[+]
Adaugă un ton albăstrui.
[]
Adaugă un ton gălbui.
[Contrast]
[Yellow]
(Galben)
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Slab)
Cerul albastru poate fi înregistrat clar.
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Mediu)
[Orange]
(Portocaliu) Cerul albastru poate fi înregistrat cu un albastru mai închis.
[Filter Effect]
(Efect filtru)*2
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Puternic)
[Red] (Roșu) Cerul albastru poate fi înregistrat cu un albastru mult mai
închis.
[Green]
(Verde)
Pielea și buzele persoanelor vor apărea cu tonuri naturale.
Frunzele verzi apar mai luminoase și mai accentuate.
[Off]
(Dezactivare)
—
*1 [Color Tone] (Ton de culoare) este afișat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom).
În alte cazuri, se va afișa [Saturation] (Saturație).
*2 [Filter Effect] (Efect de filtru) este afișat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom).
 Dacă ajustați calitatea imaginii, [+] se afișează lângă pictograma Stil foto pe ecran.
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Numai ajustarea calității imaginii poate fi setată în modul Scene Guide (Ghid scenă).
124
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
Moduri aplicabile:
Acest lucru vă permite să selectați raportul dimensiunilor imaginilor pentru a putea fi tipărite,
sau metoda de redare.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[4:3]
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru TV 4:3
[3:2]
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru o cameră cu film de 35 mm
[16:9]
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) pentru un TV de înaltă definiție (HD) etc.
[1:1]
Raport al dimensiunilor în formă de pătrat
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
Moduri aplicabile:
Setați numărul de pixeli.
Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât va fi mai ridicat nivelul de detalii al imaginilor,
chiar dacă acestea sunt tipărite pe pagini mari.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Picture Size] (Rezoluție imagine)
Când raportul dimensiunilor este setat la [4:3].
Când raportul dimensiunilor este setat la [16:9].
Settings (Setări)
Rezoluție imagine
Settings (Setări)
Rezoluție imagine
[L] (20M)
51843888
[L] (14.5M)
51842920
[
[
M ] (10M)
37122784
[
M ] (8M)
38402160
S ] (5M)
26241968
[
S ] (2M)
19201080
Când raportul dimensiunilor este setat la [3:2].
Când raportul dimensiunilor este setat la [1:1].
Settings (Setări)
Rezoluție imagine
Settings (Setări)
Rezoluție imagine
[L] (17M)
51843456
[L] (14.5M)
38883888
[
[
M ] (9M)
37122480
[
M ] (7.5M)
27842784
S ] (4.5M)
26241752
[
S ] (3.5M)
19681968
 [Picture Size] (Rezoluție imaginii) nu poate fi setată atunci când înregistrarea este realizată
cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau Post Focus (Post-focalizare).
125
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Calitate
Moduri aplicabile:
Setați rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate)
Settings (Setări)
Format fișier
Descrierea setărilor
O imagine JPEG în care calitatea imaginii are prioritate.
JPEG
O imagine JPEG cu calitate a imaginii standard.
Aceasta este utilă pentru creșterea numărului de înregistrări
fără a modifica numărul de pixeli.
 Setarea este fixată la
când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare).
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
Moduri aplicabile:
Tipul măsurării optice pentru măsurarea luminozității poate fi modificat.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Metering Mode] (Mod de măsurare)
(Multiplu)
Aceasta este metoda în care camera măsoară cea mai adecvată
expunere, determinând automat alocarea luminozității pe întregul ecran.
De obicei, recomandăm această metodă.
(Focalizare pe centru)
Aceasta este metoda utilizată pentru a focaliza pe subiect în centrul
ecranului și de măsurare uniformă a întregului ecran.
(Punct de focalizare)
Aceasta este metoda de măsurare a subiectului în ținta
de măsurare punct
.
 Dacă setați ținta de măsurare în punct la marginea
ecranului, este posibil ca măsurarea să fie afectată
de luminozitatea din jurul locației.
126
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)
Moduri aplicabile:
Contrastul și expunerea sunt compensate când diferența de luminozitate dintre fundal și subiect este
semnificativă etc.
→
[Rec] (Înregistrare) → [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic)
Setări: [AUTO]/[OFF] (Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
 Efectul de compensare nu va fi obținut întotdeauna, acest lucru depinzând de condițiile
de înregistrare.
 În următoarele cazuri, [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic) nu funcționează:
 Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
[HDR]
Moduri aplicabile:
Puteți combina 3 imagini cu niveluri diferite de expunere într-o singură imagine cu gradație bogată.
Puteți minimiza pierderea de gradații în zone luminoase și întunecate când, de exemplu, contrastul
dintre fundal și subiect este mare.
→
[Rec] (Înregistrare) → [HDR]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)




Nu deplasați aparatul în timpul fotografierii continue după ce ați apăsat pe butonul declanșator.
Nu puteți realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinației de imagini.
Este posibil ca un subiect în mișcare să fie înregistrat cu neclarități nenaturale.
Unghiul de vedere va fi ușor diminuat.
 Setarea blițului este fixată la
(dezactivare forțată bliț).
Indisponibil în aceste cazuri:
 Efectul de compensare nu va fi obținut întotdeauna, acest lucru depinzând de condițiile
de înregistrare.
 În următoarele cazuri, [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic) nu funcționează:





Când înregistrați în modul Rafală
Când înregistrați fotografii 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când se înregistrează cu funcția Auto Bracket
Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
127
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Shutter Type] (Tip obturator)
Moduri aplicabile:
Puteți utiliza oricare dintre cele două obturatoare pentru a realiza imagini: obturatorul mecanic sau
obturatorul electronic.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Shutter Type] (Tip obturator)
[AUTO]
[MSHTR]
Comută tipul de obturator automat între obturatorul mecanic și obturatorul
electronic pentru a corespunde condițiilor de înregistrare și timpului de expunere.
Utilizează doar modul cu obturator mecanic pentru a realiza o imagine.
Obturator mecanic
Descriere
Obturator electronic
Camera începe o expunere în mod electronic Camera începe și încheie o
și o încheie cu obturatorul mecanic.
expunere în mod electronic.
Bliț
O
—
Timp de expunere
(secunde)
4 la 1/1300th
1 la 1/16000th
Sunet obturator
Sunet obturator mecanic +
Sunet obturator electronic
Sunet obturator electronic*
* Setările de sunet al obturatorului electronic pot fi modificate în [Shutter Vol.] (Volum obturator) și
[Shutter Tone] (Ton obturator). (P133)
 Când
se afișează pe ecran, imaginile vor fi realizate cu ajutorul obturatorului electronic.
 Obturatorul electronic este utilizat pentru înregistrare în următoarele cazuri:
 Când înregistrați fotografii 4K
 Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
 Mod de înregistrare panoramic
 Când un obiect în mișcare este înregistrat cu declanșatorul electronic, este posibil ca
subiectul să apară deformat în imagine.
 Când declanșatorul electronic este utilizat în condiții de lumină fluorescentă sau cu
LED-uri, în imagine pot apărea benzi orizontale. În astfel de cazuri, reducerea timpului
de expunere poate reduce efectul dungilor orizontale. (P50)
128
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Moduri aplicabile:
Când opțiunea Red-Eye Reduction (Reducere efect de ochi roșii) ([], []) este selectată, funcția RedEye Removal (Eliminare efect de ochi roșii) este executată la fiecare utilizare a blițului. Camera
detectează automat ochii roșii și corectează imaginea.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)

este afișat pe pictogramă când este setat la [ON] (Activare).
 În anumite circumstanțe, efectul de ochi roșii nu poate fi corectat.
[ISO Limit Set] (Setare limită ISO)
Moduri aplicabile:
Va fi selectată sensibilitatea ISO optimă cu valoarea setată ca limită în funcție de luminozitatea
subiectului.
 Această setare va fi funcțională când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setată la [AUTO] sau
→
[Rec] (Înregistrare) → [ISO Limit Set] (Setare limită ISO)
Setări: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[OFF] (Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)/
[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
[Extended ISO] (ISO extins)
Moduri aplicabile:
Puteți extinde valorile numerice care pot fi setate pentru sensibilitatea ISO.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Extended ISO] (ISO extins)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
 Când înregistrați fotografii 4K
 Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
129
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Meniul [Motion Picture] (Imagine video)





[Photo Style] (Stil foto) (P122)
[Rec Quality] (Calitate înregistrare) (P107)
[High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
(P110)
[AF Mode] (Mod focalizare automată) (P65)
[Continuous AF] (Focalizare automată
continuă) (P108)





[Metering Mode] (Mod de măsurare) (P125)
[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului
dinamic) (P126)
[i.Zoom] (Transfocare inteligentă) (P99)
[Digital Zoom] (Transfocare digitală) (P100)
[Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt)
(P129)
[Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt)
Moduri aplicabile:
Camera va reduce eficient zgomotul creat de vânt atunci când înregistrați sunetele
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
 Setarea opțiunii [Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt) poate afecta calitatea
normală a sunetului.
130
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Meniul [Custom] (Personalizare)
 [AF Assist Lamp] (Indicator luminos de
asistare focalizare automată) (P130)
 [Histogram] (Histogramă) (P130)
 [Guide Line] (Linie de ghidare) (P131)
 [Rec Area] (Zonă înregistrare) (P131)
→
 [Remaining Disp.] (Afișare timp rămas) (P131)
 [Auto Review] (Revizualizare automată) (P131)
 [Fn Button Set] (Setare buton Fn) (P42)
[Custom] (Personalizare)
[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată)
Lampa de asistare a focalizării automate va ilumina subiectul când butonul declanșator este apăsat
pe jumătate, facilitând focalizarea atunci când se înregistrează în condiții de iluminare slabă.
 Distanța efectivă a lămpii de asistare este de maximum 1,5 m (4,9 picioare).
 Lampa de asistare AF este validă doar pentru subiectul aflat în centrul ecranului.
 Setarea este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri.
 [Distinct Scenery] (Peisaj distinct)/[Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)/[Romantic Sunset
Glow] (Strălucire apus romantic)/[Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii)/[Glistening
Water] (Apă strălucitoare)/[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)/[Cool Night Sky]
(Cer nocturn rece)/[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)/[Handheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (mod Scene Guide (Ghid scenă))
 În următoarele cazuri, [AF Assist Lamp] (Indicator luminos de asistare focalizare automată) nu
funcționează:
 La înregistrarea cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo (Foto 4K)
[Histogram] (Histogramă)
Afișați histograma.
Puteți seta poziția apăsând pe ///.
 O histogramă este un grafic care afișează luminozitatea de-a lungul axei orizontale
(de la alb la negru) și numărul pixelilor la fiecare nivel de luminozitate pe axa verticală.
Vă permite să verificați cu ușurință expunerea imaginii.
întunecat
luminoasă
 Când fotografia realizată și histograma nu se potrivesc în următoarele condiții, histograma
este afișată în portocaliu.
 În timpul compensării expunerii
 Când este activat blițul
 Când expunerea corectă nu poate fi obținută, de exemplu, în condiții de iluminat slab.
 Histograma din modul de înregistrare este o aproximare.
 Histograma nu este afișată în Intelligent Auto Mode (Mod auto inteligent).
131
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Guide Line] (Linie de ghidare)
Această opțiune va seta șablonul liniilor de ghidare afișate în momentul realizării fotografiei.
Când
este setat, pozițiile liniei de ghidare pot fi setate apăsând pe ///.
 Linia de ghidare nu este afișată în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
Modifică unghiul de vizualizare în timpul înregistrării imaginilor video și statice.
Afișează zona de înregistrare în funcție de unghiul de vizualizare pentru înregistrarea
imaginilor statice.
Afișează zona de înregistrare în funcție de unghiul de vizualizare pentru înregistrarea
imaginilor video.
 Zona de înregistrare indicată este aproximativă.
 La înregistrarea cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau Post Focus (Post-focalizare), [Rec Area] (Zonă
înregistrare) este fixată la
[Remaining Disp.] (Afișare timp rămas)
În acest fel va fi comutată afișarea între numărul de imagini înregistrabile și timpul de înregistrare
disponibil.
 [9999+] se afișează dacă există 10000 sau mai multe imagini rămase.
[Auto Review] (Revizualizare automată)
Setați intervalul de timp pentru care imaginea este afișată după realizarea lor.
 Dacă selectați [HOLD] (Menținere), imaginea realizată este afișată până când butonul declanșator
este apăsat pe jumătate.
 La înregistrarea cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau [Post Focus] (Post-focalizare), setările
disponibile pentru [Auto Review] (Revizualizare automată) se modifică la [ON] (Activare) și [OFF]
(Dezactivare).
132
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Meniu [Setup] (Configurare)










[Precautions] (Măsuri de precauție) (P13)
[Online Manual] (Manual online) (P132)
[Clock set] (Setare ceas) (P31)
[World Time] (Fus orar) (P133)
[Wi-Fi] (P133)
[Sensor Settings] (Setări senzor) (P111)
[Altimeter Adjust] (Reglare altimetru) (P113)
[Calibrate compass] (Calibrare busolă) (P115)
[Beep] (Semnal sonor) (P133)
[Live View Mode]
(Mod vizualizare în timp real) (P134)
 [Monitor Display]/[Viewfinder]
(Afișare pe monitor/Vizor) (P134)
 [Monitor Luminance] (Luminanță monitor)
(P134)
→











[LED Light] (Lumină LED) (P135)
[Economy] (Economisire energie) (P135)
[TV Connection] (Conexiune TV) (P136)
[Language] (Limbă) (P136)
[Version Disp.] (Afișare versiune) (P136)
[Exposure Comp. Reset]
(Resetare compensare expunere) (P136)
[Self Timer Auto Off]
(Temporizator oprire automată) (P136)
[No.Reset] (Resetare nr.) (P137)
[Reset] (Resetare) (P137)
[Reset Wi-Fi Settings]
(Resetare setări Wi-Fi) (P137)
[Format] (P28)
[Setup] (Configurare)
[Online Manual] (Manual online)
Setări: [URL display] (Afișare URL)/[QR Code display] (Afișare cod QR)
133
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[World Time] (Fus orar)
Setează ora pentru regiunea unde locuiți și destinația dumneavoastră de vacanță.
 [Destination] (Destinație) poate fi setată după configurarea [Home] (Domiciliu).
După ce ați selectat [Destination] (Destinație) sau [Home] (Domiciliu), apăsați / pentru
a selecta o regiune, apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
[DESTINATION] (Destinație):
Zona de destinație a călătoriei
Ora curentă în zona
de destinație
Diferență de fus orar față
de zona de domiciliu
[HOME] (Domiciliu):
Zona dumneavoastră de domiciliu
Ora curentă
Diferența de fus orar GMT (Greenwich Mean Time)
 Apăsați ▲dacă utilizați ora de vară
(Ceasul va fi dat înainte cu 1 oră.)
Apăsați ▲ din nou pentru a reveni la ora normală.
 Dacă nu puteți găsi destinația călătoriei în zonele afișate pe ecran, setați în
funcție de diferența de fus orar față de zona dumneavoastră de domiciliu.
[Wi-Fi]
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
P148
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
P169
[Beep] (Semnal sonor)
Aceasta permite setarea volumului pentru sunetul electronic și sunetul obturatorului electronic.
Setări: [Beep Volume] (Volum semnal sonor)/[Shutter Vol] (Volum obturator)/
[Shutter Tone] (Ton obturator electronic)
134
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real)
Setați rata de cadre a ecranului de înregistrare (ecran Live View (Vizualizare live)).
[30fps]
Reduce consumul de energie, prelungind timpul de operare.
[60fps]
Afișează mișcările mai uniforme.
 Setarea [Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real) nu are niciun efect asupra imaginilor
înregistrate.
 Vizorul este fixat la [60fps].
[Monitor Display] (Afișare pe monitor)/ [Viewfinder] (Vizor)
Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanța de albastru a ecranului/vizorului.
1 Selectați setările apăsând ▲/▼ și ajustați cu ◄/►.
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
 Această funcție va regla monitorul atunci când acesta este utilizat, respectiv vizorul atunci când
este utilizat vizorul.
 Unele subiecte pot apărea diferit față de aspectul real al acestora. Totuși, acest lucru nu afectează
imaginile înregistrate.
[Monitor Luminance] (Luminanță monitor)
[AUTO]
Luminozitatea este reglată automat în funcție de cât de luminoasă este zona
din jurul camerei.
[MODE1]
Măriți luminozitatea monitorului.
[MODE2]
Setați monitorul la luminozitate standard.
[MODE3]
Reduceți luminozitatea monitorului.
 Unele subiecte pot apărea diferit față de aspectul real al acestora. Totuși, acest lucru nu afectează
imaginile înregistrate.
 Monitorul revine automat la luminozitatea standard dacă nu sunt efectuate operații timp de 30 de
secunde în timpul înregistrării în modul [MODE1] (Mod1). Ecranul va lumina din nou intens la
acționarea unui buton.
 Când este setat [AUTO] sau [MODE1], durata de utilizare este diminuată.
 [AUTO] este disponibil numai în modul de înregistrare.
135
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[LED Light] (Lumină LED)
Lumina LED se aprinde în timpul înregistrării imaginilor video.
Pentru a utiliza o lumină simplă
Dacă setați la [ON] (Activare) și țineți apăsat
pe ecranul
standby pentru înregistrare, lumina LED se va aprinde timp de
aproximativ 60 de secunde. Lumina LED poate fi utilizată în mod
eficient ca o lumină simplă atunci când doriți să iluminați în jurul
dumneavoastră când vă aflați într-un loc întunecat.
Pentru a opri lumina în orice moment, apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).




Domeniul maxim de iluminare al luminii LED este de 0,5 m (1,6 ft).
Durata de viață a acumulatorului se va reduce dacă lumina LED este pornită în permanență.
În locații în care utilizarea luminii este interzisă, setați la [OFF] (Dezactivare).
Este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următorul caz.
 Mod Underwater (Subacvatic)
 Mod de înregistrare panoramic
[Economy] (Economisire energie)
[Auto Power Off]
(Oprire automată)
[Auto Power Off
(Oprire automată) (Wi-Fi)]
Dacă nu efectuați nici o operație, alimentarea camerei se
întrerupe automat după intervalul stabilit în setare.
Camera este oprită automat dacă nu este conectată la o rețea
Wi-Fi și nu a fost utilizată timp de aproximativ 15 minute (aprox.).
[Auto LVF/Monitor Off]
Dacă nu utilizați camera, monitorul/vizorul se stinge automat
(Oprire automată LVF/monitor) după intervalul stabilit prin setare.
 Pentru a reporni monitorul/vizorul, apăsați pe orice buton.
 Funcția [Economy] (Economisire energie) nu este activată în următoarele cazuri.




La conectarea la un PC sau la o imprimantă
La înregistrarea sau redarea imaginilor video
În timpul unei diaporame
La înregistrarea cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo (Foto 4K)
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
136
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[TV Connection] (Conexiune TV)
[Video Out] (Ieșire video):
Setați pentru a corespunde sistemului TV color din fiecare țară atunci când este conectat cablul
micro HDMI.
[NTSC]
[PAL]
Ieșirea video este setată în sistemul NTSC.
Ieșirea video este setată în sistemul PAL.
 Va funcționa doar în timpul redării.
[Language] (Limbă)
Este setată limba afișată pe ecran.
 Când setați din greșeală o altă limbă, selectați
din pictogramele meniului pentru a seta
limba dorită.
[Version Disp.] (Afișare versiune)
Este posibilă verificarea versiunii de firmware instalate pe cameră.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe ecranul de afișare a versiunii pentru a afișa informații
despre software-ul aparatului.
[Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere)
O valoare de expunere poate fi resetată când modul de înregistrare este modificat sau când camera
este oprită.
[Self Timer Auto Off] (Oprire automată temporizator)
Setați temporizatorul pentru anulare dacă aparatul este pornit.
137
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[No.Reset] (Resetare număr)
Selectați numărul de fișier al următoarei înregistrări la 0001.
 Numărul de folder este actualizat, iar numărul de fișier începe de la 0001.
 Poate fi alocat un număr de folder între 100 și 999.
Numărul de folder trebuie să fie resetat înainte de a atinge 999. Recomandăm formatarea
cardului (P28) după salvarea datelor pe computer sau pe alt suport.
 Pentru a reseta numărul de folder la 100:
 Efectuați [Format] (Formatare) pentru a formata cardul.
 Efectuați [No.Reset] (Resetare număr) pentru a reseta numărul de fișiere.
 Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de resetare al numărului folderului.
[Reset] (Resetare)
Următoarele setări sunt resetate la setările implicite:
 Setările de înregistrare și modul de acționare
 Setările de configurare/personalizare
 Când setările de configurare/personalizate sunt resetate, următoarele setări sunt, de asemenea,
resetate.
 Setarea [World Time] (Fus orar)
 Numărul de folder și setarea de ceas nu sunt modificate.
[Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi)
Resetează toate setările din meniul [Wi-Fi] la valorile implicite din fabrică.
 Resetați întotdeauna camera când o depuneți la deșeuri sau o vindeți, pentru a preveni utilizarea
neautorizată a informațiilor personale salvate în cameră.
 Resetați întotdeauna camera după ce faceți o copie a informațiilor personale atunci când o
trimiteți pentru reparații.
138
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Meniul [Playback] (Redare)
 [Slide Show] (Diaporamă) (P139)
 [Video Divide] (Divizare video) (P144)
 [Playback Mode] (Mod de redare) (P140)
 [Time Lapse Video]
 [Location Logging] (Înregistrare locație) (P141)
(Imagine video cu timp scurs) (P144)
 [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă
 [Resize] (P145)
fotografii 4K) (P142)
 [Title Edit] (Editare titlu) (P142)
 [Cropping] (Decupare) (P146)
 [Protect] (Protecție) (P147)
 [Text Stamp] (Imprimare text) (P143)
 Elementele din meniul [Playback] (Redare) de mai jos salvează imaginile editate ca fișiere noi.
În cazul în care cardul este plin, nu pot fi create imagini noi. Vă recomandăm să verificați în
avans capacitatea cardului.
 [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă fotografii 4K)/[Text Stamp] (Imprimare text)/
[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)/[Resize] (Redimensionare)/[Cropping]
(Decupare)
 Camera nu poate reda corect imagini redate la alte dispozitive și este posibil ca funcțiile camerei
să nu fie disponibile pentru imagini.
 Modul de selectare a imaginii (imaginilor) după selectarea [Single]
(O singură imagine) sau [Multi] (Mai multe imagini)
 Când [Single] (O singură imagine) și [Multi] (Mai multe imagini) nu sunt disponibile, selectați o
imagine în același mod în care selectați [Single] (O singură imagine).
Setare [Single] (O singură imagine)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea.
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Dacă [Set/Cancel] (Setare/Anulare) se afișează în partea
dreaptă jos a ecranului, setarea este anulată când apăsați
din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Setare [Multi] (Mai multe imagini)
Când este afișat un ecran similar celui din dreapta:
1 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) (în mod repetat).
 Setarea este anulată când apăsați din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2 Apăsați pe ◄ pentru a selecta [OK], apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a executa.
Când este afișat un ecran similar celui din dreapta:
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta (repetat).
 Setarea este anulată când apăsați din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
139
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Slide Show] (Diaporamă)
Puteți reda fotografiile realizate sincronizându-le cu muzică și puteți face acest lucru secvențial,
lăsând un interval fix între fiecare imagine.
Puteți, de asemenea, crea o diaporamă compusă doar din imagini statice, doar din imagini video, etc.
Vă recomandăm această funcție atunci când vizualizați imagini prin conectarea camerei la un TV.

[Playback] (Redare)  [Slide Show] (Diaporamă)
1 Selectați grupul de redat apăsând pe ▲/▼, apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Dacă selectați [Picture Only] (Doar imagine), vor fi redate și fișierele și imaginile rafală 4K
înregistrate cu funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
 Doar o imagine reprezentativă în focalizare va fi redată din imaginile înregistrate utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare).
2 Apăsați ▲ pentru a selecta [Start] și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Operații în timpul unei diaporame
Operarea
butoanelor
Operarea
butoanelor
Descrierea operației
Descrierea operației
▲
Redare/Pauză
▼
Stop
◄
Înapoi la imaginea anterioară
►
Înainte la imaginea următoare
Reducerea nivelului volumului
Mărirea nivelului volumului
140
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
 Modificarea setărilor de diaporamă
Puteți modifica setările pentru redarea diaporamei selectând [EFFECT] (Efect) sau [SETUP]
(Configurare) pentru ecranul de meniu diaporamă.
[Effect]
(Efect)
Acest lucru vă permite să selectați efectele de ecran atunci când treceți de la o
imagine la imaginea următoare.
[Duration]
(Durată)
[Repeat]
(Repetare)
 [Duration] (Durată) poate fi setată doar când ați selectat [OFF]
(Dezactivat) pentru setarea [Effect] (Efect).
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[AUTO]:
Muzica este redată atunci când sunt redate imagini statice,
[Setup]
iar semnalul audio este emis la redarea imaginilor video.
(Configurare)
[Music] (Muzică):
[Sound]
Muzica este redată.
(Sunet)
[Audio]:
Semnalul audio (doar pentru imagini video) este redat.
[OFF] (Dezactivare):
Nu va fi emis niciun sunet.
 La redarea următoarelor imagini, setările [Effect] (Efect) și [Duration] (Durată) sunt dezactivate.
 Imagini video
 Fișiere rafală 4K
 Imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)
 Imagini de grup
[Playback Mode] (Mod de redare)
Redarea în [Normal Play] (Redare normală), [Picture Only] (Numai imagini) sau [Video Only]
(Doar video) poate fi selectată.

[Playback] (Redare)  [Playback Mode] (Mod de redare)
Selectați grupul de redat apăsând pe ▲/▼, apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Dacă selectați [Picture Only] (Doar imagine), vor fi redate și fișierele și imaginile rafală 4K
înregistrate cu funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
141
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Location Logging] (Înregistrare locație)
Puteți scrie informațiile despre locație trimise de pe un smartphone (latitudine și longitudine)
pe imagini.
 Puteți trimite informațiile despre locație și le puteți scrie pe imagini utilizând un smartphone.
(P157)
 Trebuie să instalați „Panasonic Image App” pe smartphone. (P151)
 Citiți [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de operare.
Pregătire:
Trimiterea informațiilor de locație la cameră de la smartphone.

[Playback] (Redare)  [Location Logging] (Înregistrare locație)
1 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Add Location Data] (Adăugare date locație)
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta perioada în care intenționați să înregistrați
informațiile despre locație pe imagini, după care apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Imaginile cu informații privind locația sunt indicate cu
.
 Pentru a întrerupe înregistrarea informațiilor despre locație
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce are loc înregistrarea informațiilor despre locație
pe imagini.
 Într-o perioadă suspendată, este afișat
.
Selectați perioada cu
pentru a porni din nou procesul de înregistrare de la imaginea la care
ați rămas.
 Pentru ștergerea informațiilor despre locație primite
1 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Delete Location Data] (Ștergere date locație)
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta perioada pe care doriți să o ștergeți, apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
Imagini înregistrate după ce informațiile despre locație au fost trimise camerei (P157)
 Imagini cu informații despre locație care au fost deja scrise pe ele

142
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor 4K)
Puteți salva imediat imaginile unui fișier rafală 4K care au fost extrase într-un interval de 5 secunde.

[Playback] (Redare)  [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta fișierul rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Dacă timpul de rafală este de 5 secunde sau mai puțin, toate cadrele vor fi salvate ca imagini.
2 Selectați primul cadru al imaginilor care trebuie salvat instantaneu.
 Selectați cadrul în același mod în care selectați imagini dintr-un fișier rafală 4K.
Consultați P80 pentru detalii.
 Imaginile vor fi salvate ca un grup de imagini în Burst Mode (Mod rafală) în format JPEG. (P120)
[Title Edit] (Editare titlu)
Puteți adăuga text (comentarii) imaginilor. După înregistrarea textului, acesta poate fi imprimat pe
imaginile tipărite utilizând funcția [Text Stamp] (Imprimare text) (P143).

[Playback] (Redare)  [Title Edit] (Editare titlu)
1 Selectați imaginea. (P138)

se afișează pentru imagini cu titluri deja înregistrate.
2 Introduceți textul. (P44)
 Pentru a șterge titlul, ștergeți întregul text din ecranul de introducere a textului.
 Puteți configura până la 100 de imagini o dată cu setarea [Multi] (Mai multe imagini).
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
Imagini video
Fișiere rafală 4K
 Imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)


143
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Text Stamp] (Imprimare text)
Puteți imprima informații privind înregistrarea pe imaginile înregistrate.

[Playback] (Redare)  [Text Stamp] (Imprimare text)
1 Selectați imaginea. (P138)

este afișat pe ecran dacă fotografia are text imprimat.
2 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Setup] (Configurare) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Shooting Date]
(Data realizării fotografiei)
Imprimă data înregistrării.
[Title] (Titlu)
Introducerea titlului în [Title Edit] (Editare titlu) va fi imprimată.
4 Pentru a reveni la ecranul anterior apăsați
.
5 Apăsați ▲ pentru a selecta [OK] și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Când tipăriți imagini cu text, data va fi tipărită peste textul imprimat dacă specificați tipărirea
datei la atelierul foto sau pe imprimantă.
 Puteți configura până la 100 de imagini o dată prin setarea [Multi] (Mai multe imagini).
 Calitatea imaginii se poate reduce când este efectuată imprimarea textului.
 Când imprimați pe imagini dintr-un grup, imaginile imprimate sunt salvate separat de cele
originale din grup.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:






Imagini video
Fișiere rafală 4K
Imagini înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
Imagini realizate cu [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
Imagini înregistrate fără setarea ceasului și titlului
Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
144
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Video Divide] (Divizare video)
Imaginile video înregistrate pot fi împărțite în două. Se recomandă pentru momentul în care doriți să
separați o parte de care aveți nevoie, de o parte care nu mai vă este necesară.
Separarea unei imagini video este permanentă. Decideți înainte de a separa!

[Playback] (Redare)  [Video Divide] (Divizare video)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea video de divizat și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2 Apăsați ▲ la locația de divizat.
 Puteți ajusta fin locația pentru divizare apăsând
◄/►
în timp ce imaginea video este întreruptă temporar.
3 Apăsați ▼.
 Imaginea video se poate pierde dacă scoateți cardul
sau acumulatorul în timpul procesării divizării.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Evitați divizarea imaginii video aproape de început sau de sfârșit.
 Imagini video cu un timp de înregistrare scurt
[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
Această funcție vă permite să creați o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).

[Playback] (Redare)  [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
1 Selectați grupul de imagini [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) apăsând
pe ◄/►, apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Creați o imagine video prin selectarea metodelor de creare a acesteia.
4 și continuarea la P94 pentru detalii.
De asemenea, consultați notele de la P95 pentru imaginile video create.
 Consultați pasul
145
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Resize] (Redimensionare)
Pentru a permite postarea simplă pe pagini web, atașarea la mesaje e-mail, rezoluția imaginii
(număr de pixeli) este redusă.

[Playback] (Redare)  [Resize] (Redimensionare)
Selectați imaginea și rezoluția.
Setare [Single] (O singură imagine)
 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta rezoluția și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Setare [Multi] (Mai multe imagini)
 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta rezoluția și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare (repetat).
 Setarea este anulată când apăsați din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Apăsați pe ◄ pentru a selecta [OK], apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a executa.
 Puteți configura până la 100 de imagini o dată prin setarea [Multi] (Mai multe imagini).
 Calitatea imaginii redimensionate se reduce.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:







Imagini video
Fișiere rafală 4K
Imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
Imagini de grup
Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
Imagini a căror [Picture Size] (Rezoluție imagine) este [S]
146
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Cropping] (Decupare)
Puteți mări și apoi păstra numai componenta importantă a imaginii înregistrate.

[Playback] (Redare)  [Cropping] (Decupare)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Utilizați selectorul de control și apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta părțile de
decupat.
▲/▼/◄/►
:
Reducere
:
Mărire
:
Deplasare
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Calitatea imaginii decupate se reduce.
 Decupați câte o imagine atunci când doriți să decupați imaginile dintr-un grup de imagini.
(Nu puteți edita simultan toate imaginile dintr-un grup.)
 Când decupați imagini dintr-un grup, imaginile decupate sunt salvate separat de cele originale
din grup.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:





Imagini video
Fișiere rafală 4K
Imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Imagini realizate în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
147
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Protect] (Protecție)
Puteți seta protecția pentru imaginile pe care nu doriți să le ștergeți din greșeală.

[Playback] (Redare)  [Protect] (Protejare)  [Single]
Selectați imaginea. (P138)
 Anularea tuturor setărilor [Protect] (Protecție)
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Cancel] (Anulare) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Chiar dacă nu protejați imaginile de pe un card, acestea nu pot fi șterse dacă elementul
de protecție la scriere al cardului este setat la [LOCK] (Blocare).
 Funcția [Protect] (Protejare) este concepută să funcționeze împreună cu această cameră.
 Chiar dacă protejați imagini de pe un card, acestea vor fi șterse dacă este formatat cardul.
148
11.
Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Posibilitățile funcției Wi-Fi®
Controlarea cu un smartphone/tabletă (P151)
Înregistrarea cu un smartphone (P155)
Redarea sau salvarea imaginilor stocate
pe cameră sau încărcarea acestora pe
site-uri de socializare (P156)
Scrierea informațiilor despre locație la
imaginile stocate în cameră (P157)
Conexiune ușoară
Puteți configura cu ușurință o conexiune directă la smartphone-ul dumneavoastră fără
introducerea unei parole.
La trimiterea imaginilor la un PC (P163)
Aceste instrucțiuni de operare se referă atât la smartphone-uri, cât și la tablete ca „smartphone-uri”
din aceste moment, cu excepția unor specificații contrare.
149
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Funcția Wi-Fi
 Înainte de utilizare
 Efectuați în avans setările pentru dată și oră. (P31)
 Pentru a utiliza funcția Wi-Fi pe acest aparat, este necesar un punct de acces wireless sau un
dispozitiv de destinație echipat cu funcția LAN wireless.
Despre indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi
Aprins:
Când funcția Wi-Fi este activată sau în
cazul conectării prin Wi-Fi
Luminare intermitentă:
La trimiterea datelor de imagine prin
utilizarea camerei
 Despre butonul [Wi-Fi]
În cadrul acestor instrucțiuni de operare, un buton funcțional căruia i s-a alocat [Wi-Fi] este considerat
butonul [Wi-Fi].
 Pentru informații despre butonul funcțional, consultați P42.
Când camera nu este conectată la Wi-Fi, apăsați [Wi-Fi]. Camera va fi apoi pregătită pentru
conectare la smartphone. Puteți conecta camera direct la smartphone. (P152)
 Când camera este pregătită pentru conectare, puteți apăsa [DISP] (Afișare) pentru a vă conecta cu
setările utilizate anterior. Acesta este un mod convenabil și rapid de stabilire a unei conexiuni. (P167)
După conectarea la o rețea Wi-Fi, puteți efectua următoarele operații apăsând [Wi-Fi]:
 Când camera este conectată utilizând [Remote Shooting & View]
(Înregistrare și vizualizare de la distanță), se afișează ecranul de la P154 .
[Terminate the Connection]
(Încheiere conexiune)
Întrerupe conexiunea Wi-Fi.
[Change the Destination]
(Modificare destinație)
Întrerupe conexiunea Wi-Fi și vă permite să
selectați o conexiune Wi-Fi diferită.
[Change Settings for Sending Images]
(Modificare setări pentru trimitere imagini)
Consultați P160 pentru detalii.
[Register the Current Destination to Favorite]
(Înregistrare destinație curentă la favorite)
Prin înregistrarea destinației conexiunii sau
metodei de conectare curente, data viitoare vă
puteți conecta cu ușurință utilizând aceeași
metodă de conectare.
[Network Address]
(Adresă rețea)
Afișează adresa MAC și adresa IP a acestui
aparat.
150
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
 Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.
 Utilizați un dispozitiv compatibil IEEE802.11b, IEEE802.11g sau IEEE802.11n atunci când
utilizați un punct de acces wireless.
 Vă recomandăm insistent să stabiliți o cheie de criptare pentru a păstra securitatea informațiilor.
 Se recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat la trimiterea imaginilor.
 Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roșu, este posibil să nu fie inițiată
conexiunea cu un alt echipament sau să fie întreruptă.
 Când trimiteți imagini pe o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dvs.
 Este posibil ca imaginile să nu fie trimise complet în funcție de starea undelor radio. Dacă o
conexiune este întreruptă în timp ce trimiteți imaginile, este posibil să fie trimise imagini cu
secțiuni lipsă.
 Nu scoateți cardul de memorie sau acumulatorul și nu vă deplasați într-o zonă fără
recepție în timp ce trimiteți imaginile.
151
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Controlarea cu un smartphone/tabletă
Cu un smartphone, puteți înregistra imagini de la distanță, reda imagini pe cameră sau le
puteți salva pe smartphone.
 Trebuie să instalați aplicația „Panasonic Image App” (Aplicație de imagini Panasonic)
(denumită în continuare „Image App” (Aplicație de imagini)) pe smartphone-ul dumneavoastră.
Instalarea aplicației pentru smartphone/tabletă „Image App”
„Image App” este o aplicație furnizată de Panasonic.
• OS
Aplicație pentru Android™:
Aplicație pentru iOS:
Android 4.2 sau o versiune superioară
iOS 9.0 sau o versiune superioară
1 Conectați smartphone-ul la o rețea.
2 (Android)
Selectați „Google PlayTM Store”.
(iOS)
Selectați „App Store”.
3 Introduceți „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în caseta de căutare.
4 Selectați aplicația „Panasonic Image App”




și instalați.
Utilizați cea mai recentă versiune.
Sistemele de operare compatibile sunt valabile din mai 2018 și pot suferi modificări.
Citiți [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de operare.
Când utilizați „Image App” pe smartphone-ul conectat la cameră prin Wi-Fi, este posibil ca [Help]
(Ajutor) din „Image App” să nu fie afișat, acest lucru depinzând de smartphone. În acest caz, după
terminarea conexiunii la cameră, reconectați smartphone-ul la o rețea de telefonie mobilă precum o
rețea 3G sau LTE sau la un router Wi-Fi și apoi afișați [Help] (Ajutor) în „Image App”.
 Unele ecrane și informații furnizate în aceste instrucțiuni de operare pot fi diferite de cele pentru
dispozitivul dumneavoastră, acest lucru depinzând de sistemul de operare acceptat și versiunea
„Image App”.
 În funcție de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod
corespunzător.
Pentru informații despre „Image App”, consultați site-ul de asistență de mai jos.
http://panasonic.ip/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
 Când descărcați aplicația pe o rețea mobilă, este posibil să se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dumneavoastră.
152
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Conectarea la un smartphone/tabletă
Conectare fără utilizarea unei parole
Puteți configura cu ușurință o conexiune directă la smartphone-ul dumneavoastră fără introducerea
unei parole.
Pe cameră

[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi] 
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)  [New Connection]
(Conexiune nouă)  [Remote Shooting & View]
(Înregistrare și vizualizare de la distanță)
SSID
 Când camera este pregătită pentru a fi conectată la
smartphone, se afișează SSID.
 De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând [Wi-Fi]
pe cameră.
Pe smartphone
1 Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări.
2 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră.
3 Porniți aplicația „Image App”.
 Când ecranul de confirmare a conexiunii este afișat pe
cameră, selectați [Yes] (Da) pentru a vă conecta.
(Doar la conectarea pentru prima dată)
În momentul achiziționării, [Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la [OFF]
(Dezactivare).
Înainte de a vă conecta la o rețea Wi-Fi network, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul de
confirmare a conexiunii este cel la care doriți să vă conectați. În cazul în care este afișat un dispozitiv
incorect și selectați [Yes] (Da), camera se va conecta automat la acel dispozitiv.
 Vă recomandăm să setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare) dacă, de exemplu,
există un alt dispozitiv Wi-Fi prin apropiere. (P153)
153
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Introducerea unei parole pentru a stabili o conexiune
Conectarea cu o parolă îmbunătățește și mai mult securitatea. Puteți scana un cod QR sau introduce
manual o parolă pentru a stabili o conexiune.
Pregătiri: (Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) → [ON] (Activare)
 Utilizarea codului QR pentru a stabili o conexiune
Pe cameră
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi) →[New Connection] (Conexiune
nouă) →[Remote Shooting & View] (Fotografiere și vizualizare
de la distanță)
SSID și parolă
Cod QR
 Când camera este pregătită pentru a fi conectată la
smartphone, se afișează codul QR, SSID și parola.
 De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând [Wi-Fi] pe cameră.
Pe smartphone
1 Porniți aplicația „Image App”.
2 Selectați [QR code] (Cod QR).
 Când smartphone-ul este conectat la un punct de acces wireless, ar putea dura un timp până
când codul QR va fi afișat..
 (Pentru dispozitive iOS) Se va afișa afișat un ecran de confirmare.
Apăsați [OK] pentru a începe.
3 Utilizți „Image App” pentru a scana codul QR afișat pe ecranul camerei.
 Dacă apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi mărit.
Doar pentru dispozitive iOS (iPhone/iPod touch/iPad)
4 Instalați profilul.
 În cazul în care este setată o parolă pe smartphone, trebuie să o introduceți.
5
6
7
8
Apăsați butonul de pagină de pornire pentru a închide browser-ul.
Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări.
Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră.
Porniți aplicația „Image App”.
 (Pentru dispozitive iOS) Pașii
1 - 5 nu sunt necesari începând
de la a doua repetare.
154
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
 Introducerea manuală a unei parole pentru a stabili o conexiune
Pe cameră

[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi) →[New Connection] (Conexiune
nouă) →[Remote Shooting & View] (Fotografiere și vizualizare
de la distanță)
SSID și parolă
Cod QR
 Când camera este pregătită pentru a fi conectată la smartphone,
se afișează codul QR, SSID și parola.
 De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând [Wi-Fi] pe cameră.
Pe smartphone
1 Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări.
2 Pe ecranul de setări Wi-Fi al smartphone-ului, selectați
SSID afișat pe cameră.
3 Introduceți parola afișată pe cameră în smartphone.
(Doar la conectarea pentru prima dată)
4 Porniți aplicația „Image App”.
Încheierea conexiunii
1 Apăsați orice buton pe cameră și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Este afișat ecranul de confirmare. Confirmarea este
executată la selectarea opțiunii [Yes] (Da).
2 Pe smartphone, închideți „Image App”.
155
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Realizarea imaginilor cu ajutorul unui smartphone/unei tablete
(înregistrare de la distanță)
1
2
Conectarea la un smartphone. (P152)
Utilizați smartphone-ul.
Selectați
.
Înregistrați o imagine.
 Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
 Unele funcții, precum 4K Photo (Foto 4K), Post Focus
(Post-focalizare) și înregistrarea imaginilor video 4K.
Indisponibil în aceste cazuri:
 În următoarele cazuri, înregistrarea de la distanță nu funcționează:
 La înregistrarea cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo (Foto 4K)
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
156
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Redarea/salvarea imaginilor stocate pe cameră sau încărcarea acestora pe
site-uri de socializare
1
2
Conectați la un smartphone. (P152)
Utilizați smartphone-ul.
Selectați
.
 Puteți comuta imaginile care vor fi afișate selectând
pictograma
din partea stângă sus a ecranului.
Pentru a afișa imaginile stocate în cameră, selectați
[LUMIX].
(Pentru a reda imaginea)
Atingeți imaginea pentru a o mări.
(Pentru a salva imaginea sau pentru a o încărca pe
un site de socializare sau un alt serviciu web)
Țineți apăsat pe o imagine și glisați-o.
 Când redați o imagine video, camera o transmite la „Image App” la o rezoluție redusă a datelor.
Drept urmare, calitatea imaginii diferă de cea a imaginii video înregistrate efectiv. În plus, în funcție
de smartphone sau condițiile de utilizare, calitatea imaginii se poate reduce sau pot apărea
deficiențe de sunet în timpul redării imaginilor video sau fotografiilor.
 Nu puteți salva următoarele tipuri de imagini:
 Când rezoluția imaginilor video în format MP4 este setată la [4K] în [Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
 Fișiere rafală 4K
 Imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)
157
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Adăugarea informațiilor despre locație la imaginile stocate în cameră
de pe un smartphone
Puteți trimite la cameră informațiile despre locație achiziționate cu un smartphone.
După ce trimiteți informații, puteți scrie, de asemenea, pe imaginile stocate pe cameră.
 După ce informațiile despre locație sunt trimise la cameră, le puteți scrie, de asemenea, pe imagini
efectuând [Location Logging] (Înregistrare locație) (P141) din meniul [Playback] (Redare).
Începeți înregistrarea
informațiilor despre locație
Începeți înregistrarea imaginilor
Finalizați înregistrarea
informațiilor despre locație
Trimiterea și scrierea
informațiilor despre locație
 Pot fi scrise informațiile de locație diferite de cele din momentul înregistrării.
Țineți cont de următoarele lucruri:
 Realizați setarea camerei [Home] (Domiciliu) din [World Time] (Fus orar) la regiunea
dumneavoastră.
 După ce începeți înregistrarea informațiilor despre locație cu smartphone-ul, nu modificați
setarea camerei [Home] (Domiciliu) din [World Time] (Fus orar).
 Informațiile despre locație nu sunt scrise pe imaginile care au fost înregistrate când nu a fost setat
ceasul.
158
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
 Înregistrarea informațiilor despre locație și imaginilor
1 Începeți înregistrarea informațiilor despre locație cu smartphone-ul.
Porniți aplicația „Image App”. (P151)
Selectați
.
Selectați [Geotagging] (Etichetare geografică).
Selectați
pentru a începe înregistrarea informațiilor despre locație.
2 Înregistrați imagini cu camera.
3 Opriți înregistrarea informațiilor despre locație cu smartphone-ul.
Selectați
pentru a opri înregistrarea informațiilor despre locație.
 Scrierea informațiilor despre locație pe imagini
(Pregătirea camerei)
Conectați camera la un smartphone. (P152)
4 Utilizați smartphone-ul.
Porniți aplicația „Image App”. (P151)
Selectați
.
Selectați [Geotagging] (Etichetare geografică).
Selectați
pentru a trimite și scrie informațiile despre locație.
 Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a efectua setările.
 Imaginile cu informații privind locația sunt indicate cu
.
 Măsuri de precauție la utilizare:
Trebuie să acordați atenție specială intimității, drepturilor asupra portretelor etc.
subiectului atunci când utilizați această funcție. Utilizați pe propriul risc.
 Bateria smartphone-ului se epuizează mai rapid în timp ce informațiile despre locație sunt
înregistrate.
Când înregistrarea informațiilor despre locație nu este necesară, opriți-o.
 Pe smartphone, puteți seta intervalul de achiziție al informațiilor despre locație și verifica starea
transferului informațiilor despre locație.
Pentru detalii, consultați [Help] (Ajutor) din meniul „Image App”.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
Imagini înregistrate după ce informațiile despre locație au fost trimise camerei
 Imagini cu informații despre locație care au fost deja scrise pe ele

159
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Trimiterea imaginilor
La trimiterea imaginilor, selectați metoda de trimitere a acestora
după selectarea opțiunii
[New Connection] (Conexiune nouă).
După finalizarea conexiunii, setările de trimitere, precum rezoluția
imaginii pentru trimitere,
pot fi, de asemenea, modificate.
 Imagini care pot fi trimise
Destinație
JPEG
MP4*1,2
Fișier rafală 4K
Imagini înregistrate cu funcția
[Post Focus] (Post-focalizare)
[Smartphone] (P161)

*3

[PC] (P163)



*1 Trimiterea prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) nu este
disponibilă.
*2 Excluzând imaginile video cu rezoluția setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
 Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcție de dispozitiv.
 Consultați manualul echipamentului de destinație pentru informații suplimentare despre modul de
redare a imaginilor.
 [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
O imagine poate fi trimisă automat la un dispozitiv specificat, imediat după realizare.
 În timpul trimiterii unui fișier,
se afișează pe ecranul de
înregistrare.
 Pentru a încheia conexiunea, urmați instrucțiunile de mai jos:

[Setup] (Configurare)  [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
 Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul trimiterii imaginilor.
 Întrucât camera oferă prioritate înregistrării, trimiterea poate dura mai mult în timpul înregistrării.
 Dacă anulați transmiterea înainte de finalizare, de exemplu prin terminarea conexiunii Wi-Fi,
fișierele netrimise nu vor fi retrimise.
 Unele meniuri nu vor fi disponibile în timp ce trimiterea este în curs de desfășurare.
 Nu puteți efectua înregistrarea cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau Post Focus (Post-focalizare)
sau înregistra imagini video 4K în timpul conexiunii Wi-Fi.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Nu vă puteți conecta la rețele Wi-Fi în următoarele cazuri:
La înregistrarea cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo (Foto 4K)
 Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

160
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
 Trimiterea imaginilor stocate în cameră
Imaginile pot fi selectate și trimise după înregistrare.
Setarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea.
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Setarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)
1 Apăsați /// pentru a selecta imaginile și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) (în mod repetat).
 Setarea este anulată când se apasă din nou pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2 Apăsați  pentru a selecta [OK] și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Numărul de imagini care pot fi trimise prin [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)
este limitat.
 Pentru a termina conexiunea, apăsați / pentru a selecta [Exit] (Ieșire) și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Indisponibil în aceste cazuri:
 Imaginile înregistrate cu un alt dispozitiv decât camera și imaginile modificate sau editate pe un
PC nu vor putea fi trimise.
 Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor
Apăsarea pe [DISP.] (Afișaj) după stabilirea unei conexiuni permite modificarea setărilor de trimitere,
precum dimensiunea imaginii pentru trimitere.
[Size]
(Dimensiune)
Redimensionați imaginea pentru trimitere.
[Original]/[Change] (Modificare)
 Puteți selecta rezoluția imaginii pentru [Cange] (Modificare) din [M],
[S] sau [VGA]. Raportul dimensiunilor nu se modifică.
161
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Trimiterea imaginilor la smartphone/tabletă
Pregătiri:
 Instalați în prealabil aplicația „Image App”. (P151)
1 Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording] (Trimitere imagini
în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate
în cameră) → [Smartphone] → [Direct]
2 Apăsați pe / pentru a selecta metoda de înregistrare și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
[WPS (Push-Button)] (WPS (Buton))
Pe ecranul camerei, apăsați / pentru a selecta
[WPS (Push-Button)] (WPS - Buton) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Setați smartphone-ul la modul WPS.
 Puteți aștepta mai mult o conexiune dacă apăsați butonul [DISP]
[WPS Connection]
(Afișare) pe cameră.
(Conexiune WPS)
Pe smartphone, porniți „Image App”. (P151)
[WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN)
Pe ecranul camerei, apăsați / pentru a selecta [WPS (PIN code)]
(WPS - Cod PIN) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Introduceți codul PIN al smartphone-ului în cameră.
Pe smartphone, porniți „Image App”. (P151)
[Manual
Connection]
(Conexiune
manuală)
Utilizați smartphone-ul.
Activați funcția Wi-Fi.
Selectați identificatorul SSID
care
corespunde celui afișat
pe ecranul aparatului.
Porniți aplicația „Image App”. (P151)
 WPS este o funcție care vă permite să configurați cu ușurință o conexiune cu un
dispozitiv LAN wireless și să efectuați setări de securitate. Pentru a verifica dacă
smartphone-ul dumneavoastră acceptă această funcție, consultați instrucțiunile de
operare ale smartphone-ului.
162
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
3 Apăsați / pentru a selecta smartphone-ul la care doriți să vă
conectați, apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
4 Verificați setarea de trimitere, apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P160)
5
Când ați selectat [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
Realizați fotografiile. (P159)
Când ați selectat [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
Selectați imaginea. (P160)
163
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
La trimiterea imaginilor către PC
Pregătiri:
 Porniți computerul.
 Pregătiți folderele pentru primirea imaginilor pe computer (P163)
 Dacă grupul de lucru al destinației PC-ului a fost modificat față de setarea standard, modificați
setarea acestui aparat în [PC Connection] (Conexiune PC). (P169)
 Pentru a crea un folder care primește imagini
 Creați un cont de utilizator PC (nume de cont (maximum 254 de caractere) și parolă
(maximum 32 de caractere)) constând din caractere alfanumerice.
O încercare de a crea un folder de primire poate eșua în cazul în care contul include caractere nonalfanumerice.
(Pentru Windows)
Sistem de operare acceptat: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Exemplu: Windows 7
1 Selectați un folder pe care intenționați să îl utilizați pentru primire, după care
executați clic dreapta
2 Selectați [Properties] (Proprietăți), apoi activați partajarea folderului.
 Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale calculatorului sau Help (Ajutor) din
sistemul de operare.
(Pentru Mac)
Sistem de operare acceptat: OS X v10.5 - v10.11, macOS 10.12
Exemplu: OS X v10.8
1 Selectați un folder pe care intenționați să îl utilizați pentru primire, după care
executați clic pe elemente în următoarea ordine.
[File] (Fișier) → [Get Info] (Obținere informații)
2 Activați partajarea folderului.
 Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale calculatorului sau Help (Ajutor) din
sistemul de operare.
164
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
 Trimiterea imaginilor la PC
1 Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording] (Trimitere imagini
în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în
cameră) → [PC] → [Via Network] (Prin rețea)
2 Apăsați pe / pentru a selecta metoda de înregistrare și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Apăsați butonul WPS pe punctul de acces wireless pentru a seta o
conexiune.
[WPS (Push-Button)]
(WPS (Buton))
Apăsați pe punctul de acces wireless
butonul WPS până când acesta comută
la modul WPS.
ex.:
[WPS (PIN code)]
(WPS - cod PIN)
Introduceți un cod PIN la punctul de acces wireless pentru a
configura o conexiune.
Pe ecranul camerei, apăsați / pentru a selecta punctul de
acces wireless la care vă conectați, apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Introduceți codul PIN afișat pe ecranul camerei la punctul de
acces wireless.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră.
[From List]
(Din listă)
Selectați această opțiune când nu sunteți sigur/ă cu privire la
compatibilitatea WPS sau când doriți să căutați și să vă conectați la un
punct de acces wireless. (P166)
 WPS se referă la o funcție care permite configurarea cu ușurință a setărilor referitoare la
conexiunea și securitatea dispozitivelor LAN wireless.
Pentru detalii privind compatibilitatea și operarea funcției, consultați instrucțiunile de operare
pentru punctul de acces wireless.
165
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
3 Apăsați / pentru a selecta PC-ul la care doriți să vă conectați, apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Când PC-ul la care doriți să vă conectați nu este afișat, selectați [Manual Input]
(Introducere manuală) și introduceți numele de computer al calculatorului
(numele NetBIOS pentru computerele Apple Mac).
4 Apăsați / pentru a selecta folderul de destinație pe computer și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
5 Verificați setarea de trimitere, apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P160)
6
Când ați selectat [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
Realizați fotografiile. (P159)
Când ați selectat [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
Selectați imaginea. (P160)
 Folderele sortate în funcție de data trimiterii sunt create în folderul specificat, iar imaginile sunt
salvate în folderele respective.
 Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator și parolei, introduceți-l pe cel setat
pe PC-ul dumneavoastră.
 Când numele calculatorului (nume NetBIOS pentru calculatoare Apple Mac) conține un spațiu
(caracter gol) etc., este posibil să nu fie recunoscut corect.
Dacă o încercare de conexiune nu reușește, recomandăm modificarea numelui computerului
(sau a numelui NetBIOS) într-un nume format doar din caractere alfanumerice, cu maximum 15
caractere.
 Dacă este activat un firewall al sistemului de operare, software-ului de securitate, conectarea la
PC poate fi imposibilă.
166
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Dacă nu sunteți sigur de compatibilitatea WPS
(conectarea cu [From List] - Din listă)
 Confirmați cheia de criptare a punctului de acces wireless selectat, dacă autentificarea prin rețea
este criptată.
1 Apăsați / pentru a selecta punctul de acces
wireless la care vă conectați, apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Dacă atingeți [DISP.] (Afișare), căutarea unui punct de
acces wireless va reîncepe.
 Dacă nu se găsește niciun punct de acces wireless,
consultați „La conectarea cu [Manual Input] (Introducere
manuală)” de la P166.
2 (Dacă autentificarea în rețea este criptată)
Introduceți cheia de criptare.
 Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P44.
 Exceptând prima conexiune, conectarea va fi efectuată automat utilizând cheia de criptare
folosită anterior.
 La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)
 La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală), confirmați identificatorul SSID, tipul de
autentificare, tipul de criptare și cheia de criptare a punctului de acces wireless pe care îl utilizați.
Pe ecranul afișat la pasul 1 de la „Dacă nu sunteți sigur/ă de compatibilitatea WPS (conectarea cu
opțiunea [From List] (Din listă)”, selectați [Manual Input] (Introducere manuală) apăsând /,
după care apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Introduceți identificatorul SSID al punctului de acces wireless la care vă conectați, apoi selectați
[Set] (Setare).
 Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P44.
Apăsați / pentru a selecta tipul de autentificare în rețea, apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
[WPA2- PSK]
Tip de criptare acceptat: [TKIP], [AES]
[WPA2/WPA- PSK]
[No Encryption] (Fără criptare)
—
(Când se selectează altă opțiune decât [No Encryption] - Fără codificare) Introduceți cheia de
codificare și selectați [Set] (Setare).
 Consultați manualul de instrucțiuni pentru punctul de acces și setările atunci când salvați un
punct de acces wireless.
 Dacă nu poate fi stabilită nicio conexiune, este posibil ca undele radio ale punctului de acces
wireless să fie prea slabe.
Consultați „Afișarea mesajelor” (P181) și „Identificarea și remedierea problemelor” (P183)
pentru detalii.
 În funcție de mediu, este posibil ca viteza de transmisie dintre cameră și punctul de acces
wireless să scadă. În plus, este posibil ca punctul de acces wireless să nu poată fi utilizat.
167
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Conectarea rapidă cu aceleași setări ca cele precedente
Când se utilizează funcția Wi-Fi, în istoric este salvată o înregistrare. Înregistrările pot fi memorate ca
favorite. Utilizând istoricul sau lista de înregistrări favorite, vă puteți conecta ușor cu aceleași setări
utilizate anterior.
 Dacă setările dispozitivului la care vă conectați au fost schimbate, este posibil să nu vă puteți
conecta la acesta.
1 Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
[Select a destination from History]
(Selectare destinație din Istoric)
Se conectează cu aceleași setări ca cele precedente.
[Select a destination from Favorite]
(Selectare destinație din favorite)
Se conectează cu setările înregistrate ca favorite.
2 Selectați setarea dorită a conexiunii cu /, apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).

Puteți afișa detalii ale conexiunii apăsând [DISP.] (Afișare).
 Înregistrarea favoritelor
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric)
2
Apăsați / pentru a selecta înregistrarea de istoric pe care doriți să o înregistrați
și apoi apăsați .
3
Introduceți un nume de înregistrare.
 Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P44.
 Pot fi introduse maximum 30 caractere. Un caracter de doi octeți este tratat drept două
caractere.
168
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
 Editarea istoricului înregistrat la Favorite
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din Favorite)
2
Apăsați / pentru a selecta înregistrarea de istoric din favorite pe care doriți să
o editați și apoi apăsați .
3
Apăsați / pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Remove from Favorite]
(Eliminare de la favorite)

[Change the Order in Favorite]
(Modificare ordine favorite)
Specificați locația de destinație a elementului dorit
pentru a modifica ordinea de afișare.
[Cange the Registered Name]
(Modificare nume înregistrat)
Introduceți text pentru a modifica numele înregistrat.
 Deoarece numărul de înregistrări care poate fi salvat este limitat, înregistrați ca favorite setările
de conexiune utilizate frecvent.
 Efectuarea operației [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) determină ștergerea istoricului
și a conținutului salvat în [Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din favorite).
 Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați (smartphone etc) este conectat la alt punct de
acces wireless decât camera, nu puteți conecta dispozitivul la cameră utilizând [Direct].
Modificați setările Wi-Fi ale dispozitivului la care doriți să vă conectați, setând punctul de acces
care urmează a fi utilizat la cameră.
De asemenea, puteți selecta [New Connection] (Conexiune nouă) și reconecta dispozitivele. (P152)
 Poate fi dificilă stabilirea unei conexiuni atunci când încercați să vă conectați la o rețea la care
sunt conectate multe PC-uri.
În cazul în care o încercare de conexiune nu reușește, reconectați-vă utilizând [New
Connection] (Conexiune nouă).
169
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
Meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
Configurați setările necesare pentru funcția Wi-Fi.
Setările nu pot fi modificate atunci când conexiunea Wi-Fi s-a realizat.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup]
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
Puteți să îmbunătățiți securitatea activând parola pentru o conexiune directă la smartphone.
[ON] (Activare)
Conectează camera și smartphone-ul utilizând un
identificator SSID și parola. (P153)
[OFF] (Dezactivare)
Conectează camera și smartphone-ul utilizând un
identificator SSID. (P152)
 Când [ON] (Activare) este selectată, puteți configura o conexiune și prin scanarea unui cod QR.
[PC Connection] (Conexiune PC)
Puteți seta grupul de lucru.
Pentru a trimite imagini la un calculator, este necesară o conexiune la același grup de lucru ca și
calculatorul de destinație.
(Setarea predefinită este „WORKGROUP” (Grup de lucru).)
Introduceți grupul de lucru al PC-ului care se conectează.
[Cange Workgroup Name]
(Schimbare nume grup de lucru)  Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P44.
[Restore to Default]
Restabilește starea predefinită.
(Restabilire la setări predefinite)
 Dacă utilizați un PC cu setări standard, nu trebuie să modificați grupul de lucru.
[Device Name] (Nume dispozitiv)
Puteți modifica numele (SSID) acestui aparat.
 Apăsați [DISP.] (Afișaj).
 Introduceți numele dorit pentru dispozitiv.
 Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P44.
 Pot fi introduse maximum 32 caractere.
170
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi
[Wi-Fi Function Lock] (Blocare funcție Wi-Fi)
Pentru a preveni operarea incorectă sau utilizarea funcției Wi-Fi de către un terț sau pentru a proteja
informațiile personale salvate, se recomandă protejarea funcției Wi-Fi cu o parolă.
Setarea unei parole va afișa automat ecranul de introducere a parolei când este utilizată funcția Wi-Fi.
[Setup] (Configurare)
Introduceți orice numere din 4 cifre ca parolă.
 Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P44.
[Cancel] (Anulare)
—
 Efectuați o copie a parolei.
Dacă uitați parola, o puteți reseta cu [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-fi) din meniul
[Setup] (Configurare), însă vor fi resetate și alte setări.
[Network Address] (Adresă rețea)
Afișează adresa MAC și adresa IP a acestui aparat.
 O „adresă MAC” este o adresă unică utilizată pentru a identifica echipamentul de rețea.
 „Adresă IP” se referă la un număr care identifică un PC conectat la o rețea precum Internetul.
De obicei, adresele de domiciliu sunt alocate automat de funcția DHCP precum un punct de acces
wireless. (Exemplu: 192.168.0.87)
171
12.
Conectarea la alte echipamente
Redarea imaginilor pe un ecran TV
Pregătiri: Opriți aparatul și televizorul.
1 Conectați camera la un TV.
 Verificați direcțiile conectorilor și introduceți-i sau extrageți-i drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea conectorului dacă acesta este introdus oblic
sau în direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
Conector HDMI (pe TV)
Cablu micro HDMI
Conector HDMI (pe cameră)
 Utilizați un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D-tip A, de până la 2 m lungime) (6,6 ft))
 Nu se afișează nicio imagine pe ecranul acestui aparat.
2 Porniți televizorul și selectați intrarea care corespunde
conectorului utilizat.
3 Porniți camera și apăsați
.
172
12. Conectarea la alte echipamente
 În funcție de [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni), benzi negre pot fi afișate în părțile stânga 





dreapta sau sus și jos ale imaginii.
Schimbați modul ecranului pe televizorul dumneavoastră dacă imaginea este afișată cu partea de
sus sau de jos tăiată.
Ieșirea HDMI va fi anulată dacă un cablu de conexiune USB (furnizat) este conectat simultan.
Puteți viziona imagini pe televizoare din alte țări (regiuni) care utilizează sistemul NTSC sau PAL
atunci când setați [VIDEO OUT] (Ieșire video) în meniul [Setup] (Configurare).
În funcție de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fișierele rafală 4K să nu fie redate corect.
Nicio imagine nu va fi afișată pe monitorul/vizorul camerei. În plus, niciun sunet nu este redat de
la difuzorul camerei.
Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
Imaginile înregistrate pot fi redate pe un televizor cu un slot de card de memorie SD
 Este posibil ca fotografiile să nu fie afișate pe întregul ecran, în funcție de modelul televizorului.
 Formatul de fișiere pentru imaginile video care pot fi redate diferă de modelul televizorului.
 În unele cazuri, imaginile panoramice nu pot fi redate. De asemenea, este posibil ca redarea
prin derulare automată a imaginilor panoramice să nu poată fi efectuată.
 Pentru carduri compatibile cu redarea, consultați instrucțiunile de operare ale televizorului.
173
12. Conectarea la alte echipamente
Salvarea imaginilor statice și a imaginilor video pe PC
Puteți transfera pe un PC imaginile înregistrate, prin conectarea camerei la un PC.
 Unele calculatoare pot citi direct de pe cardul scos din card. Consultați instrucțiunile de operare
ale PC-ului, pentru detalii.
 Calculatoare care pot fi utilizate
Aparatul poate fi conectat la orice PC capabil să recunoască un dispozitiv de stocare în masă.
• Suport Windows:
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
• Suport Mac:
OS X v10.5 - v10.11, macOS 10.12
Transferul imaginilor pe un PC
1 Conectați computerul și camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).
 Porniți acest aparat și PC-ul înainte de conectare.
 Verificați direcțiile conectorilor și introduceți-i sau extrageți-i drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea conectorului dacă acesta este introdus oblic
sau în direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
 Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.

Poate fi afișat un mesaj despre încărcare. În acest caz, apăsați orice buton pentru a
comuta afișajul.
Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Cablu de conexiune USB (furnizat)
2 Apăsați
pentru a selecta [PC] și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Pentru Windows:
O unitate ([LUMIX]) este afișată în [Computer]
 Pentru Mac:
O unitate ([LUMIX]) este afișată pe desktop
3 Trageți și plasați fișierele și folderele din cameră în computer.
 Când transferul de imagini este complet, deconectați în siguranță cablul de conexiune USB.
174
12. Conectarea la alte echipamente
 Utilizați baterii cu energie suficientă. În cazul în care capacitatea acumulatorului se reduce în
timpul comunicării dintre computer și cameră, este emis un semnal sonor.
Deconectați în siguranță cablul USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
 Înainte de a introduce sau scoate un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune
USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
 Despre structura de foldere a acestei camere
 Conținutul (structura folderelor) de pe cardul acestui aparat este prezentată în continuare.
• Card
DCIM:
Imagini
Număr folder
Număr de fișier
JPG:
Imagini statice
MP4:
Imagini video [MP4]
 Un nou folder este creat când fotografiile sunt realizate în următoarele situații.
 După efectuarea [No.Reset] (Resetare număr) (P137) în meniul [Setup] (Configurare)
 Când a fost introdus un card conținând un folder cu același număr de folder
(de exemplu atunci când fotografiile au fost realizate utilizând un alt model de cameră)
 Când există o fotografie cu numărul de fișier 999 în folder
175
12. Conectarea la alte echipamente
Tipărirea imaginilor
Prin conectarea camerei direct la o imprimantă compatibilă PictBridge, puteți selecta fotografiile care
vor fi tipărite și puteți comanda începerea tipăririi de la ecranul camerei.
 Imaginile dintr-un grup nu vor fi afișate ca atare, ci sub formă de imagini individuale.
 Unele imprimante pot tipări direct de pe cardul scos din camera. Consultați instrucțiunile de operare
ale imprimantei, pentru detalii.
Pregătiri:
Porniți camera și imprimanta.
Efectuați setările de calitate tipărire, precum și alte setări pe imprimantă, înainte de tipărirea
fotografiilor.
1 Conectați imprimanta și camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).
 Verificați direcțiile conectorilor și introduceți-i sau extrageți-i drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea conectorului dacă acesta este introdus oblic
sau în direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
 Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.

Poate fi afișat un mesaj despre încărcare. În acest caz, apăsați orice buton
pentru a comuta afișajul.
Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Cablu de conexiune USB (furnizat)
2 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [PictBridge(PTP)], apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
3 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
176
12. Conectarea la alte echipamente
4 Efectuați setările de tipărire.
[Print with Date]
(Tipărire cu dată)
Setează data tipăririi.
[Num.of prints]
(Număr de copii tipărite)
Setează numărul de imagini care vor fi tipărite (până la 10 imagini).
[Paper Size]
(Dimensiune hârtie)
Setează dimensiunea hârtiei.
[Page Layout]
(Format pagină)
Setează dacă vor fi adăugate sau nu margini și câte imagini vor fi
tipărite pe fiecare coală de hârtie.
 Când doriți să tipăriți imagini pe o dimensiune de hârtie sau cu un format care nu este suportat
de cameră, setați [Paper Size] (Dimensiune hârtie) sau [Page Layout] (Format pagină) la
și apoi setați dimensiunea de hârtie și formatul pe imprimantă.
(Consultați instrucțiunile de operare ale imprimantei pentru detalii.)
 Dacă imprimanta nu acceptă tipărirea datei, data nu poate fi tipărită pe fotografie.
 În funcție de imprimantă, setările de tipărire a datei de la imprimantă pot avea prioritate, deci
verificați acest lucru.
5 Apăsați ▲ pentru a selecta [Print start] (Începere tipărire) și apoi
apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Deconectați cablul de conexiune USB după tipărire.
 Utilizați baterii cu energie suficientă. În cazul în care capacitatea acumulatorului se reduce în
timpul comunicării dintre cameră și imprimantă, este emis un semnal sonor. Dacă acest lucru se
întâmplă în timpul tipăririi, opriți tipărirea imediat. Dacă nu tipăriți, deconectați cablul de
conexiune USB.
 Nu deconectați cablul de conexiune USB în timp ce este afișată
(pictograma de interzicere
a deconectării cablului).
(Este posibil ca aceasta să nu fie afișată, în funcție de tipul de imprimantă utilizat.)
 Înainte de introduce sau scoate un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune USB.
Indisponibil în aceste cazuri:
 Imaginile video, fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare) nu
pot fi imprimate.
177
13.
Altele
Afișare pe ecran / Afișare pe vizor

Descrierile din această secțiune utilizează ecranul monitorului ca exemplu.
La înregistrare
Calitate (P125)
Mod de înregistrare (P36)
Mod de focalizare automată (P65)
Post-focalizare (P83)
Stil foto (P122)
Burst (Rafală) (P87)
Mod bliț (P102)
4K Photo (Fotografii 4K) (P76)
Lumină LED (P135)
Încadrare automată (P89)
Calitate înregistrare (P107)
Self-timer (Temporizator) (P91)
Rezoluție imagine/Raport
dimensiuni (P124)
Indicație acumulator (P24)
Înregistrare macro (P69)
Rezoluție imagine
(Mod Panorama Shot) (P63)
Video de mare viteză (P110)
Afișarea ajustării efectului
(filtrului) de imagine (P54
Stabilizator imagine (P96)
Alertă vibrații (P96)
Setarea efectului (filtrului) de
imagine (P63)
Stare de înregistrare (Luminează
intermitent în roșu.)/ Focalizare
(Luminează în verde.) (P35)
Card (afișat doar în timpul
înregistrării) (P27)
Focalizare (În condiții de
iluminare slabă) (P66)
Timp de înregistrare scurs*1
(P105)
Conectat la Wi-Fi
Indicator înregistrare
simultană (P109)
Histogram (Histogramă) (P130)
HDR (P126)/iHDR (P48)
Tip declanșator (P127)
Indicator supraîncălzire
178
13. Altele
Data și ora curentă/Setarea destinației de
călătorie*2: (P133)
Reglarea fină a balansului
de alb (P75)
Indicator de măsurare expunere
Balans de alb (P73)
Transfocare (P98)
Numărul de imagini
înregistrabile (P29)
Timp de înregistrare disponibil*1
(P29)
Zona AF (P68)
Țintă de măsurare în punct (P125)
Self-timer (Temporizator) (P91)
Mod de măsurare (P125)
Valoare diafragmă (P35)
Timp expunere (P35)
Valoare de compensare a
expunerii (P70)
Asistare la expunere
manuală (P51)
Sensibilitate ISO (P71)
179
*1 m: minut, s: secunde
*2 Această indicație este afișată timp de circa
5 secunde la pornirea camerei, după setarea
ceasului și după trecerea din modul redare în
modul înregistrare.
13. Altele
În redare
Mod Redare (P140)
Pictogramă indicând prezența unui
marcaj (P81)
Imagine protejată (P147)
4K Photo (Foto 4K) (fișier rafală 4K) (P76)
Afișaj cu informații de locație (P141)
Post Focus (Post-focalizare) (P83)
Pictogramă de interdicție a
deconectării cablului (P176)
Rezoluție imagine/Raport dimensiuni (P124)
Redare imagini video (P117)
Calitate înregistrare (P107)
Redare panoramă (P64)
Calitate (P125)
Salvare imagini din fișierul rafală
4K (P80)
Video de mare viteză (P110)
Indicație acumulator (P24)
Salvarea unei imagini din imaginile
înregistrate utilizând [Post Focus] (P85)
Număr imagine/Număr total de imagini
Redare continuă grup imagini în
rafală (P120)
Conectat la Wi-Fi
Număr imagini de grup
Imprimare cu indicare text (P143)
Timp de înregistrare imagini video*
(P117)
Timp de redare scurs* (P117)
Titlu (P142)
Informații de înregistrare
m: minut, s: secunde
180
13. Altele
În redare
Afișare detaliată a informațiilor
Informații de înregistrare
Rezoluție imagine/Raport dimensiuni (P124)
Control inteligent al domeniului
dynamic (P126)
Calitate înregistrare (P107)
Video de mare viteză (P110)
HDR (P126)/iHDR (P48)
Calitate (P125)
Spațiu de culoare
Data și ora înregistrării/Fus orar (P133)
4K Photo (Foto 4K) (fișier rafală 4K) (P76)
Post Focus (Post-focalizare) (P83)
Număr folder/fișier (P174)
Afișarea histogramei
Histogram (Histogramă) (P38)
Număr imagine/Număr total de imagini
Număr folder/fișier (P174)
Informații de înregistrare
181
13. Altele
Afișare mesaj
În unele cazuri se vor afișa mesaje de confirmare sau de eroare pe ecran.
Mesajele importante sunt descrise mai jos, ca exemple.
[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi șterse)/[This picture cannot be deleted]
(Această imagine nu poate fi ștearsă)
 Această funcție se poate utiliza numai cu imagini compatibile cu standardul DCF. Efectuați
formatarea (P28) pe acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.
[Cannot be set on this picture] (Setarea nu poate fi efectuată pe această imagine)
 Fișierele care nu se conformează standardului DCF nu pot fi editate pe cameră.
[Memory Card Error Format this card?] (Eroare card de memorie Formatați acest card?)
 Acesta este un format care nu poate fi utilizat cu aparatul.
 Introduceți un card diferit.
 Formatați din nou cardul cu camera după ce ați salvat datele necesare pe un PC etc. (P28)
[Insert SD card again] (Introduceți cardul SD din nou)/[Try another card] (Încercați un alt card)
 S-a produs o eroare la accesarea cardului.
Introduceți din nou cardul.
 Introduceți un card diferit.
[Insert SD card again]/[Write Error Please check the card] (Introduceți cardul din nou/Eroare de
scriere – vă rugăm să verificați cardul)
 A apărut o eroare la citirea sau scrierea datelor.
Scoateți cardul după oprirea camerei. Introduceți cardul din nou, porniți aparatul și reîncercați
citirea sau scrierea datelor.
 Cardul poate fi deteriorat.
 Introduceți un card diferit.
[Recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card] (Înregistrarea a
fost anulată din cauza limitării vitezei de scriere a cardului)
 În funcție de [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei imagini video, clasa de viteză a cardului
diferă. Înregistrarea fotografiilor 4K necesită un card care să respecte o anumită clasă de viteză.
Utilizați un card care îndeplinește indicația. (P27)
 Dacă înregistrarea se oprește chiar și atunci când utilizați un card care îndeplinește clasificarea
clasei de viteză, viteza de scriere a datelor este prea lentă. Vă recomandăm realizarea unei copii
de rezervă și apoi formatarea cardului (P28).
În funcție de tipul cardului, înregistrarea se poate întrerupe.
182
13. Altele
[To prevent water leakage, ensure that the door is locked properly.]
(Pentru a preveni scurgerile de apă, asigurați-vă că ușa este blocată corespunzător.)
 Consultați „Despre mesajul de avertizare privind scurgerile de apă” la P21 pentru detalii.
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No wireless access point found]
(Nu s-a putut realiza conexiunea la punctul de acces wireless/Conexiune eșuată/Nu a fost găsit un
punct de acces wireless)
 Informațiile privind punctul de acces wireless setate pe acest aparat sunt greșite.
Verificați tipul de autentificare, tipul de criptare și cheia de criptare. (P166)
 Undele radio de la alte dispozitive pot cauza blocarea conexiunii la punctul de acces wireless.
Verificați celelalte dispozitive conectate la punctul de acces wireless și dispozitivele care utilizează
banda de 2,4 GHz.
[Connection error]/[Connection failed] (Eroare de conectare/Conexiune eșuată)
 Undele radio ale punctului de acces wireless devin mai slabe.
Efectuați conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
 În funcție de punctul de acces wireless, conexiunea poate fi deconectată automat după scurgerea
perioadei de timp specificate.
Restabiliți conexiunea.
[Connection failed] (Conexiune eșuată)
 Modificați punctul de acces pentru a vă conecta la setările Wi-Fi de smartphone ale acestei
camere.
183
13. Altele
Ghid de soluționare a problemelor
Mai întâi, încercați următoarele proceduri (P183 – P191).
Dacă problema nu este rezolvată, puteți încerca să selectați [Reset] (Resetare) (P137)
în meniul [Setup] (Configurare).
Acumulatorul și sursa de alimentare
Camera nu poate fi operată, deși a fost pornită.
Camera se oprește imediat după ce este pornită.
 Acumulatorul este epuizat. Încărcați acumulatorul. (P22)
Aparatul se oprește automat.
 [Economy] (Economisire energie) este activată. (P135)
Acumulatorul se descarcă prea rapid.
 Dacă setați
([4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K), acumulatorul se consumă mai repede.
 Selectați
([4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)) doar în timpul înregistrării.
 Utilizați o conexiune Wi-Fi o perioadă îndelungată?
Acumulatorul se poate descărca rapid când este conectat la Wi-Fi.
 Opriți camera frecvent utilizând modul [Economy] (Economisire energie) etc. (P135)
Înregistrare
Nu se poate efectua înregistrarea cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau Post Focus
(Post-focalizare)
 Funcțiile 4K Photo (Foto 4K) și Post Focus (Post-focalizare) nu sunt disponibile în timpul
conexiunii Wi-Fi
Înregistrarea fotografiilor 4K se oprește înainte de finalizare.
 Când temperatura ambiantă este ridicată sau este efectuată înregistrarea continuă 4K, se va
afișa
camerei.
și înregistrarea se poate oprit pentru a proteja camera. Așteptați până la răcirea
Fotografia realizată este albicioasă.
 Fotografia poate deveni albicioasă dacă obiectivul se murdărește cu amprente sau substanțe similare.
 Când este murdar, ștergeți cu grijă suprafața obiectivului cu o cârpă moale uscată.
184
13. Altele
Imaginea înregistrată este prea luminoasă sau prea întunecată.
 Verificați dacă expunerea este compensată corect. (P70)
Sunt realizate mai multe fotografii o dată.
 Modul de acționare este setat la un alt mod decât [Single] (Individual)? (P86)
Subiectul nu este focalizat corespunzător.
 Subiectul nu se află în aria de focalizare a camerei. (P35)
Imaginea înregistrată este neclară.
Stabilizatorul de imagine nu funcționează.
 Timpul de expunere devine mai mare și funcția de stabilizator de imagine nu funcționează atunci
când fotografiile sunt realizate în locuri întunecate.
 Atunci când realizați fotografii cu un timp de expunere ridicat, vă recomandăm să utilizați un
trepied și temporizatorul (P91) .
Imaginea înregistrată prezintă granulații.
Apar zgomote pe imagine.
 Încercați următoarele:
 Reduceți sensibilitatea ISO. (P71)
 Măriți setarea pentru [Noise Reduction] (Reducere zgomot) din [Photo Style] (Stil foto) sau
reduceți setarea pentru fiecare dintre elemente, cu excepția [Noise Reduction] (Reducere
zgomot). (P123)
Subiectul apare distorsionat în imagine.
 Dacă înregistrați un subiect în mișcare atunci când utilizați declanșatorul electronic sau când
înregistrați o imagine video sau o fotografie 4K, subiectul apare distorsionat în imagine.
Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Acest fenomen nu
indică o defecțiune.
În anumite condiții de iluminare precum iluminare fluorescentă și dispozitiv de
iluminare cu LED-uri pot apărea dungi sau licăriri.
 Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este
echipată camera.
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
 Când se utilizează declanșatorul electronic (P127), creșterea
timpului de expunere poate reduce efectul de benzi orizontale.
185
13. Altele
Luminozitatea sau nuanțele imaginii înregistrate diferă de cele ale scenei reale.
 Când înregistrați într-un mediu cu lumină precum lumină fluorescentă sau cu dispozitiv de
iluminare LED etc., reducerea timpului de expunere poate cauza ușoare schimbări de
luminozitate și culoare. Acestea reprezintă un rezultat al caracteristicilor sursei de lumină și nu
indică o defecțiune.
 La înregistrarea subiectelor în locații extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu
dispozitiv de iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc. culorile sau
luminozitatea ecranului se poate modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale.
Imagini video
Înregistrarea imaginilor video nu este posibilă.
 Este posibil să nu puteți înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului
atunci când utilizați un card de mare capacitate.
 Imaginile video 4K nu pot fi înregistrate în timpul conexiunii Wi-Fi.
Înregistrarea imaginilor video se întrerupe.
 Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu,
camera poate afișa
și opri înregistrarea pentru a se proteja. Așteptați până la răcirea
camerei.
 În funcție de [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei imagini video, clasa de viteză a
cardului diferă. Utilizați un card care îndeplinește indicația. (P27)
Uneori, focalizarea cu Auto Focus (Focalizare automată) este dificilă în timpul
înregistrării imaginilor video 4K.
 Acest fenomen survine când camera încearcă să înregistreze cu o focalizare foarte precisă la
o viteză de focalizare automată redusă și nu reprezintă o defecțiune.
În imagini video, sunt înregistrate pocnete și zgomote anormale.
Sunetul înregistrat are un volum foarte redus.
 Când înregistrați într-un mediu silențios, sunetul operării aperturii, focalizării sau transfocării ar
putea fi înregistrat în imaginile video.
Operația de focalizare poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) (P108).
 În timpul înregistrării imaginilor video, atingerea diafragmei microfonului cu degetul poate
reduce nivelul înregistrării audio sau sunetul nu va fi înregistrat deloc. De asemenea, acordați
atenție deoarece sunetul de operare a obiectivului poate fi ușor înregistrat în acest moment.
186
13. Altele
Bliț
Blițul nu este activat.
 Blițul este setat la
 Schimbați setarea blitzului. (P102)
 Când se utilizează declanșatorul electronic, blițul nu este activat.
 Setați [Shutter Type] (Tip declanșator) la [MSHTR]. (P127)
Monitor/Vizor
Monitorul/vizorul se închide, deși camera este pornită.
 Dacă nu sunt efectuate operații în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off]
(Dezactivare automată LVF/monitor) ((P135) ) iar monitorul/vizorul se stinge.
Poate licări pentru o clipă, sau luminozitatea ecranului se poate modifica semnificativ
pentru un scurt timp.
 Acest lucru are loc din cauza schimbării aperturii obiectivului atunci când butonul declanșator este
apăsat pe jumătate sau când luminozitatea subiectului se modifică. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
Monitorul și vizorul nu sunt comutate atunci când este apăsat [LVF].
 Este afișată doar pe monitorul LCD atunci când camera este conectată la calculator sau la
imprimantă.
Redare
Imaginea nu este redată.
Nu există imagini înregistrate.
 Cardul este introdus?
 Acesta este un folder sau o imagine care a fost procesată în computer?
În acest caz, nu poate fi redată cu acest aparat.
 Ați setat [Playback Mode] (Mod redare) pentru redare?
 Modificați la [Normal Play] (Redare normală). (P140)
Partea roșie a imaginii înregistrate și-a modificat culoarea la negru.
 Când se execută eliminarea efectului de ochi roșii (
sau
) ), părțile de culoare roșie
pot fi corectate la culoarea neagră.
 Se recomandă realizarea unei imagini cu modul Flash (Bliț) setat la
, sau
respectiv cu [Red-Eye Removal] (Eliminare ochi roșii) din meniul [Rec] (Înregistrare)
setat la [OFF] (Dezactivat). (P128)
187
13. Altele
Funcția Wi-Fi
Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi
Undele radio se întrerup.
Punctul de acces wireless nu este afișat.
 Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
 Utilizați în domeniul de comunicații al dispozitivului care urmează a se conecta.
 Se află în apropiere un dispozitiv, de exemplu, un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc.,
care utilizează o frecvență de 2,4 GHz?
 Undele radio se pot întrerupe atunci când sunt utilizate simultan. Utilizați-le la o distanță
suficientă față de dispozitiv.
 Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roșu, este posibil să nu fie inițiată
conexiunea cu un alt echipament sau să fie întreruptă.
 Dacă plasați camera pe o masă sau un raft din metal, undele radio pot fi afectate negativ. În
astfel de cazuri, nu puteți stabili o conexiune. Îndepărtați camera de pe suprafața din metal.
 Despre un punct de acces wireless
 Asigurați-vă că punctul de acces wireless care trebuie conectat se află în stare de funcționare.
 Verificați starea undelor radio la punctul de acces wireless.
 Deplasați această unitate mai aproape de punctul de acces wireless.
 Schimbați locația și orientarea punctului de acces wireless.
 Este posibil să nu se afișeze chiar dacă undele radio există în funcție de setarea punctului de
acces wireless.
 Opriți și reporniți punctul de acces wireless.
 Verificați setările punctului de acces wireless.
 Când SSID-ul de rețea al punctului de acces wireless este setat să nu difuzeze, este posibil ca
punctul de acces wireless să nu fie detectat. Introduceți SSID-ul de rețea pentru a începe
conexiunea (P166) sau pentru a activa difuzarea SSID a punctului de acces wireless.
Acest aparat nu este afișat pe ecranul de setări Wi-Fi al smartphone-ului.
 Din meniul de setare Wi-Fi de la smartphone, dezactivați și reactivați funcția Wi-Fi.
188
13. Altele
Când încerc să configurez o conexiune Wi-Fi cu un calculator cu Windows 8, numele
de utilizator și parola nu sunt recunoscute, așadar nu mă pot conecta la calculator.
 Unele versiuni de sistem de operare, inclusiv Windows 8, utilizează două tipuri de conturi:
un cont local și un cont Microsoft.
Utilizați numele de utilizator și parola pentru contul local.
PC-ul nu este recunoscut când utilizez o conexiune Wi-Fi.
Camera nu poate fi conectată la PC printr-o conexiune Wi-Fi.
 Numele implicit al grupului de lucru este setat la „WORKGROUP” (Grup de lucru).
Dacă ați modificat numele grupului de lucru, computerul nu va fi recunoscut. În [Change
Workgroup Name] (Modificare nume grup de lucru) din [PC Connection] (Conexiune PC) din
meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi), înlocuiți numele grupului de lucru cu cel al computerului
la care vă conectați. (P169)
 Confirmați că numele de conectare și parola sunt introduse corect.
 Când ora sistemului computerului Mac sau Windows conectat la cameră diferă considerabil de
cea a camerei, camera nu poate fi conectată la computer sau PC în cazul anumitor sisteme de
operare.
 Confirmați că [Clock Set] (Setare ceas) și [World Time] (Fus orar) de pe cameră se
potrivesc cu ora, data și fusul orar de pe computerul Windows sau Mac. Când ambele
setări diferă considerabil, potriviți-le.
Transmiterea imaginilor eșuează la jumătate. Unele imagini nu pot fi transmise.
 Dimensiunea imaginii este prea mare?
 Reduceți dimensiunea imaginii la [Size] (Dimensiune) (P160), apoi trimiteți.
 Transmiteți după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video) (P144).
 Transmiterea poate dura mai mult timp când distanța față de punctul de acces wireless este mare.
 Transmiteți mai aproape de punctul de acces wireless.
Am uitat parola pentru Wi-Fi.
 Executați [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) din meniul [Setup] (Configurare). (P137)
Totuși, toate informațiile pe care le-ați setat în meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) vor fi
resetate.
189
13. Altele
TV, PC și imprimantă
Imaginea nu apare pe televizor.
 Camera este conectată corect la televizor? (P171)
 Setați intrarea televizorului la intrarea HDMI.
Comunicația cu PC-ul nu este posibilă.
Camera este recunoscută corect de către PC?
Selectați [PC] la conectare. (P173)
 Opriți și apoi reporniți aparatul.
Cardul nu este recunoscut de către PC.
(Se utilizează cardul de memorie SDXC.)
 Verificați compatibilitatea calculatorului dumneavoastră cu cardurile de memorie SDXC.
 Este posibil ca un mesaj solicitând formatarea cardului să se afișeze la conectare, dar nu formatați.
 Dacă mesajul [Access] afișat pe monitor nu dispare, deconectați cablul de conexiune USB
după oprirea aparatului.
Imaginile nu pot fi tipărite când camera este conectată la o imprimantă.
 Nu puteți tipări fotografii cu imprimante care nu acceptă tehnologia PictBridge.
 Setați [PictBridge(PTP)] la conectare. (P175)
Marginile fotografiei sunt decupate la tipărire.
 Atunci când utilizați o imprimantă care are o funcție de decupare sau de tipărire fără chenar,
anulați funcția respectivă înainte de tipărire.
(Consultați instrucțiunile de operare ale imprimantei pentru detalii.)
 Când apelați la un studio foto pentru tipărirea imaginilor, verificați dacă acesta poate tipări
imagini cu raport 16:9.
190
13. Altele
Altele
[Precautions] (Măsuri de precauție) este afișat în mod repetat atunci când aparatul
este pornit.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) după vizualizarea ultimului ecran (12/12). Pentru detalii,
consultați P13.
Un zornăit sau un sunet similar se aude din cameră.
 Acesta este un sunet emis de obiectivul în mișcare și nu reprezintă o defecțiune în
următoarele cazuri:
 Este auzit un zornăit atunci când scuturați camera în timp ce aceasta este oprită sau este în
modul de redare.
 Un zornăit sau un sunet similar este auzit atunci când porniți sau opriți camera sau când
comutați între modul de înregistrare și modul de redare.
Sunetul de la difuzor este slab. Sunetul înregistrat este dificil de auzit.
 A rămas apă în difuzor sau în orificiul microfonului. Evacuați apa. (P17)
Transfocarea se oprește brusc.
 La utilizarea funcției de transfocare optică extinsă, acțiunea de transfocare se va opri
temporar. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
A fost setată, din greșeală, o limbă neinteligibilă.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare), selectați pictograma de meniu [Setup] [ Configurare]
și apoi selectați pictograma
pentru a seta limba dorită. (P136)
Când butonul declanșator este apăsat până la jumătate, uneori se aprinde un indicator alb.
 Lampa de asistare AF se va porni în locurile întunecate pentru a asista focalizarea.
Camera se încălzește.
 Suprafața camerei se poate încălzi în timpul utilizării. Acest lucru nu afectează performanțele
sau calitatea fotografiilor realizate cu camera.
191
13. Altele
Clapeta laterală nu se închide.
 Au rămas prinse obiecte străine?
 Înlăturați obiectele străine. (P14)
 Când închideți, nu setați comutatorul [LOCK] (Blocare) în poziția de blocare. Acest lucru poate
cauza daune sau scurgeri.
 Deblocați. (P20)
Unele componente ale camerei nu pot fi mișcate, de exemplu, butoanele, selectorul
sau clapeta laterală.
 Dacă aparatul este utilizat la temperaturi joase, precum stațiuni de schi sau locuri la altitudine
mare, nu lăsați camera cu zăpadă sau picături de apă depuse pe aceasta. Este posibil ca
unele părți ale camerei să se miște cu dificultate sau din cauza înghețării zăpezii sau
picăturilor de apă în spațiile înguste, precum în spațiile butonului de transfocare, butonului de
selectare și clapetei laterale. Acest fenomen nu indică o defecțiune. Când camera revine la
temperatura normală, va funcționa normal.
 Când utilizați camera într-un loc cu nisip și praf, este posibil ca unele părți ale camerei să
se miște cu greutate dacă obiecte străine rămân blocate în spații înguste, precum spațiul
din jurul butonului de reglare a dioptriei, din jurul butonului declanșator sau din jurul
butonului de pornire/oprire [ON/OFF] al camerei. Ștergeți cu o cârpă uscată, fără scame
sau clătiți cu apă proaspătă.
Ceasul este resetat.
 Dacă nu utilizați camera pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca ceasul să fie
resetat.
 Se va afișa mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm setați ceasul); vă rugăm să resetați
ceasul. (P31)
192
13. Altele
Măsuri de precauție la utilizare
Despre performanțele de impermeabilitate la apă/etanșeitate la praf și anti-șoc
ale camerei
 Pentru mai multe detalii, consultați „(Important) Despre performanțele de
impermeabilitate la apă/etanșeitate la praf și anti-șoc ale camerei” (P12).
La utilizarea într-un climat rece sau la temperaturi joase
 Ar putea cauza vătămări ale pielii dacă atingeți direct părțile metalice ale aparatului în





locuri în care temperatura este foarte joasă [medii sub 0 °C (32 °F), precum stațiuni de
schi sau la altitudine mare] pentru o perioadă lungă de timp.
Utilizați mănuși sau protecție similară atunci când utilizați aparatul pentru perioade
îndelungate.
Performanța acumulatorului poate fi redusă temporar (număr de fotografii înregistrabile/timp de
operare) când utilizați camera la o temperatură între 10 °C și 0 °C (14 °F și 32 °F) (în climate
reci precum stațiunile de schi sau la altitudine mare). (Încărcați suficient acumulatorul înainte
de utilizare.)
Acumulatorul nu poate fi reîncărcat la o temperatură mai mică de 0 °C (32 °F). (Indicatorul de
încărcare luminează intermitent atunci când acumulatorul nu poate fi reîncărcat.)
Recomandăm încărcarea suficientă într-o locație în care temperatura este cuprinsă între 10 °C
și 30 °C (50 °F - 86 °F).
În cazul în care camera se răcește foarte tare în locuri cu temperatură joasă, precum stațiuni
de schi sau la altitudine mare, performanța monitorului poate scădea temporar imediat după
pornirea aparatului, de exemplu, imaginea de pe monitorul fiind ușor mai întunecată decât de
obicei sau apariția unor imagini fantomă.
În locuri reci, mențineți temperatura camerei și a acumulatorilor de rezervă așezându-le într-un
loc cu temperatură ridicată, de exemplu, în interiorul echipamentului de protecție contra frigului
sau în haine. Performanța va reveni la normal atunci când temperatura internă crește.
Dacă aparatul este utilizat la temperaturi joase, precum stațiuni de schi sau locuri la altitudine
mare, nu lăsați camera cu zăpadă sau picături de apă depuse pe aceasta. Este posibil ca
unele părți ale camerei să se miște cu dificultate sau sunetul poate fi estompat din cauza
înghețării zăpezii sau picăturilor de apă în spațiile înguste, precum în spațiile butonului de
transfocare, butonului de selectare, clapetei laterale, difuzorului și microfonului. Acest fenomen
nu indică o defecțiune.
193
13. Altele
Utilizare optimă a camerei
Țineți aparatul la distanță de echipamente electromagnetice (precum
cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
 Dacă utilizați aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile sau sunetul de pe aparat pot suferi
perturbații din cauza undelor electromagnetice.
 Nu utilizați acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote
care pot afecta negativ imaginea și sunetul.
 Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice
create de difuzoare sau motoare mari.
 Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea și/sau
sunetul.
 Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice și nu mai funcționează
corespunzător, opriți aparatul și scoateți acumulatorul sau deconectați adaptorul de curent
alternativ. Apoi reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul de alimentare cu curent
alternativ și reporniți aparatul.
Nu utilizați aparatul lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
 Dacă înregistrați imagini lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile
și/sau sunetele pot fi afectate negativ.
Asigurați-vă că utilizați doar cablurile furnizate.
Dacă utilizați accesorii opționale, utilizați doar cablurile furnizate cu acestea.
Nu prelungiți cablurile sau firele.
Nu pulverizați insecticide sau substanțe chimice volatile spre aparat.
 Dacă aparatul este pulverizat cu astfel de substanțe, carcasa sa se poate deteriora iar finisajul
se va distruge.
Nu lăsați produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru mult timp.
Curățare
Consultați P16 pentru informații privind îngrijirea după utilizarea sub apă.
Înainte de a curăța camera, scoateți bateria. După care, ștergeți camera cu o cârpă uscată,
moale.
 Când camera este foarte murdară, aceasta se poate curăța prin ștergere cu o cârpă ușor
umezită, iar apoi cu o lavetă uscată.
 Nu utilizați solvenți ca benzină, diluanți, alcool, detergent de bucătărie, pentru curățarea
camerei deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior și finisajul.
 Când utilizați o lavetă tratată chimic, consultați instrucțiunile de folosire.
194
13. Altele
Despre monitor/vizor
 Nu apăsați pe monitor cu forță excesivă. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
 În cazul în care camera se răcește foarte tare în locuri cu temperatură joasă, precum stațiuni de
schi sau la altitudine mare, performanța monitorului poate scădea temporar imediat după pornirea
aparatului, de exemplu, imaginea de pe monitorul fiind ușor mai întunecată decât de obicei sau
apariția unor imagini fantomă. Menține temperatura camerei atunci când o utilizați într-un mediu cu
temperatură joasă. Performanța va reveni la normal atunci când temperatura internă crește.
La fabricarea ecranului monitorului/vizorului s-a folosit o tehnologie de mare precizie.
Totuși, pe monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau mai luminoase (roșii, albastre
sau verzi). Acest fenomen nu indică o defecțiune. Deși componentele ecranului monitorului/
vizorului sunt produse cu tehnologie de precizie înaltă controlată, este posibil ca unii
pixeli să fie inactivi sau să fie întotdeauna aprinși. Punctele nu vor fi înregistrate pe
fotografiile de pe card.
Despre obiectiv, microfon și difuzor
 Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
 Nu lăsați camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate duce la
defectarea camerei. De asemenea, aveți grijă când așezați camera afară sau în apropierea unei
ferestre.
 Dacă pe obiectiv există apă sau murdărie, înlăturați cu o cârpă moale uscată înainte de a realiza o
fotografie.
 Dacă rămâne apă în microfon sau în orificiul difuzorului, poate fi înregistrat și redat un semnal
audio slab sau distorsionat. Scurgeți apa și utilizați camera doar după ce o lăsați să se usuce un
timp. (P17)
 Nu introduceți obiecte cu vârf ascuțit în orificiile microfonului și ale difuzorului. (Ar putea deteriora
învelișul interior impermeabil, care ar putea deteriora performanțele de impermeabilitate la apă.)
195
13. Altele
Baterie
Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu. Capacitatea acestuia de a genera
energie se bazează pe reacțiile chimice care au loc în interior. Aceste reacții sunt sensibile la
temperatura și umiditatea mediului înconjurător. Dacă temperatura este prea ridicată sau prea
scăzută, perioada de funcționare a acumulatorului va fi mai scurtă.
Scoateți întotdeauna acumulatorul după utilizare.
 Amplasați acumulatorul extras într-un recipient de plastic și depozitați-l sau țineți-l la distanță de
obiecte metalice (cleme etc.).
Dacă scăpați acumulatorul pe jos în mod accidental, verificați dacă terminalele sau
corpul acestuia nu sunt afectate.
 Introducerea unui acumulator defect în cameră va deteriora camera.
Când ieșiți, luați acumulatoare de rezervă încărcate.
 Rețineți faptul că timpul de înregistrare se va scurta în locuri cu temperaturi joase, precum stațiuni
de schi sau locuri la atitudine ridicată.
 Când călătoriți, asigurați-vă că aveți pregătit adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
și cablul de conexiune USB (furnizat) pentru a putea încărca acumulatorul în țara în care călătoriți.
Depuneți la deșeuri acumulatoarele neutilizabile.
 Acumulatorul are o durată de viață limitată.
 Nu aruncați acumulatoarele în foc, deoarece acestea pot exploda.
Nu permiteți ca terminalele acumulatorului să intre în contact cu obiecte metalice (precum
coliere, agrafe de păr etc.).
 Acestea pot provoca scurtcircuite sau generarea unei călduri excesive, iar dacă atingeți bateria în
astfel de condiții puteți suferi arsuri grave.
Adaptor de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
 Dacă utilizați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) lângă un aparat radio, recepția
radio poate fi perturbată.
Păstrați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) la o distanță de 1 m (3,3 ft) sau mai
departe de radiouri.
 Când utilizați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat), acesta poate genera sunete
similare unui zumzăit. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
 După ce încărcarea s-a încheiat, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare de la priza
de curent electric.
(Dacă acesta este lăsat conectat, va consuma o cantitate redusă de curent.)
196
13. Altele
Card
Nu lăsați cardul în locuri cu temperatură ridicată, unde se generează ușor unde
electromagnetice sau electricitate statică sau în bătaia directă a razelor solare.
Nu îndoiți și nu expuneți cardul la șocuri.
 Cardul poate fi distrus sau conținutul înregistrat se poate deteriora sau șterge.
 După utilizare sau în timpul transportului, păstrați cardul în carcasa sau husa aferentă.
 Nu permiteți ca impuritățile, praful și umezeala să intre în contact cu terminalele de pe spatele
cardului și nu atingeți terminalele cu degetele.
Notă privind transferul către o terță parte, sau depunerea la deșeuri a cardului de memorie
Operațiile de „formatare” sau „ștergere” cu ajutorul camerei sau al PC-ului modifică doar
informațiile de management de fișier și nu pot fi utilizate la ștergerea completă a datelor de pe
cardul de memorie.
Vă recomandăm să distrugeți fizic cardul de memorie sau să utilizați un software de ștergere
date disponibil în comerț pentru a șterge complet datele de pe cardul de memorie înainte de
transferul către o terță parte sau depunerea acestuia la deșeuri.
Managementul datelor de pe cardul de memorie intră în responsabilitatea utilizatorului.
Despre informațiile personale
Vă recomandăm să activați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) și [Wi-Fi Function Lock] (Blocare funcție
Wi-Fi) pentru a vă proteja informațiile personale. (P169, 170)
Derogare de răspundere
 Informațiile incluzând informații personale pot fi modificate sau șterse în urma unei operări
necorespunzătoare, efectului electricității statice, accidentelor, defecțiunilor, reparațiilor sau altor
manipulări necorespunzătoare.
Vă rugăm țineți cont de faptul că Panasonic nu este responsabilă în niciun mod pentru daune
directe sau indirecte care rezultă din modificarea sau ștergerea informațiilor sau informațiilor cu
caracter personal.
Când solicitați o reparație, transferul către o terță parte sau depunerea la deșeuri.
 După efectuarea unei copii a informațiilor personale, ștergeți întotdeauna informațiile precum
informațiile personale și setările conexiunii LAN wireless pe care le-ați salvat pe cameră cu
[Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) (P137).
 Resetați setările pentru a vă proteja informațiile private. (P137)
 Scoateți cardul de memorie din cameră atunci când solicitați o reparație.
 Setările pot reveni la setările predefinite din fabrică atunci când camera este reparată.
 Vă rugăm contactați distribuitorul de la care ați achiziționat camera sau compania Panasonic dacă
operațiile de mai sus nu sunt posibile din cauza unei defecțiuni.
La transferul către o terță parte sau la depunerea la deșeuri a cardului de memorie, vă rugăm
consultați „Notă privind transferul către o terță parte sau depunerea la deșeuri a cardului de
memorie”. (P196)
La încărcarea imaginilor în servicii Web
 Imaginile pot conține informații care se pot utiliza pentru identificarea persoanelor, precum titluri,
date de înregistrare și informații de locație. La încărcarea de imagini în servicii Web, verificați cu
atenție și apoi încărcați.
197
13. Altele
Când nu utilizați camera pentru o perioadă mai lungă de timp
 Depozitați acumulatorul într-un loc uscat și rece, cu o temperatură relativ stabilă. (Temperatura
recomandată: 15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F), Umiditate recomandată: între 40%RH și 60%RH)
 Scoateți întotdeauna acumulatorul și cardul din cameră.
 Dacă acumulatorul este în continuare lăsat în cameră, se va descărca, indiferent dacă este pornită
camera sau nu. Dacă acumulatorul este lăsat în mod continuu în cameră, acesta se va descărca și
va deveni inutilizabil, chiar dacă este încărcat.
 La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea
acestuia o dată pe an.
Scoateți acumulatorul din cameră și depozitați-l din nou după ce a fost descărcat complet.
 Vă recomandăm depozitarea camerei împreună cu un agent desicator (silica gel) atunci când o
păstrați într-un dulap, sau sertar.
 Verificați toate componentele înainte de a realiza fotografii, în cazul în care nu ați utilizat camera
pentru o perioadă lungă de timp.
Despre datele de imagine
 Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde dacă aparatul suferă o defecțiune datorită manevrării
inadecvate. Panasonic nu își va asuma răspunderea pentru nici o pagubă cauzată ca urmare a
pierderii datelor înregistrate.
Despre trepiede și suporturi cu un picior
 Când folosiți un trepied, asigurați-vă că trepiedul este stabil atunci când camera este montată pe
acesta.
 Când folosiți un trepied sau un suport cu un picior, nu veți putea extrage cardul sau acumulatorul.
Verificați ca șurubul trepiedului sau suportului cu un picior să nu fie înclinat atunci când atașați sau
detașați camera. Puteți deteriora șurubul de pe cameră dacă îl rotiți cu o forță prea mare.
De asemenea, corpul camerei și eticheta cu caracteristici nominale se pot deteriora sau zgâria
dacă aparatul este montat prea strâns pe trepied sau picior.
 Citiți cu atenție instrucțiunile de operare ale trepiedului sau suportului cu un picior.
198
13. Altele
Funcția Wi-Fi
 Utilizați camera ca dispozitiv LAN wireless
Când utilizați echipamentele sau calculatoarele care au nevoie de o securitate mai mare decât
dispozitivele LAN wireless, asigurați-vă că sunt luate măsurile corespunzătoare pentru conceptele de
siguranță și defectele sistemelor utilizate. Panasonic nu își va asuma responsabilitatea pentru nicio
deteriorare care survine din utilizarea camerei în alt scop decât ca dispozitiv LAN wireless.
 Se presupune că funcția Wi-Fi a acestei camere este utilizată în țările în care este
vândută această cameră
Există riscul ca această cameră să încalce reglementările privind undele radio dacă este utilizată în
alte țări decât cele în care este comercializată, iar Panasonic nu își asumă responsabilitatea pentru
astfel de încălcări.
 Există riscul ca datele transmise și recepționate prin unde radio să fie interceptate
Vă rugăm să rețineți că există riscul ca datele transmise și recepționate prin unde radio să fie
interceptate de un terț.
 Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice,electricitate statică sau
interferențe
 Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferențe, precum în
apropierea cuptoarelor cu microunde. Acestea pot cauza întreruperi ale undelor radio.
 Utilizarea camerei în apropierea dispozitivelor precum cuptoare cu microunde sau telefoane fără fir
care utilizează banda de unde radio de 2,4 GHz poate cauza o scădere a performanței ambelor
dispozitive.
 Nu vă conectați la o rețea wireless pentru care nu aveți autorizație de utilizare
Când camera utilizează funcția Wi-Fi, rețelele wireless vor fi căutate automat. Când se întâmplă
acest lucru, este posibil să fie afișate rețelele wireless pe care nu aveți autorizația de a le folosi
(SSID*), cu toate acestea nu încercați să vă conectați la rețea deoarece se poate considera că
accesul nu este autorizat.
* SSID se referă la numele care este utilizat pentru a identifica o rețea printr-o conexiune LAN wireless.
Transmisia este posibilă dacă SSID corespunde ambelor dispozitive.
199
13. Altele
 Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
 Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface și logo-ul













HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI
Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated
în Statele Unite și/sau alte țări.
Windows este o marcă înregistrată sau marcă comercială a
Microsoft Corporation în SUA și/sau alte țări.
Mac, OS X și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc.,
înregistrate în SUA și în alte țări.
iPad, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
Android și Google Play sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Google Inc.
Logoul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a Wi-Fi
Alliance®.
Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
“W- Fi®” este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™”, și „WPA2™” sunt mărci ale Wi-Fi Alliance®.
Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă
înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
Alte denumiri de sisteme și produse menționate în aceste instrucțiuni sunt de regulă mărci
înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau sistemul respectiv.
Acest produs este licențiat sub licență de patent AVC pentru utilizare personală de către un
consumator sau alte utilizări în urma cărora nu este remunerat pentru (i) codare video în
conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) și/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de
către un consumator în cadrul unei activități personale și/sau obținut de la un furnizor de materiale
video, licențiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licență nu este acordată sau nu
va fi implicată pentru o altă utilizare. Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C.
Consultați http://www.mpegla.com
200
Depunerea la deșeuri a echipamentelor și a acumulatoarelor vechi
Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare indică
faptul că produsele electrice și electronice, precum și acumulatoarele uzate nu
trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea produselor
vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneți la punctele de colectare special
amenajate, în conformitate cu legislația națională.
Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeuri, veți ajuta la economisirea
unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte negative asupra sănătății
umane și asupra mediului înconjurător.
Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să contactați
autoritățile locale.
Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deșeuri să fie pedepsită conform
legilor naționale.
Notă pentru simbolul de acumulator (simbolul de jos):
Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic.
În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru
elementul chimic în cauză.
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri
din reţele fixe (terestre)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement