Panasonic DCGX9 Operating instructions

Panasonic DCGX9 Operating instructions
Upute za uporabu
naprednih značajki
Digitalni fotoaparat
Model br.
DC-GX9
Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe proizvoda
i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Prikazi poruka
→322
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
→324
Pronalaženje potrebnih informacija
→2
Sadržaj
→5
Sadržaj po funkcijama
→11
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova
→16
Popis izbornika
→188
DVQP1465ZA
M0218KZ0
Pronalaženje potrebnih informacija
U ovim "Uputama za uporabu naprednih značajki" potrebne informacije možete pronaći
na sljedećim stranicama.
Klikom na broj stranice možete prijeći na povezanu stranicu i brzo pronaći
informacije.
Pretraživanje "Sadržaja"
5–
Pretraživanje popisa naziva
funkcija
11 –
"Sadržaj po funkcijama"
Pretraživanje "Naziva i
funkcija osnovnih dijelova"
16 –
Pretraživanje "Popisa prikaza
na monitoru/tražilu"
315 –
Pretraživanje popisa
poruka na zaslonu
322 –
Pretraživanje popisa izbornika
188 –
Pretraživanje "Pitanja i
odgovora
za rješavanje problema"
324 –
"Prikazi poruka"
Detalje o uporabi ovog priručnika
potražite na sljedećoj stranici.
2
Uporaba priručnika
Ikone načina snimanja
Način snimanja:
U načinima snimanja u kojima se prikazuju ikone u crnoj boji možete odabrati i
upotrebljavati navedene izbornike i funkcije.
(Prilagođeni način rada) ima različite funkcije ovisno o memoriranom načinu
snimanja.
• Kliknite na poveznicu iz teksta da biste prešli na odgovarajuću stranicu.
• Opis u ovim uputama za uporabu temelji se na izmjenjivom objektivu (HFS12032).
Kliknite na ovu ikonu za prelazak na "Pronalaženje potrebnih informacija".
Kliknite na ovu ikonu za prelazak na "Sadržaj".
Kliknite na ovu ikonu za prelazak na "Popis izbornika".
Kliknite na ovu ikonu za povratak na prethodno prikazanu stranicu.
3
Uporaba priručnika
Oznake u tekstu
Označava da se izbornik može postaviti pritiskom na gumb [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi).
Označava da se postavka Wi-Fi može postaviti pritiskom na gumb
[Wi-Fi].
Savjeti za vještu uporabu i smjernice za snimanje.
(→00) Označava broj referentne stranice. Kliknite za odlazak na odgovarajuću stranicu.
Koraci za postavljanje stavke izbornika opisani su u nastavku:
Primjer: Za promjenu postavke [Quality] (Kvaliteta) na [ ] u izborniku [Rec] (Snimanje)
→
[Rec] → [Quality] → [ ]
• U ovim se uputama za uporabu gore, dolje, lijevo i desno na
kursorskom gumbu opisuju kao
.
• Radnje kotačića prikazane kao što je navedeno u nastavku.
Okretanje prednjeg kotačića
Zakretanje stražnjeg kotačića
Pritisak na stražnji kotačić
4
Sadržaj
Pronalaženje potrebnih informacija ... 2
Uporaba priručnika ..............................3
■
■
■
Sadržaj po funkcijama ....................... 11
■
Objektiv ............................................... 20
■
Kartica ................................................. 33
Prije uporabe
Prije uporabe ...................................... 13
Standardni pribor ............................... 15
■ Nazivi i funkcije
osnovnih dijelova .............................. 16
■
■
Pripreme
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na
ramenu ................................................ 21
■ Punjenje baterije ................................ 22
■
Umetanje baterije .......................................23
Punjenje baterije .........................................24
■
Umetanje i vađenje kartice
(neobavezno) ...................................... 32
Formatiranje kartice (inicijalizacija) ..............34
Procijenjeni kapacitet snimanja
(broj fotografija / vrijeme snimanja) ..............34
■
■
Pričvršćivanje/skidanje objektiva..... 36
Postavljanje sata................................ 40
Osnovne funkcije
Držanje fotoaparata ........................... 42
Podešavanje kuta monitora
i tražila ................................................. 44
■ Gumbi/kotačići
koji se upotrebljavaju za snimanje ...45
Usklađivanje svjetline prema dodirnutom
području ([Touch AE]) (Auto. ekspozicija
osjetljiva na dodir) ......................................55
■
■
Gumb [LVF] (Optičko tražilo)
(Snimanje fotografija s pomoću tražila) ........45
Okidač (Snimanje fotografija) ......................46
Gumb za videozapise
(Snimanje videozapisa) ...............................46
Funkcijski kotačić
(Odabir načina snimanja) ............................47
Prednji kotačić / stražnji kotačić ..................47
Kursorski gumb / gumb [MENU/SET]
(Odabir/postavljanje stavki) ........................50
Gumb [DISP.] (Prikaz)
(Promjena prikaza informacija) ...................50
■
Zaslon osjetljiv na dodir (Radnje
dodirom) .................................................... 53
Fokusiranje na objekt u dodirnutom
području (Automatski fokus osjetljiv na dodir,
zatvarač osjetljiv na dodir) ...........................54
5
■
■
Postavljanje izbornika ....................... 56
Izravan pristup često upotrebljavanim
izbornicima
(Brzi izbornik) .................................... 58
Promjena brzog izbornika na
omiljenu stavku............................................59
■
Dodjeljivanje često
upotrebljavanih funkcija gumbima
(Funkcijski gumbi) .............................. 60
Uporaba funkcijskih gumba tijekom
snimanja.......................................................61
Uporaba funkcijskih gumba tijekom
reprodukcije..................................................62
■
Unos teksta ......................................... 63
Sadržaj
Način snimanja
■
Snimanje fotografija s pomoću
automatskih postavki
(Inteligentni automatski način rada) .. 64
Izbornik [Intelligent Auto] (Inteligentni auto.
način rada) ................................................66
Postavljanje boje........................................67
Postavljanje svjetline (ekspozicije) /
zamućenja pozadine
(Funkcija kontrole defokusiranja) ..............68
Snimanje fotografija nakon
automatskog postavljanja vrijednosti
otvora blende i brzine zatvarača
(Program automatske ekspozicije) ....69
■ Snimanje fotografija postavljanjem
vrijednosti otvora blende i brzine
zatvarača ........................................... 70
Snimanje panoramskih fotografija
(Način panoramskog snimanja) ...... 76
■ Snimanje fotografija koje odgovaraju
sceni
(Scenski način rada)......................... 79
■
Vrste scenskog načina rada ......................80
■
Snimanje fotografija s
različitim efektima fotografije
(Način kreativnog upravljanja) ........ 83
■
Snimanje videozapisa
postavljanjem vrijednosti otvora
blende / brzine zatvarača /
ISO-osjetljivosti
(Način kreativnog videozapisa) ......89
■
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti
otvora blende (Način automatske ekspozicije
s prioritetom otvora blende) .......................70
Snimanje fotografija postavljanjem brzine
zatvarača (Način automatske ekspozicije s
prioritetom zatvarača) ...............................71
Snimanje fotografija postavljanjem
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
(Način ručne ekspozicije) ..........................72
Provjera efekata vrijednosti otvora blende
i brzine zatvarača (Način pregleda) ..........74
Jednostavno postavljanje vrijednosti otvora
blende / brzine zatvarača za odgovarajuću
ekspoziciju (Automatska ekspozicija jednim
pritiskom) ...................................................75
6
Vrste efekta fotografije ..............................84
Pomicanje ili zumiranje pri snimanju
fotoaparatom na fiksnom položaju
([4K Live Cropping]) (Izravno obrezivanje
4K-videozapisa) ........................................91
■
Memoriranje vlastitih
postavki i snimanje
(Prilagođeni način rada) .................. 93
Memoriranje vlastitih postavki
([Cust.Set Mem.]) (Prilagođene postavke) ....93
Snimanje s pomoću memoriranih
prilagođenih postavki ................................94
Sadržaj
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću
automatskog fokusa .......................... 95
■
Postavljanje načina fokusiranja (AFS, AFF,
AFC) ............................................................96
Promjena načina [AF Mode] (Auto. fokus) ...97
Promjena položaja i veličine
područja automatskog fokusa ....................103
Postavljanje položaja područja automatskog
fokusa s pomoću podloge osjetljive na dodir ..106
Optimizacija fokusa i svjetline
za dodirnuto područje ................................107
■
Snimanje fotografija s pomoću
zaključavanja fokusa i/ili ekspozicije
(Zaključavanje automatskog fokusa/
ekspozicije) ......................................111
■ Snimanje fotografija s pomoću
kompenzacije ekspozicije ..............112
■ Postavljanje ISO-osjetljivosti ........114
■ Podešavanje balansa bijele boje...116
■
Snimanje fotografija s pomoću
ručnog fokusiranja ........................... 108
Postavke 4K-fotografije i snimanja
■
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija
i odabir fotografija za spremanje ...120
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija ........120
Odabir fotografija iz datoteke 4K-fotografija
snimljenih u nizu i spremanje ..................124
Napomene o funkciji 4K-fotografija .........129
■
■
7
Funkcija snimanja u nizu ............................138
Snimanje fotografija s pomoću automatskog
okidača ......................................................140
■ Snimanje
fotografija prilikom
automatskog podešavanja postavke
(Uzastopno snimanje) ...................... 141
Podešavanje fokusa nakon snimanja
([Post Focus] (Naknadni fokus) / [Focus
Stacking] (Produbljivanje fokusa)) ...132
Snimanje s pomoću funkcije [Post Focus]
(Naknadni fokus)......................................132
Odabir točke fokusa i spremanje fotografije
([Post Focus]) (Naknadni fokus).................134
Odabir raspona fokusa za spajanje i
stvaranje jedne slike ([Focus Stacking])
(Produbljivanje fokusa)............................135
Napomene o načinu [Post Focus] (Naknadni
fokus) / [Focus Stacking] (Produbljivanje
fokusa) ....................................................136
Odabir načina snimanja .................. 137
Uzastopno snimanje uz ekspoziciju ...........142
Uzastopno snimanje uz otvor blende.........143
Uzastopno snimanje uz fokus ....................144
Snimanje fotografija
automatski na postavljenim intervalima
[Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija
u intervalima) .....................................145
■ Stvaranje stop animacije
[Stop Motion Animation] (Stop
animacija) ...........................................148
■
Sadržaj
Stabilizator, zum i bljeskalica
■
Ispravljanje podrhtavanja ............... 151
■
Uporaba zuma .................................. 155
■
Snimanje fotografija s pomoću
bljeskalice..........................................161
Postavljanje fokalne duljine objektiva ........153
Optički zum ................................................155
Povećanje teleefekta ..................................156
Promjena postavki za objektiv s električnim
zumom .......................................................159
Uporaba zuma izvršavanjem radnji
dodirom (Zum osjetljiv na dodir).................160
■
Postavljanje funkcija bljeskalice..... 163
■
Snimanje fotografija s pomoću
bežičnih bljeskalica .......................... 168
Promjena načina bljeskanja
(Ručna bljeskalica) .....................................163
Promjena načina rada bljeskalice...............164
Postavljanje spore sinkronizacije ...............166
Podešavanje jačine bljeskalice ..................167
Sinkronizacija jačine bljeskalice s
fotoaparatom tijekom kompenzacije
ekspozicije .................................................167
Snimanje videozapisa
■
Snimanje videozapisa/
4K-videozapisa ..................................171
Postavljanje formata, veličine fotografija i
brzine snimanja videozapisa ......................173
Podešavanje fokusa pri snimanju
videozapisa ([Continuous AF]) (Neprekinuti
auto. fokus) ................................................175
Snimanje fotografija tijekom
snimanja videozapisa .................... 176
■ Snimanje kratkih filmova .............. 177
■
Reprodukcija i uređivanje fotografija
■
Pregledavanje fotografija ................ 180
Pregledavanje videozapisa ............. 181
■
Promjena načina reprodukcije ........183
■
8
Izrada fotografija od videozapisa ...............182
Zumiranje i
"zumiranje tijekom reprodukcije".................183
Pregled popisa fotografija
"indeksna reprodukcija" .............................183
Prikaz fotografija prema datumu snimanja na
izborniku "Kalendarska reprodukcija" .........184
■
■
Prikaz grupnih fotografija ............... 185
Brisanje fotografija .......................... 187
Sadržaj
Uporaba funkcija izbornika
■
Popis izbornika ................................ 188
[Setup] (Postavljanje) ................................223
[My Menu] (Moj izbornik)............................234
[Playback] (Reprodukcija) .........................235
[Rec] (Snimanje) ........................................189
[Motion Picture] (Videozapis) .....................205
[Custom] (Prilagođeno) ..............................207
Wi-Fi/Bluetooth
Što možete učiniti s pomoću funkcije
Wi-Fi®/Bluetooth® ..............................252
■ Funkcija Wi-Fi/Bluetooth ................ 253
■ Povezivanje fotoaparata na
pametni telefon ................................. 256
■
Instalacija aplikacije "Panasonic Image App"
za pametne telefone / tablete .................... 256
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
kompatibilan s tehnologijom Niskoenergetski
Bluetooth ................................................... 257
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon koji
ne podržava Niskoenergetski Bluetooth ....... 260
■
■
Slanje slika na
web-uslugu ............................................... 284
Slanje slika na uslugu
[Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u
oblaku) ...................................................... 287
Usluga [LUMIX CLUB] .............................. 288
Upravljanje s pomoću pametnog
telefona ............................................. 264
Uključivanje/isključivanje fotoaparata s pomoću
pametnog telefona..................................... 264
Upravljanje okidačem fotoaparata s pomoću
pametnog telefona (udaljeno snimanje) .... 265
Reprodukcija ili spremanje slika pohranjenih
na fotoaparatu ili slanje slika na stranice
društvenih mreža ...................................... 269
Automatski prijenos slika na pametni
telefon ........................................................270
Zabilježavanje podataka o lokaciji
pametnog telefona na snimljenu sliku ....... 272
Sinkronizacija sata fotoaparata
s pametnim telefonom ............................... 273
Spajanje videozapisa snimljenih s pomoću
funkcije Kratki film po želji na pametnom
telefonu ......................................................273
9
Prikaz fotografija na TV-prijamniku ... 275
Slanje fotografija ............................. 276
■ Slanje fotografija na pametni
telefon............................................... 279
■ Bežični ispis ..................................... 280
■ Slanje fotografija na AV-uređaj ....... 281
■ Slanje fotografija na računalo ........ 282
■ Uporaba web-usluga ....................... 284
■
■
Wi-Fi veze ......................................... 291
■
[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) ............................................ 297
Povezivanje putem bežične pristupne točke
([Via Network]) (Mrežom) .......................... 291
Izravno povezivanje ([Direct]) (Izravno) .... 294
Brzo povezivanje s pomoću
prethodno upotrijebljenih postavki
([Select a destination from History])
(Odabir odredišta iz povijesti) / [Select a
destination from Favorite])
(Odabir odredišta iz favorita)) ................... 295
Sadržaj
Povezivanje s drugim uređajima
■
Uživanje u 4K-videozapisima ......... 298
■
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika ..... 300
■
Spremanje snimljenih fotografija
i videozapisa na računalo ............... 304
Prikaz 4K-videozapisa .............................. 298
Spremanje 4K-videozapisa ....................... 299
Spremanje snimljenih fotografija i
videozapisa na snimač .................. 309
■ Ispis ................................................ 310
■
Ispis s datumom i tekstom .......................312
Snimanje za vrijeme pregledavanja
slika na fotoaparatu ................................... 302
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) .... 303
Preuzimanje softvera ................................ 305
Kopiranje fotografija i
videozapisa ............................................... 307
Ostalo
Dodatni pribor .................................. 313
■
■
Vanjska bljeskalica (neobavezna) ............. 313
Prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan) /
sprežnik za istosmjernu struju
(neobavezan)............................................. 314
Popisa prikaza na
monitoru/tražilu ................................ 315
10
Prikazi poruka .................................. 322
Pitanja i odgovori
za rješavanje problema .................... 324
■ Mjere opreza pri uporabi
i napomene ....................................... 333
■
■
Sadržaj po funkcijama
Snimanje
Snimanje
Način snimanja ...........................................47
[Preview] (Pregled) .......................................74
Način panoramskog snimanja..................... 76
Uzastopno snimanje...................................141
[Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima) ................................................145
[Stop Motion Animation] (Stop animacija)....148
[Silent Mode] (Tihi način rada) .................. 201
[Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija) .......... 204
4K-fotografija
[4K PHOTO] (4K-fotografija) .......................120
Snimanje s funkcijom [Post Focus]
(Naknadni fokus).........................................132
Fokus (Automatski fokus / Ručni fokus)
Automatski fokus ......................................... 95
Način automatskog fokusa .......................... 97
Podešavanje položaja automatskog fokusa ...103
Ručno fokusiranje ......................................108
Zaključavanje automatskog
fokusa/ekspozicije ..................................... 111
Snimanje
Način snimanja...........................................137
Funkcija snimanja u nizu.............................138
[Self Timer] (Auto. okidač)...........................140
Ekspozicija
[Touch AE] (Auto. ekspozicija osjetljiva na
dodir)............................................................ 55
[One Push AE] (Auto. ekspozicija jednim
pritiskom) .................................................... 75
Zaključavanje automatskog
fokusa/ekspozicije ..................................... 111
Kompenzacija ekspozicije.......................... 112
ISO-osjetljivost........................................... 114
Uzastopno snimanje uz ekspoziciju ...........142
[Metering Mode] (Način mjerenja)..............196
Kvaliteta fotografija i ton boje
Balans bijele boje ...................................... 116
[Picture Size] (Veličina slike) ..................... 190
[Quality] (Kvaliteta) .....................................190
[Photo Style] (Stil fotografije) ......................192
[Filter Settings] (Postavke filtra)..................194
[Color Space] (Prostor boje).......................196
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i
potamnjivanje)............................................197
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost) .........................198
[i.Resolution] (i.Razlučivost) .......................198
[Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača)...199
[Shading Comp.] (Kompenzacija sjene)..... 200
[Diffraction Compensation] (Kompenzacija
loma)......................................................... 200
[HDR] (Visoki dinamički raspon) ................ 203
Stabilizator
Dvostruki stabilizator slike ..........................151
Funkcija hibridnog stabilizatora slike s 5 osi ...151
Bljeskalica
[Flash Mode] (Način rada bljeskalice).........164
Spora sinkronizacija ...................................166
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) ...167
Postavke bežične bljeskalice.......................168
Praćenje
Snimanje za vrijeme pregledavanja slika ... 302
Videozapis
Videozapis
Način kreativnog videozapisa ..................... 89
[4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje
4K-videozapisa) .......................................... 91
[Rec Format] (Format snimanja) /
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) ..............173
Snimanje fotografija tijekom snimanja
videozapisa ................................................176
[Snap Movie] (Kratki film)............................177
Zvuk
[Sound Rec Level Adj.] (Podešavanje razine
snimanja zvuka) ........................................ 205
[Wind Noise Canceller] (Poništavanje šuma
vjetra) ........................................................ 206
11
Postavke zaslona
[Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine
snimanja zvuka) ........................................ 205
[Monochrome Live View] (Monokromatski
prikaz uživo) .............................................. 214
[Center Marker] (Oznaka središta) ............ 216
[Zebra Pattern] (Uzorak zebre).................. 217
Sadržaj po funkcijama
Postavke/prilagođeno
Osnovne postavke
[Format] (Formatiranje) ............................... 34
[CLOCK SET] (Postavljanje sata) ............... 40
Podešavanje dioptrije .................................. 45
Brzi izbornik................................................. 58
[Beep] (Zvučni signal) ............................... 225
[Economy] (Ekonomičnost)........................ 226
[Reset] (Izvorne postavke) (inicijalizacija) ..... 232
[Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora)....... 233
Prilagođavanje
Funkcijski gumbi ...........................................60
Prilagođeni način rada ................................ 93
Izbornik [Custom] (Prilagođeno) ................ 207
Reprodukcija
Reprodukcija
Reprodukcija fotografije .............................180
Reprodukcija videozapisa...........................181
Zumiranje tijekom reprodukcije...................183
Indeksna reprodukcija ................................183
Brisanje ......................................................187
[Auto Review] (Auto. prikaz)...................... 214
[Slide Show] (Prikaz u nizu)....................... 236
[Rotate] (Zakretanje) / [Rotate Disp.]
(Zakretanje prikaza) ........................... 248, 250
Uređivanje
[Post Focus] (Naknadni fokus) ...................134
[Focus Stacking] (Produbljivanje fokusa) ...135
[Title Edit] (Uređivanje naslova)................. 239
[RAW Processing] (Obrada RAW formata) ... 240
[4K PHOTO Bulk Saving] (Spremanje velike
grupe 4K-fotografija) .................................. 242
[Light Composition] (Svijetla kompozicija) ... 243
[Sequence Composition]
(Kompozicija slijeda) .................................. 244
[Clear Retouch]
(Brisanje nepotrebnih dijelova)................... 245
[Text Stamp] (Tekstualna oznaka).............. 246
[Resize] (Promjena veličine)...................... 247
[Cropping] (Obrezivanje) ........................... 248
Postavke slike
[Protect] (Zaštita) ....................................... 238
[Rating] (Ocjenjivanje) ............................... 238
Wi-Fi/Bluetooth
Aplikacija "Image App"
Aplikacija "Image App" .............................. 256
Udaljeno pokretanje....................................264
Udaljeno snimanje ..................................... 265
Automatski prijenos ....................................270
U kombinaciji s drugim uređajima
Reprodukcija fotografija na TV-prijamniku .... 275
Ispis slika................................................... 280
Slanje slika na AV-uređaj ........................... 281
Slanje slika na računalo............................. 282
Slanje slika na web-uslugu ........................ 284
Uporaba usluge [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku) ............................ 287
Povezivanje s drugim uređajima
Računalo
Prijenos slika na računalo ......................... 304
PHOTOfunSTUDIO ................................... 305
SILKYPIX................................................... 306
TV-prijamnik
Reprodukcija fotografija na TV-prijamniku .... 300
[VIERA Link] .............................................. 303
12
Snimač
Sinkronizacija ............................................ 309
Pisač
PictBridge .................................................. 310
Prije uporabe
Prije uporabe
■ Rukovanje fotoaparatom
Držite fotoaparat dalje od prekomjernih vibracija, prevelike sile ili pritiska.
●Izbjegavajte upotrebu fotoaparata u sljedećim uvjetima jer mogu oštetiti objektiv,
monitor, tražilo ili kućište fotoaparata.
Navedeno može prouzročiti i kvar fotoaparata ili onemogućiti snimanje.
• Ispuštanje fotoaparata ili udaranje o tvrdu podlogu
• Presnažno pritiskanje objektiva ili monitora
Fotoaparat nije otporan na prašinu, prskanje ili vodu.
Izbjegavajte uporabu fotoaparata na mjestima gdje ima mnogo prašine ili pijeska ili
gdje može doći u dodir s vodom.
●Izbjegavajte uporabu fotoaparata u sljedećim uvjetima jer mogu predstavljati rizik da
pijesak, voda ili strani materijal uđu u fotoaparat kroz objektiv ili otvore oko
gumba. Budite oprezni jer te situacije mogu oštetiti fotoaparat i takve se štete možda
neće moći popraviti.
• Na mjestima koja su izuzetno prašnjava ili pjeskovita
• Na kiši ili pored obale, gdje fotoaparat može biti izložen vodi
Ako se pijesak, prašina ili tekućine kao što su kapljice vode zalijepe za monitor,
obrišite ih mekom suhom krpom.
●U protivnom monitor možda neće točno reagirati na radnje dodirom.
Nemojte stavljati ruke u navoje kućišta digitalnog fotoaparata. Budući da je
senzorni uređaj precizan aparat, na taj bi se način mogao pokvariti ili oštetiti.
Ako tresete fotoaparat dok je ugašen, njegovi bi se senzori mogli pomaknuti i
možda će se čuti zvuk zveckanja. Taj zvuk proizvodi stabilizator slike u kućištu i
nije riječ o kvaru.
■ Kondenzacija (zamagljivanje objektiva, monitora ili tražila)
●Do kondenzacije dolazi kad je fotoaparat izložen naglim promjenama temperature ili
vlažnosti. Izbjegavajte uvjete u kojima se objektiv, monitor ili tražilo mogu zaprljati te koji
mogu izazvati plijesan ili oštetiti fotoaparat.
●Ako dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i pričekajte otprilike dva sata prije
sljedeće uporabe. Kada se fotoaparat prilagodi okolnoj temperaturi, zamagljenost će
prirodno nestati.
13
Prije uporabe
Prije uporabe
■ Uvijek najprije snimite probnu fotografiju
Kada namjeravate upotrebljavati fotoaparat tijekom važnih događaja (primjerice na
vjenčanjima), prije uporabe uvijek najprije snimite probnu snimku da biste bili sigurni da je
snimanje fotografija i zvuka ispravno.
■ Nema naknade za neuspjele snimke
Ne možemo nadoknaditi neuspjele snimke ako tehnički problemi s fotoaparatom ili karticom sprečavaju snimanje.
■ Pridržavajte se zakona o autorskim pravima
Neovlaštena uporaba snimaka koje sadrže radove s autorskim pravom za potrebe koje
se ne odnose na osobnu uporabu zabranjena je zakonom o autorskim pravima. Snimanje
određenog materijala može biti zabranjeno čak i za osobnu uporabu.
■ Pročitajte i poglavlje "Mjere opreza pri uporabi i napomene" (→333)
■ Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor naveden u
priloženim "Osnovnim uputama za uporabu".
Pojedinosti o dodatnom priboru potražite u dijelu (→313) ili u "Osnovnim uputama za
uporabu".
14
Prije uporabe
Standardni pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
●Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je fotoaparat
kupljen.
Pojedinosti o priboru potražite u "Osnovnim uputama za uporabu".
●Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
●SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u
daljnjem se tekstu označavaju kao kartica.
●Kartice nisu obavezne.
●Ambalažu odložite na odgovarajući način.
●Sitne dijelove čuvajte na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
■ Dodatni pribor (→313)
15
Prije uporabe
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova
■ Kućište fotoaparata
1
2
3
11
8
4
5
7
12 13
14
9 10
6
15
3
21
20
19 18 17
16
1
Okidač (→46)
13
Senzor okulara (→45)
2
Prednji kotačić (→47)
14
Kotačić za podešavanje dioptrije (→45)
3
Rupica za vrpcu za nošenje na ramenu (→21)
15
4
Kotačić za kompenzaciju ekspozicije (→112)
5
Stereomikrofon (→42, 206)
Pazite da mikrofon ne prekrijete prstom.
U suprotnom će možda biti teže snimiti
zvuk.
Funkcijski kotačić (→47)
6
Prekidač [ON/OFF] za uklj./isklj. fotoaparata (→40)
16
Gumb za otpuštanje objektiva (→36)
7
Gumb za videozapise (→46, 171)
17
Osigurač za zaključavanje objektiva
8
Bljeskalica (→42, 161)
18
Navoj
19
Senzor
20
Oznaka za podešavanje objektiva (→36)
21
Pokazatelj automatskog okidača (→140) /
Pomoćna lampica za automatski fokus (→42, 209)
9
Spojnica za pribor (poklopac spojnice za pribor) (→313)
Čuvajte poklopac spojnice za pribor izvan dohvata
djece da ga ne bi progutala.
10
Oznaka udaljenosti fokusa (→110)
11
Školjka okulara (→334)
12
Tražilo (→45, 315)
16
Prije uporabe
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova
22
23 24 25
26
27
33
34
28
29
30
31
32
35
36
42
41
22
Gumb [LVF] (Optičko tražilo) (→45) /
Gumb [Fn3] (Funkcija 3) (→60)
23
Ručica načina fokusiranja (→96, 108)
24
Gumb [ ] (Otvaranje bljeskalice) (→161)
25
Gumb [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/
ekspozicije) (→111)
26
Lampica punjenja (→25) /
Lampica bežične veze (→253)
27
Gumb [ ] ([Post Focus]) (Naknadni fokus) (→132) /
Gumb [Fn1] (Funkcija 1) (→60)
28
Gumb [ ] (Brisanje) (→187) /
Gumb [Q.MENU/ ] (Brzi izbornik) (Poništi) (→58) /
Gumb [Fn2] (Funkcija 2) (→60)
29
Gumb [
30
Kursorski gumb (→50)
] (ISO-osjetljivost) ( ) (→114)
[
[ ] (Balans bijele boje) ( ) (→116)
[
] (Način snimanja) ( ) (→137)
[
] (Način automatskog fokusa) ( ) (→97)
35
Poklopac utičnice (→24)
36
Utičnica [HDMI] (→300)
37
Utičnica [USB/CHARGE] (USB/Punjenje) (→24,
307, 310)
38
Vrata pretinca za karticu/bateriju (→23, 32)
39
Ručica za otpuštanje (→23, 32)
40
Poklopac sprežnika za istosmjernu struju (→314)
Kada upotrebljavate prilagodnik za izmjeničnu
struju, obavezno upotrebljavajte Panasonicov
sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan) i
prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan).
41
Navoj za tronožac (→338)
Nemojte postavljati ovaj uređaj na tronošce
koji imaju vijke dužine 5,5 mm (0,22 inča) ili više.
Time bi se ovaj uređaj mogao oštetiti ili neće biti
ispravno postavljen na tronožac.
42
Zaslon osjetljiv na dodir (→53) / monitor (→315)
] (Reprodukcija) (→180)
31
Gumb [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) (→50, 56)
32
Gumb [DISP.] (Prikaz) (→50)
33
Stražnji kotačić (→47)
34
Zvučnik (→42, 225)
17
37
40 39 38
Funkcijski gumbi od [Fn4] (Funkcija 4)
do [Fn8] (Funkcija 8) ikone su na dodir.
Mogu se prikazati dodirom na karticu
[ ] na zaslonu za snimanje.
Prije uporabe
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova
■Objektiv
H-FS12032
H-FS35100
3
4
3
1
1
2
H-FS12060
7
3
4
5 2
1
H-H020A
4
5 2
H-FS14140
3
1
5 2
H-FS1442A
3
1
4
4
5
3
1
4
5 2 6
1
Površina objektiva
5 5Prsten za fokusiranje (→108)
2
Prsten za zumiranje (→155)
6 6Prekidač [O.I.S.] (Optički stabilizator slike) (→152)
3
Točka kontakta
7 7Guma navoja za objektiv (→336)
4
Oznaka za podešavanje objektiva (→36)
18
Prije uporabe
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova
• Izmjenjivi objektiv (H-FS12032) nema prsten za fokusiranje, ali možete se koristiti
ručnim fokusiranjem rukovanjem fotoaparatom. (→108)
• Izmjenjivi objektiv (H-H020A) upotrebljava pogonski sustav objektiva za izvršavanje
kompaktnog i svijetlog F1.7 objektiva. Zbog toga može doći do vibracija i zvukova
tijekom rada s fokusom, ali nije riječ o kvaru.
• Zvukovi rada snimat će se kad se automatski fokus izvodi tijekom snimanja
videozapisa. Ako vam smeta zvuk rada, preporučujemo da tijekom snimanja funkciju
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) (→175) postavite na [OFF] (Isklj.). (→171)
Osim toga, nije moguće postaviti način fokusiranja na [AFC] ili [AFF]. (→96)
19
Prije uporabe
Objektiv
Ovaj uređaj može upotrebljavati namjenske objektive koji su
kompatibilni sa sustavom Micro Four Thirds™ (navoj
Micro Four Thirds).
Također možete upotrijebiti objektiv bilo kojeg od standarda
u nastavku pričvršćivanjem prilagodnika za navoj.
Objektiv
Prilagodnik za navoj
Navoj za objektiv Four
Thirds™
Prilagodnik za navoj (DMW-MA1: neobavezan)
Navoj za izmjenjivi objektiv Leica M
Prilagodnik za navoj M (DMW-MA2M: neobavezan)
Navoj za izmjenjivi objektiv Leica R
Prilagodnik za navoj R (DMW-MA3M: neobavezan)
Objektiv i funkcije
Ovisno o objektivu koji se upotrebljava, određene funkcije kao što su automatski fokus,
stabilizator slike i funkcije zuma možda će se isključiti ili raditi drukčije.
Detalje o objektivu koji se upotrebljava potražite na web-mjestu.
Najnovije informacije o kompatibilnim objektivima potražite u katalozima / na webmjestima.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
●Fokalna duljina navedena na objektivu Micro Four Thirds udvostručuje se kada se prebaci na
fotoaparat s filmom od 35 mm. (Bit će ekvivalentna objektivu od 100 mm kada se upotrebljava
objektiv od 50 mm.)
Upravljački program izmjenjivog objektiva
Za snimanje bez poteškoća preporučujemo ažuriranje upravljačkog programa izmjenjivog
objektiva na najnoviju inačicu.
• Za najnovije informacije o upravljačkom programu ili za preuzimanje upravljačkog
programa posjetite stranicu za podršku u nastavku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Da biste provjerili inačicu upravljačkog programa izmjenjivog objektiva, pričvrstite ga
na kućište fotoaparata i odaberite [Version Disp.] (Prikaz inačice) u izborniku [Setup]
(Postavljanje).
20
Pripreme
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu
Preporučujemo da pričvrstite vrpcu za nošenje na ramenu dok upotrebljavate
fotoaparat kako ne bi ispao.
vrpcu za nošenje na ramenu
1. Provucite
kroz rupicu vrpce za nošenje na ramenu
Rupica za vrpcu za nošenje na ramenu
kraj vrpce za nošenje na ramenu
2. Provucite
kroz kočnicu
vrpcu za nošenje na ramenu
3. Provucite
kroz rupu na drugoj strani
kočnice
vrpcu za nošenje na
4. Povucite
ramenu i potom provjerite
izlazi li
• Izvršite korake od 1. do 4. i zatim pričvrstite
drugu stranu vrpce za nošenje na ramenu.
• Vrpcu za nošenje na ramenu upotrijebite oko
ramena.
– Vrpcu nemojte omotati oko
vrata. To može dovesti do ozljede
ili nesreće.
• Nemojte ostavljati vrpcu za nošenje na ramenu
unutar dohvata djece.
– Može doći do nezgode ako im se
slučajno omota oko vrata.
21
Pripreme
Punjenje baterije
S ovim fotoaparatom uvijek upotrebljavajte namjenski prilagodnik za izmjeničnu struju
(isporučen), USB-kabel (isporučen) i namjensku bateriju.
• Uvijek napunite bateriju prije prve uporabe! (Baterija se isporučuje ispražnjena)
• Bateriju punite dok je umetnuta u fotoaparat.
Status fotoaparata
Isključen
Uključen
Punjenje
Da
Ne
Baterije koje se upotrebljavaju s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu kupiti krivotvorene baterije koje su izgledom vrlo
slične izvornima. Neke od tih baterija nisu primjereno zaštićene unutarnjom
zaštitom usklađenom sa zahtjevima odgovarajućih sigurnosnih standarda. Kod
takvih baterija postoji opasnost od požara ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče
se odgovornosti u slučaju svih nezgoda ili kvarova nastalih uslijed uporabe
krivotvorenih baterija. Da biste bili sigurni da upotrebljavate sigurne proizvode,
preporučujemo uporabu originalnih Panasonicovih baterija.
22
Pripreme
Punjenje baterije
Umetanje baterije
Da biste napunili bateriju, umetnite je u fotoaparat.
1. Povucite ručicu za otpuštanje u položaj [OPEN]
(Otvoreno) i otvorite vrata pretinca za karticu/bateriju
Ručica za otpuštanje
[OPEN]
[LOCK]
2. Umetnite bateriju do kraja
• Umetnite bateriju čvrsto do kraja i provjerite
je li zaključana ručicom.
3. Zatvorite vrata pretinca za karticu/bateriju i
povucite ručicu za otpuštanje u položaj
[LOCK] (Zaklj.)
Obavezno ispravno okrenite bateriju prilikom
umetanja ( ).
Ručica
■ Vađenje baterije
Pomaknite ručicu u pretincu za karticu/bateriju
u smjeru strelice.
●Uvijek upotrebljavajte originalne Panasonicove baterije.
●Ako upotrebljavate baterije drugih proizvođača, ne možemo jamčiti kvalitetu ovog uređaja.
●Ako zatvorite vrata pretinca za karticu/bateriju kada baterija nije do kraja umetnuta, baterija može iskočiti.
●Da biste izvadili bateriju, isključite fotoaparat i pričekajte da se pokazatelj LUMIX na zaslonu ugasi.
(Ako ne pričekate, mogli biste izazvati kvar fotoaparata i oštetiti karticu ili snimljene podatke.)
●Nakon uporabe izvadite bateriju iz fotoaparata.
23
Pripreme
Punjenje baterije
Punjenje baterije
Preporučujemo da baterije punite na lokaciji na kojoj je temperatura okoline (i temperatura
baterije) između 10 °C i 30 °C.
Umetnite bateriju u fotoaparat.
Obavezno isključite fotoaparat.
Baterija se može puniti iz utičnice ili s pomoću računala.
USB-kabel (isporučen)
Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
U strujnu utičnicu
Računalo
Priprema: Uključite računalo.
■Otvaranje poklopca utičnice
Zatvaranje poklopca
Nježno pritisnite
Nastavite pritiskati i
povucite
24
Maknite prst
• Poklopac utičnice povući
će se u fotoaparat.
• Kada je poklopac do
kraja zatvoren, sjest
će na mjesto.
Pripreme
Punjenje baterije
■ Priključite USB-kabel (isporučen) u utičnicu [USB/CHARGE] (USB/punjenje)
Utičnica [USB/CHARGE]
• Ovaj se kontakt nalazi na dnu kada se fotoaparat nalazi u
uspravnom položaju.
• Uvijek provjerite smjer utičnice i utikač držite ravno pri umetanju ili
vađenju. (Ako se kabel umetne u krivom smjeru, utičnica bi se mogla
izobličiti i dovesti do neispravnog rada.)
Nadalje, nemojte umetati u pogrešnu utičnicu. U suprotnom biste mogli
oštetiti uređaj.
●Ako se računalo prebaci u stanje mirovanja tijekom punjenja, punjenje bi se moglo zaustaviti.
●Ako je fotoaparat priključen na prijenosno računalo koje nije uključeno u strujnu utičnicu, praznit
će se baterija prijenosnog računala. Fotoaparat nemojte ostaviti priključen na prijenosno računalo
tijekom dužeg razdoblja.
●USB-kabel uvijek povezujte s USB-priključkom na računalu. Nemojte spajati USB-kabel s USBpriključkom monitora, tipkovnice, pisača ili s USB-čvorištem.
Pokazatelji punjenja
Lampica punjenja (crveno)
Uključena: punjenje u tijeku
Isključena: punjenje završeno
(Nakon dovršetka punjenja, isključite fotoaparat
iz strujne utičnice ili računala.)
Treperenje: pogreška pri punjenju
(Upute za rješavanje problema potražite
na stranici (→324).)
25
Pripreme
Punjenje baterije
Napomene o vremenu punjenja
Kada upotrebljavate prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
Vrijeme punjenja
Približno 190 min
• Navedeno vrijeme punjenja odnosi se na vrijeme potrebno za punjenje kada je baterija
potpuno prazna. Vrijeme potrebno da se baterija napuni ovisi o uvjetima uporabe
baterije. Punjenje traje duže pri visokoj ili niskoj temperaturi i kada se baterija nije
upotrebljavala dulje vrijeme.
• Vrijeme potrebno za punjenje baterije s pomoću računala ovisi o kapacitetu napajanja
računala.
●Upotrebljavajte isključivo isporučeni USB-kabel za povezivanje. U suprotnom biste mogli
uzrokovati kvar fotoaparata.
●Upotrebljavajte isključivo isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju.
●Nemojte upotrebljavati USB-produžni kabel.
●Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen) i USB-kabel (isporučen) namjenski su pribor ovog
fotoaparata. Nemojte ih upotrebljavati s drugim uređajima.
●Bateriju izvadite nakon uporabe. (Baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji dulje vrijeme
nakon punjenja.)
●Ako postoji problem sa strujnom utičnicom (npr. nestanak struje), punjenje može biti nepotpuno.
Odspojite USB-kabel (isporučen) i ponovno ga spojite s fotoaparatom.
Preostali kapacitet baterije
75 % ili više
od 74 % do 50 %
od 49 % do 25 %
24 % ili manje
Treperenje crvenom
bojom
Slaba baterija
• Napunite bateriju ili je zamijenite napunjenom baterijom.
• Na zaslonu se prikazuje približan kapacitet baterije. Točan kapacitet može se
razlikovati ovisno o okruženju i uvjetima rada.
26
Pripreme
Punjenje baterije
Procijenjeni broj raspoloživih fotografija i vrijeme rada
Broj raspoloživih fotografija temelji se na standardima CIPA-e (Camera & Imaging
Products Association).
Pri upotrebi Panasonicove SDHC-memorijske kartice i isporučene baterije.
■ Snimanje fotografija (prilikom uporabe monitora)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 260 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 130 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 260 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 130 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12060)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 260 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 130 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 260 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 130 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 260 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 130 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 250 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
27
Pripreme
Punjenje baterije
■ Snimanje fotografija (prilikom uporabe tražila (LVF))
Vrijednosti u zagradama primjenjuju se kada je [Time] (Vrijeme) u [Power Save LVF
Shooting] (Snimanje s pomoću optičkog tražila uz uštedu energije) postavljeno na [1SEC]
(1 sekunda) i kada je aktivirana funkcija [Power Save LVF Shooting]. (Prema uvjetima
mjerenja tvrtke Panasonic koji se temelje na standardima CIPA-e)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 250 slika (približno 900 slika)
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 250 slika (približno 900 slika)
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12060)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 250 slika (približno 900 slika)
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 250 slika (približno 900 slika)
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 240 slika (približno 860 slika)
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 240 slika (približno 820 slika)
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
28
Pripreme
Punjenje baterije
■ Snimanje videozapisa (prilikom uporabe monitora)
[AVCHD] (Snimanje s kvalitetom slike postavljenom na [FHD/17M/50i])
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12060)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Približno 45 min
[MP4] (Snimanje s kvalitetom slike postavljenom na [FHD/28M/60p] ili [FHD/28M/50p])
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12060)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Približno 45 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
29
Približno 45 min
Pripreme
Punjenje baterije
[MP4] (Snimanje s kvalitetom slike postavljenom na [4K/100M/30p] ili [4K/100M/25p])
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Približno 70 min
Raspoloživo vrijeme snimanja
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Približno 35 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 80 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Približno 40 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12060)
Približno 70 min
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 35 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Približno 70 min
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 35 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Približno 80 min
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 40 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 70 min
Približno 35 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja∗
∗ Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja kada uzastopno činite radnje kao što je uključivanje i
isključivanje fotoaparata te pokretanje i zaustavljanje snimanja.
■ Prikaz fotografija (prilikom uporabe monitora)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Približno 210 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Vrijeme reprodukcije
Približno 210 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12060)
Vrijeme reprodukcije
Približno 200 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Vrijeme reprodukcije
Približno 210 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Vrijeme reprodukcije
Približno 200 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Vrijeme reprodukcije
Približno 210 min
Vrijeme reprodukcije
30
Pripreme
Punjenje baterije
●Vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija razlikuju se ovisno o okruženju u kojem se
fotoaparat upotrebljava i uvjetima njegove uporabe.
Na primjer, vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija smanjuju se u sljedećim slučajevima.
• U okolinama niskih temperatura kao što su skijališta.
• Kada se uzastopno upotrebljava bljeskalica.
●Ako se kapacitet baterije znatno smanjio, znači da njezin vijek trajanja istječe. U tom slučaju
kupite novu bateriju.
31
Pripreme
Umetanje i vađenje kartice (neobavezno)
• Obavezno isključite fotoaparat.
1. Povucite ručicu za otpuštanje
u položaj [OPEN] (Otvoreno) i
otvorite vrata pretinca za karticu/
bateriju
[OPEN]
[LOCK]
Ručica za otpuštanje
2. Umetnite karticu do kraja
Ne dirajte kontakt
• Provjerite smjer kartice.
• Čvrsto je umetnite dok ne čujete zvuk klika.
3. Zatvorite vrata pretinca za
karticu/bateriju i povucite
ručicu za otpuštanje u položaj
[LOCK] (Zaklj.)
■ Vađenje kartice
Pritisnite središte kartice.
Pritisnite
Izvucite
●Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece kako je ne bi progutala.
●Da biste izvadili karticu, isključite fotoaparat i pričekajte da se pokazatelj LUMIX na zaslonu
ugasi. (Ako ne pričekate, mogli biste izazvati kvar fotoaparata i oštetiti karticu ili snimljene
podatke.)
32
Pripreme
Kartica
Mogu se upotrebljavati sljedeće kartice prema standardu SD.
Vrsta kartice
Kapacitet
SD-memorijske kartice
512 MB – 2 GB
Napomene
• Uređaj je kompatibilan s SDHC/SDXC-memorijskim
karticama standarda UHS-Ι UHS razreda brzine 3.
SDHC-memorijske kartice 4 GB – 32 GB
• Rad kartica na lijevom popisu potvrđen je s karticama
SDXC-memorijske kartice 48 GB – 128 GB tvrtke Panasonic.
■ Snimanje videozapisa/4K-fotografije i razredi brzine
Upotrebljavajte karticu koja zadovoljava sljedeća ograničenja razreda brzine SD-kartice ili
UHS-razreda brzine.
• Razred brzine SD-kartice i UHS-razred brzine standardi su brzine neprekinutog
zapisivanja. Potvrdite SD-brzinu tako da pogledate oznaku na kartici ili druge materijale
koji se odnose na karticu.
[Rec Format]
(Format snimanja) [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
[AVCHD]
Sve
[MP4]
[FHD]/[HD]
[MP4]
[4K]
Tijekom snimanja s pomoću funkcije
4K-fotografija /
[Post Focus] (Naknadni fokus)
Razred brzine
Primjer naljepnice
Razred 4 ili viši
UHS-razred brzine 3
UHS-razred brzine 3
• Najnovije informacije dostupne su na sljedećem web-mjestu:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
Pristup kartici
Pokazatelj pristupa crvene je boje kada se fotografije snimaju na karticu.
●Dok fotoaparat pristupa kartici (radi radnje poput pisanja, čitanja, brisanja ili formatiranja) nemojte
ga isključivati ili vaditi bateriju, karticu ili isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan)
ili sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan). Fotoaparat nemojte izlagati vibracijama, udarcima
ili statičkom elektricitetu. Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a uređaj može
prestati ispravno raditi. Ako radnja ne uspije zbog vibracija, udarca ili statičkog elektriciteta,
ponovite radnju.
●Ako prekidač za zaštitu od pisanja postavite u položaj "LOCK" (Zaklj.), neće biti
moguće zapisivati, brisati ili formatirati podatke niti prikazivati ih prema datumu
snimanja.
●Preporučuje se da važne fotografije kopirate na računalo (zato što
elektromagnetski valovi, statički elektricitet ili kvarovi mogu oštetiti podatke).
33
Pripreme
Kartica
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu prije snimanja fotografija s pomoću ovog uređaja.
Budući da se podaci više ne mogu vratiti nakon formatiranja, prethodno napravite
sigurnosne kopije potrebnih podataka.
→
[Setup] (Postavljanje) → [Format] (Formatiranje)
●Ovo zahtijeva dovoljno napunjenu bateriju ili prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan) i
sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan).
●Tijekom formatiranja nemojte isključiti fotoaparat ili izvoditi druge radnje.
●Kartice uvijek formatirajte s pomoću ovog fotoaparata. Ako je već formatirana na računalu ili
drugom uređaju, karticu ponovno formatirajte na ovom fotoaparatu.
Procijenjeni kapacitet snimanja (broj fotografija / vrijeme snimanja)
Broj raspoloživih fotografija i vrijeme snimanja ovise o kapacitetu kartice (ali i o uvjetima
snimanja i vrsti kartice).
Kapacitet snimanja fotografija
Kada je [Aspect Ratio] (Format) postavljen na [4:3] i kada je [Quality] (Kvaliteta)
postavljena na [ ]
[Picture Size] (Veličina slike)
16 GB
32 GB
L (20M)
1450
2910
64 GB
5810
128 GB
11510
M (10M)
2630
5280
10510
20810
S (5M)
4600
9220
17640
34940
Kada je [Aspect Ratio] postavljen na [4:3] i kada je [Quality] postavljena na [
[Picture Size] (Veličina slike)
16 GB
32 GB
34
128 GB
L (20M)
450
900
1810
3590
M (10M)
520
1050
2110
4180
S (5M)
570
1150
2290
4550
●Kada broj raspoloživih fotografija prijeđe 9 999, prikazuje se "9999+".
]
64 GB
Pripreme
Kartica
Kapacitet vremena snimanja (videozapisi)
• Raspoloživo vrijeme snimanja ukupno je vrijeme svih snimljenih videozapisa.
([h], [m] i [s] označavaju "sate", "minute" i "sekunde".)
Kada je [Rec Format] (Format snimanja) postavljen na [AVCHD]
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
16 GB
32 GB
64 GB
[FHD/28M/50p]
1 h 10 min
2 h 30 min
5 h 00 min
9 h 55 min
128 GB
[FHD/17M/50i]
2 h 00 min
4 h 05 min
8 h 15 min
16 h 25 min
[FHD/24M/25p]
[FHD/24M/24p]
1 h 25 min
2 h 55 min
5 h 50 min
11 h 35 min
Kada je [Rec Format] postavljen na [MP4]
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[4K/100M/24p]
20 min 00 s
41 min 00 s
1 h 25 min
2 h 45 min
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
1 h 10 min
2 h 25 min
5 h 00 min
9 h 55 min
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
1 h 35 min
3 h 15 min
6 h 40 min
13 h 15 min
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
3 h 05 min
6 h 20 min
12 h 45 min
25 h 20 min
●Videozapisi u formatu [AVCHD]:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
Datoteke se dijele u manje datoteke s videozapisima za snimanje kada veličina datoteke premaši
4 GB.
●Videozapisi formata MP4 s [Rec Quality] veličine [FHD] ili [HD]:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
Datoteke se dijele u manje datoteke s videozapisima za snimanje i reprodukciju kada veličina
datoteke premaši 4 GB. (Možete nastaviti snimati videozapise bez prekida.)
●Videozapisi formata MP4 s [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) veličine [4K]:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
Pri upotrebi SDHC-memorijske kartice datoteke se dijele u manje datoteke s videozapisima za
snimanje i reprodukciju kada veličina datoteke premaši 4 GB. (Možete nastaviti snimati
videozapise bez prekida.)
Ako upotrebljavate SDXC-memorijsku karticu, možete snimati videozapis u jednoj datoteci čak i
ako je veličina veća od 4 GB.
●Maksimalno raspoloživo vrijeme neprekidnog snimanja prikazuje se na zaslonu.
35
Pripreme
Pričvršćivanje/skidanje objektiva
• Provjerite je li fotoaparat isključen.
• Kad pričvršćujete ili uklanjate izmjenjivi objektiv (H-FS12032/H-FS35100), uvucite
kućište objektiva.
• Objektive mijenjajte na mjestima na kojima nema mnogo prljavštine ili prašine. Upute za
uklanjanje prljavštine ili prašine s objektiva potražite u dijelu (→334).
■Pričvršćivanje objektiva
• Ako je na fotoaparat pričvršćen stražnji poklopac objektiva, odvojite ga.
• Ako je na fotoaparat pričvršćen poklopac kućišta, odvojite ga.
Poravnajte oznake za podešavanje objektiva ( ) i okrenite objektiv u smjeru strelice
dok ne klikne
• Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva ( ) dok pričvršćujete objektiv.
• Nemojte pričvršćivati objektiv dok ga držite ukoso u odnosu na kućište fotoaparata
da ga ne biste ogrebli.
36
Pripreme
Pričvršćivanje/skidanje objektiva
■Skidanje objektiva
• Pričvrstite poklopac objektiva.
Dok pritišćete gumb za otpuštanje objektiva ( ),
zakrećite objektiv prema strelici dok se ne zaustavi i
tada ga skinite.
• Držite dio oko dna objektiva da
biste ga zakrenuli.
• Kada se objektiv ukloni s fotoaparata, prašina i druge čestice mogu se nakupiti ili mogu
ući u fotoaparat ili objektiv.
Obavezno pričvrstite poklopac kućišta i stražnji poklopac objektiva.
37
Pripreme
Pričvršćivanje/skidanje objektiva
Pričvršćivanje sjenila objektiva
Prilikom snimanja uz jako pozadinsko osvjetljenje moglo bi doći do nepravilne refleksije
unutar objektiva. Sjenilo objektiva smanjuje pojavu neželjenog osvjetljenja i smanjuje pad
kontrasta na snimljenim fotografijama. Sjenilo objektiva uklanja višak svjetlosti i povećava
kvalitetu slike.
• Izmjenjivi objektiv (H-FS12032/H-H020A) nema sjenilo objektiva.
Pričvršćivanje sjenila objektiva (u obliku cvijeta) isporučenog s izmjenjivim
objektivom (H-FS35100/H-FS12060/H-FS1442A/H-FS14140)
Držite sjenilo objektiva tako da prste stavite kako je
prikazano na slici.
• Pazite kako držite sjenilo objektiva da se ne bi savilo.
1. Poravnajte oznaku (
) ( ) na sjenilu
objektiva s oznakom na vrhu objektiva
2. Zakrećite sjenilo objektiva u smjeru
strelice dok se ne zaustavi i zatim
poravnajte oznaku ( ) (
) na sjenilu
objektiva s oznakom na vrhu objektiva
38
Pripreme
Pričvršćivanje/skidanje objektiva
Privremeno pohranjivanje sjenila objektiva
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS35100/H-FS12060)
Okrenite sjenilo objektiva u smjeru strelice da biste ga odvojili
Poravnajte oznaku ( ) (
) na sjenilu objektiva s oznakom na vrhu objektiva
Okrećite sjenilo objektiva u smjeru strelice dok ne sjedne na svoje mjesto
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A/H-FS14140)
Okrenite sjenilo objektiva u smjeru strelice da biste ga odvojili
Poravnajte oznaku ( ) ( ) na sjenilu objektiva s oznakom na vrhu objektiva
Okrećite sjenilo objektiva u smjeru strelice dok ne sjedne na svoje mjesto
39
Pripreme
Postavljanje sata
Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije postavljeno.
1.
Postavite prekidač [ON/OFF] (Uklj./isklj.)
fotoaparata na [ON] (Uklj.)
• Ako se ne prikazuje zaslon za odabir jezika, prijeđite
na 4. korak.
2. Pritisnite [MENU / SET] dok se prikazuje poruka
da biste odabrali jezik i pritisnite [MENU/SET]
3. Pritisnite
• Pojavljuje se poruka [Please set the clock] (Postavite vrijeme).
4. Pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali stavke (godina,
5. Pritisnite
mjesec, dan, sat, minuta) i pritisnite
da biste ih postavili
: Lokalno vrijeme
: Vrijeme odredišta
Stil
Redoslijed prikaza
Format prikaza vremena
■ Postavljanje redoslijeda prikaza ili formata prikaza
vremena
Odaberite [Style] (Stil) i pritisnite [MENU/SET] da bi se
prikazao zaslon za postavljanje redoslijeda prikaza i
formata prikaza vremena.
6. Pritisnite [MENU/SET]
40
Pripreme
Postavljanje sata
se prikaže poruka [The clock setting has been
7. Kada
completed.] (Vrijeme je postavljeno.), pritisnite [MENU/SET]
se prikaže poruka [Please set the home area]
8. Kada
(Postavite lokalno područje), pritisnite [MENU/SET]
da biste postavili
9. Pritisnite
lokalno područje i pritisnite [MENU/SET]
Naziv grada ili područja
Trenutačno vrijeme
Odstupanje od GMT-a (srednje vrijeme po Greenwichu)
• Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032/
H-FS35100) i uvučeno je kućište objektiva, snimanje
nije moguće (prikazat će se poruka). Zakrenite prsten za
zumiranje da biste izvukli objektiv. (→43)
■ Promjena postavki sata
Izvedite 5. i 6. korak odabirom izbornika [Setup] (Postavljanje) → [Clock Set]
(Postavljanje sata).
• Detalji o postavljanju izbornika (→56)
41
Osnovne funkcije
Držanje fotoaparata
Fotoaparat držite nježno s obje šake dok su vam ruke položene uz tijelo, a stopala
blago razmaknuta.
• Nemojte blokirati bljeskalicu, pomoćnu lampicu za automatski fokus, mikrofon ili
zvučnik prstima ili drugim predmetima.
• Pobrinite se da se fotoaparat ne miče u trenutku kada pritišćete okidač.
• Prilikom snimanja fotografija pazite da vaš položaj bude stabilan i da nema opasnosti od
sudara s drugom osobom ili predmetom.
Pomoćna lampica za automatski fokus
Bljeskalica
Mikrofon
Zvučnik
■ Funkcija prepoznavanja smjera
Fotografije snimljene uz okomito držanje fotoaparata mogu se
automatski prikazati okrenute okomito tijekom reprodukcije.
(Samo kada je [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) postavljeno
na [ON] (Uklj.).)
• Funkcija prepoznavanja smjera može nepravilno raditi ako
se fotografije snimaju s fotoaparatom usmjerenim prema
gore ili dolje.
• Videozapisi, datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu
s pomoću funkcije 4K-fotografija i fotografije snimljene
funkcijom [Post Focus] (Naknadni fokus) ne mogu se
prikazati okomito.
42
Osnovne funkcije
Držanje fotoaparata
Izvlačenje/uvlačenje objektiva [kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv
(H-FS12032/H-FS35100)]
■ Izvlačenje objektiva
Zakrenite prsten za zumiranje u smjeru strelice od položaja
( ) (objektiv je uvučen) prema položaju ( ) [od 12 mm do 32
mm (H-FS12032), od 35 mm do 100 mm (H-FS35100)] da
biste izvukli objektiv.
• Slike se ne mogu snimati kada je kućište objektiva
uvučeno.
Objektiv je uvučen
■ Uvlačenje objektiva
Zakrenite prsten za zumiranje u smjeru strelice od položaja
( ) [od 12 mm do 32 mm (H-FS12032), od 35 mm do 100 mm
(H-FS35100)] prema položaju ( ) da biste uvukli objektiv.
• Činit će se da je prsten za zumiranje sjeo u položaj od 12
mm (H-FS12032) ili 35 mm (H-FS35100), no nastavite
zakretati objektiv dok ne dođe do položaja ( ).
• Ako ne snimate slike, preporučujemo da uvučete objektiv.
Objektiv je izvučen
43
Primjer: H-FS12032
Osnovne funkcije
Podešavanje kuta monitora i tražila
Monitor i tražilo možete zakretati po potrebi. To je korisno jer tako podešavanjem
monitora i tražila možete snimati fotografije iz raznih kutova.
■ Podešavanje kuta monitora
■ Podešavanje kuta tražila
Snimanje iz kuta
Snimanje fotografija iz visokog kuta
Snimanje fotografija iz niskog kuta
●Budite oprezni da ne biste monitorom ili tražilom prikliještili prst itd.
●Prilikom podešavanja kuta monitora i tražila pazite da ne upotrebljavate preveliku
silu. To može uzrokovati štetu ili kvar.
●Kada ne upotrebljavate ovaj fotoaparat, monitor i tražilo do kraja vratite u izvorni položaj.
●Vratite monitor u izvorni položaj prije pričvršćivanja tronošca ili stalka.
●Ovisno o tronošcu ili stalku koji upotrebljavate, maksimalan kut na koji se monitor može podesiti
bit će ograničen.
●Uporaba vanjske bljeskalice (neobavezno) ograničit će maksimalni kut na koji se može podesiti
tražilo.
44
Osnovne funkcije
Gumbi/kotačići koji se upotrebljavaju za snimanje
Gumb [LVF] (Optičko tražilo) (Snimanje fotografija s pomoću tražila)
1. Pritisnite gumb [LVF]
Senzor okulara
Gumb [LVF]
Možete se prebacivati između prikaza monitora i prikaza tražila.
Automatsko prebacivanje
između tražila i
monitora∗
Prikaz tražila∗
Prikaz monitora
∗ Kada je funkcija [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
([Focus / Release Shutter]) (Fokus / Otpuštanje okidača) postavljena na [ON] (Uklj.), fotoaparat
automatski prilagođava fokus kad je senzor okulara uključen. Čak i kada je postavljena funkcija [Eye
Sensor AF] i kada fotoaparat automatski podešava fokus, zvučni signal neće se oglasiti.
■ Automatsko prebacivanje između tražila i monitora
Senzor okulara automatski mijenja prikaz na tražilo kada se vaše oko ili predmet približi
tražilu. Kada se oko ili predmet udaljavaju od tražila, fotoaparat se vraća na prikaz
monitora.
• Potrošnja baterije može se smanjiti s pomoću postavke [Power Save LVF Shooting]
(Snimanje s pomoću optičkog tražila uz uštedu energije) u funkciji [Economy]
(Ekonomičnost) (→226).
• Senzor okulara ne radi ovisno o kutu monitora.
■ Podešavanje dioptrije
Otvorite tražilo
Zakrenite kotačić za podešavanje dioptrije
• Podesite ga zakretanjem dok znakovi prikazani na
tražilu ne budu jasno vidljivi.
●Senzor okulara možda neće reagirati, ovisno o obliku vaših naočala, načinu na koji držite
fotoaparat ili ako je senzor okulara izložen jakoj svjetlosti.
●Senzor okulara ne radi tijekom reprodukcije videozapisa ili fotografija u nizu.
45
Osnovne funkcije
Gumbi/kotačići koji se upotrebljavaju za snimanje
Okidač (Snimanje fotografija)
1. Pritisnite okidač dopola (lagano pritisnite)
da biste fokusirali objekt
Prikaz fokusa
(Kada je fokus poravnat: osvijetljeno
Kada fokus nije poravnat: treperi)
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
• Prikazuju se vrijednost otvora blende i brzina zatvarača. (Ako
su vrijednost otvora blende i brzina zatvarača prikazane crveno
i trepere, nemate odgovarajuću ekspoziciju osim ako se ne
koristite bljeskalicom.)
2. Pritisnite okidač jače (pritisnite ga do kraja)
i snimite fotografiju
●Fotografije se mogu snimati samo kada je slika pravilno fokusirana i kad je funkcija [Focus/
Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) postavljena na [FOCUS] (Fokus).
●Ako pritisnete okidač dopola, fotoaparat će se odmah pripremiti za snimanje, čak i tijekom rada u
izborniku ili reprodukcije slika.
Gumb za videozapise (Snimanje videozapisa)
1.
2.
46
Pritisnite gumb za videozapise da biste počeli snimati
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
Ponovno pritisnite gumb za videozapise da biste
završili sa snimanjem
Osnovne funkcije
Gumbi/kotačići koji se upotrebljavaju za snimanje
Funkcijski kotačić (Odabir načina snimanja)
1.
Postavite željeni način snimanja
• Funkcijski kotačić polagano zakrećite da biste odabrali
željeni način.
Inteligentni automatski način rada (→64)
Prošireni inteligentni automatski način rada (→64)
Program automatske ekspozicije (→69)
Način automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende (→70)
Način automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača (→71)
Način ručne ekspozicije (→72)
Način kreativnog videozapisa (→89)
Prilagođeni način rada (→93)
Način panoramskog snimanja (→76)
Scenski način rada (→79)
Način kreativnog upravljanja (→83)
Prednji kotačić / stražnji kotačić
Prednji kotačić
Zakretanje:
Odabir stavki i postavljanje vrijednosti vrši se tijekom
različitih postavljanja.
Stražnji kotačić
Zakretanje:
Odabir stavki i postavljanje vrijednosti vrši se tijekom
različitih postavljanja.
Pritisak:
Radnje koje su jednake kao za gumb [MENU/SET],
primjerice određivanje postavki i sl., obavljaju se tijekom
različitih postavljanja.
47
Osnovne funkcije
Gumbi/kotačići koji se upotrebljavaju za snimanje
Omogućuje postavljanje vrijednosti otvora blende, brzine zatvarača i drugih postavki kada
ste u načinima rada [ ] / [ ] / [ ] / [ ].
Funkcijski kotačić
Prednji kotačić
Stražnji kotačić
Promjena vrijednosti∗
Promjena vrijednosti
Vrijednost otvora blende
S
M
Vrijednost otvora blende∗
Brzina zatvarača
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača∗
Brzina zatvarača∗
∗ Pritisak na stražnji kotačić omogućuje postavljanje kompenzacije ekspozicije kada je [Exposure Dial]
(Kotačić za ekspoziciju) postavljen na [OFF] (Isklj.) u [Dial Set.] (Postavljanje kotačića) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno) ([Operation] (Radnja)). U načinu ručne ekspozicije možete ispraviti
ekspoziciju samo kad je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO].
Privremena promjena radnji prednjeg/stražnjeg kotačića ([Dial Operation
Switch]) (Promjena radnji kotačića)
Pripreme
• Dodijelite [Dial Operation Switch] funkcijskom gumbu (→60)
1. Pritisnite funkcijski gumb
• Prikazat će se vodič sa stavkama privremeno dodijeljenima
prednjem/stražnjem kotačiću.
• Ako se ne izvrši radnja, vodič će nestati za nekoliko sekundi.
2. Zakrenite prednji/stražnji kotačić dok se prikazuje vodič
3. Pritisnite [MENU/SET] i postavite
• Također možete dovršiti ovaj korak s pomoću jedne od radnji u
nastavku:
– pritisnite okidač dopola
– pritisnite stražnji kotačić
●Možete privremeno dodijeliti stavke prednjem/stražnjem kotačiću u [Dial Operation Switch Setup]
(Postavljanje promjene radnji kotačića) u [Dial Set.] u izborniku [Custom] ([Operation]). (→49)
48
Osnovne funkcije
Gumbi/kotačići koji se upotrebljavaju za snimanje
■Postavljanje načina rada prednjeg i stražnjeg kotačića
→
[Custom] (Prilagođeno)→
[Assign Dial (F/SS)]
(Dodjeljivanje funkcija
kotačićima (otvor blende /
brzina zatvarača))
[Operation] (Radnja)→ [Dial Set.] (Postavljanje kotačića)
Dodjeljuje radnje kotačića u načinu ručne ekspozicije.
[
F
SS]:
Dodjeljuje vrijednosti otvora blende prednjem kotačiću, a brzinu zatvarača
stražnjem kotačiću.
[
SS
F]:
Dodjeljuje brzinu zatvarača prednjem kotačiću, a vrijednost otvora blende
stražnjem kotačiću.
[Rotation (F/SS)] (Zakretanje
(otvor blende / brzina
Mijenja smjer zakretanja kotačića za podešavanje vrijednosti otvora
zatvarača))
blende i brzine zatvarača.
[
[Exposure Dial] (Kotačić za
ekspoziciju)
]/[
]
[ON] (Uklj.): Ekspozicija se kompenzira s pomoću kotačića za
kompenzaciju ekspozicije. (Od –3 EV do +3 EV)
[OFF] (Isklj.): Onemogućen je kotačić za kompenzaciju ekspozicije.
• Kada je [Exposure Dial] postavljen na [OFF], zaslon za kompenzaciju
ekspozicije može se prikazati pritiskom na stražnji kotačić. (Od –5 EV
do +5 EV) (→112)
[Exposure Comp.]
Dodjela kompenzacije ekspozicije prednjem ili stražnjem kotačiću kako bi
(Kompenzacija ekspozicije)
se jednostavno postigla odgovarajuća ekspozicija zakretanjem kotačića
kada je [Exposure Dial] postavljen na [OFF]. (Od –5 EV do +5 EV)
[
] (Prednji kotačić) / [
] (Stražnji kotačić) / [OFF]
[Dial Operation Switch
Setup] (Postavljanje
promjene radnji kotačića)
Postavljanje stavki koje se privremeno dodjeljuju prednjem/stražnjem
kotačiću kada pritisnete funkcijski gumb kojem je dodijeljeno [Dial
Operation Switch] (Promjena radnji kotačića).
[
] ([Front Dial Operation]) (Radnja prednjeg kotačića) / [
]
([Rear Dial Operation]) (Radnja stražnjeg kotačića)
• U nastavku su navedene stavke koje se mogu postaviti.
– [4K Photo Mode] (Način
– [i.Resolution] (i.Razlučivost)
4K-fotografije)
– [Flash Mode] (Način rada
– [Photo Style] (Stil fotografije)
bljeskalice)
– [Filter Effect] (Efekt filtra)
– [Flash Adjust.] (Podešavanje
– [Aspect Ratio] (Format)
bljeskalice)
– Način [AF Mode] (Auto. fokus)
– [Sensitivity] (Osjetljivost)
– [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje
– [White Balance] (Balans bijele
i potamnjivanje)
boje)
– [i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
– [Drive Mode] (Način snimanja)
• Za [Highlight Shadow] upotrebljavaju se dva kotačića.
49
Osnovne funkcije
Gumbi/kotačići koji se upotrebljavaju za snimanje
Kursorski gumb / gumb [MENU/SET] (Odabir/postavljanje stavki)
Pritisak na kursorski gumb:
Odabir stavki ili postavljanje vrijednosti itd.
Pritisak na [MENU/SET]:
Potvrda sadržaja postavki itd.
Gumb [DISP.] (Prikaz) (Promjena prikaza informacija)
1. Pritisnite gumb [DISP.] za promjenu prikaza
Tijekom snimanja
Možete prebacivati metodu prikazivanja na tražilu/monitoru.
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Monitor / Display] (Monitor/Prikaz)
→ [LVF/Monitor Disp. Set] (Postavljanje prikaza optičkog tražila / monitora)
→ [LVF Disp. Set] (Postavljanje prikaza optičkog tražila) ili [Monitor Disp. Set]
(Postavljanje prikaza monitora)
[
] (stil tražila)
Blago smanjuje slike kako biste mogli bolje pregledati kompoziciju slika.
[
] (stil monitora)
Mijenja veličinu slika za ispunjavanje čitavog zaslona kako biste mogli
vidjeti detalje.
■[
] Izgled prikaza stila optičkog tražila (Primjer prikaza stila tražila)
S informacijama
(detaljne informacije)
50p
50
S informacijama
S informacijama
(detaljne informacije)
+
mjerač razine
50p
S informacijama
+
mjerač razine
Osnovne funkcije
Gumbi/kotačići koji se upotrebljavaju za snimanje
■[
] Izgled prikaza stila monitora (Primjer prikaza stila monitora)
S informacijama
50p
Bez informacija
S informacijama
+
mjerač razine
Bez informacija
+
mjerač razine
50p
Isključeno
Zaslon podataka oo
snimanju na monitoru∗
∗ Ovaj se zaslon prikazuje samo kad je [Monitor Info. Disp.] (Prikaz informacija na monitoru) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Monitor / Display] (Monitor/prikaz)) postavljen na [ON] (Uklj.).
Postavke možete podesiti izravno dodirom na stavke prikazane na zaslonu.
●S pomoću [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba) u izborniku [Custom] ([Operation] (Radnja)),
možete dodijeliti [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil prikaza optičkog tražila / monitora) funkcijskom
gumbu. Svaki put kada pritisnete dodijeljeni funkcijski gumb, promijenit će se stil prikaza
monitora ili tražila ([
]/[
]), ovisno o tome koji se od njih upotrebljava.
51
Osnovne funkcije
Gumbi/kotačići koji se upotrebljavaju za snimanje
■ Uporaba mjerača razine
Žuta linija označava trenutačni kut nagiba. Ispravite nagib fotoaparata kako biste je
poravnali s bijelom linijom.
Nagnuti gore ili dolje
Nagnuti lijevo ili desno
• U tom slučaju okrenuta je prema
gore.
• U tom je slučaju desna strana
previše spuštena.
• Mjerač razine promijenit će boju u zelenu ako je fotoaparat nagnut vrlo malo ili nije
uopće nagnut.
●Greška od ±1 stupnja postoji čak i kad je kut nagiba ispravljen.
●Ako snimate dok je fotoaparat usmjeren izravno prema gore ili dolje, mjerač razine neće se
ispravno prikazivati ili funkcija prepoznavanja smjera neće prikazivati ispravne vrijednosti.
Tijekom reprodukcije
S informacijama
Prikaz detaljnih
informacija∗1
Bez informacija
([Highlight])
(Bijelo zasićeno
područje)∗2
Bez informacija
1/5
10:00 1.DEC.2018
100-0001
∗1 Pritisnite
da biste se prebacivali između načina prikaza u nastavku:
– prikaz detaljnih informacija
– prikaz histograma
– stil fotografije, prikaz posvjetljivanja i potamnjivanja
– prikaz balansa bijele boje
– prikaz informacija o objektivu
∗2 Ovaj se zaslon prikazuje samo ako je [Highlight] u izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Monitor /
Display] (Monitor/prikaz)) postavljen na [ON] (Uklj.).
52
Osnovne funkcije
Zaslon osjetljiv na dodir (Radnje dodirom)
Dodir
Dodirivanje i otpuštanje zaslona osjetljivog na dodir.
Povlačenje
Dodirivanje i pomicanje prsta preko površine zaslona
osjetljivog na dodir.
Približavanje i udaljavanje prstiju (uvećavanje/
smanjivanje)
Na zaslonu osjetljivom na dodir udaljite dva spojena
prsta da biste uvećali te približite dva razdvojena prsta
da biste umanjili.
●Zaslon dirajte čistim i suhim prstom.
●Ako na monitoru fotoaparata upotrebljavate zaštitnu foliju dostupnu na tržištu, pratite priložene
upute za uporabu. (Neke zaštitne folije monitora mogu smanjiti vidljivost ili mogućnost uporabe.)
●Zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi ispravno u sljedećim slučajevima.
• Kada se dodiruje rukom u rukavicama
• Kada je zaslon osjetljiv na dodir mokar
53
Osnovne funkcije
Zaslon osjetljiv na dodir (Radnje dodirom)
Fokusiranje na objekt u dodirnutom području (Automatski fokus
osjetljiv na dodir, zatvarač osjetljiv na dodir)
Način snimanja:
1. Dodirnite [
]
2. Dodirnite ikonu
• Ikona se prebacuje svaki put kada je dodirnete.
[
] (Automatski fokus
osjetljiv na dodir)
Fokusiranje na područje koje dodirnete.∗
[
] (Zatvarač osjetljiv
na dodir)
Fokusiranje na dodirnuto područje prije snimanja.∗
[
Onemogućavanje automatskog fokusa osjetljivog na dodir i
zatvarača osjetljivog na dodir.
] (Isključeno)
∗ Kada je [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na dodir) u [Touch Settings] (Postavke upravljanja
dodirom) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Operation]) (Radnja) postavljen na [AF+AE]
(Auto. fokus + auto. ekspozicija), fokus i svjetlina optimiziraju se za dodirnuto područje. (→107)
3. (Kada su odabrane postavke osim Isključeno)
Dodirnite objekt
Pojedinosti o promjeni položaja i veličine područja automatskog
fokusa kada je postavljeno [
] (Automatski fokus osjetljiv na
dodir) potražite u dijelu (→103).
●Ako je snimanje s pomoću zatvarača osjetljivog na dodir neuspješno, područje automatskog fokusa
zacrveni se i nestane.
54
Osnovne funkcije
Zaslon osjetljiv na dodir (Radnje dodirom)
Usklađivanje svjetline prema dodirnutom području ([Touch AE])
(Auto. ekspozicija osjetljiva na dodir)
Način snimanja:
Kada je lice objekta pretamno, zaslon možete posvijetliti prema svjetlini lica.
1.
Dodirnite [
]
2.
Dodirnite [
]
3.
• Prikazuje se zaslon za postavljanje položaja optimizacije
svjetline.
• [Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen je na [
], koji se
upotrebljava isključivo za funkciju [Touch AE].
Dodirnite objekt za koji želite optimizirati
svjetlinu
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) vratit ćete položaj
optimizacije svjetline u središte.
Reset
4.
Set
Dodirnite [Set] (Postavi)
■ Poništavanje funkcije [Touch AE]
Dodirnite [ ]
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kada se upotrebljava digitalni zum
• prilikom snimanja s pomoću funkcije [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
• kada je [Touch AF] u [Touch Settings] (Postavke upravljanja dodirom) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) ([Operation] (Radnja)) postavljen na [AF+AE] (Auto. fokus + auto. ekspozicija)
55
Osnovne funkcije
Postavljanje izbornika
Postavke izbornika moguće je postaviti s pomoću gumba ili
radnje dodirom.
[MENU/SET] da bi se prikazao
1. Pritisnite
izbornik
2. Promijenite na drugu vrstu izbornika
Vrste izbornika
Pritisnite
Pritisnite
da biste odabrali karticu poput [
]
• Karticu možete odabrati i okretanjem prednjeg kotačića.
Pritisnite [MENU/SET]
Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite karticu poput [ ]
[Rec] (Snimanje)
(→189)
[Motion Picture]
(Videozapis) (→205)
Možete izvršavati postavke za format, broj piksela, 4K-fotografije
itd.
Možete odabrati format snimanja i kvalitetu fotografije te druge
postavke.
[Custom]
(Prilagođeno) (→207)
Rad uređaja, primjerice prikaz zaslona i radnje gumbima, možete
postaviti prema vlastitim željama.
[Setup]
(Postavljanje) (→223)
Možete podesiti postavke koje olakšavaju uporabu, kao što je
promjena postavki sata i tona zvučnog signala. Možete podesiti i
postavke povezane s funkcijom Wi-Fi/Bluetooth.
[My Menu]
(Moj izbornik) (→234)
Možete memorirati često upotrebljavane izbornike.
[Playback]
Možete podesiti postavke za reprodukciju i uređivanje fotografija.
(Reprodukcija) (→235)
• Izbornici koji se prikazuju u svakom načinu snimanja (→188)
56
Osnovne funkcije
Postavljanje izbornika
Pritisnite
da biste odabrali stavku
3. izbornika
i pritisnite [MENU/SET]
Stavka
Stranica
Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite stavku izbornika
• Možete mijenjati stranice dodirom na
prikaza.
Pritisnite
4. [MENU/SET]
na desnoj strani
da biste odabrali postavku i pritisnite
Odabrana postavka
Postavke
• Načini postavljanja razlikuju se ovisno o stavci
izbornika.
Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite postavku koju želite postaviti
puta pritisnite gumb [Q.MENU/ ]
5. Više
(Brzi izbornik) dok se ponovno ne pojavi
zaslon za snimanje ili reprodukciju
• Tijekom snimanja iz zaslona s izbornicima može se
izaći i tako da dopola pritisnete okidač.
Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite [
]
●Možete prikazati objašnjenje na izborniku pritiskom na gumb
[DISP.] (Prikaz) dok birate stavku izbornika ili postavku.
●Stavke izbornika koje se ne mogu postaviti zasivljene su. U
nekim slučajevima razlog zbog kojeg je onemogućena neka
postavka prikazat će se kada pritisnete [MENU/SET] ako
odaberete zasivljenu stavku izbornika.
●Radnje kao što je odabir ili postavljanje stavki izbornika također se mogu obavljati s pomoću
stražnjeg kotačića. Stavke možete birati zakretanjem stražnjeg kotačića, a postavljati ih možete
pritiskom na stražnji kotačić.
57
Osnovne funkcije
Izravan pristup često upotrebljavanim izbornicima (Brzi izbornik)
Jednostavno možete pristupiti nekim stavkama izbornika i postaviti ih tijekom snimanja.
1. Pritisnite gumb [Q.MENU/
] (Brzi izbornik)
2. Zakrenite prednji kotačić da biste odabrali
stavku izbornika
3. Zakrenite stražnji kotačić da biste odabrali
50p
50p
postavku
4. Pritisnite gumb [Q.MENU/
] da biste zatvorili brzi izbornik
Uporaba brzog izbornika na zaslonu podataka o snimanju na
monitoru (→51) [
] (stil monitora)
Da biste odabrali stavku, pritisnite gumb [Q.MENU/ ] i zakrenite
prednji kotačić, a zatim zakrenite stražnji kotačić da biste odabrali
stavke za postavljanje.
●Kada je [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) u [Dial Set.] (Postavljanje kotačića) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno) ([Operation] (Radnja)) postavljen na [ON] (Uklj.), zakrenite kotačić za kom
penzaciju ekspozicije da biste kompenzirali ekspoziciju.
●Možete upotrijebiti i
za odabir izbornika i postavljanje stavki.
●Neke se stavke ili postavke ne mogu odabrati ovisno o načinu ili stilu prikaza u kojem radi
fotoaparat.
58
Osnovne funkcije
Izravan pristup često upotrebljavanim izbornicima (Brzi izbornik)
Promjena brzog izbornika na omiljenu stavku
U brzi izbornik može se postaviti do 15 stavki.
→
[Custom] (Prilagođeno)→
[Operation] (Radnja)→ [Q.MENU]
(Brzi izbornik)→ [CUSTOM] (Prilagođeno)
1. Nakon što pritisnete gumb [Q.MENU/
da biste odabrali [
], pritisnite
], a zatim pritisnite [MENU/SET]
2. Pritisnite
da biste odabrali stavku izbornika
u gornjem redu i zatim pritisnite [MENU/SET]
Gornji red: stavke koje se mogu postaviti
Donji red: postavljene stavke
• Stavke prikazane u svijetlosivoj boji u gornjem redu već su
postavljene.
3. Pritisnite
da biste odabrali prazan prostor
u donjem redu i zatim pritisnite [MENU/SET]
• Stavku izbornika također možete postaviti tako da je povučete iz gornjeg
reda u donji.
• Ako nema slobodnog mjesta u donjem redu, možete zamijeniti postojeću
stavku novom odabranom stavkom tako da odaberete postojeću stavku.
• Da biste poništili postavke, pomaknite se u donji red pritiskom na i
odaberite stavku koju želite poništiti, a zatim pritisnite [MENU/SET].
4. Pritisnite gumb [Q.MENU/
]
• Zaslon se vraća na zaslon iz 1. koraka. Pritisnite [MENU/SET] za prebacivanje na
zaslon za snimanje.
59
Osnovne funkcije
Dodjeljivanje često upotrebljavanih funkcija gumbima
(Funkcijski gumbi)
Često upotrebljavane funkcije možete dodijeliti određenim gumbima ([Fn1] – [Fn3])
(Funkcija 1 – Funkcija 3) ili ikonama prikazanima na zaslonu ([Fn4] – [Fn8]) (Funkcija 4 –
Funkcija 8).
1. Postavite izbornik
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Operation] (Radnja)
→ [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba)
Postavke: [Setting in REC mode] (Postavljanje u načinu snimanja) / [Setting
in PLAY mode] (Postavljanje u načinu reprodukcije)
2. Pritisnite
da biste odabrali funkcijski
gumb kojem želite dodijeliti funkciju i
pritisnite [MENU/SET]
3. Pritisnite
da biste odabrali funkciju koju želite dodijeliti
i zatim pritisnite [MENU/SET]
• Pojedinosti o funkcijama koje se mogu dodijeliti u načinu [Setting in REC mode]
potražite u dijelu (→61).
• Pojedinosti o funkcijama koje se mogu dodijeliti u načinu [Setting in PLAY mode]
potražite u dijelu (→62).
■ Konfiguriranje postavki funkcijskog gumba na zaslonu podataka o snimanju
na monitoru
Dodir na [
] na zaslonu podataka o snimanju na monitoru (→51) omogućuje vam i
prikaz zaslona u 2. koraku.
■ Brzo dodjeljivanje funkcija
Zaslon prikazan u 3. koraku može se prikazati držanjem funkcijskog gumba (od [Fn1] do
[Fn3]) 2 sekunde.
●Određene se funkcije ne mogu dodijeliti nekim funkcijskim gumbima.
●Funkcija dodijeljena funkcijskom gumbu možda neće raditi u nekim načinima ili na nekim zaslonima.
60
Osnovne funkcije
Dodjeljivanje često upotrebljavanih funkcija gumbima (Funkcijski gumbi)
Uporaba funkcijskih gumba tijekom snimanja
Pritisnite funkcijski gumb da biste upotrebljavali dodijeljenu funkciju.
■ Upotreba funkcijskih gumba s pomoću radnji dodirom
Dodirnite [
]
Dodirnite [Fn4], [Fn5], [Fn6], [Fn7] ili [Fn8]
■ Funkcije koje se mogu dodijeliti u načinu [Setting in REC mode]
(Postavljanje u načinu snimanja)
• [4K Photo Mode] (Način
4K-fotografije)
• [Post Focus] (Naknadni fokus):
[Fn1]∗1
• [Wi-Fi]: [Fn4]∗1
• [Q.MENU] (Brzi izbornik):
[Fn2]∗1
• [Video Record] (Snimanje
videozapisa)
• [LVF/Monitor Switch]
(Prebacivanje između optičkog
tražila i monitora): [Fn3]∗1
• [LVF/Monitor Disp. Style]
(Stil prikaza optičkog tražila /
monitora)
• [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto.
fokusa/ekspozicije)
• [AF-ON] (Auto. fokus uklj.)
• [Preview] (Pregled): [Fn5]∗1
• [One Push AE] (Auto.
ekspozicija jednim pritiskom)
• [Touch AE] (Auto. ekspozicija
osjetljiva na dodir)
• [Level Gauge] (Mjerač razine):
[Fn6]∗1
• [Focus Area Set] (Postavljanje
područja fokusa)
• [Zoom Control] (Kontrola zuma)
• [Operation Lock] (Zaključavanje
radnje)
• [Dial Operation Switch]
(Promjena radnji kotačića)
• [Photo Style] (Stil fotografije)
• [Filter Effect] (Efekt filtra)
• [Aspect Ratio] (Format)
• [Picture Size] (Veličina slike)
• [Quality] (Kvaliteta)
• [AFS/AFF] (Pojedinačni auto.
fokus / Prilagodljivi auto. fokus)
• [Metering Mode] (Način
mjerenja)
• [Bracket] (Uzastopno
snimanje)
• [Highlight Shadow]
(Posvjetljivanje i potamnjivanje)
• [i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
• [i.Resolution] (i.Razlučivost)
• [Min. Shtr Speed] (Najmanja
brzina zatvarača)
• [HDR] (Visoki dinamički
raspon)
• [Shutter Type] (Vrsta
zatvarača)
• [Flash Mode] (Način rada
bljeskalice)
• [Flash Adjust.] (Podešavanje
bljeskalice)
• [Wireless Flash Setup]
(Postavljanje bežične
bljeskalice)
• [Ex. Tele Conv.] (Dodatna
telekonverzija)
• [Digital Zoom] (Digitalni zum)
• [Stabilizer] (Stabilizator)
• [I.S. Lock (Video)]
(Zaključavanje stabilizatora
slike (videozapis)): [Fn8]∗1
• [4K Live Cropping] (Izravno
obrezivanje 4K-videozapisa)
• [Snap Movie] (Kratki film)
∗1 Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje.
∗2 Funkcijskim gumbima nije dodijeljena funkcija.
61
• [Motion Pic. Set] (Postavljanje
videozapisa)
• [Picture Mode in Rec.] (Način
fotografija prilikom snimanja)
• [Sound Rec Level Adj.]
(Podešavanje razine snimanja
zvuka)
• [Silent Mode] (Tihi način rada)
• [Peaking] (Fokusiranje jasnih
objekata)
• [Histogram] (Histogram):
[Fn7]∗1
• [Guide Line] (Linije
usmjerenosti)
• [Zebra Pattern] (Uzorak zebre)
• [Monochrome Live View]
(Monokromatski prikaz uživo)
• [Constant Preview]
(Neprekidan pregled)
• [Live View Boost] (Pojačani
prikaz uživo)
• [Rec Area] (Područje snimanja)
• [Step Zoom] (Postupni zum)
• [Zoom Speed] (Brzina
zumiranja)
• [Sensitivity] (Osjetljivost)
• [White Balance] (Balans bijele
boje)
• [AF Mode/MF] (Auto. fokus /
ručno fokusiranje)
• [Drive Mode] (Način snimanja)
• [Rec / Playback Switch]
(Prebacivanje između
snimanja/reprodukcije)
• [Off] (Isklj.)∗2
Osnovne funkcije
Dodjeljivanje često upotrebljavanih funkcija gumbima (Funkcijski gumbi)
●Kada je [Video Record] (Snimanje videozapisa) dodijeljeno funkcijskom gumbu, možete pokrenuti i
zaustaviti snimanje videozapisa na isti način kao i pritiskanjem gumba za videozapise.
●Kada je [Focus Area Set] (Postavljanje područja fokusa) dodijeljeno funkcijskom gumbu, možete
prikazati zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa ili položaja pomoći pri ručnom
postavljanju fokusa.
●Kada je [Operation Lock] (Zaklj. radnje) dodijeljeno funkcijskom gumbu, možete onemogućiti
radnje koje su postavljene s pomoću postavke [Operation Lock Setting] (Postavka zaklj. radnje) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Operation] (Radnja)). Da biste poništili zaključavanje, ponovno
pritisnite funkcijski gumb za koji je dodijeljena funkcija [Operation Lock].
●Ako je funkcijskom gumbu dodijeljena funkcija [Rec / Playback Switch],
možete se prebacivati između načina snimanja i načina reprodukcije.
●Da biste vratili zadane postavke funkcijskog gumba, odaberite [Restore to
Default] (Vraćanje na zadane postavke) u 3. koraku (→60).
●Ako se na zaslonu prikazuje ili slično, izvršit će se prikazana radnja
umjesto funkcije dodijeljene funkcijskim gumbima putem opcije [Fn Button
Set] (Postavljanje funkc. gumba).
Uporaba funkcijskih gumba tijekom reprodukcije
Dodijeljenu funkciju možete izravno postaviti za odabranu sliku pritiskom na funkcijski
gumb tijekom reprodukcije.
Primjer: Ako je gumb [Fn1] (Funkcija 1) postavljen na [Rating★3] (Ocjena 3 ★), učinite
sljedeće:
da biste odabrali sliku
1. Pritisnite
Pritisnite gumb [Fn1], a zatim postavite sliku kao
2. [Rating★3]
■ Funkcije koje se mogu dodijeliti u [Setting in PLAY mode] (Postavljanje u načinu
reprodukcije)
• Sljedeće funkcije mogu se dodijeliti gumbima [Fn1] ili [Fn3].
• [Wi-Fi]
• [LVF/Monitor Switch]
(Prebacivanje između
optičkog tražila i monitora): [Fn3]∗1
• [Rec / Playback Switch]
(Prebacivanje između snimanja/
reprodukcije)
• [4K PHOTO Play] (Reprodukcija
4K-fotografija)
• [Delete Single] (Brisanje jedne)
• [Protect] (Zaštita)
• [RAW Processing]
(Obrada RAW formata)
• [Rating★1] (Ocjena 1 ★)
• [4K PHOTO Bulk Saving]
• [Rating★2] (Ocjena 2 ★)
(Spremanje velike grupe
• [Rating★3] (Ocjena 3 ★): [Fn1]∗1 4K-fotografija)
• [Rating★4] (Ocjena 4 ★)
• [Off] (Isklj.)∗2
• [Rating★5] (Ocjena 5 ★)
∗1 Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje.
∗2 Funkcijskim gumbima nije dodijeljena funkcija.
●Da biste vratili zadane postavke funkcijskog gumba, odaberite [Restore to Default] (Vraćanje na
zadane postavke) u 3. koraku (→60).
62
Osnovne funkcije
Unos teksta
Slijedite korake u nastavku kada se prikaže zaslon za unos teksta.
1. Upotrijebite
za odabir znakova
2. Pritisnite [MENU/SET] nekoliko puta dok
se ne prikaže željeni znak
•[
]: unos razmaka.
■Promjena vrste znakova
• Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz)
• Upotrijebite
da biste odabrali [
] i pritisnite [MENU/SET]
■Nastavak unosa znakova
• Upotrijebite
da biste odabrali [ ] i pritisnite [MENU/SET]
• Zakrenite stražnji kotačić udesno.
■Uređivanje teksta
Upotrijebite
da biste odabrali [ ] [ ] i pritisnite [MENU/SET]. Zatim
pomaknite kursor do teksta koji želite urediti
• Također možete zakrenuti stražnji koračić da biste promijenili položaj kursora.
Upotrijebite
Upotrijebite
da biste odabrali [Delete] (Brisanje) i pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali točan tekst i pritisnite [MENU/SET]
3. Kada ste gotovi s unosom teksta, upotrijebite
biste odabrali [Set] (Postavi) i pritisnite [MENU/SET]
da
●Moguće je unijeti maksimalno 30 znakova (maksimalno 9 znakova prilikom postavljanja imena u
funkciji [Face Recog.] (Prepoznavanje lica)).
●Moguće je unijeti maksimalno 15 znakova za [
], [ ], [ ], [ ] i [ – ] (maksimalno
6 znakova prilikom postavljanja imena u funkciji [Face Recog.]).
63
Način snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatskih postavki
(Inteligentni automatski način rada)
Način snimanja:
Ovaj se način rada preporučuje ako želite samo usmjeriti fotoaparat i snimiti jer
fotoaparat optimizira postavke ovisno o objektu i okolini snimanja.
1. Postavite
funkcijski kotačić na [ ]
• U trenutku kupnje način je postavljen na prošireni
inteligentni automatski način rada.
2. Usmjerite
fotoaparat prema objektu
• Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona
50p
za svaku scenu promijeni se u plavo na 2 sekunde,
a zatim se mijenja u uobičajenu crvenu oznaku.
(Automatsko prepoznavanje scene)
■ Prebacivanje između proširenog inteligentnog automatskog načina rada i
inteligentnog automatskog načina rada
Odaberite [Intelligent Auto Mode] (Inteligentni auto. način rada)
u izborniku [Intelligent Auto] (Inteligentni auto. način rada)
Pritisnite
da biste odabrali [ ] ili [ ] i pritisnite
[MENU/SET]
Također je moguće prikazati zaslon za odabir dodirom ikone načina snimanja
na zaslonu za snimanje.
[ ] omogućuje vam podešavanje nekih postavki, poput svjetline i tona boje, dok se
[ ] istovremeno upotrebljava za neke druge postavke da biste mogli snimati
fotografije po želji.
(○: dostupno, –: nije dostupno)
Prošireni inteligentni automatski način rada
Postavljanje tona boje
Postavljanje svjetline
(ekspozicija)
Funkcija kontrole
defokusiranja
Izbornici koji se mogu
postaviti
64
Inteligentni automatski način rada
○
–
○
–
○
–
Mnogo
Malo
Način snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatskih postavki (Inteligentni automatski način rada)
Automatski fokus, otkrivanje lica/očiju i prepoznavanje lica
Način [AF Mode] (Auto. fokus) automatski se postavlja na [ ]. Ako dodirnete objekt,
fotoaparat se prebacuje na [ ] i funkcija praćenja automatskog fokusa počinje s radom.
• Također se možete prebaciti na [ ] pritiskom na kursorski gumb . Poravnajte
područje za praćenje automatskog fokusa s objektom i pritisnite dopola okidač da
biste upravljali funkcijom praćenja automatskog fokusa.
• Kada je [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) postavljeno na [ON] (Uklj.) i ako
fotoaparat prepoznaje lice koje je slično memoriranom licu, prikazuje se [R] u gornjem
desnom kutu [ ], [ ] i [ ] ikone.
Bljeskalica
Kada je bljeskalica otvorena, fotoaparat automatski postavlja [ ], [
] (Automatsko /
Smanjenje efekta crvenih očiju), [
] ili [ ], ovisno o vrsti objekta i svjetlini.
●Kada je prikazano [
] ili [
] aktivira se funkcija [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih
očiju) za automatsko prepoznavanje efekta crvenih očiju i ispravljanje podataka fotografije.
●Kada je odabrano [ ] ili [ ], smanjena je brzina zatvarača.
Automatsko prepoznavanje scene
Prilikom snimanja fotografija
/
[i-Portrait] (i-Portret)
[i-Scenery] (i-Krajolik)
[i-Macro] (i-Makro)
[i-Night Portrait] (i-Noćni
portret)∗1
[i-Night Scenery] (i-Noćni
krajolik)
[i-Handheld Night Shot] (i-Noćno
snimanje bez tronošca)∗2
[i-Food] (i-Hrana)
[i-Baby] (i-Dijete)∗3
[i-Sunset] (i-Zalazak sunca)
Kada scena ne odgovara nijednoj od prethodno navedenih
Prilikom snimanja videozapisa
[i-Portrait]
[i-Scenery]
[i-Low Light] (i-Slabo
osvjetljenje)
[i-Macro]
Kada scena ne odgovara nijednoj od prethodno navedenih
∗1 Prikazuje se samo kada se upotrebljava bljeskalica.
∗2 Kada je [iHandheld Night Shot] postavljeno na [ON].
∗3 Prepoznavanje djece mlađe od 3 godine (koja su memorirana u fotoaparatu s pomoću funkcije
prepoznavanja lica).
65
Način snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatskih postavki (Inteligentni automatski način rada)
• Kada fotoaparat prepozna [
] kao optimalnu scenu i kada fotoaparat odredi da je
podrhtavanje smanjeno zbog uporabe tronošca ili na neki drugi način, odabrana je
brzina zatvarača koja je sporija od uobičajene. Nakon što pritisnete okidač, nemojte
pomicati fotoaparat tijekom snimanja.
• Pri snimanju 4K-fotografija ili pri snimanju s pomoću opcije [Post Focus] (Naknadni
fokus) Prepoznavanje scene funkcionira na isti način kao i kod snimanja videozapisa.
●Ovisno o uvjetima snimanja, za isti se objekt mogu odrediti različite vrste scena.
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja automatski se aktivira u proširenom inteligentnom
automatskom načinu rada ili inteligentnom automatskom načinu rada. Pozadinsko osvjetljenje
odnosi se na stanje u kojemu se izvor svjetlosti nalazi iza objekta snimanja. Pri pojavi pozadinskog
osvjetljenja objekt se čini tamnijim te fotoaparat automatski to nastoji ispraviti povećanjem svjetline
cijele fotografije.
Izbornik [Intelligent Auto] (Inteligentni auto. način rada)
Snimanje fotografija s pomoću fotoaparata bez tronošca ([iHandheld
Night Shot] (iNoćno snimanje bez tronošca)
Način snimanja:
Ako uređaj tijekom snimanja bez tronošca automatski prepozna noćni prizor, funkcija
[iHandheld Night Shot] može snimiti fotografiju uz manje podrhtavanja i šuma bez
uporabe tronošca, spajanjem fotografija snimljenih u nizu.
→
/
[Intelligent Auto] → [iHandheld Night Shot]
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Kut snimanja blago se sužava.
●Nakon što pritisnete okidač, nemojte pomicati fotoaparat tijekom snimanja u nizu.
●Bljeskalica je fiksno postavljena na postavku [ ] (Bljeskalica uvijek isključena).
●Ova funkcija neće raditi za fotografije tijekom snimanja videozapisa.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• tijekom uporabe funkcije [Burst] (Snimanje u nizu)
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• tijekom snimanja s pomoću funkcije [Bracket] (Uzastopno snimanje)
• kada je funkcija [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [ ]
• kada je postavljena funkcija [Ex. Tele Conv.] ([Rec]) (Dodatna telekonverzija (Snimanje))
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON]
66
Način snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatskih postavki (Inteligentni automatski način rada)
Spajanje fotografija u jednu fotografiju bogate gradacije ([iHDR])
(i-Visoki dinamički raspon)
Način snimanja:
Na primjer, ako postoji snažan kontrast između pozadine i objekta, [iHDR] snimit će
više fotografija s različitim ekspozicijama koje se kombiniraju u jednu fotografiju s
bogatom gradacijom.
[iHDR] aktivira se prema potrebi. Kada je uključen, prikazat će se [
→
/
] na zaslonu.
[Intelligent Auto] (Inteligentni auto. način rada) → [iHDR]
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Kut snimanja blago se sužava.
●Nakon što pritisnete okidač, nemojte pomicati fotoaparat tijekom snimanja u nizu.
●Budući da se niz fotografija spaja nakon snimanja, treba proći određeno vrijeme prije nego što
budete mogli snimiti drugu fotografiju.
●Kod stvaranja kompozicije iz niza fotografija mogu se pojaviti slike s bijelim konturama ako je
objekt bio u pokretu.
●Ova funkcija neće raditi za fotografije tijekom snimanja videozapisa.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• prilikom snimanja s bljeskalicom
• tijekom uporabe funkcije [Burst] (Snimanje u nizu)
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• tijekom snimanja s pomoću funkcije [Bracket] (Uzastopno snimanje)
• kada je funkcija [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [ ]
• kada je postavljena funkcija [Ex. Tele Conv.] ([Rec]) (Dodatna telekonverzija (Snimanje))
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON]
Postavljanje boje
Način snimanja:
1.
2.
67
Pritisnite
da bi se prikazao zaslon za postavljanje
Da biste podesili boju, okrenite stražnji kotačić
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na zaslon za snimanje.
• Postavka boje vratit će se na zadanu razinu (središnju točku)
kad se uređaj isključi ili kad se fotoaparat prebaci na drugi
način snimanja.
• Radnje zaslona osjetljivog na dodir (→68)
Način snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatskih postavki (Inteligentni automatski način rada)
Postavljanje svjetline (ekspozicije) / zamućenja pozadine
(Funkcija kontrole defokusiranja)
Način snimanja:
Kada je [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) (→49) postavljen na [ON] (Uklj.)
1. Zakrenite kotačić za kompenzaciju ekspozicije da biste postavili svjetlinu
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete postaviti u rasponu od –3 EV i +3 EV.
• Možete postaviti zamućenje pozadine s pomoću radnji zaslona osjetljivog na dodir
(navedeno u nastavku).
Kada je [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) (→49) postavljen na [OFF] (Isklj.)
1. Pritisnite stražnji kotačić da biste prikazali zaslon za postavljanje
• Prikazuje se zaslon radnje za svjetlinu (ekspoziciju). Pritisnite gumb [Fn1] (Funkcija 1) da biste
upravljali defokusiranjem, a zatim ga ponovno pritisnite da biste dovršili radnju.
2. Zakrenite stražnji kotačić za postavljanje
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na zaslon za snimanje.
Prilikom postavljanja svjetline (ekspozicija)
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete postaviti u
rasponu od –5 EV i +5 EV.
• Pritisnite
da biste postavili uzastopno snimanje uz
ekspoziciju. (→142)
Prilikom postavljanja defokusiranja pozadine
• Postavku možete poništiti pritiskom na gumb [Q.MENU/ ]
(Brzi izbornik).
• Način automatskog fokusiranja postavljen je na [
]. Položaj
područja automatskog fokusa može se postaviti dodirom na
zaslon. (Njegova veličina ne može se promijeniti.)
OFF
250
125
60
30
15
4.0
5.6
8.0
■Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite [ ]
Dodirnite stavku koju želite postaviti
[ ]: Boje
[ ]: Stupanj defokusiranja
[ ]: Svjetlina (prikazuje se samo kada je [Exposure Dial]
postavljen na [OFF])
Povucite pomičnu traku ili mjerač ekspozicije za postavljanje
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na zaslon za snimanje.
●Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, možda ćete čuti zvuk objektiva kad se upotrebljava funkcija
kontrole defokusiranja. Taj je zvuk posljedica otvaranja blende objektiva i nije riječ o kvaru.
●Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, pri snimanju videozapisa možda će se prilikom
uporabe kontrole defokusiranja snimiti zvuk rada te funkcije.
68
Način snimanja
Snimanje fotografija nakon automatskog
postavljanja vrijednosti otvora blende i brzine
zatvarača (Program automatske ekspozicije)
Način snimanja:
Snimajte fotografije s pomoću automatskih postavki vrijednosti otvora blende i brzine
zatvarača u skladu sa svjetlinom objekta.
1. Postavite funkcijski kotačić na [ ]
2. Pritisnite
okidač dopola
• Ako vrijednost otvora blende i brzina zatvarača trepere crveno, nemate
odgovarajuću ekspoziciju.
3. Dok se prikazuju brojčane vrijednosti
250
125
(približno 10 sekundi) zakrenite stražnji ili
prednji kotačić da biste promijenili
vrijednosti s pomoću funkcije promjene
vrijednosti
60
30
15
4.0
5.6
8.0
Pokazatelj promjene vrijednosti
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
• Prebacit će se s funkcije promjene vrijednosti na kompenzaciju ekspozicije
(→112) svaki put kad se pritisne stražnji kotačić dok su prikazane vrijednosti
(samo kada je [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) (→49) postavljen na
[OFF] (Isklj.)).
• Da biste poništili promjenu vrijednosti, isključite fotoaparat ili zakrenite stražnji ili
prednji kotačić sve dok se ne isključi pokazatelj promjene vrijednosti.
• Funkcija promjene vrijednosti jednostavno se može poništiti postavljanjem
funkcijskog gumba na [One Push AE] (Auto. ekspozicija jednim pritiskom).
(→60, 75)
Funkcija promjene vrijednosti
Funkcija promjene vrijednosti upotrebljava se za održavanje jednake ekspozicije (svjetline)
tijekom promjene kombinacije vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača. Promjenu
vrijednosti možete upotrebljavati za snimanje fotografija podešavanjem vrijednosti otvora
blende i brzine zatvarača čak i u načinu programa automatske ekspozicije.
●Funkcija promjene vrijednosti ne može se upotrebljavati u sljedećim slučajevima:
• prilikom snimanja s bljeskalicom
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kada je ISO-osjetljivost postavljena na [
]
69
Način snimanja
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti otvora
blende i brzine zatvarača
Način snimanja:
• Efekt vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača koji ste postavili ne primjenjuju se na
zaslon za snimanje. Da biste provjerili efekt na zaslonu za snimanje, upotrijebite način
pregleda. (→74)
• Svjetlina zaslona može se razlikovati od stvarne snimljene fotografije. Pregledajte
svjetlinu fotografija s pomoću zaslona za reprodukciju.
• Kada podesite vrijednost otvora blende i brzinu zatvarača, prikazuje se mjerač
ekspozicije. Ako su otvor blende i brzina zatvarača prikazani crvenom bojom, niste
postavili ispravnu ekspoziciju.
• Ako nije postignuta ispravna ekspozicija kada pritisnete okidač dopola, brojčane
vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača trepere crveno.
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti otvora blende
(Način automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende)
Kada postavite vrijednost otvora blende, fotoaparat automatski optimizira brzinu zatvarača
za svjetlinu objekta.
1. Postavite funkcijski kotačić na [ ]
2. Zakrenite stražnji ili prednji kotačić da biste postavili
vrijednost otvora blende
• Način će se prebacivati između postavljanja vrijednosti otvora
blende i kompenzacije ekspozicije svaki put kada pritisnete stražnji
kotačić. (Samo kada je [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju)
(→49) postavljen na [OFF] (Isklj.))
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
15
11
Vrijednost otvora blende
Mjerač ekspozicije
●Kada upotrebljavate objektiv s prstenom otvora blende, postavite prsten na [A] da biste aktivirali
postavke prednjeg/stražnjeg kotačića. U svim položajima osim [A] postavka prstena imat će
prioritet.
70
Način snimanja
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
Snimanje fotografija postavljanjem brzine zatvarača (Način
automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača)
Kada postavite brzinu zatvarača, fotoaparat automatski optimizira vrijednost otvora
blende za svjetlinu objekta.
1. Postavite funkcijski kotačić na [ ]
2. Zakrenite stražnji ili prednji kotačić da biste postavili
vrijednost brzine zatvarača
• Prebacivat će se između postavljanja brzine zatvarača i
kompenzacije ekspozicije svaki put kad se pritisne stražnji kotačić
(samo kada je [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) (→49)
postavljen na [OFF] (Isklj.)).
60
8.0
125
250
5.6
4.0
500
1000
Brzina zatvarača
Mjerač ekspozicije
●Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/200 sekunde.
71
Način snimanja
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti otvora blende i
brzine zatvarača (Način ručne ekspozicije)
Odredite ekspoziciju ručnim postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača.
1. Postavite funkcijski kotačić na [ ]
2. Zakrenite stražnji kotačić da biste postavili brzinu
zatvarača i zakrenite prednji kotačić da biste postavili
vrijednost otvora blende
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
Mjerač ekspozicije
8
15
30
4.0
5.6
60
8.0
125
11
Brzine zatvarača koje se mogu postaviti (u sekundama)
T (Vrijeme), 60 – 1/4000
(kada se upotrebljava mehanički zatvarač)
1 – 1/16000
(kada se upotrebljava elektronički zatvarač)
Optimizacija ISO-osjetljivosti za vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
Kada je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO], fotoaparat automatski postavlja ISO-osjetljivost tako da
ekspozicija odgovara vrijednosti otvora blende i brzini zatvarača.
• Ovisno o uvjetima snimanja, odgovarajuća ekspozicija možda se neće postaviti ili će ISO-osjetljivost
postati viša.
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji (procjena)
Prikaz fotografija s uobičajenom razinom svjetline (odgovarajuća ekspozicija).
Prikaz svjetlijih fotografija. Za odgovarajuću ekspoziciju upotrebljavajte veću brzinu
zatvarača ili povećajte vrijednost otvora blende.
Prikaz tamnijih fotografija. Za odgovarajuću ekspoziciju upotrebljavajte manju
brzinu zatvarača ili smanjite vrijednost otvora blende.
●Kada upotrebljavate objektiv s prstenom za otvaranje blende, prsten za otvaranje blende ima
prioritet.
●Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/200 sekunde.
72
Način snimanja
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
[T] (Vrijeme) (približno do 30 minuta)
Ako brzinu zatvarača postavite na [T], zatvarač ostaje otvoren dok je okidač
do kraja pritisnut. Zatvarač se zatvara ako ponovno pritisnete okidač. Upotrijebite
ovu funkciju kad duže vrijeme želite držati zatvarač otvorenim, primjerice za snimanje
fotografija vatrometa ili noćnih prizora.
●Kada je brzina zatvarača postavljena na [T] (vrijeme), preporučujemo uporabu tronošca i
udaljeno snimanje povezivanjem fotoaparata na pametni telefon putem Wi-Fi veze da bi
se spriječilo podrhtavanje fotoaparata. Možete upotrebljavati i [B] (Bulb) kad je fotoaparat
povezan s pomoću funkcije Bluetooth. (→265, 267)
●Kada snimate fotografije s brzinom zatvarača postavljenom na T (vrijeme), slike će možda
imati veću razinu šuma. Ako želite potisnuti šum, preporučujemo snimanje fotografija
postavljanjem funkcije [Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača) na [ON] (Uklj.) u izborniku
[Rec] (Snimanje). (→199)
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• pri snimanju s pomoću bljeskalice (kada je funkcija [Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice)
postavljena na [2ND] (Spora))
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• tijekom snimanja s pomoću funkcije [Bracket] (Uzastopno snimanje)
• kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
• kada se upotrebljava elektronički zatvarač
• kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON]
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON]
73
Način snimanja
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
Provjera efekata vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
(Način pregleda)
Način snimanja:
• Provjera efekta odabrane vrijednosti otvora blende: Ovo vam omogućuje provjeru
dubine polja (raspon fokusa) fizičkim sužavanjem oštrica objektiva otvora blende na
vrijednosti otvora blende koje se upotrebljavaju za samo snimanje.
• Provjera efekta odabrane brzine zatvarača: Ovo vam omogućuje provjeru pokreta u
sceni prikazom zaslona u brzini zatvarača koja se upotrebljava za samo snimanje.
Pripreme
• Dodijelite [Preview] (Prikaz) funkcijskom gumbu (→60)
Sljedeći korak primjer je dodjeljivanja funkcije [Preview] gumbu [Fn5] (Funkcija 5).
1.
Pritisnite gumb [Fn5] da biste promijenili zaslon za potvrdu
• Zaslon se mijenja svaki put kada pritisnete gumb [Fn5].
Normalni zaslon za
snimanje
Zaslon pregleda efekta
otvora blende
Efekt otvora blende: ○
Efekt brzine zatvarača: –
Fn5 Shtr
Speed Effect added.
Zaslon pregleda efekta
brzine zatvarača
Efekt otvora blende: ○
Efekt brzine zatvarača: ○
Fn5 Preview
completed.
Svojstva dubine polja
Uvjeti
snimanja
Vrijednost otvora blende
Žarišna duljina
Udaljenost od objekta
Dubina polja
(raspon fokusa)
74
Mala
S povećanjem objekta (telefoto)
Blizu
Plitka (uska)
Primjer:
Snimanje fotografije
tako da namjerno zamutite
pozadinu
Velika
Širokokutno
Daleko
Duboka (široka)
Primjer:
Snimanje fotografije
podešavanjem fokusa,
uključujući i pozadinu
Način snimanja
Snimanje fotografija postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
●Možete snimiti fotografiju čak i kada je aktiviran način pregleda.
●Raspon u kojem možete provjeriti efekt odabrane brzine zatvarača jest između 8 sekundi i
1/16000 sekunde.
●Ovaj se način ne može upotrebljavati uz [ ] ([4K Pre-Burst]) (Prije 4K-snimanja u nizu)
4K-fotografije.
Jednostavno postavljanje vrijednosti otvora blende / brzine
zatvarača za odgovarajuću ekspoziciju
(Automatska ekspozicija jednim pritiskom)
Način snimanja:
Kada je postavljena ekspozicija presvijetla ili pretamna, možete upotrebljavati automatsku
ekspoziciju jednim pritiskom da biste postigli odgovarajuću postavku ekspozicije.
Prepoznavanje neodgovarajuće ekspozicije
Treperenje crvenom bojom
• Ako vrijednosti otvora blende i brzina zatvarača trepere crveno kada
pritisnete okidač dopola.
• Ako je pomoć pri ručnoj ekspoziciji (→72) različita od
[
] u načinu ručne ekspozicije.
Pripreme
• Dodijelite [One Push AE] (Auto. ekspozicija jednim pritiskom) funkcijskom gumbu (→60)
1. (Kada ekspozicija nije odgovarajuća) Pritisnite funkcijski gumb
Promjena na odgovarajuću ekspoziciju
15
30
60
4.0
●U sljedećim slučajevima nije moguće postaviti odgovarajuću ekspoziciju:
125
5.6
• kada je objekt iznimno taman i nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju promjenom
vrijednosti otvora blende ili brzine zatvarača
• prilikom snimanja s bljeskalicom
• u načinu pregleda
• pri upotrebi objektiva s prstenom otvora blende
75
250
8.0
Način snimanja
Snimanje panoramskih fotografija (Način panoramskog snimanja)
Način snimanja:
Uzastopne fotografije snimljene dok se fotoaparat pomiče spajaju se u panoramsku
fotografiju.
1. Postavite funkcijski kotačić na [ ]
2. Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali
3. Pritisnite okidač do kraja i pomičite fotoaparat laganim
kružnim pokretom u smjeru snimanja da biste započeli sa
snimanjem
Vodoravna/okomita linija usmjerenosti
Smjer snimanja i status napretka (približno)
Snimanje fotografija slijeva nadesno
Veličina slike: [STANDARD]
(Standardno)
Veličina slike: [WIDE]
(Široko)
• Fotoaparat pomičite stalnom brzinom.
• Možda nećete moći uspješno snimati fotografije ako pomičete fotoaparat prebrzo ili presporo.
4. Ponovno pritisnite okidač do kraja da biste zaustavili snimanje
• Također možete zaustaviti snimanje ako prestanete pomicati fotoaparat tijekom
snimanja fotografije.
• Snimanje se također može prekinuti pomicanjem fotoaparata na kraj linije
usmjerenosti.
76
Način snimanja
Snimanje panoramskih fotografija (Način panoramskog snimanja)
■ Promjena smjera snimanja i kuta prikaza (veličina slike) panoramskih fotografija
→
[Panorama Shot] (Panoramsko snimanje) → [Direction] (Smjer) /
[Picture Size] (Veličina slike)
[Direction]
Postavljanje smjera snimanja.
[Picture Size]
Postavljanje kuta prikaza (veličina slike).
[STANDARD] (Standardno) / [WIDE] (Široko)
• Broj piksela snimanja u vodoravnom i okomitom smjeru panoramske fotografije razlikuje
se ovisno o veličini slike, smjeru snimanja i broju spojenih fotografija. Maksimalan broj
piksela snimanja naveden je u nastavku:
Veličina slike
[STANDARD]
[WIDE]
Smjer snimanja
Vodoravna razlučivost
Okomita razlučivost
Vodoravno
8176 piksela
1920 piksela
Okomito
2560 piksela
7680 piksela
Vodoravno
8176 piksela
960 piksela
Okomito
1280 piksela
7680 piksela
Savjeti
Pomičite fotoaparat u smjeru snimanja držeći ga što je mirnije moguće.
(Ako se fotoaparat previše trese, možda neće biti u mogućnosti snimiti fotografije ili može snimiti usku
(malu) panoramsku fotografiju.)
Pomaknite fotoaparat malo ispred točke koju
želite snimiti.
(Međutim, zadnji okvir ne snima se do kraja.)
77
Način snimanja
Snimanje panoramskih fotografija (Način panoramskog snimanja)
■Reprodukcija panoramskih fotografija
Dodirom na započet će automatsko pomicanje tijekom
reprodukcije u smjeru snimanja.
• Za vrijeme pomicanja tijekom reprodukcije mogu se vršiti
sljedeće radnje.
Pokretanje reprodukcije panoramskih
fotografija / Pauza∗
Zaustavljanje
∗ Kada je reprodukcija zaustavljena, možete pomicati unaprijed i unatrag povlačenjem zaslona.
Kada dodirnete pomičnu traku, položaj reprodukcije prelazi na položaj koji ste dodirnuli.
●Kada je fokalna duljina velika, primjerice kada je pričvršćen telefoto objektiv, fotoaparat pomičite
polako.
●Fokus, ekspozicija i balans bijele boje fiksno su postavljeni na optimalne vrijednosti za prvu
fotografiju. Ako su fokus ili svjetlina fotografija snimljenih kao dio panoramske fotografije nakon
prve fotografije znatno različiti od onih na prvoj fotografiji, panoramska fotografija u cjelini (nakon
spajanja svih fotografija) možda neće imati usklađen fokus i svjetlinu.
●Budući da se više fotografija povezuje da bi činile jednu panoramsku fotografiju, neki objekti mogu
biti izobličeni ili spojevi uzastopno snimljenih fotografija koje se spajaju mogu biti vidljivi.
●Možda neće biti moguće stvoriti panoramske fotografije ili fotografije možda neće biti ispravno
snimljene prilikom snimanja sljedećih objekata ili prilikom snimanja fotografija u sljedećim uvjetima
snimanja:
• objekti neprekidne jednolikosti ili uzorka (nebo, plaža itd.)
• objekti u pokretu (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru itd.)
• objekti kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje na zaslonu)
• tamna mjesta
• mjesta s treperećim izvorom svjetlosti (fluorescentna svjetiljka, svjetlost svijeće itd.)
78
Način snimanja
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni (Scenski način rada)
Način snimanja:
Ako odaberete scenu koja odgovara objektu i uvjetima snimanja prema oglednim slikama,
fotoaparat će postaviti optimalnu ekspoziciju, boju i fokus, što će omogućiti snimanje na
način koji odgovara sceni.
1. Postavite funkcijski kotačić na [ ]
da biste odabrali scenu
2. Pritisnite
• Scenu možete odabrati i povlačenjem ogledne
3.
slike ili pomične trake.
Pritisnite [MENU/SET]
Također je moguće prikazati zaslon za odabir dodirom ikone načina snimanja
na zaslonu za snimanje.
●Ovisno o sceni, zaslon za snimanje može izgledati kao da kadrovi nedostaju.
●Da biste promijenili scenu, odaberite [Scene Switch] (Promjena scene) u izborniku [Scene Guide]
(Scenski način), a zatim pritisnite [MENU/SET]. Možete se vratiti na 2. korak.
●Neke od stavki izbornika snimanja ne mogu se postaviti u scenskom načinu rada jer fotoaparat
automatski podešava postavke na optimalne vrijednosti.
●Iako je balans bijele boje fiksno postavljen na [AWB] (Auto. balans bijele boje) za određene vrste
scene, možete ga precizno prilagoditi ili upotrebljavati funkciju uzastopnog snimanja s balansom
bijele boje pritiskom na kursorski gumb
na zaslonu za snimanje.
79
Način snimanja
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni (Scenski način rada)
Vrste scenskog načina rada
Prikaz opisa svake scene i savjeti za snimanje
Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) dok je prikazan zaslon za odabir scene
• Kada je postavljen na prikaz s uputama, prikazuju se detaljna objašnjenja i savjeti za svaku scenu.
Uobičajeni prikaz
Prikaz s uputama
Prikaz popisa
1: [Clear Portrait] (Jasni portret)
2: [Silky Skin] (Svilenkasta koža)
●Ako je dio pozadine itd. boje koja sliči boji kože, taj će dio također biti ublažen.
●Ovaj način može biti neučinkovit ako nema dovoljno svjetlosti.
3: [Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje)
4: [Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom)
5: [Relaxing Tone] (Opuštajući ton)
6: [Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice)
●Kada dodirnete lice, snima se fotografija s fokusom i ekspozicijom postavljenom za dodirnutu
lokaciju.
7: [Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)
80
Način snimanja
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni (Scenski način rada)
8: [Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)
9: [Romantic Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca)
10: [Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)
11: [Glistening Water] (Bljeskanje vode)
●Upotreba filtra zvijezda koji se primjenjuje u ovom načinu rada može uzrokovati i bljeskanje drugih
objekata osim vodenih površina.
12: [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)
13: [Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)
14: [Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)
15: [Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)
16: [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)
17: [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)
●Nakon što pritisnete okidač, nemojte pomicati fotoaparat tijekom snimanja u nizu.
●Kut snimanja blago se sužava.
18: [Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
●Preporučujemo upotrebu tronošca i automatskog okidača.
●Kada se odabere način [Clear Night Portrait], objekt treba ostati miran otprilike 1 sekundu nakon
snimanja fotografije.
19: [Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)
●Preporučujemo da za snimanje izbliza izbjegavate uporabu bljeskalice.
81
Način snimanja
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni (Scenski način rada)
20: [Appetizing Food] (Privlačna hrana)
●Preporučujemo da za snimanje izbliza izbjegavate uporabu bljeskalice.
21: [Cute Dessert] (Slatki desert)
●Preporučujemo da za snimanje izbliza izbjegavate uporabu bljeskalice.
22: [Freeze Animal Motion] (Zaustavljeno kretanje životinje)
●Zadana postavka za [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus) postavljena je na [OFF]
(Isklj.).
23: [Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)
24: [Monochrome] (Monokromatski efekt)
82
Način snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima fotografije
(Način kreativnog upravljanja)
Način snimanja:
Možete odabrati efekte koji će se primjenjivati iz oglednih slika i pregledati te efekte na
zaslonu.
1. Postavite funkcijski kotačić na [ ]
2. Pritisnite da biste odabrali efekt
fotografije (filtre)
Zaslon pregleda
• Efekte fotografije (filtre) također možete odabrati
dodirom na ogledne slike.
3. Pritisnite [MENU/SET]
Moguće je prikazati i zaslon za odabir dodirom ikone načina snimanja na
zaslonu za snimanje.
●Ovisno o efektu fotografije, zaslon za snimanje može izgledati kao da kadrovi nedostaju.
●[White Balance] (Balans bijele boje) postavit će se na [AWB] (Auto. balans bijele boje), a
ISO-osjetljivost na [AUTO].
●Sljedeće stavke izbornika mogu se postaviti u izborniku [Creative Control]
(Kreativno upravljanje).
• [Filter Effect] (Efekt filtra): Omogućuje postavljanje efekta fotografije (filtra).
• [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra):
Omogućuje postavljanje fotoaparata da istovremeno snima fotografiju s
efektom fotografije i bez njega. (→195)
83
1/8
Način snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima fotografije (Način kreativnog upravljanja)
Prikaz opisa svakog efekta fotografije (Filtar)
Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) dok je prikazan zaslon za odabir efekta fotografije
• Kada je postavljen na prikaz s uputama, prikazuju se objašnjenja za svaki efekt fotografije.
Uobičajeni prikaz
Prikaz s uputama
1/8
Prikaz popisa
1/8
Vrste efekta fotografije
Podešavanje efekta fotografije prema vlastitim željama
1. Pritisnite da bi se prikazao zaslon za postavljanje
2. Zakrenite stražnji kotačić da biste podesili uvjete
postavljanja efekata fotografije
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na zaslon za snimanje.
84
Način snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima fotografije (Način kreativnog upravljanja)
Efekt fotografije
[Expressive] (Izražajno)
[Retro] (Retro)
[Old Days] (Stari dani)
[High Key] (Svijetli tonovi)
[Low Key] (Tamni tonovi)
[Sepia] (Sepija)
[Monochrome]
(Monokromatski efekt)
[Dynamic Monochrome]
(Dinamički monokromatski efekt)
[Rough Monochrome]
(Grubi monokromatski efekt)
[Silky Monochrome]
(Svilenkasti monokromatski efekt)
[Impressive Art]
(Impresivni umjetnički efekt)
[High Dynamic]
(Visoki dinamički raspon)
[Cross Process]
(Presijecanje)
Stavke koje se mogu postaviti
Prigušene boje
Žute boje
Niski kontrast
Ružičaste boje
Crvene boje
Niski kontrast
Žute boje
Niski kontrast
Živost
Boje
Kontrast
Boje
Boje
Kontrast
Boje
Kontrast
Žive boje
Crvene boje
Visoki kontrast
Svijetloplave boje
Plave boje
Visoki kontrast
Plave boje
Visoki kontrast
Zrnati efekt fotografije
Slab zrnati efekt fotografije
Jak zrnati efekt fotografije
Stupanj defokusiranja
Blago defokusiranje
Snažno defokusiranje
Crno-bijelo
Crno-bijelo
Živost
Žive boje
Živost
Žive boje
Boje
Zelene boje / Plave boje /
Žute boje / Crvene boje
• Odaberite željeni ton boje zakretanjem
stražnjeg kotačića, a zatim pritisnite
[MENU/SET].
[Toy Effect] (Efekt igračke)
[Toy pop]
(Fotoaparat igračka)
[Bleach Bypass]
(Zadržavanje srebrnih tonova)
[Miniature Effect]
(Efekt minijature)
85
Narančaste boje
Boje
Plave boje
Raspon u kojem je smanjena rubna svjetlina
Malo
Veliko
Niski kontrast
Kontrast
Živost
Visoki kontrast
Prigušene boje
Žive boje
• Pojedinosti o efektu [Miniature Effect] potražite u dijelu (→86)
Način snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima fotografije (Način kreativnog upravljanja)
Efekt fotografije
[Soft Focus]
(Blago fokusiranje)
Stavke koje se mogu postaviti
Stupanj defokusiranja
Blago defokusiranje
Snažno defokusiranje
Živost
Prigušene boje
Žive boje
[Fantasy] (Mašta)
[Star Filter] (Filtar zvijezda)
[One Point Color]
(Jedna točka boje)
Dužina svjetlosnih zraka
Svjetlosne su zrake kratke
Svjetlosne su zrake duge
Broj svjetlosnih zraka
Manji
Veći
Kut svjetlosnih zraka
Zakretanje ulijevo
Zakretanje udesno
Sačuvana količina boje
Ostavlja malu količinu
Ostavlja veliku količinu
boje
boje
• Pojedinosti o [One Point Color] potražite u dijelu (→87)
[Sunshine]
(Sunčeva svjetlost)
Boje
Žute boje / Crvene boje /
Plave boje / Bijele boje
• Zakrenite stražnji kotačić da biste odabrali
boje, a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Pojedinosti o [Sunshine] potražite u dijelu (→87)
■Postavljanje vrste defokusiranja ([Miniature Effect]) (Efekt minijature)
Nakon što dodirnete [
Pritisnite
ili
], dodirnite [
]
da biste pomaknuli područje fokusa (okvir)
• Možete pomaknuti dio u fokusu i dodirivanjem zaslona na zaslonu
za snimanje.
• Dodirnite [
] za postavljanje smjera snimanja (smjer defokusiranja).
Zakrenite stražnji kotačić da biste odabrali veličinu područja
fokusa (okvir)
• Na zaslonu osjetljivom na dodir udaljite dva spojena prsta da biste
uvećali te približite dva razdvojena prsta da biste umanjili.
• Kada pritisnete gumb [DISP.] (Prikaz), vraćaju se početne
postavke.
Pritisnite [MENU/SET]
86
Način snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima fotografije (Način kreativnog upravljanja)
●Zvuk se ne snima za videozapise.
●Kada se snimaju videozapisi, krajnji videozapis trajat će otprilike 1/8 stvarnog vremena snimanja.
(Ako videozapis snimate 8 minuta, videozapis koji nastaje trajat će približno 1 minutu.)
Raspoloživo vrijeme snimanja koje se prikazuje na fotoaparatu približno je 8 puta dulje od
stvarnog vremena snimanja.
Ovisno o brzini snimanja videozapisa, vrijeme snimanja videozapisa i raspoloživo vrijeme snimanja
mogu se razlikovati od gore navedenih vrijednosti.
●Ako prerano zaustavite snimanje videozapisa, fotoaparat može nastaviti snimanje još neko
određeno vrijeme.
■ Odabir boje koja će se zadržati ([One Point Color]) (Jedna točka boje)
Nakon što dodirnete [ ], dodirnite [ ]
Odaberite boju koju ćete zadržati s pomoću gumba
i pritisnite [MENU/SET]
• Možete je odabrati i dodirom.
• Kada pritisnete gumb [DISP.] (Prikaz), vraćaju se početne
postavke.
●Neki objekti možda ne zadrže odabranu boju.
■ Postavljanje položaja i veličine izvora svjetla ([Sunshine]) (Sunčeva svjetlost)
Nakon što dodirnete [ ], dodirnite [ ]
Pritisnite
za pomicanje središta izvora svjetlosti u drugi položaj
• Položaj izvora svjetla može se pomaknuti i dodirom zaslona.
Zakrenite stražnji kotačić da biste podesili veličinu izvora svjetlosti
• Na zaslonu osjetljivom na dodir udaljite dva spojena prsta da biste uvećali te približite dva
razdvojena prsta da biste umanjili.
• Kada pritisnete gumb [DISP.] (Prikaz), vraćaju se početne postavke.
Pritisnite [MENU/SET]
Savjeti o pozicioniranju središta izvora svjetlosti
Središte izvora svjetlosti možete pomaknuti do točke izvan slike da biste postigli prirodniji rezultat.
87
Način snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima fotografije (Način kreativnog upravljanja)
Postavljanje svjetline (ekspozicije) / zamućenja pozadine (Funkcija
kontrole defokusiranja)
Kada je [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) (→49) postavljen na [ON] (Uklj.)
1. Zakrenite kotačić za kompenzaciju ekspozicije da biste postavili svjetlinu
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete postaviti u rasponu od –3 EV i +3 EV.
• Možete postaviti zamućenje pozadine s pomoću radnji zaslona osjetljivog na dodir (navedeno u
nastavku).
Kada je [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) (→49) postavljen na [OFF] (Isklj.)
1. Pritisnite stražnji kotačić da biste prikazali zaslon za postavljanje
• Prikazuje se zaslon radnje za svjetlinu (ekspoziciju). Pritisnite gumb [Fn1] (Funkcija 1) da biste
upravljali defokusiranjem, a zatim ga ponovno pritisnite da biste dovršili radnju.
2. Zakrenite stražnji kotačić za postavljanje
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na zaslon za snimanje.
Prilikom postavljanja svjetline (ekspozicija)
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete postaviti u
rasponu od –5 EV i +5 EV.
• Pritisnite
da biste postavili uzastopno snimanje uz
ekspoziciju. (→142)
Prilikom postavljanja defokusiranja pozadine
• Postavku možete poništiti pritiskom na gumb [Q.MENU/
(Brzi izbornik).
OFF
]
250
125
60
30
15
4.0
5.6
8.0
■Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite [ ]
Dodirnite stavku koju želite postaviti
[ ]: Podešavanje efekta fotografije
[ ]: Stupanj defokusiranja
[ ]: Svjetlina (prikazuje se samo kada je [Exposure Dial]
postavljen na [OFF])
Povucite pomičnu traku ili mjerač ekspozicije za postavljanje
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na zaslon za snimanje.
●Kontrola defokusiranja nije dostupna u funkciji [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način
kreativnog upravljanja).
88
Način snimanja
Snimanje videozapisa postavljanjem vrijednosti otvora blende
/ brzine zatvarača / ISO-osjetljivosti (Način kreativnog videozapisa)
Način snimanja:
Vrijednost otvora blende, brzina zatvarača ili ISO-osjetljivost mijenjaju se na isti način
kao što se funkcijski kotačić postavlja na [ ], [ ], [ ] ili [ ] (osim načina promjene
vrijednosti).
1. Postavite funkcijski kotačić na [
2. Postavite izbornik
]
→
[Creative Video] (Kreativni videozapis) → [Exposure Mode]
(Način ekspozicije)
Postavke: [P] / [A] / [S] / [M]
Također je moguće prikazati zaslon za odabir dodirom ikone načina snimanja na
zaslonu za snimanje.
3. Pritisnite gumb za videozapise (ili okidač) da biste započeli
snimanje
Dodirnite [ ]
Dodirnite ikonu
Zum
(kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv
koji podržava električni zum)
Kompenzacija ekspozicije
(Kada je [Exposure Dial] (Kotačić za
ekspoziciju) (→49) postavljen na [OFF] (Isklj.))
Vrijednost otvora blende
ISO-osjetljivost
Brzina zatvarača
[Sound Rec Level Adj.] (Podešavanje
razine snimanja zvuka)
Povucite pomičnu traku za postavljanje
[
]/[
]
Sporo mijenjanje postavke
[
]/[
]
Brzo mijenjanje postavke
Uporabom ikona na dodir osiguravate tihi rad
tijekom snimanja videozapisa.
4. Pritisnite gumb za videozapise (ili okidač) da biste zaustavili
snimanje
89
Način snimanja
Snimanje videozapisa postavljanjem vrijednosti otvora blende / brzine zatvarača / ISO-osjetljivosti
(Način kreativnog videozapisa)
●ISO-osjetljivost može se postaviti unutar sljedećeg raspona.
• [AUTO], od [200] do [6400] ([L.100] do [6400] kada je [Extended ISO] (Prošireni ISO) postavljen
na [ON] (Uklj.))
■ Postavljanje gornje granice na ISO-osjetljivost kada je [Sensitivity] (Osjetljivost)
postavljena na [AUTO]
→
[Motion Picture] (Videozapis) → [ISO Auto Upper Limit (Video)]
(Auto. gornja granica za ISO (videozapis))
Postavke: [AUTO] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400]
90
Način snimanja
Snimanje videozapisa postavljanjem vrijednosti otvora blende / brzine zatvarača / ISO-osjetljivosti
(Način kreativnog videozapisa)
Pomicanje ili zumiranje pri snimanju fotoaparatom u
fiksnom položaju ([4K Live Cropping]) (Izravno obrezivanje
4K-videozapisa)
Obrezivanjem videozapisa iz 4K-kuta prikaza u visoku razlučivost možete snimiti
videozapis koji pomiče i uvećava/umanjuje dok je fotoaparat u fiksnom položaju.
Pomicanje
Uvećavanje
• Čvrsto držite fotoaparat tijekom snimanja.
• Videozapis će se snimati s kvalitetom slike [FHD/20M/25p] u formatu [MP4].
1. Postavite funkcijski kotačić na [
2. Postavite izbornik
]
→
[Creative Video] (Kreativni videozapis)→ [4K Live Cropping]
(Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
Postavke: [40SEC] (40 s) / [20SEC] (20 s) / [OFF] (Isklj.)
3. Postavite početni okvir za obrezivanje i pritisnite
[MENU/SET] za postavljanje
Početni okvir za obrezivanje
Start
• Pri prvom postavljanju prikazuje se početni okvir za obrezivanje
veličine 1920×1080. (Nakon postavljanja početnog i završnog
okvira za obrezivanje odmah će se prikazati početni i završni
okvir koji postavite.)
• Fotoaparat će upamtiti položaj i veličinu okvira čak i ako se
fotoaparat isključi.
Radnja
Radnja dodirom
Dodir
Udaljavanje/
približavanje
dva prsta
91
[DISP.]
(Prikaz)
[Reset] (Izvorne
postavke)
[MENU/SET]
[Set] (Postavi)
Size
Reset
Set
Opis
Pomicanje okvira
Uvećavanje/umanjivanje okvira
(Dopušteni raspon postavki iznosi između 1920×1080 i
3840×2160.)
Vraćanje položaja okvira u sredinu, a veličine na zadanu
postavku
Određivanje položaja i veličine okvira
Način snimanja
Snimanje videozapisa postavljanjem vrijednosti otvora blende / brzine zatvarača / ISO-osjetljivosti
(Način kreativnog videozapisa)
4. Ponovite 3. korak, a zatim postavite završni okvir za obrezivanje
Završni okvir za obrezivanje
• Postavka načina [AF Mode] (Auto. fokus) prebacuje se na [
(Otkrivanje lica).
(Ne može se upotrebljavati Otkrivanje očiju.)
End
]
Size
Reset
5. Pritisnite gumb za videozapise (ili okidač) da biste
započeli snimanje
Proteklo vrijeme snimanja
Postavljeno vrijeme rada
• Otpustite gumb za videozapise (ili okidač) čim ga pritisnete.
• Nakon što prođe postavljeno vrijeme rada snimanje se automatski
završava. Da biste završili snimanje usred rada, ponovno pritisnite
gumb za videozapise (ili okidač).
Kada želite uvećati/umanjiti, postavite različite kutove prikaza za početne i završne okvire
obrezivanja. Primjerice, da biste uvećali, postavite veći kut prikaza za početni okvir, a manji
kut prikaza za završni okvir.
■ Promjena položaja i veličine okvira za obrezivanje
Pritisnite gumb [Fn2] (Funkcija 2) dok se prikazuje zaslon za snimanje i izvedite 3. i 4.
korak.
■ Poništavanje snimanja [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
Postavite na [OFF] (Isklj.) u 2. koraku.
●Kut se prikaza sužava.
●Mjerenje svjetline i podešavanje fokusa vrši se u početnom okviru za obrezivanje. Prilikom
snimanja videozapisa mjerenje svjetline i podešavanje fokusa vrši se u okviru za obrezivanje.
Da biste postavili položaj fokusa, postavite [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) na [OFF] ili
postavite način fokusiranja na [MF] (Ručno fokusiranje).
●[Metering Mode] (Način mjerenja) bit će [ ] (Više točaka).
92
Set
Način snimanja
Memoriranje vlastitih postavki i snimanje
(Prilagođeni način rada)
Način snimanja:
Memoriranje vlastitih postavki ([Cust.Set Mem.])
(Prilagođene postavke)
Upotrebom opcije [Cust.Set Mem.] mogu se memorirati do 3 seta trenutačnih
postavki fotoaparata. ([
], [
], [
])
• Početne postavke programa automatske ekspozicije u početku se memoriraju kao
prilagođene postavke.
Pripreme
• Unaprijed postavite način snimanja i postavke izbornika kako bi se fotoaparat prilagodio
postavkama za spremanje.
→
[Setup] (Postavljanje) → [Cust.Set Mem.]
→ Prilagođeno postavite gdje želite memorirati postavke
●Sljedeće stavke izbornika nisu memorirane kao prilagođene postavke.
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
• [Menu Guide] (Vodič kroz izbornike)
• Podaci memorirani s pomoću
funkcije [Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)
• Postavka [Profile Setup]
(Postavljanje profila)
93
Izbornik [Setup]
• Svi izbornici
Izbornik [Playback]
(Reprodukcija)
• [Rotate Disp.] (Zakretanje
prikaza)
• [Picture Sort]
(Raspoređivanje slika)
• [Delete Confirmation]
(Potvrda brisanja)
Način snimanja
Memoriranje vlastitih postavki i snimanje (Prilagođeni način rada)
Snimanje s pomoću memoriranih prilagođenih postavki
1. Postavite funkcijski kotačić na [
]
• Pozvat će se prilagođene postavke koje ste posljednje upotrebljavali.
■ Promjena prilagođenih postavki
Postavite funkcijski kotačić na [ ]
Pritisnite [MENU/SET] da bi se prikazao izbornik
Pritisnite
da biste odabrali prilagođene postavke koje želite upotrebljavati,
a zatim pritisnite [MENU/SET]
• Postavke su prebačene na postavke koje ste odabrali za prilagođene
postavke.
Također je moguće prikazati zaslon za odabir dodirom ikone načina snimanja na
zaslonu za snimanje.
■ Promjena memoriranog sadržaja
Čak i ako privremeno mijenjate postavke izbornika dok je funkcijski kotačić postavljen
na [ ], trenutačno memorirane postavke neće se promijeniti. Da biste promijenili
trenutačno memorirane postavke, pišite preko memoriranih podataka s pomoću [Cust.
Set Mem.] (Prilagođene postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
94
50p
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
1. Okrenite ručicu načina fokusiranja
na [AFS/AFF] (Pojedinačni auto. fokus /
Prilagodljivi auto. fokus) ili [AFC]
(Neprekinuti auto. fokus)
• Postavit će se način fokusiranja. (→96)
2. Pritisnite gumb [
](
)
3. Pritisnite
da biste odabrali način
automatskog fokusiranja i zatim pritisnite
[MENU/SET]
• Promjena načina [AF Mode] (Auto. fokus) (→97)
4. Pritisnite okidač dopola
Prikaz fokusa
(Kada je fokus poravnat: osvijetljeno
Kada fokus nije poravnat: treperi)
Područje automatskog fokusa
(Kada je fokus poravnat: zeleno)
• Čuju se dva zvučna signala i aktivira se automatski fokus.
• Kada snimate fotografiju na tamnom mjestu, prikazuje se [ ] na prikazu fokusa i
namještanje fokusa može potrajati duže no obično.
• Ako fotoaparat otkrije zvijezde na noćnom nebu nakon što se prikaže [ ],
aktivirat će se automatski fokus za zvjezdano nebo. Kada se postigne fokus,
prikazat će se pokazatelj fokusa [ ] i fokusirana područja automatskog fokusa.
(Automatski fokus za zvjezdano nebo ne može prepoznavati zvijezde na
rubovima zaslona.)
Objekti/okruženja koja mogu otežati fokusiranje:
• Objekti koji se brzo kreću ili iznimno svijetli objekti ili objekti bez kontrasta boje.
• Fotografiranje kroz staklo ili blizu predmeta koji emitiraju svjetlo.
• U mraku ili uz značajno podrhtavanje.
• Kada ste preblizu objektu ili kada na istoj fotografiji istovremeno snimate objekte koji su
udaljeni i koji su blizu.
●Ako nakon fokusiranja objekta zumirate, fokus će možda izgubiti preciznost. U tom slučaju
ponovno podesite fokus.
95
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
Postavljanje načina fokusiranja (AFS, AFF, AFC)
Način snimanja:
Način postizanja fokusa kad se okidač pritisne dopola.
1. Postavite ručicu načina fokusiranja na [AFS/
AFF] (Pojedinačni auto. fokus / Prilagodljivi
auto. fokus) ili [AFC] (Neprekinuti auto. fokus)
Postavke
Kretanje objekta i
scene (preporučeno)
Objekt je nepomičan
[AFS] (krajolik, fotografija
godišnjice itd.)
[AFS/
AFF]
Kretanje se ne može
[AFF] predvidjeti
(djeca, kućni ljubimci
itd.)
Opis
"AFS" je kratica za pojedinačni automatski fokus ("Auto
Focus Single"). Fokus se automatski postavlja kad se
okidač pritisne dopola.
Fokus se fiksno postavlja kad je okidač pritisnut dopola.
"AFF" je kratica za prilagodljivi automatski fokus "Auto
Focus Flexible". U ovom načinu rada fokusiranje se vrši
automatski kada pritisnete okidač dopola.
Ako se objekt snimanja pomakne dok je okidač pritisnut
dopola, fokus se automatski ispravlja da bi odgovarao
pokretu.
Možete prebacivati postavku s pomoću [AFS/AFF] u izborniku [Rec]/[Motion Picture] (Snimanje/Videozapis).
[AFC]
Objekt se kreće
(sport, vlakovi itd.)
"AFC" je kratica za neprekinuti automatski fokus ("Auto
Focus Continuous"). U ovom načinu rada, dok je okidač
pritisnut dopola, fokusiranje se odvija neprestano da bi
odgovaralo kretanju objekta.
Snimanje s pomoću funkcija [AFF], [AFC]
●Dok se objekt kreće, fokusiranje se vrši predviđanjem položaja objekta u trenutku snimanja.
(Predviđanje kretanja)
●Fokusiranje može potrajati ako se zum odjednom promijeni s maks. Wide na maks. Tele ili ako se
naglo približite objektu s velike udaljenosti.
●Ponovno pritisnite okidač dopola kada imate poteškoća s fokusiranjem objekta.
●Kada je okidač pritisnut dopola, na zaslonu se može vidjeti podrhtavanje.
96
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
●[AFF] ili [AFC] rade kao [AFS] u sljedećim slučajevima:
• u načinu kreativnog videozapisa
• prilikom snimanja s pomoću [
] ([4K Burst(S/S)]) (4K-snimanje u nizu (S/S)) funkcije 4K-fotografije.
• kada je osvjetljenje slabo.
●Postavljeno je na [AFS] kada je postavljen način panoramskog snimanja.
●Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-H020A), stavke [AFF] i [AFC] nije moguće postaviti.
●Stavka [AFF] nije dostupna tijekom snimanja 4K-fotografija. Neprekinuti automatski fokus radi
tijekom snimanja.
●Ova se postavka ne može upotrebljavati tijekom snimanja s pomoću opcije [Post Focus]
(Naknadni fokus).
Promjena načina [AF Mode] (Auto. fokus)
Način snimanja:
Ova opcija omogućuje odabir načina fokusiranja koji odgovara položaju i broju objekata.
1. Pritisnite gumb [
2. Pritisnite
](
)
da biste odabrali način automatskog fokusa i pritisnite [MENU/SET]
Postavke: [ ] (Otkrivanje lica/očiju) / [ ] (Praćenje) / [ ] (Fokusiranje na 49
područja) / [
] itd. (Prilagođeno višestruko) / [ ] (Fokusiranje na jedno
područje) / [ ] (Precizno fokusiranje)
(→98 – 102)
●U inteligentnom automatskom načinu rada ili proširenom inteligentnom automatskom načinu rada
moguće je postaviti [
] ili [
].
●Način [AF Mode] fiksno je postavljen na [
] u sljedećem slučaju:
• prilikom snimanja s pomoću funkcije [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
●Automatski fokus fiksno je postavljen na [ ] u sljedećim slučajevima:
• kada se upotrebljava digitalni zum
• kada je postavljena funkcija [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
●Način [AF Mode] ne može postaviti u sljedećim slučajevima:
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kada je funkcija [Pull Focus] (Povlačenje fokusa) u načinu [Snap Movie] (Kratki film)
postavljena na [ON] (Uklj.)
97
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
Snimanje frontalnih fotografija osoba
(Otkrivanje lica/očiju)
Fotoaparat automatski otkriva lica i oči objekta. Fotoaparat prilagođava fokus na oko koje
je bliže fotoaparatu i ekspoziciju s pomoću lica (kada je [Metering Mode] (Način mjerenja)
postavljen na [ ] (Više točaka)).
• Fotoaparat može otkriti do 15 lica. Fotoaparat može otkriti samo oči lica koja su
fokusirana.
• Kada fotoaparat otkrije lice, prikazuju se područje automatskog
fokusa i oko koje se upotrebljava za fokusiranje.
Oko koje se upotrebljava za fokusiranje
Žuto: kada je okidač pritisnut dopola i objekt je fokusiran,
okvir će postati zelene boje.
Bijelo: prikazuje se ako je fotoaparat otkrio više ljudskih lica.
Ona lica koja su na jednakoj udaljenosti u odnosu na
lica u žutom okviru područja automatskog fokusa
također se fokusiraju.
■ Promjena oka u fokusu
Dodirnite oko koje će se upotrebljavati za fokusiranje
• Ako dodirnete [
] ili pritisnete [MENU/SET], poništit će se
postavljanje fokusa na oči.
●[
] (Otkrivanje lica/očiju) nije moguće postaviti u sljedećem slučaju:
• [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik), [Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo), [Warm Glowing
Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja), [Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik),
[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje), [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez
tronošca), [Appetizing Food] (Privlačna hrana), [Cute Dessert] (Slatki desert) (Scenski način
rada)
●Oko u fokusu ne može se promijeniti kada je postavljena funkcija [4K Live Cropping] (Izravno
obrezivanje 4K-videozapisa).
●Ako zbog uvjeta lice nije moguće prepoznati, npr. kada se objekt prebrzo kreće, postavka načina
automatskog fokusa prebacuje se na [
] (Fokusiranje na 49 područja).
98
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
Automatsko zaključavanje fokusa na objektu u pokretu
(praćenje)
Radnje kursorskog gumba
Poravnajte područje za praćenje automatskog fokusa s
objektom i pritisnite okidač dopola
Područje za praćenje automatskog fokusa
Kada se prepozna objekt, područje za praćenje automatskog fokusa
postaje zeleno.
Kada otpustite okidač, područje za praćenje automatskog fokusa postaje
žuto i objekt se automatski zadržava u fokusu.
• Da biste otpustili praćenje automatskog fokusa → Pritisnite [MENU/SET].
Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite objekt
Izvršite ove radnje uz otpuštenu funkciju zatvarača osjetljivog na dodir.
Područje praćenja automatskog fokusa postaje žuto, a objekt je
zaključan.
• Da biste otpustili praćenje automatskog fokusa → Dodirnite [
].
●Ako zaključavanje automatskog fokusa ne uspije, crveni će okvir kratko treperiti, a zatim se isključiti.
●Kada postavite [Metering Mode] na [ ] (Više točaka), fotoaparat podešava ekspoziciju s pomoću
zaključanog objekta. (→196)
●U određenim uvjetima snimanja, na primjer kad je objekt malen ili je tamno, praćenje automatskog
fokusa možda neće ispravno raditi. Kada praćenje automatskog fokusa ne radi, fokus će biti na
[
] (Fokusiranje na jedno područje).
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
●U sljedećim slučajevima [ ] izvršava radnju funkcije [ ] (Fokusiranje na jedno područje).
• [Glistening Water] (Bljeskanje vode), [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje), [Soft
Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta), [Monochrome] (Monokromatski efekt) (Scenski
način rada)
• [Sepia] (Sepija), [Monochrome] (Monokromatski efekt), [Dynamic Monochrome] (Dinamički
monokromatski efekt), [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt), [Silky Monochrome]
(Svilenkasti monokromatski efekt), [Soft Focus] (Blago fokusiranje), [Star Filter] (Filtar
zvijezda), [Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
• [Monochrome] (Monokromatski efekt), [L.Monochrome] (L. monokromatski efekt),
[L.Monochrome D] (L. monokromatski D efekt) ([Photo Style]) (Stil fotografije)
99
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
Objekt se ne nalazi u središtu fotografije
(Fokusiranje na 49 područja)
Fokusiranje na objekt u području širokog raspona (do
fokusiranja na 49 područja) zaslona za snimanje.
Postavljanje oblika područja automatskog fokusa
(Prilagođeno višestruko)
, itd.
Možete postaviti željeni oblik područja automatskog fokusa odabirom 49 točaka u
području automatskog fokusa ovisno o objektu.
1. Pritisnite gumb [ ] ( )
2. Odaberite ikonu prilagođenog višestrukog načina ([
3. Upotrijebite da biste odabrali postavku
], itd.) i pritisnite
Trenutačni oblik područja automatskog fokusa
([Horizontal
Pattern])
(Vodoravni
uzorak)
Idealan oblik za
pomicanje itd.
([Vertical
Pattern])
(Okomiti
uzorak)
Idealan oblik za snimanje
struktura itd.
([Central
Pattern])
(Središnji
uzorak)
Idealan oblik za
fokusiranje oko središta.
/
/
(Prilagođeno)
Možete postaviti prilagođeni memorirani oblik.
4. Pritisnite
• Pojavljuje se zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa.
100
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
5. Odaberite područje automatskog fokusa
Odabrano područje automatskog fokusa
Kada odaberete [
]/[ ]/[
]
Promijenite oblik područja automatskog fokusa
Radnja
dodirom
Rad
Opis
Dodir
Pomicanje položaja
Udaljavanje/
Približavanje Promjena veličine (3 faze)
dva prsta
[DISP.]
(Prikaz)
[Reset]
(Izvorne
postavke)
Ponovno postavljanje područja
automatskog fokusa na sredinu.
• Ako ponovno pritisnete gumb,
veličina okvira vratit će se na
početnu postavku.
Pritisnite [MENU/SET]
Kada odaberete [
]/[ ]/[
]
Promijenite oblik područja automatskog fokusa
Radnje kursorskog gumba
S pomoću
odaberite područje automatskog fokusa i
pritisnite [MENU/SET] da biste postavili (ponovite)
• Ako ponovno pritisnete [MENU/SET], postavka se poništava.
• Da biste poništili sve postavke, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz).
Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite dijelove koje želite postaviti kao područja automatskog
fokusa
• Ako dodirnete jedno od odabranih područja automatskog
fokusa, poništit će se odabir područja.
Pritisnite gumb [Fn1] (Funkcija 1)
■ Memoriranje postavljenog područja automatskog fokusa u [
], [
]i[
]
(Prilagođeno)
Pritisnite
na zaslonu 3. koraka
Upotrijebite
da biste odabrali ciljnu ikonu za memoriranje i pritisnite [MENU/SET]
●Postavke podešene u [
isključi.
101
], [
] ili [
] vratit će se na zadane postavke kada se fotoaparat
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
Određeni položaj za fokus
(precizno fokusiranje)
(fokusiranje na jedno područje) /
(Fokusiranje na jedno područje)
Fokusira se područje automatskog fokusa koje se nalazi na sredini fotografije.
(Preporučuje se kada se fokus teško poravnava)
Kada objekt nije u središtu kompozicije u [
], objekt možete dovesti u područje automatskog
fokusa, podesiti fokusiranje i ekspoziciju pritišćući okidač dopola, pomaknuti fotoaparat do
kompozicije koju želite držeći okidač pritisnutim dopola i potom snimiti fotografiju. (Samo kad je
način fokusiranja postavljen na [AFS] (Pojedinačni auto. fokus).)
(Precizno fokusiranje)
Omogućuje preciznije fokusiranje na manju točku nego [ ] (fokusiranje na jedno
područje). Kada pritisnete okidač dopola, pojavljuje se povećani prikaz položaja fokusa.
●Ako se odabere [
] (precizno fokusiranje) tijekom snimanja videozapisa ili 4K-fotografija,
postavka se mijenja na [
] (fokusiranje na jedno područje).
●Postavljanje funkcije [ ] (Precizno fokusiranje) nije moguće u sljedećem slučaju:
• Kada je način fokusiranja postavljen na [AFF] (Prilagodljivi auto. fokus) ili [AFC] (Neprekinuti
auto. fokus)
102
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
Promjena položaja i veličine područja automatskog fokusa
Način snimanja:
Kada je odabrano [ ], [ ], [ ] ili [ ] u načinu automatskog fokusa, možete
promijeniti položaj i veličinu područja automatskog fokusa. S pomoću [ ] možete
postaviti zaključani položaj.
• Izvršite ove radnje uz otpuštenu funkciju zatvarača osjetljivog na dodir.
• Također možete prikazati zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa tako da
dodirnete zaslon za snimanje.
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Operation] (Radnja) → [Touch
Settings] (Postavke upravljanja dodirom) → [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na
dodir) → [AF] (Auto. fokus)
• Možete upotrebljavati izbornik [Custom] (Prilagođeno) ([Focus / Release Shutter])
(Fokus / Otpuštanje okidača) da biste postavili način prikaza za područje automatskog
fokusa prema vlastitim postavkama. (→207)
●Kada postavite [Metering Mode] (Način mjerenja) na [
] (fokusiranje na točku), nišan mjerenja
pomaknut će se uz područje automatskog fokusa.
●Položaj i veličina automatskog fokusa ne mogu se promijeniti u rasponu digitalnog zuma.
■ Kada odaberete [
Pritisnite gumb [
Odaberite [ ], [
]/[
]( )
] ili [
]/[
]
] i pritisnite
• Pojavljuje se zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa.
Promjena područja automatskog fokusa
Rad
Radnja dodirom
Dodir
Opis
Pomicanje položaja područja automatskog fokusa.
Udaljavanje/
Povećavanje/smanjivanje područja automatskog fokusa
Približavanje dva prsta u malim koracima.∗
Povećavanje/smanjivanje područja automatskog fokusa
u velikim koracima.∗
—
[DISP.]
(Prikaz)
[Reset]
(Izvorne postavke)
∗ Nije dostupno dok je odabrano [
Pritisnite [MENU/SET]
Ponovno postavljanje područja automatskog fokusa na sredinu.
• Ako ponovno pritisnete gumb, veličina okvira vratit će se na
početnu postavku.
].
• Područje automatskog fokusa s istom funkcijom kao [
] prikazuje se na dodirnutom položaju
kada se odabere [ ]. Postavljanje područja automatskog fokusa briše se kada pritisnete
[MENU/SET] ili dodirnete [
].
103
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
■ Kada odaberete [
]
Možete odabrati položaj fokusa odabirom grupe područja automatskog fokusa. Područje
automatskog fokusa konfigurirano putem 49 točaka dijeli se na grupe koje se sastoje od
po 9 točaka (6 točaka ili 4 točke za grupe koje se nalaze na rubovima zaslona).
Pritisnite gumb [ ] ( )
Odaberite [ ] i pritisnite
• Pojavljuje se zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa.
Pritisnite
da biste odabrali grupu područja automatskog
fokusa
Pritisnite [MENU/SET]
• Postavljanje područja automatskog fokusa briše se kada pritisnete
[MENU / SET] ili dodirnete [ ].
104
Primjeri grupa
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
■ Kada odaberete [
]
Možete povećati zaslon da biste izvršili preciznije postavljanje položaja fokusa.
• Ne možete postaviti položaj fokusa na rubovima zaslona.
Pritisnite gumb [ ] ( )
Odaberite [ ] i pritisnite
S pomoću
postavite položaj fokusa i pritisnite
[MENU/SET]
• Povećani zaslon za pomoć pojavljuje se za postavljanje
položaja fokusa.
Pomaknite [+] na položaj fokusa
Rad
Radnja dodirom
Dodir
Opis
Pomicanje [+].
Udaljavanje/
približavanje dva prsta Povećavanje/smanjivanje zaslona u malim koracima.
—
Povećavanje/smanjivanje zaslona u velikim
koracima.
Promjena povećanog prikaza. (prikaz u prozoru / na
cijelom zaslonu)
[DISP.] (Prikaz) [Reset] (Izvorne postavke) Vraćanje na zaslon iz
. koraka.
• Slika dijela zaslona može se povećati ili smanjiti približno od 3 do 6 puta. Slika cijelog zaslona
može se povećati ili smanjiti približno od 3 do 10 puta.
• Moguće je snimiti fotografiju dodirom na [
].
Pritisnite [MENU/SET]
105
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
Postavljanje položaja područja automatskog fokusa s pomoću
podloge osjetljive na dodir
Način snimanja:
Možete pomicati područje automatskog fokusa na tražilu
dodirom na monitor.
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Operation] (Radnja) → [Touch
Settings] (Postavke upravljanja dodirom) → [Touch Pad AF] (Auto. fokus na
podlozi osjetljivoj na dodir)
[EXACT]
(Točno)
Pomiče područje automatskog fokusa
tražila dodirom željenog položaja na
podlozi osjetljivoj na dodir.
[OFFSET]
(Pomak)
Pomiče područje automatskog fokusa
tražila prema udaljenosti koju povučete
na podlozi osjetljivoj na dodir.
[OFF] (Isklj.)
—
• Pritisnite okidač dopola da biste odredili položaj fokusa. Ako pritisnete gumb [DISP.]
(Prikaz) prije određivanja položaja fokusa, položaj fokusa vraća se na središnji položaj.
• Da biste poništili postavke područja automatskog fokusa kad je način automatskog
fokusa postavljen na [ ] (Otkrivanje lica/očiju), [ ] (praćenje) ili [ ] (fokusiranje na
49 područja), pritisnite [MENU/SET].
●Funkcija zatvarača osjetljivog na dodir isključuje se pri upotrebi [Touch Pad AF] (Auto. fokus na
podlozi osjetljivoj na dodir).
●Funkcija [Touch Pad AF] nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• prilikom snimanja s pomoću funkcije [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
• kada je funkcija [Pull Focus] (Povlačenje fokusa) u načinu [Snap Movie] (Kratki film)
postavljena na [ON] (Uklj.)
106
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću automatskog fokusa
Optimizacija fokusa i svjetline za dodirnuto područje
Način snimanja:
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Operation] (Radnja) → [Touch
Settings] (Postavke upravljanja dodirom) → [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na
dodir) → [AF+AE] (Auto. fokus + auto. ekspozicija)
1. Dodirnite objekt za koji želite optimizirati svjetlinu
• Pojavljuje se zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa.
(→103)
• Položaj optimizacije svjetline prikazuje se u središtu područja
automatskog fokusa. Položaj prati kretanje područja automatskog
fokusa.
• [Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen je na [
], koji se
upotrebljava isključivo za funkciju [Touch AE] (Auto. ekspozicija
osjetljiva na dodir).
2. Dodirnite [Set] (Postavljanje)
• Područje automatskog fokusa s istom funkcijom kao [
• Ako dodirnete [
] (dodirnite [
] kada se postavi [
[AF+AE] (Auto. fokus + auto. ekspozicija).
Reset
Set
] prikazuje se na dodirnutom položaju.
]), može se poništiti postavka
Kada pozadina postane presvijetla itd., kontrast svjetline u
usporedbi s pozadinom može se podesiti kompenzacijom
ekspozicije.
●Kada snimate s pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir, fokus i svjetlina postavljeni su
kao optimalni za dodirnuto mjesto prije početka snimanja.
●Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko dodirnutog mjesta.
●Funkcija [AF+AE] (Auto. fokus + auto. ekspozicija) nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kada se upotrebljava digitalni zum
• prilikom snimanja s pomoću funkcije [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
107
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću ručnog fokusiranja
Način snimanja:
Ručno fokusiranje praktično je kada želite zaključati fokus radi snimanja fotografija ili kada
je teško podesiti fokus s pomoću automatskog fokusa.
1. Postavite ručicu načina fokusiranja na [MF]
(Ručno fokusiranje)
2. Pritisnite gumb [
3. Pritisnite
](
)
da biste podesili
položaj fokusa i pritisnite [MENU/SET]
• Zaslon se promijeni na zaslon za pomoć i pojavi se
uvećani prikaz. (Pomoć pri ručnom fokusiranju)
Uvećani dio možete pomaknuti povlačenjem zaslona.
• Također možete povećati područje tako da izvršite
jednu od sljedećih radnji:
– Zakrenite prsten za zumiranje
– Pomaknite ručicu zuma
– Udaljite prste na zaslonu ili dvaput dodirnite zaslon
• Da biste vratili položaj fokusa na središnji položaj, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz).
4. Podesite fokus
Radnje za fokusiranje razlikuju se ovisno o objektivu.
Kad upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032) bez prstena za fokusiranje
Pritisnite : Fokusira se objekt u blizini
Pritisnite : Fokusira se objekt u daljini
Pomična traka
• Ove radnje moguće su samo na zaslonu za
podešavanje fokusa.
• Pritiskom i držanjem
povećat ćete brzinu
fokusiranja.
• Fokusiranje se može podesiti i povlačenjem
pomične trake.
108
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću ručnog fokusiranja
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12060/H-FS1442A/
H-FS35100/H-H020A/H-FS14140) s prstenom za fokusiranje
Zakrenite u stranu
Zakrenite u stranu
: Fokusira se objekt u blizini
: Fokusira se objekt u daljini
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv s ručicom fokusa
Pomaknite u stranu : Fokusira se objekt u blizini
Pomaknite u stranu : Fokusira se objekt u daljini
• Brzina fokusiranja razlikuje se ovisno o tome koliko daleko pomaknete
ručicu za fokusiranje.
Pomoć pri ručnom fokusiranju (uvećani zaslon)
Linija usmjerenosti za ručno fokusiranje (→218)
Fokusiranje jasnih objekata
• Na dijelove fotografije koji su u fokusu dodaje se boja.
(Fokusiranje jasnih objekata) (→215)
Rad
∗1
Radnja dodirom
Povlačenje
Opis
Pomicanje uvećanog područja.
Udaljavanje/
Povećavanje/smanjivanje zaslona u malim koracima.
Približavanje dva prsta
Povećavanje/smanjivanje zaslona u velikim koracima.
—
Promjena povećanog prikaza. (prikaz u prozoru / na cijelom zaslonu)∗3
∗2
[DISP.] (Prikaz)∗1
∗2
[Reset] (Izvorne
postavke)∗1
Ponovno postavljanje područja koje se treba povećati u središte.
∗1 Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje, možete izvršiti te
radnje nakon što pritisnete da biste prikazali zaslon koji vam omogućuje postavljanje
područja koje će se uvećati.
∗2 Ne mogu se postaviti s pomoću inteligentnog automatskog načina rada.
∗3 Slika dijela zaslona može se povećati ili smanjiti približno od 3 do 6 puta. Slika cijelog
zaslona može se povećati ili smanjiti približno od 3 do 20 puta.
109
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću ručnog fokusiranja
5. Pritisnite okidač dopola
• Prikazat će se zaslon za snimanje.
• Istu radnju možete izvršiti pritiskom na [MENU/SET].
• Ako ste povećali sliku zakretanjem prstena za fokusiranje ili pomicanjem ručice za
fokusiranje, zaslon za pomoć zatvorit će se otprilike 10 sekundi nakon radnje.
●Pomoć pri ručnom fokusiranju ili linija usmjerenosti za ručno fokusiranje možda se neće prikazati
ovisno o objektivu koji upotrebljavate. Međutim, moguće je prikazati pomoć pri ručnom fokusiranju
izravnom upotrebom fotoaparata s pomoću zaslona osjetljivog na dodir ili gumba.
●Kada se postavi [Focus Switching for Vert / Hor] (Prebacivanje fokusa za okomiti / vodoravni
položaj) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Focus / Release Shutter])
(Fokus / Otpuštanje okidača), možete postaviti položaj uvećanog
područja pomoći pri ručnom fokusiranju za svaki smjer fotoaparata.
●Oznaka udaljenosti fokusa ( ) upotrebljava se za mjerenje
udaljenosti fokusa. Koristite se ovom značajkom kad snimate
fotografije s pomoću ručnog fokusiranja ili kad snimate fotografije
izbliza.
Brzo podešavanje fokusa s pomoću automatskog fokusa
Prilikom ručnog fokusiranja fokus se može postaviti na objekt putem automatskog fokusa.
1. Dodirnite [
]
• Automatski fokus aktivira se u središtu okvira.
• Automatski fokus također radi putem sljedećih radnji.
– Pritiskanje gumba [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. Fokusa/ekspozicije) kojem je
dodijeljena opcija [AF-ON] (Auto. fokus uklj.) (→111)
– Pritiskanje funkcijskog gumba kojem je dodijeljena opcija
[AF-ON] (→60)
– Povlačenje monitora i otpuštanje prstiju na položaju koji želite fokusirati
• Ova se funkcija može upotrebljavati kada je postavljeno [4K Live Cropping] (Izravno
obrezivanje 4K-videozapisa).
110
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću zaključavanja fokusa
i/ili ekspozicije
(Zaključavanje auto. fokusa/ekspozicije)
Način snimanja:
Možete upotrebljavati funkciju Zaključavanje automatskog fokusa/ekspozicije da biste
unaprijed podesili fokusiranje i ekspoziciju te promijenili kompoziciju fotografije prilikom
snimanja. Ova je funkcija praktična kada želite fokusirati rub zaslona ili kada se svjetlo
nalazi iza objekta snimanja.
1. Usmjerite fotoaparat prema objektu
2. Zaključajte fokus i/ili ekspoziciju dok
držite pritisnutim gumb [AF/AE LOCK]
(Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)
• Kada otpustite gumb [AF/AE LOCK], poništava se
zaključavanje fokusa i/ili ekspozicije.
3. Dok držite pritisnutim gumb [AF/AE LOCK],
pomaknite fotoaparat da biste dobili
kompoziciju slike koju želite snimiti i do kraja
pritisnite okidač
■ Postavljanje funkcije [AF/AE LOCK]
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Focus / Release Shutter] (Fokus /
Otpuštanje okidača) → [AF/AE Lock] (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)
[AE LOCK]
(Zaključavanje
auto. ekspozicije)
Zaključava samo ekspoziciju.
• Prikazuje se [AEL] (Zaključavanje automatske ekspozicije) kada se postigne
odgovarajuća ekspozicija.
[AF LOCK]
(Zaključavanje
auto. fokusa)
Zaključava se samo fokus.
• Prikazuje se [AFL] (Zaključavanje auto. fokusa) kada je objekt fokusiran.
[AF/AE LOCK]
(Zaklj. auto.
fokusa/
ekspozicije)
Zaključavaju se fokus i ekspozicija.
• Prikazuju se [AFL] i [AEL] kada je objekt fokusiran i kada se postigne
odgovarajuća ekspozicija.
[AF-ON] (Auto.
fokus uklj.)
Aktivira se automatski fokus.
●Zaključavanje automatske ekspozicije onemogućeno je u načinu ručne ekspozicije.
●Zaključavanje automatskog fokusa onemogućeno je prilikom ručnog fokusiranja.
●Promjena vrijednosti može se postaviti čak i kad je automatska ekspozicija zaključana.
111
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću kompenzacije
ekspozicije
Način snimanja:
Ispravlja ekspoziciju kada postoji pozadinsko osvjetljenje ili kada je objekt presvijetao ili
pretaman.
1. ekspozicije
Zakrenite kotačić za kompenzaciju
da biste kompenzirali
ekspoziciju
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete postaviti u
rasponu od -3 EV i +3 EV.
Slaba
ekspozicija
Najbolja
ekspozicija
Podesite
ekspoziciju u
smjeru [+]
Pretjerana
ekspozicija
Podesite
ekspoziciju u
smjeru [-]
■ Proširivanje vrijednosti kompenzacije ekspozicije (kompenzacija ekspozicije s
pomoću stražnjeg kotačića)
Priprema
Onemogućite kotačić za kompenzaciju ekspozicije
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Operation] (Radnja) → [Dial Set.]
(Postavljanje kotačića) → [Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) → [OFF] (Isklj.)
Pritisnite stražnji kotačić da biste se prebacili na kompenzaciju ekspozicije
Zakrenite stražnji kotačić da biste kompenzirali ekspoziciju
Uzastopno snimanje uz ekspoziciju
Kompenzacija ekspozicije
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
OFF
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete postaviti u rasponu
od -5 EV i +5 EV.
• Pritisnite
da biste postavili uzastopno snimanje uz
ekspoziciju. (→142)
• Možete postaviti [Flash Adjust.] (→167) zakretanjem prednjeg kotačića.
(Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) da biste prebacili radnje prednjeg i stražnjeg
kotačića.)
Pritisnite stražnji kotačić za postavljanje
• Kada je [Exposure Comp.] (Kompenzacija ekspozicije) u izborniku [Dial Set.] (Postavljanje kotačića) postavljena na [
] (prednji kotačić) ili [
] (stražnji kotačić), možete
kompenzirati ekspoziciju zakretanjem postavljenog kotačića na isti način kao i kod
radnje kompenzacije ekspozicije s pomoću kotačića. (→49)
112
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija s pomoću kompenzacije ekspozicije
●U načinu ručne ekspozicije možete ispraviti ekspoziciju samo kad je ISO-osjetljivost postavljena na
[AUTO].
●Postavke se mogu izvršiti unutar raspona od -3 EV do +3 EV pri snimanju videozapisa, snimanju
4K-fotografija ili snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus).
●Kada je [Auto Exposure Comp.] (Auto. kompenzacija ekspozicije) funkcije [Flash] (Bljeskalica) iz
izbornika [Rec] (Snimanje) postavljena na [ON] (Uklj.), jačina bljeskalice također se
automatski podešava na temelju vrijednosti kompenzacije ekspozicije.
●Ovisno o svjetlini, to u nekim slučajevima neće biti moguće.
●Kada je vrijednost kompenzacije ekspozicije izvan raspona od -3 EV do + 3 EV, svjetlina zaslona
za snimanje neće se mijenjati. Možete primijeniti vrijednost kompenzacije ekspozicije tako da
dopola pritisnete okidač ili pritisnete gumb [AF/AE LOCK] (Zaklj. Auto. fokusa/ekspozicije) da
biste zaključali ekspoziciju.
●Postavljena vrijednost kompenzacije ekspozicije pohranjena je čak i kad se fotoaparat isključi.
(Kada je funkcija [Exposure Comp. Reset] (Ponovno postavljanje kompenzacije ekspozicije)
postavljena na [OFF] (Isklj.))
113
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje ISO-osjetljivosti
Način snimanja:
Postavite ISO-osjetljivost (osjetljivost na osvjetljenje).
1. Pritisnite gumb [
](
)
2. Odaberite ISO-osjetljivost zakretanjem
stražnjeg kotačića
ISO-osjetljivost
[ISO Auto Upper Limit Setting] (Auto. postavljanje gornje
granice za ISO)
[AUTO]
(Inteligentna
ISO)
[L.100]∗2 / od
[200] do [25600]
200
40
ISO-osjetljivost automatski se postavlja u rasponu do 3200∗1 ovisno o
svjetlini objekta.
ISO-osjetljivost automatski se postavlja u rasponu do 3200∗1 ovisno o
kretanju i svjetlini objekta.
• Brzina zatvarača nije fiksno postavljena kada se okidač pritisne
dopola. Ona se neprekidno mijenja da bi odgovarala kretnjama objekta
sve dok okidač ne pritisnete do kraja.
ISO-osjetljivost fiksirana je na odabranoj postavci.
∗1 Kada se [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Auto. gornja granica za ISO (fotografija)) postavi
na [AUTO].
∗2 Samo kada je funkcija [Extended ISO] (Prošireni ISO) postavljena na [ON] (Uklj.).
3. Zakrenite prednji kotačić da biste postavili [ISO Auto Upper
Limit Setting] (Auto. postavljanje gornje granice za ISO)
• Radit će kad je funkcija [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena na [AUTO] ili [
].
• Možete mijenjati funkcije između stražnjeg i prednjeg kotačića pritiskom na gumb
[DISP.] (Prikaz).
4. Pritisnite stražnji kotačić za postavljanje
• Da biste postavili postavku, možete i dopola pritisnuti okidač.
114
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje ISO-osjetljivosti
Vodič za postavljanje
ISO-osjetljivost
Lokacija
(preporučeno)
[200]
[25600]
Svijetlo
na otvorenom
Tamno
Brzina zatvarača
Sporo
Brzo
Smetnje
Nisko
Visoko
Zamućenje objekta
Visoko
Nisko
●Pojedinosti o dostupnom rasponu bljeskalice koji se upotrebljava kada je ISO-osjetljivost
postavljena na [AUTO] potražite na (→161).
] u sljedećim slučajevima:
• u načinu automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača
• u načinu ručne ekspozicije
●Kad se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija), maksimalna je postavka [3200].
●ISO-osjetljivost postavljena je na [AUTO] (za videozapise) za vrijeme snimanja videozapisa.
Možete upotrebljavati sljedeće postavke za ISO-osjetljivost u načinu kreativnog videozapisa
prilikom snimanja 4K-fotografija ili kada snimate s pomoću opcije [Post Focus] (Naknadni fokus).
• [AUTO], od [200] do [6400] ([L.100] do [6400] kada je [Extended ISO] (Prošireni ISO)
postavljen na [ON] (Uklj.))
●Nije moguće odabrati [
115
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Podešavanje balansa bijele boje
Način snimanja:
Ova stavka podešava bijelu boju u skladu s izvorom svjetla tako da bude što bliža
onome što oko vidi.
1. Pritisnite gumb [
](
)
2. Zakrenite stražnji ili prednji kotačić da biste odabrali
balans bijele boje
Automatsko podešavanje u skladu s izvorom svjetlosti.
• Ispod izvora svjetlosti (kao što je rasvjeta sa žarnom niti) koja stvara
crvenkaste fotografije:
– [AWB] (Auto. balans bijele boje) daje prednost onome što je vidljivo oku i
zadržava crvenkastu nijansu.
– [AWBc] daje prednost izbornim bojama objekta i smanjuje crvenkastu
nijansu.
Kada se fotografija snima ispod svijetlog osvjetljenja okoline, boje fotografije
ponekad se podešavaju tako da budu slične bojama u postavci [AWB].
• Podesite boje fotografija tako da budu slične bojama kada su postavke
[AWB] ili [AWBc] postavljene ispod izvora osvjetljenja koje ne stvara crvenkaste
fotografije.
[AWB]
(Auto.
balans
bijele
boje)/
[AWBc]
[
]
Prilagođavanje boji pod vedrim nebom.
[
[
]
Prilagođavanje boji pod oblačnim nebom.
]
[
]
[
]∗
[
[
]/[
]/[
[
Prilagođavanje boji u sjeni.
Prilagođavanje boji pod umjetnom rasvjetom sa žarnom niti.
Prilagođavanje boji koja je optimalna za snimanje fotografija s pomoću bljeskalice.
]/
]
]
Upotrijebite vrijednost balansa bijele boje koja je ručno postavljena.
Pritisnite
Usmjerite fotoaparat prema bijelom objektu poput komadića papira, a pritom
pazite da se nalazi unutar okvira na središtu zaslona i pritisnite okidač
• Ovo će postaviti balans bijele boje i vratiti vas na zaslon za snimanje.
• Možda neće biti moguće ispravno postaviti balans bijele boje ako su objekti
presvijetli ili pretamni.
Balans bijele boje možete postaviti s pomoću temperature boje.
Pritisnite
S pomoću
odaberite vrijednost temperature boje i
zatim pritisnite [MENU/SET]
• Možete postaviti temperaturu boje od [2500K] do
[10000K].
∗ Postavka [AWB] (Auto. balans bijele boje) primjenjuje se tijekom snimanja videozapisa,
4K-fotografija ili snimanja s pomoću funkcije [Post Focus] (Naknadni fokus).
116
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Podešavanje balansa bijele boje
3.
Pritisnite stražnji kotačić za postavljanje
• Da biste postavili postavku, možete i dopola pritisnuti okidač.
Ovisno o tipu osvjetljenja, prikladan balans bijele boje razlikovat će se pod fluorescentnim
osvjetljenjem, LED-osvjetljenjem itd., stoga upotrebljavajte [AWB], [AWBc], [
], [ ], [
] ili [
].
●Balans bijele boje možda neće ispravno raditi ako snimate fotografije upotrebom bljeskalice i ako
se objekt snima izvan učinkovitog raspona bljeskalice.
●U scenskom načinu rada izvršavaju se postavke prikladne za svaku scenu.
●U scenskom načinu rada promjenom scene ili načina snimanja postavke balansa bijele boje
(uključujući postavku preciznog podešavanja balansa bijele boje) vratit će se na [AWB].
■ Automatski balans bijele boje
Kada postavite [AWB], boje se podešavaju u skladu s izvorom svjetlosti. Međutim, ako je
scena presvijetla ili pretamna ili se snima u nekim drugim ekstremnim uvjetima, fotografija
može izgledati crvenkasto ili plavkasto. Balans bijele boje možda neće ispravno raditi ako
postoji više izvora svjetlosti. U tom slučaju postavite [White Balance] (Balans bijele boje)
na postavke osim [AWB] ili [AWBc] da biste prilagodili boje.
: Radni raspon funkcije [AWB]
10000K
9000K
Plavo nebo
8000K
7000K
6000K
5000K
4000K
3000K
2000K
Oblačno nebo (kiša)
Sjena
Sunčeva svjetlost
Bijela fluorescentna rasvjeta
Umjetna rasvjeta sa žarnom niti
Zalazak/izlazak sunca
Svjetlost svijeće
K = temperatura boje u kelvinima
117
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Podešavanje balansa bijele boje
Precizno podešavanje balansa bijele boje
Postavke balansa bijele boje mogu se pojedinačno precizno namjestiti ako se boje i
dalje ne prikazuju u skladu s očekivanjima.
1. U 2. koraku "Podešavanje balansa bijele boje" (→116),
odaberite balans bijele boje i pritisnite
2. S pomoću
balansa bijele boje
izvršite precizno podešavanje
: A (boja jantara: narančaste boje)
: G (zelena: zelenkaste boje)
: B (plava: plave boje)
: M (purpurnocrvena:
crvenkaste boje)
• Precizno podešavanje možete obaviti i dodirom na grafikon s
prikazom balansa bijele boje.
• Pritisak na gumb [DISP.] (Prikaz) vraća položaj natrag u sredinu.
3. Pritisnite [MENU/SET] za dovršetak postavljanja
• Pritisnite okidač dopola da biste se vratili na zaslon za
snimanje.
● Kada precizno podešavate balans bijele boje prema strani A (žuta) ili B (plava), boja ikone za
balans bijele boje koja se prikazuje na zaslonu mijenja se u precizno podešenu boju.
● Kada precizno podešavate balans bijele boje prema strani G (zelena) ili M (purpurnocrvena),
prikazuje se [+] (zelena) ili [-] (purpurnocrvena) u ikoni balansa bijele boje na zaslonu.
118
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Podešavanje balansa bijele boje
Uzastopno snimanje s pomoću balansa bijele boje
Postavka uzastopnog snimanja izvodi se na temelju vrijednosti podešenih u preciznom
podešavanju balansa bijele boje te se tri fotografije s različitim bojama automatski
snimaju jednim pritiskom okidača.
1. Precizno podesite balans bijele boje
u 2. koraku "Preciznog podešavanja balansa bijele boje"
(→118) i zakrenite stražnji kotačić za postavljanje
uzastopnog snimanja
• Uzastopno snimanje možete podesiti i dodirom na [
[
]/[
].
]/[
]/
BKT
2. Pritisnite [MENU/SET] za dovršetak postavljanja
• Pritisnite okidač dopola da biste se vratili na zaslon za
snimanje.
●Balans bijele boje možete postaviti i pod [Bracket] (Uzastopno snimanje) u izborniku [Rec]
(Snimanje). (→141)
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• u načinu panoramskog snimanja
• [Glistening Water] (Bljeskanje vode), [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje),
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca), [Soft Image of a Flower] (Blaga slika
cvijeta), (Scenski način rada)
• prilikom uporabe funkcije [Burst] (Snimanje u nizu)
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• prilikom snimanja fotografija dok se snima videozapis
• kada je funkcija [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [ ]
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON] (Uklj.)
119
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir
fotografija za spremanje
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija
Način snimanja:
Možete snimati slike u nizu od otprilike 8 milijuna piksela s pomoću brzine snimanja u
nizu od 30 kadrova/s.
Možete označiti i spremiti okvir iz datoteke s fotografijama snimljenima u nizu.
• Da biste snimili fotografije, upotrijebite karticu UHS-razreda brzine 3.
1. Pritisnite gumb [
2. Pritisnite
i pritisnite
](
)
da biste odabrali ikonu 4K-fotografija
3. Pritisnite
da biste odabrali način
snimanja i pritisnite [MENU/SET]
• Način snimanja može se postaviti s pomoću opcije
[4K PHOTO] (4K-fotografija) → [Rec Method] (Način
snimanja) u izborniku [Rec] (Snimanje).
[4K Burst] (4K-snimanje u nizu)
[4K Burst (S/S)] (4K-snimanje
u nizu (S/S))
"S/S" je kratica za "Pokretanje/
Zaustavljanje".
[4K Pre-Burst] (Prije
4K-snimanja u nizu)
Za snimanje najbolje fotografije objekta u brzom pokretu
(npr. sportovi, avioni, vlakovi)
Snimanje zvuka: Nema
Za snimanje nepredvidivih fotografija
(npr. biljke, životinje, djeca)
Snimanje zvuka: Dostupno∗
Za snimanje po potrebi kad god se pruži prilika
(npr. trenutak bacanja lopte)
Snimanje zvuka: Nema
∗ Zvuk se ne reproducira prilikom reprodukcije s pomoću fotoaparata.
120
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
4. Snimanje s funkcijom 4K-fotografija
Pritisnite okidač dopola
Pritisnite okidač do kraja i držite koliko želite za snimanje
[4K Burst]
(4K-snimanje
u nizu)
• Snimanje će započeti približno 0,5 sekundi nakon što pritisnete
okidač do kraja. Stoga unaprijed pritisnite okidač do kraja.
Pritisnite i držite
Snima se
Pritisnite okidač do kraja
• Snimanje će započeti.
Ponovno pritisnite okidač do kraja
• Snimanje će se zaustaviti.
[4K Burst (S/S)]
(4K-snimanje u
nizu (S/S))
"S/S" je kratica
za "Pokretanje/
Zaustavljanje".
121
Pokrenite (Prvo)
Zaustavite (Drugo)
Snima se
Kada tijekom snimanja pritisnete gumb [Fn1] (Funkcija 1), možete
dodati oznaku. (Do 40 oznaka za svako snimanje.) Prilikom odabira
i spremanja fotografija iz datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u
nizu, možete se prebaciti na mjesta na koja ste dodali oznake.
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
Pritisnite okidač do kraja
• Fotoaparat neprestano podešava fokus kada upotrebljavate
automatski fokus. Osim u načinu ručne ekspozicije, neprestano
podešava i ekspoziciju.
• Slike se možda neće prikazivati ujednačeno kao prilikom snimanja s
normalnim zaslonom za snimanje.
[4K PreBurst] (Prije
4K-snimanja u
nizu)
Otprilike 1 sekundu
Snima se
U situacijama u kojima želite zaključati fokus i ekspoziciju, npr.
kada objekt nije u središtu, upotrijebite [AF/AE Lock] (Zaklj. auto.
fokusa/ekspozicije). (→111)
• 4K-fotografije spremaju se kao jedna datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u
nizu u formatu MP4.
• Kada se uključi [Auto Review] (Auto. prikaz), zaslon za odabir fotografija
automatski će se prikazati. Za nastavak snimanja pritisnite okidač dopola da bi
se prikazao zaslon za snimanje.
• Informacije o tome kako odabrati i spremiti fotografije iz datoteka s
4K-fotografijama snimljenima u nizu potražite na stranici (→124).
122
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
■ Postavljanje prije snimanja u nizu ([4K Burst]/[4K Burst(S/S)]) (4K-fotografije
snimljene u nizu) / (4K-fotografije snimljene u nizu (S/S))
Fotoaparat započinje snimati otprilike 1 sekundu prije nego što se okidač pritisne do
kraja, tako da nećete propustiti priliku za fotografiranje.
→
[Rec] (Snimanje) → [4K PHOTO] (4K-fotografija) → [Pre-Burst
Recording] (Prije snimanja u nizu)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Kada je ova funkcija omogućena [
] se prikazuje na zaslonu za snimanje.
●Postavke i izbornici radnje automatskog fokusa koji se ne mogu postaviti dok se upotrebljava ova
funkcija isti su kao i oni tijekom radnje [4K Pre-Burst] (Prije 4K-snimanja u nizu).
■ Postavljanje snimanja uz petlju ([4K Burst(S/S)] (4K-fotografije snimljene u nizu (S/S))
Možete izvoditi snimanje dok brišete najstarije snimljene podatke, što vam omogućuje da
nastavite snimati dok čekate priliku za fotografiranja bez mijenjanja kartice.
• Nakon što započnete snimati, datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu snimit će
se i podijeliti otprilike svake 2 minute.
Spremit će se otprilike posljednjih 10 minuta (najviše otprilike 12 minuta). Prethodni će
se dio izbrisati.
→
[Rec] (Snimanje) → [4K PHOTO] (4K-fotografija) →
[Loop Recording(4K PHOTO)] (Snimanje uz petlju (4K-fotografija))
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Preporučujemo upotrebu dovoljno napunjene baterije ili prilagodnika za izmjeničnu struju
(neobavezan) i sprežnika za istosmjernu struju (neobavezno).
●Moguće je neprekidno snimati najviše 29 minuta i 59 sekundi.
●Kada je ova funkcija omogućena [ ] se prikazuje na zaslonu za snimanje.
●Funkcija [Loop Recording(4K PHOTO)] (Snimanje uz petlju (4K-fotografija)) nije moguća kada
nema dovoljno slobodnog prostora na kartici.
■ Poništavanje funkcija 4K-fotografije
U 2. koraku odaberite [ ] ([Single]) (Jedna) ili [
].
Potrošnja baterije i temperatura fotoaparata
●Ako je temperatura okoline visoka ili ako se 4K-fotografije snimaju bez prestanka, možda će
se prikazati [
] i snimanje se može prekinuti. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
kad je postavljena funkcija [
] ([4K Pre-Burst]) (Prije 4K snimanja
u nizu) ili [Pre-Burst Recording] (Prije snimanja u nizu) i temperatura fotoaparata raste.
Odaberite [
] ([4K Pre-Burst]) ili [Pre-Burst Recording] samo kada snimate.
●Baterija se brže prazni i
123
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
Odabir iz datoteke 4K-fotografija snimljenih u nizu i spremanje
1. Odaberite fotografiju s ikonom [
reprodukciju i pritisnite
] na zaslonu za
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
].
• U slučaju snimanja s pomoću funkcije [
] ([4K Pre-Burst]) (Prije
4K-snimanja u nizu) prijeđite na 3. korak.
2. Povucite pomičnu traku za odabir scene
Zaslon prikaza u nizu
• Informacije o tome kako upravljati zaslonom prikaza u nizu
potražite na (→125).
• Ako dodirnete ikonu [
] (ili pritisnete gumb [Fn1] (Funkcija 1)),
možete odabrati scenu na zaslonu za reprodukciju 4K-fotografija
snimljenih u nizu. (→126)
3. Povucite da biste odabrali okvir koji želite spremiti kao
fotografiju
• Istu radnju možete izvršiti s pomoću
4. Dodirnite ikonu [
.
] da biste spremili fotografiju
• Odabrana fotografija spremit će se kao nova fotografija u formatu JPEG zasebno od datoteke
s 4K-fotografijama snimljenima u nizu.
• Fotografija će se spremiti s podacima o snimanju (podaci Exif), uključujući podatke o brzini
zatvarača, otvora blende i ISO-osjetljivosti.
Ako upotrebljavate funkciju [4K PHOTO Bulk Saving] (Spremanje velike grupe
4K-fotografija) u izborniku [Playback] (Reprodukcija), možete spremiti fotografije snimljene
tijekom 5 sekundi 4K-snimke. (→242)
124
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
<Zaslon prikaza u nizu>
Položaj prikazanog okvira
Rad
—
Radnja dodirom
Povlačenje
Pritisnite i držite
Odabir okvira
• Da biste promijenili prikaz u nizu, označite okvir na bilo
kojem kraju i dodirnite [ ] ili [ ].
Neprestano pomicanje scenom ili kadar-po-kadar unatrag ili
Dodirnite i držite unaprijed.
Udaljavanje/
Približavanje dva prsta
—
Povlačenje
Uvećavanje/umanjivanje prikaza
Odabir okvira dok se zadržava uvećani prikaz (prilikom
uvećanog prikaza)
Pomicanje uvećanog područja (tijekom uvećanog prikaza)
—
Prebacivanje oznake za prikaz (→128)
—
Prebacivanje na radnju označivanja (→127)
Prikaz zaslona za reprodukciju 4K-fotografija snimljenih u nizu
[Fn1] (Funkcija 1)
—
—
[MENU/SET]
125
Opis
Odabir scena za prikaz
Dodir/povlačenje • Scene koje prethode odabranom okviru ili slijede nakon
njega prikazat će se u nizu.
/
Dodavanje/brisanje oznake
Dijelovi u fokusu označeni su bojom. ([Peaking]) (Fokusiranje
jasnih objekata)
• Prebacivanje redoslijedom [
]→[
]
([LOW]) (Nisko) → [
] ([HIGH]) (Visoko).
Spremanje fotografije
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
<Zaslon za reprodukciju 4K-fotografija snimljenih u nizu>
Tijekom pauze
Rad
—
Tijekom uzastopne reprodukcije
Radnja dodirom
Opis
Dodir/povlačenje Odabir scena za prikaz (tijekom pauze)
/
Uzastopna reprodukcija / Pauza (tijekom uzastopne reprodukcije)
/
Uzastopno prebacivanje unatrag / Pauza (tijekom uzastopnog
prebacivanja unatrag)
/
Brzo premotavanje unaprijed / Premotavanje unaprijed po
jedan kadar (tijekom pauze)
/
Brzo premotavanje unatrag / Premotavanje unatrag kadar po
kadar (tijekom pauze)
Udaljavanje/
Približavanje dva
prsta
—
Povlačenje
Uvećavanje/umanjivanje prikaza (tijekom pauze)
Odabir okvira dok se zadržava uvećani prikaz (prilikom
uvećanog prikaza)
Pomicanje uvećanog područja (tijekom uvećanog prikaza)
—
Prebacivanje oznake za prikaz (→128)
—
Prebacivanje na radnju označivanja (→127)
Prikaz zaslona prikaza u nizu (tijekom pauze)
[Fn1] (Funkcija 1)
—
—
[MENU/SET]
/
Dodavanje/brisanje oznake
Dijelovi u fokusu označeni su bojom. ([Peaking]) (Fokusiranje
jasnih objekata)
• Prebacivanje redoslijedom [
]→[
]
([LOW]) (Nisko) → [
] ([HIGH]) (Visoko).
Spremanje fotografije (tijekom pauze)
●Fotografiju možete uvećati i brzim dodirivanjem zaslona osjetljivog na dodir dva puta. (Ako je
prikaz bio uvećan, umanjuje se za isti omjer uvećanja.)
126
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
■ Odabir i spremanje fotografija na zaslonu TV-prijamnika
• Postavite [HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada (Reprodukcija)) na [AUTO] ili [4K/25p].
Ako se povezujete na TV-prijamnik koji ne podržava 4K-videozapise, odaberite
[AUTO].
• Ako povežete fotoaparat s TV-prijamnikom i prikažete datoteke s 4K-fotografijama
snimljenima u nizu na TV-prijamniku, prikazat će se samo na zaslonu za reprodukciju
4K-fotografija snimljenih u nizu.
• Čak i ako umetnete SD-karticu u TV-prijamnik kompatibilan s 4K koji ima utor za SDkarticu, ne možete reproducirati datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu snimljene
s pomoću funkcije [Aspect Ratio] (Format) postavljene na opciju koja nije [16:9].
(Od veljače 2018.)
• Ovisno o TV-prijamniku koji se povezuje, datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u
nizu možda se neće ispravno reproducirati.
Oznaka
Prilikom odabira i spremanja fotografija iz datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu,
možete jednostavno označiti fotografije tako da se prebacujete s označenih mjesta.
■ Prebacivanje na označena mjesta
Kada se [
] dodirne na zaslonu prikaza u nizu ili zaslonu za reprodukciju 4K-fotografija
snimljenih u nizu, pojavit će se zaslon za radnju označivanja i moći ćete se prebacivati na
označena mjesta. Dodirnite [
] da biste se vratili na izvornu radnju.
Rad
Radnja dodirom
/
/
Opis
Pomicanje na prethodnu/sljedeću oznaku.
Dostupne su dvije vrste oznaka.
Bijela oznaka: Ručno se postavlja prilikom snimanja ili
reprodukcije.
Zelena oznaka: Automatski je postavlja fotoaparat prilikom
snimanja. (Funkcija Automatsko označivanje)
Ručno postavljena oznaka (bijela)
Oznaka je postavljena s pomoću funkcije Automatsko označivanje
(zelena)
127
Zaslon za radnju označivanja
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
Funkcija Automatsko označivanje
Fotoaparat automatski postavlja oznake na scene u kojima je otkriveno lice ili pokret objekta.
(Primjer: Na sceni u kojoj prolazi vozilo, pukne balon ili se osoba okrene)
• Za svaku scenu prikazuje se najviše 10 oznaka.
• U sljedećim slučajevima funkcija Automatskog označivanje možda se neće postaviti ovisno o
uvjetima snimanja i statusu objekata.
– Fotoaparat se kreće zbog pomicanja ili podrhtavanja
– Pokret je spor/malen ili je objekt premalen
– Lice nije usmjereno unaprijed
■ Prebacivanje oznake za prikaz
Dodirnite [
] na zaslonu prikaza u nizu, zaslonu za reprodukciju 4K-fotografija
snimljenih u nizu ili zaslonu za radnju označivanja.
[Auto]
Prikazivanje oznake na sceni u kojoj je otkriveno lice ili pokret objekta.
[Face Priority]
(Prioritet lica)
Prikazivanje oznake tako da se prioritet daje sceni u kojoj je prepoznato lice.
[Motion Priority]
Prikazivanje oznake tako da se prioritet daje sceni u kojoj je prepoznat pokret
(Prioritet
pokreta)
objekta.
[OFF] (Isklj.)
Prikazivanje samo ručno postavljenih oznaka.
●Nije moguće izbrisati oznake koje su postavljene funkcijom Automatsko označivanje.
●Oznake koje su postavljene funkcijom Automatsko označivanje možda se neće ispravno
prikazivati ako razdvojite datoteku s 4K-fotografijama snimljenima u nizu na uređaju koji nije
fotoaparat i zatim je ponovno reproducirate na fotoaparatu.
●U sljedećem se slučaju ne prikazuju oznake koje su postavljene funkcijom Automatsko označivanje.
• Datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu snimane funkcijom [4K Pre-Burst] (Prije
4K-snimanja u nizu)
128
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
Napomene o funkciji 4K-fotografija
■ Promjena formata
Odabir opcije [Aspect Ratio] (Format) u izborniku [Rec] (Snimanje) omogućuje vam da
promijenite format za 4K-fotografije.
■ Snimanje objekta sa smanjenim zamućenjem
Možete smanjiti zamućenje objekta postavljanjem veće brzine zatvarača.
Postavite funkcijski kotačić na [ ]
Postavite brzinu zatvarača zakretanjem stražnjeg ili prednjeg kotačića
• Približna brzina zatvarača za snimanje na otvorenom pri dobrim vremenskim uvjetima: 1/1000
sekundi ili brže.
• Ako povećate brzinu zatvarača, ISO-osjetljivost postaje viša, što može povećati smetnje na
zaslonu.
■ Sprečavanje podrhtavanja fotoaparata prilikom snimanja fotografija
Kada upotrebljavate funkciju [Light Composition] (Svijetla kompozicija) ili [Sequence
Composition] (Kompozicija slijeda), preporučujemo uporabu tronošca i udaljeno
snimanje povezivanjem fotoaparata na pametni telefon da bi se spriječilo podrhtavanje
fotoaparata. (→265)
■ Zvuk zatvarača za snimanje 4K-fotografija
• Kada upotrebljavate funkciju [ ] ([4K Burst]) (4K-snimanje u nizu) ili [ ] ([4K PreBurst]) (Prije 4K-snimanja u nizu), možete promijeniti postavke zvuka elektroničkog
zatvarača u opcijama [Shutter Vol.] (Glasnoća zatvarača) i [Shutter Tone] (Ton
zatvarača). (→225)
• Kada snimate s pomoću funkcije [ ] ([4K Burst(S/S)]) (4K-snimanje u nizu (S/S)),
možete postaviti glasnoću tona pokretanja/zaustavljanja u opciji [Beep Volume]
(Glasnoća zvučnog signala).
• Možete tiho izvoditi vrlo brzo snimanje u nizu s pomoću funkcije 4K-fotografija zajedno
s funkcijom [Silent Mode] (Tihi način rada). (→201)
■ Scene koje nisu prikladne za funkciju 4K-fotografija
Snimanje u zatvorenom prostoru
Kada snimate pod fluorescentnim osvjetljenjem ili LED-osvjetljenjem itd., može doći do
promjene u boji i svjetlini ili se na zaslonu može pojaviti vodoravna crta. Crta se može
smanjiti postavljanjem manje brzine zatvarača. (→205)
Objekti koji se brzo kreću
Objekti koji se brzo kreću mogu na fotografiji izgledati izobličeno.
129
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
■Postavke kamere za funkciju 4K-fotografija
Postavke kamere automatski se optimiziraju za snimanje 4K-fotografija.
• Sljedeće su postavke fiksne.
[4K] (8M)
[Picture Size] (Veličina slike)
[4:3]: 3328×2496
[16:9]: 3840×2160
[Quality] (Kvaliteta)
[3:2]: 3504×2336
[1:1]: 2880×2880
[
[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
]
[ESHTR] (Elektronički zatvarač)
[Rec Format] (Format snimanja)∗
[MP4]
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)∗
[4K/100M/30p]
[Continuous AF] (Neprekinuti
auto. fokus)∗
[ON] (Uklj.)
∗ Postavke u izborniku [Motion Picture] (Videozapis) ne primjenjuju se na datoteke s
4K-fotografijama snimljenima u nizu s pomoću funkcije 4K-fotografija.
• Sljedeća se ograničenja primjenjuju na funkcije snimanja navedene u nastavku.
[
[
] ([4K Burst]) (4K-snimanje u nizu) /
] ([4K Burst(S/S)]) (4K-snimanje u nizu (S/S))
Promjena vrijednosti
[
] ([4K Pre-Burst])
(Prije 4K-snimanja u nizu)
Onemogućeno
Kompenzacija ekspozicije
Od -3 EV do +3 EV
Brzina zatvarača
Od 1/30 do 1/16000
[Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina
zatvarača)
Način fokusiranja ([AFF]) (prilagodljivi
auto. fokus)
Način [AF Mode] (Auto. fokus) ([
[MF Assist] (Pomoć pri ručnom
fokusiranju)
Balans bijele boje ([
ISO-osjetljivost
])
Od 1/1000 do 1/30
Onemogućeno
])
○
Onemogućeno
Onemogućeno
Onemogućeno
[AUTO], od [200] do [6400]
(Od [L.100] do [6400] kada je [Extended ISO] (Prošireni ISO) postavljen na
[ON] (Uklj.))
Bljeskalica
Onemogućeno
Uzastopno snimanje
Onemogućeno
• Onemogućene su sljedeće stavke izbornika:
[Intelligent Auto] (Inteligentni auto. način rada)
[iHandheld Night Shot] (i-Noćno snimanje bez tronošca), [iHDR] (i-Visoki
dinamički raspon)
[Creative Control]
(Kreativno upravljanje)
[Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra)
[Rec] (Snimanje)
[Picture Size] (Veličina slike), [Quality] (Kvaliteta), [AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi
auto. fokus), [Color Space] (Prostor boje), [Flash] (Bljeskalica), [Long Shtr NR] (Smanjenje
buke zatvarača), [Shading Comp.] (Kompenzacija sjene), [Ex. Tele Conv.] (Dodatna
telekonverzija), [Shutter Type] (Vrsta zatvarača), [Shutter Delay] (Kašnjenje zatvarača),
[Bracket] (Uzastopno snimanje), [HDR] (Visoki dinamički raspon)
[Custom] (Prilagođeno)
[Setup] (Postavljanje)
130
[Rec Area] (Područje snimanja), [Face Recog.] (Prepoznavanje lica), [Profile
Setup] (Postavljanje profila)
[Economy] (Ekonomičnost) (Samo [ ] ([4K Pre-Burst]) (Prije 4K-snimanja u nizu))
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje s funkcijom 4K-fotografija i odabir fotografija za spremanje
●Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
Pri upotrebi SDHC-memorijske kartice datoteke se dijele u manje datoteke s fotografijama za
snimanje i reprodukciju kada veličina datoteke premaši 4 GB. (Možete nastaviti snimati fotografije
bez prekida.) Ako upotrebljavate SDXC-memorijsku karticu, možete snimati fotografije u jednoj
datoteci čak i ako je veličina veća od 4 GB.
●Pri snimanju će kut prikaza biti uži.
●Pri snimanju 4K-fotografija dogodit će se sljedeće promjene:
• stavku [Destination] (Odredište) u stavci [Travel Date] (Datum putovanja) nije moguće snimiti.
• [Simultaneous Record w/o Filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u stavci [Filter Settings]
(Postavke filtra) nije dostupno.
• nije moguće upotrebljavati HDMI-izlaz.
●Kada snimate s pomoću funkcije [ ] (Prije 4K-snimanja u nizu), [Step Zoom] (Postupni zum)
stavka [Power Zoom Lens] (Objektiv s električnim zumom) neće raditi.
●Prepoznavanje scene u inteligentnom automatskom načinu rada radi na isti način kao i pri
snimanju videozapisa.
●Kada je način snimanja postavljen na funkciju 4K-fotografija nije moguće snimati fotografije tijekom
snimanja videozapisa. (Samo kada je [
] ([Photo Priority]) (Prioritet fotografija) postavljen)
●Funkcija 4K-fotografija isključena je pri upotrebi sljedećih postavki:
• [Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom), [Glistening Water]
(Bljeskanje vode), [Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik), [Glittering Illuminations]
(Blistavo osvjetljenje), [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca), [Clear Night
Portrait] (Jasni noćni portret), [Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta) (Scenski način rada)
• [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt), [Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt), [Miniature Effect] (Efekt minijature), [Soft Focus] (Blago fokusiranje),
[Star Filter] (Filtar zvijezda), [Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
• tijekom snimanja videozapisa
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• pri upotrebi funkcije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
●Za odabir i spremanje fotografija iz datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu na računalo
upotrijebite softver "PHOTOfunSTUDIO". Imajte na umu da nije moguće uređivati datoteku s
4K-fotografijama snimljenima u nizu kao
videozapis.
131
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Podešavanje fokusa nakon snimanja
([Post Focus] (Naknadni fokus) / [Focus Stacking] (Produbljivanje fokusa))
Način snimanja:
Možete snimati 4K-fotografije snimljene u nizu dok mijenjate točku fokusa i zatim možete
odabrati točku fokusa nakon snimanja. Ova je funkcija najbolja za nepomične objekte.
4K-snimanje u nizu s
automatskim pomakom
fokusa
Dodirnite željenu točku
fokusa
Dovršena fotografija ima
željenu točku fokusa
• Da biste snimili fotografije, upotrijebite karticu UHS-razreda brzine 3.
• Preporučuje se uporaba tronošca za izvršavanje funkcije [Focus Stacking]
(Produbljivanje fokusa).
Snimanje s pomoću funkcije [Post Focus] (Naknadni fokus)
1. Pritisnite gumb [ ]
2. Pritisnite
da biste odabrali [ON] (Uklj.) i pritisnite [MENU/SET]
Ikona [Post Focus]
• Funkciju možete postaviti na [ON] (Uklj.) tako da pritisnete gumb [
gumbima
da biste odabrali ikonu [Post Focus] ([
]).
3. Odredite kompoziciju i dopola pritisnite okidač
• Automatski se fokus aktivira i automatski otkriva točku fokusa na
zaslonu.
• Ako nema točke fokusa na zaslonu, pokazatelj fokusa ( ) treperi i
ne možete snimati.
Od pritiska okidača dopola do završetka snimanja
• Ne mijenjajte udaljenost do objekta ili kompoziciju.
132
](
), koristeći se
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Podešavanje fokusa nakon snimanja ([Post Focus] (Naknadni fokus) / [Focus Stacking]
(Produbljivanje fokusa))
4.
Pritisnite okidač do kraja da biste započeli snimanje
Traka za tijek snimanja
• Točka fokusa automatski se mijenja tijekom snimanja. Kada traka
za tijek snimanja nestane, snimanje automatski završava.
• Podaci se spremaju se kao jedna datoteka u formatu MP4.
• Ako je postavljena funkcija [Auto Review] (Auto. prikaz), automatski
će se prikazati zaslon za odabir točke fokusa. (→134)
■ Poništavanje funkcije [Post Focus]
Odaberite [OFF] (Isklj.) u 2. koraku.
• Radnja se može poništiti pritiskom na gumb [
[ ] ([Single]) (Jedna) ili [
].
] ( ) i odabirom opcije
Temperatura fotoaparata
Ako je temperatura okoline visoka ili ako se snimanje s pomoću funkcije [Post Focus] izvodi bez
prekida, možda će se prikazati [
] i snimanje se može prekinuti. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
133
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Podešavanje fokusa nakon snimanja ([Post Focus] (Naknadni fokus) / [Focus Stacking]
(Produbljivanje fokusa))
Odabir točke fokusa i spremanje fotografije ([Post Focus])
1. Na zaslonu za reprodukciju odaberite sliku s ikonom
[
] i pritisnite
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
].
2. Dodirnite točku fokusa
• Ako nema fotografija s fokusom na odabranoj točki, prikazat će
se crveni okvir i fotografije se neće moći spremiti.
• Rub zaslona nije moguće odabrati.
Rad
Radnja dodirom
Opis
Dodir
Odabir točke fokusa
• Odabir nije moguće izvršiti dok je prikaz uvećan.
Uvećavanje prikaza
Umanjivanje prikaza (tijekom uvećanog prikaza)
[Fn1]
(Funkcija 1)
—
[MENU/SET]
Prebacivanje u radnju [Focus Stacking] (Produbljivanje
fokusa) (→135)
Dijelovi u fokusu označeni su bojom. ([Peaking])
(Fokusiranje jasnih objekata)
• Prebacivanje redoslijedom [
]→[
]
([LOW]) (Nisko) → [
] ([HIGH]) (Visoko).
Spremanje fotografije
• Možete precizno podešavati fokus povlačenjem pomične
trake tijekom uvećanog prikaza. (Istu radnju možete izvršiti s
pomoću
.)
3. Dodirnite ikonu [
] da biste spremili fotografiju
• Odabrana fotografija spremit će se kao nova zasebna datoteke u formatu JPEG.
134
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Podešavanje fokusa nakon snimanja ([Post Focus] (Naknadni fokus) / [Focus Stacking]
(Produbljivanje fokusa))
Odabir raspona fokusa za spajanje i stvaranje jedne slike
([Focus Stacking])
Fokus
Blizu
Udaljeno
1. Dodirnite ikonu [
] na zaslonu u 2. koraku dijela "Odabir točke fokusa i
spremanje fotografije ([Post Focus]) (Naknadni fokus)" (→134)
• Istu je radnju moguće izvesti pritiskom na gumb [Fn1] (Funkcija 1).
2. Odaberite metodu produbljivanja i dodirnite je
[Auto Merging]
(Auto. spajanje)
Automatski odaberite fotografije prikladne za produbljivanje i spojite ih u jednu
fotografiju.
• Odaberite tako da prednost date fotografijama s bližim fokusom.
• Izvedite produbljivanje fokusa i spremite fotografiju.
[Range Merging]
(Rasponsko
Spojite fotografije s odabranim položajem fokusa u jednu fotografiju.
spajanje)
(Kada je odabrano [Range Merging] (Rasponsko spajanje))
3. Dodirnite točku fokusa
Set/Cancel
• Odaberite položaje na dvije ili više točaka.
• Odabrat će se točke fokusa između dva položaja.
• Posivit će položaji koji se ne mogu odabrati ili koji bi proizveli
neprirodan rezultat.
• Ponovno dodirnite fokus da biste poništili odabir.
• Ako povučete zaslon, možete nastaviti s odabirom položaja.
Rad
Radnja dodirom
Dodir
[Fn1]
(Funkcija 1)
[DISP.]
(Prikaz)
[MENU/SET]
135
[Set/Cancel]
(Postavljanje/
Poništavanje)
[All] (Sve)
[Reset] (Izvorne
postavke)
Reset
Opis
Odabir položaja
Set/Cancel
Postavljanje/poništavanje
položaja
Odabir svih položaja (Prije
odabira položaja)
Poništavanje svih odabira
(Nakon odabira položaja)
Spajanje i spremanje
fotografije
Reset
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Podešavanje fokusa nakon snimanja ([Post Focus] (Naknadni fokus) / [Focus Stacking]
(Produbljivanje fokusa))
4. Dodirnite ikonu [
] za spajanje i spremanje fotografije
• Fotografija će se spremiti u formatu JPEG s podacima o snimanju (podaci Exif) fotografije
najbližeg položaja, uključujući podatke o brzini zatvarača, otvora blende i ISO-osjetljivosti.
Napomene o funkcijama [Post Focus]/[Focus Stacking]
■ Postavke kamere za funkciju [Post Focus]
• Budući da se snimanje izvodi u istoj kvaliteti slike kao i 4K-fotografije, na funkcije
snimanja i postavke izbornika primjenjuju se određena ograničenja. Detalje potražite
u poglavlju "Postavke kamere za funkciju 4K-fotografija" (→130).
• Uz ograničenja funkcije 4K-fotografija, na snimanje s pomoću funkcije [Post Focus]
primjenjuju se sljedeća ograničenja:
– ne može se postaviti način [AF Mode] (Auto. fokus).
– ne može se upotrebljavati ručno fokusiranje.
– ne može se postaviti sljedeća stavka izbornika [Custom] (Prilagođeno):
[Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača)
– videozapisi se ne mogu snimati.
– [Digital Zoom] (Digitalni zum) nije dostupan.
●Pri snimanju će kut prikaza biti uži.
●Funkcija [Post Focus] isključena je pri upotrebi sljedećih postavki:
• [Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom), [Glistening Water]
(Bljeskanje vode), [Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik), [Glittering Illuminations]
(Blistavo osvjetljenje), [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca), [Clear Night
Portrait] (Jasni noćni portret), [Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta) (Scenski način rada)
• [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt), [Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt), [Miniature Effect] (Efekt minijature), [Soft Focus] (Blago fokusiranje),
[Star Filter] (Filtar zvijezda), [Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (način kreativnog upravljanja)
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• pri upotrebi funkcije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
●Kada odaberete fokus i spremate fotografije ne možete odabrati i spremiti fotografiju sa zaslona
TV-prijamnika čak i ako je fotoaparat povezan s TV-prijamnikom putem HDMI-mikrokabela.
●U sljedećim slučajevima funkcija [Focus Stacking] može proizvesti neprirodnu fotografiju:
• ako je objekt u pokretu
• ako postoje velike razlike u udaljenosti od objekta
• u slučaju značajne zamućenosti (snimanje s većim otvorom blende može učiniti fotografiju
manje neprirodnom)
●Tijekom produbljivanja fokusa automatska kompenzacija primjenjuje se na odstupanja među
fotografijama zbog podrhtavanja fotoaparata. U takvim slučajevima kut prikaza bit će neznatno
uži za vrijeme produbljivanja fokusa.
●Samo fotografije snimljene s pomoću funkcije [Post Focus] prihvatljive su za funkciju [Focus
Stacking].
136
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Odabir načina snimanja
Način snimanja:
Možete promijeniti radnju koja će se izvršiti kada pritisnete okidač.
1. Pritisnite gumb [
](
)
2. Pritisnite
da biste odabrali način
snimanja i pritisnite [MENU/SET]
Način snimanja
[Single]
(Jedna)
Kada pritisnete okidač,
snimi se samo jedna fotografija.
[Burst]
(Snimanje u
nizu) (→138)
Dok je okidač pritisnut, fotografije se
snimaju u nizu.
[4K PHOTO]
(4K-fotografija)
(→120)
Pritiskom na okidač snima se fotografija
s pomoću funkcije 4K-fotografija.
[Post Focus]
Pritiskom na okidač snimaju se fotografije
(Naknadni fokus) s pomoću funkcije [Post Focus].
(→132)
[Self Timer]
(Auto. okidač)
(→140)
Pritiskom na okidač fotoaparat snima
fotografiju nakon što prođe postavljeno
vrijeme.
■ Poništavanje načina snimanja
U 2. koraku odaberite [ ] ([Single])
(Jedna) ili [
].
• Možete poništiti automatski okidač isključivanjem fotoaparata. (Kada je funkcija
[Self Timer Auto Off] (Auto. isklj. auto. okidača) postavljena na [ON] (Uklj.).)
137
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Odabir načina snimanja
Funkcija snimanja u nizu
■ Postavljanje funkcije [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
Odaberite [Burst] (Snimanje u nizu) i pritisnite u 2. koraku (→137)
Odaberite brzinu snimanja s pomoću
i pritisnite [MENU/SET]
[H]
[M]
(Velika brzina) (Srednja brzina)
Brzina (fotografije/
sekunde)
Mehanički zatvarač
Elektronički
zatvarač
Prikaz uživo tijekom snimanja u nizu
Broj raspoloživih
fotografija∗3
9∗1
6∗2
9∗1
6∗2
Nema∗ /
Dostupno∗2
1
[L]
(Mala brzina)
6
2
6
2
Dostupno
Dostupno
S datotekama formata RAW
30 ili više
Bez datoteka formata RAW
100 ili više
∗1 Kada je način fokusiranja postavljen na [AFS] (Pojedinačni auto. fokus) ili [MF] (Ručno fokusiranje)
∗2 Kada je način fokusiranja postavljen na [AFF] (Prilagodljivi auto. fokus) ili [AFC] (Neprekinuti auto.
fokus)
∗3 Kada se snimanje odvija u uvjetima testiranja koje je odredila tvrtka Panasonic.
Možete snimati fotografije dok se kartica ne napuni. Međutim, brzina snimanja u nizu smanjuje
se nakon polovice. Maksimalan broj fotografija snimljenih u nizu ograničen je uvjetima snimanja
i vrstom i/ili stanjem korištene kartice.
■ Maksimalni broj fotografija koje je moguće uzastopno snimiti
Kada pritisnete okidač dopola, prikazat će se maksimalni broj
fotografija koje možete snimiti. Možete provjeriti približni broj
fotografija koje možete snimiti prije nego što se uspori brzina
snimanja u nizu.
Primjer: Kada se može snimiti 20 fotografija: [r20]
• Kada snimanje započne, smanjit će se maksimalni broj fotografija koje se mogu snimiti
u nizu. Kada se pojavi [r0], usporit će se brzina snimanja u nizu.
• Kada se prikaže [r99+], možete neprekidno snimiti 100 ili više fotografija.
138
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Odabir načina snimanja
Fokusiranje pri snimanju u nizu
Fokusiranje se razlikuje ovisno o postavkama fokusa i postavci funkcije [Focus/Release Priority]
(Prioritet kod otpuštanja) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Focus / Release Shutter]) (Fokus /
Otpuštanje okidača).
Postavke fokusa
[AFS]
(Pojedinačni
auto. fokus)
[AFF] (Prilagodljivi
auto. fokus) / [AFC]
(Neprekinuti auto.
fokus)∗1
[MF] (Ručno
fokusiranje)
[Focus/Release Priority]
(Prioritet kod otpuštanja)
[FOCUS] (Fokus) /
[BALANCE] (Balans) /
[RELEASE] (Otpuštanje)
[H]
[M], [L]
Kod prve fotografije
[FOCUS] (Fokus)
Predviđeno fokusiranje∗2 Uobičajeno fokusiranje∗3
[BALANCE] (Balans) /
[RELEASE] (Otpuštanje)
Predviđeno fokusiranje∗2
—
Postavljanje fokusa s ručnim fokusiranjem
∗1 Fokus je fiksno postavljen na prvoj fotografiji kada se snimaju tamni objekti.
∗2 Fotoaparat predviđa unutar mogućeg raspona dajući veću prednost brzini snimanja u nizu.
∗3 Budući da fotoaparat snima niz fotografija i istovremeno podešava fokus, brzina snimanja u nizu
može biti manja.
●Brzina snimanja u nizu može postati manja ovisno o sljedećim postavkama: [Sensitivity]
(Osjetljivost), [Picture Size] (Veličina slike), [Quality] (Kvaliteta), način fokusiranja, [Focus/Release
Priority] (Prioritet kod otpuštanja)
●Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [H] (način fokusiranja postavlja se na [AFS]
(Pojedinačni auto. fokus) ili [MF] (Ručno fokusiranje)), a ekspozicija i balans bijele boje fiksno su
postavljeni kao na prvoj fotografiji.
Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [H] (način fokusiranja postavljen je na [AFF]
(Prilagodljivi auto. fokus) ili [AFC] (Neprekinuti auto. fokus)), [M] ili [L], a ekspozicija i balans bijele
boje podešavaju se pojedinačno za svaku fotografiju.
●Pohranjivanje fotografija koje su snimljene u nizu može potrajati neko vrijeme. Ako
nastavite snimati tijekom pohranjivanja, smanjit će se broj raspoloživih fotografija za
snimanje u nizu. Kada snimate s pomoću funkcije snimanja u nizu preporučuje se upotreba
kartice koja podržava visoku brzinu prijenosa podataka.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• [Glistening Water] (Bljeskanje vode), [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje), [Handheld
Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca), [Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta),
(Scenski način rada)
• [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt), [Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt), [Miniature Effect] (Efekt minijature), [Soft Focus] (Blago fokusiranje),
[Star Filter] (Filtar zvijezda), [Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
• prilikom snimanja s pomoću bljeskalice
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON] (Uklj.)
139
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Odabir načina snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatskog okidača
■ Postavljanje rada automatskog okidača
Odaberite [Self Timer] (Auto. okidač) i pritisnite u 2. koraku (→137)
Odaberite postavku rada automatskog okidača s pomoću
i pritisnite [MENU/SET]
Zatvarač se aktivira nakon 10 sekundi.
Zatvarač se aktivira nakon 10 sekundi i snime se tri fotografije u intervalu od
približno 2 sekunde.
Zatvarač se aktivira nakon 2 sekunde. Ovo je učinkovito i za sprečavanje podrhtavanja pri
pritisku okidača.
●Nakon što pokazatelj automatskog okidača zatreperi, snimanje će započeti.
●Fokus i ekspozicija fiksno su postavljeni kada se okidač pritisne dopola.
●Preporučujemo upotrebu tronošca.
●Ne može se postaviti na [ ] u sljedećim slučajevima:
• tijekom snimanja s pomoću funkcije [Bracket] (Uzastopno snimanje)
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• kada je [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter Settings]
(Postavke filtra) postavljeno na [ON] (Uklj.)
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• tijekom snimanja videozapisa
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON] (Uklj.)
140
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje fotografija prilikom automatskog
podešavanja postavke (Uzastopno snimanje)
Način snimanja:
Možete snimiti više fotografija i istovremeno automatski podesiti postavku pritiskom na
okidač.
1. Postavite izbornik
→
[Rec] (Snimanje) → [Bracket] (Uzastopno snimanje) →
[Bracket Type] (Vrsta uzastopnog snimanja)
(Uzastopno snimanje uz
ekspoziciju)
(Uzastopno snimanje uz
otvor blende)
(Uzastopno snimanje uz
fokus)
(Uzastopno snimanje s
različitim balansima bijele
boje)
Pritisnite okidač za snimanje prilikom podešavanja
ekspozicije. (→142)
Pritisnite okidač za snimanje prilikom podešavanja otvora
blende. (→143)
• Dostupno u načinu automatske ekspozicije s prioritetom
otvora blende ili kada je ISO-osjetljivost postavljena na
[AUTO] u načinu ručne ekspozicije.
Pritisnite okidač za snimanje prilikom podešavanja položaja
fokusa. (→144)
Pritisnite okidač jednom za automatsko snimanje triju
fotografija s različitim postavkama balansa bijele boje. (→119)
2. Pritisnite
da biste odabrali [More Settings] (Više postavki) i
zatim pritisnite [MENU/SET]
• Informacije o izborniku [More settings] potražite na stranici na kojoj je opisana
svaka funkcija.
• Pritisnite okidač dopola da biste izašli iz izbornika.
3. Fokusirajte
objekt i snimite fotografiju
• Kada je odabrano uzastopno snimanje uz ekspoziciju, prikaz uzastopnog
snimanja treperi dok se ne snime sve postavljene fotografije. Ako promijenite
postavke uzastopnog snimanja ili isključite fotoaparat prije nego što se snime
sve postavljene fotografije, fotoaparat će ponovno pokrenuti snimanje od prve
fotografije.
■ Poništavanje funkcije [Bracket] (Uzastopno snimanje)
Odaberite [OFF] (Isklj.) u 1. koraku.
141
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje fotografija prilikom automatskog podešavanja postavke (Uzastopno snimanje)
●Uzastopno snimanje isključuje se u sljedećim slučajevima.
• [Glistening Water] (Bljeskanje vode), [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje),
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca), [Soft Image of a Flower] (Blaga slika
cvijeta), (Scenski način rada)
• [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt), [Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt), [Miniature Effect] (Efekt minijature), [Soft Focus] (Blago fokusiranje),
[Star Filter] (Filtar zvijezda), [Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
• Prilikom snimanja s pomoću bljeskalice (osim za uzastopno snimanje s različitim balansima
bijele boje)
• Prilikom snimanja videozapisa
• Prilikom snimanja 4K-fotografija
• Prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• Kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• Prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• Kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON] (Uklj.)
Uzastopno snimanje uz ekspoziciju
■Izbornik [More settings] (Više postavki) (2. korak na (→141))
[Step] (Postupno)
Postavljanje broja fotografija koje će se snimiti i raspon kompenzacije
ekspozicije.
[
] (Snimanje tri fotografije s intervalom 1/3 EV) do [
]
(Snimanje sedam fotografija s intervalom 1 EV)
[Sequence] (Slijed)
Postavljanje redoslijeda snimanja fotografija.
[Single Shot Setting]
(Postavka jedne
fotografije)∗
[
[
]: Snimanje jedne fotografije svaki put kada pritisnete okidač.
]: Snimanje svih fotografija postavljenih za snimanje kada jednom
pritisnete okidač.
∗ Nije dostupno za snimanje u nizu. Kada upotrebljavate snimanje u nizu, ako pritisnete i držite
okidač, snimanje će se izvoditi bez prekida dok se ne snimi određeni broj fotografija.
[Step] (Postupno): [
], [Sequence] (Slijed): [0/–/+]
1. fotografija
2. fotografija
3. fotografija
±0 EV
–1/3 EV
+1/3 EV
●Pri uzastopnom snimanju uz ekspoziciju nakon postavljanja vrijednosti kompenzacije ekspozicije,
snimljene fotografije temelje se na odabranoj vrijednosti kompenzacije ekspozicije.
142
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje fotografija prilikom automatskog podešavanja postavke (Uzastopno snimanje)
Uzastopno snimanje uz otvor blende
Način snimanja:
■ Izbornik [More settings] (Više postavki) (2. korak na (→141))
[3]/[5]: Snimanje određenog broja fotografija s različitim vrijednostima
otvora blende u rasponu temeljenom na početnoj vrijednosti
otvora blende.
[ALL] (Sve): Snimanje fotografija sa svim vrijednostima otvora blende.
[Image Count]
(Brojač slika)
• Kada upotrebljavate snimanje u nizu, ako pritisnete i držite okidač, snimanje će se
izvoditi dok se ne snimi određeni broj fotografija.
Dostupne vrijednosti otvora blende razlikuju se ovisno o objektivu.
Npr. kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
4,0
5,6
8,0
11
16
22
Kada je početni položaj postavljen na F8.0:
prva fotografija, druga fotografija, treća fotografija...
143
sedma fotografija
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje fotografija prilikom automatskog podešavanja postavke (Uzastopno snimanje)
Uzastopno snimanje uz fokus
■ Funkcija [More settings] (Više postavki) (2. korak na (→141))
[Step] (Postupno)
Postavljanje intervala između položaja fokusa.
[Image Count] (Brojač
slika)∗
Postavljanje broja fotografija koje će se snimiti.
[Sequence] (Slijed)
[0/–/+]: Snimanje fotografija s različitim položajima fokusa u rasponu
na temelju početnog položaja fokusa.
[0/+]: Snimanje fotografija s različitim položajima fokusa prema daljoj
strani na temelju početnog položaja fokusa.
∗ Nije dostupno za snimanje u nizu. Kada upotrebljavate snimanje u nizu, ako pritisnete i držite
okidač, snimanje će se izvoditi bez prekida dok se ne snimi određeni broj fotografija.
[Sequence] (Slijed): Primjer kada je odabrano [0/-/+]
[Sequence]: Primjer kada je odabrano [0/+]
Izbliza
Beskonačnost
prva fotografija,
druga fotografija...
peta fotografija...
●Fotografije snimljene s pomoću uzastopnog snimanja uz fokus prikazuju se kao skup grupnih
fotografija.
144
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje fotografija automatski prema postavljenim
intervalima [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
Način snimanja:
Možete prethodno postaviti podatke poput početnog vremena snimanja i intervala za
automatsko snimanje fotografija. Ova postavka korisna je za snimanje fotografija u
stalnim intervalima za scene krajolika, promatranje postepenih promjena u životinja/
biljaka i za druge primjene. Fotografije se snimaju kao skup grupnih fotografija.
• Unaprijed unesite postavke datuma i vremena. (→40)
1. Postavite izbornik
→
[Rec] (Snimanje) → [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima)
[Shooting Interval
Setting] (Postavka
intervala snimanja)
[Start Time]
(Početno vrijeme)
[ON] (Uklj.): Postavljanje vremena od vremena početka snimanja do
sljedećeg početka snimanja.
[OFF] (Isklj.): Nakon dovršetka snimanja, sljedeće snimanje započinje
bez intervala.
[Now] (Sada)
Snimanje započinje kada do kraja pritisnete okidač.
[Start Time Set]
(Postavljanje
početnog
vremena)
Može se postaviti bilo koje vrijeme u sljedeća 23
sata 59 minuta.
Pritisnite
za odabir stavke (sat i/ili minuta),
a
za postavljanje početnog vremena, te
pritisnite [MENU/SET]
[Image Count]
: Odaberite stavku (znamenku)
(Brojač slika) /
[Shooting Interval]
: Postavka
1
(Interval snimanja)∗ [MENU/SET]: Postavljanje
∗1 Može se postaviti samo kada je [Shooting Interval Setting] (Postavka intervala snimanja)
postavljena na [ON] (Uklj.).
• Procijenjeno vrijeme završetka snimanja prikazuje se na zaslonu za postavljanje.
(Kada je funkcija [Shooting Interval Setting] postavljena na [OFF] (Isklj.), vrijeme
završetka snimanja prikazuje se samo kada je način fokusiranja postavljen na
[MF] (Ručno fokusiranje) u načinu način automatske ekspozicije s prioritetom
zatvarača ili načinu ručne ekspozicije.)
• Fotoaparat možda neće moći snimati s pomoću prethodno postavljenog intervala
i broja fotografija za snimanje ili možda neće završiti snimanje u procijenjenom
vremenu završetka snimanja u nekim uvjetima snimanja.
2. Pritisnite
da biste odabrali [Start] (Započni) i pritisnite
[MENU/SET]
3. Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali
145
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje fotografija automatski na postavljenim intervalima [Time Lapse Shot] (Snimanje
fotografija u intervalima)
4. Pritisnite okidač do kraja
• Snimanje započinje automatski.
• Tijekom stanja čekanja snimanja, fotoaparat će se automatski isključiti ako se
unutar prethodno postavljenog intervala ne obavi nikakva radnja. Snimanje [Time
Lapse Shot] nastavit će se čak i ako se fotoaparat isključi, a fotoaparat će se
automatski uključiti u početno vrijeme snimanja. Ako želite ručno uključiti
fotoaparat, pritisnite okidač dopola.
• Radnje tijekom stanja čekanja snimanja (Fotoaparat je uključen)
Rad
[Fn1]
(Funkcija 1)∗2
Radnja dodirom
∗3
Opis
Prikazuje se zaslon za odabir koji omogućuje pauziranje
ili zaustavljanje snimanja
Prikazuje se zaslon za odabir koji omogućuje nastavak ili
zaustavljanje snimanja (tijekom pauze)
∗2 Kada snimate fotografije tako da funkciju [Shooting Interval Setting] (Postavke intervala
snimanja) postavite na [OFF] (Isklj.), možete pritisnuti [Fn1] (Funkcija 1) čak i dok je
snimanje u tijeku. Nakon što se dovrši snimanje (ekspozicija) fotografije koja se snimila
kada pritisnete [Fn1], prikazat će se zaslon za odabir.
∗3 Kada snimate fotografije tako da funkciju [Shooting Interval Setting] (Postavke intervala
snimanja) postavite na [OFF], ne možete izvršiti radnju dodirom.
5. Odaberite
metodu stvaranja videozapisa
• [Rec Format] (Format snimanja): [MP4]
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
Postavljanje kvalitete slike videozapisa.
[Frame Rate]
(Brzina
videozapisa)
Postavljanje broja kadrova u sekundi. Što je broj veći, videozapis će biti
uglađeniji.
[Sequence]
(Slijed)
[NORMAL] (Normalno): Povezivanje fotografija prema slijedu snimanja.
[REVERSE] (Obrnuto): Povezivanje fotografija obrnuto od redoslijeda
snimanja.
6. Pritisnite
da biste odabrali [OK] (U redu) i pritisnite
[MENU/SET]
• Videozapis možete stvoriti i s pomoću funkcije [Time Lapse Video] (Snimanje
videozapisa u intervalima) iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
146
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Snimanje fotografija automatski na postavljenim intervalima [Time Lapse Shot] (Snimanje
fotografija u intervalima)
●Ova funkcija nije namijenjena za sustave sa specifičnom primjenom (nadzorne kamere).
●Funkcija [Time Lapse Shot] pauzira se u sljedećim slučajevima:
• kada se istroši preostala količina baterije
• kada se isključi fotoaparat
Ako još niste snimili broj postavljenih fotografija, možete ponovno pokrenuti radnju
isključivanjem fotoaparata tijekom pauze, zamijeniti bateriju ili karticu, a zatim ponovno uključiti
fotoaparat. (Međutim, imajte na umu da će se fotografije snimljene nakon ponovnog pokretanja
radnje spremiti kao odvojen skup grupnih fotografija.)
●Preporučuje se upotreba automatskog fokusa za snimanje u intervalima u slučajevima
kada je postavljen dug [Shooting Interval] (Interval snimanja) i fotoaparat će se automatski
isključiti između snimanja.
●Prilikom stvaranja videozapisa s veličinom kvalitete slike [4K], vrijeme snimanja ograničava se
na 29 minuta i 59 sekundi.
Ako upotrebljavate SDHC-memorijsku karticu, nećete moći stvoriti videozapise s datotekom koja
je veća od 4 GB. S pomoću SDXC-memorijske kartice možete stvoriti videozapise s datotekom
koja je veća od 4 GB.
●Prilikom stvaranja videozapisa s veličinom kvalitete slike [FHD] ili [HD], nećete ga moći stvoriti ako
vrijeme snimanja iznosi više od 29 minuta i 59 sekundi ili je veličina datoteke veća od 4 GB.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• u načinu [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• pri upotrebi funkcije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
147
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Stvaranje stop animacije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
Način snimanja:
Možete spojiti fotografije da biste stvorili stop animaciju. Fotografije se snimaju kao skup
grupnih fotografija.
• Unaprijed unesite postavke datuma i vremena. (→40)
1. Postavite izbornik
→
[Rec] (Snimanje) → [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
[Auto Shooting]
(Auto. snimanje)
[ON] (Uklj.): Automatsko snimanje fotografije prema postavljenom
intervalu snimanja.
[OFF] (Isklj.): Ručno snimanje fotografija, kadar po kadar.
[Shooting Interval]
(Interval snimanja)
(Samo kada je [Auto Shooting] postavljeno na [ON])
Postavljanje intervala koji se upotrebljava za [Auto Shooting].
2. Pritisnite
da biste odabrali [Start] (Započni)
i pritisnite [MENU/SET]
3. Pritisnite
da biste odabrali [New] (Novo)
i pritisnite [MENU/SET]
4. Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali
5. Pritisnite
okidač do kraja
• Moguće je snimiti do 9999 kadrova.
6. Pomaknite objekt da biste odabrali
kompoziciju
• Ponovite snimanje fotografija na isti način.
• Ako isključite fotoaparat tijekom snimanja, prikazat će se poruka za ponovno
pokretanje snimanja kada uključite fotoaparat.
Kako učinkovito stvoriti stop animaciju
●Na zaslonu za snimanje prikazuju se do dvije prethodno snimljene fotografije. Provjerite ovaj zaslon
kao smjernicu za određivanje količine potrebnog kretanja.
●Možete pritisnuti gumb [ ] (Reprodukcija) da biste provjerili snimljene fotografije. Pritisnite gumb
[ ] da biste izbrisali nepotrebne fotografije. Da biste se vratili na zaslon za snimanje, ponovno
pritisnite gumb [ ] (Reprodukcija).
148
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Stvaranje stop animacije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
7. Dodirnite [
] da biste završili snimanje
• Snimanje se može prekinuti i odabirom [Stop Motion
Animation] u izborniku [Rec] (Snimanje) i pritiskom na
[MENU/SET].
• Kada je [Auto Shooting] postavljeno na [ON],
odaberite [End] (Kraj) na zaslonu za potvrdu. (Ako
odaberete [Pause] (Pauza), pritisnite okidač do kraja
za nastavak snimanja.)
8. Odaberite metodu za stvaranje stop animacije
• [Rec Format] (Format snimanja): [MP4]
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
Postavljanje kvalitete slike videozapisa.
[Frame Rate]
(Brzina
videozapisa)
Postavljanje broja kadrova u sekundi. Što je broj veći, videozapis će biti
uglađeniji.
[Sequence]
(Slijed)
[NORMAL] (Normalno): Povezivanje fotografija prema slijedu snimanja.
[REVERSE] (Obrnuto): Povezivanje fotografija obrnuto od redoslijeda
snimanja.
9. Pritisnite
da biste odabrali [OK] (U redu) i pritisnite
[MENU/SET]
• Stop animaciju možete stvoriti i s pomoću funkcije [Stop Motion Video]
(Videozapis stop animacije) iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
■Dodavanje fotografija već stvorenoj grupi stop animacije
Kada odaberete [Additional] (Dodatno) u 3. koraku, prikazuju se grupne fotografije
snimljene s pomoću funkcije [Stop Motion Animation]. Odaberite skup grupnih
fotografija i pritisnite [MENU/SET]. Zatim odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu.
149
Postavke 4K-fotografije i snimanja
Stvaranje stop animacije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
●Funkcija [Auto Shooting] možda se neće izvršiti prema unaprijed postavljenom intervalu jer
snimanje može potrajati u nekim uvjetima snimanja, primjerice prilikom snimanja fotografija s
pomoću bljeskalice.
●Prilikom stvaranja videozapisa s veličinom kvalitete slike [4K], vrijeme snimanja ograničava se na
29 minuta i 59 sekundi.
Ako upotrebljavate SDHC-memorijsku karticu, nećete moći stvoriti videozapise s datotekom koja
je veća od 4 GB. S pomoću SDXC-memorijske kartice možete stvoriti videozapise s datotekom
koja je veća od 4 GB.
●Prilikom stvaranja videozapisa s veličinom kvalitete slike [FHD] ili [HD], nećete ga moći stvoriti ako
vrijeme snimanja iznosi više od 29 minuta i 59 sekundi ili je veličina datoteke veća od 4 GB.
●Ne možete odabrati samo jednu snimljenu fotografiju s pomoću opcije [Additional].
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
●[Auto Shooting] u izborniku [Stop Motion Animation] ne može se upotrebljavati u sljedećem slučaju:
• u načinu [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
150
Stabilizator, zum i bljeskalica
Ispravljanje podrhtavanja
Fotoaparat može aktivirati stabilizator slike u objektivu ili stabilizator slike u kućištu ili oba i
još učinkovitije smanjiti podrhtavanje. (Dvostruki stabilizator slike)
Za snimanje videozapisa možete upotrebljavati hibridni stabilizator slike s 5 osi koji
se koristi stabilizatorom slike u objektivu, stabilizatorom slike u kućištu i elektroničkim
stabilizatorom slike.
• Stabilizatori slike koje treba aktivirati razlikuju se ovisno o objektivu. Ikona trenutačno
aktiviranog stabilizatora slike prikazuje se na zaslonu za snimanje.
Prilikom snimanja
fotografija
Prilikom snimanja
videozapisa
Objektivi tvrtke Panasonic koji su kompatibilni s
dvostrukim stabilizatorom slike
(Temelji se na standardu sustava Micro Four Thirds)
• Najnovije informacije o kompatibilnim objektivima
potražite na našem web-mjestu. (→20)
• Ako se [ ], [ ] ili [ ] ne prikazuje čak niti kad
upotrebljavate kompatibilni objektiv, ažurirajte
upravljački program na najnoviju verziju. (→20)
Objektiv + kućište
(Dvostruki
stabilizator slike)
( / )
Objektiv + kućište
(Dvostruki
stabilizator slike)
( ),
Hibridni stabilizator
slike s 5 osi ( )∗
Objektivi su kompatibilni s funkcijom stabilizatora
slike
(Temelji se na standardu sustava Micro Four
Thirds/Four Thirds)
Objektiv ili kućište
( / )
Objektiv ili kućište
( ),
Hibridni stabilizator
slike s 5 osi ( )∗
Kućište (
Kućište ( ),
Hibridni stabilizator
slike s 5 osi ( )∗
Objektivi nisu kompatibilni s funkcijom
stabilizatora slike
(Temelji se na standardu sustava Micro Four
Thirds/Four Thirds)
Prilikom uporabe prilagodnika za navoj za objektiv
Leica (neobavezno) ili prilagodnika za navoj drugog
proizvođača
/
)
∗ Kada je funkcija [E-Stabilization (Video)] (E-stabilizacija (videozapis)) postavljena na [ON] (Uklj.)
Sprečavanje podrhtavanja
Ako je prikazano upozorenje za podrhtavanje, upotrijebite [Stabilizer]
(Stabilizator), tronožac ili [Self Timer] (Auto. okidač).
●Upotreba manje brzine zatvarača može uzrokovati zamućivanje zbog pokreta.
Brzina zatvarača bit će sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat
držite mirno od trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu.
Preporučujemo upotrebu tronošca.
• [Slow Sync.] (Spora sinkronizacija)
• [Slow Sync. / Red-Eye] (Spora sinkronizacija / Uklanjanje efekta crvenih očiju)
• [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik), [Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo), [Warm
Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja), [Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni
krajolik), [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje), [Clear Night Portrait] (Jasni noćni
portret) (Scenski način rada)
151
Stabilizator, zum i bljeskalica
Ispravljanje podrhtavanja
Način snimanja:
• Kad upotrebljavate izmjenjivi objektiv s prekidačem [O.I.S.] (Optički stabilizator slike)
(kao što je H-FS14140), funkcija stabilizatora aktivira se kada je prekidač [O.I.S.] na
objektivu postavljen na [ON] (Uklj.) ([
] je postavljeno u vrijeme kupnje.)
→
[Rec] (Snimanje) /
(Stabilizator)
(Normalno)
[Operation
Mode] (Način
rada)
[Motion Picture] (Videozapis) → [Stabilizer]
Ispravljanje okomitog i vodoravnog i rotacijskog podrhtavanja.
Ispravlja okomito podrhtavanje. Ova je postavka idealna za
pomicanje (tehnika snimanja objekta prilagođavanjem kretanja
(Pomicanje) fotoaparata kretanju objekta koji se kreće u određenom smjeru).
[Stabilizer] ne radi. ([
])
[OFF] (Isklj.) • Prilikom uporabe objektiva s prekidačem [O.I.S.], postavite
prekidač na [OFF].
Podrhtavanje prilikom snimanja videozapisa ispravlja se uz okomitu, vodoravnu,
[E-Stabilization nagibnu, uzdužnu i kutnu os upotrebom stabilizatora slike u objektivu, stabilizatora
(Video)]
slike U kućištu i elektroničkog stabilizatora slike. (Hibridni stabilizator slike s 5 osi)
(E-stabilizacija
[ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
(Videozapis))
• Kada je odabrano [ON], kut prikaza snimljenih videozapisa može postati uži.
[I.S. Lock
(Video)]
(Blokada
stabilizatora
slike
(Videozapis))
Omogućuje poboljšanje efekta stabilizacije slike prilikom snimanja
videozapisa. Ovaj efekt može održati minimalno zamućenje kompozicije zbog
pokreta kada želite snimanje iz fiksne perspektive.
[ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
• Ovaj efekt djeluje samo prilikom snimanja. na zaslonu za snimanje prikazuje se
[
].
• Da biste promijenili kompoziciju prilikom snimanja, najprije postavite
efekt na [OFF], a zatim pomaknite kameru. Upotrijebite odgovarajući gumb za
funkciju da biste promijenili postavku na [OFF] prilikom snimanja. (→60)
• U situacijama u kojima fokalna duljina postaje veća, primjerice kada je
pričvršćen telefoto objektiv, efekt stabilizacije bit će slabiji.
• Efekt stabilizacije možda će biti slab ovisno o objektivu koji se upotrebljava.
[Focal Length
Set]
(Postavljanje
fokalne duljine)
Ako se fokalna duljine ne postavi automatski, možete je postaviti ručno.
• Kada ručno postavite fokalnu duljinu, zaslon za potvrdu koji će od vas tražiti da
promijenite postavku fokalne duljine prikazat će se nakon što uključite kameru.
Odabirom na [Yes] (Da) moći ćete postaviti [Focal Length Set] (Postavljanje
fokalne duljine) za [Stabilizer] (Stabilizator).
152
Stabilizator, zum i bljeskalica
Ispravljanje podrhtavanja
Postavljanje fokalne duljine objektiva
→
[Rec] (Snimanje) /
[Motion Picture] (Videozapis) → [Stabilizer]
(Stabilizator) → [Focal Length Set] (Postavljanje fokalne duljine)
1.
Unesite fokalnu duljinu
2.
Pritisnite [MENU/SET]
■
: Odaberite stavku (znamenku):
: Postavka
• Moguće je postaviti fokalnu duljinu u rasponu od 0,1 mm do 1000 mm.
Memoriranje fokalne duljine
Izvršite 1. korak
Pritisnite da biste odabrali fokalnu duljinu koju želite
promijeniti i zatim pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz)
• Možete memorirati do 3 postavke fokalne duljine.
■
153
Postavljanje memorirane fokalne duljine
Na zaslonu u 1. koraku, pritisnite
da biste odabrali memoriranu fokalnu duljinu i
pritisnite [MENU/SET]
Stabilizator, zum i bljeskalica
Ispravljanje podrhtavanja
●Stabilizator slika može stvarati zvuk ili uzrokovati vibraciju prilikom rada, ali nije riječ o
kvaru.
●Kada upotrebljavate tronožac, preporučuje se postavljanje funkcije [Operation mode] (Način
rada) na [OFF] (Isklj.).
●Funkciju [Stabilizer] (Stabilizator) nije moguće upotrijebiti odabirom [ ] (Uobičajeno) u načinu
panoramskog snimanja.
●U sljedećim slučajevima funkcija [Stabilizer] prebacit će se na [ ] (Uobičajeno) čak i ako je
postavljena na [
] (Pomicanje):
• tijekom snimanja videozapisa
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
●Slučajevi u kojima funkcija stabilizatora možda neće biti učinkovita:
• kada je podrhtavanje prejako
• u slučaju velikog uvećanja zumom (i u rasponu digitalnog zuma)
• kada snimate fotografije dok slijedite objekte u pokretu
• kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na tamnim
mjestima
●Efekt pomicanja odabirom načina [ ] teže je postići u sljedećim slučajevima:
• svijetli ljetni dani ili druge svijetle lokacije
• kada je brzina zatvarača veća od 1/100 sekundi
• kada je kretanje objekta sporo, a brzina kojom se kreće fotoaparat premala (ne postiže se lijepo
zamućenje pozadine)
• kada fotoaparat ne prati kretanje objekta kako treba
●Funkcija [E-Stabilization (Video)] (E-stabilizacija (videozapis)) nije dostupna u sljedećim
slučajevima.
• kada se upotrebljava digitalni zum
• kada je postavljeno [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
154
Stabilizator, zum i bljeskalica
Uporaba zuma
Optički zum
Način snimanja:
Možete uvećati zum da biste postigli efekt da se ljudi i objekti čine bližima ili ga
smanjiti za snimanje pejzaža itd.
strana: Povećava udaljeni objekt
Strana: Proširuje kut gledanja
Izmjenjivi objektiv s
prstenom za zumiranje
(H-FS12032/H-FS35100/
H-FS12060/H-FS1442A/
H-FS14140)
Zakrenite prsten za zumiranje.
Pomaknite ručicu zuma.
(Brzina zumiranja razlikuje se ovisno o
tome koliko daleko pomaknete ručicu.)
Izmjenjivi objektiv koji
• Ako dodijelite [Zoom Control] (Kontrola
podržava električni zum
(električno upravljani zum) zuma) funkcijskom gumbu možete
polagano upravljati optičkim zumom
pritiskom na
ili brzo pritiskom
na
.
Informacije o upravljanju pronađite na (→157)
Izmjenjivi objektiv koji ne
podržava zum (H-H020A)
155
Optički zum nije dostupan.
Stabilizator, zum i bljeskalica
Uporaba zuma
Povećanje teleefekta
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
Način snimanja:
Dodatna telekonverzija omogućuje snimanje fotografija koje su dodatno povećane
bez smanjenja kvalitete slike.
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna
telekonverzija)∗1
([Rec]) (Snimanje)
1,3x (kada je funkcija [Picture Size] (Veličina slike) postavljena na [ M]
([16:9]))
1,4x (kada je funkcija [Picture Size] postavljena na [ M] ([4:3], [3:2],
[1:1]))
2,0x (kada je funkcija [Picture Size] postavljena na [ S])
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna
telekonverzija)∗2
[Motion Picture]
(Videozapis)
2,7x (videozapisi s funkcijom [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) veličine
[FHD])
4,0x (videozapisi s funkcijom [Rec Quality] veličine [HD])
∗1 Aktivno kada je [Picture Size] (Veličina slike) postavljena na [M] ili [S] (broj piksela s [
∗2 Aktivno kada je veličina funkcije [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) [FHD] ili [HD].
156
]).
Stabilizator, zum i bljeskalica
Uporaba zuma
■ Povećavanje uvećanja zumom u koracima
• Može se upotrebljavati samo kod snimanja fotografija.
→
[Rec] (Snimanje) → [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) →
[ZOOM] (Zum)
Postavite funkcijski gumb na [Zoom Control] (Kontrola zuma) (→60)
Pritisnite funkcijski gumb
Pritisnite
ili
: Tele (Uvećavanje udaljenog objekta)
: Wide (Proširuje kut gledanja)
• Radnja zuma prekida se kad se funkcijski gumb pritisne ponovno ili nakon prolaska određenog
vremena.
EX1.0x
EX2.0x
Raspon optičkog zuma (fokalna duljina)*
Raspon dodatne telekonverzije za snimanje fotografija
(uvećanje zuma)
∗ Ova traka zuma prikazuje se kada upotrebljavate
izmjenjivi objektiv koji podržava električni zum.
• Postavit će se stalna brzina zuma.
• Prikazano uvećanje zuma približna je vrijednost.
■ Uvećanje zuma možete podesiti s pomoću ručice zuma
→
[Rec] (Snimanje) → [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) →
[TELE CONV.] (Telekonverzija)
→
[Motion Picture] (Videozapis) → [Ex. Tele Conv.] (Dodatna
telekonverzija) → [ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
157
[TELE CONV.] / [ON] (Uklj.)
Stabilizator, zum i bljeskalica
Uporaba zuma
●Ako dodijelite [Ex. Tele Conv.] funkciji [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno), možete prikazati zaslon za postavljanje dodatne telekonverzije za
obje fotografije i oba videozapisa pritiskom na dodijeljeni funkcijski gumb. Dok je prikazan ovaj
videozapis, možete promijeniti postavku funkcije [Picture Size] (Veličina slike) pritiskom na gumb
[DISP.] (Prikaz).
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• [Toy Effect] (Efekt igračke), [Toy Pop] (Fotoaparat igračka) (Način kreativnog upravljanja)
• kada je postavka [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [ ]
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• kada je postavljeno [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
●[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) Funkcija ([Rec]) (Snimanje) nije dostupna u sljedećem
slučaju.
• U načinu [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
●[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) Funkcija ([Motion Picture]) (Videozapis) nije dostupna u
sljedećem slučaju.
• Prilikom uporabe HDMI-izlaza tijekom snimanja (Osim u načinu kreativnog videozapisa)
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Način snimanja:
Možete povećati omjer zuma do 4x od prvobitnog omjera zuma.
Imajte na umu da će, koristite li se digitalnim zumom, povećavanje umanjiti kvalitetu slike.
→
[Rec] (Snimanje) /
(Digitalni zum)
[Motion Picture] (Videozapis) → [Digital Zoom]
Postavke: [4x] (40 s) / [2x] (20 s) / [OFF] (Isklj.)
●Kada upotrebljavate funkciju [Digital Zoom] (Digitalni zum), preporučuje se upotreba tronošca i
automatskog okidača (→140) za snimanje fotografija.
●Područje automatskog fokusa većinom je prikazano u središtu raspona digitalnog zuma.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• [Toy Effect] (Efekt igračke), [Toy Pop] (Fotoaparat igračka), [Miniature Effect] (Efekt minijature)
(Način kreativnog upravljanja)
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
• kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• kada je funkcija [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [ ]
158
Stabilizator, zum i bljeskalica
Uporaba zuma
Promjena postavki za objektiv s električnim zumom
Način snimanja:
Postavljanje prikaza zaslona i radnji pri upotrebi izmjenjivog objektiva koji je
kompatibilan s električnim zumom (električno upravljani zum).
• Moguće odabrati samo kada upotrebljavate objektiv koji je kompatibilan s
električnim zumom (električno upravljani zum).
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Lens / Others] (Objektiv / Drugo) →
[Power Zoom Lens] (Objektiv s električnim zumom)
[Disp Focal
Length]
(Prikaz
fokalne
duljine)
[Step Zoom]
(Postupni
zum)
[Zoom Speed]
(Brzina
zumiranja)
[Zoom Ring]
(Prsten za
zumiranje)
159
Kada zumirate, prikazuje se fokalna duljina te
možete potvrditi položaj zuma.
Prikaz fokalne duljine
Trenutačna fokalna duljina
Ako upotrebljavate zum dok je ova postavka
postavljena na [ON] (Uklj.), zum će se zaustaviti
na položajima koji odgovaraju unaprijed određenim
udaljenostima.
Pokazatelj postupnog zuma
• Ova postavka ne radi prilikom snimanja videozapisa ili
4K-fotografija s pomoću funkcije [
] ([4K
Pre-Burst]) (Prije 4K-snimanja u nizu).
Možete postaviti brzinu zumiranja.
• Ako [Step Zoom] postavite na [ON], brzina zumiranja neće se mijenjati.
[Photo] (Fotografija):
[H] (Velika brzina) / [M] (Srednja brzina) / [L] (Mala brzina)
[Video] (Videozapis):
[H] (Velika brzina) / [M] (Srednja brzina) / [L] (Mala brzina)
Moguće odabrati samo kada je pričvršćen objektiv kompatibilan s električnim
zumom koji sadrži ručicu zuma i prsten za zumiranje.
Kad je postavljeno na [OFF] (Isklj.), radnje kojima upravlja prsten za zumiranje
isključene su da bi se spriječile slučajne radnje.
Stabilizator, zum i bljeskalica
Uporaba zuma
Upotreba zuma izvršavanjem radnji dodirom (Zum osjetljiv na
dodir)
(Omogućeni su optički zum i dodatna telekonverzija za snimanje fotografija)
• Ako upotrebljavate izmjenjivi objektiv koji ne podržava električni zum (H-FS12032/
H-FS35100/H-FS12060/H-FS1442A/H-H020A/H-FS14140), dodatnu telekonverziju
možete upotrebljavati za fotografije tako da postavite [Ex. Tele Conv.] (Dodatna
telekonverzija) ([Rec]) (Snimanje) (→156) na [ZOOM] (Zum).
1. Dodirnite [
2. Dodirnite [
]
]
• Prikazuje se pomična traka.
3. Zumom upravljajte povlačenjem pomične
trake
• Brzina zumiranja mijenja se ovisno o mjestu dodira.
[
]/[
] Sporo zumiranje
[
]/[
] Brzo zumiranje
• Ponovno dodirnite [
160
] da biste prekinuli zumiranje na dodir.
Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bljeskalice
Način snimanja:
■ Otvaranje/zatvaranje ugrađene bljeskalice
Otvaranje bljeskalice
Pritisnite [ ] gumb za otvaranje bljeskalice.
• Pri otvaranju bljeskalice budite oprezni jer će
bljeskalica iskočiti.
Zatvaranje bljeskalice
Pritisnite bljeskalicu dok ne klikne.
• Pazite da ne prikliještite prst ili drugi dio
tijela ili bilo koji predmet kada zatvarate bljeskalicu.
• Prisilno zatvaranje bljeskalice može oštetiti fotoaparat.
• Obavezno zatvorite ugrađenu bljeskalicu kad je ne
upotrebljavate.
• Postavka bljeskalice postavljena je na [
] (Bljeskalica
uvijek isključena) kad je bljeskalica zatvorena.
■ Raspoloživi raspon bljeskalice
Kad upotrebljavate određene objektive, svjetlo bljeskalice može biti blokirano ili
neće pokriti vidno polje objektiva, što uzrokuje pojavljivanje tamnih područja na
snimljenim fotografijama.
Udaljenost na kojoj objektiv blokira svjetlo bljeskalice i udaljenost koju svjetlo bljeskalice
može dosegnuti razlikuju se ovisno o upotrijebljenom objektivu. Provjerite udaljenost do
objekta kod fotografiranja.
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Wide
Tele
Od 0,4 m (1,3 stope) do 4,8 m (16 stopa)
Od 0,3 m (0,98 stopa) do 3,0 m (9,8 stopa)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Wide
Tele
0,9 m do 4,2 m
Od 0,9 m (3,0 stope) do 3,0 m (9,8 stopa)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS12060)
(Kada je format [4:3])
Wide do 24 mm
Zbog svjetla bljeskalice dolazi
do efekta vinjetiranja.
161
25 mm
Tele
Od 1,0 m
do 3,7 m (12 stopa)
Od 0,8 m (2,6 stopa)
do 3,0 m (9,8 stopa)
Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bljeskalice
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Wide
Tele
Od 0,8 m (2,6 stopa) do 4,8 m (16 stopa)
Od 0,3 m (0,98 stopa) do 3,0 m (9,8 stopa)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Od 0,5 m (1,6 stopa) do 9,8 m (32 stope)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
(Kada je format [4:3])
Wide do 34 mm
Zbog svjetla bljeskalice dolazi
do efekta vinjetiranja.
35 mm
Tele
Od 0,8 m (2,6 stope)
do 3,7 m (12 stopa)
Od 0,5 m (1,6 stopa)
do 3,0 m (9,8 stopa)
• Ovi se rasponi dobivaju kada je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO], a [ISO Auto
Upper Limit (Photo)] (Auto. gornja granica za ISO (fotografija)) na [OFF] (Isklj.).
Vješta upotreba bljeskalice
Kada snimate fotografije s pomoću bljeskalice dok je sjenilo objektiva pričvršćeno, donji dio fotografije
možda će postati taman, a upravljanje bljeskalicom možda neće biti moguće jer bljeskalica može biti
prekrivena sjenilom objektiva. Preporučujemo skidanje sjenila objektiva.
●Izbjegavajte sljedeće radnje jer toplina ili svjetlost mogu uzrokovati deformaciju ili gubitak boje.
• Približavanje bljeskalice predmetima
• Prekrivanje bljeskalice rukom za vrijeme bljeskanja
• Zatvaranje bljeskalice za vrijeme bljeskanja
●Ne zatvarajte bljeskalicu neposredno nakon prvog bljeskanja prije snimanja fotografija zbog
funkcija Bljeskalica uvijek uključena / Smanjenje efekta crvenih očiju i ostalih postavki bljeskalice.
Ako odmah zatvorite bljeskalicu, to će uzrokovati kvar.
●Ako je baterija pri kraju ili ako se neprestano koristite bljeskalicom, punjenje bljeskalice može
potrajati. Kada se bljeskalica puni, ikona bljeskalice treperi crveno i snimanje fotografije nije
moguće, čak i ako se do kraja pritisne okidač.
●Kada je pričvršćena vanjska bljeskalica, daje joj se prednost nad ugrađenom bljeskalicom.
Informacije o vanjskoj bljeskalici potražite na (→313).
162
Stabilizator, zum i bljeskalica
Postavljanje funkcija bljeskalice
Promjena načina bljeskanja (Ručna bljeskalica)
Način snimanja:
Možete odabrati hoćete li jačinu bljeskalice postaviti automatski ili ručno.
Ova stavka dostupna je samo kada se upotrebljava vanjska bljeskalica.
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica)→ [Firing Mode] (Način
bljeskanja)
[TTL] (Kroz
objektiv)
Fotoaparat automatski postavlja jačinu bljeskalice.
[MANUAL]
(Ručno)
Omjer bljeskalice možete postaviti ručno. Čak i u slučaju kada snimate tamne
scene, kada je jačina bljeskalice viša u načinu [TTL], taj način omogućuje da snimite
fotografiju kako ste namjeravali.
Omjer bljeskalice (primjerice [1/1]) prikazuje se na ikoni bljeskalice.
■ Postavljanje omjera bljeskalice (Kada je odabrano [MANUAL] (Ručno))
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica) → [Manual Flash Adjust.]
(Ručno podešavanje bljeskalice)
Pritisnite
da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET]
• Možete postaviti omjer bljeskalice od [1/1] (puna snaga bljeskanja) do [1/128] u 1/3 koraka.
163
Stabilizator, zum i bljeskalica
Postavljanje funkcija bljeskalice
Promjena načina rada bljeskalice
Način snimanja:
Bljeskalicu postavite tako da odgovara načinu snimanja.
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica) → [Flash Mode] (Način
rada bljeskalice)
: [Forced Flash On] (Bljeskalica
Bljeskalica se uvijek aktivira, neovisno o uvjetima snimanja.
uvijek uklj.)
: [Forced On/Red-Eye] (Bljeskalica • Ovu funkciju upotrebljavajte kada se svjetlo nalazi iza objekta
uvijek uključena / Uklanjanje
snimanja ili kod fluorescentnog osvjetljenja.
efekta crvenih očiju)∗1
: [Slow Sync.] (Spora
sinkronizacija)
: [Slow Sync./Red-Eye] (Spora
sinkronizacija/Uklanjanje
efekta crvenih očiju)∗1
Snima svjetlije slike kao što su slike objekata u noćnom krajoliku
smanjivanjem brzine zatvarača kada se upotrebljava bljeskalica.
• Idealno za snimanje fotografija ljudi u noćnom krajoliku.
• Upotreba manje brzine može uzrokovati zamućivanje zbog
pokreta. Preporučujemo upotrebu tronošca.
: Bljeskalica uvijek isključena
Uvijek snima fotografije bez bljeskalice u svim uvjetima
snimanja.
• Idealno za snimanje fotografija na mjestima gdje je uporaba
bljeskalice zabranjena.
• Ova stavka dostupna je samo prilikom uporabe vanjske bljeskalice.
∗1 Dostupno je samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash ] (Bljeskalica) postavljeno na
[OFF] (Isklj.), a [Firing Mode] (Način bljeskanja) na [TTL] (Kroz objektiv).
• Neki načini bljeskanja možda neće biti dostupni ovisno o postavkama vanjske bljeskalice.
Bljeskalica se aktivira dvaput. Interval između prvog i drugog bljeskanja dulji je
ako se postavi [ ] ili [ ]. Objekt se ne smije pomicati sve dok se bljeskalica
ne aktivira drugi put.
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuje se, ovisno o objektu, a na njega utječu
čimbenici kao što su udaljenost od objekta, gleda li objekt u fotoaparat tijekom prvog
bljeskanja. U nekim je slučajevima smanjenje efekta crvenih očiju zanemarivo.
■ Brzine zatvarača za svaki način bljeskalice
Način rada
bljeskalice
Brzina zatvarača (u sekundama)
Način rada
bljeskalice
1/60∗2 – 1/200
Brzina zatvarača (u sekundama)
1 – 1/200
∗2 Brzina zatvarača postavljena je na 60 sekundi u načinu način automatske ekspozicije s prioritetom
zatvarača. U načinu ručne ekspozicije brzina zatvarača postavljena je na T (Vrijeme).
• U inteligentnom automatskom načinu rada ([
ovisno o prepoznatoj sceni.
164
] ili [
]) brzina zatvarača mijenja se
Stabilizator, zum i bljeskalica
Postavljanje funkcija bljeskalice
■ Postavke bljeskalice za svaki način snimanja (○: Dostupno, –: Nije dostupno)
Način snimanja∗3
Način programa automatske ekspozicije
Način automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende
Način automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača
Način ručne ekspozicije
Scenski način
rada
(●: Zadane
postavke)
[Clear Portrait] (Jasni portret)
[Silky Skin] (Svilenkasta koža)
[Clear in Backlight] (Objekt jasno
osvijetljen pozadinskim svjetlom)
[Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice)
[Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)
[Appetizing Food] (Privlačna hrana)
[Cute Dessert] (Slatki desert)
[Freeze Animal Motion]
(Zaustavljeno kretanje životinje)
[Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)
[Monochrome] (Monokromatski efekt)
○
○
○
○
○
○
–
–
○
○
●
●
–
–
–
–
●
–
–
–
○
–
●
●
●
●
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
●
–
–
–
●
–
–
–
●
●
–
○
–
○
–
○
∗3 Detalje o postavkama bljeskalice u inteligentnom automatskom načinu rada ([
na (→65).
●Bljeskalica je postavljena na [
] ili [
]), potražite
] (Bljeskalica uvijek isključena) u sljedećim slučajevima:
• [Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje), [Relaxing Tone] (Opuštajući ton),
[Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik), [Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo), [Romantic
Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca), [Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska
sunca), [Glistening Water] (Bljeskanje vode), [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik),
[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo), [Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog
odsjaja), [Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik), [Glittering Illuminations] (Blistavo
osvjetljenje), [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
• prilikom snimanja videozapisa
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kada se upotrebljava elektronički zatvarač
• kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
• kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.)
• kada je postavljen efekt fotografije u izborniku [Filter Effect] (Efekt filtra) u izborniku [Filter
Settings] (Postavke filtra)
●Postavka bljeskalice scenskog načina rada vraća se na zadanu vrijednost prilikom svake
promjene scene.
165
Stabilizator, zum i bljeskalica
Postavljanje funkcija bljeskalice
Postavljanje spore sinkronizacije
Način snimanja:
Spora sinkronizacija način je snimanja pri kojem bljeskalica okine netom prije nego što
se zatvarač zatvori kada snimite fotografiju objekta koji se kreće (poput automobila) s
pomoću bljeskalice s malom brzinom zatvarača.
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica) → [Flash Synchro]
(Sinkronizacija bljeskalice)
[1ST]
(Brza)
Brza sinkronizacija uobičajena je metoda snimanja
kada se upotrebljava bljeskalica.
[2ND]
(Spora)
Izvor svjetlosti snimljen je iza objekta te to proizvodi
intenzivnu i živahnu fotografiju.
●Ako postavite na [2ND], na ikoni bljeskalice na zaslonu prikazat će se [2nd].
●Ova je funkcija dostupna samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash] postavljeno na
[OFF] (Isklj.).
●Funkcije postavke [Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice) rade čak i kad se upotrebljava
vanjska bljeskalica.
●Kada se postavi velika brzina zatvarača, efekt [Flash Synchro] možda se neće potpuno postići.
●Kada se postavi [2ND], ne možete postaviti postavku bljeskalice na [ ] ili [ ].
166
Stabilizator, zum i bljeskalica
Postavljanje funkcija bljeskalice
Podešavanje jačine bljeskalice
Način snimanja:
Podesite jačinu bljeskalice ako je fotografija snimljena s pomoću bljeskalice presvijetla ili
pretamna.
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica) → [Flash Adjust.]
(Podešavanje bljeskalice)
1. Pritisnite
da biste postavili jačinu bljeskalice i pritisnite [MENU/SET]
Postavke: od -3 EV do +3 EV (uređaj: 1/3 EV)
Kada ne želite podesiti intenzitet bljeskalice, odaberite [±0 EV].
●Kada je intenzitet bljeskalice podešen, na ikoni bljeskalice prikazuje se znak [+] ili [-].
●[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) dostupno je samo kada je [Wireless] (Bežično) u
izborniku [Flash] (Bljeskalica) postavljeno na [OFF] (Isklj.), a [Firing Mode] (Način bljeskanja) na
[TTL] (Kroz objektiv).
●Funkcije postavke [Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) rade čak i kad se upotrebljava vanjska
bljeskalica.
Sinkronizacija jačine bljeskalice s fotoaparatom tijekom
kompenzacije ekspozicije
Način snimanja:
Jačina bljeskalice automatski se podešava u skladu s vrijednosti kompenzacije
ekspozicije.
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica) → [Auto Exposure Comp.]
(Auto. kompenzacija ekspozicije)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Kompenzacija ekspozicije (→112)
●Funkcije postavke [Auto Exposure Comp.] (Auto. kompenzacija ekspozicije) rade čak i kad se
upotrebljava vanjska bljeskalica. (→313)
167
Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bežične bljeskalice
Način snimanja:
Kada upotrebljavate bljeskalice (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L:
neobavezno) s pomoću funkcije snimanja s bežičnom bljeskalicom, možete pojedinačno
upravljati bljeskanjem u tri skupine i bljeskalicom koja je pričvršćena na spojnicu za pribor
fotoaparata.
• Ugrađena bljeskalica ne podržava bežično upravljanje bljeskalicom.
■ Raspon bljeskalice kojim se može upravljati
Postavite bežičnu bljeskalicu tako da je njezin bežični senzor usmjeren prema
fotoaparatu. Sljedeća ilustracija primjer je raspona unutar kojeg se bljeskalica može
postaviti. Raspon bljeskalice kojim možete upravljati razlikuje se ovisno o okolini.
Raspon bljeskalice kojim se može upravljati
Primjer postavljanja bljeskalica
7 m (23 stope)
5m
(16 stopa)
7m
(23 stopa)
5m
(16 stopa)
• Ovaj primjer s postavljanjem bljeskalice pokazuje gdje je jedinica bljeskalice C
postavljena da bi se uklonile sjene iz pozadine objekta koje su stvorene bljeskom
jedinice A i bljeskom jedinice B skupine bljeskalica.
• Preporučujemo postavljanje najviše tri bežične jedinice bljeskalice u svakoj skupini za
upravljanje.
• Kada je objekt preblizu, priopćajno svjetlo može utjecati na ekspoziciju snimke.
Ovaj problem možete ublažiti ako smanjite jačinu bljeskalice tako da postavite
[Communication Light] (Priopćajno svjetlo) na [LOW] ili tako da upotrebljavate
difuzor bljeskalice ili slični uređaj.
168
Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bežične bljeskalice
Priprema
Pričvrstite bljeskalicu (neobavezno) na ovaj uređaj.
1. Postavite bežičnu bljeskalicu na način rada RC i postavite bljeskalicu
• Odaberite kanal i skupinu bežične bljeskalice.
2. Postavite izbornik
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica)
[Wireless] (Bežično)
Postavite [Wireless] na [ON] (Uklj.). [WL] će se pojaviti s ikonom
bljeskalice na zaslonu za snimanje.
[Wireless Channel]
(Bežični kanal)
Odaberite kanal koji ste postavili za bežičnu bljeskalicu u 1. koraku.
[Wireless Setup]
(Bežično postavljanje)
Prijeđite na 3. korak.
3. S pomoću
odaberite stavku i pritisnite [MENU/SET]
Način bljeskanja
Jačina bljeskalice
Omjer bljeskalice
• Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) da biste izvršili probno
bljeskanje.
169
Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bežične bljeskalice
[Firing
Mode] (Način
bljeskanja)
[TTL] (Kroz objektiv): Jačina bljeskalice automatski se podešava.
[AUTO]∗2: Postavljanje jačine bljeskalice s pomoću vanjske
bljeskalice.
[MANUAL] (Ručno): Ručno postavljanje omjera bljeskalice
vanjske bljeskalice.
[OFF] (Isklj.): Bljeskalica ove jedinice bljeska samo radi priopćavanja.
[External
Flash]
[Flash Adjust.] Ručno podešavanje jačine bljeskalice ove jedinice kada je
(Vanjska
(Podešavanje [Firing Mode] (Način bljeskanja) postavljen na [TTL] (Kroz
bljeskalica)∗1 bljeskalice)
objektiv).
[A Group]/
[B Group]/
[C Group]
[Manual Flash
Adjust.]
(Ručno
podešavanje
bljeskalice)
Ručno postavljanje omjera bljeskalice vanjske bljeskalice kada
je [Firing Mode] postavljen na [MANUAL] (Ručno).
• Možete postaviti omjer bljeskalice od [1/1] (puna snaga
bljeskanja) do [1/128] u 1/3 koraka.
[Firing
Mode] (Način
bljeskanja)
[TTL] (Kroz objektiv): Jačina bljeskalice automatski se podešava.
[AUTO]*1: Bežična bljeskalica automatski postavlja jačinu
bljeskalice.
[MANUAL] (Ručno): Ručno postavljanje omjera bljeskalice
bežične bljeskalice.
[OFF] (Isklj.): Bežične bljeskalice postavljene grupe neće se
uključiti.
[Flash Adjust.] Ručno podešavanje jačine bežične bljeskalice kada je [Firing
(Podešavanje
Mode] postavljen na [TTL].
bljeskalice)
[Manual Flash
Adjust.]
(Ručno
podešavanje
bljeskalice)
Ručno postavljanje omjera bljeskalice bežične bljeskalice kada
je [Firing Mode] postavljen na [MANUAL] (Ručno).
• Možete postaviti omjer bljeskalice od [1/1] (puna snaga
bljeskanja) do [1/128] u 1/3 koraka.
∗1 Nije dostupno kada je [Wireless FP] (Bežični FP) postavljena na [ON] (Uklj.).
∗2 Ova opcija nije dostupna kada je bljeskalica (DMW-FL200L: neobavezno) pričvršćena na
fotoaparat.
■ Uključivanje rada FP-bljeskalice za bežične bljeskalice
Tijekom bežičnog snimanja, vanjska bljeskalica uključuje FP-bljeskalicu (ponavljanje
bljeskanja bljeskalicom velikom brzinom). Ovakvo bljeskanje omogućuje snimanje s
bljeskalicom pri velikoj brzini zatvarača.
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica) → [Wireless FP] (Bežični FP)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
■ Postavljanje priopćajnog svjetla koje će se upotrebljavati prilikom
izvršavanja snimanja s bežičnom bljeskalicom
→
[Rec] (Snimanje) → [Flash] (Bljeskalica) → [Communication Light]
(Priopćajno svjetlo)
Postavke: [HIGH] (Visoko) / [STANDARD] (Standardno) / [LOW] (Nisko)
170
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/4K-videozapisa
Način snimanja:
Možete snimiti fotografije visoke razlučivosti sukladne standardu AVCHD, kao i videozapise snimljene u formatu MP4. Također možete snimiti 4K-videozapis u formatu MP4.
(→173)
Zvuk se snima kao stereo.
1. Pritisnite gumb za videozapise da biste
počeli snimati
Pokazatelj stanja snimanja
Proteklo vrijeme snimanja
Preostalo vrijeme snimanja
• Moguće je snimanje videozapisa prikladnog za svaki
način videozapisa.
• Otpustite gumb za videozapise čim
ga pritisnete.
• Dok snimate videozapise, treperit će
pokazatelj stanja snimanja (crveno).
2. Ponovno pritisnite gumb za videozapise
da biste završili sa snimanjem
Zvuk radnje nakon završetka snimanja
Ako vam smeta zvuk radnje kada pritisnete gumb za videozapise da biste završili snimanje,
pokušajte sljedeće:
●snimite videozapis otprilike tri sekunde dulje, a zatim podijelite zadnji dio videozapisa s pomoću
funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa) (→249) iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
■ Snimanje videozapisa u način kreativnog videozapisa
Možete snimiti videozapis tako da postavite blendu, brzinu zatvarača i ISO-osjetljivost
s pomoću radnje dodirom. (→89)
171
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/4K-videozapisa
●Ako je temperatura okoline visoka ili ako se videozapis snima bez prestanka, prikazat će se [
i snimanje se može prekinuti. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
●Imajte na umu da kada izvodite radnje poput zumiranja, s pomoću gumba ili kotačića, kada
]
snimate videozapis, može se snimiti buka koju proizvede radnja.
●Funkcije dostupne pri snimanju videozapisa razlikuju se ovisno o objektivu koji upotrebljavate.
Također se mogu snimiti zvuk rada objektiva i drugi zvukovi.
●Ako je format različit za fotografije i videozapise, kut prikaza mijenja se na početku snimanja
videozapisa.
Kada postavite [Rec Area] (Područje snimanja) na [
], prikazuje se postavka kuta prikaza za
snimanje videozapisa.
●Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici prikazuje se još neko vrijeme nakon snimanja
videozapisa. Nije riječ o kvaru.
●ISO-osjetljivost postavljena je na [AUTO] (za videozapise) za vrijeme snimanja videozapisa.
Možete postaviti ISO-osjetljivost i snimati videozapise u načinu kreativnog videozapisa.
●Načini snimanja videozapisa navedeni u nastavku postavljeni su u sljedećim slučajevima:
Odabrani scenski način rada
[Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim
svjetlom)
[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik), [Artistic Nightscape]
(Umjetnički noćni krajolik), [Handheld Night Shot] (Noćno
snimanje bez tronošca), [Clear Night Portrait] (Jasni noćni
portret)
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
Način snimanja za vrijeme
snimanja videozapisa
Portret
Način rada sa slabim
osvjetljenjem
• [Glistening Water] (Bljeskanje vode), [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje), [Soft Image
of a Flower] (Blaga slika cvijeta) (Scenski način rada)
• [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt), [Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt), [Soft Focus] (Blago fokusiranje), [Star Filter] (Filtar zvijezda), [Sunshine]
(Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
• kada je postavljen [Post Focus] (Naknadni fokus)
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• pri upotrebi funkcije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
172
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/4K-videozapisa
Postavljanje formata, veličine fotografija i brzine snimanja
videozapisa
1. Postavite izbornik
→
[Motion Picture] (Videozapis) → [Rec Format] (Format snimanja)
[AVCHD]
Ovaj je format datoteke prikladan za reprodukciju na TV-prijamnicima visoke
razlučivosti.
[MP4]
Ovaj je format prikladan za reprodukciju videozapisa na računalu i drugim sličnim
uređajima.
2. S pomoću
[MENU/SET]
odaberite [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) i pritisnite
Kada je odabran format [AVCHD]
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
Veličina slike
Brzina videozapisa
Izlaz senzora
Brzina prijenosa
[FHD/28M/50p]∗
1920×1080
50p
50 kadrova/s
28 Mb/s
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 kadrova/s
17 Mb/s
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 kadrova/s
24 Mb/s
[FHD/24M/24p]
1920×1080
24p
24 kadrova/s
24 Mb/s
Izlaz senzora
Brzina prijenosa
1
Kada je odabran format [MP4]
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[4K/100M/30p]∗
Veličina slike
Brzina videozapisa
2
3840×2160
30p
30 kadrova/s
100 Mb/s
[4K/100M/25p]∗2
3840×2160
25p
25 kadrova/s
100 Mb/s
[4K/100M/24p]∗2
3840×2160
24p
24 kadrova/s
100 Mb/s
[FHD/28M/60p]
1920×1080
60p
60 kadrova/s
28 Mb/s
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 kadrova/s
28 Mb/s
[FHD/20M/30p]
1920×1080
30p
30 kadrova/s
20 Mb/s
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 kadrova/s
20 Mb/s
[HD/10M/30p]
1280×720
30p
30 kadrova/s
10 Mb/s
[HD/10M25p]
1280×720
25p
25 kadrova/s
10 Mb/s
∗1 AVCHD Progressive
∗2 4K-videozapisi
173
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/4K-videozapisa
• Kvaliteta se povećava kada se povećava brzina prijenosa. Ovaj uređaj upotrebljava
Način snimanja s promjenjivom brzinom prijenosa (VBR), a brzina prijenosa mijenja se
automatski ovisno o objektu koji se snima. Dakle, vrijeme snimanja skraćuje se kad se
snima objekt koji se brzo kreće.
• 4K-videozapis nije moguće postaviti kada se upotrebljava [Miniature Effect] (Efekt
minijature) (Način kreativnog upravljanja).
• Da biste snimili 4K-videozapis, upotrijebite karticu UHS-razreda brzine 3.
• Kada snimite 4K-videozapis, kut prikaza bit će uži od videozapisa drugih veličina.
• Da bi se osigurao visokoprecizni fokus, 4K-videozapisi snimaju se pri smanjenoj brzini
automatskog fokusa. Možda će biti teško fokusirati objekt s pomoću automatskog
fokusa, no ne radi se o kvaru.
• Ograničenja pri neprekinutom snimanju (→35)
■ Kompatibilnost snimljenih videozapisa
Videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD] ili [MP4] možda će se reproducirati s lošom
kvalitetom slike ili zvuka ili reprodukcija neće biti moguća, čak i ako se reproduciraju
s opremom kompatibilnom s tim formatima. Informacije o snimanju mogu također biti
nepravilno prikazane.
• Kada reproducirate i uvozite videozapise snimljene s kvalitetom slike [FHD/28M/50p],
[FHD/24M/25p] ili [FHD/24M/24p] u formatu [AVCHD] s pomoću nekog drugog uređaja,
potreban je kompatibilni Blu-ray snimač diskova ili računalo na kojemu je instaliran
softver "PHOTOfunSTUDIO".
• Detalje o videozapisima snimljenima s kvalitetom slike [4K/100M/30p], [4K/100M/25p]
ili [4K/100M/24p] u formatu [MP4] potražite u poglavlju "Uživanje u 4K-videozapisima"
(→298).
174
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/4K-videozapisa
Podešavanje fokusa pri snimanju videozapisa ([Continuous
AF] (Neprekinuti auto. fokus)
Način snimanja:
Fokusiranje se razlikuje ovisno o postavkama fokusa i načina [Continuous AF] u izborniku
[Motion Picture] (Videozapis).
→
[Motion Picture] (Videozapis) → [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)
Postavka fokusa
[AFS]/[AFF]/[AFC]
(Pojedinačni/
prilagodljivi/
neprekinuti auto.
fokus)
[MF] (Ručno
fokusiranje)
[Continuous AF]
Postavka
[ON] (Uklj.)
Dopustite automatsko neprekidno podešavanje
fokusa prilikom snimanja videozapisa.
[OFF]
[ON] (Uklj.) /
[OFF] (Isklj.)
Postavite položaj fokusa na početku snimanja
videozapisa.
Dopustite ručno podešavanje fokusa.
●Izmjenjivi objektiv (H-H020A) upotrebljava pogonski sustav objektiva za izvršavanje kompaktnog
i svijetlog F1.7 objektiva. Zbog toga može doći do zvukova i vibracija tijekom rada s fokusom, ali
to nije kvar.
●Kada je fokus postavljen na [AFS] (Pojedinačni auto. fokus), [AFF] (Prilagodljivi auto. Fokus)
ili [AFC] (Neprekinuti auto. fokus), fotoaparat će ponovno fokusirati ako tijekom snimanja
videozapisa dopola pritisnete okidač.
●Ako je automatski fokus aktiviran dok snimate videozapise, zvuk fokusiranja može se snimiti
u nekim uvjetima. Ako želite potisnuti taj zvuk, preporučuje se snimanje fotografija nakon
postavljanja funkcije [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) na [OFF] (Isklj.).
●Prilikom uporabe zuma tijekom snimanja videozapisa možda će biti potrebno određeno vrijeme
za fokusiranje.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
• kada je uključen [Pull Focus] (Povlačenje fokusa) u načinu [Snap Movie] (Kratki film).
175
Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa
Način snimanja:
1. Pritisnite okidač do kraja tijekom
snimanja videozapisa
• Pokazatelj istovremenog snimanja prikazuje se tijekom
snimanja fotografija.
• Dostupno je i snimanje s pomoću funkcije zatvarača
osjetljivog na dodir.
■ Postavke prioriteta videozapisa ili načina prioriteta fotografija
Način snimanja:
→
[Motion Picture] (Videozapis) → [Picture Mode in Rec.] (Način
fotografija prilikom snimanja)
([Video Priority])
(Prioritet
videozapisa)
([Photo Priority])
(Prioritet
fotografija)
• Fotografije će se snimati u veličini određenoj u skladu s postavkom [Rec
Quality] (Kvaliteta snimanja) za videozapise.
• Snimat će se samo slike formata JPEG kada funkciju [Quality] (Kvaliteta)
postavite na [
], [
], ili [ ].
(Kada je postavljeno na [ ], fotografije će se snimiti u kvaliteti
([Quality]) [
].)
• Tijekom snimanja videozapisa može se snimiti do 40 fotografija.
(Videozapis s funkcijom [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) veličine [4K]:
do 10 fotografija)
• Fotografije će se snimiti u postavljenoj veličini i kvaliteti.
• Zaslon će se zatamniti tijekom snimanja slika. Fotografija će se
snimiti u videozapis u tom razdoblju, a zvuk se neće snimiti.
• Tijekom snimanja videozapisa može se snimiti do 10 fotografija.
(Videozapis s funkcijom [Rec Quality] veličine [4K]: do 5 fotografija)
●Format fotografije postavljen je na [16:9].
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kada je [Rec Format] (Format snimanja) postavljen na videozapis s brzinom od [24p] (samo
kada je postavljen [
] ([Photo Priority]) (Prioritet fotografija))
• kada je postavljena funkcija [4K PHOTO] (4K-fotografija) (samo kada je postavljen [
]
([Photo Priority]))
• prilikom postavljanja [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) u izborniku [Motion Picture]
(Videozapis) (samo kada je postavljeno [
] [Photo Priority]
• kada je [Snap Movie] (Kratki film) postavljen na [ON] (Uklj.)
176
Snimanje videozapisa
Snimanje kratkih filmova
Način snimanja:
Možete unaprijed odrediti vrijeme snimanja i ležerno snimati videozapise kao što snimate
trenutne snimke. Funkcijom je također omogućeno prebacivanje fokusa na početku
snimanja te dodavanje efekata postupnog pojavljivanja i nestajanja unaprijed.
• Videozapisi će se snimati s [FHD/20M/25p] u formatu [MP4].
• S pomoću aplikacije za pametne telefone / tablete "Panasonic Image App" možete
spojiti videozapise snimljene fotoaparatom. Kada ih spojite, može se dodati glazba i
izvršiti uređivanje raznim radnjama. Pored toga, možete poslati spojeni videozapis na
web-uslugu. (→273)
→
[Motion Picture] (Videozapis) → [Snap Movie] (Kratki film) → [ON] (Uklj.)
• Pritisnite okidač dopola da biste izašli iz izbornika.
1. Pritisnite gumb za videozapise da biste
počeli snimati
Proteklo vrijeme snimanja
Postavljeno vrijeme snimanja
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
• Ne možete zaustaviti snimanje videozapisa tijekom
rada. Snimanje će se automatski zaustaviti kada
prođe postavljeno vrijeme snimanja.
■ Isključivanje kratkog filma
Postavite [Snap Movie] (Kratki film) na [OFF] (Isklj.).
177
Snimanje videozapisa
Snimanje kratkih filmova
■ Promjena postavki
→
[Motion Picture] (Videozapis) → [Snap Movie] (Kratki film) →
[SET] (Postavi)
[Record time]
(Vrijeme
snimanja)
Postavljanje vremena snimanja videozapisa.
[Pull Focus]
(Povlačenje
fokusa)
Postupnim prebacivanjem fokusa omogućuje se izražavanje dramatičnih fotografija.
(→179)
Dodavanje efekta postupnog pojavljivanja (postupni prikaz) slici i zvuku kako
[Fade]
(Pojavljivanje i započne snimanje ili dodavanje efekta postupnog nestajanja (postupni nestanak)
kako snimanje završava.
nestajanje)
[WHITE-IN] (Postupno pojavljivanje s pomoću bijelog zaslona) / [WHITE-OUT]
(Postupno nestajanje s pomoću bijelog zaslona):
Dodavanje efekta postupnog pojavljivanja ili postupnog nestajanja s pomoću
bijelog zaslona.
[BLACK-IN] (Postupno pojavljivanje s pomoću crnog zaslona) / [BLACK-OUT]
(Postupno nestajanje s pomoću crnog zaslona):
Dodavanje efekta postupnog pojavljivanja ili postupnog nestajanja s pomoću crnog
zaslona.
[COLOR-IN] (Postupno nestajanje iz crno-bijelog u boje) / [COLOR-OUT]
(Postupno nestajanje iz boje u crno-bijelo):
Dodavanje efekta postupnog nestajanja iz crno-bijelog u boje ili efekta postupnog
nestajanja iz boje u crno-bijelo. Zvuk se snima uobičajeno.
[OFF] (Isklj.)
●Videozapisi snimljeni s pomoću funkcija [WHITE-IN] ili [BLACK-IN] prikazuju se kao bijele ili crne
minijature u načinu reprodukcije.
●Ako dodijelite [Snap Movie] (Kratki film) funkciji [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno) (→60), možete prikazati zaslon koji vam omogućuje promjenu
[Snap Movie] između [ON]/[OFF] pritiskom na dodijeljeni funkcijski gumb. Pritiskom na gumb
[DISP.] (Prikaz) dok se prikazuje zaslon, možete promijeniti postavke kratkog filma.
●[Snap Movie] postavit će se na [OFF] kada se spojite na Wi-Fi s funkcijom [Remote Shooting &
View] (Udaljeni prikaz i pregled).
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kada je postavljena funkcija [Miniature Effect] (Efekt minijature) (način kreativnog upravljanja)
• kada je postavljena funkcija [4K PHOTO] (4K-fotografija)
• kada je postavljen [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kada je postavljeno [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
178
Snimanje videozapisa
Snimanje kratkih filmova
Postavljanje funkcije [Pull Focus] (Povlačenje fokusa)
Postavite okvire koju određuju položaje u kojima [Pull
Focus] započinje (prvi položaj) i u kojima se zaustavlja
(drugi položaj).
Radnja dodirom
Dodirnite objekt (prvi položaj), povucite prst na željenu lokaciju (drugi položaj) i otpustite
prst.
• Za poništavanje postavki okvira dodirnite [
].
Radnje gumbima
Pritisnite
Pritisnite
da biste pomaknuli okvir, a zatim pritisnite [MENU/SET] (Prvi položaj)
• Ako pritisnete gumb [DISP.] (Prikaz) prije nego što pritisnete [MENU/SET], okvir će se vratiti u središte.
Ponovite korak
(Drugi položaj)
• Za poništavanje postavki okvira pritisnite [MENU/SET].
●Može se postići bolji efekt stvaranjem snažnog kontrasta fokusa između početnog i krajnjeg
fokusa, primjerice promjenom fokusa s pozadine na prednju stranu i obrnuto.
●Nakon postavljanja fokusa, pokušajte održavati konstantnu udaljenost između objekta i
fotoaparata.
●Ako postavljanje okvira fotoaparatom nije bilo uspješno, okvir se vraća u prvi položaj.
●Kada se funkcija [Pull Focus] postavi na [ON] (Uklj.)
• Način automatskog fokusa promijenit će se na [
], postavku koja je posebno prilagođena za
[Pull Focus].
• Ako snimite fotografiju, radnja automatskog fokusiranja [
] izvršit će se na položaju prvog
okvira.
●Kada je [Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen na [ ] (Točka), nišan mjerenja točke
postavit će se na početni položaj (prvi položaj) načina [Pull Focus].
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• pri ručnom fokusiranju
• kada se upotrebljava digitalni zum
179
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Pregledavanje fotografija
1. Pritisnite gumb [
] (Reprodukcija)
2. Pritisnite
da biste odabrali fotografiju
koju želite prikazati
• Kada pritisnete i držite
, fotografije se prikazuju
uzastopno.
• Fotografije se također mogu prosljeđivati ili brzo
prebacivati unatrag zakretanjem prednjeg kotačića ili
vodoravnim povlačenjem preko zaslona.
• Ako držite prst na lijevom ili desnom rubu zaslona
nakon pomicanja fotografija, fotografije će se i dalje
pomicati. (Fotografije se prikazuju smanjene.)
Slanje slika na web-usluge
Ako pritisnete
dok se prikazuje jedna slika, možete brzo poslati sliku web-uslugama. (→286)
■ Završetak reprodukcije
Ponovno pritisnite gumb [ ] (Reprodukcija).
Reprodukcija se također može prekinuti tako da dopola pritisnete okidač.
●Zaslon za reprodukciju prikazuje se ako je fotoaparat uključen tijekom pritiska gumba [ ].
●Ovaj je uređaj u skladu s jedinstvenim standardom DCF (sustav "Design rule for Camera")
koji je utvrdila tvrtka Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
te s Exifom (Exchangeable Image File Format). Datoteke koje nisu usklađene sa standardom DCF
ne mogu se reproducirati.
●Možda neće biti moguće ispravno reproducirati fotografije snimljene drugim fotoaparatom na ovoj
jedinici ili možda neće biti moguće upotrebljavati funkcije ove jedinice za te fotografije.
180
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Pregledavanje videozapisa
Ovaj je uređaj osmišljen za reprodukciju videozapisa uz pomoć formata AVCHD i MP4.
• Videozapisi se prikazuju s ikonom videozapisa ([ ]).
1. Pritisnite
da biste pokrenuli reprodukciju
Vrijeme snimanja videozapisa
• Dodirom na [
] u sredini zaslona možete reproducirati
videozapise.
• Videozapisi snimljeni s funkcijom [Snap Movie] (Kratki
film) automatski se reproduciraju.
• Neke se informacije ne prikazuju za videozapise
snimljene u formatu [AVCHD].
■Radnje tijekom reprodukcije videozapisa
Rad
Radnja dodirom
Opis
Reprodukcija/pauza
Brzo premotavanje unatrag∗1
Prebacivanje unatrag po jedan kadar∗2 (tijekom pauze)
Brzo premotavanje unaprijed∗1
Prebacivanje unaprijed po jedan kadar (tijekom pauziranja)
Zaustavljanje
Pojačavanje glasnoće
Stišavanje glasnoće
∗1 Brzina premotavanja unaprijed/unatrag povećava se ako ponovo pritisnete
.
∗2 Videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD] premotavaju se kadar po kadar približno svakih
0,5 sekundi.
■ Radnje tijekom automatske reprodukcije kratkog filma
Reprodukcija od početka
Povratak na prethodnu fotografiju
Prelazak na sljedeću fotografiju
• Ako dodirnete zaslon, zaustavit će se automatska reprodukcija.
●Videozapise možete gledati na računalu s pomoću softvera "PHOTOfunSTuDIO".
181
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Pregledavanje videozapisa
Izrada fotografija od videozapisa
1. Prikažite sliku koju želite snimiti u obliku fotografije
pritiskom na da biste pauzirali videozapis koji se
reproducira na fotoaparatu
• Ako pritisnete
tijekom pauze, možete preciznije podesiti
položaje u videozapisu.
2. Pritisnite [MENU/SET]
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
].
• Fotografija se sprema u formatu [16:9] i s opcijom [Quality]
(Kvaliteta) od [ ]. Veličina slike razlikuje se ovisno o
videozapisu koji se reproducira.
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[Picture Size]
(Veličina slike)
[4K]
[M] (Srednja) (8 M)
[FHD], [HD]
[S] (2 M)
●Kvaliteta fotografije može biti niža ovisno o postavci [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) originalnog
videozapisa.
●Kada se reproducira fotografija snimljena iz videozapisa, prikazuje se [
182
].
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Promjena načina reprodukcije
Zumiranje i "zumiranje tijekom reprodukcije"
1.
Zakrenite stražnji kotačić udesno
Trenutačni položaj zuma
• Uvećanje zuma poveća se kroz sljedeće četiri razine svaki put
kada zakrenete stražnji kotačić udesno: 1x, 2x, 4x, 8x i 16x.
Rad
Radnja
dodirom
—
—
Opis
Povećavanje/smanjivanje područja
automatskog fokusa u velikim koracima.
Udaljavanje/ Povećavanje/smanjivanje područja
Približavanje automatskog fokusa u malim koracima.
dva prsta
Povlačenje
—
Pomicanje uvećanog područja
(tijekom uvećanog prikaza).
Prebacivanja fotografije unaprijed/
unatrag uz zadržavanje istog uvećanja
i položaja zuma (zumiranje tijekom
reprodukcije).
• Fotografiju možete uvećati i brzim dodirivanjem zaslona dva puta.
(Ako je prikaz bio uvećan, umanjuje se za isti omjer uvećanja.)
Pregled popisa fotografija "Indeksna reprodukcija"
1. Zakrenite stražnji kotačić ulijevo
• Zakrenite stražnji kotačić ulijevo da biste promijenili način prikaza
u sljedećem redoslijedu: 1 fotografija na zaslonu (preko cijelog
zaslona) → 12 fotografija na zaslonu → 30 fotografija na zaslonu
→ Kalendarski prikaz. (Zakrenite kotačić udesno da biste se vratili.)
• Zaslon za reprodukciju moguće je promijeniti dodirom na sljedeće
ikone.
–[
]: 1 slika po zaslonu
–[
]: 12 slika po zaslonu
–[
]: 30 slika po zaslonu – [
]: Kalendarski prikaz (→184)
• Zaslon se može postupno mijenjati povlačenjem prema gore i
prema dolje.
• Kada odaberete fotografiju s pomoću kursorskog gumba i pritisnete
[MENU/SET] na zaslonu s 12 ili 30 fotografija, odabrana fotografija
prikazuje se na zaslonu s jednom fotografijom (preko cijelog
zaslona). (Kada odaberete videozapis, automatski se reproducira.)
●Fotografije uz koje je prikazan [!] ne mogu se reproducirati.
183
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Promjena načina reprodukcije
Prikaz fotografija prema datumu snimanja na izborniku
"Kalendarska reprodukcija"
1. Zakrenite kontrolni kotačić ulijevo za prikaz
kalendarskog prikaza
2. S pomoću
[MENU/SET]
odaberite datum snimanja i pritisnite
Odabrani datum
• Fotografije su prikazane u 12 fotografija na zaslonu.
• Zakrenite stražnji kotačić ulijevo za povratak na zaslon s
kalendarskim prikazom.
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
12
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
●Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
●Fotografije snimljene bez postavljenog vremena prikazuju se s datumom "1. siječanj 2018."
●Fotografije snimljene s postavkama odredišta koje upotrebljava [World Time] (Svjetsko vrijeme)
prikazuju se na kalendarskom prikazu pored odgovarajućeg datuma vremenske zone odredišta.
184
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Prikaz grupnih fotografija
Možete uzastopno reproducirati više fotografija u grupi ili reproducirati fotografije jednu po
jednu.
[
]: Grupna fotografija spremljena s pomoću funkcije [4K
PHOTO Bulk Saving] (Spremanje velike grupe 4K-fotografija)
[
]: Grupne fotografije snimljene s pomoću uzastopnog
snimanja uz fokus
[
]: Grupne fotografije snimljene s pomoću funkcije [Time
Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
[
]: Grupne fotografije snimljene s pomoću funkcije [Stop
Motion Animation] (Stop animacija)
15 pic.
• Možete brisati ili uređivati fotografije u jedinicama grupe. (Primjerice, ako izbrišete
jednu fotografiju iz grupe, izbrisat će se sve fotografije iz te grupe.)
●Fotografije se neće grupirati ako su snimljene bez postavljanja funkcije [Clock Set] (Postavljanje sata).
Uzastopna reprodukcija grupe fotografija
1. Pritisnite
• Ista se radnja može izvesti dodirom ikone grupe fotografija ([
], [
], [
]).
• Tijekom pojedinačne reprodukcije grupnih fotografija prikazuju se opcije.
Nakon odabira funkcije [Burst Play] (Reprodukcija snimanja u nizu) (ili [Sequential Play]
(Uzastopna reprodukcija)) odaberite jedan od sljedećih načina reprodukcije.
[From the first picture] (Od prve fotografije): Uzastopna reprodukcija grupnih fotografija od prve
fotografije u grupi.
[From the current picture] (Od trenutačne fotografije): Uzastopna reprodukcija grupnih fotografija
od fotografije koja se trenutačno
reproducira.
■ Radnje tijekom uzastopne reprodukcije
Rad
185
Radnja
dodirom
Opis
Rad
Radnja
dodirom
Opis
Uzastopna reprodukcija /
Pauza
Zaustavljanje
Brzo premotavanje unatrag
Brzo premotavanje
unaprijed
Povratak na prethodnu
fotografiju
(tijekom pauze)
Prelazak na sljedeću
fotografiju
(tijekom pauze)
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Prikaz grupnih fotografija
Pojedinačno prikazivanje fotografija iz grupe
1. Pritisnite
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
[
]/[
].
2. S pomoću
]/[
pomičite se kroz fotografije
]/
• Ponovno pritiskanje
ili dodirivanje [
] vratit će vas na zaslon
normalne reprodukcije.
• Za fotografije spremljene u grupu možete upotrijebiti iste
radnje kao i za normalnu reprodukciju fotografija. (Indeksna
reprodukcija, zumiranje tijekom reprodukcije, brisanje slika itd.)
186
15 pic.
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Brisanje fotografija
Izbrisane fotografije više nije moguće povratiti.
[Delete Single] (Brisanje jedne)
1. Pritisnite gumb [
] za brisanje prikazane fotografije
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
2. S pomoću
].
odaberite [Delete Single] (Brisanje jedne) i pritisnite [MENU/SET]
Brisanje više (do 100∗) fotografija / Brisanje svih fotografija
∗ Grupom fotografija upravlja se kao jednom fotografijom. (Brišu se sve fotografije iz
odabrane grupe fotografija.)
1. Pritisnite gumb [ ] dok pregledavate fotografije
2 S pomoću
odaberite [Delete Multi] (Brisanje nekolicine) / [Delete All]
(Brisanje svih) i pritisnite [MENU/SET]
• Možete odabrati opciju [Delete All Non-rating] (Brisanje svih fotografija koje se ne ocjenjuju)
u izborniku [Delete All] (Brisanje svih) ako ima fotografije koje su postavljene kao [Rating]
(Ocjenjivanje fotografija).
(Kada je odabrano [Delete Multi])
3. S pomoću
odaberite fotografiju i pritisnite
[MENU/SET] (ponovite)
Odabrana fotografija
• Da biste odustali → Ponovno pritisnite [MENU/SET].
4. Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) da biste izvršili
• Ovisno o broju izbrisanih fotografija, ovo može potrajati.
187
OK
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
Izbornici koji će se prikazivati u svakom načinu snimanja
[Intelligent Auto] (Inteligentni auto. način rada)
• [Intelligent Auto Mode] (→64)
• [iHandheld Night Shot] (i-Noćno snimanje bez tronošca) (→66)
• [iHDR] (i-Visoki dinamički raspon) (→67)
[Creative Video] (Kreativni videozapis)
• [Exposure Mode] (Način ekspozicije) (→89)
• [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa) (→91)
[Custom Mode] (Prilagođeni način rada)
Možete odabrati željenu postavku između postavki [Set1] (Postavka1), [Set2]
(Postavka2) i [Set3] (Postavka 3). (→94)
Kad je postavljeno [Panorama Shot]
• [Direction] (Smjer) (→77)
• [Picture Size] (Veličina slike) (→77)
[Scene Guide] (Scenski način)
• [Scene Switch] (Promjena scene) (→79)
[Creative Control] (Kreativno upravljanje)
• [Filter Effect] (Efekt filtra) (→83)
• [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) (→83)
[Rec] (Snimanje)
→189
[Motion Picture] (Videozapis)
→205
[Custom] (Prilagođeno)
→207
[Setup] (Postavljanje)
→223
[My Menu] (Moj izbornik)
→234
[Playback] (Reprodukcija)
→235
188
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Rec] (Snimanje)
• Stavke izbornika [AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi auto. fokus), [Photo Style]
(Stil fotografije), [Filter Settings] (Postavke filtra), [Metering Mode] (Način mjerenja),
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje), [i.Dynamic] (i.Dinamičnost),
[i.Resolution] (i.razlučivost), [Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma),
[Stabilizer] (Stabilizator) i [Digital Zoom] (Digitalni zum) uobičajene su stavke za
izbornike načina [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Ako se promijeni
postavka u jednom izborniku, postavka s istim nazivom u drugom izborniku također će
se automatski promijeniti.
• [Aspect Ratio] (Format) (→189)
• [Picture Size] (Veličina slike) (→190)
• [Quality] (Kvaliteta) (→190)
• [AFS/AFF/AFC] (Pojedinačni/prilagodljivi/
neprekinuti auto. fokus) (→96)
• [Photo Style] (Stil fotografije) (→192)
• [Filter Settings] (Postavke filtra) (→194)
• [Color Space] (Prostor boje) (→196)
• [Metering Mode] (Način mjerenja) (→196)
• [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i
potamnjivanje) (→197)
• [i.Dynamic] (i.Dinamičnost) (→198)
• [i.Resolution] (i.Razlučivost) (→198)
• [Flash] (Bljeskalica) (→163 – 170)
• [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta
crvenih očiju) (→198)
• [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Auto.
gornja granica za ISO (fotografija)) (→199)
• [Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina
zatvarača) (→199)
• [Long Shtr NR] (Smanjenje buke
zatvarača) (→199)
• [Shading Comp.] (Kompenzacija sjene)
(→200)
• [Diffraction Compensation] (Kompenzacija
loma) (→200)
• [Stabilizer] (Stabilizator) (→152)
• [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
(→156)
• [Digital Zoom] (Digitalni zum) (→158)
• [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) (→138)
• [4K PHOTO] (4K-fotografija) (→120)
• [Self Timer] (Auto. okidač) (→140)
• [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima) (→145)
• [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
(→148)
• [Silent Mode] (Tihi način rada) (→201)
• [Shutter Type] (Vrsta zatvarača) (→201)
• [Shutter Delay] (Kašnjenje zatvarača)
(→202)
• [Bracket] (Uzastopno snimanje) (→141)
• [HDR] (Visoki dinamički raspon) (→203)
• [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija) (→204)
[Aspect Ratio] (Format)
Način snimanja:
Ova vam postavka omogućuje odabir formata fotografija koji bi bio prikladan za ispis ili
reprodukciju.
→
[Rec] (Snimanje) → [Aspect Ratio] (Format)
[4:3]
Format TV-prijamnika 4:3
[3:2]
Format fotoaparata sa standardnim filmom
[16:9]
Format TV-prijamnika visoke razlučivosti itd.
[1:1]
Format kvadratne slike
189
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Picture Size] (Veličina slike)
Način snimanja:
Što je veći broj piksela, to će detalji na fotografiji biti jasniji, čak i ako se fotografije ispisuju
u velikom formatu.
→
[Rec] (Snimanje) → [Picture Size] (Veličina slike)
[Aspect Ratio]
(Format)
4:3
3:2
[L] 20 M
5184×3888
[
[Picture Size]
M] 10 M
3712×2784
[
S] 5 M
2624×1968
[L] (17 M)
5184×3456
16:9
1:1
[L] 14,5 M
[L] 14,5 M
5184×2920
3888×3888
[ M]
(Srednja) 9 M
[
M] 8 M
[
[ S]
(Mala) 4,5 M
[
S] 2 M
[
3840×2160
3712×2480
1920×1080
2624×1752
M] 7,5 M
2784×2784
S] 3,5 M
1968×1968
●Kada je postavljena funkcija [Ex. Tele Conv.] ([Rec]) (Dodatna telekonverzija (Snimanje)), [
prikazuje na veličinama slike svakog formata osim za [L].
●Veličina slike postavit će se na [4K] prilikom snimanja 4K-fotografija ili snimanja u načinu
[Post Focus] (Naknadni fokus).
] se
[Quality] (Kvaliteta)
Način snimanja:
Postavite brzinu kompresije koja se upotrebljava za pohranjivanje slika.
→
[Rec] (Snimanje)→ [Quality] (Kvaliteta)
Postavke Format datoteke
[
]
[
]
190
JPEG
[
]
[
]
[
]
Opis
Prioritet ima kvaliteta fotografije, a fotografije se spremaju u
formatu JPEG.
Fotografije se spremaju u formatu JPEG sa standardnom
kvalitetom fotografije. Ova je postavka korisna ako želite povećati
broj raspoloživih fotografija bez promjene broja piksela.
RAW + JPEG
Spremanje fotografija u formatima RAW i JPEG ([
u isto vrijeme.
RAW
Fotografije se spremaju u datoteku formata RAW.
] ili [
])
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
Datoteka formata RAW
Podaci u datoteci formata RAW spremaju se, a da fotoaparat nije obradio fotografiju na bilo koji
način. Da biste reproducirali i uređivali fotografije u formatu datoteke RAW, morate se koristiti ovom
jedinicom ili namjenskim softverom.
• Fotografije u formatu datoteke RAW mogu se razviti s pomoću funkcije [RAW Processing] (Obrada
RAW formata) u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (→240)
• Da biste razvili i uredili fotografije u formatu datoteke RAW na računalu, upotrijebite softver
("SILKYPIX Developer Studio" Tvrtke Ichikawa Soft Laboratory). Da biste nabavili ovaj softver,
preuzmite ga s web-mjesta i instalirajte ga na svojem računalu. (→306)
●Fotografija formata RAW uvijek se snima u formatu [4:3] (5184×3888).
●Ako izbrišete fotografiju snimljenu u [
] ili [
] iz fotoaparata, izbrisat će se odgovarajuće
slike u formatu RAW i JPEG.
●Kada reproducirate fotografiju snimljenu u formatu [
], prikazuje se sivo područje u skladu s
formatom fotografije tijekom snimanja.
●Postavka je postavljena na [ ] prilikom snimanja 4K-fotografija ili snimanja u načinu [Post Focus]
(Naknadni fokus).
●Ne možete postaviti na [
], [
] ili [ ] u sljedećim slučajevima:
• u načinu panoramskog snimanja
• u načinu [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
191
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Photo Style] (Stil fotografije)
Način snimanja:
Možete podesiti boje i kvalitetu fotografije prema konceptu slike koju želite stvoriti.
→
[Rec] (Snimanje) → [Photo Style] (Stil fotografije)
[Standard]
(Standardno)
Standardna postavka.
[Vivid] (Žive boje)∗
Postavka s blago visokim kontrastom i zasićenjem.
[Natural] (Prirodno)∗ Postavka s blago niskim kontrastom.
[Monochrome]
(Monokromatski
efekt)
Postavka koja stvara sliku samo s pomoću monokromatskih tonova
sive, poput crne i bijele.
[L.Monochrome]
(L. monokromatski
efekt)∗
Postavka koja stvara monokromatsku fotografiju s pomoću bogatih
nijansi sive s dubokim i čvrstim crnim tonovima.
[L.Monochrome D]
(L. monokromatski
D efekt)∗
Postavka koja stvara dinamičnu monokromatsku fotografiju s
istaknutim posvjetljivanjima i potamnjivanjima.
[Scenery] (Krajolik)∗ Postavka koja stvara sliku s pomoću živih boja za plavo nebo i
zelenu.
[Portrait] (Portret)∗
Postavka koja stvara izgled zdravog tena.
[Custom] (Prilagođeno)∗
Postavka za upotrebu boja i kvalitete slike koji su unaprijed
registrirani.
∗ Ova postavka nije dostupna u proširenom inteligentnom automatskom načinu rada.
●U proširenom inteligentnom automatskom načinu rada postavka će se vratiti na [Standard]
(Standardno) pri promjeni načina snimanja ili pri uključivanju/isključivanju fotoaparata.
●Samo se podešavanje kvalitete snimki može postaviti u scenskom načinu rada. (→193)
192
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
■Podešavanje kvalitete fotografija
Standard
• Kvaliteta fotografija ne može se podesiti u proširenom
inteligentnom automatskom načinu rada.
Pritisnite
da biste odabrali stil fotografije
Pritisnite
da biste odabrali stavku i pritisnite
podešavanje
za
Služi za povećavanje kontrasta na slici.
Služi za smanjenje kontrasta na slici.
Služi za pojačavanje obrisa na slici.
[Sharpness]
(Oštrina)
Služi za ublažavanje obrisa na slici.
Služi za povećavanje efekta smanjenja smetnji radi
smanjenja smetnji. Ovom se postavkom može lagano
[+]
[Noise Reduction]
smanjiti razlučivost.
(Smanjenje
smetnji)
Služi za smanjenje efekta smanjenja smetnji radi
[–]
postizanja kvalitete fotografije s jasnijom razlučivošću.
Napadne boje
[+]
[Saturation]
(Zasićenost)∗1
[–]
Prigušene postavke boje
[+]
Plave boje
[Color Tone]
[–]
(Ton boje)∗1
Žute boje
Služi za pojačavanje kontrasta objekta snimanja.
[Yellow]
(Efekt:
Slab)
(Žuto)
Opcijom se jasno snima plavo nebo.
Služi za pojačavanje kontrasta objekta snimanja.
[Orange]
(Narančasto) (Efekt: Srednji)
Opcijom se snima plavo nebo s intenzivnim bojama.
[Filter Effect]
Služi za pojačavanje kontrasta objekta snimanja.
(Efekt filtra)∗2
[Red]
(Efekt: Jaki)
(Crveno)
S pomoću opcije snima se plavo nebo s još
intenzivnijim bojama.
Opcijom se primjenjuju prigušene boje za kožu i usne
[Green]
osobe. Služi za isticanje i osvjetljavanje zelenog
(Zeleno)
lišća.
[Off] (Isklj.)
—
[Contrast]
(Kontrast)
[Grain Effect]
(Zrnasti efekt)∗2
[+]
[–]
[+]
[–]
[Low] (Niska) /
[Standard]
(Standardna) / Postavlja zrnatost fotografije.
[High] (Visoka)
[Off] (Isklj.)
—
∗1 [Color Tone] prikazuje se samo kada je odabrana funkcija [Monochrome] (Monokromatski efekt)
ili [L.Monochrome] (L.Monokromatski efekt) ili [L.Monochrome D] (L. monokromatski D
efekt). U protivnom prikazuje se funkcija [Saturation].
∗2 Prikazuje se samo kad je odabrana funkcija [Monochrome], [L.Monochrome] ILI [L.Monochrome D].
• Kada se podesi kvaliteta slike, prikazat će se [+] u ikoni [Photo Style] (Stil fotografije).
Pritisnite [MENU/SET]
193
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
■ Memoriranje postavke za podešenu kvalitetu slike na [Custom] (Prilagođeno)
Podesite kvalitetu slike u
gumb [DISP.] (Prikaz)
koraku "Podešavanje kvalitete fotografija" i pritisnite
●Postavka [Grain Effect] (Zrnasti efekt) ne primjenjuje se na zaslon za snimanje.
●Postavka [Grain Effect] nije dostupna u sljedećim slučajevima.
• U načinu panoramskog snimanja
• Prilikom snimanja videozapisa
• Prilikom snimanja 4K-fotografija
• Prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
[Filter Settings] (Postavke filtra)
Način snimanja:
Efekte fotografija (filtre) koji su dostupni za način kreativnog upravljanja možete primijeniti na slike u drugim načinima, poput automatske ekspozicije s prioritetom otvora
blende ili u načinu panoramskog snimanja. (→83)
→
[Rec] (Snimanje) → [Filter Settings] (Postavke filtra) → [Filter Effect]
(Efekt filtra)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.) / [SET] (Postavi)
■ S pomoću radnji zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite [ ]
Dodirnite stavku koju želite postaviti
[ ]: Efekti fotografije ON (Uklj.) / OFF (Isklj.)
[ ]: Efekti fotografije (filtar)
[ ]: Podešavanje efekta fotografije
194
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
●[Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt), [Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt), [Soft Focus] (Blago fokusiranje), [Star Filter] (Filtar zvijezda) i [Sunshine]
(Sunčeva svjetlost) nisu dostupni u sljedećim slučajevima.
• U načinu kreativnog videozapisa
• Tijekom snimanja videozapisa
●Sljedeće funkcije nisu dostupne u načinu panoramskog snimanja.
– [Toy Effect] (Efekt igračke), [Toy Pop] (Fotoaparat igračka), [Miniature Effect] (Efekt minijature),
[Sunshine] (Sunčeva svjetlost)
●Prilikom snimanja panoramskih fotografija sljedeći efekti ne primjenjuju se na zaslon za
snimanje.
– [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt), [Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt), [Soft Focus] (Blago fokusiranje), [Star Filter] (Filtar zvijezda)
●Prilikom snimanja panoramske fotografije u slučaju slabe osvijetljenosti možda nećete postignuti
željene rezultate ako se upotrebljava funkcija [High Key] (Svijetli tonovi) u načinu panoramskog
snimanja.
●Dostupne postavke ISO-osjetljivosti ograničit će se na [3200].
●ISO-osjetljivost za [High Dynamic] (Visoki dinamički raspon) postavit će se na [AUTO] (Auto.).
●Kada upotrebljavate [Filter Effect] (Efekt filtra), ne možete upotrebljavati izbornike ili funkcije
snimanja koji nisu dostupni u načinu kreativnog upravljanja.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
■Snimanje dviju fotografija s efektima fotografije i bez njih
([Simultaneous record w/o filter]) (Istovremeno snimanje bez filtra)
Možete snimiti dvije fotografije istovremeno tako da pritisnete okidač jednom; jedna s
efektima i jedna bez efekata.
→
[Rec] (Snimanje) → [Filter Settings] (Postavke filtra) →
[Simultaneous Record w/o Filter] (Istovremeno snimanje bez filtra)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
• Fotoaparat će snimiti fotografiju s primijenjenim efektima, a zatim fotografiju bez
efekata.
• Nakon snimanja fotografije, s pomoću funkcije [Auto Review] (Auto. prikaz) prikazat će
se samo fotografije s primijenjenim efektima.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• u načinu panoramskog snimanja
• tijekom uporabe funkcije [Burst] (Snimanje u nizu)
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• tijekom snimanja fotografija dok se snima videozapis (samo kada je [ ] ([Video Priority])
(Prioritet videozapisa) postavljen)
• kada je funkcija [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [ ]
• tijekom snimanja s pomoću funkcije [Bracket] (Uzastopno snimanje)
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• pri upotrebi funkcije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
195
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Color Space] (Prostor boje)
Način snimanja:
Možete postaviti način za reprodukciju boja da bi se ispravno prikazale snimljene slike na
zaslonima računala ili pisača itd.
→
[Rec] (Snimanje) → [Color Space] (Prostor boje)
[sRGB]
Služi za postavljanje prostora boje sRGB. Ova se postavka široko upotrebljava za
uređaje poput računala.
[AdobeRGB]
Služi za postavljanje prostora boje AdobeRGB.
Prostor boje AdobeRGB ima veći raspon reprodukcije boja od prostora boje sRGB.
Stoga se prostor boje AdobeRGB uglavnom upotrebljava u poslovne svrhe
poput komercijalnog ispisa.
●Odaberite [sRGB] ako nemate stručnog iskustva o prostoru boje AdobeRGB.
●Postavka je postavljena na [sRGB] prilikom snimanja videozapisa, 4K-fotografija ili snimanja u
načinu [Post Focus] (Naknadni fokus).
[Metering Mode] (Način mjerenja)
Način snimanja:
Možete promijeniti metodu mjerenja koja se upotrebljava za mjerenje svjetline.
→
[Rec] (Snimanje) → [Metering Mode] (Način mjerenja)
[Metering Mode]
(Način mjerenja)
(Više)
(Centrirano)
Položaj mjerenja svjetline
Cijeli zaslon
Uobičajena upotreba
(nastaju uravnotežene fotografije)
Središte i okolno područje
Objekt u središtu
Središte oznake [+] (nišan mjerenja
točke)
(Točka)
Uvjeti
Velika razlika u svjetlini između
objekta i pozadine
(npr. osoba pod reflektorom
na pozornici, pozadinsko
osvjetljenje)
●Ako postavite nišan mjerenja točke na rub zaslona, na mjerenje može utjecati
svjetlina oko lokacije.
196
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje)
Način snimanja:
Možete podesiti posvjetljivanja i potamnjivanja na slici dok potvrđujete svjetlinu tih
područja na zaslonu.
1. Postavite izbornik
→
[Rec] (Snimanje) → [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje)
([Standard]) (Standardno)
Nema prilagodbi.
([Higher contrast]) (Veći kontrast)
Funkcijom se istaknuta područja posvjetljuju, a
zatamnjena područja potamnjuju.
([Lower contrast]) (Manji kontrast)
Funkcijom se istaknuta područja potamnjuju, a
zatamnjena područja posvjetljuju.
([Brighten shadows]) (Posvjetljivanje Služi za posvjetljivanje zatamnjenih područja.
zatamnjenih područja)
/
/
(Prilagođeno)
Možete postaviti prilagođeni memorirani oblik.
2. Zakrenite prednji kotačić da biste podesili svjetlinu
istaknutih područja i zakrenite stražnji kotačić da
biste podesili svjetlinu zatamnjenih područja
Istaknuto područje
Zatamnjeno područje
Zaslon pregleda
• Podešavanje je također moguće povlačenjem grafikona.
• Da biste memorirali željene postavke, pritisnite za odabir
ciljane ikone za prijavu (Prilagođeno 1, Prilagođeno 2 i Prilagođeno 3).
3. Pritisnite [MENU/SET]
●Možete pritisnuti gumb [DISP.] (Prikaz) na zaslonu za podešavanje svjetline da biste promijenili
zaslon prikaza.
●Postavke podešene u [
fotoaparat isključi.
197
], [
], [
] ili [
] vratit će se na zadane postavke kada se
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
Način snimanja:
Automatski podešava kontrast i ekspoziciju da bi se postigle živopisnije boje kada postoji
značajan kontrast između pozadine i objekta.
→
[Rec] (Snimanje) → [i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
Postavke: [AUTO] (Auto.) / [HIGH] (Velika) / [STANDARD] (Standardna) / [LOW]
(Mala) / [OFF] (Isklj.)
●Ovisno o uvjetima snimanja možda nećete vidjeti učinak.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
• Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
[i.Resolution] (i.Razlučivost)
Način snimanja:
Možete upotrijebiti inteligentnu tehnologiju razlučivosti fotoaparata da biste snimili
fotografije s oštrijim obrisima i jasnijom razlučivošću.
→
[Rec] (Snimanje) → [i.Resolution] (i.Razlučivost)
Postavke: [HIGH] (Visoka) / [STANDARD] (Standardna) / [LOW] (Niska) / [OFF] (Isklj.)
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Način snimanja:
Automatski otkriva crvene oči i ispravlja podatke fotografije kada se snima s bljeskalicom
uz smanjenje efekta crvenih očiju ([ ] ili [ ]).
→
[Rec] (Snimanje) → [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Kada je ova funkcija postavljena na [ON] (Uklj.), ikona bljeskalice mijenja se u [
●Ovisno o okolnostima, možda neće biti moguće ispraviti efekt crvenih očiju.
198
]/[
].
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Auto. gornja granica za ISO (fotografija))
Način snimanja:
Gornju granicu ISO-osjetljivosti možete postaviti kada je ISO-osjetljivost postavljena
na [AUTO] ili [
].
→
[Rec] (Snimanje) → [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Auto. gornja
granica za ISO (fotografija))
Postavke: [AUTO] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400] / [12800] / [25600]
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
• [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik), [Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo), [Warm
Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja), [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje
bez tronošca) (Scenski način rada)
[Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina zatvarača)
Način snimanja:
Postavljanje najmanje vrijednost brzine zatvarača koje će se upotrebljavati kada je
ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO] ili [
].
→
[Rec] (Snimanje) → [Min. Shtr Speed] (Najmanja brzina zatvarača)
Postavke: [AUTO] / od [1/16000] do [1/1]
●Brzina zatvarača može biti manja od vrijednosti postavke u uvjetima snimanja u kojima nije
postignuta ispravna ekspozicija.
[Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača)
Način snimanja:
Fotoaparatom se mogu automatski ukloniti smetnje tijekom snimanja fotografija s pomoću
manje brzine zatvarača (npr. za snimanje noćnih prizora).
→
[Rec] (Snimanje) → [Long Shtr NR] (smanjenje buke zatvarača)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Dok se fotoaparatom uklanjaju smetnje, prikazuje se poruka [Long shutter noise reduction ongoing]
(Smanjenje smetnji zatvarača u tijeku) istodobno s brzinom zatvarača za obradu signala.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• tijekom snimanja videozapisa
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kada se upotrebljava elektronički zatvarač
199
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Shading Comp.] (Kompenzacija sjene)
Način snimanja:
Kada se rubni dijelovi zaslona zatamne kao rezultat karakteristika objektiva, fotografije
možete snimati s ispravljenom svjetlinom rubnih dijelova zaslona.
→
[Rec] (Snimanje) → [Shading Comp.] (Kompenzacija sjene)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Ovisno o uvjetima snimanja možda neće biti moguće postići efekt kompenzacije.
●Smetnje u rubnim dijelovima fotografije mogu se isticati s višom ISO-osjetljivosti.
●Ispravljanje neće biti moguće u sljedećim slučajevima:
• tijekom snimanja videozapisa
• tijekom snimanja fotografija dok se snima videozapis (samo kada je [ ] ([Video Priority])
(Prioritet videozapisa) postavljen)
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• Kada upotrebljavate [Ex. Tele Conv.] ([Rec]) (Dodatna telekonverzija (Snimanje))
• kada se upotrebljava digitalni zum
[Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma)
Način snimanja:
Fotoaparat povećava razlučivost tako što ispravlja zamućenje koje stvara lom kada je
otvor zatvoren.
→
[Rec] (Snimanje) → [Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma)
Postavke: [AUTO] / [OFF] (Isklj.)
●Smetnje u rubnim dijelovima fotografije mogu se isticati s višom ISO-osjetljivosti.
200
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Silent Mode] (Tihi način rada)
Način snimanja:
Istovremeno onemogućuje zvučne signale i bljeskalicu.
→
[Rec] (Snimanje) → [Silent Mode]
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
• U ovom će se načinu isključiti zvučni signali, postaviti bljeskalica na [ ] (Bljeskalica
uvijek isključena) i isključiti pomoćna lampica za automatski fokus.
Postavke sljedećih funkcija nisu promjenjive:
– [Flash Mode] (Način rada bljeskalice): [ ] (Bljeskalica uvijek isključena)
– [Shutter Type] (Vrsta zatvarača): [ESHTR] (Elektronički zatvarač)
– [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus): [OFF]
– [Beep Volume] (Glasnoća zvučnog signala): [ ] (Isklj.)
– [Shutter Vol.] (Glasnoća zatvarača): [ ] (Isklj.)
●Čak i ako je ovaj način postavljen na [ON], svijetlit će ili treperiti lampice/pokazatelji u nastavku.
• Pokazatelj automatskog okidača
• Lampica bežične veze
●Zvukovi rada ovog fotoaparata poput zvuka otvora blende nisu isključeni.
[Shutter Type] (Vrsta zatvarača)
Način snimanja:
Možete snimati fotografije s pomoću dvije vrste načina rada zatvarača: mehanički
zatvarač i elektronički zatvarač.
Mehanički zatvarač
Bljeskalica
Brzina zatvarača
(u sekundama)
Zvuk zatvarača
○
T (Vrijeme)∗1,
60 – 1/4000
Zvuk mehaničkog zatvarača
Elektronički zatvarač
–
1∗2 – 1/16000
Zvuk elektroničkog zatvarača∗3
∗1 Ova je postavka dostupna samo u načinu ručne ekspozicije.
∗2 Kad je postavka ISO-osjetljivosti viša od [ISO3200], brzina zatvarača brža je od 1 sekunde.
∗3 Možete upotrijebiti [Shutter Vol.] (Glasnoća zatvarača) i [Shutter Tone] (Ton zatvarača) da biste
podesili glasnoću zvuka elektroničkog zatvarača. (→225)
201
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Rec] (Snimanje) → [Shutter Type]
[AUTO]
Način zatvarača mijenja se automatski na temelju uvjeta snimanja i brzine
zatvarača.
• Način mehaničkog zatvarača ima veći prioritet nad načinom elektroničkog
zatvarača jer mehanički zatvarač nema toliko ograničenja za funkcije prilikom
snimanja s pomoću bljeskalice itd.
[MSHTR]
(Mehanički
zatvarač)
Uporaba samo načina mehaničkog zatvarača za snimanje fotografija.
[ESHTR]
(Elektronički
zatvarač)
Uporaba samo načina elektroničkog zatvarača za snimanje fotografija.
●Kada se na zaslonu prikazuje [ ], fotoaparat snima samo s pomoću elektroničkog zatvarača.
●Ako snimate fotografiju objekta koji se kreće s pomoću elektroničkog zatvarača, objekt na
fotografiji može se iskriviti u nekim slučajevima.
●Kada snimite fotografiju pod fluorescentnim ili LED-svjetlom s pomoću elektroničkog
zatvarača, snimljena fotografija može imati vodoravne pruge. Ako upotrijebite sporiju
brzinu zatvarača, vodoravne se pruge mogu smanjiti.
[Shutter Delay] (Kašnjenje zatvarača)
Način snimanja:
Da bi se smanjio utjecaj podrhtavanja ruke ili vibracija zatvarača, zatvarač se otpušta
nakon što prođe postavljeno vrijeme.
→
[Rec] (Snimanje) → [Shutter Delay]
Postavke: [8SEC] (8 s) / [4SEC] (4 s) / [2SEC] (2 s) / [1SEC] (1 s) / [OFF] (Isklj.)
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• prilikom snimanja videozapisa
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
202
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[HDR] (Visoki dinamički raspon)
Način snimanja:
Fotoaparatom se mogu spojiti 3 fotografije snimljene s različitim ekspozicijama u jednu
fotografiju pravilne ekspozicije s bogatom gradacijom. Neće se spremiti pojedine fotografije koje se upotrebljavaju za stvaranje fotografija s visokim dinamičkim rasponom.
Gubitak gradacije u svijetlim i tamnim dijelovima možete smanjiti, primjerice, kada je
kontrast između objekta i pozadine velik.
Spojena fotografija s visokim dinamičkim rasponom sprema se u formatu JPEG.
→
[Rec] (Snimanje) → [HDR]
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.) / [SET] (Postavi)
■ Promjena postavki
[AUTO]: Snimanje fotografija nakon automatskog postavljanja raspona
[Dynamic Range]
podešavanja ekspozicije na temelju kontrasta objekta.
(Dinamički raspon) [±1EV] / [±2EV] / [±3EV]: Snimanje fotografija s pomoću postavljenog
raspona podešavanja ekspozicije.
[Auto Align] (Auto.
poravnavanje)
[ON]: Automatsko podešavanje pomaknuća fotografija koje uzrokuje
podrhtavanje itd. Preporučujemo upotrebu ove postavke za snimanje
fotografija s pomoću fotoaparata bez tronošca.
[OFF]: Postavkom se ne podešava pomaknuće fotografija. Preporučujemo
uporabu ove postavke kada upotrebljavate tronožac.
●Nakon što pritisnete okidač, nemojte pomicati fotoaparat tijekom snimanja u nizu.
●Budući da se niz fotografija spaja nakon snimanja, treba proći određeno vrijeme prije nego
što ćete moći snimiti drugu fotografiju.
●Objekt koji je u trenutku snimanja bio u pokretu može biti snimljen kao slika s bijelim konturama.
●Kada je funkcija [Auto Align] postavljena na [ON], blago se sužava kut prikaza.
●Kada snimate fotografije s pomoću bljeskalice, način rada bljeskalice fiksno je postavljen na [ ]
(Bljeskalica uvijek isključena).
●Ova funkcija neće raditi za fotografije tijekom snimanja videozapisa.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• tijekom uporabe funkcije [Burst] (Snimanje u nizu)
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• tijekom snimanja s pomoću funkcije [Bracket] (Uzastopno snimanje)
• kada je funkcija [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [ ]
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON]
203
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
Način snimanja:
Možete stvoriti efekt sličan radnji od do četiri puta većoj ekspoziciji na jednoj slici.
→
[Rec] (Snimanje) → [Multi Exp.]
1. Pritisnite da biste odabrali [Start] (Početak) i pritisnite [MENU/SET]
2. Odredite kompoziciju i snimite prvu fotografiju
• Nakon snimanja prve fotografije, pritisnite okidač dopola
da biste snimili sljedeću fotografiju.
• Pritisnite
da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET].
Možete izvršiti sljedeće radnje.
– [Next] (Dalje): Nastavite snimati.
– [Retake] (Ponovno snimanje): Izbrišite rezultat posljednjeg
snimanja i snimite još jednu
fotografiju.
– [Exit] (Izlaz): Izađite iz višestruke ekspozicije i spremite
snimljenu fotografiju.
Next
Retake
Exit
3. Snimite drugu, treću i četvrtu fotografiju
• Kada pritisnete gumb [Fn2] (Funkcija 2) tijekom snimanja
fotografija, spremaju se fotografije koje ste snimili i isključuje se
višestruka ekspozicija.
4. Pritisnite
Retake
da biste odabrali [Exit] i pritisnite [MENU/SET]
Exit
• Radnju možete završiti i tako da dopola pritisnete okidač.
■ Promjena postavki
[Auto Gain]
(Auto. jakost)
Ako odaberete [OFF] (Isklj.), svi rezultati ekspozicije postavit će se jedni
prema drugima.
Prema potrebi kompenzirajte ekspoziciju ovisno o objektu.
[Overlay]
(Prekrivanje)
Ako odaberete [ON] (Uklj.), možete primijeniti višestruku ekspoziciju na
prethodno snimljene fotografije. Nakon odabira funkcije [Start] (Početak)
prikazat će se fotografije s kartice. Odaberite sliku formata RAW i pritisnite
[MENU/SET] te nastavite snimati.
●Podaci o posljednjoj snimljenoj fotografiji upotrijebit će se kao podaci o snimanju za fotografije
snimljene s pomoću višestruke ekspozicije.
●Možete primijeniti funkciju [Overlay] na fotografijama formata RAW snimljenima samo s pomoću
ovog fotoaparata.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• prilikom uporabe funkcije [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
204
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Motion Picture] (Videozapis)
• Stavke izbornika [AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi automatski fokus), [Photo Style]
(Stil fotografije), [Filter Settings] (Postavke filtra), [Metering Mode] (Način mjerenja),
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje), [i.Dynamic] (i.Dinamičnost),
[i.Resolution] (i.Razlučivost), [Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma),
[Stabilizer] (Stabilizator) i [Digital Zoom] (Digitalni zum) uobičajene su stavke za
izbornike [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Ako se promijeni postavka
u jednom izborniku, postavka s istim nazivom u drugom izborniku također će se
automatski promijeniti. Pojedinosti potražite u odgovarajućoj stavci izbornika [Rec].
• [Rec Format] (Format snimanja) (→173)
• [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
(→173)
• [Snap Movie] (Kratki film)(→177)
• [Continuous AF] (Neprekinuti auto.
fokus) (→175)
• [ISO Auto Upper Limit (Video)] (Auto.
gornja granica za ISO (videozapis)) (→90)
• [Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja)
(→205)
• [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
(→156)
• [Picture Mode in Rec.] (Način fotografija
prilikom snimanja) (→176)
• [Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine
snimanja zvuka) (→205)
• [Sound Rec Level Adj.] (Podešavanje
razine snimanja zvuka) (→205)
• [Wind Noise Canceller] (Poništavanje
šuma vjetra) (→206)
[Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja)
Način snimanja:
Brzina zatvarača može se podesiti da bi se smanjilo treperenje ili pojavljivanje pruga na
videozapisu.
→
[Motion Picture] (Videozapis) → [Flkr Decrease]
Postavke: [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / [OFF] (Isklj.)
[Sound Rec Level Disp.] (Prikaz razine snimanja zvuka)
Način snimanja:
Razina snimanja zvuka prikazuje se na zaslonu za snimanje.
→
[Motion Picture] → [Sound Rec Level Disp.]
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
[Sound Rec Level Adj.] (Podešavanje razine snimanja zvuka)
Način snimanja:
Podesite razinu ulaznog signala zvuka na 4 različite razine (od ‒12 dB do +6 dB).
→
[Motion Picture] → [Sound Rec Level Adj.]
●Prikazane su približne vrijednosti decibela.
205
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Wind Noise Canceller] (Poništavanje šuma vjetra)
Način snimanja:
Ovom će se funkcijom smanjiti šum vjetra koji dopire do ugrađenog mikrofona i očuvati
kvaliteta zvuka.
→
[Motion Picture] → [Wind Noise Canceller]
Postavke: [HIGH] (Glasno) / [STANDARD] (Standardno) / [OFF] (Isklj.)
• Funkcijom [HIGH] smanjuje se šum vjetra tako što se minimalizira zvuk niske
frekvencije ako je primijećen jak vjetar.
• Funkcijom [STANDARD] izdvaja se i smanjuje samo šum vjetra te se pritom ne
smanjuje kvaliteta zvuka.
●Ovisno o uvjetima snimanja možda nećete primijetiti puni učinak.
206
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Custom] (Prilagođeno)
[Exposure] (Ekspozicija)
• [ISO Increments] (ISO-povećanja) (→208)
• [Extended ISO] (Prošireni ISO) (→208)
• [Exposure Comp. Reset] (Ponovno postavljanje
kompenzacije ekspozicije) (→208)
[Focus / Release Shutter] (Fokus /
Otpuštanje okidača)
• [AF/AE Lock] (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)
(→111)
• [AF/AE Lock Hold] (Odgađanje zaklj. auto.
fokusa/ekspozicije)(→208)
• [Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača) (→208)
• [Half Press Release] (Otpuštanje pritiskom
dopola) (→208)
• [Quick AF] (Brzi auto. fokus) (→208)
• [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara)
(→209)
• [Pinpoint AF Setting] (Određivanje postavke
auto. fokusa) (→209)
• [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto.
fokus) (→209)
• [Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa)
(→210)
• [Focus/Release Priority] (Prioritet kod
otpuštanja) (→210)
• [Focus Switching for Vert / Hor] (Prebacivanje
fokusa za okomiti / vodoravni položaj) (→210)
• [Loop Movement Focus Frame] (Pomicanje
okvira fokusa uz petlju) (→211)
• [AF Area Display] (Prikaz područja auto. fokusa)
(→211)
• [AF+MF] (Auto. fokus + Ručno fokus.) (→211)
• [MF Assist] (Pomoć pri ručnom fokusiranju)
(→212)
• [MF Assist Display] (Prikaz pomoći pri ručnom
fokusiranju) (→212)
[Operation] (Radnja)
• [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba)
(→60)
• [Q.MENU] (Brzi izbornik) (→59)
• [Dial Set.] (Postavljanje kotačića) (→49)
• [Operation Lock Setting] (Postavka zaklj.
radnje) (→213)
• [Video Button] (Gumb videozapisa) (→213)
• [Touch Settings] (Postavke upravljanja dodirom)
(→213)
• [Dial Guide] (Vodič za upravljanje kotačićem)
(→213)
207
[Monitor / Display] (Monitor/prikaz)
• [Auto Review] (Auto. prikaz) (→214)
• [Monochrome Live View] (Monokromatski
prikaz uživo) (→214)
• [Constant Preview] (Neprekidan pregled)
(→214)
• [Live View Boost] (Pojačani prikaz uživo)
(→215)
• [Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)
(→215)
• [Histogram] (Histogram) (→216)
• [Guide Line] (Linije usmjerenosti) (→216)
• [Center Marker] (Označavanje središta)
(→216)
• [Highlight] (Bijelo zasićeno područje)
(→217)
• [Zebra Pattern] (Uzorak zebre) (→217)
• [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije) (→218)
• [MF Guide] (Linija usmjerenosti za ručno
fokus.) (→218)
• [LVF/Monitor Disp. Set] (Postavljanje
prikaza optičkog tražila / monitora) (→50)
• [Monitor Info. Disp.] (Prikaz informacija na
monitoru) (→51)
• [Rec Area] (Područje snimanja) (→218)
• [Remaining Disp.] (Prikaz preostalih slika/
min.) (→218)
• [Menu Guide] (Vodič kroz izbornike)
(→218)
[Lens / Others] (Objektiv/Drugo)
• [Lens Position Resume] (Nastavak rada
objektiva) (→219)
• [Power Zoom Lens] (Objektiv s
električnim zumom) (→159)
• [Lens Fn Button Setting] (Postavka
funkcijskog gumba objektiva) (→219)
• [Self Timer Auto Off] (Auto. isklj. auto.
okidača) (→219)
• [Face Recog.] (Prepoznavanje lica)
(→219)
• [Profile Setup] (Postavljanje profila)
(→222)
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Exposure] (Ekspozicija)
[ISO Increments] (ISO-povećanja)
Možete promijeniti postavku da biste povećali ISO-osjetljivost za 1 EV ili 1/3 EV.
[Extended ISO] (Prošireni ISO)
Možete produžiti brojčane vrijednosti koje se mogu postaviti za ISO-osjetljivost. (→114)
[Exposure Comp. Reset] (Ponovno postavljanje kompenzacije ekspozicije)
Postavka kompenzacije ekspozicije vraća se na početnu vrijednost nakon promjene
načina snimanja ili isključivanja fotoaparata.
→
[Custom] →
[Focus / Release Shutter] (Fokus / Otpuštanje okidača)
[AF/AE Lock Hold] (Odgađanje zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)
Fokus i ekspozicija ostaju zaključani čak i ako pritisnete i otpustite gumb [AF/AE LOCK]
(Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije) (ili funkcijski gumb kojem je dodijeljena funkcija [AF/AE
LOCK]). Ponovno pritisnite gumb da biste poništili zaključavanje.
[Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača)
Postavite hoće li se fokus automatski podesiti kada se okidač pritisne dopola.
[Half Press Release] (Otpuštanje pritiskom dopola)
Zatvarač će se automatski otpustiti kada je okidač pritisnut dopola.
[Quick AF] (Brzi auto. fokus)
Fokus se automatski podešava kada je zamućenje fotoaparata slabo čak i ako se okidač
ne pritisne. (Povećava potrošnju baterije.)
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• u načinu pregleda
• kada je osvjetljenje slabo
208
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
Otpuštanje okidača)
[Focus / Release Shutter] (Fokus /
[Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara)
Automatski prilagođava fokus kad je senzor okulara uključen.
●[Eye Sensor AF] možda neće raditi kada je osvjetljenje slabo.
[Pinpoint AF Setting] (Određivanje postavke auto. fokusa)
[Pinpoint AF Time]
(Određivanje trajanja
auto. fokusa)
Postavljanje vremena tijekom kojeg je zaslon uvećan kada se okidač
pritisne dopola ako je način automatskog fokusa postavljen na [ ].
[Pinpoint AF Display]
(Određivanje prikaza
auto. fokusa)
Postavljanje prikazivanja uvećanog zaslona koji se prikazuje kad je način
automatskog fokusa postavljen na [ ] u prozoru ili preko cijelog zaslona.
[AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus)
Uključuje pomoćnu lampicu za automatski fokus kada se okidač pritisne dopola i kada je
premračno za bolje fokusiranje.
●Raspon pomoćne lampice za automatski fokus razlikuje se ovisno o objektivu koji upotrebljavate.
• Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS12032) i odabrana opcija Wide:
otprilike 1 m do 3 m
• Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS35100) i odabrana opcija Wide:
otprilike 1 m do 3 m
• Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS12060) i odabrana opcija Wide:
otprilike 1 m do 3 m
• Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS1442A) i odabrana opcija Wide:
otprilike 1 m do 3 m
• Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-H020A):
otprilike 1 m do 5 m
• Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS14140) i odabrana opcija Wide:
otprilike 1 m do 3 m
●Uklonite sjenilo objektiva.
●Pomoćna lampica za automatski fokus donekle će se blokirati kada upotrebljavate izmjenjivi
objektiv (H-FS12032/H-FS35100/H-FS12060/H-FS1442A/H-H020A/H-FS14140), ali to ne utječe na
kvalitetu izvedbe.
●Pomoćna lampica za automatski fokus može biti značajno blokirana i može biti teško fokusirati
objekt ako upotrebljavate objektiv s velikim promjerom.
●Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim slučajevima:
• [Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik), [Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo), [Romantic Sunset
Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca), [Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca),
[Glistening Water] (Bljeskanje vode), [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik), [Cool Night Sky]
(Ugodno noćno nebo), [Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja), [Artistic
Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik), [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)
(Scenski način rada)
• kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.)
209
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
Otpuštanje okidača)
[Focus / Release Shutter] (Fokus /
[Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa)
Služi za pomicanje područja automatskog fokusa ili pomoći pri ručnom fokusiranju s
pomoću kursorskog gumba tijekom snimanja.
●Kada je odabrano [
], [ ], [
] ili [ ], možete pomaknuti područje automatskog fokusa. Kada
je odabrano [ ], možete pomicati zaključani početni položaj, a kada je odabrano [ ], možete
pomicati položaj fokusa.
●Izvršite postavljanje funkcija koje su dodijeljene kursorskim gumbima s pomoću brzog izbornika
(→58) ili funkcijskih gumba (→60).
●[Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa) fiksno je postavljeno na [OFF] (Isklj.) u sljedećim
slučajevima:
• u scenskom načinu rada [Glistening Water] (Bljeskanje vode)
• u načinu kreativnog upravljanja
• prilikom snimanja s pomoću funkcije [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
[Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja)
Možete postaviti hoćete li dati veći prioritet fokusiranju ili vremenu otpuštanja okidača
kada snimate fotografije s pomoću načina automatskog fokusa.
Možete zasebno postaviti prioritet za svaki način fokusiranja ([AFS/AFF] (Pojedinačni/
prilagodljivi automatski fokus), [AFC] (Neprekinuti automatski fokus)).
[FOCUS]
(Fokus)
Fotografija se snima samo kada se postigne fokus.
[BALANCE]
(Balans)
Snima se fotografija s odgovarajućim balansom između fokusiranja i vremena
otpuštanja zatvarača.
[RELEASE]
(Otpuštanje)
Fotografija se snima čak i kada je objekt izvan fokusa.
[Focus Switching for Vert / Hor] (Prebacivanje fokusa za okomiti /
vodoravni položaj)
Fotoaparat zasebno sprema položaje fokusa fotografije ako se snima dok se fotoaparat
drži u okomitom ili vodoravnom položaju. Fotoaparat sprema sljedeće položaje
prethodno snimljene fotografije.
• Položaj područja automatskog fokusa (kada su postavljene funkcije [ ], [ ] i [ ])
• Položaj koji prikazuje funkcija pomoć pri ručnom fokusiranju
210
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
Otpuštanje okidača)
[Focus / Release Shutter] (Fokus /
[Loop Movement Focus Frame] (Pomicanje okvira fokusa uz petlju)
Možete pomicati područje fokusa s jednog ruba zaslona na drugi u petlji kada je
postavljeno područje automatskog fokusa ili položaj prikaza pomoći pri ručnom
fokusiranju.
[AF Area Display] (Prikaz područja auto. fokusa)
Možete postaviti prikaz područja automatskog fokusa kada je način automatskog fokusa
postavljen na [ ] (Fokusiranje na 49 područja) ili na prilagođeni višestruki način.
[ON] (Uklj.)
Prikaz područja automatskog fokusa na zaslonu za snimanje.
• Kada je zadano područje automatskog fokusa odabrano u [ ] (Fokusiranje na 49
područja) ili [
], [
] ili [
] funkcije višestrukog prilagođenog načina, ne
prikazuje se područje automatskog fokusa.
[OFF]
(Isklj.)
Prikaz područja automatskog fokusa na zaslonu za snimanje samo nekoliko sekundi
nakon postavljanja područja automatskog fokusa.
●Postavka [ON] radi kao postavka [OFF] u sljedećim slučajevima.
• Prilikom snimanja videozapisa
• U načinu kreativnog videozapisa
• Prilikom snimanja 4K-fotografija
[AF+MF] (Auto. fokus + Ručno fokus.)
Možete ručno izvršiti preciznije fokusiranje tijekom zaključavanja automatskog fokusa
(pritiskom okidača dopola kada je način fokusiranja postavljen na [AFS] (Pojedinačni auto.
fokus) ili postavljanjem zaključavanja automatskog fokusa s pomoću funkcije [AF/AE Lock]
(Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)).
211
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
(Fokus / Otpuštanje okidača)
[Focus / Release Shutter]
[MF Assist] (Pomoć pri ručnom fokusiranju)
Postavljanje načina prikaza pomoći pri ručnom fokusiranju (uvećani zaslon).
• Dostupne postavke razlikuju se ovisno o objektivu koji upotrebljavate.
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv s prstenom za fokusiranje
H‑FS35100/H-FS12060/H-FS1442A/H‑H020A/H‑FS14140
Zaslon se uvećava s pomoću objektiva ili pritiskom na gumb [
] ( ).
Zaslon se uvećava s pomoću objektiva.
Zaslon se uvećava pritiskom na gumb [
[OFF]
(Isklj.)
] ( ).
Zaslon se ne uvećava.
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje (H-FS12032)
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●Pomoć pri ručnom fokusiranju ne prikazuje se u sljedećim slučajevima:
• tijekom snimanja videozapisa
• kada se snimanje u funkciji 4K-fotografije vrši s pomoću funkcije [
4K-snimanja u nizu)
• kada se upotrebljava digitalni zum
] ([4K Pre-Burst]) (Prije
[MF Assist Display] (Prikaz pomoći pri ručnom fokusiranju)
Postavljanje prikaza pomoći pri ručnom fokusiranju (uvećani zaslon) u prozoru ili
preko cijelog zaslona.
212
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Operation] (Radnja)
[Operation Lock Setting] (Postavka zaklj. radnje)
Možete postaviti predmet za koji se onemogućuje radnja kada je [Operation Lock] (Zaklj.
radnje) dodijeljeno funkcijskom gumbu s pomoću funkcije [Fn Button Set] (Postavljanje
funkc. gumba) (→60) u izborniku [Custom] ([Operation]).
[Cursor]
(Kursor)
Onemogućavanje radnje kursorskog gumba i gumba [MENU/SET].
[Touch Screen]
(Zaslon
Onemogućavanje radnji dodirom s pomoću zaslona osjetljivog na dodir.
osjetljiv na
dodir)
[Video Button] (Gumb videozapisa)
Omogućavanje/onemogućavanje gumba za videozapise.
[Touch Settings] (Postavke upravljanja dodirom)
Omogućavanje/onemogućavanje radnji dodirom.
[Touch Screen]
(Zaslon osjetljiv na
dodir)
Sve radnje na dodir.
[Touch Tab] (Kartica
osjetljiva na dodir)
Upravljanje karticama poput [ ] koje se prikazuju na desnoj strani zaslona.
[Touch AF] (Auto.
fokus osjetljiv na
dodir)
Funkcija optimizacije fokusa [AF] (Auto. fokus) ili fokusa i svjetline [AF+AE]
(Auto. fokus + auto. ekspozicija) za dodirnuti objekt.
[Touch Pad AF] (Auto.
Premještanje područja automatskog fokusa dodirivanjem monitora kada se
fokus na podlozi
upotrebljava tražilo. (→106)
osjetljivoj na dodir)
[Dial Guide] (Vodič za upravljanje kotačićem)
Omogućavanje/onemogućavanje prikaza uputa za uporabu
prilikom prebacivanja načina snimanja (aktivno kada je
[Exposure Dial] (Kotačić za ekspoziciju) (→49) postavljen na
[OFF] (Isklj.)).
213
Primjer
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno)→
[Monitor / Display] (Monitor/prikaz)
[Auto Review] (Auto. prikaz)
[Duration Time (photo)]
Postavljanje vremena prikazivanja slika koje ste snimili nakon
(Vrijeme trajanja (fotografija)) snimanja fotografija.
[Duration Time (4K
PHOTO)] (Vrijeme trajanja
(4K-fotografija))
Postavljanje prikazivanja slika koje ste snimili nakon snimanja
4K-fotografija.
[Duration Time (Post Focus)]
Postavljanje prikazivanja slika koje ste snimili nakon snimanja s
(Vrijeme trajanja (Naknadni
pomoću načina [Post Focus] (Naknadni fokus).
fokus))
[Playback Operation Priority] Omogućuje prebacivanje zaslona za reprodukciju ili brisanje
(Prioritet radnje reprodukcije) fotografija kada je aktivirana funkcija [Auto Review] (Auto. prikaz).
●Kada je [Duration Time (photo)] postavljeno na [HOLD] (Zadržavanje), fotografije se prikazuju
dok ne pritisnete okidač dopola. U tom je slučaju funkcija [Playback Operation Priority] fiksno
postavljena na [ON] (Uklj.).
●Kada je funkcija [Grain Effect] (Zrnasti efekt) odabrana za [Photo Style] (Stil fotografije), [Auto
Review] (Auto. prikaz) ne prikazuje se tijekom načina snimanja [Time Lapse Shot] (Snimanje
fotografija u intervalima ) i [Stop Motion Animation] (Stop animacija).
[Monochrome Live View] (Monokromatski prikaz uživo)
Možete prikazati zaslon za snimanje u crnoj i bijeloj boji. Ova je funkcija korisna kada
će vam uz pomoć crno-bijelog zaslona biti jednostavnije podesiti fokus u ručnom načinu
fokusiranja.
●Prilikom uporabe HDMI-izlaza tijekom snimanja, slika se ne prikazuje u crnoj i bijeloj boji.
●To ne utječe na snimljene fotografije.
[Constant Preview] (Neprekidan pregled)
Možete provjeriti efekte odabranog otvora blende i brzine zatvarača na zaslonu za
snimanje u načinu ručne ekspozicije.
●Ova je funkcija onemogućena kada se upotrebljava bljeskalica.
214
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno)→
[Monitor / Display] (Monitor/prikaz)
[Live View Boost] (Pojačani prikaz uživo)
Zaslon se prikazuje s više svjetline kako biste mogli provjeriti kompoziciju u tamnim
okruženjima, primjerice noću.
• Odaberite [SET] (Postavi) da biste odredili način snimanja u kojem će se omogućiti
funkcija [Live View Boost].
●Šum može biti primjetljiviji na zaslonu nego na snimljenim fotografijama.
●Ova je funkcija onemogućena u sljedećim slučajevima:
• prilikom podešavanja ekspozicije (primjerice kad je okidač pritisnut dopola)
• prilikom snimanja videozapisa ili 4K-fotografije
• kada je postavljen efekt slike u [Filter Effect] (Efekt filtra) u [Filter Settings] (Postavke filtra)
• prilikom uporabe funkcije [Constant Preview] (Neprekidan pregled)
[Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)
Kada ručno fokusirate, s pomoću ove funkcije automatski se dodaje boja dijelovima slike
koji su u fokusu (dijelovi na zaslonu s jasnim obrisima).
●Kada je funkcija [Detect Level] (Razina otkrivanja) u [SET] (Postavi) postavljena na [HIGH]
(Visoka), smanjeni su dijelovi koji će se istaknuti, što vam omogućuje postizanje preciznijeg
fokusa.
●Mijenjanjem postavke [Detect Level] mijenja se i postavka [Display Color] (Boja zaslona) na
sljedeći način.
[Detect Level]
[Display Color]
[HIGH] (Visoka)
[LOW] (Niska)
[
] (Svijetloplava)
[
] (Plava)
[
] (Žuta)
[
] (Narančasta)
[
] (Žutozelena)
[
] (Zelena)
[
] (Ružičasta)
[
] (Crvena)
[
] (Bijela)
[
] (Siva)
●Svaki put kada se dodirne [
] u [ ], postavka se mijenja prema redoslijedu [
]
([Detect Level]: [LOW]) → [
] ([Detect Level]: [HIGH]) → [OFF] (Isklj.).
●Funkcija [Peaking] nije dostupna kad se upotrebljava [Live View Boost].
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
• u načinu kreativnog upravljanja [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)
215
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno)→
[Monitor / Display] (Monitor/prikaz)
[Histogram] (Histogram)
Omogućavanje/onemogućavanje prikaza histograma.
Kada je postavljeno na [ON] (Uklj.), možete premještati položaj prikaza histograma pritiskom
na
.
• Upravljanje izravnim dodirom moguće je i sa zaslona za snimanje.
(Primjer)
Prikazuje se raspodjela svjetline na slici – npr. ako
je vrh grafikona na desnoj strani, postoji nekoliko
svijetlih područja na fotografiji. Središnji vrh predstavlja
ispravnu svjetlinu (ispravnu ekspoziciju). Ovo se može
upotrebljavati kao referenca za ispravljanje ekspozicije
i slično.
Tamno← U REDU → Osvijetljeno
●Histogram će se prikazati u narančastoj boji ako ne odgovara histogramu snimljene
fotografije u sljedećim uvjetima:
• tijekom kompenzacije ekspozicije
• kada se upotrijebi bljeskalica
• kada nije postignuta ispravna ekspozicija, primjerice kad je osvjetljenje slabo.
[Guide Line] (Linije usmjerenosti)
Postavlja uzorak linija usmjerenosti koje će se prikazivati tijekom snimanja.
●Kada odaberete [ ], možete pomicati položaj linije usmjerenosti pritiskom na
.
●Možete postaviti položaj i izravno dodirom na [ ] na liniji usmjerenosti na zaslonu za snimanje.
●Linija usmjerenosti ne prikazuje se tijekom snimanja panoramskih fotografija.
[Center Marker] (Označavanje središta)
Križić [+] prikazuje se da bi se označilo središte zaslona za snimanje. To je korisno za
zumiranje dok zadržavate objekt u središtu zaslona.
216
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno)→
[Monitor / Display] (Monitor/prikaz)
[Highlight] (Bijelo zasićeno područje)
Možete postaviti područja s prekomjernom ekspozicijom (područja koja su presvijetla i na
kojima nema nijansi sive) da trepere na zaslonu kada je aktivirana funkcija [Auto Review]
(Auto. prikaz) ili tijekom reprodukcije.
●Da biste smanjili područja s prekomjernom ekspozicijom, snimite
fotografiju tako da postavite negativnu kompenzaciju ekspozicije s
pomoću histogramskog prikaza i sličnih funkcija kao referencu.
●Ova je značajka onemogućena tijekom reprodukcije 4K-fotografija,
reprodukcije fotografija snimljenih uz pomoć funkcije [Post Focus]
(Naknadni fokus), indeksne reprodukcije, kalendarske reprodukcije ili uz
pomoć zumiranja tijekom reprodukcije.
●To ne utječe na snimljene fotografije.
[Zebra Pattern] (Uzorak zebre)
Možete provjeriti područje na fotografiji koje bi moglo biti snimljeno uz prekomjernu
ekspoziciju prikazivanjem takvog područja s pomoću uzorka zebre.
[ZEBRA1]:
[ZEBRA2]:
Odaberite [SET] (Postavi) da biste postavili svjetlinu koja će se prikazivati za svaki uzorak
zebre.
• Možete odabrati stupanj svjetline unutar raspona svjetline od [50 %] do [105 %].
Postavka [OFF] (Isklj.) dostupna je za uzorak [Zebra 2]. Kada je stupanj postavljen na
[100 %] ili [105 %], samo se područja s prekomjernom ekspozicijom prikazuju s uzorkom
zebre. Kada je postavljena manja brojčana vrijednost, povećat će se raspon svjetline koji
se prikazuje za svaki uzorak zebre.
●Da biste smanjili područja s prekomjernom ekspozicijom, snimite fotografiju tako da postavite
negativnu kompenzaciju ekspozicije s pomoću histogramskog prikaza i sličnih funkcija kao
referencu.
●Ne snima se prikazani uzorak zebre.
●Kada se funkcija [Zebra Pattern] dodijeli funkcijskom gumbu s pomoću funkcije [Fn Button Set]
(Postavljanje funkc. gumba) (→60) u izborniku [Custom] ([Operation] (Radnja)), svaki put kada
pritisnete dodijeljeni funkcijski gumb, postavka će se promijeniti na sljedeći način: [Zebra 1] →
[Zebra 2] → [Zebra OFF] (Isklj. uzorak zebre). Kada je uzorak [Zebra 2] postavljen na [OFF]
(Isklj.), možete brzo promijeniti postavku na sljedeći način: [Zebra 1] → [Zebra OFF].
217
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno)→
[Monitor / Display] (Monitor/prikaz)
[Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije)
Omogućavanje/onemogućavanje prikaza mjerača ekspozicije.
Mjerač ekspozicije
●Kada ovu funkciju postavite na [ON] (Uklj.), mjerač ekspozicije
prikazuje se tijekom promjene vrijednosti, postavljanja otvora
15
30
60
blende i postavljanja brzine zatvarača.
●Za raspon označen crvenom bojom nije moguće postaviti
5.6
odgovarajuću ekspoziciju.
●Ako se mjerač ekspozicije ne prikazuje, pritisnite gumb [DISP.]
(Prikaz) da biste promijenili prikaz monitora.
●Mjerač ekspozicije isključit će se ako se približno 4 sekunde ne izvrši nikakva radnja.
125
250
8.0
11
[MF Guide] (Linija usmjerenosti za ručno fokus.)
Kada ručno fokusirate, na zaslonu se prikazuje linija
usmjerenosti za ručno fokusiranje. Možete provjeriti je li točka
fokusa usmjerena na bližu ili dalju stranu.
Pokazatelj za
(beskonačnost)
[Rec Area] (Područje snimanja)
Mijenjanje postavke kuta prikaza koja se upotrebljava za snimanje fotografija i
videozapisa.
Naznačeno kao kut prikaza prilikom snimanja fotografija.
Naznačeno kao kut prikaza prilikom snimanja videozapisa.
●Naznačeno je približno područje snimanja.
●Funkcija [Rec Area] fiksno je postavljena na [
[Post Focus] (Naknadni fokus).
] snimanje 4K-fotografija ili snimanje u načinu
[Remaining Disp.] (Prikaz preostalih slika/min.)
Promjena prikaza broja raspoloživih fotografija koje možete snimiti i raspoloživog
vremena snimanja.
[Menu Guide] (Vodič kroz izbornike)
Prikazivanje/neprikazivanje zaslona za odabir kada je funkcijski kotačić postavljen
na [
]/[ ].
218
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Lens / Others] (Objektiv/Drugo)
[Lens Position Resume] (Nastavak rada objektiva)
Spremanje položaja fokusa kada ugasite fotoaparat. Kada se upotrebljava izmjenjivi
objektiv koji je kompatibilan s električnim zumom, sprema se i položaj zuma.
[Lens Fn Button Setting] (Postavka funkcijskog gumba objektiva)
Postavljanje funkcije koja se dodjeljuje gumbu za fokusiranje na izmjenjivom objektivu.
• Možete dozvati dodijeljenu funkciju tako da postavite odabirač fokusa na
kompatibilnom izmjenjivom objektivu na [Fn] (Funkcija) i zatim pritisnete gumb za
fokusiranje na objektivu.
Postavke: [Focus Stop] (Zaustavljanje fokusa) / [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/
ekspozicije) / [AF-ON] (Auto. fokus uklj.) / [Stabilizer] (Stabilizator)
/ [Focus Area Set] (Postavljanje područja fokusa) / [AF Mode/MF] (Auto.
fokus / ručno fokusiranje) / [Preview] (Pregled) / [Off] (Isklj.) / [Restore
to Default] (Vraćanje na zadane postavke)
●Kada se upotrebljava [Focus Stop], fokus se zaključava dok pritišćete i držite gumb za fokusiranje.
[Self Timer Auto Off] (Auto. isklj. auto. okidača)
Automatski okidač poništava se nakon isključivanja uređaja.
[Face Recog.] (Prepoznavanje lica)
Funkcijom prepoznavanja lica prepoznaje se lice slično memoriranom licu i automatski
se podešavaju fokus i ekspozicija za lice s većim prioritetom. Čak i ako osoba koju želite
fokusirati stoji u pozadini ili u kutu na grupnoj fotografiji, s pomoću fotoaparata automatski
će se prepoznati ta osoba i jasno snimiti njezino lice.
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.) / [MEMORY] (Spremanje)
■ Kako radi funkcija prepoznavanja lica
Tijekom snimanja
• Fotoaparat prepoznaje memorirano lice te podešava fokus i
ekspoziciju.
• Kada su prepoznata memorirana lica koja imaju postavljena
imena, prikazuju se imena (maks. 3 osobe).
Tijekom reprodukcije
• Prikazuju se ime i dob.
219
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Lens / Others] (Objektiv/Drugo)
■ Memoriranje fotografija lica
Možete memorirati fotografije lica za do 6 osoba zajedno s podacima poput imena i
datuma rođenja.
Upotrijebite da biste odabrali [MEMORY] i pritisnite
[MENU/SET]
Upotrijebite
da biste odabrali [New] (Novo) i
pritisnite [MENU/SET]
New
1 KEN
4
2
3
5
6
Poravnajte lice s linijom usmjerenosti i snimite
• Lica objekata koji nisu ljudi (npr. kućni ljubimci) ne mogu se
memorirati.
• Kada pritisnete
ili dodirnete [ ], prikazat će se objašnjenje.
Upotrijebite
da biste odabrali stavku za uređivanje i pritisnite [MENU/SET]
[Name]
(Ime)
Postavljanje imena.
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
[Age] (Dob)
Postavljanje datuma rođenja.
[Add Images]
(Dodavanje
slika)
Možete memorirati do 3 fotografije lica osobe.
Upotrijebite
da biste odabrali [Add] (Dodavanje) i pritisnite [MENU/SET]
• Kada se memorirana fotografija lica odabere s pomoću kursorskog gumba,
prikazuje se zaslon za potvrdu brisanja. Odaberite [Yes] (Da) da biste
izbrisali fotografiju lica.
Snimite fotografiju (korak )
■ Uređivanje ili brisanje podataka o memoriranim osobama
Upotrijebite
da biste odabrali [MEMORY] i pritisnite [MENU/SET]
Upotrijebite
da biste odabrali fotografiju osobe koju želite urediti ili izbrisati
i zatim pritisnite [MENU/SET]
Upotrijebite
da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET]
[Info Edit]
(Uređivanje
podataka)
[Priority]
(Prioritet)
[Delete]
(Brisanje)
220
Uređivanje imena ili drugih memoriranih podataka. (Korak
fotografija lica")
"Memoriranja
Postavljanje redoslijeda prioriteta za fokus i ekspoziciju.
Upotrijebite
da biste odabrali redoslijed memoriranja i pritisnite
[MENU/SET]
Brisanje podataka i fotografija lica memoriranih osoba.
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno) →
[Lens / Others] (Objektiv/Drugo)
Savjeti za snimanje prilikom memoriranja fotografija lica
• Pripazite da su oči objekta otvorene, a usta zatvorena.
Objekt treba biti izravno okrenut prema fotoaparatu i
pripazite da kosa ne pokriva obrise lica, oči i obrve.
• Pripazite da lice ne bude prekriveno sjenama. (Bljeskalica
se ne upotrebljava tijekom memoriranja.)
Dobar primjer memoriranja
lica
Ako dođe do poteškoća s prepoznavanjem lica tijekom snimanja fotoaparatom
• Memorirajte dodatne fotografije lica iste osobe u zatvorenom i otvorenom prostoru, s
različitim izrazima lica i iz različitih kutova.
• Memorirajte dodatne fotografije na mjestu gdje snimate.
• Ako se memorirana osoba više ne prepoznaje, ponovno memorirajte tu osobu.
• U nekim slučajevima fotoaparat ne može prepoznati memorirane osobe ili ih ne
prepoznaje ispravno ovisno o njihovom izrazu lica ili okolini.
●[Face Recog.] (Prepoznavanje lica) radi samo kada je način automatskog fokusa
postavljen na [
].
●Samo će prva fotografija snimanja u nizu sadržavati podatke o prepoznavanju lica.
●Ime osobe prepoznate na prvoj fotografiji prikazuje se u slučaju grupnih fotografija.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kada je postavljena funkcija [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
• tijekom snimanja videozapisa
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
221
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Custom] (Prilagođeno)→
[Lens / Others] (Objektiv/Drugo)
[Profile Setup] (Postavljanje profila)
Možete postaviti ime ili rođendan djeteta ili kućnog ljubimca prije snimanja fotografije
da biste snimili ime ili dob u mjesecima/godinama na fotografiji.
Postavke: [ ] ([Baby1]) (Dijete 1) / [ ] ([Baby2]) (Dijete 2) / [ ] ([Pet]) (Kućni
ljubimac) / [OFF] (Isklj.) / [SET] (Postavi)
■ Postavljanje imena i dobi u mjesecima/godinama
Upotrijebite
Upotrijebite
Upotrijebite
Upotrijebite
da biste odabrali [SET] i pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali [Baby1], [Baby2] ili [Pet] i pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali [Age] (Dob) ili [Name] (Ime) i pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali [SET] i pritisnite [MENU/SET]
Unesite stavku [Age].
Unesite stavku [Name].
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
■ Poništavanje prikaza imena i dobi u mjesecima/godinama
Postavite [Profile Setup] na [OFF].
●Postavke ispisa [Name] i [Age] mogu se podesiti na vašem računalu s pomoću softvera
"PHOTOfunSTUDIO" koji možete preuzeti s web-mjesta. Tekst se može i otisnuti na fotografiju
s pomoću funkcije fotoaparata [Text Stamp] (Tekstualna oznaka).
●Funkcija [Profile Setup] nije dostupna za snimanje 4K-fotografija ili snimanje u načinu [Post Focus]
(Naknadno fokusiranje).
●Ne možete memorirati ime ili dob u mjesecima/godinama u sljedećim slučajevima:
• tijekom snimanja videozapisa
• kod fotografija koje su snimljene tijekom snimanja videozapisa
222
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Setup] (Postavljanje)
→
• [Online Manual] (Priručnik na internetu) (→223)
• [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke) (→93)
• [Clock Set] (Postavljanje sata) (→40)
• [World Time] (Svjetsko vrijeme) (→223)
• [Travel Date] (Datum putovanja) (→224)
• [Wi-Fi] (→224)
• [Bluetooth] (→225)
• [Wireless Connection Lamp] (Lampica bežične
veze) (→225)
• [Beep] (Zvučni signal) (→225)
• [Economy] (Ekonomičnost) (→226)
• [Monitor Display Speed] (Brzina prikaza
monitora) (→227)
• [Monitor Display] (Prikaz monitora) /
[Viewfinder] (Tražilo) (→227)
• [Monitor Luminance] (Svjetlina monitora) (→228)
• [Eye Sensor] (Senzor okulara) (→228)
[Setup]
• [USB Mode] (USB-način rada) (→228)
• [TV Connection] (Povezivanje s TV-prijamnikom)
(→229)
• [Language] (Jezik) (→230)
• [Version Disp.] (Prikaz inačice) (→230)
• [Folder / File Settings] (Postavke mape/datoteke)
(→230)
• [No.Reset] (Poništavanje brojeva) (→232)
• [Reset] (Izvorne postavke) (→232)
• [Reset Network Settings] (Izvorne mrežne
postavke) (→232)
• [Pixel Refresh] (Osvježavanje piksela) (→233)
• [Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora) (→233)
• [Level Gauge Adjust.] (Podešavanje mjerača
razine) (→233)
• [Demo Mode] (Prikaz funkcija) (→233)
• [Format] (Formatiranje) (→34)
[Online Manual] (Priručnik na internetu)
Postavke: [URL display] (Prikaz URL-a) / [QR Code display] (Prikaz QR-koda)
[World Time] (Svjetsko vrijeme)
Postavljanje vremena područja na kojem živite i odredišta putovanja.
• Možete postaviti [Destination] (Odredište) nakon što ste postavili [Home] (Domaća zona).
Postavke: [Destination] / [Home]
1. Upotrijebite
2. Upotrijebite
da biste odabrali [Destination] ili [Home] i pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali područje i pritisnite [MENU/SET]
Kada je odabrana stavka [Destination]
Trenutačno vrijeme na odabranom odredištu
Naziv grada/područja
Razlika u odnosu na domaće vrijeme
223
Kada je odabrana stavka [Home]
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
■ Postavljanje ljetnog računanja vremena
Pritisnite u 2. koraku. (Pritisnite ponovno da biste poništili postavku)
• Kada je postavljeno ljetno računanje vremena [
], trenutačno vrijeme pomiče se za 1 sat
unaprijed. Ako se postavka poništi, vrijeme se automatski vraća na trenutačno vrijeme.
■ Nakon povratka s odredišta putovanja
Odaberite [Home] u 1. koraku i pritisnite [MENU/SET].
●Ako ne možete pronaći odredište putovanja u zonama koje se prikazuju na zaslonu, postavite
vrijeme prema vremenskoj razlici u odnosu na svoju vremensku zonu.
[Travel Date] (Datum putovanja)
■ [Travel Setup] (Postavke putovanja)
Ako postavite raspored putovanja i snimate fotografije, zabilježit će se dan putovanja
kada je snimljena fotografija.
■ Snimanje stavke [Location] (Lokacija)
Nakon što postavite [Travel Setup], možete postaviti lokaciju.
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
●Da biste ispisali stavku [Location] ili broj proteklih dana, upotrijebite funkciju [Text Stamp]
(Tekstualna oznaka) (→246) ili ispišite s pomoću softvera "PHOTOfunSTUDIO".
●Datum putovanja računa se od postavljenog datuma polaska i datuma postavljenog u satu
fotoaparata. Kada je odredište postavljeno na [World Time] (Svjetsko vrijeme), protekli se dani
računaju prema lokalnom vremenu odredišta.
●Kada je [Travel Setup] postavljen na [OFF] (Isklj.), ne snima se broj proteklih dana. Ne
prikazuje se čak i ako je [Travel Setup] postavljen na [SET] (Postavi) nakon snimanja.
●Kada trenutačni datum prelazi datum povratka, [Travel Setup] automatski se poništava.
●[Travel Date] ne može se snimiti za videozapise formata AVCHD.
●Stavka [Location] ne može se snimiti tijekom snimanja videozapisa, 4K-fotografija ili snimanja u
načinu [Post Focus] (Naknadni fokus).
[Wi-Fi]
■ [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) (→291)
■ [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) (→297)
224
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
[Bluetooth]
■ [Bluetooth] (→257)
■ [Remote Wakeup] (Udaljeno uključivanje) (→264)
■ [Returning from Sleep Mode] (Vraćanje iz Stanja mirovanja) (→268)
■ [Auto Transfer] (Auto. prijenos) (→270)
■ [Location Logging] (Bilježenje lokacije) (→272)
■ [Auto Clock Set] (Auto. postavljanje sata) (→273)
■ [Wi-Fi network settings] (Mrežne Wi-Fi postavke)
Memoriranje bežične pristupne točke. (→291)
• Bežična pristupna točka koja se upotrebljava za Wi-Fi vezu automatski se memorira.
• Možete memorirati do 17 bežičnih pristupnih točki. Ako pokušate memorirati više od
17 pristupnih točki, izbrisat će se najstarije pristupne točke.
• Opcijom [Reset Network Settings] (Izvorne mrežne postavke) izbrisat će se
memorirane bežične pristupne točke.
[Wireless Connection Lamp] (Lampica bežične veze)
Lampica svijetli tijekom rada funkcije bežične veze.
Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
[Beep] (Zvučni signal)
Postavlja zvučne signale ili zvuk zatvarača.
■ [Beep Volume] (Glasnoća zvučnog signala)
■ [Shutter Vol.] (Glasnoća zatvarača)
■ [Shutter Tone] (Ton zatvarača)
●Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON], funkcija [Beep] nije dostupna.
225
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
[Economy] (Ekonomičnost)
■ [Sleep Mode] (Stanje mirovanja)
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne upotrebljava u razdoblju koje je određeno
ovom postavkom.
• Kada želite ponovno upotrebljavati fotoaparat, dopola pritisnite okidač ili ponovno
uključite fotoaparat.
■ [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Stanje mirovanja prilikom uporabe Wi-Fi mreže)
Fotoaparat se automatski isključuje ako se nije upotrebljavao otprilike 15 minuta bez
Wi-Fi veze.
• Kada želite ponovno upotrebljavati fotoaparat, dopola pritisnite okidač ili ponovno
uključite fotoaparat.
■ [Auto LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog tražila/monitora)
Monitor/tražilo automatski se isključuje ako se fotoaparat ne upotrebljava tijekom
razdoblja određenog ovom postavkom.
• Da biste ponovno uključili monitor/tražilo, pritisnite bilo koji gumb.
■ [Power Save LVF Shooting] (Snimanje s pomoću optičkog tražila uz uštedu
energije)
Kada je prikaz monitora postavljen automatskim prebacivanjem između tražila i monitora,
fotoaparat se automatski isključuje ako se tijekom određenog vremena ne izvrši nikakva
radnja.
• Kada želite ponovno upotrebljavati fotoaparat, dopola pritisnite okidač ili ponovno
uključite fotoaparat.
[Time]
(Vrijeme)
Postavljanje vremena koje treba proteći prije nego što se fotoaparat automatski isključi.
• Ako ne upotrebljavate [Power Save LVF Shooting], odaberite [OFF] (Isklj.).
[Display]
(Prikaz)
Postavljanje automatskog isključivanja fotoaparata samo ako je prikazan zaslon
[Monitor Info. Disp.] (Prikaz informacija na monitoru) ili ako je prikazan bilo koji zaslon.
[Only Monitor Info.] (Samo prikaz informacija na monitoru):
Postavljanje automatskog isključivanja fotoaparata samo kad je prikazan zaslon
[Monitor Info. Disp.] (→51).
[All Live View] (Svi prikazi uživo):
Postavljanje automatskog isključivanja fotoaparata kada se prikazuje bilo koji zaslon.
226
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• tijekom snimanja videozapisa / reprodukcije
• kada se snimanje u funkciji 4K-fotografije vrši s pomoću funkcije [
] ([4K Pre-Burst]) (Prije
4K-snimanja u nizu)
• prilikom snimanja u načinu [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• kada je monitor spojen na računalo/pisač
• tijekom prikaza u nizu
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• kada je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) u funkciji [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
postavljeno na [ON] (Uklj.)
• dok se za snimanje upotrebljava HDMI-izlaz.
●Prilikom uporabe prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezno) i sprežnika za istosmjernu
struju (neobavezno) isključuje se [Sleep Mode] (Stanje mirovanja), [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Stanje
mirovanja prilikom uporabe Wi-Fi mreže) ili [Power Save LVF Shooting] (Snimanje s pomoću
optičkog tražila uz uštedu energije).
[Monitor Display Speed] (Brzina prikaza monitora)
Postavljanje brzine prikaza monitora.
[30fps]
Smanjuje potrošnju energije i produžuje vrijeme rada.
[60fps]
Možete prikazati objekt koji se kreće u fluidnom pokretu.
●Postavka [Monitor Display Speed] ne utječe na snimljenu fotografiju.
●Tražilo je fiksno postavljeno na [60fps].
[Monitor Display] (Prikaz monitora) / [Viewfinder] (Tražilo)
Podešavanje svjetline i boje monitora ili tražila.
[Brightness]
(Svjetlina)
Podešavanje svjetline.
[Contrast]
(Kontrast)
Podešavanje kontrasta.
[Saturation]
(Zasićenost)
Podešavanje živosti boja.
[Red Tint] (Crvena
nijansa)
Podešavanje crvenih nijansi.
[Blue Tint] (Plava
nijansa)
Podešavanje plavih nijansi.
●Kada je monitor u uporabi, podešava se monitor, a kada je u uporabi tražilo, u tom se slučaju
podešava tražilo.
●Neki objekti mogu izgledati drugačije nego u stvarnosti, ali takav prikaz nema utjecaja na snimljenu
fotografiju.
227
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
[Monitor Luminance] (Svjetlina monitora)
Postavljanje svjetline monitora u skladu s razinom svjetla okoline.
(Automatski)
Svjetlina se automatski podešava prema uvjetima svjetla oko fotoaparata.
(Način rada 1)
Svjetlina se povećava.
(Način rada 2)
Standardna svjetlina.
(Način rada 3)
Svjetlina se smanjuje.
●Neki objekti mogu izgledati drugačije nego u stvarnosti, ali takav prikaz nema utjecaja na
snimljenu fotografiju.
] vraća svjetlinu monitora na standardnu vrijednost ako se tijekom snimanja ne vrše nikakve
radnje dulje od 30 sekundi. (Pritisnite bilo koji gumb ili dodirnite zaslon kako bi se zaslon ponovno
osvijetlio.)
●Postavkom [ ] ili [ ] smanjuje se vrijeme rada.
●Nije moguće odabrati [ ] tijekom reprodukcije.
●Kada se upotrebljavaju prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezno) i sprežnik za istosmjernu
struju (neobavezno), početna postavka postavljena je na [
].
●[
[Eye Sensor] (Senzor okulara)
[Sensitivity]
(Osjetljivost)
S pomoću ove postavke postavite osjetljivost senzora okulara.
Upotrijebite ovu postavku za prebacivanje prikaza između tražila i monitora.
[LVF/Monitor Switch] [LVF/MON AUTO] (Automatsko prebacivanje između tražila i monitora) /
(Prebacivanje između [LVF] (Prikaz tražila) / [MON] (Prikaz monitora)
tražila i monitora)
• Nakon prebacivanja zaslona s pomoću gumba [LVF], postavka funkcije
[LVF/Monitor Switch] također će se promijeniti.
[USB Mode] (USB-način rada)
Odaberite način komunikacije prilikom povezivanja fotoaparata s računalom ili pisačem s
pomoću USB-kabela (isporučen).
[Select on connection] Odaberite način povezivanja prilikom svakog povezivanja s
(Odabir pri povezivanju) računalom ili pisačem koji je kompatibilan s funkcijom PictBridge.
[PC(Storage)] (Računalo Odaberite prilikom spajanja na računalo.
(Pohrana))
[PictBridge (PTP)]
228
Odaberite prilikom povezivanja s pisačem koji je kompatibilan s
funkcijom PictBridge.
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
[TV Connection] (Povezivanje s TV-prijamnikom)
■ [HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada (Reprodukcija))
Postavljanje formata izlaza.
[AUTO]
Automatsko postavljanje razlučivosti izlaza na temelju informacija dobivenih iz
spojenog TV-prijamnika.
[4K/25p]
Reprodukcija fotografija izlazne razlučivosti 3840x2160 piksela s pomoću progresivne
metode skeniranja za broj linija skeniranja (2 160 linija).
Čak i kada je postavljeno [4K/25p], videozapisi formata MP4 snimljeni uz postavku
[4K/100M/30p] reproducirat će se pri razlučivosti od “4K/30”.
[1080p]
Reprodukcija fotografija s pomoću progresivne metode skeniranja za broj linija
skeniranja (1 180 linija).
[1080i]
Reprodukcija fotografija s pomoću isprepletene metode skeniranja za broj linija
skeniranja (1 180 linija).
[720p]
Reprodukcija fotografija s pomoću progresivne metode skeniranja za broj linija
skeniranja (720 linija).
[576p]
Reprodukcija fotografija s pomoću progresivne metode skeniranja za broj linija
skeniranja (576 linija).
Ovisno o povezanom TV-prijamniku za izlaz se može upotrebljavati 480 dostupnih linija
skeniranja.
●Ako se na TV-prijamniku ne pojavi slika u načinu [AUTO], prebacite na neku drugu postavku koja
nije [AUTO] da biste postavili format koji podržava vaš TV-prijamnik. (Pročitajte upute za uporabu
TV-prijamnika.)
■ [HDMI Info Display (Rec)] (HDMI-prikaz informacija (Snimanje))
Postavljanje prikaza informacija o snimanju prilikom snimanja fotografija dok se
pregledavaju na TV-prijamniku ili na drugom uređaju povezivanjem fotoaparata putem
HDMI-mikrokabela. (→302)
■ [VIERA Link]
Ako odaberete [ON] (Uklj.), automatski se povezuju radnje fotoaparata i opreme
kompatibilne s funkcijom VIERA Link povezane s fotoaparatom uz pomoć HDMImikrokabela, što vam omogućuje upravljanje fotoaparatom uz pomoć daljinskog
upravljača opreme kompatibilne s funkcijom VIERA Link. (→303)
229
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
[Language] (Jezik)
Postavite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
●Ako slučajno postavite pogrešan jezik, iz ikona izbornika odaberite [
željeni jezik.
] da biste postavili
[Version Disp.] (Prikaz inačice)
Provjerite inačicu upravljačkog programa fotoaparata i objektiva.
●Informacije o softveru za ovaj uređaj, poput licencije, prikazuju se ako pritisnete [MENU/SET]
dok je prikazana inačica.
[Folder / File Settings] (Postavke mape/datoteke)
Postavite nazive mapa i datoteka za pohranu slika.
Naziv mape
100ABCDE
Broj mape (3 znamenke, 100 – 999)
Peteroznamenkasti broj koji određuje
korisnik
230
Naziv datoteke
PABC0001.JPG
Prostor boje ([P]: sRGB, [ _ ]: AdobeRGB)
Troznamenkasti broj koji određuje korisnik
Broj datoteke (4 znamenke, 0001 – 9999)
Ekstenzija datoteke
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
[Select Folder] Odabir mape za spremanje slika.
(Odabir mape) • Broj datoteka koje se mogu spremiti prikazuje se za naziv mape.
Stvaranje nove mape uvećavanjem broja mape.
• Kada na kartici nije dostupna mapa za spremanje slika, prikazuje se zaslon za
ponovno postavljanje broja mape.
[Create a New
Folder]
(Stvaranje
nove mape)
[File Name
Setting]
(Postavka
naziva
datoteke)
[OK] (U redu)
Stvaranje nove mape s pomoću istog peteroznamenkastog
broja koji je odredio korisnik i koji čini naziv mape prema
trenutačnim postavkama.
[Change]
(Promjena)
Stvaranje nove mape unosom peteroznamenkastog broja koji je
odredio korisnik i koji čini naziv mape za promjenu trenutačnog
naziva mape.
• Znakovi koji se mogu postaviti: veliki alfanumerički znakovi,
brojevi i [ _ ]
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos
teksta" (→63)
[Folder Number
Postavljanje istog broja u nazivu mape za troznamenkasti broj
Link] (Poveznica koji je odredio korisnik u nazivu datoteke.
broja mape)
[User Setting]
(Korisničke
postavke)
Postavljanje naziva datoteke unosom novog troznamenkastog
broja koji određuje korisnik.
• Znakovi koji se mogu postaviti: veliki alfanumerički znakovi,
brojevi i [ _ ]
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos
teksta" (→63)
●U jednu se mapu može spremiti do 1000 datoteka.
●Serijski brojevi od 0001 do 9999 dodjeljuju se datotekama koje su spremljene prema redoslijedu
u kojem su snimljene fotografije. Kada se promijeni odredište mape, datoteka se sprema s
brojem datoteke koji slijedi nakon broja prethodne datoteke.
●U sljedećim slučajevima, nova se mapa stvara automatski uvećavanjem broja mape prilikom
spremanja sljedeće datoteke.
• Kada se u mapu spremi 1000 datoteka
• Kada se u mapu spremi datoteka s brojem datoteke "9999"
●Ako mape sa svim brojevima od 100 do 999 već postoje, ne možete stvoriti novu mapu.
Preporučujemo da sve potrebne fotografije spremite na računalo ili na druge uređaje i da
formatirate karticu.
231
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
[No.Reset] (Poništavanje brojeva)
Vraća brojeve fotografija na početnu vrijednost. (Ažurira se broj mape i broj datoteke
počinje od 0001.)
• Da biste ponovno postavili broj mape na 100, učinite sljedeće:
Najprije formatirajte karticu i ponovno postavite brojeve datoteke s pomoću funkcije
[No.Reset]. Zatim odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za ponovno postavljanje broja mape.
●Može se dodijeliti broj mape od 100 do 999.
Brojevi se ne mogu ponovno postaviti nakon što broj mape dosegne 999. U tom slučaju
spremite sve potrebne fotografije na računalo i formatirajte karticu (→34).
[Reset] (Izvorne postavke)
Sljedeće se postavke vraćaju na zadane postavke:
■ postavke snimanja i način snimanja
■ postavke postavljanja (postavke funkcija [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) i [Bluetooth])
■ prilagođene postavke (postavke funkcija [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) i
[Profile Setup] (Postavljanje profila))
■ postavke postavljanja / prilagođene postavke
(osim postavki funkcija [Wi-Fi Setup], [Bluetooth], [Face Recog.] i [Profile Setup])
●Kada se postavke postavljanja / prilagođene postavke ponovno postave, ponovno će se
postaviti i sljedeće postavke:
• postavka [World Time] (Svjetsko vrijeme)
• postavke za [Travel Date] (Datum putovanja) (datum polaska, datum povratka, [Location]
(Lokacija))
• postavke funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza), [Picture Sort] (Raspoređivanje slika) i
[Delete Confirmation] (Potvrda brisanja) u izborniku [Playback] (Reprodukcija)
●Brojevi mapa i postavke sata neće se ponovno postaviti.
[Reset Network Settings] (Izvorne mrežne postavke)
Mrežne postavke ponovno će se postaviti na zadane postavke, kao što su podaci
o opremi koje ste memorirali s pomoću funkcije [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) ili [Bluetooth].
(Osim stavke [LUMIX CLUB])
232
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
→
[Setup] (Postavljanje)
[Pixel Refresh] (Osvježavanje piksela)
Optimizacija uređaja za snimanje i obradu slika.
●Uređaj za snimanje i obrada fotografija optimizirani su u trenutku kupnje fotoaparata. Ovu funkciju
upotrebljavajte kada se na fotografiju snime bijela područja koja ne postoje na objektu.
●Isključite i uključite fotoaparat nakon ispravljanja piksela.
[Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora)
Smanjenje prašine da bi se otpuhnuli ostaci i prašina s prednje strane uređaja za obradu
slike.
●Funkcija uklanjanja prašine automatski će se izvršiti kad uključite fotoaparat, ali možete je
upotrebljavati i kad primijetite prašinu.
[Level Gauge Adjust.] (Podešavanje mjerača razine)
■ [Adjust.] (Podešavanje)
Držite fotoaparat u vodoravnom položaju i pritisnite [MENU/SET]. Podesit će se mjerač
razine.
■ [Level Gauge Value Reset] (Izvorne postavke vrijednosti mjerača razine)
Vraćanje izvornih postavki mjerača razine.
[Demo Mode] (Prikaz funkcija)
Možete isprobati fokusiranje, fokusiranje jasnih objekata itd. u načinu [Post Focus]
(Naknadno fokusiranje) s pomoću fotografije slike.
233
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[My Menu] (Moj izbornik)
Možete memorirati izbornike koje često upotrebljavate i prikazati ih s pomoću izbornika
[My Menu]. Moguće je memorirati do 23 izbornika.
→
[My Menu] → [My Menu Setting] (Postavljanje Mojeg izbornika)
[Add] (Dodavanje)
Odabir i memoriranje izbornika koji se prikazuje u izborniku [My Menu].
[Sorting]
(Raspoređivanje)
Promjena redoslijeda izbornika koji se prikazuju u izborniku [My Menu].
Odaberite izbornik čiji redoslijed želite promijeniti i postavite novu lokaciju.
[Delete] (Brisanje)
Brisanje memoriranog izbornika iz prikaza [My Menu].
[Delete Item] (Brisanje stavke): Odaberite i izbrišite izbornik iz
prikazanih izbornika.
[Delete All] (Brisanje svih): Brisanje svih prikazanih izbornika.
[Display from My
Menu] (Prikaz iz Mojeg
izbornika)
Postavljanje zaslona koji se prikazuje kada se prikazuje zaslon s
izbornicima.
[ON] (Uklj.): Prikaz izbornika [My Menu]
[OFF] (Isklj.): Prikaz prethodno upotrijebljenog izbornika
234
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Playback] (Reprodukcija)
• [Slide Show] (Prikaz u nizu) (→236)
• [Playback Mode] (Način reprodukcije)
(→237)
• [Protect] (Zaštita) (→238)
• [Rating] (Ocjenjivanje) (→238)
• [Title Edit] (Uređivanje naslova) (→239)
• [Face Rec Edit] (Uređivanje funk.
prepoz. lica) (→239)
• [RAW Processing] (Obrada RAW
formata) (→240)
• [4K PHOTO Bulk Saving] (Spremanje
velike grupe 4K-fotografija) (→242)
• [Light Composition] (Svijetla
kompozicija) (→243)
• [Sequence Composition] (Kompozicija
slijeda) (→244)
• [Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih
dijelova) (→245)
• [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (→246)
• [Resize] (Promjena veličine) (→247)
• [Cropping] (Obrezivanje) (→248)
• [Rotate] (Zakretanje) (→248)
• [Video Divide] (Podjela videozapisa)
(→249)
• [Time Lapse Video] (Snimanje
videozapisa u intervalima) (→249)
• [Stop Motion Video] (Videozapis stop
animacije) (→250)
• [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)
(→250)
• [Picture Sort] (Raspoređivanje slika)
(→250)
• [Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
(→251)
●Postoji mogućnost da se fotografije snimljene drugim fotoaparatima neće moći postaviti ili uređivati.
■ Odabir jedne ili više slika nakon odabira funkcije [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više)
Kada funkcije [Single] i [Multi] nisu dostupne, odaberite fotografiju na isti način kao i kada
je odabrano [Single].
[Single]
Upotrijebite
[MENU/SET]
da biste odabrali fotografiju i pritisnite
• Ako se [Set/Cancel] (Postavljanje/Poništavanje) prikazuje u
donjem desnom kutu zaslona, postavka se poništava kada se
ponovno pritisne [MENU/SET].
Set
[Multi]
Kada se prikazuje zaslon poput onoga na desnoj
strani, učinite sljedeće:
Upotrijebite
da biste odabrali fotografiju i pritisnite
[MENU/SET] (ponovite)
• Da biste poništili → Ponovno pritisnite [MENU/SET].
1
2
3
4
5
6
Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) da biste izvršili radnju
Kada se prikazuje zaslon poput onoga na desnoj
strani, učinite sljedeće:
Upotrijebite
da biste odabrali fotografiju i pritisnite
[MENU/SET] (ponovite)
• Da biste poništili → Ponovno pritisnite [MENU/SET].
235
OK
1
2
3
4
5
6
Set/Cancel
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Slide Show] (Prikaz u nizu)
Snimljene fotografije automatski se reproduciraju jedna za drugom. Možete sastavljati
prikaze u nizu koji se sastoje samo od fotografija ili samo od videozapisa. Preporučuje se
prilikom pregledavanja na zaslonu TV-prijamnika.
→
[Playback] (Reprodukcija)→ [Slide Show]
1. Upotrijebite
[MENU/SET]
da biste odabrali stavku i pritisnite
• Ako odaberete opciju [Picture Only] (Samo fotografije),
reproducirat će se i datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u
nizu te slike snimljene u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus).
• Reproducirat će se samo fokusirana reprezentativna slika od
fotografija snimljenih s pomoću funkcije [Post Focus].
2. Upotrijebite
da biste odabrali [Start] (Početak) i
pritisnite [MENU/SET]
■ Radnje tijekom prikaza u nizu
Radnja
Radnja dodirom
Opis
Reprodukcija/pauza
Prethodno
Sljedeće
Zaustavljanje
Pojačavanje glasnoće
Stišavanje glasnoće
236
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
■ Promjena postavki
Odaberite [Effect] (Efekt) ili [Setup] (Postavljanje) i pritisnite [MENU/SET].
Ova funkcija omogućuje odabir efekata zaslona kada se prebacujete s
jedne fotografije na drugu.
[Effect]
[Duration]
(Trajanje)
[Setup]
Funkcija [Duration] može se postaviti samo kada je funkcija [Effect]
postavljena na [OFF] (Isklj.).
[Repeat]
(Ponavljanje) [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
[Sound]
(Zvuk)
[AUTO]: Glazba će se reproducirati uz fotografije, dok će se audiozapis
reproducirati uz videozapise.
[Music] (Glazba): Reproducirat će se efekt glazbe.
[Audio] (Zvuk): Audiozapis se reproducira iz videozapisa.
[OFF]: Neće se reproducirati ni glazba ni audiozapis.
●Tijekom prikaza u nizu datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu, fotografija snimljenih u
načinu [Post Focus] (Naknadno fokusiranje) ili grupnih fotografija, efekti ostaju isključeni čak i s
postavkom [Effect].
●Pri reprodukciji sljedećih fotografija u nizu isključena je postavka [Duration]:
• kod videozapisa
• kod datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu
• kod fotografija snimljenih u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kod panoramskih fotografija
• kod grupnih fotografija
[Playback Mode] (Način reprodukcije)
Ovom se funkcijom biraju vrste fotografija i reprodukcija. ([Normal Play] (Uobičajena
reprodukcija), [Picture Only] (Samo fotografije), [Video Only] (Samo videozapisi))
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Playback Mode]
1. Upotrijebite
da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET]
• Ako odaberete [Picture Only], reproducirat će se i datoteke 4K-fotografija snimljenih u nizu i
fotografije snimljene s pomoću funkcije [Post Focus].
237
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Protect] (Zaštita)
Da biste onemogućili brisanje fotografija, postavite zaštitu. Ovom se funkcijom
sprečava brisanje važnih fotografija.
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Protect]
1. Odaberite fotografiju (→235)
■ Brisanje svega
Odaberite [Protect] → [Cancel] (Poništavanje) → [Yes] (Da), a zatim pritisnite [MENU/SET]
Kad prekidač za zaštitu od pisanja na kartici postavite u položaj "LOCK" (Zaklj.), fotografija
se ne briše.
●Fotografija se briše tijekom formatiranja čak i ako je zaštićena.
●Ovo možda neće biti učinkovito ako upotrebljavate druge uređaje.
[Rating] (Ocjenjivanje)
Možete označiti slike prema pet razina (ocjena). Kada izvršite postavku [Rating], bit će
dostupne sljedeće radnje.
• Brisanje svih fotografija osim označenih.
• Možete provjeriti razinu ocjenjivanja za fotografije prikazom detalja u datoteci u sustavu
Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 (samo za fotografije formata JPEG).
→
[Playback] → [Rating]
1. Odaberite fotografiju (→235)
2. Upotrijebite
da biste postavili razine ocjenjivanja (od 1 do 5) i pritisnite
[MENU/SET]
(Ponovite 1. i 2. korak da biste izvršili postavku s pomoću opcije [Multi] (Više).)
■ Brisanje svega
Odaberite [Rating] → [Cancel] (Poništavanje) → [Yes] (Da), a zatim pritisnite [MENU/SET]
●Nakon što izvršite postavku [Rating] za grupne fotografije, postavka se primjenjuje na sve
fotografije u grupi i set broja ocjene prikazuje se na ikoni za postavke ocjenjivanja na prvoj
fotografiji. Ako je ukupan broj fotografija 1000 ili veći, prikazuje se [999+].
●Možete odabrati funkciju [Cancel] samo kada je funkcija [Playback Mode] (Način reprodukcije)
postavljena na opciju [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija).
●Za videozapise formata AVCHD možete postaviti samo ocjenu [5].
238
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
Možete unijeti znakove (naslove itd.) u snimljenu fotografiju. Nakon spremanja teksta
možete ga otisnuti s pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (→246).
→
[Playback] (Reprodukcija)→ [Title Edit]
1. Odaberite fotografiju (→235)
• Za fotografije s već otisnutim tekstom prikazuje se [
2. Unesite znakove
].
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
• Da biste izbrisali tekst, izbrišite sve znakove na zaslonu za unos teksta.
●Možete ispisati tekst uz pomoć softvera "PHOTOfunSTUDIO".
●Opcijom [Multi] (Više) možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kod videozapisa
• kod datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu
• kod fotografija snimljenih u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kod fotografija snimljenih s pomoću postavke [Quality] (Kvaliteta) [
], [
] ili [
]
[Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica)
Uredite ili izbrišite podatke o prepoznavanju lica za fotografije s netočnim podacima.
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Face Rec Edit] → [REPLACE]
(Zamjena) ili [DELETE] (Brisanje)
1. Upotrijebite
2. Upotrijebite
da biste odabrali fotografiju i pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali osobu i pritisnite [MENU/SET]
• Ako želite odabrati [DELETE], idite na 4. korak.
3. Upotrijebite
4.
[MENU/SET]
Upotrijebite
da biste odabrali osobu koju želite zamijeniti i pritisnite
da biste odabrali [Yes] (Da) i pritisnite [MENU/SET]
●Nakon što se podaci o prepoznavanju lica izbrišu, više ih nije moguće vratiti.
●Uredite podatke o prepoznavanju lica u jedinicama grupe za grupu slika. (Ne možete uređivati
podatke za svaku sliku u grupi.)
●Možete uređivati samo prvu sliku iz grupe.
239
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[RAW Processing] (Obrada RAW formata)
Možete s pomoću fotoaparata razviti fotografije snimljene u formatu RAW. Stvorene
fotografije spremit će se u formatu JPEG.
→
1. Pritisnite
[Playback] (Reprodukcija) → [RAW Processing]
da biste odabrali RAW-datoteku i
pritisnite [MENU/SET]
2. Pritisnite
da biste odabrali stavku i zatim pritisnite
[MENU/SET] za postavljanje
• Moguće je postaviti sljedeće stavke. Postavke koje se upotrebljavaju
tijekom snimanja primjenjuju se u vrijeme postavljanja.
[White Balance]
(Balans bijele
boje)
Možete odabrati balans bijele boje radi podešavanja. Kada odaberete
stavku s [
], možete razviti fotografije s pomoću istih postavki koje su
se primijenile za snimanje.
[Brightness
correction]
(Ispravljanje
svjetline)
Možete ispraviti svjetlinu u rasponu od –2 EV do +2 EV.
[Photo Style] (Stil
fotografije)
Možete odabrati efekte funkcije [Photo Style].
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
Možete odabrati postavke za [i.Dynamic].
[Contrast] (Kontrast)
Možete podesiti kontrast.
[Highlight] (Bijelo zasićeno
područje)
Možete podesiti svjetlinu istaknutog područja.
[Shadow] (Sjena)
Možete podesiti svjetlinu zatamnjenog područja.
[Saturation]
(Zasićenost) /
[Color Tone]
(Ton boje)
Možete podesiti zasićenost. (Možete podesiti boje kada je odabrana
funkcija [Monochrome] (Monokromatski efekt), [L.Monochrome] (L.
monokromatski efekt) ili [L.Monochrome D] (L. monokromatski D-efekt)
za [Photo Style].)
[Filter Effect]
(Efekt filtra)
Možete odabrati efekt filtra. (Samo kada je u postavci [Photo Style]
odabrana funkcija [Monochrome], [L.Monochrome] ili [L.Monochrome D].)
[Grain Effect]
(Zrnasti efekt)
Možete postaviti zrnatost. (Samo kada je u postavci [Photo Style]
odabrana funkcija [Monochrome], [L.Monochrome] ili [L.Monochrome D].)
[Noise Reduction]
(Smanjenje smetnji)
[i.Resolution]
(i.Razlučivost)
Možete postaviti smanjenje smetnji.
[Sharpness] (Oštrina)
[More Settings]
(Više postavki)
240
Možete odabrati postavke za [i.Resolution].
Možete podesiti dojam razlučivosti.
Upotrijebite
da biste odabrali stavke i pritisnite [MENU/SET] da
biste izvršili sljedeće radnje.
[Reinstate Adjustments] (Vraćanje podešenja): Možete vratiti
postavke na postavke koje su se upotrebljavale tijekom snimanja.
[Color Space] (Prostor boje): Možete odabrati postavku [Color Space]
u postavkama [sRGB] ili [AdobeRGB].
[Picture Size] (Veličina slike): Možete odabrati veličinu slike ([L]
(Velika), [M] (Srednja) ili [S] (Mala)) JPEG-datoteke prilikom spremanja
fotografija.
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
3. Pritisnite [MENU/SET] za dovršetak postavljanja
• Ponovno se pojavljuje zaslon iz 2. koraka. Da biste postavili još jednu stavku, ponovite korake
od 2. do 3. koraka.
4. Pritisnite
[MENU/SET]
da biste odabrali [Begin Processing] (Početak obrade) i pritisnite
■ Postavljanje stavki
Kada odaberete stavku, pojavit će se zaslon za postavljanje.
Radnja
/
Radnja
dodirom
Opis
Povlačenje
Upotrebljava se za podešavanje
[WB K Set]
(Postavljanje
temperature
balansa
bijele boje)
Upotrebljava se za prikaz zaslona
za postavljanje temperature boje
(Samo kada je funkcija [White
Balance] (Balans bijele boje)
postavljena na [
])
Upotrebljava se za prikaz zaslona za
precizno podešavanje balansa bijele
[Adjust.]
(Podešavanje) boje (Samo kada je postavljena
funkcija [White Balance])
[DISP.]
(Prikaz)
[DISP.]
Upotrebljava se za prikaz zaslona
za usporedbu
[MENU/SET]
[Set]
(Postavi)
Upotrebljava se za dovršetak
podešavanja i povratak na zaslon
za odabir stavki
Set
-2-10+1+2
Adjust.
Set
• Ako ste odabrali funkciju [Noise Reduction], [i.Resolution] ili [Sharpness], ne prikazuje
se zaslon za usporedbu.
• Fotografiju možete uvećati i brzim dodirivanjem zaslona dva puta. (Ako je prikaz bio
uvećan, umanjuje se za isti omjer uvećanja.)
241
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
Sljedeće radne metode služe za podešavanja na zaslonu za usporedbu.
Trenutačna postavka
Radnja
/
Radnja
dodirom
Opis
Povlačenje
Upotrebljava se za podešavanje
[DISP.] (Prikaz)
[DISP.]
[MENU/SET]
[Set]
(Postavi)
Upotrebljava se za povratak na
zaslon za postavljanje
Set
Upotrebljava se za dovršetak
podešavanja i povratak na zaslon
za odabir stavki
• Ako dodirnete sliku u sredini, uvećat će se. Ako dodirnete [
smanjiti na prvotnu veličinu.
], fotografija će se
●Rezultat datoteke formata RAW koja je izrađena u ovom fotoaparatu i datoteke formata RAW
koja je izrađena s pomoću softvera "SILKYPIX Developer Studio" neće biti u potpunosti jednak.
●Fotografija formata RAW snimljena na ovom fotoaparatu uvijek se sprema u formatu postavljenom
na [4:3] (5184×3888), ali ako primijenite funkciju [RAW Processing] (Obrada RAW formata) iz
izbornika [Playback] (Reprodukcija), fotografija će se obraditi u formatu postavljenom kao i za
vrijeme snimanja, a primijenit će se kut prikaza postavljen funkcijom [Ex. Tele Conv.] ([Rec])
(Dodatna telekonverzija (Snimanje).)
●Uvećane slike snimljene s pomoću funkcije [Ex. Tele Conv.] ([Rec]) ne mogu se obraditi ako je
postavka [Picture Size] (Veličina slike) veća od veličine fotografija u vrijeme snimanja.
●Postavka za [White Balance] (Balans bijele boje) fotografija snimljenih s pomoću funkcije [Multi
Exp.] (Višestruka ekspozicija) fiksno je postavljena na postavku koja se upotrebljavala za vrijeme
snimanja.
●Pojedinačno uređujte grupne fotografije. Uređene slike spremit će se odvojeno od izvornih
grupnih fotografija.
●Kada je priključen HDMI-mikrokabel, onemogućena je funkcija [RAW Processing].
●Možete primijeniti obradu RAW formata na fotografije snimljene samo s pomoću ovog uređaja.
[4K PHOTO Bulk Saving] (Spremanje velike grupe 4K-fotografija)
Možete spremiti fotografije snimljene tijekom 5 sekundi 4K-snimke iz datoteke s
4K-fotografijama snimljenima u nizu.
→
[Playback] (Reprodukcija) → [4K PHOTO Bulk Saving]
1. Upotrijebite
da biste odabrali datoteke s 4K-fotografijama snimljenima
u nizu i pritisnite [MENU/SET]
• Ako je vrijeme snimanja u nizu 5 sekundi ili manje, svi se kadrovi mogu spremiti kao fotografija.
2. Odaberite prvi kadar koji će se spremiti kao fotografija (→125, 126)
• Fotografija će se spremiti u formatu JPEG kao jedna grupa slika snimljenih u nizu.
242
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Light Composition] (Svijetla kompozicija)
Odaberite više kadrova iz datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu koje želite
spojiti. Dijelovi fotografije koji su svjetliji od prethodnog kadra postavit će se preko
prethodnog kadra kako bi se kadrovi spojili u jednu fotografiju.
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Light Composition]
1. Upotrijebite
da biste odabrali datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u
nizu i pritisnite [MENU/SET]
2. Odaberite način spajanja i pritisnite [MENU/SET]
■ [Composite Merging] (Kompozitno spajanje): Odabir kadrova za spajanje
Povucite pomičnu traku ili upotrijebite
Pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali kadrove za spajanje
• Pohranjuju se odabrani kadrovi, a prikaz se vraća na zaslon
pregleda.
• Upotrijebite
da biste odabrali stavke i pritisnite [MENU/SET]
da biste izvršili sljedeće radnje.
– [Next] (Dalje): Omogućuje vam da odaberete kadrove za
spajanje.
– [Reselect] (Ponovno odaberi): Omogućuje vam uklanjanje
prethodno odabranog kadra i
odabir druge slike.
Ponovite korake – da biste odabrali više kadrova za spajanje (do 40 kadrova)
Pritisnite da biste odabrali [Save] (Spremanje), a zatim pritisnite [MENU/SET]
■ [Range Merging] (Rasponsko spajanje): Odabir raspona za spajanje
Odaberite kadar prve fotografije i zatim pritisnite [MENU/SET]
• Metoda odabira jednaka je kao i u koraku
postavke [Composite Merging].
Odaberite kadar posljednje fotografije i zatim pritisnite [MENU/SET]
3. Na zaslonu za potvrdu odaberite [Yes] (Da) i pritisnite [MENU/SET]
• Fotografije će se spremiti u formatu JPEG. Memoriraju se i podaci o snimanju (podaci Exif)
prvoga kadra, poput brzine zatvarača, otvora blende i ISO-osjetljivosti.
243
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Sequence Composition] (Kompozicija slijeda)
Odaberite više kadrova iz datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu da biste stvorili
kompoziciju slijeda objekta u pokretu u jednoj fotografiji.
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Sequence Composition]
1. Upotrijebite
da biste odabrali datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u
nizu i pritisnite [MENU/SET]
2. Odaberite kadrove za spajanje
Odaberite kadrove tako da se objekt u pokretu ne preklapa na prethodnim i
sljedećim kadrovima. (Kompozicija slijeda možda se neće ispravno stvoriti ako se
objekt preklapa.)
Povucite pomičnu traku ili upotrijebite
Pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali kadrove za spajanje
• Pohranjuju se odabrani kadrovi, a prikaz se vraća na zaslon
pregleda.
• Upotrijebite
da biste odabrali stavke i pritisnite [MENU/SET]
da biste izvršili sljedeće radnje.
– [Next] (Dalje): Omogućuje vam da odaberete kadrove za
spajanje.
– [Reselect] (Ponovno odaberi): Omogućuje vam uklanjanje
prethodno odabranog kadra i
odabir druge slike.
Ponovite korake –
da biste odabrali više kadrova za spajanje (od 3 do 40
kadrova)
Pritisnite
da biste odabrali [Save] (Spremanje), a zatim pritisnite [MENU/SET]
3. Na zaslonu za potvrdu odaberite [Yes] (Da) i pritisnite [MENU/SET]
• Fotografije će se spremiti u formatu JPEG. Memoriraju se i podaci o snimanju (podaci Exif)
prvoga kadra, poput brzine zatvarača, otvora blende i ISO-osjetljivosti.
Savjeti za funkciju [Sequence Composition]
Preporučujemo uporabu tronošca za snimanje fotografija s pomoću funkcije [Sequence Composition].
244
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova)
Nepotrebni dijelovi snimljeni na fotografijama mogu se izbrisati.
• Radnju brisanja možete izvršiti samo
upravljanjem dodirom. [Clear Retouch]
automatski omogućuje upravljanje
dodirom.
→
[Playback] (Reprodukcija)→ [Clear Retouch]
1. Upotrijebite
[MENU/SET]
da biste odabrali fotografiju i pritisnite
2. Povucite prst preko dijela koji želite izbrisati
• Dijelovi koji će se izbrisati bit će označeni bojom.
• Dodirom na [Undo] (Poništavanje) obojeni dijelovi vraćaju se na
prethodno stanje.
REMOVE
SCALING
Undo
Set
Brisanje detalja (uvećani prikaz)
Touch [SCALING] (Dimenzioniranje)
• Na zaslonu osjetljivom na dodir udaljite dva spojena prsta da
biste uvećali i približite dva razdvojena prsta da biste umanjili.
• Povlačenjem zaslona možete pomicati uvećani dio.
Dodirnite [REMOVE] (Uklanjanje)
• To će vas vratiti na radnju povlačenja prsta preko dijela koji
želite izbrisati. Dio koji želite izbrisati može se povući i dok je
fotografija uvećana.
REMOVE
SCALING
Undo
3. Dodirnite [Set] (Postavi)
4. Dodirnite [Save] (Spremanje) ili pritisnite [MENU/SET]
●Fotografije mogu izgledati neprirodno jer se pozadina izbrisanih dijelova umjetno stvara.
●Pojedinačno uređujte grupne fotografije. Uređene slike spremit će se odvojeno od
izvornih grupnih fotografija.
●Nije dostupno kada se upotrebljava tražilo.
●Kada je priključen HDMI-mikrokabel, onemogućena je funkcija [Clear Retouch].
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kod panoramskih fotografija
• kod videozapisa
• kod datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu
• kod fotografija snimljenih u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kod fotografija snimljenih s pomoću postavke [Quality] (Kvaliteta) [
245
]
Set
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
Na snimljene fotografije možete otisnuti datum i vrijeme snimanja, imena, odredišta
putovanja, datume putovanja itd.
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Text Stamp]
1. Odaberite fotografiju (→235)
• Ako je na fotografiji otisnut tekst, na zaslonu se pojavljuje [
2. Upotrijebite
].
da biste odabrali [Set] (Postavi) i pritisnite [MENU/SET]
[Shooting
Date] (Datum
snimanja)
[W/O TIME] (Bez vremena): Otisak datuma snimanja
[WITH TIME] (S vremenom): Otisak datuma i vremena snimanja
[Name] (Ime)
: Otisak imena memoriranog funkcijom prepoznavanja lica
: Otisak imena memoriranog u funkciji [Profile Setup] (Postavljanje
profila)
[Location]
(Lokacija)
Otisak lokacije memorirane u datumu putovanja [Travel Date] u izborniku
[Setup] (Postavljanje)
[Travel Date]
(Datum
putovanja)
Otisak broja dana koji su protekli od dana putovanja postavljenog kao
[Travel Date] u izborniku [Setup]
[Title] (Naslov)
Otisak teksta memoriranog u funkciji [Title Edit] (Uređivanje naslova)
3. Pritisnite gumb [Q.MENU/ ] (Brzi izbornik)
4. Upotrijebite da biste odabrali [OK] (U redu) i pritisnite [MENU/SET]
●Za fotografije s datumskim oznakama nemojte tražiti ispis datuma u fotografskom studiju
niti ispisivati datum na pisaču. (Ispisi datuma mogu se preklapati.)
●Opcijom [Multi] (Više) možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
●Kvaliteta fotografije može biti grublja.
●Ako otisnete tekst na slike u grupi, uređene slike spremit će se odvojeno od izvornih grupnih
fotografija.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kod videozapisa
• kod datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu
• kod fotografija snimljenih u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kod fotografija snimljenih s pomoću postavke [Quality] (Kvaliteta) [
• kod panoramskih fotografija
• kod fotografija na koje je već otisnut drugi tekst
• kod fotografija snimljenih bez postavljanja sata
246
]
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Resize] (Promjena veličine)
Veličina fotografije može se smanjiti da bi se olakšalo slanje privitaka e-poštom i uporaba
na web-stranicama itd.
→
[Playback] (Reprodukcija)→ [Resize]
1. Odaberite fotografiju i veličinu
[Single] (Jedna)
Upotrijebite
Upotrijebite
da biste odabrali fotografiju i pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali veličinu i pritisnite [MENU/SET]
Set
[Multi] (Više) (do 100 fotografija)
Upotrijebite
da biste odabrali veličinu i pritisnite [MENU/SET]
Upotrijebite
da biste odabrali fotografiju i pritisnite
[MENU/SET] (ponovite)
• Da biste poništili → Ponovno pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) da biste izvršili radnju
1
2
3
4
5
6
OK
●Kvaliteta slike smanjit će se nakon promjene veličine.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kod videozapisa
• kod datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu
• kod fotografija snimljenih u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kod fotografija snimljenih s pomoću postavke [Quality] (Kvaliteta) [
• kod panoramskih fotografija
• kod grupnih fotografija
• kod fotografija na koje je već otisnut drugi tekst
247
]
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Cropping] (Obrezivanje)
Uvećajte fotografije i obrežite neželjena područja.
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Cropping]
1. Upotrijebite
da biste odabrali fotografiju i pritisnite [MENU/SET]
2. Odaberite područje koje želite obrezati i pritisnite [MENU/SET]
Radnja
Radnja dodirom
Opis
Uvećavanje slike
Smanjivanje slike
Povlačenje
Pomicanje uvećanog područja
●Pojedinačno uređujte grupne fotografije. Uređene slike spremit će se odvojeno od izvornih
grupnih fotografija.
●Originalni podaci funkcije prepoznavanja lica neće se sačuvati nakon obrezivanja fotografije.
●Kvaliteta slike smanjit će se nakon obrezivanja.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• kod videozapisa
• kod datoteka s 4K-fotografijama snimljenima u nizu
• kod fotografija snimljenih u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
• kod fotografija snimljenih s pomoću postavke [Quality] (Kvaliteta) [
• kod panoramskih fotografija
• kod fotografija na koje je već otisnut drugi tekst
]
[Rotate] (Zakretanje)
Možete ručno zakretati fotografiju za 90 stupnjeva.
• Ne možete odabrati [Rotate] kada je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)
postavljena na [OFF] (Isklj.).
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Rotate]
1. Upotrijebite
2. Upotrijebite
[
[
248
da biste odabrali fotografiju i pritisnite [MENU/SET]
da biste odabrali smjer zakretanja
i pritisnite [MENU/SET]
]: Zakrenite fotografiju za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu.
]: Zakrenite fotografiju za 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu.
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
Jedan videozapis može se podijeliti na 2 dijela. To je korisno kad želite zadržati samo
određene scene ili ako želite izbrisati nepotrebne scene da biste povećali slobodan
prostor na kartici, primjerice tijekom putovanja.
→
[Playback] (Reprodukcija)→ [Video Divide]
1. Upotrijebite
[MENU/SET]
2.
da biste odabrali videozapis koji želite podijeliti i pritisnite
Pritisnite na mjestu na kojem želite podijeliti
videozapis da biste ga pauzirali
• Ako pritisnete
tijekom pauze, možete preciznije podesiti
položaje za dijeljenje u videozapisu.
3. Pritisnite
• Originalni videozapis koji se podijelio ne pohranjuje se.
(Ostaju samo 2 videozapisa koja su nastala nakon podjele.)
●Tijekom podjele nemojte isključiti fotoaparat niti ukloniti karticu ili bateriju. Ako to učinite,
videozapis će se možda izbrisati.
●Videozapise ne možete dijeliti na mjestu blizu početka ili kraja videozapisa.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
• kod videozapisa s kratkim vremenom snimanja
[Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u intervalima)
Možete stvoriti videozapis od grupnih slika koje su snimljene s pomoću funkcije [Time
Lapse Shot].
→
[Playback] → [Time Lapse Video]
1. Upotrijebite
2.
249
da biste odabrali [Time Lapse Shot] za grupu slika i pritisnite
[MENU/SET]
Stvorite videozapis nakon odabira načina izrade
• Pojedinosti potražite u 5. koraku i koracima koji slijede u dijelu (→146).
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije)
Možete stvoriti videozapis od grupnih slika koje su snimljene s pomoću funkcije [Stop
Motion Animation].
→
[Playback] (Reprodukcija)→ [Stop Motion Video]
1. Upotrijebite
da biste odabrali grupu stop animacije i pritisnite [MENU/SET]
2. Stvorite videozapis nakon odabira načina izrade
• Pojedinosti potražite u 8. koraku i koracima koji slijede (→149).
[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)
Ovaj način rada omogućuje okomiti prikaz fotografija ako su snimljene u okomitom
položaju fotoaparata.
→
[Playback] → [Rotate Disp.] → [ON] (Uklj.)
●Kada fotografije reproducirate na računalu, one će se prikazivati zakrenute samo ako su
operacijski sustav ili softver kompatibilni s formatom Exif. Exif je format datoteka za fotografije
kojim se omogućuje dodavanje podataka o snimanju itd. Proizvela ga je tvrtka "JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association)".
[Picture Sort] (Raspoređivanje slika)
Možete postaviti redoslijed prikaza za reprodukciju slika na ovom uređaju.
→
[Playback] → [Picture Sort]
[FILE NAME]
(Naziv datoteke)
Prikaz fotografija prema redoslijedu naziva mape ili datoteke. Ovaj format
prikaza omogućuje vam da lakše pronađete lokaciju pohrane fotografije na
kartici.
[DATE/TIME]
(Datum/vrijeme)
Prikaz fotografija u kronološkom redoslijedu u skladu s datumom i vremenom
snimanja fotografija. Kada se fotografije snimaju s pomoću nekoliko
fotoaparata i pohranjuju na istoj kartici, ovaj format prikaza omogućuje vam da
lakše pronađete određenu fotografiju.
●Fotografije se možda neće odmah prikazati prema datumu i/ili vremenu [DATE/TIME] čim se
kartica umetne u uređaj. U tom slučaju pričekajte trenutak i fotografije će se prikazati prema
redoslijedu u skladu s datumom i/ili vremenom [DATE/TIME].
250
Uporaba funkcija izbornika
Popis izbornika
[Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
Ovime se postavlja koja će opcija, [Yes] (Da) ili [No] (Ne), prvo biti označena kad se
prikaže zaslon za potvrdu brisanja fotografije.
U trenutku kupnje postavljeno je na ["No" first] (Prvo "Ne").
→
[Playback] (Reprodukcija) → [Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
["Yes" first]
(Prvo "Da")
Prvo je označeno [Yes] tako da možete brzo brisati.
["No" first]
(Prvo "Ne")
Prvo je označeno [No]. Ovime se izbjegava slučajno brisanje fotografija.
251
Wi-Fi/Bluetooth
Što možete učiniti s pomoću funkcije Wi-Fi®/Bluetooth®
Uporaba fotoaparata povezivanjem s pametnim telefonom
• Upravljanje okidačem fotoaparata s pomoću pametnog telefona (udaljeno
snimanje) (→265)
• Reprodukcija ili spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu ili slanje slika
na stranice društvenih mreža (→269)
• Spajanje videozapisa snimljenih načinom kratkih filmova prema vlastitim
postavkama na pametnom telefonu (→273)
Proširenje opsega primjena povezivanjem
fotoaparata na pametni telefon koji je kompatibilan s
tehnologijom Niskoenergetski Bluetooth
• Uparivanje (postavljanje veze) (→257)
• Uključivanje/isključivanje fotoaparata s pomoću pametnog telefona (→264)
• Snimanje s pomoću opcije [B] (Bulb) (→267)
• Automatski prijenos slika na pametni telefon (→270)
• Bilježenje podataka o lokaciji pametnog telefona na snimljenoj slici (→272)
• Sinkronizacija sata fotoaparata s pametnim telefonom (→273)
Prikaz fotografija na TV prijamniku (→275)
Bežični ispis (→280)
Slanje fotografija na AV-uređaj (→281)
Slanje fotografija na računalo (→282)
Uporaba web-usluga (→284)
• U ovom se priručniku pojam "pametni telefon" rabi i za pametne telefone i za tablete
osim ako ako između njih ne postoji izrazita razlika.
252
Wi-Fi/Bluetooth
Funkcija Wi-Fi/Bluetooth
■ Prije uporabe
• Unaprijed unesite postavke datuma i vremena. (→40)
• Potrebna vam je bežična pristupna točka ili ciljni uređaj opremljen bežičnom
LAN-funkcijom da biste se koristili Wi-Fi funkcijom na ovom uređaju.
■ Osvjetljenje lampice bežične veze (plavo)
Svijetli: kada je funkcija Wi-Fi/Bluetooth uključena ili
povezana
Treperi: kod slanja podataka o fotografijama
• U opciji [Wireless Connection Lamp] (Lampica
bežične veze) u izborniku [Setup] (Postavljanje),
možete postaviti lampicu tako da ne svijetli/treperi.
(→225)
■ Gumb [Wi-Fi]
U ovim uputama za uporabu funkcijski gumb kojem je dodijeljena funkcija [Wi-Fi]
naziva se gumb [Wi-Fi]. (U vrijeme kupnje funkcija [Wi-Fi] dodijeljena je gumbu [Fn4]
(Funkcija 4) u načinu snimanja.)
• Gumb [Wi-Fi] može se postaviti zasebno za snimanje i reprodukciju (→60).
Pokretanje Wi-Fi funkcije (U načinu snimanja):
253
Dodirnite [
]
Dodirnite [
]
Wi-Fi/Bluetooth
Funkcija Wi-Fi/Bluetooth
■ Radnje koje je moguće izvesti pritiskom na gumb [Wi-Fi]
Ako pritisnete gumb [Wi-Fi] kada niste povezani na Wi-Fi vezu, fotoaparat
ulazi u stanje čekanja u kojem se može izravno povezati s pametnim telefonom.
(→260)
• Ako u to vrijeme pritisnete gumb [DISP.] (Prikaz), možete odabrati odredište iz povijesti
prethodnih veza i brzo se povezati. (→295)
Kada je fotoaparat povezan na Wi-Fi, možete pritisnuti gumb [Wi-Fi] i izvršiti
sljedeće radnje.
[Terminate the Connection] (Prekid veze) Prekida se Wi-Fi veza.
[Change the Destination] (Promjena
odredišta)
Prekida Wi-Fi vezu i omogućava odabir druge Wi-Fi
veze.
[Change Settings for Sending Images]
(Promjena postavki slanja slika)
Detalje potražite na (→278).
[Register the Current Destination to
Favorite] (Memoriranje trenutačnog
odredišta u favorite)
Memoriranje trenutačnog odredišta ili načina
povezivanja, tako da se sljedeći put jednostavno
možete povezati na isti način.
[Network Address] (Mrežna adresa)
Detalje potražite na (→297).
• Ovisno o funkciji Wi-Fi koja se upotrebljava ili odredištu povezivanja, možda nećete
moći izvršiti neke od ovih radnji.
254
Wi-Fi/Bluetooth
Funkcija Wi-Fi/Bluetooth
■ Opis načina
Kada je opcija "[Select a destination from History]", (Odabir
odredišta iz povijesti) itd. opisana u koraku, izvršite neku od
sljedećih radnji.
Radnje kursorskog gumba
Kursorskim gumbom odaberite [Select a destination from
History] i pritisnite [MENU/SET].
Radnje zaslona osjetljivog na dodir
Dodirnite [Select a destination from History].
●Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili bateriju ili se pomaknuti na područje na kojem
nema signala tijekom slanja slika.
●Fotoaparat se ne može upotrebljavati za povezivanje s javnim bežičnim LAN-vezama.
●Preporučujemo da potpuno napunite bateriju uređaja prije slanja fotografija.
●Prilikom slanja slika s pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa ovisno
o detaljima vašeg ugovora.
●Slike možda neće biti poslane u potpunosti, ovisno o uvjetima radiovalova. Dođe li do prekida
veze tijekom slanja slika, mogu se poslati slike kojima nedostaju dijelovi.
255
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
Možete udaljeno upravljati fotoaparatom s pomoću pametnog telefona.
Na vaš pametni telefon morate instalirati aplikaciju "Panasonic Image App" (u
daljnjem tekstu "Image App").
Instalacija aplikacije "Panasonic Image App" na pametni
telefon / tablet
Podržani
operacijski
sustavi
Postupak
instalacije
Android™: Android 4.2 ili novija inačica
(Za uporabu funkcije Bluetooth potrebna je inačica Android
5.0. ili novija)
iOS: iOS 9.0 ili novija (Funkcija Bluetooth ne može se upotrebljavati s
uređajem iPad 2)
Povežite uređaj na mrežu
(Android) Odaberite "Google Play™ Store"
(iOS) Odaberite "App Store"
Unesite "Panasonic Image App" ili "LUMIX" u polje za pretraživanje
Odaberite "Panasonic Image App" i instalirajte aplikaciju
• Upotrebljavajte najnoviju inačicu.
• Podržane inačice operacijskog sustava od veljače 2018. Podržane inačice operacijskog
sustava mogu se promijeniti bez prethodne najave.
• Moguće je da usluga neće ispravno funkcionirati ovisno o vrsti pametnog telefona.
Najnovije informacije o aplikaciji "Image App" potražite na navedenoj stranici za
podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Ovo je web-mjesto dostupno samo na
engleskom jeziku.)
• Pri preuzimanju aplikacije putem mreže mobilnog telefona moguća je naplata velike
količine prometa, ovisno o detaljima vašeg ugovora.
• Detalje o radnom postupku itd. potražite u funkciji [Help] (Pomoć) u izborniku "Image
App".
• Kada upravljate aplikacijom "Image App" na pametnom telefonu koji je
povezan s fotoaparatom putem Wi-Fi veze, možda se neće prikazati funkcija [Help] na
aplikaciji "Image App" ovisno o pametnom telefonu. U tom slučaju, nakon prekida veze
s fotoaparatom, ponovno povežite pametni telefon na mrežu mobilnog telefona ili na
Wi-Fi usmjerivač i prikazat će se funkcija [Help] u aplikaciji "Image App".
• Neki zasloni i informacije pružene u ovom dokumentu mogu se razlikovati ovisno o
podržanom operativnom sustavu i inačici aplikacije "Image App".
256
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon kompatibilan s
tehnologijom Niskoenergetski Bluetooth
Možete povezati fotoaparat na pametni telefon s pomoću Bluetooth veze.
Podržani
pametni telefoni
Android: Android 5.0 ili novija inačica opremljena funkcijom Bluetooth
4.0 ili novijom (osim onih koji ne podržavaju tehnologiju
Niskoenergetskog Bluetootha)
iOS: iOS 9.0 ili novija inačica (osim uređaja iPad 2)
■ Prvo povezivanje
Samo prvi puta trebate postaviti uparivanje (vezu). Nakon što postavite uparivanje,
automatski se uspostavlja Wi-Fi veza.
(Na fotoaparatu)
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] →
[Bluetooth] → [SET] (Postavi) → [Pairing] (Uparivanje)
• Fotoaparat ulazi u stanje čekanja i prikazuje naziv uređaja.
(Na pametnom telefonu)
Pokrenite "Image App"
• Ako se prikazuje poruka koja ukazuje da pametni telefon traži fotoaparate, zatvorite poruku.
Odaberite [Bluetooth]
Uključite Bluetooth
Odaberite naziv uređaja koji će se prikazivati na zaslonu fotoaparata s popisa
[Camera enable to be registered] (Uključivanje memoriranja fotoaparata)
• Uspostavit će se Bluetooth veza fotoaparata i pametnog telefona.
(Za uređaje Android) Wi-Fi veza uspostavit će se odabirom na [Connection]
(Povezivanje).
Ako upotrebljavate uređaj Android, slijedite korake da biste dovršili postavljanje.
Prijeđite na korake u nastavku samo ako upotrebljavate uređaj iOS [iPhone/iPod touch/iPad].
• Ako se [Wi-Fi Password] (Lozinka za Wi-Fi) (→297) postavi na [OFF] (Isklj.) na fotoaparatu,
odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije). (U trenutku kupnje, [Wi-Fi Password]
(Lozinka za Wi-Fi) postavljena je na [OFF] (Isklj.))
• Ako je funkcija [Wi-Fi Password] na fotoaparatu postavljena na [ON] (Uklj.), trebate postaviti profil.
Postavite profil
• Ako je pametni telefon zaštićen lozinkom, unesite lozinku da biste otključali pametni telefon.
Izađite iz preglednika
257
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
Uključite Wi-Fi funkciju u izborniku postavki
Na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcija, odaberite SSID
prikazan na fotoaparatu. (Naziv uređaja odabran u .
koraku)
• Ako se SSID ne prikazuje, možda će se prikazivati nakon što isključite i
uključite funkciju Wi-Fi.
• Kada trebate promijeniti povezani uređaj, slijedite poruku na zaslonu
da biste promijenili postavku.
Pokrenite "Image App"
• Upareni pametni telefon memorirat će se kao upareni uređaj
nakon povezivanja putem Wi-Fi funkcije.
■Povezivanje na upareni pametni telefon (drugo i sva sljedeća
povezivanja)
(Na fotoaparatu)
Uključite funkciju Bluetooth
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ON] (Uklj.)
(Na pametnom telefonu)
Pokrenite "Image App"
• Ako se prikazuje poruka koja ukazuje da pametni telefon traži fotoaparate, zatvorite poruku.
Odaberite [Bluetooth]
Uključite Bluetooth
Odaberite naziv uređaja koji će se prikazivati na zaslonu fotoaparata s popisa [Camera
registered] (Memorirani fotoaparat)
• Čak i ako postavite uparivanje s više pametnih telefona, istovremeno se možete
povezati samo na jedan pametni telefon.
■Prekid Bluetooth veze
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [OFF] (Isklj.)
• Veza će se prekinuti, a funkcija Bluetooth fotoaparata isključiti.
• Čak i ako prekinete vezu, informacije o uparivanju neće se izbrisati.
258
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
■Brisanje informacija o uparivanju
(Na fotoaparatu)
Postavite izbornik
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [SET] (Postavi)
→ [Delete] (Brisanje)
Odaberite pametni telefon koji želite izbrisati
(Na pametnom telefonu)
Odaberite fotoaparat (naziv uređaja) za koji želite izbrisati informacije o uparivanju iz
popisa [Camera registered] (Memorirani fotoaparat) i izbrišite memoriranje.
●[
] se prikazuje na zaslonu za snimanje kada se poveže Bluetooth uređaj. Ako je uključena
funkcija Bluetooth, ali pametni telefon nije povezan, prikazani simbol [ ] bit će poluproziran.
●Kada uparivanje pametnog telefona i fotoaparata potraje, izbrišite informacije o uparivanju oba
uređaja i ponovno ih memorirajte. Ovo će omogućiti pravilno prepoznavanje uređaja.
●Moguće je memorirati do 16 pametnih telefona. Ako pokušate memorirati više od 16
uređaja, zamijenit će se pametni telefon s najstarijom poviješću memoriranja.
●Izvršavanjem opcije [Reset Network Settings] (Izvorne mrežne postavke) izbrisat će se
memorirane informacije o uređaju.
259
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon koji ne podržava
tehnologiju Niskoenergetskog Bluetootha
Povežite se na pametni telefon putem Wi-Fi mreže.
• Također se možete povezati putem Wi-Fi mreže na pametni telefon koji podržava
Niskoenergetski Bluetooth tako da slijedite iste korake.
Povezivanje bez uporabe lozinke
Možete lako uspostaviti Wi-Fi vezu na ovom uređaju bez unošenja lozinke na pametnom
telefonu.
(Na fotoaparatu)
→ [Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) →
[New Connection] (Nova veza) → [Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz i pregled)
SSID
• Prikazuju se podaci potrebni za izravno povezivanje pametnog
telefona s ovim uređajem (SSID).
• Podaci se mogu prikazati i pritiskom na gumb [Wi-Fi] na fotoaparatu.
(Na pametnom telefonu)
1. Uključite Wi-Fi funkciju u izborniku postavki
2. Odaberite SSID prikazan na zaslonu fotoaparata
3. Pokrenite "Image App"
• Kad se na fotoaparatu prikaže zaslon za potvrdu povezivanja, odaberite
[Yes] (Da) i pritisnite [MENU/SET]. (Samo kada se povezujete po prvi put.)
U trenutku kupnje funkcija [Wi-Fi Password] (Lozinka za Wi-Fi) postavljena je na
[OFF] (Isklj.).
Kada se povezujete putem Wi-Fi veze, provjerite je li uređaj koji se prikazuje na
zaslonu fotoaparata za potvrdu povezivanja onaj na koji se želite povezati. Čak i ako
se prikazuje pogrešan uređaj, moći ćete se povezati na njega ako odaberete "Da". Ako
se čini da u blizini postoje drugi uređaji s omogućenom Wi-Fi vezom, preporučujemo
da postavite funkciju [Wi-Fi Password] (Lozinka za Wi-Fi) na [ON] (Uklj.) (→297).
260
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
Postavljanje veze s pomoću lozinke
Kada je funkcija [Wi-Fi Password] (Lozinka za Wi-Fi) postavljena na [ON] (Uklj.), možete
povećati sigurnost s pomoću ručnog unosa ili QR-koda za autorizaciju lozinke.
Priprema
(Na fotoaparatu) Postavite [Wi-Fi Password] (Lozinka za Wi-Fi) na [ON]. (→297)
■ Kod povezivanja očitavanjem QR-koda
(Na fotoaparatu)
→ [Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) →
[New Connection] (Nova veza) → [Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz i pregled)
SSID i lozinka
QR kod
• Prikazuju se informacije (QR-kod, SSID i lozinka) potrebne za izravno
povezivanje pametnog telefona s uređajem.
• Podaci se mogu prikazati i pritiskom na gumb [Wi-Fi] na fotoaparatu.
(Na pametnom telefonu)
Pokrenite "Image App"
Odaberite "QR code"
• Kada je pametni telefon povezan s bežičnom pristupnom točkom, prikaz funkcije [QR code]
(QR-kod) može potrajati.
• (Za iOS-uređaje) Pojavljuje se zaslon za potvrdu. Odaberite [OK] (U redu) za nastavak rada.
S pomoću aplikacije "Image App" skenirajte QR-kod prikazan na zaslonu fotoaparata
• Ako pritisnete [MENU/SET] na fotoaparatu, uvećat će se QR-kod.
Ako upotrebljavate uređaj Android, slijedite korake da biste dovršili postavljanje.
Prijeđite na korake u nastavku samo ako upotrebljavate uređaj iOS [iPhone/iPod touch/iPad].
Postavite profil
• Ako je pametni telefon zaštićen lozinkom, unesite lozinku da biste otključali pametni telefon.
Izađite iz preglednika
Uključite Wi-Fi funkciju u izborniku postavki
Na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi, odaberite SSID
prikazan na fotoaparatu
Pokrenite "Image App"
• (Za iOS-uređaje) Nije potrebno ponavljati korake od do
drugog puta.
261
nakon
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
■ Postavljanje veze s pomoću ručnog unosa lozinke
(Na fotoaparatu)
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) →
[New Connection] (Nova veza) → [Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz i pregled)
SSID i lozinka
QR-kod
• Prikazuju se informacije (QR-kod, SSID i lozinka) potrebne za
izravno povezivanje pametnog telefona s uređajem.
• Podaci se mogu prikazati i pritiskom na gumb [Wi-Fi] na
fotoaparatu.
(Na pametnom telefonu)
Uključite Wi-Fi funkciju u izborniku postavki
Na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi, odaberite SSID
prikazan na fotoaparatu
Unesite lozinku prikazanu na fotoaparatu (Samo kod prvog
povezivanja)
Pokrenite "Image App"
Promjena načina povezivanja putem Wi-Fi veze
Da biste promijenili način povezivanja, slijedite korake u nastavku:
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funkcija Wi-Fi) → [New Connection] (Nova
veza) → [Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz i
pregled) → Gumb [DISP.] (Prikaz)
ili
→ Gumb [DISP.] (Prikaz) → [New Connection]
(Nova veza) → [Remote Shooting & View] (Udaljeni
prikaz i pregled) → Gumb [DISP.] (Prikaz)
262
Wi-Fi/Bluetooth
Povezivanje fotoaparata na pametni telefon
■ Kada se povezujete [Via Network] (Mrežom)
(Na fotoaparatu)
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i pritisnite [MENU/SET]
• Povežite fotoaparat s bežičnom pristupnom točkom načinom povezivanja (→291)
(Na pametnom telefonu)
Uključite Wi-Fi funkciju u izborniku postavki
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite povezati i postavite
Pokrenite "Image App"
■ Kada se izravno povezujete opcijom [Direct] (Izravno)
(Na fotoaparatu)
Odaberite [Direct] (Izravno) i pritisnite [MENU/SET]
• Povežite fotoaparat s pametnim telefonom načinom povezivanja (→294).
(Na pametnom telefonu)
Pokrenite "Image App"
Prekid Wi-Fi veze
1. Postavite fotoaparat na način snimanja
• Pritisnite okidač dopola da biste se vratili na način snimanja.
2. Odaberite stavke izbornika fotoaparata da biste
prekinuli Wi-Fi vezu
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Wi-Fi funkcija) → [Yes] (Da)
• Vezu možete prekinuti i pritiskom gumba [Wi-Fi] na fotoaparatu.
3. Na pametnom telefonu zatvorite aplikaciju "Image App"
●Prilikom snimanja pametnim telefonom uz pomoć funkcije prije 4K-snimanja u nizu, prekinite vezu
nakon što se prebacite na 4K-snimanje u nizu pritiskom na gumb [Q.MENU/
na fotoaparatu.
263
] (Brzi izbornik/
)
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
■ Potrebni način bežičnog povezivanja
Potrebni način bežičnog povezivanja razlikuje se ovisno o funkciji koja se
upotrebljava nakon povezivanja na pametni telefon.
Potrebno bežično
povezivanje
Podrška za Niskoenergetski Bluetooth
Bluetooth
Označava da se funkcija može upotrebljavati s pametnim telefonima koji
podržavaju Niskoenergetski Bluetooth.
Wi-Fi
Označava da se funkcija može upotrebljavati s pametnim telefonima ne
koji podržavaju Niskoenergetski Bluetooth.
Označava da se funkcija može upotrebljavati s pametnim telefonima koji
podržavaju Niskoenergetski Bluetooth.
• Označava da je za funkciju potrebno povezivanje na pametni telefon s
pomoću Bluetootha i Wi-Fi veze.
Uključivanje/isključivanje fotoaparata s pomoću pametnog telefona
Potrebno bežično povezivanje: Bluetooth Wi-Fi
Čak i kad je fotoaparat isključen, možete ga daljinski uključiti
i njime upravljati s pametnog telefona. Ova vam funkcija
omogućuje da uključite fotoaparat s udaljene lokacije i snimate
fotografije ili pregledavate slike na fotoaparatu čak i kada se
nalazi u vašoj torbi.
1. Uspostavite Bluetooth vezu s pametnim telefonom (→257)
2. Odaberite izbornik fotoaparata
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] → [Remote Wakeup]
(Udaljeno uključivanje) → [ON] (Uklj.)
3. Postavite prekidač [ON/OFF] (Uklj./isklj.) fotoaparata na [OFF] (Isklj.)
4. Na pametnom telefonu pokrenite aplikaciju "Image App" i postavite funkciju
5.
Bluetooth u stanje u kojem se može uspostaviti veza (stanja čekanja)
Upravljajte pametnim telefonom
Odaberite [
]
Odaberite [Remote operation] (Daljinsko upravljanje)
• Fotoaparat se automatski uključi, čime se omogućuje automatsko uspostavljanje Wi-Fi veze.
– (Za iOS-uređaje) Ovisno o statusu veze na pametnom telefonu, možda ćete trebati
promijeniti povezani uređaj na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcije. Slijedite poruku na
zaslonu na pametnom telefonu da biste promijenili postavku.
264
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
■Isključivanje fotoaparata s pomoću pametnog telefona
Odaberite [
Odaberite [
]
OFF] (
Isklj.)
●Kada je [Remote Wakeup] (Udaljeno uključivanje) postavljeno na [ON] (Uklj.), funkcija Bluetooth
nastavlja s radom čak i nakon što se fotoaparat isključi, zbog čega će se trošiti baterija.
Upravljanje okidačem fotoaparata s pomoću
pametnog telefona (Udaljeno snimanje)
Potrebno bežično povezivanje: Wi-Fi
1. Povežite se s pametnim telefonom (→256)
2. Upravljajte pametnim telefonom
Ako je fotoaparat već povezan na pametni telefon s pomoću Bluetootha, odaberite [
]→
[Remote operation] (Daljinsko upravljanje).
(Za iOS-uređaje) Ovisno o statusu veze na pametnom telefonu, možda ćete trebati promijeniti po
vezani uređaj na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcije. Slijedite poruku na zaslonu na pametnom
telefonu da biste promijenili postavku.
Odaberite [
]
Snimite fotografije
• Snimljene fotografije spremaju se na fotoaparat.
• Neke postavke nisu dostupne.
■ Postavljanje većeg prioriteta između fotoaparata i pametnog telefona rad
izvršavanja radnji
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) → [Priority of Remote Device] (Prioritet daljinskih uređaja)
[Camera]
(Fotoaparat)
Omogućuje izvršavanje radnji fotoaparatom i pametnim telefonom.
• Postavke kotačića fotoaparata itd. ne mogu se promijeniti s pomoću
pametnog telefona.
[Smartphone]
(Pametni
telefon)
Omogućuje izvršavanje radnji samo s pomoću pametnog telefona tijekom
udaljenog snimanja.
• Kotačićem fotoaparata može se upravljati i s pomoću pametnog telefona.
• Da biste prekinuli udaljeno snimanje, pritisnite bilo koje gumbe na
fotoaparatu da biste uključili zaslon i odaberite [Cancel] (Poništi).
• Nije moguće promijeniti postavku ove funkcije dok je veza aktivna.
265
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• u načinu panoramskog snimanja (kada je [Priority of Remote Device] (Prioritet daljinskog
uređaja) postavljen na [ ] ([Smartphone]) (Pametni telefon), možete se privremeno prebaciti na
Program automatske ekspozicije da biste udaljeno snimali samo tijekom udaljenog snimanja)
• prilikom uporabe funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
266
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
Uporaba pametnog telefona za upravljanje okidačem samo putem
Bluetooth veze
Potrebno bežično povezivanje: Bluetooth
1. Uspostavite Bluetooth vezu s pametnim telefonom (→257)
2. Upravljajte pametnim telefonom
Odaberite [ ]
Odaberite [Shutter Remote Control] (Daljinski okidač)
Snimite fotografije
• Pročitajte odjeljak [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije "Image App" za ostale detalje o
upravljanju funkcijom [Shutter Remote Control] iz aplikacije "Image App".
• [Shutter Remote Control] dostupan je samo kada je prekidač [ON/OFF] (Uklj./isklj.)
fotoaparata na [ON] (Uklj.).
• Prikaz uživo fotoaparata ne može se pregledavati na pametnom telefonu.
• Kad se fotoaparat isključi nakon što se [Sleep Mode] (Stanje mirovanja) uključi prilikom
snimanja, ponovno odaberite [Shutter Remote Control] s pomoću pametnog telefona da
biste još jednom uključili fotoaparat. (Ova funkcija uključena je samo kad je [Remote Wakeup]
(Udaljeno uključivanje) postavljeno na [ON], a [Auto Transfer] (Auto. prijenos) na [OFF].)
[B] (Bulb) (Otprilike do 30 minuta)
Možete izvršiti snimanje opcijom [B] (Bulb) kada je brzina zatvarača
postavljena na [T] (vrijeme) u načinu ručne ekspozicije.
Ova je funkcija korisna kad snimate fotografije zvijezda na noćnom nebu
ili noćnog prizora jer zatvarač može biti otvoren od početka pa do kraja
snimanja.
1. Upravljajte pametnim telefonom
Pritisnite [ ] da biste počeli snimati (Pritisnite i držite [
Otpustite prst s [ ] da biste zaustavili snimanje.
])
• Pomaknite [
] u smjeru riječi ZAKLJUČAJ da biste snimali s pomoću okidača u do kraja
pritisnutom položaju. (Pomaknite [ ] natrag u suprotnom smjeru ili pritisnite okidač fotoaparata da
biste zaustavili snimanje.)
• Ako se Bluetooth odspoji prilikom snimanja s pomoću opcije [B] (Bulb), ponovno povežite
Bluetooth i izvršite radnju da biste zaustavili snimanje s pomoću pametnog telefona.
• Na zaslonu fotoaparata prikazat će se "[T] (vrijeme)".
267
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
■ Skraćivanje vremena za oporavak od Stanja mirovanja
Odaberite funkciju pametnog telefona koja će se upotrebljavati kao prioritetna funkcija
prilikom uključivanja fotoaparata iz opcije [Sleep Mode] (Stanje mirovanja) s pomoću
pametnog telefona.
Priprema
Postavite [Bluetooth] i [Remote Wakeup] (Udaljeno uključivanje) to [ON] (Uklj.). (→264)
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] → [Returning from Sleep Mode]
(Vraćanje iz Stanja mirovanja)
268
[Remote / Transfer Priority]
(Prioritet daljine/prijenosa)
Skraćuje vrijeme potrebno za uključivanje fotoaparata s
pomoću opcije [Remote operation] (Udaljena radnja) ili
[Transfer image] (Prijenos slike).
[Shutter Remote Priority]
(Prioritet daljinskog
okidača)
Skraćuje vrijeme potrebno za uključivanje fotoaparata
s pomoću opcije [Shutter Remote Control] (Daljinski
okidač).
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
Reprodukcija ili spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu ili
slanje slika na stranice društvenih mreža
Potrebno bežično povezivanje: Wi-Fi
1. Povežite se s pametnim telefonom (→256)
2. Upravljajte pametnim telefonom
Ako je fotoaparat već povezan na pametni telefon s pomoću Bluetootha, odaberite [
]→
[Remote operation] (Daljinsko upravljanje).
(Za iOS-uređaje) Ovisno o statusu veze na pametnom telefonu, možda ćete trebati promijeniti
povezani uređaj na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcije. Slijedite poruku na zaslonu na
pametnom telefonu da biste promijenili postavku.
Odaberite [
]
• Možete promijeniti uređaj na kojem su snimljene fotografije koje
će se prikazati s pomoću ikone na gornjem lijevom kraju zaslona.
Odaberite [LUMIX] da biste prikazali sliku spremljenu na fotoaparatu.
(Reprodukcija fotografije)
Dodirom na sliku možete je reproducirati u uvećanom
obliku
• Prilikom reprodukcije videozapisa smanjena je veličina podataka
tijekom prijenosa videozapisa na aplikaciju "Image App". Stoga
se kvaliteta fotografije može razlikovati od kvalitete stvarnih
videozapisa koje ste snimili. Ovisno o vašem pametnom telefonu i
okolini u kojoj se upotrebljava možete primijetiti smanjenje
kvalitete fotografije ili preskakivanje zvuka prilikom reprodukcije
videozapisa i fotografija.
(Spremanje i slanje fotografija web-uslugama kao što
su društvene mreže)
Pritisnite i držite sliku, a zatim je povucite
• Videozapisi formata AVCHD, videozapisi formata MP4 s kvalitetom
snimanja [Rec Quality] veličine [4K], datoteke s 4K-fotografijama
snimljenima u nizu i fotografije snimljene s funkcijom [Post Focus]
(Naknadni fokus) ne mogu se spremiti.
• Fotografije formata RAW mogu se spremati sam na pametnim
telefonima s inačicom operacijskog sustava Android
7.0 ili novijom ili za iOS inačica 10.0 ili novija. Međutim, slike se
možda neće ispravno prikazivati na nekim pametnim telefonima ili
nekim inačicama operativnog sustava.
269
Promijenite
uređaj na kojem
su snimljene
fotografije
za prikaz
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
Automatski prijenos slika na pametni telefon
Potrebno bežično povezivanje: Bluetooth Wi-Fi
Fotoaparat automatski prenosi snimljene slike na pametni telefon povezan
Bluetoothom putem Wi-Fi veze.
1. Uspostavite Bluetooth vezu s pametnim telefonom (→257)
2. Odaberite izbornik fotoaparata
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] → [Auto Transfer]
(Auto. prijenos) → [ON] (Uklj.)
• Ako se na fotoaparatu prikazuje zaslon za potvrdu koji od vas traži da prekinete Wi-Fi
vezu, odaberite [Yes] (Da) za prekid.
3. Na pametnom telefonu odaberite [YES] (Da) (uređaji sa sustavom Android) ili
[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) (uređaji sa sustavom iOS)
• Fotoaparat će automatski uspostaviti Wi-Fi vezu.
– (Uređaji sa sustavom iOS) Slijedite poruku na zaslonu na pametnom telefonu da biste
promijenili povezani uređaj na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcije.
4. Provjerite postavke za slanje na fotoaparatu i odaberite [Set] (Postavi)
• Da biste promijenili postavke za slanje, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz). (→278)
• Fotoaparat će ući u način u kojem može automatski prenositi slike i [
] će se prikazati na
zaslonu za snimanje. (Ako funkcija [Auto Transfer] (Auto. prijenos) nije prikazana na zaslonu
za snimanje, slike se ne mogu automatski prenijeti. Provjerite status Wi-Fi veza s pametnim
telefonom.)
5. Snimajte fotografije fotoaparatom
• Svaki put kad snimite fotografiju, automatski se šalje određenom uređaju.
• Prilikom slanja datoteke [ ] se prikazuje na zaslonu za snimanje.
Ako unaprijed postavite [Auto Transfer] (Auto. prijenos) na [ON] (Uklj.), automatski će se
uspostaviti Wi-Fi/Bluetooth veza, a automatski prijenos uključit će se sljedeći put kad uključite
fotoaparat i pokrenete aplikaciju "Image App" na pametnom telefonu.
270
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
■ Zaustavljanje automatskog prijenosa slika
U 2. koraku odaberite [OFF] (Isklj.).
• Prikazat će se zaslon za potvrdu i tražiti od vas da prekinete Wi-Fi vezu.
●Kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) u funkciji [Bluetooth] postavljen na [ON] (Uklj.),
isključuje se [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija).
●Ako se prijenos datoteka prekine jer se fotoaparat isključio, ponovno uključite fotoaparat da biste
ponovno pokrenuli prijenos datoteka.
• Možda nećete moći ponovno poslati datoteke koje se nisu isporučile ako dođe do promjene
u njihovom statusu pohrane. Primjerice, ako zamijenite karticu prije nego što ponovno uključite
fotoaparat, datoteke se možda neće ponovno poslati.
• Ako je broj datoteka koje se nisu poslale velik, možda neće biti moguće ponovno poslati sve
datoteke.
●Nije moguće automatski prenositi videozapise, datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu i
fotografije snimljene funkcijom [Post Focus] (Naknadni fokus).
●Fotografije formata RAW mogu se spremati samo na pametnim telefonima s operacijskim
sustavom Android s inačicom 7.0 ili novijom i sustavom iOS s inačicom 10.0 ili novijom.
Međutim, ove fotografije možda se neće ispravno prikazivati na nekim pametnim telefonima ili
nekim inačicama operativnog sustava.
271
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
Bilježenje podataka o lokaciji pametnog telefona na snimljenoj
slici
Potrebno bežično povezivanje: Bluetooth
Pametni telefon šalje podatke o lokaciji na fotoaparat putem Bluetootha, a fotoaparat
snima dok upisuje primljene podatke o lokaciji.
GPS
Pametni telefon prima
podatke o lokaciji.
Bluetooth
Pametni telefon šalje
podatke o lokaciji.
Fotoaparat snima dok bilježi
podatke o lokaciji.
Priprema
Uključite funkciju GPS na pametnom telefonu.
1. Uspostavite Bluetooth vezu s pametnim telefonom (→257)
2. Odaberite izbornik fotoaparata
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] → [Location Logging]
(Bilježenje lokacije) → [ON] (Uklj.)
• Fotoaparat će ući u način u kojem se snimaju podaci o lokaciji, a [
zaslonu za snimanje.
] će se prikazati na
3. Snimajte fotografije fotoaparatom
• Podaci o lokaciji zabilježit će se na snimljene fotografije.
Kada je prikazani [
] poluproziran
Nisu primljeni podaci o lokaciji pa se podaci ne mogu zabilježiti. Pozicioniranje s pomoću GPS-a na
pametnom telefonu možda neće biti moguće ako je pametni telefon na lokaciji kao što je zgrada ili
torba. Postavite pametni telefon na lokaciju gdje se rad postavljanja može optimizirati, poput lokacije
koja omogućuje širok pogled na nebo da biste pokušali izvršiti pozicioniranje. Dodatne detalje
potražite u uputama za uporabu svog pametnog telefona.
●Slike s podacima o lokaciji označene su s [
].
●Obavezno obratite pozornost na privatnost, prava i sl. objekta kada upotrebljavate ovu
funkciju. Upotrebljavajte je na vlastitu odgovornost.
●Baterija pametnog telefona brže se prazni dok se snimaju podaci o lokaciji.
●Podaci o lokaciji ne mogu se bilježiti u sljedećem slučaju:
• kod videozapisa snimljenih u formatu [AVCHD]
272
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
Sinkronizacija sata fotoaparata s pametnim telefonom
Potrebno bežično povezivanje: Bluetooth
Sinkronizirajte postavku [Clock Set] (Postavljanje sata) u izborniku [Setup]
(Postavljanje) te postavku [Home] (Domaća zona) ili [Destination] (Odredište) u
izborniku [World Time] (Svjetsko vrijeme) fotoaparata s postavkama pametnog telefona.
1. Uspostavite Bluetooth vezu s pametnim telefonom (→257)
2. Odaberite izbornik fotoaparata
→
[Setup] (Postavljanje) → [Bluetooth] → [Auto Clock Set]
(Auto. postavljanje sata) → [ON] (Uklj.)
Spajanje videozapisa snimljenih načinom kratkih filmova
prema vlastitim postavkama na pametnom telefonu
Potrebno bežično povezivanje: Wi-Fi
S pomoću pametnog telefona možete spojiti videozapise snimljene s funkcijom
fotoaparata [Snap Movie] (Kratki film). Glazba se može dodati videozapisima koji će se
spojiti. Pored toga, možete spremiti spojeni videozapis ili ga poslati na web-uslugu.
Webusluge
Spojite videozapise,
spremite spojeni
videozapis i pošaljite ga
na web-uslugu
Snimite videozapise s
funkcijom [Snap Movie]
(Kratki film)
Pošaljite snimljene
videozapise
Uređivanje
Spojite videozapise
i spremite spojeni
videozapis
273
Wi-Fi/Bluetooth
Upravljanje s pomoću pametnog telefona
■Spajanje videozapisa upravljanjem pametnim telefonom
Povežite se s pametnim telefonom (→256)
Upravljajte pametnim telefonom
Ako je fotoaparat već povezan na pametni telefon s pomoću Bluetootha, odaberite [
]→
[Remote operation] (Daljinsko upravljanje).
(Za iOS-uređaje) Ovisno o statusu veze na pametnom telefonu, možda ćete trebati promijeniti
povezani uređaj na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcije. Slijedite poruku na zaslonu na pametnom
telefonu da biste promijenili postavku.
Odaberite [
]
Odaberite [
]
• Odabrat će se videozapisi snimani u funkciji [Snap Movie] s nedavnim datumima snimanja te
automatski poslati na pametni telefon.
• Kada videozapisi s nedavnim datumima snimanja nisu dostupni, prikazat će se zaslon koji vam
omogućuje odabir videozapisa. Odaberite videozapise i pošaljite ih.
Upravljajte pametnim telefonom da biste mogli uređivati videozapise
• Pročitajte odjeljak [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije "Image App" za ostale detalje o
upravljanju funkcijom [Snap Movie] iz aplikacije "Image App".
●Funkcija [Snap Movie] aplikacije "Image App" zahtijeva pametni telefon koji podržava Android OS
4.3 ili noviji.
274
Wi-Fi/Bluetooth
Prikaz fotografija na TV-prijamniku
Fotografije možete prikazivati na TV-prijamniku koji je kompatibilan s DLNA-funkcijom
(DMR).
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) →
[New Connection] (Nova veza) → [Playback on TV] (Reprodukcija na TV-prijamniku)
1. Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) da biste se povezali
(→291, 294)
2. Odaberite uređaj na koji se želite povezati
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon.
3. Snimajte ili reproducirajte fotografije na ovom uređaju
• Da biste prekinuli vezu, slijedite korake u nastavku:
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija) → [Yes] (Da)
(Vezu možete prekinuti i pritiskom gumba [Wi-Fi].)
●Kada prikazujete fotografije uz pomoć Wi-Fi funkcije, one se ne reproduciraju pri razlučivosti 4K.
Da biste reproducirali fotografije pri razlučivosti 4K, povežite ovaj uređaj na TV-prijamnik uz pomoć
HDMI-mikrokabela. (→300)
●Kada je na uređaj povezan TV-prijamnik, zaslon TV-prijamnika može se trenutačno vratiti u stanje
prije povezivanja. Slike se ponovno prikazuju kada ih snimate ili reproducirate.
●Čak i ako su na ovom uređaju postavljene funkcije [Effect] (Efekt) i [Sound] (Zvuk), te su postavke
isključene prilikom reprodukcije fotografija na TV-prijamniku tijekom reprodukcije fotografija u nizu.
●Ne mogu se reproducirati videozapisi i datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu.
●Fotografije prikazane na zaslonu "indeksna reprodukcija" ili nekim zaslonima fotoaparata,
ne prikazuju se na TV-prijamniku.
●Kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) u funkciji [Bluetooth] postavljen na [ON] (Uklj.), isključuje
se [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija).
275
Wi-Fi/Bluetooth
Slanje fotografija
Kada šaljete fotografije, prvo odaberite [New Connection] (Nova veza) i zatim odaberite
način slanja fotografija.
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Wi-Fi funkcija) → [New Connection] (Nova
veza) → [Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja) / [Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
■ Slike koje se mogu slati
Odredište
JPEG
RAW
MP4∗1
AVCHD∗1, ∗2
Datoteka s
4K-fotografijama
snimljenima u nizu ∗¹
Fotografije snimljene
u načinu [Post Focus]
(Naknadni fokus)∗1
[Smartphone]
(Pametni telefon)
○
○∗3
○∗4
–
–
[PC] (Računalo)
○
○
○
○
○
[Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku)
○
–
○∗
4
–
–
[Web service]
(Web-usluga)
○
–
○∗4
–
–
[AV device] (AV-uređaj)
○
–
–
–
–
[Printer] (Pisač)∗1
○
–
–
–
–
∗1 Slanje putem funkcije [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja) nije dostupno.
∗2 Nije moguće slati datoteke veće od 4 GB.
∗3 Potreban je operativni sustav Android inačice 7.0 ili novije ili iOS inačice 10.0 ili novije.
∗4 Osim videozapisa snimljenih u kvaliteti snimanja [Rec Quality] [4K].
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Više informacija o reprodukciji fotografija potražite u uputama za uporabu
odredišnog uređaja ili provjerite web-uslugu kojoj šaljete fotografije.
[Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Fotografiju možete automatski poslati na određen uređaj svaki put kad se snimi.
• Kada ste povezani s pomoću funkcije [Send Images While
Recording], zaslon za snimanje prikazuje [ ], a [ ] je
prikazano tijekom slanja datoteka.
1
• Da biste prekinuli vezu, slijedite korake u nastavku:
→
[Setup] (Postavljanje)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Wi-Fi funkcija) → [Yes] (Da)
• Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografije.
276
Wi-Fi/Bluetooth
Slanje fotografija
●Budući da snimanje ima prednost na fotoaparatu, slanje može trajati dulje.
●Ako isključite fotoaparat prije završetka slanja datoteke, ili prekinete Wi-Fi vezu, datoteke koje nisu
poslane neće se automatski ponovno slati.
●Postoji mogućnost da nećete moći brisati datoteke ili upotrijebiti izbornik [Playback] (Reprodukcija)
tijekom slanja.
●Ako postavite [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima), prekida se Wi-Fi veza i ne
možete upotrebljavati navedenu funkciju.
[Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Možete odabrati i poslati snimljene slike.
Kada odaberete [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
Odaberite fotografiju
Odaberite [Set] (Postavi)
Set
Kada odaberete [Multi Select] (Odabir više fotografija)
Odaberite fotografiju (ponovite postupak za sve željene
fotografije)
• Postavku možete poništiti ponovnim odabirom iste.
Odaberite [OK] (U redu)
1
2
3
4
5
6
OK
• Da biste prekinuli vezu, odaberite [Exit] (Izlaz).
●Postoji mogućnost da se slike snimljene drugim fotoaparatom neće moći poslati.
●Postoji mogućnost da se slike koje su promijenjene ili uređene na računalu neće moći poslati.
277
Wi-Fi/Bluetooth
Slanje fotografija
Promjena postavki za slanje slika
Nakon uspješnog povezivanja možete promijeniti postavke slanja, poput veličine
fotografije, pritiskom na gumb [DISP.] (Prikaz).
[Size] (Veličina)
Promjena veličine slike radi slanja.
[Original] (Originalna) / [Auto] (Automatska) / [Change]
(Promjena) ([M] (Srednja), [S] (Mala), [VGA])
• Ako odaberete [Auto], veličina slike određuje se prema uvjetima na
odredištu. Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Web
service] (Web-usluga).
[File Format]
(Format datoteke)
Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [PC] (Računalo).
[JPG] / [RAW+JPG] / [RAW]
[Delete Location Data]
(Brisanje podataka o
lokaciji)
Odaberite želite li prije slanja izbrisati podatke o lokaciji sa slika.
Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync.
Service] (Sinkronizacija u oblaku) ili [Web service] (Web-usluga).
[ON]: Izbrišite podatke o lokaciji, a zatim šaljite.
[OFF]: Podaci o lokaciji neće se izbrisati s originalnih
slika spremljenih na ovom uređaju.
[Cloud Limit]
(Ograničenje oblaka)
Možete odabrati želite li slati slike kada u mapi oblaka nema
dovoljno mjesta. Dostupno samo kada je odredište postavljeno na
[Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku).
[ON]: Ne šalji slike.
[OFF]: Izbriši najstarije slike, a zatim pošalji nove.
278
Wi-Fi/Bluetooth
Slanje fotografija na pametni telefon
Priprema
Prethodno instalirajte aplikaciju "Image App". (→256)
→
[Setup] (Postavljanje)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja) / [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu) → [Smartphone] (Pametni telefon)
1. Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) da biste se povezali
(→291, 294)
(Na pametnom telefonu)
■ Kada se povezujete [Via Network] (Mrežom)
Postavite Wi-Fi funkciju na "ON" (Uklj.)
Odaberite bežičnu pristupnu točku i postavite
Pokrenite "Image App"
■ Kad se povezujete s [WPS Connection] (WPS-veza) pod∗ u načinu [Direct]
(Izravno)
Pokrenite "Image App"
∗ WPS je funkcija koja omogućuje jednostavno konfiguriranje postavki koje se odnose na vezu
i sigurnost bežičnih LAN-uređaja. Da biste provjerili je li pametni telefon koji upotrebljavate
kompatibilan s WPS-om, podatke potražite u uputama za uporabu pametnog telefona.
■ Kada se povezujete s [Manual Connection] (Ručno povezivanje) u [Direct]
(Izravno)
Postavite Wi-Fi funkciju na "ON" (Uklj.)
Odaberite SSID prikazan na ovom uređaju
Pokrenite "Image App"
2. Odaberite uređaj na koji se želite povezati
3. Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi)
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz). (→278)
[Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
4. Snimite fotografiju (→276)
[Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
4. Odaberite fotografiju (→277)
●Kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) u funkciji [Bluetooth] postavljen na [ON] (Uklj.), isključuje se
[Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija).
279
Wi-Fi/Bluetooth
Bežični ispis
Možete bežično ispisivati snimljene fotografije na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge (kompatibilan s bežičnim LAN-om)∗.
∗ U skladu sa standardom DPS over IP.
Kontaktirajte s proizvođačem pisača (kompatibilnog s bežičnim LAN-om) za više informacija o
funkciji PictBridge.
→ [Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images Stored in the Camera] (Slanje
slika spremljenih na fotoaparatu) → [Printer] (Pisač)
1. Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) da biste se povezali
(→291, 294)
2. Odaberite pisač koji želite povezati
3. Odaberite fotografiju za ispis
• Fotografije se odabiru na način istovjetan povezivanju s pomoću USB-kabela. Detalje potražite
na (→310).
• Da biste prekinuli vezu, pritisnite gumb [Q.MENU/ ] (Brzi izbornik/ ).
●Kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) u funkciji [Bluetooth] postavljen na [ON] (Uklj.), isključuje
se [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija).
280
Wi-Fi/Bluetooth
Slanje fotografija na AV-uređaj
Fotografije i videozapisi mogu se jednostavno poslati na AV-uređaje u vašem domu
(kućni AV-uređaji), poput snimača kompatibilnih sa značajkom DLNA.
Kućni AV-uređaj
Bežična pristupna točka
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja) / [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu) → [AV device] (AV-uređaj)
1. Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) da biste se povezali
(→291, 294)
2. Odaberite uređaj na koji se želite povezati
3. Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi)
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz). (→278)
[Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
4. Snimite fotografiju (→276)
[Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
4. Odaberite fotografiju (→277)
●Slanje može biti neuspješno ovisno o radnom statusu AV-uređaja. Također, slanje može potrajati.
●Kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) u funkciji [Bluetooth] postavljen na [ON] (Uklj.), isključuje
se [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija).
281
Wi-Fi/Bluetooth
Slanje fotografija na računalo
Pripreme
• Uključite računalo.
• Pripremite mape za preuzimanje slika na računalu prije slanja fotografija računalu (u nastavku).
• Ako su promijenjene standardne postavke radne grupe na povezanom računalu, treba izmijeniti
postavke opcije [PC Connection] (Veza s računalom) na ovom uređaju. (→297)
Stvaranje odredišne mape
• Stvorite korisnički račun za računalo (naziv računa (do 254 znakova) i lozinku (do 32
znaka)) koji se sastoji od alfanumeričkih znakova. Pokušaj stvaranja odredišne mape
može biti neuspješan ako račun sadrži znakove koji nisu alfanumerički.
■Uporaba programa “PHOTOfunSTUDIO”
Instalirajte "PHOTOfunSTUDIO" na računalo (→305)
Stvorite mapu za primanje snimki iz programa "PHOTOfunSTUDIO"
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera "PHOTOfunSTUDIO" (u PDF-formatu).
■Kada ne upotrebljavate "PHOTOfunSTUDIO"
(Za Windows)
Podržani operacijski sustavi: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
Primjer: Windows 7
Odaberite mapu koju namjeravate upotrebljavati kao odredišnu i zatim na nju kliknite
desnom tipkom miša
Odaberite [Properties] (Svojstva), te omogućite dijeljenje mape
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operativnog sustava.
(Za Mac)
Podržani operacijski sustavi: OS X v10.5 – v10.11, macOS 10.12, macOS 10.13
Primjer: OS X v10.8
Odaberite mapu koju namjeravate upotrebljavati za primanje, a zatim kliknite na
stavke sljedećim redoslijedom
[File] (Datoteka) → [Get Info] (Preuzmi podatke)
Omogućite dijeljenje mape
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operativnog sustava.
282
Wi-Fi/Bluetooth
Slanje fotografija na računalo
Slanje fotografija na računalo
→
[Setup] (Postavljanje)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja) / [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu) → [PC] (Računalo)
1. Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) da biste se povezali
(→291, 294)
2. Odaberite računalo na koje se želite povezati
• Kada računalo na koje se želite povezati nije prikazano, odaberite [Manual Input] (Ručni unos) i
unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala).
3. Odaberite mapu u koju želite slati
4. Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi)
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz). (→278)
[Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
5. Snimite fotografiju (→276)
[Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
5. Odaberite fotografiju (→277)
●U označenoj mapi stvaraju se mape poredane po datumu slanja, a fotografije se spremaju u te mape.
●Ako se pojavi zaslon za upis korisničkog računa i lozinke, unesite podatke koje ste postavili na
računalu.
●Naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala) možda neće biti ispravno prepoznat ako sadrži
razmake itd. Ako se ne možete povezati, preporučujemo da izmijenite naziv računala (NetBIOS
naziv za Mac računala) pazeći da se novi naziv sastoji isključivo od 15 ili manje alfanumeričkih
znakova.
●Ako je operacijski sustav ili sigurnosni softver omogućio vatrozid, uređaj se možda neće moći
povezati s računalom.
●Kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) u funkciji [Bluetooth] postavljen na [ON] (Uklj.), isključuje
se [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija).
283
Wi-Fi/Bluetooth
Uporaba web-usluga
Pomoću usluge "LUMIX CLUB" fotografije i videozapise možete slati na društvene
mreže itd. Odabirom postavke automatskog prijenosa fotografija i videozapisa na
[Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) prenesene fotografije i videozapise
možete primati na računalo ili pametni telefon.
Web-usluge
LUMIX CLUB
Bežična pristupna točka
Usluge
sinkronizacije u
oblaku
Slanje fotografija na web-uslugu
Priprema
• Registrirajte se za "LUMIX CLUB" (→288)
• Da biste slali slike na web-uslugu, trebate se registrirati na web-uslugu. (→285)
●Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog dijeljenja, gubitka itd.
slika poslanih na web-usluge.
●Prilikom slanja slika na web-usluge, nemojte brisati slike s ovog fotoaparata čak i
nakon završetka slanja, sve dok ne provjerite jesu li ispravno poslane na web-uslugu.
Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog brisanja slika spremljenih na ovom
uređaju.
●Slike poslane na web-uslugu ne mogu se prikazati ili brisati s pomoću ovog fotoaparata.
●Ako je slanje slika neuspješno, poruke e-pošte s izvješćem o vrsti pogreške bit će poslana na
adresu e-pošte registriranu u opciji “LUMIX CLUB”.
284
Wi-Fi/Bluetooth
Uporaba web-usluga
Memoriranje web-usluge u opciji “LUMIX CLUB”
Na sljedećem web-mjestu za kompatibilne web-usluge provjerite [FAQ/Contact us]
(Najčešća pitanja/Kontakt).
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Priprema
Provjerite je li stvoren račun na web-usluzi koju želite upotrebljavati i čuvajte podatke za prijavu pri ruci.
1. Povežite se na web-mjesto "LUMIX CLUB" uz pomoć pametnog telefona ili
računala
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2. Unesite ID za prijavu i lozinku za "LUMIX CLUB" i prijavite se na uslugu
3. Ako niste memorirali svoju adresu e-pošte u opciji "LUMIX CLUB", memorirajte
adresu e-pošte
4. Odaberite web-uslugu koja će se upotrebljavati za postavke poveznice na
web-uslugu i memorirajte je
• Slijedite upute na zaslonu da biste memorirali uslugu.
Slanje fotografija
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja) / [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu) → [Web service] (Web-usluga)
1. Odaberite [Via Network] (Mrežom) i povežite se (→291)
2. Odaberite web-uslugu na koju se želite povezati
3. Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi)
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz). (→278)
[Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
4. Snimite fotografiju (→276)
[Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
4. Odaberite fotografiju (→277)
●Kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) u funkciji [Bluetooth] postavljen na [ON] (Uklj.), isključuje se
[Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija).
285
Wi-Fi/Bluetooth
Uporaba web-usluga
■Brzo slanje fotografija s fotoaparata na web-usluge
Prikažite fotografiju
Pritisnite , a zatim pritisnite da biste odabrali [Yes] (Da)
(Prilikom reprodukcije grupnih fotografija, pritisnite , a
zatim odaberite [Upload(Wi-Fi)] (Prenesi (Wi-Fi)) ili [Upload
All(Wi-Fi)] (Prenesi sve (Wi-Fi)).)
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
].
(Prilikom odabira grupne fotografije, pritisnite [
], [
], [ ], [
a zatim i [
], i odaberite [Upload(Wi-Fi)] ili [Upload All(Wi-Fi)].)
],
Odaberite web-uslugu na koju se želite povezati
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi)
•
i
korak nisu potrebni kada nastavite sa slanjem druge slike.
• Da biste promijenili postavku prijenosa za sliku, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz). (→278)
• Da biste prekinuli vezu, pritisnite [MENU/SET] ili upravljate kontrolama da biste izašli iz zaslona
za reprodukciju. Vezu možete prekinuti i pritiskom gumba [Wi-Fi] na fotoaparatu.
Promjena postavki za slanje slika ili za web-uslugu
Prekinite Wi-Fi vezu i slijedite korake od pa nadalje.
• Možete i promijeniti postavke za slanje pritiskom na gumb [Wi-Fi] prilikom uporabe
Wi-Fi veze.
●Ako fotoaparat nema zabilježenu vezu na bežičnu pristupnu točku koja je dostupna, odaberite način
povezivanja i povežite fotoaparat na bežičnu pristupnu točku. (→291)
●Kada niste registrirani na uslugu "LUMIX CLUB", preuzmite ID za prijavu i postavite lozinku. (→288)
●Kada se fotografije prikazuju u grupi, šalju se sve fotografije. Kad se prikazuje samo jedna
fotografija u grupi, šalje se samo prikazana fotografija.
286
Wi-Fi/Bluetooth
Uporaba web-usluga
Slanje slika na uslugu [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u
oblaku)
Priprema
Da biste snimku poslali u mapu oblaka na usluzi sinkronizacije u oblaku, morate se registrirati za
"LUMIX CLUB" (→288) i postaviti postavke usluge. Konfigurirajte postavke sinkronizacije u oblaku s
pomoću softvera "PHOTOfunSTUDIO" na računalu ili aplikacije "Image App" na pametnom telefonu.
■ Slike poslane u mapu oblaka s pomoću funkcije [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku)
(Od veljače 2018.)
• Poslane slike privremeno se spremaju u mapu oblaka, a zatim se mogu sinkronizirati
s uređajem kojim se koristite, kao što je računalo ili pametni telefon.
• Mapa oblaka sprema prenesene slike 30 dana (do 1000 slika).
Prenesene slike brišu se automatski 30 dana nakon prijenosa. Nadalje, kada broj
spremljenih slika premaši 1000, neke slike mogu se izbrisati, ovisno o postavci
[Cloud Limit] (Ograničenje oblaka) (→278) čak i unutar 30 dana od prijenosa.
• Kada je preuzimanje slika iz mape oblaka na sve određene uređaje dovršeno, slike
se mogu izbrisati iz mape oblaka čak i unutar 30 dana nakon prijenosa.
→
[Setup] (Postavljanje)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images While Recording] (Slanje slika
tijekom snimanja)/ [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu) → [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku)
1. Odaberite [Via Network] (Mrežom) i povežite se (→291)
2. Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi)
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz). (→278)
[Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
3. Snimite fotografiju (→276)
[Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
3. Odaberite fotografiju (→277)
●Kada je [Auto Transfer] (Auto. prijenos) u funkciji [Bluetooth] postavljen na [ON] (Uklj.), isključuje se
[Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija).
287
Wi-Fi/Bluetooth
Uporaba web-usluga
Usluga [LUMIX CLUB]
Besplatno nabavite ID za prijavu u uslugu "LUMIX CLUB".
Potražite pojedinosti na web-mjestu usluge "LUMIX CLUB".
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Imajte na umu sljedeće:
• usluga može biti obustavljena zbog redovitog održavanja ili neočekivanih problema,
a sadržaji usluge mogu se mijenjati ili dodavati bez prethodne najave korisnicima.
• usluga može biti u potpunosti ili djelomično prekinuta uz prethodnu obavijest u
razumnom roku.
Preuzimanje novog ID-a za prijavu ([New account] (Novi račun))
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) → [LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Postavljanje/dodavanje računa)
→ [New account] (Novi račun)
• Povežite se na mrežu. Prijeđite na sljedeću stranicu dodirom na [Next] (Dalje).
1. Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i postavite (→291)
• Prijeđite na sljedeću stranicu dodirom na [Next] (Dalje).
2. Pročitajte uvjete korištenja usluge "LUMIX CLUB"i odaberite [Agree] (Prihvaćam)
• Možete pritisnuti
da biste mijenjali stranice.
• Zakrenite stražnji kotačić udesno da biste uvećali prikaz stranice (dvostruko uvećanje).
Ako zakrenete stražnji kotačić ulijevo nakon uvećanja stranice, stranica će se vratiti na početnu
veličinu (nema uvećanja).
• Možete upotrijebiti
da biste pomaknuli položaj područja koje treba uvećati.
• Pritisnite gumb [Q.MENU/ ] (Brzi izbornik/ ) da biste poništili postupak prije dobivanja ID-a
za prijavu.
3. Unesite lozinku
• Unesite bilo koju kombinaciju od 8 do 16 slova i brojki za lozinku.
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
4. Provjerite ID za prijavu i odaberite [OK] (U redu)
• ID za prijavu (12-znamenkasti broj) automatski će se prikazati.
Prilikom prijave u uslugu "LUMIX CLUB" putem računala, trebate unijeti brojeve.
• Zapišite i pohranite ID za prijavu i lozinku.
288
Wi-Fi/Bluetooth
Uporaba web-usluga
Potvrda i izmjena ID-a za prijavu ili lozinke ([Set Login ID] (Postavljanje
ID-a za prijavu))
Priprema
Potvrdite vaš ID i lozinku da biste upotrebljavali prethodno dodijeljeni ID za prijavu.
Da biste promijenili lozinku za "LUMIX CLUB" na fotoaparatu, pristupite web-mjestu "LUMIX CLUB"
uz pomoć pametnog telefona ili računala i unaprijed promijenite lozinku za "LUMIX CLUB".
→
[Setup] (Postavljanje)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) → [LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Postavljanje/dodavanje računa)
→ [Set Login ID] (Postavljanje ID-a za prijavu)
• Prikazuju se ID za prijavu i lozinka.
• Lozinka se prikazuje kao " ".
1. Odaberite stavku koju želite promijeniti
2. Unesite ID za prijavu ili lozinku
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
• U fotoaparat unesite novu lozinku koju ste promijenili na pametnom telefonu ili računalu.
3. Odaberite [Exit] (Izlaz)
Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona
Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona prikladno je za
slanje slika s ovog uređaja na druge uređaje ili web-usluge.
■ Kada je ovaj uređaj ili pametni telefon dobio ID za prijavu
Povežite ovaj uređaj na pametni telefon (→260)
Iz izbornika aplikacije "Image App" postavite zajednički ID za prijavu
• Nakon povezivanja fotoaparata s pametnim telefonom mogao bi se pojaviti zaslon za
postavljanje zajedničkog ID-a za prijavu kada se prikazuje zaslon za reprodukciju.
■ Kada ovaj uređaj ili pametni telefon dobiju različite ID-e za prijavu
Promijenite ID za prijavu i lozinku bilo kojeg uređaja.
• Za promjenu ID-a za prijavu i lozinke fotoaparata: (→289)
289
Wi-Fi/Bluetooth
Uporaba web-usluga
Provjera uvjeta korištenja uslugom "LUMIX CLUB"
Provjerite detalje ako su uvjeti korištenja ažurirani.
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) → [LUMIX CLUB] → [Terms of use] (Uvjeti korištenja)
Brisanje ID-a za prijavu i računa na usluzi "LUMIX CLUB"
Izbrišite ID za prijavu iz fotoaparata kada ga predajete trećim osobama ili odlažete.
Također možete izbrisati račun na usluzi "LUMIX CLUB".
• Promjene i druge radnje s ID-om za prijavu odnose se samo na ID za prijavu koji je
dobiven za fotoaparat.
→
[Setup] (Postavljanje)→ [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) → [LUMIX CLUB] → [Delete account] (Brisanje računa)
1. Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu brisanja ID-a za prijavu
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next] (Dalje).
2. Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu brisanja računa za "LUMIX CLUB"
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next] (Dalje).
• Ako i dalje želite upotrebljavati uslugu, odabirom [No] izbrisat će se samo ID za prijavu.
3. Odaberite [Next] (Dalje)
290
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi veze
Dostupne su sljedeće vrste povezivanja.
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
[New Connection]
(Nova veza)
Veza se uspostavlja odabirom Wi-Fi funkcije i povezanog uređaja.
Kada se prikaže sljedeći zaslon, odaberite [Via Network] (Mrežom)
(→291) ili [Direct] (Izravno) (→294) i uspostavite vezu.
Bežična pristupna točka
[Select a destination
from History] (Odabir
odredišta iz povijesti)
/ [Select a destination
from Favorite] (Odabir
odredišta iz favorita)
Veza se uspostavlja uporabom istih postavki kao i prošlog puta.
(→295)
Povezivanje putem bežične pristupne točke ([Via Network]
(Mrežom))
Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom.
[WPS (Push-Button)]
(WPS pritiskom na gumb)
Spremite bežičnu pristupnu točku sa sigurnosnim gumbom koja je
kompatibilna sa standardom Wi-Fi Protected Setup™ i nosi oznaku
WPS.
1. Pritišćite gumb za WPS na bežičnoj pristupnoj točki
sve dok se ne prebaci na način rada WPS
Spremite bežičnu pristupnu točku sa s PIN-om koja je kompatibilna sa
standardom Wi-Fi Protected Setup i nosi oznaku WPS.
1. Na zaslonu fotoaparata odaberite bežičnu pristupnu
[WPS (PIN code)]
(WPS PIN-om)
točku na koju se povezujete
2. Unesite PIN prikazan na zaslonu fotoaparata u
bežičnu pristupnu točku
3. Pritisnite [MENU/SET] na fotoaparatu
[From List] (S popisa)
291
Odaberite ovu opciju kada niste sigurni postoji li kompatibilnost s
WPS-om ili kada želite pretraživati i spojiti se na bežičnu pristupnu
točku. (→292)
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi veze
• Zaslon s postavkama pojavljuje se samo tijekom prvog povezivanja. Načini povezivanja
postavljeni na ovom fotoaparatu pohranjuju se i upotrebljavaju za daljnja povezivanja.
Ako želite promijeniti bežičnu pristupnu točku da biste se povezali, pritisnite gumb
[DISP.] (Prikaz) i zatim promijenite odredište povezivanja.
• WPS je funkcija koja omogućuje jednostavno konfiguriranje postavki koje se odnose na
vezu i sigurnost bežičnih LAN-uređaja. Da biste provjerili je li bežična pristupna točka
koju upotrebljavate kompatibilna s WPS-om, podatke potražite u uputama za uporabu
bežične pristupne točke.
Ako niste sigurni u kompatibilnost s WPS-om
(povezivanje putem funkcije [From List] (S popisa))
Potražite dostupne bežične pristupne točke.
• Potvrdite kod za dekodiranje odabrane bežične pristupne točke ako je
mrežna autorizacija kodirana.
1. Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se povezujete
• Pritiskom na gumb [DISP.] (Prikaz) ponovno će se
pokrenuti traženje bežične pristupne točke.
• Ako nije nađena nijedna bežična pristupna točka,
upute potražite u poglavlju "Povezivanje ručnim
unosom [Manual Input]".
2. (U slučaju kodirane mrežne autorizacije)
Unesite kod za dekodiranje
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
292
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi veze
■Povezivanje ručnim unosom [Manual Input]
• Prilikom povezivanja ručnim unosom [Manual Input], potvrdite SSID, vrstu mrežne
autorizacije, vrstu kodiranja i kod za dekodiranje bežične pristupne točke koju
upotrebljavate.
Na zaslonu 1. koraka poglavlja "Ako niste sigurni u kompatibilnost s WPS-om (ručno
povezivanje (putem funkcije [From List])", odaberite [Manual Input] (Ručni unos)
Unesite SSID bežične pristupne točke na koju se spajate, a zatim odaberite [Set]
(Postavi)
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
Odaberite vrstu mrežne autorizacije
[WPA2-PSK]
[WPA2/WPA-PSK]
[No Encryption] (Bez kodiranja)
Podržane metode kodiranja: [TKIP]/[AES]
—
(Kada je odabrana bilo koja opcija osim [No Encryption] (Bez kodiranja))
Unesite kod za dekodiranje
●Provjerite priručnik za uporabu i postavke bežične pristupne točke prilikom spremanja bežične
pristupne točke.
●Ako se veza ne može uspostaviti, možda su radiovalovi bežične pristupne točke preslabi.
Detalje potražite u poglavlju "Prikaz poruka" (→323) i "Rješavanje problema" (→329).
●Ovisno o okruženju u kojem se upotrebljava, brzina prijenosa može se smanjiti ili se ne može
iskoristiti.
293
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi veze
Izravno povezivanje ([Direct]) (Izravno)
Možete izravno povezati fotoaparat na uređaj.
[WPS (Push-Button)] (WPS pritiskom na gumb)
1. Na zaslonu fotoaparata odaberite [WPS (Push-Button)
(WPS pritiskom na gumb)]
[WPS Connection]
(WPS-veza)
2. Postavite uređaj u način rada WPS
• Možete duže čekati na povezivanje pritiskom na gumb [DISP.] (Prikaz)
na ovom uređaju.
[WPS (PIN code)] (WPS PIN-om)
1. Na zaslonu fotoaparata odaberite [WPS (PIN code)] (WPS
PIN-om)
2. Unesite PIN uređaja u fotoaparat
1. Unesite SSID i lozinku u uređaj.
[Manual
Connection] (Ručno
povezivanje)
SSID i lozinka prikazuju se na
zaslonu s prikazom povezivanja u
tijeku ovog uređaja
SSID i lozinka
• Ako je uređaj za povezivanje [Smartphone]
(Pametni telefon), lozinka se ne prikazuje.
Odaberite SSID za povezivanje. (→260)
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
294
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi veze
Brzo povezivanje pomoću prethodno korištenih postavki
([Select a destination from History] (Odabir odredišta iz
povijesti) / [Select a destination from Favorite] (Odabir
odredišta iz favorita))
Fotoaparat pamti povijest povezivanja s pomoću Wi-Fi veze. Veze iz popisa povijesti
povezivanja možete memorirati kao omiljene veze.
Povezivanjem iz stavke povijesti povezivanja ili omiljenih veza možete jednostavnije
uspostaviti vezu s pomoću istih postavki.
• Ako su se Wi-Fi postavke uređaja koji se povezuje promijenile, možda neće biti
moguće povezati se na uređaj.
1. Postavite izbornik
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
[Select a destination from History]
(Odabir odredišta iz povijesti)
Povezivanje pomoću prethodno korištenih postavki.
[Select a destination from Favorite]
(Odabir odredišta iz favorita)
Povezivanje s postavkama memoriranim kao favoriti.
2. Odaberite željenu postavku povezivanja
• Prilikom odabira stavki iz povijesti povezivanja ili favorita, detalje veze možete prikazati
pritiskom na gumb [DISP.] (Prikaz).
Memoriranje stavki iz popisa povijesti povezivanja kao omiljene stavke
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
→ [Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti)
1. Odaberite stavku koju želite memorirati i zatim pritisnite
2. Unesite naziv pod kojim ćete je memorirati
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" (→63)
• Moguće je unijeti do 30 znakova. Dvobajtni znakovi tretiraju se kao dva znaka.
295
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi veze
Uređivanje stavki memoriranih u favorite
→
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Wi-Fi funkcija)
→ [Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita)
1. Odaberite omiljenu stavku koju želite urediti i zatim pritisnite
[Remove from Favorite]
(Uklanjanje iz favorita)
—
[Change the Order in Favorite]
(Promjena redoslijeda u
Odaberite odredište.
favoritima)
[Change the Registered Name]
(Promjena memoriranog
naziva)
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos
Teksta" (→63)
●Ograničen je broj postavki koje se mogu spremiti u povijest. Memorirajte i spremite često
upotrebljavane postavke Wi-Fi veza kao favorite.
●Izvršavanjem radnje [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) izbrisat će se sadržaj povijesti
povezivanja i favorita.
●Ako je uređaj na koji se želite povezati (pametni telefon itd.) povezan na bežičnu pristupnu točku
koja nije fotoaparat, ne možete povezati uređaj na fotoaparat uz pomoć funkcije [Direct] (Izravno).
Promijenite Wi-Fi postavke uređaja na koji se želite povezati tako da je pristupna točka koja će se
upotrebljavati postavljena na fotoaparatu.
Također možete odabrati [New Connection] (Nova veza) i ponovno spojiti uređaje. (→291)
●Kada se povezujete na mrežu s velikim brojem računala, može doći do poteškoća
u povezivanju jer fotoaparat pretražuje prethodno povezanu opremu na mreži koja sadrži velik
broj opreme. Ako povezivanje nije uspjelo, pokušajte se ponovno povezati s pomoću opcije [New
Connection] (Nova veza).
296
Wi-Fi/Bluetooth
[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije)
Konfigurirajte postavke potrebne za Wi-Fi funkciju.
[Wi-Fi Setup] ne može se mijenjati kada ste priključeni na Wi-Fi.
→
funkcije)
[Setup] (Postavljanje) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
[Priority of Remote Device]
(Prioritet daljinskog uređaja)
(→265)
[Wi-Fi Password] (Lozinka
za Wi-Fi)
Možete poboljšati sigurnost
tako što ćete omogućiti unos
lozinke za izravno povezivanje
na pametni telefon.
[ON] (Uklj.): Povezuju se fotoaparat i pametni telefon uz pomoć
SSID-a i lozinke. (→261)
[OFF] (Isklj.): Povezuju se fotoaparat i pametni telefon uz pomoć
SSID-a. (→260)
[LUMIX CLUB]
Pribavljanje ili promjena ID-a za prijavu na "LUMIX CLUB". (→288)
[PC Connection] (Veza s
računalom)
Možete postaviti radnu grupu.
Prilikom slanja snimki na računalo morate povezati fotoaparat na
istu radnu grupu u kojoj se nalazi odredišno računalo.
(Zadana radna grupa je "WORKGROUP")
Pritisnite [MENU/SET]
Unesite radnu grupu računala koje se povezuje
• Ako odaberete [ON] (Uklj.), možete uspostaviti vezu očitavanjem
QR-koda.
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta"
(→63)
• Pritiskom na gumb [DISP.] (Prikaz) vratit će se zadana postavka
[Device Name]
(Naziv uređaja)
Možete promijeniti naziv (SSID)
ovog uređaja.
Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz)
Unesite željeni naziv uređaja (moguće je unijeti do 32
znaka)
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos
teksta" (→63)
[Setup] (Postavljanje): Unesite četveroznamenkasti broj za
[Wi-Fi Function Lock]
lozinku.
(Zaklj. Wi-Fi funkcije)
[Cancel] (Poništi)
Da biste spriječili neispravne
• Pojedinosti o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta"
radnje ili korištenje Wi-Fi
(→63)
funkcijom od treće strane te
• Ako zaboravite lozinku, možete je ponovno postaviti s pomoću
zaštitili spremljene osobne
opcije [Reset Network Settings] (Izvorne mrežne postavke)
podatke, preporučujemo da
(→232) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Wi-Fi funkciju zaštitite lozinkom.
[Network Address] (Mrežna
adresa)
Prikaz MAC-adrese i IP adrese
ovog uređaja.
297
• "MAC-adresa" jedinstvena je adresa s pomoću koje se otkriva
identitet mrežne opreme.
• "IP-adresa" odnosi se na broj koji označava računalo povezano
na mrežu kao što je internet. Adrese za dom obično automatski
dodjeljuje funkcija DHCP, npr. bežična pristupna točka. (Primjer:
192.168.0.87)
Povezivanje s drugim uređajima
Uživanje u 4K-videozapisima
Prikaz 4K videozapisa
■ Prikaz na zaslonu TV-prijamnika
Kada povežete ovaj uređaj s TV-prijamnikom koji je
kompatibilan s 4K i reproducirate videozapis s [Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja) [4K], možete uživati u 4K-videozapisima
visoke razlučivosti. Iako će izlazna razlučivost biti niža, 4K
videozapise možete reproducirati i tako da uređaj povežete s
TV-prijamnikom visoke razlučivosti i drugim uređajima visoke
razlučivosti koji ne podržavaju 4K.
Pripreme
• Postavite [HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada (Reprodukcija)) (→229) na [AUTO] ili [4K/25p].
• Ako se povezujete na TV-prijamnik koji ne podržava 4K-videozapise, odaberite [Auto].
Povežite ovaj uređaj s TV-prijamnikom koji je kompatibilan s 4K uz pomoć HDMImikrokabela i prikazat će se zaslon za reprodukciju (→300)
• Kada je postavka [VIERA Link] na fotoaparatu postavljena na [ON] (Uklj.), a fotoaparat je priključen na
Panasonicov TV-prijamnik kompatibilan s funkcijom VIERA Link (HDMI), TV-prijamnik automatski
prebacuje ulaz i prikazuje se zaslon za reprodukciju. Detalje potražite na (→303).
• Kada imate videozapise koji su snimljeni s [Rec Format] (Format
snimanja) postavljenim na [MP4] i veličine postavljene na [4K] u
[Rec Quality], možete ih reproducirati i umetanjem kartice u utor za
SD-karticu u TV-prijamniku koji podržava videozapise u 4K.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
■ Prikaz 4K-videozapisa na zaslonu računala
Da biste na računalu reproducirali videozapise snimljene uz pomoć
funkcije [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) veličine [4K],
upotrijebite softver "PHOTOfunSTUDIO".
• Da biste reproducirali i uređivali 4K-videozapise, potrebno vam je
računalno okruženje visokih performansi.
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera "PHOTOfunSTUDIO"
(u PDF-formatu).
298
Povezivanje s drugim uređajima
Uživanje u 4K-videozapisima
Pohranjivanje 4K-videozapisa
4K-videozapise ne možete prenositi niti kopirati na Blu-ray disk ili DVD s pomoću
Panasonicova snimača.
■ Pohranjivanje 4K-videozapisa na računalu
Možete upotrebljavati softver "PHOTOfunSTUDIO" da biste uvozili 4K-videozapise na
računalo.
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera "PHOTOfunSTUDIO" (u PDF-formatu).
299
Povezivanje s drugim uređajima
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika
Priprema
Isključite i fotoaparat i TV-prijamnik.
1. Povežite fotoaparat na TV-prijamnik
• Otvaranje poklopca utičnice (→24)
• Provjerite smjer utikača i umetnite ga potpuno ravno. (Ako je kabel umetnut u
krivom smjeru, utikač se može izobličiti i dovesti do neispravnog rada.)
Nadalje, nemojte umetati u pogrešnu utičnicu. U suprotnom biste mogli oštetiti
uređaj.
HDMI-mikrokabel
Koristite se HDMI-mikrokabelom visoke brzine s HDMI-logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardima neće raditi.
"HDMI-mikrokabel visoke brzine" (Utikač Tip D – Tip A, duljine do 2 m)
Utičnica [HDMI]
U ulaznu utičnicu HDMI video/audiozapisa
2. Uključite TV-prijamnik i u ulazni otvor TV-prijamnika uključite
priključnu utičnicu
3. Uključite fotoaparat i pritisnite gumb [ ] (Reprodukcija)
300
Povezivanje s drugim uređajima
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika
●Sa strane ili na vrhu i dnu zaslona mogu se pojaviti trake, ovisno o postavci formata.
●Promijenite način zaslona na TV-prijamniku ako se slika prikazuje tako da je odrezana na dnu
ili na vrhu.
●Ovisno o TV-prijamniku koji se povezuje, datoteke videozapisa ili 4K-fotografija snimljenih u nizu
možda se neće ispravno reproducirati.
●Provjerite [HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada (Reprodukcija)). (→229)
●Da biste reproducirali videozapise u načinu 24p, postavite [HDMI Mode] na [AUTO]. U protivnom se
slika ne prikazuje 24 kadra u sekundi.
●Fotografije se ne prikazuju na zaslonu fotoaparata. Također, zvuk se ne reproducira iz zvučnika
fotoaparata.
●HDMI-izlaz poništit će se ako je USB-kabel (isporučen) istovremeno priključen.
●Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
Snimljene fotografije mogu se reproducirati na TV-prijamniku koji ima utor za
SD-memorijsku karticu
●Ispravna reprodukcija (format) ovisit će o TV-prijamniku koji upotrebljavate za prikaz.
●Format datoteke videozapisa koji se može reproducirati ovisi o modelu TV-prijamnika.
●Možda neće biti moguće reproducirati panoramske fotografije. Također, možda neće biti moguće
automatsko pomicanje panoramskih fotografija.
●Pojedinosti o karticama koje su kompatibilne s funkcijom reprodukcije potražite u uputama za
uporabu TV-prijamnika.
301
Povezivanje s drugim uređajima
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika
Snimanje za vrijeme pregledavanja slika na fotoaparatu
Kad upotrebljavate HDMI-izlaz, možete snimati fotografije i
videozapise za vrijeme pregledavanja slike fotoaparata na
TV-prijamniku itd.
■ Promjena prikazanih informacija
Možete promijeniti prikaz koji se prikazuje tijekom uporabe HDMI-izlaza uz pomoć
funkcije [HDMI Info Display (Rec)] (HDMI-prikaz informacija (Snimanje)) iz funkcije [TV
Connection] (Povezivanje s TV-prijamnikom) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
[ON] (Uklj.): Prikaz fotoaparata prikazuje se kao takav.
[OFF] (Isklj.): Prikazuju se samo slike.
●Kada upotrebljavate HDMI-izlaz tijekom snimanja, kvaliteta prikazane slike automatski
će se promijeniti kako bi odgovarala povezanom uređaju.
• Međutim, u sljedećim slučajevima postavka [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) u izborniku
[Motion Picture] (Videozapis) primjenjuje se za prikazane slike. (Ako povezani uređaj ne
podržava postavku, automatski će se odabrati optimalna postavka za uređaj u pogledu
kvalitete slike HDMI-izlaza.)
– Tijekom snimanja videozapisa
– U načinu kreativnog videozapisa
– Kada je [Rec Area] (Područje snimanja) postavljeno na [
]
●Ako upotrebljavate HDMI-izlaz tijekom snimanja, postavka formata fiksno je postavljena na [16:9].
●Kada je fotoaparat povezan na vanjski monitor ili na TV-prijamnik koji podržava 4K-videozapis, a vi
upotrebljavate neku od sljedećih postavki, kut prikaza sužava se još više nego obično:
• [4K/100M/25p], [4K/100M/30p] ili [4K/100M/24p] u [Rec Quality]
• [4K Live Cropping] (Izravno obrezivanje 4K-videozapisa)
●Kada upotrebljavate način automatskog fokusa [ ] ili pomoć pri ručnom fokusiranju, zaslon se
ne može povećati u načinu prikaza u prozoru.
●Funkcija [Ex. Tele Conv.] ([Motion Picture]) (Dodatna telekonverzija (Videozapis)) nije dostupna.
(Osim u načinu kreativnog videozapisa)
●Neće se čuti elektronički zvuk ni zvuk zatvarača.
●Kada provjeravate jesu li slika i zvuk iz TV-prijamnika povezani s fotoaparatom, mikrofon
fotoaparata može primiti zvuk iz zvučnika TV-prijamnika, proizvodeći neuobičajen zvuk (zvučna
povratna informacija). Ako se to dogodi, odmaknite fotoaparat od TV-prijamnika ili smanjite
glasnoću TV-prijamnika.
●Ako ste postavili Wi-Fi vezu prilikom uporabe HDMI-izlaza, na monitoru fotoaparata neće se
prikazati slika.
●Neki od zaslona za postavljanje neće se prikazati putem HDMI-veze.
●Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
• tijekom snimanja panoramske fotografije
• prilikom snimanja 4K-fotografija
• prilikom snimanja u načinu [Post Focus] (Naknadni fokus)
302
Povezivanje s drugim uređajima
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Što je VIERA Link (HDMI)?
●VIERA Link jest funkcija koja automatski povezuje fotoaparat s drugim uređajima koji
su kompatibilni s tehnologijom VIERA Link s pomoću HDMI-mikrokabela da bi se
omogućilo jednostavno upravljanje s pomoću VIERA daljinskog upravljača. (Neke
radnje nisu dostupne.)
●VIERA Link (HDMI) ekskluzivna je Panasonicova funkcija dodana industrijskim
standardnim funkcijama HDMI-upravljanja, a poznata je pod nazivom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). Funkcija VIERA Link (HDMI) nije zajamčena
prilikom povezivanja s uređajima koji nisu Panasonicovi, a kompatibilni su s
funkcijom HDMI-CEC. Pogledajte upute za uporabu svojeg proizvoda da biste
provjerili kompatibilnost s funkcijom VIERA Link (HDMI).
●Ovaj fotoaparat podržava inačicu 5 funkcije VIERA Link (HDMI). To je Panasonicov
standard koji podržava i prethodne uređaje Panasonic VIERA Link.
Priprema
Postavite [VIERA Link] na [ON] (Uklj.) (→229).
1. Povežite fotoaparat na Panasonicov TV-prijamnik (VIERA) kompatibilan s
funkcijom VIERA Link (HDMI) s pomoću HDMI-mikrokabela (→300)
2. Uključite fotoaparat i pritisnite gumb [ ] (Reprodukcija)
3. Upravljajte s pomoću daljinskog upravljača TV-prijamnika
Isključivanje uređaja
• Fotoaparat se može isključiti i kad je TV-prijamnik isključen s pomoću daljinskog
upravljača.
Automatski odabir ulaza
• Kada su fotoaparat i TV-prijamnik povezani HDMI-mikrokabelom, fotoaparat je
uključen i pritisnut je gumb [ ] (Reprodukcija) na fotoaparatu, ulaz TV-prijamnika
automatski se prebacuje na zaslon fotoaparata. TV-prijamnik se također može uključiti
iz stanja čekanja s pomoću fotoaparata (ako je funkcija "Power on link" (Automatsko
uključivanje) na TV-prijamniku postavljena na "on" (uključeno)).
●Ograničen je broj radnji koje se mogu poduzeti gumbima na fotoaparatu.
●Da bi se reproducirao zvuk videozapisa tijekom prikaza u nizu, postavite [Sound] (Zvuk) na
zaslonu za postavljanje prikaza slika u nizu na [AUTO] ili [Audio] (Zvuk).
●Koristite se HDMI-mikrokabelom visoke brzine s HDMI-logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardima neće raditi.
HDMI-mikrokabel visoke brzine (Utikač tipa D – tip A, duljine do 2 m)
●Ako VIERA Link (HDMI) ne radi ispravno (→331)
303
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje snimljenih fotografija i videozapisa na
računalo
Fotografije i videozapisi mogu se kopirati s fotoaparata na računalo povezivanjem ta dva
uređaja.
• Neka računala mogu čitati izravno s memorijske kartice fotoaparata.
Pojedinosti potražite u uputama za uporabu računala.
■ Tehnički podaci računala
Možete spojiti fotoaparat na računalo koje može prepoznati uređaj za masovnu pohranu
(uređaj koji može pohraniti veliku količinu podataka).
• Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
• Mac: OS X v10.5 – v10.11, macOS 10.12, macOS 10.13
Neki videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD] možda se neće ispravno očitati
kada ih se kopira kao datoteke ili mapu
●U operacijskom sustavu Windows obavezno upotrebljavajte softver "PHOTOfunSTUDIO" za
kopiranje videozapisa snimljenih u formatu [AVCHD].
●Na Mac računalu, videozapise u formatu [AVCHD] možete kopirati s pomoću softvera "iMovie".
Imajte na umu da neke snimke nije moguće kopirati ovisno o postavkama kvalitete.
Za pojedinosti o softveru iMovie obratite se tvrtki Apple Inc.)
304
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje snimljenih fotografija i videozapisa na računalo
Preuzimanje softvera
• Da biste preuzeli softver, računalo mora biti povezano s internetom.
• Preuzimanje softvera može potrajati u nekim komunikacijskim okruženjima.
• Podržane inačice operacijskog sustava od veljače 2018. Podržane inačice
operacijskog sustava mogu se promijeniti bez prethodne najave.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE
Možete snimati fotografije ili videozapise na računalo ili organizirati snimljene fotografije
svrstavanjem prema datumu snimanja, nazivu modela digitalnog fotoaparata koji je
upotrijebljen za snimanje itd. Također možete ispravljati fotografije, uređivati videozapise
ili snimati na DVD.
Za preuzimanje/instalaciju softvera posjetite web-mjesto u nastavku.
Softver je dostupan za preuzimanje do kraja ožujka 2023.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
• Radno okruženje
Podržani
operacijski
sustavi
Windows® 10 (32-bitni/64-bitni)
Windows® 8.1 (32-bitni/64-bitni)
Windows® 7 (32-bitni/64-bitni) (SP1)
• Za 4K-videozapise ili 4K-fotografije potrebna vam je 64-bitna inačica
operacijskog sustava Windows 10, Windows 8.1 ili Windows 7.
Procesor
Pentium® 4
Zaslon
1024×768 piksela ili više (preporučeno 1920×1080 piksela ili više)
Radna memorija
1 GB ili više (32-bitni) / 2 GB ili više (64-bitni)
2,8 GHz ili više
Slobodan prostor 450 MB ili više za instalaciju softvera
na tvrdom disku
• Više informacija o radnom okruženju koje je potrebno za funkcije reprodukcije
i uređivanja 4K-videozapisa i za funkciju obrezivanja 4K-fotografija potražite u
uputama za uporabu softvera "PHOTOfunSTUDIO" (PDF-datoteka).
• Softver "PHOTOfunSTUDIO" nije kompatibilan s Mac računalima.
305
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje snimljenih fotografija i videozapisa na računalo
SILKYPIX Developer Studio SE
Ovim softverom možete razviti i urediti slike formata RAW. Uređene slike mogu se spremiti u formatu kao što je JPEG ili TIFF koji se može prikazati na računalu itd.
Za preuzimanje/instalaciju softvera posjetite web-mjesto u nastavku.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Radno okruženje
Podržani
operacijski
sustavi
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Mac OS X v10.6 – v10.11, macOS 10.12, macOS 10.13
• Pojedinosti o radnom okruženju i uporabi programa SILKYPIX Developer Studio SE
potražite na stranici "Help" (Pomoć) ili web-mjestu za podršku tvrtke Ichikawa Soft
Laboratory.
LoiLoScope potpuna probna verzija u trajanju od 30 dana
(Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)
Videozapisi se mogu jednostavno uređivati.
Za preuzimanje/instalaciju softvera posjetite web-mjesto u nastavku.
http://loilo.tv/product/20
• Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope i njegovom radnom okruženju
potražite u priručniku LoiLoScope dostupnom za preuzimanje na web-mjestu.
• "LoiLoScope" nije kompatibilan s Mac računalima.
306
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje snimljenih fotografija i videozapisa na računalo
Kopiranje fotografija i videozapisa
Pripreme
• Prije pokretanja postupka kopiranja na računalo instalirajte softver "PHOTOfunSTUDIO". (→305)
• Uključite fotoaparat i računalo.
1. Povežite fotoaparat na računalo
• Otvaranje poklopca utičnice (→24)
• Provjerite smjer utikača i umetnite ga potpuno ravno. (Ako je kabel umetnut u krivom smjeru,
utikač se može izobličiti i dovesti do neispravnog rada.) Nadalje, nemojte umetati u pogrešnu
utičnicu. U suprotnom biste mogli oštetiti uređaj.
• Upotrijebite isključivo isporučeni USB-kabel za povezivanje.
[Access] (Pristup)
• Nemojte odspajati isporučeni USB-kabel dok se prikazuje [Access].
Utičnica [USB/CHARGE] (USB/Punjenje)
USB-kabel (isporučen)
2. Upotrijebite
[MENU/SET]
da biste odabrali [PC(Storage)] (Računalo (Pohrana)) i pritisnite
• Ako unaprijed postavite opciju [USB Mode] (USB-način rada) na [PC(Storage)] u izborniku
[Setup] (Postavljanje), fotoaparat se automatski povezuje s računalom bez prikaza izbornika za
odabir načina [USB Mode].
3. Kopirajte fotografije na računalo s pomoću softvera "PHOTOfunSTUDIO"
• Nemojte brisati ni prebacivati kopirane datoteke i mape s pomoću programa Windows Explorer
ili drugih preglednika. U suprotnome nećete moći reproducirati ili uređivati datoteke s pomoću
softvera "PHOTOfun STUDIO".
●Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel.
U suprotnom bi se podaci mogli uništiti.
●Upotrebljavajte bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan)
i sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan).
●Ako se baterije počnu prazniti tijekom prijenosa, čut ćete zvučne signale upozorenja. Sigurno
odspojite USB-kabel. U suprotnom bi se podaci mogli uništiti.
307
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje snimljenih fotografija i videozapisa na računalo
■ Kopiranje na računalo bez uporabe softvera "PHOTOfunSTUDIO"
Slike koje ćete upotrijebiti na računalu možete spremiti tako da mape i datoteke
povučete te ispustite u zasebne mape na svom računalu.
• Kartica ovoga uređaja sadrži sljedeće datoteke (struktura mapa).
DCIM (Fotografije/videozapisi)
100XXXXX
Kartica
●Windows
Broj mape
PXXX0001.JPG
Pogon ("LUMIX")
prikazuje se u
"Computer" (Računalo).
●Mac
Pogon ("LUMIX")
prikazuje se na radnoj
površini.
PXXX0002.JPG
.JPG : Fotografije
.RW2 : Fotografije snimljene u datoteci
RAW
.MP4 : Videozapisi formata [MP4],
datoteke s 4K-fotografijama
snimljenima u nizu
Broj datoteke
Prostor boje P: sRGB
_: AdobeRGB
PXXX0999.JPG
101XXXXX
999XXXXX
PRIVATE
AVCHD (Videozapisi u formatu AVCHD)
308
Povezivanje s drugim uređajima
Spremanje snimljenih fotografija i videozapisa na
snimač
Ako umetnete karticu s fotografijama snimljenima s pomoću ovog
fotoaparata u Panasonicov snimač, možete sinkronizirati sadržaj na
Blu-ray ili DVD-disk itd.
• Metoda uvoza fotografija i videozapisa snimljenih s pomoću ovog
uređaja na druge uređaje razlikovat će se ovisno o formatu datoteke
(JPEG, RAW, AVCHD ili MP4).
• Pojedinosti o kopiranju i reprodukciji potražite u uputama za uporabu snimača.
309
Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
Da biste ispisivali, možete se izravno povezati s pisačem koji je kompatibilan sa
standardom PictBridge.
Pripreme
• Po potrebi prilagodite kvalitetu ispisa ili ostale postavke pisača.
• Uključite fotoaparat i pisač.
1. Povežite fotoaparat na pisač
• Otvaranje poklopca utičnice (→24)
• Provjerite smjer utikača i umetnite ga potpuno ravno. (Ako je kabel umetnut u krivom smjeru,
utikač se može izobličiti i dovesti do neispravnog rada.) Nadalje, nemojte umetati u pogrešnu
utičnicu. U suprotnom biste mogli oštetiti uređaj.
• Upotrijebite isključivo isporučeni USB-kabel za povezivanje.
[
]
• Ako se prikazuje ikona odspajanja kabela [
(ikona se ne prikazuje na nekim pisačima).
Utičnica [USB/CHARGE] (USB/Punjenje)
USB-kabel (isporučen)
], nemojte odspajati isporučeni USB-kabel
2. Upotrijebite
da biste odabrali [PictBridge(PTP)] (Pisač s funkcijom
PictBridge(PTP)) i pritisnite [MENU/SET]
3. Upotrijebite
da biste odabrali fotografiju i pritisnite [MENU/SET]
4. Upotrijebite
da biste odabrali [Print start] (Početak ispisa) i pritisnite
[MENU/SET]
310
Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
Ispis više fotografija
Istovremeno se ispisuje više fotografija.
1. Pritisnite
da biste odabrali [Multi Print] (Ispis više fotografija) u 3. koraku
"Ispisa" (→310)
2. Upotrijebite
da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET]
Pomičite se među fotografijama s pomoću gumba
i
odaberite fotografije za ispis s pomoću gumba [MENU/SET]
(Ponovno pritisnite [MENU/SET] da biste poništili odabir.)
Pritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) da biste izvršili radnju
[Multi Select]
(Odabir više fotografija)
[Select All] (Odabir svih Ispis svih fotografija.
fotografija)
[Rating] (Ocjenjivanje)
3. Upotrijebite
[MENU/SET]
Ispis fotografija označenih kao [Rating].
da biste odabrali [Print start] (Početak ispisa) i pritisnite
●Grupne fotografije prikazuju se jedna po jedna, umjesto svih fotografija istovremeno.
●Upotrebljavajte bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan)
i sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan). Ako se baterije počnu prazniti tijekom prijenosa, čut
ćete zvučne signale upozorenja. Poništite ispis i odspojite USB-kabel (isporučen).
●Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel.
●Neki pisači mogu ispisivati izravno s memorijske kartice fotoaparata. Pojedinosti potražite u
priručniku za uporabu pisača.
●Žuta oznaka "●" prikazana tijekom ispisa ukazuje na poruku o pogrešci.
●Ispisivanje se može podijeliti u nekoliko fotografija ako se ispisuje velika količina fotografija.
(Prikaz preostalih listova može se razlikovati od broja slika postavljenih za ispis.)
●Nije moguće ispisivati videozapise, datoteke s 4K-fotografijama snimljenima u nizu i fotografije
snimljene funkcijom [Post Focus] (Naknadni fokus).
●Fotografije snimljene u formatu RAW ne mogu se ispisivati. (Mogu se ispisati fotografije
snimljene istovremeno u formatu JPEG i formatu RAW.)
311
Povezivanje s drugim uređajima
Ispis
■ Postavljanje postavki ispisa na fotoaparatu
Opcije postavljanja uključuju broj ispisanih fotografija i njihovu veličinu. Postavite postavke
prije odabira stavke [Print Start] (Početak ispisa).
[Print With Date]
(Ispis s datumom)
[ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
[Num.of prints]
(Broj primjeraka)
Postavljanje broja fotografija (do 999 fotografija).
[Paper Size]
(Veličina papira)
Postavljanje veličine papira.
[Page Layout]
(Format stranice)
Postavljanje dodavanja rubova i količine slika za ispis na svakom listu papira.
●Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
●Kada postavku [Print with Date] postavljate na [ON], provjerite postavke ispisa datuma na
pisaču (postavke pisača mogu imati prednost).
●Postoji mogućnost da se stavke neće prikazati ako nisu kompatibilne s pisačem.
●Za ispis na veličine/izglede papira koje ovaj fotoaparat ne podržava, postavite na [
postavke na pisaču. (Pogledajte upute za uporabu pisača.)
] i postavite
Ispis s datumom i tekstom
Vrijeme i datum mogu se postaviti za ispis na fotografiju u trenutku snimanja aktivacijom
funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (→246)
■ Ispis datuma bez funkcije [Text Stamp]
Ispis u fotografskom studiju:
Može se ispisati samo datum snimanja. U studiju zatražite ispis datuma.
• Znakovi uneseni za [Age] (Dob) ili [Name] (Ime) funkcije [Profile Setup]
(Postavljanje profila) ili [Face Recog.] (Prepoznavanje lica), [Location] (Lokacija)
u funkciji [Travel Date] (Datum putovanja) i [Title Edit] (Uređivanje naslova) ne
mogu se ispisati u studiju.
S pomoću pisača:
Datum snimanja može se ispisati ako se funkcija [Print with Date] (→312) postavi
na [ON] prilikom povezivanja s pisačem koji je kompatibilan s ispisivanjem datuma.
Postavke ispisa za datum snimanja i tekstne podatke mogu se postaviti s pomoću
softvera "PHOTOfunSTUDIO".
312
Ostalo
Dodatni pribor
Vanjska bljeskalica (neobavezna)
Nakon što spojite bljeskalice (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L:
neobavezne), efektivni će se raspon povećati u usporedbi s ugrađenom
bljeskalicom.
Priprema
Zatvorite ugrađenu bljeskalicu i postavite prekidač [ON/OFF] (Uklj./isklj.) fotoaparata na [OFF] (Isklj.).
Uklanjanje poklopca spojnice za pribor
U trenutku kupnje poklopac spojnice za pribor već je pričvršćen na spojnicu za pribor.
Poklopac spojnice za pribor uklonite tako da ga
povučete u smjeru strelice dok ga pritišćete u smjeru
strelice
1. Pričvrstite vanjsku bljeskalicu na spojnicu za pribor i zatim uključite fotoaparat
i vanjsku bljeskalicu
• Postupke za promjenu postavki za vanjske bljeskalice na fotoaparatu potražite u dijelu (→163).
• Pojedinosti o postavkama za bežičnu bljeskalicu potražite u dijelu (→168).
Uporaba drugih komercijalno dostupnih vanjskih bljeskalica bez funkcija
izravne komunikacije s fotoaparatom (DC-GX9)
●Potrebno je postaviti ekspoziciju vanjske bljeskalice kada je u uporabi. Ako upotrebljavate
vanjsku bljeskalicu u automatskom načinu rada, koristite se vanjskom bljeskalicom koja omogućuje
postavljanje vrijednosti otvora blende i ISO-osjetljivosti kako bi odgovarale postavkama fotoaparata.
●Postavite fotoaparat na automatsku ekspoziciju s prioritetom otvora blende ili način ručne ekspozicije
i zatim postavite istu vrijednost otvora blende i ISO-osjetljivosti na vanjskoj bljeskalici. (Nije moguće
postići ispravnu ekspoziciju zato što se vrijednost otvora blende mijenja u načinu automatske
ekspozicije s prioritetom zatvarača. Svjetlo vanjske bljeskalice ne može se pravilno podesiti zato što
se vrijednost otvora blende ne može fiksno postaviti u programu automatske ekspozicije.)
313
Ostalo
Dodatni pribor
●Kada se pričvrsti vanjska bljeskalica, dostupne su sljedeće funkcije čak i prilikom uporabe
bljeskalice.
• Uzastopno snimanje uz otvor blende
• Uzastopno snimanje uz fokus
●Možete postaviti vrijednost otvora blende, brzinu zatvarača i ISO-osjetljivost na fotoaparatu čak i
kada je pričvršćena vanjska bljeskalica.
●Neke komercijalno dostupne vanjske bljeskalice imaju sinkrone terminale s polaritetom visokog
napona ili obrnutim polaritetom. Prilikom uporabe takvih bljeskalica može doći do kvara ili mogu
spriječiti normalan rad fotoaparata.
●Obavezno držite i fotoaparat i vanjsku bljeskalicu kada je pričvršćena na fotoaparat. Ako držite
samo vanjsku bljeskalicu, može se odvojiti od fotoaparata.
●Ako snimate fotografije blizu objekta dok snimate širokokutne fotografije, objektiv može blokirati
svjetlo bljeskalice i dno zaslona može biti tamno.
●Pojedinosti potražite u uputama za uporabu vanjske bljeskalice.
Prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan) / Sprežnik za
istosmjernu struju (neobavezan)
Uporabom prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) i sprežnika za istosmjernu
struju (neobavezan) možete snimati i reproducirati bez razmišljanja o preostalom
kapacitetu baterije.
Sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan) smije se upotrebljavati samo s namjenskim
Panasonicovim prilagodnikom za izmjeničnu struju.
●Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan).
●Pročitajte i upute za uporabu prilagodnika za izmjeničnu struju i sprežnika za istosmjernu struju.
314
Ostalo
Popis prikaza na monitoru/tražilu
• Sljedeće slike služe kao primjeri postavljanja [Monitor Disp. Set] (Postavljanje prikaza
monitora) na [
] (stil monitora) na monitoru.
• Prikazani podaci, kao što su histogrami, uvećanja i brojčane vrijednosti, služe samo za
referencu.
Tijekom snimanja
50p
[Loop Recording(4K
PHOTO)] (Snimanje uz petlju
(4K-fotografija)) (→123)
Način snimanja (→47)
Prilagođene postavke (→93)
[Photo Style] (Stil fotografije)
(→192)
Postavljanje bljeskalice (→163,
164, 166, 169)
50p
50p
Dodatna telekonverzija (tijekom
snimanja videozapisa) (→156)
[Rec Format] (Format
snimanja)/[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja) (→173)
[Snap Movie] (Kratki film) (→177)
[Aspect Ratio] (Format) (→189)/
[Picture Size] (Veličina slike)
(→190)
Dodatna telekonverzija
(tijekom snimanja fotografija)
(→156)
Veličina slike (Način
panoramskog snimanja) (→76)
Zaslon za podešavanje efekta
fotografije (Filtar) (→84, 194)
Vrste efekta fotografija (Filtar)
(→194)
315
Kartica (prikazano samo
tijekom snimanja) (→33)
XXmXXs
Proteklo vrijeme
snimanja∗1 (→171)
Pokazatelj istovremenog
snimanja (→176)
Automatsko prebacivanje
između tražila i monitora (→45)
[Peaking] (Fokusiranje jasnih
objekata) (→215)
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje) (→197)
[HDR] (Visoki dinamički raspon)
(→203) / [iHDR] (i-Visoki
dinamički raspon) (→67)
[Multi Exp.] (Višestruka
ekspozicija) (→204)
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
(→158)
Elektronički zatvarač (→201)
Snimanje fotografija za
vrijeme snimanja videozapisa
(Prioritet fotografija) (→176)
Pokazatelj pregrijavanja (→326)
Ostalo
Popis prikaza na monitoru/tražilu
AFS AFF AFC MF
[Quality] (Kvaliteta) (→190)
Ime∗2 (→222)
Način fokusiranja (→96, 108)
Uzastopno snimanje uz fokus
(→144)
Način [AF Mode] (Auto. fokus)
(→97)
Protekli dani putovanja∗3 (→224)
[Pull Focus] (Povlačenje
fokusa) (→179)
[Face Recog.] (Prepoznavanje
lica) (→219)
AFL
Zaključavanje automatskog
fokusa (→111)
Dob u godinama/mjesecima∗2 (→222)
Lokacija∗3 (→224)
Trenutačni datum/vrijeme∗3
Postavka odredišta putovanja∗3:
Mjerač ekspozicije (→218)
(→223)
Prikaz fokalne duljine (→159)
Postupni zum (→159)
Snimanje u nizu (→138)
[4K PHOTO] (4K-fotografija)
(→120)
Područje automatskog fokusa
(→103)
[Post Focus] (Naknadni fokus)
(→132)
Nišan mjerenja točke (→196)
[Self Timer] (Automatski
okidač) (→140)
[Center Marker] (Označavanje
središta) (→216)
Preostali kapacitet baterije (→26)
[Self Timer] (Automatski
okidač) (→140)
[Stabilizer] (Stabilizator)
(→151, 152)
Prikaz razine snimanja zvuka
(→205)
Upozorenje na podrhtavanje
(→151)
[4K Pre-Burst] (Prije 4K-snimanja u nizu) / [Pre-Burst
Recording] (Prije snimanja u
nizu) (→123)
AEL
Fokus (Svijetli zeleno.) (→46)/
Stanje snimanja (Treperi
crveno.) (→171)
Fokus (pod slabim svjetlom)
(→95)
3.5
Focus (Automatski fokus za
zvjezdano nebo) (→95)
Status Wi-Fi veze
Status Bluetooth veze (→259)
Bilježenje lokacije (→272)
Histogram (→216)
[Silent Mode] (Tihi način rada)
(→201)
Zaključavanje automatske
ekspozicije (→111)
[Metering Mode] (Način
mjerenja) (→55, 196)
Promjena vrijednosti (→69)
Vrijednost otvora blende (→46)
Uzastopno snimanje uz
otvorblende (→143)
60
Brzina zatvarača (→46)
Kompenzacija ekspozicije
(→112)
Uzastopno snimanje uz
ekspoziciju (→142)
Svjetlina (ekspozicija)
(→68, 88)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(→72)
ISO-osjetljivost (→114)
316
Ostalo
Popis prikaza na monitoru/tražilu
Boja (→68)
AWBc
[Dial Guide] (Vodič za upravljanje kotačićem) (→213)
Funkcija kontrole
defokusiranja (→68, 88)
Balans bijele boje (→116)
Svjetlina (ekspozicija)
(→68, 88)
Uzastopno snimanje s različitim
balansima bijele boje (→119)
Precizno podešavanje balansa
bijele boje (→118)
Vrsta defokusiranja
([Miniature Effect] (Efekt
minijature)) (→86)
[One Point Color] (Jedna
točka boje) (→87)
Boja (→67)
98
r20
RXXmXXs
Broj raspoloživih fotografija
(→34)
Maksimalni broj fotografija koje
je moguće uzastopno snimiti
(→138)
Raspoloživo vrijeme snimanja ∗¹
(→35)
[Sunshine] (Sunčeva
svjetlost) (→87)
(→68)
(→88)
(→89)
Kartica osjetljiva na dodir (→213)
Zum osjetljiv na dodir (→160)
Zatvarač osjetljiv na dodir
(→54)
Auto. fokus osjetljiv na dodir
(→54)
Zaslon za podešavanje
efekta fotografije (Filtar)
(→84, 194)
Efekti fotografije ON (Uklj.)
/ OFF (Isklj.) (→194)
Efekti fotografije (Filtar)
(→194)
Vrijednost otvora blende (→89)
Brzina zatvarača (→89)
ISO-osjetljivost (→89)
Podešavanje razine snimanja
zvuka (→89)
[Touch AE] (Auto. ekspozicija osjetljiva na dodir) (→55)
[Peaking] (Fokusiranje
jasnih objekata) (→215)
Funkcijski gumbi (→61)
∗1 [m] i [s] označavaju "minute" i "sekunde".
∗2 Ovo se prikazuje otprilike 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata ako je postavljena postavka
[Profile Setup] (Postavljanje profila).
∗3 Ovo se prikazuje otprilike 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata, nakon postavljanja sata i nakon
prebacivanja s načina reprodukcije na način snimanja.
317
Ostalo
Popis prikaza na monitoru/tražilu
■Informacije o snimanju na monitoru
F3.5
1/60
Način [AF Mode] (Auto. fokus)
(→97)
Način snimanja (→47)
F3.5
1/60
[Quality] (Kvaliteta) (→190)
[Aspect Ratio] (Format)
(→189) /
[Picture Size] (Veličina slike)
(→190)
Vrijednost otvora blende (→46)
Brzina zatvarača (→46)
Preostali kapacitet baterije (→26)
Funkcija Wi-Fi/Bluetooth
(→253)
Postavka funkcijskog gumba
(→60)
ISO-osjetljivost (→114)
Kompenzacija ekspozicije
(→112)
Uzastopno snimanje uz
ekspoziciju (→142)
Svjetlina (ekspozicija)
(→68, 88)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(→72)
[Photo Style] (Stil fotografije)
(→192)
AWB AWBc
Balans bijele boje (→116)
Uzastopno snimanje s različitim
balansima bijele boje (→119)
Precizno podešavanje balansa
bijele boje (→118)
[Flash] (Bljeskalica) (→163,
164, 166, 169)
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
(→198)
Jedna (→137)
[Metering Mode] (Način
mjerenja) (→55, 196)
Snimanje u nizu (→138)
[4K PHOTO] (4K-fotografija)
(→120)
[Post Focus] (Naknadni fokus)
(→132)
[Self Timer] (Automatski
okidač) (→140)
AFS AFF AFC MF
Način fokusiranja (→96, 108)
∗ [m] i [s] označavaju "minute" i "sekunde".
318
98
r20
RXXmXXs
Broj raspoloživih fotografija
(→34)
Maksimalni broj fotografija koje
je moguće uzastopno snimiti
(→138)
Raspoloživo vrijeme snimanja∗
(→35)
Ostalo
Popis prikaza na monitoru/tražilu
Tijekom reprodukcije
15 pic.
1ST DAY
11 months 20 days
Playback Mode (Način
reprodukcije) (→237)
Ikona koja označava oznaku
(→125, 126)
Zaštićena fotografija (→238)
4K-fotografija (Datoteka s
4K-fotografijama snimljenima u
nizu) (→120)
[Post Focus] (Naknadni fokus)
(→132)
[Focus Stacking]
(Produbljivanje fokusa) (→135)
S podacima o lokaciji
(→272)
[Rating] (Ocjenjivanje) (→238)
Ikona zabrane odspajanja
kabela (→310)
Reprodukcija videozapisa
(→181)
Reprodukcija panoramskih
fotografija (→78)
Uzastopna reprodukcija grupe
slika (→185)
Spremanje fotografija iz
datoteka s 4K-fotografijama
snimljenima u nizu (→124)
Spremanje fotografija iz
fotografija snimljenih s
pomoću funkcije [Post Focus]
(→134)
XXmXXs
319
Grupne fotografije snimljene s
pomoću uzastopnog snimanja
uz fokus (→185)
Prikaz tekstualne oznake
(→246)
Proteklo vrijeme
reprodukcije∗1
[Aspect Ratio] (Format) (→189)/
[Picture Size] (Veličina slike)
(→190)
50p
[Rec Format] (Format snimanja)
/ [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja) (→173)
[Snap Movie] (Kratki film) (→177)
[Quality] (Kvaliteta) (→190)
Preostali kapacitet baterije
(→26)
1/98
15 pic.
XXmXXs
Broj fotografije / Ukupan broj
fotografija
Status Wi-Fi veze
Broj grupnih fotografija
Vrijeme snimanja videozapisa ∗¹
(→181)
[Loop Recording(4K
PHOTO)] (Snimanje uz petlju
(4K-fotografija)) (→123)
Ostalo
Popis prikaza na monitoru/tražilu
Ikona završetka brisanja
nepotrebnih dijelova (→245)
Ikona za primanje podataka
Reprodukcija (Videozapisi)
(→181)
1ST DAY
Ime∗2 (→220, 222)
Lokacija∗2 (→224)
Naslov∗2 (→239)
Dob u godinama/mjesecima (→220, 222)
Protekli dani putovanja (→224)
Učitavanje (Wi-Fi) (→286)
Prikaz grupe slika (→186)
Informacije o snimanju
Ikona podizbornika (→286)
[Silent Mode] (Tihi način rada)
(→201)
Indeksna reprodukcija (→183)
Brisanje (→187)
∗1 [m] i [s] označavaju "minute" i "sekunde".
∗2 Prikazuje se ovim redoslijedom: [Title] (Naslov), [Location] (Lokacija), [Name] (Ime) ([Baby1] (Dijete
1) / [Baby2] (Dijete 2), [Pet] (Kućni ljubimac)), [Name] (Ime) ([Face Recog.] (Prepoznavanje lica)).
320
Ostalo
Popis prikaza na monitoru/tražilu
Prikaz detaljnih informacija
Prikaz histograma
1/5
2/5
R
G
B
Y
10:00 1.DEC.2018
100-0001
10:00 1.DEC.2018
100-0001
Stil fotografije, prikaz posvjetljivanja
i potamnjivanja
Standard
Prikaz balansa bijele boje
3/5
4/5
Auto White Balance
G
Contrast
Sharpness
Noise Reduction
A
Saturation
10:00 1.DEC.2018
100-0001
10:00 1.DEC.2018
100-0001
B
M
Prikaz informacija o objektivu
LUMIX G VARIO 12-32
/F3.5-5.6
Focal Length
5/5
12 mm
35 mm Focal Length 24 mm
Shading Comp. OFF
Long Shtr NR
OFF
10:00 1.DEC.2018
100-0001
Informacije o snimanju (osnovno)
Datum snimanja/vrijeme
Svjetsko vrijeme (→223)
100-0001
Broj mape/datoteke (→308)
Informacije o snimanju (napredno)
5500
Balans bijele boje
(temperatura boje) (→116)
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
(→198)
[HDR] (Visoki dinamički raspon) (→203)/[iHDR] (i-Visoki
dinamički raspon) (→67)
[i.Resolution] (i.Razlučivost)
(→198)
321
Ostalo
Prikazi poruka
U nastavku se objašnjava značenje glavnih poruka koje se prikazuju na zaslonu i kako
reagirati na njih.
■ Memorijske kartice
[Memory Card Error] (Pogreška na memorijskoj kartici) / [Format this card?] (Formatirati karticu?)
• Potrebne podatke spremite na računalo ili drugi uređaj, a potom na fotoaparatu upotrijebite [Format]
(Formatiranje). (→34)
• Pokušajte s drugom karticom.
[Read error] (Pogreška kod očitavanja) / [Write error] (Pogreška kod upisa) / [Please check the
card] (Provjerite karticu)
• Provjerite je li kartica ispravno umetnuta (→32).
• Isključite fotoaparat i izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite fotoaparat.
• Pokušajte s drugom karticom.
[Recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card] (Snimanje je
prekinuto zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
• Razred brzine potrebne kartice razlikuje se ovisno o opcijama [Rec Format] (Format snimanja) i [Rec
Quality] (Kvaliteta snimanja) videozapisa. Za snimanje 4K-fotografija potrebna je kartica posebnog
razreda brzine. Koristite se karticom koja zadovoljava razred brzine. Obavezno upotrijebite karticu
preporučenog razreda brzine (→33).
• Ako se snimanje zaustavi čak i kada upotrebljavate karticu preporučenog razreda brzine (→33),
smanjuje se brzina zapisivanja podataka. Ako se to dogodi, preporučujemo da sigurnosno kopirate
podatke na memorijskoj kartici i formatirate je (→34). Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa
može se zaustaviti usred postupka.
[Memory Card Error] (Pogreška memorijske kartice) / [This memory card cannot be used] (Ova
se memorijska kartica ne može upotrijebiti)
• Upotrijebite kompatibilnu karticu. (→33)
■ Baterija
[This battery cannot be used] (Ova se baterija ne može upotrebljavati)
• Uvijek upotrebljavajte originalnu Panasonicovu bateriju. Ako se ovaj zaslon i dalje prikazuje, obratite
se dobavljaču ili najbližem servisnom centru.
• Uklonite prljavštinu s kontakta baterije.
■ Objektiv
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is attached.]
(Objektiv je neispravno pričvršćen. Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva dok je
objektiv pričvršćen.)
• Skinite objektiv i zatim ga ponovno pričvrstite bez pritiskanja gumba za otpuštanje objektiva. (→36)
• Ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se dobavljaču.
[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached correctly.] (Neuspješno
pričvršćivanje objektiva. Provjerite je li objektiv pravilno pričvršćen.)
• Skinite objektiv s kućišta fotoaparata i nježno obrišite kontakte na objektivu i kućištu fotoaparata s
pomoću suhog komadića vate.
Pričvrstite objektiv, ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se dobavljaču.
322
Ostalo
Prikazi poruka
■ Wi-Fi funkcija
[Failed to connect wireless access point] (Neuspješno povezivanje na bežičnu pristupnu
točku) / [Connection failed] (Neuspješno povezivanje) / [No destination found] (Nije pronađeno
odredište)
• Pogrešne su informacije o bežičnoj pristupnoj točki postavljene na ovom uređaju. Provjerite vrstu
autorizacije, vrstu kodiranja i kod za dekodiranje. (→292)
• Radiovalovi drugih uređaja mogu blokirati povezivanje s bežičnom pristupnom točkom. Provjerite
ostale uređaje koji su priključeni na bežičnu pristupnu točku i uređaje koji se koriste frekvencijskim
pojasom od 2,4 GHz.
[Connection failed. Please retry in a few minutes.] (Neuspješno povezivanje. Pokušajte
ponovno za nekoliko minuta.) / [Network disconnected. Transfer stopped.] (Veza je prekinuta.
Prijenos je zaustavljen.)
• Radiovalovi iz bežične pristupne točke slabe. Vezu uspostavite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, veza se može automatski prekinuti nakon određenog vremena.
Ponovno se spojite.
[Connection failed] (Neuspješno povezivanje)
• Pristupnu točku na koju se spajate u Wi-Fi postavkama pametnog telefona promijenite na ovaj
fotoaparat.
■ Ostalo
[Some pictures cannot be deleted] (Neke se fotografije ne mogu izbrisati) / [This picture
cannot be deleted] (Ova se fotografija ne može izbrisati)
• Fotografije koje nisu u formatu DCF (→180) ne mogu se izbrisati. Potrebne podatke spremite na
računalo ili drugi uređaj, a potom na fotoaparatu upotrijebite [Format] (Formatiranje). (→34)
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• [Title Edit] (Uređivanje naslova), [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) i druge funkcije ne mogu se
upotrebljavati za fotografije koje nisu usklađene sa standardom DCF (→180).
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može izraditi)
• Mapa se ne može stvoriti zato što su već dodijeljeni svi dostupni brojevi mape.
Spremite sve potrebne fotografije na računalo ili na druge uređaje i formatirajte karticu (→34).
Nakon formatiranja kartice izvršite [No.Reset] (Poništavanje brojeva) u izborniku [Setup]
(Postavljanje) da biste ponovno postavili broj mape na 100. (→232)
[Please turn camera off and then on again] (Isključite i ponovo uključite fotoaparat) / [System
error] (Sistemska pogreška)
• Ponovno uključite fotoaparat. (Ako se ovaj zaslon i dalje prikazuje, obratite se dobavljaču ili
najbližem servisnom centru.)
323
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Najprije provjerite ove stavke (→324 – 332).
Ako se problem ne riješi, učinite sljedeće:
Pokušajte pritisnuti [Reset] (Izvorne postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje) (→232).
Također, za najnovije informacije o podršci posjetite Panasonicove stranice za
podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
Kada tresem fotoaparat, iz njega se čuje zvuk zveckanja.
• Taj zvuk proizvodi stabilizator slike u kućištu. Nije riječ o kvaru.
■ Baterija, napajanje
Treperi lampica punjenja.
• Punjenje se odvija na mjestu s izrazito visokom ili niskom temperaturom.
→ Ponovno spojite isporučeni USB-kabel i pokušajte ponovno puniti na mjestu gdje je
temperatura okoline 10 °C do 30 °C (temperaturni uvjeti također se primjenjuju na samu
bateriju).
• Punjenje nije moguće ako je kapacitet napajanja računala malen.
Fotoaparat ne radi, čak i kad je uključen. Fotoaparat se isključuje čim ga uključite.
• Potrebno je napuniti bateriju.
→Napunite bateriju. (→22)
Uređaj se automatski isključuje.
• Uključena je funkcija [Economy] (Ekonomičnost). (→226)
Baterija se brzo prazni.
• Opcija [4K PHOTO] (4K-fotografija) postavljena je na [
] ([4K Pre-Burst]) (Prije 4K-snimanja u
nizu) ili [Pre-Burst Recording] (Prije snimanja u nizu).
→ Kada je odabrana opcija [
] ([4K Pre-Burst]) ili [Pre-Burst Recording], baterija se brže prazni.
Odaberite [
] ([4K Pre-Burst]) ili [Pre-Burst Recording] samo kada snimate.
• Wi-Fi veza uključena je dulje vrijeme.
→Baterija se brže prazni uz Wi-Fi vezu. Isključujte fotoaparat što je češće moguće s pomoću
funkcije [Economy] (Ekonomičnost) (→226) ili s pomoću drugih načina.
324
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
■ Snimanje
Pojavljivanje pruga ili treperenje moguće je pod fluorescentnim ili LED-svjetlom.
• To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe kao senzori za
bilježenje. Nije riječ o kvaru.
• Ako snimate fotografije s pomoću elektroničkog zatvarača, pojavljivanje pruga
može se smanjiti postavljanjem sporije brzine zatvarača. (→71)
• Ako su značajno treperenje ili pojava pruga vidljivi pod fluorescentnim ili
LED-svjetlom u načinu snimanja videozapisa, možete smanjiti treperenje ili
pojavu pruga postavljanjem funkcije [Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja)
(→205) i fiksiranjem brzine zatvarača. Moguće je odabrati brzinu zatvarača
među vrijednostima [1/50], [1/60], [1/100] ili [1/120]. Brzinu zatvarača možete
postaviti ručno u načinu kreativnog videozapisa. (→89)
Fotografije se ne mogu snimati. Zatvarač ne radi odmah nakon što se pritisne okidač.
• Kada je [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) postavljeno na [FOCUS] (Fokus),
fotoaparat neće snimati dok se ne postigne pravilno fokusiranje. (→210)
Snimljene fotografije izgledaju bijelo.
• Prljav je objektiv ili senzor slike (otisci prstiju itd.).
→ Ako je objektiv zaprljan, isključite fotoaparat i pažljivo obrišite površinu objektiva mekom, suhom
krpom.
→ Kada se zaprlja senzor slike (→334).
Snimljene su fotografije presvijetle/pretamne.
• Zaključavanje automatske ekspozicije (→111) nije ispravno postavljeno.
Kada jednom pritisnem okidač, snima se nekoliko fotografija.
• Način snimanja postavljen je na postavku koja nije [Single] (Jedna). (→137)
• Postavljeno je uzastopno snimanje. (→141)
Fokus nije ispravno poravnat.
• Objekt je izvan raspona fokusa.
• Postavka [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) postavljena je na [RELEASE]
(Otpuštanje). (→210)
• Funkcija [Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača) postavljena je na [OFF] (Isklj.). (→208)
• Zaključavanje automatskog fokusa (→111) nije ispravno postavljeno.
• Ako na objektivu ima otisaka prstiju ili prljavštine, fokus može biti na objektivu, a ne na objektu koji
se snima.
Snimljene su fotografije mutne. Funkcija stabilizatora nije učinkovita.
• Na tamnim je lokacijama brzina zatvarača manja, a funkcija stabilizatora manje učinkovita.
→ Upotrijebite tronožac i automatski okidač (→140) prilikom uporabe sporije brzine zatvarača.
325
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Snimljene su fotografije zrnate ili postoje smetnje.
• Preporučujemo poduzimanje sljedećih koraka.
→ Snizite ISO-osjetljivost (→114).
→ Postavite funkciju [Noise Reduction] (Smanjenje smetnji) za [Photo Style] (Stil fotografije) na
višu postavku ili svaku postavku osim [Noise Reduction] postavite na nižu. (→193)
→ Postavite [Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača) na [ON] (Uklj.). (→199)
Objekt je na fotografijama iskrivljen.
• Ako snimate objekt koji se kreće s pomoću elektroničkog zatvarača, u načinu snimanja
videozapisa ili načinu snimanja 4K-fotografija, objekt na fotografiji može se iskriviti u nekim
slučajevima. To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe kao senzori za
bilježenje. Nije riječ o kvaru.
Pruge se pojavljuju pri visokoj ISO-osjetljivosti.
• Pruge se mogu pojaviti pri visokoj ISO-osjetljivosti ovisno o objektivu kojim se koristite.
→ Smanjite ISO-osjetljivost. (→114)
Svjetlina ili postavke boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarnih.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može dovesti
do manjih promjena u svjetlini i boji. Navedeno je rezultat karakteristika izvora svjetlosti i nije znak
kvara.
• Kada snimate objekte na iznimno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim svjetlom, LEDsvjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama itd. može doći do promjene u boji i svjetlini
zaslona ili se na zaslonu može pojaviti vodoravna crta.
Snimljena je svijetla točka koje nema na objektu.
• Moguće je da u senzoru slike ima neispravnih piksela.
→ Izvršite [Pixel Refresh] (Osvježavanje piksela) (→233).
Ekspozicija se ne može kompenzirati.
• Pritisnite stražnji kotačić da biste se prebacili na kompenzaciju ekspozicije kada je [Exposure
Dial] (Kotačić za ekspoziciju) postavljen na [OFF] (Isklj.) u postavkama [Dial Set.] (Postavljanje
kotačića) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) ([Operation] (Radnja)). (→112)
Snimanje 4K-fotografija zaustavlja se prije završetka.
• Kad je temperatura okoline visoka ili se funkcija snimanja 4K-fotografija upotrebljava
bez prekida, na fotoaparatu se može prikazati [ ] i snimanje se može zaustaviti. Pričekajte da se
fotoaparat ohladi.
326
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
■ Videozapis
Nije moguće snimanje videozapisa.
• Kada se upotrebljava kartica velikog kapaciteta, neko vrijeme nakon uključivanja fotoaparata
možda nećete moći snimati fotografije.
Snimanje videozapisa staje na polovici snimanja.
• Kad je temperatura okoline visoka ili se bez prekida snima videozapis, na fotoaparatu se može
prikazati [
] i snimanje se može zaustaviti. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
• Razred brzine potrebne kartice razlikuje se ovisno o opcijama [Rec Format] (Format snimanja) i
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) videozapisa. Obavezno upotrijebite karticu preporučenog razreda
brzine (→33).
Ponekad je teško podesiti fokus s pomoću načina automatskog fokusa tijekom snimanja
4K-videozapisa.
• Do toga može doći tijekom snimanja fotografije smanjivanjem brzine automatskog fokusa kako bi
se podesio fokus na visoku preciznost. Nije riječ o kvaru.
Na videozapisu je snimljen šum poput klikanja ili zujanja. Snimljeni je zvuk niske glasnoće.
• Tijekom snimanja u tihom okruženju možda će se snimiti zvuk otvora blende, fokusa i drugih radnji
u videozapisima, ovisno o objektivu koji upotrebljavate. Nije riječ o kvaru. Fokusiranje tijekom
snimanja videozapisa može se postaviti na [OFF] (Isklj.) u načinu [Continuous AF] (Neprekinuti
auto. fokus) (→175).
• Ako prstima blokirate mikrofon dok se snimaju videozapisi, zvuk se može snimiti s niskom
glasnoćom ili se možda uopće neće snimiti. U tom slučaju fotoaparat može lako snimiti zvukove
rada objektiva.
Zvukovi rada fotoaparata snimljeni su na videozapisu.
• Ako vam zvukovi rada smetaju, preporučujemo snimanje videozapisa u načinu kreativnog
videozapisa. (→89)
■ Objektiv
Kad se objektiv pričvrsti na drugi digitalni fotoaparat, radnja ručnog fokusiranja ne može
se izvesti.
• Možete upotrebljavati ručno fokusiranje s pomoću izmjenjivog objektiva (H-FS12032) samo
ako je vaš model kompatibilan s objektivom.
Pojedinosti potražite na web-mjestu za podršku u nastavku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
327
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
■ Bljeskalica
Nema bljeskalice.
• Bljeskalica postaje nedostupna u sljedećim slučajevima.
– Bljeskalica je zatvorena.
– Bljeskalica je postavljena na [ ] (Bljeskalica uvijek isključena). (→161, 165)
• Postavite [Shutter Type] (Vrsta zatvarača) na [AUTO] ili [MSHTR] (Mehanički zatvarač). (→201)
• Postavite [Silent Mode] (Tihi način rada) na [OFF] (Isklj.). (→201)
■ Monitor/tražilo
Monitor/tražilo isključuje se iako je fotoaparat uključen.
• Ako se tijekom postavljenog vremenskog razdoblja ne obavljaju nikakve radnje, aktivira se [Auto
LVF/Monitor Off] (→226) (Auto. isklj. optičkog tražila / monitora) te se isključuje monitor/tražilo.
• Kada se ruka ili predmet nalazi blizu senzora okulara, način prikaza monitora može se prebaciti na
način prikaza tražila. (→45)
Možda će na trenutak treperiti ili će se na trenutak znatno promijeniti svjetlina zaslona.
• To se događa jer se mijenja vrijednost otvora blende kad se okidač pritisne dopola ili kad se
promijeni svjetlina objekta. Nije riječ o kvaru.
Kad se pritisne gumb [LVF] (Optičko tražilo) nije moguće promijeniti prikaz iz monitora u
tražilo i obrnuto.
• Kad je fotoaparat spojen s računalom ili pisačem, snimke se mogu prikazivati samo na monitoru.
Ton boje tražila razlikuje se od stvarnog tona boje.
• Radi se o karakteristici tražila ovog uređaja, tako da ova pojava nije problem. To neće utjecati na
snimljene slike.
■ Reprodukcija
Fotografije se ne mogu pregledavati. Nema snimljenih fotografija.
• Kartica nije umetnuta u fotoaparat.
• Je li naziv datoteke fotografije promijenjen na računalu? Ako je, ne može se reproducirati na
fotoaparatu.
→ Za premještanje fotografija s računala na karticu preporučujemo uporabu softvera
"PHOTOfunSTUDIO“ (→305).
• Postavite [Playback Mode] (Način reprodukcije) na [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija). (→237)
Crvena područja na fotografijama izgledaju zatamnjeno.
• Kada je uključena funkcija ispravljanja efekta crvenih očiju ([
], [
]), crvena područja mogu
se zacrniti.
→ Preporučujemo da prije snimanja zatvorite ugrađenu bljeskalicu, postavite način bljeskalice
na [ ] ili da postavku [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju) postavite na [OFF]
(Isklj.). (→198)
328
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
■ Wi-Fi funkcija
Ne može se uspostaviti Wi-Fi veza. Radiovalovi se prekidaju. Ne prikazuje se bežična
pristupna točka.
Općeniti savjeti za uporabu Wi-Fi veze
• Upotrebljavajte unutar komunikacijskog dometa bežične LAN-mreže.
• Je li u blizini uključen uređaj koji upotrebljava frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput mikrovalne
pećnice, bežičnog telefona itd.?
→ Radiovalovi se mogu prekidati kada se upotrebljavaju istovremeno. Upotrebljavajte ih na
dovoljnoj udaljenosti od uređaja.
• Kad pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće uspostaviti ili
može doći do prekida veze. (Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u
komunikaciji).)
• Ako se ovaj uređaj postavi na metalni stol ili policu, može biti teže uspostaviti vezu. Odmaknite
fotoaparat od metalnih površina.
Bežična pristupna točka
• Provjerite je li bežična pristupna točka na koju se spajate uključena.
• Provjerite stanje radiovalova bežične pristupne točke.
→ Vezu uspostavite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
→ Promijenite lokaciju ili kut bežične pristupne točke.
• Možda se neće prikazati čak i ako radiovalovi postoje, ovisno o postavkama bežične pristupne
točke.
→ Isključite pa ponovno uključite bežičnu pristupnu točku.
• Je li mrežni SSID bežične pristupne točke postavljen tako da ne odašilje?
→ Možda se neće moći prepoznati ako je postavljen da ne odašilje. Unesite i postavite mrežni
SSID. (→292) Umjesto toga možete postaviti mrežni SSID bežične pristupne točke tako da
odašilje.
Uređaj se ne prikazuje na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi na pametnom telefonu.
• Pokušajte uključiti/isključiti funkciju Wi-Fi u postavkama Wi-Fi pametnog telefona.
Imam problema sa spajanjem sa svojim računalom sa sustavom Windows 8. Korisničko ime i
lozinka nisu prepoznati.
• Ovisno o inačici operacijskog sustava, u sustavu Windows 8, na primjer, postoje dvije vrste
korisničkih računa (lokalni račun / račun Microsoft).
→ Obavezno postavite lokalni račun i koristite se korisničkim imenom i lozinkom za lokalni račun.
329
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Wi-Fi-veza ne prepoznaje moje računalo.
Fotoaparat se ne može povezati s računalom Mac / računalom sa sustavom Windows putem
Wi-Fi veze.
• Prema zadanoj postavci, Wi-Fi-veza upotrebljava zadani naziv radne grupe "WORKGROUP”. Naziv
radne grupe neće biti prepoznat ako ga promijenite.
→ Odaberite [PC Connection] (Veza s računalom) u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) da biste promijenili naziv radne grupe u naziv koji se upotrebljava na računalu. (→297)
• Potvrdite jesu li ime i lozinka za prijavu ispravno utipkani.
• Kada se vrijeme sustava na računalu koje je povezano s fotoaparatom uvelike razlikuje od vremena
postavljenog na fotoaparatu, fotoaparat se ne može povezati s računalom u nekim operacijskim
sustavima.
→ Potvrdite odgovaraju li postavke sata i svjetsko vrijeme fotoaparata datumu, vremenu i
vremenskoj zoni računala. Ako se obje postavke značajno razlikuju, uskladite ih.
Slike se ne mogu prenositi na web-uslugu.
• Provjerite jesu li podaci za prijavu (ID za prijavu / korisničko ime / adresa e-pošte / lozinka) točni.
Slanje slike na web-uslugu dugo traje.
Prekida se prijenos slika. Postoji slika koja se nije mogla prenijeti.
• Je li slika prevelika?
→ Prenesite nakon podjele videozapisa uz pomoć funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa)
(→249).
→ Smanjite veličinu slike s pomoću [Size] (Veličina) (→278) i zatim je pošaljite.
• Možda će biti potrebno više vremena za prijenos kada je udaljenost do bežične pristupne točke
veća.
→ Prenosite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Formati datoteke slika koji se mogu slati ovise o odredištu. (→276)
Zaboravio/la sam lozinku za Wi-Fi.
→ Izvršite [Reset Network Settings] (Izvorne mrežne postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
(→232)
Međutim, informacije koje ste postavili u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) ili
[Bluetooth] ponovno će se postaviti.
330
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
■ TV-prijamnik, računalo, pisač
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku. Slika je mutna ili nije u boji.
• Uređaj nije ispravno povezan (→300).
• TV-prijamnik nije prebačen na pomoćni ulaz.
VIERA Link (HDMI) ne radi.
• Je li postavka [VIERA Link] na fotoaparatu postavljena na [ON] (Uklj.)? (→229)
→Provjerite postavke funkcije VIERA Link (HDMI) na uređaju s kojim se povezujete.
→Isključite fotoaparat i ponovno ga uključite.
Nije moguće uspostaviti komunikaciju s računalom.
• Postavite [USB Mode] (USB-način rada) na [PC(Storage)] (Računalo (Pohrana)) (→228, 307).
• Isključite pa ponovno uključite fotoaparat.
Računalo ne prepoznaje karticu (pri uporabi SDXC-memorijske kartice)
• Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
• Kada je spojite, može se pojaviti poruka koja traži da formatirate karticu. Nemojte formatirati karticu.
• Ako sa zaslona ne nestane pokazatelj [Access] (Pristup), isključite fotoaparat prije odspajanja
isporučenog USB-kabela.
Ispis nije moguć dok se odvija povezivanje s pisačem.
• Pisač nije kompatibilan s tehnologijom PictBridge.
• Postavite [USB Mode] na [PictBridge (PTP)] (Pisač s funkcijom PictBridge(PTP)) (→228, 310).
Rubovi slike odrezani su kod ispisa.
• Prije ispisa na pisaču poništite postavke obrezivanja ili ispisa bez ruba.
• Format fotografija razlikuje se od formata papira koji se upotrebljava za ispis.
→ Prilikom ispisa u dućanu, provjerite je li moguć ispis u formatu 16:9.
331
Ostalo
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
■ Ostalo
Kada tresem fotoaparat, čuje se zvuk zveckanja iz pričvršćenog objektiva.
• Ovisno koji objektiv koji pričvrstite, može se pomicati iznutra i stvarati zvuk. Nije riječ o kvaru.
Čuje se zvuk pri uključivanju fotoaparata.
• To je zvuk rada funkcije smanjenja prašine (→334). Nije riječ o kvaru.
Objektiv proizvodi zvuk klikanja.
• Takav se zvuk može čuti kada se fotoaparat uključi ili isključi, objektiv se pomiče ili se izvrši radnja
otvora blende. Nije riječ o kvaru.
• Kada se promijeni svjetlina nakon zumiranja ili pomicanja fotoaparata, objektiv može proizvesti zvuk
tijekom podešavanja otvora blende. Nije riječ o kvaru.
Crvena lampica svijetli kada se dopola pritisne okidač na tamnim lokacijama.
• [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus) postavljena je na [ON] (Uklj.) (→209).
Fotoaparat je topao.
• Uređaj se tijekom uporabe može ugrijati, ali to neće utjecati na rad i kvalitetu.
Sat nije točan.
• Sat će se vratiti na izvorne postavke ako dulje vrijeme ne upotrebljavate fotoaparat.
→ Ponovno postavite sat (→41).
332
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Tijekom uporabe
●Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput
mikrovalnih pećnica, TV-prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako se uređajem koristite na TV-prijamniku ili blizu TV-prijamnika, elektromagnetsko
zračenje moglo bi štetno utjecati na sliku i/ili zvuk.
• Uređajem se nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje štetnog
utjecaja na slike i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja kakva stvaraju zvučnici ili veliki motori mogu oštetiti snimljene
podatke ili izobličiti slike.
• Elektromagnetsko zračenje može štetno utjecati na uređaj te može doći do izobličenja
slike i/ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite uređaj i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za izmjeničnu
struju. Zatim ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu
struju te uključite uređaj.
Nemojte se koristiti uređajem u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim
naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom može štetno
djelovati na snimljene fotografije i/ili zvuk.
●Nemojte produljivati isporučene kabele.
●Pazite da uređaj ne dođe u dodir s pesticidima ili hlapljivim tvarima (to može prouzročiti
oštećenje površine ili guljenje boje).
●Nemojte držati predmete, primjerice kreditne kartice, na koje je moguće magnetski
utjecati u blizini ovog uređaja. Podaci na tim predmetnima mogu se oštetit i postati
neupotrebljivi.
●Fotoaparat i bateriju ljeti nikada ne ostavljajte u automobilu ili na poklopcu motora
automobila. To može prouzročiti curenje elektrolita baterije, pregrijavanje, požar ili
eksploziju baterije zbog visoke temperature.
333
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Briga o fotoaparatu
Fotoaparat čistite tako da izvadite bateriju, sprežnik za istosmjernu struju
(neobavezan) ili karticu ili tako da iskopčate utikač iz strujne utičnice i obrišete ga
mekanom, suhom krpom.
●Za uklanjanje tvrdokornih mrlja upotrijebite vlažnu krpu prije nego što uređaj prebrišete
suhom krpom.
●Nemojte upotrebljavati benzin, razrjeđivače, alkohol ili kuhinjske deterdžente jer mogu
oštetiti vanjsko kućište i površinski sloj uređaja.
●Prije uporabe kemijski tretirane krpe pažljivo pročitajte upute za njezinu uporabu.
■ Prljavština na senzoru slike
Ovaj fotoaparat ima sustav izmjenjivih objektiva tako da pri mijenjanju objektiva u kućište
fotoaparata može ući prljavština. Ovisno o uvjetima snimanja, prljavština na senzoru slike
može se pojaviti na snimljenoj fotografiji.
Da biste spriječili lijepljenje prašine i krhotina na unutarnje dijelove kućišta, izbjegavajte
mijenjanje objektiva na prašnjavom mjestu i uvijek pričvrstite poklopac kućišta ili objektiv
kada spremate fotoaparat. Uklonite prljavštinu s poklopca kućišta prije spajanja.
Funkcija smanjenja prašine
Ovaj uređaj ima funkciju smanjenja prašine koja će otpuhnuti krhotine i prašinu koja se
skupila na prednjoj strani uređaja za snimanje.
Ova će funkcija automatski raditi kad uključite fotoaparat, ali ako vidite prašinu, izvršite
funkciju [Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Uklanjanje prljavštine sa senzora slike
Senzor slike vrlo je precizan i osjetljiv pa se pridržavajte sljedećih uputa kad ga morate
sami očistiti.
• Uklonite prašinu s površine senzora slike s pomoću komercijalno dostupne četke za
prašinu. Pazite da ne čistite pregrubo.
• Nemojte stavljati četku unutar navoja za objektiv.
• Pazite da četka ne dodirne senzor slike jer se senzor može ogrebati.
• Za čišćenje senzora slike koristite se samo ovom četkom za prašinu.
• Ako ne možete očistiti prljavštinu ili prašinu s pomoću četke, obratite se dobavljaču ili
tvrtki Panasonic.
■ Briga o tražilu / školjki okulara
• Budući da se školjka okulara ne može ukloniti, otpuhnite prašinu s površine tražila
s pomoću četke za prašinu (komercijalno dostupna), nježno je obrišite suhom mekom
krpom i pazite da ne padne.
• Ako prejako obrišete školjku okulara i ona padne, obratite se dobavljaču ili tvrtki
Panasonic.
334
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Ako fotoaparat ne upotrebljavate dulje vrijeme
●Isključite fotoaparat te izvadite bateriju i karticu.
• Nemojte zaboraviti izvaditi bateriju kako bi se spriječilo oštećenje zbog pretjeranog
pražnjenja.
• Postavke sata bit će spremljene približno 3 mjeseca čak i ako je baterija izvađena,
pod uvjetom da je 24 sata prije toga potpuno napunjena baterija umetnuta u
fotoaparat.
●Uređaj ne ostavljajte u dodiru s gumom ili plastičnim vrećicama.
●Ako uređaj ostavljate u ladici i sl., spremite ga uz sredstvo za upijanje vlage (silikatni
gel). Bateriju pohranite na hladnijim (od 15 °C do 25 °C) mjestima s niskom razinom
vlažnosti (od 40 % do 60 % relativne vlažnosti) na kojima ne dolazi do većih promjena
temperature.
●Bateriju napunite jednom godišnje i potpuno je ispraznite prije nego što je ponovno
pohranite.
●Provjerite sve dijelove prije snimanja fotografija ako fotoaparat niste upotrebljavali dulje
vrijeme.
Monitor/tražilo
●Nemojte snažno pritiskati monitor. To može uzrokovati nejednak prikaz i oštetiti
monitor.
●U hladnim klimatskim uvjetima ili u ostalim situacijama kad se uređaj ohladi, neposredno
nakon uključivanja fotoaparata monitor ili tražilo mogu se činiti nešto tamnijim nego što
je to uobičajeno. Uobičajena svjetlina vratit će se čim se unutarnje komponente zagriju.
Monitor i tražilo izrađeni su s pomoću visokoprecizne tehnologije. Međutim, na
zaslonu mogu postojati neka tamna ili svijetla mjesta (crveno, plavo ili zeleno). Nije
riječ o kvaru. Zaslon monitora i tražila kontrolira se iznimno visokom preciznošću,
ali neki pikseli možda neće biti aktivni. Ta se mjesta neće snimiti na fotografije na
kartici.
335
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Objektiv
●Nemojte prejako pritiskati objektiv.
●Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema
suncu jer bi sunčeve zrake mogle prouzročiti kvar. Isto tako
budite oprezni kad fotoaparat stavljate izvan ili blizu prozora.
●Ako na površini objektiva ima prljavštine (vode, ulja, otisaka
prstiju itd.), to može utjecati na fotografiju. Lagano prebrišite
površinu objektiva mekom i suhom krpom prije i nakon snimanja
fotografija.
●Navoj za objektiv nemojte postavljati okrenut prema dolje.
Nemojte dopustiti da kontakti navoja za objektiv ( ) postanu
prljavi.
●Da bi se povećala otpornost na prašinu i prskanje, u navoj izmjenjivog objektiva
(H-FS12060) ugrađena je guma za navoj izmjenjivog objektiva. Ako u često mijenjate
objektiv, trenje s gumom navoja objektiva može uzrokovati ogrebotine na navoju
fotoaparata. Međutim, te ogrebotine ne utječu na radni učinak fotoaparata. Za zamjenu
gume za navoj objektiva obratite se tvrtki Panasonic.
336
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Baterija
Baterija je punjiva, litij-ionska.
Na bateriju utječu temperatura i vlaga, a utjecaj je tim veći što je temperatura niža ili viša.
●Nakon uporabe izvadite bateriju iz fotoaparata.
• Bateriju čuvajte u plastičnoj vrećici, a kada je nosite ili pohranjujete, obavezno je
držite podalje od metalnih predmeta (kao što su spojnice).
●Vrijeme potrebno da se baterija napuni ovisi o uvjetima uporabe baterije.
Punjenje traje duže kada je temperatura viša ili niža i kada se baterija ne upotrebljava
dulje vrijeme.
●Baterija će biti zagrijana tijekom punjenja te neko vrijeme nakon toga.
●Baterija će se isprazniti ako je ne upotrebljavate dulje vrijeme, čak i nakon što ste je
napunili.
●Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
strujnog utikača. U suprotnome može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog
spoja ili stvorene topline.
●Ne preporučuje se često punjenje baterije.
(Često punjenje baterije smanjuje maksimalno vrijeme uporabe i može uzrokovati
širenje baterije.)
●Ako se kapacitet baterije znatno smanjio, znači da njezin vijek trajanja istječe.
Kupite novu bateriju.
●Prilikom punjenja pobrinite se za sljedeće:
• Suhom krpom obrišite prljavštinu s kontakta baterije.
• Držite uređaj barem 1 m od radioprijamnika (zato što može doći do radijskih smetnji).
●Nemojte upotrebljavati oštećenu ili udubljenu bateriju (posebno priključke), npr. ako je
oštećenje ili udubljenje nastalo padanjem baterije (što može izazvati kvar).
Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
●Držite uređaj barem 1 m od radioprijamnika (zato što može doći do radijskih smetnji).
●Iz isporučenog prilagodnika za izmjeničnu struju mogu se čuti šumovi kad je u uporabi.
Nije riječ o kvaru.
●Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz strujne utičnice. (Ako ostane
spojen, i dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
337
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Memorijske kartice
●Sprečavanje oštećenja na karticama i podacima
• Izbjegavajte visoke temperature, izravnu sunčevu svjetlost, elektromagnetske valove i
statički elektricitet.
• Karticu ne savijajte, ne bacajte i ne izlažite jakim udarcima.
• Nakon uporabe i prilikom spremanja i nošenja karticu spremite u kutiju ili vrećicu.
• Ne dirajte kontakte na poleđini kartice i pazite da ostanu čisti i suhi.
●Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako dođe do kvara fotoaparata uslijed
neprikladnog rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakvu štetu
nastalu zbog gubitka snimljenih podataka.
●Odlaganje/ustupanje memorijskih kartica
• Uporabom funkcija "format" (formatiranje) ili "delete" (brisanje) na fotoaparatu
ili osobnom računalu možete samo izmijeniti podatke u sustavu za upravljanje
datotekama te se podaci neće u potpunosti izbrisati s memorijske kartice. Za potpuno
brisanje podataka s kartice prije nego što je ustupite drugoj osobi ili je odbacite,
preporučuje se da karticu fizički uništite ili upotrebljavate komercijalno dostupan
softver za brisanje podataka. Podacima na memorijskoj kartici treba odgovorno
upravljati.
Uporaba tronošca ili stalka
●Nemojte primjenjivati previše sile ili stezati vijke kada su iskrivljeni. (Može doći do
oštećenja fotoaparata, rupe vijka ili oznake.)
●Provjerite je li tronožac stabilan. (Pogledajte upute za uporabu tronošca.)
●Tijekom uporabe tronošca ili stalka možda nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
●Kad upotrebljavate ovaj uređaj s objektivom širokog promjera, objektiv može doći u
dodir s postoljem ovisno o tronošcu/stalku. Pritezanje vijka dok su objektiv i postolje u
dodiru može oštetiti uređaj ili objektiv. Stoga preporučujemo da pričvrstite prilagodnik
za tronožac (DMW-TA1: neobavezan) prije nego postavite fotoaparat na tronožac/stalak.
Vrpca za nošenje na ramenu
●Ako na kućište fotoaparata pričvrstite teški izmjenjivi objektiv (više od 1 kg), nemojte
nositi fotoaparat s pomoću vrpce za nošenje na ramenu.
Držite fotoaparat i objektiv kad ih nosite.
338
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Osobni podaci
Da biste zaštitili osobne podatke, preporučujemo da postavite lozinku za Wi-Fi ili
zaključavanje Wi-Fi funkcije. (→297)
Ako su u načinu [Profile Setup] (Postavljanje profila) ili u funkciji [Face Recog.]
(Prepoznavanje lica) postavljena imena i datumi rođenja, imajte na umu da će fotoaparat i
snimljene snimke sadržavati osobne podatke.
Posebnu pozornost obratite na privatnost, prava i sl. objekta i preuzmite svu
odgovornost kada upotrebljavate funkciju [Silent Mode] (Tihi način rada) ili funkcije
kao što su pisanje podataka o lokaciji i promjena zvuka zatvarača itd.
●Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci koji sadrže osobne podatke mogu se mijenjati ili izgubiti zbog kvara, statičkog
elektriciteta, nesreća, oštećenja, popravaka ili drugih radnji.
Panasonic neće snositi odgovornost ni za koju štetu, izravnu ili neizravnu, koja je
rezultat izmjene ili gubitka podataka koji sadrže osobne podatke.
●Naručivanje popravaka ili ustupanje/odlaganje fotoaparata
• Nakon bilježenja osobnih podataka, izvršite radnju [Reset Network Settings] (Izvorne
mrežne postavke) / [Delete account] (Brisanje računa) da biste izbrisali podatke koji
sadrže osobne podatke, kao što su postavke bežične LAN veze koje ste memorirali ili
postavili na ovom uređaju. (→232, 290)
• Da biste zaštitili svoje osobne podatke, ponovno postavite postavke. (→232)
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
• Kad naručujete popravke, postavke se mogu vratiti u stanje kakvo je bilo u trenutku
kupnje.
• Ako se navedene radnje ne mogu izvršiti zbog kvara fotoaparata, obratite se
dobavljaču ili najbližem servisnom centru.
●Pojedinosti o ustupanju ili odlaganju memorijske kartice potražite pod
natuknicom "Odlaganje/ustupanje memorijskih kartica" u prethodnom odjeljku.
(→338)
●Učitavanje slika na web-usluge
• Fotografije mogu sadržavati osobne podatke kojima se može otkriti identitet korisnika,
kao što su naslovi, datum i vrijeme snimanja ili podaci o lokaciji. Prije slanja fotografija
na web-usluge, pažljivo provjerite sadrže li informacije koje se ne bi smjele objaviti.
339
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Wi-Fi funkcija
■ Uporaba fotoaparata kao bežičnog LAN-uređaja
Kada se koristite opremom ili računalnim sustavima za koje je potrebna pouzdanija zaštita
od one koju nude bežični LAN-uređaji, poduzmite potrebne korake za sigurnost i pravilan
rad uređaja. Tvrtka Panasonic ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog
uporabe fotoaparata u neku drugu svrhu osim kao bežični LAN-uređaj.
■ Uporaba Wi-Fi funkcije ovog fotoaparata odnosi se na države u kojima
se prodaje ovaj fotoaparat
Postoji mogućnost da fotoaparat krši propise koji se odnose na radiovalove ako se
upotrebljava u državama osim onih u kojima se prodaje te tvrtka Panasonic ne snosi
nikakvu odgovornost za tu vrstu kršenja zakona.
■ Postoji opasnost da se podaci koji se šalju ili primaju radiovalovima mogu
presresti
Imajte na umu da postoji opasnost da podatke koji se šalju ili primaju radiovalovima
može presresti treća osoba. Preporučujemo da omogućite opciju kodiranja u postavkama
bežične pristupne točke da biste osigurali sigurnost podataka.
■ Fotoaparat ne upotrebljavajte u područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili smetnjama
• Fotoaparat nemojte upotrebljavati u područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili smetnjama, npr. u blizini mikrovalnih pećnica. Radiovalovi ne smiju doći
do fotoaparata.
• Uporaba fotoaparata u blizini uređaja kao što su mikrovalne pećnice ili bežični telefoni
koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz može izazvati smanjenje učinkovitosti
oba uređaja.
■ Nemojte se spajati na bežičnu mrežu za koju nemate prava uporabe
Kada fotoaparat upotrebljava Wi-Fi funkciju, bežične mreže automatski će se
pretraživati. Prilikom pretraživanja mogu se prikazati bežične mreže koje niste ovlašteni
upotrebljavati (SSID ). Nemojte se pokušavati povezati na takvu mrežu jer se to može
smatrati neovlaštenim pristupom.
∗ SSID se odnosi na naziv uređaja koji se upotrebljava za identificiranje mreže preko bežične LANveze. Ako je SSID jednak na oba uređaja, prijenos je moguć.
340
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
●G MICRO SYSTEM sustav je za digitalne fotoaparate s izmjenjivim objektivima tipa LUMIX koji
se temelji na standardu sustava Micro Four Thirds.
●Micro Four Thirds™ i logotip Micro Four Thirds zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke Olympus Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama, Europskoj uniji i
drugim državama.
●Four Thirds™ i logotip Four Thirds zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
Olympus Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama, Europskoj uniji i drugim
državama.
●Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
●Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. u SAD-u i drugim državama.
●HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
●"AVCHD", "AVCHD Progressive" i logotip "AVCHD Progressive" zaštitni su znakovi tvrtke
Panasonic Corporation i Sony Corporation.
●Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog slova "D" zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
●Adobe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/
ili drugim državama.
●Pentium je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
●Windows je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili
drugim državama.
●iMovie, Mac, OS X i macOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i ostalim
državama.
●iPad, iPhone, iPod, i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i ostalim
državama.
●App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
●Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
●Oznaka riječi i logotipovi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth
SIG, Inc. te je uporaba takvih oznaka od strane tvrtke Panasonic Corporation licencirana. Ostali
zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
●Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance®.
●Logotip Wi-Fi Protected Setup™ certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance®.
●"Wi-Fi®" registrirani je zaštitni znak tvrtke Wi-Fi Alliance®.
●"Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™" i "WPA2™" zaštitni su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.
●DLNA, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su znakovi, servisne oznake ili certifikacijske
oznake tvrtke Digital Living Network Alliance.
●QR kod registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.
●Ovaj se proizvod koristi tehnologijom "DynaFont" tvrtke DynaComware. DynaFont je
registrirani zaštitni znak tvrtke DynaComware Taiwan Inc.
●Ostali su nazivi, nazivi poduzeća i nazivi proizvoda koji se pojavljuju u ovim uputama
zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi navedenih poduzeća.
341
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Ovaj je proizvod licenciran pod licencijom AVC-patent portfolio za osobnu i korisničku uporabu
ili za druge uporabe za koje se ne prima naknada za (i) kodiranje videozapisa u skladu s AVCstandardom ("AVC Video") i/ili (ii) dekodiranje AVC-videosadržaja koji je kodiran od strane korisnika
u svrhu osobne uporabe i/ili dobiven od strane davatelja videozapisa koji je licenciran za pružanje
AVC-videosadržaja. Licencija se ne izdaje i ne podrazumijeva za druge oblike uporabe. Za dodatne
informacije obratite se tvrtki MPEG LA, L.L.C.
Pogledajte http://www.mpegla.com
342
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Odlaganje dotrajale opreme i baterija
Samo za Europsku uniju i države sa sustavima recikliranja
Ovim se simbolima na proizvodu, ambalaži i/ili pratećim dokumentima
označava da se korišteni električni i elektronički uređaji te baterije ne smiju
odlagati s otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i
baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s državnim
zakonodavstvom.
Pravilnim odlaganjem pomažete u očuvanju vrijednih resursa i sprečavate
moguće negativne učinke na zdravlje i okoliš.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju potražite u lokalnom
poglavarstvu.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno
državnom zakonodavstvu.
Napomene o simbolima na bateriji (donji simbol):
Ovaj se simbol može upotrebljavati u kombinaciji s kemijskim simbolom. U
tom je slučaju usklađen sa zahtjevom utvrđenim u Direktivi za upotrijebljene
kemikalije.
343
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement