Panasonic DCFZ82 Operating instructions

Panasonic DCFZ82 Operating instructions
Instrucţiuni de operare
pentru funcţii avansate
Cameră digitală
Model Nr.
DC-FZ82
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi
aparatul, şi să păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
→292
→294
→2
→4
→10
→171
DVQP1226ZA
M0217KZ0
Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie
În aceste „Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate”, puteţi găsi informaţiile de
care aveţi nevoie din paginile care urmează.
Făcând clic pe un număr de pagină, puteţi trece la pagina asociată şi puteţi găsi rapid
informaţiile.
Căutare din “Cuprins”
4-
Căutare în lista de nume de
funcţii
10 -
“Cuprins după funcţie”
Căutare în “Denumiri și
funcții ale părților
principale”
16 -
Căutare în “Lista
monitorului/afișare vizor”
285 -
Căutare în lista de
Afişare a mesajelor
292 -
Căutare în Lista de meniuri
171 -
“Afişarea mesajelor”
“Lista de meniuri”
[Rec] (Înregistrare........ 171
[Setup](Configurare)..... 201
[Motion Picture]
[Playback] (Redare)...... 209
(Imagine video)............ 189
[Custom] (Personalizare).......... 191
Căutare în “Ghid de
rezolvare a problemelor”
294 -
Pentru detalii despre modul de utilizare a
acestui manual, consultaţi pagina următoare.
®
Funcţia Wi-Fi
2
→228
DVQP1226
Cum se utilizează acest manual
Pictogrme mod de înregistrare
Mod de înregistrare:
În modurile de înregistrare care afișează pictograme în negru, puteți selecta și executa meniurile și
funcțiile indicate.
are diferite funcții, în funcție de modul de înregistrare care este înregistrat.
• Faceţi clic pe o trimitere din text pentru a trece la pagina corespunzătoare.
■
Despre simbolurile din text
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsare pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsare pe butonul [Wi-Fi].
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
(→00) Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsare pe butonul [WiFi].Sfaturi pentru o utilizare adecvată şi pentru înregistrare.
Indică pagina de referință. Faceți clic pentru a trece la pagina corespunzătoare.
Faceți clic pentru a vizualiza descrierea de pe pagina următoare.
În aceste instrucţiuni de operare, paşii pentru setarea unui element de meniu sunt descrişi după cum
urmează: Exemplu:Pentru a schimba setarea [Quality] (Calitate) de la [ ] la [
] din meniul [Rec] (Înregistrare)
→
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate) → [
]
• În acest manual, operațiunilecadranului sau a manetei sunt ilustrate după cum
urmează.
Rotiți selectorul posterior
Apăsați selectorul posterior
Rotiți butonul de zoom
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la “Găsirea informațiilor de care
aveți nevoie”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la “Cuprins”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la “Lista de meniu”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afișată anterioră.
3
DVQP1226
Cuprins
■ Găsirea informaţiilor de care aveţi
nevoie .................................................. 2
■ Cum se utilizează acest manual........ 3
■ Cuprins după funcţie ...................... 10
Înainte de utilizare
■ Înainte de utilizare.............................. 13
■ Accesorii standard............................ 15
■ Denumiri şi funcţii ale
componentelor principale................ 16
Pregătirea
■ Ataşarea obiectivului/
curelei de umăr ................................. 18
Ataşarea obiectivului..................................18
Ataşarea curelei de umăr...........................19
■ Încărcarea acumulatorului .............. 20
Introducerea/scoaterea acumulatorului.......21
Încărcarea acumulatorului..........................22
■ Despre card........................................ 27
Formatarea cardului (inițializare)...............28
Timp aproximativ de operare (număr de
fotografii înregistrabile)...............................28
■ Setarea ceasului................................. 30
Modificarea setării ceasului........................31
■ Introducerea/Scoaterea cardului
(Opţional)........................................... 26
Operaţii de bază
■ Menținerea camerei.......................... 32
■ Butoane/Selectoare/Manete folosite
la înregistrare..................................... 33
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor
folosind vizorul)...........................................33
Maneta Zoom (Utilizarea Zoom-ului)..........34
Buton declanşator (Realizarea fotografiilor).35
Buton de imagine video
(Înregistrarea de imagini video)..................36
Selectorul de mod
Selectarea unui mod de înregistrare...........36
■
4
Selector posterior/Selector frontal...............37
Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/
Setare) (Selectarea/Setarea elementelor)...37
Butonul [DISP.] (Afişare)
(Comutarea informaţiilor afişate).................38
■ Setarea elementelor de meniu........... 43
■ Apelarea instantanee a meniurilor
frecvent utilizate
(Quick Menu) ..................................... 45
Modificarea meniului rapid în elementul
preferat.......................................................46
■ Asocierea la butoane a
funcţiilor utilizate frecvent
(Butoane funcţionale)........................ 47
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul
înregistrării..................................................48
Utilizarea butoanelor funcţionale în timpul
redării..........................................................49
■ Introducerea textului.......................... 50
Ecranul tactil (Operaţiile tactile).... 40
Atingerea ecranului și înregistrarea (funcția
Touch Shutter (Declanşator tactil)).............41
Optimizarea uşoară a luminozităţii pentru o
zonă specificată ([Touch AE] (AE tactil)).....42
DVQP1226
Cuprins
Mod de înregistrare
■ Realizarea fotografiilor utilizând
funcţia automată (Mod Intelligent
Auto (Automat inteligent)) ................ 51
Înregistrarea scenelor nocturne ([iHandheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă
fără trepied))...............................................54
Combinarea imaginilor într-o imagine
individuală cu gradaţie bogată ([iHDR])..... 55
Setarea de culoare.......................................55
Setarea de luminozitate(expunere)/
Fundal estompat
(Funcția de control defocalizare).................56
■ Realizarea imaginilor după
■ Înregistrarea imaginilor panoramice
(Mod de înregistrare panoramă....... 65
■ Înregistrarea imaginilor în
funcție de scenă (Mod scenă
ghid).................................................... 68
Tipuri de modul scenă ghid........................69
■ Realizarea imaginiilor cu efecte
de imagini diferite (Mod Control
Creativ) .............................................. 72
Tipuri de efecte de imagine. .......................73
■ Înregistrarea imaginilor video prin
setarea aperturii/timpului de
expunere/sensibilității ISO (Mod
Video Creativ)..................................... 78
setarea automată a valorii
aperturii și timpului de expunere
(Mod Program AE)............................. 57
■ Realizarea fotografiilor specificând
apertura/timpul de expunere ........... 58
Realizarea fotografiilor specificând valoarea
aperturii (Aperture-Priority AE Mode) (Mod
Prioritate apertură la expunere automată)..58
Realizarea fotografiilor specificând apertura/
timpul de expunere(Shutter-Priority AE Mode)
(Mod Prioritate declanşator la expunere
automată) ...... .............................................59
Realizarea fotografiilor specificând valoarea
aperturii și timpul de expunere (Manual
Exposure Mode) (Mod Expunere manuală).60
Verificarea efectelor valorii aperturii și timpu
lui de expunere (Mod de previzualizare).........62
■
Înregistrarea imaginilor video cu mişcare
încetinită ([High Speed Video]) (Înregistrare
tip filmare rapidă)).......................................79
Minimizarea sunete operaționale în timpul .
înregistrării imaginilor video........................80
Înregistrarea setărilor și
înregistrărilor preferate (Mod
Personalizare).................................... 81
Înregistrarea setărilor personalizate ([Cust.Set
Mem.] (Memorare setări
personalizate))...........................................81
Înregistrarea utilizând setarea personalizată
înregistrată.................................................82
Setarea cu uşurinţă a aperturii/timpului de
expunere pentru o expunere adecvată (AE cu
o singură apăsare).......................................64
5
DVQP1226
Cuprins
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
■ Realizarea fotografiilor cu focalizare
automată ... ........................................ 83
Setarea operațiilor de focalizare atunci când
butonul declanșatorul este apăsat pe
jumătate (AFS, AFF, AFC).........................84
Comutarea la [AF Mode]
(Mod de Focalizare automată)...................85
Modificarea poziţiei și dimensiunii
zonei AF......................................................91
Setarea poziţiei zonei AF cu
suportul tactil...............................................94
Optimizarea focalizării şi a luminozităţii
pentru o poziţie atinsă................................95
■ Înregistrarea imaginilor din
apropiere (Macro înregistrare).......... 96
■ Realizarea fotografiilor cu
focalizare manuală............................ 97
■ Realizarea imaginilor prin fixarea
focalizării şi a expunerii (AF/AE Lock)
(Blocare AF/AE)................................. 99
■ Realizarea imaginilor cu
Compensare a expunerii................ 100
■ Setarea sensibilităţii ISO................ 101
■ Ajustarea balansului de alb............ 103
Fotografie în 4K și setările unității
■ Înregistrarea cu funcția Fotografie în
4K și selectarea imaginilor pentru a
le salva.............................................. 107
Înregistrarea cu funcția Fotografie în 4K..107
Selectarea imaginilor din fișierul rafală în 4K
și salvarea lor.......................................... 110
Note privind funcția Fotografie în 4K....... 114
■ Ajustarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Focalizare
posterioară)/[Focus Stacking]
(Stivuire focalizare))......................... 117
Înregistrarea cu funcția [Post Focus]
(Focalizare posterioară)......................... 117
Selectarea punctul de focalizare și salvarea
imaginei ([Post Focus] (Focalizare
posterioară))........................................... 119
Selectarea intervalului de focalizare pentru
a combina și a crea o imagine unică ([Focus
Stacking] (Stivuire focalizare))...................120
Note privind funcția [Post Focus] (Focalizare
posterioară)/[Focus Stacking]
(Stivuire focalizare)...................................122
6
■ Selectarea unui mod de funcționare. 123
Funcția rafală................................................124
Realizarea fotografiilor cu autodeclanșator..126
■ Realizarea fotografiilor în timp ce
se reglează o setare automată
(Suportdeînregistrare).................... 127
Suport de expunere..................................128
■ Realizarea fotografiilor în mod automat
la intervale stabilite [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurt)................ 129
■ Crearea animației cadru cu cadru [Stop
Motion Animation] (Animație cadru cu
cadru)............................................... 131
DVQP1226
Cuprins
Stabilizator, Zoom și Bliț
■ Corectarea fluctuațiilor.................. 134
■ Utilizarea zoom-ului......................... 136
Tipuri de zoom și utilizarea lui..................136
Utilizarea zoom-ului prin efectuarea operațiunilor
de atingere (Zoom tactil)........................... 139
■ Realizarea fotografiilor folosind
bliţul.................................................. 140
■ Setarea funcţiilor de bliţ................. 142
Schimbarea modului de tragere
(Bliț manual).............................................142
Schimbarea modului de bliț......................143
Setarea la funcţia 2nd Curtain Synchro
(Sincronizare întârziată)...........................146
Reglarea intensităţii bliţului.......................147
Sincronizarea intensităţii bliţului
încorporat cu compensarea
expunerii...................................................147
■ Realizarea imaginilor prin
utilizarea bliţului wireless................ 148
Înregistrarea de imagini video
■ Înregistrarea imaginilor video/
imaginilor video în 4K....................... 151
Setarea formatului, a dimensiunii şi a ratei
de cadre la înregistrare.............................153
Reglarea focalizării când se înregistrează
imagini video ([Continuous AF]
(Focalizare automată continuă))..............155
■ Deplasare în mărire în timp ce înregistrați
cu camera într-o poziție fixă [4K Live
Cropping] (Decupare live în 4K)........ 156
■ Înregistrarea fotografiilor în timpul
înregistrării imaginilor video.......... 159
■ Înregistrare cu Snap Movies (Ajustare
film).................................................... 160
Redarea şi editarea imaginilor
■ Vizualizarea imaginilor
dumneavoastră............................... 163
■ Vizualizarea imaginilor dumneavoastră
video................................................. 164
■ Vizualizarea imaginilor de grup...... 168
■ Ştergerea imaginilor....................... 170
Crearea de imagini statice dintr-o imagine
video........................................................165
■ Schimbarea metodei de redare...... 166
Mărirea și vizualizarea cu“Playback Zoom”
(Zoom la redare)..................................... 166
Afişarea mai multor ecrane
(Redare multiplă)......................................166
Afişarea fotografiilor în funcţie de data
înregistrării “Calendar Playback”
(Redare calendar).....................................167
7
DVQP1226
Cuprins
Utilizarea funcțiilor din meniu
■ Lista de meniu.................................. 171
[Rec] (Înregistrare)....................................171
[Motion Picture] (Imagine video)......... ........ 189
[Custom](Personalizare)...........................191
[Setup] (Configurare)................................ 201
[Playback] (Redare).................................. 209
Wi-Fi
■ Ce puteți face cu funcția
Wi-Fi® ............................................... 228
■ Funcţia Wi-Fi................................... 229
■ Funcționarea camerei prin conectarea
acesteia launsmartphone............... 232
Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă
“Panasonic Image App”............................232
Conectarea la un smartphone..................233
Realizarea fotografiilor cu un smartphone
(înregistrare de la distanţă).....................237
Redarea imaginilor pe camera unui
smartphone ..............................................238
Salvarea imaginilor stocate în cameră
pe un smartphone.....................................238
Trimiterea imaginilor din cameră
către .........................................................239
Adăugarea informaţiilor despre locaţie la
imaginii din cameră de pe un smartphon.239
Combinarea imaginilor video înregistrate cu
Ajustare Film în funcție de preferințele
dumneavoastră pe un smartphone.......... 241
■ Afişarea imaginilor pe un televizor. 242
■ Trimiterea imaginilor....................... 243
■ Trimiterea imaginilor către un
smartphone...................................... 246
■ Imprimarea wireless........................ 247
■ Trimiterea imaginilor către un
■ dispozitiv AV.................................... 248
Trimiterea imaginilor către un
PC..................................................... 249
■ Folosirea serviciilor web.................. 251
La trimiterea imaginilor către serviciul web.251
La trimiterea imaginilor către Cloud Sync. Service
(Serviciu de sincronizare îcloud)..............254
■ Folosirea “LUMIX CLUB”................. 255
Despre [LUMIX CLUB].............................. 255
■ Despre conexiuni............................. 259
Conectarea printr-un punct de acces wireless
([Via Network] (Prin intermediul de rețea).260
Cconexiune directă ([Direct]).....................263
Conectarea rapidă cu aceleaşi setări ca şi cele
precedente ([Select a destination from History]
(Selectaţi o destinaţie din Istoric)/ [Select a
destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie
din favorite))...............................................264
■ Meniul [Wi-Fi Setup]
(Configurare WiFi]............................ 266
8
DVQP1226
Cuprins
Conectarea la alte echipamente
■ Beneficiați de imagini video în 4K. 267
Vizualizarea imaginilor video în 4K...........267
Stocarea imaginilor video în 4K................268
■ Vizualizarea imaginilor pe un ecran TV 269
■ Salvarea imaginilor statice şi a
imaginilor video pe un recorde ..... 277
■ Imprimarea imaginilor.................... 278
Imprimarea cu dată și text........................280
Funcția VIERA Link (HDMI)
(HDAVIControl™)....................................271
■ Salvarea imaginilor statice şi a imaginilor
video înregistrate pe PC................. 272
Descărcarea software-ului.......................273
Copierea imaginilor statice
și imaginilor video................................... 275
Altele
■ Accesorii opţionale......................... 281
Obiectiv de conversie (opțional)...............281
Bliț extern (opțional)................................. 283
Adaptor de curent alternativ (opțional)/
Coupler de curent continuu (opțional)......284
Filtru (opțional)..........................................284
9
■ Listă de afişare ecran/
afişare vizor..................................... 285
■ Afişarea mesajelor.......................... 292
■ Ghid de rezolvare a problemelor..... 294
■ Măsuri de precauţie la utilizare...... 303
DVQP1226
Cuprins după funcţie
Înregistrare
Suport de expunere
Mod de înregistrare....................................... 36
[[Preview] (Previzualizare)............................. 62
Mod de înregistrare panoramă......................65
Macro înregistrare..........................................96
[TimeLapseShot](Fotografie cu timp scurt)...129
[StopMotionAnimation]
(Animație cadru cu cadru)..............................131
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)..................181
[Silent Mode] (Mod fără sunet)....................191
Foto în 4K
[4K PHOTO] (Foto în 4K)............................107
Înregistrare cu funcţia [Post Focus]
(Focalizare posterioară)............................... 117
Focalizare (AF/MF)
Focalizare automată..................................... 83
Mod focalizare automată...............................85
Reglarea poziţiei zonei de focalizare
automată........................................................ 91
Focalizare manuală.......................................97
Blocare AF/AE................................................99
Unitate
Mod de acţionare........................................123
Funcţia rafală..............................................124
[Self Timer] (Temporizator)......................... 126
Expunere
[Touch AE] (AE tactil)....................................42
[One Push AE] (AE cu o singură
apăsare)........................................................64
Blocare AF/AE.............................................99
(Compensare expunere)..............................100
Sensibilitate ISO...........................................101
Suport de expunere......................................128
[Metering Mode] (Mod măsurare).................177
Calitatea imaginii şi tonul culorii
White Balance (Balans de alb)....................103
[Photo Style] (Stil foto)..................................172
[Filter Settings] (Setări de filtrare)................174
[Picture Size] (Rezoluţie imagine).................176
[Quality] (Calitate)........................................176
[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră)......178
[i.Dynamic] (Control inteligent al al domeniului
dinamic).......................................................179
[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)............179
[HDR] ..........................................................180
[Diffraction Compensation] (Difracția de
compensare)...............................................184
[Color Space] (Spaţiu color)........................184
Bliţ
[Flash Mode] (Mod bliţ)............................... 143
Sincronizare întârziată.................................146
[Flash Adjust.] (Reglare bliţ)........................147
Setări bliţ wireless................................148, 149
Imagine video
Imagine video
Mod Creative Video (Video creativ)................ 78
[High Speed Video] (Video de înaltă viteză)..79
[Silent Operation] (Operare silenţioasă)........ 80
Imagini video în 4K........................................151
[Rec Format] (Format înregistrare)................153
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)...............153
[4K Live Cropping] (Decupare live în 4K)....... 156
Înregistrarea imaginilor statice în timpul
înregistrării imaginilor video.........................159
[SnapMovie](Ajustare film)........................... 160
10
Audio
[Wind Noise Canceller] (Reducere zgomot creat
de vânt)........................................................189
Setări de ecran
[[CenterMarker](Marcaj central)...................196
[Zebra Pattern] (Model zebră).....................197
[Monochrome Live View] (Vizualizare
monocromă în timp real)..............................197
DVQP1226
Cuprins după funcţie
Configurare/Personalizare
Setări de bază
[Format].........................................................28
[Clock Set] (Setare ceas)............................... 30
Reglare dioptrie........................................38, 39
Ajustare dioptrie.............................................33
Modul de setare a elementelor de meniu..........43
[Q.MENU] (Meniu rapid).................................45
[Beep] (Semnal sonor).................................203
[Economy](Economisire energie).................205
[Reset] (Resetare) (iniţializare)....................208
Personalizare
[CUSTOM] (Personalizare) în meniul
rapid...............................................................46
Butoane funcţionale.......................................47
Custom Mode (Mod personalizat).................. 81
Meniu [Custom] (Personalizare)................... 191
Redare
Redare
Redare imagini.............................................163
Redare imagini video.....................................164
Zoom la redare..............................................166
Redare multiplă............................................166
Delete (Ştergere)..........................................170
[Auto Review] (Revizualizare automată)......199
Setări de afişare/redare
[Slide Show] (Diaporamă)...........................210
[Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.]
(Rotire afişaj).......................................223, 224
Adăugarea informaţiilor
[Location Logging] (Înregistrare locaţie)......212
[Title Edit] (Editare titlu).................................219
[TextStamp](Imprimare text).........................220
Setări de imagine
[Favorite](Imagini favorite).......................... 224
[Print Set] (Setare tipărire)...........................225
[Protect] (Protecţie)......................................226
Editare
[Post Focus] (Focalizare posterioară)......... 119
[Stivure focalizare].......................................120
[RAWProcessing](Procesare RAW).............213
[Salvarea în bloc a fotografiilor în 4K]..........216
[Compoziție de lumină]................................216
[Clear Retouch] (Retuşare clară).................218
[Resize](Redimensionare)...........................222
[Cropping] (Decupare)..................................223
11
DVQP1226
Cuprins după funcţie
Wi-Fi
Conectare
În combinaţie cu alte dispozitive
Redarea imaginilor pe un TV........................242
Tipărirea imaginilor......................................247
Trimiterea imaginilor către un dispozitiv
AV................................................................248
Trimiterea imaginilor către un
PC................................................................249
“Image App”.................................................232
[WPS (Push-Button)] (WPS (Buton))....260, 263
Conexiune directă........................................263
Image App
Înregistrarea de la distanţă..........................237
Salvarea imaginilor...................................... 238
Trimiterea imaginilor............................239, 246
Trimiterea şi adăugarea informaţiilor
despre locaţie..............................................239
Combinarea imaginilor video înregistrate
cu[SnapMovie](Ajustare film).......................241
Trimiterea imaginilor către un serviciu web..251
Utilizarea [Cloud Sync. Service] (Serviciu de
sincronizare în cloud)....................................254
Conexiuni cu alte dispozitive
PC
Transferarea imaginilor către un PC............272
PHOTOfunSTUDIO.....................................273
SILKYPIX.....................................................274
TV
Recorder
Copierea.....................................................277
Imprimantă
PictBridge....................................................278
Redarea imaginilor pe un ecran TV..............269
[VIERA Link]................................................271
12
DVQP1226
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
■ Îngrijirea acestei camere
Păstrați camera departe de vibrații excesive, forță sau presiune.
●Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care ar putea deteriora obiectivul,
monitorul, vizorul sau corpul camerei.
Acest lucru poate, de asemenea, provoca funcționarea necorespunzătoare sau
poate împiedica înregistrarea camerei.
• Scăparea sau lovirea camerei pe o suprafață dură
• Apăsarea excesivă pe lentilă sau monitor.
Nu țineți cilindrul obiectivului în timp ce realizați fotografii. Există riscul să vă
prindeți degetul atunci când obiectivul se va retrage.
Uneori puteți percepe sunete sau vibrații provenite de la aparat, dar acestea sunt
din cauza mișcării de deschidere, zoom și motor și nu indică un defect.
Camera nu este rezistentă la praf, stropi sau apă.
Evitați utilizarea camerei în locuri cu praf sau nisip, sau în cazul în care apa poate
intra în contact cu camera.
●Evitați utilizarea camerei în condițiile în care există pericolul ca nisipul, apa, sau
corpuri străine ar putea pătrunde în interiorul camerei prin intermediul obiectivului sau
spațiilor deschise în jurul butoanelor. Fiți în special atenți pentru că acestea ar putea
deteriora camera, iar astfel de daune nu pot fi reparabile.
• În locuri extrem de prăfuite sau cu mult nisip
• În ploaie sau pe litoral, în cazul în care camera ar putea fi expusă la apă
■ Despre condens (Când obiectivul, monitorul, sau vizorul sunt aburite)
●Condensul poate apărea când temperatura camerei sau umiditatea se modifică rapi.
Evitați condițiile în care s-ar putea murdări lentilile, monitorul, sau vizorul, acestea
pot provoca mucegai sau deteriora camera.
●În cazul în care se produce condens, opriți camera și așteptați aproximativ două ore
înainte de a o utiliza. Odată ce camera se adaptează la temperatura mediului,
condensul se va șterge în mod natural.
13
DVQP1226
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
■ În primul rând faceți o fotografie test
Înainte de evenimente importante atunci când veți folosi camera (la nunți, de exemplu),
faceți o fotografie test pentru a vă asigura că imaginile și sunetul de înregistrare sunt
corecte.
■ Nici o compensație pentru fotografii pierdute
Nu putem compensa fotografiile pierdute în cazul în care apar probleme tehnice pe aparat
sau în cazul în care cardul împiedică înregistrarea.
■ Respectați legile privind drepturile de autor
Utilizarea neautorizată a înregistrărilor care conțin lucrări cu drept de autor pentru alte
scopuri decât uz personal este interzisă în conformitate cu legea drepturilor de autor.
Înregistrarea anumitor materiale poate fi restricționată chiar și în scopul utilizării personale.
■
■
De asemenea, consultați “Precauții și note la utilizare”(→303)
Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că toate accesoriile specificate în anexa
“Instrucțiuni de operare de bază“ sunt furnizate.
Pentru detalii privind accesoriile opționale (→281)
14
DVQP1226
Înainte de utilizare
Accesorii standard
Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.
●Accesoriile şi forma lor vor diferi în funcţie de ţara sau de zona în care a fost
achiziţionată camera.
●Pentru detalii privind accesoriile, consultaţi “Instrucţiuni de operare de bază”.
●Acumulatorul este indicat ca acumulator sau baterie în text.
●Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt
indicate sub forma card în text.
●Cardurile sunt opţionale.
●Vă rugăm să depozitați toate ambalajele în mod corespunzător.
●Nu lăsaţi detaliile mici la îndemâna copiilor.
■
15
Accesorii opționale(→281)
DVQP1226
Înainte de utilizare
Denumiri şi funcţii ale componentelor principale
9
1
2
3
4
5
8
7
6
10
11
21
20
19
1 Manetă Zoom(→34)
2 Buton declanşator(→35)
3 Buton de imagine video (→36)
4 Buton [
] (Mod foto 4K) (→107) /
Buton [Fn1] (→47)
5 Buton [
] ([Post Focus]
(Focalizare posterioară)) (→117) /
Buton [Fn2] (→47)
6 Indicator de stare(→23) /
Indicator luminos de conexiune Wi-Fi® (→229)
7 Buton [ON/OFF] (Pornire/Oprire) cameră (→30)
8 Selector de mod (→36)
9 Bliţ (→140)
10 Microfon stereo (→32)
Aveţi grijă să nu acoperiţi microfonul
cu degetul. Dacă procedaţi astfel, este
posibil ca sunetul să nu poată fi
înregistrat.
16
16
18 17
15
14 13 12
11 Hot shoe (→283)
12 Buton [AF/AE LOCK] (Blocare
AF/AE) (→99)
13 Buton [LVF] (→33)
14 Selector de reglare dioptru (→33)
15 Vizor (→33, 285)
16 Buton [ ] (Deschidere bliţ)(→140)
17 Inel pentru cureaua de umăr (→18, 19)
18 Difuzor (→32)
19 Element de blocare obiectiv
20 Obiectiv
21 Indicator temporizator (→126) /
Lampă de asistare focalizare
automată(→32, 193)
DVQP1226
Înainte de utilizare
Denumiri şi funcţii ale componentelor principale
22
28
17
23
24
25
27
31
32
33
34
26
29
30
35
17 Inel pentru cureaua de umăr (→18, 19)
32 Uşă compartiment card/acumulator (→21, 26)
22 Buton [AF/AF /MF] (→83, 96, 97)
33 Buton de deblocare(→21, 26)
23 Buton [
34 Montare trepied (→306)
] (Redare) (→163)
Un trepied cu o lungime a şurubului de 5,5 mm
(0,22 inch) sau mai mult poate deteriora acest
aparat în cazul ataşăr. Procedând astfel puteți
deteriora aparatul sau unitatea nu va putea fi
fixată în mod corespunzător pe trepied.
24 Buton cursor (→37)
[
[
[
[
] (Sensibilitate ISO) ( ) (→101)
] (Balans de alb)( ) (→103)
(Mod de acţionare) ) ( ) (→123)
] (Mod AF) ( ) (→85)
Ecran tactil (→40) / monitor (→285)
25 Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) (→37, 43) 35
26 Buton [DISP.] (Afişare) (→38)
27 Buton [Q.MENU/
] (Meniu rapid) (Cancel)
(Anulare) (→45) /Buton [
] (Delete)
(Anulare) (→170) /Buton [Fn3] (→47)
28 Selector frontal(→37)
■
Butoane funcţionale de la [Fn4] la [Fn8]
•Butoanele de la [Fn4] la [Fn8] (→47)
sunt pictograme tactile. Ele pot fi
afișate atingând fila [
] de pe
ecranul de înregistrare.
29 Conector [HDMI] (→269)
30 Conector [USB/CHARGE] (→22, 275, 278)
31 Capac element de cuplare pentru curent
continuu (→284)
Când utilizaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ, asiguraţi-vă că
sunt utilizate elementul de cuplare Panasonic pentru curent continuu
(opţional) şi adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional).
17
DVQP1226
Pregătirea
Atașarea capacului pentru obiectiv/Curelei de umăr
Atașarea capacului pentru obiectiv
Acoperiți obiectivul cu capacul obiectivului pentru a-l proteja atunci când nu realizați
fotografii. Vă recomandăm să atașați capacul obiectivului la cameră folosind șirul pentru
capacul obiectivului pentru a preveni pierderea capacului.
• Nu lăsați ca șirul capacului obiectivului să atârne sau să oscileze în jurul camerei.
• Asigurați-vă că ați detașat capacul obiectivului atunci când porniți aparatul.
• Aveți grijă ca șirul capacului obiectivului să nu se încurce cu cureaua de umăr. 1
Treceți șirul prin inelul de curea de umăr de pe cameră
Inel pentru cureaua de umăr
2 Treceți același șir prin orificiul de pe capacul obiectivului
3 Atașați capacul obiectivului
Strângeți aici pentru a atașa sau detașa capacul.
18
DVQP1226
Pregătirea
Atașarea capacului pentru obiectiv/Curelei de umăr
Ataşarea curelei de umăr
Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru
a preveni căderea ei.
1 Treceţi cureaua de umăr prin inelul de curea de umăr aflat pe corpul camerei
• Atașați cureaua de umăr, astfel încât logo-ul „LUMIX“ să fie
pe partea exterioară.
Inel pentru cureaua de umăr
2
Treceţi capătul curelei de umăr prin elementul de oprire
3 Treceţi capătul curelei de umăr prin orificiul aflat
pe cealaltă parte a elementului
de oprire
Trageți cureaua de umăr 2 cm (0.066 feet) sau mai mult.
4
Trageți cureaua de umăr și apoi verificați
că nu iese
• Efectuaţi paşii de la 1 la 4 şi apoi ataşaţi celălalt
capăt al curelei de umăr.
• Utilizaţi cureaua de umăr în jurul umărului
dumneavoastră.
– Nu înfăşuraţi cureaua în jurul gâtului. Vă
puteţi răni sau accidenta.
• Nu lăsaţi cureaua de umăr la îndemâna
copiilor.
– Aceştia se pot răni înfăşurându-şi cureaua
în jurul gâtului.
19
DVQP1226
Pregătirea
Încărcarea acumulatorului
Utilizați întotdeauna adaptorul de curent alternativ (furnizat), cablul de conexiune USB
(furnizat) și acumulatorul dedicat pentru această cameră.
• Încărcați întotdeauna înainte de prima utilizare! (Acumulatorul nu este încărcat la
livrarea camerei)
• Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.
Starea camerei
Oprire
Pornire
Încărcare
Da
Nu
Despre acumulatoare ce pot fi utilizate cu acest aparat
Este cunoscut faptul că acumulatoare false, care au un aspect similar cu cele
originale, sunt vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu
dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor
de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze
incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate
aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât
cele originale Panasonic. Pentru a utiliza în siguranţă aparatul, vă recomandăm
să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.
20
DVQP1226
Pregătirea
Încărcarea acumulatorului
Introducerea acumulatorului
Pentru a încărca acumulatorul, introduceți-l în cameră.
1
Glisați butonul de deblocare în poziția
[OPEN] (Deschidere) și deschideți
ușa cardului/acumulatorului
[OPEN] (Deschidere)
[LOCK] (Blocare)
Manetă de eliberare
2
Introduceți acumulatorul până la capăt
3
Închideți ușa cardului/acumulatorului și
apoi glisați maneta de eliberare în
poziția [LOCK] (Blocare)
•Introduceți bine acumulatorul până la
capăt și verificați dacă acesta este blocat de manetă.
Asigurați-vă că ați introdus
acumulatorul în orientarea corectă.
Manetă
■ Pentru a detașa acumulatorul
Deplasați maneta în compartimentul
cardului/acumulatorului în direcția
indicată de săgeată.
● Utilizați întotdeauna acumulatoare Panasonic originale.
● Dacă utilizați alte acumulatoare, nu putem garanta calitatea acestui produs.
● Pentru a scoate acumulatorul, opriți camera și așteptați până când indicatorul LUMIX pe ecran se
va stinge. (Nerespectarea acestui proces poate cauza defectarea camerei și poate deteriora
cardul sau datele înregistrate.)
● Scoateți acumulatorul din cameră după utilizare.
● Păstrați acumulatorul într-o pungă de plastic, asigurându-vă că acesta este ținut departe de
obiecte metalice (cum ar fi agrafe) atunci când îl transportați sau depozitați.
21
DVQP1226
Pregătirea
Încărcarea acumulatorului
Încărcarea acumulatorului
Vă recomandăm să încărcați într-un loc unde temperatura mediului ambiant este cuprinsă
între 10° C și 30° C (50° F la 86° F) (aceeași pentru temperatura acumulatorului).
Introduceți acumulatorul în cameră.
Asigurați-vă că camera este dezactivată.
Acumulatorul poate fi încărcat de la o priză sau prin intermediul unui PC.
Cablu de conectare USB (furnizat)
Adaptor de CA (furnizat)Calculator
Noțiuni de bază gata: Porniți
calculatorul.
La priza cu curent
La încărcarea aparatului, conectați cablul de conexiune USB (furnizat) la mufa
[USB/CHARGE] (USB/Încărcare).
Mufa [USB/CHARGE] (USB/Încărcare)
• Acest terminal este situat în partea de jos, atunci când
camera este în poziție verticală.
• Verificați întotdeauna direcția pinilor și țineți ștecherul pentru
a-l introduce sau scoate. (Dacă introduceți cablul în direcția
greșită, pinii s-ar putea deforma și ar putea cauza o
funcționare defectuoasă.)
De asemenea, nu introduceți în priză defectuoasă. Acest lucru
poate duce la deteriorarea acestei unități.
22
DVQP1226
Pregătirea
Încărcarea acumulatorului
● În cazul în care calculatorul intră în modul de repaus în timpul încărcării, încărcarea poate fi
oprită.
● În cazul în care un calculator notebook, care nu este conectat la o priză de curent, este
conectat la cameră, acumulatorul calculatorului notebook-ului se va descărca. Nu lăsați camera
și notebook-ul conectat pentru o perioadă lungă de timp.
● Întotdeauna conectați cablul USB la conectorul USB de pe calculatorul dumneavoastră. Nu
conectați cablul USB la conectorul USB al monitorului, tastatură, imprimantă, sau hub-ul USB.
Despre indicatorul de încărcare
Indicator de încărcare
Aprins: Încărcarea în proces.
Stins: Încărcarea s-a încheiat.
(După ce încărcarea se va opri, deconectați
camera de la priza de curent sau de la calculator.)
Clipește intermitent: Eroare de încărcare
(Pentru instrucțiuni privind corectarea
problemei, consultați (→294).)
23
DVQP1226
Pregătirea
Încărcarea acumulatorului
Note cu privire la durata de încărcare
Când utilizați adaptorul de curent alternativ (furnizat)
Durată de încărcare
Aprox. 170 min.
• Durata de încărcare indicată este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet
descărcat. Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a
acumulatorului. Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul
de încărcare pentru un acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare
de timp, poate fi mai lung decât în mod normal.
• Timpul necesar pentru încărcarea prin intermediul calculatorului variază în funcție de
capacitatea de alimentare a calculatorului.
•● Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat. Acest lucru poate duce la
defectarea camerei.
● Nu utilizați alte adaptoare de curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
● Nu utilizați un cablu prelungitor USB.
● Adaptorul de curent alternativ (furnizat) și cablul de conexiune USB (furnizat) sunt accesorii
dedicate ale acestui aparat. Nu le utilizați pentru alte dispozitive.
● Detașați acumulatorul după utilizare. (Acumulatorul se va descărca dacă va fi lăsat pentru o
perioadă lungă de timp după încărcare.)
● În cazul în care există probleme legate de priza de curent (căderi de tensiune, de exemplu),
încărcarea nu se poate finaliza în mod corespunzător. Deconectați cablul de conexiune USB
(furnizat) și reconectați-l la cameră.
● Dacă indicatorul de încărcare nu se aprinde chiar și atunci când aparatul este conectat la
adaptorul de curent alternativ (furnizat) sau la un calculator, verificați pentru a vă asigura că
este corect conectat. (→22)
Energia rămasă a acumulatorului
50p
Energia rămasă a acumulatorului (numai atunci când acumulatorul se utilizează)
(Clipește roșu)
Dacă indicatorul acumulatorului clipește roșu, reîncărcați-l sau
înlocuiți-l cu un acumulator complet încărcat.
24
DVQP1226
Pregătirea
Încărcarea acumulatorului
Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile
Conform standardului CIPA (Camera & Imaging Products Association)
Atunci când sunt folosiți un card de memorie Panasonic SDHC și acumulatorul furnizat.
■ Înregistrarea imaginilor statice (La utilizarea ecranului)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 330 de imagini
Durată de înregistrare
■
Aprox. 120 min.
Înregistrarea imaginilor statice (La utilizarea vizorului (LVF))
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 240 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 120 min.
■ Număr de imagini înregistrabile (La utilizarea ecranului)
[Rec Format] (Format înregistrare)
[AVCHD]
[MP4]
[MP4]
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)
[FHD/17M/50i]
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
Durată de înregistrare disponibilă
Aprox. 100 min.
Aprox. 100 min.
Aprox. 80 min.
Aprox. 50 min.
Aprox. 50 min.
Aprox.40 min.
Durată de înregistrare disponibilă actuală*
* Durată de înregistrare de fapt, atunci când în mod repetat activați și dezactivați camera, activați și
dezactivați înregistrarea și folosiți zoom-ul.
■ Vizualizarea imaginilor (La utilizarea ecranului)
Durata de redare
Aprox. 260 min.
● Timpii de funcționare și numărul de imagini care pot fi înregistrate vor fi diferite în
funcție de mediu și condițiile de operare.
De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare vor fi mai scurți și numărul de imagini
care pot fi înregistrate va fi redus.
• În medii cu temperatura scăzută, cum ar fi pe pârtii de schi.
• Atunci când funcțiile, cum ar fi blițul și zoom-ul sunt utilizate în mod repetat.
● Dacă puterea disponibilă al acumulatorului este redusă în mod semnificativ, acumulatorul
ajunge la sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să achiziționați un acumulator nou.
25
DVQP1226
Pregătirea
Introducerea și extragerea cardului (opțional)
• Asigurați-vă că aparatul este dezactivat.
1
Glisați butonul de deblocare în poziția
[OPEN] (Deschidere) și deschideți
ușa cardului/acumulatorului
[OPEN] (Deschidere)
[LOCK] (Blocare)
Manetă de eliberare
2
Introduceți cardul până la capăt
Nu atingeți terminalul
• Verificați orientarea cardului.
• Introduceți bine cardul până la capăt
și până când anclanșează.
3
Închideți ușa cardului/
acumulatorului și apoi
glisați maneta de eliberare
în poziția [LOCK] (Blocare)
■ Pentru a detașa cardul
Apăsați centrul cardului.
Apăsați
Trageți
● Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor pentru a preveni înghițirea lui.
● Pentru a scoate cardul, opriți camera și așteptați până când indicatorul LUMIX pe ecran se
va stinge. (Nerespectarea acestui proces poate cauza defectarea camerei și poate deteriora
cardul sau datele înregistrate.)
26
DVQP1226
Pregătirea
Despre card
Următoarele carduri care se conformează standardului SD pot fi utilizate.
Tipul cardului
Capacitate
Carduri de memorie SD
Carduri de memorie SDHC
Carduri de memorie SDXC
Note
512 MB – 2 GB •• Acest aparat este compatibil cu UHS-Ι UHS clasa de
viteză 3 - carduri de memorie
4 GB – 32 GB
•• Funcționarea cardurilor cu capacitatea listată în partea
48 GB – 128 GB stângă a fost confirmată cu marca de card Panasonic.
■ Despre înregistrarea imaginilor video/înregistrarea imaginilor 4K şi clasa de viteză
În funcţie de [Rec Format] (Format înregistrare) şi [Rec Quality] (Calitate înregistrare) (→153)
a unei imagini video, cardul necesar diferă. Pentru a înregistra imagini 4K, aveți nevoie de un
card cu o clasă de viteză care suportă înregistrarea imaginei 4K. Utilizaţi un card care
îndeplineşte următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.
• Clasa de viteză SD şi clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind
scrierea continuă. Pentru verificarea clasei, consultaţi partea etichetată a cardului
sau alte materiale aferente cardului.
[Rec Format]
(Format înregistrare)
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[AVCHD]
Toate
[MP4]
[FHD]/[HD]
[MP4]
[4K]/[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
La înregistrarea imaginilor 4K [Post
Focus] (Focalizare posterioară)
Clasă de viteză
Exemplu de etichetă
Class 4 sau superioară
Clasa de viteză UHS 3
Clasa de viteză UHS 3
•Ultimele informaţii:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare afişează culoarea roşie atunci când imaginile sunt
înregistrate pe card.
5
● În timpul accesului (scriere, citire sau ştergere de imagini, formatare etc.), nu opriţi aparatul, nu
scoateţi acumulatorul sau cardul şi nu deconectaţi adaptorul de curent alternativ (opţional). În
plus, nu expuneţi camera la vibraţii, impact sau electricitate statică. Cardul sau datele de pe card
se pot deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal.Dacă o anumită operaţie se întrerupe
din cauza vibraţiilor, şocurilor sau electricităţii statice, efectuaţi operaţia respectivă din nou.
● Dacă setaţi comutatorul de protecţie la scriere la “LOCK” (Blocare), este posibil să
nu puteţi scrie, şterge sau formata datele sau să nu puteţi afişa în funcţie de data
de înregistrare.
● Vă recomandăm să stocaţi datele importante pe PC dumneavoastră
(aşa cum datele se pot deteriora din cauza undelor electromagnetice,
a electricităţii statice sau a deteriorării camerei).
27
DVQP1226
Pregătirea
Despre card
Formatarea cardului (inițializare)
Formataţi cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asiguraţi-vă că aţi efectuat,
în prealabil, o copie de rezervă a datelor necesare.
→
[Setup] (Configurare) → [Format]
● Aveţi nevoie de un acumulator suficient încărcat, sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ
(opţional) și coupler de curent continuu (opțional).
● Nu opriți aparatul sau efectuați alte operații în timpul formatării.
● Formatați întotdeauna cardurile cu acest aparat. Vă rugăm să reformatați cardul cu acest aparat
dacă a fost deja formatat cu un calculator sau un alt dispozitiv.
Capacitatea estimată de înregistrare (numărul de imagini/durata de înregistrare)
Numărul de fotografii pe care le puteți realiza și timpul de înregistrare variază în mod proporțional
cu capacitatea cardului (și în funcție de condițiile de înregistrare și de tipul cardului).
Capacitatea de înregistrare a imaginii (imagini statice)
Când funcția [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setată la [4:3] și funcția [Quality]
(Calitate) este setată la[
]
[Picture Size]
(Rezoluţie imagine)
16 GB
32 GB
64 GB
L (18M)
1610
3240
6500
12870
M (9M)
2970
5950
11760
23290
S (4.5M)
5240
10500
20590
40760
128 GB
Când funcția [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setată la [4:3] și funcția [Quality]
(Calitate) este setată la [
]
[Picture Size]
(Rezoluţie imagine)
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
L (18M)
490
1000
2000
3970
M (9M)
580
1160
2330
4610
S (4.5M)
630
1270
2540
5040
● Atunci când numărul de imagini care pot fi înregistrate depășește 9.999, este afișat "9999+“.
28
DVQP1226
Pregătirea
Despre card
Capacitatea de înregistrare a imaginii (imagini video)
• Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost
înregistrate.
([h], [m] şi [s] indică “oră”, “minut” și “secundă”.) Când
[Rec Format] (Format înregistrare) este [AVCHD]
[Rec Quality]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
[FHD/28M/50p]
1h15m00s
2h30m00s
5h00m00s
10h00m00s
[FHD/17M/50i]
2h00m00s
4h05m00s
8h15m00s
16h25m00s
[FHD/24M/25p]
1h25m00s
2h55m00s
5h50m00s
11h35m00s
64 GB
128 GB
(Calitate înregistrare)
[AVCHD]
Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
16 GB
32 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
20m00s
42m00s
1h20m00s
2h45m00s
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
1h10m00s
2h30m00s
5h00m00s
9h55m00s
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
1h35m00s
3h20m00s
6h40m00s
13h15m00s
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
3h05m00s
6h20m00s
12h45m00s
25h25m00s
● Imagini video cu [AVCHD]:
Înregistrarea se oprește când timpul de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59
secunde.
Fișierele sunt împărțite în fișiere imagini video mai mici pentru o înregistrare atunci când
dimensiunea fișierului depășește 4 GB.
● Imagini video MP4 cu o dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a [FHD] sau [HD]:
Înregistrarea se oprește când timpul de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59
secunde.
Fișierele sunt împărțite în fișiere imagini video mai mici pentru înregistrare și redare atunci când
dimensiunea fișierului depășește 4 GB. (Puteți continua să înregistrați imagini video fără
întreruperi.)
● Imagini video MP4 cu o dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a [4K]:
Înregistrarea se oprește când timpul de înregistrare continuă depășește 15 de minute.
Când utilizați un card de memorie SDHC, fișierele sunt împărțite în fișiere imagini video mai mici
pentru înregistrare și redare atunci când dimensiunea fișierului depășește 4 GB. (Puteți
continua să înregistrați imagini video fără întreruperi.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți înregistra o imagine video într-un singur fișier,
chiar dacă dimensiunea este mai mare de 4 GB.
● Durata de înregistrare continuă maxim disponibilă este afișată pe ecran.
29
DVQP1226
Pregătirea
Setarea ceasului
Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1
Setați camera [ON/OFF] (Activare/
Dezactivare) la [ON] (Activare)
• Dacă nu este afişat ecranul de selectare a limbii,
treceţi la pasul 4.
2
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce mesajul este
3
afișat
Apăsaţi
pentru a selecta limba şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Apare mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm să setați ceasul).
4
5
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsaţi
pe pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsaţi
pepentru a seta
: Ora în zona de domiciliu
: Ora la destinaţia călătoriei
Stil
Ordinea de afișare
Format de afișare a ceasului
Pentru a seta ordinea de afişare şi formatul
afişajului orei
• Pentru a afişa ecranul de setare al ordinii/orei,
selectaţi [Style] (Stil), apoi apăsaţi pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
6
30
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
DVQP1226
Pregătirea
Setarea ceasului
este afișat [The clock setting has been completed.] (Setarea
7 Când
ceasului a fost finalizată.),apăsați[MENU/SET](Meniu/Setare)
este afișat [Please set the home area] (Vă rugăm să setați
8 Când
zona de domiciliu), apăsați[MENU/SET](Meniu/Setare)
pentru a selecta zona de domiciliu şi apoi apăsaţi
9 Apăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
Denumire oraș sau zonă
Ora curentă
Diferenţa de fus orar GMT (Greenwich Mean Time)
● Dacă ceasul nu este setat, data corectă nu poate fi imprimată atunci când comandați la un studio
foto pentru a imprima imagini, sau când imprimați data pe imagini cu [Text Stamp](Imprimare text).
Modificarea setărilor de ceas
1
2
Selectaţi [Clock Set] (Setare ceas) în meniul [Setup] (Configurare)
• Pentru detalii cu privire la modul de a seta meniul (→43)
Setați data și ora (Efectuați pașii 5 - 6. (→30))
● Setările ceasului vor fi salvate pentru aprox. 3 luni chiar și după ce acumulatorul este scos, cu
condiția că un acumulator complet încărcat a fost instalat în aparat timp de 24 de ore înainte.
31
DVQP1226
Operaţii de bază
Menținerea camerei
Ţineţi uşor camera cu ambele mâini, ţineţi braţele fixe lângă corp şi depărtaţi
puțin picioarele
• Nu acoperiţi cu degetele sau cu alte obiecte bliţul, lampa de asistare a focalizării
automate, microfonul sau difuzorul.
• Aveţi grijă să nu deplasaţi camera atunci când apăsaţi pe butonul de declanşare.
• Când realizaţi fotografii, aveţi grijă să vă aflaţi într-o poziţie stabilă şi să nu existe nici un
pericol de a interacţiona cu o altă persoană, un alt obiect etc.
• Nu țineți cilindrul obiectivului în timp ce realizați fotografii. Există riscul ca să vă prindeți
degetul atunci când obiectivul se retrage.
Lampă de asistare a focalizării automate
Microfon
Difuzor
■ Despre funcția de detectare a direcției
Imaginile statice înregistrate cu camera ținută vertical pot fi
afișate automat în orientarea portret în timpul redării.
(Disponibil numai când funcția[Rotate Disp.] (Rotire afişaj)
este setată la [ON](Activare).)
• Când camera este ţinută vertical şi înclinată semnificativ
în sus sau în jos pentru a înregistra, este posibil ca
funcţia de detectare a direcţiei să nu opereze corect.
• Imaginile video, fișiere rafală în 4K înregistrate cu
funcția 4K foto și imagini înregistrate cu funcția [Post
Focus]
(Focalizare posterioară)nu pot fi afișate pe verticală.
32
DVQP1226
Operaţii de bază
Butoane/Selectoare/Manete folosite la înregistrare
Butoane/Selectoare/Manete folosite la înregistrare
1 Apăsați butonul [LVF]
Puteți comuta între afișajul monitorului și afișajul vizorului.
Afișajul vizorului
Afișajul monitorului
• Dacă [Monitor Priority (Play)] (Prioritate monitor (Redare)(→205) din meniul [Setup]
(Configurare) este setat la [ON](Activare), imaginile vor fi redat epe monitor, după trecerea
la modul de redare.
■ Despre ajustarea dioptriei
Rotiți selectorul de reglare a dioptriilor pentru a regla până
când veți putea vedea clar caracterele afișate în vizor.
33
DVQP1226
Operaţii de bază
Butoane/Selectoare/Manete folosite la înregistrare
Maneta Zoom (Utilizarea Zoom-ului)
Puteți regla zona unei imagini care urmează să fie inregistrată cu ajutorul manetei de zoom.
• De asemenea, puteți utiliza funcția de zoom de pe panoul tactil. (→139)
••Pentru detalii despre tipurile de zoom și utilizare, consultați (→136).
1 Deplasați maneta de zoom
Partea T: Teleobiectiv, Mărește subiectul
Partea W: Cu unghi larg, Înregistrați o zonă mai largă
Unghiul de rotire este mare: viteza de zoom este mare
Unghiul de rotire este mic: viteza de zoom este scăzută
● Nu atingeți cilindrul obiectivului în timpul amplificării.
● Ajustați focalizarea după reglarea zoom-ului.
● Uneori puteți percepe sunete sau vibrații provenite de la aparat, dar acestea sunt din
cauza mișcării de deschidere a zoom-ilui.Aceasta nu indică un defect.
34
DVQP1226
Operaţii de bază
Butoane/Selectoare/Manete folosite la înregistrare
Buton declanşator (Realizarea fotografiilor)
• Apăsați [
] butonul ( ) pentru a seta modul de acționare la [
individuală)).
1 Apăsați butonul declanșator până la jumătate (apăsați ușor)
pentru a focaliza asupra subiectului
] ([Single] (Imagine
Afișaj focalizare
(Atunci când focalizarea este aliniată: aprins
Atunci când focalizarea nu este aliniată: luminează
interminent Valoare apertură
Timp expunere
• Sunt afişate valoarea aperturii şi timpul de expunere. (Va
lumina intermitent în culoarea roşie dacă nu este obţinută
expunerea corectă, exceptând cazurile în care este setat pe
luminare intermitentă.)
2 Apăsați complet butonul declanșator (apăsați butonul
până la capăt) şi realizaţi fotografia
● Fotografiile pot fi realizate doar atunci când imaginea este focalizată corect, atâta timp cât
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) (→193) este setată la[FOCUS]
(Focalizare).
● Când [Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real)(→203) este setată la [ECO 30fps],
Zoom-ul digital nu este disponibil.
● Chiar și în timpul funcționării meniului sau redării de imagine, dacă apăsați pe jumătate butonul
declanșator, puteți seta instantaneu camera gata pentru înregistrare.
■ Domeniul de focalizare
Domeniul de focalizare este afișat atunci când utilizați zoom-ul
Domeniul de focalizare
• Domeniul de focalizare este afișat în roșu atunci când
acesta nu este focalizat după apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator.
Domeniul de focalizare se poate schimba treptat, în funcție de poziția de zoom.
35
DVQP1226
Operaţii de bază
Butoane/Selectoare/Manete folosite la înregistrare
Buton de imagine video (Înregistrarea de imagini video)
1
Apăsaţi butonul de imagine video pentru a începe
înregistrarea
• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.
2 Apăsaţi butonul de imagine video pentru a opri înregistrarea
Selectorul de mod (Selectarea unui mod de înregistrare)
1 Setați la modul de înregistrare dorit
• Rotiţi selectorul de mod pentru a comuta modul de
înregistrare dorit.
Mod Automat inteligent (→51)
Mod Automat inteligent plus (→51)
Mod Programare expunere automată (→57)
Mod Prioritate apertură la expunere automată(→58)
Mod Prioritate declanşator la expunere automată (→59)
Mod Expunere manuală (→60)
Mod Video creativ (→78)
Mod personalizat (→81)
Mod Panoramă de înregistrare (→65)
Mod Ghid de scene (→68)
Mod Control cretiv (→72)
36
DVQP1226
Operaţii de bază
Butoane/Selectoare/Manete folosite la înregistrare
Selector posterior
Există 2 moduri de a opera selectorul posterior, rotindu-l la stânga sau la dreapta, și
acţionând prin apăsare.
Rotirea:
Selectarea elementelor sau setarea valorilor se realizează în timpul diverselor
setări.
Apăsarea:
Operațiunile care sunt identice ca și butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare),
precum determinarea setărilor, etc., sunt efectuate în timpul diverselor setări.
Butoanecursor/ Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)(Selectarea/Setarea elementelor)
Apăsând butonul cursor: Se efectuează selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
Apăsând butonul [MENU/SET](Meniu/Setare): Se realizează confirmarea conținutului de
setare, etc.
• Aceste instrucțiuni de utilizare exprimă sensul în sus, în
.
jos, la stânga și dreapta a butonului cursor ca
• Despre [Cursor Button Lock] (Blocare buton cursor)(→48)
37
DVQP1226
Operaţii de bază
Butoane/Selectoare/Manete folosite la înregistrare
Butonul [DISP.] (Afişare) (Comutarea informaţiilor afişate)
1
Apăsaţi [DISP.] (Afişare) pentru a comuta informaţiile
afişate pe ecran
• În cazul în care informațiile de pe ecran nu mai sunt
afișate, deoarece nici o operație nu a fost efectuată de
ceva timp, apăsați butonul [DISP.](Afişare) sau atingeți
ecranul pentru a afișa din nou informațiile.
În Modul de înregistrare
Puteți comuta metoda de afișare monitor/vizor.
→
[Custom] (Personalizare) → [Monitor Disp. Style] (Stil afişare
monitor) / [LVF Disp.Style](Stil afişare LVF)
Setări: [
[
] (Aspect Stil de afişare pe monitor) /
] (Aspect Stil de afişare pe vizor)
■[
] Aspect Stil de afişare pe monitor(Exemplu de stil de afişare pe
monitor)
Informaţii de înregistrare
Cu informaţii
Fără informaţii
afişate pe ecran *
50p
Oprită
*Acest ecran este afișat numai atunci când opţiunea [Monitor Info. Disp.] (Afişare informaţii pe ecran)
din meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [ON] (Activare). Setările pot fi reglate direct
atingând fiecare dintre elementele afişate pe ecran.
38
DVQP1226
Operaţii de bază
Butoane/Selectoare/Manete folosite la înregistrare
■[
] Aspect Stil de afişare pe vizor(Exemplu destil de afişare pe vizor)
Cu informaţii (Informaţii detaliate)
Cu informaţii
50p
În timpul redării
Cu informaţii
Afișare informaţii detaliate
Afișare histogramă
R
G
B
10:00 1.DEC.2017
100-0001
Fără informații
Y
1/98
100-0001
Fără informații
([Highlight] (Evidențiere))*
* Acesta este afişat dacă funcţia [Highlight] (Evidenţiere) (→196) din meniul [Custom]
(Personalizare) este setată la [ON] (Activare).
● Unele ecrane nu pot fi afișate în timpul redării anumitor fișiere, de exemplu, imagini video și fișiere
rafală în 4K.
39
DVQP1226
Operaţii de bază
Ecran tactil (Operaţii tactile)
Panoul tactil al aparatului este capacitiv. Atingeţi panoul direct cu degetul gol.
Atingeţi
Pentru a atinge şi elibera ecranul tactil.
Glisaţi
Pentru a atinge și glisa degetul pe ecranul tactil.
Ciupiţi (mărire/micşorare)
Îndepărtaţi (pentru mărire) şi apropiaţi (pentru
micşorare) două degete pe panoul tactil.
● Atingeţi ecranul cu degetul curat şi uscat.
● Dacă utilizaţi o folie de protecţie pentru ecran disponibilă în comerţ, vă rugăm să urmaţi
instrucţiunile care însoţesc folia respectivă. (Unele folii de protecţie a monitorului pot afecta
vizibilitatea sau operabilitatea.)
● Ecranul tactil poate să nu funcționeze în mod normal, în următoarele cazuri.
•Când este atins cu mâna înmănuşată
•Când este atins cu mâna udă
40
DVQP1226
Operaţii de bază
Ecran tactil (Operaţii tactile)
Atingerea ecranului și înregistrarea (funcția Touch Shutter (Declanşator tactil))
Moduri aplicabile:
Această funcție vă permite să focalizați și să înregistrați imagini, pur și simplu
prin atingerea subiectelor care apar pe ecran.
1 Atingeți [ ]
2
Atingeți [
]
3
Atingeţi subiectul pe care doriţi săîl înregistrați
• Pictograma se va modifica în [
] iar realizarea fotografiei cu
funcţia declanşator tactil devine posibilă.
■ Pentru a anula funcţia Touch Shutter (Declanşator tactil)
Atingeți [ ]
● Dacă fotografierea cu declanșator tactil eșuează, zona AF devine roșie și dispare.
41
DVQP1226
Operaţii de bază
Ecran tactil (Operaţii tactile)
Optimizarea uşoară a luminozităţii pentru o zonă
specificată ([Touch AE] (AE tactil))
Moduri aplicabile:
Puteţi optimiza cu uşurinţă luminozitatea pentru o poziţie atinsă. Când figura subiectului
apare întunecată, puteţi ilumina ecranul în funcţie de luminozitatea feţei.
1 Atingeţi [ ]
2 Atingeţi [
]
• Este afişat ecranul de setări pentru poziţia de optimizare a
luminozităţii
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la [
], modul
care se utilizează în exclusivitate pentru[Touch AE] (AE tactil).
3
Atingeți subiectului vizat pentru a optimiza
luminozitatea
• Dacă atingeți [Reset] (Resetare) poziția de optimizare a
luminozității se va readuce la centru.
Reset
Set
4 Atingeţi [Set] (Setare)
■ Anularea funcţiei [Touch AE] (AE tactil)
Atingeţi [
]
•[Metering Mode] (Mod de măsurare) revine la setarea originală, iar poziţia de optimizare a luminozităţii
este anulată.
● Aceste funcții sunt indisponibile în următoarele cazuri:
• Când este utilizată zoom-ul digital
• Când este setată funcția [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când este setată funcția [4K Live Cropping] (Decupare live în 4K)
• Când funcția [Touch AF] (AF tactil) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul
[Custom] (Personalizare) a fost setată la [AF+AE] (→95)
42
DVQP1226
Operaţii de bază
Setarea elementelor de meniu
Puteți utiliza meniul pentru a seta funcțiile camerei și funcțiile de înregistrare, funcțiile de
redare și pentru a efectua alte operații.
• Setările de meniu pot fi efectuate fie prin intermediul butoanelor sau fie prin simpla atingere.
1
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a afișa meniul
[Rec] (Înregistrare) Acest meniu vă permite să setaţi raportul dimensiunilor,
(→171)
numărul de pixeli, foto în 4K, etc.
[Motion Picture]
Puteți selecta formatul de înregistrare și calitatea imaginii și alte
(Imagine video)(→189) setări.
[Custom]
Operarea aparatului, cum ar fi afişarea ecranului şi operarea
(Personalizare)(→191)butoanelor,pot fi setate conform preferinţelor dumneavoastră.
[Setup](Configurare) Puteți efectua setări care fac utilizarea mai convenabilă, cum ar fi
(→201)
modificarea setărilor de ceas și volumul sonor. De asemenea,
puteţi configura setările funcţiilor aferente Wi-Fi.
[Playback](Redare) Acest meniu vă permite să efectuaţi setările de protecţie, decupare sau
(→209)
tipărire etc. pentru imaginile înregistrate.
■ Comutarea la alte meniuri
Tip demeniu
Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta o filă, cum ar fi [
Apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
]
La operarea cu ecranul tactil
Atingeți o filă, cum ar fi [
]
43
DVQP1226
Operaţii de bază
Setarea elementelor de meniu
2
Apăsaţi
pentru a selecta elementul de meniu, apoi apăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
Element
Pagină
• Puteți trece la pagina următoare apăsând butonul
[DISP.] (Afişare) sau prin rotirea butonului de zoom.
La operarea cu ecranul tactil
Atingeţi elementul de meniu
• Puteți trece la pagina următoare atingând [
3
]/[
].
Apăsaţi
pentru a selecta setarea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET](Meniu/Setare)
Setarea selectată
Setări
• Metodele de setare variază în funcție de
elementul de meniu.
La operarea cu ecranul tactil
Atingeţi setarea pentru a seta
4
Apăsați în mod repetat butonul [Q.MENU/
(Meniu rapid) până când reapare
ecranul de înregistrare sau de redare
]
• În timpul înregistrării, ecranul de meniu poate fi afișat
prin apăsarea pe jumătate butonul declanșator.
La operarea cu ecranul tactil
Atingeți [ ]
● Operațiunile cum ar fi selectarea sau setarea elementelor de meniu pot fi, de asemenea, făcute de
către selectorul posterior.Selectarea se poate face prin rotirea selectorului posterior, și setarea prin
apăsarea selectorul posterior. (→37)
44
DVQP1226
Operaţii de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate(Meniu rapid) Puteți
apela cu ușurință unele dintre elementele de meniu și le pute țiseta în timpul înregistrării.
• Unele elemente sau setări nu pot fi selectate în funcție de modul sau stilul de afișare
a camerei.
1
Apăsaţi butonul [Q.MENU/
] (Meniu rapid)
2
Apăsaţi
pentru a selecta elementul
de meniuşi apăsaţi sau
3
Apăsaţi
4
Apăsaţi butonul [Q.MENU/
meniul rapid
pentru a selecta setarea
50p
50p
] (Meniu rapid) pentru a închide
Utilizarea meniului Rapid pe ecranul monitorului de
informații înregistrare (→38) a [
] (stil monitor)
Apăsați butonul [Q.MENU/
](Meniu rapid)
Utilizați
pentru a selecta un element de
meniu, apoi apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
Utilizați
pentru a selecta setarea și apoi
apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
• Setările pot fi ajustate în mod direct prin atingerea fiecărui
element afișat pe ecran.
● Operațiunile cum ar fi selectarea sau setarea elementelor de meniu pot fi, de asemenea, făcute
de către selectorul posterior.Selectarea se poate face prin rotirea selectorului posterior, și setarea
prin apăsarea selectorul posterior. (→37)
45
DVQP1226
Operaţii de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (Meniu rapid)
Modificați meniului rapid în elementul preferat
Când [Q.MENU] (Meniu rapid) din meniul [Custom] (Personalizare) este setat la
[CUSTOM](Personalizare), Meniul rapid poate fi modificat după cum doriţi. Până la 15
elemente pot fi setate la Meniul rapid.
1 După apăsarea butonului [Q.MENU/ ] (Meniu rapid),
apăsați pentru a selecta [
]și apăsați
[MENU/SET](Meniu/Setare)
2
Apăsați
pentru a selecta elementul de meniu din rândul de
sus și apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
Rândul de sus: Elemente care pot fi setate
Rândul de jos: Elemente setate
• Elementele care sunt afișate în gri deschis, în rândul de sus au
fost deja setate.
3 Apăsați
pentru a selecta spațiu gol din rândul de
jos și apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
• Puteți seta, de asemenea, elementul de meniu glisându-l din rândul de sus către
rândul de jos.
• Dacă nu există nici un spațiu gol pe rândul de jos, puteți înlocui un element
existent cu un nou element selectat, prin alegerea elementului existent.
• Pentru a anula setarea, treceți la rândul de jos, apăsând
și selectați un
element pentru a-l anula, apoi apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare).
4
46
Apăsați butonul [Q.MENU/
] (Meniu rapid)
• Acesta va reveni la pasul 1. Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) entru a comuta la ecranul
de înregistrare.
DVQP1226
Operaţii de bază
Asocierea la butoane a funcţiilor utilizate frecvent
(Butoane funcționale)
Aveți posibilitatea să alocați funcțiile utilizate frecvent la anumite butoane ([Fn1]
- [Fn3]) sau pictograme afișate pe ecran ([Fn4] - [Fn8]).
• Anumite funcții nu pot fi atribuite unor butoane funcționale.
• Funcția atribuită butonului funcție poate să nu opereze în anumite moduri sau pe
unele ecrane de afișare.
1
Selectaţi meniul (→43)
→
[Custom](Personalizare) → [Fn Button Set](Setare buton Fn)
Setări: [Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare) / [Setting in PLAY
mode](Setare în mod de redare)
2
Apăsaţi
pentru a selecta butonul
funcţional la care doriţi să alocaţi o
funcţie şiapăsaţi [MENU/SET](Meniu/
Setare)
3
Apăsaţi
pentru a selecta funcţia pe care doriţi să o atribuiţi
şi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare)
• Pentru detalii privind funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in REC mode](Setare
în mod de înregistrare), consultați (→48).
• Pentru detalii privind funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare), consultați (→49).
■ Configurarea setărilor butonului funcțional de pe ecranul monitorului a
informațiilor de înregistrare
Atingând [
] de pe ecranul monitorului a informațiilor de înregistrare (→38) de
asemenea, vă permite să afișați ecranul de la pasul 2.
■
Alocarea funcțiilor rapide
Ecranul de atribuire afișat în Pasul 3 poate fi afișat prin deținerea unui buton
funcțional (de la [Fn1] la [Fn3]) timp de 2 secunde.
• În unele cazuri, ecranul funcției alocate nu poate fi afișat în funcție de mod sau
de ecranul de afișare.
47
DVQP1226
Operaţii de bază
Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate (Butoane funcționale)
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul înregistrării
Apăsați butonul funcțional pentru a utiliza funcția alocată.
■ Utilizarea butoanelor funcționale cu operațiile tactile
Atingeți [
]
Atingeți [Fn4], [Fn5], [Fn6], [Fn7] sau [Fn8]
• [Fn4], [Fn5], [Fn6], [Fn7] sau [Fn8] nu pot fi utilizate atunci
când este utilizat vizorul.
■ Funcțiile care pot fi alocate în [Setting in REC mode](Setare în mod de înregistrare)
Meniu [Rec] (Înregistrare)/Funcţii de înregistrare
•[4K Photo Mode] (Mod foto în 4K) (→107): [Fn1]*
•[Post Focus] (Focalizare posterioară) (→117): [Fn2]*
•[Wi-Fi] (→229): [Fn4]*
•[Q.MENU] (Meniu rapid) (→45): [Fn3]*
•[LVF/Monitor Disp. Style](LVF/Stil de afişare pe monitor)
(→38)
•[AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)(→99)
•[AF-ON](Activare focalizare automată) (→99)
•[Preview](Previzualizare) (→62)
•[One Push AE](AE cu o singură apăsare) (→64)
•[Touch AE](AE tactil) (→42)
•[Focus Area Set](Setare zonă de focalizare)
•[Photo Style](Stil foto) (→172)
•[Filter Effect](Efect filtru) (→174)
•[Aspect Ratio](Raport dimensiuni) (→175)
•[Picture Size](Rezoluţie imagine) (→176)
•[Quality](Calitate) (→176)
•[AFS/AFF/AFC] (→84)
•[Metering Mode](Mod de măsurare) (→177)
•[Bracket](Încadrare) (→127)
•[Highlight Shadow](Evidenţiere umbră) (→178)
•[i.Dynamic](Control inteligent domeniu dinamic) (→179)
•[i.Resolution](Rezoluţie inteligentă) (→179)
•[HDR] (→180)
•[Shutter Type](Tip declanșator)(→182)
•[Flash Mode](Mod bliţ) (→143)
•[Flash Adjust.] (Reglare bliţ) (→147)
•[Wireless Flash Setup] (Configurarea bliţ fără fir)
(→149)
•[i.Zoom] (→137)
•[Digital Zoom](Zoom digital) (→138)
•[Stabilizer](Stabilizator) (→134)
•[Sensitivity] (Sensibilitate) (→101)
•[White Balance] (Balans de alb) (→103)
•[AF Mode/MF](Mod de focalizare automată/MF) (→85,
97)
•[Drive Mode](Mod de acţionare)(→123)
•[Restore to Default](Restabilire la setări predefinite)
Meniu [Motion Picture] (Imagine video)
•[4K Live Cropping] (Decupare live în 4K)(→156)
•[Snap Movie] (Ajustare film) (→160): [Fn6]*
•[Rec Format](Format înregistrare)/ [Rec Quality]
(Calitate înregistrare) (→153)
Meniu [Custom] (Personalizare)
•[Silent Mode] (Mod fără sunet) (→191)
•[Peaking](Maxim) (→195)
•[Histogram](Histogramă) (→195): [Fn5]*
•[Guide Line] (Linie de ghidare) (→196)
•[Zebra Pattern](Model zebră) (→197)
•[Monochrome Live View](Vizualizare
monocromă în timp real) (→197)
•[Rec Area](Zonă de înregistrare) (→198)
•[Zoom lever] (Manetă Zoom) (→199)
•[Touch Screen](Ecran tactil) (→200)
* Setări ale butoanelor funcţionale la momentul achiziţiei.
(La momentul achiziţiei, setările pentru butoane funcţionale nu sunt alocate pentru butoanele
[Fn7] / [Fn8])
48
DVQP1226
Operaţii de bază
Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate (Butoane funcționale)
● Când [Focus Area Set] (Setare zonă de focalizare) este asociată butonului funcțional, este
posibilă afişarea ecranului de setare a poziţiei atât pentru zona de focalizare automată, cât şi
pentru asistenţa la focalizarea manuală.
● Când [Cursor Button Lock] (Blocare butoane cursor) este asociată butonului funcțional
operațiile butonului cursor şi [MENU/SET] (Meniu/Setare) sunt dezactivate.
Apăsaţi
din nou pe butonul funcţional pentru a le activa.
● Dacă ecranul afişează sau operaţiuni similare au loc, operația afișată va fi
efectuată în locul funcției atribuite butoanelor funcționale prin [Fn Button
Set](Setare buton Fn).
Utilizarea butoanelor funcţionale în timpul redării
Puteţi seta direct o funcţie alocată unei imagini selectate apăsând butonul funcţional
în timpul redării.
Exemplu: Când [Fn2] este setat la [Favorite] (Imagini favorite)
1 Apăsaţi pentru a selecta imaginea
2
Apăsaţi butonul[Fn2] şi setaţi imaginea ca
[Favorite] (Imagine favorită)
■ Funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in PLAY mode](Setare în mod de redare)
• Următoarele funcţii pot fi asociate butonului [Fn1] sau [Fn2].
Meniu [Playback] (Redare)/Funcţii de redare
•[Wi-Fi] (→229): [Fn1]*
•[Favorite](Imagini favorite) (→224): [Fn2]*
•[Print Set](Setare tipărire) (→225)
•[Protect](Protecţie) (→226)
•[Delete Single](Ştergere o singură imagine) (→170)
•[Off](Dezactivare)
•[Restore to Default](Restabilire la setări predefinite)
* Setări ale butoanelor funcţionale la momentul achiziţiei.
49
DVQP1226
Operaţii de bază
Introducerea textului
pentru a selecta caractere
1 Utilizați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Apăsaţi
de mai multe ori, până când apare
caracterul dorit
•[
]: Introduceţi un spaţiu gol.
Pentru a schimba tipul de caractere
•Apăsați butonul [DISP.] (Afişare)
• Utilizați
pentru a selecta [
] și apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
■
■
Pentru a continua introducerea caracterelor
• Utilizați
pentru a selecta [ ] și apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
• Deplasați maneta de zoom spre partea T
• Rotiți selectorul posterior spre dreapta
■ Pentru a edita textul
pentru a selecta [ ] [ ] și apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare). Apoi,
Utilizați
mutați cursorul la text pentru a edita
• Puteți utiliza, de asemenea, zoom sau selectorul posterior pentru a repoziționa cursorul.
Utilizați
Utilizați
3
pentru a selecta [Delete] (Ștergere) și apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
pentru a selectatextul corectși apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
Când ați terminat de introdus text, folosiți
pentru a
selecta [Set] (Setare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
● Pot fi introduse maximum 30 de caractere (maximum 9 caractere la setarea numelor în [Face
Recog.] (Recunoaştere faţă)).
● Pot fi introduse maximum 15 caractere pentru [
], [ ], [ ] , [ ] şi [
caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaştere faţă)).
50
] (maximum 6
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată
(Mod Automat inteligent)
Mod de înregistrare:
Acest mod este recomandat pentru cei care doresc să și să identifice realizeze
fotografii astfel cum aparatul optimizează setările pentru a poziţiona subiectul și
mediul de înregistrare.
1
Setaţi selectorul de mod la [
2
Aliniaţi ecranul cu subiectul
]
• Camera va comuta fie la modul automat inteligent
utilizat cel mai recent, fie la modul automat inteligent
plus.La momentul achiziţiei, modul este setat la
automat inteligent plus.
50p
• Când camera identifică scena optimă, pictograma
scenei respective este afişată în albastru timp de 2
secunde, după care culoarea se schimbă la
culoarea roşie obişnuită.
(Detectare automată a scenei)
■ Comutarea între modul automat inteligent plus și modulautomat inteligent
Selectați [ ] sau [ ] de pe ecranul de meniu, apăsați
pentru a selecta[
] sau [
] și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Este de asemenea posibil pentru a afișa ecranul de selecție atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare. 50p
5
[ ] vă permite să ajustați anumite setări, cum ar fi tonul de luminozitate și culoare în
același timp ce folosiți [
] pentru alte setări, astfel încât să puteți înregistra imagini
mai potrivite pentru preferințele dumneavoastră.
((○: Disponibil, –: Indisponibil)
Mod automat inteligent plus
Mod automat inteligent
Setarea tonului de culoare
○
–
Setarea luminozității
(expunerii)
○
–
Defocalizare funcție
de control
○
–
Meniurile care pot fi setate
51
Multe
Puține
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod Automat inteligent)
Focalizare automată, detectare faţă/ochi şi recunoaştere faţă
Modul [AF Mode] (Focalizare automată) este setat automat la [ ]. Dacă atingeți
subiectul, camera va comuta la [ ] și funcția de urmărire AF începe să funcționeze.
(→87)Puteți comuta, de asemenea, la[ ] prin apăsarea . Aliniați zona de urmărire AF
cu subiectul și apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a opera funcția de
urmărire AF.
• Când este setat [Face Recog.] (→185) (Recunoaştere faţă) la [ON] (Activare)şi este
detectată o faţă similară cu faţa înregistrată, se afişează [R] în partea dreaptă sus a
pictogramelor [ ], [
] şi [ ].
Despre bliţ
Când blițul este deschis, aparatul setează automat [ ], [
] (Reducere efect de
ochi roşii), [
], sau [ ] în funcție de tipul de subiect și de luminozitate.
● Când este afișat [
] sau [
], funcția [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)
este activată pentru a detecta automat ochii roșii și pentru a corecta datele de imagine.
● Când este selectat [ ] sau [ ],viteza de declanșare este redusă.
52
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod Automat inteligent)
Detectare automată a scenei
Când realizaţi fotografii
[i-Portrait](Portret)
[i-Scenery](Peizaj)
[i-Macro]
[i-Night Portrait](Portret de
noapte)*1
[i-Night Scenery]
(Peizaj de noapte)
[i-Handheld NightShot]
(Peisaj nocturn inteligent
fără trepied)*2
[i-Food](Mâncare)
[i-Baby](Copii)*3
[i-Sunset](Soare)
Atunci când scena nu corespunde cu oricare dintre cele de mai sus
*1 Se afişează numai când folosiți bliţul.
*2 Se afişează doar atunci când setaţi [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă
fără trepied) la [ON] (Activare).(→54)
*3 Când copiii (care sunt setaţi în camera cu Recunoaşterea feţei) în vârstă de mai puțin de 3 ani
sunt recunoscuți.
• Atunci când camera identifică [ ] ca scenă optimă și în cazul în care camera
determinăcă fluctuațiile sunt reduse prin utilizarea unui trepied sau prin alte mijloace,
este selectată o viteză a declanșatorului mai lentă decât de obicei. După apăsarea
butonului declanșator, nu mișcați camera în timpul înregistrării.
• La înregistrarea fotografiilor în 4K sau atunci când înregistrați folosind [Post Focus]
(Focalizare posterioară), Detectare scenă funcționează în același mod ca și la
înregistrarea imaginilor video.
Când înregistraţi imagini video
[i-Portrait](Portret)
[i-Scenery](Peizaj)
[i-Low Light](Lumină slabă)
[i-Macro]
Atunci când scena nu corespunde cu oricare dintre cele de mai sus
● În funcție de condițiile de înregistrare, diferite tipuri de scenă pot fi determinate pentru
același subiect.
Despre compensarea iluminării de fundal
În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) sau Intelligent Auto (Automat inteligent),
compensarea iluminării de fundal funcţionează automat.Iluminarea din spate este o condiție în
cazul în care o lumină strălucește din spatele unui subiect.Când există o iluminare din fundal,
subiectul este mai întunecat, iar camera va încerca automat să corecteze acest lucru crescând
luminozitatea imaginii.
53
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod Automat inteligent)
Realizarea fotografiilor utilizând o cameră fără trepied ([iHandheld
Night Shot])(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)
Mod de înregistrare:
În cazul în care o scenă de noapte este detectată automat în timpul realizării
fotografiilor fără trepied, [iHandheldNight Shot](Fotografie nocturnă inteligentă fără
trepied) poate înregistra o imagine statică cu mai puține fluctuații și mai puțin zgomot,
fără a utiliza un trepied prin combinarea imaginilor într-o singură imagine.
→
(Înregistrare) → [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
● Unghiul de vedere va fi uşor diminuat.
Nu deplasaţi camera în timpul înregistrării continue după ce aţi apăsat pe butonul
● declanşatorului.
● Setarea bliţului este fixată la [ ] (Forced Flash Off) (Dezactivare forţată bliţ). Această
funcție nu va funcționa pentru imaginile statice în timp ce imaginile video sunt
● înregistrate.
● Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
•
•
54
Când utilizați [Burst] (Rafală)
Când înregistrați fotografii în 4K
Când înregistrați folosind [Post Focus] (Focalizare posterioară)
Când înregistrați folosind[Bracket] (Încadrare)
Când [Quality] (Calitate) este setată la [
], [
] sau[
]
Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurt)
Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) de [Stop Motion Animation](Animaţie cadru
cu cadru)este setat la [ON] (Activare).
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod Automat inteligent)
Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu
gradaţie bogată ([iHDR])
Mod de înregistrare:
Când de exemplu, există un contrast puternic între fundal şi subiect, [iHDR]
înregistrează mai multe imagini statice cu expuneri diferite şi le combină pentru a
crea o singură imagine statică având o gradaţie bogată.
[iHDR] este activată după necesităţi. Când este activată, [
] apare pe ecran.
→
[Rec](Înregistrare) → [iHDR]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
● Unghiul de vedere va fi uşor diminuat.
● Nu deplasaţi camera în timpul înregistrării continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşatorului.
● Când mai multe imagini statice sunt combinate după ce au fost înregistrate, sunt necesare câteva
momente înainte de a putea înregistra o altă imagine.
● În cazul în care au fost combinate imagini, imagini reflexe pot să apară în cazul în care subiectul a
fost în mișcare.
● Această funcție nu va funcționa pentru imaginile statice în timp ce imaginile video sunt înregistrate.
● Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
•
•
•
La înregistrarea cu ajutorul bliţului
Când utilizați [Burst] (Rafală)
Când înregistrați fotografii în 4K
Când înregistrați folosind [Post Focus](Focalizare posterioară)
Când înregistrați folosind[Bracket] (Încadrare)
Când [Quality]( Calitate) este setată la [
], [
] sau[
]
Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurt)
Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) de [Stop Motion Animation](Animaţie cadru cu
cadru)este setat la [ON] (Activare).
Setarea culorii
Mod de înregistrare:
1
2
55
Apăsați
pentru a afișa ecranul de setare
Rotiţi selectorul posterior pentru a regla culoarea.
• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)pentru a reveni la ecranul
de înregistrare.
• Setarea de culoare va reveni la nivelul implicit (punctul
central)atunci când aparatul este oprit sau camera este
comutată la un alt Mod de înregistrare.
• Cu operații cu ecran tactil (→56)
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod Automat inteligent)
Setare luminozitate (expunere)/Fundal estompat
(Funcția de control defocalizare)
Mod de înregistrare:
1
Apăsați selectorul posterior pentru a afișa ecranul de setare
2
Rotiți selectorul posterior pentru a seta
• Fiecare apăsare a selectorului posterior comută între setarea luminozitate (expunere),
operațiuni de control al defocalizării și finisarea funcționării.
• Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
La setarea luminozității (expunerii)
pentru a seta încadrarea expunerii. (→128)
• Apăsați
La setarea defocalizării fundalului
• Apăsarea butonului [Q.MENU/ ] (Meniu rapid) va anula
setarea.
• Modul de focalizare automată este setat la [
]. Poziția zonei
AF poate fi setată prin atingerea ecranului.
(Dimensiunea acesteia nu poate fi modificată)
■
OFF
250
125
60
30
15
2.8
4.0
5.6
8.0
Cu operațiunile de ecran tactil
Atingeți [ ]
Atingeți elementul pe care doriți să-l setați
[ ]: Culoare
[ ]: Gradul de defocalizare
[ ]: Luminozitate (expunere)
Trageți bara de glisare sau exponometrul pentru a seta
• Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
56
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea imaginilor după setarea automată a
valorii aperturii și timpului de expunere (Mod Program
AE)
Mod de înregistrare:
Realizați imagini folosind setări automate a valorii aperturii și timpului de expunere, în
conformitate cu luminozitatea unui subiect.
1
2
Setaţi selectorul de mod la [
]
3
Când sunt afișate valorile numerice (aproximativ 10 secunde), rotiți
selectorul posterior
pentru a modifica valorile folosind
Programme Shift (Comutare program)
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
50p
• Dacă valoarea aperturii și timpul de expunere sunt afișate în roșu, nu aveți
expunerea corectă
250
125
60
30
15
2.8
4.0
5.6
8.0
Indicații Comutare Program
Valoarea aperturii
Timpul de expuner
• Pentru a anula Program Shift (Comutare program), opriți camera sau rotiți
selectorul posterior până ce indicatorul de comutare a programului se stinge.
• Program Shift (Comutare program) poate fi ușor anulat prin setarea unui buton
funcțional pentru [One Push AE] (AE cu o singură apăsare). (→64)
Despre Programme Shift(Comutare program)
Funcția mențineriia aceeași expunere (luminozitate), în timpul schimbării combinațieia
valorii aperturii și timpului de expunerese numește“Programme Shift” (Comutare
program). Puteți folosi „Programme Shift“ (Comutare program) pentru a face fotografii
prin ajustarea aperturii și timpului de expunere chiar și în modul AE.
●
57
Programme Shift (Comutare program) nu poate fi utilizat în următoarele cazuri:
• Când înregistrați înfotografii în 4K
• Când înregistrați folosind [Post Focus] (Focalizare posterioră)
• Când sensibilitatea ISO este setată la[ ] ]
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând apertura/
timpul de expunere
Mod de înregistrare:
• Efectele valorii setate a aperturii şi a timpului de expunere nu vor fi vizibile pe ecranul
de înregistrare. Pentru a examina ecranul de înregistrare, vă rugăm să utilizaţi [Preview]
(Previzualizare). (→62)
• Luminozitatea ecranului şi a imaginilor înregistrate poate diferi.Verificaţi imaginile pe
ecranul de redare.
• Când ajustați valoarea aperturii şi a timpului de expunere, este afișat un
exponometru.Dacă valoarea aperturii şi a timpului de expunere sunt afișate în roșu, nu
aveți o expunere corespunzătoare.
• În cazul în care expunerea corectă nu este setată atunci când apăsați pe jumătate
butonul declanșator, valorile numerice ale aperturii şi a timpului de expunere sunt
afișate în roșu intermitent.
Realizarea fotografiilor specificând valoarea aperturii(AperturePriority AE Mode)(Mod Prioritate apertură la expunere automată)
Când setaţi valoarea aperturii, camera optimizează automat timpul de expunere pentru
luminozitatea subiectului.
1 Setaţi selectorul de mod la [ ]
2 Rotiți selectorul posterior pentru a seta valoarea aperturii
• Acesta va comuta între operarea setării aperturii și
compensării expunerii de fiecare dată când este apăsat selectorul
posterior.
Valoare apertură
Exponometru
Valorile aperturii
care pot fi setate*1
F2.8 - F8.0
250
125
60
30
15
2.8
4.0
5.6
8.0
Setările timpului de expunere (secunde)
4*2 - 1/2000
(Când se utilizează un declanșator mecanic)
1*2 - 1/16000
(Când se utilizează un declanșator electronic)
*1 Este posibil să nu puteți selecta anumite valori, în funcție de poziţia zoom-ului.
De asemenea, unele valori ale aperturii nu sunt selectabile atunci când folosiți lentile
de conversie (opțional).
*2 Variază în funcție de setarea de sensibilitate ISO.(→101)
58
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând valoarea aperturii și timpul de expunere
Realizarea fotografiilor specificând timpul de expunere(Shutter-Priority AE
Mode)(Mod Prioritate declanşator la expunere automată)
Când setaţi timpul de expunere, camera optimizează automat valoarea aperturii pentru
luminozitatea subiectului.
1
2
Setaţi selectorul de mod la [
]
Rotiți selectorul posterior pentru a seta timpul de expunere
• Acesta va comuta între operarea timpului de expunere
și compensării expunerii de fiecare dată când este apăsat
selectorul posterior.
Timpul de expunere
Exponometru
Timpul de expunere care poate fi setat (secunde)*1
4* - 1/2000
(Când se utilizează un declanșator mecanic)
1* - 1/16000
(Când se utilizează un declanșator electronic)
15
30
60
5.6
4.0
2.8
125
250
Setările valorii
aperturii
F2.8 - F8.0
* Variază în funcție de setarea de sensibilitate ISO. (→101)
● Dacă comutați modul de înregistrare la Mod Prioritate declanşator la expunere automată
când sensibilitatea ISO este setată la [
59
],Sensibilitatea ISO se va schimba la [AUTO].
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând valoarea aperturii și timpul de expunere
Realizarea fotografiilor specificând valoarea aperturii și timpul
de expunere (Manual Exposure Mode)(Mod Expunere manuală)
Determinaţi expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură şi a timpului de expunere.
1 Setaţi selectorul de mod la [ ]
selectorul posterior pentru a seta valoarea
2 Rotiți
aperturii și timpul de expunere
• Puteți comuta între operația timpului de expunereși setarea
valorii aperturii de fiecare dată când apăsați selectorul posterior.
2
Valoarea aperturii
Timpul de expunere
Asistenţa de expunere manuală
Exponometru
Valorile aperturii
care pot fi setate*1
F2.8 - F8.0
4
8
2.8
15
4.0
5.6
30
6
8.0
Timpul de expunere care
poate fi setat (secunde)
4*2 - 1/2000
(Când se utilizează un declanșator mecanic)
1*2 - 1/16000
(Când se utilizează un declanșatorelectronic)
*1 Este posibil să nu puteți selecta anumite valori, în funcție de
poziţia zoom-ului. De asemenea, unele valori ale aperturii nu
sunt selectabile atunci când folosiți lentile de conversie (opțional).
*2 Variază în funcție de setarea de sensibilitate ISO. (→101)
● Dacă comutați modul de înregistrare la Modul de expunere manuală când sensibilitatea ISO este
setată la [
60
],Sensibilitatea ISO se va schimba la [AUTO].
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând valoarea aperturii și timpul de expunere
Optimizarea sensibilităţii ISO pentru valoarea aperturii şi timpul de expunere
Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO], camera setează sensibilitatea ISO automat, astfel
încât expunerea să corespundă timpului de expunere şi valorii aperturii.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil să nu fie serată o expunere
corespunzătoare sau ca sensibilitatea ISO să crească.
Asistenţă la expunere manuală (estimat)
Afișează imagini cu luminozitate standard (expunerea corespunzătoare).
Afișează imagini mai luminoase. Pentru expunerea corespunzătoare, utilizați o
viteză a obturatorului mai mare sau creșteți valoarea aperturii.
Afișează imagini mai întunecate. Pentru expunerea corespunzătoare, utilizați o
viteză redusă a obturatorului sau reduceți valoarea aperturii.
61
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând valoarea aperturei și timpul de expunere
Verificarea efectelor valorii aperturii și timpului de
expunere(Mod de previzualizare)
Mod de înregistrare:
Puteți utiliza Modul de previzualizare pentru a verifica efectele valorii aperturii și timpului
de expunere selectate.
• Verificarea efectului valorii aperturii selectate:Aceasta vă permite să verificați
profunzimea unui câmp (domeniu de focalizare) prin îngustarea fizică a lamelor de
lentile a aperturii la valoarea aperturii utilizate pentru înregistrarea dată.
• Verificarea efectului timpului de expunere selectat :Aceasta vă permite să verificați
mișcarea într-o scenă prin afișarea ecranului la timpul de expunere utilizat pentru
înregistrarea dată.
1 Setaţi un buton funcţional la [Preview] (Previzualizare)(→47)
• Pasul următor este un exemplu în care funcția [Preview] (Previzualizare) este atribuită butonului [Fn3].
2 Apăsați butonul [Fn3] pentru a comuta la ecranul de confirmare
• De fiecare dată când apăsați butonul [Fn3], ecranul comută.
Ecran normal de înregistrare
Ecran de previzualizare al
efectului de apertură
Efect de apertură: ○
Efect timp de expunere:–
Fn3 Shtr Speed Effect added.
62
Ecran de previzualizare al
efectului timpului de expunere
Efect de apertură: ○
Efect timp de expunere: ○
Fn3 Preview completed.
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând valoarea aperturei și timpul de expunere
Proprietăţile profunzimii de câmp
Valoare apertură
Condiţii de
Lungimea de focalizare
înregistrare
Distanţa până la subiect
Profunzimea
câmpului
(domeniu de focalizare)
Mică
Mare
Telefoto
Unghi larg
Apropiat
Mică (De mică amploare)
Exemplu:
Pentru a face o fotografie a
unui fundal neclar
Depărtat
Mare (Amplă)
Exemplu:
Pentru a face o fotografie prin
ajustarea focalizării, inclusiv
fundalului
● Puteți realiza o fotografie chiar și atunci când Modul de previzualizare este activat.
● Intervalul pentru verificarea efectului de timp de expunere setat este cuprins între 8
secunde şi 1/16000 secunde.
● Acest mod nu poate fi utilizat cu [
63
] ([4K Pre-Burst] (Pre-rafală în 4K) de foto în 4K.
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând valoarea aperturei și timpul de expunere
Setarea cu uşurinţă a aperturii/timpului de expunere pentru o
expunere adecvată (AE cu o singură apăsare)
Mod de înregistrare:
Când setarea expunerii este prea luminoasă sau prea întunecată, puteţi utiliza AE cu o
singură apăsare pentru a obţine o setare adecvată a expunerii.
Cum să vă daţi seama dacă expunerea nu este potrivită
• Dacă valorile de apertură şi timpul de expunere luminează intermitent
în culoarea roşie când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.
• Dacă funcţia Manual Exposure Assistance (Asistenţă expunere
manuală) (→61) are altă valoare decât [
] în modul Manual
Exposure (Expunere manuală)
Luminează în culoarea roşie
1
2
Setaţi un buton funcţional la [One Push AE] (AE cu o singură apăsare).(→47)
(Când expunerea nu este potrivită) Atingeţi butonul funcțional
Exponometrul
Modificați la expunerea corespunzătoare
15
30
60
125
250
2.8
4.0
5.6
● Exponometrul nu este afișat în modul Video Creativ.
● În următoarele cazuri, o expunere adecvată nu poate fi setată.
• Când obiectul este extrem de întunecat şi nu se poate obţine o expunere
adecvată prin modificarea valorii aperturii sau a timpului de expunere
• La înregistrarea cu ajutorul bliţului
• În modul de previzualizare(→62)
64
DVQP1226
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice
(Mod de reazlizare panoramă)
Mod de înregistrare:
Imaginile consecutive făcute în timp ce camera se mișcă sunt combinate pentru a forma
o panoramă.
1
2
3
Setaţi selectorul de mod la [
]
Apăsați la jumătatea butonului declanșator pentru a focaliza
Apăsați butonul declanșator complet și deplasați camera întro mișcare mică circulară pe direcția de înregistrare pentru a
începe înregistrarea
Linie de ghidare orizontală / verticală
Înregistrarea direcției și starea de progres (aproximativă)
Înregistrarea imaginilor de la stânga la dreapta
Marimea imaginii:
Marimea imaginii: [WIDE] (Amplu)
[STANDARD](Standart)
• Mișcați camera cu o viteză constantă.
• Este posibil să nu puteți înregistra cu succes imagini dacă deplasați camera prea repede
sau prea încet.
4
Apăsați butonul declanșator complet din nou pentru a termina
înregistrarea
• De asemenea, puteți termina înregistrarea dacă vă opriți să mișcați camera în
timp ce înregistrați.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, terminată prin mutarea camerei la sfârșitul
ghidului.
65
DVQP1226
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice (Mod de realizare panoramă)
■ Schimbarea direcției de înregistrare și unghiului de vedere (dimensiunea
imaginii) a imaginilor panoramice
→
[Rec](Înregistrare) → [Panorama Settings][Setări Panorama]
[Direction](Direcție)
Setați direcția de înregistrare.
[PictureSize]
(Dimensiune imagine)
Setați unghiul de vedere (dimensiunea imaginii).
[STANDARD](Standart) / [WIDE](Amplu)
•Numărul de pixeli de înregistrare pe linie orizontală si verticală a unei imagini panoramice
variază în funcție de dimensiunea imaginii, direcția de înregistrare și numărul de imagini
cusute. Numărul maxim de pixeli de înregistrare este următorul:
Dimensiune imagine Direcția de înregistrare
[STANDARD]
(Standart)
[WIDE](Amplu)
Rezoluție orizontală
Rezoluție verticală
Orizontal
8176 pixeli
1920 pixeli
Vertical
2560 pixeli
7680 pixeli
Orizontal
8176 pixeli
960 pixeli
Vertical
1280 pixeli
7680 pixeli
Sfaturi
●
Mișcați camera în direcția de înregistrare în mod constant posibil.
(În cazul în care camera se mișcă prea mult, este posibil să nu puteți înregistra imagini sau puteți
crea o imagine panoramică mică.)
Mișcați camera la un punct puțin înainte de
punctul de la care doriți să începeți.
(Cu toate acestea, ultimul cadru nu este
înregistrat până la sfârșit.)
66
DVQP1226
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice (Mod de realizare panoramă)
■ Despre redarea imaginilor panoramice
Apăsând va începe defilarea automată de redare în
aceeași direcție ca și înregistrarea.
• Următoarele operații pot fi efectuate în timpul redării de
derulare.
Începeți redarea panoramică / Pauză*
Stop
* Când redarea este întreruptă, puteți derula înainte și înapoi prin glisarea ecranului. Atunci când
bara de defilare este atinsă, poziția de redare sare la poziția de atingere.
● Poziția zoom este fixată la capătul W.
● Focalizarea, expunerea și Balansul de alb sunt toate fixate la valorile optime pentru prima imagine.
În cazul în care focalizarea sau luminozitatea imaginilor înregistrate ca parte a unei imagini
panoramice după prima imagine sunt semnificativ diferite de cele ale primei imagini, imaginea
panoramică ca un întreg (atunci când toate imaginile sunt cusute împreună) poate să nu aibă
focalizare consistentă și luminozitate.
● Deoarece mai multe imagini sunt cusute împreună pentru a crea o imagine panoramică, unele
obiecte pot fi distorsionate sau porțiunile de îmbinare de fotografii realizate în mod succesiv, care
sunt cusute pot fi vizibile.
● [Shutter Type] (Tip Declanșator) este fixat la [ESHTR].
● Imaginile panoramice nu pot fi create sau imaginile nu pot fi înregistrate în mod corespunzător
atunci când înregistrați imagini a următoarelor
• Subiectele care au un caracter monoton continuu sau structură (cerul, plaja, etc.)
• Subiectele în mișcare (persoane, animale de companie, vehicul, valuri, sau flori care
balansează în vânt, etc.)
• Subiectele ale căror culori sau structuri se schimbă rapid (cum ar fi o imagine care apare pe un
ecran)
• Locații întunecate
• Locațiile cu o sursă de lumină pâlpâitoare (lampă fluorescentă, lumina lumânărilor, etc.)
67
DVQP1226
Mod de înregistrare
Inregistrarea imaginilor în funcție de scenă (Mod scenă ghid)
Mod de înregistrare:
Dacă selectați o scenă pentru a se potrivi subiectului și condițiile de înregistrare cu
referire la o imagine exemplu, camera va seta expunerea optimă, culoarea, și se
va focaliza, permițându-vă să înregistrați într-un mod potrivit scenei.
1
2
Setaţi selectorul de mod la [
3
Apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
Apăsați
]
pentru a selecta scena
•Scena poate fi, de asemenea, selectată prin
glisarea unei imagini exemplu, sau a barei de diapozitive.
Este de asemenea posibil de a afișa ecranul de selecție atingând
pictograma modului de înregistrare
pe ecranul de înregistrare.
50
8
● În funcție de scena, ecranul de înregistrare va arăta ca şi cum se pierd cadre.
] de pe ecranul meniului, selectați [Scene
● Pentru a schimba Modul scenă ghid, selectați [
Switch](Comutare Scene) și apoi apăsați [MENU / SET] (Meniu/Setare). Puteți reveni la pasul
.
● 2Următoarele
elemente nu pot fi setate în modul Scenă Ghid, deoarece camera le reglează automat
la setarea optimă.
–– [Sensitivity] (Sensibilitate), elemente altele decât ajustarea calității imaginii în [Photo Style] (Stil
foto), [Filter Settings] (Setare filtru),
[Metering Mode](Mod de măsurare), [Highlight Shadow] (Evidențiere umbră), [HDR] și [Multi Exp.]
(Expunere multiplă)
● Deși Balansul de alb este fixat la [AWB] pentru anumite tipuri de scenă, puteți regla Balansul de
alb sau puteți folosi Balansul de alb fixat prin apăsarea butonului
de pe ecranul de
înregistrare.(→105, 106)
68
DVQP1226
Mod de înregistrare
Inregistrarea imaginilor în funcție de scenă (Mod scenă ghid)
Tipuri de modul scenă ghid
Afișarea descrierii fiecarei scene și sfaturilor de înregistrare
Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) în timp ce este afișat ecranul de selectare a scenei
• Când este setat la afișajul de ghidare, sunt afișate explicații detaliate și sfaturi pentru fiecare scenă.
Afișare normală
Afișare a ghidului
Afișare listă
1: [Clear Portrait](Portret clar)
2: [Silky Skin](Piele catifelată)
● In cazul în care o parte din fundal, etc. este de o culoare asemănătoare cu culoarea pielii, această
parte este, de asemenea, netezită.
● Acest mod poate să nu fie efectiv atunci când luminozitatea este insuficientă.
3: [Backlit Softness] (Iluminare din spate)
4: [Clear in Backlight](Iluminare din spate clară)
5: [Relaxing Tone] (Ton relaxant)
6: [Sweet Child’s Face] (Fața copilului)
● Când atingeți fața, o imagine statică este înregistrată cu focalizarea și expunerea setată pentru
locația aleasă.
7: [Distinct Scenery] (Cadru distinct)
69
DVQP1226
Mod de înregistrare
Inregistrarea imaginilor în funcție de scenă (Mod scenă ghid)
8: [Bright Blue Sky] (Cer albastru senin)
9: [Romantic Sunset Glow] (Lumina romantică a soarelui)
10: [Vivid Sunset Glow](Lumina strălucitoare a soarelui)
11: [Glistening Water] (Apă sclipitoare)
●
Filtru stea utilizat în acest mod poate provoca efecte lucitoare asupra altor obiecte decât suprafața apei.
12: [Clear Nightscape] (Peizaj nocturn clar)
13: [Cool Night Sky] (Cer de noapte liniștit)
14: [Warm Glowing Nightscape](Peizaj nocturn strălucitor)
15: [Artistic Nightscape](Peizaj nocturn artistic)
● Puteți modifica timpul de expunere prin rotirea selectorului posterior.
16: [Glittering Illuminations] (Iluminații scânteietoare)
17: [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)
● După ce butonul declanșator a fost apăsat, nu mișcați camera în timpul operației de înregistrare.
● Unghiul de vedere devine puțin îngust.
18: [Clear Night Portrait] (Portret de noapte clar)
● Este recomandat un trepied și un temporizator.
● Când este selectat [Clear Night Portrait] (Portret de noapte clar), păstrați obiectul nemișcat timp
de aproximativ 1 secundă după realizarea imaginii.
19: [Soft Image of a Flower] (Imaginea floarei)
● Pentru înregistrarea apropiată, vă recomandăm să evitați folosirea blițului.
70
DVQP1226
Mod de înregistrare
Inregistrarea imaginilor în funcție de scenă (Mod scenă ghid)
20: [Appetizing Food] (Mâncarea apetisantă)
● Gradul de defocalizare a fundalului poate fi modificat prin ajustarea aperturii utilizând selectorul posterior.
● Pentru înregistrarea apropiată, vă recomandăm să evitați folosirea blițului.
21: [Cute Dessert] (Desert drăguț)
● Pentru înregistrarea apropiată, vă recomandăm să evitați folosirea blițului.
22: [Freeze Animal Motion] (Înregistrarea mișcării animalelor)
● Funcția iplicită[AF Assist Lamp] (Lampă de asistență AF)este setatăla [OFF] (Dezactivare).
23: [Clear Sports Shot] (Cadru sportiv)
24: [Monochrome] (Monocrom)
71
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea imaginiilor cu efecte de imagini diferite
(Mod Control Creativ)
Mod de înregistrare:
Acest mod înregistrează cu efecte de imagine suplimentare.
Puteţi seta efectele pe care doriţi să le adăugaţi selectând imagini exemplu şi verificândule pe ecran.
1
2
Setaţi selectorul de mod la[
]
Apăsaţi pe
pentru a selecta
efectele de imagine (filtrele).
Previzualizare
• Puteţi selecta efectele de imagine (filtrele)
atingând imaginile exemplu.
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
De asemenea, este posibilă afişarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare pe ecranul de înregistrare.
50
● În funcție de efectul de imagine, ecranul de înregistrare va arăta ca şi cum se
pierd cadre.
● [White Balance] (Balans de alb) va fi fixat la [AWB], iar ISOsensibilitate
va fi fixat la [AUTO].
● Următoarele elemente de meniu pot fi setate în meniul [ ].
–– [Filter Effect] (Efectul filtru): Vă permite să setați efectul de imagine (filtru).
–– [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană cu filtru]: Vă permite
să setați camera pentru a înregistra imagini cu și fără un efect de imagine
simultan (→175)
72
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea imaginiilor cu efecte de imagini diferite (Mod Control Creativ)
Tipuri de efecte de imagine
Afișarea descrierii fiecărui efect de imagine (filtru)
Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) în timp ce este afișat ecranul de selectare a
efectului de imagine
• Când este setat la afișajul de ghidare, sunt afișate explicații pentru fiecare efect de imagine
Afișare normală
■
Afișarea ghidului
Afișare listă
Setarea tipului de defocalizare ([Miniature Effect]) (Efect miniatură)
După atingerea [ ], atingeți [ ]
Apăsați
sau
pentru a deplasa porţiunea focalizată (cadrul).
• De asemenea, puteţi modifica porţiunea focalizată atingând ecranul
de pe ecranul înregistrare.
• Dacă atingeţi[
] , aveţi posibilitatea de a seta orientarea de
înregistrare (orientare de defocalizare).
Rotiți selectorul posterior pentru a selecta dimensiunea
porţiunii focalizate. (cadrul)
• Pe ecranul tactil, depărtați 2 degete ale dumneavoastră pentru a mări
imaginea, și apropiați 2 degete pentru a micșora imaginea. (→ 40)
• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a readuce setarea porţiunii
focalizate înapoi la valoarea implicită.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
● Imaginile video sunt înregistrate fără sunet.
● Când se înregistrează o imagine video, lungimea unei imagini video înregistrate va fi de
aproximativ 1/8 mai mare decât durata reală.(Dacă înregistrați un video timp de 8 minute,
rezultatul timpului de înregistrarea a imaginii video va fi de aproximativ 1 minut.) Durata de
înregistrare afișată pe cameră este de aproximativ de 8 ori mai mare decât înregistrarea reală.
În funcție de rata de cadru de înregistrare a imaginii video, timpul de înregistrare a imaginii
video și timpul de înregistrare disponibil poate să difere de valorile de mai sus.
● Dacă încheiaţi înregistrarea imaginilor video după scurt timp, camera poate continua
înregistrarea până la o anumită perioadă de timp.
73
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea imaginiilor cu efecte de imagini diferite (Mod Control Creativ)
■
Selectarea culorii care urmează să fie păstrată([One Point
Color])(Pată de culoare)
După atingerea [ ], atingeți [ ]
Selectați culoarea care urmează să fie păstrată cu
și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți selecta prin operații tactile.
• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru ca setarea inițială să fie
restabilită.
În funcţie de subiect, culoarea setată poate să nu fie lăsată în imagine.
■ Reglarea poziției și dimensiunei sursei de lumină ([Sunshine]) (Soare)
După atingerea [
Apăsați
], atingeți [
]
pentru a muta centrul sursei de lumină într-o poziție diferită
• Poziția sursei de lumină poate fi, de asemenea, modificată prin atingerea ecranul.
Rotiți selectorul posterior pentru a ajusta dimensiunea sursei de lumină
• Pe ecranul tactil, depărtați 2 degete ale dumneavoastră pentru a mări imaginea, și apropiați 2
degete pentru a micșora imaginea.
• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a readuce setarea sursei de lumină înapoi la valoarea implicită.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Sfat pentru amplasarea centrului sursei de lumină
Un aspect mai natural poate fi creat prin amplasarea centrului sursei de lumină în afara imaginii.
74
DVQP1226
Modde înregistrare
Realizarea imaginiilor cu efecte de imagini diferite (Mod Control Creativ)
Reglaţi efectul imaginii în funcţie de preferinţele dumneavoastră
Condițiile de setare (cum ar fi gradul și colorarea a unui efect) a efectelor de imagine pot
fi reglate cu uşurinţă conform preferinţelor dumneavoastră.
1 Apăsați pentru a afișa ecranul de setare
2 Rotiți selectorul posterior pentru a ajusta condițiile de
setare a efectelor de imagine
• Apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare)pentru a
reveni la ecranul de înregistrare.
Efectul imaginii
[Expressive] (Expresiv)
[Retro] (Retro)
[Old Days] (Efect
fotografie veche)
[High Key] (Supraexpunere)
[Low Key] (Subexpunere)
[Sepia]
[Monochrome] (Monocrom)
[Dynamic Monochrome]
(Monocrom dinamic)
[Rough Monochrome]
(Monocrom grosier)
[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)
[Impressive Art]
(Artă impresionantă)
[High Dynamic]
(Dinamic accentuat)
75
Elementele care pot fi setate
Culori atenuate
Galben accentuat
Contrast redus
Prospețime
Culori în relief
Culoare
Contrast
Culoare
Roz accentuat
Roșu accentuat
Contrast redus
Galben accentuat
Contrast redus
Culoare
Contrast
Culoare
Contrast
Roșu accentuat
Contrast înalt
Aquamarin accentuat
Albastru accentuat
Contrast înalt
Albastru accentuat
Contrast înalt
Granularitate
Mai granulat
Mai puțin granulat
Anvergura defocalizării
Defocalizare slabă
Defocalizare puternică
Alb și negru
Prospețime
Culori în relief
Alb și negru
Prospețime
Culori în relief
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea imaginiilor cu efecte de imagini diferite (Mod Control Creativ)
Efectul imaginii
[Cross Process]
(Proces încrucișat)
Elementele care pot fi setate
Culoare
Verde accentuat / Albastru accentuat /
Galben accentuat / Roșu accentuat
• Selectaţi tonul de culoare dorit prin
rotirea selectorului de control, apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Toy Effect] (Efect jucărie)
[Toy Pop]
(Efect jucărie în relief)
[Bleach Bypass]
(Trecere cu înălbitor)
[Miniature Effect]
(Efect miniatură)
Portocaliu accentuat
Culoare
Albastru accentuat
Zonă cu luminozitate periferică redusă
Mică
Mare
Contrast redus
Contrast
Contrast înalt
Prospețime
Culori în relief
Culori atenuate
• Pentru detalii despre [Miniature Effect] (Efect miniatură)(→73)
[Soft Focus]
(Focalizare slabă)
[Fantasy] (Fantezie)
[Star Filter] (Filtru stea)
[One Point Color]
(Pată de culoare)
Anvergura defocalizării
Defocalizare puternică
Defocalizare slabă
Culori atenuate
Prospețime
Culori în relief
Lungimea razei
Lungimea razei este scurtă
Lungimea razei este lungă
Numărul razelor
Mic
Mare
Unghiul razelor
Se rotesc la stânga
Se rotesc la dreapta
Cantitate de culoare rămasă
Cantitate mare de
Cantitate redusă de
culoare
culoare
• Pentru detalii despre [One Point Color](Pată de culoare) (→74)
[Sunshine](Soare)
Culoare
Galben accentuat / Roșu accentuat /
Albastru accentuat / Alb accentuat
• Selectaţi tonul de culoare prin rotirea
cadranuluiposterior, apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Pentru detalii despre [Sunshine] (Soare) (→74)
76
DVQP1226
Mod de înregistrare
Realizarea imaginiilor cu efecte de imagini diferite (Mod Control Creativ)
Setare luminozității (expunerii) / neclarității fundalului (funcția Control
defocalizare)
1
Apăsați selectorul posterior pentru a afișa ecranul de setare
2
Rotiți selectorul posterior pentru a seta
• Fiecare apăsare a selectorului posterior comută între setare luminozitate (expunere),
utilizarea control defocalizare și finisaj de operare.
• Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
La setarea luminozității (expunerii)
• Apăsați
pentru a seta suportul de expunere. (→128)
OFF
La setarea defocalizării de fundal
• Apăsând butonul [Q.MENU/
] va anula setarea.
250
■
125
60
30
15
2.8
4.0
5.6
Cu operațiunile de ecran tactil
Atingeți [ ]
Atingeți subiectul pe care doriți să îl setați
[
]: Reglați efectul imaginii
[
]: Gradul de defocalizare
[
]: Luminozitate (expunere)
Trageți bara de glisare sau exponometrul pentru a seta
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul
de înregistrare.
Operațiunile de control defocalizare nu sunt disponibile în [Miniature Effect]
(Efect miniatură) (Mod Control Creativ).
77
DVQP1226
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea aperturii/
timpului de expunere/sensibilității ISO (Mod Video Creativ)
Mod de înregistrare:
1
2
Setaţi selectorul de mod la [
]
Setaţi meniul. (→43)
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Exposure Mode] (Mod de expunere)
Setări: [P] / [A] / [S] / [M]
•Operaţia de modificare a valorii aperturii, a timpului de expunere sau a sensibilității ISO
este aceeaşi cu operaţia de setare a selectorului de mod în poziţia [ ], [ ], [ ] sau [ ].
De asemenea, este posibilă afişarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
5
Apăsaţi pe butonul pentru imagini video (sau pe butonul
3 declanşator)
pentru a începe să înregistraţi o imagine video.
pe butonul pentru imagini video (sau pe butonul
4 Apăsaţi
declanşator) pentru a opri înregistrarea unei imagini video.
● Când [Exposure Mode] (Modul de expunere) este setat la [M], [AUTO] a sensibilității ISO va trece
la [80].
78
DVQP1226
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea aperturii / timpului de expunere / sensibilității ISO (Mod Video Creativ)
Înregistrarea imaginilor video cu mişcare încetinită ([High Speed Video])
(Înregistrare tip filmare rapidă)
Imaginile video cu mișcare încetinită pot fi înregistrate prin efectuarea înregistrării la o
viteză foarte mare.Atunci când aceste înregistrări sunt redate, mișcarea este afișată lent.
•Pentru a înregistra imagini, utilizați UHS Speed un card cu Clasa de viteză UHS 3. (→27)
1 Setaţi selectorul de mod la[ ]
2 Setaţi meniul (→43)
→
[Motion Picture] (Imagini video) → [High Speed Video]
(Înregistrare tip filmare rapidă)
[200fps/VGA]
Înregistrarea se face la 200 cadre / secundă cu [VGA] în [MP4].
• Unghiul de vedere devine mai îngust.
[100fps/HD]
Înregistrarea se face la 100 cadre / secundă cu [HD] în [MP4].
3
Apăsaţi pe butonul pentru imagini video (sau pe butonul declanşator) pentru a
4
Apăsaţi pe butonul pentru imagini video (sau pe butonul declanşator) pentru a
opri înregistrarea unei imagini video.
începe să înregistraţi o imagine video.
● Semnalul audio nu este înregistrat.
● Fișierele sunt împărțite în mai mici fișiere video pentru înregistrare și redare atunci când
dimensiunea fișierului depășește 4 GB. (Puteți continua să înregistrați imagini video fără
întrerupere.)
Înregistrarea se oprește când timpul de înregistrare continuu este mai mare de 29 de minute și
59 secunde. (În ceea ce privește timpul de redare, puteți înregistra până la aproximativ 120 de
minute.)
● Setările pentru focalizare, zoom-ul, expunerea și Balansul de alb sunt fixate la setările
specificate la pornirea înregistrării.
● Pâlpâiri sau dungi orizontale pot apărea în timpul înregistrării cu lumină fluorescentă.
79
DVQP1226
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea aperturii / timpului de expunere / sensibilității ISO (Mod Video Creativ)
Înregistrarea imaginilor video cu mişcare încetinită ([High
Speed Video]) (Înregistrare tip filmare rapidă)
Sunetul operaţional al butonului de zoom sau operarea butonului se pot înregistra în timpul
înregistrării unei imagini video.
Utilizarea pictogramelor tactile permite funcţionarea silenţioasă pe durata înregistrării
imaginilor video.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Silent Operation] (Operare
silențioasă) → [ON] (Activare)
1
2
3
Începeți înregistrarea
Atingeți [
]
Atingeți pictograma
Zoom
Valoarea aperturii
Timpul de expunere
Compensarea expunerii
Sensibilitate ISO
4
5
Trageți bara de glisare pentru a seta
• Viteza operației variază în funcție de poziția pe care
o atingeți.
[
]/[
]
Modifică lent setarea
[
]/[
]
Modifică rapid setarea
Opriți înregistrarea
● Nu poate fi utilizat în timpul de înregistrare[High Speed Video](Înregistrare tip filmare rapidă).
80
DVQP1226
Mod de înregistrare
Înregistrarea setărilor și înregistrărilor preferate (Mod
Personalizare)
Mod de înregistrare:
Înregistrarea setărilor personalizate ([Cust.Set Mem.](Memorare
setări personalizate))
Se pot înregistra până la 3 setări curente ale camerei, utilizând [Cust.Set Mem.]
(Memorare setări personalizate). ([ ], [
], [
])
• Setarea iniţială a modului Programme AE (Programare expunere automată) este
înregistrată ca reprezentând setările personalizate iniţiale.
Pregătiri
Setaţi în prealabil modul de înregistrare pe care doriţi să-l salvaţi şi selectaţi setările de meniu
dorite de la cameră.
→
[Custom] (Personalizare) → [Cust.Set Mem.] (Memorare setări
→ personalizate)→Setați Personalizare în cazul în care doriți să vă înregistrați setările
● Următoarele elemente de meniu nu sunt înregistrate ca setări personalizate.
Meniu [Rec] (Înregistrare)
• Date înregistrate cu [Face Recog.] (Recunoaştere faţă)
• Setarea [Profile Setup] (Configurare profil)
Meniu [Custom] (Personalizare)
•[Touch Scroll] (Derulare tactilă)
•[Menu Guide] (Ghid meniu)
81
Meniu [Setup] (Configurare)
• Toate meniurile
Meniu [Playback] (Redare)
•[Rotate Disp.](Rotire afişaj)
•[Picture Sort] (Sortare imagini)
DVQP1226
Mod de înregistrare
Înregistrarea setărilor și înregistrărilor preferate (Mod Personalizare)
Înregistrarea utilizând setarea personalizată înregistrată
1
■
Setaţi selectorul de mod la[
]
• Va fi apelată setarea personalizată utilizată ultima oară.
Pentru a modifica o setare personalizată
Setaţi selectorul de mod la [
]
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a afişa meniul.
Apăsaţi
pentru a selecta setarea personalizată pe care doriţi să o utilizaţi, după
care apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
50p
• Setările sunt comutate la acele setări care au fost selectate
pentru setarea personalizată.
De asemenea, este posibilă afişarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul pe înregistrare.
5
■ Modificarea setărilor
Conţinutul înregistrat nu se modifică atunci când setarea de meniu este modificată
temporar, cu selectorul de mod setat la [
]. Pentru modificarea setărilor înregistrate,
suprascrieţi conţinutul înregistrat utilizând [Cust.Set Mem.] (Memorare setări
personalizate) din meniul de setări personalizate.
82
DVQP1226
Setări focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Prin setarea modul de focalizare optim sau modul de focalizare automat pentru
subiectului sau starea de înregistrare, puteți lăsa camera să ajusteze automat
focalizarea în diverse scene.
1
Apăsați butonul [AF/AF
2
Apăsați
3
/MF]
pentru a selecta [AF] (Mod de focalizare automată)
și apăsați [MENU / SET](Meniu/Setare)
Apasati [
] butonul ( ) pentru a comuta la [AF Mode] (Mod de
focalizare automată)(→85)
• Setați focalizarea atunci când butonul declanșator este apăsat pe jumătate (→84)
4
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
Afișaj focalizare
(Atunci când focalizarea este aliniată: luminează focalizarea
nu este aliniată: luminează intermitent)
Zona de focalizare automată
(Atunci când focalizarea este aliniată: luminează verde)
• Două sunete „bip“ se aud și focalizarea automată este activată.
• Patru sunete „bip“ se aud atunci când focalizarea nu este aliniată.
• Când realizați o imagine într-un loc întunecos, [ ] este afișat pentru afișajul de
focalizare și ajustarea focalizării poate dura mai mult timp decât de obicei.
Subiecte / medii, care pot face focalizarea dificilă:
• Obiecte în mișcare sau extrem de luminoase, sau obiecte fără contrast de culoare.
• Realizarea fotografiilor prin sticlă sau în apropierea obiectelor care emit lumină.
• În întuneric, sau cu bruiaj semnificativ.
• Când sunteți prea aproape de obiect sau când fotografiați atât obiectele îndepărtate cât și
apropiate împreună în aceeași imagine.
83
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Setarea operațiilor de focalizare atunci când butonul declanșatorul este
apăsat pe jumătate (AFS, AFF, AFC) (Focalizare automată individuală,
Focalizare automată flexibilă,Focalizare automată continuă)
Mod de înregistrare:
→
→ [Rec]
(Înregistare) / [Motion Picture] (Imagine video) → [AFS/
/AFF/AFC] (Focalizare automată individuală/Focalizare automată flexibilă/
Focalizare automată continuă
→
Setări
[AFS] (Focali
zare autom
ată indiv
iduală)
[AFF]
(Focalizare
automată
flexibilă)
[AFC]
(Focalizare
automată
continuă)
Mişcarea subiectului
şi a scenei
(recomandat)
Descrierea setărilor
Subiectul este static
(Peisaj, fotografie la
aniversare etc.)
„AFS“ este o abreviere a „Auto Focus Single“(Focalizare
automată individuală). Focalizarea este setată automat
atunci când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.
Focalizarea va fi stabilită cât timp este apăsat pe jumătate.
Mişcarea nu poate fi
anticipată (Copii,
animale etc.)
„AFF“ este o abreviere a „Auto Focus Flexible“ (Focalizare
automată flexibilă).În acest mod, focalizarea se execută automat
când butonul declanşator este apăsat la jumătate.
Dacă subiectul se mişcă în timpul apăsării la jumătate pe butonul
declanşator, focalizarea este corectată automat, pentru a
corespunde mişcării.
Subiectul se mişcă
(Sport, trenuri etc.)
„AFC“ este o abreviere a “Auto Focus Continuous” (Focalizare
automată continuă). În acest mod, în timp ce butonul
declanşator este apăsat la jumătate, focalizarea se execută
constant, pentru a corespunde mişcării subiectului.
Când subiectul se mişcă, focalizarea se execută prin predicţia
poziţiei subiectului în momentul înregistrării. (Predicţie mişcare)
Când înregistraţi cu ajutorul [AFF], [AFC]
● Este posibil să dureze ceva timp pentru a focaliza subiectul dacă deplasaţi zoom-ul de la Wide
la Tele sau schimbaţi brusc subiectul, de la unul aflat la distanţă la unul apropiat.
● Apăsaţi din nou pe jumătate butonul declanşator când este dificilă focalizarea subiectului.
● În timp ce butonul declanşator este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidaţii.
● Când luminozitatea este insuficientă pentru [AFF] sau [AFC], camera va funcţiona ca şi cum ar
fi fost setată opţiunea [AFS]. În acest caz, afişajul se va modifica la [AFS] galben.
● [AFC] în [AFS/AFF/AFC] funcționează ca [AFS] în următorul caz:
• La înregistrarea cu [
] ([4K Burst (S/S)] (Rafală în 4K) a funcției 4K Photo.
● Acesta este fixat la [AFS] atunci când este setat modul Shot Panorama.
● [AFF] nu este disponibilă atunci când înregistrați imagini în 4K. AF continuu funcționează în
timpul înregistrării.
● Această setare nu poate fi utilizată la înregistrare folosind [Post Focus] (Focalizare posterioară).
84
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Comutarea la [AF Mode] (Mod de Focalizare automată)
Mod de înregistrare:
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată poziţiilor şi numărului de subiecte
care vor fi selectate.
1 Apăsați [
2
] butonul (
)
Apăsaţi pe
pentru a selecta modul de Focalizare
automată și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Setări:
[
] (Face/Eye Detection) (Detectare față/ochi) /
[ ] (Tracking) (Monitorizare) /[
] (49-areafocusing) (49 de zone) / [
] etc. (Custom Multi)
(Personalizare multiplă) /[
] (1-area-focusing) (1
zonă de focalizare) / [ ] (Pinpoint-focusing)
(Punct de focalizare)(→86 - 90)
●
[AF Mode](Mod de focalizare automată) este fixat la [ ] (Face / Detection Eye) (Detectare față/
ochi) în următorul caz:
• Când este setat [4K Live Cropping](Decupare 4K)
] (1 zonă de focalizare) în următoarele cazuri:
● Focalizarea automată este fixată la [
• Când folosiți Zoom-ul digital
• [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Creative Control Mode)(Mod Control Creativ)
● Modul de focalizare automată nu poate fi setat în următoarele cazuri:
• La înregistrare folosind [Post Focus] (Focalizare posterioară)
• Când [Pull Focus] în [Snap Movie] (Ajustare film)este setat la [ON] (Activare)
85
DVQP1226
Setări defocalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Înregistrarea imaginilor din față a oamenilor
(Face/Eye Detection)(Detectare faţă/ochi)
Camera detectează automat faţa şi ochii persoanei. Va fi focalizat ochiul mai aproape
de cameră, în timp ce expunerea va fi optimizată pentru faţă. (Când [Metering Mode]
(Mod măsurare) este setat la[ ] (Multi Metering) (Măsurare multiplă)).
• Camera poate detectate până la 15 feţe. Camera poate detectata numai ochii care
sunt cei ai feţei focalizate.
Atunci când camera detectează faţa unei persoane, sunt afişate
zona AF şi marcajul care indică ochiul care va fi focalizat.
Ochiul care va fi focalizat.
Galben: Când butonul declanşator este apăsat pe jumătate,
cadrul devine verde când camera focalizează.
Alb: Este afişat când sunt detectate feţele mai multor
persoane. Feţele unor persoane care se află la aceeaşi distanţă
cu cele din zonele AF galbene vor fi, la rândul lor, focalizate.
■ Schimbarea ochiului care va fi focalizat
Atingeţi ochiul care va fi focalizat.
Dacă atingeţi orice altă locaţie în afara cadrului galben, va fi afişat
ecranul de setare a zonei AF. (→91)
• Dacă apăsaţi [
] sau [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea de
focalizare a ochilor va fi anulată.
● Nu este posibilă setarea la [
] (Face/Eye Detection) (Detectare faţă/ochi) în următoarele cazuri:
• Clear Nightscape](Peizaj nocturn clar), [Cool Night Sky](Cer de noapte liniștit), [Warm Glowing
Nightscape](Peizaj nocturn strălucitor), [Artistic Nightscape](Peizaj nocturn artistic),[Glittering
Illuminations](Iluminații scânteietoare), [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied),
[Appetizing Food](Mâncarea apetisantă), [Cute Dessert](Desert drăguț) (Scene GuideMode)
(Mod de scenă ghid)
● Detectarea ochilor nu poate fi modificată atunci când este setat [4K Live Cropping](Decupare 4K)
● Dacă condițiile nu permit ca fața să fie recunoscută, cum ar fi atunci când mișcarea subiectului
este prea rapidă, modul AF este comutat la [
] (49 zonă de focalizare).
86
DVQP1226
Setări defocalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Blocarea automată a focalizării pe un subiect în mișcare
(tracking)(urmărire)
Operarea butoanelor
Orientaţi cadrul de urmărire a focalizării automate peste
subiect şi apoi apăsaţi butonul declanşator la jumătate.
Cadrul de urmărire a focalizării automate
Cadrul de urmărire AF va deveni verde când camera detectează
subiectul.Zona AF devine galbenă când este eliberat butonul
declanşator, iar subiectul este ținut în mod automat în focalizare.
• Fixarea este anulată la atingerea [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Interval de focalizare: la fel ca înregistrarea macro [
]
Operaţii tactile
Atingeţi subiectul.
Efectuaţi operaţia după anularea funcţiei de obturator tactil.
Zona AF devine galbenă, iar subiectul este fixat.
• Fixarea este anulată la atingerea [
].
● Dacă aceasta nu reuşeşte să efectueze fixarea, zona AF va lumina intermitent în roşu, după
care va dispărea.
● Când setați de la [Metering Mode] [Mod măsurare] la [ ] (Multi Metering) (Măsurare multiplă),
camera ajustează expunerea cu ajutorul unui subiect fixat. (→177)
● În anumite condiții de înregistrare, cum ar fi atunci când subiectul este mic sau întunecat, AF de
urmărire nu funcționează corect. Atunci când AF de urmărire nu funcționează, focalizarea se va
efectua pe [
](1 zonă de focalizare).
● Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
•Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurt)
În următoarele cazuri, [
] efectuați operația de [
] (1 zonă de focalizare).
•[Glistening Water](Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations](Iluminații scânteietoare), [Soft
Image of a Flower](Imaginea floarei), [Monochrome](Monocrom)(Scene Guide Mode)(Mod de
scenă ghid)
•[Sepia], [Monochrome](Monocrom), [Dynamic Monochrome] (Monocrom dinamic), [Rough
Monochrome](Monocrom grosier), [Silky Monochrome](Monocrom catifelat),[Soft Focus]
(Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine] (Soare) (Creative Control Mode) (Mod
Creativ Control)
•[Monochrome](Monocrom) ([Photo Style](Stil foto))
87
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Subiectul nu se află în centrul imaginii
(49 de zone de focalizare)
Se focalizează subiectul în zona largă (până la 49 de zone de
focalizare) de pe ecranul de înregistrare.
Setarea formei zonei AF
, etc. ([Custom Multi] (Personalizare multiplă))
Selectând dintre cele 49 de zone de focalizare automată, puteţi seta liber forma optimă a
zonei de focalizare automată pentru subiect.
1 Apăsați [ ] butonul ( )
2 Selectaţi o pictogramă Custom Multi (Personalizare multiplă) ([
], etc.) şi apăsaţi
Forma curentă a zonei AF
3
Apăsaţi
pentru a selecta o setare.
([Horizontal
Pattern](Model
orizontal))
([Vertical
Pattern](Model
vertical))
Linie orizontală
Formă convenabilă
pentru panorame,etc.
Linie verticală
Formă convenabilă
pentru înregistrarea
clădirilor, etc.
Forma distribuită pe
centru
([CentralPattern] Formă convenabilă
(Model central)) pentru focalizare în
jurul centrului.
/
/
(Custom)(Personalizare)
4
88
Puteţi selecta o formă de setare personalizată.
Apăsați
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF.
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
5
Selectaţi zonele AF
Zonele AF selectate
Când selectaţi [
Operarea
butoanelor
]/[
]/[
]
Operaţii
tactile
Descrierea operaţiei
Atingerea
Deplasează poziţia
Îndepărtarea/apr
Modifică dimensiunea (până la 3 linii)
opierea degetelor
[DISP.](Afișare)
Când selectaţi [
[Reset](Resetare)
]/[
]/[
Restabileşte setarea
predefinită
]
Operarea butoanelor
Apăsaţi
pentru a selecta zona AF (repetare).
şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare
• Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă apăsaţi [DISP.] (Afişare), vor fi anulate toate selecţiile.
Operaţii tactile
Glisaţi degetul peste părţile pe care doriţi să le setaţi ca zone AF.
• Dacă atingeţi una dintre zonele selectate AF, selectarea
zonei AF va fi anulată.
6
Apăsați butonul [Fn2]
■
Înregistrarea zonei AF setate la [
], [ ] sau [
] (Custom)(Personalizare)
Apăsaţi pe ecranul din etapa 3
pentru a selecta destinaţia la care va fi înregistrată setarea şi apăsaţi
Apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
(Meniu/Setare).
●SET]
Setările
ajustate în [
], [
] sau [
] vor fi readuse la setările implicite atunci când
camera este oprită.
89
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Setarea poziţiei pentru focalizarea
(1-area-focusing) (1 zonă de focalizare) /
(Pinpoint-focusing) (Punct de focalizare) /
(1-area-focusing)(1 zonă de focalizare)
Se focalizează pe zona AF din centrul imaginii. (Recomandat atunci când este dificil de
a efectua focalizarea)
Atunci când subiectul nu se află în centrul imaginii în [
], puteţi aduce subiectul în zona AF,
puteţi fixa focalizarea şi expunerea apăsând pe jumătate butonul declanşator, puteţi deplasa
camera la imaginea pe care o doriţi cu declanşatorul apăsat la jumătate şi puteţi realiza
fotografia.(Doar atunci când [AFS/AFF/AFC] în meniul [Rec] (Înregistrare) este setat la [AFS]).
(Pinpoint-focusing)(Punct de focalizare)
Puteţi obţine o focalizare mai precisă pe un punct care este mai mic decât [ ] (1-areafocusing)(1 zonă de focalizare).Dacă apăsaţi butonul declanşatorului pe jumătate, va fi
mărit ecranul cu poziția de focalizare.
● Dacă [
] (Pinpoint-focusing) (Punct de focalizare) este selectat în timpulînregistrării imaginilor
video sau imaginilor 4K, setarea este modificată la [
] (1 zonă de focalizare).
● Nu este posibilă setareala [ ] (Pinpoint-focusing)(Punct de focalizare) în următoarele cazuri.
• Când [AFS/AFF/AFC] în meniul [Rec] (Înregistrare) este setat la [AFF] sau [AFC].
90
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Modificarea poziţiei și dimensiunii zonei AF
Mod de înregistrare:
Când este selectat [ ], [ ], [ ], sau [ ] în modul Auto Focus (Focalizare
automată), puteţi modifica poziţia şi dimensiunea zonei AF.
• Efectuaţi operaţia după anularea funcţiei de obturator tactil.
• Puteți afișa, de asemenea, ecranul de setare a zonei AF atingând ecranul de
înregistrare.
● Ţinta de măsurare a punctului poate fi deplasată pentru a corespunde zonei AF când [Metering
Mode] (Mod măsurare) (→177) este setat la [
] (spot-focusing) (punct focalizare) .
● Când se utilizează zoom-ul digital, poziţia şi dimensiunea zonei AF nu pot fi modificate.
■ Când selectaţi [ ] / [ ]
Puteți modifica poziţia şi dimensiunea zonei AF.
Apăsaţi [
] butonul (
)
Selectaţi [ ] sau [
] şi apăsaţi pe
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF.
Pentru a modifica zona AF
Operarea butoanelor
Operaţii tactile
Atingerea
—
Îndepărtarea/
Măreşte/reduce zona AF în trepte mici.
apropierea degetelor
—
[DISP.] (Afişare)
Descrierea operaţiei
Deplasează zona de focalizare automată
[Reset] (Resetare)
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Măreşte/reduce zona AF în trepte mari.
Resetează zona AF la centru.
• Dacă apăsaţi din nou butonul, dimensiunea
cadrelor va fi resetată la setarea implicită.
• Este afişată zona AF cu aceeaşi funcţie ca şi [
] , în poziţia atinsă, atunci când selectaţi [
Setarea zonei AF este anulată când apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeţi [
].
91
].
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
■ Când selectaţi [
]
Puteți seta poziția de focalizare prin selectarea unui grup a zonei AF. Zona AF, care este
configurată cu 49 de puncte, este împărțită în grupuri, fiecare constând din 9 zone (pe
marginea ecranului, 6 sau 4 zone).
Apăsaţi [
Selectați [
] butonul( )
] și apăsați
Exemplu de grupă
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF.
Apăsaţi
pentru a selecta un grup din zona AF.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Numai afişajul [+] (punctul central al grupului selectat) va rămâne pe
ecran.
• Setarea zonei AF este anulată când apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
sau atingeţi [
].
92
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
■
Când selectaţi [
]
Puteţi seta cu precizie poziţia de focalizare prin mărirea ecranului.
•Poziţia focalizării nu poate fi setată la marginea ecranului.
Apăsaţi [
] butonul ( )
Selectați [ ] și apăsați
Apăsaţi pe
pentru a seta poziţia de focalizare, apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
•Ecranul de asistenţă pentru setarea poziţiei de focalizare este afişat
la dimensiune mărită.
Deplasaţi [+] în poziţia de focalizare.
Operarea butoanelor
Operaţii tactile
Atingerea
—
Descrierea operaţiei
Deplasează [+].
Îndepărtarea/apropierea degetelor
Măreşte/reduce ecranul în trepte mici.
—
Măreşte/reduce ecranul în trepte mari.
Comută afişajul mărit (ecran cu ferestre/
ecran complet)
—
[DISP.] (Afişare)
[Reset] (Resetare)
Resetează [+] la centru.
• Când imaginea este afişată în modul cu ferestre, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ
3 până la 6 ori. Când imaginea este afişată pe ecranul întreg, puteţi mări/reduce imaginea cu
aproximativ 3 până la 10 ori.
• Este posibilă înregistrarea unei imagini pe ecranul de asistenţă atingând [
].
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
93
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Setarea poziţiei zonei AF cu suportul tactil
Mod de înregistrare:
Puteţi deplasa zona AF afişată pe vizor atingând
monitorul.
→
→ [Custom] (Personalizare) → [Touch Settings] (Setări tactile) →
[Touch Pad AF] (Focalizare automată suport tactil)
[EXACT]
(Exact)
Mută zona de focalizare automată a
vizorului atingând o poziţie dorită pe
suportul tactil.
[OFFSET] Mută zona de focalizare automată a
(Decalare) vizorului în funcţie de distanţa la care
trageţi suportul tactil (→40).
[OFF]
(Dezactivare)
—
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşatorului pentru a determina poziţia de focalizare.
Dacă apăsaţi butonul [DISP.](Afișare) înainte de a determina poziţia de focalizare,
cadrul zonei de focalizare automată revine în poziţia centrală.
• Pentru a anula cadrul zonei de focalizare automată când modul Auto Focus
(Focalizare automată) (→85) este setat la [ ] ([Face/Eye Detection] (Detectare
faţă/ochi)), [ ] ([Tracking] (Urmărire)) sau [ ] (49-area-focusing) (49 de zone de
focalizare), apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Funcţia Touch Shutter (Declanşator tactil) (→41) este dezactivată când utilizaţi [Touch Pad AF]
●
(Focalizare automată suport tactil).
● [Touch Pad AF] (Focalizare automată suport tactil) nu funcționează în următoarele cazuri:
• Când este setat [4K Live Cropping] (Decupare Live în 4K)
• Când [Pull Focus] în [Snap Movie] (Ajustare film) este setat la [ON] (Activare).
94
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor cu Focalizare automată
Optimizarea focalizării şi a luminozităţii pentru o poziţie atinsă
Mod de înregistrare:
Puteţi optimiza focalizarea şi luminozitatea pentru poziţia atinsă.
→
→ [Custom] (Personalizare) → [Touch Settings] (Setări tactile) →
[Touch AF] (AF tactil) → [AF+AE]
1 Atingeţi subiectul pentru care doriţi să optimizaţi
luminozitatea.
2
• Este afişat ecranul pentru setarea zonei AF. (→91)
• Poziţia de optimizare a luminozităţii este afişată în centrul zonei
AF. Poziţia urmează deplasarea zonei AF.
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la [
], ceea ce
Reset
se utilizează în exclusivitate pentru [Touch AE] (AE tactil).
• Atingând [Reset] (Resetare), poziţia de optimizare a luminozităţii
şi zona AF revin în centru.
•
Atingeţi
[Set] (Setare).
• Zona AF cu aceeaşi funcţia ca şi [
] este afişată în poziţia atinsă.
• Dacă atingeți [
] (atingeți [
] când [
] este setat), setarea [AF+AE] este
anulată.
Când fundalul a devenit prea luminos etc., contrastul
luminozităţii cu fundalul poate fi reglat prin compensarea
expunerii.
Set
● La înregistrarea cu declanşatorul tactil, focalizarea şi luminozitatea sunt optimizate pentru
poziţia atinsă înainte ca înregistrarea să aibă loc.
● La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul locaţiei atinse
● [AF+AE] nu funcționează în următoarele cazuri:
• Când este utilizat zoom-ul digital
• Când este setat [4K Live Cropping ](Decupare live în 4K)
95
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Înregistrarea imaginilor din apropiere(Macro înregistrare)
Mod de înregistrare:
Acest mod vă permite să realizați imagini din apropiere a unui subiect, de exemplu,
când fotografiați flori.
1
Apăsați butonul [AF/AF
2 Apăsați
/MF]
pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/ Setare)
[
] ([AF Macro])
(Focalizare
automată macro)
Puteți înregistra imagini a unui subiect mai aproape de 1 cm (0,033 ft)
de la obiectiv prin rotirea butonului de transfocare la cea mai mare
măsură această
Wide. setare pentru a ajunge mai aproape de subiect și apoi
Utilizați
]
[
([Macro Zoom]) măriți și mai mult atunci când realizați imaginea. Puteți face o fotografie
cu zoom digital de până la 3x menținând în același timp distanța de la
subiect pentru poziția extremă Wide (1 cm (0,033 ft)).
• Rețineți că mărirea va reduce calitatea imaginii.
• Interval de zoom va fi afișat în albastru. (Interval de zoom digital)
•
● Atunci când înregistrați un subiect care este aproape de cameră, vă recomandăm să realizați o
imagine fără a utiliza blițul.
● O imagine poate fi în afara focalizării atunci când subiectul este în afara intervalului de focalizare,
chiar dacă ecranul de focalizare este aprins.
● Când un subiect din apropiere trebuie să fie înregistrat
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi temporizatorul (→126).
• Intervalul de focalizare efectiv (profunzimea câmpului) este redus în mod semnificativ. Ca atare,
dacă distanţa dintre cameră şi subiect se modifică după focalizarea pe subiect, refocalizarea pe
acesta poate fi dificilă.
•Rezoluţia marginii imaginii poate scădea uşor. Acest lucru nu reprezintă o defecţiune
● [Macro Zoom] nu poate fi setat în următoarele cazuri:
•[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod
scenă ghid)
•Panorama Shot Mode (Mod Panoramă)
• În timpul înregistrării [High Speed Video] (Înregistrare tip filmare rapidă)
•[Impressive Art](Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Salt jucărie),
[Miniature Effect] (Efect miniatură), [Creative Control Mode] (Mod Control Creativ)
•Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
•Când este setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
•Când [Quality] (Calitate) este setată la [
], [
] sau [ ]
•Când [Conversion] (Conversie) este setată la [
] sau [ ]
96
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală
Mod de înregistrare:
Utilizaţi această funcţie când doriţi să fixaţi focalizarea pentru realizarea imaginilor sau
când este dificil să activați focalizarea folosind focalizarea automată.
1 Apăsați butonul [AF/AF
2
3
4
/MF]
Apăsați
pentru a selecta [MF] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/
Setare)
Apăsați [
] butonul (
)
• Va fi afișat ecranul de focalizare.
• Când [MF Assist](Asistență focalizare manuală) este setată la [ON] (Activare),
Asistență focalizare manuală (ecran mărit) este afișată (→ 194).
• Puteți deplasa partea mărită trăgând de ecran (→40).
• De asemenea, puteți mări afișajul îndepărtând degetele sau să atingeți ecranul de
două ori. (→40)
Ajustați focalizarea
Asistență focalizare manuală (ecran mărit)
Ghid focalizare manuală
Maxim
Bară de glisar
Focalizează pe subiectele din apropiere
Focalizează pe subiectele aflate la distanţă
• Apăsarea
şi menţinerea va determina creşterea vitezei de focalizare.
• Focalizarea poate fi reglată şi prin deplasarea barei
glisante.
• Culoarea se adaugă la porțiuni ale imaginii, care sunt
focalizate. (Maxim) (→195)
• Despre Ghid focalizare manuală (→194)
97
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare manuală
■
Pentru a modifica poziția unui afișaj mărit
Apăsați
Utilizați
pentru a modifica poziția de afișare mărită
• Pentru a reveni la poziția de afișare mărită la centrul → Apăsați butonul [DISP.] (Afișare)
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Operarea
butoanelor
Operaţii tactile
Descrierea operaţiei
Îndepărtarea/
apropierea degetelor Măreşte/reduce ecranul în trepte mici.
—
—
Măreşte/reduce ecranul în trepte mari.
Comută afişajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet)*2
*1
*1
*1 Această setare nu este disponibilă în modul auto inteligent.
*2 Când imaginea este afişată în modul cu ferestre, puteţi mări/reduce imaginea cu aproximativ
3 până la 6 ori.Când imaginea este afişată pe întregul ecranul, puteţi mări/reduce imaginea cu
aproximativ 3 până la 10 ori.
5
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
• Va fi afişat ecranul de înregistrare.
•Aceeași operație poate fi efectuată prin apăsarea butonului
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Obţinerea rapidă a focalizării utilizând focalizarea automată
În focalizare manuală, focalizarea poate fi setată pe subiect prin focalizarea automată.
1
Atingeți [
]
• Focalizarea automată funcţionează în centrul cadrului.
• De asemenea, focalizarea automată funcționează cu
următoarele operații.
––Apăsarea butonului [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) la care
este atribuit [AF-ON] (Activare AF) (→99)
–– Apăsarea butonului funcţional la care este atribuit [AF-ON]
(Activare AF)
–– Glisând monitorul şi eliberând degetul în poziţia unde doriţi
să focalizaţi
• Această funcție nu poate fi utilizată atunci când [4K Live Cropping] (Decupare live în 4K)]
este setată.
98
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare e
Realizarea imaginilor prin fixarea focalizării şi a
expunerii (AF/AE Lock) (Blocare AF/AE)
Mod de înregistrare:
Această funcţie este utilă în cazul în care contrastul este prea mare şi nu puteţi realiza
expunerea corespunzătoare (AE Lock) (Blocare AE) sau atunci când doriți să realizați o
imagine statică realizată cu subiectul în exteriorul zonei AF (AF Lock) (Blocare AF).
1 Aliniaţi ecranul cu subiectul.
lung butonul [AF/AE LOCK]
2 Apăsaţi
(Blocare AF/AE) pentru a fixa focalizarea
și/sau expunerea.
• Dacă eliberaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE),
blocarea AF/AE este anulată.
3
■
În timp ce apăsaţi [AF/AE LOCK] (Blocare
AF/AE), deplasaţi camera pe măsură ce
compuneţi imaginea şi apoi apăsaţi
butonul declanşator complet.
Setarea funcției[AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)
→
[Custom](Personalizare → [AF/AE Lock] (Blocare AF/AE)
[AE LOCK]
(Blocare AE)
[AF LOCK]
(Blocare AF)
[AF/AE LOCK]
(Blocare AF/AE)
[AF-ON] (Activare AF)
Este blocată doar expunerea.
•Când expunerea este setată, se afişează [AEL], valoarea aperturii şi timpului de expunere..
Este blocată doar focalizarea.
•Când subiectul este focalizat, se afişează [AFL], indicaţia focalizării, valoarea aperturii şi timpului de expunere.
Sunt blocate expunerea şi focalizarea.
•[AFL] și [AEL], indicaţia de focalizare, valoarea aperturii şi timpul de expunere sunt afişate când
focalizarea şi expunerea sunt optimizate.
Se execută focalizarea automată.
● Blocarea AE este dezactivată în modul manual de expunere.
● Blocarea AF este dezactivată în timpul focalizării manuale.
● Comutarea de program poate fi setată chiar şi atunci când AE este blocată.
99
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Realizarea imaginilor cu Compensarea expunerii
Mod de înregistrare:
Corectează expunerea atunci când există o lumină de fundal sau atunci când
subiectul este prea întunecat sau prea luminos.
1
Apăsați selectorul posterior pentru a
comuta operarea compensării expunerii
2
Rotiţi selectorul posterior pentru a compensa expunerea
OFF
Încadrarea expunerii
Compensarea expunerii
Operarea
butoanelor
Descrierea operaţiei
Compensează expunerea
Setează încadrarea expunerii (→128)
Expus
corect
Subexpus
Compensarea
expunerii spre
[+] pozitiv.
3
Supraexpus
Compensarea
expunerii spre
[-] negativ.
Apăsați selectorul posterior pentru a seta
• Pentru a seta, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
● Valoarea compensării expunerii poate fi setată într-un interval între – 5 EV şi +5 EV.
● Atunci când înregistraţi imagini video, imagini în 4K, sau înregistrați în [Post Focus], valoarea
compensării expunerii poate fi setată într-un interval între – 3 EV şi +3 EV.
● Când [Auto Exposure Comp.] (Compensare expunere automată) în [Flash] (Bliţ) din meniul [Rec]
(Înregistrare) este setat la [ON] (Activare), luminozitatea bliţului încorporat va fi setată automat la
nivelul corespunzător compensării de expunere selectate. (→147)
● În funcție de luminozitatea, acest lucru nu poate fi posibil în unele cazuri.
● Valoarea setată a compensării expunerii este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită.
(Când [Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere) (→207) este setată la [OFF]
(Dezactivare))
100
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Setarea sensibilităţii ISO
Mod de înregistrare:
Setați sensibilitatea ISO (sensibilitate la lumină).
Recomandăm setări la o cifră mai ridicată pentru a realiza fotografii clare în locuri mai
întunecate.
1
2
Apăsați [
] butonul (
)
Selectaţi sensibilitatea ISO rotind
selectorul posterior
Sensibilitatea ISO
AUTO
(Intelligent ISO\
(Inteligent ISO)
Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în intervalul de până la
3200 (Cu bliţul la: 1600]) în funcţie de luminozitatea subiectului.*1
Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în intervalul de până la 3200
(Cu bliţul la: 1600]) în funcţie de mișcarea și luminozitatea subiectului.*1
• Timpul de expunere nu este fixat atunci când butonul declanşator este apăsat la
jumătate. Acesta se modifică în mod continuu pentru a
corespunde mişcării subiectului până când butonul declanşator este apăsat complet.
De la 80 la 3200,
Sensibilitatea ISO este fixată la setările selectate.
6400*2
*1 Atunci când [ISO Limit Set] (Setare limită ISO) (→183) are orice altă setare în afară de
[OFF] (Dezactivare), sensibilitatea ISO este setată în mod automat la valoarea setată în
[ISO Limit Set] (Setare limită ISO).
*2 Disponibil doar când [Extended ISO] (ISO extins) este setat la [ON] (Activare).
3
101
Apăsați selectorul posterior pentru a seta
• Pentru a seta, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Setarea sensibilităţii ISO
Ghid de setare
Sensibilitatea ISO
[80]
[3200]
Când este
întuneric
Locaţie de înregistrare
(recomandată)
Când este lumină
(în exterior)
Timp de expunere
Lung
Scurt
Zgomot
Redus
Mărit
Vibraţii ale subiectului
Mărit
Redus
● Pentru domeniul de focalizare al bliţului când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO],
consultaţi (→141).
● Nu se poate selecta [
] în următoarele cazuri:
• în modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată)
• în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
● Când opţiunea [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată, setarea maximă este [3200].
● Setarea următoarelor elemente poate fi selectată în modul Creative Video (Video creativ), la
înregistrarea imaginilor în 4K, sau la înregistrarea cu [Post Focus] (Focalizare posterioară).
– [AUTO], [80] - [3200]
102
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Ajustarea balansului de alb
Mod de înregistrare :
Această funcţie vă permite să reproduceţi o culoare apropiată de cea a vieţii reale în
imagini înregistrate în lumină solară, iluminare cu halogen sau în situaţii în care culoarea
albă poate apărea roşiatică sau albăstruie, în concordanţă cu sursa de lumină.
1 Apăsați [
2
] butonul (
)
Rotiţi selectorul posterior pentru a selecta balansul de alb
[AWB]
Ajustare automată în conformitate cu sursa de lumină.
[
]
Ajustați culoarea într-o zi cu cer senin
[
]
Ajustați culoarea într-o zi noroasă.
[
]
Ajustați culoarea la umbră.
[
[
[
]/[
]/[
[
Ajustați culoarea sub lumină incandescentă.
]
]*
[
Ajustați culoarea optimală când realizaţi fotografii doar cu bliţul.
]/
]
]
Utilizați valoarea balansului de alb care a fost setată manual.
Apăsați
Îndreptați camera spre un obiect alb, cum ar fi o bucată de hârtie, asigurânduvă că acesta se află în interiorul cadrului în centrul ecranului și apăsați butonul
declanșator
• Aceasta va seta balansul de alb și va reveni la ecranul de înregistrare.
• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată apăsând butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Este posibil ca balansul de alb să nu fie setat când subiectul este prea luminos sau prea
întunecat. Setaţi din nou balansul de alb după ajustarea luminozităţii corespunzătoare.
Puteți seta balansul de alb folosind temperatura de culoare.
Apăsați
Utilizați
pentru a selecta valoarea temperaturii
de culoare și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Puteţi seta o temperatură de culoare din intervalul
de la [2500K] la [10000K].
* Setarea [AWB] este aplicată în timpul înregistrării imaginilor video, înregistrarea fotografiilor
4K, sau înregistrarea în [Post Focus] (Focalizare posterioară).
3
103
Apăsați selectorul posterior pentru a finaliza setarea
• Pentru a seta, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Ajustarea balansului de alb
Sub lumină fluorescentă, instalaţii cu LED-uri etc., balansul de alb corespunzător
variază în funcţie de tipul de lumină, aşadar utilizaţi [AWB], [ ], [
], [
] sau [
].
● Balansul de alb poate să nu funcționeze corect dacă realizați fotografii utilizând un bliț și
subiectul nu se încadrează în raza de acţiune a bliţului camerei(→141).
● În modul scenă ghid, schimbarea modului scenă sau de înregistrare va readuce setările
balansului de alb (inclusiv setarea de ajustare fină a balansului de alb) înapoi la [AWB].
● În modul scenă ghid, sunt efectuate setările potrivite pentru fiecare scenă.
■ Balans de alb automat
Când [AWB] (Balans de alb automat) este setat, culoarea este ajustată în conformitate cu
sursa de lumină. Cu toate acestea, în cazul în care scena este prea luminoasă sau prea
întunecată sau în cazul în care se aplică alte condiții extreme, imaginile pot prezenta o
nuanţă roşiatică sau albăstrie. În plus, când sunt utilizate mai multe surse de lumină,
funcţia Auto White Balance (Balans de alb automat) nu va opera în mod corespunzător.
Într-un astfel de caz, setaţi balansul de alb la un alt mod decât [AWB] pentru ajustarea
culorii.
: Interval de operațiune [AWB]
10000K
9000K
Cer albastru
8000K
7000K
6000K
5000K
4000K
3000K
2000K
104
Cer înnorat (Ploaie)
Umbră
Lumină solară
Lumină fluorescentă albă
Bec cu incandescenţă
Apus şi răsărit
Lumina lumânării
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Ajustarea balansului de alb
Reglarea fină a balansului de alb
Puteţi efectua o reglare fină a balansului de alb atunci când nu puteţi obţine nuanţa
necesară setând balansul de alb.
1 La pasul 2 din „Reglarea balansului de alb“ (→ 103),
selectați Balans de alb și apăsați
Utilizați
pentru a efectua reglarea fină
2
aBalansului de alb
: A (chihlimbariu: portocaliu)
: G (verde: verziu)
: B (albastru: albăstrui)
: M (magenta: roșiatic)
• De asemenea, puteţi efectua reglaje fine atingând graficul balansului de alb.
• Prin apăsarea pe [DISP.] (Afişare), poziţia este resetată înapoi în centru.
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
• Pentru a seta balansul de alb, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
● Dacă reglaţi fin balansul de alb la [A] (amber - chihlimbar) sau [B] (blue - albastru), pictograma
balansului de alb de pe ecran va regla culoarea.
● Dacă reglaţi fin balansul de alb la [G] (green - verde) sau [M] (magenta), vor fi afişate [+] (verde)
sau [-] (magenta) lângă pictograma balansului de alb de pe ecran.
105
DVQP1226
Setări de focalizare, luminozitate (expunere) și tonuri culoare
Ajustarea balansului de alb
Înregistrarea încadrării folosind balansul de alb
Setarea de încadrare este efectuată pe baza valorilor de reglare pentru reglarea fină a
balansului de alb şi sunt înregistrate în mod automat 3 imagini cu culori diferite atunci
când butonul declanşator este apăsat o singură dată.
reglarea fină a balansului de alb în etapa 2 din
1 Efectuați
Efectuarea ajustărilor fine a Balansului de alb“ (→ 105)
„
și rotiți selectorul posterior pentru a seta încadrarea.
• Puteți seta, de asemenea, încadrarea atingând [
]/[
].
2 Apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare)
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
BKT
• Pentru a seta balansul de alb, puteţi apăsa şi butonul declanşator la jumătate.
● Puteți seta, de asemenea, încadrarea balansului de alb în [Bracket](Încadrare) în meniul [Rec]
(Înregistrare). (→127)
● Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•Modul Panoramă
•[Glistening Water] (Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminații scânteietoare),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied), [Soft Image of a Flower]
(Imaginea floarei) (Scene Guide Mode) (Mod scenă ghid)
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați folosind [Post Focus] (Focalizare posterioară)
• Când realizați imagini statice în timp ce o imagine video este înregistrată
],], [[
• Când [Quality] (Calitate) este setată la [
] sau [
]
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată la
• Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurt)
• Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) de [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu
cadru) este setată la [ON] (Activare)
106
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea
imaginilor pentru salvare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K
Mod de înregistrare:
Puteţi realiza imagini în rafală de aproximativ 8 milioane de pixeli, cu o rată de rafală
de 30 cps.Puteţi selecta şi salva un cadru din fişierul rafală.
• Pentru a înregistra fotografii, folosiţi carduri UHS Clasa
de viteză 3. (→27)
1
Apăsaţi butonul [
]
2
Apăsaţi
pentru a selecta metoda de
înregistrare şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând
butonul [
] ( ), folosind
pentru a selecta
pictograma de fotografie 4K şi apăsând .
• Metoda de înregistrare se mai poate seta de la
[4K PHOTO] (Fotografie 4K) din meniul [Rec]
înregistrare.
Pentru capturarea celor mai bune imagini la subiecţii în mişcare
(de ex. sporturi, avioane, trenuri)
[4K Burst] (Rafală 4K) Înregistrarea audio: Fără
[4K Burst(S/S)] (Rafală
4K S/S)
“„S/S” este abrevierea
pentru „Start/Stop”.
[4K Pre-Burst]
(4K Prerafală)
Pentru capturarea unor oportunităţi fotografice imprevizibile
(de ex. plante, animale, copii)
Înregistrarea audio: Disponibilă*
Pentru înregistrarea la nevoie, ori de câte ori există o oportunitate
foto.
(de ex. mişcarea la aruncarea unei mingi) Înregistrarea audio: Fără
* Sunetul nu este redat când se redă de pe cameră
107
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
3
Înregistrarea cu funcția Foto 4K
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
Ţineţi apăsat complet butonul declanşator cât timp doriţi să se
înregistreze imaginile.
[4K Burst]
(Rafală 4K)
• Înregistrarea va începe la aprox. 0,5 secunde după ce apăsaţi complet butonul
declanşator. Din acest motiv, apăsaţi complet butonul declanşator cât mai repede
posibil.
• Dacă folosiţi Auto Focus (Focalizare automată), Continuous AF (Focalizare
automată continuă) va intra în funcţiune în timpul înregistrării.
Focalizarea se va regla în mod continuu.
• Dacă luați degetul de pe butonul declanşator imediat după pornirea înregistrării,
este posibil să se înregistreze o perioada de aproximativ 1,5 secunde după
momentul când degetul a fost ridicat.
Menţineţi apăsat
Se realizează înregistrarea
Apăsaţi complet butonul declanşator
• Va începe înregistrarea
• Dacă folosiţi Auto Focus (Focalizare automată), Continuous AF
(Focalizare automată continuă) va intra în funcţiune în timpul
înregistrării.
Focalizarea se va regla în mod continuu.
• Înregistrarea se va opri.
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K S/S)
"S/S” este
abrevierea
pentru „Start/Stop”.
Start (Primul)
Stop (Al doilea)
Se realizează înregistrarea
Dacă apăsaţi butonul [Fn1] în timpul înregistrării, puteţi adăuga un
marcaj. (Se pot adăuga până la 40 de marcaje pentru fiecare
înregistrare.) La selectarea şi salvarea imaginilor dintr-un fişier
rafală 4K, puteţi sări la poziţiile unde aţi adăugat marcaje.
108
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
Apăsaţi complet butonul declanşator
• Focalizarea automată reglează continuu focalizarea şi, cu excepţia
modului de expunere manuală, reglează și expunerea în mod
continuu.
• Este posibil ca imaginile să nu apară la fel de line ca pe ecranul
normal de înregistrare.
[4K Pre-Burst]
(4K Prerafală)
Aproximativ 1 secundă
Se realizează înregistrarea
În situaţiile în care doriţi să blocaţi focalizarea şi expunerea, ca de
exemplu atunci când subiectul nu este în centru, utilizaţi funcţia
[AF/AE LOCK] (Blocare focalizare/expunere automată).(→99)
• Când înregistraţi fotografii 4K în rafală, se salvează un fişier 4K în rafală în format
MP4.
• Când este activată funcţia [Auto Review] (Revizualizare automată), ecranul de
selecţie a fotografiilor se va afişa automat. Pentru continuarea înregistrării, apăsați
butonul declanșator pe jumătate pentru a afișa ecranul de înregistrare.
• Pentru informații privind selectarea și salvarea imaginilor înregistrate din fișiere
rafală 4K, consultați (→110).
• La utilizarea funcţiei [Light Composition] (Compoziţie lumină) (→216), se
recomandă utilizarea unui trepied sau realizarea fotografiilor de la distanţă pentru
a controla trepidaţiile. (→237).
■ Pentru a anula funcţiile Foto 4K
La pasul 2, selectați [
].
• Aceeaşi operațiune se poate anula apăsând butonul [
([Single]) (Simplu) sau [
].
109
](
) şi selectând [
]
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
Selectarea imaginilor din fişierele de rafală 4K şi salvarea acestora
Această secțiune descrie modul de selectare a imaginilor in fișierul rafală 4K și salvarea
acestora.Pentru informații privind înregistrarea fișierelor rafală 4K, consultați (→107).
1
Selectaţi o imagine cu [
şi apăsaţi
] pe ecranul de redare
• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [
].
• Dacă imaginea a fost înregistrată [
] ([4K Pre-Burst])
(Prerafală 4K), continuați cu pasul 3.
2
Trageți bara glisantă pentru a face o selecție
Ecranul de vizualizare diaporamă
grosieră a scenelor
• Pentru informații privind utilizarea ecranului glisant de
vizualizare, consultați (→111).
• Dacă atingeţi [
] (sau apăsaţi butonul [Fn2]), puteţi alege o
scenă din ecranul de redare rafală 4K. (→112)
3
Trageţi cadrele pe care doriţi să le salvaţi ca imagini
• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând
4 Atingeţi [
] pentru a salva imaginea
• Imaginea se va salva în format JPEG.
• Imaginea va fi salvată cu informații de înregistrare (informații Exif), inclusiv viteza de
declanșare, apertura ș i informații de sensibilitate ISO.
Dacă folosiţi [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto 4K) din meniul [Playback]
(Redare) puteţi salva în masă 5 secunde de înregistrare 4K. (→216)
110
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
<Ecranul de vizualizare diaporamă>
Poziția cadrului afișat
Operare
Glisaţi
Selectează un cadru pe care doriți să îl salvați ca imagine
• Puteţi să selectaţi un cadru din 60 de cadre (rafală
continuă timp de aproximativ 2 secunde).
Afişează 45 de cadre precedente sau următoare
• Apăsând din nou pe acelaşi buton veți afişa cadrele care
urmează după acestea sau cele care le preced.
Selectaţi
cu
→ [MENU/SET]
→ (Meniu/Setare)
—
Descriere
Operarea prin atingere
Atingere / Tragere
Depărtaţi /
Apropiaţi
Glisaţi
Selectează cadrele de afișat
• Afișează cadrele precedente și următoare cadrului
selectat.
Măreşte/reduce afişarea
Deplasează zona mărită (în timpul ecranului mărit)
[Fn1]
Comută la funcţionarea marcatorului
[Fn2]
Afişează ecranul de redare rafală 4K
—
/
Adaugă/șterge un marcator
Zonele focalizate sunt evidenţiate colorat. ([Peaking]) (Evidenţiere)
] ([LOW ]) (Mic) →
Comută în ordinea[
] →
] ([HIGH]) (Mare).
[
—
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Salvează imaginea
• În timpul operaţiei de marcare, puteţi sări la marcajele pe care le-aţi adăugat sau la începutul
sfârşitul fişierului rafală 4K. Apăsaţi din nou butonul [Fn1] pentru a reveni la operația iniţială.
Operaţie
Operaţie tactilă
Descriere
Trece la următorul marcaj.
Se deplasează la marcajul anterior.
111
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
<Ecranul de redare rafală 4K>
În timpul pauzei
Operare
Operarea prin atingere
/
—
/
Derulare continuă înapoi / Pauză (În timpul derulării continue înapoi)
Redare rapidă înainte / cadru cu cadru înainte (în timpul pauzei)
/
Redare rapidă înapoi / cadru cu cadru înapoi (în timpul pauzei)
Atingere / Tragere
Glisaţi
[Fn1]
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Selectează cadrele care sunt afișate (în timpul pauzei)
Măreşte/reduce afişarea (în timpul pauzei)
Deplasează zona mărită (în timpul ecranului mărit)
Comută la funcţionarea marcatorului (→111)
[Fn2]
—
Descriere
Redare continuă / Pauză (În timpul redării continue)
/
Depărtaţi /
Apropiaţi
—
În timpul redării continue
Afişează ecranul diaporamă (în timpul pauzei)
/
Adaugă/șterge un marcator
Zonele focalizate sunt evidenţiate colorat. ([Peaking]) (Evidenţiere)
] ([LOW ]) (Mic) →
Comută în ordinea [
]
] ([HIGH]) (Mare).
[
Salvează imaginea (în timpul pauzei)
• Dacă atingeţi ecranul de două ori, acesta va fi mărit. Pentru a reveni la ecranul original, atingeți
ecranul mărit de două ori.
112
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
■ Selectarea şi salvarea imaginilor pe ecranul televizorului
• Setaţi (Play) (Redare) din modul HDMI la [AUTO] sau [4K]. La conectarea la un
televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectaţi [Auto].
• Setaţi [VIERA Link] la [TV Connection] (Conexiune TV) din meniul [Setup]
(Configurare) la [OFF] (Dezactivare).
• Când conectaţi camera şa un televizor şi afişaţi fişiere rafală 4K, se vor afişa numai pe
ecranul de redare fişiere rafală 4K.
• Chiar dacă introduceţi cardul SD într-un televizor compatibil 4K având un slot pentru
card SD, nu puteţi reda fişiere rafală 4K înregistrate cu [Aspect Ratio] (Raport
dimensiuni) setat la o altă opţiune decât [16:9].
• (Din februarie 2017)
• În funcţie de televizorul conectat, fişierele rafală 4K pot să nu fie redate corect.
113
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
Note despre funcţia fotografie 4K
■
Pentru a schimba raportul dimensiunilor
Selectarea [Aspect Ratio](Raport dimensiuni) din meniul [Rec (Înregistrare) vă permite
să schimbaţi raportul dimensiunilor fotografiile 4K.
■ Pentru a înregistra subiectul cu neclaritate redusă
Puteţi reduce neclaritatea subiectului prin setarea unui timp de expunere mai mic.
Setaţi selectorul de mod la [ ]
Selectaţi nivelul de estompare prin rotirea selectorului posterior.
• Timp de expunere aproximativ pentru înregistrare în aer liber, în condiţii de vreme bună:
1/1.000 secunde sau mai scurt.
• Dacă micșorați timpul de expunere, sensibilitatea ISO devine mai mare, ceea ce poate creşte
zgomotul de pe ecran.
■ Sunetul declanşatorului pentru înregistrarea de fotografii 4K
La utilizarea [ ] ([4K Burst]) (Rafală 4K) sau [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K),
înregistrarea se face cu obturatorul electronic. Puteţi modifica setările de sunet ale
declanșatorului electronic în [Shutter Vol.] (Volum declanșator) şi [Shutter Tone] (Ton
declanșator). (→203)
Când înregistrați cu [
] ([4K Burst (Rafală 4K) (S/S)]), puteţi seta volumul tonului
de pornire/oprire în [Beep Volume] (Volum semnal sonor).
• Puteţi să efectuaţi silențios înregistrarea de rafale de mare viteză cu ajutorul
funcţiei fotografie 4K în combinaţie cu [Silent Mode] (Mod silenţios). (→191)
■ Scene necompatibile cu funcţia fotografie 4K
Înregistrarea în interior
La înregistrarea în condiţii de lumină flourescentă, LED, etc., culorile şi luminozitatea
ecranului se pot modifica, sau pot apărea dungi orizontale pe ecran. Dungile pot fi
reduse prin setarea unui timp de expunere mai mic.
Subiecţi în mişcare rapidă
Subiecţi în mişcare rapidă pot apărea distorsionaţi pe înregistrare.
114
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
■ Limitărilor funcției fotografiere 4K
Anumite limitări se aplică funcțiilor de înregistrare și setări de meniu.
• Se fixează următoarele setări.
[4K] (8M)
[Picture Size] (Rezoluţie imagini)
[4:3]: 3328×2496
[16:9]: 3840×2160
[Quality] [ ] (Calitate)
[3:2]: 3504×2336
[1:1]: 2880×2880
]
[
[Shutter Type]
[ESHTR] (Tip declanşator)
[Rec Format] (Format înregistrare)*
[MP4]
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)*
[4K/100M/30p]
[Continuous AF] (Focalizare automată continuă)*
[ON] (Activare)
*Setările din [Motion Picture] (Imagine video) nu se aplică fișierelor rafală 4K înregistrate cu funcţia
Foto 4K.
• Următoarele limitări se aplică funcţiilor de înregistrare indicate mai jos.
[
[
Comutare program
]([4K Burst]) (Rafală 4K)/ [
]]([4K Pre-Burst] (4K
] ([4K Burst(S/S)])
Prerafală))
–
Compensare expunere intervale de
–3 EV to +3 EV
Timp de expunere
1/30 to 1/16000
[AFS/AFF/AFC] ([AFF])
–
[AF Mode] (Mod de focalizare automată) ([
])
–
[MF Assist] (Asistenţă MF)
White Balance (Balans de alb) ([
○
])
–
–
Sensibilitate ISO
[AUTO], 80 to 3200
Bliţ
–
Înregistrare încadrare
–
• Următoarele elemente de meniu sunt
dzactivate:
[Picture Size] (Rezoluţie imagine), [Quality] (Calitate), [Bracket] (Încadrare), [iHandheld Night Shot]
[Rec]
(Înregistrare)
115
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied), [iHDR], [HDR],[Panorama Settings] (Setări
panoramare), [Shutter Type] (Tip declanşator), [Flash] (Bliţ), [Extended ISO] (ISO extins), [Color
Space] (Spaţiu culoare),[Face Recog.] (Recunoaştere faţă), [Profile Setup] (Configurare profil)
[Custom]
(Personalizare)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
[Setup] (Configurare)
[Economy] (Economie) ([
] numai [4K Pre-Burst])) (Prerafală 4K)
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Înregistrarea cu funcția Foto 4K şi selectarea imaginilor pentru salvare
Descărcarea bateriei şi temperatura camerei
● Dacă temperatura ambientală este crescută, sau se înregistrează fotografii 4K în mod continuu, [
poate fi afişat şi înregistrarea se poate întrerupe. Aşteptaţi până ce camera se răceşte.
● Când este setat [ ] ([4K Pre-Burst]) (4K Prerafală) acumulatorul se descarcă mai repede, şi
camera se încălzeşte.
(pentru a se proteja, camera poate comuta la [ ] ([4K Burst]) (Rafală 4K))
Selectaţi [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) numai când înregistraţi.
]
● Înregistrarea se opreşte când durata continuă de înregistrare depăşeşte15 minute.
● La utilizarea unui card de memorie SDHC, fişierele sunt împărţite în fişiere imagine mai mici pentru
înregistrare şi redare, dacă dimensiunea fişierului depăşeşte 4 GB. (Puteţi continua înregistrarea
imaginilor fără întreruperi).
● Dacă folosiţi un card de memorie SDXC, puteţi înregistra imagini chiar dacă dimensiunea este mai
mare de 4 GB.
● La înregistrare, unghiul de vizualizare devine mai îngust.
● Următoarele modificări apar atunci când înregistrați fotografii 4K:
• Setarea [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) se schimbă de la [EXTENDED] (Extins) la [LOW]
(Scăzut).
• [Destination] (Destinație) din [Travel Date] (Data călătoriei) nu poate fi înregistrată.
• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană cu/fără filtru) nu este disponibilă.
● La înregistrare cu funcţia [ ] ([4K Pre-Burst]) (Prerafală 4K), [Step Zoom] (Zoom-ul gradual) nu
funcţionează.
● Detectarea scenei în modul automat inteligent funcţionează în acelaşi mod ca şi atunci când
înregistrați imagini video.
● Funcția fotografie 4K este dezactivată atunci când utilizați următoarele setări:
• [Clear in Backlight] (Clar în lumină de fundal], [Glistening Water] (Apă sclipitoare), [Artistic
Nightscape] (Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminare scânteietoare), [Handheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn clar), [Soft
Image of a Flower] (Imagine gingașă a unei flori) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos), [Miniature
Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]
(Lumină solară), (Creative Control Mode) (Mod control creativ)
• În timpul înregistrării imaginii video
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
● Pentru a selecta şi a salva imagini din fișierele rafală 4K pe un PC, utilizaţi software-ul
"PHOTOfunSTUDIO”. (→273) Reţineţi că nu este posibil să editaţi un fişier rafală 4K ca pe un film.
116
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Ajustarea focalizării după înregistrare
([Post Focus]/[Focus Stacking]) (Post focalizare/Combinare focalizare)
Mod de înregistrare:
Puteți înregistra imagini rafală 4K în timp ce schimbați punctul de focalizare și apoi
puteți selecta un punct de focalizare după înregistrare.
Această funcție este bună pentru subiecți care nu sunt în mișcare.
Puteți selecta mai multe puncte de focalizare și le puteți combina într-o singură
imagine. ([Focus Stacking]) (Combinare focalizare)
Înregistrare rafală 4K
Atingeți punctul de
Imaginea finală are
cu schimbare
focalizare dorit
punctul de focalizare
automată a focalizării
dorit
• Vă recomandăm să utilizați un trepied pentru [Focus Stacking] (Combinare focalizare).
• Pentru a înregistra fotografii, folosiţi carduri UHS Clasa de viteză 3. (→27)
Înregistrarea în modul [Post Focus]
1 Apăsaţi butonul [ ]
2 Apăsaţi pentru a selecta [ON] (Activare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pictograma [Post Focus] (Post focalizare)
• Puteți seta și la [ON] (Activare) apăsând butonul [
pictogramă [Post Focus] (Post focalizare) ([
]).
3
](
), folosind
pentru a selecta o
Determinaţi compoziţia şi apăsaţi butonul declanşator pe jumătate
• Focalizarea automată este activată şi detectează automat
punctele de focalizare de pe ecran.
• Dacă nu există un punct de focalizare pe ecran, indicatorul
Focalizare ( ) pâlpâie şi nu se poate înregistra.
De la apăsarea pe jumătate a butonului declanşator până la finalizarea înregistrării
• Nu modificaţi distanţa faţă de subiect sau compoziţia.
117
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus ]/Focus Stacking ]) (Post focalizare/
Combinare focalizare)
4
Apăsaţi butonul declanșator complet pentru a începe înregistrarea
Bara de progres a înregistrării
• Punctul de focalizare se modifică automat în timpul înregistrării.
Când bara de progres a înregistrării dispare, înregistrarea se
finalizează automat.
• Imaginea se va salva în format MP4. (Nu se înregistrează sunet)
• Dacă [Auto Review] (Revizualizare automată) este setată, se va
afișa automat un ecran care permite selectarea punctului de
focalizare. (→119)
■ Anulare [Post Focus] (Post-focalizare)
Selectaţi [OFF] (Dezactivare) de la pasul 2.
• Aceeaşi operațiune se poate anula apăsând butonul [
([Single]) (Simplu) sau [
].
118
](
) şi selectând [
]
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus ]/Focus Stacking ]) (Post focalizare/
Combinare focalizare)
Selectaţi punctul de focalizare şi salvaţi imaginea ([Post Focus])
(Post focalizare)
1
Pe ecranul de redare, selectaţi imaginea
cu pictograma [
] şi apăsaţi
• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [
2
].
Atingeţi punctele de focalizare
• Dacă nu există imagini cu focalizarea pe punctul selectat, se va
afişa un cadru roşu, rai imaginile nu pot fi salvate.
• Marginea ecranului nu poate fi selectată.
Operaţie
Operaţie tactilă
Atingeţi
Descriere
Selectaţi punctul de focalizare
• Nu se poate face nicio selecţie cu imaginea mărită
Mărire ecran
Micşorare ecran (în ecran mărit)
Comută la operare (Focus Stacking) (Combinare
focalizare) (→120)
[Fn1]
Zonele focalizate sunt evidenţiate colorat. ([Peaking]) (Evidenţiere)
[Fn2]
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Salvare imagine
• Puteţi regla fin focalizarea trăgând bara glisantă în timpul
afişării mărite. (Aceeaşi operaţiune se poate realiza
utilizând
.)
3
119
Atingeţi [
] pentru a salva imaginea
• Imaginea se va salva în format JPEG.
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus ]/Focus Stacking ]) (Post focalizare/
Combinare focalizare)
Selectaţi domeniu de focalizare pentru a combina şi crea o
singură imagine([Focus Stacking]) (Combinare focalizare)
Aproape
Focalizare
Distant
1
Atingeţi [
] pe ecran la pasul 2 din „Selectaţi punctul de focalizare şi salvaţi
imaginea ([Post Focus]) (Post focalizare)” (→119)
2
Alegeţi o metodă de combinare şi atingeţi-o
• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată prin apăsarea butonului [Fn1].
120
[Auto Merging]
(Comasare
automată)
Selectaţi automat fotografiile adecvate pentru comasare şi combinaţi-le întro singură imagine statică.
• Alegeţi acordând prioritate imaginilor cu focalizare apropiată.
• Realizaţi comasarea focalizării şi salvaţi imaginea.
[Range Merging]
(Îmbinare interval)
Combinaţi imaginile cu poziţia de focalizare selectată într-o singură imagine.
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus ]/Focus Stacking ]) (Post focalizare/
Combinare focalizare)
3
(La selectarea [Range Merging]) (Îmbinare interval)
• Selectaţi poziţiile la două sau mai multe puncte.
• Vor fi selectate punctele de focalizare între cele două
poziţii selectate.
• Poziţiile care nu pot fi selectate sau care ar produce un
rezultate nenatural vor fi marcate cu gri.
• Atingeţi din nou o poziţie pentru a o deselecta.
• Dacă trageţi ecranul puteţi continua selectarea poziţiilor
Operaţie
Operaţie tactilă
Atingeţi
[Fn2]
[DISP.]
(Afişare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
4
121
Set/Cancel
Atingeţi punctul de focalizare
Atingeţi [
[Set/Cancel]
(Setare/Anulare)
[All] (Toate)
[Reset] (Resetare)
Reset
Descriere
Set/Cancel
Selectaţi poziţia
Set/Clear the position
(Setare/Ştergere poziţie)
Selectaţi toate poziţiile (Înainte
de selectarea poziţiilor)
Deselectare toate (După
selectarea poziţiilor)
Reset
Combinaţi şi salvaţi imaginea
] pentru combina şi salva imaginea
• Imaginea va fi salvată în format JPEG, cu informații de înregistrare (informații Exif), de la cea
mai apropiată poziţie, inclusiv viteza de declanșare, apertura și informații de sensibilitate ISO.
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus ]/Focus Stacking ]) (Post focalizare/
Combinare focalizare)
Note privind [Post Focus]/[Focus Stacking] (Post focalizare/
Combinare focalizare)
■ Limitări în înregistrarea [Post Focus] (Post focalizare)
• Deoarece înregistrarea este realizată cu aceeași calitate a imaginii ca fotografiilor 4K,
anumite limitări se aplică funcțiilor de înregistrare și setări de meniu. Pentru detalii
consultaţi „Limitările funcţiei Foto 4K” (→115).
• Suplimentar limitărilor funcției fotografiere 4K, următoarele limitări se pot aplica
înregistrării Post Focus (Post focalizare):
–– Modul de focalizare automată nu este disponibilă.
–– Focalizarea manuală nu poate fi folosită.
–– Următoarele elemente de meniu sunt dezactivate:
Meniul [Rec] (Înregistrare) ([AFS/AFF/AFC]/[Digital Zoom]) (Zoom digital)
Meniu [Custom] (Personalizare) ([Shutter AF] (Focalizare automată declanşator)/
[Remaining Disp.] (Afişare timp rămas)/[Video Button] (Buton video))
–Nu se pot înregistra imagini video.
Despre temperatura camerei
Dacă temperatura ambientală este crescută, sau se înregistrează cu [Post Focus] (Post focalizare) în
mod continuu, [
] poate fi afişat şi înregistrarea se poate întrerupe. Aşteptaţi până ce camera se
răceşte.
● În timpul înregistrării, unghiul de vizualizare va fi diminuat.
● Funcția [Post Focus] (Post focalizare) este dezactivată atunci când utilizați următoarele setări:
● [Clear in Backlight] (Clar în lumină de fundal], [Glistening Water] (Apă sclipitoare), [Artistic
Nightscape] (Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminare scânteietoare), [Handheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn clar), [Soft
Image of a Flower] (Imagine gingașă a unei flori) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)
● [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos), [Miniature
Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]
(Lumină solară), (Creative Control Mode) (Mod control creativ)
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
● La selectarea şi salvarea imaginilor, nu puteţi selecta şi salva imaginea de pe un ecran TV
chiar când camera este conectată la televizor printr-un cablu micro HDMI.
● În următoarele cazuri, [Focus Stacking] (Combinare focalizare) poate produce o imagine
nenaturală:
• Dacă subiectul se află în mişcare
• Dacă există diferenţe mari de distanţă până la subiect
• Dacă există estompare semnificativă (înregistrarea la o apertură mare poate avea un efect mai
nenatural)
• Dacă se foloseşte un obiectiv de conversie (opţional) pentru înregistrare
● În timpul combinării focalizării, compensarea automată este aplicată deviaţiilor imaginilor din
cauza tremurului camerei. În astfel de cazuri, unghiul de vizualizare va fi uşor mai reduse la
momentul combinării focalizării.
● Numai imaginile realizate cu [Post Focus] (Post focalizare) sunt eligibile pentru [Focus Stacking]
(Combinare focalizare).
122
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Selectarea unui mod drive
Mod de înregistrare:
Puteţi schimba operaţiunea de realizat când apăsaţi butonul declanşator.
1
Apăsaţi butonul [
])(
)
2
Apăsaţi
pentru a selecta metoda de drive şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Mod de acţionare
Când este apăsat declanşatorul,
[Single] (O
singură imagine) este înregistrată o singură imagine.
Imaginile sunt înregistrate în succesiune
[Burst][Burst]
(Rafală) (→124) cât timp este apăsat declanşatorul.
Când butonul declanșator este
[4K PHOTO]
apăsat, se înregistrează o imagine
(Foto 4K)(→107)
cu funcţia Foto 4K.
[Post Focus]
(Post focalizare) (→117)
Când butonul declanșator este apăsat, imaginile se înregistrează
o imagine cu funcţia [Post Focus] (Post focalizare).
[Self Timer]
(Temporizator) (→126)
Când este apăsat declanşatorul,
înregistrarea are loc după ce timpul
setat a trecut.
■ Pentru a anula modul de acționare
La pasul 2, selectați [
]([Single] (O singură imagine)) sau [
].
• Puteţi anula temporizatorul oprind camera. (Când [Self Timer Auto Off]
(Temporizator dezactivat) (→207) este setat la [ON] (Activare)).
123
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Selectarea unui mod drive
Funcţia rafală
■ Setarea [Burst Rate] (Rată rafală
După selectarea [Burst] (Rafală) şi apăsând la pasul 2 (→123), selectaţi
rafală cu
, apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Viteză (imagini/sec.)
[H]
(Viteză mare)
[M]
(Viteză medie)
[AFS]
10
6
[AFF] / [AFC]
6
6
Vizualizare în timp real în timpul înregistrării cu rafală
Numărul imaginilor
disponibile*1
Niciuna
Cu fișiere RAW
Fără fișiere RAW
rata de
[L]
(Viteză redusă)
2
2
Disponibile
Disponibile
13
41
80
100
*1 Numărul imaginilor rafală este limitat de condiţiile de fotografiere şi tipul şi/sau starea cardului
folosit. Imaginile pot fi înregistrate până la umplerea cardului. Totuşi, viteza de rafală se reduce la
jumătatea înregistrării. Ora exactă când începe viteza mai redusă depinde de setarea raportului de
dimensiuni, rezoluţie şi calitate precum şi de tipul de cad folosit.
Focalizarea în mod rafală
Focalizarea diferă în funcţie de [AFS/AFF/AFC] din meniul [Rec] (Înregistrare) (→84) şi setarea [Focus/
Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) (→193) din meniul [Custom] (Personalizare).
[AFS/AFF/AFC]
[AFS]
[AFF] / [AFC]*2
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare)
[FOCUS] (Focalizare)
[RELEASE] (Eliberare)
Focalizare
La prima imagine
[FOCUS] (Focalizare)
Focalizare normală*3
[RELEASE] (Eliberare)
Focalizare predictivă*4
*2 Focalizarea este fixată în prima imagine la înregistrarea de subiecţi întunecaţi.
*3 Deoarece camera înregistrează o rafală de imagini în timp ce reglează focalizarea, viteza de rafală
poate fi mai redusă.
*4 Camera prezice focalizarea cu un anumit interval asigurând prioritate mai înaltă vitezei de rafală.
124
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Selectarea unui mod drive
● Viteza de rafală poate scădea în funcție de următoarele setări.
[Sensitivity] (Sensibilitate), [Picture Size] (Rezoluţie imagine), [Quality] (Calitate), [AFS/AFF/AFC],
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare)
● Când viteza de rafală este setată la [H] şi se realizează multe imagini în rafală, viteza de rafală
poate fi redusă în timpul realizării imaginilor în rafală.
● Când viteza de rafală este setată la [H] ([AFS/AFF/AFC] din meniul [Rec] (Înregistrare) este setat
la [AFS] sau modul de focalizare este setat la [MF]), iar expunerea şi Balansul de alb sunt fixate
la cele din prima imagine.
● Când viteza de rafală este setată la [H] ([AFS/AFF/AFC] din meniul [Rec] (Înregistrare) este setat
la [AFF] sau [AFC]), [M], sau [L], şi expunerea şi Balansul de alb sunt ajustate individual pentru
fiecare imagine statică.
● Poate dura ceva timp pentru a salva imaginile realizate cu funcţia rafală. Dacă continuaţi
înregistrarea în timpul stocării, numărul imaginilor rafală realizabile poate fi redus. Se recomandă
utilizarea unui card de mare viteză la înregistrarea cu funcţia rafală.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Glistening Water] (Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminare scânteietoare), [Handheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower](Imagine gingașă a unei
flori) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos), [Miniature
Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]
(Lumină solară), (Creative Control Mode) (Mod control creativ)
• La înregistrarea cu ajutorul bliţului
• În timpul înregistrării imaginii video
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) din [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu
cadru) este setată la [ON] (Activare)
125
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Selectarea unui mod drive
Înregistrarea cu temporizator
■ Setarea acţionării temporizatorului
După selectarea [Self Timer] (Temporizator) şi apăsând la pasul 2 (→123), - selectaţi
operațiunea de temporizare cu
, apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Obturatorul este activat după 10 secunde.
Obturatorul este activat după 10 secunde şi se realizează trei fotografii la un
interval de aproximativ 2 secunde
Obturatorul este activat după 2 secunde. Acest lucru este eficient şi la prevenirea
zgomotului la apăsarea butonului declanșator.
● După aprinderea indicatorului de temporizare, începe înregistrarea.
Focalizarea și expunerea sunt setate când butonul declanşator este apăsat
pe jumătate.
● Vă recomandăm să utilizați un trepied.
• Nu poate setat [ ] în următoarele cazuri.
• La înregistrarea cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană cu/fără filtru]
din [Filter Settings] (Setări filtru) este setat la [ON] (Activare
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginii video
• Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) din [Stop Motion Animation]
(Animaţie cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
126
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Realizarea fotografiilor în timpul reglării
automate a unei setări (Înregistrare cu încadrare)
Mod de înregistrare:
Puteţi realiza multiple fotografii în timp ce reglaţi automat o setare apăsând butonul
declanşator.
1
Setaţi meniul
→
(→43)
→ [Rec] (Înregistrare) → [Bracket] (Încadrare) → [Bracket Type] (Tip încadrare)
(Exposure Bracket)
(Încadrare de expunere)
(White Balance Bracket)
(Încadrare balans de alb)
2
Apăsaţi
Apăsaţi butonul declanșator pentru a înregistra în timp ce se
reglează expunerea. (→128)
Apăsaţi butonul declanşator o dată pentru a realiza trei
fotografii cu balans de alb diferit, automat.(→106)
pentru a selecta [More settings] (Mai multe setări) şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pentru informaţii privind [More settings] (Mai multe setări), consultaţi pagina care
descrie fiecare funcţie în parte.
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ieși din meniu.
3
■
Focalizaţi pe subiect şi realizaţi o fotografie.
• Când este selectată Încadrarea de expunere, afișarea încadrării luminează
intermitent până când toate imaginile setate sunt înregistrate. Dacă modificați
setările de încadrare sau opriți camera înainte de ca toate imaginile setate să fie
realizate, camera reîncepe înregistrarea de la prima fotografie.
Pentru anulare [Bracket] (Încadrare)
Selectaţi [OFF] (Dezactivare) de la pasul
1.
● Înregistrarea cu încadrare nu este disponibilă în următoarele cazuri.
• [Glistening Water] (Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminare scânteietoare), [Handheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower](Imagine gingașă a unei
flori) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos), [Miniature
Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]
(Lumină solară), (Creative Control Mode) (Mod control creativ)
• La înregistrarea cu bliț (cu excepția Încadrării cu balans de alb)
• La înregistrarea imaginilor video
• La înregistrarea fotografiilor 4K
• La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) din [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu
cadru) este setată la [ON] (Activare)
127
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Realizarea fotografiilor în timpul reglării automate a unei setări (Înregistrare cu încadrare)
Exposure Bracket (Încadrare de expunere)
■ Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasulDespre [More settings] (Mai multe
setări) (pasul 2 la (→127))
Setează numărul fotografiilor realizate şi intervalul de compensare a
expunerii.
[
] (Realizează trei fotografii cu un interval de 1/3 EV) la [
]
(Realizează şapte fotografii cu un interval de 1 EV)
[Step] (Pas)
[Sequence] (Secvenţă)
[Single Shot Setting]*
(Setare imagine individuală)*
Setează ordinea în care se realizează fotografiile.
[
[
]: Realizează o singură fotografie de fiecare dată când se apasă butonul declanşator.
]: Realizează toate fotografiile setate la apăsarea simplă a butonului declanşator.
* Indisponibil pentru înregistrare în rafală. Când utilizaţi înregistrarea în rafală, dacă ţineţi apăsat pe butonul
declanşator, înregistrarea se va face continuu până la realizarea numărului specificat de imagini.
1stPrima imagine
±0 EV
], [Sequence] (Secvență): [0/–/+]
A treia imagine
A doua imagine
–1/3 EV
+1/3 EV
● La realizarea de fotografii cu Încadrarea de expunere după setarea valorii de Compensarea
expunerii, imaginile înregistrate sunt bazate pe valoarea de compensare a expunerii selectată.
128
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Realizarea de fotografii automat la intervale setate
([Time Lapse Shot] (Imagine cu timp scurs)
Mod de înregistrare:
Puteţi preseta date precum ora de începere a înregistrării şi timpul scurs pentru a realiza
fotografii automat. Această setare este confortabilă la realizarea de fotografii la intervale
constante pentru peisaje, observarea modificărilor graduale la animale/plante şi alte
aplicaţii. Imaginile sunt înregistrate ca set de imagini (→168).
• Finalizaţi setările pentru dată şi oră în avans. (→30)
1
Setaţi meniul (→43)
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
[Start Time]
(Începere)
[Shooting Interval]
(Interval de
fotografiere)/[Image
Count] (Contor
imagini)
[Now] (Acum)
Începe înregistrarea prin apăsarea completă a
declanşatorului.
[Start Time Set]
(Setare oră
începere)
Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore
59 minute în avans.
Apăsaţi
pentru a selecta elementul (ora şi/sau
minutul), şi
pentru a seta ora de pornire, apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pot fi setate intervalul de înregistrare şi numărul de imagini.
: Selectaţi elementul (minut/secundă/număr de imagini)
: Setare
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Setaţi
• Camera poate să nu înregistreze la intervalul presetat şi numărul de imagini
setate în anumite condiţii.
2 Apăsaţi
3
pentru a selecta [ON] (Activare) şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare)
Apăsaţi complet butonul declanşator
• Înregistrarea începe automat.
• În timpul stării de standby pentru înregistrare, camera se opreşte automat când
nu este efectuată nicio operație pentru un interval de timp presetat. Înregistrarea
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) va continua chiar dacă camera este
oprită, şi este pornită automat la
ora de începere a înregistrării. Dacă doriţi să porniţi camera manual, apăsaţi
declanşatorul până la jumătate.
• Operaţii în timpul înregistrării în standby (Camera este pornită)
Operaţie
[Fn1]
129
Operaţie
tactilă
Descriere
Afişează un ecran de selecție care vă permite să
întrerupeţi sau opriţi înregistrarea.
Afişează un ecran de selecție care vă permite să reluaţi
sau opriți înregistrarea (în timpul întreruperii)
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționarea
Realizarea de fotografii automat la intervale setate ([Time Lapse Shot] (Imagine cu timp
scurs)
4
Selectaţi metoda de creare a imaginilor video
•[Rec Format] (Format înregistrare): [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare) Setează
5
calitatea imaginii video.
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
Setează numărul de cadre pe secundă. Cu cât este mai mare
numărul de cadre, cu atât mai lină va fi imaginea.
[Sequence]
(Secvenţă)
[NORMAL]: Lipeşte imaginile statice în secvența de înregistrare.
[REVERSE] (Invers): Lipeşte imaginile statice în ordinea inversă înregistrării.
Apăsaţi
pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare)
• Puteţi de asemenea crea o imagine video cu ajutorul [Time Lapse Video]
(Video cu timp scurs) din meniul [Playback](Redare). (→221)
● Această funcţie nu este destinată sistemelor cu aplicaţii specifice (camere de supraveghere).
● La utilizarea zoomului, camera se poate înclina când obiectivul este extins. Camera trebuie
asigurată cu un trepied sau prin alte mijloace.
• [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) este întreruptă în următoarele cazuri.
• Când bateria se epuizează
• La oprirea aparatului
Dacă acest lucru se întâmplă în timpul înregistrării cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp
scurs), puteţi reporni operaţiunea înlocuind bateria sau cardul în starea de pauză şi pornind
camera. (Reţineţi totuşi că imaginile înregistrate după repornirea operaţiei sunt salvate ca
seturi separate de imagini de grup.) Când
înlocuiţi bateria sau cardul, opriţi aparatul.
● Recomandăm utilizarea focalizării automate pentru înregistrarea cu timp scurs când este setat
un [Shooting Interval] (Interval de fotografiere) lung şi camera se va opri automat între fotografii.
• La crearea de imagini video la calitate [4K], durata de înregistrare este limitată la 29 de minute
și 59 secunde.
Dacă folosiţi un card de memorie SDHC, nu veţi putea crea imagini video mai mari de 4 GB. Cu
un card de memorie SDXC, puteți crea imagini video mai mari de 4 GB.
● La crearea unei imagini video la calitate [FHD] sau [HD] nu o veţi putea cerea dacă durata de
înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde, sau 4 GB.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare
scenă)
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
130
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Crearea animației cadru cu cadru
[Stop Motion Animation]
Mod de înregistrare:
Puteţi lipi imagini statice pentru a crea o animaţie cadru cu cadru.
• Finalizaţi setările pentru dată şi oră în avans. (→30)
• Imaginile statice înregistrate cadru cu cadru sunt grupate într-o singură imagine de
grup. (→168)
1
Setaţi meniul(→43)
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
[ON](Activare): Realizează automat fotografii la un interval de înregistrare presetat.
[Auto Shooting]
(Fotografiere automată) [OFF] (Dezactivare): Realizează fotografiile manual, câte una o dată.
(Numai când [Shooting Interval](Interval de fotografiere) este setat la [ON]
[Shooting Interval]
(Interval de fotografiere) (Activare)Setaţi intervalul utilizat pentru [Auto Shooting] (Fotografiere automată).
2
3
Apăsaţi pentru a selecta [ON] (Activare) şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsaţi
pentru a selecta [New] (Nou) şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
4
5
Apăsaţi complet butonul declanşator
• Pot fi înregistrate până la 9.999 de cadre.
Deplasaţi subiectul pentru a vă decide
asupra compoziţiei.
• Repetaţi înregistrarea imaginilor statice în acelaşi mod.
• Când opriţi camera în timpul înregistrării, se afişează un mesaj pentru
repornirea înregistrării când o porniţi din nou. Pentru a reporni înregistrarea de
la următoare imagine statică, selectaţi [Yes] (Da).
Cum se creează eficient o animaţie cadru cu cadru
● Se afişează până la două imagini înregistrate în prealabil pe ecranul de înregistrare. Verificaţi
acest ecran ca ghid pentru determinarea cantităţii de mişcare necesară.
● Puteţi apăsa butonul [ ] (Redare) pentru a verifica imaginile înregistrate. (1) Apăsaţi butonul
[
] pentru a şterge imaginile care nu sunt necesare. Pentru a reveni la ecranul de înregistrare,
apăsaţi din nou butonul [
] (Redare).
131
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Crearea fotografiilor [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
6
Atingeți [
7
Selectaţi o metodă de creare a animaţiei cadru cu cadru
8
] pentru a încheia înregistrarea
• Puteţi încheia înregistrarea şi selectând [Stop Motion
Animation] (Animaţie cadru cu cadru) din meniul [Rec]
(Înregistrare) şi apoi apăsând [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
• Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) este setat
la [ON] (Activare), selectaţi [End] (Sfârșit) de pe ecranul
de confirmare. (Dacă selectaţi [Pause] (Pauză), apăsaţi
complet butonul declanşator pentru a relua înregistrarea.)
•[Rec Format] (Format înregistrare): [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Setează calitatea imaginii video.
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
[Sequence]
(Secvenţă)
Setează numărul de cadre pe secundă. Cu cât este mai mare
numărul de cadre, cu atât mai lină va fi imaginea.
[NORMAL]: Lipeşte imaginile statice în secvența de înregistrare.
[REVERSE] (Invers): Lipeşte imaginile statice în ordinea inversă înregistrării.
Apăsaţi
pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare)
•Puteţi de asemenea crea o animaţie cadru cu cadru cu ajutorul [Stop Motion
Video] (Video cadru cu cadru) din meniul [Playback] (Redare). (→222)
■
132
Adăugarea de imagini la un grup de animaţie cadru cu cadru deja înregistrat
Când selectaţi [Additional] (Adiţional) la pasul 3, imaginile de grup înregistrate cu
[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) sunt afişate. Selectaţi un set de
imagini de grup şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) Selectați [Yes] (Da) pe
ecranul de confirmare.
DVQP1226
Înregistrarea de fotografii 4K și setări de acționare
Crearea fotografiilor [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
● [Auto Shooting] (Fotografiere automată) nu este posibilă conform intervalului presetat din cauză
ă înregistrarea ar putea dura mult în anumite condiţii de înregistrare, ca de exemplu când
imaginile sunt realizate cu bliţul.
● La crearea de imagini video la calitate [4K], durata de înregistrare este limitată la 29 de minute
și 59 secunde.
● Dacă folosiţi un card de memorie SDHC, nu veţi putea crea imagini video mai mari de 4 GB. Cu
un card de memorie SDXC, puteți crea imagini video mai mari de 4 GB.
● La crearea unei imagini video la calitate [FHD] sau [HD] nu o veţi putea crea dacă durata de
înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde, sau 4 GB.
● Nu puteţi selecta o singură imagine înregistrată cu [Additional] (Adiţional).
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
•Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
• [Auto Shooting] [Fotografiere automată] din [Stop motion Animation] (Animație cadru cu
cadru) nu poate fi folosit în următorul caz:
•[Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare
scenă)
133
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Corectarea vibraţiilor
Mod de înregistrare:
Detectează și previn automat vibrațiile.
→
→ [Rec]
(Normal)
(Înregistrare)/ [Motion Picture] (Imagine video) → [Stabilizer] (Stabilizator)
Corectează vibraţiile verticale şi orizontale.
(Panning)
(Panoramare)
Corectează vibraţiile verticale. Această setare este ideală pentru panoramare
(tehnică de înregistrare a unui subiect prin potrivirea mişcării camerei la
deplasarea subiectului într-o anumită direcţie).
[OFF] (Dezactivare)
Funcţia [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcţionează.
■ Mod activ
La înregistrarea imaginilor video, "Modul activ” (stabilizator pentru imagini video) va
funcţiona automat. Funcţia reduce vibraţiile imaginii la înregistrarea imaginilor video
în timpul mersului, de exemplu.
Prevenirea vibraţiilor
Dacă se afişează un avertisment despre vibraţii, folosiţi funcţia [Stabilizer]
50p
(Stabilizator, un trepied, sau [Self Timer] (Temporizator).
●Viteza declanșatorului va fi mai mică mai ales în următoarele situații. Țineți
camera nemișcată din momentul în care butonul este apăsat, până când
fotografia apare pe ecran. Vă recomandăm să utilizați un trepied.
• [Slow Sync.] (Sincronizare lentă)
• [Slow Sync./Red-Eye] (Sincronizare lentă/Ochi roșii)
• [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn luminos), [Cool Night Sky] (Cer nocturn
calm), [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor și cald),
[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations]
(Lumini scânteietoare), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn luminos)
(Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)
• Când timpul de expunere este încetinit
134
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Corectarea vibraţiilor
● La utilizarea trepiedului, recomandăm setarea [Stabilizer] (Stabilizator) la [OFF] (Dezactivare).
● Stabilizer] (Stabilizator nu poate fi folosit selectând [ ] (Normal) din Mod panoramă.
• În următoarele cazuri, [Stabilizer] (Stabilizatorul) se va schimba la [
] (Normal), chiar dacăeste
reglat la [
] (Panning) (Panoramare):
• În timpul înregistrării imaginii video
• Când funcția Fotografie 4K a fost selectată
• La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
● [Stabilizer] nu se poate folosi la înregistrarea cu [High Speed Video] (Video de mare viteză).
● În „Modul Activ” se poate obţine un efect mai puternic de corectare la capătul larg.
● Cazuri în care funcţia de stabilizare este ineficientă:
• Când există foarte multe vibrații
• Când zoomul este mare (şi în domeniul de Zoom digital)
• Când realizați fotografii în timp ce urmăriți un subiect aflat în mișcare
• Când viteza declanșatorului scade, în cazul fotografiilor realizate în interiorul camerei al a celor
din locuri întunecate
• Efectul de panoramare prin selectarea [
] nu este pe deplin obţinut în următoarele situații:
• Zile însorite de vară sau alte locuri luminoase
• Când viteza declanșatorului este mai mare de 1/100 secunde
• Când mişcarea subiectului este redusă şi viteza cu care camera este deplasată este prea
redusă (nu este obţinută o estompare estetică a fundalului)
• Când camera nu urmăreşte corespunzător mişcarea unui subiect
135
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Utilizarea funcţiei de zoom
Tipurile de zoom și utilizarea lor
Rata de zoom se modifică când rezoluţia imaginii se modifică
Zoom-ul optic
Mod de înregistrare:
Puteţi folosi funcţia zoom fără a degrada calitatea imaginii.
Mărire maximă: 60x
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• La înregistrare cu [Macro Zoom] (Zoom macro)
Zoom optic suplimentar
Mod de înregistrare:
Această funcţie funcționează când imaginile cu [ ] au fost selectate după [Picture
Size] (Rezoluţie imagine) (→176). Zoom-ul optic suplimentar permite apropierea cu o
rată de zoom mai mare decât zoom-ul optic, fără a degrada calitatea imaginii. Rata
maximă de zoom diferă în funcţie de rezoluţia imaginii.
Mărire maximă: 122x
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare
scenă)
• [Toy Effect], (Efect jucărie) [Toy Pop] (Jucărie pop) (Creative Control Mode) (Mod control creativ)
• La înregistrarea fotografiilor 4K
• La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setat la [ON]
(Activare)
• Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Quality](Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
• La înregistrare cu [Macro Zoom] (Zoom macro)
• În timpul înregistrării imaginii video
136
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Utilizarea funcţiei de zoom
Pentru a creşte mai mult rata de zoom, următoarele moduri de zoom pot fi folosite împreună.
[i.Zoom]
Mod de înregistrare:
Măreşte raportul de zoom de până la 2× faţă de raportul de zoom original, cu deteriorare
limitată a calităţii imaginii.
→
→ [Rec]
(Zoom inteligent)
(Înregistrare)/ [Motion Picture] (Imagine video) → [i.Zoom]
Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
● Când [Picture Size] (Rezoluţie imagine) este setată la [S], rata de zoom poate fi mărită de până
la 1.5x rata originală.
● [i.Zoom] (Zoom inteligent) funcţionează automat în Modul inteligent automat sau Modul
inteligent automat plus.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare
scenă)
• [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Jucărie pop)
(Creative Control Mode) (Mod control creativ)
• În timpul înregistrării cu [Macro Zoom] (Zoom macro)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setat la [ON]
(Activare)
• Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Quality](Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
137
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Utilizarea funcţiei de zoom
[Digital Zoom] (Zoom digital)
Mod de înregistrare:
Zoom 4× faţă de zoom optic/zoom optic suplimentar.
Reţineţi faptul că folosind funcţia Digital Zoom (Zoom digital), mărirea va reduce calitatea
imaginii
→
→ [Rec] (Înregistrare)/ [Motion Picture] (Imagine video) → [Digital
Zoom] (Zoom digital)
Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
● Când [Digital Zoom] (Transfocare digitală) se utilizează simultan cu [i.Zoom] (Transfocare
inteligentă), puteţi creşte doar raportul de transfocare cu până la 2x.
•La utilizarea zoom-ului digital se recomandă folosirea unui trepied și a temporizatorului
(→126).
● Zona de focalizare automată este afişate în mare în centrul domeniului de zoom digital.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real) este setat la [ECO 30fps] (setare din
momentul achiziţionării)
• [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare
scenă)
• [Impressive Art] (Capodopere artistice), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Jucărie ieșită
în evidență, [Miniature Effect] (Efect miniatură), (Creative Control Mode) (Mod control creativ)
• La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
• La înregistrarea cu [High Speed Video] (Video de mare viteză)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
• Când [Quality](Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
Ilustraţia este un exemplu de utilizare a zoomului optic, [i.Zoom] (Zoom inteligent), şi [Digital Zoom] în
Modul Program expunere automată.
Domeniu de focalizare
Domeniu zoom optic
Domeniu i.Zoom
Domeniu zoom digital
Poziţia curentă de zoom (Lungimile focale sunt aceleaşi ca cele de la camera de 35 mm)
138
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Utilizarea funcţiei de zoom
Utilizarea zoomului prin operaţii tactile (Zoom tactil)
1 Atingeţi [
2 Atingeţi [
]
]
• Se afișează bara glisantă.
3 Realizați operațiile de zoom trăgând de bara
glisantă
• Viteza zoom-ului depinde de poziția pe care ați pus degetul.
[
]/[
]
Zoom la viteză redusă
[
]/[
]
Zoom rapid
• Apăsați [
] din nou pentru a închide funcțiile zoom-ului.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [High Speed Video] este setat
• La înregistrare cu [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
139
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Înregistrarea cu bliț
Mod de înregistrare:
■
Pornirea/Oprirea blițului încorporat
Pentru a porni blițul
Apăsaţi butonul [
] (Deschidere bliţ).
• Fiți atenți când deschideți blițul, pentru că dispozitivul blițului va sări
afară.
Pentru a opri blițul
Apăsați pe bliț până când auziți un clic.
• Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetul sau alte părţi ale corpului sau obiecte
când închideţi bliţul.
• Dacă închideți forțat blițul, camera poate fie deteriorată.
• Asigurați-vă că blițul încorporat este închis atunci când nu îl folosiți.
• Setarea bliţului este la [
] (Forced Flash Off) (Bliț dezactivat forțat) în
timp ce bliţul este închis.
● Setarea bliţului este la [
] (Forced Flash Off) (Bliț activat forțat) în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginii video
• La înregistrarea fotografiilor 4K
• La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
• La utilizarea obturatorului electronic
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)
• Când un efect de imagine [Filter Effect] (Efect de filtru) al [Filter Settings] (Setărilor filtrului) este
activat
], [ ]
• Când [Quality](Calitate) este setată la [
140
DVQP1226
Stabiliser, Zoom and Flash
Înregistrarea cu bliț
■ Câmpul disponibil al blițului
Marginile imaginilor pot deveni uşor mai închise dacă folosiţi bliţul pe distanţe scurte fără
zoom (aproape de lăţimea maximă). Acest lucru se poate remedia folosind puţin zoom.
Lăţime Max
Aprox. 0.3 m - 14,1 m (0.98 ft - 46 ft)
Tele max.
Aprox. 1,5 m - 6,1 m (4,9 ft - 20 ft)
• Acestea sunt intervalele când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] (Automat) şi
[ISO Limit Set] (Setare limită ISO) este setată la [OFF] (Dezactivare).
● Evitaţi următoarele acţiuni, deoarece căldura sau lumina pot cauza deformare sau decolorare.
• Aşezarea bliţului aproape de obiect
• Acoperirea bliţului cu mâna la declanşare
• Închiderea bliţului la declanşare
• Nu închideți blițul imediat după ce blițul preliminar este acționat înainte de realizarea fotografiei,
pentru Forced ON (Pornire forțată)/Red-Eye Reduction (Reducere efect ochi roșii) și alte setări
ale blițului. Acest lucru poate conduce la o defecțiune.
● Încărcarea bliţului poate dura un timp dacă bateria este descărcată sau dacă folosiţi bliţul în mod
repetat. Când bliţul se încarcă, pictograma bliţului luminează intermitent în roşu şi nu puteţi realiza
fotografii chiar dacă apăsaţi de tot butonul declanșator.
● Când sunteţi conectat la Wi-Fi, înregistrarea cu bliţ timp îndelungat poate cauza deconectarea de
la Wi-Fi după afişarea [
]. Aşteptaţi până ce camera se răceşte.
● Când este ataşat un bliţ extern, va avea prioritate faţă de cel încorporat. • Pentru informaţii privind
bliţul extern, consultaţi →283).
141
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Setarea funcțiilor blițului
Modificarea modului de declanșare (Bliţ manual)
Mod de înregistrare:
Puteţi seta declanşarea automată sau manuală a bliţului.
Acest element este disponibil numai la utilizarea blițului integrat.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Firing Mode] (Mod declanșare)
[TTL]
Camera setează automat funcționarea blițului.
[MANUAL]
Puteţi seta manual rata de bliţ. Chiar şi în cazul scenelor întunecate, unde ieşirea
bliţului tinde să fie mare în [TTL], acest mod permite realizarea fotografiilor după cum
doriţi.Rata bliţului (precum [1/1]) este afişată pe pictograma bliţului.
■ Setarea ratei de bliţ (La selectarea [MANUAL])
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Manual Flash Adjust.]
(Reglare manuală bliț)
Apăsaţi
pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Puteţi seta rata de bliţ de la [1/1] (declanşare la putere maximă) a [1/128] în trepte de 1/3.
142
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Setarea funcțiilor blițului
Schimbarea modului blițului
Mod de înregistrare:
Reglarea blițului pentru a se potrivi cu înregistrarea.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Mode] (Mod bliț)
: ([Forced Flash On]) (Bliț activat forțat)
: ([Forced On/Red-Eye])*
(Bliț activat forțat/Ochi roșii)
: [Slow Sync.] (Sincronizare lentă)
: [Slow Sync./Red-Eye]*
(Sincronizare lentă/Ochi roșii)
: Forced Flash Off
(Bliț dezactivat forțat)
Realizează fotografii întotdeauna cu bliţ
• Ideal pentru realizarea de fotografii cu lumină de
fundal sau când subiectul este localizat sub o
lumină puternică, de exemplu sub lumină fluorescentă.
Când realizați fotografii pe un fundal întunecat, această
setare va încetini viteza declanșatorului când blițul este
activat.
• Ideal pentru realizarea fotografiilor cu persoane în peisaj nocturn.
• Folosirea unei viteze scăzute poate provoca încețoșarea imaginii.
Vă recomandăm să utilizați un trepied.
Realizează fotografii întotdeauna fără bliţ, în orice
condiţii de înregistrare.
• Ideal pentru realizarea fotografiilor acolo unde utilizarea
bliţului este interzisă.
• Acest element este disponibil numai la utilizarea unui bliț extern.
* Se poate seta numai când [Wireless] în [Flash] (Bliț) este setat la [OFF] (Dezactivare) (→148) și
[Firing Mode] (Mod declanșare) este setat la (→142).
• Anumite moduri de bliț pot fi indisponibile în funcție de setările blițului extern.
Blițul va fi declanșat de două ori.
Intervalul între prima și a doua acționare este mai mare dacă este setat [
] sau [
Subiectul nu trebuie să se miște până la activarea celui de-al doilea bliț.
• Efectul de reducere a ochilor roşii diferă în funcţie de subiect şi este afectat de factori
precum distanţa de la subiect şi dacă subiectul se uită la cameră în timpul declanşării
bliţului preliminar. În unele cazuri, efectul de reducere a ochilor roşii poate fi neglijabil.
143
].
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Setarea funcțiilor blițului
■
Timpul de expunere pentru fiecare setare de bliț
Mod bliţ
Timp de expunere (secunde)
1/60*1 - 1/2000
Mod bliţ
Timp de expunere (secunde)
1 - 1/16000
4*2 - 1/16000
*1 Timpul de expunere este setat la 4 secunde în mod Prioritate declanşator la expunere automată şi
mod Expunere manuală.
*2 Timpul de expunere este setat la 60 secunde în mod [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)
(Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă.
• În Modul Inteligent Automat ([
funcție de scena detectată.
144
] sau [
]) , timpul de expunere se schimbă în
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Setarea funcțiilor blițului
■ Setări bliţ pentru fiecare mod de înregistrare (○: Disponibil, —: Indisponibil)
Mod de înregistrare
Mod Program expunere automată Mod
Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată)
Mod Prioritate declanşator la expunere automată
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
[Clear Portrait] (Portret clar)
[Silky Skin] )Piele mătăsoasă)
[Backlit Softness] (Iluminare gingașă de fundal)
[Clear in Backlight] (Clar în lumină de fundal)
[Relaxing Tone] (Ton relaxant)
[Sweet Child’s Face] (Față dulce de copil)
[Distinct Scenery] (Peisaj distinct)
[Bright Blue Sky] (Cer albastru strălucitor)
[Romantic Sunset Glow] (Strălucirea romantică a apusului)
[Vivid Sunset Glow] (Strălucirea vie a apusului)
Scene Guide
Mode (Mod
ghid scenă)
(●: Setări
implicite)
[Glistening Water] (Apă sclipitoare)
[Clear Nightscape] (Peisaj clar de noapte)
[Cool Night Sky] (Cer răcoros de noapte)
[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj
cald și strălucitor de noapte)
[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)
[Glittering Illuminations] (Iluminare scânteietoare)
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)
[Clear Night Portrait] (Portret nocturn clar)
[Soft Image of a Flower] (Imagine gingașă a unei flori)
[Appetizing Food] (Alimente apetisante)
[Cute Dessert] (Desert frumos)
[Freeze Animal Motion] (Instantaneu mişcare animal)
[Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară)
[Monochrome] (Monocrom)
○
○
○
○
○
○
–
–
○
○
–
●
–
○
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
–
–
–
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
●
●
●
●
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
○
–
–
–
–
–
–
–
–
–
○
–
–
–
●
–
–
–
–
–
○
● Pentru detalii privind setările bliţ pentru Modul inteligent automat ([ ] sau [ ]), consultaţi (→52).
● Setarea pentru Modul ghid scenă este întors la valoarea inițială la fiecare schimbare de scenă.
145
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Setarea funcțiilor blițului
Setarea sincronizării celei de-a doua diafragme
Mod de înregistrare:
Sincronizarea cele de-a doua diafragme în care bliţul declanşează chiar înainte de
închiderea obturatorului când realizaţi o fotografie a unui subiect aflat în mişcare (ca de
exemplu o maşină) folosind bliţul cu un timp de expunere mic.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Flash Synchro] (Sincronizare bliț)
[1ST ](Prima)
Sincronizarea primei diafragme este metoda de
înregistrare normală la utilizarea bliţului.
[2ND](A doua)
Sursa de lumină este capturată în spatele subiectului
şi acest lucru produce o imagine vibrantă şi vie.
● Dacă setaţi la [2ND] (A doua), [2nd] va fi afişat pe pictograma bliţului de pe ecran.
● [2ND] este disponibil numai când [Wireless] din [Flash] (Bliţ) este setat la [OFF] (Dezactivare).
(→148)
● Setările [Flash Synchro] (Sincronizare bliţ) funcţionează chiar şi la utilizarea unui bliţ extern.
(→283)
● Când este setat un timp mic de expunere, efectul [Flash Synchro] (Sincronizare bliţ) poate să nu
fie obţinut suficient.
● Când [2ND] (A doua) este setat, nu puteţi seta bliţul la [
146
] sau [
].
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Setarea funcțiilor blițului
Reglarea intensității blițului
Mod de înregistrare:
Reglaţi intensitatea blițului dacă o imagine realizată cu bliţul este prea întunecată sau
prea deschisă.
→
1
→ [Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Adjust.] (Reglare bliț)
Apăsaţi
Setare).
pentru a selecta intensitatea blițului şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setări: –2 EV la +2 EV (unitate: 1/3 EV)
Când nu doriţi să ajustaţi intensitatea bliţului, selectaţi [±0 EV].
● Când intensitatea bliţului este ajustată, [+] sau [-] este afişat pe pictograma bliţului.
● [Flash Adjust.] (Ajustare bliţ) se poate seta numai când [Wireless] din [Flash] (Bliţ) este setat la
[OFF] (Dezactivare) (→148) şi [Firing Mode] (Mod declanșare) este setat la [TTL] (→142).
● Setările [Flash Adjust.] (Ajustare bliţ) funcţionează chiar şi la utilizarea unui bliţ extern. (→283)
Sincronizarea intensităţii bliţului cu camera în timpul
Exposure Compensation (Compensarea expunerii)
Mod de înregistrare:
Intensitatea bliţului este reglată automat în funcţie de valoarea compensării expunerii.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Auto Exposure Comp.]
(Compensarea automată a expunerii)
Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
● Despre compensarea expunerii (→100)
● Setările [Auto exposure Comp.] (Compensarea expunerii) funcţionează chiar şi la utilizarea unui bliţ
extern.(→283)
147
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Înregistrarea cu bliț wireless
Mod de înregistrare:
Când utilizaţi bliţurile(DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L: opţional) cu funcţia
de înregistrare cu bliţ wireless, puteţi controla separat declanşarea bliţurilor în trei grupuri
şi a bliţului încorporat (sau bliţul ataşat de papucul camerei).
■ Domeniul controlabil al bliţului
Amplasați blițurile wireless cu senzorii spre cameră. Următoarea ilustraţie este un
exemplu privind domeniul în care bliţul poate fi poziţionat. Bliţ Intervalul controlabil
diferă în funcție de mediu.
Interval controlabil bliţ
Exemplu de poziţionare bliţ
7 m (23 ft)
5m
(16 feet)
7m
(23 feet)
5m
(16 feet)
• Această poziţionare a bliţurilor este un exemplu în care bliţul C este poziţionat pentru
eliminarea umbrelor din fundalul subiectului, produse de bliţul A şi B din grupul de
bliţuri.Pentru numărul bliţurilor care pot fi controlate recomandăm setarea a până la
trei bliţuri în fiecare grup.
• Când un subiect este prea aproape, emisia luminii de comunicare poate afecta
expunerea imaginii. Această problemă se poate rezolva dacă reduceţi intensitatea
bliţului setând [Communication Light] (Lumină de comunicare) la [LOW] (Redus) sau
utilizând un dispozitiv de difuzare a bliţului sau un alt dispozitiv
similar.
148
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Înregistrarea cu bliț wireless
Pregătire
Deschideţi bliţul apăsând butonul [ ] (Flash open) (Deschidere bliţ), sau ataşaţi un bliţ (opţional) la
aparat.
1
Setați blițurile wireless în Mod RC și amplasați-le
2
Setaţi meniul (→43)
• Setați canalul și grupurile pentru blițurile wireless.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț)
[Wireless]
Setaţi [Wireless] la [ON] (Activare).[WL] va fi afişat pe
pictograma bliţului pe ecranul de înregistrare.
[Wireless Channel] (Canal wireless)
Selectați canalul setat pentru blițurile wireless la pasul 1.
[Wireless Setup]
(Configurare wireless)
3
Folosiţi
Treceţi la pasul 3.
pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Mod declanșare
Intensitate bliț
Rată bliţ
• Apăsaţi butonul [DISP.] (pentru a efectua o declanşare de test
149
DVQP1226
Stabilizatorul, Zoom-ul și Blițul
Înregistrarea cu bliț wireless
[Firing Mode]
(Mod
declanșare)
[ Flash]/
[External
Flash] (Bliț
integrat/
extern)
[Flash Adjust.]
(Ajustare bliţ)
[Manual Flash
Adjust.]
(Ajustare bliţ
manual)
[Firing Mode]
(Mod
declanșare)
[A Group]/
[B Group]/
[C Group]
(Grup A/
Grup B/
Grup C)
[Flash Adjust.]
(Ajustare bliţ)
[Manual Flash
Adjust.]
(Ajustare bliţ
manual)
[TTL]:Intensitatea bliţului este ajustată automat.
[AUTO]*:Setează intensitate bliţului folosind un bliţ extern.
[MANUAL]:Setează rata bliţului manual pentru un bliţ extern.
[OFF] (Dezactivare):Bliţul aparatului declanşează numai
pentru emiterea unei lumini de comunicare.
Ajustează intensitatea bliţului manual când [Firing Mode]
(Mod declanșare) este setat la [TTL].
Setează rata de luminozitate a blițului extern când [Firing
Mode] (Mod declanșare) este setat la [MANUAL].
• Puteţi seta rata de bliţ de la [1/1] (declanşare la putere
maximă) a [1/128] în trepte de 1/3.
[TTL]:Intensitatea bliţului este ajustată automat.
[AUTO]:Blițurile wireless setează automat intensitatea blițului.
[MANUAL]:Setează rata bliţului manual pentru un bliţ wireless.
[OFF] (Dezactivare):Blițurile wireless ale grupului setat nu se vor
declanșa.
Setează intensitatea blițurilor wireless manual când [Firing
Mode] (Mod declanșare) este setat la [TTL].
Setează rata de luminozitate a blițurilor wireless când [Firing
Mode] (Mod declanșare) este setat la [MANUAL].
• Puteţi seta rata de bliţ de la [1/1] (declanşare la putere
maximă) a [1/128] în trepte de 1/3.
* Această opțiune nu este afișată când blițul (DMW-FL200L: opțional) este atașat la cameră.
■ Setarea emiterii luminii de comunicare pentru a fi folosită la înregistrarea
cubliţ wireless
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Communication Light]
(Lumină de comunicare)
Setări:[HIGH]/[STANDARD]/[LOW] (Ridicat/Standard/Redus)
150
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video
Mod de înregistrare:
Puteţi înregistra imagini de calitate cu înaltă definiţie conforme cu standardul AVCHD,
precum şi imagini video înregistrate în format MP4.Puteţi, de asemenea, să înregistraţi
o imagine video 4K în format MP4(→153)
Sunetul este înregistrat stereo.
1
Apăsaţi butonul de imagine video pentru a
începe înregistrarea
Indicatorul de stare a înregistrării
Timpul de înregistrare trecut
Timpul de înregistrare disponibil
• Puteţi înregistra imagini video adaptate fiecărui mod
de înregistrare.
• Eliberaţi imediat butonul de imagine video după
apăsare.
• În timpul înregistrării imaginilor video, indicatorul de
stare a înregistrării va clipi (roşu).
• La înregistrarea în medii silenţioase, sunetul
declanşatorului, focalizării şi altor acţiuni poate fi
înregistrat în imaginea videoAceasta nu este o
defecţiune.
• Operarea focalizării în timpul înregistrării imaginilor
video poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în
[Continuous AF] (Focalizare automată continuă).
(→155)
2
Apăsaţi butonul de imagine video din nou pentru a
finaliza înregistrarea
Despre sunetul de funcţionare la terminarea înregistrării
Dacă sunetul emis odată cu apăsarea butonului imaginii video pentru a termina înregistrarea
vă deranjează, încercați următoarele:
● Înregistrați imaginea video cu trei secunde mai lungă, iar apoi împărțiți ultima parte a imaginii
video folosind [Video Divide] (Divizare video) (→221) din meniul [Playback] (Redare).
151
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video /Imaginilor video 4K
● Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă o imagine video este înregistrată
continuu, este afişat [
] iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate pentru a proteja
camera.Aşteptaţi până ce camera se răceşte.
● Dacă zoom-ul optic suplimentar este utilizat înainte de apăsarea butonului pentru înregistrarea
imaginilor video, aceste setări vor fi șterse, iar zona de înregistrare va fi schimbată în mod
semnificativ.
● Dacă raportul de dimensiuni este diferit pentru imagini statice şi video, unghiul de vizualizare se va
modifica la începerea înregistrării unei imagine video.
● Când setaţi [Rec Area] (Zonă înregistrare) la [ ], unghiul de vizualizare folosit pentru
înregistrarea imaginilor video este afişat.
● Reţineţi că dacă realizaţi operaţiuni precum zoom, cu butoanele sau selectoarele în timpul
înregistrării imaginii video, zgomotul se poate înregistra.
● Viteza de zoom va fi mai redusă faţă de înregistrarea de imagini video.
● În funcție de tipul de card de memorie, indicatorul accesului la card poate fi afișat pentru o perioadă
după înregistrarea imaginilor video.Aceasta nu este o defecţiune.
● Sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] (pentru imagini) în timpul înregistrării unei imagini
video.Puteţi seta sensibilitatea ISO şi înregistra imagini video în modul Video Creativ.
● Modurile de înregistrare pentru imagini video de mai jos sunt setate în următoarele cazuri:
Mod ghid scenă selectat
Mod de înregistrare la momentul
înregistrării imaginilor video
[Clear in Backlight] (Clar în lumină de fundal)
Mod portret
[Clear Nightscape] (Peisaj clar de noapte), [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn
artistic)[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Clear Night
Portrait] (Portret nocturn clar)
Mod lumină redusă
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Glistening Water] (Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminare scânteietoare), [Soft
Image of a Flower] (Imagine gingașă a unei flori), (Scene Guide Mode) (Mod ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos), [Soft
Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine] (Lumină solară), (Creative Control
Mode) (Mod control creativ)
• Când este setat [Post Focus] (Post focalizare)
• Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
152
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video /Imaginilor video 4K
Setarea formatului, rezoluţiei imaginii şi rata de cadru
1 Setaţi meniul (→43)
→
2
→ [Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format] (Format înregistrare)
[AVCHD]
Acesta este formatul de date adecvat pentru redare pe televizoare de înaltă definiţie.
[MP4]
Acest format de date este adecvat pentru redarea imaginilor video pe un calculator
şi alte dispozitive asemănătoare.
Folosiţi
pentru a selecta [Rec Quality] (Calitate înregistrare) şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare)
Când este selectat [AVCHD]
[Rec Quality] (
Calitate înregistrare)
[FHD/28M/50p] 1
Rată de cadre
Ieşire senzor
Rată biţi
1920×1080
50p
50 fps
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 fps
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 fps
24 Mbps
*
Rezoluţie imagine
Când este selectat [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Rezoluţie imagine
3840×2160
Rată de cadre
30p
[4K/100M/25p]*2
3840×2160
[FHD/28M/60p]
1920×1080
[FHD/28M/50p]
[4K/100M/30p]*2
Ieşire senzor
Rată biţi
30 fps
100 Mbps
25p
25 fps
100 Mbps
60p
60 fps
28 Mbps
1920×1080
50p
50 fps
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920×1080
30p
30 fps
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 fps
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280×720
30p
30 fps
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280×720
25p
25 fps
10 Mbps
*1 AVCHD Progresiv
*2 imagini video 4K
153
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video /Imaginilor video 4K
• Calitatea devine mai bună când rata de biţi este mai mare.Acest dispozitiv folosește
metoda de înregistrare „VBR” , iar rata de biți se schimbă în mod automat în funcție de
subiectul care este înregistrat.Din acest motiv, timpul de înregistrare este redus la
înregistrarea unui subiect care se află în mişcare rapidă.
• Imaginile video 4K nu pot fi setate la utilizarea [Miniature Effect] (Creative Control
Mode) (Efect miniatură/Mod control creativ).
• Pentru a înregistra imagini video 4K, folosiţi carduri UHS Clasa de viteză 3.(→27)
• Când înregistraţi imagini video 4K, unghiul de vizualizare va fi mai îngust decât cel al
imaginilor video de alte dimensiuni.
• Pentru a asigura focalizarea de precizie, imaginile 4K sunt înregistrate la viteze reduse
de Focalizare automată.Este posibil ca focalizarea pe subiect să fie dificilă cu
Focalizarea automată, dar acest lucru nu este o defecţiune.
• Limitări privind înregistrarea continuă (→29)
■ Despre compatibilitatea imaginilor video înregistrate
Imaginile video înregistrate în format [AVCHD] sau [MP4] pot fi redate cu calitate
redusă a imaginii sau sunetului, sau redarea nu este posibilă la redarea de pe
echipamente compatibile cu aceste formate.De asemenea, informaţiile de înregistrare
pot să nu fie afişate corect.
• Când redaţi şi importaţi imagini video înregistrate cu [FHD/28M/50p], sau
[FHD/24M/25p] în [AVCHD] utilizând un alt aparat decât acest dispozitiv, este necesar
un recorder Blu-ray sau PC cu programul „PHOTOfunSTUDIO” instalat (→273).
• Pentru detalii privind imaginile video înregistrate cu [4K/100M/30p], sau [4K/100M/25p]
în format [MP4], consultaţi refer to „Bucuraţi-vă de imagini video 4K” (→267).
154
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video /Imaginilor video 4K
Ajustarea focalizării în timpul înregistrării imaginilor video
([Continuous AF]) (Focalizare automată continuă)
Mod de înregistrare:
Focalizarea diferă în funcţie de setarea de focalizare şi setarea de [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) din meniul [Motion Picture] (Imagine video)
→
→ [Motion Picture] (Imagine video) → [Continuous AF] (Focalizare automată continuă)
Setare focalizare
[AFS]/[AFF]/[AFC]
(→84)
[MF] (→97)
Setare [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
Setare
[ON] (Activare)
Permite ajustarea continuă a focalizării
automat în timpul înregistrării de imagini video.
[OFF] (Dezactivare)
Poziţie fixă de focalizare la începutul
înregistrării imaginii video.
[ON] / [OFF]
(Activare/Dezactivare)
Poziţie fixă de focalizare la începutul înregistrării imaginii video.
● Când setarea de focalizare este setată la [AFS], [AFF], sau [AFC], camera va refocaliza dacă
butonul declanșator este apăsat pe jumătate în timpul înregistrării imaginilor video.
● Când este activată focalizarea automată în timpul înregistrării imaginilor video, sunetul
focalizării poate fi înregistrat în anumite condiţii.Dacă doriţi să nu se audă acest sunet,
recomandăm realizarea de imagini după setarea [Continuous AF] (Focalizare automată
continuă) la [OFF] (Dezactivare) în meniul [Motion Picture] (Imagine video).
● La utilizarea funcţiei de zoom în timpul înregistrării imaginilor video, focalizarea poate dura.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [Pull Focus] (Focalizare forţată) din [Snap Movie] (Film instantaneu) este activat.
• La înregistrare cu [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
155
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Panoramaţi şi faceţi zoom în timp ce înregistraţi cu camera
din poziţie fixă [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)
Mod de înregistrare:
Decupând imaginea video de la unghiul 4K la Full High Definition, puteţi înregistra o
imagine video care se roteşte şi face zoom, în timp ce camera rămâne pe o poziţie fixă.
• Ţineţi camera ferm în timpul înregistrării.
• Imaginile video se înregistrează la [FHD/20M/25p] în format [MP4].
Panoramare
Mărire
• Când doriţi să faceţi zoom, setaţi diferite unghiuri de vizualizare pentru cadrele de
început şi de final a decupării.De exemplu, pentru a mări, setaţi un unghi mai larg de
vizualizare pentru cadrul de început şi un unghi mai mic pentru unghiul de final.
1 Setaţi selectorul de mod la [
2 Setaţi meniul (→43)
→
]
→ [Motion Picture] (Imagine video) → [4K Live Cropping]
(Decupare directă 4K)
Setări:[40SEC] / [20SEC] / [OFF] (Dezactivat)
• Unghiul de vizualizare se îngustează.
156
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Panoramaţi şi faceţi zoom în timp ce înregistraţi cu camera din poziţie fixă [4K Live Cropping]
(Decupare directă 4K)
3
Setaţi cadrul de început a decupării
Cadru de început a decupării
Start
• La efectuarea setărilor pentru prima dată, se afişează
un cadru de început a decupării de 1920 x 1080.(După
setarea cadrului de început şi final a decupării, se
afişează cadrele de început şi de final setate imediat
înainte.)
• Camera va reţine poziţia şi dimensiunea cadrelor chiar
şi atunci când este oprită.
Operaţie
Operaţie tactilă
Atingere
Depărtaţi/
Apropiaţi
Size
Reset
Set
Descriere
Moves the frame
Măreşte/micşorează cadrul
(Intervalul de setări este între 1920× 1080 şi
3840×2160.)
Revine la poziţia cadrului în centru, iar
[DISP.] (Afişare) [Reset] (Resetare) dimensiunea la cea implicită.
[Meniu/Setare ]
[Set] (Setare)
[Set]
Stabileşte poziţia şi dimensiunea cadrului
pasul3, apoi setaţi cadrul de final
4 Repetaţi
a decupării
End
Cadru de sfârşit a decupării
• Setarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată)
comută la [ ] (Face/Eye Detection) (Detectare faţă/
ochi).(Detectarea de ochi nu poate fi folosită.)
Size
Reset
Set
butonul de imagine video (sau
5 Apăsaţi
declanşator) pentru a începe înregistrarea
Timpul de înregistrare scurs
Setarea timpului de funcționare
• Eliberaţi imediat butonul de imagine video (sau
declanşator) după apăsare.
• După ce timpul de operare a expirat, înregistrarea se
opreşte automat.Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi
din nou butonul de imagine video (sau declanşator).
157
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Panoramaţi şi faceţi zoom în timp ce înregistraţi cu camera din poziţie fixă [4K Live Cropping]
(Decupare directă 4K)
■ Modificarea poziţiei şi dimensiunii cadrului de decupare
Apăsaţi [Fn1] în timpul afişării ecranului de înregistrare şi urmaţi paşii3 si 4.
■ Pentru a anula înregistrarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)
Selectaţi [OFF] (Dezactivare) de la pasul 2.
● Înregistrarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K) nu este posibilă la setarea [High Speed
Video] (Video de mare viteză).
● Focalizarea este ajustată şi fixată la cadru de început a decupării.
● [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) este setată la [OFF] (Dezactivare).
● [Metering Mode] (Mod de măsurare) va fi [ ] (Multi Metering) (Măsurare multiplă).
158
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Realizarea de imagini statice în timpul înregistrării
unei imagini
vide
Mod de înregistrare:
1
Apăsaţi complet butonul declanșator în
timpul înregistrării imaginii video
• Pot fi înregistrate până la 30 de fotografii.
• Indicatorul de înregistrare simultană este afișat în
timpul înregistrării imaginilor statice.
• Este disponibilă și funcția Obturator tactil (→41).
● Raportul de dimensiuni a unei imagini statice este fixat la [16:9].
● Realizează o imagine statică la [Picture Size] (Rezoluţie imagine) [S] (2M).Calitatea imaginii poate fi
diferită la [S] (2M) pentru imagini standard.
• Numai imagini statice în format JPEG sunt înregistrate când [Quality] (Calitate) este setat la [
],
[
] sau [
].([Quality] (Calitate) se foloseşte cu setarea [
] când [
] este setat.)
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [Rec Format] (Format înregistrare) este setat la [MP4], [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
este setat la [4K/100M/30p], sau [4K/100M/25p]
• Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat la [ON] (Activare)
159
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea filmelor scurte
Mod de înregistrare:
Puteți specifica durata înregistrării dinainte și să înregistrați imagini video ocazionale,
precum realizați fotografii la minut.De asemenea, această funcție vă permite să schimbați
focalizarea la începutul înregistrării și să adăugați efecte de intrare/ieșire progresivă în
avans.
• Imaginile video se înregistrează la [FHD/20M/25p] în format [MP4].
• Utilizând aplicația pentru smartphone/tabletă ”Panasonic Image App”, puteţi combina
imagini video înregistrate cu camera.Muzica poate fi adăugată, precum și numeroase
operații de editare atunci când le combinați.În plus, puteți încărca imaginele video
montate pe web.(→241)
→
→ [Motion Picture] (Imagine video) → [Snap Movie] (Film scurt) → [SET] (setare)
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ieși din meniu.
1
Apăsaţi butonul de imagine video pentru a
începe înregistrarea
Timpul de înregistrare scurs
Setarea timpului de înregistrare
• Eliberaţi imediat butonul de imagine video după
apăsare.
• Nu puteți opri înregistrarea imaginii video la
mijloc.Înregistrarea se va termina automat când durata
de înregistrare se va încheia.
■ Dezactivarea funcției film scurt
Setaţi [Snap Movie] (Film instantaneu) la [OFF] (Dezactivare).
160
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea filmelor scurte
■
Modificarea setărilor
→
→ [Motion Picture] (Imagine video) → [Snap Movie] (Film scurt) →
[SET] (setare)
[Record time]
(Durată de înregistrare)
Setează durata de înregistrare a imaginilor video.
[Pull Focus](Foca
lizare dinamică)
Permite expresia de efect a imaginii, prin schimbarea focalizării în mod
gradual la începutul înregistrării(→162)
[Fade]
(Dispariție)
Adaugă un efect de fade-in (apariție graduală) unei imagini sau unui sunet odată
ce înregistrarea începe sau adaugă efectul de fade-out (dispariție graduală)
acestora când înregistrarea se termină.
[WHITE-IN]/[WHITE-OUT]:
Adaugă un efect de fade-in (apariție graduală) pe un ecran alb.
[BLACK-IN]/[BLACK-OUT]:
Adaugă un efect de fade-in (apariție graduală) pe un ecran negru.
[COLOR-IN]/[COLOR-OUT]:
Adaugă un efect de fade-in (apariție graduală) de la alb/negru la color
sau invers.Sunetul este înregistrat normal.
[OFF] (Dezactivare)
● Imaginile video înregistrate cu funcția [WHITE-IN] (Apariție înălbită) sau [BLACK-IN] (Apariție
înnegrită) sunt afișate pe ecran ca imagini miniaturale albe sau negre în Playback Mode (Mod
redare).
● Dacă alocați funcția [Snap Movie] (Film instantaneu) butonului [Fn Button Set] (Setare Fn) în
meniul [Custom] (Personalizare) (→47), puteți afișa pe ecran funcțiile dorite din care alegeți
[Snap Movie] (Film instantaneu) între [ON]/[OFF] (Activare/ Dezactivare), apăsând pe butonul
alocat.
Dacă apăsați pe butonul [DISP.] (Afișaj) în timp ce pe ecran sunt afișate aceste informații, puteți
schimba setările pentru Snap Movie (Film instantaneu).
● [Snap Movie] (Film instantaneu) va fi dezactivat [OFF] când vă conectați la Wi-Fi cu [Remote
Shooting & View] (Înregistrare şi vizualizare de la distanţă).
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Miniature Effect] (Creative Control Mode) (Efect miniatură/Mod control creativ)
• Când este setat [4K PHOTO] (Foto 4K)
• Când este setat [Post Focus] (Post focalizare)
• La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)
• În timpul înregistrării [High Speed Video] (Video de mare viteză)
161
DVQP1226
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea filmelor scurte
Setarea [Pull Focus] (Focalizării forțate)
Setarea cadrelor care determină o poziție de început
(prima) și de sfârșit (a doua) a focalizării [Pull Focus].
Operarea prin atingere
Atingeți un subiect (prima poziție), trageți degetul la locul dorit (a doua poziție) și
eliberați.
• Pentru a anula setările de cadre, atingeţi [
].
Operarea prin butoane
Apăsaţi
Apăsaţi
poziţie)
pentru a muta cadrul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) (Prima
• Dacă apăsați pe butonul [DISP.] (Afișaj) înainte de a apăsa pe [MENU/SET] (Meniu/Setare), cadrul
va reveni în centru.
• Repetaţi pasul ( doua poziţie)
• Pentru a anula setările de cadre, apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
● Un efect mai puternic poate fi obținut prin crearea unui contrast izbitor al focalizării între poziția
de început și cea de sfârșit, de exemplu prin schimbarea focalizării de la fundal la prim-plan
sau viceversa.
● După setarea focalizării, încercați să păstrați constantă distanța între subiect și camera foto.
● Când camera eșuează în stabilirea cadrului, revine la prima poziție.
● Când [Pull Focus] (Focalizare forţată) este setat la [ON] (Activare)
• Auto Focus Mode (Modul focalizare automată) va fi schimbat cu [
], o setare special creată
pentru [Pull Focus] (Focalizare forțată).
• Dacă realizați o fotografie, operația Auto Focus (Focalizare automată) [
] va lua locul
poziției primului cadru.
● Chiar și când [Metering Mode] (Modul de măsurare) (→177) este setat la [ ] (Spot), ținta de
măsurare a locului nu se mișcă odată cu focalizarea.Ținta este fixată la poziția de început (prima
poziție) a [Pull Focus] (Focalizării forțate).
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În focalizare manuală
• Când este utilizat zoom-ul digital
162
DVQP1226
Redarea și editarea imaginilor
Vizualizarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul [
2
Apăsaţi
de afişat
] (Playback) (Redare)
pentru a selecta o imagine
• Când ţineţi apăsat pe
, imaginile sunt afişate pe
rând.
• Imaginile pot fi derulate înainte sau înapoi prin rotirea
selectorului frontal sau prin glisarea orizontală a
ecranului (→40).
• Dacă ţineţi degetul pe marginea din stânga sau
dreapta a ecranului după derularea imaginilor,
imaginile
• vor continua să se deruleze.(Imaginile sunt afişate în
dimensiuni reduse)
Expedierea imaginilor către servicii WEB
Dacă apăsaţi
WEB. (→253)
în timp ce este afişată o singură imagine, o puteţi trimite rapid către un serviciu
■ Terminarea Redării
Apăsaţi butonul [
] (Playback) (Redare) din nou sau apăsaţi butonul de Imagine
video.
■ Redarea poate fi oprită şi prin apăsarea la jumătate a butonului declanşator.
● Ecranul de redare apare în cazul în care camera este pornită, în timp ce apăsați pe [ ]
(Playback) (Redare).
● Când [Lens Retraction] (Retragere obiectiv) este setat la [ON] (Activare), obiectivul este retras
după aprox. 15 secunde când camera este comutată la ecranul de redare de la ecranul de
înregistrare.
● Această cameră este compatibilă cu standardul DCF (Design Rule for Camera File System)
formulat de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) şi poate
reda imagini Exif (Exchangeable Image File Format).
● Fişierele care nu sunt compatibile DCF nu pot fi redate.
● Nu este posibilă redarea corespunzătoare a imaginilor realizate cu alte camere pe acest aparat
sau este posibil să nu puteţi utiliza funcţiile acestui aparat pe acele imagini.
163
DVQP1226
Redarea și editarea imaginilor
Vizualizarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video folosind formatele AVCHD şi MP4.
• Imaginile video sunt afişate cu pictograma de imagine video ([ ]).
1
Apăsaţi
pentru a începe redarea
Durata de înregistrare a imaginilor video
•Atingerea [
] din centrul ecranului permite redarea
imaginilor video.
• Imaginile video înregistrate cu funcția [Snap Movie]
(Film instantaneu) sunt redate în mod automat.
• Anumite informații nu sunt afișate pentru imaginile
video înregistrate cu [AVCHD].
■ Operarea în timpul redării imaginilor video
Operaţie
Operaţie tactilă
Descriere
Redare/pauză
Derulare rapidă înapoi*1
Înapoi cu un singur cadru*2 (în pauză)
Stop
Derulare rapidă înainte*1
Înainte cu un singur cadru (în pauză)
/
Volum redus / Volum tare
*1 Viteza de repede înainte sau înapoi creşte dacă apăsaţi
din nou.
*2 Imaginile video înregistrate în format [AVCHD] sunt derulate înapoi cadru cu cadru la aproximativ
fiecare 0,5 secunde.
■ Operații posibile în timpul redării automate a filmului scurt
Redare de la început
Pentru a reveni la imaginea anterioară
Trecerea la următoarea înregistrare
• Dacă atingeți ecranul, redarea automată se va opri.
● Imaginile video pot fi vizualizate pe calculator cu programul „PHOTOfunSTUDIO”
164
(→273).
DVQP1226
Redarea și editarea imaginilor
Vizualizarea imaginilor video
Capturarea de imagini statice din imagini video
Puteți salva o scenă dintr-un imagine video ca imagine statică.
Afişaţi imaginea pe care doriţi să o capturaţi ca imagine
1 statică
apăsând
pentru a întrerupe imaginea video
redată pe cameră.
•Dacă apăsaţi
în pauză, puteţi face ajustări mai fine poziţiilor
din imaginea video.
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Apăsați
• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [
].
• Imaginea statică este salvată la un raport de dimensiuni de
[16:9] şi [Quality] (Calitate) de [
].Rezoluţia imaginii diferă
în funcţie de imaginea video redată.
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Picture Size] (Rezoluţie imagine)
[4K]
[M] (8M)
[FHD], [HD]
[S] (2M)
● Calitatea imaginii devine uşor mai redusă în funcţie de [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a
imaginii vide originale.
● Când se capturează o imagine statică într-o imagine video, se afişează [ ].
● Dacă doriți să salvați o imagine statică dintr-o imagine video în timp ce camera este conectată
la televizor cu un cablu micro HDMI, setați [VIERA Link] al [TV Connection] (Conexiunii TV) din
meniul [Setup] (Configurare) la [OFF] (Dezactivare).
165
DVQP1226
Redarea și editarea imaginilor
Comutarea modului de redare
Mărire şi vizualizare „Zoom redare”
1 Deplasaţi butonul de zoom către partea T
Poziţie curentă de zoom
• De fiecare dată când deplasaţi pârghia de zoom spre partea
T, mărirea creşte pe patru niveluri:1x, 2x, 4x, 8x, şi 16x.
• Pentru micşorare zoom → Deplasaţi pârghia de zoom către
partea W.
• De asemenea, puteți să măriți sau să micșorați imaginea
apropiind sau îndepărtând degetele (→40) pe partea pe care
doriți să o măriți sau micșorați.
• Puteți muta partea mărită apăsând
pe butonul
cursorului sau trăgând pe ecran.(→40)
• Puteţi face zoom de asemenea prin atingerea rapidă a
ecranului tactil de două ori.
(Dacă ecranul a fost mărit, redă aceeaşi rată de mărire).
• Puteți derula înainte și înapoi o imagine cu același nivel și
poziție a grosismentului prin rotirea butonului din spate în
timpul Playback Zoom (Zoom la redare).
Vizualizarea unei liste de imagini „Multi Playback” (Redare multiplă)
1 Deplasaţi butonul de zoom către partea W
• Deplasaţi transfocatorul spre partea W şi veţi putea comuta
metodele de afişare în următoarea ordine:Ecran cu 1 imagine
(ecran complet)→ ecran cu 12 imagini → ecran cu 30 de
imagini → ecran calendar.(Deplasaţi transfocatorul spre
partea T pentru a reveni.)
• Puteți schimba ecranul de redare apăsând pe următoarele
pictograme.
– [
]: Ecran cu 1 imagin
– [
]: Ecran cu 12 imagini
– [
]: Ecran cu 30 imagine – [
]: Ecran calendar
• Ecranul poate fi schimbat în mod treptat, trăgând de ecran în
sus sau în jos.
• Când selectaţi o imagine cu ajutorul butonului cursor şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pe ecranul cu 12 sau 30 de
imagini, imaginea selectată este afişată pe ecranul cu 1 imagine
(ecran complet).
afișată cu [!] nu poate fi redată.
● Imaginea
•
166
DVQP1226
Redarea și editarea imaginilor
Comutarea modului de redare
Vizualizarea imaginilor în funcţie de data înregistrării „Calendar Playback”
1
2
Deplasaţi butonul de zoom către partea W pentru
a afișa ecranul calendar
Folosiţi
pentru a selecta data de înregistrare şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
SUN MON TUEWEDTHU FRI SAT
Dată selectată
• Imaginile sunt afişate pe un ecran cu 12 imagini.
• Deplasaţi butonul de zoom către partea W pentru reveni la
ecranul calendar.
● Puteți afișa calendarul între ianuarie 2000 și decembrie 2099.
● Imaginile realizate fără setări de timp sunt afişate cu data de 1 ianuarie 2017.
● Imaginile realizate cu setările de destinaţie făcute în [World Time] (Fus orar) sunt afişate în
ecranul calendar folosind data corespunzătoare pentru fusul orar de destinaţie.
167
DVQP1226
Redarea și editarea imaginilor
Vizualizarea imaginilor de grup
Puteţi reda consecutiv imagini multiple dintr-un grup sau puteţi reda imaginile din grup
una câte una.
]: :Imagini de grup salvate cu [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă foto 4K) (→216)
]: Imagini de grup înregistrate cu [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) (→129)
] :Imagini de grup înregistrate cu [Stop Motion Animation]
(Animaţie cadru cu cadru) (→131)
[
[
[
15 pic.
• Puteţi şterge sau edita imaginile din unităţile de grup.(De exemplu, dacă ştergeţi una
dintre imaginile din grup, toate imaginile din grupul respectiv sunt şterse.)
● Imaginile nu vor fi grupate dacă sunt înregistrate fără setarea
[Clock Set] (Setare ceas).
Redarea imaginilor din grup consecutiv
1
Apăsaţi
• Aceeași operație poate fi realizată apăsând pe pictograma imaginilor din grup ([
[
]).
v ], [
],
■ Operații care se pot realiza în timpul redării continue
168
Redare continuă / Pauză
Stop
Redare cu derulare înapoi
Redare cu derulare înainte
Pentru a reveni la imaginea
anterioară (în pauză)
Trecerea la următoarea
imagine (în pauză)
DVQP1226
Redarea și editarea imaginilor
Vizualizarea imaginilor de grup
Redarea imaginilor din grup una câte una
1 Apăsaţi
• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [
[
].15 imag.
2
Utilizaţi
]/[
]/
15 pic.
pentru a derula printre imagini
•[
]: Când redaţi imagini dintr-un grup pe rând, setarea de opţiuni este afişată.
După selectarea [Burst Play] (redare rafală) (sau [Sequential Play] (Redare secvențială),
selectaţi una din metodele de redare de mai jos.
[From the first picture] (De la prima imagine):Redarea imaginilor din grup consecutiv de la prima
imagine.
[From the current picture] (De la imaginea curentă):Redarea imaginilor din grup consecutiv de la
imaginea redată în mod curent.
• Apăsați
din nou sau apăsați [
] și vă veți întoarce la ecranul de redare normală.
• Puteţi utiliza aceleaşi operaţiuni pentru imagini salvate într-un grup ca în redarea de imagini
statice normale.(Redare multiplă, Zoom redare, ştergere imagini, etc.)
169
DVQP1226
Redarea și editarea imaginilor
Ştergerea fotografiilor
Fotografiilor şterse nu pot fi recuperate.
[Delete Single] (Ştergere o singură poziţie)
1 Apăsaţi butonul [
] pentru a şterge imaginea afişată
• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [
2
].
Folosiţi pentru a selecta [Delete Single] (Ştergere o singură poziţie) şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ştergerea mai multor (până la 100*) / tuturor fotografiilor
* Un grup de fotografii (→168) sunt gestionate ca 1 fotografie.(Toate imaginile din grupul
de imagine selectat vor fi şterse.)
1 Apăsaţi butonul [ ] în timpul vizualizării unei imagini
pentru a selecta [Delete Multi] (Ştergere multiplă) / [Delete All]
2 Folosiţi
(Şterge tot) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Fotografie selectată
• Puteţi selecta [All Delete Except Favorite] (Şterge tot în afară de favorite) în [Delete All]
(Şterge tot) dacă există fotografii setate ca [Favorite] (Favorite) (→224).
3 (Când este selectat [Delete Multi] (Ştergere multiplă)
Folosiţi
pentru a selecta fotografia şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
(repetare)
• Pentru a anula → Apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
4
OK
(Când este selectat [Delete Multi] (Ştergere multiplă)
Folosiţi
pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Poate dura în funcţie de numărul de imagini şterse.
170
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Rec] (Înregistrare) →171
[Custom] (Personalizare)
[Motion Picture]
(Imagine video)
[Setup] (Configurare) →201
→189
→191
[Playback] (Redare)
→209
[Rec] (Înregistrare)
••Elementele de meniu [Photo Style] (Stil foto), [Filter Settings] (Setări filtru), [AFS/
AFF], [Metering Mode] (Mod de măsurare), [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră),
[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic), [i.Resolution] (Rezoluţie
inteligentă), [Diffraction Compensation] (Compensare a difracţiilor), [i.Zoom] (Zoom
inteligent), [Digital Zoom] (Zoom digital), [Stabilizer] (Stabilizator) şi [Conversion]
(Conversie) sunt comune atât pentru meniurile [Rec] (Înregistrare) cât şi pentru
[Motion Picture] (Imagini video).Dacă o setare dintr-un meniu este modificată, setarea
cu acelaşi nume din alt meniu va fi de asemenea modificată automat.
•[Photo Style] (Stil foto) (→172)
•[Filter Settings] (Setări filtru) (→174)
•[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (→175)
•[Picture Size] (Rezoluţie imagine) (→176)
•[Quality] (Calitate) (→176)
•[AFS/AFF/AFC] (→84)
•[Metering Mode] (Mod de măsurare) (→177)
•[Burst Rate] (Rată rafală) (→124)
•[4K PHOTO] (Foto 4K) (→107)
•[Bracket] (Încadrare) (→127)
•[Self Timer] (Temporizator) (→126)
•[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră)
(→178)
•[i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (→179)
•[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) (→179)
•[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă
inteligentă fără trepied) (→54)
•[iHDR] (→55)
•[HDR] (→180)
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)(→181)
171
•[Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs) (→129)
•[Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru)
(→131)
•[Panorama Settings] (Setări panoramare) (→66)
•[Shutter Type] (Tip declanşator) (→182)
•[Flash] (Bliţ) (→142 - 150)
•[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)
(→183)
•[ISO Limit Set] (Setare limită ISO) (→183)
•[ISO Increments] (Incremente ISO) (→183)
î•[Extended ISO] (ISO extins) (→184)
•[Diffraction Compensation] (Compensare a difracţiilor)
(→184)
•[i.Zoom] (Zoom inteligent) (→137)
•[Digital Zoom] (Zoom digital) (→138)
•[Conversion] (Conversie) (→282)
•[Color Space] (Spaţiu culoare) (→184)
•[Stabilizer] (Stabilizator) (→134)
•[Face Recog.] (Recunoaştere faţă)(→185)
•[Profile Setup] (Configurare profil) (→188)
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Photo Style] (Stil foto)
Mod de înregistrare:
Puteţi ajusta culorile şi calitatea imaginii în funcţie de conceptul imaginii pe care doriţi să
o creaţi.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → ([Photo Style]) (Stil foto)
[Standard]
Setare standard.
[Vivid]*
Setare cu contrast şi saturaţie uşor mărite.
[Natural]*
Setare cu contrast uşor redus.
[Monochrome]
(Monocrom)
Setare care creează o imagine folosind nuanţe monocromatice de
gri, ca negru şi alb.
[Scenery]*
(Peisaj) Setare care creează o imagine cu culori vii pentru cerul
albastru şi verde.
[Portrait]*
(Portret) Setare care produce un aspect de complexitate sănătoasă.
[Custom]*
(Personalizare) Setare pentru utilizarea culorilor şi calitate a
imaginii care au fost înregistrate în avans.
* Această setare nu este disponibilă în modul Automat inteligent plus.
● În modul inteligent automat plus, setarea revine la [Standard] când camera este comutată la alt
mod de înregistrare sau dacă aparatul este pornit și oprit.
● Numai reglaje de calitate a imaginilor pot fi realizate în modul ghid scenă.(→173)
172
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
■ Setarea calităţii imaginilor
• Calitatea imaginii nu poate fi reglată în modul inteligent
automat plus.
Apăsaţi
pentru a selecta un stil foto.
Apăsaţi
pentru a selecta elementul şi apăsaţi
pentru a regla
Standard
Creşte contrastul dintr-o imagine.
Scade contrastul dintr-o imagine.
Îmbunătăţeşte conturul unei imagini.
[Sharpness]
(Claritate)
Scade claritatea unei imagini.
Creşte efectul de reducere a zgomotului pentru a reduce
[+]
zgomotul.Această setare poate reduce rezoluţia.
[Noise Reduction]
Scade efectul de reducere zgomot pentru a obţine
(Reducere zgomot)
[–]
calitatea imaginii cu o rezoluţie mai clară.
Culori ţipătoare
[+]
[Saturation]*
(Saturaţie)
Colorit atenuat
[–]
Colorit albăstrui
[+]
[Color Tone]*1
(Ton de culoare)
Colorit gălbui
[–]
Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect.
[Yellow]
(Galben) (Efect:Redus)Înregistrează cerul albastru clar.
[Orange] Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect.(Efect:Mediu)
(Portocaliu) Înregistrează cerul albastru în culori vibrante.
Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect.(Efect:Mare)
[Filter Effect]*2
[Red] (Roşu)
(Efect filtru)
Înregistrează cerul albastru în culori şi mai vibrante.
[Green] Aplică colorit atenuat pentru piele şi buze la o persoană.
(Verde) Evidenţiază frunzele verzi şi le face mai luminoase.
[Off]
—
(Dezactivare)
*1 [Color Tone](Ton culoare) este afişat numai când este selectat [Monochrome]
[Contrast]
[+]
[–]
[+]
[–]
(Monocrom).În alte cazuri se afişează [Saturation] (Saturare)
*2 Se afişează când este selectat [Monochrome] (Monocrom).
• Când calitatea imaginii este ajustată, [+] se va afişa pe pictograma [Photo Style] (Stil foto).
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
■ Înregistrarea setării pentru calitatea ajustată a imaginii la [Custom] (Personalizare)
Ajustați calitatea imaginii conform pasului din
[DISP.](Afișare)
173
„Reglare calitate imagine”, și apăsaţi
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Filter Settings] (Setări filtru)
Mod de înregistrare:
Se pot aplica efecte imaginilor (filtre) care sunt disponibile pentru modul de control
creativ și în alte moduri, ca de exemplu Modul Prioritate apertură la expunere
automată sau Mod panoramă. (→72)
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Filter Settings] (Setări filtru) → [Filter Effect] (Filtru efect)
Setări:[ON]/[OFF]/[SET] (Activare/Dezactivare/Setare)
■ Cu operaţii tactile
Atingeţi [
]
Atingeţi elementul pe care doriţi să îl setați
[ ]: Efecte imagine ON (Activare) sau OFF (Dezactivare)
[ ]: Efect imagine (Filtru)
[ ]: Ajustarea efectului de imagine
EXPS
● Nu se poate folosi la înregistrarea cu [High Speed Video] (Video de mare viteză).
● [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos), [Toy
Effect] (Efect jucărie)*1, [Toy Pop] (Jucărie ieșită în evidență)*1, [Miniature Effect] (Efect
miniatură)*1, *2, [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea) şi [Sunshine] (Lumină
solară) nu sunt disponibile în următoarele cazuri.
• Creative Video Mode (Mod Video Creativ)
• În timpul înregistrării imaginii video
*1 La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)
*2 Când rezoluția imaginii video este setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare).
funcţii nu sunt disponibile în modul Panorama Shot Mode (Mod panoramă)
● Următoarele
–– [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Jucărie ieșită în evidență), [Miniature Effect] (Efect
miniatură), [Sunshine] (Lumină solară)
● La înregistrarea imaginilor panoramice, următoarele efecte nu sunt aplicate pe ecranul de
înregistrare.
–– [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos), [Soft
Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea)
● La înregistrarea unei imagini panoramice într-o scenă cu luminozitate redusă, este posibil să nu
puteţi obţine rezultatul dorit dacă [High Key] (Cheie înaltă) este utilizată în mod panoramă.
● Setările de sensibilitate ISO disponibile vor fi limitate până la [3200].Sensibilitatea ISO pentru
[High Dynamic] (Dinamic accentuat) va fi fixată la [Auto].
174
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
■ Realizarea a două fotografii cu şi fără efecte de imagine simultan
([Simultaneous record w/o filter]) (Înregistrare simultană cu/fără efect)
Puteţi înregistra două imagini simultan apăsând butonul declanșator o dată; una
cu efect şi una fără efect.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Filter Settings] (Setări filtru) →
[Simultaneous record w/o filter] (înregistrare simultană cu/fără filtru)
Setări:[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
• Camera va realiza o imagine statică cu efectele aplicate, apoi una fără efecte.
• După realizarea fotografiei, [Auto Review] (Revizualizare automată) va afişa numai
imaginea cu efectele aplicate.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Panorama Shot Mode (Mod panoramă)
La utilizarea [Burst] (Rafală)
La înregistrarea fotografiilor 4K
La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
Realizarea de imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video.
Când [Quality](Calitate) este setată la [
], [
] sau [
]
La înregistrarea cu [Bracket] (Încadrare)
Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
Mod de înregistrare:
Permite selectarea raportului de dimensiuni a imaginilor pentru a se potrivi la metoda
de imprimare sau redare.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[4:3]
Raportul de dimensiuni al unui televizor 4:3
[3:2]
Raportul de dimensiuni al camerelor standard cu film
[16:9]
Raportul de dimensiuni al televizoarelor de înaltă definiţie, etc.
[1:1]
Raportul de dimensiuni al imaginilor pătrate
175
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Picture Size] (Rezoluţie imagini)
Mod de înregistrare:
Cu cât numărul de pixeli este mai mare, cu atât imaginile se vor afişa cu detalii mai
fine, chiar şi la imprimarea pe dimensiuni mari.
→
→ [Rec] (Înregistrare)→ [Picture Size] (Rezoluţie imagine)
[Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
[Picture Size]
(Rezoluţie imagini)
4:3
[L] 18M
3:2
[L] 16M
16:9
[L] 13.5M
1:1
[L] 13.5M
4896×3672
4896×3264
4896×2752
3664×3664
[
[
[
[
M] 9M
3456×2592
[
S] 4.5M
2400×1800
M] 8M
M] 8M
3456×2304
3840×2160
[
[
S] 4M
2400×1600
M] 7M
2592×2592
S] 2M
[
1920×1080
S] 3.5M
1824×1824
● Rezoluţia este fixată la [4K] când înregistrați fotografii 4K sau înregistrați în [Post Focus] (Post focalizare).
[Quality] (Calitate)
Mod de înregistrare:
Setaţi rata de compresie folosită la salvarea imaginilor.
→
Setări
→ [Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate)
Format fişie
[
]
[
]
JPEG
[
]
[
]
[
176
]
Descriere
Prioritate calităţii imaginii şi salvează în format JPEG
Salvează imaginile în format JPEG la calitate standard.
Setarea este utilă când doriţi să creşteţi numărul de
imagini care pot fi înregistrate fără a modifica numărul de pixeli.
RAW + JPEG
Salvează imaginile în format RAW şi JPEG ([
simultan.
RAW
Salvează imaginile în format RAW
] sau [
])
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
Despre fișierele RAW
În formatul RAW datele sunt salvate fără nicio prelucrare a imaginii de cameră.Pentru a reda şi
edita imagini RAW, trebuie folosit acest aparat sau un software dedicat.
• •Puteţi dezvolta fotografiile RAW folosind [RAW Processing] (Prelucrare RAW) din meniul
[Playback] (Redare).(→213)
• •Pentru a dezvolta şi edita fotografii RAW pe un PC, folosit software-ul de pe DVD-ul furnizat
(„SILKYPIX Developer Studio” de la Ichikawa SoftLaboratory).Pentru a obţine acest software,
descărcaţi-l de pe pagina furnizorului şi instalaţi-l pe PC.(→274)
● O imagine RAW este înregistrată întotdeauna la [4:3] (4896×3672).
] din cameră, se şterg şi imaginile
● Dacă ştergeţi o imagine salvată în [ ] sau [
corespunzătoare RAW şi JPEG.
● Când se redă o imagine înregistrată cu [
], zona gri este afişată în funcţie de raportul de
dimensiuni a imaginii din timpul înregistrării.
• Setarea este fixată la [ ] când înregistrați fotografii 4K sau înregistrați în [Post Focus] (Post
focalizare).
● Nu se poate setat [
], [
] sau [
] în următoarele cazuri.
• Panorama Shot Mode (Mod panoramă)
• [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
Mod de înregistrare:
Puteţi schimba metoda de măsurare folosită la măsurarea luminozităţii.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Metering Mode] (Mod de măsurare)
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
(Multiple) (Multiplu)
(Centre weighted) (Centrat)
Poziţie măsurare luminozitate
Condiţii
Ecran complet
Utilizare normală
(Produce imagini echilibrate)
Centru şi zona din jur
Subiect în centru
Centrul [+] (ţintă măsurare punct)
(Spot)
Diferenţă mare dintre
luminozitatea subiectului şi
fundal.
(de ex. o persoană în lumina
reflectoarelor
de o scenă, iluminat de fundal)
● Dacă setați ținta de măsurare la marginea ecranului, modul de măsurare poate fi afectat de
luminozitatea din jurul locației atinse.
177
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră)
Mod de înregistrare:
Puteţi ajusta evidenţierile şi umbrele dintr-o imagine în timp ce confirmaţi luminozitatea
acestor zone pe ecran.
1 Setaţi meniul (→43)
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră)
([Standard])
/
2
Fără ajustări.
([Higher contrast])
(Contrast mai mare)
Face zonele evidenţiate mai luminoase şi cele umbrite
mai întunecate.
([Lower contrast])
(Contrat mai mic)
([Brighten shadows])
(Deschidere umbre)
Face zonele evidenţiate mai întunecate şi cele umbrite
mai luminoase.
/
Face zonele umbrite mai deschise.
/(Custom) (Personalizare)
Puteţi seta o formă personalizată de înregistrare.
Rotiți selectorul posterior pentru a modifica porțiunea
luminoasă/întunecată.
Zonă evidenţiată
Zonă umbrită
Afișarea previzualizării
• La fiecare apăsare a selectorului posterior se comută între
ajustarea zonei evidenţiate şi a zonei umbrite.
• Pentru a înregistra setările preferate, apăsaţi
pictograma de
înregistrare a ţintei (Custom 1, Custom 2, and Custom 3)
(Personalizare 1, 2 şi 3).
• Reglajele pot fi de asemenea realizate prin deplasarea graficului.
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
● Puteţi apăsa butonul [DISP.] (Afişaj) pe ecranul de ajustare a luminozităţii pentru a comuta afişajul
ecranului.
● Setarea ajustată în [
camera este oprită.
178
], [
], [
], sau [
] va fi restaurată la setarea implicită când
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)
Mod de înregistrare:
Ajustează automat contrastul şi expunerea pentru a oferi culori mai vii în cazul unui
contrast semnificativ între fundal şi subiect.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [i.Dynamic] (Dinamic inteligent)
Setări:[AUTO] / [HIGH] (Ridicat) / [STANDARD] / [LOW](Coborât) / [OFF] (Dezactivare)
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setat la [H.6400]
[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)
Mod de înregistrare:
Puteţi folosi tehnologia de rezoluţie inteligentă a camerei pentru a înregistra imagini
statice cu contururi şi rezoluţie mai clare.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
Setări:[HIGH] (Ridicat) / [STANDARD] / [LOW] (Redus) / [EXTENDED] (Extins) / [OFF]
(Dezactivare)
● Când este setat [EXTENDED] puteţi realiza imagini mai naturale cu impresie de rezoluţie înaltă.
● Setarea [EXTENDED] (Extins) va trece automat la setarea [LOW] (Redus) în timp ce înregistrați
imagini video, fotografii 4K sau înregistrați în [Post Focus] (Post focalizare).
179
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[HDR]
Mod de înregistrare:
Camera poate combina 3 fotografii realizate la expuneri diferite într-o singură imagine
cu expunerea corectă, cu gradaţie bogată.Imaginile individuale folosite la crearea
imaginii HDR nu vor fi salvate.Puteţi minimiza pierderea de gradaţii în zonele
luminoase şi întunecate când, de exemplu, contrastul dintre fundal si subiect este
mare.O imagine HDR combinată este salvată în format JPEG.
A combined HDR picture is saved in JPEG format
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [HDR]
Setări:[ON]/[OFF]/[SET] (Activare/Dezactivare/Setare)
■ Modificarea setărilor
[Dynamic Range]
(Domeniu dinamic)
[AUTO]: Realizează fotografii după setarea automată a intervalului de
ajustare a expunerii pe baza contrastului unui subiect.
[±1EV] / [±2EV] / [±3EV]: Realizează fotografii folosind intervalul de
reglare a expunerii setate.
[Auto Align]
(Aliniere automată)
[ON] (Activare):Ajustează automat deplasarea imaginilor cauzate de vibraţii,
etc. Recomandăm utilizarea acestei setări pentru realizarea fotografiilor
fără trepied.
[OFF] (Dezactivare):Nu ajustează deplasarea imaginilor.Recomandăm setarea
la utilizarea unui trepied.
● După apăsarea butonului declanșator, nu mişcaţi camera în timpul operaţiunii de rafală.
● Deoarece o rafală de imagini statice sunt combinate după înregistrare, va dura câteva
momente înainte de a putea înregistra altă imagine.
● Un subiect aflat în mişcare la momentul înregistrării poate fi înregistrat cu umbre.
● Când [Auto Align] (Aliniere automată) este setată la [ON] (Activare), unghiul de vizualizare se
îngustează uşor.
● Când realizaţi fotografii cu bliţ, modul bliţului este setat la [ ] (Forced Flash Off) (Bliț
dezactivat forțat).
● Această funcţie nu funcţionează la imagini statice în timpul înregistrării imaginilor video.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
•
•
180
La utilizarea [Burst] (Rafală)
La înregistrarea fotografiilor 4K
La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
La înregistrarea cu [Bracket] (Încadrare)
], [
] sau [
]
Când [Quality](Calitate) este setată la [
Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) din [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru
cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Mod de înregistrare:
Puteţi crea un efect similar operaţiei de până la patru ori expunerea pe o singură
imagine.
→
1
2
3
Apăsaţi
→ [Rec] (Înregistrare) → [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
pentru a selecta [Start] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Decideți asupra compoziţiei şi realizați prima imagine
• După înregistrarea primei imagini, apăsaţi declanşatorul la
jumătate pentru a trece la următoarea înregistrare.
• Apăsaţi
pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).Puteți efectua următoarele operațiuni.
– [Next] (Următoarea):Treceţi la următoarea înregistrare.
– [RETAKE] (Reefectuare):Şterge ultima fotografie şi mai face una.
– [Exit] (Ieșire):Iese din expunere multiplă şi salvează imaginea
realizată.
Next
Retake
Exit
Înregistraţi a doua, a treia, şi a patra imagine.
• La apăsarea butonului [Fn1] în timpul fotografierii, imaginile
sunt salvate şi Expunere multiplă este închisă.
4 Apăsaţi
pentru a selecta [Exit] (Ieşire) şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Retake
• Puteţi termina operaţia apăsând pe jumătate butonul
declanșator.
■
Exit
Modificarea setărilor
[Auto Gain]
(Amplificare automată)
Dacă setați [OFF] (Dezactivare), toate rezultatele expunerii imaginilor sunt
supraimpuse, ca atare.Efectuați compensarea expunerii pe baza cerințelor subiectului.
[Overlay]
(Suprapunere)
Dacă selectați [ON] (Activare), puteți aplica Expunerea multiplă imaginilor înregistrate
precedent.După selectarea [Start], imaginile de pe card se vor afișa.Selectaţi fişierele
imagini RAW şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a continua înregistrarea.
● Informaţiile imaginilor realizate ultimele vor fi folosite ca informaţii de înregistrare a imaginilor
realizate cu Expunere multiplă.
● Când se înregistrează cu [Multi Exp.] (Expunere multiplă) nu puteţi seta elementele afişate în gri
pe ecranul meniului.
● Puteţi realiza [Overlay] (Suprapunere) RAW numai pe fotografiile înregistrate cu acest aparat.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
181
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Shutter Type] (Tip declanşator)
Mod de înregistrare:
Puteţi realiza fotografii folosind două tipuri de moduri de obturator: mecanic şi
electronic.
Obturator mecanic
Bliţ
Timpul de expunere
(secunde)
Sunet obturator
Obturator electronic
○
–
4*1 - 1/2000
1*1 - 1/16000
Sunet obturator electronic
+
Sunet obturator electronic*2
Sunet obturator*2 electronic
*1 Variază în funcţie de setarea sensibilităţii ISO.(→101)
*2 Puteţi utiliza [Shutter Vol.] (Vol. Declanşator) şi [Shutter Tone] (Ton declanşator) pentru a ajusta
volumul sunetului obturatorului.(→203)
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Shutter Type] (Tip declanșator)
[AUTO]
Modul declanșator se comută automat în funcție de condițiile de înregistrare și
timp de expunere.
• Modul de obturator mecanic are prioritate faţă de cel electronic deoarece
obturatorul mecanic are restricţii mai puţine privind funcţiile când se
înregistrează cu bliţ, etc.
[MSHTR]
Utilizează numai modul declanşator mecanic pentru a realiza o fotografie.
[ESHTR]
Utilizează numai modul declanșator electronic pentru a realiza o fotografie.
● În următoarele cazuri, înregistrarea este realizată cu obturatorul electronic.
• [ ] este afişat pe ecran.
• La înregistrarea fotografiilor 4K
• La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)
● Dacă realizaţi fotografii cu un subiect aflat în mişcare folosind declanşatorul electronic,
subiectul din imagine poate fi denaturat în unele cazuri.
● Când realizaţi fotografii sub un bec fluorescent sau LED folosind declanşatorul
electronic, imaginea înregistrată poate avea dungi orizontale.Dacă folosiţi un timp de
expunere mai mare, dungile orizontale se pot reduce.(→59)
182
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)
Mod de înregistrare:
Detectează automat ochii roşii şi corectează datele imaginilor statice înregistrate cu
efectul de reducere a ochilor roşii ([
], [
]).
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Setări:[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
[ISO Limit Set] (Setare limită ISO)
Mod de înregistrare:
Puteţi seta limita superioară a sensibilităţii ISO când sensibilitatea ISO este setată
la [AUTO] sau [
].
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [ISO Limit Set] (Setare limită ISO)
Setări:[200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [OFF] (Dezactivare)
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Clear Nightscape] (Peisaj clar de noapte) / [Cool Night Sky] (Cer răcoros de noapte) / [Warm
Glowing Nightscape] (Peisaj cald și strălucitor de noapte) / [Handheld Night Shot] (Fotografie
nocturnă fără trepied) / (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)
• În timpul înregistrării imaginii video
[ISO Increments] (Trepte ISO)
Mod de înregistrare:
Puteţi schimba setarea pentru a creşte sensibilitatea ISO cu 1 EV sau 1/3 EV.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [ISO Increments] (Trepte ISO)
Setări:[1/3EV] / [1 EV]
183
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Extended ISO] (ISO extins)
Mod de înregistrare:
Puteţi extinde valorile numerice care pot fi setate pentru sensibilitatea ISO.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Extended ISO] (ISO extins)
Setări:[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
● Setarea nu se poate face în timpul înregistrării foto 4K sau în [Post Focus] (Post focalizare).
[Diffraction Compensation] (Compensare a difracţiilor)
Mod de înregistrare:
Camera ridică rezoluţia prin corectarea neclarităților cauzate de difracţie atunci când
diafragma este închisă.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Diffraction Compensation] (Compensare difracție)
Setări:[AUTO] / [OFF] (Dezactivare)
● Posibil ca zgomotul la marginea imaginii să se evidenţieze la o sensibilitate ISO mai mare.
[Color Space] (Spaţiu culoare)
Mod de înregistrare:
Puteţi seta metoda de reproducere a culorilor pentru a afişa corect imaginile
înregistrate pe ecranul unui PC, imprimantă, etc.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Color Space] (Spaţiu de culoare)
[sRGB]
Setează spaţiul de culoare al sRGB.Această setare este folosită pentru dispozitive ca un PC.
[AdobeRGB]
Setează spaţiul de culoare al AdobeRGB.
Spaţiul de culoare AdobeRGB dispune de un interval de reproducere a culorii mai larg
decât cel al spaţiului de culoare sRGB.Din acest motiv, spaţiul de culoare AdobeRGB
este folosit în special pentru aplicaţii de afaceri, ca de exemplu tipărirea comercială.
● Selectaţi [sRGB] dacă nu aveţi cunoştinţe despre spaţiul de culoare AdobeRGB.
● Setarea este fixată la [sRGB] când înregistrați imagini video, imagini statice 4K sau înregistrați
în [Post Focus] (Post focalizare).
184
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
Stabilizator)/[Face Recog.] (Recunoaştere faţă)
Mod de înregistrare:
Funcţia de Recunoaştere facială recunoaşte o faţă similară cu una deja înregistrată şi
ajustează automat focalizarea şi expunerea la faţa respectivă cu prioritate mai mare.Chiar
dacă o persoană pe care doriţi să focalizaţi este amplasată în spate sau în colţul unei
fotografii de grup, camera va recunoaşte automat persoana şi va înregistra clar faţa acesteia.
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Face Recog.] (Recunoașterea feței)
Setări:[ON] (Activare) / [OFF] (Dezactivare)/ [MEMORY] (Memorie)
■
Cum funcţionează Recunoaşterea facială
În timpul înregistrării
• Camera recunoaşte o faţă înregistrată şi ajustează
focalizarea şi expunerea.
• Când feţele înregistrate au şi nume alocate, numele sunt
afişate (max. 3 persoane).
În timpul redării
• Se afişează numele şi vârsta.
● [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) funcţionează numai când modul de Focalizare automată
este setat la [
].
● Numai prima fotografie din înregistrarea cu rafală va conţine informaţii de Recunoaştere faţă.
● Numele persoanei recunoscute în prima imagine este afişată în cazul imaginilor de grup.
● Pentru a schimba informaţiile privind numele pentru imagini deja înregistrate, efectuaţi o
[REPLACE] (Înlocuire) [Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă) (→226).
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
185
[Miniature Effect] (Creative Control Mode) (Efect miniatură/Mod control creativ)
În timpul înregistrării imaginii video
La înregistrarea fotografiilor 4K
La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
■ Înregistrarea imaginilor de faţă
Pot fi înregistrate până la 6 persoane cu nume şi data naşterii.
Folosiţi
pentru a selecta [MEMORY] (Memorare) şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta [New] (Nou) şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
1
New
2
3
5
6
KEN
4
Aliniaţi faţa cu ghidajul şi înregistraţi
• Feţele subiecţilor, alții decât oameni (de ex. animale de
companie) nu pot fi înregistrate.
• Când este apăsat
sau [
] este atins, se afişează
explicaţii.
Folosiţi
pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Name] (Nume) Setaţi numele.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului”(→50)
[Age] (Vârstă)
[Add Images]
(Adăugare
imagini)
186
Setaţi data naşterii.
Folosiţi
pentru a selecta [Add] (Adăugare) şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Când o imagine cu o faţă înregistrată este selectată cu cursorul, se va afişa un
ecran pentru confirmarea ştergerii.Selectaţi [Yes] (Da) pentru a şterge imaginea
de faţă.
Înregistrarea imaginii (pasul 3)
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
Exemplu bun pentru
înregistrarea unei fețe
Sfaturi de înregistrare pentru imaginile faciale
• Ochii subiectului trebuie să fie deschişi, iar gura închisă;
subiectul trebuie să stea cu faţa la cameră, iar
conturul feţei, ochii şi sprâncenele nu trebuie să fie
acoperite de păr.
• Nu trebuie să fie umbre pronunţate pe faţă.(În timpul
înregistrării nu se foloseşte bliţul.)
În cazul în care camera are dificultăţi în recunoaşterea feţelor la înregistrare
• Înregistraţi imagini suplimentare cu fața aceleiaşi persoane, în interior şi în exterior,
sau cu diferite expresii sau unghiuri.
• Înregistraţi imagini suplimentare la locul de înregistrare.
• Dacă o persoană înregistrată nu mai este recunoscută, înregistraţi din nou acea
persoană.
• În anumite cazuri camera nu poate recunoaşte sau recunoaşte eronat persoanele
înregistrate în funcţie de expresia lor şi mediu.
■
Editarea şi ştergerea informaţiilor despre persoanele înregistrate
Folosiţi
pentru a selecta [MEMORY] (Memorare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta imaginea persoanei care va fi editată sau ştearsă şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Info Edit](Editare
informații)
[Priority]
(Prioritate)
[Delete] (Ştergere)
187
Editarea numelui şi a altor informaţii înregistrate.(Pasul
din „Înregistrarea imaginilor de faţă”)
Setaţi ordinea de prioritate pentru focalizare şi expunere.
Folosiţi
pentru a selecta ordinea de înregistrare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ştergeţi informaţiile şi imaginile de faţă a persoanelor înregistrate.
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Profile Setup] (Configurare profil)
Mod de înregistrare:
Puteţi seta numele sau data naşterii unui copil sau animal de companie înainte de
realiza fotografia pentru a înregistra numele sau vârsta în luni/ani în imagine.
■ Setarea numelui şi vârstei în luni/ani
→
→ [Rec] (Înregistrare) → [Profile Setup] (Configurare profil)
Settings: [
] ([Baby1]) / [
(Dezactivare)/[SET] (Setare
] ([Baby2]) / [
]([Pet])(Animal de companie)/[OFF]
Folosiţi pentru a selecta [SET] (Setare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsaţi
pentru a selecta [Baby1] (Copil 1), [Baby2] (Copil 2) sau [PET] (Animal
de companie) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Folosiţi
pentru a selecta [Age] (Vârsta) sau [Name] (Nume) şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta [SET] (Setare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Introduceţi [Age] (Vârsta).
Introduceţi [Name] (Numele).
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” (→50)
Folosiţi pentru a selecta [Exit] (Ieșire) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru finalizare
■ Anularea setării numelui şi vârstei în luni/ani
Setaţi [Profile Setup] (Configurare profil) la [OFF] (Dezactivare).
● Se pot face setări de imprimare pentru [Name] (Nume) şi [Age] (Vârstă) pe computer cu
ajutorul programului „PHOTOfunSTUDIO” (→273), descărcat de pe pagina internet.Textul
poate fi imprimat şi pe imaginea statică cu ajutorul camerei [Text Stamp] (Imprimare text).
• [Profile Setup] (Configurare profil) nu este disponibil pentru înregistrarea de fotografii 4K
sau înregistrarea în [Post Focus] (Post focalizare).
● Nu puteţi înregistra numele sau vârsta în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginii video
• La imagini statice realizate în timpul înregistrării imaginilor video (→159)
188
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Motion Picture] (Imagine video)
• Elementele de meniu [Photo Style] (Stil foto), [Filter Settings] (Setări filtru), [AFS/AFF],
[Metering Mode] (Mod de măsurare), [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră),[i.Dynamic]
(Control inteligent al domeniului dinamic), [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă),
[Diffraction Compensation] (Compensare a difracţiilor), [i.Zoom] (Zoom inteligent), [Digital
Zoom] (Zoom digital), [Stabilizer] (Stabilizator) şi [Conversion] (Conversie) sunt comune
atât pentru meniurile [Rec] (Înregistrare) cât şi pentru [Motion Picture] (Imagini
video).Dacă o setare dintr-un meniu este modificată, setarea cu acelaşi nume din alt
meniu va fi de asemenea modificată automat.
• Pentru detalii suplimentare consultaţi elementul corespunzător din meniul [Rec]
(Înregistrare).
•[4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)(→156)
•[Snap Movie] (Film instantaneu) (→160)
•[Rec Format] (Format înregistrare) (→153)
•[Rec Quality] (Calitate înregistrare) (→153)
•[Exposure Mode] (Mod expunere) (→78)
•[High Speed Video] (Video de mare viteză) (→79)
[Flkr Decrease] (Reducere tremur)
•[Continuous AF] (Focalizare automată continuă) (→155)
•[Flkr Decrease] (Reducere tremur) (→189)
•[Silent Operation] (Funcţionare fără sunet) (→80)
•[Wind Noise Canceller] ((Funcţie de anulare zgomot
produs de vânt) (→189)
•[Zoom Mic] (Zoom microfon) (→190)
Mod de înregistrare:
Viteza declanșatorului poate fi reglată pentru a reduce tremurul sau neclaritatea din imaginea video.
→
→ [Motion Picture] (Imagine video) → [Flkr Decrease] (Reducere tremur)
Setări:[1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / [OFF] (Dezactivare)
[Wind Noise Canceller] (Funcţie de anulare zgomot vânt)
Mod de înregistrare:
Această funcție va reduce zgomotul vântului care bate în microfonul încorporat,
pentru a se menține calitatea sunetului.
→
→ [Motion Picture] (Imagine video) → [Wind Noise Canceller]
(Funcţie de anulare zgomot vânt)
Setări:[HIGH] (Ridicat) / [STANDARD] (Standard) / [OFF] (Dezactivare)
• Setarea [HIGH] (Ridicat) reduce în mod efectiv zgomotul vântului prin scăderea
sunetului cu frecvențe joase când un vânt puternic este sesizat.
• Setarea [STANDARD] (Standard) extrage și reduce doar zgomotul vântului, fără să
deterioreze calitatea sunetului.
● Este posibil să nu puteți sesiza tot efectul, care depinde de condiţiile de înregistrare.
189
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Zoom Mic] (Zoom microfon)
Mod de înregistrare:
Împreună cu operația zoom, aceasta va înregistra mai clar sunetele îndepărtate în
timpul măririi imaginii, precum și sunetele din jur.
→
→ [Motion Picture] (Imagine video) → [Zoom Mic] (Zoom microfon)
Setări:[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
● La setarea la [ON] (Activare) şi efectuarea zoom-ului, sunetul operaţional va fi înregistrat
accentuat, în conformitate cu sunetele din jur.De asemenea, nivelul de înregistrare audio va fi
mai scăzut în comparație cu momentul când setarea este [OFF] (Dezactivare).
● Efectul stereo al sunetului este redus în timpul măririi imaginilor.
190
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Custom] (Personalizare)
•[Cust.Set Mem.] (Setare personalizată memorie)
(→81)
•[Silent Mode] (Mod fără sunet) (→191)
•[AF/AE Lock] (Blocare focalizare/expunere
automată) (→99)
•[AF/AE Lock Hold] (Aşteptare blocare focalizare/
expunere automată) (→192)
•[Shutter AF] (Declanşator focalizare automată)
(→192)
•[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe
jumătate) (→192)
•[Quick AF] (Focalizare automată rapidă) (→192)
•[Pinpoint AF Time] (Timp focalizare automată punct
de focalizare) (→192)
•[Pinpoint AF Display] (Afişaj focalizare automată
punct de focalizare) (→192)
•[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare
automată) (→193)
•[Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă)
(→193)
•[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/
deblocare) (→193)
•[AF+MF] (→194)
•[MF Assist] (Asistenţă MF) (→194)
•[MF Assist Display] (Afişaj asistenţă MF) (→194)
•[MF Guide] (Asistenţă MF) (→194)
•[Peaking] (Maxim) (→195)
•[Histogram] (Histogramă) (→195)
•[Guide Line] (Linie de ghidare) (→196)
•[Center Marker] (Marcaj central) (→196)
•[Highlight] (Evidenţiere) (→196)
→
[Custom]
•[Zebra Pattern] (Model zebră) (→197)
•[Monochrome Live View] (Vizualizare
monocromă în timp real) (→197)
•[Constant Preview] (Previzualizare constantă)
(→197)
•[Expo.Meter] (Exponometru) (→198)
•[Dial Guide] (Asistenţă selector) (→198)
•[LVF Disp.Style] (Stil afişare LVF) (→38)
•[Monitor Disp.Style] (Stil afişare monitor) (→38)
•[Monitor Info.Disp.] (Afişare informaţii pe ecran)
(→38)
•[Rec Area] (Zonă înregistrare) (→198)
•[Remaining Disp.] (Afişare timp rămas)(→198)
•[Auto Review] (Revizualizare automată)
(→199)
•[Fn Button Set] (Setare buton Fn) (→47)
•[Zoom lever] (Pârghie transfocator) (→199)
•[Lens Position Resume] (Reluare poziție
obiectiv) (→199)
•[Lens Retraction] (Retragere obiectiv) (→199)
•[Q.MENU] (Meniu rapid) (→46)
•[Video Button] (Buton video) (→200)
•[Touch Settings] (Setări tactile) (→200)
•[Touch Scroll] (Derulare tactilă) (→200)
•[Menu Guide] (Asistenţă meniuri) (→200)
[Silent Mode] (Mod fără sunet)
Disabling the beeps and flash at the same time.
• Acest mod dezactivează sunetul, setează bliţul la [
] (Bliț dezactivat forțat), şi
dezactivează Lampa de asistare focalizare automată.Sunt fixare setările pentru
următoarele funcţii:
– [Shutter Type] (Tip declanşator):[ESHTR]
– Bliţ:[
] (Bliț dezactivat forțat)
– [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată):[OFF] (Dezactivare)
– [Beep Volume] (Volum semnal sonor):[
] (Dezactivare):
– [Shutter Vol.] (Vol. declanşator):[
] (Dezactivare):
● Chiar când acest mod este setat la [ON] (Activare), următorii martori luminoşi se vor aprinde.
• Indicator temporizator
• Indicator conexiune Wi-Fi
● Sunetele de funcţionare ale camerei, ca de exemplu sunetul deschiderii obiectivului nu sunt
dezactivate.
191
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
[Custom]
[AF/AE Lock Hold] (Menţinere blocare focalizare/expunere automată)
Focalizarea şi expunerea rămân blocate chiar dacă apăsaţi şi eliberaţi butonul [AF/AE
LOCK] (Blocare focalizare/expunere automată) (sau butonul funcţional la care [AF/AE
LOCK] (Blocare focalizare/expunere automată) este alocat).Apăsaţi din nou butonul
pentru anularea blocării.
[Shutter AF] (Focalizare automată declanşator)
Setați dacă focalizarea să se realizeze automat când butonul declanşator este apăsat
pe jumătate.
[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe jumătate)
Obturatorul este declanșat imediat atunci când butonul declanșator este apăsat pe
jumătate.
[Quick AF] (Focalizare automată rapidă)
Focalizarea este ajustată automat când estomparea camerei este mică chiar şi atunci
când butonul declanşator nu este apăsat.(Creşte consumul de baterie).
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod previzualizare
• În condiţii de lumină redusă
[Pinpoint AF Time] (Timp focalizare automată punct de focalizare)
Setează timpul în care ecranul este mărit când butonul declanșator este apăsat pe
jumătate cu modul de focalizare automată setat la [
].
[Pinpoint AF Display] (Afişaj focalizare automată punct de focalizare)
Setează afișarea ecranului de asistență care apare atunci când modul de focalizare
automată este setat la [ ] într-o fereastră sau ecran complet.
192
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată)
Aprinde Lampa de asistare focalizare automată când butonul declanşator este apăsat
pe jumătate, când este prea întuneric pentru a facilita focalizarea.
● Lampa de asistare focalizare automată are o distanţă efectivă de 1,5 m (4,9 ft).
● Setarea este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri:
• [Distinct Scenery] (Peisaj distinct) / [Bright Blue Sky] (Cer albastru strălucitor) / [Romantic
Sunset Glow] (Strălucirea romantică a apusului) / [Vivid Sunset Glow] (Strălucirea vie a
apusului) / [Glistening Water] (Apa sclipitoare) / [Clear Nightscape] (Peisaj clar de noapte) /
[Cool Night Sky] (Cer răcoros de noapte) / [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj cald și
strălucitor de noapte) / [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic) / [Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără trepied) / (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)
• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)
• Când [Quality](Calitate) este setată la [
], [
]
[Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă)
Mută zona de focalizare automată sau manuală cu cursorul în timpul înregistrării.
● Când [
], [
], [
], sau [
] este selectat, puteţi muta zona de focalizare automată şi
când [
] este selectat, puteţi muta poziţia mărită.
● Folosiţi Meniul rapid (→45) pentru a seta funcţii de alocat la butonul cursor, precum Balansul
de alb şi sensibilitatea ISO.
• Setarea [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă) este fixată la [OFF] (Dezactivare)
în următoarele cazuri.
• [Glistening Water] (Apă sclipitoare) (Scene Guide Mode) (Mod ghid scenă)
• Creative Control Mode ( Mod control creativ)
• La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare)
Dezactivează înregistrarea când subiectul este în afara focalizării.
193
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
[Custom]
[AF+MF] (Focalizare automată + manuală)
Puteţi realiza focalizarea fină în timpul blocării focalizării automate (apăsând butonul
declanșator la jumătate când [AFS/AFF/AFC] din meniul [Rec] (Înregistrare) este setat
la [AFS] sau setând Blocarea de focalizare automată folosind [AF/AE LOCK]) (Blocare
AF/AE).
[MF Assist] (Asistenţă MF)
Când apăsaţi butonul [
](
), se afişează Asistenţă MF (ecran mărit).
● Asistare focalizare manuală nu este disponibil în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginii video
• La înregistrarea cu [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-Rafală 4K)) din funcţia 4K Photo (Foto 4K)
• Când este utilizat zoom-ul digital
[MF Assist Display] (Afişaj asistenţă MF)
Setează afişarea Asistenţă MF (ecran mărit) în fereastră sau ecran complet.
[MF Guide] (Ghid MF)
Când focalizaţi manual, asistenţa MF este afişată pe
ecran.Puteţi verifica dacă punctul de focalizare se află
aproape sau departe.
Indicator pentru
194
(infinit)
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
[Custom] (Personalizare)
[Peaking] (Evidenţiere)
Când realizaţi operaţii de focalizare manuală, această funcţie adaugă automat culoare la
porţiunile de imagine care sunt focalizate (porţiuni de pe ecran cu contur clar).
● Când [Detect Level] (Nivel detecție) din [SET] (Setare) este [HIGH] (Ridicat), porțiunile de evidențiat
sunt reduse, permițând obținerea unei focalizări mai precise.
● Schimbarea [Detect Level] (Nivel detecție) modifică și setarea [Display Color] (Culoare afișaj) astfel.
[Detect Level]
(Detectare nivel)
[Display Color]
(Culoare afişaj)
[HIGH] (Ridicat)
[LOW] (Redus)
[
(Light blue) (Albastru deschis)
[
](Blue) (Albastru)
[
[
(]Portocaliu)
[
](Galben)
](Galben Verde)
[
] (Verde)
[
] (Roz)
[
] (Roşu)
[
] (Alb)
[
] (Gri)
● De fiecare dată când este atinsă [
] în [
], setarea este comutată în ordinea
([Detect Level] (Detectare nivel):[Low] (Scăzut) →
[Detect Level] (Nivel detecție):
[High] (Ridicat)) → [OFF] (Dezactivare).
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier) (Creative Control Mode) (Mod control creativ)
[Histogram] (Histogramă)
Activarea/dezactivarea afişării histogramei.
Când este setat la [ON] (Activare), puteţi muta poziţia afişării histogramei apăsând
• Operarea directă prin atingere este, de asemenea, posibilă din ecranul de înregistrare.
(Exemplu)
Afişează distribuirea luminozităţii din imagine – de ex.
dacă graficul are un vârf la dreapta înseamnă că
imaginea conţine multe zone luminoase.Un vârf în
centru reprezintă luminozitatea corectă (expunere
corectă).Acest lucru se poate folosi ca referinţă pentru
corectarea expunerii, etc.
Închis ← OK → Luminos
● Când histograma nu este la fel cu cea a imaginii înregistrate în următoarele condiţii,
histograma se va afişa în portocaliu:
• În timpul Exposure Compensation (Compensarea expunerii).
• Când bliţul este declanşat.
• Când expunerea corectă nu este obținută, de ex. în condiții de lumină redusă.
195
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Guide Line] (Linie de ghidare)
Setează modelul de linii de ghidare afişate în timpul înregistrării.
], puteţi muta poziţia liniei de asistenţă apăsând .
● Când selectaţi [
] pe linia de ghidare din ecranul de
● De asemenea, puteți deplasa poziția atingând [
înregistrare.
● Linia de ghidare nu este afişată în timpul înregistrării imaginilor panoramice.
[Center Marker] (Marcaj central)
O cruce [+] este afişată în centrul ecranului de înregistrare.Este convenabil pentru
operarea zoomului păstrând subiectul în centrul ecranului.
[Highlight] (Evidenţiere)
Puteţi seta zonele supraexpuse (zone prea luminoase şi care nu au nuanţe de gri)
pentru lumina pe ecran când funcţia [Auto Review] (Revizualizare automată) este
activată sau în timpul redării.Nu afectează imaginea înregistrată.
● Pentru a reduce zonele supraexpuse înregistraţi o imagine cu
compensarea expunerii negativă (→100) folosind afişarea histogramei
(→195) şi
● aşa mai departe pentru referinţă.
• Această funcție este dezactivată în timpul redării foto 4K, redarea
imaginilor înregistrate cu Post Focus (Post focalizare), Multi Playback
(Redare multiplă), Calendar Playback (Redare calendar) sau Playback
Zoom (Zoom redare).
196
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Zebra Pattern] (Model zebră)
Puteţi verifica zona dintr-o imagine care ar putea fi supraexpusă afişând aceste zone
cu un model zebră.
[ZEBRA1]:
[ZEBRA2]:
Selectați [SET] (Setare) pentru a seta luminozitatea de afişat ca tipar zebră.
• Intervalul de luminozitate care poate fi selectat este între [50%] - [105%].Setarea [OFF]
(Dezactivare) este disponibilă pentru [Zebra 2].Când [100%] sau [105%] este selectat,
numai zonele supraexpuse sunt afişat cu modelul zebra.Când este setată o valoare
numerică mai mică, intervalul luminozităţii de afişat de fiecare model zebră va creşte.
● Pentru a reduce zonele supraexpuse înregistraţi o imagine cu compensarea expunerii negativă
(→100) folosind afişarea histogramei (→195) şi aşa mai departe pentru referinţe.
● Modelul zebră afişat nu este înregistrat.
● Dacă setaţi [Zebra Pattern] (Model zebră) la [Fn Button Set] (Setare buton Fn) (→47) din meniul
[Custom] (Personalizare) de fiecare dată când e apasă butonul funcţional, setarea comută în
următoarea ordine:[Zebra 1] → [Zebra 2] → [Zebra OFF] (Dezactivare).Când [Zebra 2] este setat
la [OFF] (Dezactivare), puteţi comuta setarea rapid în următoarea ordine:[Zebra 1] → [Zebra
OFF] (Dezactivare).
[Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă în timp real)
Puteţi afişa ecranul de înregistrare în alb-negru.Această funcţie este utilă când un ecran
alb-negru va face mai uşoară reglarea focalizării în modul de focalizare manuală.
● Acest lucru nu afectează imaginea înregistrată.
[Constant Preview] (Previzualizare constantă)
Puteți verifica efectele aperturii alese și a timpului de expunere pe ecranul de
înregistrare în modul de expunere manuală.
● Această funcţie este dezactivată la folosirea bliţului.
197
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Expo.Meter] (Exponometru)
Activarea/dezactivarea afişării exponometrului.
Exponometru
● Când setaţi această funcţie la [ON] (Activare), se afişează un
exponometru în timpul Comutare program, setarea aperturii şi
operarea vitezei declanşatorului.
● Expunerea corectă nu este posibilă în intervalul indicat în roşu.
● Dacă exponometrul nu este afişat, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişaj)
pentru a comuta monitorul.
● Exponometrul se opreşte dacă nu se efectuează nicio operaţie
aprox. 4 secunde.
2
4
8
2.8
15
4.0
5.6
30
6
8.0
[Dial Guide] (Ghid selector)
Activarea/dezactivarea afişării ghidului de operare la
comutarea modurilor de înregistrare.
Exemplu
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
Comutarea setării unghiului de vizualizare utilizat pentru înregistrarea imaginilor
indicată este o aproximare.
● Aria deşi înregistrare
statice
video.
● [Rec Area] (Zonă înregistrare) nu este disponibil pentru înregistrarea de fotografii 4K sau
înregistrarea în [Post Focus] (Post focalizare).
[Remaining Disp.] (Afişare timp rămas)
Comutarea afişajului între numărul de imaginilor disponibile şi timpul de înregistrare
disponibil.
198
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Auto Review] (Revizualizare automată)
Setaţi timpul de afişare a imaginilor realizate.
● Când [HOLD] este selectat, imaginile sunt afişate până apăsaţi butonul declanșator pe jumătate.
● În timpul înregistrării Foto 4K şi [Post Focus] (Post focalizare), setările [Auto Review]
(Revizualizare automată) se schimbă la [ON] (Activare) şi [OFF] (Dezactivare).
[Zoom lever] (Transfocator)
Schimbare setărilor de operare zoom.
(Zoom)
Zoomul funcţionează normal.
La fiecare operare a zoomului, acesta se opreşte la poziţia pentru una
dintre lungimile focale presetate.
Step Zoom
(Zoom-ul gradual)
Domeniu de focalizare
BPoziţie curentă de zoom
• •Setarea nu funcționează când înregistrați
imagini video sau fotografii 4k cu [
]([4K
Pre-Burst] (Pre-rafală 4k)).
[Lens Position Resume] (Reluare poziție obiectiv)
Memorarea poziției de zoom și a focalizării când camera este oprită.
[Lens Retraction] (Retragere obiectiv)
Obiectivul este retras automat după aprox. 15 secunde când camera este comutată la
ecranul de redare de la ecranul de înregistrare.
199
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Video Button] (Buton video)
Activarea/dezactivarea butonului de imagine video.
[Touch Settings] (Setări tactile)
Activarea/dezactivarea operării prin atingere.
[Touch Screen]
(Ecran tactil) Toate operaţiunile tactile.
[Touch Tab]
(File tactile) Operarea filelor, precum [
luminozităţii[AF+AE]
unui obiect atins.
(Focalizare automată tactilă) Operaţie de optimizare a focalizării,
respectiv de optimizare simultană a focalizării sau a
] din partea dreaptă a ecranului.
[Touch Pad AF](Pad
Operaţia de deplasare a zonei AF prin atingerea monitorului
tactil Focalizare automată) când este utilizat vizorul. (→94)
[Touch Scroll] (Derulare tactilă)
Permite setarea vitezei de derulare continuă înainte sau a derulării înapoi a imaginilor
prin operarea tactilă.
[Menu Guide] (Ghid meniu)
Afişarea/neafişarea ecranului de selectare când selectorul este comutat la
[
]/[ ].
200
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Setup] (Configurare)
•[Online Manual] (Manual online) (→201)
•[Clock Set] (Setare ceas) (→30)
•[World Time] (Fus orar) (→201)
•[Travel Date] (Data călătoriei) (→202)
•[Wi-Fi] (→202)
•[Beep] (Bip) (→203)
•[Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real)
(→203)
•[Monitor Display] (Afişare ecran) / [Viewfinder]
(Vizor) (→204)
•[Monitor Luminance] (Luminanţă ecran) (→204)
•[Monitor Priority (Play)] (Redare prioritate
monitor) (→205)
•[Economy] (Economie) (→205)
•[USB Mode] (Mod USB) (→206)
•[TV Connection] (Conexiune TV) (→206)
→
→ [Custom] (Personalizare)
•[Menu Resume] (Reluare meniu) (→207)
•[Menu Background] (Fundal meniu) (→207)
•[Menu Information] (Informaţii meniu) (→207)
•[Language] (Limbă) (→207)
•[Version Disp.] (Afişare versiune)(→207)
•[Exposure Comp.Reset] (Resetare compensare
expunere) (→207)
•[Self Timer Auto Off] (Temporizator automat
dezactivat) (→207)
•[No.Reset] (Resetare număr) (→208)
•[Reset] (Resetare) (→208)
•[Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi)
(→208)
•[Demo Mode] (Mod demonstraţie) (→208)
•[Format] (Formatare) (→28)
[MANUAL ONLINE] (Manual online)
Setări:[URL display]/[QR Code display] (Afișare URL)/(Afișare cod QR)
[World Time] (Fus orar)
Setează orele pentru regiunea de domiciliu și destinația de vacanță.
• Puteţi seta [Destination] (Destinaţie) după setarea [Home] (Acasă).
Setări:[Destination] / [Home] (Destinaţie/Acasă)
1 Folosiţi
pentru a selecta [Destination] (Destinaţie) şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare)
pentru a selecta zona şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Folosiţi
La selectarea [Destination] (Destinaţie)
La selectarea [Home] (Acasă)
Ora curentă la destinaţia selectată
Numele oraşului/zonei
Diferenţa faţă de acasă
201
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
[Setup]
■ Pentru setarea orei de vară
Apăsaţi
din pasul 2.(Apăsaţi din nou pentru a elibera setarea)
■ Când vă întoarceţi din călătorie
Selectaţi [Home] (Acasă) la pasul 1 şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
● Dacă nu puteţi găsi destinaţia călătoriei în zonele afişate pe ecran, setaţi-o folosind diferenţa
de fus orar din regiunea de domiciliu.
[Travel Date] (Data călătoriei)
■ [Travel Setup] (Configurare călătorie)
Dacă setaţi un program de călătorie şi înregistraţi imagini, ziua călătoriei va fi
înregistrată.
■ Pentru înregistrare [Location] (Loc)
După setarea [Travel Setup] (Configurare călătorie), puteţi configura locul.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” (→50)
● Pentru a tipări [Location] (Loc) sau numărul zilelor trecute, folosiţi fie [Text Stamp] (Imprimare
text)(→220) sau tipăriţi cu programul „PHOTOfunSTUDIO” (→273).
● Data călătoriei este calculată de la data setată a plecării şi data setată în ceasul camerei.
Când destinaţia este setată în [World Time] (Fus orar), zilele trecute sunt calculate pe baza orei
de la destinaţie.
● Când [Travel Setup] (Configurare călătorie) este setat la [OFF] (Dezactivare), se înregistrează
numărul de zile trecute.Ne se afişează nici dacă [Travel Setup] (Configurare călătorie) este setat
la [SET] (Configurare) după înregistrare.
● Când data curentă depăşeşte data de întoarcere [Travel Setup] (Configurare călătorie) este
anulat automat.
● [Travel Date] (Data călătoriei) nu poate fi setată pentru imagini video AVCHD.
● [Location] (Loc) nu poate fi înregistrat la imagini video, foto 4K sau înregistrarea în [Post Focus]
(Post focalizare).
[Wi-Fi]
■ [Wi-Fi Function] (Funcția Wi-Fi) (→259)
■ [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) (→266)
202
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Beep] (Semnal sonor)
Setează sunetele sonore sau pentru declanşator.
■ [Beep Volume] (Volum semnal sonor)
■ [Shutter Vol.] (Vol. declanşator)
■ [Shutter Tone] (Ton declanşator)
● Atunci când funcția [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setată la [ON] (Activare), [Beep] (Bip) nu
este disponibil.
[Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real)
Setează viteza de afişare şi calitatea imaginilor ecranului (ecran Vizualizare în
timp real) la înregistrarea imaginilor.
[ECO 30fps]
La setarea pentru consum redus, imaginile sunt afişate la 30 cps.
[30fps]
Imaginile sunt afişate la 30 cps.
[60fps]
Viteza de afişare are prioritate mai mare faţă de calitatea imaginii şi acestea
sunt afişate la 60 cps.De exemplu, folosiţi dacă vreţi să înregistraţi subiecţi în
mişcare rapidă.
● Când [Live View Mode] (Mod vizualizare în timp real) este setat la [ECO 30fps], zoom
digital nu este disponibil.
• Nu poate fi setat la [ECO 60 cps ] în următoarele cazuri:
• Creative Video Mode (Mod Video Creativ)
• La înregistrarea fotografiilor 4K
• La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Setarea [Live View Mode] nu afectează imaginile înregistrate.
• Vizorul este fixat la [60fps].
203
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Monitor Display]/[Viewfinder] (Afişare ecran)/(Vizor)
Ajustează luminozitatea şi culoarea monitorului sau vizorului.
[Brightness]
Ajustează luminozitatea.
[Contrast]
Ajustează contrastul.
[Saturation]
Ajustează saturaţie de culoare.
[Red Tint](Tentă
de roşu)
[Blue Tint] (Tentă
de albastru)
Ajustează nuanţele de roşu.
Ajustează nuanţele de albastru).
● Această funcţie va regla ecranul atunci când acesta este utilizat, respectiv vizorul atunci când
este utilizat vizorul.
● Anumiţi subiecţi pot apărea diferit de realitate, dar imaginea înregistrată nu este afectată.
[Monitor Luminance][Monitor Luminance] (Luminanţă ecran)
Setează luminozitatea monitorului în funcţie de nivelul luminii ambientale.
Luminozitatea este reglată automat în funcţie de cât de luminoasă este zona din jurul camerei.
Luminozitatea este crescută.
Luminozitatea este standard
Luminozitatea este redusă.
● Anumiţi subiecţi pot apărea diferit de realitate, dar imaginea înregistrată nu este afectată.
●[
] revine la luminozitatea normală dacă nu se efectuează nicio operaţie 30 de secunde la
înregistrare.(Apăsaţi orice buton sau atingeţi ecranul pentru a lumina din nou ecranul.)
● Setarea [ ] sau [ ] reduce timpul de funcţionare.
● Nu se poate selecta [
] în timpul redării.
● Când sunt folosite un adaptor de c.a. (opţional) şi mufă de c.c. (opţional), setarea iniţială este [
204
].
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Monitor Priority (Play)] (Redare prioritate monitor)
Imaginile sunt redate automat pe monitor după ce camera este comutată din modul de
înregistrare în modul de redare apăsând butonul [
] (Redare).
[ON]
(Activare)
Imaginile sunt redate pe monitor.
[OFF]
Imaginile sunt redate pe vizor sau monitor în funcţie de care a fost folosit pentru a reda
imaginile.
(Dezactivare)
[Economy] (Economisire energie)
■ [Sleep Mode] (Mod inactiv)
Dacă nu utilizaţi aparatul, camera se stinge automat după intervalul stabilit prin
setare.
• Pentru restabilire → Apăsaţi butonul declanşator la jumătate sau comutaţi camera cu
[ON/OFF] (Activare/Dezactivare) la [OFF]
(Dezactivare) şi apoi din nou la [ON] (Activare)
■ [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Mod inactiv Wi-Fi)
Dacă nu utilizaţi aparatul aprox. 15 minute, camera se stinge automat, fără
conexiune Wi-Fi.
• Pentru restabilire → Apăsaţi butonul declanşator la jumătate sau comutaţi camera cu
[ON/OFF] (Activare/Dezactivare) la [OFF] (Dezactivare) şi apoi
din nou la [ON] (Activare).
■ Auto LVF/Monitor Off] (Oprire automată LVF/monitor)
Dacă nu utilizaţi aparatul, monitorul/vizorul se stinge automat după intervalul stabilit prin
setare.
• Pentru restabilire → Apăsaţi orice buton sau atingeţi monitorul.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•În timpul înregistrării/redării imaginii video
•La înregistrarea cu [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-Rafală 4K)) din funcţia 4K Photo (Foto 4K)
•Când [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată
•La conectarea la un computer/imprimantă
•În timpul unei diaporame
•Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)
•Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) din [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu
cadru) este setată la [ON] (Activare)
● Când se utilizează adaptorul de curent alternativ (opţional), [Sleep Mode] (Mod inactiv) și [Sleep
Mode(Wi-Fi)] (Mod inactiv Wi-Fi) sunt dezactivate.
● Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opţional), [Auto LVF/Monitor Off]
(Dezactivare automată LVF/monitor) este fixat la [5MIN.].
205
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[USB Mode] (mod USB)
Selectaţi metode de comunicare la conectarea camerei la computer sau imprimantă cu
cablul USB (furnizat).
[Select on connection]
(Selectaţi o conexiune)
Selectaţi metoda de comunicare de fiecare dată când conectaţi un
computer sau o imprimantă compatibilă cu PictBridge.
[PictBridge(PTP)]
Selectaţi la conectarea unei imprimante compatibile PictBridge.
[PC]
Selectaţi la conectarea unui computer.
[TV Connection] (Conexiuni televizor)
■ [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare))
Setaţi formatul pentru ieşire.
[AUTO]
Setează automat rezoluţia de ieşire bazat pe informaţiile de la televizorul conectat.
[4K]
Redă imaginile cu o rezoluţie de ieşire de 3840×2160 pixeli folosind metoda de
scanare progresivă pentru numărul liniilor efective de scanare (2.160 linii).
[1080p]
Redă imaginile folosind metoda de scanare progresivă pentru numărul liniilor efective
de scanare (1.080 linii).
[1080i]
Redă imaginile folosind metoda de scanare încrucişată pentru numărul liniilor
efective de scanare (1.080 linii).
[720p]
Redă imaginile folosind metoda de scanare progresivă pentru numărul liniilor efective
de scanare (720 linii).
[576p]
Redă imaginile folosind metoda de scanare progresivă pentru numărul liniilor efective de
scanare (576 linii).
În funcţie de televizorul conectat, se pot folosi 480 de linii de scanare disponibile pentru ieşire.
● Dacă nu apare nicio imagine pe televizor cu [AUTO], comutaţi setarea la o altă setare constantă
decât [AUTO] pentru a seta un format acceptat de televizor.(Vă rugăm să citiţi instrucţiunile
deutilizare pentru televizor.)
■ [VIERA Link]
Dacă selectaţi [ON] (Activare), operaţiile camerei şi a echipamentului compatibil VIERA
Link conectat la cameră cu un cablu micro HDMI sunt legate automat, permițând controlul
camerei cu telecomanda echipamentului compatibil VIERA Link.(→271)
206
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[Menu Resume] (Reluare meniu)
Salvează ultima poziţie de meniu operată.
[Menu Background] (Fundal meniu)
Setaţi culoarea de fundal pentru ecranul meniului.
[Menu Information] (Informaţii meniu)
Explicaţiile elementelor de meniu şi ale setărilor sunt afişate pe ecranul de meniuri.
[Language] (Limbă)
Setaţi limba afişată pe ecran.
● Când setaţi din greşeală o altă limbă, selectaţi [
limba dorită.
] din pictogramele meniului pentru a seta
[Version Disp.] (Afişare versiune)
Verificaţi versiunea de firmware a camerei.
● Când apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare) în timpul afişării versiunii, informaţiile de versiune a
aparatului ca licenţa sunt afişate.
[Exposure Comp.Reset] ] (Resetare compensarea expunerii)
Dacă modul de înregistrare este modificat sau camera este oprită, setarea pentru
compensarea expunerii este resetată.
[Self Timer Auto Off] (Temporizator dezactivat)
Temporizatorul este anulat dacă aparatul este oprit.
207
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
→
→ [Custom] (Personalizare)
[No.Reset] (Resetare nr.)
Resetează numărul fişierelor de imagine.(Numărul de folder este actualizat, iar
numerotarea fişierelor începe de la 0001.)
• Pentru resetarea numărului de folder la 100:
Întâi formataţi cardul, resetaţi numărul fişierului u [No.Reset] (Resetare
număr).Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de resetare a numărului de folder.
● Poate fi alocat un număr de folder între 100 şi 999.
Numerele nu pot fi resetate după ce numărul de folder ajunge la 999.În acest caz, salvaţi
toate imaginile pe computer şi formataţi cardul (→28).
[Reset] (Resetare)
Următoarele setări sunt resetate la setările implicite:
■ Setările de înregistrare (cu excepția [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) şi
setările [Profile Setup] (Configurare profil) şi mod de acţionare
■ Setările de înregistrare ([Face Recog.] (Recunoaştere faţă) şi setările [Profile
Setup] (Configurare profil))
■ Setările de configurare/personalizare
■● Când setările de configurare/personalizate sunt resetate, următoarele setări sunt, de asemenea, resetate.
• Setarea [World Time] (Fus orar)
• Setarea [Travel Date] (Data călătoriei) (data plecării, data revenirii, locaţia)
• Setările pentru [Rotate Disp.] (Rotire afişaj), [Picture Sort] (Sortare imagini) din meniul [Playback] (Redare)
● Numerele de folder şi setările de ceas nu vor fi resetate.
[Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi)
Resetează setările [Wi-Fi] la cele implicite.
(Cu excepția LUMIX CLUB)
[DEMO MODE] (Mod demonstraţie)
Puteți încerca focalizarea, maximizarea imaginii, etc., în modul [Post Focus] (Post
focalizare) (→117) cu imaginea.
208
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Menu list
[Playback] (Redare)
•[Slide Show] (Diaporamă) (→210)
•[Stop Motion Video] (Video cadru cu cadru)
•[Playback Mode] (Mod redare) (→211)
(→222)
•[Location Logging] (Jurnal locaţii) (→212)
•[Resize] (Redimensionare) (→222)
•[RAW Processing] (Prelucrare RAW) (→213)
•[Cropping] (Decupare) (→223)
•[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto •[Rotate] (Rotire) (→223)
4K) (→216)
•[Rotate Disp.] (Rotire afişaj) (→224)
•[Light Composition] (Compoziţie lumină) (→216) •[Favorite] (Favorite) (→224)
•[Clear Retouch] (Ştergere corecţie) (→218)
•[Print Set] (Setare tipărire) (→225)
•[Title Edit] (Editare titlu) (→219)
•[Protect] (Protejare) (→226)
•[Text Stamp] (Imprimare text) (→220)
•[Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)
•[Video Divide] (Divizare video) (→221)
(→226)
•[Time Lapse Video] (Video cu timp scurs)
•[Picture Sort] (Sortare imagine) (→227)
(→221)
● În următoarele cazuri, sunt create imagini noi după editare. Înainte de editare, asiguraţi-vă că
există suficient spaţiu liber pe cardul de memorie.
• [RAW Processing] (Procesare RAW)[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă Foto 4K)/
[Light Composition] (Compoziție lumină)/[Clear Retouch] (Ştergere corecţie)/[Text Stamp]
(Imprimare text)/[Time Lapse Video] (Video cu timp scurs)/[Stop Motion Video] (Video cadru
cu cadru)/[Resize] (Redimensionare) /[Cropping] (Decupare)
● Este posibil să nu puteţi seta sau edita imaginile realizate cu alte camere.
■ Selectarea unei imagini după selectarea [Single] (O singură imagine) sau
[Multi] (Mai multe imagini)
Când [Single] (O singură imagine) sau [Multi] (Mai multe imagini) nu sunt disponibile,
selectați o imagine la fel ca la selectarea [Single] (O singură imagine).
[Single] (O singură imagine)
Folosiţi
pentru a selecta o imagine statică şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă [Set/Cancel] (Setare/Anulare) este afișat în colțul din
dreapta jos al ecranului, setarea este anulată când butonul
[MENU/SET] (Meniu/Setare) este apăsat din nou.
Set
[MULTI] (Multiple)
Când un ecran similar celui din dreapta este
afișat:
Folosiţi
pentru a selecta fotografia şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare) (repetare)
OK
• Pentru a anula → Apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Folosiţi
pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
•
Când
un ecran similar celui din dreapta este
afișat:
Folosiţi
pentru a selecta fotografia şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare) (repetare)
• Pentru a anula → Apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
1
2
3
4
5
6
Set/Cancel
209
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Slide Show] (Diaporamă)
Redă automat imaginile înregistrate, una după cealaltă. De asemenea, puteți realiza
o diaporamă compusă doar din imagini statice, doar din imagini video sau doar din
fotografii. Recomandat la vizualizarea pe un televizor.
→
→ [Playback] (Redare) → [Slide Show] (Diaporamă)
1 Folosiţi
pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă selectați [Video Only] (Numai video), fișierele rafală
4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)
se vor reda și ele.
• Numai o imagine reprezentativă în focalizare va fi redată din
imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare).
2
Apăsaţi
pentru a selecta [Start] şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
■ Operațiuni permise în timpul unei diaporame
Operaţie
Operaţie tactilă
Descriere
Redare/pauză
Precedent
Stop
Următor
/
210
Volume redus / Volume tare
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
■ Pentru a schimba setările precum muzica sau ora de afişare
Selectaţi [Effect] (Efect) sau [Setup] (Configurare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare).
[Effect]
Permite selectarea efectelor ecranului la trecerea de la o imagine la
alta.
[Duration] (Durată) •[Duration] (Durata) se poate seta numai când [Effect] (Efect) este setat la [OFF] (Dezactivare).
[Setup]
(Configurare) [Repeat]
[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
[Sound]
(Sunet)
[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
[AUTO]: Cu imaginile statice, muzica se va reda, iar cu imaginile video se va reda
sunetul
[Music] (Muzică): Se redă efectul cu muzică.
[Audio] (Sunet): Se redă sunetul din imaginile video.
[OFF] (Dezactivare): Nu se redau muzica şi sunetul.
● În timpul diaporamelor 4K, imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare), sau imagini
de grup, efectele or rămâne inactive chiar dacă este setat [Effect] (Efect).
• Când redați următoarele imagini, setarea [Duration] (Durată) va fi dezactivată.
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Imagini panoramice
• Imagini de grup
[Playback Mode] (Mod redare)
Selectează tipul de imagine şi redare. ([Normal Play] (Redare normală), [Picture
Only] (Numai fotografii), [Video Only]) (Numai video)
→
1
211
Folosiţi
→ [Playback] (Redare) → [Playback Mode] (Mod redare)
pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă selectați [Video Only] (Numai video), fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu
[Post Focus] (Post focalizare) se vor reda și ele.
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Location Logging] (Jurnal locaţii)
După ce trimiteţi informaţiile de locaţie (latitudine şi longitudine) obţinute prin
smartphone/tabletă la aparat, puteţi scrie această informaţi pe imagini cu aparatul.
Pregătire
Trimiteţi informaţii privind locul la aparat de pe smartphone/tabletă. (→239)
• Trebuie să instalați aplicația „Panasonic Image” pe smartphone/tabletă.. (→232)
→
→ [Playback] (Redare) → [Location Logging] (Jurnal locaţii)
1
Folosiţi
2
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta o perioadă pentru scrierea informaţiilor de locaţie şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
•• [
pentru a selecta [Add Location Data] (Adăugare date locaţie) şi
] se afişează pentru imaginile înscrise cu informaţiile de localizare.
■ Anularea scrierii informaţiilor de locaţie
■
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/setare) în timpul scrierii informaţiilor de locaţie [ ]
este afişat scurt pentru perioada operaţiei de anulare.
Dacă se selectează din nou în timp ce [ ] afişat, scrierea informaţiilor de locaţie se reia de unde
s-a întrerupt.
Ștergerea informaţiilor despre locaţie primite
Folosiţi pentru a selecta [Delete Location Data] (Ştergerea datelor de locaţie) şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta o perioadă pentru ştergerea informaţiilor de locaţie şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
● Informaţiile de localizare nu pot fi scrise în următoarele cazuri:
• Imagini înregistrate după trimiterea informaţiilor de localizare (→239)
• Imagini care deja au informaţii de localizare
• Imaginile video înregistrate în format [AVCHD]
Când folosiţi un smartphone/tabletă ca telecomandă , puteţi scrie informaţiile de localizare
pe imagini cu ajutorul smartphone-ului/tabletei. (→240)
212
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[RAW Processing] (Prelucrare RAW)
Puteţi folosi camera pentru a dezvolta fotografii înregistrate în format RAW format.
Fotografiile statice create sunt salvate în format JPEG.
→
→ [Playback] (Redare)→ [RAW Processing] (Prelucrare RAW
1 Apăsaţi
2 Apăsaţi
pentru a selecta fişierul RAW şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pot fi setate următoarele elemente. Setările folosite în timpul
înregistrării sunt aplicate la momentul setării.
• Metoda de setare diferă în funcţie de element. Pentru detalii
consultaţi „Setarea elementelor” (→214).
[White Balance]
(Balans de alb)
Puteţi selecta Balansul de alb pentru a face ajustări. Când selectaţi un
element cu [
], puteţi dezvolta imaginile cu aceleaşi setări ca
cele aplicate la înregistrare.
[Exposure Comp.]
Puteţi realiza Compensarea expunerii în intervalul –1 EV la +1 EV.
(Compensarea expunerii)
[Photo Style]
(Stil foto)
Puteți selecta efectele stil fotografie ([Standard], [Vivid] (Viu), [Natural],
[Monochrome] (Monocrom), [Scenery] (Peisaj) sau [Portrait] (Portret)).
[i.Dynamic] (Control
inteligent al domeniului
dinamic)
Puteți selecta setările [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) ([HIGH] (Ridicat),
[STANDARD], [LOW] (Redus) sau [OFF] (Dezactivare)).
[Contrast] (Contrast) Puteţi ajusta contrastul.
[Highlight] (Evidenţiere) Puteţi ajusta luminozitatea zonei evidenţiate.
[Shadow] (Umbră)
[Saturation] / [Color
Tone] (Saturaţie/Ton
de culoare)
Puteţi ajusta luminozitatea zonei umbrite.
Puteţi ajusta saturaţia. (Puteţi ajusta coloritul când [Monochrome]
(Monocrom) este selectat pentru [Photo Style] (Stil foto)).
[Filter Effect]
(Filtru efect)
Permite selectarea unui efect de filtru. (Numai când este selectat
[Monochrome] (Monocrom) pentru [Photo Style] (Stil foto).)
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
Puteţi seta reducerea zgomotului.
Puteți selecta setările [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) ([HIGH] (Ridicat),
[STANDARD], [LOW] (Redus), [EXTENDED] (Extins) sau [OFF] (Dezactivare)).
[i.Resolution]
(Rezoluţie inteligentă)
[Sharpness] (Claritate) Puteţi ajusta impresia rezoluţiei
[Setup]
(Configurare)
213
Folosiţi
pentru a selecta elementele şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a realiza următoarele operaţiuni.
[Reinstate Adjustments](Restaurare ajustări): Puteți restaura setările
la cele utilizate în timpul înregistrării.
[Color Space] (Spaţiu culoare): Puteţi selecta [Color Space] (Spaţiu
culoare) din [sRGB] sau [AdobeRGB].
[Picture Size] (Rezoluţie imagine): Puteţi selecta rezoluţia imaginii ([L],
[M], sau [S]) a unui fişier JPEG la salvarea imaginilor.
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
3 Apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare) pentru a finaliza setările.
• Apare din nou ecranul de la pasul 2 Pentru a seta alt element, repetaţi paşii de la
2 la 3.
4 Apăsaţi
pentru a selecta [Begin Processing] (Începere prelucrare) şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
■
Setarea fiecărui element
Când selectaţi un element, apare din nou ecranul de setare.
Operaţie
Operaţie
tactilă
Glisare
Descriere
Se foloseşte pentru reglaje
Set
Se foloseşte la afişarea ecranului de
setare a temperaturii de culoare
[WB K Set]
(Setare WB K) (→103)(Numai când [White Balance]
(Balans de alb) este setat la [
])
[Adjust.]
(Reglare)
[DISP.]
(Afişare)
[DISP.]
(Afişare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set]
Se foloseşte pentru afişarea ecranului de
reglaj fin al Balansului de alb (→105)
(Numai când [White Balance] (Balans de
alb) este setat)
Adjust.
Set
Se foloseşte pentru afişarea
ecranului comparativ
Se foloseşte pentru finalizarea unei
ajustări realizate şi pentru revenirea la
ecranul de selectare a elementelor
• Dacă aţi selectat [Noise Reduction] (Reducere zgomot), [i.Resolution] (Rezoluţie
inteligentă), sau [Sharpness] (Claritate), ecranul comparativ nu este afişat.
• Fotografiile pot fi mărite prin operarea transfocatorului.
• Puteţi face zoom de asemenea prin atingerea rapidă a ecranului tactil de două ori.
(Dacă ecranul a fost mărit, redă aceeaşi rată de mărire).
214
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
Sunt disponibile următoarele modalităţi de operare pentru a face reglaje pe ecranul
comparativ.
Setare curentă
Operaţie
Operaţie
tactilă
Glisare
Descriere
Se foloseşte pentru reglaje
Se foloseşte pentru a reveni la
[DISP.] (Afişare) [DISP.] (Afişare) ecranul de setări
Se foloseşte pentru finalizarea unei
[MENU/SET]
[Set]
ajustări realizate şi pentru revenirea la
(Meniu/Setare)
ecranul de selectare a elementelor
••If you touch the picture at the centre, it will be enlarged. If you touch [
will be reduced to the original size.
Set
], the picture
● Dacă atingeţi centrul imaginii, va fi mărită. Dacă atingeţi [ ], imaginea se va reduce la
dimensiunea originală.
● Rezultatul unui fişier RAW dezvoltat de această cameră şi a unui fişier
RAW dezvoltat de
software-ul pe DVD „SILKYPIX Developer Studio” (→274) nu va fi identic.
● Indiferent de raportul de dimensiuni din timpul înregistrării, o imagine RAW înregistrată pe
această cameră este înregistrată întotdeauna cu raportul de dimensiuni setat la [4:3]
(4896×3672), dar dacă efectuaţi [RAW Processing] (Prelucrare RAW) din meniul [Playback]
(Redare), imaginea va fi prelucrată cu raportul de dimensiuni stabilit la înregistrare.
● Setarea [White Balance] (Balans de alb) a imaginilor statice înregistrate cu [Multi Exp.] (Expunere
multiplă) este fixată la setarea folosită în timpul înregistrării.
● Când este conectat un cablu micro HDMI, [RAW Processing] (Prelucrare RAW) este dezactivată.
● Puteţi realiza prelucrare RAW numai pe fotografiile înregistrate cu acest aparat.
215
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto 4K)
Puteţi salva în masă 5 secunde de înregistrare 4K dintr-un fişier rafală 4K.
→
→ [Playback] (Redare) → [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto 4K)
1
Apăsaţi
Setare).
pentru a selecta fişierele rafală 4K şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
2
Selectaţi primul cadru pentru salvare în masă ca imagine
• Dacă durata rafalei este de 5 secunde sau mai puțin, toate cadrele vor fi salvate ca imagini.
• Imaginea se va salva în format JPEG ca imagine simplă de rafală în grup (→168).
[Light Composition] (Compoziţie lumină)
Selectaţi mai multe cadre din fişierele 4K în rafală pe care doriţi să le combinaţi. Părţile
din imagine care sunt mai luminoase faţă de cadrul precedent vor fi superimpuse pe
cadrul precedent pentru a combina cadrele într-o singură imagine.
→
1
2
→ [Playback] (Redare) → [Light Composition] (Compoziţie lumină)
Apăsaţi
pentru a selecta fişierele rafală 4K şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
Selectaţi metoda de combinare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
■ [Composite Merging] (Îmbinare compozită): Selectarea cadrelor de îmbinat
Trageţi bara sau folosiţi
pentru a selecta cadrele de combinat
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
•• Cadrele selectate sunt reţinute, şi se afişează următorul ecran
de previzualizare.
•• Folosiţi
pentru a selecta elementele şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare) pentru a realiza următoarele operaţiuni.
– [Next] (Următoarea): Permite selectarea mai multor cadre
pentru combinare.
– [Reselect] (Reselectare): Renunţă la cadrul selectat imediat
înainte şi permite selectarea unei imagini diferite.
Repetaţi paşii - pentru a selecta mai multe cadre de combinat (până la
40 de cadre)
Apăsaţi
pentru a selecta [Save] (Salvare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/
Setare).
216
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
■ [Range Merging] (Îmbinare interval): Selectarea unui interval de îmbinat
3
217
Selectați cadrul primei imagini și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
•Metoda de selecţie este identică cu cea de la
pasul din setarea [Composite
Merging] (Îmbinare compozită).
Selectați cadrul ultimei imagini și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Selectaţi [Yes] (Da) la ecranul de confirmare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Fotografiile sunt salvate în format JPEG. Informațiile de înregistrare (Informații EXIF) ale
primului cadru, precum timpul de expunere, apertura și sensibilitatea ISO sunt de
asemenea înregistrate.
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Clear Retouch] (Ştergere corecţie)
Puteţi şterge componente inutile înregistrate pe fotografiile realizate.
•Operațiunea de ștergere se poate
realiza și prin apăsare. [Clear
Retouch] (Ştergere corecţie)
activează automat operarea tactilă.
→
→ [Playback] (Redare) →[Clear Retouch] (Ştergere corecţie)
1 Folosiţi
pentru a selecta fotografia şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Trageți degetele peste părțile pe care le doriți șterse.
• Părțile care vor fi șterse sunt colorate.
• Apăsând [Undo] (Refacere), părțile colorate vor reveni la starea
anterioară.
REMOVE
SCALING
Undo
Set
Ștergerea detaliilor (mărirea ecranului)
Apăsați [SCALING] (Scalare)
• Pe ecranul tactil, îndepărtaţi cu 2 degete pentru a mări
imaginea, ciupiţi (apropiaţi) cele 2 degete pentru a micşora
imaginea (→40).
• Prin tragerea cu degetul pe ecran, puteți deplasa partea mărită.
Atingeți [REMOVE] (Ștergere)
• Vă veţi întoarce la operaţiunea de tragere a degetului peste
partea de şters. Puteți trage de partea pe care doriți să o
ștergeți chiar și când imaginea este mărită
REMOVE
SCALING
Undo
Set
3 Atingeţi [Set] (Setare)
4 Atingeți [Save] (Salvare) sau apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
● Imaginile pot părea nenaturale deoarece fundalul părților șterse este creat în mod artificial.
● Pentru imaginile de grup, realizați [Clear Retouch] (Ștergere retușare) pe fiecare imagine.
(Acestea nu pot fi editate toate dintr-odată.)
● Când [Clear Retouch] (Ștergere retușare) este efectuată pe imaginile din grup, acestea sunt
salvate ca imagini noi, separate de cele originale.
● Funcția nu este disponibilă când vizorul este folosit.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
218
Imagini panoramice
Imagini video
Fișiere rafală 4K
La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)
Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate) [
]
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Menu laLista meniurilorist
[Title Edit] (Editare titlu)
Puteţi introduce caractere (titluri, etc.) pe imaginile înregistrate. După ce textul a fost
înregistrat, acesta poate apărea și în imaginile tipărite prin folosirea funcției [Text Stamp]
(Imprimare text) (→220).
→
→ [Playback] (Redare) → [Title Edit] (Editare titlu)
1 Selectaţi o imagine statică (→209)
•[
2
] este afișat pentru imaginile cu textul deja introdus.
Introduceţi caracterele
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultaţi „Introducerea textului” (→50)
• Pentru a şterge un text, ştergeţi toate caracterele din ecranul de introducere a textului.
● Puteți tipări texte pe imagini, utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”(→273).
• Puteți prelucra până la 100 de imagini dintr-odată [Multi] (Mai multe imagini).
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate) [
], [
] sau [
]
219
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Text Stamp] (Imprimare text)
Puteţi imprima data şi ora înregistrării, nume, destinaţii, date de călătorie, etc. pe
imaginile statice înregistrate.
→
→ [Playback] (Redare) → [Text Stamp] (Imprimare text)
1 Selectaţi o imagine statică (→209)
•[
2
] este afișat pentru imaginile cu textul deja introdus.
Folosiţi
pentru a selecta [Set] (Setare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Shooting Date]
(Data realizării)
[Name] (Nume)
[Location] (Locaţie)
3
4
[W/O TIME] (Fără oră): Imprimă data înregistrării
[WITH TIME] (Cu oră): Imprimă data şi ora înregistrării
: Imprimă numele înregistrate în Recunoaştere faţă
: Imprimă numele înregistrate în [Profile Setup] (Configurare profil)
Imprimă locaţia înregistrată în [Setup] (Configurare, [Travel Date] (Data călătoriei)
[Travel Date]
(Data călătoriei)
Imprimă numărul zilelor trecute de la data călătoriei setată în [Setup]
(Configurare), [Travel Date] (Data călătoriei)
[Title] (Titlu)
Imprimă textul înregistrat în [Title Edit] (Editare titlu)
Apăsaţi butonul [Q.MENU/
Folosiţi
] (Meniu rapid)
pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
● Nu solicitaţi imprimarea datei la un atelier şi nu efectuaţi imprimarea datei pe o
imprimantă pentru imagini statice cu imprimare de date. (Imprimarea datei se poate
suprapune.)
• Puteți prelucra până la 100 de imagini dintr-odată [Multi] (Mai multe imagini).
● Calitatea imaginii poate fi mai grosieră.
● Dacă imprimaţi text pe imaginile dintr-un grup, acestea sunt salvate ca fotografii noi.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate) [
]
• Imagini panoramice
• Imagini statice pe care au fost deja imprimate cu text
• Imagini statice realizate fără setarea ceasului
220
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Video Divide] (Divizare video)
O imagine video poate fi divizată în 2 părţi. Acest lucru este confortabil când doriţi să
păstraţi doar scenele necesare, sau dacă doriţi să ştergeţi scenele inutile pentru a creşte
cantitatea de spaţiu liber pe card, de exemplu în timpul unei călătorii.
→
1 Apăsaţi
→ [Playback] (Redare) → [Video Divide] (Divizare video)
pentru a selecta imaginea video de divizat și apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
în locul din care doriţi să faceţi divizarea
2 Apăsaţi
• Dacă apăsaţi
în pauză, puteţi face ajustări mai fine poziţiilor
din imaginea video.
3 Apăsaţi
• Imaginea video originală care a fost divizată nu va rămâne.
(Vor fi 2 imagini video create după divizare.)
● În timpul divizării, nu opriţi camera şi nu îndepărtaţi cardul sau bateria. În astfel de cazuri
imaginea video se poate şterge.
● Imaginile video nu pot fi divizate aproape de capetele filmului.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video de scurtă durată
[Time Lapse Video] (Video cu timp scurs)
Puteţi crea o imagine video din imaginile din grup înregistrate cu [Time Lapse Shot]
(Fotografiere cu timp scurs). Imaginea video creată va fi salvată în format MP4.
→
→ [Playback] (Redare) → [Time Lapse Video] (Video cu timp scurs)
1 Folosiţi
pentru a selecta grupul de imagini [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu
timp scurs) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
2
221
Creaţi o imagine video după selectarea unei metode de producţie
• Pentru detalii consultaţi pasul 4 şi paşii următori (→130).
• Pentru detalii privind imaginea video creată, consultaţi (→130).
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Stop Motion Video] (Video cadru cu cadru)
Puteţi crea o imagine video din imaginile din grup înregistrate cu [Stop Motion
Animation] (Animaţie cadru cu cadru). Imaginea video creată va fi salvată în format
MP4.
→
1
2
→ [Playback] (Redare) → [Stop Motion Video] (Video cadru cu cadru)
Folosiţi
pentru a selecta grupul de animaţie cadru cu cadru şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Creaţi o imagine video după selectarea unei metode de producţie
•
•
Pentru detalii consultaţi pasul 7 For details on the motion şi paşii următori (→132).
Pentru detalii privind imaginea video creată, consultaţi (→133).
[Resize] (Redimensionare)
Rezoluţia imaginii se poate reduce pentru a facilita ataşarea la e-mail sau utilizarea
pe pagini internet, etc.
→
→ [Playback] (Redare) → [Resize] (Redimensionare)
1 Selectați imaginea și rezoluția
[Single] (O singură imagine)
Folosiţi
pentru a selecta o imagine statică şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta dimensiunea şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Multi] (până la 100 imagini)
Folosiţi
pentru a selecta dimensiunea şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta o fotografie şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Pentru a anula → Apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Folosiţi
pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Set
OK
● Calitatea imaginii este redusă după redimensionare.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
•
•
222
Imagini video
Fișiere rafală 4K
La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)
Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate) [
Imagini panoramice
Imagini de grup
Imagini statice pe care au fost deja imprimate cu text
]
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Cropping] (Decupare)
Măriţi fotografiile şi decupaţi zonele nedorite.
→
→ [Playback] (Redare) → [Cropping] (Decupare)
1 Folosiţi pentru a selecta fotografia şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Selectaţi zona de decupat şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Puteți atinge [ ] / [
] pentru a mări/micșora.
• Totodată, puteți mișca imaginea trăgând cu degetul pe
ecran.
Mărire
Modificare
poziţie
● Realizaţi decuparea pentru fiecare imagine din grup. (Nu puteţi edita imaginile dintr-un grup).
● Dacă decupaţi o fotografie dintr-un grup, va fi salvată ca imagine nouă.
● Informaţiile originale pentru Recunoaşterea feţei nu vor fi copiate după decuparea imaginilor
statice.
● Calitatea imaginii este redusă după decupare.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate) [ ]
• Imagini panoramice
• Imagini statice pe care au fost deja imprimate cu text
[Rotate] (Rotire)
Puteţi roti manual fotografia în trepte de 90 de grade.
• Nu puteţi selecta [Rotate] (Rotire) când [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) este setat la
[OFF] (Dezactivare).
→
1
2
Folosiţi
pentru a selecta fotografia şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta direcţia de rotire şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
[
[
223
→ [Playback] (Redare) → [Rotate] (Rotire)
]: Rotiţi imaginea la 90 de grade în sens orar.
]: Rotiţi imaginea la 90 de grade în sens antiorar.
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Rotate Disp.] (Rotire afişaj)
Acest mod permite afișarea imaginilor pe verticală dacă au fost înregistrate ținând
camera vertical.
→
→ [Playback] (Redare) → [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) → [ON] (Activare)
● Când redați imagini pe un calculator, acestea pot fi afișare în direcția de rotire numai dacă
sistemul de operare sau software-ul este compatibil cu formatul Exif. Exif este un format de fișier
destinat imaginilor statice, care permite adăugarea informațiilor despre înregistrare și altele. Acest
format a fost creat de către JEITA (Japan Electronics andInformation Technology Industries
Association).
[Favorite] (Imagine favorită)
Puteţi eticheta imaginile preferate cu o stea [
tuturor fotografiilor cu excepţia celor favorite.)
→
]. (Acest lucru permite ştergerea
→ [Playback] (Redare) → [Favorite] (Favorite)
1 Selectaţi imaginea (→209)
■ Pentru a şterge toate
Selectaţi [Favorite] (Favorite) → [Cancel] (Anulare) → [Yes] (Da), şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare)
● Pot fi setate până la 999 de fotografii.
● Numai când [Playback Mode] (Mod redare) este setat la [Normal Play]
(Redare normală), se poate selecta [Cancel] (Anulare).
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate) [
224
]
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Print Set] (Setare tipărire)
Setările de imagine/nr. imagine/dată se pot face la atelierele cu imprimantă
compatibilă DPOF sau la imprimante. (Contactaţi atelierul local de imprimare
fotografii sau citiţi instrucţiunile de operare pentru compatibilitatea DPOF.)
→
1
2
→ [Playback] (Redare) → [Print Set] (Setare tipărire)
Selectaţi o imagine statică (→209)
Folosiţi
pentru a seta un număr de imagini statice şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare) (până la 999 de fotografii)
(Repetaţi paşii 1 si 2 la utilizarea [Multi])
• Setarea datei de imprimare/eliberare → Apăsaţi
.
■ Pentru a şterge toate
Selectaţi [Print Set] (Setare tipărire) → [Cancel] (Anulare) → [Yes] (Da), şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
● Când aţi efectuat [Print Set] (Setare tipărire) pentru imagini dintr-un grup, setarea pentru
numărul de copii se aplică tuturor imaginilor din grup, iar numărul de exemplare setat şi
numărul total de exemplare este afişat pe pictograma setărilor de tipărire a primei fotografii.
Dacă numărul total de imagini este 1.000 sau
mai mare, se afişează [999+].
● Setarea de tipărire a datei nu se poate face pentru imagini cu [Text Stamp] (Imprimare text)
aplicat.
● În funcţie de tipul imprimantei, setările imprimantei pot avea prioritate în faţa setărilor camerei.
● Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate) [
]
225
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Protect] (Protecţie)
Setaţi protecţia pentru a dezactiva ştergerea imaginilor. Împiedică ştergerea fotografiilor
importante.
→
→ [Playback] (Redare) → [Protect] (Protecție)
1 Selectaţi imaginea (→209
■ Pentru a şterge toate
Selectaţi [Protect] (Protecţie) → [Cancel] (Anulare) → [Yes] (Da), şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare)
Când setaţi comutatorul de protecţia la scriere de pe card pe poziţia „Lock” (Blocare),
imaginile nu se vor şterge.
● Imaginile sunt şterse la formatare, chiar dacă sunt protejate.
● Posibil să nu fie activ la utilizarea altor dispozitive.
[Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)
Editaţi sau corectaţi informaţiile de recunoaştere pentru imagini cu informaţii incorecte.
→
→ [Playback] (Redare) → [Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)
→ [REPLACE] (Înlocuire) sau [DELETE] (Ştergere)
1 Folosiţ
2 Folosiţi
pentru a selecta fotografia şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a selecta o persoană şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă [DELETE] (Ştergere), mergeţi la pasul 4.
3
4
Folosiţi
pentru a selecta persoana de înlocuit cu alta şi apăsaţi [MENU/
SET] (Meniu/Setare)
Folosiţi
pentru a selecta [Yes] (Da) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
● Când informaţiile de Recunoaştere a feţei sunt şterse, nu se pot restabili.
● Editaţi informaţiile de Recunoaştere a feţei în unităţi de grup pentru o imagine de grup. (Nu
puteţi edita informaţiile pentru fiecare imagine dintr-un grup.)
● Puteţi edita numai prima fotografie dintr-un grup.
226
DVQP1226
Utilizarea funcțiilor de meniu
Lista meniurilor
[Picture Sort] (Sortare imagine)
Puteţi seta secvenţa de afişare folosită pentru redarea imaginilor de pe aparat.
→
[FILE NAME]
(Nume fişier)
[DATE/TIME]
(Dată/oră)
→ [Playback] (Redare) → [Picture Sort] (Sortare imagine)
Afişează imaginile după numele folderului sau a fişierului. Acest format
de afişare permite găsirea locului de stocare a unei imagini pe un card
mai uşor.
Afişează imaginile în funcţie de data şi ora realizării, în ordine cronologică.
Când fotografiile sunt realizate cu mai multe camere şi sunt stocate pe
acelaşi card, acest format de afişare permite găsirea unei poze specifice
mult mai uşor.
● Este posibil ca imaginile să nu se afişeze în funcţie de secvenţa [DATE/TIME] (Dată/Oră) imediat
după introducerea cardului în aparat. În acest caz, aşteptaţi puţin, iar imaginile vor fi afişate în
secvenţa [DATE/ TIME] dată/oră.
227
DVQP1226
Wi-Fi
Posibilitățile funcției Wi-Fi®
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone/tabletă
(→232)
Realizarea imaginilor cu ajutorul unui smartphone (înregistrare de la distanţă)
Redarea imaginilor de pe cameră pe un smartphone
Salvarea imaginilor de pe cameră pe un smartphone
Trimiterea imaginilor de pe cameră la serviciile de rețele sociale
Scrierea informațiilor despre locație pe imaginile din cameră
Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie (Film scurt) în funcţie
de preferinţe pe smartphone
Conectarea cu ușurință
Puteți seta cu ușurință o conexiune directă la smartphone, fără a introduce o parolă.
Afișarea imaginilor pe un televizor (→242)
Tipărirea wireless (→247)
Trimiterea imaginilor către un dispozitiv AV (→248)
Fotografiile și imaginile video pot fi trimise la dispozitive AV din casă (dispozitive
AV casnice).
Trimiterea imaginilor la un calculator (→249)
Utilizarea serviciilor web (→251)
Prin intermediul „LUMIX CLUB”, puteți trimite fotografii și imagini video la serviciile de
rețele sociale etc. Puteți recepționa fotografii și imagini video pe un calculator sau
smartphone/tabletă, folosind serviciul Cloud Sync. (Sincronizare în Cloud).
• De acum încolo, acest manual va folosi termenul de „smartphone” pentru telefoane
și tablete, cu excepția faptului când trebuie să facă deosebirea între cele două.
228
DVQP1226
Wi-Fi
Funcția Wi-Fi
■
Înainte de utilizare
• Efectuați în avans setările de dată și oră. (→30)
• Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi pe acest aparat, este necesar un punct de acces
wireless sau un dispozitiv de destinaţie echipat cu funcţia LAN wireless.
■ Indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi, când funcția Wi-Fi este în uz
Luminează roșu: Când funcția Wi-Fi este activată
(ON) sau aparatul este conectat prin
Wi-Fi
Luminează intermitent: Când se trimit informații
despre imagine
■ Despre butonul [Wi-Fi]
În aceste instrucțiuni de utilizare, un buton funcțional căruia îi este atribuită funcția
[Wi-Fi] este denumit butonul [Wi-Fi]. ((La momentul achiziţiei, funcția [Wi-Fi] este
atribuită butonului [Fn4] în modul înregistrare și butonului [Fn1] în modul redare.)
• Pentru detalii despre butonul funcțional, consultați (→47).
Pentru a porni funcția Wi-Fi ( În modul înregistrare):
229
Atingeți [
]
Atingeți [
]
DVQP1226
Wi-Fi
Funcția Wi-Fi
■ Operațiile care pot fi efectuate prin apăsarea butonului [Wi-Fi]
Dacă apăsați butonul [Wi-Fi] când nu aveți o conexiune Wi-Fi, camera intră în modul
standby, în care se poate conecta direct la smartphone. (→233)
• Dacă apăsați butonul [DISP.] (Afișare) în acel moment, puteți selecta o destinație din
istoricul conexiunilor anterioare și să vă conectați rapid. (→264)
Când camera este conectată la Wi-Fi, puteți apăsa butonul [Wi-Fi] și efectua
următoarele operații.
[Terminate the Connection] (Încheierea conexiunii)
Încheie conexiunea Wi-Fi.
Încheie conexiunea Wi-Fi și vă permite să selectați
[Change the Destination] (Modificarea destinației)*1
o conexiune Wi-Fi diferită.
[Change Settings for Sending Images](Modificarea
setărilor pentru trimiterea imaginilor)*2
[Register the Current Destination to Favorite]
(Înregistrarea destinației curente la
Favorite*1
[Network Address] (Adresă rețea)
*1 Acest item nu va fi afișat dacă apăsați
Pentru detalii, consultați (→245).
Înregistrând destinația conexiunii curente sau metoda
de conexiune, puteți să vă conectați cu ușurință cu
aceeași metodă de conexiune data viitoare.
Pentru detalii, consultați (→266).
a trimite imagini la serviciile web, în timp
ce imaginile sunt afișate (→253).
*2 Acest item nu va fi afișat când metoda de conexiune este [Remote Shooting & View]
(Fotografiere de la distanță și vizualizare) sau [Playback on TV] (Redare pe televizor).
230
pentru
DVQP1226
Wi-Fi
■ Descrierea metodei
Funcția Wi-Fi
La selectarea [Select a destination from History]
(Selectare destinaţie din Istoric) etc. Dacă este descris întrun pas, realizați oricare dintre următoarele operații.
Operații cu butonul cursor
Folosiți butonul cursor pentru a selecta [Select a destination
from History] (Selectare destinaţie din Istoric) şi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Operații cu ecranul tactil
Atingeți [Select a destination from History] (Selectaţi o
destinaţie din Istoric).
● Nu scoateţi cardul de memorie sau acumulatorul şi nu vă deplasaţi într-o zonă fără
recepţie, în timp ce trimiteţi imaginile.
● Camera nu poate fi utilizată la conectarea la o conexiune LAN wireless publică.
● Utilizaţi un dispozitiv compatibil IEEE802.11b, IEEE802.11g sau IEEE802.11n, atunci când
utilizaţi un punct de acces wireless.
● Vă recomandăm să folosiți un acumulator complet încărcat când trimiteți imagini.
● Când trimiteți imagini printr-o reţea mobilă, este posibil să vi se perceapă costuri pentru
transferul ridicat de date mobile, în funcţie de detaliile abonamentului dumneavoastră.
● Este posibil ca imaginile să nu fie trimise complet, în funcţie de starea undelor radio. Dacă o
conexiune este întreruptă în timp ce trimiteţi imaginile, este posibil să fie trimise imagini cu părți
lipsă.
231
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un
smartphone
Puteți opera camera de la distanță, utilizând un smartphone.
„Panasonic Image App" (de aici înainte, „Image App") trebuie instalată pe
smartphone-ul dumneavoastră.
Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Image App”
Sistemele de
operare suportate
Procedura
de instalare
Android™: Android 4.0 sau o versiune iOS:
iOS 7.0 sau o versiune superioară
Conectați-vă smartphone-ul la o rețea
(Android) Selectați „Google Play™ Store” (iOS) Selectați „App
Store”
Introduceţi „Panasonic Image App” sau „LUMIX” pentru a
căuta aplicația
Selectați „Panasonic Image App" și instalați-o
• Utilizați cea mai recentă versiune.
• Versiunile sistemelor de operare sunt suportate începând cu februarie 2017. Versiunile
sistemelor de operare suportate pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
• În funcţie de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat
în mod corespunzător.
Pentru ultimele informaţii despre „Image App”, consultaţi site-ul de asistenţă de mai jos.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Acest site este disponibil numai în limba
engleză.)
• Când descărcaţi aplicaţia pe o reţea mobilă, este posibil să vi se perceapă costuri
ridicate pentru transmiterea pachetelor, în funcţie de detaliile abonamentului
dumneavoastră.
• Pentru detalii despre procedura de utilizare, consultaţi secţiunea [Help] (Ajutor) din
meniul „Image App”.
• Când utilizați „Image App” pe un smartphone care este conectat la cameră prin Wi-Fi,
funcția [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” ar putea să nu fie afișată, în funcție de
smartphone. În acest caz, după terminarea conexiunii la cameră, reconectați
smartphone-ul la o rețea de telefonie mobilă, cum ar fi 3G sau LTE, sau la un router
Wi-Fi, iar apoi afișați [Help] (Ajutor) din meniul „Image App”.
• Unele dintre ecranele și informațiile furnizate în acest documente pot diferi în funcție de
sistemul de operare suportat și de versiunea „Image App”.
232
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
Conectarea la un smartphone
Conectarea fără a utiliza parola
Puteți stabili cu ușurință o conexiune Wi-Fi pe acest aparat, fără a introduce o parolă
pe smartphone-ul dumneavoastră.
(Pe cameră)
→
[Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [New
Connection](Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View](Fotografiere de la
distanță și vizualizare)
• Sunt afișate informațiile necesare pentru conectarea directă a
Identificatorul SSIDsmartphone-ului dumneavoastră la acest
aparat (identificatorul SSID).
• De asemenea, puteți afișa informațiile prin apăsarea [Wi-Fi] pe
cameră.
(Pe smartphone)
1 Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
2
3
Selectați identificatorul SSID afișat pe ecranul camerei
Porniți „Image App” (→232)
• Când ecranul de confirmare a conectării este afișat pe cameră,
selectați [Yes] (Da) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare). (Doar
când realizați o conexiune pentru prima dată.)
La momentul achiziţiei, [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este dezactivată [OFF].
Înainte de conectarea la o rețea Wi-Fi, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul de
confirmare a conexiunii camerei este acela la care doriți cu adevărat să vă conectați.
Chiar dacă dispozitivul greșit
este afișat, totuși veți putea să vă conectați la acesta dacă selectați „Yes” (Da).
Vă recomandăm să setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare), dacă, de
exemplu, există un alt dispozitiv Wi-Fi în apropiere.
(→234, 235, 266).
233
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
Utilizarea unei parole pentru a stabili o conexiune
Când [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare), puteți întări
securitatea prin introducerea manuală sau a unui cod QR pentru autentificarea parolei.
Pregătirea
(Pe cameră) Setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare).
■ La citirea unui cod QR pentru conectare
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare)→[Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection](Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere de la distanță și vizualizare)
Identificatorul SSID și parola
Codul QR
• Sunt afișate informațiile (cod QR, identificator SSID și parolă)
necesare pentru conectarea directă a smartphone-ului
dumneavoastră la acest aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile prin apăsarea butonului
[Wi-Fi] pe cameră.
(Pe smartphone)
Porniți „Image App” (→232)
Selectați [QR code] (Cod QR)
• Când smartphone-ul este conectat la un punct de acces wireless, este necesară o anumită
perioadă pentru afişarea codului QR.
•(Pentru dispozitive iOS) Va fi afișat un ecran de confirmare. Selectați [OK] pentru a continua.
Utilizați „Image App" pentru a scana codul QR afișat pe ecranul camerei
• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi mărit.
• Doar pentru dispozitivele iOS
Instalați profilul
• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceţi parola pentru a debloca smartphone-ul.
Apăsaţi butonul paginii de pornire pentru a închide browserul
Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
Pe ecranul de setare Wi-Fi, selectați identificatorul SSID afișat pe
cameră
Porniţi „Image App”
•(Pentru dispozitive iOS) Pașii
doua oară.
234
nu
sunt necesari de la a
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
■ Introducerea manuală a parolei pentru configurarea conexiunii
(Pe cameră)
→
[Setup](Configurare] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)→
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View](Fotografiere
de la distanță și vizualizare)
Identificatorul SSID și parola
Codul QR
• Sunt afișate informațiile (cod QR, identificator SSID și parolă)
necesare pentru conectarea directă a smartphone-ului
dumneavoastră la acest aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile prin apăsarea butonului
[Wi-Fi] pe cameră.
(Pe smartphone)
Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
Pe ecranul de setare Wi-Fi, selectați identificatorul SSID
afișat pe cameră
Introduceți parola afișată pe cameră (Doar la conectarea
pentru prima dată)
• Dacă utilizați un dispozitiv Android, bifarea casetei pentru afișarea
parolei permite dispozitivului să afişeze parola pe măsură ce o introduceţi.
Porniți „Image App” (→232)
Modificarea metodei de conectare
Pentru a modifica metoda de conectare, urmaţi pașii
→
[Setup](Configurare] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection](Conexiune nouă) →
[Remote Shooting & View](Fotografiere de
la distanță și vizualizare)
→ [DISP.] Buton (Afișare).
sau
→ [DISP.] Buton (Afișare)→ [New Connection
(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere de la distanță și vizualizare)
→ buton [DISP.] (Afișare)
235
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
■ La conectarea cu [Via Network] (Prin intermediul reţelei)
(Pe cameră)
Selectaţi [Via Network] (Prin reţea) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Conectați camera la un punct de acces wireless prin urmarea metodei de conectare (→260).
(Pe smartphone)
Setați funcția Wi-Fi la „ON” (Activare)
Selectaţi punctul de acces wireless la care ați conectat camera și setați
Porniți „Image App” (→232)
■ La conectarea cu [Direct]
(Pe cameră)
Selectaţi [Direct] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Conectați camera la smartphone prin urmarea metodei de conectare (→263).
(Pe smartphone)
Porniți „Image App” (→232)
Închiderea conexiunii
1 Setați camera la Modul înregistrare
• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a reveni la modul înregistrare.
2 Selectați elementele de meniu al camerei pentru a încheia
conexiunea Wi-Fi
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
• De asemenea, puteţi încheia conexiunea şi apăsând pe butonul
[Wi-Fi] pe cameră (→230).
smartphone, închideți aplicația „Image App”
3 Pe
<Utilizarea unui dispozitiv iOS>
Pe ecranul „Image App”, apăsaţi butonul de revenire la pagina de pornire pentru a închide
aplicația
<Utilizarea unui dispozitiv Android>
Pe ecranul „Image App”, apăsaţi butonul de revenire la pagina de pornire pentru a închide
aplicația
•La înregistrarea cu 4K Pre-Burst (Pre-rafală 4K) cu smartphone-ul, încheiați
conexiunea doar după ce aţi apăsat pe butonul [Q.MENU/ ] (Meniu rapid) de pe
cameră.
236
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
Realizarea fotografiilor cu un smartphone (înregistrarea de la distanţă)
1 Conectați-vă la un smartphone (→233)
2 Operați smartphone-ul
Selectați [ ]
Realizaţi fotografiile
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
● Când utilizați zoom-ul, camera se poate înclina când dispozitivul obiectivului se
extinde. Asigurați-vă că ați poziționat bine camera pe un trepied sau prin alte mijloace
● Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Modul înregistrare panoramă
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
Realizarea unei fotografii atunci când săriţi
Când ţineţi smartphone-ul şi săriţi, butonul declanşator al camerei poate fi eliberat automat, în timp
ce smartphone-ul detectează înălţimea săriturii.
1
Operați smartphone-ul
[ ]→[
] → Selectați sensibilitatea
• [ ] se va afişa pe ecranul de înregistrare de la distanţă a smartphone-ului.
• Vă recomandăm să realizați fotografii de probă.
• Pentru detalii despre procedura de utilizare, consultaţi secţiunea [Help] (Ajutor) din meniul
„Image App”.
237
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
Redarea imaginilor de pe cameră pe un smartphone
1
2
Conectați-vă la un smartphone (→233)
Operați smartphone-ul
Selectați [
]
• Puteți schimba dispozitivul pe care să fie afișate imaginile, utilizând
pictograma din partea stângă de sus a ecranului. Selectați [LUMIX]
pentru a afișa o imagine salvată în cameră.
• Când imaginea este atinsă, este redată la o dimensiune mai mare.
Schimbați
dispozitivul pe
care trebuie
afișate imaginile
•Când redați imagini video, dimensiunea datelor este redusă în timpul transmiterii
imaginilor video la „Image App”. Prin urmare, calitatea imaginii poate fi diferită de
imaginea video actuală pe care ați înregistrat-o. În funcție de smartphone-ul
dumneavoastră și de mediul său de utilizare, puteți sesiza o degradare a calității
imaginii sau trecerea peste un sunet la redarea imaginilor video și a fotografiilor.
Salvarea imaginilor de pe cameră pe un smartphone
1 Conectați-vă la un smartphone (→233)
2 Operați smartphone-ul
Selectați [
]
• Puteți schimba dispozitivul pe care să fie afișate imaginile, utilizând
pictograma din partea stângă de sus a ecranului. Selectați
[LUMIX] pentru a afișa o imagine salvată în cameră.
Atingeți și țineți apăsată imaginea și glisați-o pentru a
o salva pe smartphone.
● Imaginile RAW, imaginile video AVCHD, imaginile video MP4, pentru care rezoluția [Rec Quality]
(Calitate înregistrare) este [4K], fișierele în rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus]
(Focalizare posterioară) nu pot fi salvate.
238
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
Trimiterea imaginilor de pe cameră la serviciile de rețele sociale
1 Conectați-vă la un smartphone (→233)
2 Operaţi smartphone-ul
Selectați [
]
• Puteți schimba dispozitivul pe care să
fie afișate imaginile, utilizând
pictograma din partea stângă de sus
a ecranului. Selectați [LUMIX] pentru
a afișa o imagine salvată în cameră.
Schimbați
dispozitivul pe
care trebuie
afişate imaginile
Atingeți și țineți apăsată imaginea
și glisați-o pentru a o trimite la
serviciul de rețea socială etc.
• Imaginea va fi trimisă la serviciul de
rețea socială sau la alte servicii
web.
Adăugarea informaţiilor despre locaţie la imaginile stocate
în cameră de pe un smartphone
Puteţi trimite la cameră informaţiile despre locaţie obținute cu un smartphone. După
trimiterea de informații, puteţi scrie pe imaginile din cameră.
GPS
Începe înregistrarea informațiilor despre locație
Termină înregistrarea informațiilor
despre locație
Trimite și scrie informațiile despre
locație
Pornește înregistrarea
• De asemenea, puteți folosi [Location Logging] (Înregistrare locație) din meniul
[Playback] (Redare), pentru a scrie informațiile despre locație trimise la imagini.
• Pot fi scrise informaţiile despre locaţie diferite de cele din momentul înregistrării. Fiți
atenți la următoarele chestiuni.
–– Setați [Home] (Domiciliu) la [World Time] (Fus orar) al camerei din zona
dumneavoastră de domiciliu.
–– Odată ce un smartphone începe înregistrarea informațiile despre locație, nu
schimbați setarea [Home] (Domiciliu) de la
[World Time] (Fus orar) al camerei.
• Informațiile despre locație nu pot fi scrise pe imaginile înregistrate fără setarea
[Clock Set] (Setare ceas).
239
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
■
Înregistrarea informațiilor despre locație și realizarea fotografiilor
Începeți înregistrarea informațiilor despre locație pe smartphone-ul dumneavoastră
Porniți „Image App” (→232)
]
]
] Start geotagging] (Pornire etichetare geografică)
Realizaţi fotografii utilizând camera
Încheiați înregistrarea informațiilor despre locație pe smartphone-ul dumneavoastră
] (Oprire etichetare geografică), pentru a opri înregistrarea informațiilor despre locație
■
Scrierea informațiilor despre locație pe o imagine
Pregătirea
(Pe cameră) Conectați-vă la un smartphone. (→233)
Operați smartphone-ul
Porniţi „Image App”
Selectați [
]
Selectați [
]
Selectați [ ]pentru a trimite sau a scrie informațiile despre locație
• Urmați mesajele de pe ecran pentru a realiza operațiunea.
] este afișat pentru imaginile care au informațiile despre locație scrise pe ele.
•• [
● Bateria smartphone-ului se epuizează mai rapid, în timp ce informaţiile despre locaţie sunt
înregistrate. Când înregistrarea informaţiilor despre locaţie nu este necesară, opriţi-o.
● Pentru detalii despre procedura de operare, consultaţi secţiunea [Help] (Ajutor) din meniul „Image
App”.
• Pe smartphone, puteţi seta intervalul de obținere a informaţiilor despre locaţie şi verifica starea
transferului informaţiilor despre locaţie.
● Informaţiile referitoare la locaţie nu pot fi scrise pe imagini în următoarele situaţii:
• Imagini înregistrate după ce informaţiile despre locaţie au fost trimise camerei
• Imagini care au deja informațiile despre locație
• Imagini video înregistrate în format [AVCHD]
240
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea camerei prin conectarea la un smartphone
Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie (Film
scurt) în funcţie de preferinţe pe smartphone
Cu ajutorul unui smartphone, puteţi combina imagini video înregistrate cu funcţia
camerei [Snap Movie] (Film scurt) (→160). Puteţi adăuga muzică la imaginile video,
pentru a le combina. În plus, puteţi salva imaginea video combinată sau o puteţi încărca
la un serviciu web.
servicii web
Combinaţi imaginile
video, salvaţi imaginea
video combinată şi
trimiteţi-o la un serviciu
web
Înregistrați imaginile
video cu [Snap Movie]
(Film instantaneu)
Trimiteți imaginile
video înregistrate
Editați
Combinaţi imaginile
video şi salvaţi imaginea
video combinată
■ Combinarea imaginilor video prin utilizarea unui smartphone
Conectați-vă la un smartphone (→233)
Operați smartphone-ul
Selectați[
]
Selectați [
]
• Imaginile video [Snap Movie] (Fim scurt) cu date de înregistrare recente vor fi selectate şi
trimise automat la smartphone.
• Când imaginile video cu date de înregistrare recente nu sunt disponibile, va fi afişat un
ecran care vă permite selectarea imaginilor video. Selectaţi imaginile video şi trimiteţi-le.
Operați smartphone-ul pentru a edita imaginile video
• Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de
operare [Snap Movie] (Film scurt) din „Image App”.
● Funcţia [Snap Movie] (Film scurt)a „Image App” necesită un smartphone care este
● compatibil cu Android OS 4.3 sau o versiune superioară.
iPhone 4 nu este compatibil cu funcţia [Snap Movie] (Film scurt) a „Image App”.
241
DVQP1226
Wi-Fi
Afișarea imaginilor pe un televizor
Puteţi afişa imaginile pe un televizor care este compatibil cu o funcţie DLNA de
redare media digitală (DMR).
Pregătirea
Setați televizorul la modul de așteptare DLNA.
• Citiți instrucțiunile de utilizare a televizorului.
→
[Setup] (Configurare)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection](Conexiune nouă) → [Playback on TV](Redare pe televizor)
1 Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a conecta (→260, 263)
2 Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
• Când conexiunea a fost stabilită, va fi afișat ecranul.
3 Realizaţi sau redaţi imagini pe acest aparat
• Pentru a încheia conexiunea, urmaţi pașii de mai jos:
→
[Setup] (Configurare)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)→ [Yes](Da)
(De asemenea, puteţi termina conexiunea, apăsând pe butonul [Wi-Fi]. (→230))
● Când afişaţi imaginile pe un televizor utilizând funcţia Wi-Fi, acestea nu pot fi redate la rezoluţie
4K. Pentru a reda imaginile la rezoluţie 4K, conectaţi acest aparat la televizor, utilizând un cablu
micro HDMI. (→269)
● Când un televizor este conectat la acest aparat, este posibil ca ecranul televizorului să revină
temporar la starea anterioară conexiunii. Imaginile sunt afişate din nou când realizaţi sau redaţi
imagini.
● Chiar dacă opțiunile [Effect] (Efect) și [Sound] (Sunet) sunt setate pe acest aparat, aceste setări
sunt dezactivate când imaginile sunt redate pe un televizor în timpul redării diaporamei.
● Imaginile video și fișierele în rafală 4K nu pot fi redate.
● În timpul Redării multiple, a Redării calendar sau când se alege o poziție de focalizare dintr-o
imagine înregistrată cu [Post Focus] (Focalizare posterioară), imaginile afișate pe ecranul
camerei nu sunt afișate pe televizor.
242
DVQP1226
Wi-Fi
Trimiterea imaginilor
La trimiterea imaginilor, mai întâi selectați [New
Connection] (Conexiune nouă), apoi selectați metoda de
trimitere a imaginilor.
După ce ați terminat conectarea, de asemenea puteți
schimba setările de trimitere, precum rezoluția imaginilor de
trimis.
■ Imaginile care nu pot fi trimise
Destinație
JPEG
RAW
MP4*1
AVCHD*1, *2
Fișier în rafală 4K *1
Imagini înregistrate cu [Post
Focus] (Focalizare
posterioară)
[Smartphone] (→246)
○
–
○*3
–
–
[PC](Calculator) (→249)
○
○
○
○
○
[Cloud Sync. Service] (Serviciu
de sincronizare în cloud(→254)
○
–
○*3
–
–
–
–
[Web service](Serviciu web)(→251)
○
–
○*3
[AV device] (Dispozitiv AV) (→248)
○
–
–
–
–
[Printer] (Imprimantă)*1
○
–
–
–
–
(→247)
*1 Trimiterea prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) nu este disponibilă.
*2 Fișierele mai mari de 4 GB nu pot fi trimise.
*3 Cu excepția imaginile video înregistrate cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K].
• Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcţie de dispozitiv.
• Pentru mai multe informații despre redarea imaginilor, consultați instrucțiunile de utilizare a
dispozitivului de destinație sau verificați serviciul web la care veți trimite imaginile.
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
O imagine poate fi trimisă automat la un dispozitiv specificat, imediat după realizare.
• [ ]este afișat pe ecranul de înregistrare, în timp ce sunteți
conectați cu [Send Images While Recording] (Trimitere imagini
în timpul înregistrării), iar [ ] este afișat în timp ce fișierele
sunt trimise.
1
• Pentru a încheia conexiunea, urmaţi pașii de mai jos:
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
• Puteți termina conexiunea sau modifica setările de trimitere prin apăsarea
butonului [Wi-Fi]. (→230)
Nu puteți schimba setările în timp ce trimiteți o fotografie. Așteptați până când
trimiterea este finalizată.
243
DVQP1226
Wi-Fi
Trimiterea imaginilor
● Întrucât camera oferă prioritate înregistrării, trimiterea poate dura mai mult în timpul înregistrării.
● Dacă opriți camera înainte de completarea trimiterii sau dacă încheiați conexiunea Wi-Fi sau în
situații similare, fișierele netrimise nu vor fi retrimise.
● Este posibil ca, în timpul trimiterii, ştergerea fişierelor sau utilizarea meniului [Playback] (Redare)
să fie imposibilă.
● Imaginile video, fișierele în rafală 4K înregistrate cu funcția Fotografie 4K și imaginile înregistrate
cu [Post Focus] (Focalizare posterioară) nu pot fi trimise.
● Dacă setați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs), conexiunea Wi-Fi este încheiată și nu
mai puteți utiliza această funcție.
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
Puteți selecta și trimite imaginile înregistrate.
■ Cum să selectați o imagine (imagini) după selectarea [Single select] (Selectare o
singură imagine) sau [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)
[Single select] (Selectare o singură imagine)
Selectați imaginea
Selectaţi [Set] (Setare)
Set
[Multi Select] (Selectare mai multe imagini)
Selectați imaginea (repetați)
• Dacă selectați din nou, setarea va fi anulată.
Selectați [OK]
• Numărul de imagini care pot fi trimise prin [Multi Select]
(Selectare mai multe imagini) este limitat.
OK
1
2
3
4
5
6
•Pentru a modifica setările de trimitere pe un ecran care este afişat după trimiterea
imaginii, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare). Pentru a încheia conexiunea, selectaţi
[Exit] (Ieşire).
● Detaliile setărilor meniului [Playback] (Redare), [Favorite] (Imagini favorite) sau [Print
Set] (Setare tipărire) nu vor fi trimise.
● Este posibil ca unele imagini, realizate cu o altă cameră, să nu poată fi trimise.
● Este posibil ca imaginile modificate sau editate pe un calculator să nu poată fi trimise.
244
DVQP1226
Wi-Fi
Trimiterea imaginilor
Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor
După ce ați terminat conectarea, puteți schimba setările de trimitere, precum rezoluția
imaginilor de trimis, prin apăsarea butonului [DISP.] (Afișare).
Redimensionaţi imaginea pentru trimitere.
[Original] / [Auto] (Automat)*1 / [Change] (Schimbare)
[Size] (Rezoluție)
• Dacă selectaţi [Auto] (Automat), rezoluţia imaginii este determinată de
circumstanțele destinației.
• Puteţi selecta rezoluţia imaginii pentru [Change] (Modificare) dintre [M], [S]
sau [VGA].
Raportul dimensiunilor nu se modifică.
[File Format] (Format fișier)*2 [JPG] / [RAW+JPG] / [RAW]
Selectaţi dacă ştergeți sau nu informaţiile despre locaţie din imagini
înainte de a le trimite.
[ON] (Activare): Ştergeţi informaţiile despre locaţie, apoi trimiteţi.
[Delete Location Data]
[OFF] (Dezactivare): Păstraţi informaţiile despre locaţie şi trimiteţi.
(Ștergere informații
• Această operaţie doar şterge informaţiile despre locaţie din imaginile
care sunt alese pentru a fi trimise. (Informaţiile despre locaţie nu vor
despre locație)*3
fi şterse dintre imaginile originale stocate în acest aparat.)
Puteţi selecta dacă doriţi trimiterea imaginilor când Folderul din
Cloud nu mai are spațiu disponibil.
[ON] (Activare): Nu trimiteți imaginile.
[OFF](Dezactivare): Ştergeţi imaginile începând cu cele mai vechi,
apoi trimiteţi imagini noi.
Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Web service] (Serviciu web).
Este disponibil doar când destinaţia este setată la [PC] (Calculator).
Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Cloud Sync. Service] (Serviciu
de sincronizare în cloud) sau [Web service] (Serviciu web).
Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Cloud Sync. Service] (Serviciu
de sincronizare în cloud).
[Cloud Limit]
(Limită în cloud)*4
*1
*2
*3
*4
245
DVQP1226
Wi-Fi
Trimiterea imaginilor la un smartphone
Pregătirea
Instalaţi în prealabil aplicaţia „Image App”. (→232)
→
[Setup] (Configurare)→ [Wi-Fi] → (Funcție Wi-Fi) → [New
Connection] (Conexiune nouă)→ [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)/ [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)→[Smartphone]
1 Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a conecta (→260, 263)
(Pe smartphone)
■
La conectarea cu [Via Network] (Prin intermediul reţelei)
Setați funcția Wi-Fi la „ON” (Activare)
Selectați punctul de acces wireless și setați-l
Porniţi „Image App”
■
La conectarea cu [WPS Connection]* (Conexiune WPS)
Porniţi „Image App”
* WPS se referă la o funcţie care permite configurarea cu uşurinţă a setărilor referitoare la
conexiunea şi securitatea dispozitivelor LAN wireless. Pentru a verifica dacă smartphone-ul pe
care îl utilizaţi este compatibil cu WPS, consultaţi manualul de utilizare a smartphone-ului.
■
La conectarea cu [Manual Connection] (Conexiune manuală) în [Direct]
Setați funcția Wi-Fi la „ON” (Activare)
Selectați identificatorul SSID afișat pe acest aparat
Porniţi „Image App”
2 Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
3 Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare) (→245)
[Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4 Realizați o fotografie (→243)
[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
4 Selectați imaginea (→244)
246
DVQP1226
Wi-Fi
Tipărirea wireless
Puteți tipări wireless imaginile înregistrate pe o imprimantă Pictbridge
(compatibilă cu wireless LAN)*.
* Compatibilă cu standardele DPS prin IP.
Contactați producătorul imprimantei pentru detalii despre imprimantele PictBridge (compatibile cu
wireless LAN)*.
→
→ [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection] (Conexiune nouă)
→ [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră) →
[Printer] (Imprimantă)
1 Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a conecta
(→260, 263)
2 Selectaţi o imprimantă pe care doriţi să o conectaţi
imaginea şi tipăriți-o
3 Selectaţi
• Imaginile sunt selectate în același fel ca atunci când se realizează o conexiune USB prin
cablu. Pentru detalii, consultați (→278).
• Pentru a termina conexiunea, apăsați butonul [Q.MENU/ ] (Meniu rapid).
●
247
Imaginile video, fișierele în rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Focalizare
posterioară) nu pot fi tipărite.
DVQP1226
Wi-Fi
Sending pictures to AV device
Puteţi trimite fotografii sau imagini video la dispozitive AV la domiciliu (dispozitive
AV casnice), precum recordere compatibile DLNA.
Dispozitivul AV pentru acasă
Punctul de acces wireless
Pregătirile
Când trimiteţi o imagine către dispozitive AV, setaţi dispozitivul dumneavoastră la modul de aşteptare DLNA.
• Citiți instrucțiunile de utilizare a dispozitivului dumneavoastră pentru detalii.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă)→ [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării)/ [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere
imagini stocate în cameră)→ [AV device] (Dispozitiv AV)
1 Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau
[Direct] pentru a conecta (→260, 263)
2 Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
3 Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare).(→245)
[Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4 Realizați o fotografie (→243)
[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
4 Selectați imaginea (→244)
● Trimiterea poate eşua în funcţie de starea de funcţionare a dispozitivului AV. De asemenea,
trimiterea poate necesita puțin timp.
248
DVQP1226
Wi-Fi
Trimiterea imaginilor la un calculator
Fotografiile și imaginile video înregistrate de cameră pot fi trimise la un calculator.
Pregătirea
• Porniți calculatorul.
• Pregătiți folderele pentru primirea imaginilor pe un calculator, înainte de trimiterea unei imagini la
calculator (a se vedea mai jos).
• Dacă setările standard sunt schimbate din grupul de lucru de pe calculatorul conectat, trebuie să
schimbați setările din [PC Connection] (Conexiune calculator) de pe acest aparat. (→266)
Pentru a crea un folder care primeşte imagini
• Creaţi un cont de utilizator al calculatorului (nume de cont (maximum 254 de
caractere) şi parolă (maximum 32 de caractere)), constând în caractere
alfanumerice. O încercare de a crea un folder de primire poate eşua în cazul în care
contul include caractere non-alfanumerice.
■ Când se utilizează „PHOTOfunSTUDIO”
Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe calculator (→273)
Creaţi un folder care primeşte imagini cu „PHOTOfunSTUDIO”.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a „PHOTOfunSTUDIO” (în PDF).
■ Când nu se utilizează „PHOTOfunSTUDIO”
(Pentru Windows)
Sisteme de operare suportate: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
Exemplu: Windows 7
Selectaţi un folder, pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care executaţi
clic dreapta
Selectaţi [Properties] (Proprietăţi), apoi activaţi partajarea folderului
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a calculatorului sau Help (Ajutor) din sistemul de
operare.
(Pentru Mac)
Sisteme de operare suportate:
De la OS X v10.5 la v10.12
Selectaţi un folder, pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care
executaţi clic pe itemi în următoarea ordine
[File] (Fișier) → [Get Info] (Obținere informații)
Activaţi partajarea folderului
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a calculatorului sau Help (Ajutor) din
sistemul de operare.
249
DVQP1226
Wi-Fi
Trimiterea imaginilor la un calculator
Trimiterea imaginilor la un calculator
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă)→ [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării)/ [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere
imagini stocate în cameră)→ [PC](Calculator)
1 Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a conecta (→260, 263)
2 Selectați calculatorul la care doriți să vă conectați
• În cazul în care calculatorul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, selectaţi [Manual Input]
(Introducere manuală) şi introduceţi numele calculatorului (pentru Mac, introduceți numele
NetBIOS).
3 Selectați folderul la care doriți să trimiteți
4 Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare). (→245)
[Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
5
Realizați o fotografie (→243)
[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
5 Selectați imaginea
(→244)
● Folderele sortate în funcţie de data trimiterii sunt create în folderul specificat, iar imaginile sunt
salvate în aceste foldere.
● Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator şi a parolei, introduceţi-l pe cel setat
pe calculatorul dumneavoastră.
● În cazul în care numele calculatorului (pentru Mac, numele NetBIOS) conține spații etc., este
posibil ca numele să nu fie recunoscut corespunzător. Dacă nu vă puteți conecta, vă
recomandăm schimbarea numelui calculatorului (pentru Mac, numele NetBIOS) la o combinație
de 15 sau mai puține caractere alfanumerice.
● Dacă un firewall este activat de către sistemul de operare sau software-ul de securitate, este
posibil ca acest aparat să nu se poată conecta la calculator.
250
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea serviciilor web
Prin intermediul „LUMIX CLUB”, puteți trimite fotografii și imagini video la serviciile de
rețele sociale etc. Prin selectarea setării de a transfera în mod automat fotografille și
imaginile video la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud), puteți
recepționa fotografiile și imaginile video transferate pe un calculator sau smartphone.
Serviciile web
LUMIX CLUB
Punctul de acces wireless
Serviciile de
sincronizare în
Cloud
La trimiterea imaginile la serviciul web
Pregătirea
Trebuie să vă înregistrați la „LUMIX CLUB” (→255) pentru a trimite o imagine către serviciul web.
Pentru a trimite imagini către un serviciu web, trebuie să înregistraţi serviciul web.(→252)
● Panasonic nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru deteriorările care rezultă în urma
scurgerii, pierderii etc. de imagini încărcate pe serviciile web.
● Când încărcaţi imaginile pe serviciul web, nu ştergeţi imaginile de pe această cameră, chiar
dacă aţi finalizat trimiterea, decât după ce v-aţi asigurat că au fost corect încărcate la
serviciul web. Panasonic nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă în
urma ştergerii imaginilor stocate în acest aparat.
● Imaginile încărcate la serviciul web nu pot fi afişate sau şterse cu această cameră. Verificaţi
imaginile prin accesarea serviciului web de la smartphone sau calculator.
● Dacă trimiterea imaginilor eşuează, un raport e-mail care subliniază eşecul va fi trimis pe adresa
de e-mail înregistrată cu „LUMIX CLUB”.
251
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea serviciilor web
Înregistrarea serviciului web la „LUMIX CLUB”
Consultaţi „FAQ/Contact us” (Întrebări frecvente/Contact) de pe următorul site pentru
servicii web compatibile.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Pregătirea
Asiguraţi-vă că aţi creat un cont pe serviciul web pe care doriţi să-l utilizaţi şi că aveţi la îndemână
informaţiile de conectare.
la site-ul „LUMIX CLUB” cu ajutorul unui smartphone sau al unui
1 Conectaţi-vă
calculator
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2 Introduceţi ID-ul de conectare şi parola „LUMIX CLUB” şi conectaţi-vă la serviciu
3 Dacă nu ați înregistrat încă adresa dumneavoastră de e-mail la „LUMIX CLUB”,
4
atunci înregistrați-o
Selectaţi serviciul web care va fi utilizat pentru setările linkului serviciului web şi
înregistraţi-l
• Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra serviciul.
Trimiterea imaginilor
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→[New Connection] (Conexiune nouă)→ [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)/ [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)→[Web service] (Serviciu web)
1 Selectaţi [Via Network] (Prin reţea) și conectați-vă (→260)
2 Selectaţi un serviciu web la care doriți să vă conectaţi
3 Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare). (→245)
[Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4
Realizați o fotografie (→243)
[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
4 Selectați imaginea (→244)
252
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea serviciilor web
■ Trimiterea rapidă a imaginilor de pe cameră la serviciile web
Odată ce ați trimis o imagine, puteți trimite imagini la serviciul web la fel de rapid și ușor ca
și cum ați folosi un smartphone, doar când mediul de conectare la un punct de acces
wireless este disponibil.
(Instrucţiunile de mai jos pornesc de la premisa că deja v-aţi înregistrat la „LUMIX
CLUB”, iar camera are o înregistrare a unei conexiuni la un punct de acces wireless.)
Afișați imaginea
Apăsați
și apoi apăsați pentru a selecta [Yes] (Da)
(Când redați imagini din grup una câte una, apăsați și apoi
selectați [Upload(Wi-Fi)] (Încărcare(Wi-Fi)) sau [Upload
All(Wi-Fi)] (Încărcare toate(Wi-Fi)).)
• Aceeași operație poate fi efectuată prin atingerea [
.
(Când selectați o imagine din grup, atingeți [
], [
] ,[
[
] și apoi selectați [Upload(Wi-Fi)] (Încărcare(Wi-Fi)) sau
[Upload All(Wi-Fi)] (Încărcare toate(Wi-Fi))
] și
Selectaţi un serviciu web la care doriți să vă conectați
Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare)
Camera este conectată la punctul de acces wireless utilizat anterior, iar imaginile sunt trimise la
serviciul web.
• Paşii
și
nu sunt sunt necesari atunci când continuaţi să trimiteţi o altă imagine.
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare). (→245)
• Pentru a încheia conexiunea, apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau utilizaţi alte
comenzi pentru a ieşi din ecranul de redare. De asemenea, puteţi încheia conexiunea şi
apăsând pe butonul [Wi-Fi] de pe cameră (→230).
Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor sau pentru serviciul web
Încheiați conexiunea Wi-Fi şi urmaţi
pasul şi așa mai departe din nou.
• De asemenea, puteţi modifica setările de trimitere, apăsând butonul [Wi-Fi] în timpul
utilizării unei conexiuni Wi-Fi. (→230)
● În cazul în care camera nu are înregistrări privind conexiuni la puncte wireless disponibile, este
afişat un ecran care vă solicită să selectaţi o metodă de conectare. Selectați metoda de conectare
și conectați camera la un punct de acces wireless (→260)
● Dacă nu sunteţi înregistrat la „LUMIX CLUB”, este afişat un ecran care vă solicită să obțineți un
nou ID de conectare. Obțineți ID-ul de conectare şi setaţi o parolă.(→256)
● Când imaginile sunt afișate ca un grup, sunt trimise toate. Când o singură imagine dintr-un grup
este afișată, doar acea imagine afișată este trimisă.
253
DVQP1226
Wi-Fi
Utilizarea serviciilor web
La trimiterea imaginilor la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)
Pregătirea
Trebuie să vă înregistraţi la „LUMIX CLUB” (→255) şi să configuraţi setarea Cloud Sync. (Sincronizare
în cloud) pentru a trimite o imagine la un Folder Cloud. Folosiți „PHOTOfunSTUDIO” (→273) pe un
calculator sau „Image App” pe un smartphone pentru a configura setările sincronizării în Cloud Sync.
(Sincronizare în cloud).
■
Despre imaginile trimise la un Folder Cloud cu ajutorul lui [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud)(Cu valabilitate începând cu februarie 2017)
• Dacă setaţi destinaţia imaginii la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în
cloud), imaginile trimise sunt salvate temporar în Folderul Cloud şi pot fi sincronizate cu
dispozitivul utilizat, precum calculatorul sau smartphone-ul.
• Un Folder Cloud memorează imagini transferate pentru 30 de zile (până la 1000 de
imagini).Imaginile transferate sunt şterse automat la 30 de zile după transfer. În plus,
când numărul de imagini stocate depăşeşte 1000, anumite imagini pot fi şterse în funcţie
de setarea [Cloud Limit] (Limită cloud) chiar și în mai puțin de 30 de zile după transfer.
• După finalizarea descărcării imaginile dintr-un Folder Cloud pe toate dispozitivele
specificate, imaginile pot fi şterse din Folderul Cloud chiar şi în mai puțin de 30 de zile
după transfer.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă)→ [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării)/ [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere
imagini stocate în cameră)[Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)
1 Selectaţi [Via Network] (Prin reţea) și conectați-vă(→260)
2 Verificaţi setările de trimitere şi selectaţi [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare). (→245)
[Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
3
Realizați o fotografie (→243)
[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
3 Selectați imaginea
254
(→244)
DVQP1226
Wi-Fi
Cu „LUMIX CLUB”
Despre [LUMIX CLUB]
Obțineți un ID de conectare „LUMIX CLUB” (gratuit).
Dacă înregistraţi acest aparat la „LUMIX CLUB”, puteţi sincroniza imaginile între
dispozitivele pe care le utilizaţi sau puteţi transfera aceste imagini la serviciile web.
Utilizaţi „LUMIX CLUB” când încărcaţi imagini la serviciile web.
•Puteţi seta acelaşi ID de conectare „LUMIX CLUB” pentru acest aparat şi pentru un
smartphone.(→257)
Pentru detalii, consultaţi site-ul „LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Rețineți faptul că:
• Este posibil ca serviciul să fie suspendat ca urmare a întreţinerii regulate sau a problemelor
neaşteptate, iar conţinuturile de servicii pot fi modificate sau adăugate fără înştiinţarea prealabilă
a utilizatorilor.
• Serviciul poate fi întrerupt în întregime sau parţial cu o perioadă rezonabilă de notificare în avans.
255
DVQP1226
Wi-Fi
Cu „LUMIX CLUB”
Obţinerea unui ID de conectare nou ([New account] (Cont nou))
→
→ [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
→[Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont)→ [New account] (Cont nou)
• Conectaţi-vă la reţea. Treceţi la pagina următoare, selectând [Next] (Următorul).
• Va fi afişat un ecran de confirmare dacă un ID de conectare a fost deja obținut pentru
cameră. Selectaţi [Yes] (Da), pentru a obține un nou ID de conectare, sau [No] (Nu),
dacă nu doriţi să obțineți un nou ID de conectare.
1 Selectaţi metoda pentru conectarea la un punct de acces wireless şi setaţi (→260)
• Ecranul cu setări va apărea în timpul primei conectări. Metodele de conectare setate pe acest
aparat sunt stocate și vor fi utilizate pentru conectările următoare. Pentru a modifica punctul de
acces wireless la care doriţi să vă conectaţi, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare) şi apoi modificaţi
destinaţia de conexiune.
2 Citiţi termenii de utilizare „LUMIX CLUB” şi selectaţi [Agree] (De acord)
• Puteți apăsa
pentru a schimba paginile.
• Rotiți mânerul de zoom în partea T pentru a mări pagina afișată (mărire de 2 ori).
Dacă rotiți mânerul de zoom către partea W după mărirea paginii, pagina va reveni la
dimensiunea ei originală (fără mărire).
pentru a deplasa poziția zonei pe care doriți să o lărgiți.
• Puteți folosi
• Apăsați butonul [Q.MENU/ ] (Meniu rapid) pentru a anula procesul fără obținerea unui ID de
conectare.
3
Introduceți parola
• Introduceţi orice combinaţie de 8 până la 16 caractere şi numere pentru parolă.
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→50)
4 Verificați ID-ul de conectare și selectați [OK]
• ID-ul de conectare (număr din 12 cifre) va fi afişat automat.
Când vă conectaţi la „LUMIX CLUB” de la un calculator, trebuie doar să introduceţi numerele.
• La stabilirea conexiunii, este afişat un mesaj. Selectați [OK].
• Asigurați-vă că notați ID-ul şi parola de conectare.
256
DVQP1226
Wi-Fi
Cu „LUMIX CLUB”
Utilizarea ID-ului de conectare obţinut anterior/confirmarea sau modificarea
ID-ului de conectare și a parolei ([Set Login ID] (Setare ID de conectare))
Pregătirea
Pentru a utiliza ID-ul de conectare obținut anterior, confirmați ID-ul și parola.
Pentru a modifica parola „LUMIX CLUB” pe cameră, accesaţi site-ul web „LUMIX CLUB” de pe
smartphone sau calculator şi modificaţi în avans parola „LUMIX CLUB”.
→
→ [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
→ [LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont)→ [SetLogin ID]
(Setare ID de conectare)
• Sunt afişate ID-ul şi parola de conectare.
• Parola este afișată ca „ ”.
•• Închideţi meniul dacă aţi verificat doar ID-ul de conectare.
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→50)
• Introduceţi parola nouă pe care aţi creat-o pe smartphone sau calculator în cameră.
1 Selectaţi itemul pe care doriți să îl modificați
2 Introduceți ID-ul de conectare sau parola
Pentru a seta acelaşi ID de conectare pentru cameră şi smartphone
Setarea aceluiaşi ID de conectare pe acest aparat şi pe smartphone este convenabilă
pentru trimiterea imaginilor de pe acest aparat la alte dispozitive sau servicii web.
■
Când fie acest aparat, fie smartphone-ul a obținut ID-ul de conectare
Conectați acest aparat la smartphone (→233)
Din meniul „Image App”, setaţi ID-ul de conectare obişnuit
• După conectarea acestui aparat la smartphone, ecranul de configurare pentru un ID
de conectare obişnuit poate apărea când afişaţi ecranul de redare. De asemenea,
puteţi seta un ID de conectare obişnuit, urmând instrucţiunile de pe ecran.
■
Când acest aparat şi smartphone-ul au obținut ID-uri de conectare diferite
Când doriţi să utilizaţi ID-ul de conectare a smartphone-ului pentru acest aparat
Modificaţi ID-ul şi parola de conectare pentru acest aparat la cele obținute de smartphone.
Când doriţi să utilizaţi ID-ul de conectare al acestui aparat pentru smartphone
Modificaţi ID-ul şi parola de conectare pentru smartphone la cele obținute de acest aparat.
257
DVQP1226
Wi-Fi
Cu „LUMIX CLUB”
Consultaţi condiţiile de utilizare a „LUMIX CLUB”
Consultaţi detaliile dacă condițiile de utilizare au fost actualizate.
→
→ [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare WiFi) → [LUMIX CLUB] → [Terms of use] (Condiții de utilizare)
Ştergeţi ID-ul de conectare şi contul de pe „LUMIX CLUB”
Ştergeţi ID-ul de conectare de pe cameră, când o dați altei persoane sau o depuneţi
la deşeuri.De asemenea, vă puteţi şterge contul „LUMIX CLUB”.
• Modificările şi alte acţiuni efectuate asupra ID-ului de conectare pot fi efectuate numai
asupra ID-ului de conectare obținut cu camera.
→
→ [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
→ [LUMIX CLUB] → [Delete account] (Ștergere cont)
• Este afișat mesajul. Selectaţi [Next] (Următorul).
1 Selectaţi [Yes] (Da) din ecranul de confirmare a ştergerii ID-ului de conectaren.
• Este afișat mesajul. Selectaţi [Next] (Următorul).
2 Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare pentru ștergerea contului „LUMIX
CLUB”
• Dacă doriţi să continuaţi utilizarea serviciului, selectarea opţiunii [No] (Nu) va şterge numai
ID-ul de conectare. Ieșiți din meniu după ce este executat.
3 Selectaţi [Next] (Următorul)
• ID-ul de conectare este şters şi apoi este afişat mesajul care anunţă ştergerea contului
dumneavoastră.
Selectați [OK].
258
DVQP1226
Wi-Fi
Despre conexiuni
Sunt disponibile următoarele tipuri de conexiuni.
[New Connection] (Conexiune nouă)
Conectați-vă după selectarea funcției WiFi și a destinației.
[Select a destination from History] Conectați-vă folosind aceleași setări precum
Selectare destinaţie din Istoric)
cele utilizate anterior la conexiunea Wi-Fi.
[Select a destination from Favorite]
(Selectare destinație din Favorite)
Conectați-vă folosind setările
înregistrate la Favorite.
(→233, 242, 243)
(→264)
Când este afișat un ecran similar cu cel de mai jos, selectați o metodă de conectare.
•Exemplu de operație pentru afișarea unui ecran:
→ [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [New
Connection] (Conexiune nouă)→ [Send Images While Recording] (Trimitere
imagini în timpul înregistrării) → [Smartphone]
Punctul de acces wireless
[Via Network] (Prin reţea)
Se conectează prin intermediul unui punct de acces wireless. (→260)
[Direct]
Dispozitivul dumneavoastră se conectează direct la acest
aparat. (Dacă sunteți afară și nu vă puteți folosi punctul de
acces wireless sau vă conectați temporar la un dispozitiv pe (→263)
care nu-l folosiți în mod obișnuit sau într-o situație similară,
este mai convenabil să realizați o conexiune directă.)
259
DVQP1226
Wi-Fi
Despre conexiuni
Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless ([Via Network])
(Prin intermediul rețelei)
Selectaţi metoda de conectare şi conectaţi camera la un
punct de acces wireless.
• WPS se referă la o funcţie care permite configurarea cu
uşurinţă a setărilor referitoare la conexiunea şi
securitatea dispozitivelor LAN wireless. Pentru a verifica dacă
punctul de acces wireless pe care îl utilizaţi este compatibil cu
WPS, consultaţi manualul punctului de acces wireless.
[WPS (Push-Button)]
(Buton de comandă
WPS)
Salvează un punct de acces wireless de tip buton de comandă compatibil
cu Wi-Fi Protected Setup™(Setare Wi-Fi protejată) cu cu un marcaj WPS.
1
Apăsați butonul WPS al punctului de acces wireless, până
când schimbă la modul WPS
• Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ale punctului de acces wireless.
Salvați codul PIN al punctului de acces wireless care este compatibil
cu configurarea protejată a Wi-Fi cu un marcaj WPS.
1 Pe ecranul camerei, selectați punctul de acces wireless
[WPS (PIN code)]
(Cod PIN WPS)
la care vă conectați
2 Introduceţi codul PIN afişat pe ecranul camerei în
punctul de acces wireless
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră
• Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ale punctului de acces wireless.
[From List] (Din listă)
260
Selectați această opțiune când nu sunteți siguri de compatibilitatea
WPS sau când doriți să căutați și să vă conectați la un punct de
acces wireless. (→261)
DVQP1226
Wi-Fi
Despre conexiuni
Dacă nu sunteţi siguri de compatibilitatea WPS
(conectarea cu [From List] (Din listă)
Căutaţi punctele de acces wireless disponibile.
• Confirmaţi cheia de criptare a punctului de acces wireless selectat, dacă autentificarea
la reţea este criptată.
• La conectarea prin [Manual Input] (Introducere manuală), confirmaţi identificatorul
SSID, tipul de autentificare la rețea, tipul de criptare, cheia de criptare a punctului de
acces wireless pe care îl utilizaţi.
1 Selectaţi punctul de acces wireless la care vă conectaţi
• Apăsând butonul [DISP.] (Afişare), se va căuta din nou un
punct de acces wireless.
• Dacă nu se găsește niciun punct de acces wireless, consultați
„La conectarea cu [Manual Input] (Introducere
manuală)” (→262).
2 (Dacă autentificarea în reţea este criptată)
Introduceți cheia de criptare
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→50)
261
DVQP1226
Wi-Fi
Despre conexiuni
■
La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)
La ecranul pasului 1 din „Dacă nu sunteţi siguri de compatibilitatea WPS (conectarea
cu [From List] (Din listă)”, selectați [Manual Input] (Introducere manuală) (→261)
Introduceți identificatorul SSID al punctului de acces wireless la care vă conectaţi, apoi
selectați [Set] (Setare)
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→50)
Selectați tipul de autentificare în rețea
• Pentru informaţii privind autentificarea în reţea, consultaţi manualul punctului de acces wireless.
Selectați tipul de criptare
• Tipurile de setări care se pot modifica pot varia în funcţie de detaliile setărilor de
autentificare în reţea.
Tipul de autentificare în rețea
[WPA2-PSK] / [WPA-PSK]
Tipurile de criptare care pot fi setate
[TKIP] / [AES]
[Common Key] (Cheie comună)
[WEP]
[Open] (Deschis)
[No Encryption] (Fără criptare)/[WEP]
(Când se selectează altă opţiune decât [No Encryption] (Fără criptare)
Introduceți cheia de criptare
● Verificați manualul de utilizare a punctului de acces wireless și setările când salvați un punct de
acces wireless.
● Dacă nu poate fi stabilită nicio conexiune, este posibil ca undele radio ale punctului de acces
wireless să fie prea slabe.
● Consultați „Mesaj afișat” (→293) și „Întrebări și răspunsuri. Rezolvarea problemelor” (→299)
pentru detalii.
● Viteza de transmitere poate scădea sau poate să nu fie utilizabilă în funcție de mediul utilizat.
262
DVQP1226
Wi-Fi
Despre conexiuni
Conectarea directă ([Direct])
Selectați o metodă de conectare cu care echipamentul
dumneavoastră este compatibil.
• Citiți instrucțiunile de utilizare a dispozitivului
dumneavoastră, pentru detalii.
[WPS (Push-Button)] (Buton de comandă WPS)
1 Selectați [WPS (Push-Button)] (Buton de comandă WPS)
2 Setați dispozitivul la modul WPS
[WPS Connection]
(Conexiune WPS)
• Puteţi aştepta mai mult o conexiune dacă apăsaţi butonul [DISP.]
(Afişare) pe acest aparat.
[WPS (PIN code)] (Cod PIN WPS)
1 Selectați [WPS (PIN code)] (Cod PIN WPS)
2 Introduceți codul PIN al dispozitivului în cameră
1 Introduceţi identificatorul SSID şi
[Manual Connection]
(Conectare manuală)
parola pe dispozitiv. Identificatorul
SSID și parola sunt afișate pe
ecranul de așteptare a conexiunii
acestui aparat
Identificatorul SSID și parola
• Dacă dispozitivul care trebuie conectat este
un [Smartphone], parola nu este afișată.
Selectați identificatorul SSID pentru a vă
conecta. (→233)
263
DVQP1226
Wi-Fi
Despre conexiuni
Conectarea rapidă cu aceleași setări precum cele utilizate anterior
[Select a destination from History] (Selectare destinaţie din Istoric) /
[Select a destination from Favorite] (Selectare destinaţie din Favorite)
Camera păstrează un Istoric al momentelor în care ați folosit funcția Wi-Fi. Puteți înregistra
itemii din Istoric la Favorite.
Vă puteți conecta cu ușurință cu aceleași setări precum cele utilizare anterior prin
conectarea din Istoric sau Favorite.
• Dacă setările Wi-Fi ale dispozitivului la care vă conectați au fost schimbate, este
posibil să nu vă mai puteți conecta la dispozitiv.
1 Setați meniul (→43)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
[Select a destination from History]
(Selectare destinație din Istoric)
[Select a destination from Favorite]
(Selectare destinație din Favorite)
2
Se conectează folosind aceleași setări precum cele
utilizate anterior.
Se conectează folosind aceleași setări precum cele din
Favorite.
Selectați setarea conexiunii dorite
Înregistrarea itemilor Istoricului la Favorite
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→[Select a destination from History] (Selectare destinație din Istoric)
1 Selectaţi itemul pe care doriți să îl înregistrați și apăsați
2 Introduceți un nume de înregistrare
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați „Introducerea
textului” (→50)
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de doi byți va fi tratat drept două
caractere.
264
DVQP1226
Wi-Fi
Despre conexiuni
Editarea itemilor înregistrați la Favorite
→
→ [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→[Select a destination from Favorite] (Selectare destinație din Favorite)
1
Selectaţi itemul Favorite pe care doriți să îl înregistrați și apăsați
[Remove from Favorite]
—
(Eliminare de la Favorite)
[Change the Order in Favorite] Selectați destinația.
(Schimbare ordine din Favorite)
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→50)
[Change the Registered Name]
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de
(Schimbare nume înregistrat)
doi byți va fi tratat drept două caractere.
Înregistrarea și salvarea setărilor de conectare Wi-Fi cele mai des
folosite la Favorite.(→264)
Numărul de setări care poate fi salvat în Istoric este limitat.
Verificarea detaliilor de conectare în Istoric sau Favorite
La selectarea itemilor Istoric sau Favorite, puteți vedea detaliile de conectare prin apăsarea
butonului [DISP.] (Afișare).
● Realizând [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi), se șterge conținutul înregistrat în Istoric
și Favorite.
● Dacă dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi (smartphone etc.) este conectat la un punct de
acces wireless diferit de cameră, nu puteţi conecta dispozitivul la cameră utilizând [Direct].
Schimbați setările Wi-Fi ale dispozitivului la care doriți să vă conectați, astfel încât punctul de
acces wireless utilizat să fie setat la cameră.
● De asemenea, puteți selecta [New Connection] (Conexiune nouă) și conecta din nou
dispozitivele. (→233, 243)
● Când utilizați [Select a destination from History] (Selectare destinaţie din Istoric) sau [Select a
destination from Favorite] (Selectare destinaţie din Favorite) pentru a vă conecta la o rețea la
care mai multe calculatoare sunt conectate, poate fi mai dificil de realizat conexiunea deoarece
camera caută echipament conectat anterior dintr-un număr mare de echipamente.
● Dacă nu vă puteți conecta, încercați din nou conectarea utilizând [New Connection] (Conexiune
nouă).
265
DVQP1226
Wi-Fi
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
Configuraţi setările necesare pentru funcţia Wi-Fi.
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) nu poate fi modificată atunci când conexiunea Wi-Fi s-a realizat.
→
→ [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi- [ON] (Activare): Conectează camera şi smartphone-ul, utilizând
Fi)
un identificator SSID și o parolă. (→234)
Puteți îmbunătăți securitatea
[OFF](Dezactivare): Conectează camera şi smartphone-ul,
prin activarea introducerii
utilizând un identificator SSID. (→233)
parolei pentru o conexiune
• La selectarea [ON] (Activare), puteţi configura o conexiune
directă cu smartphone-ul.
prin scanarea unui cod QR. (→234)
[LUMIX CLUB]
Obţine sau modifică ID-ul de conectare „LUMIX CLUB”. (→255)
[PC Connection]
(Conexiune calculator)
Puteți seta grupul de lucru.
Trebuie să vă conectați la același grup de lucru ca și calculatorul
de destinație, când trimiteți imagini la calculator.
(Numele implicit este setat la „WORKGROUP”)
[Change Workgroup Name] (Schimbare nume grup de lucru):
Introduceţi grupul de lucru al calculatorului care se conectează.
[Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite):
Restaurează setările la setările predefinite.
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→50)
• Dacă utilizaţi un calculator cu setări standard, nu trebuie să
modificaţi grupul de lucru.
[Device Name] (Nume
dispozitiv)
Puteți schimba numele
(SSID) al acestui aparat.
[Wi-Fi Function Lock]
(Blocare funcție Wi-Fi)
Pentru a preveni funcționarea
incorectă sau utilizarea
funcției Wi-Fi de către o a treia
persoană și a proteja
informațiile personale salvate,
este recomandabil să protejați
funcția Wi-Fi cu o parolă.
[Network Address] (Adresă
reţea)Afişează adresa MAC şi
adresa IP a acestui aparat.
266
Apăsați butonul [DISP.] (Afişare)
Introduceți numele dispozitivului dorit (pot fi introduse
maximum 30 de caractere)
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→50)
Setarea unei parole va afişa automat ecranul de introducere
a parolei când este utilizată funcţia Wi-Fi.
[Setup] (Configurare): Introduceţi orice numere din 4 cifre ca parolă.
[Cancel] (Anulare)
• Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→50)
• Faceți o copie a parolei. Dacă uitaţi parola, o puteţi reseta cu [Reset
Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-fi) din meniul [Setup] (Configurare),
însă vor fi resetate şi alte setări. (cu excepția LUMIX CLUB])
• O „adresă MAC” este o adresă unică utilizată pentru a
identifica echipamentul de reţea.
• „Adresa IP” se referă la un număr care identifică un calculator
conectat la o reţea precum internetul. De obicei, adresele pentru
domicilii sunt atribuite în mod automat de către funcția DHCP, precum
un punct de acces wireless. (Exemplu: 192.168.0.87)
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Urmărirea imaginilor video 4K
Vizualizarea imaginilor video 4K
■ Vizualizarea pe ecranul unui televizor
La conectarea acestui aparat la un televizor compatibil 4K și la
redarea unor imagini video cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
la [4K],vă puteți bucura de imagini video 4K de înaltă rezoluție.
Deși redarea rezoluției poate fi mai redusă, de asemenea puteți
reda imagini video 4K prin conectarea la un televizor de înaltă
definiție și la alte dispozitive care nu suportă rezoluția 4K.
Pregătirea
• Setați [HDMI Mode (Play)] (Mod redare HDMI) (→206) la [AUTO] (Automat) sau [4K].
• La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectaţi [AUTO] (Automat).
Conectaţi acest aparat la un televizor compatibil 4K cu ajutorul cablului micro HDMI
şi afişaţi ecranul de redare (→269)
• Când setarea [VIERA Link] este activată [ON] pe cameră, iar camera este conectată la un
televizor Panasonic (VIERA) compatibil cu VIERA Link (HDMI), televizorul schimbă automat
afișarea ecranului de intrare și de redare. Pentru detalii, consultați (→271).
• Când aveți imagini video înregistrate cu [Rec Format] (Format
înregistrare) setat la [MP4] și rezoluția lor este setată la [4K] din [Rec
Quality] (Calitate înregistrare), de asemenea le puteți reda
prin inserarea cardului de memorie în slotul SD al televizorului
care suportă imagini video 4K.
• Citiți instrucțiunile de utilizare a televizorului.
■ Vizualizarea imaginilor video 4K pe ecranul unui calculator
.
Pentru a reda imaginile video înregistrate cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
la [4K] pe un calculator, utilizați software-ul „PHOTOfunSTUDIO” (→273).
• Pentru a reda și a edita imaginile video 4K, aveți nevoie de un
calculator foarte performant.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a
„PHOTOfunSTUDIO” (în PDF).
267
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Urmărirea imaginilor video 4K
Stocarea imaginilor video 4K
Nu puteți transfera sau copia imagini video înregistrate cu [Rec Quality] (Calitate
înregistrare) la [4K] pe un disc Blu ray sau DVD, utilizând un recorder Panasonic.
(Cu valabilitate începând cu februarie 2017)
■ Stocarea imaginilor video 4K pe un calculator
Pentru detalii, consultați (→272).
Puteți utiliza software-ul „PHOTOfunSTUDIO” (→273) pentru a converti dimensiunea
fișierului unei imagini video la o dimensiune mai mică sau să îl copiați pe un DVD.
• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare a „PHOTOfunSTUDIO” (în PDF).
268
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Vizualizarea pe ecranul unui televizor
Puteți vizualiza imaginile pe ecranul unui televizor, conectând camera la televizorul
dumneavoastră cu un cablu micro HDMI.
Pregătirea
Opriți camera și televizorul.
1
Conectați camera la televizor
Verificați direcția fișei și introduceți-o corespunzător. (În cazul în care cablul este
introdus în direcția greșită, fișa s-ar putea deforma și provoca funcționarea
defectuoasă.) De asemenea, nu o inserați în priza greșită. Dacă procedați astfel,
puteți deteriora acest aparat.
Cablul micro HDMI
Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI. Cablurile care nu respectă
standardele HDMI nu vor funcţiona.
„Cablul micro HDMI High Speed” (mufă tip D tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))
Priza [HDMI]
La priza de intrare video/audio HDMI
2
Porniți televizorul și schimbați sursa TV pentru a o potrivi cu
3
Porniți camera și apăsați butonul [
269
priza de conectare
] (Redare)
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Vizualizarea pe ecranul unui televizor
● Barele pot apărea pe margini sau în partea de sus sau de jos a ecranului, în funcție de setările
raportului dimensiunilor.
● Schimbați modul ecranului pe televizorul dumneavoastră dacă imaginea este afișată cu partea
de sus sau de jos tăiată.
● În funcţie de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fişierele în rafală 4K să nu fie redate
corect.
● Verificați [HDMI Mode (Play)] (Redare mod HDMI). (→206)
● Imaginile nu sunt afișate pe ecranul camerei.
● Ieșirea HDMI va fi anulată dacă un cablu de conectare USB (furnizat) este conectat simultan.
● Citiți instrucțiunile de utilizare a televizorului.
Imaginile înregistrate pot fi redate pe un televizor dotat cu un slot de card
de memorie SD
● Redarea corespunzătoare (raport dimensiuni) va depinde de televizorul utilizat pentru vizualizare.
● Formatul de fişier al imaginilor video care poate fi redat diferă de modelul televizorului.
● Este posibil să nu puteți reda imagini panoramice. De asemenea, nu puteți realiza defilarea
redării imaginilor panoramice.
● Pentru carduri compatibile cu redarea, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
270
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Vizualizarea pe ecranul unui televizor
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Ce este VIERA Link (HDMI)?
●VIERA Link este o funcție care conectează automat această cameră la dispozitivele
compatibile cu VIERA Link prin conectarea cablurilor micro HDMI pentru activarea
operării facile cu o telecomandă VIERA. (Unele setări nu sunt disponibile.)
●VIERA Link (HDMI) este o funcție exclusivă Panasonic, adăugată la standardul din
industrie HDMI controlează funcțiile cunoscute ca HDMI- CEC (Consumer Electronics
Control). Funcționarea nu este garantată la conectarea cu dispozitivele care nu sunt
Panasonic compatibile cu HDMI-CEC. Consultați manualul produsului dumneavoastră
pentru a verifica compatibilitatea cu VIERA Link (HDMI).
●Această cameră suportă VIERA Link (HDMI) Versiunea 5. Acesta este standardul
Panasoni ccare, de asemenea, suportă dispozitivele anterioare Panasonic VIERA Link.
Pregătirea
Setaţi [VIERA Link] la [ON] (Activare).(→206).
1
Conectați camera la un televizor (VIERA) compatibil cu VIERA Link (HDMI)
cu un cablu micro HDMI (→269)
Porniți camera și apăsați butonul [
] (Redare)
2
3 Utilizați telecomanda pentru televizor
Oprirea aparatului
• De asemenea, camera poate fi oprită când televizorul este oprit de la telecomandă.
Comutarea automată a semnalului de intrare
• Când camera și televizorul sunt conectate prin cablul micro HDMI, camera este pornită
și butonul camerei [ ] (Redare) este apăsat, intrarea televizorului schimbă în mod
automat la ecranul camerei. De asemenea, televizorul poate fi pornit
de la cameră din Modul standby (dacă „Power on link” (Link pornire) de pe televizor
este activat „on”).
● Operațiile prin intermediul butoanelor vor fi limitate.
● Pentru a reda sunetul imaginilor video într-o diaporamă, setați [Sound] (Sunetul) din setările
ecranului Diaporamă la [AUTO] (Automat) sau [Audio].
● Utilizaţi un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI. Cablurile care nu corespund cu
standardele HDMI nu vor funcționa.
● „Cablul micro HDMI High Speed” (mufă tip D tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))
● Dacă VIERA Link (HDMI) nu funcționează corect (→301)
271
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și imaginilor video pe
calculatorul dumneavoastră
Imaginile statice/video pot fi copiate din cameră pe calculatorul dumneavoastră prin
conectarea celor două.
• Unele calculatoare pot citi direct de pe cardul de memorie a camerei.
Pentru detalii, consultați manualul de utilizare a calculatorului dumneavoastră.
■ Specificațiile calculatorului
Puteți conecta camera la un calculator care poate detecta un dispozitiv de stocare în
masă (dispozitiv care stochează un volum mare de date).
• Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
• Mac: De la OS X v10.5 la v10.12
Unele imagini video înregistrate cu [AVCHD] pot să nu fie scanate corect
prin copierea unui fișier sau folder
● Când utilizați un calculator Windows, asigurați-vă că folosiți software-ul
„PHOTOfunSTUDIO” (→273) pentru a copia imaginile înregistrate cu [AVCHD].Când utilizați un
Mac, puteți copia imaginile video înregistrate în [AVCHD], utilizând „iMovie”. Luați aminte că,
oricum, este posibil să nu puteți copia imaginile în funcție de setările calității imaginii.
● (Pentru detalii despre iMovie, vă rugăm să contactați Apple Inc.)
272
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și imaginilor video pe calculatorul dumneavoastră
Descărcarea software-ului
Dacă doriți să redați sau să editați imagini pe un calculator, descărcați software-ul de
pe site-ul web al furnizorului și instalați-l pe calculatorul dumneavoastră.
PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE
Puteți captura imagini statice sau imagini video pe calculatorul dumneavoastră sau
organiza imaginile capturate în funcție de data înregistrării, numele modelului camerei
digitale folosite pentru înregistrare etc.
De asemenea, puteți corecta imagini statice, edita imagini video sau scrie pe un DVD.
Consultați site-ul web de mai jos pentru a descărca/instala software-ul.
Acest software este disponibil pentru descărcare până la sfârșitul lui februarie 2022.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
• Mediul de operare
Sisteme de
operare
suportate
Windows® 10 (32 de biți/64 de biți)
Windows® 8.1 (32 de biți/64 de biți)
Windows® 8 (32 de biți/64 de biți)
Windows® 7 (32 de biți/64 de biți)
Windows® 10
Procesor
Windows® 8.1
Windows® 8
Pentium® 4 2.8 GHz sau superior
Windows® 7
Ecran
1024×768 de pixeli sau mai mult (1920×1080 de pixeli sau mai mult recomandat)
Windows® 10
RAM
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows®
Spațiu liber pe
hard disk:
1 GB sau mai mult (32 de biți) / 2 GB sau mai mult (64 de
biți)
7
450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului
• Pentru a edita imagini video 4K, aveți nevoie de versiunea pe 64 de
biți a lui Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 sau Windows 7.
• „PHOTOfunSTUDIO” nu este compatibil cu Mac.
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare a „PHOTOfunSTUDIO” (în PDF)
pentru mai multe informații despre mediile de operare.
273
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și imaginilor video pe calculatorul dumneavoastră
SILKYPIX Developer Studio SE
Acest software developează și editează fișiere cu imagini RAW. Imaginile editate pot fi
salvate într-un format precum JPEG sau TIFF, care poate fi afişat pe un calculator etc.
Consultați site-ul web de mai jos pentru a descărca/instala software-ul.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Mediul de operare
Sisteme de
operare
suportate
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
De la Mac OS X v10.6 până la v10.12
• Pentru detalii despre mediul de operare și despre folosirea lui SILKYPIX
Developer Studio, consultaţi „Asistenţă” sau site-ul de asistenţă al Ichikawa Soft
Laboratory.
Versiunea de evaluare de 30 de zile a LoiLoScope
Imaginile video înregistrate pot fi editate cu ușurință.
(Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)
Consultați site-ul web de mai jos pentru a descărca/instala software-ul.
http://loilo.tv/product/20
• Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare a LoiLoScope și mediul său de
operare, citiţi manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare pe site-ul web.
• “LoiLoScope” nu este compatibil cu Mac.
● Pentru a descărca software-ul, trebuie să conectați calculatorul la internet.
● Poate dura ceva timp pentru a descărca software-ul, în funcție de mediul de conectare.
274
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și imaginilor video pe calculatorul dumneavoastră
Copierea imaginilor statice şi a imaginilor video
Pregătirea
• Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe calculatorul dumneavoastră, înaintea începerii procedurii de copiere. (→273)
•• Porniți camera și calculatorul.
1 Conectați camera la calculator
• Verificați direcția fișei și introduceți-o corespunzător. (În cazul în care fișa este introdusă în
direcția greșită, fișa s-ar putea deforma și provoca funcționarea defectuoasă.) De asemenea,
nu o inserați în priza greșită. Dacă procedați astfel, puteți deteriora acest aparat.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB, cu excepția celui furnizat.
[Access] (Acces)
• Nu deconectați cablul de conexiune USB (furnizat) în timpul afișării [Access]
Priza [USB/CHARGE] (USB/Încărcare)
Cablul de conexiune USB (furnizat)
pentru a selecta [PC] (Calculator) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Utilizați
• Dacă setați [USB Mode] (Mod USB) (→206) la [PC] (Calculator) în meniul [Setup] (Configurare) în avans,
camera va fi automat conectată la calculator, fără a afişa ecranul de selectare [USB Mode] (Mod USB).
3 Folosiți „PHOTOfunSTUDIO” pentru a copia imaginile pe calculatorul dumneavoastră
• Nu ştergeţi şi nu mutaţi fişiere sau foldere copiate folosind Windows Explorer sau alte browsere.
În caz contrar, nu veți putea să redați sau să editați fișierele utilizând „PHOTOfunSTUDIO”.
275
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și imaginilor video pe calculatorul dumneavoastră
■ Copierea pe calculatorul dumneavoastră fără utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”
Puteți salva imaginile pentru a le folosi pe calculator prin glisarea și eliberarea
folderelor și a fișierelor în foldere separate de pe calculatorul dumneavoastră.
• Cardul acestui aparat conține următoarele fișiere (structura folderului).
DCIM (Imagini statice/video)
100_PANA (Până la 999 de imagini/folder)
Card
Număr folder
●Windows
P1000001.JPG*1
Număr fișier
● Mac
P1000999.JPG
Spațiu culoare P:sRGB
_: AdobeRGB
O unitate („LUMIX]”) este
afișată în „Computer”.
O unitate („LUMIX”) este
afișată pe desktop.
101_PANA
999_PANA
*2
MISC (DPOF files, Favourite)
PRIVATE
AVCHD (Fișiere DPOF, Favorite)
1 .JPG: : Imagini statice
RW2: Imagini statice înregistrate în fișier RAW .
MP4: Imagini video [MP4]
2 Folderele noi sunt create în următoarele cazuri:
• Când există o imagine cu numărul de fișier 999 în folder.
• Când utilizați carduri care deja conțin același număr de folder (de exemplu, imagini realizate
cu alte camere foto etc.).
• La înregistrarea după realizarea [No.Reset] (Resetare număr). (→208)
●inte de a introduce sau de a extrage un card, opriţi camera şi deconectaţi cablul de
conexiune USB. În caz contrar, datele pot fi distruse.
●Utilizați un acumulator încărcat suficient sau adaptorul de curent alternativ (opțional) și
cuplerul decurent continuu (opțional).
●Cânda cumulatorul începe să se descarce în timpul comunicării, se va auzi un semnal
sonor. Scoateți în siguranță cablul de conexiune USB. În caz contrar, datele pot fi distruse.
276
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și imaginilor video pe
recorder
Dacă inserați un card care are imagini înregistrate cu această
cameră pe un recorder Panasonic, puteți dubla conținutul pe un
disc Blu-ray sau DVD etc.
• Metoda importării imaginilor statice și imaginilor video înregistrate
cu acest aparat pe alte dispozitive va varia în funcție de formatul de fișier (JPEG,
RAW, AVCHD sau MP4).
• Consultați manualul de utilizare a recorderului pentru detalii despre copiere și
redare.
277
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Tipărirea
Puteți conecta camera direct la o imprimantă compatibilă PictBridge pentru tipărire.
Pregătirea
• Reglați calitatea tipăririi sau alte setări ale imprimantei, la nevoie.
•• Porniți camera și imprimanta.
1
Conectați camera la imprimantă
• Verificați direcția fișei și introduceți-o corespunzător. (În cazul în care fișa este introdusă în
direcția greșită, fișa s-ar putea deforma și provoca funcționarea defectuoasă.) De asemenea,
nu o inserați în priza greșită. Dacă procedați astfel, puteți deteriora acest aparat.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB, cu excepția celui furnizat.
[ ]
• Nu deconectați cablul de conexiune USB (furnizat) când pictograma de deconectare a
cablului [
] este afișată (poate să nu fie afișată pentru unele imprimante).
Priza [USB/CHARGE] (USB/Încărcare)
Cablul de conexiune USB (furnizat)
2
Utilizați
pentru a selecta [PictBridge(PTP] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/
3
Setare)
Utilizați
pentru a selecta imaginea și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/
4
Setare).
Utilizați
pentru a selecta [Print start] (Pornire tipărire) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
(Setări de tipărire (→280))
278
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Tipărirea
Tipărirea mai multor imagini
Sunt tipărite mai multe imagini dintr-odată.
1 Apăsați pentru a selecta [Multi Print] (Tipărire mai multe imagini) la pasul
3 de la „Printing” (Tipărire) (→278)
2 Utilizați pentru a selecta itemul și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Multi Select]
(Selectare mai
multe imagini)
Derulați între imagini cu
, selectați imaginile de printat cu [MENU/
SET] cu [MENU/SET] (Meniu/Setare) (Apăsați [MENU/SET] din nou pentru a elibera selecția.)
Utilizați
pentru a selecta [OK] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Select All] (Selectare toate) Tipăriți toate imaginile.
[Print Set (DPOF)] (Setare
Tipăriți imaginile selectate în [Print Set] (Setare tipărire). (→225)
tipărire - DPOF)
[Favorite] (Imagini favorite)
3 Utilizați
Tipăriți imaginile selectate cu [Favorite] (Imagini favorite). (→224)
pentru a selecta [Print start] (Pornire tipărire) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(Setări de tipărire (→280))
● Imaginile din grup sunt afișate una câte una, în locul tuturor imaginilor în același timp.
● Utilizați un acumulator încărcat suficient sau adaptorul de curent alternativ (opțional) și cuplerul
de curent continuu (opțional).
● Când acumulatorul începe să se descarce în timpul comunicării, se va auzi un semnal sonor.
Anulați tipărirea și deconectați cablul de conexiune USB (furnizat).
● Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriţi camera şi deconectaţi cablul de conexiune
USB.
● Unele imprimante pot tipări direct de pe cardul camerei. Pentru detalii, consultați manualul de
utilizare a imprimantei dumneavoastră.
● Un „●” portocaliu este afișat în timpul tipăririi, indicând un mesaj de eroare.
● Tipărirea poate fi împărțită în mai multe imagini, dacă se tipărește un număr mare de imagini.
(Foile de hârtie rămase pot diferi de numărul imaginilor setate pentru imprimare.)
● Imaginile video, fișierele în rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Focalizare
posterioară) nu pot fi tipărite.
● Imaginile statice înregistrate în fișier RAW nu pot fi tipărite. (Imaginile statice înregistrate în
formatul de fișier JPEG în același timp cu fișierul RAW pot fi tipărite.)
279
DVQP1226
Conectarea la alte dispozitive
Tipărirea
■ Realizarea setărilor pentru tipărire pe cameră
Opțiunile de setare includ numărul imaginilor tipărite și rezoluția lor. Realizarea setărilor
înainte de tipărire [Print start] (Pornire tipărire).
[ON] (Activare) / [OFF] (Dezactivare)
[Print with Date]
(Tipărire cu dată)
[Num.of prints]
Setează numărul imaginilor (până la 999 de imagini)
(Număr exemplare)
[Paper Size]
Setează dimensiunea hârtiei.
(Dimensiune hârtie)
Setează dacă doriți să adăugați sau nu margini și câte imagini să fie
[Page Layout]
tipărite pe fiecare foaie de hârtie.
(Machetă pagină)
● Dacă imprimanta nu suportă tipărirea datei, data nu poate fi tipărită pe imagine.
● Când setați [Print with Date] (Tipărire cu dată) la [ON] (Activare), verificați setările de tipărire de
pe imprimată (setările imprimantei pot avea prioritate).
Itemii pot să nu fie afișați dacă nu sunt compatibili cu imprimanta.
● Pentru a tipări pe dimensiuni/machete de hârtie care nu sunt suportate de către cameră, setați la
[ ] și efectuați setări pe imprimantă. (Consultați manualul de utilizare a imprimantei.)
● Chiar și cu setările [Print Set] (Setare tipărire) realizate, datele pot să nu fie tipărite, în funcție de
magazin sau de imprimanta folosită.
Tipărirea cu dată și text
Data și ora nu pot fi setate să fie tipărite pe imagine, când se realizează o fotografie prin
activarea funcției [Text Stamp] (Imprimare text) din meniul [Playback] (Redare). (→220)
■
Tipărirea datei fără [Text Stamp] (Imprimare text)
Imprimarea în magazin:
Doar datele înregistrate pot fi tipărite. Cererea de tipărire a datei în magazin:
Realizarea setărilor [Print Set] (Setare tipărire) (→225) pe cameră în avans vă permite
setarea numărului de exemplare și data tipăririi să fie realizate înainte de predarea
cardului la magazin.
Puteți solicita magazinului să tipărească informațiile introduse pentru [Age] (Vârstă) sau
[Name] (Nume) sau [Profile Setup] (Configurare profil) sau [Face Recog.] (Recunoaștere
față), [Travel Date] (Dată călătorie), [Location] (Locație) și [Title Edit] (Editare titlu).
Folosind calculatorul:
Setările de tipărire pentru data înregistrării și informațiile textuale pot fi realizate
folosind software-ul „PHOTOfunSTUDIO” (→273).
·
·
Folosind imprimanta:
Data înregistrării poate fi tipărită prin setarea [Print Set] (Setare tipărire) de pe
cameră sau prin setarea [Print with Date] (Tipărire cu dată) (→280) la [ON] (Activare),
când vă conectați la o imprimantă compatibilă cu data tipăririi.
280
DVQP1226
Altele
Accesoriile opționale
Obiectivul de conversie (opțional)
Cu obiectivul de conversie opțional, puteți realiza fotografii de la mai mare distanță sau
puteți mări fotografiile realizate la obiecte mai mici. Setați meniul [Rec] (Înregistrare) după
montarea obiectivului.
■ Montarea obiectivului de conversie
Pregătirea
Scoateţi capacul obiectivului.
Atașați adaptorul obiectivului (DMW-LA8: opţional)
• Rotiți adaptorul obiectivului ușor și cu atenție
Atașați obiectivul de tele-conversie (DMW-LT55: opţional)
• Obiectivul de apropiere (DMW-LC55: opţional) poate fi atașat într-un fel asemănător.
Adaptorul obiectivului
Obiectivul de tele-conversie
Obiectivul de tele-conversie Obiectivul pentru apropiere
Distanța focală când este
convertită la o cameră cu
film de 35 mm*1
(Numărul maxim de pixeli*2)
Intervalul de
înregistrare
De la 700 mm la 1200 mm
De la 154 mm la 1200 mm
Partea W De la 5,5 m (18 picioare) la
De la 18 m (0,59 picioare) la 50
cm (1,6 picioare)
Partea T
De la 37 m (1,2 picioare) la 50
cm (1,6 picioare)
*1Când realizați zoom, distanța focală actuală este 1,7x față de cea care este afișată pe ecran
*2Când [Aspect Ratio] (Raportul dimensiunilor) este setat la [4: 3] (→175)
281
DVQP1226
Altele
Accesoriile opționale
■
Setați meniul [Rec] (Înregistrare)
Modul de înregistrare:
Setați meniul (→43)
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Conversion]
[Motion Picture] (Imagine video)→
Când atașați obiectivul de tele-conversie.
Când atașați obiectivul de apropiere.
[OFF] (Dez
activare) —
—
• Setați întotdeauna la [OFF] (Dezactivare) când obiectivul de conversie este îndepărtat.
Exemplu: Cum să țineți camera în timpul înregistrării pe trepied, când obiectivul de
tele-conversie este atașat
● Adaptorul obiectivului (DMW-LA8: opţional) este necesar pentru utilizarea obiectivului de
conversie.
● Nu-l utilizați cu nimic altceva decât DMW-LC55 sau DMW-LT55.
● Protectorul MC (opţional) sau filtrele ND (opţionale) nu pot fi utilizare împreună cu obiectivul de
conversie.
Îndepărtați-l înainte de atașarea obiectivului de conversie.
● Când utilizați obiectivul de tele-conversie:
• Vă recomandăm să utilizați un trepied.
• Funcția stabilizatorului poate să nu funcționeze corespunzător.
• Indicația focalizării se poate activa din cauza neclarității, chiar dacă subiectul nu este focalizat.
• Timpul necesar pentru focalizare poate fi mai lung decât în mod normal.
● Consultaţi instrucţiunile de utilizare a obiectivului de conversie pentru detalii suplimentare.
282
DVQP1226
Altele
Accesoriile opționale
Blițul extern (opțional)
După atașarea blițului (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L: opţional), intervalul
efectiv va crește în comparație cu blițul încorporat al camerei.
Pregătirea
Închideți blițul încorporat și setați comutatorul camerei [ON/OFF] (Activare/Dezactivare) la [OFF] (Dezactivare).
1
Atașați blițul extern la patină și apoi porniți camera și
blițul extern
• Consultați (→143) pentru schimbarea setărilor pentru blițurile externe de pe cameră.
Consultați (→148) pentru setările pentru blițul wireless.
La utilizarea bliţurilor externe disponibile în comerţ şi care nu au funcţii
de comunicare cu camera (DC-FZ82)
• Este necesară setarea expunerii la bliţul extern, atunci când este folosit. Dacă doriţi să
utilizaţi bliţul extern în Modul automat, utilizaţi un bliţ extern care vă permite să setaţi
valoarea diafragmei şi sensibilitatea ISO pentru a corespunde setărilor de pe cameră.
• Setaţi camera la Modul prioritate diafragmă la expunere automată sau la Modul de
expunere manuală şi apoi setaţi aceeaşi valoare a diafragmei şi a sensibilităţii ISO pe
bliţul extern. (Expunerea potrivită nu poate fi obținută deoarece valoarea diafragmei se
schimbă în Modul prioritate declanşator la expunere automată.)
Lumina blițului extern nu poate fi ajustată în mod corespunzător din moment ce
diafragma nu poate fi fixată în Modul program expunere automată.)
• Puteţi seta valoarea diafragmei, viteza declanșatorului şi sensibilitatea ISO pe cameră, chiar şi
●
atunci când aveți atașat un bliţ extern atașat.
● Unele blițuri externe disponibile în comerț au contacte de sincronizare cu voltaj ridicat sau
polaritate inversată. Dacă sunt folosite astfel de blițuri, acestea pot provoca o defecțiune sau
pot împiedica funcționarea normală a camerei.
● Asigurați-vă că țineți camera și blițul extern, când acesta este atașat de cameră. Dacă țineți
camera doar de blițul extern, acesta se poate detașa de cameră.
● Dacă realizați fotografii aproape de subiect în timp ce realizați fotografii cu unghi larg, lumina
blițului este obstrucționată de către obiectiv, iar partea inferioară a ecranului poate deveni
neagră.
● Consultaţi instrucţiunile de utilizare a blițului extern pentru detalii suplimentare.
283
DVQP1226
Altele
Accesoriile opționale
Adaptorul de curent alternativ (opţional)/cuplerul de curent
continuu (opţional)
Prin utilizarea adaptorului de curent alternativ (DMW-AC10: opţional) și a cuplerului de
curent continuu (DMW-DCC6: opţional), puteți înregistra și reda fără a vă face griji cu
privire la nivelul rămas al acumulatorului.
Cuplerul de curent continuu poate fi folosit doar cu adaptorul de curent alternativ indicat
de către Panasonic.
● Utilizaţi întotdeauna un adaptor de curent alternativ (opțional) original Panasonic.
● De asemenea, citiţi şi instrucţiunile de utilizare a adaptorului de curent alternativ şi cuplerului de
curent continuu.
Filtrul (opțional)
Filtrul PL (DMW-LPL55: opţional) va atenua lumina reflectată de o suprafaţă metalică sau
non-sferică (suprafeţe plate nemetalice, vapori de apă sau particule invizibile din
atmosferă), făcând posibilă realizarea fotografiei cu un contrast ridicat.
Filtrul ND (DMW-LNDH55: opţional) reduce cantitatea de lumină cu aproximativ 1/8 (egală
cu reglarea valorii diafragmei cu 3 trepte), fără a afecta balansul de culoare.
Dispozitivul de protecţie MC (DMW-LMCH55: opţional) este un filtru transparent, care nu
afectează nici culorile şi nici cantitatea de lumină, astfel încât poate fi utilizat întotdeauna
pentru a proteja obiectivul camerei.
● Nu atașați filtre multiple în același timp.
● Puteţi ataşa capacul obiectivului când filtrul este ataşat.
● Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare pentru fiecare filtru.
284
DVQP1226
Altele
Lista afișărilor de pe monitor/vizor
• Următoarele imagini sunt exemple ale momentului în care ecranul este setat la [
]
(Monitor style) (Stil monitor) din monitor.
• Informațiile afișate, precum histogramele, măririle sau valorile numerice sunt folosite
doar în scopul referinței.
La înregistrare
50p
Mod de înregistrare (→36)
50p
[Peaking] (Maxim) (→195)
[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră)(→178)
Setare personalizată (→81)
[HDR] (Contrast dinamic) (→180)/[iHDR]
(Contrast dinamic inteligent) (→55)
[Photo Style] (Stil fotografie)(→172)
[Multi Exp.] (Expunere multiplă) (→181)
[Conversion] (Conversie) (→282)
[Flash] (Bliț)(→142, 148)
Declanşator electronic (→182)
[Rec Format] (Format înregistrare)/
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)
(→153)
Indicator supraîncălzire (→296)
[Snap Movie] (Film scurt) (→160)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiune] (→175)/)
[Picture Size] (Rezoluție imagine) (→176)
Rezoluţie imagine (Mod înregistrare
panoramică) (→65)
Afişarea ajustării efectului
(filtrului) imaginii(→75, 174)
EXPS
XXmXXs
Tipuri de efecte (filtre) ale
imaginii (→174)
Card (afişat doar în timpul
înregistrării) (→27)
Durata de înregistrare*1
(→151)
Indicator înregistrare
simultană (→159)
285
DVQP1226
Altele
Lista afișărilor de pe monitor/vizor
[Quality] (Calitate) (→176)
200fps 100fps
[High Speed Video] (Video cu viteză
ridicată) (→79)
[AFS/AFF/AFC] (→84)/
AFS AFF AFC MF
MF (→97)
Nume*2 (→188)
Zile trecute de călătorie*3 (→202)
Vârsta în ani/luni*2 (→188)
Locație*3 (→202)
Mod de focalizare automată(→85) Data/ora actuală*3
*3
[Pull Focus] (Focalizare forțată) (→162) Setarea destinaţiei de călătorie :
Exponometru (→198)
[Face Recog.] (Recunoaştere față) (→185)
AFL
Blocare AFL AF (→99)
(→201)
Zoom (→138)
Rafală (→124)
[4K PHOTO] (Fotografie 4K) (→107)
[Post Focus] (Focalizare posterioară) (→117)
Zonă focalizare automată(→83, 91)
[Self Timer] (Temporizator)(→126)
Țintă punct de măsurare(→177)
Baterie rămasă (→24)
[Center Marker] (Marcaj central)(→196)
Înregistrare macro (→96)
[Self Timer] (Temporizator) (→126)
[Stabilizer] (Stabilizator)(→134)
[Zoom Mic] (Zoom microfon)(→190)
Alertă bruiaj(→134)
Stare de înregistrare (Luminează
intermitent roşu.)/Focalizare
(Luminează verde.) (→151)/Focalizare
(În condiţii de iluminare slabă)(→35)
[Silent Mode] (Mod fără sunet) (→191)
AEL
Blocare AEL AE (→99)
[Metering Mode] (Mod măsurare) (→42, 177)
Comutare program (→57)
Focalizare (În condiţii de
iluminare slabă) (→83)
2.8
Valoare apertură(→35)
Stare conexiune Wi-Fi
60
Viteză declanșator (→35)
Histogramă (→195)
Compensare expunere
(→100)
Încadrare expunere (→128)
Luminozitate
(expunere) (→56, 77)
Asistență expunere manuală (→61)
Sensibilitate ISO(→101)
286
DVQP1226
Altele
Lista afișărilor de pe monitor/vizor
Colorare (→56)
[Dial Guide] (Ghid selector)(→198)
Încadrare balans de alb (→106)
Funcţia de control al
defocalizării (→56, 77)
Reglare fină a balansului de
alb (→105)
Luminozitate
(expunere) (→56, 77)
Balans de alb (→103)
Tip de defocalizare ([Miniature
Effect] (Efect miniatură)) (→73)
Colorare (→55)
98
RXXmXXs
[One Point Color] (Pată de culoare)(→74)
Numărul de imagini care pot
fi înregistrate (→28)
Timp de înregistrare disponibil*1
(→29)
[Sunshine] (Lumina soarelui) (→74)
(→56)
(→77)
(→80)
Filă tactilă (→200)
Afişarea ajustării
efectului (filtrului)
imaginii (→75, 174)
Efecte imagine activate
sau dezactivate (→174)
Zoom tactil (→139)
Efecte (filtre imagine)
(→174)
Declanșator tactil(→41)
Valoare apertură (→80)
[Touch AE] (Expunere automată
tactilă) (→42)
[Peaking] (Maxim) (→195)
Viteză declanșator (→80)
Sensibilitate ISO (→80)
Butoane funcționale(→48)
*1 [m] și [s] indică „minutele” și „secundele”.
*2 Se afişează timp de aproximativ 5 secunde când camera este pornită, dacă aţi setat [Profile Setup]
(Configurare profil).
*3 Se afișează timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului şi după trecerea
din Modul redare în Modul înregistrare.
287
DVQP1226
Altele
Lista afișărilor de pe monitor/vizor
■
Informaţiile despre înregistrare afişate pe ecran
O singură imagine (→123)
Mod de înregistrare (→36)
F2.8
Valoare diafragmă(→35)
1/60
Viteză declanșator (→35)
Acumulator disponibil (→24)
Rafală (→124)
[4K PHOTO] (Fotografie 4K) (→107)
[Self Timer] (Temporizator)(→126)
[AFS/AFF/AFC] (→84)/
AFS AFF AFC MF
MF (→97)
Mod de focalizare automată(→85)
[Quality] (Calitate)(→176)
Sensibilitate ISO (→101)
Compensare expunere
(→100)
Încadrare expunere (→128)
Wi-Fi
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
(→175)/[Picture Size] (Rezoluţie
imagine) (→176)
Wi-Fi (→229)
Setare buton funcțional (→47)
Luminozitate
(expunere) (→56, 77)
Asistență expunere manuală (→61)
[Flash] (Bliț) (→142, 148)
[Photo Style] (Stil fotografie)
(→172)
Încadrare balans de alb (→106)
Reglare fină a balansului de
alb (→105)
Balans de alb(→103)
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (→179)
[Metering Mode] (Mod măsurare)(→42, 177)
98
RXXmXX
Numărul de imagini care pot fi
înregistrate (→28)
Timp de înregistrare disponibil*
(→29)
* [m] și [s] indică „minutele” și „secundele”.
288
DVQP1226
Altele
Lista afișărilor de pe monitor/vizor
În redare
15 pic.
1ST DAY
11 months 20 days
Mod de redare (→211)
Pictogramă care indică prezența
unui marcaj (→111, 112)
Imagine protejată(→226)
Număr de exemplare (→225)
Fotografie 4K (fișier în rafală 4K)(→107)
Cu informații despre
locație (→212, 240)
[Post Focus] (Focalizare posterioară)(→117)
[Focus Stacking] (Stivuire focalizare) (→120)
Favorite (→224)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiune] (→175)/
[Picture Size] (Rezoluție imagine) (→176)
Pictogramă de interzicere a
deconectării cablului (→278)
Redare imagine video
(→164)
Redare imagine
panoramică (→67)
Redare continuă a grupului
de imagini în rafală (→168)
Salvare imagini din
fișierul în rafală 4K (→110)
Salvare imagine din imaginile
înregistrate folosind [Post Focus]
(Focalizare posterioară)(→119)
Redare continuă a grupului
de imagini cu timp scurs
(→168)
50p
[Rec Format] (Format înregistrare)/[Rec
Quality] (Calitate înregistrare) (→153)
[Snap Movie] (Film scurt) (→160)
[Quality] (Calitate)(→176)
200fps 100fps [High Speed Video] (Video cu viteză ridicată) (→79)
Acumulator disponibil(→24)
1/98
Număr imagine/Imagini totale
Stare conexiune Wi-Fi
15 imagini
XXmXXs
Numărul grupului de imagini
Durata de înregistrare a
imaginii video *1 (→164)
Redare continuă a grupului
de animații cadru cu cadru
(→168)
Afișare text imprimat (→220)
XXmXXs
289
Durată scursă de redare*1
DVQP1226
Altele
Lista afișărilor de pe monitor/vizor
Pictogramă de terminare a
ștergerii retușării (→218)
Pictogramă de obținere informații
Redare (imagini video)
(→164)
1ST DAY
Nume*2 (→186, 188)
Locație*2 (→202)
Titlu*2 (→219)
Prima zi din numărul de zile de călătorie
trecute (→202)
Pictogramă încărcare (Wi-Fi)(→253)
Informații despre înregistrare
Ecran imagine din grup în
rafală (→169)
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp
scurs) Ecran grup de imagini (→169)
Afișare pentru imagine cadru cu cadru
Grup animație (→169)
Pictogramă submeniu (→169, 253)
[Silent Mode] (Mod fără sunet) (→191)
11 luni 20 de zile
Vârsta în ani/luni (→186, 188)
Redare multiplă(→166)
Ștergere (→170)
*1 [m] și [s] indică „minutele” și "secundele”.
*2 Se afişează în ordinea [Title] (Titlu), [Location] (Locaţie), [Name] (Nume) ([Baby1] (Bebeluş1)/
[Baby2] (Bebeluş2), [Pet] (Animal de companie)), [Name] (Nume) ([Face Recog.] (Recunoaştere faţă)).
290
DVQP1226
Altele
Lista afișărilor de pe monitor/vizor
■
Afișarea informațiilor detaliate
10:00 1.DEC.2017
100-0001
Informații despre înregistrare
[Aspect Ratio] (Raport
dimensiuni) (→175)/ [Picture
Size] (Rezoluţie imagine)
(→176)
[Stabilizer] (Stabilizator) (→134)
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent)
[HDR] (Contrast dinamic)
(→180)/[iHDR] (Contrast
dinamic inteligent) (→55)
[i.Resolution] (Rezoluţie
inteligentă) (→179)
(→179)
50p
200fps 100fps
[Rec Format] (Format
înregistrare)/[Rec Quality]
(Calitate înregistrare) (→153)
[High Speed Video] (Video cu viteză ridicată) (→79)
[Quality] (Calitate) (→176)
[Color Space] (Spaţiu de culoare)(→184)
Dată/oră înregistrare
Fus orar (→201)
Fotografie 4K (fișier în rafală 4K)(→107)
[Post Focus] (Focalizare posterioară) (→117)
[Focus Stacking] (Stivuire focalizare) (→120)
100-0001
■ Afișarea histogramei
Număr folder/fișier(→276)
R
G
B
Y
1/98
Histogramă (→39)
100-0001
1/98
100-0001
Număr imagine/Total imagini
Număr folder/fișier (→276)
Informații despre înregistrare
291
DVQP1226
Altele
Afișarea mesajelor
Următoarele explică semnificația mesajelor importante afișate pe ecran și cum să
răspundeți la ele.
■
Cardurile de memorie
[Memory Card Error] [Format this card?] (Eroare de card de memorie) (Formataţi cardul?)
• Salvați datele necesare pe un calculator sau alt dispozitiv și apoi utilizați funcția [Format]
(Formatare) pe cameră. (→28)
• Încercați cu un card diferit.
[Read Error] (Eroare citire) / [Write Error] (Eroare scriere) [Please check the card] (Verificați cardul)
• Verificați dacă a fost introdus corect cardul (→26).
• Opriți camera și îndepărtați cardul. Reintroduceți cardul și porniți din nou camera.
• Încercați cu un card diferit.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Înregistrarea imaginilor video a fost anulată din cauza limitării vitezei de scriere a cardului)
• Clasa de viteză a cardului necesar variază în funcție de [Rec Format] (Format înregistrare] și [Rec
Quality] (Calitate înregistrare) a imaginii video. Înregistrarea imaginilor 4K necesită un card care are
o anumită clasă de viteză. Utilizaţi un card care îndeplineşte specificația. Asigurați-vă că folosiți un
card cu clasa de viteză recomandată. Pentru detalii, consultați „Despre înregistrarea imaginilor video/
fotografiilor 4K și valorile clasei de viteză” (→27).
• Dacă înregistrarea se opreşte chiar şi atunci când utilizaţi un card cu clasa de viteză recomandată
(→27), viteza de scriere a datelor a scăzut. Dacă se întâmplă acest lucru, vă recomandăm să faceți
o copie de rezervă a datelor de pe cardul de memorie și să îl formatați (→28). În funcţie de tipul
cardului, înregistrarea se poate întrerupe la mijloc.
[Memory Card Error] (Eroare card de memorie) [This memory card cannot be used] (Acest
card de memorie nu poate fi utilizat)
• Utilizați un card compatibil. (→27)
■
Acumulatorul
[This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat)
• Utilizaţi un acumulator original Panasonic. Consultați cel mai apropiat distribuitor sau centru de
service, dacă pe ecran vi se afișează în continuare același lucru.
• Ștergeți orice mizerie de pe contactele acumulatorului.
292
DVQP1226
Altele
■
Afișarea mesajelor
Funcția Wi-Fi
[Failed to connect wireless access point] (Eșuare conectare la punctul de acces wireless) /
[Connection failed] (Conexiune eșuată) / [No destination found] (Nu s-a găsit nicio destinație)
• Informaţiile setate privind punctul de acces wireless pe acest aparat sunt greşite. Verificaţi tipul de
autentificare, tipul de criptare şi cheia de criptare. (→261)
• Undele radio de la alte dispozitive pot cauza blocarea conexiunii la punctul de acces wireless.
Verificaţi celelalte dispozitive conectate la punctul de acces wireless şi dispozitivele care utilizează
banda de 2,4 GHz.
[Connection failed. Please retry in a few minutes.] (Conexiune eșuată. Încercați peste câteva
minute.) / [Network disconnected. Transfer stopped.] (Rețea deconectată. Transfer oprit.)
• Undele radio ale punctului de acces wireless scad în intensitate. Efectuaţi conectarea mai aproape
de punctul de acces wireless.
În funcţie de punctul de acces wireless, conexiunea poate fi deconectată automat după scurgerea
perioadei de timp specificate. Restabiliţi conexiunea din nou .
[Connection failed] (Conexiune eşuată)
• Modificaţi punctul de acces pentru a se conecta la setările Wi-Fi de pe smartphone la această cameră.
[Cannot connect to server] (Nu se poate conecta la server)
• Dacă este afişat un mesaj care vă solicită actualizarea certificatului rădăcină, trebuie să fiţi de acord
cu actualizarea certificatului rădăcină.
■ Altele
[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi şterse)/ [This picture cannot be
deleted] (Această imagine nu poate fi ştearsă)
■ Imaginile care nu sunt DCF (→163) nu pot fi șterse. Salvați datele necesare pe un calculator
sau alt dispozitiv și apoi utilizați funcția [Format] (Formatare) pe cameră. (→28)
[Cannot be set on this picture] (Setarea nu poate fi efectuată pe această imagine)
• [Print Set] (Setare tipărire), [Title Edit] (Editare titlu), [Text Stamp] (Imprimare text) și alte funcții nu pot
fi folosite pentru imaginile care nu corespund standardului DCF (→163).
[Please turn camera off and then on again] (Opriți camera și apoi porniți-o din nou) [System
Error] (Eroare de sistem)
• Porniți camera din nou. (Consultați cel mai apropiat distribuitor sau centru de service,
dacă pe ecran vi se afișează în continuare același lucru.)
293
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri
Rezolvarea problemelor
Încercați să verificați mai întâi acești itemi (→294 - 302).
În cazul în care problema persistă,
Realizarea [Reset] (Resetare) din meniul [Setup] (Configurare) poate rezolva problema (→208).
De asemenea, consultați site-ul Panasonic pentru ultimele informații de suport.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil numai în limba engleză.)
■
Acumulatorul, alimentarea
Indicatorul de încărcare luminează intermitent.
■ Încărcarea se realizează într-un loc cu o temperatură extrem de ridicată sau de scăzută.
→ Reconectați cablul de conexiune USB (furnizat) și încercați încărcarea într-un loc cu o
temperatură ambientală cuprinsă între 10°C și 30°C (50°F și 86°F) (cerințele de temperatură
se aplică și la bacumulatorul însuși
• Încărcarea nu este posibilă în cazul în care alimentarea electrică a calculatorului este
redusă.
Camera nu funcționează chiar dacă este pornită. Camera se închide de îndată ce este
pornită.
• Acumulatorul trebuie reîncărcat.
→ Încărcaţi acumulatorul. (→20)
Acest aparat se opreşte automat.
• Modul [Economy] (Economie energie) este activat. (→205)
Acumulatorul se epuizează rapid.
• Modul [4K PHOTO] (Fotografie 4K) este setat la [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K).
→ Când este selectat [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează mai repede.
Selectați [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
• Conexiunea Wi-Fi a fost activată pentru un timp îndelungat.
→ Acumulatorul este folosit pentru o conexiune Wi-Fi mai rapidă. Opriți camera de câte ori este
posibil, folosind funcția [Economy] (Economie energie) (→205) sau alte metode.
294
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri Rezolvarea problemelor
■
Înregistrarea
Imaginile nu pot fi înregistrate. Declanşatorul nu va opera imediat ce butonul declanşator
este apăsat.
• Când funcția [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [FOCUS]
(Focalizare), camera nu va înregistra corespunzător până când focalizarea nu este realizată. (→193)
Imaginile înregistrate arată înălbite.
• Obiectivul este murdar (amprente etc.).
→ Opriţi funcţionarea camerei şi ştergeţi uşor suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale și uscată.
Imaginile înregistrate sunt prea deschise/prea închise.
• Funcția Blocare expunere automată (→99) nu este setată corespunzător.
Unele imagini sunt realizate când apăs butonul declanșator o singură dată.
• Anulaţi următoarele setări:
–– [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) (→175)
–– Mod automat (→123)
–– Înregistrare încadrată (→127)
Focalizarea nu s-a aliniat corect.
• Subiectul se află în afara intervalului de focalizare.
• Funcția [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [RELEASE] (Deblocare). (→193)
• [Shutter AF] (Declanșator autofocalizare) este setat la [OFF] (Dezactivare). (→192)
• Funcția Blocare expunere automată (→99) nu este setată corespunzător.
• Dacă există amprente sau murdărie pe obiectiv, focalizarea poate fi setată pe obiectiv, iar nu pe subiect.
Imaginile înregistrate sunt neclare. Funcția stabilizatorului este ineficientă.
• Viteza declanșatorului este mai redusă în locațiile întunecate, iar funcția stabilizatorului este mai puțin eficientă.
→ Utilizați un trepied și un temporizator, atunci când realizaţi fotografii cu o viteză redusă a declanșatorului (→126).
Imaginile înregistrate apar de slabă calitate sau există interferențe.
• Vă recomandăm să încercați următoarele metode.
→ Reduceți sensibilitatea ISO (→101).
→ Ajustați fie [Noise Reduction] (Reducere zgomot), fie [Photo Style] (Stil fotografie) la o setare mai ridicată
sau setați fiecare item, altul decât [Noise Reduction] (Reducere zgomot), la o setare mai redusă. (→173)
Subiecții apar denaturați în imagini.
• Dacă realizați o fotografie a unui subiect aflat în mișcare în modul declanșator electronic,
modul de înregistrare a imaginii video sau modul de înregistrare a fotografiei 4K, subiectul din
imagine poate fi denaturat în anumite situații.
Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS, care servesc ca senzori de detectare pentru
cameră. Aceasta nu este o defecțiune.
295
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri Rezolvarea problemelor
În anumite condiţii de iluminare, precum iluminare fluorescentă şi dispozitiv de iluminare
LED, pot apărea dungi sau licăriri.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS, care servesc ca senzori de
detectare pentru cameră. Aceasta nu este o defecțiune.
• Dacă realizați imagini statice folosind declanșatorul electronic, dungile pot fi
reduse prin setarea unei viteze mai scăzute a declanșatorului. (→59)
• Dacă apar dungi sau licăriri vizibile la înregistrarea imaginilor video atunci
când folosiți surse de lumină precum iluminarea fluorescentă sau cu LED-uri,
puteți reduce licărirea sau dungile setând [Flkr Decrease] (Reducere licărire)
(→189) sau reglând viteza declanșatorului. Timpul de expunere poate fi
selectat dintre valorile [1/50], [1/60], [1/100] sau [1/120]. Puteţi seta manual
viteza declanșatorului în Modul video creativ. (→78)
Luminozitatea sau nuanţele imaginii înregistrate diferă de cele ale scenei reale.
• La înregistrarea în condiţii de lumină fluorescentă sau LED etc., creșterea timpului de expunere
poate introduce uşoare modificări de luminozitate şi culoare. Acestea reprezintă rezultatul
caracteristicilor sursei de lumină şi nu indică o defecţiune.
• La înregistrarea subiecților în locaţii extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu
dispozitiv de iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc., culorile şi luminozitatea
ecranului se pot modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale.
Zoom-ul nu funcționează corespunzător.
• Setați [Conversion] (Conversie) la [OFF] (Dezactivare).
Realizarea fotografiilor 4K se opreşte înainte de finalizare.
• Când temperatura ambientală este ridicată sau înregistarea cu funcția Fotografie 4K este folosită
continuu, camera poate afişa [
] şi opri înregistrarea. Aşteptaţi până la răcirea camerei.
296
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri Rezolvarea problemelor
■
Imaginile video
Nu se pot înregistra imagini video.
• Este posibil să nu puteţi înregistra o imagine pentru o scurtă perioadă de timp după
pornirea camerei, atunci când utilizaţi un card de mare capacitate.
Înregistrarea imaginilor video se întrerupe la jumătate.
• Când temperatura ambientală este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu, camera poate
afişa [
] şi opri înregistrarea pentru a se proteja. Aşteptaţi până la răcirea camerei.
• Clasa de viteză a cardului necesar variază în funcție de [Rec Format] (Format înregistrare] și [Rec Quality]
(Calitate înregistrare) a imaginii video. Asigurați-vă că folosiți un card cu clasa de viteză recomandată.
Pentru detalii, consultați „Despre înregistrarea imaginilor video/fotografiilor 4K și valorile clasei de
viteză” (→27).
Uneori, este dificilă focalizarea cu Focalizare automată la înregistrarea imaginilor video
4K.
• Aceasta se poate întâmpla când se realizează o fotografie prin reducerea vitezei Focalizării
automate, pentru a ajusta focalizarea cu o mare precizie. Aceasta nu este o defecțiune.
Un sunet, precum un clic sau un bâzâit, este înregistrat la imaginile video. Sunetul
este înregistrat la un volum scăzut.
• La înregistrarea într-un mediu liniștit, sunetul diafragmei, focalizării și al altor acțiuni se poate
înregistra la imaginile video. Aceasta nu este o defecțiune. Operația de focalizare din timpul
înregistrării imaginilor video poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) din [Continuous AF] (Focalizare
automată continuă) (→155).
• Dacă acoperiți microfonul cu degetele în timpul înregistrării imaginilor video, sunetul poate să fie
înregistrat la un volum scăzut sau poate să nu fie înregistrat deloc. În acest caz, camera poate
detecta sunetul de funcționare a obiectivului mai ușor.
Sunetele de funcționare sunt înregistrate la imaginea video.
• Utilizarea funcției [Silent Operation] (Operare silenţioasă) este recomandată dacă vă
îngrijorează sunetele de funcționare. (→80)
■ Blițul
Blițul nu este declanșat.
● Blițul nu este disponibil în următoarele cazuri.
–– Blițul este dezactivat. (→140)
• Setați [Shutter Type] (Tip declanșator] la [AUTO] (Automat) sau
[MSHTR]. (→182)
• Setaţi [Silent Mode] (Mod fără sunet) la [OFF] (Dezactivare).
(→191)
297
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri Rezolvarea problemelor
■ Monitorul/vizorul
Monitorul/vizorul este închis, deşi camera este pornită.
• Dacă nu sunt efectuate operaţii în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off]
(Dezactivare automată LVF/ecran) este activată și monitorul/vizorul se oprește.
Poate licări pentru o clipă sau luminozitatea ecranului se poate modifica semnificativ
pentru scurt timp.
• Acest lucru are loc din cauza schimbării diafragmei obiectivului atunci când butonul declanşator
este apăsat pe jumătate sau când luminozitatea subiectului se modifică. Aceasta nu este o defecțiune.
Nu se poate comuta între monitor și vizor, când se apasă butonul [LVF].
• Când este conectată la un calculator sau imprimantă, camera poate afișa imagini doar pe propriul
ecran.
■ Redarea
Imaginile nu pot fi vizualizate. Nu există imagini înregistrate.
■ Nu este introdus un card în cameră.
• Numele fișierului imaginii a fost modificat pe un calculator? În acest caz, fișierul nu poate fi redat cu
această cameră.
→ Este recomandată utilizarea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” (→273), pentru a scrie imagini de
pe calculator pe card.
•• Setați [Playback Mode] (Mod de redare) la [Normal Play] (Redare normală). (→211)
Zonele roșii ale imaginilor apar înnegrite.
• Când corecția digitală a ochilor roșii ([
], [
]) funcționează, zonele roșii pot fi înnegrite.
→ Vă recomandăm să dezactivați blițul încorporat, să setați modul blițului la [ ] sau să setați [RedEye Removal] (Îndepărtare efect de ochi roșii) la [OFF] (Dezactivare) înainte de înregistrare. (→183)
298
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri Rezolvarea problemelor
■
Funcția Wi-Fi
Nu se poate conecta la rețeaua wireless LAN. Undele radio se întrerup. Punctul de acces
wireless nu este afişat.
Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Utilizaţi în domeniul de comunicaţii ale dispozitivului care urmează a se conecta.
• Un dispozitiv precum un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc., care utilizează frecvenţa de
2,4 GHz, este utilizat în apropiere?
→ Este posibil ca undele radio să fie întrerupte când sunt utilizate simultan. Utilizaţi-le la o
distanţă suficientă faţă de dispozitiv.
• Când indicatorul luminos al acumulatorului luminează intermitent în roşu, este posibilă
neiniţializarea sau întreruperea conexiunii cu echipamentul. (Este afişat un mesaj precum
[Communication error] (Eroare de comunicare).)
• Când acest aparat este amplasat pe o masă sau raft metalic, este posibil să nu poată stabili
conexiunea cu ușurință.
• Utilizați camera departe de suprafaţele metalice.
Despre un punct de acces wireless
• Asiguraţi-vă că punctul de acces wireless care trebuie conectat se află în stare de funcţionare.
• Verificaţi setările undelor radio ale punctului de acces wireless.
→ Efectuaţi conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
→ Schimbaţi locaţia şi orientarea unghiului punctului de acces wireless.
• Este posibil să nu se afişeze chiar dacă undele radio există, în funcţie de setarea punctului de
acces wireless.
→ Opriți punctul de acces wireless și apoi porniți-l din nou.
• Rețeaua SSID a punctului de acces wireless este setată să nu transmită?
→ Rețeaua poate să nu fie detectată când este setată să nu transmită. Introduceți și setați
rețeaua SSID. (→261)
• În mod alternativ, setați rețeaua SSID a punctului de acces wireless să transmită.
Acest aparat nu este afişat pe ecranul de setări Wi-Fi ale smartphone-ului.
• Încercați să activați/să dezactivați funcția Wi-Fi din setările Wi-Fi ale smartphone-ului.
Am o problemă cu conectarea la calculatorul meu cu Windows 8. Numele de utilizator și
parola nu sunt recunoscute.
• În funcție de versiunea sistemului de operare, pe Windows 8, de exemplu, există două tipuri
de conturi de utilizator (cont local/cont Microsoft).
→ Asigurați-vă că setați contul local și utilizați numele și parola pentru contul local.
299
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri Rezolvarea problemelor
Conexiunea Wi-Fi nu îmi recunoaște calculatorul.
Camera nu poate fi conectată la un calculator Mac/Windows printr-o conexiune Wi-Fi.
• În mod implicit, conexiunea Wi-Fi folosește numele grupului de lucru „WORKGROUP”. Dacă
numele grupului de lucru a fost schimbat, nu va fi recunoscut.
→ Selectați [PC Connection] (Conexiune calculator), apoi [Change Workgroup Name] (Schimbare
nume grup de lucru) din [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi), pentru a
schimba numele grupului de lucru pentru a se potrivi cu cel de pe calculatorul dumneavoastră.
(→266)
• Confirmaţi că numele de conectare şi parola sunt introduse corect.
• Când ora și data sistemului calculatorului Mac sau Windows conectat la cameră diferă considerabil
de cele ale camerei, camera nu poate fi conectată la calculator în cazul anumitor sisteme de operare.
→Confirmaţi că setarea ceasului și fusului orar de pe cameră se potrivesc cu ora, data şi fusul orar
de pecalculatorul cu Windows sau Mac. Când ambele setări diferă considerabil, vă rugăm să le
potriviți.
Imaginile nu pot fi transmise la serviciul web.
• Confirmaţi corectitudinea informaţiilor de conectare (ID de conectare/nume de utilizator/
adresă de e-mail/parolă).
Transmiterea imaginii la serviciul web necesită mult timp.
Transmiterea imaginii eşuează la jumătate. Există o imagine care nu a putut fi transmisă.
• IRezoluția imaginii este prea mare?
→ Rezoluția după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video) (→221).
→ Reduceţi rezoluţia imaginii de la [Size] (Rezoluţie) (→245), apoi trimiteţi.
• Transmiterea poate dura mai mult timp când distanţa faţă de punctul de acces wireless este mare.
→ Transmiteţi mai aproape de punctul de acces wireless.
• Formatul de fişier al imaginii care poate fi trimisă diferă în funcţie de destinaţie. (→243)
Mi-am uitat parola pentru Wi-Fi.
→ Executaţi [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) din meniul [Setup] (Configurare). (→208)
Totuşi, informaţiile pe care le-aţi setat în [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) vor fi resetate.
300
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri Rezolvarea problemelor
■ Televizorul, calculatorul și imprimanta
Pe televizor nu apare nicio imagine. Imaginea este neclară sau necolorată.
• Televizorul nu este conectat corect (→269).
• Televizorul nu a fost schimbat la intrarea auxiliară.
VIERA Link (HDMI) nu funcționează.
• Setarea camerei [VIERA Link] este activată [ON]? (→206)
→ Verificați setarea VIERA Link (HDMI) pe dispozitivul la care vă conectați..
→ Opriţi şi porniţi din nou camera.
Nu se poate comunica cu calculatorul.
• Setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC] (Calculator)(→206, 275).
• Opriţi şi porniţi din nou camera.
Calculatorul nu recunoaște cardul. (La utilizarea unui card de memorie SDXC)
• Verificaţi dacă calculatorul dumneavoastră este compatibil cu cardurile de memorie SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Un mesaj care vă avertizează să formatați cardul poate apărea când îl conectați. Nu formatați
cardul.
• Dacă indicatorul [Access] (Acces) de pe ecran nu dispare, opriți camera înainte de a deconecta
cablul de conexiune USB.
Nu se poate tipări la conectarea la imprimantă.
• Imprimanta nu este compatibilă cu PictBridge.
• Setați [USB Mode] (Mod USB) la [PictBridge(PTP] (→206, 278).
Marginile imaginilor sunt tăiate la tipărire.
• Anulați orice setări de tăiere sau tipărirea fără margini de pe imprimantă înainte de tipărire.
• Raportul dimensiunii imaginilor este diferit de cel al hârtiei folosite pentru tipărire
→ Dacă tipăriți în magazin, verificați dacă raportul 16:9 poate fi tipărit.
301
DVQP1226
Altele
Întrebări și răspunsuri Rezolvarea problemelor
■
Altele
Obiectivul face un zgomot asemănător unui clic.
• Când camera este pornită sau oprită, obiectivul se mișcă sau se realizează operarea diafragmei,
iar un astfel de zgomot poate fi auzit. Aceasta nu este o defecțiune.
• Când luminozitatea se schimbă după o operație de zoom sau după mișcarea camerei, obiectivul
poate face un zgomot în timp ce se ajustează diafragma. Aceasta nu este o defecțiune.
Zoom-ul se oprește în mod instantaneu.
• Când utilizați Zoom-ul optic suplimentar, acțiunea de zoom se va opri temporar. Aceasta nu este o
defecțiune.
Indicatorul se aprinde roșu la apăsarea butonului declanșatorului pe jumătate în locații întunecate.
[AF Assist Lamp] (Indicatorul asistență focalizare automată) este activat [ON] (→193).
Camera este fierbinte.
• Camera se poate încălzi puțin în timpul utilizării, dar aceasta nu îi afectează performanța sau
Ceasul este incorect.
• Dacă nu utilizaţi camera pentru o perioadă mai lungă de timp, ceasul poate fi resetat.
→ Resetați ceasul (→31).
La utilizarea zoom-ului, imaginea devine puțin deformată și marginile subiectului sunt
colorate.
• Imaginile pot fi puțin deformate sau colorate în jurul marginilor, în funcție de raportul zoom-ului,
dar aceasta nu reprezintă o defecțiune.
302
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
În exploatare
●Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu
microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile şi/sau sunetul de pe aparat
pot suferi perturbaţii din cauza undelor electromagnetice.
• Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce
zgomote care pot afecta negativ imaginea şi/sau sunetul.
• Înregistrările datelor pot fi distruse sau imaginile pot fi distorsionate de câmpuri
magnetice puternice create de difuzoare sau motoare mari.
• Radiația undelor electromagnetice poate afecta negativ acest aparat, perturbând
imaginea şi/sau sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice şi nu mai
funcţionează corespunzător, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi
adaptorul de curent alternativ (opţional). Apoi, reintroduceţi acumulatorul sau
reconectaţi adaptorul de curent alternativ şi reporniţi aparatul.
Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
•Dacă înregistraţi lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile
şi/sau sunetele înregistrate vor fi afectate.
●Nu prelungiţi cordonul sau cablul furnizat.
●Nu lăsați camera să intre în contact cu pesticide sau substanțe volatile (poate
provoca deteriorarea suprafeței sau desprinderea învelișului exterior).
●Nu lăsați niciodată camera și acumulatorul în mașină sau în portbagajul mașinii pe
timp de vară.
●Dacă procedați astfel, este posibil ca electrolitul acumulatorului să se scurgă, să se
supraîncălzească, să ia foc sau acumulatorul poate exploda din cauza temperaturii
ridicate.
303
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
Îngrijirea camerei
Pentru a curăța camera, scoateţi acumulatorul sau cuplerul de curent continuu (opţional) sau
cardul sau scoateţi fişa de alimentare din priză și ștergeți camera cu o cârpă moale și uscată.
●Utilizați o cârpă umedă pentru a îndepărta petele, înainte de a șterge cu o cârpă
uscată.
●Nu utilizați benzină, diluanți, alcool sau detergent de bucătărie, deoarece acestea pot
deteriora carcasa exterioară și finisajul camerei.
●Dacă utilizați o cârpă tratată chimic, citiți cu atenție instrucțiunile furnizate.
Când nu folosiți camera pentru un timp
●Opriți camera înainte de îndepărtarea acumulatorului și a cardului (asigurați-vă că
acumulatorul este îndepărtat, pentru a împiedica deteriorarea prin supra-descărcare).
●Nu o lăsați în contact cu pungi de cauciuc sau plastic.
●Stocați împreună cu un agent de uscare (gel de siliciu), dacă depozitați în sertar etc.
Depozitați acumulatorul în locuri răcoroase (de la 15°C la 25°C (de la 59°F la 77°F)) cu
umiditate mică (de la 40% RH la 60% RH) și fără schimbări majore de temperatură.
●Încărcați bateria o dată pe an și utilizați-o complet înainte de a o depozita din nou.
●Verificaţi toate componentele înainte de a realiza fotografii, în cazul în care nu aţi
utilizat camera pentru o perioadă lungă de timp.
Monitorul/vizorul
●Nu apăsați puternic pe monitor. Aceasta poate provoca afișarea neuniformă sau
deteriorarea monitorului.
●În climate reci sau în alte situații în care camera devine rece, monitorul sau vizorul
poate apărea puțin mai întunecat decât în mod normal, imediat ce camera este pornită.
Luminozitatea va reveni la normal odată ce componentele interne se vor încălzi.
Monitorul și vizorul sunt realizate cu o tehnologie de înaltă precizie.
Totuşi, pe monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau luminoase (roşii, albastre sau
verzi).Aceasta nu este o defecțiune. Ecranul monitorului și vizorul sunt realizate cu o
tehnologie de înaltă precizie, dar unii pixeli pot să fie inactivi. Punctele nu vor fi înregistrate
pe fotografiile de pe card.
304
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
Obiectivul
●Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
●Atunci când există murdărie (apă, ulei sau amprente etc.) pe suprafaţa obiectivului,
imaginea poate fi afectată. Ştergeţi uşor suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale,
uscată înainte și după realizarea fotografiilor.
●Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere
poate duce la defectarea camerei. De asemenea, aveţi grijă când aşezaţi camera afară
sau în apropierea unei ferestre.
●Retrageți obiectivul când transportați camera.
Acumulatorul
Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu.
Bateria este afectată ușor de către temperatură și umiditate și este afectată mai mult
când temperatura este ridicată sau scăzută.
●Durata necesară pentru încărcare depinde de condițiile de utilizare a acumulatorului.
●Încărcarea durează mai mult la temperaturi ridicate sau scăzute și când acumulatorul
nu a mai fost utilizat de mai mult timp.
●Acumulatorul va fi cald în timpul încărcării și pentru ceva timp după aceea.
●Acumulatorul se va descărca dacă nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, chiar
dacă a fost încărcat.
●Nu lăsați niciun obiect metalic (precum agrafe) în apropierea zonei contactelor.
●În caz contrar, un incendiu sau/și șoc electric poate fi provocat de scurtcircuit sau de
căldura generată.
●Nu se recomandă încărcarea frecventă a acumulatorului.
●(Încărcarea frecventă a acumulatorului reduce durata maximă de utilizare și poate
provoca umflarea acumulatorului.)
●Dacă eficiența acumulatorului se reduce în mod semnificativ, acumulatorul a ajuns la
sfârșitul ciclului de utilizare.
●Vă rugăm să achiziționați un nou acumulator.
●La încărcare:
• Ștergeți mizeria de pe contactele bateriei cu o cârpă uscată.
• Țineți la o distanță de cel puțin 1 m (3,3 picioare) de un radio FM (poate provoca o
interferență radio).
● Nu utilizați o baterie deteriorată sau deformată (în special conectorii), de exemplu din
cauza căderii (poate provoca o defecțiune).
305
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
Adaptorul de curent alternativ (furnizat)
●Țineți la o distanță de cel puțin 1 m (3,3 picioare) de un radio FM (poate provoca o
interferență radio).
●Când utilizaţi adaptorul de curent alternativ (furnizat), acesta poate genera sunete
similare unui zumzăit. Aceasta nu este o defecțiune.
●După utilizare, asiguraţi-vă că aţi deconectat cablul de alimentare de la priza de curent
electric. (Dacă acesta este lăsat conectat, va consuma o cantitate redusă de curent.)
Cardurile de memorie
●Pentru prevenirea deteriorării cardurilor și a datelor
• Evitați temperaturile ridicate, razele directe ale soarelui, undele electromagnetice și
electricitatea statică.
• Nu-l îndoiți, nu-l scăpați sau nu-l expuneți la impacturi puternice.
• După utilizare, la stocare sau în timpul transportului, păstraţi cardul în carcasa sau
husa aferentă.
• Nu atingeți contactele de pe partea inferioară a cardului și nu le lăsați să acumuleze
mizerie sau să se ude.
• Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde dacă aparatul suferă o defecţiune din
cauza manevrării inadecvate. Panasonic nu va fi răspunzătoare pentru nicio pagubă
cauzată ca urmare a pierderii datelor înregistrate.
●La transferarea sau depunerea la deșeuri a cardurilor de memorie
•Dacă utilizați funcțiile „Format” (Formatare) sau „Delete” (Ştergere) de pe cameră sau
calculator, acestea schimbă doar informațiile de gestionare a fișierelor și nu șterge
complet datele de pe cardul de memorie. Când depuneți la deșeuri sau transferați
cardurile dumneavoastră de memorie,vă recomandăm să le distrugeți fizic sau să
folosiți un software de calculator disponibil în comerț pentru ștergerea completă a
datelor de pe card. Datele de pe cardurile de memorie ar trebui gestionate responsabil.
La utilizarea unui trepied sau unipod
●Nu aplicați forță excesivă sau nu strângeți șuruburile când acestea sunt deformate.
(Aceasta poate deteriora camera, gaura pentru șurub sau eticheta.)
●Asigurați-vă că trepiedul este stabil. (Consultați instrucțiunile de utilizare a
trepiedului.)
●Este posibil să nu puteți îndepărta cardul sau acumulatorul când utilizați un trepied
sau unipod.
306
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
Informațiile personale
Pentru a proteja informațiile personale, vă recomandăm să setați o parolă Wi-Fi sau o
funcție de blocare a Wi-Fi-ului. (→266)
Dacă numele sau zilele de naștere sunt setate din funcțiile [Profile Setup] (Configurare
profil) sau din [Face Recog.] (Recunoaștere față), rețineți că imaginile înregistrate și
camera vor conține informații personale.
Trebuie să acordaţi atenţie specială intimităţii, drepturilor asupra portretelor etc.
subiectului și să vă asumați responsabilitatea când utilizați [Silent Mode] (Mod
silențios) sau funcții similare,precum scrierea informațiilor despre locație și
schimbarea zgomotului declanșatorului etc.
răspunderii
●D
●Declinarea
• Datele cu conținut personal pot fi deteriorate sau pierdute din cauza funcționării
defectuoase, electricității statice, accidentelor, defecțiunii, reparării sau a altor
operații. Panasonic nu va fi responsabil pentru nicio daună care rezultă, direct sau
indirect, ca urmare a deteriorării sau pierderii datelor cu conținut personal.
● La solicitarea reparării sau transferarea/depunerea la deșeuri a camerei
• După ce notați informațiile personale, realizați [Reset Wi-Fi Settings]/[Delete account]
(Resetare setări Wi-Fi) (Ștergere cont) pentru a șterge datele care conțin informații
personale, precum setările de conexiune Wi-Fi care sunt înregistrate sau setate pe
acest aparat. (→208, 258)
• Pentru a vă proteja informațiile personale, vă rugăm să resetați setările. (→208)
• Îndepărtați cardul de memorie din cameră.
• Când solicitați repararea dispozitivului, setările pot fi restaurate la starea din
momentul achiziției inițiale.
• Dacă operațiile de mai sus nu pot fi realizate din cauza defecțiunii camerei, consultați
distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service.
• Când transferați sau depuneți la deșeuri cardul de memorie, consultați „La
depunerea la deșeuri/transferarea cardului de memorie” din secțiunea
precedentă. (→306)
● Încărcarea fotografiilor la serviciile web
•Fotografiile pot conţine informaţii personale, care se pot utiliza pentru identificarea
persoanelor, precum titluri, date și ore de înregistrare şi informaţii despre locaţie.
Înainte de încărcarea imaginilor la serviciile web, verificați imaginile cu atenție pentru
informațiile care nu trebuie dezvăluite.
307
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
Funcția Wi-Fi
■ Utilizați camera ca dispozitiv LAN wireless
Când utilizaţi echipamentele sau calculatoarele care au nevoie de o securitate mai fiabilă
decât dispozitivele LAN wireless, asiguraţi-vă că sunt luate măsurile corespunzătoare
pentru conceptele de siguranţă şi defectele sistemelor utilizate. Panasonic nu îşi va
asuma responsabilitatea pentru nicio deteriorare, care survine din utilizarea camerei în
alt scop decât ca dispozitiv LAN wireless.
■ Se presupune că funcţia Wi-Fi a acestei camere este utilizată în ţările în care
este vândută această cameră
Există riscul ca această cameră să încalce reglementările privind undele radio, dacă este
utilizată în alte ţări decât cele în care această cameră este comercializată, iar Panasonic
nu îşi asumă responsabilitatea pentru astfel de încălcări.
■
Există riscul ca datele transmise şi recepţionate prin unde radio să poată fi
interceptate
Vă rugăm să reţineţi că există riscul ca datele transmise şi recepţionate prin unde radio să
poată fi interceptate de un terţ. Vă recomandăm să activați criptarea din setările punctului
dumneavoastră de acces wireless pentru a asigura securitatea informațiilor.
■
Nu utilizaţi camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau
interferenţe
• Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau
interferențe, precum în apropierea cuptoarelor cu microunde. Undele radio pot să nu
ajungă la cameră.
• Utilizarea camerei în apropierea dispozitivelor precum cuptoare cu microunde sau
telefoane fără fir, care utilizează banda de unde radio de 2,4 GHz, poate cauza o
scădere a performanţei ambelor dispozitive.
■ Nu vă conectaţi la o reţea wireless pentru care nu aveţi autorizaţie de utilizare
Când camera utilizează funcţia Wi-Fi, reţelele wireless vor fi căutate automat. Când se
întâmplă acest lucru, ar putea fi afişate reţelele wireless pe care nu sunteţi autorizat să le
utilizaţi (identificator SSID*), însă nu încercaţi să vă conectaţi la reţea deoarece poate fi
considerat acces neautorizat.
* Identificatorul SSID se referă la numele care este utilizat pentru a identifica o reţea printr-o conexiune
LAN wireless. Dacă identificatorul SSID corespunde ambelor dispozitive, transmisia este posibilă.
308
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
● Logoul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
● Termenii HDMI şi High-Definition Multimedia Interface și logoul HDMI sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi alte ţări.
● HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
● Logourile „AVCHD”, „AVCHD Progressive” şi „AVCHD Progressive” sunt mărci înregistrate ale
Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
● Dolby, Dolby Audio şi simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
● Adobe este o marcă înregistrată sau marcă comercială a Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi/sau alte ţări.
● Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation, înregistrată în SUA şi/sau în alte ţări.
● Windows este fie o marcă comercială, fie o marcă înregistrată a Microsoft Corporation în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
● iMovie, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.
● iPad, iPhone, iPod şi iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în
alte ţări.
● App Store este o marcă de servicii ale Apple Inc.
● Android şi Google Play sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Google Inc.
● Logoul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
● Marcajul de identificare Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
● „Wi-Fi®” este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
● Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™” şi „WPA2™” sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
● DLNA, logoul DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci înregistrate, mărci de servicii sau mărci de
certificare a Digital Living Network Alliance.
● QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
● Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă
înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
● Alte nume, nume de companii și nume de produse menționate în aceste instrucțiuni sunt mărci
înregistrate sau mărci comerciale ale companiilor respective.
309
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
Acest produs este licenţiat sub licenţă de portofoliu de patent AVC pentru utilizare personală şi
necomercială de către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul AVC
(„AVC Video”) şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în cadrul unei
activităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale video, licenţiat
pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau nu va fi implicată
pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC.
Consultați http://www.mpegla.com
310
DVQP1226
Altele
Precauții la utilizare și note
Acest produs încorporează următorul software:
(1) software dezvoltat independent de către sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software deținut de către o terță parte și licențiat către Panasonic Corporation și/sau
(3) software cu sursă deschisă
Software-ul de la punctul (3) este distribuit cu scopul că va fi util, dar FĂRĂ NICIO
GARANȚIE, fără a fi implicată garanția unei VANDABILITĂȚI sau POTRIVIREA PENTRU
UN ANUMIT SCOP.
Vă rugăm să consultați termenii detaliați și condițiile acestora afișate prin selectarea
[MENU/SET] (Meniu/Setare) → [Setup] (Configurare) → [Version Disp.] (Afișare
versiune) → [Software info] (Informații software).
Depunerea la deşeuri a echipamentelor şi a acumulatorilor vechi
Doar pentru Uniunea Europeană şi pentru ţările cu sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare
indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi acumulatorii
uzați nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea şi reciclarea
produselor vechi şi a acumulatorilor uzați, vă rugăm să le depuneţi la
punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația
națională.
Prin depunerea corespunzătoare a acestora, veţi ajuta la economisirea
unor resurse valoroase şi veţi preveni potenţiale efecte negative asupra
sănătăţii umane şi a mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaţii despre colectare şi reciclare, vă rugăm să
contactaţi autorităţile locale.
Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deşeuri să fie pedepsită
conform legilor naţionale.
Notă pentru simbolul de acumulator (simbolul din partea inferioară):
Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest
caz, acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directiva pentru elementul
chimic în cauză.
311
DVQP1226
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement