Panasonic DCFZ10002 Quick start guide

Panasonic DCFZ10002 Quick start guide
Instrucţiuni de operare de bază
Cameră digitală
Model. Nr.
DC-FZ10002
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul și
păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
Mai multe instrucțiuni de operare detaliate sunt disponibile în „Instrucțiuni de
operare pentru funcții avansate (format PDF)”. Pentru a citi manualul,
descărcați-l de pe site-ul web. (→86)
Site Web: http://www.panasonic.com
E
DVQX1789ZB
M0219KZ1029
Stimate client,
Dorim să profităm de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați achiziționat această cameră digitală
Panasonic. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de operare și să le păstrați la îndemână
pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să rețineți că butoanele, componentele, elementele de
meniu etc. propriu-zise ale camerei dumneavoastră digitale pot avea un aspect oarecum diferit de cel
prezentat în ilustrațiile incluse în aceste Instrucțiuni de operare.
Respectaţi legile privind drepturile de autor.
• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate, în
scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de
autor. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor materiale poate fi
restricţionată.
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT:
• Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,
• Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau stropiri.
• Folosiţi numai accesoriile recomandate.
• Nu scoateţi capacele.
• Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru service, adresaţi-vă
personalului calificat.
Priza de curent trebuie instalată lângă echipament şi trebuie să fie uşor accesibilă.
 Marcaj de identificare a produsului
Locaţie
Produs
Cameră digitală
Baza aparatului
 Despre acumulator
ATENŢIE
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei. Se va înlocui numai cu un tip
recomandat de producător.
• Vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla care este metoda de
depunere corespunzătoare a bateriilor la deșeuri.
• Nu supraîncălziți și nu expuneți la flacără.
• Nu lăsați bateria(iile) în automobil expusă(e) la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu
ușile și geamurile închise.
Avertisment
Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură mai mare de
60°C şi nu incineraţi.
2
DVQX1789 (RO)
 Despre adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
ATENȚIE!
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,
• Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o bibliotecă, pe rafturi sau în alte spaţii închise.
Asigurați-vă că aparatul este bine aerisit.
• Adaptorul de alimentare cu curent alternativ se află în standby atunci când este conectat.
Circuitul primar este întotdeauna sub tensiune, cât timp adaptorul de alimentare cu curent
alternativ este conectat la o priză electrică.
 Măsuri de precauție la utilizare
Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
• Utilizați un „Cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
• Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D-tip A, de până la 2 m lungime (6,6 ft))
• Utilizaţi întotdeauna un declanşator de la distanţă original Panasonic (DMW-RS2: opțional).
• Nu utilizaţi cabluri de microfon stereo cu o lungime de 3 m (9,8 ft) sau mai mare.
Țineți aparatul la distanță de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu
microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizați aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile și/sau sunetul de pe aparat pot suferi
perturbații din cauza radiației undelor electromagnetice.
• Nu utilizați acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote care
pot afecta negativ imaginea și/sau sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile pot fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice create
de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea și/sau sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice și nu mai funcționează
corespunzător, opriți aparatul și scoateți acumulatorul sau deconectați adaptorul de curent
alternativ. Apoi reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul de alimentare cu curent
alternativ și reporniți aparatul.
Nu utilizați aparatul lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistrați imagini lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile și/sau
sunetele pot fi afectate negativ.
DVQX1789 (RO)
3
Declaraţie de conformitate (DoC)
Prin prezenta, „Panasonic Corporation” declară că acest produs este în conformitate cu
cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.
Clienții pot descărca o copie a DoC originală pentru produsele noastre RE de pe serverul
nostru DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Date de contact ale reprezentantului Autorizat:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Germania
Puterea maximă și benzile frecvenței de operare ale transmițătorului
Tip wireless
Bandă de frecvenţe
(frecvenţă centrală)
Putere maximă
(dBm e.i.r.p.)
WLAN
2412-2462 MHz
13 dBm
Bluetooth
2402-2480 MHz
10 dBm
Aceste simboluri indică o colectare separată
a deşeurilor electrice şi electronice sau a
acumulatoarelor reziduale.
Mai multe informaţii detaliate sunt conţinute în
“Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate
(format PDF)”.
4
DVQX1789 (RO)
•
Pentru a vă curăţa camera, scoateţi acumulatorul, elementul de cuplare pentru curent
continuu (DMW-DCC8: opțional) sau un card sau deconectaţi fişa de alimentare de la
priză şi ştergeţi cu o cârpă moale uscată.
•
Nu apăsați pe ecran cu forță excesivă.
•
Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
•
Nu permiteţi camerei să intre în contact cu pesticidele sau alte substanţe volatile
(acest lucru poate cauza deteriorarea suprafeţelor sau poate afecta finisajul).
•
Nu lăsați produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru
mult timp.
•
Nu utilizați solvenți ca benzină, diluanți, alcool, detergent de bucătărie, pentru curățarea
camerei deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior și finisajul.
•
Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate
duce la defectarea camerei.
•
Asiguraţi-vă că utilizaţi doar cablurile furnizate.
•
Nu prelungiţi cablul sau firul furnizat.
•
În timp ce camera accesează cardul (pentru o operaţie precum scrierea, citirea,
ştergerea sau formatarea de imagini), nu opriţi camera şi nu înlăturaţi acumulatorul,
cardul sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (DMW-AC10E: opţional) sau
elementul de cuplare pentru curent continuu (DMW-DCC8: opţional).
În plus, nu expuneți camera la vibrații, impact sau electricitate statică.
•
Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice, a electricităţii
statice sau a deteriorării camerei sau a cardului. Vă recomandăm să stocați datele importante
pe un PC, etc.
•
Nu formataţi cardul pe computerul dumneavoastră sau pe un alt echipament.
Formatați-l doar pe cameră pentru a asigura operarea corectă.
•
Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcați acumulatorul înainte
de utilizare.
•
Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil litiu-ion. Dacă temperatura este prea
ridicată sau prea scăzută, perioada de funcționare a acumulatorului va fi mai scurtă.
•
Acumulatorul se încălzeşte după utilizare şi în timpul încărcării sau după încărcare.
De asemenea, camera se încălzește în timpul utilizării. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
•
Nu lăsaţi elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zonele de contact ale conectorului
de alimentare sau în apropierea acumulatorilor.
•
Depozitați acumulatorul într-un loc uscat și rece, cu o temperatură relativ stabilă.
(Temperatura recomandată: 15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F), Umiditate recomandată:
între 40%RH și 60%RH)
•
Nu depozitaţi acumulatorul timp îndelungat atunci când este complet încărcat.
La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea
acestuia o dată pe an. Scoateți acumulatorul din cameră și depozitați-l din nou după ce a fost
descărcat complet.
DVQX1789 (RO)
5
Cuprins
█ Informaţii pentru siguranţa
dumneavoastră.......................................... 2
Pregătire/Instrucțiuni de bază
█
█
█
█
█
█
█
█
Înainte de utilizare ..................................... 7
Accesorii standard .................................... 8
Sistem de accesorii cameră digitală ........ 9
Denumiri şi funcţii ale componentelor
principale ................................................. 10
Despre card ............................................. 12
Ghid de pornire rapidă ............................ 13
Ataşarea capacului de obiectiv ............... 13
Ataşarea curelei de umăr ........................ 13
Ataşarea parasolarului ............................ 14
Introducerea acumulatorului/cardului
de memorie SD (opţional) ....................... 15
Încărcarea acumulatorului ....................... 16
Deschiderea monitorului ......................... 18
Setarea ceasului ..................................... 18
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor
cu ajutorul vizorului) ................................ 19
Ţinerea camerei ...................................... 19
Buton declanşator
(Realizarea fotografiilor) .......................... 20
Operaţii de bază ...................................... 21
Setarea meniului ..................................... 27
Înregistrare
█ Realizarea fotografiilor utilizând setările
automate (Modul Intelligent Auto Automat inteligent).................................. 29
█ Realizarea fotografiilor cu Auto Focus
(Focalizare automată) ............................. 31
█ Realizarea fotografiilor cu Manual Focus
(Focalizare manuală) ............................... 33
█ Setări pentru focalizare, luminozitate
(expunere) și ton de culoare................... 34
█ Selectarea unui mod de acţionare
([Burst] (Rafală) / [Self Timer]
(Temporizator)) ......................................... 38
█ Înregistrarea cu funcţia 4K Photo
(Foto 4K) .................................................. 39
█ Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus
Stacking] (Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie) .............. 42
█ Când realizați fotografii cu Time Lapse
Shot/Stop Motion Animation (Fotografie
time lapse/Animație cadru cu cadru) ..... 44
6
DVQX1789 (RO)
█ Realizarea fotografiilor în timpul ajustării
automate a unei setări (Înregistrare cu
încadrare multiplă) ..................................46
█ Realizarea fotografiilor cu bliţ ................48
█ Înregistrarea imaginilor video/
imaginilor video 4K .................................49
Redare
█ Vizualizarea imaginilor ............................53
█ Ştergerea imaginilor ................................55
Meniu
█ Listă de meniuri .......................................56
Wi-Fi/Bluetooth
█ Posibilitățile funcției
Wi-Fi®/Bluetooth®.....................................68
█ Utilizarea camerei prin conectare
la un smartphone.....................................69
Altele
█ Descărcarea software-ului ......................75
█ Lista de afişaje pe monitor/vizor ............76
█ Întrebări și răspunsuri
Ghid de soluționare a problemelor.........79
█ Specificații ...............................................83
█ Citirea instrucţiunilor de operare
(format PDF).............................................86
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Înainte de utilizare
 Manevrarea camerei
Feriți camera de vibraţii, forţă sau presiune excesivă.
●
Evitaţi utilizarea camerei în următoarele condiţii, care ar putea deteriora obiectivul, monitorul LCD,
vizorul sau corpul camerei. Acest lucru poate provoca, de asemenea, funcționarea defectuoasă a
camerei sau poate împiedica înregistrarea.
• Scăparea sau lovirea camerei de o suprafaţă dură
• Împingerea obiectivului sau monitorului cu forţă excesivă
Camera nu este rezistentă la praf, stropi sau apă.
Evitați utilizarea camerei în locuri cu mult praf sau nisip sau unde aceasta poate intra în
contact cu apa.
Dacă pe monitor există nisip, praf sau lichide precum picături de apă, ştergeţi-le cu o cârpă
moale, uscată.
●
Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, monitorul nu va răspunde corect la operaţiile tactile.
 Condens (Când obiectivul, monitorul sau vizorul este aburit)
●
●
Condensul poate apărea când camera este expusă la modificări bruşte de temperatură sau
umiditate. Evitaţi aceste condiţii, care ar putea murdări obiectivul, monitorul sau vizorul, ar putea
cauza formarea de mucegai sau ar putea deteriora camera.
Dacă se formează condens, opriţi camera şi aşteptaţi aproximativ două ore înainte de utilizare.
După ce camera se adaptează la temperatura înconjurătoare, obiectivul se va dezaburi.
 În timpul utilizării
Nu păstrați obiecte, precum cărți de credit, care pot fi influențate magnetic în apropierea
acestui aparat. Datele de pe aceste obiecte pot fi corupte și inutilizabile.
 Despre simbolurile din text
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după cum urmează.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate) →
În modurile de înregistrare care afişează pictogramele cu negru, puteţi selecta şi executa meniurile
şi funcţiile indicate.
•
(Custom Mode) (Mod Personalizare) are funcții diferite, depinzând de modul de înregistrare.
Mod de înregistrare:
DVQX1789 (RO)
7
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Accesorii standard
Verificați dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera. Codurile de componente
sunt valabile începând cu februarie, 2019. Acestea se pot modifica.
 Acumulator
DMW-BLC12E
 Capac papuc de
atașare rapidă
SKF0106K
• Încărcați acumulatorul înainte de utilizare.
• Acumulatorul este indicat ca acumulator
sau baterie în text.
 Adaptor de
alimentare de
curent alternativ
(Acesta este atașat la cameră în momentul
achiziționării.)
 Curea de umăr
DVPW1002Z
SAE0012D
 Parasolar obiectiv
SYQ0081
 Cablu de
conexiune USB
K1HY04YY0106
 Capac de obiectiv/
Şnur al capacului
de obiectiv
1ZE1DCFZ1000M2Z
 Demontarea capacului papucului
de atașare rapidă
Scoateţi capacul tălpii de ataşare bliţ
trăgând de el în direcţia indicată de
săgeata  în timp ce îl apăsaţi în direcţia
indicată de săgeata .
• Cardurile sunt opţionale. (Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie
SDXC sunt indicate drept card în text.)
• Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeţi accesoriile furnizate.
(Puteți achiziționa accesoriile în mod separat.)
• Vă rugăm să depuneţi la deşeuri toate ambalajele, în mod adecvat.
• Ilustraţiile şi ecranele din acest manual pot diferi de cele ale produsului real.
8
DVQX1789 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Sistem de accesorii cameră digitală
Descriere
Nr. accesoriu
Acumulator
DMW-BLC12
Încărcător acumulator
DMW-BTC12
Adaptor de curent alternativ*
DMW-AC10
Element de cuplare de c.c.*
DMW-DCC8
Bliț
DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L
Comandă de la distanţă declanşator
DMW-RS2
Lampă video LED
VW-LED1
Microfon stereo de tip shotgun
DMW-MS2
Microfon stereo
VW-VMS10
Dispozitiv de protecţie MC
DMW-LMCH62
Filtru PL (Tip circular)
DMW-LPL62
Curea de umăr
DMW-SSTG9
* Adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional) poate fi utilizat doar cu elementul de cuplare
pentru curent continuu Panasonic destinat (opţional).
Adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) nu poate fi utilizat fără acest element de
cuplare. La utilizarea unui adaptor de alimentare cu curent alternativ, utilizaţi cablul de alimentare
furnizat împreună cu adaptorul.
●
●
Codurile de componente sunt valabile începând cu februarie, 2019. Acestea se pot modifica.
Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.
Informații despre vânzări și asistență
Centrul de Relații cu Clienții
• Pentru clienţii din Marea Britanie: 0344 844 3899
• Pentru clienții din Irlanda: 01 289 8333
• Luni - Vineri 9:00am - 5:00pm (Exceptând sărbătorile oficiale).
• Pentru asistență suplimentară privind produsul dumneavoastră, vă rugăm să vizitați website-ul nostru:
www.panasonic.co.uk
Vânzări directe la Panasonic Marea Britanie
• Comandați accesorii și articole consumabile pentru produsul dumneavoastră cu ușurință și
încredere, telefonând la Centrul nostru de asistență clienți
Luni - Vineri 9:00 am - 5:00 pm (Cu excepția sărbătorilor legale).
• Sau accesați on-line aplicația noastră Internet de comandare a accesoriilor la adresa
www.pas-europe.com.
• Sunt acceptate majoritatea cardurilor de credit și de debit.
• Toate tranzacţiile şi unitățile de distribuție sunt furnizate direct de Panasonic Marea Britanie.
• Nu poate fi mai simplu de atât!
• Prin intermediul paginii noastre de Internet puteți, de asemenea, achiziționa o gamă variată de
produse. Răsfoiți website-ul nostru pentru detalii suplimentare.
DVQX1789 (RO)
9
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Denumiri şi funcţii ale componentelor principale
1
2
3
4
5
Buton de transfocare (→21)
Buton declanşator (→20)
Selector frontal (→23)
Buton imagine video (→49)
Buton [Fn4] (→28) /
(Compensare expunere) (→34)
16
Indicator luminos de încărcare (→17) /
Indicator luminos de conexiune
WIRELESS (→68)
Selector posterior (→23)
Buton [Fn5] (→28)
Buton [ON/OFF] (Pornire/Oprire)
cameră (→18)
Selector de mod (22)
Inel pentru cureaua de umăr (→13)
Indicator temporizator/Lampă de
asistare focalizare automată
Bliţ (→48)
Microfon stereo
Papuc de ataşare rapidă
(capac papuc) (→8)
Nu lăsați capacul papucului de atașare
rapidă la îndemâna copiilor, deoarece
există pericolul ca aceștia să-l înghită.
Buton deschidere bliţ (→48)
10
DVQX1789 (RO)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Senzor ochi (→19)
18
Ocular
19
Vizor (→19)
20
Selector de reglare dioptru (→19)
21
Buton [LVF] (→28) / Buton [Fn8]
(→19)
22
Selector mod acţionare (→38)
23
Conector [MIC]
24
Buton [Fn1] (→28)
25
Buton [Fn2] (→28)
26
Buton [Fn3] (→28) /
Buton
([Zoom Compose Assist]
(Asistare compunere zoom)) (→21)
27
Inel de control (→23)
28
Obiectiv
Indicator de distanţă focală (ca în
cazul unei camere cu film de 35 mm)
Valorile presupun un raport al
dimensiunilor de [3:2].
(Când înregistraţi imaginile video,
consultaţi distanţa focală afişată pe
ecran.)
29
Pregătire/Instrucțiuni de bază
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Buton [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare
automată/focalizare manuală) (→34)
Selector mod de focalizare (→31, 33)
Buton [Fn6] (→28) / Buton [Q.MENU]
(Meniu rapid) (→28)
Difuzor
Buton (Redare) (→53)
Buton [DISP.] (Afişaj) (→24)
Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) (→24)
Buton cursor (→24)
(Sensibilitate ISO) (▲) (→35)
(White Balance] (Balans de alb)
(►) (→36)
([Macro Mode] (Mod macro) (▼)
(→32)
([AF Mode] (Mod de focalizare
automată) (◄) (→32)
Buton [Fn7] (→28) /
Buton
(Ștergere) (→55) /
Buton
(Anulare) (→27)
Conector [REMOTE] (La distanţă)
Conector [HDMI]
Puteți vizualiza imaginile pe ecranul
TV conectând camera la TV cu un
cablu micro HDMI.
Conector [USB/CHARGE]
(USB/Încărcare) (→16)
Uşă compartiment card/acumulator (→15)
43
44
45
46
Capac element de cuplare pentru curent
continuu (→9)
• Utilizați întotdeauna un adaptor de
alimentare cu curent alternativ original
Panasonic (DMW-AC10E: opțional).
(→9)
• La utilizarea unui adaptor de alimentare
cu curent alternativ, asiguraţi-vă că sunt
utilizate elementul de cuplare
Panasonic c.c. (DMWDCC8: opţional)
şi adaptorul de alimentare cu curent
alternativ (DMW-AC10E: opţional).
Buton de eliberare (→15)
Montare trepied
Nu ataşaţi acest aparat la trepieduri care
au şuruburi cu o lungime de 5,5 mm
(0,22 inch) sau mai mult.
Acest lucru poate deteriora aparatul sau
este posibil ca aparatul să nu fie fixat în
mod corespunzător pe trepied.
Ecran tactil (→26) / monitor (→76)
Butoanele funcționale (de la [Fn9] la [Fn13]) sunt pictograme tactile.
Acestea pot fi afişate prin atingerea filei
pe ecranul de înregistrare.
DVQX1789 (RO)
11
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Despre card
Pot fi utilizate următoarele carduri bazate pe standardul SD.
Tipul cardului
Capacitate
512 MB – 2 GB
Carduri de memorie SD
Carduri de memorie SDHC
4 GB – 32 GB
Carduri de memorie SDXC
48 GB – 128 GB
Note
• Acest aparat este compatibil cu cardurile de
memorie SDHC/SDXC UHS-I UHS
standard cu clasă de viteză 3.
• Funcţionarea cardurilor enumerate în partea
stângă a fost confirmată pentru cardul
marca Panasonic.
 Despre înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K şi clasele de viteză
Utilizați un card care îndeplinește următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.
• Clasa de viteză SD și clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind scrierea
continuă. Confirmaţi clasa de viteză SD verificând eticheta sau alte documentaţii referitoare la card.
[Rec Format]
(Format
înregistrare)
[AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Toate
[FHD]/[HD]
[MP4]
[4K]/[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
La înregistrarea cu 4K Photo
(Foto 4K)/[Post Focus] (Post-focalizare)
Clasa de viteză
Exemplu de etichetă
Clasa 4 sau superioară
Clasa de viteză UHS 3
Clasa de viteză UHS 3
Ultimele informaţii:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
•
●
Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia să-l înghită.
Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asiguraţi-vă că aţi efectuat, în prealabil,
o copie de rezervă a datelor necesare.
→
12
[Setup] (Configurare) → [Format]
DVQX1789 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Ghid de pornire rapidă
Ataşarea capacului de obiectivului
Acoperiţi obiectivul cu capacul de obiectiv pentru a-l proteja când nu realizaţi fotografii.
• Nu atârnaţi camera sau nu o rotiţi utilizând şnurul capacului de obiectiv.
• Asiguraţi-vă că aţi detaşat capacul de obiectiv înaintea de pornirea aparatului.
• Asiguraţi-vă că respectivul capac de obiectiv nu se încurcă în cureaua de umăr.
1 Folosiţi şnurul de capac obiectiv (furnizat) pentru a ataşa capacul de
obiectiv la cameră.
2 Ataşaţi capacul obiectivului
Prindeţi aici pentru a ataşa sau detaşa capacul.
●
Nu lăsați șnurul capacului de obiectiv la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia
să-l înghită.
Ataşarea curelei de umăr
Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru a preveni căderea ei.
Efectuaţi paşii  -  şi ataşaţi celălalt capăt al curelei de umăr.
Utilizați cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră.
− Nu înfășurați cureaua în jurul gâtului. Vă puteți răni sau accidenta.
• Nu lăsați cureaua de umăr la îndemâna copiilor.
− Aceștia se pot răni înfășurându-și cureaua în jurul gâtului.
•
•
DVQX1789 (RO)
13
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Ataşarea parasolarului
•
•
•
Atunci când ţineţi parasolarul, evitaţi îndoirea acestuia.
Asiguraţi-vă că aţi oprit camera.
Mai întâi, închideţi bliţul.
1 Aliniaţi marcajul de montare situat pe
parasolarul obiectivului puţin mai sus de
marcajul de montare de pe vârful obiectivului.
Ⓐ Marcaj de montare pe vârful obiectivului
Ⓑ Marcaj de montare situat pe parasolarul obiectivului
2 Rotiţi parasolarul în direcţia săgeţii pentru
a-l fixa
3 Continuaţi să rotiţi parasolarul până când auziţi un
“clic” chiar dacă simțiți o anumită rigiditate, iar apoi
aliniați marcajul de la baza camerei.
Asiguraţi-vă că aţi fixat corect parasolarul obiectivului şi că reflexiile
acestuia nu afectează imaginile
Ⓒ Rotiți până când marcajele sunt aliniate
•
●
●
Dacă ataşaţi parasolarul obiectivului în timpul utilizării bliţului, lumina bliţului poate fi blocată de
parasolarul obiectivului, fapt ce poate duce la înnegrirea părţii inferioare a imaginilor (efect de
vinietare) şi nu mai poate modula lumina. Vă recomandăm să scoateţi parasolarul obiectivului
înainte de a utiliza bliţul.
Depozitarea temporară a parasolarului
14
DVQX1789 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Introducerea/scoaterea acumulatorului/cardului de
memorie SD (opţional)
Asiguraţi-vă că aţi oprit camera.
(Deschis) (Blocat)
1 Glisaţi pârghia de deblocare
la poziţia [OPEN] (Deschis) şi
deschideţi clapeta compartimentului
cardului/acumulatorului
2 Introduceţi acumulatorul şi cardul,
asigurându-vă că orientarea acestora
este corectă
Acumulator: Introduceţi acumulatorul complet şi ferm şi
verificaţi dacă este blocat de pârghia de blocare
• Card: Introduceţi cardul complet până la auzirea unui
declic. Nu atingeţi terminalul.
•
3 Închideți clapeta
Glisaţi butonul de deblocare la poziţia [LOCK] (Blocat).
 Pentru a scoate
•
Pentru a scoate acumulatorul
Mutaţi butonul
în direcţia săgeţii.
•
Pentru a scoate cardul
Apăsaţi centrul cardului.
Apăsaţi
Trageţi
●
●
●
Folosiți întotdeauna acumulatoare Panasonic originale (DMW-BLC12E).
Dacă utilizați alte acumulatoare, nu putem garanta calitatea acestui produs.
Opriți camera și așteptați ca afișajul „LUMIX” de pe monitor să dispară înainte de a scoate cardul
sau acumulatorul.
DVQX1789 (RO)
15
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Încărcarea acumulatorului
•
•
Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BLC12E.
Recomandăm încărcarea într-o locaţie în care temperatura este cuprinsă între 10 °C
şi 30 °C (50 °F - 86 °F) (la fel pentru temperatura acumulatorului).
Introduceţi acumulatorul în aparat.
Asiguraţi-vă că aţi oprit camera.
Ⓐ Adaptor de alimentare cu curent
alternativ (furnizat)
Ⓑ La priza de curent electric
Ⓒ Cablu de conexiune USB
(furnizat)
Ⓓ Computer
• Porniţi computerul.
Ⓔ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
• Acest terminal este situat în partea de jos atunci când camera
se află în poziţie verticală.
• Verificaţi întotdeauna direcţia conectorului şi ţineţi fişa dreaptă pentru a o introduce şi a o înlătura.
(În cazul în care cablul este introdus în direcţia greşită, priza se poate deforma şi poate cauza funcţionarea
defectuoasă) De asemenea, nu introduceţi în priza greşită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
16
DVQX1789 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Încărcarea de la priza de alimentare
Conectați adaptorul de curent alternativ (furnizat) și această cameră cu cablul de conexiune USB
(furnizat) și introduceți adaptorul de curent alternativ (furnizat) în priza de alimentare.
Încărcarea de la un computer
Conectați computerul și această cameră cu ajutorul cablului de conexiune USB (furnizat).
 Indicaţiile indicatorului luminos de încărcare
Indicator luminos de încărcare (roşu)
Activat
Stins
Luminează
intermitent
Încărcare în curs
Încărcare completă (După ce încărcarea se
opreşte, deconectaţi camera de la priza electrică
sau de la computer.)
Eroare de încărcare (→79)
 Durată de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de
alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Aprox. 180 min.
Timpul de încărcare indicat mai sus este timpul necesar pentru încărcare în cazul în care
acumulatorul este complet descărcat. Timpul necesar pentru încărcare diferă în funcţie de
condiţiile de utilizare a acumulatorului. Încărcarea durează mai mult în cazul în care
temperaturile sunt fie ridicate, fie scăzute şi când acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă
îndelungată de timp.
• Timpul necesar pentru încărcare cu ajutorul computerului variază în funcţie de capacitatea de
alimentare a computerului.
•
●
●
Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Nu utilizați alte adaptoare de alimentare cu curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
DVQX1789 (RO)
17
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Deschiderea monitorului
1 Puneţi degetul în fanta de pe partea dreaptă a monitorului şi
deschideţi monitorul spre partea stângă (maximum 180°)
2 Acesta poate fi rotit cu 180° în direcţia obiectivului
3 Readuceţi ecranul în poziţia originală
●
●
Rotiţi ecranul doar după deschiderea completă a acestuia şi acordaţi atenţie pentru a nu-l
forţa. Acest lucru poate deteriora aparatul.
Când nu utilizaţi monitorul, se recomandă să îl închideţi cu ecranul spre interior, pentru a preveni
murdărirea şi zgârierea acestuia.
Setarea ceasului
Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1 Porniţi camera
2 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
3 Apăsaţi ◄► pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsaţi ▲▼
pentru a seta.
4 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
5 Când este afişat mesajul [The clock setting has
been completed.] (Setarea ceasului a fost
finalizată), apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/setare).
6 Când se afişează [Please set the home area]
(Vă rugăm să setaţi zona de domiciliu), apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
7 Apăsaţi ◄► pentru a seta zona dumneavoastră
de domiciliu şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
18
DVQX1789 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor utilizând vizorul)
1 Apăsaţi butonul [LVF]
Comutarea automată
între vizor şi ecran
Afișarea pe vizor
Afișare pe monitor
 Comutarea automată între vizor şi ecran
Senzorul pentru ochi
comută automat afișajul la vizor când
ochiul sau un obiect se mişcă în apropierea vizorului. Când ochiul
sau obiectul se îndepărtează de vizor, camera revine la afișarea
pe monitor.
 Despre ajustarea dioptrului
Rotiţi selectorul de ajustare a dioptrului pentru ajustare până când
puteţi vedea clar caracterele afişate în vizor.
● Dacă [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF) este
setată la [30fps] când vizorul este folosit, camera poate
fi operată pentru o perioadă mai lungă, din moment ce
epuizarea acumulatorului este redusă.
Ţinerea camerei
•
Nu blocaţi bliţul, lampa de asistare a focalizării
automate, microfonul sau difuzorul cu degetele
sau cu alte obiecte.
Ⓐ Difuzor
Ⓑ Lampă de asistare focalizare automată
Ⓒ Microfon
•
Nu ţineţi de butucul obiectivului în timp ce realizaţi fotografii.
Există riscul ca degetul să fie prins în obiectivul care
se retrage.
DVQX1789 (RO)
19
Pregătire/Instrucțiuni de bază
 Înregistrarea cu unghi liber
Ecranul poate fi rotit pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră. Această funcţie este utilă
deoarece vă permite să realizaţi fotografii din unghiuri diferite, reglând monitorul.
Realizarea fotografiilor dintr-un unghi ridicat
Realizarea fotografiilor dintr-un unghi redus
Buton declanșator (Realizarea fotografiilor)
1 Setaţi selectorul de mod la
•
•
Camera optimizează automat setările principale.
Pentru detalii privind modurile de înregistrare, consultaţi (→22).
2 Apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator (apăsaţi uşor)
pentru a focaliza subiectul
Ⓐ Timp de expunere
Ⓑ Valoare diafragmă
Ⓒ Afişare cu focalizare (Verde)
(Când focalizarea este aliniată: iluminare continuă
Când focalizarea nu este aliniată: iluminare intermitentă)
3 Apăsaţi complet butonul declanşator
(apăsaţi butonul până în capăt) şi realizaţi fotografia
● Fotografiile pot fi realizate doar atunci când imaginea este focalizată corect atât
timp cât [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la
[FOCUS] (Focalizare).
 Verificarea fotografiei realizată
Apăsaţi butonul de redare
20
DVQX1789 (RO)
. (→53)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Operaţii de bază
Buton de transfocare (Utilizaţi transfocarea)
Buton de transfocare
1
Inel de control*
Deplasaţi butonul de transfocare 1
Înregistraţi o
zonă mai mare
(unghi larg)
Măriţi subiectele
(telefotografie)
• Viteza de transfocare variază în funcţie de
cât de mult rotiți butonul.
Rotiți inelului de control
←
Înregistraţi o
zonă mai mare
(unghi larg)
→
Măriţi
subiectele
(telefotografie)
* „Inel de control” (→23)
Transfocare optică:
Puteți mări fără a deteriora calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 16x
Transfocare optică suplimentară:
Această funcţie operează când rezoluţii de imagine cu
au fost selectate în [Picture Size]
(Rezoluţie imagine).
Transfocarea optică suplimentară vă permite să măriți utilizând un raport de transfocare mai ridicat
decât în cazul utilizării funcţiei de transfocare optică, fără a reduce calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 32x*1
*1 Inclusiv raportul de transfocare optică. Acest raport de transfocare maximă variază în funcţie de
rezoluţia imaginii.
[i.Zoom] (Transfocare inteligentă):
Setaţi [i.Zoom] în meniul [Rec]/[Motion Picture] (Înregistrare/Imagine video) la [ON] (Activare).
Puteţi utiliza tehnologia de rezoluţie inteligentă a camerei pentru a creşte raportul de zoom cu până la
2x*2 faţă de raportul de transfocare original cu o reducere limitată a calităţii imaginii.
*2 Până la 1,5x raportul de transfocare original când [Picture Size] (Rezoluție imagine) este setată la [S]
[Digital Zoom] (Transfocare digitală):
Setaţi [Digital Zoom] (Zoom digital) din meniul [Rec]/[Motion Picture] (Înregistrare/Imagine video) la
[ON] (Activare).
Puteți mări până la 4x grosismentul de zoom original. Când [Digital Zoom] (Transfocare digitală) se
utilizează simultan cu [i.Zoom] (Transfocare inteligentă), puteţi creşte doar raportul de transfocare
combinat până la 4x.
Reţineţi faptul că folosind funcţia Digital Zoom (Transfocare digitală), mărirea va reduce calitatea imaginii.
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) este setată la [ECO 30fps], zoom-ul
digital nu este disponibil (setare în momentul achiziționării).
• Când [LVF Display Speed] (Viteză de afișare LVF) este setată la [ECO 30fps], zoom-ul digital nu
este disponibil.
 Buton [Zoom Compose Assist]
(Asistare compunere zoom)
(Utilizarea funcţiei de asistare la compunere cu zoom)
Dacă pierdeți subiectul în timp ce acesta este mărit:
 Apăsați și țineți apăsat butonul
([Zoom Compose Assist]
(Asistare compunere zoom)
• Va apărea un cadru care indică grosismentul de zoom original
(unghi de vizualizare).
Când găsiți subiectul:
 Aliniați cadrul cu subiectul și eliberați degetul de pe buton
DVQX1789 (RO)
21
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Selectorul de mod (Selectarea modului de înregistrare)
1 Setaţi la modul de înregistrare dorit
•
Rotiţi încet selectorul de mod pentru
a selecta modul dorit.
Mod automat inteligent (→29)
Mod Intelligent Auto Plus (→29)
Mod Programme AE (Programare expunere automată)
Realizaţi fotografii cu setarea timpului de expunere şi a valorii diafragmei.
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere automată)
Determinaţi diafragma și apoi realizaţi fotografiile.
Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată)
Determinaţi timpul de expunere și apoi realizaţi fotografiile.
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
Determinaţi diafragma şi timpul de expunere și apoi realizaţi fotografiile.
Mod Creative Video (Video creativ) (→50)
Determinaţi apertura, timpul de expunere și sensibilitatea ISO după care înregistraţi
imaginile video.
•
Nu puteţi realiza imagini statice.
Mod personalizat
Realizaţi fotografiile utilizând setările preînregistrate.
Mod de înregistrare panoramic
Realizaţi imagini panoramice.
Mod Scene Guide (Ghid scenă)
Realizați fotografii compatibile cu scena înregistrată.
Mod Creative Control (Control creativ)
Realizaţi fotografii selectând efectul de imagine preferat.
22
DVQX1789 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Inel de control
Puteţi utiliza inelul de control pentru a modifica setările unităţii.
Selector de mod
Inel de control*
Zoom gradual
Modificare efecte de imagine
Zoom gradual
* Când este setat Manual Focus (Focalizare manuală), inelul de control este alocat
la reglarea de focalizare.
● Puteți modifica la setările preferate utilizând [Control Ring] (Inel de control) din meniul [Custom]
(Personalizare) ([Operation] (Operare)).
Selector frontal/Selector posterior
Rotire:
Selectarea elementelor sau setarea valorilor sunt
efectuate în timpul diverselor setări.
Ⓐ Selector frontal
Ⓑ Selector posterior
Permite setarea aperturii, a timpului de expunere şi a altor setări în modurile
Selector de mod
•
.
Selector frontal
Selector posterior
Comutare program
Comutare program
Valoare diafragmă
Valoare diafragmă
Timp de expunere
Timp de expunere
Valoare diafragmă
Timp de expunere
Aceste instrucţiuni de utilizare descriu operaţiile cu selectorul frontal/posterior după cum urmează:
Rotiţi selectorul frontal
Rotiţi selectorul posterior
DVQX1789 (RO)
23
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Buton cursor/ buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(Selectarea/setarea elementelor)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
Apăsarea pe [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conținutului setărilor etc.
Aceste instrucţiuni de utilizare prezintă funcţiile sus, jos, stânga şi dreapta ale butonului cursor sub
forma ▲▼◄►.
•
Butonul [DISP.] (Schimbarea informaţiilor afişate)
1 Apăsaţi butonul [DISP.] (Afişaj)
pentru a comuta afişajul
În timpul înregistrării
Puteți comuta între metode de afișare vizor/monitor.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Monitor / Display] (Monitor/Afișare) →
[LVF/Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe vizor/monitor) → [LVF Disp. Set]
(Setare afișare LVF) sau [Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe monitor)
(stil vizor)
(stil monitor)
Reduce ușor dimensiunea imaginilor pentru ca dumneavoastră să
puteți revizualiza mai bine compoziția imaginilor.
Reduce dimensiunea imaginilor astfel încât acestea să umple
întregul ecran și să observați mai bine detaliile acestora.
Format stil de afişare pe vizorul Live View (Exemplu de stil de afişare pe vizor)

Cu informații
24
DVQX1789 (RO)
Fără informații
Cu informații
+
indicator de nivel
Fără informații
+
indicator de nivel
Pregătire/Instrucțiuni de bază

Format stil de afişare pe monitor (Exemplu de stil de afişare pe monitor)
Cu informații
Fără informații
Cu informații
+
indicator de nivel
Oprită
Fără informații
+
indicator de nivel
Ecran cu informaţii de
înregistrare pe monitor*
* Acest ecran este afișat doar când [Monitor Info. Disp.] (Afișare informații pe monitor) din [Custom]
(Personalizare) ([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setat la [ON] (Activare). Setările pot fi
reglate direct atingând fiecare dintre elementele afişate pe ecran.
●
Cu [Fn Button Set] (Setare buton Fn) în meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation]
(Operare)), puteți aloca [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil de afișare pe LVF/monitor) la un buton
funcţional. De fiecare dacă când apăsați butonul funcției alocate, stilul de afișare al monitorului
sau vizorului
în funcție de care este utilizat, se schimbă.
În timpul redării
Cu informații
Afişare detaliată a
informaţiilor*1
Fără informaţii
([Highlight])
(Evidenţiere)*2
Fără informații
*1 Apăsați ▲▼ pentru a comuta între următoarele moduri de afișare:
− Afișare detaliată a informațiilor
− Afișarea histogramei
− Stil foto, afișare cu evidențiere umbră
− Afișare balans de alb
− Afișare informații despre obiectiv
*2 Acest ecran este afişat doar dacă funcţia [Highlight] (Evidenţiere) din meniul [Custom]
(Personalizare) ([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setată la [ON] (Activare).
DVQX1789 (RO)
25
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Ecran tactil (Operații tactile)
Atingere
Pentru a atinge și elibera ecranul tactil.
Glisați
Pentru a atinge şi a glisa degetul de-a lungul ecranului tactil.
Ciupiţi (extindere/ciupire)
De pe panoul tactil, extindeţi (spre exterior) cu 2 degete
pentru a mări şi ciupiţi (spre interior) cu 2 degete pentru
a micşora.
Realizarea fotografiilor utilizând funcția tactilă
1 Atingeți
2 Atingeți o pictogramă.
 Focalizarea automată tactilă, Declanșator tactil
Pictograma comută de fiecare dată când o atingeți.
Se focalizează pe poziția pe care o atingeți.
(Focalizare automată tactilă)
(Declanșator tactil)
(OFF) (Dezactivare)
Se focalizează pe poziția atinsă înainte ca înregistrarea să
aibă loc.
Focalizare automată tactilă și Declanșatorul tactil sunt
dezactivate.
 [Touch AE] (Expunere automată prin atingere)
Puteți optimiza cu ușurință luminozitatea pentru o poziție atinsă.
([Touch AE]
 Atingeţi subiectul pentru care doriţi să optimizaţi luminozitatea
(Expunere automată prin atingere))
 Atingeţi [Set] (Setare)
• Pentru a anula funcția, atingeți
26
DVQX1789 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Setarea meniului
1 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a accesa meniul
2 Comutați tipul meniului
 Apăsaţi ◄
 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta o filă, precum
• De asemenea, puteţi selecta pictogramele de
comutare a meniului rotind selectorul frontal.
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Tipuri de meniu
•
[Rec] (Înregistrare)
•
•
[Setup] (Configurare)
•
•
[Motion Picture]
(Imagine video)
[My Menu] (Meniul meu)
•
•
[Custom]
(Personalizare)
[Playback] (Redare)
Meniuri de afișat în fiecare mod de înregistrare (→56)
3 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta elementul de meniu şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
•
•
De asemenea, elementul de meniu poate fi selectat prin rotirea selectorului posterior.
De asemenea, puteţi comuta la pagina următoare rotind butonul de transfocare.
4 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta setarea şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
De asemenea, setarea poate fi selectată prin rotirea
selectorului posterior.
• Metodele de setare variază în funcţie de elementul
de meniu.
•
5 Apăsaţi butonul
în mod repetat până când ecranul de înregistrare
sau redare reapare
•
●
●
Puteţi părăsi, de asemenea, ecranul de meniu apăsând butonul declanşator la jumătate.
Puteți afișa o explicație privind meniul apăsând butonul [DISP.]
în timp ce selectați un element de meniu sau o setare.
Elementele de meniu care nu pot fi setate sunt estompate.
În unele condiții de setare, motivul pentru care setarea este
dezactivată este afișat atunci când apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) dacă selectați un element de meniu estompat.
DVQX1789 (RO)
27
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate
(meniu rapid)
Puteţi apela cu uşurinţă şi puteţi seta câteva dintre elementele de meniu în timpul înregistrării.
1 Apăsaţi butonul [Q.MENU] (Meniu rapid)
2 Rotiţi selectorul frontal pentru a selecta
elementul de meniu.
3 Rotiţi selectorul posterior pentru a selecta
setarea.
4 Apăsaţi [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru
a închide meniul rapid.
Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate
(butoane funcţionale)
Puteţi atribui funcţiile utilizate frecvent unor anumite butoane ([Fn1] - [Fn8]) sau pictograme afişate
pe ecran ([Fn9] - [Fn13]).
1 Setaţi meniul
→
[Custom] (Personalizare) →
(Setare buton Fn)
[Operation] (Operare) → [Fn Button Set]
Setări: [Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare)/[Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare)
2 Apăsați ▲▼ pentru a selecta butonul
căruia doriţi să îi alocați o funcție și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
•
Puteţi apăsa butonul [DISP] pentru a comuta paginile.
3 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta funcţia
pe care doriţi să o alocați şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
●
●
Ecranul afişat la pasul 3 poate fi afişat ţinând apăsat un buton funcţional ([Fn1] - [Fn8]) timp
de 2 secunde.
Anumite funcţii nu pot fi atribuite unor butoane funcţionale.
28
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate
(Modul Intelligent Auto (Automat inteligent)
Acest mod este indicat pentru cei care doresc să focalizeze şi să înregistreze, deoarece camera
optimizează setările pentru subiect şi condiţiile de înregistrare.
1 Setaţi selectorul de mod la
•
La momentul achiziției, modul este setat la Intelligent
Auto Plus (Automat Inteligent Plus).
2 Îndreptaţi camera spre subiect
•
Când camera identifică scena optimă, pictograma comută la
cea pentru scena respectivă. (Detectare automată a scenei)
 Comutarea între modul Intelligent Auto (automat inteligent) și modul Intelligent
Auto Plus (Automat inteligent plus)
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [Intelligent Auto Mode]
(Mod automat inteligent)
Setări:
Modul Intelligent Auto (Automat inteligent) /
Modul Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus)
•
vă permite reglarea anumitor setări, precum luminozitatea și tonul de culoare simultan cu
utilizarea
pentru alte setări, astfel încât să puteți înregistra imagini care să corespundă
preferințelor dumneavoastră. (→30)
●
●
Când setaţi [iHandheld Night Shot] la [ON] (Activare) şi
este detectată în timpul realizării
fotografiilor nocturne fără trepied, imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de
rafală şi sintetizate într-o singură imagine.
Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare) şi de exemplu, există un contrast puternic între fundal şi
subiect, sunt înregistrate mai multe imagini statice cu expuneri diferite şi sunt combinate pentru a
crea o singură imagine statică având gradaţie bogată.
 Focalizare automată (Detectare față/ochi)
[AF Mode] (Mod de focalizare automată) este setat automat la
. Dacă atingeţi subiectul, camera comută la
, iar
funcţia de urmărire a focalizării automate începe să opereze.
• De asemenea, puteți comuta la
apăsând butonul
(◄). Aliniaţi zona de urmărire a focalizării automate cu subiectul
şi apoi apăsaţi butonul declanşator pe jumătate pentru a utiliza
funcţia de urmărire a focalizării automate.
DVQX1789 (RO)
29
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu culori personalizate, estompare
a fundalului și luminozitate
Mod de înregistrare:
 Setarea culorii
 Apăsaţi butonul
(►) pentru a afişa ecranul de setări.
 Rotiţi selectorul posterior pentru a regla culoarea.
• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
 Defocalizarea fundalului
(funcţia Defocus control - Control defocalizare)
 Apăsaţi butonul [Fn7] pentru a afişa ecranul de setare
 Rotiţi selectorul posterior pentru a seta estomparea fundalului
• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
• Apăsarea butonului [Fn7] de pe ecranul de setare va
anula setarea.
 Setarea luminozităţii
 Apăsaţi butonul
 Rotiţi selectorul posterior pentru a compensa luminozitatea.
• Puteți modifica setarea pe ecranul de compensare a expunerii
de la [Exposure Comp. Disp. Setting] (Setare afișare
compensare expunere) în meniul [Custom] (Personalizare)
([Operation] (Operare)).
• Apăsaţi butonul
din nou pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
 Cu operaţiile ecranului tactil
 Atingeţi
 Atingeţi elementul pe care doriţi să îl setaţi
Culori /
Nivel de defocalizare /
: Luminozitate
 Trageţi bara de glisare sau exponometru pentru a seta
• Apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
30
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Mod de înregistrare:
Setaţi focalizarea care se va executa când butonul declanşator este apăsat la jumătate.
1 Setaţi selectorul modului de
focalizare la [AFS/AFF] sau [AFC]
•
Este fixat la [AFS] când este setat modul Panorama Shot
(Înregistrare panoramică).
Setări
[AFS]
(Auto Focus Single Focalizare automată
individuală)
[AFF]
[AFS/AFF]
(Auto Focus Flexible Focalizare automată
flexibilă)
[AFC] (Auto Focus Continuous Focalizare automată continuă)
Mişcarea subiectului şi a scenei
Subiectul este static (Peisaj, fotografie la aniversare etc.)
Focalizarea este setată automat atunci când butonul
declanşator este apăsat pe jumătate.
Focalizarea va fi stabilită cât timp este apăsat pe jumătate.
Mișcarea nu poate fi anticipată (Copii, animale etc.)
Dacă subiectul se mişcă în timpul apăsării la jumătate pe
butonul declanşator, focalizarea este corectată automat,
pentru a corespunde mişcării.*
Puteți comuta setarea cu [AFS/AFF] în meniul [Rec]/[Motion
Picture] (Înregistrare/Imagine video).
Subiectul se mișcă (Sport, trenuri etc.)
În timp ce butonul declanșator este apăsat la jumătate,
focalizarea se execută constant, pentru a corespunde
mișcării subiectului.*
* Când subiectul se mișcă, focalizarea se execută prin predicția poziției subiectului în momentul
înregistrării. (Predicție mișcare)
 Setarea sensibilității de urmărire a poziției de focalizare
Mod de înregistrare:
Acest element este disponibil numai atunci când modul Focus (Focalizare) este setat la [AFF] sau [AFC].
→
[Rec] (Înregistrare) → [AF Sensitivity(Photo)]
(Sensibilitate focalizare automată (Foto))
Setări: [-2] - [+2]:
+
-
Când distanța față de subiect se modifică radical, camera reajustează imediat focalizarea.
Puteți focaliza subiecte diferite unul după celălalt.
Când distanța față de subiect se modifică semnificativ, camera așteaptă puțin înainte de a
reajusta focalizarea. Acest lucru vă permite să împiedicați reajustarea accidentală a
focalizării, de exemplu, atunci când un obiect traversează imaginea.
DVQX1789 (RO)
31
Înregistrare
Comutarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată)
Mod de înregistrare:
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată pozițiilor și numărului de subiecte care vor fi
selectate.
1 Apăsaţi butonul
(◄)
2 Apăsaţi ◄► pentru a selecta modul de focalizare automată şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Setări:
(Face/Eye Detection) (Detectare faţă/ochi) /
(Tracking) (Urmărire) /
(49-area-focusing) (focalizare pe 49 de zone) /
etc. (Custom Multi)
(Personalizare multiplă) /
(1-area-focusing) (focalizare pe 1 zonă) /
(Pinpoint-focusing) (Focalizare în punct)
Realizarea fotografiilor de aproape (înregistrare macro)
Mod de înregistrare:
Acest mod vă permite să fotografiați de aproape subiectul, de exemplu când fotografiați flori.
1 Apăsaţi butonul
(▼)
2 Apăsaţi ◄► pentru a selecta elementul și apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
([AF Macro])
[Macro Zoom]
(Zoom macro)
●
Puteți face fotografii unui subiect aflat la o distanță de până în 3 cm
(0,098 ft) de obiectiv, prin rotirea butonului de transfocare până la
capăt în direcția Wide.
Utilizaţi această setare pentru a vă apropia de subiect şi apoi măriţi
mai mult când realizaţi fotografia. Puteţi realiza o fotografie cu un
zoom digital de până la 3x, păstrând distanţa la subiect pentru poziţia
extremă Wide [3 cm (0,098 ft)].
• Vă rugăm să ţineţi cont că mărirea va reduce calitatea imaginii.
• Domeniul de zoom va fi afişat cu albastru (domeniu de zoom digital).
Este posibil să nu puteți selecta elementele, în funcție de modul de înregistrare și alte setări.
32
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu Manual Focus
(Focalizare manuală)
Mod de înregistrare:
Manual Focus (Focalizare manuală) este utilă când doriţi să blocaţi focalizarea pentru a realiza
fotografii sau când este dificil să ajustaţi focalizarea utilizând Auto Focus (Focalizare automată).
1 Setaţi selectorul de mod de focalizare în poziţia
[MF] (Focalizare manuală)
2 Apăsaţi butonul
(◄)
3 Apăsaţi pe ▲▼◄► pentru seta poziţia
de focalizare, apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Ecranul se modifică la ecranul de asistenţă şi apare un afişaj
mărit. (MF Assist) (Asistență la focalizarea manuală)
• Pentru a readuce poziția de focalizare în centru, apăsați
butonul [DISP.] (Afișare).
•
4 Rotiţi inelul de control pentru a ajusta focalizarea
Rotire spre partea
: Focalizează pe un subiect aflat în apropiere
Rotire spre partea
: Focalizează pe un subiect aflat la distanţă
Se adaugă automat culoare porţiunilor din imagine care sunt
focalizate. (Maxim)
• Puteţi verifica dacă punctul de focalizare se află aproape sau
departe. (MF Guide) (Ghid focalizare manuală)
Ⓐ MF Assist (Asistenţă la focalizare manuală) (Ecran mărit)
Ⓑ Maxim
Ⓒ MF Guide (Ghid focalizare manuală)
•
5 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
•
Va fi afişat ecranul de înregistrare.
DVQX1789 (RO)
33
Înregistrare
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere)
și ton de culoare
Realizarea fotografiilor prin blocarea focalizării şi/sau expunerii
[AF/AE Lock] (Blocare focalizare automată/expunere automată)
Mod de înregistrare:
Puteți utiliza funcția AF/AE Lock] (Blocare focalizare automată/expunere automată) pentru a fixa
focalizarea și expunerea în avans și pentru modificarea compunerii imaginii atunci când înregistrați.
Această funcție este comvenabilă atunci când doriți să focalizați marginea ecranului sau când
subiectul este iluminat din spate.
1 Îndreptaţi camera spre subiect
2 Ţineţi apăsat butonul [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare automată/expunere automată)
pentru a fixa focalizarea şi/sau expunerea
•
Eliberaţi butonul [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/
expunere automată) pentru a anula fixarea focalizării şi/sau expunerii.
3 În timp ce ţineţi apăsat butonul [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/
expunere automată), deplasaţi camera pentru a compune imaginea pe
care aţi dori să o capturaţi şi apăsaţi complet butonul declanşator
 Setarea funcțiilor [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată)
→
[Custom] (Personalizare)
[Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare
declanșator) [AF/AE Lock] (Blocare focalizare automată/expunere automată)
Realizarea fotografiilor cu compensarea expunerii
Mod de înregistrare:
Corectează expunerea când există iluminare din fundal sau când subiectul este prea întunecat sau
prea luminos.
1 Apăsaţi butonul
.
2 Rotiţi selectorul posterior sau frontal pentru
a compensa expunerea
Ⓐ (Compensare expunere)
• Puteți modifica setarea pe ecranul de compensare a expunerii
de la [Exposure Comp. Disp. Setting] (Setare afișare
compensare expunere) în meniul [Custom] (Personalizare)
([Operation] (Operare)).
3 Apăsaţi
•
●
pentru a seta.
Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
În modul Manual Exposure (Expunere manuală), puteți compensa expunerea doar atunci când
sensibilitatea ISO este setată la [AUTO].
34
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
Setarea sensibilităţii ISO
Mod de înregistrare:
Setaţi sensibilitatea ISO (sensibilitate la iluminare).
1 Apăsaţi butonul
(▲)
2 Selectaţi sensibilitatea ISO rotind selectorul
posterior sau frontal
Ⓐ Sensibilitate ISO:
• Puteți modifica setarea pe ecranul de sensibilitate ISO de
la [ISO Displayed Setting] (Setare afișată ISO) în meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)).
AUTO
(ISO inteligent)
[L.80] *2 / [L.100]*2 /
de la [125] la [12800] /
[H.25600] *2
Sensibilitatea ISO este setată automat într-un interval de până la
3200*1 în funcție de luminozitatea subiectului.
Sensibilitatea ISO este setată automat într-un interval de până la
3200*1 în funcție de mișcarea și luminozitatea subiectului.
Sensibilitatea ISO este fixată la setarea selectată.
*1 Când [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată ISO (Fotografie)) din meniul
[Rec] (Înregistrare) este setată la [AUTO] (Automat).
*2 Când [Extended ISO] (ISO extins) din meniul [Custom] (Personalizare) ([Exposure]
(Expunere)) este setat la [ON] (Activare).
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
•
●
●
Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
Nu se poate selecta
în următoarele cazuri:
• Mod AE cu prioritatea declanșatorului
• Modul Manual Exposure (Expunere manuală)
Puteţi utiliza următoarele setări de sensibilitate ISO, atunci când înregistrați în modul Creative
Video (Video creativ), când înregistraţi fotografii 4K sau când înregistraţi utilizând funcţia [Post
Focus] (Post-focalizare).
• [AUTO], [125] - [6400] ([L.80] - [6400] dacă [Extended ISO] (ISO extins) este setat la [ON]
(Activare))
DVQX1789 (RO)
35
Înregistrare
Ajustarea balansului de alb
Mod de înregistrare:
Acest element ajustează culoarea alb care este cea mai apropiată de ceea ce se vede cu ochiul
liber, conform sursei de lumină.
1 Apăsaţi butonul
(►)
2 Rotiţi selectorul posterior sau selectorul frontal pentru a selecta
balansul de alb
[AWB]/
[AWBc]/
[AWBw]
Ajustare automată în conformitate cu sursa de lumină.
• Sub o sursă de lumină (precum un bec cu incandescenţă) care produce
imagini roșiatice:
− [AWBc] acordă o prioritate mai mare culorilor originale ale
subiectului și reduce nuanța roșiatică.
− [AWBw] acordă o prioritate mai mare culorilor care pot fi observate
cu ochiul liber și păstrează nuanța roșiatică.
• Când balansul de alb este setat la [AWBc] sau [AWBw], efectul de
ajustare poate fi similar cu cel al [AWB], în funcție de sursa de lumină.
Ajustaţi culoarea într-o zi cu cer senin.
Ajustaţi culoarea într-o zi cu cer înnorat.
Reglaţi culoarea la umbră.
Ajustaţi culoarea sub becurile cu incandescenţă.
Ajustaţi la culoarea optimă pentru realizarea fotografiilor cu bliţ.
Utilizaţi valoarea de balans de alb care a fost setată manual.
Puteţi seta balansul de alb utilizând temperatura de culoare.
* Setarea [AWB] se aplică în timpul înregistrării imaginilor video, a fotografiilor 4K sau în timpul
înregistrării utilizând funcţia [Post Focus] (Post-focalizare).
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
•
36
Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
 Efectuarea ajustărilor fine pentru balansul de alb
Setările balansului de alb pot fi reglate fin individual în cazul în care culorile tot nu apar conform
aşteptărilor.
 La pasul 2 din „Ajustarea balansului de alb” (→36), selectați
balansul de alb și apăsaţi ▼
 Utilizaţi ▲▼◄► pentru a efectua ajustările fine ale balansului
de alb
• Prin apăsarea pe butonul [DISP.] (Afişare), poziţia este
resetată înapoi în centru.
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
 Înregistrare prin încadrare utilizând White Balance (Balans de alb)
Setările de încadrare sunt efectuate pe baza valorilor de ajustare fină a balansului de alb şi sunt
înregistrate în mod automat trei imagini cu culori diferite atunci când butonul declanşator este apăsat
o singură dată.
 Reglaţi fin balansul de alb în pasul  din „Reglarea fină a
balansului de alb” (mai sus) şi rotiţi selectorul posterior pentru
a efectua setarea de încadrare
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
DVQX1789 (RO)
37
Înregistrare
Selectarea unui mod de acţionare
([Burst] (Rafală) / [Self Timer] (Temporizator)).
Mod de înregistrare:
Puteţi comuta operaţia de efectuat atunci când apăsaţi pe butonul declanşator.
1 Rotirea selectorului modului de acţionare.
[Single] (O singură imagine)
[Brust] (Rafală)
Când este apăsat butonul declanșator, este
înregistrată o singură imagine.
Imaginile sunt înregistrate succesiv la apăsarea
butonului declanşator.
[4K PHOTO] (→39) /
[Post Focus] (Post-focalizare) (→42) /
[Time Lapse/
Animation] (Time-lapse/Animație) (→44)
Când butonul declanșator este apăsat, înregistrarea
[Self Timer] (Temporizator)
are loc după ce timpul setat s-a scurs.
Funcţia rafală
 Setarea [Burst Rate] (Rată rafală)
→
[Rec] (Înregistrare) → [Burst Rate] (Rată rafală)
Viteză (imagini/sec.)
[AFS] / [MF]
[AFF]/[AFC]
Live View
[AFS] / [MF]
(Vizualizare live) în timpul
[AFF]/[AFC]
înregistrării în rafală
Cu fișiere RAW
Număr de imagini
înregistrabile
Fără fișiere RAW
[H]
[M]
(High speed - (Middle speed Viteză ridicată) Viteză medie)
12
7
7
Niciuna
Disponibil
Disponibil
[L]
(Low speed Viteză redusă)
2
Disponibil
26 sau mai mult
100 sau mai mult
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul
 Setarea de operare a temporizatorului
→
[Rec] (Înregistrare) → [Self Timer] (Temporizator)
Declanşatorul este activat după 10 secunde.
Declanşatorul este activat după 10 secunde şi sunt realizate trei imagini la intervale
de aproximativ 2 secunde.
Declanşatorul este activat după 2 secunde.
38
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
Înregistrarea cu funcţia 4K Photo (Foto 4K)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza imagini în rafală, cu aproximativ 8 milioane de pixeli, la o rată de cadre de 30 fps.
Puteți selecta și salva un cadru din fișierul rafală.
• Pentru a înregistra imagini, utilizaţi un card clasa de viteză UHS 3.
• Când înregistraţi, unghiul de vizualizare se îngustează.
1 Setaţi selectorul modului de acţionare la
2 Selectaţi metoda de înregistrare.
→
.
[Rec] (Înregistrare → [4K PHOTO] (Fotografii 4K)
([4K Burst]) (Rafală 4K)
Pentru a realiza cea mai bună fotografie a unui subiect
Înregistrarea în rafală este efectuată în timp ce țineți apăsat
butonul declanșator.
• Înregistrarea va porni la aproximativ 0,5 secunde după ce
apăsaţi complet butonul declanşator. Drept urmare, apăsaţi
complet butonul declanşator în avans.
Ⓐ Apăsați lung
Ⓑ Înregistrarea este efectuată.
([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K (Pornire/Oprire))
„S/S” este o abreviere de la „Pornire/Oprire”.
Pentru a nu rata ocazia de a realiza o fotografie în
condiții impredictibile
Înregistrarea rafală începe când apăsați butonul declanșator
și se termină când apăsați din nou butonul declanșator.
Ⓒ Start (Pornire) (Prima operaţie)
Ⓓ Stop (A doua operaţie)
Ⓔ Înregistrarea este efectuată.
●
Când apăsaţi butonul [Fn6] în timp ce înregistraţi, puteţi adăuga un marcator. (Până la 40 de
marcatoare pentru fiecare înregistrare.) Când selectaţi şi salvaţi imagini dintr-un fişier rafală
4K, puteţi trece la poziţiile unde aţi adăugat marcatoare.
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K)
Dacă este necesar, pentru a înregistra oricând există o
ocazie de a realiza fotografii
Înregistrarea rafală este efectuată cu aproximativ 1 secundă
înainte și după momentul în care este apăsat butonul
declanșator.
Ⓕ Aproximativ 1 secundă
Ⓖ Înregistrarea este efectuată.
DVQX1789 (RO)
39
Înregistrare
3 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a părăsi meniul.
4 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a efectua
înregistrarea.
•
•
●
●
Imaginile în rafală sunt salvate ca o singură imagine în rafală 4K în format MP4.
Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afişat automat ecranul de
selectare a imaginilor.
Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă fotografiile 4K sunt înregistrate
continuu, este posibil să se afișeze
, iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate.
Așteptați până la răcirea camerei.
Când este setată
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează
mai repede şi temperatura camerei creşte. (pentru a se proteja, camera poate comuta
la
([4K Burst]) (Rafală 4K))
Selectați
●
●
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde. La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini mai
mici pentru a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
(Puteţi continua înregistrarea imaginilor fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteţi înregistra imagini într-un singur fişier chiar dacă
imaginea este mai mare de 4 GB.
Când utilizați [Light Composition] (Compoziție lumină) sau [Sequence Composition]
(Compunere secvențială), vă recomandăm utilizarea unui trepied și a unei telecomenzi de
declanșare de la distanță (DMW-RS2, opțional), pentru a preveni trepidațiile camerei. (→9)
Selectarea imaginilor din fișierul rafală 4K și salvarea acestora
1 Selectaţi o imagine cu pictograma
afişată pe ecranul de redare și apăsaţi ▲
•
În cazul înregistrării cu
([4K Pre-Burst])
(Pre-rafală 4K), treceţi la pasul 3.
2 Trageți de bara de glisare pentru a efectua
o selecție aproximativă a scenelor
•
Când atingeți
, apare ecranul de operare
a marcatorului. (→41)
3 Glisaţi pentru a selecta cadrul pe care doriţi
să îl salvaţi ca imagine
•
40
Pentru a derula scena continuu înainte/înapoi sau cadru
cu cadru, apăsați și țineți apăsat
.
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
4 Atingeţi
•
●
pentru a salva imaginea
Imaginea selectată va fi salvată ca o imagine nouă în format JPEG, separat de fișierul în
rafală 4K.
Dacă utilizați [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor 4K) în meniu [Playback]
(Redare), puteți salva timp de 5 secunde o înregistrare 4K.
 Marcator
Când selectați și salvați imagini dintr-un fișier rafală 4K, puteți selecta cu ușurință imagini prin
omiterea pozițiilor marcate.
Marcator alb:
Acesta este setat manual în timpul înregistrării
sau al redării.
Marcator verde: Acesta este setat automat de către cameră în
timpul înregistrării. (Funcție Auto Marking
(Marcare automată)*1)
*1
Camera setează automat marcaje pe scenele în care se
detectează o față sau mișcarea unui subiect.
(Până la 10 marcaje sunt afișate pentru fiecare fișier.)
(Exemplu: Într-o scenă în care trece un vehicul, explodează un
balon sau se întoarce o persoană)
Ecranul de operare a marcajelor
 Salturi la pozițiile marcate
Când atingeți
, apare ecranul de operare a marcatorului. Puteți utiliza ◄► pentru salt la o
poziție marcată, pentru a selecta o imagine.
Atingeți
pentru a reveni la operarea originală.
•
În următoarele cazuri, este posibil ca marcajele să nu fie setate de funcția Auto Marking (Marcare
automată), în funcție de condițiile de înregistrare și starea subiectelor.
− Camera se mișcă din cauza panoramării sau vibrațiilor
− Mișcarea unui subiect este lentă/mică, sau subiectul este mic
− O față nu este orientată spre direcția înainte
 Comută un marcaj pentru a fi afișat
 Atingeţi
Setări: [Auto] (Automat)/[Face Priority] (Prioritate față)/[Motion Priority] (Prioritate mișcare)/
[Off] (Dezactivare)*2
*2
Afișează doar marcatoarele setate manual.
DVQX1789 (RO)
41
Înregistrare
Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Mod de înregistrare:
Puteţi înregistra imagini în rafală 4K în timp ce modificaţi punctul de focalizare și apoi puteți selecta
un punct de focalizare după înregistrare. Această funcţie este ideală pentru subiecţii statici.
• Pentru a înregistra imagini, utilizaţi un card clasa de viteză UHS 3.
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied pentru a efectua [Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie).
• În timpul înregistrării, unghiul de vizualizare se va îngusta.
1 Setaţi selectorul modului de acţionare la
2 Stabiliți compoziția şi apăsaţi pe jumătate
.
butonul declanşator
Focalizarea automată se activează și detectează automat
punctul de focalizare pe ecran. (În timp ce butonul declanşator
este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidaţii.)
• Dacă nu există un punct de focalizare pe ecran, indicatorul de
focalizare
luminează intermitent și nu puteți înregistra.
•
De la apăsarea pe jumătate a butonului declanșator până la finalizarea înregistrării
• Nu modificați distanța față de subiect sau compoziția.
3 Apăsaţi complet butonul declanşator pentru
a porni înregistrarea
Punctul de focalizare se modifică automat în timpul înregistrării.
Când bara care indică progresul înregistrării
dispare,
înregistrarea se opreşte automat.
• Datele sunt salvate ca o singură imagine în format MP4.
• Dacă este setată revizualizarea automată, va apărea
automat un ecran care vă permite să selectați punctul de
focalizare. (→42)
•
●
Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă înregistrarea utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare) este efectuată continuu, este posibil să se afișeze
, iar
înregistrarea se poate întrerupe la jumătate. Așteptați până la răcirea camerei.
Selectați punctul de focalizare și salvaţi imaginea
([Post Focus]) (Post-focalizare)
1 Pe ecranul de redare, selectați imaginea
apăsând pictograma
42
DVQX1789 (RO)
și apăsaţi ▲
Înregistrare
2 Atingeţi punctul de focalizare
• Dacă nu există imagini cu focalizarea pe punctul selectat, va fi
afişat un cadru roşu, iar imaginile nu vor fi salvate.
• Marginea ecranului nu poate fi selectată.
• Pentru a comuta la ecranul de operații [Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie),
atingeți
.
• Pentru a evidenția în culori porțiunea focalizată, atingeți
• Pentru a mări afișajul, atingeți
.
.
Puteţi efectua reglaje fine ale focalizării deplasând bara de
glisare cât timp afişajul este mărit. (Aceeaşi operaţie poate
fi efectuată atingând ◄►.)
•
3 Atingeți
pentru a salva imaginea.
Imaginea selectată va fi salvată ca un nou fișier separat în format JPEG.
•
Selectați domeniul de focalizare pentru a combina și crea
o singură imagine ([Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie))
1 Atingeți
pe ecran la pasul 2 din „Selectați punctul de focalizare
și salvați imaginea ([Post Focus]) (Post-focalizare)”
2 Alegeți o metodă de combinare și atingeți-o
Selectarea automată a imaginilor adecvate pentru combinare și combinarea
[Auto Merging]
acestora într-o singură fotografie.
(Îmbinare automată) • Alegeţi acordând prioritate fotografiilor al căror punct de focalizare se află aproape.
• Combinați imaginile focalizate diferit într-o singură fotografie și salvați fotografia.
[Range Merging]
Combinați imaginile cu poziția de focalizare selectată într-o singură fotografie.
(Îmbinare gamă)
(La selectarea [Range Merging] (Îmbinare gamă))
3 Atingeţi punctul de focalizare
Selectați poziţiile în două sau mai multe puncte.
Vor fi selectate punctele de focalizare între cele două
poziții selectate.
• Poziții care nu pot fi selectate
•
•
•
Atingeți o poziţie din nou pentru a o deselecta.
4 Atingeți
pentru a combina
și salva fotografia
•
●
Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
Doar imaginile realizate utilizând funcția [Post Focus]
(Post-focalizare) pe această cameră sunt adecvate pentru
aplicarea funcției [Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie).
DVQX1789 (RO)
43
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu Time Lapse Shot
(Fotografie Time Lapse)/Stop Motion Animation
(Animaţie cadru cu cadru)
Mod de înregistrare:
Puteţi realiza imagini cu Time Lapse Shot (Fotografie Time Lapse)
sau Stop Motion Animation (Animaţie cadru cu cadru).
• Imaginile sunt înregistrate ca set de imagini de grup.
• Finalizaţi în avans setările pentru dată şi oră. (→18)
Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite
([Time Lapse Shot] (Fotografie Time Lapse))
Camera poate realiza automat fotografii ale unor subiecte precum animale sau plante pe măsură ce
timpul trece şi poate crea o imagine video.
1 Setaţi selectorul modului de acţionare la
2 Setaţi meniul
→
.
[Rec] (Înregistrare) → [Time Lapse/Animation] (Time Lapse/Animaţie)
[Mode] (Mod)
[Shooting Interval Setting]
(Setare Interval de
înregistrare)
[Start Time]
(Ora de pornire)
[Image Count] (Nr. imagini)/
[Shooting Interval]
(Interval de înregistrare)*
Pentru a comuta între Time Lapse Shot (Fotografie cu Time Lapse) şi
Stop Motion Animation (Animaţie cadru cu cadru)
 Selectați [Time Lapse Shot] (Fotografie Time Lapse)
ON
Setează intervalul de timp de la începerea înregistrării
(Activare):
până la începerea următoarei înregistrări.
OFF
După înregistrare, următoarea înregistrare este
(Dezactivare): începută fără interval.
[Now] (Acum)
Începe înregistrarea prin apăsarea completă
a butonului declanșator.
[Start Time Set]
 Apăsaţi ◄► pentru a selecta elementul
(Setare oră de pornire)
(oră şi/sau minut) şi apăsaţi ▲▼ pentru a
seta ora de început, apoi apăsaţi pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
◄►: Selectați elementul (cifra) / ▲▼: Setarea [MENU/SET]
(Meniu/Setare): Set (Setare)
* Poate fi setat doar atunci când [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare) este
setată la [ON] (Activare).
3 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a părăsi meniul.
4 Focalizați subiectul și realizați fotografia.
•
●
Începe înregistrarea prin apăsarea completă a butonului declanșator.
După finalizarea înregistrării, va fi afişat un ecran de confirmare care vă întreabă dacă doriți să
continuaţi pentru a crea o imagine video.. Pentru a crea o imagine video, selectaţi [Yes] (Da) și
continuați cu “Crearea imaginilor video din imaginile înregistrate (→45).
44
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
Crearea de animaţii cadru cu cadru
[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
Puteţi îmbina imagini statice pentru a crea o animaţie.
1 Setaţi selectorul modului de acţionare la
2 Setaţi meniul
→
.
[Rec] (Înregistrare) → [Time Lapse/Animation] (Time Lapse/Animaţie)
[Mode] (Mod)
[Auto Shooting]
(Înregistrare
automată)
[Shooting Interval]
(Interval de
înregistrare)
Pentru a comuta între Time Lapse Shot (Fotografie cu Time Lapse) şi Stop
Motion Animation (Animaţie cadru cu cadru)
 Selectați[Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
ON (Activare): Realizează imaginile automat, la un interval de înregistrare
setat.
OFF (Dezactivare): Realizaţi imagini manual, câte un cadru o dată.
(Doar când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setat la [ON]
(Activare))
Setaţi intervalul utilizat pentru [Auto Shooting] (Înregistrare automată).
3 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a părăsi meniul.
4 Focalizați subiectul și realizați fotografia.
5 Deplasaţi subiectul pentru a decide compoziţia imaginii
•
•
Repetaţi înregistrarea imaginilor statice în acelaşi mod. Se pot înregistra până la 9.999 de cadre.
Când opriţi camera în timpul înregistrării, se va afişa un mesaj de repornire a înregistrării
atunci când porniţi camera.
6 Atingeți
pentru a finaliza înregistrarea
De asemenea, puteţi finaliza înregistrarea selectând Time
Lapse/Animation] (Time Lapse/Animație) din meniul [Rec] (Înregistrare)
şi apăsând apoi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată la [ON]
(Activare), selectaţi [End] (Finalizare) pe ecranul de confirmare.
(Dacă selectaţi [Pause] (Pauză), apăsaţi complet butonul declanşator
pentru a relua înregistrarea.)
•
Crearea de imagini video din imaginile înregistrate
Pentru a crea imagini video după ce aţi realizat imagini, urmaţi paşii de mai jos.
1 Selectaţi metoda pentru crearea unei imagini video
•
[Rec Format] (Format înregistrare): [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
[Sequence]
(Secvență)
Setează calitatea imaginilor video.
Setează numărul de cadre pe secundă. Cu cât valoarea este mai mare,
cu atât imaginea video va fi mai uniformă.
[NORMAL]: Îmbină imaginile statice în secvenţa de înregistrare.
[REVERSE] (Invers): Îmbină imaginile statice în ordine inversă a înregistrării.
2 Apăsaţi pe ▲ pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
•
Puteţi crea imagini video cu ajutorul [Time Lapse Video]/[Stop Motion Video] (Imagine video
time lapse/Imagine video cadru cu cadru) din meniul [Playback] (Redare).
DVQX1789 (RO)
45
Înregistrare
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării
automate a unei setări (Înregistrare cu încadrare)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza mai multe fotografii în timpul ajustării automate a unei setări apăsând butonul
declanșator.
1 Setaţi meniul
→
[Rec] (Înregistrare) → [Bracket] (Încadrare) → [Bracket Type] (Tip încadrare)
(Exposure Bracket)
(Încadrare expunere)
(Aperture Bracket)
(Încadrare apertură)
(Focus Bracket)
(Încadrare focalizare)
(White Balance Bracket)
(Încadrare balans de alb)
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea în timp ce
ajustați expunerea. (→47)
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea în timp ce
ajustați apertura. (→47)
• Disponibilă în modul Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la
expunere automată) sau când sensibilitatea ISO este setată la
[AUTO] în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea în timp ce
ajustați poziția de focalizare. (→47)
Apăsați butonul declanșator o singură dată pentru a realiza automat trei
fotografii cu diferite setări ale balansului de alb. (→37)
2 Apăsați ▼ pentru a selecta [More settings] (Mai multe setări) și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pentru informații despre [More Settings] (Mai multe setări), consultați pagina care descrie
fiecare funcție.
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a părăsi meniul.
•
3 Focalizați subiectul și realizați fotografia.
•
Când selectaţi încadrarea expunerii, afişajul încadrării luminează intermitent până când sunt
realizate toate fotografiile pe care le-aţi setat. Dacă modificați setările de încadrare sau opriți
camera înainte ca toate imaginile pe care le-ați setat să fie realizate, camera repornește
înregistrarea de la prima imagine.
 Pentru a anula [Bracket] (Încadrare)
Selectați [OFF] (Dezactivare) la pasul 1.
46
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
Încadrare expunere
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în (→46))
[Step] (Pas)
[Sequence] (Secvență)
Setează numărul de imagini care pot fi realizate și intervalul de compensare a
expunerii.
(Realizează trei fotografii la un interval cuprins între 1/3 EV) la
(Realizează șapte fotografii la un interval de 1 EV)
Setează ordinea în care sunt realizate fotografiile.
Realizează o fotografie de fiecare dată când apăsați butonul declanșator.
[Single Shot Setting]
(Setarea unei singure
fotografii)*
Realizează toate fotografiile setate care urmează a fi realizate când
apăsați butonul declanșator o singură dată.
* Nu este disponibilă pentru înregistrarea în rafală. Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți apăsat butonul
declanșator, înregistrarea va fi efectuată continuu până când se realizează un număr specificat de fotografii.
●
Când se realizează fotografii folosind funcţia de încadrare a expunerii după setarea valorii de compensare a
expunerii, imaginile realizate se bazează pe valoarea de compensare a expunerii selectată.
Încadrare apertură
Mod de înregistrare:
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în (→46))
[Image Count]
(Nr. imagini)
[3]/[5]:
Realizează un număr specificat de fotografii cu diferite valori ale
aperturii în intervalul stabilit în funcție de valoarea inițială a aperturii.
[ALL]
(Toate):
Realizează fotografii utilizând toate valorile de diafragmă.
Când utilizaţi înregistrarea în rafală, dacă ţineţi apăsat butonul declanşator, înregistrarea va fi
efectuată până când se realizează un număr specificat de fotografii.
•
Încadrarea focalizării
■ Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în (→46))
[Step] (Pas)
Setează intervalul dintre pozițiile de focalizare.
[Image Count]*
(Nr. imagini)*
Setează numărul de fotografii care trebuie realizate.
[Sequence]
(Secvență)
[0/–/+]:
Realizează fotografii cu diferite poziţii de focalizare în intervalul
stabilit în funcţie de poziţia de focalizare iniţială.
[0/+]:
Realizează fotografii cu diferite poziţii de focalizare către partea
îndepărtată în funcţie de poziţia de focalizare iniţială.
* Nu este disponibilă pentru înregistrarea în rafală. Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți apăsat butonul
declanșator, înregistrarea va fi efectuată continuu până când se realizează un număr specificat de fotografii.
●
Imaginile realizate cu Focus Bracket (Încadrare focalizare) sunt afişate sub forma unui set de imagini
de grup.
DVQX1789 (RO)
47
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu bliţ
Mod de înregistrare:
 Deschideţi/Închideţi bliţul încorporat
Pentru a deschide bliţul
Glisaţi butonul pentru deschiderea bliţului.
• Atenţie la deschiderea bliţului, deoarece acesta
va sări în afară.
Pentru a închide blițul
Apăsaţi bliţul până la auzirea unui clic.
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetul sau o
altă parte a corpului sau un obiect atunci
când închideţi bliţul.
• Închiderea forţată a bliţului poate duce la deteriorarea camerei.
• Închideţi bliţul încorporat când nu îl utilizaţi.
• Setarea de bliţ este fixată la
[Forced Flash Off] (Dezactivare forţată bliţ) în timp ce bliţul
este închis.
Schimbarea modului Bliț
Mod de înregistrare:
Setați blițul în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Mode] (Mod bliț)
[Forced Flash On]
(Activare forţată bliţ)
[Forced On/Red-Eye]
(Activare forţată/Reducere efect de
ochi roşii)
[Slow Sync.] (Sincronizare lentă)
[Slow Sync./Red-Eye] (Sincronizare
lentă/Reducere efect de ochi roşii)
Forced Flash Off
(Dezactivare forţată bliţ)
•
Blițul este activat de fiecare dată, indiferent de condițiile de
înregistrare.
• Utilizați acest mod când subiectul este luminat din
spate sau sub lumină fluorescentă.
Realizaţi imagini mai luminoase, precum imagini ale unor
subiecte pe un peisaj nocturn mărind timpul de expunere
atunci când declanşaţi un bliţ.
• Ideal pentru realizarea unor imagini cu persoane pe
un peisaj nocturn.
• Utilizarea unui timp de expunere mai mare poate
cauza neclarități de mișcare. Vă recomandăm să
utilizați un trepied.
Imaginile vor fi realizate întotdeauna fără bliţ, în toate
condiţiile de înregistrare.
• Ideal pentru realizarea imaginilor atunci când
utilizarea bliţului este interzisă.
În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus), elementele de setare sunt
și
.
Blițul este activat de două ori. Intervalul dintre primul și cel de-al doilea bliț este mai mare
atunci când sunt setate
sau
. Subiectul nu trebuie să se miște până la a doua
activare a blițului.
48
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Mod de înregistrare:
Puteţi înregistra imagini video în format de înaltă definiţie compatibil cu standardul AVCHD, precum
şi imagini video sau imagini video 4K înregistrate în format MP4.
1 Apăsaţi butonul de imagine video pentru
a începe înregistrarea
Ⓐ Timp de înregistrare scurs
Ⓑ Timp de înregistrare rămas
Ⓒ Înregistrare (luminează în roșu)
Este posibilă înregistrarea unor imagini video
corespunzătoare fiecărui mod de imagini video.
• Eliberaţi imediat butonul de imagine video după
apăsarea lui.
• Dacă apăsați complet butonul declanșator,
puteți realiza imagini statice în timpul înregistrării
imaginilor video. (Cu excepţia [Creative Video
Mode] (Mod video creativ))
•
2 Apăsaţi din nou butonul de imagine video pentru a încheia
înregistrarea
●
●
●
●
●
Când înregistraţi imagini video 4K, utilizaţi un card UHS clasa de viteză 3.
Când înregistrați imagini video 4K, unghiul de vizualizare poate fi mai îngust decât în cazul
imaginilor video cu altă rezoluție.
Pentru ca focalizarea să fie foarte precisă, imaginile video 4K sunt înregistrate la viteze de
focalizare automată reduse. Poate fi dificil să focalizați cu Auto Focus (Focalizare automată), dar
acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
Când înregistraţi într-un mediu silenţios, sunetul operării aperturii, focalizării şi al altor
operaţii ar putea fi înregistrat în imaginile video. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Operarea focalizării în timpul înregistrării de imagini video poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în
[Continuous AF] (Focalizare automată continuă).
Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă o imagine video este înregistrată
continuu,
este afişat, iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate. Așteptați până la
răcirea camerei.
DVQX1789 (RO)
49
Înregistrare
 Setarea formatului, a rezoluţiei şi a ratei de cadre la înregistrare
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format] (Format de înregistrare)
Setări: [AVCHD] / [MP4]
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
Când este selectat [AVCHD]:
[FHD/28M/50p]*1 / [FHD/17M/50i] / [FHD/24M/25p] / [FHD/24M/24p]
● Imagini video [AVCHD]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
La selectarea [MP4]:
[4K/100M/30p]*2 / [4K/100M/25p] *2 / [4K/100M/24p] *2 / [FHD/28M/60p] / [FHD/28M/50p] /
[FHD/20M/30p] / [FHD/20M/25p] / [HD/10M/30p] / [HD/10M/25p]
● Imagini video MP4 cu rezoluția [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD], [HD]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate și redate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteţi continua înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
● Imagini video MP4 cu dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de secunde.
La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici
pentru a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteţi continua
înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteţi înregistra o imagine video într-un singur fişier chiar
dacă imaginea este mai mare de 4 GB.
*1 AVCHD Progressive
*2 Imagini video 4K
Înregistrarea imaginilor video în Creative Video Mode
(Mod video creativ)
Mod de înregistrare:
Operația de modificare a valorii aperturii, a timpului de expunere sau a sensibilității ISO este similară
cu operația de setare a selectorului de mod la [P], [A], [S] sau [M] (cu excepția Programme Shift
Mode (Mod de comutare program)).
1 Setaţi selectorul de mod la
2 Setaţi meniul
→
[Creative Video] (Video creativ) → [Exposure Mode] (Mod de expunere)
Setări: [P] / [A] / [S] / [M]
50
DVQX1789 (RO)
Înregistrare
3 Apăsaţi butonul de imagine video (sau butonul declanşator) pentru a
începe înregistrarea
 Atingeți
(Nu se poate utiliza în timpul înregistrării [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)).
 Atingeţi pictograma
Transfocare
Compensare expunere
Valoare diafragmă
Sensibilitate ISO
Timp de expunere
[Sound Rec Level Adj.]
(Ajustare nivel sunet de înregistrare)
 Trageţi bara de glisare pentru a seta
Modifică lent setarea
Modifică rapid setarea
Utilizarea pictogramelor tactile permite funcţionarea
silenţioasă pe durata înregistrării imaginilor video.
4 Apăsaţi butonul de imagine video (sau butonul declanşator)
pentru a opri înregistrarea
●
Sensibilitatea ISO poate fi setată în următorul interval.
• [AUTO], [125] - [6400] ([L.80] - [6400] dacă [Extended ISO] (ISO extins) este setat la [ON]
(Activare))
[4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Când decupaţi imaginea video trecând de la unghiul de vizualizare 4K la înaltă definiţie, puteţi înregistra o
imagine video care panoramează şi micşorează/măreşte în timp ce camera rămâne într-o poziţie fixă.
• Ţineţi ferm camera în timp ce înregistraţi.
• Va fi înregistrată o imagine video în [FHD/20M/25p] sub [MP4].
• Unghiul de vizualizare se îngustează.
Panoramare
Zoom in (Mărire imagine)
DVQX1789 (RO)
51
Înregistrare
1 Setaţi selectorul de mod la
2 Setaţi meniul
→
[Creative Video] (Video creativ) → [4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)
Setări: [40SEC] / [20SEC] / [OFF] (Dezactivare)
3 Setați cadrul iniţial de decupare și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
Setați şi cadrul final de decupare.
Când efectuaţi setările pentru prima dată, se afişează un
cadru iniţial de decupare cu rezoluția de 1920×1080.
• Mutați cadrul atingându-l sau utilizând butonul cursor.
Puteți ajusta dimensiunea cadrului prin
îndepărtarea/apropierea degetelor pe ecran sau prin
rotirea selectorului frontal sau posterior.
•
•
4 Apăsaţi pe butonul de imagine video
(sau pe butonul declanşator) pentru
a începe înregistrarea
Ⓐ Timp de înregistrare scurs
Ⓑ Setaţi timpul de operare
Eliberaţi imediat butonul de imagine video (sau butonul
declanşator) după apăsarea lui.
• După scurgerea timpului de operare setat, înregistrarea se opreşte automat. Pentru a
întrerupe înregistrarea, apăsaţi din nou butonul pentru imagini video (sau butonul declanşator).
•
●
Când doriţi să măriţi/micşoraţi, setaţi unghiuri de vizualizare diferite pentru cadrul iniţial şi cadrul
final ale decupării.
De exemplu, pentru a mări, setaţi un unghi de vizualizare mai mare pentru cadrul iniţial şi un unghi
de vizualizare mai mic pentru cadrul final.
 Modificarea poziţiei şi dimensiunii unui cadru de decupare
Apăsați butonul [Fn7] în timp ce ecranul de înregistrare este afişat şi efectuaţi pasul 3.
 Pentru a anula înregistrarea cu [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Setaţi [OFF] (Dezactivare) la pasul 2.
●
●
●
●
●
Înregistrarea cu [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real) nu poate fi efectuată când este
setat [High Speed Video] (Video de înaltă viteză).
Focalizarea este ajustată și fixată în cadrul iniţial de decupare.
[Continuous AF] (Focalizare automată continuă) este setată la [OFF] (Dezactivare).
[Metering Mode] (Mod de măsurare) va fi
[Multi Metering] (Măsurare multiplă).
Nu puteți mări/micșora în timpul înregistrării [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real).
52
DVQX1789 (RO)
Redare
Vizualizarea imaginilor
1 Apăsați butonul
(Playback) (Redare)
2 Apăsați ◄► pentru selectarea unei imagini care va fi afişată
•
Când ţineţi apăsat ◄►, imaginile sunt afişate una după alta.
 Finalizarea redării
Apăsați butonul
(Redare) din nou sau apăsați pe jumătate butonul declanșator.
●
Ecranul de redare este afişat în cazul în care camera este pornită în timp ce apăsaţi butonul
(Playback) (Redare).
●
Când [Lens Retraction] (Retragere obiectiv) este setată la [ON] (Activare), butucul obiectivului se
va retrage după aproximativ 15 secunde întrucât camera este comutată la ecranul de redare din
ecranul de înregistrare.
Vizualizarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD și MP4.
•
Imaginile video sunt afişate însoţite de pictograma aferentă
1 Apăsaţi ▲ pentru a începe redarea.
•
Atingând
imaginile video.
în mijlocul ecranului, veți putea reda
 Operaţii în timpul redării imaginilor video
Funcţionare
▲
◄
►
Operație tactilă
Descriere
Redare/pauză
Derulare rapidă înapoi*1
Derulare înapoi cadru cu cadru*2 (în timpul pauzei)
Derulare rapidă înainte*1
Derulare înainte cadru cu cadru (în timpul pauzei)
►
Stop
Mărire/reducere volum
*1 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi creşte dacă atingeţi din nou ◄►.
*2 Imaginile video înregistrate în formatul [AVCHD] sunt derulate înapoi cadru cu cadru la
aproximativ fiecare 0,5 secunde.
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timpul unei pauze, puteţi crea o imagine dintr-o
imagine video.
DVQX1789 (RO)
53
Redare
Comutarea metodei de redare
Mărirea şi vizualizarea „Playback Zoom” (Transfocare la redare)
1 Deplasaţi butonul de zoom către partea T
1x →2x →4x →8x → 16x
Funcţionare
Operație tactilă
—
Îndepărtarea/
apropierea
degetelor
▲▼◄►
Glisați
—
●
Descriere
Mărește/reduce ecranul în
trepte mici.
Deplasează zona mărită
(cât timp afișajul este mărit).
Derulează imaginea înainte
sau înapoi menținând același
raport de transfocare și
aceeași poziție de transfocare
(în timp ce afișajul este mărit).
Imaginile înregistrate cu [Quality] (Calitate) setată la
pot fi mărite până la 8x.
“Multi Playback”/“Calendar Playback” (Redare multiplă/Redare calendar)
1 Deplasaţi butonul de transfocare către partea W
Ecran cu 1 imagine (ecran complet) → Ecran cu 12 imagini → Ecran cu 30 de imagini
→ Ecran calendar.
•
Deplasaţi butonul către partea T pentru a reveni.
Redare multiplă
•
•
•
54
Redare calendar
Comutarea ecranului de redare este posibilă atingând următoarele pictograme.
–
Ecran cu 1 imagini
–
Ecran cu 12 imagini
–
Ecran cu 30 imagini
–
Ecran calendar
Ecranul poate fi comutat gradual prin tragerea ecranului în sus sau în jos.
Imaginile afişate cu
nu pot fi redate.
DVQX1789 (RO)
Redare
Ştergerea imaginilor
Imaginile şterse nu pot fi recuperate.
[Delete Single] (Ştergere unică)
1 Apăsaţi butonul
pentru a şterge
imaginea afişată
2 Folosiţi ▲ pentru a selecta [Delete Single] (Ştergere individuală),
apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Pentru a şterge mai multe imagini (până la 100*)/toate imaginile
* Un grup de imagini este tratat ca 1 imagine. (Toate imaginile din grupul de imagini selectat sunt şterse.)
1 Apăsaţi butonul
în timp ce vizualizaţi o imagine
2 Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta [Delete Multi] (Ştergere multiplă)/
[DELETE ALL] (Ştergere toate) şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
•
Puteţi selecta [Delete All Non-rating] (Ştergere toate cu excepţia imaginilor favorite) din
[Delete All] (Ştergere toate) dacă există imagini care au fost setate ca [Rating] (Imagini favorite).
(Când este selectat [Delete Multi] (Ștergere multiplă))
3 Utilizaţi ▲▼◄► pentru a selecta imaginea
şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(repetare)
Imagine selectată
•
Pentru anulare → Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) din nou.
4 Apăsați [DISP.] (Afișare) pentru a executa.
•
Poate dura în funcţie de numărul de imagini şterse.
DVQX1789 (RO)
55
Meniu
Listă de meniuri
Puteți afișa o explicație privind meniul apăsând butonul [DISP.] în timp ce selectați un element de
meniu sau o setare. (→27)
Meniuri care vor fi afișate în fiecare mod de înregistrare
[Intelligent Auto] (Modul auto inteligent)
[Intelligent Auto Mode]
(Mod automat inteligent)
[iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă
fără trepied)
[iHDR]
[Creative Video] (Video creativ)
[Exposure Mode]
(Mod de expunere)
[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
[4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)
[Custom Mode] (Mod personalizat)
Puteți selecta setarea de personalizare preferată din [Set1], [Set2] și [Set3].
[Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
[Direction] (Direcție)
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
[Scene Guide] (Ghid scenă)
[Scene Switch] (Comutare scenă)
[Creative Control] (Control creativ)
[Filter Effect] (Efect filtru)
[Simultaneous record w/o filter]
(Înregistrare simultană fără filtru)
[Rec] (Înregistrare)
[Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[Quality] (Calitate)
[AFS/AFF]*
[AF Sensitivity (photo)]
(Sensibilitate AF (fotografie))
[Photo Style] (Stil foto)*
[Filter Settings] (Setări filtru)*
[Color Space]
(Spațiu de culoare)
[Metering Mode]
(Mod de măsurare)*
[Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră)*
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)
56
DVQX1789 (RO)
[i.Resolution]
(Rezoluţie inteligentă)*
[Flash] (Bliţ)
[Red-Eye Removal]
(Eliminare efect de ochi roșii)
[ISO Auto Upper Limit (Photo)]
(Limită superioară automată
ISO (Forografie))
[Min. Shtr Speed]
(Timp de expunere maxim)
[Long Shtr NR]
(Reducere zgomot de imagine
pentru timp de expunere scurt)
[Diffraction Compensation]
(Compensare difracții)*
[Stabilizer] (Stabilizator)*
[i.Zoom] (Zoom inteligent)*
[Digital Zoom]
(Transfocare digitală)*
[Burst Rate]
(Rată rafală)
[4K PHOTO] (Foto 4K)
[Self Timer]
(Temporizator)
[Time Lapse/Animation]
(Timp scurs/Animaţie)
[Silent Mode]
(Mod silențios)
[Shutter Type]
(Tip obturator)
[Bracket] (Încadrare)
[HDR]
[Multi Exp.]
(Expunere multiplă)
Meniu
[Motion Picture] (Imagine video)
[Rec Format]
(Format înregistrare)
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Snap Movie]
(Film instantaneu)
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
[ISO Auto Upper Limit (Video)]
(Limită superioară automată ISO
(Video))
[Flkr Decrease]
(Reducere licărire)
[Level Shot] (Captură nivel)
[Picture Mode in Rec.]
(Mod imagine în înregistrare)
[Sound Rec Level Disp.]
(Afișare nivel sunet de
înregistrare)
[Sound Rec Level Adj.]
(Ajustare nivel sunet de
înregistrare)
[Sound Rec Level Limiter]
(Limitator nivel sunet de
înregistrare)
[Wind Noise Canceller] / [Wind
Cut] (Funcţie de anulare zgomot
produs de vânt/Reducere zgomot
creat de vânt))
[Special Mic.]
(Microfon special)
[Zoom Mic]
(Microfon transfocare)
* Elementele de meniu sunt comune atât pentru meniul [Rec] (Înregistrare), cât şi pentru meniul [Motion Picture]
(Imagine video). (Elementele de meniu comune sunt indicate doar în lista de meniu [Rec] (Înregistrare)) Dacă setarea
unui meniu este schimbată, setarea cu acelaşi nume din celălalt meniu va fi, de asemenea, modificată automat.
[Custom] (Personalizare)
[Expunere]
[ISO Increments] (Incrementuri ISO)
[Extended ISO] (ISO extins)
[Exposure Comp. Reset]
(Resetare compensare expunere)
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator)
[AF/AE Lock] (Blocare focalizare
automată/expunere automată)
Buton [AF/AE LOCK HOLD]
(Menținere blocare focalizare
automată/expunere automată)
[Shutter AF]
(Focalizare automată cu declanșator)
[Half Press Release]
(Deblocare la apăsarea pe jumătate)
[Quick AF]
(Focalizare automată rapidă)
[Eye Sensor AF] (Focalizare
automată senzor ochi)
[Pinpoint AF Setting] (Setare
focalizare automată în punct)
[AF Assist Lamp] (Lampă de
asistare focalizare automată)
[Direct Focus Area]
(Zonă de focalizare directă)
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare)
[Focus Switching for Vert / Hor]
(Comutare focalizare pentru
vertical/orizontal)
[Loop Movement Focus Frame]
(Mișcare în buclă Cadru de focalizare)
[AF Area Display]
(Afișare zonă de focalizare automată)
[AF+MF] (Focalizare
automată+Focalizare manuală)
[MF Assist]
(Asistență la focalizare manuală)
[MF Assist Display] (Afișaj
asistență la focalizare manuală)
[Funcționare]
[Fn Button Set] (Setare buton Fn)
[ISO Displayed Setting]
(Setare de afişare a ISO)
[Exposure Comp. Disp. Setting]
(Setare afișare compensare
expunere)
[Q.MENU]
(Meniu rapid)
[Dial Set.]
(Setare selector)
[Control Ring] (Inel de control)
[Operation Lock Setting]
(Setare blocare funcționare)
[Video Button] (Buton video)
[Video Rec. Button (Remote)]
(Buton de înregistrare video
(De la distanță))
[Touch Settings] (Setări tactile)
[Zoom Lever]
(Buton de transfocare)
[Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom)
[Monitor / Display]
(Monitor / Afișare)
[Auto Review]
(Revizualizare automată)
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în
timp real)
[Constant Preview]
(Previzualizare constantă)
[Peaking]
(Maxim)
[Histogram]
(Histogramă)
[Guide Line]
(Linie de ghidare)
[Center Marker]
(Marcaj central)
[Highlight]
(Evidențiere)
[Zebra Pattern]
(Model zebră)
[Expo.Meter] (Indicator de
măsurare expunere)
[MF Guide]
(Ghid de focalizare manuală)
[LVF/Monitor Disp. Set]
(Setare afișare pe vizor/monitor)
[Monitor Info. Disp.]
(Afișare informații pe ecran)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
[Remaining Disp.]
(Afișare timp rămas)
[Menu Guide]
(Ghid meniu)
[Lens / Others]
(Obiectiv / Altele)
[Lens Position Resume]
(Reluare poziție obiectiv)
[Lens Retraction]
(Retragere obiectiv)
[Face Recog.]
(Recunoaștere față)
[Profile Setup]
(Configurare profil)
DVQX1789 (RO)
57
Meniu
[Setup] (Configurare)
[Online Manual] (Manual online)
[Cust.Set Mem.]
(Memorare setări personalizate)
[Clock Set] (Setare ceas)
[World Time] (Fus orar)
[Travel Date] (Data călătoriei)
[Wi-Fi]
[Bluetooth]
[Wireless Connection Lamp]
(Indicator luminos conexiune
WIRELESS)
[Beep] (Semnal sonor)
[Economy] (Economisire energie)
[Monitor Display Speed]
(Viteza de afișare monitor)
[LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF)
[Monitor Display] (Afişare ecran)/
[Viewfinder] (Vizor)
[Monitor Luminance]
(Luminanță monitor)
[Eye Sensor] (Senzor ochi)
[USB Mode] (Mod USB)
[TV Connection] (Conexiune TV)
[Language] (Limbă)
[Version Disp.] (Afișare versiune)
[Folder / File settings]
(Setări folder/fișier)
[No.Reset] (Resetare număr)
[Reset] (Resetare)
[Reset Network Settings]
(Resetare setări rețea)
[Level Gauge Adjust.]
(Reglare indicator de nivel)
[Demo Mode] (Mod demonstrație)
[Format] (Formatare)
[My Menu] (Meniul meu)
[My Menu Setting]
(Setări meniul meu)
[Playback] (Redare)
[Slide Show] (Diaporamă)
[Playback Mode]
(Mod redare)
[Protect] (Protecție)
[Rating] (Clasificare)
[Title Edit] (Editare titlu)
[Face Rec Edit]
(Editare înregistrare față)
[RAW Processing]
(Procesare RAW)
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K)
[Light Composition]
(Compoziție lumină)
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială)
[Clear Retouch] (Retușare clară)
[Text Stamp] (Imprimare text)
[Resize] (Redimensionare)
[Cropping] (Decupare)
[Rotate] (Rotire)
[Video Divide] (Divizare video)
[Time Lapse Video]
(Imagine video time lapse)
[Stop Motion Video]
(Imagine video cadru cu cadru)
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj)
[Picture Sort] (Sortare imagini)
[Delete Confirmation]
(Confirmare ștergere)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
Mod de înregistrare:
Acest lucru vă permite să selectaţi raportul dimensiunilor imaginilor pentru a putea fi tipărite, sau
metoda de redare.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[4:3]
Raportul dimensiunilor pentru un televizor 4:3
[3:2]
Raportul dimensiunilor unei camere cu film standard
[16:9]
Raportul dimensiunilor unui TV de înaltă definiție etc.
[1:1]
Raportul dimensiunilor unei imagini pătrate
58
DVQX1789 (RO)
Meniu
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
Mod de înregistrare:
Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât va fi mai ridicat nivelul de detalii al imaginilor, chiar
dacă acestea sunt imprimate pe pagini mari.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Picture Size] (Rezoluție imagine)
Când se selectează [4:3]
Când se selectează [16:9]
Setări
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
Setări
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[L] (17.5M)
4864×3648
[L] (17M)
5472×3080
[
M] (9M)
3456×2592
[
M] (8M)
3840×2160
S] (4.5M)
2432×1824
[
S] (2M)
1920×1080
[
Când se selectează [3:2]
[
[
Când se selectează [1:1]
Setări
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
Setări
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[L] (20M)
5472×3648
[L] (13.5M)
3648×3648
M] (10M)
3888×2592
[
M] (6.5M)
2592×2592
S] (5M)
2736×1824
[
S] (3.5M)
1824×1824
[Quality] (Calitate)
Mod de înregistrare:
Setarea ratei de comprimare utilizată la stocarea imaginilor.
→
●
●
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate)
JPEG
Acordă prioritate calităţii imaginilor şi salvează imaginile în
format de fişier JPEG.
Salvează imaginile în format de fişier JPEG utilizând calitatea
standard a imaginilor.
RAW + JPEG
Salvează imaginile atât în format de fișier RAW, cât și în
format JPEG (
sau
) simultan.
RAW
Salvează imaginile în format de fişier RAW.
O imagine statică RAW este întotdeauna înregistrată la [3:2] (5472×3648).
Dacă ștergeți o imagine înregistrată în
sau
din cameră, imaginile RAW și JPEG
corespunzătoare sunt, de asemenea, șterse.
Puteţi developa imaginile RAW utilizând [RAW Processing] (Procesare RAW) din meniul [Playback]
(Redare). (→64)
• Pentru a developa şi edita fişierele RAW pe un PC, utilizaţi software-ul („SILKYPIX Developer Studio”
de la Ichikawa Soft Laboratory). Pentru a obţine acest software, descărcaţi software-ul de pe site-ul
furnizorului și instalați-l pe PC-ul dumneavoastră. (→75)
•
DVQX1789 (RO)
59
Meniu
[Photo Style] (Stil foto)
Mod de înregistrare:
Puteţi ajusta culorile şi calitatea imaginii în funcţie de conceptul imaginii pe care doriţi să o creaţi.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Photo Style] (Stil foto)
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Standard]
Setare standard.
[Vivid]* (Viu)
Setare cu saturaţie şi contrast uşor ridicate.
[Natural]*
Setare cu contrast uşor redus.
[Monochrome]
(Monocrom)
Setare care creează o imagine utilizând doar nuanţe
monocrome de gri, precum negru şi alb.
[L.Monochrome]
(Monocrom L.)*
Setare care creează o imagine monocromă utilizând
nuanțe bogate de gri cu tonuri de negru adânci și solide.
[L.Monochrome D]
(Monocrom.L D)*
Setare care creează o imagine monocromă dinamică cu
umbre și zone luminoase evidențiate.
[Scenery]* (Peisaj)
Setare care creează o imagine utilizând culori vii pentru
cerul albastru şi verde.
[Portrait] (Portret)*
Setare care produce un aspect sănătos.
[Custom]
(Personalizare)*
Setare pentru utilizarea setărilor de culori şi calitate
imagine înregistrate în avans.
[Cinelike D]*
Acordă prioritate domeniului dinamic utilizând o curbă
gamma concepută pentru a crea imagini cu aspect de film.
Potrivit pentru editare.
[Cinelike V]*
Acordă prioritate contrastului utilizând o curbă gamma
concepută pentru a crea imagini cu aspect de film.
* Această setare nu este disponibilă în modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus).
60
DVQX1789 (RO)
Meniu
 Ajustarea calității imaginii
 Apăsaţi ◄► pentru a selecta tipul stilului foto.
 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta un element și apăsaţi ◄► pentru reglare
[Contrast]
[+] / [–]
[Sharpness] (Claritate)
[+] / [–]
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
[+] / [–]
[Saturation] (Saturaţie)*1
[+] / [–]
[Color Tone]
(Ton de culoare)*1
[+] / [–]
[Filter Effect]
(Efect filtru)*2
[Yellow] (Galben) / [Orange] (Portocaliu) /
[Red] (Roșu) / [Green] (Verde) / [Off] (Dezactivare)
[Grain Effect]
(Efect granulație)*2
[Low] (Scăzut) / [Standard] / [High] (Ridicat) /
[Off] (Dezactivare)
Setează granulația într-o imagine.
*1 [Color Tone] (Ton de culoare) este afișat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom),
[L.Monochrome] (Monocrom L) sau [L.Monochrome D] (Monocrom L D). În caz contrar, se afişează
[Saturation] (Saturaţie).
*2 Se afișează doar când ați selectat [Monochrome] (Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.) sau
[L.Monochrome D] (Monocrom L. D).
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
Mod de înregistrare:
Puteţi modifica metoda de măsurare utilizată pentru măsurarea luminozităţii.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine video) →
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
[Metering Mode]
(Mod de măsurare)
Poziția de măsurare
a luminozității
Condiții
Ecran complet
Utilizare normală
(produce imagini echilibrate)
Subiect în centru
(Focalizare pe centru)
Centru și zona
înconjurătoare
(Punct de focalizare)
Centru [+] (Ţintă de
măsurare în punct)
Diferenţă mare dintre luminozitatea subiectului şi
fundalului (de exemplu, o persoană pe scenă sub
lumini de reflectoare, iluminare din fundal)
(Multiplu)
DVQX1789 (RO)
61
Meniu
[Stabilizer] (Stabilizator)
Mod de înregistrare:
Detectează și previne automat vibrațiile. Pentru înregistrarea imaginilor video, este disponibila funcţia
de stabilizare a imaginii hibride pe 5 axe. Aceasta utilizează atât stabilizatorul optic al obiectivului, cât
şi stabilizatorul electronic al senzorului camerei.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine video) →
[Stabilizer] (Stabilizator)
Corectează vibraţiile verticale şi orizontale.
[Operation Mode]
(Mod de operare)
(Normal)
[Panning]
(Panoramare)
[OFF] (Dezactivare)
Corectează vibraţiile verticale. Această setare este ideală
pentru panoramare. Vă recomandăm să utilizaţi vizorul.
Funcția [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcționează.
Corectează vibraţiile care apar în 5 direcţii în timpul înregistrării imaginilor video, cu
alte cuvinte, direcţia verticală, direcţia orizontală, axa de rotaţie, rotaţia verticală şi
rotaţia orizontală (funcţia de stabilizare a imaginii hibride pe 5 axe).
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[E-Stabilization
(Video)]
[Silent Mode] (Mod silențios)
Mod de înregistrare:
Dezactivează semnalele sonore şi bliţul în acelaşi timp.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Silent Mode] (Mod silențios)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Acest mod va dezactiva sunetul difuzorului, precum și blițul și AF Assist Lamp
(Lampă de asistare a focalizării automate).
Sunt fixate setările următoarelor funcţii:
− [Flash Mode] (Mod Bliț):
(Forced Flash Off) (Dezactivare forţată bliţ)
●
●
●
−
−
−
[Shutter Type] (Tip declanșator): [ESHTR]
[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată): [OFF] (Dezactivare)
[Beep Volume] (Volum semnal sonor):
(Off) (Dezactivare)
−
[Shutter Vol.] (Volum declanșator):
(Off) (Dezactivare)
Chiar şi când acest mod este setat la [ON] (Activare), următoarele indicatoare/lămpi se aprind
continuu sau intermitent.
• Indicator temporizator
• Indicator luminos conexiune WIRELESS
Sunetele operaţionale ale camerei, precum cele emise la ajustarea aperturii obiectivului, nu sunt
dezactivate.
Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului
atunci când utilizaţi această funcţie. Utilizați pe propriul risc.
62
DVQX1789 (RO)
Meniu
[Shutter Type] (Tip obturator)
Mod de înregistrare:
Puteţi realiza imagini utilizând două tipuri de moduri cu declanșator: declanșatorul mecanic și
declanșatorul electronic.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Shutter Type] (Tip declanșator)
[AUTO]
Modul declanşator este comutat automat pe baza condiţiilor de înregistrare şi a
timpului de expunere.
[MSHTR]
Utilizează doar modul cu obturator mecanic pentru a realiza o imagine.
Timp de expunere (secunde): B (Bulb)*1, 60 - 1/4000
[ESHTR]*2
Utilizează doar modul cu declanşator electronic pentru a realiza o imagine.
Timp de expunere (secunde): 1 - 1/16000
*1 Această setare este disponibilă doar în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
*2 Bliţul este fixat la setarea
(Forced Flash Off) (Dezactivare forţată bliţ).
[Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor)/[LVF Display Speed]
(Viteza de afișare pe LVF)
Setează viteza de afişare a vizorului sau monitorului
→
[Setup] (Configurare) → [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor)/
[LVF Display Speed] (Viteza de afișare pe LVF)
[ECO 30fps]
Reduce consumul de energie, prelungind timpul de operare.
Puteți afișa cu aspect fluent un subiect aflat în mișcare rapidă. Setarea este ideală
pentru înregistrarea subiecților care se mișcă repede.
[60fps]
●
Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor) sau [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare pe LVF) (sau ambele) este setată la [30fps], transfocarea digitală nu este disponibilă.
●
Setarea [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor)/[LVF Display Speed]
(Viteza de afișare pe LVF) nu afectează imaginea înregistrată.
[My Menu] (Meniul meu)
Puteți înregistra meniurile utilizate frecvent și le puteți afișați în [My Menu] (Meniul meu).
Pot fi înregistrate până la 23 de meniuri.
→
[My Menu] (Meniul meu) → [My Menu Setting] (Setare meniul meu)
[Add] (Adăugare)
Selectați și înregistrați un meniu pentru a fi afișat în [My Menu] (Meniul meu).
[Sorting] (Sortare)
Modificați ordinea meniurilor care vor fi afișate în [My Menu] (Meniul meu).
Selectați meniul a cărui ordine doriți să o modificați și setați noua locație.
[Delete] (Ștergere)
Ștergeți un meniu înregistrat din afișajul [My Menu] (Meniul meu).
[Delete Item] (Ștergere element): Selectați și ștergeți un meniu din
meniurile afișate.
[Delete all] (Ștergere toate): Șterge toate meniurile afișate.
[Display from My Menu]
(Afișare din meniul meu)
Setează un ecran de afișat când este afișat ecranul de meniu.
ON (Activare): Afișează My Menu (Meniul meu).
OFF (Dezactivare): Afișează ultimul meniu utilizat.
DVQX1789 (RO)
63
Meniu
[RAW Processing] (Procesare RAW)
Puteţi utiliza camera pentru a developa imaginile statice înregistrate în format RAW. Imaginile statice
create vor fi salvate în formatul JPEG.
→
[Playback] (Redare) → [RAW Processing] (Procesare RAW)
1 Apăsaţi ◄► pentru a selecta fişierul RAW
şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta elementul
şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a seta
•
Pot fi setate următoarele elemente.
Setările utilizate în timpul înregistrării sunt aplicate în momentul setării.
[White Balance]
(Balans de alb)
[Brightness correction]
(Corecție luminozitate)
[Photo Style]
(Stil foto)
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)
[Contrast]
[Highlight]
(Evidențiere)
[Shadow]
(Umbră)
[Saturation] (Saturaţie) /
[Color Tone] (Ton de culoare)
[Filter Effect]
(Efect filtru)
[Grain Effect] (Efect granulație)
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
[i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
[Sharpness]
(Claritate)
[More Settings]
(Mai multe setări)
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
•
Reapare ecranul din pasul 2. Pentru a seta un alt element, repetaţi paşii 2 - 3.
4 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta [Begin Processing] (Începere procesare)
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Setarea fiecărui element
Când selectaţi un element, va fi afişat ecranul cu setări.
Funcţionare
Operație
tactilă
Glisați
▲
Utilizat pentru a efectua ajustări
Utilizat pentru a afişa ecranul de
setare a temperaturii de culoare
[WB K Set]
(Setare WB K) (Doar când [White Balance] (Balans
de alb) este setat la
)
▼
[Adjust.]
(Reglare)
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set] (Setare)
64
Descriere
DVQX1789 (RO)
Utilizat pentru afişarea ecranului de
ajustare fină a balansului de alb
(Doar când [White Balance] (Balans
de alb) este setat)
Utilizat pentru a afişa ecranul de
comparare.
Utilizat pentru a finaliza o ajustare pe
care aţi efectuat-o şi pentru a reveni
la ecranul de selectare a elementului
Meniu
Când este selectată [Noise Reduction] (Reducere zgomot), [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) sau
[Sharpness] (Claritate), ecranul de comparare nu poate fi afişat.
• De asemenea, puteţi mări atingând rapid ecranul de două ori. (Dacă afişajul a fost mărit, revine la
acelaşi raport de grosisment.)
•
Următoarele metode de operare sunt disponibile pentru a efectua ajustări pe ecranul de comparare.
Ⓐ Setare curentă
Funcţionare
Operație
tactilă
Glisați
•
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set] (Setare)
Descriere
Utilizat pentru a efectua ajustări
Utilizat pentru a reveni la ecranul de
setări.
Utilizat pentru a finaliza o ajustare pe
care aţi efectuat-o şi pentru a reveni
la ecranul de selectare a elementului
Dacă atingeți imaginea în centru, va fi mărită. Dacă atingeți
inițială.
, imaginea va fi redusă la rezoluția
[Light Composition] (Compoziție lumină)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pe care doriți să le combinați. Părțile imaginii care sunt
mai luminoase decât cadrul precedent vor fi suprapuse peste cadrul precedent pentru a combina
cadrele într-o singură imagine.
→
[Playback] (Redare) → [Light Composition] (Compoziție lumină)
1 Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
2 Alegeţi metoda de combinare și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
DVQX1789 (RO)
65
Meniu
 [Composite Merging] (Îmbinare compozită):
Selectarea cadrelor de combinat.
 Trageți bara de glisare sau folosiți ▲/▼/◄/► pentru
a selecta cadrele pe care doriți să le combinați.
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine
la ecranul de previzualizare.
• Apăsați ▲/▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a efectua
următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Vă permite să selectați mai multe cadre pentru combinare.
− [Reselect] (Reselectare): Elimină cadrul selectat imediat înainte și vă permite să
selectați o imagine diferită.
 Repetaţi paşii  -  pentru a selecta mai multe cadre de combinat (până la 40 de cadre)
 Apăsaţi pentru a selecta [Save] (Salvare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 [Range Merging] (Îmbinare gamă): Selectați o gamă de combinat.
 Selectați cadrul primei imagini și apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Metoda de selectare este aceeaşi ca în pasul  al setării [Composite Merging]
(Îmbinare compozită).
 Selectați cadrul ultimei imagini și apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
●
Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
[Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pentru a crea compunerea secvențială a unui subiect
aflat în mișcare într-o singură imagine.
→
66
[Playback] (Redare) → [Sequence Composition] (Compunere secvențială)
DVQX1789 (RO)
Meniu
1 Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
2 Selectați cadrele pe care doriți să le combinați.
Selectați cadrele astfel încât subiectul în mișcare să nu se suprapună peste cadrele
anterioare sau ulterioare. (Este posibil să nu se poată crea corespunzător compunerea
secvențială dacă subiectul se suprapune.)
 Trageți bara de glisare sau folosiți ▲▼◄► pentru a
selecta cadrele pe care doriți să le combinați.
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine
la ecranul de previzualizare.
• Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a efectua
următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Vă permite să selectați mai
multe cadre pentru combinare.
− [Reselect] (Reselectare): Elimină cadrul selectat imediat înainte și vă permite să
selectați o imagine diferită.
 Repetaţi paşii  -  pentru a selecta mai multe
cadre de combinat (între 3 și 40 de cadre)
 Apăsaţi ▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
● Recomandăm utilizarea unui trepied pentru realizarea fotografiilor pentru [Sequence Composition]
(Compunere secvențială).
•Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
[Video Divide] (Divizare video)
O singură imagine video poate fi divizată în 2 părţi. Acest lucru este convenabil când doriţi să păstraţi
doar scenele necesare sau dacă doriţi să ştergeţi scenele inutile pentru a spori spaţiul liber pe card,
precum în timp ce călătoriţi.
→
[Playback] (Redare) → [Video Divide] (Divizare video)
1 Utilizaţi ◄► pentru a selecta o imagine video de divizat şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Apăsaţi ▲ în locul în care doriţi să divizaţi
o imagine video pentru a o întrerupe
•
Dacă apăsaţi ◄► în timpul pauzei, puteţi efectua
ajustări fine ale poziţiilor de divizare într-o imagine video.
3 Apăsați ▼.
•
●
Imaginea video originală care a fost divizată nu rămâne.
Imaginile video nu pot fi divizate la o locaţie apropiată de începutul sau sfârşitul imaginii video.
DVQX1789 (RO)
67
Wi-Fi/Bluetooth
Posibilitățile funcției Wi-Fi®/Bluetooth®
Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone
Operarea butonului declanșator al camerei utilizând un smartphone (înregistrare de la distanță)
(→73)
• Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră sau încărcarea acestora pe site-uri de
socializare (→74)
• Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie (Film instantaneu) în funcţie de preferinţe
pe smartphone
•
Extinderea domeniului de aplicații prin conectarea camerei la un smartphone
compatibil cu Bluetooth de joasă energie
•
•
•
•
•
•
Punerea în pereche (configurarea conexiunii) (→69)
Pornirea/oprirea camerei cu un smartphone (→72)
Înregistrarea [B] (Bulb)
Transferarea automată a imaginilor înregistrate pe un smartphone
Scrierea informațiilor despre locație a unui smartphone la o imagine înregistrată (→74)
Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone.
●
●
Acest manual utilizează termenul „smartphone” atât pentru smartphone-uri, cât şi pentru tablete,
cu excepţia cazului în care este necesară diferenţierea acestora.
Vă rugăm să consultaţi „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” pentru detalii.
 Despre indicatorul luminos de conexiune WIRELESS (albastru)
Aprins: Când funcția Wi-Fi/Bluetooth este activată sau în cazul conectării
Iluminare intermitentă: La trimiterea datelor de imagine prin utilizarea camerei
•
In [Wireless Connection Lamp] (Indicator luminos conexiune WIRELESS)
din meniul [Setup] (Configurare), puteți seta lampa astfel încât să nu
lumineze/lumineze intermitent.
 Buton [Wi-Fi]
În aceste Instrucţiuni de utilizare, butonul funcţional căruia îi este atribuit [Wi-Fi] este denumit butonul
[Wi-Fi]. (La momentul achiziţiei, [Wi-Fi] este atribuit butonului [Fn9] în modul de înregistrare și
butonului [Fn5] în modul de redare.)
• Pentru detalii privind butonul funcţional, consultaţi (→28).
Pentru a porni funcţia Wi-Fi
(Când vă aflaţi în modul de înregistrare):
 Atingeţi
 Atingeţi
●
Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.
68
DVQX1789 (RO)
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone
Instalarea aplicaţiei pentru smartphone „Panasonic Image App”
Sistem de
operare acceptat
Android™: Android 4.4 sau o versiune superioară
(Android 5.0 sau o versiune superioară pentru a utiliza
funcția Bluetooth)
iOS: iOS versiunea 9,3 sau mai recentă
(Funcția Bluetooth nu poate fi utilizată cu iPad 2)
 Conectaţi dispozitivul la o reţea
 (Android) Selectaţi „Google Play™ Store”.
(iOS) Selectați „App Store”.
 Introduceţi „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în caseta de căutare.
 Selectaţi „Panasonic Image App” şi instalaţi
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi cea mai recentă versiune.
Versiuni de sisteme de operare acceptate începând cu februarie 2019. Versiunile de sisteme de
operare acceptate pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
În funcţie de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod
corespunzător.
Pentru cele mai recente informaţii despre „Image App”, consultaţi site-ul de asistenţă de mai jos.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
Când descărcați aplicația pe o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dvs.
Pentru detalii despre procedeul de operare etc. consultaţi [Help] Ajutor) din meniul „Image App”.
Când utilizaţi „Image App” pe smartphone-ul conectat la cameră prin Wi-Fi, este posibil ca [Help]
(Ajutor) din „Image App” să nu fie afişat, acest lucru depinzând de smartphone. În acest caz, după
terminarea conexiunii la cameră, reconectați smartphone-ul la o rețea de telefonie mobilă sau la un
router Wi-Fi și apoi afișați [Help] (Ajutor) în „Image App”.
Unele ecrane și informații furnizate în acest document pot fi diferite în funcție de sistemul de
operare acceptat şi versiunea „Image App”.
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth
de joasă energie
Puteți conecta o cameră la un smartphone printr-o conexiune Bluetooth.
Smartphone-uri
acceptate
Android: Android 5.0 sau mai nou, cu versiune Bluetooth 4.0 sau mai nouă
(excluzându-le pe cele care nu acceptă Bluetooth de joasă energie)
iOS:
iOS 9.3 sau o versiune superioară (excluzând iPad 2)
DVQX1789 (RO)
69
Wi-Fi/Bluetooth
 Prima conexiune
Trebuie să configurați punerea în pereche (conexiunea) doar pentru prima dată. Când este
configurată punerea în pereche, o conexiune Wi-Fi este realizată în mod automat.
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] →
[Bluetooth] → [SET] (Setare) →
[Pairing] (Punere în pereche)
Camera intră în modul de standby punere în pereche
și afișează numele de dispozitiv.
•
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”.
• Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul caută camere, închideți mesajul.
 Selectați [Bluetooth].
 Activați Bluetooth.
 Selectați numele dispozitivului afișat pe ecranul camerei din lista [Camera enable to be registered]
(Activare cameră pentru înregistrare).
• Va fi realizată conexiunea Bluetooth dintre cameră și smartphone.
(Pentru dispozitive Android) O conexiune Wi-Fi va fi efectuată selectând [Connection] (Conexiune).
Dacă utilizați un dispozitiv Android, urmați pașii până aici pentru a finaliza configurarea.
Treceți la pașii de mai jos doar dacă utilizați un dispozitiv iOS.
Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) (→71) este setată la [OFF] (Dezactivare), selectați
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi). (În momentul achiziționării, [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
este setată la [OFF] (Dezactivare).
• Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare) pe cameră, trebuie să
instalați profilul.
 Instalaţi profilul
• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceţi parola pentru a debloca
smartphone-ul.
 Ieșiți din browser
 Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră
(Numele dispozitivului selectat în pasul ).
• Dacă SSID nu se afișează, acesta poate fi afișat după
activarea și dezactivarea conexiunii Wi-Fi.
• Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat, urmați
mesajele de pe ecran pentru a modifica setarea.
 Porniți aplicația „Image App”.
• Smartphone-ul pus în pereche va fi înregistrat ca dispozitiv
împerecheat după conectarea prin Wi-Fi.
•
●
●
Pentru a efectua o conexiune cu smartphone-ul pus în perche pentru o a doua oară, precum și
ulterior, activați funcția Bluetooth a camerei și setați Bluetooth pentru “Image App” pe smartphone
la ON (Activare).
Apoi, selectați o cameră (nume dispozitiv) care va fi conectată din lista [Camera registered]
(Camere înregistrate).
este afișat pe ecranul de înregistrare atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth.
Dacă funcția Bluetooth este activată, dar smartphone-ul nu este conectat,
afișat este semitransparent.
70
DVQX1789 (RO)
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone care nu este
compatibil cu Bluetooth de joasă energie
Puteți stabili cu ușurință o conexiune Wi-Fi cu această cameră fără a introduce o parolă în
smartphone.
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Se afișează informațiile (SSID
) necesare pentru
conectarea directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteţi afişa informaţiile apăsând butonul
funcțional căruia îi este alocată funcția [Wi-Fi].
•
(Pe smartphone)
1 Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
2 Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei
3 Porniţi aplicaţia Image App.
•
Când ecranul de confirmare a conexiunii este afişat pe
cameră, selectaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare). (Doar la conectarea pentru prima dată.)
[Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la [OFF] (Dezactivare) în momentul achiziţionării.
Când inițiați conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul de confirmare a conexiunii
este într-adevăr cel la care doriți să vă conectați. Chiar dacă este afişat dispozitivul incorect, veţi
continua să fiți conectat la acesta dacă selectați „Yes” (Da). În cazul în care există alte dispozitive
compatibile cu Wi-Fi în apropiere, vă recomandăm să setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON]
(Activare). Vă rugăm să consultaţi „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”
pentru detalii.
DVQX1789 (RO)
71
Wi-Fi/Bluetooth
Închiderea conexiunii Wi-Fi
1 Setaţi camera în modul de înregistrare.
•
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la modul de înregistrare.
2 Selectaţi elementele din meniul camerei
pentru a termina conexiunea Wi-Fi.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
3 De pe smartphone, închideţi „Image App”.
Pornirea/oprirea camerei cu un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Această funcție permite pornirea camerei de la distanță și realizarea fotografiilor sau vizualizarea
imaginilor pe cameră chiar și când se află în geanta dumneavoastră.
1 Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→69)
2 Selectați meniul camerei.
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Remote Wakeup]
(Pornire de la distanță) → [ON] (Activare)
3 Setaţi butonul de pornire/oprire cameră [ON/OFF] la [OFF] (Oprire)
4 Pe smartphone, porniți „Image App” și setați funcția Bluetooth la o
stare în care poate fi efectuată conexiunea (stare standby).
5 Operaţi smartphone-ul
 Selectaţi
 Selectați [Remote operation] (Operare de la distanță).
• Camera pornește automat, permițându-vă să efectuați o conexiune Wi-Fi automat.
(Dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie
necesară schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați
mesajul de pe ecran pe smartphone pentru a schimba setarea.
 Oprirea camerei cu un smartphone
 Selectaţi
 Selectaţi
●
(Dezactivare).
Când ați setat [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) la [ON] (Activare), funcția Bluetooth
continuă să fie activă chiar și după oprirea camerei, ducând astfel la consumarea bateriei.
72
DVQX1789 (RO)
Wi-Fi/Bluetooth
Operarea butonului declanșator al camerei utilizând un
smartphone (înregistrare de la distanță)
Conectivitate wireless necesară:
1 Conectați la un smartphone (→71)
2 Operaţi smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth, selectați
→
[Remote operation] (Operare de la distanță)
(Dispozitive iOS) Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat pe ecranul de configurare WiFi, urmați mesajele de pe ecran pentru a modifica setarea.
 Selectaţi
 Fotografiaţi
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
Utilizarea smartphone-ului pentru a opera butonul declanşator doar prin
conexiune Bluetooth
Conectivitate wireless necesară:
1 Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→69)
2 Operaţi smartphone-ul
 Selectaţi
 Selectați [Shutter Remote Control]
(Control Declanșator de la distanță).
 Fotografiaţi
●
●
[Shutter Remote Control] (Control Declanșator de la distanță) este disponibil când butonul
pornire/oprire al camerei este setat la [ON] (Pornire).
Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de utilizare a
funcţiei [Shutter Remote Control] (Control Declanșator de la distanță) din aplicaţia „Image App”.
DVQX1789 (RO)
73
Wi-Fi/Bluetooth
Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră sau
încărcarea acestora pe site-uri de socializare
Conectivitate wireless necesară:
1 Conectați la un smartphone (→71)
2 Operaţi smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth, selectați
→
[Remote operation] (Operare de la distanță)
(Dispozitive iOS) Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi,
urmați mesajele de pe ecran pentru a modifica setarea.
 Selectaţi
• Puteţi comuta la un dispozitiv care conține imaginile care vor fi
afişate utilizând pictograma din partea stângă sus a ecranului.
Pentru a afişa imaginile salvate în cameră, selectaţi [LUMIX].
(Redarea unei fotografii)
 Când imaginea este atinsă, aceasta este redată la o dimensiune
mai mare.
(Salvarea și trimiterea fotografiilor la servicii web precum SNS)
 Apăsați și țineți apăsată frotografia și glisați-o
Scrierea informațiilor de locație ale unui smartphone
pe o imagine înregistrată
Conectivitate wireless necesară:
Smartphone-ul trimite informațiile despre locație la cameră prin Bluetooth și camera efectuează
înregistrarea în timp ce scrie informațiile despre locație obținute.
Pregătire
Activați funcția GPS pe smartphone.
1 Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→69)
2 Selectați meniul camerei.
→
•
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Location Logging]
(Înregistrare locație) → [ON] (Activare)
Camera va intra într-un mod în care informațiile despre locație pot fi înregistrate și se va
afișa
pe ecranul de înregistrare.
3 Realizați fotografii utilizând camera.
•
●
Informațiile despre locație vor fi scrise pe imaginile înregistrate.
Când
afișat este semi-transparent, informațiile despre locație nu sunt achiziționate, deci
datele nu pot fi scrise.
74
DVQX1789 (RO)
Altele
Descărcarea software-ului
Descărcaţi şi instalaţi software-ul pentru a edita şi reda imagini cu un PC.
● Pentru a descărca software-ul, computerul dumneavoastră trebuie conectat la Internet.
● Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru descărcarea software-ului în anumite medii de
comunicare.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE (Windows® 10 / 8.1 / 7)
Puteţi înregistra imaginile statice sau imaginile video pe PC-ul dumneavoastră sau puteţi organiza
imaginile înregistrate prin clasificarea în funcţie de data înregistrării, numele modelului camerei
digitale utilizate pentru înregistrare etc.
De asemenea, puteţi corecta imaginile statice, edita imaginile video sau scrie pe DVD.
Software-ul este disponibil pentru descărcare până la sfârşitul lunii martie 2024.
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
• Pentru detalii referitoare la informaţii precum mediul de operare sau metoda de operare, consultaţi
„Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)” sau instrucţiunile de operare ale
“PHOTOfunSTUDIO” (format PDF).
SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows® 10 / 8.1 / 7, Mac OS X v10.10, v10.11, macOS 10.12 - 10.14)
Acest software dezvoltă şi editează imaginile de fişier RAW. Imaginile editate pot fi salvate într-un
format de fişier precum JPEG sau TIFF care poate fi afişat pe un PC etc.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Pentru detalii despre mediul de operare şi despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer Studio,
consultaţi „Asistenţă” sau site-ul de asistenţă al Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile
(Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7)
Imaginile video pot fi editate cu uşurinţă.
http://loilo.tv/product/20
• Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope şi despre mediul
de operare al acestuia, citiţi manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare pe site-ul web.
DVQX1789 (RO)
75
Altele
Lista de afişaje pe monitor/vizor
•
Următoarele imagini sunt exemple ale situațiilor în care ecranul de afișare este setat la
(stil monitor) pe monitor.
La înregistrare
Mod de înregistrare (→22)
Setări personalizate
[Photo Style] (Stil foto) (→60)
Realizare imagini în timpul
înregistrării imaginilor video
(Prioritate foto)
Indicator supraîncălzire
(→40, 42, 49)
Setare bliț (→48)
[Format înregistrare)/
[Calitate înregistrare] (→50)
[Quality] (Calitate) (→59)
[Snap Movie] (Film instantaneu)
[Video de înaltă viteză]
[Raport dimensiuni] (→58)/
[Rezoluţie imagine] (→59)
[Mod focalizare] (→31, 33)
Încadrarea focalizării (→47)
Dimensiuni imagine (mod Panorama
Shot - Înregistrare panoramică)
[Mod de focalizare automată] (→32)
Afişare reglare efect (Filtru)
de imagine
[Recunoaștere față]
Tipuri de efecte de imagine (Filtru)
Rafală (→38)
Card (afișat doar în timpul
înregistrării)
[4K PHOTO] (Fotografii 4K) (→39)
Timp de înregistrare scurs*1
[Post Focus] (Post-focalizare) (→42)
[Focalizare mobilă] ([Film instantaneu])
[Blocare focalizare automată] (→34)
[Fotografie time lapse] (→44)
Indicator de înregistrare simultană
(La înregistrarea imaginilor statice în
timpul înregistrării unei imagini video)
Comutarea automată între vizor şi
ecran (→19)
[Self Timer] (Temporizator) (→38)
Indicator de acumulator
Înregistrare macro (→32)
[Peaking] (Maxim)
[Level Shot] (Captură nivel)
[Evidențiere umbră]
[Stabilizer] (Stabilizator) (→62)
[HDR]/[iHDR]
Alertă vibrații
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Obturator electronic
76
[Animaţie cu stop cadru] (→45)
DVQX1789 (RO)
Altele
Focalizare (Luminează în verde.) (→20)/
Stare de înregistrare (Luminează
intermitent în roşu.) (→49)
Balans de alb (→36)
Încadrare cu balans de alb (→37)
Focalizare (În condiții de iluminare slabă)
Focalizare (Focalizare automată stele)
Ajustare fină balans de alb (→37)
Stare conexiune Wi-Fi
Culorile
Stare conexiune Bluetooth
(→70)
Număr de imagini înregistrabile
[Înregistrare locaţie] (→74)
Numărul maxim de imagini care pot fi
realizate continuu
Histogramă
Timp de înregistrare disponibil*1,
Filă tactilă
Nume*2
Zile scurse din călătorie*3
Transfocare tactilă
Vârstă în ani/luni*2
Declanşator tactil (→26)
Locație*3
[Focalizare automată tactilă] (→26)
curentă*3
Dată/oră
Setarea destinaţiei de călătorie*3:
[Expunere automată tactilă] (→26)
[Peaking] (Maxim)
Exponometru
Zoom (→21)
Butoane funcționale (→28)
Zonă de focalizare automată
Ţintă de măsurare în punct (→61)
[Center Marker] (Marcaj central)
Culori (→30)
Funcţie de control al defocalizării (→30)
[Self Timer] (Temporizator) (→38)
Luminozitate (expunere) (→30)
[Zoom Mic] (Microfon transfocare)
Tip defocalizare ([Efect miniatură])
[Afișare nivel sunet de înregistrare]
Microfon extern
[One Point Color] (Pată de culoare)
[Sunshine] (Soare)
[Silent Mode] (Mod silenţios) (→62)
[Limitator nivel sunet de înregistrare]
([OFF] (Dezactivare))
Blocare expunere automată (→34)
[Mod măsurare] (→61)
Comutare program
Timp de expunere
Valoare diafragmă
Încadrarea aperturii (→47)
Afişare reglare efect (Filtru) de imagine
Activare sau dezactivare efecte de imagine
Efecte de imagine (filtru)
Valoare apertură (→51)
Timp de expunere (→51)
Sensibilitate ISO (→51)
[Ajustare nivel sunet de înregistrare] (→51)
Compensare expunere (→34)
Încadrarea expunerii (→47)
Luminozitate (expunere) (→30)
Asistare la expunere manuală
Sensibilitate ISO (→35)
DVQX1789 (RO)
77
Altele
 Informaţii de înregistrare afişate pe ecran
[Animaţie cu stop cadru] (→45)
Mod de înregistrare (→22)
[Self Timer] (Temporizator) (→38)
Timp de expunere
[Mod focalizare] (→31, 33)
Valoare diafragmă
[Mod de focalizare automată] (→31)
Indicator de acumulator
[Quality] (Calitate) (→59)
[Raport dimensiuni] (→58)
[Rezoluţie imagine] (→59)
Wi-Fi/Bluetooth (→68)
Sensibilitate ISO (→35)
Setarea butonului funcţional (→28)
Compensare expunere (→34)
Încadrarea expunerii (→ 47)
Luminozitate (expunere) (→30)
Asistare la expunere manuală
Setare bliț (→48)
[Photo Style] (Stil foto) (→60)
Balans de alb (→36)
Încadrare cu balans de alb (→37)
Ajustare fină balans de alb (→37)
[Single] (O singură imagine) (→38)
[Burst] (Rafală) (→38)
[4K PHOTO] (Fotografii 4K) (→39)
[Post Focus] (Post-focalizare) (→42)
[Fotografie time lapse) (→44)
[Control inteligent al domeniului dinamic]
[Mod măsurare] (→61)
Număr de imagini înregistrabile
Numărul maxim de imagini care pot fi
realizate continuu
Timp de înregistrare disponibil*1,
[m] şi [s] indică „minut” şi „secundă”.
Se afişează timp de aproximativ 5 secunde când camera este pornită, dacă aţi setat [Profile Setup]
(Configurare profil).
*3 Se afişează timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului şi după trecerea din modul
redare în modul înregistrare.
*1
*2
•
Informațiile afișate, precum histogramele, grosismentele și valorile numerice sunt prezentate doar
ca referință.
78
DVQX1789 (RO)
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări şi
răspunsuri
• Efectuarea [Reset] (Resetare) din meniul [Setup] (Configurare) poate rezolva problema.
• Mai multe informaţii detaliate sunt conţinute în “Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate (format PDF)”.
Citiți-le împreună cu informațiile din această secțiune.
Indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent.
• Încărcarea este efectuată într-un loc cu temperatură extrem de ridicată sau extrem de redusă.
→ Reconectați cablul de conexiune USB (furnizat) și încercați să încărcați din nou într-un spațiu
unde temperatura ambiantă este de 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F) (condițiile de temperatură se aplică
și acumulatorului în sine).
• Încărcarea nu este posibilă atunci când capacitatea de alimentare a computerului este redusă.
Camera nu funcționează chiar dacă este pornită.
Camera se stinge imediat după ce este pornită.
• Acumulatorul trebuie reîncărcat.
→ Încărcați acumulatorul. (→16)
Acumulatorul se descarcă rapid.
• Dacă ați selectat
Selectați
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se descarcă mai repede.
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
Sunt realizate câteva imagini când apăs butonul declanşator o singură dată.
Verificați următoarele setări. Dacă una dintre acestea este aplicată, vor fi realizate fotografii multiple.
• Modul de acționare nu este setat la [Single](Individual). (→38)
→ Setaţi modul de acţionare la [Single] (Individual).
• Este setată înregistrarea cu încadrare. (→46)
→ Dacă este afișată una dintre pictogramele
(de ex.
etc.) pe ecran,
este setată înregistrarea cu încadrare. Sub [Bracket] (Încadrare multiplă) în meniul [Rec] (Înregistrare),
setați [Bracket Type] (Tip încadrare multiplă) la [OFF] (Dezactivare).
Focalizarea nu este aliniată corect.
•
•
•
•
•
Subiectul se află în afara domeniului de focalizare.
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [RELEASE] (Deblocare). (→57)
[Shutter AF] (Focalizare automată declanşator) este setată la [OFF] (Dezactivare). (→57)
AF Lock (Blocare focalizare automată) este setată necorespunzător. (→34)
Dacă există amprente sau praf pe obiectiv, este posibil ca obiectivul să fie focalizat în loc de subiect.
Imaginile înregistrate sunt înceţoşate.
Funcţia de stabilizare este ineficientă.
• Timpul de expunere este mare în locaţiile întunecate, iar funcţia de stabilizare este mai puţin eficientă.
→ Utilizaţi un trepied şi temporizatorul (→38) când folosiţi un timp de expunere mai mare.
În anumite condiţii de iluminare precum iluminare fluorescentă
şi dispozitiv de iluminare cu LED-uri pot apărea dungi sau licăriri.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
• Dacă realizaţi imagini statice utilizând declanşatorul electronic, distorsiunile pot fi reduse setând un timp de
expunere mai mare.
• Când se constată licăriri sau dungi semnificative în condiţii de iluminare precum o sursă fluorescentă sau un
dispozitiv de iluminare cu LED-uri în modul de înregistrare imagini video, puteţi reduce licăririle sau dungile
setând [Flkr Decrease] (Reducere licărire) (→ 57) şi setând timpul de expunere. Puteţi seta manual timpul de
expunere în modul Creative Video (Video creativ). (→22)
DVQX1789 (RO)
79
Altele
Subiectul apare distorsionat în imagini.
• Dacă realizaţi o imagine a unui subiect în mişcare utilizând modul declanşator electronic, modul de
înregistrare imagini video sau modul de înregistrare fotografii 4K, subiectul din imagine poate fi uşor
distorsionat în anumite cazuri.
Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
Luminozitatea sau culoarea imaginii înregistrate diferă de cea reală.
• Când înregistrați într-un mediu cu lumină precum lumină fluorescentă sau cu dispozitiv de iluminare LED etc.,
reducerea timpului de expunere poate cauza ușoare schimbări de luminozitate și culoare. Acestea reprezintă
un rezultat al caracteristicilor sursei de lumină și nu indică o defecțiune.
• La înregistrarea subiectelor în locaţii extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu dispozitiv de
iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc. culorile sau luminozitatea ecranului se poate
modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale.
Înregistrarea fotografiilor 4K se opreşte înainte de finalizare.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau este efectuată înregistrarea continuă utilizând funcţia 4K Photo
(Foto 4K), camera poate afişa
şi opri înregistrarea. Așteptați până la răcirea camerei.
Imaginile video nu pot fi înregistrate.
• Este posibil să nu puteţi înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului atunci când
utilizaţi un card de mare capacitate.
Înregistrarea de imagini video se opreşte la jumătate.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu, camera poate afişa
şi opri înregistrarea. Așteptați până la răcirea camerei.
• În funcţie de [Rec Format] (Format înregistrare) şi [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei imagini video,
clasa de viteză a cardului poate varia. Asiguraţi-vă că folosiţi un card cu clasa de viteză recomandată (→12).
Uneori, ajustarea focalizării cu modul Auto Focus (Focalizare automată)
este dificilă în timpul înregistrării imaginilor video 4K.
• Aceasta poate apărea la realizarea unei imagini prin reducerea vitezei de focalizare automată pentru a ajusta
focalizarea cu mai multă precizie. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Nu este activat bliţul.
• Blițul nu poate fi utilizat în următoarele cazuri.
− Bliţul este închis. (→48)
− Bliț setat la
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț).
• Bliţul este fixat la setarea
(Dezactivare forţată bliţ) în următoarele cazuri:
− În timpul înregistrării imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
− La utilizarea declanșatorului electronic
− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
− Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)
− Când un efect de imagine în [Filter Effect] (Efect filtru) din [Filter Settings] (Setări filtru) este setat
• Setaţi [Shutter Type] (Tip declanşator) la [AUTO] sau [MSHTR]. (→56)
• Setaţi [Silent Mode] (Mod silenţios) la [OFF] (Dezactivare). (→56)
80
DVQX1789 (RO)
Altele
Monitorul/vizorul se închide, deşi camera este pornită.
• Dacă nu sunt efectuate operaţii în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off] (Dezactivare automată
LVF/monitor) (→19) se activează, iar monitorul/vizorul se stinge.
• Când un obiect sau mâna dumneavoastră este poziţionată în apropierea senzorului de ochi, modul de afișare
pe monitor poate fi comutat la modul de afișare pe vizor. (→19)
Imaginile nu pot fi vizualizate. Nu există imagini înregistrate.
• Cardul nu este introdus în cameră.
• Numele fişierului de imagine a fost modificat pe computer? În acest caz, nu poate fi redat pe cameră.
→ Este recomandată utilizarea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” (→75) pentru a scrie imagini de pe
computer pe card.
• Setați [Playback Mode] (Mod redare) la [Normal Play] (Redare normală). (→58)
Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi. Undele radio se întrerup.
Punctul de acces wireless nu este afișat.
Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Utilizaţi în domeniul de comunicare al reţelei LAN wireless.
• Se află în apropiere un dispozitiv, de exemplu, un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc., care utilizează o
frecvență de 2,4 GHz?
→ Undele radio se pot întrerupe atunci când sunt utilizate simultan. Utilizați-le la o distanță suficientă față de
dispozitiv.
• Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roșu, este posibil să nu fie inițiată conexiunea cu un alt
echipament sau să fie întreruptă. (Este afișat un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare).)
• Când acest aparat este amplasat pe o masă de metal sau etajeră, conexiunea nu va fi stabilită cu uşurinţă.
Îndepărtaţi camera de suprafeţele din metal.
Despre un punct de acces wireless
• Asigurați-vă că punctul de acces wireless la care vă conectați se află în stare de funcționare.
• Verificați starea undelor radio la punctul de acces wireless.
→ Efectuați conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
→ Schimbaţi locaţia sau modificaţi unghiul punctului de acces wireless.
• Este posibil să nu se afișeze chiar dacă undele radio există în funcție de setarea punctului de acces wireless.
→ Opriţi și reporniți punctul de acces wireless.
• SSID-ul de reţea al punctului de acces wireless nu este setat pentru transmisie?
→ Este posibil să nu fie detectat dacă nu este setat pentru transmisie. Introduceţi şi setaţi SSID de reţea.
Ca alternativă, setaţi SSID de reţea al punctului de acces wireless pentru transmisie.
DVQX1789 (RO)
81
Altele
Transmiterea imaginii la serviciul WEB durează o anumită perioadă de timp.
Transmiterea imaginilor eșuează la jumătate. Există o imagine care nu a
putut fi transmisă.
• Dimensiunea imaginii este prea mare?
→ Transmiteți după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video).
→ Reduceți rezoluția imaginii la [Size] (Rezoluție), apoi trimiteți.
• Transmiterea poate dura mai mult timp când distanța față de punctul de acces wireless este mare.
→ Transmiteți mai aproape de punctul de acces wireless.
• Formatul de fişier al imaginii care poate fi trimisă diferă în funcţie de destinaţie.
Obiectivul face un zgomot.
• Când camera este pornită sau oprită, obiectivul este mutat, sau este efectuată o operaţie a aperturii, poate fi
auzit un anumit zgomot Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Când luminozitatea se modifică după o operaţie de transfocare sau după mişcarea camerei, obiectivul poate
emite un zgomot în timpul reglării aperturii. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Transfocarea se oprește brusc.
• La utilizarea funcției de transfocare optică extra, acțiunea de transfocare se va opri temporar. Acest fenomen
nu indică o defecțiune.
Camera este fierbinte.
• Camera se poate încălzi uşor în timpul utilizării, dar acest lucru nu afectează performanţa sau calitatea.
Ceasul este incorect.
•
Dacă nu utilizați camera pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca ceasul să fie resetat.
→ Resetaţi ceasul (→18).
82
DVQX1789 (RO)
Altele
Specificații
Cameră digitală: Informații pentru siguranța dumneavoastră
Sursă de alimentare
Consum
de energie
Pixeli efectivi
cameră
Senzor imagine
Obiectiv
Stabilizator de
imagine
Domeniu de
focalizare
Sistem obturator
Iluminare minimă
Expunere (AE)
C.C. 8,4 V (8,4 V
)
1,9 W (la înregistrarea cu monitorul)
2,9 W (la înregistrarea cu vizorul)
1,5 W (La redarea pe monitor)
1,5 W (la redarea pe vizor)
20.100.000 pixeli
Senzor MOS 1"
număr total de 20.900.000 pixeli
Filtru primar de culoare
Transfocare optică 16x
f=9,1 mm - 146 mm
(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 25 mm și 400 mm)
Max. Wide (Unghi larg maxim) F2.8 - F11
Max. Tele (Tele maxim): F4.0 - F11
Metodă optică
AF:
între 30 cm (0,98 feet) (Max. Wide)/1 m (3,3 feet) (Max. Tele) şi ∞
Focalizare automată macro/Focalizare manuală/Mod automat
inteligent/Imagine video:
între 3 cm (0,098 feet) (Max. Wide)/1 m (3,3 feet) (Max. Tele) şi ∞
Obturator electronic + Obturator mecanic
Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere este
de 1/25 dintr-o secundă)
Imagine statică:
B (Bulb) (Max. aprox. 120 secunde), între 60 secunde şi 1/4000 dintr-o
secundă (Declanşator mecanic), între 1 secundă şi 1/16000 dintr-o
secundă (Declanşator electronic)
Imagine video:
Între 1/2 dintr-o secundă până la 1/16000 dintr-o secundă (când este
setat modul Manual Exposure (Expunere manuală) la [M] în modul
Video Creativ și [MF] este selectat),
1/25 dintr-o secundă - 1/16000 dintr-o secundă (Alte setări decât cele
menționate mai sus)
Program AE (P)/ Prioritate apertură AE (A)/
Prioritate declanşator AE (S)/ Expunere manuală (M)
Compensare expunere (1/3 EV, -5 EV la +5 EV)
DVQX1789 (RO)
83
Altele
Mod măsurare
Monitor
Vizor
Bliț
Microfoane
Difuzor
Medii de înregistrare
Înregistrare
format fișier
Imagine statică
4K Photo (Foto 4K)
Imagine video
Format comprimare
audio
Interfață
[MIC]
[REMOTE]
[HDMI]
[USB/CHARGE]
(Încărcare)
Dimensiuni
Masă
Temperatura
de operare
Umiditate de operare
84
DVQX1789 (RO)
Multiplu/Centru de greutate/Punct
3,0″ TFT LCD (3:2) (Aprox. 1.240.000 puncte)
(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)
Ecran tactil
Ecran LCD color de 0,39″ Vizor Live (4:3)
(Aprox. 2.360.000 puncte)
(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)
[Aprox. 0,74x (echivalent cameră 35 mm)
cu obiectiv de 50 mm la infinit; -1,0 m-1]
(cu ajustare dioptru de la -4 la +4)
Bliţ încorporat
Auto, Auto/Reducere efect de ochi roşii, Activare forţată,
Forced ON (Activare forţată)/Red-Eye Reduction
(Reducere efect de ochi roşii), Sincronizare lentă,
Slow Sync. (Sincronizare lentă)/Red-Eye Reduction
(Reducere efect de ochi roşii), Forced OFF (Dezactivare forţată)
Stereo
Mono
Card de memorie SD/Card de memorie SDHC*/Card de memorie SDXC*
* Clasa de viteză UHS-I UHS 3
RAW/JPEG (bazat pe „Regula de design pentru sistem fișier cameră”,
bazat pe standardul „Exif 2.31”)
MP4
AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
AVCHD: Dolby Audio™ (2 canale)
MP4: AAC (2 canale)
Jack de Ø3,5 mm
Jack de Ø2,5 mm
Micro HDMI tip D
USB 2.0 (High Speed)/USB 2.0 Micro-B
Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul
de conexiune USB.
Aprox. 136,2 mm (l) × 97,2 mm (H) × 131.5 mm (g)
[5,36″ (l) × 3,83″ (H) × 5,18″ (g)]
(excluzând părţile proeminente)
Cu card şi acumulator: Aprox. 810 (1,79 lb)
Fără card şi acumulator: Aprox. 758 (1,67 lb)
între 0°C și 40°C (32 °F - 104 °F)
10%RH - 80%RH
Altele
 Transmițător wireless
LAN wireless
Standard de
conformitate
Gama de frecvenţă
utilizată
(frecvență centrală)
Metodă de codificare
Metodă de acces
IEEE 802.11b/g/n (protocol LAN wireless standard)
între 2412 MHz și 2462 MHz (între 1 și 11 canale)
Compatibil cu Wi-Fi WPA™/WPA2™
Mod infrastructură
Funcție Bluetooth
Standard de
conformitate
Gama de frecvenţă
utilizată
(frecvență centrală)
Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE) Bluetooth de joasă energie)
între 2402 MHz și 2480 MHz
 Adaptor de alimentare cu curent alternativ
(Panasonic VSK0815L): Informații pentru siguranța dumneavoastră
Intrare:
Ieșire:
110 V – 240 V
5,0 V
1,8 A
50/60 Hz 0,25 A
 Acumulator (litiu-ion)
(Panasonic DMW-BLC12E): Informații pentru siguranța dumneavoastră
Tensiune/Capacitate:
7,2 V/1200 mAh
Simbolurile de pe acest produs (inclusiv accesoriile) reprezintă următoarele:
CA (Curent alternativ)
DC (Curent continuu)
Echipamente clasa II (Construcția produsului este dublu izolată.)
Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
DVQX1789 (RO)
85
Altele
Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF)
Mai multe instrucțiuni de operare detaliate sunt disponibile în „Instrucțiuni de operare pentru funcții
avansate (format PDF)”. Pentru a citi manualul, descărcați-l de pe site-ul web.
https://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-FZ10002&dest=EB
Executaţi clic pe limba dorită.
•
 Confirmarea URL-urilor și a codurilor QR cu camera
→
[Setup] (Configurare) → [Online Manual] (Manual online)
Setări: [URL display] (Afişare URL)/[QR Code display] (Afişare cod QR)
URL-ul sau codul QR va fi afişat pe monitorul camerei.
•
●
Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a răsfoi sau tipări Instrucţiunile de operare (format PDF).
Descărcați și instalați o versiune de Adobe Reader pe care o puteți utiliza cu sistemul
dumneavoastră de operare de pe următorul site Web. (Din februarie 2019)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Acest produs încorporează următorul software:
(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software deținut de terțe părți și licențiat către Panasonic Corporation,
(3) software licențiat în baza Licenței Publice Generale GNU, Versiunea 2,0 (GPL V2.0),
(4) software licențiat în baza Licenței Publice Generale GNU LESSER, Versiunea 2.1 (LGPL V2.1)
și/sau,
(5) software open source, altul decât software-ul licențiat sub GPL V2.0 și/sau LGPL V2.1.
Software-ul clasificat ca (3) - (5) este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE,
nici chiar cu garanție implicită de VANDABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.
Consultați termenii și condițiile detaliate afișate prin selectarea [MENU/SET] (Meniu/Setare) →
[Setup] (Configurare) → [Version Disp.] (Afișare versiune) → [Software info] (Informații software).
Cel puțin trei (3) ani de la livrarea produsului, Panasonic va oferi oricărei terțe părți care ne
contactează informații de contact furnizate mai jos, pentru o taxă nu mai mare decât costul efectuării
fizice a distribuirii codului sursă, o copie completă a codului sursă corespunzător acoperit în baza
GPL V2.0 sau LGPL V2.1, precum și notificarea respectivă privind drepturile de autor.
Informații de contact: [email protected]
Codul sursă și notificare privind drepturile de autor
86
DVQX1789 (RO)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” şi logoul „AVCHD Progressive” sunt mărci înregistrate
ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.
Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation, înregistrată în SUA şi în alte ţări.
Windows este o marcă înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în SUA
şi/sau alte ţări.
iMovie, Mac, OS X și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în
alte țări.
iPad, iPhone, iPod şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
şi în alte ţări.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Marca şi simbolul Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi
orice utilizare a acestor mărci de către Panasonic Corporation are loc sub licenţă. Celelalte mărci
și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
“Wi-Fi®” este marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
“Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” şi „WPA2™” sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă
înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
Alte nume, nume de companii şi nume de produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.
DVQX1789 (RO)
87
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri
din reţele fixe (terestre)
UE
Produs de:
Importator pentru Europa:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonia
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site Web: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement