Panasonic DCFZ10002 Operating instructions

Panasonic DCFZ10002 Operating instructions
Instrucţiuni de operare
pentru funcții avansate
Cameră digitală
Model. Nr.
DC-FZ10002
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul
și păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
Mesaje afișate
→307
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
→309
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie
→2
Cuprins
→5
Cuprins după funcție
→11
Denumiri și funcții ale componentelor principale
→16
Listă de meniuri
→175
DVQX1789ZB
M0219KZ1029
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie
În aceste „Instrucțiuni de utilizare pentru funcții avansate”, puteți găsi informațiile de care
aveți nevoie din paginile care urmează.
Făcând clic pe un număr de pagină, puteți trece la pagina asociată și puteți găsi rapid
informațiile.
Căutare din „Cuprins”
Căutare în lista de nume
de funcții
„Cuprins după funcție”
Căutare din „Denumiri și funcții
ale componentelor principale”
Căutare din „Lista de afișaje
pe monitor / vizor”
Căutare în lista de mesaje
afișate pe ecran
„Mesaje afișate”
Căutare în lista de meniuri
Căutare din „Întrebări și răspunsuri/
Probleme și soluții”
Pentru detalii despre modul de utilizare a acestui
manual, consultați pagina următoare.
2
Cum se utilizează acest manual
Pictograme ale modului de înregistrare
Mod de înregistrare:
În modurile de înregistrare care afișează pictogramele cu negru, puteți selecta și executa meniurile și
funcțiile indicate.
(Mod Custom (Personalizat)) are funcții diferite, depinzând de modul de înregistrare.
• Faceți clic pe o trimitere din text pentru a trece la pagina corespunzătoare.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea
„Găsirea informațiilor de care aveți nevoie”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea „Cuprins”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea „Lista de meniuri”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afișată anterior.
3
Cum se utilizează acest manual
 Despre simbolurile din text
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsarea pe butonul [Wi-Fi].
Sfaturi pentru o utilizare adecvată și pentru înregistrare.
(→00)
Indică numărul paginii de referință. Executați clic pentru a merge la pagina corespunzătoare.
Pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după cum urmează.
Exemplu: Pentru a schimba setarea [Quality] (Calitate) la
în meniul [Rec] (Înregistrare)
→
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate) →
• Aceste instrucțiuni de utilizare prezintă funcțiile sus, jos, stânga și dreapta
ale butonului cursor sub forma ▲▼◄►.
• Operațiile cu selector și buton sunt ilustrate mai jos.
Rotiți selectorul frontal
Rotiți selectorul posterior
Rotiți butonul de transfocare
4
Cuprins
█ Găsirea informațiilor de care
aveți nevoie ............................................... 2
█ Cum se utilizează acest manual ............... 3
█ Cuprins după funcție ...............................11
Înainte de utilizare
█ Înainte de utilizare ................................... 13
█ Accesorii standard .................................. 15
█ Denumiri și funcții ale
componentelor principale .......................16
Pregătiri
█ Atașarea capacului de obiectiv/
curelei de umăr........................................ 18
Atașarea capacului de obiectiv................. 18
Atașarea curelei de umăr ......................... 19
█ Încărcarea acumulatorului ...................... 20
Introducerea acumulatorului ..................... 21
Încărcarea acumulatorului ........................ 22
█ Introducerea și scoaterea
cardului (opțional) ................................... 26
█ Despre card..............................................27
Formatarea cardului (inițializare) .............. 28
Capacitate de înregistrare estimată
(număr de imagini/timp de înregistrare) ...... 28
█ Atașarea parasolarului ............................30
█ Deschiderea monitorului.........................32
█ Setarea ceasului ......................................33
Operații de bază
█ Ținerea camerei ....................................... 35
█ Operații de bază ...................................... 36
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor
cu ajutorul vizorului).................................. 36
Buton de transfocare
(Utilizați transfocarea)............................... 37
Buton [Zoom Compose Assist]
(Asistare compunere zoom)
(Utilizarea funcției de asistare
la compunere cu zoom) ............................ 38
Buton declanșator
(Realizarea fotografiilor) ........................... 39
Buton de imagini video
(Înregistrarea imaginilor video) ................. 40
Selector de mod
(Selectarea modului de înregistrare) ........ 40
Selector frontal/Selector posterior ............ 41
Inel de control ........................................... 43
Buton cursor/Buton [MENU/SET]
(Selectarea/setarea elementelor) ............. 44
Buton [DISP.]
(Schimbarea informațiilor afișate) ............ 44
Ecran tactil (Operații tactile) ..................... 47
Realizarea fotografiilor utilizând
funcția tactilă ............................................. 48
5
█ Setarea meniului ......................................50
█ Apelarea instantanee a meniurilor
frecvent utilizate (Meniu rapid) ...............52
Înlocuirea meniului rapid cu elementul
dumneavoastră favorit .............................. 53
█ Asocierea la butoane
a funcțiilor frecvent utilizate
(Butoane funcționale) ..............................54
Utilizarea butoanelor funcționale
în timpul înregistrării.................................. 55
Utilizarea butoanelor funcționale
în timpul redării ......................................... 57
█ Introducerea textului ...............................58
Cuprins
Mod de înregistrare
█ Realizarea fotografiilor
utilizând setările automate
(Modul Intelligent Auto Automat inteligent).................................. 59
Meniu [Intelligent Auto]
(Automat inteligent) .................................. 61
Realizarea unor fotografii cu tonuri
de culoare, grade de estompare și
luminozitate diferită................................... 63
█ Realizarea fotografiilor
prin setarea automată a valorii de
diafragmă și timpului de expunere
(Mod Programme AE (Programare
expunere automată)) ............................... 64
█ Realizarea fotografiilor
prin setarea valorii de diafragmă
și a timpului de expunere ....................... 65
Realizarea fotografiilor prin setarea
valorii de diafragmă
(Mod Aperture-Priority AE - Prioritate
diafragmă la expunere automată) ............ 65
Realizarea fotografiilor prin setarea
timpului de expunere
(Mod Shutter-Priority AE - Prioritate
declanșator la expunere automată .......... 66
Realizarea fotografiilor prin setarea
valorii de diafragmă și a timpului de
expunere (Mod Manual Exposure Expunere manuală) ................................. 67
Verificarea efectelor de diafragmă
și timp de expunere
(Mod Preview - Previzualizare) ................ 69
Setarea cu ușurință a valorii diafragmei /
timpului de expunere pentru o expunere
adecvată (One Push AE - AE cu o singură
apăsare).................................................... 70
6
█ Înregistrarea imaginilor panoramice
(Modul Panorama Shot Înregistrare panoramică).........................71
█ Realizarea fotografiilor
în funcție de scenă
(Modul Scene Guide - Ghid scenă) .........74
█ Realizarea fotografiilor
cu diferite efecte de imagine
(Modul Creative Control Control creativ) ........................................77
█ Înregistrarea imaginilor video
prin setarea valorii de diafragmă /
timpului de expunere / sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ) ......83
Înregistrarea imaginilor video lente
([High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)) ........................... 84
Panoramare sau transfocare în timpul
înregistrării cu camera într-o poziție fixă
[4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real) ....................... 85
█ Înregistrarea propriilor setări
și înregistrarea
(Modul Custom - Personalizare) .............87
Înregistrarea propriilor setări
([Cust.Set Mem.]
(Memorare setări personalizate)) ............. 87
Înregistrarea utilizând setul
personalizat înregistrat.............................. 88
Cuprins
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
█ Realizarea fotografiilor cu Auto Focus
(Focalizare automată) ............................. 89
Setați modul de focalizare
(AFS, AFF, AFC) ...................................... 90
Comutarea [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)................... 92
Modificarea poziției și dimensiunii
zonei de focalizare automată ................... 98
Setarea poziției zonei de focalizare
automată cu suportul tactil ..................... 101
Optimizarea focalizării și a luminozității
pentru o poziție atinsă ............................ 102
█ Realizarea fotografiilor de aproape
(Înregistrare macro) .............................. 103
█ Realizarea fotografiilor
cu Manual Focus
(Focalizare manuală) ............................. 104
█ Realizarea fotografiilor prin blocarea
focalizării și / sau expunerii
(AF/AE Lock - Blocare AF/AE) .............. 107
█ Compensare expunere .......................... 108
█ Setarea sensibilității ISO ....................... 109
█ Ajustarea balansului de alb .................. 111
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
█ Selectarea unui mod de acționare ....... 115
█ Funcția Burst (Rafală) ........................... 116
█ Înregistrare cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) și selectarea fotografiilor
pentru salvare........................................ 118
Înregistrarea cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) ................................................. 118
Selectarea imaginilor din fișierul 4K burst
(rafală 4K) și salvarea acestora.............. 121
Note despre funcția 4K Photo
(Foto 4K) ................................................. 126
█ Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare) /
[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie))........... 129
Înregistrarea cu [Post Focus]
(Post-focalizare) ..................................... 129
Selectați punctul de focalizare
și salvați imaginea ([Post Focus]
(Post-focalizare)) .................................... 131
Selectați domeniul de focalizare
pentru a combina și crea o singură
imagine ([Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie)) .............. 132
Note despre funcția ([Post Focus]
(Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie)) .............. 133
7
█ Realizarea fotografiilor cu
Time Lapse Shot
(Fotografie cu timp scurs) /
Stop Motion Animation
(Animație cadru cu cadru) .................... 134
Realizarea automată a imaginilor la
intervale stabilite ([Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs)) ...................... 134
Crearea de animații cadru cu cadru
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru)....................... 137
█ Realizarea fotografiilor
cu temporizatorul .................................. 139
█ Realizarea fotografiilor în timpul
ajustării automate a unei setări
(Înregistrare cu încadrare) .................... 140
Încadrarea expunerii ............................... 141
Încadrarea diafragmei ............................. 142
Încadrarea focalizării ............................... 142
Cuprins
Stabilizator, transfocare și bliț
█ Corectarea vibrațiilor ............................ 143
█ Utilizarea transfocării ............................ 145
Tipurile de transfocare
și utilizarea acestora ............................... 145
Utilizarea transfocării prin
efectuarea operațiilor tactile
(Transfocare tactilă)................................ 148
█ Realizarea fotografiilor cu bliț .............. 149
█ Setarea funcțiilor de bliț ........................ 150
Schimbarea modului
de declanșare (Bliț manual) .................... 150
Schimbarea modului Bliț ......................... 151
Setarea funcției 2nd curtain sync
(Sincronizare întârziată) .......................... 153
Reglarea intensității blițului. .................... 154
Sincronizarea intensității
blițului cu camera în timpul
compensării expunerii ............................. 154
█ Realizarea fotografiilor
cu bliț wireless ....................................... 155
Înregistrarea imaginilor video
█ Înregistrarea imaginilor video/
imaginilor video 4K ............................... 158
Setarea formatului,
a rezoluției imaginii și a ratei
de cadre la înregistrare .......................... 160
Ajustarea focalizării când
se înregistrează imagini video
([Continuous AF])
(Focalizare automată continuă) .............. 162
█ Realizarea imaginilor
statice în timpul înregistrării
unei imagini video ................................. 163
█ Înregistrare instantanee a filmelor ....... 164
Redarea și editarea imaginilor statice
█ Vizualizarea imaginilor.......................... 167
█ Vizualizarea imaginilor video ............... 168
Captarea imaginilor statice
din imagini video ..................................... 169
█ Comutarea metodei
Playback (Redare) ................................. 170
Panoramarea și vizualizarea
„Playback Zoom”
(Transfocare la redare) ........................... 170
Vizualizarea unei liste de imagini
„Multi Playback” (Redare multiplă) ......... 171
Vizualizarea imaginilor în funcție
de data înregistrării „Calendar Playback”
(Redare calendar)................................... 171
8
█ Vizualizarea imaginilor de grup ............ 172
█ Ștergerea imaginilor .............................. 174
Cuprins
Utilizarea funcțiilor din meniu
█ Listă de meniuri..................................... 175
[Rec] (Înregistrare)..............176
[Motion Picture] (Imagine
video).......................191
[Custom] (Personalizare).............194
[Setup] (Configurare)...........209
[My Menu] (Meniul meu)..........................219
[Playback] (Redare)................................220
Wi-Fi/Bluetooth
█ Posibilitățile funcției
Wi-Fi®/Bluetooth® .................................. 237
█ Funcție Wi-Fi/Bluetooth ........................ 238
█ Conectarea camerei
la un smartphone .................................. 241
Instalarea aplicației pentru smartphone/
tabletă „Panasonic Image App” .............. 241
Conectarea camerei la
un smartphone compatibil
cu Bluetooth de joasă energie ................ 242
Conectarea camerei la un
smartphone care nu este compatibil
cu Bluetooth de joasă energie ................ 245
█ Controlul de la Smartphone ................. 249
Pornirea / oprirea camerei
cu un smartphone ................................... 249
Operarea butonului declanșator
al camerei utilizând un smartphone
(înregistrare de la distanță) .................... 250
Redarea sau salvarea imaginilor
stocate pe cameră sau încărcarea
acestora pe site-uri de socializare.......... 254
Transferarea automată a imaginilor
înregistrate pe un smartphone ............... 255
Scrierea informațiilor de locație
ale unui smartphone pe o imagine
înregistrată .............................................. 257
Sincronizarea ceasului camerei
cu un smartphone ................................... 258
Combinarea imaginilor video
înregistrate cu Snap Movie
(Film instantaneu) în funcție
de preferințe pe un smartphone ............. 258
9
█ Afișarea imaginilor statice
pe un televizo......................................... 260
█ Trimiterea imaginilor ............................. 261
█ Trimiterea imaginilor
la un smartphone................................... 264
█ Tipărire wireless .................................... 265
█ Trimiterea imaginilor
la dispozitivul AV ................................... 266
█ Trimiterea imaginilor la un PC .............. 267
█ Utilizarea serviciilor WEB ..................... 269
La trimiterea imaginilor
către serviciul WEB ................................. 269
La trimiterea imaginilor către
[Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud) ........ 272
Despre [LUMIX CLUB]..........................273
█ Despre Conexiunile Wi-Fi ..................... 276
Conectarea prin intermediul
unui punct de acces wireless
([Via Network] (Prin rețea)) ..................... 276
Conectare directă ([Direct])....................279
Conectarea rapidă cu aceleași
setări ca cele precedente
([Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric) /
[Select a destination from Favorite]
(Selectați o destinație din Favorite)) ....... 280
█ [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) ......... 282
Cuprins
Conectarea cu alte dispozitive
█ Redarea imaginilor video 4K ................ 283
Vizualizarea imaginilor video 4K ............ 283
Stocarea imaginilor video 4K.................. 283
█ Vizualizarea pe ecranul televizotului ... 284
Înregistrarea în timpul monitorizării
imaginilor camerei .................................. 285
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) .... 286
█ Stocarea imaginilor statice și a
imaginilor video înregistrate pe PC ..... 287
Descărcarea software-ului ...................... 288
Copierea imaginilor statice
și imaginilor video ................................... 290
█ Stocarea imaginilor statice
și a imaginilor video înregistrate
în aparatul de înregistrare ..................... 292
█ Tipărirea ................................................. 293
Tipărirea cu dată și text .......................... 295
Altele
█ Accesorii opționale ............................... 296
Bliț extern (opțional)................................ 296
Telecomandă declanșator (opțional) ...... 297
Microfon extern (opțional)....................... 298
Adaptor de alimentare
cu curent alternativ (opțional) /
element de cuplare pentru
curent continuu (opțional) ....................... 299
Filtru (opțional) ........................................ 299
10
█ Lista de afișaje pe monitor/vizor .......... 300
█ Afișări mesaje ........................................ 307
█ Întrebări și răspunsuri
Ghid de soluționare a problemelor....... 309
█ Măsuri de precauție
și note privind utilizarea........................ 318
Cuprins după funcție
Înregistrarea
Înregistrarea
[Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom) .......................... 38
Mod de înregistrare ................................................. 40
[Preview] (Previzualizare) ....................................... 69
Mod de înregistrare panoramic .............................. 71
Înregistrare macro ................................................. 103
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) ..... 134
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) .................................... 137
Înregistrarea cu cadre ........................................... 140
[Silent Mode] (Mod silențios) ................................ 187
[Multi Exp.] (Expunere multiplă) ........................... 190
4K Photo (Foto 4K)
[4K PHOTO] (Foto 4K) ......................................... 118
Înregistrarea [Post Focus] (Post-focalizare) ........ 129
Focalizare (Focalizare automată/Focalizare manuală)
Focalizare automată ............................................... 89
Mod focalizare ................................................. 90, 104
Mod de focalizare automată ................................... 92
[AF Sensitivity (photo)]
(Sensibilitate AF (fotografie)).................................. 91
Reglarea poziției zonei de focalizare automată .... 98
Focalizare manuală .............................................. 104
AF/AE LOCK (Blocare focalizare automată/
expunere automată).............................................. 107
Acționare
Mod de acționare .................................................. 115
Funcția Burst (Rafală) ........................................... 116
[Self Timer] (Temporizator) .................................. 139
Expunere
[Touch AE] (AE tactil) ............................................. 49
[One Push AE]
(Expunere automată cu o singură apăsare) ......... 70
AF/AE LOCK (Blocare focalizare
automată/expunere automată) ............................. 107
Compensare expunere ......................................... 108
Sensibilitate ISO .................................................... 109
Încadrarea expunerii ............................................. 141
[Metering Mode] (Mod măsurare) ........................ 183
Calitatea imaginii și tonul culorii
Balans de alb ......................................................... 111
[Picture Size] (Rezoluție imagine) ........................ 177
[Quality] (Calitate).................................................. 177
[Photo Style] (Stil foto) .......................................... 179
[Filter Settings] (Setări filtru) ................................. 181
[Color Space] (Spațiu de culoare) ........................ 183
[Highlight Shadow] (Evidențiere umbră) .............. 184
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic) .......................................... 185
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) .................... 185
[Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine
pentru timp de expunere scurt) ............................ 186
[Diffraction Compensation]
(Compensare difracții)........................................... 187
[HDR] ..................................................................... 189
Bliț
[Flash Mode] (Mod bliț) ......................................... 151
2nd curtain synchro
(Sincronizare întârziată) ........................................ 153
[Flash Adjust.] (Reglare bliț) ................................. 154
[Wireless Flash Setup]
(Configurare wireless bliț) ..................................... 155
Monitorizare
Înregistrarea în timpul monitorizării
imaginilor camerei ................................................. 285
Motion Picture (Imagine video)
Imagine video
Modul Creative Video (Video creativ) .................... 83
[High Speed Video] (Video de înaltă viteză) ......... 84
[4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real) ..... 85
[Rec Format] (Format înregistrare) /
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)...................... 160
Realizarea imaginilor statice în timpul
înregistrării unei imagini video .............................. 163
[Snap Movie] (Film instantaneu) .......................... 164
Audio
[Sound Rec Level Adj.]
(Ajustare nivel sunet de înregistrare) ................... 192
[Sound Rec Level Limiter]
(Limitator nivel sunet de înregistrare) .................. 193
[Wind Noise Canceller]
(Funcție de anulare zgomot produs de vânt) ...... 193
[Wind Cut]
(Reducere zgomot creat de vânt) ........................ 298
11
Setări de ecran
[Sound Rec Level Disp.]
(Afișare nivel sunet de înregistrare) ..................... 192
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real) .................. 201
[Center Marker] (Marcaj central) .......................... 202
[Zebra Pattern] (Model zebră) .............................. 203
Cuprins după funcție
Configurare/Personalizare
Setări de bază
[Format].................................................................... 28
[Clock set] (Setare ceas) ........................................ 33
Ajustare dioptru ....................................................... 36
Meniu rapid .............................................................. 52
[Beep] (Semnal sonor).......................................... 211
[Economy] (Economisire energie) ....................... 212
[Reset] (Resetare) (inițializare) ............................ 218
Personalizare
Butoane funcționale ................................................ 54
Mod personalizat ..................................................... 87
Meniul [Custom] (Personalizare).......................... 194
Redare
Redare
Redare imagine ..................................................... 167
Redare imagine video........................................... 168
Playback Zoom (Transfocare la redare).............. 170
Redare multiplă ..................................................... 171
Delete..................................................................... 174
[Auto Review] (Revizualizare automată) ............. 200
[Slide Show] (Diaporamă) .................................... 221
[Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.]
(Rotire afișaj) ................................................. 233, 235
Editare
[Post Focus] (Post-focalizare) .............................. 131
[Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie) ............ 132
[Title Edit] (Editare titlu) ......................................... 224
[RAW Processing] (Procesare RAW) .................. 225
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă foto 4K) ..................................... 227
[Light Composition] (Compoziție lumină)............. 228
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială) ..................................... 229
[Clear Retouch] (Retușare clară) ......................... 230
[Text Stamp] (Imprimare text)............................... 231
[Resize] (Redimensionare) ................................... 232
[Cropping] (Decupare) .......................................... 233
Setări de imagine
[Protect] (Protecție) ............................................... 223
[Rating] (Evaluare) ................................................ 223
Wi-Fi/Bluetooth
Image App
Image App ............................................................. 241
Pornire de la distanță ............................................ 249
Înregistrare de la distanță ..................................... 250
Transfer automat ................................................... 255
În combinație cu alte dispozitive
Redarea imaginilor pe un televizor ...................... 260
Tipărirea imaginilor ................................................ 265
Trimiterea imaginilor către un dispozitiv AV ........ 266
Trimiterea imaginilor la un PC .............................. 267
Trimiterea imaginilor către un serviciu WEB ....... 269
Utilizarea [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud) ....................... 272
Conectarea cu alte dispozitive
PC
Transferul imaginilor pe un PC ............................ 287
PHOTOfunSTUDIO .............................................. 288
SILKYPIX............................................................... 289
TELEVIZOR
Redarea imaginilor pe un ecran de televizor ...... 284
[VIERA Link] .......................................................... 286
12
Recorder
Dubbing.................................................................. 292
Imprimantă
PictBridge............................................................... 293
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
 Manevrarea camerei
Feriți camera de vibrații, forță sau presiune excesivă.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care ar putea deteriora obiectivul, monitorul LCD,
vizorul sau corpul camerei.
Acest lucru poate provoca, de asemenea, funcționarea defectuoasă a camerei sau poate împiedica
înregistrarea.
• Scăparea sau lovirea camerei de o suprafață dură
• Împingerea obiectivului sau monitorului cu forță excesivă
Camera nu este rezistentă la praf, stropi sau apă.
Evitați utilizarea camerei în locuri cu mult praf sau nisip sau unde aceasta poate intra în
contact cu apa.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care prezintă riscul de pătrundere a nisipului,
apei sau materialelor străine în cameră prin obiectiv sau prin orificiile din jurul butoanelor. Aveți
deosebită grijă deoarece aceste condiții pot deteriora camera, iar aceste deteriorări pot fi
ireparabile.
• În locuri cu foarte mult praf sau nisip
• În ploaie sau la plajă, unde camera ar putea fi expusă la apă
Dacă pe monitor există nisip, praf sau lichide precum picături de apă, ștergeți-le cu o cârpă
moale, uscată.
• Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, monitorul nu va răspunde corect la operațiile tactile.
 Condensul (Când obiectivul, monitorul sau vizorul este aburit)
• Condensul poate apărea când camera este expusă la modificări bruște de temperatură sau
umiditate. Evitați aceste condiții, care ar putea murdări obiectivul, monitorul sau vizorul, ar putea
cauza formarea de mucegai sau ar putea deteriora camera.
• Dacă se formează condens, opriți camera și așteptați aproximativ două ore înainte de utilizare.
După ce camera se adaptează la temperatura înconjurătoare, obiectivul se va dezaburi.
13
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
 Realizați întotdeauna mai întâi o înregistrare de probă
Înaintea unor evenimente importante la care veți utiliza camera (la nunți, de exemplu), realizați
întotdeauna o înregistrare de probă pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt înregistrate
corect.
 Imaginile nerealizate nu sunt compensate
Nu vă putem compensa imaginile nerealizate dacă probleme tehnice ale camerei sau cardului
împiedică înregistrarea.
 Respectați legile privind drepturile de autor
Utilizarea neautorizată a înregistrărilor care conțin lucrări cu drepturi de autor pentru alte scopuri
decât utilizarea personală este interzisă prin legea drepturilor de autor. Este posibil ca înregistrarea
anumitor materiale să fie restricționată chiar și pentru uz personal.
 Consultați, de asemenea, „Avertismente de utilizare și note” (→318)
 Înainte de a utiliza camera, asigurați-vă că toate accesoriile specificate
în „Instrucțiunile de operare de bază” atașate sunt furnizate.
Pentru detalii privind accesoriile opționale, consultați (→296) sau „Instrucțiuni de operare de bază”.
14
Înainte de utilizare
Accesorii standard
Verificați dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.
• Accesoriile și forma acestora vor diferi în funcție de țara sau zona în care a fost achiziționată camera.
Pentru detalii privind accesoriile, consultați „Instrucțiuni de operare de bază”.
• Acumulatorul este indicat ca acumulator sau baterie în text.
• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC și cardul de memorie SDXC sunt indicate drept
card în text.
• Cardurile sunt opționale.
• Vă rugăm să depuneți la deșeuri toate ambalajele, în mod adecvat.
• Păstrați componentele mici într-un loc sigur, ferit de accesul copiilor.
 Accesorii opționale (→296)
15
Înainte de utilizare
Denumiri și funcții ale componentelor principale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Buton de transfocare (→37, 145, 200)
Buton declanșator (→39)
Selector frontal (→41)
Buton imagini video (→40, 158)
Buton [Fn4] (→54) /
Buton (Compensare expunere)
(→108)
Indicator luminos de încărcare (→23) /
Indicator luminos conexiune
WIRELESS (→211, 238)
Selector posterior (→41)
Buton [Fn5] (→54)
Buton [ON/OFF] (Pornire/Oprire)
cameră (→33)
Selector de mod (→40)
Inel pentru cureaua de umăr (→19)
Indicator temporizator (→139) /
Lampă de asistare focalizare automată
(→35, 196)
Bliț (→149)
Microfon stereo (→35, 192)
Aveți grijă să nu acoperiți microfonul cu
degetul. Dacă procedați astfel, este posibil
ca sunetul să nu poată fi înregistrat.
Papuc de atașare rapidă
(Capac papuc de atașare rapidă) (→296)
Nu lăsați capacul papucului de atașare
rapidă la îndemâna copiilor, deoarece
există pericolul ca aceștia să-l înghită.
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Buton deschidere bliț (→149)
Senzor ochi (→36)
Ocular (→319)
Vizor (→36, 300)
Selector de reglare dioptru (→36)
Buton [Fn8] (→54) / Buton [LVF] (→36)
Selector mod acționare (→115)
Conector [MIC] (→298)
Buton [Fn1] (→54)
Buton [Fn2] (→54)
Buton [Fn3] (→54) /
Buton ([Zoom Compose Assist])
(Asistare la compunere cu zoom)
(→38)
Inel de control (→43)
Obiectiv
Indicator de distanță focală (ca în cazul
unei camere cu film de 35 mm)
Valorile presupun un raport al
dimensiunilor de [3:2]. (Când înregistrați
imaginile video, consultați distanța focală
afișată pe ecran.)
Înainte de utilizare
Denumiri și funcții ale componentelor principale
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Buton [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare
automată/expunere automată) (→107)
Selector mod de focalizare
(→89, 90, 104)
Buton [Fn6] (→54) / Buton [Q.MENU]
(Meniu rapid) (→52)
Difuzor (→35, 211)
Buton (Redare) (→167)
Buton [DISP.] (Afișaj) (→44)
Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(→44, 50)
Buton cursor (→44)
(Sensibilitate ISO) (▲) (→109)
(Balans de alb) (►) (→111)
([Macro Mode] (Mod macro))
(▼) (→103)
([AF Mode] (Mod de focalizare
automată)) (◄) (→92)
Buton [Fn7] (→54) /
Buton
(Ștergere) (→174) /
Buton
(Anulare) (→51)
39
40
41
42
43
Conector [REMOTE] (La distanță)
(→297)
Conector [HDMI] (→284)
Conector [USB/CHARGE]
(USB/Încărcare) (→22, 290, 293)
Clapetă compartiment
card/acumulator (→21, 26)
Capac element de cuplare pentru
curent continuu (→299)
Când utilizați adaptorul de alimentare
cu curent alternativ, asigurați-vă că sunt
utilizate elementul de cuplare Panasonic
pentru curent continuu (opțional) și
adaptorul de alimentare cu curent
alternativ (opțional).
44
45
Buton de eliberare (→21, 26)
Montare trepied (→321)
Nu atașați acest aparat la trepieduri care
au șuruburi cu o lungime de 5,5 mm
(0,22 inch) sau mai mult. Acest lucru
poate deteriora aparatul sau este posibil
ca aparatul să nu fie fixat în mod
corespunzător pe trepied.
46
Ecran tactil (→47) / monitor (→300)
Butoanele funcționale (de la [Fn9] la [Fn13]) sunt pictograme tactile.
Acestea pot fi afișate prin atingerea filei
pe ecranul de înregistrare.
17
Pregătiri
Atașarea capacului de obiectiv/curelei de umăr
Atașarea capacului obiectivului
Acoperiți obiectivul cu capacul de obiectiv pentru a-l proteja când nu realizați fotografii.
Vă recomandăm atașarea capacului de obiectiv la cameră utilizând șnurul capacului pentru a preveni
pierderea acestuia.
• Nu atârnați camera sau nu o rotiți utilizând șnurul capacului de obiectiv.
• Asigurați-vă că ați detașat capacul de obiectiv înaintea de pornirea aparatului.
• Asigurați-vă că respectivul capac de obiectiv nu se încurcă în cureaua de umăr.
1
Folosiți șnurul de capac obiectiv (furnizat) pentru a atașa capacul de obiectiv
la cameră.
2
Atașați capacul obiectivului
Ⓐ Ciupiți aici pentru a atașa sau detașa capacul.
• Nu lăsați șnurul capacului de obiectiv la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia
să-l înghită.
18
Pregătiri
Atașarea capacului de obiectiv/curelei de umăr
Atașarea curelei de umăr
Vă recomandăm să atașați cureaua de umăr atunci când utilizați camera, pentru a preveni
căderea ei.
1
Introduceți cureaua prin orificiul din inelul
pentru cureaua de umăr
Ⓐ Inel pentru cureaua de umăr
2
Treceți capătul curelei de umăr prin elementul de oprire
3
Treceți capătul curelei de umăr prin orificiul aflat
pe cealaltă parte a elementului de oprire
4
Trageți cureaua de umăr și apoi verificați-o pentru
a vă asigura că aceasta nu se desprinde
• Efectuați pașii 1 - 4 și atașați celălalt capăt al curelei de umăr.
• Utilizați cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră.
− Nu înfășurați cureaua în jurul gâtului.
Vă puteți răni sau accidenta.
• Nu lăsați cureaua de umăr la îndemâna copiilor.
− Aceștia se pot răni înfășurându-și cureaua
în jurul gâtului.
19
Pregătiri
Încărcare acumulator
Utilizați întotdeauna adaptorul de alimentare cu curent alternativ dedicat (furnizat), cablul de
conexiune USB (furnizat) și acumulatorul pentru această cameră.
• Încărcați întotdeauna înainte de prima utilizare! (acumulatorul este livrat neîncărcat)
• Încărcați acumulatorul când este inserat în cameră.
Stare cameră
Încărcare
Dezactivare
Da
Activare
Nu
Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat
Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt
vândute pe unele piețe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecție internă
adecvată pentru a îndeplini cerințele standardelor de siguranță corespunzătoare.
Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm
răspunderea pentru orice defecțiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma
utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic. Pentru a utiliza în
siguranță aparatul, vă recomandăm să utilizați acumulatoare originale Panasonic.
20
Pregătiri
Încărcare acumulator
Introducerea acumulatorului
Pentru a încărca acumulatorul, introduceți-l în cameră.
(Deschis) (Blocat)
1
Glisați pârghia de deblocare la poziția [OPEN]
(Deschis) și deschideți clapeta compartimentului
cardului / acumulatorului
Ⓐ Buton de eliberare
2
Introduceți complet bateria
3
Închideți clapeta compartimentului de card /
acumulator și glisați butonul de eliberare în
poziția [LOCK] (Blocare)
• Introduceți acumulatorul complet și ferm și verificați dacă
este blocat de buton.
Ⓑ Asigurați-vă că acumulatorul a fost
introdus în direcția corectă.
Ⓒ Buton
 Pentru a scoate acumulatorul
Deplasați butonul din compartimentul pentru
card/acumulator în direcția săgeții.
• Folosiți întotdeauna baterii Panasonic originale.
• Dacă utilizați alte baterii, nu putem garanta calitatea acestui produs.
• Pentru a scoate bateria, opriți camera și așteptați până când indicatorul LUMIX de pe ecran
se stinge. (Dacă nu așteptați, camera se poate defecta, iar cardul sau datele înregistrate se
pot deteriora.)
• Scoateți acumulatorul din cameră după utilizare.
21
Pregătiri
Încărcare acumulator
Încărcarea acumulatorului
Recomandăm încărcarea într-o locație în care temperatura este cuprinsă între 10 °C și 30 °C
(50 °F - 86 °F) (la fel pentru temperatura acumulatorului).
Introduceți acumulatorul în aparat.
Asigurați-vă că ați oprit camera.
Acumulatorul poate fi încărcat la priză sau prin intermediul unui PC.
Ⓐ Cablu de conexiune USB (furnizat)
Ⓑ Adaptor de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Ⓒ La priza de curent electric
Ⓓ Computer
Pregătirea: Porniți computerul.
Când încărcați camera, conectați cablul de conexiune USB (furnizat) la conectorul
[USB/CHARGE] (USB/Încărcare).
Ⓔ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
• Acest terminal este situat în partea de jos atunci când
camera se află în poziție verticală.
• Verificați întotdeauna direcția conectorului și țineți fișa
dreaptă pentru a o introduce și a o înlătura. (În cazul în
care cablul este introdus în direcția greșită, priza se
poate deforma și poate cauza funcționarea defectuoasă)
De asemenea, nu introduceți în priza greșită. Acest lucru
poate deteriora aparatul.
22
Pregătiri
Încărcare acumulator
• În cazul în care computerul intră în modul inactiv în timpul încărcării, este posibil ca
încărcarea să fie oprită.
• În cazul în care un computer notebook care nu este conectat la o priză de curent este
conectat la cameră, bateria notebook-ului se va consuma. Nu lăsați camera și notebook-ul
conectate pentru o perioadă îndelungată de timp.
• Conectați întotdeauna cablul de conexiune USB la conectorul USB al computerului
dumneavoastră. Nu conectați cablul de conexiune USB la conectorul USB al monitorului,
tastaturii, imprimantei sau hub-ului USB.
Indicațiile indicatorului luminos de încărcare
Indicator luminos de încărcare (roșu)
Aprins: Încărcare în curs
Stins: Încărcare finalizată
(După ce încărcarea se oprește, deconectați camera de la
priza electrică sau de la computer.)
Luminează intermitent: Eroare de încărcare
(Pentru instrucțiuni privind corectarea
problemei, consultați (→309).)
23
Pregătiri
Încărcare acumulator
Note privind timpul de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Durată de încărcare
Aprox. 180 min.
• Timpul de încărcare indicat mai sus este timpul necesar pentru încărcare în cazul în
care acumulatorul este complet descărcat. Timpul necesar pentru încărcare diferă în
funcție de condițiile de utilizare a acumulatorului. Încărcarea durează mai mult în cazul
în care temperaturile sunt fie ridicate, fie scăzute și când acumulatorul nu a fost utilizat
o perioadă îndelungată de timp.
• Timpul necesar pentru încărcare cu ajutorul computerului variază în funcție de capacitatea
de alimentare a computerului.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat. Acest lucru poate cauza
•
•
•
•
•
defectarea camerei.
Nu utilizați alte adaptoare de alimentare de curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
Nu utilizați un cablu de prelungire USB.
Adaptorul de alimentare de curent alternativ (furnizat) și cablul de conexiune USB (furnizat)
sunt accesorii dedicate ale acestei camere. Nu le utilizați pentru alte dispozitive.
Scoateți acumulatorul după utilizare. (Acumulatorul se descarcă dacă este lăsat o lungă
perioadă de timp după încărcare.)
Dacă aveți probleme în legătură cu priza electrică (adică o cădere de tensiune), este posibil ca
încărcarea să nu se realizeze corespunzător. Deconectați cablul de conexiune USB (furnizat)
și reconectați-l la cameră.
Capacitate rămasă a acumulatorului
75% sau mai mult
între 74% și 50%
între 49% și 25%
24% sau mai puțin
Baterie slabă
• Reîncărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu un
acumulator complet încărcat.
Roșu intermitent
• Capacitatea acumulatorului indicată pe ecran este aproximativă.
Nivelul exact variază în funcție de mediu și condițiile de operare.
24
Pregătiri
Încărcare acumulator
Număr aproximativ de imagini înregistrabile și timp de operare
Numărul de imagini statice înregistrabile se bazează pe standardele CIPA (Camera & Imaging
Products Association).
La utilizarea unui card de memorie SDHC Panasonic și a acumulatorului furnizat.
 Înregistrarea imaginilor statice (La utilizarea monitorului)
Număr de imagini înregistrabile
Durată de înregistrare
Aprox. 440 de imagini
Aprox. 220 min.
 Înregistrarea imaginilor statice (La utilizarea vizorului (LVF))
Valorile din interiorul parantezelor sunt valabile atunci când [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF) este setată la [ECO 30fps].
Aprox. 290 imagini (Aprox. 430 imagini)
Număr de imagini înregistrabile
Durată de înregistrare
Aprox. 145 min.
 Înregistrarea imaginilor video (La utilizarea monitorului)
[Rec Format]
[AVCHD]
[MP4]
[MP4]
(Format înregistrare)
[Rec Quality]
[FHD/28M/60p]
[4K/100M/30p]
[FHD/17M/50i]
(Calitate înregistrare)
[FHD/28M/50p]
[4K/100M/25p]
Timp de înregistrare disponibil
Aprox. 130 min.
Aprox. 130 min.
Aprox. 120 min.
Timp de înregistrare real
Aprox. 65 min.
Aprox. 65 min.
Aprox. 60 min.
disponibil*
* Timpul de înregistrare efectiv când repetați acțiuni precum pornirea / oprirea aparatului și pornirea /
oprirea înregistrării.
 Vizualizarea fotografiilor (La utilizarea monitorului)
Timp de redare
Aprox. 350 min.
• Timpii de operare și numărul de imagini înregistrabile vor diferi în funcție de mediu și
condițiile de operare.
De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se vor scurta, iar numărul de imagini
înregistrabile este redus.
• În medii cu temperaturi reduse, de exemplu pe pârtiile de schi.
• Când blițul și funcția de zoom sunt utilizate în mod repetat.
• În cazul în care capacitatea rămasă a acumulatorului este redusă semnificativ, acumulatorul
se apropie de sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să achiziționați un acumulator nou.
25
Pregătiri
Introducerea și scoaterea cardului (opțional)
• Asigurați-vă că ați oprit camera.
1
(Deschis) (Blocat)
Glisați pârghia de deblocare la poziția
[OPEN] (Deschis) și deschideți clapeta
compartimentului cardului / acumulatorului
Ⓐ Buton de eliberare
2
Introduceți complet cardul
Ⓑ Nu atingeți terminalul
• Verificați orientarea cardului.
• Introduceți cardul complet până la auzirea unui clic.
3
Închideți clapeta compartimentului de
card/acumulator și glisați butonul de
eliberare în poziția [LOCK] (Blocare)
 Pentru a scoate cardul
Apăsați centrul cardului.
Apăsați
Trageți
• Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia să-l
înghită.
• Pentru a scoate cardul, opriți camera și așteptați până când indicatorul LUMIX de pe ecran se
stinge. (Dacă nu așteptați, camera se poate defecta, iar cardul sau datele înregistrate se pot
deteriora.)
26
Pregătiri
Despre card
Pot fi utilizate următoarele carduri bazate pe standardul SD.
Tipul cardului
Capacitate
Note
Carduri de memorie
512 MB – 2 GB
• Acest aparat este compatibil cu cardurile
SD
de memorie SDHC/SDXC UHS-Ι UHS
standard cu clasă de viteză 3.
Carduri de memorie
4 GB – 32 GB
• Funcționarea cardurilor enumerate în
SDHC
partea stângă a fost confirmată pentru
Carduri de memorie
48 GB – 128 GB
cardul marca Panasonic.
SDXC
 Despre înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K și clasele
de viteză
Utilizați un card care îndeplinește următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.
• Clasa de viteză SD și clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind scrierea continuă.
Confirmați clasa de viteză SD verificând eticheta sau alte documentații referitoare la card.
[Rec Format]
(Format
înregistrare)
[AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Toate
[FHD]/[HD]
[MP4]
Clasa de viteză
Exemplu de etichetă
Clasa 4 sau superioară
[4K]/[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
La înregistrarea cu 4K Photo
(Foto 4K)/[Post Focus] (Post-focalizare)
Clasa de viteză UHS 3
Clasa de viteză UHS 3
• Ultimele informații:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare afișează culoarea roșie atunci când imaginile sunt înregistrate
pe card.
• În timp ce camera accesează cardul (pentru o operație precum scrierea, citirea, ștergerea sau
formatarea de imagini), nu opriți camera și nu înlăturați bateria, cardul sau adaptorul de curent
alternativ (opțional) sau elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional). Nu expuneți
camera la vibrații, impact sau electricitate statică. Cardul sau datele de pe card se pot
deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal. Dacă o anumită operație se întrerupe din
cauza vibrațiilor, șocurilor sau electricității statice, efectuați operația respectivă din nou.
• Dacă setați comutatorul de protecție la scriere la „LOCK” (Blocare), este
posibil să nu puteți scrie, șterge sau formata datele sau să nu puteți afișa în
funcție de data de înregistrare.
• Este recomandat să copiați imaginile importante pe computer (deoarece
undele electromagnetice, electricitatea statică sau defecțiunile pot cauza
deteriorarea datelor)
27
Pregătiri
Despre card
Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asigurați-vă că ați efectuat, în prealabil,
o copie de rezervă a datelor necesare.
→
[Setup] (Configurare) → [Format]
• Este necesar un acumulator suficient încărcat sau un adaptor de curent alternativ (opțional) și
elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional).
• Nu opriți camera și nu efectuați alte operații în timpul formatării.
• Formatați întotdeauna cardurile cu această cameră. Vă rugăm să reformatați cardul cu acest
computer dacă a fost deja formatat cu un computer sau un alt dispozitiv.
Capacitate de înregistrare estimată
(număr de imagini/timp de înregistrare)
Numărul de imagini pe care le puteți realiza și timpul de înregistrare pot varia în funcție de
capacitatea cardului (și în funcție de condițiile de înregistrare și tipul cardului).
Capacitate imagini înregistrate (imagini statice)
Când [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setat la [3:2], iar [Quality] (Calitate) la
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
L (20M)
1450
2910
5810
11510
M (10M)
2650
5310
10510
20810
S (5M)
4600
9220
17640
34940
Când [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setat la [3:2], iar [Quality] (Calitate) la
[Picture Size]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
(Rezoluție imagine)
450
920
1840
3650
L (20M)
M (10M)
530
1070
2140
4250
S (5M)
580
1170
2340
4630
• Când numărul de imagini înregistrabile depășește 9.999, este afișat „9999+”.
28
Pregătiri
Despre card
Capacitate timp de înregistrare (imagini video)
• Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate.
([h], [m] și [s] indică „oră”, „minut” și „secundă”.)
Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[FHD/28M/50p]
[FHD/17M/50i]
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
1h10m
2h00m
2h30m
4h05m
5h00m
8h15m
9h55m
16h25m
1h25m
2h55m
5h50m
11h35m
Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
20m00s
41m00s
1h25m
2h45m
1h10m
2h25m
5h00m
9h55m
1h35m
3h15m
6h40m
13h15m
3h05m
6h20m
12h45m
25h20m
• Imagini video [AVCHD]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de
secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
• Imagini video MP4 cu rezoluția [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD] sau [HD]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de
secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate și redate
când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua înregistrarea imaginilor video
fără întrerupere.)
• Imagini video MP4 cu dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de
secunde.
La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai
mici pentru a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
(Puteți continua înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți înregistra o imagine video într-un singur fișier
chiar dacă imaginea este mai mare de 4 GB.
• Timpul maxim disponibil pentru înregistrare continuă este afișat pe ecran.
29
Pregătiri
Atașarea parasolarului
Când se înregistrează cu lumină de fundal puternică, este posibil să se producă reflexii neregulate
în obiectiv. Parasolarul reduce apariția luminii nedorite pe imaginile înregistrate, precum și scăderea
contrastului. Parasolarul împiedică lumina în exces și îmbunătățește calitatea imaginii.
• Atunci când țineți parasolarul, evitați îndoirea acestuia.
• Asigurați-vă că ați oprit camera.
• Mai întâi, închideți blițul.
1
Aliniați marcajul de montare situat pe
parasolarul obiectivului puțin mai sus
de marcajul de montare de pe vârful
obiectivului.
Ⓐ Marcajul de montare de pe vârful obiectivului
Ⓑ Marcajul de montare situat pe parasolarul obiectivului
2
3
Rotiți parasolarul obiectivului în direcția
săgeții pentru a-l fixa
Continuați să rotiți parasolarul obiectivului
până când auziți un „clic”, chiar dacă simțiți
o anumită rigiditate, iar apoi aliniați marcajul
de la baza camerei
Ⓒ Rotiți parasolarul obiectivului până când marcajele sunt aliniate.
• Asigurați-vă că ați fixat corect parasolarul obiectivului și că
reflexiile acestuia nu afectează imaginile.
30
Pregătiri
Atașarea parasolarului
• Dacă atașați parasolarul obiectivului în timpul utilizării blițului, lumina blițului poate fi blocată de
parasolarul obiectivului, fapt ce poate duce la înnegrirea părții inferioare a imaginilor (efect de
vinietare) și nu mai poate modula lumina. Vă recomandăm să scoateți parasolarul obiectivului
înainte de a utiliza blițul.
• Depozitarea temporară a parasolarului
31
Pregătiri
Deschiderea monitorului
1
2
3
Puneți degetul în fanta de pe partea dreaptă
a monitorului și deschideți monitorul spre
partea stângă (maximum 180°)
Acesta poate fi rotit cu 180° în direcția
obiectivului
Readuceți ecranul în poziția originală
• Rotiți monitorul doar după deschiderea completă a acestuia și acordați atenție pentru a nu-l forța.
Acest lucru poate deteriora aparatul.
Înregistrarea cu unghi liber
Ecranul poate fi rotit pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră. Această funcție este utilă
deoarece vă permite să realizați fotografii din unghiuri diferite, reglând monitorul.
Realizarea fotografiilor dintr-un unghi ridicat
Realizarea fotografiilor dintr-un unghi redus
• Când nu utilizați monitorul, se recomandă să îl închideți cu ecranul spre interior, pentru a
preveni murdărirea și zgârierea acestuia.
32
Pregătiri
Setarea ceasului
Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1
Setați butonul [ON/OFF] (Pornire/Oprire)
al camerei la [ON] (Pornire)
• Dacă ecranul de selectare a limbii nu este afișat,
treceți la pasul 4.
2
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce este afișat mesajul
Apăsați ▲▼ pentru a selecta limba și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Se afișează mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm setați ceasul).
4
5
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ◄► pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsați ▲▼
pentru a seta
Ⓐ
Oră la domiciliu
Oră la destinație
Ⓑ Stil
Ⓒ Ordine de afișare
Ⓓ Format de afișare oră
 Pentru a seta ordinea de afișare sau
formatul de afișare a orei
Selectați [Style] (Stil) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a afișa ecranul de setări pentru setarea ordinii de
afișare și formatul afișajului orei.
6
33
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pregătiri
Setarea ceasului
7
8
9
Când este afișat mesajul [The clock setting has been completed.]
(Setarea ceasului a fost finalizată), apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/setare).
Când se afișează [Please set the home area] (Vă rugăm să setați
zona de domiciliu), apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați ◄► pentru a seta zona
dumneavoastră de domiciliu și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ⓔ Denumirea orașului sau zonei
Ⓕ Ora curentă
Ⓖ Diferența față de GMT (Meridianul Greenwich)
 Modificarea setării de timp
Efectuați pașii 5 și 6 selectând meniul [Setup] (Configurare) → [Clock Set] (Setare ceas).
• Pentru detalii asupra modului de setare a meniului (→50)
34
Operații de bază
Ținerea camerei
Țineți ușor camera cu ambele mâini, țineți brațele pe lângă corp și depărtați puțin
picioarele.
• Nu blocați blițul, lampa de asistare a focalizării automate, microfonul sau difuzorul cu
degetele sau cu alte obiecte.
• Asigurați-vă că nu mișcați camera în momentul apăsării butonului declanșator.
• Când realizați fotografii, aveți grijă să vă aflați într-o poziție stabilă și să nu existe niciun pericol de
a interacționa cu o altă persoană sau cu un alt obiect.
Ⓐ Difuzor
Ⓑ Lampă de asistare focalizare automată
Ⓒ Microfon
• Nu țineți de butucul obiectivului în timp ce
realizați fotografii. Există riscul ca degetul să
fie prins în obiectivul care se retrage.
 Despre funcția de detectare a direcției
Imaginile statice înregistrate cu camera ținută vertical vor fi afișate
automat cu orientarea portret în timpul redării. (Doar când [Rotate
Disp.] (Rotire afișag) este setat la [ON] (Activare))
• Funcția de detectare a direcției nu va opera corect dacă imaginile
sunt înregistrate cu camera orientată în jos sau în sus.
• Imaginile video, fișierele rafală 4K înregistrate cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) și imaginile înregistrate în [Post Focus] (Post-focalizare)
nu pot fi afișate vertical.
35
Operații de bază
Operații de bază
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor utilizând vizorul)
1
Apăsați butonul [LVF]
Ⓐ Senzor ochi
Ⓑ Buton [LVF]
Puteți comuta între afișarea pe monitor și afișarea pe vizor.
Comutarea automată
între vizor și monitor*
Afișare pe vizor*
Afișare pe monitor
* Când [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) din meniul [Custom] (Personalizare)
([Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare declanșator)) este setată la [ON] (Activare),
camera ajustează automat focalizarea atunci când senzorul pentru ochi este activat. Chiar dacă
setați [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor pentru ochi) și camera ajustează automat
focalizarea, semnalul sonor nu va fi emis.
 Comutarea automată între vizor și monitor
Senzorul pentru ochi comută automat afișajul la vizor când ochiul sau un obiect se mișcă în apropierea
vizorului. Când ochiul sau obiectul se îndepărtează de vizor, camera revine la afișarea pe monitor.
 Despre ajustarea dioptrului
Rotiți selectorul de ajustare a dioptrului pentru ajustare până
când puteți vedea clar caracterele afișate în vizor.
• Dacă [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF) este setată la [ECO 30fps] când
vizorul este folosit, camera poate fi operată pentru o perioadă mai lungă, din moment
ce epuizarea acumulatorului este redusă.
• Este posibil ca senzorul pentru ochi să reacționeze în funcție de forma ochelarilor, modul în
care țineți camera sau dacă senzorul pentru ochi este expus la lumină puternică.
• În timpul redării imaginilor video sau diaporamei, senzorul pentru ochi nu va opera.
36
Operații de bază
Operații de bază
Buton de transfocare (Utilizați transfocarea)
Puteți ajusta zona unei imagini ce urmează a fi realizată cu ajutorul funcției de transfocare sau al
inelului de control.
• De asemenea, puteți utiliza funcția de transfocare de la panoul tactil. (→148)
• Pentru detalii cu privire la tipurile de transfocare și utilizarea acestora, consultați (→145).
Buton de transfocare
1 Deplasați butonul de transfocare
Partea T: Telefotografie, Măriți subiectul spre
W: Unghi larg, Înregistrați o zonă mai mare
Unghiul de rotire este mare:
Viteza de transfocare este mare
Unghiul de rotire este mic:
Viteza de transfocare este mare
Inel de control*
1 Rotiți inelului de control
* Puteți realiza operații de transfocare prin
atribuirea setării [Zoom] (Transfocare) sau
[Step Zoom] (Transfocare graduală) inelului de
control. (→43)
În sensul acelor de ceasornic:
Telefoto, Măriți subiectul
În sens invers acelor de ceasornic:
Unghi larg, Înregistrați o zonă mai mare
• Nu atingeți butucul obiectivului în timpul transfocării.
• Ajustați focalizarea după ce ajustați transfocarea.
• Camera poate face zgomot și vibra atunci când este utilizat butonul de transfocare sau inelul de
control. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
37
Operații de bază
Operații de bază
Buton [Zoom Compose Assist] (Asistare compunere zoom)
(Utilizarea funcției de asistare la compunere cu zoom)
Dacă pierdeți subiectul în timp ce acesta este mărit, puteți găsi
din nou subiectul cu ușurință reducând temporar grosismentul
de transfocare.
Dacă pierdeți subiectul în timp ce acesta este mărit:
1
Apăsați și țineți apăsat butonul
((Asistare compunere zoom))
([Zoom Compose Assist])
• Pe măsură ce micșorați, un cadru care
indică grosismentul de zoom original
(unghi de vizualizare) va apărea în
centrul ecranului. (Nu puteți modifica
poziția cadrului.)
Când găsiți subiectul:
2
Aliniați cadrul cu subiectul și eliberați degetul de pe buton
• Camera va reveni la grosismentul original
de transfocare (unghi de vizualizare).
 Setarea micșorării maxime a camerei
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Operare)→
[Zoom Compose Assist] (Asistare compunere zoom)
Setări: [L] / [S]
[L]
Camera micșorează mai mult.
(Camera micșorează mai mult spre W decât cu setarea [S].)
[S]
Camera micșorează mai puțin.
• În timpul utilizării [Zoom Compose Assist] (Asistare la compunere cu zoom), nu puteți efectua
nicio altă operațiune de transfocare.
• [Zoom Compose Assist] (Asistare la compunere cu zoom) nu este disponibilă în timpul
înregistrării sau atunci când camera este setată la o funcție care nu permite operații de
transfocare.
38
Operații de bază
Operații de bază
Buton declanșator (Realizarea fotografiilor)
1
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
(apăsați ușor) pentru a focaliza subiectul
Ⓐ Afișaj de focalizare
(Când focalizarea este aliniată: iluminare continuă
Când focalizarea nu este aliniată: iluminare intermitentă)
Ⓑ Timp de expunere
Ⓒ Valoare diafragmă
• Sunt afișate valoarea de diafragmă și timpul de expunere.
(Dacă valoarea diafragmei și timpul de expunere sunt
afișate cu roșu, luminând intermitent, nu aveți expunerea
corespunzătoare și trebuie să utilizați blițul.)
2
Apăsați complet butonul declanșator
(apăsați butonul până în capăt) și realizați
fotografia
• Fotografiile pot fi realizate doar atunci când imaginea este focalizată corect atât timp
cât [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [FOCUS]
(Focalizare).
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor) sau [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare pe LVF) (sau ambele) este setată la [ECO 30fps], transfocarea digitală
nu este disponibilă.
• Chiar și în timpul utilizării meniurilor sau redării imaginilor, dacă apăsați pe jumătate butonul
declanșator, puteți seta instantaneu camera pentru a fi pregătită pentru înregistrare.
 Domeniu de focalizare
Domeniul de focalizare este afișat când se utilizează transfocarea
Ⓐ Domeniu de focalizare
Domeniul de focalizare se poate modifica gradual, în funcție
de poziția de transfocare.
• Domeniul de focalizare este afișat în roșu când nu este focalizat după apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator.
39
Operații de bază
Operații de bază
Buton de imagine video (Înregistrarea de imagini video)
1
2
Apăsați butonul de imagine video pentru
a începe înregistrarea
• Eliberați imediat butonul de imagine video
după apăsarea lui.
Apăsați din nou butonul de imagine video
pentru a încheia înregistrarea
Selectorul de mod (Selectarea modului de înregistrare)
1
Setați la modul de înregistrare dorit
• Rotiți încet selectorul de mod pentru a
selecta modul dorit.
Mod automat inteligent (→59)
Mod Intelligent Auto Plus (→59)
Mod Programme AE (Programare expunere automată) (→64)
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere automată) (→65)
Modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată) (→66)
Modul Manual Exposure (Expunere manuală) (→67)
Mod Creative Video (Video creativ) (→83)
Mod Custom (Personalizat) (→87)
Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică) (→71)
Mod Scene Guide (Ghid scenă) (→74)
Mod Creative Control (Control creativ) (→77)
40
Operații de bază
Operații de bază
Selector frontal/Selector posterior
Rotire:
Selectarea elementelor sau setarea valorilor sunt efectuate
în timpul diverselor setări.
Ⓐ Selector frontal
Ⓑ Selector posterior
Permite setarea diafragmei, a timpului de expunere și a altor setări în modurile
Selector de mod
.
Selector frontal
Selector posterior
Comutare program
Comutare program
Valoare diafragmă
Valoare diafragmă
Timp de expunere
Timp de expunere
Valoare diafragmă
Timp de expunere
Modificarea temporară a operării selectoarelor frontal / posterior
([Dial Operation Switch] (Comutator operare selector))
Pregătiri
Atribuiți [Dial Operation Switch] (Comutator operare selector) la butonul funcțional (→54)
• [Dial Operation Switch] (Comutator operare selector) este alocat la [Fn5] la momentul achiziției.
1
Apăsați butonul funcțional
•
•
2
3
Va fi afișat un ghid care va indica elementele alocate
temporar selectoarelor frontal/posterior.
Dacă nu sunt efectuate operații, ghidul va dispărea
în câteva secunde.
Rotiți selectoarele frontal / posterior în timpul
afișării ghidului
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) și setați
•
De asemenea, puteți finaliza acest pas efectuând oricare
dintre operațiile de mai jos:
− Apăsați pe jumătate butonul declanșator
• Puteți seta elementele care vor fi alocate temporar selectoarelor frontale/posterioare în [Dial
Operation Switch Setup] (Setare comutator operație de selectare) în [Dial Set.] (Setare selector)
în meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)). (→42)
41
Operații de bază
Operații de bază
 Setarea metodelor de funcționare ale selectorului frontal și selectorului
posterior
→
[Custom] (Personalizare) →
[Dial Set.] (Setare selector)
[Assign Dial (F/SS)]
(Selector alocare
(F/SS))
[Operation] (Operare) →
Alocă operațiile selectoarelor în Modul Manual Exposure (Expunere
manuală).
Alocă valoarea diafragmei la selectorul frontal, respectiv valoarea
timpului de expunere la selectorul posterior.
[Rotation (F/SS)]
(Rotire (F/SS))
[Exposure Comp.]
(Compensare
expunere)
[Dial Operation Switch
Setup]
(Setare comutator
operație de selectare)
42
Alocă valoarea timpului de expunere selectorului frontal, respectiv
valoarea diafragmei selectorului posterior.
Modifică direcția de rotație a selectoarelor pentru reglarea valorii
diafragmei și a timpului de expunere.
Alocă compensarea expunerii la selectorul frontal sau la cel posterior,
pentru a o putea regla în mod direct.
(Front Dial) (Selector frontal) /
(Rear Dial)
(Selector posterior) / [OFF] (Dezactivare)
Setează elementele care vor fi atribuite temporar selectoarelor frontal/
posterior când apăsați butonul funcțional la care este alocat [Dial
Operation Switch] (Comutator operație de selectare).
([Front Dial Operation] (Operație selector frontal)) /
([Rear Dial Operation] (Operație selector posterior))
• Elementele care pot fi setate sunt următoarele.
− [i.Resolution]
− [Photo Style] (Stil foto)
(Rezoluție inteligentă)
− [Filter Effect] (Efect filtru)
−
[Flash Mode] (Mod Bliț)
− [Aspect Ratio]
− [Flash Adjust.] (Reglare bliț)
(Raport dimensiuni)
− [Sensitivity] (Sensibilitate)
− [4K PHOTO] (Foto 4K)
− [White Balance]
− [Highlight Shadow]
(Balans de alb)
(Evidențiere umbră)
− [AF Mode]
− [i.Dynamic] (Control inteligent
(Mod de focalizare automată)
al domeniului dinamic)
• [Highlight Shadow] (Evidențiere umbră) utilizează cele două
selectoare.
Operații de bază
Operații de bază
Inel de control
Puteți utiliza inelul de control pentru a modifica setările unității.
Selector de mod
Inel de control*1
Zoom gradual
Modificare efecte de imagine
Zoom gradual
Modificare efecte de imagine
*1 Când este setată Manual Focus (Focalizare manuală), inelul de control este atribuit
la ajustarea focalizării.
 Modificarea setărilor atribuite inelului de control
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) →
[Control Ring] (Inel de control)
• Normal]*2
• [Zoom]
• [Step Zoom] (Zoom gradual)
• [Exposure Comp.]
(Compensare expunere)
• [Sensitivity]
(Sensibilitate)
• [White Balance]
(Balans de alb)
• [AF Mode]
[Mod de focalizare automată]
• [Photo Style] (Stil foto)
• [Filter Effect] (Efect filtru)
• [Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
• [Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră)
• [i.Dynamic] (Control inteligent
domeniu dinamic)
• [i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
• [Flash Mode] (Mod Bliț)
• [Flash Adjust.] (Reglare bliț)
• [Not Set]
(Nu este setat)*3
*2 Pentru a reveni la setarea implicită, setați [Normal].
*3 Dacă nu utilizați inelul de control, selectați [Not Set] (Nesetat).
Setarea de funcție atribuită se aplică pentru toate modurile de înregistrare.
• Însă, este posibil ca funcția atribuită să nu aibă efect atunci când este combinată cu anumite
moduri de înregistrare.
43
Operații de bază
Operații de bază
Buton cursor/ buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(Selectarea/setarea elementelor)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
Apăsarea pe [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conținutului setărilor etc.
Butonul [DISP.] (Schimbarea informațiilor afișate)
1
Apăsați butonul [DISP.] (Afișaj) pentru
a comuta afișajul
În timpul înregistrării
Puteți comuta între metode de afișare vizor/monitor.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Monitor / Display] (Monitor/Afișare) →
[LVF/Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe vizor/monitor) → [LVF Disp. Set]
(Setare afișare LVF) sau [Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe vizor/monitor)
(stil vizor)
(stil monitor)

Format stil de afișare pe vizorul Live View (Exemplu de stil de afișare pe vizor)
Cu informații
44
Reduce ușor dimensiunea imaginilor pentru ca dumneavoastră să
puteți revizualiza mai bine compoziția imaginilor.
Reduce dimensiunea imaginilor astfel încât acestea să umple
întregul ecran și să observați mai bine detaliile acestora.
Fără informații
Cu informații
+
indicator de nivel
Fără informații
+
indicator de nivel
Operații de bază
Operații de bază

Format stil de afișare pe monitor (Exemplu de stil de afișare pe vizor)
Cu informații
Fără informații
Cu informații
+
indicator de nivel
Fără informații
+
indicator de nivel
Oprită
Ecran cu informații de
înregistrare pe ecran*
* Acest ecran este afișat doar când [Monitor Info. Disp.] (Afișare informații pe monitor) din [Custom]
(Personalizare) ([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setat la [ON] (Activare). Setările pot fi
reglate direct atingând fiecare dintre elementele afișate pe ecran.
• Cu [Fn Button Set] (Setare buton Fn) în meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation]
(Operare)), puteți aloca [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil de afișare pe LVF/monitor) la un buton
funcțional. De fiecare dacă când apăsați butonul funcției alocate, stilul de afișare al monitorului
sau vizorului
în funcție de care este utilizat, se schimbă.
45
Operații de bază
Operații de bază
 Utilizarea indicatorului de nivel
Linia galbenă indică unghiul actual. Corectați unghiul camerei astfel încât să se potrivească
liniei albe.
Înclinarea în sus sau în jos
• În acest caz, este poziționată
în sus.
Înclinarea spre stânga sau
spre dreapta
• În acest caz, partea
dreaptă a picat.
• Când camera este înclinată foarte puțin sau deloc, indicatorul de nivel va deveni verde.
• Chiar dacă unghiul este corectat, poate exista o eroare de aproximativ ±1 grad.
• Este posibil ca indicatorul de nivel să nu fie afișat corect sau ca funcția de detectare a direcției
să nu funcționeze corect dacă imaginile sunt realizate cu camera indicând clar în sus sau în jos.
În timpul redării
Cu informații
Afișare detaliată a
informațiilor*1
Fără informații
([Highlight])
(Evidențiere)*2
Fără informații
*1 Apăsați ▲▼ pentru a comuta între următoarele moduri de afișare:
− Afișare detaliată a informațiilor
− Afișarea histogramei
− Stil foto, afișare cu evidențiere umbră
− Afișare balans de alb
− Afișare informații despre obiectiv
*2 Acest ecran este afișat doar dacă funcția [Highlight] (Evidențiere) din meniul [Custom]
(Personalizare) ([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setată la [ON] (Activare).
46
Operații de bază
Operații de bază
Ecran tactil (Operații tactile)
Atingere
Pentru a atinge și elibera ecranul tactil.
Glisați
Pentru a atinge și a glisa degetul de-a lungul ecranului tactil.
Ciupiți (extindere/ciupire)
De pe panoul tactil, extindeți (spre exterior) cu 2 degete pentru
a mări și ciupiți (spre interior) cu 2 degete pentru a micșora.
• Atingeți ecranul cu degetul curat și uscat.
• Dacă utilizați o folie de protecție pentru ecran disponibilă în comerț, vă rugăm să urmați
instrucțiunile care însoțesc folia respectivă. (Unele folii de protecție a monitorului pot afecta
vizibilitatea sau operabilitatea.)
• Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze normal în următoarele cazuri.
• Când este atins cu mâna înmănușată
• Când ecranul tactil este umed
47
Operații de bază
Operații de bază
Realizarea fotografiilor utilizând funcția tactilă
Focalizarea pe subiect la poziția atinsă
(Focalizarea automată tactilă, Declanșator tactil)
Mod de înregistrare:
1
Atingeți
2
Atingeți o pictogramă.
• Pictograma comută de fiecare dată când o atingeți.
(Focalizare automată tactilă)
(Declanșator tactil)
(OFF) (Dezactivare)
Se focalizează pe poziția pe care o atingeți.
Se focalizează pe poziția atinsă înainte ca înregistrarea
să aibă loc.
Focalizare automată tactilă și Declanșatorul tactil sunt
dezactivate.
* Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) este setat la [AF+AE] (Focalizare automată +
Expunere automată), focalizarea și luminozitatea sunt optimizate pentru poziția atinsă. (→102)
3
(Când sunt selectate setări altele decât
OFF (Oprire))
Atingeți subiectul.
Pentru detalii despre modificarea poziției și dimensiunii zonei
de focalizare automată când
(Focalizare automată tactilă) este setat, consultați (→98).
• Dacă fotografierea cu declanșator tactil nu reușește, zona de focalizare automată se colorează
în roșu și dispare.
48
Operații de bază
Operații de bază
Adaptarea luminozității la poziția atinsă ([Touch AE]
(Expunere automată tactilă))
Mod de înregistrare:
Când figura subiectului apare întunecată, puteți ilumina ecranul în funcție de luminozitatea feței.
1
Atingeți
2
Atingeți
• Este afișat ecranul de setări pentru poziția de
optimizare a luminozității.
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la
,
ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru [Touch AE]
(Expunere automată tactilă).
3
Atingeți subiectul pentru care doriți
să optimizați luminozitatea
• Prin apăsarea pe [Reset] (Resetare), poziția de
optimizare a luminozității este resetată înapoi în centru.
4
Atingeți [Set] (Setare)
 Anularea funcției [Touch AE] (Expunere automată tactilă)
Atingeți
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
49
Când este utilizată transfocarea digitală
Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) a fost setat la [AF+AE]
(Focalizare automată + Expunere automată)
Operații de bază
Setarea meniului
Setările de meniu pot fi efectuate prin apăsarea unui buton sau printr-o operație tactilă.
1
2
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a accesa meniul
Comutați tipul meniului
 Apăsați ◄
 Apăsați ▲▼ pentru a selecta o filă, precum
• De asemenea, puteți selecta pictogramele de
comutare a meniului rotind selectorul frontal.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți o filă, precum
[Rec] (→176)
[Motion Picture]
(Imagine video) (→191)
[Custom]
(Personalizare) (→194)
[Setup]
(Configurare) (→209)
[My Menu]
(Meniul meu) (→219)
[Playback] (
Redare) (→220)
Puteți efectua setările pentru raportul dimensiunilor,
numărul de pixeli, fotografiile 4K etc.
Puteți selecta formatul de înregistrare și calitatea
imaginilor, precum și alte setări.
Operarea aparatului, cum ar fi afișarea ecranului și
operarea butoanelor, poate fi setată conform
preferințelor dumneavoastră.
Puteți efectua setări pentru confortul de utilizare, precum
modificarea setărilor ceasului și tonul semnalului sonor.
De asemenea, puteți configura setările funcțiilor aferente
Wi-Fi / Bluetooth.
Puteți înregistra meniurile utilizate frecvent.
Puteți realiza setări pentru redarea și editarea imaginilor.
• Meniuri de afișat în fiecare mod de înregistrare (→175)
50
Operații de bază
Setarea meniului
3
Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementul de
meniu și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• De asemenea, elementul de meniu poate fi selectat prin
rotirea selectorului posterior.
• Puteți comuta la pagina următoare rotind butonul de
transfocare.
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți elementul de meniu
• Puteți trece la pagina următoare prin atingerea Ⓐ din
partea dreaptă a ecranului.
4
Apăsați ▲▼ pentru a selecta setarea și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• De asemenea, setarea poate fi selectată prin rotirea
selectorului posterior.
• Metodele de setare variază în funcție de elementul de meniu.
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți setarea pentru a seta
5
Apăsați butonul
în mod repetat până când
ecranul de înregistrare sau redare reapare
• Puteți părăsi, de asemenea, ecranul de meniu apăsând
butonul declanșator la jumătate.
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți
• Puteți afișa o explicație privind meniul apăsând
butonul [DISP.] (Afișaj) în timp ce selectați un
element de meniu sau o setare.
• Elementele de meniu care nu pot fi setate sunt
estompate. În unele condiții de setare, motivul pentru
care setarea este dezactivată este afișat atunci când
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) dacă selectați
un element de meniu estompat.
51
Operații de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent
utilizate (meniu rapid)
Puteți apela cu ușurință și puteți seta câteva dintre elementele de meniu în timpul înregistrării.
1
2
3
4
Apăsați butonul [Q.MENU] (Meniu rapid)
Rotiți selectorul frontal pentru
a selecta elementul de meniu
Rotiți selectorul posterior pentru
a selecta setarea.
Apăsați [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a închide meniul rapid.
Utilizarea meniului rapid pe ecranul cu informații de
înregistrare pe monitor (→45)
Selectați elementul apăsând butonul [Q.MENU] (Meniu rapid) și
rotind selectorul frontal, și apoi selectați elementele de setare prin
rotirea selectorului posterior.
• De asemenea, puteți utiliza ▲▼◄► pentru a selecta elementele de meniu și de setare.
• Anumite elemente sau setări nu pot fi selectate în funcție de mod sau de stilul de afișare al
camerei în momentul respectiv.
52
Operații de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (meniu rapid)
Schimbați meniul rapid cu elementul dumneavoastră favorit
Se pot seta până la 15 elemente în meniul rapid.
→
1
2
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Operare) →
[Q.MENU] (Meniu rapid) → [CUSTOM] (Personalizare)
După ce ați apăsat butonul [Q.MENU]
(Meniu rapid), apăsați ▼ pentru a selecta
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ▲▼◄► pentru a selecta elementul
de meniu din rândul de sus și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ⓐ Rândul de sus: Elemente care pot fi setate
Ⓑ Rândul de jos: Setare elemente
• Elementele afișate în gri deschis în rândul de sus au fost
setate deja.
3
Apăsați ◄► pentru a selecta spațiul liber
din rândul de jos și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți seta elementul de meniu prin
glisarea acestuia din rândul de sus în rândul de jos.
• Dacă nu există spații libere în rândul de jos, puteți înlocui
un element existent cu un nou element selectat,
selectând elementul existent.
• Pentru a anula setarea, deplasați-vă pe rândul de jos
apăsând▼ și selectați un element de anulat, apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
4
Apăsați butonul
• Va reveni la ecranul pasului 1. Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a comuta la
ecranul de înregistrare.
53
Operații de bază
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent
utilizate (butoane funcționale)
Puteți atribui funcțiile utilizate frecvent unor anumite butoane ([Fn1] - [Fn8]) sau pictograme afișate
pe ecran ([Fn9] - [Fn13]).
1
Setați meniul
→
2
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Operare) →
[Fn Button Set] (Setare buton Fn)
Setări: [Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare)/[Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare)
Apăsați ▲▼ pentru a selecta butonul
căruia doriți să îi atribuiți o funcție și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Puteți apăsa butonul [DISP] pentru a comuta paginile.
3
Apăsați ▲▼ pentru a selecta funcția pe care doriți să o alocați
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Pentru detalii privind funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in REC mode]
(Setare în mod de înregistrare), consultați (→55).
• Pentru detalii privind funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare), consultați (→57).
 Configurarea setărilor butonului funcțional de la ecranul cu informații
de înregistrare pe monitor
Atingerea
pe ecranul cu informații de înregistrare pe monitor (→45) vă permite, de asemenea,
să afișați ecranul în pasul 2.
 Atribuirea rapidă a funcțiilor
Ecranul afișat la pasul 3 poate fi afișat ținând apăsat un buton funcțional ([Fn1] - [Fn8]) timp de 2 secunde.
(În funcție de funcția înregistrată sau ecranul afișat, este posibil să nu puteți afișa ecranul de alocare.)
• Anumite funcții nu pot fi atribuite unor butoane funcționale.
• Funcția atribuită butonului funcțional nu va opera în anumite moduri sau pe unele ecrane
de afișare.
54
Operații de bază
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent utilizate (butoane funcționale)
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul înregistrării
Apăsați butonul funcțional pentru a utiliza funcția atribuită.
 Utilizarea butoanelor funcționale cu operații prin
atingere
 Atingeți
 Atingeți [Fn9], [Fn10], [Fn11], [Fn12] sau [Fn13]
 Funcții care pot fi atribuite în [Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Exposure Comp.]
(Compensare expunere): [Fn4]*1
[Wi-Fi]: [Fn9]*1
[Q.MENU] (Meniu rapid): [Fn6]*1
[Video Record] (Înregistrare video)
[LVF/Monitor Switch]
(Comutare LVF/Monitor): [Fn8]*1
[LVF/Monitor Disp. Style]
(Stil de afișare pe monitor)
[AF/AE LOCK] (Blocare focalizare
automată / expunere automată)
[AF-ON] (Activare AF): [Fn2]*1
[Preview] (Previzualizare): [Fn7]*1
[One Push AE] (Expunere automată
cu o singură apăsare)
[Touch AE]
(Expunere automată prin atingere)
[Level Gauge] (Indicator nivel):
[Fn10]*1
[Focus Area Set] (Setare zonă de
focalizare): [Fn1]*1
[1 Shot “4K PHOTO”]
(1 imagine „Foto 4K”)
[Operation Lock]
(Blocare funcționare)
[Dial Operation Switch]
(Comutator operare selector):
[Fn5]*1
[Photo Style] (Stil foto)
[Filter Effect] (Efect filtru)
[Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
[Quality] (Calitate)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[AFS/AFF]
[Metering Mode]
(Mod măsurare)
[Burst Rate] (Rată rafală)
[4K PHOTO] (Foto 4K)
[Self Timer] (Temporizator)
[Bracket] (Încadrare)
[Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră)
[i.Dynamic] (Control
inteligent domeniu dinamic)
[i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
[Min. Shtr Speed]
(Timp de expunere minim)
[HDR]
[Shutter Type] (Tip
declanșator)
[Flash Mode] (Mod Bliț)
[Flash Adjust.] (Reglare bliț)
[Wireless Flash Setup]
(Configurare wireless bliț)
[i.Zoom] (Transfocare
inteligentă)
[Digital Zoom]
(Transfocare digitală)
[Stabilizer] (Stabilizator)
[E-Stabilization (Video)]
[4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)
[Snap Movie]
(Film instantaneu): [Fn12]*1
*1 Setări ale butoanelor funcționale la momentul achiziției.
*2 Nicio funcție nu este alocată butoanelor funcționale.
55
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Motion Pic. Set]
(Setare afișare pe vizor/monitor)
[Picture Mode in Rec.]
(Mod imagine în înregistrare)
[Sound Rec Level Disp.] (Afișarea
nivelului de înregistrare a sunetului)
[Sound Rec Level Adj.] (Ajustare
nivel sunet de înregistrare)
[Silent Mode] (Mod silențios)
[Peaking] (Maxim)
[Histogram] (Histogramă): [Fn11]*1
[Guide Line] (Linie de ghidare)
[Zebra Pattern] (Model zebră)
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă
în timp real)
[Constant Preview]
(Previzualizare constantă)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
[Zoom lever]
(Buton de transfocare)
[Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom):
[Fn3]*1
[Sensitivity] (Sensibilitate)
[White Balance] (Balans de alb)
[AF Mode/MF] (Mod de focalizare
automată/Focalizare manuală)
[Macro Mode] (Mod macro)
[Rec / Playback Switch] (
Comutare înregistrare/redare)
[Off] (Dezactivare)*2: [Fn13]*1
Operații de bază
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent utilizate (butoane funcționale)
• La atribuirea [Video Record] (Înregistrare video) butonului funcțional, puteți începe și opri
•
•
•
•
•
•
56
înregistrarea unei imagini video în același mod ca și cu butonului de imagine video.
Când alocați [Focus Area Set] (Setare zonă de focalizare) butonului funcțional, este posibilă
afișarea ecranului de setare a poziției pentru zona de focalizare automată sau pentru asistarea
focalizării manuale.
Când este setat [1 Shot “4K PHOTO”] (1 imagine „Foto 4K”), înregistrarea este efectuată într-un
mod foto 4K doar o dată. După ce înregistrarea s-a finalizat, camera revine la starea normală.
Când [Operation Lock] este atribuit butonului funcțional, puteți dezactiva operațiile setate
folosind [Operation Lock Setting] (Setare blocare funcționare) în meniul [Custom]
(Personalizare) ([Operation]) (Operare). Pentru a anula blocarea, apăsați butonul funcțional la
care este atribuită setarea [Operation Lock] (Blocare funcționare).
Când [Rec / Playback Switch] (Comutare înregistrare/redare) este atribuit butonului funcțional,
puteți comuta între modul de înregistrare și modul de redare.
Pentru a restabili setările implicite ale butonului funcțional,
selectați [Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite).
Dacă ecranul afișează
sau un simbol similar, operația afișată
va fi efectuată în locul funcției atribuite butoanelor funcționale de
[Fn Button Set] (Setare buton funcțional).
Operații de bază
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent utilizate (butoane funcționale)
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul redării
Puteți seta direct o funcție atribuită unei imagini selectate apăsând butonul funcțional în
timpul redării.
Exemplu: Când [Fn6] este setat la [Rating★3] (Evaluare★3)
1
2
Apăsați ◄► pentru a selecta imaginea
Apăsați butonul [Fn6] și apoi setați
imaginea ca [Rating★3] (Evaluare★3)
 Funcții care pot fi alocate în [Setting in PLAY mode] (Setare în mod de redare)
• Următoarele funcții pot fi asociate butonului [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5], [Fn6] sau [Fn8].
• [Wi-Fi]: [Fn5]*1
• [LVF/Monitor Switch]
(Comutare LVF/Monitor): [Fn8]*1
• [Rec / Playback Switch]
(Comutare înregistrare/redare)
• [4K PHOTO Play]
(Redare foto 4K)
• [Delete Single] (Ștergere unică)
•
•
•
•
[Protect] (Protejare)
[Rating★1] (Evaluare★1)
[Rating★2] (Evaluare ★2)
[Rating★3] (Evaluare ★3):
[Fn6]*1
• [Rating★4] (Evaluare ★4)
• [Rating★5] (Evaluare★5)
• [RAW Processing]
(Procesare RAW)
• [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a
fotografiilor 4K)
• [Off] (Dezactivare)*2: [Fn1],
[Fn2], [Fn3], [Fn4]*1
*1 Setări ale butoanelor funcționale la momentul achiziției.
*2 Nicio funcție nu este alocată butoanelor funcționale.
• Dacă atribuiți [4K PHOTO Play] (Redare foto 4K) va fi afișat un ecran, care vă va permite să
selectați imaginile care să fie extrase dintr-un fișier rafală 4K și salvate.
• Pentru a restabili setările implicite ale butonului funcțional, selectați [Restore to Default]
(Restabilire la setări predefinite).
57
Operații de bază
Introducerea textului
Urmați pașii de mai jos la afișarea ecranului de introducere a textului.
1
2
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta caractere
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) de câteva
ori până când este afișat caracterul dorit
•
Introduceți un spațiu gol.
 Pentru a schimba tipul de caractere
• Apăsați butonul [DISP.] (Afișare)
• Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
și apăsați
 Pentru a continua introducerea caracterelor
• Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Deplasați butonul de transfocare către partea T
• Rotirea selectorului posterior la dreapta.
 Pentru a edita textul
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta
3
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apoi, deplasați cursorul la text pentru editare
• De asemenea, puteți utiliza butonul de transfocare sau selectorul posterior pentru a
repoziționa cursorul.
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta [Delete] (Ștergere) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta textul corect și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
După ce ați finalizat introducerea textului, utilizați ▲▼◄► pentru
a selecta [Set] (Setare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere (maximum 9 caractere la setarea numelor în
[Face Recog.] (Recunoaștere față)).
• Pot fi introduse maximum 15 caractere pentru
și
(maximum 6 caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaștere față)).
58
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate
(Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
Mod de înregistrare:
Acest mod este indicat pentru cei care doresc să focalizeze și să înregistreze, deoarece camera
optimizează setările pentru subiect și condițiile de înregistrare.
1
Setați selectorul de mod la
• La momentul achiziției, modul este setat la Intelligent
Auto Plus (Automat Inteligent Plus).
2
Îndreptați camera spre subiect
• Când camera identifică scena optimă, pictograma comută la
cea pentru scena respectivă. (Detectare automată a scenei)
 Comutarea între modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
și modul Intelligent Auto (Automat inteligent)
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [Intelligent Auto Mode]
(Mod automat inteligent)
Setări:
Modul Intelligent Auto (Automat inteligent) /
(Automat inteligent plus)
Modul Intelligent Auto Plus
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
vă permite reglarea anumitor setări, precum luminozitatea și tonul de culoare simultan cu
utilizarea
pentru alte setări, astfel încât să puteți înregistra imagini care să corespundă
preferințelor dumneavoastră.
(: Disponibil, –: Indisponibil)
Setarea tonului de culoare
Setarea luminozității
(expunerea)
Funcția Defocus Control
(Controlul defocalizării)
Meniuri care pot fi setate
59
Modul Intelligent Auto Plus
(Automat Inteligent Plus)

Modul Intelligent Auto
(Automat inteligent)
–

–

–
Multe
Puține
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate (Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
Focalizare automată, Detectare față/ochi și recunoaștere față
[AF Mode] (Mod de focalizare automată) este setat automat la
. Dacă atingeți subiectul, camera
comută la
, iar funcția de urmărire a focalizării automate începe să opereze.
• De asemenea, puteți comuta la
apăsând butonul
(◄). Aliniați zona de urmărire a
focalizării automate cu subiectul și apoi apăsați butonul declanșator pe jumătate pentru a utiliza
funcția de urmărire a focalizării automate.
• Când setați [Face Recog.] (Recunoaștere față) la [ON] (Activare) și este detectată o față similară
cu fața înregistrată, se afișează [R] în partea dreaptă sus a
,
și pictogramele
.
Bliț
Când blițul este deschis, camera va fi setată automat la
,
(Auto/Red-Eye Reduction Auto/Reducere efect de ochi roșii),
sau
în funcție de tipul subiectului și luminozitate.
• Când se afișează
sau
, funcția [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
este activată automat pentru a detecta ochii roșii și pentru a corecta datele de imagine.
• Când este selectat
sau
, timpul de expunere este redus.
• În modul Intelligent Auto Plus (Automat Inteligent Plus), puteți seta [Flash Mode] (Mod Bliț) sub
[Flash] (Bliț) în meniul [Rec] (Înregistrare) la
chiar și atunci când blițul este deschis. (→151)
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț)
Detectare automată a scenei
Când realizați fotografii
[i-Portrait]
i-Scenery]
(Portret inteligent)
(Peisaj inteligent)
[i-Night Portrait]
(Portret nocturn inteligent)*1
[i-Night Scenery]
(Peisaj nocturn inteligent)
[i-Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă
inteligentă fără trepied)*2
[i-Food]
(Mod inteligent alimente)
[i-Baby]
(Mod inteligent bebeluș)*3
[i-Sunset]
(Mod inteligent apus)
[i-Macro]
Când scena nu corespunde niciunei scene de mai sus
Când se înregistrează imagini video
[i-Portrait]
(Portret inteligent)
i-Scenery]
(Peisaj inteligent)
[i-Low Light]
(Mod inteligent
lumină slabă)
[i-Macro]
Când scena nu corespunde niciunei scene de mai sus
*1 Se afișează doar când utilizați blițul.
*2 Când setați [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON] (Activare).
*3
Când sunt recunoscuți copii cu vârsta sub 3 ani (care sunt înregistrați de cameră cu funcția Face
Recognition (Recunoaștere față)).
60
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate (Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
• Când camera identifică
ca fiind scena optimă și determină faptul că vibrațiile sunt reduse
prin utilizarea unui trepied sau prin alte mijloace, este selectat un timp de expunere mai mare ca
de obicei. După apăsarea butonului declanșator, nu mișcați camera în timpul înregistrării.
• Când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare),
Scene detection (Detectare scenă) funcționează în același mod cu înregistrarea imaginilor video.
• În funcție de condițiile de înregistrare, pot fi determinate diferite tipuri de scene pentru
același subiect.
Despre compensarea iluminării de fundal
Compensarea iluminării de fundal este activată automat în modul Intelligent Auto Plus (Automat
inteligent plus) sau în modul Intelligent Auto (Automat inteligent). Iluminarea de fundal se referă
la o condiție în care lumina vine din spatele unui subiect. Când există o lumină de fundal,
subiectul pare mai întunecat, ia camera va încerca automat să corecteze acest lucru, mărind
luminozitatea imaginii.
Meniu [Intelligent Auto] (Automat inteligent)
Realizarea fotografiilor fără trepied ([Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))
Mod de înregistrare:
Dacă o scenă nocturnă este detectată automat în timp ce camera este ținută în mână, funcția [iHandheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) poate înregistra o imagine statică având mai
puține vibrații și mai puțin zgomot fără a utiliza un trepied, prin combinarea unei rafale de imagini.
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
•
•
•
•
•
61
Unghiul de vizualizare se îngustează ușor.
După ce a fost apăsat butonul declanșator, nu deplasați camera în timpul operației de tip rafală.
Blițul este fixat la setarea
(Dezactivare forțată bliț).
Această funcție nu va funcționa pentru imagini statice în timp ce imaginile video sunt înregistrate.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate (Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
Combinarea imaginilor într-o imagine statică individuală
cu gradație bogată ([iHDR])
Mod de înregistrare:
Când, de exemplu, există un contrast puternic între fundal și subiect, [iHDR] înregistrează mai multe
imagini statice cu expuneri diferite și le combină pentru a crea o singură imagine statică având
gradație bogată.
[iHDR] este activat când este necesar. Când este activat,
se va afișa pe ecran.
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [iHDR]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Unghiul de vizualizare se îngustează ușor.
• După ce a fost apăsat butonul declanșator, nu deplasați camera în timpul operației de tip rafală.
• Deoarece o rafală de imagini statice se combină după înregistrare, va dura câteva momente înainte
să puteți înregistra o altă imagine.
• În cazul unei compuneri dintr-o rafală, pot apărea umbre ale imaginii dacă subiectul a fost în
mișcare.
• Această funcție nu va funcționa pentru imagini statice în timp ce imaginile video sunt înregistrate.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• La înregistrarea cu ajutorul blițului
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
62
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate (Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
Realizarea unor fotografii cu tonuri de culoare,
grade de estompare și luminozitate diferită
Mod de înregistrare:
 Setarea culorii
 Apăsați butonul
(►) pentru a afișa ecranul de setări
 Rotiți selectorul posterior pentru a regla culoarea
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
• Setarea de culoare va reveni la nivelul implicit (punctul central)
când aparatul este oprit sau când camera este comutată într-un
alt mod de înregistrare.

Defocalizarea fundalului
(funcția Defocus control - Control defocalizare)
 Apăsați butonul [Fn7] pentru a afișa ecranul de setare
 Rotiți selectorul posterior pentru a ajusta condiția de defocalizare
a fundalului
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
• Prin apăsarea pe butonul [Fn7] de pe ecranul de setare
a nivelului de estompare se determină anularea setării.
• Modul de focalizare automată este setat la
. Poziția zonei de focalizare automată poate fi
setată prin atingerea ecranului. (Dimensiunile acesteia nu pot fi modificate)
 Setarea luminozității
 Apăsați butonul
 Rotiți selectorul posterior pentru a regla luminozitatea
• Puteți modifica setarea pe ecranul de compensare a expunerii
de la [Exposure Comp. Disp. Setting] (Setare afișare
compensare expunere) în meniul [Custom] (Personalizare)
([Operation] (Operare)). (→199)
• Apăsați butonul
din nou pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
 Cu operațiile ecranului tactil
 Atingeți
 Atingeți elementul pe care doriți să îl setați
Culorile
Nivel de defocalizare
Luminozitate
 Trageți bara de glisare sau exponometru pentru a seta
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
63
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea automată
a valorii de diafragmă și timpului de expunere
(Modul Programme AE - Programare expunere automată)
Mod de înregistrare:
Realizați fotografii utilizând valori de diafragmă automată și setările timpului de expunereîn
conformitate cu luminozitatea subiectului.
1
2
Setați selectorul de mod la
Apăsați pe jumătate butonul declanșator și afișați valoarea
diafragmei și valoarea timpului de expunere pe ecran
• Dacă valoarea diafragmei și timpul de expunere luminează intermitent în roșu, nu trebuie să
corectați expunerea.
3
În timp ce sunt afișate valorile numerice
(aproximativ 10 secunde), rotiți selectorul
posterior sau frontal pentru a schimba
valorile utilizând Programme Shift
(Comutare program)
Ⓐ Indicator de comutare program
Ⓑ Timp de expunere
Ⓒ Valoare diafragmă
• Pentru a anula Programme Shift (Comutare program), opriți camera sau rotiți selectorul
posterior sau frontal până când dispare indicatorul Programme Shift (Comutare program).
• Programme Shift (Comutare program) poate fi anulată cu ușurință prin setarea unui buton
funcțional la [One Push AE] (Expunere automată cu o singură apăsare). (→54, 70)
Despre comutarea programului
Funcția pentru menținerea aceleiași expuneri (luminozitate) în timpul modificării combinației dintre
valoarea diafragmei și timpul de expunere este denumită „Programme Shift” (Comutare program).
Puteți utiliza „Programme Shift” (Comutare program) pentru a realiza imagini ajustând valoarea
diafragmei și timpul de expunere chiar în modul Programme AE (Programare expunere automată).
• Funcția Programme Shift (Comutare program) nu poate fi utilizată în următoarele cazuri:
•
•
•
•
64
La înregistrarea cu ajutorul blițului
Când înregistrați fotografii 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când sensibilitatea ISO este setată la
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii
de diafragmă și a timpului de expunere
Mod de înregistrare:
• Efectul valorii de diafragmă și al timpului de expunere setat nu se aplică ecranului de
înregistrare. Pentru a examina efectul pe ecranul de înregistrare, vă rugăm să utilizați
Preview Mode (Mod previzualizare). (→69)
• Luminozitatea ecranului poate varia față de imaginile înregistrate real.
Verificați luminozitatea imaginilor utilizând ecranul de redare.
• Când reglați valoarea diafragmei și timpul de expunere, este afișat un exponometru.
Dacă diafragma și timpul de expunere sunt afișate cu roșu, nu aveți expunerea
corespunzătoare.
• Dacă nu este obținută expunerea corectă când apăsați pe jumătate butonul declanșator,
valorile numerice ale diafragmei și timpului de expunere sunt afișate intermitent în roșu.
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă
(Modul Aperture-Priority AE - Prioritate diafragmă la
expunere automată)
Când setați valoarea diafragmei, camera optimizează automat timpul de expunere pentru
luminozitatea subiectului.
1
2
Setați selectorul de mod la
Rotiți selectorul posterior sau frontal pentru
a seta valoarea diafragmei
Ⓐ Valoare diafragmă
Ⓑ Exponometru
Valorile diafragmei
care pot fi setate*
Timp de expunere setat (secunde)
F2.8 - F11
60 - 1/4000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1 - 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
* Este posibil să nu puteți selecta anumite valori în funcție de poziția de transfocare.
65
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
Realizarea fotografiilor prin setarea timpului de expunere
(Modul Shutter-Priority AE - Prioritate declanșator la
expunere automată)
Când setați timpul de expunere, camera optimizează automat valoarea diafragmei pentru
luminozitatea subiectului.
1
2
Setați selectorul de mod la
Rotiți selectorul posterior sau frontal pentru
a seta timpul de expunere
Ⓐ Timp de expunere
Ⓑ Exponometru
Timpii de expunere care pot fi setați
(secunde)
60 - 1/4000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1 - 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
66
Valoare diafragmă
setată
F2.8 - F11
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și timpului
de expunere (Mod Manual Exposure - Expunere manuală)
Determinați expunerea prin setarea manuală a valorii de diafragmă și a timpului de expunere.
1
2
Setați selectorul de mod la
Rotiți selectorul posterior pentru a seta
timpul de expunere și rotiți selectorul frontal
pentru a seta valoarea diafragmei
Ⓐ Timp de expunere
Ⓑ Valoare diafragmă
Ⓒ Asistare la expunere manuală
Ⓓ Exponometru
Valorile diafragmei
care pot fi setate*
F2.8 - F11
Timpii de expunere care pot fi setați
(secunde)
[B] (Bulb), 60 - 1/4000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1 - 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
* Este posibil să nu puteți selecta anumite valori în funcție de poziția de transfocare.
Optimizarea sensibilității ISO pentru valoarea diafragmei și timpul de expunere
Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO], camera setează sensibilitatea ISO automat, astfel
încât expunerea să corespundă valorii diafragmei și timpului de expunere.
• În funcție de condițiile de înregistrare, este posibil să nu fie setată o expunere corespunzătoare
sau ca sensibilitatea ISO să crească.
Asistența de expunere manuală (estimare)
Afișează imaginile cu luminozitate standard (expunere corespunzătoare).
Afișează imagini luminoase. Pentru expunerea corespunzătoare, fie utilizați un timp
de expunere mai mic, fie creșteți valoarea diafragmei.
Afișează imagini mai întunecate. Pentru expunerea corespunzătoare, fie utilizați un
timp de expunere mai mare, fie scădeți valoarea diafragmei.
67
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
[B] (Bulb) (Aproximativ până la 120 secunde)
Dacă setați timpul de expunere la [B], declanșatorul rămâne deschis în timp ce butonul declanșator
este apăsat complet.
Declanșatorul se închide dacă eliberați butonul declanșator.
Utilizați această funcție atunci când doriți să țineți declanșatorul deschis pentru o perioadă lungă de
timp, de exemplu, pentru a realiza fotografii cu artificii sau scene nocturne.
• Recomandăm utilizarea unui trepied sau telecomanda declanșatorului (DMW-RS2:
opțional) atunci când realizați fotografii cu timpul de expunere setat la [B]. (→297)
• Atunci când realizați fotografii cu timpul de expunere setat la B (Bulb), zgomotul de imagine
poate deveni vizibil. Pentru a suprima zgomotul de imagine, recomandăm setarea [Long
Shtr NR] (Reducere a zgomotului de imagine pentru timpul de expunere mare) din meniul
[Rec] (Înregistrare) la [ON] (Activare) pentru a realiza fotografii. (→186)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când înregistrați utilizând blițul (Doar atunci când [Flash Synchro] (Sincronizare bliț)
este setată la [2ND])
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când utilizați declanșatorul electronic
• Când [Silent Mode] (Mod silențios) este setat la [ON] (Activare)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
68
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
Verificarea efectelor diafragmei și timpului de expunere
(Mod Preview - Previzualizare)
Mod de înregistrare:
• Verificarea efectului valorii de diafragmă selectate: Vă permite să verificați adâncimea
câmpului (domeniul de focalizare) prin îngustarea fizică a lamelor diafragmei obiectivului la
valoarea de diafragmă utilizată pentru înregistrarea propriu-zisă.
• Verificarea efectelor timpului de expunere selectat: Vă permite să verificați mișcarea într-o
scenă prin afișarea ecranului la timpul de expunere utilizat pentru înregistrarea propriu-zisă.
Pregătiri
Atribuiți [Preview] (Previzualizare) butonului funcțional (→54)
Pasul următor este un exemplu în care funcția [Preview] (Previzualizare) este atribuită butonului
[Fn7].
1
Apăsați butonul [Fn7] pentru a comuta ecranul de confirmare
• Ecranul este comutat la fiecare apăsare pe butonul [Fn7].
Ecran normal
de înregistrare
Ecran de previzualizare a
efectului de diafragmă
Efectul de diafragmă: 
Efectul timpului de expunere: –
Ecran de previzualizare a
efectului timpului de expunere
Efectul de diafragmă: 
Efectul timpului de expunere: 
Caracteristicile adâncimii câmpului
Condiții de
înregistrare
Valoare diafragmă
Mică
Mare
Distanță focală
Telefotografie
Unghi larg
Distanța până la subiect
Închidere
Departe
Adâncime câmp
(Domeniu de focalizare)
69
Superficială (Îngustă)
Exemplu:
Pentru a realiza o
fotografie prin estomparea
fundalului
Adâncă (Mare)
Exemplu:
Pentru a realiza o fotografie prin
ajustarea focalizării incluzând
fundalul
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
• Puteți realiza o fotografie chiar dacă este activat Modul Preview (Previzualizare).
• Domeniul în care puteți verifica efectul timpului de expunere selectat este între 8 secunde
și 1/16000 secunde.
• Acest mod nu poate fi utilizat cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo
(Foto 4K).
Setarea cu ușurință a valorii diafragmei / timpului de expunere
pentru o expunere adecvată
(One Push AE - Expunere automată cu o singură apăsare)
Mod de înregistrare:
Când setarea expunerii este prea luminoasă sau prea întunecată, puteți utiliza expunerea automată
cu o singură apăsare pentru a obține o setare adecvată a expunerii.
Cum să vă dați seama dacă expunerea nu este potrivită
Ⓐ Luminează intermitent în culoarea roșie
• Dacă valorile pentru diafragmă și timpul de expunere luminează
intermitent în culoarea roșie când butonul declanșator este apăsat
pe jumătate.
• Dacă funcția Manual Exposure Assistance (Asistență expunere manuală)
(→67) este alta decât
în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
Pregătiri
Atribuiți [One Push AE] (Expunere automată cu o singură apăsare) butonului funcțional (→54)
1
(Când expunerea nu este potrivită)
Apăsați butonul funcțional
Ⓑ Modificați la expunerea corectă
• În următoarele cazuri, o expunere adecvată nu poate fi setată.
• Când subiectul este extrem de întunecat și nu se poate obține o expunere adecvată
prin modificarea valorii diafragmei sau a timpului de expunere
• La înregistrarea cu ajutorul blițului
• Mod Preview (Previzualizare)
70
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice
(Modul Panorama - Înregistrare panoramică)
Mod de înregistrare:
Fotografiile consecutive realizate în timpul deplasării camerei sunt combinate, formând o panoramă.
1
2
3
Setați selectorul de mod la
Apăsați pe jumătate butonul de declanșare pentru a focaliza
Apăsați complet butonul declanșator și panoramați camera cu
o mișcare circulară mică în direcția selectată pentru a începe
înregistrarea
Ⓐ Linie de ghidare orizontală/verticală
Ⓑ Direcția de înregistrare și starea progresului (aproximativ)
Realizarea fotografiilor de la stânga la dreapta
Rezoluție imagine: [STANDARD]
Rezoluție imagine: [WIDE] (Larg)
• Panoramați camera la viteză constantă.
• Este posibil să nu puteți realiza imaginile cu succes dacă deplasați camera prea rapid
sau prea încet.
4
Apăsați din nou complet butonul declanșator pentru a finaliza
înregistrarea
• De asemenea, puteți finaliza înregistrarea dacă întrerupeți panoramarea imaginii în timp
ce realizați fotografii.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârșitul ghidajului.
71
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice (Modul Panorama - Înregistrare panoramică)
 Modificarea direcției de înregistrare și a unghiului de vizualizare (rezoluție imagine)
pentru imaginile panoramice
→
[Panorama Shot] (Înregistrare panoramică) → [Direction] (Direcție) /
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
[Direction]
(Direcție)
Setează direcția de înregistrare.
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
Setează unghiul de vizualizare (rezoluția imaginii).
[STANDARD]/[WIDE] (Larg)
• Numărul de pixeli de înregistrare pe linie orizontală și verticală a unei imagini panoramice variază
în funcție de rezoluția imaginii, direcția de înregistrare și numărul de imagini îmbinate. Numărul
maxim de pixeli de înregistrare este următorul:
Rezoluție
imagine
[STANDARD]
[WIDE] (Larg)
Direcție de înregistrare
Rezoluție orizontală
Rezoluție verticală
Orizontal
Vertical
Orizontal
Vertical
8176 pixeli
2560 pixeli
8176 pixeli
1280 pixeli
1920 pixeli
7680 pixeli
960 pixeli
7680 pixeli
Sfaturi
Panoramați camera în direcția de înregistrare cât mai stabil posibil.
(În cazul în care camera se mișcă prea mult, este posibil să nu puteți realiza imaginile sau să creați o
imagine panoramică îngustă (mică).)
Ⓐ Panoramați camera la un punct ușor
deasupra punctului pe care doriți să îl
realizați.
(Totuși, ultimul cadru nu este înregistrat
până la final.)
72
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice (Modul Panorama - Înregistrare panoramică)
 Despre redarea imaginilor panoramice
Apăsarea pe ▲ va începe redarea prin derulare automat, în
aceeași direcție ca înregistrarea.
• Următoarele operații pot fi efectuate prin redarea prin derulare.
▲
Pornirea redării panoramice/Pauză*
▼
Stop
* Când redarea este întreruptă, puteți derula înainte și înapoi prin glisarea ecranului.
Când atingeți bara de derulare, poziția de redare sare la poziția atinsă.
• Poziția de transfocare este fixată la capătul W.
• Focalizarea, expunerea și balansul de alb sunt toate fixate la valorile optime pentru prima imagine.
Dacă focalizarea sau luminozitatea imaginilor înregistrate ca parte a imaginii panoramice după prima
imagine diferă semnificativ de prima imagine, este posibil ca imaginea panoramică în ansamblu
(când toate imaginile sunt lipite împreună) să nu aibă o focalizare și o luminozitate consecventă.
• Deoarece mai multe imagini sunt lipite împreună pentru a crea o imagine panoramică, este posibil ca unii
subiecți să fie distorsionați sau porțiunile îmbinate ale imaginilor succesive lipite să fie vizibile.
• Este posibil ca imaginile panoramice să nu fie create sau să nu fie înregistrate corespunzător când
realizați imagini ale următorilor subiecți sau când realizați imagini în următoarele condiții de înregistrare:
• Subiecții care au culori monotone continue sau tipare (cerul, plaja etc.)
• Elementele aflate în mișcare (persoane, animale de companie, vehicule, valuri sau flori care
se mișcă în bătaia vântului etc.)
• Subiecții ale căror culori sau tipare se modifică rapid (precum o imagine ce apare pe un afișaj)
• Locațiile întunecate
• Locațiile cu o sursă de lumină care licărește (bec fluorescent, lumânare etc.)
73
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor în funcție de scenă
(Modul Scene Guide - Ghid scenă)
Mod de înregistrare:
Dacă selectați o scenă care să se potrivească subiectului și condițiilor de înregistrare făcând referire
la imaginile exemplu, camera va seta expunerea, culoarea și focalizarea optimă, permițându-vă să
înregistrați într-un mod adecvat pentru scena respectivă.
1
2
Setați selectorul de mod la
Apăsați ◄► pentru a selecta elementul
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți selecta scena glisând o imagine
exemplu sau bara glisantă.
Afișarea descrierii fiecărei scene și a sfaturilor de înregistrare
Apăsați pe butonul [DISP.] (Afișare) cât timp este afișat ecranului de selectare a scenei.
Afișare normală
Afișare ghid
Afișare listă
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare
• În funcție de scenă, ecranul de înregistrare poate apărea ca și când ar lipsi cadre.
• Pentru a schimba scena, selectați [Scene Switch] (Comutare scenă) din meniul [Scene Guide]
(Ghid scenă) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare). Puteți reveni la pasul 2.
• Unele dintre elementele meniului de înregistrare nu pot fi setate în modul Scene Guide
(Ghid scenă), deoarece camera ajustează automat setările la valorile optime.
• Deși balansul de alb este fixat la [AWB] pentru anumite tipuri de scenă, puteți regla fin balansul
de alb sau puteți utiliza încadrarea balansului de alb apăsând butonul
înregistrare.
74
(►) pe ecranul de
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor în funcție de scenă (Modul Scene Guide - Ghid scenă)
1: [Clear Portrait] (Portret clar)
2: [Silky Skin] (Piele catifelată)
• Dacă o parte a fundalului etc. este o culoare apropiată de nuanța pielii, și această parte
va fi atenuată.
• Acest mod ar putea fi ineficient atunci când luminozitatea este insuficientă.
3: [Backlit Softness] (Fotografie delicată cu iluminare de fundal)
4: [Clear in Backlight] (Claritate în fundal)
5: [Relaxing Tone] (Ton relaxant)
6: [Sweet Child’s Face] (Față delicată de copil)
• Când atingeți fața, se înregistrează o imagine statică, cu focalizarea și expunerea setate pentru
locația atinsă.
7: [Distinct Scenery] (Peisaj distinct)
8: [Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)
9: [Romantic Sunset Glow] (Strălucire apus romantic)
10: [Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii)
11: [Glistening Water] (Apă strălucitoare)
• Filtrul stea utilizat în acest mod poate cauza efecte de strălucire asupra unor alte obiecte decât
suprafața apei.
12: [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)
13: [Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)
14: [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)
15: [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)
75
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor în funcție de scenă (Modul Scene Guide - Ghid scenă)
16: [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)
17: [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)
• După ce a fost apăsat butonul declanșator, nu deplasați camera în timpul operației de tip rafală.
• Unghiul de vizualizare se îngustează ușor.
18: [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)
• Trepied, temporizator recomandat.
• Când selectați [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin), subiectul trebuie să stea nemișcat
aproximativ 1 secundă după fotografiere.
19: [Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)
• Pentru înregistrarea de la mică distanță, se recomandă evitarea utilizării blițului.
20: [Appetizing Food] (Mâncare apetisantă)
• Pentru înregistrarea de la mică distanță, se recomandă evitarea utilizării blițului.
21: [Cute Dessert] (Desert drăguț)
• Pentru înregistrarea de la mică distanță, se recomandă evitarea utilizării blițului.
22: [Freeze Animal Motion] (Fixare animal în mișcare)
• Setarea implicită [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată) este [OFF]
(Dezactivare).
23: [Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară)
24: [Monochrome] (Monocrom)
76
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine
(Modul Creative Control (Control creativ))
Mod de înregistrare:
Puteți selecta efectele care vor fi aplicate din imagini mostră și previzualiza aceste efecte pe ecran.
1
2
Setați selectorul de mod la
Apăsați ▲▼ pentru a selecta efectul
de imagine și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ⓐ Afișare previzualizare
• De asemenea, puteți selecta efectele de imagine (filtrele)
atingând imaginile exemplu.
Afișarea descrierii fiecărui efect de imagine (Filtru)
Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) cât timp este afișat ecranul de selectare a efectului de imagine.
• Când este setat la afișarea ghidului, sunt afișate explicațiile pentru fiecare efect de imagine.
Afișare normală
Afișare ghid
Afișare listă
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
• În funcție de efectul de imagine, ecranul de înregistrare poate apărea ca și când ar lipsi cadre.
• [White Balance] (Balans de alb) va fi fixat la [AWB], iar ISO sensitivity
(Sensibilitate ISO) va fi fixată la [AUTO] (Automat).
• Următoarele elemente de meniu pot fi setate în meniul [Creative Control]
(Control creativ).
• [Filter Effect] (Efect filtru): Permite setarea efectului de imagine (filtru).
• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru):
Vă permite să setați camera pentru a realiza o imagine cu și fără
un efect de imagine simultan. (→182)
77
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
Ajustarea efectelor de imagine în funcție de preferințele
dumneavoastră
1
2
Apăsați butonul
(►) pentru a afișa ecranul de setări
Rotiți selectorul posterior pentru a ajusta
condițiile de setare a efectelor de imagine
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
78
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
Efect de imagine
[Expressive] (Expresiv)
[Retro]
[Old Days]
(Efect fotografie veche)
[High Key]
(Supraexpunere)
[Low Key]
(Subexpunere)
[Sepia]
[Monochrome]
(Monocrom)
[Dynamic Monochrome]
(Monocrom dinamic)
[Rough Monochrome]
(Monocrom grosier)
[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)
[Impressive Art]
(Artă impresionantă)
[High Dynamic]
(Dinamic accentuat)
[Cross Process]
(Proces încrucișat)
[Toy Effect]
(Efect jucărie)
[Toy Pop]
(Efect jucărie în relief)
[Bleach Bypass]
(Trecere cu înălbitor)
[Miniature Effect]
(Efect miniatură)
79
Elemente care pot fi setate
Intensitate culori
Culori discrete
Culori țipătoare
Culorile
Culori gălbui
Culori roșiatice
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
Culorile
Culori rozalii
Culori albăstrui-deschis
Culorile
Culori roșiatice
Culori albăstrui
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
Culorile
Culori gălbui
Culori albăstrui
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
Efect de imagine cu granulație
Efect de imagine cu
Efect de imagine cu
granulație slabă
granulație puternică
Nivel de defocalizare
Defocalizare ușoară
Defocalizare puternică
Intensitate culori
Alb-negru
Culori țipătoare
Intensitate culori
Alb-negru
Culori țipătoare
Culorile
Culori verzui/Culori albăstrui/
Culori gălbui/Culori roșiatice
• Rotiți selectorul posterior pentru a selecta
culoarea și apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Culorile
Culori portocalii
Culori albăstrui
Domeniu în care luminozitatea periferică este redusă
Mică
Mare
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
Intensitate culori
Culori discrete
Culori țipătoare
• Pentru detalii privind [Miniature Effect] (Efect miniatură) (→80)
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
Efect de imagine
[Soft Focus]
(Focalizare slabă)
Elemente care pot fi setate
Nivel de defocalizare
Defocalizare ușoară
[Fantasy]
(Fantezie)
Defocalizare puternică
Intensitate culori
Culori țipătoare
Culori discrete
[Star Filter]
(Filtru stea)
Lungimea razelor de lumină
Razele de lumină
sunt scurte
Razele de lumină
sunt lungi
Numărul razelor de lumină
Mai mic
Mai mare
Unghiul razelor de lumină
[One Point Color]
(Pată de culoare)
[Sunshine]
(Soare)
Rotiți spre stânga
Rotiți spre dreapta
Cantitate de culoare păstrată
Lasă o cantitate mică
Lasă o cantitate mare
de culoare
de culoare
• Pentru detalii privind [One Point Color] (Pată de culoare) (→81)
Culorile
Culori gălbui / Culori roșiatice /
Culori albăstrui / Culori albicioase
• Rotiți selectorul posterior pentru a selecta
culoarea și apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Pentru detalii privind [Sunshine] (Soare) (→81)
 Setarea tipului de defocalizare ([Miniature Effect]) (Efect miniatură)
 După ce ați atins
atingeți
 Apăsați ▲▼ sau ◄► pentru a deplasa zona de
focalizare (cadru)
• De asemenea, puteți modifica porțiunea focalizată atingând
ecranul de înregistrare.
• Dacă atingeți
aveți posibilitatea de a seta orientarea
de înregistrare (orientare de defocalizare).
 Rotiți selectorul posterior pentru a selecta dimensiunea
zonei de focalizare (cadru)
• De pe ecranul tactil, extindeți (spre exterior) cu 2 degete pentru
a mări și ciupiți (spre interior) cu 2 degete pentru a micșora.
• Când apăsați butonul [DISP.] (Afișare), este restabilită condiția
de setare inițială.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
80
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
• Nu este înregistrat sunet pentru imaginile video.
• Când este înregistrată o imagine video, înregistrarea finalizată va reprezenta aproximativ 1/8
din perioada de înregistrare reală. (Dacă înregistrați o imagine video timp de 8 minute, timpul de
înregistrare al imaginii video înregistrate va fi de aproximativ 1 minut.) Timpul înregistrabil afișat
pe cameră este de aproximativ 8 ori mai mare decât timpul efectiv de înregistrare.
În funcție de rata de cadre de înregistrare a înregistrării video, timpul de înregistrare al
înregistrării video și timpul de înregistrare disponibil pot fi diferite de valorile de mai sus.
• Dacă întrerupeți prea repede înregistrarea imaginilor video, camera poate continua
înregistrarea până la un anumit moment.
 Selectarea culorii care va fi păstrată ([One Point Color]) (Pată de culoare)
 După ce ați atins
atingeți
 Selectați culoarea care va fi păstrată cu ▲▼◄► și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți selecta această culoare prin intermediul
operațiilor tactile.
• Când apăsați butonul [DISP.] (Afișare), este restabilită condiția
de setare inițială.
• Culoarea selectată poate să nu fie păstrată pentru anumite subiecte.
 Setarea poziției și a dimensiunii sursei de lumină ([Sunshine]) (Soare)
 După ce ați atins
atingeți
 Apăsați pe ▲▼◄► pentru a muta poziția centrului sursei de lumină
• Poziția sursei de lumină poate fi modificată, de asemenea, prin atingerea ecranului.
 Rotiți selectorul posterior pentru a ajusta dimensiunea sursei de lumină
• De pe ecranul tactil, extindeți (spre exterior) cu 2 degete pentru a mări și ciupiți (spre interior)
cu 2 degete pentru a micșora.
• Când apăsați butonul [DISP.] (Afișare), este restabilită condiția de setare inițială.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Sfaturi privind poziționarea centrului sursei de lumină
Puteți muta centrul sursei de lumină la un punct în afara imaginii pentru a obține un aspect mai
natural.
81
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
Realizarea unor fotografii cu grade de estompare și luminozitate
diferită
 Defocalizarea fundalului (funcția Defocus control - Control defocalizare)
 Apăsați butonul [Fn7] pentru a afișa ecranul de setare
 Rotiți selectorul posterior pentru a ajusta condiția de defocalizare
a fundalului
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
• Prin apăsarea pe butonul [Fn7] de pe ecranul de setare
a nivelului de estompare se determină anularea setării.
 Setarea luminozității
 Apăsați butonul
 Rotiți selectorul posterior pentru a regla luminozitatea
• Puteți modifica setarea pe ecranul de compensare
a expunerii de la [Exposure Comp. Disp. Setting]
(Setare afișare compensare expunere) în meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)).
(→199)
• Apăsați butonul
din nou pentru a reveni la ecranul
de înregistrare.
 Cu operațiile ecranului tactil
 Atingeți
 Atingeți elementul pe care doriți să îl setați
Ajustarea efectului imaginii
Nivel de defocalizare
Luminozitate
 Trageți bara de glisare sau exponometru pentru a seta
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
• Funcția de control al defocalizării nu este disponibilă în [Miniature Effect] (Efect miniatură)
(Mod Creative Control - Control creativ).
82
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea valorii de
diafragmă / timpului de expunere / sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ)
Mod de înregistrare:
Operația de modificare a valorii diafragmei, a timpului de expunere sau a sensibilității ISO este
similară cu operația de setare a selectorului de mod la
sau
(cu excepția
Programme Shift Mode (Mod de comutare program)).
1
2
Setați selectorul de mod la
Setați meniul
→
[Creative Video] (Video creativ) → [Exposure Mode] (Mod de expunere)
Setări: [P] / [A] / [S] / [M]
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
3
Apăsați butonul de imagine video (sau butonul declanșator) pentru
a începe înregistrarea
 Atingeți
(Nu se poate utiliza în timpul înregistrării [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)).
 Atingeți pictograma
Transfocare
Compensare expunere
Valoare diafragmă
Sensibilitate ISO
Timp de expunere
[Sound Rec Level Adj.]
(Ajustare nivel sunet de înregistrare)
 Trageți bara de glisare pentru a seta
Modifică lent setarea
Modifică rapid setarea
Utilizarea pictogramelor tactile permite funcționarea silențioasă
pe durata înregistrării imaginilor video.
4
83
Apăsați butonul de imagine video (sau butonul declanșator) pentru
a opri înregistrarea
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea valorii de diafragmă/timpului de expunere/sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ)
• Sensibilitatea ISO poate fi setată în următorul interval.
• [AUTO], [125] - [6400] ([L.80] - [6400] dacă [Extended ISO] (ISO extins) este setat la [ON]
(Activare))
 Setarea limitei superioare a sensibilității ISO când [Sensitivity] (Sensibilitate) este
setată la [AUTO]
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [ISO Auto Upper Limit (Video)]
(Limită superioară automată ISO (Video))
Setări: [AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400]
Înregistrarea imaginilor video cu încetinitorul
([High Speed Video]) (Video de înaltă viteză)
Puteți înregistra imagini video cu încetinitorul efectuând înregistrarea la o viteză foarte mare.
Când aceste înregistrări sunt redate, mișcarea este afișată lent.
• Pentru a înregistra imagini, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
1
2
Setați selectorul de mod la
Setați meniul
→
3
4
[Creative Video] (Video creativ) → [High Speed Video] (
Video de înaltă viteză)
[120fps/FHD]
Înregistrarea este efectuată la 120 de cadre/secundă cu [FHD] în [MP4].
[100fps/FHD]
Înregistrarea este efectuată la 100 de cadre/secundă cu [FHD] în [MP4].
Apăsați butonul de imagine video (sau butonul declanșator) pentru
a începe înregistrarea
Apăsați butonul de imagine video (sau butonul declanșator) pentru
a opri înregistrarea
• Când înregistrați, unghiul de vizualizare se îngustează.
• Nu sunt înregistrate sunete.
• Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate și redate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de secunde.
(În ceea ce privește timpul de redare, puteți înregistra până la aproximativ 120 de minute.)
• Setările pentru focalizare și transfocare sunt fixate la setările specifice de la începutul înregistrării.
• Pot apărea licăriri sau dungi orizontale în timpul înregistrării sub lumină fluorescentă.
84
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea valorii de diafragmă/timpului de expunere/sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ)
Panoramați sau transfocați în timpul înregistrării cu camera într-o
poziție fixă ([4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real))
Când decupați imaginea video trecând de la unghiul de vizualizare 4K la înaltă definiție, puteți înregistra o
imagine video care panoramează și micșorează/mărește în timp ce camera rămâne într-o poziție fixă.
Zoom in (Mărire imagine)
Panoramare
• Țineți ferm camera în timp ce înregistrați.
• Va fi înregistrată o imagine video în [FHD/20M/25p] sub [MP4].
1
2
Setați selectorul de mod la
Setați meniul
→
[Creative Video] (Video creativ) → [4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)
Setări: [40SEC] / [20SEC] / [OFF] (Dezactivare)
3
Setați cadrul inițial de decupare și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
Ⓐ Cadrul inițial de decupare
• Când efectuați setările pentru prima dată, se afișează un cadru
inițial de decupare cu rezoluția de 1920×1080.
• Camera va reține poziția și dimensiunea cadrelor chiar și atunci
când va fi oprită.
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
Îndepărtarea/
apropierea degetelor
85
Descriere
Deplasează cadrul
Mărește/reduce cadrul
(Gama de setări permise este cuprinsă între
1920×1080 și 3840×2160.)
[DISP.] (Afișare)
[Reset] (Resetare)
Restabilește poziția cadrului în centru și
dimensiunea acestuia la setările implicite
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set] (Setare)
Stabilește poziția și dimensiunea cadrului
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea valorii de diafragmă/timpului de expunere/sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ)
4
Repetați pasul 3, și setați cadrul final de decupare
Ⓑ Cadrul final de decupare
• Setarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată)
comută la
(Detectare față). (Detectarea ochilor
nu poate fi utilizată.)
5
Apăsați butonul de imagine video
(sau butonul declanșator) pentru
a începe înregistrarea
Ⓒ Timp de înregistrare scurs
Ⓓ Setați timpul de operare
• Eliberați imediat butonul pentru imagini video
(sau butonul declanșator) după apăsarea lui.
• După scurgerea timpului de operare setat, înregistrarea
se oprește automat. Pentru a întrerupe înregistrarea,
apăsați din nou butonul pentru imagini video (sau butonul declanșator).
Când doriți să măriți / micșorați, setați unghiuri de vizualizare diferite pentru cadrul inițial și
cadrul final ale decupării. De exemplu, pentru a mări, setați un unghi de vizualizare mai
mare pentru cadrul inițial și un unghi de vizualizare mai mic pentru cadrul final.
 Modificarea poziției și dimensiunii unui cadru de decupare
Apăsați butonul [Fn7] în timp ce ecranul de înregistrare este afișat și efectuați pașii 3 și 4.
 Pentru a anula înregistrarea cu [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Setați [OFF] (Dezactivare) la pasul 2.
• Unghiul de vizualizare se îngustează.
• Înregistrarea cu [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real) nu poate fi efectuată când este
•
•
•
•
86
setat [High Speed Video] (Video de înaltă viteză).
Focalizarea este ajustată și fixată în cadrul inițial de decupare.
[Continuous AF] (Focalizare automată continuă) este setată la [OFF] (Dezactivare).
[Metering Mode] (Mod de măsurare) va fi
[Multi Metering] (Măsurare multiplă).
Nu puteți mări / micșora în timpul înregistrării [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real).
Mod de înregistrare
Înregistrarea propriilor setări și înregistrarea
(Modul Custom - Personalizare)
Mod de înregistrare:
Înregistrarea propriilor setări ([Cust.Set Mem.])
(Memorare setări personalizate)
Se pot înregistra până la 3 setări curente ale camerei, utilizând [Cust.Set Mem.] (Memorare setări
personalizate).
• Setarea inițială a modului Programme AE (Programare expunere automată) este înregistrată ca
reprezentând setările personalizate inițiale.
Pregătiri
Setați în prealabil modul de înregistrare și setările de meniu astfel încât să fie efectuate setările care
vor fi salvate pe cameră.
→
[Setup] (Configurare) → [Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate) →
Personalizați setările în locul unde doriți să le înregistrați
• Următoarele elemente de meniu nu sunt înregistrate ca setări personalizate.
Meniul [Custom] (Personalizare)
•
•
•
87
[Menu Guide] (Ghid meniu)
Date înregistrate cu [Face Recog.]
(Recunoaștere față)
Setarea [Profile Setup]
(Configurare profil)
•
Meniu [Setup]
(Configurare)
Toate meniurile
Meniul [Playback] (Redare)
•
•
•
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj)
[Picture Sort] (Sortare imagini)
[Delete Confirmation]
(Confirmare ștergere)
Mod de înregistrare
Înregistrarea propriilor setări și înregistrarea (Modul Custom - Personalizare)
Înregistrarea utilizând setarea personalizată înregistrată
1
Setați selectorul de mod la
• Setarea personalizată utilizată ultima dată va fi accesată.
 Pentru a modifica o setare personalizată
 Setați selectorul de mod la
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a accesa meniul
 Apăsați ▲▼ pentru a selecta setarea personalizată pe care
doriți să o utilizați, după care apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Setările sunt comutate la cele selectate pentru setarea
personalizată.
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
 Modificarea conținutului înregistrat
Chiar dacă setările de meniu sunt modificate temporar atunci când selectorul de mod a fost setat la
, setările înregistrate curent vor rămâne nemodificate. Pentru modificarea setărilor înregistrate
curent, suprascrieți conținutul înregistrat utilizând [Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate)
din meniul [Custom] (Personalizare).
88
Setări pentru focalizare, luminozitate
(expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Mod de înregistrare:
1
Setați selectorul modului de focalizare
la [AFS/AFF] sau [AFC]
• Va fi setat modul de focalizare. (→90)
2
3
Apăsați butonul
(◄)
Apăsați ◄► pentru a selecta AF Mode
(Mod de focalizare automată) și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Comutarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată) (→92)
4
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
Ⓐ Afișaj de focalizare
(Când focalizarea este aliniată: iluminare continuă
Când focalizarea nu este aliniată: iluminare intermitentă)
Ⓑ Zonă de focalizare automată
(Când focalizarea este aliniată: verde)
• Se aud două semnale sonore și focalizarea automată este activată.
Sunt emise patru semnale sonore când focalizarea nu este aliniată.
• Când realizați o fotografie într-o locație întunecată,
se afișează pentru afișarea
focalizării și poate fi necesar un interval de timp mai lung decât de obicei pentru reglarea
focalizării.
• În cazul în care camera detectează stele pe cerul nopții după afișarea
, Starlight AF
(Focalizare automată stele) va fi activată. La stabilirea focalizării, se afișează indicatorul de
focalizare
și zonele de focalizare automată focalizate. (Starlight AF (Focalizare
automată stele) nu poate efectua detectarea marginilor ecranului.)
Subiecți/medii care ar putea fi dificil de focalizat:
• Obiecte care se mișcă rapid sau sunt extrem de strălucitoare sau obiecte fără contrast
de culoare.
• Realizarea imaginilor prin sticlă sau în apropierea unor obiecte emițătoare de lumină.
• În întuneric sau cu vibrații semnificative.
• Când vă aflați prea aproape de obiect sau când realizați imagini atât ale unor obiecte la
distanță, cât și ale unor obiecte apropiate, în aceeași imagine.
89
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
• Când luminozitatea este redusă, făcând dificilă focalizarea cu Auto Focus (Focalizare automată),
setați [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) sau [LVF Display Speed] (Viteza de
afișare LVF) la [60fps].
• Starlight AF (Focalizare automată stele) nu va funcționa când folosim monitorul cu
[Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor) setată la [ECO 30fps] sau la folosirea
vizorului cu [LVF Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor) setată la [ECO 30fps].
Setați modul de focalizare (AFS, AFF, AFC)
Mod de înregistrare:
Este setată metoda de obținere a focalizării când butonul declanșatorului este pe jumătate apăsat.
1
Setați selectorul modului de focalizare
la [AFS/AFF] sau [AFC]
Setări
[AFS]
[AFS/A
FF]
[AFF]
[AFC]
90
Mișcarea subiectului
și a scenei
Subiectul este static (Peisaj,
fotografie la aniversare etc.)
Descriere
„AFS” este o abreviere a „Auto Focus Single”
(Focalizare automată individuală). Focalizarea
este setată automat atunci când butonul
declanșator este apăsat pe jumătate.
Focalizarea va fi stabilită cât timp este apăsat pe
jumătate.
Mișcarea nu poate fi anticipată „AFF” este o abreviere de la „Auto Focus Flexible”
(Focalizare automată flexibilă). În acest mod,
(Copii, animale etc.)
focalizarea se execută automat când butonul
declanșatorului este apăsat la jumătate.
Dacă subiectul se mișcă în timpul apăsării la
jumătate pe butonul declanșator, focalizarea este
corectată automat, pentru a corespunde mișcării.
Puteți comuta setarea cu [AFS/AFF] în meniul [Rec]/[Motion Picture]
(Înregistrare/Imagine video).
„AFC” este o abreviere a „Auto Focus Continuous”
(Focalizare automată continuă).
Subiectul se mișcă (Sport,
În acest mod, în timp ce butonul declanșator este
trenuri etc.)
apăsat la jumătate, focalizarea se execută
constant, pentru a corespunde mișcării subiectului.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Când se înregistrează cu ajutorul [AFF], [AFC]
• Când subiectul se mișcă, focalizarea se execută prin predicția poziției subiectului în momentul
înregistrării. (Predicție mișcare)
• Focalizarea poate dura o anumită perioadă de timp dacă transfocarea este modificată brusc
de la max. Wide la max. Tele sau vă deplasați brusc mai aproape de subiect de la o distanță
mai mare.
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator din nou când este dificilă focalizarea subiectului.
• În timp ce butonul declanșator este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidații.
• [AFF] sau [AFC] operează ca [AFS] în următoarele cazuri:
• Mod Creative Video (Video creativ)
• La înregistrarea cu
([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K (S/S)) din funcția 4K Photo (Foto 4K).
• Când lumina este redusă.
• Este fixat la [AFS] când este setat modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).
• [AFF] nu este disponibil atunci când înregistrați fotografii 4K. Continuous AF (Focalizare
automată continuă) funcționează în timpul înregistrării.
• Această setare nu poate fi utilizată când înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
Setarea sensibilității de urmărire a poziției de focalizare
Mod de înregistrare:
Acest element este disponibil numai atunci când modul Focus (Focalizare) este setat la [AFF] sau [AFC].
→
[Rec] (Înregistrare) → [AF Sensitivity(Photo)]
(Sensibilitate focalizare automată (Foto))
Setări: [-2] - [+2]:
+
–
Când distanța față de subiect se modifică radical, camera reajustează imediat
focalizarea. Puteți focaliza subiecte diferite unul după celălalt.
Când distanța față de subiect se modifică semnificativ, camera așteaptă puțin înainte de
a reajusta focalizarea. Acest lucru vă permite să împiedicați reajustarea accidentală a
focalizării, de exemplu, atunci când un obiect traversează imaginea.
• [AF Sensitivity(Photo)] (Sensibilitate AF (fotografie)) nu funcționează în următoarele cazuri:
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
91
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Comutarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată)
Mod de înregistrare:
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată pozițiilor și numărului de subiecte care vor fi
selectate.
1
2
Apăsați butonul
(◄)
Apăsați ◄► pentru a selecta modul
de focalizare automată și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Setări:
(Face/Eye Detection) (Detectare față/ochi) /
(Tracking) (Urmărire)/
(49-area-focusing) (focalizare pe 49 de zone) /
etc. (Custom Multi)
(Personalizare multiplă) /
(1-area-focusing) (focalizare pe 1 zonă) /
(Pinpoint-focusing) (Focalizare în punct) (→93 - 97)
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) și în modul Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus), puteți seta
sau
. (→60)
• [AF Mode] (Modul AF) este fixat la
în următorul caz:
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Focalizarea automată este fixată la
în următoarele cazuri:
• Când este utilizată transfocarea digitală
• [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
• [AF Mode] (Modul AF) nu se poate seta în următoarele cazuri:
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când [Pull Focus] (Focalizare mobilă) în [Snap Movie] (Film instantaneu) este setată la
[ON] (Activare)
92
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Fotografierea din față a persoanelor
(Detectare față/ochi)
Camera detectează automat fața și ochii subiectului. Camera ajustează focalizarea pe ochiul aflat cel
mai aproape de cameră, iar expunerea utilizând fața (când [Metering Mode] (Mod de măsurare) este
setat la
(Multi Metering) (Măsurare multiplă)).
• Camera poate detecta până la 15 fețe. Camera poate detecta doar ochii feței pe care se va
focaliza.
• Atunci când camera recunoaște o față, sunt afișate zona
de focalizare automată și ochiul care va fi focalizat.
Ⓐ Ochi utilizat pentru focalizare
Galben:
Alb:
Când butonul declanșator este apăsat pe jumătate
și subiectul este focalizat, cadrul devine verde.
Afișat când sunt detectate fețele mai multor persoane.
Fețele unor persoane care se află la aceeași
distanță cu cele din zona de focalizare automată
galbenă vor fi, la rândul lor, focalizate.
 Schimbarea ochiului care va fi focalizat
Atingeți ochiul care va fi utilizat pentru focalizare.
• Dacă atingeți
sau [MENU/SET] (Meniu/Setare),
setarea de focalizare a ochilor va fi anulată.
• Nu se poate seta la
(Detectare față/ochi) în următoarele cazuri:
• [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer nocturn rece),
[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape]
(Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld Night
Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Appetizing Food] (Alimente apetisante),
[Cute Dessert] (Desert drăguț) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• Ochiul care va fi focalizat nu poate fi modificată atunci când este setată [4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real).
• În cazul în care condițiile împiedică recunoașterea feței, precum în cazul în care subiectul
se mișcă prea rapid, setarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată) comută la
(focalizarea pe 49 de zone).
93
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Blocarea automată a focalizării pe un subiect în mișcare
(urmărire)
Cu operațiile butonului cursor
Aliniați zona de urmărire a focalizării automate cu
subiectul și apoi apăsați butonul declanșator la jumătate
Ⓐ Zona de urmărire a focalizării automate
Când este recunoscut subiectul, zona de urmărire a focalizării
automate devine verde.
Atunci când eliberați butonul declanșator, zona de urmărire
a focalizării automate devine galbenă, iar subiectul este menținut
automat în focalizare.
• Pentru a elibera AF Tracking (Urmărire focalizare automată) →
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Domeniu de focalizare: la fel ca în înregistrarea macro
(→103)
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți subiectul.
Efectuați aceste operații cu funcția declanșator tactil eliberată.
Zona de urmărire a focalizării automate devine galbenă,
iar subiectul este blocat.
• Pentru a elibera AF Tracking (Urmărire focalizare automată) →
Atingeți
.
• Dacă AF Lock (Blocare AF) nu reușește, un cadru roșu luminează intermitent pentru anumit interval
de timp și apoi se stinge.
• Dacă [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la
(Multi Metering) (Măsurare multiplă),
camera va regla expunerea utilizând un subiect blocat. (→183)
• În anumite condiții de înregistrare, de exemplu când subiectul este mic sau când este întuneric, este
posibil ca Urmărire focalizare automată să nu funcționeze corespunzător. Când Urmărire focalizare
automată nu funcționează, focalizarea va fi pe
(focalizare pe 1 zonă).
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• În următoarele cazuri,
efectuează operarea
(1-area-focusing) (focalizare pe 1 zonă).
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori), [Monochrome] (Monocrom) (Mod Scene
Guide - Ghid scenă)
• [Sepia], [Monochrome] (Monocrom), [Dynamic Monochrome] (Monocrom dinamic), [Rough
Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat), [Soft Focus]
(Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine] (Soare) (Mod Creative Control - Control creativ)
• [Monochrome] (Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.), [L.Monochrome D] (Monocrom.L
D) ([Photo Style]) (Stil foto)
94
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Subiectul nu este centrat în imagine
(focalizare pe 49 de zone)
(49-area-focusing)
Se focalizează pe subiectul din zona extinsă (focalizare pe 49 de zone)
de pe ecranul de înregistrare.
Setarea formei zonei de focalizare automată
(Custom Multi) (Personalizare multiplă)
etc.
Puteți seta forma preferată a unei zone de focalizare automată selectând 49 de puncte în zona de
focalizare automată, pe baza unui subiect.
1
2
3
Apăsați butonul
Selectați o pictogramă Custom Multi (Personalizare multiplă)
(
, etc.) și apăsați ▲
Utilizați ◄► pentru a selecta elementul de setare
Ⓐ Formă zonă de focalizare automată curentă
([Horizontal Pattern]
(Model orizontal))
([Vertical Pattern]
(Model vertical))
([Central Pattern])
(Model central)
(Personalizare)
4
95
(◄)
Formă ideală pentru
panoramare etc.
Formă ideală pentru
înregistrare structuri
etc.
Formă ideală pentru
focalizarea în jurul
centrului.
Puteți seta o formă de înregistrare
personalizată.
Apăsați ▼
• Este afișat ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
5
Selectați zona de focalizare automată
Ⓑ Zona de focalizare automată selectată
Când selectați
 Schimbați forma unei zone de focalizare automată
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
Îndepărtarea/
apropierea
degetelor
[DISP.]
(Afișare)
[Reset]
(Resetare)
Descriere
Mută poziția
Modifică dimensiunea
(3 etape)
Resetează zona de focalizare
automată înapoi la centru.
• Dacă apăsați din nou
butonul, dimensiunea va fi
resetată la setarea inițială.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Când selectați
 Schimbați forma unei zone de focalizare automată
Cu operațiile butonului cursor
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta zona AF și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta (repetare)
• Dacă apăsați din nou pe [MENU/SET] (Meniu/Setare),
setarea va fi anulată.
• Pentru a anula toate setările, apăsați butonul [DISP.] (Afișare).
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți părțile pe care doriți să le setați ca zone de focalizare
automată.
• Dacă atingeți una dintre zonele de focalizare automată
selectate, selectarea zonei AF va fi anulată.
 Apăsați butonul [Fn6]
96
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
 Înregistrarea zonei de focalizare automată setate în
(Custom) (Personalizare)
 Apăsați ▲ pe ecranul din pasul 3
și
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta pictograma țintă de înregistrare și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• În timpul înregistrării fotografiilor 4K sau înregistrării de imagini video folosind [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă), camera se focalizează pe centrul of the zonei de focalizare
automată.
• Setările ajustate în
sau
vor fi restabilite la setările implicite când camera
este oprită.
Poziție determinată pentru focalizare
(Focalizare în punct)
(focalizare pe 1 zonă) /
(focalizare pe 1 zonă)
Se focalizează pe zonă de focalizare automată.
Atunci când subiectul nu se află în centrul imaginii în
, puteți aduce subiectul în
zona de focalizare automată, puteți fixa focalizarea și expunerea apăsând pe jumătate
butonul declanșator, puteți deplasa camera la imaginea pe care o doriți cu declanșatorul
apăsat la jumătate și puteți realiza fotografia. (Doar atunci când modul de focalizare este
setat la [AFS]).
(Focalizare în punct)
Permite o focalizare mult mai precisă pe un punct mai mic decât
(focalizare pe 1 zonă).
Când apăsați pe jumătate butonul declanșator, apare o afișare mărită a poziției de focalizare.
• Dacă
(Focalizare în punct) este selectată în timpul înregistrării imaginilor video sau a
fotografiilor 4K, setarea este modificată la
(focalizare pe 1 zonă).
• Nu se poate seta la
(Focalizare în punct) în următoarele cazuri:
• Când modul de focalizare este setat la [AFF] sau [AFC].
97
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Modificarea poziției și dimensiunii zonei de focalizare automată
Mod de înregistrare:
Când este selectat
,
,
sau
în modul Auto Focus (Focalizare automată),
puteți modifica poziția și dimensiunea zonei AF. Cu
, puteți seta poziția de blocare.
• De asemenea, puteți afișa ecranul de setări al zonei de focalizare automată atingând ecranul de
înregistrare. (Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) este setat la [AF] (Focalizare automată).)
− Efectuați aceste operații cu funcția declanșator tactil eliberată.
• Când setați [Metering Mode] (Mod măsurare) la
(focalizare în punct), țina de măsurare
se va deplasa împreună cu zona de focalizare automată.
• Poziția și dimensiunea zonei de focalizare automată nu pot fi modificate în domeniul de
transfocarea digitală.
 La selectarea
/
 Apăsați butonul
(◄)
/
 Selectați
,
sau
și apăsați ▼
• Este afișat ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
 Pentru a schimba zona de focalizare automată
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
[DISP.] (Afișare)
Descriere
Pentru a schimba poziția zonei de focalizare
automată.
Îndepărtarea/
apropierea degetelor
Mărește / reduce zona de focalizare automată
în trepte mici.*
−
Mărește / reduce zona de focalizare automată
în trepte mari.*
[Reset] (Resetare)
Resetează zona de focalizare automată înapoi
la centru.
• Dacă apăsați din nou butonul, dimensiunea
va fi resetată la setarea inițială.
* Nu este disponibilă când este selectat
.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Este afișată zona de focalizare automată cu aceeași funcție ca și
, în poziția setată, atunci
când selectați
. Setarea zonei de focalizare automată este anulată când apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeți
98
.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
 La selectarea
Puteți seta poziția de focalizare selectând un grup din zona de focalizare automată. Zona de focalizare
automată, care este configurată cu 49 de puncte, este împărțită în grupuri constând din 9 puncte
fiecare (6 puncte sau 4 puncte pentru grupuri localizate la marginile ecranului).
Exemple de grup
 Apăsați butonul
(◄)
 Selectați
și apăsați ▼
• Este afișat ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
 Apăsați ▲▼◄► pentru a selecta un grup din zona
de focalizare automată
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Setarea zonei de focalizare automată este anulată când apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeți
.
99
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
 La selectarea
Puteți mări ecranul pentru a efectua setări mai precise ale poziției de focalizare.
• Poziția focalizării nu poate fi setată la marginile ecranului.
 Apăsați butonul
(◄)
 Selectați
și apăsați ▼
 Utilizați ▲▼◄► pentru seta poziția de focalizare,
apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Ecranul mărit va apărea pentru setarea poziției de focalizare.
 Deplasați [+] în poziția de focalizare
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
Descriere
Deplasează [+].
Îndepărtarea/
apropierea
degetelor
Mărește/reduce ecranul în trepte mici.
−
Mărește/reduce ecranul în trepte mari.
Comută afișajul mărit. (ecran cu ferestre/ecran complet)
−
[DISP.]
(Afișare)
[Reset]
(Resetare)
Revine la ecranul din pasul .
• Imaginea afișată într-o parte a ecranului poate fi mărită sau redusă de aproximativ 3 - 6 ori.
Imaginea afișată pe întregul ecran poate fi mărită sau redusă de aproximativ 3 - 10 ori.
• De asemenea este posibilă înregistrarea unei imagini prin atingerea
.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
100
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Setarea poziției zonei de focalizare automată cu suportul tactil
Mod de înregistrare:
Puteți deplasa zona de focalizare automată afișată
pe vizor atingând monitorul.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) → [Touch Settings]
(Setări tactile) → [Touch Pad AF] (Focalizare automată tactilă)
[EXACT]
[OFFSET 1]
(Decalare 1)
la
[OFFSET 7]
(Decalare 7)
Mută zona de focalizare automată a vizorului
atingând o poziție dorită pe suportul tactil.
Mută zona de focalizare automată a vizorului în
funcție de distanța trasată pe suportul tactil.
Puteți alege dintre cele șapte zone diferite.
Setări: [OFFSET 1] (Decalare 1) (întreaga zonă)
[OFFSET 2] (Decalare 2) (jumătate dreapta)
[OFFSET 3] (Decalare 3) (dreapta sus)
[OFFSET 4] (Decalare 4) (dreapta jos)
[OFFSET 5] (Decalare 5) (jumătate stânga)
[OFFSET 6] (Decalare 6) (stânga sus)
[OFFSET 7] (Decalare 7) (stânga jos)
[OFF]
(Dezactivare)
Exemplu: Când setarea este setată la
[OFFSET 1] (Decalare 1).
–
• Apăsați pe jumătate butonul declanșatorului pentru a determina poziția de focalizare. Dacă apăsați
butonul [DISP.] (Afișare) înainte de a determina poziția de focalizare, poziția de focalizare revine
în centru. Dacă apăsați din nou butonul, dimensiunea va fi resetată la setarea inițială.
• Pentru a anula setările pentru zona de focalizare automată când modul Auto Focus (Focalizare
automată) este setat la
(Face/Eye Detection) (Detectare față/ochi),
(urmărire) sau
(focalizare pe 49 de zone), apăsați [MENU/ SET] (Meniu/Setare).
• [Touch Pad AF] (Focalizare automată suport tactil) nu funcționează în următoarele cazuri:
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Când [Pull Focus] (Focalizare mobilă) în [Snap Movie] (Film instantaneu) este setată la [ON]
(Activare)
101
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Optimizarea focalizării și a luminozității pentru o poziție atinsă
Mod de înregistrare:
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) → [Touch Settings]
(Setări tactile) → [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) → [AF+AE]
(Focalizare automată+Expunere automată)
1
Atingeți subiectul pentru care doriți
să optimizați luminozitatea
•
•
•
2
Zona AF cu aceeași funcție ca și
este afișată în
poziția atinsă. (→98)
Poziția de optimizare a luminozității este afișată în centrul zonei
AF. Poziția urmează deplasarea zonei de focalizare automată.
[Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la
,
ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru [Touch AE]
(Expunere automată tactilă).
Atingeți [Set] (Setare)
•
Dacă atingeți
(atingeți
când este setat
), setarea [AF+AE]
(Focalizare automată+Expunere automată) este anulată.
Când fundalul a devenit prea luminos etc.,
contrastul luminozității cu fundalul poate fi reglat
prin compensarea expunerii.
• La înregistrarea cu declanșatorul tactil, focalizarea și luminozitatea sunt optimizate pentru poziția
atinsă înainte ca înregistrarea să aibă loc.
• La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul locației atinse.
• [AF+AE] (Focalizare automată+Expunere automată) nu funcționează în următoarele cazuri:
• Când este utilizată transfocarea digitală
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
102
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor de aproape
(înregistrare macro)
Mod de înregistrare:
Acest mod vă permite să fotografiați de aproape subiectul, de exemplu când fotografiați flori.
1
2
Apăsați butonul
(▼)
Apăsați ◄► pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
([AF Macro]
(Focalizare automată macro))
Puteți face fotografii unui subiect aflat la o distanță de până în
3 cm (0,098 ft) de obiectiv, prin rotirea butonului de
transfocare până la capăt în direcția Wide.
([Macro Zoom])
(Transfocare macro)
Utilizați această setare pentru a vă apropia de subiect și apoi
măriți mai mult când realizați fotografia. Puteți realiza o
fotografie cu un zoom digital de până la 3x, păstrând distanța
la subiect pentru poziția extremă Wide [3 cm (0,098 ft)].
• Vă rugăm să țineți cont că mărirea va reduce calitatea imaginii.
• Domeniul de zoom va fi afișat cu albastru (domeniu de zoom digital).
• Când înregistrați un subiect care este prea aproape de cameră, se recomandă realizarea imaginii
•
•
•
•
103
fără utilizarea blițului.
Este posibil ca o imagine să nu fie focalizată atunci când subiectul nu se află în domeniul de
focalizare, chiar dacă afișajul de focalizare este aprins.
Când un subiect aflat în apropiere urmează să fie înregistrat
• Se recomandă utilizarea unui trepied și a funcției [Self Timer] (Temporizator) (→139).
• Domeniul de focalizare efectiv (profunzimea câmpului) este redus în mod semnificativ.
Ca atare, dacă distanța dintre cameră și subiect se modifică după focalizarea pe subiect,
refocalizarea pe acesta poate fi dificilă.
• Rezoluția poate fi redusă ușor în jurul marginilor imaginii. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Nu se poate seta la [AF Macro] (Focalizare automată macro) în următoarele cazuri:
• În Manual Focus (Focalizare manuală)
Nu se poate seta la [Macro Zoom] (Transfocare macro) în următoarele cazuri:
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie),
[Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control - Control creativ)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
,
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu Manual Focus
(Focalizare manuală)
Mod de înregistrare:
Manual Focus (Focalizare manuală) este utilă când doriți să blocați focalizarea pentru a realiza
fotografii sau când este dificil să ajustați focalizarea utilizând Auto Focus (Focalizare automată).
1
2
3
Setați selectorul de mod de focalizare
în poziția [MF] (Focalizare manuală)
Apăsați butonul
Apăsați pe ▲▼◄► pentru seta poziția
de focalizare, apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
•
•
•
104
(◄)
Ecranul se modifică la ecranul de asistență și apare un
afișaj mărit. (MF Assist) (Asistență la focalizarea manuală)
Puteți deplasa partea mărită trăgând de ecran.
De asemenea, puteți mări afișajul apropiind degetele sau
atingând ecranul de două ori.
Pentru a readuce poziția de focalizare în centru, apăsați
butonul [DISP.] (Afișare).
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu Manual Focus (Focalizare manuală)
4
Rotiți inelul de control
pentru a ajusta focalizarea
Rotire spre
Rotire spre
partea: Focalizează pe un subiect aflat
în apropiere
partea: Focalizează subiectul aflat la distanță
Ⓐ Asistență la focalizare manuală (Ecran mărit)
Ⓑ Maxim
Se adaugă automat culoare porțiunilor din imagine
care sunt focalizate. (→201)
Ⓒ Ghid focalizare manuală (→204)
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Glisați
Descriere
Deplasează zona mărită.
Îndepărtarea/
apropierea
degetelor
Mărește/reduce ecranul în trepte mici.
−
Mărește/reduce ecranul în trepte mari.
Comută afișajul mărit. (ecran cu ferestre/ecran complet)
−
Resetează zona care va fi mărită la centru.
• Dacă apăsați din nou butonul, dimensiunea va fi resetată
la setarea inițială.
1
* Nu se poate seta utilizând modul Intelligent Auto (Automat inteligent).
*2 Imaginea afișată într-o parte a ecranului poate fi mărită sau redusă de aproximativ 3 - 6 ori.
Imaginea afișată pe întregul ecran poate fi mărită sau redusă de aproximativ 3 - 10 ori.
[DISP.]
(Afișare)
105
[Reset]
(Resetare)
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu Manual Focus (Focalizare manuală)
5
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
•
•
Va fi afișat ecranul de înregistrare.
Aceeași operație poate fi efectuată apăsând [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Când se setează [Focus Switching for Vert / Hor] (Comutare focalizare pentru vertical/orizontal) din
meniul [Custom] (Personalizare) ([Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare declanșator)), puteți
seta o poziție a asistenței MF mărite pentru fiecare orientare a camerei.
Reglarea rapidă a focalizării utilizând focalizarea automată
În Manual Focus (Focalizare manuală), puteți focaliza subiectul utilizând Auto Focus
(Focalizare automată).
1
Atingeți
•
•
•
106
Focalizarea automată este activată în centrul cadrului.
De asemenea, Focalizarea automată funcționează cu
următoarele operații.
− Apăsarea pe butonul [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare automată/expunere automată)
la care este alocat
[AF-ON] (Activare focalizare automată) (→107)
− Apăsarea butonului funcțional la care este atribuit
[AF-ON] (Activare AF) (→54)
− Glisând monitorul și eliberând degetul în poziția unde
doriți să focalizați
Această funcție nu poate fi utilizată atunci când este
setată [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real).
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor prin blocarea focalizării
și/sau expunerii
(AF/AE Lock) (Blocare focalizare automată/expunere automată)
Mod de înregistrare:
Puteți utiliza funcția AF/AE Lock (Blocare focalizare automată/expunere automată) pentru a fixa
focalizarea și expunerea în avans și pentru modificarea compunerii imaginii atunci când înregistrați.
Această funcție este convenabilă atunci când doriți să focalizați marginea ecranului sau când
subiectul este iluminat din spate.
1
2
Îndreptați camera spre subiect
Țineți apăsat butonul [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare automată/expunere automată)
pentru a fixa focalizarea și/sau expunerea
•
3
Eliberați butonul [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare automată/expunere automată)
pentru a anula fixarea focalizării și/sau expunerii.
În timp ce țineți apăsat butonul [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare automată/expunere automată), deplasați camera
pentru a compune imaginea pe care ați dori să o capturați și apăsați
complet butonul declanșator
◼ Setarea funcției [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată)
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator) [AF/AE Lock] (Blocare focalizare
automată/expunere automată)
[AE LOCK]
(Blocare expunere automată)
[AF LOCK]
(Blocare AF)
[AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare
automată/expunere automată)
[AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare
automată/expunere automată)
Blochează doar expunerea.
• [AEL] este afișat când este obținută expunerea corectă.
Blochează doar focalizarea.
• [AFL] este afișată atunci când subiectul este focalizat.
Blochează focalizarea și expunerea.
• [AFL] și [AEL] sunt afișate când focalizarea subiectului și
expunerea corectă sunt obținute.
Modul Focalizare automată este activat.
• Funcția AE Lock (Blocare expunere automată) este dezactivată în modul Expunere manuală.
• Funcția AE Lock (Blocare expunere automată) este dezactivată în timpul focalizării manuale.
• Comutarea de program poate fi setată chiar și atunci când AE este blocată.
107
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu compensarea expunerii
Mod de înregistrare:
Corectează expunerea când există iluminare din fundal sau când subiectul este prea întunecat sau
prea luminos.
1
2
Apăsați butonul
Rotiți selectorul posterior sau frontal pentru
a compensa expunerea
Ⓐ Compensare expunere
• Puteți modifica setarea pe ecranul de compensare
a expunerii de la [Exposure Comp. Disp. Setting]
(Setare afișare compensare expunere) în meniul [Custom]
(Personalizare) ([Operation] (Operare)). (→199)
Expunere optimă
Subexpus
Ajustați
expunerea
în direcția [+]
3
Apăsați butonul
Supraexpus
Ajustați
expunerea
în direcția [-]
pentru a seta
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
• În modul Manual Exposure (Expunere manuală), puteți compensa expunerea doar atunci când
•
•
•
•
•
108
sensibilitatea ISO este setată la [AUTO].
Puteți seta valoarea de compensare a expunerii în domeniul cuprins între -5 EV și +5 EV.
Setările pot fi efectuate într-un domeniu cuprins între -3 EV și +3 EV în timpul înregistrării imaginilor
video, a fotografiilor 4K sau în timpul înregistrării utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
Când [Auto Exposure Comp.] (Compensare automată expunere) din [Flash] (Bliț) din meniul [Rec]
(Înregistrare) este setat la [ON] (Activare), declanșarea blițului este, de asemenea, ajustată automat
pe baza valorii de compensare a expunerii.
În funcție de luminozitate, este posibil ca acest lucru să nu poată fi realizat în unele cazuri.
Când valoarea de compensare a expunerii este în afara domeniului de la -3 EV la +3 EV,
luminozitatea ecranului de înregistrare nu se va mai modifica. Puteți aplica valoarea de compensare
a expunerii prin apăsarea pe jumătate a butonului declanșator sau apăsarea butonului [AF/AE Lock]
(Blocare focalizare automată/expunere automată) pentru a bloca expunerea.
Valoarea setată a compensării expunerii este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită.
(Când [Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere) este setată la [OFF] (Dezactivare))
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Setarea sensibilității ISO
Mod de înregistrare:
Setați sensibilitatea ISO (sensibilitate la iluminare).
1
2
Apăsați butonul
(▲)
Selectați sensibilitatea ISO rotind
selectorul posterior sau frontal
Ⓐ Sensibilitate ISO
• Puteți modifica setarea pe ecranul de sensibilitate ISO de
la [ISO Displayed Setting] (Setare afișată ISO) în meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)). (→198)
AUTO (Automat)
(ISO inteligent)
[L.80]*2 / [L.100]*2 / de la
[125] la [12800] / [H.25600]*2
Sensibilitatea ISO este setată automat într-un interval de până
la 3200*1 pe baza luminozității subiectului.
Sensibilitatea ISO este setată automat într-un interval de până
la 3200*1 pe baza mișcării și luminozității subiectului.
• Timpul de expunere nu este fixat atunci când butonul
declanșator este apăsat la jumătate. Acesta se modifică în mod
continuu pentru a corespunde mișcării subiectului până când
butonul declanșator este apăsat complet.
Sensibilitatea ISO este fixată la setarea selectată.
*1 Când [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată ISO (Fotografie)) din meniul
[Rec] (Înregistrare) este setată la [AUTO] (Automat).
*2 Doar când [Extended ISO] (ISO extins) din meniul [Custom] (Personalizare) ([Exposure]
(Expunere)) este setat la [ON] (Activare).
3
109
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Setarea sensibilității ISO
Ghid de setări
Sensibilitate ISO
Locație (recomandată)
Timp de expunere
Interferențe
Estompare subiect
[125]
[12800]
Luminoasă (exterior)
Lung
Scăzută
Mare
Întunecat
Scurt
Mare
Scăzută
• Pentru detalii privind domeniul de focalizare utilizat când setați sensibilitatea ISO la [AUTO],
•
•
•
•
110
consultați (→149).
Nu se poate selecta
în următoarele cazuri:
• Mod AE cu prioritatea declanșatorului
• Modul Manual Exposure (Expunere manuală)
Când opțiunea [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată, setarea maximă este [3200].
Sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] (Automat) (pentru imagini video) la înregistrarea unei
imagini video.
(Atunci când nu este în modul Video creativ)
Puteți utiliza următoarele setări de sensibilitate ISO, atunci când înregistrați în modul Creative Video
(Video creativ), când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați utilizând funcția [Post Focus]
(Post-focalizare).
• [AUTO], [125] - [6400] ([L.80] - [6400] dacă [Extended ISO] (ISO extins) este setat la [ON]
(Activare))
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
Mod de înregistrare:
Acest element ajustează culoarea alb care este cea mai apropiată de ceea ce se vede cu ochiul
liber, conform sursei de lumină.
1
2
Apăsați butonul
(►)
Rotiți selectorul posterior sau selectorul
frontal pentru a selecta balansul de alb
[AWB]/
[AWBc]/
[AWBw]
Ajustare automată în conformitate cu sursa de lumină.
• Sub o sursă de lumină (precum un bec cu incandescență) care produce
imagini roșiatice:
− [AWBc] acordă o prioritate mai mare culorilor originale ale subiectului
și reduce nuanța roșiatică.
− [AWBw] acordă o prioritate mai mare culorilor care pot fi observate cu
ochiul liber și păstrează nuanța roșiatică.
• Când balansul de alb este setat la [AWBc] sau [AWBw], efectul de
ajustare poate fi similar cu cel al [AWB], în funcție de sursa de lumină.
Ajustați culoarea într-o zi cu cer senin.
Ajustați culoarea într-o zi cu cer înnorat.
Reglați culoarea la umbră.
Ajustați culoarea sub becurile cu incandescență.
Ajustați la culoarea optimă pentru realizarea fotografiilor cu bliț.
Utilizați valoarea de balans de alb care a fost setată manual.
 Apăsați ▲
 Orientați camera către un obiect alb, cum ar fi o coală de hârtie, asigurânduvă că aceasta se află în interiorul cadrului din centrul ecranului și apăsați
butonul declanșator
• Astfel veți seta balansul de alb și veți reveni la ecranul de înregistrare.
• Este posibil să nu puteți seta corect balansul de alb dacă subiecții sunt
prea luminoși sau prea întunecați.
Puteți seta balansul de alb utilizând temperatura de
culoare.
 Apăsați ▲
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta valoarea temperaturii
de culoare, apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Puteți seta o temperatură de culoare din
intervalul [2500K] - [10000K].
* Setarea [AWB] se aplică în timpul înregistrării imaginilor video, a fotografiilor 4K sau în timpul
înregistrării utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
111
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
În cazul iluminării fluorescente, a dispozitivelor de iluminare cu LED-uri etc.,
balansul de alb optim va varia în funcție de tipul de iluminare, așadar utilizați
[AWB], [AWBc], [AWBw],
sau
.
• Balansul de alb nu va funcționa corect dacă realizați imagini utilizând un bliț sau subiectul este
înregistrat în afara domeniul de bliț efectiv.
• În modul Scene Guide (Ghid scenă), sunt efectuate setările adecvate pentru fiecare scenă.
• În modul Scene Guide (Ghid scenă), modificarea scenei sau a modului de înregistrare va determina
revenirea setărilor de balans de alb (inclusiv setarea de reglare fină a balansului de alb) înapoi
la [AWB].
 Balans de alb automat
Când [AWB] (Balans de alb automat) este setat, culoarea este ajustată în funcție de sursa de lumină.
Însă, dacă scena este prea luminoasă sau prea întunecată sau dacă se aplică alte condiții extreme,
imaginile pot apărea cu tentă de roșu sau albastru. Este posibil ca White Balance (Balans de alb) să
nu funcționeze corect în cazul în care există surse de lumină multiple. În acest caz, setați [White Balance]
(Balans de alb) la o altă setare decât [AWB], [AWBc] sau [AWBw] pentru a ajusta culorile.
Domeniu operațional [AWB]
Cer albastru
Cer înnorat (ploaie)
Umbră
Lumină solară
Lumină fluorescentă albă
Iluminare cu bec cu incandescență
Apus/răsărit
Lumina lumânării
K=temperatură de culoare exprimată în grade Kelvin
112
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
Efectuarea ajustărilor fine pentru balansul de alb
Setările balansului de alb pot fi reglate fin individual în cazul în care culorile tot nu apar conform
așteptărilor.
1
2
La pasul 2 din „Ajustarea balansului de alb”
(→111), selectați balansul de alb și apăsați ▼
Utilizați ▲▼◄► pentru a efectua ajustările fine
ale balansului de alb
◄: A (chihlimbar: culori portocalii)
►: B (albastru: culori albăstrui)
▲: G (verde: culori verzui)
▼: M (magenta: culori roșiatice)
4
3
• De asemenea, puteți efectua reglaje fine atingând graficul balansului de alb.
• Prin apăsarea pe butonul [DISP.] (Afișare), poziția este resetată înapoi în centru.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
• Când efectuați ajustări fine ale balansului de alb spre A (portocaliu) sau B (albastru), culoarea
pictogramei balansului de alb afișate pe ecran se va modifica la culoarea ajustată fin.
• Când reglați fin balansul de alb spre G (verde) sau M (magenta), [+] sau [-] vor fi afișate în
pictograma balansului de alb pe ecran.
113
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
Înregistrare prin încadrare utilizând White Balance (Balans de alb)
Setările de încadrare sunt efectuate pe baza valorilor de ajustare fină a balansului de alb și sunt
înregistrate în mod automat trei imagini cu culori diferite atunci când butonul declanșator este apăsat
o singură dată.
1
Reglați fin balansul de alb în pasul 2 din
„Reglarea fină a balansului de alb” (→113)
și rotiți selectorul posterior pentru a efectua
setarea de încadrare
• De asemenea, puteți seta încadrarea atingând
2
.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a finaliza setarea
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
• De asemenea, puteți seta încadrarea balansului de alb în [Bracket] (Încadrare) din meniul [Rec]
(Înregistrare). (→140)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower]
(Imagine fină a unei flori) (Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când realizați imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
,
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
114
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Selectarea unui mod de acționare
Mod de înregistrare:
Puteți comuta operația de efectuat atunci când apăsați pe butonul declanșator.
1
115
Rotirea selectorului modului de acționare
[Single]
(O singură imagine)
Când este apăsat butonul declanșator, este înregistrată
o singură imagine.
[Burst]
(Rafală) (→116)
Imaginile sunt înregistrate succesiv la apăsarea butonului
declanșator.
[4K PHOTO]
(Foto 4K) (→118)
Atunci când butonul declanșator este apăsat, o imagine este
înregistrată utilizând funcția Fotografii 4K.
[Post Focus]
(Post-focalizare) (→129)
Atunci când butonul declanșator este apăsat, imaginile sunt
înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
[Time Lapse/ Animation]
(Timp scurs/Animație) (→134)
Imaginile sunt înregistrate cu Time Lapse Shot (Fotografie cu
timp scurs) sau Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru).
[Self Timer]
(Temporizator) (→139)
Când butonul declanșator este apăsat, înregistrarea are loc
după ce timpul setat s-a scurs.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Funcția rafală
Mod de înregistrare:
1
2
Setați selectorul modului
de acționare la
Focalizați subiectul și realizați fotografiile
• Imaginile sunt înregistrate succesiv la apăsarea butonului declanșator.
 Setarea [Burst Rate] (Rată rafală)
→
[Rec] (Înregistrare) → [Burst Rate] (Rată rafală)
[H]
(Viteză ridicată)
Viteză
(imagini/sec.)
[AFS] / [MF]
12
[AFF]/[AFC]
7
Live View
[AFS] / [MF]
(Vizualizare live) în timpul
[AFF]/[AFC]
înregistrării în rafală
Numărul de imagini
Cu fișiere RAW
înregistrabile*1
Fără fișiere RAW
Niciuna
Disponibil
[M]
(Viteză medie)
[L]
(Viteză redusă)
7
2
Disponibil
Disponibil
26 sau mai mult
100 sau mai mult
*1 Când înregistrarea este efectuată conform condițiilor de testare specificate de Panasonic.
Imaginile pot fi realizate până când cardul se umple. Viteza rafalei se reduce pe parcursul
înregistrării. Numărul de imagini în rafală este limitat de condițiile de fotografiere și de tipul și/sau
starea cardului utilizat.
 Despre numărul maxim de imagini care pot fi realizate continuu
Când apăsați butonul declanșator la jumătate, va fi afișat numărul
maxim de imagini care pot fi realizate continuu. Puteți verifica
numărul aproximativ de imagini care pot fi realizate înainte de
încetinirea vitezei de rafală.
Exemplu: Când pot fi realizate 20 de imagini: [r20]
• După începerea înregistrării, numărul maxim de imagini care pot fi realizate continuu va scădea.
Când apare [r0], viteza de rafală va fi redusă.
• Când este afișat [r99+], puteți realiza 100 sau mai multe imagini continuu.
116
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Funcția rafală
Focalizarea în modul rafală
Focalizarea variază în funcție de setările de focalizare și de setarea [Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom] (Personalizare) ([Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator)).
Setare de
focalizare
[Focus/Release Priority] (Prioritate
focalizare/deblocare)
[AFS]
[FOCUS] (Focalizare) / [BALANCE]
(Balans) / [RELEASE] (Eliberare)
[FOCUS] (Focalizare)
[AFF] / [AFC]*2
[MF]
[H]
[M], [L]
La prima imagine
Focalizare teoretică*3
Focalizare normală*4
[BALANCE] (Balans) / [RELEASE]
(Eliberare)
Focalizare teoretică*3
−
Focalizarea setată cu focalizare manuală
Focalizarea este fixată în prima imagine când subiectul este întunecat.
*3 Camera anticipează focalizarea într-un domeniu posibil acordând o prioritate mai ridicată vitezei de
rafală.
*4 Deoarece camera înregistrează o rafală de imagini în timp ce ajustează focalizarea, viteza rafalei se
poate reduce.
*2
• Viteza de fală se poate diminua în funcție de următoarele setări: [Sensitivity] (Sensibilitate), [Picture
•
•
•
•
117
Size] (Rezoluție imagine), [Quality] (Calitate), mod focalizare, [Focus/Release Priority] (Prioritate
eliberare/focalizare)
Când viteza de rafală este setată la [H] (când modul de focalizare este [AFS] sau [MF]), expunerea
este fixată la setările utilizate la prima imagine pentru imaginea ulterioară. În alte cazuri, camera
ajustează expunerea pentru fiecare cadru.
Memorarea imaginilor statice care au fost realizate în timpul utilizării funcției rafală poate dura
un anumit timp. Dacă înregistrați în continuare în timpul memorării, se va reduce numărul de
imagini în rafală care poate fi realizat. La înregistrarea cu funcția rafală, se recomandă
utilizarea unui card de mare viteză.
Recomandăm utilizarea telecomenzii declanșatorului (DMW-RS2; opțional) atunci când doriți să țineți
butonul declanșatorului apăsat complet în tipul realizării fotografiei în modul Rafală.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)
(Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat), [Miniature
Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]
(Soare) (Mod Creative Control - Control creativ)
• La înregistrarea cu ajutorul blițului
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K)
și selectarea fotografiilor pentru salvare
Mod de înregistrare:
Puteți realiza imagini în rafală, cu aproximativ 8 milioane de pixeli, la o rată de cadre de 30 fps.
Puteți selecta și salva un cadru din fișierul rafală.
• Pentru a înregistra imagini, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
1
Setați selectorul modului de acționare la
2
Selectați metoda de înregistrare
→
[Rec] (Înregistrare) → [4K PHOTO] (Fotografii 4K)
[4K Burst] (Rafală 4K)
Pentru a realiza cea mai bună fotografie a unui subiect
(de exemplu, sport, avioane, trenuri)
Înregistrare audio: Niciuna
[4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))
„S/S” este o abreviere de la
„Pornire/Oprire”.
Pentru a nu rata ocazia de a realiza o fotografie
în condiții impredictibile
(de exemplu, plante, animale, copii)
Înregistrare audio: Disponibilă*
[4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
Dacă este necesar, pentru a înregistra oricând există
o ocazie de a realiza fotografii
(de ex. atunci când este aruncată o minge)
Înregistrare audio: Niciuna
* Sunetul nu este redat când efectuați redarea cu camera.
3
118
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a părăsi meniul
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
4
Înregistrarea cu funcția 4K Photo (Foto 4K)
[4K Burst]
(Rafală 4K)
 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
 Țineți apăsat complet butonul declanșator cât timp doriți să
efectuați înregistrarea
• Înregistrarea va porni la aproximativ 0,5 secunde după ce apăsați
complet butonul declanșator. Drept urmare, apăsați complet
butonul declanșator în avans.
Ⓐ Apăsați lung
Ⓑ Înregistrarea este efectuată
 Apăsați complet butonul declanșator
• Operația de înregistrare va începe.
 Apăsați din nou complet butonul declanșator
• Operația de înregistrare se va opri.
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K(S/S))
„S/S” este o
abreviere de la
„Pornire/Oprire”.
119
Ⓒ Start (Pornire) (Prima operație)
Ⓓ Stop (A doua operație)
Ⓔ Înregistrarea este efectuată
Când apăsați butonul [Fn6] în timp ce înregistrați, puteți
adăuga un marcator. (Până la 40 de marcatoare pentru
fiecare înregistrare.) Când selectați și salvați imagini dintr-un
fișier rafală 4K, puteți trece la pozițiile unde ați adăugat
marcatoare.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
 Apăsați complet butonul declanșator
• Camera ajustează continuu expunere la utilizarea Focalizării automate.
Cu excepția cazului în care este în modul Expunere manuală,
aceasta ajustează de asemenea continuu expunerea.
• Este posibil ca imaginile să nu fie afișate continuu ca în momentul
înregistrării cu ecranul de înregistrare normală.
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K)
Ⓕ Aproximativ 1 secundă
Ⓖ Înregistrarea este efectuată
În situații în care doriți să blocați focalizarea și expunerea,
precum situațiile în care subiectul nu se află în centru, utilizați
[AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată).
(→107)
• Imaginile în rafală sunt salvate ca o singură imagine în rafală 4K în format MP4.
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afișat automat ecranul de
selectare a imaginilor. Pentru a continua înregistrarea, apăsați pe jumătate butonul
declanșator pentru afișarea ecranului de înregistrare.
• Pentru informații cu privire la modul de selectare și salvare a imaginilor din fișierele rafală
4K, consultați (→121).
Epuizarea acumulatorului și temperatura camerei
• Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă fotografiile 4K sunt înregistrate
continuu, este posibil să se afișeze
, iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate.
Așteptați până la răcirea camerei.
• Când este setată
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează mai
repede și temperatura camerei crește. (pentru a se proteja, camera poate comuta la
([4K Burst]) ((Rafală 4K))) Selectați
([4K Pre-Burst]) ((Pre-rafală 4K)) doar în timpul
înregistrării.
120
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
Selectarea imaginilor din fișierul rafală 4K și salvarea acestora
1
Selectați o imagine cu pictograma
afișată pe ecranul de redare și apăsați ▲
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
.
• În cazul înregistrării cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K),
treceți la pasul 3.
2
Ecran de vizualizare a diaporamelor
Trageți de bara de glisare pentru a efectua
o selecție aproximativă a scenelor
• Pentru informații privind modul de utilizare a ecranului
de vizualizare a diaporamelor, consultați (→122).
• Dacă atingeți
(sau apăsați butonul [Fn4]), puteți alege
o scenă pe ecranul de redare rafală 4K. (→123)
3
4
Glisați pentru a selecta cadrul pe care doriți
să îl salvați ca imagine
• Aceeași operație poate fi efectuată utilizând ◄►.
Atingeți
pentru a salva imaginea
• Imaginea selectată va fi salvată ca o imagine nouă în format JPEG, separat de fișierul în
rafală 4K.
• Imaginea va fi salvată cu informații despre înregistrare (informații Exif), inclusiv cu informații
privind timpul de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO.
Dacă utilizați [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor 4K) în meniu
[Playback] (Redare), puteți salva în masă timp de 5 secunde o înregistrare 4K. (→227)
121
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
<Ecran de vizualizare a diaporamelor>
Ⓐ Poziția cadrului afișat
Funcționare
−
Operație tactilă
Atingere / Glisare
Descriere
Selectează scenele care vor fi afișate
• Scenele anterioare și următoare cadrului selectat vor fi
afișate sub formă de diaporamă.
Glisați
Selectează cadrul
• Pentru a comuta diaporama, selectați cadrul la oricare
capăt și atingeți
sau
◄►
◄►
Apăsați lung
Țineți apăsat
Îndepărtarea/
apropierea degetelor
−
▲▼◄►
−
Mărește/reduce afișajul
Selectează un cadru păstrând în același timp afișajul mărit
(cât timp afișajul este mărit)
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit)
Comută un marcaj pentru a fi afișat (→125)
[Fn6]
Comută la operarea marcajelor (→124)
[Fn4]
Afișează ecranul de redare rafală 4K
−
Adaugă/șterge un marcator
−
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori. ([Peaking])
(Maxim)
• Comută în ordinea
(Dezactivare) →
([LOW]) (Slabă) →
([HIGH])
(Ridicată).
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
122
Glisați
Derulează continuu scena sau cadru cu cadru înainte
sau înapoi.
Salvează imaginea
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
<Ecranul de redare rafală 4K>
În timpul pauzei
Funcționare
−
Operație tactilă
Atingere / Glisare
În timpul redării continue
Descriere
Selectează scenele care vor fi afișate (în timpul
pauzei)
▲
Redare continuă/Pauză (în timpul redării continue)
▼
Derulare continuă/Pauză (în timpul derulării continue)
►
Redare prin derulare rapidă înainte/Derulare înainte
cadru cu cadru (în timpul pauzei)
◄
Redare prin derulare rapidă înapoi/Derulare înapoi
cadru cu cadru (în timpul pauzei)
Îndepărtarea/apropierea
degetelor
−
▲▼◄►
Glisați
−
Mărește/reduce afișajul (în timpul pauzei)
Selectează un cadru păstrând în același timp afișajul
mărit (cât timp afișajul este mărit)
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit)
Comută un marcaj pentru a fi afișat (→125)
[Fn6]
Comută la operarea marcajelor (→124)
[Fn4]
Afișează ecranul de vizualizare a diaporamei
(în timpul pauzei)
−
Adaugă/șterge un marcator
−
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori.
([Peaking]) (Maxim)
• Comută în ordinea
→
([LOW]) (Slabă) →
([HIGH]) (Ridicată).
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Salvează imaginea (în timpul pauzei)
• De asemenea, puteți mări atingând rapid ecranul tactil de două ori. (Dacă afișajul a fost mărit,
revine la același raport de grosisment.)
123
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
 Selectarea și salvarea imaginilor pe ecranul televizorului
• Setați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) la [AUTO] sau [4K/25p]. La conectarea la un
televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectați [AUTO].
• În cazul în care corectați camera la un televizor și afișați fișierele rafală 4K pe ecranul
televizorului, acestea vor fi afișate numai pe ecranul de redare rafală 4K.
• În funcție de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fișierele rafală 4K să nu fie redate
corect.
Marcaj
Când selectați și salvați imagini dintr-un fișier rafală 4K, puteți selecta cu ușurință imagini prin
omiterea pozițiilor marcate.
Sunt disponibile două tipuri de marcaje.
Ecranul de operare a marcajelor
Marcator alb:
Acesta este setat manual în timpul
înregistrării sau al redării.
Marcator verde:
Acesta este setat automat de către cameră
în timpul înregistrării.
(Funcție Auto Marking (Marcare automată))
 Salturi la pozițiile marcate
Când este atins
pe ecranul de vizualizare a diaporamelor sau pe ecranul de redare rafală
4K, apare ecranul de operare a marcajelor și puteți trece la pozițiile marcate. Atingeți
pentru a reveni la operarea originală.
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
Trece la marcajul anterior/următor.
124
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
Funcție Auto Marking (Marcare automată)
Camera setează automat marcaje pe scenele în care se detectează o față sau mișcarea unui subiect.
(Exemplu: Într-o scenă în care trece un vehicul, explodează un balon sau se întoarce o persoană)
• Până la 10 marcaje sunt afișate pentru fiecare fișier.
• În următoarele cazuri, este posibil ca marcajele să nu fie setate de funcția Auto Marking (Marcare
automată), în funcție de condițiile de înregistrare și starea subiectelor.
− Camera se mișcă din cauza panoramării sau vibrațiilor
− Mișcarea unui subiect este lentă/mică, sau subiectul este mic
− O față nu este orientată spre direcția înainte
 Comută un marcaj pentru a fi afișat
Atingeți
pe ecranul de vizualizare a diaporamelor, ecranul de redare rafală 4K sau ecranul
de operare a marcajelor.
[Auto]
(Automat)
Setează un marcaj pe scenele în care se detectează o față sau
mișcarea unui subiect.
[Face Priority]
(Prioritate față)
Afișează un marcaj cu prioritate oferită unei scene în care se
detectează o față.
[Motion Priority]
(Prioritate mișcare)
Afișează un marcaj cu prioritate oferită unei scene în care se
detectează mișcarea unui subiect.
[Off] (Dezactivare)
Afișează doar marcajele setate manual.
• Nu puteți șterge marcaje setate de funcția Auto Marking (Marcare automată).
• Este posibil ca marcajele setate de funcția Auto Marking (Marcare automată) să nu fie afișate corect
dacă divizați fișierul rafală 4K pe un alt dispozitiv decât această cameră și apoi îl redați pe cameră.
• În următoarele cazuri, marcajele setate de funcția Auto Marking (Marcare automată) nu sunt afișate.
• Fișiere rafală 4K înregistrate cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
125
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
Note despre funcția 4K Photo (Foto 4K)
 Pentru a modifica raportul dimensiunilor
Dacă selectați [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) din meniul [Rec] (Înregistrare), puteți modifica
raportul dimensiunilor fotografiilor 4K.
 Pentru a înregistra subiectul cu reducerea estompării
Puteți reduce efectul de estompare a subiectului dacă setați un timp de expunere mai mic.
 Setați selectorul de mod la
 Setați timpul de expunere rotind selectorul posterior
• Timpul de expunere aproximativ pentru înregistrarea în aer liber și în condiții meteorologice
favorabile: 1/1000 secunde sau mai rapid.
• Dacă măriți timpul de expunere, sensibilitatea ISO devine mai ridicată, ceea ce poate crește
zgomotul de pe ecran.
 Prevenirea trepidațiilor camerei la înregistrarea imaginilor
Când utilizați [Light Composition] (Compoziție lumină) sau [Sequence Composition] (Compunere secvențială),
vă recomandăm utilizarea unui trepied sau a telecomenzii declanșatorului (DMW-RS2, opțional). (→297)
 Sunetul declanșatorului pentru înregistrarea fotografiilor 4K
• La utilizarea
([4K Burst]) (Rafală 4K) sau
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), puteți
modifica setările de sunet ale declanșatorului electronic în [Shutter Vol.] (Volum declanșator) și
[Shutter Tone] (Ton declanșator). (→211)
Când înregistrați cu
([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K(S/S)), puteți seta volumul tonului de
pornire/oprire în [Beep Volume] (Volum semnal sonor).
• Puteți efectua înregistrări rafală de mare viteză în mod silențios utilizând funcția 4K Photo
(Foto 4K) în combinație cu [Silent Mode] (Mod silențios). (→187)
 Scene care nu sunt adecvate pentru funcția 4K Photo (Fotografii 4K)
Înregistrarea în interior
La înregistrarea sub iluminare fluorescentă sau cu dispozitive de iluminare cu LED-uri etc., culorile și
luminozitatea ecranului se pot modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale. Dungile pot fi
reduse setând un timp de expunere mai mare. (→191)
Subiecte aflate în mișcare rapidă
Este posibil ca subiecții aflați în mișcare rapidă să apară deformați în timpul înregistrării.
126
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
 Configurarea camerei pentru funcția 4K Photo (Foto 4K)
Configurarea camerei este optimizată automat pentru înregistrarea fotografiilor 4K.
• Următoarele setări sunt fixe.
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[4:3]: 3328×2496
[16:9]: 3840×2160
[4K] (8M)
[3:2]: 3504×2336
[1:1]: 2880×2880
[Quality] (Calitate)
[Shutter Type] (Tip obturator)
[Rec Format] (Format înregistrare)*
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)*
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)*
[ESHTR]
[MP4]
[4K/100M/30p]
[ON] (Activare)
* Setările din meniul [Motion Picture] (Imagine video) nu se aplică fișierelor rafală 4K înregistrate cu
funcția 4K Photo (Foto 4K).
• Următoarele limitări se aplică funcțiilor de înregistrare indicate mai jos.
([4K Burst]) (Rafală 4K)/
([4K Burst(S/S)])
(Rafală 4K(S/S))
Comutare program
Compensare expunere
Timp de expunere
[Min. Shtr Speed]
(Timp de expunere maxim)
Dezactivat
-3 EV - 3 EV
1/30 -1/16000
1/1000 -1/30
Mod focalizare ([AFF])
Dezactivat
[AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
[MF Assist]
(Asistare la focalizare manuală)
Dezactivat

Balans de alb
Sensibilitate ISO
([4K Pre-Burst])
(Pre-rafală 4K)
Dezactivat
Dezactivat
[AUTO], de la [125] la [6400]
([L.80] - [6400] dacă [Extended ISO] (ISO extins) este setat la
[ON] (Activare))
Bliț
Dezactivat
Înregistrare cu încadrare
Dezactivat
• Următoarele elemente de meniu sunt dezactivate:
[Intelligent Auto]
(Modul auto inteligent)
[Creative Control]
(Control creativ)
[Rec]
(Înregistrare)
[Custom]
(Personalizare)
[Setup]
(Configurare)
127
[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied), [iHDR]
[Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru)
[Picture Size] (Rezoluție imagine), [Quality] [AFS/AFF], [AF Sensitivity(Photo)]
(Sensibilitate AF (fotografie)), (Calitate), [Color Space] (Spațiu de culoare),
[Flash] (Bliț), [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de
expunere scurt), [Shutter Type] (Tip obturator), [Bracket] (Încadrare), [HDR]
[Rec Area] (Zonă înregistrare), [Face Recog.] (Recunoaștere față), [Profile Setup]
(Configurare profil)
[Economy] (Economisire energie) (Doar
([4K Pre-Burst]) ((Pre-rafală 4K))),
[Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor), [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF)
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
• Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de secunde.
•
•
•
•
•
•
128
La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici
pentru a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua
înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.) Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți
înregistra o imagine video într-un singur fișier chiar dacă imaginea este mai mare de 4 GB.
Când înregistrați, unghiul de vizualizare se îngustează.
Sunt efectuate următoarele modificări atunci când înregistrați fotografii 4K:
• [Destination] (Destinație) din [Travel Date] (Data călătoriei) nu poate fi înregistrată.
• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) în [Filter Settings] (Setări filtru)
nu este disponibilă.
• Nu este posibilă utilizarea ieșirii HDMI.
Când înregistrați utilizând funcția
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), Transfocare graduală nu
funcționează.
Scene Detection (Detectare scenă) din modul Intelligent Auto (Automat inteligent) funcționează în
același mod cu înregistrarea imaginilor video.
Când modul de acționare este setat la 4K Photo (Foto 4K), nu puteți realiza imagini în timp ce
înregistrați imagini video. (Doar când este setată
([Photo Priority]) (Prioritate fotografie))
Funcția 4K Photo (Fotografii 4K) este dezactivată când utilizați următoarele setări:
• [Clear in Backlight] (Claritate în fundal), [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Artistic Nightscape]
(Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără trepied), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin), [Soft Image of a
Flower] (Imagine fină a unei flori) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat), [Miniature
Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]
(Soare) (Mod Creative Control - Control creativ)
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Pentru a selecta și salva imagini din fișierele rafală 4K pe un PC, folosiți software-ul
„PHOTOfunSTUDIO”.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu puteți edita un fișier rafală 4K sub forma unei imagini video.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Mod de înregistrare:
Puteți înregistra imagini în rafală 4K în timp ce modificați punctul de focalizare și apoi puteți selecta
un punct de focalizare după înregistrare. Această funcție este ideală pentru subiecții statici.
Înregistrare rafală 4K cu
comutare automată a focalizării
Atingeți punctul de focalizare dorit
Imaginea realizată are punctul
de focalizare dorit
• Pentru a înregistra imagini, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
• Vă recomandăm să utilizați un trepied pentru a efectua [Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie).
Înregistrarea cu [Post Focus] (Post-focalizare)
1
2
Setați selectorul modului de acționare la
Stabiliți compoziția și apăsați pe jumătate
butonul declanșator
Ⓐ Pictograma [Post Focus] (Post-focalizare)
• Focalizarea automată se activează și detectează automat
punctul de focalizare pe ecran. În timp ce butonul declanșator
este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidații.
• Dacă nu există un punct de focalizare pe ecran, indicatorul
de focalizare
luminează intermitent și nu puteți înregistra.
De la apăsarea pe jumătate a butonului declanșator până la finalizarea înregistrării
• Nu modificați distanța față de subiect sau compoziția.
129
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
3
Apăsați complet butonul declanșator
pentru a porni înregistrarea
Ⓑ Bara care indică progresul înregistrării
• Punctul de focalizare se modifică automat în timpul
înregistrării. Când bara care indică progresul înregistrării
dispare, înregistrarea se oprește automat.
• Datele sunt salvate ca o singură imagine în format MP4.
• Dacă este setată revizualizarea automată, va apărea
automat un ecran care vă permite să selectați punctul
de focalizare. (→131)
Despre temperatura camerei
Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă înregistrarea utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare) este efectuată continuu, este posibil să se afișeze
, iar
înregistrarea se poate întrerupe la jumătate. Așteptați până la răcirea camerei.
130
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Selectați punctul de focalizare și salvați imaginea
([Post Focus]) (Post-focalizare)
1
Pe ecranul de redare, selectați imaginea
apăsând pictograma
și apăsați ▲
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
2
Atingeți punctul de focalizare
• Dacă nu există imagini cu focalizarea pe punctul selectat,
va fi afișat un cadru roșu, iar imaginile nu vor fi salvate.
• Marginea ecranului nu poate fi selectată.
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
▲▼◄►
Atingere
Selectează punctul de focalizare
• Nu poate fi efectuată nicio selecție în timp ce afișajul
este mărit.
Mărește afișajul
Reduce afișajul (cât timp afișajul este mărit)
[Fn4]
Comută la operația [Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie) (→132)
[Fn6]
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori. ([Peaking]) (Maxim)
• Comută în ordinea
(Dezactivare) →
([LOW]) (Slabă) →
([HIGH]) (Ridicată).
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Salvează imaginea
• Puteți efectua reglaje fine ale focalizării deplasând bara
de glisare cât timp afișajul este mărit.
(Aceeași operație poate fi efectuată atingând ◄►.)
3
131
Atingeți
pentru a salva imaginea
• Imaginea selectată va fi salvată ca un nou fișier separat în format JPEG.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Selectați domeniul de focalizare pentru a combina și crea o singură
imagine ([Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Apropiat
1
2
Depărtat
Focalizare
Atingeți
pe ecran la pasul 2 din „Selectați punctul de focalizare
și salvați imaginea ([Post Focus]) (Post-focalizare)” (→131)
• Aceeași operație poate fi efectuată apăsând butonul [Fn4].
Alegeți o metodă de combinare și atingeți-o
[Auto Merging]
(Îmbinare
automată)
Selectarea automată a imaginilor adecvate pentru combinare și combinarea
acestora într-o singură fotografie.
• Alegeți acordând prioritate fotografiilor al căror punct de focalizare se află aproape.
• Combinați imaginile focalizate diferit într-o singură fotografie și salvați fotografia.
[Range Merging]
(Îmbinare gamă)
Combinați imaginile cu poziția de focalizare selectată într-o singură fotografie.
(La selectarea [Range Merging] (Îmbinare gamă))
3
Atingeți punctul de focalizare
• Selectați pozițiile în două sau mai multe puncte.
• Vor fi selectate punctele de focalizare între cele două
poziții selectate.
• Pozițiile care nu pot fi selectate sau care ar care ar crea un
efect nenatural vor fi estompate.
• Atingeți o poziție din nou pentru a o deselecta.
• Dacă glisați ecranul, puteți continua selectarea pozițiilor.
Funcționare
▲▼◄►
[Fn6]
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
132
Operație tactilă
Atingere
Descriere
Selectează poziția
[Set/Cancel]
(Setare/Anulare)
[All] (Toate)
Setează/șterge poziția
[Reset]
(Resetare)
Selectează toate pozițiile
(înainte de selectarea poziției)
Deselect All (Deselectare toate)
(după selectarea poziției)
Combină și salvează
imaginea
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
4
Atingeți
pentru a combina și salva fotografia
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG cu informații despre înregistrare (informații Exif)
din imaginea cu cea mai apropiată poziție, inclusiv cu informații privind timpul de expunere,
diafragma și sensibilitatea ISO.
Note cu privire la ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
 Configurarea camerei pentru înregistrare în [Post Focus] (Post-focalizare)
• Întrucât înregistrarea este efectuată la aceeași calitate a imaginii cu cea a fotografiilor 4K, se
aplică anumite limitări funcțiilor de înregistrare și setărilor de meniu. Pentru detalii, consultați
„Configurarea camerei pentru funcția 4K Photo (Foto 4K)” (→127).
• În afară de limitările privind funcția 4K Photo (Foto 4K), următoarele limitări se aplică înregistrării
utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare):
− [AF Mode] (Mod de focalizare automată) nu poate fi setat.
− Manual Focus (Focalizare manuală) nu poate fi utilizată.
− Următoarele elemente din meniul [Custom] (Personalizare) nu pot fi setate:
[Shutter AF] (Focalizare automată cu declanșator)
− Nu pot fi înregistrate imagini video.
− [Digital Zoom] (Transfocare digitală) nu este disponibilă.
• În timpul înregistrării, unghiul de vizualizare se va îngusta.
• Funcția [Post Focus] (Post-focalizare) este dezactivată când utilizați următoarele setări:
• [Clear in Backlight] (Claritate în fundal), [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Artistic
•
•
•
•
133
Nightscape] (Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin), [Soft
Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat), [Miniature
Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]
(Soare) (Creative Control Mode) (Mod Control creativ)
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
La selectarea focalizării și salvarea imaginilor, nu puteți selecta și salva imaginea de pe ecranul
televizorului chiar dacă această cameră este conectată la televizor cu un cablu micro HDMI.
În următoarele cazuri, este posibil ca [Focus Stacking] (Combinare imagini focalizate diferit într-o
singură fotografie) să producă o imagine cu un aspect nenatural:
• Dacă subiectul se află în mișcare
• Dacă există diferențe mari de distanță față de subiect
• Dacă neclaritatea este semnificativă (înregistrarea cu o valoare mai mare a diafragmei ar putea
face imaginea să aibă un aspect mai puțin nenatural)
În timpul combinării imaginii focalizate diferit într-o singură fotografie, este aplicată compensarea
automată pentru abaterile între imagini cauzate de vibrațiile camerei. În astfel de cazuri, unghiul de
vizualizare se va îngusta ușor în momentul combinării imaginilor focalizate diferit într-o sigură
fotografie.
Doar imaginile realizate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare) pe această cameră sunt
adecvate pentru aplicarea funcției [Focus Stacking] (Combinare imagini focalizate diferit într-o
singură fotografie).
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor cu Time Lapse Shot
(Fotografie cu timp scurs)/Stop Motion Animation
(Animație cadru cu cadru)
Mod de înregistrare:
Realizați fotografii cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)/[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru).
• Imaginile sunt înregistrate ca set de imagini de grup.
• Finalizați în avans setările pentru dată și oră. (→33)
Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite
([Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs))
Puteți preseta date precum ora de începere a înregistrării și timpul scurs pentru a realiza fotografii
automat. Această setare este convenabilă pentru realizarea imaginilor la intervale constante pentru
scene peisaj, respectarea modificărilor graduale în cazul animalelor/plantelor și alte aplicații.
1
Setați selectorul modului de acționare la
2
Setați meniul
→
[Rec] (Înregistrare) → [Time Lapse/Animation] (Timp scurs/Animație)
Comută metoda de înregistrare între [Time Lapse Shot] (Fotografie cu
timp scurs) și [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru).
 Selectați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs )
[Shooting Interval Setting]
[ON]
Setează intervalul de timp de la începerea înregistrării
(Setare Interval de
(Activare): până la începerea următoarei înregistrări.
înregistrare)
[OFF]
După înregistrare, următoarea înregistrare este începută
(Dezactivare): fără interval.
[Start Time]
[Now] (Acum)
Începe înregistrarea prin apăsarea completă a
(Ora de pornire)
butonului declanșator.
[Start Time Set]
Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore
(Setare oră de pornire) 59 de minute în avans.
 Apăsați ◄► pentru a selecta elementul
(oră și/sau minut) și apăsați ▲▼ pentru
a seta ora de început, apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Image Count] (Nr. imagini) / ◄►: Selectați elementul (cifra)
[Shooting Interval] (Interval ▲▼: Setare
de înregistrare)*1
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Set (Setare)
[Mode] (Mod)
*1 Poate fi setat doar atunci când [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare) este
setată la [ON] (Activare).
134
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor cu Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs)/
Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru)
• Ora de finalizare a înregistrării estimată este afișată pe ecranul de setări. (Atunci când [Shooting
Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare) este setată la [OFF] (Dezactivare), ora de
finalizare a înregistrării este afișată numai când modul focalizare este setat la [MF] în modul AE cu
prioritatea declanșatorului sau în modul Expunere manuală.)
• Camera nu va putea înregistra utilizând intervalul presetat și numărul de imagini de înregistrat sau
este posibil să nu termine de înregistrat la ora estimată de finalizare a înregistrării, în anumite
condiții de înregistrare.
Dacă atingeți
3
4
pe ecranul standby pentru înregistrare se va afișa ecranul de meniu.
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a părăsi meniul
Focalizați subiectul și realizați fotografia
• Înregistrarea începe prin apăsarea completă a butonului declanșator.
• În timpul stării de standby a înregistrării, alimentarea se va opri automat dacă nu este
efectuată nicio operație pentru un interval presetat. Înregistrarea [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) va continua chiar dacă opriți camera, aceasta pornind automat la
ora de pornire a înregistrării setată. Dacă doriți să porniți camera manual, apăsați pe
jumătate butonul declanșator.
• Operații în timpul modului standby pentru înregistrare (Camera este pornită)
Funcționare
5
Descriere
Afișează un ecran de selectare care vă permite să
întrerupeți temporar sau să opriți înregistrarea.
[Fn6]*2
Afișează un ecran de selectare care vă permite să
reluați sau să opriți înregistrarea (în timpul pauzei)
2
* Când înregistrați imagini setând [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare)
la [OFF] (Dezactivat), puteți apăsa pe [Fn6] chiar și pe durata înregistrării. După terminarea
înregistrării (expunerii) unei imagini realizate în momentul în care ați apăsat [Fn6], se afișează
un ecran de selectare.
*3 Când înregistrați imagini setând [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare)
la [OFF] (Dezactivat), nu puteți efectua operația tactilă.
Selectați metoda pentru crearea unei imagini video
• [Rec Format] (Format înregistrare): [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
[Sequence]
(Secvență)
6
Operație tactilă
Setează calitatea imaginilor video.
Setează numărul de cadre pe secundă. Cu cât valoarea este mai
mare, cu atât imaginea video va fi mai uniformă.
[NORMAL]: Îmbină imaginile statice în secvența de înregistrare.
[REVERSE] (Invers): Îmbină imaginile statice în ordine inversă
a înregistrării.
Apăsați ▲ pentru a selecta [OK], apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Puteți crea o imagine video cu ajutorul [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs) din
meniul [Playback] (Redare).
135
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor cu Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs)/
Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru)
• Această funcție nu este destinată sistemelor specifice aplicației (camere de monitorizare).
• Când utilizați zoom-ul, camera se poate înclina la extinderea obiectivului. Asigurați-vă că fixați
•
•
•
•
•
136
camera cu ajutorul unui trepied sau prin alte metode.
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) este întreruptă în următoarele cazuri:
• Când capacitatea rămasă a acumulatorului se termină
• Oprirea camerei
Dacă numărul setat al imaginilor nu a fost încă realizat, puteți reporni operația oprind camera în
stare de pauză, înlocuind acumulatorul sau cardul și apoi pornind din nou camera. (Țineți cont,
totuși, de faptul că imaginile înregistrate după repornirea operației sunt salvate ca un set separat
de imagini de grup.)
Recomandăm utilizarea focalizării automate pentru înregistrarea cu timp scurs în cazurile în care
este setat un [Shooting Interval] (Interval de înregistrare) la o valoare mai lungă, iar camera se va
opri automat între înregistrări.
Când realizați imagini video la o rezoluție a calității imaginii de [4K], timpii de înregistrare sunt limitați
la 29 de minute și 59 de secunde.
Când utilizați un card de memorie SDHC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune de fișier care
depășește 4 GB. Când utilizați un card de memorie SDXC, puteți crea imagini video cu o dimensiune
de fișier care depășește 4 GB.
Nu veți putea realiza o imagine video cu o rezoluție a calității imaginii [FHD] sau [HD] dacă
timpul de înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde sau dacă dimensiunea fișierului
depășește 4 GB.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor cu Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs)/
Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru)
Crearea de animații cadru cu cadru [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru)
Puteți îmbina imagini statice pentru a crea o animație.
1
Setați selectorul modului de acționare la
2
Setați meniul
→
[Rec] (Înregistrare) → [Time Lapse/Animation] (Timp scurs/Animație)
[Mode] (Mod)
[Auto Shooting]
(Înregistrare automată)
[Shooting Interval]
(Interval de înregistrare)
Dacă atingeți
3
4
5
Comută metoda de înregistrare între [Time Lapse Shot] (Fotografie cu
timp scurs) și [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru).
 Selectați[Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
[ON] (Activare): Realizează imaginile automat, la un interval de
înregistrare setat.
[OFF] (Dezactivare): Realizați imagini manual, câte un cadru o dată.
(Doar când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setat la
[ON] (Activare))
Setați intervalul utilizat pentru [Auto Shooting] (Înregistrare automată).
pe ecranul standby pentru înregistrare se va afișa ecranul de meniu.
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
pentru a părăsi meniul
Focalizați subiectul și realizați fotografia
Deplasați subiectul pentru a decide compoziția
imaginii (repetare)
• Se pot înregistra până la 9.999 de cadre.
• Când opriți camera în timpul înregistrării, se va afișa un mesaj
de repornire a înregistrării atunci când porniți camera.
Pentru a crea eficient animație cadru cu cadru
• Sunt afișate până la două imagini înregistrate anterior pe ecranul de înregistrare.
Consultați acest ecran ca ghid pentru determinarea cantității de mișcare necesare.
• Puteți apăsa butonul
(Redare) pentru a verifica imaginile înregistrate. Apăsați butonul
pentru a șterge imaginile care nu mai sunt necesare. Pentru a reveni la ecranul de
înregistrare, apăsați butonul
(Playback) (Redare)) din nou.
137
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor cu Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs)/
Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru)
6
Atingeți
pentru a finaliza înregistrarea
• De asemenea, puteți finaliza înregistrarea selectând
[Time Lapse/Animation] (Timp scurs/Animație) din
meniul [Rec] (Înregistrare) și apăsând apoi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este
setată la [ON] (Activare), selectați [End] (Finalizare)
pe ecranul de confirmare. (Dacă selectați [Pause]
(Pauză), apăsați complet butonul declanșator pentru
a relua înregistrarea.)
7
Selectați o metodă de creare a animației cadru cu cadru
• [Rec Format] (Format înregistrare): [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
[Sequence]
(Secvență)
8
Setează calitatea imaginilor video.
Setează numărul de cadre pe secundă. Cu cât valoarea este mai mare,
cu atât imaginea video va fi mai uniformă.
[NORMAL]: Îmbină imaginile statice în secvența de înregistrare.
[REVERSE] (Invers): Îmbină imaginile statice în ordine inversă a înregistrării.
Apăsați ▲ pentru a selecta [OK], apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți crea o animație cadru cu cadru utilizând [Stop Motion Video]
(Imagine video cadru cu cadru) în meniul [Playback] (Redare).
 Adăugarea de imagini la grupul de animație cadru cu cadru deja înregistrat
Dacă selectați [Additional] (Suplimentar) la pasul 2, se afișează imagini de grup înregistrate cu
[Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru). Selectați un set de imagini de grup și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare). Apoi, selectați [YES] (Da) pe ecranul de confirmare.
• [Auto Shooting] (Înregistrare automată) nu se poate efectua conform intervalului înregistrat, deoarece
•
•
•
•
•
138
înregistrarea ar putea dura mai mult în anumite condiții, precum atunci când înregistrați imagini cu bliț.
Când realizați imagini video la o rezoluție a calității imaginii de [4K], timpii de înregistrare sunt limitați
la 29 de minute și 59 de secunde.
Când utilizați un card de memorie SDHC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune de fișier care
depășește 4 GB. Când utilizați un card de memorie SDXC, puteți crea imagini video cu o dimensiune
de fișier care depășește 4 GB.
Nu veți putea realiza o imagine video cu o rezoluție a calității imaginii [FHD] sau [HD] dacă timpul de
înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde sau dacă dimensiunea fișierului depășește 4 GB.
Nu puteți selecta doar o singură imagine înregistrată utilizând [Additional] (Suplimentar).
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
[Auto Shooting] (Fotografiere automată) din [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru) nu
poate fi utilizată în următorul caz:
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul
Mod de înregistrare:
1
2
Setați selectorul modului de acționare la
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a focaliza și apoi
apăsați-l complet pentru a realiza o fotografie
• După ce indicatorul temporizatorului iluminează intermitent, înregistrarea începe.
• Focalizarea și expunerea vor fi setate când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
 Setarea de operare a temporizatorului
→
[Rec] (Înregistrare) → [Self Timer] (Temporizator)
Declanșatorul este activat după 10 secunde.
Declanșatorul este activat după 10 secunde și sunt realizate trei imagini la intervale de
aproximativ 2 secunde.
Declanșatorul este activat după 2 secunde. Acesta este util, de asemenea, pentru a preveni
apariția vibrațiilor cauzate de apăsarea butonului declanșator.
• Vă recomandăm să utilizați un trepied.
• Nu se poate seta la
în următoarele cazuri:
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
• Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings]
(Setări filtru) este setată la [ON] (Activare)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginilor video
139
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării
(Înregistrare cu încadrare)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza mai multe fotografii în timpul ajustării automate a unei setări apăsând butonul declanșator.
1
Setați meniul
→
[Rec] (Înregistrare) → Bracket] (Încadrare) → [Bracket Type]
(Tip încadrare)
(Exposure Bracket)
(Încadrare expunere)
(Aperture Bracket)
(Încadrare diafragmă)
(Focus Bracket)
(Încadrare focalizare)
(White Balance Bracket)
(Încadrare balans de alb)
2
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea în timp
ce ajustați expunerea. (→141)
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea în timp
ce ajustați diafragma. (→142)
• Disponibilă în modul Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă
la expunere automată) sau când sensibilitatea ISO este setată
la [AUTO] în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea în timp
ce ajustați poziția de focalizare. (→142)
Apăsați butonul declanșator o singură dată pentru a realiza automat
trei fotografii cu diferite setări ale balansului de alb. (→114)
Apăsați ▼ pentru a selecta [More settings] (Mai multe setări) și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Pentru informații despre [More Settings] (Mai multe setări), consultați pagina care descrie
fiecare funcție.
3
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a părăsi meniul.
Focalizați subiectul și realizați fotografia
• Când selectați încadrarea expunerii, afișajul încadrării luminează intermitent până când sunt
realizate toate fotografiile pe care le-ați setat. Dacă modificați setările de încadrare sau opriți
camera înainte ca toate imaginile pe care le-ați setat să fie realizate, camera repornește
înregistrarea de la prima imagine.
 Pentru a anula [Bracket] (Încadrare)
Selectați [OFF] (Dezactivare) în pasul 1.
140
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării automate a unei setări (Înregistrare cu încadrare)
• Înregistrarea cu încadrare este dezactivată în următoarele cazuri.
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
•
•
•
•
•
•
•
•
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower]
(Imagine fină a unei flori) (Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
[Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Miniature Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea),
[Sunshine] (Soare) (Mod Creative Control - Control creativ)
Când înregistrați utilizând blițul (cu excepția încadrării balansului de alb)
Când înregistrați imagini video
Când înregistrați fotografii 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
Încadrare expunere
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în (→140))
Setează numărul de imagini care pot fi realizate și intervalul de
compensare a expunerii.
(Realizează trei fotografii la un interval cuprins
[Step] (Pas)
[Sequence] (Secvență)
[Single Shot Setting]
(Setarea unei singure
fotografii)*
între 1/3 EV) la
(Realizează șapte fotografii la un interval de 1 EV)
Setează ordinea în care sunt realizate fotografiile.
Realizează o fotografie de fiecare dată când apăsați
butonul declanșator.
Realizează toate fotografiile setate care urmează a fi
realizate când apăsați butonul declanșator o singură dată.
* Nu este disponibilă pentru înregistrarea în rafală. Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți
apăsat butonul declanșator, înregistrarea va fi efectuată continuu până când se realizează un
număr specificat de fotografii.
[Step] (Pas):
, [Sequence] (Secvență): [0/–/+]
Prima imagine
A 2-a imagine
A 3-a imagine
±0 EV
-1/3 EV
+1/3 EV
• Când se realizează fotografii folosind funcția de încadrare a expunerii după setarea valorii de
compensare a expunerii, imaginile realizate se bazează pe valoarea de compensare a expunerii
selectată.
141
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării automate a unei setări (Înregistrare cu încadrare)
Încadrare diafragmă
Mod de înregistrare:
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în (→140))
Realizează un număr specificat de fotografii cu diferite valori ale
diafragmei în intervalul stabilit în funcție de valoarea inițială a
diafragmei.
[3], [5]:
[Image Count]
(Nr. imagini)
[ALL]
Realizează fotografii utilizând toate valorile de diafragmă.
(Toate valorile):
• Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți apăsat butonul declanșator, înregistrarea va fi
efectuată până când se realizează un număr specificat de fotografii.
Exemplu:
Când poziția inițială este setată la F5.6:
 prima imagine,  a doua imagine,  a treia imagine...  a cincea imagine
Încadrarea focalizării
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în (→140))
[Step] (Pas)
Setează intervalul dintre pozițiile de focalizare.
[Image Count]
(Nr. imagini)*
Setează numărul de fotografii care trebuie realizate.
[0/–/+]:
[Sequence]
(Secvență)
[0/+]:
Realizează fotografii cu diferite poziții de focalizare în intervalul
stabilit în funcție de poziția de focalizare inițială.
Realizează fotografii cu diferite poziții de focalizare către partea
îndepărtată în funcție de poziția de focalizare inițială.
* Nu este disponibilă pentru înregistrarea în rafală. Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți apăsat butonul
declanșator, înregistrarea va fi efectuată continuu până când se realizează un număr specificat de fotografii.
[Sequence] (Secvență):
De exemplu, când [0/–/+] este selectată
[Sequence] (Secvență):
De exemplu, când [0/+] este selectată
Ⓐ Prim-plan
Ⓑ Infinit
 prima imagine,  a doua imagine...  a cincea imagine...
• Imaginile realizate cu Focus Bracket (Încadrare focalizare) sunt afișate sub forma unui set de imagini
de grup.
142
Stabilizator, transfocare și bliț
Corectarea vibrațiilor
Mod de înregistrare:
Detectează și previne automat vibrațiile. Pentru înregistrarea imaginilor video, este disponibila funcția
de stabilizare a imaginii hibride pe 5 axe. Aceasta utilizează atât stabilizatorul optic al obiectivului, cât
și stabilizatorul electronic al senzorului camerei. Aceasta corectează tipurile diferite de vibrații, inclusiv
acele vibrații care sunt create în timpul înregistrării cu transfocare și al înregistrării în timpul mersului.
→
[Rec] (Înregistrare) /
(Stabilizator)
[Operation Mode]
(Mod de operare)
(Normal)
(Panning)
(Panoramare)
[E-Stabilization
(Video)]
[Motion Picture] (Imagine video) → [Stabilizer]
Corectează vibrațiile verticale și orizontale.
Corectează vibrațiile verticale. Această setare este ideală
pentru panoramare (tehnică de înregistrare a unui subiect
prin corelarea mișcării camerei cu mișcarea unui subiect
care se deplasează într-o anumită direcție).
Vă recomandăm să utilizați vizorul.
[OFF]
Funcția [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcționează.
(Dezactivare)
Corectează vibrațiile care apar în 5 direcții în timpul înregistrării imaginilor video,
cu alte cuvinte, direcția verticală, direcția orizontală, axa de rotație, rotația
verticală și rotația orizontală (funcția de stabilizare a imaginii hibride pe 5 axe).
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
•
este afișată pe ecran în timpul înregistrării imaginilor video.
• Este fixat la [ON] (Activare) când este setat [Level Shot] (Captură nivel).
• Unghiul de vizualizare se poate îngusta în comparație cu unghiul din timpul
înregistrării.
Pentru a preveni vibrațiile
Dacă este afișat un avertisment privind vibrațiile, utilizați [Stabilizer]
(Stabilizator), un trepied, [Self Timer] (Temporizator) sau telecomanda
declanșatorului (DMW-RS2 opțional).
• Utilizarea unui timp de expunere mai mare pentru declanșator poate
cauza neclarități de mișcare. Timpul de expunere va fi mai mare, în
special în următoarele cazuri. Țineți camera nemișcată din momentul
în care ați apăsat pe declanșator până la apariția imaginii pe ecran.
Vă recomandăm să utilizați un trepied.
• [Slow Sync.] (Sincronizare lentă)
• [Slow Sync./Red-Eye] (Sincronizare lentă/Reducere efect de ochi roșii)
• [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer nocturn rece), [Warm Glowing
Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic),
[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)
(Mod Scene Guide - Ghid scenă)
143
Stabilizator, transfocare și bliț
Corectarea vibrațiilor
• Când folosiți un trepied, vă recomandăm să setați [Operation Mode] (Mod de operare) la [OFF]
•
•
•
•
•
•
144
(Dezactivare).
[Stabilizer] (Stabilizator) nu se poate utiliza selectând
(Normal) în modul Panorama Shot
(Înregistrare panoramică).
În următoarele situații, [Stabilizer] (Stabilizator) va fi comutat la
(Normal), chiar dacă este
setat la
(Panning) (Panoramare):
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
[Stabilizer] (Stabilizator) nu poate fi utilizat în timpul înregistrării cu [High Speed Video]
(Video de înaltă viteză).
Funcția 5-Axis Hybrid Image Stabiliser (Stabilizare a imaginii hibride pe 5 axe) nu este disponibilă
în următoarele cazuri.
• Când este utilizată transfocarea digitală
• Când înregistrați imagini video cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare) setată la [4K/100M/30p],
[4K/100M/25p] sau [4K/100M/24p]
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Cazurile în care funcția de stabilizare se poate dovedi ineficientă:
• Când nivelul vibrațiilor este mare
• Când grosismentul de transfocare este ridicat
(de asemenea, în domeniul de transfocare digitală)
• Când realizați fotografii în timp ce urmăriți un subiect în mișcare
• Când timpul de expunere crește, pentru realizarea fotografiilor în interior sau în locuri
întunecate
Efectul de panoramare selectând
este mai dificil de obținut în următoarele cazuri:
• Zile de vară însorite sau alte locații luminoase
• Atunci când timpul de expunere este mai mic decât a 1/100 dintr-o secundă
• Când mișcarea unui subiect este lentă și viteza cu care camera este mișcată este prea lentă
(nu se va putea obține un fundal estompat frumos)
• Când camera nu urmărește adecvat mișcarea subiectului
Stabilizator, transfocare și bliț
Utilizarea funcției de transfocare
Pentru detalii privind operațiile de transfocare și funcția Asistare la compunere cu zoom, consultați
(→37, 38).
Tipurile de transfocare și utilizarea acestora
Transfocare optică
Puteți mări fără a deteriora calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 16x
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• Când înregistrați cu [Macro Zoom] (Transfocare macro)
Transfocare optică suplimentară
Această funcție operează când rezoluții de imagine cu
au fost selectate în [Picture Size]
(Rezoluție imagine).
Transfocarea optică suplimentară vă permite să măriți utilizând un raport de transfocare mai ridicat
decât în cazul utilizării funcției de transfocare optică, fără a reduce calitatea imaginii. Acest raport de
transfocare maximă variază în funcție de rezoluția imaginii.
Grosisment maxim: 32x (Incluzând raportul de transfocare optică.)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Creative Video (Video creativ)
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie)
(Mod Creative Control (Control creativ))
Când înregistrați fotografii 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setată
la [ON] (Activare)
• Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
145
Când [Quality] (Calitate) este setată la
Când [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este setată la
Când înregistrați cu [Macro Zoom] (Transfocare macro)
În timpul înregistrării imaginilor video
Stabilizator, transfocare și bliț
Utilizarea funcției de transfocare
[i.Zoom] (Transfocare inteligentă)
Puteți utiliza tehnologia de rezoluție inteligentă a camerei pentru a crește raportul de zoom de 2x față
de raportul de transfocare original pentru deteriorarea limitată a calității imaginii.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine video) → [i.Zoom]
(Transfocare inteligentă)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Când [Picture Size] (Rezoluție imagine) este setată la [S], raportul de transfocare poate fi crescut
cu până la 1,5x față de raportul de transfocare original.
• [i.Zoom] (Zoom inteligent) va funcționa automat în modul Intelligent Auto (Automat inteligent)
sau în modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop]
(Evidențiere jucărie) (Mod Creative Control) (Control creativ)
• Când înregistrați cu [Macro Zoom] (Transfocare macro)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
• Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setată la [ON]
(Activare)
• Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
146
,
sau
Stabilizator, transfocare și bliț
Utilizarea funcției de transfocare
[Digital Zoom] (Transfocare digitală)
Mod de înregistrare:
Puteți mări până la 4x grosismentul de zoom original.
Rețineți faptul că folosind funcția Digital Zoom (Transfocare digitală), mărirea va reduce calitatea imaginii.
→
[Rec] (Înregistrare) /
(Transfocare digitală)
[Motion Picture] (Imagine video) → Digital Zoom]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Când [Digital Zoom] (Transfocare digitală) se utilizează simultan cu [i.Zoom]
(Transfocare inteligentă), puteți crește doar raportul de transfocare combinat până la 4x.
• La utilizarea transfocării digitale [Digital Zoom], vă recomandăm utilizarea unui trepied
și a unui temporizator (→139) pentru realizarea fotografiilor.
• În domeniul transfocării digitale, zona de focalizare automată este afișată în centru,
de dimensiune mai mare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) este setată la [30fps]
(setare în momentul achiziționării)
• Când [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF) este setată la [30fps]
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie),
[Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control - Control creativ)
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
Ilustrația este un exemplu privind utilizarea funcției de transfocare optică, [i.Zoom] (Transfocare inteligentă)
și [Digital Zoom] (Transfocare digitală) în modul Programme AE (Programare expunere automată).
Ⓐ Domeniu de focalizare
Ⓑ Domeniu de transfocare optică
Ⓒ Domeniu i.Zoom (Transfocare inteligentă)
Ⓓ Domeniu de transfocare digitală
Ⓔ Poziție curentă transfocare (Lungimea focală este aceeași ca în cazul unui film de 35 mm)
147
Stabilizator, transfocare și bliț
Utilizarea funcției de transfocare
Utilizarea transfocării prin efectuarea operațiilor tactile
(Transfocare tactilă)
1
2
3
Atingeți
Atingeți
• Este afișată bara glisantă.
Efectuați operații de transfocare prin
tragerea barei glisante
• Viteza de transfocare variază în funcție de poziția atinsă.
Transfocare lentă
Transfocare rapidă
• Atingeți din nou
148
pentru a încheia operațiile de transfocare tactilă.
Stabilizator, transfocare și bliț
Realizarea fotografiilor cu bliț
Mod de înregistrare:
 Deschideți/Închideți blițul încorporat
Pentru a deschide blițul
Glisați butonul pentru deschiderea blițului.
• Atenție la deschiderea blițului, deoarece acesta
se va deplasa rapid spre exterior.
Pentru a închide blițul
Apăsați blițul până la auzirea unui clic.
• Aveți grijă să nu vă prindeți degetul sau o altă parte
a corpului sau un obiect atunci când închideți blițul.
• Închiderea forțată a blițului poate duce la deteriorarea camerei.
• Închideți blițul încorporat când nu îl utilizați.
• Setarea de bliț este fixată la
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț)) în timp ce blițul este
închis.
 Domeniul de bliț disponibil
Marginile imaginilor se pot întuneca ușor dacă utilizați blițul la distanțe scurte fără a utiliza
transfocarea (aproape de max. Wide). Acest lucru poate fi remediat printr-o ușoară transfocare.
Max. Wide (Unghi larg maxim)
Max. Tele (Tele maxim)
Aprox. 0,3 m - 13,5 m (0,98 picioare - 44 picioare)
Aprox. 1,0 m - 9,5 m (3,3 picioare - 31 picioare)
• Aceste domenii sunt obținute atunci când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] (Automat)
și [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată ISO (Fotografie)) este setată la
[AUTO] (Automat).
Utilizarea cu abilitate a blițului
La realizarea imaginilor cu bliț și cu parasolarul atașat, partea de jos a imaginii poate deveni
întunecată, iar controlul blițului poate fi dezactivat, deoarece blițul foto poate fi obstrucționat de
parasolar. Vă recomandăm detașarea parasolarului.
• Evitați să efectuați următoarele acțiuni întrucât căldura sau lumina ar putea provoca deformarea
sau decolorarea.
• Apropierea blițului de obiecte
• Acoperirea blițului cu mâna când este declanșat
• Închiderea blițului când este declanșat
• Nu închideți blițul imediat după acționarea blițului preliminar, înainte de înregistrarea fotografiilor cu
setarea Forced ON/Red-Eye Reduction (Activare forțată/Reducere efect de ochi roșii) și alte setări
de bliț. Dacă închideți blițul imediat, acesta se poate defecta.
• Încărcarea blițului poate dura dacă acumulatorul este redus sau dacă blițul este utilizat în mod
repetat. Când blițul este încărcat, pictograma de bliț luminează intermitent în roșu și nu puteți realiza
o fotografie chiar dacă apăsați complet butonul declanșator.
• Când este atașat un bliț extern, acesta va avea prioritate în raport cu blițul încorporat.
Pentru informații despre blițul extern, consultați (→296).
149
Stabilizator, transfocare și bliț
Setarea funcțiilor de bliț
Schimbarea modului de declanșare (Bliț manual)
Mod de înregistrare:
Selectați dacă doriți să setați intensitatea automată sau manuală a blițului.
Acest element este disponibil numai când este utilizat blițul încorporat.
→
[TTL]
[MANUAL]
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Firing Mode] (Mod declanșare)
Camera setează automat intensitatea blițului.
Setați manual raportul blițului. Chiar și în ceea ce privește scenele întunecate,
în cazul cărora intensitatea blițului tinde să fie mai ridicată în [TTL], acest mod
vă permite să realizați imagini așa cum doriți.
Raportul de transfocare (cum ar fi [1/1]) este afișat pe pictograma de bliț.
 Setarea raportului de bliț (Când este selectat [MANUAL])
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Manual Flash Adjust.]
(Reglare manuală bliț)
 Apăsați ◄► pentru a selecta un element și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Puteți seta raportul de bliț de la [1/1] (declanșare bliț la intensitate maximă) la [1/128] în pași
de 1/3.
150
Stabilizator, transfocare și bliț
Setarea funcțiilor de bliț
Schimbarea modului Bliț
Mod de înregistrare:
Setați blițul în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Mode] (Mod bliț)
[Forced Flash On]
(Activare forțată bliț)
[Forced On/Red-Eye]
(Activare forțată/Efect de ochi roșii)*1
[Slow Sync.]
(Sincronizare lentă)
[Slow sync./ Red-Eye]∗1
(Sincronizare lentă/Reducere efect
de ochi roșii)
Forced Flash Off
(Dezactivare forțată bliț)
Blițul este activat de fiecare dată, indiferent de condițiile
de înregistrare.
• Utilizați acest mod când subiectul este luminat
din spate sau sub lumină fluorescentă.
Realizați imagini mai luminoase, precum imagini ale
unor subiecte pe un peisaj nocturn mărind timpul de
expunere atunci când declanșați un bliț.
• Ideal pentru realizarea unor imagini cu persoane
pe un peisaj nocturn.
• Utilizarea unui timp de expunere mai mare poate
cauza neclarități de mișcare. Vă recomandăm să
utilizați un trepied.
Imaginile vor fi realizate întotdeauna fără bliț, în toate
condițiile de înregistrare.
• Ideal pentru realizarea imaginilor atunci când
utilizarea blițului este interzisă.
*1 Acest mod este disponibil doar când [Wireless] din [Flash] (Bliț) este setat la [OFF] (Dezactivare)
și [Firing Mode] (Mod de declanșare) este setat la [TTL].
• Este posibil ca unele moduri de bliț să nu fie disponibile, în funcție de setările blițului extern.
• În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus), elementele de setare sunt
și
. Pentru detalii despre setările de bliț în modul Intelligent Auto
(Automat inteligent) (
sau
), consultați (→60).
Blițul este activat de două ori. Intervalul dintre primul și cel de-al doilea bliț este mai mare
atunci când sunt setate
sau
. Subiectul nu trebuie să se miște până la a doua
activare a blițului.
• Rezultatele funcției de reducere a efectului de ochi roșii variază în funcție de subiect și sunt
afectate de factori precum distanța față de subiect, dacă subiectul privește spre cameră în
timpul emiterii blițului preliminar etc. În unele cazuri, rezultatul reducerii efectului de ochi roșii
poate fi neglijabil.
151
Stabilizator, transfocare și bliț
Setarea funcțiilor de bliț
 Timpi de expunere pentru fiecare mod de bliț
Mod bliț
Timp de expunere (secunde)
Mod bliț
Timp de expunere (secunde)
1/60*2 - 1/4000
1 - 1/4000
*2 Timpul de expunere este setat la 60 de secunde în modul AE cu prioritatea declanșatorului.
Timpul de expunere este setat la B (Bulb) în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) (
sau
), timpul de expunere se
modifică în funcție de scena detectată.
 Setările de bliț disponibile în funcție de modul de înregistrare
(○: Disponibil, –: Indisponibil)
Mod de înregistrare
P
Mod Programme AE (Programare expunere automată)
A
Mod Aperture-Priority AE
(Prioritate diafragmă la expunere automată)
S
Mod Shutter-Priority AE
(Prioritate declanșator la expunere automată)
M
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
Mod Scene
Guide
(Ghid scenă)
(●: Setări
implicite)
152
○
○
○
○
○
○
○
–
–
○
[Clear Portrait] (Portret clar)
○
●
–
–
○
[Silky Skin] (Piele catifelată)
○
●
–
–
○
[Clear in Backlight] (Claritate în fundal)
●
–
–
–
○
[Sweet Child’s Face] (Față delicată de copil)
○
●
–
–
○
[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)
–
–
–
●
○
[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)
●
–
–
–
○
[Appetizing Food] (Mâncare apetisantă)
●
–
[Cute Dessert] (Desert drăguț)
●
–
–
–
○
[Freeze Animal Motion] (Fixare animal în mișcare)
●
–
–
–
○
[Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară)
●
–
–
–
○
[Monochrome] (Monocrom)
●
○
–
–
○
○
Stabilizator, transfocare și bliț
Setarea funcțiilor de bliț
• Blițul este fixat la setarea
(Dezactivare forțată bliț) în următoarele cazuri:
• [Backlit Softness] (Fotografie delicată cu iluminare de fundal), [Relaxing Tone] (Ton relaxant),
[Distinct Scenery] (Peisaj distinct), [Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis), [Romantic Sunset
Glow] (Strălucire apus romantic), [Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii), [Glistening
Water] (Apă strălucitoare), [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer
nocturn rece), [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape]
(Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când utilizați declanșatorul electronic
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Silent Mode] (Mod silențios) este setat la [ON] (Activare)
• Când un efect de imagine în [Filter Effect] (Efect filtru) din [Filter Settings] (Setări filtru) este setat
• Setarea de mod Scene Guide (Ghid scenă) revine la valoarea implicită la fiecare schimbare a scenei.
Setarea funcției 2nd Curtain Synchro (Sincronizare întârziată)
Mod de înregistrare:
Sincronizarea întârziată este o metodă de înregistrare în care blițul este declanșat chiar înaintea
închiderii declanșatorului în momentul realizării fotografiilor unor obiecte în mișcare (cum ar fi
autovehicule), utilizând un timp de expunere ridicat.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Synchro] (Sincronizare bliț)
[1ST]
Prima setare de sincronizare întârziată este metoda
de înregistrare normală la utilizarea blițului.
[2ND]
Sursa e lumină este capturată în spatele subiectului
și acest lucru produce o imagine vibrantă, în culori vii.
•
•
•
•
Dacă setați la [2ND], [2nd] va fi afișat pe pictograma de bliț de pe ecran.
Această funcție este disponibilă doar când [Wireless] în [Flash] (Bliț) este setat la [OFF] (Dezactivare).
Setările [Flash Synchro] (Sincronizare bliț) se aplică de asemenea și atunci când este utilizat un bliț extern.
Când este setat un timp de expunere mai scurt, este posibil ca efectul de sincronizare a blițului
[Flash Synchro] să nu fie suficient.
• La setarea [2ND], nu puteți seta blițul la
sau
.
153
Stabilizator, transfocare și bliț
Setarea funcțiilor de bliț
Reglarea intensității blițului
Mod de înregistrare:
Reglați intensitatea blițului dacă atunci când utilizați blițul imaginea este prea luminoasă sau prea
întunecată.
→
1
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Adjust.] (Reglare bliț)
Apăsați ◄► pentru a seta intensitatea blițului, după care apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Setări: între -3 EV și +3 EV (unitate: 1/3 EV)
Când nu doriți să ajustați intensitatea blițului, selectați [±0 EV].
• Când intensitatea blițului este ajustată, [+] sau [-] se afișează pe pictograma blițului.
• [Flash Adjust.] (Reglare bliț) este disponibil doar când [Wireless] din [Flash] (Bliț) este setat la [OFF]
(Dezactivare) și [Firing Mode] (Mod de declanșare) este setat la [TTL].
• Setările [Flash Adjust.] (Reglare bliț) se aplică de asemenea și atunci când este utilizat un bliț extern.
Sincronizarea intensității blițului cu camera în timpul
Compensării expunerii
Mod de înregistrare:
Intensitatea blițului este reglată automat în conformitate cu valoarea de compensare a expunerii.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Auto Exposure Comp.]
(Compensare expunere automată)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Despre compensarea expunerii (→108)
• Setările [Auto Exposure Comp.] (Compensare expunere automată) se aplică de asemenea și atunci
când este utilizat un bliț extern. (→296)
154
Stabilizator, transfocare și bliț
Realizarea fotografiilor cu bliț wireless
Mod de înregistrare:
Când utilizați blițurile (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L: opțional) cu funcția de
înregistrare cu bliț wireless, puteți controla separat declanșarea blițurilor în trei grupuri, precum și
declanșarea blițului atașat la papucul de atașare rapidă al camerei.
 Domeniu de bliț controlabil
Poziționați blițul wireless cu senzorul său wireless îndreptat spre cameră. Următoarea ilustrație
este un exemplu al domeniului în care blițul poate fi poziționat. Domeniul controlabil al blițului
depinde de mediul înconjurător.
Domeniu de bliț controlabil
Exemplu de poziționare a blițului
• Acest exemplu de poziționare a blițului prezintă un caz în care unitatea de bliț C este
poziționată pentru a elimina umbrele de pe fundalul subiectului, care sunt produse de unitatea
de bliț A și unitatea de bliț B a grupului de blițuri.
• Pentru numărul de blițuri wireless care pot fi controlate, vă recomandăm să configurați până la
trei unități de bliț în fiecare grup.
• Dacă subiectul este prea aproape, emiterea luminii de comunicare poate afecta expunerea.
Această problemă poate fi redusă dacă reduceți intensitatea blițului setând [Communication
Light] (Lumină de comunicare) la [LOW] (Redus) sau dacă utilizați un difuzor de bliț sau un
dispozitiv similar.
155
Stabilizator, transfocare și bliț
Realizarea fotografiilor cu bliț wireless
Pregătire
Deschideți blițul glisând butonul de deschidere a blițului sau atașați un bliț (opțional) la acest aparat.
1
Setați blițul wireless la modul RC și apoi poziționați blițul
2
Setați meniul
• Selectați canalul și grupul blițului wireless.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț)
[Wireless]
[Wireless Channel]
(Canal wireless)
[Wireless Setup]
(Configurare wireless)
3
Setați [Wireless] la [ON] (Activare). [WL] este afișat pe pictograma de
bliț în ecranul de înregistrare.
Selectați canalul pe care l-ați setat pentru blițul wireless în pasul 1.
Treceți la pasul 3.
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ⓐ Mod de declanșare
Ⓑ Intensitate bliț
Ⓒ Raport de bliț
• Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) pentru a declanșa
un bliț de test.
156
Stabilizator, transfocare și bliț
Realizarea fotografiilor cu bliț wireless
[Firing Mode]
(Mod de
declanșare)
[Built-in Flash]
(Bliț încorporat) /
[External Flash]
(Bliț extern)*
[Flash Adjust.]
(Reglare bliț)
[Manual Flash
Adjust.]
(Reglare
manuală bliț)
[A Group]
(Grupa A)/
[B Group]
(Grupa B)/
[C Group]
(Grupa C)
[Firing Mode]
(Mod de
declanșare)
[Flash Adjust.]
(Reglare bliț)
[Manual Flash
Adjust.]
(Reglare
manuală bliț)
[TTL]: Intensitatea blițului este reglată automat.
[AUTO] (Automat)*: Setează intensitatea blițului utilizând
un bliț extern.
[MANUAL]: Setați manual raportul de luminozitate al blițului
extern.
[OFF] (Dezactivare): Blițul acestui aparat se declanșează
doar pentru o emitere a luminii de
comunicare.
Reglează manual intensitatea blițului acestui aparat când
[Firing Mode] (Mod de declanșare) este setat la [TTL].
Setați raportul de bliț al blițului extern când [Firing Mode] (Mod
de declanșare) este setat la [MANUAL].
• Puteți seta raportul de bliț de la [1/1] (declanșare bliț la
intensitate maximă) la [1/128] în pași de 1/3.
[TTL]: Intensitatea blițului este reglată automat.
[AUTO] (Automat): Blițul wireless setează automat
intensitatea blițului.
[MANUAL]: Setați manual raportul de bliț al blițului wireless.
[OFF] (Dezactivare): Blițurile wireless din grupa setată
nu se vor declanșa.
Reglați manual intensitatea blițurilor wireless când [Firing
Mode] (Mod de declanșare) este setat la [TTL].
Setați raportul de bliț al blițului wireless când [Firing Mode]
(Mod de declanșare) este setat la [MANUAL].
• Puteți seta raportul de bliț de la [1/1] (declanșare bliț la
intensitate maximă) la [1/128] în pași de 1/3.
* Această opțiune nu este disponibilă când blițul (DMW-FL200L: opțional) este atașat la cameră.
 Este efectuată setarea emiterii luminii de comunicare care va fi utilizată la
înregistrarea cu blițul wireless
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Communication Light]
(Lumină de comunicare)
Setări: [HIGH] (Ridicată) / [STANDARD] / [LOW] (Scăzută)
157
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Mod de înregistrare:
Puteți înregistra imagini video în format de înaltă definiție compatibil cu standardul AVCHD, precum
și imagini video înregistrate în format MP4. De asemenea, puteți înregistra o imagine video 4K în
format MP4. (→160)
Sunetul va fi înregistrat stereo.
1
Apăsați butonul de imagine video pentru
a începe înregistrarea
Ⓐ Indicator stare de înregistrare
Ⓑ Timp de înregistrare scurs
Ⓒ Timp de înregistrare rămas
• Este posibilă înregistrarea unor imagini video
corespunzătoare fiecărui mod de imagini video.
• Eliberați imediat butonul de imagine video după apăsarea lui.
• În timp ce înregistrați imagini video, indicatorul de stare
2
a înregistrării (roșu) va lumina intermitent.
Apăsați din nou butonul de imagine
video pentru a încheia înregistrarea
• Când înregistrați într-un mediu silențios, sunetul
operării diafragmei, focalizării și al altor operații ar
putea fi înregistrat în imaginile video.
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Operarea focalizării în timpul înregistrării de imagini video
poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă). (→162)
Despre sunetul operațional la finalizarea înregistrării
Dacă sunetul operațional emis de butonul pentru imagini video apăsat pentru a finaliza înregistrarea
vă deranjează, încercați următoarele:
• Înregistrați imaginea video timp de aproximativ trei secunde în plus și apoi divizați ultima parte a
imaginii video utilizând [Video Divide] (Divizare video) (→234) din meniul [Playback] (Redare).
• Utilizați o telecomandă pentru declanșator (DMW-RS2: opțional) pentru a înregistra imagini video.
 Înregistrarea imaginilor video în Creative Video Mode (Mod video creativ)
Puteți înregistra o imagine video prin setarea diafragmei, timpului de expunere și sensibilității ISO
utilizând operația tactilă. (→83)
158
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
• Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă o imagine video este înregistrată
•
•
•
•
•
•
•
continuu, este afișat
, iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate. Așteptați până la
răcirea camerei.
Dacă utilizați funcția de transfocare, butoanele sau selectoarele în timpul înregistrării unei imagini
video, este posibil să fie înregistrate sunete operaționale.
Dacă funcția de zoom optic suplimentar este utilizată înainte de a apăsa butonul pentru imagini
video, aceste setări vor fi șterse, iar zona înregistrabilă va fi modificată semnificativ.
De asemenea, dacă raportul dimensional este diferit pentru imaginile statice și imaginile video,
unghiul de vizualizare se va modifica la începutul înregistrării unei imagini video.
Când setați [Rec Area] (Zonă înregistrare) la
, unghiul de vizualizare utilizat pentru
înregistrarea imaginilor video este afișat.
Viteza de transfocare va fi mai redusă decât de obicei la înregistrarea imaginilor video.
În funcție de tipul cardului utilizat, indicatorul de accesare card poate apărea pentru un timp, după
realizarea imaginilor video. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] (Automat) (pentru imagini video) la înregistrarea unei
imagini video. Puteți seta sensibilitatea ISO și înregistra imagini video în modul Creative Video
(Video creativ).
Modurile de înregistrare a imaginilor video menționate mai jos sunt setate în următoarele cazuri:
Modul Scene Guide (Ghid scenă) selectat
Modul de înregistrare din momentul
înregistrării imaginilor video
[Clear in Backlight] (Claritate în fundal)
Modul Portrait (Portret)
[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin),
[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă manuală),
[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)
Modul Low Light (Lumină slabă)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine] (Soare)
(Mod Creative Control (Control creativ))
• Când [Post Focus] (Post-focalizare) este setată
• Când realizați fotografii cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când realizați fotografii cu [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
159
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Setarea formatului, a rezoluției și a ratei de cadre la înregistrare
1
Setați meniul
→
[AVCHD]
[MP4]
2
[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format]
(Format de înregistrare)
Acesta este un format de date corespunzător pentru redarea pe televizoarele
de înaltă definiție.
Acest format de dată este potrivit pentru redarea imaginilor video pe un
computer și alte dispozitive asemănătoare.
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Rec Quality] (Calitate înregistrare) și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Când este selectat [AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Rezoluție
imagine
Rată de cadre
de înregistrare
Ieșirea
senzorului
Rată de biți
[FHD/28M/50p]*1
1920×1080
50p
50 fps
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 fps
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 fps
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920×1080
24p
24 fps
24 Mbps
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Rezoluție
imagine
Rată de cadre
de înregistrare
Ieșirea
senzorului
Rată de biți
[4K/100M/30p]*2
3840×2160
30p
30 fps
100 Mbps
[4K/100M/25p]*2
3840×2160
25p
25 fps
100 Mbps
[4K/100M/24p]*2
3840×2160
24p
24 fps
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
1920×1080
60p
60 fps
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 fps
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920×1080
30p
30 fps
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 fps
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280×720
30p
30 fps
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280×720
25p
25 fps
10 Mbps
La selectarea [MP4]
*1 AVCHD Progressive
*2 Imagini video 4K
160
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
• Calitatea devine mai ridicată cu cât numărul de rată de biți este mai mare. Acest aparat utilizează
•
•
•
•
•
metoda de înregistrare „VBR”, iar rata de biți se modifică automat în funcție de subiectul
înregistrat. Drept urmare, timpul de înregistrare se scurtează când este înregistrat un subiect cu
mișcare rapidă.
Imaginea video 4K nu se poate seta când se utilizează [Miniature Effect] (Efect miniatură)
(Mod Creative Control - Control creativ).
Când înregistrați imagini video 4K, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
Când înregistrați imagini video 4K, unghiul de vizualizare poate fi mai îngust decât în cazul
imaginilor video cu altă rezoluție.
Pentru ca focalizarea să fie foarte precisă, imaginile video 4K sunt înregistrate la viteze de
focalizare automată reduse. Poate fi dificil să focalizați cu Auto Focus (Focalizare automată),
dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
Limitări privind înregistrarea continuă (→29)
 Despre compatibilitatea imaginilor video înregistrate
Imaginile video înregistrate în modurile [AVCHD] sau [MP4] pot fi redate cu o calitate mai slabă
a imaginii sau sunetului, sau redarea nu va fi posibilă chiar și când acestea sunt redate pe
echipamente compatibile cu aceste formate. De asemenea, informațiile de înregistrare nu vor fi
afișate corect.
• Când redați și importați imagini video înregistrate în format [FHD/28M/50p], [FHD/24M/25p]
sau [FHD/24M/24p] în [AVCHD] utilizând un alt dispozitiv decât această cameră, un calculator
cu software-ul „PHOTOfunSTUDIO” instalat sau un dispozitiv de înregistrare discuri compatibil
Blu-ray este necesar.
• Pentru detalii privind imaginile video înregistrate cu [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] sau
[4K/100M/24p] în format [MP4], consultați „Redarea imaginilor video 4K” (→283).
161
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Ajustarea focalizării când se înregistrează imagini video
([Continuous AF]) ((Focalizare automată continuă))
Mod de înregistrare:
Focalizarea variază în funcție de setarea focalizării și de setarea [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) în meniul de mod [Motion Picture] (Imagine video).
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
Setare focalizare
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
Setare
[ON] (Activare)
Permite ajustarea automată constantă a
focalizării în timpul înregistrării imaginilor video.
[AFS]/[AFF]/[AFC]
[OFF] (Dezactivare)
[MF]
[ON] (Activare)/[OFF]
(Dezactivare)
Fixați poziția de focalizare la începutul
înregistrării imaginilor video.
Permite ajustarea manuală a focalizării.
• Când setarea de focalizare este setată la [AFS], [AFF] sau [AFC], dacă apăsați butonul declanșator
pe jumătate în timpul înregistrării unei imagini video, camera va regla din nou focalizarea.
• Când focalizarea automată este activată în timpul înregistrării de imagini video, este posibil ca
sunetul operației de focalizare să fie înregistrat în anumite condiții. Pentru a suprima acest zgomot,
recomandăm realizarea imaginilor după setarea [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) la
[OFF] (Dezactivare).
• Când utilizați zoom-ul în timpul înregistrării imaginilor video, focalizarea poate dura mai mult.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Cd utilizați [Pull Focus] (Focalizare mobilă) în [Snap Movie] (Film instantaneu).
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
162
Înregistrarea imaginilor video
Realizarea imaginilor statice în timpul înregistrării
unei imagini video
Mod de înregistrare:
1
Apăsați complet butonul declanșator
în timpul înregistrării imaginilor video
• Indicatorul de înregistrare simultană este afișat
în timpul înregistrării imaginilor statice.
• Înregistrarea cu funcția Obturator tactil este,
de asemenea, disponibilă.
 Setarea priorităților pentru imagini video și statice
Mod de înregistrare:
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Picture Mode in Rec.]
(Mod imagine în înregistrare)
• Fotografiile vor fi înregistrate cu o rezoluție a imaginii determinată de setarea
[Rec Quality] (Calitate înregistrare) pentru imagini video.
• Doar imaginile JPEG sunt înregistrate atunci când setați [Quality] (Calitate)
([Video Priority])
(Prioritate video)
•
•
•
([Photo Priority])
(Prioritate
fotografie)
•
la
,
sau
. (Când setați la
, imaginile statice vor fi
înregistrate în [Quality] (Calitate) cu
.)
În timpul înregistrării imaginii video, pot fi înregistrate până la 40 imagini statice.
(O imagine video cu o dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
până la 10 imagini)
Imaginile vor fi înregistrate cu rezoluția și calitatea imaginii setate.
Ecranul se va înnegri în timpul înregistrării imaginilor. O imagine statică va fi
înregistrată în imaginea video în acest timp, iar sunetul nu va fi înregistrat.
În timpul înregistrării imaginii video, pot fi înregistrate până la 10 imagini statice.
(O imagine video cu o dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
până la 5 imagini)
• Raportul dimensiunilor unei imagini statice va fi setat la [16:9].
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [Rec Format] (Format înregistrare) este setat la imagine video cu o rată de cadre de [24p]
(disponibil doar când se setează
([Photo Priority]) (Prioritate fotografie))
• Când [4K PHOTO] (Fotografii 4K) este setat (doar când se setează
([Photo Priority])
(Prioritate fotografie))
• Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat la [ON] (Activare)
163
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrare instantanee a filmelor
Mod de înregistrare:
Puteți specifica în avans timpul de înregistrare și puteți înregistra imagini video ca și cum ați realiza
capturi. Această funcție vă permite să comutați focalizarea la începutul unei înregistrări și să
adăugați în avans efecte de intensificare/estompare treptată.
• Imaginile video vor fi înregistrate cu [FHD/20M/25p] în [MP4].
• Cu ajutorul aplicației pentru smartphone/tabletă „Panasonic Image App”, puteți combina imaginile
video înregistrate cu camera. Puteți adăuga muzică și puteți efectua diferite operații de editare
atunci când le combinați. În plus, puteți trimite imaginea video combinată către un serviciu web.
(→258)
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Snap Movie] (Film instantaneu) →
[ON] (Activare)
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a părăsi meniul.
1
Apăsați butonul de imagine video
pentru a începe înregistrarea
Ⓐ Timp de înregistrare scurs
Ⓑ Timp de înregistrare setat
• Eliberați imediat butonul de imagine video după
apăsarea lui.
• Nu puteți întrerupe înregistrarea imaginilor video.
Înregistrarea se va opri automat după scurgerea
timpului de înregistrare setat.
 Dezactivarea Snap Movie (Film instantaneu)
Setați [Snap Movie] (Film instantaneu) la [OFF] (Dezactivare).
164
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrare instantanee a filmelor
 Modificarea setărilor
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Snap Movie] (Film instantaneu) →
[SET] (Setare)
[Record time]
(Timp de înregistrare)
[Pull Focus]
(Focalizare mobilă)
[Fade] (Atenuare)
Setează timpul de înregistrare al imaginilor video.
Permite realizarea de imagini dramatice prin decalarea treptată a focalizării la
începutul înregistrării. (→166)
Adaugă un efect gradual (aspect gradual) unei imagini și sunet la începutul
înregistrării sau adaugă un efect de estompare (dispariție treptată) la sfârșitul
înregistrării.
[WHITE-IN]/[WHITE-OUT] (Alb gradual):
Adaugă un efect de estompare și accentuare care utilizează un ecran alb.
[BLACK-IN]/[BLACK-OUT] (Negru gradual):
Adaugă un efect de estompare și accentuare care utilizează un ecran negru.
[COLOR-IN]/[COLOR-OUT] (Culoare graduală):
Adaugă un efect gradual de la alb-negru la color sau un efect gradual de la
color la alb-negru. Sunetul va fi înregistrat normal.
[OFF] (Dezactivare)
• Imaginile video înregistrate cu [WHITE-IN] (Alb gradual) sau [BLACK-IN] (Negru gradual) sunt
afișate ca imagini miniaturale complet albe sau complet negre în modul Playback (Redare).
• Dacă alocați [Snap Movie] (Film instantaneu) la [Fn Button Set] (Setare buton funcțional) din meniul
([Operation] (Personalizare) [Custom] (Personalizare)) (→54), puteți afișa un ecran care vă permite
să comutați [Snap Movie] (Film instantaneu) între [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare) apăsând
butonul funcțional alocat. Dacă apăsați butonul [DISP.] (Afișare) în timp ce este afișat ecranul,
puteți modifica setările pentru film instantaneu.
• [Snap Movie] (Film instantaneu) va fi setat la [OFF] (Dezactivare) când vă veți conecta la Wi-Fi
cu [Remote Shooting & View] (Fotografiere și vizualizare la distanță).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
• La setarea [4K PHOTO] (FOTO 4K)
• Când [Post Focus] (Post-focalizare) este setată
• Când este setată [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
165
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrare instantanee a filmelor
Configurarea [Pull Focus] (Focalizare mobilă)
Setează cadrele care specifică pozițiile unde [Pull Focus]
(Focalizare mobilă) începe (prima poziție) și se termină
(a doua poziție).
Operație tactilă
Atingeți un subiect (prima poziție), glisați degetul în locația dorită (a doua poziție) și eliberați degetul.
• Pentru a anula setările de cadru, atingeți
.
Operarea butoanelor
 Apăsați butonul
(◄)
 Apăsați▲▼◄► pentru a deplasa cadrul și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) (Prima poziție)
• Dacă apăsați butonul [DISP.] (Afișare) înainte de a apăsa [MENU/SET], (Meniu/Setare), cadrul
va reveni în centru.
 Repetați pasul  (A doua poziție)
• Pentru a anula setările de cadru, apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Un efect mai mare poate fi obținut prin crearea unui contrast mai accentuat al focalizării
între pozițiile de început și de sfârșit, de exemplu prin comutarea focalizării de la fundal la
prim-plan sau invers.
• După setarea focalizării, încercați să mențineți o distanță constantă între subiect și cameră.
• În cazul în care camera nu setează cadrul, revine la prima poziție.
• Când [Pull Focus] (Focalizare mobilă) este setată la [ON] (Activare)
• Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi comutat la
, o setare special creată pentru
[Pull Focus] (Focalizare mobilă).
• Dacă realizați o imagine, operarea Auto Focus (Focalizare automată)
va avea loc la
prima poziție a cadrului.
• Când [Metering Mode] (Mod măsurare) este setat la
(Spot) (Punct de focalizare), ținta de
măsurare în punct este fixată la poziția de început (prima poziție) a [Pull Focus] (Focalizare mobilă).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În Manual Focus (Focalizare manuală)
• Când este utilizată transfocarea digitală
166
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea imaginilor
1
2
Apăsați butonul
(Playback) (Redare)
Apăsați ◄► pentru selectarea unei imagini
care va fi afișată
• Când țineți apăsat ◄►, imaginile sunt afișate una după alta.
• De asemenea, imaginile pot fi derulate înainte sau înapoi
prin rotirea selectorului posterior/frontal sau glisarea pe
orizontală a ecranului.
• Puteți derula imaginile înainte sau înapoi continuu ținând
degetul pe partea stângă sau dreaptă a ecranului după
derularea înainte/înapoi a unei imagini. (Imaginile sunt
afișate la rezoluție redusă.)
Trimiterea imaginilor la serviciile WEB
Dacă apăsați ▼ în timp ce este afișată o singură imagine, puteți trimite rapid imaginea la serviciul
WEB. (→271)
 Finalizarea redării
Apăsați butonul
(Redare) din nou.
Redarea poate fi, de asemenea, finalizată, apăsând butonul declanșator la jumătate.
• Ecranul de redare este afișat în cazul în care camera este pornită în timp ce apăsați butonul
(Playback) (Redare).
• Când [Lens Retraction] (Retragere obiectiv) este setată la [ON] (Activare), butucul obiectivului se va
retrage după aproximativ 15 secunde întrucât camera este comutată la ecranul de redare din ecranul
de înregistrare.
• Această cameră este compatibilă cu standardul DCF (Design Rule for Camera File System) formulat
de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) și poate reda
imagini Exif (Exchangeable Image File Format). Fișierele care nu corespund standardului DCF nu
pot fi redate.
• Este posibil să nu puteți reda corect imaginile realizate utilizând alte camere pe acest aparat sau să
nu puteți utiliza funcțiile acestui aparat pentru imaginile respective.
167
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD și MP4.
• Imaginile video sunt afișate însoțite de pictograma aferentă
.
1
Apăsați ▲ pentru a începe redarea.
Ⓐ Durată de înregistrare imagine video
• Atingând
în mijlocul ecranului, veți putea reda
imaginile video.
• Imaginile video înregistrate cu [Snap Movie]
(Film instantaneu) sunt redate automat.
• Anumite informații nu vor fi afișate pentru imaginile video
înregistrate în [AVCHD].
 Operații în timpul redării imaginilor video
Funcționare
Operație tactilă
▲
Descriere
Redare / pauză
Derulare rapidă înapoi*1
◄
Derulare înapoi cadru cu cadru*2 (în timpul pauzei)
Derulare rapidă înainte*1
►
Derulare înainte cadru cu cadru (în timpul pauzei)
▼
Stop
Mărire volum
Reducere volum
*1 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi crește dacă apăsați din nou ◄►.
*2 Imaginile video înregistrate în formatul [AVCHD] sunt derulate înapoi cadru cu cadru la aproximativ
fiecare 0,5 secunde.
 Operații în timpul redării automate a filmelor instantanee
▲
◄
►
Redare de la început
Revenirea la imaginea anterioară
Derularea la următoarea imagine
• Când atingeți ecranul, redarea automată se oprește.
• Imaginile video pot fi revizualizate pe computer cu ajutorul „PHOTOfunSTUDIO”.
168
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea imaginilor video
Utilizarea transfocării prin efectuarea operațiilor tactile
(Transfocare tactilă)
1
Afișați imaginea pe care doriți să o
capturați ca imagine statică apăsând
▲ pentru a întrerupe o imagine video
în timpul redării pe cameră
• Dacă apăsați ◄► în timpul pauzei, puteți să faceți
ajustări fine ale pozițiilor într-o imagine video.
2
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
• Imaginea statică este salvată cu raport de dimensiuni
de [16:9] și [Quality] (Calitate) setată la
.
Rezoluția imaginii variază în funcție de imaginea video redată.
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[4K]
[M] (8M)
[FHD], [HD]
[S] (2M)
• Calitatea imaginilor este ușor redusă în funcție de setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
a imaginii video originale.
• Când este redată o imagine statică ce a fost capturată dintr-o imagine video, se afișează
169
.
Redarea și editarea imaginilor statice
Comutarea metodei de redare
Mărirea și vizualizarea „Playback Zoom” (Transfocare la redare)
1
Deplasați butonul de zoom către partea T
Ⓐ Poziție curentă de transfocare
• De fiecare dată când deplasați butonul de transfocare
către partea T, grosismentul crește cu patru niveluri:
1x, 2x, 4x, 8x și 16x.
Funcționare
Operație
tactilă
—
—
▲▼◄►
Descriere
Mărește/reduce ecranul
în trepte mari.
Îndepărtarea/
Mărește/reduce ecranul
apropierea
în trepte mici.
degetelor
Glisați
—
Deplasează zona mărită
(cât timp afișajul este mărit).
Derulează imaginea înainte
sau înapoi menținând același
raport de transfocare și
aceeași poziție de transfocare
(în timp ce afișajul este mărit).
• De asemenea, puteți mări atingând rapid ecranul de două ori.
(Dacă afișajul a fost mărit, revine la același raport de grosisment.)
• Imaginile înregistrate cu [Quality] (Calitate) setată la
170
pot fi mărite până la 8x.
Redarea și editarea imaginilor statice
Comutarea metodei de redare
Vizualizarea unei liste de imagini „Redare multiplă”
1
Deplasați butonul de transfocare către partea W
• Deplasați butonul de transfocare către partea W și puteți comuta
metodele de afișare în următoarea ordine: Ecran cu 1 imagine
(ecran complet) → Ecran cu 12 imagini → Ecran cu 30 de imagini
→ Ecran calendar. (Deplasați butonul către partea T pentru a reveni.)
• Comutarea ecranului de redare este posibilă atingând
următoarele pictograme.
−
Ecran cu 1 imagini
−
Ecran cu 12 imagini
−
Ecran cu 30 imagini
−
Ecran calendar (→171)
• Ecranul poate fi comutat gradual prin tragerea ecranului în sus
sau în jos.
• Când selectați o imagine cu ajutorul butonului cursor și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pe ecranul cu 12 imagini sau 30 de
imagini, imaginea selectată este afișată pe ecranul cu 1 imagine
(ecran complet). (Când selectați o imagine video, aceasta este
redată automat.)
• Imaginile afișate cu [!] nu pot fi redate.
Vizualizarea imaginilor în funcție de data înregistrării
„Calendar Playback” (Redare calendar)
1
2
Mutați butonul de transfocare către W pentru
a afișa ecranul calendar
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta data
înregistrării și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Ⓐ Data selectată
• Imaginile sunt afișate pe un ecran cu 12 de imagini.
• Rotiți butonul de transfocare către partea W pentru a reveni
la afișarea ecranului calendar.
• Puteți afișa calendarul între ianuarie 2000 și decembrie 2099.
• Imaginile realizate fără setările de ceas sunt afișate cu data de 1 ianuarie 2019.
• Imaginile realizate cu setările de destinație efectuate în [World Time] (Fus orar) sunt afișate
pe ecranul calendar utilizând data corespunzătoare pentru fusul orar al destinației.
171
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea grupului de imagini
Puteți reda consecutiv imagini multiple dintr-un grup sau puteți reda imaginile din grup una câte una.
Imagine din grup salvată utilizând [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K)
Imagini de grup înregistrate utilizând Focus Bracket
(Încadrare focalizare)
Imagini din grup înregistrate utilizând [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs)
Imagini din grup înregistrate utilizând [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru)
• Puteți edita sau șterge imaginile dintr-un grup. (De exemplu, dacă ștergeți una dintre imaginile din
grup, toate imaginile din grupul respectiv sunt șterse.)
• Imaginile nu vor fi grupate dacă sunt înregistrate fără ca ceasul să fie setat ( [Clock Set] - Setare ceas).
Redarea consecutivă a imaginilor din grup
1
Apăsați ▲
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând pictograma imaginii de grup
• Când redați imagini din grup una câte una, setările opționale sunt afișate.
.
După ce ați selectat [Burst Play] (Redare rafală) (sau [Sequential Play] (Redare
secvențială)), selectați una dintre următoarele metode de redare.
[From the first picture] (De la prima imagine): Redați imaginile din grup consecutiv
de la prima imagine din grup.
[From the current picture] (De la imaginea curentă): Redați imaginile din grup consecutiv
de la imaginea redată curent.
 Operații în timpul redării continue
Funcționare
172
Operație
tactilă
Descriere
▲
Redare continuă/Pauză
◄
Redare prin derulare rapidă
înapoi
Revenirea la imaginea
anterioară
(în timpul pauzei)
Funcționare
Operație
tactilă
Descriere
▼
Stop
►
Redare prin derulare rapidă
înainte
Derularea la următoarea
imagine
(în timpul pauzei)
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea grupului de imagini
Redarea imaginilor din grup una câte una
1
2
Apăsați ▼
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
Utilizați ◄► pentru a derula prin imagini
• Dacă apăsați din nou ▼ sau atingeți
veți reveni
la ecranul de redare normală.
• Puteți utiliza aceleași operații pentru imaginile stocate
într-un grup ca în cazul redării normale a imaginilor
statice. (Redare multiplă, transfocare la redare, ștergere
de imagini etc.).
173
Redarea și editarea imaginilor statice
Ștergerea imaginilor
Imaginile șterse nu pot fi recuperate.
[Delete Single] (Ștergere unică)
1
Apăsați butonul
imaginea afișată
pentru a șterge
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
2
Folosiți ▲ pentru a selecta [Delete Single] (Ștergere individuală),
apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pentru a șterge mai multe imagini (până la 100*)/toate imaginile
* Un grup de imagini este tratat ca 1 imagine.
(Toate imaginile din grupul de imagini selectat sunt șterse.)
1
2
Apăsați butonul
în timp ce vizualizați o imagine
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Delete Multi] (Ștergere
multiplă)/[DELETE ALL] (Ștergere toate) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Puteți selecta [Delete All Non-rating] (Ștergere toate cu excepția imaginilor favorite) din
[Delete All] (Ștergere toate) dacă există imagini care au fost setate ca [Rating] (Imagini
favorite).
3
(Când este selectat [Delete Multi] (Ștergere multiplă))
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(repetare)
Ⓐ
Imagine selectată
• Pentru anulare → Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
din nou.
4
174
Apăsați [DISP.] (Afișare) pentru a executa.
• Poate dura în funcție de numărul de imagini șterse.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
Meniuri care vor fi afișate în fiecare mod de înregistrare
[Intelligent Auto] (Modul auto inteligent)
• [Intelligent Auto Mode] (Mod Automat inteligent) (→59)
• [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) (→61)
• [iHDR] (→62)
[Creative Video] (Video creativ)
• [Exposure Mode] (Mod de expunere) (→83)
• [High Speed Video] (Video de înaltă viteză) (→ 84)
• [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real) (→85)
[Custom Mode] (Mod personalizat)
Puteți selecta setarea de personalizare preferată din [Set1], [Set2] și [Set3]. (→88)
[Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
• [Direction] (Direcție) (→72)
• [Picture Size] (Rezoluție imagine) (→72)
[Scene Guide] (Ghid scenă)
• [Scene Switch] (Comutare scenă) (→74)
[Creative Control] (Control creativ)
• [Filter Effect] (Efect filtru) (→77)
• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) (→77)
175
[Rec] (Înregistrare)
→176
[Motion Picture] (Imagine video)
→191
[Custom] (Personalizare)
→194
[Setup] (Configurare)
→209
[My Menu] (Meniul meu)
→219
[Playback] (Redare)
→220
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Rec] (Înregistrare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (→176)
[Picture Size] (Rezoluție imagine) (→177)
[Quality] (Calitate) (→177)
[AFS/AFF]* (→90)
[AF Sensitivity (photo)]
(Sensibilitate AF (fotografie)) (→91)
[Photo Style]* (Stil foto) (→179)
[Filter Settings]* (Setări filtru) (→181)
[Color Space] (Spațiu de culoare) (→183)
[Metering Mode]* (Mod măsurare) (→183)
[Highlight Shadow]*
(Evidențiere umbră) (→184)
[i.Dynamic]* (Control inteligent domeniu
dinamic) (→185)
[i.Resolution]* (Rezoluție inteligentă) (→185)
[Flash] (Bliț) (→151)
[Red-Eye Removal]
(Eliminare efect de ochi roșii) (→185)
[ISO Auto Upper Limit (Photo)] ((Foto)
Limită superioară automată ISO) (→186)
• [Min. Shtr Speed]
(Timp de expunere maxim) (→186)
• [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
imagine pentru timp de expunere scurt)
(→186)
[Diffraction Compensation]*
(Compensare difracții) (→187)
[Stabilizer]* (Stabilizator) (→143)
[i.Zoom]* (Transfocare inteligentă) (→146)
[Digital Zoom]* (Transfocare digitală) (→147)
[Burst Rate] (Rată rafală) (→116)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (→118)
[Self Timer] (Temporizator) (→139)
[Time Lapse/ Animation] (Timp
scurs/Animație) (→134)
[Silent Mode] (Mod silențios) (→187)
[Shutter Type] (Tip declanșator) (→188)
[Bracket] (Încadrare) (→140)
[HDR] (→189)
[Multi Exp.] (Expunere multiplă) (→190)
* Elementele de meniu sunt comune atât pentru meniul [Rec] (Înregistrare), cât și pentru meniul
[Motion Picture] (Imagine video). Dacă setarea unui meniu este schimbată, setarea cu același
nume din celălalt meniu va fi, de asemenea, modificată automat.
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
Mod de înregistrare:
Acest lucru vă permite să selectați raportul dimensiunilor imaginilor pentru a putea fi tipărite, sau
metoda de redare.
→
176
[Rec] (Înregistrare) → [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[4:3]
Raportul dimensiunilor pentru un televizor 4:3
[3:2]
Raportul dimensiunilor unei camere cu film standard
[16:9]
Raportul dimensiunilor unui TV de înaltă definiție etc.
[1:1]
Raportul dimensiunilor unei imagini pătrate
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
Mod de înregistrare:
Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât va fi mai ridicat nivelul de detalii al imaginilor, chiar
dacă acestea sunt imprimate pe pagini mari.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Picture Size] (Rezoluție imagine)
[Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
4:3
3:2
16:9
1:1
[L] 17,5M
4864×3648
[L] 20M
5472×3648
[L] 17M
5472×3080
[L] 13,5M
3648×3648
9M
3456×2592
10M
3888×2592
3840×2160
5M
2M
2736×1824
1920×1080
4,5M
2432×1824
8M
6,5M
2592×2592
3,5M
1824×1824
• Dimensiunea imaginii este fixată la [4K] atunci când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați
utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
[Quality] (Calitate)
Mod de înregistrare:
Setarea ratei de comprimare utilizată la stocarea imaginilor.
→
Setări
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate)
Format fișier
JPEG
Descriere
Acordă prioritate calității imaginilor și salvează imaginile
în format de fișier JPEG.
Salvează imaginile în format de fișier JPEG utilizând
calitatea standard a imaginilor.
Această setare este utilă pentru creșterea numărului
de înregistrări fără a modifica numărul de pixeli.
RAW + JPEG
RAW
177
Salvează imaginile atât în format de fișier RAW,
cât și în format JPEG (
sau
) simultan.
Salvează imaginile în format de fișier RAW.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
Despre fișierul RAW
În formatul de fișier RAW, datele sunt salvate fără necesitatea unei prelucrări a fotografiilor de
către cameră. Pentru a reda și edita imagini în format RAW, trebuie să utilizați acest aparat sau
un software dedicat.
• Puteți developa imaginile RAW utilizând [RAW Processing] (Procesare RAW) din meniul
[Playback] (Redare). (→225)
• Pentru a developa și edita fișierele RAW pe un PC, utilizați software-ul („SILKYPIX Developer
Studio” de la Ichikawa Soft Laboratory). Pentru a obține acest software, descărcați software-ul
de pe site-ul furnizorului și instalați-l pe PC-ul dumneavoastră. (→289)
• O imagine statică RAW este întotdeauna înregistrată la [3:2] (5472×3648).
• Dacă ștergeți o imagine înregistrată în
sau
din cameră, imaginile RAW
și JPEG corespunzătoare sunt, de asemenea, șterse.
• Când redați o fotografie înregistrată cu
, zona gri este afișată în funcție de raportul
dimensiunilor imaginii în timpul înregistrării.
• Setarea este fixată la
când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare).
• Nu se poate seta la
,
sau
în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
178
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Photo Style] (Stil foto)
Mod de înregistrare:
Puteţi ajusta culorile şi calitatea imaginii în funcţie de conceptul imaginii pe care doriţi să o creaţi.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Photo Style] (Stil foto)
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Standard]
Setare standard.
[Vivid] (Viu)
Setare cu saturație și contrast ușor ridicate.
[Natural]
Setare cu contrast ușor redus.
[Monochrome]
(Monocrom)
Setare care creează o imagine utilizând doar nuanțe
monocrome de gri, precum negru și alb.
[L.Monochrome]
(Monocrom.L)
Setare care creează o imagine monocromă utilizând
nuanțe bogate de gri cu tonuri de negru adânci și solide.
[L.Monochrome D]
(Monocrom.L D)
Setare care creează o imagine monocromă dinamică cu
umbre și zone luminoase evidențiate.
[Scenery] (Peisaj)
Setare care creează o imagine utilizând culori vii pentru
cerul albastru și verde.
[Portrait] (Portret)
Setare care produce un aspect sănătos.
[Custom]
(Personalizare)
Setare pentru utilizarea setărilor de culori și calitate
imagine înregistrate în avans.
[Cinelike D]
Setare care acordă prioritate domeniului dinamic utilizând
o curbă gamma concepută pentru a crea imagini cu aspect
de film. Potrivit pentru editare.
[Cinelike V]
Setare care acordă prioritate contrastului utilizând o curbă
gamma concepută pentru a crea imagini cu aspect de film.
• În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus):
− Pot fi setate doar [Standard] sau [Monochrome] (Monocrom).
− Setarea resetează la [Standard] când camera comută la un alt mod de înregistrare
sau se oprește.
− Calitatea imaginii nu poate fi ajustată.
• Numai ajustarea calității imaginii poate fi setată în modul Scene Guide (Ghid scenă). (→180)
179
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
 Ajustarea calității imaginii
 Apăsați ◄► pentru a selecta tipul stilului foto
 Apăsați ▲▼ pentru a selecta un element și apăsați ◄► pentru reglare
[+]
[–]
[+]
[–]
[Contrast]
[Sharpness]
(Claritate)
[+]
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
[–]
[+]
[Saturation]
(Saturație)*1
[–]
[+]
[–]
[Color Tone]
(Ton de culoare)*1
[Yellow]
(Galben)
[Orange]
(Portocaliu)
[Filter Effect]
(Efect filtru)*2
[Red]
(Roșu)
[Green] (Verde)
[Grain Effect]
(Efect granulație)*2
[Off]
(Dezactivare)
[LOW] (Scăzută)/
[STANDARD]/
[HIGH] (Ridicată)
[Off]
(Dezactivare)
Mărește contrastul unei imagini.
Reduce contrastul unei imagini.
Accentuează conturul într-o imagine.
Estompează conturul într-o imagine.
Mărește efectul de reducere a zgomotului pentru
a reduce zgomotul.
Această setare poate reduce ușor rezoluția.
Micșorează efectul de reducere a zgomotului
pentru a obține o calitate de imagine cu rezoluție
mai clară.
Culori țipătoare
Culori discrete
Culori albăstrui
Culori gălbui
Îmbunătățește contrastul unui subiect.
(Efect: Low) (Scăzut)
Înregistrează un cer senin mai clar.
Îmbunătățește contrastul unui subiect.
(Efect: Mediu)
Înregistrează un cer senin cu culori vibrante.
Îmbunătățește contrastul unui subiect.
(Efect: High) (Ridicat)
Înregistrează un cer senin cu culori mult mai
vibrante.
Aplică anumite culori discrete pentru pielea și
buzele unei persoane. Accentuează frunzele
verzi și le face mai strălucitoare.
—
Setează granulația într-o imagine.
—
[Color Tone] (Ton de culoare) este afișat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom),
[L.Monochrome] (Monocrom L) sau [L.Monochrome D] (Monocrom L D). În caz contrar, se afișează
[Saturation] (Saturație).
*2 Se afișează doar când ați selectat [Monochrome] (Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.)
sau [L.Monochrome D] (Monocrom L. D).
• Când este ajustată calitatea imaginii, se va afișa [+] în pictograma [Photo Style] (Stil foto).
*1
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
180
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
 Înregistrarea setării pentru calitatea ajustată a imaginii în [Custom]
(Personalizare)
 Efectuați ajustarea calității imaginii urmând pasul  din „Ajustarea calității imaginii” și apăsați
butonul [DISP] (Afișare)
• Setarea [Grain Effect] (Efect granulație) nu se aplică ecranului de înregistrare.
• [Grain Effect] (Efect granulație) nu este disponibil în următoarele cazuri.
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• Când înregistrați imagini video
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
[Filter Settings] (Setări filtru)
Mod de înregistrare:
Puteți aplica efecte de imagine (filtre) disponibile pentru modul Creative Control (Control creativ)
imaginilor din alte moduri, precum modul Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere
automată) sau modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică). (→77)
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Filter Settings] (Setări filtru) → [Filter Effect] (Efect filtru)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare)
 Cu operațiile ecranului tactil
 Atingeți
 Atingeți elementul pe care doriți să îl setați
: Activare sau dezactivare efecte de imagine
: Efecte de imagine (filtru)
: Ajustarea efectului imaginii
181
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat), [Soft Focus]
•
•
•
•
•
•
•
(Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea) și [Sunshine] (Soare) nu sunt disponibile în următoarele
cazuri.
• Mod Creative Video (Video creativ)
• În timpul înregistrării imaginilor video
Următoarele funcții nu sunt disponibile în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).
− [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie), [Miniature Effect] (Efect miniatură),
[Sunshine] (Soare)
La înregistrarea imaginilor panoramice, următoarele efecte nu sunt aplicate ecranului de
înregistrare.
− [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea)
La înregistrarea unei fotografii panoramice într-o scenă cu luminozitate redusă, este posibil să nu
obțineți rezultatele dorite dacă [High Key] (Supraexpunere) este utilizată în modul Panorama Shot
(Înregistrare panoramică).
Setările de sensibilitate ISO disponibile vor fi limitate la [3200].
Sensibilitatea ISO pentru [High Dynamic] (Domeniu dinamic ridicat) va fi setată la [AUTO].
Când utilizați [Filter Effect] (Efect filtru), nu puteți folosi meniuri sau funcții de înregistrare care
nu sunt disponibile în modul Creative Control (Control creativ).
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
 Realizarea a două imagini statice cu și fără efecte de imagine
([Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru))
Puteți realiza două imagini statice în același timp apăsând butonul declanșator o dată; una cu efecte,
iar cealaltă fără efecte.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Filter Settings] (Setări filtru) → [Simultaneous Record w/o Filter]
(Înregistrare simultană fără filtru)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Camera va realiza o imagine statică cu efecte aplicate și apoi o imagine statică fără efecte.
• După realizarea imaginii, [Auto Review] (Revizualizare automată) va afișa doar imaginea statică
având efectele aplicate.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Realizarea imaginilor statice în timpul înregistrării unei imagini video
(doar când este setată
•
•
•
•
182
([Video Priority]) (Prioritate video))
Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Color Space] (Spațiu de culoare)
Mod de înregistrare:
Puteți seta metoda pentru reproducerea culorilor pentru afișarea corectă a imaginilor înregistrate pe
ecranul PC-ului sau pe imprimantă.
→
[sRGB]
[AdobeRGB]
[Rec] (Înregistrare) → [Color Space] (Spațiu de culoare)
Setarea spațiului de culoare RGB. Această setare este utilizată de obicei pentru
dispozitive precum PC-uri.
Setează spațiul de culoare AdobeRGB.
Spațiul de culoare AdobeRGB are o gamă de culori mult mai largă decât spațiul
de culoare sRGB. Drept urmare, spațiul de culoare AdobeRGB este utilizat, în
principal, pentru aplicații de afaceri, precum tipăriri comerciale.
• Selectați [sRGB] dacă nu aveți cunoștințe și experiență privind spațiul de culoare AdobeRGB.
• Setarea este fixată la [sRGB] în timp ce înregistrați imagini video, fotografii 4K sau când înregistrați
utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
Mod de înregistrare:
Puteți modifica metoda de măsurare utilizată pentru măsurarea luminozității.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
[Metering Mode]
(Mod de măsurare)
Poziția de măsurare
a luminozității
Condiții
Ecran complet
Utilizare normală
(produce imagini echilibrate)
Centru și zona înconjurătoare
Subiect în centru
(Multiplu)
(Focalizare pe centru)
Centru [+]
(Țintă de măsurare în punct)
(Punct de focalizare)
Diferență semnificativă între luminozitatea
subiectului și a fundalului
(de exemplu, o persoană pe scenă sub
lumini de reflectoare, iluminare din fundal)
• Dacă setați ținta de măsurare în punct la marginea ecranului, este posibil ca măsurarea să fie
afectată de luminozitatea din jurul locației.
183
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Highlight Shadow] (Evidențiere umbră)
Mod de înregistrare:
Puteți ajusta luminile și umbrele dintr-o fotografie în timp ce confirmați luminozitatea acestor zone
pe ecran.
1
Setați meniul
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Highlight Shadow] (Evidențiere umbre)
([Standard])
Fără ajustări.
([Higher contrast]
Contrast înalt)
([Lower contrast]
(Reduceți contrastul))
([Brighten shadows] (Accentuare
luminozitate zone întunecate))
Accentuează luminozitatea zonelor luminoase
și închide și mai mult zonele întunecate.
Întunecă zonele luminoase și luminează zonele
întunecate.
Puteți seta o formă de înregistrare personalizată.
(Personalizare)
2
Zonele întunecate devine mai luminoase.
Rotiți selectorul frontal pentru a ajusta
luminozitatea zonelor evidențiate și apoi
rotiți selectorul posterior pentru a ajusta
luminozitatea zonelor întunecate
Ⓐ Zonă evidențiată
Ⓑ Zonă întunecată
Ⓒ Afișare previzualizare
• Ajustările pot fi efectuate și glisând graficul.
• Pentru a înregistra setările dumneavoastră preferate, apăsați ▲ pentru a selecta
3
pictograma de țintă înregistrare (Custom 1 - Personalizare 1, Custom 2 - Personalizare 2
și Custom 3 - Personalizare 3).
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Puteți apăsa butonul [DISP.] pe ecranul de ajustare a luminozității pentru a comuta afișarea pe ecran.
• Setările ajustate în
este oprită.
184
sau
vor fi restabilite la setările implicite când camera
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)
Mod de înregistrare:
Reglează automat contrastul și expunerea pentru a oferi culori mai naturale când există un contrast
semnificativ între fundal și subiect.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent)
Setări: [AUTO] / [HIGH] (Ridicat)/ [STANDARD] / [LOW] (Scăzut)/ [OFF] (Dezactivare)
• Este posibil să nu observați efectul, în funcție de condițiile de înregistrare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setată la [H.16000], [H.20000] sau [H.25600]
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
Mod de înregistrare:
Puteți utiliza tehnologia de rezoluție inteligentă a camerei pentru a înregistra imagini statice cu
contururi mai bine definite și rezoluție mai clară.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
Setări: [HIGH] (Ridicată) / [STANDARD] / [LOW] (Scăzută) / [OFF] (Dezactivare)
[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Mod de înregistrare:
Detectează automat efectul de ochi roșii și corectează datele de imagine statică atunci când se
înregistrează cu funcția de reducere a efectului de ochi roșii (
sau
).
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Când această funcție este setată la [ON] (Activare), pictograma de bliț se modifică la
• În funcție de circumstanțe, este posibil să nu puteți corecta efectul de ochi roșii.
185
.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[ISO Auto Upper Limit (Photo)]
(Limită superioară automată ISO (Fotografie))
Mod de înregistrare:
Puteți seta limita superioară a sensibilității ISO când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau
→
[Rec] (Înregistrare) → [ISO Auto Upper Limit (Photo)]
(Limită superioară automată (Foto))
Setări: [AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400] / [12800]
• ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată ISO (Foto)) nu poate fi setată în următoarele cazuri:
• [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer nocturn rece), [Warm Glowing
Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)
(Mod Scene Guide - Ghid scenă)
[Min. Shtr Speed] (Timp de expunere maxim)
Mod de înregistrare:
Setează valoarea minimă pentru timpul de expunere care va fi utilizat atunci când sensibilitatea ISO
este setată la [AUTO] sau
.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Min. Shtr Speed] (Timp de expunere minim)
Setări: [AUTO] / [1/16000] până la [1/1]
• Este posibil ca timpul de expunere să fie mai mare decât valoarea de setare în condițiile de înregistrare
în care expunerea corectă nu poate fi obținută.
[Long Shtr NR]
(Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere scurt)
Mod de înregistrare:
Camera poate elimina automat zgomotul atunci când realizați imagini cu un timp de expunere mai
lung (de exemplu, la înregistrarea scenelor nocturne).
→
[Rec] (Înregistrare) → [Long Shtr NR]
(Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere scurt)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• În timp ce camera elimină zgomotul, [Long shutter noise reduction ongoing] (Reducere continuă zgomot
•
186
de imagine pentru timp de expunere scurt) este afișată pentru aceeași durată ca timpul de expunere
pentru procesarea semnalului.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când utilizați declanșatorul electronic
.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Diffraction Compensation] (Compensare difracții)
Mod de înregistrare:
Camera mărește rezoluția corectând nivelul de estompare cauzat de difracții când diafragma este
închisă.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
(Imagine video) [Diffraction Compensation] (Compensare difracții)
Setări: [AUTO]/[OFF] (Dezactivare)
• Este posibil ca paraziții din zona periferică a imaginii să iasă în evidență la o sensibilitate ISO mai mare.
[Silent Mode] (Mod silențios)
Mod de înregistrare:
Dezactivează semnalele sonore și blițul în același timp.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Silent Mode] (Mod silențios)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Acest mod va dezactiva sunetul difuzorului, precum și blițul și AF Assist Lamp
(Lampă de asistare a focalizării automate).
Sunt fixate setările următoarelor funcții:
− [Flash Mode] (Mod Bliț):
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț)
− [Shutter Type] (Tip declanșator): [ESHTR]
− [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată): [OFF] (Dezactivare)
− [Beep Volume] (Volum semnal sonor):
(Off) (Dezactivare)
− [Shutter Vol.] (Volum declanșator):
(Off) (Dezactivare)
• Chiar și când acest mod este setat la [ON] (Activare), următoarele indicatoare/lămpi se aprind
continuu sau intermitent.
• Indicator temporizator
• Indicator luminos conexiune WIRELESS
• Sunetele operaționale ale camerei, precum cele emise la ajustarea diafragmei obiectivului,
nu sunt dezactivate.
187
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Shutter Type] (Tip obturator)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza imagini utilizând două tipuri de moduri cu declanșator: declanșatorul mecanic și
declanșatorul electronic.
Bliț
Timp de expunere
(secunde)
Sunet obturator
Obturator mecanic
○
Obturator electronic
–
B (Bulb)*1,
60 - 1/4000
1 - 1/16000
Sunetul obturatorului mecanic
+
Sunet declanșator electronic*2
Sunet declanșator electronic*2
*1 Această setare este disponibilă doar în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
*2 Puteți utiliza [Shutter Vol.] (Volum declanșator) și [Shutter Tone] (Ton declanșator) pentru a ajusta
volumul sunetului declanșatorului electronic. (→211)
→
[AUTO]
(Automat)
[MSHTR]
[ESHTR]
[Rec] (Înregistrare) → [Shutter Type] (Tip declanșator)
Modul declanșator este comutat automat pe baza condițiilor de înregistrare
și a timpului de expunere.
• Modul cu declanșator mecanic are prioritate mai ridicată decât modul cu
declanșator electronic, deoarece declanșatorul mecanic are mai puține
restricții legate de funcții la înregistrarea cu bliț etc.
Utilizează doar modul cu obturator mecanic pentru a realiza o imagine.
Utilizează doar modul cu declanșator electronic pentru a realiza o imagine.
• Când
se afișează pe ecran, înregistrarea este efectuată cu declanșatorul electronic.
• Dacă realizați o imagine a unui subiect în mișcare utilizând declanșatorul electronic,
subiectul din imagine poate fi ușor distorsionat în anumite cazuri.
• Când realizați fotografii sub un bec fluorescent sau sub lumină LED utilizând obturatorul
electronic, imaginea înregistrată poate prezenta dungi orizontale. Dacă utilizați un timp de
expunere mai mare, dungile orizontale pot fi reduse.
188
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[HDR]
Mod de înregistrare:
Camera poate combina 3 imagini statice realizate cu diverse expuneri într-o singură imagine expusă
în mod corespunzător cu gradație bogată. Imaginile individuale utilizate pentru a crea imaginea HDR
nu sunt salvate. Puteți minimiza pierderea de gradații în zone luminoase și întunecate când, de
exemplu, contrastul dintre fundal și subiect este mare.
O imagine HDR combinată este salvată în format JPEG.
→
[Rec] (Înregistrare) → [HDR]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare)
 Modificarea setărilor
[Dynamic Range]
(Domeniu dinamic)
[Auto Align]
(Aliniere automată)
Imaginile sunt realizate după setarea automată a domeniului
de ajustare a expunerii, pe baza contrastului subiectului.
Imaginile sunt realizate utilizând domeniul de
[±1EV] / [±2EV] / [±3EV]:
ajustare a expunerii setate.
Ajustează automat deplasarea imaginilor cauzată de vibrații
[ON]
etc. Recomandăm utilizarea acestei setări pentru a realiza
(Activare):
imagini cu o cameră fără trepied.
[OFF]
Nu ajustează deplasarea imaginilor. Vă recomandăm
(Dezactivare):
utilizarea acestei setări atunci când folosiți un trepied.
[AUTO]
(Automat):
• După ce a fost apăsat butonul declanșator, nu deplasați camera în timpul operației de tip rafală.
• Deoarece o rafală de imagini statice se combină după înregistrare, va dura câteva momente înainte
de a putea înregistra o altă imagine.
• Un subiect care se află în mișcare în momentul înregistrării poate fi înregistrat ca o umbră.
• Unghiul de vedere se îngustează ușor atunci când [Auto Align] (Aliniere automată) este setat la
[ON] (Activare).
• Când înregistrați imagini utilizând un bliț, modul de bliț este fixat la
(Forced Flash Off -
Dezactivare forțată bliț).
• Această funcție nu va funcționa pentru imagini statice în timp ce imaginile video sunt înregistrate.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation] (Animație
cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
189
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Mod de înregistrare:
Puteți crea un efect similar operării a până la patru expuneri pe o singură imagine.
→
1
2
[Rec] (Înregistrare) → [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Apăsați ▲ pentru a selecta [Start] și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Decideți cu privire la compoziție și realizați
prima fotografie
• După realizarea primei fotografii, apăsați pe jumătate
3
butonul declanșator pentru a realiza următoarea fotografie.
• Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementul și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare). Puteți efectua următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Treceți la înregistrarea următoare.
− [Retake] (Reefectuare): Ștergeți rezultatul ultimei
înregistrări și realizați o altă imagine.
− [Exit] (Ieșire): Ieșiți din modul de Expunere multiplă
și salvați imaginea realizată.
Înregistrați cea de-a doua, a treia
și a patra imagine
• Când apăsați butonul [Fn7] în timp ce realizați imagini,
4
imaginile realizate sunt salvate și modul de expunere
multiplă este închis.
Apăsați pe ▼ pentru a selecta [Exit] (Ieșire), apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți finaliza operația apăsând pe jumătate butonul declanșator.
 Modificarea setărilor
[Auto Gain]
(Amplificare automată)
[Overlay]
(Suprapunere)
Dacă selectați [OFF] (Dezactivare), toate rezultatele expunerii se
suprapun ca atare.
Compensați expunerea după cum este necesar în funcție de subiect.
Dacă selectați [ON] (Activare), puteți aplica expunerea multiplă
imaginilor înregistrate anterior. După ce ați selectat [Start], se vor afișa
imaginile de pe card. Selectați o imagine RAW și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a înregistra.
• Când realizați cea de-a doua imagine și imaginile ulterioare, nu puteți efectua operațiile de transfocare.
• Informațiile pentru ultima imagine realizată vor fi utilizate ca informații de înregistrare ale imaginilor
realizate folosind expunerea multiplă.
• Puteți efectua [Overlay] (Suprapunere) doar pe fișiere de imagini RAW înregistrate cu această cameră.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când realizați fotografii cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când realizați fotografii cu [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
190
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Motion Picture] (Imagine video)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Rec Format] (Format înregistrare) (→160)
[Rec Quality] (Calitate înregistrare) (→160)
[Snap Movie] (Film instantaneu) (→164)
[AFS/AFF]* (→90)
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) (→162)
[Photo Style]* (Stil foto) (→179)
[Filter Settings]* (Setări filtru) (→181)
[Metering Mode]* (Mod măsurare) (→183)
[Highlight Shadow]*
(Evidențiere umbră) (→184)
[i.Dynamic]*
(Control inteligent domeniu dinamic) (→185)
[i.Resolution]* (Rezoluție inteligentă) (→185)
[ISO Auto Upper Limit (Video)] (Limită
superioară automată ISO (Video)) (→84)
[Diffraction Compensation]*
(Compensare difracții) (→187)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Stabilizer]* (Stabilizator) (→143)
[Flkr Decrease] (Reducere licărire) (→191)
[Level Shot] (Captură nivel) (→192)
[i.Zoom]* (Transfocare inteligentă) (→146)
[Digital Zoom]* (Transfocare digitală) (→147)
[Picture Mode in Rec.]
(Mod imagine în înregistrare) (→163)
[Sound Rec Level Disp.] (Afișarea nivelului
de înregistrare a sunetului) (→192)
[Sound Rec Level Adj.]
(Ajustare nivel sunet de înregistrare) (→192)
[Sound Rec Level Limiter] (Limitator nivel
sunet de înregistrare) (→193)
[Wind Noise Canceller] (Funcție de anulare
zgomot produs de vânt) (→193) / [Wind Cut]
(Reducere zgomot creat de vânt) (→298)
[Special Mic.] (Microfon special) (→298)
[Zoom Mic] (Microfon transfocare) (→193)
* Elementele de meniu sunt comune atât pentru meniul [Rec] (Înregistrare), cât și pentru meniul
[Motion Picture] (Imagine video). Dacă setarea unui meniu este schimbată, setarea cu același
nume din celălalt meniu va fi, de asemenea, modificată automat.
[Flkr Decrease] (Reducere licărire)
Mod de înregistrare:
Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce licărirea imaginii sau dungile care apar în
imaginile video.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Flkr Decrease] (Reducere licărire)
Setări: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
191
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Level Shot] (Captură nivel)
Mod de înregistrare:
Funcția de captură de nivel detectează automat înclinarea camerei în timpul înregistrării imaginilor
video și corectează pe orizontală înregistrarea imaginilor video pentru a nu fi înclinate.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Level Shot] (Captură nivel)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Dacă înregistrați în timpul mersului sau dacă înclinarea camerei este prea mare, corectarea pe
orizontală a imaginilor video poate fi imposibilă.
• Unghiul de vizualizare se îngustează ușor când începe înregistrarea imaginilor video.
• Imaginile statice realizate în timpul înregistrării imaginilor video nu vor fi corectate pe orizontală.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Când [Operation Mode] (Mod de operare) al [Stabilizer] (Stabilizator) este setat la [OFF]
(Dezactivare)
• Când [Rec Format] (Format înregistrare) este setat la [MP4], [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
este setată la [4K/100M/30p], [4K/100M/25p] sau [4K/100M/24p]
[Sound Rec Level Disp.] (Afișare nivel sunet de înregistrare)
Mod de înregistrare:
Nivelul de înregistrare a sunetului este afișat pe ecranul de înregistrare.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Sound Rec Level Disp.]
(Afișarea nivelului de înregistrare a sunetului)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Când [ Sound Rec Level Limiter] (Limitator nivel sunet de înregistrare) este setat la [OFF] (Dezactivare),
[Sound Rec Level Disp.] (Afișarea nivelului de înregistrare a sunetului) este setată la [ON] (Activare)
[Sound Rec Level Adj.] (Ajustare nivel sunet de înregistrare)
Mod de înregistrare:
Ajustați nivelul intrării sunetului la 19 niveluri diferite (-12 dB până la +6 dB).
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Sound Rec Level Adj.]
(Reglarea nivelului de înregistrare a sunetului)
• Valorile dB afișate sunt aproximative.
192
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Sound Rec Level Limiter] (Limitator nivel sunet de înregistrare)
Mod de înregistrare:
Camera reglează automat nivelul de intrare a sunetelor, minimizând distorsiunea sunetelor (pocnet)
când volumul este prea ridicat.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Sound Rec Level Limiter]
(Limitator nivel sunet de înregistrare)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Wind Noise Canceller] (Funcție de anulare zgomot produs de vânt)
Mod de înregistrare:
Aceasta va reduce zgomotul produs de vânt înregistrat de microfonul încorporat, menținând în
același timp calitatea sunetului.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Wind Noise Canceller]
(Funcție de anulare a zgomotului produs de vânt)
Setări: [HIGH] (Ridicat)/[STANDARD]/[OFF] (Dezactivare)
• Când este detectat un vânt puternic, [HIGH] (Ridicat) reduce eficient zgomotul produs de vânt
reducând la minimum sunetele joase.
• [STANDARD] extrage și reduce doar zgomotul produs de vânt fără a deteriora calitatea sunetului.
• Este posibil să nu observați efectul complet, în funcție de condițiile de înregistrare.
• Această funcție este valabilă numai cu microfonul încorporat. Atunci când este conectat un
microfon extern, este afișat [Wind Cut] (Reducerea zgomotului creat de vânt). (→298)
[Zoom Mic] (Microfon transfocare)
Mod de înregistrare:
În combinație cu funcția de transfocare, vor fi înregistrate mai clar sunete de la distanță în timp ce
imaginea este mărită și sunetele din jur cu unghiul larg.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Zoom Mic] (Microfon transfocare)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• La setarea la [ON] (Activare) și efectuarea zoom, sunetul operațional va fi înregistrat accentuat,
în conformitate cu sunetele din jur. De asemenea, nivelul de înregistrare audio va fi mai scăzut
comparativ cu situațiile în care este setată [OFF] (Dezactivare).
• Efectul stereo al semnalului audio este redus în timp ce imaginea este mărită.
193
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Custom] (Personalizare)
[Expunere]
• [ISO Increments] (Incrementuri ISO) (→ 195)
• [Extended ISO] (ISO extins) (→195)
• [Exposure Comp. [Reset] (Resetare) (→195)
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator)
• [AF/AE Lock] (Blocare focalizare
automată/expunere automată) (→107)
• [Operation Lock Setting]
•
•
•
•
•
• [AF/AE Lock Hold] (Menținere blocare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
focalizare automată/expunere automată) (→195)
[Shutter AF]
(Focalizare automată declanșator) (→195)
[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe
jumătate) (→195)
[Quick AF] (Focalizare automată rapidă) (→195)
[Eye Sensor AF]
(Focalizare automată senzor ochi) (→196)
[Pinpoint AF Setting]
(Setare focalizare automată în punct) (→196)
[AF Assist Lamp]
(Lampă de asistare focalizare automată) (→196)
[Direct Focus Area]
(Zonă de focalizare directă) (→196)
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare) (→197)
[Focus Switching for Vert / Hor]
(Comutare focalizare pentru vertical/orizontal) (→197)
[Loop Movement Focus Frame]
(Cadru de focalizare pentru mișcări în buclă)
(→197)
[AF Area Display] (Afișaj zonă AF) (→197)
[AF+MF]
(Focalizare automată+Focalizare manuală) (→198)
[MF Assist]
(Asistență la focalizare manuală) (→198)
[MF Assist Display]
(Afișaj asistență la focalizare manuală) (→198)
[Funcționare]
• [Fn Button Set] (Setare buton funcțional) (→54)
• [ISO Displayed Setting]
•
•
•
•
194
(Setare de afișare a ISO) (→198)
[Exposure Comp. Disp. Setări] (→199)
[Q.MENU] (Meniu rapid) (→53)
[Dial Set.] (Setare selector) (→42)
[Control Ring] Inel de control (→43)
(Setare blocare funcționare) (→199)
[Video Button] (Buton video) (→199)
[Video Rec. Button (Remote)]
(Buton de înregistrare video (De la distanță))
(→297)
[Touch Settings] (Setări tactile) (→199)
[Zoom lever] (Buton de transfocare) (→200)
[Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom) (→38)
[Monitor / Display] (Monitor / Afișare)
• [Auto Review] (Revizualizare automată) (→200)
• [Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real) (→201)
• [Constant Preview]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Previzualizare constantă) (→201)
[Peaking] (Maxim) (→201)
[Histogram] (Histogramă) (→202)
[Guide Line] (Linie de ghidare) (→202)
[Center Marker] (Marcaj central) (→202)
[Highlight] (Evidențiere) (→203)
[Zebra Pattern] (Model zebră) (→203)
[Expo.Meter]
(Indicator de măsurare expunere) (→ 204)
[MF Guide] (Ghid focalizare manuală) (→204)
[LVF/Monitor Disp. Set] (
Setare imagine video) (→44)
[Monitor Info. Disp.]
(Afișare informații pe ecran) (→44)
[Rec Area] (Zonă înregistrare) (→204)
[Remaining Disp.] (Afișare timp rămas) (→204)
[Menu Guide] (Ghid meniu) (→204)
[Lens / Others] (Obiectiv / Altele)
• [Lens Position Resume]
•
•
•
(Reluare poziție obiectiv) (→205)
[Lens Retraction] (Retragere obiectiv) (→205)
[Face Recog.] (Recunoaștere față) (→205)
[Profile Setup] (Configurare profil) (→208)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Expunere)
[Exposure]
[ISO Increments] (Incrementuri ISO)
Puteți modifica setarea pentru a mări sensibilitatea ISO cu 1 EV sau 1/3 EV.
[Extended ISO] (ISO extins)
Puteți extinde valorile numerice care pot fi setate pentru sensibilitatea ISO. (→109)
[Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere)
Dacă modul de înregistrare este modificat sau camera este oprită, setarea de compensare a valorii
se resetează.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare / eliberare declanșator)
[AF/AE LOCK HOLD]
(Menținere blocare focalizare automată/expunere automată)
Focalizarea și expunerea rămân blocate chiar dacă apăsați și eliberați butonul [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare automată/expunere automată) (sau butonul funcțional la care s-a înregistrat
[AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată)). Apăsați din nou pe buton pentru a
anula blocarea.
[Shutter AF] (Focalizare automată cu declanșator)
Setați dacă focalizarea este ajustată automat când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe jumătate)
Declanșatorul se va activa imediat când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
[Quick AF] (Focalizare automată rapidă)
Focalizarea este reglată automat când estomparea camerei este mică indiferent dacă butonul
declanșator este apăsat sau nu. (Crește consumul acumulatorului.)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Preview (Previzualizare)
• Când lumina este redusă
195
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare / eliberare declanșator)
[Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi)
Reglează automat focalizarea când senzorul pentru ochi este activat.
• Este posibil ca [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor pentru ochi) să nu funcționeze în condiții
de iluminat slab.
[Pinpoint AF Setting] (Setare focalizare automată în punct)
[Pinpoint AF Time]
(Timp focalizare automată
punct de focalizare)
[Pinpoint AF Display]
(Afișaj focalizare automată
punct de focalizare)
Setează timpul pentru care ecranul este mărit când butonul
declanșator este apăsat pe jumătate cu modul de focalizare
automată setat la
.
Controlează afișarea ecranului mărit care apare când modul Auto
Focus (Focalizare automată) este setat la
într-o fereastră
sau un ecran complet.
[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată)
Iluminează lampa de asistare a focalizării automate atunci când butonul declanșator este apăsat pe
jumătate dacă este prea întuneric pentru facilitarea focalizării.
• Lampa de asistare a focalizării automate are o distanță efectivă de 1,5 m (4,9 picioare).
• Demontați parasolarul.
• Setarea este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri:
• [Distinct Scenery] (Peisaj distinct), [Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis), [Romantic Sunset
Glow] (Strălucire apus romantic), [Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii), [Glistening
Water] (Apă strălucitoare), [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer
nocturn rece), [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape]
(Peisaj nocturn artistic), [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene
Guide - Ghid scenă)
• Când [Silent Mode] (Mod silențios) este setat la [ON] (Activare)
[Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă)
Deplasează zona AF sau asistența MF cu ajutorul butonului cursor, în timpul înregistrării.
• Când este selectat
sau
, puteți deplasa zona de focalizare automată,
când este selectat
, puteți deplasa poziția de pornire blocare și când este selectat
,
puteți deplasa poziția de focalizare.
• Efectuați setarea funcțiilor alocate butoanele cursor utilizând meniul rapid(→52) sau butoanele
funcționale (→54).
• [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă) este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri:
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• Mod Creative Control (Control creativ)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
196
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare / eliberare declanșator)
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare)
Puteți seta dacă acordați o prioritate mai mare focalizării sau cronometrării eliberării declanșatorului
când fotografiați utilizând modul Focalizare automată.
Puteți seta separat prioritatea pentru fiecare mod de focalizare ([AFS/AFF], [AFC]).
[FOCUS]
(Focalizare)
[FOCUS]
(Balans)
[RELEASE]
(Eliberare)
Nu este realizată nicio fotografie dacă nu este obținută focalizarea.
Este realizată o fotografie cu un balans corespunzător între focalizare
și cronometrarea eliberării declanșatorului.
Este realizată o fotografie chiar dacă subiectul nu este focalizat.
[Focus Switching for Vert / Hor]
(Comutare focalizare pentru vertical/orizontal)
Camera salvează separat pozițiile de focalizare ale unei imagini când este înregistrată ținând camera
pe verticală sau orizontală. Camera salvează următoarele poziții ale imaginii realizate la data
precedentă.
• Zonă de focalizare automată (când sunt setate
și
)
• Poziție afișată prin intermediul asistării focalizării manuale
[Loop Movement Focus Frame]
(Mișcare în buclă Cadru de focalizare)
Puteți deplasa zona de focalizare de la o margine a ecranului la marginea opusă într-o buclă când
este setată poziția zonei de focalizare automată sau zona asistării focalizării manuale.
[AF Area Display] (Afișare zonă de focalizare automată)
Puteți realiza setarea afișajului zonei de focalizare automată când modul de focalizare automată este
setat la
(49-area-focusing) (focalizare pe 49 de zone) sau Custom Multi (Multiplă personalizată).
[ON]
(Activare)
[OFF]
(Dezactivare)
Afișează zona de focalizare automată pe ecranul de înregistrare.
• Când zona de focalizare automată implicită este selectată în
(49-area-focusing)
(focalizare pe 49 de zone) sau
sau
pentru funcția multiplă
personalizată, zona AF nu este afișată.
Afișează zona de focalizare automată pe ecranul de înregistrare doar pentru câteva
secunde după ce zona de focalizare automată este setată.
• Setarea [ON] (Activare) operează ca [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri.
• Când înregistrați imagini video
• Mod Creative Video (Video creativ)
• Când înregistrați fotografii 4K
197
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare / eliberare declanșator)
[AF+MF] (Focalizare automată+Focalizare manuală)
Puteți efectua manual reglaje fine ale focalizării în timpul fixării focalizării automate (apăsând pe
jumătate butonul declanșator în timp ce modul focalizare este setat la [AFS] sau setând AF Lock
(Blocare AF) utilizând butonul [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)).
[MF Assist] (Asistare la focalizare manuală)
Setează metoda de afișare a asistării MF (ecran mărit).
Ecranul este mărit rotind inelul de control sau apăsând butonul
(◄).
Ecranul este mărit rotind inelul de control.
Ecranul este mărit apăsând butonul
[OFF] (Dezactivare)
(◄).
Ecranul nu va fi mărit.
• MF Assist (Asistare focalizare manuală) nu este afișată în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginilor video
• La înregistrarea cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo (Foto 4K)
• Când este utilizată transfocarea digitală
[MF Assist Display] (Afișaj asistare la focalizare manuală)
Setează dacă MF Assist (Asistență la focalizare manuală) (ecran mărit) va apărea într-un afișaj cu
ecran cu ferestre sau într-un afișaj cu ecran complet.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare)
[ISO Displayed Setting] (Setare de afișare a ISO)
■ [Front/Rear Dials] (Selectoare frontal/posterior)
Setează o funcție pentru a aloca selectoarele pe ecranul de setare a sensibilității ISO.
[Sensitivity]/[Sensitivity] (Sensibilitate)/(Sensibilitate)
[ISO Auto Upper Limit Setting] (Setare limită superioară automată ISO)/[Sensitivity]
(Sensibilitate)
[OFF] (Dezactivare)/[Sensitivity] (Sensibilitate)
[Sensitivity] (Sensibilitate)/[ISO Auto Upper Limit Setting]/
(Setare limită superioară automată ISO)
[Sensitivity] (Sensibilitate)/[OFF] (Dezactivare)
198
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare)
[Exposure Comp. Disp. Setting] (Setare afișare compensare expunere)
■ [Cursor Buttons (Up/Down)] (Butoane cursor (sus/jos))
Setează o funcție pentru a aloca la ▲▼ de pe ecranul de compensare a expunerii.
Setări:
([Exposure Bracket ] (Încadrare expunere)) / [OFF] (Dezactivare)
■ [Front/Rear Dials] (Selectoare frontal/posterior)
Setează o funcție pentru a aloca la selectoarele de pe ecranul de compensare a expunerii.
[Exposure Comp.] (Compensare expunere)/[Exposure Comp.] (Compensare expunere)
[Flash Adjust.] (Reglare bliț)/[Exposure Comp.] (Compensare expunere)
[OFF] (Dezactivare)/[Exposure Comp.] (Compensare expunere)
[Exposure Comp. (Compensare expunere)]/[Flash Adjust.] (Reglare bliț)
[Exposure Comp.] (Compensare expunere)/[OFF] (Dezactivare)
[Operation Lock Setting] (Setare blocare funcționare)
Puteți selecta un obiect pentru care operația este dezactivată când [Operation Lock] (Blocare
funcționare) este alocat butonului funcțional utilizând [Fn Button Set] (Setare buton funcțional) (→54)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Funcționare)).
[Cursor]
(Butonul cursor)
[Touch Screen]
(Ecran tactil)
[Dial] (Selector)
Dezactivează funcționarea butonului cursor și butonului [MENU/SET]
(Meniu/Setări).
Dezactivează funcționarea tactilă utilizând panoului tactil.
Dezactivează funcționarea selectorului posterior, selectorului frontal și inelului
de control.
[Video Button] (Buton video)
Activarea/dezactivarea butonului de imagini video.
[Touch Settings] (Setări tactile)
Activarea/dezactivarea operației tactile.
[Touch Screen]
Toate operațiile tactile.
(Ecran tactil)
[Touch Tab] (Filă tactilă)
[Touch AF]
(Focalizare automată tactilă)
[Touch Pad AF]
(AF suport tactil)
199
Operații cu filele, precum
afișat în partea dreaptă a ecranului.
Operație de optimizare a focalizării [AF] (Focalizare automată) sau a
focalizării și luminozității [AF+AE] (Focalizare automată+Expunere
automată) pentru un subiect atins.
Operația de deplasare a zonei de focalizare automată prin atingerea
monitorului când este utilizat vizorul. (→101)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare)
[Zoom Lever] (Buton de transfocare)
Modificarea setărilor de transfocare.
(Zoom)
(Transfocare)
Transfocarea funcționează normal.
La fiecare utilizare, transfocarea se oprește în poziția uneia dintre distanțele
focale presetate.
(Step Zoom)
(Zoom gradual)
Ⓐ Domeniu de focalizare
Ⓑ Poziție curentă de transfocare
• Această setare nu poate fi utilizată
la înregistrarea imaginilor video
sau a fotografiilor 4K cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K).
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Auto Review] (Revizualizare automată)
[Duration Time (photo)]
(Durată (Foto))
Setează intervalul de timp pentru care imaginea este afișată după
realizarea acesteia.
[Duration Time (4K PHOTO)]
(Durată (Foto 4K))
Setează dacă să afișeze imaginile pe care le-ați realizat după
înregistrarea fotografiilor 4K.
[Duration Time (Post Focus)]
(Durată (Post-focalizare))
Setează dacă să afișeze imaginile pe care le-ați realizat după
înregistrarea utilizând [Post Focus] (Post-focalizare).
[Playback Operation Priority]
(Prioritate operații redare)
Vă permite să comutați ecranul de redare sau să ștergeți imagini când
funcția [Auto Review] (Revizualizare automată) este activată.
• Când este setată [Duration Time (photo)] (Durata (foto)) la [HOLD] (Menținere), imaginile sunt
afișate până la apăsarea pe jumătate a butonului declanșator. În acest caz, [Playback Operation
Priority] (Prioritate operații redare) este stabilită la [ON] (Activare).
200
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă în timp real)
Puteți afișa ecranul de înregistrare cu alb și negru.
• La utilizarea ieșirii HDMI în timpul înregistrării, imaginea nu este afișată în alb și negru.
• Acest lucru nu afectează imaginile înregistrate.
[Constant Preview] (Previzualizare constantă)
Puteți verifica efectele diafragmei și timpului de expunere ales pe ecranul de înregistrare din modul
Manual Exposure (Expunere manuală). În [SET] (Setare), puteți seta dacă să utilizați sau nu
[Constant Preview] (Previzualizare constantă) pe afișajul de asistare la focalizare manuală.
• Această funcție este dezactivată în timpul utilizării blițului.
[Peaking] (Maxim)
Când efectuați operația de focalizare manuală, această funcție adaugă automat culoare porțiunilor
din imagine care sunt focalizate (porțiunile cu contururi clare pe ecran).
• Când [Detect Level] (Detectare nivel) din [SET] (Setare) este setată la [HIGH] (Ridicat), porțiunile
de evidențiat sunt diminuate, permițând obținerea unei focalizări mai precise.
• Modificarea setării [Detect Level] (Detectare nivel) modifică și setarea [Display Color] (Culoare afișare)
după cum urmează.
[Detect Level]
(Detectare nivel)
[HIGH] (Ridicat)
[Display Color]
(Culoare afișare)
• La fiecare atingere a
din
[LOW] (Scăzut)
(Albastru deschis)
(Albastru)
(Galben)
(Portocaliu)
(Galben-verde)
(Verde)
(Roz)
(Roșu)
(Alb)
(Gri)
, setarea comută în ordinea
([Detect Level]
(Detectare nivel):
[LOW] (Scăzut)) →
([Detect Level] (NIvel detectare): [HIGH] (Ridicat)) → [OFF]
(Dezactivare).
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier) (Mod Creative Control - Control creativ)
201
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Histogram] (Histogramă)
Puteți afișa histograma.
Când este setată la [ON] (Activare), puteți muta poziția de afișare a histogramei apăsând ▲▼◄►.
• Operarea directă prin atingere este, de asemenea, posibilă din ecranul de înregistrare.
Afișează distribuția luminozității în imagine – de exemplu, dacă
graficul atinge valoarea maximă în dreapta, înseamnă că există
câteva zone luminoase în imagine. Un punct maxim în centru
reprezintă luminozitatea corectă (expunere corectă).
Aceasta poate fi utilizată ca referință pentru colecția expunerii etc.
(Exemplu)
Întunecat ← OK → Luminos
• Când histograma nu este aceeași cu cea a imaginii înregistrate în următoarele condiții,
histograma va fi afișată cu portocaliu:
• În timpul compensării expunerii.
• Când este declanșat blițul.
• Când expunerea corectă nu poate fi obținută, de exemplu, în condiții de iluminat slab.
[Guide Line] (Linie de ghidare)
Setează șablonul liniilor de ghidare afișate în momentul înregistrării.
• Când selectați
, puteți mișca poziția liniei de ghidare apăsând ▲▼◄►.
• De asemenea, puteți seta poziția direct prin atingerea
pe linia de ghidare a ecranului de înregistrare.
• Linia de ghidare nu este afișată în timpul înregistrării imaginilor panoramice.
[Center Marker] (Marcaj central)
Este afișată o cruce [+] care arată centrul ecranului de înregistrare.
202
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Highlight] (Evidențiere)
Puteți seta zonele supraexpuse la bliț pe ecran atunci când funcția [Auto Review] (Revizualizare
automată) este activată sau în timpul redării.
• Pentru a reduce zonele supraexpuse, înregistrați o imagine
setând compensarea de expunere negativă utilizând afișajul
histogramă ca referință.
• Această funcție este dezactivată în timpul redării fotografiilor 4K,
în timpul redării fotografiilor realizate utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare), Multi Playback (Redare multiplă),
Calendar Playback (Redare calendar) sau Playback Zoom
(Transfocare la redare).
• Acest lucru nu afectează imaginile înregistrate.
[Zebra Pattern] (Model zebră)
Puteți verifica zona dintr-o imagine, ceea ce ar putea duce la supraexpunere, prin afișarea unei astfel
de zone utilizând un model zebră.
[ZEBRA1]:
[ZEBRA2]:
Selectați [SET] (Setare) pentru a seta luminozitatea care va fi procesată pentru fiecare model zebră.
• Domeniul în care poate fi setată luminozitatea este cuprins între [50%] și [105%]. Setarea [OFF]
(Dezactivare) este disponibilă pentru [Zebra 2]. Dacă ați selectat [100%] sau [105%], doar zonele
supraexpuse sunt afișate cu modelul zebră. Când este setată o valoare numerică mai mică,
domeniul de luminozitate care va fi afișat de fiecare model zebră va crește.
• Pentru a reduce zonele supraexpuse, înregistrați o imagine setând compensarea de expunere
negativă utilizând afișajul histogramă ca referință.
• Modelele zebră afișate nu vor fi înregistrate.
• Dacă [Zebra Pattern] (Model zebră) este alocat butonului funcțional utilizând [Fn Button Set] (→54)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Funcționare)), de fiecare dată când apăsați
butonul funcțional alocat, setarea comută în felul următor: [Zebra 1] → [Zebra 2] → [Zebra OFF]
(Dezactivare Zebra). Când [Zebra 2] este setată la [OFF], (Dezactivare), puteți comuta setarea
rapid în următoarea ordine: [Zebra 1] → [Zebra OFF] (Dezactivare).
203
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Expo.Meter] (Indicator de măsurare expunere)
Puteți afișa indicatorul de măsurare a expunerii.
Ⓐ Exponometru
• Când setați această funcție la [ON] (Activare), un indicator de
măsurare a expunerii este afișat în timpul Programme Shift (Comutare
program), setării diafragmei și setării selectorului de timp de expunere.
• Expunerea corespunzătoare nu este posibilă în domeniul indicat cu roșu.
• Dacă indicatorul de măsurare expunere nu este afișat, apăsați butonul
[DISP.] (Afișaj) pentru a comuta afișarea pe monitor.
• Indicatorul de expunere se va dezactiva dacă nu este efectuată nicio
operație timp de aproximativ 4 secunde.
[MF Guide] (Ghid de focalizare manuală)
Ghidul de focalizare manuală este afișat în timpul focalizării manuale.
Puteți verifica dacă punctul de focalizare se află aproape sau departe.
Ⓐ Indicator pentru  (infinit)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
Comută setarea unghiului de vizualizare utilizat în timpul înregistrării imaginilor video și statice.
Indicat ca unghiul de vizualizare la înregistrarea imaginilor statice.
Indicat ca unghiul de vizualizare la înregistrarea imaginilor video.
• Zona de înregistrare indicată este aproximativă.
• [Rec Area] (Zonă înregistrare) este fixată la
când înregistrați fotografii 4K sau când
înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
[Remaining Disp.] (Afișare timp rămas)
Comutarea afișajului între numărul de imagini înregistrabile și timpul de înregistrare disponibil.
[Menu Guide] (Ghid meniu)
Puteți afișa ecranul de selectare când selectorul de mod este comutat la
204
.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Obiectiv / Altele)
[Lens / Others]
[Lens Position Resume] (Reluare poziție obiectiv)
Reține poziția de transfocare și poziția de focalizare când camera este oprită.
[Lens Retraction] (Retragere obiectiv)
Setează dacă să retragă sau nu butucul obiectivului la scurt timp după ce ecranul de redare apare.
[Face Recog.] (Recunoaștere față)
Funcția de recunoaștere a feței recunoaște o față similară unei fețe înregistrate și ajustează automat
focalizarea și expunerea pentru fața respectivă cu prioritate ridicată. Chiar dacă o persoană pe care
doriți să o focalizați se află în partea din spate sau în colțul unei imagini de grup, camera va
recunoaște automat persoana și va înregistra fața persoanei respective clar.
Setări: [ON]/[OFF]/[MEMORY] (Activare/Dezactivare/Memorie)
 Modul de funcționare a funcției de recunoaștere a feței
În timpul înregistrării
• Camera recunoaște o față înregistrată și ajustează
focalizarea și expunerea.
• Când sunt recunoscute fețele înregistrate care au
nume setate, sunt afișate numele (max. 3 persoane).
În timpul redării
• Se afișează numele și vârsta.
205
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Obiectiv / Altele)
[Lens / Others]
 Înregistrarea imaginilor cu fețe
Pot fi înregistrate până la 6 imagini ale feței unor persoane diferite împreună cu informații precum
numele și data nașterii.
 Utilizați ▼ pentru a selecta [MEMORY] (Memorie)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)3
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta [NEW] (Nou)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Aliniați fața cu ghidajul și înregistrați
• Fețele unor alți subiecți decât persoane
(animale de companie etc.) nu pot fi înregistrate.
• Când apăsați ► sau atingeți
, este afișată o explicație.
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul de editare și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Name] (Nume)
[Age] (Vârstă)
[Add Images]
(Adăugare imagini)
Setați numele.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→58)
Setați data nașterii.
Pot fi înregistrate maximum 3 imagini ale unei persoane.
 Utilizați ◄► pentru a selecta [Add] (Adăugare) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Când o imagine înregistrată a unei fețe este selectată cu butonul cursor,
este afișat un mesaj pentru confirmarea ștergerii. Selectați [Yes] (Da)
pentru a șterge imaginea feței.
 Înregistrați imaginea (pasul )
 Editarea sau ștergerea informațiilor despre persoane înregistrate
 Utilizați ▼ pentru a selecta [MEMORY] (Memorie) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea persoanei care va fi editată sau ștearsă și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Info Edit]
(Editare informații)
[Priority]
(Prioritate)
[Delete] (Ștergere)
206
Editați numele sau alte informații înregistrate.
(Pas  din „Înregistrarea portretelor”)
Setați ordinea de prioritate pentru focalizare și expunere.
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta o ordine de înregistrare și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ștergeți informațiile și fotografiile fețelor persoanelor înregistrate.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Obiectiv / Altele)
Sfaturi de înregistrare la înregistrarea portretelor
• Asigurați-vă că subiectul stă cu ochii deschiși și gura
[Lens / Others]
Exemplu de înregistrare corectă
a unei fețe
închisă; orientați subiectul direct spre cameră și
asigurați-vă că părul nu ascunde conturul feței, ochilor
și sprâncenelor.
• Asigurați-vă că nu sunt umbre excesive pe față.
(Blițul nu este utilizat în timpul înregistrării.)
În cazul în care camera are dificultăți de recunoaștere a fețelor în timpul înregistrării
• Înregistrați imaginile suplimentare ale feței aceleiași persoane, în interior sau exterior, sau cu
expresii sau unghiuri diferite.
• Înregistrați imaginile suplimentare în locația de înregistrare.
• Dacă o persoană înregistrată nu mai este recunoscută, înregistrați din nou acea persoană.
• În anumite cazuri, camera nu poate recunoaște sau va recunoaște greșit chiar și persoanele
înregistrate în funcție de expresia lor sau de mediu.
• [Face Recog.] (Recunoaștere față) funcționează doar atunci când modul de focalizare
automată este setat la
.
• Numai prima imagine a înregistrării în rafală va conține informații de recunoaștere a fețelor.
• Numele persoanei recunoscute în prima imagine este afișat în cazul imaginilor de grup.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
207
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Obiectiv / Altele)
[Lens / Others]
[Profile Setup] (Configurare profil)
Puteți seta numele și data nașterii copilului sau animalului dumneavoastră de companie înainte
de a înregistra o imagine, puteți înregistra numele și vârsta în luni și ani pe imagini.
Setări:
([Baby1]) (Bebeluș1) /
([Baby2]) (Bebeluș2) /
([Pet]
(Animal de companie)) / [OFF] (Dezactivare) / [SET] (Setare)
 Setarea numelui și vârstei în luni/ani
 Utilizați ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Baby1] (Bebeluș1), [Baby2] (Bebeluș2) sau [Pet]
(Animal de companie) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
 Utilizați ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Introduceți [Age] (Vârstă).
Introduceți [Name] (Nume).
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→58)
 Anularea afișării numelui și vârstei în luni/ani
Setați [Profile Setup] (Configurare profil) la [OFF] (Dezactivare).
• Setările de tipărire pentru [Name] (Nume) și [Age] (Vârstă) pot fi efectuate pe computerul
dumneavoastră utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”, pe care l-ați descărcat de pe website.
De asemenea, textul poate fi imprimat pe imaginea statică utilizând funcția camerei [Text Stamp]
(Imprimare text).
• [Profile Setup] (Configurare profil) nu este disponibilă pentru înregistrarea fotografiilor 4K sau
pentru înregistrarea utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
• Nu puteți înregistra numele sau vârsta în luni/ani în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Imagini statice realizate în timpul înregistrării imaginilor video
208
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Setup] (Configurare)
→
• [Online Manual] (Manual online) (→209)
• [Cust.Set Mem.] (Memorare setări
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
personalizate) (→87)
[Clock Set] (Setare ceas) (→33)
[World Time] Fus orar (→209)
[Travel Date] (Data călătoriei) (→210)
[Wi-Fi] (→210)
[Bluetooth] (→211)
[Wireless Connection Lamp]
Indicator luminos de conexiune Wi-Fi (→211)
[Beep] (Semnal sonor) (→211)
[Economy] (Economisire energie) (→212)
[Monitor Display Speed]
(Viteza de afișaj pe monitor) (→213)
[LVF Display Speed]
(Viteza afișajului LVF) (→213)
[Monitor Display]
(Afișare ecran) / [Viewfinder] (Vizor) (→213)
[Setup] (Configurare)
• [Monitor Luminance]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Luminanță ecran) (→214)
[Eye Sensor] (Senzor ochi) (→214)
[USB Mode] (Mod USB) (→ 214)
[TV Connection]
(Conexiune televizor) (→215)
[Language] (Limbă) (→216)
[Version Disp.] (Afișare versiune) (→216)
[Folder / File Settings]
(Setări folder/fișier) (→216)
[No.Reset] (Resetare număr) (→218)
[Reset] (Resetare) (→218)
[Reset Network Settings]
(Resetare setări rețea) (→218)
[Level Gauge Adjust.]
(Reglare indicator de nivel) (→219)
[Demo Mode] (Mod demonstrație) (→219)
[Format] (→28)
[Online Manual] (Manual online)
Setări: [URL display] (Afișare URL)/[QR Code display] (Afișare cod QR)
[World Time] (Fus orar)
Setează ora pentru regiunea unde locuiți și destinația călătoriei dumneavoastră.
• Puteți seta [Destination] (Destinație) după setarea [Home] (Domiciliu).
Setări: [Destination] (Destinație)/[Home] (Domiciliu)
1
2
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Destination] (Destinație) sau [Home]
(Domiciliu) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Utilizați ◄► pentru a selecta zona și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Când ați selectat [Destination] (Destinație)
Ⓐ Ora curentă la destinația selectată
Ⓑ Denumirea orașului/zonei
Ⓒ Diferența față de ora de domiciliu
209
Când ați selectat [Home] (Domiciliu)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
 Pentru a seta ora de vară
Apăsați ▲ în pasul 2. (Apăsați din nou pentru a elibera setarea)
• Când este setată ora de vară
, ora curentă este avansată cu 1 oră. Dacă setarea este
anulată, ora revine automat la ora curentă.
 Când vă întoarceți de la destinația de călătorie
Selectați [Home] (Domiciliu) în etapa 1 și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă nu puteți găsi destinația în zona afișată pe ecran, setați pe baza diferenței cu ora de domiciliu.
[Travel Date] (Data călătoriei)
■ [Travel Setup] (Configurare călătorie)
Dacă setați programul călătoriei și înregistrați imaginile, va fi înregistrată ziua călătoriei în care a fost
realizată imaginea.
■ Pentru a înregistra [Location] (Locație)
După ce setați [Travel Setup] (Configurare călătorie), puteți seta locația.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→58)
• Pentru a tipări [Location] (Locație) sau numărul de zile care s-au scurs, utilizați [Text Stamp]
(Imprimare text) (→231) sau tipăriți utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”.
• Data călătoriei este calculată pe baza datei de plecare setate și a datei setate în ceasul camerei.
•
•
•
•
Când destinația este setată în [World Time] (Fus orar), zilele scurse sunt calculate pe baza orei
destinației locale.
Când [Travel Setup] (Configurare călătorie) este setată la [OFF] (Dezactivare), numărul de zile
scurse nu este înregistrat. Nu sunt afișate chiar dacă [Travel Setup] (Configurare călătorie) este
setată la [SET] (Setare) după înregistrare.
[Travel Setup] (Configurare călătorie) este anulată automat dacă data curentă este ulterioară datei
de revenire.
[Travel Date] (Data călătoriei) nu se poate înregistra pentru imagini video AVCHD.
[Location] (Locație) nu se poate înregistra în timp ce înregistrați imagini video, fotografii 4K sau când
înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
[Wi-Fi]
■ [Wi-Fi Function] (Funcția Wi-Fi) (→276)
■ [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) (→282)
210
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Bluetooth]
■ [Bluetooth] (→242)
■ [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) (→249)
■ [Returning from Sleep Mode] (Revenire din modul inactiv) (→253)
■ [Auto Transfer] (Transfer automat) (→255)
■ [Location Logging] (Înregistrare locație) (→257)
■ [Auto Clock Set] (Setare automată ceas) (→258)
■ [Wi-Fi network settings] (Setări de rețea Wi-Fi)
Înregistrarea unui punct de acces wireless. (→276)
• Punctul de acces wireless folosit pentru conexiunea Wi-Fi este înregistrat automat.
• Pot fi înregistrate până la 17 puncte de acces wireless. Dacă încercați să înregistrați mai mult
de 17 puncte de acces, cele mai vechi puncte de acces înregistrate vor fi șterse.
• Activarea [Reset Network Settings] (Resetare setări de rețea) va șterge punctele de acces
wireless.
[Wireless Connection Lamp] (Indicator luminos conexiune WIRELESS)
Indicatorul luminează în timp ce funcția wireless este activă.
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Beep] (Semnal sonor)
Setează semnalele sonore sau sunetele declanșatorului.
■ [Beep Volume] (Volum semnal sonor)
■ [Shutter Vol.] (Volum declanșator)
■ [Shutter Tone] (Ton declanșator)
• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare), [Beep] (Semnal sonor)
nu este disponibil.
211
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Economy] (Economisire energie)
■ [Sleep Mode] (Mod inactiv)
Dacă nu efectuați nici o operație, alimentarea camerei se întrerupe automat după intervalul stabilit în
setare.
• Când doriți să utilizați din nou camera, fie apăsați pe jumătate butonul declanșator fie o reporniți.
■ [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Mod inactiv (Wi-Fi))
Camera este oprită automat dacă nu a fost utilizată timp de aproximativ 15 minute fără nicio
conexiune Wi-Fi.
• Când doriți să utilizați din nou camera, fie apăsați pe jumătate butonul declanșator fie o reporniți.
■ [Auto LVF/Monitor Off] (Oprire automată LVF/monitor)
Dacă nu utilizați camera, monitorul/vizorul se stinge automat după intervalul stabilit prin setare.
• Pentru a reporni ecranul/vizorul, apăsați pe orice buton.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării/redării imaginilor video
• La înregistrarea cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo (Foto 4K)
• Când înregistrați în [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
• Când camera este conectată la computer/imprimantă
• În timpul diaporamelor
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
• Când este utilizată ieșirea HDMI pentru înregistrare.
• Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) și elementul de cuplare
pentru curent continuu (opțional), [Sleep Mode] (Mod inactiv) sau [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Mod inactiv
(Wi-Fi)) este dezactivat.
212
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor)/
[LVF Display Speed] (Viteza de afișare pe LVF)
Setează viteza de afișare a vizorului sau monitorului.
[ECO 30fps]
Reduce consumul de energie, prelungind timpul de operare.
[60fps]
Puteți afișa cu aspect fluent un subiect aflat în mișcare rapidă. Setarea este ideală
pentru înregistrarea subiecților care se mișcă repede.
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor) sau [LVF Display Speed] (Viteza de
afișare pe LVF) (sau ambele) este setată la [ECO 30fps], transfocarea digitală nu este disponibilă.
• Nu se poate seta la [ECO 30fps] în următoarele cazuri:
• Mod Creative Video (Video creativ)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• [Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor) și [LVF Display Speed] (Viteza afișajului LVF)
sunt dezactivate în timp ce ieșirea HDMI este utilizată pentru înregistrare.
• Setarea [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor)/[LVF Display Speed]
(Viteza de afișare pe LVF) nu afectează imaginea înregistrată.
[Monitor Display] (Afișare ecran)/ [Viewfinder] (Vizor)
Reglați luminozitatea și culoarea monitorului sau vizorului.
[Brightness] (Luminozitate)
Ajustează luminozitatea.
[Contrast]
Ajustează contrastul.
[Saturation] (Saturație)
Ajustează intensitatea culorilor.
[Red Tint] (Nuanță de roșu)
Ajustează nuanțele de roșu.
[Blue Tint] (Nuanță de albastru)
Ajustează nuanțele de albastru.
• Această funcție va regla ecranul atunci când acesta este utilizat și vizorul atunci când este utilizat vizorul.
• Anumite subiecte pot diferi de aspectul real, dar imaginea înregistrată nu va fi afectată.
213
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Monitor Luminance] (Luminanță monitor)
Setează luminozitatea monitorului în funcție de nivelul de lumină ambiantă.
(Auto)
În timpul înregistrării, luminozitatea este reglată automat în funcție de cât de
luminoasă este zona din jurul camerei.
În timpul redării, luminozitatea este aceeași ca atunci când ați înregistrat ultima oară.
(Dacă nu ați înregistrat niciodată de la pornirea camerei, este utilizată o
luminozitate standard.)
(Mod 1)
Luminozitatea este mărită.
(Mod 2)
Luminozitatea este standard.
(Mod 3)
Luminozitatea este redusă.
• Anumite subiecte pot diferi de aspectul real, dar imaginea înregistrată nu va fi afectată.
• Setarea
sau
reduce timpul de operare.
[Eye Sensor] (Senzor ochi)
[Sensitivity]
(Sensibilitate)
Utilizați această setare pentru a seta sensibilitatea senzorului pentru ochi.
[LVF/Monitor Switch]
(Comutare LVF/Monitor)
Utilizați această setare pentru a comuta afișajul între vizor și ecran.
[LVF/MON AUTO] (Comutarea automată între vizor și monitor) / [LVF]
(Afișare pe vizor) / [MON] (Afișare pe monitor)
• După ce afișajul este comutat utilizând butonul [LVF], setarea
[LVF/Monitor Switch] (Comutator LVF/monitor) se va modifica, de
asemenea.
[USB Mode] (Mod USB)
Selectați metoda de comunicare atunci când conectați camera la un computer sau o imprimantă prin
intermediul cablului de conexiune USB (furnizat).
214
[Select on connection]
(Selectare la conexiune)
Selectați metoda de comunicare de fiecare dată când vă
conectați la un computer sau la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
[PC(Storage)] (PC(Stocare))
Selectați când vă conectați la un computer.
[PictBridge(PTP)]
Selectați când vă conectați la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[TV Connection] (Conexiune televizor)
■ [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare))
Setați formatul pentru ieșire.
[AUTO]
(Automat)
[4K/25p]
[1080p]
[1080i]
[720p]
[576p]
Setează automat rezoluția de redare pe baza informațiilor primite de la televizorul
conectat.
Redă imagini cu o rezoluție de redare de 3840×2160 pixeli utilizând o metodă de
scanare progresivă pentru numărul de linii de scanare efective (2.160 linii).
Chiar și când este setat [4K/25p], imaginile video MP4 înregistrate la [4K/100M/30p] vor
fi redate la o rezoluția de 4K/30p.
Redă imagini utilizând o metodă de scanare progresivă pentru numărul de linii de
scanare efective (1.080 linii).
Redă imagini utilizând o metodă de scanare întrețesută pentru numărul de linii de
scanare efective (1.080 linii).
Redă imagini utilizând o metodă de scanare progresivă pentru numărul de linii de
scanare efective (720 linii).
Redă imagini utilizând o metodă de scanare progresivă pentru numărul de linii de
scanare efective (576 linii).
În funcție de televizorul conectat, pot fi utilizate 480 linii de scanare disponibile pentru ieșire.
• Dacă nu apare nicio imagine pe televizor cu [AUTO] (Automat), comutați setarea la o altă setare
decât [AUTO] (Automat) pentru a seta un format acceptat de televizorul dumneavoastră.
(Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare pentru televizor.)
■ [HDMI Info Display (Rec)] (Afișare informații HDMI (Înregistrare))
Setează dacă să afișeze informațiile de înregistrare când realizați imagini în timp ce le monitorizați
pe un televizor sau alt dispozitiv conectând camera prin intermediul cablului micro HDMI. (→285)
■ [VIERA Link]
Dacă selectați [ON] (Activare), operațiile camerei și ale echipamentelor compatibile VIERA Link
conectate la cameră cu un cablu micro HDMI sunt corelate automat, permițându-vă să controlați
camera cu telecomanda echipamentului compatibil VIERA Link. (→286)
215
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Language] (Limbă)
Este setată limba afișată pe ecran.
• Când setați din greșeală o altă limbă, selectați
din pictogramele meniului pentru a seta limba dorită.
[Version Disp.] (Afișare versiune)
Este verificată versiunea de firmware a camerei.
• Când apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce este afișată versiunea, sunt afișate informațiile
de software pentru acest aparat, precum licența.
[Folder / File settings] (Setări folder/fișier)
Setați numele unui folder și fișier pentru stocarea imaginilor.
Nume folder
 Număr folder (3 cifre, 100–999)
 Număr definit de utilizator din 5 cifre
216
Nume fișier
 Spațiu de culoare ([P]: sRGB, [ _ ]: AdobeRGB)
 Număr definit de utilizator din 3 cifre
 Număr fișier (4 cifre, 0001-9999)
 Extensie fișier
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Select Folder]
(Selectare folder)
[Create a New
folder] (Creare
folder nou)
[File Name
Setting] (Setare
nume fișier)
[Setup] (Configurare)
Selectează un folder pentru stocarea imaginilor.
• Numărul fișierelor care pot fi stocate este afișat pentru numele de folder.
• Creează un folder nou avansând numărul de folder.
• Când pe un card nu este disponibil niciun folder pentru stocarea imaginilor, este
afișat ecranul de resetare a numărului de folder.
Creează un folder nou utilizând același număr definit de
[OK]
utilizator din 5 cifre cuprinzând un nume de folder ca
setare curentă.
Creează un folder nou introducând un nou număr definit
de utilizator din 5 cifre cuprinzând un nume de folder
pentru a schimba numele curent de folder.
[Change] (Modificare) • Caractere care pot fi setate: caractere alfabetice
majuscule, numere și [ _ ]
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→58)
[Folder Number-Link]
Setează același număr din numele de folder la un număr
(Conexiune cu
definit de utilizator din 3 cifre dintr-un nume de fișier.
numărul folderului)
Setează un nume de fișier introducând un noi număr
definit de utilizator din 3 cifre.
[User Setting]
• Caractere care pot fi setate: caractere alfabetice
(Setare utilizator)
majuscule, numere și [ _ ]
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→58)
• Într-un singur folder pot fi stocate până la 1000 de fișiere.
• Numerele de serie de la 0001 la 9999 sunt alocate la fișierele stocate în ordinea în care sunt
realizate imaginile. Când un folder de destinație este schimbat, fișierul este stocat cu numărul de
fișier ulterior numărului de fișier precedent.
• În următoarele cazuri este creat automat un nou folder avansând numărul de folder când fișierul
următor este salvat.
• Când 1000 de fișiere sunt stocate într-un folder
• Când un fișier constând din numărul de fișier „9999” este stocat într-un folder
• Dacă folderele cu numerele de la 100 la 999 există integral, nu puteți crea un nou folder.
Recomandăm salvarea tuturor imaginilor necesare pe computerul dumneavoastră sau pe alt
dispozitiv și formatarea cardului.
217
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[No.Reset] (Resetare număr)
Resetează numerele fișierelor imaginilor. (Numărul de folder este actualizat, iar numerotarea
fișierelor începe de la 0001.)
• Pentru a reseta numărul de folder la 100:
Mai întâi, formatați cardul și resetați numerele de fișier utilizând [No.Reset] (Resetare număr).
Apoi, selectați [Yes] (Da) pe ecranul de resetare al numărului folderului.
• Poate fi alocat un număr de folder între 100 și 999.
Numerele nu pot fi resetate după ce numărul folderului ajunge la 999. În acest caz, salvați toate
imaginile necesare pe computer și formatați cardul (→28).
[Reset] (Resetare)
Următoarele setări sunt resetate la setările implicite:
■ Setări pentru înregistrare
■ Setările de configurare ([Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) și setări [Bluetooth])
■ Setările personalizate ([Face Recog.] (Recunoaștere față) și setările [Profile Setup]
(Configurare profil))
■ Setările de configurare/personalizare
(cu excepția setărilor [Wi-Fi Setup](Configurare Wi-Fi), [Bluetooth], [Face Recog.]
(Recunoaștere față) și [Profile Setup](Configurare profil))
• Când setările de configurare/personalizare sunt resetate, următoarele setări sunt, de asemenea,
resetate:
• Setarea [World Time] (Fus orar)
• Setarea [Travel Date] (Dată călătorie) (data plecării, data reîntoarcerii, [Location] (Locație))
• Setările pentru [Rotate Disp.] (Rotire afișaj), [Picture Sort] (Sortare imagini) și [Delete
Confirmation] (Confirmare ștergere) din meniul [Playback] (Redare)
• Numerele de folder și setările de ceas nu vor fi resetate.
[Reset Network Settings] (Resetare setări rețea)
Setările de rețea sunt resetate la setările implicite, cum ar fi informațiile privind echipamentul pe care
le-ați înregistrat utilizând [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) sau [Bluetooth].
(Excluzând [LUMIX CLUB])
218
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
Level Gauge Adjust.] (Reglare indicator de nivel)
■ [Adjust.] (Reglare)
Țineți camera în poziție orizontală și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare). Indicatorul de nivel
va fi reglat.
■ [Level Gauge Value Reset] (Resetare valoare indicator de nivel)
Restabilește setarea implicită a indicatorului de nivel.
[Demo Mode] (Mod demonstrație)
Puteți încerca focalizarea, setarea nivelului de maxim etc în [Post Focus] (Post-focalizare), cu imaginea.
[My Menu] (Meniul meu)
[My Menu Setting] (Setări meniul meu)
Puteți înregistra meniurile utilizate frecvent și le puteți afișați în [My Menu] (Meniul meu).
Pot fi înregistrate până la 23 de meniuri.
→
[My Menu] (Meniul meu) → [My Menu Setting] (Setare meniul meu)
[Add] (Adăugare)
[Sorting] (Sortare)
219
Selectați și înregistrați un meniu pentru a fi afișat în [My Menu] (Meniul meu).
Modificați ordinea meniurilor care vor fi afișate în [My Menu] (Meniul meu).
Selectați meniul a cărui ordine doriți să o modificați și setați noua locație.
[Delete] (Ștergere)
Ștergeți un meniu înregistrat din afișajul [My Menu] (Meniul meu).
[Delete Item] (Ștergere element): Selectați și ștergeți un meniu.
[Delete all] (Ștergere toate): Ștergeți toate meniurile înregistrate.
[Display from My Menu]
(Afișare din meniul meu)
Setați afișajul inițial pentru ecranul meniului.
[ON] (Activare): Afișează My Menu (Meniul meu).
[OFF] (Dezactivare): Afișează meniul utilizat data precedentă
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Playback] (Redare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Slide Show] (Diaporamă) (→221)
[Playback Mode] (Mod redare) (→222)
[Protect] (Protecție) (→223)
[Rating] (Clasificare) (→223)
[Title Edit] (Editare titlu) (→224)
[Face Rec Edit]
(Editare înregistrare față) (→224)
[RAW Processing] (Procesare RAW) (→225)
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K) (→227)
[Light Composition] (Compoziție lumină) (→228)
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială) (→229)
[Clear Retouch] (Ștergere retuș) (→230)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Text Stamp] (Imprimare text) (→231)
[Resize] (Redimensionare) (→232)
[Cropping] (Decupare) (→233)
[Rotate] (Rotire) (→233)
[Video Divide]
(Divizare video) (→234)
[Time Lapse Video]
(Imagine video cu timp scurs) (→234)
[Stop Motion Video]
(Imagine video cadru cu cadru) (→235)
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj) (→235)
[Picture Sort] (Sortare imagini) (→235)
[Delete Confirmation]
(Confirmare ștergere) (→236)
• Este posibil să nu se poată seta sau edita imaginile realizate cu alte camere.
 Modul de selectare a imagini(lor) după selectarea [Single]
(O singură imagine) sau [Multi] (Mai multe imagini)
Când [Single] (O singură imagine) și [Multi] (Mai multe imagini) nu sunt disponibile, selectați o
imagine în același mod în care selectați [Single] (O singură imagine).
[Single] (O singură imagine)
 Utilizați ◄► pentru a selecta imaginea statică și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă [Set/Cancel] (Setare/Anulare) se afișează în partea
dreaptă jos a ecranului, setarea este anulată când apăsați
din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Multi] (Mai multe imagini)
Când este afișat un ecran similar celui din dreapta:
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea statică și apoi
apăsați [MENU/SET] (repetare)
• Pentru anulare → Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) din nou.
 Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) pentru a executa
Când este afișat un ecran similar celui din dreapta:
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea statică și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) (repetare)
• Pentru anulare → Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) din nou.
220
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Slide Show] (Diaporamă)
Redă automat imaginile înregistrate, succesiv. Puteți organiza diaporame compuse doar din imagini
statice sau doar din imagini video. Se recomandă la vizualizarea pe ecranul televizorului.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Slide Show] (Diaporamă)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă selectați [Picture Only] (Doar imagine), vor fi
redate și fișierele și imaginile rafală 4K înregistrate
utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
• Doar o imagine reprezentativă în focalizare va fi
redată din imaginile înregistrate folosind funcția
[Post Focus] (Post-focalizare).
Utilizați ▲ pentru a selecta [Start] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Operații în timpul diaporamei
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
▲
Redare / Pauză
◄
Anterior
►
Următor
▼
Stop
Mărire volum
Reducere volum
221
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
 Pentru a modifica setările
Selectați [Effect] (Efect) sau [Setup] (Configurare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Effect] (Efect)
[Setup]
(Configurare)
[Duration]
(Durată)
[Repeat]
(Repetare)
Acest lucru vă permite să selectați efectele de ecran atunci când
treceți de la o imagine la imaginea următoare.
[Duration] (Durată) poate fi setată doar când [Effect] (Efect) este
setat la [OFF] (Dezactivare).
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[AUTO] (Automat):
[Sound]
(Sunet)
[Music] (Muzică):
[Audio]:
[OFF] (Dezactivare):
Muzica va fi redată cu imaginile statice, iar
sunetul va fi redat cu imaginile video.
Va fi redat efectul de muzică.
Sunetul este redate de la imaginile video.
Muzica și sunetul nu vor fi redate.
• În timpul unei diaporame cu fișiere rafală 4K, cu imagini înregistrate cu funcția [Post Focus]
(Post-focalizare) sau cu imagini de grup, efectele vor rămâne dezactivate chiar dacă [Effect]
(Efect) este setat.
• La redarea următoarelor imagini într-o diaporamă, setarea [Duration] (Durată) este dezactivată.
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini panoramice
• Imagini de grup
[Playback Mode] (Mod redare)
Selectează tipul etc. imaginilor și redă. ([Normal Play] (Redare normală), [Picture Only]
(Numai imagini), [Video Only] (Doar video))
→
1
[Playback] (Redare) → [Playback Mode] (Mod redare)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Dacă selectați [Picture Only] (Doar imagine), vor fi redate și fișierele și imaginile rafală 4K
înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
222
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Protect] (Protecție)
Setați protecția pentru a dezactiva ștergerea imaginilor. Previne ștergerea imaginilor importante.
→
1
[Playback] (Redare) → [Protect] (Protecție)
Selectați imaginea (→220)
 Pentru a șterge tot
Selectați [Protect] (Protecție) → [Cancel] (Anulare) → [Yes] (Da) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Când setați comutatorul de protecție la scriere de pe card în poziția „LOCK” (Blocare),
imaginea nu este ștearsă.
• Imaginea este ștearsă în timpul formatării, chiar dacă este protejată.
• Este posibil să nu funcționeze când utilizați alte dispozitive.
[Rating] (Clasificare)
Puteți eticheta imaginile pe cinci niveluri (clasificare). Când ați realizat [Rating] (Clasificare), vor fi
disponibile următoarele operații.
• Șterge toate imaginile cu excepția imaginilor etichetate.
• Puteți verifica nivelul de clasificare a imaginilor afișând detaliile fișierului pe Windows 10,
Windows 8.1 și Windows 8 (doar imagini JPEG).
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Rating] (Clasificare)
Selectați imaginea (→220)
Utilizați ◄► pentru a selecta nivelurile de clasificare (de la 1 la 5)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Repetați pașii 1 și 2 pentru a realiza setarea cu [Multi] (Mai multe imagini.)
 Pentru a șterge tot
Selectați [Rating] (Clasificare) → [Cancel] (Anulare) → [Yes] (Da) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Când ați efectuat [Rating] (Clasificare) pentru imagini de grup, setarea se aplică la toate imaginile
de grup iar clasificarea setată a numerelor este afișată în pictograma setărilor de clasificare a
primei imagini. Dacă numărul total de imagini este de 1000 sau mai mare, [999+] este afișat.
• Doar când [Playback Mode] (Mod de redare) este setat la [Normal Play] (Redare normală), puteți
selecta [Cancel] (Anulare).
• Pentru imaginile video AVCHD, puteți seta numai clasificarea [5].
223
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Title Edit] (Editare titlu)
Puteți introduce caractere (titluri etc.) pe o imagine înregistrată. După înregistrarea textului, acesta
poate fi imprimat pe imaginile tipărite utilizând funcția [Text Stamp] (Imprimare text) (→231).
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Title Edit] (Editare titlu)
Selectați o imagine statică (→220)
•
este afișat pe imaginile care au texte deja imprimate.
Introduceți caractere
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→58)
• Pentru a șterge texte, ștergeți toate caracterele din ecranul de introducere a caracterelor.
• Puteți tipări texte utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”.
• Puteți configura până la 100 de imagini o dată cu setarea [Multi] (Mai multe imagini).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
,
sau
[Face Rec Edit] (Editare înregistrare față)
Editați sau ștergeți informațiile de recunoaștere pentru imaginile cu informații incorecte.
→
[Playback] (Redare) → [Face Rec Edit] (Editare recunoaștere față) →
[REPLACE] (Înlocuire) sau [DELETE] (Ștergere)
1
2
3
4
Utilizați ◄► pentru a selecta imaginea și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Utilizați ◄► pentru a selecta o persoană și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Dacă efectuați [DELETE] (Ștergere), mergeți la pasul 4.
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta persoana care va înlocui o altă
persoană și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Utilizați ◄ pentru a selecta [Yes] (Da) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Când informațiile de recunoaștere a fețelor sunt șterse, nu pot fi restabilite.
• Editați informațiile de recunoaștere a feței în unitățile de grup pentru un grup de imagini.
(Nu puteți edita informațiile pentru fiecare imagine de grup.)
• Puteți edita doar prima imagine dintr-un grup.
224
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[RAW Processing] (Procesare RAW)
Puteți utiliza camera pentru a developa imaginile statice înregistrate în format RAW. Imaginile statice
create vor fi salvate în formatul JPEG.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [RAW Processing] (Procesare RAW)
Apăsați ◄► pentru a selecta fișierul RAW
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementul
și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a seta
• Pot fi setate următoarele elemente. Setările utilizate în timpul
înregistrării sunt aplicate în momentul setării.
[White Balance]
(Balans de alb)
[Brightness correction]
(Corecție luminozitate)
[Photo Style] (Stil foto)
[i.Dynamic]
(Control inteligent al
domeniului dinamic)
[Contrast]
[Highlight] (Evidențiere)
[Shadow] (Umbră)
[Saturation] (Saturație) /
[Color Tone] (Ton de
culoare)
[Filter Effect]
(Efect filtru)
[Grain Effect]
(Efect granulație)
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
[i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
[Sharpness] (Claritate)
[More Settings]
(Mai multe setări)
225
Puteți selecta balansul de alb pentru a efectua ajustările. Când selectați
un element cu
puteți developa imaginile utilizând aceleași setări
care au fost aplicate pentru înregistrare.
Puteți corecta luminozitatea în domeniul cuprins între -2 EV și +2 EV.
Puteți selecta efectele [Photo Style] (Stil foto).
Puteți selecta setările [i.Dynamic]
(Control inteligent al domeniului dinamic).
Puteți ajusta contrastul.
Puteți ajusta luminozitatea unei zone evidențiate.
Puteți ajusta luminozitatea unei zone întunecate.
Puteți ajusta saturația. (Puteți ajusta culorile când selectați [Monochrome]
(Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.) sau [L.Monochrome D]
(Monocrom.L D) în [Photo Style] (Stil foto).)
Puteți selecta un efect de filtru. (Doar când este selectat [Monochrome]
(Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.) sau [L.Monochrome D]
(Monocrom L D) pentru [Photo Style] (Stil foto))
Puteți seta granulația. (Doar când este selectat [Monochrome]
(Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.) sau [L.Monochrome D]
(Monocrom L D) pentru [Photo Style] (Stil foto))
Puteți seta reducerea zgomotului.
Puteți selecta setările [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă).
Puteți ajusta aspectul de rezoluție ridicată.
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a efectua următoarele operații.
[Reinstate Adjustments]
Restabilește setările la cele utilizate în
(Restabilire reglări):
timpul înregistrării.
[Color Space]
Puteți selecta [Color Space] (Spațiu de culoare)
(Spațiu de culoare): din [sRGB] sau [AdobeRGB].
[Picture Size]
Puteți selecta rezoluția imaginii ([L], [M], sau [S]) în
(Rezoluție imagine): cazul unui fișier JPEG atunci când salvați imaginile.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
3
4
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
• Reapare ecranul din pasul 2. Pentru a seta un alt element, repetați pașii 2 - 3.
Apăsați ▲▼ pentru a selecta [Begin Processing] (Începere procesare)
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Setarea fiecărui element
Când selectați un element, va fi afișat ecranul cu setări.
Funcționare
Operație
tactilă
Glisați
▲
▼
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Descriere
Utilizat pentru a efectua ajustări
Utilizat pentru a afișa ecranul de setare
[WB K Set] a temperaturii de culoare (Doar când
(Setare WB K) [White Balance] (Balans de alb) este
setat la
)
Utilizat pentru afișarea ecranului de
ajustare fină a balansului de alb
(Doar când [White Balance] (Balans de
alb) este setat)
[DISP.]
Utilizat pentru a afișa ecranul de
(Afișare)
comparare.
Utilizat pentru a finaliza o ajustare pe
[Set] (Setare) care ați efectuat-o și pentru a reveni la
ecranul de selectare a elementului
[Adjust.]
(Reglare)
• Când este selectată [Noise Reduction] (Reducere zgomot), [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
sau [Sharpness] (Claritate), ecranul de comparare nu poate fi afișat.
• Imaginile pot fi mărite cu butonul de transfocare.
• De asemenea, puteți mări atingând rapid ecranul de două ori. (Dacă afișajul a fost mărit, revine la
același raport de grosisment.)
226
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
Următoarele metode de operare sunt disponibile pentru a efectua ajustări pe ecranul de comparare.
Ⓐ Setare curentă
Funcționare
Operație
tactilă
Glisați
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set]
(Setare)
Descriere
Utilizat pentru a efectua ajustări
Utilizat pentru a reveni la ecranul
de setări
Utilizat pentru a finaliza o ajustare
pe care ați efectuat-o și pentru a
reveni la ecranul de selectare a
elementului
• Dacă atingeți imaginea în centru, va fi mărită. Dacă atingeți
rezoluția inițială.
, imaginea va fi redusă la
• Rezultatul unui fișier RAW developat cu această cameră și a unui fișier RAW developat cu software-ul
•
•
•
•
•
„SILKYPIX Developer Studio” pot fi diferite.
O imagine RAW înregistrată cu această cameră este întotdeauna înregistrată cu raportul
dimensiunilor setat la [3:2] (5472×3648), dar dacă efectuați [RAW Processing] (Procesare RAW) în
meniul [Playback] (Redare), imaginea va fi procesată cu raportul dimensiunilor egal cu acel raport al
dimensiunilor din momentul înregistrării.
Setarea [White Balance] (Balans de alb) a imaginilor statice înregistrate cu mai multe expuneri
([Multi Exp.]) este stabilită la setarea din momentul înregistrării.
Editați imaginile de grup una câte una. Imaginile editate vor fi salvate din nou separat de imaginile
originale ale grupului.
Când este conectat un cablu micro HDMI, [RAW Processing] (Procesare RAW) este dezactivată.
Puteți efectua procesarea RAW doar pe fișiere de imagini înregistrate cu această cameră.
[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor 4K)
Puteți salva timp de 5 secunde o înregistrare 4K dintr-un fișier rafală 4K.
→
[Playback] (Redare) → [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K)
1
2
Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Dacă timpul de rafală este de 5 secunde sau mai puțin, toate cadrele vor fi salvate ca imagini.
Selectați primul cadru care trebuie salvat ca imagine (→122, 123)
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG ca un singur grup de imagini în rafală.
227
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Light Composition] (Compoziție lumină)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pe care doriți să le combinați. Părțile imaginii care sunt
mai luminoase decât cadrul precedent vor fi suprapuse peste cadrul precedent pentru a combina
cadrele într-o singură imagine.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Light Composition] (Compoziție lumină)
Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Alegeți metoda de combinare și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 [Composite Merging] (Îmbinare compozită): Selectarea cadrelor de combinat.
 Trageți bara de glisare sau folosiți ▲▼◄► pentru a selecta cadrele pe care doriți să le
combinați
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine la
ecranul de previzualizare.
• Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a efectua
următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Vă permite să selectați mai
multe cadre pentru combinare.
− [Reselect] (Reselectare): Elimină cadrul selectat imediat
înainte și vă permite să selectați o imagine diferită.
 Repetați pașii  -  pentru a selecta mai multe cadre de combinat (până la 40 de cadre)
 Apăsați ▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 [Range Merging] (Îmbinare gamă): Selectați o gamă de combinat.
 Selectați cadrul primei imagini și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Metoda de selectare este aceeași ca în pasul  al setării [Composite Merging]
(Îmbinare compozită).
 Selectați cadrul ultimei imagini și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Imaginile sunt salvate în format JPEG. Informațiile de înregistrare (informații Exif) ale primului cadru,
precum timpul de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO sunt, de asemenea, înregistrate.
228
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pentru a crea compunerea secvențială a unui subiect
aflat în mișcare într-o singură imagine.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Selectați cadrele pe care doriți să le combinați.
Selectați cadrele astfel încât subiectul în mișcare să nu se suprapună peste cadrele
anterioare sau ulterioare. (Este posibil să nu se poată crea corespunzător compunerea
secvențială dacă subiectul se suprapune.)
 Trageți bara de glisare sau folosiți ▲▼◄► pentru a selecta cadrele pe care doriți să le
combinați
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine la
ecranul de previzualizare.
• Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a efectua
următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Vă permite să selectați mai
multe cadre pentru combinare.
− [Reselect] (Reselectare): Elimină cadrul selectat imediat
înainte și vă permite să selectați o imagine diferită.
 Repetați pașii  -  pentru a selecta mai multe cadre de combinat (între 3 și 40 de cadre)
 Apăsați ▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Sfaturi pentru [Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Recomandăm utilizarea unui trepied pentru realizarea fotografiilor pentru [Sequence Composition]
(Compunere secvențială).
• Imaginile sunt salvate în format JPEG. Informațiile de înregistrare (informații Exif) ale primului cadru,
precum timpul de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO sunt, de asemenea, înregistrate.
229
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Clear Retouch] (Retușare clară)
Puteți șterge părțile inutile înregistrate pe imaginile realizate.
• Operația de ștergere poate fi
efectuată doar prin atingere.
[Clear Retouch] (Ștergere retuș)
permite automat operația tactilă.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Clear Retouch] (Ștergere retuș)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine statică
și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Glisați degetul peste partea pe care doriți
să o ștergeți
• Părțile care vor fi șterse sunt colorate.
• Atingerea [Undo] (Revocare) va readuce părțile colorate la starea
anterioară.
Ștergerea detaliilor (mărirea afișajului)
 Atingeți [SCALING] (Scalare)
• De pe ecranul tactil, extindeți cu două degete pentru a mări
și ciupiți cu două degete pentru a micșora.
• Tragerea ecranului permite mutarea părții mărite.
 Atingeți [REMOVE] (Eliminare)
• Astfel, veți reveni la operația de tragere a degetului peste
partea pe care doriți să o ștergeți. Partea pe care doriți să
o ștergeți poate fi trasă chiar dacă imaginea este mărită.
3
4
230
Atingeți [Set] (Setare)
Atingeți [Save] (Salvare) sau apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
• Editați imaginile de grup una câte una. Imaginile editate vor fi salvate din nou separat de imaginile
originale ale grupului.
• Nu este disponibil în timpul utilizării vizorului.
• Când este conectat un cablu micro HDMI, [Clear Retouch] (Ștergere prin atingere) este dezactivată.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini panoramice
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
[Text Stamp] (Imprimare text)
Puteți imprima data și ora înregistrării, numele, destinația de călătorie, datele de călătorie etc.
pe imaginile statice înregistrate.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Text Stamp] (Imprimare text)
Selectați o imagine statică (→220)
•
este afișat pe ecran dacă fotografia are text imprimat.
Utilizați ▼ pentru a selecta [Set] (Setare) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Shooting Date]
(Data realizării
fotografiei)
[Name]
(Nume)
3
4
231
[W/O TIME] (Fără oră): Imprimați data înregistrării
[WITH TIME] (Cu oră): Imprimați data și ora înregistrării
Nume imprimat înregistrat cu Face Recognition (Recunoaștere față)
Nume imprimat înregistrat în [Profile Setup] (Configurare profil)
[Location]
(Locație)
Imprimare locație înregistrată în [Travel Date] (Data călătoriei) din meniul
[Setup] (Configurare)
[Travel Date]
(Data călătoriei)
Imprimați numărul de zile scurse de la data de călătorie setată în [Travel Date]
(Dată călătorie) din meniul [Setup] (Configurare)
[Title] (Titlu)
Imprimare text înregistrat în [Title Edit] (Editare titlu)
Apăsați butonul
Utilizați ▲ pentru a selecta [OK] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
• Nu solicitați imprimarea datei în magazin și nu imprimați data pe imprimante pentru imagini
statice cu date imprimate. (Datele imprimate se pot suprapune.)
• Puteți configura până la 100 de imagini o dată cu setarea [Multi] (Mai multe imagini).
• Calitatea imaginilor poate fi slabă.
• Dacă imprimați text pe imaginile dintr-un grup, imaginile editate vor fi salvate din nou separat
de imaginile originale ale grupului.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
• Imagini panoramice
• Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte
• Imagini statice realizate fără setarea ceasului
[Resize] (Redimensionare)
Rezoluția imaginilor poate fi redusă pentru a facilita trimiterea ca fișier atașat la e-mail sau utilizarea
pe paginile web etc.
→
1
[Playback] (Redare) → [Resize] (Redimensionare)
Selectați imaginea statică și rezoluția
[Single] (O singură imagine)
 Utilizați ◄► pentru a selecta imaginea statică și
apoi apăsați [MENU/SET]
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta rezoluția și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
[MULTI] (Mai multe imagini) (maximum 100 de imagini)
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta rezoluția și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea statică
și apoi apăsați [MENU/SET] (repetare)
• Pentru anulare → Apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) din nou.
 Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) pentru a executa
• Calitatea imaginii este redusă după redimensionare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
• Imagini panoramice
• Imagini de grup
• Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte
232
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Cropping] (Decupare)
Măriți imaginile statice și decupați zonele nedorite.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Cropping] (Decupare)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine statică și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Selectați zona care va fi decupată și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
Mărește imaginea
Reduce imaginea
▲▼◄►
Trage
Deplasează zona mărită
• Editați imaginile de grup una câte una. Imaginile editate vor fi salvate din nou separat
de imaginile originale ale grupului.
• Informațiile originale privind funcția de recunoaștere a fețelor nu vor fi copiate când sunt
decupate imaginile statice.
• Calitatea imaginii este redusă după decupare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
• Imagini panoramice
• Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte
[Rotate] (Rotire)
Puteți roti manual imaginea în unități de 90 de grade.
• Nu puteți selecta [Rotate] (Rotire) când [Rotate Disp.] (Rotire afișaj) este setată la [OFF]
(Dezactivare).
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Rotate] (Rotire)
Utilizați ◄► pentru a selecta imaginea
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta direcția de rotire
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Imaginea este rotită la 90 de grade în sensul acelor
de ceasornic.
Imaginea este rotită la 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
233
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Video Divide] (Divizare video)
O singură imagine video poate fi divizată în 2 părți. Acest lucru este convenabil când doriți să păstrați
doar scenele necesare sau dacă doriți să ștergeți scenele inutile pentru a spori spațiul liber pe card,
precum în timp ce călătoriți.
→
1
2
3
[Playback] (Redare) → [Video Divide] (Divizare video)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine video de divizat și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ▲ în locul în care doriți să divizați
o imagine video pentru a o întrerupe
• Dacă apăsați ◄► în timpul pauzei, puteți efectua
ajustări fine ale pozițiilor de divizare într-o imagine video.
Apăsați ▼
• Imaginea video originală care a fost divizată nu rămâne.
(Vor rămâne doar 2 imagini video care au fost create după divizare.)
• În timpul divizării, nu opriți camera și nu scoateți cardul sau acumulatorul. Dacă faceți acest lucru,
imaginea video poate fi ștearsă.
• Imaginile video nu pot fi divizate la o locație apropiată de începutul sau sfârșitul imaginii video.
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• Imagini video cu un timp de înregistrare scurt
[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
Puteți crea o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs).
→
1
2
234
[Playback] (Redare) → [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
Utilizați ◄► pentru a selecta grupul de imagini [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Creați o imagine video după selectarea unei metode de producție
• Pentru detalii, consultați pasul 5 și pașii următori (→135).
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)
Puteți crea o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru).
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)
Utilizați ◄► pentru a selecta un grup de animații cadru cu cadru și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Creați o imagine video după selectarea unei metode de producție
• Pentru detalii, consultați pasul 7 și pașii următori (→138).
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj)
Acest mod vă permite să afișați imagini rotite vertical dacă acestea au fost înregistrate ținând camera
vertical.
→
[Playback] (Redare) → [Rotate Disp.] (Rotire afișaj) → [ON] (Activare)
• Când redați fotografii pe un PC, acestea nu pot fi afișate în direcția de rotire dacă sistemul de
operare sau software-ul nu sunt compatibile cu Exif. Exif este un format de fișier pentru imagini
statice care permite adăugarea de informații de înregistrare etc. A fost stabilit de către „JEITA
(Japan Electronic and Information Technology Industries Association)”.
[Picture Sort] (Sortare imagini)
Puteți seta secvența de afișare utilizată pentru redarea imaginilor pe acest aparat.
→
[Playback] (Redare) → [Picture Sort] (Sortare imagini)
[FILE NAME]
(Denumire fișier)
[DATE/TIME]
(Dată/oră)
Afișează imaginile în funcție de numele folderului sau numele fișierului.
Acest format de afișare vă permite să găsiți cu ușurință locația de stocare a
imaginilor pe card.
Afișează imaginile în funcție de data la care au fost înregistrate, în ordine
cronologică. Când imaginile sunt realizate utilizând mai multe camere și sunt
stocate pe același card, acest format de afișare vă permite să găsiți mult mai
ușor o anumită imagine.
• Este posibil ca imaginile să nu fie afișate în funcție de secvența [DATE/TIME] (Dată/Oră) imediat
după introducerea cardului în cameră. În acest caz, așteptați un interval de timp, iar imaginile
vor fi afișate în secvența [DATE/TIME] (Dată/Oră).
235
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Delete Confirmation] (Confirmare ștergere)
Aceasta setează care opțiune, [Yes] (Da) sau [No] (Nu), va fi evidențiată mai întâi când este afișat
ecranul de confirmare pentru ștergerea unei imagini.
Este setat la [„No” first] (Mai întâi „Nu”) în momentul achiziționării.
→
236
[Playback] (Redare) → [Delete Confirmation] (Confirmare ștergere)
[Mai întâi „Yes” (Da)]
[Yes] (Da) este evidențiat mai întâi, astfel încât ștergerea să poată fi realizată rapid.
[Mai întâi „No” (Nu)]
[No] (Nu) este evidențiat mai întâi. Ștergerea accidentală a imaginilor este evitată.
Wi-Fi/Bluetooth
Posibilitățile funcției Wi-Fi®/Bluetooth®
Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone
• Operarea butonului declanșator al camerei utilizând un smartphone (înregistrare de la
distanță) (→250)
• Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră sau încărcarea acestora pe site-uri de
socializare (→254)
• Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie (Film instantaneu) în funcție de
preferințe pe smartphone (→258)
Extinderea domeniului de aplicații prin conectarea camerei
la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
• Punerea în pereche (configurarea conexiunii) (→242)
• Pornirea/oprirea camerei utilizând un smartphone (→249)
• Înregistrarea [B] (Bulb) (→252)
• Transferarea automată a imaginilor înregistrate pe un smartphone (→255)
• Scrierea informațiilor despre locație a unui smartphone la o imagine înregistrată (→257)
• Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone (→258)
Afișarea imaginilor statice pe un televizor (→260)
Tipărire wireless (→265)
Trimiterea imaginilor către echipamentul AV (→266)
Trimiterea imaginilor la un PC (→267)
Utilizarea serviciilor WEB (→269)
• Acest manual utilizează termenul „smartphone” atât pentru smartphone-uri, cât și pentru tablete,
cu excepția cazului în care este necesară diferențierea acestora.
237
Wi-Fi/Bluetooth
Funcția Wi-Fi/Bluetooth
 Înainte de utilizare
• Finalizați în avans setările pentru dată și oră. (→33)
• Pentru a utiliza funcția Wi-Fi pe acest aparat, este necesar un punct de acces wireless sau un
dispozitiv de destinație echipat cu funcția LAN wireless.
 Despre indicatorul luminos de conexiune WIRELESS (albastru)
Aprins: Când funcția Wi-Fi/Bluetooth este activată sau în cazul conectării
Iluminare intermitentă: La trimiterea datelor de imagine
• In [Wireless Connection Lamp] (Indicator luminos conexiune WIRELESS)
din meniul [Setup] (Configurare), puteți seta lampa astfel încât să nu
lumineze/lumineze intermitent. (→211)
 Buton [Wi-Fi]
În aceste Instrucțiuni de utilizare, butonul funcțional căruia îi este atribuit [Wi-Fi] este denumit butonul
[Wi-Fi]. (La momentul achiziției, [Wi-Fi] este atribuit butonului [Fn9] în modul de înregistrare și
butonului [Fn5] în modul de redare.)
• Pentru detalii privind butonul funcțional, consultați (→54).
Pentru a porni funcția Wi-Fi (în modul de înregistrare):
 Atingeți
 Atingeți
238
Wi-Fi/Bluetooth
Funcția Wi-Fi/Bluetooth
 Operații care pot fi efectuate apăsând butonul [Wi-Fi]
Dacă apăsați butonul [Wi-Fi] fără a fi stabilit o conexiune Wi-Fi, camera intră în modul
standby în care se poate conecta direct la smartphone. (→245)
• Dacă apăsați butonul [DISP.] (Afișare) în momentul respectiv, puteți selecta o destinație din
istoricul conexiunilor anterioare și puteți să efectuați o conectare rapidă. (→280)
Când camera este conectată la Wi-Fi, puteți apăsa butonul [Wi-Fi] și efectua
următoarele operații.
[Terminate the Connection]
(Încheiere conexiune)
Întrerupe conexiunea Wi-Fi.
[Change the Destination]
(Modificare destinație)
Întrerupe conexiunea Wi-Fi și vă permite să selectați
o conexiune Wi-Fi diferită.
[Change Settings for Sending Images]
(Modificare setări pentru trimitere
imagini)
Pentru detalii (→263).
[Register the Current Destination to
Favorite] (Înregistrare destinație
curentă la favorite)
Prin înregistrarea destinației conexiunii sau metodei
de conectare curente, data viitoare vă puteți conecta
cu ușurință utilizând aceeași metodă de conectare.
[Network Address] (Adresă rețea)
Pentru detalii (→282).
În funcție de funcția Wi-Fi folosită sau de destinația conexiunii, este posibil să nu puteți efectua unele
dintre aceste operații.
239
Wi-Fi/Bluetooth
Funcția Wi-Fi/Bluetooth
 Descrierea metodei
Când selectarea „[Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric)”, etc. este descrisă într-un pas,
efectuați oricare dintre operațiile următoare.
Cu operațiile butonului cursor
Utilizați butonul cursor pentru a selecta
[Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți [Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric).
• Nu scoateți cardul de memorie sau acumulatorul și nu vă deplasați într-o zonă fără recepție
•
•
•
•
240
în timp ce trimiteți imaginile.
Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.
Vă recomandăm să utilizați un acumulator complet încărcat atunci când trimiteți imagini.
Când trimiteți imagini într-o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dumneavoastră.
Este posibil ca imaginile să nu fie trimise complet în funcție de starea undelor radio. Dacă o conexiune
este întreruptă în timp ce trimiteți imaginile, este posibil să fie trimise imagini cu secțiuni lipsă.
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
Puteți opera camera de la distanță, utilizând un smartphone.
„Panasonic Image App” (denumită în continuare „Image App”) trebuie instalată pe smartphone.
Instalarea aplicației pentru smartphone/tabletă
„Panasonic Image App”
Sistem
de operare
acceptat
Procedură
de instalare
Android™:
Android 4.4 sau o versiune superioară
(Android 5.0 sau o versiune superioară pentru a utiliza
funcția Bluetooth)
iOS: iOS versiunea 9.3 sau o versiune superioară
(Funcția Bluetooth nu poate fi utilizată cu iPad 2)
 Conectați dispozitivul la o rețea
 (Android) Selectați „Google Play™ Store”.
(iOS) Selectați „App Store”.
 Introduceți „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în caseta de căutare.
 Selectați „Panasonic Image App” și instalați
• Versiuni de sisteme de operare acceptate începând cu februarie 2019. Versiunile de sisteme de
operare acceptate pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
• În funcție de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod
corespunzător.
Pentru cele mai recente informații despre „Image App”, consultați site-ul de asistență de mai jos.
• https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
• Când descărcați aplicația pe o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dumneavoastră.
• Pentru detalii despre procedeul de operare etc. consultați [Help] (Ajutor) din meniul „Image App”.
• Când utilizați „Image App” pe smartphone-ul conectat la cameră prin Wi-Fi, este posibil ca [Help]
(Ajutor) din „Image App” să nu fie afișat, acest lucru depinzând de smartphone. În acest caz, după
terminarea conexiunii la cameră, reconectați smartphone-ul la o rețea de telefonie mobilă sau la
un router Wi-Fi și apoi afișați [Help] (Ajutor) în „Image App”.
• Unele ecrane și informații furnizate în acest document pot fi diferite, acest lucru depinzând de
sistemul de operare acceptat și versiunea „Image App”.
241
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
Instalarea aplicației pentru smartphone/tabletă
„Panasonic Image App”
Puteți conecta o cameră la un smartphone printr-o conexiune Bluetooth.
Smartphone-uri
acceptate
Android™: Android 5.0 sau mai nou, cu versiune Bluetooth 4.0 sau mai nouă
(excluzându-le pe cele care nu acceptă Bluetooth de joasă energie)
iOS:
iOS 9.3 sau o versiune superioară (excluzând iPad 2)
 Prima conexiune
Trebuie să configurați punerea în pereche (conexiunea) doar pentru prima dată. Când este
configurată punerea în pereche, o conexiune Wi-Fi este realizată în mod automat.
(Pe cameră)
→
•
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] →
[Bluetooth] → [SET] (Setare) →
[Pairing] (Punere în pereche)
Camera intră în modul de standby punere în pereche
și afișează numele de dispozitiv.
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”.
• Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul caută camere, închideți mesajul.
 Selectați [Bluetooth].
 Activați Bluetooth.
 Selectați numele dispozitivului afișat pe ecranul camerei din lista [Camera enable to be registered]
(Activare cameră pentru înregistrare).
• Va fi realizată conexiunea Bluetooth dintre cameră și smartphone.
(Pentru dispozitive Android) O conexiune Wi-Fi va fi efectuată selectând [Connection] (Conexiune).
Dacă utilizați un dispozitiv Android, urmați pașii până aici pentru a finaliza configurarea.
Treceți la pașii de mai jos doar dacă utilizați un dispozitiv iOS (iPhone/iPod touch/iPad).
Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) (→282) este setată la [OFF] (Dezactivare), selectați
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi). (În momentul achiziționării, [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
este setată la [OFF] (Dezactivare))
• Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare) pe cameră, trebuie să
instalați profilul.
 Instalaţi profilul
• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceţi parola pentru a debloca
smartphone-ul.
 Ieșiți din browser
•
242
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
 Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră
(Numele dispozitivului selectat în pasul ).
• Dacă SSID nu se afișează, acesta poate fi afișat după
activarea și dezactivarea conexiunii Wi-Fi.
• Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat, urmați
mesajele de pe ecran pentru a modifica setarea.
 Porniți aplicația „Image App”.
• Smartphone-ul pus în pereche va fi înregistrat ca dispozitiv
împerecheat după conectarea prin Wi-Fi.
 Conectarea la smartphone-ul împerecheat
(a doua conectare și conectările ulterioare)
(Pe cameră)
 Activați funcția Bluetooth
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ON] (Activare)
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”
• Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul
caută camere, închideți mesajul.
 Selectați [Bluetooth]
 Activați Bluetooth
 Selectați numele dispozitivului afișat pe ecranul camerei din lista [Camera registered]
(Camere înregistrate)
•
Chiar dacă configurați împerecherea cu mai mult de un smartphone, puteți să vă conectați doar
la câte un singur smartphone.
 Încheierea conexiunii Bluetooth
→
•
•
243
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [OFF] (Dezactivare)
Conexiune va fi încheiată și funcția Bluetooth a camerei va fi dezactivată.
Chiar dacă încheiați conexiunea, informați de împerechere nu va fi ștearsă.
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
 Ștergerea informațiilor de împerechere
(Pe cameră)
 Setați meniul
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [SET] (Setare) →
[Delete] (Ștergere)
 Selectați smartphone-ul pe care doriți să îl ștergeți
(Pe smartphone)
Selectați camera (numele dispozitivului) pentru care să ștergeți informațiile de punere în pereche din
lista [Camera registered] (Camere înregistrate) și ștergeți înregistrarea.
•
este afișat pe ecranul de înregistrare atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth.
Dacă funcția Bluetooth este activată, dar smartphone-ul nu este conectat,
afișat este
semi-transparent.
• Când configurarea împerecherii între o cameră și un smartphone durează prea mult, ștergeți
informația de împerechere a ambelor dispozitive și înregistrați-le din nou. Acest lucru poate permite
dispozitivelor să fie recunoscute corespunzător.
• Maxim 16 smartphone-uri pot fi înregistrate. Dacă doriți să înregistrați mai mult de 16 dispozitive,
smartphone-ul cu cel mai vechi istoric de înregistrare va fi înlocuit.
• Activarea [Reset Network Estins] (Resetare setări de rețea) va șterge informațiile dispozitivelor
înregistrate.
244
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
Conectarea camerei la un smartphone care nu este compatibil
cu Bluetooth de joasă energie
Conectare la un smartphone prin Wi-Fi.
• De asemenea, vă puteți conecta prin Wi-Fi la un smartphone care acceptă Bluetooth de joasă
energie, urmând aceeași pași.
Conectare fără utilizarea unei parole
Puteți stabili cu ușurință o conexiune Wi-Fi cu această cameră fără a introduce o parolă în
smartphone.
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID
Se afișează informațiile (SSID) necesare pentru
conectarea directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând butonul
[Wi-Fi] de pe cameră.
•
(Pe smartphone)
1
2
3
Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări
Selectați SSID afișat pe ecranul camerei
Porniți aplicația „Image App”
• Când ecranul de confirmare a conexiunii este afișat pe
cameră, selectați [Yes] (Da) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare). (Doar la conectarea pentru prima dată.)
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [OFF] (Dezactivare) în momentul achiziționării.
Când inițiați conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul de confirmare a
conexiunii este într-adevăr cel la care doriți să vă conectați.
Chiar dacă este afișat dispozitivul incorect, veți continua să fiți conectat la acesta dacă selectați „Yes” (Da).
În cazul în care există alte dispozitive compatibile cu Wi-Fi în apropiere, vă recomandăm să setați
[Wi-Fi Pass Word] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare) (→282).
245
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
Introducerea unei parole pentru a stabili o conexiune
Când [Wi-Fi Pass Word] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare), puteți intensifica securitatea
prin introducere manuală sau utilizând un cod QR pentru autentificarea prin parolă.
Pregătire
(Pe cameră) Setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare). (→282)
 Când citiți un cod QR pentru a vă conecta
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID și Parolă
Ⓑ Cod QR
Se afișează informațiile (Cod QR, SSID și parolă) necesare
pentru conectarea directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând butonul [Wi-Fi]
de pe cameră.
•
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”
 Selectați „Cod QR”
• Când smartphone-ul este conectat la un punct de acces wireless, este necesară o anumită
perioadă pentru afișarea codului QR.
• (Pentru dispozitive iOS) Se va afișa un ecran de confirmare. Apăsați [OK] pentru a începe.
 Utilizați „Image App” pentru a scana codul QR afișat pe ecranul camerei
• Dacă apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi mărit.
Dacă utilizați un dispozitiv Android, urmați pașii până aici pentru a finaliza configurarea.
Treceți la pașii de mai jos doar dacă utilizați un dispozitiv iOS(iPhone/iPod touch/iPad).
 Instalați profilul
• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceți parola pentru a debloca smartphone-ul.
 Ieșiți din browser
 Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări
 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră
 Porniți aplicația „Image App”
• (Dispozitive iOS) Pașii intermediari nu sunt necesari începând
de la a doua repetare.
246
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
 Introducerea manuală a unei parole pentru a stabili o conexiune
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID și Parolă
Ⓑ Cod QR
Se afișează informațiile (Cod QR, SSID și parolă) necesare
pentru conectarea directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând butonul [Wi-Fi]
de pe cameră.
•
(Pe smartphone)
 Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări
 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră
 Introduceți parola afișată pe acest aparat
(doar la conectarea pentru prima dată)
 Porniți aplicația „Image App”
Modificarea metodei de conectare Wi-Fi
Pentru a modifica metoda de conectare, urmați instrucțiunile de mai jos:
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi) → [New Connection]
(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță) →
buton [DISP.] (Afișare)
sau
→ Buton [DISP.] (Afișare) → [New Connection]
(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță) →
buton [DISP.] (Afișare)
247
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
 La conectarea cu [Via Network] (Prin rețea)
(Pe cameră)
 Selectați [Via Network] (Prin rețea) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Conectați camera la un punct de acces wireless respectând metoda de conexiune (→276).
(Pe smartphone)
 Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări
 Selectați punctul de acces wireless la care ați conectat camera și setați
 Porniți aplicația „Image App”
 La conectarea cu [Direct]
(Pe cameră)
 Selectați [Direct] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Conectați camera la un punct de acces wireless respectând metoda de conexiune (→279).
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”
Întreruperea conexiunii Wi-Fi
1
2
Setați camera în modul de înregistrare.
•
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la modul de înregistrare.
Selectați elementele din meniul camerei pentru
a întrerupe conexiunea Wi-Fi.
→
•
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
Puteți încheia conexiunea și apăsând butonul [Wi-Fi]
de pe cameră.
De pe smartphone, închideți „Image App”
• La înregistrarea cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K) cu smartphone-ul, terminați conexiunea doar după
ce ați comutat la modul de înregistrare rafală 4K, apăsând butonul
248
de pe cameră.
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Necesită mod de conectivitate wireless
Modul de conectivitate wireless necesar variază pe baza funcției care va fi utilizată după conectarea
la un smartphone.
Conectivitate wireless
necesară
Suport pentru Bluetooth de joasă energie
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri care acceptă
Bluetooth de joasă energie.
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri care nu acceptă
Bluetooth de joasă energie.
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri care acceptă
Bluetooth de joasă energie.
• Indică faptul că funcția necesită conectarea la un smartphone care
utilizează atât Bluetooth, cât și Wi-Fi.
Pornirea/oprirea camerei utilizând un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Chiar și când camera este oprită, o puteți porni de la distanță
și opera de pe smartphone-ul dumneavoastră.
Această funcție permite pornirea camerei de la distanță și
realizarea fotografiilor sau vizualizarea imaginilor pe cameră
chiar și când se află în geanta dumneavoastră.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→242)
Selectați meniul camerei
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Remote Wakeup] (
Pornire de la distanță) → [ON] (Activare)
3
3
4
5
Setați butonul de pornire/oprire cameră [ON/OFF] la [OFF] (Oprire)
Pe smartphone, porniți „Image App” și setați funcția Bluetooth la o stare
în care poate fi efectuată conexiunea (stare standby).
Operați smartphone-ul
 Selectați
 Selectați [Remote operation] (Operare de la distanță)
• Camera pornește automat, permițându-vă să efectuați o conexiune Wi-Fi automat.
− (dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie
necesară schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi.
Urmați mesajul de pe ecran pe smartphone pentru a schimba setarea.
249
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Oprirea camerei cu un smartphone
 Selectați
 Selectați
(Dezactivare)
• Când ați setat [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) la [ON] (Activare), funcția Bluetooth continuă
să fie activă chiar și după oprirea camerei, ducând astfel la consumarea bateriei.
Operarea butonului declanșator al camerei utilizând un
smartphone (înregistrare de la distanță)
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Conectarea la un smartphone (→245)
Operați smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth,
selectați
→ [Remote operation] (Operare de la distanță).
(Dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie necesară
schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați mesajul de pe ecran
pe smartphone pentru a schimba setarea.
 Selectaţi
 Fotografiați
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
 Setarea priorității ridicate între cameră și smartphone pentru
efectuarea operațiilor
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[Priority of Remote Device] (Prioritate dispozitiv de la distanță)
[Camera] (Cameră)
[Smartphone]
•
250
Vă permite să efectuați operații atât cu camera, cât și cu smartphone-ul.
• Setările selectorului camerei etc., nu pot fi schimbate cu smartphone-ul.
Vă permite să efectuați operații doar cu smartphone-ul în timpul
înregistrării de la distanță.
• Selectorul camerei poate fi operat și cu smartphone-ul.
• Pentru a încheia înregistrarea de la distanță, apăsați oricare dintre
butoanele de pe cameră pentru a porni ecranul și selectați [Cancel]
(Anulare).
Setarea acestei funcții nu poate fi schimbată când este activă conexiunea.
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
• Camera se poate înclina la extinderea obiectivului. Asigurați-vă că fixați camera cu ajutorul unui
trepied sau prin alte metode.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• (Când [Priority of Remote Device] (Prioritate dispozitiv de la distanță) este setată la
([Smartphone]), puteți comuta temporar la Modul Programme AE (Programare expunere
automată) pentru înregistrare de la distanță doar în timpul înregistrării de la distanță.)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
251
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Utilizarea smartphone-ului pentru a opera butonul declanșator
doar prin conexiune Bluetooth
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→242)
Operați smartphone-ul
 Selectați
 Selectați [Shutter Remote Control] (Telecomandă declanșator)
 Fotografiați
[B] (Bulb) (Aproximativ până la 120 secunde)
Puteți realiza Înregistrare [B] (Bulb) când timpul de expunere este setat la [B]
(Bulb) în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
Funcția este utilă atunci când fotografiați stelele noaptea sau o scenă nocturnă,
din moment ce obturatorul poate fi ținut deschis de la începutul până la sfârșitul
înregistrării.
1
Operați smartphone-ul
 Apăsați
pentru a începe înregistrarea (Țineți apăsat
 Luați degetul de pe
•
Glisați
)
pentru a încheia înregistrarea
în direcția LOCK (Blocare) pentru a înregistra cu butonul
declanșator apăsat în totalitate. (Glisați
în direcția opusă sau apăsați
butonul declanșator al camerei pentru a încheia înregistrarea.)
• Dacă Bluetooth este deconectat în timpul înregistrării în modul [B] (Bulb), reconectați Bluetooth
și efectuați operația de încheiere a înregistrării cu smartphone-ul.
• [Shutter Remote Control] (Telecomandă declanșator) este disponibil când butonul [ON/OFF]
(Pornire/Oprire) al camerei este setat la [ON] (Pornire).
• Ecranul de vizualizare în timp real al camerei nu poate fi vizualizat pe un smartphone.
• Dacă se oprește camera pentru că [Sleep Mode] (Mod inactiv) este activat în timpul înregistrării,
selectați din nou [Shutter Remote Control] (Telecomandă declanșator) utilizând smartphone-ul
pentru a reporni camera. (Această funcție este activată doar când [Remote Wakeup] (Pornire de la
distanță) este setată pe [ON] (Activare) și [Auto Transfer] (Transfer automat) este setat pe [OFF]
(Dezactivare).)
• Citiți [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de utilizare a
funcției [Shutter Remote Control] (Telecomandă declanșator) din aplicația „Image App”.
252
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Reducerea perioadei de revenire din modul inactiv
Selectați funcția smartphone pentru a fi folosită ca funcție prioritară la scoaterea camerei din [Sleep Mode]
(Mod inactiv) cu un smartphone.
Pregătire
Setați [Bluetooth] și [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) la [ON] (Activare). (→249)
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Returning from Sleep Mode]
(Revenire din modul inactiv)
[Remote / Transfer Priority]
(Prioritate transfer / la distanță)
[Shutter Remote Priority]
(Prioritate telecomandă declanșator)
253
Reduce timpul necesar pentru activarea camerei
cu [Remote operation] (Operare de la distanță)
sau [Transfer image] (Transfer imagine).
Reduce timpul necesar pentru activarea camerei
cu [Shutter Remote Control] (Telecomandă
declanșator).
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră
sau încărcarea acestora pe site-uri de socializare
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Conectarea la un smartphone (→245)
Operați smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth,
selectați
→ [Remote operation] (Operare de la distanță).
(Dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie necesară
schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați mesajul de pe ecran
pe smartphone pentru a schimba setarea.
 Selectați
• Puteți comuta la un dispozitiv care conține imaginile care
vor fi afișate utilizând pictograma din partea stângă sus a
ecranului. Pentru a afișa imaginile salvate în cameră,
selectați [LUMIX].
(Redarea unei fotografii)
 Când imaginea este atinsă, aceasta este redată
la o dimensiune mai mare
• Când redați imagini video, dimensiunea datelor este
redusă în timp ce imaginile sunt transmise către
„Image App”. De aceea, calitatea imaginii poate fi diferită
față de imaginea video propriu-zisă pe care ați înregistrato. În funcție de smartphone-ul dumneavoastră și de
condițiile de utilizare a acestuia, este posibil să observați
o degradare a calității imaginii sau omiteri de sunet atunci
când redați imagini video și imagini statice.
(Salvarea și trimiterea fotografiilor la servicii web
precum SNS)
 Apăsați și țineți apăsată fotografia și glisați-o
• Imaginile video AVCHD, imagini video 4K, fișierele rafală 4K
și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare) nu
pot fi salvate.
• Imaginile statice RAW pot fi salvate numai pe
smartphone-uri cu sistemul Android versiunea 7.0 sau
superioară sau iOS versiunea 10.0 sau superioară.
Totuși aceste imagini nu pot fi afișate corect pe anumite
smartphone-uri sau anumite versiuni ale sistemelor de
operare.
254
Comutați la
dispozitivul care
conține imaginile care
urmează a fi afișate
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Transferarea automată a imaginilor înregistrate
pe un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Camera transferă automat imaginile înregistrate pe un smartphone cu conexiune Bluetooth
prin Wi-Fi.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→242)
Selectați meniul camerei
→
3
4
5
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Auto Transfer]
(Transfer automat) → [ON] (Activare)
• Dacă este afișat un ecran de confirmare pe cameră care vă solicită să terminați conexiunea
Wi-Fi, selectați [Yes] (Da) pentru a o termina.
Pe smartphone, selectați [YES] (DA) (pentru dispozitive Android)
sau [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) (pentru dispozitive iOS)
• Camera efectuează automat o conexiune Wi-Fi.
▪ (Dispozitive iOS) Urmați mesajele de pe ecran pe smartphone pentru a schimba
dispozitivul conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi.
Verificați setările de trimitere pe cameră și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj). (→263)
• Camera va intra într-un mod în care poate transfera automat imaginile și se va afișa
pe ecranul de înregistrare. (Dacă [Auto Transfer] (Transfer automat) nu este afișat pe
ecranul de înregistrare, imaginile nu pot fi transferate automat. Verificați starea conexiunilor
Wi-Fi la smartphone.)
Realizați fotografii utilizând camera
• De fiecare dată când realizați o imagine, aceasta este fi trimisă automat către un dispozitiv
specificat.
• În timpul trimiterii unui fișier,
se afișează pe ecranul de înregistrare.
Dacă setați [Auto Transfer] (Transfer automat) la [ON] (Activare), conexiunea Wi-Fi/Bluetooth
va fi stabilită automat și transferul automat va fi activat data viitoare când este pornită camera
și activată aplicația „Image App” (Aplicație de imagini) de pe smartphone-ul dumneavoastră.
255
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Pentru a opri transferul automat al imaginilor
La pasul 2, selectați [OFF] (Dezactivare).
• Este afișat un ecran de confirmare, solicitându-vă să terminați conexiunea Wi-Fi.
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare),
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
• Dacă transferul de fișiere este întrerupt pentru că se oprește camera, porniți din nou camera și
reîncepeți transferul de fișiere.
• Este posibil să nu puteți retrimite fișierele care nu au fost trimise dacă a avut loc o schimbare
legată de starea lor de stocare. De exemplu, dacă înlocuiți cardul înainte să reporniți camera,
este posibil ca fișierele să nu fie retrimise.
• Dacă numărul de fișiere care nu au fost trimise este mare, este posibil să nu se poată trimite
toate fișierele.
• Imaginile video, fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare) nu pot fi
transferate automat.
• Imaginile statice RAW pot fi salvate numai pe smartphone-uri cu sistemul Android versiunea 7.0 sau
superioară sau iOS o versiune 10.0 sau superioară. Totuși aceste imagini nu pot fi afișate corect pe
anumite smartphone-uri sau anumite versiuni ale sistemelor de operare.
256
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Scrierea informațiilor de locație ale unui smartphone
pe o imagine înregistrată
Conectivitate wireless necesară:
Smartphone-ul trimite informațiile despre locație la cameră prin Bluetooth și camera efectuează
înregistrarea în timp ce scrie informațiile despre locație obținute.
 Smartphone-ul obține
informații despre locație.
 Smartphone-ul trimite
informațiile despre locație.
 Camera înregistrează în timp ce
scrie informațiile despre locație.
Pregătire
Activați funcția GPS pe smartphone.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→242)
Selectați meniul camerei
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Location Logging]
(Înregistrare locație) → [ON] (Activare)
• Camera va intra într-un mod în care informațiile despre locație pot fi înregistrate și se va
afișa
pe ecranul de înregistrare.
3
Realizați fotografii utilizând camera.
• Informațiile despre locație vor fi scrise pe imaginile înregistrate.
Dacă
afișat este semi-transparent
Informațiile despre locație nu sunt achiziționate, deci datele nu pot fi scrise. Poziționarea cu GPS-ul
pe smartphone nu va fi posibilă dacă smartphone-ul se află într-o clădire sau o geantă.
• Mutați smartphone-ul într-un loc în care performanța de poziționare poate fi îmbunătățită, precum
unul care oferă o vedere deschisă a cerului, pentru a încerca poziționarea.
• Consultați instrucțiunile de operare ale smartphone-ului.
• Imaginile cu informațiile despre locație sunt indicate cu
.
• Trebuie să acordați atenție specială intimității, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului
atunci când utilizați această funcție. Utilizați pe propriul risc.
• Acumulatorul smartphone-ului se epuizează mai rapid în timp ce informațiile despre locație sunt
înregistrate.
• Informațiile referitoare la locație nu pot fi scrise în următoarele cazuri:
• Imagini video înregistrate în format [AVCHD]
257
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Sincronizați setarea [Clock Set] (Setare ceas) în meniul [Setup] (Configurare) și setarea [Home]
(Domiciliu) sau [Destination] (Destinație) în meniul [World Time] (Fus orar) al camerei cu acelea ale
smartphone-ului.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→242)
Selectați meniul camerei
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Auto Clock Set]
(Setare ceas automată) → [ON] (Activare)
Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie
(Film instantaneu) în funcție de preferințe pe smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Cu ajutorul unui smartphone, puteți combina imagini video înregistrate cu funcția [Snap Movie]
(Film instantaneu) a camerei. Puteți adăuga muzică la imaginile video pe care le veți combina.
În plus, puteți salva imaginea video combinată sau o puteți încărca într-un serviciu web.
Servicii
WEB
Combinați imaginile video,
salvați imaginea video
combinată și trimiteți-o la
serviciul web
Înregistrați imagini video cu
[Snap Movie] (Film instantaneu)
Trimiteți imaginile
video înregistrate
Editare
Combinați imaginile video
și salvați imaginea video
combinată
258
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Combinarea imaginilor video prin utilizarea unui smartphone
 Conectați camera la un smartphone (→245)
 Utilizați smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth,
selectați
→ [Remote operation] (Operare de la distanță).
(Dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie necesară
schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați mesajul de pe ecran
pe smartphone pentru a schimba setarea.
 Selectați
 Selectați
• Transferați imaginile video înregistrate cu [Snap Movie] (Film instantaneu) la smartphone,
conform mesajului afișat pe smartphone.
 Folosiți smartphone-ul pentru a edita imaginile video
• Citiți [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de utilizare
a funcției [Snap Movie] (Film instantaneu) din aplicația „Image App”.
259
Wi-Fi/Bluetooth
Afișarea imaginilor statice pe un televizor
Puteți afișa imaginile statice pe un televizor care este compatibil cu o funcție DLNA (DMR).
→
1
2
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Playback on TV] (Redare pe televizor)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→276, 279)
Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
• La stabilirea conexiunii, se afișează ecranul.
Realizați sau redați imagini statice pe aparat
•
Pentru a încheia conexiunea, urmați instrucțiunile de mai jos:
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
(Puteți închide conexiunea și apăsând butonul [Wi-Fi].)
• Pentru a le reda la rezoluție 4K, conectați camera și televizorul cu un cablu micro HDMI. (→284)
• Când un televizor este conectat la acest aparat, este posibil ca ecranul televizorului să revină temporar la
•
•
•
•
260
starea anterioară conexiunii. Imaginile sunt afișate din nou când realizați sau redați imagini.
Chiar dacă [Effect] (Efect) și [Sound] (Sunet) sunt setate pe acest aparat, setările sunt dezactivate
atunci când imaginile sunt redate pe televizor utilizând redarea în diaporamă.
Imaginile video și fișierele cu fotografii 4K în rafală nu pot fi redate.
Imaginile afișate pe ecranul „Multi Playback” (Redare multiplă) sau pe anumite ecrane ale camerei
nu sunt afișate pe televizor.
Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor
Când trimiteți imaginile, selectați mai întâi [New Connection] (Conexiune nouă), după care selectați
metoda de trimitere a imaginilor.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) → [New Connection]
(Conexiune nouă) → [Send Images While
Recording] (Trimitere imagini în timpul
înregistrării) / [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
 Imagini care pot fi trimise
Destinație
MP41 AVCHD1, 2
Fișiere rafală 4K1
Imagini înregistrate utilizând
funcția [Post Focus]
(Post-focalizare)1
JPEG
RAW
[Smartphone]
○
○3
○4
–
–
[PC]
[Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare
în cloud)
○
○
○
○
○
○
–
○4
–
–
[Web Service] (Serviciu web)
○
–
○4
–
–
[AV device] (Dispozitiv AV)
○
–
–
–
–
[Printer] (Imprimantă)
○
–
–
–
–
1
Trimiterea prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) nu este disponibilă.
Nu pot fi trimise fișiere mai mari de 4 GB.
3
Este necesar un sistem de operare Android versiune 7.0 sau superioară sau iOS versiunea 10.0
sau superioară.
4
Cu excepția imaginilor video 4K.
• Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcție de dispozitiv.
• Pentru informații suplimentare despre redarea imaginilor, consultați instrucțiunile de operare ale
dispozitivului de destinație sau verificați serviciul WEB către care veți trimite imaginile.
1
2
[Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
O imagine poate fi trimisă automat la un dispozitiv specificat, imediat după realizare.
•
este afișat pe ecranul de înregistrare în timp ce este
conectată prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în
timpul înregistrării) și
este afișat în timp ce fișierele sunt trimise.
• Pentru a încheia conexiunea, urmați instrucțiunile de mai jos:
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
• Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul trimiterii imaginilor statice.
261
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor
• Întrucât camera oferă prioritate înregistrării, trimiterea poate dura mai mult în timpul înregistrării.
• Dacă opriți camera înainte de a finaliza trimiterea sau dacă închideți conexiunea Wi-Fi, precum și în
alte situații asemănătoare, fișierele netrimise nu vor fi retrimise.
• Este posibil ca, în timpul trimiterii, să nu puteți șterge fișierele sau utiliza meniul [Playback] (Redare).
• Dacă setați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs), conexiunea Wi-Fi este întreruptă, astfel că
nu puteți utiliza această funcție.
[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini memorate în cameră)
Puteți selecta și trimite imaginile înregistrate.
La selectarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)
 Selectați imaginea
 Selectați [Set] (Setare)
La selectarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)
 Selectați imaginea (repetare)
• Dacă este selectată din nou, setarea va fi anulată.
 Selectați [OK]
• Pentru a închide conexiunea selectați [EXIT] (Ieșire).
• Este posibil ca unele imagini, realizate cu o altă cameră, să nu poată fi trimise.
• Este posibil ca imaginile modificate sau editate cu un computer să nu poată fi trimise.
262
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor
Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor
După ce ați finalizat conectarea, puteți modifica, de asemenea, setările de trimitere, precum rezoluția
imaginilor care vor fi trimise, apăsând butonul [DISP.] (Afișare).
[Size]
(Dimensiune)
[File Format]
(Format fișier)
[Delete Location Data]
(Ștergere date locație)
[Cloud Limit]
(Limită cloud)
263
Redimensionați imaginea pentru trimitere.
[Original] / [Auto]* / [Change] (Modificare) ([M], [S], [VGA])
* Dacă selectați [Auto], rezoluția imaginii este determinată de circumstanțele de
la destinație. Este disponibil doar când destinația este setată la [Web service]
(Serviciu web).
Este disponibil doar când destinația este setată la [PC].
[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
Selectați dacă veți șterge sau nu informațiile despre locație din imagini înainte de
a le trimite. Este disponibil doar când destinația este setată la [Cloud Sync.
Service] (Serviciu de sincronizare în cloud) sau [Web service] (Serviciu Web).
[ON] (Activare):
Ștergeți informațiile despre locație, apoi trimiteți.
Informațiile despre locație nu vor fi șterse din imaginile
[OFF] (Dezactivare):
originale stocate în acest aparat.
Puteți selecta dacă doriți trimiterea imaginilor când folderul în cloud rămâne fără
spațiu. Este disponibil doar când destinația este setată la [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud).
[ON] (Activare):
Nu trimiteți imaginile.
Ștergeți imaginile începând cu cele mai vechi, apoi
[OFF] (Dezactivare):
trimiteți imagini noi.
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la un smartphone
Pregătire
Instalați în prealabil „Image App”. (→241)
→
1
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)/[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [Smartphone]
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→276, 279)
(Pe smartphone)
 La conectarea cu [Via Network] (Prin rețea)
 Setați funcția Wi-Fi la „ON” (Activare)
 Selectați un punct de acces wireless și setați
 Porniți aplicația „Image App”
 La conectarea cu [WPS Connection] (Conexiune WPS)* în [Direct]
 Porniți aplicația „Image App”
* WPS se referă la o funcție care permite configurarea cu ușurință a setărilor referitoare la
conexiunea și securitatea dispozitivelor LAN wireless. Pentru a verifica dacă smartphone-ul pe
care îl utilizați este compatibil cu WPS, consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului.
 La conectarea cu [Manual Connection] (Conexiune manuală)
în [Direct]
 Setați funcția Wi-Fi la „ON” (Activare)
 Selectați SSID afișat pe acest aparat
 Porniți aplicația „Image App”
2
3
Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→263)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4
Realizați o imagine statică (→261)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
4
Selectați imaginea (→262)
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
264
Wi-Fi/Bluetooth
Tipărire wireless
Puteți imprima wireless imaginile statice înregistrate de la o imprimantă PictBridge
(compatibilă wireless LAN)*.
* Compatibil cu standardele DPS over IP.
Contactați producătorii imprimantei pentru detalii despre imprimantele PictBridge
(compatibile wireless LAN).
→
1
2
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [Printer] (Imprimantă)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→276, 279)
Selectați o imprimantă la care doriți să vă conectați
Selectați imaginea statică și tipăriți
• Imaginile sunt selectate în același mod ca la conectarea unui cablu de conexiune USB.
Pentru detalii (→293).
• Pentru încheierea conexiunii, apăsați butonul
.
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
265
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la echipamentul AV
Imaginile statice și imaginile video pot fi trimise la echipamentul AV de la domiciliu
(echipament AV de la domiciliu), precum recorderele compatibile DLNA.
Punct de acces wireless
Dispozitiv AV la domiciliu
→
1
2
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)/[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [AV device] (Dispozitiv AV)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→276, 279)
Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→263)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4
Realizați o imagine statică (→261)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
4
Selectați imaginea (→262)
• Trimiterea poate eșua în funcție de starea de funcționare a dispozitivului AV.
De asemenea, trimiterea poate dura un anumit interval de timp.
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
266
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la un PC
Pregătiri
• Porniți computerul.
• Pregătiți folderele pentru primirea imaginilor la PC înainte de a trimite o imagine la PC (mai jos).
• Dacă setările standard sunt modificate pentru grupul de lucru de pe PC-ul conectat, trebuie să
modificați setările din [PC Connection] (Conexiune PC) pe acest aparat. (→282)
Pentru a crea un folder care primește imagini
 La utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”
 Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe PC (→288)
 Creați un folder care primește imagini cu „PHOTOfunSTUDIO”
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
 Dacă nu utilizați „PHOTOfunSTUDIO”
(Pentru Windows)
Sistem de operare acceptat: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
Exemplu: Windows 7
 Selectați un folder pe care intenționați să îl utilizați pentru primire, după care executați clic dreapta
 Selectați [Properties] (Proprietăți), apoi activați partajarea folderului
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul de
operare.
(Pentru Mac)
Sistem de operare acceptat: OS X de la v10.5 până la v10.11, macOS de la 10.12 până la 10.14
Exemplu: OS X v10.8
 Selectați un folder pe care intenționați să îl utilizați pentru primire, după care executați clic
pe elemente în următoarea ordine
[File] (Fișier) → [Get Info] (Obținere informații)
 Activați partajarea folderului
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul
de operare.
• Creați un cont de utilizator PC (nume de cont (maximum 254 de caractere) și parolă
(maximum 32 de caractere)) constând din caractere alfanumerice. O încercare de a crea
un folder de primire poate eșua în cazul în care contul include caractere non-alfanumerice.
267
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la un PC
Trimiterea imaginilor la un PC
→
1
2
3
4
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării) / [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [PC]
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→276, 279)
Introduceți numele computerului (pentru Mac, introduceți numele
NetBIOS) pe care doriți să îl conectați
Deschideți folderul pe care doriți să-l expediați
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→263)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
5
Realizați o imagine statică (→261)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
5
Selectați imaginea (→262)
• Folderele sortate în funcție de data trimiterii sunt create în folderul specificat, iar imaginile sunt
salvate în folderele respective.
• Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator și parolei, introduceți-l pe cel setat pe
PC-ul dumneavoastră.
• Dacă numele computerului (pentru Mac, numele NetBIOS) conține spații etc., este posibil ca numele
să nu fie recunoscut corespunzător. Dacă nu vă puteți conecta, vă recomandăm să schimbați
numele computerului (pentru Mac, numele NetBIOS) doar la o combinație de 15 sau mai puține
caractere alfanumerice.
• Dacă un firewall este activat de sistemul de operare sau de software-ul de securitate, este posibil ca
acest aparat să nu se poată conecta la computer.
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
268
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Prin „LUMIX CLUB”, puteți trimite imagini statice și imagini video în serviciile de rețele sociale etc.
Prin selectarea setării pentru a transfera automat imaginile statice și imaginile video la [Cloud Sync.
Service] (Serviciu de sincronizare în cloud), puteți primi imaginile statice sau video transferate pe un
PC sau un smartphone.
Servicii WEB
Punct de acces wireless
Servicii de
sincronizare
în cloud
La trimiterea imaginilor către serviciul WEB
Pregătire
• Înregistrați-vă în „LUMIX CLUB” (→273)
• Pentru a trimite imagini la un serviciu WEB, trebuie să vă înregistrați la serviciul WEB. (→270)
• Panasonic nu își asumă nici o responsabilitate pentru deteriorările care rezultă în urma
scurgerii, pierderii etc. de imagini încărcate în serviciile WEB.
• Când încărcați imaginile în serviciul WEB, nu ștergeți imaginile de pe cameră, chiar dacă ați
finalizat trimiterea, decât după ce v-ați asigurat că au fost corect încărcate în serviciul WEB.
Panasonic nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă în urma ștergerii
informațiilor stocate în acest aparat.
• Imaginile încărcate în serviciul WEB nu pot fi afișate sau șterse cu această cameră.
• Dacă trimiterea imaginilor eșuează, un e-mail de raportare care indică eșecul va fi trimis pe adresa
de e-mail înregistrată cu „LUMIX CLUB”.
269
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Înregistrarea serviciului WEB în „LUMIX CLUB”
Consultați „Întrebări frecvente/Contact” de pe următorul site pentru servicii WEB compatibile.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Pregătire
Asigurați-vă că ați creat un cont pentru serviciul WEB pe care doriți să-l utilizați și că dispuneți
de informațiile de conectare.
1
2
3
4
Conectați-vă la site-ul „LUMIX CLUB” cu ajutorul unui smartphone
sau al unui computer
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Introduceți ID-ul de conectare și parola „LUMIX CLUB” și conectați-vă
la serviciu
Dacă nu ați înregistrat adresa de e-mail cu “LUMIX CLUB”, înregistrați
adresa de e-mail
Selectați serviciul WEB care va fi utilizat pentru setările de legătură WEB
și înregistrați-l
• Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra serviciul.
Trimiterea imaginilor
→
1
2
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)/[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [Web service] (Serviciu Web)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) și conectați-vă (→276)
Selectați un serviciu WEB la care doriți să vă conectați
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→263)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4
Realizați o imagine statică (→261)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
4
Selectați imaginea (→262)
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
270
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
 Trimiterea rapidă a imaginilor de pe cameră în serviciile de rețele WEB
 Afișați imaginea
 Apăsați ▼ și apoi ◄ pentru a selecta [Yes] (Da)
(Când redați imagini de grup una câte una, apăsați ▲ și apoi
selectați [Upload(Wi-Fi)] (Încărcare (Wi-Fi)) sau [Upload All(Wi-Fi)]
(Încărcare toate (Wi-Fi)).)
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
.
(Când este selectată o imagine de grup, atingeți
,
,
,
, și apoi
, după care selectați [Upload(Wi-Fi)]
(Încărcare (WiFi)) sau [Upload All(Wi-Fi)]) (Încărcare toate (WiFi).)
 Selectați un serviciu WEB pe care doriți să îl conectați
 Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pașii ,  nu sunt necesari atunci când continuați să trimiteți o altă imagine.
• Pentru modificarea setării de transmitere pentru imagine, apăsați butonul [DISP.]
(Afișare). (→263)
• Pentru a încheia conexiunea, apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau utilizați alte comenzi
pentru a părăsi ecranul de redare. Puteți încheia conexiunea și apăsând butonul [Wi-Fi] de
pe cameră.
Pentru a modifica setările pentru trimiterea imaginilor sau serviciul web
Încheiați conexiunea Wi-Fi și urmați din nou pasul  și următoarele.
• Puteți modifica setările de trimitere și apăsând butonul [Wi-Fi] în timpul utilizării unei conexiuni Wi-Fi.
• În cazul în care camera nu are înregistrări privind conexiuni la puncte wireless disponibile, selectați
metoda de conectare și conectați camera la un punct de acces wireless. (→276)
• Dacă nu sunteți înregistrat la „LUMIX CLUB”, trebuie să obțineți un ID de conectare și să setați o
parolă. (→273)
• Când imaginile sunt afișate ca grup, acestea sunt trimise toate. Când este afișată o singură imagine
dintr-un grup, doar imaginea afișată este trimisă.
271
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
La trimiterea imaginilor către [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud)
Pregătire
Trebuie să vă înregistrați la „LUMIX CLUB” (→273) și să configurați setarea Cloud Sync.
(Sincronizare cloud) pentru a trimite o imagine la un folder cloud. Configurați setările Cloud Sync.
utilizând „PHOTOfunSTUDIO” pe un PC sau un smartphone cu „Image App”.
 Despre imaginile trimise către un folder cloud cu ajutorul
[Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)
(Începând cu februarie 2019)
• Imaginile trimise sunt salvate temporar în folderul cloud și pot fi sincronizate cu dispozitivul
utilizat, precum PC-ul sau smartphone-ul.
• Un folder cloud memorează imagini transferate timp de 30 de zile (până la 1000 de imagini).
• Imaginile transferate sunt șterse automat la 30 de zile după transfer. În plus, când numărul de
imagini stocate depășește 1000, anumite imagini pot fi șterse în funcție de setarea [Cloud Limit]
(Limită cloud) (→263) în decurs de 30 de zile după transfer.
• După finalizarea descărcării imaginilor dintr-un folder cloud pe toate dispozitivele specificate,
imaginile pot fi șterse din folderul cloud chiar și la 30 de zile după transfer.
→
1
2
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării) / [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) și conectați-vă (→276)
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→263)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
3
Realizați o imagine statică (→261)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
3
Selectați imaginea (→262)
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
272
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Despre [LUMIX CLUB]
Achiziționați un ID de conectare „LUMIX CLUB” (gratuit).
Pentru detalii, consultați site-ul „LUMIX CLUB”.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Vă rugăm să țineți de cont de următoarele;
• Este posibil ca serviciul să fie suspendat ca urmare a întreținerii regulate sau a problemelor
neașteptate, iar conținuturile de servicii pot fi modificate sau adăugate fără înștiințarea prealabilă
a utilizatorilor.
• Serviciul poate fi întrerupt în întregime sau parțial cu o perioadă rezonabilă de notificare în avans.
Obținerea unui ID de conectare nou ([New account] (Cont nou))
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont) →
[New account] (Cont nou)
• Conectați-vă la rețea. Treceți la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).
1
2
3
4
273
Selectați metoda pentru conectarea la un punct de acces wireless
și setați (→276)
• Treceți la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).
Citiți termenii de utilizare „LUMIX CLUB” și selectați [Agree] (De acord)
• Puteți apăsa ▲▼ pentru a comuta paginile.
• Rotiți butonul de transfocare către partea T pentru a mări afișarea paginii (grosisment x2).
• Dacă rotiți butonul de transfocare către partea W după mărirea paginii, pagina revine la
mărimea originală (fără grosisment).
• Se poate utiliza ▲▼◄► pentru a muta poziția zonei de mărit.
• Apăsați butonul
pentru a anula procesul fără a achiziționa un ID de conectare.
Introduceți o parolă
• Introduceți orice combinație de 8 până la 16 caractere și numere pentru parolă.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→58)
Verificați ID-ul de conectare și selectați [OK]
• ID-ul de conectare (număr din 12 cifre) va fi afișat automat.
Când vă conectați la „LUMIX CLUB” cu un computer, trebuie doar să introduceți numerele.
• Trebuie să realizați o notă cu ID-ul și parola de conectare.
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Confirmarea și schimbarea ID-ului de conectare și a parolei
([Set Login ID] (Setare ID de conectare))
Pregătire
Pentru a utiliza un ID de conectare achiziționat anterior, confirmați ID-ul și parola.
Pentru a modifica parola „LUMIX CLUB” pe cameră, accesați site-ul Web „LUMIX CLUB” de pe
smartphone sau PC și modificați în avans parola „LUMIX CLUB”.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont) →
[Set Login ID] (Setare ID de conectare)
• Sunt afișate ID-ul și parola de conectare.
• Parola este afișată ca „”.
1
2
3
Selectați elementul pe care doriți să îl modificați
Introduceți ID-ul de conectare sau parola
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→58)
• Introduceți parola nouă pe care ați creat-o pe smartphone sau PC în cameră.
Selectați [Exit] (Ieșire)
Pentru a seta același ID de conectare pentru cameră și smartphone
Setarea aceluiași ID de conectare pe acest aparat și pe smartphone este convenabilă pentru
trimiterea imaginilor de pe acest aparat la alte dispozitive sau servicii WEB.
 Când acest aparat sau smartphone-ul a achiziționat ID-ul de conectare
 Conectarea acestui aparat la un smartphone (→245)
 Din meniul „Image App”, setați ID-ul de conectare obișnuit
• După conectarea acestui aparat la smartphone, ecranul de configurare pentru un ID de conectare
obișnuit poate apărea când afișați ecranul de redare.
 Când acest aparat și smartphone-ul au achiziționat ID-uri de conectare
diferite
Schimbați ID-ul de conectare și parola oricăruia dintre dispozitive.
• Pentru a schimba ID-ul de conectare și parola camerei: (→274)
274
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Consultați condițiile de utilizare „LUMIX CLUB”
Consultați detaliile dacă termenii de utilizare au fost actualizați.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Terms of use] (Termeni de utilizare)
Ștergeți ID-ul de conectare și contul de pe „LUMIX CLUB”
Ștergeți ID-ul de conectare de pe cameră când o transferați unei alte părți sau o depuneți la deșeuri.
De asemenea, puteți șterge contul dumneavoastră „LUMIX CLUB”.
• Modificările și alte acțiuni efectuate asupra ID-ului de conectare pot fi efectuate numai asupra
ID-ului de conectare achiziționat cu camera.
→
1
2
3
275
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Delete account] (Ștergere cont)
Selectați [Yes] (Da) din ecranul de confirmare a ștergerii ID-ului
de conectare
• Mesajul este afișat. Selectați [Next] (Următorul).
Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare pentru a șterge contul
„LUMIX CLUB”
• Mesajul este afișat. Selectați [Next] (Următorul).
• Dacă doriți să continuați utilizarea serviciului, selectarea opțiunii [No] (Nu) va șterge numai
ID-ul de conectare.
Selectați [OK]
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Sunt disponibile următoarele tipuri de conexiuni.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
O conexiune este realizată selectând o funcție Wi-Fi și dispozitivul
conectat. Dacă este afișat următorul ecran, selectați fie [Via Network]
(Prin rețea) (→276) sau [Direct] (→279) și realizați o conexiune.
Punct de acces wireless
[New Connection]
(Conexiune nouă)
[Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric) /
[Select a destination from Favorite]
(Selectați o destinație din favorite)
Conexiune se face utilizând aceleași setări ca data precedentă.
(→280)
Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless
([Via Network] (Prin rețea))
Selectați o metodă de conectare la punctul de acces wireless.
[WPS (Push-Button)]
(WPS (Buton))
Salvează un punct de acces wireless de tip buton compatibil cu Wi-Fi
Protected Setup™ cu un marcaj WPS.
1
Apăsați pe butonul WPS al punctului de acces
wireless până când acesta comută în modul WPS
Salvați un punct de acces wireless cu cod PIN compatibil cu Wi-Fi Protected
Setup cu un marcaj WPS.
1
[WPS (PIN code)]
(WPS - cod PIN)
2
3
[From List]
(Din listă)
276
Pe ecranul camerei, selectați punctul de acces
wireless la care vă conectați
Introduceți codul PIN afișat pe ecranul camerei
la punctul de acces wireless
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Configurare)
de pe cameră
Selectați această opțiune când nu sunteți sigur/ă cu privire la compatibilitatea
WPS sau când doriți să căutați și să vă conectați la un punct de acces
wireless. (→277)
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
• Ecranul de setări va apărea doar în timpul primei conexiuni. Metodele de conectare setate pe
acest aparat sunt memorate și vor fi utilizate pentru conexiunile ulterioare. Dacă doriți să
modificați punctul de acces wireless la care vă conectați, apăsați butonul [DISP.] (Afișare), după
care modificați destinația de conexiune.
• WPS se referă la o funcție care permite configurarea cu ușurință a setărilor referitoare la
conexiunea și securitatea dispozitivelor LAN wireless. Pentru a verifica dacă punctul de acces
wireless pe care îl utilizați este compatibil cu WPS, consultați manualul de instrucțiuni al punctului
de acces wireless.
Dacă nu sunteți sigur/ă de compatibilitatea WPS
(conectarea prin [From List] (Din listă))
Căutați punctele de acces wireless disponibile.
• Confirmați cheia de criptare a punctului de acces wireless selectat, dacă autentificarea prin rețea
este criptată.
1
Selectați punctul de acces wireless la care
vă conectați
• Dacă atingeți butonul [DISP.] (Afișare), căutarea unui
punct de acces wireless va reîncepe.
• Dacă nu se găsește niciun punct de acces wireless,
consultați „La conectarea cu [Manual Input]
(Introducere manuală)”.
2
(Dacă autentificarea în rețea este criptată)
Introduceți cheia de criptare
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→58)
277
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
 La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)
• La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală), confirmați identificatorul SSID, tipul de
autentificare în rețea, tipul de codificare și cheia de codificare a punctului de acces wireless pe
care îl utilizați.
 Pe ecranul afișat la pasul 1 din „Dacă nu sunteți sigur/ă de compatibilitatea WPS
(conectarea cu opțiunea [From List] (Din listă))”, selectați [Manual Input] (Introducere manuală)
 Introduceți identificatorul SSID al punctului de acces wireless la care vă conectați, apoi selectați
[Set] (Setare)
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→58)
 Selectați tipul de autentificare în rețea
WPA2-PSK]
Tipuri de criptare acceptate: [TKIP]/[AES]
[WPA2/WPA-PSK]
[No Encryption] (Fără criptare)
—
 (Când se selectează altă opțiune decât [No Encryption] (Fără criptare))
Introduceți cheia de criptare
• Verificați manualul de instrucțiuni și setările punctelor de acces wireless atunci când salvați un punct
de acces wireless.
• Dacă nu poate fi stabilită nicio conexiune, undele radio ale punctului de acces wireless pot fi prea slabe.
Consultați „Afișări mesaje” (→308) și „Întrebări și răspunsuri/Probleme și soluții” (→314) pentru detalii.
• Este posibil ca viteza de transmisie să scadă sau să nu poată fi utilizată în funcție de mediul de utilizare.
278
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Conectare directă ([Direct])
Puteți conecta camera direct la dispozitivul dumneavoastră.
[WPS (Push-Button)] (WPS (Buton))
1
2
[WPS Connection]
(Conexiune WPS)
Pe ecranul camerei, selectați [WPS (Push-Button)]
(WPS - Buton)
Setați dispozitivul la modul WPS
•
Puteți mări timpul de așteptare pentru o conexiune dacă apăsați
butonul [DISP.] (Afișare) al aparatului.
[WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN)
1
2
1
[Manual Connection]
(Conexiune manuală)
Pe ecranul camerei, selectați [WPS (PIN code)]
(WPS - Cod PIN)
Introduceți codul PIN al dispozitivului la aparat
Introduceți identificatorul
SSID și parola în dispozitiv.
Identificatorul SSID și parola
sunt afișate pe ecranul de
așteptare conexiune al
acestui aparat.
Ⓐ SSID și parolă
• Dacă dispozitivul care urmează să fie conectat este [Smartphone] și [Wi-Fi
Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [OFF] (Dezactivare), parola nu este
afișată. Selectați SSID pentru conectare. (→245)
• Citiți instrucțiunile de operare ale dispozitivului pentru detalii.
279
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Conectarea rapidă cu aceleași setări utilizate anterior
([Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric)/
[Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din favorite))
Camera păstrează un istoric al momentelor în care ați utilizat funcția Wi-Fi. Puteți înregistra
elementele din istoric la Favorite (Imagini Favorite).
Vă puteți conecta ușor cu aceleași setări utilizate anterior prin conectarea din Istoric sau Favorite.
• Dacă setările dispozitivului la care vă conectați au fost schimbate, este posibil să nu vă puteți
conecta la acesta.
1
Setați meniul
→
2
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
[Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric)
Se conectează cu aceleași setări utilizate anterior.
[Select a destination from Favorite]
(Selectați o destinație din favorite)
Se conectează cu setările înregistrate la Favorite.
Selectați setarea de conectare dorită
• Când se selectează elementele Istoric sau Favorite, puteți vizualiza detaliile de conectare
apăsând butonul [DISP.] (Afișare).
Înregistrarea elementele din istoric la Favorite
→
1
2
280
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[Select a destination from History] (Selectare destinație din Istoric)
Selectați elementul pe care doriți să îl înregistrați și apăsați ►
Introduceți un nume de înregistrare
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→58)
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de doi octeți va fi tratat drept două
caractere.
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Editarea elementelor înregistrate la Favorite
→
1
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din favorite)
Selectați elementul de la Favorite pe care doriți să îl editați și apăsați ►
[Remove from Favorite]
(Eliminare de la favorite)
—
[Change the Order in Favorite]
(Modificare ordine favorite)
Selectați destinația.
[Change the Registered Name]
(Modificare nume înregistrat)
•
Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→58)
• Numărul setărilor care pot fi salvate în istoric este limitat. Înregistrați și salvați setările de conexiune
Wi-Fi frecvent utilizate ca favorite.
• Efectuarea [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) șterge conținutul înregistrat în Istoric și
Favorite.
• Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați (smartphone etc) este conectat la alt punct de acces
wireless decât camera, nu puteți conecta dispozitivul la cameră utilizând [Direct]. Modificați setările
Wi-Fi ale dispozitivului la care doriți să vă conectați, setând punctul de acces care urmează a fi
utilizat la cameră.
De asemenea, puteți selecta [New Connection] (Conexiune nouă) și reconecta dispozitivele. (→276)
• Când vă conectați la o rețea la care este posibil să fie conectate multe PC-uri, poate fi dificil să
stabiliți conexiunea deoarece camera caută echipamentul conectat anterior dintr-un număr mare de
componente de echipament. Dacă nu vă puteți conecta, reîncercați să vă conectați utilizând [New
Connection] (Conexiune nouă).
281
Wi-Fi/Bluetooth
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
Configurați setările necesare pentru funcția Wi-Fi.
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) nu se poate modifica atunci când se stabilește conexiunea Wi-Fi.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
[Priority of Remote Device]
(Prioritate dispozitiv de la distanță)
(→250)
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
Puteți să îmbunătățiți securitatea
activând parola pentru o conexiune
directă la smartphone.
[ON] (Activare):
Conectează camera și smartphone-ul utilizând
un identificator SSID și parola. (→246)
[OFF] (Dezactivare): Conectează camera și smartphone-ul utilizând
un identificator SSID. (→245)
•
Când [ON] (Activare) este selectată, puteți configura o conexiune și
prin scanarea unui cod QR.
[LUMIX CLUB]
Achiziționați sau modificați ID-ul de conectare „LUMIX CLUB”. (→273)
[PC Connection] (Conexiune PC)
Puteți seta grupul de lucru.
Trebuie să conectați același grup de lucru ca în cazul computerului de
destinație atunci când trimiteți imaginile la computer.
(Setarea predefinită este „WORKGROUP” (Grup de lucru))
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Introduceți grupul de lucru al PC-ului care se conectează
•
•
Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→58)
Apăsând butonul [DISP.] (Afișare), veți reveni la setarea implicită
[Device Name] (Nume dispozitiv)
 Apăsați butonul [DISP.] (Afișare)
Puteți modifica numele (SSID) acestui  Introduceți numele dorit pentru dispozitiv
aparat.
(Pot fi introduse maximum 32 caractere)
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→58)
282
[Wi-Fi Function Lock]
(Blocare funcție Wi-Fi)
Pentru a preveni operarea incorectă
sau utilizarea funcției Wi-Fi de către
un terț sau pentru a proteja informațiile
personale salvate, se recomandă
protejarea funcției Wi-Fi cu o parolă.
[Setup] (Configurare): Introduceți orice numere din 4 cifre ca parolă.
[Cancel] (Anulare)
[Network Address] (Adresă rețea)
Afișează adresa MAC și adresa IP a
acestui aparat.
•
•
•
•
Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→58)
Dacă uitați parola, o puteți reseta cu [Reset Wi-Fi Settings]
(Resetare setări Wi-fi) (→218) din meniul [Setup] (Configurare).
O „adresă MAC” este o adresă unică utilizată pentru a identifica
echipamentul de rețea.
„Adresa IP” se referă la un număr care identifică un PC conectat l
a o rețea precum Internetul. De obicei, adresele de domiciliu sunt
alocate automat de funcția DHCP precum un punct de acces
wireless. (Exemplu: 192.168.0.87)
Conectarea cu alte dispozitive
Redarea imaginilor video 4K
Vizualizarea imaginilor video 4K
 Vizualizarea pe ecranul televizorului
Când conectați acest aparat la un televizor compatibil 4K și redați
o imagine video înregistrată cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
de [4K], vă puteți bucura de imagini video de înaltă rezoluție 4K.
Deși rezoluția redată va fi mai redusă, puteți reda imagini video 4K
și prin conectarea la un televizor de înaltă definiție și la alte
dispozitive care nu sunt compatibile cu 4K.
Pregătiri
• Setați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) (→215) la [AUTO] sau [4K/25p].
• La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectați [Auto].
 Conectați aparatul la un televizor compatibil 4K cu un cablu micro HDMI și afișați ecranul de
redare (→284)
• Când [VIERA Link] de pe cameră este setată la [ON] (Activare) și camera este conectată la un
televizor Panasonic (VIERA) compatibil cu VIERA Link (HDMI), televizorul își comută automat
intrarea și ecranul de redare este afișat. Pentru detalii (→286).
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
 Vizualizarea imaginilor video 4K pe ecranului unui PC
Pentru a reda imagini video 4K pe PC, utilizați software-ul
„PHOTOfunSTUDIO”.
• Pentru a reda și edita imaginile video 4K, aveți nevoie de un mediu PC
de înaltă performanță.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale
„PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
Stocarea imaginilor video în 4K
 Stocarea imaginilor video 4K pe PC
Puteți folosiți software-ul „PHOTOfunSTUDIO” pentru a importa imagini video 4K pe un PC.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale
„PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
283
Conectarea cu alte dispozitive
Vizualizarea pe ecranul televizorului
Pregătire
Opriți atât camera, cât și televizorul.
1
Conectați camera la televizor
Verificați direcția fișei și introduceți drept. (În cazul în care cablul este introdus în direcția
greșită, fișele se pot deforma și pot cauza funcționarea defectuoasă.) De asemenea, nu
introduceți în priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
Ⓐ Cablu micro HDMI
Utilizați un „Cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D-tip A, de până la 2 m lungime (6,6 ft))
Ⓑ Conector [HDMI]
Ⓒ La mufa de intrare video/audio HDMI
2
3
Porniți televizorul și comutați sursa de intrare a televizorului pentru a
corespunde cu priza de conectare
Porniți camera și apăsați butonul
(Playback) (Redare)
• Barele pot apărea în părțile laterale, de sus și de jos ale ecranului, în funcție de setarea raportului
•
•
•
•
•
•
•
284
dimensiunilor.
Schimbați modul ecranului pe televizorul dumneavoastră dacă imaginea este afișată cu partea de
sus sau de jos tăiată.
În funcție de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fișierele de imagini video sau fișierele
rafală 4K să nu fie redate corect.
Verificați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)). (→215)
Pentru a reda imaginile video 24p, setați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) la [AUTO].
În caz contrar, imaginea nu este redată la 24 de cadre pe secundă.
Imaginile nu sunt afișate pe ecranul camerei. De asemenea, difuzorul camerei nu produce sunet.
Ieșirea HDMI va fi anulată dacă un cablu de conexiune USB (furnizat) este conectat simultan.
Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
Conectarea cu alte dispozitive
Vizualizarea pe ecranul televizorului
Înregistrarea în timpul monitorizării imaginilor camerei
Când utilizați ieșirea HDMI, puteți realiza fotografii în timp
ce monitorizați imaginea din cameră pe un televizor etc.
 Comutarea informațiilor afișate
Puteți modifica afișajul din timpul redării HDMI cu ajutorul [HDMI Info Display (Rec)]
(Afișaj informații HDMI (Înregistrare)) în [TV Connection] (Conexiune televizor) din meniul
[Setup] (Configurare).
[ON] (Activare): Afișajul camerei este redat ca atare.
[OFF] (Dezactivare): Sunt redate doar imaginile.
• Când utilizați modul Auto Focus (Focalizare automată)
•
•
•
•
•
285
sau MF assist
(Asistență la focalizare manuală), ecranul nu poate fi mărit în modul cu ferestre.
Dacă utilizați ieșirea HDMI în timpul înregistrării, setarea este stabilită la [16:9].
Sunetul electronic sau sunetul declanșatorului nu va fi emis.
În cazul în care configurați o conexiune Wi-Fi cu ajutorul ieșirii HDMI, nu va fi afișată nicio imagine
pe ecranul camerei.
Unele dintre ecranele de setare nu sunt redate prin conexiunea HDMI.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginilor video
• În timpul înregistrării imaginilor panoramice
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Conectarea cu alte dispozitive
Vizualizarea pe ecranul televizorului
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Ce înseamnă VIERA Link (HDMI)?
• VIERA Link este o funcție care conectează automat camera la dispozitivele compatibile
VIERA Link prin conectarea cablurilor micro HDMI pentru activarea operării ușoare cu
telecomanda VIERA. (Anumite operații nu sunt disponibile.)
• VIERA Link (HDMI) este o funcție Panasonic exclusivă adăugată funcțiilor de control
HDMI care corespund standardelor industriale cunoscute ca HDMI CEC (Consumer
Electronics Control). Operarea nu este garantată la conectarea cu dispozitive
compatibile HDMI CEC non-Panasonic. Consultați manualul produsului pentru
verificarea compatibilității cu VIERA Link (HDMI).
• Această cameră acceptă VIERA Link (HDMI) Versiunea 5. Acesta este standardul
Panasonic care acceptă, de asemenea, dispozitivele anterioare Panasonic VIERA Link.
Pregătire
Setați [VIERA Link] la [ON] (Activare) (→215).
1
2
3
Conectați camera la un televizor Panasonic (VIERA) compatibil cu VIERA
Link (HDMI) cu ajutorul unui cablu micro HDMI (→284)
Porniți camera și apăsați butonul
(Playback) (Redare)
Operații de redare cu telecomanda pentru televizor
Oprirea aparatului
• De asemenea, camera poate fi oprită când televizorul este oprit de la telecomandă.
Selectarea intrării automate
• Când camera și televizorul sunt conectate cu ajutorul cablului micro HDMI, camera este pornită,
iar butonul
(Playback) (Redare) este apăsat, intrarea televizorului este comutată automat
la ecranul camerei. De asemenea, televizorul poate fi pornit prin intermediul camerei atunci când
se află în modul standby (dacă „Power on link” (Corelare pentru pornire automată) pe televizor
este setată la „on” (Activare)).
• Operațiile de la butoanele camerei vor fi limitate.
• Pentru redarea sunetului imaginilor video ca diaporamă, setați [Sound] (Sunet)
în ecranul de setare a diaporamei la [AUTO] sau [Audio].
• Utilizați un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D-tip A, de până la 2 m lungime (6,6 ft))
• Dacă VIERA Link (HDMI) nu funcționează corect (→316)
286
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate
în computerul dumneavoastră personal
Imaginile statice/video pot fi copiate de pe cameră pe computerul dumneavoastră făcând conexiunea
între cele două.
• Unele computere pot citi direct de pe cardul de memorie al camerei.
Consultați manualul de instrucțiuni al calculatorului dumneavoastră, pentru detalii.
 Specificații privind computerul
Puteți conecta camera la un computer care poate detecta un dispozitiv de stocare în masă
(dispozitiv care stochează un volum mare de date).
• Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
• Mac: OS X de la v10.5 până la v10.11, macOS de la 10.12 până la 10.14
Este posibil ca anumite imagini video înregistrate în format [AVCHD]
să nu fie scanate corect prin copierea unui fișier sau folder
• Când utilizați Windows, asigurați-vă că folosiți software-ul „PHOTOfunSTUDIO” pentru a copia
imaginile video înregistrate în [AVCHD].
• Când utilizați Mac, puteți copia imaginile video înregistrate în [AVCHD] utilizând „iMovie”.
Rețineți, însă, că este posibil să nu puteți copia imagini, în funcție de setările de calitate a imaginii.
(Pentru detalii despre iMovie, vă rugăm să contactați Apple Inc.)
287
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal
Descărcarea software-ului
• Pentru a descărca software-ul, computerul trebuie conectat la Internet.
• Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru descărcarea software-ului în anumite medii
de comunicare.
• Versiuni de sisteme de operare acceptate începând cu februarie 2019.
Versiunile de sisteme de operare acceptate pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE
Puteți înregistra imaginile statice sau imaginile video pe PC-ul dumneavoastră sau puteți organiza
imaginile înregistrate prin clasificarea în funcție de data înregistrării, numele modelului camerei
digitale utilizate pentru înregistrare etc.
De asemenea, puteți corecta imaginile statice, edita imaginile video sau scrie pe DVD.
Pentru a descărca/instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
Software-ul este disponibil pentru descărcare până la sfârșitul lunii martie 2024.
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
• Mediu de operare
Sistem de operare
acceptat
Windows® 10 (32 biți/64 biți)
Windows® 8,1 (32 biți/64 biți)
Windows® 7 (32-biți/64 biți) SP1
• Pentru a accepta imagini video 4K sau fotografii 4K, aveți nevoie de
versiuni OS pe 64 de biți ale sistemelor Windows 10, Windows 8,1
sau Windows 7.
Procesor
Pentium ® 4 2,8 GHz sau superior
Afișaj
1024×768 pixeli sau mai mult (1920×1080 pixeli sau mai mult recomandat)
RAM
1 GB sau mai mult (32 biți)/2 GB sau mai mult (64 biți)
Spațiu liber
pe hard disk
450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului
• Pentru informații suplimentare privind mediul de operare necesar pentru funcțiile de redare
și editare ale imaginilor video 4K și pentru funcția de decupare a fotografiilor 4K, consultați
instrucțiunile de operare pentru „PHOTOfunSTUDIO” (fișier PDF).
• „PHOTOfunSTUDIO” nu este compatibil cu Mac.
288
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal
SILKYPIX Developer Studio SE
Acest software dezvoltă și editează imaginile de fișier RAW. Imaginile editate pot fi salvate într-un
format de fișier precum JPEG sau TIFF care poate fi afișat pe un PC etc.
Pentru a descărca/instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Mediu de operare
Sistem de operare
acceptat
Windows® 10
Windows® 8,1
Windows® 7
Mac OS X de la v10.10 până la v10.11, macOS de la 10.12 până la 10.14
• Pentru detalii despre mediul de operare și despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer
Studio, consultați „Asistență” sau site-ul de asistență al Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile
(Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)
Imaginile video pot fi editate cu ușurință.
Pentru a descărca/instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
http://loilo.tv/product/20
• Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope și despre mediul
de operare al acestuia, citiți manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare pe site-ul web.
• „LoiLoScope” nu este compatibil cu Mac.
289
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal
Copierea imaginilor statice și video
Pregătiri
• Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe computer înainte de a începe procedura de copiere. (→288)
• Porniți camera și computerul.
1
Conectați camera la computer
• Verificați direcția fișei și introduceți drept. (În cazul în care cablul este introdus în direcția
greșită, fișele se pot deforma și pot cauza funcționarea defectuoasă.) De asemenea, nu
introduceți în priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Ⓐ [Access] (Acces)
• Nu deconectați cablul de conexiune USB (furnizat) în timp ce se afișează [Access] (Acces).
Ⓑ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓒ Cablu de conexiune USB (furnizat)
2
3
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [PC(Storage)] (PC(Stocare)) și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC(Storage)] (PC(Stocare)) în meniul [Setup]
(Configurare) în avans, camera va fi automat conectată la PC fără a se afișa ecranul de
selectare [USB Mode] (Mod USB).
Utilizați „PHOTOfunSTUDIO” pentru a copia imaginile pe computer
• Nu ștergeți și nu mutați fișiere sau foldere copiate utilizând Windows Explorer sau alte browsere.
În caz contrar, nu veți putea reda sau edita fișiere utilizând „PHOTOfunSTUDIO”.
• Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune
USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional)
și elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional).
• Când acumulatorul începe să se consume în timpul comunicării, este emis un sunet de avertizare.
Îndepărtați în siguranță cablul de conexiune USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
290
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal
 Copierea pe computerul dumneavoastră fără a utiliza „PHOTOfunSTUDIO”
Puteți salva imaginile care vor fi utilizate pe computer prin glisarea și plasarea folderelor și fișierelor
în foldere separate pe computer.
• Cardul aparatului conține următoarele fișiere (structură folder).
(Imagini statice/video)
Număr folder
• Windows
Unitatea („LUMIX”)
se afișează în „Computer”.
• Mac
Unitatea („LUMIX”)
se afișează pe desktop.
.JPG : Imagini statice
.RW2 : Imagini statice înregistrate
într-un fișier RAW
.MP4 : Imagini video în format [MP4],
fișiere rafală 4K
Număr de fișier
Spațiu de culoare P: sRGB
_: AdobeRGB
(Imagini video în AVCHD)
291
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor
înregistrate în recorder
Puteți conecta camera la o unitate de înregistrare Blu-ray sau DVD Panasonic și puteți stoca imagini
de pe cameră pe unitate de înregistrare.
Pregătiri
• Porniți camera și unitate de înregistrare.
1
Conectați camera la recorder
• Verificați direcția fișei și introduceți drept. (În cazul în care cablul este introdus în direcția
greșită, fișele se pot deforma și pot cauza funcționarea defectuoasă.)
De asemenea, nu introduceți în priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Ⓐ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓑ Cablu de conexiune USB (furnizat)
2
3
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [PC(Storage)] (PC(Stocare)) și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC(Storage)] (PC(Stocare)) în meniul [Setup]
(Configurare) în avans, camera va fi automat conectată la unitatea de înregistrare fără
a se afișa ecranul de selectare [USB Mode] (Mod USB).
Copiați prin utilizarea unității de înregistrare
• Vă rugăm să consultați cu atenție instrucțiunile de utilizare ale unității de înregistrare pentru
detalii privind procedurile de copiere și redare.
• Este posibil ca unele unități de înregistrare să nu accepte anumite moduri, cum ar fi modul
imagini video 4K.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) și
elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional). Când acumulatorul începe să se consume în
timpul comunicării, este emis un sunet de avertizare. În acest caz, opriți imediat transferul.
În caz contrar, datele se pot deteriora.
• Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune USB.
292
Conectarea cu alte dispozitive
Tipărire
Puteți conecta o cameră direct la o imprimantă compatibilă cu PictBridge pentru tipărire.
Pregătiri
• Ajustați calitatea tipăririi sau alte setări de pe imprimantă, dacă este necesar.
• Porniți camera și imprimanta.
1
Conectați camera la imprimantă
• Verificați direcția fișei și introduceți drept. (În cazul în care cablul este introdus în direcția
greșită, fișele se pot deforma și pot cauza funcționarea defectuoasă.)
De asemenea, nu introduceți în priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Ⓐ
• Nu deconectați cablul de conexiune USB (furnizat) când este afișată pictograma de
deconectare a cablului
(este posibil să nu fie afișată cu anumite imprimante).
Ⓑ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓒ Cablu de conexiune USB (furnizat)
2
3
4
293
Utilizați ▼ pentru a selecta [PictBridge(PTP)] și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Utilizați ▲ pentru a selecta [Print start] (Începerea tipăririi) și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Conectarea cu alte dispozitive
Tipărire
Tipărirea mai multor imagini
Sunt imprimate mai multe fotografii o dată.
1
2
3
Apăsați ▲ pentru a selecta [Multi Print] (Tipărire multiplă) din pasul 3 din
„Printing” (Tipărire) (→293)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Multi Select]
(Selectare mai multe
imagini)
 Derulați printre imagini cu ▲▼◄►, selectați imaginile pentru tipărire
folosind [MENU/SET] (Meniu/Setare) (Apăsați din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a dezactiva selecția.)
 Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) pentru a executa
[Select All]
(Selectare toate)
Tipăriți toate imaginile.
[Rating (Clasificare)
Tipăriți imaginile selectate ca [Rating] (Clasificare).
Utilizați ▲ pentru a selecta [Print start] (Începerea tipăririi) și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Imaginile de grup sunt afișate una câte una în loc de a se afișa toate imaginile în același timp.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional)
•
•
•
•
•
•
294
și elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional).
Când acumulatorul începe să se consume în timpul comunicării, este emis un sunet de avertizare.
Anulați tipărirea și deconectați cablul de conexiune USB (furnizat).
Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune USB.
Unele imprimante pot tipări direct de pe cardul de memorie al camerei. Consultați manualul
imprimantei dumneavoastră, pentru detalii.
Un simbol „●” galben afișat în timpul tipăririi indică un mesaj de eroare.
Tipărirea poate fi împărțită în mai multe imagini atunci când tipăriți un volum mare de imagini.
(Afișajul foilor rămase poate să difere de numărul de imagini setate pentru tipărire.)
Imaginile video, fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)
nu pot fi imprimate.
Nu pot fi înregistrate imaginile statice înregistrate ca fișier RAW. (Imaginile statice înregistrate în
format de fișier JPEG simultan cu fișierul RAW pot fi tipărite.)
Conectarea cu alte dispozitive
Tipărire
 Efectuarea setărilor de imprimare la cameră
Opțiunile de setare includ numărul de imagini imprimate și rezoluția acestora. Efectuați setările
înainte de a selecta [Print start] (Începere imprimare).
[Print with Date]
(Imprimarea cu dată)
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Num.of prints]
(Număr de copii imprimate)
Setați numărul de imagini (maximum 999 de imagini).
[Paper Size]
(Dimensiune hârtie)
Setează dimensiunea hârtiei.
[Page Layout]
(Format pagină)
Setează dacă vor fi adăugate sau nu margini și câte imagini
vor fi imprimate pe fiecare coală de hârtie.
• Dacă imprimanta nu acceptă imprimarea datei, data nu poate fi imprimată pe fotografie.
• Când setați [Print with Date] (Tipărire cu dată) la [ON] (Activare), verificați setările de tipărire ale
datei pe imprimantă (setările imprimantei pot avea prioritate).
• Este posibil ca elementele să nu fie afișate dacă nu sunt compatibile cu imprimanta.
• Pentru a tipări pe dimensiuni/formate de hârtie care nu sunt acceptate de această cameră, setați
la
și efectuați setările pe imprimantă. (Consultați manualul de operare al imprimantei.)
Tipărirea cu dată și text
Ora și data pot fi setate pentru a fi tipărite pe imagine atunci când realizați fotografii prin activarea
funcției [Text Stamp] (Imprimare text) din meniul [Playback] (Redare). (→231)
 Imprimarea datei fără [Text Stamp] (Imprimare text)
Imprimarea în laboratorul foto:
Doar data înregistrării poate fi imprimată. Solicitați tipărirea datei în laboratorul foto.
• Caracterele introduse pentru [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume) din[Profile Setup](Configurare
profil) sau [Face Recog.] (Recunoaștere față), [Location] (locația) în [Travel Date] (Data călătoriei)
și [Title Edit] (Editare titlu) nu pot fi tipărite nu pot fi imprimate la magazin.
Utilizarea imprimantei:
Data înregistrării poate fi tipărită setând [Print with Date] (Tipărire cu dată) (→295) la [ON] (Activare)
când conectați la o imprimantă compatibilă cu data tipăririi.
Setările de tipărire pentru data înregistrării și informațiile despre text pot fi efectuate cu ajutorul
software-ului „PHOTOfunSTUDIO”.
295
Altele
Accesorii opționale
Bliț extern (opțional)
După atașarea blițului (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L opțional), intervalul efectiv va fi
mărit în comparație cu blițul încorporat al camerei.
Pregătire
Închideți blițul încorporat și setați comutatorul de pornire/oprire [ON/OFF] al camerei la [OFF] (Oprire).
Demontarea capacului papucului de atașare rapidă
Capacul papucului de atașare rapidă este deja montat în momentul achiziției.
Scoateți capacul tălpii de atașare bliț trăgând
de el în direcția indicată de săgeata  în timp
ce îl apăsați în direcția indicată de săgeata 
1
Montați blițul extern pe talpa pentru bliț după care porniți funcționarea
camerei și a blițului extern
• Consultați (→150) pentru schimbarea setărilor pentru blițurilor externe pe cameră.
• Consultați (→155) cu privire la setările pentru blițul wireless.
Atunci când utilizați alte blițuri externe disponibile în comerț și care nu au
funcții de comunicare cu această cameră
• Este necesară setarea expunerii pe blițul extern atunci când acesta este utilizat.
Când utilizați blițul extern în modul automat, utilizați un bliț extern care vă permite să setați
valoarea diafragmei și sensibilitatea ISO pentru a corespunde setărilor de pe cameră.
• Setați modul Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere automată) sau modul
Manual Exposure (Expunere manuală) pe cameră și setați aceeași valoare a diafragmei și a
sensibilității ISO pe blițul extern. (Expunerea corectă nu poate fi obținută deoarece valoarea
diafragmei se modifică în modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată).
Lumina blițului extern nu poate fi ajustată corect deoarece valoarea diafragmei nu poate fi
fixată în modul Programme AE (Programare expunere automată).)
296
Altele
Accesorii opționale
• Când este atașat blițul extern, sunt disponibile următoarele funcții chiar și la utilizarea blițului.
• Încadrare diafragmă
• Încadrarea focalizării
• Puteți seta valoarea diafragmei, timpul de expunere și sensibilitatea ISO pe cameră, chiar și atunci
când montați un bliț extern.
• Unele blițuri disponibile în comerț au terminale de sincronizare cu tensiune înaltă sau cu polaritate
inversă. Dacă astfel de blițuri sunt utilizate, pot rezulta defecțiuni sau funcționarea normală a camerei
poate fi împiedicată.
• Asigurați-vă că țineți atât de cameră, cât și de blițul extern atunci când acesta este atașat la cameră.
Dacă țineți doar de blițul extern, acesta se poate detașa de la camera.
• Dacă realizați fotografii prea aproape de subiect în timp ce realizați imagini cu unghi larg, lumina
blițului este obstrucționată de obiectiv, iar partea de jos a ecranului se poate întuneca.
• Consultați instrucțiunile de operare ale blițului extern pentru detalii.
Telecomandă declanșator (opțional)
Dacă conectați telecomanda declanșatorului (DMW-RS2; opțional),
la conectorul [REMOTE] (La distanță) de pe cameră, puteți evita
instabilitatea (tremuratul camerei) cu ajutorul unui trepied și puteți
ține declanșatorul apăsat în mod continuu atunci când realizați
fotografii cu [B] (Bulb) sau în modul rafală.
 Butonul Imagini video de pe controlul declanșator de la distanță
Dacă nu doriți să înregistrați o imagine video, puteți dezactiva butonul Imagini video pentru a preveni
utilizarea accidentală.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) →
[Video Rec. Button (Remote)] (Buton de înregistrare video (De la distanță))
• Nu puteți utiliza telecomanda declanșatorului pentru a anula modul inactiv.
• Consultați instrucțiunile de operare ale telecomenzii declanșatorului pentru detalii.
297
Altele
Accesorii opționale
Microfon extern (opțional)
Utilizând un microfon stereo (tip shotgun) (DMW-MS2: opțional) sau
un microfon stereo (VW-VMS10: opțional), puteți înregistra sunete cu
calitate superioară celor înregistrate cu microfonul integrat.
Utilizând microfonul stereo tip shotgun (DMW-MS2:opțional), puteți
comuta între înregistrarea cu microfon tip shotgun (ultra-direcțională)
și înregistrarea stereo cu unghi larg.
• Nu utilizați cabluri de microfon stereo cu o lungime de 3 m (9,8 ft)
sau mai mare.
Pregătire
Închideți blițul încorporat și setați comutatorul de pornire/oprire [ON/OFF] al camerei la [OFF] (Oprire).
 Setarea domeniului în cadrul căruia microfonul stereo tip shotgun
(DMW-MS2: opțional) va înregistra sunete
 Atașați microfonul stereo tip shotgun dedicat la adaptorul de montare al acestei camere, apoi
porniți camera
 Setați meniul
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Special Mic.] (Microfon special)
• Elementele de meniu sunt afișate doar când este conectat microfonul stereo tip shotgun.
[STEREO]
Permite înregistrarea stereo a sunetului într-o zonă mare.
[SHOTGUN]
Permite înregistrarea dintr-o direcție estompând zgomotul de fundal și cel înconjurător.
 Reducerea zgomotului creat de vânt atunci când este utilizat
un microfon extern
Camera va reduce eficient zgomotul creat de vânt atunci când înregistrați sunetele cu un microfon extern.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt)
Setări: [HIGH] (Ridicată) / [STANDARD] / [LOW] (Scăzută) / [OFF] (Dezactivare)
• Acest element este disponibil doar când este utilizat un microfon extern.
• Setarea opțiunii [Wind Cut] (Reducere zgomot creat de vânt) poate afecta calitatea normală a
sunetului.
298
Altele
Accesorii opționale
• În timp ce microfonul stereo este conectat,
este afișat pe ecran.
• Când este conectat microfonul extern, [Sound Rec Level Disp.] (Afișare nivel sunet de înregistrare)
•
•
•
•
•
•
(→192) este setată automat la [ON] (Activare), iar nivelul de înregistrare a sunetului este afișat pe
ecran.
Asigurați-vă că țineți atât de cameră, cât și de microfonul extern atunci când acesta este atașat la
cameră. Dacă țineți doar de microfonul extern, acesta se poate desprinde de pe cameră.
Când un microfon extern este atașat camerei, nu deschideți blițul încorporat.
Dacă sunt înregistrate zgomote când utilizați un adaptor de alimentare cu curent alternativ (opțional),
utilizați un acumulator.
Când este utilizat un microfon stereo (VW-VMS10: opțional), [Special Mic.] (Microfon special) este
fixat la [STEREO].
Dacă sunetul operării camerei, cum ar fi sunetul operației de transfocare, este înregistrat, este
recomandat să utilizați un adaptor.
Consultați instrucțiunile de operare ale microfonului extern pentru detalii.
Adaptor de alimentare cu curent alternativ (opțional) /
element de cuplare pentru curent continuu (opțional)
Utilizând adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) și elementul de cuplare pentru curent
continuu (opțional), puteți înregistra și reda fără a vă face probleme în privința capacității rămase a
acumulatorului.
Elementul de cuplare pentru curent continuu opțional poate fi utilizat numai cu adaptorul de
alimentare cu curent alternativ Panasonic desemnat.
• Utilizați întotdeauna un adaptor de alimentare cu curent alternativ original Panasonic (opțional).
• Citiți și instrucțiunile de operare ale adaptorului de alimentare cu curent alternativ și ale elementului
de cuplare pentru curent continuu.
Filtru (opțional)
La utilizarea unui filtru, asigurați-vă că mărimea filtrului este Ø 62 mm.
• Nu montați mai multe filtre simultan.
• Dacă filtrul este strâns prea tare, este posibil să nu îl mai puteți demonta. Nu-l strângeți prea tare.
• Dacă filtrul este scăpat, acesta se poate distruge. Fiți atenți să nu-l scăpați atunci când îl montați
pe cameră.
• Fiți atenți să nu imprimați o amprentă, murdărie etc., pe filtru când acesta este montat, în caz
contrar, focalizarea se poate realiza la nivelul lentilei, rezultând defocalizarea subiectului.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare pentru fiecare filtru.
299
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
Afișajul ecranului pe monitor/vizor indică starea de operare a camerei.
• Următoarele imagini sunt exemple pentru când [Monitor Disp. Set] (Setare Monitor Disp.) este
setată la [ ] (stil monitor) pe monitor.
• Informațiile afișate, precum histogramele, grosismentele și valorile numerice sunt prezentate doar
ca referință.
La înregistrare
Mod de înregistrare (→40)
Timp de înregistrare scurs*1 (→158)
Setare personalizată (→87)
Indicator înregistrare simultană
(→163)
[Photo Style] (Stil foto) (→179)
Comutarea automată între vizor
și ecran (→36)
[Peaking] (Maxim) (→201)
Setare bliț ((→150, 151, 153, 155)
[Format înregistrare]/
[Calitate înregistrare] (→160)
[HDR] (→189)/[iHDR] (→62)
[Expunere multiplă] (→190)
[Film instantaneu] (→164)
Declanșator electronic (→188)
[Raport dimensiuni] (→176) /
[Rezoluție imagine] (→177)
Realizare imagini în timpul
înregistrării imaginilor video
(Prioritate foto) (→163)
Rezoluție imagine (Mod Panorama Shot
- Înregistrare panoramică) (→71)
Ecran de ajustare a efectului de
imagine (Filtru) (→78, 181)
Tipuri de efecte de imagine (Filtru)
(→181)
Card (afișat doar în timpul
înregistrării) (→27)
300
[Evidențiere umbră] (→184)
Indicator supraîncălzire (→311)
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
[Quality] (Calitate) (→177)
Nume*2 (→208)
[Video de înaltă viteză] (→84)
Zile scurse din călătorie*3 (→210)
Mod focalizare (→90, 104)
Încadrarea focalizării (→142)
Mod de focalizare automată] (→92)
[Focalizare mobilă] (→166)
[Recunoaștere față] (→205)
Vârstă în ani/luni*2 (→208)
Locație*3 (→210)
Dată/oră curentă*3
Setarea destinației de călătorie*3:
(→209)
Indicator de măsurare expunere (→204)
Transfocare (→147)
Blocare focalizare automată (→107)
Rafală (→116)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (→118)
[Post-focalizare] (→129)
[Fotografie cu timp scurs] (→134)
[Animație cu stop cadru] (→137)
[Self Timer] (Temporizator) (→139)
Capacitate rămasă a acumulatorului (→24)
Înregistrare macro (→103)
[Level Shot] (Captură nivel) (→192)
[Stabilizer] (Stabilizator) (→143)
Alertă vibrații (→143)
Focalizare (Luminează în verde.)
(→39)/Stare de înregistrare
(Luminează intermitent în roșu.) (→158)
Focalizare
(În condiții de iluminare slabă) (→89)
Zonă de focalizare automată (→98)
Țintă de măsurare în punct (→183)
[Center Marker] (Marcaj central) (→202)
[Self Timer] (Temporizator) (→139)
[Microfon transfocare] (→193)
Afișare nivel de înregistrare audio
(→192)
Microfon extern (→298)
[Silent Mode] (Mod silențios) (→187)
[Limitator nivel sunet de înregistrare]
([Dezactivare]) (→193)
Blocare expunere automată (→107)
[Mod de măsurare] (→49, 183)
Comutare program (→64)
Timp de expunere (→39)
Focalizare (Focalizare automată stele) (→89)
Valoare diafragmă (→39)
Stare conexiune Wi-Fi
Încadrarea diafragmei (→142)
Stare conexiune Bluetooth (→244)
Compensare expunere (→108)
Înregistrare locație (→257)
Încadrare expunere (→141)
Histogramă (→202)
Luminozitate (expunere) (→63, 82)
Asistența de expunere manuală (→67)
Sensibilitate ISO (→109)
301
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
Culori (→63)
Balans de alb (→111)
Funcție de control al defocalizării
(→63, 82)
Încadrare cu balans de alb (→114)
Luminozitate (expunere) (→63, 82)
Ajustare fină balans de alb (→113)
Culori (→63)
Număr de imagini înregistrabile
(→28)
Tip de defocalizare
[(Efect miniatură)] (→80)
[Pată de culoare] (→81)
[Sunshine] (Soare) (→81)
Numărul maxim de imagini care pot
fi realizate continuu (→116)
Ecran de ajustare a efectului
de imagine (Filtru) (→78, 181)
Timp de înregistrare disponibil*1
(→29)
Activare sau dezactivare efecte
de imagine (→181)
Efecte de imagine (Filtru) (→181)
Valoare diafragmă (→83)
Filă tactilă (→199)
Timp expunere (→83)
Transfocare tactilă (→148)
Declanșator tactil (→48)
Focalizare automată tactilă (→48)
Sensibilitate ISO (→83)
[Ajustare nivel sunet de
înregistrare] (→192)
[Expunere automată tactilă] (→49)
[Peaking] (Maxim) (→201)
Butoane funcționale (→55)
[m] și [s] indică „minutul” și „secunda”.
Se afișează timp de aproximativ 5 secunde când camera este pornită, dacă ați setat [Profile Setup]
(Configurare profil).
*3
Această indicație este afișată timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului
și după trecerea din modul redare în modul înregistrare.
*1
*2
302
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
 Informații de înregistrare afișate pe ecran
[Self Timer] (Temporizator) (→139)
Mod de înregistrare (→40)
Timp de expunere (→39)
Valoare diafragmă (→39)
Capacitate rămasă a acumulatorului (→24)
Mod focalizare (→90, 104)
[AF Mode]
(Mod de focalizare automată) (→92)
[Quality] (Calitate) (→177)
[Raport dimensiuni] (→176)/
[Rezoluție imagine] (→177)
Wi-Fi/Bluetooth (→238)
Setarea butonului funcțional (→54)
Sensibilitate ISO (→109)
Compensare expunere (→108)
Încadrare expunere (→141)
[Photo Style] (Stil foto) (→179)
Luminozitate (expunere) (→63, 82)
Asistența de expunere manuală (→67)
[Flash] (Bliț) (→150, 151, 153, 155)
Balans de alb (→111)
Încadrare cu balans de alb (→114)
Ajustare fină balans de alb (→113)
O singură imagine (→115)
[Control inteligent domeniu dinamic] (→185)
Rafală (→116)
[Mod de măsurare] (→49, 183)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (→118)
Număr de imagini înregistrabile (→28)
[Post Focus] (Post-focalizare) (→129)
[Fotografie cu timp scurs] (→134)
Numărul maxim de imagini care pot fi
realizate continuu (→116)
[Animație cu stop cadru] (→137)
Timp de înregistrare disponibil* (→29)
* [m] și [s] indică „minutul” și „secunda”.
303
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
În redare
Playback Mode (Mod redare) (→222)
Imagine protejată (→223)
Cu informații despre locație (→257)
Pictogramă indicând prezența
unui marcaj (→122, 123, 124)
Foto 4K (fișier rafală 4K) (→118)
[Post Focus] (Post-focalizare) (→129)
[Rating] (Clasificare) (→223)
[Combinare imagini focalizate diferit
într-o singură fotografie] (→132)
Pictogramă de interdicție
a deconectării cablului (→293)
[Raport dimensiuni] (→176)/
[Rezoluție imagine] (→177)
Redare imagini video (→168)
[Format înregistrare]/
[Calitate înregistrare] (→160)
Redare imagini panoramice
(→73)
[Snap Movie] (Film instantaneu) (→164)
Redare continuă grup imagini
(→172)
[Video de înaltă viteză] (→84)
Salvarea imaginilor din fișierul
rafală 4K (→121)
Capacitate rămasă a acumulatorului (→24)
Salvarea unei imagini din imaginile
înregistrate utilizând [Post Focus]
(Post-focalizare) (→131)
Stare conexiune Wi-Fi
Imagini de grup înregistrate utilizând Focus
Bracket (Încadrare focalizare) (→172)
Afișare text imprimat (→231)
Timp de redare scurs*1
304
[Quality] (Calitate) (→177)
Număr imagine/Număr total de imagini
Număr imagini de grup
Timp de înregistrare imagini video*1
(→168)
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
Pictogramă Clear Retouch
(Ștergere retuș) finalizată (→230)
Pictogramă de achiziție informații
Redare (Imagini video) (→168)
Nume*2 (→206, 208)
Locație*2 (→210)
Titlu*2 (→224)
Vârstă în ani/luni (→206, 208)
Zile scurse din călătorie (→210)
Încărcare (Wi-Fi) (→271)
Informații de înregistrare
Afișare grup imagini(→173)
Pictogramă submeniu (→271)
[Silent Mode] (Mod silențios) (→187)
Redare multiplă (→171)
Ștergere (→174)
*1
*2
305
[m] și [s] indică „minutul” și „secunda”.
Se afișează în ordinea [Title] (Titlu), [Location] (Locație), [Name] (Nume) ([Baby1]
(Bebeluș1)/[Baby2] (Bebeluș2), [Pet] (Animal de companie)), [Name] (Nume)
([Face Recog.] (Recunoaștere față)).
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
Afișare detaliată a informațiilor
Afișarea histogramei
Stil foto, afișare cu evidențiere umbră
Afișare balans de alb
Afișare informații despre obiectiv
Informații de înregistrare (de bază)
Data/ora înregistrării
Fus orar (→209)
Număr folder/fișier (→291)
Informații de înregistrare (avansate)
Echilibrul tonurilor de alb
(temperatura culorilor) (→111)
[Control inteligent domeniu dinamic] (→185)
[HDR] (→189)/[iHDR] (→62)
[Rezoluție inteligentă] (→185)
306
Altele
Mesaje afișate
În continuare se explică principalele mesaje afișate pe ecran și modul în care trebuie să răspundeți
la acestea.
 Carduri de memorie
[Memory Card Error] / [Format this card?]
(Eroare card de memorie Doriți să formatați acest card?)
• Salvați datele necesare pe un computer sau un alt dispozitiv și apoi utilizați [Format] (Formatare)
pe cameră. (→28)
• Încercați cu un card diferit.
[Read Error] / [Write Error] (Eroare de scriere/Eroare de citire)
[Please check the card] (Vă rugăm să verificați cardul)
• Verificați dacă a fost introdus corect cardul (→26).
• Închideți camera și scoateți cardul. Reintroduceți cardul și porniți din nou camera.
• Încercați cu un card diferit.
[Recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Înregistrarea a fost anulată din cauza limitării vitezei de scriere a cardului)
• În funcție de [Rec Format] (Format înregistrare) și [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei
imagini video, clasa de viteză a cardului poate varia. Înregistrarea fotografiilor 4K necesită un card
care să respecte o anumită clasă de viteză. Utilizați un card care îndeplinește indicația.
Asigurați-vă că folosiți un card cu clasa de viteză recomandată (→27).
• Dacă înregistrarea se oprește chiar și atunci când utilizați un card din clasa de viteză
recomandată (→27), viteza de scriere a datelor a scăzut. Dacă se întâmplă acest lucru, vă
recomandăm să efectuați o copie de siguranță a datelor de pe cardul de memorie și să-l formatați
(→28). În funcție de tipul cardului, înregistrarea se poate întrerupe.
[Memory Card Error] (Eroare card de memorie) / [This memory card
cannot be used] (Acest card de memorie nu poate fi utilizat)
• Utilizați un card compatibil. (→27)
 Acumulatorul
[This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat)
• Utilizați un acumulator original Panasonic. Consultați distribuitorul sau cel mai apropiat centru
de service dacă afișajul nu se schimbă.
• Îndepărtați orice urmă de mizerie de pe bornele acumulatorului.
307
Altele
Mesaje afișate
 Funcția Wi-Fi
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/
[No destination found] (Conectarea la punctul de acces wireless a eșuat/
Conexiune eșuată/Nu a fost găsită nicio destinație)
• Informațiile privind punctul de acces wireless setate pe acest aparat sunt greșite. Verificați tipul de
autentificare, tipul de criptare și cheia de criptare. (→277)
• Undele radio de la alte dispozitive pot cauza blocarea conexiunii la punctul de acces wireless.
Verificați celelalte dispozitive conectate la punctul de acces wireless și dispozitivele care utilizează
banda de 2,4 GHz.
[Connection failed. Please retry in a few minutes.] /
[Network disconnected. Transfer stopped.] (Conexiune eșuată.
Încercați din nou peste câteva minute.)/(Rețea deconectată. Transfer oprit.)
• Undele radio ale punctului de acces wireless devin mai slabe. Efectuați conexiunea mai aproape
de punctul de acces wireless.
• În funcție de punctul de acces wireless, conexiunea poate fi deconectată automat după scurgerea
perioadei de timp specificate. Restabiliți conexiunea.
[Connection failed] (Conexiune eșuată)
• Modificați punctul de acces la care doriți să vă conectați în setările Wi-Fi de smartphone ale
acestei camere.
 Altele
[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi șterse) /
[This picture cannot be deleted] (Această imagine nu poate fi ștearsă)
• Imaginile non-DCF (→167) nu pot fi șterse. Salvați datele necesare pe un computer sau un alt
dispozitiv și apoi utilizați [Format] (Formatare) pe cameră. (→28)
[Cannot be set on this picture]
(Setarea nu poate fi efectuată pe această imagine)
• Funcțiile [Title Edit] (Editare titlu), [Text Stamp] (Imprimare text) și alte funcții nu pot fi setate dacă
imaginile nu sunt bazate pe standardul DCF (→167).
[A folder cannot be created] (Nu poate fi creat un folder)
• Nu poate fi creat un folder deoarece numerele folderelor disponibile au fost deja alocate.
Salvați toate imaginile necesare pe computerul dumneavoastră sau pe alt dispozitiv și formatați
cardul (→28).
După ce formatați cardul, executați [No.Reset] (Resetare număr) în meniul [Setup] (Configurare)
pentru a reseta numărul folderelor până la 100. (→218)
[Please turn camera off and then on again] (Opriți și reporniți camera) /
[System Error] (Eroare de sistem)
• Porniți din nou camera.
(Consultați distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service dacă afișajul nu se schimbă.)
308
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor
Întrebări și răspunsuri
 Încercați să verificați mai întâi aceste elemente(→309 - 317).
Dacă problema persistă,
 Efectuarea [Reset] (Resetare) din meniul [Setup] (Configurare) poate rezolva problema (→218).
 De asemenea, consultați site-ul de asistență Panasonic pentru cele mai recente informații
de asistență.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
 Acumulator, alimentare
Indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent.
• Încărcarea este efectuată într-un loc cu temperatură extrem de ridicată sau extrem de redusă.
→ Reconectați cablul de conexiune USB (furnizat) și încercați să încărcați din nou într-un spațiu
unde temperatura ambiantă este de 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F) (condițiile de temperatură se
aplică și acumulatorului în sine).
• Încărcarea nu este posibilă atunci când capacitatea de alimentare a computerului este redusă.
Camera nu funcționează chiar dacă este pornită.
Camera se stinge imediat după ce este pornită.
• Acumulatorul trebuie reîncărcat.
→ Încărcați acumulatorul. (→20)
Aparatul se oprește automat.
• Este activată [Economy] (Economisire energie). (→212)
Acumulatorul se descarcă rapid.
• Funcția [4K PHOTO] (Foto 4K) este setată la
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K).
→ Dacă ați selectat
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se descarcă mai repede.
Selectați
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
• Conexiunea Wi-Fi a funcționat o perioadă îndelungată.
→ Acumulatorul se descarcă mai repede cu o conexiune Wi-Fi. Opriți camera cât mai des posibil
utilizând [Economy] (Economisire energie) (→212) sau alte metode.
309
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Înregistrare
În anumite condiții de iluminare precum iluminare fluorescentă
și dispozitiv de iluminare cu LED-uri pot apărea dungi sau licăriri.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată
camera. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Dacă realizați imagini statice utilizând declanșatorul electronic,
distorsiunile pot fi reduse setând un timp de expunere mai mare. (→66)
• Când se constată licăriri sau dungi semnificative în condiții de iluminare
precum o sursă fluorescentă sau un dispozitiv de iluminare cu LED-uri în
modul de înregistrare imagini video, puteți reduce licăririle sau dungile
setând [Flkr Decrease] (Reducere licărire) (→ 191) și setând timpul de
expunere. Puteți seta manual timpul de expunere în modul Creative
Video (Video creativ). (→83)
Nu pot fi înregistrate imagini. Declanșatorul nu va funcționa imediat când
butonul declanșator este apăsat.
• Când [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [FOCUS] (Focalizare),
camera va putea înregistra doar după obținerea unei focalizări corespunzătoare. (→197)
Imaginile înregistrate par albe.
• Obiectivul este murdar (amprente etc.).
→ Porniți camera pentru a extrage butucul obiectivului și curățați suprafața obiectivului cu o cârpă
moale, uscată.
Imaginile înregistrate sunt prea luminoase/prea întunecate.
• AE Lock (Blocare expunere automată) (→107) este setată necorespunzător.
Sunt realizate câteva imagini când apăs butonul declanșator o singură dată.
Verificați următoarele setări. Dacă una dintre acestea este aplicată, vor fi realizate fotografii multiple.
• Modul de acționare nu este setat la [Single] (Individual).
→ Setați selectorul modului de acționare la [Single] (Individual). (→115)
• Este setată înregistrarea cu încadrare.
→ Dacă este afișată una dintre pictogramele
(de ex.
etc.) pe
ecran, este setată înregistrarea cu încadrare. Sub [Bracket] (Încadrare multiplă) în meniul [Rec]
(Înregistrare), setați [Bracket Type] (Tip încadrare multiplă) la [OFF] (Dezactivare). (→140)
Focalizarea nu este aliniată corect.
• Subiectul se află în afara domeniului de focalizare.
• [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [RELEASE] (Deblocare).
(→197)
• [Shutter AF] (Focalizare automată declanșator) este setată la [OFF] (Dezactivare). (→195)
• AF Lock (Blocare focalizare automată) (→107) este setată necorespunzător.
• Dacă există amprente sau praf pe obiectiv, este posibil ca obiectivul să fie focalizat în loc de subiect.
Imaginile înregistrate sunt încețoșate. Funcția de stabilizare este ineficientă.
• Timpul de expunere este mare în locațiile întunecate, iar funcția de stabilizare este mai puțin eficientă.
→ Utilizați un trepied și temporizatorul (→139) când folosiți un timp de expunere mai mare.
310
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
Imaginile înregistrate apar nefinisate sau există interferențe.
• Vă recomandăm încercarea următoarelor metode.
→ Reduceți sensibilitatea ISO (→109).
→ Măriți setarea pentru [Noise Reduction] (Reducere zgomot) din [Photo Style] (Stil foto)
sau reduceți setarea pentru fiecare dintre elemente, cu excepția [Noise Reduction]
(Reducere zgomot). (→180)
→ Setați [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere scurt) la [ON]
(Activare). (→186)
Subiectul apare distorsionat în imagini.
• Dacă realizați o imagine a unui subiect în mișcare utilizând modul declanșator electronic, modul
de înregistrare imagini video sau modul de înregistrare fotografii 4K, subiectul din imagine poate fi
ușor distorsionat în anumite cazuri.
Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Acest fenomen nu
indică o defecțiune.
Luminozitatea sau culoarea imaginii înregistrate diferă de cea reală.
• Când înregistrați într-un mediu cu lumină precum lumină fluorescentă sau cu dispozitiv de
iluminare LED etc., reducerea timpului de expunere poate cauza ușoare schimbări de luminozitate
și culoare. Acestea reprezintă un rezultat al caracteristicilor sursei de lumină și nu indică o
defecțiune.
• La înregistrarea subiectelor în locații extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu
dispozitiv de iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc. culorile sau luminozitatea
ecranului se poate modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale.
Înregistrarea fotografiilor 4K se oprește înainte de finalizare.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau este efectuată înregistrarea continuă utilizând
funcția 4K Photo (Foto 4K), camera poate afișa
și opri înregistrarea.
Așteptați până la răcirea camerei.
311
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Motion Picture (Imagine video)
Imaginile video nu pot fi înregistrate.
• Este posibil să nu puteți înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului
atunci când utilizați un card de mare capacitate.
Înregistrarea de imagini video se oprește la jumătate.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu, camera
poate afișa
și opri înregistrarea. Așteptați până la răcirea camerei.
• În funcție de [Rec Format] (Format înregistrare) și [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei
imagini video, clasa de viteză a cardului poate varia. Asigurați-vă că folosiți un card cu clasa de
viteză recomandată (→27).
Uneori, ajustarea focalizării cu modul Auto Focus (Focalizare automată)
este dificilă în timpul înregistrării imaginilor video 4K.
• Aceasta poate apărea la realizarea unei imagini prin reducerea vitezei de focalizare automată
pentru a ajusta focalizarea cu mai multă precizie. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Un zgomot, precum un sunet de clic sau un zumzet este înregistrat pe
imaginea video. Sunetul este înregistrat la volume mici.
• Când înregistrați într-un mediu silențios, sunetul operării diafragmei, focalizării și al altor operații ar
putea fi înregistrat în imaginile video. Acest fenomen nu indică o defecțiune. Operarea focalizării
în timpul înregistrării de imagini video poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) (→162).
• Dacă blocați microfonul cu degetele în timp ce imaginile video sunt înregistrate, sunetul poate fi
înregistrat la volum redus sau nu va fi înregistrat deloc. În acest caz, camera poate captura mult
mai ușor sunetele de operare ale obiectivului.
Sunt înregistrate sunete operaționale într-o imagine video.
• Recomandăm înregistrarea imaginilor video în modul video creativ dacă vă faceți griji în legătură
cu zgomotul operațional. (→83)
 Bliț
Nu este activat blițul.
• Blițul nu poate fi utilizat în următoarele cazuri.
− Blițul este închis.
− Bliț setat la
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț). (→149, 153)
• Setați [Shutter Type] (Tip declanșator) la [AUTO] sau [MSHTR]. (→188)
• Setați [Silent Mode] (Mod silențios) la [OFF] (Dezactivare). (→187)
312
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Monitor/Vizor
Monitorul/vizorul se închide, deși camera este pornită.
• Dacă nu sunt efectuate operații în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off]
(Dezactivare automată LVF/monitor) (→212) se activează, iar monitorul/vizorul se stinge.
• Când un obiect sau mâna dumneavoastră este poziționată în apropierea senzorului de ochi,
modul de afișare pe monitor poate fi comutat la modul de afișare pe vizor. (→36)
Poate licări pentru o clipă, sau luminozitatea ecranului se poate modifica
semnificativ pentru un scurt timp.
• Acest lucru are loc din cauza schimbării diafragmei obiectivului atunci când butonul declanșator
este apăsat pe jumătate sau când luminozitatea subiectului se modifică. Acest fenomen nu indică
o defecțiune.
Nu se poate comuta între monitor și vizor când se apasă butonul [LVF].
• Când este conectată la un computer sau imprimantă, camera poate afișa imaginile doar pe monitor.
Tonul de culoare al vizorului diferă de cel real.
• Fiind o caracteristică a vizorului acestui aparat, acest fenomen nu reprezintă o problemă.
Imaginile înregistrate nu sunt afectate.
 Redare
Imaginile nu pot fi vizualizate. Nu există imagini înregistrate.
• Cardul nu este introdus în cameră.
• Numele fișierului de imagine a fost modificat pe computer? În acest caz, nu poate fi redat pe
cameră.
→ Este recomandată utilizarea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” (→288) pentru a scrie
imagini de pe computer pe card.
• Setați [Playback Mode] (Mod redare) la [Normal Play] (Redare normală). (→222)
Zonele roșii din imagini apar înnegrite.
• Când funcția de corecție digitală a efectului de ochi roșii
este activă, porțiunile
roșii pot fi înnegrite.
→ Vă recomandăm să închideți blițul încorporat, să setați modul bliț la
sau să setați
[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii) la [OFF] (Dezactivare) înainte de a
înregistra. (→185)
313
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Funcția Wi-Fi
Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi. Undele radio se întrerup.
Punctul de acces wireless nu este afișat.
Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Utilizați în domeniul de comunicare al rețelei LAN wireless.
• Se află în apropiere un dispozitiv, de exemplu, un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc.,
care utilizează o frecvență de 2,4 GHz?
→ Undele radio se pot întrerupe atunci când sunt utilizate simultan. Utilizați-le la o distanță
suficientă față de dispozitiv.
• Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roșu, este posibil să nu fie inițiată
conexiunea cu un alt echipament sau să fie întreruptă.
(Este afișat un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare).)
• Când acest aparat este amplasat pe o masă de metal sau etajeră, conexiunea nu va fi stabilită
cu ușurință. Îndepărtați camera de suprafețele din metal.
Despre un punct de acces wireless
• Asigurați-vă că punctul de acces wireless la care vă conectați se află în stare de funcționare.
• Verificați starea undelor radio la punctul de acces wireless.
→ Efectuați conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
→ Schimbați locația sau modificați unghiul punctului de acces wireless.
• Este posibil să nu se afișeze chiar dacă undele radio există în funcție de setarea punctului de
acces wireless.
→ Opriți și reporniți punctul de acces wireless.
• SSID-ul de rețea al punctului de acces wireless nu este setat pentru transmisie?
→ Este posibil să nu fie detectat dacă nu este setat pentru transmisie. Introduceți și setați
SSID de rețea. (→277)
Ca alternativă, setați SSID de rețea al punctului de acces wireless pentru transmisie.
Acest aparat nu este afișat pe ecranul de setări Wi-Fi al smartphone-ului.
• Încercați să activați/dezactivați funcția Wi-Fi din setările Wi-Fi ale smartphone-ului.
Am probleme la conectarea la computerul meu.
Numele de utilizator și parola nu sunt recunoscute.
• În funcție de versiunea sistemului de operare, există două tipuri de cont de utilizator
(cont local/cont Microsoft).
→ Utilizați numele de utilizator și parola pentru contul local.
314
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
Conexiunea Wi-Fi nu recunoaște computerul.
Camera nu poate fi conectată la computerul Mac/Windows printr-o
conexiune Wi-Fi.
• În mod implicit, conexiunea Wi-Fi utilizează numele implicit al grupului de lucru „WORKGROUP”.
Dacă numele grupului de lucru a fost modificat, nu va fi recunoscut.
→ Selectați [PC Connection] (Conexiune PC) din meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
pentru a modifica numele grupului de lucru pentru ca acesta să coincidă cu cel al
computerului dumneavoastră. (→282)
• Confirmați că numele de conectare și parola sunt introduse corect.
• Când ora sistemului unui computer conectat la cameră diferă considerabil de cea a camerei,
camera nu poate fi conectată la computer în cazul anumitor sisteme de operare.
→ Confirmați că setarea ceasului și fusul orar de pe cameră se potrivesc cu ora, data și
fusul orar de pe computer. Când ambele setări diferă considerabil, potriviți-le.
Imaginile nu pot fi transmise la serviciul WEB.
• • Confirmați că informațiile de conectare (ID de conectare/nume de utilizator/adresă de email/parolă) sunt corecte.
Transmiterea imaginii la serviciul WEB durează o anumită perioadă de timp.
Transmiterea imaginilor eșuează la jumătate.
Există o imagine care nu a putut fi transmisă.
• Dimensiunea imaginii este prea mare?
→ Transmiteți după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video) (→234).
→ Reduceți rezoluția imaginii la [Size] (Rezoluție) (→263) și apoi trimiteți.
• Transmiterea poate dura mai mult timp când distanța față de punctul de acces wireless este mare.
→ Transmiteți mai aproape de punctul de acces wireless.
• Formatul de fișier al imaginii care poate fi trimisă diferă în funcție de destinație. (→261)
Am uitat parola pentru Wi-Fi.
→ Executați [Reset Network Settings] (Resetare setări rețea) din meniul [Setup] (Configurare). (→218)
Însă, informațiile pe care le-ați setat în meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) sau [Bluetooth]
vor fi resetate.
315
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Televizor, computer și imprimantă
Nu apare nicio imagine pe televizor. Imagine neclară sau fără culori.
• Nu este conectat corect (→284).
• Televizorul nu a fost comutat la intrarea auxiliară.
VIERA Link (HDMI) nu funcționează.
• Funcția [VIERA Link] a camerei este setată la [ON] (Activare)? (→215)
→ Verificați setările VIERA Link (HDMI) ale dispozitivului la care vă conectați.
→ Opriți și apoi reporniți camera.
Nu poate fi realizată comunicarea cu computerul.
• Setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC(Storage)] (PC(Stocare)) (→214, 290).
• Opriți și apoi reporniți camera.
Computerul nu recunoaște cardul.
(Când utilizați un card de memorie SDXC)
• Verificați compatibilitatea computerului dumneavoastră cu cardurile de memorie SDXC.
• La conectare, este posibil să apară un mesaj prin care vi se solicită să formatați cardul.
Nu formatați cardul.
• Dacă indicatorul [Access] (Acces) de pe ecran nu se stinge, opriți camera înainte de a deconecta
cablul de conexiune USB (furnizat).
Nu se poate tipări atunci când camera este conectată la imprimantă.
• Imprimanta nu este compatibilă cu PictBridge.
• Setați [USB Mode] (Mod USB) la [PictBridge(PTP)] (→214, 293).
Marginile imaginilor sunt decupate la tipărire.
• Dezactivați pe imprimantă toate setările pentru imprimare decupată sau fără margini înainte
de a imprima.
• Setarea raportului de dimensiuni al imaginilor este diferit de cel al hârtiei utilizate pentru
imprimare.
→ Dacă imprimați într-un magazin, verificați dacă imaginile cu raportul dimensiunilor 16:9
pot fi imprimate.
316
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Altele
Obiectivul face un zgomot.
• Când camera este pornită sau oprită, obiectivul este mutat, sau este efectuată o operație a
diafragmei, poate fi auzit un anumit zgomot. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Când luminozitatea se modifică după o operație de transfocare sau după mișcarea camerei,
obiectivul poate emite un zgomot în timpul reglării diafragmei. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
Transfocarea se oprește brusc.
• La utilizarea funcției de transfocare optică extra, acțiunea de transfocare se va opri temporar.
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Lampă roșie iluminată prin apăsarea la jumătate a butonului declanșator
în locații întunecate.
• [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată) este setat la [ON] (Activare) (→196).
Camera este fierbinte.
• Camera se poate încălzi ușor în timpul utilizării, dar acest lucru nu afectează performanța sau
calitatea.
Ceasul este incorect.
• Dacă nu utilizați camera pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca ceasul să fie resetat.
→ Resetați ceasul (→34).
Când utilizați transfocarea, imaginea devine ușor deformată, iar marginile
subiectului se colorează.
• Imaginile pot fi ușor deformate sau ușor colorate în jurul marginilor, în funcție de raportul de
transfocare, dar acest lucru este normal.
317
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
În timpul utilizării
• Țineți aparatul la distanță de echipamente electromagnetice
•
•
•
•
318
(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizați aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile și/sau sunetul de pe aparat pot suferi
perturbații din cauza radiației undelor electromagnetice.
• Nu utilizați acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote
care pot afecta negativ imaginea și/sau sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile pot fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice
create de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea și/sau
sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice și nu mai funcționează
corespunzător, opriți aparatul și scoateți acumulatorul sau deconectați adaptorul de curent
alternativ. Apoi reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul de alimentare cu curent
alternativ și reporniți aparatul.
Nu utilizați aparatul lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistrați imagini lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile
și/sau sunetele pot fi afectate negativ.
Nu prelungiți cablul sau firul furnizat.
Nu permiteți camerei să intre în contact cu pesticide sau substanțe volatile (pot cauza deteriorarea
suprafeței sau exfolierea învelișului).
Nu păstrați obiecte, precum cărți de credit, care pot fi influențate magnetic în apropierea acestui
aparat. Datele de pe aceste obiecte pot fi corupte și inutilizabile.
Nu lăsați camera și acumulatorul într-o mașină sau pe bordul unei mașini pe timpul verii.
Acest lucru ar putea cauza scurgerea electrolitului acumulatorului, supraîncălzire, incendii sau
explozia acumulatorului din cauza temperaturii ridicate.
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Îngrijirea camerei
Pentru a vă curăța camera, scoateți acumulatorul sau elementul de cuplare pentru curent continuu
(furnizat) sau un card sau deconectați fișa de alimentare de la priză și ștergeți cu o cârpă moale uscată.
• Utilizați o lavetă umedă pentru a înlătura petele persistente înainte de a șterge cu o lavetă uscată.
• Nu folosiți benzină, diluanți, alcool sau detergenți de bucătărie, deoarece aceștia pot deteriora
carcasa exterioară și finisajul camerei.
• Dacă utilizați o lavetă tratată chimic, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate.
• Pentru îngrijirea vizorului/cupei pentru ochi
• Deoarece cupa pentru ochi nu poate fi demontată, suflați praful de pe suprafața vizorului cu o
suflantă (disponibilă în comerț) și ștergeți ușor suprafața cu o cârpă uscată, moale, evitând
demontarea cupei.
• Dacă ștergeți cupa pentru ochi prea tare și aceasta se desprinde, consultați distribuitorul sau
Panasonic.
Când nu utilizați camera o perioadă de timp
• Opriți camera înainte de a introduce sau scoate acumulatorul și cardul.
•
•
•
•
• Asigurați-vă că acumulatorul este scos pentru a preveni defectarea prin descărcarea excesivă.
• Setările ceasului vor fi salvate pentru aproximativ 3 minute chiar după ce acumulatorul este
îndepărtat, cu condiția ca un acumulator complet încărcat să fi fost instalat în cameră cu 24 de
ore înainte.
Nu permiteți să intre în contact cu cauciuc sau pungi din plastic.
Depozitați împreună cu un agent de uscare (silica gel) dacă o lăsați într-un sertar etc. depozitați
acumulatorii în locuri reci (15 °C t– 25 °C (59 °F – 77 °F)) cu umiditate redusă (40%RH – 60%RH)
și fără modificări de temperatură majore.
Încărcați acumulatorul o dată pe an și utilizați-l complet înainte de a-l depozita din nou.
Verificați toate componentele înainte de a realiza fotografii, în cazul în care nu ați utilizat camera
pentru o perioadă lungă de timp.
Monitor/Vizor
• Nu apăsați tare pe monitor. Acest lucru poate cauza afișarea inegală și defectarea monitorului.
• În climatele reci sau în alte situații în care camera se răcește, este posibil ca monitorul LCD sau
vizorul să fie ușor mai întunecat decât în mod normal după pornirea camerei.
Luminozitatea normală va reveni după încălzirea componentelor interne.
Monitorul și vizorul sunt produse cu tehnologie de precizie extrem de înaltă.
Totuși, pe monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau mai luminoase (roșii, albastre sau verzi).
Acest fenomen nu indică o defecțiune. Monitorul și ecranele vizorul sunt controlate cu extrem de
înaltă precizie, dar este posibil ca anumiți pixeli să fie inactivi. Punctele nu vor fi înregistrate pe
fotografiile de pe card.
319
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Obiectiv
• Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
• Imaginile pot apărea ușor albe dacă obiectivul este murdar (urme de degete etc.). Porniți camera,
•
țineți cu degetele de butucul obiectivului extras și curățați ușor suprafața obiectivului cu o lavetă
moale, uscată.
Nu lăsați camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate duce la
defectarea camerei. De asemenea, aveți grijă când așezați camera afară sau în apropierea unei
ferestre.
Baterie
Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu.
Acest acumulator poate fi ușor afectat de temperatură sau umiditate și este afectat și mai mult atunci
când temperatura este ridicată sau joasă.
• Scoateți acumulatorul din cameră după utilizare.
• Păstrați acumulatorul într-o pungă de plastic, la distanță de obiectele metalice (precum agrafe)
atunci când îl transportați sau depozitați.
• Timpul necesar pentru încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare a acumulatorului.
Încărcarea durează mai mult la temperaturi ridicate sau reduse și atunci când acumulatorul nu a
fost utilizat pentru o anumită perioadă.
• Acumulatorul se va încălzi în timpul încărcării și se va menține o perioadă după aceea.
• Acumulatorul se va consuma dacă nu este utilizat perioade îndelungate, chiar și după ce este
încărcat.
• Nu lăsați elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zona de contact a conectorului de alimentare.
În caz contrar se pot produce incendii sau șocuri electrice prin scurtcircuitare sau prin căldura
generată.
• Nu este recomandată încărcarea frecventă a acumulatorului.
(Încărcarea frecventă a acumulatorului reduce timpul de utilizare maxim și poate cauza extinderea
acumulatorului.)
• În cazul în care capacitatea rămasă a acumulatorului este redusă semnificativ, acumulatorul se
apropie de sfârșitul duratei de viață.
Vă rugăm să achiziționați un acumulator nou.
• În timpul încărcării:
• Ștergeți murdăria de pe borna acumulatorului cu o lavetă uscată.
• Păstrați la o distanță de cel puțin 1 m (3,3 ft) față de radio AM (poate cauza interferențe radio).
• Nu utilizați un acumulator defect sau îndoit (în special conectorii), de exemplu, prin scăpare
(poate cauza defecțiuni).
320
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Adaptor de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
• Păstrați la o distanță de cel puțin 1 m (3,3 ft) față de radio AM (poate cauza interferențe radio).
• Adaptorul de curent alternativ (furnizat), poate genera sunete similare unui zumzăit în timpul utilizării.
•
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
După utilizare, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare de la priza de curent electric.
(Dacă acesta este lăsat conectat, va consuma o cantitate redusă de curent.)
Carduri de memorie
• Pentru a preveni deteriorarea cardurilor și a datelor
•
•
• Evitați temperaturile ridicate, lumina solară directă, undele electromagnetice și electricitatea
statică.
• Nu îndoiți, nu scăpați și nu expuneți aparatul la impacturi puternice.
• După utilizare, în timpul depozitării sau în timpul transportului, păstrați cardul în carcasa sau
husa aferentă.
• Nu atingeți terminalele de pe spatele cardului și nu le lăsați să se murdărească sau să se ude.
Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde dacă aparatul suferă o defecțiune din cauza
manevrării inadecvate. Panasonic nu își va asuma răspunderea pentru nici o pagubă cauzată ca
urmare a pierderii datelor înregistrate.
La depunerea la deșeuri/transferarea cardurilor de memorie
• Dacă utilizați funcțiile „formatare” sau „ștergere” de pe cameră sau computer, acestea vor
șterge doar informațiile de management al fișierelor, fără a șterge datele complet de pe cardul
de memorie. La depunerea sau transferarea cardurilor de memorie, vă recomandăm să le
distrugeți fizic sau să utilizați un software de ștergere a datelor de calculator disponibil în
comerț pentru a șterge datele de pe card. Datele de pe cardurile de memorie trebuie gestionate
cu responsabilitate.
La utilizarea unui trepied sau a unui suport cu un picior
• Nu aplicați forță excesivă și nu strângeți șuruburile când acestea sunt îndoite.
•
•
321
(Puteți defecta camera, orificiul pentru șurub sau eticheta.)
Asigurați-vă că trepiedul este stabil. (Consultați instrucțiunile trepiedului.)
Când folosiți un trepied sau un suport cu un picior, nu veți putea extrage cardul sau acumulatorul.
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Informații personale
Pentru a proteja informațiile personale, vă recomandăm să setați o parolă Wi-Fi sau blocarea
funcției Wi-Fi. (→282)
Dacă numele sau zilele de naștere sunt setate în modul [Profile Setup] (Configurare profil) sau în
funcția [Face Recog.] (Recunoaștere față), țineți cont de faptul că informațiile personale vor fi
păstrate în cameră și imaginile redate.
Trebuie să acordați atenție specială intimității, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului
și să vă asumați responsabilitatea atunci când utilizați [Silent Mode] (Mod silențios) sau
utilizați funcții precum scrierea informațiilor despre locație și modificarea zgomotului
declanșatorului etc.
• Derogare de răspundere
• Datele care conțin informații personale pot fi modificate sau pierdute din cauza unei defecțiuni,
a electricității statice, accidentelor, deteriorărilor, reparațiilor sau altor operații.
Panasonic nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate, direct sau indirect, ca urmare a modificării
sau pierderii datelor ce conțin informații personale.
• La comandarea reparațiilor sau transferul/depunerea la deșeuri a camerei
• După ce notați informațiile personale, efectuați [Reset Network Settings] (Resetare setări
rețea)/[Delete account] (Ștergere cont) pentru a șterge informațiile personale, precum setările
de conexiune LAN wireless pe care le-ați înregistrat sau le-ați setat pe aparat. (→218, 275)
• Pentru a proteja informațiile personale, vă rugăm să resetați setările. (→218)
• Scoateți cardul de memorie din cameră.
• Când comandați reparații, setările pot fi resetate la starea inițială de la momentul achiziției.
• Dacă operațiile de mai sus nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a camerei, consultați
distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service.
• Când transferați sau depuneți la deșeuri cardul de memorie, consultați „La depunerea la
deșeuri/transferarea cardurilor de memorie” din secțiunea anterioară. (→321)
• Încărcarea imaginilor în serviciile Web
• Imaginile pot conține informații personale care pot fi utilizate pentru identificarea utilizatorului,
precum titluri, date și ore de înregistrare și informații despre locație. Înainte de încărcarea
imaginilor în serviciile WEB, verificați cu grijă imaginile pentru a vă asigura că nu conțin
informații care trebuie afișate.
322
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Funcția Wi-Fi
 Utilizați camera ca dispozitiv LAN wireless
Când utilizați echipamentele sau calculatoarele care au nevoie de o securitate mai mare decât
dispozitivele LAN wireless, asigurați-vă că sunt luate măsurile corespunzătoare pentru conceptele
de siguranță și defectele sistemelor utilizate. Panasonic nu își va asuma responsabilitatea pentru
nicio deteriorare care survine din utilizarea camerei în alt scop decât ca dispozitiv LAN wireless.
 Se presupune că funcția Wi-Fi a acestei camere este utilizată în țările
în care este vândută această cameră
Există riscul ca această cameră să încalce reglementările privind undele radio dacă este utilizată în
alte țări decât cele în care această cameră este comercializată, iar Panasonic nu își asumă
responsabilitatea pentru astfel de încălcări.
 Există riscul ca datele transmise și recepționate prin unde radio să fie
interceptate
Vă rugăm să rețineți că există riscul ca datele transmise și recepționate prin unde radio să fie
interceptate de un terț. Vă recomandăm insistent să activați criptarea în setările punctului
dumneavoastră de acces wireless pentru a asigura securitatea informațiilor.
 Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică
sau interferențe
• Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferențe, precum în
apropierea cuptoarelor cu microunde. Este posibil ca undele radio să nu ajungă la cameră.
• Utilizarea camerei în apropierea dispozitivelor precum cuptoare cu microunde sau telefoane fără
fir care utilizează banda de unde radio de 2,4 GHz poate cauza o scădere a performanței ambelor
dispozitive.
 Nu vă conectați la o rețea wireless pentru care nu aveți autorizație
de utilizare
Când camera utilizează funcția Wi-Fi, rețelele wireless vor fi căutate automat. Când se întâmplă
acest lucru, este posibil să fie afișate rețelele wireless pe care nu aveți autorizația de a le folosi
(SSID*), cu toate acestea nu încercați să vă conectați la rețea deoarece se poate considera că
accesul nu este autorizat.
* SSID se referă la numele care este utilizat pentru a identifica o rețea printr-o conexiune LAN wireless.
Transmisia este posibilă dacă SSID corespunde ambelor dispozitive.
323
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
324
Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” și logoul „AVCHD Progressive” sunt mărci înregistrate
ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.
Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation, înregistrată în SUA și în alte țări.
Windows este o marcă înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în SUA
și/sau alte țări.
iMovie, Mac, OS X și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA
și în alte țări.
iPad, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
și în alte țări.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Marca și simbolul Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.
și orice utilizare a acestor mărci de către Panasonic Corporation are loc sub licență. Celelalte
mărci și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ Logo este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi®” este marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™” și „WPA2™” sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
DLNA, logoul DLNA și DLNA CERTIFIED sunt mărci înregistrate, mărci de service sau mărci
de certificare ale Digital Living Network Alliance.
QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă
înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
Alte nume, nume de companii și nume de produse menționate în aceste instrucțiuni sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Acest produs este licențiat sub licență de patent AVC pentru utilizare personală de către un
consumator sau alte utilizări în urma cărora nu este remunerat pentru (i) codare video în
conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) și/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de
către un consumator în cadrul unei activități personale și/sau obținut de la un furnizor de materiale
video, licențiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licență nu este acordată sau nu
va fi implicată pentru o altă utilizare. Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C.
Consultați http://www.mpegla.com
325
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Depunerea la deșeuri a echipamentelor și a bateriilor vechi
Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare
indică faptul că produsele electrice și electronice, precum și bateriile uzate
nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea
produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneți la punctele
de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională.
Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeuri, veți ajuta la
economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte negative
asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător.
Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să
contactați autoritățile locale.
Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deșeuri să fie pedepsită
conform legilor naționale.
Notă pentru simbolul de baterie (simbolul de jos):
Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic.
În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru
elementul chimic în cauză.
326
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement