Panasonic DCLX100M2 Operating instructions

Panasonic DCLX100M2 Operating instructions
Instrucţiuni de operare
pentru funcţii avansate
Cameră digitală
Model Nr.
DC-LX100M2
Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni cu atenţie înainte de a folosi aparatul
şi păstraţi acest manual pentru consultări viitoare.
Afişare mesaj
P290
Identificarea și remedierea problemelor
P292
Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie
P2
Cuprins
P4
Cuprins după funcţie
P9
Listă de meniuri
P171
DVQP1772ZA
F0918SQ0
Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie
În aceste „Instrucţiuni de utilizare pentru funcţii avansate”, puteţi găsi informaţiile
de care aveţi nevoie din paginile care urmează.
Făcând clic pe un număr de pagină, puteţi trece la pagina asociată şi puteţi
găsi rapid informaţiile.
Căutare din „Cuprins”
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a trece
la secţiunea „Cuprins”.
P4
Căutare în lista de nume de funcţii
P9
Căutare în lista de butoane și selectoare
P15
Căutare în lista de ecrane şi pictograme
P284
Căutare în „Afişarea mesajelor”
P290
Căutare în "Menu list" (Lista de meniuri)
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a trece
la secţiunea „Lista de meniuri”.
P171
Căutare în „Ghid de rezolvare a problemelor”
P292
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a trece la secţiunea
„Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie”.
Faceţi clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afişată anterior.
2
Cum se utilizează acest manual
Despre indicarea modului aplicabil
Moduri aplicabile:
Pictogramele indică modurile disponibile pentru o funcţie.
• Pictograme negre: Moduri aplicabile
• Pictograme gri: Moduri indisponibile
 Despre simbolurile din text
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
:
Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsarea pe butonul [Wi-Fi].
:
:
Sfaturi pentru o utilizare adecvată şi pentru înregistrare.
:
Condiţii în care o anumită funcţie nu poate fi utilizată.
• Faceţi clic pe o trimitere din text pentru a trece la pagina corespunzătoare.
Pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după cum urmează.
Exemplu: În meniul [Rec] (Înregistrare), modificați [Quality] (Calitate) din
→
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate) →
3
în
Cuprins
Găsirea informaţiilor de care aveţi nevoie ...................................................................................2
Cum se utilizează acest manual ..................................................................................................3
Cuprins după funcţie ...................................................................................................................9
1.
Înainte de utilizare
Întreţinerea camerei ..................................................................................................................12
Accesorii standard.....................................................................................................................14
Denumirile şi funcţiile componentelor ........................................................................................ 15
2.
Pregătire/Operaţiuni de bază
Atașarea capacului de obiectiv/curelei de umăr ........................................................................ 17
Încărcarea acumulatorului .........................................................................................................19
• Introducerea acumulatorului .............................................................................................. 20
• Încărcarea .........................................................................................................................21
• Timp aproximativ de operare și număr de imagini înregistrabile ........................................ 24
Introducerea și scoaterea cardului (opțional) ............................................................................. 26
Informații despre card ...............................................................................................................27
• Formatarea cardului (inițializare)........................................................................................ 28
• Număr aproximativ de fotografii înregistrabile și timp de înregistrare disponibil ................. 29
Setarea datei/orei (Setarea ceasului) ........................................................................................ 32
Operații de bază ........................................................................................................................34
• Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate .................................................... 34
• Utilizarea vizorului .............................................................................................................35
• Operațiuni de transfocare ................................................................................................. 36
• Buton declanșator (Realizarea fotografiilor) ....................................................................... 37
• Butonul de imagini video (Înregistrarea imaginilor video) ................................................... 38
• Selectați modul de înregistrare .......................................................................................... 38
• Selector de control.............................................................................................................40
• Butoane cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)........................................................... 40
• Butonul [DISP.] (Afișare) (Comutarea informațiilor afișate) ................................................ 40
• Ecran tactil (Operații tactile) ............................................................................................... 43
• Realizarea fotografiilor utilizând funcția tactilă ................................................................... 44
Setarea elementelor de meniu ................................................................................................. 46
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate (Meniu rapid) ............................................. 48
• Personalizarea setărilor de meniu rapid ............................................................................. 49
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent utilizate (Butoane Funcționale) ................................. 50
Modificarea setărilor utilizând inelul de control .......................................................................... 54
• Modificarea funcției atribuită inelului de control .................................................................. 55
Introducerea textului..................................................................................................................56
4
Cuprins
3.
Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcția automată (Mod automat inteligent) .............................. 57
• Meniu [Intelligent Auto] (Automat inteligent)....................................................................... 60
• Realizarea fotografiilor cu setări personalizate de culoare,
control al defocalizării și luminozitate ................................................................................. 61
Realizarea fotografiilor cu diafragma și timpul de expunere ajustate automat
(Mod Programme AE - Program AE) (Expunere automată) ....................................................... 62
Realizarea fotografiilor specificând diafragma/timpul de expunere ............................................ 64
• Confirmați efectele pentru diafragmă și timp de expunere (Mod previzualizare) ................ 70
Înregistrarea setărilor preferate (Setare personalizată) ............................................................. 71
• Înregistrarea setărilor de meniu personale (Înregistrarea setărilor personalizate) .............. 71
• Apelarea unui set înregistrat de setări personalizate.......................................................... 71
4.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Reglarea automată a focalizării ................................................................................................. 73
• Setarea modului de focalizare (AFS/AFF/AFC).................................................................. 75
• Setarea modului Auto Focus (Focalizare automată) .......................................................... 76
• Modificarea poziției și dimensiunii zonei de focalizare automată ........................................ 82
• Specificarea poziției zonei de focalizare automată cu suportul tactil .................................. 85
• Specificarea poziției zonei de focalizare automată cu suportul tactil .................................. 86
Realizarea fotografiilor de aproape ........................................................................................... 87
Reglarea manuală a focalizării .................................................................................................. 88
Fixarea focalizării și a expunerii (Blocare AF/AE) ...................................................................... 90
Compensarea expunerii ............................................................................................................ 91
Setarea sensibilității la lumină ................................................................................................... 93
Reglarea balansului de alb ........................................................................................................ 95
• Reglarea fină a balansului de alb ....................................................................................... 97
5.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Selectarea unui mod de acționare ............................................................................................. 98
Realizarea fotografiilor utilizând modul Burst (Rafală) ............................................................... 99
Înregistrarea fotografiilor 4K .................................................................................................... 101
• Note despre funcția 4K Photo (Foto 4K) .......................................................................... 103
Selectarea imaginilor din fișierul 4K burst (Rafală 4K) și salvarea acestora............................. 106
• Operații în timpul selectării imaginilor .............................................................................. 107
Reglarea focalizării după înregistrare (Post Focus - Post-focalizare/Focus Stacking Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie) ................................................. 111
• Selectarea zonei de focalizare dorite și salvarea unei imagini
(Post Focus - Post-focalizare).......................................................................................... 113
• Îmbinarea mai multor fotografii pentru a mări domeniu de focalizare
(Focus Stacking - Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie) .............. 114
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul ................................................................................ 116
Înregistrarea imaginilor panoramice ........................................................................................ 118
5
Cuprins
6.
Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor
dumneavoastră
Modificarea raportului dimensiunilor ....................................................................................... 122
Realizarea unor fotografii cu diferite efecte de imagine (Filtru) ................................................ 123
• Tipuri de efecte de imagine.............................................................................................. 125
• Realizarea unei imagini cu și fără efect de imagine simultan
([Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru)) ................................. 129
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării automate a unei setări
(Înregistrare cu încadrare) ....................................................................................................... 130
• Încadrare expunere ......................................................................................................... 132
• Încadrare diafragmă......................................................................................................... 132
• Încadrare focalizare ......................................................................................................... 133
• Încadrare balans de alb ................................................................................................... 133
Realizarea automată a fotografiilor la intervale stabilite
([Time Lapse Shot]) (Fotografie cu timp scurs) ........................................................................ 134
Crearea de imagini cadru cu cadru
([Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)) .............................................................. 137
7.
Stabilizator, transfocare şi bliţ
Stabilizator de imagine ............................................................................................................ 140
Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcției Zoom (Transfocare) ............................................... 142
• Tipuri de transfocări și utilizare ........................................................................................ 142
• Transfocarea cu ajutorul operațiilor tactile (Transfocare tactilă) ....................................... 146
Realizarea imaginilor cu ajutorul blițului (furnizat).................................................................... 147
• Atașarea blițului ............................................................................................................... 147
Setarea funcțiilor de bliț ........................................................................................................... 149
• Schimbarea modului de declanșare ................................................................................. 149
• Schimbarea Flash Mode (Mod bliț) .................................................................................. 150
• Setarea la funcția 2nd Curtain Synchro (Sincronizare întârziată) ..................................... 151
• Reglarea intensității blițului .............................................................................................. 152
• Sincronizarea intensității blițului încorporat cu compensarea expunerii ............................ 152
Realizarea fotografiilor cu blițul wireless .................................................................................. 153
8.
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video .................................................................................................. 156
• Setarea formatului și a calității de înregistrare ................................................................. 158
• Setarea focalizării când se înregistrează imagini video
([Continuous AF] (Focalizare automată continuă)) ........................................................... 160
• Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video ............................... 161
• Afișarea/setarea nivelului de intrare a sunetului ............................................................... 162
9.
Redarea şi editarea imaginilor
Redarea imaginilor .................................................................................................................. 163
Redarea imaginilor video......................................................................................................... 164
• Crearea imaginilor statice din imagini video ..................................................................... 165
Comutarea modului Playback (Redare)................................................................................... 166
• Utilizarea transfocării la redare ........................................................................................ 166
• Afișarea mai multor ecrane (Redare multiplă) .................................................................. 167
• Afișarea fotografiilor în funcție de data înregistrării (Redare calendar) ............................. 167
Redarea fotografiilor de grup ................................................................................................... 168
Ștergerea imaginilor ................................................................................................................ 170
6
Cuprins
10. Utilizarea funcţiilor din meniu
Listă de meniuri ....................................................................................................................... 171
• Meniu [Intelligent Auto] (Automat inteligent)..................................................................... 171
• Meniul [Rec] (Înregistrare) ............................................................................................... 171
• Meniul [Motion Picture] (Imagine video) ........................................................................... 184
• Meniu [Custom] (Personalizare) ...................................................................................... 185
• Meniul [Setup] (Configurare) ............................................................................................ 200
• Meniul [My Menu] (Meniul meu) ....................................................................................... 209
• Meniul [Playback] (Redare).............................................................................................. 210
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Posibilitățile funcției Wi-Fi®/Bluetooth® .................................................................................... 227
Funcția Wi-Fi/Funcția Bluetooth ............................................................................................. 228
Conectarea la un smartphone ................................................................................................. 230
• Instalarea aplicației pentru smartphone/tabletă „Panasonic Image App” .......................... 230
• Conectarea camerei la un smartphone care acceptă Bluetooth de joasă energie ............ 231
• Conectarea camerei la un smartphone care nu acceptă Bluetooth de joasă energie ....... 233
• Modificarea metodei de conectare Wi-Fi .......................................................................... 235
• Întreruperea conexiunii Wi-Fi ........................................................................................... 236
Controlul cu un Smartphone .................................................................................................... 237
• Pornirea/oprirea camerei cu un smartphone .................................................................... 237
• Realizarea fotografiilor cu un smartphone (înregistrare de la distanță) ............................ 238
• Operarea butonului declanșator cu un smartphone numai prin conexiune Bluetooth ....... 240
• Redarea/salvarea imaginilor stocate pe cameră
sau încărcarea acestora pe site-uri de socializare ........................................................... 242
• Transferarea automată a imaginilor înregistrate pe un smartphone ................................. 243
• Scrierea informațiilor despre locație a unui smartphone
la o imagine înregistrată .................................................................................................. 245
• Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone .......................................................... 246
Afișarea imaginilor pe un televizor ........................................................................................... 247
Trimiterea imaginilor................................................................................................................ 248
Trimiterea imaginilor la un smartphone ................................................................................... 251
Tipărirea wireless .................................................................................................................... 252
Trimiterea imaginilor către un dispozitiv AV ............................................................................. 253
Trimiterea imaginilor la un PC ................................................................................................. 254
Utilizarea serviciilor WEB ........................................................................................................ 256
• La trimiterea imaginilor către serviciul web ...................................................................... 256
• La trimiterea imaginilor către [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud) ................................................................................... 259
• Despre [LUMIX CLUB]..................................................................................................... 260
Despre conexiunile Wi-Fi ........................................................................................................ 263
• Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless
([Via Network] (Prin rețea)) .............................................................................................. 264
• Conectarea directă a camerei și a altui dispozitiv ([Direct]) .............................................. 266
• Conectarea rapidă cu aceleași setări ca și cele precedente
([Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric)/
[Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din favorite)) .......................... 267
Meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) ................................................................................. 269
7
Cuprins
12. Conectarea la alte echipamente
Vizionarea/Salvarea imaginilor video 4K pe un dispozitiv extern ............................................. 271
• Vizionarea imaginilor video în 4K ..................................................................................... 271
• Stocarea imaginilor video 4K ........................................................................................... 271
Redarea fotografiilor pe un TV ................................................................................................ 272
• Utilizarea funcției VIERA Link (HDMI) .............................................................................. 273
Salvarea imaginilor statice și a imaginilor video pe PC ............................................................ 274
• Descărcarea software-ului ............................................................................................... 275
• Transferul imaginilor pe un PC ........................................................................................ 277
Salvarea imaginilor statice și a imaginilor video într-un aparat de înregistrare......................... 279
Tipărirea imaginilor.................................................................................................................. 280
• Adăugarea de dată și text imaginilor ................................................................................ 282
13. Altele
Accesorii opționale .................................................................................................................. 283
Afișaj Monitor/Afișaj Vizor........................................................................................................ 284
Afișarea mesajelor .................................................................................................................. 290
Identificarea și remedierea problemelor .................................................................................. 292
Măsuri de precauție la utilizare ................................................................................................ 301
8
Cuprins după funcţie
Înregistrare
Calitatea imaginii şi tonul culorii
[Sensitivity] (Sensibilitate) .......................P93
[White Balance] (Balans de alb) ..............P95
[Picture Size] (Rezoluție imagine)..........P172
[Quality] (Calitate) .................................P173
[Photo Style] (Stil foto)...........................P174
[Filter Settings] (Setări filtru) ..................P123
[Color Space] (Spațiu de culoare)..........P176
[Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră) ...............................P177
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)...........................P178
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) ......P178
[Long Shtr NR]
(Reducere zgomot de imagine
pentru timp de expunere scurt) ..............P179
[Diffraction Compensation]
(Compensare difracții) ...........................P180
[HDR] ....................................................P182
Înregistrare
Mod de înregistrare ................................ P38
[Preview] (Previzualizare) ....................... P70
Înregistrare macro .................................. P87
Înregistrare cu încadrare ...................... P130
[Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) ..................... P134
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) .................... P137
[Silent Mode] (Mod silențios) ................ P180
[Multi Exp.] (Expunere multiplă).............P183
4K Photo (Foto 4K)
[4K PHOTO] (Foto 4K) ......................... P101
[Post Focus] (Post-focalizare)............... P111
Focalizare
(Focalizare automată/Focalizare manuală)
Focalizare automata ............................... P75
[AF Mode] (Mod focalizare automată)..... P76
Reglarea poziției zonei
de focalizare automata ........................... P82
Focalizare manual .................................. P88
[AF/AE LOCK] (Blocare focalizare
automată/expunere automată)................ P90
Expunere
[Touch AE]
(Expunere automată tactilă) ....................P45
[AF/AE LOCK] (Blocare focalizare
automată/expunere automată) ................P90
Compensare expunere ............................P91
Încadrare expunere ...............................P132
Acţionare
[Drive Mode] (Mod de acţionare) ............ P98
[Burst] (Rafală) ....................................... P99
[Self Timer] (Temporizator) ................... P116
Panoramă............................................. P118
Bliţ
[Flash Mode] (Mod bliț)..........................P150
2nd curtain synchro
(Sincronizare întârziată) ........................P151
[Flash Adjust.] (Reglare bliț) ..................P152
Setări bliț wireless .................................P153
9
Cuprins după funcție
Imagine video
Setări de ecran
[Sound Rec Level Disp.]
(Afișare nivel sunet de înregistrare) .......P162
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real) ....P192
[Center Marker] (Marcaj central) ............P194
[Zebra Pattern] (Model zebră) ...............P195
Imagine video
[Rec Format] (Format înregistrare)/
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)....... P158
Înregistrarea imaginilor statice în timpul
înregistrării imaginilor video .................. P161
Audio
[Sound Rec Level Adj.]
(Ajustare nivel sunet de înregistrare) .... P162
[Wind Noise Canceller] (Funcție de anulare
a zgomotului produs de vânt) ............... P184
Configurare/Personalizare
Setări de bază
[Format] .................................................. P28
[Clock set] (Setare ceas) ........................ P32
Reglare dioptrie ...................................... P35
[Q.MENU] (Meniu rapid) ......................... P48
[Beep] (Semnal sonor).......................... P202
[Economy] (Economisire energie) ......... P203
[Reset] (inițializare) ............................... P208
Personalizare
Butoane funcționale.................................P50
Setare personalizată ...............................P71
Meniu [Custom] (Personalizare) ............P185
Redare
Redare
Redare imagini ..................................... P163
Redarea imaginilor video ...................... P164
Playback Zoom
(Transfocare la redare) ......................... P166
Redare multiplă .................................... P167
Ștergere ............................................... P170
[Auto Review]
(Revizualizare automată)...................... P191
[Slide Show] (Diaporamă) ..................... P211
[Rotate] (Rotire)/[Rotate Disp.]
(Rotire afișaj) .................................P224, 225
Editare
Post-focalizare ...................................... P113
Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie ............... P114
[RAW Processing] (Procesare RAW) .... P215
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă foto 4K) ..................... P217
[Light Composition]
(Compoziție lumină) .............................. P218
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială) ...................... P219
[Clear Retouch] (Retușare clară) .......... P220
[Resize] (Redimensionare) ................... P222
[Cropping] (Decupare) .......................... P223
[Title Edit] (Editare titlu)......................... P214
[Text Stamp] (Imprimare text) ............... P221
Setări de imagine
[Protect] (Protejare) .............................. P213
[Rating] (Evaluare) ................................ P213
10
Cuprins după funcție
Wi-Fi/Bluetooth
În combinație cu alte dispozitive
Redarea imaginilor pe un televizor ........P247
Tipărirea imaginilor ................................P252
Trimiterea imaginilor
către un dispozitiv AV ............................P253
Trimiterea imaginilor la un PC ...............P254
Trimiterea imaginilor
către un serviciu WEB ...........................P256
Utilizarea serviciilor
de sincronizare în cloud ........................P259
Image App
“Image App” ......................................... P230
[Remote Wakeup]
(Pornire de la distanță) ......................... P237
Înregistrarea de la distanță ................... P238
[Auto Transfer] (Transfer automat) ....... P243
Conexiuni cu alte dispozitive
PC
„PHOTOfunSTUDIO” ............................ P275
„SILKYPIX Developer Studio” ............... P276
Transferul imaginilor pe un PC ............. P254
Recorder
Copierea ...............................................P279
Imprimantă
PictBridge..............................................P280
TV
Redarea imaginilor
pe un Ecran TV .................................... P272
[VIERA Link] ......................................... P273
11
1.
Înainte de utilizare
Întreținerea camerei
 Manipularea camerei
Nu supuneți aparatul la vibrații, lovituri sau presiuni puternice.
Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care ar putea deteriora obiectivul, monitorul,
vizorul sau carcasa externă.
Acest lucru poate provoca, de asemenea, funcționarea defectuoasă a camerei sau poate
împiedica înregistrarea.
− Scăpați sau loviți camera.
− Ținerea camerei în buzunarul pantalonilor atunci când vă așezați sau forțarea acesteia
într-o geantă plină.
− Apăsați cu putere pe obiectiv sau pe monitor.
Camera nu este rezistentă la praf, stropi sau apă.
Evitați utilizarea camerei în locuri cu mult praf sau nisip sau unde aceasta poate intra
în contact cu apa.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care prezintă riscul de pătrundere a
nisipului, apei sau materialelor străine în cameră prin obiectiv sau prin orificiile din jurul
butoanelor. Aveți deosebită grijă deoarece aceste condiții pot deteriora camera, iar aceste
deteriorări pot fi ireparabile.
− În locuri cu foarte mult praf sau nisip.
− În ploaie sau la plajă, unde camera ar putea fi expusă la apă.
 Despre condens (Când obiectivul, vizorul sau ecranul sunt aburite)
Condensul se formează când temperatura sau umiditatea ambiantă se modifică.
Protejați camera de formarea condensului, deoarece poate cauza formarea petelor pe
vizor și pe ecran, a mucegaiului, sau apariția unor defecțiuni.
• În caz de formare a condensului, opriți camera și lăsați-o nefolosită timp de aproximativ
2 ore. Când temperatura camerei se va apropia de cea a mediului ambiant, condensul
va dispărea de la sine.
•
12
1. Înainte de utilizare
 Înregistrați întotdeauna mai întâi o imagine de test
Înaintea unor evenimente importante la care veți utiliza camera (la nunți, de exemplu),
înregistrați întotdeauna o imagine de test pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt
înregistrate corect.
 Nu sunt acordate despăgubiri pentru imagini nerealizate
Nu vă putem despăgubi pentru imaginile nerealizate dacă probleme tehnice ale camerei sau
cardului împiedică înregistrarea imaginilor și/sau a sunetului.
 Respectați legile privind drepturile de autor
Utilizarea neautorizată a imaginilor și a sunetului înregistrat care conțin lucrări cu drepturi
de autor pentru alte scopuri decât utilizarea personală este interzisă prin legea drepturilor
de autor. Este posibil ca înregistrarea anumitor materiale să fie restricționată chiar și
pentru uz personal.
 Vă rugăm să consultați și „Măsuri de precauție la utilizare” (P301)
 Înainte de a utiliza camera, asigurați-vă că ați verificat dacă
accesoriile listate în broșura „Instrucțiuni de operare de bază”
furnizată sunt prezente.
•
Pentru detalii cu privire la accesoriile opționale, consultați P283 una dintre aceste
instrucțiuni de operare și broșura „Instrucțiuni de operare de bază” furnizată.
13
1. Înainte de utilizare
Accesorii standard
Verificați dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.
•
•
•
•
•
Accesoriile și forma lor vor diferi în funcție de țara sau de zona în care a fost achiziționată camera.
Pentru detalii privind accesoriile, consultați „Instrucțiuni de operare de bază”.
Acumulatorul este indicat în text ca acumulator sau baterie.
Adaptorul de alimentare cu curent alternativ este indicat în text ca Adaptor de alimentare
cu curent alternativ (furnizat).
Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC și cardul de memorie SDXC sunt
indicate drept card în text.
Cardul este opțional.
14
1. Înainte de utilizare
Denumiri şi funcţii ale componentelor
13
Talpă de conectare bliț (capac talpă) (P147)
14
Microfon stereo (P34, 162)
• Aveți grijă să nu acoperiți microfonul
cu degetul. Dacă procedați astfel,
este posibil ca sunetul să nu poată fi
înregistrat.
Buton [iA] (P39, 57)
15
7
Selector de compensare a expunerii
(P91)
Comutator selector al raportului de
dimensiuni (P122)
16
Inel pentru cureaua de umăr (P17)
8
Vizor (P35)
17
Selectorul de focalizare (P73, 87, 88)
9
Senzor ochi (P35)
18
Inel de diafragmă (P38, 64)
10
Selector de reglare dioptrie (P35)
19
Obiectiv (Diametru filtru: Ø43 mm)
20
Butuc obiectiv
11
Indicator temporizator (P116)/
Lampa de asistare a focalizării automate
(P34, 187)
21
12
Inel de control (P55)
Inel frontal de obiectiv
• Pentru a atașa capacul obiectivului
(opțional), îndepărtați inelul frontal de
obiectiv.
1
Buton de transfocare (P36)
2
Buton declanșator (P37)
3
Buton [Fn1] (P50, 101)
4
Selector timp de expunere (P38, 64)
5
Buton de pornire/oprire cameră (P32)
6
15
1. Înainte de utilizare
22
23
Buton [Q.MENU] (Meniu rapid)
(P48)/Buton [Fn2] (P50)
32
Buton imagine video (P156)
Buton cursor (P40)
Butonul (Sensibilitate ISO)
(P93)
Butonul (Balans de alb) (P95)
33
Buton [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)
(P90)
34
Boxă (P34, 202)
35
Ecran tactil (P43)/Monitor (P284)
36
Element de montare trepied (P304)
• Este posibil să nu puteți atașa și fixa
în siguranță un trepied cu o lungime a
șurubului de 5,5 mm (0,22 inch) sau
mai mult la cameră. În caz contrar,
camera se poate defecta.
37
Capac element de cuplare pentru curent
continuu (P283)
• Când utilizați adaptorul de alimentare
cu curent alternativ, asigurați-vă că
sunt utilizate elementul de cuplare
Panasonic pentru curent continuu
(opțional) și adaptorul de alimentare
cu curent alternativ (opțional).
38
Buton de deblocare (P20)
(Mod de acționare) (P98)
Butonul (Mod de focalizare
automată) (P76)
24
Selector de mod (P40)
25
Buton [Fn3] (P50, 70)/
Buton (Ștergere) (P170)/
Buton (Anulare) (P47)
26
Buton (Playback) (Redare) (P163)
27
Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(P40, 46)
28
Buton [DISP.] (Afișare) (P40)
29
Buton [LVF] (P35)/Buton [Fn5] (P50)
39
30
Indicator luminos de încărcare (P21)/
Indicator luminos conexiune WIRELESS
(P228)
Clapetă compartiment card/acumulator
(P20)
40
Conector [HDMI] (P272)
31
Buton [Fn4] (P50, 111)
41
Soclu [MIC/REMOTE] (P277, 280)
• Butoanele funcționale (de la [Fn6] la
[Fn10]) sunt pictograme tactile.
Atingeți fila
de pe ecranul de
înregistrare pentru a le afișa.
16
2.
Pregătire/Operaţiuni de bază
Atașarea capacului de obiectiv/curelei de umăr
Când camera nu este utilizată, atașați capacul de obiectiv pentru a proteja obiectivul.
• Vă recomandăm atașarea capacului de obiectiv la cameră utilizând șnurul capacului de obiectiv
pentru a preveni pierderea acestuia.
• Atașați cureaua de umăr când folosiți camera pentru a preveni căderea camerei.
1
Folosiți șnurul capacului de obiectiv (furnizat) pentru a atașa capacul
de obiectiv la cameră.
Ⓐ: Asigurați-vă că porțiunea mai groasă a șnurului nu atârnă peste capacul obiectivului
sau inelul curelei de umăr.
2
Atașați capacul obiectivului.
• Pentru a atașa și a demonta capacul de obiectiv, apăsați
în zonele indicate prin săgeți în ilustrație.
17
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
3
Atașați cureaua de umăr.
Ⓑ: Inel pentru cureaua de umăr
• Suplimentar, atașați cealaltă parte a curelei de umăr în același mod.
• Asigurați-vă că aceasta nu se va desprinde.
• Utilizați cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră.
− Nu înfășurați cureaua în jurul gâtului.
Vă puteți răni sau accidenta.
• Nu lăsați cureaua de umăr la îndemâna copiilor.
− Aceștia se pot răni înfășurându-și cureaua în jurul gâtului.
− Nu lăsați șnurul capacului de obiectiv la îndemâna copiilor, deoarece există
pericolul ca aceștia să-l înghită.
18
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul este indicat în aceste instrucțiuni de operare ca baterie.
• Utilizați adaptorul de alimentare cu curent alternativ dedicat (furnizat), cablul de conexiune
USB (furnizat) și acumulatorul.
• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcați acumulatorul înainte de
utilizare.
• Încărcați acumulatorul doar când este inserat în cameră.
•
Stările camerei
Încărcare
Oprită
○
Pornită
–
 Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat
Este cunoscut faptul că acumulatoare false, care au un aspect similar cu cele
originale, sunt vândute pe unele piețe. Unele dintre aceste acumulatoare nu
dispun de o protecție internă adecvată pentru a îndeplini cerințele standardelor
de siguranță corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să
cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecțiuni
cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor alte
acumulatoare decât cele originale Panasonic. Pentru a utiliza în siguranță
aparatul, vă recomandăm să utilizați acumulatoare originale Panasonic.
19
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Introducerea acumulatorului
1
Glisați pârghia de deblocare Ⓐ la poziția
[OPEN] (Deschis) și deschideți clapeta
compartimentului cardului/acumulatorului.
2
Introduceți bateria Ⓑ complet până când
auziți un sunet de blocare și apoi confirmați
faptul că este blocat de pârghia Ⓒ.
• Verificați orientarea acumulatorului.
3
Închideți clapeta compartimentului de
card/acumulator și glisați pârghia de
eliberare în poziția [LOCK] (Blocare).
 Pentru a scoate
Trageți pârghia Ⓓ în direcția săgeții pentru a scoate.
• Opriți camera și așteptați ca mesajul „LUMIX” de pe ecran să dispară, apoi scoateți acumulatorul.
(În caz contrar, acest aparat nu va mai opera normal, iar cardul se poate deteriora, sau imaginile
înregistrate se pot pierde.)
• Scoateți acumulatorul după utilizare.
20
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Încărcare
• Este recomandat să încărcați acumulatorul în zone cu o temperatură ambiantă între 10°C și 30°C
(50°F și 86°F) (la fel ca temperatura acumulatorului).
Introduceţi acumulatorul în aparat. (P20)
Verificați dacă butonul de pornire/oprire al camerei este setat la [OFF] (Oprire).
Ⓐ Conectați cablul de conexiune USB (furnizat) la
conectorul [USB/CHARGE] (USB/Încărcare).
• Amplasați camera în poziție verticală și
identificați terminalul din partea de jos.
Ⓑ Indicator luminos de încărcare
Ⓒ Adaptorul de alimentare cu curent alternativ
(furnizat)
Ⓓ La priza de curent
Ⓔ PC (Pornit)
Ⓕ Cablu de conexiune USB (furnizat)
• Verificați direcțiile terminalelor și
introduceți-i/extrageți-i drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea
conectorului dacă acesta este introdus
oblic sau în direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale
incorecte. Acest lucru ar putea cauza o
defecțiune.
(Încărcarea de la priza de alimentare)
Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) și această cameră cu
ajutorul cablului de conexiune USB (furnizat), și introduceți adaptorul de alimentare cu
curent alternativ (furnizat) în priza electrică.
(Încărcarea de la un computer)
Conectați computerul și această cameră cu ajutorul cablului de conexiune USB (furnizat).
• În cazul în care computerul intră într-o stare de suspendare în timpul încărcării
acumulatorului, încărcarea se va opri.
• Conectarea acestei camere la un computer notebook care nu este conectat la o priză de
alimentare va determina epuizarea mai rapidă a bateriei notebook-ului. Nu lăsați camera
conectată pentru perioade prelungite de timp.
• Conectați întotdeauna camera la un terminal USB al computerului.
Nu conectați camera la un monitor, la o imprimantă sau la un terminal USB de imprimantă, și nici
la un hub USB.
21
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 Despre indicatorul luminos de încărcare
Luminează în roșu:
Stins:
Încărcare.
Încărcarea s-a încheiat.
(La încheierea încărcării,
deconectați camera de la priza de
alimentare sau de la computer.)
• Când indicatorul de încărcare luminează intermitent
− Aceasta are loc când încărcarea se realizează într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau scăzută.
Reconectați cablul de conexiune USB (furnizat) într-o locație unde temperatura ambiantă (și temperatura
bateriei) se încadrează în intervalul 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F) apoi încărcați din nou.
− În cazul în care computerul dumneavoastră nu poate furniza energie suficientă, încărcarea nu
este posibilă.
 Timp de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Durată de încărcare
Aprox. 190 min
• Durata de încărcare indicată este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet descărcat.
Timpul de încărcare poate varia în funcție de modul de utilizare a acumulatorului.
Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare pentru un
acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, pot fi mai lungi decât
în mod normal.
• Dacă aparatul este încărcat de la un computer, capacitatea de alimentare a computerului
determină durata de încărcare.
 Indicație acumulator
75% sau mai mult
între 74% și 50%
între 49% și 25%
24% sau mai puțin
Baterie slabă
• Reîncărcați acumulatorul sau înlocuiți-l
cu un acumulator complet încărcat.
Roșu intermitent
• Capacitatea acumulatorului indicată pe ecran este aproximativă. Nivelul exact variază în
funcție de mediu și condițiile de operare.
22
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
• Nu lăsați elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zona de contact a conectorului de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
alimentare.
În caz contrar se pot produce incendii sau șocuri electrice prin scurtcircuitare sau prin
căldura generată.
Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Acest lucru ar putea cauza defecțiuni.
Nu utilizați alte adaptoare de alimentare cu curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
Acest lucru ar putea cauza defecțiuni.
Nu utilizați un cablu de prelungire USB.
Nu utilizați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) și cablul de conexiune USB
(furnizat) pentru alte dispozitive. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
Scoateți acumulatorul după utilizare. (Acumulatorul se descarcă dacă este lăsat o lungă
perioadă de timp după încărcare.)
Acumulatorul se încălzește după utilizare și în timpul încărcării sau după încărcare.
De asemenea, camera se încălzește în timpul utilizării. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
Acumulatorul poate fi încărcat chiar dacă nu este complet descărcat, dar nu se recomandă
încărcarea lui frecventă, mai ales dacă acesta este complet încărcat. (În caz contrar, pot
apărea umflături caracteristice.)
Dacă apare o problemă la priza de alimentare, precum o pană de curent, este posibil ca
încărcarea să nu se încheie normal. În acest caz, deconectați cablul de conexiune USB
(furnizat) și conectați-l din nou.
Adaptorul de alimentare cu curent alternativ se află în standby atunci când este conectat.
Circuitul primar este întotdeauna sub tensiune, cât timp adaptorul de alimentare cu curent
alternativ este conectat la o priză electrică.
23
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Timp aproximativ de operare şi număr de imagini înregistrabile
• Numărul de imagini înregistrabile listat aici se bazează pe standardul CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
• La utilizarea unui card de memorie SDHC Panasonic şi a acumulatorului furnizat.
 Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea ecranului)
Bliț
(inclus)
Nu este utilizat
Utilizat
Număr de imagini
înregistrabile
Aprox. 340 de imagini
Aprox. 300 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 170 min
Aprox. 150 min
 Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea vizorului)
Valorile din interiorul parantezelor sunt valabile atunci când [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF)
este setată la [ECO30fps].
Bliț
(inclus)
Nu este utilizat
Utilizat
Număr de imagini
înregistrabile
Aprox. 270 de imagini
(Aprox. 320 de imagini)
Aprox. 240 de imagini
(Aprox. 280 de imagini)
Durată de înregistrare
Aprox. 135 min
Aprox. 120 min
 Înregistrarea imaginilor video (la utilizarea ecranului)
[Rec Format]
(Format înregistrare)
[AVCHD]
[MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[FHD/17M/50i]
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
Timp de înregistrare
disponibil
Aprox. 90 min
Aprox. 80 min
Aprox. 70 min
Timp de înregistrare
real disponibil
Aprox. 45 min
Aprox. 40 min
Aprox. 35 min
• Timpul de înregistrare efectiv este timpul disponibil pentru înregistrare când repetați acțiuni precum
pornirea și oprirea aparatului, pornirea/oprirea înregistrării etc.
 Redare (La utilizarea monitorului)
Timp de redare
Aprox. 240 min
24
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
• Timpii de operare și numărul de imagini înregistrabile vor diferi în funcție de mediu și
condițiile de operare.
De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se vor scurta, iar numărul de imagini
înregistrabile este redus.
− În medii cu temperaturi reduse, de exemplu pe o pantă de schi.
− Când sunt utilizate în mod repetat operații de transfocare sau cu blițul.
• Când timpul de operare al camerei devine extrem de scurt chiar și imediat după încărcare,
înseamnă că durata de viață a acumulatorului a expirat. Achiziționați un acumulator nou.
25
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Introducerea și scoaterea cardului (opțional)
• Verificați dacă butonul de pornire/oprire al camerei este setat la [OFF] (Oprire).
1
Glisați pârghia de deblocare Ⓐ la poziția
[OPEN] (Deschis) și deschideți clapeta
compartimentului cardului/acumulatorului.
2
Introduceți cardul Ⓑ complet până când
auziți un sunet de blocare.
• Verificați orientarea cardului.
• Nu atingeți terminalele cardului Ⓒ.
3
Închideți clapeta compartimentului de
card/acumulator și glisați pârghia de
eliberare în poziția [LOCK] (Blocare).
 Pentru a scoate
Introduceți până la auzirea unui sunet clic și apoi
extrageți-l afară, printr-o mișcare în linie dreaptă.
• Opriți camera și așteptați ca mesajul „LUMIX” de pe ecran să dispară înainte de a scoate cardul.
(În caz contrar, acest aparat nu va mai opera normal, iar cardul se poate deteriora, sau
imaginile înregistrate se pot pierde.)
26
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Informaţii despre card
Următoarele carduri, care se conformează standardului SD, pot fi utilizate cu acest aparat.
(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)
Card de memorie SD
(de la 512 MB la 2 GB)
Card de memorie SDHC
(4 GB - 32 GB)
• Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie
SDHC/SDXC UHS-I UHS standard cu clasă de viteză 3.
• Funcţionarea cardurilor din partea stângă a fost confirmată
pentru cardurile Panasonic.
Card de memorie SDXC
(48 GB - 128 GB)
 Înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K și claselor de viteză
Utilizați un card care îndeplinește următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD
sau UHS.
• Clasa de viteză SD și clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind
scrierea continuă.
Pentru verificarea clasei, consultați partea etichetată etc. a cardului.
[Rec Format]
(Format
înregistrare)
[Rec Quality]
(Calitate
înregistrare)
[AVCHD]
Toate
Clasa de viteză
Clasa 4 sau superioară
FHD/HD
Clasa de viteză UHS 3
[MP4]
4K
La înregistrarea în 4K Photo (Foto 4K)/
[Post Focus] (Post-focalizare)
Clasa de viteză UHS 3
• Pentru cele mai actuale informații:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
27
Exemplu de etichetă
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare afișează culoarea roșie atunci când imaginile
sunt înregistrate pe card.
• Nu efectuați operațiile de mai jos cât timp cardul este accesat (în timp ce datele de imagine
sunt scrise sau citite sau ștergerea sau formatarea este în curs de desfășurare, de exemplu).
Aceste operații pot duce la deteriorarea cardului sau a datelor înregistrate sau camera nu va
mai funcționa corect.
− Oprirea camerei
− Înlăturarea bateriei sau a cardului, sau deconectarea adaptorului de alimentare cu curent
alternativ (opțional) și elementului de cuplare c.c. (opțional)
− Expunerea camerei la vibrații, impact sau electricitate statică
• Dacă o anumită operație se întrerupe din cauza vibrațiilor, șocurilor sau electricității statice,
efectuați operația respectivă din nou.
• Dacă setați comutatorul de protecție la scriere
la „LOCK” (Blocare), este
posibil să nu puteți scrie, șterge sau formata datele sau să nu puteți afișa în
funcție de data de înregistrare.
• Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor
electromagnetice, electricității statice, sau deteriorării camerei sau cardului.
Vă recomandăm să stocați datele importante pe un PC, etc.
• Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul
ca aceștia să-l înghită.
Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
După formatare, toate datele stocate pe card vor fi șterse și nu pot fi recuperate.
Efectuați mai întâi o copie de rezervă a datelor necesare pe un PC sau un dispozitiv
similar și apoi formatați cardul.
→
[Setup] (Configurare) → [Format]
• Aceasta necesită un acumulator suficient încărcat sau un adaptor de alimentare cu curent
alternativ (opțional) și elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional).
• Nu opriți camera și nu efectuați alte operații în timpul formatării.
• Formatați întotdeauna cardurile cu ajutorul camerei. Vă rugăm să reformatați cardul cu acest
computer dacă a fost deja formatat cu un computer sau un alt dispozitiv.
28
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Număr aproximativ de fotografii înregistrabile şi timp
de înregistrare disponibil
 Număr de imagini înregistrabile
• Raportul dimensiunilor [4:3], Calitate
Capacitatea cardului
[Picture Size]
(Rezoluţie imagine)
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
L (17M)
1710
3430
6860
13580
EX M (8.5M)
3120
6260
12350
24460
EX S (4M)
5350
10730
20590
40760
• Raportul dimensiunilor [4:3], Calitate
Capacitatea cardului
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
L (17M)
530
1070
2150
4270
EX M (8.5M)
620
1250
2500
4960
EX S (4M)
680
1360
2720
5400
29
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 Timp de înregistrare disponibil (la înregistrarea imaginilor video)
• „h” este o abreviere pentru oră, „m” pentru minut și „s” pentru secundă.
• Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate.
• [AVCHD]
Capacitatea cardului
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
[FHD/28M/50p]
1h10m
2h30m
5h00m
9h55m
[FHD/17M/50i]
2h00m
4h05m
8h15m
16h25m
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p]
1h25m
2h55m
5h50m
11h35m
• [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Capacitatea cardului
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
20m00s
41m00s
1h25m
2h50m
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
1h10m
2h25m
5h00m
9h55m
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
1h35m
3h15m
6h40m
13h15m
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
3h05m
6h20m
12h45m
25h20m
30
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
• Timpi de înregistrare continuă imagine video
Înregistrarea imaginilor video se oprește când timpii de înregistrare continuă de mai jos s-au scurs.
[Rec Format]
(Format
înregistrare)
[Rec Quality]
(Calitate
înregistrare)
Timp de
înregistrare
continuă
[FHD/28M/50p]
[AVCHD]
[FHD/17M/50i]
[FHD/24M/25p]
Interval de mărime pentru divizarea
fișierelor
29 de minute și
59 de secunde
Fișierele care depășesc o mărime de
4GB vor fi divizate în fișiere mai mici
pentru înregistrare.
15 minute
Când este utilizat un card SDHC:
Fișierele care depășesc o mărime de
4GB vor fi divizate în fișiere mai mici
pentru înregistrare și redare.
Când este utilizat un card SDXC:
Fișierele nu sunt divizate pentru înregistrare.
29 de minute și
59 de secunde
Fișierele care depășesc o mărime de
4GB vor fi divizate în fișiere mai mici
pentru înregistrare și redare.
[FHD/24M/24p]
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
[MP4]
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
Puteți continua înregistrarea fără întrerupere.
• În funcție de condițiile de înregistrare și de tipul de card, numărul imaginilor care pot fi
înregistrate și durata de înregistrare disponibilă pot varia.
• Timpul maxim disponibil pentru înregistrare continuă este afișat pe ecran.
• [9999+] se afișează pe ecranul de înregistrare dacă există 10000 sau ami multe fotografii
înregistrabile rămase.
31
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Setarea datei/orei (Setare ceas)
• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1
Porniți camera
• Dacă nu este afişat ecranul de selectare a limbii, treceţi
la pasul 4.
2
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta limba şi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
4
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
5
Apăsaţi pe ◄/► pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsaţi pe
▲/▼pentru a seta.
: Ora în zona de domiciliu
: Ora la destinaţia călătoriei
Pentru a seta ordinea de afişare şi formatul
afişajului orei.
• Pentru a afişa ecranul de setare al ordinii/orei, selectaţi
[Style] (Stil), apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
6
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a seta.
7
Când este afişat mesajul [The clock setting has been completed.]
(Setarea ceasului a fost finalizată), apăsaţi
pe [MENU/SET] (Meniu/setare).
8
Când se afişează [Please set the home area] (Vă rugăm să setaţi zona
de domiciliu), apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
32
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
9 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta zona de
domiciliu şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Reglarea ceasului
→
[Setup] (Configurare) → [Clock Set] (Setare ceas)
• Este afișat același ecran ca în pasul 5 la P32.
• Setarea de ceas este păstrată timp de 3 luni utilizând bateria de ceas integrată, chiar și
fără acumulator.
(Lăsați acumulatorul în cameră timp de 24 de ore pentru a încărca acumulatorul integrat.)
• Pentru a introduce data corectă în imagini, setați ceasul înaintea înregistrării.
33
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Operaţii de bază
Sfaturi pentru realizarea unor fotografii de bună calitate
Țineți ușor camera cu ambele mâini, țineți brațele fixe pe lângă corp și depărtați puțin
picioarele.
• Recomandăm utilizarea curelei de umăr furnizate Ⓓpentru a evita scăparea camerei.
• Nu acoperiți capul de bliț utilizat pentru înregistrarea blițului (P147), lampa de asistare a
focalizării automate Ⓐ, microfon Ⓑ sau boxe Ⓒcu degetele sau alte obiecte.
• Asigurați-vă că nu mișcați camera în momentul apăsării butonului declanșator.
• Când realizați fotografii, aveți grijă să vă aflați într-o poziție stabilă și să nu existe niciun pericol de a
interacționa cu o altă persoană sau cu un alt obiect.
 Detectează orientarea camerei (funcția de detectare a direcției)
Această funcție detectează orientarea verticală atunci când
înregistrați cu camera orientată vertical.
Când redați înregistrarea, aceasta este afișată automat cu
orientare verticală.
(Doar când [Rotate Disp.] (Rotire afișaj) este setat la [ON]
(Activare).)
• Când camera este ținută vertical și înclinată semnificativ în sus și în jos pentru a înregistra, este
posibil ca funcția de detectare a direcției să nu opereze corect.
• Imaginile video, fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
nu pot fi afișate vertical.
34
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Utilizarea vizorului
Comutarea între ecran şi vizor
Apăsați [LVF].
Ⓐ Buton [LVF]
Ⓑ Senzor de ochi
Comutare automată
a vizorului/monitorului
Afișarea pe vizor
Afișare pe monitor
 Dacă [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) din meniul [Custom] (Personalizare)
([Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare declanșator)) este setată la [ON] (Activare), camera
ajustează automat focalizarea atunci când senzorul pentru ochi este activat. Camera nu emite
semnale sonore când se obține focalizarea cu [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi).
 Note cu privire la comutarea automată a ecranului/vizorului
Apropiați ochiul sau un obiect de vizor, pentru a comuta automat la afișarea pe vizor folosind senzorul
de ochi.
Reglare dioptrie
Rotiți selectorul de reglare a dioptriei până în momentul în care
vedeți clar caracterele afișate în vizor.
• Dacă [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF) este setată la [ECO30fps] când vizorul
este folosit, camera poate fi operată pentru o perioadă mai lungă, din moment ce
epuizarea acumulatorului este redusă.
• Este posibil ca senzorul de ochi să nu funcționeze corespunzător în funcție de forma ocularului,
de modul în care țineți camera sau de lumina intensă din jurul ocularului.
• Comutarea automată a vizorului/monitorului nu funcționează în timpul redării imaginii video și a
diaporamelor.
35
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Operații de transfocare
Puteți ajusta zona unei imagini ce urmează a fi realizată cu ajutorul butonului de transfocare sau al
inelului de control.
• De asemenea, puteți utiliza funcția de transfocare de la panoul tactil. (P146)
• Pentru detalii cu privire la tipurile de transfocare și utilizarea acestora, consultați P142.
Buton de transfocare
Inel de control
Mutați butonul de zoom
Rotiți inelul de control
• Operarea butonului de transfocare este indicată
 Puteți opera funcția de transfocare prin
atribuirea setării [Zoom] (Transfocare) inelului
de control. (P55)
conform instrucțiunilor de operare de mai jos.
Rotiți butonul de transfocare:
Partea [T]:
Telefotografie, Măriți subiectul
Partea [W]:
Unghi larg, Înregistrați o zonă mai mare
În sensul acelor de ceasornic:
Telefotografie, Măriți subiectul
În sensul invers acelor de ceasornic:
Unghi larg, Înregistrați o zonă mai mare
• Nu atingeți butucul obiectivului în timpul transfocării.
• Ajustați focalizarea după ce ajustați transfocarea.
• Camera poate face zgomot și vibra atunci când este utilizat butonul de transfocare sau inelul de
control. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
36
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Buton declanșator (Realizarea fotografiilor)
Butonul declanșator funcționează în două trepte.
1
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru
a focaliza.
Ⓐ Valoare diafragmă
ⒷTimp de expunere
Ⓒ Indicație focalizare
• Sunt afișate valoarea diafragmei și timpul de expunere.
(Va lumina în roșu și va clipi dacă expunerea nu este corectă.)
• După ce subiectul este focalizat, indicatorul de focalizare este
afișat. (Când subiectul nu este focalizat, indicatorul luminează
intermitent.)
2
Apăsați complet butonul de declanșare
(apăsați mai mult) și realizați fotografia.
• Fotografiile nu pot fi realizate până când focalizarea este realizată atunci când
[Focus/Release Priority] (Prioritate Focalizare/Declanșare) este setată la [FOCUS]
(Focalizare).
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) sau [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF) (sau ambele) este setată la [ECO30fps], Transfocarea digitală
nu este disponibilă.
• Chiar și în timpul utilizării meniurilor sau redării imaginilor, dacă apăsați la jumătate butonul
declanșator, puteți seta instantaneu camera pentru a fi pregătită pentru înregistrare.
 Domeniu de focalizare
Domeniul de focalizare este afișat când se utilizează
transfocarea.
Domeniul de focalizare se poate modifica gradual, în
funcție de poziția de transfocare.
Ⓓ Indicare domeniu înregistrabil
• Domeniul de focalizare este afișat în roșu când nu este focalizat după apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator.
37
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Buton de imagine video (Înregistrarea de imagini video)
1
Începeți înregistrarea apăsând butonul de imagine
video.
• Eliberați imediat butonul de imagine video.
2
Opriți înregistrarea apăsând din nou butonul de
imagine video.
Selectați modul de înregistrare
Rotiți inelul de diafragmă
de expunere
.
și selectorul de timp
• Asigurați-vă că le veți alinia în poziție până la auzirea unui
sunet clic.
• Modul de înregistrare se va schimba în funcție de combinația
dintre inelul de diafragmă și pozițiile selectorului de timp de
expunere.
Mod de înregistrare
Inel diafragmă
P
Mod Programme AE
(Programare expunere
automată)
[A] (AUTOMAT)
A
Mod Aperture-Priority AE
(Prioritate diafragmă la
expunere automată)
Valorile setate altele decât
[A]
S
Mod Shutter-Priority AE
(Prioritate declanșator la
expunere automată)
[A] (AUTOMAT)
M
Mod Manual Exposure
(Expunere manuală)
Selector timp de expunere
[A] (AUTOMAT)
Valorile setate altele decât
[A]
38
Valorile setate altele decât
[A]
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Pentru a comuta la Intelligent Auto Mode (Mod auto inteligent)
Apăsați [iA].
• Modul Intelligent Auto (Autom at inteligent) este setat, iar
pictograma modului de înregistrare se modifică la
sau
.
• Când apăsați din nou butonul [iA], modul de înregistrare este
comutat la cel care activează setările efectuate utilizând inelul
de diafragmă și selectorul de timp de expunere.
Mod Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus) (P58)
Camera alege setările optime pentru
compatibilitate cu subiectul și condițiile de
înregistrare. Recomandăm acest mod pentru când
doriți să nu modificați setările camerei și să realizați
fotografii cu ușurință.
P
Mod Programme AE
(Programare expunere automată)
(P62)
Camera setează automat timpul de expunere și
valoarea diafragmei în funcție de luminozitatea
subiectului.
A
Mod Aperture-Priority AE
(Prioritate diafragmă la AE expunere automată) (P65)
Camera setează automat timpul de expunere în
funcție de luminozitatea subiectului pentru când
setați valoarea diafragmei.
S
Mod Shutter-Priority AE
(Prioritate declanșator la AE expunere automată) (P66)
Camera setează automat valoarea diafragmei în
funcție de luminozitatea subiectului pentru când
setați timpul de expunere.
M
Mod de expunere manuală (P67)
Determinați expunerea prin setarea manuală a
valorii diafragmei și a timpului de expunere.
Mod Intelligent Auto
(Automat inteligent) (P57)
39
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Selector de control
Rotire:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
• Operația de rotire a selectorului de control este ilustrată conform
instrucțiunilor de operare de mai jos.
Când se rotește selectorul de control la stânga sau
la dreapta:
Butonul cursor/Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
• Aceste instrucțiuni de utilizare prezintă funcțiile sus, jos, stânga și dreapta ale
butonului cursor sub forma ▲/▼/◄/►.
Apăsarea pe [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conținutului setărilor etc.
Butonul [DISP.] (Afișare) (Comutarea informațiilor afișate)
Apăsați [DISP.] (Afișaj).
40
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
În Modul de înregistrare
Puteți comuta între metode de afișare vizor/monitor.
→
•
[Custom] (Personalizare) →
[Monitor / Display] (Monitor/Afișare) →
[LVF/Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe LVF/monitor) →[LVF Disp. Set]
(Setare afișare LVF)/[Monitor Disp. Set] (Setare afișare monitor)
(stil vizor)
Reduce ușor dimensiunea imaginilor pentru ca dumneavoastră
să puteți revizualiza mai bine compoziția imaginilor.
(stil monitor)
Reduce dimensiunea imaginilor astfel încât acestea să umple
întregul ecran și să observați mai bine detaliile acestora.
Stil vizor (afișare pe vizor prezentată ca exemplu)
Cu informații
•
Cu informații
(afișaj cu senzor
de înclinare)
Fără informații
Fără informații
(afișaj cu senzor
de înclinare)
Stil monitor (afișare pe monitor prezentată ca exemplu)
Cu informații
Fără
informații
Cu informații
(afișaj cu senzor
de înclinare)
Fără informații
(afișaj cu senzor
de înclinare)
Oprită
Informații de
înregistrare afișate
pe monitor
 Este afișat când [Monitor Info. Disp.] (Afișare informații pe ecran) din [Custom] (Personalizare)
([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setat la [ON] (Activare). Puteți atinge elementul dorit
și schimba setările acestuia direct.
41
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 Despre afișajul cu senzor de înclinare
Cu senzorul de înclinare afișat, este ușor să corectați înclinarea camerei etc.
Ⓐ Direcție orizontală:
Ⓑ Direcție verticală:
Corecția înclinării spre stânga
Corectarea înclinării descendente
• Când camera este înclinată foarte puțin sau deloc, indicatorul de nivel va deveni verde.
• Chiar și după corectarea înclinării, poate persista o eroare de aproximativ ±1°.
• Când camera este înclinată semnificativ în sus sau în jos pentru înregistrare, este posibil ca
senzorul de înclinare să nu opereze corect.
În modul Playback (Redare)
Cu informații
Fără informații
(Afișare cu
evidențiere)2
Afișare detaliată
a informațiilor1
Fără
informații
1 Apăsați / pentru a comuta între următoarele moduri de afișare:
− Afișare detaliată a informațiilor
− Afișarea histogramei
− Stil foto, Afișare cu evidențiere umbră
− Afișare balans de alb
− Afișare informații despre obiectiv
2 Acesta este afișat dacă funcția [Highlight] (Evidențiere) din meniul [Custom] (Personalizare)
([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setată la [ON] (Activare).
42
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Ecran tactil (Operații tactile)
 Atingeți
Pentru a atinge și elibera ecranul tactil.
 Glisați
O mișcare fără eliberarea ecranului tactil.
 Îndepărtarea/apropierea degetelor
(mărire/micșorare)
De pe ecranul tactil, extindeți (spre exterior) cu două
degete pentru a mări și ciupiți
(spre interior) cu două degete pentru a micșora.
• Atingeți ecranul cu degetul curat și uscat.
• Dacă utilizați o folie de protecție pentru ecran disponibilă în comerț, vă rugăm să urmați
instrucțiunile care însoțesc folia respectivă.
(Unele folii de protecție a monitorului pot afecta vizibilitatea sau operabilitatea.)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze normal în următoarele cazuri.
– Când este atins cu mâna înmănușată
– Când panoul tactil este umed
43
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Realizarea fotografiilor utilizând funcția tactilă
Focalizarea automată tactilă/Declanșator tactil
Moduri aplicabile:
1
Atingeți
2
Atingeți o pictogramă.
.
• Pictograma comută de fiecare dată când o atingeți.
(Focalizare automată tactilă)
Se focalizează pe poziția pe care o atingeți.
(Declanșator tactil)
Se focalizează pe poziția atinsă înainte ca
înregistrarea să aibă loc.
(Dezactivare)
Focalizare automată tactilă și Declanșatorul tactil
sunt dezactivate.
 Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) este setat la [AF+AE] (Focalizare automată+
Expunere automată), focalizarea și luminozitatea sunt optimizate pentru poziția atinsă. (P86)
3
(Când sunt selectate setări altele decât Dezactivare)
Atingeți subiectul.
[Touch AF] (Focalizare automată tactilă)
este setat, consultați P82 pentru informații despre
operațiunea de schimbare a dimensiunii și poziției zonei
de focalizare automată.
• Când
• Dacă fotografierea cu declanșatorul tactil nu reușește, zona AF se înroșește și dispare.
44
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Touch AE (Expunere automată tactilă)
Moduri aplicabile:
Puteți optimiza cu ușurință luminozitatea pentru o poziție atinsă. Când figura subiectului
apare întunecată, puteți ilumina ecranul în funcție de luminozitatea feței.
1
Atingeți
2
Atingeți
.
.
• Este afișat ecranul de setări pentru poziția de optimizare a
luminozității.
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la
,
ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru AE tactil.
3
Atingeți subiectul pentru care doriți să optimizați
luminozitatea.
• Atingeți [Reset] (Resetare) pentru a aduce poziția de
optimizare a luminozității înapoi în centru.
4
Atingeți [Set] (Setare).
 Anularea funcției de Expunere automată tactilă
Atingeți
.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Când este utilizat zoom-ul digital
− Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) este setat la [AF+AE] (Focalizare automată+
Expunere automată)
45
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Setarea elementelor de meniu
Puteţi utiliza butoanele sau atinge monitorul pentru a seta elementele de meniu.
1
2
Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afișa meniul.
3
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta o pictogramă
de selectare a meniului, precum
.
Apăsaţi ◄.
[Intelligent Auto]
(Automat inteligent) (P60)
Acest meniu vă permite să configurați funcțiile care pot fi
folosite în modul Intelligent Auto (Automat inteligent).
[Rec] (Înregistrare) (P171)
Acest meniu vă permite să efectuați setările de imagine.
[Motion Picture]
(Înregistrare video) (P184)
Acest meniu vă permite să efectuați setările de
imagine video.
[Custom]
(Personalizare) (P185)
Operarea aparatului, cum ar fi afișarea ecranului și
operarea butoanelor, poate fi setată conform
preferințelor dumneavoastră.
[Setup]
(Configurare) (P200)
Acest meniu vă permite să efectuați setările ceasului,
să selectați setările de ton operațional, precum și alte
setări care vor ușura operarea camerei.
De asemenea, puteți configura setările funcțiilor
aferente Wi-Fi/Bluetooth.
[My Menu]
(Meniul meu) (P209)
Acest meniu vă permite să înregistrați meniurile
utilizate frecvent.
[Playback]
(Redare) (P210)
Acest meniu vă permite să efectuați setările de
redare și editare pentru imagini.
• Meniul [Setup] (Configurare) conține unele setări importante privind ceasul și alimentarea camerei.
Verificați setările acestui meniu înainte de a începe utilizarea camerei.
4
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Operație tactilă
Apăsați o pictogramă de selectare a meniului, precum
46
.
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
5
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta elementul de
meniu și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Operație tactilă
Atingeți elementul de meniu.
• Puteți trece la pagina următoare prin atingerea varei
6
din partea dreaptă a ecranului.
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta setarea și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• În funcție de elementul de meniu, setările nu pot
apărea sau pot fi afișate într-un mod diferit.
Operație tactilă
Atingeți setarea pentru a seta.
• De asemenea, puteți roti selectorul de control pentru a selecta pictograma de selectare a
meniului, pictograma de meniu sau setarea.
 Închideți meniul
Apăsați
sau apăsați pe jumătate
butonul declanșator.
Operație tactilă
Atingeți
.
• Apăsați [DISP.] (Afișare) pentru a afișa descrierea
meniului.
• Elementele de meniu indisponibile sunt afișate cu
gri. Dacă apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în
timp ce este selectat un element gri, motivul pentru
care acesta nu poate fi setat este afișat în unele
situații de setare.
47
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent utilizate
(Meniu rapid)
1
Apăsaţi [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru
a afişa meniul rapid.
2
Rotiți selectorul de control pentru a
selecta elementul, și apăsați ▼ sau ▲.
3
Rotiți selectorul de control pentru a selecta
elementul, pentru a selecta setarea.
4
Apăsați [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru
a ieşi din meniu rapid după finalizarea
setării.
• De asemenea, puteți apăsa ◄/► pentru a selecta elementul sau setarea.
• Funcțiile care pot fi ajustate utilizând meniul rapid sunt determinate de modul sau de stilul de
afișare al camerei în momentul respectiv.
Când se afișează ecranul cu informații de înregistrare
pe monitor (P41)
❶ Apăsați [Q.MENU] (Meniu rapid).
❷ Rotiți selectorul de control pentru a selecta elementul,
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
❸ Rotiți selectorul de control pentru a selecta setarea.
❹ Apăsați [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a finaliza.
• De asemenea, puteți seta cu ▲/▼/◄/► și [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
48
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Personalizarea setărilor de meniu rapid
Puteți adăuga un număr maxim de 15 setări preferate la Meniul rapid.
1
Selectați meniul.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Operare) → [Q.MENU]
(Meniu rapid) → [CUSTOM] (Personalizare)
2
3
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a închide meniul.
4
Apăsați pe ▼ pentru a selecta
și apoi
apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
5
Apăsați pe ▲/▼/◄/► pentru a selecta elementul
de meniu din rândul de sus și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Apăsați [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a afișa meniul rapid.
• Elementele care au fost deja setate în rândul de sus
sunt afișate în gri deschis.
6
Apăsați pe ◄/► pentru a selecta spațiul liber din
rândul de jos și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Ⓐ Elemente care pot fi setate
Ⓑ Elemente setate
• De asemenea, puteți efectua aceeași operație prin glisarea elementului din rândul de sus
7
în rândul de jos.
• Dacă nu există spații libere în rândul de jos, puteți înlocui un element existent cu un nou
element selectat, selectând elementul existent.
• Puteți urma pașii de mai jos pentru a anula setarea.
❶ Apăsați ▼ pentru a trece la rândul de jos.
❷ Apăsați ◄/► pentru a selecta elementul care va fi anulat și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Apăsați
.
• Va reveni la ecranul pasului
4.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a comuta la ecranul de înregistrare.
49
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Asocierea la butoane a funcţiilor frecvent utilizate
(Butoane Funcţionale)
1
Selectaţi meniul.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) →
[Fn Button Set] (Setare buton Fn) → [Setting in REC mode] (Setare în mod
de înregistrare)/ [Setting in PLAY mode] (Setare în mod de redare)
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta butonul
funcţional la care doriţi să alocaţi o funcţie
şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta funcţia pe
care doriţi să o alocați şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pentru detalii privind funcțiile care pot fi atribuite în
[Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare), consultați P51.
• Pentru detalii privind funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare), consultați P53.
• Pentru a restabili setările implicite ale butonului funcțional, selectați [Restore to Default]
(Restabilire la setări predefinite).
 Setarea butoanelor funcționale de pe ecranul cu informații de
înregistrare afișat pe monitor
Puteți afișa ecranul și în pasul 2 prin atingerea [Fn] pe ecranul cu informații de înregistrare afișat
pe monitor (P41).
 Atribuirea rapidă a funcțiilor
Puteți afișa ecranul în pasul 3 prin apăsarea și menținerea unui buton funcțional ([Fn1] - [Fn5])
(2 secunde).
• Este posibil ca, depinzând de mod sau de ecranul afișat, unele funcții să nu poată fi disponibile.
• Unele funcții nu pot fi alocate, acest lucru depinzând de butonul funcțional.
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul înregistrării
Apăsați butonul funcțional pentru a utiliza funcția atribuită.
 Utilizarea butoanelor funcționale cu operații
prin atingere
1
2
Atingeți
.
Atingeți [Fn6], [Fn7], [Fn8], [Fn9] sau [Fn10].
50
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
 Funcţii care pot fi atribuite în [Setting in REC mode]
(Setare în mod de înregistrare)
− [4K Photo Mode] (Mod foto 4K)
(P101)
− [Post Focus] (Post-focalizare)
(P111):
− [Exposure Comp.]
(Compensare expunere) (P91)
− [Wi-Fi] (P228)
− [Q.MENU] (Meniu rapid) (P48)
− [Video Record] (Înregistrare video)
(P156)
− [LVF/Monitor Switch]
(Comutare LVF/Monitor) (P35)
− [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil
afișare pe Monitor/LVF) (P41)
− [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)
(P90)
− [AF-ON] (Activare focalizare
automată) (P90)
− [Preview] (Previzualizare) (P70)
− [Touch AE]
(Expunere automată tactilă) (P45)
− [Level Gauge] (Indicator de nivel)
(P42)
− [Focus Area Set]
(Setare zonă de focalizare)
− [Operation Lock]
(Blocare funcționare)
− [Photo Style] (Stil foto) (P174)
− [Filter Effect] (Efect filtru) (P123)
− [Quality] (Calitate) (P173)
− [AFS/AFF/AFC] (P75)
− [Metering Mode]
(Mod de măsurare) (P176)
− [Bracket] (Încadrare) (P130)
− [Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră) (P177)
− [i.Dynamic]
(Dinamic inteligent) (P178)
− [i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă) (P178)
− [Min. Shtr Speed]
(Timp de expunere minim) (P179)
− [HDR] (P182)
− [Shutter Type]
(Tip declanșator) (P181)
− [Flash Mode] (Mod bliț) (P150)
− [Flash Adjust.] (Reglare bliț) (P152)
− [Wireless Flash Setup]
(Configurare wireless bliț) (P153)
− [i.Zoom]
(Transfocare inteligentă) (P143)
− [Digital Zoom] (Zoom digital) (P144)
− [Stabilizer] (Stabilizator) (P140)
− [Motion Pic. Set]
(Setare imagine video) (P158)
− [Picture Mode in Rec.]
(Mod imagine în înregistrare) (P161)
− [Picture Size] (Rezoluție imagine)
(P172)
− [Sound Rec Level Adj.]
(Ajustare nivel sunet de înregistrare)
(P162)
− [Utilize Custom Set feature]
(Utilizare funcție de setări
personalizate) (P71)
− [Silent Mode] (Mod silențios) (P180)
− [Peaking] (Maxim) (P193)
− [Histogram] (Histogramă) (P193)
− [Guide Line]
(Linie de ghidare) (P194)
− [Zebra Pattern] (Model zebră) (P195)
− [Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real)
(P192)
− [Constant Preview]
(Previzualizare constantă) (P192)
− [Live View Boost]
(Amplificare vizualizare în timp real)
(P192)
− [Rec Area] (Zonă înregistrare) (P196)
− [Zoom Lever] (Buton de transfocare)
(P191)
− [Sensitivity] (Sensibilitate) (P93)
− [White Balance] (Balans de alb) (P95)
− [AF Mode/MF] (Mod focalizare
automată/Focalizare manuală)
(P76)
− [Drive Mode] (Mod acționare) (P98)
− [Rec / Playback Switch]
(Comutare înregistrare/redare)
− [Restore to Default]
(Restabilire la setări predefinite)
• Setări ale butoanelor funcționale la momentul achiziției.
Fn1
[4K Photo Mode] (Mod foto 4K)
Fn6
[Wi-Fi]
Fn2
[Q.MENU] (Meniu rapid)
Fn7
[Level Gauge] (Indicator nivel)
Fn3
[Preview] (Previzualizare)
Fn8
[Histogram] (Histogramă)
Fn4
[Post Focus] (Post-focalizare)
Fn9
[LVF/Monitor Switch]
(Comutare LVF/Monitor)
Fn10
Nicio funcție nu este setată implicit.
Fn5
51
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
• Cu [Video Record] (Înregistrare video), puteți începe/opri înregistrarea unei imagini video în
același mod ca și cu butonului de imagine video.
• Când setați la [Focus Area Set] (Setare zonă de focalizare), este posibilă afișarea ecranului de
setare a poziției atât pentru zona de focalizare automată, cât și pentru asistența la focalizarea
manuală.
• Când se setează [Operation Lock] (Blocare funcționare), este dezactivat un anumit tip de
operație. Setați tipul de operație care urmează să fie dezactivată [Operation Lock Setting]
(Setare blocare funcționare) în meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)).
(P190)
• Dacă atribuiți [Rec / Playback Switch] (Comutare
înregistrare/redare), puteți comuta între modurile de
înregistrare și redare.
• Dacă ecranul afișează
sau un simbol similar, operația
afișată va fi efectuată în locul funcției atribuite butoanelor
funcționale de [Fn Button Set] (Setare buton funcțional).
52
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul redării
Puteți utiliza o funcție alocată apăsând butonul funcțional corespunzător.
• Pe baza funcției, aceasta poate fi folosită direct pentru imaginea redată.
Exemplu: Când [Fn2] este setat la [Rating★3] (Evaluare 3)
Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea.
1
2
Apăsați [Fn2] și apoi setați imaginea ca [Rating★3]
(Evaluare 3).
 Funcții care pot fi alocate în [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare)
• Următoarele funcții pot fi atribuite butonului [Fn1], [Fn2], [Fn4] sau [Fn5].
− [Wi-Fi] (P228)
− [LVF/Monitor Switch] (Comutare LVF/Monitor) (P35)
− [Rec / Playback Switch] (Comutare înregistrare/redare)
− [4K PHOTO Play] (Redare foto 4K)
− [Delete Single] (Ștergere o singură imagine) (P170)
− [Protect] (Protejare) (P213)
− [Rating★1] (Evaluare 1) (P213)
− [Rating★3] (Evaluare 3) (P213)
− [Rating★4] (Evaluare 4) (P213)
− [Rating★5] (Evaluare 5) (P213)
− [RAW Processing] (Procesare RAW) (P215)
− [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K) (P217)
− [Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite)
− [Rating★2] (Evaluare 2) (P213)
• Setări ale butoanelor funcționale la momentul achiziției.
Fn1
[Wi-Fi]
Fn4
Nicio funcție nu este setată implicit.
Fn2
[Rating★3] (Evaluare 3)
Fn5
[LVF/Monitor Switch] (Comutare
LVF/Monitor)
• Dacă atribuiți [4K PHOTO Play] (Redare foto 4K). Va fi afișat un ecran, care vă va permite să
selectați imaginile care să fie extrase dintr-un fișier rafală 4K și salvate.
53
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Modificarea setărilor utilizând inelul de control
Puteți roti inelul de control pentru a modifica setările.
Funcțiile care pot fi setate de inelul de control variază în funcție de modul de înregistrare.
Mai jos sunt enumerate setările ([Normal]).
Mod de înregistrare
Setare.
Mod auto inteligent
Mod Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus)
Transfocare graduală (P145)
P
Mod Programme AE
(Programare expunere automată)
A
Mod Aperture-Priority AE
(Prioritate diafragmă la expunere automată)
S
Mod Shutter-Priority AE
(Prioritate declanșator la expunere automată)
M
Mod Manual Exposure
(Expunere manuală)
Ajustare timp de expunere
(P65, 67)
 Puteți seta timpi de expunere care nu sunt indicați pe selectorul de timp de expunere. (P67)
• Rotirea inelului de control în timpul înregistrării imaginilor panoramice va schimba efectul imaginii
selectate (filtru). (P119)
• Rotirea inelului de control în timpul focalizării manuale va regla focalizarea. (P88)
• Inelul de control este utilizat pentru a schimba la setările dumneavoastră preferate. (P55)
54
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Modificarea funcției atribuită inelului de control
1
Setați meniul.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) →
[Control Ring] (Inel de control)
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta setarea și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Puteți atribui următoarele funcții:
– [Normal] (P54)
– [Zoom] (Transfocare) (P36)
– [Step Zoom] (Zoom gradual) (P145)
– [Exposure Comp.] (Compensare expunere) (P91)
– [Sensitivity] (Sensibilitate) (P93)
– [White Balance] (Balans de alb) (P95)
– [AF Mode] (Mod focalizare automată) (P73)
– [Drive Mode] (Mod acționare) (P98)
– [Photo Style] (Stil foto) (P174)
– [Filter Effect] (Efect filtru) (P123)
– [Highlight Shadow] (Evidențiere umbră) (P177)
– [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (P178)
– [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) (P178)
– [Flash Mode] (Mod bliț) (P150)
– [Flash Adjust.] (Reglare bliț) (P152)
• Pentru a reveni la setarea implicită, setați [Normal].
• Dacă nu utilizați inelul de control, selectați [OFF] (Dezactivare) ([Not Set] (Nu este setat)).
• Setarea de funcție atribuită se aplică pentru toate modurile de înregistrare.
• Este posibil ca, depinzând de mod sau de ecranul afișat, unele funcții să nu poată fi disponibile.
55
2. Pregătire/Operaţiuni de bază
Introducerea textului
Urmați pașii de mai jos la afișarea ecranului de introducere a textului.
1
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta text şi
apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a înregistra.
• Pentru a introduce din nou același caracter, realizați
oricare dintre următoarele operații pentru a deplasa
cursorul.
− Rotiți selectorul de control la dreapta.
− Rotiți butonul de transfocare în spre [T].
• Operațiuni când elementele de mai jos sunt selectate
–
Comutați textul între [A] (litere majuscule), [a] (litere minuscule),
[1] (numere) și [&] (caractere speciale) 1
–
Introduceți un spațiu gol
– [Delete] (Ștergere):
Ștergeți un caracter
–
Mutați cursorul poziției de intrare spre stânga2
–
Mutați cursorul poziției de intrare spre dreapta2
1 De asemenea, puteți comuta între modurile de text apăsând pe [DISP.] (Afișare).
2 De asemenea, puteți muta poziția de intrare cu butonul de transfocare sau selectorul de control.
• Pot fi introduse maximum 30 caractere.
(Maximum 9 caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaștere față))
• Pot fi introduse maximum 15 caractere pentru
,
,
,
şi
.
(Maximum 6 caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaștere față))
2
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta [Set] (Setare) și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza introducerea.
56
3.
Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată
(Mod automat inteligent))
Mod de înregistrare:
Camera alege setările optime pentru compatibilitate cu subiectul și condițiile de înregistrare.
Recomandăm acest mod pentru când doriți să nu modificați setările camerei și să realizați
fotografii cu ușurință.
1
Apăsați [iA].
• Camera comută la modul Intelligent Auto
(Automat inteligent).
• Când apăsați [iA] din nou, modul de înregistrare este
comutat la cel setat utilizând inelul de diafragmă și
selectorului de timp de expunere.
• La momentul achiziției, modul este setat la Intelligent
Auto Plus (Automat Inteligent Plus).
2
Țineți camera cu obiectivul orientate spre subiect.
• Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective
se va modifica.
(Detectare automată a scenei)
57
3. Moduri de înregistrare
Camera detectează automat scenele (Detectare scene)
(
: Când realizați fotografii,
: Când se înregistrează imagini video)
[i-Portrait]
(Portret inteligent)
[i-Scenery]
(Peisaj inteligent)
[i-Macro]
[i-Night Portrait]
(Portret nocturn
inteligent)1
[i-Night Scenery]
(Peisaj nocturn
inteligent)
[i-Food]
(Mod inteligent
alimente)
[i-Baby]3
(Mod inteligent
bebeluș)
[i-Sunset]
(Mod inteligent
apus)
[i-Low Light]
(Mod inteligent
lumină slabă)
[iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă
inteligentă fără
trepied)2
1 Afișat doar când este utilizat un bliț extern.
2 Se afișează doar atunci când setați [iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON] (Activare).
3 Afișat când sunt detectate persoanele sub vârsta de 3 ani înregistrate
la cameră cu funcția Face Recognition (Recunoaștere față).
se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar
setările standard sunt setate.
• Atunci când înregistrarea este efectuată cu funcția 4K Photo (Foto 4K)
sau Post Focus (Post-focalizare), funcția Scene Detection (Detectare scenă)
funcționează în același mod ca atunci când este înregistrată o imagine
video.
•
 Comutarea între modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
și modul Intelligent Auto (Automat inteligent)
1
Selectați meniul.
→
2
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [Intelligent Auto Mode]
(Mod Automat inteligent)
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta
(Meniu/Setare).
sau
și apoi apăsați [MENU/SET]
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de
selectare atingând pictograma modului de înregistrare
în ecranul de înregistrare.
58
3. Moduri de înregistrare
Modul Intelligent Auto Plus (Automat Inteligent Plus) vă permite să ajustați setările de mai jos, în timp
ce utilizați și modul Intelligent Auto (Automat Inteligent) pentru alte setări.
Modul Intelligent Auto
Plus
(Automat Inteligent Plus)
○
○
○
–
Multe
Puține
Setarea luminozității
Setarea tonului de culoare
Controlul defocalizării
Meniuri care pot fi setate
Modul Intelligent Auto
(Automat inteligent)
–
–
 Focalizare automată, Detectare față/ochi și Recunoaștere față
Modul Auto Focus (Focalizare automată) este setat automat la
Dacă atingeți subiectul, funcția
AF Tracking (Urmărire focalizare automată) este operațională.
• De asemenea, funcția AF tracking (Urmărire focalizare automată) va fi
operabilă dacă apăsați
și apoi apăsați butonul declanșator la
jumătate.
• Când setați [Face Recog.] (Recunoaștere față) la [ON] (Activare) și este
detectată o față similară cu fața înregistrată, se afișează [R] în partea
dreaptă sus a
,
și
.
 Despre bliț
La înregistrarea cu blițul, camera selectează automat
de tipul și luminozitatea subiectului.
,
,
sau
în funcție
• Consultați P147 pentru detalii despre blițurile externe.
• Când
sau
este setat, se activează eliminarea efectului de ochi roșii.
• Timpul de expunere va fi mai mare în timpul
sau
.
 Detectarea scenei
• Folosiți un trepied sau un suport similar atunci când detectarea scenei a fost identificată ca
.
Când camera a determinat faptul că trepidațiile sunt minime, timpul de expunere va fi mai mare
decât în mod normal.
Asigurați-vă că nu mișcați camera când realizați fotografiile.
• În funcție de condițiile de înregistrare, pot fi selectate diferite tipuri de scene pentru același subiect.
Compensare a iluminării de fundal
Când există o lumină de fundal, subiectul pare mai întunecat, ia camera va încerca automat să
corecteze acest lucru, mărind luminozitatea imaginii.
Compensarea iluminării de fundal va funcționa automat în modul Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus) sau în modul Intelligent Auto (Automat inteligent).
59
3. Moduri de înregistrare
Meniu [Intelligent Auto] (Automat inteligent)
Realizarea fotografiilor nocturne fără trepied ([iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))
Când este detectat
în timp ce se realizează fotografii nocturne fără trepied, fotografiile cu
peisaje nocturne vor fi realizate în rafală de mare viteză și vor fi compuse într-o singură imagine.
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) → [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)
• Unghiul de vedere va fi ușor diminuat.
• Nu deplasați camera în timpul fotografierii continue după ce ați apăsat pe butonul declanșator.
• Blițul este fixat la
([Forced Flash Off] (Dezactivare forțată bliț)).
Combinarea imaginilor într-o imagine individuală cu gradație bogată
([iHDR])
Când există, de exemplu, un contrast puternic între fundal și subiect, se înregistrează mai multe
imagini statice cu expuneri diferite, care se combină pentru a crea o singură imagine statică cu
gradație bogată.
[iHDR] funcționează automat, după necesități. Când este activată, pe ecran se afișează
.
→
•
•
•
•
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [iHDR] → [ON]/[OFF]
(Activare/Dezactivare)
Unghiul de vedere va fi ușor diminuat.
Nu deplasați camera în timpul fotografierii continue după ce ați apăsat pe butonul declanșator.
Nu puteți realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinației de imagini.
Este posibil ca un subiect în mișcare să fie înregistrat cu neclarități nenaturale
Indisponibil în aceste cazuri:
• Funcțiile [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/[iHDR] nu sunt
operaționale pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.
• Funcțiile [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/[iHDR] nu sunt
disponibile în următoarele cazuri:
Când înregistrați în modul Rafală
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția
Post Focus (Post-focalizare)
− Când se înregistrează cu funcția
de încadrare
−
Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animație
cadru cu cadru) (numai când [Auto Shooting]
(Înregistrare automată) este setată)
−
• [iHDR] nu este disponibil în următoarele cazuri:
– La înregistrarea cu ajutorul blițului
60
3. Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări personalizate de control
al defocalizării culorii și luminozitate
Mod de înregistrare:
 Setarea culorii
1
2
Apăsați
(►).
Rotiți selectorul de control pentru a regla culoarea.
• Pentru a reveni la ecranul de înregistrare, apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Setarea de culoare va reveni la nivelul implicit (punctul
central) când aparatul este oprit sau când camera este
comutată într-un alt mod de înregistrare.
 Realizarea unei fotografii cu un fundal
estompat (Controlul defocalizării)
1
2
Apăsați [Fn3] pentru a afișa ecranul de setare.
Selectați nivelul de estompare prin rotirea
selectorului de control.
• Pentru a reveni la ecranul de înregistrare, apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pentru a anula setarea, apăsați [Fn3].
• Modul de focalizare automată este setat la
.
Poziția zonei de focalizare automată poate fi setată prin atingerea ecranului.
(Dimensiunile acesteia nu pot fi modificate)
 Setarea luminozității
• Puteți roti selectorul de compensare a expunerii pentru a seta luminozitatea. (P91)
Modificarea setărilor prin utilizarea panoului tactil
❶ Atingeți
.
❷ Atingeți elementul pe care doriți să îl setați.
Ton de culoare
Controlul defocalizării
Luminozitate
 Este afișat când [Exposure Comp.] (Compensare expunere)
este setat într-un buton funcțional. (P50)
❸ Trageți bara de glisare pentru a seta.
• Pentru a reveni la ecranul de înregistrare, apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
61
3. Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diafragma şi timpul
de expunere ajustate automat
(Mod Programme AE - Expunere automată)
Mod de înregistrare:
Camera setează automat timpul de expunere şi valoarea diafragmei în funcţie de luminozitatea
subiectului.
Puteţi realiza fotografii cu mai multă libertate modificând numeroase setări în meniul [Rec]
(Înregistrare).
1
Rotiți inelul de diafragmă pentru a selecta
[A] (AUTO).
2
Rotiți selectorul de timp de expunere pentru
a selecta [A] (AUTO).
• Modul Programme AE (Programare expunere automată)
este setat și pictograma modului de înregistrare se
modifică la [P].
3
Apăsați pe jumătate butonul declanșator și
afișați valoarea diafragmei și valoarea
timpului de expunere pe ecran.
Ⓐ Valoare diafragmă
ⒷTimp de expunere
• Dacă expunerea nu este corespunzătoare atunci, valoarea diafragmei și timpul de expunere
au culoarea roșie și luminează intermitent.
4
În timp ce sunt afișate valorile numerice
(aproximativ 10 secunde), rotiți selectorul
de control pentru a schimba valorile utilizând
Programme Shift (Comutare program).
Ⓒ Indicator de comutare program
• Pentru a anula comutarea programului, realizați oricare dintre următoarele operații:
− Setați butonul de pornire/oprire cameră la [OFF] (Oprire).
− Rotiți inelul de control până când dispare indicatorul de comutare program.
• Când expunerea este compensată, reglați-o cu selectorul de compensare a expunerii. (P91)
62
3. Moduri de înregistrare
 Comutare program
Puteți comuta valoarea presetată a aperturii și timpul de expunere fără a modifica expunerea.
Această operație se numește comutare de program.
Vă permite, de exemplu, să defocalizați mai mult fundalul prin reducerea valorii de diafragmă sau
puteți captura un subiect în mișcare mai dinamic prin mărirea timpului de expunere.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Programme Shift (Comutare program) nu este disponibil în următoarele cazuri:
– La înregistrarea cu ajutorul blițului
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
– Când sensibilitatea ISO este setată la
63
3. Moduri de înregistrare
Realizarea fotografiilor specificând diafragma/
timpul de expunere
Mod de înregistrare:
Puteți seta expunerea utilizând setările inelului de apertură și selectorului de timp de expunere.
(Exemplu: În modul de
Expunere manuală)
Valoare
diafragmă
Ⓐ Exponometru
Ⓑ Valoare diafragmă
ⒸTimp de expunere
Mică
Facilitează defocalizarea
fundalului.
Mare
Facilitează menținerea
focalizării până la fundal.
Lung
Facilitează exprimarea
mișcărilor.
Scurt
Facilitează fixarea
mișcărilor.
Timp de
expunere
• Efectele valorii setate a diafragmei și a timpului de expunere nu vor fi vizibile pe ecranul de
•
•
•
•
înregistrare. Pentru a examina ecranul de înregistrare, vă rugăm să utilizați [Preview]
(Previzualizare). (P70)
Luminozitatea ecranului și a imaginilor înregistrate poate diferi. Verificați imaginile utilizând funcția
de vizualizare sau modul de redare.
Când rotiți inelul de diafragmă sau selectorul de timp de expunere, este afișat un exponometru.
Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afișate în roșu.
Valoarea aperturii și timpul de expunere afișate pe ecran devin roșii și luminează intermitent când
butonul declanșator este apăsat la jumătate.
Un timp de expunere mai scurt decât timpul de expunere setat poate fi utilizat atunci când
înregistrați o imagine video.
64
3. Moduri de înregistrare
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere automată)
Când setați valoarea diafragmei, camera optimizează automat timpul de expunere pentru
luminozitatea subiectului.
1
Rotiți selectorul de timp de expunere pentru
a selecta [A] (AUTO).
2
Rotiți inelul de diafragmă pentru a selecta
valoarea diafragmei.
• Modul Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la
expunere automată) este setat și pictograma modului
de înregistrare se modifică la [A].
• Când expunerea este compensată, reglați-o cu
selectorul de compensare a expunerii. (P91)
Valoare
de apertură
disponibile
F1.7 - F16
Timp de expunere setat (secunde)
60 – 1/4000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1 – 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
Ⓐ Valoare diafragmă
Ⓑ Exponometru
 Este posibil să nu puteți selecta anumite valori în funcție de poziția de transfocare.
65
3. Moduri de înregistrare
Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată)
Când setați timpul de expunere, camera optimizează automat valoarea diafragmei pentru
luminozitatea subiectului.
1
Rotiți inelul de diafragmă pentru a selecta [A]
(AUTO).
2
Rotiți selectorul de timp de expunere pentru a
selecta timpul de expunere.
• Modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la
expunere automată) este setat și pictograma modului
de înregistrare se modifică la [S].
• Când expunerea este compensată, reglați-o cu
selectorul de compensare a expunerii. (P91)
Timp de expunere disponibil (secunde)
Valoare apertură
setată
60 – 1/4000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1 – 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
F1.7 - F16
ⒶTimp de expunere
Ⓑ Exponometru
66
3. Moduri de înregistrare
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
Determinați expunerea prin setarea manuală a valorii diafragmei și a timpului de expunere.
1
Rotiți inelul de diafragmă pentru a selecta
valoarea diafragmei.
2
Rotiți selectorul de timp de expunere pentru a
selecta timpul de expunere.
• Modul de Expunere manuală este setat și pictograma
modului de înregistrare se modifică la [M].
Valori de
diafragmă
disponibile1
Timp de expunere setat (secunde)2
F1.7 - F16
[T] (Timp)
60 – 1/4000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1 – 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
1 Este posibil să nu puteți selecta anumite valori în funcție
de poziția de transfocare.
2 Este posibil să nu puteți selecta anumite valori pentru
timpul de expunere în funcție de valoarea aperturii.
Ⓐ Exponometru
Ⓑ Valoare diafragmă
ⒸTimp de expunere
Ⓓ Asistența de expunere
manuală
Setarea timpului de expunere la valori care nu sunt furnizate de selectorul
de timp de expunere
Rotiți inelul de control sau selectorul de control pentru a seta timpul de expunere. Verificați timpul de
expunere pe ecran.
Timpii de expunere variază în funcție de setarea [Shutter Type] (Tip obturator). Consultați P181
privind modul de schimbare a setării.
Timp de expunere mai scurt de 1/4000 de secunde sau timp de expunere mai mare de 1
secundă
❶ Setați [Shutter Type] (Tip declanșator) în meniul [Rec] (Înregistrare) (P181)
❷ Rotiți selectorul de timp de expunere pentru a selecta [4000-] sau [1+]
❸ Rotiți inelul de control sau selectorul de control pentru a selecta timpul de expunere
67
3. Moduri de înregistrare
Setarea timpului de expunere în pași de 1/3 EV
• Puteți seta timpul de expunere din valorile de setare ale selectorului de timp de expunere în gama
de ± 2/3 pași.
Exemplu: Pentru a seta timpul de expunere la 1/400 secunde
❶ Rotiți selectorul de timp de expunere pentru a selecta [500]
❷ Rotiți inelul de control sau selectorul de control pentru a selecta [400]
Optimizarea sensibilităţii ISO pentru timpul de expunere şi valoarea diafragmei
Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO], camera va seta sensibilitatea ISO automat astfel
încât expunerea să fie corespunzătoare pentru timpul de expunere și valoarea diafragmei.
• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil să nu fie serată o expunere corespunzătoare
sau ca sensibilitatea ISO să crească.
Asistenţa de expunere manuală
Expunerea este corespunzătoare.
Setaţi un timp de expunere mai mic sau o valoare de diafragmă mai mare.
Setaţi un timp de expunere mai mare sau o valoare de diafragmă mai mică.
• Asistarea manuală a expunerii este aproximativă. Recomandăm vizualizarea imaginilor pe ecranul
de redare.
68
3. Moduri de înregistrare
 Despre [T] (Timp)
Dacă setați timpul de expunere la [T] (Timp), declanșatorul rămâne deschis în timp ce butonul
declanșator este apăsat complet (până la aproximativ 30 de minute).
Declanșatorul se va dezactiva imediat când butonul declanșator este apăsat din nou.
Utilizați această funcție atunci când doriți să țineți declanșatorul deschis pentru o perioadă lungă de
timp pentru a realiza fotografii cu artificii, o scenă nocturnă etc.
• Se poate utiliza numai cu modul Expunere manuală.
• Când timpul de expunere este setat la [T] (timp), vă recomandăm utilizarea unui
trepied și realizarea fotografiilor de la distanță prin conectarea camerei la un
smartphone prin conexiunea Wi-Fi, pentru a preveni trepidațiile camerei. [B] (Bulb)
este de asemenea disponibil la conectarea prin Bluetooth. (P238, 240)
• Atunci când realizați fotografii cu timpul de expunere setat la [T] (Timp), zgomotul de
imagine poate deveni vizibil. Pentru a suprima zgomotul de imagine, recomandăm
setarea [Long Shtr NR] (Reducere a zgomotului de imagine pentru timpul de expunere
mare) din meniul [Rec] (Înregistrare) la [ON] (Activare) pentru a realiza fotografii. (P179)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Când înregistrați utilizând blițul (doar atunci când [Flash Synchro] (Sincronizare bliț)
este setată la [2ND])
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
− Când se înregistrează cu funcția de încadrare
− Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)
− La utilizarea declanșatorului electronic
− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
(numai când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată)
69
3. Moduri de înregistrare
Confirmarea efectelor de diafragmă și timp de expunere
(Mod de previzualizare)
Moduri aplicabile:
• Confirmați efectele diafragmei: Puteți verifica profunzimea unui câmp (domeniu de focalizare
efectiv) înainte de a realiza o fotografie prin închiderea discurilor de diafragmă la valoarea
diafragmei setată de dumneavoastră.
• Confirmați efectele timpului de expunere: Deplasarea poate fi confirmată prin afișarea imaginii
efective care va fi realizată cu timpul de expunere efectiv.
Apăsați [Fn3] pentru a comuta între diferite ecrane de
previzualizare.
• [Preview] (Previzualizare) este atribuită butonului [Fn3] implicit.
(P50)
Ecran normal de înregistrare
Ecran de previzualizare a
efectului de apertură
Efectul de diafragmă: ON
(Activat):
Efectul timpului de expunere:
OFF (Dezactivat)
Ecran de previzualizare a efectului
timpului de expunere
Efectul de diafragmă: ON
(Activat):
Efectul timpului de expunere: ON
(Activat):
Proprietățile profunzimii de câmp
1
Valoare diafragmă
Distanță focală
Distanța până la subiect
Profunzimea câmpului
(domeniu de focalizare efectiv)
Mică
Tele
Apropiat
Mare
Wide
Depărtat
Mică (De mică amploare)2
Mare (Amplă) 3
1 Condiții de înregistrare
2 Exemplu: Atunci când doriți să efectuați o fotografie a unui fundal neclar etc.
3 Exemplu: Atunci când doriți să efectuați o fotografie focalizând totul, inclusiv fundalul etc.
• Este posibilă înregistrarea în timpul accesării modului de previzualizare.
• Intervalul pentru verificarea efectului de timp de expunere este cuprins între 8 secunde și 1/16000
dintr-o secundă.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Modul Preview (Previzualizare) nu este disponibil la înregistrarea cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K).
70
3. Moduri de înregistrare
Înregistrarea setărilor preferate (Setare personalizată)
Moduri aplicabile:
Înregistrarea setărilor de meniu personale
(Înregistrarea setărilor personalizate)
Puteți înregistra până la 3 combinații din setările dumneavoastră de meniu preferate.
Pregătiri:
Modificați setările meniurilor precum meniul [Rec] (Înregistrare), meniul [Motion Picture]
(Imagine video) și meniul [Custom] (Personalizare) la setările dumneavoastră preferate.
→
[Setup] (Configurare) → [Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate) →
Personalizați setările în locul unde doriți să le înregistrați
• Următoarele elemente de meniu nu sunt înregistrate ca setări personalizate.
Meniul [Custom] (Personalizare)
– Date înregistrate cu [Face Recog.]
(Recunoaștere față)
– Setare [Profile Setup] (Configurare profil)
Meniu [Setup] (Configurare)
– Toate meniurile
Meniul [Playback] (Redare)
– [Rotate Disp.] (Rotire afișaj)
– [Picture Sort] (Sortare imagini)
– [Delete Confirmation] (Confirmare ștergere)
Apelarea unui set înregistrat de setări personalizate
1
Selectați meniul.
→
2
[Setup] (Configurare) → [Utilize Custom Set feature]
(Utilizare funcție de setări personalizate)
Press ▲/▼ pentru a selecta setarea personalizată pe care doriți să o utilizați, după
care apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Setările sunt comutate la cele selectate pentru
setarea personalizată.
De asemenea, puteți afișa ecranul de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare pe ecranul de înregistrare.
71
3. Moduri de înregistrare
 Modificarea setărilor înregistrate
Chiar dacă setările de meniu sunt modificate temporar când este selectată una dintre setările
personalizate, setările înregistrate curent vor rămâne nemodificate.
Pentru modificarea setărilor înregistrate curent, suprascrieți conținutul înregistrat utilizând
[Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate) din meniul [Custom] (Personalizare).
Apelarea rapidă a setărilor personalizate
Setarea butonului funcțional la [Utilize Custom Set feature] (Utilizare funcție de setări personalizate)
vă permite să comutați rapid la setările preferate apăsând butonul funcțional.
❶ Utilizați [Fn Button Set] (Setare buton Fn) din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation])
(Operare) pentru a seta [Utilize Custom Set feature] (Utilizare funcție de setări personalizate) în
butonul funcțional dorit. (P50)
❷ Apăsați butonul funcțional.
❸ Utilizați ◄/► pentru a selecta setarea personalizată și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
72
Setări pentru focalizare, luminozitate
(expunere) şi ton de culoare
4.
Reglarea automată a focalizării
Moduri aplicabile:
1
Comutați selectorul de focalizare
la [ AF] sau
• Va fi setat modul de focalizare. (P75)
Ⓐ: Aliniați cu indicatorul.
2
3
Apăsați
Press ◄/► pentru a selecta modul AF
(Focalizare automată) și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi setat.
(P76)
4
Apăsați pe jumătate butonul declanșator.
• Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi
activat.
Focalizare
Când subiectul este
focalizat
Când subiectul nu
este focalizat
Indicație
focalizare Ⓑ
On (Activat)
Luminează
intermitent
Zonă de focalizare
automată Ⓒ
Verde
—
Sunet
Este emis un semnal
sonor de 2 ori
Este emis un semnal
sonor de 4 ori
• Indicatorul de focalizare este afișat sub forma
într-un mediu întunecos, iar focalizarea
poate dura mai mult ca de obicei.
• În cazul în care camera detectează stele pe cerul nopții după afișarea
, Starlight AF
(Focalizare automată stele) va fi activată. La stabilirea focalizării, se afișează indicatorul de
focalizare
și zonele de focalizare automată focalizate. (Starlight AF (Focalizare automată
stele) nu poate efectua detectarea marginilor ecranului.)
73
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent),camera efectuează aceeași operațiune ca [AF] chiar
dacă ați comutat selectorul de focalizare la
(AF Macro - Focalizare automată macro).
• Dacă măriți/micșorați după focalizarea pe un subiect, este posibil ca focalizarea să-și piardă din
precizie. În acest caz, reajustați focalizarea.
• Când luminozitatea este redusă, făcând dificilă focalizarea cu Auto Focus (Focalizare automată),
setați [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) sau [LVF Display Speed] (Viteza de
afișare LVF) la [60fps].
Subiecte sau condiții de înregistrare care fac dificilă focalizarea
•
•
•
•
Obiecte aflate în mișcare rapidă, subiecte extrem de luminoase sau obiecte fără contrast.
La înregistrarea unui subiect prin geam sau lângă obiecte strălucitoare.
Când este prea întuneric sau când apar vibrații.
Când camera este prea aproape de subiect sau la realizarea fotografiilor cu subiecte aflate atât
la distanță, cât și apropiate.
Cum să reglați compoziția după apăsarea pe jumătate a butonului declanșator
Când se înregistrează cu
urmați pașii de mai jos dacă subiectul nu se află în centrul
compoziției imaginii pe care ați dori să o capturați. (Când [AFS/AFF/AFC] este setat la [AFS])
❶ Orientați zona de focalizare automată spre subiect.
❷ Apăsați pe jumătate butonul declanșator.
• Aceasta va bloca focalizarea și expunerea.
❸ În timp ce țineți în continuare apăsat pe jumătate butonul declanșator, deplasați camera pentru
a compune imaginea pe care ați dori să o capturați.
❹ Apăsați pe butonul declanșator pentru a realiza fotografii.
74
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Setarea modului de focalizare (AFS/AFC/MF)
Moduri aplicabile:
Este setată metoda de obținere a focalizării când butonul declanșatorului
este pe jumătate apăsat.
Pregătire:
Setați selectorul de focalizare la [AF] sau
→
[Rec] (Înregistrare)/
[AFS/AFF/AFC]
[Motion Picture] (Imagine video) →
Ⓐ: Aliniați cu indicatorul.
Element
Scene de înregistrare recomandate
Subiectul este static
(Peisaj, fotografie la
aniversare etc.)
„AFS” este o abreviere a „Auto Focus Single”
(Focalizare automată individuală).
Focalizarea rămâne blocată în timp ce butonul
declanșator este apăsat la jumătate, astfel încât
să puteți înregistra în timp ce modificați compoziția.
Mișcarea nu poate fi anticipată
(Copii, animale etc.)
„AFF” este o abreviere de la „Auto Focus Flexible”
(Focalizare automată flexibilă).
Dacă subiectul se mișcă în timpul apăsării la
jumătate pe butonul declanșator, focalizarea este
reajustată automat, conform mișcării subiectului.
Subiectul se mișcă
(Sport, trenuri etc.)
„AFC” este o abreviere a „Auto Focus
Continuous” (Focalizare automată continuă).
În acest mod, în timp ce butonul declanșator este
apăsat la jumătate, focalizarea se execută constant,
pentru a corespunde mișcării subiectului.
[AFS]
[AFF]
[AFC]
Când se înregistrează cu ajutorul [AFF], [AFC]
• Când subiectul se mișcă, focalizarea se execută prin predicția poziției subiectului în momentul
înregistrării. (Predicție mișcare)
• Este posibil să dureze ceva timp pentru a focaliza subiectul dacă operați funcția de transfocare
de la Wide la Tele sau schimbați brusc subiectul, de la unul aflat la distanță la unul apropiat.
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator din nou când este dificilă focalizarea subiectului.
• În timp ce butonul declanșator este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidații pe ecran.
• În următoarele cazuri, [AFF] sau [AFC] operează în același mod ca și [AFS]:
– Când se înregistrează cu [4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))
– În situații cu iluminare redusă
• Este fixat la [AFS] când este setat modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).
• [AFF] nu este disponibilă la înregistrarea fotografiilor 4K. [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) funcționează în timpul înregistrării.
• Setarea modului de focalizare nu poate fi schimbată atunci când înregistrarea este efectuată
cu funcția Post Focus (Post-focalizare).
75
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Setarea modului Auto Focus (Focalizare automată)
Moduri aplicabile:
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată
pozițiilor și numărului de subiecte care vor fi selectate.
Apăsați
(◄).
([Face/Eye
Detection]
(Detectare
față/ochi))
([Tracking]
(Monitorizare))
([49-Area]
(49 zone))
, etc.
([Custom Multi])
(Personalizare
multiplă)
Camera detectează automat fața și ochii
subiectului. Camera ajustează focalizarea pe
ochiul aflat cel mai aproape de cameră, iar
expunerea utilizând fața (când [Metering Mode]
(Mod de măsurare) este setat la
). (P77)
Camera continuă să ajusteze focalizarea și
expunerea automat la obiectul în mișcare
specificat. (Dynamic Tracking - Urmărire dinamică)
(Când [Metering Mode] (Mod măsurare) este setat
la
) (P78)
Se pot focaliza până la 49 de zone de focalizare
automată.
Acest mod este eficient când un subiect nu se află
în centrul ecranului.
Dintre cele 49 de zone de focalizare automată,
puteți seta liber forma optimă a zonei de focalizare
automată pentru subiect. (P79)
Camera se focalizează pe subiectul din zona de
focalizare automată a monitorului.
([1-Area] (1 zonă))
([Pinpoint]
(Punct de
focalizare))
Puteți obține o focalizare mai precisă pe un punct
care este mai mic decât
Dacă apăsați butonul declanșatorului pe jumătate,
va fi mărit ecranul care vă permite verificarea
focalizării.
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) și modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus),
puteți comuta la
sau
76
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Despre
([Face/Eye Detection]) (Detectare față/ochi)
Când camera detectează fețe, zonele de focalizare automată
selectate sunt afișate și este indicat ochiul care va fi focalizat.
Ⓐ: Ochi utilizat pentru focalizare
Galben:
Culoarea se schimbă la verde când butonul
declanșator este apăsat la jumătate și focalizarea
este realizată.
Alb:
Afișat când sunt detectate mai multe fețe.
Fețele unor persoane care se află la aceeași distanță
cu cele din zona de focalizare automată galbenă vor
fi, la rândul lor, focalizate.
• Camera poate detecta până la 15 fețe.
Pot fi detectați doar ochii feței care urmează să fie focalizată.
 Schimbarea ochiului care va fi focalizat
Atingeți ochiul care va fi focalizat.
• Atingerea
sau apăsarea [MENU/SET] (Meniu/Setare)
va anula setarea ochiului care a fost focalizat.
77
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Blocarea subiectului care va fi urmărit (
([Tracking] (Urmărire))
Operarea butoanelor
Îndreptați zona de urmărire a focalizării Ⓑ către
subiect și apoi apăsați butonul declanșator pe
jumătate.
• Zona de focalizare automată devine verde când se detectează
subiectul.
• Zona de focalizare automată devine galbenă când este eliberat
butonul declanșator.
• Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a șterge blocarea.
Operație tactilă
Atingeți subiectul.
• Efectuați această operație cu funcția Declanșator tactil anulată.
• Zona de urmărire a focalizării automate devine galbenă, iar
subiectul este blocat.
• Atingeți
pentru a șterge blocarea.
• Domeniul de focalizare va fi același ca cel al
(AF Macro - Focalizare automată macro).
(P87)
• Zona de urmărire a focalizării automate va lumina intermitent în roșu și va dispărea dacă
blocarea eșuează.
78
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Setarea formei zonei de focalizare automată ([Custom Multi]
(Personalizare multiplă))
1
2
Apăsați
3
Apăsați ◄/► pentru a selecta setarea și apoi apăsați ▼.
ⒶForma curentă a zonei AF
Selectați o pictogramă Custom Multi (Personalizare multiplă) (
și apăsați .
([Horizontal Pattern]
(Model orizontal))
Această formă este
convenabilă pentru
realizarea
înregistrărilor de
panoramare sau
înregistrărilor similare.
([Vertical Pattern]
(Model vertical))
Această formă este
convenabilă pentru
înregistrarea
obiectelor, precum
clădirile.
([Central Pattern])
(Model central)
([Custom1]
(Personalizare 1)/
[Custom2]
(Personalizare 2)/
[Custom3]
(Personalizare 3))
Această formă este
convenabilă când
doriți să focalizați
zona din mijloc.
Puteți selecta o setare personalizată.
• Este afișat ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
4
Selectați zonele de focalizare automată.
ⒷZonele de focalizare automată selectate
Când selectați
❶ Schimbați forma unei zone de focalizare automată.
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
▲/▼/◄/►
Atingerea
Îndepărtarea/
apropierea
degetelor
[DISP.]
(Afișare)
[Reset]
(Resetare)
Descrierea operației
Deplasează poziția
Modifică dimensiunea
Prima dată:
Poziția este resetată la centru
A doua oară:
Dimensiunea este resetată la
implicit
❷ Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
79
etc.)
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Când selectați
❶ Schimbați forma unei zone de focalizare automată.
Operarea butoanelor
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta zona de focalizare
automată și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru setare (repetare).
• Setarea este anulată când se apasă din nou pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pentru a anula toate selecțiile, apăsați [DISP.] (Afișare).
Operație tactilă
Atingeți sau glisați pentru a selecta zonele de focalizare automată.
• Pentru a anula selecția unei anumite zone de focalizare
automată, atingeți din nou zona.
❷ Apăsați [Fn2] pentru a seta.
 Înregistrarea zonei de focalizare automată la
sau
❶ Din ecranul din etapa 3 la P79, apăsați ▲.
❷ Apăsați ▲/▼ pentru a selecta destinația la care va fi înregistrată setarea și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Oprirea aparatului va readuce setările ajustate cu
80
la setările implicite.
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Restricții privind modul de focalizare automată
• Nu este posibilă setarea modului Auto Focus (Focalizare automată) în următorul caz.
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
• Modul de focalizare automată este fixat la
în următoarele cazuri.
− Când este utilizat zoom-ul digital
− Când se utilizează [Miniature Effect] (Efect miniatură) in [Filter Settings] (Setări filtru)
([Face/Eye Detection] (Detectare față/ochi))
• Camera poate să nu detecteze fețele în anumite situații, de exemplu, când subiectele se mișcă
rapid. În aceste situații, camera efectuează operația
([Tracking] (Urmărire))
• Când AF Tracking (Urmărire focalizare automată) nu funcționează corect din cauza anumitor
condiții de înregistrare, de exemplu când subiectul este mic sau când este întuneric, se efectuează
operația de
.
•
nu se poate utiliza cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).
• În următoarele cazuri,
operează ca
.
− Când se utilizează [Sepia]/[Monochrome] (Monocrom)/[Dynamic Monochrome] (Monocrom
dinamic)/[Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/
[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) în [Filter
Settings] (Setări filtru)
− Când se utilizează [Monochrome] (Monocrom)/[L.Monochrome] (Monocrom L.)/[L.Monochrome D]
(Monocrom L. D) în [Photo Style] (Stil foto).
([Custom Multi]) (Personalizare multiplă)
• Zonele de focalizare automată din centru sunt focalizate în timpul înregistrării fotografiilor 4K sau
înregistrării de imagini video folosind [Continuous AF] (Focalizare automată continuă).
([Pinpoint] (Punct de focalizare))
• În următoarele cazuri,
operează ca
.
− La înregistrarea imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
• Nu se poate seta la
în următoarele cazuri.
− Când setați [AFS/AFF/AFC] în meniul [Rec] (Înregistrare) la [AFF]/[AFC]
81
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Modificarea poziției și dimensiunii zonei de focalizare automată
Moduri aplicabile:
Când este selectat
sau
în modul Auto Focus (Focalizare automată), puteți
modifica poziția și dimensiunea zonei de focalizare automată. Cu
, puteți seta poziția de blocare.
• Efectuați aceste operații cu funcția declanșator tactil eliberată.
• De asemenea, puteți afișa ecranul de setări al zonei de focalizare automată atingând ecranul
de înregistrare.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) → [Touch
Settings] (Setări tactile) → [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) → [AF]
• Puteți folosi meniul [Custom] (Personalizare) ([Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare declanșator))
pentru a seta metoda de afișare pentru zona de focalizare automată conform preferințelor. (P185)
• Ținta de măsurare a punctului poate fi deplasată, de asemenea, pentru a corespunde zonei
de focalizare automată când [Metering Mode] (Mod măsurare) este setat la
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
– Când este utilizat zoom-ul digital
Când selectați
1
2
Apăsați
Selectați
și apăsați ▼.
sau
• Apare ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
3
Modificați poziția și dimensiunea zonei de focalizare automată.
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
▲/▼/◄/►
Atingerea
–
Îndepărtarea/apropierea
degetelor
Descrierea operației
Deplasează poziția
Modifică dimensiunea
–
[DISP.] (Afișare)
Prima dată: Poziția este resetată în centru
A doua oară: Dimensiunea este resetată la implicit
[Reset] (Resetare)
 Această operație nu este disponibilă pentru
4
Modifică dimensiunea (în trepte mici)
.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Dacă ați selectat
, o zonă de focalizare automată cu aceeași funcție ca
va fi setată
în poziția de setare.
Setarea zonei de focalizare automată este anulată când apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
sau atingeți
.
82
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Când selectați
Puteți seta poziția de focalizare selectând un grup din zona de focalizare automată.
Zona de focalizare automată, care este configurată cu 49 de puncte, este împărțită în
grupuri constând din 9 puncte fiecare (6 puncte sau 4 puncte pentru grupuri localizate la
marginile ecranului).
1
2
Apăsați
Selectați
și apăsați ▼.
• Este afișat ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
3
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta un grup din zona
de focalizare automată.
4
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Setarea zonei de focalizare automată este anulată când apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeți
.
Exemple de grup
83
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Când selectați
Puteți seta cu precizie poziția de focalizare prin mărirea ecranului.
1
2
3
Apăsați
Selectați
și apăsați ▼.
Apăsați ▲/▼/◄/►pentru a seta poziția de focalizare,
apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Afișajul mărit va apărea.
4
Deplasați [+] în poziția de focalizare.
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
▲/▼/◄/►
Atingerea
–
Îndepărtarea/apropierea
degetelor
–
Deplasează [+].
Mărește/reduce ecranul în trepte mici.
Mărește/reduce ecranul.
Comută afișajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet).
–
[DISP.]
(Afișare)
Descrierea operației
[Reset] (Resetare)
Vă readuce la ecranul din pasul 3.
• Când imaginea este afișată în modul cu ferestre, puteți mări imaginea cu aproximativ 3× până
la 6×; când imaginea este afișată pe întreg ecranul, puteți mări imaginea cu aproximativ 3× până
la 10×.
• De asemenea, puteți realiza fotografii prin atingerea
5
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Poziția focalizării nu poate fi setată la marginile ecranului.
84
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Specificați poziției zonei de focalizare automată cu suportul tactil
Moduri aplicabile:
Puteți deplasa zona de focalizare automată afișată
pe vizor atingând monitorul.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) → [Touch
Settings] (Setări tactile) → [Touch Pad AF] (Focalizare automată tactilă)
[EXACT]
Mută zona de focalizare
automată a vizorului atingând o
poziție dorită pe suportul tactil.
[OFFSET]
(Decalare)
Mută zona de focalizare
automată a vizorului în funcție
de distanța trasată pe suportul
tactil.
[OFF]
(Dezactivare)
–
• Apăsați pe jumătate butonul declanșatorului pentru a determina poziția de focalizare.
Pentru a readuce poziția de focalizare în centru, apăsați [DISP.] (Afișare) înainte de a
determina poziția.
• Pentru a anula setarea zonei de focalizare automată când s-a selectat
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
85
sau
,
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Specificarea poziției zonei de focalizare automată cu funcția tactilă
Moduri aplicabile:
→
1
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) →
[Touch Settings] (Setări tactile) → [Touch AF] (Focalizare automată tactilă)
→ [AF+AE] (Focalizare automată+Expunere automată)
Atingeți subiectul pentru care doriți să optimizați
luminozitatea.
• Apare ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
(P82)
• Poziția de optimizare a luminozității este afișată în centrul
zonei de focalizare automată. Poziția urmează deplasarea
zonei de focalizare automată.
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la
ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru Expunerea
automată tactilă.
2
Atingeți [Set] (Setare).
• Poziția atinsă va fi setată ca zonă de focalizare automată cu aceleași funcții ca și
.
• Pentru a anula focalizarea și luminozitatea setată cu [AF+AE] (Focalizare automată+Expunere
automată), atingeți
(
când se selectează
).
Când fundalul a devenit prea luminos etc.,
contrastul luminozității cu fundalul poate fi reglat
prin compensarea expunerii.
• La înregistrarea cu declanșatorul tactil, focalizarea și luminozitatea sunt optimizate pentru poziția
atinsă înainte ca înregistrarea să aibă loc.
• La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul locației atinse.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [AF+AE] (Focalizare automată+Expunere automată) nu funcționează în următoarele cazuri:
– Când este utilizat zoom-ul digital
86
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Realizarea fotografiilor de aproape
Moduri aplicabile:
Acest mod vă permite să fotografiați de aproape subiectul, de exemplu când fotografiați flori.
Comutați selectorul de focalizare
la
.
• Puteți face fotografii unui subiect aflat la o distanță de
până în 3 cm (0,098 ft) de obiectiv, prin rotirea
butonului de transfocare până la capăt în direcția Wide.
• Domeniul de focalizare este afișat, de exemplu, când
utilizați transfocarea. (P37)
Ⓐ Aliniați cu indicatorul
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent), cea mai scurtă distanță de înregistrare va fi aceeași
ca pentru
indiferent de setarea selectorului de focalizare.
• Țineți cont de următoarele aspecte atunci când realizați fotografii de aproape:
− Este posibil ca o imagine să nu fie focalizată atunci când subiectul nu se află în domeniul
de focalizare, chiar dacă afișajul de focalizare este aprins.
− Se recomandă utilizarea unui trepied și a funcției [Self Timer] (Temporizator).
− Nu recomandăm folosirea blițului.
− Intervalul de focalizare efectiv este redus în mod semnificativ. Ca atare, dacă distanța
dintre cameră și subiect se modifică după focalizarea pe subiect, refocalizarea pe acesta
poate fi dificilă.
− Rezoluția poate fi redusă ușor în jurul marginilor imaginii. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
87
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Reglarea manuală a focalizării
Moduri aplicabile:
Utilizați această funcție când doriți să fixați focalizarea sau când distanța dintre obiectiv și
subiect este stabilită și nu doriți să activați focalizarea automată.
1
Comutați selectorul de focalizare
la [MF].
Ⓐ Aliniați cu indicatorul
2
3
Apăsați
(◄).
Apăsați ▲/▼/◄/►pentru a regla poziția
de focalizare, apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Este afișat ecranul de asistență, mărind zona. (MF Assist)
(Asistență la focalizarea manuală)
• De asemenea, puteți regla poziția de focalizare trăgând de
ecran.
• De asemenea, puteți mări afișajul apropiind degetele sau
atingând ecranul de două ori.
4
Rotiți inelul de control pentru
a ajusta focalizarea.
În sensul acelor de ceasornic:
Focalizează pe un subiect aflat în apropiere
În sens invers acelor de ceasornic:
Focalizare pe un subiect aflat la distanță
Ⓑ MF Assist (Asistență la focalizarea manuală) (Ecran mărit)
Ⓒ Maxim
Ⓓ Ghid focalizare manuală
• Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori. ([Peaking])
(Maxim)
• Puteți verifica dacă punctul de focalizare se află aproape
sau departe. (MF Guide) (Ghid focalizare manuală)
88
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Puteți efectua următoarele operații:
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
▲/▼/◄/►
Glisare
–
Descrierea operației
Deplasează zona mărită.
Îndepărtarea/apropierea
Mărește/reduce ecranul în trepte mici.
degetelor
–
Mărește/reduce ecranul.
Comută afișajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet).
–
[DISP.]
(Afișare)
[Reset] (Resetare)
Poziția zonei mărite este resetată în centru.
 Nu se poate seta în modul Intelligent Auto (Automat inteligent).
• Când imaginea este afișată în modul cu ferestre, puteți mări imaginea cu aproximativ 3 până
la 6×; când imaginea este afișată pe întreg ecranul, puteți mări imaginea cu aproximativ 3 până
la 20×.
5
Apăsați pe jumătate butonul declanșator.
• Va fi afișat ecranul de înregistrare.
• De asemenea, puteți efectua aceeași operație apăsând
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Când se activează [Focus Switching for Vert / Hor] (Comutare focalizare pentru vertical/orizontal)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare declanșator)),
puteți seta poziția ecranului de asistență MF mărit pentru fiecare orientare a camerei.
Obținerea rapidă a focalizării utilizând focalizarea automată
În Manual Focus (Focalizare manuală), puteți focaliza subiectul utilizând Auto Focus
(Focalizare automată).
Atingeți
• Focalizarea automată funcționează în centrul cadrului.
• De asemenea, Focalizarea automată funcționează cu
următoarele operații.
− Apăsarea pe butonul [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare
automată/expunere automată) la care este alocat [AF-ON]
(Activare focalizare automată) (P90)
− Apăsarea butonului funcțional la care este alocată [AF-ON]
(Activare focalizare automată) (P50)
−
Glisând monitorul și eliberând degetul în poziția unde doriți
să focalizați
89
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Fixarea focalizării și a expunerii
(AF/AE Lock - Blocare AF/AE)
Moduri aplicabile:
Blocați în prealabil focalizarea și expunerea pentru a face fotografii cu aceleași setări de
focalizare și expunere în timp ce schimbați compoziția.
Această funcție este utilă, de exemplu, atunci când doriți să focalizați o margine a ecranului
sau există o lumină de fundal.
1
2
Îndreptați camera spre subiect.
Apăsați lung [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)
pentru a fixa focalizarea sau expunerea.
• Dacă eliberați [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), blocarea
AF/AE este anulată.
3
În timp ce apăsați [AF/AE LOCK]
(Blocare AF/AE), deplasați camera pe măsură
ce compuneți imaginea și apoi apăsați
butonul declanșator complet.
 Setarea funcțiilor [AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare automată/expunere automată)
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator) → [AF/AE Lock] (Blocare focalizare
automată/expunere automată)
[AE LOCK]
(Blocare expunere
automată)
Este blocată doar expunerea.
• Când expunerea este setată, este
afișat [AEL].
[AF LOCK]
(Blocare AF)
Este blocată doar focalizarea.
• Când subiectul este focalizat, este
afișat [AFL].
[AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare
automată/expunere
automată)
[AF-ON]
(Activare AF)
Sunt blocate expunerea și focalizarea.
• [AFL] și [AEL] sunt afișate când
focalizarea și expunerea sunt
optimizate.
Se execută focalizarea automată.
• Fixarea AF este eficientă doar atunci când realizați fotografii cu expunere manuală.
• Blocarea AE este eficientă doar atunci când realizați fotografii cu expunere manuală.
• Comutarea de program poate fi setată chiar și atunci când AE este blocată.
90
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Compensarea expunerii
Moduri aplicabile:
Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor
de luminozitate între subiect şi fundal.
Rotiți selectorul de compensare a expunerii
pentru a selecta valoarea de compensare.
• Cu selectorul de compensare a expunerii, puteți seta o valoare
în intervalul de la -3 EV la +3 EV.
Ⓐ Aliniați cu indicatorul
Ⓑ Valoarea de compensare a expunerii
Subexpunere
Expus corect
Compensarea expunerii
spre pozitiv.
Supraexpus
Compensarea expunerii
spre negativ.
 Compensarea expunerii într-un domeniu extins
1
Setați meniul pentru a desemna [Exposure Comp.] (Compensare expunere) la un
buton funcțional. (P50)
2
3
Apăsați butonul funcțional din ecranul de înregistrare.
Rotiți selectorul de control pentru
a compensa expunerea.
Ⓒ Încadrare expunere
Ⓓ Compensare expunere
• Când expunerea este setată cu un buton funcțional,
puteți seta o valoare în intervalul de la -5 EV la +5 EV.
• Puteți seta Încadrarea expunerii apăsând ▲/▼. (P132)
4
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
91
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
• În modul Manual Exposure (Expunere manuală), puteți compensa expunerea doar atunci când
sensibilitatea ISO este setată la [AUTO].
• În funcție de luminozitate, este posibil ca acest lucru să nu poată fi realizat în unele cazuri.
• Când [Auto Exposure Comp.] (Compensare expunere automată) în [Flash] (Bliț) din meniul [Rec]
(Înregistrare) este setată la [ON] (Activare), luminozitatea blițului încorporat va fi setată automat
la nivelul corespunzător compensării de expunere selectate.
(Acest lucru se aplică dacă expunerea este setată cu un buton funcțional)
• Dacă atribuiți [Exposure Comp.] (Compensare expunere) unui buton funcțional, selectorul de
compensare a expunerii va fi dezactivat.
• Puteți seta o valoare între j3 EV și i3 EV în timpul înregistrării video sau efectuării de înregistrări
cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau Post Focus (Post-focalizare).
• Când valoarea de compensare a expunerii este în afara domeniului de la -3 EV la +3 EV,
luminozitatea ecranului de înregistrare nu se va mai modifica. Este recomandată înregistrarea
prin verificarea luminozității reale a imaginii înregistrate pe ecranul Auto Review (Revizualizare
automată) sau pe ecranul de redare.
• Valoarea de compensare a expunerii setată cu butonul funcțional este stocată chiar dacă setați
comutatorul camerei la [OFF] (Oprire). (Când [Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare
expunere) este setată la [OFF] (Dezactivare))
92
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Setarea sensibilităţii la lumină
Moduri aplicabile:
Acest mod vă permite setarea sensibilităţii la lumină (sensibilitate ISO).
1
Apăsați
2
Selectați sensibilitatea ISO rotind selectorul
de control.
(▲).
Ⓐ Sensibilitate ISO
AUTO
(ISO inteligent)
de la 80 la 3200, H.64002
Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în funcție de
luminozitate.
• Până la [ISO3200]1
Camera reglează automat sensibilitatea ISO optimă și viteza
declanșatorului și timpul de expunere pentru a se potrivi mișcării
subiectului și luminozității scenei și pentru a minimiza vibrațiile
subiectului.
• Până la [ISO3200]1
• Timpul de expunere nu este fixat atunci când butonul declanșator
este apăsat la jumătate. Acesta se modifică în mod continuu
pentru a corespunde mișcării subiectului până când butonul
declanșator este apăsat complet.
Sensibilitatea ISO este fixată la diferite setări.
1 Când [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată ISO (Fotografie)) din meniul
[Rec] (Înregistrare) este setată la [AUTO] (Automat).
2 Când [Extended ISO] (ISO extins) din meniul [Custom] (Personalizat) ([Exposure] (Expunere))
este setat la [ON] (Pornire).
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
93
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Caracteristicile sensibilităţii ISO
25600
200
Locaţie de înregistrare
Timp de expunere
Zgomot
Vibraţii ale subiectului
Când este lumină (în exterior)
Când este întuneric
Lung
Scurt
Redus
Mărit
Mărit
Redus
• Pentru detalii privind domeniul de focalizare disponibil când setați sensibilitatea ISO la [AUTO]
(Automat), consultați P148.
• Nu se poate selecta
în următoarele cazuri:
− Mod AE cu prioritatea declanșatorului
− Mod Expunere manuală
• Utilizați meniul rapid (P48) pentru a modifica setările când [Direct Focus Area] (Zonă de
focalizare directă) (P187) este setată la [ON] (Activare), întrucât AF zona de focalizare automată
este mutată cu cursorul butonului, în acest caz.
• Când opțiunea [Multi Exp.] (Expunere multiplă) este setată, setarea maximă este [ISO3200].
• Când înregistrați imagini video sau înregistrați cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau Post Focus
(Post-focalizare), elementele de setare se modifică la următoarele:
− [AUTO], [200] - [6400] ([L.100] - [6400] dacă [Extended ISO] (ISO extins) este setat la [ON]
(Activare))
94
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
Moduri aplicabile:
Balansul de alb ajustează culoarea albă conform sursei de lumină pentru a reproduce o
nuanță de culoare în general mai apropiată de cea a vieții reale.
1
Apăsați
2
Rotiți selectorul de control pentru
a selecta balansul de alb.
[AWB]/
[AWBc]
(►).
Ajustare automată
• Sub surse de lumină, precum becuri cu incandescență, unde pot apărea
tonuri roșiatice:
− Cu [AWB], sunt menținute tonurile roșiatice pentru a reproduce ambianța
scenei mult mai precis.
− Cu [AWBc], tonurile roșiatice sunt suprimate pentru a reproduce mai precis
culorile originale ale subiectului. Aceleași tonuri ca în cazul [AWB] pot fi
aplicate într-un mediu luminos.
• [AWB] și [AWBc] aplică aceleași tonuri sub sursele de lumină în cazul în care
nu apar tonuri roșiatice.
Pentru înregistrări de exterior într-o zi cu cer senin
Pentru înregistrări de exterior într-o zi noroasă
Pentru înregistrări de exterior la umbră
Pentru înregistrări sub lumină incandescentă
Când realizați fotografii doar cu blițul
 [AWB] se aplică atunci când înregistrați imagini video sau când înregistrați fotografii 4K sau
când înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
95
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Este înregistrat un obiect alb pentru a seta balansul
de alb.
Acest lucru este convenabil pentru înregistrarea sub
surse multiple de lumină.
❶ Apăsați ▲.
❷ Amplasați un obiect alb, cum ar fi o coală de hârtie
în cadrul din centrul ecranului și apăsați [MENU/ SET] (Meniu/Setare).
• Astfel veți seta balansul de alb și veți reveni la ecranul de înregistrare.
• Este posibil ca balansul de alb să nu fie setat când subiectul este prea
luminos sau prea întunecat.
Setați din nou balansul de alb după ajustarea luminozității corespunzătoare.
Setați temperatura de culoare a balansului de alb pentru
a se potrivi sursei de lumină.
❶ Apăsați ▲.
❷ Apăsați ▲/▼ pentru a selecta temperatura de
culoare și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Puteți seta o temperatură de culoare din intervalul [2500K] - [10000K].
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
Sub lumină fluorescentă, instalații cu LED-uri etc., balansul de alb corespunzător variază
în funcție de tipul de lumină.
Folosiți [AWB], [AWBc],
sau
• Balansul de alb nu va funcționa corect dacă realizați imagini utilizând un bliț sau subiectul este
înregistrat în afara domeniul de bliț efectiv.
 Auto White Balance (Balans de alb automat)
În funcție de condițiile din momentul înregistrării imaginilor, imaginile pot prezenta o nuanță roșiatică
sau albăstrie.
Vă rugăm să rețineți că este posibil ca balansul de alb să nu funcționeze corect în cazurile de mai jos.
În acest caz, setați Balansul de alb la o altă setare decât [AWB] sau [AWBc].
– Când există surse multiple de lumină
– Când nu există culori apropiate de alb
1) [AWB] nu va funcționa în acest interval.
2) Cer senin
3) Cer înnorat (Ploaie)
4) Umbră
5) Lumina soarelui
6) Lumină fluorescentă albă
7) Bec electric normal
8) Răsăritul sau apusul soarelui
9) Lumină de lumânare
K= Temperatură de culoare exprimată în grade Kelvin
96
4. Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) şi ton de culoare
Reglarea fină a balansului de alb
Puteţi efectua o reglare fină a balansului de alb atunci când nu puteţi obţine nuanţa necesară setând
balansul de alb.
1
2
Selectaţi balansul de alb, apoi apăsaţi pe ▼.
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a ajusta fin balansul de alb.
◄: [A] (AMBER - chihlimbar: PORTOCALIU)
►: [B] (BLUE - albastru: ALBĂSTRUI)
▲: [G] (GREEN - Verde: VERZUI)
▼: [M] (MAGENTA - Magenta: ROŞIATIC)
• De asemenea, puteți efectua reglaje fine atingând graficul
balansului de alb.
• Pentru a reseta poziția la centru, apăsați [DISP.] (Afișare).
• Puteți seta încadrarea balansului de alb rotind selectorul
de control. (P133)
3
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
• Dacă reglaţi fin balansul de alb la [A] (amber - chihlimbar), pictograma balansului de alb de pe
ecran va deveni portocalie.
Dacă reglaţi fin balansul de alb la [B] (blue - albastru), pictograma balansului de alb de pe ecran
va deveni albastră.
• Dacă reglaţi fin balansul de alb la [G] (Verde) sau [M] (magenta), vor fi afişate [+] sau [-] lângă
pictograma balansului de alb de pe ecran.
97
5.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K)
şi pentru acţionare
Selectarea unui mod de acţionare
Moduri aplicabile:
Puteţi modifica operaţia pe care o execută camera la apăsarea pe butonul declanşator.
1
Apăsaţi
2
Apăsați ◄/► pentru a selecta modul de
acționare şi apoi apăsaţi pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
.
❶
[Single]
(O singură imagine)
Când este apăsat butonul declanșator, este
înregistrată o singură imagine.
❷
[Burst]
(Rafală) (P99)
Înregistrările sunt realizate continuu la apăsarea
butonului declanșator.
❸
[4K PHOTO]
(Foto 4K) (P101)
Când este apăsat butonul declanșator, este
înregistrată o fotografie 4K.
❹
[Post Focus]
(Post-focalizare) (P111)
Atunci când butonul declanșator este apăsat, este
efectuată înregistrarea cu funcția Post Focus
(Post-focalizare).
[Self Timer]
(Temporizator) (P116)
Când butonul declanșator este apăsat, înregistrarea
are loc după ce timpul setat s-a scurs.
[Panorama Shot]
(Înregistrare panoramică)
(P118)
Imaginile sunt înregistrate succesiv în timp ce
apăsați butonul declanșator și mutați camera
orizontal sau vertical, iar apoi camera combină
imaginile într-o singură fotografie panoramică.
❺
❻
• Selectați
pentru a reveni la [Single] (Individual) (setare implicită).
98
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Realizarea fotografiilor utilizând modul rafală
Moduri aplicabile:
Fotografiile sunt realizate continuu la apăsarea butonului declanşator.
1
Apăsați
2
Apăsați ◄/► pentru a selecta
pictograma de rafală (
etc.)
și apoi apăsați ▲.
3
Selectați viteza de rafală cu ◄/► şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
4
.
[H]
Înregistrare în rafală de mare viteză.
[M]
Înregistrare în rafală de viteză medie.
[L]
Înregistrare în rafală de mică viteză.
Focalizați subiectul și realizați fotografia.
• Apăsați lung butonul declanșator pentru a activa modul rafală.
 Anularea modului Burst (Rafală)
Selectați
dintre modurile de acționare. (P98)
([Single] (Individual)) sau
 Note despre setările modului de serie
Viteză rafală
(imagini/secundă)
Live View
(Vizualizare live) în Burst
Mode (Mod rafală)
Număr de imagini
înregistrabile
[H]
(Viteză ridicată)
[M]
(Viteză medie)
AFS/MF
11
7
AFF/AFC
5,5
5,5
AFS/MF
Niciuna
AFF/AFC
Disponibil
Disponibil
Cu fișiere RAW
32 sau mai mult
Fără fișiere RAW
100 sau mai mult
[L]
(Viteză redusă)
2
Disponibil
 Când înregistrarea este efectuată conform condițiilor de testare specificate de Panasonic.
Rata rafalei se va reduce pe parcurs. Totuși, imaginile pot fi realizate până când capacitatea cardului se
umple. În funcție de condițiile de înregistrare, se va reduce numărul de imagini în rafală care poate fi realizat.
99
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Despre numărul maxim de imagini care pot fi realizate continuu
Când apăsați butonul declanșator la jumătate, va fi afișat numărul
maxim de imagini care pot fi realizate continuu.
Exemplu: Când pot fi realizate 20 de imagini: [r20]
• După începerea înregistrării, numărul maxim de imagini care pot fi
realizate continuu va scădea.
Viteza de înregistrare încetinește când apare [r0].
• Când este afișat [r99+], puteți realiza 100 sau mai multe imagini continuu.
 Note despre focalizare in modul de serie
Modul de obținere a focalizării variază în funcție de setarea modului de focalizare și setarea
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom] (Personalizare)
([Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare declanșator)).
Setare de
focalizare
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare)
[H]
[M]/[L]
[FOCUS] (Focalizare)
[AFS]
[BALANCE] (Balans)
La prima imagine
[RELEASE] (Eliberare)
Focalizare teoretică2
[FOCUS] (Focalizare)
[AFF]/[AFC]1
[BALANCE] (Balans)
Focalizare teoretică2
[RELEASE] (Eliberare)
[MF]
Focalizare normală3
Focalizarea setată cu focalizare manuală
–
1 Când subiectul este întunecat, focalizarea este fixată pe prima imagine.
2 Viteza de rafală are prioritate, iar focalizarea este estimată a fi în intervalul posibil.
3 Viteza de rafală se poate reduce.
• Viteza de fală se poate diminua în funcție de următoarele setări:
− [Sensitivity] (Sensibilitate)/[Picture Size] (Rezoluție imagine)/[Quality]
(Calitate)/AFS/AFF/AFC]/[Focus/Release Priority] (Prioritate eliberare/focalizare)
• Când rata de rafală este setată la [H] (când setarea de focalizare este [AFS] sau [MF]), expunerea va fi
setată la prima imagine. În alte cazuri, expunerea va fi reglată pentru fiecare imagine.
• Salvarea pe card a imaginilor realizate în modul Burst (Rafală) poate necesita timp.
Dacă realizați imagini continuu în timp ce salvați, numărul maxim de imagini înregistrabile scade.
Pentru o fotografiere continuă, se recomandă utilizarea unui card de memorie de mare viteză.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Modul Rafală este dezactivat în următoarele cazuri.
− Când se utilizează [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)/[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/
[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Soare) în [Filter Settings] (Setări filtru)
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când se înregistrează cu blițul (furnizat)
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru) (numai când [Auto Shooting]
(Înregistrare automată) este setată)
100
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Înregistrarea fotografiilor 4K
Moduri aplicabile:
Camera vă permite să realizați fotografii în rafală de 8 milioane de pixeli (aprox.) la 30 cadre/secundă.
După realizarea acestor fotografii, puteți salva momentul dorit, extrăgându-l din fișierul rafală.
• Utilizaţi un card UHS cu clasa de viteză 3.
1
2
Apăsați
.
Apăsați ◄/► pentru a selecta
pictograma 4K photo
(foto 4K) (
etc.) și apoi apăsați ▲.
• Implicit, puteți efectua aceleași operațiuni ca în pașii 1
și 2 apăsând pe [Fn1].
3
Selectați metoda de înregistrare cu / și
apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• De asemenea, puteți seta metoda de înregistrare în
[4K PHOTO] (Foto 4K) din meniul [Rec] (Înregistrare).
[4K Burst]
(Rafală 4K)
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K(S/S))
„S/S” este o abreviere de
la „Pornire/Oprire”.
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K)
Pentru a realiza cea mai bună fotografie a unui subiect
(de exemplu, sport, avioane, trenuri)
Înregistrare audio: Indisponibil
Pentru a nu rata ocazia de a realiza o fotografie în condiții
impredictibile
(de exemplu, plante, animale, copii)
Înregistrare audio: Disponibil
Dacă este necesar, pentru a înregistra oricând există o ocazie
de a realiza fotografii
(de ex.: atunci când este aruncată o minge)
Înregistrare audio: Indisponibil
 Sunetul nu este redat când efectuaţi redarea cu camera.
4
Înregistraţi o fotografie 4K
• Dacă utilizați Auto Focus (Focalizare automată), [Continuous AF] (Focalizare automată
continuă) va funcționa în timpul înregistrării. Focalizarea va fi reglată continuu.
101
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
1 Apăsaţi pe jumătate butonul
[4K Burst]
(Rafală 4K)
declanşator.
2 Apăsați și mențineți apăsat butonul
declanșator complet cât timp doriţi
să efectuaţi înregistrarea.
Ⓐ Apăsați și țineți apăsat
Ⓑ Înregistrarea este efectuată
• Apăsaţi complet butonul declanşator puţin mai devreme.
Înregistrarea începe cu aproximativ 0,5 secunde după ce aţi
apăsat complet butonul declanşator.
• Dacă ridicaţi degetul de pe butonul declanşator imediat după
iniţierea înregistrării, puteţi înregistra timp de aproximativ 1,5
secunde din momentul în care aţi ridicat degetul de pe buton.
1 Apăsaţi complet butonul
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K(S/S))
declanşator pentru a începe
înregistrarea.
2 Apăsaţi din nou complet butonul
declanşator pentru a opri
înregistrarea.
Ⓒ Start (Prima operaţie)
Ⓓ Stop (A doua operaţie)
Ⓔ Înregistrarea este efectuată
Setarea manuală a marcajelor
Puteți adăuga marcaje dacă apăsați [Fn2] în timpul înregistrării.
(Până la 40 de marcaje pentru fiecare înregistrare) Când selectați și
salvați imagini dintr-un fișier rafală 4K, puteți trece la pozițiile unde ați
adăugat marcaje.
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K)
Apăsaţi complet butonul declanşator.
Ⓕ Aproximativ 1 secundă
Ⓖ Înregistrarea este efectuată
• Auto Focus (Focalizare automată)
reglează focalizarea continuu și cu
excepția modului Manual Exposure
(Expunere manuală), reglează continuu și expunerea.
• Este posibil ca imaginile să nu fie afișate continuu ca în momentul
înregistrării cu ecranul de înregistrare normală.
Sfaturi de înregistrare
În situații în care doriți să blocați focalizarea și expunerea, precum
situațiile în care subiectul nu se află în centru, utilizați [AF/AE
LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată). (P90)
• Camera va efectua înregistrarea în rafală a unei fotografii 4K și o va salva ca fișier rafală 4K
cu o setare [Rec Format] (Format înregistrare) [MP4].
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afișat automat ecranul de
selectare a imaginilor. Pentru a continua înregistrarea, apăsați pe jumătate butonul
declanșator pentru afișarea ecranului de înregistrare.
• Pentru informații privind modul de selectare și de salvare a imaginilor din fișierele rafală 4K
înregistrate, consultați P106.
102
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Anularea modului 4K Photo (Foto 4K)
În pasul 2, selectați
([Single] (Individual)) sau
(P101)
Epuizarea acumulatorului și temperatura camerei
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau fotografierea 4K este efectuată continuu, se
poate afișa
și înregistrarea poate fi oprită. Așteptați până la răcirea camerei.
• Când este setată
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează mai
repede și temperatura camerei crește. (Setarea se poate schimba la
([4K Burst])
(Rafală 4K) pentru a proteja camera.)
Setați
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
Note despre funcția 4K Photo (Foto 4K)
 Pentru a modifica raportul dimensiunilor
Puteți comuta comutatorul selector al raportului de dimensiuni pentru a seta raportul de dimensiuni al
fotografiilor 4K.
 Pentru a înregistra subiectul cu reducerea estompării
Puteți reduce efectul de estompare a subiectului dacă setați un timp de expunere mai mic.
1
Schimbați modul de înregistrare la [S] (Shutter-Priority AE Mode - Prioritate
declanșator la expunere automată). (P66)
2
Setați timpul de expunere rotind selectorul de timp de expunere.
• Timpul de expunere aproximativ pentru înregistrarea în aer liber și în condiții meteorologice
favorabile: 1/1000 secunde sau mai rapid.
• Dacă măriți timpul de expunere, sensibilitatea ISO devine mai ridicată, ceea ce poate crește
zgomotul de pe ecran.
 Prevenirea trepidațiilor camerei la înregistrarea imaginilor
Când utilizați [Light Composition] (Compoziție lumină) sau [Sequence Composition] (Compunere
secvențială), vă recomandăm utilizarea unui trepied și realizarea fotografiilor de la distanță prin
conectarea camerei la un smartphone, pentru a preveni trepidațiile camerei. (P238)
 Sunetul declanșatorului pentru înregistrare
• La utilizarea [4K Burst] (Rafală 4K) sau [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K), puteți modifica setările de
sunet ale declanșatorului electronic în [Shutter Vol.] (Volum declanșator) și [Shutter Tone]
(Ton declanșator). (P202)
• Când înregistrați cu [4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S)), puteți seta volumul tonului de pornire/oprire în
[Beep Volume] (Volum semnal sonor).
• Înregistrarea în rafală de mare viteză poate fi folosită în mod silențios în combinație cu [Silent Mode]
(Mod silențios).
103
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Scene care nu sunt adecvate
Înregistrarea în locații extrem de luminoase sau în interior
Când subiectele sunt înregistrate într-o locație extrem de luminoasă sau în condiții de iluminare
fluorescentă/cu LED, tonul de culoare sau luminozitatea imaginii se pot modifica sau este posibilă
apariția de benzi orizontale pe ecran.
Creșterea timpului de expunere poate reduce efectul dungilor orizontale.
Subiecți care se mișcă rapid
Dacă înregistrați un subiect care se mișcă rapid, este posibil ca subiectul din imaginile înregistrate să
apară deformat.
 Configurarea camerei pentru funcția 4K Photo (Foto 4K)
Configurarea camerei este optimizată automat pentru înregistrarea fotografiilor 4K.
• Următoarele elemente de meniu [Rec] (Înregistrare) sunt fixate la setările de mai jos:
[4K] (8M)
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[Quality] (Calitate)
[4:3]: 3328×2496
[1:1]: 2880×2880
[16:9]: 3840×2160
[3:2]: 3504×2336
[Shutter Type]
(Tip obturator)
[ESHTR]
(Obturator electronic)
 Modificări în conformitate cu raportul dimensiunilor.
• Fișiere în rafală 4K sunt înregistrate cu setările indicate mai jos:
Setările din meniul [Motion Picture] (Imagine video) nu se aplică fișierelor în rafală 4K.
[Rec Format]
(Format înregistrare)
[MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[4K/100M/30p]
[Continuous AF]
(Focalizare automată
continuă)
[ON] (Activat)
• Când se înregistrează cu funcția 4K Photo (Foto 4K), intervalele pentru următoarele funcții diferă de
cele disponibile la efectuarea fotografiilor:
− Timp de expunere: 1/30 -1/16000
− [Min. Shtr Speed] (Timp de expunere minim): [1/1000] - [1/30]
− Compensare expunere. Între -3 EV și +3 EV
− Sensibilitate ISO: [AUTO], [200] - [6400] ([L.100] - [6400] dacă se setează [Extended ISO] (ISO extins))
• Când se înregistrează cu funcția 4K Photo (Foto 4K), sunt dezactivate următoarele funcții:
− Bliț
− Înregistrare cu încadrare
− Comutare program
− [AF Mode] (Mod de focalizare automată)
− [MF Assist] (Asistență la focalizare manuală)
(doar ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K))
− Balans de alb
104
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
• Următoarele elemente de meniu sunt dezactivate:
[Intelligent Auto]
(Modul auto inteligent)
[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)/
[iHDR]
[Rec]
(Înregistrare)
[Picture Size] (Rezoluție imagine)/[Quality] (Calitate)/[Color Space]
(Spațiu de culoare)/[Flash] (Bliț)/[Long Shtr NR] (Reducere zgomot de
imagine pentru timp de expunere scurt)/[Shutter Type] (Tip obturator)/
[Bracket] (Încadrare)/[HDR]
[Custom]
(Personalizare)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)/[Face Recog.] (Recunoaștere față)/
[Profile Setup] (Configurare profil)
[Setup]
(Configurare)
[Economy] (Economisire energie) (Doar [4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K)/
[Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor)/[LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF)
• Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 15 de minute.
• Când utilizați un card de memorie SDHC, puteți continua înregistrarea unei fotografii 4K fără
•
•
•
•
întrerupere, chiar dacă dimensiunea fișierului depășește 4 GB, dar fișierul rafală va fi divizat în
fișiere mai mici pentru înregistrare și redare.
Cu un card de memorie SDXC, puteți salva un fișier rafală cu o dimensiune a fișierului depășind
4 GB ca un singur fișier.
Sunt efectuate următoarele modificări atunci când înregistrați fotografii 4K:
− Unghiul de vizualizare se îngustează.
− [Location] (Locație) din [Travel Date] (Data călătoriei) nu poate fi înregistrată.
− [AFF] în [AFS/AFF/AFC] nu poate fi setat.
− [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) nu este disponibilă.
− [Step Zoom] (Transfocare graduală) nu funcționează în timpul înregistrării [4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K).
Scene Detection (Detectare scenă) din modul Intelligent Auto (Automat inteligent) funcționează în
același mod ca la înregistrarea imaginilor video.
Când modul de acționare este setat la 4K Photo (Foto 4K), nu puteți realiza imagini în timp ce
înregistrați imagini video. (Doar când este setată
([Photo Priority]) (Prioritate fotografie))
Pentru a selecta și salva imagini din fișierele rafală 4K pe un PC, folosiți software-ul
„PHOTOfunSTUDIO”. Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu puteți edita un fișier rafală 4K sub
forma unei imagini video.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Funcția 4K Photo (Foto 4K) este dezactivată când utilizați următoarele setări:
− Când se utilizează [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)/[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/
[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Soare) în [Filter Settings] (Setări filtru)
− La înregistrarea imaginilor video
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
105
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Selectarea imaginilor din fişierul rafală 4K
şi salvarea acestora
1
Selectați o imagine apăsând pictograma
pe ecranul de redare și apăsați ▲.
• Puteți efectua aceeași operație și prin atingerea pictogramei
• Dacă imaginea a fost înregistrată cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K),
treceți la pasul 3
2
Trageți de bara de glisare pentru a efectua
o selecție aproximativă a scenelor.
Ecran de vizualizare
a diaporamelor
• Pentru informații privind utilizarea ecranului de vizualizare
a diaporamelor, consultați P107.
• De asemenea, puteți selecta scene pe ecranul de redare
rafală 4K prin atingerea
(Fn1). (P108)
3
Glisați cadrele pentru a selecta cadrul
pe care doriți să îl salvați ca imagine.
• Puteți efectua aceeași operație și prin apăsarea
pictogramei ◄/►.
4
Atingeți
pentru a salva imaginea.
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
Dacă utilizați [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor 4K) în meniu
[Playback] (Redare), puteți salva timp de 5 secunde o înregistrare 4K. (P217)
• Imaginea va fi salvată cu informații despre înregistrare (informații Exif), inclusiv cu informații
privind timpul de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO.
• Fișierele în rafală 4K salvate pe un PC vor fi tratate ca imagini video MP4.
106
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Operații în timpul selectării imaginilor
 Navigarea în ecranul de vizualizare a diaporamei
Poziția cadrului afișat
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
Glisare/
–
Țineți apăsat
Atingere/ Glisare
Îndepărtarea/apropierea
degetelor
▲/▼/◄/►
–
Selectează un cadru.
• Pentru modificarea cadrelor afișate în vizualizarea
diaporamelor, selectați cadrul din capătul din stânga/dreapta
sau
.
și atingeți
Derulează în mod continuu înainte/înapoi cadru cu cadru.
◄/►
Apăsați lung
Descrierea operației
Glisare
Selectează cadrul care va fi afișat.
• Afișează cadrele anterioare sau următoare sub formă
de diaporamă.
Mărește/reduce afișajul.
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit).
Comută un marcaj pentru a fi afișat. (P109)
[Fn1]
Afișează ecranul de redare rafală 4K.
[Fn2]
Comută la operarea marcatoarelor. (P109)
–
Adaugă/șterge un marcaj.
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori. ([Peaking])
(Maxim)
–
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
•
Comută în ordinea
(Slabă) →
Salvează imaginea
107
→
([HIGH]).(Ridicată).
([LOW])
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Navigarea în ecranul de redare rafală 4K
În timpul redării continue
În timpul pauzei
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
Descrierea operației
▲
Redare continuă/Pauză (în timpul redării continue).
▼
Derulare continuă/Pauză (în timpul derulării continue).
Derulare rapidă înainte/Derulare înainte cadru cu cadru
(în timpul pauzei).
Derulare rapidă înapoi/Derulare înapoi cadru cu cadru
(în timpul pauzei).
–
Selectează cadrele de afișat (în timpul pauzei).
Atingere/ Glisare
Îndepărtarea/apropierea
degetelor
▲/▼/◄/►
Glisare
Mărește/reduce afișajul (în timpul pauzei).
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit).
[Fn1]
Afișează ecranul de vizualizare a diaporamelor
(în timpul pauzei).
[Fn2]
Comută la operarea marcatoarelor.
–
–
Adaugă/șterge un marcaj.
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori. ([Peaking])
(Maxim)
• Comută în ordinea
→
([LOW])
(Slabă) →
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
([HIGH]).(Ridicată).
Salvează imaginea (în timpul pauzei).
• De fiecare dată când atingeți ecranul de două ori, afișajul se comută între vizualizare mărită sau
normală.
108
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Selectarea și salvarea imaginilor pe ecranul televizorului
• Setați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) la [AUTO] sau o setare cu or rezoluție de [4K/25p].
La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectați [AUTO].
• Dacă afișați fișiere rafală 4K pe un TV conectat la cameră, acestea vor fi afișate numai pe ecranul
de redare rafală 4K.
• În funcție de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fișierele rafală 4K să nu fie redate corect.
Marcaj
Când selectați și salvați imagini dintr-un fișier rafală 4K, puteți
selecta cu ușurință imagini prin omiterea pozițiilor marcate.
Sunt disponibile două tipuri de marcaje.
Marcator alb:
Acesta este setat manual în timpul înregistrării sau al redării.
Marcator verde:
Acesta este setat automat de către cameră în timpul înregistrării.
(Funcție Auto Marking (Marcare automată))
Ecranul de operare a marcajelor
 Sare la pozițiile marcate
Când atingeți
pe ecranul de vizualizare a diaporamei sau pe ecranul de redare rafală 4K, se
afișează ecranul de utilizare a marcatorilor și puteți sări la pozițiile marcate. Atingeți
pentru a
reveni la operarea inițială.
Operarea
butoanelor
◄/►
Operație tactilă
Descrierea operației
Trece la marcajul anterior/următor.
Funcție Auto Marking (Marcare automată)
Camera setează automat marcaje pe scenele în care se detectează o față sau mișcarea
unui subiect.
(Exemplu: Într-o scenă în care trece un vehicul, explodează un balon sau se întoarce o
persoană)
• Până la 10 marcaje sunt afișate pentru fiecare fișier.
• În următoarele cazuri, este posibil ca marcajele să nu fie setate de funcția Auto Marking
(Marcare automată), în funcție de condițiile de înregistrare și starea subiectelor.
− Camera se mișcă din cauza panoramării sau vibrațiilor
− Mișcarea unui subiect este lentă/mică
− Subiectul este mic
− O față nu este orientată spre direcția înainte
109
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Comută un marcaj pentru a fi afișat
Atingeți
pe ecranul de vizualizare a diaporamelor, ecranul de redare rafală
4K sau ecranul de operare a marcajelor.
[Auto]
Setează un marcaj pe scenele în care se detectează o față sau
mișcarea unui subiect.
[Face Priority]
(Prioritate față)
Afișează un marcaj cu prioritate oferită unei scene în care se
detectează o față.
[Motion Priority]
(Prioritate mișcare)
Afișează un marcaj cu prioritate oferită unei scene în care se
detectează mișcarea unui subiect.
[Off] (Dezactivat)
Afișează doar marcajele setate manual.
• Nu puteți șterge marcaje setate de funcția Auto Marking (Marcare automată).
• Este posibil ca marcajele setate de funcția Auto Marking (Marcare automată) să nu fie afișate
corect dacă divizați fișierul rafală 4K pe un alt dispozitiv și apoi îl redați pe cameră.
• În următorul caz, marcajele setate de funcția Auto Marking (Marcare automată) nu sunt afișate.
− Fișiere rafală 4K înregistrate cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
110
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Reglarea focalizării după înregistrare
(Post Focus - Post-focalizare/Focus Stacking - Combinare
imagini focalizate diferit într-o singură fotografie)
Moduri aplicabile:
Camera vă permite să realizați imagini rafală 4K în timp ce comutați focalizarea la diferite zone.
După realizarea acestor imagini, puteți selecta zona de focalizare dorită.
Această funcţie este potrivită pentru înregistrarea obiectelor statice.
Înregistrare în rafală 4K în
timp ce focalizarea este
comutată automat.
Selectați punctul
de focalizare dorit.
Este creată o imagine cu
punctul de focalizare dorit.
• Utilizați un card UHS cu clasa de viteză 3.
• Recomandăm utilizarea unui trepied când înregistrați imagini care vor fi utilizate pentru Focus
Stacking (Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie).
1
2
Apăsați
(▼).
Apăsați ◄/► pentru a selecta pictograma
Post Focus (Post-focalizare)
și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Implicit, puteți efectua aceleași operațiuni ca în pașii 1 și 2
apăsând pe [Fn4] și apoi selectând [ON] (Activat).
3
Decideți cu privire la compoziție și apăsați
butonul declanșator pe jumătate.
• Focalizarea automată va detecta zonele de focalizare
pe ecran. (Cu excepția marginilor ecranului)
• Dacă nu poate fi focalizată nicio zonă pe ecran, afișajul
focalizării
va lumina intermitent. Înregistrarea nu este
posibilă în acest caz.
Din momentul în care apăsați pe jumătate butonul
declanșator, până la sfârșitul înregistrării:
• Păstrați aceeași distanță față de subiect și aceeași
compoziție.
111
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
4
Apăsați complet butonul declanșator pentru
a porni înregistrarea
• Punctul de focalizare se modifică automat în timpul
înregistrării. Când pictograma
dispare,
înregistrarea se oprește automat.
• Va fi înregistrată o imagine video cu [Rec Format] (Format înregistrare) setat la [MP4].
(Sunetul nu va fi înregistrat.)
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afișat un ecran care vă
permite să selectați zona de focalizare dorită. (P113)
 Pentru a anula înregistrarea [Post Focus] (Post-focalizare)
În pasul 2, selectați
([Single] (Individual)) sau
(P111)
Despre temperatura camerei
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau înregistrarea [Post Focus] (Post-focalizare) este
efectuată continuu, camera poate afișa
Așteptați până la răcirea camerei.
și înregistrarea poate fi oprită.
 Limitările privind funcția Post Focus (Post-focalizare)
• Întrucât înregistrarea este efectuată la aceeași calitate a imaginii cu cea a fotografiilor 4K, se aplică
anumite limitări funcțiilor de înregistrare și setărilor de meniu. Pentru detalii, consultați
„Configurarea camerei pentru funcția 4K Photo (Foto 4K)” la P104.
• În afară de limitările privind funcția 4K Photo (Foto 4K), următoarele limitări se aplică funcției Post
Focus (Post-focalizare):
− Operația de focalizare manuală este dezactivat.
− Modul de focalizare automată și [AFS/AFF/AFC] nu sunt disponibile.
− Nu pot fi înregistrate imagini video.
− [Digital Zoom] (Transfocare digitală) este dezactivată.
− Următoarele elemente din meniul [Custom] (Personalizare) sunt dezactivate:
[Shutter AF] (Focalizare automată cu declanșator)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Funcția Post Focus (Post-focalizare) este dezactivată când utilizați următoarele setări:
− Când se utilizează [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)/[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/
[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Soare) în [Filter Settings] (Setări filtru)
− Când ați setat [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
112
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Selectarea zonei de focalizare dorite și salvarea unei imagini
(Post Focus) (Post-focalizare)
1
Selectați o imagine apăsând pictograma
de redare și apăsați ▲.
pe ecranul
• Puteți efectua aceeași operație și prin atingerea pictogramei
2
.
Atingeți zona de focalizare dorită.
• Dacă o imagine focalizată nu este disponibilă
pentru zona selectată, va fi afișat un cadru roșu.
Nu puteți salva imaginea în acest caz.
• Nu puteți selecta marginile ecranului.
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
Atingerea
Descrierea operației
Selectează o zonă de focalizare.
• Operația nu poate fi selectată cât timp afișajul este mărit.
Mărește afișajul.
Reduce afișajul (cât timp afișajul este mărit).
Este comutată la funcția Focus Stacking (Combinare
imagini focalizate diferit într-o singură fotografie). (P114)
[Fn1]
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori.
([Peaking]) (Maxim)
• Comută în ordinea
→
([LOW])
[Fn2]
(Slabă) →
([HIGH]).(Ridicată).
Salvează imaginea.
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Puteți regla fin focalizarea deplasând bara glisantă
cât timp afișajul este mărit. (Puteți efectua aceeași
operație și prin apăsarea pictogramei ◄/►.)
3
Atingeți
pentru a salva imaginea.
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Funcția Post Focus (Post-focalizare) nu poate fi setată când camera și TV-ul sunt conectate cu
un cablu micro HDMI.
113
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Îmbinarea mai multor fotografii pentru a mări domeniul de
focalizare (Focus Stacking - Combinare imagini focalizate diferit
într-o singură fotografie)
ⒶFocalizare: mai aproape
ⒷFocalizare: mai departe
1
Atingeți
în pasul 2 din „Selectarea zonei de focalizare dorite și salvarea unei
imagini (Post Focus) (Post-focalizare)” (P113).
• De asemenea, puteți efectua aceeași operație apăsând pe [Fn1].
2
Atingeți metoda de îmbinare dorită.
[Auto Merging]
(Îmbinare automată)
[Range Merging]
(Îmbinare gamă)
Selectează automat fotografiile care sunt potrivite pentru îmbinare și
le îmbină într-o singură fotografie.
• Se va acorda prioritate fotografiile cu focalizare apropiată.
• Combinați imaginile focalizate diferit într-o singură fotografie și
salvați fotografia.
Îmbină fotografiile cu zone de focalizare specificate într-o singură
fotografie.
(Când [Range Merging] (Îmbinare gamă) este selectată)
3
Atingeți zona de focalizare dorită.
• Specificați cel puțin două zone.
• Zonele focalizate dintre cele două puncte selectate sunt indicate.
• Părțile care nu pot fi selectate sunt indicate cu gri.
• Pentru a anula selecția, atingeți din nou zona de focalizare.
• Pentru a selecta mai multe zone, glisați ecranul.
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
Descrierea operației
Selectează o zonă.
Atingerea
[Fn2]
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set/Cancel]
(Setare/Anulare)
[All] (Toate)
[Reset]
(Resetare)
Specifică/anulează o zonă.
Selectează toate zonele.
(Înainte de selectarea zonelor)
Anulează toate selecțiile.
(După selectarea zonelor)
Îmbină fotografiile și
salvează fotografia finală.
114
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
4
Atingeți
pentru a îmbina fotografiile și pentru a salva fotografia finală.
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG. Informațiile de înregistrare (informații Exif) ale
imaginii originale cu cea mai apropiată distanță de focalizare, inclusiv timpul de expunere,
apertura și sensibilitatea ISO, vor fi, de asemenea, înregistrată împreună cu noua imagine.
• Camera poate corecta automat nealinierea imaginilor, rezultată în urma trepidațiilor camerei.
Dacă acestea sunt corectate, unghiul de vizualizare se îngustează atunci când imaginile sunt
îmbinate.
• Imaginile pot fi îmbinate într-o imagine cu un aspect nenatural în următoarele cazuri:
− Când subiectul se mișcă în timpul înregistrării
− Când distanța dintre subiecte este mare
− Când fotografiile sunt prea defocalizate (Dacă realizați fotografii cu o valoare mai mare a
aperturii, fotografia finală poate avea un aspect mai puțin nenatural.)
• Este posibil să nu puteți utiliza funcția Focus Stacking (Combinare imagini focalizate diferit într-o
singură fotografie) pentru imaginile înregistrate cu alte dispozitive.
115
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul
Moduri aplicabile:
1
Apăsați
2
Apăsați ◄/► pentru a selecta pictograma
etc.) și apoi
de temporizator (
apăsați pe ▲.
3
Apăsați ◄/► pentru a selecta setarea de
funcționare și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
(▼).
Fotografia este realizată la 10 secunde după apăsarea pe butonul declanșator.
După 10 secunde, camera realizează 3 fotografii la intervale de aproximativ 2 secunde.
Fotografia este realizată la 2 secunde după apăsarea pe butonul declanșator.
• Când utilizați un trepied etc. setarea reprezintă un mod convenabil de a evita
vibrațiile cauzate de apăsarea butonului declanșator.
• Setarea de timp pentru temporizator poate fi, de asemenea, stabilită în opțiunea [Self Timer]
(Temporizator) din meniul [Rec] (Înregistrare).
4
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
pentru a focaliza și apoi apăsați-l complet
pentru a realiza o fotografie.
• Focalizarea și expunerea vor fi setate când butonul
declanșator este apăsat pe jumătate.
• După ce indicatorul temporizatorului este afișat intermitent,
înregistrarea începe.
116
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Anularea temporizatorului
Selectaţi
dintre modurile de acţionare. (P98)
([Single] (Individual)) sau
• Temporizatorul poate fi, de asemenea, anulat prin oprirea camerei. (Când [Self Timer Auto Off]
(Oprire automată temporizator) (P196) este setată la [ON] (Activare))
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied când înregistraţi cu ajutorul temporizatorului.
Indisponibil în aceste cazuri:
în următoarele cazuri.
− Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings]
(Setări filtru) este setată la [ON] (Activare)
− Când se înregistrează cu funcția de încadrare
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
• Temporizatorul este dezactivat în următoarele cazuri.
− La înregistrarea imaginilor video
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
(numai când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată)
• Nu se poate seta la
117
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
Realizarea fotografiilor panoramice
Moduri aplicabile:
Fotografiile consecutive realizate în timpul deplasării camerei sunt combinate, formând o
panoramă.
1
Apăsați
2
Apăsați ◄/► pentru a selecta pictograma de
panoramă (
etc.) și apoi apăsați ▲.
3
Apăsați ◄/► pentru a selecta direcția de
înregistrare și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
(▼).
Stânga → Dreapta
Dreapta → Stânga
Jos → Sus
Sus → Jos
4
Este afișată o linie de
ghidare orizontală.
Este afișată o linie de
ghidare verticală.
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a focaliza.
118
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
5
Apăsați complet butonul declanșator și mișcați camera într-un cerc
mic în direcția săgeții de pe ecran.
Înregistrați de la stânga la dreapta
Rezoluție imagine: [STANDARD]
Rezoluție imagine: [WIDE] (Larg)
• Deplasați camera la viteză constantă.
Este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate corect dacă
deplasați camera prea rapid sau prea încet.
6
Ⓐ Direcție de înregistrare și
progres (Ghid)
Ⓑ Ghidare orizontală/verticală
Apăsați butonul declanșator din nou, pentru a încheia înregistrarea
imaginii.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată ținând camera nemișcată în timpul înregistrării.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârșitul ghidajului.
Pentru a adăuga efecte de imagine (filtre)
Implicit, puteți seta efectul de imagine rotind inelul de control.
❶ Rotiți inelul de control pentru a selecta efectul de imagine.
❷ Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Puteți seta efectul și atingând [Filter Settings] (Setări filtru) (P123) în meniul [Rec] (Înregistrare)
sau atingând
(P129) pe panoul tactil.
• Consultați paginile de la P123 la P129 pentru detalii despre reglarea și limitările efectelor de
imagine.
119
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Modificarea setărilor de imagine panoramică
→
[Rec] (Înregistrare) → [Panorama Settings] (Setări panoramă)
[Direction]
(Direcție)
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
Setează direcția de înregistrare.
Setează unghiul de vizualizare (rezoluția imaginii).
[STANDARD]/[WIDE] (Larg)
• Numărul pixelilor de înregistrare de pe direcțiile orizontală și verticală ale panoramei variază în
funcție de rezoluția imaginii, de direcția de înregistrare și de numărul de imagini combinate.
Numărul maxim de pixeli este prezentat mai jos.
Rezoluție imagine
[STANDARD]
[WIDE] (Larg)
Direcție de
înregistrare
Rezoluție orizontală
Rezoluție verticală
Orizontal
8176 pixeli
1920 pixeli
Vertical
2560 pixeli
7680 pixeli
Orizontal
8176 pixeli
960 pixeli
Vertical
1280 pixeli
7680 pixeli
 Tehnică pentru modul de înregistrare panoramică
Ⓐ Deplasați camera în direcția de înregistrare
fără a o scutura.
(În cazul în care camera se mișcă prea mult,
imaginile nu vor putea fi înregistrate, sau
imaginea panoramică înregistrată va deveni
mai îngustă (mai mică).)
Ⓑ Deplasați camera spre marginea domeniului
pe care doriți să-l înregistrați.
(Totuși, ultimul cadru nu este înregistrat
până la final.)
120
5. Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) şi pentru acţionare
 Despre redare
Apăsarea pe ▲ va începe redarea prin derulare automat,
în aceeași direcție ca înregistrarea.
• Următoarele operații pot fi efectuate prin redarea prin derulare.
▲
Pornirea redării panoramice/Pauză
▼
Stop
 În timpul pauzei, puteți glisa ecranul pentru a derula înainte sau înapoi. Dacă atingeți bara de
derulare, poziția de redare sare la poziția atinsă.
 Pentru a anula funcția de panoramare
Selectați
([Single]) (Individual) sau
din modul de acționare (P98).
• Poziția de transfocare este fixată la Wide.
• Tipul obturatorului este fixat la obturator electronic.
• Camera setează automat valoarea diafragmei și timpul de expunere în timpul înregistrării
imaginilor panoramice. Setarea inelului de diafragmă și a selectorului de timp de expunere sunt
dezactivate.
• Focalizarea, balansul de alb și expunerea sunt fixate la valorile optime pentru prima imagine.
Prin urmare, dacă focalizarea sau luminozitatea se modifică semnificativ în timpul înregistrării,
este posibil ca întreaga imagine panoramică să nu aibă focalizarea și luminozitatea
corespunzătoare.
• La combinarea mai multor imagini pentru crearea unei singure imagini panoramice, subiectul
poate apărea deformat, iar în unele cazuri punctele de legătură pot fi observabile.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Înregistrarea imaginilor panoramice este dezactivată în următoarele cazuri:
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
• Este posibil ca, la înregistrarea următoarelor subiecte sau în condițiile de înregistrare de mai jos,
crearea unei imagini panoramice să nu fie realizabilă sau ca imaginile să nu se combine
corespunzător.
− Subiecte cu o culoare unică, uniformă, sau cu un model repetitiv (precum cerul sau o plajă)
− Subiecte în mișcare (persoane, pisici, mașini, valuri, flori bătute de o adiere de vânt etc.)
− Subiecte a căror culoare sau ale căror modele se modifică în scurt timp
(precum o imagine care apare pe un afișaj)
− Locații întunecoase
−
Locații cu surse de lumină cu scintilații, precum luminile fluorescente sau lumânările
121
6.
Înregistrarea imaginilor care se potrivesc
subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Modificarea raportului dimensiunilor
Moduri aplicabile:
Puteți comuta cu ușurință raportul de dimensiuni al imaginilor statice utilizând comutatorul de
selectare a raportului de dimensiuni.
Folosirea comutatorului de selectare
a raportului de dimensiuni
Ⓐ Aliniați cu indicatorul
[4:3]
Raportul dimensiunilor pentru un televizor 4:3
[1:1]
Raportul dimensiunilor unei imagini pătrate
[16:9]
Raportul dimensiunilor unui TV de înaltă definiție etc.
[3:2]
Raportul dimensiunilor unei camere cu film standard
Indisponibil în aceste cazuri:
• Setarea comutatorului de selectare a raportului de dimensiuni este dezactivată în timpul
înregistrării imaginilor panoramice.
122
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Realizarea unor fotografii cu diferite efecte
de imagine (Filtru)
Moduri aplicabile:
Puteți înregistra cu efecte de imagine suplimentare.
Pot fi adăugate efecte de imagine chiar și atunci când realizați imagini panoramice.
1
Selectați meniul.
→
2
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video) →
[Filter Settings] (Setări filtru) → [Filter Effect] (Efect filtru) →
[SET] (Setare)
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta efectele de
imagine (filtrele).
Ⓐ Afișare previzualizare
• Puteți selecta efectele de imagine (filtrele) atingând
imaginile exemplu.
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Afișarea descrierii fiecărui efect de imagine
Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) cât timp este afișat ecranul de selectare a efectului
de imagine.
•
Când este setat la afișarea ghidului, sunt afișate explicațiile pentru fiecare efect de imagine.
Afișare normală
Afișare ghid
123
Afișare listă
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
• Următoarele elemente sunt fixate la setările de mai jos, atunci când setați efectele de imagine:
•
•
•
•
•
− [White Balance] (Balans de alb): [AWB]
− [Photo Style] (Stil foto): [Standard]
− [Color Space] (Spațiu de culoare): [sRGB]
− [Highlight Shadow] (Evidențiere umbră): [Standard]
− [i.Dynamic] (Control inteligent domeniu dinamic): [OFF] (Dezactivare)
− [HDR]: [OFF] (Dezactivare)
În funcție de efectul de imagine, ecranul de înregistrare poate apărea ca și când ar lipsi cadre.
[Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/[Soft Focus]
(Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) nu sunt disponibile în
următoarele cazuri.
− La înregistrarea imaginilor video
Setările de sensibilitate ISO disponibile vor fi limitate la [ISO3200].
Sensibilitatea ISO pentru [High Dynamic] (Domeniu dinamic ridicat) va fi setată la [AUTO].
Se aplică următoarele limitări când este setat modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică):
− [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Evidențiere jucărie)/[Miniature Effect] (Efect
miniatură)/[Sunshine] (Rază de soare) nu sunt disponibile.
− Efectele de imagine [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea) nu vor fi aplicate
pe ecran în timpul înregistrării.
− Când se setează [High Key] (Supraexpunere), este posibil ca efectele sale să fie neclare în
scenele care nu sunt suficient de luminoase.
124
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Tipuri de efecte de imagine
[Expressive]
(Expresiv)
[Retro]
[Old Days]
(Efect fotografie
veche)
[High Key]
(Supraexpunere)
[Low Key]
(Subexpunere)
[Sepia]
[Monochrome]
(Monocrom)
[Dynamic
Monochrome]
(Monocrom dinamic)
[Rough
Monochrome]
(Monocrom grosier)
[Silky
[Monochrome]
(Monocrom
catifelat)
[Impressive Art]
(Artă impresionantă)
[High Dynamic]
(Dinamic accentuat)
[Cross Process]
(Proces
încrucişat)
[Toy Effect]
(Efect jucărie)
[Toy Pop]
(Efect jucărie în
relief)
[Bleach Bypass]
(Trecere cu
înălbitor)
[Miniature Effect]
(Efect miniatură)
[Soft Focus]
(Focalizare slabă)
[Fantasy]
(Fantezie)
[Star Filter]
(Filtru stea)
[One Point Color]
(Pată de culoare)
[Sunshine]
(Soare)
125
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
 Setarea tipului de defocalizare ([Miniature Effect]) (Efect miniatură)
1
2
Atingeți
și apoi selectați
Apăsați ▲/▼ sau ◄/► pentru a muta porțiunea
focalizată.
• De asemenea, puteți modifica porțiunea focalizată atingând
ecranul de înregistrare.
• Pentru a setare orientarea de înregistrare (orientarea de
defocalizare), atingeți
3
Rotiți selectorul de control pentru a modifica
dimensiunea porțiunii focalizate.
• Porțiunea poate fi, de asemenea, mărită/micșorată prin
apropierea/ depărarea degetelor pe ecran.
• Pentru a reseta setarea porțiunii focalizate înapoi la valoarea
implicită, apăsați [DISP.].
4
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Imaginile video sunt înregistrate fără sunet.
• Se înregistrează aproximativ 1/8 din intervalul de timp.
(Dacă înregistrați timp de 8 minute, înregistrarea rezultată va avea aproximativ 1 minut lungime.)
Durata de înregistrare disponibilă afișată este de aproximativ 8 ori mai mică.
În funcție de rata de cadre de înregistrare a înregistrării video, timpul de înregistrare al
înregistrării video și timpul de înregistrare disponibil pot fi diferite de valorile de mai sus.
• Dacă încheiați înregistrarea imaginilor video după scurt timp, este posibil ca înregistrarea să
continue pentru o anumită perioadă.
 Selectați culoarea care va rămâne ([One Point Color]) (Pată de culoare)
1
2
Atingeți
și apoi selectați
Selectați culoarea pe care doriți să o lăsați
deplasând cadrul cu ▲/▼/◄/►.
• De asemenea, puteți selecta culoarea pe care doriți să o
lăsați atingând ecranul.
• Pentru a readuce cadrul în centru, apăsați [DISP.] (Afișare).
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• În funcție de subiect, culoarea setată poate să nu fie lăsată în imagine.
126
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
 Setarea poziției și a dimensiunii sursei de lumină ([Sunshine])
(Lumină de soare)
1
2
Atingeți
și apoi selectați
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a muta poziția centrului sursei de lumină.
• Poziția sursei de lumină poate fi mutată, de asemenea, și prin
atingerea ecranului.
Sfat pentru amplasarea centrului sursei
de lumină
Un aspect mai natural poate fi creat prin amplasarea
centrului sursei de lumină în afara imaginii.
3
Ajustați dimensiunea sursei de lumină prin rotirea
selectorului de control.
• Afișajul poate fi mărit/redus și prin îndepărtarea/apropierea degetelor.
• Pentru a reseta setarea sursei de lumină la valoarea implicită, apăsați [DISP.].
4
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
Reglați efectul în funcție de preferințele dumneavoastră
1
2
Apăsați ►.
Rotiți selectorul de control pentru a regla setarea.
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la
ecranul de înregistrare.
Efect de imagine
Elemente care pot fi setate
[Expressive]
(Expresiv)
Prospețime
[Retro]
Culori atenuate
Culori în relief
Culoare
Tentă gălbuie
Tentă roșiatică
[Old Days]
(Efect fotografie veche)
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
[High Key]
(Supraexpunere)
Culoare
Tentă rozalie
Tentă aquamarin
[Low Key]
(Subexpunere)
Culoare
Tentă roșiatică
Tentă albăstruie
[Sepia]
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
127
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Efect de imagine
Elemente care pot fi setate
[Monochrome]
(Monocrom)
Culoare
Tentă gălbuie
Tentă albăstruie
[Dynamic Monochrome]
(Monocrom dinamic)
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
[Rough Monochrome]
(Monocrom grosier)
Granularitate
Mai puțin granulat
Mai granulat
[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)
Anvergura
defocalizării
Defocalizare slabă
Defocalizare puternică
[Impressive Art]
(Artă impresionantă)
Prospețime
Alb și negru
Culori în relief
[High Dynamic]
(Dinamic accentuat)
Prospețime
Alb și negru
Culori în relief
[Cross Process]
(Proces încrucișat)
Culoare
[Toy Effect]
(Efect jucărie)
Culoare
[Toy Pop]
(Efect jucărie în relief)
Zonă cu
luminozitate
periferică redusă
[Bleach Bypass]
(Trecere cu înălbitor)
Tentă verzuie/albăstruie/gălbuie/roșiatică
Tentă portocalie
Tentă albăstruie
Mică
Mare
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
[Miniature Effect]
(Efect miniatură)
Prospețime
Culori atenuate
Culori în relief
[Soft Focus]
(Focalizare slabă)
Anvergura
defocalizării
Defocalizare slabă
Defocalizare puternică
[Fantasy] (Fantezie)
Prospețime
Culori atenuate
Culori în relief
Lungimea razelor de lumină
Lungă
Scurt
Numărul razelor de lumină
[Star Filter]
(Filtru stea)
Mai mic
Mai mare
Unghiul razelor de lumină
Rotiți spre stânga
Rotiți spre dreapta
[One Point Color]
(Pată de culoare)
Cantitate de
culoare rămasă
Cantitate redusă de
culoare
[Sunshine] (Soare)
Culoare
Tentă gălbuie/roșiatică/albăstruie/albicioasă
128
Cantitate mare de
culoare
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Modificarea setărilor prin utilizarea panoului tactil
❶ Atingeți
.
❷ Atingeți elementul pe care doriți să îl setați.
Efect de imagine ON (Activare)/OFF (Dezactivare)
Selectează un efect de imagine (filtru)
Ajustează un efect de imagine
❸ Trageți bara de glisare pentru a regla setarea.
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
Realizarea unei imagini cu și fără efect de imagine simultan
([Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru))
Puteți apăsa butonul declanșator o dată și realiza două imagini simultan, una cu efect de imagine, iar
cealaltă fără efect de imagine.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Filter Settings] (Setări filtru) → [Simultaneous
Record w/o Filter] (Înregistrare simultană fără filtru)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Va fi realizată mai întâi o fotografie cu un efect de imagine, urmată de o fotografie fără efect.
• Doar o imagine cu un efect de imagine este afișată pentru Auto Review (Revizualizare automată).
Indisponibil în aceste cazuri:
• În următorul caz, [Simultaneous record w/o Filter] (Înregistrare simultană fără filtru) nu va funcționa:
– Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
– Când înregistrați în modul Rafală
– Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
– Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
– Când se înregistrează cu funcția de încadrare
– Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
129
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării automate
a unei setări (Înregistrare cu încadrare)
Moduri aplicabile:
Puteți realiza mai multe fotografii în timpul ajustării automate a unei setări apăsând
butonul declanșator.
1
Selectați meniul.
→
2
[Rec] (Înregistrare) → [Bracket] (Încadrare) →
[Bracket Type] (Tip încadrare)
Încadrare expunere
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea
în timp ce ajustați expunerea. (P132)
Încadrare apertură
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea
în timp ce ajustați apertura. (P132)
• Disponibilă în modul Aperture-Priority AE (Prioritate
apertură la expunere automată) sau când sensibilitatea
ISO este setată la [AUTO] în modul Manual Exposure
(Expunere manuală).
Încadrarea
focalizării
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea
în timp ce ajustați poziția de focalizare. (P133)
Încadrare
balans de alb
Apăsați butonul declanșator o singură dată pentru a realiza
automat trei fotografii cu diferite setări ale balansului de alb.
(P133)
Încadrare aspect
Când apăsați butonul
declanșator o dată, camera
va realiza automat patru
imagini cu patru tipuri de
raport al dimensiunilor
(4:3, 3:2, 16:9 și 1:1).
(Sunetul declanșatorului va fi
emis doar o singură dată.)
• Este afișat domeniul care poate fi înregistrat pentru
fiecare raport al dimensiunilor.
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [More settings] (Mai multe setări) și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Pentru informații despre [More Settings] (Mai multe setări), consultați pagina care descrie
fiecare funcție. Aspect Bracket (Încadrare aspect) nu are [More Settings] (Mai multe setări).
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a părăsi meniul.
130
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
3
Focalizați subiectul și realizați fotografia.
• Când selectați încadrarea expunerii, afișajul încadrării luminează intermitent până când sunt
realizate toate fotografiile pe care le-ați setat. Dacă modificați setările de încadrare sau opriți
camera înainte ca toate imaginile pe care le-ați setat să fie realizate, camera repornește
înregistrarea de la prima imagine.
 Pentru a anula [Bracket Type] (Tip de încadrare)
Selectați [OFF] (Dezactivare) la pasul 1.
• Următoarele modificări au loc când este setată Aspect Bracket (Încadrare aspect):
− Când [Picture Size] (Rezoluție imagine) este setată la [S], setarea este modificată automat la [M].
− Aceleași setări pentru timpul de expunere, apertură, focalizare, [Sensitivity] (Sensibilitate),
[Exposure] (Expunere) și [White Balance] (Balans de alb) sunt utilizate pentru toate cele patru
imagini.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Înregistrarea cu încadrare este dezactivată în următoarele cazuri.
− Când se utilizează [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)/[Miniature Effect] (Efect miniatură)/[Soft Focus] (Focalizare slabă)/
[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Soare) în [Filter Settings] (Setări filtru)
− La înregistrarea imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
− Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
(numai când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată)
− Când se înregistrează cu blițul (cu excepția cazului în care se folosește White Balance Bracket
(Încadrare cu balans de alb) sau Aspect Bracket (Încadrare aspect))
• Încadrarea balansului de alb este dezactivată în următoarele cazuri:
− Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
− Când se utilizează [Filter Settings] (Setări filtru)
− Când înregistrați în modul Rafală
− Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
• Aspect Bracket (Încadrare aspect) este dezactivată în următoarele cazuri:
− Când se folosește [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Evidențiere jucărie) în [Filter Settings]
(Setări filtru)
− Când înregistrați în modul Rafală
− Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
131
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Încadrare expunere
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în P130)
[Step] (Pas)
Setează numărul de imagini care pot fi realizate și intervalul de
compensare a expunerii.
De la [3•1/3] (Realizează trei fotografii la un interval de 1/3 EV) la [7•1]
(Realizează șapte fotografii la un interval de 1 EV)
[Sequence] (Secvență)
Setează ordinea în care sunt realizate fotografiile.
[Single Shot Setting]
(Setarea unei singure
fotografii)
Realizează o fotografie de fiecare dată când apăsați butonul
declanșator.
Realizează toate fotografiile setate care urmează a fi realizate
când apăsați butonul declanșator o singură dată.
 Nu este disponibilă pentru înregistrarea în rafală. Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți
apăsat butonul declanșator, înregistrarea va fi efectuată continuu până când se realizează un
număr specificat de fotografii.
[Step] (Pas): [3•1/3], [Sequence] (Secvență): [0/-/+]
Prima imagine
A 2-a imagine
A 3-a imagine
±0 EV
-1/3 EV
+1/3 EV
• Când se realizează fotografii folosind funcția de încadrare a expunerii după setarea valorii de compensare
a expunerii, imaginile realizate se bazează pe valoarea de compensare a expunerii selectată.
Încadrare apertură
Mod de înregistrare:
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în P130)
[Image Count]
(Interval de înregistrare/
Nr. imagini)
[3], [5]: Realizează un număr specificat de fotografii cu diferite valori ale
aperturii în intervalul stabilit în funcție de valoarea inițială a aperturii.
[ALL] (Toate): Realizează fotografii utilizând toate valorile de diafragmă.
• Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți apăsat butonul declanșator, înregistrarea va fi
efectuată până când se realizează un număr specificat de fotografii.
Exemplu:
Când poziția inițială este setată la F5.6:
❶ prima fotografie, ❷ a doua fotografie, ❸ a treia fotografie... ❼ a șaptea fotografie
132
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Încadrare apertură
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în P130)
[Step] (Pas)
[Image Count]
(Nr. imagini)
[Sequence] (Secvență)
Setează intervalul dintre pozițiile de focalizare.
Setează numărul de fotografii care trebuie realizate.
[0/-/+]: Mută poziția de focalizare alternativ mai aproape sau mai departe în
domeniul centrat pe poziția inițială în timp ce realizați fotografii.
[0/+]: Mută poziția de focalizare mai departe de poziția inițială în timp ce
realizați fotografii.
 Nu este disponibilă pentru înregistrarea în rafală. Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți
apăsat butonul declanșator, înregistrarea va fi efectuată continuu până când se realizează un
număr specificat de fotografii.
[Sequence] (Secvență): [0/-/+]
[Sequence] (Secvență): [0/+]
Ⓐ Focalizare: mai aproape
Ⓑ Focalizare: mai departe
❶ prima fotografie, ❷ a doua fotografie... ❺ a cincea imagine...
• Imaginile realizate cu Focus Bracket (Încadrare focalizare) sunt afișate ca imagini de grup.
Încadrare balans de alb
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în P130)
Rotiți selectorul de control pentru a ajusta gama
de corecție și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Orizontal (de la [A] la [B])
Vertical (de la [G] la [M])
• De asemenea, puteți seta gama de corecție atingând
133
.
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Realizarea automată a fotografiilor la intervale stabilite
([Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs))
Moduri aplicabile:
Camera poate realiza automat fotografii ale unor subiecte precum animale sau plante pe
măsură ce timpul este consumat și produce o imagine video.
• Efectuați în avans setările pentru dată și oră. (P32)
• Imaginile înregistrate sunt afișate ca grup de imagini.
1
Selectați meniul.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) → [Bracket Type]
(Tip încadrare)
[Shooting Interval
Setting] (Setare Interval
de înregistrare)
[Start Time]
(Ora de pornire)
[Image Count]
(Nr. imagini)/
[Shooting Interval]
(Interval de înregistrare)1
[ON] (Activat)
Setează intervalul de timp de la începerea
înregistrării până la începerea următoarei înregistrări.
[OFF]
(Dezactivare)
După înregistrare, următoarea înregistrare este
începută fără interval.
[Now] (Acum)
Începe înregistrarea prin apăsarea completă a
butonului declanșator.
[Start Time Set]
(Setare oră de
pornire)
Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore 59 de
minute în avans.
Selectați elementul (oră sau minut) apăsând pe
◄/►, setați ora de început apăsând pe ▲/▼, apoi
apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Se pot seta un număr de imagini și intervalul de înregistrare.
◄/►: Selectați elementul (număr de imagini/minut/secundă)
▲/▼: Setare.
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Set (Setare)
1 Poate fi setat doar atunci când [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare)
este setată la [ON] (Activare).
• Ora de finalizare a înregistrării estimată este afișată pe ecranul de setări.
Este afișată în următoarele condiții când [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de
înregistrare) este setat la [OFF] (Dezactivat):
− Mod înregistrare: Modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată)
sau modul Manual Exposure (Expunere manuală)
− Mod de focalizare: [MF]
• Camera nu va putea înregistra utilizând intervalul presetat și numărul de imagini de înregistrat
sau este posibil să nu termine de înregistrat la ora estimată de finalizare a înregistrării, în
anumite condiții de înregistrare.
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Start] și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
134
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
3
4
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a focaliza.
Apăsați complet butonul declanșator.
• Înregistrarea începe automat.
• În timpul stării de standby a înregistrării, camera se va opri automat dacă nu este efectuată
nicio operație pentru o anumită perioadă de timp. Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs)
este continuată chiar și cu aparatul oprit. Când sosește ora începerii înregistrării, camera
pornește automat.
Pentru a porni camera manual, apăsați pe jumătate butonul declanșatorului.
• Operații în timpul modului standby pentru înregistrare (Camera este pornită)
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
Descrierea operației
Afișează un ecran de selectare care vă permite să
întrerupeți temporar sau să opriți înregistrarea.
[Fn1]2
Afișează un ecran de selectare care vă permite să
reluați sau să opriți înregistrarea (în timpul pauzei)
2 Când înregistrați imagini setând [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare) la [OFF]
(Dezactivat), puteți apăsa pe [Fn1] chiar și pe durata înregistrării. După terminarea înregistrării
(expunerii) unei imagini realizate în momentul în care ați apăsat [Fn1], se afișează un ecran de selectare.
3 Când înregistrați imagini setând [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare) la [OFF]
(Dezactivat), nu puteți efectua operația tactilă.
5
Selectați metodele pentru crearea unei imagini video.
• Formatul de înregistrare este setat la [MP4].
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
[Sequence] (Secvență)
6
Setează calitatea unei imagini video.
Setează numărul de cadre pe secundă.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea video va fi mai uniformă.
[NORMAL]:
Îmbină imaginile în ordinea de înregistrare.
[REVERSE] (Invers):
Îmbină imaginile în ordinea inversă înregistrării.
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [OK] și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Imaginile video pot fi, de asemenea, create din [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
din meniul [Playback] (Redare). (P225)
135
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
• Această funcție nu trebuie utilizată pentru o cameră de securitate.
• Când utilizați transfocarea, camera se poate înclina la extinderea obiectivului.
•
•
•
•
Asigurați-vă că fixați camera cu ajutorul unui trepied sau prin alte metode.
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) este întreruptă în următoarele cazuri.
− Când acumulatorul se descarcă
− Când butonul de pornire/oprire cameră este setat la [OFF] (Oprire)
(Când [Shooting Interval] (Interval de înregistrare) este setat la 31 de secunde sau mai mult)
În timpul [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs), puteți înlocui bateria și cardul și apoi
puteți reîncepe pornind aparatul. (Țineți cont de faptul că imaginile înregistrate după înlocuirea
cardului sunt salvate ca un set separat de imagini de grup.)
Setați butonul de pornire/oprire cameră la [OFF] (Oprire) când înlocuiți bateria sau cardul.
Recomandăm utilizarea focalizării automate pentru înregistrarea cu timp scurs în cazurile în care
este setat un [Shooting Interval] (Interval de înregistrare) la o valoare mai lungă, iar camera se va
opri automat între înregistrări.
Când realizați imagini video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) [4K], timpii de
înregistrare sunt limitați la 29 de minute și 59 de secunde.
− În plus, când utilizați un card de memorie SDHC, nu puteți crea imagini video cu o
dimensiune de fișier care depășește 4 GB.
− Când utilizați un card de memorie SDXC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune de
fișier care depășește 4 GB.
Nu poate fi creată o imagine video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) [FHD] sau [HD]
dacă timpul de înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde sau dacă dimensiunea
fișierului depășește 4 GB.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
136
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Crearea de imagini cadru cu cadru
([Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru))
Moduri aplicabile:
O imagine cadru cu cadru este creată prin divizarea imaginilor.
• Efectuați în avans setările pentru dată și oră. (P32)
• Imaginile înregistrate sunt afișate ca grup de imagini.
1
Selectați meniul.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Stop Motion
Animation] (Animație cadru cu cadru)
[Auto Shooting]
(Înregistrare
automată)
[Shooting Interval]
(Interval de
înregistrare)
[ON]: Realizează imaginile automat, la un interval de înregistrare setat.
[OFF] (Dezactivat): Această opțiune este destinată realizării manuale a
imaginilor, cadru cu cadru.
(Doar când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setat la [ON]
(Activare))
◄/►: Selectați elementul (secunde)
▲/▼: Setare.
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Set (Setare)
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Start] și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [New] (Nou) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
4
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a focaliza.
5
6
Apăsați complet butonul declanșator.
(Când realizați cea de-a doua imagine
și imaginile ulterioare)
Deplasați subiectul pentru a decide
compoziția și apoi realizați fotografia.
• Repetați înregistrarea în același mod.
• Dacă acest aparat este oprit în timpul înregistrării, un mesaj pentru reluarea înregistrării este
afișat la pornirea camerei. Selectarea opțiunii [Yes] (Da) permite continuarea înregistrării de la
punctul de întrerupere.
• Se pot înregistra până la 9999 de cadre.
137
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
Înregistrarea cu abilitate a materialelor
• Ecranul de înregistrare afișează până la două imagini realizate anterior. Utilizați-le ca referință
pentru cantitatea de mișcare.
• Pentru a verifica imaginile înregistrate, apăsați
Imaginile inutile pot fi șterse apăsând pe
Pentru a reveni la ecranul de înregistrare, apăsați
7
Atingeți
.
din nou.
pentru a finaliza înregistrarea.
• De asemenea, poate fi încheiată selectând [Stop Motion
•
•
•
•
8
Animation] (Animație cadru-cu-cadru) din meniul [Rec]
(Înregistrare) și apăsând apoi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată la
[ON] (Activare), selectați [End] (Finalizare) pe ecranul de
confirmare.
(Dacă s-a selectat [Pause] (Pauză), apăsați complet pe
butonul declanșator pentru a relua înregistrarea.)
După ce se oprește înregistrarea, va fi afișat un ecran de confirmare care vă solicită să
continuați pentru a crea o imagine video.
Pentru a crea o imagine video, selectați [Yes] (Da).
Selectați metodele pentru crearea unei imagini video.
• Formatul de înregistrare este setat la [MP4].
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
[Sequence]
(Secvență)
9
Setează calitatea unei imagini video.
Setează numărul de cadre pe secundă.
Cu cât valoarea este mai mare, cu atât imaginea video va fi mai uniformă.
[NORMAL]:
Îmbină imaginile în ordinea de înregistrare.
[REVERSE] (Invers):
Îmbină imaginile în ordinea inversă înregistrării.
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [OK] și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• De asemenea, puteți crea o animații cadru cu cadru utilizând [Stop Motion Video]
(Imagine video cadru cu cadru) în meniul [Playback] (Redare). (P225)
 Adăugarea de imagini la grupul de animație cadru cu cadru
Dacă selectați [Additional] (Suplimentar) la pasul 3 se afișează imagini grupate înregistrate
cu [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru).
Selectați un set de imagini de grup și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
138
6. Înregistrarea imaginilor care se potrivesc subiectelor și scopurilor dumneavoastră
• Înregistrarea poate dura în anumite condiții de înregistrare, de exemplu, ca atunci când se
utilizează blițul pentru înregistrare. În consecință, este posibil ca înregistrarea automată să nu
aibă loc la intervalele setate.
• Când realizați imagini video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) [4K], timpii de
înregistrare sunt limitați la 29 de minute și 59 de secunde.
− Când utilizați un card de memorie SDHC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune de
fișier care depășește 4 GB.
− Când utilizați un card de memorie SDXC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune de
fișier care depășește 4 GB.
• Nu poate fi creată o imagine video cu setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) [FHD] sau [HD]
dacă timpul de înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde sau dacă dimensiunea
fișierului depășește 4 GB.
• Nu se poate selecta o imagine din [Additional] (Suplimentar) atunci când s-a realizat o singură
imagine.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când utilizați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
139
Stabilizator, transfocare şi bliţ
7.
Stabilizator de imagine
Moduri aplicabile:
• Utilizând acest mod, vibraţiile din timpul realizării fotografiilor sunt detectate, camera le
compensează automat, putând fi realizate, în acest fel, imagini fără trepidaţii.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video) → [Stabilizer]
(Stabilizator)
Instabilitatea camerei este corectată pentru mișcările
în sus/jos și stânga/dreapta.
([Normal])
([Panning])
(Panoramare)
[OFF]
(Dezactivare)
Instabilitatea camerei este corectată pentru mișcările
în sus/jos.
Acest mod este ideal pentru panoramare (o metodă
de realizare a fotografiilor care implică rotirea camerei
pentru urmărirea mișcărilor unui subiect care continuă
să se deplaseze într-o direcție fixă).
Funcţia [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcţionează.
Prevenirea trepidaţiilor (scuturarea camerei)
Când apare alerta de vibraţii
, utilizaţi funcţia [Stabilizer] (Stabilizator), un trepied sau
temporizatorul.
• Timpul de expunere va fi mai mare, în special în următoarele cazuri. Ţineţi camera nemişcată
din momentul în care aţi apăsat pe declanşator până la apariţia imaginii pe ecran.
Vă recomandăm să utilizaţi un trepied.
− Slow Sync. (Sincronizare lentă)
− Când setaţi la un timp de expunere mare
− Slow Sync. (Sincronizare lentă)/Red-Eye
Reduction (Reducere a efectului de ochi roşii)
140
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
• Se recomandă dezactivarea stabilizatorului de imagine la utilizarea unui trepied.
• Funcția de stabilizator nu va fi eficientă în următoarele cazuri.
Acordați atenție vibrațiilor când apăsați butonul declanșator.
− Când nivelul vibrațiilor este mare
− Când grosismentul de zoom este ridicat
− Când este utilizat zoom-ul digital
− Când realizați fotografii în timp ce urmăriți un subiect în mișcare
− Când timpul de expunere crește, pentru realizarea fotografiilor în interior sau în locuri
întunecate
este mai dificil de atins în următoarele cazuri.
În locuri luminate puternic, cum ar fi miezul zilei sau într-o zi de vară.
Atunci când timpul de expunere este mai mic decât a 1/100 dintr-o secundă
Când deplasați camera prea lent, deoarece subiectul se deplasează lent
(Fundalul nu va deveni încețoșat)
Atunci când camera nu urmărește în mod satisfăcător subiectul
• Efectul de panoramare în
−
−
−
−
Indisponibil în aceste cazuri:
• În modul de înregistrare panoramă, setarea [Stabilizer] (Stabilizator) va fi comutată la
([Panning]) (Panoramare) chiar dacă este setată la
([Normal]).
• În următoarele cazuri, [Stabilizer] (Stabilizator) va fi comutat la
setat la
([Panning]) (Panoramare):
− În timpul înregistrării imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
141
(Normal), chiar dacă este
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Realizarea fotografiilor cu ajutorul funcţiei
de transfocare
Moduri aplicabile:
Tipurile de transfocare și utilizarea acestora
 Afișarea pe ecran
Ilustrația este un exemplu privind utilizarea funcției de transfocare optică, [i.Zoom]
(Transfocare inteligentă) și [Digital Zoom] (Transfocare digitală) în modul Programme AE
(Programare expunere automată).
Indicare domeniu înregistrabil (domeniu de focalizare)
Domeniu de transfocare optică
Domeniu i.Zoom (Transfocare inteligentă)
Domeniu Digital Zoom (Transfocare digitală)
Poziție curentă transfocare (Lungimea focală este aceeași ca în cazul unui film de 35 mm)
Transfocare optică
Puteți mări fără a deteriora calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 3,1×
Indisponibil în aceste cazuri:
• Transfocarea nu este disponibilă în timpul înregistrării imaginilor panoramice.
142
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Transfocare optică extra
Această funcție poate fi utilizată atunci când este selectată oricare dintre rezoluțiile de
imagine (P172) indicate cu
.
Puteți mări mai mult decât este posibil cu transfocarea optică, fără a deteriora calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 6,2×
(Acesta include grosismentul de transfocare optică. Nivelul grosismentului diferă în
funcție de setarea [Picture Size] (Rezoluție imagine).)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Când se folosește [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Evidențiere jucărie)
în [Filter Settings] (Setări filtru)
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
− Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setată
la [ON] (Activare)
− Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
− Când [Quality] (Calitate) este setată la
− Când [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este setată la
− La înregistrarea imaginilor video
Transfocare inteligentă
Puteți mări până la dublul grosismentului original de transfocare, reducând la minimum
degradarea calității imaginii.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video) → [i.Zoom]
(Transfocare inteligentă)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Aceasta va funcționa automat în modul Intelligent Auto (Automat inteligent).
• Dacă setați [Picture Size] (Rezoluție imagine) la [S], puteți mări până la 1,5x transfocarea originală.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Când se folosește [Impressive Art] (Artă impresionantă)/[Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop]
(Evidențiere jucărie) în [Filter Settings] (Setări filtru)
− Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
− Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setată la [ON] (Activare)
− Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
− Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
143
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Digital Zoom (Zoom digital)
Moduri aplicabile:
Deşi calitatea imaginii se reduce la fiecare mărire, puteţi mări la până de patru ori grosismentul
original de transfocare.
→
[Rec] (Înregistrare)/
(Transfocare digitală)
Motion Picture] (Imagine video) → [Digital Zoom]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Când utilizați [i.Zoom] (Transfocare inteligentă), grosismentul maxim al transfocării digitale
este setat la 2×.
• La utilizarea transfocării digitale, vă recomandăm utilizarea unui trepied și a unui temporizator
pentru realizarea fotografiilor.
• În domeniul transfocării digitale, zona de focalizare automată este afișată în centru, de
dimensiune mai mare.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) este setată la [ECO30fps]
−
−
−
−
−
−
−
(setare în momentul achiziționării)
Când [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF) este setată la [ECO30fps]
Când se folosește [Impressive Art] (Artă impresionantă)/[Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop]
(Evidențiere jucărie)/[Miniature Effect] (Efect miniatură) în [Filter Settings] (Setări filtru)
Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
Când utilizați [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
144
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
[Step Zoom] (Transfocare graduală)
Puteți seta operația de zoom pentru a permite vizualizarea simplă a unghiului de vizualizare
(unghi imagine) pentru distanța focală a unui obiectiv cu distanță focală fixă obișnuită (ca în
cazul unei camere cu film de 35 mm). Când utilizați [Step Zoom] (Transfocare graduală),
puteți utiliza raportul de transfocare la fel de ușor precum schimbarea obiectivului camerei.
• Implicit, puteți folosi transfocarea graduală prin rotirea inelului de control în următoarele moduri de
înregistrare:
− Mod auto inteligent
− Mod Program AE
− Mod Aperture-Priority AE
(Prioritate diafragmă la expunere automată)
Ⓐ Poziție curentă de transfocare (lungimea focală este aceeași ca în cazul unui film de 35 mm)
• Dacă schimbați setarea [Control Ring] (Inel de control) în meniul [Custom] (Personalizare)
([Operation] (Funcționare)) la [Step Zoom] (Transfocare graduală), transfocarea graduală devine
disponibilă și pentru alte modele. (P55)
 Folosirea butonului de zoom pentru [Step Zoom] (Zoom gradual)
Puteți folosi transfocarea graduală setând [Zoom Lever] (Buton de transfocare) în meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation]) (Operare) la [Step Zoom] (Transfocare graduală).
(P191)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Transfocarea graduală nu poate fi operată cu inelul de control în timpul focalizării manuale.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
– În timpul înregistrării imaginilor video
– Înregistrare cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
– Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
145
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Transfocarea cu ajutorul operațiilor tactile (Transfocare tactilă)
1
2
Atingeți
Atingeți
• Este afișată bara glisantă.
3
Efectuați operații de zoom prin tragerea
barei glisante.
• Viteza de transfocare variază în funcție de poziția
atinsă.
Transfocare lentă
Transfocare rapidă
• Atingeți din nou
pentru a încheia operațiile de transfocare tactilă.
146
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Realizarea imaginilor cu ajutorul blițului (furnizat)
Moduri aplicabile:
Puteți atașa un bliț (furnizat, DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L: opțional) și realiza
fotografii cu acesta.
• Această secțiune folosește blițul (furnizat) pentru a oferi instrucțiuni.
• Pentru detalii despre modul de atașare a blițurilor externe altele decât blițul furnizat, consultați
instrucțiunile de operare ale acestora.
Atașarea blițului
 Demontarea capacului papucului de atașare rapidă
Camera este prevăzută cu un capac al tălpii de atașare bliț.
Scoateți capacul papucului de atașare rapidă trăgând de
el în direcția indicată de săgeata ❷ în timp ce îl apăsați
în direcția indicată de săgeata ❶.
• Asigurați-vă că atașați capacul papucului de atașare rapidă
atunci când nu utilizați papucul.
• Păstrați în siguranță capacul papucului de atașare rapidă
după demontarea acestuia, pentru a nu-l pierde.
• Nu lăsați capacul papucului de atașare rapidă la îndemâna copiilor,
deoarece există pericolul ca aceștia să-l înghită.
 Atașarea blițului
1 Setați butoanele de pornire/oprire ale camerei
și blițul la [OFF] (Dezactivare).
2
Introduceți ferm blițul în papucul de atașare rapidă
al acestui aparat până la auzirea unui clic.
• Când înregistrați, setați butoanele de pornire/oprire
ale camerei și blițul la [ON] (Activare).
Ⓐ Papuc de atașare rapidă
Ⓑ Buton de pornire/oprire [ON/OFF] bliț
Ⓒ Buton de deblocare
 Demontarea blițului
1 Opriți camera și blițul.
2 Apăsați și țineți apăsat butonul de blocare și trageți blițul în direcția indicată
de săgeată pentru a-l detașa.
• Când detașați blițul, faceți acest lucru încet și cu atenție.
• Atașați capacul pe papucul de atașare rapidă al camerei.
• Păstrați blițul demontat în husa sa moale.
147
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
În următoarele cazuri, setarea blițului este fixată la
([Forced Flash Off]
(Dezactivare forțată bliț)).
Când înregistrați imagini video
Când înregistrați fotografii 4K
Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
Când utilizați modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
Când utilizați declanșatorul electronic
Când un efect de imagine în [Filter Select] (Selectare filtru) din [Filter Settings] (Setări filtru)
este setat
• Când [Silent Mode] (Mod silențios) este setat la [ON] (Activare)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
•
•
•
•
•
•
Atunci când utilizați alte blițuri externe disponibile în comerț și care nu au
funcții de comunicare cu camera
• Setați expunerea pe blițul extern.
• Setați modul de înregistrare la Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată)
sau modul Manual Exposure (Expunere manuală). Setați aceeași valoare a diafragmei și
setarea de sensibilitate ISO la cameră și blițul extern.
 Domeniul de bliț disponibil când setarea [Sensitivity] (Sensibilitate)
este [AUTO]
Marginile imaginilor se pot întuneca ușor dacă utilizați blițul la distanțe scurt fără a utiliza
transfocarea (aproape de max. Amplă). Acest lucru poate fi remediat prin utilizarea unei mici
transfocări.
Max. Wide (Unghi larg maxim)
Max. Tele (Tele maxim)
Aprox. 60 cm (2,0 picioare) – 14,1 m (46 picioare) 
Aprox. 30 cm (0,98 picioare) – 8,5 m (28 picioare) 
 Când blițul (furnizat) este atașat, [Sensitivity] (Sensibilitate) este setată la [AUTO], și [ISO Auto Upper Limit
(Photo)] (Limită superioară automată ISO (Forografie)) este setată la [AUTO]
• Puteți seta valoarea aperturii, timpul de expunere și sensibilitatea ISO pe cameră, chiar și atunci
când montați un bliț extern.
• Dacă înregistrați la distanță mică cu un unghi larg, lumina blițului poate fi blocată de obiectiv,
•
•
•
•
•
întunecând partea inferioară a ecranului.
Când realizați fotografii în mod repetat, poate fi necesar un interval de timp pentru încărcarea
blițului. Trebuie să așteptați un moment pentru a realiza fotografia următoare în timp ce
pictograma blițului luminează intermitent în roșu, indicând încărcarea acestuia.
Nu apropiați obiecte de bliț. Căldura și lumina emise de bliț pot duce la deformarea și
decolorarea obiectelor.
Nu utilizați blițuri externe disponibile în comerț care au terminale de sincronizare de înaltă
tensiune, cu polaritate inversă sau cu funcții care le permit să comunice cu camera. În caz
contrar, camera se va defecta sau va funcționa incorect.
Atunci când montați blițul extern, nu țineți doar de acesta deoarece se poate decupla de la cameră.
Citiți instrucțiunile de utilizare ale blițului extern pentru detalii.
148
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Setarea funcțiilor de bliț
• [Flash] (Bliț) în meniul [Rec] (Înregistrare) este disponibil doar atunci când este montat un bliț extern.
Modificarea modului de declanșare
Moduri aplicabile:
Selectați dacă doriți să setați intensitatea automată sau manuală a blițului.
• Puteți seta modul de declanșare când folosiți blițul (furnizat).
1
Selectați meniul.
→
[TTL]
[MANUAL]
2
Camera setează automat intensitatea blițului.
Setați manual raportul de luminozitate al blițului. În [TTL] puteți realiza
fotografia dorită chiar dacă înregistrați scene întunecate care în caz
contrar pot fi prea aprinse de bliț.
• Când este setat [MANUAL], raportul de luminozitate ([1/1] etc.) este
afișat pe pictograma de bliț de pe ecran.
(Când este selectat [MANUAL])
Selectați meniul.
→
3
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Firing Mode]
(Mod de declanșare)
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Manual Flash Adjust.]
(Reglare manuală bliț)
Apăsați ◄/► pentru a seta raportul de luminozitate și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
149
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Schimbarea modului Bliț
Moduri aplicabile:
Setați blițul în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Mode] (Mod bliț)
([Forced Flash On] (Activare
forțată bliț))
([Forced ON/Red-Eye] (Activare
forțată/Efect de ochi roșii))
Blițul este activat de fiecare dată, indiferent de condițiile de
înregistrare.
• Utilizați acest mod când subiectul este luminat din
spate sau sub lumină fluorescentă.
([Slow Sync.]) (Sincronizare lentă)
([Slow Sync./ Red-Eye])
(Sincronizare lentă/Efect de ochi
roșii)
Dacă realizați o fotografie cu un fundal negru, această
funcție va încetini viteza declanșatorului când blițul este
activat. Fundalul întunecat va apărea mai luminos.
• Utilizați acest mod când fotografiați persoane aflate
în fața unui fundal întunecat.
• Utilizarea unui timp de expunere mai mare poate
cauza neclarități de mișcare. Utilizarea unui trepied
vă poate îmbunătăți fotografiile.
([Forced Flash Off]
(Dezactivare forțată bliț))
Blițul nu este activat, indiferent de condițiile de înregistrare.
• Utilizați această funcție când realizați fotografii în
locuri în care nu este permisă utilizarea blițului.
 Setați [Flash] (Bliț) la următoarele setări:
– [Wireless] (Fără cablu): [OFF] (Dezactivare)
– [Firing Mode] (Mod de declanșare): [TTL]
• În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus), puteți seta
sau
.
• Este posibil ca unele moduri de bliț să nu fie disponibile, în funcție de setările blițului extern.
Blițul este activat de două ori.
Intervalul dintre primul și cel de-al doilea bliț este mai mare atunci când sunt setate
sau
. Subiectul nu trebuie să se miște până la a doua activare a blițului.
• Efectul de ochi roșii diferă de la o persoană la alta. De asemenea, dacă subiectul a fost departe de
cameră sau nu a privit la prima activare a blițului, se poate ca efectul să nu fie evident.
 Setările de bliț disponibile în funcție de modul Înregistrare
Setările de blitz disponibile depind de modul de înregistrare.
(: Disponibil, —: Indisponibil)
Mod de înregistrare
Mod Programme AE
(Programare expunere automată)
Mod Aperture-Priority AE
(Prioritate diafragmă la expunere automată)





Mod Shutter-Priority AE
(Prioritate declanșator la expunere automată)
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)


−
−

• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent), (
150
sau
), blițul va fi setat la
sau
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
 Timp de expunere pentru fiecare setare de bliț
Setare de bliț
Setare de bliț
Timp de expunere (secunde)
Timp de expunere (secunde)
1/60 - 1/4000
1 – 1/4000
 Acesta devine 60 secunde în modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată)
și [T] (Timp) în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) (
sau
), timpul de expunere se modifică în
funcție de scena identificată.
Setarea la funcția 2nd Curtain Synchro (Sincronizare întârziată)
Moduri aplicabile:
2nd curtain synchro (Sincronizarea întârziată) activează blițul chiar înaintea închiderii
declanșatorului în momentul realizării fotografiilor unor obiecte în mișcare, cum ar fi
autovehicule, utilizând un timp de expunere ridicat.
• Pregătire: Setați [Wireless] (Fără cablu) din [Flash] (Bliț) la [OFF] (Dezactivat).
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Synchro] (Sincronizare bliț)
[1ST]
1st curtain synchro (Sincronizare întârziată)
Metoda normală pentru realizarea fotografiilor cu
ajutorul blițului.
[2ND]
2nd curtain synchro (Sincronizare întârziată)
Sursa de lumină apare în spatele subiectului și
imaginea devine dinamică.
• [2nd] este afișat în pictograma blițului pe ecran dacă setați [Flash Synchro] (Sincronizare bliț)
la [2ND].
• Atunci când este setat un timp de expunere scurt, este posibil ca efectul [Flash Synchro]
(Sincronizare bliț) să se deterioreze.
• Nu puteți seta
sau
atunci când [Flash Synchro] (Sincronizare bliț) este setată la
[2ND] (Sincronizare întârziată).
151
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Reglarea intensității blițului
Moduri aplicabile:
Reglați luminozitatea blițului când imaginile realizate cu blițul sunt supra- sau subexpuse.
Pregătire: Setați [Wireless] (Fără cablu) și [Firing Mode] (Mod de declanșare) din [Flash] (Bliț)
la [OFF] (Dezactivat) și [TTL].
1
Selectați meniul.
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Adjust.] (Reglare bliț)
→
2
Apăsați ◄/► pentru a seta intensitatea blițului, după care apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Puteți ajusta de la [-3 EV] la [+3 EV] în pași de 1/3 EV.
• Selectați [±0] pentru a reveni la intensitatea originală a blițului.
• [+] sau [-] sunt afișate pe pictograma blițului pe ecran atunci când este reglat nivelul blițului.
Sincronizarea intensității blițului încorporat cu compensarea
expunerii
Moduri aplicabile:
Intensitatea blițului este reglată automat în conformitate cu valoarea de compensare a
expunerii.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Auto Exposure Comp.]
(Compensare expunere automată)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Pentru detalii privind compensarea expunerii, consultați P91.
152
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Realizarea fotografiilor cu bliț wireless
Moduri aplicabile:
Blițurile compatibile cu această cameră (DMW-FL580L/DMW-FL360L/DMW-FL200L:
opțional) vin cu funcția de înregistrare wireless.
Cu această funcție puteți controla separat declanșarea a trei grupuri de blițuri și a blițului
atașat la papucul de atașare rapidă al camerei.
Blițul (furnizat) nu este compatibil cu funcție de înregistrare wireless, dar poate fi atașat la
papucul de atașare rapidă al camerei pentru a controla declanșarea blițurilor wireless.
 Plasarea blițului wireless
Așezați blițul wireless cu senzorul său wireless îndreptat spre cameră.
Următoarea figură prezintă intervalul controlabil estimat când realizați fotografii ținând
camera pe orizontală. Domeniul controlabil diferă în funcție de mediul înconjurător.
Domeniu de amplasare
(când este atașat un bliț (furnizat))
Exemplu de amplasare
• În acest exemplu de amplasare, blițul C este plasat pentru a șterge umbra subiectului care va fi
creat de blițurile A și B.
• Numărul recomandat de blițuri wireless pentru fiecare grup este de trei sau mai puțin.
• Dacă subiectul este prea aproape, blițul de semnalizare poate afecta expunerea.
Dacă setați [Communication Light] (Lumină de comunicare) la [LOW] (Scăzut) sau reduceți
intensitatea cu un difuzor sau un produs asemănător, efectul va fi redus.
1
2
Atașați blițul la cameră.
Setați blițurile wireless la modul RC și apoi amplasați-le.
• Setați un canal și grupurile pentru blițul extern.
153
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
3
Selectați meniul.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț)
Selectați [ON] (Activare).
[Wireless]
[Wireless Channel]
(Canal wireless)
[Wireless Setup]
(Configurare wireless)
4
Selectați canalul pe care l-ați setat pentru blițurile wireless
în pasul 2.
Treceți la pasul 4.
Press ▲/▼ pentru a selecta un element și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Pentru a declanșa un bliț de test, apăsați [DISP.] (Afișare).
Ⓐ Mod de declanșare
Ⓑ Intensitate bliț
Ⓒ Raport de luminozitate
[Firing Mode] (Mod de declanșare)
Camera setează automat intensitatea.
[TTL]:
[AUTO] :
Luminozitatea blițului este setată de blițul extern.
[MANUAL]:
Setați manual raportul de luminozitate al blițului extern.
[OFF] (Dezactivat):
Blițul de pe partea camerei emite doar lumină de
comunicare.
1
[External Flash]
(Bliț extern)
[Flash Adjust.] (Reglare bliț)
Setați manual intensitatea blițului când [Firing Mode] (Mod de declanșare) este
setat la [TTL].
[Manual Flash Adjust.] (Reglare manuală bliț)
Setați raportul de luminozitate al blițului extern când [Firing Mode]
(Mod de declanșare) este setat la [MANUAL].
• Puteți seta de la [1/1] (luminozitate totală) până la [1/128]2 în pași de 1/3.
[Firing Mode] (Mod de declanșare)
[A Group]
(Grupa A)/
[B Group]
(Grupa B)/[
C Group]
(Grupa C)
[TTL]:
Camera setează automat intensitatea.
[AUTO]:
Blițurile wireless setează automat intensitatea.
[MANUAL]:
Setați manual raportul de luminozitate al blițurilor wireless.
[OFF] (Dezactivat):
Blițurile wireless din grupa specificată nu se vor declanșa.
[Flash Adjust.] (Reglare bliț)
Reglați manual intensitatea blițurilor wireless când [Firing Mode]
(Mod de declanșare) este setat la [TTL].
[Manual Flash Adjust.] (Reglare manuală bliț)
Setați raportul de luminozitate al blițurilor externe când [Firing Mode]
(Mod de declanșare) este setat la [MANUAL].
• Puteți seta de la [1/1] (luminozitate totală) până la [1/128] în pași de 1/3.
1 Nu poate fi setat când blițul (furnizat, DMW-FL200L: opțional) este atașat de cameră.
2 Când blițul (furnizat) este atașat la cameră, setarea poate fi reglată până la [1/64].
154
7. Stabilizator, transfocare şi bliţ
Setarea intensității luminii de comunicare
→
[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Communication Light]
(Lumină de comunicare)
Setări: [HIGH] (Ridicată)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzută)
155
8.
Înregistrarea de imagini video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Moduri aplicabile:
Acest aparat poate înregistra imagini video de înaltă definiție compatibile cu formatul AVCHD
sau imagini video înregistrate în formatul MP4. În plus, camera poate înregistra imagini video
4K în format MP4.
Sunetul va fi înregistrat stereo.
• Înregistrați imagini video prin setarea manuală a aperturii și timpului de expunere. (P64)
• Camera setează automat timpul de expunere și valoarea aperturii și identifică scena optimă pentru
a înregistra imaginile video în modul [Intelligent Auto] (Auto inteligent). (P57)
1
Începeţi înregistrarea apăsând butonul
de imagine video.
Timp de înregistrare scurs
Timp de înregistrare disponibil
• Indicatorul de stare înregistrare (roşu)
va lumina
intermitent în timpul înregistrării imaginilor video.
• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.
• m: minut, s: secundă
2
Opriţi înregistrarea apăsând din nou
butonul de imagine video.
• Când înregistrați într-un mediu silențios, sunetul
operării aperturii, focalizării ar putea fi înregistrat
în imaginile video.
Acest fenomen nu indică o defecțiune. Operarea focalizării în timpul înregistrării de imagini
video poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF] (Focalizare automată
continuă).(P160).
Dacă sunetul operaţional emis de butonul pentru imagini video apăsat pentru a finaliza
înregistrarea vă deranjează, încercaţi următoarele:
• Înregistrați imaginea video cu aproximativ trei secunde în plus și apoi divizați ultima
parte a imaginii video utilizând [Video Divide] (Divizare video) din meniul [Playback]
(Redare).
156
8. Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video cu sunete operaționale reduse
Moduri aplicabile:
Dacă utilizați funcția de transfocare, butoanele etc. în timpul înregistrării de imagini video,
este posibil ca sunetele asociate operațiilor să fie înregistrate. Folosirea operațiilor tactile
permite operarea silențioasă.
1
2
Atingeți
în timpul înregistrării unei imagini video.
Atingeți pictograma dorită.
: Transfocare
: Sensibilitate ISO
: Compensare expunere*
: Ajustarea nivelului sonor al înregistrării
* Se afișează atunci când setați [Exposure Comp.] (Compensare expunere) la un buton
funcțional. (P50)
3
Trageți de bara de glisare pentru a ajusta setarea.
: Modifică lent setarea
: Modifică rapid setarea
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu, camera poate
afișa
și opri înregistrarea. Așteptați până la răcirea camerei.
• Când setarea de raport al dimensiunilor este diferită în timpul imaginilor statice și video, unghiul de
vizualizare se modifică la începutul înregistrării imaginilor video.
Când setați [Rec Area] (Zonă înregistrare) la
în meniul [Custom] (Personalizare) din secțiunea
[Monitor / Display] (Monitor / Afișare), este afișat unghiul de vizualizare în timpul înregistrării imaginilor video.
• Dacă a fost utilizată transfocarea optică extra înainte de apăsarea butonului de imagini video, acele setări
vor fi anulate, astfel unghiul de vizualizare se va schimba radical.
• Sunetul operațional al funcției de transfocare sau operarea butonului se pot înregistra în timpul înregistrării
unei imagini video.
• Viteza de transfocare scade în timpul înregistrării unei imagini video.
• În funcție de tipul cardului utilizat, indicatorul de accesare card poate apărea după un anumit interval de
timp după realizarea imaginilor video. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Imaginile video nu pot fi înregistrate în următoarele cazuri.
− Când se utilizează [Rough Monochrome] (Monocrom grosier)/[Silky Monochrome] (Monocrom catifelat)/
[Soft Focus] (Focalizare slabă)/[Star Filter] (Filtru stea)/[Sunshine] (Rază de soare) în [Filter Settings]
(Setări filtru)
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
− Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când realizați fotografii cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
−
Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
157
8. Înregistrarea imaginilor video
Setarea formatului de înregistrare și a calității înregistrării
1
Selectați meniul.
→
[AVCHD]
[MP4]
2
[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format]
(Format înregistrare)
Acest format de date este adecvat pentru redarea pe un televizor de înaltă
definiție etc.
Acest format de date este adecvat pentru redarea pe un PC etc.
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Rec Quality] (Calitate înregistrare) și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Când este selectat [AVCHD]
Element
Rezoluție
Rată de cadre
de înregistrare
Ieșirea senzorului
Rată de biți
[FHD/28M/50p]1
1920x1080
50p
50 cadre/secundă
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920x1080
50i
50 cadre/secundă
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920x1080
50i
25 cadre/secundă
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920x1080
24p
24 cadre/secundă
24 Mbps
Element
Rezoluție
Rată de cadre
de înregistrare
Ieșirea senzorului
Rată de biți
[4K/100M/30p]2
3840x2160
30p
30 cadre/secundă
100 Mbps
[4K/100M/25p]2
3840x2160
25p
25 cadre/secundă
100 Mbps
[4K/100M/24p]2
3840x2160
24p
24 cadre/secundă
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
1920x1080
60p
60 cadre/secundă
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920x1080
50p
50 cadre/secundă
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920x1080
30p
30 cadre/secundă
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920x1080
25p
25 cadre/secundă
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280x720
30p
30 cadre/secundă
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280x720
25p
25 cadre/secundă
10 Mbps
1 AVCHD Progressive
La selectarea [MP4]
2 Imagini video 4K
158
8. Înregistrarea imaginilor video
• Cu cât este mai mare valoarea Ratei de biți, cu atât este mai ridicată calitatea imaginilor.
•
•
•
•
•
Deoarece acest aparat utilizează metoda de înregistrare VBR, rata de biți se modifică automat
în funcție de subiectul înregistrat. Drept urmare, timpul de înregistrare se scurtează când este
înregistrat un subiect aflat în mișcare rapidă.
Setările pentru imagini video 4K nu sunt disponibile pentru [Miniature Effect] (Efect miniatură)
în [Filter Settings] (Setări filtru).
Când înregistrați imagini video în 4K, utilizați un card UHS clasa de viteză 3.
Când înregistrați imagini video 4K, unghiul de vizualizare poate fi mai îngust decât în cazul
imaginilor video cu altă rezoluție.
Pentru ca focalizarea să fie foarte precisă, imaginile video 4K sunt înregistrate la viteze de
focalizare automată reduse. Poate fi dificil să focalizați cu Auto Focus (Focalizare automată),
dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
Consultați P31 pentru informații despre timpii de înregistrare continuă.
 Despre compatibilitatea imaginilor video înregistrate
Este posibil ca imaginile video în formatele AVCHD și MP4 să nu poată fi redate nici pe
dispozitive care acceptă aceste formate. În alte cazuri, este posibil ca imaginile video să fie
redate cu o calitate slabă a imaginii sau a sunetului sau ca informația lor de înregistrare să
nu fie afișată corect. În aceste cazuri redați-le pe cameră.
• Pentru a reda sau a importa imagini video in formatul AVCHD folosind alt dispozitiv, folosiți un
dispozitiv de înregistrare discuri compatibil Blu-ray care acceptă acest format sau un calculator cu
software-ul „PHOTOfunSTUDIO” instalat.
• Pentru detalii despre imaginile video 4K înregistrate cu camera, vedeți „Vizionarea/Salvarea
Imaginilor Video 4K pe un Dispozitiv Extern” la P271.
159
8. Înregistrarea imaginilor video
Cum să setaţi focalizarea când înregistraţi imagini video
[(Continuous AF - Focalizare automată continuă)]
Moduri aplicabile:
Focalizarea se modifică în funcție de setarea modului de focalizare și setarea [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) în meniul [Motion Picture] (Imagine video).
→
Mod de
focalizare
[AFS]/[AFF]/
[AFC]
[MF]
[Motion Picture] (Imagine video) → [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
Descrierea setărilor
Camera continuă să focalizeze în mod
automat pe subiecte în timpul înregistrării.
Camera păstrează poziția de focalizare la
începutul înregistrării.
[ON] (Activare)
[OFF] (Dezactivare)
[ON] (Activare)/[OFF]
(Dezactivare)
Puteți focaliza manual.
• Când modul de focalizare este setat la [AFS], [AFF] sau [AFC], dacă apăsați butonul declanșator
pe jumătate în timpul înregistrării unei imagini video, camera va regla din nou focalizarea.
• Sunetul operațional poate fi înregistrat atunci când focalizarea automată operează în timpul
înregistrării unei imagini video. Vă recomandăm să setați [Continuous AF] (Focalizare automată
continuă) la [OFF] (Dezactivat) pentru a suprima sunetul.
• Când utilizați transfocarea în timpul înregistrării imaginilor video, focalizarea poate dura mai mult.
160
8. Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video
Moduri aplicabile:
Puteți înregistra imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video. (Înregistrare simultană)
În timpul înregistrării imaginilor video,
apăsați complet butonul declanșator
pentru a înregistra o imagine statică.
• Indicatorul de înregistrare simultană este afișat în
timpul înregistrării imaginilor statice.
• Înregistrarea cu funcția Obturator tactil este, de
asemenea, disponibilă.
 Setarea priorităților pentru imagini video și statice
Moduri aplicabile:
→
[Motion Picture] (Imagine Video)→ [Picture Mode in Rec.]
(Mod imagine în înregistrare)
• Fotografiile vor fi înregistrate cu o rezoluție a imaginii determinată de
([Video Priority])
(Prioritate video)
setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare) pentru imagini video.
• Doar imaginile JPEG sunt înregistrate atunci când setați [Quality] (Calitate)
la
sau
.
(Când setați la
, imaginile statice vor fi înregistrate în [Quality]
(Calitate) cu
.)
• Puteți realiza până la 40 de imagini statice.
(Până la 10 imagini statice în timpul înregistrării de imagini video 4K)
• Imaginile vor fi înregistrate cu rezoluția și calitatea imaginii setate.
• Ecranul se va înnegri în timpul înregistrării imaginilor. O imagine statică
([Photo Priority])
(Prioritate
fotografie)
va fi înregistrată în imaginea video în acest timp, iar sunetul nu va fi
înregistrat.
• Puteți realiza până la 10 imagini statice.
(Până la 5 imagini statice în timpul înregistrării de imagini video 4K)
• Raportul dimensiunilor imaginii va fi setat la [16:9].
Indisponibil în aceste cazuri:
([Photo Priority]) (Prioritate foto), nu este posibilă înregistrarea simultană
în următoarele cazuri:
− Când [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este setată la [4K/100M/24p]
− Când modul de acționare este setat la 4K Photo (Fotografii 4K)
• Când este setat
161
8. Înregistrarea imaginilor video
Afișarea/setarea nivelului intrării sunetului
[Sound Rec Level Disp.] (Afișare nivel sunet de înregistrare)
Moduri aplicabile:
Nivelul de înregistrare a sunetului este afișat pe ecranul de înregistrare.
→
[Motion Picture] (Imagine Video)→ [Sound Rec Level Disp.]
(Afișarea nivelului de înregistrare a sunetului)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Sound Rec Level Disp.] (Afișarea nivelului de înregistrare a sunetului) este fixată la [OFF]
(Dezactivare) în următorul caz:
− Când se utilizează [Miniature Effect] (Efect miniatură) în [Filter Settings] (Setări filtru)
[Sound Rec Level Disp.] (Afișare nivel sunet de înregistrare)
Moduri aplicabile:
Ajustați nivelul intrării sunetului la 4 niveluri diferite (-12 dB până la +6 dB).
→
[Motion Picture] (Imagine Video)→ [Sound Rec Level Adj.]
(Reglarea nivelului de înregistrare a sunetului)
• Valorile dB afișate sunt aproximative.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Sound Rec Level Adj.] (Reglarea nivelului de înregistrare a sunetului) nu operează în următorul caz:
− Când se utilizează [Miniature Effect] (Efect miniatură) în [Filter Settings] (Setări filtru)
162
9.
Redarea şi editarea imaginilor
Redarea fotografiilor
1
Apăsaţi
2
Apăsaţi ◄/►.
◄: Redarea fotografiei anterioare
►: Redarea fotografiei următoare
• Dacă ţineţi apăsat ◄/►, puteţi reda imaginile succesiv.
.
• De asemenea, imaginile pot fi derulate înainte sau înapoi
prin rotirea selectorului de control sau prin glisarea pe
orizontală a ecranului.
• Puteți derula imaginile înainte sau înapoi continuu ținând degetul pe partea stângă sau dreaptă
a ecranului după derularea înainte/înapoi a unei imagini.
Trimiterea unei imagini către un serviciu web
Dacă apăsați ▼ când afișați imaginile pe rând, puteți trimite cu ușurință o imagine către un
serviciu web. (P258)
 Pentru a finaliza redarea
Apăsaţi din nou
sau apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.
• Ecranul de redare este afișat dacă setați butonul pornire/oprire al camerei la [ON] (Pornire) în
timp ce țineți apăsat
• Când [Lens Retraction] (Retragere obiectiv) în meniul [Custom] (Personalizare) ([Lens / Others]
(Obiectiv/Altele)) este setat la [ON] (Activare) butucul obiectivului se va retrage la aproximativ
15 secunde după ce se trece de la ecranul de înregistrare la ecranul de redare.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Acest aparat este compatibil cu standardul DCF „Design Rule for Camera File System”
(Regula de design pentru sistem fișier cameră) stabilit de JEITA „Japan Electronics and
Information Technology Industries Association” și cu Exif „Exchangeable Image File Format”.
Această cameră poate afișa numai imagini care sunt compatibile cu standardul DCF.
• Camera nu poate reda corect imagini redate la alte dispozitive și este posibil ca funcțiile camerei
să nu fie disponibile pentru imagini.
163
9. Redarea şi editarea imaginilor
Redarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD și MP4.
Selectați o pictogramă indicată cu
și apoi apăsați ▲ pentru a o reda.
Ⓐ Durată de înregistrare imagine video
• După începerea redării, timpul de redare scurs este afișat
pe ecran.
De exemplu, un interval de 8 minute și 30 secunde este
afișat ca [8m30s].
• Unele informații (informații de înregistrare etc.) nu vor fi afișate pentru imagini video înregistrate
în [AVCHD].
• Atingând
în mijlocul ecranului, veți putea reda imaginile video.
 Operații în timpul redării imaginilor video
Operarea
butoanelor
▲
Operație
tactilă
Descrierea
operației
Operarea
butoanelor
Redare/Pauză
▼
Derulare rapidă înapoi1
◄
Operație
tactilă
Descrierea
operației
Stop
Derulare rapidă înainte1
►
Derulare înapoi cadru cu
cadru (în timpul pauzei)2
Derulare înainte cadru cu
cadru (în timpul pauzei)
Mărirea nivelului
volumului
Reducerea nivelului
volumului
1 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi crește dacă apăsați din nou ►/◄.
2 Când o imagine video înregistrată cu [AVCHD] este derulată înapoi cadru cu cadru, cadrele acesteia vor fi
afișate la intervale de aproximativ 0,5 secunde.
• Puteți reda imaginile video pe un PC utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”.
164
9. Redarea şi editarea imaginilor
Crearea imaginilor statice din imagini video
1
Apăsaţi ▲ pentru a întrerupe redarea imaginii video.
• Apăsați ◄/► pentru a ajusta fin poziția pauzei în timp ce imaginea video este întreruptă
temporar.
2
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
• Imaginile statice vor fi salvate cu raportul de dimensiuni setat la [16:9] și [Quality] (Calitate)
setată la
Numărul de pixeli va diferi în funcție de imaginea video pe care o redați.
[Rec Quality]
[Picture Size]
(Calitate înregistrare)
(Rezoluție imagine)
[4K]
[M] (8M)
[FHD]/[HD]
[S] (2M)
• Este posibil ca imaginile statice create dintr-o imagine video să aibă un aspect mai nefinisat
decât imaginile cu o calitate a imaginii normală.
•
este afișat în timpul redării de imagini statice create din imagini video.
165
9. Redarea şi editarea imaginilor
Comutarea metodei de redare
Utilizarea transfocării la redare
Deplasați butonul de transfocare
către partea [T].
1× →2× →4× →8× → 16×
Operarea
butoanelor
–
▲/▼/◄/►
Operație
tactilă
–
Îndepărtarea/
apropierea degetelor
Glisare
–
Descrierea operației
Mărește/reduce ecranul.
Mărește/reduce ecranul în trepte mici.
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit).
Derulează imaginea înainte sau înapoi menținând
același raport de transfocare și aceeași poziție de
transfocare (în timp ce afișajul este mărit).
• Atingeți ecranul de două ori pentru a trece de la afișajul mărit la afișajul normal.
166
9. Redarea şi editarea imaginilor
Afișarea unor ecrane multiple (Redare multiplă)
Deplasați butonul de transfocare către partea [W].
1 ecran → 12 ecrane → 30 de ecrane → Afișare ecran calendar
• Rotiți butonul de transfocare spre partea [T] pentru a reveni
la modul de afișare precedent.
• Comutarea ecranului de redare este posibilă și cu ajutorul
următoarelor pictograme:
−
1 ecran
−
12 ecrane
−
30 ecrane
−
Afișare ecran calendar
• Puteți derula afișarea listei și trăgând de ecran în sus sau în jos.
• Imaginile afișate cu ajutorul
nu pot fi redate.
 Pentru a reveni la modul normal de redare
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Dacă selectați o imagine video, aceasta va fi redată automat.
Afișarea fotografiilor în funcție de data înregistrării (Redare calendar)
1
2
Mutați butonul de transfocare către partea [W] pentru a afișa ecranul calendar.
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta data înregistrării
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Vor fi afișate doar imaginile înregistrate la acea dată.
• Pentru a reveni la ecranul calendar, rotiți butonul
de transfocare către [W].
3
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta o imagine
și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Data de înregistrare a imaginii selectate în ecranul de redare devine data selectată când ecranul
calendar este afișat pentru prima dată.
• Puteți afișa un calendar cuprins între ianuarie 2000 și decembrie 2099.
• Dacă data nu este setată în cameră, data de înregistrare este setată ca fiind 1 ianuarie 2018.
• Dacă efectuați fotografii după setarea destinației deplasării în [World Time] (Fus orar), imaginile
sunt afișate în funcție de datele de la destinația deplasării în modul de redare tip calendar.
167
9. Redarea şi editarea imaginilor
Redarea fotografiilor de grup
Un grup de imagini este alcătuit din imagini multiple. Puteţi reda imaginile dintr-un grup fie
continuu, fie una câte una.
• Puteţi edita sau şterge simultan toate imaginile dintr-un grup.
(De exemplu, dacă ştergeţi un grup de imagini, toate imaginile din grupul respectiv sunt şterse.)
Un grup de imagini salvat simultan cu [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K)
Un grup de imagini alcătuit din imagini realizate cu Focus Bracket
(Încadrare focalizare).
Un grup de imagini ce constă din imagini realizate cu Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs).
Un grup de imagini realizate în modul Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru).
• Imaginile nu vor fi grupate dacă sunt înregistrate fără ca ceasul să fie setat.
168
9. Redarea şi editarea imaginilor
 Redarea continuă a fotografiilor de grup
Apăsați ▲.
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând pictograma imaginii de grup (
).
• La redarea imaginilor dintr-un grup una câte una, se afișează opțiuni.
După ce ați selectat [Burst Play] (Redare rafală) (sau [Sequential Play] (Redare secvențială)),
selectați una dintre următoarele metode de redare:
[From the first picture] (De la prima imagine):
Imaginile sunt redate continuu de la prima imagine din grup.
[From the current picture] (De la imaginea curentă):
Imaginile sunt redate continuu, de la imaginea care se redă în momentul respectiv.
• Operații în timpul redării continue
Operarea
butoanelor
Operație
tactilă
▲
Descrierea
operației
Operarea
butoanelor
Redare
continuă/Pauză
▼
Descrierea
operației
Stop
Derulare rapidă înainte
Derulare rapidă înapoi
◄
Operație
tactilă
►
Derulare înapoi
(în timpul pauzei)
Înainte
(în timpul pauzei)
 Redarea imaginilor din grup una câte una
1
Apăsați ▼.
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
sau
2
Apăsați ◄/► pentru a parcurge imaginile.
• Pentru a reveni la afișajul normal apăsați ▼din nou sau atingeți
• Fiecare imagine dintr-un grup poate fi tratată ca imagine normală la redarea acestora.
(Cum ar fi redare multiplă, transfocarea la redare și ștergerea imaginilor)
169
9. Redarea şi editarea imaginilor
Ştergerea imaginilor
După ștergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.
 Pentru a șterge o singură imagine
1
În Modul de redare, selectați imaginea pe care vreți
să o ștergeți, apoi apăsați
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Delete Single] (Ștergere unică) și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Pentru a șterge mai multe imagini (până la 100) sau toate imaginile
• Grupurile de imagini vor fi tratate ca o singură imagine. (Toate imaginile din grupul de imagini
selectat vor fi șterse.)
1
2
În modul Redare, apăsați
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Delete Multi] (Ștergere multiplă) sau [Delete All]
(Ștergere toate), apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• După ce ați selectat [Delete All] (Ștergere toate), dacă selectați [Delete All Non-rating]
(Ștergere toate fără clasificare), puteți șterge toate imaginile cu excepția acelora care
sunt clasificate.
(Când este selectat [Delete Multi] (Ștergere multiplă))
3
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea și apoi
apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare). (Repetați
acest pas.)
Ⓐ
Imagine selectată
• Pentru anularea selecției, apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) din nou.
4
Apăsați [DISP.] (Afișare) pentru a executa.
• În funcție de numărul de imagini de șters, poate fi necesar un interval de timp mai lung pentru ștergere.
170
10.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
P171
Meniu [Intelligent Auto] (Automat inteligent)
+
Meniu [Rec] (Înregistrare)
P171
Meniul [Motion Picture] (Imagine video)
P184
Meniul [Custom] (Personalizare)
P185
Meniu [Setup] (Configurare)
P200
Meniul [My Menu] (Meniul meu)
P209
Meniul [Playback] (Redare)
P210
Meniu [Intelligent Auto] (Automat inteligent)
• [Intelligent Auto Mode] (Mod automat inteligent)
(P58)
• [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă
inteligentă fără trepied) (P60)
• [iHDR] (P60)
Meniu [Rec] (Înregistrare)
[Picture Size] (Rezoluție imagine) (P172)
[Quality] (Calitate) (P173)
[AFS/AFF/AFC] (P75)
[Photo Style] (Stil foto) (P174)
[Filter Settings] (Setări filtru) (P123)
[Color Space] (Spațiu de culoare) (P176)
[Metering Mode] (Mod de măsurare) (P176)
[Highlight Shadow] (Evidențiere umbră) (P177)
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (P178)
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) (P178)
Bliț (P150)
[Red-Eye Removal] (Eliminare ochi roșii) (P178)
[ISO Auto Upper Limit (Photo)] ((Foto)
Limită superioară automată ISO) (P179)
• [Min. Shtr Speed] (Timp de expunere minim)
(P179)
• [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine
pentru timp de expunere scurt) (P179)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• [Diffraction Compensation]
(Compensare difracții) (P180)
• [Stabilizer] (Stabilizator) (P140)
• [i.Zoom] (Transfocare inteligentă) (P143)
• [Digital Zoom] (Transfocare digitală) (P144)
• [Burst Rate] (Rată rafală) (P99)
• [4K PHOTO] (Foto 4K) (P101)
• [Self Timer] (Temporizator) (P116)
• [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) (P134)
• [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) (P137)
• [Panorama Settings] (Setări panoramă) (P120)
• [Silent Mode] (Mod silențios) (P180)
• [Shutter Type] (Tip declanșator) (P181)
• [Bracket] (Încadrare) (P130)
• [HDR] (P182)
• [Multi Exp.] (Expunere multiplă) (P183)
171
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
Moduri aplicabile:
Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât va fi mai ridicat nivelul de detalii al imaginilor,
chiar dacă acestea sunt imprimate pe pagini mari.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Picture Size] (Rezoluție imagine)
Raport al
dimensiunilor
[Picture Size]
(Rezoluție
imagine)
[
[4:3]
[1:1]
[16:9]
[3:2]
[L] (17M)
4736×3552
[L] (12.5M)
3552×3552
[L] (15M)
5152×2904
[L] (16M)
4928×3288
M] (8.5M)
3360×2520
[
S] (4M)
2368×1776
[
M] (6.5M)
2528×2528
[
M] (8M)
3840×2160
[
[
S] (3M)
1776×1776
[
S] (2M)
1920×1080
[
S] (4M)
2496×1664
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Picture Size] (Rezoluție imagine) nu se poate seta în următoarele cazuri.
– Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
– La înregistrarea fotografiilor 4K
– Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
172
M] (8M)
3504×2336
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Quality] (Calitate)
Moduri aplicabile:
Setați rata de comprimare cu care vor fi vor fi stocate imaginile.
→
Setări
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate)
Format fișier
Descrierea setărilor
O imagine JPEG în care calitatea imaginii are prioritate.
JPEG
RAW+JPEG
RAW
O imagine JPEG cu calitate a imaginii standard.
Aceasta este utilă pentru creșterea numărului de înregistrări
fără a modifica numărul de pixeli.
Puteți înregistra o imagine RAW și o imagine JPEG
(
sau
) simultan.
Puteți înregistra numai imagini RAW.
Despre formatul RAW
Formatul RAW se referă la formatul de date al imaginilor care nu au fost procesate.
Redarea și editarea imaginilor RAW necesită camera sau software-ul dedicat.
• Puteți procesa imaginile RAW în [RAW Processing] (Procesare RAW) din meniul [Playback]
(Redare). (P215)
• Utilizați software-ul („SILKYPIX Developer Studio” al Ichikawa Soft Laboratory) pentru a procesa
și edita fișierele RAW pe un PC.
• Când ștergeți o imagine înregistrată cu
sau
, atât imaginile RAW, cât și
imaginile JPEG vor fi șterse simultan.
• Când redați o imagine înregistrată cu
, se afișează zonele gri corespunzătoare raportului
dimensiunilor din momentul înregistrării.
• Setarea este fixată la
când înregistrarea este realizată cu funcția 4K Photo (Foto 4K)
sau Post Focus (Post-focalizare).
Indisponibil în aceste cazuri:
sau
în următorul caz:
Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
• Nu se poate seta la
−
173
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Photo Style] (Stil foto)
Moduri aplicabile:
Puteţi selecta efectele pentru a se potrivi tipului de imagine pe care doriţi să-l înregistraţi.
→
[Rec] (Înregistrare)/
(Stil foto)
[Motion Picture] (Imagine Video)→ [Photo Style]
[Standard]
Aceasta este setarea standard.
[Vivid] (Viu)
Efect strălucitor cu saturație și contrast ridicate.
[Natural]
Efect estompat, cu contrast redus.
[Monochrome]
(Monocrom)
[L.Monochrome]
(Monocrom.L)
[L.Monochrome D]
(Monocrom.L D)
Efect monocrom fără nuanțe de culori.
[Scenery] (Peisaj)
[Portrait] (Portret)
[Custom]
(Personalizare)
Efect alb-negru cu gradație bogată și accente negre clare.
Efect monocrom care creează o impresie dinamică cu umbre
și zone de iluminare îmbunătățite.
Un efect adecvat pentru scene cu cer albastru viu și verde
intens.
Un efect adecvat pentru fotografie portret cu un ton al pielii
frumos și sănătos.
Utilizează o setare înregistrată în prealabil.
• În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus):
− Pot fi setate doar [Standard] sau [Monochrome] (Monocrom).
− Această setare va fi resetată la [Standard] când camera comută la un alt Mod de înregistrare
sau la oprirea aparatului.
174
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
 Ajustarea calităţii imaginii
• Nu puteți ajusta calitatea imaginii în modul Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus).
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta tipul stilului foto
(Photo Style).
2 Apăsaţi / pentru a selecta elementele,
apoi apăsaţi ◄/►pentru a ajusta.
[+]
[Contrast]
[−]
[Sharpness]
(Claritate)
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
Mărește diferența dintre luminozitate și nivelul de
obscuritate din imagine.
Reduce diferența dintre luminozitate și nivelul de
întuneric în imagine.
[+]
Imaginea este mult mai clară.
[−]
Imaginea este focalizată mai fin.
[+]
[−]
Efectul reducerii zgomotului este amplificat.
Este posibil ca rezoluția imaginii să se deterioreze ușor.
Efectul reducerii zgomotului este redus. Puteți obține
imagini cu rezoluție mai ridicată.
[Saturation]
(Saturaţie)*1
[+]
Culorile imaginii devin mult mai vii.
[−]
Culorile devin mult mai naturale.
[Color Tone]
(Ton de culoare)*1
[+]
Adaugă un ton albăstrui.
[−]
Adaugă un ton gălbui.
[Yellow]
(Galben)
[Filter Effect]
(Efect filtru)*2
[Grain Effect]
(Efect granulație)2
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Slab)
Cerul albastru poate fi înregistrat clar.
[Orange]
(Portocaliu)
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Mediu)
Cerul albastru poate fi înregistrat cu un albastru mai închis.
[Red] (Roşu)
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Puternic)
Cerul albastru poate fi înregistrat cu un albastru mult
mai închis.
[Green]
(Verde)
Pielea și buzele persoanelor vor apărea cu tonuri naturale.
Frunzele verzi apar mai luminoase și mai accentuate.
[Off]
(Dezactivare)
–
[LOW] (Scăzută)/
[STANDARD]/ Setează granulația într-o imagine.
[HIGH] (Ridicată)
[Off]
(Dezactivare)
–
1 [Color Tone] (Ton de culoare) este afișat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom),
[L.Monochrome] (Monocrom L)sau [L.Monochrome D] (Monocrom L D). În alte cazuri, se va afișa
[Saturation] (Saturație).
2 Se afișează doar când ați selectat [Monochrome] (Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.)
sau [L.Monochrome D] (Monocrom L. D).
• Dacă ajustați calitatea imaginii, [+] se afișează lângă pictograma Stil foto pe ecran.
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Înregistrarea setărilor la [Custom] (Personalizare)
Apăsați [DISP.] (Afișare) la pasul 2 din “Ajustarea calității imaginii”.
175
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
• Efectul [Grain Effect] (Efect granulație) nu poate fi verificat pe ecranul de înregistrare.
• [Grain Effect] (Efect granulație) nu este disponibil în următoarele cazuri.
− Mod de înregistrare panoramic
− La înregistrarea imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
[Color Space] (Spațiu de culoare)
Moduri aplicabile:
Setează metoda de reproducere a culorilor potrivite pentru a reda imaginile înregistrate pe
ecranul unui calculator sau pe un dispozitiv, precum o imprimantă.
→
[sRGB]
[AdobeRGB]
[Rec] (Înregistrare) → [Color Space] (Spațiu de culoare)
Spațiul de culoare este setat la spațiul de culoare sRGB.
Acest mod este utilizat în special pentru calculatoare.
Spațiul de culoare este setat la spațiul de culoare AdobeRGB.
AdobeRGB este utilizat în principal în activități productive, precum imprimarea
profesională, deoarece dispune de o gamă de culori reproductibile mai mare decât sRGB.
• Setați la [sRGB] dacă nu sunteți foarte familiarizat cu AdobeRGB.
• Setarea este fixată la [sRGB] în următoarele cazuri.
− La înregistrarea imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
Moduri aplicabile:
Tipul măsurării optice pentru măsurarea luminozității poate fi modificat.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video) →
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
[Metering Mode]
(Mod de măsurare)
(Multiplu)
(Focalizare pe centru)
Poziția de măsurare
a luminozității
Condiții
Ecran complet
Utilizare normală
(produce imagini echilibrate)
Centru și zona înconjurătoare
Subiect în centru
Centrul [+]
(țintă de măsurare în punct Ⓐ)
Diferență semnificativă între
luminozitatea subiectului și a fundalului
(de exemplu, o persoană pe scenă sub
lumini de reflectoare, iluminare din fundal)
(Punct de focalizare)
• Dacă setați ținta de măsurare în punct la marginea ecranului, este posibil ca măsurarea să fie afectată de
luminozitatea din jurul locației.
176
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Highlight Shadow] (Evidențiere umbră)
Moduri aplicabile:
Puteți ajusta luminozitatea porțiunilor luminoase și întunecate ale unei imagini în timp ce
verificați luminozitatea pe ecran.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine Video)→
[Highlight Shadow] (Evidențiere umbre)
(Standard)
Este setată o stare fără ajustări.
(Ridicați contrastul)
Zonele luminoase sunt luminate și mai mult, zonele întunecate
sunt accentuate.
(Reduceți contrastul)
Zonele luminoase sunt întunecate, zonele întunecate sunt iluminate.
(Iluminare zone întunecate)
Zonele întunecate sunt iluminate.
(Personalizare)
Setările personalizate înregistrate pot fi aplicate.
1 Rotiți inelul de control pentru a ajusta luminozitatea
zonelor luminoase și apoi rotiți selectorul de control
pentru a ajusta luminozitatea zonelor întunecate.
Ⓐ Porțiune luminoasă
Ⓑ Porțiune întunecată
• Ajustările pot fi efectuate și glisând graficul.
• Pentru a înregistra o setare preferată, apăsați  și selectați
destinația în care setarea personalizată va fi înregistrată la
([Custom1] ( )/[Custom2] ( )/[Custom3] ( ))
(Personalizare 1/2/3).
2 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Afișajul ecranului poate fi comutat apăsând [DISP.] (Afișare) pe ecranul de ajustare a
luminozității.
• Oprirea aparatului va readuce setările ajustate cu
la setările implicite.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Highlight Shadow] (Evidențiere umbre) nu se poate seta în următoarele cazuri.
− Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când se utilizează [Filter Settings] (Setări filtru)
177
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)
Moduri aplicabile:
Contrastul și expunerea sunt compensate când diferența de luminozitate dintre fundal și
subiect este semnificativă etc.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video)→
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent)
Setări: [AUTO]/[HIGH] (Ridicat)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzut)/[OFF] (Dezactivare)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Efectul de compensare nu va fi obținut întotdeauna, acest lucru depinzând de condițiile
de înregistrare.
• Funcția [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) nu este activată în următoarele cazuri:
− Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
Moduri aplicabile:
Imagini extrem de clare și cu rezoluție ridicată pot fi realizate utilizând Intelligent Resolution
Technology (Tehnologie de rezoluție inteligentă).
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video)→
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
Setări: [HIGH] (Ridicată)/[STANDARD]/[LOW] (Scăzută)/[OFF] (Dezactivare)
[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Moduri aplicabile:
Dacă declanșați blițul atunci când folosiți Reducerea efectului de ochi roșii (
camera detectează ochii roșii automat și corectează imaginea.
→
sau
),
[Rec] (Înregistrare) → [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Dacă acest element este setat la [ON] (Activat), pictograma se va schimba în
• În anumite circumstanțe, efectul de ochi roșii nu poate fi corectat.
178
sau
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată (Foto))
Moduri aplicabile:
Puteți seta limita superioară a sensibilității ISO când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau
→
[Rec] (Înregistrare) → [ISO Auto Upper Limit (Photo)]
(Limită superioară automată (Foto))
Setări: [AUTO]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]
[Min. Shtr Speed] (Timp de expunere maxim)
Moduri aplicabile:
Setați timpul de expunere minim atunci când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau
→
[Rec] (Înregistrare) → [Min. Shtr Speed] (Timp de expunere minim)
Setări: [AUTO]/[1/16000] până la [1/1]
• Este posibil ca timpul de expunere să fie mai mare decât valoarea setată, atunci când nu se poate
obține o expunere corespunzătoare.
Indisponibil în aceste cazuri:
• În funcție de condițiile de înregistrare, este posibil ca efectul de compensare dorit să nu fie obținut.
• [Min. Shtr Speed] (Timpul de expunere minim) nu se poate seta în următorul caz:
− Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
[Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere scurt)
Moduri aplicabile:
Camera îndepărtează în mod automat zgomotul care apare atunci când timpul de expunere
devine mai mare pentru a fotografia peisajul nocturn sau alte peisaje similare.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Long Shtr NR]
(Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere scurt)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• [Long shutter noise reduction ongoing] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mare
continuă) este afișat pentru același timp ca timpul de expunere pentru procesarea semnalului.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− La înregistrarea imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
− Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− La utilizarea declanșatorului electronic
179
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Diffraction Compensation] (Compensare difracții)
Moduri aplicabile:
Camera mărește rezoluția corectând nivelul de estompare cauzat de difracții când apertura
este închisă.
→
[Rec] (Înregistrare)/
[Motion Picture] (Imagine video)→
[Diffraction Compensation] (Compensare difracții)
Setări: [AUTO]/[OFF] (Dezactivare)
• Este posibil ca paraziții să iasă în evidență la o sensibilitate ISO mai mare.
[Silent Mode] (Mod silențios)
Moduri aplicabile:
Dezactivează imediat sunetele operaționale și indicatoarele luminoase.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Silent Mode] (Mod silențios)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Sunetul de la difuzor va fi dezactivat, iar blițul și indicatorul luminos de asistare a focalizării
automate sunt dezactivate.
Următoarele setări sunt fixe.
− [Flash Mode] (Mod Bliț):
([Forced Flash Off]) (Dezactivare forțată bliț)
− [Shutter Type] (Tip declanșator): [ESHTR] (Obturator electronic)
− [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată): [OFF] (Dezactivare)
− [Beep Volume] (Volum semnal sonor):
[OFF] (Dezactivat)
− [Shutter Vol.] (Volum declanșator):
[OFF] (Dezactivat)
• Chiar și când [ON] (Activare) este setată, următoarele indicatoare de funcții luminoase se aprind
continuu/intermitent.
− Indicator luminos conexiune WIRELESS
− Indicator temporizator
• Sunetele operaționale ale acestei camere, precum sunetul aperturii obiectivului, nu sunt
dezactivate.
• Trebuie să acordați atenție specială intimității, drepturilor asupra portretelor etc.
subiectului atunci când utilizați această funcție. Utilizați pe propriul risc.
180
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Shutter Type] (Tip obturator)
Moduri aplicabile:
Selectați obturatorul pe care doriți să îl utilizați pentru realizarea fotografiilor.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Shutter Type] (Tip obturator)
[AUTO]
[MSHTR]
[ESHTR]
(Obturator electronic)
Bliț
Timp de expunere
(secunde)
Comută tipul de declanșator automat pe baza condițiilor de înregistrare
și a timpului de expunere.
• Modul cu declanșator mecanic are prioritate mai ridicată decât modul cu
declanșator electronic, deoarece declanșatorul mecanic are mai puține
restricții legate de funcții la înregistrarea cu bliț etc.
Realizează fotografii în modul Mechanical Shutter (Declanșator mecanic).
Realizează fotografii în modul Electronic Shutter (Declanșator electronic).
Obturator mecanic
Declanșator electronic

–
[T] (Timp)1/60 până la 1/4000
12 la 1/16000
Sunetul obturatorului mecanic
+
Sunet declanșator electronic3
3
Sunet declanșator electronic
1 Această setare este disponibilă doar în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
2 Până la o sensibilitate ISO de [ISO3200]. Când setarea este mai mare de [ISO3200], timpul de
expunere va fi de sub 1 secundă.
3 Setările sunetului declanșatorului electronic pot fi modificate în [Shutter Vol.] (Volum declanșator)
și [Shutter Tone] (Ton declanșator).
• Modul Electronic Shutter (Declanșator electronic) vă permite să realizați fotografii fără a cauza vibrații
la declanșare.
Sunet obturator
• Când
se afișează pe ecran, imaginile vor fi realizate cu ajutorul obturatorului electronic.
• Când este setat [ESHTR] (Obturator electronic), dacă fotografiați un subiect în mișcare,
este posibil ca acesta să apară distorsionat în imagine.
• Când este setat [ESHTR] (Obturator electronic), este posibil să apară linii orizontale pe
imaginile realizate sub surse de lumină fluorescente sau sub dispozitive de iluminare cu
LED. Dungile orizontale pot fi reduse setând un timp de expunere mai mare.
181
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[HDR]
Moduri aplicabile:
Puteți combina 3 imagini cu niveluri diferite de expunere într-o singură imagine cu gradație
bogată.
Puteți minimiza pierderea gradațiilor în zonele luminoase sau întunecate atunci când, de
exemplu, contrastul dintre fundal și subiect este mare.
O imagine combinată de HDR este înregistrată în format JPEG.
→
[Rec] (Înregistrare) → [HDR]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare)
 Modificarea setărilor
Reglează automat domeniul de expunere în funcție de
diferențele dintre zonele luminoase și cele întunecate.
[±1 EV]/[±2 EV]/[±3 EV]:
Reglează expunerea în cadrul parametrilor de expunere
selectați.
[ON]
Corectează automat vibrațiile camerei și alte probleme
(Activare):
care pot cauza alinierea greșită a imaginilor.
Recomandată pentru utilizare în timpul înregistrării manuale.
[OFF]
Nealinierea imaginii nu este reglată.
(Dezactivare): Recomandată în cazul utilizării unui trepied.
[AUTO]:
[Dynamic Range]
(Domeniu dinamic)
[Auto Align]
(Aliniere automată)
Nu deplasați aparatul în timpul fotografierii continue după ce ați apăsat pe butonul declanșator.
Nu puteți realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinației de imagini.
Este posibil ca un subiect în mișcare să fie înregistrat cu neclarități nenaturale.
Unghiul de vedere se îngustează ușor atunci când [Auto Align] (Aliniere automată) est setată la
[ON] (Activare).
• Blițul este fixat la
([Forced Flash Off] (Dezactivare forțată bliț)).
•
•
•
•
Indisponibil în aceste cazuri:
• [HDR] nu este operațional pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
−
−
−
−
−
−
−
−
La înregistrarea fotografiilor 4K
Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
Când înregistrați în modul Rafală
Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
Când se înregistrează cu funcția de încadrare
Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
(numai când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată)
182
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Multi Exp.] (Expunere multiplă)
Moduri aplicabile:
Oferă un efect similar cu expunerea multiplă. (de până la 4 ori echivalentul unei imagini individuale)
→
[Rec] (Înregistrare) → [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
1
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Start] și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2
Decideți cu privire la compoziție și realizați
prima fotografie.
• După realizarea fotografiei, apăsați pe jumătate butonul
declanșator pentru a realiza următoarea fotografie.
• Apăsați pe ▲/▼ pentru a selecta elementul și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru una din următoarele operații.
3
− [Next] (Următorul):
Avansați la imaginea următoare.
− [Retake] (Reefectuare):
Reveniți la prima imagine.
− [Exit] (Ieșire):
Înregistrați imaginea primei fotografii și finalizați sesiunea de realizare
de fotografii cu expuneri multiple.
Înregistrarea celei de-a doua, a treia și a patra expunere.
• Pentru a salva imaginile înregistrate și a încheia realizarea de fotografii cu expuneri multiple,
apăsați [Fn3] când realizați fotografii.
4
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [EXIT](Ieșire)
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setări)
• Pentru a finaliza, puteți apăsa și butonul declanșator
la jumătate.
 Modificarea setărilor
[Auto Gain]
(Amplificare automată)
Dacă selectați [OFF] (Dezactivare), toate rezultatele expunerii se suprapun ca atare.
Compensați expunerea după cum este necesar în funcție de subiect.
[Overlay]
(Suprapunere)
Dacă selectați [ON] (Activare), puteți aplica expunerea multiplă imaginilor
înregistrate anterior. După ce ați selectat [Start], se vor afișa imaginile de pe card.
Selectați o imagine RAW și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a înregistra.
• Nu puteți utiliza transfocarea atunci când realizați a doua fotografie și fotografiile următoare.
• Informațiile de înregistrare afișate pentru imaginile realizate cu expuneri multiple sunt informațiile de
înregistrare pentru ultima imagine realizată.
• Puteți efectua [Overlay] (Suprapunere) doar pe fișiere de imagini RAW înregistrate cu camera.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Când se utilizează [Filter Settings] (Setări filtru)
− Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
183
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Meniul [Motion Picture] (Imagine video)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Rec Format] (Format înregistrare) (P158)
[Rec Quality] (Calitate înregistrare) (P158)
[AFS/AFF/AFC] (P75)
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) (P160)
[Photo Style] (Stil foto) (P174)
[Filter Settings] (Setări filtru) (P123)
[Metering Mode]
(Mod de măsurare) (P176)
[Highlight Shadow]
(Evidențiere umbră) (P177)
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (P178)
[i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă) (P178)
• [ISO Auto Upper Limit (Photo)]
(Limită superioară automată ISO (Foto)) (P184)
• [Diffraction Compensation]
(Compensare difracții) (P180)
[Stabilizer] (Stabilizator) (P140)
[i.Zoom] (Transfocare inteligentă) (P143)
[Digital Zoom] (Transfocare digitală) (P144)
[Picture Mode in Rec.]
(Mod imagine în înregistrare) (P161)
• [Sound Rec Level Disp.] (Afișarea nivelului de
înregistrare a sunetului) (P162)
• [Sound Rec Level Adj.] (Ajustarea nivelului de
înregistrare a sunetului) (P162)
• [Wind Noise Canceller] (Funcție de anulare a
zgomotului produs de vânt) (P184)
•
•
•
•
[ISO Auto Upper Limit (Video)] (Limită superioară automată ISO (Video))
Moduri aplicabile:
Puteți seta limita superioară a sensibilității ISO când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau
→
[Motion Picture] (Imagine Video)→[ISO Auto Upper Limit (Video)]
(Limită superioară automată ISO (Video))
Setări: [Auto]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]
[Wind Noise Canceller] (Funcție de anulare zgomot produs de vânt)
Moduri aplicabile:
Aceasta va reduce zgomotul produs de vânt înregistrat de microfonul încorporat, menținând
în același timp calitatea sunetului.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Wind Noise Canceller]
(Funcție de anulare a zgomotului produs de vânt)
Setări: [HIGH] (Ridicată)/[STANDARD]/[OFF] (Dezactivare)
• Când este detectat un vânt puternic, [HIGH] (Ridicat) reduce eficient zgomotul produs de vânt
reducând la minimum sunetele joase.
• [STANDARD] extrage și reduce doar zgomotul produs de vânt fără a deteriora calitatea sunetului.
• Este posibil să nu observați efectul complet, în funcție de condițiile de înregistrare.
184
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Meniul [Custom] (Personalizare)
[Monitor / Display] (Monitor / Afișare)
[Expunere]
• [ISO Increments] (Incrementuri ISO) (P186)
• [Extended ISO] (ISO extins) (P186)
• [Exposure Comp. Reset]
(Resetare compensare expunere) (P186)
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator)
• [AF/AE Lock] (Blocare AF/AE) (P90)
• [AF/AE Lock Hold]
(Menținere blocare AF/AE) (P186)
• [Shutter AF]
(Focalizare automată declanșator) (P186)
• [Half Press Release]
(Deblocare la apăsarea pe jumătate) (P186)
• [Quick AF] (Focalizare automată rapidă) (P186)
• [Eye Sensor AF]
(Focalizare automată senzor ochi) (P187)
• [Pinpoint AF Setting] (Setare focalizare automată
în punct) (P187)
• [AF Assist Lamp] (Indicator luminos de asistare
focalizare automată) (P187)
• [Direct Focus Area]
(Zonă de focalizare directă) (P187)
• [Focus/Release Priority] (Prioritate
focalizare/deblocare) (P188)
• •[Focus Switching for Vert / Hor] (Comutare
focalizare pentru vertical/orizontal) (P188)
• [Loop Movement Focus Frame] (Cadru de
focalizare pentru mișcări în buclă) (P188)
• [AF Area Display] (Afișaj zonă AF) (P188)
• [AF+MF] (Mod focalizare automată+Focalizare
manuală) (P189)
• MF Assist (Asistență MF) (P189)
• [MF Assist Display]
(Afișaj asistență la focalizare manuală) (P189)
• •[Auto Review] (Revizualizare automată) (P191)
• [Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă
în timp real) (P192)
• [Constant Preview]
(Previzualizare constantă) (P192)
• [Live View Boost]
(Amplificare vizualizare în timp real) (P192)
• [Peaking] (Maxim) (P193)
• [Histogram] (Histogramă) (P193)
• [Guide Line] (Linie de ghidare) (P194)
• [Center Marker] (Marcaj central) (P194)
• [Highlight] (Evidențiere) (P194)
• [Zebra Pattern] (Model zebră) (P195)
• [Expo.Meter] (Exponometru) (P195)
• [MF Guide] (Ghid de focalizare manuală) (P195)
• [LVF/Monitor Disp. Set]
(Setare imagine video) (P41)
• [Monitor Info. Disp.]
(Afișare informații pe ecran) (P196)
• [Rec Area] (Zonă înregistrare) (P196)
• [Remaining Disp.] (Afișare timp rămas) (P196)
[Lens / Others] (Lentile / Altele)
• [Lens Position Resume] (Reluare poziție obiectiv)
(P196)
• [Lens Retraction] (Retragere obiectiv) (P196)
• [Self Timer Auto Off]
(Temporizator oprire automată) (P196)
• [Face Recog.] (Recunoaștere față) (P197)
• [Profile Setup] (Configurare profil) (P199)
[Funcționare]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Fn Button Set] (Setare buton Fn) (P50)
[Q.MENU] (Meniu rapid) (P190)
[iA Button Switch] (Comutator iA) (P190)
Inel de transfocare (P55)
[Operation Lock Setting]
(Setare blocare funcționare) (P190)
[Video Button] (Buton video) (P190)
[Touch Settings] (Setări tactile) (P190)
[Dial Guide] (Ghid selector) (P191)
[Zoom Lever] (Buton de transfocare) (P191)
185
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
→
[Custom] (Personalizare)→
[Exposure] (Expunere)
[ISO Increments] (Incrementuri ISO)
Schimbă incrementele folosite pentru a seta sensibilitatea ISO.
Setări: [1/3 EV]/[1 EV]
[Extended ISO] (ISO extins)
Sensibilitatea ISO poate fi setată la minimum [ISO100].
[Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere)
Resetează valoarea de compensare a expunerii, setată cu butonul funcțional atunci când
schimbați Modul de înregistrare sau opriți camera.
→
[Custom] (Personalizare)→
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare / eliberare declanșator)
Buton [AF/AE LOCK HOLD]
(Menținere blocare focalizare automată/expunere automată)
Când este selectată [ON] (Activare), focalizarea și expunerea rămân blocate chiar dacă apăsați și
eliberați butonul [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată).
Pentru deblocare apăsați [AF/AE LOCK](Blocare focalizare automată/expunere automată) din nou.
[Shutter AF] (Focalizare automată cu declanșator)
Setați dacă focalizarea este ajustată automat când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe jumătate)
Declanșatorul se va activa imediat când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
[Quick AF] (Focalizare automată rapidă)
Camera ajustează automat focalizarea când scade neclaritatea provocată de mișcarea camerei.
Accelerează focalizarea care are loc atunci când apăsați pe butonul declanșator.
• Acumulatorul se va consuma mai repede decât de obicei.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− În modul Preview (Previzualizare)
− În situații cu iluminare redusă
186
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi)
Camera ajustează automat focalizarea când senzorul de ochi este activ.
• Este posibil ca [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) să nu fie operațională în
condiții de iluminare slabă.
[Pinpoint AF Setting] (Setare focalizare automată punct de focalizare)
Schimbă setarea pentru un afișaj mărit care apare când modul de focalizare automată este
setat la
[Pinpoint AF Time]
(Timp focalizare automată punct
de focalizare)
[Pinpoint AF Display]
(Afișaj focalizare automată punct
de focalizare)
Setează timpul pentru care ecranul mărit este afișat când butonul
declanșator este apăsat pe jumătate.
Setează modul de afișare al ecranului mărit
(ecran cu ferestre/ecran complet).
[AF Assist Lamp] (Indicator luminos de asistare focalizare automată)
Aprinde indicatorul luminos de asistare focalizare automată pentru o focalizare mai ușoară
atunci când butonul declanșator este apăsat pe jumătate, într-un loc întunecat.
• Zona de acoperire efectivă a indicatorului luminos de asistare focalizare automată este
de 1,5 m (4,9 picioare).
• [AF Assist Lamp] (Indicator luminos de asistare a focalizării automate) este fixat la [OFF]
(Dezactivat) în următorul caz:
− Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)
[Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă)
Deplasează zona de focalizare automată sau asistența la focalizare manuală cu ajutorul
butonului cursor, în timpul înregistrării.
• Puteți muta pozițiile de mai jos cu ajutorul butonului cursor.
: Zonă de focalizare automată
− La selectarea
− Când este selectat
: poziția de captare
− Când este selectat
: zonă mărită
• Folosiți meniul rapid (P49) sau butoanele funcționale (P50) pentru a seta funcțiile
alocate butonului cursor, ca de exemplu echilibrul tonurilor de alb și sensibilitatea ISO.
• [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă) este fixată la [OFF] (Dezactivare) în
următoarele cazuri:
− Când se utilizează [Filter Settings] (Setări filtru)
187
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare)
Setați prioritatea pentru focalizare sau eliberarea declanșatorului în timpul focalizării automate.
• Setări diferite pot fi aplicate setărilor diferite ale modului Focus (Focalizare) ([AFS/AFF], [AFC]).
[FOCUS] (Focalizare)
[BALANCE] (Echilibru)
[Release] (Eliberare)
Dezactivează înregistrarea când nu s-a obținut focalizarea.
Înregistrează în timp ce controlează echilibrul dintre focalizare și
cronometrarea eliberării declanșatorului.
Înregistrează chiar și când focalizarea nu s-a obținut.
[Focus Switching for Vert / Hor]
(Comutare focalizare pentru vertical/orizontal)
Pozițiile de focalizare sunt stocate separat pentru orientările verticale și orizontale ale camerei.
[ON] (Activare)
[OFF] (Dezactivare)
Memorează poziții separate pentru
orientările orizontale și verticale ale
camerei (sunt disponibile două
orientări verticale: stânga și dreapta).
• Următoarele ultime poziții
specificate vor fi memorate.
− Ultima poziție a zonei de
focalizare automată (când este folosit
sau
)
− Ultima poziție a afișajului de asistență la focalizare manuală
Setează aceeași setare atât pentru orientările orizontale cât și pentru cele
verticale.
[Loop Movement Focus Frame]
(Cadru de focalizare pentru mișcări în buclă)
Când se setează poziția zonei de focalizare automată sau poziția afișajului de asistență la
focalizare manuală, puteți muta poziția, într-o buclă, de la o margine a ecranului la cealaltă.
[AF Area Display] (Afișaj zonă focalizare automată)
Schimbă setarea afișajului zonei de focalizare automată pentru modul de focalizare automată
setat la
([49-Area]) (49 de zone) sau
etc. ([Custom Multi]) (Multiplă personalizată).
[ON] (Activare)
[OFF] (Dezactivare)
Afișează zone de focalizare automată pe ecranul de înregistrare.
• Zonele de focalizare automată nu sunt afișate atunci când setarea
implicită a zonei de focalizare automată este aplicată la
([49-Area]) (49 de zone) sau
sau
în
[Custom Multi] (Multiplă personalizată).
Afișează zonele de focalizare automată pe ecranul de înregistrare
doar pentru câteva secunde după ce începeți să le utilizați.
• În următoarele cazuri,chiar și atunci când este setat [ON] (Activare), are loc aceeași operațiune
ca atunci când este setat [OFF] (Dezactivare):
− La înregistrarea imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
188
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[AF+MF] (Focalizare automată+Focalizare manuală)
Focalizarea poate fi ajustată fin manual în timpul blocării focalizării automate (când sunt
îndeplinite următoarele condiții).
− Când setați [AFS/AFF/AFC] la [AFF] în meniul [Rec] (Înregistrare) și butonul declanșator este
apăsat pe jumătate.
− Când este apăsat [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE)
[MF Assist] (Asistență la focalizare manuală)
Setează metoda de afișare a asistenței MF (ecran mărit).
Mărește afișajul când rotiți inelul de control sau apăsați
(◄).
Mărește afișajul când rotiți inelul de control.
Mărește afișajul când apăsați
(◄).
Ecranul nu va fi mărit.
• MF Assist (Asistență la focalizare manuală) nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− La înregistrarea imaginilor video
− La înregistrarea cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
− Când este utilizat zoom-ul digital
[MF Assist Display] (Afișaj asistență la focalizare manuală)
Setează dacă asistența la focalizare manuală (ecranul mărit) va apărea într-un afișaj cu
ecran cu ferestre sau într-un afișaj cu ecran complet.
189
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
→
[Custom] (Personalizare)→
[Operation] (Funcționare)
[Q.MENU] (Meniu rapid)
Dacă selectați [CUSTOM] (Personalizare), puteți personaliza setările Meniului rapid. (P49)
[iA Button Switch] (Comutator iA)
Schimbă metoda de operare a butonului [iA] (Auto inteligent).
[Single Press]
(O singură apăsare)
[Press and hold]
(Țineți apăsat)
Comută camera între modul Auto inteligent și modul de înregistrare
(P/A/S/M) când apăsați [iA] (Auto inteligent).
Comută camera între modul Auto inteligent și modul de înregistrare
(P/A/S/M) când țineți [iA] (Auto inteligent) apăsat pentru o scurtă vreme.
[Operation Lock Setting] (Setare blocare funcționare)
Setează funcțiile de control care vor fi dezactivate când [Operation Lock] (Blocare
funcționare) este setat în [Fn Button Set] (Setare buton Fn) (P50) din meniul [Custom]
(Personalizare) ([Operation]) (Funcționare).
[Cursor]
(Butonul cursor)
[Touch Screen]
(Ecran tactil)
[Dial](Selector)
Dezactivează funcțiile butonului cursor și butonului [MENU/SET]
(Meniu/Setări).
Dezactivează funcțiile tactile ale panoului tactil.
Dezactivează funcțiile selectorului de control și inelului de control.
[Video Button] (Buton video)
Activează/dezactivează butonul de imagini video.
[Touch Settings] (Setări tactile)
Activează/dezactivează operația de atingere.
[Touch Screen]
(Ecran tactil)
[Touch Tab]
(Filă tactilă)
[Touch AF]
(Focalizare automată
tactilă)
[Touch Pad AF]
(AF suport tactil)
Toate operațiile tactile.
Operații cu filele, precum
din partea dreaptă a ecranului.
Operație de focalizare a subiectului pe care îl atingeți ([AF]
(Focalizare automată)) sau de ajustare a focalizării și luminozității
([AF+AE] (Focalizare automată+Expunere automată)). (P86)
Operația de deplasare a zonei de focalizare automată prin atingerea
monitorului când este utilizat vizorul. (P85)
190
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Dial Guide] (Ghid selector)
Activarea/Dezactivarea afișării ghidului de operare atunci
când comutați între modurile de înregistrare.
[Zoom Lever] (Buton de transfocare)
Setează transfocarea realizată cu butonul de transfocare.
Realizează transfocarea normală.
(Zoom) (Transfocare)
(Step Zoom)
(Transfocare graduală)
→
Oprește transfocarea la poziția uneia
dintre lungimile focale pre-setate, de
fiecare dată când utilizați transfocarea.
• Nu funcționează pentru înregistrarea
video sau pentru înregistrarea
[4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K).
ⒶDomeniu de focalizare
ⒷPoziție curentă de transfocare
[Custom] (Personalizare)→
[Monitor / Display] (Monitor / Afișare)
[Auto Review] (Revizualizare automată)
Afișează o imagine imediat după ce este realizată.
[Duration Time (photo)]
(Durată (Foto))
[Duration Time (4K PHOTO)]
(Durată (Foto 4K))
[Duration Time (Post Focus)]
(Durată (Post-focalizare))
Setează perioada de afișare a imaginilor înregistrate, după realizarea
fotografiilor.
Setează dacă, după realizare fotografiilor 4K, imaginile înregistrate sunt
afișate sau ascunse.
Setează dacă, după realizarea fotografiilor cu funcția Post-focalizare,
imaginile înregistrate sunt afișate sau ascunse.
[Playback Operation Priority]
(Prioritate operații redare)
Permite schimbarea sau ștergerea imaginii redate în timpul revizualizării
automate.
• Când [Duration Time (photo)] (Durata (foto)) este setată la [HOLD] (Menținere), imaginile sunt
afișate până când buton declanșator este apăsat pe jumătate. [Playback Operation Priority]
(Prioritate operații redare) va fi fixată la [ON] (Activare).
• Când [Grain Effect] (Efect granulație) este selectat pentru [Photo Style] (Stil foto), nu se
afișează [Auto Review] (Revizualizare automată) în timpul înregistrării [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) și [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru).
191
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă în timp real)
Puteți afișa ecranul de înregistrare cu alb și negru.
Acest lucru ajută la focalizarea manuală.
• Imaginile înregistrate nu vor fi afectate.
[Constant Preview] (Previzualizare constantă)
Puteți verifica efectele aperturii și timpului de expunere ales pe ecranul de înregistrare din
modul Manual Exposure (Expunere manuală).
• Această funcție nu va opera la utilizarea blițului.
[Live View Boost] (Amplificare vizualizare în timp real)
Ecranul este mai luminos pentru a ușura verificarea compoziției în medii cu lumină slabă.
Ecranul este mai luminos decât imaginea care urmează să fie înregistrată, așadar, este
posibil ca zgomotul să fie mai ușor de observat.
• Prin [SET] (Setări) puteți schimba modul de înregistrate care utilizează [Live View Boost]
(Amplificare vizualizare în timp real) pentru a afișa ecranul.
• Este posibil ca zgomotul să fie mai ușor de observat pe ecran decât în imaginea înregistrată.
• [Live View Boost] (Amplificare vizualizare în timp real) nu este activată în următoarele cazuri:
−
−
−
−
Când este ajustată expunerea (când butonul declanșator este apăsat pe jumătate, de exemplu)
Când înregistrați o imagine video sau o fotografie 4K
Când se utilizează [Filter Settings] (Setări filtru)
Când utilizați [Constant Preview] (Previzualizare constantă)
192
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Peaking] (Maxim)
Porțiunile focalizate (porțiunile cu contururi clare pe ecran) sunt evidențiate când ajustați
manual focalizarea.
• Când [Detect Level] (Detectare nivel) din [SET] (Setare) este setată la [HIGH] (Ridicat), porțiunile
de evidențiat sunt diminuate, permițând obținerea unei focalizări mai precise.
• Modificarea setării [Detect Level] (Nivel detectare) modifică și setarea [Display Color] (Culoare afișare)
după cum urmează.
[Detect Level]
(Detectare nivel)
[Display Color]
(Culoare afișare)
• La fiecare atingere a
[LOW] (Scăzut)
[HIGH] (Ridicat).
(Light blue) (Albastru deschis)
(Albastru)
(Galben)
(Portocaliu)
(Galben-verde)
(Verde)
(Roz)
(Roșu)
(Alb)
(Gri)
din
, setarea comută în ordinea
([Detect Level]
(Nivel detectare):
[LOW] (Scăzut)) →
([Detect Level] (NIvel detectare): [HIGH] (Ridicat)) → [OFF]
(Dezactivat).
• [Peaking] (Maxim) nu este disponibil când se utilizează [Live View Boost]
(Amplificare vizualizare în timp real)
• [Peaking] (Maxim) nu funcționează cu [Rough Monochrome] (Monocrom grosier) în [Filter Settings]
(Setări filtru).
[Histogram] (Histogramă)
Afișați histograma.
Puteți seta poziția apăsând pe ▲/▼/◄/►.
• Operarea directă prin atingere este, de asemenea, posibilă din ecranul
de înregistrare.
• O histogramă este un grafic care afișează luminozitatea de-a lungul axei
orizontale (de la alb la negru) și numărul pixelilor la fiecare nivel de
luminozitate pe axa verticală.
Vă permite să verificați cu ușurință expunerea imaginii.
Ⓐ întunecat
Ⓑ luminos
• Când imaginea înregistrată și histograma nu se potrivesc în următoarele condiții,
histograma este afișată în portocaliu.
− În timpul compensării expunerii
− Când este activat blițul
− Când expunerea corectă nu poate fi obținută, de exemplu, în condiții de iluminat slab.
• Histograma din modul de înregistrare este o aproximare.
193
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Guide Line] (Linie de ghidare)
Această opțiune va seta șablonul liniilor de ghidare afișate în momentul realizării fotografiei.
Când
este setat, pozițiile liniei de ghidare pot fi setate apăsând pe ▲/▼/◄/►.
• De asemenea, puteți seta poziția direct prin atingerea
pe linia de ghidare a ecranului de
înregistrare.
• Liniile de ghidare nu sunt afișate în timpul înregistrării panoramice.
[Center Marker] (Marcaj central)
Centrul ecranului de înregistrare va fi afișat ca [+].
[Highlight] (Evidențiere)
Când funcția Auto Review (Revizualizare automată) este activată
sau când redați o imagine, zonele saturate în alb iluminează
intermitent în alb și negru.
• Dacă există zone saturate în alb, recomandăm compensarea expunerii spre negativ pe baza
histogramei și apoi realizarea din nou a fotografiei. Poate rezulta o calitate mai bună a imaginii.
• Afișajul evidențiat nu este activat în următoarele cazuri.
−
−
−
−
−
În timpul redării imaginilor 4K
În timpul redării imaginilor înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
În timpul redării multiple
În timpul redării calendar
În timpul transfocării la redare
194
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Zebra Pattern] (Model zebră)
Indică părțile care pot deveni saturate în alb prin supraexpunere printr-un model zebră.
[ZEBRA1]
[ZEBRA2]
Selectați [SET] (Setare) pentru a seta luminozitatea care va fi procesată ca model zebră.
• Puteți selecta o valoare a luminozității între [50%] și [105%]. În [Zebra 2], puteți selecta [OFF]
(Dezactivare). Dacă selectați [100%] sau [105%], doar zonele care sunt saturate cu alb sunt
afișate cu un model zebră. Cu cât este mai mică valoare, cu atât este mai lat domeniul de
luminozitate care va procesat ca model zebră.
• Dacă există zone saturate în alb, recomandăm compensarea expunerii spre negativ pe baza
histogramei și apoi realizarea fotografiei.
• Modelele zebră afișate nu vor fi înregistrate.
• Dacă atribuiți [Zebra Pattern] (Model zebră) la [Fn Button Set] (Setare buton Fn) din meniul
[Custom] (Personalizare), de fiecare dată când apăsați butonul funcțional la care este atribuită
setarea, modelul zebră comută în felul următor:
[Zebra 1] → [Zebra 2] → [OFF] (Dezactivare).
Dacă setați [Zebra 2] la [OFF](Dezactivat), modelul comută în ordinea [Zebra 1] →
[OFF](Dezactivat)
[Expo.Meter] (Indicator de măsurare expunere)
Afișarea exponometrului.
• Setați la [ON] (Activare) pentru a afișa exponometrul la
efectuarea comutării programului, setarea diafragmei și
setarea timpului de expunere.
• Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afișate
în roșu.
• Când exponometrul nu este afișat, schimbați informațiile
afișate pentru ecran apăsând pe [DISP.] (Afișare).
• Dacă nu sunt efectuate operații timp de aproximativ 4 secunde, exponometrul dispare.
[MF Guide] (Ghid de focalizare manuală)
Când setați focalizarea manual, este afișat un ghid de
focalizare manuală care vă permite să verificați direcția
pentru focalizare.
Ⓐ Indicator pentru ∞ (infinit)
195
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Monitor Info. Disp.] (Afișare informații pe ecran)
Afișați ecranul cu informații de înregistrare. (P41, 287)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
Modifică unghiul de vizualizare în timpul înregistrării imaginilor video și statice.
Afișează zona de înregistrare în funcție de unghiul de vizualizare pentru
înregistrarea imaginilor statice.
Afișează zona de înregistrare în funcție de unghiul de vizualizare pentru
înregistrarea imaginilor video.
• Zona de înregistrare indicată este aproximativă.
Indisponibil în aceste cazuri:
• La înregistrarea cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau Post Focus (Post-focalizare), [Rec Area]
(Zonă înregistrare) este fixată la
[Remaining Disp.] (Afișare timp rămas)
În acest fel va fi comutată afișarea între numărul de imagini înregistrabile și timpul de
înregistrare disponibil.
→
[Custom] (Personalizare)→
[Lens / Others] (Obiectiv / Altele)
[Lens Position Resume] (Reluare poziție obiectiv)
Salvează pozițiile de focalizare și de transfocalizare atunci când opriți camera.
[Lens Retraction] (Retragere obiectiv)
Retrage butucul obiectivului la scurt timp după ce ați comutat la ecranul de redare.
[Self Timer Auto Off] (Oprire automată temporizator)
Setează anularea temporizatorul când este oprită camera.
196
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Face Recog.] (Recunoaștere față)
Face Recognition (Recunoaștere față) este o funcție care identifică o față asemănătoare feței
înregistrate și setează automat prioritatea focalizării și expunerii. Chiar dacă persoana
respectivă este localizată în partea din spate sau la capătul unei linii într-o fotografii de grup,
camera va realiza o imagine clară.
[ON] (Activare)
[OFF]
(Dezactivare)
Activează funcția de recunoaștere a fețelor.
Dezactivează funcția de recunoaștere a fețelor.
Permite înregistrarea imaginilor faciale sau editare sau ștergerea informațiilor înregistrate.
Setări față
Puteți înregistra informații precum numele și zilele de
naștere pentru imaginile fețelor a până la 6 persoane.
❶ Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta cadrul de
înregistrare a feței care nu este înregistrat, după care
apăsați [MENU/SET] (Meniu/setare).
❷ Realizați fotografia, ajustând fața cu ghidul.
• Fețele unor alte subiecte decât persoane (animale de
companie etc.) nu pot fi înregistrate.
• Pentru a afișa descrierea înregistrării feței, apăsați
pe ► sau atingeți
❸ Setați elementul.
• Puteți înregistra până la 3 imagini cu fețe.
[MEMORY]
(Memorie)
[Name] (Nume)
Este posibilă înregistrarea numelor.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
[Age] (Vârstă)
Este posibilă înregistrarea zilelor de naștere.
[Add Images]
(Adăugare
imagini)
(Adăugare
imagini)
Pentru a adăuga imagini suplimentare cu fețe.
• Selectați un cadru cu o imagine cu fața goală
pentru a înregistra o imagine nouă.
(Ștergere)
Pentru a șterge una dintre imaginile cu față.
• Selectați imaginea cu față pe care doriți să o
ștergeți.
Modificarea sau ștergerea informațiilor pentru o persoană înregistrată
❶ Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea cu față pe care doriți să o editați sau să
o ștergeți și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
❷ Setați elementul.
[Info Edit]
(Editare
informații)
[Priority]
(Prioritate)
[Delete]
(Ștergere)
Modificarea informațiilor unei persoane deja înregistrate.
• Parcurgeți pasul ❸ din „Setări față”.
Focalizarea și expunerea sunt ajustate preferențial pentru fețe cu
prioritate ridicată.
• Rearanjați și setați prioritatea pentru față.
Ștergerea informațiilor despre o persoană înregistrată.
197
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Punct de înregistrare la înregistrarea
imaginilor cu fețe
(Exemplu de înregistrare corectă)
• Stați cu fața spre aparat, cu ochii deschiși și gura
închisă, asigurându-vă că ochii, conturul feței, sau
sprâncenele nu sunt acoperite de păr la înregistrare.
• Asigurați-vă că nu sunt umbre excesive pe față la
înregistrare.
(Blițul nu va fi activat în timpul înregistrării.)
Când nu este recunoscută fața în timpul înregistrării
•
•
•
•
Înregistrarea feței aceleiași persoane în interior sau exterior, sau cu expresii sau unghiuri.
Adițional, înregistrați în locația înregistrării anterioare.
Când o persoană care este înregistrată nu este recunoscută, corectați prin reînregistrare.
Recunoașterea feței nu va fi posibilă sau fețele nu vor fi recunoscute corect chiar și pentru fețele
înregistrate, în funcție de expresia facială și de mediu.
• Următoarele funcții vor funcționa și cu funcția Face Recognition (Recunoașterea feței).
În Modul de înregistrare
− Afișarea numelui corespunzător când camera detectează o față înregistrată¢
În modul Playback (Redare)
− Afișarea numelui și vârstei
 Sunt afișate numele a până la 3 persoane.
Prioritatea numelor afișate la realizarea fotografiilor este determinată în funcție de ordinea
înregistrării.
• [Face Recog.] (Recunoașterea feței) funcționează doar când setați modul focalizare
automată la
− Funcționează doar când o față a fost detectată.
− Când specificați persoana care trebuie focalizată, [Face Recog.] (Recunoaștere față) nu
funcționează.
• În timpul modului rafală, informațiile de imagine [Face Recog.](Recunoaștere față) pot fi atașate
doar primei imagini.
• La redarea imaginilor de grup, se afișează numele primei imagini din set.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Face Recog.] (Recunoaștere față) nu funcționează în următoarele cazuri.
− Când se utilizează [Miniature Effect] (Efect miniatură) în [Filter Settings] (Setări filtru)
− La înregistrarea imaginilor video
• [Face Recog.] (Recunoaștere față) nu poate fi setată în următoarele cazuri:
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
− Când se utilizează modul [Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
− Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
198
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Profile Setup] (Configurare profil)
Dacă setați numele și data nașterii copilului sau animalului dumneavoastră de companie în
prealabil, puteți înregistra numele și vârsta în luni și ani pe imagini.
Le puteți afișa la redare sau puteți imprima imaginile înregistrate utilizând [Text Stamp]
(Imprimare text).
Setări:
([Baby1]) (Bebeluș1)/
([Baby2]) (Bebeluș2)/
([Pet]
(Animal de companie))/[OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare)
 Setarea opțiunilor [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume)
1 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [SET] (Setare) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Baby1] (Bebeluș1), [Baby2] (Bebeluș2) sau [Pet]
(Animal de companie), apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Age] (Vârstă)
sau [Name] (Nume), apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
4
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [SET] (Setare)
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Introduceți [Age] (Vârstă) (data nașterii).
Introduceți [Name] (Nume).
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați P56.
 Pentru ca afișajul vârstei să dispară
Selectați [OFF](Dezactivare) în [Profile Setup] (Configurare Profil).
• Puteți imprima vârstele și numele utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Profile Setup] (Configurare profil) nu este disponibilă atunci când înregistrarea este realizată
cu funcția 4K Photo (Foto 4K) sau Post Focus (Post-focalizare).
• Vârstele și numele nu sunt înregistrate în următoarele cazuri:
− La înregistrarea imaginilor video
− Imaginile statice înregistrate în timpul înregistrării de imagini video.
199
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Meniu [Setup] (Configurare)
• [Online Manual] (Manual online) (P200)
• [Utilize Custom Set feature]
(Utilizare funcție de setări personalizate) (P71)
• [Cust.Set Mem.]
(Memorare setări personalizate) (P71)
• [Clock set] (Setare ceas) (P32)
• [World Time] (Fus orar) (P200)
• Data călătoriei (P201)
• [Wi-Fi] (P201)
• [Bluetooth] (P202)
• Indicator luminos de conexiune Wi-Fi (P202)
• [Beep] (Semnal sonor) (P202)
• [Economy] (Economisire energie) (P203)
• [Monitor Display Speed]
(Viteza de afișaj pe monitor) (P203)
• [LVF Display Speed]
(Viteza afișajului LVF) (P203)
• [Monitor Display]/[Viewfinder]
(Afișare pe ecran/Vizor) (P204)
→
[Monitor Luminance] (Luminanță monitor) (P204)
[Eye Sensor] (Senzor de ochi) (P205)
[USB Mode] (Mod USB) (P205)
[TV Connection] (Conexiune TV) (P206)
[Language] (Limbă) (P206)
[Version Disp.] (Afișare versiune) (P206)
[Folder / File Settings] (Setări folder/fișier) (P207)
[No.Reset] (Resetare nr.) (P208)
[Reset] (Resetare) (P208)
[Reset Network Settings]
(Resetare setări rețea) (P209)
• [Level Gauge Adjust.]
(Reglare indicator de nivel) (P209)
• [Demo Mode]
(Mod demonstrație) (P209)
• [Format] (P28)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Setup] (Configurare)
[Online Manual] (Manual online)
Setări: [URL display] (Afișare URL)/[QR Code display] (Afișare cod QR)
[World Time] (Fus orar)
Setează ora pentru regiunea unde locuiți și destinația dumneavoastră de vacanță.
• [Destination] (Destinație) poate fi setată după configurarea [Home] (Domiciliu).
După selectarea [Destination] (Destinație) sau [Home] (Domiciliu), apăsați ◄/► pentru
a selecta o zonă și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
[Destination] (Destinație):
Zona de destinație a călătoriei
Ⓐ Ora curentă în zona de destinație
ⒷDiferență de timp față de zona de domiciliu
[Home] (Domiciliu):
Zona dumneavoastră de domiciliu
Ⓒ Ora curentă
Ⓓ Diferența de fus orar GMT (Greenwich Mean Time)
200
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
• Apăsați ▲ dacă utilizați ora de vară
. (Ceasul va fi dat înainte cu 1 oră.)
Pentru a vă întoarce la ora normală apăsați ▲ din nou.
• Setați [Home] (Domiciliu) când v-ați întors din călătorie.
• Dacă nu puteți găsi destinația călătoriei în zonele afișate pe ecran, setați în funcție de diferența
de fus orar față de zona dumneavoastră de domiciliu.
[Travel Date] (Data călătoriei)
[Travel Setup]
(Configurare
călătorie)
[Location]
(Locație)
Dacă vă setați programul de călătorie și înregistrați imagini, vor fi înregistrate
zilele scurse (numărul de zile de la acea dată) din călătorie.
Când este setat [Travel Setup] (Configurarea călătoriei), vă puteți seta
destinația călătoriei.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
• Puteți afișa zilele scurse și destinația călătoriei în timpul redării sau le puteți imprima pe
fotografiile înregistrate în [Text Stamp] (Imprimare text).
• Zilele scurse și destinația călătoriei pot fi imprimate utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”.
• Data călătoriei este calculată utilizând data din setarea de ceas și data plecării setată de
•
•
•
•
dumneavoastră.
Dacă setați [World Time] (Fus orar) la destinația călătoriei, data călătoriei este calculată
utilizând data din setarea de ceas și setarea de destinație a călătoriei.
Când [Travel Setup] (Configurare călătorie) este setată la [OFF] (Dezactivare), numărul de zile
scurse nu este înregistrat. Nu sunt afișate chiar dacă [Travel Setup] (Configurare călătorie) este
setată la [SET] (Setare) după înregistrare.
[Travel Setup] (Configurare călătorie) este anulată automat dacă data curentă este ulterioară
datei de revenire.
[Travel Date] (Data călătoriei) nu se poate înregistra pentru imagini video AVCHD.
[Location] (Locație) nu poate fi înregistrată în următoarele cazuri:
− La înregistrarea imaginilor video
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
[Wi-Fi]
 [Wi-Fi Function] (Funcția Wi-Fi) (P227)
 [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) (P269)
201
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Bluetooth]







[Bluetooth] (P231)
[Remote Wakeup] (Pornirea de la distanță) (P237)
[Returning from Sleep Mode] (Revenirea din modul de hibernare) (P241)
[Auto Transfer] (Transfer automat) (P243)
[Location Logging] (Înregistrare locație) (P245)
[Auto Clock Set] (Setare ceas automată) (P246)
[Wi-Fi network settings] (Setări de rețea Wi-Fi)
Înregistrarea unui punct de acces wireless. (P263)
• Punctul de acces wireless folosit pentru conexiunea Wi-Fi este înregistrat automat.
• Pot fi înregistrate până la 17 puncte de acces wireless. Dacă încercați să înregistrați mai mult
de 17 puncte de acces, cele mai vechi puncte de acces înregistrate vor fi șterse.
• Activarea [Reset Network Settings] (Resetare setări de rețea) va șterge punctele de acces wireless.
[Indicator luminos conexiune WIRELESS]
Activează și dezactivează indicatorul luminos de conexiune wireless.
Dacă selectați [OFF] (Dezactivat), nu va lumina/licări.
[Beep] (Semnal sonor)
Aceasta permite setarea sunetului electronic și a sunetului declanșatorului electronic.
Setări: [Beep Volume] (Volum semnal sonor)/[Shutter Vol] (Volum obturator)/
[Shutter Tone] (Ton obturator electronic)
• [Beep] (Semnal sonor) nu este disponibil când [Silent Mode] (Modul silențios) este setat la [ON]
(Activare).
202
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Economy] (Economisire energie)
[Sleep Mode]
(Mod inactiv)
[Sleep Mode(Wi-Fi)]
(Mod inactiv (Wi-Fi))
[Auto LVF/Monitor Off]
(Oprire automată
LVF/monitor)
Dacă nu efectuați nici o operație, alimentarea camerei se întrerupe
automat după intervalul stabilit în setare.
Camera este oprită automat dacă nu este conectată la o rețea Wi-Fi și
nu a fost utilizată timp de aproximativ 15 minute (aprox.).
Dacă nu utilizați camera, monitorul/vizorul se stinge automat după
intervalul stabilit prin setare.
• Pentru a anula [Sleep Mode] (Mod inactiv) sau [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Mod inactiv (Wi-Fi)),
efectuați una din următoarele operații:
− Apăsați pe jumătate butonul declanșator.
− Opriți și porniți din nou camera.
• Pentru a reporni ecranul/vizorul, apăsați pe orice buton.
• Funcția [Economy] (Economisire energie) nu este activată în următoarele cazuri.
− La conectarea la un PC sau la o imprimantă
− La înregistrarea sau redarea imaginilor video
− În timpul unei diaporame
− La înregistrarea cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
− Când înregistrați în [Multi Exp.] (Expunere multiplă)
− Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
− Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
(numai când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setată)
• Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) și elementul de
cuplare pentru curent continuu (opțional), [Sleep Mode] (Mod inactiv) sau [Sleep Mode(Wi-Fi)]
(Mod inactiv (Wi-Fi)) este dezactivat.
[Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor)/[LVF Display Speed]
(Viteza de afișaj LVF)
Setează rata de cadre a monitorului/vizorului.
[ECO30fps]
[60fps]
Reduce consumul de energie, prelungind timpul de operare.
Afișează mișcările mai uniforme.
Setarea este ideală pentru înregistrarea subiecților care se mișcă repede.
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor) sau [LVF Display Speed] (Viteza de
afișaj LVF) (sau ambele) este setată la [ECO30fps], transfocarea digitală nu este disponibilă.
• Setarea [Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor)/[LVF Display Speed] (Viteza de
afișaj LVF) nu afectează imaginea înregistrată.
• Imaginile sunt afișate la [60fps] în următoarele cazuri:
− La înregistrarea fotografiilor 4K
− Când se înregistrează cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
203
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Monitor Display] (Afișare pe monitor)/ [Viewfinder] (Vizor)
Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanța de albastru a ecranului/vizorului.
1
2
Selectați setările apăsând ▲/▼ și ajustați cu ◄/►.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.
• Această funcție va regla monitorul atunci când acesta este utilizat, respectiv vizorul atunci când
este utilizat vizorul.
• Unele subiecte pot apărea diferit pe monitor față de aspectul real al acestora. Totuși, acest
lucru nu afectează imaginile înregistrate.
[Monitor Luminance] (Luminanță monitor)
(Auto)
Luminozitatea este reglată automat în funcție de cât de luminoasă
este zona din jurul camerei.
(Mod 1)
Măriți luminozitatea monitorului.
(Mod 2)
Setați monitorul la luminozitate standard.
(Mod 3)
Reduceți luminozitatea monitorului.
• Unele subiecte pot apărea diferit pe monitor față de aspectul real al acestora.
Totuși, acest lucru nu afectează imaginile înregistrate.
• Monitorul revine automat la luminozitatea standard dacă nu sunt efectuate operații timp
de 30 de secunde în timpul înregistrării în
Ecranul va lumina din nou intens la
acționarea unui buton sau la atingere.
• Când este setat
sau
, durata de utilizare este diminuată.
•
este disponibil doar în modul de înregistrare.
• Setarea inițială în momentul utilizării adaptorului de alimentare cu curent alternativ (opțional)
și a elementului de cuplare pentru curent continuu (opțional) este
204
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Eye Sensor] (Senzor ochi)
[Sensitivity] (Sensibilitate)
[LVF/Monitor Switch]
(Comutare LVF/Monitor)
Astfel veți seta sensibilitatea senzorului pentru ochi.
Aceasta va seta metoda de comutare între monitor și vizor.
[LVF/MON AUTO] (comutare automată între monitor și vizor)
[LVF] (vizor)
[MON] (ecran)
• Dacă apăsați [LVF] pentru a comuta afișajul, setarea
[LVF/Monitor Switch] (Comutare vizor/monitor) va comuta,
de asemenea.
[USB Mode] (Mod USB)
Setează metoda de comunicare pentru conexiuni cu ajutorului cablului de conexiune USB
(furnizat).
[Select on connection]
(Selectare la conexiune)
[PC(Storage)]
(PC(Stocare))
[PictBridge(PTP)]
Selectați această setare pentru a selecta sistemul de
comunicare USB în cazul conectării la un alt dispozitiv.
Selectați această setare pentru a exporta imagini la un PC
conectat.
Setați această setare la conectarea la o imprimantă care
acceptă funcția PictBridge.
205
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[TV Connection] (Conexiune TV)
[HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)):
Setează formatul video folosit pentru redare în Modul redare când camera și un televizor sau monitor
sunt conectate cu un cablu micro HDMI.
[AUTO]
[4K/25p]/[1080p]/[1080i]/[720p]/
[576p]
Redă imaginile la o rezoluție de redare potrivită televizorului
conectat.
Redă imagini la rezoluția selectată.
• Rezoluția de redare pentru [4K/25p] este 3840x2160.
• Chiar și când este setat [4K/25p], imaginile video MP4
înregistrate la [4K/100M/30p] vor fi redate la rezoluția
[4K/30p].
• Chiar și când este setat [576p], în funcție de televizorul
conectat, imaginile vor fi redate la o rezoluție de [480p].
• Dacă nu apare nicio imagine pe televizor când este setat [AUTO], comutați la altă setare
prin care se pot reda imagini pe televizor.
[VIERA Link]:
Dacă selectați [ON] (Activare), operațiile camerei și ale echipamentelor compatibile VIERA Link
conectate la cameră cu un cablu micro HDMI sunt corelate automat, permițându-vă să controlați
camera cu telecomanda echipamentului compatibil VIERA Link.
[Language] (Limbă)
Este setată limba afişată pe ecran.
• Când setaţi din greşeală o altă limbă, selectaţi
din pictogramele meniului pentru a seta
limba dorită.
[Version Disp.] (Afişare versiune)
Această funcție permite verficarea versiunilor de firmware ale camerei.
• Pentru a afișa informații despre software-ul de pe unitate, apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pe ecranul de afișare a versiunii.
206
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Folder / File settings] (Setări folder / Fișier)
Setați modelele de nume de folder și fișier în care vor fi salvate imaginile.
Nume fișier
Nume folder
❶ Număr folder (3 cifre, 100–999)
❷ Segment de 5 cifre, definit de utilizator
[Select Folder]
(Selectare folder)
[Create a New
folder]
(Creare folder nou)
[File Name Setting]
(Setare nume fișier)
❶
❷
❸
❹
Spațiu de culoare ([P]: sRGB, [ _ ]:
AdobeRGB)
Segment de 3 cifre, definit de utilizator
Număr fișier (4 cifre, 0001-9999)
Extensie fișier
Specifică folderul în care vor fi salvate imaginile.
• Numele de folder este indicat cu numărul de fișiere care pot fi stocate.
Creează un folder nou cu același segment definit de
[OK]
utilizator din 5 cifre ca setarea numelui de folder curent.
Vă permite să redefiniți segmentul definit de utilizator
din 5 cifre înainte de a crea un nou folder.
[Change]
• Caractere disponibile: alfabet (litere mari), numere
(Modificare)
și [ _ ]
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați P56.
• Este creat un nou folder cu un număr de folder incrementat.
• Dacă nu există foldere înregistrabile pe card, este afișat un ecran pentru
resetarea numărului folderului.
[Folder NumberLink]
Utilizează numărul de folder al numelui de folder ca
(Conexiune cu
segmentul definit de utilizator din 3 cifre pentru
numărul
numele fișierului.
folderului)
Vă permite să definiți și să setați segmentul definit de
utilizator din 3 cifre pentru numele fișierului.
[User Setting]
• Caractere disponibile: alfabet (litere mari), numere
(Setare
și [ _ ]
utilizator)
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați P56.
207
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
• Fiecare folder poate stoca până la 1000 de fișiere.
• Numerele fișierelor sunt alocate secvențial, de la 0001 până la 9999, în ordinea înregistrării.
Dacă schimbați folderul de stocare, va fi alocat numărul care urmează după ultimul fișier
numerotat.
• În cazurile următoare, va fi creat automat un folder nou, cu un număr de folder incrementat,
când este salvat următorul fișier:
− Folderul curent conține 1000 de fișiere
− Folderul curent conține un fișier cu numărul „9999”.
• Nu pot fi create foldere noi atunci când există foldere numerotate de la 100 până la 999.
În acest caz vă recomandăm să salvați datele pe un calculator sau un dispozitiv asemănător și
să formatați cardul.
[No.Reset] (Resetare număr)
Selectați numărul de fișier al următoarei înregistrări la 0001.
• Când este efectuată înregistrarea după resetarea acestui element, numărul folderului este
actualizat și numărul fișierelor începe de la 0001.
• Poate fi alocat un număr de folder între 100 și 999.
Numărul de folder trebuie să fie resetat înainte de a atinge 999. Recomandăm formatarea
cardului după salvarea datelor pe computer sau pe alt suport.
• Pentru a reseta numărul de folder la 100:
❶ Efectuați [Format] (Formatare) pentru a formata cardul.
❷ Efectuați [No.Reset] (Resetare număr) pentru a reseta numărul de fișiere.
❸ Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de resetare al numărului folderului.
[Reset] (Resetare)
Următoarele setări sunt resetate la setările implicite:
− Setările de înregistrare și modul de acționare.
− Setările de configurare ([Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) și setări [Bluetooth])
− Setările personalizate ([Face Recog.] (Recunoaștere față) și setările [Profile Setup]
(Configurare profil))
− Setări de configurare/personalizare (cu excepția [Wi-Fi Setup](Configurare Wi-Fi), [Bluetooth],
[Face Recog.] (Recunoaștere față) și [Profile Setup](Configurare profil))
• Când setările de configurare/personalizare sunt resetate, următoarele setări sunt, de asemenea,
resetate.
− Setarea [World Time] (Fus orar)
− Setarea [Travel Date] (Data călătoriei) (data plecării, data revenirii, locația)
− Setările pentru [Rotate Disp.] (Rotire afișaj), [Picture Sort] (Sortare imagini)
și [Delete Confirmation] (Confirmare ștergere) din meniul [Playback] (Redare)
• Numerele folderelor și setările orei nu sunt resetate.
• Când cereți repararea sau transferarea/depunerea la deșeuri a camerei, consultați „Despre
informații personale” la P305.
208
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Reset Network Settings] (Resetare setări rețea)
Următoarele setări de rețea sunt resetate la setările implicite:
− [Wi-Fi Setup] (Configurarea Wi-Fi) (Fără [LUMIX CLUB])
− Informații despre dispozitiv înregistrate în [Bluetooth] și valori din [Wi-Fi network settings]
(Setări rețea Wi-Fi)
• Când cereți repararea sau transferarea/depunerea la deșeuri a camerei, consultați „Despre
informații personale” la P305.
[Level Gauge Adjust.] (Reglare indicator de nivel)
[Adjust.] (Reglare)
Țineți camera în poziție orizontală și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare). Indicatorul de nivel va fi reglat.
[Level Gauge Value
Reset]
(Resetare valoare
indicator de nivel)
Restabilește setarea implicită a indicatorului de nivel.
[Demo Mode] (Mod demonstrație)
Poți încerca operații post focalizare, cum ar fi focalizarea și setarea nivelului de maxim, cu
imaginea.
Meniul [My Menu] (Meniul meu)
[My Menu Setting] (Setări meniul meu)
Înregistrați meniurile utilizate frecvent și afișați-le în [My Menu] (Meniul meu). Puteți înregistra
până la 23 de meniuri.
→
[Add]
(Adăugare)
[Sorting]
(Sortare)
[Delete]
(Ștergere)
[Display from
My Menu]
(Afișare din
meniul meu)
[My Menu] (Meniul meu) → [My Menu Setting] (Setare meniul meu)
Specifică meniul care va fi afișat în My Menu (Meniul meu) pentru a-l înregistra.
Rearanjează meniurile afișate în My Menu (Meniul meu). Selectați meniul pe
care doriți să-l mutați și setați destinația.
Șterge meniurile înregistrate.
[Delete Item]
Șterge meniurile selectate.
(Ștergere element):
[Delete all]
Șterge toate meniurile.
(Ștergere toate):
Setează primul meniu pentru a fi afișat când este afișat ecranul de meniu.
[ON] (Activare):
Afișare My Menu (Meniul meu).
[OFF] (Dezactivare):
Afișează ultimul meniu utilizat.
209
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Meniul [Playback] (Redare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Slide Show] (Diaporamă) (P211)
[Playback Mode] (Mod redare) (P212)
[Protect] (Protecție) (P213)
[Rating] (Clasificare) (P213)
[Title Edit] (Editare titlu) (P214)
[Face Rec Edit] (Editare înregistrare față) (P214)
[RAW Processing] (Procesare RAW) (P215)
[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a
fotografiilor 4K) (P217)
[Light Composition] (Compoziție lumină) (P218)
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială) (P219)
[Clear Retouch] (Ștergere prin atingere) (P220)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Text Stamp] (Imprimare text) (P221)
[Resize] (Redimensionare) (P222)
[Cropping] (Decupare) (P223)
[Rotate] (Redimensionare) (P224)
[Video Divide] (Divizare video) (P224)
[Time Lapse Video]
(Imagine video cu timp scurs) (P225)
[Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu
cadru) (P225)
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj) (P225)
[Picture Sort] (Sortare imagini) (P226)
[Delete Confirmation]
(Confirmare ștergere) (P226)
• Camera nu poate reda corect imagini redate la alte dispozitive și este posibil ca funcțiile camerei
să nu fie disponibile pentru imagini.
 Selectarea unei/unor imagini după selectarea [Single] (Selectare o singură imagine)
sau [Multi] (Selectare mai multe imagini)
• Când [Single] (Selectare o singură imagine) și [Multi] (Selectare mai multe imagini) nu sunt
disponibile, selectați imaginea în același mod ca și cu funcția [Single] (Selectare o singură imagine)
selectată.
Setare [Single] (O singură imagine)
1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea.
2 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă [Set/Cancel] (Setare/Anulare) se afişează în partea
dreaptă jos a ecranului, setarea este anulată când apăsaţi
din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Setare [Multi] (Mai multe imagini)
Când este afişat un ecran similar celui din dreapta:
1 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) (în mod repetat).
• Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2 Apăsați [DISP.] (Afișare) pentru a executa.
Când este afişat un ecran similar celui din dreapta:
Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta (repetat).
• Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
210
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Slide Show] (Diaporamă)
Puteți reda fotografiile realizate sincronizându-le cu muzică și puteți face acest lucru
secvențial, lăsând un interval fix între fiecare imagine.
Puteți, de asemenea, crea o diaporamă compusă doar din imagini statice, doar din imagini
video, etc.
Vă recomandăm această funcție atunci când vizualizați imagini prin conectarea camerei la
un TV.
→
1
[Playback] (Redare) → [Slide Show] (Diaporamă)
Selectați grupul de redat apăsând pe ▲/▼ și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Dacă selectați [Picture Only] (Doar imagini), vor fi redate și fișierele și imaginile rafală 4K
înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare).
• Pentru imaginile înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare), va fi aleasă doar o
imagine reprezentativă în focalizare și va fi redată.
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Start] și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Operații în timpul unei diaporame
Operarea
butoanelor
Operație
tactilă
Operarea
butoanelor
Descrierea operației
Operație
tactilă
Descrierea operației
▲
Redare/Pauză
▼
Părăsiți diaporama
◄
Înapoi la imaginea
anterioară
►
Înainte la imaginea
următoare
Mărirea nivelului
volumului
Reducerea nivelului
volumului
211
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
 Modificarea setărilor de diaporamă
Puteţi modifica setările pentru redarea diaporamei selectând [EFFECT] (Efect) sau [SETUP]
(Configurare) pentru ecranul de meniu diaporamă.
[Effect]
(Efect)
Acest lucru vă permite să selectaţi efectele de ecran atunci când treceţi de la o
imagine la imaginea următoare.
[Duration]
(Durată)
[Repeat]
(Repetare)
[Setup]
(Configurare)
[Sound]
(Sunet)
• [Duration] (Durată) poate fi setată doar când aţi selectat [OFF]
(Dezactivat) pentru setarea [Effect] (Efect).
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[AUTO]:
Muzica este redată atunci când sunt redate imagini statice,
iar semnalul audio este emis la redarea imaginilor video.
[Music] (Muzică):
Muzica este redată.
[Audio]:
Semnalul audio (doar pentru imagini video) este redat.
[OFF] (Dezactivare):
Nu va fi emis niciun sunet.
• Setarea [Effect] nu funcționează când următoarele timpuri de imagini sunt redat în diaporamă:
− Fișiere rafală 4K
− Imagini înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
− Imagini de grup
• Setarea [Duration] (Durată) nu funcționează când următoarele timpuri de imagini sunt redat în
diaporamă:
− Imagini video
− Fișiere rafală 4K
− Imagini înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
− Imagini panoramice
− Imagini de grup
[Playback Mode] (Mod de redare)
Redarea în [Normal Play] (Redare normală), [Picture Only] (Numai imagini) sau [Video Only]
(Doar video) poate fi selectată.
→
[Playback] (Redare) → [Playback Mode] (Mod de redare)
Selectaţi grupul de redat apăsând pe ▲/▼, apoi apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă selectaţi [Picture Only] (Doar imagine), vor fi redate şi fişierele şi imaginile rafală 4K
înregistrate cu funcţia [Post Focus] (Post-focalizare).
212
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Protect] (Protecție)
Puteți seta protecția pentru imaginile pe care nu doriți să le ștergeți din greșeală.
→
[Playback] (Redare) → [Protect] (Protecție)
Selectați imaginea. (P210)
• [999+] este afișat pe ecran dacă numărul total de protecții setat pentru un grup de imagini este mai
mare de 1000.
 Anularea tuturor setărilor [Protect] (Protecție)
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Cancel] (Anulare) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Dacă elementul de protecție la scriere al cardului este setat la [LOCK] (Blocare),
imaginile nu vor fi șterse chiar dacă nu sunt protejate.
• Rețineți că este posibil ca setarea [Protect] (Protecție) să nu funcționeze pe alte dispozitive.
• Chiar dacă protejați imagini de pe un card, acestea vor fi șterse dacă este formatat cardul.
[Rating] (Clasificare)
Puteți seta cinci niveluri de clasificare diferite ale imaginilor, pentru a îndeplinii următoarele
funcții:
• Ștergerea tuturor fotografiilor care nu au fost clasificate.
• Verificare nivelului de clasificare în ecranul de afișare a detaliilor unui fișier pe un sistem de
operare, ca de exemplu Windows 10, Windows 8.1, sau Windows 8. (Doar pentru imagini JPEG)
→
1
2
[Playback] (Redare)→ [Rating](Clasificare)
Selectați imaginea. (P210)
Apăsați ◄/► pentru a selecta nivelul de clasificare (1–5) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a seta nivelul.
• Când ați selectat [Multi], repetați pașii 1 și 2 pentru fiecare imagine.
(Nu este posibilă utilizarea aceleiași setări pentru mai multe imagini.)
• Dacă folosiți setarea pentru fotografii de grup, va fi afișat numărul de fotografii de grup.
Este afișat [999+], dacă numărul fotografiilor de grup este mai mare de 1000.
 Anularea tuturor setărilor [Rating] (Clasificare)
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Cancel] (Anulare) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• [Cancel] (Anulare) nu poate fi selectat atunci când [Playback Mode] (Modul de redare) este setat la
[Picture Only] (Doar imagini) sau [Video Only] (Doar imagini video).
• Imaginile video în format [AVCHD] pot fi setat doar la „5”.
213
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Title Edit] (Editare titlu)
Puteţi adăuga text (comentarii) imaginilor. După înregistrarea textului, acesta poate fi imprimat pe
imaginile tipărite utilizând funcţia [Text Stamp] (Imprimare text).
→
[Playback] (Redare) → [Title Edit] (Editare titlu)
1 Selectaţi imaginea. (P210)
se afişează pentru imagini cu titluri deja înregistrate.
•
2 Introduceţi textul. (P56)
• Pentru a şterge titlul, ştergeţi întregul text din ecranul de introducere a textului.
• Puteți imprima texte (comentarii) utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”.
• Puteţi configura până la 100 de imagini o dată cu setarea [Multi] (Mai multe imagini).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
−
Imagini video
Fişiere rafală 4K
− Imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)
− Imaginile înregistrate cu [Quality] (Calitate) setată la
−
sau
[Face Rec Edit] (Editare înregistrare față)
Puteți șterge și înlocui toate informațiile privind recunoașterea feței în imaginile selectate.
→
[Playback] (Redare) → [Face Rec Edit] (Editare înregistrare față)
1 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [REPLACE] (Înlocuire) sau [DELETE] (Ștergere) și
apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea și apoi apăsați pe [MENU/SET].
3 Apăsați ◄/► pentru a selecta persoana și apoi apăsați pe
[MENU/SET](Meniu/Setare).
4 (La selectarea [REPLACE] (Înlocuire))
Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta persoana de înlocuit și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Informațiile [Face Recog.] (Recunoaștere față) șterse nu mai pot fi restabilite.
• Informațiile de recunoaștere a feței pentru imaginile dintr-un grup trebuie editate simultan.
(Nu puteți edita imaginile pe rând.)
• Editarea imaginilor dintr-un grup poate fi efectuată numai la prima imagine din fiecare set.
214
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[RAW Processing] (Procesare RAW)
Puteți procesa imaginile realizate cu formatul RAW. Imaginile procesate vor fi salvate cu
formatul JPEG.
→
[Playback] (Redare) → [RAW Processing] (Procesare RAW)
1 Selectați imaginile RAW cu ◄/►, și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Apăsați ▲/▼ pentru a selecta un element.
• Puteți seta următoarele elemente. Setările utilizate
pentru înregistrare sunt selectate când începeți să
setați aceste elemente.
[White Balance]
(Balans de alb)
[Brightness
correction] (Corecție
luminozitate)
[Photo Style]
(Stil foto)
[i.Dynamic]
(Control inteligent al
domeniului dinamic)
[Contrast]
[Highlight]
(Evidențiere)
[Shadow] (Umbră)
[Saturation]
(Saturație)/
[Color Tone]
(Ton de culoare)
[Filter Effect]
(Efect filtru)
[Grain Effect] (
Efect granulație)
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
[i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
[Sharpness]
(Claritate)
[More Settings]
(Mai multe setări)
Vă permite să selectați presetarea White Balance (Balans de alb) și să o
reglați. Dacă selectați un element cu
puteți procesa imaginea cu
setarea din momentul înregistrării.
Vă permite să corectați luminozitatea în domeniul dintre -2 EV and +2 EV.
Vă permite să selectați un efect de stil foto.
Vă permite să selectați o setare [i.Dynamic]
(Control inteligent domeniu dinamic).
Vă permite să reglați contrastul.
Vă permite să reglați luminozitatea porțiunilor aprinse.
Vă permite să reglați luminozitatea porțiunilor închise.
Vă permite să reglați saturația. (Când selectați [Monochrome] (Monocrom)
[L.Monochrome] (Monocrom L.) sau [L.Monochrome D] (Monocrom L D) în
[Photo Style] (Stil foto), puteți ajusta tonul culorii.)
Vă permite să selectați un efect de filtru. (Doar când este selectat
[Monochrome] (Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.) sau
[L.Monochrome D] (Monocrom L D) în [Photo Style] (Stil foto))
Puteți seta granulația. (Doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom),
[L.Monochrome] (Monocrom L.) sau [L.Monochrome D] (Monocrom L D)
pentru [Photo Style] (Stil foto))
Vă permite să reglați setarea de reducere a zgomotului.
Vă permite să selectați o setare [i.Resolution] (Control inteligent rezoluție).
Vă permite să reglați efectul de rezoluție.
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta elementele și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a efectua următoarele operații.
[Reinstate Adjustments] (Restabilire reglări):
Restabilește setările la cele utilizate în timpul înregistrării.
[Color Space] (Spațiu de culoare):
Vă permite să selectați o setare [Color Space] (Spațiu de culoare) din [sRGB]
sau [Adobe RGB].
[Picture Size] (Rezoluție imagine):
Vă permite să selectați rezoluția la care imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
215
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
3 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) și setați.
• Consultați„Mod de setare a fiecărui element”la P216.
4 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Această operație vă readuce la ecranul din pasul 2. Pentru a seta alte elemente, repetați pașii
de la 2 la 4.
5 Selectați [Begin Processing] (Începere procesare) cu ▲/▼,și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Modul de setare a fiecărui element
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
Glisare
Descrierea operației
•
Selectează o setare.
▲
[WB K Set]
(Setare WB K)
Afișează ecranul care vă permite
să setați temperatura de culoare.
(Doar când [White Balance]
(Balans de alb) este setat la
)
▼
[Adjust.]
(Reglare)
Afișează ecranul care vă permite
să reglați fin balansul de alb.
(doar când este setat [White
Balance] (Balans de alb))
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set] (Setare)
Afișează ecranul de comparare.
Setează nivelul reglat și vă
readuce la ecranul de selectare a
elementelor.
• Când este selectată [Noise Reduction] (Reducere zgomot), [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) sau
[Sharpness] (Claritate), ecranul de comparare nu poate fi afișat.
• Imaginile pot fi mărite cu butonul de transfocare.
• De fiecare dată când atingeți ecranul de două ori, afișajul este comutat de la unul mărit la unul normal.
Pe ecranul de comparare, puteți utiliza următoarele operații pentru a efectua reglările:
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
Glisare
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set] (Setare)
Descrierea operației
Selectează o setare.
Vă readuce la ecranul de setare.
Setează nivelul reglat și vă
readuce la ecranul de selectare a
elementelor.
ⒶSetare curentă
• Dacă atingeți imaginea în centru, va fi mărită. Dacă atingeți
rezoluția inițială.
216
imaginea va fi redusă la
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
• Efectele aplicate prin procesarea RAW pe cameră și cele aplicate prin procesarea RAW din
software-ul „SILKYPIX Developer Studio” nu sunt complet identice.
• Setarea [White Balance] (Echilibru tonurilor de alb) a imaginilor realizate cu expuneri multiple
este fixată la setarea din momentul înregistrării.
• Editați imaginile de grup una câte una. Imaginile editate vor fi salvate ca imagini noi, separate de
imaginile de grup originale.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [RAW Processing] (Procesare RAW) nu este disponibilă când este conectat un cablu mciro HDMI.
• Procesarea RAW nu poate fi efectuată asupra imaginilor RAW înregistrare cu alte dispozitive.
[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor 4K)
Puteți salva imediat imaginile unui fișier rafală 4K care au fost extrase într-un interval de
5 secunde.
→
[Playback] (Redare) → [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Dacă timpul de rafală este de 5 secunde sau mai puțin, toate cadrele vor fi salvate ca imagini.
2 Selectați primul cadru al imaginilor care trebuie salvat instantaneu. (P107, 108)
• Imaginile vor fi salvate ca un grup de imagini în Burst Mode (Mod rafală) în format JPEG.
(P217)
217
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Light Composition] (Compoziție lumină)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pe care doriți să le combinați. Părțile imaginii
care sunt mai luminoase decât cadrul precedent vor fi suprapuse peste cadrul precedent
pentru a combina cadrele într-o singură imagine.
→
[Playback] (Redare) → [Light Composition] (Compoziție lumină)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2 Alegeți metoda de combinare și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Setare [Composite Merging] (Îmbinare compozită)
Selectați cadrele pe care doriți să le combinați pentru a suprapune părțile mai luminoase.
❶ Trageți bara de glisare sau folosiți ▲/▼/◄/► pentru
a selecta cadrele pe care doriți să le combinați.
❷ Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine la ecranul
de previzualizare.
• Apăsați ▲/▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a efectua
următoarele operații.
– [Next] (Următorul):
Vă permite să selectați mai multe cadre pentru combinare.
– [Reselect] (Reselectare):
Elimină cadrul selectat imediat înainte și vă permite să selectați o imagine diferită.
❸ Repetați pașii ❶ și ❷ pentru a selecta mai multe cadre de combinat.
• Puteți selecta până la 40 de cadre.
❹ Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Setare [Range Merging] (Îmbinare gamă)
Selectați primul și ultimul cadru pentru a suprapune părțile luminoase ale cadrelor dintre
acestea.
❶ Selectați cadrul primei imagini și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Metoda de selectare este aceeași ca în pasul ❶ al setării [Composite Merging]
(Îmbinare compozită).
❷ Selectați cadrul ultimei imagini și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
3 Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Imaginile sunt salvate în format JPEG. Informațiile de înregistrare (informații Exif) ale primului
cadru, precum timpul de expunere, apertura și sensibilitatea ISO sunt, de asemenea, înregistrate.
218
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Selectați mai multe cadre dintr-un fișier rafală 4K pentru a crea o compunere secvențială a
unui subiect în mișcare, într-o singură fotografie.
→
[Playback] (Redare) →[Sequence Composition] (Compunere secvențială)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2 Selectați cadrele pe care doriți să le combinați.
Selectați cadrele în așa fel încât subiectul în mișcare nu se va suprapune pe cadrele
următoare sau precedente. (Comoziția secvențială nu poate fi creată corespunzător
dacă subiectul se suprapune.)
❶ Trageți bara de glisare sau folosiți ▲/▼/◄/► pentru
a selecta cadrele pe care doriți să le combinați.
❷ Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine
la ecranul de previzualizare.
• Apăsați ▲/▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a efectua
următoarele operații.
– [Next] (Următorul):
Vă permite să selectați mai multe cadre pentru combinare.
– [Reselect] (Reselectare):
Elimină cadrul selectat imediat înainte și vă permite să selectați o imagine diferită.
❸ Repetați pașii ❶ și ❷ pentru a selecta mai multe cadre de combinat.
• Puteți selecta de la 3 până la 40 de cadre.
❹ Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Imaginile sunt salvate în format JPEG. Informațiile de înregistrare (informații Exif) ale primului
cadru, precum timpul de expunere, apertura și sensibilitatea ISO sunt, de asemenea, înregistrate.
Sfaturi pentru [Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Recomandăm folosirea unui trepied pentru realizarea fotografiilor pentru
[Sequence Composition] (Compunere secvențială).
219
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Clear Retouch] (Retușare clară)
•
[Clear Retouch] (Retușare clară) este
o setare folosită prin operații tactile și
activează automat operația tactilă.
→
[Playback] (Redare) →
[Clear Retouch] (Ștergere retuș)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea și apoi
apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Glisați degetul peste partea pe care doriți să o ștergeți.
• Părțile care vor fi șterse sunt colorate.
• Atingerea [Undo] (Revocare) Pentru a readuce părțile
colorate la starea anterioară atingeți [Undo] (Revocare).
Ștergerea detaliilor (mărirea afișajului)
❶ Atingeți [SCALING] (Scalare).
• Îndepărtarea/apropierea degetelor pe ecran permite
mărirea/reducerea acestuia.
• Tragerea ecranului permite mutarea părții mărite.
❷ Atingeți [REMOVE] (Eliminare).
• Astfel, veți reveni la operația de tragere a degetului peste
partea pe care doriți să o ștergeți. Partea pe care doriți să o ștergeți poate fi trasă chiar
dacă imaginea este mărită.
3 Atingeți [Set] (Setare).
4 Atingeți [Save] (Salvare) sau apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Imaginile pot apărea nenaturale, deoarece fundalul părților șterse este creat artificial.
• Pentru imaginile de grup, efectuați [Clear Retouch] (Ștergere retuș) pe fiecare imagine.
(Acestea nu pot fi editate simultan.)
• La efectuarea operației [Clear Retouch] (Ștergere prin atingere) asupra imaginilor de grup,
acestea sunt salvate ca imagini noi, separat de imaginile originale.
Indisponibil în aceste cazuri:
• [Clear Retouch] (Ștergere prin atingere) nu este disponibilă în următoarele cazuri:
Când afișarea pe vizor este în uz:
− Când este conectat un cablu micro HDMI
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
− Imagini video
− Fișiere rafală 4K
− Imagini înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
− Imagini panoramice
− Imagini realizate cu
−
220
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
Text Stamp] (Imprimare text)
Puteţi imprima informaţii privind înregistrarea pe imaginile înregistrate.
→
[Playback] (Redare) → [Text Stamp] (Imprimare text)
1 Selectaţi imaginea. (P210)
este afişat pe ecran dacă fotografia are text imprimat.
•
2 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [Setup] (Configurare) şi apoi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
[Shooting Date]
(Data realizării fotografiei)
Imprimă data înregistrării.
[Name] (Nume)
([Face Recognition] (Recunoaștere față)):
Numele înregistrat în funcția [Face Recog.] (Recunoaștere față) va fi
imprimat.
([Baby/Pet] (Bebeluș/Animale de companie)):
Numele înregistrat în [Profile Setup] (Configurare profil) va fi imprimat.
[Location] (Locație)
Imprimă numele destinației de călătorie setat sub [Location] (Locație).
[Travel Date]
(Data călătoriei)
Imprimă data călătoriei setată sub [Travel Date] (Data călătoriei).
[Title] (Titlu)
Introducerea titlului în [Title Edit] (Editare titlu) va fi imprimată.
3 Apăsați
pentru a reveni la ecranul anterior.
4 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta [OK] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Când tipăriţi imagini cu text, data va fi tipărită peste textul imprimat dacă specificaţi tipărirea
datei la atelierul foto sau pe imprimantă.
• Puteţi configura până la 100 de imagini o dată prin setarea [Multi] (Mai multe imagini).
• Calitatea imaginii se poate reduce când este efectuată imprimarea textului.
• Când imprimaţi pe imagini dintr-un grup, imaginile imprimate sunt salvate separat de cele
originale din grup.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
−
−
−
−
−
−
−
Imagini video
Fișiere rafală 4K
Imagini înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
Imagini panoramice
Imagini înregistrate fără setarea ceasului și titlului
Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
Imagini realizate cu
221
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Resize] (Redimensionare)
Pentru a permite postarea simplă pe pagini web, ataşarea la mesaje e-mail, rezoluţia imaginii
(număr de pixeli) este redusă.
→
[Playback] (Redare) → [Resize] (Redimensionare)
Selectaţi imaginea şi rezoluţia.
Setare [Single] (O singură imagine)
 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta rezoluţia şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
Setare [Multi] (Mai multe imagini)
 Apăsaţi ▲/▼ pentru a selecta rezoluţia şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
 Apăsaţi ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginea şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare (repetat).
• Setarea este anulată când apăsaţi din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
 Apăsaţi [DISP.] (Afișare) pentru a executa.
• Puteţi configura până la 100 de imagini o dată prin setarea [Multi] (Mai multe imagini).
• Calitatea imaginii redimensionate se reduce.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
−
−
−
−
−
−
−
Imagini video
Fişiere rafală 4K
Imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Imagini panoramice
Imagini de grup
Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
Imagini realizate cu
222
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Cropping] (Decupare)
Puteţi mări şi apoi păstra numai componenta importantă a imaginii înregistrate.
→
[Playback] (Redare) → [Cropping] (Decupare)
1 Apăsaţi ◄/► pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Selectați părțile pe care urmează să le decupați.
Operarea
butoanelor
Operație tactilă
Descrierea operației
Mărește imaginea
Reduce imaginea
▲/▼/◄/►
Glisați
Deplasează zona mărită
3 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Calitatea imaginii decupate se reduce.
• Decupaţi câte o imagine atunci când doriţi să decupaţi imaginile dintr-un grup de imagini.
(Nu puteţi edita simultan toate imaginile dintr-un grup.)
• Când decupaţi imagini dintr-un grup, imaginile decupate sunt salvate separat de cele originale
din grup.
• Informațiile privind recunoașterea feței în imaginea originală nu vor fi copiate la imagini care au
fost editate cu [Cropping] (Decupare).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:
−
−
−
−
−
−
Imagini video
Fişiere rafală 4K
Imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Imagini panoramice
Imagini imprimate cu [Text Stamp] (Imprimare text)
Imagini realizate cu
223
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Rotate] (Rotire) (Imaginea este rotită manual)
Rotește imaginile manual în pași de 90°.
• Funcția [Rotate] (Rotire) este dezactivată atunci când [Rotate Disp.] (Rotire afișare) este setată la
[OFF] (Dezactivare).
→
[Playback] (Redare) → [Rotate] (Rotire)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea și apoi apăsați pe [MENU/SET].
2 Setați direcția de rotație.
Imaginea se rotește în sensul acelor
de ceasornic în pași de 90°.
Imaginea se rotește în sens invers acelor
de ceasornic în pași de 90°.
[Video Divide] (Divizare video)
Imaginile video înregistrate și fișierele rafală 4K pot fi divizate în două. Se recomandă pentru
momentul în care doriți să separați o parte de care aveți nevoie, de o parte care nu mai vă
este necesară.
Divizarea unui fișier este permanentă. Decideți înainte de a separa!
→
[Playback] (Redare) → [Video Divide] (Divizare video)
1 Apăsați ◄/► pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl divizați și apoi apăsați
pe [MENU/SET].
2 Apăsați ▲ la locația de divizat.
• Puteți ajusta fin locația pentru divizare apăsând
◄/► în timp ce fișierul este întrerupt temporar.
3 Apăsați ▼.
• Fișierul se poate pierde dacă scoateți cardul sau
acumulatorul în timpul procesării divizării.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Este posibil ca un fișier să nu poată fi divizat într-un punct aproape de început sau de sfârșit.
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
−
Când timpul de înregistrare este scurt.
224
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
Această funcție vă permite să creați o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).
→
[Playback] (Redare) → [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
1 Selectați grupul de imagini [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) cu ◄/►
și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare).
2 Creați o imagine video prin selectarea metodelor de creare a acesteia.
• Consultați P135 pentru detalii.
[Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)
O imagine video este creată pe baza imaginilor de grup realizate cu [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru).
→
[Playback] (Redare) → [Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)
1 Selectați grupul de animație cadru cu cadru cu ◄/► și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
2 Creați o imagine video prin selectarea metodelor de creare a acesteia.
• Consultați P138 pentru detalii.
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj) (Imaginea este rotită și afișată în mod automat.)
Acest mod vă permite să afișați imagini rotite vertical dacă acestea au fost înregistrate ținând
camera vertical.
→
[Playback] (Redare) →[Rotate Disp.] (Rotire afișaj) → ON (Activare)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când redați fotografii pe un PC, acestea nu pot fi afișate în direcția de rotire dacă sistemul de
operare sau software-ul nu sunt compatibile cu Exif.
Exif este un format de fișier pentru imagini statice care permite adăugarea de informații de
înregistrare etc. A fost stabilit de către „JEITA (Japan Electronic and Information Technology
Industries Association)”.
225
10. Utilizarea funcțiilor din meniu
[Picture Sort] (Sortare imagini)
Puteți seta ordinea în care camera afișează imaginile în timpul redării.
→
[Playback] (Redare) → [Picture Sort] (Sortare imagini)
[FILE NAME]
(Denumire fișier)
[DATE/TIME]
(Dată/oră)
Afișează imaginile în funcție de numele folderului/numele fișierului.
Acest format de afișare vă permite să localizați cu ușurință imaginile pe card.
Afișează imaginile în funcție de data înregistrării. În cazul în care cardul
conține imagini realizate cu mai multe camere, acest format de afișare este
convenabil pentru căutarea imaginilor.
• Când introduceți un alt card, este posibil ca imaginile să nu fie afișate mai întâi în funcție de
[DATE/TIME] (Dată/Oră). Imaginile vor fi afișate în funcție de [DATE/TIME] (Dată/Oră) dacă
așteptați puțin.
[Delete Confirmation] (Confirmare ștergere)
Aceasta setează care opțiune, [Yes] (Da) sau [No] (Nu), va fi evidențiată mai întâi când este
afișat ecranul de confirmare pentru ștergerea unei imagini.
Este setat la [„No” first] (Mai întâi „Nu”) în momentul achiziționării.
→
[Playback] (Redare) → [Delete Confirmation] (Confirmare ștergere)
[Mai întâi „Yes” (Da)]
[Mai întâi „No” (Nu)]
[Yes] (Da) este evidențiat mai întâi, astfel încât ștergerea să poată fi
realizată rapid.
[No] (Nu) este evidențiat mai întâi. Ștergerea accidentală a imaginilor
este evitată.
226
11.
Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Posibilitățile funcției Wi-Fi®/Bluetooth®
Controlul cu un Smartphone (P237)
• Înregistrarea cu un
smartphone (P238)
• Redarea sau salvarea
imaginilor stocate pe cameră
sau încărcarea acestora pe
site-uri de socializare (P242)
Conectați-vă la un smartphone
care acceptă Bluetooth de joasă
energie pentru a mării domeniul
de utilizare al aplicațiilor
• Punerea în pereche
(configurarea conexiunii)
(P231)
• Pornirea/oprirea camerei cu un
smartphone (P237)
• Înregistrarea[B] (Bulb) (P240)
• Transferarea automată a
imaginilor înregistrate pe un
smartphone (P243)
• Scrierea informațiilor de locație ale unui smartphone pe
o imagine înregistrată (P245)
• Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone. (P246)
Afișarea imaginilor pe un televizor (P247)
Imprimarea wireless (P252)
Trimiterea imaginilor către dispozitivul AV (P253)
Trimiterea imaginilor la un PC (P254)
Utilizarea serviciilor Web (P256)
Aceste instrucțiuni de operare se referă atât la smartphone-uri, cât și la tablete ca
smartphone-uri din aceste moment, cu excepția unor specificații contrare.
227
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Funcția Wi-Fi/Funcția Bluetooth
 Înainte de utilizare
Setați ceasul. (P32)
• Pentru a utiliza funcția Wi-Fi pe acest aparat, este necesar un punct de acces wireless sau
un dispozitiv de destinație echipat cu funcția LAN wireless.
•
 Despre indicatorul luminos de conexiune WIRELESS
Luminează în
albastru
Albastru
intermitent
•
Când funcția Wi-Fi/Bluetooth este
activată sau conectată
La trimiterea datelor de imagine prin
utilizarea camerei
În [Wireless Connection Lamp] (Indicatorul luminos de
conexiune Wireless) în meniul [Setup] (Configurare),
puteți seta indicatorul să nu lumineze/lumineze
intermitent. (P202)
 Despre butonul [Wi-Fi]
În cadrul acestor instrucțiuni de operare, un buton funcțional căruia i s-a alocat [Wi-Fi] este
considerat butonul [Wi-Fi].
(În mod implicit, [Wi-Fi] este setat la [Fn6] atunci când camera se află în modul de
înregistrare și la [Fn1] atunci când camera se află în modul de redare.)
• Pentru informații despre butonul funcțional, consultați P50.
Pași pentru apăsarea [Wi-Fi] (în modul de înregistrare)
1 Atingeți
2 Atingeți
228
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Operații care pot fi efectuate apăsând butonul [Wi-Fi]
Când camera nu este conectată la Wi-Fi, apăsați [Wi-Fi]. Camera va fi apoi pregătită pentru
conectare la smartphone. Puteți conecta camera direct la smartphone. (P233)
• Când camera este gata, probabil veți găsi convenabilă utilizarea funcției [DISP.] (Afișare) pentru a
accesa istoricul, unde sunt stocate conexiunile precedente, pentru a vă conecta repede. (P267)
După conectarea la o rețea Wi-Fi, puteți efectua următoarele operații apăsând [Wi-Fi]:
[Terminate the Connection]
(Încheiere conexiune)
[Change the Destination]
(Modificare destinație)
[Change Settings for Sending
Images] (Modificare setări pentru
trimitere imagini)
[Register the Current Destination to
Favorite] (Înregistrare destinație
curentă la favorite)
[Network Address] (Adresă rețea)
Întrerupe conexiunea Wi-Fi.
Întrerupe conexiunea Wi-Fi și vă permite să selectați o
conexiune Wi-Fi diferită.
Consultați P250 pentru detalii.
Prin înregistrarea destinației conexiunii sau metodei de
conectare curente, data viitoare vă puteți conecta cu
ușurință utilizând aceeași metodă de conectare.
(P270)
• În funcție de funcția Wi-Fi folosită sau de destinația conexiunii, este posibil să nu puteți efectua
unele dintre aceste operații.
 Descrierea metodei
Când „selectați [Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric)”, etc. este descrisă într-un
pas, efectuați oricare dintre operațiile următoare.
Operarea
butoanelor:
Operații tactile:
Selectați [Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric) cu butonul
cursor și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Atingeți [Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric).
• Nu scoateți cardul de memorie sau acumulatorul și nu vă deplasați într-o zonă fără
•
•
•
•
recepție în timp ce trimiteți imaginile.
Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.
Se recomandă utilizarea unui acumulator complet încărcat la trimiterea imaginilor.
Când trimiteți imagini pe o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dvs.
Este posibil ca imaginile să nu fie trimise complet în funcție de starea undelor radio.
Dacă o conexiune este întreruptă în timp ce trimiteți imaginile, este posibil să fie trimise imagini
cu secțiuni lipsă.
229
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Controlarea cu un smartphone/tabletă
Puteți folosi un smartphone pentru a opera camera de la distanță.
Trebuie să instalați aplicația „Panasonic Image App” (Aplicație de imagini Panasonic)
(denumită în continuare „Image App” (Aplicație de imagini)) pe smartphone.
Instalarea aplicației pentru smartphone/tabletă
„Panasonic Image App” (Aplicație de imagini Panasonic)
• OS
Aplicație pentru AndroidTM:
Aplicație pentru iOS:
Android 4.4 sau superioară
(Android 5.0 sau o versiune superioară sunt necesare pentru
a utiliza funcția Bluetooth)
iOS 9,0 sau o versiune superioară
(Funcția Bluetooth nu poate fi utilizată cu iPad 2)
1
2
Conectați smartphone-ul/tableta la o rețea.
3
Introduceți „Panasonic Image App” (Aplicație de imagini Panasonic) sau „LUMIX”
în caseta de căutare.
4
Selectați „Panasonic Image App” (Aplicație de imagini Panasonic)
(Android)
(iOS)
Selectați „Google PlayTM Store”.
Selectați „App Store”.
și instalați.
• Utilizați cea mai recentă versiune.
• Sistemele de operare compatibile sunt valabile din septembrie 2018 și pot suferi modificări.
• În funcție de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod
•
•
•
•
corespunzător.
Consultați site-ul de asistență de mai jos pentru detalii despre „Image App” (Aplicație de imagini).
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
Când descărcați aplicația pe o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dvs.
Citiți [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” (Aplicație de imagini) pentru detalii suplimentare
despre modul de operare.
Când utilizați „Image App” (Aplicație de imagini) pe smartphone-ul conectat la cameră prin Wi-Fi,
este posibil ca [Help] (Ajutor) din „Image App” (Aplicație de imagini) să nu fie afișat, acest lucru
depinzând de smartphone. În acest caz, după terminarea conexiunii la cameră, reconectați
smartphone-ul la o rețea de telefonie mobilă precum o rețea 3G sau LTE sau la un router Wi-Fi și
apoi afișați [Help] (Ajutor) în „Image App” (Aplicație de imagini).
Unele ecrane și informații furnizate în aceste instrucțiuni de operare pot fi diferite de cele pentru
dispozitivul dumneavoastră, acest lucru depinzând de sistemul de operare acceptat și versiunea
„Image App” (Aplicație de imagini).
230
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth
de joasă energie
Puteți conecta camera la un smartphone prin conexiune Bluetooth.
• Smartphone-uri acceptate
Android:
iOS:
Android 5.0 sau o versiune superioară cu Bluetooth 4.0 sau o versiune mai
recentă (excluzându-le pe cele care nu acceptă Bluetooth de joasă energie)
iOS 9.0 sau o versiune superioară (excluzând iPad 2)
 Conectarea pentru prima dată
Împerecherea trebuie configurată doar pentru prima conectare. După ce împerecherea este
configurată, o conexiune Wi-Fi va fi făcută automat.
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] →
[Bluetooth] → [SET] (Setare) → [Pairing]
(Împerechere)
• Camera intră în modul de standby împerechere
și afișează numele de dispozitiv.
(Pe smartphone)
1
Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
•
2
3
4
Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul caută camere, închideți mesajul.
Selectați [Bluetooth].
Activați [Bluetooth].
Selectați numele dispozitivului afișat pe ecranul camerei din lista [
Camera enable to be registered] (Activare cameră pentru înregistrare).
•
Va fi realizată conexiunea Bluetooth dintre cameră și smartphone.
(Pentru dispozitive Android) O conexiune Wi-Fi va fi efecctuată selectând [Connection]
(Conexiune).
Dacă utilizați un dispozitiv Android, urmați pașii până aici pentru a finaliza configurarea.
Treceți la pașii de mai jos doar dacă utilizați un dispozitiv iOS(iPhone/iPod touch/iPad).
• Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) (P269) este setată la [OFF] (Dezactivare), selectați
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi). (În momentul achiziționării, [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
este setată la [OFF] (Dezactivare)).
• Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare) pe cameră, trebuie să
instalați profilul.
❶ Instalați profilul.
•
5
6
În cazul în care este setată o parolă pe smartphone, trebuie să o introduceți.
❷ Apăsați butonul de pagină de pornire pentru a închide browser-ul
Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.
Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră.
(numele dispozitivului selectat la pasul 4)
•
•
Dacă SSID nu se afișează, acesta poate fi afișat după activarea
și dezactivarea conexiunii Wi-Fi.
Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat, urmați mesajele
de pe ecran pentru a modifica setarea.
231
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
7
Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
•
Smartphone-ul împerecheat va fi înregistrat ca dispozitiv împerecheat după conectarea prin
Wi-Fi.
 Conectarea la smartphone-ul împerecheat (a doua conectare și
conectările ulterioare)
(Pe cameră)
→
[Setup](Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ON] (Activare)
(Pe smartphone)
1
Porniți „Image App” (Aplicație de imagini) și selectați
[Bluetooth].
•
2
3
4
Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul caută camere, închideți mesajul.
Selectați [Bluetooth].
Activați Bluetooth.
Selectați camera (nume dispozitiv) la care doriți să vă
conectați din lista [Camera registered] (Camere înregistrate).
•
Chiar dacă configurați împerecherea cu mai mult de un smartphone, puteți să vă conectați
doar la câte un singur smartphone.
 Încheierea conexiunii Bluetooth
→
[Setup](Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [OFF]
(Dezactivare)
• Conexiune va fi încheiată și funcția Bluetooth a camerei va fi dezactivată.
• Chiar dacă încheiați conexiunea, informați de împerechere nu va fi ștearsă.
 Ștergerea informațiilor de împerechere
(Pe cameră)
1
Selectați meniul.
→
[Setup](Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [SET]
(Setare)→ [Delete] (Șterge)
Selectați smartphone-ul pe care doriți să îl ștergeți.
(Pe smartphone)
2
Selectați camera (numele dispozitivului) pentru care doriți să ștergeți informația de împerechere din
lista [Camera registered] (Cameră înregistrată), și ștergeți înregistrarea.
•
se afișează pe ecranul de înregistrare în timpul conexiunii Bluetooth.
Dacă funcția Bluetooth este activată, dar nu există o conexiune,
apare translucid.
• Când configurarea împerecherii între o cameră și un smartphone durează prea mult, ștergeți
informația de împerechere a ambelor dispozitive și înregistrați-le din nou. Este posibila ca
aceasta să permită dispozitivelor să fie recunoscute corespunzător.
• Maxim 16 smartphone-uri pot fi înregistrate. Dacă doriți să înregistrați mai mult de 16 dispozitive,
smartphone-ul cu cel mai vechi istoric de înregistrare va fi înlocuit.
• Activarea [Reset Network Settings] (Resetare setări de rețea) va șterge informațiile dispozitivelor
înregistrate.
232
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone care nu este compatibil
cu Bluetooth de joasă energie
Conectare la un smartphone prin Wi-Fi.
• De asemenea, vă puteți conecta prin Wi-Fi la un smartphone care acceptă Bluetooth de joasă
energie, urmând aceeași pași.
Conectare fără utilizarea unei parole
Puteți stabili cu ușurință o conexiune Wi-Fi cu această cameră fără a introduce o parolă în
smartphone.
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) →
[Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID
• Se afișează informațiile (SSID) necesare pentru conectarea
directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând [Wi-Fi] pe cameră.
(Pe smartphone)
1
2
3
Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări.
Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră.
Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
• Când ecranul de confirmare a conexiunii este afișat pe cameră,
selectați [Yes] (Da) pentru a vă conecta. (Doar la conectarea
pentru prima dată)
În momentul achiziționării, [Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la [OFF]
(Dezactivare).
Înainte de a vă conecta la o rețea Wi-Fi network, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul
de confirmare a conexiunii este cel la care doriți să vă conectați. În cazul în care este afișat
un dispozitiv incorect și selectați [Yes] (Da), camera se va conecta automat la acel dispozitiv.
Vă recomandăm să setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) (P269) la [ON] (Activare) dacă,
de exemplu, există un alt dispozitiv Wi-Fi prin apropiere.
233
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Introducerea unei parole pentru a stabili o conexiune
Când [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare), puteți îmbunătății securitatea prin
introducere manuală sau utilizând un cod QR pentru autentificarea prin parolă.
Pregătiri: (Pe cameră) Setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare). (P269)
 Utilizarea codului QR pentru a stabili o conexiune
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) →
[Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID și parolă
Ⓑ Cod QR
• Se afișează informațiile (Cod QR, SID și parolă) necesare pentru
conectarea directă a smartphone-ului la acest aparat (SSID).
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând [Wi-Fi] pe cameră.
(Pe smartphone)
❶ Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
❷ Selectați [QR code] (Cod QR).
• Când smartphone-ul este conectat la un punct de acces wireless, este necesară o anumită
perioadă pentru afișarea [QR code] (Cod QR).
• (Pentru dispozitive iOS) Se va afișa un ecran de confirmare. Apăsați [OK] pentru a începe.
❸ Utilizați „Image App”(Aplicație de imagini) pentru a scana codul QR afișat pe ecranul
camerei
• Pentru a mării codul QR apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră.
Dacă utilizați un dispozitiv Android, urmați pașii până aici pentru a finaliza configurarea.
Treceți la pașii de mai jos doar dacă utilizați un dispozitiv iOS(iPhone/iPod touch/iPad).
❹ Instalați profilul.
• În cazul în care este setată o parolă pe smartphone, trebuie să o introduceți.
❺ Apăsați butonul de pagină de pornire pentru a închide browser-ul
❻ Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.
❼ Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră.
❽ Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
•
(Dispozitive iOS) Pașii de la  la  nu sunt necesari începând
de la a doua repetare.
234
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Introducerea manuală a unei parole pentru a stabili o conexiune
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) →
[Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID și parolă
Ⓑ Cod QR
• Se afișează informațiile (Cod QR, SID și parolă) necesare pentru
conectarea directă a smartphone-ului la acest aparat (SSID).
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând [Wi-Fi] pe cameră.
(Pe smartphone)
❶ Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.
❷ Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră.
❸ Introduceți parola afișată pe cameră în smartphone.
(Doar la conectarea pentru prima dată)
❹ Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
Modificarea metodei de conectare Wi-Fi
Pentru a modifica metoda de conectare, urmați instrucțiunile de mai jos:
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)→
[New Connection] (Conexiune nouă) →
[Remote Shooting & View] (Fotografiere
și vizualizare de la distanță) → buton
[DISP.] (Afișare)
sau
→
Buton [DISP.] (Afișare) → [New Connection]
(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță) →
buton [DISP.] (Afișare)
235
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 La conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless
([Via Network]) (Prin rețea):
(Pe cameră)
❶ Selectați [Via Network] (Prin rețea).
• Respectați procedura de conexiune descrisă la P264 pentru a conecta camera la un punct
de acces wireless.
(Pe smartphone)
❷ Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări al smartphone-ului.
❸ Conectați smartphone-ul la punctul de acces wireless la care este conectată camera.
❹ Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
 La conectarea directă a camerei la smartphone ([Direct]):
(Pe cameră)
❶ Selectați [Direct].
• Respectați procedura de conexiune descrisă la P266 pentru a conecta camera la
smartphone/tabletă.
(Pe smartphone)
❷ Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
Întreruperea conexiunii Wi-Fi
1 Setați camera în modul de înregistrare.
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la modul de înregistrare.
2
Selectați elementele din meniul camerei pentru
a termina conexiunea Wi-Fi.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
• Puteți termina conexiunea și apăsând [Wi-Fi] pe cameră.
3
Pe smartphone, închideți „Image App”
(Aplicație de imagini).
• La înregistrarea cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K) cu smartphone-ul, terminați conexiunea doar
după ce ați comutat la modul de înregistrare rafală 4K, apăsând butonul
236
de pe cameră.
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la smartphone
 Necesită mod de conectivitate wireless
Modul de conectivitate wireless necesar variază pe baza funcției care va fi utilizată după
conectarea la un smartphone.
Conectivitate wireless
necesară
Suport pentru Bluetooth de joasă energie
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri care
acceptă Bluetooth de joasă energie.
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri care nu
acceptă Bluetooth de joasă energie.
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri care
acceptă Bluetooth de joasă energie.
• Indică faptul că funcția necesită conectarea la un smartphone
care utilizează atât Bluetooth, cât și Wi-Fi.
Pornirea/oprirea camerei cu un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Chiar și atunci când este oprită, camera poate fi pornită de la
distanță și operată cu ajutorul smartphone-ului. Puteți porni
camera pentru a înregistra de la distanță sau pentru a vedea
imaginile chiar și atunci când aveți camera în geantă.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone. (P231)
Selectați meniul camerei.
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Remote Wakeup]
(Pornire de la distanță) → [ON] (Activare)
3
4
Setați butonul de pornire/oprire cameră [ON/OFF] la [OFF] (Oprire).
5
Utilizați smartphone-ul.
Pe smartphone, porniți „Image App” (Aplicație de imagini) și setați funcția
Bluetooth la o stare în care poate fi efectuată conexiunea (stare standby).
❶ Selectați
.
❷ Selectați [Remote operation] (Operare de la distanță).
• Camera pornește automat, permițându-vă să efectuați o conexiune Wi-Fi automat.
− (dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie
necesară schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi.
Urmați mesajul de pe ecran pe smartphone pentru a schimba setarea.
237
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Oprirea camerei cu un smartphone
❶ Selectați
.
❷ Selectați
(Dezactivare).
• Când ați setat [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) la [ON] (Activare), funcția Bluetooth
continuă să fie activă chiar și după oprirea camerei, ducând astfel la consumarea bateriei.
Realizarea imaginilor cu ajutorul unui smartphone (înregistrare de la distanță)
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Conectați la un smartphone. (P230)
Utilizați smartphone-ul.
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth, selectați
→ [Remote operation] (Operare de la distanță)
(Dispozitive iOS)
În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie necesară schimbarea
dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați mesajul de pe ecran pe
smartphone pentru a schimba setarea.
❶ Selectați
.
❷ Înregistrați o imagine.
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
238
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Setarea priorității ridicate între cameră și smartphone pentru
efectuarea operațiilor
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[Priority of Remote Device] (Prioritate dispozitiv de la distanță)
Vă permite să efectuați operații atât cu camera, cât și cu smartphone-ul.
• Setările selectorului camerei etc., nu pot fi schimbate cu smartphone-ul.
Vă permite să efectuați operații doar cu smartphone-ul.
• Setările selectorului camerei etc., pot fi schimbate cu smartphone-ul.
[Smartphone]
• Pentru a încheia înregistrarea de la distanță, apăsați oricare dintre
butoanele de pe cameră pentru a porni ecranul și selectați [End]
(Finalizare).
• Setarea acestei funcții nu poate fi schimbată când este activă conexiunea.
[Camera]
• Camera se poate înclina la extinderea obiectivului. Asigurați-vă că fixați camera cu ajutorul unui
trepied sau prin alte metode.
Indisponibil în aceste cazuri:
• În următoarele cazuri, înregistrarea de la distanță nu funcționează:
− Mod de înregistrare panoramic
− Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
 Când [Priority of Remote Device] (Prioritate dispozitiv de la distanță) este setată la
([Smartphone]) puteți comuta temporar la Modul Programme AE (Programare expunere
automată) pentru înregistrare de la distanță. Camera se întoarce la modul normal de operare
după finalizarea înregistrării.
239
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Operarea butonului declanșator cu un smartphone doar prin
conexiune Bluetooth
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone. (P231)
Utilizați smartphone-ul.
❶ Selectați
.
❷ Selectați [Shutter Remote Control].
(Control Declanșator de la distanță)
❸ Realizați fotografiile.
• Consultați secțiunea [Help] (Ajutor) în „Image App” (Aplicație de imagini) pentru mai multe
detalii despre operarea [Shutter Remote Control] (Control Declanșator de la distanță) a
„Image App” (Aplicație de imagini).
• [Shutter Remote Control] (Control Declanșator de la distanță) este disponibil când butonul
pornire/oprire al camerei este setat la [ON] (Pornire).
• Imaginea vizualizată în timp real a camerei nu poate fi monitorizată de pe smartphone.
• Dacă se oprește camera pentru că [Sleep Mode] (Mod inactiv) este activat în timpul înregistrării,
puteți selecta din nou [Shutter Remote Control] (Control Declanșator de la distanță) pe smartphone
pentru a o reactiva. (Următoarele setări sunt necesare.)
− [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță): [ON] (Activare)
− [Auto Transfer] (Transfer automat): [OFF] (Dezactivare)
Despre [B] (Bulb)
Puteți înregistra în modul [B] (Bulb) prin setarea selectorului timpului de
expunere la [T] (Timp) în modul de expunere manuală. (Până la 30 de minute)
Funcția este utilă atunci când fotografiați stelele noaptea sau o scenă
nocturnă, din moment ce obturatorul poate fi ținut deschis de la începutul
până la sfârșitul înregistrării.
Utilizați smartphone-ul
❶ Apăsați
pentru a începe înregistrarea (Țineți apăsat
❷ Luați degetul de pe
pentru a încheia înregistrarea
• Glisați
)
în direcția [LOCK] (Blocare) pentru a înregistra cu butonul declanșator apăsat în
totalitate. (Glisați
în direcția opusă sau apăsați butonul declanșator al camerei pentru a
încheia înregistrarea.)
• Dacă Bluetooth este deconectat în timpul înregistrării în modul [B] (Bulb), reconectați Bluetooth și
efectuați operația de încheiere a înregistrării cu smartphone-ul.
• [T] (Timp) va fi afișat pe ecranul camerei.
240
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Reducerea perioadei de revenire din modul inactiv
Selectați o funcție a smartphone-ului care să fie folosită ca funcție prioritară când scoatem
camera din [Sleep Mode] (Mod inactiv) cu ajutorul unui smartphone.
Pregătire:
Setați [Bluetooth] și [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) la [ON] (Activare). (P237)
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Returning from Sleep Mode]
(Revenire din modul inactiv)
[Remote / Transfer Priority]
(Prioritate transfer / la distanță)
[Shutter Remote Priority]
(Prioritate telecomandă
declanșator)
Scurtează timpul necesar activării camerei cu
[Remote operation] (Operare de la distanță) sau
[Transfer image] (Transfer de imagini).
Scurtează timpul necesar activării camerei cu
[Shutter Remote Control] (Control Declanșator de
la distanță).
241
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Redarea/salvarea imaginilor stocate pe cameră sau încărcarea acestora
pe site-uri de socializare
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Conectați la un smartphone. (P230)
Utilizați smartphone-ul.
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth, selectați
→ [Remote operation] (Operare de la distanță)
(Dispozitive iOS)
În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie necesară schimbarea
dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați mesajul de pe ecran pe
smartphone pentru a schimba setarea.
❶ Selectați
• Puteți comuta imaginile care vor fi afișate
selectând pictograma
din partea stângă
sus a ecranului. Pentru a afișa imaginile
stocate în cameră, selectați [LUMIX].
(Pentru a reda imaginea)
❷ Atingeți imaginea pentru a o mări.
• Când redați o imagine video, calitatea
imaginii diferă de cea a imaginii video
înregistrate efectiv. În plus, în funcție de
smartphone sau condițiile de utilizare,
calitatea imaginii se poate reduce sau pot
apărea deficiențe de sunet în timpul redării
imaginilor video sau fotografiilor.
(Pentru a salva imaginea sau pentru a o încărca pe un site de socializare sau
un alt serviciu web)
❸ Atingeți și țineți apăsat și apoi glisați imaginea
• Pentru a salva imagini în formatul RAW este necesară o versiune Android 7.0 sau superioară
sau o versiune iOS 10.0 sau superioară.
• În funcție de smartphone sau de versiunea sistemului său operare, este posibil ca imaginile în
format RAW să nu fie afișate corect.
• Nu puteți salva următoarele tipuri de imagini:
− Imagini video în formate AVCHD sau 4K
− Fișiere rafală 4K
− Imagini înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
242
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Transferarea automată a imaginilor înregistrate pe un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Camera transferă automat imaginile înregistrate pe un smartphone cu conexiune Bluetooth
prin Wi-Fi.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone. (P231)
Selectați meniul camerei.
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Auto Transfer]
(Transfer automat) → [ON] (Activare)
• Dacă este afișat un ecran de confirmare pe cameră care vă solicită să terminați conexiunea
Wi-Fi, selectați [Yes] (Da) pentru a o termina.
3
Pe smartphone, selectați [Yes] (Da) (pentru dispozitive Android) sau [Wi-Fi Setup]
(Configurare Wi-Fi) (pentru dispozitive iOS).
• Camera efectuează automat o conexiune Wi-Fi.
− (Dispozitive iOS) Urmați mesajele de pe ecran pe smartphone pentru a schimba dispozitivul
conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi.
4
Verificați setările de trimitere pe cameră și selectați [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P250)
• Camera va intra într-un mod în care poate transfera automat imaginile și se va afișa
pe ecranul de înregistrare. (Dacă nu se afișează, imaginile nu pot fi transferate automat.
Verificați starea conexiunilor Wi-Fi la smartphone.)
5
Realizați fotografii utilizând camera.
• De fiecare dată când realizați o imagine, aceasta este fi trimisă automat către un dispozitiv
specificat.
• În timpul trimiterii unui fișier,
se afișează pe ecranul de înregistrare.
Dacă setați [Auto Transfer] (Transfer automat) la [ON] (Activare), camera și
smartphone-ul vor fi conectate prin Wi-Fi/Bluetooth și transferul automat va fi
activat data viitoare când este pornită camera și activată aplicația „Image App”
(Aplicație de imagini) de pe smartphone.
 Pentru a opri transferul automat al imaginilor
Selectați [OFF] (Dezactivare) la pasul 2.
• Este afișat un ecran de confirmare, solicitându-vă să terminați conexiunea Wi-Fi.
243
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
•
•
•
•
(Funcție Wi-Fi) în [Wi-Fi] din meniul [Setup] (Configurare) nu se poate utiliza.
Dacă se oprește camera în timpul transferului de imagini și transferul de fișiere este anulat,
fișierele vor fi retrimise imediat ce camera este pornită din nou.
− Este posibil să nu puteți retrimite fișierele care nu au fost trimise dacă a avut loc o schimbare
legată de starea lor de stocare. De exemplu, dacă înlocuiți cardul înainte să reporniți camera,
este posibil ca fișierele să nu fie retrimise.
− Dacă numărul de fișiere care nu au fost trimise este mare, este posibil să nu se poată trimite
toate fișierele.
Pentru a salva imagini în formatul RAW este necesară o versiune Android 7.0 sau superioară sau
o versiune iOS 10.0 sau superioară.
În funcție de smartphone sau de versiunea sistemului său operare, este posibil ca imaginile în
format RAW să nu fie afișate corect.
Nu puteți transfera automat următoarele tipuri de imagini:
− Imagini video
− Fișiere rafală 4K
− Imagini înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
244
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Scrierea informațiilor de locație ale unui smartphone pe o imagine înregistrată
Conectivitate wireless necesară:
Smartphone-ul trimite informațiile despre locație la cameră prin Bluetooth și camera
efectuează înregistrarea în timp ce scrie informațiile despre locație obținute.
Smartphone-ul obține
informații despre locație.
Smartphone-ul trimite
informațiile despre locație.
Camera înregistrează în
timp ce scrie informațiile
despre locație.
Pregătiri:
Activați funcția GPS pe smartphone.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone. (P231)
Selectați meniul camerei.
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Location Logging]
(Înregistrare locație) → [ON] (Activare)
• Camera va intra într-un mod în care informațiile despre locație pot fi înregistrate și se va afișa
pe ecranul de înregistrare.
3
Realizați fotografii utilizând camera.
• Informațiile despre locație vor fi scrise pe imaginile înregistrate.
Când
este translucid
Informațiile despre locație nu sunt achiziționate, deci datele nu pot fi scrise. Poziționarea cu GPS-ul
pe smartphone nu va fi posibilă dacă smartphone-ul se află într-o clădire sau o geantă.
• Mutați smartphone-ul într-un loc în care performanța de poziționare poate fi îmbunătățită, precum
unul care oferă o vedere deschisă a cerului, pentru a încerca poziționarea.
• Consultați instrucțiunile de operare ale smartphone-ului.
• Imaginile cu informațiile despre locație sunt indicate cu
.
• Acumulatorul smartphone-ului se consumă mai repede atunci când achiziționează informații
despre locație.
• Trebuie să acordați atenție specială intimității, drepturilor asupra portretelor etc.
subiectului atunci când utilizați această funcție. Utilizați pe propriul risc.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Informațiile despre locație nu sunt scrise pe imaginile video AVCHD.
245
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone.
Conectivitate wireless necesară:
Sincronizați setările [Clock Set] (Setare ceas) și [Home] (Domiciliu) sau [Destination]
(Destinație) din [World Time] (Fus orar), care se află toate în meniul [Setup] (Configurare),
cu setările corespunzătoare ale smartphone-ului.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone. (P231)
Selectați meniul camerei.
→
[Setup] (Configurare)→ [Bluetooth] → [Auto Clock Set]
(Setare ceas automată) → [ON] (Activare)
246
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Afișarea imaginilor pe un televizor
Puteți afișa imagini pe un televizor care acceptă DLNA (DMR).
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection] (Conexiune nouă)→ [Playback on TV]
(Redare pe televizor)
2
Selectați [Via Network] (Prin intermediul rețelei) sau [Direct] pentru
a vă conecta. (P263, 266)
3
Selectați un dispozitiv la care doriți să vă conectați.
4
Realizați sau redați imagini statice pe aparat.
• La stabilirea conexiunii, se afișează ecranul.
• Setați meniul pentru întreruperea conexiunii.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[Yes] (Da)
(De asemenea, puteți termina conexiunea apăsând [Wi-Fi].)
• Imaginile afișate utilizând funcția Wi-Fi, nu pot fi redate la rezoluție 4K. Pentru a le reda la
rezoluție 4K, conectați camera și televizorul cu un cablu micro HDMI. (P271)
• Când un televizor este conectat la cameră, este posibil ca ecranul televizorului să revină
temporar la starea anterioară conexiunii. Imaginile sunt afișate din nou pe televizor când realizați
sau redați imagini.
• Setările [Effect] (Efect) și [Sound] (Sunet) pentru diaporame nu sunt aplicate televizorului.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Imaginile video și fișierele rafală 4K nu pot fi redate.
• Imaginile afișate pe anumite ecrane ale camerei (ecranul de redare multiplă, etc,) nu sunt afișate
pe televizor.
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) nu este disponibilă.
247
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor
Când trimiteți imaginile, selectați mai întâi [New Connection] (Conexiune nouă), după care
selectați metoda de trimitere a imaginilor.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) →
[Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
sau [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
 Imagini care pot fi trimise
Destinație
JPEG
RAW
MP4
[Smartphone]

[PC]
[Cloud Sync. Service]
(Serviciu de
sincronizare în cloud)
[Web Service]
(Serviciu web)
[AV device]
(Dispozitiv AV)

3

4

[Printer] (Imprimantă)1
1
AVCHD
1,2
Fișiere rafală 4K1
Imagini înregistrate cu funcția
Post Focus (Post-focalizare)1
–
–


–

4
–
–

–
4
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

1 Trimiterea prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) nu este
disponibilă.
2 Nu poate fi trimis dacă fișierul este mai mare de 4 GB.
3 Este necesară o versiune Android 7.0 sau mai mare sau o versiune iOS 10.0 sau mai mare.
4 Cu excepția imaginilor video 4K
• Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcție de dispozitiv.
• Pentru detalii despre redarea imaginilor, consultați instrucțiunile de operare pentru dispozitivul
de destinație sau serviciul Web.
 [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
O imagine poate fi trimisă automat la un dispozitiv specificat, imediat după realizare.
• În timpul trimiterii unui fișier,
se afișează pe ecranul
de înregistrare.
• Setați meniul pentru întreruperea conexiunii.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
• Nu este posibilă modificarea setărilor de trimitere în timpul trimiterii
imaginilor.
248
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
• Întrucât camera oferă prioritate înregistrării, trimiterea poate dura mai mult în timpul înregistrării.
• Dacă opriți camera sau întrerupeți conexiunea Wi-Fi înainte de finalizarea trimiterii, imaginile
netrimise nu vor fi retrimise.
• Este posibil ca, în timpul trimiterii, ștergerea fișierelor sau utilizarea meniului de redare să fie
imposibile.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Dacă setați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs), conexiunea Wi-Fi este întreruptă, astfel
că nu puteți utiliza această funcție.
 Trimitere imagini stocate în cameră
Imaginile pot fi selectate și trimise după înregistrare.
Setarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)
❶ Selectați imaginea.
❷ Selectați [Set] (Setare).
Setarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)
❶ Selectați imaginea. (repetare)
• Setarea este anulată când se selectează din nou imaginea.
❷ Selectați [OK].
• Pentru a închide conexiunea selectați [EXIT] (Ieșire).
Indisponibil în aceste cazuri:
• Este posibil ca imaginile înregistrate cu un alt dispozitiv și imaginile modificate sau editate pe un
PC să nu poată fi trimise.
249
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor
După ce este stabilită conexiunea, puteți schimba setările de trimitere apăsând [DISP.]
(Afișare).
[Size]
(Dimensiune)
[File Format] (Format fișier)
(Destinație: [Smartphone],
[PC])
[Delete Location Data]
(Ștergere date locație)
(Destinație: [Cloud Sync.
Service] (Serviciu de
sincronizare în cloud),
[Web service] (Serviciu Web)
[Cloud Limit]
(Limită cloud)
(Destinație: [Cloud Sync.
Service]) (Serviciu de
sincronizare în cloud)
Redimensionați imaginea pentru trimitere.
[Original]/[Auto]/[Change] (Modificare) ([M], [S] sau [VGA])
• Poate fi setat la [Auto] dacă destinația este [Web service] (Serviciu Web).
Schimbă dimensiunea imaginii în funcție de starea destinației.
[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
Ștergeți informațiile despre locație din imagini înainte de a le trimite.
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
Setează operația care este efectuată când folderul în cloud rămâne
fără spațiu.
[ON]
Nu trimiteți imaginile.
(Activare):
[OFF]
Ștergeți imaginile începând cu cele mai vechi, apoi
(Dezactivare): trimiteți imagini noi.
250
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la smartphone/tabletă
Pregătiri:
• Instalați în prealabil aplicația „Image App” (Aplicație de imagini). (P230)
1
Selectați meniul.
→
2
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While
Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send
Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
→ [Smartphone]
Selectați [Via Network] (Prin intermediul rețelei) sau [Direct] pentru
a vă conecta. (P263, 266)
(Pe smartphone)
La conectarea cu [Via Network] (Prin intermediul rețelei):
❶ Activați funcția Wi-Fi.
❷ Selectați punctul de acces wireless.
❸ Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
La conectarea cu [WPS Connection] (Conexiune WPS) în [Direct]:
❶ Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
3
4
5
La conectarea cu [Manual Connection] (Conexiune manuală) în [Direct]:
❶ Activați funcția Wi-Fi.
❷ Selectați identificatorul SSID care corespunde celui afișat pe ecranul aparatului.
❸ Porniți aplicația „Image App” (Aplicație de imagini).
Selectați un dispozitiv la care doriți să vă conectați.
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P250)
Când ați selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
Realizați fotografiile. (P248)
Când ați selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
Selectați imaginea. (P249)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) nu este disponibilă
251
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Imprimarea wireless
Puteți imprima imagini cu imprimante care acceptă PictBridge (LAN wireless).
 Compatibil cu standardele DPS prin IP.
• Pentru detalii privind imprimanta PictBridge (compatibilă wireless LAN), contactați compania
respectivă.
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images Stored in
the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră) → [Printer]
(Imprimantă)
2
Selectați [Via Network] (Prin intermediul rețelei) sau [Direct] pentru
a vă conecta. (P263, 266)
3
4
Selectați o imprimantă la care doriți să vă conectați.
Selectați imaginile și imprimați-le.
• Procedura pentru selectarea imaginilor este aceeași ca cea pentru cazul în care este conectat
cablul de conexiune USB. (P280)
• Pentru a termina conexiunea, apăsați
(De asemenea, puteți termina conexiunea apăsând [Wi-Fi].)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) nu este disponibilă.
252
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor către dispozitiv AV
Puteți trimite imagini și imagini video către un dispozitiv AV (dipozitiv AV la domiciliu) care
acceptă DLNA, ca de exemplu un aparat de înregistrare.
Ⓐ Punct de acces wireless
1
Ⓑ Dispozitiv AV la domiciliu
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While
Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send
Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în
cameră) → [AV device] (Dispozitiv AV)
2
Selectați [Via Network] (Prin intermediul rețelei) sau [Direct] pentru
a vă conecta. (P263, 266)
3
4
Selectați un dispozitiv la care doriți să vă conectați.
5
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P250)
Când ați selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
Realizați fotografiile. (P248)
Când ați selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
Selectați imaginea. (P249)
• Trimiterea poate eșua în funcție de starea de funcționare a dispozitivului AV. De asemenea,
trimiterea poate dura un anumit interval de timp.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) nu este disponibilă.
253
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la PC
Pregătiri:
• Porniți computerul.
• Pregătiți folderele pentru primirea imaginilor pe computer. (P254)
• Dacă grupul de lucru al destinației PC-ului a fost modificat față de setarea standard, modificați
setarea acestui aparat în [PC Connection] (Conexiune PC). (P269)
 Pentru a crea un folder care primește imagini
• Creați un nume de cont PC (maximum 254 de caractere) și o parolă (maximum 32 de caractere)
constând din caractere alfanumerice. O încercare de a crea un folder de primire poate eșua în
cazul în care numele contului include caractere non-alfanumerice.
La utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”
1
2
Instalați „PHOTOfunSTUDIO” la PC. (P275)
Creați un folder care primește imagini cu „PHOTOfunSTUDIO”.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
Când nu utilizați „PHOTOfunSTUDIO”
(Pentru Windows)
Sistem de operare acceptat: Windows 10/Windows 8,1/Windows 8/Windows 7
Exemplu: Windows 7
1
Selectați un folder pe care intenționați să îl utilizați pentru primire, după care
executați clic dreapta.
2
Selectați [Properties] (Proprietăți), apoi activați partajarea folderului.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale calculatorului sau Help (Ajutor) din
sistemul de operare.
(Pentru Mac)
Sistem de operare acceptat: OS X de la v10.5 până la v10.11, macOS 10.12, macOS 10.13
Exemplu: OS X v10.8
1
Selectați un folder pe care intenționați să îl utilizați pentru primire, după care
executați clic pe elemente în următoarea ordine.
[File] (Fișier) → [Get Info] (Obținere informații)
2
Activați partajarea folderului.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale calculatorului sau Help (Ajutor) din
sistemul de operare.
254
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Trimiterea imaginilor la PC
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection] (Conexiune nouă)→ [Send Images While
Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send
Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
→ [PC]
2
Selectați [Via Network] (Prin intermediul rețelei) sau [Direct] pentru a vă conecta.
(P263, 266)
3
Introduceți numele calculatorului pentru PC-ul la care doriți să vă conectați
(Numele NetBios pentru Mac).
4
5
Selectați folderul pe care doriți să-l expediați.
6
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P250)
Când ați selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
Realizați fotografiile. (P248)
Când ați selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
Selectați imaginea. (P249)
• Foldere sortate după data trimiterii vor fi create în folderul de destinație și imaginile vor fi
salvate acolo.
• Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator și parolei, introduceți-l pe cel setat
pe PC-ul dumneavoastră.
• Când numele calculatorului (nume NetBIOS pentru Mac) conține un spațiu (caracter gol) etc.,
este posibil să nu fie recunoscut corect.
În acest caz, recomandăm schimbarea numelui la unul format din maximum 15 caractere
alfanumerice.
• Dacă este activat un firewall al sistemului de operare, software-ului de securitate, conectarea la
PC poate fi imposibilă.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) nu este disponibilă.
255
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor Web
Puteți trimite fotografii și imagini în mișcare la un site de socializare, etc. prin „LUMIX CLUB”.
Prin configurarea setărilor în așa fel încât imaginile și imaginile video sunt transferate automat
la un serviciu de sincronizare în cloud, puteți primi imaginile statice sau imaginile video
transferate pe un PC sau smartphone.
Ⓐ Punct de acces wireless
Ⓑ Serviciu web
Ⓒ Serviciu de sincronizare în cloud
La trimiterea imaginilor către serviciul web
Pregătiri:
• Înregistrași-vă în „LUMIX CLUB”. (P260)
• Pentru a trimite imagini către un serviciu web, trebuie să înregistrați serviciul web. (P257)
• Imaginile încărcate în serviciul web nu pot fi afișate sau șterse cu această cameră.
• Dacă trimiterea imaginilor eșuează, un raport e-mail care subliniază eșecul va fi trimis pe adresa
de e-mail înregistrată cu „LUMIX CLUB”.
• Imaginile pot conține informații personale care pot fi utilizate pentru a identifica
utilizatorul, precum titlul, ora și data realizării imaginilor și locația de realizare a imaginilor.
Verificați aceste informații înainte de încărcarea imaginilor în serviciile web.
• Panasonic nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă în urma scurgerii,
pierderii etc. de imagini încărcate în serviciile web.
• Când încărcați imaginile în serviciul web, nu ștergeți imaginile de pe cameră, chiar dacă ați
finalizat trimiterea, decât după ce v-ați asigurat că au fost corect încărcate în serviciul web.
Panasonic nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă în urma ștergerii
informațiilor stocate în acest aparat.
256
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Înregistrarea serviciului WEB în „LUMIX CLUB”
Consultați „Întrebări frecvente/Contact” de pe următorul site pentru servicii web compatibile.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Pregătire:
Asigurați-vă că ați creat un cont pe serviciul web pe care doriți să-l utilizați și că aveți la
îndemână informațiile de conectare.
1
Conectați-vă la site-ul „LUMIX CLUB” cu ajutorul unui smartphone sau al unui
computer.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2
3
Introduceți ID-ul de conectare și parola „LUMIX CLUB” și conectați-vă la serviciu.
4
Selectați și înregistrați serviciul de stocare în cloud pe care doriți să-l utilizați în
“Web service link settings” (Setări link serviciu web).
Dacă adresa dumneavoastră de e-mail nu a fost încă înregistrată în “LUMIX CLUB”,
înregistrați-o.
• Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru operare.
Trimiterea imaginilor
1
Selectați meniul.
→
2
3
4
5
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While
Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send
Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
→ [Web service] (Serviciu web)
Selectați [Via Network] (Prin intermediul rețelei) și conectați-vă. (P263)
Selectați un serviciu web.
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P250)
Când ați selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
Realizați fotografiile. (P248)
Când ați selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
Selectați imaginea. (P249)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) nu este disponibilă.
257
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Trimiterea imaginilor din cameră către un serviciu web cu operații simple
❶ Afișați imaginea.
❷ Apăsați ▼
(Când sunt selectate imagini în grup, apăsați ▲,
și selectați [Upload(Wi-Fi)] (Încărcare (WiFi)) sau
[Upload All(Wi-Fi)] (Încărcare toate (WiFi)).)
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
.
(Când sunt selectate grupuri de imagini, selectați [Upload(Wi-Fi)]
(Încărcare (WiFi)) sau [Upload All(Wi-Fi)] (Încărcare toate (WiFi)),
după care atingeți
atingeți
sau
și apoi
.)
• Dacă este afișat un ecran în care vi se cere să selectați metoda de conexiune: (P264)
• Dacă este afișat un ecran în care vi se cere să obțineți un nou ID de conectare: (P260)
❸ Selectați [YES] (Da) pe ecranul de confirmare.
❹ Selectați un serviciu web.
❺ Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare).
• Pașii ❹, ❺nu sunt necesari atunci când continuați să trimiteți o altă imagine.
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P250)
• Pentru a încheia conexiunea, apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau utilizați alte comenzi
pentru a părăsi ecranul de redare. De asemenea, puteți termina conexiunea apăsând [Wi-Fi].
(P229)
Pentru a modifica setările pentru trimiterea imaginilor sau serviciul web
Încheiați conexiunea Wi-Fi și urmați din nou pasul ❶ și următoarele.
• De asemenea, puteți modifica setările de trimitere apăsând pe [Wi-Fi] în timpul utilizării unei
conexiuni Wi-Fi. (P229)
• Dacă nu există conexiuni disponibile la puncte de acces wireless din istoric:
Selectați metoda de conectare și conectați camera la un punct de acces wireless. (P264)
• Dacă nu sunteți înregistrat pe „LUMIX CLUB”:
Achiziționați ID-ul de conectare și setați o parolă. (P260)
• Când imaginile din grup sunt afișate continuu, toate imaginile din grup vor fi trimise.
Când imaginile din grup sunt afișate una câte una, va fi trimisă imaginea afișată curent.
258
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
La trimiterea imaginilor către [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud)
Pregătire:
• Înregistrați-vă în „LUMIX CLUB”. (P260)
• Configurați sincronizarea la cloud. (Utilizați „PHOTOfunSTUDIO” pe un PC sau un smartphone cu
„Image App” (Aplicație de imagini).)
 Utilizarea [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)
(Din septembrie 2018)
• Imaginile trimise sunt salvate temporar în folderul cloud și pot fi sincronizate cu dispozitivul
dumneavoastră, precum PC-ul sau smartphone-ul.
• Un folder cloud memorează imagini transferate timp de 30 de zile (până la 1000 de imagini).
Rețineți că imaginile vor fi șterse automat în următoarele cazuri:
− Când au trecut mai mult de 30 de zile de la ultimul transfer
(Imaginile pot fi șterse chiar și mai devreme de 30 de zile daca au fost descărcate pe toate
dispozitivele specificate.)
−
Când numărul de imagini depășește 1000 (Această condiție se aplică în funcție de setarea
[Cloud Limit] (Limită cloud) (P250).)
1
Selectați meniul.
→
2
3
4
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While
Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send
Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
→ [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)
Selectați [Via Network] (Prin intermediul rețelei) și conectați-vă. (P263)
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare).
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați [DISP.] (Afișaj). (P250)
Când ați selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
Realizați fotografiile. (P248)
Când ați selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini stocate în cameră)
Selectați imaginea. (P249)
Indisponibil în aceste cazuri:
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) nu este disponibilă.
259
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Despre [LUMIX CLUB]
Achiziționați un ID de conectare „LUMIX CLUB” (gratuit).
Pentru detalii, consultați site-ul „LUMIX CLUB”.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Vă rugăm să țineți de cont de următoarele:
• Este posibil ca serviciul să fie suspendat ca urmare a întreținerii regulate sau a problemelor
neașteptate, iar conținuturile de servicii pot fi modificate sau adăugate fără înștiințarea prealabilă
a utilizatorilor.
• Serviciul poate fi întrerupt în întregime sau parțial cu o perioadă rezonabilă de notificare în avans.
Obținerea unui ID de conectare([New account] (Cont nou))
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
→ [LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont) →
[New account](Cont nou)
• Conectați-vă la rețea.
Treceți la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).
2
Selectați metoda pentru conectarea la un punct de acces wireless și setați. (P264)
3
Citiți termenii de utilizare „LUMIX CLUB” și selectați [Agree] (De acord).
• Treceți la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).
• Schimbare pagini: ▲/▼
• Mărește afișajul (2×): Rotiți butonul de zoom în partea [T].
(Rotiți-l în partea [W] pentru a reveni la 1×.)
• Modificați poziția afișajului mărit: ▲/▼/◄/►
• Anulați fără a înregistra informații:
4
Introduceți o parolă.
5
Verificați ID-ul de conectare și selectați [OK].
• Introduceți orice combinație de 8 până la 16 caractere și numere pentru parolă.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
• Trebuie să realizați o notă cu ID-ul și parola de conectare.
• ID-ul de conectare (număr din 12 cifre) va fi afișat automat.
Când vă conectați la „LUMIX CLUB” cu un computer, trebuie doar să introduceți numerele.
260
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Verificarea/schimbarea ID-ului de conectare și a parolei
([Set Login ID] (Setare ID de conectare))
Pregătire:
Când utilizați ID-ul de conectare obținut, verificați ID-ul și parola.
Pentru a modifica parola „LUMIX CLUB” pe cameră, accesați site-ul Web „LUMIX CLUB”
de pe smartphone sau PC și modificați în avans parola „LUMIX CLUB”.
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
→ [LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont) →
[Set Login ID] (Setare ID de conectare)
• Sunt afișate ID-ul și parola de conectare.
• Parola este afișată ca
.
2
3
Selectați elementul de modificat.
4
Selectați [Exit] (Ieșire)
Introduceți ID-ul de conectare sau parola.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
• Introduceți parola nouă pe care ați creat-o pe smartphone sau PC în cameră.
Pentru a seta același ID de conectare pentru cameră și smartphone
Setarea aceluiași ID de conectare pe acest aparat și pe smartphone este convenabilă pentru
trimiterea imaginilor de pe acest aparat la alte dispozitive sau servicii web.
 Când acest aparat sau smartphone-ul a achiziționat ID-ul de conectare
❶ Conectați aparatul la smartphone. (P230)
❷ Din meniul „Image App” (Aplicație de imagini), setați ID-ul de conectare comun
• Este posibil să fie afișat un ecran pentru configurarea unui ID de conectare comun, după ce
camera și smartphone-ul sunt conectate.
 Când acest aparat și smartphone-ul au achiziționat ID-uri de conectare
diferite:
Schimbați ID-ul de conectare și parola oricăruia dintre dispozitive.
• Pentru a schimba ID-ul de conectare și parola camerei (P261)
261
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Consultați condițiile de utilizare „LUMIX CLUB”
Consultați detaliile dacă termenii de utilizare au fost actualizați.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Terms of use] (Termeni de utilizare)
Ștergerea ID-ului de conectare/contului „LUMIX CLUB”
Ștergeți ID-ul de conectare de pe cameră când o transferați unei alte părți sau o depuneți
la deșeuri.
De asemenea, puteți șterge contul dvs. „LUMIX CLUB”.
• Modificările și alte acțiuni efectuate asupra ID-ului de conectare pot fi efectuate numai asupra
ID-ului de conectare achiziționat cu camera.
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
→ [LUMIX CLUB] → [Delete account] (Ștergere cont)
• Mesajul este afișat. Selectați [Next] (Următorul).
2
Selectați [Yes] (Da) din ecranul de confirmare a ștergerii ID-ului de conectare.
3
Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare pentru a șterge contul „LUMIX CLUB”.
4
Selectați [OK].
• Mesajul este afișat. Selectați [Next] (Următorul).
• Mesajul este afișat. Selectați [Next] (Următorul).
• Pentru a continua fără să ștergeți contul, selectați [No] (Nu). ID-ul de conectare va fi șters.
262
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Sunt disponibile următoarele tipuri de conexiuni.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
Face o conexiune după ce sunt selectate funcția Wi-Fi și destinația de
trimitere. Când se afișează un ecran similar celui de mai jos, selectați
metoda de conectare.
[New Connection]
(Conexiune nouă)
Punct de acces wireless
• [Via Network] (Prin rețea) (P264):
Face o conexiune prin intermediul unui punct de acces wireless.
• [Direct] (P266):
Conectează dispozitivul și camera direct.
[Select a destination
from History] (Selectați
o destinație din Istoric)/
[Select a destination
from Favorite] (Selectați
o destinație din favorite)
Conexiune se face utilizând aceleași setări ca data precedentă.
(P267)
263
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless
([Via Network] (Prin rețea))
Selectați o metodă de conectare la punctul de acces wireless.
Salvează un punct de acces wireless de tip buton compatibil cu
Wi-Fi Protected SetupTM cu un marcaj WPS.
[WPS (Push-Button)]
(WPS (Buton))
Apăsați pe butonul WPS al punctului
de acces wireless până când acesta
comută în modul WPS.
ex.:
Înregistrați un punct de acces wireless cu cod PIN cu un marcaj WPS
care acceptă Wi-Fi Protected Setup.
[WPS (PIN code)]
(WPS - cod PIN)
[From List]
(Din listă)
1
2
Selectați punctul de acces wireless pe cameră.
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră.
Introduceți codul PIN afișat pe ecranul camerei la
punctul de acces wireless.
Selectați această opțiune când nu sunteți sigur/ă cu privire la
compatibilitatea WPS sau când doriți să căutați și să vă conectați la
un punct de acces wireless. (P265)
• Cu excepția primei conexiuni, camera se va conecta la punctul de acces wireless folosit data precedentă.
Pentru a modifica destinația conexiunii, apăsați [DISP.] (Afișaj).
• WPS se referă la o funcție care permite configurarea cu ușurință a setărilor referitoare la
conexiunea și securitatea dispozitivelor LAN wireless.
Consultați instrucțiunile de operare pentru punctul de acces wireless pentru detalii despre operarea
funcției WPS și pentru a afla daca este acceptată.
264
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Dacă nu sunteți sigur/ă de compatibilitatea WPS
([From List] - Din listă)
Căutați punctele de acces wireless disponibile.
• Confirmați cheia de criptare a punctului de acces wireless, dacă autentificarea prin rețea este criptată.
1
Selectați punctul de acces wireless.
• Pentru a căuta puncte de acces wireless din nou,
apăsați [DISP.] (Afișare).
• Dacă nu se găsește niciun punct de acces wireless,
consultați „La conectarea cu [Manual Input]
(Introducere manuală)” la P265.
2
(Dacă autentificarea în rețea este criptată)
Introduceți cheia de criptare.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
 La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)
• Verificați SSID-ul, tipul de autentificare, tipul de criptare și cheia de criptare a punctului de acces
wireless la care doriți să vă conectați.
❶ Pe ecranul afișat la pasul 1 din „Dacă nu sunteți sigur de compatibilitatea WPS
([From List] (Din listă))”, selectați [Manual Input] (Introducere manuală).
❷ Introduceți identificatorul SSID al punctului de acces wireless la care vă conectați,
apoi selectați [Set] (Setare).
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
❸ Selectați tipul de autentificare în rețea.
[WPA2-PSK]
Tipuri de criptare acceptate: [TKIP], [AES]
[WPA2/WPA-PSK]
[No Encryption]
(Fără criptare)
–
❹ (Când se selectează altă opțiune decât [No Encryption] (Fără criptare))
Introduceți cheia de criptare.
• Consultați manualul de instrucțiuni pentru punctul de acces wireless și setările atunci când
salvați un punct de acces wireless.
• Dacă nu poate fi stabilită nicio conexiune, este posibil ca undele radio ale punctului de acces
wireless să fie prea slabe.
Consultați „Afișarea mesajelor” (P290) și „Identificarea și remedierea problemelor” (P292)
pentru detalii.
• În funcție de mediu, este posibil ca viteza de transmisie dintre cameră și punctul de acces
wireless să scadă. În plus, este posibil ca punctul de acces wireless să nu poată fi utilizat.
265
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea directă a camerei și a altui dispozitiv ([Direct])
[WPS (Push-Button)] (WPS (Buton))
1
2
[WPS Connection]
(Conexiune WPS)
Pe cameră, selectați [WPS (Push-Button)] (WPS - Buton).
Setați dispozitivul la modul WPS.
• Puteți aștepta mai mult o conexiune dacă apăsați butonul [DISP]
(Afișare) al camerei.
[WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN)
1
2
Pe cameră, selectați [WPS (PIN code)] (WPS - Cod PIN).
Introduceți codul PIN al dispozitivului în această cameră.
Introduceți identificatorul SSID
și parola afișate pe cameră.
• Dacă destinația este setată la
[Manual Connection]
(Conexiune manuală)
[Smartphone], parola nu este
afișată. S electați identificatorul
SSID pentru a stabili o conexiune.
(P233)
• Consultați și instrucțiunile de operare ale dispozitivului care urmează a fi conectat.
266
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea rapidă cu aceleași setări ca cele precedente
([Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric)/
[Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din favorite))
Istoricul conexiunilor Wi-Fi este salvat în History când este folosită funcția Wi-Fi.
Utilizând istoricul, vă puteți conecta ușor cu aceleași setări Wi-Fi utilizate anterior.
• Dacă setările dispozitivului la care vă conectați au fost schimbate, este posibil să nu vă puteți
conecta la acesta.
1
Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
[Select a destination from
History] (Selectați o
destinație din Istoric)
[Select a destination from
Favorite] (Selectați o
destinație din favorite)
2
Conectarea cu setările utilizate anterior.
Se conectează cu setările înregistrate în Favourites (Favorite).
Selectați setarea de conexiune dorită.
• Puteți afișa detalii ale conexiunii apăsând [DISP.] (Afișare).
 Înregistrarea elementelor din istoric la Favorite
❶ Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [Select a destination from History] (Selectare destinație din Istoric)
❷ Selectați elementul pe care doriți să îl înregistrați și apăsați ►.
❸ Introduceți un nume de înregistrare.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de doi octeți este tratat drept două
caractere.
267
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
 Editarea elementelor înregistrate la Favorite
❶ Selectați meniul.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
→ [Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din favorite)
❷ Selectați elementul de la Favorite pe care doriți să îl editați și apăsați ►.
[Remove from Favorite]
(Eliminare de la favorite)
[Change the Order in Favorite]
(Modificare ordine favorite)
[Change the Registered Name]
(Modificare nume înregistrat)
–
Selectați destinația.
• Cum se introduce textul(P56)
• Deoarece numărul de elemente care poate fi salvat in Istoric este limitat, înregistrați ca Favorite
setările de conexiune utilizate frecvent.
• Efectuarea [Reset Network Settings] (Resetare setări rețea) șterge conținutul înregistrat în
Istoric și Favorite.
• Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați (smartphone etc) este conectat la alt punct de
acces wireless decât camera, nu puteți conecta dispozitivul la cameră utilizând [Direct].
Modificați setările Wi-Fi ale dispozitivului la care doriți să vă conectați, setând punctul de acces
care urmează a fi utilizat la cameră.
De asemenea, puteți selecta [New Connection] (Conexiune nouă) și reconecta dispozitivele. (P230)
• Poate fi dificil să stabiliți o conexiune la o rețea folosită de multe dispozitive. În acest caz,
conectați-vă cu [New Connection](Conexiune nouă).
268
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
Meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
Configurați setările necesare pentru funcția Wi-Fi.
Setările nu pot fi modificate atunci când conexiunea Wi-Fi s-a realizat.
→
[Setup] (Configurare)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
[Priority of Remote Device] (Prioritate dispozitiv de la distanță)
Setează prioritatea mai mare dintre cameră și smartphone pentru a efectua operații în timpul
înregistrării la distanță. (P239)
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
Puteți să îmbunătățiți securitatea activând parola pentru o conexiune directă la smartphone.
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
[ON] (Activare)
[OFF] (Dezactivare)
Conectează camera și smartphone-ul utilizând un identificator SSID și
parola. (P234)
Conectează camera și smartphone-ul utilizând un identificator SSID. (P233)
• Când [ON] (Activare) este selectată, puteți configura o conexiune și prin scanarea unui cod QR.
[LUMIX CLUB]
Achiziționați sau modificați ID-ul de conectare „LUMIX CLUB”. (P260)
[PC Connection] (Conexiune PC)
Puteți seta grupul de lucru.
Pentru a trimite imagini la un calculator, este necesară o conexiune la același grup de lucru
ca și calculatorul de destinație.
(Setarea predefinită este „WORKGROUP” (Grup de lucru).)
❶ Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
❷ Introduceți grupul de lucru al PC-ului care se conectează.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
• Pentru a reseta la setare implicită, apăsați [DISP.] (Afișare).
269
11. Utilizarea funcţiei Wi-Fi/Bluetooth
[Device Name] (Nume dispozitiv)
Puteți modifica numele (SSID) acestui aparat.
❶ Apăsați [DISP.] (Afișare).
❷ Introduceți numele dorit pentru dispozitiv.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
• Pot fi introduse maximum 32 de caractere.
[Wi-Fi Function Lock] (Blocare funcție Wi-Fi)
Pentru a preveni operarea incorectă sau utilizarea funcției Wi-Fi de către un terț și pentru a
proteja informațiile personale salvate, recomandăm protejarea funcției Wi-Fi cu o parolă.
Introduceți orice numere din 4 cifre ca parolă.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați P56.
[Cancel] (Anulare)
Anularea parolei.
• Odată ce o parolă este setată, trebuie introdusă de fiecare dată când folosiți funcția Wi-Fi.
• Dacă uitați parola, o puteți reseta cu [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-fi) din meniul
[Setup] (Configurare).
[Setup] (Configurare)
[Network Address] (Adresă rețea)
Afișează adresa MAC și adresa IP a acestui aparat.
• O adresă MAC este o adresă unică utilizată pentru a identifica echipamentul de rețea.
• Adresa IP se referă la un număr care identifică un PC conectat la o rețea precum Internetul.
De obicei, adresele de domiciliu sunt alocate automat de funcția DHCP precum un punct de
acces wireless. (Exemplu: 192.168.0.87)
270
12.
Conectarea la alte echipamente
Redarea/Salvarea imaginilor video 4K pe un
dispozitiv extern
Vizualizarea imaginilor video în 4K
 Redarea imaginilor pe un ecranul unui televizor
Puteți vizualiza imagini video 4K cu detalii fine conectând camera la un televizor care
acceptă imaginile video 4K și redarea scenelor 4K înregistrate cu camera.
Deși rezoluția de ieșire va fi mai mică, le puteți reda, de asemenea, conectând camera la un
dispozitiv care nu acceptă imagini video în 4K, cum ar fi un televizor HD.
Pregătire:
• Setați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) (P206)
la [AUTO] sau o rezoluție de [4K/25p].
• La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K,
selectați [AUTO].
Conectați camera și un televizor compatibil 4K cu un cablu micro HDMI
și afișați ecranul de redare. (P272)
• Intrarea televizorului va comuta automat și ecranul de redare va fi afișat când setați [VIERA Link]
la [ON] (Activare) și vă conectați la un televizor compatibil cu VIERA Link. Consultați P273 pentru
detalii.
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
 Vizualizarea pe un PC
Pentru a reda imagini video 4K pe calculator, utilizați software-ul
„PHOTOfunSTUDIO”.
• Pentru a reda și edita imaginile video în 4K, aveți nevoie de un PC de înaltă
performanță.
• Consultați instrucțiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
Stocarea imaginilor video în 4K
Nu puteți copia imaginile video 4K pe discuri Blu-ray și DVD-uri cu aparate de înregistrat
Panasonic.
 Stocarea pe un PC
Folosiți software-ul „PHOTOfunSTUDIO” pentru a importa imagini video 4K pe un calculator.
• Consultați instrucțiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
271
12. Conectarea la alte echipamente
Redarea imaginilor pe un TV
Pregătiri: Opriți camera și televizorul.
1
Conectați camera și televizorul cu un cablu micro HDMI.
• Verificați direcțiile terminalelor și introduceți-i sau extrageți-i drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea conectorului dacă acesta este introdus oblic sau în
direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
Ⓐ Conector [HDMI]
Ⓑ Cablu micro HDMI
Ⓒ Conector HDMI (pe TV)
• Utilizați un „Cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))
2
Porniți televizorul și selectați intrarea care corespunde conectorului
utilizat.
3
Porniți camera și apoi apăsați
.
• În funcție de [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni), benzi negre pot fi afișate în părțile stânga -
dreapta sau sus și jos ale imaginilor.
• Schimbați modul ecranului pe televizorul dumneavoastră dacă imaginea este afișată cu partea
de sus sau de jos tăiată.
• Verificați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)). (P206)
• Pentru a reda imaginile video 24p, setați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) la [AUTO].
În caz contrar, imaginea nu este redată la 24 de cadre pe secundă.
• Nicio imagine nu va fi afișată pe monitorul/vizorul camerei. În plus, niciun sunet nu este redat
de la difuzorul camerei.
• Ieșirea HDMI va fi anulată dacă un cablu de conexiune USB (furnizat) este conectat simultan.
• În funcție de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fișierele rafală 4K să nu fie redate corect.
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
272
12. Conectarea la alte echipamente
Utilizarea VIERA Link (HDMI)
Ce este VIERA Link (HDMI) (HDAVI ControlTM)?
• Această funcție vă permite să folosiți telecomanda televizorului Panasonic pentru operații
simple atunci când acest aparat a fost conectat la un echipament compatibil VIERA Link
folosind un cablu micro HDMI pentru operații corelate automate.
(Nu sunt posibile toate operațiile.)
• VIERA Link este o funcție Panasonic unică, bazată pe o funcție de control HDMI folosind o
specificație HDMI CEC (Consumer Electronics Control - Control echipamente electronice de
consum) standard.
Operațiile corelate cu echipamentele compatibile HDMI CEC efectuate de alte companii nu sunt
garantate. La utilizarea unor dispozitive produse de alte companii, care sunt compatibile cu
VIERA Link, consultați instrucțiunile de operare pentru dispozitivele respective.
• Acest aparat este compatibil cu funcția „VIERA Link Ver.5”. „VIERA Link Ver.5” este standard
pentru echipamentele Panasonic compatibile cu VIERA Link. Acest standard este compatibil cu
echipament convențional VIERA Link Panasonic.
Pregătiri:
→
[Setup] (Configurare) → [TV Connection] (Conexiune TV) →
[VIERA Link] → [ON] (Activare)
1
Conectați acest aparat la un televizor Panasonic compatibil cu VIERA Link cu un
cablu micro HDMI (P272).
2
3
Porniți camera și apoi apăsați
Utilizați telecomanda pentru televizor.
Oprirea acestui aparat:
Dacă opriți televizorul cu ajutorul telecomenzii acestuia, se va opri și acest aparat.
Comutarea automată a semnalului de intrare:
• Dacă efectuați conectarea cu ajutorul unui cablu micro HDMI și apoi porniți aparatul și apoi
apăsați
canalul de intrare de pe televizor este comutat în mod automat la ecranul
aparatului. Dacă televizorul se află în modul așteptare (standby), acesta se va porni automat
(dacă ați selectat [Set] (Setare) pentru setarea [Power on link] (Oprire corelată) a televizorului).
• Operarea utilizând butoanele de pe acest aparat va fi limitată.
• Pentru a reda o coloană sonoră în timpul unei diaporame, setați [Sound] (Sunet) la [AUTO]
sau [Audio] pe ecranul de setare a diaporamei.
• Utilizați un „Cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D / tip A, de până la 2 m lungime (6,6 picioare))
• Consultați P299 dacă VIERA Link nu funcționează corect.
273
12. Conectarea la alte echipamente
Salvarea imaginilor statice și a imaginilor video
pe PC
Puteți transfera pe un PC imaginile înregistrate, prin conectarea camerei la un PC.
• Unele calculatoare pot citi direct de pe cardul scos din card. Consultați instrucțiunile de operare
ale PC-ului, pentru detalii.
 Calculatoare care pot fi utilizate
Aparatul poate fi conectat la orice PC capabil să recunoască un dispozitiv de stocare în masă.
• Suport Windows:
Windows 10/Windows 8,1/Windows 8/Windows 7
• Suport Mac:
OS X de la v10.5 până la v10.11, macOS 10.12, macOS 10.13
Este posibil ca imaginile video AVCHD să nu fie importate corect când sunt
copiate sub formă de fișiere sau folder.
• La utilizarea Windows, importați imaginile video AVCHD cu „PHOTOfunSTUDIO”.
• Când utilizați Mac, puteți copia imaginile video înregistrate în [AVCHD] utilizând „iMovie”.
Rețineți, însă, că este posibil să nu puteți copia imagini, în funcție de setările de calitate a imaginii.
(Pentru detalii despre iMovie, vă rugăm să contactați Apple Inc.)
274
12. Conectarea la alte echipamente
Descărcarea software-ului
• Pentru a descărca software-ul, trebuie să conectați PC-ul la Internet.
• Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru descărcarea software-ului în anumite medii de
comunicare.
• Sistemele de operare compatibile sunt valabile din septembrie 2018 și pot suferi modificări.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE
Acest software vă permite să gestionați imaginile. De exemplu, puteți trimite imagini statice și video la
un PC și le puteți sorta în funcție de data înregistrării sau denumirea modelului. De asemenea, puteți
efectua operații precum scrierea imaginilor pe DVD, procesare și corectare, precum și editarea
imaginilor video.
Pentru a descărca și instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
Descărcați software-ul atunci când este disponibil pentru descărcare.
• Dată de expirare a descărcării: Septembrie 2023
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
(Acest site este doar în limba engleză.)
• Mediu de operare
OS
Procesor
Windows ® 10 (32bit/64bit),
Windows ® 8,1 (32bit/64bit),
Windows ® 7 (32bit/64bit) (SP1)
• Pentru imagini video 4K și fotografii 4K, este necesară o versiune pe
64 de biți a Windows 10/Windows 8.1/Windows 7.
Pentium ® 4 (2,8 GHz sau superior)
Afișaj
1024×768 pixeli sau mai mult (se recomandă 1920x1080 pixeli sau mai mult)
RAM
1 GB sau mai mult (32bit), 2 GB sau mai mult (64bit)
Spațiu liber
450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului
pe hard disk
• Consultați instrucțiunile de operare pentru „PHOTOfunSTUDIO” (fișier PDF) pentru detalii
despre mediul de operare necesar pentru a utiliza funcțiile de redare și editare pentru imagini
video 4K și funcția de decupare a imaginilor pentru fotografiile 4K.
• „PHOTOfunSTUDIO” nu este compatibil cu Mac.
275
12. Conectarea la alte echipamente
SILKYPIX Developer Studio SE
Acest software procesează și editează fișierele RAW.
Imaginile editate pot fi salvate într-un format (JPEG, TIFF etc.) ce poate fi afișat pe un
calculator personal.
Pentru a descărca și instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Mediu de operare
Windows® 10,
Windows® 8,1,
Windows® 8,
OS
Windows® 7
Mac OS X v10.6 până la v10.11,
macOS 10.12, macOS 10.13
• Pentru detalii despre modul de utilizare a „SILKYPIX Developer Studio”, consultați „Asistență”
sau site-ul de asistență al Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă
de 30 de zile
(Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)
Acest software vă permite să editați imagini video cu ușurință.
Pentru a descărca și instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
http://loilo.tv/product/20
• Pentru mai multe informații despre mediul de operare și modul de utilizare a software-ului
LoiLoScope, descărcați manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare la adresa de mai sus.
• „LoiLoScope” nu este compatibil cu Mac.
276
12. Conectarea la alte echipamente
Transferul imaginilor pe un PC
Pregătiri:
Instalați „PHOTOfunSTUDIO” la PC. (P275)
1
Conectați computerul și camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).
• Porniți acest aparat și PC-ul înainte de conectare.
• Verificați direcțiile terminalelor și introduceți-i sau extrageți-i drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea conectorului dacă acesta este introdus oblic sau în
direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
• Poate fi afișat un mesaj despre încărcare. Așteptați până când afișajul dispare.
Ⓐ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓑ Cablu de conexiune USB (furnizat)
Ⓒ Comunicare
• Nu deconectați cablul de conexiune USB (furnizat) în timp ce se afișează acest mesaj.
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [PC(Storage)] (PC(stocare)) și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă [USB Mode] (Mod USB) este setat la [PC(Storage)] (PC(stocare)) în meniul [Setup]
(Configurare) în avans, camera va fi automat conectată la PC fără a se afișa ecranul de
selectare [USB Mode] (Mod USB).
3
Copiați imaginile pe un PC utilizând „PHOTOfunSTUDIO”.
• Nu ștergeți sau mutați fișiere sau foldere copiate în Windows Explorer.
Când vizualizați în „PHOTOfunSTUDIO”, nu veți putea să redați sau să editați.
• Înainte de a introduce sau scoate un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune USB.
În caz contrar, se pot deteriora datele înregistrate.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de curent alternativ (opțional) și elementul
de cuplare pentru curent continuu (opțional).
• În cazul în care capacitatea acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre computer și
cameră, este emis un semnal sonor.
Deconectați în siguranță cablul USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
277
12. Conectarea la alte echipamente
 Copierea la un PC fără a utiliza „PHOTOfunSTUDIO” (Pentru Mac)
Puteți glisa și fixa folderele și fișierele care conțin imaginile pe care doriți să le transferați, în
foldere separate pe calculatorul dumneavoastră, pentru a le salva.
• Conținutul (structura folderelor) de pe cardul acestui aparat este prezentată în continuare.
Pentru Windows:
O unitate ([LUMIX]) este afișată în [Computer]
Pentru Mac:
O unitate ([LUMIX]) este afișată pe desktop
•
Card
DCIM: Imagini statice/video
❶ Număr folder
❷ Spațiu de culoare P: sRGB
_: AdobeRGB
Număr
de
fișier
❸
Imagini statice
❹ JPG:
RW2:
Imagini în fișiere RAW
MP4:
Imagini video [MP4]
Fișier rafală 4K
[AVCHD]: Imagini video în AVCHD
278
12. Conectarea la alte echipamente
Salvarea imaginilor statice și a imaginilor video
pe un recorder
Puteți conecta camera la o unitate de înregistrare Blu-ray sau DVD Panasonic și puteți stoca
imagini si imagini video pe aceasta.
1
Conectați unitatea de înregistrare și camera cu cablul de conexiune
USB (furnizat).
• Înainte de conectare, aprindeți camera și unitatea de înregistrare.
• Verificați direcțiile terminalelor și introduceți-i sau extrageți-i drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea conectorului dacă acesta este introdus oblic sau în
direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
• Poate fi afișat un mesaj despre încărcare. Așteptați până când afișajul dispare.
Ⓐ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓑ Cablu de conexiune USB (furnizat)
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [PC(Storage)] (PC(stocare)) și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC(Storage)] (PC(Stocare)) în meniul [Setup]
(Configurare), ecranul de selecție [USB Mode] (Mod USB) nu se va afișa și camera se va
conecta în mod automate la unitatea de înregistrare.
3
Operați unitatea de înregistrare pentru a copia.
• Consultați instrucțiunile de utilizare ale recorderului pentru detalii privind copierea și redarea.
• Este posibil ca moduri cum ar fi imaginile video 4K să nu fie acceptate, în funcție de unitatea
de înregistrare folosită.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau un adaptor de curent alternativ (opțional) și
elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional). În cazul în care capacitatea
acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre unitatea de înregistrare și cameră, este
emis un semnal sonor. În acest caz, anulați copierea fișierelor imediat. În caz contrar este posibil
ca datele înregistrate să fie pierdute.
• Înainte de a introduce sau scoate un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune USB.
În caz contrar, se pot deteriora datele înregistrate.
279
12. Conectarea la alte echipamente
Imprimarea imaginilor
Vă puteți conecta camera direct la o imprimantă compatibilă cu PictBridge pentru imprimare.
Pregătiri:
• Efectuați setările de calitate imprimare, precum și alte setări la imprimantă, înainte de imprimarea
fotografiilor.
• Porniți camera și imprimanta.
1
Conectați imprimanta și camera cu cablul de conexiune USB (furnizat).
• Verificați direcțiile terminalelor și introduceți-i sau extrageți-i drept, ținând de fișă.
(Pot rezulta defecțiuni prin deformarea conectorului dacă acesta este introdus oblic sau în
direcție greșită)
Nu conectați dispozitivele la terminale incorecte. Acest lucru ar putea cauza o defecțiune.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
• Poate fi afișat un mesaj despre încărcare. Așteptați până când afișajul dispare.
Ⓐ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓑ Cablu de conexiune USB (furnizat)
• Nu deconectați cablul de conexiune USB în timp ce este afișată
(Pictograma de
interzicere a deconectării cablului).
(Este posibil ca aceasta să nu fie afișată, în funcție de tipul de imprimantă utilizat.)
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [PictBridge(PTP)] și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
4
Apăsați ◄/► pentru a selecta imaginea și apoi apăsați pe [MENU/SET].
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Print start] (Începe imprimarea) și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setări)
280
12. Conectarea la alte echipamente
Selectarea mai multor imagini și imprimarea lor
1
Apăsați ▲ pentru a selecta setare imprimării multiple din pasul 3 din
„Imprimarea imaginilor” (P280).
2
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta un element și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
3
[Multi Select]
(Selectare mai
multe imagini)
Sunt imprimate mai multe fotografii o dată.
• Apăsați ▲/▼/◄/► pentru a selecta imaginile și apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
(Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) din nou pentru a anula setarea.)
• După ce imaginile au fost selectate, apăsați [DISP.] (Afișare).
[Select All]
(Selectare toate)
Imprimă toate imaginile stocate.
[Rating]
(Clasificare)
Printează toate imaginile cu niveluri de [Rating] (Clasificare) între [★1]
și [★5].
Apăsați ▲/▼ pentru a selecta [Print start] (Începe imprimarea) și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setări).
• Imaginile dintr-un grup nu vor fi afișate ca atare, ci sub formă de imagini individuale.
• Deconectați cablul de conexiune USB după imprimare.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau un adaptor de curent alternativ (opțional) și
•
•
•
•
•
elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional). În cazul în care capacitatea
acumulatorului se reduce în timpul comunicării dintre cameră și imprimantă, este emis un semnal
sonor. Dacă acest lucru se întâmplă în timpul imprimării, opriți imprimarea imediat. Dacă nu
imprimați, deconectați cablul de conexiune USB.
Înainte de a introduce sau scoate un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune USB.
În caz contrar, se pot deteriora datele înregistrate.
Unele imprimante pot imprima direct de pe cardul scos din camera. Consultați instrucțiunile de
operare ale imprimantei, pentru detalii.
Camera va primi un mesaj de eroare de la imprimantă când indicatorul
luminează în galben
în timpul imprimării. După finalizarea imprimării, asigurați-vă că nu există probleme cu imprimanta.
Dacă numărul de imprimări este mare, imaginile pot fi imprimate de mai multe ori. În acest caz,
numărul indicat de imprimări rămase poate diferi de numărul setat.
Se pot imprima numai imaginile realizate în format JPEG. Imaginile realizate în format RAW vor
utiliza imaginile JPEG create simultan cu acestea. Dacă nu este disponibilă o imagine JPEG
echivalentă, nu va avea loc nicio imprimare.
Indisponibil în aceste cazuri:
• Imaginile video, fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu funcția Post Focus (Post-focalizare)
nu pot fi imprimate.
281
12. Conectarea la alte echipamente
 Efectuarea setărilor de imprimare la cameră
Opțiunile de setare includ numărul de imagini imprimate și rezoluția acestora.
Efectuați setările înainte de a selecta [Print start] (Începere imprimare).
[Print with Date]
(Imprimarea cu dată)
[Num.of prints]
(Număr de copii imprimate)
[Paper Size]
(Dimensiune hârtie)
[Page Layout]
(Format pagină)
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
Setați numărul de imagini (maximum 999 de imagini).
Setează dimensiunea hârtiei.
Setează dacă vor fi adăugate sau nu margini și câte imagini vor fi
imprimate pe fiecare coală de hârtie.
• Dacă imprimanta nu acceptă imprimarea datei, data nu poate fi imprimată pe fotografie.
• În funcție de imprimantă, setările de imprimare a datei de la imprimantă pot avea prioritate, deci
verificați acest lucru.
• Elementele care nu sunt acceptate de imprimantă nu vor fi afișate.
• Când doriți să imprimați imagini pe o dimensiune de hârtie sau cu un format care nu este acceptat
de cameră, setați [Paper Size] (Dimensiune hârtie) sau [Page Layout] (Format pagină) la
apoi setați dimensiunea de hârtie și formatul pe imprimantă.
(Consultați instrucțiunile de operare ale imprimantei pentru detalii.)
și
Adăugarea de dată și text la imagini
Puteți folosi [Text Stamp] (Imprimare text) în meniul [Playback] (Redare) pentru a imprima
data și ora pe imagini.
 Imprimarea datei fără a folosi [Text Stamp] (Imprimare text)
Imprimare la magazin:
Doar data înregistrării poate fi imprimată. Comandați imprimarea datei la magazin.
Caracterele introduse cu ajutorul următoarelor meniuri nu pot fi imprimate la magazin.
• [Age] (Vârsta) și [Name] (Numele) în [Face Recog.] (Recunoașterea feței) sau [Profile Setup]
(Configurare profil)
• [Location] (locația) în [Travel Date] (Data călătoriei)
• [Title Edit] (Editare titlu)
Imprimarea acasă:
Când folosiți o imprimantă care acceptă imprimarea datei, puteți imprima data și ora
înregistrării setând [Print with Date] (Imprimare cu dată) la [ON] (Activare).
Puteți folosi software-ul „PHOTOfunSTUDIO” pentru a seta setările de imprimare pentru data
înregistrării și informațiile despre text.
282
13.
Altele
Accesorii opționale
Adaptor de alimentare cu curent alternativ (opțional)/element de cuplare
pentru curent continuu (opțional)
Utilizând adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) și elementul de cuplare
pentru curent continuu (opțional), puteți înregistra și reda fără a vă face probleme în privința
capacității rămase a acumulatorului.
Elementul de cuplare pentru curent continuu opțional poate fi utilizat numai cu adaptorul de
alimentare cu curent alternativ Panasonic destinat (opțional).
• Utilizați întotdeauna un adaptor de curent alternativ original Panasonic (opțional).
• La utilizarea unui adaptor de curent alternativ (opțional), utilizați cablul de alimentare furnizat
împreună cu adaptorul de curent alternativ.
• Citiți și instrucțiunile de operare ale adaptorului de curent alternativ (opțional) și ale elementului
de cuplare de curent continuu.
283
13. Altele
Afişare pe ecran / Afişare pe vizor
Exemplu de afișare: Când
folosit
(stil monitor) este setat și ecranul monitorului este
• Informațiile afișate, precum histogramele, grosismentele și valorile numerice sunt prezentate doar
ca referință.
La înregistrare
Setarea efectului (filtrului)
de imagine (P123)
Card (afișat doar în timpul
înregistrării) (P28)
Mod de înregistrare (P38, 39)
Timp de înregistrare scurs1 (P156)
Mod înregistrare imagini
video (P38)
Indicator înregistrare simultană
(P161)
Mod personalizat (P71)
Mod Înregistrare panoramică (P118)
Stil foto (P174)
Comutarea automată vizor/
ecran (P35)
Maxim (P193)
Mod bliț (P150)
Evidențiere umbră (P177)
Bliț (P151, 153)
HDR (P182)/iHDR (P60)
Format înregistrare/
Calitate înregistrare (P158)
Expunere multiplă (P183)
Tip declanșator (P181)
Raport dimensiuni/
Rezoluție imagine (P172)
Rezoluție imagine (Mod Panorama
Shot (Înregistrare panoramă)) (P118)
Realizare imagini în timpul
înregistrării imaginilor video
(Prioritate foto) (P161)
Afișarea ajustării efectului (filtrului)
de imagine (P127)
Indicator supraîncălzire (P292)
284
13. Altele
Calitate (P173)
Nume2 (P199)
Mod de focalizare (P75, 88)
Numărul de zile care au trecut de la data plecării3 (P201)
Încadrare focalizare (P133)
Vârsta2 (P199)
Mod de focalizare automată (P76)
Locație3 (P201)
Recunoaștere față (P197)
Data și ora curentă/Setarea destinației de călătorie3:
(P201)
Blocare focalizare automată (P90)
Exponometru(P195)
Rafală (P99)
Transfocare (P142)
Foto 4K (P101)
Post-focalizare (P111)
Zona AF (P82)
Temporizator (P116)
Țintă de măsurare în punct (P176)
Direcție panoramă (P118)
Afișare marcaj central (P194)
Indicație acumulator (P22)
Self-timer (Temporizator) (P116)
Înregistrare macro (P87)
Afișare nivel de înregistrare
a sunetului (P162)
Stabilizator imagine (P140)
Mod silențios (P180)
Blocare expunere automată (P90)
Alertă vibrații (P140)
Mod de măsurare (P45, 176)
Focalizare (Luminează în verde.)
(P37)/Stare de înregistrare
(Luminează intermitent în roșu.) (P156)
Comutare program (P62)
Valoare diafragmă (P37)
Focalizare
(În condiții de iluminare slabă) (P73)
Încadrare diafragmă (P132)
Focalizare
(Focalizare automată stele) (P73)
Timp expunere (P37)
Valoare de compensare
a expunerii (P91)
Conectat la Wi-Fi
Conectat la Bluetooth (P232)
Încadrare expunere (P132)
Înregistrare locație (P245)
Luminozitate (P61)
Histogram (Histogramă) (P193)
Asistare la expunere manuală (P68)
Sensibilitate ISO (P93)
285
13. Altele
Filă tactilă (P190)
Dial Guide (Ghid selector) (P191)
Încadrare balans de alb (P133)
Transfocare tactilă (P146)
Reglarea fină a balansului
de alb (P97)
Atingere declanșator (P44)
Focalizare automată tactilă) (P44)
Balans de alb (P95)
Expunere automată prin atingere (P45)
Culoare (P61)
Maxim (P193)
Numărul de imagini
înregistrabile (P29)
Buton funcțional (P50)
Culoare (P61)
Numărul maxim de imagini care pot
fi realizate continuu (P100)
Funcție de control al defocalizării
(P61)
Timp de înregistrare disponibi1
(P30)
Luminozitate (P61, 157)
Tip de defocalizare ([Miniature
Effect] (Efect miniatură)) (P126)
Pată de culoare (P126)
Poziția sursei de lumină (P127)
Ajustare efectului (filtrului) de
imagine (P129)
Activare/Dezactivare efect
de imagine (P129)
Efectul (filtrului) de imagine (P129)
Sensibilitate ISO (P157)
Ajustarea nivelului de sonor
al înregistrării(P157)
1 m: minut, s: secunde
2 Se afișează timp de aproximativ 5 secunde când camera este pornită, dacă ați setat [Profile Setup] (Configurare profil).
3 Această indicație este afișată timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului și după trecerea din
modul redare în modul înregistrare.
286
13. Altele
Informații de înregistrare afișate pe monitor
O singură imagine (P98)
Rafală (P99)
Foto 4K (P101)
Post-focalizare (P111)
Temporizator (P116)
Direcție panoramă (P120)
Mod de focalizare (P75, 88)
Mod de înregistrare (P38)
Mod de focalizare automată (P76)
Mod înregistrare imagini video (P38)
Calitate (P173)
Înregistrare panoramică (P118)
Raport dimensiuni/
Rezoluție imagine (P172)
Valoare diafragmă (P37)
Wi-Fi/Bluetooth (P227)
Timp expunere (P37)
Setarea butonului funcțional (P50)
Înregistrare de lungă durată P69
Indicație acumulator (P22)
Stil foto (P174)
Card (afișat doar în timpul înregistrării)
Balans de alb (P95)
Sensibilitate ISO (P93)
Control inteligent al domeniului
dinamic (P178)
Valoare de compensare
a expunerii (P91)
Mod de măsurare (P45, 176)
Luminozitate (P61)
Numărul de imagini înregistrabile
(P29)
Asistare la expunere manuală (P68)
Numărul maxim de imagini care
pot fi realizate continuu (P100)
Mod bliț (P150)
Bliț (P151, 153)
Timp de înregistrare disponibil (P30)
Lipsă card
* m: minute, s: secunde
287
13. Altele
În redare
Calitate (P173)
Indicaţie acumulator (P22)
Număr imagine/Număr total de imagini
Conectat la Wi-Fi
Număr imagini de grup
Timp de înregistrare imagini video*1 (P164)
Pictogramă Clear Retouch
(Ștergere prin atingere) finalizată (P220)
Mod Redare (P212)
Imagine protejată (P213)
Pictograma pentru recuperare de informații
în curs
Înregistrare locație (P245)
Redare (Imagini Video) (P164)
Evaluare (P213)
Încărcare (Wi-Fi) (P258)
Pictogramă de interdicție a
deconectării cablului (P280)
Afișare grup de imagini(P169)
Redare imagini video (P164)
Salvare imagini din fișierul rafală 4K
(P106)
Sub-meniu (P258)
Creați imagini din o imagine
înregistrată cu funcția Post-focalizare
(P113)
Numărul de zile care au trecut de la data
plecării (P201)
Redare panoramă (P121)
Redare multiplă (P167)
Redare continuă grup imagini în rafală
(P169)
Ștergere (P170)
Mod silențios (P180)
Încadrare focalizare (P133, 168)
Imprimare cu indicație text (P221)
Nume2 (P197, 199)
Timp de redare scurs1 (P164)
Locație2 (P201)
Titlu2 (P214)
Pictogramă indicând prezența unui
marcaj (P107)
Foto 4K (fișier rafală 4K) (P101)
Post-focalizare (P111)
Combinare imagini focalizate diferit
într-o singură fotografie (P114)
Raport dimensiuni/
Rezoluție imagine (P172)
Vârstă (P197, 199)
Informații de înregistrare
1 m: minut, s: secunde
2 Se afișează în ordinea [Title] (Titlu), [Location] (Locație),
[Name] (Nume) ([Baby1] (Bebeluș1)/[Baby2] (Bebeluș2),
[Pet] (Animal de companie)), [Name] (Nume) ([Face Recog.]
(Recunoaștere față)).
Format înregistrare/
Calitate înregistrare (P158)
288
13. Altele
În redare
Afișare detaliată a informațiilor
Afișarea histogramei
Stil foto, afișare cu evidențiere umbră
Afișare balans de alb
Afișare informații despre obiectiv
Informații de înregistrare (de bază)
Informații de înregistrare (avansate)
Echilibrul tonurilor de alb
(Temperatura culorilor) (P96)
Data și ora înregistrării/Fus orar (P200)
Control inteligent al domeniului
dinamic (P178)
100-0001
HDR (P182)/iHDR (P60)
Număr folder/fișier (P278)
Rezoluție inteligentă (P178)
289
13. Altele
Afişare mesaj
În continuare se explică principalele mesaje afișate pe ecran și modul în care trebuie să
răspundeți la acestea.
 Carduri de memorie
[Memory Card Error]/[Format this card?]
(Eroare card de memorie Doriți să formatați acest card?)
Introduceți un card diferit.
• Efectuați formatarea (P28) la acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.
[Read Error] / [Write Error] (Eroare de scriere/Eroare de citire) [Please check the card]
(Vă rugăm să verificați cardul)
• A avut loc o eroare la citirea sau scrierea datelor.
Scoateți cardul după oprirea camerei. Introduceți cardul din nou, porniți aparatul și reîncercați
citirea sau scrierea datelor.
• Verificați dacă ați introdus cardul corect. (P26)
• Introduceți un card diferit.
[Recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Înregistrarea a fost anulată din cauza limitării vitezei de scriere a cardului)
• Înregistrarea de imagini video și înregistrarea cu funcțiile Foto 4K și post focalizare necesită
utilizarea cardurilor cu clasificări ale claselor de viteză care acceptă tipurile de înregistrare
corespunzătoare.
Utilizați un card acceptat. (P27)
• Dacă înregistrarea se oprește chiar și atunci când utilizați un card care îndeplinește clasificarea
clasei de viteză, viteza de scriere a datelor este prea lentă. Vă recomandăm realizarea unei copii
de rezervă și apoi formatarea cardului (P28).
În funcție de tipul cardului, înregistrarea se poate întrerupe.
[Memory Card Error] (Eroare card de memorie)/[This memory card cannot be used]
(Acest card de memorie nu poate fi utilizat)
• Vă rugăm utilizați un card compatibil cu acest aparat. (P27)
 Acumulatorul
[This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat)
Utilizați un acumulator original Panasonic. Dacă acest mesaj este afișat când utilizați un acumulator
original Panasonic, contactați distribuitorul sau Panasonic.
• Îndepărtați mizeria și praful de pe bornele acumulatorului.
290
13. Altele
 Funcția Wi-Fi
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination found]
(Conectarea la punctul de acces wireless a eșuat/Conexiune eșuată/Nu a fost găsită
nicio destinație)
• Informațiile privind punctul de acces wireless setate pe acest aparat sunt greșite.
Verificați tipul de autentificare, tipul de criptare și cheia de criptare. (P265)
• Este posibil ca aparatul să nu se poată conecta la un punct de acces wireless, în funcție de starea
undelor radio a altor dispozitive. Verificați starea celorlalte dispozitive conectate la punctul de acces
wireless și dispozitivele care utilizează frecvența de 2,4 GHz.
[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected.
Transfer stopped.] (Conexiune eșuată. Încercați din nou peste câteva minute.)/
(Rețea deconectată. Transfer oprit.)
• Undele radio ale punctului de acces wireless devin mai slabe.
Efectuați conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
• În funcție de punctul de acces wireless, conexiunea poate fi deconectată automat după scurgerea
perioadei de timp specificate.
Restabiliți conexiunea.
[Connection failed] (Conexiune eșuată)
• Modificați punctul de acces la care doriți să vă conectați în setările Wi-Fi de smartphone ale acestei
camere.
 Altele
[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi șterse)/
[This picture cannot be deleted] (Această imagine nu poate fi ștearsă)
• Această funcție se poate utiliza numai cu imagini compatibile cu standardul DCF (P163).
Efectuați formatarea (P28) la acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.
[Cannot be set on this picture] (Setarea nu poate fi efectuată pe această imagine)
• Fișierele care nu respectă standardul DCF (P163) nu pot fi editate pe cameră.
[A folder cannot be created] (Nu poate fi creat un folder)
• Folderul nu poate fi creat deoarece nu mai există numere de foldere care să poată fi utilizate.
Efectuați formatarea (P28) la acest aparat după salvarea datelor necesare pe un PC etc.
Dacă executați [No.Reset] (Resetare nr.) în meniul [Setup] (Configurare) după formatare, numărul
de folder este resetat la 100. (P208)
[Please turn camera off and then on again] (Opriți și reporniți camera)/[
Lens not detected (Obiectivul nu este detectat). Please turn camera on again]
(Reporniți camera)/[System Error] (Eroare de sistem)
• Opriți și porniți din nou camera. Dacă mesajul încă este afișat chiar și după repetare acțiunilor de
câteva ori, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat camera.
291
13. Altele
Identificarea și remedierea problemelor
Mai întâi, încercați următoarele proceduri (P292 - P300).
Dacă problema nu este rezolvată, puteți încerca să selectați [Reset] (Resetare) (P208)
în meniul [Setup] (Configurare).
Înregistrarea se oprește înainte de finalizare. Nu pot înregistra.
Nu pot folosi anumite funcții.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu,
temperatura camerei va crește. În acest caz, este posibil ca aparatul să afișeze
și apoi să
se oprească din înregistrat sau să dezactiveze temporar funcțiile de mai jos. Așteptați până la
răcirea camerei.
− [4K PHOTO] (Foto 4K)
− [Post Focus] (Post-focalizare)
− [Motion Picture] (Imagine video)
Acumulatorul și sursa de alimentare
Indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent.
• Încărcarea este efectuată într-un loc cu temperatură extrem de ridicată sau extrem de redusă.
→ Reconectați cablul de conexiune USB (furnizat) și încercați să încărcați din nou într-un spațiu
unde temperatura ambiantă este de 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F) (condițiile de temperatură se
aplică și acumulatorului în sine).
• Încărcarea nu este posibilă atunci când capacitatea de alimentare a computerului este redusă.
Camera nu funcționează chiar dacă este pornită.
Camera se stinge imediat după ce este pornită.
• Acumulatorul este epuizat. Încărcați acumulatorul. (P19)
Aparatul se oprește automat.
• [Economy] (Economisire energie) este activată. (P203)
Acumulatorul se descarcă prea rapid.
• Dacă aparatul este setat să înregistreze cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se
consumă mai repede.
→ Utilizați aceste funcții doar atunci când le folosiți la înregistrare.
• Utilizați o conexiune Wi-Fi o perioadă îndelungată?
Acumulatorul se poate descărca rapid când aparatul este conectat la Wi-Fi.
→ Opriți camera frecvent utilizând modul [Economy] (Economisire energie) etc. (P203)
292
13. Altele
Înregistrare
În anumite condiții de iluminare, precum iluminare fluorescentă sau dispozitive de
iluminare LED, pot apărea dungi orizontale sau luminări intermitente.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este
echipată camera.
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Când se utilizează declanșatorul electronic (P181), creșterea
timpului de expunere poate reduce efectul de benzi orizontale.
• Dacă apar linii orizontale sau iluminări intermitente observabile
atunci când filmați sub o sursă de lumină flourescentă sau sub un
dispozitiv LED, ajustați manual timpul de expunere la 1/60 sau
1/100. Setarea unui timp de expunere fix poate reduce iluminarea
intermitentă sau liniile orizontale.
Realizarea imaginilor nu este posibilă.
Declanșatorul nu va funcționa imediat când butonul declanșator este apăsat.
• Opțiunea [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/declanșare) din meniul [Custom]
(Personalizare) este setată la [FOCUS] (Focalizare)? (P188)
Nu puteți realiza o fotografie până când subiectul nu este focalizat.
Fotografia realizată este albicioasă.
• Obiectivul este murdar (amprente etc.).
→ Porniți camera pentru a extrage butucul obiectivului și curățați suprafața obiectivului cu o cârpă
moale, uscată
Imaginea înregistrată este prea luminoasă sau prea întunecată.
• Funcția de blocare AE este (P90) aplicată incorect?
Sunt realizate mai multe fotografii o dată.
• Modul de acționare nu este setat la [Single](Individual). (P98)
• Utilizați funcția de încadrare? (P130)
Subiectul nu este focalizat corespunzător.
• Subiectul nu se află în aria de focalizare a camerei.
• [Shutter AF] (Focalizare automată declanșator) din meniul [Custom] (Personalizare) este setată la
[OFF] (Dezactivare)? (P186)
• Opțiunea [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom]
(Personalizare) este setată la [RELEASE] (Deblocare)? (P188)
• Funcția de blocare AF este (P90) aplicată incorect?
• Dacă există amprente sau praf pe obiectiv, este posibil ca obiectivul să fie focalizat în loc de
subiect.
Imaginea înregistrată este neclară.
Stabilizatorul de imagine nu funcționează.
• Timpul de expunere devine mai mare și funcția de stabilizator de imagine nu funcționează atunci
când fotografiile sunt realizate în locuri întunecate.
→ Atunci când realizați fotografii cu timp de expunere ridicat, vă recomandăm să utilizați un trepied
și temporizatorul.
293
13. Altele
Imaginea înregistrată prezintă granulații.
Apar zgomote pe imagine.
• Reduceți sensibilitatea ISO. (P93)
• Măriți setarea pentru [Noise Reduction] (Reducere zgomot) din [Photo Style] (Stil foto) sau reduceți
setarea pentru fiecare dintre elemente, cu excepția [Noise Reduction] (Reducere zgomot). (P175)
• Setați [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mare) la [ON]
(Activare). (P179)
Subiectul apare distorsionat în imagine.
• În timpul înregistrării cu declanșatorul electronic, înregistrării imaginilor video și înregistrarea foto
4K, dacă fotografiați un subiect în mișcare, este posibil ca acesta să apară distorsionat în imagine.
Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Acest fenomen nu
indică o defecțiune.
Luminozitatea sau nuanțele imaginii înregistrate diferă de cele ale scenei reale.
• Când înregistrați într-un mediu cu lumină precum lumină fluorescentă sau cu dispozitiv de iluminare
LED etc., reducerea timpului de expunere poate cauza ușoare schimbări de luminozitate și culoare.
Acestea reprezintă un rezultat al caracteristicilor sursei de lumină și nu indică o defecțiune.
• La înregistrarea subiectelor în locații extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu
dispozitiv de iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc. culorile sau luminozitatea
ecranului se poate modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale.
294
13. Altele
Imagini video
Înregistrarea imaginilor video nu este posibilă.
• Este posibil să nu puteți înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului atunci
când utilizați un card de mare capacitate.
Înregistrarea imaginilor video se întrerupe.
• Înregistrarea imaginilor video necesită carduri cu niveluri ale claselor de viteză care acceptă
anumite tipuri de înregistrare. Utilizați un card acceptat. (P27)
Uneori, ajustarea focalizării cu modul Auto Focus (Focalizare automată) este dificilă în
timpul înregistrării imaginilor video 4K.
• Aceasta poate apărea la realizarea unei imagini prin reducerea vitezei de focalizare automată
pentru a ajusta focalizarea cu mai multă precizie. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
În imagini video sunt înregistrate pocnete și zgomote anormale.
Sunetul înregistrat are un volum foarte redus.
• Când înregistrați într-un mediu silențios, sunetul operării aperturii, focalizării ar putea fi
înregistrat în imaginile video. Acest fenomen nu indică o defecțiune. Operarea focalizării în
timpul înregistrării de imagini video poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă). (P160).
• În timpul înregistrării imaginilor video, atingerea diafragmei microfonului cu degetul poate reduce
nivelul înregistrării audio sau sunetul nu va fi înregistrat deloc. De asemenea, acordați atenție
deoarece sunetul de operare a obiectivului poate fi ușor înregistrat în acest moment.
Sunt înregistrate sunete operaționale într-o imagine video
• Dacă suntele operaționale produse în timpul înregistrării vă deranjează, recomandăm schimbarea
setării relevante prin operațiile tactile. (P157)
• Deoarece imaginile video sunt înregistrate până când butonul de imagine video este apăsat pentru
a opri înregistrarea, este posibil ca volumul sunetelor operaționale să fie observabil la redare.
Pentru a suprima acest sunet, recomandăm încercarea următoarei metode.
→ Divizați ultima parte a imaginii video utilizând [Video Divide] (Divizare video) (P224) din meniul
[Playback] (Redare).
În unele cazuri, imaginile video nu pot fi divizate la o locație apropiată de sfârșitul imaginii video.
Pentru a evita această problemă, continuați înregistrarea timp de încă 3 secunde.
Bliț
Blițul nu este activat.
• Blițul nu poate fi utilizat în următoarele cazuri.
→ Blițul este setat la
(P147, 148, 150)
• Când se utilizează declanșatorul electronic, blițul nu este activat. (P181)
• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare), blițul nu este activat. (P180)
295
13. Altele
Monitor/Vizor
Monitorul/vizorul se închide, deși camera este pornită.
• Dacă nu sunt efectuate operații în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off]
• (Dezactivare automată LVF/monitor) (P203) , iar monitorul/vizorul se stinge.
• Când un obiect sau mâna dumneavoastră este poziționat/ă în apropierea senzorului de ochi,
este posibil ca afișarea pe monitor să fie comutată la afișarea în vizor.
Poate licări pentru o clipă, sau luminozitatea ecranului se poate modifica semnificativ
pentru un scurt timp.
• Acest lucru are loc din cauza schimbării aperturii obiectivului atunci când butonul declanșator este
apăsat pe jumătate sau când luminozitatea subiectului se modifică. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
Monitorul și vizorul nu sunt comutate atunci când este apăsat [LVF].
• Este afișată doar pe monitorul LCD atunci când camera este conectată la calculator sau la
imprimantă.
Redare
Imaginea nu este redată.
Nu există imagini înregistrate.
• Cardul este introdus în cameră?
• Acesta este un folder sau o imagine care a fost procesată în PC?
În acest caz, nu poate fi redată cu acest aparat.
→ Este recomandată utilizarea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” pentru a scrie imagini de pe
calculator pe card.
• Setați [Playback Mode] (Mod redare) la [Normal Play] (Redare normală). (P212)
Partea roșie a imaginii înregistrate și-a modificat culoarea la negru.
• Când se execută eliminarea efectului de ochi roșii (
sau
), părțile de culoare roșie
pot fi corectate la culoarea neagră.
→ Se recomandă realizarea fotografiilor cu blițul setat la
sau [Red-Eye Removal]
(Eliminare efect de ochi roșii) setat la [OFF] (Dezactivare). (P178)
296
13. Altele
Funcția Wi-Fi
Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi.
Undele radio se întrerup.
Punctul de acces wireless nu este afișat.
 Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Utilizați în domeniul de comunicații al dispozitivului care urmează a se conecta.
• Se află în apropiere un dispozitiv, de exemplu, un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc.,
care utilizează o frecvență de 2,4 GHz?
→ Undele radio se pot întrerupe atunci când sunt utilizate simultan. Utilizați-le la o distanță
suficientă față de dispozitiv.
• Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roșu, este posibil să nu fie inițiată
conexiunea cu un alt echipament sau să fie întreruptă.
(Este afișat un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare).)
• Dacă plasați camera pe o masă sau un raft din metal, undele radio pot fi afectate negativ.
În astfel de cazuri, nu puteți stabili o conexiune. Îndepărtați camera de pe suprafața din metal.
 Despre un punct de acces wireless
• Asigurați-vă că punctul de acces wireless la care vă conectați se află în stare de funcționare.
• Verificați starea undelor radio la punctul de acces wireless.
→ Efectuați conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
→ Schimbați locația și orientarea punctului de acces wireless.
• Este posibil să nu se afișeze chiar dacă undele radio există în funcție de setarea punctului de
acces wireless.
Opriți și reporniți punctul de acces wireless.
→ Dacă canalul wireless al punctului de acces wireless nu poate fi setat automat, setați-l manual
selectând din canalele de la 1 la 11.
→ Când SSID-ul de rețea al punctului de acces wireless este setat să nu difuzeze, este posibil ca
punctul de acces wireless să nu fie detectat. Introduceți SSID-ul de rețea pentru a începe
conexiunea (P265) sau pentru a activa difuzarea SSID a punctului de acces wireless.
Acest aparat nu este afișat pe ecranul de setări Wi-Fi al smartphone-ului.
• Din meniul de setare Wi-Fi de la smartphone, dezactivați și reactivați funcția Wi-Fi.
Când încerc să configurez o conexiune Wi-Fi cu un calculator, numele de utilizator și
parola nu sunt recunoscute, așadar nu mă pot conecta la calculator.
• Unele versiuni de sistem de operare utilizează două tipuri de conturi: un cont local și un cont
Microsoft. Utilizați numele de utilizator și parola pentru contul local.
297
13. Altele
PC-ul nu este recunoscut când utilizez o conexiune Wi-Fi.
Camera nu poate fi conectată la PC printr-o conexiune Wi-Fi.
• Numele implicit al grupului de lucru este setat la „WORKGROUP” (Grup de lucru).
Dacă ați modificat numele grupului de lucru, computerul nu va fi recunoscut.
În [PC Connection] (Conexiune PC) din meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi), înlocuiți numele
grupului de lucru cu cel al computerului la care vă conectați. (P269)
• Confirmați că numele de conectare și parola sunt introduse corect.
• Când ora sistemului computerului Mac sau Windows conectat la cameră diferă considerabil de cea
a camerei, camera nu poate fi conectată la computer sau PC în cazul anumitor sisteme de operare.
→ Confirmați că setările [Clock Set] (Setare ceas) și [World Time] (Fus orar) de pe cameră se
potrivesc cu ora, data și fusul orar de pe computerul Windows sau Mac. Când ambele setări
diferă considerabil, potriviți-le.
Imaginile nu pot fi transmise la serviciul web.
• Confirmați că informațiile de conectare (ID de conectare/nume de utilizator/adresă de e-mail/parolă)
sunt corecte.
Transmiterea imaginii la serviciul web necesită oarecare timp.
Transmiterea imaginilor eșuează la jumătate. Unele imagini nu pot fi transmise.
• Dimensiunea imaginii este prea mare?
Transmiteți după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video) (P224).
→ Reduceți dimensiunea imaginii la [Size] (Dimensiune) (P250) și apoi trimiteți.
• Transmiterea poate dura mai mult timp când distanța față de punctul de acces wireless este mare.
→ Transmiteți mai aproape de punctul de acces wireless.
• Formatul de fișier al imaginii video care poate fi trimisă diferă în funcție de destinație. (P248)
Am uitat parola pentru Wi-Fi.
• Executați [Reset Network Settings] (Resetare setări rețea) din meniul [Setup] (Configurare). (P209)
Însă, informațiile pe care le-ați setat în meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) sau [Bluetooth] vor
fi resetate.
298
13. Altele
TV, PC și imprimantă
Nu văd imagine pe televizor. Ecranul televizorului este neclar sau nu este colorat.
• Camera este conectată corect la televizor? (P272)
→ Setați selectorul de intrare al televizorului la HDMI.
VIERA Link nu funcționează.
• [VIERA Link] de pe acest aparat este setată la [ON] (Activare)? (P206)
→ Verificați setarea VIERA Link la dispozitivul conectat.
→ Opriți și apoi reporniți aparatul.
Comunicația cu PC-ul nu este posibilă.
• Setați [PC(Storage)] (PC(Stocare))în [USB MODE] (Mod USB). (P205, 277)
• Opriți și apoi reporniți aparatul.
Cardul nu este recunoscut de către PC.
(Se utilizează cardul de memorie SDXC.)
• Verificați dacă PC-ul dumneavoastră este compatibil cu cardurile de memorie SDXC.
• Este posibil ca un mesaj solicitând formatarea cardului să se afișeze la conectare, dar nu formatați.
• Dacă mesajul [Access] afișat pe monitor nu dispare, deconectați cablul de conexiune USB după
oprirea aparatului.
Imaginile nu pot fi imprimate când camera este conectată la o imprimantă.
• Nu puteți imprima fotografii cu imprimante care nu acceptă tehnologia PictBridge.
• Setați la [PictBridge(PTP)] în [USB Mode] (Mod USB). (P205, 280)
Marginile fotografiei sunt decupate la imprimare.
• Dezactivați pe imprimantă toate setările pentru imprimare decupată sau fără margini înainte de a
imprima.
• Setarea raportului de dimensiuni al imaginilor este diferit de cel al hârtiei utilizate pentru imprimare.
→ Dacă imprimați într-un magazin, verificați dacă imaginile cu raportul dimensiunilor 16:9 pot fi
imprimate.
299
13. Altele
Altele
Este emis un sunet din obiectiv.
• Este un sunet al mișcării obiectivului sau operării diafragmei la pornirea sau la oprirea camerei.
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Acesta este sunetul ajustării automate a diafragmei, care are loc când utilizarea funcției de
transfocare, etc., duce la schimbare luminozității. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.
Transfocarea se oprește brusc.
• La utilizarea funcției de transfocare optică extra, acțiunea de transfocare se va opri temporar.
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Când butonul declanșator este apăsat până la jumătate, uneori se aprinde un
indicator roșu.
• În locuri întunecate, lampa de asistare a focalizării automate (P187) luminează roșu pentru a facilita
focalizarea unui subiect.
Camera se încălzește.
• Camera se poate încălzi ușor în timpul utilizării, dar acest lucru nu afectează performanța sau
calitatea.
Ceasul este resetat.
• Dacă nu utilizați camera pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca ceasul să fie resetat.
→ Resetați ceasul. (P32)
Când utilizați transfocarea, imaginea devine ușor deformată, iar marginile subiectului
se colorează.
• Imaginile pot fi ușor deformate sau ușor colorate în jurul marginilor, în funcție de raportul de
transfocare, dar acest lucru este normal.
300
13. Altele
Măsuri de precauție la utilizare
Utilizare optimă a camerei
Țineți aparatul la distanță de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu
microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizați aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile și/sau sunetul de pe aparat pot suferi
•
•
•
•
perturbații din cauza radiației undelor electromagnetice.
Nu utilizați acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote care
pot afecta negativ imaginea și/sau sunetul.
Înregistrările pot fi distruse sau imaginile pot fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice create
de difuzoare sau motoare mari.
Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea și/sau
sunetul.
Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice și nu mai funcționează
corespunzător, opriți aparatul și scoateți acumulatorul sau deconectați adaptorul de curent
alternativ. Apoi reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul de alimentare cu curent
alternativ și reporniți aparatul.
Nu utilizați aparatul lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistrați imagini lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile și/sau
sunetele pot fi afectate negativ.
Asigurați-vă că utilizați doar cablurile furnizate.
Dacă utilizați accesorii opționale, utilizați doar cablurile furnizate cu acestea.
Nu prelungiți cablurile sau firele.
Nu păstrați obiectele care pot fi influențate magnetic în apropierea difuzorului.
• Obiectele magnetizate precum cardurile bancare, legitimațiile de călătorie, ceasurile pot fi afectate
negativ de influența magnetică a difuzorului.
Nu pulverizați insecticide sau substanțe chimice volatile spre aparat.
• Dacă aparatul este pulverizat cu astfel de substanțe, carcasa sa se poate deteriora iar finisajul se
va distruge.
301
13. Altele
Curățare
Înainte de curățarea camerei, scoateți acumulatorul sau elementul de cuplare pentru
curent continuu (opțional) sau scoateți fișa de alimentare din priză. Apoi, ștergeți
camera cu o cârpă moale și uscată.
• Când camera este foarte murdară, aceasta se poate curăța prin ștergere cu o cârpă ușor umezită,
iar apoi cu o lavetă uscată.
• Nu utilizați solvenți ca benzină, diluanți, alcool, detergent de bucătărie, pentru curățarea camerei
deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior și finisajul.
• Când utilizați o lavetă tratată chimic, consultați instrucțiunile de folosire.
Când nu utilizați camera pentru o perioadă mai lungă de timp
• Scoateți întotdeauna acumulatorul și cardul din cameră.
• Dacă acumulatorul este în continuare lăsat în cameră, se va descărca, indiferent dacă este pornită
•
•
•
•
•
camera sau nu. Dacă acumulatorul este lăsat în mod continuu în cameră, acesta se va descărca și
va deveni inutilizabil, chiar dacă este încărcat.
Nu lăsați produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru mult timp.
Vă recomandăm depozitarea camerei împreună cu un agent desicator (silica gel) atunci când o
păstrați într-un dulap, sau sertar.
Depozitați acumulatorul într-un loc uscat și rece, cu o temperatură relativ stabilă. (Temperatura
recomandată: 15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F), Umiditate recomandată: între 40%RH și 60%RH)
La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea
acestuia o dată pe an.
Scoateți acumulatorul din cameră și depozitați-l din nou după ce a fost descărcat complet.
Verificați toate componentele înainte de a realiza fotografii, în cazul în care nu ați utilizat camera
pentru o perioadă lungă de timp.
Despre monitor/vizor
• Nu apăsați pe ecran cu forță excesivă. Acest lucru poate duce la apariția unor culori neuniforme pe
ecran și la defectarea acestuia.
• Dacă atunci când porniți camera, aceasta este rece, imaginea de pe monitor/vizor va fi puțin mai
întunecată decât de obicei. Cu toate acestea, pe măsură ce temperatura internă a camerei crește,
imaginea va reveni la luminozitatea normală.
La fabricarea ecranului monitorului/vizorului s-a folosit o tehnologie de mare precizie.
Totuși, pe monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau mai luminoase (roșii,
albastre sau verzi). Acest fenomen nu indică o defecțiune. Deși componentele ecranului
monitorului/vizorului sunt produse cu tehnologie de precizie înaltă controlată, este
posibil ca unii pixeli să fie inactivi sau să fie întotdeauna aprinși. Punctele nu vor fi
înregistrate pe fotografiile de pe card.
302
13. Altele
Despre obiectiv
• Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
• Imaginile pot apărea ușor albe dacă obiectivul este murdar (amprente etc.). Porniți camera, țineți cu
degetele de butucul obiectivului extras și curățați ușor suprafața obiectivului cu o lavetă moale,
uscată.
• Nu lăsați camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate duce la
defectarea camerei. De asemenea, aveți grijă când așezați camera afară sau în apropierea unei
ferestre.
Baterie
Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu. Capacitatea acestuia de
a genera energie se bazează pe reacțiile chimice care au loc în interior.
Aceste reacții sunt sensibile la temperatura și umiditatea mediului înconjurător.
Dacă temperatura este prea ridicată sau prea scăzută, perioada de funcționare a
acumulatorului va fi mai scurtă.
Scoateți întotdeauna acumulatorul după utilizare.
• Amplasați acumulatorul extras într-un recipient de plastic și depozitați-l sau țineți-l la distanță de
obiecte metalice (cleme etc.).
Când ieșiți, luați acumulatoare de rezervă încărcate.
• Țineți cont de faptul că perioada de funcționare a unui acumulator va fi mai redusă în medii cu
temperaturi scăzute, de exemplu în stațiuni de schi.
• Când călătoriți, asigurați-vă că aveți pregătit adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
și cablul de conexiune USB (furnizat) pentru a putea încărca acumulatorul în țara în care călătoriți.
Dacă scăpați acumulatorul pe jos în mod accidental, verificați dacă terminalele sau
corpul acestuia nu sunt afectate.
• Introducerea unui acumulator defect în cameră va deteriora camera.
Depuneți la deșeuri acumulatoarele neutilizabile.
• Acumulatorul are o durată de viață limitată.
• Nu aruncați acumulatoarele în foc, deoarece acestea pot exploda.
Nu permiteți ca terminalele acumulatorului să intre în contact cu obiecte metalice
(precum coliere, agrafe de păr etc.).
• Acestea pot provoca scurtcircuite sau generarea unei călduri excesive, iar dacă atingeți
acumulatorul în astfel de condiții puteți suferi arsuri grave.
303
13. Altele
Adaptor de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
• Dacă utilizați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) lângă un aparat radio, recepția
radio poate fi perturbată.
Păstrați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) la o distanță de 1 m (3,3 ft) sau mai
departe de radiouri.
• Când utilizați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat), acesta poate genera sunete
similare unui zumzăit. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• După ce încărcarea s-a încheiat, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare de la priza de
curent electric.
(Dacă acesta este lăsat conectat, va consuma o cantitate redusă de curent.)
Card și date
Nu lăsați cardul în locuri cu temperatură ridicată, unde se generează ușor unde
electromagnetice sau electricitate statică sau în bătaia directă a razelor solare.
Nu îndoiți și nu expuneți cardul la șocuri.
• Cardul poate fi distrus sau conținutul înregistrat se poate deteriora sau șterge.
• După utilizare, în timpul depozitării sau în timpul transportului, păstrați cardul în carcasa sau husa
aferentă.
• Nu permiteți ca impuritățile, praful și umezeala să intre în contact cu terminalele de pe spatele
cardului și nu atingeți terminalele cu degetele.
• Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde dacă aparatul suferă o defecțiune din cauza
manevrării necorespunzătoare. Panasonic nu își va asuma răspunderea pentru nici o pagubă
cauzată ca urmare a pierderii datelor înregistrate.
 Notă privind transferul către o terță parte, sau depunerea la deșeuri
a cardului de memorie
• Operațiile de „formatare” sau „ștergere” cu ajutorul camerei sau al PC-ului modifică doar
informațiile de management de fișier și nu pot fi utilizate la ștergerea completă a datelor de
pe cardul de memorie.
• Vă recomandăm să distrugeți fizic cardul de memorie sau să utilizați un software de ștergere
date disponibil în comerț pentru a șterge complet datele de pe cardul de memorie înainte de
transferul către o terță parte sau depunerea acestuia la deșeuri.
• Managementul datelor de pe cardul de memorie intră în responsabilitatea utilizatorului.
Despre trepiede și suporturi cu un picior
• Când folosiți un trepied, asigurați-vă că trepiedul este stabil atunci când camera este montată pe acesta.
• Când folosiți un trepied sau un suport cu un picior, nu veți putea extrage cardul sau acumulatorul.
• Verificați ca șurubul trepiedului sau suportului cu un picior să nu fie înclinat atunci când atașați sau
detașați camera. Puteți deteriora șurubul de pe cameră dacă îl rotiți cu o forță prea mare.
De asemenea, corpul camerei și eticheta cu caracteristici nominale se pot deteriora sau zgâria
dacă aparatul este montat prea strâns pe trepied sau picior.
• Citiți instrucțiunile de operare ale trepiedului sau suportului cu un picior.
304
13. Altele
Despre informațiile personale
Vă recomandăm să activați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) și [Wi-Fi Function Lock] (Blocare funcție
Wi-Fi) pentru a vă proteja informațiile personale. (P269, 270)
Dacă un nume sau o zi de naștere sunt setate pentru [Profile Setup] (Configurare profil)/funcția de
recunoaștere a feței, aceste informații personale vor fi păstrate în cameră și înregistrate în imagine.
Trebuie să acordați atenție specială intimității, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului
și să vă asumați responsabilitatea atunci când utilizați [Silent Mode] (Mod silențios) sau
utilizați funcții precum scrierea informațiilor despre locație și modificarea zgomotului
declanșatorului etc.
Derogare de răspundere
• Informațiile incluzând informații personale pot fi modificate sau șterse în urma unei operări
necorespunzătoare, efectului electricității statice, accidentelor, defecțiunilor, reparațiilor sau altor
manipulări necorespunzătoare.
Vă rugăm țineți cont de faptul că Panasonic nu este responsabilă în niciun mod pentru daune
directe sau indirecte care rezultă din modificarea sau ștergerea informațiilor sau informațiilor cu
caracter personal.
Când solicitați o reparație, transferul către o terță parte sau depunerea la deșeuri.
• După realizarea unei copii a informațiilor personale, ștergeți întotdeauna informații precum informații
•
•
•
•
personale și setări pentru conexiunea LAN wireless, pe care le-ați salvat în cameră, folosind
[Reset Network Settings] (Resetare setări rețea)/[Delete account] (Ștergere cont) (P209, 262).
Resetați setările pentru a vă proteja informațiile private. (P208)
Scoateți cardul de memorie din cameră atunci când solicitați o reparație.
Setările pot reveni la setările predefinite din fabrică atunci când camera este reparată.
Vă rugăm contactați distribuitorul de la care ați achiziționat camera sau compania Panasonic dacă
operațiile de mai sus nu sunt posibile din cauza unei defecțiuni.
La transferul către o terță parte sau la depunerea la deșeuri a cardului de memorie, vă
rugăm consultați „Notă privind transferul către o terță parte sau depunerea la deșeuri
a cardului de memorie”. (P304)
La încărcarea imaginilor în servicii Web
• Imaginile pot conține informații care se pot utiliza pentru identificarea persoanelor, precum titluri,
date de înregistrare și informații de locație. La încărcarea de imagini în servicii Web, verificați cu
atenție și apoi încărcați.
305
13. Altele
Funcția Wi-Fi
 Utilizați camera ca dispozitiv LAN wireless
Când utilizați echipamentele sau calculatoarele care au nevoie de o securitate mai fiabilă decât
dispozitivele LAN wireless, asigurați-vă că sunt luate măsurile corespunzătoare pentru conceptele de
siguranță și defectele sistemelor utilizate. Panasonic nu își va asuma responsabilitatea pentru nicio
deteriorare care survine din utilizarea camerei în alt scop decât ca dispozitiv LAN wireless.
 Se presupune că funcția Wi-Fi a acestei camere este utilizată în
țările în care este vândută această cameră
Există riscul ca această cameră să încalce reglementările privind undele radio dacă este utilizată în
alte țări decât cele în care această cameră este comercializată, iar Panasonic nu își asumă
responsabilitatea pentru astfel de încălcări.
 Există riscul ca datele transmise și recepționate prin unde radio să
fie interceptate
Vă rugăm să rețineți că există riscul ca datele transmise și recepționate prin unde radio să fie
interceptate de un terț. Vă recomandăm insistent să stabiliți o cheie de criptare pentru a păstra
securitatea informațiilor.
 Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate
statică sau interferențe
• Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferențe, precum în
apropierea cuptoarelor cu microunde. Acestea pot cauza întreruperi ale undelor radio.
• Utilizarea camerei în apropierea dispozitivelor precum cuptoare cu microunde sau telefoane fără fir
care utilizează banda de unde radio de 2,4 GHz poate cauza o scădere a performanței ambelor
dispozitive.
 Nu vă conectați la o rețea wireless pentru care nu aveți autorizație
de utilizare
Când camera utilizează funcția Wi-Fi, rețelele wireless vor fi căutate automat. Când se întâmplă acest
lucru, ar putea fi afișate rețelele wireless pe care nu sunteți autorizat să le utilizați (SSID), însă nu
încercați să vă conectați la rețea deoarece poate fi considerat acces neautorizat.
 SSID se referă la numele care este utilizat pentru a identifica o rețea printr-o conexiune LAN wireless.
Transmisia este posibilă dacă SSID corespunde ambelor dispozitive.
306
13. Altele
• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
• Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing
Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” și logoul „AVCHD
Progressive” sunt mărci înregistrate ale Panasonic Corporation și
Sony Corporation.
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale
Dolby Laboratories.
HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.
Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation în SUA și/sau în alte țări.
Windows este o marcă înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în SUA
și/sau alte țări.
iMovie, Mac, OS X și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în
alte țări.
iPad, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
și în alte țări.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
Android și Google Play sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
307
13. Altele
• Marca și logo-ul Bluetooth® sunt mărci înregistrate și
•
•
•
•
•
•
•
•
proprietatea Bluetooth SIG Inc. și orice utilizare a acestor mărci
de către Panasonic Corporation are loc sub licență. Celelalte
mărci și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a
Wi-Fi Alliance®.
Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare
a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi®” este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™” și „WPA2™” sunt mărci
înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
DLNA, logoul DLNA și DLNA CERTIFIED sunt mărci
înregistrate, mărci de service sau mărci de certificare ale
Digital Living Network Alliance.
Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware
Corporation. DynaFont este o marcă înregistrată a
DynaComware Taiwan Inc.
QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE
INCORPORATED.
Alte denumiri de sisteme și produse menționate în aceste
instrucțiuni sunt de regulă mărci înregistrate sau mărci ale
producătorilor care au dezvoltat produsul sau sistemul respectiv.
Acest produs este licențiat sub licență de patent AVC pentru utilizare personală de către un
consumator sau alte utilizări în urma cărora nu este remunerat pentru (i) codare video în
conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) și/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de
către un consumator în cadrul unei activități personale și/sau obținut de la un furnizor de materiale
video, licențiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licență nu este acordată sau nu
va fi implicată pentru o altă utilizare. Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C.
Consultați http://www.mpegla.com
308
Depunerea la deșeuri a echipamentelor și a bateriilor vechi
Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare
indică faptul că produsele electrice și electronice, precum și bateriile
uzate nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea
produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneți la punctele
de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională.
Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeuri, veți ajuta la
economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte
negative asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător.
Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să
contactați autoritățile locale.
Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deșeuri să fie pedepsită
conform legilor naționale.
Notă pentru simbolul de baterie (simbolul de jos):
Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic.
În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru
elementul chimic în cauză.
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri
din reţele fixe (terestre)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement