Panasonic DCGX800K Operating instructions

Panasonic DCGX800K Operating instructions
Osnovne upute za uporabu
Digitalni fotoaparat/
Komplet objektiva
Model br.
DC-GX800K
Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute i
spremite priručnik za buduću uporabu.
Detaljnije upute o radu fotoaprata nalaze se u ’’Uputama za uporabu
naprednih značajki (u PDF-formatu)’’. Da biste ih pročitali, skiniti ih s
web stranice. (Str. 82)
Web stranica: http://www.panasonic.com
Model s oznakom ’’EB’’ odnosi se na model za Ujedinjeno Kraljevstvo.
EB
DVQX1123ZA
F1216HA0
1
(HR) DVQX1123
Poštovani korisniče,
Ovom se prilikom zahvaljujemo na kupnji Panasonicova digitalnog fotoaparata.
Pozorno pročitajte ove upute za uporabu i zadržite ih za buduću uporabu.
Uzmite u obzir da se upravljačke tipke i dijelovi, stavke izbornika itd.
Na digiralnom fotoaparatu u stvarnosti mogu razlikovati od onih prikazanih u ovim
uputama za uporabu.
Pridržavajte se zakona o autorskim pravima.
• Snimanje prethodno snimanih kaseta ili diskova te ostalog objavljenog ili emitiranog
materijala za potrebe koje se ne odnose na vašu privatnost može dovesti do kršenja
autorskih prava. Snimanje određenog materijala može biti zabranjeno, čak i u
privatne svrhe.
Sigurnosne napomene
UPOZORENJE:
Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili ostečenja proizvoda,
•
•
•
•
Uređaj nemojte izlagati kiši, vlazi, kapanju ili prskanju.
Koristite samo preporučeni pribor.
Nemojte uklanjati poklopce
Nemojte sami popravljati uređaj. Servisiranje povjerite stučnom osoblju.
Strujna utičnica mora biti blizu opreme i lako dostupna.
Oznake za identifikaciju proizvoda
Proizvod
Digitalni fotoaparat
2
DVQX1123 (HR)
Položaj
Dno
Stražnja (kada se zakrene monitor)
Izjava o sukladnosti (DoC)
Tvrtka „Panasonic Corporation“ ovime izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s
nužnim zahtjevima i ostalim važečim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Kupci mogu preuzeti kopiju originalne izjave o sukladnosti za naše R&TTE
proizvode s našeg poslužitelja za izjave o sukladnosti:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt ovlaštenog predstavnika:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonicov centar za ispitivanje,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Ovaj je proizvod namjerno povezan s pristupnom točkom od 2.4 GHz WLAN.
O baterijskom paketu
OPREZ
• Ako se baterija neispravno zamijeni, postoji opasnost od eksplozije.
Zamijenite isključivo vrstom koju preporuča proizvođač.
• Kada odlažete baterije, molimo, obratite se svojoj lokalnoj upravi ili dobavljaču i
upitajte ih za ispravan način odlaganja.
• Nemojte ih zagrijavati ni izlagati plamenu.
• Nemojte ostavljati bateriju/baterije u automobilu sa zatvorenim vratima i prozorima,
izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vrijeme.
Upozorenje
Opasnost od požara, eksplozije i opeklina. Nemojte rastavljati, zagrijavati iznad
60 °C ni spaljivati.
O izmjeničnom adapteru (isporučen)
OPREZ!
Kako biste smanjili opasnost od požara, strujnog udara ili oštećenja
proizvoda:
• Nemojte ugrađivati ni smještati ovaj uređaj na policu za knjige, ugradbenu
vitrinu niti u neki drugi zatvoreni prostor. Pobrinite se da ovaj uređaj bude
dobro prozračen.
• Uređaj je u stanju pripravnosti kada je priključen izmjenični adapter. Primarni krug
uvijek je pod naponom, dokle god je izmjenični adapter priključen u strujnu utičnicu.
(HR) DVQX1123
3
Mjere opreza pri uporabi
• Nemojte upotrebljavati bilo koje druge USB priključne kabele osim isporučenog.
• Upotrebljavajte „HDMI mikro kabel visoke brzine” s HDMI znakom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI standardima neće raditi.
„HDMI mikro kabel visoke brzine” (Utikač tipa D – tipa A, do 2 m duljine)
Držite ovaj proizvod što je moguće dalje od elektromagnetske opreme
(kao što su mikrovalne pećnice, televizori, videoigre itd.).
• Ako upotrebljavate ovaj proizvod na televizoru ili u njegovoj blizini, slika i/ili zvuk na
ovom uređaju mogu se izobličiti zračenjem elektromagnetskih valova.
• Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u blizini mobilnih telefona jer to može uzrokovati
šum koji će nepovoljno djelovati na sliku i/ili zvuk.
• Snimljeni podatci mogu se oštetiti ili fotografije mogu biti izobličene pod utjecajem
snažnih magnetskih polja koja stvaraju zvučnici ili veliki motori.
• Zračenje elektromagnetskih valova može nepovoljno djelovati na ovaj uređaj,
ometajući sliku i/ili zvuk.
• Ako na ovaj uređaj nepovoljno djeluje elektromagnetska oprema i on prestane
ispravno raditi, isključite ga i uklonite bateriju ili odvojite izmjenični adapter
(isporučen)/izmjenični adapter (DMW-AC10E: neobavezan). Zatim ponovno umetnite
bateriju ili priključite izmjenični adapter i uključite ovaj uređaj.
Ovaj uređaj nemojte upotrebljavati u blizini radioodašiljača ili
visokonaponskih vodova.
• Ako snimate u blizini radioodašiljača ili visokonaponskih vodova, to može imati
nepovoljan utjecaj na snimljenu sliku i/ili zvuk.
• Kako biste očistili fotoaparat, uklonite bateriju, istosmjerni priključni kabel
(DMW-DCC15A: optional) i isključite kabel napajanja iz strujne utičnice
• Ekran nemojte pritiskati pretjeranom silom.
• Objektiv nemojte pritiskati pretjeranom silom.
• Nemojte ga prskati pesticidima ili hlapljivim tvarima.
• Gumene ili plastične proizvode nemojte držati u dodiru s fotoaparatom na dulje
vrijeme.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte upotrebljavati otapala kao što su benzin,
razrjeđivač, alkohol, kuhinjski deterdžent itd. s obzirom na to da mogu
nepovoljno utjecati na vanjsko kućište ili oljuštiti premaz.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom usmjerenim prema suncu jer
svjetlosne zrake sunca mogu uzrokovati njegov neispravan rad.
4
DVQX1123 (HR)
• Uvijek upotrebljavajte isporučene kabele.
• Nemojte produljivati isporučene kabele.
• Nemojte isključivati ovaj uređaj, uklanjati bateriju, karticu ni odvajati izmjenični
adapter (DMW-AC10E: neobavezan) ili istosmjerni priključni kabel tijekom
pristupa kartici (radnje kao što su zapisivanje, čitanje, brisanje ili formatiranje
fotografije). Nadalje, fotoaparat nemojte izlagati vibracijama, udarcima ili
statičkom elektricitetu.
• Usljed djelovanja elektromagnetskih valova, statičkog elektricitet ili kvara na
fotoaparatu ili kartici može doći do oštečenja ili gubitka podataka na kartici.
Preporučujemo da važne podatke šphranite na računalu i sl.
• Karticu nemojte formatirati na računalu ili drugim uređajima Formatirajte je isključivo
na fotoaparatu da biste omogućili pravilan rad.
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Baterija je punjiva, litij-ionska. Ako je temperature previsoka ili preniska,
vrijeme rada baterije bit će kraće.
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat
se također zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih
površina strujnog utikača ili baterija.
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom:
[Preporučena temperatura: 15 ºC do 25 ºC, preporučena vlažnost: 40 % do 60 %
relativne vlažnosti]
• Nemojte spremati bateriju na dulje vrijeme kad je potpuno napunjena. Pri
spremanju baterije na dulje vrijeme preporučujemo da je napunite jednom godišnje.
Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovno je spremite nakon što se sasvim isprazni.
Ovi simboli označavaju da se elektični
i elektronički otpad te dotrajale baterije
trabaju odlagati odvojeno od ostalog
otpada.
Detaljnije informacije nalaze se u
’’Uputama za uporabu naprednih značajki
(u PDF-formatu)’’.
(HR) DVQX1123
5
Sadržaj
Sigurnosne napomene ..........................2
Pripreme/Osnovno
Briga o fotoaparatu ................................7
Standardni pribor ...................................8
Kartice kompatibilne s ovim uređajem ...9
Kratki uvod...........................................10
Nazivi i funkcije dijelova.......................18
Osnovne radnje ...................................22
Postavljanje stavki izbornika................25
Izravan pristup često upotrebljavanim
izbornicima (Brzi izbornik) ...................26
Snimanje
Dodjeljivanje često upotrebljavanih
funkcija gumbima (funkcijski gumbi) ....27
Snimanje fotografija s pomoću
automatske funkcije
(Inteligentni automatski način rada).....27
Snimanje fotografija sebe
([Self Shot])..........................................29
Automatsko podešavanje fokusa.........33
Ručno podešavanje fokusa .................34
Snimanje 4K-fotografija .......................36
Kontrola fokusa nakon snimanja
(Post Focus/Focus Stacking)...............39
Korištenje funkcije snimanje u nizu/
automatskog odbrojavanja
(Način snimanja)..................................43
Snimanje fotografija s automatskim
podešavanjem postavki (Bracket) .......44
Snimanje videozapisa/4K-videozapisa 45
6
DVQX1123 (HR)
Reprodukcija
Reprodukcija fotografija .......................47
Reprodukcija videozapisa....................48
Brisanje fotografija ...............................49
Izbornik
Popis izbornika ....................................50
Wi-Fi
Što možete učiniti uz pomoć
funkcijeWi-Fi® ......................................59
Upravljanje s pomoću pametnog
telefona/tableta ....................................60
Ostalo
Preuzimanje softvera ...........................65
Prikaz monitora....................................66
Rješavanje problema ...........................69
Specifikacije.........................................74
Sustav pribora digitalnog fotoaparata ..81
Čitanje uputa za uporabu
(u PDF-formatu)...................................82
Pripreme/Osnovno
Briga o fotoaparatu
Uređaj nemojte izlagati jakim vibracijama, udarcima ili sili tlaka.
• Objektiv, monitor ili vanjsko kućište mogli bi se oštetiti u sljedećim uvjetima korištenja.
U sljedećim situacijama može doći do kvara ili nemogućnosti snimanja:
– ako udarite uređaj ili ako vam ispadne,
– ako jako pritisnete objektiv ili monitor.
Ovaj fotoaparat nije otporan na prašinu/kapljice/vodu.
Izbjegavajte upotrebu fotoaparata na mjestima gdje ima mnogo prašine,
vode, pijeska i sl.
• Tekućine, pijesak i druge strane tvari mogu dospjeti u prostor oko objektiva, gumba
i sl. Budite oprezni na sljedećim mjestima jer, osim do kvara, može doći i do
nepopravljive štete.
– Mjesta na kojima ima mnogo pijeska ili prašine.
– Mjesta na kojima uređaj može doći u kontakt s vodom, kao npr. pri korištenju
uređaja za kišnog dana ili na plaži.
Ruke nemojte stavljati u navoje kućišta digitalnog fotoaparata. Budući da je
senzorni uređaj precizan aparat, na taj bi se način mogao pokvariti ili
oštetiti.
Ukoliko pijesak, prašina, tekućina ili kapljice dospiju na monitor, obrišite ih s
mekanom, suhom krpom.
– Ukoliko to ne uradite, moguće je da monitor nekorektno odgovara na dodir.
Držite predmete osjetljive na magnetska polja (kreditne kartice, itd) što
dalje od fotoaparata. Inače, magnetska polja mogu oštetiti njihove podatke i
učiniti ih neupotrebljivim.
Kondenzacija (kada se objektiv ili monitor zamagli)
• Do kondenzacije dolazi kod promjena u temperaturi okoline i vlažnosti zraka. Obratite
pozornost na kondenzaciju jer ona uzrokuje nastanak mrlja i gljivica na objektivu,
tražilu ili monitoru te kvar fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga dva sata. Kada se
temperatura fotoaparata izjednači s temperaturom okoline, zamagljenost će nestati
sama od sebe.
Upravljački program izmjenjivog objektiva
Za snimanje bez poteškoća preporučujemo ažuriranje upravljačkog programa
izmjenjivog objektiva na najnoviju inačicu.
• Najnovije informacije o upravljačkom programu i njegovom preuzimanju
potražite na navedenoj web-stranici za podršku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova stranica je isključivo na engleskom jeziku.)
• Da biste provjerili inačice upravljačkog programa izmjenjivog objektiva pričvrstite ga
na kućište fotoaparata i odaberite [Version Disp.] (Prikaz inačice) u izborniku [Setup]
(Postavke).
(HR) DVQX1123
7
Pripreme/Osnovno
Standardni pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
Brojevi dijelova važeći su od siječnja 2017.
Podložni su promjenama.
Kućište digitalnog fotoaparata
(U ovim uputama za uporabu označeno kao kućište
fotoaparata.)
1
Izmnjenjivi objektiv*1
2
Poklopac objektiva*2
A: Crno
B: Srebreno
3
Baterijsko pakiranje
(u tekstu se označava kao baterijsko
pakiranje ili baterija)
Prije uporabe napunite bateriju
4
Kabel za napajanje izmjeničnom strujom
5
USB-kabel
6
Vrpca za nošenje na ramenu
*1 U ovim uputama za uporabu naziva se
objektivom.
*2 Pričvšćen je na izmjenjivi objektiv u trenutku
kupnje.
1
H-FS12032
2
:VYF3562
:CGE1MC171Z
3
DMW-BLH7E
4
5
K1HY04YY0106
6
• Interchangeable Lens (H-FS12032) is attached
to the camera body at the time of purchase.
• SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska
kartica i SDXC-memorijska kartica u daljnjem se
VFC5071
SAE0012F
tekstu označavaju kao kartica.
• Kartica nije obavezna.
• Opis u ovim uputama za uporabu temelji se na izmjenjivom objektivu (H-FS12032).
• Ako izgubite isporučeni pribor, obratite se dobavljaču ili Panasonicu. (Pribor možete
kupiti odvojeno.)
8
DVQX1123 (HR)
Pripreme/Osnovno
Kartice kompatibilne s ovim uređajem
microSD-memorijska kartica
(2 GB)
microSDHC-memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
• Ovaj uređaj podržava microSDHC/
microSDXC memorijske kartice standarda
UHS-I UHS brzinske klase 3.
• Rad kartica na lijevom popisu potvđen je s
karticama tvrtke Panasonic.
microSDXC-memorijska kartica
(64 GB)
Snimanje 4K-videozapisa/fotografija i razredi brzine
Koristite karticu koja ispunjava sljedeće ocjene SD ili UHS razreda brzine.
[Rec Format]
(Format
snimanja)
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
[AVCHD]
Svi
[MP4]
FHD/HD
[MP4]
4K
Kod snimanja 4K-fotografija/
[Post Focus] (Naknadno
fokusiranje)
Razred brzine
Primjer oznake
Razred 4 ili više
UHS razred brzine 3
UHS razred brzine 3
• Razred brzine SD-kartice i UHS-razred brzine standardi su brzine neprekinutog
zapisivanja. Da biste provjerili razred, pogledajte stranu s naljepnicom itd. kartice.
• Najnovije informacije provjerite na sljedećoj web-stranici.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova web-stranica dostupna je samo na engleskom jeziku)
• Pogledajte „Upute za uporabu naprednih značajki (u PDF formatu)“ da biste provjerili
raspoloživ broj fotografija koje se mogu snimiti i raspoloživo vrijeme snimanja za
videozapise.
• Držite memorijsku karticu izvan dohvata djece da ju ne bi progutala.
(HR) DVQX1123
9
Pripreme/Osnovno
“Kratki uvod”
Kratki uvod
• Uvjerite se da je fotoaparat isključen.
1
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu
• Preporučujemo da pričvrstite vrpcu za nošenje na ramenu dok upotrebljavate
fotoaparat kako ne bi ispao.
• Izvršite korake 1 do 8 zatim pričvrstite drugi kraj vrpce za
nošenje na ramenu.
• Vrpcu nosite na ramenu.
– Vrpcu nemojte omotati oko vrata.
– To može dovesti do ozljede ili nesreće.
• Nemojte ostavljati vrpcu za nošenje na ramenu u dohvatu
djece.
– Može doći do nesreće ako im se slučajno omota oko vrata.
2
Punjenje baterije
Umetanje baterije
• Uvijek koristite originalne Panasonicove baterije (DMW-BLH7E).
• Ako koristite baterije drugih proizvođača, ne možemo jamčiti kvalitetu ovog
proizvoda.
• Budite oprezni oko smjera umetanja baterije, umetnite je do kraja dok ne čujete zvuk
zaključavanja i tada provjerite je li zaključana ručicom A. Bateriju izvadite tako da
povučete ručicu A u smjeru strelice.
10
DVQX1123 (HR)
Pripreme/Osnovno
“Kratki uvod”
Punjenje baterije
• Preporučuje se da bateriju punite u prostorima sa sobnom temperaturom
između 10 ºC i 30 ºC.
Uvjerite se da je uređaj isključen.
[USB/CHARGE] priključak
• Postavite fotoaparat u uspravni
položaju, i pronađite priključak na dnu.
• Provjerite smjer priključaka i umetnite/
izvadite držeći priključak ravno. (To
može dovesti do poremećaja u radu
deformiranjem priključka, ako se
priključuje ukoso ili u pogrešnom
smjeru.) Ne spajajte uređaje za
pogrešne priključke. To može uzrokovati
kvar.
A Lampica punjenja
B Prilagodnik za izmjeničnu struju
(isporučen)
C Strujna utičnica
D Računalo (uključen)
E USB kabel (isporučen)
• Nemojte koristiti drugi USB kabel osim isporučenog.
• Nemojte koristiti nikakve druge prilagodnike za izmjeničnu struju osim isporučenog.
• Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) i USB kabel (isporučen) su samo za ovaj
fotoaparat. Nemojte ih koristiti s drugim uređajima.
(HR) DVQX1123
11
Pripreme/Osnovno
“Kratki uvod”
Punjenje iz utičnice
Priključite prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) i ovu kameru sa
USB kabelom (isporučen) i umetnite prilagodnik za izmjeničnu struju
(isporučen) u utičnicu.
• Kamera troši malu količinu energije čak i nakon što je isključen postavljanjem on/
off prekidača na [OFF] (isključen). Ako fotoaparat ne upotrebljavate dulje vrijeme,
odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) iz utičnice za uštedu energije.
Punjenje preko računala
Spojite računalo i fotoaparat koristeći USB kabel (isporučen).
Lampica punjenja
Svijetli crveno:
Punjenje u tijeko.
Isključeno:
Punjenje završeno.
(Odspojite punjač iz strujne utičnice nakon završetka
punjenja.
Treperi crveno:
Greška pri punjenju. (Str. 69)
Vrijeme punjenja
Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
Vrijeme punjenja
Otprilike 130 minuta
• Prikazano vrijeme punjenja odnosi se na slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena.
Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o načinu upotrebe baterije.
Vrijeme punjenja baterije u toplim/hladnim uvjetima ili baterje koja nije
upotrebljavana dulje vrijeme može biti dulje od uobičajenog.
12
DVQX1123 (HR)
Pripreme/Osnovno
3
“Kratki uvod”
Umetanje kartice (neobavezna)
A Provjerite usmjerenje kartice.
• Gurnite je u cijelosti dok ne čujete klik, pazeći na smjer umetanja.
Za vađenje kartice pritisnite karticu dok ne čujete klik, pa je izvucite uspravno.
4
Pričvršćivanje/skidanje objektiva
• Prilkikom pričvršćivanje/skidanje izmjenjivog objektiva (H-FS12032), uvucite cijev
objektiva.
• Objektive mijenjajte na mjestima na kojima nema mnogo prljavštine ili prašine.
• Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva A kad pričvršćujete objektiv.
Skidanje objektiva
1
2
Pričvrstite poklopac objektiva.
Dok pritišćete gumb za otpuštanje objektiva
B, zakrenite objektiv prema strelici dok se
ne zaustavi i tada ga skinite.
• Držite dio oko baze objektiva da biste ga
okretali.
(HR) DVQX1123
13
Pripreme/Osnovno
5
“Kratki uvod”
Postavljanje datuma/vremena (Postavljanje sata)
• Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije postavljeno.
1
Uključite fotoaparat.
2
Pritisnite [MENU/SET].
3
Pritisnite / zda biste odabrali stavke
(godina, mjesec, dan, sat, minuta) i
pritisnite / da biste ih postavili.
4
Pritisnite [MENU/SET] da biste postavili.
5
Kada se prikaže poruka [The clock
setting has been completed.] (Vrijeme je
postavljeno.), pritisnite [MENU/SET].
6
Kada se prikaže poruka [Please set the
home area] (Postavite lokalno područje),
pritisnite [MENU/SET]
7
Pritisnite / da biste odabrali lokalno
područje i zatim pritisnite [MENU/SET].
14
DVQX1123 (HR)
Pripreme/Osnovno
6
“Kratki uvod”
Produžite cijev objektiva
[Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)]
Kako produžiti cijev objektiva
Okrenite prsten za zumiranje u smjeru strelice 1
iz položaja A (objektiv je uvučen) do položaja B
[12 mm do 32 mm (H-FS12032)] za produživanje
objektiva.
Primjer: H-FS12032

• Kada se kućište objektiva uvlači, ne mogu se snimati
fotografije.
C objektiv je uvučen
Kako uvuči cijev objektiva

Okrenite prsten za zumiranje u smjeru strelice 2
iz položaja B do položaja A [12 mm do 32 mm
(H-FS12032)] za uvlačenje objektiva.
• Činiti će se kao da prsten za zumiranje klikne na
12 mm položaju (H-FS12032), ali nastavite okretati
objektiv dok ne dosegne položaj A.
• Kada ne snimate fotografije, preporučujemo da
uvučete objektiv.
D Objektiv je produžen
(HR) DVQX1123
15
Pripreme/Osnovno
7
“Kratki uvod”
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu prije snimanja s ovim uređajem.
Budući da se podaci više ne mogu vratiti nakon formatiranja, prethodno
napravite sigurnosne kopije potrebnih podataka.
MENU
8
→
[Setup] (Postavljanja) → [Format] (Formatiranje)
Kontrolni kotačić postavite na [
Kontrolni kotačić postavite na [
]
].
• Postavke glavnih funkcija se automatski podešavaju.
9
1
Snimanje fotografija
Držite fotoaparat s oba dlana kako bi izbjegli neželjeno pomicanje
fotoaparata, ruke držite položene uz tijelo, a noge blago
razmaknute
• Ne zaklanjajte bljeskalicu, pomoćnu lampicu za automatski fokus A,
mikrofon B ili zvučnik C prstima ili drugim predmetima.
16
DVQX1123 (HR)
Pripreme/Osnovno
2
“Kratki uvod”
Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali.
A Vrijednost otvora blende
B Brzina zatvarača
C Indikator fokusa
• Prikazuju se vrijednost otvora blende i brzina
zatvarača.
(Treptati će crveno ako nije postignuta točna
ekspozicija, osim kada je postavljen na
treptanje.)
• Nakon što je objekt u fokusu, prikazat će se
indikator fokusa. (Kada objekt nije u fokusu,
indikator trepće.)
3
3.5 60
Pritisnite okidač do kraja (gurnite ga
dodatno), i snimite fotografiju.
• Budite oprezni da ne pomičete fotoaparat kad pritisnete okidač.
• Kada je slika pravilno fokusirana, snimiti će se fotografija, budući da je stavka
[Focus/Release Priority] u početku postavljena na [FOCUS]. When the image is
correctly focused, the picture will be taken, since the [Focus/Release Priority]
is set initially to [FOCUS].
10
Provjerite sliku koju ste snimili
• Funkcija [Auto Review] (Automatski prikaZ) prikazuje
fotografiju koju ste upravo snimili.
• Da biste prikazali fotografiju u načinu reprodukcije,
pritisnite [(]. (Str. 47)
1/98
(HR) DVQX1123
17
Pripreme/Osnovno
Nazivi i funkcije dijelova
Kućište fotoaparata
1
2345 6
11
1
Kotačić načina rada (Str. 23)
2
Okidač (Str. 17)
3
7
12 13
8 6
14
9
10
15 16
17
9
[ ] Gumb (Post Focus) (Str. 39)/
Gumb [Fn3] (Str. 27)
ON/OFF prekidač (Uklj./Isklj.)
(Str. 14)
10
Rupica za vrpcu za nošenje na
ramenu (Str. 10)
4
Pokazatelj automatskog okidača/
Pomoćna lampica za automatski
fokus
11
Lampica za punjenje (Str. 12)/
Lampica Wi-Fi® veze (Str. 59)
12
5
[ ] Gumb za 4K-način snimanja
(P36)/Gumb [Fn1] (Str. 27)
Oznaka za podešavanje objektiva
(Str. 13)
14 Postolje
6
Stereo mikrofon
• Pazite da mikrofon ne prekrijete
prstom. U suprotnom će možda
biti teže snimati zvuk.
15
Osigurač za zaključavanje
objektiva
7
Bljeskalica
16
Gumb za otpuštanje objektiva
(Str. 13)
8
Oznaka udaljenosti fokusa
17 Zvučnik
18
DVQX1123 (HR)
13 Senzor
Pripreme/Osnovno
18
20 21
19
22
23
24
25
26
Zaslon osjetljiv na dodir (Str. 24)/
monitor (Str. 66)
• Ako se podaci na zaslonu ne
prikazuje više, jer već neko
18
vrijeme nije bilo sprovedenih
radnji uređaja, pritisnite [DISP.]
ili dodirnite zaslon kako biste
ponovno prikazali podatke.
19
Kursorski gumbi (Str. 22)
• Pritiskanje
kursorskih
gumba:
Izvodi se izbor
stavke ili
postavljanje
vrijednosti itd.
• Ove upute za
uporabu prikazuju kursorske gumbe
gore, dolje, lijevo i desno kao
/ / / .
Ručica za otvaranje bljeskalice
• Bljeskalica se otvara i omogućuje
se snimanje uz pomoć
bljeskalice.
20 Gumb za videozapise (Str. 45)
21 Gumb [(] (Playback) (Str. 47)
22 [HDMI] priključak
23 [USB/CHARGE] priključak (Str. 11)
Kontrolni kotačić
• U ovim uputama za uporabu,
okretanje kontrolnog kotačića je
pokazano kako slijedi.
24
25
/[È] (Kompenzacija ekspozicije)
• Koristite ovu funkciju kada ne
možete postići odgovarajuću
ekspoziciju, zbog razlika u svjetlini
između objekta i pozadine.
/[WB] (Balans bijele boje)
• Pod sunčevim svijetlom, ispod
svjetiljke sa žarnom niti ili u drugim
sličnim uvjetima gdje bijela boja
poprima primjese crvenkaste
ili modre boje, ova stavka se
prilagođava balans bijele boje koji
je najbliži onome što se vidi prostim
okom, u skladu s izvorom svjetla.
/[
] (Način automatskog
fokusiranja)
• To omogućava metodu fokusiranje
koja odgovara poziciji i broj objekata
koje ste odabrali.
/[
] (Način rada) (Str. 43)
26 Gumb [MENU/SET] (Str. 22)
(HR) DVQX1123
19
Pripreme/Osnovno
27
28
29
30
27
Gumb [DISP.]
• Svaki put kad pritisnete ovaj
gumb, promijeni se prikaz na
monitoru.
28
[ ] Gumb (Brisanje) (Str. 49)/
[
] Gumb (Brzi izbornik/
Povratak) (Str. 26)/Gumb [Fn2]
(Str. 27)
Gumb [REC. SETTING RESET]
(Resetovanje postavki snimanja)
29 (Str. 25)
• Koristite ovaj gumb za vraćanje
zadanih postavki snimanja.
Navoj za tronožac
• Možda neće biti moguće
priključiti i sigurno pričvrstiti
30
stativ vijkom dužine od 5.5 mm
ili više na fotoaparat. Na taj
način također možete oštetiti
fotoaparat.
31 32
33
Poklopac prilagodnika za
istosmjernu struju (Str. 81)
• Kada koristite prilagodnik za
izmjeničnu sturju, osigurajte
da koristite Panasonicov
prilagodnik za istosmjernu struju
(DMW-DCC15A: neobavezan) i
prilagodnik za izmjeničnu struju
(DMW-AC10E: neobavezan).
• Ne može se koristiti neobavezni
31
prilagodnik za istosmjernu struju
(DMW-DCC15).
• Uvijek upotrebljavajte orignialni
Panasonicov prilagodnik za
izmjeničnu struju (DMW-AC10E:
neobavezan).
• Kada koristite prilagodnik za
izmjeničnu struju (neobavezan),
koristiti mrežni kabel isporučen s
prilagodnikom (neobavezan).
32 Ručica za otpuštanje (Str. 10, 13)
33
Vrata pretinca za karticu/bateriju
(Str. 10, 13)
O funkcijskim gumbima ([Fn4]
do [Fn8])
• Funkcijski gumbi ([Fn4] do [Fn8])
(Str. 27) dodirni su simboli. Prikazuju se
dodirivanjem kartice [ ] na zaslonu za
snimanje.
20
DVQX1123 (HR)
Pripreme/Osnovno
Objektiv
H-FS12032
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Površina objektiva
Tele (Uži kut)
Prsten za zumiranje
Wide (Širi kut)
Točka kontakta
Oznaka za podešavanje objektiva
(Str. 13)
6
(HR) DVQX1123
21
Pripreme/Osnovno
Osnovne radnje
Podešavanje kuta monitora
• Budite oprezni da ne zaglavite prst itd. u monitoru.
• Kada okrećete monitor, pazite da ne upotrebljavate
preveliku silu. To može uzrokovati ogrebotine i kvarove.
• Kada ne koristite ovaj uređaj, vratite monitor na početnu
poziciju.
Snimanje iz raznih kuteva
Zaslon se može okretati prema vašim potrebama. Ovo je praktično jer vam
omogućava snimanje fotografija iz različitih kutova prilagođavanjem zaslona.
Snimanje samog sebe
Snimanje fotografija iz niskog kuta
• Ako se monitor rotira kao što je
prikazano na slici, počinje način rada
Self Shot (snimanje samog sebe).
(Str. 29)
Kursorski gumbi/Gumb [MENU/SET]
Pritiskanje kursorskih gumba:
Izvodi se izbor stavke ili postavljanje vrijednosti itd.
Pritiskanje gumba [MENU/SET]:
Izvodi se potvrda postavljanja sadržaja itd.
• Ove upute za uporabu prikazuju pokazivačke gumbe gore, dolje,
lijevo i desno kao / / / .
22
DVQX1123 (HR)
Pripreme/Osnovno
Kotačić načina rada (Izbor načina snimanja)
Izaberite način rada okretanjem kotačića.
• Polahko okrečite kotačić da biste odabrali željeni
način rada.
Inteligentni automatski način rada (Str. 27)
Prošireni inteligentni automatski način rada (Str. 28)
P
Program automatske ekspozicije
Snimanje u skladu s vrijednosti otvora blende i brzinom zatvarača
koje postavlja aparat.
A
Automatska ekspozicija sa prioritetom otvora blende
Brzina zatvarača automatski se određuje prema vrijednosti otvora
blende koju postavite.
S
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača
Vrijednost otvora blende automatski se određuje prema vrijednosti
brzine zatvarača koju postavite.
M
Ručno podešavanje ekspozicije
Ekspozicija se podešava prema vrijednosti otvora blende i brzini
zatvarača koji se podešavaju ručno.
Način panoramskog snimanja
Način za snimanje panoramskih fotografija.
Scenski način rada
Snimanje fotografija koje odgovaraju uvjetima scene koja se snima.
Dječiji način rada
Omogučava snimanje fotografija djece.
Način snimanja portreta
Omogučava snimanje portreta.
Način kreativnog upravljanja
Snimanje uz provjeru efekta slike.
(HR) DVQX1123
23
Pripreme/Osnovno
Zaslon osjetljiv na dodir (Upravljanje dodirom)
Zaslon osjetljiv na dodir prepoznaje električna svojstva ljudskog tijela.
Dodirnite zaslon golim prstima.
Dodir
Dodirivanje i otpuštanje zaslona osjetljivog na dodir.
• Kada odabirete značajke na zaslonu osjetljivom na dodir, dodirnite sredinu željene
ikone.
Fn4
Fn5
Fn6
Fn7
SNAP
Fn8
×
Okidač na dodir
AE
Automatska
ekspozicija na
dodir
Samim dodirom objekta, fotoaparat će se fokusirati na taj objekat
i automatski snimiti fotografije.
Dodirnite objekt koji želite fokusirati, a zatim snimite
fotografiju.
Na jednostavan način možete optimizirati svjetlinu za dodirnutu
površinu.
1 Dodirnite objekt za koji želite optimizirati svjetlinu.
2 Dodirnite [Set].
Povlačenje
Kretnja bez otpuštanja zaslona osjetljivog na dodir.
Može se upotrebljavati i za prelazak na sljedeću sliku
tijekom reprodukcije itd.
Približavanje i udaljavanje prstiju
(uvećavanje/smanjivanje)
Na zaslonu osjetljivom na dodir udaljite dva spojena
prsta (uvećavanje) ili približite dva razdvojena prsta
(smanjivanje).
24
DVQX1123 (HR)
2.0X
Pripreme/Osnovno
Gumb [REC. SETTING RESET] (Resetovanje postavk
snimanja)
Možete vratiti zadane postavke snimanja pritiskom na ovaj gumb.
Pokušajte koristiti ovaj gumb kada funkcija u upotrebi prestane raditi ili ne radi
kako bi trebala.
Tijekom prikazivanja zaslona za
snimanje:
Pritisnite [REC. SETTING RESET].
• Kada su postavke za snimanje vraćene
na izvorne, sljedeća postavka također se
resetira.
– Način rada
• Postavke [Face Recog.] i [Profile Setup]
se ne resetiraju.
ンユヤハチヴユヵヵリワヨチン
Postavljanje stavki izbornika
1
Pritisnite [MENU/SET].
2
Pritisnite / na kursorskom
gumbu da biste odabrali stavku
izbornika i pritisnite [MENU/SET].
3
Pritisnite / na kursorskom
gumbu da biste odabrali postavku i
pritisnite [MENU/SET].
• Postavke se možda neće prikazati na zaslonu
ili će se drukčije prikazati, ovisno o stavci
izbornika.
(HR) DVQX1123
25
Pripreme/Osnovno
Prebacivanje na druge izbornike
1 Pritisnite .
2 Pritisnite / da biste izabrali ikonu
odabirača izbornika, kao što je [ ].
• Također možete odabrati ikonu odabirača
izbornika zakretanjem kontrolnog kotačića.
3 Pritisnite [MENU/SET].
Zatvaranje izbornika
Pritisnite [
] ili pritisnite okidač dopola.
Izravan pristup često upotrebljavanim
izbornicima (Brzi izbornik)
S pomoću brzog izbornika neke od postavki izbornika mogu se jednostavno
pronaći.
1 Pritisnite [
] za prikaz brzog izbornika.
2 Zakrenite kontrolni kotačić da biste odabrali
3
4
26
stavku izbornika, zatim pritisnite ili .
Zakrenite kontrolni kotačić da biste odbrali
postavku.
Pritisnite [
] da biste izašli iz
izbornika nakon završetka postavljanja.
DVQX1123 (HR)
50p
3.5 60
4:3
L
0
AFS
AUTO
AWB
Snimanje
Dodjeljivanje često upotrebljavanih
funkcija gumbima (funkcijski gumbi)
Možete dodijeliti najčešće upotrebljavane funkcije određenim gumbima i
ikonama.
• Neke funkcije se ne mogu dodijeliti ovisno o funkcijskom gumbu.
1 Odaberite izbornik. (Str. 25)
MENU →
[Custom] (Prilagođeno) → [Fn Button Set] (Postavljanje
funkcijskih gumba) → [Setting in REC mode] (Postavljanje u načinu
za snimanje)/[Setting in PLAY mode] (Postavljanje u načinu za
reprodukciju)
2 Pritisnite / to da biste odabrali funkcijski
3
gumb kojem želite dodijeliti funkciju a
zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali funkciju
koju želite dodijeliti a zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Zaslon dodjeljivanja prikazan u koraku 3 može se prikazati držeći funkcijski gumb
([fn1] do [Fn3]) 2 sekunde.
Snimanje fotografija s pomoću automatske
funkcije (Inteligentni automatski način rada)
Način snimanja:
U ovom načinu fotoaparat bira optimalne postavke za objekt i scenu, stoga ga
preporučujemo onda kada želite prepustiti postavke fotoaparatu i snimati bez
razmišljanja o njima.
1
Postavite funkcijski kotačić na [¦].
• Fotoaparat će se prebaciti na inteligentni
automatski način rada ili prošireni inteligentni
automatski način rada.
U trenutku kupnje postavljen je prošireni
inteligentni automatski način rada.
(Str. 28)
(HR) DVQX1123
27
Snimanje
2
Poravnajte zaslon s objektom
• Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona
predmetne scene prikazuje u plavoj boji na 2 sekunde,
nakon čega se vrača na uobičajenu crvenu boju.
(Automatsko prepoznavanje scene).
• Kad se [iHandheld Night Shot] postavi na [ON] te se prepozna [ ] tijekom snimanja
noću bez tronošca, fotografije noćnog krajolika snimat će se velikom brzinom
snimanja u nizu te se zatim složiti u jedinstvenu fotografiju.
• Kada [iHDR] postavite na [ON] i primjerice postoji snažan kontrast između pozadine
i objekta, snimit će se više fotografija s različitim ekspozicijama koje se kombiniraju u
samo jednu fotografiju s bogatim gradacijskim tonovima.
Prebacivanje između proširenog inteligentnog automatskog načina
rada i inteligentnog automatskog načina rada
Izaberite karticu [ ] ili [ ] na zaslonu izbornika,
pritisnite za izbor [
] ili [
], zatim pritisnite
[MENU/SET].
Snimanje fotografija s prilagođenim postavkama boje,
kontrole defokusiranja i svjetline
Način snimanja:
Postavljanje boje
1 Pritisnite da bi se prikazao zaslon za postavljanje.
2 Okrenite kontrolni kotačić da biste
postavili boju.
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na
zaslon za snimanje.
A
B
Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja)
1 Pritisnite za prikaz zaslona za postavljanje svjetline.
2 Pritisnite [Fn1] za prikaz zaslona za postavljanje zamućenja.
28
DVQX1123 (HR)
Snimanje
3 Okrenite kontrolni kotačić da biste postavili
zamućenje.
• Ako pritisnete [MENU/SET], možete se vratiti na
zaslon za snimanje.
• Ako pritisnete [
] na zaslonu postavki
zamućenja, to će otkazati postavku.
Postavljanje svjetline
za prikaz zaslona za
postavljanje svjetline.
Okrenite kontrolni kotačić da biste postavili
svjetlost.
SS
F
500
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
1 Pritisnite
2
• Možete prilagoditi postavke držača ekspozicije
(svjetline) pritiskom na / tijekom prikazivanja
zaslona za postavljanje svjetline. (Str. 44)
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na
zaslon za snimanje.
OFF
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Snimanje fotografija sebe ([Self Shot])
Način snimanja:
Ako zakrenete monitor, način rada Self Shot (snimanje sebe) se aktivira.
Na jednostavan način možete fotografirati sebe dok gledate u ekran.
1
Okrenite monitor kao što je prikazano
na slici.
• Kad zakrenete monitor, zrcalna slika će se
prikazati na monitoru.
2
Dodirnite stavku
OFF
No
Effect
• Možete snimati 4K-fotografije dodirom na
[
]. Za više informacija o metodama snimanja
u načinu rada 4K-fotografija, pogledajte korake 2 i
3 u “Snimanje 4K-fotografija” (Str. 36).
OFF
OFF
(HR) DVQX1123
29
Snimanje
OFF
No
Effect
OFF
OFF
([Soft Skin])
(Mekana koža)
Čini da lica ljudi izgledaju svjetlije i tonovi kože
izgledaju mekše.
([Filter Select])
(Odabir filtra)
Dodaje efekt slike (filter) pogodna za način snimanja
samog sebe.
([Background
Control])
(Kontrola
pozadine)
([Slimming
Mode]) (Način
mršavljenja)
([Shutter])
(Okidač)
([Countdown]
(Odbrojavanje),
[Shots] (Snimci)
Mijenja postavku Defokusiranja za pozadinu uočenih
lica.
[ ON ] (Defokusiranje): Defokusira pozadinu uočenih
lica. (Međutim, lica udaljena od fotoaparata biće
defokusirani u pozadini)
[ ON ] (Jasno): Snima jasna lica i pozadine.
Čini da ljudi izgledaju mršavije.
Postavlja način otpuštanja okidača. (Str. 32)
Postavlja postavke odbrojavanje ([Countdown]) i broj
slika koje će se snimiti u nizu ([Shots]).
• Za snimanje 4K-fotografija, samo možete odabrati [Filter Select].
3
4
5
6
Dodirnite kliznu traku.
• Možete odabrati [OFF] ili vrijednost između [1] i
[10]. Biranje lijevog kraja A omogućuje vam da
postavite stavku na [OFF].
• Ako ste odabrali [Filter Select], [Background
Control], [Shutter] ili [Shots], odaberite željenu
ikonu.
OFF
OFF
Exit
Dodirnite [Exit].
Odlučite se o svojim pozama dok gledate u monitor.
Pritisnite okidač dopola za fokusiranje
i zatim pritisnite ga do kraja kako biste
snimili fotografiju.
• Gledajte u objektiv tijekom snimanja.
• Budite oprezni da ne gledate izravno u svjetlo
od bljeskalice ili pomoćne lampice automatskog
fokusa.
30
OFF
No
Effect
DVQX1123 (HR)
2
Snimanje
Snimanje fotografija s pomoću gumba [Fn3]
Gumb [Fn3] radi kao okidač u self shot načinu snimanja. (Samo može biti
pritisnut do kraja) Ovaj gumb vam omogućuje snimanje fotografija sebi držeći
fotoaparat desnom rukom.
Snimanje panoramskih fotografija u načinu snimanja sebe
Također možete snimati panoramske fotografije u načinu snimanja samog sebe.
Koristeći panoramski način snimanja možete snimati razne autoportrete,
uključujući neke sa vašim prijateljima ili neke sa širokom pozadinom.
1
2
3
4
5
6
7
Postavite kontrolni kotačić na [ ].
Okrenite monitor da biste omogučili način snimanja sebe.
Pročitajte upute za snimanje, zatim dodirnite [Next] ili [Start].
Usmjerite fotoaparat ka naprijed i zauzmite pozu dok gledate u monitor.
Pritisnite gumb okidača do pola (ili do kraja) za zaključavanje fokusa i
ekspozicije.
Usmjerite fotoaparat na mjesto gdje je početak snimanja, pritisnite
okidač do kraja i pomjerajte fotoaparata u smjeru prikazanom na
zaslonu u koraku 3 za snimanje fotografije.
Pritisnite gumb okidača još jednom za kraj snimanja fotografije.
• Snimanje se također može završiti držeći fotoaparat na jednom mjestu tijekom
snimanja.
• Snimanje se također može završiti pomicanjem fotoaparata ka kraju vodiča.
Tehnike za panoramski način rada
Zakrenite fotoaparat oko svog centra kada ga okrećete
u smjeru snimanja. Držite fotoaparat s obje ruke,
pazeći da ga ne tresete.
Primjer:
• Kada je žarišna duljina velika, kao što je slučaj kada
koristite telefoto objektiv, pomjerajte fotoaparat polako.
• Ako se kamera trese previše, neke fotografije se možda
neće moći snimiti, ili će panoramski snimak postati uži
(kraći).
• Pomaknite fotoaparat prema rubu raspona koji želite
snimiti. (Rub raspona neće biti zabilježen u zadnjem
kadru.)
• Ako promijenite izraz lica ili trepnete, snimljena slika
može izgledati neprirodno. Pokušajte ostati mirni.
• Preporučujemo postavljanje položaj zuma na Wide
(Široko= prilikom korištenja načina snimanja samog sebe.
• Ako je udaljenost između fotoaparata i objekta mala kada se snimaju panoramske
slike u načinu snimanja samog sebe, rubovi slike mogu izgledati znatno iskrivljeni.
(HR) DVQX1123
31
Snimanje
Okidač lica
Okidač se aktivira kada je lice koje je otkriven putem funkcije detekcije lica/očiju
prekriveno s rukom ili nekim drugim objektom, a zatim ponovno otkriveno.
1 Prikaz žutog okvira funkcije detekcije lica/očiju.
2 Pokrijte lice rukom ili drugim predmetom, tako da je žuti okvir na trenutak
nestane.
3 Kada pomaknete ruku i pojavi se žuti okvir, okidač se aktivira.
Okidač prijatelj
Okidač se aktivira kad se dva lica koja su otkrivena funkcijom detekcije lica/očiju
međusobno približe.
1 Prikaži dva okvira detekcije lica/očiju
• Kada je odabran [ ] (Buddy), detekcije lica/očiju prepoznaje maksimalno dva
lica iako je prisutno više lica.
2 Okidač se aktivira kada dva okvira dođu na određenu udaljenosti jedan od
drugoga.
32
DVQX1123 (HR)
Snimanje
Automatsko podešavanje fokusa
Način fokusiranja (AFS/AFF/AFC)
Primjenjivi načini rada:
Način postizanja fokusa kad se okidač pritisne dopola.
MENU
→
[Rec] (Snimanje) → [Focus Mode] (Način fokusiranja)
Stavka
Scena (preporučeno)
[AFS]
(Pojedinačni
auto. fokus)
Objekt je nepomičan
(krajolik, fotografija godišnjice itd.)
“AFS” je kratica za pojedinačni automatski fokus (“Auto Focus Single”).
Fokus se automatski postavlja kad se okidač pritisne dopola.
Fokus se fiksno postavlja kad je okidač pritisnut dopola.
[AFF]
(Prilagodljivi
auto. fokus)
Kretanje se ne može predvidjeti
(djeca, kućni ljubimci itd.)
”AFF” je kratica za prilagodljivi automatski fokus “Auto Focus
Flexible”. U ovom načinu rada fokusiranje se vrši automatski kada
pritisnete okidač dopola.
Ako se objekt snimanja pomakne dok je okidač pritisnut dopola, fokus
se automatski ispravlja da bi odgovarao pokretu.
[AFC]
(Neprekinuti
auto. fokus)
Objekt se kreće
(Sport, vlakovi itd.)
“AFC” je kratica za neprekinuti automatski fokus (“Auto Focus
Continuous”). U ovom načinu rada, dok je okidač pritisnut dopola,
fokusiranje se odvija neprestano da bi odgovaralo kretanju objekta.
Dok se objekt kreće, fokusiranje se provodi predviđanjem položaja
objekta u trenutku snimanja. (Predviđanje kretanja)
[MF]
(Ručno
fokusiranje)
Ručno postavite fokus. (Str. 34)
(HR) DVQX1123
33
Snimanje
Ručno podešavanje fokusa
Primjenjivi načini rada:
Upotrebljavajte ovu funkciju da biste fiksno postavili fokus ili kada je udaljenost
između objektiva i objekta određena i ne želite aktivirati automatski fokus.
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje
(H-FS12032)
+
Pritisnite : Fokusira se na objekt u blizini
Pritisnite : Fokusira se na objekt u daljini
A Klizna traka
• Ove radnje su moguće samo na zaslonu za
podešavanje fokusa.
• Pritiskom i držanjem / ćete povećati
brzinu fokusa.
• Fokus se može podesiti povlačenjem klizne
trake.
1
AF
Odaberite izbornik. (Str. 25)
MENU →
[Rec] (Snimanje) → [Focus Mode] (Način
fokusiranja)→ [MF] (Ručno fokusiranje)
2
34
Pritisnite
(
DVQX1123 (HR)
).
Snimanje
3
Pritisnite / / /
[MENU/SET].
da biste podesili položaj fokusa i pritisnite
• Prikazuje se zaslon za pomoć koji povečava područje. (Pomoč pri ručnom
fokusiranju)
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) položaj se vraća natrag u sredinu.
4
Podesite fokus
A Pomoć pri ručnom fokusiranju (uvećani zaslon)
B Fokusiranje jasnih objekata (Peaking)
C Linija usmjerenosti za ručno fokusiranje
• The in-focus portions will be highlighted.
(Peaking)
• Možete provjeriti je li točka fokusa usmjerena
na bližu ili dalju stranu. [MF Guide] (Linija
usmjerenosti za ručno fokusiranje.
+
AF
Možete izvršiti sljedeće radnje:
Upravljanje
gumbom
/ / / *
–
Upravljanje
dodirom
Povlačenje
prstom
Približavanje/
udaljevanje dva
prsta
–
Pomiče se povećano područje
Uvečava/smanjuje se zaslon u malim
koracima.
Uvečava/smanjuje se zaslon u
velikim koracima.
Prebacivanje uvečanog prikaza
(u prozoru/na cijelom zaslonu).
–
[DISP.]*
(Prikaz)
Opis radnje
[Reset]*
(Izvorne
postavke)
Područje koje se treba povečati
ponovno se postavlja u središte.
* Kada koristite izmjenjivim objektivima bez prstena za fokusiranje, možete izvesti
ove operacije nakon pritiska na za prikaz zaslona koja vam omogućuje da
odaberete područje koje će biti uvećano.
5
Pritisnite okidač dopola.
• Zatvorit će se zaslon za pomoč. Prikazat će se zaslon za snimanje.
• Zaslon za pomoč može se zatvoriti i pritiskom na [MENU/SET].
(HR) DVQX1123
35
Snimanje
Snimanje 4K-fotografija
Primjenjivi načini rada:
Možete odabrati željeni trenutak iz fotografija od 30 kadrova u sekundi snimljenih
u nizu i spremiti ga kao fotografiju od približno 8 milijuna piksela.
• Da biste snimili 4K-fotografiju, upotrijebite karticu UHS razreda brzine 3. (Str. 9)
• Pri snimanju 4K-fotografija, kut prikaza bit ce neznatno uži.
1
2
Pritisnite [
Odaberite način snimanje pritiskom na
[MENU/SET].
[
]
[4K Burst]
(4K snimanje
u nizu)
[
]
[4K Burst
(S/S)]
“S/S” je kratica
za “Start/Stop”
(’’Pokretanje/
Zaustavljanje”).
36
].
• Ista radnja se može izvršiti pritiskom na gumb
[
] ( ), koristeći / za izbor ikone
4K-fotografije ([
], etc.), te pritiskom na .
(Str. 43)
/ , zatim pritisnite
Za snimanje najbolje fotografije
objekta u brzom pokretu
Snimanje u nizu odvija se kad se
pritisne okidač i tako drži.

A Pritisnite i držite
B Snima se

Za snimanje nepredvidivih
fotografija
Snimanje u nizu počinje pritiskom
na okidač, a završava ponovnim
pritiskom na okidač.
C Pokrenite (Prvo)
D Zaustavite (Drugo)
E Snima se
DVQX1123 (HR)



Snimanje
[
]
[4K PreBurst] (Prije
4K-snimanje u
nizu)
Za snimanje po potrebi kad god
se pruži prilika
Snimanje u nizu odvije se približno
sekundu prije i nakon pritska
okidača.



F Otprilike 1 sekundu.
G Snima se
• Snimanje se zaustavlja kada kontinuirano vrijeme snimanja prelazi 5 minuta.
Kada koristite microSDHC memorijsku karticu, snimanje će se nesmetano nastaviti
i kada veličina datoteke pređe 4 GB, ali će datoteka biti podijeljena i snimljena/
reproducirana odvojeno.
Sa microSDXC memorijskom karticom, možete spremiti 4K sliku s veličinom datoteke
većom od 4 GB kao jednu datoteku.
3
Pritisnite okidač za snimanje
• Datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu
spremaju se kao videozapisi u formatu MP4.
• Kad se uključi [Auto Review] (Auto. prikaz) zaslon za
odabir fotografija automatski će se prikazati.
4:3
4K
AFS
• Kada je postavljeno [ ] ([4K Pre-Burst]), baterija se troši brže i temperatura
fotoaparata raste.
Odaberite [ ] ([4K Pre-Burst]) samo tijekom snimanja.
• Kad je temperatura okoline previsoka ili se izvršava neprekidno snimanje sa opcijom
4K-snimanje u nizu fotoaparat može zaustaviti snimanje da se zaštiti. Sačekajte dok
se fotoaparat ohladi.
– Neprekidno snimanje, snimanje videozapisa i funkcija Wi-Fi bit će privremeno
onemogućeni.
– Ako nastavite snimanje čak i kad trepće [
] na zaslonu, pojaviti će se poruka i
fotoaparat će se automatski isključiti.
(HR) DVQX1123
37
Snimanje
Odabir i pohranjivanje slika iz datoteke 4K snimanja u nizu
• Slika će biti pohranjena u JPEG formatu.
1 Odaberite sliku s ikonom [
za reprodukciju i pritisnite
] na zaslonu
.
• Ako je slika snimljena koristeći [
Burst]), nastavite na korak 3.
] ([4K Pre-
2 Povucite kliznu traku da biste napravili
grubi odabir scena.
Fn3
3 Povucite kadrove da biste odabrali kadar
koji želite snimiti kao fotografiju.
] da biste spremili
fotografiju.
4 Dodirnite [
38
DVQX1123 (HR)
Fn1
Snimanje
Kontrola fokusa nakon snimanja
(Post Focus/Focus Stacking)
Primjenjivi načini rada:
Kamera omogućuje snimanje 4K-fotografija u nizu dok prebacuje fokus na
različita područja. Nakon snimanja ovih slike, možete odabrati željeno područje
fokusa. Ova funkcija je pogodna za snimanje objekata.
Također je moguće odabrati više područja fokusa i sastaviti ih u jednu sliku.
(Slaganje fokusa)
• Preporučujemo da koristite stativ prilikom snimanja slika koje će se koristiti za
slaganje fokusa.
• Koristite karticu UHS razreda brzine 3. (Str. 9)
• Kada koristite [Post Focus], kut gledanja je uži.
1 Pritisnite [ ].
2 Pritisnite / za izbor [ON] i pritisnite
[MENU/SET].
3 Odaberite sastav i pritisnite okidač
dopola.
• Automatski fokus će otkriti polja fokusa na
zaslonu. (Bez rubova ekrana)
• Ako nema područja na zaslonu koje se može
staviti u fokus, prikaz fokusa (A) će zasvijetliti.
Snimanje nije moguće u ovom slučaju.
4:3
4K
4 Pritisnite okidač do kraja da biste započeli
snimanje.
• Automatski se mijenja točka fokusa tijekom
snimanja. Kada ikona (B) nestane, snimanje
se automatski zaustavlja.
Od vremena kad pritisnete okidač dopola
sve do kraja snimanja:
• Zadržati istu udaljenosti od objekta i isti
sastav.
• Nemojte koristiti zum.
• Snimiti će se videozapis u MP4 formatu. (Zvuk neće biti snimljen.)
• Kada je omogućen [Auto Review], zaslon koji vam omogućuje odabir
željenog fokus područje će biti prikazan. (Str. 40)
(HR) DVQX1123
39
Snimanje
Otkazivanje funkcije [Post Focus]
Izaberite [OFF] u koraku 2.
• Fotoaparat prestaje s radom za samozaštitu na način opisan u nastavku, kada se
pregrije zbog, na primjer, visoke temperature okoline ili snimanje pomoću funkcije
naknadno fokusiranje (Post Focus). Pričekajte dok se fotoaparat ohladi.
– Neprekidno snimanje, snimanje videozapisa i funkcija Wi-Fi bit će privremeno
onemogućeni.
– Ako nastavite snimanje čak i kad trepće [
] na zaslonu, pojaviti će se poruka i
fotoaparat će se automatski isključiti.
Odabir željenog područje fokusa i spremanje slike
1 Izaberite sliku s ikonom [
reprodukciju, zatim pritisnite
] na zaslonu za
.
2 Dodirnite željeno područje fokusa.
Fn1
• Ako je slika koja je u fokusu nije dostupno za
odabrano područje, pojavit će se crveni okvir.
Ne možete spremiti sliku u ovom slučaju.
• Ne možete odabrati rubove ekrana.
Radnje gumbom
/ / /
Radnje dodirom
Dodir
Fn3
Opis radnje
Odaberite područje fokusa.
• To ne može biti izabran u
uvećanom prikazu.
Uvećava prikaz.
Smanjuje prikaz (tijekom uvećan
prikaz).
[Fn1]
Prelazak na funkciju slaganja fokusa.
(Str. 41)
[Fn3]
Dijelovi u fokusu su označene bojom.
([Peaking])
• Prebacuje se ovim redoslijedom
[OFF]→[ON] ([LOW]) (Nisko) →
[ON] ([HIGH]) (Visoko).
[MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
40
DVQX1123 (HR)
Sprema fotografiju.
Snimanje
• Možete fino podešavanje fokusa povlačenjem
trake za pomicanje u uvećanom prikazu. (Također
možete izvesti isti postupak pritiskom na / .)
3 Dodirnite [
Fn3
] za spremanje fotografije.
• Fotografija će se spremiti u formatu JPEG.
Spajanje više slika za proširivanje raspona fokusa
(Focus Stacking)
1 Dodirnite [ ] u koraku 2 u “ Odabir željenog područje fokusa i
spremanje slike”.
2 Dodirnite metodu spajanja.
[Auto Merging]
(Automatsko
spajanje)
Automatski bira slike koje su prikladne za spajanje i spaja
ih u jednu sliku.
• Prioritet imaju slike s bliskom fokus.
• Slike će biti spojene u jednu sliku, a dobivena slika će se
spremiti kada se odabere ova stavka.
[Range Merging]
Spaja slike sa određenim područjem fokusa u jednu sliku.
(Spajanje raspona)
3 (Kada je odabran [Range Merging])
Fn3 6HW&DQFHO
Dodirnite željeno područje fokusa.
• Odredite barem dva područja.
• Područje u fokusu između dva područja
također će biti izabran, a kombinirana područje
u fokusu će biti naznačena.
• Siva područja pokazuju područja koja bi, ako
se odaberu, mogla uzrokovati da spojena slika
izgleda neprirodno i područja koja se ne mogu
odabrati.
• Ponovno dodirnite područje fokusa za
poništavanje odabira.
ュリヴヱハ
5HVHW
Fn3 6HW&DQFHO
ュリヴヱハ
5HVHW
(HR) DVQX1123
41
Snimanje
Radnje
gumbom
Radnje
dodirom
/ / /
Dodir
[Fn5]
[Set/Cancel]
(Postavi/
Poništi)
[All]
(Sve)
[DISP.]
(Prikaz)
[Reset]
(Izvorne
postavke)
[MENU/SET]
(Izbornik/
Postavi)
4 Pritisnite [
Opis radnje
Bira područje.
Određuje/otkazuje područje.
Bira sva područja.
(Prije odabira područja)
POtkazuje sve odabire.
(Poslije odabira područja)
Spaja slike i sprema dobivenu sliku.
] za spajanje slika i spremanje dobijene slike.
• Slike će se spremiti u formatu JPEG. Podaci o snimanju (Exif informacije) od izvorne
slike s najbližom udaljenosti fokusa, uključujući i brzinu zatvarača, otvor blende i ISO
osjetljivosti, također će biti snimljen na novoj slici.
• Fotoaparat može automatski ispraviti odstupanja slika uzrokovanih potresanjem
fotoaparata. Ako su ispravljene, kut gledanja postaje nešto uži kada se slike spoje.
• Neprirodno slika može nastati ako se objekt pomiče tijekom snimanja ili ako je
udaljenosti između predmeta velika.
42
DVQX1123 (HR)
Snimanje
Korištenje funkcije snimanje u nizu/
automatskog odbrojavanja (Način snimanja)
Primjenjivi načini rada:
Možete promijeniti što fotoaparat radi kad pritisnete okidač.
1
Pritisnite
2
Pritisnite / da biste odabrali
način snimanja i zatim pritisnite
[MENU/SET].
[
].
H
    
A Način snimanje

3
1
[Single] (Jedna)
Pritiskom na okidač snima se samo jedna fotografija
2
[Burst]
(Snimanje u nizu)
Kada pritisnete okidač snimke se snimaju u nizu.
3
[4K PHOTO]
(4K-fotografije)
(Str. 36)
Kada pritisnete okidač, 4K fotografija se snimi.
4
[Post Focus]
(Naknadno
fokusiranje)
(Str. 39)
Kada pritisnete okidač, vrši se snimanje funkcijom
naknadno fokusiranje.
5
[Self Timer]
(Automatski
okidač)
Pritiskom na okidač fotoaparat snima snimke nakon
što prođe
određeno vrijeme.
Fokusirajte objekat i snimite fotografiju.
Za odustajanje od načina snimanja
Odaberite [
] ([Single]) ili [
] u koraku 2.
(HR) DVQX1123
43
Snimanje
Snimanje fotografija s automatskim
podešavanjem postavki (Bracket)
Primjenjivi načini rada:
Možete snimiti više fotografija uz automatsko prilagođavanje postavki pritiskom
na okidač
1
daberite izbornik. (Str. 25)
MENU →
[Rec] (Snimanje) → [Bracket] (Uzastopno snimanje
s automatskim prilagođavanjem postavki) → [Bracket Type] (Tip
uzastopnog snimanja)
(Exposure Bracket) (Uzastopno
snimanje s automatskim
prilagođavanjem ekspozicije)
(White Balance Bracket)
(Uzastopno snimanje s
automatskim prilagođavanjem
balansa bijele boje)
2
Pritisnite gumb okidača za obavljanje
snimanja dok se podešava ekspozicija.
Pritisnite gumb okidača jednom za
automatsko snimanje tri slike s različitim
postavkama balansa bijele boje.
Pritisnite / za izbor [More settings] (Više postavki) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Za više informacija o [More settings], pogledajte stranici koja opisuje svaku
funkciju.
• Pritisnite gumb okidača dopola za izlaz iz izbornika.
3
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
Deaktiviranje funkcije (Bracket)
Izaberite [OFF] u koraku 1.
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama
O [More settings] (Više postavki) (korak 2 na str. 44)
[Step] (Stopa)
Postavlja broj slika koje treba snimiti i raspon kompenzacije
ekspozicije. [3•1/3] (Snima tri slike u razmaku od 1/3 EV) do
[7•1] (Snima sedam slika u razmaku od 1 EV)
Postavlja redoslijed kojim se snimaju fotografije.
[Sequence] (Slijed)
[Single Shot Setting] [ ]: Snima jednu fotografiju svaki put kada pritisnete okidač.
(Postavka pojedinače [
]: Snima sve slike koje su postavljene za snimanje kad
snimke)*
pritisnete okidač jednom.
* Nije dostupno za snimanje u nizu. Kada koristite snimanje u nizu, ako pritisnete i zadržite
okidač, snimanje će se obavljati kontinuirano dok se ne snimi određeni broj slika.
44
DVQX1123 (HR)
Snimanje
Snimanje videozapisa/4K-videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat može snimati videozapise visoke razlučivosti kompatibilne s formatom
AVCHD ili videozapise u formatu MP4.
Dodatno, možete snimati 4K videozapise u formatu MP4.
Zvuk će biti sniman kao stereo.
1
Počnite snimati pritiskom na gumb za
videozapise.
A Proteklo vrijeme snimanja
B Raspoloživo vrijeme snimanja
• Moguće je snimanje videozapisa prikladnog za
svaki način rada.
• Pokazatelj snimanja (crveni) C će svijetliti
tijekom snimanja videozapisa.
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
2


3s
Zaustavite snimanje ponovnim
pritiskom gumba za videozapise.
R1m37s

• Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimati
i fotografije potpunim pritiskom na okidač.
• Kada visoka temperatura okoline, kontinuirano snimanje ili drugi uvjeti uzrokuju da
se fotoaparat pregrijava, sljedeća ograničenja će se preuzeti kako bi se fotoaparat
zaštitio. Pričekajte dok se fotoaparat ohladi.
– Ako fotoaparat i dalje snima čak i kad na zaslonu trepće ikona [
], pojavit će se
poruka i fotoaparat će se automatski isključiti.
• Videozapisi formata MP4 s kvalitetom snimanja ([Rec Quality]) velicine [4K]:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 5 minuta.
Kada koristite microSDHC memorijsku karticu, datoteke su podijeljene u manje
datoteka videozapisa za snimanje i reprodukciju ako veličina datoteke prelazi 4 GB.
(Možete nastaviti snimati videozapise bez prekida.)
Ako koristite microSDXC memorijsku karticu, možete snimiti videozapis u jednoj
datoteci, čak i ako je veličina veća od 4 GB.
• Videozapisi u formatu AVCHD:
Datoteke su podijeljene u manje datoteka videozapisa za snimanje i reprodukciju ako
veličina datoteke prelazi 4 GB.
– Videozapisi s kvalitetom snimanja [Rec Quality] postavljenom na [FHD/28M/50p] ili
[FHD/17M/50i]: Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši
20 minuta.
– Videozapisi s kvalitetom snimanja [Rec Quality] postavljenom na [FHD/24M/25p]
ili [FHD/24M/24p]: Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja
premaši 29 minuta i 59 sekundi.
(HR) DVQX1123
45
Snimanje
• Videozapisi s veličinom datoteke postavljenom na [FHD] ili [HD] u formatu [MP4]:
Datoteke su podijeljene u manje datoteka videozapisa za snimanje i reprodukciju ako
veličina datoteke prelazi 4 GB. (Možete nastaviti snimati videozapise bez prekida.)
– Videozapisi s kvalitetom snimanja [Rec Quality] postavljenom na [FHD/28M/60p]
ili [FHD/28M/50p]: Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja
premaši 20 minuta.
– Videozapisi s kvalitetom snimanja [Rec Quality] postavljenom na [FHD/20M/30p],
[FHD/20M/25p], [HD/10M/30p] ili [HD/10M/25p]: Snimanje se zaustavlja kada
vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
• Kada se temperatura fotoaparata povisi zbog, na primjer, visoke temperature
okoline ili kontinuiranog snimanja videozapisa, maksimalni dostupni
neprekidno vrijeme snimanja može se skratiti.
Postavljanje formata, veličine i brzine videozapisa
→
snimanja)
MENU
[Motion Picture] (Videozapis) → [Rec Format] (Format
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na TVprijamniku visoke razlučivosti itd.
[AVCHD]
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na računalu,
itd.
[MP4]
MENU →
snimanja)
[Motion Picture] (Videozapis) → [Rec Quality] (Kvalitet
Kada je odabran format [AVCHD]
Stavka
Veličina
Brzina
videozapisa
Izlaz senzora
Brzina
prijenosa
[FHD/28M/50p]*1
1920x1080
50p
50 kadrova u sekundi
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920x1080
50i
50 kadrova u sekundi
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920x1080
50i
25 kadrova u sekundi
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920x1080
24p
24 kadrova u sekundi
24 Mbps
*1 Format AVCHD Progressive
46
DVQX1123 (HR)
Reprodukcija
Kada je odabran format [MP4]
Stavka
Veličina
Brzina
videozapisa
Izlaz senzora
Brzina
prijenosa
[4K/100M/30p]*2
3840x2160
30p
30 kadrova u sekundi
100 Mbps
[4K/100M/25p]*2
3840x2160
25p
25 kadrova u sekundi
100 Mbps
[4K/100M/24p]*
3840x2160
24p
24 kadrova u sekundi
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
1920x1080
60p
60 kadrova u sekundi
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920x1080
50p
50 kadrova u sekundi
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920x1080
30p
30 kadrova u sekundi
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920x1080
25p
25 kadrova u sekundi
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280x720
30p
30 kadrova u sekundi
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280x720
25p
25 kadrova u sekundi
10 Mbps
2
*2 4K videozapis
• Prilikom snimanja 4K-videozapisa, koristite karticu UHS razreda brzine 3. (Str. 9)
Reprodukcija fotografija
1
2
Pritisnite [(].
Pritisnite
/ .
: Reprodukcija prethodne snimke
: Reprodukcija sljedeće snimke
Slanje slika na web-uslugu
Ako pritisnete tijekom prikazivanja slike jedne po jedne, možete jednostavno
poslati sliku na web-uslugu.
(HR) DVQX1123
47
Reprodukcija
Reprodukcija videozapisa
Ovaj je uređaj osmišljen za reprodukciju videozapisa
uz pomoć formata AVCHD ili MP4.
• Videozapisi su prikazani s ikonom videozapisa ([
Pritisnite

]).
12s
za reprodukciju.
A Vrijeme snimanja videozapisa
Radnje tijekom reprodukcije videozapisa
Radnje gumbom
Radnje dodirom
Opis radnje
Reprodukcija/Pauza
Zaustavljanje
Brzo premotavanje unaprijed*1
Premotavanje unatrag kadar po kadar*2
(s pauzom)
Brzo premotavanje unaprijed*1
Premotavanje unaprijed kadar po kadar
(s pauzom)
Smanjenje glasnoće
Povećanje glasnoće
*1 Brzina premotavanja unaprijed/unatrag povećava se ako ponovo pritisnete / .
*2 Kadrovi ce se prikazati u intervalima od približno 0,5 sekundi kada se videozapis
snimljen u formatu [AVCHD] premotava kadar po kadar.
48
DVQX1123 (HR)
Reprodukcija
Brisanje fotografija
Jednom kada su izbrisane, fotografije više nije moguće vratiti.
Brisanje jedne fotografije
1
U načinu reprodukcije odaberite
fotografiju koju želite izbrisati i
zatim pritisnite [ ].
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone
[
].
2
Pritisnite da biste odabrali [Delete Single] (izbriši jednu) i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Brisanje više fotografija ili svih fotografija
1
2
3
U načinu reprodukcije, pritisnite [ ].
Pritisnite / da biste odabrali metodu brisanja, a zatim
pritisnite [MENU/SET].
[Delete Multi]
(Brisanje
nekolicine)
Moguće je odabrati do 100 slika.
• Grupne slike tretiraju se kao jedna slika. Sve slike u grupi
će biti izbrisane.
[Delete All]
(Brisanje
svih)
Moguće je obrisati sve slike osim onih koje ste označili kao
omiljene kada je odabrano [Delete All Except Favorite].
(Kada je odabran [Delete Multi])
Pritisnite / / / da biste odabrali
fotografiju i zatim postavite pritiskom
na [MENU/SET]. (Ponovite ovaj korak.)
2.
• NNa odbranim fotografijama se prikazuje [‚].
Ako ponovno pritisnete [MENU/SET], postavka se
poništava
4
(Kada je odabran [Delete All])
Pritisnite da biste odabrali [OK], i zatim pritisnite
[MENU/SET] za izvršavanje.
(HR) DVQX1123
49
Izbornik
Popis izbornika
Za prikaz objašnjenja stavki izbornika.
Kada je [Menu Information] u izborniku [Setup]
postavljen na [ON], objašnjenja stavki izbornika i
postavki su prikazane na zaslonu izbornika.
A Objašnjenja izbornika
• [Photo Style], [Filter Settings], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic],
[i.Resolution], [Diffraction Compensation], [Digital Zoom] i [Stabilizer] zajednički su
izbornicima [Rec] i [Motion Picture]. Promjena ovih postavki u jednom od navedenih
izbornika odražava se i u drugom izborniku.
[Rec] (Snimanje)
Ovaj izbornik omogućuje podešavanje formata slike, broja piksela, 4K-fotografija i drugih
aspekta fotografija koje snimate.
[Photo Style] (Stil fotografije)
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
[ISO Limit Set] (Postavljanje
ISO-ograničenja)
[Filter Settings] (Postavke
filtra)
[i.Resolution] (i.Razlučivost)
[ISO Increments] (ISOpovećanja)
[Aspect Ratio] (Format)
[iHandheld Night Shot] (Noćno
snimanje bez tronošca)
[Extended ISO] (Prošireni ISO)
[Picture Size] (Veličina slike)
[iHDR] (i-Visoki dinamički
raspon)
[Long Shtr NR] (Smanjenje
buke zatvarača)
[Quality] (Kvaliteta)
[HDR] (Visoki dinamički raspon)
[Shading Comp.] (Kompenzacija
sjene)
[Sensitivity] (Osjetljivost)
[Multi Exp.] (Višestruka
ekspozicija)
[Diffraction Compensation]
(Kompenzacija difrakcije)
[Focus Mode] (Način
fokusiranja)
[Time Lapse Shot] (Snimanje
fotografija u intervalima)
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna
telekonverzija)
[Metering Mode] (Način
mjerenja)
[Stop Motion Animation] (Stop
animacija)
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
[Burst Rate] (Brzina snimanja
u nizu)
[Panorama Settings] (Postavke
panorame)
[Color Space] (Prostor boje)
[4K PHOTO] (4K fotografija)
[Shutter Type] (Tip okidača)
[Stabilizer] (Stabilizator)
[Bracket] (Uzastopno
snimanje)
[Flash] (Bljeskalica)
[Face Recog.] (Prepoznavanje
lica)
[Self Timer] (Automatski
okidač)
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje
crvenih očiju)
[Profile Setup] (Postavljanje
profila)
50
DVQX1123 (HR)
Izbornik
[Motion Picture] (Videozapis)
Ovaj izbornik vam omogućuje postavljanje [Rec Format], [Rec Quality] i drugih aspekata
snimanja videozapisa.
[Photo Style] (Stil fotografije)
[Continuous AF] (Neprekinuti
automatski fokus)
[Stabilizer] (Stabilizator)
[Filter Settings] (Postavke filtra)
[Metering Mode] (Način mjerenja)
[Flkr Decrease] (Smanjenje
treperenja)
[Snap Movie] (Kratki film)
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
[Mic Level Disp.] (Prikaz razine
mikrofona)
[Rec Format] (Format snimanja)
[i.Resolution] (I.Razlučivost)
[Mic Level Adj.] (Podešavanje
razine mikrofona)
[Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
[Diffraction Compensation]
(Kompenzacija difrakcije)
[Wind Noise Canceller] (Izrezivanje
šuma vjetra)
[Focus Mode] (Način
fokusiranja)
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna
telekonverzija)
[Picture Mode] (Način
fotografije)
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
[Custom] (Prilagođeno)
Radnje uređaja, kao što je prikazivanje radnji zaslona i tipki, može se postaviti u skladu sa
svojim željama.
[Silent Mode] (Tihi način rada)
[MF Guide] (Linija usmjerenosti za
ručno fokusiranje)
[Auto Review] (Auto. prikaz)
[AF/AE Lock] (Zaključavanje
automatskog fokusa/ekspozicije)
[Peaking] (Fokusiranje jasnih
objekata)
[Fn Button Set] (Postavljanje
funkcijskih gumba)
[AF/AE Lock Hold] (Držanje
zaključavanje automatskog fokusa/
ekspozicije)
[Histogram] (Histogram)
[Lens Position Resume] (Nastavi
poziciju objektiva)
[Shutter AF] (Automatski fokus
zatvarača)
[Guide Line] (Linije usmjerenosti)
[Q.MENU] (Brzi izbornik)
[Half Press Release] (Otpuštanje
pritiskom dopola)
[Center Marker] (Oznaka sredine)
[Video Button] (Gumb videozapisa)
[Quick AF] (Brzi automatski
fokus)
[Highlight] (Bijelo zasićeno
područje)
[Power Zoom Lens] (Objektiv s
električnim zumom)
[Pinpoint AF Time] (Određivanje
trajanja automatskog fokusiranja)
[Zebra Pattern] (Uzorak zebre)
[Lens w/o Focus Ring] (Objektiv
bez prstena za fokusiranje)
[Pinpoint AF Display]
(Prikazivanje zaslona kod
automatskog fokusiranja)
[Monochrome Live View]
(Monokromatski prikaz uživo)
[Self Shot] (Snimanje samog sebe)
[AF Assist Lamp] (Pomoćna
lampica za automatsko
fokusiranje)
[Constant Preview] (Neprekidan
pregled)
[Touch Settings] (Postavke radnji
dodirom)
[Focus/Release Priority]
(Prioritet kod otpuštanja/
fokusiranja)
[Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije)
[Touch Scroll] (Pomicanje dodirom)
[AF+MF] (Automatsko fokusiranje +
ručno fokusiranje)
[Dial Guide] (Vodič kotačića)
[Menu Guide] (Vodič kroz
izbronike)
[MF Assist] (Pomoć pri ručnom
fokusiranju)
[Rec Area] (Područje snimanja)
[Shoot w/o Lens] (Okidanje bez
objektiva)
[MF Assist Display] (Zaslon pomoći
pri ručnom fokusiranju)
[Remaining Disp.] (Prikaz
preostalih slika/min.)
(HR) DVQX1123
51
Izbornik
[Setup] (Postavljanje)
Ovaj izbornik vam omogućuje postavljanje sata, odabir postavki operacijskih tonova i ostale
postavke koje vam olakšavaju rad s fotoaparatom.
Također možete podesiti postavke za funkcije vezane za funkciju Wi-Fi.
[Online Manual] (Online
priručnik)
[USB Mode] (USB način rada)
[No.Reset] (Poništavanje
brojeva)
[Clock Set] (Postavljanje
sata)
[TV Connection] (Povezivanje s
TV-prijamnikom)
[Reset] (Izvorne postavke)
[World Time] (Svjetsko
vrijeme)
[Menu Resume] (Posljedni
izbornik)
[Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne
Wi-Fi postavke)
[Travel Date] (Datum
putovanja)
[Menu Background] (Pozadina
izbornika)
[Pixel Refresh] (Osvježavanje
piksela)
[Wi-Fi]
[Menu Information] (Informacije
o izborniku)
[Sensor Cleaning] (Čišćenje
senzora)
[Beep]* (Zvučni signal)
[Language] (Jezik)
[Level Gauge Adjust.]
(Podešavanje mjerača razine)
[Monitor Display] (Prikaz
monitora)
[Version Disp.] (Prikaz inačice)
[Demo Mode] (Demo način
rada)
[Monitor Luminance]
(Svjetlina monitora)
[Exposure Comp. Reset]
(Vračanje kompenzacije
ekspozicije)
[Format] (Formatiranje)
[Economy] (Ekonomičnost)
[Self Timer Auto Off] (Auto. islkj.
auto. okidača)
* Ovo vam omogućuje da podesite glasnoću za elektronske zvukove i zvuk
elektronskog okidača.
[Playback] (Reprodukcija)
Ovaj izbornik omogućuje postavljanje postavki zaštite, izrezivanja ili ispisa itd. snimljenih
fotografija.
[2D/3D Settings] (2D/3D
postavke)
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
[Rotate Disp.] (Zakretanje
zaslona)
[Slide Show] (Prikaz u nizu)
[Text Stamp] (Tekstualna
oznaka)
[Favorite] (Favoriti)
[Playback Mode](Način
reprodukcije)
[Video Divide] (Podjela
videozapisa)
[Print Set] (Postavke ispisa)
[Location Logging] (Bilježenje
lokacije)
[Time Lapse Video](Snimanje
videozapisa u intervalima)
[Protect] (Zaštita)
[RAW Processing] (Obrada
RAW formata)
[Stop Motion Video]
(Videozapis stop animacije)
[Face Rec Edit] (Uređivanje
funkcije prepoznavanja lica)
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Spremanje gomile
4K-fotografija)
[Resize] (Promjena veličine)
[Picture Sort] (Raspoređivanje
slika)
[Light Composition]
(Kompozicija svjetlosti)
[Cropping] (Izrezivanje)
[Clear Retouch] (Brisanje
nepotrebnih dijelova)
[Rotate] (Zakretanje)
52
DVQX1123 (HR)
Izbornik
[Aspect Ratio] (Format)
Primjenjivi načini rada:
Ova vam postavka omogućuje odabir formata fotografija koji bi bio prikladan za
ispis ili reprodukciju.
MENU
→
[Rec] (Snimanje) → [Aspect Ratio] (Format)
[4:3]
[Aspect Ratio] TV-prijamnika 4:3
[3:2]
[Aspect Ratio] fotoaparata s filmom od 35mm
[16:9]
[Aspect Ratio] TV-prijamnika visoke razlučivosti itd.
[1:1]
Kvadratni format
[Picture Size] (Veličina slike)
Primjenjivi načini rada:
Postavite broj piksela.
Što je veći broj piksela, to će detalji na fotografiji biti jasniji, čak i ako se
fotografije ispisuju u velikom formatu.
MENU
→
[Rec] (Snimanje) → [Picture Size] (Veličina slike)
Kada je format postavljen na [4:3].
Kada je format postavljen na [3:2].
Postavke
Veličina slike
Postavke
Veličina slike
[L] (16M)
4592x3448
[L] (16M)
4592x3064
[
M] (8M)
3232x2424
[
S] (4M)
2272x1704
[
[
M] (7M)
3232x2160
S] (3.5M)
2272x1520
(HR) DVQX1123
53
Izbornik
Kada je format postavljen na [16:9].
Kada je format postavljen na [1:1].
Postavke
Veličina slike
Postavke
Veličina slike
[L] (12M)
4592x2584
[L] (11.5M)
3424x3424
[
M] (8M)
3840x2160
[
M] (6M)
2416x2416
[
S] (2M)
1920x1080
[
S] (3M)
1712x1712
[Quality] (Kvaliteta)
Primjenjivi načini rada:
Postavite brzinu kompresije kojom se pohranjuju fotografije.
MENU
→
Postavke
[Rec] (Snimanje) → [Quality] (Kvaliteta)
Format
datoteke
[A]
JPEG
[›]
[RAWA]
[RAW›]
[RAW]
Opis postavki
Slika formata JPEG u kojem prioritet ima kvaliteta
slike.
RAW + JPEG
RAW
Slike formata JPEG uobičajene kvalitete slike.
Ova je postavka korisna ako želite povećati broj
snimki bez mijenjanja broja piksela.
Moguće je istovremeno snimanje slike u formatu
RAW i formatu JPEG ([A] ili [›]).
Snimaju se samo fotografije formata RAW.
• otografije formata RAW se uvijek snimaju u formatu [4:3] (4592x3448).
• Kada obrišete fotografiju snimljenu sa [RAWA] ili [RAW›] i RAW i JPEG slika će se
obrisati istovremeno.
• Pri reprodukciji fotografije snimljene sa [RAW], siva područja koja odgovaraju formatu
u trenutku snimanja su prikazana.
• Možete procesuirati RAW fotografije koristeći [RAW Processing] u izborniku
[Playback] (Reprodukcija). (Str. 55)
• Koristite softver (“SILKYPIX Developer Studio” (Str. 65) od Ichikawa Soft Laboratory)
za procesuiranje i obradu datoteka formata RAW na računalu.
54
DVQX1123 (HR)
Izbornik
[RAW Processing] (Obrada RAW formata)
Možete obrađivati fotografije snimljene u formatu RAW. Obrađene fotografije će
biti pohranjene u formatu JPEG.
MENU →
formata)
[Playback] (Reprodukcija) → [RAW Processing] (Obrada RAW
1 Odaberite RAW fotografija sa / , i zatim
pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite / da biste odabrali stavke.
[White Balance] (Balans bijele boje)
[Exposure Comp.] (Kompenzacija
ekspozicije)
[Photo Style] (Stil fotografije)
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
[Contrast] (Kontrast)
[Highlight] (Bijelo zasićeno područje)
[Shadow] (Sjena)
[Saturation] (Zasićenost)/[Color Tone]
(Ton boje)
[Filter Effect] (Efekt filtra)
[Noise Reduction] (Smanjenje smetnji)
[i.Resolution] (i.Razlučivost)
[Sharpness] (Oštrina)
[Setup] (Postavljanje)
3 Pritisnite [MENU/SET] za postavljanje.
4 Pritisnite [MENU/SET].
• Ova radnja vas vraća na zaslon iz koraka 2. Da biste postavili ostale stavke
ponovite korake 2 do 4.
5 Odaberite [Begin Processing] (Početak obrade) uz pomoć / , i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Postavljanje pojedinačnih stavki
Kada odaberete stavku, prikazat će se zaslon za postavljanje.
DISP.
DISP.
-1
0
+1
WB
AWB
AWB
(HR) DVQX1123
55
Izbornik
Radnje gumbom
Radnje dodirom
/
Povlačenje
Opis radnje
Odabir postavke.
Prikazuje zaslon uz pomoć kojeg
[WB K Set]
možete postaviti temperaturu boje
(Postavljanje
(samo kada je [White Balance] (Balans
balansa bijele boje)
bijele boje) postavljen na [
])
[Adjust.]
(Podešavanje)
Prikazuje zaslon uz pomoć kojeg
možete fino podesiti balans bijele boje.
(samo kada je odabran [White Balance])
[DISP.] (Prikaz)
[DISP.] (Prikaz)
Prikaz zaslona za usporedbu..
[MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
[Set]
(Postavi)
Odabir podešene razine i povratak na
zaslon za odabir stavki.
• Kada odaberete [Noise Reduction], [i.Resolution] ili [Sharpness] zaslon za usporedbu
ne može se prikazati.
• Ako dodirnete sliku dvaput, uvećat će se. Ako dodirnete uvećanu sliku dvaput, vratit
će se na prvotnu veličinu.
Na zaslonu za usporedbu možete koristiti sljedeće postupke da biste izvršili
podešavanje:
A Trenutna postavka
0
DISP.

Radnje gumbom
/
Radnje dodirom
Povlačenje
Opis radnje
Odabir postavke.
[DISP.] (Prikaz)
[DISP.] (Prikaz)
Povratak na zaslon za postavljanje.
[MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
[Set]
(Postavi)
Dabir podešene razine i povratak na
zaslon za odabir stavki.
• Ako dodirnete sliku u sredini, uvećat će se. Ako dodirnete [
na prvotnu veličinu.
56
DVQX1123 (HR)
], slike će se smanjiti
Izbornik
Postavka [Setup]
Kada odaberete stavku, prikazat će se zaslon na kojemu trebate odabrati
[Reinstate Adjustments] (Vračanje podešenja), [Color Space] (Prostor boje), ili
[Picture Size]
(Veličina slike).
1 Pritisnite / da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete [Reinstate Adjustments], prikazat će se zaslon za potvrdu.
Odabirom [Yes] (Da) radnja će se izvršiti i vratiti na zaslon za odabir stavki.
2 Pritisnite
/
da biste odabrali postavku i pritisnite [MENU/SET].
[Light Composition] (Kompozicija svjetlosti)
Odabir više kadrova koje želite kombinirati s datotekama 4K snimanja u nizu.
Dijelovi slike koje su svjetlije od prethodnog kadra bit će položeni na prethodni
kadar da bi se kadrovi kombinirali u jednu sliku.
MENU →
svjetlosti)
[Playback] (Reprodukcija) → [Light Composition] (Kompozicija
1 Pritisnite / za izbor datoteka 4K snimanja u nizu i zatim pritisnite
[MENU/SET].
2 Odaberite metodu kombiniranja, a zatim pritisnite [MENU/SET].
Postavka [Composite Merging] (udruživanje mješavina)
Odaberite kadrove koje želite kombinirati za naknadno snimanje svjetlijih
dijelova.
1 Odaberite kadrove
(HR) DVQX1123
57
Izbornik
2 Pritisnite [MENU/SET].
Odabrane kadrovi se pamte, a izbornik se vraća na
zaslon za pregled.
Pritisnite / za izbor stavki i pritisnite [MENU/
SET] da biste izveli sljedeće radnje.
– [Next] (sljedeće): Omogućuje odabir više
kadrova za kombiniranje. Vraća vas na korak 1.
– [Reselect] (Izaberite ponovno): Odbacuje
kadrove koji su odabrani neposredno prije i
omogućuje vam da odaberete neku drugu sliku.
– [Save] (Spremi): Završava odabir kadrova.
3 Ponovite korake 1 i 2 za izbor više kadrova za kombiniranje.
• Možete izabrati do 40 kadrova.
4 Pritisnite
da biste izabrali [Save], zatim pritisnite [MENU/SET].
Postavke [Range Merging] (Raspon spajanja)
Odaberite prvi i zadnji okviri za naknadno snimanje svjetlijih dijelova kadrova
između njih.
1 Odaberite kadar prve slike, a zatim pritisnite [MENU/SET].
Metoda biranja je ista kao u koraku broj 1 u postavkama [Composite
Merging].
2 Odaberite kadar zadnje slike, a zatim pritisnite [MENU/SET].
3 Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu, a zatim pritisnite
[MENU/SET].
Prikazuje se objedinjena slika.
• Slike se spremaju u JPEG formatu. Podaci snimanja (Exif informacije) od prvog
kadra, kao što su brzina zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivosti su također
registrirani.
58
DVQX1123 (HR)
Wi-Fi
Što možete učiniti uz pomoć funkcijeWi-Fi®
• The camera cannot be used to connect to a public wireless LAN connection.
Kontrola uz pomoć pametnog telefona/tableta (Str. 60)
•
•
•
•
•
•
Snimanje uz pomoć pametnog telefona (Str. 62)
Reprodukcija fotografija s fotoaparata (Str. 63)
Spremanje fotografija pohranjenih na fotoaparatu (Str. 63)
Slanje slika na društvene mreže (Str. 63)
Bilježenje podataka o lokaciji na slike pohranjene u fotoaparatu (Str. 64)
Spajanje videozapisima snimljnih načinom kratkih filmova prema vlastitim
postavkama napametnom telefonu
Prikaz fotografija na TV-prijamniku
Bežicni ispis
Slanje slika na AV-uređaj
Slanje slika na računalo
Korištenje web-uslugama
U ovim uputama za uporabu naziv “pametni telefon” od sada se odnosi na
pametne telefone i tablete, osim ako nije drugacije naznačeno.
Lampica Wi-Fi veze
Svijetli crveno:
Kada je funkcija Wi-Fi uključena ili
povezana na Wi-Fi
Treperi crveno:
Prilikom slanja podataka slika
Gumb [Wi-Fi]
U ovim uputama za upotrebu, [Wi-Fi] gumb se
odnosi na funkcijski gumb kojem je
dodijeljena funkcija [Wi-Fi]. (U trenutku kupnje,
[Wi-Fi] je postavljen na [Fn4].)
Detalji o funkcijskim gumbima: (Str. 27)
Fn4
Fn5
Fn6
Fn7
SNAP
Fn8
Koraci da biste pritisnuli [Wi-Fi]
1 Dodirnite [ ].
Fn4
2 Dodirnite [ ].
(HR) DVQX1123
59
Wi-Fi
Upravljanje s pomoću pametnog telefona/
tableta
Instalacija aplikacije „Image App“ za pametni telefon/
tablet
„Image App“ aplikacija je koju pruža tvrtka Panasonic.
• OS
Aplikacija za AndroidTM:
Aplikacija za iOS:
Android 4.0 ili noviji
iOS 6.0 ili noviji
1 Spojite pametni telefon na mrežu.
2 (Android) Odaberite “Google PlayTM Store”.
(iOS)
Odaberite “App Store”.
3 Unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX” u polje za
pretraživanje.
4 Odaberite “Panasonic Image App”
i instalirajte aplikaciju.
• Koristite se najnovijom inačicom.
• Podržani operatijski sustavi vrijede od Siječnja 2017 i podložni su promjenama.
• Dodatne detalje o upravljanju potražite u odjeljku [Help] (Pomoć) u izborniku
aplikacije „Image App“.
• Kada koristite „Image App“ sa pametnog telefona koji je povezan sa fotoaparatom
putem WiFi, [Help] (Pomoć) u „Image App“ možda neće biti prikazana ovisno od
pametnog telefona. U ovom slučaju, nakon prekida veze između fotoaparata i
pametnog telefona, povežite pametni telefon na mobilnu mrežu kao npr. 3G ili LTE
mrežu ili na Wi-Fi ruter i zatim prikažite [Help] u „Image App“
• Neki od zaslona i informacija opisanih u ovim uputama se mogu razlikovati od vašeg
modela ovisno o podržanom operativnom sustavu i inačici „Image App“.
• Moguće je da usluga neće ispravno raditi ovisno o vrsti pametnog telefona.
Informacije o aplikaciji “Image App” potražite na navedenoj stranici za podršku
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova web-stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Pri preuzimanju aplikacije preko mobilne mreže moguća je naplata velike količine
prometa ovisno o detaljima vašeg ugovora.
60
DVQX1123 (HR)
Wi-Fi
Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom
Povezivanje bez lozinke
Možete jednostavno uspostaviti izravnu vezu sa pametnim telefonom bez
unošenja lozinke.
Na fotoaparatu
Izaberite izbornik. (Str. 25)
MENU →
[Setup] (Postavke) → [Wi-Fi]
→ [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi) → [New
Connection] (Nova veza) → [Remote Shooting &
View] (Udaljeni okidanje i pregled)
A SSID
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje sa
pametnim telefonom prikazuje se SSID.
• Informacije možete prikazati i pritiskom na [Wi-Fi] na fotoaparatu.
Na pametnom telefonu
1 Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku
postavljanja.
2 Na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi
3
pametnog telefona označite SSID prikazan
na fotoaparatu.
Pokrenite “Image App”.
Wi-Fi
0123456789ABC
• Kada je zaslon za potvrdu povezivanja prikazan na fotoaparatu, odaberite
[Yes] (Da) za povezivanje (Samo pri prvom povezivanju)
U trenutku kupnje, [Wi-Fi Password] (Wi-Fi lozinka) je postavljena na [OFF].
Prije povezivanja s Wi-Fi mrežom, provjerite je li uređaj prikazan na zaslonu za
potvrdu veze onaj s kojim se zaista želite povezati. Kada se prikaže pogrešan
uređaj, ako odaberete [Yes], fotoaparat će se automatski povezati s tim
uređajem.
Preporučujemo da [Wi-Fi Password] postavite na [ON] ako je, na primjer, drugi
Wi-Fi uređaj u blizini.
(HR) DVQX1123
61
Wi-Fi
Prekid veze
1 Postavite fotoaparat na način snimanja.
2 Odaberite stavke izbornika fotoaparata da prekinete Wi-Fi vezu.
MENU →
[Setup] (Postavke) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function]
(Funkcija Wi-Fi) → [Yes] (Da)
• Također možete prekinuti vezu pritiskom na [Wi-Fi] na fotoaparatu.
3 Na pametnom telefonu, zatvorite „ Image App“.
(Ako koristite iOS-uređajem)
Na zaslonu aplikacije „Image App“ pritisnite početni gumb za
početni zaslon da biste zatvorili aplikaciju.
(Ako koristite uređajem Android)
Na zaslonu aplikacije „Image App“ dvaput pritisnite gumb za
povratak da biste zatvorili aplikaciju.
Snimanje fotografija s pomoću pametnog telefona/tableta
(udaljeno snimanje)
1 Povežite se na pametni telefon. (Str. 61)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [ ].
2 Snimite sliku.
t 4OJNMKFOFTMJLFTQSFNBKVTFOBGPUPBQBSBU
t /FLFQPTUBWLFOJTVEPTUVQOF
A


62
DVQX1123 (HR)
Wi-Fi
Reprodukcija fotografija na fotoaparatu
1 Povežite se na pametni telefon. (Str. 61)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [ ].
2 Dodirnite sliku da biste je povećali.
Spremanje fotografija pohranjenih na fotoaparatu
1 Povežite se na pametni telefon. (Str. 61)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [ ].
2 Pritisnite i držite sliku, zatim je povucite da biste je spremili.
t "7$)% WJEFP[BQJTJ.1GPSNBUBTB<3FD2VBMJUZ>WFMJǏJOPN<,> EBUPUFLF,
TOJNBOKBVOJ[VJGPUPHSBöKFTOJNBOFTB<1PTU'PDVT>OFNPHVTFTQSFNJUJ
Slanje fotografija s fotoaparata na društvene mreže
1 Povežite se na pametni telefon. (Str. 61)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [ ].
2 Pritisnite i držite sliku, zatim je povucite da biste je poslali na društvenu
mrežu, itd.
t 4MJLBKFQPTMBOBOBXFCVTMVHVLBPÝUPKFESVÝUWFOBNSFäB
(HR) DVQX1123
63
Wi-Fi
Dodavanje podataka o lokaciji s pametnog telefona/
tableta slikama pohranjenima na fotoaparatu
Možete slati podatke o lokaciji koje pribavite s pametnog telefona na fotoaparat.
Nakon slanja podataka, možete ih zabilježiti na slike pohranjene u
fotoaparatu.




Započnite snimanje podataka o lokaciji pametnim telefonom
Započnite snimanje fotografija
Završite snimanje podataka o lokaciji sa pametnim telefonom.
Slanje i pisanje informacija o lokaciji
1
2
3
4
1
2
3
4
Upravljajte pametnim telefonom
Povežite se na pametni telefon. (Str. 61)
Odaberite [ ].
Odaberite [Geotagging].
Odaberite ikonu.
Pokretanje/zaustavljanje snimanja podataka o lokaciji.
• Baterija pametnog telefona se troši brže dok se informacije o lokaciji
snima. Kada snimanja podataka adrese nije potrebno, zaustaviti ga.
Slanje i pisanje podataka o lokaciji.
• Slijedite poruke na zaslonu za upravljanje pametnim telefonom.
• Slike sa informacijama o lokaciji su označene sa [GPS].
64
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Preuzimanje softvera
Preuzimite i instalirajte softver za uređivanje i reprodukciju slika s računalom.
• Za preuzimanje softvera, potrebno za povezivanje računala na internet.
• Preuzimanje softvera može potrajati neko vrijeme, ovisno o komunikacijskom
okruženju.
PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
S pomoću ovog softvera možete upravljati slikama. Na primjer, možete slati
fotografije i videozapise na računalo i razvrstati ih po datumu snimanja ili nazivu
modela. Također možete izvršiti radnje kao što su snimanje slika na DVD,
obrađivanje i ispravljanje slika te uređivanje videozapisa.
Pogledajte stranicu u nastavku za preuzimanje i instalaciju softvera.
Preuzimanje softvera, dok je dostupan za preuzimanje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
(Ova stranica je dostupna samo na engleskom jeziku.)
• Preuzimanje ističe: Siječanj 2022
• Pojedinosti o informacijama kao što su radno okruženje ili metode rada, pogledajte
u „Uputama za uporabu naprednih značajki (PDF format)“ ili u uputama za pojedine
softverske programe.
• “PHOTOfunSTUDIO” nije kompatibilan sa Mac uređajima.
SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10, Mac OS X v10.6 to v10.12)
Ovaj je softver namijenjen uređivanju slika u formatu RAW.
Uređene slike mogu se spremiti u format (JPEG, TIFF itd.) koji se može
pregledavati na računalu.
Pogledajte stranicu u nastavku za preuzimanje i instalaciju softvera.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Detalje o uporabi programa SILKYPIX Developer Studio potražite na stranici „Help“
(Pomoć) ili web-mjestu za podršku tvrtke Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope potpuna probna verzija u trajanju od 30 dana
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Ovaj softver vam omogućuje uređivanje videozapisa s lakoćom.
Pogledajte stranicu u nastavku za preuzimanje i instalaciju softvera
http://loilo.tv/product/20
• Ovime ćete instalirati samo probnu verziju.
• Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku
LoiLoScope dostupnom za preuzimanje na njihovoj web-stranici.
• „LoiLoScope“ nije kompatibilan sa Mac uređajima.
(HR) DVQX1123
65
Ostalo
Prikaz monitora
Tijekom snimanja
50p

4:3
L
AFS

ラュン

OFF
×
Fn5
OFF
Fn6
OFF
MINI
Fn7
SNAP

BKT
AEL
3.5 60

BKT
0 200
BKT
AWB
98

1
1
Način snimanja
(Str. 23)
Fn8
1pic.
EXPS
Stil fotografije
‰
Œ
8m30s
Način rada bljeskalice
Dodatna
telekonverzija (tijekom
snimanja videozapisa)
Proteklo vrijeme
snimanja*1 (Str. 45)
Pokazatelj
istovremenog
snimanja
Fokusiranje jasnih
objekata (Peaking)
Bljeskalica
50p
Postavke efekta slike
(filtra)
Kartica (prikazano
samo tijekom
snimanja)
POP
HDR
Visoki dinamički
raspon/i-Visoki
dinamički raspon
Format snimanja/
kvalitet snimanja
(Str. 46)
Višestruka ekspozicija
SNAP
4SEC
Kratki film
Electronički zatvarač
4:3
L
Veličina slike/Format
(Str. 53)
Način slike (Prioritet
fotografije)
M
Dodatna
telekonverzija (tijekom
snimanja fotografija)
Pokazatelj
pregrijavanja (Str. 69)
50p
4:3
EX
STD.
WIDE
Veličina slike
(Panorama naćin
snimanja)
Zaslon postavki za
podešavanje efekta
slike (filtra)
66
Fn4
No
Effect
DVQX1123 (HR)
Digitalni zum
Ostalo
2
4
Područje automatskog
fokusa
Nišan mjerenja točke
Prikaz središta
zaslona
Auto. okidač
Kvaliteta (Str. 54)
A›
AFS AFF AFC MF Način fokusiranja
+
Naknadni fokus
(Str. 39)
+
Automatski fokus
š
Ø
Prikaz razine
mikrofona
Tihi način rada
Povlačenje fokusa
Prepoznavanje lica
AFL
Zaključavanje auto.
fokusa
AEL
Snimanje u nizu
AE
4K-fotografije (Str. 36)
Automatski okidač
3.5
Pokazatelj kapaciteta
baterije
60
Stabilizator slike*2
Upozorenje na
podrhtavanje
Stanje snimanja
(Treperi crveno.)/
Fokus (Svijetli
zeleno.) (Str. 17)
LOW
Fokus (Pod slabim
svjetlom)
STAR
Fokus ((Auto. fokus
svjetlosti zvijezda)
Spojen na Wi-Fi
BKT
Funkcija promjene
vrijednosti
Vrijednost otvora
blende (Str. 17)
Brzina zatvarača
(Str. 17)
Vrijednost
kompenzacije
ekspozicije
Uzastopno
snimanje s različitim
ekspozicijama (Str. 44)
Svjetlost (P29)
Pompć pri ručnoj
ekspoziciji
ISO-osjetljivost
5
Histogram
3
Ime*3
Broj dana proteklih od datuma polaska*4
Dob*3
Lokacija*4
Trenutačni datum i vrijeme / Postavka
odredišta putovanja*4: “
Mjerač ekspozicije
Prikaz fokalne duljine
Postupni zum
Zaključavanje auto.
ekspozicije
Način mjerenja
BKT
AWB
VÐîÑ
Vodič radnji kotačića
Uzastopno snimanje
s različitim balansima
bijele boje
Precizno podešavanje
balansa bijele boje
Balans bijele boje
1
Boja (Str. 28)
98
R8m30s
Broj raspoloživih
fotografija
Raspoloživo vrijeme
snimanja*1
(HR) DVQX1123
67
Ostalo
6
,BSUJDBOBEPEJS
Zum osjetljiv na dodir
Zatvarač osjetljiv na dodir
×
Auto. ekspozicija osjetljiva
AE
na dodir
No
OFF Effect
Fn4
OFF
Fn5
Fn7
SNAP
Fn6
OFF
Fokusiranje jasnih objekata u načinu snimanja
sebe (Str. 29)
Funkcijski gumbi (Str. 27)
Fn8
Boja (Str. 28)
Funkcija kontrole defokusiranja (Str.28)
Svjetlost (Str.29)
Vrsta defokusiranja (Efekt Minijature)
Boja u jednoj točki
Položaj izvora svijetla
Podešavanje efekta
fotografije (filtar)
MINI
Efekt slike uključen/isključen
Efekt slike (filtra)
*1 m: minuta, s: sekunda
*2 Dostupno samo ako je priključen objektiv koji podržava funkciju stabilizatora.
*3 Ovo se prikazuje otprilike 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata ako je
postavljena postavka [Profile Setup] (Postavljanje profila).
*4 Prikazano je u trajanju od oko 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata, nakon
postavljanja sata i nakon prijelaza s načina reprodukcije na način snimanja.
68
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Rješavanje problema
Prvo pokušajte sljedeće postupke.
Ako problem ne riješite na taj način, možete pokušati s pomoću funkcije
[Reset] (Izvorne postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
• Detaljnije informacije potražite u “Uputama za uporabu naprednih značajki (u PDFformatu)”.
Fotoaparat ne radi čak i kada je uključen.
Fotoaparat se isključuje odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna.
→ Napunite bateriju. (Str. 10)
Lampica za punjenje treperi.
• O se događa kada punite na mjestu gdje je temperatura vrlo visoka ili vrlo niska.
→ Ponovno priključite kabel za USB priključak (isporučen) na mjestu gdje je
temperatura okoline (i temperatura baterije) u rasponu od 10 ºC do 30 ºC, a zatim
pokušajte ponovo puniti.
• Ako vaše računalo nije sposoban za dobavu dovoljne energije, punjenje nije moguće.
Baterija se prebrzo prazni.
• Baterija se brže prazni kad je odabrana funkcija [ ] ([4K Pre-Burst]).
→ Birajte [ ] ([4K Pre-Burst]) samo kada snimate.
Snimanje se iznenada zaustavlja usred procesa.
• Fotoaparat prestaje s radom za samozaštitu na način opisan u nastavku, kada se
pregrije zbog, na primjer, visoke temperature okoline ili kontinuiranog snimanja 4K
fotografija ili videozapisa. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
→ Kontinuirano snimanje, snimanje videozapisa, i funkcija Wi-Fi veze bit će
privremeno onemogućeni.
→ Ako nastavite snimanje čak i kad na zaslonu trepće [
], pojaviti će se poruka i
fotoaparat će se automatski isključiti.
(HR) DVQX1123
69
Ostalo
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata.
• Je li funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) postavljena na [RELEASE] (Otpuštanje)?
• Je li funkcija [Shutter AF] u izborniku [Custom] postavljena na [OFF]?
• Je li funkcija zaključavanja automatskog fokusa nepravilno postavljena?
Snimljena je fotografija mutna.
Optički stabilizator slike ne radi.
• Brzina zatvarača postat ce manja, a optički stabilizator slike možda neće ispravno
raditi ako snimate fotografije na tamnim mjestima.
→ Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača pri snimanju fotografija
s malom brzinom zatvarača.
Predmet izgleda izobličeno na slici.
• Ako snimate objekat u pokretu prilikom korištenja elektroničkog zatvarača ili snimanja
videozapisa ili 4K-fotografije, predmet može izgledati izobličeno na slici. To je
karakteristika MOS senzora koji služe kao prikupljanje senzora fotoaparata. To ne
predstavlja kvar.
Pojavljivanje pruga ili treperenje moguće je pod fluorescentnim ili
LED-svjetlom.
• To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe kao senzori za
bilježenje. Nije riječ o kvaru
• Kad se koristi elektronički zatvarač, efekt vodoravnih pruga može se smanjiti
smanjivanjem brzine zatvarača.
• Ako je uočljivo treperenje ili iscrtavanje vidljivo pod rasvjetom poput fluorescentne
ili LED rasvjete dok snimate videozapise, možete smanjiti treperenje ili iscrtavanje
postavljanjem [Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja) i namještanjem brzine
zatvarača. Moguće je odabrati brzinu zatvarača od [1/50], [1/60], [1/100], ili [1/120].
Svjetlina ili nijanse boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarne
scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povečavanje brzine zatvarača
može dovesti do manjih promjena u svjetlini i boji. Navedeno je rezultat karakteristika
izvora svjetlosti i nije znak kvara.
• Kada snimate objekte na ekstremno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim
svjetlom, LED svjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama itd. može doći do
promjene u boji i svjetlini ili se na zaslonu može pojaviti vodoravna crta.
70
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Snimanje videozapisa nije moguće.
• Kada upotrebljavate karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći snimati neko
vrijeme nakon uključivanja fotoaparata.
Ponekad je fokusiranje s automatskim fokusom otežano kad se snimaju
4K-videozapisi.
• Ova pojava javlja se kad fotoaparat snima s visoko preciznim fokusom pri smanjenoj
brzini automatskog fokusa. Nije riječ o kvaru.
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač, bljeskalica nije aktivirana.
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON] (Uklj.), bljeskalica nije aktivirana.
Fotografija se ne reproducira.
Nema snimljenih fotografija.
• Je li kartica umetnuta?
• Radi li se o mapi ili snimki koja je obrađena na računalu?
Ako je to slučaj, fotografija se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu.
→ Za premještanje fotografija s računala na karticu preporučujemo korištenje
softvera“PHOTOfunSTUDIO” (Str. 65).
• Je li funkcija [Playback Mode] (Način reprodukcije) postavljena na reprodukciju?
→ Promijenite na [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija).
Ne može se uspostaviti Wi-Fi veza. Radiovalovi se prekidaju.
Ne prikazuje se bežična pristupna točka.
Općeniti savjeti za upotrebu Wi-Fi veze
• Koristite unutar komunikacijskog dometa uređaja koji se spaja.
• Je li u blizini uključen uređaj koji koristi frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput
mikrovalne pećnice, bežicnog telefona i sl.?
→ Radiovalovi se mogu prekidati kada se koriste istovremeno.
Upotrebljavajte ih na dovoljnoj udaljenosti od uređaja.
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće
uspostaviti ili može doći do prekida veze. (Prikazuje se poruka poput [Communication
error] (Greška u komunikaciji).)
• Ako postavite fotoaparat na metalni stol ili policu, to bi moglo štetno utjecati na
radiovalove. U takvim slučajevima nećete moći uspostaviti vezu. Odmaknite
fotoaparat od metalne površine.
(HR) DVQX1123
71
Ostalo
Bežicna pristupna točka
• Provjerite je li bežicna pristupna točka na koju se spajate uključena.
• Fotoaparat neće prikazivati ili se spajati na bežicnu pristupnu točku, ovisno o uvjetima
radiovalova.
→ Uređaj pomaknite bliže bežičnoj pristupnoj tocki.
→ Promijenite položaj i orijentaciju bežične pristupne točke.
• Možda se neće prikazati čak i ako radiovalovi postoje, ovisno o postavkama bežične
pristupne točke.
→ Isključite i ponovo uključite bežičnu pristupnu točku.
→ Provjerite postavke bežicne pristupne točke.
→ Kad se mrežni SSID bežične pristupne točke postavi da ne emitira, bežična
pristupna točka ne može se otkriti. Unesite mrežni SSID za pokretanje veze ili
uključite emitiranje SSID-a bežične pristupne točke.
Moje korisničko ime i lozinka nisu prepoznati prilikom uspostavljanja WiFi veze s računalom na kojem je instaliran operacijski sustav Windows 8.
• Pojedine inačice operativnih sustava, poput Windowsa 8, koriste dvije vrste računa:
lokalne korisničke račune i Microsoftove korisničke račune.
→ Provjerite koristite li korisničko ime i lozinku za lokalni račun.
Ako niste postavili lokalni račun, učinite to sada.
Wi-Fi veza ne pronalazi računalo. Fotoaparat se ne može povezati s
računalom preko Wi-Fi veze.
• Naziv zadane radne grupe je “WORKGROUP”. Računalo se neće prikazati ako ste
mu promijenili naziv radne grupe.
Odaberite [PC Connection] (Veza s računalom), zatim [Change Workgroup Name]
(Promjena naziva radne grupe) u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije)
da biste promijenili naziv radne grupe da bude usklađen s nazivom računala.
• Potvrdite jesu li ime i lozinka za prijavu ispravno utipkani.
• Kada se vrijeme sustava računala Mac ili računala sa sustavom Windows koje je
povezano s fotoaparatom uveliko razlikuje od vremena postavljenog na fotoaparatu,
fotoaparat se ne može povezati s računalom ili određenim operativnim sustavima
računala.
→ Potvrdite odgovaraju li postavke sata [Clock Set] i svjetsko vrijeme [World Time]
fotoaparata datumu, vremenu i vremenskoj zoni računala sa sustavom Windows ili
računala Mac. Ako se obje postavke značajno razlikuju, uskladite ih.
72
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Slanje slike na web-uslugu traje duže vremena.
Prekida se prijenos slika na pola slanja. Neke slike se ne mogu prenijeti.
• Slika se ne može prenijeti kada pokazatelj baterije treperi crveno.
• Je li slika prevelika?
→ Smanjite veličinu slike s pomoću [Size] (Veličina) i zatim pošaljite.
→ Prenesite nakon podjele videozapisa s pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela
videozapisa).
• Možda će biti potrebno više vremena za prijenos kada je udaljenost do bežične
pristupne točke veća.
→ Prenosite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Formati datoteke videozapisa koji se mogu slati ovise o odredištu.
Zatvarač ostaje zatvoren kada je uključen fotoaparat (uključujući stanje
mirovanja).
• Ako se fotoaparat trese, to može uzrokovati da se zatvarača zatvori. To nije kvar.
Ne stavljajte prst na postolje. Uključivanje fotoaparata će se ponovo otvoriti zatvarač.
Čuje se zvuk iz objektiva.
• To je zvuk pomicanja objektiva ili otvaranja blende kad je uređaj uključen ili isključen.
Ne radi se o kvaru.
• Zvuk koji nastaje zbog automatske prilagodbe otvora blende čuje se kad se promijeni
svjetlina zbog primjerice zumiranja ili pomicanja fotoaparata. Nije riječ o kvaru.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata i donja strana monitora možda ce se zagrijati uslijed uporabe.
To ne utječe na rad ili kvalitetu fotoaparata.
Postavke sata vraćaju se na izvorne vrijednosti.
• Sat će se vratiti na izvorne postavke ako dulje vrijeme ne upotrebljavate fotoaparat.
→ Prikazat će se poruka [Please set the clock] (Postavite sat), stoga ponovno
postavite sat. (Str. 14)
(HR) DVQX1123
73
Ostalo
Specifikacije
Tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.
Kućište digitalnog fotoaparata (DC-GX800):
Sigurnosne napomene
Izvor napajanja:
Istosmjerna struja 8.4 V (
Potrošnja energije:
2.4 W (prilikom snimanja)
[Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)]
8.4 V)
1.8 W (prilikom reprodukcije)
[Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)]
Efektivni pikseli
fotoaparata
16,000,000 piksela
Senzor slike
4/3“ Live MOS senzor, ukupan broj piksela 16,840,000
pixels, Primarni filtar boje
Digitalni zum
Maxks. 4x
Dodatna
telekonverzija
Prilikom snimanja fotografija:
Maxks. 2x (Kada je veličina slike [S] (4 M), odabire se
format [4:3])
Prilikom snimanja videozapisa:
2.4x/3.6x
Fokus
Automatski fokus / Ručno fokusiranje, Otkrivanje
lica / očiju / Praćenje / Fokusiranje na 49 područja /
Prilagođeno Fokusiranje na 1 područje / nekolicinu
područja / Precizno određivanje (moguć odabir područja
fokusiranja dodirom)
Vrsta zatvarača
Elektronički reguliran, zatvarač s jednim zastorom žarišne
ravnine / Elektronski zatvarač
74
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Snimanje u nizu
Brzina snimanja
u nizu
Broj raspoloživih
fotografija
Elektronski
prednji zastor
5.8 fotografija/sekundi (Velika brzina, AFS),
5 fotografija/sekundi (Velika brzina, AFC),
4 fotografija/sekundi (Srednja brzina, AFS),
5 fotografija/sekundi (Srednja brzina, AFC),
2 fotografija/sekundi (Mala brzina)
Elektronski
zatvarač
0 fotografija/sekundi (Velika brzina, AFS),
6 fotografija/sekundi (Velika brzina, AFC),
4 fotografija/sekundi (Srednja brzina, AFS),
6 fotografija/sekundi (Srednja brzina, AFC),
2 fotografija/sekundi (Mala brzina)
Kada postoje datoteke u formatu RAW: 15 ili više
fotografija
Kada nema datoteka u formatu RAW: 100 ili više fotografija
* Kad se snimanje odvija u testiranim uvjetima koje je
odredila tvrtka Panasonic
ISO-osjetljivost
(Standardna
osjetljivost izlaza)
AUTO/
/100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25
600
(moguća promjena u koracima od 1/3 EV)
* Dostupno samo kada je postavljena funkcija [Extended
ISO] (Prošireni ISO).
Minimalno
osvjetljenje
Približno 9 lx (kada se koristi osvjetljenje i-low, brzina
zatvarača iznosi 1 / 25 sekunde)
[Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)]
Brzina zatvarača
Fotografija:
T (Time) (Maxks. približno 60 sekundi),
60 sekundi do 1/16000th sekunde
[Vrsta zatvarača] ([AUTO])
Videozapis:
1/25 sekunde do 1/16000 sekunde
Raspon mjerenja
EV 0 do EV 18
(HR) DVQX1123
75
Ostalo
Balans bijele boje
Auto. balans bijele boje / Dnevna svjetlost / Oblačno
/ Sjena / Svjetlost žarulje sa žarnom niti / Bljeskalica /
Set bijele boje1 / Set bijele boje2 / Set bijele boje3 / Set
bijele boje4 / Balans bijele boje K set
Automatska ekspozicija
(AE)
Program automatske ekspozicije (P) / Automatska
ekspozicija s prioritetom otvora blende (A) / Automatska
ekspozicija s prioritetom okidača (S) / Ručno
podešavanje ekspozicije (M) / AUTO kompenzacija
ekspozicije (korak od 1/3 EV, -5 EV do +5 EV)
Sistem mjerenja
svjetlosti
U više točaka / u središtu kadra / u jednoj točki
Monitor
3,0”TFT LCD (3:2) (Otprilike 1,040.000 točaka)
(pokrivenost oko 100 %)
Zaslon osjetljiv na dodir
Bljeskalica
Ugrađena iskočna bljeskalica
GN 5.6 ekvivalent (ISO200•m)
[GN 4.0 ekvivalent (ISO100•m)]
Raspon bljeskalice:
Otprilike. 0.4 m do 4.5 m
[Kada je namontiran izmjenjivi objektiv (H-FS12032),
WIDE, s postavljenim [ISO AUTO]]
Način bljeskalice
AUTO, AUTO / Smanjenje efekta crvenih očiju,
Bljeskalica uvijek uključena, Bljeskalica uključena /
Smanjenje efekta crvenih očiju, Spora sinkronizacija,
Spora sinkronizacija / Smanjenje efekta crvenih očiju
Bljeskalica uvijek isključena
Brzina sinkronizacije
bljeskalice
Jednaka ili manja od 1/50 sekunde (s prednjim
elektroničkim zastorom)
Mikrofon
Stereo
Zvučnik
Monotički
Mediji snimanja
microSD memorijska kartica/microSDHC memorijska
kartica*/microSDXC memorijska kartica * (* UHS-I UHS
razred brzine 3)
76
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Veličina slike
Fotografija
Kad je format slike postavljen na [4:3]
4592x3448 piksela, 3232x2424 piksela, 2272x1704 piksela
Kad je format slike postavljen na [3:2]
4592x3064 piksela, 3232x2160 piksela, 2272x1520 piksela
Kad je format slike postavljen na [16:9]
4592x2584 piksela, 3840x2160 piksela, 1920x1080 piksela
Kad je format slike postavljen na [1:1]
3424x3424 piksela, 2416x2416 piksela, 1712x1712 piksela
Kvaliteta snimanja
Videozapisi
Kvaliteta
[AVCHD]
1920x1080 (FHD/50p: 28 Mbps), snimanje u 50p /
1920x1080 (FHD/50i: 17 Mbps), snimanje u 50i /
1920x1080 (FHD/25p: 24 Mbps), snimanje u 50i*/
1920x1080 (FHD/24p: 24 Mbps), snimanje u 24p
* Izlaz senzora je 25 kadrova/sekundi
[MP4]
3840x2160 (4K/30p: 100 Mbps)/
3840x2160 (4K/25p: 100 Mbps)/
3840x2160 (4K/24p: 100 Mbps)/
1920x1080 (FHD/60p: 28 Mbps)/
1920x1080 (FHD/50p: 28 Mbps)/
1920x1080 (FHD/30p: 20 Mbps)/
1920x1080 (FHD/25p: 20 Mbps)/
1280x720 (HD/30p: 10 Mbps)/
1280x720 (HD/25p: 10 Mbps)
RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard/
MPO+Fine/MPO+Standard
Format datoteke
snimanja
Fotografija
RAW/JPEG (bazirano na “ Pravilo dizajna za sustav
datoteka fotoaparata”, koji se temelji na standardu “Exif
2.3”, DPOF odgovarajući )/MPO
Videozapisi
AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
Kompresija zvuka
AVCHD
Dolby AudioTM (2-kanalni)
MP4
AAC (2-kanalni)
(HR) DVQX1123
77
Ostalo
Sučelje
[USB/CHARGE]
USB 2.0 (Velika brzina) Micro-B
* Podaci s računala ne mogu se kopirati na fotoaparat
uz pomoć USB-kabela.
[HDMI]
micro HDMI Tipa D
Dimenzije
Približno 106.5 mm (Š)x64.6 mm (V)x33.3 mm (D)
[4.2“ (Š)x2.55“(V)x1.32“ (D)]
(bez izbočenih dijelova)
Masa
Približno 269 g/0.60 lb
[s karticom i baterijom]
Približno 239 g/0.53 lb (kućište fotoaparata)
Približno 336 g/0.75 lb
[s izmjenjivim objektivom (H-FS12032), karticom i
baterijom]
Radna temperatura
0 ºC do 40 ºC (32 ºF do 104 ºF)
Radna vlažnost
0% - 80% relativne vlažnosti
78
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Bežični odašiljač
Standard sukladnosti
IEEE 802.11b/g/n (standardni bežicni LAN-protokol)
Raspon frekvencije
(središnja frekvencija)
2412 MHz do 2462 MHz (1 to 11-kanalni)
Metoda enkripcije
Wi-Fi podržava WPATM/WPA2TM
Način pristupa
Infrastrukturni način
Prilagodnik za izmjeničnu struju (Panasonic SAE0012F):
Sigurnosne napomene
Ulaz:
Izlaz:
110 V – 240 V ~ 50/60 Hz 0,2 A
5V
1,0 A
Baterija (litij-ionska) (Panasonic DMW-BLH7E):
Sigurnosne napomene
Napon/kapacitet:
7,2 V/680 mAh
Simboli na ovom proizvodu (uključujući i pribor) predstavljaju sljedeće:
~
*[NKFOJǏOBTUSVKB
Istosmjerna struja
0QSFNBLMBTF** 1SPJ[WPEKFEWPTUSVLPJ[PMJSBO
(HR) DVQX1123
79
Ostalo
Izmjenjivi objektiv
H-FS12032
“LUMIX G VARIO 12–32 mm/F3.5–5.6 ASPH./MEGA
O.I.S.”
Žarišna duljina
f=12 mm do 32 mm
(ekvivalent fotoaparata s filmom od 35 mm: 24 mm do
64 mm)
Vrsta otvora blende
7 pregradnih oštrica / kružne pregrade otvora blende
Raspon otvora blende
F3.5 (Wide) do F5.6 (Tele)
Minimalna vrijednost
otvora blende
F22
Izrada objektiva
8 elemenata u 7 grupa (3 asferična objektiva, 1 ED
objektiv)
Udaljenost fokusa
0.2 m do ∞ (od referentne linije udaljenosti fokusa)
(fokalna duljina 12 mm do 20 mm),
0.3 m do ∞ (od referentne linije udaljenosti fokusa)
(fokalna duljina 21 mm do 32 mm)
Maksimalno uvećanje
slike
0.13x (ekvivalent fotoaparata s filmom od 35 mm:
0,26×)
Optički stabilizator slike
Dostupan
Prekidač [O.I.S.]
Nije dostupan
(Postavljanje postavke [Stabilizer] vrši se u izborniku
[Rec])
Navoj
“Micro Four Thirds Mount”
Kut gledanja
84º (Wide) do 37º (Tele)
Promjer filtra
37 mm
Maks. promjer
Približno 55.5 mm
Ukupna dužina
Približno 24 mm
(od vrha objektiva do dna navoja za objektiv kada je
objektiv uvučen)
Masa
Približno 67 g/0.15 lb
80
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Sustav pribora digitalnog fotoaparata
Description
Accessory#
Baterija
DMW-BLH7
Prilagodnik za izmjeničnu struju *1
DMW-AC10
Sprežnik za istosmjernu struju *1
DMW-DCC15A
Poklopac kućišta
DMW-BDC1
Prilagodnik za tronožac *2
DMW-TA1
Prilagodnik za navoj
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
*1 Ne smije se koristiti sprežnik za istosmjernu struju (DMW-DCC15) cannot be used.
Prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan) smije se koristiti samo s namjenskim
Panasonicovim sprežnikom za istosmjernu struju (neobavezan). Prilagodnik za
izmjeničnu struju (neobavezan) ne može se upotrebljavati sam.
*2 Koristite ako je pricvršceni objektiv u dodiru s postoljem za tronožac.
Brojevi dijelova važeci su od sjiečna 2017. Podložni su promjenama.
• Određeni dodatni pribor nije dostupan u pojedinim državama.
• NAPOMENA: Pribor i/ili brojevi modela mogu se razlikovati u različitim državama.
Obratite se dobavljaču.
• Neobavezni pribor koji se odnosi na objektive, npr. kompatibilne objektive i filtre,
potražite u katalozima/na web-mjestima itd.
Informacije u vezi prodaja i podrške
Centar za komunikaciju s kupcima
•
•
•
•
Za kupce iz Velike Britanije: 0344 844 3899
Za kupce iz Irske: 01 289 8333
Ponedeljak – Petak 9:00–17:00 (Osim državnih praznika).
Za dodatnu podršku na Vašem proizvodu, molimo Vas da posjetite našu web stranicu:
www.panasonic.co.uk
Direktna prodaja kod Panasonic UK
• Naručite pribora i potrošni materijala za svoj proizvod s lakoćom i povjerenjem na
telefon naše službe za korisnike ponedjeljak - petak 9:00-17:00 pm (osim državnih
praznika).
• Dostupna je i internetska narudžbenica za dodatni pribor na www.pas-europe.com.
• Prihvaćamo većinu velikih kreditnih i debitnih kartica.
• Svi upiti transakcije i distribucije na raspolaganju su direktno od strane Panasonic
UK.
• Ne može biti jednostavnije!
• Također dostupno preko naše internet stranice je direktna kupovina za širok raspon
gotovih proizvoda. Pregledajte našu stranice za više detalja.
(HR) DVQX1123
81
Ostalo
Čitanje uputa za uporabu (u PDF-formatu)
Detaljnije upute o radu fotoaparata nalaze su u “Uputama za uporabu naprednih
značajki (u PDF-formatu)”. Da biste ih pročitali, skinite ih s web stranice.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-GX800&dest=EB
• Izaberite željeni jezik.
Za provjeru URL i QR koda na fotoaparatu
Odaberite izbornik. (Str. 25)
MENU
→
[Setup] (Postavljanje) → [Online Manual] (Online priručnik)
[URL display]
(Prikaz URL-a)
[QR Code display]
(Prikaz QR koda)
Prikazuje URL web stranice na zaslonu fotoaparata.
Prikazuje QR kod na zaslonu fotoaparata.
• Potreban vam je Adobe Reader za pregled ili ispis „Upute za uporabu naprednih
funkcija (u PDF formatu)“.
Možete preuzeti i instalirati verziju programa Adobe Reader koji možete koristiti sa
svojim OS na sljedećoj web stranici. (Validno od siječnja 2017.)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
82
DVQX1123 (HR)
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži sljedeći softver:
(1) softver koji je nezavisno proizvela tvrtka Panasonic Corporation,
(2) softver čiji je vlasnik treća strana koja je dala licenciju tvrtki Panasonic
Corporation, i/ili
(3) sav otvoreni softver
Softver iz stavke (3) distribuira se u nadi da će biti koristan, ali BEZ IKAKVOG
JAMSTVA,čak i bez pretpostavljenog jamstva UTRŽIVOSTI ili PODOBNOSTI
ZA ODREĐENU SVRHU.
Detaljne uvjete i odredbe korištenja pročitajte odabirom [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi) → [Setup] (Postavljanje) → [Version Disp.] (Prikaz inačice) →
[Software info] (Informacije o softveru)
• G MICRO SYSTEM sustav je za digitalne fotoaparate
s izmjenjivim objektivima tipa LUMIX koji se temelji na
standardu sustava Micro Four Thirds.
• Micro Four Thirds™ i logotip Micro Four Thirds zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus
Imaging Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Americkim
Državama, Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Four Thirds™ i logotip Four Thirds zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus Imaging
Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Americkim Državama,
Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
• ”AVCHD“, “AVCHD Progressive“ i logotip “AVCHD
Progressive“ zaštitni su znakovi tvrtki Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruki D simbol zaštitni su znaci tvrtke Dolby
Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u SAD-u i drugim državama.
• HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
• Adobe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems
Incorporated u SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Pentium je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
• iMovie, Mac i Mac OS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i
ostalim državama.
• iPad, iPhone, iPod, i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u
SAD-u i ostalim državama.
• App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
• Windows je registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
ostalim državama.
• Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Google Inc.
(HR) DVQX1123
83
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ certifikacijska je
oznaka tvrtke WiFi Alliance®.
• Identifikacijska oznaka Wi-Fi Protected Setup™
certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi®” registrirani je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi
Alliance®.
• Wi-Fi Protected Setup™, “WPA™” i “WPA2™”
zaštitni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• DLNA, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni
su znakovi, servisne oznake ili certifikacijske
oznake tvrtke Digital Living Network Alliance.
• Ovaj proizvod koristi tehnologiju “DynaFont”
tvrtke DynaComware. DynaFont je registrirani
zaštitni znak tvrtke DynaComware Taiwan Inc.
• QR kod registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO
WAVE INCORPORATED.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda navedeni u ovim
uputama za uporabu u pravilu su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi
proizvođača koji su razvili taj sustav ili proizvod.
Ovaj je proizvod licenciran preko licencije AVC-patent portfolio za osobnu i
nekomercijalnu korisničku uporabu za (i) kodiranje videozapisa u skladu s
AVCstandardom (“AVC Video”) i/ ili (ii) dekodiranje AVC-videosadržaja koji je kodiran
od strane korisnika u svrhu osobne i nekomercijalne upotrebe i/ili dobiven od strane
davatelja videozapisa koji je licenciran za pružanje AVC-videosadržaja. Licencija se
ne izdaje i ne podrazumijeva za druge oblike uporabe.
Za dodatne informacije obratite se tvrtki MPEG LA, LLC.
Posjetite http://www.mpegla.com
Panasonicov proizvod
Ovaj proizvod pokriven je Panasonicovim e-jamstvom.
Molimo, zadržite dokaz o kupnji.
Uvjeti jamstva i informacije o ovom proizvodu dostupni su ovdje:
www.panasonic.com/hr
ili na sljedećim telefonskim brojevima:
0800777986 - ovaj broj služi za pozive s fiksnog telefona
Proizvođač:
Uvoznik za Europu:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Panasonic Corporation
Web stranica: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2017
84
DVQX1123 (HR)
EU
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement