Panasonic DCFT7 Operating instructions

Panasonic DCFT7 Operating instructions
Instrucţiuni de operare de bază
Cameră digitală
Model Nr.
DC-FT7
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi
aparatul și păstraţi acest manual pentru consultări viitoare.
Mai multe instrucţiuni de operare detaliate sunt disponibile în „Instrucţiuni
de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”. Pentru a citi manualul,
descărcaţi-l de pe site-ul web. (P62)
Site Web: http://www.panasonic.com
E
DVQX1515ZA
F0518HN0
Stimate client,
Dorim să profităm de această ocazie pentru a vă mulţumi că aţi achiziţionat această cameră
digitală Panasonic. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de operare şi să le păstraţi la
îndemână pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să reţineţi că butoanele, componentele,
elementele de meniu etc. propriu-zise ale camerei dumneavoastră digitale pot avea un aspect
oarecum diferit de cel prezentat în ilustraţiile incluse în aceste Instrucţiuni de operare.
Respectaţi legile privind drepturile de autor.
• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate,
în scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind
drepturile de autor. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor
materiale poate fi restricţionată.
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT:
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,
• Nu lăsaţi apa sau alte lichide să picure sau să pătrundă în interiorul unităţii.
• Nu expuneţi accesoriile (acumulator, încărcător, adaptor de alimentare cu curent
alternativ, card de memorie SD etc.) la ploaie, umezeală, picături sau stropiri.
• Folosiţi accesoriile recomandate.
• Nu scoateţi capacele.
• Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru service, adresaţi-vă
personalului calificat.
Priza de curent trebuie instalată lângă echipament şi trebuie să fie uşor accesibilă.
 Marcaj de identificare a produsului
Locaţie
Produs
Cameră digitală
2
DVQX1515 (RO)
Baza aparatului
Declaraţie de conformitate (DoC)
Prin prezenta, „Panasonic Corporation” declară că acest produs este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi relevante ale Directivei
2014/53/UE.
Clienţii pot descărca o copie a DoC originală pentru produsele noastre RE de pe
serverul nostru DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Date de contact ale reprezentantului Autorizat:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Germania
Puterea maximă și benzile frecvenței de operare ale transmițătorului
Tip wireless
WLAN
Banda de frecvenţă
(frecvenţă centrală)
2412-2462 MHz
Putere maximă
(dBm e.i.r.p.)
13 dBm
 Despre acumulator
ATENŢIE
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei. Se va înlocui
numai cu un tip recomandat de producător.
• Vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla care
este metoda de depunere corespunzătoare a bateriilor la deșeuri.
• Nu supraîncălziţi şi nu expuneţi la flacără.
• Nu lăsaţi bateria(iile) în automobil expusă(e) la razele solare pentru o lungă
perioadă de timp, cu uşile şi geamurile închise.
Avertisment
Pericol de incendiu, explozii şi arsuri. Nu dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură
mai mare de 60°C şi nu incineraţi.
DVQX1515 (RO)
3
 Despre adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
ATENŢIE!
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,
• Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o bibliotecă, pe rafturi sau în alte spaţii
închise. Asiguraţi-vă că aparatul este bine aerisit.
• Adaptorul de alimentare cu curent alternativ se află în standby atunci când este conectat.
Circuitul primar este întotdeauna sub tensiune, cât timp adaptorul de alimentare cu curent
alternativ este conectat la o priză electrică.
Măsuri de precauţie la utilizare
• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu excepţia celui furnizat.
• Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcţiona.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))
Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice
(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile şi/sau sunetul de pe aparat pot
suferi perturbaţii din cauza radiaţiei undelor electromagnetice.
• Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote
care pot afecta negativ imaginea şi/sau sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile pot fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice
create de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea şi/sau
sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice şi nu mai funcţionează
corespunzător, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul de curent
alternativ. Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare cu curent
alternativ şi reporniţi aparatul.
Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile
şi/sau sunetele pot fi afectate negativ.
4
DVQX1515 (RO)
• Înainte de a curăţa camera, extrageţi bateria sau deconectaţi fişa de alimentare
de la priză.
• Nu apăsaţi pe ecran cu forţă excesivă.
• Nu apăsaţi obiectivul cu forţă excesivă.
• Nu pulverizaţi insecticide sau substanţe chimice volatile spre aparat.
• Nu lăsaţi produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru
mult timp.
• Nu utilizaţi solvenţi ca benzină, diluanţi, alcool, detergent de bucătărie, pentru
curăţarea camerei deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior şi finisajul.
• Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere
poate duce la defectarea camerei.
• Asiguraţi-vă că utilizaţi doar cablurile furnizate.
• Nu prelungiţi cablurile sau firele.
• În timpul accesului (scriere, citire sau ştergere de imagini, formatare etc.), nu opriţi
aparatul, nu scoateţi bateria sau cardul şi nu deconectaţi adaptorul de curent
alternativ. În plus, nu expuneţi camera la vibraţii, impact sau electricitate statică.
• Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice, a
electricităţii statice sau a deteriorării camerei sau a cardului. Vă recomandăm să stocaţi
datele importante pe un PC, etc.
• Nu formataţi cardul pe computerul dumneavoastră sau pe un alt echipament.
Formataţi-l doar pe cameră pentru a asigura operarea corectă.
DVQX1515 (RO)
5
• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de
utilizare.
• Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil c litiu-ion. Dacă temperatura este prea
ridicată sau prea scăzută, perioada de funcţionare a acumulatorului va fi mai scurtă.
• Acumulatorul se încălzeşte după utilizare şi în timpul încărcării sau după încărcare.
De asemenea, camera se încălzeşte în timpul utilizării. Acest fenomen nu indică o defecţiune.
• Nu lăsaţi elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zonele de contact ale conectorului
de alimentare sau în apropierea acumulatorilor.
• Depozitaţi acumulatorul într-un loc uscat şi rece, cu o temperatură relativ stabilă.
(Temperatura recomandată: între 15° C şi 25° C (59° F şi 77° F), Umiditate recomandată:
între 40%RH și 60%RH)
• Nu depozitaţi acumulatorul timp îndelungat atunci când este complet încărcat.
La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea
acestuia o dată pe an. Scoateţi acumulatorul din cameră şi depozitaţi-l din nou după ce a fost
descărcat complet.
Aceste simboluri indică o colectare separată a
deşeurilor electrice şi electronice sau a
acumulatoarelor reziduale.
Mai multe informaţii detaliate sunt conţinute în
“Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate
(format PDF)”.
6
DVQX1515 (RO)
Cuprins
Informaţii pentru siguranţa
dumneavoastră ............................................ 2
Redare
Redarea imaginilor..................................... 43
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Îngrijirea camerei ......................................... 8
Accesorii standard ..................................... 10
Despre carduri care pot fi utilizate
cu acest aparat .......................................... 12
(Important) Despre performanţele
de impermeabilitate la apă/etanşeitate
la praf și anti-șoc ale camerei .................... 13
Denumirea şi funcţiile componentelor ........ 18
Pregătiri înainte de înregistrare .................. 20
Operaţii de bază ......................................... 24
Setarea elementelor de meniu ................... 30
Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent
utilizate (butoane funcționale) .................... 31
Utilizarea busolei și altimetrului .................. 31
Meniu
Listă de meniuri ......................................... 44
Wi-Fi
Posibilităţile funcţiei Wi-Fi® ........................ 46
Controlarea cu un smartphone/tabletă....... 47
Altele
Afişare ecran / Afişare vizor ....................... 52
Ghid de soluționare a problemelor ............. 54
Specificaţii ................................................. 57
Citirea instrucţiunilor de operare
(format PDF) .............................................. 62
Înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia
automată (Mod automat inteligent) ............ 33
Înregistrarea fotografiilor 4K ....................... 34
Reglarea focalizării după înregistrare
(Post-focalizare) ......................................... 37
Înregistrarea imaginilor video/
imaginilor video 4K ..................................... 40
DVQX1515 (RO)
7
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Întreținerea camerei
Asiguraţi-vă că aţi citit secţiunea„(Important) Despre performanţele de impermeabilitate
la apă/etanşeitate la praf şi anti-şoc ale camerei” (P13) înainte de a utiliza acest aparat
în mediu subacvatic, pentru a împiedica manipularea necorespunzătoare a aparatului,
care poate cauza infiltrarea apei.
• Nu supuneţi camera unor şocuri sau vibraţii puternice scăpând-o sau lovind-o.
De asemenea, nu aplicaţi presiune puternică pe cameră.
− Este posibil ca performanţa de impermeabilitate la apă să fie afectată.
− Este posibil ca obiectivul sau monitorul să fie avariat.
Dacă monitorul se deteriorează, acordați atenție pentru a evita să vă răniți în fragmentele
de strică spartă sau în alte componente deteriorate.
− Ar putea cauza deteriorarea performanţelor sau funcţionării.
• După utilizarea camerei sub apă, performanțele difuzorului și microfonului se pot
reduce temporar, deci imaginile video vor fi înregistrate sau redate cu un semnal audio
mai slab.
− După utilizarea sub apă, efectuați pașii de la 1 la 4 din „Îngrijirea camerei după utilizarea
acesteia sub apă” de la P16.
 Când partea interioară a vizorului sau monitorului este aburită (condens)
Nu este vorba despre o funcţionare necorespunzătoare sau un defect al camerei. Poate fi
cauzat de mediul de utilizare al camerei.
Ce trebuie să faceţi când partea interioară este aburită
• Închideţi camera şi deschideţi uşa laterală într-un mediu cu temperatură ambientală
constantă, ferit de temperaturi ridicate, umiditate, nisip şi praf. Dacă uşa laterală este
deschisă, când temperatura camerei se apropie de temperatura ambientală, condensul va
dispărea de la sine în aproximativ 2 ore.
• În cazul în care condensul nu dispare, contactaţi Panasonic.
Condiţiile de formare a condensului pe partea interioară
Condensul poate apărea şi partea interioară a obiectivului, vizorului sau monitorului se poate
aburi atunci când camera este utilizată în zone supuse modificărilor semnificative de
temperatură sau cu niveluri ridicate de umiditate, precum în următoarele cazuri:
• Când camera este utilizată în mediu subacvatic imediat după ce a fost utilizată pe o
plajă fierbinte, etc.
• Când camera este mutată dintr-o zonă caldă într-o zonă rece, precum o staţiune de
schi sau la altitudine ridicată
• Când uşa laterală este deschisă într-un mediu cu umiditate ridicată
Dacă scuturaţi camera în timp ce este oprită, puteți auzi un zornăit. Acesta este un
sunet emis de lentila în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune.
8
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
 La utilizarea într-un climat rece sau la temperaturi joase
• Performanţa acumulatorului poate fi redusă temporar (număr de fotografii înregistrabile/
timp de operare) când utilizaţi camera la o temperatură între -10 °C şi 0 °C (14 °F şi 32 °F)
(în climate reci precum staţiunile de schi sau la altitudine mare). (Încărcaţi suficient
acumulatorul înainte de utilizare.)
• Acumulatorul nu se poate încărca la o temperatură mai mică de 0 ºC (32 ºF). (Indicatorul de
încărcare luminează intermitent atunci când acumulatorul nu poate fi reîncărcat.)
Încărcați suficient acumulatorul într-o locație cu o temperatură ambientală cuprinsă între
10°C şi 30°C (50° F și 86° F).
• Dacă aparatul este utilizat la temperaturi joase, precum staţiuni de schi sau locuri la altitudine
mare, nu lăsați camera cu zăpadă sau picături de apă depuse pe aceasta. Este posibil ca
unele părţi ale camerei să se miște cu dificultate sau sunetul poate fi estompat din cauza
îngheţării zăpezii sau picăturilor de apă în spaţiile înguste, precum în spațiile butonului de
transfocare, butonului de selectare, difuzorului şi microfonului. Acest fenomen nu indică o
defecţiune.
• La utilizarea camerei la temperaturi scăzute, performanțele difuzorului și microfonului
se pot reduce temporar, deci imaginile video vor fi înregistrate sau redate cu un
semnal audio mai slab.
− Feriți camera de temperaturile joase amplasând-o într-un loc cald, de exemplu în haine
sau într-un echipament de protecție împotriva aerului rece, atunci când o utilizați.
Cum se utilizează acest manual
• Ecranele din aceste instrucțiuni de operare sunt exemple furnizate pentru descrierea
operațiunilor.
• Designul produsului și specificațiile descrise în aceste instrucțiuni de operare pot diferi de
produsul real ca urmare a îmbunătățirilor.
 Despre simbolurile din text
: Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
:
Sfaturi pentru o utilizare adecvată şi pentru înregistrare.
În aceste instrucţiuni de operare, paşii pentru setarea unui element de meniu sunt descrişi
după cum urmează.
→
[Rec] (Înregistrare)→ [Quality] (Calitate)→
Moduri aplicabile:
În modurile de înregistrare indicate ca pictograme negre, puteți selecta și utiliza elementele
de meniu indicate și funcțiile.
DVQX1515 (RO)
9
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Accesorii standard
Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.
Numerele de produse sunt valabile începând din luna mai 2018. Acestea se pot modifica.
1
Acumulator
(Indicat ca acumulator sau baterie în text)
• Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
2
Adaptor de alimentare cu curent alternativ
• Acesta este utilizat pentru încărcare.
3
Cablu de conexiune USB
4
Curea de mână
K2CT3YY0034
• Accesoriile furnizate, precum acumulatorul etc., nu sunt impermeabile.
(excluzând cureaua de mână)
• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC
sunt indicate drept card în text.
• Cardul este opţional.
• Consultaţi distribuitorul sau compania Panasonic dacă pierdeţi accesoriile furnizate.
(Puteţi achiziţiona accesoriile în mod separat.)
10
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
 Accesoriu cameră digitală
Acumulator
DMW-BCM13
• Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.
Informaţii despre vânzări şi asistenţă
Centrul de Relaţii cu Clienţii
• Pentru clienţii din Marea Britanie: 0344 844 3899
• Pentru clienţii din Irlanda: 01 289 8333
• Luni - Vineri 9:00am - 5:00pm (Exceptând sărbătorile oficiale).
• Pentru asistenţă suplimentară privind produsul dumneavoastră, vă rugăm să vizitaţi
website-ul nostru:
www.panasonic.co.uk
Vânzări directe la Panasonic Marea Britanie
• Comandaţi accesorii şi articole consumabile pentru produsul dumneavoastră cu uşurinţă
şi încredere, telefonând la Centrul de relaţii cu clienţii de luni până vineri între orele
9:00am - 5:00pm (Cu excepţia sărbătorilor legale).
• Sau accesaţi on-line aplicaţia noastră Internet de comandare a accesoriilor la adresa
www.pas-europe.com.
• Sunt acceptate majoritatea cardurilor de credit şi de debit.
• Toate tranzacţiile telefonice şi facilităţile privind distribuirea sunt asigurate direct de
Panasonic UK.
• Nu poate fi mai simplu de atât!
• Prin intermediul paginii noastre de Internet puteţi, de asemenea, achiziţiona o gamă
variată de produse. Răsfoiţi website-ul nostru pentru detalii suplimentare.
DVQX1515 (RO)
11
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Despre carduri care pot fi utilizate cu acest aparat
Card de memorie SD
(512 MB - 2 GB)
Card de memorie SDHC
(4 GB - 32 GB)
• Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie
SDHC/SDXC UHS-I UHS standard cu clasă de viteză 3.
• Funcţionarea cardurilor din partea stângă a fost confirmată
pentru cardurile Panasonic.
Card de memorie SDXC
(48 GB - 128 GB)
 Despre înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K şi clasele
de viteză
Utilizaţi un card care îndeplineşte următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.
Rezoluție [Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Clasa de viteză
4K
Clasa de viteză UHS 3
FHD/HD
Clasa 4 sau superioară
La înregistrarea în 4K Photo
(Foto 4K)/[Post Focus]
(Post-focalizare)
Clasa de viteză UHS 3
Exemplu de etichetă
• Clasa de viteză SD şi clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind scrierea
continuă. Pentru verificarea clasei, consultaţi partea etichetată etc. a cardului.
• Vă rugăm să consultaţi cele mai recente informaţii pe următorul site Web.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l
înghită.
12
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
(Important) Despre performanţele de impermeabilitate
la apă/etanşeitate la praf şi anti-şoc ale camerei
Performanţele de impermeabilitate la apă/etanşeitate la praf
Clasificarea impermeabilităţii la apă/etanşeităţii la praf a acestei camere respectă
clasificările „IPX8” şi „IP6X”. Dacă instrucţiunile de îngrijire şi întreţinere din acest
document sunt urmate cu stricteţe, camera poate funcţiona în mediu subacvatic, la o
adâncime de maxim 31 m (102 picioare) pe o perioadă de maxim 60 de minute. (1)
Performanţa anti-şoc
De asemenea, camera este în conformitate cu „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri”.
Camera a trecut un test de cădere de la o înălţime de 2 m (6,6 ft) pe un placaj cu
grosimea de 3 cm (0,1 ft). În majoritatea cazurilor, camera nu ar trebui să prezinte
nicio deteriorare dacă este scăpată de la o înălţime care nu depăşeşte 2 m
(6,6 picioare). (2)
Performanţă de rezistenţă la sarcină
Această cameră este compatibilă cu testele de încărcare la 100 kgf/220,5 lbf. (3)
Acest lucru nu garantează că nu va exista nicio distrugere, defectare sau
pătrundere a apei în toate condiţiile.
1 Acest lucru înseamnă că aparatul poate fi utilizat în mediul subacvatic pentru durata de timp
specificată şi la presiunea specificată în conformitate cu metoda de manipulare stabilită de
Panasonic.
2 „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri” reprezintă standardul metodei de testare al
Departamentului Apărării al Statelor Unite care specifică efectuarea testelor de cădere de
la o înălţime de 122 cm (4 ft) la 26 de orientări (8 colţuri, 12 proeminenţe, 6 feţe) utilizând
5 seturi de dispozitive şi trecând de 26 de orientări de cădere cu 5 dispozitive.
(Dacă survine un defect în timpul testului, este utilizat un nou set pentru a trece testul de
orientare de cădere cu un număr total de 5 dispozitive) Metoda de testare Panasonic se
bazează pe „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri” de mai sus. Totuşi, înălţimea de
cădere a fost modificată de la 122 cm (4 picioare) la 200 cm (6,6 picioare) la căderea pe
un placaj gros de 3 cm (0,1 picioare). Acest test de cădere a fost trecut.
(Neţinând cont de modificarea aspectului precum ştergerea vopselei sau distorsiunea părţii
care a suportat impactul căderii.)
3 Conform condiţiilor de testare specificate de Panasonic.
DVQX1515 (RO)
13
Pregătire/Instrucţiuni de bază
 Manipularea camerei
• Nu se garantează impermeabilitatea la apă dacă aparatul este supus unui impact ca rezultat al
unei loviri sau căderi. În cazul în care camera suferă un impact, trebuie examinată (contra cost)
la un Centru de Service Panasonic pentru a verifica dacă îşi păstrează impermeabilitatea la
apă.
• Camera trebuie ştearsă imediat dacă este stropită cu detergent, apă de la izvoare termale,
săpun, aditivi pentru baie, ulei de protecţie solară, cremă de protecţie solară, substanţe
chimice etc.
• Funcţia de impermeabilitate la apă a camerei are efect doar în cazul apei de mare şi apei
dulci.
• Orice defecţiune cauzată de utilizarea sau manipularea incorectă de către client nu va fi
acoperită de garanţie.
• Panasonic nu oferă nicio despăgubire pentru accidente cauzate de utilizarea produsului
(inclusiv daune personale sau ale proprietății)
• Interiorul acestui aparat nu este impermeabil la apă. Scurgerile de apă vor cauza defecţiuni.
• Accesoriile furnizate, precum acumulatorul etc., nu sunt impermeabile. (excluzând cureaua
de mână)
• Cardul şi bateria nu sunt impermeabile. Nu manevraţi cu mâinile ude. De asemenea, nu
introduceţi carduri sau baterii ude în cameră.
• Nu lăsaţi camera pentru o perioadă lungă de timp în locuri unde temperatura poate ajunge la
-10° C (14° F) sau chiar mai jos (precum staţiuni de schi, locuri la mare altitudine etc.) sau
unde poate depăşi 40°C (104°F) (în special, locuri expuse la lumină solară puternică, precum
în interiorul unui autoturism expus la soare, în apropierea unui radiator, într-o barcă sau pe
plajă etc.). (În caz contrar, impermeabilitatea la apă va fi afectată)
 Despre afişajul [Precautions] (Măsuri de precauţie)
• [Precautions] (Măsuri de precauţie) este afişat când camera este pornită pentru prima dată
de la cumpărare, în timp ce uşa laterală este complet închisă.
• Verificaţi în prealabil pentru a vă asigura că se menţine impermeabilitatea la apă.
1
2
Apăsați ◄ pentru a selecta [Yes] (Da) şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea.
◄:
Revenire la ecranul anterior
►:
Vizualizare ecranul următor
• Poate fi închis forţat apăsând [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă este închis forţat în timpul verificării prin oprirea aparatului sau apăsarea
[MENU/SET] (Meniu/Setare), [Precautions] (Măsuri de precauţie) este afişat de fiecare
dată când camera este pornită.
3
După ecranul final (12/12), apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru încheiere.
• Când se apasă [MENU/SET] (Meniu/Setare) după ecranul final (12/12), [Precautions]
(Măsuri de precauţie) nu se mai afişează începând cu următoarea pornire.
• Acesta se poate vizualiza şi din [Precautions] (Măsuri de precauţie) din meniul [Setup]
(Configurare).
14
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Verificaţi înainte de utilizarea în mediul subacvatic
Curăţaţi întotdeauna garnitura de etanşare din cauciuc de pe uşa laterală
şi zona în care se află garnitura de etanşare din cauciuc cu o cârpă curată,
fără scame.
1
Verificaţi să nu existe obiecte străine pe partea interioară a uşii laterale.
2
Verificaţi ca garnitura de etanşare din cauciuc a uşii laterale să nu
prezinte crăpături şi deformări.
• Dacă există un obiect străin precum scame, păr, nisip etc., în zona înconjurătoare, apa
se va scurge în câteva secunde, cauzând defecţiuni.
• Ştergeţi orice urmă de lichid cu o cârpă moale, uscată.
Dacă utilizaţi camera cu lichid pe ea, apa poate pătrunde în interior, cauzând defecţiuni.
• Dacă sunt prezente obiecte străine, ştergeţi-le cu o cârpă uscată, fără scame.
• Aveţi foarte mare grijă la îndepărtarea firelor mici de nisip etc. care se pot lipi de părţile
laterale şi colţurile garniturii de etanşare din cauciuc.
• Integritatea garniturilor de etanşare din cauciuc se poate reduce după aproximativ 1 an,
o dată cu utilizarea şi vechimea. Pentru a evita deteriorarea permanentă a camerei,
garniturile de etanşare trebuie înlocuite anual. Contactaţi Panasonic pentru costuri
aferente şi informaţii suplimentare.
3
Închideţi ferm uşa laterală.
ⒶPartea roşie
ⒷComutator LOCK (Blocare)
ⒸStare de deblocare
Ⓓ Stare de blocare
• Blocaţi comutatorul [LOCK] (Blocare)
până când partea roşie nu mai este
vizibilă.
• Pentru a preveni infiltrarea apei, feriţi
aparatul de obiecte străine precum
lichide, nisip, păr, praf sau de curea.
Nu deschideţi sau închideţi uşa laterală în locuri cu nisip şi praf, în apropierea
apei sau cu mâinile ude. Nisipul sau praful pot cauza scurgeri de apă.
DVQX1515 (RO)
15
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Utilizarea camerei în mediul subacvatic
• Utilizaţi camera în mediul subacvatic la o adâncime de 31 m (102 picioare) cu o temperatură
a apei între 0°C şi 40°C (32°F şi 104°F).
• Nu utilizaţi camera la o adâncime mai mare de 31 m (102 picioare).
• Nu o utilizaţi în apă fierbinte care depăşeşte 40 °C (104 °F) (în baie sau izvor termal).
• Nu utilizaţi camera în mediul subacvatic pentru mai mult de 60 de minute continuu.
• Nu deschideţi sau închideţi uşa laterală în mediul subacvatic.
• Nu supuneţi camera la şocuri în mediul subacvatic. (Nu se poate menţine impermeabilitatea
la apă şi există posibilitatea unei scurgeri de apă.)
• Nu faceţi scufundări cu camera. Nu utilizaţi camera într-o locaţie în care apa ţâşneşte rapid,
ca de ex., în apropierea curenţilor sau cascadelor. Pot apărea defecţiuni.
• Camera se va scufunda în apă. Aveţi grijă să nu scăpaţi camera şi să o pierdeţi în mediul
subacvatic, punând cureaua în jurul încheieturii sau efectuând o măsură asemănătoare.
Transportarea camerei după utilizarea în mediul subacvatic
Nu deschideţi sau închideţi uşa laterală până când nisipul şi praful nu sunt îndepărtate
prin clătirea cu apă.
Curăţaţi camera după utilizare.
• Ştergeţi complet orice picături de apă, urme de nisip şi sare de pe mâini, corp, păr etc.
• Se recomandă curăţarea camerei în spaţii interioare, evitându-se locurile unde poate ţâşni
apa sau cădea nisipul.
După utilizarea în mediul subacvatic, curăţaţi întotdeauna camera şi nu o lăsaţi murdară.
• Dacă lăsați obiecte străine sau sare pe cameră, poate rezulta deteriorarea, decolorarea,
coroziunea, un miros neobişnuit sau reducerea performanţei de impermeabilitate la apă.
1
Clătiţi cu apă proaspătă, păstrând uşa laterală
închisă.
• După utilizarea pe litoral sau în mediul subacvatic,
introduceţi aparatul în apă de la robinet, într-un recipient
mic timp de maxim 10 minute.
• Nu utilizaţi substanţe chimice precum benzină, diluant,
alcool, soluţie de curăţare, săpun sau detergenţi.
• Dacă selectorul de reglare a dioptriei, butonul declanșator
butonul de pornire/oprire al camerei sau alte componente
se mișcă greu, pot exista obiecte străine prinse în interior.
Deoarece continuarea utilizării poate duce la blocarea
acestor componente sau la alte defecțiuni, scuturați
camera în apă proaspătă pentru a îndepărta orice obiecte
străine. După aceasta, verificați dacă respectivele componente se mișcă ușor.
16
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
• Este posibil ca orificiul de scurgere să elibereze bule atunci când scufundaţi camera în
apă, însă acest lucru este normal.
2
Loviți ușor camera cu palma în timp ce o țineți întoarsă și apoi cu
partea ilustrată orientată în jos, și ștergeți picăturile de apă cu o cârpă
moale și uscată.
• Repetați acest pas de mai multe ori dacă rămâne apă în microfon Ⓐ sau în orificiul
difuzorului Ⓑ.
Dacă rămâne apă în microfon sau în orificiul difuzorului, poate fi înregistrat și redat un
semnal audio slab sau distorsionat.
• Fixați cureaua ferm de încheietura mâinii pentru a preveni căderea camerei.
3
Uscaţi camera, aşezând-o pe o
cârpă uscată, într-o zonă cu umbră,
bine aerisită.
• Acest aparat este conceput cu orificii de
scurgere în butonul [ON/OFF]
(PORNIRE/OPRIRE) şi butonul de zoom etc.
• Nu uscaţi camera cu aer cald de la uscător sau
de la un obiect asemănător. Impermeabilitatea la
apă va avea de suferit ca urmare a deformării.
4
Asiguraţi-vă că nu mai există picături de apă, deschideţi uşa laterală
şi ştergeţi picăturile de apă sau nisipul din interior cu o cârpă moale,
uscată.
• Picăturile de apă pot rămâne pe card sau pe baterie când uşa laterală este deschisă,
fără a se usca în întregime. De asemenea, apa se poate acumula în spaţiul din jurul
slotului pentru card/acumulator sau al conectorului terminal. Ştergeţi orice urmă de apă
cu o cârpă moale, uscată.
• Este posibil ca picăturile de apă să pătrundă în cameră când uşa laterală este încă udă,
provocând astfel condens sau defecţiune.
DVQX1515 (RO)
17
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Denumiri şi funcţii ale componentelor
Buton [ON/OFF] (Pornire/Oprire)
cameră (P23)
13
Slot de acumulator (P20)
2
Buton imagine video (P40)
14
Comutator [LOCK] (Blocare)
(P15, 20)
3
Buton declanşator (P26)
15
Pârghie de deblocare (P20)
4
Bliţ
5
Microfon stereo
• Aveţi grijă să nu acoperiţi
microfonul cu degetul.
Dacă procedaţi astfel, este posibil
ca sunetul să nu poată fi înregistrat.
6
Indicator temporizator/Lampă de
asistare focalizare automată/Lumină
LED
7
Suprafaţă obiectiv
8
Difuzor
9
Clapetă laterală (P15, 20)
10
Conector [USB/CHARGE]
(Încărcare) (P21)
11
Slot de card (P20)
12
Conector [HDMI]
1
18
DVQX1515 (RO)
16
Curea de umăr
• Asiguraţi-vă că ataşaţi cureaua
atunci când utilizaţi camera
pentru a vă asigura că nu o veţi
scăpa.
• După plasarea curelei în jurul
încheieturii, glisați dispozitivul de
ajustare Ⓐ pentru a fixa cureaua.
• Asiguraţi-vă că aţi ataşat cureaua
la inelul pentru curea.
Pregătire/Instrucţiuni de bază
17
Monitor (P52)
18
Buton Post Focus (Postfocalizare) (P37)/ Buton [Fn2] (P31)
19
Buton [LVF] (P24)
20
Vizor (P24, 52)
21
Selector de reglare dioptru
• Reglați până în momentul în
care vedeți clar caracterele
afișate în vizor.
22
23
26
Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(P27)
27
Indicator luminos de încărcare (P22)/
Indicator luminos de conexiune
Wi-Fi® (P46)
28
(Ștergere) (P43)/Buton
(Anulare)/Buton [Q.MENU]
(Meniu rapid)
29
Buton
(mod Foto 4K) (P34)/
buton [Fn1] (P31)
30
Buton [MODE] (Mod) (P28)
31
Orificiu de scurgere
32
Montare trepied
• Este posibil să nu puteţi ataşa şi
fixa în siguranţă un trepied cu o
lungime a şurubului de 5,5 mm
(0,22 inch) sau mai mult la cameră.
În caz contrar, camera se poate
defecta.
Buton
Buton transfocare (P25)
Buton (Redare) (P43)
24
Buton [DISP.] (Afişaj)
• De fiecare dată când butonul este
apăsat, afişajul de pe monitor este
comutat.
25
Butoane cursor (P27)
DVQX1515 (RO)
19
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Pregătiri înainte de înregistrare
Introducerea şi scoaterea cardului
(opţional)/acumulatorului
• Verificaţi dacă aţi oprit aparatul.
1
❶: Glisaţi comutatorul [LOCK] (Blocare) Ⓐ
și deblocați.
❷: Glisați pârghia de eliberare Ⓑ și
deschideți clapeta laterală.
• Folosiţi întotdeauna acumulatoare Panasonic
originale (DMW-BCM13E).
• Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu putem
garanta calitatea acestui produs.
2
Acumulator: Ţinând cont de orientarea
acumulatorului, introduceţi acumulatorul
complet până când auziţi un sunet de
blocare, apoi verificaţi dacă acumulatorul
este blocat de elementul A.Ⓒ. Trageţi
pârghia Ⓒîn direcţia săgeţii pentru a
extrage acumulatorul. Card: Împingeţi
ferm până când auziţi un sunet de „clic”,
acordând atenţie direcţiei de introducere.
Pentru a extrage cardul, împingeţi-l până
când se aude un clic, apoi trageţi cardul
spre exterior, în linie dreaptă.
Ⓓ: Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.
Verificați orientarea cardului.
3
Închideţi uşa laterală până la auzirea unui
clic şi blocaţi comutatorul [LOCK]
(Blocare) împingând spre [◄].
• Verificaţi ca partea roşie de pe butonul Ⓔ [LOCK]
(Blocare) să nu fie vizibilă.
20
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BCM13E.
Se recomandă să încărcaţi acumulatorul în zone cu o temperatură ambiantă cuprinsă
între 10 ºC şi 30 ºC (50° F şi 86 ºF) (similară cu temperatura acumulatorului).
Introduceţi acumulatorul în aparat.
Verificaţi dacă aţi oprit camera.
Conectați camera și adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) Ⓑ sau un
PC Ⓓ.
Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓐ Indicator luminos de încărcare
Ⓑ Adaptor de alimentare cu curent
alternativ (furnizat)
Ⓒ La priza de curent
Ⓓ PC (Pornit)
Ⓔ Cablu de conexiune USB (furnizat)
• Amplasaţi camera în poziţie verticală şi identificaţi
terminalul din partea de jos.
• Verificaţi direcţiile conectorilor şi introduceţi-i sau
extrageţi-i drept, ţinând de fişă. (Pot rezulta
defecţiuni prin deformarea conectorului dacă
acesta este introdus oblic sau în direcţie greşită)
Nu conectaţi dispozitivele la terminale incorecte.
Acest lucru ar putea cauza o defecţiune.
• Adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) şi cablul de conexiune USB (furnizat)
sunt accesorii dedicate exclusiv acestei camere. Nu le utilizaţi împreună cu alte dispozitive.
• Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu excepţia celui furnizat.
• Nu utilizaţi alte adaptoare de curent alternativ, cu excepţia celui furnizat.
DVQX1515 (RO)
21
Pregătire/Instrucţiuni de bază
 Încărcarea de la priza de alimentare
Conectaţi adaptorul de curent alternativ (furnizat) şi această cameră cu cablul de
conexiune USB (furnizat) şi introduceţi adaptorul de curent alternativ (furnizat) în priza
de alimentare.
 Încărcarea de la un computer
Conectaţi computerul şi această cameră cu ajutorul cablului de conexiune USB (furnizat).
 Despre indicatorul luminos de încărcare
Aprins:
Stins:
Încărcare.
Încărcarea s-a încheiat. (La încheierea încărcării, deconectaţi
camera de la priza de alimentare sau de la computer.)
• Când indicatorul de încărcare luminează intermitent
− Reconectaţi cablul de conexiune USB (furnizat) într-o locaţie unde temperatura ambiantă
(şi temperatura acumulatorului) se încadrează în intervalul 10° C - 30° C (50° F - 86° F),
apoi încărcaţi din nou.
− În cazul în care computerul dumneavoastră nu poate furniza energie suficientă,
încărcarea nu este posibilă.
 Durată de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Durată de încărcare
Aprox. 170 min
• Durata de încărcare indicată este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet
descărcat.
Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a acumulatorului.
Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare
pentru un acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot fi
mai lungi decât în mod normal.
• Dacă aparatul este încărcat de la un computer, capacitatea de alimentare a computerului
determină durata de încărcare.
22
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Setarea datei/orei (Setare ceas)
• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1
2
3
4
5
6
7
Apăsaţi butonul [ON/OFF] (Pornire/Oprire)
al camerei.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați / pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut)
şi apăsaţi ▲/▼ pentru a seta.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a seta.
Când este afişat mesajul [The clock setting
has been completed.] (Setarea ceasului a fost
finalizată), apăsaţi pe [MENU/SET]
(Meniu/setare).
Când se afişează [Please set the home area]
(Vă rugăm să setaţi zona
de domiciliu), apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Apăsaţi / pentru a selecta zona de
domiciliu şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Se va afişa [Precautions] (Măsuri de precauție). (P14)
Formatarea cardului (iniţializare)
Formataţi cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
După formatare, toate datele stocate pe card vor fi șterse și nu pot fi recuperate.
Efectuați mai întâi o copie de rezervă a datelor necesare pe un PC sau un dispozitiv
similar și apoi formatați cardul.
→
[Setup] (Configurare) → [Format]
DVQX1515 (RO)
23
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Operaţii de bază
Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate
Ţineţi uşor camera cu ambele mâini, ţineţi braţele fixe pe lângă corp şi depărtaţi puţin
picioarele.
• Înainte de a utiliza camera, asigurați-vă că atașați cureaua furnizată și fixați-o la
încheietura mâinii pentru a evita scăparea camerei. (P18)
• Aveţi grijă să nu aşezaţi degetele pe bliţ, pe lampa de asistenţă AF/pe LED Ⓐ, pe
microfon Ⓑ, pe difuzor Ⓒsau pe obiectiv etc.
• Când realizaţi fotografii, aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe niciun
pericol de a interacţiona cu o altă persoană sau cu un alt obiect.
Butonul [LVF] (Comutarea monitorului/vizorului)
Apăsaţi [LVF] pentru a comuta între monitor şi vizor.
Apăsaţi [LVF].
24
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Buton de transfocare (operațiuni de transfocare)
Puteţi mări pentru a face ca persoanele şi obiectele să pară mai apropiate, sau puteţi micşora
pentru a realiza fotografii cu peisaje cu un unghi mai mare (cadru mai larg).
[W]: Pentru a face ca subiectele să pară mai îndepărtate, utilizaţi (Wide)
[T]: Pentru a face ca subiectele să pară mai apropiate, utilizaţi (Tele)
Transfocare optică
Măreşte fără a deteriora calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 4,6×
Transfocare optică extra
Această funcţie este operaţională când este selectată oricare dintre rezoluţiile de imagini
indicate cu
.
Puteţi mări mai mult decât este posibil cu transfocarea optică, fără a deteriora calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 9×
(Acesta include grosismentul de transfocare optică. Nivelul grosismentului diferă în
funcţie de setarea [Picture Size] (Rezoluţie imagine).)
Transfocare inteligentă
Puteţi mări până la dublul grosismentului original de transfocare, reducând la minimum
degradarea calităţii imaginii.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video) → [i.Zoom]
(Transfocare inteligentă) → [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
[Digital Zoom] (Transfocare digitală)
Deşi calitatea imaginii se reduce la fiecare mărire, puteţi mări la până de patru ori grosismentul
original de transfocare.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video) →
[Digital Zoom] (Transfocare digitală) → [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
DVQX1515 (RO)
25
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Buton declanşator (Realizarea fotografiilor)
1 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
pentru a focaliza.
• Sunt afişate valoarea diafragmei şi timpul
de expunere.
• După ce subiectul este focalizat, indicatorul
de focalizare este afişat. (Când subiectul nu este
focalizat, indicatorul luminează intermitent.)
ⒶValoare diafragmă
ⒷTimp de expunere
ⒸIndicaţie focalizare
2
Apăsaţi complet butonul de declanşare
(apăsaţi mai mult) şi realizaţi fotografia.
• Aveţi grijă să nu deplasaţi camera atunci când
apăsaţi pe butonul de declanşare.
 Verificaţi fotografia pe care aţi realizat-o
Apăsaţi
26
pentru a afişa imaginea înregistrată. (P43)
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
• Aceste instrucţiuni de utilizare prezintă funcţiile sus, jos, stânga şi
dreapta ale butonului cursor sub forma ▲/▼//.
Apăsarea pe [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conţinutului setărilor etc.
 Apăsarea pe butonul cursor în timpul înregistrării
(Compensare expunere)
Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de
luminozitate între subiect şi fundal.
(Mod Bliţ)
Setaţi bliţul în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.
• Dacă setaţi [LED Light] (Lampă LED) la [ON] (Activare) şi ţineţi apăsat  pe ecranul standby
pentru înregistrare, lumina LED se va aprinde timp de 60 de secunde.
(Mod macro)
•
•
([AF Macro])
− Puteţi face fotografii unui subiect aflat la o distanţă de până în 5 cm (0,16 ft) de obiectiv,
prin apăsarea butonului de transfocare până la capăt în direcţia Wide (1×).
[Macro Zoom] (Transfocare macro)
− Utilizaţi această setare pentru a vă apropia de subiect şi apoi măriţi în continuare când
realizaţi fotografia.
Puteţi realiza o fotografie cu o transfocare digitală de până la 3×, păstrând distanţa la
subiect pentru poziţia extremă Wide [5 cm (0,16 ft)].
(Mod acţionare)
Puteţi modifica operaţia pe care o execută camera la apăsarea pe butonul declanşator.
• [Single] (Individual)/[Burst] (Rafală)/[4K PHOTO] (P34)/[Post Focus] (Post-focalizare)
(P37)/[Auto Bracket]/[Self Timer] (Temporizator)
DVQX1515 (RO)
27
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Buton [MODE] (Mod) (Selectarea unui mod de înregistrare)
1 Apăsaţi [MODE] (Mod).
3
Apăsați ▲/▼// pentru a selecta modul
de înregistrare.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
28
DVQX1515 (RO)
2
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Mod Intelligent Auto (Automat inteligent) (P33)
Mod Programme AE (Programare expunere automată)
Înregistrează la valoarea diafragmei şi la timpul de expunere setate de cameră.
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
Expunerea este ajustată în funcţie de valoarea de diafragmă şi timpul de expunere,
setate manual.
Mod Creative Control (Control creativ)
Înregistrarea în timpul verificării efectului de imagine.
Mod Scene Guide (Ghid scenă)
Acest mod vă permite să realizaţi imagini compatibile cu scenele înregistrate.
Modul Sports (Sporturi)
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii ale unor evenimente sportive etc.
Mod Snow (Zăpadă)
Acest mod vă permite să realizaţi fotografii care prezintă o zăpadă cât se poate de
albă în staţiuni de schi sau pe un munte acoperit cu zăpadă.
Mod Beach & Surf (Plajă şi surfing)
Acesta este optim pentru înregistrarea imaginilor sub apă la o adâncime de 3 m
(9,8 ft) și pe plajă.
Mod Underwater (Subacvatic)
Acesta este optim pentru înregistrarea imaginilor sub apă la o adâncime care
depășește 3 m (9,8 ft).
Mod de înregistrare panoramic
Acest mod vă permite să realizaţi imagini panoramă.
DVQX1515 (RO)
29
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Setarea elementelor de meniu
1
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2
Apăsaţi .
3
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta o pictogramă
de selectare a meniului, precum
.
[Rec] (Înregistrare) (P44)
[Motion Picture] (Înregistrare video) (P44)
[Custom] (Personalizare) (P45)
[Setup] (Configurare) (P45)
[Playback] (Redare) (P45)
4
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
5
Apăsați ▲/▼ de la butonul cursor pentru
a selecta elementul de meniu, apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
6
Apăsați ▲/▼ de la butonul cursor pentru
a selecta setarea, apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• În funcţie de elementul de meniu, setările nu pot apărea sau pot fi afişate într-un
mod diferit.
 Închideţi meniul
Apăsaţi
30
sau apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
DVQX1515 (RO)
Pregătire/Instrucţiuni de bază
Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate
(butoane funcţionale)
Puteţi aloca funcţii de înregistrare etc la butoane specifice.
1
Selectați meniul.
→
[Custom] (Personalizare)→ [Fn Button Set] (Setare buton Fn) →
[Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare)/[Setting in
PLAY mode] (Setare în mod de redare)
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta butonul
funcţional la care doriţi să alocaţi o
funcţie şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta funcţia
pe care doriţi să o alocaţi şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă apăsați și țineți apăsat un buton funcțional (oricare dintre [Fn1] și [Fn2]) timp de 2
secunde, poate fi afișat ecranul prezentat în pasul 3. Totuși, în unele cazuri, ecranul nu
poate fi afişat, în funcţie de modul selectat curent sau de ecranul de afişare.
Utilizarea busolei și altimetrului
Moduri aplicabile:
• Informaţiile măsurate cu acest aparat reprezintă doar o indicaţie aproximativă.
Nu îl utilizaţi în scopuri tehnice.
• Când utilizaţi acest aparat pentru excursii montane, trekking, utilizaţi informaţiile
măsurate (direcţie, altitudine) doar ca o indicaţie aproximativă şi purtaţi întotdeauna
la dumneavoastră o hartă şi instrumente de măsurat speciale.
 Activați senzorii
Direcţia și altitudinea pot fi măsurate şi înregistrate pe imaginile înregistrate.
→
[Setup] (Configurare)→ [Sensor Settings] (Setări senzor)→ [ON] (Activare)
DVQX1515 (RO)
31
Pregătire/Instrucţiuni de bază
 Afișați busola și altimetrul
Direcția și altitudinea curente sunt afișate în timpul înregistrării, în timp ce direcția și altitudinea
din momentul înregistrării sunt afișate în timpul redării.
Pentru a comuta ecranul cu informaţii despre mediu, apăsaţi [DISP.] (Afişaj) de mai multe ori.
Ⓐ Altimetru
Puteţi verifica altitudinea locaţiei curente.
Altimetrul nu este ajustat la momentul achiziţiei.
• Domeniul de afişare este între - 500 m (–1640 picioare) şi 9000 m (29530 picioare).
• Altitudinea afişată este o altitudine relativă Altitudinea este o valoare calculată prin
convertirea unei presiuni atmosferice din interiorul aparatului la o altitudine cu 0 m
(0 picioare) (nivelul mării) = 1013 hPa ca referinţă.
• Valoarea altitudinii poate prezenta erori în funcţie de modificarea presiunii atmosferice,
în comparaţie cu zone precum locaţii cu simboluri de referinţă pentru altimetru.
Reglați frecvent cu [Altimeter Adjust] (Reglare altimetru).
• Vă rugăm să consultaţi „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”
pentru detalii.
ⒷBusolă
• 16 repere sunt afișate pe baza direcţiei în care este îndreptat obiectivul camerei.
• Porţiunea colorată a acului busolei indică nordul.
ⒸLocation information (Informații locație) (doar în timpul redării)
• Informațiile despre locație adăugate de la smartphone sunt afișate. (P51)
ⒹRecording date (Dată înregistrare) (doar în timpul redării)
Ⓔ Nord
32
DVQX1515 (RO)
Înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată
(Mod automat inteligent)
Mod de înregistrare:
În acest mod, camera efectuează setările optime pentru subiect şi scenă, aşadar îl recomandăm
când doriţi să nu modificaţi setările camerei şi să înregistraţi fără a vă gândi la ele.
1
2
Apăsaţi [MODE] (Mod).
Apăsați /// pentru a selecta
, şi
apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
Țineți camera cu obiectivul orientate
spre subiect.
• Când camera identifică scena optimă, pictograma
scenei respective se va modifica.
(Detectare automată a scenei)
 Detectarea scenei
Când realizaţi fotografii
→
[i-Portrait] (Portret inteligent)
[i-Scenery] (Peisaj inteligent)
[i-Macro]
[i-Night Portrait]
(Portret nocturn inteligent)1
[i-Night Scenery]
(Peisaj nocturn inteligent)
[iHandheld Night Shot] (Fotografie
nocturnă inteligentă fără trepied)2
[i-Sunset] (Mod inteligent apus)
1 Afişat doar când bliţul este setat la
.
2 Se afişează doar atunci când setaţi [iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON] (Activare).
DVQX1515 (RO)
33
Înregistrare
Când se înregistrează imagini video
→
•
[i-Portrait] (Portret inteligent)
[i-Scenery] (Peisaj inteligent)
[i-Macro]
[i-Low Light]
(Mod iteligent lumină slabă)
se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard
sunt setate.
 Detectarea feţei
Modul Auto Focus (Focalizare automată) este setat automat la
 Bliț
Când
este selectat,
subiectului şi luminozitate.
sau
este setat în funcţie de tipul
Înregistrarea fotografiilor 4K
Moduri aplicabile:
Camera vă permite să realizați fotografii în rafală de 8 milioane de pixeli (aprox.) la 30
cadre/secundă. După realizarea acestor fotografii, puteți salva momentul dorit, extrăgându-l din
fișierul rafală.
• Utilizaţi un card UHS cu clasa de viteză 3.
• Unghiul de vizualizare se poate îngusta în timpul înregistrării.
1
Apăsaţi
34
DVQX1515 (RO)
.
Înregistrare
2
Selectaţi metoda de înregistrare cu /
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[4K Burst]
(Rafală 4K)
[4K Burst(S/S)]
“„S/S” este o
abreviere de la
„Pornire/Oprire”.
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K)
Pentru a realiza cea mai bună fotografie
a unui subiect
Înregistrarea în rafală este efectuată în
timp ce ţineţi apăsat butonul declanşator.
Ⓐ Apăsați și țineți apăsat
Ⓑ Înregistrarea este efectuată
Pentru a nu rata ocazia de a realiza o
fotografie în condiţii impredictibile
Înregistrarea în rafală începe când apăsați
butonul declanşator și se oprește când îl
apăsați din nou.
ⒸStart (Prima operaţie)
ⒹStop (A doua operaţie)
ⒺÎnregistrarea este efectuată
Adăugarea de marcatoare pentru selectarea
şi salvarea imaginilor
Puteţi adăuga marcatoare dacă apăsaţi [Fn1] în timpul înregistrării.
(Până la 40 de marcatoare pentru fiecare înregistrare)
Când selectaţi şi salvaţi imagini dintr-un fişier rafală 4K, puteţi trece la
poziţiile unde aţi adăugat marcatoare.
Pentru înregistrarea dorită de fiecare
dată când se ivește o oportunitate de
fotografiere
Înregistrarea rafală este efectuată cu
aproximativ 1 secundă înainte şi după
momentul în care este apăsat butonul
declanşator.
Ⓕ Aproximativ 1 secundă
Ⓖ Înregistrarea este efectuată
DVQX1515 (RO)
35
Înregistrare
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a efectua înregistrarea.
3
• Camera va efectua înregistrarea în rafală a unei fotografii 4K şi o va salva ca fişier
rafală 4K în format MP4.
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afişat automat ecranul
de selectare a imaginilor.
 Anularea modului 4K Photo (Foto 4K)
La pasul 2, selectați
Când este setată
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează
mai repede şi temperatura camerei creşte.
•
•
Selectați
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute
şi 59 de secunde.
Când utilizaţi un card de memorie SDHC, puteţi continua înregistrarea unei fotografii 4K fără
întrerupere, chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB, dar fotografia 4K va fi
înregistrată și redată în fişiere în rafală separate.
Cu un card de memorie SDXC, puteți salva o fotografie 4K cu o dimensiune a fișierului
depășind 4 GB ca un singur fișier.
Selectarea imaginilor din fişierul rafală 4K şi salvarea acestora
1
Selectați o imagine apăsând pictograma
pe ecranul de redare și apăsați .
•
36
Este afișat ecranul de vizualizare diaporamă, unde
selectați imaginile.
DVQX1515 (RO)
Înregistrare
Apăsați /pentru a selecta cadrul care
va fi salvat ca fotografie.
2
•
3
Selectați
și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a trece la vizualizarea cadrului
anterior sau următor.
• Apăsați [Fn1] pentru a trece la operarea marcatorului.
Puteți apăsa / pentru salt la poziția următorului
marcator. (Doar [4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))
• De asemenea, puteți selecta scene pe ecranul de redare rafală 4K prin atingerea (Fn2).
(Doar [4K Burst]) (Rafală 4K)/[4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))
Pentru detalii, consultaţi „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a salva imaginea.
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
Puteți salva imagini realizate în timpul unui interval de 5 secunde o dată utilizând
[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto 4K) din meniul [Playback] (Redare).
Reglarea focalizării după înregistrare
(Post Focus - Post-focalizare)
Moduri aplicabile:
Camera vă permite să realizați imagini rafală 4K în timp ce comutați focalizarea la diferite zone.
După realizarea acestor imagini, puteți selecta zona de focalizare dorită.
Această funcţie este potrivită pentru înregistrarea obiectelor statice.
• Utilizaţi un card UHS cu clasa de viteză 3.
• Unghiul de vizualizare se poate îngusta în timpul înregistrării.
DVQX1515 (RO)
37
Înregistrare
1
2
3
Apăsaţi
Apăsați / pentru a selecta [ON] (Activare)
şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Decideţi cu privire la compoziţie şi apăsaţi
butonul declanşator pe jumătate.
• Focalizarea automată va detecta zonele de focalizare
pe ecran. (Cu excepţia marginilor ecranului)
• Dacă nu poate fi focalizată nicio zonă pe ecran, afişajul
focalizării
va lumina intermitent.
Înregistrarea nu este posibilă în acest caz.
4
Apăsaţi complet butonul declanşator pentru
a porni înregistrarea
• Punctul de focalizare se modifică automat în timpul
înregistrării. Când pictograma
dispare,
înregistrarea se opreşte automat.
Din momentul în care apăsaţi pe jumătate butonul declanşator, până la sfârşitul
înregistrării:
• Păstraţi aceeaşi distanţă faţă de subiect şi aceeaşi compoziţie.
• Va fi înregistrată o imagine video în format MP4. (Sunetul nu va fi înregistrat.)
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afişat un ecran care vă
permite să selectaţi zona de focalizare dorită. (P39)
 Anularea funcţiei [Post Focus] (Post-focalizare)
Selectaţi [OFF] (Dezactivare) la pasul 2.
38
DVQX1515 (RO)
Înregistrare
Selectarea zonei de focalizare dorite şi salvarea unei imagini
1
Selectați o imagine apăsând pictograma
pe ecranul de redare și apăsați ▲.
2
Apăsați ▲/▼//pentru a selecta zona
de focalizare.
• Dacă o imagine focalizată nu este disponibilă pentru
zona selectată, va fi afişat un cadru roşu. Nu puteţi
salva imaginea în acest caz.
• Nu puteţi selecta marginile ecranului.
Descrierea operaţiei
▲/▼/◄/►
Selectează o zonă de focalizare.
• Operaţia nu poate fi selectată cât timp afişajul este mărit.
Măreşte afişajul.
Reduce afişajul (cât timp afişajul este mărit).
[Fn2]
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Porţiunile focalizate sunt evidenţiate în culori. (Maxim)
• Comută în ordinea [OFF] (Dezactivare) →
([HIGH]) (Ridicată).
([LOW]) (Slabă) →
Salvează imaginea.
• Puteţi regla fin focalizarea apăsând / în timp
ce afișajul este mărit.
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a salva imaginea.
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
DVQX1515 (RO)
39
Înregistrare
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Moduri aplicabile:
Puteți înregistra imagini video și imagini video 4K în formatul de înregistrare MP4.
Sunetul va fi înregistrat stereo.
1
Începeţi înregistrarea apăsând butonul
de imagine video.
ⒶTimp de înregistrare scurs
ⒷTimp de înregistrare disponibil
• Este posibilă înregistrarea unor imagini video
corespunzătoare fiecărui mod.
• Indicatorul de stare înregistrare (roşu) Ⓒ va lumina
intermitent în timpul înregistrării imaginilor video.
• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după
apăsarea lui.
2
Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul
de imagine video.
• Înregistrarea imaginilor statice este, de asemenea,
posibilă în timpul înregistrării imaginilor video, prin
apăsarea completă a butonului declanşator.
(Excluzând în timpul înregistrării imaginilor video 4K)
• Când înregistraţi imagini video în 4K, utilizaţi un card UHS clasa de viteză 3.
• Unghiul de vizualizare a imaginilor video în 4K este mai îngust decât cel al imaginilor video
de alte rezoluţii.
• Pentru ca focalizarea să fie foarte precisă, imaginile video 4K sunt înregistrate la viteze de
focalizare automată reduse. Poate fi dificil să focalizaţi cu Auto Focus (Focalizare automată),
dar acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
40
DVQX1515 (RO)
Înregistrare
• Timpi de înregistrare continuă imagine video
[Rec Quality]
(Calitate
înregistrare)
4K
Timp
de înregistrare
continuă
29 minute şi
59 secunde
Interval de mărime pentru divizarea fișierelor
Când este utilizat un card SDHC: Fișierele care
depășesc o mărime de 4GB vor fi divizate în fișiere mai
mici pentru înregistrare și redare.1
Când este utilizat un card SDXC: Fișierele nu sunt
divizate pentru înregistrare.
Fișierele care depășesc o mărime de 4GB vor fi divizate
în fișiere mai mici pentru înregistrare și redare.1
FHD
HD
1 Puteţi continua înregistrarea fără întrerupere.
 Setarea dimensiunii şi a ratei de cadre la înregistrare
→
[Motion Picture] → (Imagine video) → [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
Element
Rezoluție
Rată de cadre
de înregistrare
Ieşirea senzorului
Rată de biţi
[4K/100M/30p]2
3840×2160
30p
30 cadre/secundă
100 Mbps
[4K/100M/25p]2
3840×2160
25p
25 cadre/secundă
100 Mbps
[4K/100M/24p]2
3840×2160
24p
24 cadre/secundă
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
1920×1080
60p
60 cadre/secundă
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 cadre/secundă
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920×1080
30p
30 cadre/secundă
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 cadre/secundă
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280×720
30p
30 cadre/secundă
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280×720
25p
25 cadre/secundă
10 Mbps
2 Imagine video 4K
DVQX1515 (RO)
41
Înregistrare
Înregistrarea imaginilor video cu încetinitorul
([Video de mare viteză])
Puteți înregistra imagini video cu o mișcare cu încetinitorul de aprox. 1/4× efectuând
înregistrarea la mare viteză de 100 cadre/secundă. Mișcarea este afișată cu încetinitorul
în timpul redării.
• Înregistrarea va fi efectuată la [HD/10M/25p].
1
Selectați meniul.
→
2
3
[Motion Picture] (Imagine video) → [High Speed Video]
(Video de mare viteză)→ [ON] (Activare)
Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.
Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.
• Semnalul audio nu este înregistrat.
• Puteţi înregistra continuu o imagine video până la 7 minute şi 29 de secunde sau până când
dimensiunea fişierului atinge 4 GB.
• Sub lumină fluorescentă, pot apărea dungi orizontale sau licăriri ale imaginii.
42
DVQX1515 (RO)
Redare
Redarea fotografiilor
1
Apăsaţi
2
Apăsaţi /.
:
:
Redarea fotografiei anterioare
Redarea fotografiei următoare
 Pentru a finaliza redarea
Apăsați
din nou sau apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
• Când camera este oprită, ţineţi apăsat
Dacă o porniţi în acest mod, ecranul de redare va fi afişat automat.
 Redarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatul MP4.
• Imaginile video sunt afişate însoţite de pictograma aferentă
Apăsaţi pe  pentru a le reda.
Ⓐ Durată de înregistrare imagine video
 Ştergerea imaginilor
După ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.
1
În modul de redare, selectaţi imaginea pe
care vreţi să o ştergeţi, apoi apăsaţi
2
Apăsați pe  pentru a selecta [Delete Single]
(Ștergere unică) și apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
DVQX1515 (RO)
43
Meniu
Listă de meniuri
• Descrierea fiecărui meniu sau a fiecărui element de setare
este afișată pe ecranul de meniuri.
Meniu [Rec] (Înregistrare)
[Photo Style] (Stil foto)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (P34)
[Shutter Type] (Tip obturator)
[Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
[Auto Bracket]
(Încadrare automată)
[Red-Eye Removal]
(Eliminare efect de ochi roşii)
[Picture Size]
(Rezoluţie imagine)
[Self Timer] (Temporizator)
[ISO Limit Set]
(Setare limită ISO)
[Quality] (Calitate)
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)
[Extended ISO] (ISO extins)
[Sensitivity]
(Sensibilitate)
[iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă
inteligentă fără trepied)
[i.Zoom]
(Transfocare inteligentă)
[White Balance]
(Balans de alb)
[iHDR]
[Digital Zoom]
(Transfocare digitală)
[AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
[HDR]
[Stabilizer] (Stabilizator)
[Metering Mode]
(Mod de măsurare)
[Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs)
[Burst Rate] (Rată rafală)
[Panorama Settings]
(Setări panoramă)
Meniul [Motion Picture] (Imagine video)
[Photo Style]
(Stil foto)
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
[Digital Zoom]
(Transfocare digitală)
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare) (P41)
[Metering Mode]
(Mod de măsurare)
[Wind Cut] (Reducere zgomot
creat de vânt)
[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză) (P42)
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)
[AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
[i.Zoom]
(Transfocare inteligentă)
44
DVQX1515 (RO)
Meniu
Meniul [Custom] (Personalizare)
[AF Assist Lamp] (Lampă de
asistare focalizare automată)
[Rec Area]
(Zonă înregistrare)
[Histogram]
(Histogramă)
[Remaining Disp.]
(Afişare timp rămas)
[Guide Line]
(Linie de ghidare)
[Auto Review]
(Revizualizare automată)
[Fn Button Set]
(Setare buton Fn) (P31)
Meniu [Setup] (Configurare)
[Precautions]
(Precauții) (P14)
[Beep]
(Semnal sonor)
[Version Disp.]
(Afişare versiune)
[Online Manual]
(Manual online)
[Live View Mode]
(Mod vizualizare în timp real)
[Exposure Comp. Reset]
(Resetare compensare
expunere)
[Clock set] (Setare ceas)
(P23)
[Monitor Display] (Afişare pe
monitor)/ [Viewfinder] (Vizor)
[Self Timer Auto Off] (Oprire
automată temporizator)
[World Time] (Fus orar)
[Monitor Luminance]
(Luminanţă monitor)
[No.Reset]
(Resetare număr)
[Wi-Fi] (P48)
[LED Light] (Lumină LED)
[Reset] (Resetare)
[Sensor Settings]
(Setări senzor) (P31)
[Economy]
(Economisire energie)
[Reset Wi-Fi Settings]
(Resetare setări Wi-Fi)
[Altimeter Adjust]
(Reglare altimetru)
[TV Connection]
(Conexiune TV)
[Format] (P23)
[Calibrate compass]
(Calibrare busolă)
[Language]
(Limbă)
 Aceasta permite setarea volumului pentru sunetul electronic şi sunetul declanşatorului electronic.
Meniul [Playback] (Redare)
[Slide Show]
(Diaporamă)
[Title Edit]
(Editare titlu)
[Resize]
(Redimensionare)
[Playback Mode]
(Mod redare)
[Text Stamp]
(Imprimare text)
[Cropping]
(Decupare)
[Location Logging]
(Înregistrare locaţie)
[Video Divide]
(Divizare video)
[Protect]
(Protecţie)
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă
a fotografiilor 4K)
[Time Lapse Video]
(Imagine video cu timp scurs)
DVQX1515 (RO)
45
Wi-Fi
Posibilităţile funcţiei Wi-Fi®
• Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.
Controlarea cu un smartphone/tabletă (P47)
• Înregistrarea cu un smartphone (P49)
• Redarea sau salvarea imaginilor stocate
pe cameră sau încărcarea acestora pe site-uri
de socializare (P50)
• Scrierea informaţiilor despre locaţie la imaginile
stocate în cameră (P51)
La trimiterea imaginilor către PC
• Vă rugăm să consultaţi „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”
pentru detalii.
Aceste instrucţiuni de operare se referă atât la smartphone-uri, cât şi la tablete ca
„smartphone-uri” din acest moment, cu excepţia unor specificaţii contrare.
 Despre indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi
Aprins:
Când funcţia Wi-Fi este activată sau
în cazul conectării prin Wi-Fi
Luminare intermitentă:
La trimiterea datelor de imagine prin
utilizarea camerei
 Despre butonul [Wi-Fi]
În cadrul acestor instrucţiuni de operare, un buton funcţional căruia i s-a alocat [Wi-Fi] este
considerat butonul [Wi-Fi].
• Pentru informaţii despre butonul funcţional, consultaţi P31
46
DVQX1515 (RO)
Wi-Fi
Controlarea cu un smartphone/tabletă
Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Image App”
„Panasonic Image App” (denumită în continuare „Image App”) este o aplicaţie furnizată de
Panasonic.
• OS
1
2
Aplicaţie pentru AndroidTM:
Aplicaţie pentru iOS:
Android 4.2 sau superioară
iOS 9,0 sau o versiune superioară
Conectaţi smartphone-ul/tableta la o reţea.
(Android)
(iOS)
Selectaţi „Google PlayTM Store”.
Selectați „App Store”.
3
Introduceţi „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în caseta de căutare.
4
Selectaţi aplicaţia „Panasonic Image App”
şi instalaţi-o.
• Utilizaţi cea mai recentă versiune.
• Sistemele de operare compatibile sunt valabile din mai 2018 şi pot suferi modificări.
• Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul
de operare.
• Când utilizaţi „Image App” pe smartphone-ul conectat la cameră prin Wi-Fi, este posibil ca
[Help] (Ajutor) din „Image App” să nu fie afişat, acest lucru depinzând de smartphone. În
acest caz, după terminarea conexiunii la cameră, reconectaţi smartphone-ul la o reţea de
telefonie mobilă precum o reţea 3G sau LTE sau la un router Wi-Fi şi apoi afişaţi [Help]
(Ajutor) în „Image App”.
• Unele ecrane şi informaţii furnizate în aceste instrucţiuni de operare pot fi diferite de cele
pentru dispozitivul dumneavoastră, acest lucru depinzând de sistemul de operare acceptat şi
versiunea „Image App”.
• În funcţie de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod
corespunzător.
Pentru informaţii despre „Image App”, consultaţi site-ul de asistenţă de mai jos.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Când descărcaţi aplicaţia pe o reţea mobilă, este posibil să se perceapă tarife ridicate pentru
comunicaţia în pachete, în funcţie de detaliile contractului dumneavoastră.
DVQX1515 (RO)
47
Wi-Fi
Conectarea la un smartphone/tabletă
Conectare fără utilizarea unei parole
Puteţi configura cu uşurinţă o conexiune directă la smartphone-ul dumneavoastră fără
introducerea unei parole.
Pe cameră
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă)
→ [Remote Shooting & View]
(Fotografiere şi vizualizare de la
distanţă)
Ⓐ SSID
• Când camera este pregătită pentru a fi conectată la smartphone, se afişează SSID.
• De asemenea, puteţi afişa informaţiile apăsând [Wi-Fi] pe cameră.
Pe smartphone
1
2
3
Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectaţi SSID afişat
pe cameră.
Porniţi aplicaţia Image App.
• Când ecranul de confirmare a conexiunii este afişat
pe cameră, selectaţi [Yes] (Da) pentru a vă conecta.
(Doar la conectarea pentru prima dată)
În momentul achiziționării, [Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la
[OFF] (Dezactivare).
Înainte de a vă conecta la o rețea Wi-Fi network, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul
de confirmare a conexiunii este cel la care doriți să vă conectați. În cazul în care este afișat
un dispozitiv incorect și selectați [Yes] (Da), camera se va conecta automat la acel dispozitiv.
Vă recomandăm să setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare) dacă, de
exemplu, există un alt dispozitiv Wi-Fi prin apropiere.
48
DVQX1515 (RO)
Wi-Fi
Încheierea conexiunii
1
Apăsați orice buton pe cameră și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2
De pe smartphone, închideţi „Image App”.
• Este afişat ecranul de confirmare. Confirmarea este executată la selectarea opţiunii
[Yes] (Da).
Realizarea imaginilor cu ajutorul unui smartphone
(înregistrare de la distanţă)
1
2
Conectați la un smartphone. (P48)
Operaţi smartphone-ul.
 Selectaţi
 Înregistraţi o imagine.
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
DVQX1515 (RO)
49
Wi-Fi
Redarea/salvarea imaginilor stocate pe cameră sau
încărcarea acestora pe site-uri de socializare
1
2
Conectați la un smartphone. (P48)
Operaţi smartphone-ul.
 Selectaţi
• Puteţi comuta imaginile care vor fi
afişate selectând pictograma
din
partea stângă sus a ecranului. Pentru a
afişa imaginile stocate în cameră,
selectaţi [LUMIX].
(Pentru a reda imaginea)
 Atingeţi imaginea pentru a o mări.
(Pentru a salva imaginea sau pentru
a o încărca pe un site de socializare
sau un alt serviciu web)
 Ţineţi apăsat pe o imagine şi glisaţi-o
pentru a o salva.
• Când redați o imagine video, calitatea imaginii
diferă de cea a imaginii video înregistrate
efectiv. Calitatea imaginii se poate reduce sau
pot apărea deficienţe de sunet în timpul redării
imaginilor video sau fotografiilor.
• Nu puteți salva următoarele tipuri de imagini:
− Când rezoluţia imaginilor video în format
MP4 este setată la [4K] în [Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
− fişiere rafală 4K
− Imagini înregistrate cu funcția Post Focus
(Post-focalizare)
50
DVQX1515 (RO)
Wi-Fi
Adăugarea informaţiilor despre locaţie la imaginile stocate
în cameră de pe un smartphone
Puteţi trimite la cameră informaţiile despre locaţie achiziţionate cu un smartphone.
După ce trimiteţi informaţii, le puteţi scrie, de asemenea, pe imaginile stocate pe cameră.
 Începeţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie
 Începeţi înregistrarea imaginilor
 Finalizaţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie
 Trimiterea şi scrierea informaţiilor despre locaţie

1
2
3
4
Utilizaţi smartphone-ul
Conectați la un smartphone. (P48)
Selectaţi
Selectaţi [Geotagging] (Etichetare geografică).
Selectaţi o pictogramă.
Începeţi/opriţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie.
• Bateria smartphone-ului se epuizează mai rapid în timp ce informaţiile
despre locaţie sunt înregistrate.
Când înregistrarea informaţiilor despre locaţie nu este necesară, opriţi-o.
Trimiterea şi scrierea informaţiilor despre locaţie.
• Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a utiliza smartphone-ul.
• Imaginile cu informaţiile despre locaţie sunt indicate cu
DVQX1515 (RO)
51
Altele
Afişare pe ecran/Afişare pe vizor
• Descrierile din această secțiune utilizează ecranul monitorului ca exemplu.
La înregistrare
Dimensiuni imagine
(Mod Înregistrare Panoramică)
Mod de înregistrare (P28)
Afişare reglare efect (filtru)
de imagine
Setarea efectului (filtrului) de imagine
Stil foto
Card (afişat doar în timpul
înregistrării)
Mod bliț
Timp de înregistrare scurs1
(P40)
Lumină LED
Indicator înregistrare simultană
Calitate înregistrare (P41)
Rezoluţie imagine/Raport dimensiuni
HDR/iHDR
Declanşator electronic
Indicator supraîncălzire
52
DVQX1515 (RO)
Altele
Calitate
Zonă de focalizare automată
AF Mode
(Mod de focalizare automată)
Ţintă de măsurare în punct
Temporizator
Post Focus (Post-focalizare) (P37)
Burst (Rafală)
4K Photo (Foto 4K) (P34)
Mod măsurare
Valoare apertură (P26)
Timp de expunere (P26)
Auto Bracket
Temporizator
Indicaţie acumulator
Valoarea de compensare
a expunerii
Asistenţa de expunere manuală
Înregistrare macro
Video de mare viteză (P42)
Sensibilitate ISO
Stabilizator de imagine
Alertă vibraţii
Reglarea fină a balansului de alb
Stare de înregistrare (Luminează
intermitent în roşu.)/Focalizare
(Luminează în verde.) (P26, 40)
Balans de alb
Focalizare
(În condiţii de iluminare slabă)
Conectat la Wi-Fi
Histogramă
Data şi ora curentă/Setarea destinaţiei de
călătorie2:
Număr de imagini înregistrabile
Timp de înregistrare disponibil1
(P40)
 1 m: minut, s: secunde
 2 Această indicaţie este afişată timp de circa
5 secunde la pornirea camerei, după setarea
ceasului şi după trecerea din modul redare
în modul înregistrare.
Indicator de măsurare expunere
Transfocare
DVQX1515 (RO)
53
Altele
Ghid de soluționare a problemelor
Mai întâi încercaţi următoarele proceduri.
Dacă problema nu este rezolvată, puteţi încerca să selectaţi [Reset] (Resetare) în
meniul [Setup] (Configurare).
• Vă rugăm să consultaţi şi „Instrucţiunile de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”
pentru informaţii mai detaliate.
Sunt realizate mai multe fotografii o dată.
• Modul de acționare este setat la un alt mod decât [Single] (Individual)? (P27)
Subiectul nu este focalizat corespunzător.
• Subiectul nu se află în aria de focalizare a camerei.
Subiectul apare distorsionat în imagine.
• Dacă înregistraţi un subiect în mişcare atunci când utilizaţi declanşatorul electronic sau
când înregistraţi o imagine video sau o fotografie 4K, subiectul apare distorsionat în
imagine. Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera.
Acest fenomen nu indică o defecţiune.
În anumite condiţii de iluminare precum iluminare fluorescentă şi
dispozitiv de iluminare cu LED-uri pot apărea dungi sau licăriri.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera.
Acest fenomen nu indică o defecţiune.
54
DVQX1515 (RO)
Altele
Bliţul nu este activat.
• Bliţul este setat la
?
→ Schimbaţi setarea bliţului.
• Când se utilizează declanşatorul electronic, bliţul nu este activat.
→ Setaţi [Shutter Type] (Tip declanşator) la [MSHTR]. (P44)
Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi.
Undele radio se întrerup.
Punctul de acces wireless nu este afişat.
• Utilizaţi în domeniul de comunicaţii al dispozitivului care urmează a se conecta.
• Se află în apropiere un dispozitiv, de exemplu, un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc.,
care utilizează o frecvenţă de 2,4 GHz?
→ Undele radio se pot întrerupe atunci când sunt utilizate simultan. Utilizaţi-le la o distanţă
suficientă faţă de dispozitiv.
• Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roşu, este posibil să nu fie iniţiată
conexiunea cu un alt echipament sau să fie întreruptă.
• Dacă plasaţi camera pe o masă sau un raft din metal, undele radio pot fi afectate negativ.
În astfel de cazuri, nu puteţi stabili o conexiune. Îndepărtaţi camera de pe suprafaţa din
metal.
[Precautions] (Măsuri de precauție) este afişat în mod repetat
atunci când aparatul este pornit.
• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) după vizualizarea ultimului ecran (12/12).
Consultaţi P14 pentru detalii.
Un zornăit sau un sunet similar se aude din cameră.
• Acesta este un sunet emis de obiectivul în mişcare şi nu reprezintă o defecţiune în
următoarele cazuri:
→ Este auzit un zornăit atunci când scuturați camera în timp ce aceasta este oprită sau este
în modul de redare.
→ Un zornăit sau un sunet similar este auzit atunci când porniți sau opriți camera sau când
comutați între modul de înregistrare și modul de redare.
DVQX1515 (RO)
55
Altele
Sunetul de la difuzor este slab. Sunetul înregistrat este dificil
de auzit.
• A rămas apă în difuzor sau în orificiul microfonului. Evacuați apa. (P17)
Clapeta laterală nu se închide.
• Au rămas prinse obiecte străine?
→ Înlăturaţi obiectele străine. (P15)
• Când închideţi, nu setaţi comutatorul [LOCK] (Blocare) în poziţia de blocare.
Acest lucru poate cauza daune sau scurgeri.
→ Deblocaţi. (P20)
Unele componente ale camerei nu pot fi mișcate, de exemplu,
butoanele, selectorul sau clapeta laterală.
• Dacă aparatul este utilizat la temperaturi joase, precum staţiuni de schi sau locuri la altitudine
mare, nu lăsați camera cu zăpadă sau picături de apă depuse pe aceasta. Este posibil ca
unele părţi ale camerei să se miște cu dificultate sau din cauza îngheţării zăpezii sau
picăturilor de apă în spaţiile înguste, precum în spațiile butonului de transfocare, butonului de
selectare și clapetei laterale. Acest fenomen nu indică o defecţiune.
Când camera revine la temperatura normală, va funcţiona normal.
• Când utilizaţi camera într-un loc cu nisip şi praf, este posibil ca unele părţi ale camerei să se
miște cu greutate dacă obiecte străine rămân blocate în spații înguste, precum spaţiul din
jurul butonului de reglare a dioptriei, din jurul butonului declanșator sau din jurul butonului de
pornire/oprire [ON/OFF] al camerei.
Ştergeţi cu o cârpă uscată, fără scame sau clătiţi cu apă proaspătă.
56
DVQX1515 (RO)
Altele
Specificații
Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Cameră digitală:
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Sursă de alimentare:
Consum de energie:
5V
4,4 W
4,4 W
2,0 W
2,0 W
Pixeli efectivi cameră
20.400.000 pixeli
Senzor imagine
Senzor 1/2,3” MOS, număr total de pixeli
21.100.000 pixeli Filtru de culori primar
Obiectiv
Zoom optic 4.6×, f=4,9 mm - 22,8 mm
(echivalent film cameră 35 mm: între 28 mm şi 128 mm)
Wide: F3,3/F10
Tele: F5,9/F18
Stabilizator de imagine
Metodă optică
Domeniu de focalizare
Normal
între 30 cm (0,98 picioare) şi ∞
Macro/Inteligent auto/
Imagine video
5 cm (0,16 ft) (Wide) /
30 cm (0,98 ft) (Tele) la ∞
(la înregistrarea cu utilizarea ecranului)
(la înregistrarea cu utilizarea vizorului)
(La redarea pe ecran)
(la redarea prin vizor)
Sistem obturator
Obturator electronic+Obturator mecanic
Iluminare minimă
Aprox. 12 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 dintr-o secundă)
DVQX1515 (RO)
57
Altele
Timp de expunere
Imagine statică:
De la 4 secunde la 1/1300 dintr-o secundă
(Declanşator mecanic)
Între o secundă şi 1/16000 dintr-o secundă
(Declanşator electronic)
Imagine video:
1/25 dintr-o secundă - 1/16000 dintr-o secundă
Expunere (AE)
Program AE (P)/Expunere manuală (M)
Compensare
expunere
(1/3 EV, -5 EV la +5 EV)
Mod măsurare lumină
Multiplu/Centru de greutate/Punct
Monitor
3,0” TFT LCD (3:2)
(Aprox. 1.040.000 puncte) (raportul câmpului vizual circa 100%)
Vizor
Vizor Live (4:3) (echivalent aprox. 1.170.000 puncte)
(raportul câmpului vizual circa 100%)
(Grosisment de aprox. 2,53×, 0,45×
(echivalent cameră cu film de 35 mm))
(cu reglare dioptrie de la -4 la +4)
Bliţ
AUTO / AUTO/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi
roşii) / Forced On (Activare forţată) / Forced On (Activare forţată)/
Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii), Slow
Sync. (Sincronizare lentă) / Slow Sync. (Sincronizare lentă)/
Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii), Forced
OFF (Dezactivare forţată)
Microfon
Stereo
Difuzor
Mono
Medii de înregistrare
Card de memorie SD / Card de memorie SDHC / Card de
memorie SDXC
• Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie
SDHC/SDXC UHS-I UHS standard cu clasă de viteză 3.
58
DVQX1515 (RO)
Altele
Înregistrare format fişier
Imagine statică
JPEG (bazat pe sistemul „Design rule for Camera File”,
bazat pe standardul „Exif 2.31”)
Imagine video
MP4
Comprimare audio
AAC (2 canale)
Interfaţă
[HDMI]
microHDMI Tip D
[USB/CHARGE]
(Încărcare)
USB 2.0 (High Speed) Micro-B
 Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul
de conexiune USB.
Dimensiuni
Aprox. 116,7 mm (l)×76,1 mm (H)×37,3 mm (g)
[4,59” (l)×2,99” (H)×1,46” (g)]
Masă
Aprox. 319 g/0,70 lb (cu card şi acumulator)
Aprox. 293 g/0,65 lb (fără card şi acumulator)
Temperatura de operare
Între -10° C și 40° C (între 14° F și 104° F)
 Performanţa bateriei (număr de imagini înregistrabile/timp
de operare) poate scădea temporare când utilizaţi la o
temperatură între -10° C și 0° C (14° F și 32° F)
(locuri cu temperatură scăzută, precum staţiuni de schi sau
locuri la altitudine ridicată).
Umiditate de operare
10%RH - 80%RH
Senzor de direcţie
16 Detectare direcție
DVQX1515 (RO)
59
Altele
Senzor altitudine
Convertiţi presiunea atmosferică în altitudine utilizând precizia
ISA [International Standard Atmosphere] (Atmosferă Standard
Internaţională): ±25 m (82 ft)
Impermeabilitate la apă
Echivalent cu IEC 60529 „IPX8”.
(Utilizabil timp de 60 de minute la o adâncime a apei de 31 m
(102 ft))
Performanţă de
rezistenţă la şoc
Metoda de testare a camerei este în conformitate cu
„Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri”.
 „Metoda MIL-STD 810F 516.5–Şocuri” este metoda
standard de testare a Departamentului Apărării al Statelor
Unite care specifică efectuarea testelor de cădere de la o
înălţime de 122 cm (4 picioare) la 26 de orientări (8 colţuri,
12 proeminenţe, 6 feţe) utilizând 5 seturi de dispozitive şi
trecând de 26 de orientări de cădere cu 5 dispozitive.
(Dacă survine un defect în timpul testului, este utilizat un
nou set pentru a trece testul de orientare de cădere cu un
număr total de 5 dispozitive)
• Metoda de testare Panasonic se bazează pe „Metoda MILSTD 810F 516.5–Şocuri” de mai sus. Totuşi, înălţimea de
cădere a fost modificată de la 122 cm (4 picioare) la 200 cm
(6,6 picioare) la căderea pe un placaj gros de 3 cm (0,1 picioare).
Acest test de cădere a fost trecut.
(Neţinând cont de modificarea aspectului precum ştergerea
vopselei sau distorsiunea părţii care a suportat impactul căderii.)
Nu se garantează absenţa distrugerilor sau disfuncţionalităţilor
în toate condiţiile de funcţionare.
Performanţă de
rezistenţă la sarcină
100 kgf/220,5 lbf
(Conform condiţiilor de testare specificate de Panasonic)
Performanţe privind
protecţia la praf
Echivalent cu IEC 60529 „IP6X”.
60
DVQX1515 (RO)
Altele
Transmiţător wireless
Standard de conformitate
IEEE 802.11b/g/n (protocol LAN wireless standard)
Gama de frecvenţă utilizată
(frecvenţă centrală)
Între 2412 MHz şi 2462 MHz (între 1 şi 11 canale)
Metodă de codificare
Wi-Fi compatibil WPATM / WPA2TM
Metodă de acces
Mod infrastructură
Adaptor de curent alternativ (Panasonic SAE0012F):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Intrare:
Ieşire:
Temperatura de operare:
110 V–240 V
50/60 Hz 0,2 A
5V
1,0 A
între 0° C şi 40° C (32° F şi 104° F)
Acumulator (litiu-ion) (Panasonic DMW-BCM13E):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Tensiune/Capacitate:
3,6 V/ 1250 mAh
Simbolurile de pe acest produs (inclusiv accesoriile) reprezintă următoarele:
CA
CC
Echipamente clasa II (Construcţia produsului este dublu izolată.)
DVQX1515 (RO)
61
Altele
Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF)
Mai multe instrucţiuni de operare detaliate sunt disponibile în „Instrucţiuni de operare pentru
funcţii avansate (format PDF)”. Pentru a citi manualul, descărcaţi-l de pe site-ul web.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-FT7&dest=EB
• Executaţi clic pe limba dorită.
 Pentru a verifica URL-ul și codul QR de pe cameră
→
[Setup] (Configurare) → [Online Manual] (Manual online)
[URL display]
(Afișare URL)
[QR Code display]
(Afișare cod QR)
Afișează URL-ul site-ului web de pe monitorul camerei.
Afișează codul QR de pe monitorul camerei.
• Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a răsfoi sau tipări „Instrucţiunile de operare pentru
funcţii avansate (format PDF)”.
Descărcaţi şi instalaţi o versiune de Adobe Reader pe care o puteţi utiliza cu sistemul
dumneavoastră de operare de pe următorul site Web. (Din mai 2018)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
62
DVQX1515 (RO)
Altele
Acest produs încorporează următorul software:
(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software deţinut de terţe părţi şi licenţiat către Panasonic Corporation,
(3) software licenţiat în baza Licenţei Publice Generale GNU, Versiunea 2,0 (GPL V2.0),
(4) software licenţiat în baza Licenţei Publice Generale GNU LESSER, Versiunea 2.1
(LGPL V2.1) şi/sau,
(5) software open source, altul decât software-ul licenţiat sub GPL V2.0 şi/sau LGPL V2.1.
Software-ul clasificat ca (3) - (5) este distribuit în speranţa că va fi util, dar FĂRĂ NICIO
GARANŢIE, nici chiar cu garanţie implicită de VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU
UN ANUMIT SCOP. Consultaţi termenii şi condiţiile detaliate afişate prin selectarea
[MENU/SET] (Meniu/Setare) → [Setup] (Configurare) → [Version Disp.] (Afişare versiune) →
[Software info] (Informaţii software).
Cel puţin trei (3) ani de la livrarea produsului, Panasonic va oferi oricărei terţe părţi care
ne contactează informaţii de contact furnizate mai jos, pentru o taxă nu mai mare decât
costul efectuării fizice a distribuirii codului sursă, o copie completă a codului sursă
corespunzător acoperit în baza GPL V2.0 sau LGPL V2.1, precum şi notificarea respectivă
privind drepturile de autor.
Informații de contact: [email protected]
Codul sursă şi nota privind drepturile de autor sunt de asemenea disponibile gratuit pe site-ul
de mai jos.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
• Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface şi logo-ul HDMI
sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing
Administrator, Inc. în Statele Unite şi în alte ţări.
• Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau
alte ţări.
• Windows este o marcă înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
SUA şi/sau alte ţări.
• Mac, OS X și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.
• iPad, iPhone, iPod şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
• App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
• Android şi Google Play sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Google Inc.
DVQX1515 (RO)
63
• Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare
a Wi-Fi Alliance®.
• Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare
a Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi®” este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
• „Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™” şi „WPA2™” sunt mărci
înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
• Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware
Corporation. DynaFont este o marcă înregistrată a DynaComware
Taiwan Inc.
• QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
• Alte denumiri de sisteme şi produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt de regulă mărci
înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau sistemul respectiv.
Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală de către un
consumator sau alte utilizări în urma cărora nu este remunerat pentru (i) codare video în
conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de
către un consumator în cadrul unei activităţi personale şi/sau obţinut de la un furnizor de
materiale video, licenţiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este
acordată sau nu va fi implicată pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de
la MPEG LA, L.L.C.
Consultaţi http://www.mpegla.com
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri
din reţele fixe (terestre)
UE
Produs de:
Importator pentru Europa:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonia
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site Web: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement