Panasonic DCGX9M, DCGX9K, DCGX9N, DCGX9W, DCGX9H Operating instructions

Panasonic DCGX9M, DCGX9K, DCGX9N, DCGX9W, DCGX9H Operating instructions
Instrucțiuni de operare de bază
Cameră digitală/
Set obiectiv/Set obiectiv cu zoom dublu/Corp
Model Nr.
DC-GX9K/DC-GX9M
DC-GX9N/DC-GX9H
DC-GX9W/DC-GX9
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul și să
păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.
Instrucțiuni de operare mai detaliate sunt disponibile în „Instrucțiuni de operare
pentru funcții avansate (format PDF)”. Pentru a-l citi, descărcați-l de pe pagina de
internet. (p94)
Pagină Web: http://www.panasonic.com
Stimate client,
Dorim să profităm de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați achiziționat această cameră
digitală Panasonic. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste Instrucțiuni de operare și să le păstrați la
îndemână, pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să rețineți că butoanele,
componentele, elementele de meniu etc. propriu-zise ale camerei dumneavoastră digitale pot
avea un aspect oarecum diferit de cel prezentat în ilustrațiile incluse în aceste Instrucțiuni de
operare.
Respectați legile privind drepturile de autor.
• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate,
în scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind
drepturile de autor. Chiar și în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor
materiale poate fi restricționată.
Informații privind siguranța
AVERTISMENT:
Pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare sau deteriorarea produsului,
• Nu expuneți aparatul la ploaie, umezeală picurare sau stropire.
• Folosiți numai accesoriile recomandate.
• Nu scoateți capacele.
• Nu încercați să reparați personal acest aparat. Pentru service, adresați-vă personalului
calificat.
Priza de curent trebuie instalată lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibilă.
„ Marcaj de identificare a produsului
Produs
Cameră digitală
2
(RO)
Locație
Spate inferior
(când monitorul este rotit)
Declarație de conformitate (DoC)
Prin prezenta, „Panasonic Corporation” declară că acest produs este în
conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei
2014/53/EC.
Clienții pot descărca un exemplar original al DoC pentru produsele noastre RE de pe
serverul DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Contact Reprezentant Autorizat:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Putere maximă și frecvențe de operare ale transmițătorului
Tip wireless
Bandă de frecvență
(frecvență centrală)
Putere maximă
(dBm e.i.r.p.)
WLAN
2412-2462 MHz
13 dBm
Bluetooth
2402-2480 MHz
10 dBm
„ Despre acumulator
ATENȚIE
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a acumulatorului. Se va înlocui numai cu un
tip recomandat de producător.
• Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru a afla care este metoda de eliminare
corespunzătoare a acumulatoarelor.
• Nu încălziți și nu expuneți la flacără.
• Nu lăsați acumulatorul (acumulatoarele ) în automobil expus(e) la razele solare pentru o
lungă perioadă de timp, cu ușile și geamurile închise.
Avertisment
Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu dezasamblați, nu încălziți la o temperatură mai
mare de 60°C și nu incinerați.
(RO)
3
„ Despre adaptorul de curent alternativ (inclus)
ATENȚIE!
Pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare sau deteriorarea produsului,
• Nu instalați sau amplasați acest aparat într-o bibliotecă, pe rafturi sau în alte spații
închise. Asigurați-vă că aparatul este bine aerisit.
• Aparatul se află în standby atunci când ștecherul este conectat.
Circuitul primar este întotdeauna sub tensiune, cât timp ștecherul este conectat la o priză
electrică.
„ Măsuri de precauție la utilizare
• Nu utilizați alte cabluri USB cu excepția celui furnizat.
• Folosiți un „cablu HDMI micro de mare viteză” prevăzut cu logo-ul HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu HDMI micro de mare viteză” (mufă Tip D - Tip A, de până la 2 m (6,6 ft))
Țineți aparatul la distanță de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu
microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizați aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile sau sunetul de pe aparat pot suferi
perturbații din cauza undelor electromagnetice.
• Nu utilizați acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote
care pot afecta negativ imaginea și sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice
puternice create de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice pot afecta negativ aparatul, perturbând imaginea și sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice și nu mai funcționează
corespunzător, opriți aparatul și scoateți acumulatorul sau deconectați adaptorul de curent
alternativ. Apoi reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul de alimentare cu
curent alternativ și reporniți aparatul.
Nu utilizați aparatul lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistrați lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile și/sau
sunetele vor fi afectate.
4
(RO)
• Înainte de a curăța camera, extrageți bateria sau deconectați fișa de alimentare de la priză
(DMW-DCC11: opțional) sau cardul, și ștergeți camera cu o lavetă moale și uscată.
• Nu apăsați tare pe monitorul LCD.
• Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
• Nu permiteți camerei să intre în contact cu pesticide sau substanțe volatile (pot cauza
deteriorarea suprafeței sau exfolierea învelișului).
• Nu lăsați produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu camera pentru mult timp.
• Nu utilizați solvenți ca benzină, diluanți, alcool, detergent de bucătărie etc. pentru
curățarea camerei, deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior și finisajul.
• Nu lăsați camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece expunerea la razele solare
poate duce la defectarea camerei.
• Utilizați doar cablurile și firele furnizate.
• Nu prelungiți cablul sau firul furnizat.
• În timp ce camera accesează cardul sau memoria internă (pentru o operație precum
scrierea, citirea, ștergerea sau formatarea imaginilor), nu opriți camera sau scoateți
bateria, cardul, adaptorul de alimentare de curent alternativ (DMW-AC10E: opțional) sau
continuu (DMW-DCC11: opțional).
De asemenea, nu expuneți camera la vibrații, impact sau electricitate statică.
• Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice,
electricității statice sau deteriorarea camerei sau a cardului. Vă recomandăm să faceți o
copie de rezervă a datelor importante pe un calculator, etc.
• Nu formatați cardul pe PC-ul dumneavoastră sau pe un alt echipament. Formatați-l doar pe
cameră pentru a asigura operarea corectă.
• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcați acumulatorul înainte de
utilizare.
• Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu. Dacă temperatura este prea
ridicată sau prea scăzută, perioada de funcționare a acumulatorului va fi mai scurtă.
• Acumulatorul se încălzește după utilizare și în timpul încărcării sau după încărcare. De
asemenea, camera se încălzește în timpul utilizării. Aceasta nu este o defecțiune.
• Nu lăsați elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zonele de contact ale conectorului de
alimentare sau în apropierea acumulatorilor.
• Depozitați acumulatorul într-un loc uscat și rece, cu o temperatură relativ stabilă.
(Temperatura recomandată: 15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F), Umiditate recomandată: 40%RH 60%RH)
• Nu depozitați acumulatorul timp îndelungat atunci când este complet încărcat. La
depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea
acestuia o dată pe an. Scoateți acumulatorul din cameră și depozitați-l din nou după ce a fost
descărcat complet.
(RO)
5
Aceste simboluri indică o colectare separată a deșeurilor
electrice și electronice sau a acumulatoarelor reziduale.
Mai multe informații sunt incluse în „Instrucțiuni de
operare pentru funcții avansate (format PDF)”.
Cum să utilizați acest manual
Mod de înregistrare:
• În modurile de înregistrare care afișează pictogramele în negru, puteți selecta și executa
meniurile și funcțiile indicate.
(Custom Mode) (Mod personalizat) dispune de funcții diferite, în funcție de modul de
înregistrare selectat.
„ Despre simbolurile din text
[MENU] (Meniu) Indică faptul că meniul poate fi configurat apăsând butonul [MENU/SET]
(Meniu/Configurare).
Pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după cum urmează:
[Rec] (Înregistrare) p [Quality] (Calitate) p [
]
[MENU] (Meniu) p
• Aceste instrucțiuni de operare exprimă direcția sus, jos, stânga dreapta a butonului de
cursor, ca ▲▼◄►.
• Operațiile selectorului sunt ilustrate mai jos.
Rotiți selectorul frontal
Rotiți selectorul posterior
Apăsați selectorul posterior
• Descrierea din prezentele instrucțiuni de operare se bazează pe obiectivul interschimbabil
(H-FS12032).
6
(RO)
Cuprins
Informații privind siguranța ...................................... 2
Redare
Pregătire/Bază
Vizualizarea imaginilor .......................................... 52
Ștergerea fotografiilor ........................................... 53
Înainte de utilizare .................................................. 8
Accesorii standard ................................................... 9
Denumiri și funcții ale componentelor principale . 11
Despre obiectiv...................................................... 14
Despre card ........................................................... 15
Ghid de pornire rapidă .......................................... 16
Atașarea curelei de umăr ....................................... 16
Introducerea/scoaterea acumulatorului/
cardului de memorie SD (opțional) ......................... 17
Încărcarea acumulatorului ..................................... 18
Atașarea/Îndepărtarea obiectivului ........................ 19
Setarea ceasului ..................................................... 20
Extinderea/Retragerea obiectivului
[când este atașat obiectivul interschimbabil
(H-FS12032/H-FS35100)] ........................................ 21
Formatarea cardului (inițializare) ........................... 21
Buton [LVF]
(Înregistrarea imaginilor utilizând vizorul) .............. 22
Cum se ține camera ............................................... 23
Buton declanșator (Realizarea unei fotografii) ....... 24
Operații de bază .................................................... 25
Selector de mod
(Selectarea modului de înregistrare) ...................... 26
Setarea meniului ................................................... 28
Meniu
Lista meniurilor ..................................................... 54
Wi-Fi/Bluetooth
Ce puteți face cu funcția Wi-Fi®Bluetooth® ........... 64
Operarea camerei prin conectarea
la un smartphone .................................................. 66
Altele
Descărcarea de software ....................................... 74
Lista monitoarelor/vizoarelor ............................... 75
Întrebări frecvente și Depanare............................. 79
Specificații ............................................................. 83
Sistem de accesorii pentru cameră digitală ........... 93
Citirea Instrucțiunilor de operare (format PDF) ..... 94
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setările automate Mod
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) ................. 30
Realizarea de fotografii cu Auto Focus
(Focalizare automată)............................................ 32
Realizarea de fotografii cu Manual Focus
(Focalizare manuală) ............................................. 33
Realizarea de fotografii cu Exposure Compensation
(Compensarea expunerii) ...................................... 35
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) ............ 36
Controlul focalizării după înregistrare
([Post Focus] / [Focus Stacking])
(Focalizare ulterioară/Suprapunere focalizare) ..... 40
Selectarea unui mod de acționare ([Burst] / [Self
Timer]) (Rafală/Temporizator) .............................. 43
Realizarea fotografiilor în timpul reglării
automate a unei setări (Înregistrare cu încadrare) 44
Corectarea vibrației ............................................... 46
Înregistrarea imaginilor video/
Imaginilor video 4K................................................ 48
(RO)
7
Pregătire/Bază
Înainte de utilizare
„ Manipularea camerei
Țineți camera la distanță de vibrații, forță sau presiune excesivă.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care ar putea afecta obiectivul, monitorul,
vizorul sau corpul camerei. Acestea pot cauza defectarea camerei și funcționarea incorectă a
acesteia.
• Aruncarea sau lovirea camerei pe o suprafață dură.
• Apăsarea cu forță excesivă pe obiectiv sau pe monitor
Camera nu este rezistentă la praf, stropi sau apă.
Evitați utilizarea camerei în locuri cu mult praf sau nisip sau unde aceasta poate intra în
contact cu apa.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care prezintă riscul ca nisipul, apa sau alte
materiale străine să pătrundă în cameră prin obiectiv, sau prin spațiul din jurul butoanelor.
Fiți deosebit de atent deoarece poate nu doar să cauzeze defecțiuni, dar acestea pot fi și
ireparabile.
• Locuri cu foarte mult nisip sau praf
• Locuri unde apa poate intra în contact cu această unitate, cum ar fi atunci când o utilizați
într-o zi ploioasă sau pe plajă
În cazul în care a aderat nisip, praf, sau lichide precum picături de apă la monitor, ștergeți-le
cu o lavetă moale și uscată.
• Dacă nu reacționați în acest mod, monitorul poate să răspundă incorect la atingerea
operațiunilor.
Nu introduceți mâna în interiorul monturii din corpul camerei digitale. Deoarece senzorul
este un aparat de precizie, se poate defecta sau deteriora.
Dacă scuturați camera în timp ce este oprită, senzorii se pot mișca sau se poate auzi un
zgomot de huruit. Sunetul este cauzat de Stabilizatorul încorporat în corp, și nu este o
defecțiune.
Păstrați cardurile de credit și alte articole sensibile la câmpurile magnetice departe de
cameră. Câmpurile magnetice pot deteriora datele acestora, făcându-le inutilizabile.
„ Condens (Când obiectivul, vizorul sau ecranul este aburit)
• Condensul poate apărea când camera este expusă la modificări bruște de temperatură sau
umiditate. Evitați aceste condiții, care ar putea murdări obiectivul, ecranul LCD sau vizorul, ar
putea cauza formarea de mucegai sau ar putea deteriora camera.
• Dacă se formează condens, opriți camera și așteptați aproximativ două ore înainte de
utilizare. După ce camera se adaptează la temperatura înconjurătoare, obiectivul se va
dezaburi.
8
(RO)
Pregătire/Bază
Accesorii standard
Verificați dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a
utiliza camera. Numerele de produse sunt valabile începând
din februarie 2018. Acestea se pot modifica.
Corp cameră digitală
(Specificat ca corpul camerei în text)
1
Obiectiv interschimbabil*1
2
Capac obiectiv*
3
Capac posterior obiectiv*2
4
Parasolar
5
Capac pentru corpul camerei*3
6
Acumulator
(Acumulatorul este indicat ca acumulator sau baterie
în text)
Încărcați acumulatorul înainte de utilizare.
7
Adaptor de c.a.
8
Cablu de conexiune USB
9
Curea de umăr
2
Capac patină*3
10 (A) Negru
(B) Argintiu
*1 Specificat ca obiectiv în text.
*2 Este atașat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziționării.
*3 Este atașat la corpul camerei în momentul achiziționării.
• Obiectivul interschimbabil (H-FS12032) este atașat la corpul camerei în momentul
achiziționării.
• Cardurile sunt opționale. (Cardul de memorie SD, cardul de Memorie SDHC și cardul de
memorie SDXC sunt denumite „Card SD”.)
• Consultați furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeți accesoriile furnizate.
(Puteți achiziționa accesoriile în mod separat.)
• Vă rugăm să depuneți la deșeuri toate ambalajele, în mod adecvat.
• Ilustrațiile și ecranele din acest manual pot diferi de cele ale produsului real.
(RO)
9
Pregătire/Bază
• Este posibil ca anumite kituri de cameră digitală să nu fie disponibile în unele regiuni.
10
(RO)
Pregătire/Bază
Denumiri și funcții ale componentelor principale
„ Corpul camerei
Butoanele funcționale ([Fn4] până la [Fn8]) sunt pictograme tactile.
Pot fi afișate prin atingerea filei [
] pe ecranul de înregistrare.
(RO)
11
Pregătire/Bază
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Buton declanșator (p24)
Selector frontal (p25)
Inel curea de umăr (p16)
Selector de Compensarea expunerii (p31,
35)
Selector de mod (p26)
Buton cameră [ON/OFF] (Pornire/Oprire)
(p20)
Buton filmare (p48)
Bliț (p23)
Patină (Capac patină) (p13)
Marcaj de referință pentru distanța focală
Cupă pentru ochi
Vizor (p22)
Senzor ochi (p22)
Selector de reglare dioptru (p22)
Microfon stereo (p23)
Buton de detașare obiectiv (p20)
Element de blocare obiectiv
Montură
Senzor
Marcaj de montare a obiectivului (p19)
Indicator temporizator/Lampă de asistare
focalizare automată (p23)
Buton [LVF] (p22) / buton [Fn3] (p29)
Pârghie mod focalizare (p32, 33)
[ ] Buton deschidere bliț
• Blițul se deschide și înregistrarea cu bliț devine
posibilă.
• La fotografierea cu blițul când parasolarul este
montat, partea inferioară a imaginii poate fi
întunecată iar controlul blițului poate fi
dezactivat deoarece blițul la fotografiere
poate fi obstrucționat de parasolar.
Recomandăm demontarea parasolarului.
25 Buton [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)
• Puteți realiza fotografii prin blocarea focalizării
și/sau expunerii.
26 Indicator luminos de încărcare (p18, 19)/
Wi-Fi® indicator luminos de conexiune
(p65)
27 Buton [
] ([Post Focus]) (Postfocalizare) (p40)/buton [Fn1] (p29)
12
(RO)
28 Buton [ ] (Delete) (ștergere) (p53) /
buton [Q.MENU/
] (Meniu rapid)
(Cancel) (Anulare) (p29) / buton [Fn2]
(p29)
29 Buton [
] (Playback) (Redare) (p52)
30 Buton cursor (p25)
31 (Buton) [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Este efectuată confirmarea conținutului
setărilor etc.
32 Buton [DISP.] (Afișare)
• Apăsați acest buton pentru a modifica afișajul.
33
34
35
36
Selector posterior (p25)
Difuzor (p23)
Capac conector (p18)
Conector [HDMI]
• Puteți vizualiza imaginile pe ecranul unui
televizor, conectând camera la televizor cu
ajutorul unui cablu micro HDMI.
37 Conector [USB/CHARGE] (USB/Încărcare)
(p18)
38 Capac card/Acumulator (p17)
39 Buton de deblocare (p17)
40 Capac conector curent continuu (p93)
41 Montare trepied
• Nu atașați acest aparat la trepieduri care au
șuruburi cu o lungime de 5,5 mm (0,22 inch)
sau mai mult. Acest lucru poate deteriora
aparatul și nu poate fi asigurat corespunzător
pe trepied.
42 Ecran tactil (p27)/monitor (p75)
• Utilizați întotdeauna adaptorul de curent
alternativ original Panasonic (DMW-AC10E:
opțional). (p93)
La utilizarea unui adaptor de curent
alternativ, asigurați-vă că folosiți
conectorul de curent continuu Panasonic
(DMW-DCC11: opțional) și adaptorul de
curent alternativ AC (DMW-AC10E:
opțional).
• Nu lăsați capacul patinei la îndemâna
copiilor, deoarece există pericolul ca
aceștia să-l înghită.
Pregătire/Bază
„ Lentile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Suprafață obiectiv
Tele
Inel zoom
Larg
Punct de contact
Marcaj de montare a obiectivului (p19)
Inel de focalizare (p33)
Comutator [O.I.S.] (p46)
Cauciucul monturii obiectivului
„ Îndepărtarea capacului patinei
Camera se livrează cu un capac atașat de patină.
Îndepărtați capacul patinei trăgând în direcția indicată de
săgeată ② în timp ce apăsați în direcția indicată de săgeată
①.
(RO)
13
Pregătire/Bază
Despre obiectiv
Această unitate poate utiliza obiectivele dedicate
compatibile cu sistemul de montare Micro Four Thirds ,
conform specificațiilor (montură Micro Four Thirds).
Puteți, de asemenea, să utilizați un obiectiv care respectă
oricare din următoarele standarde prin atașarea unui
adaptor.
Lentile
Adaptor montură
Obiectiv cu specificații montare
Four Thirds™
Adaptor de montare (DMW-MA1: opțional)
Obiectiv interschimbabil Leica montură M
Adaptor de montare M (DMW-MA2M:
opțional)
Obiectiv interschimbabil Leica montură R
Adaptor de montare R (DMW-MA3R:
opțional)
Despre firmware-ul obiectivului interschimbabil
Pentru înregistrare mai lină, vă recomandăm actualizarea firmware-ului al obiectivul
interschimbabil la ultima versiune.
• Pentru a vizualiza cele mai recente informații cu privire la firmware-ul sau pentru a
descărca firmware-ul, vizitați site-ul de suport de mai jos:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil numai în limba engleză.)
• Pentru a verifica versiunea de firmware al obiectivul interschimbabil, atașați-l la corpul
camerei și selectați [Version Disp.] (Versiunea de afișare) din meniul [Setup] (Setare).
14
(RO)
Pregătire/Bază
Despre card
Pot fi utilizate următoarele carduri bazate pe standardul SD.
Tipul cardului
Capacitate
Note
Carduri de memorie SD
512 MB – 2 GB
Carduri de memorie SDHC
4 GB – 32 GB
Carduri de memorie SDXC
48 GB – 128 GB
• Acest aparat este compatibil cu cardurile de
memorie UHS-I UHS clasa de viteză 3
standard SDHC/SDXC.
• Funcționarea cardurilor din stânga a fost
confirmată cu cea a cardurilor Panasonic.
„ Despre înregistrarea imaginilor video/foto 4K și clasificările de viteză
Folosiți un card care întrunește următoarele clasificări de viteză SD Speed Class sau UHS Speed
Class.
• SD Speed Class și UHS Speed Class sunt standardele de viteză privind viteza de scrierea
continuă. Confirmați viteza SD verificând eticheta cardului sau alte materiale aferente
cardului.
[Rec Format] (Format
[Rec Quality]
înregistrare)
(Calitate înregistrare)
[AVCHD]
Toate
[MP4]
[FHD]/[HD]
[MP4]
[4K]
La înregistrarea în Foto in 4K / [Post Focus]
(Post focalizare)
Clasă de viteză
Exemplu de etichetă
Clasa 4 sau
superioară
Clasa de viteză UHS 3
Clasa de viteză UHS 3
• Ultimele informații:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil numai în limba engleză.)
● Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia să-l
înghită.
(RO)
15
Pregătire/Bază
Ghid de pornire rapidă
Atașarea curelei de umăr
Vă recomandăm să atașați cureaua de umăr atunci când utilizați camera, pentru a preveni
căderea ei.
1 Treceți cureaua de umăr prin inelul curelei de umăr
(A) Inel pentru curea de umăr
2 Treceți capătul curelei de umăr prin opritor
3 Treceți capătul curelei de umăr prin orificiul din
cealaltă parte a opritorului
4 Trageți de cureaua de umăr pentru a
vă asigura că nu iese
• Efectuați pașii 1 - 4 și atașați celălalt capăt
al curelei de umăr.
• Utilizați cureaua de umăr în jurul umărului
dumneavoastră.
– Nu înfășurați cureaua în jurul gâtului. Vă
puteți răni sau accidenta.
• Nu lăsați cureaua de umăr la îndemâna
copiilor.
– Poate provoca accidente nedorite prin
înfășurarea în jurul gâtului.
16
(RO)
Pregătire/Bază
Introducerea/scoaterea acumulatorului/ cardului de memorie SD
(opțional)
Asigurați-vă că ați oprit camera.
1 Glisați pârghia de deblocare (A) la poziția [OPEN]
(Deschis) și deschideți clapeta compartimentului
cardului/acumulatorului
(Deschidere)
(Închidere)
2 Introduceți acumulatorul și cardul,
asigurându-vă că orientarea acestora
este corectă ( )
• Acumulator:Introduceți acumulatorul
complet și ferm și verificați dacă este blocat
de elementul (B).
• Card: Împingeți ferm până când auziți un
sunet de „clic”. Nu atingeți terminalul.
3 Închideți clapeta
Glisați butonul de deblocare la poziția [LOCK] (Blocat).
„ Pentru a scoate
• Pentru a scoate acumulatorul
Mutați butonul (B) în direcția săgeții.
• Pentru a scoate cardul
Apăsați centrul cardului.
Apăsare
Scoateți
● Folosiți întotdeauna acumulatoarele Panasonic originale (DMW-BLG10E).
● Dacă utilizați alte acumulatoare, nu putem garanta calitatea acestui produs.
● Dacă închideți capacul cardului/bateriei cu bateria neintrodusă până la capăt, bateria poate
ieși.
(RO)
17
Pregătire/Bază
Încărcarea acumulatorului
• Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BLG10E.
• Recomandăm încărcarea într-o locație în care temperatura este cuprinsă între 10 °C și 30 °C
(50 °F - 86 °F).
Introduceți acumulatorul în cameră.
Asigurați-vă că ați oprit camera.
(A) Indicator luminos de
încărcare (Roșu)
(B) Adaptor c.a. (furnizat)
(C) La priza de curent electric
(D) Cablu de conexiune USB
(furnizat)
(E) Computer
Pregătirea: Porniți
computerul.
Pentru a deschide capacul mufei
① Apăsați ușor
② Mențineți apăsat și glisați
Închiderea capacului
③ Îndepărtați degetul
• Capacul mufei va intra
în corpul camerei.
• Când capacul este
închis complet,
intră la locul lui.
Conectarea la mufa [USB/CHARGE] )USB/Încărcare)
(F) Mufă [USB/CHARGE] (USB/Încărcare)
• Acest terminal este situat în partea de jos atunci
când camera se află în poziție verticală.
• Verificați întotdeauna direcția prizei și țineți fișa dreaptă pentru a o introduce și a o
înlătura. (În cazul în care cablul este introdus în direcția greșită, priza se poate
deforma și poate cauza funcționarea defectuoasă.) De asemenea, nu introduceți în
priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
18
(RO)
Pregătire/Bază
Încărcarea de la priză
Conectați adaptorul c.a. (furnizat) și camera cu cablul de conexiune USB (furnizat) și introduceți
adaptorul c.a. (furnizat) în priză.
Încărcarea de la un computer
Conectați computerul și camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).
„ Indicațiile lămpii de încărcare (Roșu)
Pornit: Încărcare în curs
Stins: Încărcare finalizată (După ce încărcarea se oprește, deconectați camera de la priza
electrică sau de la computer.)
Luminează intermitent: Eroare de încărcare (p79)
„ Durată de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de alimentare
de curent alternativ (furnizat)
Aprox. 190 min.
• Durata de încărcare menționată mai sus este timpul necesar pentru încărcare în cazul în
care bateria este descărcată complet. Durata de încărcare diferă în funcție de condițiile de
utilizare a bateriei. Timpul de încărcare pentru acumulator în medii foarte calde/reci sau a
unei baterii care nu a fost utilizată pentru o perioadă lungă de timp poate fi mai lung decât
în mod normal.
• Atunci când curentul este furnizat din sursa de alimentare a unui calculator, capacitatea
sursei de alimentare a calculatorului determină timpul de încărcare.
● Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
● Nu utilizați alte adaptoare de CA cu excepția celui furnizat.
Atașarea/Îndepărtarea obiectivului
• La atașarea sau îndepărtarea obiectivelor (H-FS12032/H-FS35100), retrageți cilindrul
obiectivului.
• Schimbați obiectivele doar atunci când vă aflați într-un loc ferit de praf sau murdărie.
„ Atașarea obiectivului
• Nu apăsați butonul de eliberare a
obiectivului (A) atunci când atașați un
obiectiv.
(RO)
19
Pregătire/Bază
„ Detașarea obiectivului
① Atașați capacul obiectivului
② În timp ce apăsați pe butonul de eliberare a obiectivului (B), rotiți
obiectivul spre săgeată până se oprește și apoi detașați-l
• Țineți piesa de baza obiectivului pentru a o roti.
Setarea ceasului
Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1 Porniți camera
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
3 Apăsați ◄► pentru a selecta elementele (an,
lună, zi, oră, minut), și apăsați ▲▼ pentru a seta
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
5 Când se afișează [The clock setting has been
completed.] (Setarea ceasului a fost finalizată),
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
6 Când se afișează [Please set the home area] (Vă rugăm să setați zona de
domiciliu), apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
7 Apăsați ◄► pentru a seta zona dumneavoastră
de domiciliu și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
20
(RO)
Pregătire/Bază
Extinderea/Retragerea obiectivului [când este atașat obiectivul
interschimbabil (H-FS12032/H-FS35100)]
„ Cum se extinde obiectivul
Exemplu: H-FS12032
Rotiți inelul de zoom în direcția săgeții ❶ din poziția (A) (obiectivul
este retras) în poziția (B) [12 mm la 32 mm (H-FS12032), 35 mm la
100 mm (H-FS35100)] pentru a extinde obiectivul.
• Când cilindrul obiectivului este retras, nu se pot înregistra imagini.
(C) Obiectivul este retras
„ Cum se retrage obiectivul
Rotiți inelul de zoom în direcția săgeții ❷ din poziția (B) [12 mm la
32 mm (H-FS12032), 35 mm la 100 mm (H-FS35100)] la poziția (A)
pentru a retrage obiectivul.
• Inelul zoom va părea să facă clic în poziția de 12 mm (H-FS12032)
sau poziția de 35 mm (H-FS35100), dar continuați să rotiți
obiectivul până când ajunge în poziția (A).
• Când nu înregistrați imagini, recomandăm să retrageți obiectivul.
(D) Obiectivul este extins
Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asigurați-vă că ați efectuat, în
prealabil, o copie de rezervă a datelor necesare.
MENU (Meniu) p
[Setup] (Configurare) p [Format] (Formatare)
(RO)
21
Pregătire/Bază
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor utilizând vizorul)
1 Apăsați butonul [LVF] (A)
(A) Buton [LVF]
(B) Senzor ochi
Comutare automată între
vizor și ecran*
Afișajul vizorului*
Afișare pe monitor
* Când [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) din meniul [Custom] (Personalizare)
([Focus / Release Shutter]) (Focalizare/Lansare obturator) este setat la [ON] (Activare),
camera reglează focalizarea automat când senzorul de ochi este activat. Chiar și când [Eye
Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) este setat și camera reglează automat
focalizarea, nu se va aude un semnal sonor.
„ Comutare automată între vizor și ecran
Pentru comutarea automată între vizor și ecran, senzorul
pentru ochi (B) comută automat afișajul la vizor când ochiul
sau un obiect se mișcă în apropierea vizorului. Când ochiul sau
obiectul se deplasează din fața vizorului, camera revine la
afișarea pe monitor.
● Descărcarea bateriei poate fi oprită setând [Power Save LVF Shooting] (Economie baterie
Fotografiere LVF) din [Economy] (Economie).
● Senzorul de ochi nu funcționează în funcție de unghiul monitorului.
„ Despre reglarea dioptrului
① Deschideți vizorul
② Rotiți rotița de reglare a dioptrului
• Rotiți-l pentru a-l regla până când veți vedea clar
caracterele afișate în vizor.
22
(RO)
Pregătire/Bază
Cum se ține camera
• Nu acoperiți blițul, lampa de asistare focalizare automată, microfonul, sau difuzorul cu
degetele sau alte obiecte.
(A) Lampă de asistare
focalizare automată
(B) Bliț
(C) Microfon
(D) Difuzor
„ Reglarea unghiului de înclinare a
monitorului
„ Reglarea unghiului de înclinare a
vizorului
• Aveți grijă să nu vă prindeți degetul, etc. în monitor sau vizor.
• La reglarea unghiului monitorului sau vizorului, aveți grijă să nu apăsați prea tare. Acest
lucru poate cauza deteriorarea aparatului sau defecțiuni.
• Atunci când nu utilizați această cameră, închideți monitorul și vizorul complet în poziția
originală.
• Înainte de a utiliza un trepied sau un unipod, închideți monitorul în poziția originală.
• În funcție de trepiedul sau unipodul utilizat, unghiul maxim la care se poate regla monitorul
va fi limitat.
• Utilizarea unui bliț extern (opțional) va limita unghiul maxim în care vizorul poate fi reglat.
(RO)
23
Pregătire/Bază
Buton declanșator (Realizarea unei fotografii)
1 Setați selectorul de mod la [
]
• Camera optimizează automat setările principale.
2 Apăsați butonul pe jumătate (apăsați ușor) pentru
a focaliza pe subiect
(A) Valoare apertură
(B) Timpul de expunere
(C) Afișarea focalizării (verde)
(Când focalizarea este aliniată: iluminat
Când focalizarea nu este aliniată: intermitent)
• Dacă valoarea de apertură și timpul de expunere sunt
afișate cu roșu cu lumină intermitentă, expunerea nu
este corespunzătoare, decât dacă folosiți blițul.
3 Apăsați butonul complet (apăsați complet) pentru a înregistra
● Fotografiile se pot realiza numai când imaginea este focalizată corect atâta timp cât
[Focus/Release Priority] (Prioritate Focalizare/Eliberare) este setat la [FOCUS] (Focalizare).
„ Verificați imaginile realizate
Apăsați butonul [
24
(RO)
] (Playback) (Redare). (p52)
Pregătire/Bază
Operații de bază
Buton cursor
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
Puteți efectua următoarele operații în timpul înregistrării. (Anumite elemente sau setări nu pot
fi selectate, în funcție de modul sau stilul de afișare în care funcționează camera.)
[
] (ISO sensitivity) (Sensibilitate ISO) (▲)
• Setați sensibilitatea ISO (sensibilitate la lumină).
[
] (White balance) (Balans de alb) (►)
• Reglați culoarea de alb cea mai apropiată de spectrul vizibil ochiului în funcție de sursa de
lumină.
[
] (Drive mode)(Mod de acționare) (▼) (p43)
[ ] (AF Mode) (Mod focalizare automată) (◄) (p32)
Selector frontal/Selector posterior
Rotire:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor în
timpul diferitelor setări.
Selector frontal
Selector posterior
Apăsare:
Operațiunile care sunt identice cu cele ale butonului
[MENU/SET] (Meniu/Setare), cum ar fi determinarea
setărilor, etc., sunt realizate în timpul diferitelor setări.
Permite setarea aperturii, timpului de expunere și a altor setări în modurile [
[ ].
Selector de mod
Selector frontal
]/[
]/[
]/
Selector posterior
Comutare program
Comutare program
Valoare apertură
Valoare apertură
Timpul de expunere
Timpul de expunere
Valoare apertură
Timpul de expunere
• Apăsând pe selectorul posterior permite setarea compensării expunerii când [Exposure Dial]
(Selector expunere)(este setat la [OFF] (Dezactivare) din [Dial Set.] (Setare selector) în meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation]) (Funcționare).
● Puteți comuta la setările preferate cu ajutorul [Dial Set.] (Setare selector)(p56) din meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation]) (Funcționare).
(RO)
25
Pregătire/Bază
Selector de mod (Selectarea modului de înregistrare)
1 Setați modul dorit de înregistrare
• Rotiți încet selectorul de mod pentru a selecta modul dorit.
Intelligent Auto Mode (Mod automat inteligent) (p30)
Intelligent Auto Plus Mode (Mod automat inteligent plus) (p30, 31)
Mod [Program AE] (Program expunere automată)
Realizați fotografii cu setarea automată a timpului de expunere și a valorii de
apertură.
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată)
Determinați deschiderea și apoi realizați fotografiile.
Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată)
Determinați timpul de expunere și apoi realizați fotografiile.
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
Determinați apertura și timpul de expunere, după care realizați fotografiile.
Creative Video Mode (Mod Video Creativ)
Operațiunea de modificare a valorii aperturii, timpului de expunere sau
sensibilității ISO este la fel ca operațiunea pentru setarea selectorului de mod la
[P], [A], [S] sau [M] (cu excepția modului Comutare program).
① Apăsați butonul de imagine video (sau declanșator) pentru a începe
înregistrarea
② Apăsați butonul de imagine video (sau declanșator) pentru a opri înregistrarea
• Nu se pot înregistra imagini statice.
Custom Mode (Mod personalizat)
Realizați fotografiile utilizând setările preînregistrate.
Panorama Shot Mode (Mod panoramă)
Înregistrați imagini panoramice.
Scene Guide Mode (Mod ghid scenă)
Acest mod vă permite să realizați imagini corespunzătoare scenelor înregistrate.
Creative Control Mode ( Mod control creativ)
Realizați fotografii selectând efectul de imagine preferat.
26
(RO)
Pregătire/Bază
Ecran tactil (Operații tactile)
Atingeți
Pentru a atinge și elibera ecranul tactil.
Glisați
Pentru a atinge și trage degetul pe ecran.
Ciupire (întindere/ciupire)
Pe ecranul tactil, îndepărtați (ciupiți în afară) cu 2 degete
pentru a mări imaginea, ciupiți (apropiați) cele 2 degete
pentru a micșora imaginea.
„ Realizarea fotografiilor utilizând funcția de atingere (Focalizare automată
tactilă, Declanșator tactil [Touch AE]) (AE tactil)
① Atingeți [
]
② Atingeți o pictogramă
• [
] [Touch AF] (AF tactil): Focalizează pe poziția
atinsă.
• [
] (Declanșator tactil): Focalizează pe poziția atinsă
înainte de înregistrare.
• [
] (Dezactivare): Dezactivează operațiunile de mai
sus.
Pictograma comută de fiecare dată când este atinsă.
• [
] ([AE tactil]): Puteți optimiza cu ușurință luminozitatea pentru o poziție atinsă.
Pentru a anula funcția, atingeți [
].
(RO)
27
Pregătire/Bază
Setarea meniului
1 Apăsați [MENU/SET](Meniu/Setare) pentru a afișa meniul
2 Comutați tipul de meniu
① Apăsați ◄
② Apăsați ▲▼ pentru a selecta o filă precum [ ]
• De asemenea, puteți selecta pictogramele de
comutare a meniului rotind selectorul frontal.
③ Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
„ Tipuri de meniuri (p
p54)
•
•
•
•
•
•
[Rec] (Înregistrare)
[Setup] (Configurare)
[Motion Picture] (Imagine video)
[My Menu] (Meniul meu)
[Custom] (Personalizare)
[Playback] (Redare)
• Meniurile de afișat la fiecare mod de înregistrare
3 Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementul de meniu [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
4 Apăsați ▲▼ pentru a selecta setarea și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Metodele de setare diferă în funcție de elementul de
meniu.
5 Apăsați butonul [Q.MENU/
] (Meniu rapid) în
mod repetat până când apare ecranul de
înregistrare sau redare
• În timpul înregistrării, ecranul meniului se poate părăsi prin apăsarea butonului
declanșator pe jumătate.
● Puteți afișa o explicație pe meniu apăsând butonul [DISP.]
(Afișare) în timp ce selectați un element de meniu sau o
setare.
● Elementele de meniu care nu pot fi setate sunt reprezentate
cu gri. În anumite condiții, motivul pentru care setarea este
dezactivată este afișat când apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) dacă selectați un element de meniu gri.
28
(RO)
Pregătire/Bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (Meniu rapid)
Puteți apela cu ușurință anumite articole de meniu și le puteți seta în timpul înregistrării.
1 Apăsați butonul [Q.MENU/ ] (Meniu rapid)
2 Rotiți selectorul frontal pentru a selecta elementul
de meniu
3 Rotiți selectorul posterior pentru a selecta setarea
4 Apăsați butonul [Q.MENU/ ] (Meniu rapid)
pentru a închide meniul rapid
Asocierea funcțiilor frecvent utilizate la butoane (butoane
funcționale)
Puteți asocia funcțiile frecvent folosite la anumite butoane ([Fn1] - [Fn3]) sau la pictogramele
afișate pe ecran ([Fn4] - [Fn8]).
1 Setați meniul
MENU (Meniu) p
[Custom] (Personalizare) p
Button Set] (Setare buton Fn)
[Operation] (Operare) p [Fn
Setări:[Setting in REC mode] (Setare în mod înregistrare) / [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod redare)
2 Apăsați ▲▼ pentru a selecta butonul la care
3
doriți să alocați o funcție și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Apăsați ▲▼pentru a selecta funcția pe care doriți
să alocați și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
● Anumite funcții nu pot fi asociate la anumite butoane
funcționale.
● Ecranul afișat la Pasul 3 de mai sus poate fi afișat ținând apăsat pe un buton funcțional între
([Fn1] -[Fn3]) timp de 2 secunde.
(RO)
29
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setările automate Mod [Intelligent
Auto] (Automat inteligent)
Acest mod este indicat pentru cei care doresc să focalizeze și să înregistreze deoarece camera
optimizează setările pentru subiect și condițiile de înregistrare.
1 Setați selectorul de mod la [ ]
• La achiziționare, modul este setat la Mod automat inteligent
plus.
2 Orientați camera către subiect
• Când camera identifică scena optimă, pictograma pentru fiecare scenă
devine albastră pentru 2 secunde apoi se schimbă în culoarea roșie
normală. (Detectarea automată a scenei)
● Atunci când este setat [iHandheld Night Shot] (Înregistrare de noapte) la [ON] (Activare) și
este detectat [
] în timp ce faceți fotografii pe timp de noapte, imaginile vor fi făcute cu o
viteză mare de fotografiere și vor alcătui o singură imagine.
● Atunci când este setată comanda [iHDR] la [ON] (Activare) și, de exemplu există un contrast
puternic între fundal și subiect, multiple imagini statice sunt înregistrate cu expuneri diferite
și combinate pentru a crea o singură imagine statică bogată în gradație.
„ Comutarea între Modul automat inteligent sau Modul automat inteligent Plus
① Selectați [Intelligent Auto Mode] (Mod automat inteligent) din meniul [Intelligent Auto]
(Automat inteligent)
② Apăsați ▲▼ pentru a selecta [
] sau [
] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• [
] permite reglarea anumitor setări precum luminozitatea și tonul de culoare în timpul
folosirii [
] pentru alte setări, astfel încât să puteți înregistra imagini conform
preferințelor. (p31)
„ Focalizare automată (Detectare față/ochi)
[AF Mode] (Mod de focalizare automată)) este setat automat
la [ ]. Dacă atingeți subiectul, camera comută în [
] și
funcția Urmărirea focalizării automate intră în funcțiune.
• Puteți comuta și la [
] apăsând pe butonul cursor ◄.
Aliniați zona pentru urmărirea focalizării automate cu
subiectul și apăsați butonul declanșator la jumătate pentru
a porni funcția de Urmărire a focalizării automate.
30
(RO)
Înregistrare
Realizarea de fotografii cu fundal cu culoare, luminozitate și
estompare personalizate
Mod de înregistrare:
„ Setarea culorii
① Apăsați ► pentru a afișa ecranul de setări
② Rotiți selectorul posterior pentru a regla culoarea
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
„ Setarea luminozității (expunerii)/estompării fundalului (funcție de control a
defocalizării)
Când [Exposure Dial] (Selector expunere) (p
p35) este setat la [ON] (–3 EV la +3 EV)
① Rotiți selectorul de Compensare a expunerii pentru a regla luminozitatea.
• Puteți seta estomparea fundalului atingând ecranul (mai jos).
Când [Exposure Dial] (Selector expunere) (p35) este setat la [ON] (Activare) (-5 EV la +5 EV)
(Setare luminozitate)
① Apăsați selectorul posterior pentru a afișa ecranul de setare.
② Rotiți selectorul posterior pentru a compensa luminozitatea
• Apăsați pentru a seta Încadrarea de expunere(p45)
(Setarea defocalizării fundalului)
③ Apăsați [Fn1] pe ecranul etapei
• Este afișat ecranul operării controlului de defocalizare.
④ Rotiți selectorul posterior pentru a seta estomparea
fundalului
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
Apăsarea butonului [Q.MENU/
] (Meniu rapid) va anula
setarea.
„ Prin operarea ecranului tactil
① Atingeți [ ]
② Atingeți elementul pe care doriți să îl setați
[ ]: Colorare / [ ]: Grad de defocalizare / [ ]:Luminozitate*
* Afișat numai când [Exposure Dial] (Selector expunere) este setat la [OFF] (Dezactivare)
③ Trageți de bara de glisare sau exponometru pentru a seta
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
(RO)
31
Înregistrare
Realizarea de fotografii cu Auto Focus (Focalizare automată)
Mod de înregistrare:
Setați operarea de focalizare pentru fi efectuată la apăsarea pe jumătate a butonului
declanșator.
1 Setați pârghia modului de focalizare la [AFS/AFF] sau
[AFC].
• Este fixat la [AFS] când este setat modul panoramă.
Setări
[AFS] (Focalizare
automată unică)
[AFS/AFF]
Mișcarea subiectului și scena (recomandat)
Subiectul este nemișcat (scenă, fotografie de aniversare, etc.)
Focalizarea se realizează automat când butonul declanșator este
apăsat pe jumătate. Focalizarea va fi fixă cât timp este apăsat
până la jumătate.
Mișcarea nu poate fi prevăzută (copii, animale, etc.)
[AFF]
Dacă obiectul se deplasează în timp ce declanșatorul este apăsat
(Focalizare
până la jumătate, focalizarea este automat corectată pentru a
automată flexibilă)
corespunde mișcării.*
Puteți comuta setarea cu ajutorul [AFS/AFF] din meniul
[Rec]/[Motion Picture] (Înregistrare/Imagine video).
[AFC]
(Focalizare automată continuă)
Subiectul este în mișcare (sport, trenuri, etc.)
În timp ce declanșatorul este apăsat până la jumătate, focalizarea
este efectuată în mod constant pentru a corespunde cu mișcarea
subiectului.*
* Atunci când subiectul este în mișcare, focalizarea este efectuată prezicând poziția
subiectului la momentul înregistrării. (Predicția mișcării)
Comutare [AF Mode] (Mod de focalizare automată)
Mod de înregistrare:
Aceasta permite să fie selectată metoda de focalizare care se potrivește cu poziția și numărul
de subiecte.
1 Apăsați butonul [ ] (◄)
2 Apăsați pentru a selecta modul de focalizare automată și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Setări: [ ] (Face/Eye Detection) (Detectare față/ochi)/ [
] (Tracking) (Urmărire)/
[
] (49-area-focusing) (Focalizare 49 de zone) / [
] etc. (Custom Multi)
(Personalizare multiplă) / [
] (1-area-focusing) (Focalizare 1 zonă) /
[
] (Pinpoint-focusing) (Focalizare într-un punct)
32
(RO)
Înregistrare
Realizarea de fotografii cu Manual Focus (Focalizare manuală)
Mod de înregistrare:
Manual Focus (Focalizare manuală) este utilă când doriți să blocați focalizarea pentru a realiza
fotografii sau când este dificil să ajustați focalizarea utilizând Auto Focus (Focalizare automată).
1 Setați pârghia modului de focalizare la [MF]
(Focalizare manuală).
2 Apăsați butonul [
] (◄)
3 Apăsați ▲▼◄► pentru a selecta poziția de
focalizare și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pentru a readuce poziția de focalizare în centru, apăsați
butonul [DISP.] (Afișaj).
4 Ajustați focalizarea
Operațiune folosită pentru diverse focalizări în funcție de obiectiv.
Când se utilizează obiectivul interschimbabil fără inel de focalizare (H-FS12032)
Apăsați ►: Focalizare pe un obiect din apropiere
Apăsați ◄: Focalizare pe un obiect distant
•
Dacă se ține apăsat pe ◄►, viteza de focalizarea va
crește.
• Focalizarea mai poate fi reglată și trăgând de bara
glisantă.
Când se utilizează obiectivul interschimbabil (H-FS35100/H-FS12060/H-FS1442A/HFS14140) cu inel de focalizare
Rotiți la parte (A): Focalizare pe un obiect din apropiere
Rotiți la parte (B): Focalizare pe un obiect distant
(RO)
33
Înregistrare
• Culoarea este adăugată la porțiunile de imagine
focalizate. (Peaking)
• Puteți verifica dacă punctul de focalizare se află aproape
sau departe. (Ghid Focalizare Manuală)
• Este posibil ca MF Assist (Asistență MF) și MF Guide
(Ghid Focalizare Manuală) să nu fie afișate, în funcție de
obiectivul folosit. Totuși, puteți afișa Asistența MF
operând camera direct de pe ecranul tactil sau cu
butonul.
(A) Asistență MF (ecran extins)
(B) Peaking (evidențiere)
(C) Ghid Focalizare Manuală
Operarea prin
atingere
Operare
S T WX *
*
1
2
[DISP.]
(Afișare)*1
Glisați
Descriere
Se deplasează în zona mărită.
Depărtare/Apropiere
Mărește/reduce ecranul în pași mici.
–
Mărește/reduce ecranul în pași mari.
*
2
[Reset](Resetare)*1
Comută ecranul extins. (fereastră/ecran
complet)
Resetați zona care urmează să fie extinsă înapoi
la centru.
*1 Când se utilizează un obiectiv interschimbabil fără inel de focalizare, puteți realiza
aceste operațiuni după apăsarea ▼ pentru afișarea ecranului care permite vizualizarea
zonei care urmează a fi mărită.
*2 Această setare nu este disponibilă în modul Inteligent automat.
5 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
• Se va afișa ecranul de înregistrare.
34
(RO)
Înregistrare
Realizarea de fotografii cu Exposure Compensation
(Compensarea expunerii)
Mod de înregistrare:
Corectează expunerea când există iluminare din fundal sau când subiectul este prea întunecat
sau prea luminos.
• În modul Expunere manuală, puteți compensa expunerea numai când sensibilitatea ISO este
setată la [AUTO].
1 Rotiți selectorul pentru Compensarea expunerii pentru
a selecta expunerea.
• Puteți seta valoarea de compensare a expunerii în intervalul
dintre -3 EV și +3 EV.
„ Extinderea valorii pentru Compensarea expunerii (Compensarea expunerii cu
selectorul posterior)
Pregătire
Dezactivați selectorul pentru Compensarea expunerii
MENU (Meniu) p
[Custom] (Personalizare) p
[Operation] (Operare) p [Dial Set.]
p [Exposure Dial] (Selector expunere) p [OFF] (Dezactivare)
(Setare selectorp
① Apăsați selectorul posterior pentru a comuta la operarea de Compensare a expunerii
② Rotiți selectorul posterior pentru a compensa expunerea
• Puteți seta valoarea de compensare a expunerii în intervalul dintre -5 EV și +5 EV.
• Apăsați ▲▼ pentru a seta Încadrarea de expunere(p45)
• Puteți seta [Flash Adjust.] (Reglare bliț) rotind selectorul frontal.
③ Apăsați selectorul posterior pentru a seta
• Când [Exposure Comp.] (Compensarea expunerii) din [Dial Set.] (Setare selector) este setată
la [
] (selector frontal) sau [
] (selector posterior), puteți compensa expunerea
prin rotirea selectorului de setare în același mod ca operarea selectorului de Compensare a
expunerii.
(RO)
35
Înregistrare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K)
Mod de înregistrare:
Camera foto vă permite să realizați imagini în rafală de 8 milioane de pixeli la (aprox.) 30 de
cadre/s. După realizarea acestor imagini, puteți salva momentul dorit extras din fișierul rafală.
• Pentru a înregistra fotografii, folosiți carduri UHS Clasa de viteză 3.
• La înregistrare, unghiul de vizualizare devine mai îngust.
1 Apăsați butonul [
] (▼)
2 Apăsați ◄►pentru a selecta pictograma fotografiei 4K și apăsați-o S
3 Apăsați ◄► pentru a selecta metoda de înregistrare și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[4K Burst]
(Rafală 4K)
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K S/S)
„S/S” este
abrevierea pentru
„Start/Stop”.
[4K Pre-Burst]
(4K Prerafală)
36
(RO)
Pentru capturarea celor mai bune imagini la subiecții în mișcare
Înregistrarea la rafală este realizată în timp ce butonul declanșator
este menținut apăsat.
• Înregistrarea începe la aproximativ
0.5 secunde după ce butonul a fost
apăsat complet. De aceea, apăsați
complet butonul un pic în avans.
(A) Mențineți apăsat
(B) Se realizează înregistrarea
Pentru capturarea unor oportunități fotografice imprevizibile
Înregistrarea în rafală începe la
apăsarea butonului declanșator și se
oprește la apăsarea repetată a
acestuia.
(C) Start (Primul)
(D) Stop (Al doilea)
(E) Se realizează înregistrarea
Pentru înregistrarea la nevoie, ori de câte ori există o
oportunitate foto.
Înregistrarea în rafală se realizează
timp de aprox. 1 secundă înainte și
după momentul apăsării butonului
declanșator.
(F) Aproximativ 1 secundă
(G) Se realizează înregistrarea
Înregistrare
4 Apăsați butonul declanșator complet pentru a înregistra
• Puteți adăuga marcaje dacă apăsați [Fn1] în timpul înregistrării. (Până la 40 de marcaje
per înregistrare.) La selectarea și salvarea imaginilor dintr-un fișier rafală 4K, puteți sări
la pozițiile unde ați adăugat marcaje. (numai [4K Burst(S/S)] rafală 4K S/S))
• Imaginile rafală sunt salvate ca un singur fișier rafală 4K în format MP4.
• Când este activată funcția [Auto Review] (Revizualizare automată), ecranul de selecție a
fotografiilor se va afișa automat.
„ Setarea înregistrării în pre-rafală ([4K Burst]/[4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K/4K
S/S)
Camera începe să înregistreze cu aprox. 1 secundă înainte de a apăsa butonul declanșator
complet, astfel că nu veți pierde nicio ocazie.
MENU (Meniu) p
[Rec] (Înregistrare) p [4K PHOTO] (Fotografie 4K) p [Pre-Burst
Recording] (Înregistrare prerafală) p [ON] (Activare)
• Setările operațiunilor cu focalizare automată și meniurile care nu pot fi setate în timp ce
această funcție este utilizată sunt aceleași ca la operarea [4K Pre-Burst] (Prerafală 4K)
„ Setarea Loop Recording (Înregistrare în buclă) ([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K S/S)
Puteți înregistra în timp ce ștergeți date precedente, permițând păstrarea înregistrărilor pentru
o oportunitate foto fără a înlocui cardul.
MENU (Meniu) p
[Rec] (Înregistrare) p [4K PHOTO] (Foto 4K) p [Loop Recording
(Înregistrare în buclă) (4K PHOTO) (Foto 4K)] p [ON] (Activare)
• După începerea înregistrării, fișierul rafală 4K va fi înregistrat și împărțit aprox. la fiecare 2
minute.
Vor fi salvare aprox. ultimele 10 minute (până la aprox. 12 minute). Partea precedentă se va
șterge.
„ Pentru anularea funcțiilor Foto 4K
La pasul 2, selectați [
] ([Single]) (Unic) sau [
].
● Când alegeți [Light Composition] (Compoziție lumină) sau [Sequence Composition]
(Compoziție secvență), recomandăm utilizarea unui trepied și realizarea fotografiilor de la
distanță conectând camera la un smartphone pentru a împiedica tremurul camerei. (p71)
(RO)
37
Înregistrare
● Dacă temperatura ambientală este crescută, sau se înregistrează fotografii 4K în mod
continuu, [
] poate fi afișat și înregistrarea se poate întrerupe pentru a proteja camera.
Așteptați până ce camera se răcește.
● Când este setat [
] ([4K Pre-Burst]) (4K Prerafală) sau [Pre-Burst Recording] (Înregistrare
prerafală) acumulatorul se descarcă mai repede, și camera se încălzește.
Selectați [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) sau [Pre-Burst Recording] (Înregistrare
prerafală) numai când înregistrați.
● Înregistrarea se oprește când durata continuă de înregistrare ajunge la 29 de minute și 59 de
secunde.
Când utilizați un card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagine mai mici
pentru înregistrare și redare dacă dimensiunea fișierului depășește 4 GB. (Puteți continua să
înregistrați imagini fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți înregistra un film într-un singur fișier chiar
dacă dimensiunea este mai mare de 4 GB.
Selectarea imaginilor din fișierele de rafală 4K și salvarea acestora
1 Selectați o imagine cu pictograma [
] pe
ecranul de redare și apăsați ▲.
• Dacă imaginea a fost înregistrată [
] ([4K Pre-Burst])
(Prerafală 4K), continuați cu pasul 3.
2 Trageți bara glisantă pentru a face o selecție
grosieră a scenelor
• Când [
] este atins, se afișează ecranul de operare
a marcajelor. (p39)
3 Trageți cadrul pe care doriți să îl salvați ca imagine
• Pentru a derula în mod continuu înainte/înapoi scena,
sau cadru cu cadru, țineți apăsat pe [ ]/[ ].
4 Atingeți [
] pentru a salva imaginea
• Imaginea selectată va fi salvată ca imagine nouă în format JPEG, separat de fișierul
rafală 4K.
● Dacă vedeți [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto 4K) (p57) în meniul [Playback]
(Redare), puteți salva în masă 5 secunde de înregistrare 4K.
38
(RO)
Înregistrare
„ Marcaj
La selectarea și salvarea imaginilor dintr-un fișier rafală 4K, puteți selecta imaginile cu ușurință,
sărind la pozițiile marcate.
„ Sare la pozițiile marcate
Când [
] este atins, se afișează ecranul de operare a marcajelor. Puteți folosi ◄► pentru
a sări la o poziție marcată pentru a selecta o imagine.
Atingeți [
] pentru a reveni la operarea originală.
Marcaj alb:
Este setat manual în timpul înregistrării sau a
redării.
Marcaj verde: Setat automat de cameră în timpul înregistrării.
(Funcția Auto Marking (Marcaj automat)*1)
*1 Camera setează automat marcaje pe scenele în care se
detectează o față sau mișcarea subiectului. (Până la 10 de
marcaje sunt afișate per înregistrare.)
(Exemplu:La scenele cu vehicul în mișcare, explozia unui
balon, întoarcerea unei persoane)
Ecranul de operare a marcajelor
• În următoarele cazuri, marcajele nu pot fi setate de funcția Marcaj automat în funcție de
condițiile de înregistrare și starea subiectului.
– Camera se mișcă din cauza panoramării sau a vibrațiilor
– Mișcarea subiectului este prea înceată/redusă, sau subiectul este prea mic
– Fața nu este orientată spre cameră
„ Comută afișarea unui marcaj
① Atingeți [
•
•
•
•
]
[Auto] (Automat)
[Face Priority] (Prioritate față)
[Motion Priority] (Prioritate mișcare)
[Off] (Dezactivare)*2
*2 Afișează numai marcajele setate manual
(RO)
39
Înregistrare
Controlul focalizării după înregistrare ([Post Focus] / [Focus
Stacking]) (Focalizare ulterioară/Suprapunere focalizare)
Mod de înregistrare:
Camera foto vă permite să realizați imagini rafală 4K în timp ce comutați punctul de focalizare,
apoi puteți selecta un punct de focalizare după înregistrare. Această funcție este potrivită
pentru înregistrarea de obiecte statice.
• Pentru a înregistra fotografii, folosiți carduri UHS Clasa de viteză 3.
• Vă recomandăm să utilizați un trepied când înregistrați imagini care vor fi folosite pentru
suprapunerea focalizării.
1 Apăsați butonul [ ]
2 Apăsați ◄► pentru a selecta [ON] (Activare) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
3 Determinați compoziția și apăsați butonul declanșator
pe jumătate
• Focalizarea automată este activată și detectează automat punctele de focalizare de pe
ecran.
• Dacă nu există un punct de focalizare pe ecran, indicatorul Focalizare (A) pâlpâie și nu se
poate înregistra.
De la apăsarea pe jumătate a butonului declanșator până la finalizarea înregistrării
• Nu modificați distanța față de subiect sau compoziția.
4 Apăsați butonul declanșator complet pentru a începe
înregistrarea
• Punctul de focalizare se modifică automat în timpul înregistrării. Când bara de progres a
înregistrării (B) dispare, înregistrarea se finalizează automat.
• Datele vor fi salvate ca un singur fișier în format MP4.
• Când [Auto Review] (Revizualizare automată) este activat, va fi afișat un ecran care vă
permite să selectați zona de focalizare dorită. (p41)
„ Pentru a anula [Post Focus]
Selectați [OFF] (Dezactivare) de la pasul 2.
● Dacă temperatura ambientală este crescută, sau se înregistrează cu [Post Focus] (Post
focalizare) în mod continuu, [
] poate fi afișat și înregistrarea se poate întrerupe pentru a
proteja camera. Așteptați până ce camera se răcește.
● În timpul înregistrării, unghiul de vedere va fi diminuat.
40
(RO)
Înregistrare
Selectați punctul de focalizare și salvați imaginea ([Post Focus]) (Post
focalizare)
1 Pe ecranul de redare, selectați imaginea cu
pictograma [
] și apăsați ▲
2 Atingeți punctul de focalizare
• Dacă nu există imagini cu focalizarea pe punctul
selectat, se va afișa un cadru roșu, rai imaginile nu pot fi
salvate.
• Marginea ecranului nu poate fi selectată.
• Pentru a mări afișajul, atingeți [ ].
Puteți regla fin focalizarea trăgând bara glisantă în
timpul afișării mărite.
(Aceeași operațiune se poate realiza apăsând ◄►.)
3 Atingeți [
] pentru a salva imaginea
• Imaginile selectate vor fi salvate ca fișiere noi, separate, în format JPEG.
(RO)
41
Înregistrare
Selectați intervalul de focalizare de îmbinat și creați o singură imagine
([Focus Stacking]) (Suprapunere focalizare)
Aproape
Focalizare
Departe
1 Atingeți [
] pe ecran la pasul 2 din „Selectați punctul de focalizare și salvați
imaginea ([Post Focus]) (Post focalizare)” (p
p41)
2 Alegeți o metodă de îmbinare și atingeți-o
[Auto Merging]
(Comasare
automată)
Selectează automat imaginile care sunt potrivite pentru îmbinare
și le combină într-o singură imagine.
• Se va acorda prioritate imaginilor cu focalizări mai apropiate.
• Imaginile vor fi combinate într-o singură imagine iar imaginea
rezultată va fi salvată.
[Range Merging]
(Îmbinare interval)
Contopește imaginile cu zone de focalizare specificate într-o
singură imagine.
(Când este selectat [Range Merging] (Fuzionarea unei game))
3 Atingeți punctul de focalizare
• Specificați cel puțin două zone.
• Zonele de focalizare dintre cele două zone vor fi
selectate.
• Zone gri indică zonele care pot, dacă sunt selectate, să
facă imaginea combinată să arate nenatural și zonele
care nu pot fi selectate.
• Atingeți din nou zona de focalizare pentru a anula
selecția.
4 Atingeți [
] pentru a îmbina imaginile și salva
imaginea rezultată
• Imaginea se va salva în format JPEG.
● Numai imaginile realizate cu [Post Focus] (Post focalizare) pe această cameră sunt eligibile
pentru [Focus Stacking] (Suprapunere focalizare).
42
(RO)
Înregistrare
Selectarea unui mod de acționare ([Burst] / [Self Timer])
(Rafală/Temporizator)
Mod de înregistrare:
Puteți schimba operația care trebuie efectuată când apăsați declanșatorul.
1 Apăsați butonul [
] (▼)
2 Apăsați ◄► pentru a selecta modul de acționare și apăsați [MENIU/SET]
(Meniu/ Setare).
[Single] (O singură imagine)
Când este apăsat declanșatorul, este înregistrată o singură imagine.
Imaginile sunt înregistrate în succesiune cât timp este apăsat
declanșatorul.
[Burst] (Rafală)
[4K PHOTO] (Foto 4K)
Pentru detalii (p36)
[Post Focus] (Post focalizare)
Pentru detalii (p41)
[Self Timer] (Temporizator)
Când este apăsat declanșatorul, înregistrarea are loc după ce timpul
setat a trecut.
„ Pentru a anula modul de acționare
La pasul 2, selectați [
] ([Single]) (Unic) sau [
].
Funcția rafală
① Selectați [Burst] (Rafală) și apăsați ▲ la pasul 2 (mai sus)
② Selectați viteza rafalei cu ◄►, și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[H]
(Viteză mare)
Viteză
(imagini/sec.)
[M]
(Viteză medie)
[L]
(Viteză redusă)
Declanșator mecanic
9* /6*
2
6
2
Declanșator electronic
9*1/6*2
6
2
Niciunul*1/Disponibil*2
Disponibil
Disponibil
Vizualizare directă în timpul modului rafală
1
*1 Când modul de focalizare este setat la [AFS] sau [MF]
*2 Când modul de focalizare este setat la [AFF] sau [AFC]
Înregistrarea cu temporizator
① Selectați [Self Timer] (Temporizator) și apăsați ▲ la pasul 2 (mai sus)
② Selectați operarea temporizatorului cu ◄►, și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Fotografia este realizată la 10 secunde după apăsarea pe butonul declanșator.
După 10 secunde, camera realizează 3 fotografii la intervale de aproximativ 2 secunde.
Fotografia este realizată la 2 secunde după apăsarea pe butonul declanșator.
• Această setare reprezintă un mod convenabil de a evita vibrațiile cauzate de apăsarea
butonului declanșator.
(RO)
43
Înregistrare
Realizarea fotografiilor în timpul reglării automate a unei
setări (Înregistrare cu încadrare)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza multiple fotografii în timp ce reglați automat o setare apăsând butonul
declanșator.
1 Setați meniul
MENU (Meniu) p
(Tip încadrare)
[Rec] (Înregistrare) p [Bracket] (Încadrare) p [Bracket Type]
(Exposure Bracket)
(Încadrare de expunere)
(Aperture Bracket)
(Încadrare apertură)
(Focus Bracket)
(Încadrare de focalizare)
(White Balance Bracket)
(Încadrare balans de alb)
Apăsați butonul declanșator pentru a înregistra în timp
ce se reglează expunerea.
Apăsați butonul declanșator pentru a înregistra în timp
ce se reglează apertura.
• Disponibil în (Prioritate apertură la expunere
automată) sau când sensibilitatea ISO este setată la
[AUTO] în Modul de expunere manuală.
Apăsați butonul declanșator pentru a înregistra în timp
ce se reglează poziția de focalizare.
Apăsați butonul declanșator o dată pentru a realiza trei
fotografii cu balans de alb diferit, automat.
2 Apăsați ▼ pentru a selecta [More settings] (Mai multe setări) și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pentru informații privind [More settings] (Mai multe setări), consultați pagina care
descrie fiecare funcție în parte.
• Dacă [
] este setat, rotiți selectorul posterior pentru a seta gama de reglare.
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a ieși din meniu.
3 Focalizați pe subiect și realizați o fotografie
• Când este selectată Încadrarea de expunere, afișarea încadrării luminează intermitent
până când toate imaginile setate sunt înregistrate. Dacă modificați setările de încadrare
sau opriți camera înainte de ca toate imaginile setate să fie realizate, camera reîncepe
înregistrarea de la prima fotografie.
„ Pentru a anula [Bracket] (Încadrare)
Selectați [OFF] (Dezactivare) de la pasul 1.
44
(RO)
Înregistrare
Exposure Bracket (Încadrare de expunere)
„ Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 la (p
p44))
[Step] (Pas)
Setează numărul fotografiilor realizate și intervalul de compensare a expunerii.
] (Realizează trei fotografii cu un interval de 1/3 EV) la [
]
[
(Realizează șapte fotografii cu un interval de 1 EV)
[Sequence]
(Secvență)
Setează ordinea în care se realizează fotografiile.
[Single Shot
Setting]*
(Setare imagine
individuală)
[
[
]: Realizează o singură fotografie de fiecare dată când se apasă butonul
declanșator.
]: Realizează toate fotografiile setate la apăsarea simplă a butonului
declanșator.
* Indisponibil pentru înregistrare în rafală. La utilizarea înregistrării în rafală, dacă țineți apăsat
pe butonul declanșator, înregistrarea se va face continuu până la realizarea unui număr
specificat de fotografii.
Aperture Bracket (Încadrare apertură)
Mod de înregistrare:
„ Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 la (p44))
[Image Count]
(Contor imagini)
[3]/[5]: Realizează un număr specificat de fotografii cu valori de apertură
diferite în intervalul bazat pe valoarea inițială.
[ALL] (Toate): Realizează fotografii folosind toate valorile de apertură.
• La utilizarea înregistrării în rafală, dacă țineți apăsat pe butonul declanșator, înregistrarea se
va face până la realizarea unui număr specificat de fotografii.
● Valorile disponibile de apertură diferă în funcție de obiectiv.
Focus Bracket (Încadrare de focalizare)
„ Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 la (p44))
[Step] (Pas)
Setează intervalul dintre poziția de focalizare.
[Image Count]
(Contor imagini)*
Setează numărul fotografiilor de realizat.
[Sequence]
(Secvență)
[0/–/+]: Realizează fotografii cu poziții diferite de focalizare în intervalul bazat
pe poziția inițială de focalizare.
[0/+]: Realizează fotografii cu poziții diferite de focalizare spre partea
îndepărtată, bazat pe poziția inițială de focalizare.
* Indisponibil pentru înregistrare în rafală. La utilizarea înregistrării în rafală, dacă țineți apăsat
pe butonul declanșator, înregistrarea se va face continuu până la realizarea unui număr
specificat de fotografii.
● Imaginile realizate cu Încadrarea de focalizare sunt afișate ca seturi de imagini în grup.
(RO)
45
Înregistrare
Corectarea vibrației
Camera poate activa Stabilizatorul încorporat în obiectiv sau Stabilizatorul încorporat în corp,
sau poate activa ambele și poate reduce și mai mult tremurul chiar și mai eficient.
(Dual I.S.)
Pentru înregistrarea imaginilor video, puteți utiliza Stabilizatorul hibrid de imagine pe 5 axe,
care folosește Stabilizatorul încorporat în obiectiv, Stabilizatorul încorporat în corp și
Stabilizatorul electronic de imagine.
• Stabilizatoarele de imagine se pot activa diferit în funcție de obiectiv. Pictograma pentru
stabilizatorul de imagine activat în mod curent este afișată pe ecranul de înregistrare.
Când realizați
fotografii
Obiective Panasonic compatibile cu Dual I.S.
(Bazate pe standardul Micro Four Thirds System)
• Pentru ultimele noutăți privind obiectivele
compatibile consultați pagina noastră de
internet.
• Dacă [ ], [
] sau [ ] nu se afișează chiar
în cazul în care este utilizat un obiectiv
compatibil, actualizați firmware-ul obiectivului
la cea mai recentă versiune. (p14)
Când înregistrați
imagini video
Obiectiv + corp
(Dual I.S.) ( ),
)
Hibrid pe 5 axe (
Obiectiv + corp
(Dual I.S.) ( /
)*
Obiective compatibile cu funcția de stabilizare a
Obiectiv sau corp
imaginii
(Bazate pe standardul Micro Four Thirds System)/ (
/
)
standardul Four Thirds System)
Obiectiv sau corp (
),
)*
Hibrid pe 5 axe (
Obiective incompatibile cu funcția de stabilizare a
imaginii
(Bazate pe standardul Micro Four Thirds System)/
standardul Four Thirds System)
Corp (
Când se utilizează un adaptor de montare
obiectiv Leica (opțional) sau adaptor de montare
produs de alt fabricant
Corp (
),
Hibrid pe 5 axe (
/
)
)*
* Când [E-Stabilization (Video)] (Stabilizator-E (Video) este setat la [ON] (Activare)
Mod de înregistrare:
• Atunci când se utilizează un obiectiv interschimbabil cu comutator O.I.S. (cum ar fi HFS14140), funcția de stabilizare este activată în cazul în care comutatorul O.I.S. al obiectivului
este setat la [ON] (Activare). ([
] este setat la momentul achiziționării)
MENU (MENIU) p
[Rec] (Înregistrare)/
[Stabilizer] (Stabilizator)
46
(RO)
[Motion Picture] (Imagine video) p
Înregistrare
(Normal)
[Operation
Mode]
(Mod de
operare)
Vibrațiile verticale, orizontale și rotative sunt
compensate.
(Panning)
(Panoramare)
Instabilitatea camerei este corectată pentru mișcările în
sus/jos. Această setare este ideală pentru panoramare.
[OFF]
(Dezactivare)
Funcția [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcționează. ([
])
• Atunci când se utilizează un obiectiv cu O.I.S.
comutator, setați comutatorul la [OFF] (Dezactivare).
[E-Stabilization
(Video)]
(E-Stabilizator
(Video))
Fluctuația în timpul înregistrării imaginilor video este corectată pe axă
verticală, orizontală, de rulare, diametrală, în unghi, cu ajutorul
Stabilizatorul încorporat în obiectiv, Stabilizatorul încorporat în corp și a
Stabilizatorul electronic de imagine.
(Stabilizator hibrid de imagine pe 5 axe)
[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
• Când este selectat [ON] (Activare), unghiul de vizualizare a imaginilor
video înregistrate poate deveni mai îngust.
[I.S.Lock
(Video)]
(Blocare I.S.
Video)
Permite îmbunătățirea efectului de stabilizare a imaginii video în timpul
înregistrării.
[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
• Va funcționa doar în timpul înregistrării. [
] este afișat pe ecranul de
înregistrare.
• Pentru a modifica compoziția în timpul înregistrării, setați întâi efectul
la [OFF] (Dezactivare), apoi deplasați camera. Folosiți butonul
corespunzător de funcție pentru a modifica setarea în timpul
înregistrării. (p29)
[Focal Length
Dacă distanța focală nu este setată automat, aceasta se poate seta manual.
Set]
• Când distanța focală selectată manual este setată, va trebui să
confirmați că ați modificat setarea distanței focale după ce porniți
(Setarea
distanței focale)
camera.
Setarea distanței focale a obiectivului
[MENU] (Meniu) p
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagini video) p
[Stabilizer] (Stabilizator) p [Focal Length Set] (Setare distanță focală)
1 Introduceți o lungime focală
◄►:Selectați elementul (cifră)
▲▼:Setare
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(RO)
47
Înregistrare
Înregistrarea imaginilor video /Imaginilor video 4K
Mod de înregistrare:
Puteți înregistra imagini de calitate cu înaltă definiție conforme cu standardul AVCHD, precum
și imagini video înregistrate sau imagini video 4K în format MP4.
1 Apăsați butonul de imagine video pentru a începe
înregistrarea
(A) Timpul de înregistrare scurs
(B) Timpul de înregistrare disponibil
(C) Înregistrare (luminează intermitent roșu)
• Puteți înregistra imagini video adaptate fiecărui mod de înregistrare.
• Eliberați imediat butonul de imagine video după apăsare.
• Dacă apăsați complet butonul declanșator, puteți realiza și fotografii în timp ce
înregistrați imagini video. (Cu excepția modului creativ video)
2 Apăsați butonul de imagine video din nou pentru a finaliza înregistrarea
● Pentru a înregistra imagini video 4K, folosiți carduri UHS Clasa de viteză 3.
● Când înregistrați imagini video 4K, unghiul de vizualizare va fi mai îngust decât cel al
imaginilor video de alte dimensiuni.
● Pentru a asigura focalizarea de precizie, imaginile 4K sunt înregistrate la viteze reduse de
Focalizare automată. Este posibil ca focalizarea pe subiect să fie dificilă cu Focalizarea
automată, dar acest lucru nu este o defecțiune.
● Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă o imagine video este
înregistrată continuu, este afișat [ ] iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate.
Așteptați până ce camera se răcește.
48
(RO)
Înregistrare
„ Setarea formatului, rezoluției imaginii și ratei de cadru
[MENU] (Meniu) p
înregistrare)
[Motion Picture] (Imagine video) p [Rec Format] (Format
[AVCHD]
Acesta este formatul de date adecvat pentru redare pe televizoare de înaltă
definiție.
[MP4]
Acest format de date este adecvat pentru redarea imaginilor video pe un
calculator și alte dispozitive asemănătoare.
[MENU] (Meniu) p
înregistrare)
[Motion Picture] (Imagine video) p [Rec Quality] (Calitate
Când este selectat [AVCHD]
[Rec Quality]
Rezoluție imagine
(Calitate înregistrare)
[FHD/28M/50p]*
1
Rata de
cadre
Ieșire senzor Rată de biți
1920×1080
50p
50 cps
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 cps
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 cps
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920×1080
24p
24 cps
24 Mbps
Rezoluție imagine
Rata de
cadre
[4K/100M/30p]*2
3840×2160
30p
30 cps
100 Mbps
2
3840×2160
25p
25 cps
100 Mbps
[4K/100M/24p]*2
3840×2160
24p
24 cps
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
1920×1080
60p
60 cps
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 cps
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920×1080
30p
30 cps
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 cps
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280x720
30p
30 cps
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280x720
25p
25 cps
10 Mbps
Când este selectat [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[4K/100M/25p]*
Ieșire senzor Rată de biți
*1 AVCHD Progresiv
*2 imagini video 4K
(RO)
49
Înregistrare
● [Imagini video AVCHD]:
Înregistrarea se oprește când durata continuă de înregistrare ajunge la 29 de minute și 59 de
secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagine mai mici pentru înregistrare dacă dimensiunea
fișierului depășește 4 GB.
● Imagine video MP4 cu o mărime [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [FHD], [HD] sau
[VGA]:
Înregistrarea se oprește când durata continuă de înregistrare ajunge la 29 de minute și 59 de
secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagine mai mici pentru înregistrare și redare dacă
dimensiunea fișierului depășește 4 GB. (Puteți continua să înregistrați imagini video fără
întrerupere.)
● Imagini video MP4 cu o mărime [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se oprește când durata continuă de înregistrare ajunge la 29 de minute și 59 de
secunde.
Când utilizați un card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai
mici pentru înregistrare și redare dacă dimensiunea fișierului depășește 4 GB. (Puteți
continua să înregistrați imagini video fără întrerupere.)
Dacă folosiți un card de memorie SDXC, puteți înregistra o imagine video chiar dacă
dimensiunea este mai mare de 4 GB.
● Timpul rămas pentru înregistrarea continuă este afișat pe ecran.
[4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)
Decupând imaginea video de la unghiul 4K la Full High Definition, puteți înregistra o imagine
video care se rotește și face zoom, în timp ce camera rămâne pe o poziție fixă.
• Țineți camera ferm în timpul înregistrării.
• Imaginile video se înregistrează la [FHD/20M/25p] în format [MP4].
Rotire
Mărire
• Când doriți să faceți zoom, setați diferite unghiuri de vizualizare pentru cadrele de început și
de final a decupării. De exemplu, pentru a mări, setați un unghi mai larg de vizualizare pentru
cadrul de început și un unghi mai mic pentru unghiul de final.
50
(RO)
Înregistrare
1 Setați selectorul de mod la [
2 Setați meniul
]
MENU (Meniu) p
[Creative Video] (Video creativ) p [4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)
Setări:[40SEC] / [20SEC] / [OFF] (Dezactivat)
3 Setați cadrul de început a decupării și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Setați cadrul de sfârșit a decupării
• La efectuarea setărilor pentru prima dată, se afișează un
cadru de început a decupării de 1920x1080.
• Deplasați cadrul atingându-l sau folosind butoanele de
cursor. Puteți ajusta dimensiunea cadrului
apropiind/depărtând degetele sau rotind selectorul
posterior.
4 Apăsați butonul de imagine video (sau
declanșator) pentru a începe înregistrarea
(A) Timpul de înregistrare scurs
(B) Setați timpului de funcționare
• Eliberați imediat butonul de imagine video (sau declanșator) după apăsare.
• După ce timpul de operare a expirat, înregistrarea se oprește automat. Pentru a
întrerupe înregistrarea, apăsați din nou butonul de imagine video (sau declanșator).
„ Modificarea poziției și dimensiunii cadrului de decupare
Apăsați [Fn2] în timpul afișării ecranului de înregistrare și urmați pașii 3.
„ Pentru a anula înregistrarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)
Selectați [OFF] (Dezactivare) de la pasul 2.
● Unghiul de vizualizare se îngustează.
● Luminozitatea este măsurată și focalizarea realizată în cadrul de decupare de început. La
înregistrarea de imagini video, luminozitatea este măsurată și focalizarea realizată în cadrul
de decupare. Pentru a bloca poziția de focalizare, setați [Continuous AF] (Focalizare
automată continuă) la ([Off]) (Dezactivare) sau setați Modul de focalizare la [MF].
● [Metering Mode] *Mod de măsurare) va fi [
] (Multi Metering) (Măsurare multiplă).
(RO)
51
Redare
Vizualizarea imaginilor
1 Apăsați butonul [
] (Redare)
2 Apăsați ◄► pentru a selecta o imagine de afișat
• Când țineți apăsat pe ◄►, imaginile sunt afișate pe rând.
„ Terminarea Redării
Apăsați [
] (Redare) din nou sau apăsați pe jumătate butonul declanșator.
● Ecranul de redare apare în cazul în care camera este pornită, în timp ce apăsați pe [
(Redare).
Vizualizarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video folosind formatele AVCHD și MP4.
• Imaginile video sunt afișate cu pictograma de imagine video ([
]).
1 Apăsați ▲ pentru a începe redarea
• Dacă apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timpul unei
pauze, puteți crea o fotografie dintr-o înregistrare video.
„ Operarea în timpul redării imaginilor video
Operare
S
W
X
T
Operarea prin atingere
Descriere
Redare/pauză
Derulare rapidă înapoi*1
Înapoi cu un singur cadru*2 (în pauză)
Derulare rapidă înainte*1
Înainte cu un singur cadru (în pauză)
Stop
Creștere volum
Diminuare volum
*1 Viteza de repede înainte sau înapoi crește dacă apăsați ◄► din nou.
*2 maginile video înregistrate în format [AVCHD] sunt derulate înapoi cadru cu cadru la
aproximativ fiecare 0,5 secunde.
52
(RO)
]
Redare
Ștergerea fotografiilor
Fotografiilor șterse nu pot fi recuperate.
„ [Delete Single] (Ștergere o singură poziție)
① Apăsați butonul [
] pentru a șterge imaginea afișată
② Folosiți ▲ pentru a selecta [Delete Single] (ștergere o singură
poziție) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
„ Stergerea mai multor (până la 100) / tuturor fotografiilor
* Un grup de fotografii este gestionat ca 1 fotografie. (Toate imaginile din grupul de imagini
selectat vor fi șterse.)
① Apăsați butonul [
] în timpul vizualizării unei imagini
② Folosiți ▲▼ pentru a selecta [Delete Multi] (ștergere multiplă) / [Delete All] (șterge tot) și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Puteți selecta [Delete All Non-rating] (șterge toate neclasificate) în [Delete All] (șterge tot)
dacă există fotografii setate ca [Rating] (Clasificare).
(Când este selectat [Delete Multi] (ștergere multiplă)
③ Folosiți ▲▼◄► pentru a selecta fotografia și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(repetați)
(A)
Fotografie selectată
• Pentru a anula p Apăsați din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
④ Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) pentru a executa
• Poate dura ceva timp în funcție de numărul de imagini selectate.
(RO)
53
Meniu
Lista meniurilor
● Puteți afișa o explicație pe meniu apăsând butonul [DISP.] (Afișare) în timp ce selectați un
element de meniu sau o setare. (p28)
Meniurile de afișat la fiecare mod de înregistrare
[Intelligent Auto] (Automat inteligent)
[Intelligent Auto Mode]
(Mod automat inteligent)
[iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă
inteligentă fără trepied)
[Creative Video] (Video creativ)
[Exposure Mode] (Mod
expunere)
[4K Live Cropping] (Decupare
directă 4K)
[Custom Mode] (Mod personalizat)
Puteți selecta setările personalizate din [Set1], [Set2], și [Set3].
[Panorama Shot] (Imagine panoramică)
[Direction] (Direcție)
[Picture Size] (Rezoluție
imagini)
[Scene Guide] (Ghid scenă)
[Scene Switch] (Comutare
scenă)
Creative Control (Control creativ)
[Filter Effect] (Filtru efect)
54
(RO)
([Simultaneous record w/o
filter]) (Înregistrare
simultană cu/fără filtru)
[iHDR]
Meniu
[Rec] (Înregistrare)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[Picture Size] (Rezoluție imagini)
[Quality] (Calitate)
[ISO Auto Upper Limit
[4K PHOTO] (Foto 4K)
(Photo)] (Foto cu limită superioară
ISO automat)
[Self Timer] (Temporizator)
[AFS/AFF]*
[Min. Shtr Speed] (Viteză min.
obturator)
[Photo Style] (Stil foto)*
[Color Space] (Spațiu culoare)
[Long Shtr NR] (Reducere zgomot
de imagine pentru timp de
expunere mic)
[Metering Mode] (Mod de
măsurare)*
[Shading Comp.] (Compensare
umbră)
[Highlight Shadow] (Evidențiere
umbră)*
[Diffraction
[Filter Settings] (Setări filtru)*
[i.Dynamic] (Control inteligent al
domeniului dinamic)*
[i.Resolution] (Rezoluție
inteligentă)*
[Flash] (Bliț)
[Red-Eye Removal] (Eliminare
efect de ochi roșii)
Compensation] (Compensare
difracție)*
[Stabilizer] (Stabilizator)*
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu
timp scurs)
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru)
[Silent Mode] (Mod fără sunet)
[Shutter Type] (Tip declanșator)
[Shutter Delay] (Întârziere
declanșator)
[Bracket] (Încadrare)
[HDR]
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)
[Ex.Tele Conv.] (Conversie tele
extra)
[Digital Zoom] (Zoom digital)*
[Burst Rate] (Rată rafală)
* Elementele de meniu sunt comune pentru meniurile [Rec] (Înregistrare) și [Motion Picture]
(Imagine video). (Meniurile comune sunt indicate numai în lista meniurilor [Rec]
(Înregistrare))
[Motion Picture] (Imagine video)
[Rec Format] (Format
înregistrare)
[Rec Quality] (Calitate
înregistrare)
[Snap Movie] (Film instantaneu)
[Continuous AF] (Focalizare
automată continuă)
[ISO Auto Upper Limit (Video)]
(Video cu limită superioară ISO
automat)
[Sound Rec Level Disp.] (Afișare
nivel sunet înregistrare)
[Flkr Decrease] (Reducere tremur)
[Sound Rec Level Adj.] (Reglare
nivel sunet înregistrare)
[Ex.Tele Conv.] (Conversie tele
extra)
[Wind Noise Canceller] (Funcție
de anulare zgomot vânt)
[Picture Mode in Rec.] (Mod
fotografie în Înregistrare)
(RO)
55
Meniu
[CUSTOM] (Personalizare)
[Exposure] (Expunere)
[ISO Increments] (Trepte ISO)
[Extended ISO] (ISO extins)
[Exposure Comp.Reset] ]
(Resetare compensarea
expunerii)
[Focus / Release Shutter] (Obturator focalizare/deblocare)
[AF/AE Lock] (Blocare
focalizare/expunere automată)
[Eye Sensor AF] (Focalizare
automată senzor ochi)
[AF/AE Lock Hold] (Menținere
blocare focalizare/expunere
automată)
[Pinpoint AF Setting] (Focalizare
automată punct de focalizare)
[Shutter AF] (Focalizare automată
declanșator)
[Half Press Release] (Deblocare la
apăsarea pe jumătate)
[Quick AF] (Focalizare automată
rapidă)
[AF Assist Lamp] (Lampă de
asistare focalizare automată)
[Direct Focus Area] (Zonă de
focalizare directă)
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare)
[Loop Movement Focus Frame]
(Cadru focalizare mișcare în
buclă)
[AF Area Display] (Afișare zonă de
focalizare automată)
[AF+MF] (Focalizare automată +
manuală)
[MF Assist] (Asistență MF)
[MF Assist Display] (Afișaj
asistență MF)
[Focus Switching for Vert / Hor]
(Comutare focalizare pt. vert./or.)
[Operation] (Operare)
[Fn Button Set] (Setare buton Fn)
[Q.MENU] (Meniu rapid)
[Operation Lock Setting] (Setare
blocare operare)
[Dial Set.] (Setare selector)
[Video Button] (Buton video)
[Touch Settings] (Setări tactile)
[Dial Guide] (Ghid selector)
[Monitor/Display] (Ecran/Afișare)
[Auto Review] (Revizualizare
automată)
[Histogram] (Histogramă)
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp
real)
[Center Marker] (Marcaj central)
[Constant Preview] (Previzualizare
constantă)
[Zebra Pattern] (Model zebră)
[Expo.Meter] (Exponometru)
[Remaining Disp.] (Afișare timp
rămas)
[Live View Boost] (Amplificare
vizualizare în timp real)
[MF Guide] (Ghid MF)
[Menu Guide] (Ghid meniu)
[Peaking] (Evidențiere)
56
(RO)
[Guide Line] (Linie de ghidare)
[Highlight] (Evidențiere)
[LVF/Monitor Disp.Set] (Setare
afișaj LVF/ecran)
[Monitor Info.Disp.] (Afișare
informații pe ecran)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
Meniu
[Lens / Others] (Obiectiv/Altele)
[Lens Position Resume] (Reluare
poziție obiectiv)
[Lens Fn Button Setting] (Setare
buton Fn obiectiv)
Stabilizator)/[Face Recog.]
(Recunoaștere față)
[Power Zoom Lens] (Obiective cu
Power Zoom)
[Self Timer Auto Off]
(Temporizator dezactivat)
[Profile Setup] (Configurare profil)
[Setup] (Configurare)
[MANUAL ONLINE] (Manual
online)
[Monitor Display Speed] (Viteză
afișare pe monitor)
[No.Reset] (Resetare nr.)
[Cust.Set Mem.] (Setare
personalizată memorie)
[Monitor Display]/[Viewfinder]
(Afișare ecran)/(Vizor)
[Reset Network Settings]
(Resetare setări rețea)
[Clock Set] (Setare ceas)
[World Time] (Fus orar)
[Monitor Luminance] (Luminanță
ecran)
[Pixel Refresh] (Reîmprospătare
pixeli)
[Travel Date] (Data călătoriei)
[Eye Sensor] (Senzor ochi)
[Wi-Fi]
[USB Mode] (mod USB)
[Sensor Cleaning] (Curățare
senzor)
[Bluetooth]
[TV Connection] (Conexiuni
televizor)
[Level Gauge Adjust.] (Reglare
indicator de nivel)
[Language] (Limbă)
[DEMO MODE] (Mod
demonstrație)
[Wireless Connection Lamp]
(Indicator luminos conexiune
wireless)
[Beep] (Semnal sonor)
[Economy] (Economisire energie)
[Version Disp.] (Afișare versiune)
[Folder / File Settings] (Setări
dosar/fișier)
[Reset] (Resetare)
[Format] (Formatare)
[My Menu] (Meniul meu)
[My Menu Setting] (Setări meniul meu)
Puteți înregistra meniurile frecvent utilizate.
[Playback] (Redare)
[Slide Show] (Diaporamă)
[Playback Mode] (Mod redare)
[Protect] (Protecție)
[Rating] (Clasificare)
[Light Composition] (Compoziție
lumină)
[Sequence Composition]
(Compoziție secvență)
[Video Divide] (Divizare video)
[Time Lapse Video] (Video cu timp
scurs)
[Stop Motion Video] (Video cadru
cu cadru)
[Title Edit] (Editare titlu)
[Clear Retouch] (ștergere
corecție)
[Face Rec Edit] (Editare
înregistrare față)
[Text Stamp] (Imprimare text)
[Picture Sort] (Sortare imagine)
[Resize] (Redimensionare)
[Delete Confirmation]
(Confirmare ștergere)
[RAW Processing] (Prelucrare
RAW)
[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare
în masă foto 4K)
[Cropping] (Decupare)
[Rotate] (Rotire)
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj)
(RO)
57
Meniu
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
Mod de înregistrare:
Permite selectarea raportului de dimensiuni a imaginilor pentru a se potrivi la metoda de
imprimare sau redare.
MENU (Meniu) p
[Rec] (Înregistrare) p [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[4:3]
Raportul de dimensiuni al unui televizor 4:3
[3:2]
Raportul de dimensiuni al unei camere standard cu film
[16:9]
Raportul de dimensiuni al televizoarelor de înaltă definiție, etc.
[1:1]
Raport dimensiuni al unei imagini pătrate
[Picture Size] (Rezoluție imagini)
Mod de înregistrare:
Cu cât numărul de pixeli este mai mare, cu atât imaginile se vor afișa cu detalii mai fine, chiar și
la imprimarea pe dimensiuni mari.
MENU (Meniu) p
[Rec] (Înregistrare) p [Picture Size] (Rezoluție imagine)
Când este selectat [4:3]
[
[
Când este selectat [16:9]
Setări
[Picture Size]
(Rezoluție imagini)
[L] (20M)
5184×3888
Setări
[Picture Size]
(Rezoluție imagini)
[L] (14.5M)
5184x2920
M] (10M)
3712×2784
[
M] (8M)
3840x2160
S] (5M)
2624×1968
[
S] (2M)
1920x1080
Când este selectat [3:2]
Când este selectat [1:1]
Setări
[Picture Size]
(Rezoluție imagini)
[L] (17M)
5184×3456
Setări
[Picture Size]
(Rezoluție imagini)
[L] (14.5M)
3888x3888
[
M] (9M)
3712x2480
[
M] (7.5M)
2784x2784
[
S] (4.5M)
2624x1752
[
S] (3.5M)
1968x1968
● Când [Ex.Tele Conv.] (Conversie tele extra) este setată, [ ] se afișează pe rezoluția
imaginilor pentru toate raporturile de dimensiuni cu excepția [L].
58
(RO)
Meniu
[Quality] (Calitate)
Mod de înregistrare:
Setați raportul de comprimare folosit la stocarea imaginilor.
MENU (Meniu) p
[
]
[
]
[Rec] (Înregistrare) p [Quality] (Calitate)
Asigură prioritate calității imaginilor și salvează în format de fișier
JPEG.
JPEG
[
]
[
]
[
]
Salvează imaginile în format de fișier JPEG folosind o calitate
standard a imaginilor.
RAW + JPEG
Salvează imaginile în format RAW și JPEG ([
simultan.
RAW
Salvează imaginile în format RAW.
] sau [
])
● O fotografie RAW este înregistrată întotdeauna la [4:3] (5184×3888).
● Dacă ștergeți o imagine înregistrată în [
imaginile RAW și JPEG aferente.
] sau [
] din cameră, se vor șterge și
• Puteți dezvolta fotografiile RAW folosind [RAW Processing] (Prelucrare RAW) din meniul
[Playback] (Redare). (p61)
• Pentru a dezvolta și edita fotografii RAW pe un PC, folosiți software-ul „SILKYPIX Developer
Studio” de la Ichikawa SoftLaboratory. (p74)
[Photo Style] (Stil foto)
Mod de înregistrare:
Puteți regla culoarea și calitatea imaginii în funcție de conceptul imaginii pe care doriți să îl
creați.
MENU (Meniu) p
Style] (Stil foto)
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine video) p [Photo
(RO)
59
Meniu
[Standard]
Setare standard.
[Vivid](Viu)*
Setare cu contrast și saturație ușor ridicate.
[Natural]*
Setare cu contrast ușor redus.
[Monochrome]
(Monocrom)
Setare care creează o imagine folosind nuanțe
monocromatice de gri, precum alb și negru.
[L.Monochrome]*
Setare care creează o imagine monocromatică folosind
nuanțe pronunțate de gri cu tonuri profunde de negru.
[L.Monochrome D]*
Setare care creează o imagine monocromatică dinamică
cu umbre și evidențieri subliniate.
[Scenery] (Peisaj)*
Setare care creează o imagine cu culori vii pentru cerul
albastru și verde.
[Portrait](Portret)*
Setare care creează un aspect de complexitate sănătoasă.
[Custom] (Personalizare)*
Setare pentru utilizarea culorilor și calității imaginii
înregistrate în avans.
* Această setare nu este disponibilă în modul Inteligent automat plus.
„ Setarea calității imaginilor
① Apăsați ◄/► pentru a selecta un stil foto.
② Apăsați ▲▼ pentru a selecta un element și apăsați ◄► pentru a regla
[Contrast] (Contrast)
[+] / [–]
[Sharpness] (Claritate)
[+] / [–]
[Noise Reduction] (Reducere
zgomot)
[Saturation](Saturație)*
1
[+] / [–]
[+] / [–]
[Color Tone](Ton de culoare)*1
2
[Filter Effect] (Filtru efect)*
[+] / [–]
[Yellow] (Galben) / [Orange] (Portocaliu) / [Red]
(Roșu) / [Green] (Verde) / [Off] (Dezactivare)
[Low] (Redus) / [Standard] / [High] (Mare) / [Off]
[Grain Effect] (Efect granulat)*2 (Dezactivare)
Setează granulație imaginii.
*1 [Color Tone](Ton culoare) este afișat numai când este selectat [Monochrome]
(Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.) sau [L.Monochrome D] (Monocrom L.D).
În caz contrar, este afișat [Saturation] (Saturație).
*2 Afișat numai când este selectat [Monochrome] (Monocrom), [L.Monochrome]
(Monocrom L.) sau [L.Monochrome D] (Monocrom L.D).
③ Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
60
(RO)
Meniu
[Live View Boost] (Amplificare vizualizare în timp real)
Ecranul este afișat luminos pentru a putea verifica compoziția în medii de luminozitate redusă
precum cele nocturne.
MENU (Meniu) p
[Custom] (Personalizare) p
[Monitor / Display] (Monitor/Afișaj)
p [Live View Boost] (Amplificare vizualizare în timp real)
Setări:[ON]/[OFF]/[SET] (Activare/Dezactivare/Setare)
● [Live View Boost] (Amplificare vizualizare în timp real) este dezactivată în [Constant Preview]
(Previzualizare constantă).
[RAW Processing] (Prelucrare RAW)
Puteți folosi camera pentru a dezvolta fotografii înregistrate în format RAW.
Fotografiile statice create sunt salvate în format JPEG.
MENU (Meniu) p
[Playback] (Redare) p [RAW Processing] (Prelucrare RAW)
1 Apăsați ◄► pentru a selecta fișierul RAW și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementul și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pot fi setate următoarele elemente. Setările sunt
folosite în momentul înregistrării și se aplică în
momentul setării.
[White Balance] (Balans de alb)
[Highlight] (Evidențiere)
[Brightness correction] (Corecție
luminozitate)
[Shadow] (Umbră)
[Noise Reduction] (Reducere
zgomot)
[Saturation] / [Color Tone]
(Saturație/Ton de culoare)
[i.Resolution] (Rezoluție
inteligentă)
[Filter Effect] (Filtru efect)
[Sharpness] (Claritate)
[Grain Effect] (Efect granulat)
[More Settings] (Mai multe
setări)
[Photo Style] (Stil foto)
[i.Dynamic] (Control inteligent al
domeniului dinamic)
[Contrast] (Contrast)
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
• Apare din nou ecranul de la pasul 2. Pentru a seta alt element, repetați pașii de la 2 la 3.
4 Apăsați ▲▼ pentru a selecta [Begin Processing] (Începere prelucrare) și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(RO)
61
Meniu
„ Setarea fiecărui element
Când selectați un element, apare din nou ecranul de setare.
Operare
WX
S
Operarea
prin atingere
Glisați
Descriere
Se folosește pentru reglaje
Se folosește pentru a afișa ecranul
[WB K Set]
de setare a temperaturii de culoare
(Setare balans
(Numai când [White Balance]
de alb K)
(Balans de alb) este setat la [
])
T
[Adjust.]
(Reglare)
Se folosește pentru a afișa ecranul
de reglare fină a ecranului pentru
Balans de alb (Numai când [White
Balance] (Balans de alb) este setat
la)
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
Se folosește pentru afișarea
ecranului comparativ
[MENU/SET]
(Meniu/
Setare)
[Set] (Setare)
Se folosește la finalizarea reglajelor
pe care tocmai le-ați făcut și pentru
a reveni la ecranul de selectare a
elementelor
• Dacă ați selectat [Noise Reduction] (Reducere zgomot), [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă),
sau [Sharpness] (Claritate), ecranul comparativ nu este afișat.
• Puteți face zoom și atingând rapid de două ori ecranul. (Dacă ecranul a fost mărit, redă
aceeași rată de mărire.)
Sunt disponibile următoarele modalități de operare pentru a face reglaje pe ecranul
comparativ.
(A) Setare curentă
Operare
WX
Operarea
prin atingere
Glisați
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/
Setare)
[Set] (Setare)
Descriere
Se folosește pentru reglaje
Se folosește pentru a reveni la
ecranul de setări
Se folosește la finalizarea reglajelor
pe care tocmai le-ați făcut și pentru
a reveni la ecranul de selectare a
elementelor
• Dacă atingeți centrul imaginii, va fi mărită. Dacă atingeți [
dimensiunea originală.
62
(RO)
], imaginea se va reduce la
Meniu
[Sequence Composition] (Compoziție secvență)
Selectați mai multe cadre din fișierele 4K în rafală pentru a crea o compoziție de secvență cu un
subiect aflat în mișcare într-o singură fotografie.
• Recomandăm utilizarea unui trepied pentru a fotografia cu Compoziție secvență.
MENU (Meniu) p
secvență)
[Playback] (Redare) p [Sequence Composition] (Compoziție
1 Apăsați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
2 Selectați cadrele pentru a le combina
Selectați cadrele astfel încât subiectul aflat în mișcare să nu se suprapună pe cadrul
precedent sau următor. (Compoziția secvenței poate să nu fie creată corect dacă
subiectul se suprapune.)
① Glisați bara sau folosiți ▲▼◄► pentru a selecta
cadrele de combinat
② Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, și se afișează
următorul ecran de previzualizare.
• Folosiți ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a realiza
următoarele operațiuni.
– [Next] (Următoarea):Permite selectarea mai multor cadre pentru combinare.
– [Reselect] (Reselectare):Renunță la cadrul selectat imediat înainte și permite
selectarea unei imagini diferite.
③ Repetați pașii ① - ② pentru a selecta mai multe cadre de combinat (între 3 și 40 de
cadre).
④ Apăsați ▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
3 Selectați [Yes] (Da) la ecranul de confirmare și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Imaginea se va salva în format JPEG.
(RO)
63
Wi-Fi/Bluetooth
Ce puteți face cu funcția Wi-Fi®Bluetooth®
Operarea camerei prin conectarea la un smartphone
• Operarea butonului declanșator cu ajutorul unui smartphone (înregistrare de la distanță)
(p71)
• Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră, sau încărcarea lor pe pagini de
socializare (p72)
• Combinarea imaginilor video înregistrate cu Film instantaneu în funcție de preferințe pe
smartphone
Extinderea domeniului aplicațiilor conectând camera la un smartphone compatibil cu
Bluetooth Low Energy
• Asociere (configurare conexiune) (p67)
• Pornirea/oprirea camerei cu un smartphone (p70)
• Înregistrare cu [B] (Bec)
• Transferarea automată a imaginilor înregistrate pe un smartphone (p72)
• Scrierea informațiilor despre locația unui smartphone pe o imagine înregistrată (p73)
• Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone
Afișarea imaginilor statice pe un televizor
Imprimare wireless
Expedierea imaginilor către un dispozitiv AV
Expedierea imaginilor către un PC
Utilizarea serviciilor WEB
● În continuare, acest manual folosește termenul „smartphone” atât pentru smartphone cât și
pentru tabletă, cu excepția cazurilor în care este necesară diferențierea celor două
dispozitive.
● Pentru detalii consultați „Instrucțiuni de operare pentru funcții avansate (format PDF)”.
64
(RO)
Wi-Fi/Bluetooth
„ Aprinderea indicatorului de conexiune WIRELESS (Albastru)
Aprins:Când funcția Wi-Fi este ON (Activată) sau conectată
Luminează intermitent:La trimiterea datelor imaginilor
• În [Wireless Connection Lamp] (Indicator luminos conexiune
wireless) din meniul [Setup] (Configurare), puteți seta ca
indicatorul să nu se aprindă/lumineze intermitent.
„ Buton [Wi-Fi]
În aceste instrucțiuni de operare, un buton funcțional la care este asociat [Wi-Fi] este prezentat
ca fiind un buton [Wi-Fi]. (La momentul achiziției, [Wi-Fi] este asociat la [Fn4].)
• Butonul [Wi-Fi] poate fi setat separat pentru înregistrare și redare (p29).
Pentru pornirea funcției Wi-Fi (în modul înregistrare):
① Atingeți [
]
② Atingeți [
]
● Camera nu poate fi folosită pentru a fi conectată la o conexiune wireless LAN publică.
(RO)
65
Wi-Fi/Bluetooth
Operarea camerei prin conectarea la un smartphone
Instalarea aplicației de smartphone „Panasonic Image App”
• Sisteme de operare acceptate
Android™: Android 4.2 sau versiune ulterioară
(Pentru utilizarea funcției Bluetooth este necesar Android 5.0 sau versiune ulterioară)
iOS: iOS 9.0 sau versiune ulterioară
(Funcția Bluetooth nu se poate utiliza cu iPad 2)
① Conectați dispozitivul la o rețea
② (Android) Selectați „Google Play™ Store”
(iOS) Selectați „App Store”
③ Introduceți „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în căsuța de căutare.
④ Selectați „Panasonic Image App” și instalați aplicația
• Folosiți ultima versiune
• Versiuni de sisteme de operare acceptate începând cu februarie 2018. Versiunile de sisteme
de operare acceptate pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
• Este posibil ca serviciul să nu poată fi folosit corespunzător în funcție de tipul de
smartphone.
Pentru ultimele noutăți privind „Image App”, consultați pagina de suport de mai jos.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil numai în limba engleză.)
• La descărcarea aplicației de pe o rețea de telefonie mobilă, se pot percepe taxe pentru
comunicare de pachete mari de date, în funcție de contractul încheiat.
• Pentru detalii privind procesul de operare, etc., consultați [Help] (Ajutor) din meniul „Image
App”.
• Când operați „Image App” pe un smartphone conectat la cameră prin Wi-Fi, este posibil ca
[Help] (Ajutor) să nu fie afișat, în funcție de smartphone. În astfel de cazuri, deconectați
camera, reconectați smartphone-ul la o linie de date mobilă sau la un router Wi-Fi, apoi
afișați [Help] (Ajutor) în meniul „Image App”.
• Unele ecrane și informații furnizate în acest document pot diferi în funcție de sistemul de
operare acceptat și versiunea „Image App”.
66
(RO)
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibilcu Bluetooth Low
Energy
Puteți conecta camera la un smartphone printr-o conexiune Bluetooth.
• Smartphone-uri acceptate
Android: Android 5.0 sau versiune ulterioară cu Bluetooth 4.0 sau versiune ulterioară
(excluzând modelele care nu acceptă Bluetooth low energy)
iOS: iOS 9.0 sau versiune ulterioară (excluzând iPad 2)
Prima conectare
Asocierea (conectarea) trebuie realizată o singură dată. După configurarea asocierii, conectarea
la Wi-Fi se realizează automat.
(Pe cameră)
MENU (Meniu) p
[Setup] (Configurare) p [Bluetooth] p
[Bluetooth] p [SET] (Setare)p
p [Pairing] (Asociere)
• Camera intră în modul de repaus pentru asociere și afișează
numele dispozitivului.
(Pe smartphone)
1 Porniți „Image App”
• Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul caută camera, închideți
mesajul.
2 Selectați [Bluetooth]
3 Porniți Bluetooth
4 Selectați numele dispozitivului afișat pe ecranul camerei din lista [Camera
enable to be registered] (Activare cameră pentru înregistrare)
• Se va realiza conexiunea Bluetooth între cameră și smartphone.
(Pentru dispozitivele Android) Conexiunea Wi-Fi se va realiza selectând [Connection]
(Conexiune).
(RO)
67
Wi-Fi/Bluetooth
Dacă folosiți un dispozitiv Android, urmați pașii de până la acest punct pentru a finaliza
configurarea.
Urmați pașii de mai jos dacă folosiți un dispozitiv cu iOS.
• Dacă [Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) (p69) este setată la [OFF] (Dezactivare) pe
cameră, selectați [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi).
(La momentul achiziției, [Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la [OFF]
(Dezactivare)
• Dacă [Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare) pe cameră, trebuie să
instalați profilul.
① Instalați profilul
• Dacă smartphone-el este blocat cu un cod, introduceți codul pentru a debloca
smartphone-ul.
② Ieșiți din navigator
5 Porniți funcția Wi-Fi din meniul de setări
6 Pe ecranul de setare Wi-Fi, selectați SSID-ul afișat pe
cameră (Numele dispozitivului selectat la pasul 4)
• Dacă SSID-ul nu este afișat, poate fi afișat după repornirea
funcției Wi-Fi.
• Când trebuie să schimbați dispozitivul conectat, urmați
instrucțiunile de pe ecran pentru a modifica setarea.
7 Porniți „Image App”
• Smartphone-ul asociat va fi înregistrat ca dispozitiv asociat după conectare la Wi-Fi.
● Pentru a realiza o conexiune cu smartphone-ul asociat pentru a doua oară sau alte dăți,
activați funcția Bluetooth pe cameră și setați Bluetooth pentru “Image App” de pe
smartphone la ON (Activare). Apoi, selectați o cameră (nume dispozitiv) pentru a fi conectată
din lista [Camera registered] (Camere înregistrate).
● [ ] este afișat pe ecranul de înregistrare când un dispozitiv Bluetooth este conectat.
Dacă funcția Bluetooth este activată, dar smartphone-ul nu este conectat [ ] afișat este
semitransparent.
● Dacă durează prea mult asocierea între smartphone și cameră, ștergeți informațiile de
asociere ale ambelor dispozitive și înregistrați-le din nou. Acest lucru poate permite
dispozitivului să fie recunoscut corect.
68
(RO)
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone care nu acceptă Bluetooth Low
Energy
Puteți stabili cu ușurință o conexiune Wi-Fi cu aparatul fără a fi nevoie de introducerea parolei
pe smartphone.
(Pe cameră)
MENU (Meniu) p
[Setup] (Configurare) p [Wi-Fi] p [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) p
[New Connection] (Conexiune nouă) p [Remote Shooting & View] (Înregistrare și
vizualizare de la distanță)
• Se afișează informația solicitată pentru conectarea directă a
smartphone-ului la aparat (SSID (A)).
• Puteți afișa informația și prin apăsarea butonului funcțional
care este alocat la funcția [Wi-Fi].
(Pe smartphone)
1 Porniți funcția Wi-Fi din meniul de setări
2 Selectați SSID-ul afișat pe ecranul camerei
3 Porniți „Image App”
• Când pe cameră apare ecranul de confirmare, selectați [Yes]
(Da) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare). (Numai la
realizarea primei conexiuni).
[Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la [OFF] (Dezactivare) în momentul achiziționării.
Înainte de conectare la o rețea Wi-Fi, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul de
confirmare a conexiunii este cel la care doriți să vă conectați. Chiar dacă este afișat
dispozitivul incorect, tot veți fi conectat la acesta dacă selectați „Yes” (Da). Dacă se pare că
există alte dispozitive cu Wi-Fi activat în apropiere, recomandăm setarea [Wi-Fi Password]
(Parola Wi-Fi) la [ON] (Activare). Pentru detalii consultați „Instrucțiuni de operare pentru
funcții avansate (format PDF)”.
(RO)
69
Wi-Fi/Bluetooth
Închiderea conexiunii Wi-Fi
1 Setați camera în Mod înregistrare
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a vă întoarce în modul înregistrare.
2 Selectați elementele de meniu ale camerei pentru
a închide conexiunea Wi-Fi.
[MENU] (Meniu) p
[Setup] (Setare) p [Wi-Fi] p
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) p [Yes] (Da)
3 Pe smartphone, închideți „Image App”
Pornirea/oprirea camerei cu un smartphone
Conexiune wireless necesară:
Această funcție permite pornirea camerei de la distanță și realizarea de fotografii sau
vizualizarea imaginilor de pe cameră chiar și atunci când este în geantă.
1 Realizarea unei conexiuni Bluetooth cu smartphone-ul (p
p67)
2 Selectați meniul camerei
MENU (Meniu) p
[Setup] (Configurare) p [Bluetooth] p [Remote Wakeup]
(Activare de la distanță) p [ON] (Activare)
3 Setați comutatorul de [ON/OFF] (Pornit/Oprit) a camerei la [OFF]
(Dezactivare)
4 Pe smartphone porniți aplicația „Image App”, și setați funcția Bluetooth întro stare în care să se poată realiza o conexiune (stare de repaus)
5 Porniți smartphone-ul
① Selectați [
]
② Selectați [Remote operation] (Operare de la distanță)
• Camera pornește automat și permite realizarea automate
a unei conexiuni Wi-Fi.
(dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie
nevoie de schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi.
Urmați instrucțiunile afișate pe ecranul smartphone-ului pentru a modifica setările.
70
(RO)
Wi-Fi/Bluetooth
„ Oprirea camerei cu un smartphone
① Selectați [
]
② Selectați [
] (Dezactivare)
● Când [Remote Wakeup] (Activare de la distanță) este setat la [ON] (Activare) funcția
Bluetooth continuă să funcționeze chiar și după oprirea camerei, cauzând astfel descărcarea
bateriei.
Operarea butonului declanșator cu ajutorul unui smartphone
(înregistrare de la distanță)
Conexiune wireless necesară:
1 Conectați-vă la un smartphone (p
p66)
2 Porniți smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la smartphone prin Bluetooth, selectați [ ]
p [Remote operation] (Operare de la distanță).
(dispozitive iOS) Când trebuie să schimbați dispozitivul conectat, urmați instrucțiunile de
pe ecran pentru a modifica setarea.
① Selectați [
]
② Faceți fotografii
• Imaginile înregistrate sunt stocate pe cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
Utilizarea unui smartphone pentru a opera butonul declanșator
numai prin conexiune Bluetooth
Conexiune wireless necesară:
1 Realizarea unei conexiuni Bluetooth cu smartphone-ul (p67)
2 Porniți smartphone-ul
① Selectați [
]
② Selectați [Shutter Remote Control] (Telecomandă
declanșator)
③ Faceți fotografii
• [Shutter Remote Control] (Telecomandă declanșator) este disponibilă numai când
comutatorul [ON/OFF] (Pornit/Oprit) este setat la [ON] (Activare).
(RO)
71
Wi-Fi/Bluetooth
Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră, sau încărcarea lor
pe pagini de socializare
Conexiune wireless necesară:
1 Conectați-vă la un smartphone (p
p66)
2 Porniți smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la smartphone prin Bluetooth, selectați [ ]
p [Remote operation] (Operare de la distanță).
(dispozitive iOS) Când trebuie să schimbați dispozitivul conectat, urmați instrucțiunile de
pe ecran pentru a modifica setarea.
① Selectați [
]
• Puteți comuta un dispozitiv pentru imaginile de afișat cu
ajutorul pictogramei din partea din stânga sus a ecranului.
Selectați [LUMIX] pentru a afișa o imagine salvată în cameră.
(Redarea unei imagini)
② Când imaginea este atinsă, se redă în dimensiuni mai mari.
(Salvarea și expedierea imaginilor către servicii web precum SNS)
③ Țineți apăsat pe fotografie pentru a o trage
Transferarea automată a imaginilor înregistrate pe un smartphone
Conexiune wireless necesară:
Camera transferă automat imaginile înregistrate pe un smartphone conectat la Bluetooth prin
Wi-Fi.
1 Realizarea unei conexiuni Bluetooth cu smartphone-ul (p67)
2 Selectați meniul camerei
MENU (Meniu) p
[Setup] (Configurare) p [Bluetooth] p [Auto Transfer] (Transfer
automat) p [ON] (Activare)
• Dacă se afișează un ecran de confirmare pe cameră solicitând închiderea conexiunii WiFi, selectați [Yes] (Da) pentru a o închide.
3 Pe smartphone selectați [YES] (Da) (dispozitive Android) sau [Wi-Fi Setup]
(Configurare Wi-Fi) (dispozitive iOS)
• Camera realizează automat o conexiune Wi-Fi.
– (dispozitive iOS) Urmați instrucțiunile de pe smartphone pentru a schimba dispozitivul
conectat prin ecranul de configurare Wi-Fi.
72
(RO)
Wi-Fi/Bluetooth
4 Verificați setările pentru trimitere de pe cameră și selectați [Set] (Setare)
• Pentru schimbarea setărilor de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj).
• Camera va intra într-un mod în care poate transfera automat imaginile și [
] va fi
afișat pe ecranul de înregistrare. (Dacă [Auto Transfer] (Transfer automat) nu este afișat
pe ecranul de înregistrare, imaginile nu pot fi transferate automat. Verificați starea
conexiunii Wi-Fi la smartphone.)
5 Faceți fotografii cu camera
• În timpul expedierii unui fișier, [
] este afișat pe ecranul de înregistrare.
● Dacă setați [Auto Transfer] (Transfer automat) la [ON] (Activare) în prealabil, conexiunea WiFi/Bluetooth va fi stabilită automat și funcția de transfer automat va fi activată data viitoare
când porniți camera și aplicația „Image App” pe smartphone.
„ Pentru a opri transferul automat al imaginilor
La pasul 2, selectați [OFF] (Dezactivare).
• Se afișează un ecran de confirmare solicitând închiderea conexiunii Wi-Fi.
● Când [Auto Transfer] (Transfer automat) din [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [WiFi Function] (Funcția Wi-Fi) este dezactivată.
● Dacă transferul fișierelor este întrerupt din cauza opririi camerei, porniți din nou camera
pentru a reporni transferul fișierelor.
Scrierea informațiilor despre locația unui smartphone pe o imagine
înregistrată
Conexiune wireless necesară:
Smartphone-ul trimite informații despre localizare către cameră prin Bluetooth, iar camera
realizează înregistrarea în timp ce scrie informațiile primite despre localizare.
Pregătire
Activați funcția GPS de pe smartphone.
1 Realizarea unei conexiuni Bluetooth cu smartphone-ul (p
p67)
2 Selectați meniul camerei
MENU (Meniu) p
[Setup] (Configurare) p [Bluetooth] p [Location Logging] (Jurnal
localizare) p [ON] (Activare)
• Camera va intra într-un mod în care poate înregistra informațiile de localizare și [
va fi afișat pe ecranul de înregistrare.
]
3 Faceți fotografii cu camera
• Informațiile de localizare vor fi scrise la imaginile înregistrate.
● Când [
] afișat este semitransparent, informațiile de localizare nu sunt obținute, deci
datele nu pot fi scrise.
(RO)
73
Altele
Descărcarea de software
Descărcarea și instalarea de software pentru editarea și redarea imaginilor pe un PC.
● Pentru a descărca software-ul, PC-ul trebuie să fie conectat la internet.
● Este posibil ca descărcarea de software să dureze mai mult în anumite medii de comunicare.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE (Windows® 10 / 8.1 / 7)
Puteți înregistra imagini statice sau video pe PC, sau puteți organiza imaginile capturate prin
categorizare după data înregistrării, numele modelului camerei digitale folosite, etc. Puteți, de
asemenea, să corectați imaginile statice, să editați imaginile video sau să le scrieți pe un DVD.
Software-ul este disponibil pentru descărcare până la sfârșitul lunii martie 2023.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
• Pentru detalii privind informații precum mediul de operare sau metoda de operare,
consultați „Instrucțiuni de operare pentru funcții avansate (format PDF)” sau instrucțiunile
de operare pentru programul „PHOTOfunSTUDIO” (format PDF).
SILKYPIX Developer Studio SE (Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7,
Mac OS X v10.6 - v10.11, macOS 10.12, macOS 10.13)
Acest software dezvoltă și editează imaginile de fișier RAW. Imaginile editate pot fi salvate întrun format de fișier precum JPEG sau TIFF care poate fi afișat pe un PC etc.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Pentru detalii privind mediul de operarea și modalitatea de utilizare a SILKYPIX
DeveloperStudio, consultați „Help” (Ajutor) sau pagina de suport a Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope versiune completă de evaluare 30 de zile (Windows® 10 /
8.1 / 8 / 7)
Imaginile video se pot edita cu ușurință.
http://loilo.tv/product/20
• Pentru informații suplimentare privind folosirea LoiLoScope și a mediului de operare, citiți
manualul LoiLoScope disponibil pe pagina de internet.
74
(RO)
Altele
Lista monitoarelor/vizoarelor
• Următoarele imagini sunt exemple referitor la setarea ecranului de afișare la [
(monitorstyle) (stil ecran) din ecran.
]
La înregistrare
❶
Timpul de înregistrare trecut*1
Mod de înregistrare (p26)
Setare personalizată
[Photo Style] (Stil foto) (p59)
Setare bliț
Teleconversie extra (la înregistrarea
în mod video)
[Rec Format] (Format înregistrare) /
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)
Indicator de înregistrare simultană
(Atunci când realizați fotografii în
timp ce este înregistrată o imagine
video)
Comutare automată între vizor și
ecran (p22)
[Peaking] (Evidențiere)
[Highlight Shadow] (Evidențiere
umbră)
[Snap Movie] (Film instantaneu)
[HDR]/[iHDR]
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
(p58)/ [Picture Size] (Rezoluție
imagine) (p58)
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Teleconversie extra (la înregistrarea
în mod fotografie)
Declanșator electronic
Rezoluție imagine (Panorama Shot
Mode) (Mod înregistrare
panoramă)
Afișajul de reglare a efectelor
pentru imagini (Filtru)
[Digital Zoom] (Zoom digital)
Realizarea de fotografii în timpul
înregistrării de imagini video
(Prioritate foto)
Indicator de supraîncălzire (p38,
40, 48)
Tipuri de efecte (Filtru)
[Loop Recording (4K PHOTO)]
(Înregistrare în buclă foto 4K) (p37)
Card (afișat numai în timpul
înregistrării)
(RO)
75
Altele
❷
❸
[Quality] (Calitate) (p59)
Nume*2
Mod focalizare AFS (p32)
Zile trecute din călătorie*
Încadrare focalizare (p45)
Vârsta în ani/luni*2
[AF Mode] (Mod focalizare
automată) (p32)
[Pull Focus] (Focalizare dinamică)
([Snap Movie]) (Film instantaneu)
Stabilizator)/[Face Recog.]
(Recunoaștere față)
3
Locație*3
Data/ora curentă*3
3
Setarea destinației de călătorie* :
Exponometru
Afișarea distanței focale
Zoom gradual
Blocare focalizare automată
Rafală (p43)
Zona de focalizare automată
[Post Focus] (Post focalizare) (p40)
Ținta măsurării în puncte
[Self Timer] (Temporizator) (p43)
[Center Marker] (Marcaj central)
Indicator de încărcare
[Self Timer] (Temporizator) (p43)
[Stabilizer] (Stabilizator) (p46)
[Sound Rec Level Disp.] (Afișare
nivel sunet înregistrare)
Alertă vibrație
[4K Pre-Burst]/ [Pre-Burst
Recording] (Prerafală 4K)/
(Înregistrare prerafală) (p37)
Focus (Focalizare (Luminează
verde.))(p24)/
Stare înregistrare (Luminează
intermitent în roșu.) (p48)
76
(RO)
❹
[4K PHOTO] (Foto 4K) (p36)
[Silent Mode] (Mod fără sunet)
Blocare expunere automată
[Metering Mode] (Mod de
măsurare)
Comutare program
Valoare apertură
Focalizare (În lumină scăzută)
Încadrare apertură (p45)
Focalizare (Focalizare automată
nocturnă)
Timpul de expunere
Stare conexiune Wi-Fi
Încadrare expunere (p45)
Stare conexiune Bluetooth (p68)
Luminozitate (expunere) (p31)
Jurnal locații (p73)
Asistența de expunere manuală
Afișarea
Sensibilitate ISO
Compensarea expunerii
Altele
❺
[Dial Guide] (Ghid selector)
Colorare (p31)
Balans de alb
Funcție de control a
defocalizării (p31)
Încadrare balans de alb
Reglare fină balans de alb
Colorare
Numărul imaginilor
disponibile
Numărul maxim de imagini
înregistrabile care pot fi
realizate continuu
Timpul de înregistrare
disponibil*1
❻
Filă tactilă
Zoom tactil
Declanșator tactil (p27)
AF tactil (p27)
[Touch AE] (AE tactil) (p27)
[Peaking] (Evidențiere)
Butoane funcționale (p29)
Luminozitate (expunere)
(p31)
Tip de defocalizare
([Miniature Effect]) (Efect
miniatură)
[One Point Color] (Culoare
într-un punct)
[Sunshine] (Raze solare)
Afișajul de reglare a
efectelor pentru imagini
(Filtru)
Efecte imagine ON
(Activare) sau OFF
(Dezactivare)
Efect imagine (Filtru)
Valoare apertură
Timpul de expunere
Sensibilitate ISO
[Sound Rec Level Adj.]
(Reglare nivel sunet
înregistrare)
*1 [m] și [s] indică „minute” și „secunde”.
*2 Afișat timp de aprox. 5 secunde când camera este pornită și dacă [Profile Setup]
(Configurare profil) este setată.
*3 Afișat timp de aprox. 5 secunde când camera este pornită, după setarea ceasului și
comutarea din Mod redare în Mod înregistrare.
• Informația afișată, precum histograme, măriri și valori numerice sunt numai cu scop de
referință.
(RO)
77
Altele
„ Informații de înregistrare pe ecran
❸
Single (Simplu) (p43)
Rafală (p43)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (p36)
[Self Timer] (Temporizator)
(p43)
Mod de focalizare (p32)
Mod focalizare automată
(p32)
❶
Mod de înregistrare (p26)
[Quality] (Calitate) (p59)
Valoare apertură
[Aspect Ratio] (Raport
dimensiuni) (p58)/ [Picture
Size] (Rezoluție imagine)
(p58)
Timpul de expunere
Indicator de încărcare
Wi-Fi/Bluetooth (p64)
❷
Setarea butonului funcțional
(p29)
Sensibilitate ISO
Compensarea expunerii
(p35)
Încadrare expunere (p45)
Luminozitate (expunere)
(p31)
❹
[Photo Style] (Stil foto) (p59)
Balans de alb
Asistența de expunere
manuală
Încadrare balans de alb (p44)
Mod bliț
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)
Reglare fină balans de alb
[Metering Mode] (Mod de
măsurare)
Numărul imaginilor disponibile
Numărul maxim de imagini
înregistrabile care pot fi
realizate continuu
Timpul de înregistrare
disponibil*
*1 [m] și [s] indică „minute” și „secunde”.
78
(RO)
Altele
Întrebări frecvente și Depanare
• Executarea [Reset] (Resetare) din meniul [Setup] (Configurare) poate rezolva problema.
• Mai multe informații sunt în „Instrucțiuni de operare pentru funcții avansate (format PDF)”.
Consultați instrucțiunile cu informațiile din această secțiune.
Când scutur camera se aude un zgomot de huruit.
• Sunetul este cauzat de Stabilizatorul incorporat. Aceasta nu este o defecțiune.
Indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent.
• Încărcarea este efectuată într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte joasă.
p Reconectați cablul de conexiune USB (furnizat) și încercați să încărcați din nou într-un
spațiu unde temperatura ambiantă este de 10 °C – 30 °C (50 °F – 86 °F) (condițiile de
temperatură se aplică și acumulatorului în sine).
• Încărcarea nu este posibilă atunci când capacitatea de alimentare a computerului este
redusă.
Camera nu funcționează chiar dacă este pornită. Camera se închide imediat după pornire.
• Bateriile necesită reîncărcare.
p Încărcați bateria. (p18)
Bateria se descarcă în timp scurt.
• Când este setat [
] ([4K Pre-Burst]) (4K Prerafală) sau [Pre-Burst Recording] (Înregistrare
prerafală) acumulatorul se descarcă mai repede, și camera se încălzește.
p Selectați [
] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) sau [Pre-Burst Recording] (Înregistrare
prerafală) numai când înregistrați.
Anumite fotografii sunt realizate numai când apăs declanșatorul dintr-o dată.
• Modul de acționare este setat la un alt mod decât [Single] (Unic). (p43)
• Este setată înregistrarea cu încadrare. (p44)
Focalizarea nu este aliniată corect.
• Subiectul este în afara intervalului de focalizare.
• [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setat la [RELEASE]
(DEBLOCARE). (p56)
• [Shutter AF] (Focalizare automată declanșator) este setat la [OFF] (Dezactivare). (p56)
• AF Lock (Blocare focalizare automată) este setată necorespunzător.
Imaginile înregistrate sunt estompate. Funcția de stabilizare este ineficientă.
• Timpul de expunere este mai mare în locații întunecate și funcția de stabilizare este mai
puțin eficientă.
p Folosiți un trepied și temporizatorul (p43) când folosiți un timp de expunere mai mare.
(RO)
79
Altele
Pot apărea dungi sau tremur în condiții de lumină fluorescentă sau LED.
• Aceasta este caracteristică a senzorilor MOS care funcționează ca senzori de culegere pentru
camere. Aceasta nu este o defecțiune.
• Dacă realizați fotografii folosind declanșatorul electronic, dungile pot fi reduse prin setarea
unui timp de expunere mai mic.
• Când se observă tremur sau dungi în condiții de lumină fluorescentă sau LED în modul de
înregistrare a imaginilor video, puteți reduce aceste efecte prin setarea [Flkr Decrease]
(Diminuare nivel prestabilit timp de expunere) (p55) și setarea timpului de expunere. Se
poate selecta un timp de expunere de la [1/50], [1/60], [1/100] sau [1/120]. Puteți seta
timpul de expunere manual, din modul video creativ. (p26)
Luminozitatea sau culoarea imaginilor este diferită față de realitate
• La înregistrarea în condiții de lumină fluorescentă, LED, etc., mărirea timpului de expunere
poate modifica ușor luminozitatea sau culoarea. Acestea sunt caracteristici ale sursei de
lumină și nu este o defecțiune.
• La înregistrarea subiecților în locații cu luminozitate foarte mare sau în condiții de lumină
fluorescentă sau LED, lampă cu mercur, cu sodiu, etc., culorile și luminozitatea ecranului se
pot modifica, sau pot apărea dungi orizontale pe ecran.
Subiectul este denaturat în imagini.
• Dacă realizați fotografii cu un subiect aflat în mișcare folosind modul cu declanșator
electronic, mod de înregistrare imagini video sau mod foto 4K, subiectul din imagine poate fi
denaturat în unele cazuri. Aceasta este caracteristică a senzorilor MOS care funcționează ca
senzori de culegere pentru camere. Aceasta nu este o defecțiune.
Înregistrarea foto 4K se oprește înainte de finalizare.
• Când temperatura ambientală este înaltă sau se înregistrează cu funcția Foto 4K continuu,
camera poate afișa [
] și poate opri înregistrarea. Așteptați până ce camera se răcește.
Nu se pot înregistra imagini video.
• Când se folosește un card cu capacitate mare, este posibil să nu puteți realiza imagini o
anumită perioadă după pornirea camerei.
Înregistrarea imaginilor video se oprește.
• Când temperatura ambientală este înaltă sau se înregistrează în mod continuu imagini video,
camera poate afișa [
] și poate opri înregistrarea. Așteptați până ce camera se răcește.
Uneori reglarea focalizării în modul de Focalizare automată este dificilă în timpul
înregistrării imaginilor video 4K.
• Acest lucru se poate întâmpla la realizarea unei imagini prin reducerea vitezei de focalizare
automată pentru a regla focalizarea la înaltă precizie. Aceasta nu este o defecțiune.
80
(RO)
Altele
Nu funcționează blițul.
• Blițul nu este operațional în următoarele cazuri.
– Blițul este închis.
– Blițul este setat la [ ] (Bliț forțat dezactivat).
• Setați [Shutter Type] (Tip declanșator) la [AUTO] sau [MSHTR]. (p55)
• Setați [Silent Mode] (Mod fără sunet) la [OFF] (Dezactivare). (p55)
Monitorul LCD/vizorul se închide, deși camera este pornită.
• Când o mână sau un obiect este aproape de senzorul de ochi, modul de afișare pe monitor
poate fi comutat la modul de afișare pe vizor. (p22)
Nu se pot vizualiza imaginile. Nu există imagini înregistrate.
• Nu este niciun card introdus în cameră.
• Numele fișierului a fost modificat pe un calculator?Dacă da, nu se poate reda pe cameră.
p Este recomandată folosirea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” (p
p74) pentru a scrie
imaginile de pe PC pe card.
• Setați [Playback Mode] (Mod redare) la [Normal Play] (Redare normală). (p57)
Nu se poate stabili o conexiune Wi-Fi. Undele radio se deconectează.
Punctele de acces wireless nu se afișează.
Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Folosiți în raza de comunicare a unei rețea LAN wireless.
• Dacă orice dispozitiv, precum cuptorul cu microunde, telefon fără fir, etc. care utilizează
frecvența de 2,4 GHY sunt folosite în apropierea aparatului, undele radio pot fi întrerupte.
p Folosiți-le la distanță suficientă de dispozitiv.
• Când indicatorul bateriei luminează intermitent în roșu, conexiunea cu alte echipamente
poate să nu se realizeze sau conexiunea se poate întrerupe. (Se afișează un mesaj precum
[Communication error] (Eroare de comunicare.)
• Când aparatul este amplasat pe o masă sau un raft metalic, conexiunea poate să nu se
realizeze ușor deoarece camera este afectată de undele radio. Folosiți camera departe de
suprafețele metalice.
Despre punctele de acces wireless
• Verificați dacă punctul de acces wireless la care doriți să vă conectați este funcțional.
• Verificați starea undelor radio de la punctul de acces wireless.
p Realizați conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
p Schimbați locația sau unghiul punctului de acces wireless.
• Este posibil să nu fie afișat, chiar dacă undele radio există, în funcție de setarea punctului de
acces wireless.
p Opriți punctul de acces wireless și porniți-l din nou.
• SSID de rețea a punctului de acces wireless este setat să nu transmită?
p Este posibil să nu fie detectat când este setat să nu transmită. Intrați în meniu și setați
SSID-ul rețelei.
Alternativ, setați SSID de rețea a punctului de acces wireless să transmită.
(RO)
81
Altele
Am o problemă la conectarea la un calculator cu Windows 8. Numele de utilizator și
parola nu sunt recunoscute.
• În funcție de versiunea sistemului de operare, pe Windows 8 de exemplu, există două tipuri
de conturi de utilizator (cont local/cont Microsoft).
p Asigurați-vă că ați setat contul local și folosiți numele de utilizator și parola pentru contul
local.
Conexiunea Wi-Fi nu este recunoscută de calculatorul meu.
Camera nu se poate conecta la un calculator cu Mac/Windows prin conexiune Wi-Fi.
• Implicit, conexiunea Wi-Fi folosește denumirea implicită de grup de lucru „WORKGROUP”.
Dacă numele grupului de lucru a fost schimbat, nu va fi recunoscut.
p Selectați [PC Connection] (Conexiune PC), apoi [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) pentru a
modifica numele grupului de lucru.
• Vă rugăm să confirmați dacă numele de utilizator ș i parola sunt introduse corect.
• Când ora sistemului conectat la cameră diferă foarte mult de ora camerei, camera nu poate
fi conectată la calculator la anumite sisteme de operare.
p Confirmați setările ceasului și a orei globale de pe cameră pentru a se potrivi la setările
calculatorului. Când ambele setări diferă foarte mult, potriviți-le.
Durează transmiterea unei imagini pe serviciul web.
Transmisia imaginilor se întrerupe pe parcurs. Există o imagine care nu poate fi transmisă.
• Este dimensiunea imaginii prea mare?
p57).
p Transmiteți după divizarea imaginii video cu ajutorul [Video Divide] (Divizare video) (p
p Reduceți dimensiunea imaginii la [Size] (Dimensiune), apoi trimiteți.
• Transmiterea poate dura timp mai mult atunci când distanța față de punctul de acces
wireless este mare.
p Transmiteți mai aproape de punctul de acces wireless.
• Formatul imaginilor care pot fi trimise diferă în funcție de destinație.
Obiectivul țăcăne
• Când camera este oprită și repornită, obiectivul se mișcă, sau dacă se realizează o operație
de apertură, se aude un astfel de sunet. Aceasta nu este o defecțiune.
• Când luminozitatea se schimbă după o operație de transfocare sau mișcarea camerei,
obiectivul produce un zgomot în timp ce reglează deschiderea. Aceasta nu este o defecțiune.
Camera este fierbinte.
• Camera se poate încălzi ușor în timpul folosirii, dar acest lucru nu afectează performanța sau
calitatea.
Ceasul nu este corect.
• Dacă nu folosiți camera timp îndelungat, ceasul se poate reseta.
p Resetare ceas (p20).
82
(RO)
Altele
Specificații
Corp cameră digitală (DC-GX9):Informații privind siguranța
Sursă de alimentare
Consum curent
CC 8,4 V (8,4 V
)
3,1 W (la înregistrarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]
3,0 W (la înregistrarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)]
3,1 W (la înregistrarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12060)]
3,1 W (la înregistrarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)]
3,2 W (la înregistrarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)]
2,1 W (la redarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]
2,2 W (la redarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)]
2,2 W (la redarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12060)]
2,1 W (la redarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)]
2,2 W (la redarea cu ecranul)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)]
Pixeli efectivi
20.300.000 pixeli
Senzor imagine
Senzor MOS Live 4/3ʺ,
număr total de pixeli 21.770.000 pixeli
Filtru primar de culoare
Zoom digital
2x/4x
Teleconversie extra
La realizarea imaginilor statice:
Max. 2x (La selectarea unei rezoluții [S] .)
La înregistrarea imaginilor video:
2,7x (FHD)/4,0x (HD)
(RO)
83
Altele
Mod de focalizare
AFS/AFF/AFC/MF
Mod de focalizare
automată
Face/Eye Detection (Detectarea feței/ochilor) / Tracking
(Urmărire) / 49-area-focusing (Focalizare pe 49 de zone / Custom
Multi (Multiple personalizări) /1-area-focusing (Focalizare pe o
zonă) / Pinpoint (Punct de focalizare) (Este posibilă selectarea
zonei de focalizare)
Tip declanșator
Declanșator plan focal
Înregistrare în rafală
Viteză rafală
Numărul imaginilor
disponibile
Declanșator mecanic
9 imagini/secundă (Viteză ridicată, AFS/MF),
6 imagini/secundă (Viteză ridicată, AFF/AFC),
6 imagini/secundă (Viteză medie),
2 imagini/secundă (Viteză redusă)
Declanșator electronic
9 imagini/secundă (Viteză ridicată, AFS/MF),
6 imagini/secundă (Viteză ridicată, AFF/AFC),
6 imagini/secundă (Viteză medie),
2 imagini/secundă (Viteză redusă)
Când există fișiere RAW:30 sau mai multe imagini
Când nu există fișiere RAW:100 sau mai multe imagini
* Când înregistrările se efectuează în condițiile de testare
specificate de către Panasonic
Sensibilitate ISO
AUTO/
/L.100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
(Standard Output
(este posibilă modificarea pasului EV 1/3)
Sensitivity) (Sensibilitate * Disponibil numai când [Extended ISO] [ISO extins] este setat.
standard de ieșire)
Iluminare minimă
84
(RO)
Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 de secunde)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)]
Aprox. 12 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 de secunde)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)]
Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 de secunde)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS12060)]
Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 de secunde)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)]
Aprox. 9 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 de secunde)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)]
Altele
Timpul de expunere
Imagine statică:
[T] (Timp) (Max. aprox. 30 de minute)*, 60 secunde la 1/4000 dintro secundă (Când se folosește obturatorul mecanic),
1 secundă la 1/16000 dintr-o secundă
(La utilizarea obturatorului electronic)
* Înregistrare cu [B] (Bec) este disponibilă la utilizarea [Shutter
Remote Control] (Telecomandă declanșator) (prin conexiunea
Bluetooth).
Imagine video:
1/25 la 1/16.000 dintr-o secundă
Interval de măsurare
EV 0 la EV 18
Balans de alb
AWB/AWBc/Zi/Noros/Umbră/Lumini incandescente/ Bliț/Alb set1,
2, 3, 4/Balans de alb set K
Expunere (AE)
Program AE/ Prioritate apertură AE/Prioritate declanșator AE/
Expunere manuală
Exposure
Compensation
(Compensarea
expunerii)
Intervale de 1/3 EV, -5 EV la +5 EV
Sistem de măsurare a
luminii
Mod măsurare a
luminii
Sistem de sesizare multi-model cu 1728 zone,
Multiplu/Centru de greutate/Punct
Monitor
3.0ʺ TFT LCD (3:2) (Aprox. 1.240.000 puncte)
(raportul câmpului vizual circa 100%)
Ecran tactil
Vizor
Vizor activ LCD color (16:9)
(Aprox. echivalentul a 2.760.000 puncte)
(raportul câmpului vizual circa 100%)
[Mărire aprox. 1.39x, 0.7x (echivalent film de 35 mm), cu lentile de
-1
50 mm la infinit; -1.0 m ]
(cu ajustare dioptru -4,0 la +3,0)
(RO)
85
Altele
Bliț
Bliț încorporat
Echivalent GN 6.0 (ISO200·m)
[Echivalent GN 4.2 (ISO100·m)]
Interval bliț:
Aprox. 0,4 m (1.3 feet) la 4,8 m (16 feet)
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS12032)],
WIDE, [ISO AUTO] este setat]
Aprox. 0,9 m (3.0 feet) la 4,2 m (14 feet)
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS35100)],
WIDE, [ISO AUTO] este setat]
Aprox. 1,0 m (3.3 feet) la 3,7 m (12 feet)
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS12060)],
lungimea focală este de 25 mm, [ISO AUTO] este setat]
Aprox. 0,8 m (2.6 feet) la 4,8 m (16 feet)
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS1442A)],
WIDE, [ISO AUTO] este setat]
Aprox. 0,8 m (2.6 feet) la 3,7 m (12 feet)
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS14140)]
lungimea focală este de 35 mm, [ISO AUTO] este setat]
Mod bliț
AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction (Eliminare efect ochi roșii), Forced
ON (Activat forțat),
Forced ON (Activat forțat)/Red-Eye Reduction (Eliminare efect ochi
roșii), Slow Sync. (Sincronizare încet),
Slow Sync. (Sincronizare încet)/Red-Eye Reduction (Eliminare efect
ochi roșii), Forced OFF (Dezactivare forțată)
Viteza de sincronizare
a blițului
Egal sau mai mic de 1/200 dintr-o secundă
Microfoane
Stereo
Difuzor
Mono
Medii de înregistrare
Card de memorie SD/Card de memorie SDHC*/
Card de memorie SDXC*
Clasa de viteză UHS-I UHS 3*
86
(RO)
Altele
Rezoluție imagine
(Imagine statică)
Calitatea de
înregistrare
(Imagini video)
Calitate
Format de înregistrare
fișier
Imagine statică
Când raportul de dimensiuni este [4:3]
3328×2496 pixeli (foto 4K), 5184×3888 pixeli ([L]),
3712×2784 pixeli ([M]), 2624×1968 pixeli ([S])
Când raportul de dimensiuni este [3:2]
3504×2336 pixeli (foto 4K), 5184×3456 pixeli ([L]),
3712×2480 pixeli ([M]), 2624×1752 pixeli ([S])
Când raportul de dimensiuni este [16:9]
3840×2160 pixeli (foto 4K), 5184×2920 pixeli ([L]),
3840×2160 pixeli ([M]), 1920×1080 pixeli ([S])
Când raportul de dimensiuni este [1:1]
2880×2880 pixeli (foto 4K), 3888×3888 pixeli ([L]),
2784×2784 pixeli ([M]), 1968×1968 pixeli ([S])
[Rec Format] (Format înregistrare):[AVCHD]/[MP4]
Pentru detalii (p49)
RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard
RAW/JPEG (Regulă de design pentru sistem fișier cameră, bazat pe
standardul Exif 2.31)
Foto 4K (fișier rafală)
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2 canale))
Imagine video
AVCHD Progressive / AVCHD / MP4
Format comprimare
audio
AVCHD:Dolby Audio™ (2 canale)
MP4:AAC (2 canale)
Interfață
[HDMI]
Micro HDMI Tip D
[USB/CHARGE]
(USB/Încărcare)
USB 2.0 (Viteză mare)/USB 2.0 Micro-B
Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul de
conexiune USB.
(RO)
87
Altele
Dimensiuni
Aprox. 124 mm (W) x 72,1 mm (H) x 46,8 mm (D)
[4,88ʺ (W) x 2,83ʺ (H) x 1,84ʺ (D)]
(exclusiv părțile proeminente)
Masă
Aprox. 450 g/0,99 lb
[cu card și baterie]
Aprox. 407 g/0,90 lb (corp cameră)
Aprox. 517 g/1,14 lb
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS12032), card și acumulator]
Aprox. 585 g/1,29 lb
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS35100), card și acumulator]
Aprox. 660 g/1,46 lb
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS12060), card și acumulator]
Aprox. 560 g/1,23 lb
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS1442A), card și acumulator]
Aprox. 715 g/1,58 lb
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS14140), card și acumulator]
Temperatura de operare între 0 °C și 40 °C (32 °F și 104 °F)
Umiditate de operare
88
(RO)
10%RH - 80%RH
Altele
„ Transmițător Wireless
LAN Wireless
Standard de conformitate
IEEE 802.11b/g/n (protocol LAN wireless standard)
Intervalul de frecvență folosit între 2412 MHz și 2462 MHz (1 la 11 canale)
(frecvență centrală)
Metode de criptare
Wi-Fi compatibil WPA™/WPA2™
Metodă de acces
Mod infrastructură
Funcția Bluetooth
Standard de conformitate
Bluetooth Ver.4.2 (Bluetooth low energy (BLE))
Intervalul de frecvență folosit 2402 MHz la 2480 MHz
(frecvență centrală)
„ Adaptorul de curent alternativ
(Panasonic SAE0012F): Informații privind siguranța
Intrare:
Ieșire:
110 V – 240 V
5V
1.0 A
50/60 Hz 0,2 A
„ Acumulator (litiu-ion)
(Panasonic DMW-BLG10E): Informații privind siguranța
Tensiune / Capacitate:
7,2 V/1025 mAh
Simbolurile de pe acest produs (inclusiv accesoriile) reprezintă următoarele:
AC
DC
Echipament clasa II (Construcția produsului este dublu izolată.)
Specificațiile se pot schimba fără o notificare prealabilă.
(RO)
89
Altele
Obiectiv interschimbabil
H-FS12032
“LUMIX G VARIO
12–32 mm/F3.5–5.6 ASPH./
MEGA O.I.S.”
H-FS35100
“LUMIX G VARIO
35–100 mm/F4.0–5.6 ASPH./
MEGA O.I.S.”
Lungime focală
între f=12 mm și 32 mm
între f=35 mm și 100 mm
((echivalentul unei camere pe film ((echivalentul unei camere pe film
de 35 mm:24 mm la 64 mm)
de 35 mm:70 mm la 200 mm)
Tip de apertură
7 discuri de diafragmă/ diafragmă
circulară de apertură
7 discuri de diafragmă/ diafragmă
circulară de apertură
Valoarea apertură maximă
Între F3.5 (Extins) și F5.6 (Tele)
Între F4.0 (Extins) și F5.6 (Tele)
Valoare apertură minimă
F22
F22
Construcția obiectivului
8 elemente în 7 grupuri
(3 lentile asferice, 1 lentilă ED)
12 elemente în 9 grupuri
(1 lentile asferice, 2 lentile ED)
Distanță de focalizare
0,2 m (0,66 feet) la ∞ (de la linia
de referință a distanței de
focalizare) (lungime focală 12 mm 0,9 m (3,0 feet) la ∞ (de la linia
la 20 mm), 0,3 m (0,98 feet) la ∞ de referință a distanței de
(de la linia de referință a distanței focalizare)
de focalizare) (lungime focală 21
mm la 32 mm)
Grosisment maxim de
focalizare
0,13x (echivalent film cameră 35
mm:0,26x)
0,11x (echivalent film cameră 35
mm:0,22x)
Stabilizator optic de
imagine
Disponibil
Disponibil
Comutator [O.I.S.]
Fără
(Setarea [Stabilizer]
(Stabilizatorului) se face în meniul
[Rec] (Înregistrare)
Fără
(Setarea [Stabilizer]
(Stabilizatorului) se face în meniul
[Rec] (Înregistrare)
Montură
Montură “Micro Four Thirds”
Montură “Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare
84° (Extins) la 37° (Tele)
34° (Extins) la 12° (Tele)
Diametru filtru
37 mm
46 mm
Diametru max.
Ø 55,5 mm (2,2 inch)
Ø 55,5 mm (2,2 inch)
Lungime totală
Aprox. 24 mm (0,94 inch) (de la
vârful obiectivului până la baza
suportului obiectivului cu cilindrul
obiectivului retras)
Aprox. 50 mm (2,0 inch) (de la
vârful obiectivului până la baza
suportului obiectivului cu cilindrul
obiectivului retras)
Masă
Aprox. 67 g/0,15 lb
Aprox. 135 g/0,38 lb
Rezistent la praf și stropire
Fără
Fără
90
(RO)
Altele
Obiectiv interschimbabil
H-FS12060
“LUMIX G VARIO
12-60 mm/F3.5–5.6 ASPH./
POWER O.I.S.”
H-FS1442A
“LUMIX G VARIO
14-42 mm/F3.5-5.6 II ASPH./
MEGA O.I.S.”
Lungime focală
între f=12 mm și 60 mm
((echivalentul unei camere pe
film de 35 mm:24 mm la 120
mm)
între f=14 mm și 42 mm
((echivalentul unei camere pe
film de 35 mm:28 mm la 84
mm)
Tip de apertură
7 discuri de diafragmă/
diafragmă circulară de apertură
7 discuri de diafragmă/
diafragmă circulară de apertură
Valoarea apertură maximă
Între F3.5 (Extins) și F5.6 (Tele)
Între F3.5 (Extins) și F5.6 (Tele)
Valoare apertură minimă
F22
F22
Construcția obiectivului
11 elemente în 9 grupuri (3
lentile asferice, 1 lentilă ED)
9 elemente în 8 grupuri (2
lentile asferice)
Unghi larg:0,2 m (0,66 feet) la
∞/ Tele:0,25 m (0,82 feet) la ∞
(de la linia de referință a
distanței de focalizare)
0,2 m (0,66 feet) la ∞ (de la
linia de referință a distanței de
focalizare) (lungime focală 14
mm la 20 mm), 0,3 m (0,98 feet)
la ∞ (de la linia de referință a
distanței de focalizare) (lungime
focală 21 mm la 42 mm)
Grosisment maxim de
focalizare
0.27x (echivalent film cameră
35 mm:0.54x)
0.17x (echivalent film cameră
35 mm:0.34x)
Stabilizator optic de imagine
Disponibil
Disponibil
Comutator [O.I.S.]
Fără
(Setarea [Stabilizer]
(Stabilizatorului) se face în
meniul [Rec] (Înregistrare)
Fără
(Setarea [Stabilizer]
(Stabilizatorului) se face în
meniul [Rec] (Înregistrare)
Montură
Montură “Micro Four Thirds”
Montură “Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare
84° (Extins) la 20° (Tele)
75° (Extins) la 29° (Tele)
Diametru filtru
58 mm
46 mm
Diametru max.
Ø 66 mm (2,6 inch)
Ø 56 mm (2,2 inch)
Lungime totală
Aprox. 71 mm (2,8 inch) (de la
vârful obiectivului până la baza
suportului obiectivului)
Aprox. 49 mm (1,9 inch) (de la
vârful obiectivului până la baza
suportului obiectivului)
Masă
Aprox. 210 g/0,46 lb
Aprox. 110 g/0,24 lb
Rezistent la praf și stropire
Da
Fără
Distanță de focalizare
(RO)
91
Altele
Obiectiv interschimbabil
H-FS14140
“LUMIX G VARIO 14–140 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.”
Lungime focală
f=14 mm la 140 mm
(echivalent film cameră 35 mm:28 mm la 280 mm)
Tip de apertură
7 discuri de diafragmă/ diafragmă circulară de apertură
Valoarea apertură maximă
Între F3.5 (Extins) și F5.6 (Tele)
Valoare apertură minimă
F22
Construcția obiectivului
14 elemente în 12 grupuri (3 lentile asferice, 2 lentilă ED)
Distanță de focalizare
0,3 m (0,98 feet) la ∞ (de la linia de referință a distanței de
focalizare) (lungime focală între 14 mm și 21 mm),
0,5 m (1,6 feet) la ∞ (de la linia de referință a distanței de
focalizare) (lungime focală între 22 mm și 140 mm)
Grosisment maxim de
focalizare
0,25x (echivalent film cameră 35 mm:0,5x)
Stabilizator optic de imagine Disponibil
Comutator [O.I.S.]
Disponibil (Switching ON/OFF) (Comutare Pornit/Oprit)
Montură
Montură “Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare
75° (Extins) la 8,8° (Tele)
Diametru filtru
58 mm
Diametru max.
Ø 67 mm (2,6 inch)
Lungime totală
Aprox. 75 mm (3,0 inch)
(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului)
Masă
Aprox. 265 g/0,58 lb
Rezistent la praf și stropire
Fără
92
(RO)
Altele
Sistem de accesorii pentru cameră digitală
Descriere
Accesoriu #
Acumulator
DMW-BLG10
Încărcător acumulator*1
DMW-BTC12
Adaptor CA*2
DMW-AC10
Cuplă CC*
2
DMW-DCC11
Lumină video LED
VW-LED1
Bliț
DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L
Cupă pentru ochi
DMW-EC5
Mâner
DMW-HGR2
Capac pentru corpul camerei
Adaptor trepied *
3
DMW-BDC1
DMW-TA1
Adaptor montură
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
Curea de umăr
DMW-SSTG9
*1 Livrat cu adaptor de curent alternativ și cablu de conexiune USB (pentru încărcător)
*2 Adaptorul de alimentare CA (opțional) poate fi utilizat doar cu elementul de cuplare CC
Panasonic destinat (opțional)Adaptorul de curent alternativ (opțional) nu poate fi utilizat
fără acest element de cuplare. Când folosiți un adaptor de curent alternativ (opțional),
folosiți cablul de CA furnizat cu adaptorul.
*3 Utilizați dacă obiectivul atașat este în contact cu suportul trepiedului.
● Numerele de produse sunt valabile începând din februarie 2018. Acestea se pot modifica.
● Este posibil ca unele accesorii opționale să nu fie disponibile în anumite țări.
● Pentru accesorii opționale asociate obiectivului, precum lentile și filtre compatibile,
consultați cataloagele/paginile web etc.
(RO)
93
Altele
Citirea Instrucțiunilor de operare (format PDF)
Instrucțiuni de operare mai detaliate sunt disponibile în „Instrucțiuni de operare pentru funcții
avansate (format PDF)”. Pentru a-l citi, descărcați-l de pe pagina de internet.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-GX9&dest=EB
• Faceți clic pe limba selectată.
„ Confirmarea URL-urilor și codurilor QR cu camera
[MENU] (Meniu) p
[Setup] (Setare) p [Online Manual] (Manual online)
Setări:[URL display]/[QR Code display] (Afișare URL)/(Afișare cod QR)
• URL-ul sau codul QR vor fi afișate pe ecranul camerei.
● Aveți nevoie de Adobe Reader pentru a citi și imprima Instrucțiunile de operare (format
PDF). Puteți descărca și instala o versiune de Adobe Reader pentru sistemul de operare
folosit de la pagina următoare. (Începând cu februarie 2018)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Acest produs încorporează următorul software:
(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software deținut de părți terțe și licențiat către Panasonic Corporation,
(3) software licențiat sub GNU General Public License, Versiunea 2.0 (GPL V2.0),
(4) software licențiat sub GNU LESSER General Public License, Versiunea 2.1(LGPL V2.1), și/sau
(5) software cu sursă deschisă altele decât software licențiat sub GPL V2.0 și/sau LGPL V2.1.
Software-ul clasificat ca (3) - (5) este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE, nici
chiar cu garanție implicită de VANDABILITATE SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați
termenii și condițiile detaliate afișate prin selectarea [MENU/ SET] (Meniu/Setare) p [Setup]
(Configurare) p [Version Disp.] (Afișare versiune)p [Software info] (Informații software).
Cel puțin trei (3) ani de la livrarea produsului, Panasonic va oferi oricărui terț care ne contactează la
datele de contact de mai jos, la un cost nu mai mare ca cel pentru distribuirea codului sursă, o copie
completă care poate fi citită de echipamente a codului sursă corespunzător, acoperit de GPL V2.0 sau
LGPL V2.1, precum și informarea aferentă privind drepturile de autor.
Date de contact: [email protected]
Codul sursă și informarea privind drepturile de autor sunt disponibile la pagina de internet de mai jos.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
94
(RO)
● G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală cu obiectiv interschimbabil LUMIX
bazat pe standardul Micro Four Thirds System.
● Micro Four Thirds™ și Micro Four Thirds Logo sunt mărci comerciale mărci înregistrate ale
Olympus Corporation, în Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări.
● Four Thirds™ ș i Four Thirds Logo sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Olympus
Corporation, în Japonia, Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări.
● Logo-ul SDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
● HDMI, logoul HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator în Statele Unite și în alte țări.
● HDAVI Control™ este marcă comercială Panasonic Corporation.
● Siglele „AVCHD” și „AVCHD Progressive” sunt mărci înregistrate ale Panasonic Corporation
și Sony Corporation.
● Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
● Adobe este o marcă sau marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated din Statele Unite
și/sau alte țări.
● Pentium este marcă comercială Intel Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
● Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft
Corporation în SUA și/sau alte țări.
● iMovie, Mac și OS X și macOS sunt mărci comerciale a Apple Inc., înregistrate în Statele
Unite și alte țări.
● iPad, iPhone, iPod, și iPod touch sunt mărci comerciale a Apple Inc., înregistrate în Statele
Unite și alte țări.
● App Store este o marcă de servicii Apple Inc.
● Android și Google Play sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate Google Inc.
● Cuvântul și logo-ul Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate Bluetooth SIG, Inc. și
utilizarea acestora de către Panasonic Corporation este licențiată. Celelalte mărci
comerciale constituie proprietatea deținătorilor respectivi.
● Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ Logo este o marcă de certificare Wi-Fi Alliance®.
● Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare Wi-Fi Alliance®.
● Wi-Fi este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
● „Wi-Fi®” Protected Setup™”, „WPA™”, și „WPA2™” sunt mărci comerciale Wi-Fi Alliance®.
● QR Code este o marcă înregistrată DENSO WAVE INCORPORATED.
● Acest produs folosește „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este marcă
înregistrată DynaComware Taiwan Inc.
● Alte denumiri, nume de companii, nume de produse menționate în aceste instrucțiuni sunt
mărci comerciale sau înregistrate ale companiilor în cauză.
(RO)
95
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri din
reţele fixe (terestre)
Produs de:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonia
Importator pentru Europa: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Pagină web: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
96
(RO)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement