Panasonic DCTZ95 Operating instructions

Panasonic DCTZ95 Operating instructions
Instrucţiuni de operare de bază
Cameră digitală
Model. Nr.
DC-TZ95/DC-TZ96
DC-TZ97
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul
și păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
Mai multe instrucțiuni de operare detaliate sunt disponibile în „Instrucțiuni
de operare pentru funcții avansate (format PDF)”. Pentru a citi manualul,
descărcați-l de pe site-ul web. (→65)
Site Web: http://www.panasonic.com
E
DVQX1818ZA
M0319KZ0
Stimate client,
Dorim să profităm de această ocazie pentru a vă mulțumi că ați achiziționat această cameră
digitală Panasonic. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de operare și să le
păstrați la îndemână pentru a le putea consulta ulterior. Vă rugăm să rețineți că butoanele,
componentele, elementele de meniu etc. propriu-zise ale camerei dumneavoastră digitale
pot avea un aspect oarecum diferit de cel prezentat în ilustrațiile incluse în aceste
Instrucțiuni de operare.
Respectaţi legile privind drepturile de autor.
• Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau
difuzate, în scopuri diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor
privind drepturile de autor. Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea
anumitor materiale poate fi restricţionată.
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT:
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,
• Nu expuneţi aparatul la ploaie, umezeală, picături sau stropiri.
• Folosiţi numai accesoriile recomandate.
• Nu scoateţi capacele.
• Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Pentru service, adresaţi-vă
personalului calificat.
Priza de curent trebuie instalată lângă echipament şi trebuie să fie uşor accesibilă.
 Marcaj de identificare a produsului
Produs
Cameră digitală
2
DVQX1818 (RO)
Locaţie
Baza aparatului
Partea din spate (când monitorul este rotit)
 Despre acumulator
ATENŢIE
• Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei. Se va înlocui numai cu un tip
recomandat de producător.
• Vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla care este metoda
de depunere corespunzătoare a bateriilor la deșeuri.
• Nu supraîncălziți și nu expuneți la flacără.
• Nu lăsați bateria(iile) în automobil expusă(e) la razele solare pentru o lungă perioadă de timp, cu
ușile și geamurile închise.
Avertisment
Pericol de incendiu, explozii sau arsuri. Nu dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură mai mare
de 60°C şi nu incineraţi.
 Conectați adaptorul de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
ATENȚIE!
Pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare sau de avariere a produsului,
• Nu instalaţi sau amplasaţi acest aparat într-o bibliotecă, pe rafturi sau în alte spaţii închise.
Asigurați-vă că aparatul este bine aerisit.
• Adaptorul de alimentare cu curent alternativ se află în standby atunci când este conectat.
Circuitul primar este întotdeauna sub tensiune, cât timp adaptorul de alimentare cu curent
alternativ este conectat la o priză electrică.
DVQX1818 (RO)
3
 Măsuri de precauție la utilizare
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
• Utilizați un „Cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D-tip A, de până la 2 m lungime (6,6 ft))
Țineți aparatul la distanță de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu
microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizați aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile și/sau sunetul de pe aparat pot suferi
perturbații din cauza radiației undelor electromagnetice.
• Nu utilizați acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote care
pot afecta negativ imaginea și/sau sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile pot fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice create
de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea și/sau
sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice și nu mai funcționează
corespunzător, opriți aparatul și scoateți acumulatorul sau deconectați adaptorul de curent
alternativ. Apoi reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul de alimentare cu curent
alternativ și reporniți aparatul.
Nu utilizați aparatul lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
• Dacă înregistrați imagini lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile
și/sau sunetele pot fi afectate negativ.
4
DVQX1818 (RO)
Declaraţie de conformitate (DoC)
Prin prezenta, „Panasonic Corporation” declară că acest produs este în conformitate cu
cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.
Clienții pot descărca o copie a DoC originală pentru produsele noastre RE de pe serverul
nostru DoC:
http://www.ptc.panasonic.eu
Date de contact ale reprezentantului Autorizat:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525
Hamburg, Germania
Puterea maximă și benzile frecvenței de operare ale transmițătorului
Tip wireless
Bandă de frecvenţă
(frecvenţă centrală)
Putere maximă
(dBm e.i.r.p.)
WLAN
2412-2462 MHz
13 dBm
Bluetooth
2402-2480 MHz
10 dBm
Aceste simboluri indică o colectare separată
a deşeurilor electrice şi electronice sau a
acumulatoarelor reziduale.
Mai multe informaţii detaliate sunt conţinute în
“Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate
(format PDF)”.
DVQX1818 (RO)
5
•
Pentru a curăța camera, scoateți acumulatorul sau elementul de cuplare pentru curent
continuu (DMW-DCC11: opțional) sau un card sau deconectați fișa de alimentare de la
priză și ștergeți cu o lavetă moale, uscată.
•
Nu apăsați pe ecran cu forță excesivă.
•
Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
•
Nu permiteți camerei să intre în contact cu pesticidele sau alte substanțe volatile
(acest lucru poate cauza deteriorarea suprafețelor sau poate afecta finisajul).
•
Nu lăsați produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu produsul pentru mult
timp.
•
Nu utilizați solvenți ca benzină, diluanți, alcool, detergent de bucătărie, pentru curățarea
camerei deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior și finisajul.
•
Nu lăsați camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate
duce la defectarea camerei.
•
Asigurați-vă că utilizați doar cablurile furnizate.
•
Nu prelungiți cablul sau firul furnizat.
•
În timp ce camera accesează cardul (pentru o operație precum scrierea, citirea, ștergerea
sau formatarea de imagini), nu opriți camera și nu înlăturați acumulatorul, cardul sau
adaptorul de alimentare cu curent alternativ (DMW-AC10E: opțional) sau elementul de
cuplare pentru curent continuu (DMW-DCC11: opțional).
În plus, nu expuneți camera la vibrații, impact sau electricitate statică.
•
Datele de pe card se pot deteriora sau pierde din cauza undelor electromagnetice, a electricității
statice sau a deteriorării camerei sau a cardului. Vă recomandăm să stocați datele importante
pe un PC, etc.
•
Nu formatați cardul pe computerul dumneavoastră sau pe un alt echipament.
Formatați-l doar pe cameră pentru a asigura operarea corectă.
6
DVQX1818 (RO)
•
Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcați acumulatorul înainte de
utilizare.
•
Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil litiu-ion. Dacă temperatura este prea
ridicată sau prea scăzută, perioada de funcționare a acumulatorului va fi mai scurtă.
•
Acumulatorul se încălzește după utilizare și în timpul încărcării sau după încărcare.
De asemenea, camera se încălzește în timpul utilizării. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
•
Nu lăsați elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zonele de contact ale conectorului
de alimentare sau în apropierea acumulatorilor.
•
Depozitați acumulatorul într-un loc uscat și rece, cu o temperatură relativ stabilă.
(Temperatura recomandată: 15 °C - 25 °C (59 °F - 77 °F), Umiditate recomandată: între 40%RH
și 60%RH)
Nu depozitați acumulatorul timp îndelungat atunci când este complet încărcat.
La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea
acestuia o dată pe an. Scoateți acumulatorul din cameră și depozitați-l din nou după ce a fost
descărcat complet.
•
Cum se utilizează acest manual
 Despre simbolurile din text
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după cum urmează.
→
•
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate) →
Aceste instrucțiuni de utilizare prezintă funcțiile sus, jos, stânga și dreapta ale butonului cursor
sub forma ▲▼◄►.
Mod de înregistrare:
• În modurile de înregistrare care afișează pictogramele cu negru, puteți selecta și executa meniurile
și funcțiile indicate.
(Mod Custom (Personalizat)) are funcții diferite, depinzând de modul de înregistrare.
DVQX1818 (RO)
7
Cuprins
█ Informaţii pentru siguranţa
dumneavoastră.......................................... 2
Redare
█ Vizualizarea imaginilor ............................38
Pregătire/Instrucțiuni de bază
█ Înainte de utilizare ..................................... 9
█ Accesorii standard ................................. 10
█ Sistem de accesorii
cameră digitală ........................................ 11
█ Denumiri și funcții
ale componentelor principale................. 12
█ Ghid de pornire rapidă ............................ 14
Introducerea acumulatorului
și/sau cardului de memorie
SD (opțional) ........................................... 14
Încărcarea acumulatorului ....................... 15
Setarea ceasului ..................................... 17
Formatarea cardului (inițializare) ............. 18
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor
utilizând vizorul) ...................................... 18
Reglarea unghiului monitorului ................ 18
Selectorul de mod
(Selectarea modului de înregistrare) ....... 19
Ținerea camerei ...................................... 20
Buton declanșator
(Realizarea fotografiilor) .......................... 20
█ Operaţii de bază ...................................... 21
█ Setarea meniului ..................................... 25
Înregistrare
█ Realizarea fotografiilor cu setările
automate (Modul Intelligent Auto
(Automat inteligent)) ............................... 26
█ Realizarea autoportretelor
[Self Shot] (Autoportret) ......................... 27
█ Înregistrarea cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) .................................................. 29
█ Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare) /
[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie))............. 33
█ Înregistrarea imaginilor video/
imaginilor video 4K ................................. 36
8
DVQX1818 (RO)
Meniu
█ Listă de meniuri .......................................39
Wi-Fi/Bluetooth
█ Posibilitățile funcției Wi-Fi® /
Funcția Bluetooth® ..................................46
█ Utilizarea camerei prin conectare
la un smartphone.....................................48
Altele
█ Descărcarea software-ului ......................55
█ Lista de afișaje pe monitor/vizor ............56
█ Întrebări și răspunsuri
Ghid de soluționare
a problemelor...........................................59
█ Specificații ...............................................61
█ Citirea instrucțiunilor de operare
(format PDF).............................................65
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Înainte de utilizare
 Manevrarea camerei
Feriți camera de vibraţii, forţă sau presiune excesivă.
●
Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care ar putea deteriora obiectivul, monitorul,
vizorul sau corpul camerei. Acest lucru poate provoca, de asemenea, funcționarea defectuoasă
a camerei sau poate împiedica înregistrarea.
• Scăparea sau lovirea camerei de o suprafață dură
• Ținerea camerei în buzunarul pantalonilor atunci când vă așezați sau forțarea acesteia
într-o geantă plină
• Adăugarea de accesorii pe cureaua camerei
• Împingerea obiectivului sau monitorului cu forță excesivă
Camera nu este rezistentă la praf, stropi sau apă.
Evitați utilizarea camerei în locuri cu mult praf sau nisip sau unde aceasta poate intra în
contact cu apa.
Dacă pe monitor există nisip, praf sau lichide precum picături de apă, ștergeți-le cu o cârpă
moale, uscată.
●
Dacă nu respectaţi aceste instrucţiuni, monitorul nu va răspunde corect la operaţiile tactile.
 Condens (Când obiectivul, monitorul sau vizorul este aburit)
●
●
Condensul poate apărea când camera este expusă la modificări bruște de temperatură sau
umiditate. Evitați aceste condiții, care ar putea murdări obiectivul, monitorul sau vizorul, ar putea
cauza formarea de mucegai sau ar putea deteriora camera.
Dacă se formează condens, opriți camera și așteptați aproximativ două ore înainte de utilizare.
După ce camera se adaptează la temperatura înconjurătoare, obiectivul se va dezaburi.
 În timpul utilizării
● Țineți cardurile de credit și alte elemente
sensibile la magnetism la distanță de
porțiunea magnetică a camerei. În caz contrar,
câmpurile magnetice pot distruge datele de pe
acestea, făcându-le inutilizabile.
Ⓐ Magnet
DVQX1818 (RO)
9
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Accesorii standard
Verificați dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera. Codurile de
componente sunt valabile începând cu martie, 2019. Acestea se pot modifica.
 Acumulator
 Cablu de
DMW-BLG10E
conexiune USB
• Încărcați
acumulatorul înainte
de utilizare.
K1HY04YY0106
• Acumulatorul este indicat ca
acumulator sau baterie în text.
 Adaptor de
 Curea de mână
VFC4297
alimentare de
curent alternativ
SAE0012D
• Cardurile sunt opționale. (Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC și cardul de memorie
SDXC sunt indicate drept card în text.)
− Acest aparat este compatibil cu cardurile de memorie SDHC/SDXC UHS-I UHS standard cu
clasă de viteză 3.
− Pot fi utilizate următoarele carduri bazate pe standardul SD.
− Card de memorie SD (între 512 MB și 2 GB) / Card de memorie SDHC (între 4 GB și 32 GB) /
Card de memorie SDXC (între 48 GB și 128 GB)
− În funcție de condițiile de înregistrare, cardul necesar diferă.
Ultimele informații:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
• Consultați furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeți accesoriile furnizate.
(Puteți achiziționa accesoriile în mod separat.)
• Vă rugăm să depuneți la deșeuri toate ambalajele, în mod adecvat.
• Ilustrațiile și ecranele din acest manual pot diferi de cele ale produsului real.
10
DVQX1818 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Sistem de accesorii cameră digitală
Descriere
Nr. accesoriu
Acumulator
DMW-BLG10
Încărcător acumulator
DMW-BTC12
Adaptor pentru curent alternativ*
DMW-AC10
Element de cuplare pentru curent continuu*
DMW-DCC11
* Adaptorul pentru curent alternativ (opțional) poate fi utilizat doar cu elementul de cuplare Panasonic
destinat (opțional). Adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) nu poate fi utilizat fără
acest element de cuplare. La utilizarea unui adaptor de alimentare cu curent alternativ, utilizați
cablul de alimentare furnizat împreună cu adaptorul.
●
●
Codurile de componente sunt valabile începând cu martie, 2019. Acestea se pot modifica.
Este posibil ca unele accesorii opționale să nu fie disponibile în anumite țări.
Informații despre vânzări și asistență
Centrul de Relații cu Clienții
• Pentru clienţii din Marea Britanie: 0344 844 3899
• Pentru clienții din Irlanda: 01 289 8333
• Luni - Vineri 9:00 am - 5:00 pm (Exceptând sărbătorile oficiale).
• Pentru asistență suplimentară privind produsul dumneavoastră, vă rugăm să vizitați website-ul nostru:
www.panasonic.co.uk
Vânzări directe la Panasonic Marea Britanie
• Comandați accesorii și articole consumabile pentru produsul dumneavoastră cu ușurință și
încredere, telefonând la Centrul de relații cu clienții de luni până vineri între orele 9:00 am - 5:00 pm
(Cu excepția sărbătorilor legale).
• Sau accesați online aplicația noastră de comandă Internet Accessory, la adresa
www.pas-europe.com.
• Sunt acceptate majoritatea cardurilor de credit și de debit.
• Toate tranzacţiile şi unitățile de distribuție sunt furnizate direct de Panasonic Marea Britanie.
• Nu poate fi mai simplu de atât!
• Prin intermediul paginii noastre de Internet puteți, de asemenea, achiziționa o gamă variată de
produse. Răsfoiți website-ul nostru pentru detalii suplimentare.
DVQX1818 (RO)
11
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Denumiri şi funcţii ale componentelor principale
12
DVQX1818 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Buton declanșator (→20)
Buton de transfocare (→21)
Buton imagine video (→36)
Buton cameră [ON/OFF] (Pornire / Oprire)
(→17)
Selector de mod (→19)
Microfon stereo
Vizor (→18)
Selector de reglare dioptru
• Rotiți selectorul de ajustare a dioptrului
pentru ajustare până când puteți vedea
clar caracterele afișate în vizor.
Senzor ochi (→18)
Inel pentru curea
• Pentru prevenirea căderii, aveți grijă să
atașați cureaua furnizată și montați-o
pe brățară.
Difuzor
Inel de control (→22)
Butuc obiectiv
Obiectiv
Indicator temporizator / Lampă de asistare
focalizare automată
Bliț
Buton [LVF] (→18) / Buton [Fn4] (→24)
Indicator luminos de încărcare (→15, 16) /
Indicator luminos de conexiune WIRELESS
(→47)
25 Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) (→25)
• Este efectuată confirmarea conținutului
setărilor, etc.
26 Buton [DISP.] (Afișare)
• Apăsați acest buton pentru a modifica
afișajul.
27 Conector [HDMI]
• Puteți vizualiza imaginile pe ecranul TV
conectând camera la TV cu ajutorul unui
cablu micro HDMI.
28 Conector [USB/CHARGE] (USB/Încărcare)
(→15)
29 Clapetă compartiment pentru card/
acumulator (→14)
30 Buton de deblocare (→14)
31 Capac element de cuplare pentru curent
continuu (→11)
32 Montare trepied
• Nu atașați acest aparat la trepieduri care
au șuruburi cu o lungime de 5,5 mm
(0,22 inch) sau mai mult. Acest lucru
poate deteriora aparatul sau este posibil
ca aparatul să nu fie fixat în mod
corespunzător pe trepied.
33 Ecran tactil (→24) / monitor (→56)
19
Buton ([Zoom Compose Assist])
(Asistare la compunere cu zoom) (→22) /
Buton [Fn2] (→24)
20 Selector de control (→22)
21
Buton (Ștergere) (→38) /
Buton [Q.MENU] (Meniu rapid) /
• Puteți apela cu ușurință și puteți seta
câteva dintre elementele de meniu în
timpul înregistrării.
Buton (Anulare) (→25) /
Buton [Fn3] (→24)
22
23
Buton ([Post Focus]
(Post-focalizare)) (→33) /
Buton [Fn1] (→24)
Buton (Redare) (→38)
24 Buton cursor (→23)
●
Utilizați întotdeauna un adaptor pentru
curent alternativ original Panasonic
(DMW-AC10E; opțional). (→11)
La utilizarea unui adaptor de alimentare
cu curent alternativ, asigurați-vă că sunt
utilizate elementul de cuplare Panasonic
c.c. (DMW-DCC11: opțional) și adaptorul
de alimentare cu curent alternativ
(DMW-AC10E: opțional).
Butoanele funcționale (de la [Fn5] la [Fn9])
sunt pictograme tactile.
Acestea pot fi afișate prin atingerea filei
pe ecranul de înregistrare.
DVQX1818 (RO)
13
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Ghid de pornire rapidă
Introducerea/scoaterea acumulatorului/
cardului de memorie SD (opţional)
Asiguraţi-vă că aţi oprit camera.
(Deschis)
(Blocat)
1 Glisaţi pârghia de deblocare
la poziţia [OPEN] (Deschis) şi
deschideţi clapeta compartimentului
cardului/acumulatorului
2 Introduceţi acumulatorul şi cardul,
asigurându-vă că orientarea acestora
este corectă
Acumulator: Introduceţi acumulatorul complet şi ferm şi
verificaţi dacă este blocat de pârghia de blocare
• Card: Introduceţi cardul complet până la auzirea unui
declic. Nu atingeţi terminalul.
•
3 Închideți clapeta
Glisaţi butonul de deblocare la poziţia [LOCK] (Blocat).
 Pentru a scoate
•
Pentru a scoate acumulatorul
Mutaţi butonul
în direcţia săgeţii.
•
Pentru a scoate cardul
Apăsaţi centrul cardului.
Trageţi
Apăsaţi
●
●
●
Folosiți întotdeauna acumulatoarele Panasonic originale (DMW-BLG10E).
Dacă utilizați alte acumulatoare, nu putem garanta calitatea acestui produs.
Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia să-l înghită.
14
DVQX1818 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Încărcarea acumulatorului
Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BLG10E.
Recomandăm încărcarea într-o locație în care temperatura este cuprinsă între 10 °C
și 30 °C (50 °F - 86 °F) (la fel pentru temperatura acumulatorului).
•
•
Introduceţi acumulatorul în aparat.
Asiguraţi-vă că aţi oprit camera.
Ⓐ Indicator luminos de
încărcare (roșu)
Ⓑ Adaptor de alimentare cu
curent alternativ (furnizat)
Ⓒ La priza de curent electric
Ⓓ Cablu de conexiune USB
(furnizat)
Ⓔ Computer
• Porniţi computerul.
Ⓕ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
• Acest terminal este situat în partea de jos atunci când
camera se află în poziţie verticală.
•
Verificați întotdeauna direcția conectorului și țineți fișa dreaptă pentru a o introduce și a o înlătura.
(În cazul în care cablul este introdus în direcția greșită, priza se poate deforma și poate cauza
funcționarea defectuoasă) De asemenea, nu introduceți în priza greșită. Acest lucru poate
deteriora aparatul.
DVQX1818 (RO)
15
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Încărcarea de la priza de alimentare
Conectați adaptorul de curent alternativ (furnizat) și această cameră cu cablul de conexiune USB
(furnizat) și introduceți adaptorul de curent alternativ (furnizat) în priza de alimentare.
Încărcarea de la un computer
Conectați computerul și această cameră cu ajutorul cablului de conexiune USB (furnizat).
 Indicator luminos de încărcare (Roșu)
Aprins: Încărcare în curs
Stins: Încărcare completă (După ce încărcarea se oprește, deconectați camera
de la priza electrică sau de la computer.)
Luminează intermitent: Eroare de încărcare (→59)
 Timp de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de
alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Aprox. 190 min.
Timpul de încărcare indicat mai sus este timpul necesar pentru încărcare în cazul în care
acumulatorul este complet descărcat. Timpul necesar pentru încărcare diferă în funcție de
condițiile de utilizare a acumulatorului. Încărcarea durează mai mult în cazul în care
temperaturile sunt fie ridicate, fie scăzute și când acumulatorul nu a fost utilizat o perioadă
îndelungată de timp.
• Timpul necesar pentru încărcare cu ajutorul computerului variază în funcţie de capacitatea de
alimentare a computerului.
•
●
●
Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Nu utilizați alte adaptoare de alimentare cu curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
16
DVQX1818 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Setarea ceasului
Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1 Porniţi camera
2 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
3 Apăsaţi ◄► pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsaţi ▲▼
pentru a seta.
4 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
5 Când este afişat mesajul [The clock setting
has been completed.] (Setarea ceasului a fost
finalizată), apăsaţi pe [MENU/SET] (Meniu/setare).
6 Când se afişează [Please set the home area]
(Vă rugăm să setaţi zona de domiciliu), apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
7 Apăsaţi ◄► pentru a seta zona dumneavoastră
de domiciliu şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
DVQX1818 (RO)
17
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asigurați-vă că ați efectuat, în
prealabil, o copie de rezervă a datelor necesare.
→
[Setup] (Configurare) → [Format]
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor utilizând vizorul)
1 Apăsaţi butonul [LVF]
Comutarea automată
între vizor şi ecran
Afișarea pe vizor
Afișare pe monitor
● Pentru comutarea automată între vizor și ecran, senzorul pentru ochi comută automat
afișajul la vizor când ochiul sau un obiect se mișcă în apropierea vizorului.
● Când deschideți monitorul, afișajul comută automat la afișarea pe monitor
și butonul [LVF] și senzorul pentru ochi sunt dezactivate.
Reglarea unghiului monitorului
•
•
•
Aveți grijă să nu vă prindeți degetul, etc în monitor.
Atunci când reglați unghiul monitorului, aveți grijă să
nu aplicați prea multă forță. Acest lucru ar putea cauza
deteriorări sau defecțiuni. (Deschideți și închideți
apăsând degetul pe punctul Ⓐ.)
Atunci când nu utilizați această cameră, închideți monitorul
complet în poziția inițială.
18
DVQX1818 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Selectorul de mod (Selectarea modului de înregistrare)
1 Setaţi la modul de înregistrare dorit
Rotiţi încet selectorul de mod pentru
a selecta modul dorit.
• Când setați selectorul de mod la
, camera
optimizează automat setările principale.
•
Mod automat inteligent (→26)
Mod Intelligent Auto Plus (→26)
Mod Programme AE (Programare expunere automată)
Realizați fotografii cu setarea timpului de expunere și a valorii diafragmei.
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere automată)
Determinați diafragma și apoi realizați fotografiile.
Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată)
Determinați timpul de expunere și apoi realizați fotografiile.
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
Determinați diafragma și timpul de expunere și apoi realizați fotografiile.
Mod Creative Video (Video creativ)
Determinați apertura, timpul de expunere și sensibilitatea ISO după care înregistrați
imaginile video.
•
Nu puteți realiza imagini statice.
Mod personalizat
Realizați fotografiile utilizând setările preînregistrate.
Mod de înregistrare panoramic
Realizați imagini panoramice.
Mod Scene Guide (Ghid scenă)
Realizați fotografii compatibile cu scena înregistrată.
Mod Creative Control (Control creativ)
Realizați fotografii selectând efectul de imagine preferat.
DVQX1818 (RO)
19
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Ținerea camerei
•
Nu blocați blițul, lampa de asistare a focalizării automate, microfonul
sau difuzorul cu degetele sau cu alte obiecte.
Ⓐ Bliț / Lampă de asistare a focalizării automate
Ⓑ Microfon
Ⓒ Difuzor
Buton declanșator (Realizarea fotografiilor)
1 Apăsaţi pe jumătate butonul
declanşator (apăsaţi uşor)
pentru a focaliza subiectul
Ⓐ Timp de expunere
Ⓑ Valoare diafragmă
Ⓒ Afişare cu focalizare (Verde)
(Când focalizarea este aliniată: iluminare continuă
Când focalizarea nu este aliniată: iluminare intermitentă)
• Dacă valoarea diafragmei și timpul de expunere sunt afișate cu roșu, luminând intermitent,
nu aveți expunerea corespunzătoare și trebuie să utilizați blițul.
2 Apăsaţi complet butonul declanşator
(apăsaţi butonul până în capăt) şi realizaţi fotografia
● Fotografiile pot fi realizate doar atunci când imaginea este focalizată corect atât
timp cât [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la
[FOCUS] (Focalizare).
 Numărul estimat de imagini înregistrabile
1450: Când [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setat la [4:3], [Quality] (Calitate) este
setată la
, [Picture Size] (Rezoluție imagine) este setată la [L] (20M) și când
utilizați un card de 16 GB
 Verificarea fotografiei realizată
Apăsaţi butonul
20
(Redare). (→38)
DVQX1818 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Operaţii de bază
Buton de transfocare (Utilizaţi transfocarea)
Transfocare optică:
Puteți mări fără a deteriora
calitatea imaginii
Grosisment maxim: 16x
Înregistrați o
zonă mai mare
(unghi larg)
Măriți subiectele
(telefotografie)
Transfocare optică suplimentară:
Această funcție operează când rezoluții de imagine cu
au fost selectate în [Picture Size]
(Rezoluție imagine). Transfocarea optică suplimentară vă permite să măriți utilizând un raport
de transfocare mai ridicat decât în cazul utilizării funcției de transfocare optică, fără a reduce
calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 59.2x*1
*1 Inclusiv raportul de transfocare optică.
[i.Zoom] (Transfocare inteligentă):
Setați [i.Zoom] în meniul [Rec]/[Motion Picture] (Înregistrare/Imagine video) la [ON] (Activare).
Puteți utiliza tehnologia de rezoluție inteligentă a camerei pentru a crește de transfocare cu până
la 2x*2 față de raportul de transfocare original cu o deteriorare limitată a calității imaginii.
*2 Până la 1,5x raportul de transfocare original când [Picture Size] (Rezoluție imagine) este
setată la [S]
[Digital Zoom] (Transfocare digitală):
Setați [Digital Zoom] (Transfocare digitală) din meniul [Rec]/[Motion Picture] (Înregistrare/Imagine
video) la [ON] (Activare).
Puteți mări până la 4x grosismentul de zoom original. Când [Digital Zoom] (Transfocare digitală)
se utilizează simultan cu [i.Zoom] (Transfocare inteligentă), puteți crește doar raportul de
transfocare combinat până la 4x. (TZ95)
Puteți mări până la 2x grosismentul de transfocare original când [i.Zoom] (Transfocare inteligentă)
este setată la [OFF] (Dezactivare). Când [i.Zoom] (Transfocarea inteligentă) este setată la [ON]
(Activare), [Digital Zoom] (Transfocarea digitală) este anulată. (TZ96/TZ97)
Rețineți faptul că folosind funcția Digital Zoom (Transfocare digitală), mărirea va reduce
calitatea imaginii.
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) este setată la [ECO 30fps],
zoom-ul digital nu este disponibil (setare în momentul achiziționării).
• Când [LVF Display Speed] (Viteză de afișare LVF) este setată la [ECO 30fps], zoom-ul digital
nu este disponibil.
DVQX1818 (RO)
21
Pregătire/Instrucțiuni de bază
 Buton [Zoom Compose Assist] (Asistare compunere zoom)
(Utilizarea funcției de asistare la compunere cu zoom)
Dacă pierdeți subiectul în timp ce acesta este mărit:
 Apăsați și țineți apăsat butonul
([Zoom Compose Assist] (Asistare compunere zoom))
• Va apărea un cadru care indică grosismentul de zoom original (unghi de vizualizare).
Când găsiți subiectul:
 Aliniați cadrul cu subiectul și eliberați degetul de pe buton
Inelul de control/Selectorul de control
Puteți utiliza inelul de control
/selectorul
de control
pentru a modifica setările
pentru înregistrare.
Urmează setările pre-alocate.
Selector
de mod
Inel de control *1
Selector de control
Transfocare graduală
—
Comutare program
Ajustare apertură
Ajustare timp de expunere
Ajustare apertură*2
Ajustare timp de expunere*2
Modificare efecte de imagine
Ajustarea aperturii*4 / Ajustarea timpului de expunere*5
*1 Când este setată Manual Focus (Focalizare manuală), inelul de control este atribuit la ajustarea
focalizării.
2
* Apăsați ▲ pentru a comuta între ajustarea timpului de expunere și ajustarea diafragmei.
*3 Puteți modifica [Exposure Mode] (Mod de expunere) (→39) din [Creative Video] (Video creativ).
*4 Operația este posibilă doar când modul Scene Guide (Ghid scenă) este setat la [Appetizing Food]
(Mâncare apetisantă).
*5 Operația este posibilă doar când modul Scene Guide (Ghid scenă) este setat la [Artistic
Nightscape] (Peisaj nocturn artistic).
●
Puteți modifica la setările preferate utilizând [Ring/Dial Set] (Setare inel/selector) (→41) din
meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)).
22
DVQX1818 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Buton cursor
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
Puteți efectua următoarele operații în timpul înregistrării. (Anumite elemente sau setări nu
pot fi selectate în funcție de mod sau de stilul de afișare al camerei în momentul respectiv.)
(Compensare expunere) (▲)
• Corectează expunerea când există iluminare din fundal sau când subiectul este prea
întunecat sau prea luminos.
([Flash Mode] (Mod Bliț)) (►)
•
•
Schimbă modul bliț.
([Drive Mode] (Mod de acționare)) (▼)
([Burst] (Rafală)) *
– Înregistrează succesiv la apăsarea butonului declanșator.
•
([4K PHOTO] (Foto 4K)) * (→29)
•
([Post Focus] (Post-focalizare)) * (→33)
•
([Self Timer] (Temporizator)) *
* Pentru a anula modul de acționare, selectați
([Single] (Individual)) sau
.
([Focus Mode] (Mod de focalizare)) (◄)
•
[AF]
− Focalizarea este setată automat atunci când butonul declanșator este apăsat pe
jumătate.
([AF Macro] (Focalizare automată macro))
•
− Puteți face fotografii unui subiect aflat la o distanță de până în 3 cm (0,098 ft) de
obiectiv, prin rotirea butonului de transfocare până la capăt în direcția Wide.
([Macro Zoom] (Transfocare macro))
•
•
− Utilizați această setare pentru a vă apropia de subiect și apoi măriți în continuare când
realizați fotografia. Puteți realiza o fotografie cu un zoom digital de până la 3x, păstrând
distanța la subiect pentru poziția extremă Wide [3 cm (0,098 ft)].
[MF]
− Manual Focus (Focalizare manuală) este utilă când doriți să blocați focalizarea
pentru a realiza fotografii sau când este dificil să ajustați focalizarea utilizând
focalizarea automată.
DVQX1818 (RO)
23
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Butoane funcționale
•
•
•
Butoanele de la [Fn1] la [Fn4] sunt butoane de pe cameră.
Butoanele funcționale de la [Fn5] la [Fn9] sunt pictograme tactile. Acestea pot fi afișate
prin atingerea filei
pe ecranul de înregistrare.
Puteți aloca funcțiile utilizate frecvente la butoane și pictograme specifice cu [Fn Button Set]
(Setare buton Fn) (→41) din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)).
Ecran tactil (Operații tactile)
Atingere
Pentru a atinge și elibera ecranul tactil.
Glisați
Pentru a atinge şi a glisa degetul de-a lungul
ecranului tactil.
Ciupiţi (extindere/ciupire)
De pe panoul tactil, extindeţi (spre exterior) cu 2 degete
pentru a mări şi ciupiţi (spre interior) cu 2 degete pentru
a micşora.
24
DVQX1818 (RO)
Pregătire/Instrucțiuni de bază
Setarea meniului
1 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a accesa meniul
2 Comutați tipul meniului
 Apăsaţi ◄
 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta o filă, precum
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Tipuri de meniu
•
[Rec] (Înregistrare)
•
•
[Setup] (Configurare)
•
•
[Motion Picture]
(Imagine video)
[My Menu] (Meniul meu)
•
•
[Custom]
(Personalizare)
[Playback] (Redare)
Meniuri de afișat în fiecare mod de înregistrare (→39)
3 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta elementul de meniu şi apoi apăsaţi
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
•
•
De asemenea, elementul de meniu poate fi selectat prin rotirea selectorului posterior.
De asemenea, puteţi comuta la pagina următoare rotind butonul de transfocare.
4 Apăsaţi ▲▼ pentru a selecta setarea şi apoi
apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
•
Metodele de setare variază în funcţie de elementul
de meniu.
5 Apăsaţi butonul
în mod repetat până când ecranul
de înregistrare sau redare reapare
•
●
Puteţi părăsi, de asemenea, ecranul de meniu apăsând butonul declanşator la jumătate.
Elementele de meniu care nu pot fi setate sunt estompate. În unele condiții de setare, motivul
pentru care setarea este dezactivată este afișat atunci când apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
dacă selectați un element de meniu estompat.
DVQX1818 (RO)
25
Înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate
(Mod Automat inteligent)
Acest mod este indicat pentru cei care doresc să focalizeze și să înregistreze, deoarece camera
optimizează setările pentru subiect și condițiile de înregistrare.
1 Setaţi selectorul de mod la
•
În momentul achiziției, modul este setat la mod
automat inteligent.
2 Îndreptaţi camera spre subiect
•
Când camera identifică scena optimă, pictograma comută la
cea pentru scena respectivă. (Detectare automată a scenei)
 Comutarea între modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) și modul
Intelligent Auto (Automat inteligent)
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [Intelligent Auto Mode]
(Mod automat inteligent)
Setări:
Modul Intelligent Auto (Automat inteligent) /
Modul Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus)
•
vă permite reglarea anumitor setări, precum luminozitatea și tonul de culoare simultan cu
utilizarea
pentru alte setări, astfel încât să puteți înregistra imagini care să corespundă
preferințelor dumneavoastră.
 Focalizare automată (Detectare față/ochi)
[AF Mode] (Mod de focalizare automată) este setat automat la
. Dacă atingeţi subiectul, camera comută la
, iar
funcţia de urmărire a focalizării automate începe să opereze.
• De asemenea, puteți comuta la
apăsând [MENU/SET]
(Meniu/Setare), accesând meniul [Rec] (Înregistrare), apoi
accesând meniul [AF Mode] (Mod de focalizare automată) și
selectând
(urmărire). Aliniaţi zona de urmărire a
focalizării automate cu subiectul şi apoi apăsaţi butonul
declanşator pe jumătate pentru a utiliza funcţia de urmărire a
focalizării automate.
26
DVQX1818 (RO)
Înregistrare
Realizarea autoportretelor [Self Shot] (Autoportret)
Mod de înregistrare:
Setaţi focalizarea care se va executa când butonul declanşator este apăsat la jumătate.
1 Rotiți monitorul în modul ilustrat
în figură
2 Atingeți elementul
•
Puteți înregistra cu funcția 4K Photo (Foto 4K) prin atingerea
(Selfie 4K). La utilizarea acestei funcții, poate fi
selectat doar [Filter Select] (Selectare filtru). Pentru informații
privind modul de înregistrare, consultați pașii 3 - 4 ai
„Înregistrarea cu funcția Foto 4K”. (→29 - 30)
Ⓐ [Soft Skin] (Piele fină) / Ⓑ [Filter Select]
(Selectare filtru)/
Ⓒ [Background Control] (Control fundal) /
Ⓓ [Slimming Mode] (Mod slăbire) / Ⓔ [Shutter]
(Declanșator) /
Ⓕ [Countdown] (Numărătoare inversă) / [Shots]
(Fotografii)
(Dezactivare)
3 Atingeți bara de glisare
Puteți să o setați la „Off” (Dezactivare)
sau la o valoare în intervalul [1] – [10].
• În cazul [Filter Select] (Selectare filtru), [
Background Control] (Control fundal), [Shutter]
(Declanșator) sau [Shots] (Fotografii), selectați
din pictograme.
•
4 Atingeți [Exit] (Ieșire)
5 Stabiliți-vă poziția în timp ce priviți
spre monitor.
6 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
pentru a focaliza și apoi apăsați-l
complet pentru a realiza o fotografie.
•
•
Priviți spre obiectiv în timpul înregistrării.
Aveți grijă să nu priviți direct în lumina blițului și a
indicatorului luminos de asistare a focalizării automate.
DVQX1818 (RO)
27
Înregistrare
Realizarea autoportretelor în modul Panorama Shot
(Înregistrare panoramică)
Prin înregistrarea în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică), vă puteți bucura de o varietate
de autoportrete, precum cele cu prietenii sau cele care includ un fundal larg.
1 Setați selectorul de mod la
2 Rotiți monitorul pentru a activa modul Self Shot (Autoportret)
3 Citiți instrucțiunile de înregistrare și atingeți [NEXT] (Următorul)
sau [Start]
4 Direcționați camera spre față și pozați în timp ce vă uitați la monitor
5 Apăsați butonul declanșator la jumătate (sau complet) pentru a bloca
focalizarea și expunerea
6 Orientați camera în poziția din care porniți înregistrarea, apăsați
butonul declanșator complet și panoramați camera în direcția indicată
pe ecran în pasul 3 pentru a realiza imaginea
7 Apăsați din nou complet butonul declanșator pentru a finaliza
înregistrarea
De asemenea, puteți finaliza înregistrarea dacă întrerupeți panoramarea imaginii în timp
ce realizați fotografii.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârșitul ghidajului.
•
●
●
Vă recomandăm să setați poziția de transfocare la Wide (Larg) când folosiți modul Self Shot
(Autoportret).
Din moment ce distanța dintre cameră și subiect este mică atunci când realizați imagini
panoramice în modul Self Shot (Autoportret), marginile imaginilor pot părea semnificativ
distorsionate.
28
DVQX1818 (RO)
Înregistrare
Înregistrarea cu funcţia 4K Photo (Foto 4K)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza imagini în rafală, cu aproximativ 8 milioane de pixeli, la o rată de cadre de 30 fps.
Puteți selecta și salva un cadru din fișierul rafală.
• Pentru a înregistra imagini, utilizaţi un card clasa de viteză UHS 3.
1 Apăsați butonul
(▼)
2 Apăsați ◄► pentru a selecta foto 4K și apăsați ▲]
3 Apăsați ◄► pentru a selecta metoda de înregistrare, apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
[4K Burst]
(Rafală 4K)
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K(S/S))
„S/S” este o
abreviere de la
„Pornire/Oprire”.
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K)
Pentru a realiza cea mai bună fotografie a unui subiect
Înregistrarea în rafală este efectuată în timp ce țineți apăsat butonul
declanșator.
• Înregistrarea va porni la aproximativ
0,5 secunde după ce apăsați complet
butonul declanșator. Drept urmare,
apăsați complet butonul declanșator
în avans.
Ⓐ Apăsați lung
Ⓑ Înregistrarea este efectuată
Pentru a nu rata ocazia de a realiza o fotografie în condiții
impredictibile
Înregistrarea rafală începe când apăsați
butonul declanșator și se termină când
apăsați din nou butonul declanșator.
Ⓒ Start (Pornire) (Prima operație)
Ⓓ Stop (A doua operație)
Ⓔ Înregistrarea este efectuată
Dacă este necesar, pentru a înregistra oricând există o ocazie
de a realiza fotografii
Înregistrarea rafală este efectuată cu
aproximativ 1 secundă înainte și după
momentul în care este apăsat butonul
declanșator.
Ⓕ Aproximativ 1 secundă
Ⓖ Înregistrarea este efectuată
DVQX1818 (RO)
29
Înregistrare
[4K Burst (Rafală 4K)
(Unghi larg)]
Pentru a realiza selfie-uri cu un unghi de vizualizare mai larg
decât cel al [4K Burst] (Rafală 4K)
• Această setare este disponibilă
doar în modul Self Shot
(Autoportret). (→27)
Viteză rafală: 15 imagini/secundă
Ⓐ Apăsați lung
Ⓑ Înregistrarea este efectuată
4 Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a efectua
înregistrarea.
Când apăsați butonul [Fn1] în timp ce înregistrați, puteți adăuga un marcaj. (Până la 40 de
marcaje pentru fiecare înregistrare.) Când selectați și salvați imagini dintr-un fișier rafală 4K,
puteți trece la pozițiile unde ați adăugat marcaje. (Doar [4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))
• Imaginile în rafală sunt salvate ca o singură imagine în rafală 4K în format MP4.
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afișat automat ecranul de
selectare a imaginilor.
•
 Pentru a anula funcțiile 4K Photo (Foto 4K)
Apăsați butonul
●
●
(▼) și apoi selectați
([Single] (Individual)) sau
Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă fotografiile 4K sunt înregistrate
continuu, este posibil să se afișeze
, iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate.
Așteptați până la răcirea camerei.
Când este setată
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează mai
repede și temperatura camerei crește. (pentru a se proteja, camera poate comuta la
([4K Burst]) (Rafală 4K))
Selectați
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
●
●
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 15 de minute.
La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini mai mici
pentru a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
(Puteți continua înregistrarea imaginilor fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți înregistra imagini într-un singur fișier chiar dacă
imaginea este mai mare de 4 GB.
Când înregistrați, unghiul de vizualizare se îngustează.
30
DVQX1818 (RO)
Înregistrare
●
Când efectuați [Light Composition] (Compoziție lumină) sau [Sequence Composition]
(Compunere secvențială), vă recomandăm utilizarea unui trepied și realizarea fotografiilor de la
distanță prin conectarea camerei la un smartphone, pentru a preveni trepidațiile camerei. (→53)
Selectarea imaginilor din fișierul rafală 4K și salvarea acestora
1 Selectaţi o imagine cu pictograma
afişată pe ecranul de redare și apăsaţi ▲
•
În cazul înregistrării cu
([4K Pre-Burst])
(Pre-rafală 4K), treceţi la pasul 3.
2 Trageți de bara de glisare pentru a efectua
o selecție aproximativă a scenelor
•
Când atingeți
a marcajului. (→32)
, apare ecranul de operare
3 Glisaţi pentru a selecta cadrul pe care
doriţi să îl salvaţi ca imagine
•
Pentru a derula scena continuu înainte/înapoi sau cadru
cu cadru, apăsați și țineți apăsat
.
4 Atingeţi
•
●
pentru a salva imaginea
Imaginea selectată va fi salvată ca o imagine nouă în format JPEG, separat de fișierul în
rafală 4K.
Dacă utilizați [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor (→42) în meniu [Playback]
(Redare), puteți salva timp de 5 secunde o înregistrare 4K în masă.
DVQX1818 (RO)
31
Înregistrare
 Marcator
Când selectați și salvați imagini dintr-un fișier rafală 4K, puteți selecta cu ușurință imagini prin
omiterea pozițiilor marcate.
Marcator alb:
Acesta este setat manual în timpul înregistrării
sau al redării.
Marcator verde: Acesta este setat automat de către cameră în
timpul înregistrării. (Funcție Auto Marking
(Marcare automată)*1)
Ecranul de operare a marcajelor
*1
Camera setează automat marcaje pe scenele în care se detectează o față sau mișcarea unui
subiect. (Până la 10 marcaje sunt afișate pentru fiecare fișier.)
(Exemplu: Într-o scenă în care trece un vehicul, explodează un balon sau se întoarce o persoană)
 Salturi la pozițiile marcate
Când atingeți
, apare ecranul de operare a marcatorului. Puteți utiliza ◄► pentru salt
la o poziție marcată, pentru a selecta o imagine.
Atingeți
pentru a reveni la operarea originală.
•
În următoarele cazuri, este posibil ca marcajele să nu fie setate de funcția Auto Marking
(Marcare automată), în funcție de condițiile de înregistrare și starea subiectelor.
− Camera se mișcă din cauza panoramării sau vibrațiilor
− Mișcarea unui subiect este lentă/mică, sau subiectul este mic
− O față nu este orientată spre direcția înainte
 Comută un marcaj pentru a fi afișat
 Atingeţi
Setări: [Auto] (Automat) / [Face Priority] (Prioritate față) / [Motion Priority]
(Prioritate mișcare) / [Off] (Dezactivare)*2
*2
Afișează doar marcatoarele setate manual.
32
DVQX1818 (RO)
Înregistrare
Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Mod de înregistrare:
Puteți înregistra imagini în rafală 4K în timp ce modificați punctul de focalizare și apoi puteți selecta
un punct de focalizare după înregistrare. Această funcție este ideală pentru subiecții statici.
• Pentru a înregistra imagini, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
• Vă recomandăm să utilizați un trepied pentru a efectua [Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie).
1 Apăsați butonul
2 Apăsați ◄► pentru a selecta [ON] (Activare) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
3 Stabiliți compoziția și apăsați pe jumătate
butonul declanșator
Focalizarea automată se activează și detectează automat
punctul de focalizare pe ecran. (În timp ce butonul declanşator
este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidaţii.)
• Dacă nu există un punct de focalizare pe ecran, indicatorul de focalizare
intermitent și nu puteți înregistra.
•
luminează
De la apăsarea pe jumătate a butonului declanșator până la finalizarea înregistrării
• Nu modificați distanța față de subiect sau compoziția.
4 Apăsaţi complet butonul declanşator pentru
a porni înregistrarea
Punctul de focalizare se modifică automat în timpul înregistrării.
Când bara care indică progresul înregistrării
dispare, înregistrarea se opreşte automat.
• Datele sunt salvate ca o singură imagine în format MP4.
• Dacă este setată revizualizarea automată, va apărea automat un ecran care vă permite
să selectați punctul de focalizare. (→34)
•
 Anularea funcției [Post Focus] (Post-focalizare)
Selectați [OFF] (Dezactivare) la pasul 2.
DVQX1818 (RO)
33
Înregistrare
●
●
Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă înregistrarea utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare) este efectuată continuu, este posibil să se afișeze
, iar
înregistrarea se poate întrerupe la jumătate.
Așteptați până la răcirea camerei.
Selectați punctul de focalizare și salvaţi imaginea
([Post Focus]) (Post-focalizare)
1 Pe ecranul de redare, selectați imaginea
apăsând pictograma
și apăsaţi ▲
2 Atingeţi punctul de focalizare
• Dacă nu există imagini cu focalizarea pe punctul selectat, va fi
afişat un cadru roşu, iar imaginile nu vor fi salvate.
• Marginea ecranului nu poate fi selectată.
• Pentru a comuta la ecranul de operații [Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie),
atingeți
. (→35)
• Pentru a evidenția în culori porțiunea focalizată, atingeți
.
• Pentru a mări afișajul, atingeți
•
.
Puteţi efectua reglaje fine ale focalizării deplasând bara de
glisare cât timp afişajul este mărit. (Aceeaşi operaţie poate
fi efectuată atingând ◄►.)
3 Atingeți
•
34
pentru a salva imaginea.
Imaginea selectată va fi salvată ca un nou fișier separat în format JPEG.
DVQX1818 (RO)
Înregistrare
Selectați domeniul de focalizare pentru a combina și crea
o singură imagine ([Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie))
1 Atingeți
pe ecran la pasul 2 din „Selectați punctul de focalizare
și salvați imaginea ([Post Focus]) (Post-focalizare)” (→34)
2 Alegeți o metodă de combinare și atingeți-o
Selectarea automată a imaginilor adecvate pentru combinare și combinarea
[Auto Merging]
acestora într-o singură fotografie.
(Îmbinare automată) • Alegeţi acordând prioritate fotografiilor al căror punct de focalizare se află aproape.
• Combinați imaginile focalizate diferit într-o singură fotografie și salvați fotografia.
[Range Merging]
Combinați imaginile cu poziția de focalizare selectată într-o singură fotografie.
(Îmbinare gamă)
(La selectarea [Range Merging] (Îmbinare gamă))
3 Atingeţi punctul de focalizare
• Selectați pozițiile în două sau mai multe puncte.
• Vor fi selectate punctele de focalizare între cele două
poziții selectate.
• Pozițiile care nu pot fi selectate sau care ar care ar crea
un efect nenatural vor fi estompate.
•
Atingeți o poziţie din nou pentru a o deselecta.
4 Atingeți
pentru a combina
și salva fotografia
•
●
Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
Doar imaginile realizate utilizând funcția [Post Focus]
(Post-focalizare) pe această cameră sunt adecvate pentru aplicarea funcției [Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie).
DVQX1818 (RO)
35
Înregistrare
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Mod de înregistrare:
Puteți înregistra imagini video în format de înaltă definiție compatibil cu standardul AVCHD, precum
și imagini video sau imagini video 4K înregistrate în format MP4.
1 Apăsaţi butonul de imagine video pentru
a începe înregistrarea
Ⓐ Timp de înregistrare scurs
Ⓑ Timp de înregistrare rămas
Ⓒ Înregistrare (luminează în roșu)
•
•
•
Este posibilă înregistrarea unor imagini video corespunzătoare fiecărui mod de imagini video.
Eliberați imediat butonul de imagine video după apăsarea lui.
Dacă apăsați complet butonul declanșator, puteți realiza imagini statice în timpul înregistrării
imaginilor video. (Cu excepția [Creative Video Mode] (Mod video creativ))
2 Apăsaţi din nou butonul de imagine video pentru a încheia
înregistrarea
●
●
●
●
●
Când înregistrați imagini video 4K, utilizați un card UHS clasa de viteză 3.
Când înregistrați imagini video 4K, unghiul de vizualizare poate fi mai îngust decât în cazul
imaginilor video cu altă rezoluție.
Pentru ca focalizarea să fie foarte precisă, imaginile video 4K sunt înregistrate la viteze de
focalizare automată reduse. Poate fi dificil să focalizați cu Auto Focus (Focalizare automată),
dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
Când înregistrați într-un mediu silențios, sunetul operării aperturii, focalizării și al altor
operații ar putea fi înregistrat în imaginile video. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Operarea focalizării în timpul înregistrării de imagini video poate fi setată la [OFF] (Dezactivare)
în [Continuous AF] (Focalizare automată continuă).
Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă o imagine video este înregistrată
continuu, este afișat
, iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate.
Așteptați până la răcirea camerei.
36
DVQX1818 (RO)
Înregistrare
 Setarea formatului, a rezoluţiei şi a ratei de cadre la înregistrare
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format] (Format de înregistrare)
Setări: [AVCHD] / [MP4]
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
Când este selectat [AVCHD]:
[FHD/28M/50p]*1 / [FHD/17M/50i] / [FHD/24M/25p]
● Imagini video [AVCHD]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de
secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
La selectarea [MP4]:
[4K/100M/30p]*2 / [4K/100M/25p]*2 / [FHD/28M/60p] / [FHD/28M/50p] /
[FHD/20M/30p] / [FHD/20M/25p] / [HD/10M/30p] / [HD/10M/25p]
● Imagini video MP4 cu rezoluția [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD], [HD]:
Înregistrarea se opreşte când durata de înregistrare continuă depăşeşte 29 de minute şi 59 de secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate și redate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
● Imagini video MP4 cu dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 15 de minute.
La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici
pentru a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua
înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți înregistra o imagine video într-un singur fișier chiar dacă
imaginea este mai mare de 4 GB.
*1 AVCHD Progressive
*2 Imagini video 4K
DVQX1818 (RO)
37
Redare
Vizualizarea imaginilor
1 Apăsați butonul
(Playback) (Redare)
2 Apăsați ◄► pentru selectarea unei imagini care va fi afişată
•
Când ţineţi apăsat ◄►, imaginile sunt afişate una după alta.
 Finalizarea redării
Apăsați butonul
●
●
(Redare) din nou sau apăsați pe jumătate butonul declanșator.
Prin menținerea apăsată a butonului
(Redare) în timp ce camera este oprită, puteți porni
camera în modul de redare.
Când [Lens Retraction] (Retragere obiectiv) este setată la [ON] (Activare), butucul obiectivului se
va retrage după aproximativ 15 secunde întrucât camera este comutată la ecranul de redare din
ecranul de înregistrare.
 Vizualizarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD și MP4.
•
Imaginile video sunt afişate însoţite de pictograma aferentă
1 Apăsaţi ▲ pentru a începe redarea.
•
Dacă apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timpul unei
pauze, puteți crea o imagine dintr-o imagine video.
 Ștergerea imaginilor
Imaginile șterse nu pot fi recuperate.
 Apăsați butonul
pentru a șterge imaginea afișată
 Folosiți ▲ pentru a selecta [Delete Single] (Ștergere unică) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
38
DVQX1818 (RO)
Meniu
Listă de meniuri
Puteți afișa o explicație privind meniul apăsând butonul [DISP.]
în timp ce selectați un element de meniu sau o setare. (→25)
Meniuri care vor fi afișate în fiecare mod de înregistrare
[Intelligent Auto] (Modul auto inteligent)
[Intelligent Auto Mode]
(Mod automat inteligent)
[iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă
fără trepied)
[iHDR]
[Creative Video] (Video creativ)
[Exposure Mode]
(Mod de expunere)
[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
[4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)
[Custom Mode] (Mod personalizat)
Puteți selecta setarea de personalizare preferată din [Set1], [Set2] și [Set3].
[Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
[Direction] (Direcție)
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
[Scene Guide] (Ghid scenă)
[Scene Switch] (Comutare scenă)
[Creative Control] (Control creativ)
[Filter Effect] (Efect filtru)
[Simultaneous record w/o filter]
(Înregistrare simultană fără filtru)
DVQX1818 (RO)
39
Meniu
[Rec] (Înregistrare)
[Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic)*
[Digital Zoom]
(Transfocare digitală)*
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)*
[Burst Rate] (Rată rafală)
[Quality] (Calitate)
[Flash Adjust.] (Reglare bliț)
[AFS/AFF/AFC]*
[Red-Eye Removal]
(Eliminare efect de ochi roșii)
[Sensitivity]
(Sensibilitate)*
[4K PHOTO] (Foto 4K)
[Self Timer]
(Temporizator)
[Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs)
[White Balance]
(Balans de alb)
[ISO Auto Upper Limit (Photo)]
(Limită superioară automată
ISO (Fotografie))
[AF Mode]
(Mod focalizare automată) *
[Min. Shtr Speed]
(Timp de expunere maxim)
[Silent Mode]
(Mod silențios)
[Photo Style] (Stil foto)*
[Diffraction Compensation]
(Compensare difracții)*
[Shutter Type]
(Tip obturator)
[Stabilizer] (Stabilizator)*
[Bracket]
(Încadrare)
[Filter Settings]
(Setări filtru)*
[Metering Mode]
(Mod de măsurare)*
[i.Zoom]
(Transfocare inteligentă)*
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru)
[HDR]
* Elementele de meniu sunt comune atât pentru meniul [Rec] (Înregistrare), cât și pentru meniul [Motion Picture]
(Imagine video). (Elementele de meniu comune sunt indicate doar în lista de meniu [Rec] (Înregistrare))
Dacă setarea unui meniu este schimbată, setarea cu același nume din celălalt meniu va fi, de asemenea,
modificată automat.
[Motion Picture] (Imagine video)
[Rec Format]
(Format înregistrare)
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[ISO Auto Upper Limit (Video)]
(Limită superioară automată
ISO (Video))
[Snap Movie]
(Film instantaneu)
40
DVQX1818 (RO)
[Flkr Decrease]
(Reducere licărire)
[Level Shot] (Captură nivel)
[Wind Noise Canceller]
(Funcție de anulare zgomot
produs de vânt)
[Zoom Mic]
(Microfon transfocare)
Meniu
[Custom] (Personalizare)
[Expunere]
[Funcționare]
[ISO Increments]
(Incrementuri ISO)
[Fn Button Set]
(Setare buton Fn)
[Extended ISO] (ISO extins)
[Exposure Comp. Disp. Setting]
(Setare afișare compensare
expunere)
[Exposure Comp. Reset]
(Resetare compensare
expunere)
[Lens / Others]
(Obiectiv / Altele)
[Lens Position Resume]
(Reluare poziție obiectiv)
[Lens Retraction]
(Retragere obiectiv)
[Ring/Dial Set]
(Setare inel/selector)
[Self Timer Auto Off]
(Oprire automată temporizator)
[Operation Lock Setting]
(Setare blocare funcționare)
[Self Shot]
(Autoportret)
[AF/AE Lock]
(Blocare focalizare
automată/expunere automată)
[Touch Settings] (Setări tactile)
[Dial Guide] (Ghid selector)
[Face Recog.]
(Recunoaștere față)
Buton [AF/AE LOCK HOLD]
(Menținere blocare focalizare
automată/expunere automată)
[Zoom Lever]
(Buton de transfocare)
[Profile Setup]
(Configurare profil)
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator)
[Shutter AF] (Focalizare
automată cu declanșator)
[Half Press Release]
(Deblocare la apăsarea pe
jumătate)
[Quick AF]
(Focalizare automată rapidă)
[Eye Sensor AF]
(Focalizare automată
senzor ochi)
[Pinpoint AF Setting]
(Setare focalizare
automată în punct)
[AF Assist Lamp]
(Lampă de asistare
focalizare automată)
[Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom)
[Monitor / Display]
(Monitor / Afișare)
[Auto Review]
(Revizualizare automată)
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în
timp real)
[Peaking] (Maxim)
[Histogram] (Histogramă)
[Guide Line] (Linie de ghidare)
[Center Marker] (Marcaj central)
[Highlight] (Evidențiere)
[Zebra Pattern] (Model zebră)
[Direct Focus Area]
(Zonă de focalizare directă)
[Expo.Meter]
(Indicator de măsurare expunere)
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare)
[MF Guide]
(Ghid de focalizare manuală)
[AF+MF]
(Focalizare
automată+Focalizare manuală)
[LVF/Monitor Disp. Set]
(Setare afișare pe
vizor/monitor)
[MF Assist]
(Asistare la focalizare manuală)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
[MF Assist Display]
(Afișaj asistare la focalizare
manuală)
[Remaining Disp.]
(Afișare timp rămas)
[Menu Guide] (Ghid meniu)
DVQX1818 (RO)
41
Meniu
[Setup] (Configurare)
[Online Manual]
(Manual online)
[Economy]
(Economisire energie)
[Version Disp.]
(Afișare versiune)
[Cust.Set Mem.]
(Memorare setări
personalizate)
[Monitor Display Speed]
(Viteza de afișare monitor)
[Folder / File settings]
(Setări folder/fișier)
[LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF)
[No.Reset]
(Resetare număr)
[Monitor Display] (Afișare pe
monitor)/ [Viewfinder] (Vizor)
[Reset] (Resetare)
[Clock Set] (Setare ceas)
[World Time] (Fus orar)
[Travel Date]
(Data călătoriei)
[Wi-Fi]
[Monitor Luminance]
(Luminanță monitor)
[Bluetooth]
[Eye Sensor] (Senzor ochi)
[Wireless Connection Lamp]
(Indicator luminos conexiune
WIRELESS)
[USB Mode] (Mod USB)
[Beep] (Semnal sonor)
[Language] (Limbă)
[TV Connection]
(Conexiune televizor)
[Reset Network Settings]
Resetare setări rețea)
[Level Gauge Adjust.]
(Reglare indicator de nivel)
[Demo Mode]
(Mod demonstrație)
[Format]
(Formatare)
[My Menu] (Meniul meu)
[My Menu Setting]
(Setări meniul meu)
Puteți înregistra meniurile utilizate frecvent.
[Playback] (Redare)
[Slide Show]
(Diaporamă)
[Playback Mode]
(Mod redare)
[Protect] (Protecție)
[Rating] (Clasificare)
[Title Edit]
(Editare titlu)
[Face Rec Edit]
(Editare înregistrare față)
[RAW Processing]
(Procesare RAW)
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă
a fotografiilor 4K)
[Cropping]
(Decupare)
[Light Composition]
(Compoziție lumină)
[Video Divide]
(Divizare video)
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială)
[Time Lapse Video]
(Imagine video cu timp scurs)
[Clear Retouch]
(Retușare clară)
[Stop Motion Video]
(Imagine video cadru cu cadru)
[Beauty Retouch]
(Retușare frumusețe)
[Rotate Disp.]
(Rotire afișaj)
[Text Stamp] (Imprimare text)
[Picture Sort]
(Sortare imagini)
[Resize] (Redimensionare)
42
DVQX1818 (RO)
[Rotate] (Rotire)
Meniu
[Light Composition] (Compoziție lumină)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pe care doriți să le combinați. Părțile imaginii care sunt
mai luminoase decât cadrul precedent vor fi suprapuse peste cadrul precedent pentru a combina
cadrele într-o singură imagine.
→
[Playback] (Redare) → [Light Composition] (Compoziție lumină)
1 Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
2 Alegeţi metoda de combinare și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 [Composite Merging] (Îmbinare compozită): Selectarea cadrelor de combinat.
 Trageți bara de glisare sau folosiți ▲▼◄► pentru a selecta cadrele pe care doriți să le
combinați.
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine la ecranul de previzualizare.
• Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a
efectua următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Vă permite să selectați mai multe cadre pentru combinare.
− [Reselect] (Reselectare): Elimină cadrul selectat imediat înainte și vă permite să
selectați o imagine diferită.
 Repetaţi paşii  -  pentru a selecta mai multe cadre de combinat (până la 40 de cadre)
 Apăsaţi ▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 [Range Merging] (Îmbinare gamă): Selectați o gamă de combinat.
 Selectați cadrul primei imagini și apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Metoda de selectare este aceeaşi ca în pasul  al setării [Composite Merging]
(Îmbinare compozită).
 Selectați cadrul ultimei imagini și apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
●
Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
DVQX1818 (RO)
43
Meniu
[Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pentru a crea compunerea secvențială a unui subiect
aflat în mișcare într-o singură imagine.
→
[Playback] (Redare) → [Sequence Composition] (Compunere secvențială)
1 Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
2 Selectați cadrele pe care doriți să le combinați.
Selectați cadrele astfel încât subiectul în mișcare să nu se suprapună peste cadrele
anterioare sau ulterioare. (Este posibil să nu se poată crea corespunzător compunerea
secvențială dacă subiectul se suprapune.)
 Trageți bara de glisare sau folosiți ▲▼◄► pentru a selecta cadrele pe care doriți să le
combinați.
 Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine la ecranul de previzualizare.
• Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru
a efectua următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Vă permite să selectați mai multe cadre pentru combinare.
− [Reselect] (Reselectare): Elimină cadrul selectat imediat înainte și vă permite să
selectați o imagine diferită.
 Repetaţi paşii  -  pentru a selecta mai multe cadre de combinat (între 3 și 40 de cadre)
 Apăsaţi ▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)
●
●
Recomandăm utilizarea unui trepied pentru realizarea fotografiilor pentru [Sequence Composition]
(Compunere secvențială).
Imaginea va fi salvată în formatul JPEG.
44
DVQX1818 (RO)
Meniu
[Beauty Retouch] (Retușare frumusețe)
Aplicați efecte de estetică și machiaj fețelor din fotografiile dumneavoastră.
→
[Playback] (Redare) → [Beauty Retouch] (Retușare de frumusețe)
1 Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine statică și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
2 Apăsați ◄► pentru a selecta fața
persoanei de editat, apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
•
•
Se poate selecta numai persoana indicată cu o săgeată.
Dacă este detectată o singură persoană, apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
3 Efectuați setarea atingând elementul de
retuș
, efectul
și setările detaliate
ale efectului
în ordine
([Clear Skin] (Piele clară)) /
[Aesthetic Retouch]
(Retușare estetică)
(Eliminare luciu)) /
([Whitening] (Albire)) /
(Întindere piele)) /
([Eye Emphasis] (Accentuare ochi))
([Lift Up]
—
([Foundation]
(Fond de ten))
[Make Up Retouch]
(Retușare de machiaj)
([Shine Removal]
([Lip Color] (Culoare buze)) /
(Culoare obraji)) /
([Cheek Color]
([Eye Shadow] (Fard de ochi))
—
[Smile] (Zâmbet)
4 Atingeți [OK]
•
La selectarea opțiunii [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare, este afișat un ecran care compară
imaginea originală cu imaginea retușată.
5 Atingeți [Set] (Setare)
DVQX1818 (RO)
45
Wi-Fi/Bluetooth
Posibilitățile funcției Wi-Fi®/Bluetooth®
Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone
•
•
•
Operarea butonului declanșator al camerei utilizând un smartphone
(înregistrare de la distanță) (→53)
Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră sau încărcarea acestora pe site-uri
de socializare (→54)
Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie (Film instantaneu) în funcție
de preferințe pe smartphone
Extinderea domeniului de aplicații prin conectarea camerei la un
smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
•
•
•
•
•
Punerea în pereche (configurarea conexiunii) (→49)
Pornirea/oprirea camerei cu un smartphone (→52)
Transferarea automată a imaginilor înregistrate pe un smartphone
Scrierea informațiilor de locație ale unui smartphone pe o imagine înregistrată
Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone.
Afișarea imaginilor statice pe un televizor
Tipărire wireless
Trimiterea imaginilor la echipamentul AV
Trimiterea imaginilor la un PC
Utilizarea serviciilor WEB
● Acest manual utilizează termenul „smartphone” atât pentru smartphone-uri, cât și pentru
tablete, cu excepția cazului în care este necesară diferențierea acestora.
● Vă rugăm să consultați „Instrucțiuni de operare pentru funcții avansate (format PDF)”
pentru detalii.
46
DVQX1818 (RO)
Wi-Fi/Bluetooth
 Despre indicatorul luminos de conexiune WIRELESS (albastru)
Aprins: Când funcția Wi-Fi/Bluetooth este activată sau
în cazul conectării
Iluminare intermitentă: La trimiterea datelor de imagine
prin utilizarea camerei
•
In [Wireless Connection Lamp] (Indicator luminos conexiune
WIRELESS) din meniul [Setup] (Configurare), puteți seta
lampa astfel încât să nu lumineze/lumineze intermitent.
 Buton [Wi-Fi]
În aceste Instrucțiuni de utilizare, butonul funcțional căruia îi este atribuit [Wi-Fi] este denumit butonul
[Wi-Fi]. (La momentul achiziției, [Wi-Fi] este atribuit butonului [Fn5] în modul de înregistrare și
butonului [Fn1] în modul de redare.)
• Pentru detalii privind butonul funcțional, consultați (→24).
Pentru a porni funcţia Wi-Fi (Când vă aflaţi în modul de înregistrare):
 Atingeţi
●
 Atingeţi
Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.
DVQX1818 (RO)
47
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone
Instalarea aplicaţiei pentru smartphone „Panasonic Image App”
•
Sistem de operare acceptat
Android™: Android 4.4 sau o versiune superioară
(Android 5.0 sau o versiune superioară pentru a utiliza funcția Bluetooth)
iOS: iOS 9.3 sau mai recent
(Funcția Bluetooth nu poate fi utilizată cu iPad 2)
 Conectaţi dispozitivul la o reţea
 (Android) Selectaţi „Google Play™ Store”.
(iOS) Selectați „App Store”.
 Introduceţi „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în caseta de căutare.
 Selectaţi „Panasonic Image App” şi instalaţi
•
•
•
•
•
•
Utilizați cea mai recentă versiune.
Versiuni de sisteme de operare acceptate începând cu martie 2019. Versiunile de sisteme
de operare acceptate pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
În funcție de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod
corespunzător.
Pentru cele mai recente informații despre „Image App”, consultați site-ul de asistență de mai jos.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
Când descărcați aplicația pe o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dumneavoastră.
Pentru detalii despre procedeul de operare etc. consultați [Help] (Ajutor) din meniul „Image App”.
Când utilizați „Image App” pe smartphone-ul conectat la cameră prin Wi-Fi, este posibil ca [Help]
(Ajutor) din „Image App” să nu fie afișat, acest lucru depinzând de smartphone. În acest caz, după
terminarea conexiunii la cameră, reconectați smartphone-ul la o rețea de telefonie mobilă sau la un
router Wi-Fi și apoi afișați [Help] (Ajutor) în „Image App”.
Unele ecrane și informații furnizate în acest document pot fi diferite, acest lucru depinzând de
sistemul de operare acceptat și versiunea „Image App”.
48
DVQX1818 (RO)
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone compatibil cu Bluetooth
de joasă energie
Puteți conecta o cameră la un smartphone printr-o conexiune Bluetooth.
•
Smartphone-uri acceptate
Android: Android 5.0 sau mai nou, cu versiune Bluetooth 4.0 sau mai nouă
(excluzându-le pe cele care nu acceptă Bluetooth de joasă energie)
iOS: iOS 9.3 sau mai recent (excluzând iPad 2)
 Prima conexiune
Trebuie să configurați punerea în pereche (conexiunea) doar pentru prima dată.
Când este configurată punerea în pereche, o conexiune Wi-Fi este realizată în mod automat.
(Pe cameră)
→
•
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] →
[Bluetooth] → [SET] (Setare) →
[Pairing] (Punere în pereche)
Camera intră în modul de standby punere în pereche
și afișează numele de dispozitiv.
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”.
• Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul caută camere, închideți mesajul.
 Selectați [Bluetooth].
 Activați Bluetooth.
 Selectați numele dispozitivului afișat pe ecranul camerei din lista [Camera enable to be registered]
(Activare cameră pentru înregistrare).
• Va fi realizată conexiunea Bluetooth dintre cameră și smartphone.
(Pentru dispozitive Android) O conexiune Wi-Fi va fi efectuată selectând [Connection] (Conexiune).
DVQX1818 (RO)
49
Wi-Fi/Bluetooth
Dacă utilizați un dispozitiv Android, urmați pașii până aici pentru a finaliza configurarea.
Treceți la pașii de mai jos doar dacă utilizați un dispozitiv iOS.
Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) (→51) este setată la [OFF] (Dezactivare), selectați
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi). (În momentul achiziționării, [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
este setată la [OFF] (Dezactivare))
• Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare) pe cameră, trebuie să
instalați profilul.
 Instalaţi profilul
• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceţi parola pentru a debloca
smartphone-ul.
 Ieșiți din browser
 Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră
(Numele dispozitivului selectat în pasul ).
• Dacă SSID nu se afișează, acesta poate fi afișat după
activarea și dezactivarea conexiunii Wi-Fi.
• Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat, urmați
mesajele de pe ecran pentru a modifica setarea.
 Porniți aplicația „Image App”.
• Smartphone-ul pus în pereche va fi înregistrat ca dispozitiv
împerecheat după conectarea prin Wi-Fi.
•
●
●
Pentru a efectua o conexiune cu smartphone-ul pus în perche pentru o a doua oară, precum și
ulterior, activați funcția Bluetooth a camerei și setați Bluetooth pentru “Image App” pe smartphone
la ON (Activare).
Apoi, selectați o cameră (nume dispozitiv) care va fi conectată din lista [Camera registered]
(Camere înregistrate).
este afișat pe ecranul de înregistrare atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth.
Dacă funcția Bluetooth este activată, dar smartphone-ul nu este conectat,
afișat este semitransparent.
50
DVQX1818 (RO)
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone care nu este
compatibil cu Bluetooth de joasă energie
Puteți stabili cu ușurință o conexiune Wi-Fi cu această cameră fără a introduce o parolă în
smartphone.
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Se afișează informațiile (SSID
) necesare pentru
conectarea directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteţi afişa informaţiile apăsând butonul
funcțional căruia îi este alocată funcția [Wi-Fi].
•
(Pe smartphone)
1 Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
2 Selectaţi SSID afişat pe ecranul camerei
3 Porniţi aplicaţia „Image App”.
•
Când ecranul de confirmare a conexiunii este afişat pe
cameră, selectaţi [Yes] (Da) şi apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Setare). (Doar la conectarea pentru prima dată.)
[Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la [OFF] (Dezactivare) în momentul achiziţionării.
Când inițiați conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul de confirmare a
conexiunii este într-adevăr cel la care doriți să vă conectați. Chiar dacă este afișat dispozitivul
incorect, veți continua să fiți conectat la acesta dacă selectați „Yes” (Da).
În cazul în care există alte dispozitive compatibile cu Wi-Fi în apropiere, vă recomandăm să setați
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare). Vă rugăm să consultați „Instrucțiuni de operare
pentru funcții avansate (format PDF)” pentru detalii.
DVQX1818 (RO)
51
Wi-Fi/Bluetooth
Închiderea conexiunii Wi-Fi
1 Setaţi camera în modul de înregistrare.
•
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la modul de înregistrare.
2 Selectaţi elementele din meniul camerei
pentru a termina conexiunea Wi-Fi.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] →
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
3 De pe smartphone, închideţi „Image App”.
Pornirea/oprirea camerei cu un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Această funcție permite pornirea camerei de la distanță și realizarea fotografiilor sau vizualizarea
imaginilor pe cameră chiar și când se află în geanta dumneavoastră.
1 Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→49)
2 Selectați meniul camerei.
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Remote Wakeup]
(Pornire de la distanță) → [ON] (Activare)
3 Opriți camera
4 Pe smartphone, porniți „Image App” și setați funcția Bluetooth
la o stare în care poate fi efectuată conexiunea (stare standby).
52
DVQX1818 (RO)
Wi-Fi/Bluetooth
5 Operaţi smartphone-ul
 Selectaţi
 Selectați [Remote operation] (Operare de la distanță).
• Camera pornește automat, permițându-vă să efectuați o conexiune Wi-Fi automat.
(Dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie
necesară schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi.
Urmați mesajul de pe ecran pe smartphone pentru a schimba setarea.
 Oprirea camerei cu un smartphone
 Selectaţi
 Selectaţi
●
(Dezactivare).
Când ați setat [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) la [ON] (Activare), funcția Bluetooth
continuă să fie activă chiar și după oprirea camerei, ducând astfel la consumarea bateriei.
Operarea butonului declanșator al camerei utilizând un
smartphone (înregistrare de la distanță)
Conectivitate wireless necesară:
1 Conectați la un smartphone (→51)
2 Operaţi smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth, selectați
[Remote operation] (Operare de la distanță)
(Dispozitive iOS) Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat pe ecranul de configurare
Wi-Fi, urmați mesajele de pe ecran pentru a modifica setarea.
 Selectaţi
 Fotografiaţi
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
→
DVQX1818 (RO)
53
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea smartphone-ului pentru a opera butonul declanşator doar
prin conexiune Bluetooth
Conectivitate wireless necesară:
1 Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→49)
2 Operaţi smartphone-ul
 Selectaţi
 Selectați [Shutter Remote Control]
(Telecomandă declanșator).
 Fotografiaţi
●
Citiți [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de utilizare
a funcției [Shutter Remote Control] (Telecomandă declanșator) din aplicația „Image App”.
Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră sau
încărcarea acestora pe site-uri de socializare
Conectivitate wireless necesară:
1 Conectați la un smartphone (→51)
2 Operaţi smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth, selectați
[Remote operation] (Operare de la distanță)
(Dispozitive iOS) Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat pe ecranul de configurare
Wi-Fi, urmați mesajele de pe ecran pentru a modifica setarea.
 Selectaţi
• Puteți comuta la un dispozitiv care conține imaginile care vor fi
afișate utilizând pictograma din partea stângă sus a ecranului.
Pentru a afișa imaginile salvate în cameră, selectați [LUMIX].
(Redarea unei fotografii)
 Când imaginea este atinsă, aceasta este redată la o dimensiune
mai mare.
(Salvarea și trimiterea fotografiilor la servicii web precum SNS)
 Apăsați și țineți apăsată frotografia și glisați-o
54
DVQX1818 (RO)
→
Altele
Descărcarea software-ului
Descărcaţi şi instalaţi software-ul pentru a edita şi reda imagini cu un PC.
● Pentru a descărca software-ul, computerul dumneavoastră trebuie conectat la Internet.
● Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru descărcarea software-ului în anumite medii
de comunicare.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE (Windows® 10 / 8.1 / 7)
Puteți înregistra imaginile statice sau imaginile video pe PC-ul dumneavoastră sau puteți organiza
imaginile înregistrate prin clasificarea în funcție de data înregistrării, numele modelului camerei
digitale utilizate pentru înregistrare etc. De asemenea, puteți corecta imaginile statice, edita imaginile
video sau scrie pe DVD.
Software-ul este disponibil pentru descărcare până la sfârșitul lunii aprilie 2024.
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
• Pentru detalii referitoare la informații precum mediul de operare sau metoda de operare, consultați
„Instrucțiuni de operare pentru funcții avansate (format PDF)” sau instrucțiunile de operare ale
“PHOTOfunSTUDIO” (format PDF).
SILKYPIX Developer Studio SE
(Windows® 10 / 8.1 / 7, Mac OS X v10.10, v10.11, macOS 10.12 - 10.14)
Acest software dezvoltă și editează imaginile de fișier RAW. Imaginile editate pot fi salvate într-un
format de fișier precum JPEG sau TIFF care poate fi afișat pe un PC etc.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Pentru detalii despre mediul de operare și despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer Studio,
consultați „Asistență” sau site-ul de asistență al Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile
(Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7)
Imaginile video pot fi editate cu ușurință.
http://loilo.tv/product/20
• Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope și despre mediul
de operare al acestuia, citiți manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare pe site-ul web.
DVQX1818 (RO)
55
Altele
Lista de afişaje pe monitor/vizor
•
Următoarele imagini sunt exemple ale situațiilor în care ecranul de afișare este setat la
(stil monitor) pe monitor.
La înregistrare
Timp de înregistrare scurs*1
Mod de înregistrare (→19)
Setări personalizate
[Photo Style] (Stil foto)
Mod bliț
Indicator de înregistrare
simultană
(La înregistrarea imaginilor
statice în timpul înregistrării
unei imagini video)
[Format înregistrare]/
[Calitate înregistrare] (→37)
[Snap Movie] (Film instantaneu)
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)/
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
Comutarea automată între vizor
și ecran (→18)
[Peaking] (Maxim)
[HDR]/[iHDR]
Dimensiuni imagine (mod Panorama
Shot - Înregistrare panoramică)
Obturator electronic
Efecte de imagine (Filtru)
afișare reglare
Indicator supraîncălzire
(→30, 34, 36)
Tipuri de efecte de imagine
(Filtru)
Card (afișat doar în timpul
înregistrării)
56
DVQX1818 (RO)
Altele
[Quality] (Calitate)
Nume*2
[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
Zile scurse din călătorie*3
[AFS/AFF/AFC]/MF
[AF Mode] (Mod de focalizare automată)
[Pull Focus] (Focalizare mobilă)
([Snap Movie] (Film instantaneu))
[Face Recog.] (Recunoaștere față)
AF Lock (Blocare focalizare automată)
Vârsta în ani/luni*2
Locație*3
Dată/oră curentă*3
Setarea destinației de călătorie*3:
Exponometru
Zoom (→21)
Burst (Rafală)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (→29)
Zonă de focalizare automată
[Post Focus] (Post-focalizare) (→33)
Țintă de măsurare în punct
[Self Timer] (Temporizator)
[Center Marker] (Marcaj central)
Indicator de acumulator
[Self Timer] (Temporizator)
Înregistrare macro (→23)
[Zoom Mic] (Microfon transfocare)
[Level Shot] (Captură nivel)
[Silent Mode] (Mod silențios)
[Stabilizer] (Stabilizator)
Blocare AE
Alertă vibrații
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
Comutare program
Focalizare (Luminează în verde.)
(→20)/Stare de înregistrare
(Luminează în roșu.) (→36)
Timp de expunere
Valoare diafragmă
Compensare expunere
Focalizare
(În condiții de iluminare slabă)
Încadrare expunere
Luminozitate (expunere)
Stare conexiune Wi-Fi
Stare conexiune
Bluetooth (→50)
Asistare la expunere manuală
Sensibilitate ISO
Înregistrare locație
Histogramă
DVQX1818 (RO)
57
Altele
[Dial Guide] (Ghid selector)
Butoane funcționale (24)
Balans de alb
Încadrare balans de alb
Culorile
Reglarea fină
a balansului de alb
Funcția de control
al defocalizării
Culorile
Luminozitate (expunere)
Număr de imagini
înregistrabile
Tip de defocalizare
([Miniature Effect]) (Efect miniatură)
Numărul maxim de imagini
care pot fi realizate continuu
Timp de înregistrare
disponibil*1
[One Point Color] (Pată de culoare)
[Sunshine] (Soare)
Afișare reglare efect (Filtru)
de imagine
Activare sau dezactivare
efecte de imagine
Filă tactilă
Efecte de imagine (Filtru)
Transfocare tactilă
Declanșator tactil
Focalizare automată tactilă
[Expunere automată prin atingere]
[Peaking] (Maxim)
Valoare diafragmă
Timp de expunere
Sensibilitate ISO
Mod Scene Guide (Ghid scenă)
([Soft Skin] (Piele fină), [Slimming
Mode] (Mod Slăbire))
[Self Shot] (
Autoportret) (→27)
*1 [m] şi [s] indică „minut” şi „secundă”.
*2 Se afişează timp de aproximativ 5 secunde când camera este pornită, dacă aţi setat [Profile Setup]
(Configurare profil).
*3 Se afişează timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului şi după trecerea din modul
redare în modul înregistrare.
•
Informațiile afișate, precum histogramele, grosismentele și valorile numerice sunt prezentate doar
ca referință.
58
DVQX1818 (RO)
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor cu întrebări
şi răspunsuri
•
•
Efectuarea [Reset] (Resetare) din meniul [Setup] (Configurare) poate rezolva problema.
Mai multe informații detaliate sunt conținute în “Instrucțiuni de operare pentru funcții avansate
(format PDF)”. Citiți-le împreună cu informațiile din această secțiune.
Indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent.
Încărcarea este efectuată într-un loc cu temperatură extrem de ridicată sau extrem de redusă.
→ Reconectați cablul de conexiune USB (furnizat) și încercați să încărcați din nou într-un
spațiu unde temperatura ambiantă este de 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F) (condițiile de
temperatură se aplică și acumulatorului în sine).
• Încărcarea nu este posibilă atunci când capacitatea de alimentare a computerului este redusă.
•
Sunt realizate câteva imagini când apăs butonul declanșator o singură dată.
Verificați următoarele setări. Dacă una dintre acestea este aplicată, vor fi realizate fotografii
multiple.
• Modul de acționare nu este setat la [Single] (Individual).
→ Setați modul de acționare la [Single] (Individual).
• Este setată înregistrarea cu încadrare.
→ Dacă este afișată una dintre pictogramele
(de ex.
etc.) pe ecran, este
setată înregistrarea cu încadrare. Sub [Bracket] (Încadrare multiplă) în meniul [Rec]
(Înregistrare), setați [Bracket Type] (Tip încadrare multiplă) la [OFF] (Dezactivare).
Focalizarea nu este aliniată corect.
Subiectul se află în afara domeniului de focalizare.
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [RELEASE] (Deblocare).
(→41)
• [Shutter AF] (Focalizare automată declanșator) este setată la [OFF] (Dezactivare). (→41)
• AF Lock (Blocare focalizare automată) este setată necorespunzător.
• Dacă există amprente sau praf pe obiectiv, este posibil ca obiectivul să fie focalizat în loc de
subiect.
•
•
Subiectul apare distorsionat în imagini.
•
Dacă realizați o imagine a unui subiect în mișcare utilizând modul declanșator electronic, modul de
înregistrare imagini video sau modul de înregistrare fotografii 4K, subiectul din imagine poate fi
ușor distorsionat în anumite cazuri. Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este
echipată camera. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
DVQX1818 (RO)
59
Altele
Nu este activat blițul.
Blițul nu poate fi utilizat în următoarele cazuri.
− Bliț setat la
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț).
• Setați [Shutter Type] (Tip declanșator) la [AUTO] sau [MSHTR]. (→40)
• Setați [Silent Mode] (Mod silențios) la [OFF] (Dezactivare). (→40)
•
În anumite condiții de iluminare precum iluminare fluorescentă și
dispozitiv de iluminare cu LED-uri pot apărea dungi sau licăriri.
Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Acest fenomen nu
indică o defecțiune.
• Dacă realizați imagini statice utilizând declanșatorul electronic, distorsiunile pot fi reduse setând
un timp de expunere mai mare.
• Când se constată licăriri sau dungi semnificative în condiții de iluminare precum o sursă
fluorescentă sau un dispozitiv de iluminare cu LED-uri în modul de înregistrare imagini video, puteți
reduce licăririle sau dungile setând [Flkr Decrease] (Reducere licărire) (→40) și setând timpul de
expunere. Puteți seta manual timpul de expunere în modul Creative Video (Video creativ). (→19)
•
Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi. Undele radio se întrerup.
Utilizați în domeniul de comunicare al rețelei LAN wireless.
Dacă orice dispozitiv, precum un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc., cu frecvența de 2,4 GHz
este utilizat în apropierea acestui aparat simultan, este posibil ca undele radio să fie întrerupte.
→ Utilizați-le la o distanță suficientă față de dispozitiv.
• Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roșu, este posibil să nu fie inițiată
conexiunea cu un alt echipament sau să fie întreruptă. (Este afișat un mesaj precum
[Communication error] (Eroare de comunicare).)
• Când acest aparat este amplasat pe o masă de metal sau etajeră, conexiunea nu va fi stabilită
cu ușurință deoarece camera este afectată de undele radio. Îndepărtați camera de suprafețele
din metal.
•
•
Obiectivul face un zgomot.
Când camera este pornită sau oprită, obiectivul este mutat, sau este efectuată o operație a
diafragmei, poate fi auzit un anumit zgomot. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Când luminozitatea se modifică după o operație de transfocare sau după mișcarea camerei,
obiectivul poate emite un zgomot în timpul reglării diafragmei. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
•
60
DVQX1818 (RO)
Altele
Specificații
Cameră digitală: Informații pentru siguranța dumneavoastră
Sursă de alimentare
Consum
de energie
Pixeli efectivi
cameră
C.C. 8,4 V (8,4 V
)
1,8 W (la înregistrarea cu monitorul)
2,8 W (la înregistrarea cu vizorul)
1,5 W (La redarea pe monitor)
1,5 W (la redarea pe vizor)
20.300.000 pixeli
Senzor imagine
Senzor MOS 1/2,3"
număr total de 21.100.000 pixeli
Filtru primar de culoare
Obiectiv
Transfocare optică 30x
f=4,3 mm - 129 mm
(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 24 mm și 720 mm)
Max. Wide (Unghi larg maxim): F3.3 - F8.0
Max. Tele (Tele maxim): F6.4 - F8.0
Stabilizator
de imagine
Metodă optică
Domeniu de
focalizare
AF:
50 cm (1,6 ft) (Max. Wide)/
2 m (6,6 ft) (Max. Tele) la 
Focalizare automată macro/Focalizare manuală/
Mod automat inteligent/Imagine video:
3 cm (0,098 ft) (Max. Wide)/
2 m (6,6 ft) (Max. Tele) la 
Sistem obturator
Obturator electronic + Obturator mecanic
Iluminare
minimă
Aprox. 10 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 dintr-o secundă)
DVQX1818 (RO)
61
Altele
Timp de expunere
Expunere (AE)
Mod măsurare
Monitor
Vizor
Bliț
62
DVQX1818 (RO)
Imagine statică:
30 secunde - 1/2000 dintr-o secundă
(Când este utilizat declanșatorul mecanic și [Artistic Nightscape]
(Peisaj nocturn artistic) este selectat ca mod Scene Guide (Ghid scenă)),
între 4 secunde și 1/2000 dintr-o secundă
(Când este utilizat declanșatorul mecanic, în alte cazuri decât cele de
mai sus),
1 secundă - 1/16000 dintr-o secundă
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
Imagine video:
1/2 dintr-o secundă - 1/16000 dintr-o secundă
(Când [Exposure Mode] (Mod de expunere) este setat la [M] în
modul Creative Video (Video creativ) și [MF] este selectat),
1/25 dintr-o secundă - 1/16000 dintr-o secundă
(Altele decât cele de mai sus)
Program AE (P)/ Prioritate apertură AE (A)/
Prioritate declanșator AE (S)/ Expunere manuală (M)
Compensare expunere (1/3 EV, -5 EV la +5 EV)
Multiplu/Centru de greutate/Punct
3,0″ TFT LCD (3:2) (Aprox. 1.040.000 puncte)
(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)
Ecran tactil
Ecran LCD color de 0,21″ Vizor Live (3:2)
(Echivalent aprox. 2.330.000 puncte)
(raport al câmpului de vizualizare de aprox. 100%)
[Aprox. 0,53x (Echivalentul unei camere pe film 35 mm), cu obiectiv
de 50 mm la infinit; -1,0 m-1]
(cu ajustare dioptru de la -4 la +3)
Auto, Auto/Reducere efect de ochi roșii, Activare forțată,
Forced ON (Activare forțată)/Red-Eye Reduction
(Reducere efect de ochi roșii), Sincronizare lentă,
Slow Sync. (Sincronizare lentă)/Red-Eye Reduction
(Reducere efect de ochi roșii), Forced OFF (Dezactivare forțată)
Altele
Microfoane
Stereo
Difuzor
Mono
Medii de înregistrare
Card de memorie SD/Card de memorie SDHC*/
Card de memorie SDXC*
* UHS-I Clasă de viteză UHS 3
Înregistrare format
fișier
Imagine statică
RAW/JPEG (bazat pe „Regula de design pentru sistem fișier cameră”,
bazat pe standardul „Exif 2.31”)
4K Photo (Foto 4K)
MP4
Imagine video
AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
Format comprimare
audio
AVCHD: Dolby Audio™ (2 canale)
MP4: AAC (2 canale)
Interfață
[HDMI]
Micro HDMI tip D
[USB/CHARGE]
(Încărcare)
USB 2.0 (High Speed)/USB 2.0 Micro-B
Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul
de conexiune USB.
Dimensiuni
Aprox. 112,0 mm (l) × 68,8 mm (H) × 41,6 mm (g)
[4,41″ (l) × 2,71″ (H) × 1,64″ (g)]
(excluzând părțile proeminente)
Masă
Cu card și acumulator: Aprox. 328 (0,72 lb)
Fără card și acumulator: Aprox. 286 (0,63 lb)
Temperatura
de operare
între 0°C și 40°C (32 °F - 104 °F)
Umiditate de operare
10%RH - 80%RH
DVQX1818 (RO)
63
Altele
 Transmițător wireless
LAN wireless
Standard de
conformitate
Gama de frecvenţă
utilizată
(frecvență centrală)
Metodă de codificare
Metodă de acces
IEEE 802.11b/g/n (protocol LAN wireless standard)
între 2412 MHz și 2462 MHz (între 1 și 11 canale)
Compatibil cu Wi-Fi WPA™/WPA2™
Mod infrastructură
Funcție Bluetooth
Standard de
conformitate
Gama de frecvenţă
utilizată
(frecvență centrală)
Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE) Bluetooth de joasă energie)
între 2402 MHz și 2480 MHz
 Adaptor de alimentare cu curent alternativ
(Panasonic SAE0012F): Informații pentru siguranța dumneavoastră
Intrare:
Ieșire:
110 V – 240 V
5,0 V
1,0 A
50/60 Hz 0,2 A
 Acumulator (litiu-ion)
(Panasonic DMW-BLG10E): Informații pentru siguranța dumneavoastră
Tensiune/Capacitate:
7,2 V/1025 mAh
Simbolurile de pe acest produs (inclusiv accesoriile) reprezintă următoarele:
CA (Curent alternativ)
DC (Curent continuu)
Echipamente clasa II (Construcția produsului este dublu izolată.)
Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
64
DVQX1818 (RO)
Altele
Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF)
Mai multe instrucțiuni de operare detaliate sunt disponibile în „Instrucțiuni de operare pentru funcții
avansate (format PDF)”. Pentru a citi manualul, descărcați-l de pe site-ul web.
DC-TZ95
DC-TZ96
https://panasonic.jp/support/dsc/oi/
index.html?model=DC-TZ95&dest=EB
https://panasonic.jp/support/dsc/oi/
index.html?model=DC-TZ96&dest=EG
DC-TZ97
https://panasonic.jp/support/dsc/oi/
index.html?model=DC-TZ97&dest=EB
•
Executaţi clic pe limba dorită.
 Confirmarea URL-urilor și a codurilor QR cu camera
→
[Setup] (Configurare) → [Online Manual] (Manual online)
Setări: [URL display] (Afişare URL)/[QR Code display] (Afişare cod QR)
•
●
URL-ul sau codul QR va fi afişat pe monitorul camerei.
Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a răsfoi sau tipări Instrucţiunile de operare (format PDF).
Descărcați și instalați o versiune de Adobe Reader pe care o puteți utiliza cu sistemul
dumneavoastră de operare de pe următorul site Web. (Martie 2019)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
DVQX1818 (RO)
65
Altele
●
●
Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
●
●
HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
●
●
●
●
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
●
iMovie, Mac, OS X și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA
și în alte țări.
●
iPad, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. și în alte țări.
●
●
●
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
●
●
●
●
●
●
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
●
Alte nume, nume de companii și nume de produse menționate în aceste instrucțiuni sunt mărci
comerciale sau măr
Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” și logoul „AVCHD Progressive” sunt mărci înregistrate
ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.
Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation, înregistrată în SUA și în alte țări.
Windows este o marcă înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în
SUA și/sau alte țări.
Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Marca și simbolul Bluetooth ® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.
și orice utilizare a acestor mărci de către Panasonic Corporation are loc sub licență. Celelalte
mărci și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.
Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi®” este marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™” și „WPA2™” sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă
înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
66
DVQX1818 (RO)
Acest produs încorporează următorul software:
(1) software dezvoltat independent de sau pentru Panasonic Corporation,
(2) software deținut de terțe părți și licențiat către Panasonic Corporation,
(3) software licențiat în baza Licenței Publice Generale GNU, Versiunea 2,0 (GPL V2.0),
(4) software licențiat în baza Licenței Publice Generale GNU LESSER, Versiunea 2.1 (LGPL V2.1)
și/sau,
(5) software open source, altul decât software-ul licențiat sub GPL V2.0 și/sau LGPL V2.1.
Software-ul clasificat ca (3) - (5) este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE,
nici chiar cu garanție implicită de VANDABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.
Consultați termenii și condițiile detaliate afișate prin selectarea [MENU/SET] (Meniu/Setare) →
[Setup] (Configurare) → [Version Disp.] (Afișare versiune) → [Software info] (Informații software).
Cel puțin trei (3) ani de la livrarea produsului, Panasonic va oferi oricărei terțe părți care ne
contactează informații de contact furnizate mai jos, pentru o taxă nu mai mare decât costul efectuării
fizice a distribuirii codului sursă, o copie completă a codului sursă corespunzător acoperit în baza
GPL V2.0 sau LGPL V2.1, precum și notificarea respectivă privind drepturile de autor.
Informații de contact: [email protected]
Codul sursă și nota privind drepturile de autor sunt de asemenea disponibile gratuit pe site-ul de mai jos.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
DVQX1818 (RO)
67
Produs Panasonic
Acest produs este acoperit de garanţia E-Guarantee Panasonic.
Vă rugăm să păstraţi chitanţa de achiziţionare.
Condiţiile garanţiei şi informaţiile despre acest produs sunt
disponibile la www.panasonic.com/ro sau la următoarele numere
de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - număr pentru apeluri
din reţele fixe (terestre)
UE
Produs de:
Importator pentru Europa:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japonia
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site Web: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement