Panasonic DCTZ95 Operating instructions

Panasonic DCTZ95 Operating instructions
Instrucţiuni de operare
pentru funcții avansate
Cameră digitală
Nr. Model
DC-TZ95/DC-TZ96
DC-TZ97
Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi aparatul
și păstrați acest manual pentru consultări viitoare.
Mesaje afișate
→293
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
→295
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie
→2
Cuprins
→5
Cuprins după funcție
→11
Denumiri și funcții ale componentelor principale
→16
Listă de meniuri
→171
DVQP1966ZA
M0319KZ0
Găsirea informațiilor de care aveți nevoie
În aceste „Instrucțiuni de utilizare pentru funcții avansate”, puteți găsi informațiile de care
aveți nevoie din paginile care urmează.
Făcând clic pe un număr de pagină, puteți trece la pagina asociată și puteți găsi rapid
informațiile.
Căutare din „Cuprins”
Căutare în lista de nume
de funcții
„Cuprins după funcție”
Căutare din „Denumiri și funcții
ale componentelor principale”
Căutare din „Lista de afișaje
pe monitor / vizor”
Căutare în lista de mesaje
afișate pe ecran
„Mesaje afișate”
Căutare în lista de meniuri
Căutare din „Întrebări și răspunsuri/
Probleme și soluții”
Pentru detalii despre modul de utilizare a acestui
manual, consultați pagina următoare.
2
Cum se utilizează acest manual
Pictograme ale modului de înregistrare
Mod de înregistrare:
În modurile de înregistrare care afișează pictogramele cu negru, puteți selecta și executa meniurile și
funcțiile indicate.
(Mod Custom (Personalizat)) are funcții diferite, depinzând de modul de înregistrare.
• Faceți clic pe o trimitere din text pentru a trece la pagina corespunzătoare.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea
„Găsirea informațiilor de care aveți nevoie”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea „Cuprins”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a trece la secțiunea „Lista de meniuri”.
Faceți clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afișată anterior.
3
Cum se utilizează acest manual
 Despre simbolurile din text
Indică faptul că meniul poate fi setat prin apăsarea pe butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi realizată prin apăsarea pe butonul [Wi-Fi].
Sfaturi pentru o utilizare adecvată și pentru înregistrare.
(→00)
Indică numărul paginii de referință. Executați clic pentru a merge la pagina corespunzătoare.
Pașii pentru setarea unui element de meniu sunt descriși după cum urmează.
Exemplu: Pentru a schimba setarea [Quality] (Calitate) la
în meniul [Rec] (Înregistrare)
→
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate) →
• Aceste instrucțiuni de utilizare prezintă funcțiile sus, jos, stânga și dreapta
ale butonului cursor sub forma ▲▼◄►.
• Operațiile cu selector și buton sunt ilustrate mai jos.
Rotiți selectorul de control
Rotiți butonul de zoom
4
Cuprins
█ Găsirea informațiilor
de care aveți nevoie .................................. 2
█ Cum se utilizează acest manual ............... 3
█ Cuprins după funcție ...............................11
Înainte de utilizare
█ Înainte de utilizare ................................... 13
█ Accesorii standard .................................. 15
█ Denumiri și funcții ale
componentelor principale .......................16
Pregătiri
█ Atașarea curelei de umăr ........................ 18
█ Încărcarea acumulatorului ...................... 19
Introducerea acumulatorului ..................... 20
Încărcarea acumulatorului ........................ 21
█ Introducerea și scoaterea
cardului (opțional) ................................... 25
█ Despre card..............................................26
Formatarea cardului (inițializare) .............. 27
Capacitate de înregistrare estimată
(număr de imagini/timp de înregistrare) ...... 27
█ Setarea ceasului ......................................29
Operații de bază
█ Ținerea camerei ....................................... 31
█ Reglarea unghiului monitorului.............. 32
█ Operații de bază ...................................... 33
Buton [LVF]
(Înregistrarea imaginilor utilizând vizorul).... 33
Buton de zoom (Utilizați zoom) ................ 34
Buton [Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom)
(Utilizarea funcției de asistare
la compunere cu zoom) ............................ 35
Buton declanșator
(Realizarea fotografiilor) ........................... 36
Buton imagine video
(Înregistrarea de imagini video) ................ 37
Selector de mod
(Selectarea modului de înregistrare) ........ 37
Inel de control / Selector de control.......... 38
Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare) /
Buton cursor
(Selectarea/setarea elementelor) ............. 39
Buton [DISP.] (Afișaj)
(Schimbarea informațiilor afișate) ............ 39
Ecran tactil (Operații tactile) ..................... 42
Realizarea fotografiilor
utilizând funcția tactilă .............................. 43
5
█ Setarea meniului ......................................45
█ Apelarea instantanee a meniurilor
frecvent utilizate (Meniu rapid) ...............47
█ Asocierea la butoane
a funcțiilor frecvent utilizate
(Butoane funcționale) ..............................48
Utilizarea butoanelor funcționale
în timpul înregistrării.................................. 49
Utilizarea butoanelor funcționale
în timpul redării ......................................... 50
█ Modificarea setărilor
atribuite inelului de control/
selectorului de control ............................51
█ Introducerea textului ...............................52
Cuprins
Mod de înregistrare
█ Realizarea fotografiilor
utilizând setările automate
(Modul Intelligent Auto Automat inteligent).................................. 53
Meniu [Intelligent Auto]
(Automat inteligent) .................................. 55
Setarea culorii ........................................... 56
Setarea luminozității (expunerea)/
nivelului de estompare a fundalului
(Funcție de control al defocalizării) .......... 57
█ Realizarea autoportretelor [Self Shot]
(Autoportret) ............................................ 58
Realizarea autoportretelor
în modul foto 4K (Selfie 4K) ..................... 62
Realizarea autoportretelor
în modul Panorama Shot
(Înregistrare panoramică) ......................... 63
█ Realizarea fotografiilor
prin setarea automată a valorii de
diafragmă și timpului de expunere
(Mod Programme AE (Programare
expunere automată)) ............................... 66
█ Realizarea fotografiilor
prin setarea valorii de diafragmă
și a timpului de expunere ....................... 68
Realizarea fotografiilor
prin setarea valorii de diafragmă
(Mod Aperture-Priority AE Prioritate diafragmă
la expunere automată) ............................. 68
Realizarea fotografiilor
prin setarea timpului de expunere
(Mod Shutter-Priority AE Prioritate declanșator
la expunere automată) ............................. 69
Realizarea fotografiilor
prin setarea valorii de diafragmă
și a timpului de expunere
(Mod Manual Exposure Expunere manuală) .................................. 70
Verificarea efectelor de diafragmă
și timp de expunere
(Mod Preview - Previzualizare) ................ 71
Setarea cu ușurință a valorii
diafragmei / timpului de expunere
pentru o expunere adecvată
(One Push AE AE cu o singură apăsare) ......................... 72
6
█ Înregistrarea imaginilor panoramice
(Modul Panorama Shot Înregistrare panoramică).........................73
█ Realizarea fotografiilor
în funcție de scenă
(Modul Scene Guide - Ghid scenă) .........76
█ Realizarea fotografiilor
cu diferite efecte de imagine
(Modul Creative Control Control creativ) ........................................80
█ Înregistrarea imaginilor video
prin setarea valorii de diafragmă /
timpului de expunere / sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ) ......86
Înregistrarea imaginilor video lente
([High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)) ............................ 87
Panoramare sau zoom în timpul
înregistrării cu camera într-o poziție fixă
[4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real) ........................ 88
█ Înregistrarea propriilor setări
și înregistrarea
(Modul Custom - Personalizat) ...............90
Înregistrarea propriilor setări
([Cust.Set Mem.]
(Memorare setări personalizate)) ............. 90
Înregistrarea utilizând setul
personalizat înregistrat.............................. 91
Cuprins
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
█ Realizarea fotografiilor cu Auto Focus
(Focalizare automată) ............................. 92
Setați modul de focalizare
(AFS, AFF, AFC) ...................................... 93
Comutarea [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)................... 94
Modificarea poziției și dimensiunii
zonei de focalizare automată ................. 100
Setarea poziției zonei de focalizare
automată cu suportul tactil ..................... 103
Optimizarea focalizării și a luminozității
pentru o poziție atinsă ............................ 104
█ Realizarea fotografiilor de aproape
(Înregistrare macro) .............................. 105
█ Realizarea fotografiilor
cu Manual Focus
(Focalizare manuală) ............................. 106
█ Realizarea fotografiilor prin blocarea
focalizării și / sau expunerii
(AF/AE Lock - Blocare AF/AE) .............. 108
█ Realizarea fotografiilor
cu Exposure Compensation
(Compensare expunere)........................ 109
█ Setarea sensibilității ISO ....................... 110
█ Ajustarea balansului de alb .................. 112
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
█ Selectarea unui mod de acționare ....... 116
█ Funcția Burst (Rafală) ........................... 117
█ Înregistrare cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) și selectarea fotografiilor
pentru salvare........................................ 119
Înregistrarea cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) ................................................. 119
Selectarea imaginilor din fișierul 4K burst
(rafală 4K) și salvarea acestora.............. 122
Note despre funcția 4K Photo
(Foto 4K) ................................................. 127
█ Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare) /
[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie))........... 130
Înregistrarea cu [Post Focus]
(Post-focalizare) ..................................... 130
Selectați punctul de focalizare
și salvați imaginea ([Post Focus]
(Post-focalizare)) .................................... 132
Selectați domeniul de focalizare
pentru a combina și crea o singură
imagine ([Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie)) .............. 133
Note despre funcția ([Post Focus]
(Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate
diferit într-o singură fotografie)) .............. 134
7
█ Realizarea fotografiilor
cu temporizatorul .................................. 135
█ Realizarea automată a imaginilor la
intervale stabilite ([Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs)) ................... 136
█ Crearea de imagini cadru cu cadru
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) .................... 139
█ Realizarea fotografiilor în timpul
ajustării automate a unei setări
(Înregistrare cu încadrare) .................... 142
Încadrarea expunerii ............................... 143
Cuprins
Stabilizator, zoom și bliț
█ Corectarea vibrațiilor ............................ 144
█ Utilizarea zoom ...................................... 146
Tipurile de zoom
și utilizarea acestora ............................... 146
Utilizarea zoom prin
efectuarea operațiilor tactile
(Zoom tactil) ............................................ 149
█ Realizarea fotografiilor cu bliț .............. 150
Schimbarea modului Bliț ......................... 150
Reglarea intensității blițului. .................... 153
Înregistrarea imaginilor video
█ Înregistrarea imaginilor video/
imaginilor video 4K ............................... 154
Setarea formatului,
a rezoluției imaginii și a ratei
de cadre la înregistrare .......................... 156
Ajustarea focalizării când
se înregistrează imagini video
([Continuous AF])
(Focalizare automată continuă) .............. 158
█ Realizarea imaginilor
statice în timpul înregistrării
unei imagini video ................................. 159
█ Înregistrare instantanee a filmelor ....... 160
Redarea și editarea imaginilor statice
█ Vizualizarea imaginilor.......................... 163
█ Vizualizarea imaginilor video ............... 164
Captarea imaginilor statice
din imagini video ..................................... 165
█ Comutarea metodei
Playback (Redare) ................................. 166
Transfocarea și vizualizarea
„Playback Zoom”
(Zoom la redare) ..................................... 166
Vizualizarea unei liste de imagini
„Multi Playback” (Redare multiplă) ......... 167
Vizualizarea imaginilor în funcție
de data înregistrării „Calendar Playback”
(Redare calendar)................................... 167
8
█ Vizualizarea imaginilor de grup ............ 168
█ Ștergerea imaginilor .............................. 170
Cuprins
Utilizarea funcțiilor din meniu
█ Listă de meniuri..................................... 171
[Rec] (Înregistrare).................................. 172
[Motion Picture] (Imagine video)............. 184
[Custom] (Personalizare) ........................ 186
[Setup] (Configurare) .............................. 200
[My Menu] (Meniul meu) ......................... 210
[Playback] (Redare) ................................ 211
Wi-Fi/Bluetooth
█ Posibilitățile funcției
Wi-Fi®/Bluetooth® .................................. 229
█ Funcție Wi-Fi/Bluetooth ........................ 230
█ Conectarea camerei
la un smartphone .................................. 233
Instalarea aplicației pentru smartphone/
tabletă „Panasonic Image App” .............. 233
Conectarea camerei la
un smartphone compatibil
cu Bluetooth de joasă energie ................ 234
Conectarea camerei la un
smartphone care nu este compatibil
cu Bluetooth de joasă energie ................ 237
█ Controlul de la Smartphone ................. 241
Pornirea / oprirea camerei
cu un smartphone ................................... 241
Operarea butonului declanșator
al camerei utilizând un smartphone
(înregistrare de la distanță) .................... 242
Redarea sau salvarea imaginilor
stocate pe cameră sau încărcarea
acestora pe site-uri de socializare.......... 245
Transferarea automată a imaginilor
înregistrate pe un smartphone ............... 246
Scrierea informațiilor de locație
ale unui smartphone pe o imagine
înregistrată .............................................. 248
Sincronizarea ceasului camerei
cu un smartphone ................................... 249
Combinarea imaginilor video
înregistrate cu Snap Movie
(Film instantaneu) în funcție
de preferințe pe un smartphone ............. 249
9
█ Afișarea imaginilor statice
pe un televizor ....................................... 251
█ Trimiterea imaginilor ............................. 252
█ Trimiterea imaginilor
la un smartphone................................... 255
█ Tipărire wireless .................................... 256
█ Trimiterea imaginilor
la dispozitivul AV ................................... 257
█ Trimiterea imaginilor la un PC .............. 258
█ Utilizarea serviciilor WEB ..................... 260
La trimiterea imaginilor
către serviciul WEB ................................. 260
La trimiterea imaginilor către
[Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud) ......... 263
Despre [LUMIX CLUB] ............................ 264
█ Despre Conexiunile Wi-Fi ..................... 267
Conectarea prin intermediul
unui punct de acces wireless
([Via Network] (Prin rețea)) ..................... 267
Conectare directă ([Direct]) ..................... 270
Conectarea rapidă cu aceleași
setări ca cele precedente
([Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric) /
[Select a destination from Favorite]
(Selectați o destinație din Favorite)) ....... 271
█ [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) ......... 273
Cuprins
Conectarea cu alte dispozitive
█ Redarea imaginilor video 4K ................ 274
Vizualizarea imaginilor video 4K ............ 274
Stocarea imaginilor video 4K.................. 274
█ Vizualizarea pe ecranul televizotului ... 275
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™) .... 276
█ Stocarea imaginilor statice
și a imaginilor video
pe PC-ul dumneavoastră ...................... 277
Descărcarea software-ului ...................... 278
Copierea imaginilor statice
și imaginilor video ................................... 280
█ Stocarea imaginilor statice
și a imaginilor video înregistrate
în aparatul de înregistrare ..................... 282
█ Tipărirea ................................................. 283
Tipărirea cu dată și text .......................... 285
Altele
█ Accesorii opționale ............................... 286
Adaptor de alimentare
cu curent alternativ (opțional) /
element de cuplare pentru
curent continuu (opțional) ....................... 286
█ Lista de afișaje pe monitor/vizor .......... 287
10
█ Afișări mesaje ........................................ 293
█ Întrebări și răspunsuri
Ghid de soluționare a problemelor....... 295
█ Măsuri de precauție
și note privind utilizarea........................ 304
Cuprins după funcție
Înregistrarea
Înregistrare
[Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom) .......................... 35
Mod de înregistrare ................................................. 37
Mod Self Shot (Autoportret).................................... 58
[Preview] (Previzualizare) ....................................... 71
Mod Panorama Shot
(Înregistrare panoramică) ....................................... 73
Înregistrare macro ................................................. 105
[Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) ..................................... 136
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) .................................... 139
Înregistrarea cu încadrare .................................... 142
[Silent Mode] (Mod silențios) ................................ 181
4K Photo (Foto 4K)
[4K PHOTO] (Foto 4K) ......................................... 119
Înregistrarea [Post Focus] (Post-focalizare) ........ 130
Focalizare
(Focalizare automată/Focalizare manuală)
Focalizare automată ............................................... 92
Mod focalizare ................................................. 93, 106
Mod de focalizare automată ................................... 94
Reglarea poziției zonei
de focalizare automată ......................................... 100
Focalizare manuală .............................................. 106
AF/AE LOCK (Blocare focalizare automată/
expunere automată).............................................. 108
Acționare
Mod acționare........................................................ 116
Funcția rafală ......................................................... 117
[Self Timer] (Temporizator) .................................. 135
Expunere
[Touch AE] (AE tactil).............................................. 44
[One Push AE]
(Expunere automată cu o singură apăsare).......... 72
AF/AE LOCK (Blocare focalizare
automată/expunere automată) ............................. 108
Compensare expunere ......................................... 109
Sensibilitate ISO .................................................... 110
Încadrarea expunerii ............................................. 143
[Metering Mode] (Mod măsurare) ........................ 178
Calitatea imaginii și tonul culorii
Balans de alb ......................................................... 112
[Picture Size] (Rezoluție imagine) ........................ 173
[Quality] (Calitate).................................................. 173
[Photo Style] (Stil foto) .......................................... 174
[Filter Settings] (Setări filtru) ................................. 176
[i.Dynamic] (Control inteligent
al domeniului dinamic) .......................................... 179
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) .................... 179
[Diffraction Compensation]
(Compensare difracții)........................................... 181
[HDR] ..................................................................... 183
Bliț
[Flash Mode] (Mod bliț) ......................................... 150
[Flash Adjust.] (Reglare bliț) ................................. 153
Motion Picture (Imagine video)
Imagine video
Modul Creative Video (Video creativ) .................... 86
[High Speed Video] (Video de înaltă viteză) ......... 87
[4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real) ..... 88
[Rec Format] (Format înregistrare) /
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)...................... 156
Realizarea imaginilor statice în timpul
înregistrării unei imagini video .............................. 159
[Snap Movie] (Film instantaneu) .......................... 160
11
Audio
[Wind Noise Canceller]
(Funcție de anulare zgomot produs de vânt) ...... 185
Setări de ecran
[Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă în timp real) .................. 192
[Center Marker] (Marcaj central) .......................... 193
[Zebra Pattern] (Model zebră) .............................. 194
Cuprins după funcție
Configurare/Personalizare
Setări de bază
[Format].................................................................... 27
[Clock set] (Setare ceas) ........................................ 29
Ajustare dioptru ....................................................... 33
Meniu rapid .............................................................. 47
[Beep] (Semnal sonor).......................................... 202
[Economy] (Economisire energie) ....................... 203
[Reset] (Resetare) (inițializare) ............................ 209
Personalizare
Butoane funcționale ................................................ 48
Mod Custom (Personalizat) .................................... 90
Meniul [Custom] (Personalizare).......................... 186
Redare
Redare
Redare imagine ..................................................... 163
Redarea imaginii video ......................................... 164
Zoom la redare ...................................................... 166
Redare multiplă ..................................................... 167
Delete..................................................................... 170
[Auto Review] (Revizualizare automată) ............. 191
[Slide Show] (Diaporamă) .................................... 221
[Rotate] (Rotire)/
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj) ......................... 226, 228
Editare
[Post Focus] (Post-focalizare) .............................. 132
[Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie) ............ 133
[Title Edit] (Editare titlu) ......................................... 215
[RAW Processing] (Procesare RAW) .................. 216
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă foto 4K) ..................................... 218
[Light Composition] (Compoziție lumină)............. 219
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială) ..................................... 220
[Clear Retouch] (Retușare clară) ......................... 221
[Beauty Retouch] (Retușare frumusețe) .............. 222
[Text Stamp] (Imprimare text)............................... 224
[Resize] (Redimensionare) ................................... 225
[Cropping] (Decupare) .......................................... 226
Setări de imagine
[Protect] (Protecție) ............................................... 214
[Rating] (Evaluare) ................................................ 214
Wi-Fi/Bluetooth
Image App
Image App ............................................................. 233
Pornire de la distanță ............................................ 241
Înregistrare de la distanță ..................................... 242
Transfer automat ................................................... 246
În combinație cu alte dispozitive
Redarea imaginilor pe un televizor ...................... 251
Tipărirea imaginilor ................................................ 256
Trimiterea imaginilor către un dispozitiv AV ........ 257
Trimiterea imaginilor la un PC .............................. 258
Trimiterea imaginilor către un serviciu WEB ....... 260
Utilizarea [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud) ....................... 263
Conectarea cu alte dispozitive
PC
Transferul imaginilor pe un PC ............................ 277
PHOTOfunSTUDIO .............................................. 278
SILKYPIX............................................................... 279
TELEVIZOR
Redarea imaginilor pe un ecran TV ..................... 275
[VIERA Link] .......................................................... 276
12
Recorder
Dubbing.................................................................. 282
Imprimantă
PictBridge............................................................... 283
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
 Manevrarea camerei
Feriți camera de vibrații, forță sau presiune excesivă.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care ar putea deteriora obiectivul, monitorul LCD,
vizorul sau corpul camerei.
Acest lucru poate provoca, de asemenea, funcționarea defectuoasă a camerei sau poate
împiedica înregistrarea.
• Scăparea sau lovirea camerei de o suprafață dură
• Ținerea camerei în buzunarul pantalonilor atunci când vă așezați sau forțarea acesteia într-o
geantă plină
• Adăugarea de accesorii pe cureaua camerei
• Împingerea obiectivului sau monitorului cu forță excesivă
Camera nu este rezistentă la praf, stropi sau apă.
Evitați utilizarea camerei în locuri cu mult praf sau nisip sau unde aceasta poate intra în
contact cu apa.
• Evitați utilizarea camerei în următoarele condiții, care prezintă riscul de pătrundere a nisipului,
apei sau materialelor străine în cameră prin obiectiv sau prin orificiile din jurul butoanelor.
Aveți deosebită grijă deoarece aceste condiții pot deteriora camera, iar aceste deteriorări pot fi
ireparabile.
• În locuri cu foarte mult praf sau nisip
• În ploaie sau la plajă, unde camera ar putea fi expusă la apă
Dacă pe monitor există nisip, praf sau lichide precum picături de apă, ștergeți-le cu o cârpă
moale, uscată.
• Dacă nu respectați aceste instrucțiuni, monitorul nu va răspunde corect la operațiile tactile.
 Condensul (Când obiectivul, monitorul sau vizorul este aburit)
• Condensul poate apărea când camera este expusă la modificări bruște de temperatură sau
umiditate. Evitați aceste condiții, care ar putea murdări obiectivul, monitorul sau vizorul, ar putea
cauza formarea de mucegai sau ar putea deteriora camera.
• Dacă se formează condens, opriți camera și așteptați aproximativ două ore înainte de utilizare.
După ce camera se adaptează la temperatura înconjurătoare, obiectivul se va dezaburi.
13
Înainte de utilizare
Înainte de utilizare
 Realizați întotdeauna mai întâi o înregistrare de probă
Înaintea unor evenimente importante la care veți utiliza camera (la nunți, de exemplu), realizați
întotdeauna o înregistrare de probă pentru a vă asigura că imaginile și sunetul sunt înregistrate
corect.
 Imaginile nerealizate nu sunt compensate
Nu vă putem compensa imaginile nerealizate dacă probleme tehnice ale camerei sau cardului
împiedică înregistrarea.
 Respectați legile privind drepturile de autor
Utilizarea neautorizată a înregistrărilor care conțin lucrări cu drepturi de autor pentru alte scopuri
decât utilizarea personală este interzisă prin legea drepturilor de autor. Este posibil ca înregistrarea
anumitor materiale să fie restricționată chiar și pentru uz personal.
 Consultați, de asemenea, „Avertismente de utilizare și note” (→304)
 Înainte de a utiliza camera, asigurați-vă că toate accesoriile specificate
în „Instrucțiunile de operare de bază” atașate sunt furnizate.
Pentru detalii privind accesoriile opționale, consultați (→286) sau „Instrucțiuni de operare de bază”.
14
Înainte de utilizare
Accesorii standard
Verificați dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.
• Accesoriile și forma acestora vor diferi în funcție de țara sau zona în care a fost achiziționată camera.
Pentru detalii privind accesoriile, consultați „Instrucțiuni de operare de bază”.
• Acumulatorul este indicat ca acumulator sau baterie în text.
• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC și cardul de memorie SDXC sunt indicate drept
card în text.
• Cardurile sunt opționale.
• Vă rugăm să depuneți la deșeuri toate ambalajele, în mod adecvat.
• Păstrați componentele mici într-un loc sigur, ferit de accesul copiilor.
 Accesorii opționale (→286)
15
Înainte de utilizare
Denumiri și funcții ale componentelor principale
16
1
Buton declanșator (→36)
10
Inel pentru curea (→18)
2
Buton de zoom (→34, 146, 191)
11
Difuzor (→31, 202)
3
Buton imagini video (→37, 154)
12
Inel de control (→38, 51)
4
Buton cameră [ON/OFF]
(Pornire / Oprire) (→29)
13
Butuc obiectiv
Selector de mod (→37)
14
Obiectiv
5
Microfon stereo (→31, 185)
Aveți grijă să nu acoperiți microfonul
cu degetul. Dacă procedați astfel,
este posibil ca sunetul să nu poată fi
înregistrat.
15
6
Indicator temporizator (→135) /
Lampă de asistare focalizare automată
(→31, 188)
16
Bliț (→31, 150)
7
Vizor (→33, 287)
8
Selector de reglare dioptru (→33)
9
Senzor ochi (→33)
Înainte de utilizare
Denumiri și funcții ale componentelor principale
10
Inel pentru curea (→18)
17
Buton [LVF] (→33) / Buton [Fn4] (→48)
18
Indicator luminos de încărcare (→22) /
Indicator luminos conexiune WIRELESS
(→202, 230)
19
Buton ([Zoom Compose Assist])
(Asistare la compunere cu zoom) (→35)/
Buton [Fn2] (→48)
20
Selector de control (→38, 51)
21
Buton (Ștergere) (→170) /
Buton [Q.MENU] (Meniu rapid) (→47) /
Buton (Anulare) (→47) /
Buton [Fn3] (→48)
22
23
24
25
Buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(→39, 45)
26
Buton [DISP.] (Afișaj) (→39)
27
Conector [HDMI] (→275)
28
Conector [USB/CHARGE]
(USB/Încărcare) (→21, 280, 283)
29
Clapetă compartiment
card/acumulator (→20, 25)
30
31
Buton de eliberare (→20, 25)
Când utilizați adaptorul de alimentare
cu curent alternativ, asigurați-vă că sunt
utilizate elementul de cuplare Panasonic
pentru curent continuu (opțional) și
adaptorul de alimentare cu curent
alternativ (opțional).
Buton ([Post Focus]) (Postfocalizare) (→130) / Buton [Fn1] (→48)
Buton (Redare) (→163)
Buton cursor (→39)
32
Montare trepied (→307)
Nu atașați acest aparat la trepieduri
care au șuruburi cu o lungime de 5,5 mm
(0,22 inch) sau mai mult. Acest lucru
poate deteriora aparatul sau este posibil
ca aparatul să nu fie fixat în mod
corespunzător pe trepied.
(Compensare expunere) (▲) (→109)
(Bliț) (►) (→150)
(Mod acționare) (▼) (→116)
(Mod focalizare) (◄) (→92, 105, 106)
Capac element de cuplare pentru
curent continuu (→286)
33
Ecran tactil (→42) / monitor (→287)
Butoanele funcționale (de la [Fn5] la [Fn9]) sunt pictograme tactile.
Acestea pot fi afișate prin atingerea filei
pe ecranul de înregistrare.
17
Pregătiri
Atașarea curelei de mână
Pentru prevenirea căderii, aveți grijă să atașați cureaua furnizată și montați-o pe brățară.
Ⓐ Inel pentru curea
18
Pregătiri
Încărcare acumulator
Utilizați întotdeauna adaptorul de alimentare cu curent alternativ dedicat (furnizat), cablul
de conexiune USB (furnizat) și acumulatorul pentru această cameră.
• Încărcați întotdeauna înainte de prima utilizare! (acumulatorul este livrat neîncărcat)
• Încărcați acumulatorul când este inserat în cameră.
Stare cameră
Încărcare
Dezactivare
Da
Activare
Nu
Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat
Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt
vândute pe unele piețe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecție internă
adecvată pentru a îndeplini cerințele standardelor de siguranță corespunzătoare.
Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm
răspunderea pentru orice defecțiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma
utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic. Pentru a ut iliza în
siguranță aparatul, vă recomandăm să utilizați acumulatoare originale Panasonic.
19
Pregătiri
Încărcare acumulator
Introducerea acumulatorului
Pentru a încărca acumulatorul, introduceți-l în cameră.
(Deschis) (Blocat)
1
Glisați pârghia de deblocare la poziția [OPEN]
(Deschis) și deschideți clapeta compartimentului
cardului / acumulatorului
Ⓐ Buton de eliberare
2
Introduceți complet bateria
3
Închideți clapeta compartimentului de card /
acumulator și glisați butonul de eliberare în
poziția [LOCK] (Blocare)
• Introduceți acumulatorul complet și ferm și verificați
dacă este blocat de buton.
Ⓑ Asigurați-vă că acumulatorul a fost
introdus în direcția corectă.
Ⓒ Buton
 Pentru a scoate acumulatorul
Deplasați butonul din compartimentul pentru
card/acumulator în direcția săgeții.
• Folosiți întotdeauna baterii Panasonic originale.
• Dacă utilizați alte baterii, nu putem garanta calitatea acestui produs.
• Pentru a scoate bateria, opriți camera și așteptați până când indicatorul LUMIX de pe ecran
se stinge. (Dacă nu așteptați, camera se poate defecta, iar cardul sau datele înregistrate se
pot deteriora.)
• Scoateți acumulatorul din cameră după utilizare.
20
Pregătiri
Încărcare acumulator
Încărcarea acumulatorului
Recomandăm încărcarea într-o locație în care temperatura este cuprinsă între 10 °C și 30 °C
(50 °F - 86 °F) (la fel pentru temperatura acumulatorului).
Introduceți acumulatorul în aparat.
Asigurați-vă că ați oprit camera.
Acumulatorul poate fi încărcat la priză sau prin intermediul unui PC.
Ⓐ Cablu de conexiune USB (furnizat)
Ⓑ Adaptor de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Ⓒ La priza de curent electric
Ⓓ Computer
Pregătirea: Porniți computerul.
Când încărcați camera, conectați cablul de conexiune USB (furnizat) la conectorul
[USB/CHARGE] (USB/Încărcare).
Ⓔ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
•
Acest terminal este situat în partea de jos atunci când
camera se află în poziție verticală.
• Verificați întotdeauna direcția conectorului și țineți fișa
dreaptă pentru a o introduce și a o înlătura. (În cazul în
care cablul este introdus în direcția greșită, priza se
poate deforma și poate cauza funcționarea defectuoasă)
De asemenea, nu introduceți în priza greșită.
Acest lucru poate deteriora aparatul.
21
Pregătiri
Încărcare acumulator
• În cazul în care computerul intră în modul inactiv în timpul încărcării, este posibil ca
încărcarea să fie oprită.
• În cazul în care un computer notebook care nu este conectat la o priză de curent este
conectat la cameră, bateria notebook-ului se va consuma. Nu lăsați camera și notebook-ul
conectate pentru o perioadă îndelungată de timp.
• Conectați întotdeauna cablul de conexiune USB la conectorul USB al computerului
dumneavoastră. Nu conectați cablul de conexiune USB la conectorul USB al monitorului,
tastaturii, imprimantei sau hub-ului USB.
Indicațiile indicatorului luminos de încărcare
Indicator luminos de încărcare (roșu)
Aprins: Încărcare în curs
Stins: Încărcare completă
(După ce încărcarea se oprește, deconectați camera de la
priza electrică sau de la computer.)
Luminează intermitent: Eroare de încărcare
(Pentru instrucțiuni privind corectarea
problemei, consultați (→295).)
22
Pregătiri
Încărcare acumulator
Note privind timpul de încărcare
În timpul utilizării adaptorului de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
Durată de încărcare
Aprox. 190 min.
• Timpul de încărcare indicat mai sus este timpul necesar pentru încărcare în cazul în
care acumulatorul este complet descărcat. Timpul necesar pentru încărcare diferă în
funcție de condițiile de utilizare a acumulatorului. Încărcarea durează mai mult în cazul
în care temperaturile sunt fie ridicate, fie scăzute și când acumulatorul nu a fost utilizat
o perioadă îndelungată de timp.
• Timpul necesar pentru încărcare cu ajutorul computerului variază în funcție de capacitatea
de alimentare a computerului.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat. Acest lucru poate cauza
•
•
•
•
•
defectarea camerei.
Nu utilizați alte adaptoare de alimentare de curent alternativ, cu excepția celui furnizat.
Nu utilizați un cablu de prelungire USB.
Adaptorul de alimentare de curent alternativ (furnizat) și cablul de conexiune USB (furnizat)
sunt accesorii dedicate ale acestei camere. Nu le utilizați pentru alte dispozitive.
Scoateți acumulatorul după utilizare. (Acumulatorul se descarcă dacă este lăsat o lungă
perioadă de timp după încărcare.)
Dacă aveți probleme în legătură cu priza electrică (adică o cădere de tensiune), este posibil ca
încărcarea să nu se realizeze corespunzător. Deconectați cablul de conexiune USB (furnizat)
și reconectați-l la cameră.
Capacitate rămasă a acumulatorului
Capacitatea rămasă a acumulatorului
(doar când se utilizează acumulatorul)
(luminează intermitent
în roșu)
Dacă marcajul acumulatorului luminează intermitent roșu, reîncărcați
sau înlocuiți acumulatorul cu unul complet încărcat.
23
Pregătiri
Încărcare acumulator
Număr aproximativ de imagini înregistrabile și timp de operare
Numărul de imagini statice înregistrabile se bazează pe standardele CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
La utilizarea unui card de memorie SDHC Panasonic și a acumulatorului furnizat.
 Înregistrarea imaginilor statice (La utilizarea monitorului)
Număr de imagini înregistrabile
Durată de înregistrare
Aprox. 380 de imagini
Aprox. 190 min.
 Înregistrarea imaginilor statice (La utilizarea vizorului (LVF))
Valorile din interiorul parantezelor sunt valabile atunci când [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF) este setată la [ECO 30fps].
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 250 imagini (Aprox. 340 imagini)
Durată de înregistrare
Aprox. 125 min.
 Înregistrarea imaginilor video (La utilizarea monitorului)
[Rec Format]
[AVCHD]
[MP4]
[MP4]
(Format înregistrare)
[Rec Quality]
[FHD/28M/60p]
[4K/100M/30p]
[FHD/17M/50i]
(Calitate înregistrare)
[FHD/28M/50p]
[4K/100M/25p]
Timp de înregistrare disponibil
Aprox. 100 min.
Aprox. 100 min.
Aprox. 90 min.
Timp de înregistrare real
Aprox. 50 min.
Aprox. 50 min.
Aprox. 45 min.
disponibil*
* Timpul de înregistrare efectiv când repetați acțiuni precum pornirea / oprirea aparatului și pornirea /
oprirea înregistrării.
 Vizualizarea fotografiilor (La utilizarea monitorului)
Timp de redare
Aprox. 270 min.
• Timpii de operare și numărul de imagini înregistrabile vor diferi în funcție de mediu
și condițiile de operare.
De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se vor scurta, iar numărul de imagini
înregistrabile este redus.
• În medii cu temperaturi reduse, de exemplu pe pârtiile de schi.
• Când blițul și funcția de zoom sunt utilizate în mod repetat.
• În cazul în care capacitatea rămasă a acumulatorului este redusă semnificativ, acumulatorul
se apropie de sfârșitul duratei de viață. Vă rugăm să achiziționați un acumulator nou.
24
Pregătiri
Introducerea și scoaterea cardului (opțional)
• Asigurați-vă că ați oprit camera.
1
(Deschis) (Blocat)
Glisați pârghia de deblocare la poziția
[OPEN] (Deschis) și deschideți clapeta
compartimentului cardului / acumulatorului
Ⓐ Buton de eliberare
2
Introduceți complet cardul
Ⓑ Nu atingeți terminalul
• Verificați orientarea cardului.
• Introduceți cardul complet până
la auzirea unui clic.
3
Închideți clapeta compartimentului de
card/acumulator și glisați butonul de
eliberare în poziția [LOCK] (Blocare)
 Pentru a scoate cardul
Apăsați centrul cardului.
Apăsați
Trageți
• Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceștia
să-l înghită.
• Pentru a scoate cardul, opriți camera și așteptați până când indicatorul LUMIX de pe ecran
se stinge. (Dacă nu așteptați, camera se poate defecta, iar cardul sau datele înregistrate
se pot deteriora.)
25
Pregătiri
Despre card
Pot fi utilizate următoarele carduri bazate pe standardul SD.
Tipul cardului
Capacitate
Carduri de memorie SD
512 MB – 2 GB
Carduri de memorie SDHC
4 GB – 32 GB
Carduri de memorie SDXC
48 GB – 128 GB
Note
• Acest aparat este compatibil cu cardurile de
memorie SDHC/SDXC UHS-Ι UHS standard
cu clasă de viteză 3.
• Funcționarea cardurilor enumerate în partea
stângă a fost confirmată pentru cardul marca
Panasonic.
 Despre înregistrarea imaginilor video/a fotografiilor 4K și clasele
de viteză
Utilizați un card care îndeplinește următoarele valori nominale ale clasei de viteză SD sau UHS.
• Clasa de viteză SD și clasa de viteză UHS reprezintă standardele de viteză privind scrierea continuă.
Confirmați clasa de viteză SD verificând eticheta sau alte documentații referitoare la card.
[Rec Format]
(Format
înregistrare)
[AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Toate
[FHD]/[HD]
[MP4]
[4K]/[High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
La înregistrarea cu 4K Photo
(Foto 4K)/[Post Focus] (Post-focalizare)
Clasa de viteză
Exemplu de etichetă
Clasa 4 sau superioară
Clasa de viteză UHS 3
Clasa de viteză UHS 3
• Ultimele informații:
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare afișează culoarea roșie atunci când imaginile
sunt înregistrate pe card.
• În timp ce camera accesează cardul (pentru o operație precum scrierea, citirea, ștergerea sau
formatarea de imagini), nu opriți camera și nu înlăturați bateria, cardul sau adaptorul de curent
alternativ (opțional) sau elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional). Nu expuneți
camera la vibrații, impact sau electricitate statică. Cardul sau datele de pe card se pot
deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal. Dacă o anumită operație se întrerupe din
cauza vibrațiilor, șocurilor sau electricității statice, efectuați operația respectivă din nou.
• Dacă setați comutatorul de protecție la scriere la „LOCK” (Blocare), este
posibil să nu puteți scrie, șterge sau formata datele sau să nu puteți afișa
în funcție de data de înregistrare.
• Este recomandat să copiați imaginile importante pe computer (deoarece
undele electromagnetice, electricitatea statică sau defecțiunile pot cauza
deteriorarea datelor).
26
Pregătiri
Despre card
Formatarea cardului (inițializare)
Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.
Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asigurați-vă că ați efectuat, în prealabil,
o copie de rezervă a datelor necesare.
→
[Setup] (Configurare) → [Format]
• Este necesar un acumulator suficient încărcat sau un adaptor de curent alternativ (opțional)
și elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional).
• Nu opriți camera și nu efectuați alte operații în timpul formatării.
• Formatați întotdeauna cardurile cu această cameră. Vă rugăm să reformatați cardul cu acest
computer dacă a fost deja formatat cu un computer sau un alt dispozitiv.
Capacitate de înregistrare estimată
(număr de imagini/timp de înregistrare)
Numărul de imagini pe care le puteți realiza și timpul de înregistrare pot varia în funcție
de capacitatea cardului (și în funcție de condițiile de înregistrare și tipul cardului).
Capacitate imagini înregistrate (imagini statice)
Când [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setat la [4:3], iar [Quality] (Calitate) la
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
L (20M)
1450
2910
5810
11510
M (10M)
2630
5280
10510
17640
S (5M)
4600
9220
20810
34940
Când [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) este setat la [4:3], iar [Quality] (Calitate) la
[Picture Size]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
(Rezoluție imagine)
450
900
1810
3590
L (20M)
M (10M)
520
1050
2110
4180
S (5M)
570
1150
2290
4550
• Când numărul de imagini înregistrabile depășește 9.999, este afișat „9999+”.
27
Pregătiri
Despre card
Capacitate timp de înregistrare (imagini video)
• Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate.
([h], [m] și [s] indică „oră”, „minut” și „secundă”.)
Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[FHD/28M/50p]
[FHD/17M/50i]
[FHD/24M/25p]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
1h10m
2h00m
1h25m
2h30m
4h05m
2h55m
5h00m
8h15m
5h50m
9h55m
16h25m
11h35m
Când [Rec Format] (Format înregistrare) este [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[4K/100M/30p]
[4K/100M/25p]
[FHD/28M/60p]
[FHD/28M/50p]
[FHD/20M/30p]
[FHD/20M/25p]
[HD/10M/30p]
[HD/10M/25p]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
20m00s
41m00s
1h25m
2h45m
1h10m
2h25m
5h00m
9h55m
1h35m
3h15m
6h40m
13h15m
3h05m
6h20m
12h45m
25h20m
• Imagini video [AVCHD]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute
și 59 de secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate
când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
• Imagini video MP4 cu rezoluția [Rec Quality] (Calitate înregistrare) la [FHD] sau [HD]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute
și 59 de secunde.
Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate și
redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua înregistrarea imaginilor
video fără întrerupere.)
• Imagini video MP4 cu dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 15 de minute.
La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video
mai mici pentru a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
(Puteți continua înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți înregistra o imagine video într-un singur fișier
chiar dacă imaginea este mai mare de 4 GB.
• Timpul maxim disponibil pentru înregistrare continuă este afișat pe ecran.
28
Pregătiri
Setarea ceasului
Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
1
Setați butonul [ON/OFF]
(Activare/Dezactivare) al camerei
• Dacă ecranul de selectare a limbii nu este afișat,
treceți la pasul 4.
2
3
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce este afișat mesajul
Apăsați ▲▼ pentru a selecta limba și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Se afișează mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm setați ceasul).
4
5
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ◄► pentru a selecta elementele
(an, lună, zi, oră, minut), apoi apăsați ▲▼
pentru a seta
Ⓐ
Oră la domiciliu
Oră la destinație
Ⓑ Stil
Ⓒ Ordine de afișare
Ⓓ Format de afișare oră
 Pentru a seta ordinea de afișare sau
formatul de afișare a orei
Selectați [Style] (Stil) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a afișa ecranul de setări pentru setarea ordinii de
afișare și formatul afișajului orei.
6
29
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pregătiri
Setarea ceasului
7
8
9
Când este afișat mesajul [The clock setting has been completed.]
(Setarea ceasului a fost finalizată), apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/setare).
Când se afișează [Please set the home area] (Vă rugăm să setați
zona de domiciliu), apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apăsați ◄► pentru a seta zona
dumneavoastră de domiciliu și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ⓔ Denumirea orașului sau zonei
Ⓕ Ora curentă
Ⓖ Diferența față de GMT (Meridianul Greenwich)
 Modificarea setării de timp
Efectuați pașii 5 și 6 selectând meniul [Setup] (Configurare) → [Clock Set] (Setare ceas).
• Pentru detalii asupra modului de setare a meniului (→45)
30
Operații de bază
Ținerea camerei
Țineți ușor camera cu ambele mâini, țineți brațele pe lângă corp și depărtați puțin
picioarele.
• Pentru prevenirea căderii, aveți grijă să atașați cureaua furnizată și să o potriviți în jurul
încheieturii mâinii.
• Nu blocați blițul, lampa de asistare a focalizării automate, microfonul sau difuzorul cu
degetele sau cu alte obiecte.
• Asigurați-vă că nu mișcați camera în momentul apăsării butonului declanșator.
• Când realizați fotografii, aveți grijă să vă aflați într-o poziție stabilă și să nu existe niciun pericol
de a interacționa cu o altă persoană sau cu un alt obiect.
Ⓐ Bliț / Lampă de asistare a focalizării automate
Ⓑ Microfon
Ⓒ Difuzor
Ⓓ Curea de mână
 Despre funcția de detectare a direcției
Imaginile statice înregistrate cu camera ținută vertical vor fi afișate
automat cu orientarea portret în timpul redării.
(Doar când [Rotate Disp.] (Rotire afișaj) este setat la [ON]
(Activare))
• Funcția de detectare a direcției nu va opera corect dacă imaginile
sunt înregistrate cu camera orientată în jos sau în sus.
• Imaginile video, fișierele rafală 4K înregistrate cu funcția 4K Photo
(Foto 4K) și imaginile înregistrate în [Post Focus] (Post-focalizare)
nu pot fi afișate vertical.
31
Operații de bază
Reglarea unghiului monitorului
Puteți regla unghiul monitorului.
• Aveți grijă să nu vă prindeți degetul, etc în monitor.
• Atunci când reglați unghiul monitorului, aveți grijă să
nu aplicați prea multă forță. Acest lucru ar putea cauza
deteriorări sau defecțiuni.
• (Deschideți și închideți apăsând degetul pe punctul Ⓐ.)
• Atunci când nu utilizați această cameră, închideți monitorul
complet în poziția inițială.
Înregistrarea dintr-o diversitate de unghiuri
Ecranul poate fi rotit pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră. Această funcție este utilă
deoarece vă permite să realizați fotografii din unghiuri diferite, reglând monitorul.
Realizarea autoportretelor
• Dacă rotiți monitorul în modul ilustrat în
figură, camera va trece la modul Self Shot
(Autoportret). (→58)
32
Realizarea fotografiilor dintr-un unghi redus
Operații de bază
Operații de bază
Buton [LVF] (Înregistrarea imaginilor utilizând vizorul)
1
Apăsați butonul [LVF]
Ⓐ Senzor ochi
Ⓑ Buton [LVF]
Puteți comuta între afișarea pe monitor și afișarea pe vizor.
Comutarea automată
între vizor și monitor*
Afișare pe vizor*
Afișare pe monitor
* Când [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) din meniul [Custom] (Personalizare)
([Focus / Release Shutter] (Focalizare/Eliberare declanșator)) este setată la [ON] (Activare),
camera ajustează automat focalizarea atunci când senzorul pentru ochi este activat. Chiar dacă
setați [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor pentru ochi) și camera ajustează automat
focalizarea, semnalul sonor nu va fi emis.
 Comutarea automată între vizor și ecran
Senzorul pentru ochi comută automat afișajul la vizor când ochiul sau un obiect se mișcă în apropierea
vizorului. Când ochiul sau obiectul se îndepărtează de vizor, camera revine la afișarea pe monitor.
 Despre ajustarea dioptrului
Rotiți selectorul de ajustare a dioptrului pentru ajustare până
când puteți vedea clar caracterele afișate în vizor.
• Când deschideți monitorul, afișajul comută automat la afișarea pe monitor și butonul
[LVF] și senzorul pentru ochi sunt dezactivate.
• Dacă [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF) este setată la [ECO 30fps] când vizorul
este folosit, camera poate fi operată pentru o perioadă mai lungă, din moment ce
epuizarea acumulatorului este redusă.
• Este posibil ca senzorul pentru ochi să reacționeze în funcție de forma ochelarilor, modul în
care țineți camera sau dacă senzorul pentru ochi este expus la lumină puternică.
• În timpul redării imaginilor video sau diaporamei, senzorul pentru ochi nu va opera.
33
Operații de bază
Operații de bază
Buton de zoom (Utilizați zoom)
Puteți ajusta zona unei imagini ce urmează a fi realizată cu ajutorul funcției zoom sau al inelului de
control.
• De asemenea, puteți utiliza funcția zoom de la panoul tactil. (→149)
• Pentru detalii cu privire la tipurile de zoom și utilizarea acestora, consultați (→146).
Buton de zoom
1 Deplasați butonul de zoom
Inel de control*
1 Rotiți inelului de control
* Puteți realiza operații de zoom prin atribuirea
setării [Zoom] sau [Step Zoom] (Zoom gradual)
inelului de control. (→51)
Partea T: Telefotografie, Măriți subiectul
Partea W: Unghi larg, Înregistrați o zonă mai mare
Unghiul de rotire este mare:
Viteza de zoom este mare
Unghiul de rotire este mic:
Viteza de zoom este mare
În sensul acelor de ceasornic:
Telefoto, Măriți subiectul
În sens invers acelor de ceasornic:
Unghi larg, Înregistrați o zonă mai mare
• Nu atingeți butucul obiectivului în timpul transfocării.
• Ajustați focalizarea după ce ajustați zoom-ul.
• Camera poate face zgomot și vibra atunci când este utilizat butonul de zoom sau inelul
de control. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
34
Operații de bază
Operații de bază
Buton [Zoom Compose Assist] (Asistare compunere cu zoom)
(Utilizarea funcției de asistare la compunere cu zoom)
Dacă pierdeți subiectul în timp ce acesta este mărit, puteți găsi
din nou subiectul cu ușurință reducând temporar grosismentul
de zoom.
Dacă pierdeți subiectul în timp ce acesta este mărit:
1
Apăsați și țineți apăsat butonul
((Asistare compunere zoom))
([Zoom Compose Assist])
• Pe măsură ce micșorați, un cadru care
indică grosismentul de zoom original
(unghi de vizualizare) va apărea în
centrul ecranului. (Nu puteți modifica
poziția cadrului.)
Când găsiți subiectul:
2
Aliniați cadrul cu subiectul și eliberați degetul de pe buton
• Camera va reveni la grosismentul original
de zoom (unghi de vizualizare).
 Setarea micșorării maxime a camerei
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Operare)→
[Zoom Compose Assist] (Asistare compunere zoom)
Setări: [L] / [S]
[L]
Camera micșorează mai mult.
(Camera micșorează mai mult spre W decât cu setarea [S].)
[S]
Camera micșorează mai puțin.
• În timpul utilizării [Zoom Compose Assist] (Asistare la compunere cu zoom), nu puteți efectua
nicio altă operațiune de zoom.
• [Zoom Compose Assist] (Asistare la compunere cu zoom) nu este disponibilă în timpul
înregistrării sau atunci când camera este setată la o funcție care nu permite operații de zoom.
35
Operații de bază
Operații de bază
Buton declanșator (Realizarea fotografiilor)
1
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
(apăsați ușor) pentru a focaliza subiectul
Ⓐ Afișaj de focalizare
(Când focalizarea este aliniată: iluminare continuă
Când focalizarea nu este aliniată: iluminare intermitentă)
Ⓑ Timp de expunere
Ⓒ Valoare diafragmă
• Sunt afișate valoarea de diafragmă și timpul de expunere.
(Dacă valoarea diafragmei și timpul de expunere sunt
afișate cu roșu, luminând intermitent, nu aveți expunerea
corespunzătoare și trebuie să utilizați blițul.)
2
Apăsați complet butonul declanșator
(apăsați butonul până în capăt) și realizați
fotografia
• Fotografiile pot fi realizate doar atunci când imaginea este focalizată corect atât timp
cât [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [FOCUS]
(Focalizare).
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor) sau [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare pe LVF) (sau ambele) este setată la [ECO 30fps], zoom-ul digital nu
este disponibil.
• Chiar și în timpul utilizării meniurilor sau redării imaginilor, dacă apăsați pe jumătate butonul
declanșator, puteți seta instantaneu camera pentru a fi pregătită pentru înregistrare.
 Domeniu de focalizare
Domeniul de focalizare este afișat când se utilizează zoom
Ⓐ Domeniu de focalizare
Domeniul de focalizare se poate modifica gradual, în funcție
de poziția de zoom.
• Domeniul de focalizare este afișat în roșu când nu este focalizat după apăsarea pe jumătate a
butonului declanșator.
36
Operații de bază
Operații de bază
Buton de imagine video (Înregistrarea de imagini video)
1
2
Apăsați butonul de imagine video pentru
a începe înregistrarea
• Eliberați imediat butonul de imagine video
după apăsarea lui.
Apăsați din nou butonul de imagine video
pentru a încheia înregistrarea
Selectorul de mod (Selectarea modului de înregistrare)
1
Setați la modul de înregistrare dorit
• Rotiți încet selectorul de mod pentru
a selecta modul dorit.
Mod automat inteligent (→53)
Mod Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus) (→53)
Mod Programme AE (Programare expunere automată) (→66)
Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere automată) (→68)
Modul Shutter-Priority AE (Prioritate declanșator la expunere automată) (→69)
Modul Manual Exposure (Expunere manuală) (→70)
Mod Creative Video (Video creativ) (→86)
Mod Custom (Personalizat) (→90)
Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică) (→73)
Mod Scene Guide (Ghid scenă) (→76)
Mod Creative Control (Control creativ) (→80)
37
Operații de bază
Operații de bază
Inel de control / Selectorul de control
De asemenea, puteți selecta elementele de meniu, etc. rotind selectorul de control.
Puteți utiliza inelul de control
/selectorul de control
pentru a modifica setările pentru înregistrare.
Urmează setările pre-alocate.
Selector de mod
Inel de control*1
Selector de control
−
Zoom gradual
Comutare program
Ajustare diafragmă
Ajustare timp de expunere
Ajustare diafragmă*2
Ajustarea diafragmei*3 /
Ajustare timp de expunere*2
Ajustare timp de expunere*3
Modificare efecte de imagine
Ajustarea diafragmei*4 /
Ajustare timp de expunere*5
Modificare efecte de imagine
* Când este setată Manual Focus (Focalizare manuală), inelul de control este atribuit la ajustarea focalizării.
*2 Apăsați  pentru a comuta între ajustarea timpului de expunere și ajustarea diafragmei.
*3 Când [Exposure Mode] (Mod de expunere) este setat la [A], [S] sau [M], puteți modifica valoarea diafragmei
și timpul de expunere în același mod ca atunci când selectorul de mod este setat la
sau
*4 Operația este posibilă doar când modul Scene Guide (Ghid scenă) este setat la [Appetizing Food]
(Mâncare apetisantă).
*5 Operația este posibilă doar când modul Scene Guide (Ghid scenă) este setat la [Artistic Nightscape]
(Peisaj nocturn artistic).
1
Inelul de control/selectorul de control poate fi utilizat pentru a schimba la setările
dumneavoastră preferate. (→51)
38
Operații de bază
Operații de bază
Buton cursor/ buton [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(Selectarea/setarea elementelor)
Apăsarea pe butonul cursor:
Este efectuată selectarea elementelor sau setarea valorilor etc.
Apăsarea pe [MENU/SET] (Meniu/Setare):
Este efectuată confirmarea conținutului setărilor etc.
Butonul [DISP.] (Schimbarea informațiilor afișate)
1
Apăsați butonul [DISP.] (Afișaj) pentru
a comuta afișajul
În timpul înregistrării
Puteți comuta între metode de afișare vizor/monitor.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Monitor / Display] (Monitor/Afișare) →
[LVF/Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe vizor/monitor) → [LVF Disp. Set]
(Setare afișare LVF) sau [Monitor Disp. Set] (Setare afișare pe vizor/monitor)
(stil vizor)
(stil monitor)

Format stil de afișare pe vizorul Live View (Exemplu de stil de afișare pe vizor)
Cu informații
39
Reduce ușor dimensiunea imaginilor pentru ca dumneavoastră să
puteți revizualiza mai bine compoziția imaginilor.
Reduce dimensiunea imaginilor astfel încât acestea să umple
întregul ecran și să observați mai bine detaliile acestora.
Fără informații
Cu informații
+
indicator de nivel
Fără informații
+
indicator de nivel
Operații de bază
Operații de bază

Format stil de afișare pe monitor (Exemplu de stil de afișare pe vizor)
Cu informații
Fără informații
Cu informații
+
indicator de nivel
Fără informații
+
indicator de nivel
Oprită
• Cu [Fn Button Set] (Setare buton Fn) în meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)),
puteți aloca [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil de afișare pe LVF/monitor) la un buton funcțional.
De fiecare dacă când apăsați butonul funcției alocate, stilul de afișare al monitorului sau vizorului
în funcție de care este utilizat, se schimbă.
 Utilizarea indicatorului de nivel
Linia galbenă indică unghiul actual. Corectați unghiul camerei astfel încât să se potrivească
liniei albe.
Înclinarea în sus sau în jos
• În acest caz, este poziționată
în sus.
Înclinarea spre stânga
sau spre dreapta
• În acest caz, partea
dreaptă a picat.
• Când camera este înclinată foarte puțin sau deloc, indicatorul de nivel va deveni verde.
• Chiar dacă unghiul este corectat, poate exista o eroare de aproximativ ±1 grad.
• Este posibil ca indicatorul de nivel să nu fie afișat corect sau ca funcția de detectare a direcției
să nu funcționeze corect dacă imaginile sunt realizate cu camera indicând clar în sus sau în jos.
40
Operații de bază
Operații de bază
În timpul redării
Cu informații
Afișare detaliată
a informațiilor*1
Fără informații
([Highlight])
(Evidențiere)*2
Fără informații
*1 Apăsați ▲▼ pentru a comuta între următoarele moduri de afișare:
− Afișare detaliată a informațiilor
− Afișarea histogramei
− Stil foto, afișare cu evidențiere umbră
− Afișare balans de alb
− Afișare informații despre obiectiv
*2 Acest ecran este afișat doar dacă funcția [Highlight] (Evidențiere) din meniul [Custom]
(Personalizare) ([Monitor / Display] (Monitor/Afișare)) este setată la [ON] (Activare).
41
Operații de bază
Operații de bază
Ecran tactil (Operații tactile)
Atingere
Pentru a atinge și elibera ecranul tactil.
Glisați
Pentru a atinge și a glisa degetul de-a lungul ecranului tactil.
Ciupiți (extindere/ciupire)
De pe panoul tactil, extindeți (spre exterior) cu 2 degete pentru
a mări și ciupiți (spre interior) cu 2 degete pentru a micșora.
• Atingeți ecranul cu degetul curat și uscat.
• Dacă utilizați o folie de protecție pentru ecran disponibilă în comerț, vă rugăm să urmați
instrucțiunile care însoțesc folia respectivă. (Unele folii de protecție a monitorului pot afecta
vizibilitatea sau operabilitatea.)
• Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze normal în următoarele cazuri.
• Când este atins cu mâna înmănușată
• Când ecranul tactil este umed
42
Operații de bază
Operații de bază
Realizarea fotografiilor utilizând funcția tactilă
Focalizarea pe subiect la poziția atinsă
(Focalizarea automată tactilă, Declanșator tactil)
Mod de înregistrare:
1
Atingeți
2
Atingeți o pictogramă.
• Pictograma comută de fiecare dată când o atingeți.
(Focalizare automată tactilă)
(Declanșator tactil)
(OFF) (Dezactivare)
Se focalizează pe poziția pe care o atingeți.*
Se focalizează pe poziția atinsă înainte ca înregistrarea
să aibă loc.*
Focalizare automată tactilă și Declanșatorul tactil sunt
dezactivate.
* Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile) din meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) este setat la [AF+AE] (Focalizare automată +
Expunere automată), focalizarea și luminozitatea sunt optimizate pentru poziția atinsă. (→104)
3
(Când sunt selectate setări altele decât
OFF (Oprire))
Atingeți subiectul.
Pentru detalii despre modificarea poziției și dimensiunii zonei
de focalizare automată când
(Focalizare automată tactilă) este setat, consultați (→100).
• Dacă fotografierea cu declanșator tactil nu reușește, zona de focalizare automată se colorează
în roșu și dispare.
43
Operații de bază
Operații de bază
Adaptarea luminozității la poziția atinsă ([Touch AE]
(Expunere automată tactilă))
Mod de înregistrare:
Când figura subiectului apare întunecată, puteți ilumina ecranul în funcție de luminozitatea feței.
1
Atingeți
2
Atingeți
• Este afișat ecranul de setări pentru poziția de
optimizare a luminozității.
• [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la
,
ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru [Touch AE]
(Expunere automată tactilă).
3
Atingeți subiectul pentru care doriți
să optimizați luminozitatea
• Prin apăsarea pe [Reset] (Resetare), poziția de
optimizare a luminozității este resetată înapoi în centru.
4
Atingeți [Set] (Setare)
 Anularea funcției [Touch AE] (Expunere automată tactilă)
Atingeți
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
44
În modul Self Shot (Autoportret)
Când este utilizat zoom-ul digital
Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) a fost setat la [AF+AE]
(Focalizare automată + Expunere automată)
Operații de bază
Setarea meniului
Setările de meniu pot fi efectuate prin apăsarea unui buton sau printr-o operație tactilă.
1
2
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a accesa meniul
Comutați tipul meniului
 Apăsați ◄
 Apăsați ▲▼ pentru a selecta o filă, precum
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți o filă, precum
[Rec] (→172)
[Motion Picture]
(Imagine video) (→184)
[Custom]
(Personalizare) (→186)
[Setup]
(Configurare) (→200)
[My Menu]
(Meniul meu) (→210)
[Playback] (
Redare) (→211)
Puteți efectua setările pentru raportul dimensiunilor,
numărul de pixeli, fotografiile 4K etc.
Puteți selecta formatul de înregistrare și calitatea
imaginilor, precum și alte setări.
Operarea aparatului, cum ar fi afișarea ecranului
și operarea butoanelor, poate fi setată conform
preferințelor dumneavoastră.
Puteți efectua setări pentru confortul de utilizare, precum
modificarea setărilor ceasului și tonul semnalului sonor.
De asemenea, puteți configura setările funcțiilor aferente
Wi-Fi / Bluetooth.
Puteți înregistra meniurile utilizate frecvent.
Puteți realiza setări pentru redarea și editarea imaginilor.
• Meniuri de afișat în fiecare mod de înregistrare (→171)
45
Operații de bază
Setarea meniului
3
Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementul
de meniu și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Puteți comuta la pagina următoare rotind butonul de zoom.
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți elementul de meniu
• Puteți trece la pagina următoare prin atingerea Ⓐ din
partea dreaptă a ecranului.
4
Apăsați ▲▼ pentru a selecta setarea și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Metodele de setare variază în funcție de elementul de meniu.
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți setarea pentru a seta
5
Apăsați butonul
în mod repetat până când
ecranul de înregistrare sau redare reapare
• Puteți părăsi, de asemenea, ecranul de meniu apăsând
butonul declanșator la jumătate.
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți
• Puteți afișa o explicație privind meniul apăsând butonul
[DISP.] (Afișaj) în timp ce selectați un element de meniu
sau o setare.
• Elementele de meniu care nu pot fi setate sunt
estompate. În unele condiții de setare, motivul pentru
care setarea este dezactivată este afișat atunci când
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) dacă selectați un
element de meniu estompat.
• Operațiuni precum selectarea elementelor de meniu pot fi, de asemenea, efectuate rotind
selectorul de control.
46
Operații de bază
Apelarea instantanee a meniurilor frecvent
utilizate (meniu rapid)
Puteți apela cu ușurință și puteți seta câteva dintre elementele de meniu în timpul înregistrării.
1
2
Apăsați butonul [Q.MENU] (Meniu rapid)
Rotiți selectorul de control pentru a selecta
un element de meniu și apăsați ▼ sau ▲
• Elementul de meniu poate fi, de asemenea, selectat
apăsând pe ◄►.
3
Rotiți selectorul de control pentru a selecta
setarea
• Setarea poate fi, de asemenea, selectată cu ◄►.
4
Apăsați [Q.MENU] (Meniu rapid) pentru a închide meniul rapid.
• Anumite elemente sau setări nu pot fi selectate în funcție de mod sau de stilul de afișare
al camerei în momentul respectiv.
47
Operații de bază
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent
utilizate (Butoane funcționale)
Puteți atribui funcțiile utilizate frecvent unor anumite butoane ([Fn1] - [Fn4]) sau pictograme afișate
pe ecran ([Fn5] - [Fn9]).
1
Setați meniul
→
2
3
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Operare) →
[Fn Button Set] (Setare buton Fn)
Setări: [Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare)/[Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare)
Apăsați ▲▼ pentru a selecta butonul
căruia doriți să îi atribuiți o funcție și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ▲▼ pentru a selecta funcția pe care doriți să o alocați
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Pentru detalii privind funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in REC mode]
(Setare în mod de înregistrare), consultați (→49).
• Pentru detalii privind funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in PLAY mode]
(Setare în mod de redare), consultați (→50).
 Atribuirea rapidă a funcțiilor
Ecranul afișat la pasul 3 poate fi afișat ținând apăsat un buton funcțional ([Fn1] - [Fn4]) timp de 2 secunde.
(În funcție de funcția înregistrată sau ecranul afișat, este posibil să nu puteți afișa ecranul de alocare.)
• Anumite funcții nu pot fi atribuite unor butoane funcționale.
• Funcția atribuită butonului funcțional nu va opera în anumite moduri sau pe unele ecrane
de afișare.
48
Operații de bază
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent utilizate (butoane funcționale)
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul înregistrării
Apăsați butonul funcțional pentru a utiliza funcția atribuită.
 Utilizarea butoanelor funcționale cu operații prin
atingere
 Atingeți
 Atingeți [Fn5], [Fn6], [Fn7], [Fn8] sau [Fn9]
 Funcții care pot fi atribuite în [Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare)
• [4K Photo Mode] (Mod foto 4K):
• [Post Focus] (Post-focalizare):
[Fn1]*1
• [Wi-Fi]: [Fn5]*1
• [Q.MENU] (Meniu rapid): [Fn3]*1
• [Video Record] (Înregistrare video)
• [LVF/Monitor Switch] (Comutare
LVF/Monitor): [Fn4]*1
• [LVF/Monitor Disp. Style] (Stil de
afișare LVF/Monitor)
• [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare
automată / expunere automată)
• [AF-ON] (Activare AF)
• [Preview] (Previzualizare)
• [One Push AE] (Expunere
automată cu o singură apăsare)
• [Touch AE]
(Expunere automată prin atingere)
• [Level Gauge] (Indicator nivel):
[Fn6]*1
• [Focus Area Set]
(Setare zonă de focalizare)
• [Operation Lock]
(Blocare funcționare)
• [Photo Style] (Stil foto)
• [Filter Effect] (Efect filtru)
• [Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
• [Picture Size]
(Rezoluție imagine)
• [Quality] (Calitate)
• •[Sensitivity] (Sensibilitate)
• [White Balance]
(Balans de alb)
• [AF Mode]
[Mod de focalizare automată]
• [AFS/AFF/AFC]
• [Metering Mode]
(Mod măsurare)
• [Bracket] (Încadrare)
• [i.Dynamic] (Control inteligent
domeniu dinamic)
• [i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
• [Min. Shtr Speed]
(Timp de expunere minim)
• [HDR]
• [Shutter Type]
(Tip declanșator)
• [Flash Adjust.]
(Reglare bliț)
• [i.Zoom] (Zoom inteligent)
• [Digital Zoom] (Zoom digital)
• [Stabilizer] (Stabilizator)
• [4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)
*1 Setări ale butoanelor funcționale la momentul achiziției.
*2 Nicio funcție nu este alocată butoanelor funcționale.
49
• [Snap Movie] (Film instantaneu):
[Fn8]*1
• [Motion Pic. Set]
(Setare imagine video)
• [Silent Mode] (Mod silențios)
• [Peaking] (Maxim)
• [Histogram] (Histogramă):
[Fn7]*1
• [Guide Line] (Linie de ghidare)
• [Zebra Pattern] (Model zebră)
• [Monochrome Live View]
(Vizualizare monocromă
în timp real)
• [Rec Area]
(Zonă înregistrare)
• [Zoom lever] (Buton de zoom)
• [Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere
cu zoom):
• [Fn2]*1
• [Exposure Comp.]
(Compensare expunere)
• [Flash Mode] (Mod Bliț)
• [Focus Mode] (Mod focalizare)
• [Drive Mode] (Mod de acționare)
• [Rec / Playback Switch]
(Comutare înregistrare/redare)
• [Off] (Dezactivare)*2: [Fn9] *1
Operații de bază
Asocierea la butoane a funcțiilor frecvent utilizate (butoane funcționale)
• La atribuirea [Video Record] (Înregistrare video) butonului funcțional, puteți începe și opri
•
•
•
•
•
înregistrarea unei imagini video în același mod ca și cu butonului de imagine video.
Când alocați [Focus Area Set] (Setare zonă de focalizare) butonului funcțional, este posibilă
afișarea ecranului de setare a poziției pentru zona de focalizare automată sau pentru asistarea
focalizării manuale.
Când [Operation Lock] este atribuit butonului funcțional, puteți dezactiva operațiile setate
folosind [Operation Lock Setting] (Setare blocare funcționare) în meniul [Custom]
(Personalizare) ([Operation]) (Operare). Pentru a anula blocarea, apăsați butonul funcțional la
care este atribuită setarea [Operation Lock] (Blocare funcționare).
Când [Rec / Playback Switch] (Comutare înregistrare / redare) este atribuit butonului funcțional,
puteți comuta între modul de înregistrare și modul de redare.
Pentru a restabili setările implicite ale butonului funcțional,
selectați [Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite).
Dacă ecranul afișează
sau un simbol similar, operația afișată
va fi efectuată în locul funcției atribuite butoanelor funcționale de
[Fn Button Set] (Setare buton funcțional).
Utilizarea butoanelor funcționale în timpul redării
Puteți seta direct o funcție atribuită unei imagini selectate apăsând butonul funcțional în
timpul redării.
Exemplu: Când [Fn2] este setat la [Rating★3] (Evaluare★3)
1
2
Apăsați ◄► pentru a selecta imaginea
Apăsați butonul [Fn2] și apoi setați
imaginea ca [Rating★3] (Evaluare★3)
 Funcții care pot fi alocate în [Setting in PLAY mode] (Setare în mod de redare)
• Următoarele funcții pot fi asociate butonului [Fn1], [Fn2] sau [Fn4].
• [Wi-Fi]: [Fn1]*1
• [LVF/Monitor Switch]
(Comutare LVF/Monitor): [Fn4]*1
• [Rec / Playback Switch]
(Comutare înregistrare/redare)
• [4K PHOTO Play]
(Redare foto 4K)
• [Delete Single] (Ștergere unică)
•
•
•
•
[Protect] (Protejare)
[Rating★1] (Evaluare★1)
[Rating★2] (Evaluare ★2)
[Rating★3] (Evaluare ★3):
[Fn2]*1
• [Rating★4] (Evaluare ★4)
• [Rating★5] (Evaluare★5)
• [RAW Processing]
(Procesare RAW)
• [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a
fotografiilor 4K)
• [Off] (Dezactivare)*2
*1 Setări ale butoanelor funcționale la momentul achiziției.
*2 Nicio funcție nu este alocată butoanelor funcționale.
• Dacă atribuiți [4K PHOTO Play] (Redare foto 4K) va fi afișat un ecran, care vă va permite să
selectați imaginile care să fie extrase dintr-un fișier rafală 4K și salvate.
• Pentru a restabili setările implicite ale butonului funcțional, selectați [Restore to Default]
(Restabilire la setări predefinite).
50
Operații de bază
Modificarea setărilor atribuite inelului
de control/selectorului de control
Mod de înregistrare:
Modifică setările atribuite inelului de control/selectorului de control.
→
Setări:
1
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Operare) →
[Ring/Dial Set] (Setare inel/selector)
(inel de control) /
(selector de control)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta setarea și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[DEFLT] [Normal]
[Photo Style] (Stil foto)
[Zoom]*
[Filter Effect] (Efect filtru)
[Step Zoom] (Zoom gradual)*
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[Exposure Comp.]
(Compensare expunere)
[i.Dynamic] [i.Dynamic]
(Control inteligent domeniu dinamic)
[Sensitivity] (Sensibilitate)
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
[White Balance] (Balans de alb)
[Flash Mode] (Mod Bliț)
[AF Mode] (Mod de focalizare automată)
[Flash Adjust.] (Reglare bliț)
[Focus Mode] (Mod focalizare)
[OFF] (Dezactivare) [Not Set] (Nesetat)*
[Drive Mode] (Mod acționare)
* Elementele care pot fi setate numai la inelul de control
• Pentru a reveni la setările implicite, selectați [Normal].
• Dacă nu utilizați inelul de control, selectați [Not Set] (Nesetat).
• Setarea de funcție atribuită se aplică pentru toate modurile de înregistrare.
Însă, este posibil ca funcția atribuită să nu aibă efect atunci când este combinată cu anumite
moduri de înregistrare.
51
Operații de bază
Introducerea textului
Urmați pașii de mai jos la afișarea ecranului de introducere a textului.
1
2
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta caractere
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) de câteva
ori până când este afișat caracterul dorit
•
Introduceți un spațiu gol.
 Pentru a schimba tipul de caractere
• Apăsați butonul [DISP.] (Afișare)
• Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
și apăsați
 Pentru a continua introducerea caracterelor
• Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Deplasați butonul de zoom către partea T
• Rotiți selectorul de control în sensul acelor de ceasornic.
 Pentru a edita textul
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta
3
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Apoi, deplasați cursorul la text pentru editare
• De asemenea, puteți utiliza butonul de zoom sau selectorul de control pentru a
repoziționa cursorul.
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta [Delete] (Ștergere) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta textul corect și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
După ce ați finalizat introducerea textului, utilizați ▲▼◄► pentru
a selecta [Set] (Setare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere (maximum 9 caractere la setarea numelor în
[Face Recog.] (Recunoaștere față)).
• Pot fi introduse maximum 15 caractere pentru
și
(maximum 6 caractere la setarea numelor în [Face Recog.] (Recunoaștere față)).
52
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setările automate
(Mod automat inteligent)
Mod de înregistrare:
Acest mod este indicat pentru cei care doresc să focalizeze și să înregistreze, deoarece camera
optimizează setările pentru subiect și condițiile de înregistrare.
1
Setați selectorul de mod la
• La momentul achiziției, modul este setat la Intelligent
Auto Plus (Automat Inteligent Plus).
2
Îndreptați camera spre subiect
• Când camera identifică scena optimă, pictograma comută la
cea pentru scena respectivă. (Detectare automată a scenei)
 Comutarea între modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus)
și modul Intelligent Auto (Automat inteligent)
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [Intelligent Auto Mode]
(Mod automat inteligent)
Setări:
Modul Intelligent Auto (Automat inteligent) /
(Automat inteligent plus)
Modul Intelligent Auto Plus
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
vă permite reglarea anumitor setări, precum luminozitatea și tonul de culoare simultan cu
utilizarea
pentru alte setări, astfel încât să puteți înregistra imagini care să corespundă
preferințelor dumneavoastră.
(: Disponibil, –: Indisponibil)
Modul Intelligent Auto Plus
(Automat Inteligent Plus)
Setarea tonului de culoare
Setarea luminozității
(expunerea)
Funcția Defocus Control
(Controlul defocalizării)
Meniuri care pot fi setate
53
Modul Intelligent Auto
(Automat inteligent)

–

–

–
Multe
Puține
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate (Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
Focalizare automată, Detectare față/ochi și recunoaștere față
[AF Mode] (Mod de focalizare automată) este setat automat la
. Dacă atingeți subiectul, camera
comută la
, iar funcția de urmărire a focalizării automate începe să opereze.
• De asemenea, puteți comuta la
apăsând [MENU/SET] (Meniu/Setare), accesând meniul
[Rec] (Înregistrare), apoi accesând meniul [AF Mode] (Mod de focalizare automată) și selectând
(urmărire). Aliniați zona de urmărire a focalizării automate cu subiectul și apoi apăsați
butonul declanșator pe jumătate pentru a utiliza funcția de urmărire a focalizării automate.
• Când setați [Face Recog.] (Recunoaștere față) la [ON] (Activare) și este detectată o față similară
cu fața înregistrată, se afișează [R] în partea dreaptă sus a
,
și pictogramele
.
Bliț
Când  este apăsat și
(auto) este selectat, camera va fi setată automat la
,
(Auto/Red-Eye Reduction - Auto/Reducere efect de ochi roșii),
, sau
, în funcție de tipul
subiectului și luminozitate.
• Când se afișează
sau
, funcția [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
este activată automat pentru a detecta ochii roșii și pentru a corecta datele de imagine.
• Când este selectat
sau
, timpul de expunere este redus.
Detectare automată a scenei
Când realizați fotografii
[i-Portrait]
i-Scenery]
(Portret inteligent)
(Peisaj inteligent)
[i-Night Portrait]
(Portret nocturn inteligent)*1
[i-Night Scenery]
(Peisaj nocturn inteligent)
[i-Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă
inteligentă fără trepied)*2
[i-Food]
(Mod inteligent alimente)
[i-Baby]
(Mod inteligent bebeluș)*3
[i-Sunset]
(Mod inteligent apus)
[i-Macro]
Când scena nu corespunde niciunei scene de mai sus
Când se înregistrează imagini video
[i-Portrait]
(Portret inteligent)
i-Scenery]
(Peisaj inteligent)
[i-Low Light]
(Mod inteligent
lumină slabă)
[i-Macro]
Când scena nu corespunde niciunei scene de mai sus
*1 Se afișează doar când utilizați blițul.
*2 Când setați [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) la [ON] (Activare).
*3
Când sunt recunoscuți copii cu vârsta sub 3 ani (care sunt înregistrați de cameră cu funcția Face
Recognition (Recunoaștere față)).
54
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate (Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
• Când camera identifică
ca fiind scena optimă și determină faptul că vibrațiile sunt reduse
prin utilizarea unui trepied sau prin alte mijloace, este selectat un timp de expunere mai mare ca
de obicei. După apăsarea butonului declanșator, nu mișcați camera în timpul înregistrării.
• Când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare),
Scene detection (Detectare scenă) funcționează în același mod cu înregistrarea imaginilor video.
• În funcție de condițiile de înregistrare, pot fi determinate diferite tipuri de scene pentru
același subiect.
Despre compensarea iluminării de fundal
Compensarea iluminării de fundal este activată automat în modul Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus) sau în modul Intelligent Auto (Automat inteligent). Iluminarea de fundal
se referă la o condiție în care lumina vine din spatele unui subiect. Când există o lumină de fundal,
subiectul pare mai întunecat, ia camera va încerca automat să corecteze acest lucru, mărind
luminozitatea imaginii.
Meniu [Intelligent Auto] (Automat inteligent)
Realizarea fotografiilor fără trepied ([Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))
Mod de înregistrare:
Dacă o scenă nocturnă este detectată automat în timp ce camera este ținută în mână, funcția [iHandheld
Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) poate înregistra o imagine statică având mai
puține vibrații și mai puțin zgomot fără a utiliza un trepied, prin combinarea unei rafale de imagini.
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [iHandheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
•
•
•
•
•
55
Unghiul de vizualizare se îngustează ușor.
După ce a fost apăsat butonul declanșator, nu deplasați camera în timpul operației de tip rafală.
Blițul este fixat la setarea
(Dezactivare forțată bliț).
Această funcție nu va funcționa pentru imagini statice în timp ce imaginile video sunt înregistrate.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În modul Self Shot (Autoportret)
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate (Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
Combinarea imaginilor într-o imagine statică individuală
cu gradație bogată ([iHDR])
Mod de înregistrare:
Când, de exemplu, există un contrast puternic între fundal și subiect, [iHDR] înregistrează mai multe
imagini statice cu expuneri diferite și le combină pentru a crea o singură imagine statică având
gradație bogată.
[iHDR] este activat când este necesar. Când este activat,
se va afișa pe ecran.
→
[Intelligent Auto] (Automat inteligent) → [iHDR]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Unghiul de vizualizare se îngustează ușor.
• După ce a fost apăsat butonul declanșator, nu deplasați camera în timpul operației de tip rafală.
• Deoarece o rafală de imagini statice se combină după înregistrare, va dura câteva momente înainte
să puteți înregistra o altă imagine.
• În cazul unei compuneri dintr-o rafală, pot apărea umbre ale imaginii dacă subiectul a fost în
mișcare.
• Această funcție nu va funcționa pentru imagini statice în timp ce imaginile video sunt înregistrate.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În modul Self Shot (Autoportret)
• La înregistrarea cu ajutorul blițului
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
Setarea culorii
Mod de înregistrare:
1
2
Apăsați butonul
ecranul de setări
() pentru a afișa
Rotiți selectorul de control pentru
a regla culoarea
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru
a reveni la ecranul de înregistrare.
• Setarea de culoare va reveni la nivelul implicit (punctul central) când aparatul este oprit sau
când camera este comutată într-un alt mod de înregistrare.
• Cu operațiile ecranului tactil (→57)
56
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu setări automate (Modul Intelligent Auto (Automat inteligent))
Setarea luminozității (expunerea) / nivelul de estompare
a fundalului (Funcție de control al defocalizării)
Mod de înregistrare:
1
Apăsați  pentru a afișa ecranul de setări
2
Rotiți selectorul de control pentru a seta
• Ecranul de operare a luminozității (expunere) este afișat. Apăsați [Fn1] pentru a opera
controlul defocalizării, și apoi apăsați din nou pentru a finaliza operația.
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
La setarea luminozității (expunerea)
• Puteți modifica setarea pe ecranul de compensare a
expunerii de la [Exposure Comp. Disp. Setting]
(Setare afișare compensare expunere) în meniul [Custom]
(Personalizare) ([Operation] (Operare)). (→190)
La setarea de defocalizare a fundalului
• Prin apăsarea pe butonul
de pe ecranul de setare
a nivelului de estompare va anula setarea.
• Modul de focalizare automată este setat la
.
Poziția zonei de focalizare automată poate fi setată prin
atingerea ecranului. (Dimensiunile acesteia nu pot fi modificate)
 Cu operațiile ecranului tactil
 Atingeți
 Atingeți elementul pe care doriți să îl setați
Culorile
Nivel de defocalizare
Luminozitate
 Trageți bara de glisare sau exponometru pentru a seta
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
57
Mod de înregistrare
Realizarea autoportretelor ([Self Shot])
(Autoportret)
Mod de înregistrare:
Dacă rotiți monitorul, este activat modul Self Shot (Autoportret). Puteți să realizați autoportrete
în timp ce priviți ecranul.
În modul Self Shot (Autoportret)...
• Stabilirea unei compoziții este mai simplă, deoarece
înregistrarea se realizează în timp ce priviți ecranul.
• Imaginile cu poziții și expresii diferite ale feței pot fi realizate
simultan mărind numărul de imagini de înregistrat.
• Activează automat operația de atingere.
• Setările pentru modurile de înregistrare respective sunt
păstrate, cu excepția setărilor de înregistrare pentru modul
Self Shot (Autoportret).
1
58
Rotiți monitorul în modul ilustrat în figură
• Când rotiți monitorul, o imagine în oglindă
va fi afișată pe monitor.
Mod de înregistrare
Realizarea autoportretelor ([Self Shot]) (Autoportret)
2
Atingeți elementul
No
Effect
([Soft Skin])
(Piele fină)
Face fețele oamenilor să pară mai luminoase
și tonul pielii mai fin.
([Filter Select])
(Selectare filtru)
Adăugați un efect de imagine (filtru) corespunzător [Self Shot]
(Autoportret).
Modifică gradul de defocalizare pentru fundalul în care apar fețele
detectate.
([Background Control])
(Control fundal)
(Defocus)
(Defocalizare):
(Clear) (Clar):
3
Înregistrează cu claritate fețele și fundalul.
([Slimming Mode])
(Mod Slăbire)
Face ca oamenii să pară mai slabi.
([Shutter]) (Obturator)
Setează modul în care este eliberat butonul declanșator.
([Countdown])/([Shots])
(Numărătoare inversă)/
(Fotografii)
Setați numărul de secunde anterioare înregistrării ([Countdown])
(Numărătoare inversă) și numărul de fotografii consecutive
([Shots]) (Cadre).
Atingeți bara de glisare
• Puteți să o setați la „Off” (Dezactivare) sau la o valoare în
intervalul [1] – [10]. Dacă selectați marginea stângă a barei
de glisare
, funcția va fi setată la „Off” (Dezactivare).
• În cazul [Filter Select] (Selectare filtru), [Background Control]
(Control fundal), [Shutter] (Declanșator) sau [Shots] (Fotografii),
selectați din pictograme.
[Filter Select]
(Selectare filtru)
(No effect) (Fără efect),
(Expressive) (Expresiv),
(Retro),
(High key) (Supraexpunere),
(Monochrome) (Monocrom),
(Toy effect) (Efect jucărie)
[Background Control]
(Control fundal)
(Off) (Dezactivare),
(Clear) (Clar)
[Shutter]
(Declanșator)
(Touch) (Atingere),
[Shots]
(Fotografii)
59
Defocalizează fundalul în care apar fețele detectate.
(Totuși, fețele îndepărtate de cameră vor fi
defocalizate în fundal.)
(Defocus) (Defocalizare),
(Shutter button only) (Doar butonul declanșator),
(Buddy) (Prieten),
(1 pic.) (1 imagine),
(3 imagini),
(Face) (Față)
(2 pic.) (2 imagini),
(4 pic.) (4 imagini)
(3 pic.)
Mod de înregistrare
Realizarea autoportretelor ([Self Shot]) (Autoportret)
4
5
6
Atingeți [Exit] (Ieșire)
Stabiliți-vă poziția în timp ce priviți spre monitor
• Zona AF (Focalizare automată) este afișată în jurul feței subiectului prin funcția de detectare
a feței/ochilor. (Dacă
în AF Mode (Mod focalizare automată) nu este disponibil cu
modul de înregistrare curent, o setare de focalizare disponibilă va fi utilizată pentru fiecare
mod de înregistrare.)
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
pentru a focaliza și apoi apăsați-l complet
pentru a realiza o fotografie
• Priviți spre obiectiv în timpul înregistrării.
• Numărătoarea inversă începe și la sfârșitul acesteia
are loc înregistrarea. Dacă este setată înregistrarea
mai multor imagini, înregistrarea continuă până
la atingerea numărului setat.
• Pentru informații despre cum să începeți realizarea unei
fotografii utilizând [Shutter] (Declanșator), consultați (→61).
60
Mod de înregistrare
Realizarea autoportretelor ([Self Shot]) (Autoportret)
Schimbarea modului în care este eliberat butonul declanșator
În [Shutter] (Declanșator), puteți selecta modul în care începeți înregistrarea fără a apăsa butonul
declanșator.
Vă recomandăm să evitați utilizarea butonului declanșator, de exemplu, atunci când apar trepidații
în timpul operării declanșatorului.

(Touch) (Atingeți)
Se focalizează pe poziția atinsă înainte ca înregistrarea să aibă loc.

(Buddy) (Prieten)
Declanșatorul este eliberat când două fețe detectate de funcția Face/Eye Detection
(Detectare față/ochi) se apropie una de cealaltă.
 Afișați două cadre Face/Eye Detection (Detectare față/ochi)
• Când ați selectat
(Buddy) (Prieten), chiar dacă sunt prezenți mai mulți subiecți,
Face/Eye Detection (Detectare față/ochi) detectează maximum două fețe.
 Declanșatorul este eliberat când două cadre se apropie unul de celălalt la o anumită distanță.

(Face) (Față)
Declanșatorul este eliberat când o față detectată de funcția Face/Eye Detection (Detectare față/ochi)
este acoperită de o mână sau de un alt obiect și este detectată din nou.
 Afișați cadrul galben al Face/Eye Detection (Detectare față/ochi)
 Acoperiți-vă fața cu mâna sau cu un alt obiect astfel încât cadrul galben să dispară un moment
 Când vă îndepărtați mâna și cadrul galben este afișat, declanșatorul este eliberat
• Puteți începe înregistrarea apăsând butonul declanșator indiferent de setarea [Shutter]
(Declanșator).
61
Mod de înregistrare
Realizarea autoportretelor ([Self Shot]) (Autoportret)
Realizarea autoportretelor în modul foto 4K (Selfie 4K)
Puteți comuta la modul foto 4K și realiza autoportrete.
1
2
3
Rotiți monitorul pentru a activa modul
Self Shot (Autoportret)
Atingeți
Selectați și atingeți metoda de înregistrare
• În modul Self Shot (Autoportret), puteți realiza fotografii cu [4K Burst (Rafală 4K) (Unghi
larg)], o setare care vă permite să includeți un fundal mai larg.
(În alte moduri decât modul Self Shot (Autoportret), setarea se va comuta la [4K Burst]
(Rafală 4K).)
[4K Burst (Rafală 4K)
(Unghi larg)]
Un mod 4K Photo (Foto 4K) pentru
a realiza selfie-uri cu un unghi de
vizualizare mai larg decât cel al
[4K Burst] (Rafală 4K)
Viteză rafală: 15 imagini/secundă
Înregistrare audio: Indisponibil
• Pentru informații despre alte tipuri de Mod foto 4K și metodele
de înregistrare pentru Mod foto 4K, etc., consultați (→119 - 129)
4
Stabiliți-vă poziția în timp ce priviți spre monitor
 Când [4K Burst (Rafală 4K) (Unghi larg)] este selectat
 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
 Țineți apăsat complet butonul declanșator cât timp
doriți să efectuați înregistrarea
Ⓐ Apăsați lung
Ⓑ Înregistrarea este efectuată
• Înregistrarea va porni la aproximativ 0,5 secunde după
ce apăsați complet butonul declanșator. Drept urmare,
apăsați complet butonul declanșator în avans.
• [Continuous AF] (Focalizare automată continuă)
nu funcționează în timpul înregistrării.
Focalizarea este fixată în prima imagine.
• Dacă întrerupeți prea repede înregistrarea imaginilor
în rafală, camera poate continua înregistrarea până
la un anumit moment.
• Când înregistrați fotografii 4K, unghiul de vizualizare se îngustează.
(Cu excepția cazului în care înregistrați cu [4K Burst (Rafală 4K) (Unghi larg)])
• Pentru înregistrarea fotografiilor 4K, poate fi setat doar [Filter Select] (Selectare filtru).
62
Mod de înregistrare
Realizarea autoportretelor ([Self Shot]) (Autoportret)
Realizarea autoportretelor în modul Panorama Shot
(Înregistrare panoramică)
Prin înregistrarea în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică), vă puteți bucura de o varietate
de autoportrete, precum cele cu prietenii sau cele care includ un fundal larg.
1
2
3
4
5
Setați selectorul de mod la
Rotiți monitorul pentru a activa modul Self Shot (Autoportret)
• Vor fi afișate instrucțiunile care vă explică modul de realizare a unei fotografii.
Citiți instrucțiunile de înregistrare și atingeți [NEXT] (Următorul)
sau [Start]
• Instrucțiunile continuă pe următoarea pagină. Urmați pașii până când este afișat ecranul
de înregistrare.
Direcționați camera spre față și pozați în timp ce vă uitați la monitor
• Zona AF (Focalizare automată) este afișată în jurul feței subiectului prin funcția de detectare
a feței/ochilor.
Apăsați butonul declanșator la jumătate (sau complet) pentru a bloca
focalizarea și expunerea
• După apăsarea la jumătate (sau completă) a butonului declanșator, ridicați degetul de
pe acesta complet.
• Atingeți
6
7
pentru a reîncerca.
Orientați camera în poziția din care porniți înregistrarea, apăsați
butonul declanșator complet și panoramați camera în direcția
indicată pe ecran în pasul 3 pentru a realiza fotografia
Apăsați din nou complet butonul declanșator pentru a finaliza
înregistrarea
• De asemenea, puteți finaliza înregistrarea dacă întrerupeți panoramarea imaginii în timp
ce realizați fotografii.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârșitul ghidajului.
63
Mod de înregistrare
Realizarea autoportretelor ([Self Shot]) (Autoportret)
 Modificarea direcției de înregistrare a imaginilor panoramice
→
[Panorama Shot] (Înregistrare panoramică) → [Direction] (Direcție)
• [Picture Size] (Rezoluție imagine) nu se poate seta în modul Self Shot (Autoportret).
• Numărul de pixeli de înregistrare pe linie orizontală și verticală a unei imagini panoramice variază
în funcție de direcția de înregistrare și numărul de imagini îmbinate.
Numărul maxim de pixeli de înregistrare este următorul:
Direcție de înregistrare
Rezoluție orizontală
Rezoluție verticală
Orizontal
4080 pixeli
1920 pixeli
Vertical
2560 pixeli
3840 pixeli
Sfaturi
Pivotați camera în jurul centrului când o deplasați în direcția
de înregistrare. Țineți camera cu ambele mâini, având grijă
să nu o zguduiți.
• În cazul în care camera se mișcă prea mult, este posibil
să nu puteți realiza imaginile sau să creați o imagine
panoramică îngustă (mică).
• Panoramați camera la un punct ușor deasupra punctului
pe care doriți să îl realizați. (Totuși, ultimul cadru nu este
înregistrat până la final.)
• Dacă vă schimbați expresia facială sau clipiți, imaginea
înregistrată poate părea nenaturală. Încercați să nu vă
mișcați.
Exemplu:
• Din moment ce distanța dintre cameră și subiect este mică atunci când realizați imagini panoramice
în modul Self Shot (Autoportret), marginile imaginilor pot părea semnificativ distorsionate.
64
Mod de înregistrare
Realizarea autoportretelor ([Self Shot]) (Autoportret)
• Dacă setați [Self Shot] (Autoportret) la [OFF] (Dezactivare), modul nu va comuta la modul Self
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Shot (Autoportret), chiar dacă rotiți monitorul.
Aveți grijă să nu priviți direct în lumina blițului și a indicatorului luminos de asistare a focalizării
automate.
Vă recomandăm să setați poziția de zoom la Wide (Larg) când folosiți modul Self Shot (Autoportret).
Când este setată [Soft Skin] (Piele fină)
• Dacă setați puterea efectului la [2] sau la o valoare mai mare, afișajul ecranului de
înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va fi afișat ca o pierdere de
cadru. De asemenea, când înregistrați, va fi necesar un anumit interval pentru procesarea
imaginii înainte de a efectua următoarea înregistrare.
• Efectul de aspect fin se aplică și părții care prezintă un ton similar cu tenul subiectului.
• Este posibil ca acest mod să nu fie operațional în condiții de iluminare insuficientă.
Când [Background Control] (Control fundal) este setat
(Defocus) (Defocalizare), afișajul
ecranului de înregistrare va întârzia mai mult decât de obicei, iar ecranul va fi afișat ca o
pierdere de cadru. De asemenea, când înregistrați, va fi necesar un anumit interval pentru
procesarea imaginii înainte de a efectua următoarea înregistrare.
Dacă luminozitatea este insuficientă când [Background Control] (Control fundal) este setat la
(Clear) (Clar), este posibil să nu puteți realiza fotografii așa cum v-ați dorit.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
Nu puteți utiliza [Soft Skin] (Piele fină) și o setare
(Defocus) (Defocalizare) a [Background
Control] (Control fundal) când folosiți una dintre următoarele setări:
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night
Sky] (Cer nocturn rece), [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic
Nightscape] (Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower] (Imagine
delicată a unei flori), [Appetizing Food] (Alimente apetisante), [Cute Dessert] (Desert drăguț)
(Scene Guide Mode - Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• Mod Creative Control (Control creativ)
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• În Manual Focus (Focalizare manuală)
Nu puteți utiliza o setare [Background Control] (Control fundal) a
(Clear) (Clar) când
utilizați una dintre următoarele setări:
• Orice mod pentru modul Scene Guide (Ghid scenă) altul decât [Silky Skin]/[Monochrome]
(Piele catifelată)/(Monocrom)
• Mod Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la AE - Expunere automată)
• Mod AE cu prioritatea declanșatorului
• Modul Manual Exposure (Expunere manuală)
• Mod Creative Control (Control creativ)
[Countdown] (Numărătoare inversă) și [Shots] (Fotografii) nu sunt disponibile în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
(Buddy) (Prieten) și
(Face) (Față) nu sunt disponibile în următoarele cazuri:
• Moduri de înregistrare care nu permit setarea
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• În Manual Focus (Focalizare manuală)
65
la AF Mode (Mod focalizare automată) (→95)
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea automată
a valorii de diafragmă și timpului de expunere
(Modul Programme AE - Programare expunere automată)
Mod de înregistrare:
Realizați fotografii unice utilizând valorile de diafragmă automată și setările timpului de expunere în
funcție de luminozitatea unui subiect.
1
2
Setați selectorul de mod la
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
și afișați valoarea diafragmei și valoarea
timpului de expunere pe ecran
Ⓐ Timp de expunere
Ⓑ Valoare diafragmă
• Dacă valoarea diafragmei și timpul de expunere luminează intermitent în roșu, nu trebuie
să corectați expunerea.
Despre comutarea programului
Funcția pentru menținerea aceleiași expuneri (luminozitate) în timpul modificării combinației dintre
valoarea diafragmei și timpul de expunere este denumită „Programme Shift” (Comutare program).
Puteți utiliza „Programme Shift” (Comutare program) pentru a realiza imagini ajustând valoarea
diafragmei și timpul de expunere chiar în modul Programme AE (Programare expunere automată).
Pregătire
Setați [Flash Mode] (Mod Bliț) la
1
2
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț). (→150)
Apăsați pe jumătate butonul declanșator și afișați valoarea
diafragmei și valoarea timpului de expunere pe ecran
• Dacă valoarea diafragmei și timpul de expunere luminează intermitent în roșu, nu trebuie să
corectați expunerea.
În timp ce sunt afișate valorile numerice
(aproximativ 10 secunde), rotiți selectorul
de control pentru a schimba valorile utilizând
Programme Shift (Comutare program)
Ⓐ Indicator de comutare program
Ⓑ Timp de expunere
Ⓒ Valoare diafragmă
• Operația poate fi efectuată și rotind inelul de control.
• Pentru a anula comutarea programului, opriți camera sau rotiți selectorul de control până
când dispare indicatorul de comutare a programului.
• Programme Shift (Comutare program) poate fi anulată cu ușurință prin setarea unui buton
funcțional la [One Push AE] (Expunere automată cu o singură apăsare). (→48, 72)
66
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea automată a valorii de diafragmă și timpului de expunere
(Modul Programme AE - Programare expunere automată)
• Funcția Programme Shift (Comutare program) nu poate fi utilizată în următoarele cazuri:
•
•
•
•
67
La înregistrarea cu ajutorul blițului
Când înregistrați fotografii 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când sensibilitatea ISO este setată la
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii
de diafragmă și a timpului de expunere
Mod de înregistrare:
• Efectul valorii de diafragmă și al timpului de expunere setat nu se aplică ecranului de
înregistrare. Pentru a examina efectul pe ecranul de înregistrare, vă rugăm să utilizați Preview
Mode (Mod previzualizare). (→71)
• Luminozitatea ecranului poate varia față de imaginile înregistrate real. Verificați luminozitatea
imaginilor utilizând ecranul de redare.
• Când reglați valoarea diafragmei și timpul de expunere, este afișat un exponometru.
Dacă diafragma și timpul de expunere sunt afișate cu roșu, nu aveți expunerea corespunzătoare.
• Dacă nu este obținută expunerea corectă când apăsați pe jumătate butonul declanșator, valorile
numerice ale diafragmei și timpului de expunere sunt afișate intermitent în roșu.
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de apertură
(Mod prioritate diafragmă la AE - Expunere automată)
Când setați valoarea diafragmei, camera optimizează automat timpul de expunere pentru
luminozitatea subiectului.
1
2
Setați selectorul de mod la
Rotiți selectorul de control pentru
a seta valoarea diafragmei
• Operația poate fi efectuată și rotind inelul de control.
Ⓐ Valoare diafragmă
Ⓑ Exponometru
Valorile aperturii
care pot fi setate*1
F3,3 - F8,0
Timp de expunere setat (secunde)
4*2 - 1/2000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1*2 - 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
*1 Este posibil să nu puteți selecta anumite valori în funcție de poziția de zoom.
*2 Variază în funcție de setarea sensibilității ISO.
68
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
Realizarea fotografiilor prin setarea timpului de expunere
(Modul Shutter-Priority AE - Prioritate declanșator la
expunere automată)
Când setați timpul de expunere, camera optimizează automat valoarea diafragmei pentru
luminozitatea subiectului.
1
2
Setați selectorul de mod la
Rotiți selectorul de control pentru
a seta timpul de expunere
• Operația poate fi efectuată și rotind inelul de control.
Ⓐ Timp de expunere
Ⓑ Exponometru
Timpii de expunere care pot fi setați
(secunde)
4* - 1/2000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1* - 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
* Variază în funcție de sensibilitatea ISO.
69
Valoare diafragmă
setată
F3,3 - F8,0
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și timpului
de expunere (Mod de expunere manuală)
Determinați expunerea prin setarea manuală a valorii de diafragmă și a timpului de expunere.
1
2
Setați selectorul de mod la
Rotiți inelul de control pentru a seta valoarea
aperturii și rotiți selectorul de control pentru
a seta timpul de expunere
• Puteți comuta operarea setării inelului de control
și selectorului de control prin apăsarea .
Ⓐ Timp de expunere
Ⓑ Valoare diafragmă
Ⓒ Asistare la expunere manuală
Ⓓ Exponometru
Valorile aperturii
care pot fi setate*1
F3,3 - F8,0
Timpii de expunere care pot fi setați
(secunde)
4*2 - 1/2000
(Când este utilizat declanșatorul mecanic)
1*2 - 1/16000
(Când este utilizat declanșatorul electronic)
*1 Este posibil să nu puteți selecta anumite valori în funcție de poziția de zoom.
*2 Variază în funcție de setarea sensibilității ISO.
Optimizarea sensibilității ISO pentru valoarea diafragmei și timpul de expunere
Când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO], camera setează sensibilitatea ISO automat, astfel
încât expunerea să corespundă valorii diafragmei și timpului de expunere.
• În funcție de condițiile de înregistrare, este posibil să nu fie setată o expunere corespunzătoare
sau ca sensibilitatea ISO să crească.
Asistența de expunere manuală (estimare)
Afișează imaginile cu luminozitate standard (expunere corespunzătoare).
Afișează imagini luminoase. Pentru expunerea corespunzătoare, fie utilizați un timp
de expunere mai mic, fie creșteți valoarea diafragmei.
Afișează imagini mai întunecate. Pentru expunerea corespunzătoare, fie utilizați un
timp de expunere mai mare, fie scădeți valoarea diafragmei.
70
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
Verificarea efectelor valorii de diafragmă și timpului
de expunere (Mod previzualizare)
Mod de înregistrare:
• Verificarea efectului valorii de diafragmă selectate: Vă permite să verificați adâncimea
câmpului (domeniul de focalizare) prin îngustarea fizică a lamelor diafragmei obiectivului la
valoarea de diafragmă utilizată pentru înregistrarea propriu-zisă.
• Verificarea efectelor timpului de expunere selectat: Vă permite să verificați mișcarea într-o
scenă prin afișarea ecranului la timpul de expunere utilizat pentru înregistrarea propriu-zisă.
Pregătiri
Atribuiți [Preview] (Previzualizare) butonului funcțional (→48)
Pasul următor este un exemplu în care funcția [Preview] (Previzualizare) este atribuită butonului
[Fn3].
1
Apăsați butonul [Fn3] pentru a comuta ecranul de confirmare
• Ecranul este comutat la fiecare apăsare pe butonul [Fn3].
Ecran normal
de înregistrare
Ecran de previzualizare
a efectului de diafragmă
Efectul de diafragmă: 
Efectul timpului de expunere: –
Ecran de previzualizare
a efectului timpului de expunere
Efectul de diafragmă: 
Efectul timpului de expunere: 
Caracteristicile adâncimii câmpului
Condiții de
înregistrare
Valoare diafragmă
Mică
Mare
Distanță focală
Telefotografie
Unghi larg
Distanța până la subiect
Închidere
Departe
Adâncime câmp
(Domeniu de focalizare)
71
Superficială (Îngustă)
Exemplu:
Pentru a realiza o
fotografie prin estomparea
fundalului
Adâncă (Mare)
Exemplu:
Pentru a realiza o fotografie prin
ajustarea focalizării incluzând
fundalul
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor prin setarea valorii de diafragmă și a timpului de expunere
• Puteți realiza o fotografie chiar dacă este activat Modul Preview (Previzualizare).
• Domeniul în care puteți verifica efectul timpului de expunere selectat este între 8 secunde
și 1/16000 secunde.
• Acest mod nu poate fi utilizat cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo
(Foto 4K).
Setarea cu ușurință a valorii diafragmei / timpului de expunere
pentru o expunere adecvată
(One Push AE - Expunere automată cu o singură apăsare)
Mod de înregistrare:
Când setarea expunerii este prea luminoasă sau prea întunecată, puteți utiliza expunerea automată
cu o singură apăsare pentru a obține o setare adecvată a expunerii.
Cum să vă dați seama dacă expunerea nu este potrivită
Ⓐ Luminează intermitent în culoarea roșie
• Dacă valorile pentru diafragmă și timpul de expunere luminează
intermitent în culoarea roșie când butonul declanșator este apăsat
pe jumătate.
• Dacă funcția Manual Exposure Assistance (Asistență expunere manuală)
(→70) are altă valoare decât
în modul Manual Exposure
(Expunere manuală).
Pregătiri
Atribuiți [One Push AE] (Expunere automată cu o singură apăsare) butonului funcțional (→48)
1
(Când expunerea nu este potrivită)
Apăsați butonul funcțional
Ⓑ Modificați la expunerea corectă
• În următoarele cazuri, o expunere adecvată nu poate fi setată.
• Când subiectul este extrem de întunecat și nu se poate obține o expunere adecvată
prin modificarea valorii diafragmei sau a timpului de expunere
• La înregistrarea cu ajutorul blițului
• Mod Preview (Previzualizare)
72
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice
(Modul Panorama - Înregistrare panoramică)
Mod de înregistrare:
Fotografiile consecutive realizate în timpul deplasării camerei sunt combinate, formând o panoramă.
1
2
3
Setați selectorul de mod la
Apăsați pe jumătate butonul de declanșare pentru a focaliza
Apăsați complet butonul declanșator și panoramați camera cu
o mișcare circulară mică în direcția selectată pentru a începe
înregistrarea
Ⓐ Linie de ghidare orizontală/verticală
Ⓑ Direcția de înregistrare și starea progresului (aproximativ)
Realizarea fotografiilor de la stânga la dreapta
Rezoluție imagine: [STANDARD]
Rezoluție imagine: [WIDE] (Larg)
• Panoramați camera la viteză constantă.
• Este posibil să nu puteți realiza imaginile cu succes dacă deplasați camera prea rapid
sau prea încet.
4
Apăsați din nou complet butonul declanșator pentru a finaliza
înregistrarea
• De asemenea, puteți finaliza înregistrarea dacă întrerupeți panoramarea imaginii în timp
ce realizați fotografii.
• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată deplasând camera la sfârșitul ghidajului.
73
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice (Modul Panorama - Înregistrare panoramică)
 Modificarea direcției de înregistrare și a unghiului de vizualizare (rezoluție imagine)
pentru imaginile panoramice
→
[Panorama Shot] (Înregistrare panoramică) → [Direction] (Direcție) /
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
[Direction]
(Direcție)
Setează direcția de înregistrare.
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
Setează unghiul de vizualizare (rezoluția imaginii).
[STANDARD]/[WIDE] (Larg)
• Numărul de pixeli de înregistrare pe linie orizontală și verticală a unei imagini panoramice variază
în funcție de rezoluția imaginii, direcția de înregistrare și numărul de imagini îmbinate.
Numărul maxim de pixeli de înregistrare este următorul:
Rezoluție
imagine
[STANDARD]
[WIDE] (Larg)
Direcție de înregistrare
Rezoluție orizontală
Rezoluție verticală
Orizontal
Vertical
Orizontal
Vertical
8176 pixeli
2560 pixeli
8176 pixeli
1280 pixeli
1920 pixeli
7680 pixeli
960 pixeli
7680 pixeli
Sfaturi
Panoramați camera în direcția de înregistrare cât mai stabil posibil.
(În cazul în care camera se mișcă prea mult, este posibil să nu puteți realiza imaginile sau să creați
o imagine panoramică îngustă (mică).)
Ⓐ Panoramați camera la un punct ușor
deasupra punctului pe care doriți să îl
realizați.
(Totuși, ultimul cadru nu este înregistrat
până la final.)
74
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor panoramice (Modul Panorama - Înregistrare panoramică)
 Despre redarea imaginilor panoramice
Apăsarea pe ▲ va începe redarea prin derulare automat,
în aceeași direcție ca înregistrarea.
• Următoarele operații pot fi efectuate prin redarea prin derulare.
▲
Pornirea redării panoramice/Pauză*
▼
Stop
* Când redarea este întreruptă, puteți derula înainte și înapoi prin glisarea ecranului.
Când atingeți bara de derulare, poziția de redare sare la poziția atinsă.
• Poziția de zoom este fixată la capătul W.
• Focalizarea, expunerea și balansul de alb sunt toate fixate la valorile optime pentru prima imagine.
Dacă focalizarea sau luminozitatea imaginilor înregistrate ca parte a imaginii panoramice după prima
imagine diferă semnificativ de prima imagine, este posibil ca imaginea panoramică în ansamblu
(când toate imaginile sunt lipite împreună) să nu aibă o focalizare și o luminozitate consecventă.
• Deoarece mai multe imagini sunt lipite împreună pentru a crea o imagine panoramică, este posibil ca unii
subiecți să fie distorsionați sau porțiunile îmbinate ale imaginilor succesive lipite să fie vizibile.
• Este posibil ca imaginile panoramice să nu fie create sau să nu fie înregistrate corespunzător când
realizați imagini ale următorilor subiecți sau când realizați imagini în următoarele condiții de înregistrare:
• Subiecții care au culori monotone continue sau tipare (cerul, plaja etc.)
• Elementele aflate în mișcare (persoane, animale de companie, vehicule, valuri sau flori care se
mișcă în bătaia vântului etc.)
• Subiecții ale căror culori sau tipare se modifică rapid (precum o imagine ce apare pe un afișaj)
• Locațiile întunecate
• Locațiile cu o sursă de lumină care licărește (bec fluorescent, lumânare etc.)
75
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor în funcție de scenă
(Modul Scene Guide - Ghid scenă)
Mod de înregistrare:
Dacă selectați o scenă care să se potrivească subiectului și condițiilor de înregistrare făcând referire
la imaginile exemplu, camera va seta expunerea, culoarea și focalizarea optimă, permițându-vă să
înregistrați într-un mod adecvat pentru scena respectivă.
1
2
Setați selectorul de mod la
Apăsați ◄► pentru a selecta elementul
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți selecta scena glisând o imagine
exemplu sau bara glisantă.
Afișarea descrierii fiecărei scene și a sfaturilor de înregistrare
Apăsați pe butonul [DISP.] (Afișare) cât timp este afișat ecranului de selectare a scenei.
Afișare normală
Afișare ghid
Afișare listă
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare
• În funcție de scenă, ecranul de înregistrare poate apărea ca și când ar lipsi cadre.
• Pentru a schimba scena, selectați [Scene Switch] (Comutare scenă) din meniul [Scene Guide]
(Ghid scenă) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare). Puteți reveni la pasul 2.
• Unele dintre elementele meniului de înregistrare nu pot fi setate în modul Scene Guide
(Ghid scenă), deoarece camera ajustează automat setările la valorile optime.
• Deși balansul de alb este fixat la [AWB] pentru anumite tipuri de scene, puteți regla fin balansul
de alb sau puteți utiliza încadrarea balansului de alb apăsând [MENU/SET] (Meniu/Setare),
accesând meniul [Rec] (Înregistrare), și selectând [White Balance] (Balans de alb). (→114, 115)
76
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor în funcție de scenă (Modul Scene Guide - Ghid scenă)
1: [Clear Portrait] (Portret clar)
 Setarea [Soft Skin] (Piele fină) și [Slimming Mode] (Mod slăbire)
Puteți aplica aceleași setări [Soft Skin] (Piele fină) și [Slimming Mode] (Mod slăbire) ca cele
specificate folosind modul Self Shot (Autoportret).
 Atingeți
și selectați elementul de setare
([Soft Skin])
(Piele fină)
Face fețele oamenilor să pară mai
luminoase și tonul pielii mai fin.
([Slimming Mode])
Face ca oamenii să pară mai slabi.
(Mod Slăbire)
 Atingeți bara de glisare
• Puteți să o setați la „Off” (Dezactivare) sau la o valoare în
intervalul [1] - [10]. Dacă selectați marginea stângă a barei
de glisare
funcția va fi setată la „Off” (Dezactivare).
 Atingeți [Exit] (Ieșire)
• Dacă modificați modul de focalizare automată la altă setare decât
(Detectare față/ochi),
[Soft Skin] (Piele fină) și [Slimming Mode] (Mod slăbire) vor fi indisponibile.
2: [Silky Skin] (Piele catifelată)
• Dacă o parte a fundalului etc. este o culoare apropiată de nuanța pielii, și această parte
va fi atenuată.
• Acest mod ar putea fi ineficient atunci când luminozitatea este insuficientă.
3: [Backlit Softness] (Fotografie delicată cu iluminare de fundal)
4: [Clear in Backlight] (Claritate în fundal)
5: [Relaxing Tone] (Ton relaxant)
6: [Sweet Child’s Face] (Față delicată de copil)
• Când atingeți fața, se înregistrează o imagine statică, cu focalizarea și expunerea setate pentru
locația atinsă.
7: [Distinct Scenery] (Peisaj distinct)
77
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor în funcție de scenă (Modul Scene Guide - Ghid scenă)
8: [Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis)
9: [Romantic Sunset Glow] (Strălucire apus romantic)
10: [Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii)
11: [Glistening Water] (Apă strălucitoare)
• Filtrul stea utilizat în acest mod poate cauza efecte de strălucire asupra unor alte obiecte decât
suprafața apei.
12: [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin)
13: [Cool Night Sky] (Cer nocturn rece)
14: [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald)
15: [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)
16: [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare)
17: [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)
• După ce a fost apăsat butonul declanșator, nu deplasați camera în timpul operației de tip rafală.
• Unghiul de vizualizare se îngustează ușor.
18: [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)
• Trepied, temporizator recomandat.
• Când selectați [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin), subiectul trebuie să stea nemișcat
aproximativ 1 secundă după fotografiere.
19: [Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)
• Pentru înregistrarea de la mică distanță, se recomandă evitarea utilizării blițului.
78
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor în funcție de scenă (Modul Scene Guide - Ghid scenă)
20: [Appetizing Food] (Mâncare apetisantă)
• Pentru înregistrarea de la mică distanță, se recomandă evitarea utilizării blițului.
21: [Cute Dessert] (Desert drăguț)
• Pentru înregistrarea de la mică distanță, se recomandă evitarea utilizării blițului.
22: [Freeze Animal Motion] (Fixare animal în mișcare)
• Setarea implicită [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată) este [OFF]
(Dezactivare).
23: [Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară)
24: [Monochrome] (Monocrom)
79
Mod de înregistrare
Realizarea imaginilor cu efecte de imagini diferite
(Modul Creative Control (Control creativ))
Mod de înregistrare:
Puteți selecta efectele care vor fi aplicate din imagini mostră și previzualiza aceste efecte pe ecran.
1
2
Setați selectorul de mod la
Apăsați ▲▼ pentru a selecta efectul
de imagine și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ⓐ Afișare previzualizare
• De asemenea, puteți selecta efectele de imagine (filtrele)
atingând imaginile exemplu.
Afișarea descrierii fiecărui efect de imagine (Filtru)
Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) cât timp este afișat ecranul de selectare a efectului de imagine.
• Când este setat la afișarea ghidului, sunt afișate explicațiile pentru fiecare efect de imagine.
Afișare normală
Afișare ghid
Afișare listă
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
• În funcție de efectul de imagine, ecranul de înregistrare poate apărea ca și când ar lipsi cadre.
• [White Balance] (Balans de alb) va fi fixat la [AWB], iar ISO sensitivity
(Sensibilitate ISO) va fi fixată la [AUTO] (Automat).
• Următoarele elemente de meniu pot fi setate în meniul [Creative Control]
(Control creativ).
• [Filter Effect] (Efect filtru): Permite setarea efectului de imagine (filtru).
• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru):
Vă permite să setați camera pentru a realiza o imagine cu și fără
un efect de imagine simultan. (→177)
80
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
Ajustarea efectelor de imagine în funcție de preferințele
dumneavoastră
1
2
Apăsați (►) pentru a afișa ecranul de setări
Rotiți selectorul posterior pentru a ajusta
condițiile de setare a efectelor de imagine
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
81
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
Efect de imagine
[Expressive] (Expresiv)
[Retro]
[Old Days]
(Efect fotografie veche)
[High Key]
(Supraexpunere)
[Low Key]
(Subexpunere)
[Sepia]
[Monochrome]
(Monocrom)
[Dynamic Monochrome]
(Monocrom dinamic)
[Rough Monochrome]
(Monocrom grosier)
[Silky Monochrome]
(Monocrom catifelat)
[Impressive Art]
(Artă impresionantă)
[High Dynamic]
(Dinamic accentuat)
[Cross Process]
(Proces încrucișat)
[Toy Effect]
(Efect jucărie)
[Toy Pop]
(Efect jucărie în relief)
[Bleach Bypass]
(Trecere cu înălbitor)
[Miniature Effect]
(Efect miniatură)
82
Elemente care pot fi setate
Intensitate culori
Culori discrete
Culori țipătoare
Culorile
Culori gălbui
Culori roșiatice
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
Culorile
Culori rozalii
Culori albăstrui-deschis
Culorile
Culori roșiatice
Culori albăstrui
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
Culorile
Culori gălbui
Culori albăstrui
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
Efect de imagine cu granulație
Efect de imagine cu
Efect de imagine cu
granulație slabă
granulație puternică
Nivel de defocalizare
Defocalizare ușoară
Defocalizare puternică
Intensitate culori
Alb-negru
Culori țipătoare
Intensitate culori
Alb-negru
Culori țipătoare
Culorile
Culori verzui/Culori albăstrui/
Culori gălbui/Culori roșiatice
• Rotiți selectorul posterior pentru a selecta
culoarea și apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Culorile
Culori portocalii
Culori albăstrui
Domeniu în care luminozitatea periferică este redusă
Mică
Mare
Contrast
Contrast redus
Contrast înalt
Intensitate culori
Culori discrete
Culori țipătoare
• Pentru detalii privind [Miniature Effect] (Efect miniatură) (→83)
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
Efect de imagine
[Soft Focus]
(Focalizare slabă)
Elemente care pot fi setate
Nivel de defocalizare
Defocalizare ușoară
[Fantasy]
(Fantezie)
Defocalizare puternică
Intensitate culori
Culori țipătoare
Culori discrete
[Star Filter]
(Filtru stea)
Lungimea razelor de lumină
Razele de lumină
sunt scurte
Razele de lumină
sunt lungi
Numărul razelor de lumină
Mai mic
Mai mare
Unghiul razelor de lumină
[One Point Color]
(Pată de culoare)
[Sunshine]
(Soare)
Rotiți spre stânga
Rotiți spre dreapta
Cantitate de culoare păstrată
Lasă o cantitate mică
Lasă o cantitate mare
de culoare
de culoare
• Pentru detalii privind [One Point Color] (Pată de culoare) (→84)
Culorile
Culori gălbui / Culori roșiatice /
Culori albăstrui / Culori albicioase
• Rotiți selectorul posterior pentru a selecta
culoarea și apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
• Pentru detalii privind [Sunshine] (Soare) (→84)
 Setarea tipului de defocalizare ([Miniature Effect]) (Efect miniatură)
 După ce ați atins
atingeți
 Apăsați ▲▼ sau ◄► pentru a deplasa zona de
focalizare (cadru)
• De asemenea, puteți modifica porțiunea focalizată atingând
ecranul de înregistrare.
• Dacă atingeți
aveți posibilitatea de a seta orientarea
de înregistrare (orientare de defocalizare).
 Rotiți selectorul posterior pentru a selecta dimensiunea
zonei de focalizare (cadru)
• De pe ecranul tactil, extindeți (spre exterior) cu 2 degete pentru
a mări și ciupiți (spre interior) cu 2 degete pentru a micșora.
• Când apăsați butonul [DISP.] (Afișare), este restabilită condiția
de setare inițială.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
83
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
• Nu este înregistrat sunet pentru imaginile video.
• Când este înregistrată o imagine video, înregistrarea finalizată va reprezenta aproximativ 1/8
din perioada de înregistrare reală. (Dacă înregistrați o imagine video timp de 8 minute, timpul de
înregistrare al imaginii video înregistrate va fi de aproximativ 1 minut.) Timpul înregistrabil afișat
pe cameră este de aproximativ 8 ori mai mare decât timpul efectiv de înregistrare.
În funcție de rata de cadre de înregistrare a înregistrării video, timpul de înregistrare al
înregistrării video și timpul de înregistrare disponibil pot fi diferite de valorile de mai sus.
• Dacă întrerupeți prea repede înregistrarea imaginilor video, camera poate continua
înregistrarea până la un anumit moment.
 Selectarea culorii care va fi păstrată ([One Point Color]) (Pată de culoare)
 După ce ați atins
atingeți
 Selectați culoarea care va fi păstrată cu ▲▼◄► și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți selecta această culoare prin intermediul
operațiilor tactile.
• Când apăsați butonul [DISP.] (Afișare), este restabilită condiția
de setare inițială.
• Culoarea selectată poate să nu fie păstrată pentru anumite subiecte.
 Setarea poziției și a dimensiunii sursei de lumină ([Sunshine]) (Soare)
 După ce ați atins
atingeți
 Apăsați pe ▲▼◄► pentru a muta poziția centrului sursei de lumină
• Poziția sursei de lumină poate fi modificată, de asemenea, prin atingerea ecranului.
 Rotiți selectorul de control pentru a ajusta dimensiunea sursei de lumină
• De pe ecranul tactil, extindeți (spre exterior) cu 2 degete pentru a mări și ciupiți (spre interior)
cu 2 degete pentru a micșora.
• Când apăsați butonul [DISP.] (Afișare), este restabilită condiția de setare inițială.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Sfaturi privind poziționarea centrului sursei de lumină
Puteți muta centrul sursei de lumină la un punct în afara imaginii pentru a obține un aspect mai
natural.
84
Mod de înregistrare
Realizarea fotografiilor cu diferite efecte de imagine (Modul Creative Control (Control creativ))
Setarea luminozității (expunerea)/ nivelul de estompare
a fundalului (Funcție de control al defocalizării)
1
Apăsați  pentru a afișa ecranul de setări
2
Rotiți selectorul de control pentru a seta
• Ecranul de operare a luminozității (expunere) este afișat. Apăsați [Fn1] pentru a opera
controlul defocalizării, și apoi apăsați din nou pentru a finaliza operația.
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
La setarea luminozității (expunerea)
• Puteți modifica conținutului setărilor pe ecranul
de compensare a expunerii de la [Exposure
Comp. Disp. Setting] (Setare afișare
compensare expunere) în meniul [Custom]
(Personalizare) ([Operation] (Operare)). (→190)
La setarea de defocalizare a fundalului
• Prin apăsarea pe butonul
de pe ecranul de
setare a nivelului de estompare va anula setarea.
 Cu operațiile ecranului tactil
 Atingeți
 Atingeți elementul pe care doriți să îl setați
Ajustarea efectului imaginii
Nivel de defocalizare
Luminozitate
 Trageți bara de glisare sau exponometru pentru a seta
• Apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
• Funcția de control al defocalizării nu este disponibilă în [Miniature Effect] (Efect miniatură)
(Mod Creative Control - Control creativ).
85
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea valorii de
diafragmă / timpului de expunere / sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ)
Mod de înregistrare:
Operația de modificare a valorii diafragmei, a timpului de expunere sau a sensibilității ISO este
similară cu operația de setare a selectorului de mod la
sau
(cu excepția
Programme Shift Mode (Mod de comutare program)).
1
2
Setați selectorul de mod la
Setați meniul
→
[Creative Video] (Video creativ) → [Exposure Mode] (Mod de expunere)
Setări: [P] / [A] / [S] / [M]
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
3
Apăsați butonul de imagine video (sau butonul declanșator) pentru
a începe înregistrarea
 Atingeți
(Nu se poate utiliza în timpul înregistrării [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)).
 Atingeți pictograma
Zoom
Compensare expunere
Valoare diafragmă
Sensibilitate ISO
Timp de expunere
 Trageți bara de glisare pentru a seta
Modifică lent setarea
Modifică rapid setarea
Utilizarea pictogramelor tactile permite funcționarea
silențioasă pe durata înregistrării imaginilor video.
4
86
Apăsați butonul de imagine video (sau butonul declanșator) pentru
a opri înregistrarea
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea valorii de diafragmă/timpului de expunere/sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ)
• Sensibilitatea ISO poate fi setată în următorul interval.
• [AUTO], de la [80] la [3200]
 Setarea limitei superioare a sensibilității ISO când [Sensitivity] (Sensibilitate) este
setată la [AUTO]
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [ISO Auto Upper Limit (Video)]
(Limită superioară automată ISO (Video))
Setări: [AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200]
Înregistrarea imaginilor video cu încetinitorul
([High Speed Video]) (Video de înaltă viteză)
Puteți înregistra imagini video cu încetinitorul efectuând înregistrarea la o viteză foarte mare.
Când aceste înregistrări sunt redate, mișcarea este afișată lent.
• Pentru a înregistra imagini, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
1
2
Setați selectorul de mod la
Setați meniul
→
3
4
[Creative Video] (Video creativ) → [High Speed Video]
(Video de înaltă viteză)
[240fps/VGA]
Înregistrarea este efectuată la 240 de cadre/secundă cu [VGA] în [MP4].
[200fps/VGA]
Înregistrarea este efectuată la 200 de cadre/secundă cu [VGA] în [MP4].
[120fps/HD]
Înregistrarea este efectuată la 120 de cadre/secundă cu [HD] în [MP4].
[100fps/HD]
Înregistrarea este efectuată la 100 de cadre/secundă cu [HD] în [MP4].
Apăsați butonul de imagine video (sau butonul declanșator) pentru
a începe înregistrarea
Apăsați butonul de imagine video (sau butonul declanșator) pentru
a opri înregistrarea
• Când înregistrați, unghiul de vizualizare se îngustează.
• Nu sunt înregistrate sunete.
• Fișierele sunt divizate în fișiere de imagini video mai mici pentru a putea fi înregistrate și redate când
dimensiunea fișierelor depășește 4 GB. (Puteți continua înregistrarea imaginilor video fără întrerupere.)
Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 29 de minute și 59 de secunde.
(În ceea ce privește timpul de redare, puteți înregistra până la aproximativ 120 de minute.)
• Setările pentru focalizare și zoom sunt fixate la setările specifice de la începutul înregistrării.
([120fps/HD]/[100fps/HD]))
• Pot apărea licăriri sau dungi orizontale în timpul înregistrării sub lumină fluorescentă.
87
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea valorii de diafragmă/timpului de expunere/sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ)
Panoramați sau transfocați în timpul înregistrării cu camera într-o
poziție fixă ([4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real))
Când decupați imaginea video trecând de la unghiul de vizualizare 4K la înaltă definiție, puteți înregistra o
imagine video care panoramează și micșorează/mărește în timp ce camera rămâne într-o poziție fixă.
Zoom in (Mărire imagine)
Panoramare
• Țineți ferm camera în timp ce înregistrați.
• Va fi înregistrată o imagine video în [FHD/20M/25p] sub [MP4].
1
2
Setați selectorul de mod la
Setați meniul
→
[Creative Video] (Video creativ) → [4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real)
Setări: [40SEC] / [20SEC] / [OFF] (Dezactivare)
3
Setați cadrul inițial de decupare și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
Ⓐ Cadrul inițial de decupare
• Când efectuați setările pentru prima dată, se afișează
un cadru inițial de decupare cu rezoluția de 1920×1080.
• Camera va reține poziția și dimensiunea cadrelor chiar
și atunci când va fi oprită.
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
Îndepărtarea/
Apropierea degetelor
88
Descriere
Deplasează cadrul
Mărește/reduce cadrul
(Gama de setări permise este cuprinsă între
1920×1080 și 3840×2160.)
[DISP.] (Afișare)
[Reset] (Resetare)
Restabilește poziția cadrului în centru și
dimensiunea acestuia la setările implicite
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set] (Setare)
Stabilește poziția și dimensiunea cadrului
Mod de înregistrare
Înregistrarea imaginilor video prin setarea valorii de diafragmă/timpului de expunere/sensibilității ISO
(Modul Creative Video - Video creativ)
4
Repetați pasul 3, și setați cadrul final de decupare
Ⓑ Cadrul final de decupare
• Setarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată)
comută la
(Detectare față).
(Detectarea ochilor nu poate fi utilizată.)
5
Apăsați butonul de imagine video
(sau butonul declanșator) pentru
a începe înregistrarea
Ⓒ Timp de înregistrare scurs
Ⓓ Setați timpul de operare
• Eliberați imediat butonul pentru imagini video
(sau butonul declanșator) după apăsarea lui.
• După scurgerea timpului de operare setat, înregistrarea
se oprește automat. Pentru a întrerupe înregistrarea,
apăsați din nou butonul pentru imagini video
(sau butonul declanșator).
Când doriți să măriți / micșorați, setați unghiuri de vizualizare diferite pentru cadrul inițial
și cadrul final ale decupării. De exemplu, pentru a mări, setați un unghi de vizualizare mai
mare pentru cadrul inițial și un unghi de vizualizare mai mic pentru cadrul final.
 Modificarea poziției și dimensiunii unui cadru de decupare
Apăsați butonul [Fn1] în timp ce ecranul de înregistrare este afișat și efectuați pașii 3 și 4.
 Pentru a anula înregistrarea cu [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Setați [OFF] (Dezactivare) la pasul 2.
• Unghiul de vizualizare se îngustează.
• Înregistrarea cu [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real) nu poate fi efectuată când este
•
•
•
•
89
setat [High Speed Video] (Video de înaltă viteză).
Focalizarea este ajustată și fixată în cadrul inițial de decupare.
[Continuous AF] (Focalizare automată continuă) este setată la [OFF] (Dezactivare).
[Metering Mode] (Mod de măsurare) va fi
[Multi Metering] (Măsurare multiplă).
Nu puteți mări / micșora în timpul înregistrării [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real).
Mod de înregistrare
Înregistrarea propriilor setări și înregistrarea
(Modul Custom (Personalizat))
Mod de înregistrare:
Înregistrarea propriilor setări ([Cust.Set Mem.])
(Memorare setări personalizate)
Se pot înregistra până la 3 setări curente ale camerei, utilizând [Cust.Set Mem.] (Memorare setări
personalizate).
• Setarea inițială a modului Programme AE (Programare expunere automată) este înregistrată ca
reprezentând setările personalizate inițiale.
Pregătiri
Setați în prealabil modul de înregistrare și setările de meniu astfel încât să fie efectuate setările care
vor fi salvate pe cameră.
→
[Setup] (Configurare) → [Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate) →
Personalizați setările în locul unde doriți să le înregistrați
• Următoarele elemente de meniu nu sunt înregistrate ca setări personalizate.
Meniu [Setup]
(Configurare)
Meniul [Custom] (Personalizare)
•
•
•
90
[Menu Guide] (Ghid meniu)
Date înregistrate cu [Face Recog.]
(Recunoaștere față)
Setarea [Profile Setup]
(Configurare profil)
•
Toate meniurile
Meniul [Playback] (Redare)
•
•
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj)
[Picture Sort] (Sortare imagini)
Mod de înregistrare
Înregistrarea propriilor setări și înregistrarea (Modul Custom - Personalizare)
Înregistrarea utilizând setarea personalizată înregistrată
1
Setați selectorul de mod la
• Setarea personalizată utilizată ultima dată va fi accesată.
 Pentru a modifica o setare personalizată
 Setați selectorul de mod la
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a accesa meniul
 Apăsați ▲▼ pentru a selecta setarea personalizată pe care doriți să o utilizați, după care
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Setările sunt comutate la cele selectate pentru setarea
personalizată.
De asemenea, este posibilă afișarea ecranului de selectare atingând
pictograma modului de înregistrare în ecranul de înregistrare.
 Modificarea conținutului înregistrat
Chiar dacă setările de meniu sunt modificate temporar atunci când selectorul de mod a fost setat la
, setările înregistrate curent vor rămâne nemodificate. Pentru modificarea setărilor înregistrate
curent, suprascrieți conținutul înregistrat utilizând [Cust.Set Mem.] (Memorare setări personalizate)
din meniul [Custom] (Personalizare).
91
Setări pentru focalizare, luminozitate
(expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Mod de înregistrare:
1
2
Apăsați butonul
(◄)
Apăsați ◄► pentru a selecta AF Mode
(Mod de focalizare automată) și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Setați acțiunea de focalizare când butonul declanșator
este apăsat pe jumătate (→93)
• Comutarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată) (→94)
3
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
Ⓐ Afișaj de focalizare
(Când focalizarea este aliniată: iluminare continuă
Când focalizarea nu este aliniată: iluminare intermitentă)
Ⓑ Zonă de focalizare automată
(Când focalizarea este aliniată: verde)
• Se aud două semnale sonore și focalizarea automată este activată.
Sunt emise patru semnale sonore când focalizarea nu este aliniată.
• Când realizați o fotografie într-o locație întunecată,
se afișează pentru afișarea
focalizării și poate fi necesar un interval de timp mai lung decât de obicei pentru reglarea
focalizării.
Subiecți/medii care ar putea fi dificil de focalizat:
• Obiecte care se mișcă rapid sau sunt extrem de strălucitoare sau obiecte fără contrast
de culoare.
• Realizarea imaginilor prin sticlă sau în apropierea unor obiecte emițătoare de lumină.
• În întuneric sau cu vibrații semnificative.
• Când vă aflați prea aproape de obiect sau când realizați imagini atât ale unor obiecte la
distanță, cât și ale unor obiecte apropiate, în aceeași imagine.
• Când luminozitatea este redusă, făcând dificilă focalizarea cu Auto Focus (Focalizare automată),
setați [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) sau [LVF Display Speed] (Viteza de
afișare LVF) la [60fps].
92
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Setați modul de focalizare (AFS, AFF, AFC)
Mod de înregistrare:
Este setată metoda de obținere a focalizării când butonul declanșatorului este pe jumătate apăsat.
→
[Rec] (Înregistrare) →
[Motion Picture] (Imagine video) →
[AFS/AFF/AFC]
Setări
[AFS]
Mișcarea subiectului
și a scenei
Subiectul este static
(Peisaj, fotografie la
aniversare etc.)
[AFF]
Mișcarea nu poate fi
anticipată
(Copii, animale etc.)
[AFC]
Subiectul se mișcă
(Sport, trenuri etc.)
Descriere
„AFS” este o abreviere a „Auto Focus Single”
(Focalizare automată individuală). Focalizarea este setată automat
atunci când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
Focalizarea va fi stabilită cât timp este apăsat pe jumătate.
„AFF” este o abreviere de la „Auto Focus Flexible” (Focalizare
automată flexibilă). În acest mod, focalizarea se execută automat
când butonul declanșatorului este apăsat la jumătate.
Dacă subiectul se mișcă în timpul apăsării la jumătate pe butonul
declanșator, focalizarea este corectată automat, pentru a
corespunde mișcării.
„AFC” este o abreviere a „Auto Focus Continuous”
(Focalizare automată continuă). În acest mod, în timp ce butonul
declanșator este apăsat la jumătate, focalizarea se execută
constant, pentru a corespunde mișcării subiectului.
Când se înregistrează cu ajutorul [AFF], [AFC]
• Când subiectul se mișcă, focalizarea se execută prin predicția poziției subiectului în momentul
înregistrării. (Predicție mișcare)
• Focalizarea poate dura o anumită perioadă de timp dacă zoom-ul este modificat brusc de
la max. Wide la max. Tele sau vă deplasați brusc mai aproape de subiect de la o distanță
mai mare.
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator din nou când este dificilă focalizarea subiectului.
• În timp ce butonul declanșator este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidații.
• [AFF] sau [AFC] operează ca [AFS] în următoarele cazuri:
• Mod Creative Video (Video creativ)
• La înregistrarea cu
([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K (S/S)) din funcția 4K Photo (Foto 4K).
• Când lumina este redusă.
• Este fixat la [AFS] când este setat modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).
• [AFF] nu este disponibil atunci când înregistrați fotografii 4K. Continuous AF
(Focalizare automată continuă) funcționează în timpul înregistrării.
• Această setare nu poate fi utilizată când înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
93
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Comutarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată)
Mod de înregistrare:
Acest mod vă permite metoda de focalizare adecvată pozițiilor și numărului de subiecte care vor fi
selectate.
→
[Rec] (Înregistrare) →
[Motion Picture] (Imagine video) → [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
Setări:
(Face/Eye Detection) (Detectare față/ochi) /
(Tracking) (Urmărire)/
(49-area-focusing) (focalizare pe 49 de zone) /
etc. (Custom Multi)
(Personalizare multiplă) /
(1-area-focusing) (focalizare pe 1 zonă) /
(Pinpoint-focusing) (Focalizare în punct) (→95 - 99)
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) și în modul Intelligent Auto Plus
(Automat inteligent plus), puteți seta
sau
.
• [AF Mode] (Mod de focalizare automată) este fixat la
în următorul caz:
• În modul Self Shot (Autoportret) (Dacă
nu este disponibil cu modul de înregistrare
curent, o setare de focalizare disponibilă va fi utilizată pentru fiecare mod de înregistrare.)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Focalizarea automată este fixată la
în următoarele cazuri:
• Când este utilizat zoom digital
• [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
• [AF Mode] (Modul AF) nu se poate seta în următoarele cazuri:
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când [Pull Focus] (Focalizare mobilă) în [Snap Movie] (Film instantaneu) este setată la
[ON] (Activare)
94
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Fotografierea din față a persoanelor
(Detectare față/ochi)
Camera detectează automat fața și ochii subiectului. Camera ajustează focalizarea pe ochiul aflat cel
mai aproape de cameră, iar expunerea utilizând fața (când [Metering Mode] (Mod de măsurare) este
setat la
(Multi Metering) (Măsurare multiplă)).
• Camera poate detecta până la 15 fețe. Camera poate detecta doar ochii feței pe care se va
focaliza.
• Atunci când camera recunoaște o față, sunt afișate zona
de focalizare automată și ochiul care va fi focalizat.
Ⓐ Ochi utilizat pentru focalizare
Galben:
Alb:
Când butonul declanșator este apăsat pe jumătate
și subiectul este focalizat, cadrul devine verde.
Afișat când sunt detectate fețele mai multor persoane.
Fețele unor persoane care se află la aceeași
distanță cu cele din zona de focalizare automată
galbenă vor fi, la rândul lor, focalizate.
 Schimbarea ochiului care va fi focalizat
Atingeți ochiul care va fi utilizat pentru focalizare.
• Dacă atingeți
sau [MENU/SET] (Meniu/Setare),
setarea de focalizare a ochilor va fi anulată.
• Nu se poate seta la
(Detectare față/ochi) în următoarele cazuri:
• [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer nocturn rece),
[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape] (Peisaj
nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără trepied), [Appetizing Food] (Alimente apetisante), [Cute Dessert]
(Desert drăguț) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• Ochiul care va fi focalizat nu poate fi modificată atunci când este setată [4K Live Cropping]
(Decupare 4K în timp real).
• În cazul în care condițiile împiedică recunoașterea feței, precum în cazul în care subiectul
se mișcă prea rapid, setarea [AF Mode] (Mod de focalizare automată) comută la
(focalizarea pe 49 de zone).
95
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Blocarea automată a focalizării pe un subiect în mișcare
(urmărire)
Cu operațiile butonului cursor
Aliniați zona de urmărire a focalizării automate cu
subiectul și apoi apăsați butonul declanșator la jumătate
Ⓐ Zona de urmărire a focalizării automate
Când este recunoscut subiectul, zona de urmărire a focalizării
automate devine verde.
Atunci când eliberați butonul declanșator, zona de urmărire
a focalizării automate devine galbenă, iar subiectul este menținut
automat în focalizare.
• Pentru a elibera AF Tracking (Urmărire focalizare automată) →
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Domeniu de focalizare: la fel ca în înregistrarea macro
(→105)
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți subiectul.
Efectuați aceste operații cu funcția declanșator tactil eliberată.
Zona de urmărire a focalizării automate devine galbenă,
iar subiectul este blocat.
• Pentru a elibera AF Tracking (Urmărire focalizare automată) →
Atingeți
.
• Dacă AF Lock (Blocare AF) nu reușește, un cadru roșu luminează intermitent pentru anumit interval
de timp și apoi se stinge.
• Dacă [Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la
(Multi Metering)
(Măsurare multiplă), camera va regla expunerea utilizând un subiect blocat. (→178)
• În anumite condiții de înregistrare, de exemplu când subiectul este mic sau întunecat, este posibil ca
Urmărire focalizare automată să nu funcționeze corespunzător. Când Urmărire focalizare automată
nu funcționează, focalizarea va fi pe
(focalizare pe 1 zonă).
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• În următoarele cazuri,
efectuează operarea
(1-area-focusing) (focalizare pe 1 zonă).
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori), [Monochrome] (Monocrom)
(Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Sepia], [Monochrome] (Monocrom), [Dynamic Monochrome] (Monocrom dinamic),
[Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine] (Soare)
(Mod Creative Control - Control creativ)
• [Monochrome] (Monocrom) ([Photo Style]) (Stil foto)
96
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Subiectul nu este centrat în imagine
(focalizare pe 49 de zone)
(49-area-focusing)
Se focalizează pe subiectul din zona extinsă (focalizare pe 49 de zone)
de pe ecranul de înregistrare.
Setarea formei zonei de focalizare automată
(Custom Multi) (Personalizare multiplă)
etc.
Puteți seta forma preferată a unei zone de focalizare automată selectând 49 de puncte în zona
de focalizare automată, pe baza unui subiect.
→
1
2
[Rec] (Înregistrare) →
[Motion Picture] (Imagine video) → [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
Selectați o pictogramă Custom Multi (Personalizare multiplă)
(
, etc.) și apăsați ▲
Utilizați ◄► pentru a selecta elementul de setare
Ⓐ Formă zonă de focalizare automată curentă
([Horizontal Pattern]
(Model orizontal))
3
97
Formă ideală pentru
panoramare etc.
([Vertical Pattern]
(Model vertical))
Formă ideală pentru
înregistrare structuri
etc.
([Central Pattern])
(Model central)
Formă ideală pentru
focalizarea în jurul
centrului.
(Personalizare)
Puteți seta o formă de înregistrare
personalizată.
Apăsați ▼
• Este afișat ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
4
Selectați zona de focalizare automată
Ⓑ Zona de focalizare automată selectată
Când selectați
 Schimbați forma unei zone de focalizare automată
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
Îndepărtarea/
Apropierea
degetelor
[DISP.]
(Afișare)
[Reset]
(Resetare)
Descriere
Mută poziția
Modifică dimensiunea
(3 etape)
Resetează zona de focalizare
automată înapoi la centru.
• Dacă apăsați din nou
butonul, dimensiunea va fi
resetată la setarea inițială.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Când selectați
 Schimbați forma unei zone de focalizare automată
Cu operațiile butonului cursor
Apăsați ▲▼◄► pentru a selecta zona AF și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta (repetare)
• Dacă apăsați din nou pe [MENU/SET] (Meniu/Setare),
setarea va fi anulată.
• Pentru a anula toate setările, apăsați butonul [DISP.] (Afișare).
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți părțile pe care doriți să le setați ca zone de focalizare
automată.
• Dacă atingeți una dintre zonele de focalizare automată
selectate, selectarea zonei va fi anulată.
 Apăsați butonul [Fn2]
 Înregistrarea zonei de focalizare automată setate în
(Custom) (Personalizare)
și
 Apăsați ▲ pe ecranul din pasul 2
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta pictograma țintă de înregistrare și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• În timpul înregistrării fotografiilor 4K sau înregistrării de imagini video folosind [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă), camera se focalizează pe centrul zonei de focalizare automată.
sau
vor fi restabilite la setările implicite când camera
este oprită.
• Setările ajustate în
98
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Poziție determinată pentru focalizare
(Focalizare în punct)
(focalizare pe 1 zonă) /
(focalizare pe 1 zonă)
Se focalizează pe zonă de focalizare automată.
Atunci când subiectul nu se află în centrul imaginii în
, puteți aduce subiectul în
zona de focalizare automată, puteți fixa focalizarea și expunerea apăsând pe jumătate
butonul declanșator, puteți deplasa camera la imaginea pe care o doriți cu declanșatorul
apăsat la jumătate și puteți realiza fotografia. (Doar când setați [AFS/AFF/AFC] în meniul
[Rec] (Înregistrare) la [AFS].)
(Focalizare în punct)
Permite o focalizare mult mai precisă pe un punct mai mic decât
(focalizare pe 1 zonă).
Când apăsați pe jumătate butonul declanșator, apare o afișare mărită a poziției de focalizare.
• Dacă
(Focalizare în punct) este selectată în timpul înregistrării imaginilor video sau
a fotografiilor 4K, setarea este modificată la
(focalizare pe 1 zonă).
• Nu se poate seta la
(Focalizare în punct) în următoarele cazuri:
• Când setați [AFS/AFF/AFC] în meniul [Rec] (Înregistrare) la [AFF] sau [AFC]
99
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Modificarea poziției și dimensiunii zonei de focalizare automată
Mod de înregistrare:
Când este selectat
,
,
sau
în modul Auto Focus (Focalizare automată),
puteți modifica poziția și dimensiunea zonei AF. Cu
, puteți seta poziția de blocare.
• De asemenea, puteți afișa ecranul de setări al zonei de focalizare automată atingând ecranul de
înregistrare. (Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) din [Touch Settings] (Setări tactile)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation] (Operare)) este setat la [AF] (Focalizare automată).)
− Efectuați aceste operații cu funcția declanșator tactil eliberată.
• Când setați [Metering Mode] (Mod măsurare) la
(focalizare în punct), țina de măsurare
se va deplasa împreună cu zona de focalizare automată.
• Poziția și dimensiunea zonei de focalizare automată nu pot fi modificate în domeniul de zoom
digital.
 La selectarea
→
/
/
[Rec] (Înregistrare) →
[Motion Picture] (Imagine video) → [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
 Selectați
,
sau
și apăsați ▼
• Este afișat ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
 Pentru a schimba zona de focalizare automată
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
−
Îndepărtarea/
Apropierea degetelor
Mărește / reduce zona de focalizare automată
în trepte mici.*
−
Mărește / reduce zona de focalizare automată
în trepte mari.*
[Reset] (Resetare)
Resetează zona de focalizare automată înapoi
la centru.
• Dacă apăsați din nou butonul, dimensiunea
va fi resetată la setarea inițială.
[DISP.] (Afișare)
Descriere
Pentru a schimba poziția zonei de focalizare
automată.
* Nu este disponibilă când este selectat
.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Este afișată zona de focalizare automată cu aceeași funcție ca și
, în poziția setată,
atunci când selectați
. Setarea zonei de focalizare automată este anulată când apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeți
100
.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
 La selectarea
Puteți seta poziția de focalizare selectând un grup din zona de focalizare automată.
Zona de focalizare automată, care este configurată cu 49 de puncte, este împărțită în grupuri
constând din 9 puncte fiecare (6 puncte sau 4 puncte pentru grupuri localizate la marginile ecranului).
→
[Rec] (Înregistrare) →
[Motion Picture] (Imagine video) → [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
Exemple de grup
 Selectați
și apăsați ▼
• Este afișat ecranul pentru setarea zonei de focalizare automată.
 Apăsați ▲▼◄► pentru a selecta un grup din zona
de focalizare automată
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Setarea zonei de focalizare automată este anulată când apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) sau atingeți
.
101
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
 La selectarea
Puteți mări ecranul pentru a efectua setări mai precise ale poziției de focalizare.
• Poziția focalizării nu poate fi setată la marginile ecranului.
→
 Selectați
[Rec] (Înregistrare) →
[Motion Picture] (Imagine video) → [AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
și apăsați ▼
 Utilizați ▲▼◄► pentru seta poziția de focalizare,
apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Ecranul mărit va apărea pentru setarea poziției de focalizare.
 Deplasați [+] în poziția de focalizare
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
−
Îndepărtarea/
Apropierea
degetelor
Mărește/reduce ecranul în trepte mici.
−
Mărește/reduce ecranul în trepte mari.
Descriere
Deplasează [+].
Comută afișajul mărit. (ecran cu ferestre/ecran complet)
−
[DISP.]
(Afișare)
[Reset]
(Resetare)
Revine la ecranul din pasul .
• Imaginea afișată într-o parte a ecranului poate fi mărită sau redusă de aproximativ 3 - 6 ori.
Imaginea afișată pe întregul ecran poate fi mărită sau redusă de aproximativ 3 - 10 ori.
• De asemenea este posibilă înregistrarea unei imagini prin atingerea
.
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
102
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Setarea poziției zonei de focalizare automată cu suportul tactil
Mod de înregistrare:
Puteți deplasa zona de focalizare automată afișată
pe vizor atingând monitorul.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) → [Touch Settings]
(Setări tactile) → [Touch Pad AF] (Focalizare automată tactilă)
[EXACT]
[OFFSET 1]
(Decalare 1)
la
[OFFSET 7]
(Decalare 7)
Mută zona de focalizare automată a vizorului
atingând o poziție dorită pe suportul tactil.
Mută zona de focalizare automată a vizorului în
funcție de distanța trasată pe suportul tactil.
Puteți alege dintre cele șapte zone diferite.
Setări: [OFFSET 1] (Decalare 1) (întreaga zonă)
[OFFSET 2] (Decalare 2) (jumătate dreapta)
[OFFSET 3] (Decalare 3) (dreapta sus)
[OFFSET 4] (Decalare 4) (dreapta jos)
[OFFSET 5] (Decalare 5) (jumătate stânga)
[OFFSET 6] (Decalare 6) (stânga sus)
[OFFSET 7] (Decalare 7) (stânga jos)
[OFF]
(Dezactivare)
Exemplu: Când setarea este setată la
[OFFSET 1] (Decalare 1).
–
• Apăsați pe jumătate butonul declanșatorului pentru a determina poziția de focalizare. Dacă apăsați
butonul [DISP.] (Afișare) înainte de a determina poziția de focalizare, poziția de focalizare revine
în centru. Dacă apăsați din nou butonul, dimensiunea va fi resetată la setarea inițială.
• Pentru a anula setările pentru zona de focalizare automată când modul Auto Focus
(Focalizare automată) este setat la
(Face/Eye Detection) (Detectare față/ochi),
(urmărire)
sau
(focalizare pe 49 de zone), apăsați [MENU/ SET] (Meniu/Setare).
• [Touch Pad AF] (Focalizare automată suport tactil) nu funcționează în următoarele cazuri:
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Când [Pull Focus] (Focalizare mobilă) în [Snap Movie] (Film instantaneu) este setată la [ON]
(Activare)
103
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu focalizare automată
Optimizarea focalizării și a luminozității pentru o poziție atinsă
Mod de înregistrare:
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare) → [Touch Settings]
(Setări tactile) → [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) → [AF+AE]
(Focalizare automată+Expunere automată)
1
Atingeți subiectul pentru care doriți
să optimizați luminozitatea
•
•
•
2
Zona AF cu aceeași funcție ca și
este afișată în
poziția atinsă. (→100)
Poziția de optimizare a luminozității este afișată în centrul zonei
AF. Poziția urmează deplasarea zonei de focalizare automată.
[Metering Mode] (Mod de măsurare) este setat la
,
ceea ce se utilizează în exclusivitate pentru [Touch AE]
(Expunere automată tactilă).
Atingeți [Set] (Setare)
•
Dacă atingeți
(atingeți
când este setat
), setarea [AF+AE]
(Focalizare automată+Expunere automată) este anulată.
Când fundalul a devenit prea luminos etc., contrastul
luminozității cu fundalul poate fi reglat prin compensarea
expunerii.
• La înregistrarea cu declanșatorul tactil, focalizarea și luminozitatea sunt optimizate pentru poziția
atinsă înainte ca înregistrarea să aibă loc.
• La marginea ecranului, măsurarea poate fi afectată de luminozitatea din jurul locației atinse.
• [AF+AE] (Focalizare automată+Expunere automată) nu funcționează în următoarele cazuri:
• Când este utilizat zoom-ul digital
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
104
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor de aproape
(înregistrare macro)
Mod de înregistrare:
Acest mod vă permite să fotografiați de aproape subiectul, de exemplu când fotografiați flori.
1
2
Apăsați butonul
(▼)
Apăsați ◄► pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
([AF Macro]
(Focalizare automată macro))
Puteți face fotografii unui subiect aflat la o distanță de până
în 3 cm (0,098 ft) de obiectiv, prin rotirea butonului de zoom
până la capăt în direcția Wide.
([Macro Zoom])
(Zoom macro)
Utilizați această setare pentru a vă apropia de subiect și apoi
măriți mai mult când realizați fotografia. Puteți realiza o
fotografie cu un zoom digital de până la 3x, păstrând distanța
la subiect pentru poziția extremă Wide [3 cm (0,098 ft)].
• Vă rugăm să țineți cont că mărirea va reduce calitatea imaginii.
• Domeniul de zoom va fi afișat cu albastru (domeniu de zoom digital).
• Când înregistrați un subiect care este prea aproape de cameră, se recomandă realizarea imaginii
fără utilizarea blițului.
• Este posibil ca o imagine să nu fie focalizată atunci când subiectul nu se află în domeniul de
focalizare, chiar dacă afișajul de focalizare este aprins.
• Când un subiect aflat în apropiere urmează să fie înregistrat
• Se recomandă utilizarea unui trepied și a funcției [Self Timer] (Temporizator) (→135).
• Domeniul de focalizare efectiv (profunzimea câmpului) este redus în mod semnificativ.
Ca atare, dacă distanța dintre cameră și subiect se modifică după focalizarea pe subiect,
refocalizarea pe acesta poate fi dificilă.
• Rezoluția poate fi redusă ușor în jurul marginilor imaginii. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Nu se poate seta la [Macro Zoom] (Zoom macro) în următoarele cazuri:
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie),
[Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control - Control creativ)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
,
105
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu Manual Focus
(Focalizare manuală)
Mod de înregistrare:
Manual Focus (Focalizare manuală) este utilă când doriți să blocați focalizarea pentru a realiza
fotografii sau când este dificil să ajustați focalizarea utilizând Auto Focus (Focalizare automată).
1
2
3
Apăsați butonul
(◄)
Apăsați ◄► pentru a selecta [MF]
(Focalizare manuală) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Rotiți inelul de control pentru
a ajusta focalizarea
Rotiți selectorul de control la dreapta:
Focalizează pe un subiect aflat în apropiere
Rotiți selectorul de control la stânga:
Focalizare pe un subiect aflat la distanță
Ⓐ Asistență la focalizare manuală (Ecran mărit)
Ⓑ Ghid focalizare manuală (→195)
Ⓒ Maxim
•
•
•
106
Se adaugă automat culoare porțiunilor din imagine care
sunt focalizate. (Peaking) (Maxim) (→192)
Ecranul se modifică la ecranul de asistență și apare un
afișaj mărit. (MF Assist) (Asistență la focalizarea manuală)
Puteți deplasa partea mărită trăgând de ecran.
De asemenea, puteți mări afișajul apropiind degetele sau
atingând ecranul de două ori.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu Manual Focus (Focalizare manuală)
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Glisați
−
Îndepărtarea/
Apropierea
degetelor
Mărește/reduce ecranul în trepte mici.
−
Mărește/reduce ecranul în trepte mari.
Descriere
Deplasează zona mărită.
Comută afișajul mărit. (ecran cu ferestre/ecran complet)
−
[DISP.]
(Afișare)
[Reset]
(Resetare)
Resetează zona care va fi mărită la centru.
• Dacă apăsați din nou butonul, dimensiunea va fi resetată
la setarea inițială.
* Imaginea afișată într-o parte a ecranului poate fi mărită sau redusă de aproximativ 3 - 6 ori.
Imaginea afișată pe întregul ecran poate fi mărită sau redusă de aproximativ 3 - 10 ori.
4
Apăsați pe jumătate butonul declanșator
•
•
Va fi afișat ecranul de înregistrare.
Aceeași operație poate fi efectuată apăsând [MENU/SET]
(Meniu/Setare).
Reglarea rapidă a focalizării utilizând focalizarea automată
În Manual Focus (Focalizare manuală), puteți focaliza subiectul utilizând Auto Focus
(Focalizare automată).
1
Atingeți
•
•
•
107
Focalizarea automată este activată în centrul cadrului.
De asemenea, Focalizarea automată funcționează cu
următoarele operații.
− Apăsarea butonului funcțional la care este atribuit
[AF-ON] (Activare AF) (→48)
− Glisând monitorul și eliberând degetul în poziția unde
doriți să focalizați
Această funcție nu poate fi utilizată atunci când este
setată [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real).
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor prin blocarea focalizării
și/sau expunerii
(AF/AE Lock) (Blocare focalizare automată/expunere automată)
Mod de înregistrare:
Puteți utiliza funcția AF/AE Lock (Blocare focalizare automată/expunere automată) pentru a fixa
focalizarea și expunerea în avans și pentru modificarea compunerii imaginii atunci când înregistrați.
Această funcție este convenabilă atunci când doriți să focalizați marginea ecranului sau când
subiectul este iluminat din spate.
Pregătire
Alocați [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată / expunere automată) butonului funcțional. (→48)
1
2
3
Îndreptați camera spre subiect
Blocați focalizarea și/sau expunerea în timp ce țineți apăsat butonul
funcțional
•
Eliberați butonul funcțional pentru a anula fixarea focalizării și/sau expunerii.
În timp ce țineți apăsat butonul funcțional, deplasați camera pentru
a compune imaginea pe care ați dori să o capturați și apăsați complet
butonul declanșator
◼ Setarea funcției [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată)
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator) [AF/AE Lock] (Blocare focalizare
automată/expunere automată)
[AE LOCK]
(Blocare expunere automată)
[AF LOCK]
(Blocare AF)
[AF/AE LOCK]
(Blocare focalizare
automată/expunere automată)
[AF-ON] (Activare AF)
Blochează doar expunerea.
• [AEL] este afișat când este obținută expunerea corectă.
Blochează doar focalizarea.
• [AFL] este afișată atunci când subiectul este focalizat.
Blochează focalizarea și expunerea.
• [AFL] și [AEL] sunt afișate când focalizarea subiectului și
expunerea corectă sunt obținute.
Modul Focalizare automată este activat.
• Funcția AE Lock (Blocare expunere automată) este dezactivată în modul Expunere manuală.
• Funcția AE Lock (Blocare expunere automată) este dezactivată în timpul focalizării manuale.
• Comutarea de program poate fi setată chiar și atunci când AE este blocată.
108
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Realizarea fotografiilor cu compensarea expunerii
Mod de înregistrare:
Corectează expunerea când există iluminare din fundal sau când subiectul este prea întunecat sau
prea luminos.
1
2
Apăsați butonul
()
Rotiți selectorul de control
pentru a compensa expunerea
Ⓐ Compensare expunere
• Puteți modifica setarea pe ecranul de compensare
a expunerii de la [Exposure Comp. Disp. Setting]
(Setare afișare compensare expunere) în meniul [Custom]
(Personalizare) ([Operation] (Operare)). (→190)
Expunere optimă
Subexpus
Ajustați
expunerea
în direcția [+]
3
Supraexpus
Ajustați
expunerea
în direcția [-]
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
• În modul Manual Exposure (Expunere manuală), puteți compensa expunerea doar atunci
•
•
•
•
109
când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO].
(Puteți selecta compensarea expunerii la afișarea meniului rapid, prin apăsarea butonului
[Q.MENU] (Meniu rapid).)
Puteți seta valoarea de compensare a expunerii în domeniul cuprins între -5 EV și +5 EV.
Setările pot fi efectuate într-un domeniu cuprins între -3 EV și +3 EV în timpul înregistrării imaginilor
video, a fotografiilor 4K sau în timpul înregistrării utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
În funcție de luminozitate, este posibil ca acest lucru să nu poată fi realizat în unele cazuri.
Când valoarea de compensare a expunerii este în afara domeniului de la -3 EV la +3 EV,
luminozitatea ecranului de înregistrare nu se va mai modifica. Este recomandată înregistrarea prin
verificarea luminozității reale a imaginii înregistrate pe ecranul Auto Review (Revizualizare automată)
sau pe ecranul de redare.
Valoarea setată a compensării expunerii este memorată chiar dacă, ulterior, camera este oprită.
(Când [Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere) este setată la [OFF] (Dezactivare))
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Setarea sensibilității ISO
Mod de înregistrare:
Setați sensibilitatea ISO (sensibilitate la iluminare).
→
1
[Rec] (Înregistrare) →
(Sensibilitate)
[Motion Picture] (Imagine video) → [Sensitivity]
Selectați sensibilitatea ISO rotind
selectorul de control
Ⓐ Sensibilitate ISO
AUTO (Automat)
(ISO inteligent)
De la 80 la 3200,
H.6400*2
Sensibilitatea ISO este setată automat într-un interval de până
la 3200 (cu blițul la setarea: 1600)*1 în funcție de luminozitatea
subiectului.
Sensibilitatea ISO este setată automat într-un interval de până la
3200 (cu blițul la setarea: 1600)*1 în funcție de mișcarea și
luminozitatea subiectului.
• Timpul de expunere nu este fixat atunci când butonul
declanșator este apăsat la jumătate. Acesta se modifică în mod
continuu pentru a corespunde mișcării subiectului până când
butonul declanșator este apăsat complet.
Sensibilitatea ISO este fixată la setarea selectată.
*1 Când [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată ISO (Fotografie)) din meniul
[Rec] (Înregistrare) este setată la [AUTO] (Automat).
*2 Doar când [Extended ISO] (ISO extins) din meniul [Custom] (Personalizare) ([Exposure]
(Expunere)) este setat la [ON] (Activare).
2
110
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Setarea sensibilității ISO
Ghid de setări
Sensibilitate ISO
Locație (recomandat)
Timp de expunere
Interferențe
Estompare subiect
[80]
Luminoasă
(în exterior)
Lung
[3200]
Întunecat
Scurt
Scăzută
Mare
Mare
Scăzută
• Pentru detalii privind domeniul de focalizare utilizat când setați sensibilitatea ISO la [AUTO],
consultați (→152).
• Nu se poate selecta
în următoarele cazuri:
• Mod AE cu prioritatea declanșatorului
• Modul Manual Exposure (Expunere manuală)
• Sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] (Automat) (pentru imagini video) la înregistrarea unei
imagini video.
(Atunci când nu este în modul Video creativ)
• Puteți utiliza următoarele setări de sensibilitate ISO, atunci când înregistrați în modul Creative Video
(Video creativ) (meniul [Motion Picture] (Imagine video) → [Sensitivity] (Sensibilitate)), când
înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
• [AUTO], [80] - [3200]
111
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
Mod de înregistrare:
Acest element ajustează culoarea alb care este cea mai apropiată de ceea ce se vede cu ochiul
liber, conform sursei de lumină.
→
1
[Rec] (Înregistrare) → [White Balance] (Balans de alb)
Rotiți selectorul de control pentru a selecta balansul de alb
[AWB]/
[AWBc]/
[AWBw]
Ajustare automată în conformitate cu sursa de lumină.
• Sub o sursă de lumină (precum un bec cu incandescență) care produce
imagini roșiatice:
− [AWBc] acordă o prioritate mai mare culorilor originale ale subiectului
și reduce nuanța roșiatică.
− [AWBw] acordă o prioritate mai mare culorilor care pot fi observate
cu ochiul liber și păstrează nuanța roșiatică.
• Când balansul de alb este setat la [AWBc] sau [AWBw], efectul de ajustare
poate fi similar cu cel al [AWB], în funcție de sursa de lumină.
Ajustați culoarea într-o zi cu cer senin.
Ajustați culoarea într-o zi cu cer înnorat.
Reglați culoarea la umbră.
Ajustați culoarea sub becurile cu incandescență.
Ajustați la culoarea optimă pentru realizarea fotografiilor cu bliț.
Utilizați valoarea de balans de alb care a fost setată manual.
 Apăsați ▲
 Orientați camera către un obiect alb, cum ar fi o coală de hârtie, asigurându-vă
că aceasta se află în interiorul cadrului din centrul ecranului și apăsați
butonul declanșator
• Astfel veți seta balansul de alb și veți reveni la ecranul de înregistrare.
• Este posibil să nu puteți seta corect balansul de alb dacă subiecții sunt
prea luminoși sau prea întunecați.
Puteți seta balansul de alb utilizând temperatura
de culoare.
 Apăsați ▲
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta valoarea temperaturii
de culoare, apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Puteți seta o temperatură de culoare din
intervalul [2500K] - [10000K].
* Setarea [AWB] se aplică în timpul înregistrării imaginilor video, a fotografiilor 4K sau în timpul
înregistrării utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
112
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
2
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta
• Pentru a seta, puteți apăsa și butonul declanșator la jumătate.
În cazul iluminării fluorescente, a dispozitivelor de iluminare cu LED-uri etc.,
balansul de alb optim va varia în funcție de tipul de iluminare, așadar utilizați
[AWB], [AWBc], [AWBw],
sau
.
• Balansul de alb nu va funcționa corect dacă realizați imagini utilizând un bliț sau subiectul este
înregistrat în afara domeniul de bliț efectiv.
• În modul Scene Guide (Ghid scenă), sunt efectuate setările adecvate pentru fiecare scenă.
• În modul Scene Guide (Ghid scenă), modificarea scenei sau a modului de înregistrare va determina
revenirea setărilor de balans de alb (inclusiv setarea de reglare fină a balansului de alb) înapoi
la [AWB].
 Balans de alb automat
Când [AWB] (Balans de alb automat) este setat, culoarea este ajustată în funcție de sursa de lumină.
Însă, dacă scena este prea luminoasă sau prea întunecată sau dacă se aplică alte condiții extreme,
imaginile pot apărea cu tentă de roșu sau albastru. Este posibil ca White Balance (Balans de alb) să
nu funcționeze corect în cazul în care există surse de lumină multiple. În acest caz, setați [White Balance]
(Balans de alb) la o altă setare decât [AWB], [AWBc] sau [AWBw] pentru a ajusta culorile.
Domeniu operațional [AWB]
Cer albastru
Cer înnorat (ploaie)
Umbră
Lumină solară
Lumină fluorescentă albă
Iluminare cu bec cu incandescență
Apus/răsărit
Lumina lumânării
K=temperatură de culoare exprimată în grade Kelvin
113
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
Efectuarea ajustărilor fine pentru balansul de alb
Setările balansului de alb pot fi reglate fin individual în cazul în care culorile tot nu apar conform
așteptărilor.
1
2
La pasul 1 din „Ajustarea balansului de alb”
(→112), selectați balansul de alb și apăsați ▼
Utilizați ▲▼◄► pentru a efectua ajustările fine
ale balansului de alb
◄: A (chihlimbar: culori portocalii)
►: B (albastru: culori albăstrui)
▲: G (verde: culori verzui)
▼: M (magenta: culori roșiatice)
4
3
• De asemenea, puteți efectua reglaje fine atingând graficul balansului de alb.
• Prin apăsarea pe butonul [DISP.] (Afișare), poziția este resetată înapoi în centru.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la ecranul de înregistrare.
• Când efectuați ajustări fine ale balansului de alb spre A (portocaliu) sau B (albastru), culoarea
pictogramei balansului de alb afișate pe ecran se va modifica la culoarea ajustată fin.
• Când reglați fin balansul de alb spre G (verde) sau M (magenta), [+] sau [-] vor fi afișate în
pictograma balansului de alb pe ecran.
114
Setări pentru focalizare, luminozitate (expunere) și ton de culoare
Ajustarea balansului de alb
Înregistrare prin încadrare utilizând White Balance (Balans de alb)
Setările de încadrare sunt efectuate pe baza valorilor de ajustare fină a balansului de alb și sunt
înregistrate în mod automat trei imagini cu culori diferite atunci când butonul declanșator este apăsat
o singură dată.
1
Reglați fin balansul de alb în pasul 2 din
„Reglarea fină a balansului de alb” (→114)
și rotiți selectorul de control pentru a efectua
setarea de încadrare
• De asemenea, puteți seta încadrarea atingând
2
.
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a finaliza setarea
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni
la ecranul de înregistrare.
• De asemenea, puteți seta încadrarea balansului de alb în [Bracket] (Încadrare) din meniul [Rec]
(Înregistrare). (→142)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower]
(Imagine fină a unei flori) (Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când realizați imagini statice în timpul înregistrării unei imagini video
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
sau
,
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
115
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Selectarea unui mod de acționare
Mod de înregistrare:
Puteți comuta operația de efectuat atunci când apăsați pe butonul declanșator.
1
2
Apăsați butonul
()
Apăsați  pentru a selecta modul
de acționare și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Ⓐ Mod acționare
[Single]
(O singură imagine)
Când este apăsat butonul declanșator,
este înregistrată o singură imagine.
[Burst] (Rafală)
(→117)
Imaginile sunt înregistrate succesiv la
apăsarea butonului declanșator.
[4K PHOTO]
(Foto 4K) (→119)
Atunci când butonul declanșator este
apăsat, o imagine este înregistrată
utilizând funcția 4K Photo (Foto 4K).
[Post Focus]
(Post-focalizare)
(→130)
Atunci când butonul declanșator este
apăsat, imaginile sunt înregistrate
utilizând funcția [Post Focus]
(Post-focalizare).
[Self Timer]
(Temporizator)
(→135)
Când butonul declanșator este apăsat,
înregistrarea are loc după ce timpul
setat s-a scurs.
• Selectați
116
pentru a reveni la [Single] (Individual) (setare implicită).
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Funcția rafală
Mod de înregistrare:
 Setarea [Burst Rate] (Rată rafală)
 Selectați [Burst] (Rafală) și apăsați  în pasul 2 (→116)
 Selectați rata de rafală cu ◄►, și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[H]
(Viteză ridicată)
Viteză
(imagini/sec.)
[AFS] / [MF]
10
[AFF]/[AFC]
5
Live View
[AFS] / [MF]
(Vizualizare live) în timpul
[AFF]/[AFC]
înregistrării în rafală
Numărul de imagini
înregistrabile*1
[M]
(Viteză medie)
[L]
(Viteză redusă)
5
2
Disponibil
Disponibil
Niciuna
Disponibil
Cu fișiere RAW
26 sau mai mult
Fără fișiere RAW
100 sau mai mult
*1 Când înregistrarea este efectuată conform condițiilor de testare specificate de Panasonic.
Imaginile pot fi realizate până când cardul se umple. Viteza rafalei se reduce pe parcursul
înregistrării. Numărul de imagini în rafală este limitat de condițiile de fotografiere și de tipul
și/sau starea cardului utilizat.
 Despre numărul maxim de imagini care pot fi realizate continuu
Când apăsați butonul declanșator la jumătate, va fi afișat numărul
maxim de imagini care pot fi realizate continuu. Puteți verifica
numărul aproximativ de imagini care pot fi realizate înainte de
încetinirea vitezei de rafală.
Exemplu: Când pot fi realizate 20 de imagini: [r20]
• După începerea înregistrării, numărul maxim de imagini care pot fi realizate continuu va scădea.
Când apare [r0], viteza de rafală va fi redusă.
• Când este afișat [r99+], puteți realiza 100 sau mai multe imagini continuu.
 Pentru a anula funcția rafală
Apăsați butonul
117
() și apoi selectați
([Single] (Individual)) sau
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Funcția rafală
Focalizarea în modul rafală
Focalizarea variază în funcție de setările de focalizare și de setarea [Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare) din meniul [Custom] (Personalizare) ([Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator)).
Setare
de focalizare
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare)
[AFS]
[FOCUS] (Focalizare) / [BALANCE]
(Balans) / [RELEASE] (Eliberare)
[FOCUS] (Focalizare)
[AFF] / [AFC]*2
[MF]
[H]
[M], [L]
La prima imagine
Focalizare teoretică*3
Focalizare normală*4
[BALANCE] (Balans) /
[RELEASE] (Eliberare)
Focalizare teoretică*3
−
Focalizarea setată cu focalizare manuală
Focalizarea este fixată în prima imagine când sunt înregistrate subiectele întunecate.
*3 Camera anticipează focalizarea într-un domeniu posibil acordând o prioritate mai ridicată vitezei
de rafală.
*4 Deoarece camera înregistrează o rafală de imagini în timp ce ajustează focalizarea, viteza rafalei
se poate reduce.
*2
• Viteza de fală se poate diminua în funcție de următoarele setări:
[Sensitivity] (Sensibilitate), [Picture Size] (Rezoluție imagine), [Quality] (Calitate), [AFS/AFF/AFC],
[Focus/Release Priority] (Prioritate eliberare/focalizare)
• Când viteza de rafală este setată la [H] (când modul de focalizare este [AFS] sau [MF]), expunerea
este fixată la setările utilizate la prima imagine pentru imaginea ulterioară. În alte cazuri, camera
ajustează expunerea pentru fiecare cadru.
• Stocarea imaginilor statice care au fost realizate în timpul utilizării funcției rafală poate dura
un anumit timp. Dacă înregistrați în continuare în timpul memorării, se va reduce numărul de
imagini în rafală care poate fi realizat. La înregistrarea cu funcția rafală, se recomandă
utilizarea unui card de mare viteză.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower]
(Imagine fină a unei flori) (Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Miniature Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea),
[Sunshine] (Soare) (Creative Control Mode) (Mod Control creativ)
• În modul Self Shot (Autoportret)
• La înregistrarea cu ajutorul blițului
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
118
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K)
și selectarea fotografiilor pentru salvare
Înregistrarea cu funcția 4K Photo (Foto 4K)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza imagini în rafală, cu aproximativ 8 milioane de pixeli, la o rată de cadre de 30 fps.
Puteți selecta și salva un cadru din fișierul rafală.
• Pentru a înregistra imagini, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
1
2
3
Apăsați butonul
()
Apăsați ◄► pentru a selecta foto 4K
și apoi apăsați ▲
Apăsați ◄► pentru a selecta metoda
de înregistrare, apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• De asemenea, metoda de înregistrare poate fi setată
din [4K PHOTO] (Foto 4K) din meniul [Rec] (Înregistrare).
[4K Burst] (Rafală 4K)
Pentru a realiza cea mai bună fotografie a unui subiect
(de exemplu, sport, avioane, trenuri)
Înregistrare audio: Niciuna
[4K Burst(S/S)] (Rafală 4K(S/S))
„S/S” este abrevierea pentru
„Start/Stop” (Pornire/Oprire).
Pentru a nu rata ocazia de a realiza o fotografie
în condiții impredictibile
(de exemplu, plante, animale, copii)
Înregistrare audio: Disponibilă*
[4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
Dacă este necesar, pentru a înregistra oricând există
o ocazie de a realiza fotografii
(de ex. atunci când este aruncată o minge)
Înregistrare audio: Niciuna
* Sunetul nu este redat când efectuați redarea cu camera.
119
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
4
Înregistrarea cu funcția 4K Photo (Foto 4K)
[4K Burst]
(Rafală 4K)
 Apăsați pe jumătate butonul declanșator
 Țineți apăsat complet butonul declanșator cât timp doriți
să efectuați înregistrarea
• Înregistrarea va porni la aproximativ 0,5 secunde după ce apăsați
complet butonul declanșator. Drept urmare, apăsați complet
butonul declanșator în avans.
Ⓐ Apăsați lung
Ⓑ Înregistrarea este efectuată
 Apăsați complet butonul declanșator
• Operația de înregistrare va începe.
 Apăsați din nou complet butonul declanșator
• Operația de înregistrare se va opri.
[4K Burst(S/S)]
(Rafală 4K(S/S))
„S/S” este o
abreviere de la
„Pornire/Oprire”.
120
Ⓒ Start (Pornire) (Prima operație)
Ⓓ Stop (A doua operație)
Ⓔ Înregistrarea este efectuată
Când apăsați butonul [Fn1] în timp ce înregistrați, puteți
adăuga un marcator. (Până la 40 de marcatoare pentru
fiecare înregistrare.) Când selectați și salvați imagini dintr-un
fișier rafală 4K, puteți trece la pozițiile unde ați adăugat
marcatoare.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
 Apăsați complet butonul declanșator
• Camera ajustează continuu expunere la utilizarea Focalizării automate.
Cu excepția cazului în care este în modul Expunere manuală,
aceasta ajustează de asemenea continuu expunerea.
• Este posibil ca imaginile să nu fie afișate continuu ca în momentul
înregistrării cu ecranul de înregistrare normală.
[4K Pre-Burst]
(Pre-rafală 4K)
Ⓕ Aproximativ 1 secundă
Ⓖ Înregistrarea este efectuată
În situații în care doriți să blocați focalizarea și expunerea,
precum situațiile în care subiectul nu se află în centru, utilizați
[AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată).
(→108)
• Imaginile în rafală sunt salvate ca o singură imagine în rafală 4K în format MP4.
• Când este activată [Auto Review] (Revizualizare automată), va fi afișat automat ecranul
de selectare a imaginilor. Pentru a continua înregistrarea, apăsați pe jumătate butonul
declanșator pentru afișarea ecranului de înregistrare.
• Pentru informații cu privire la modul de selectare și salvare a imaginilor din fișierele rafală
4K, consultați (→122).
 Pentru a anula funcțiile 4K Photo (Foto 4K)
Apăsați butonul
() și apoi selectați
([Single] (Individual)) sau
Realizarea autoportretelor (Selfie 4K)
Puteți comuta la modul foto 4K și realiza autoportrete. (→62)
• În modul Self Shot (Autoportret), puteți realiza fotografii cu [4K Burst (Rafală 4K) (Unghi larg)], o
setare care vă permite să includeți un fundal mai larg. (În alte moduri decât modul Self Shot
(Autoportret), setarea se va comuta la [4K Burst] (Rafală 4K).)
Epuizarea acumulatorului și temperatura camerei
• Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă fotografiile 4K sunt înregistrate
continuu, este posibil să se afișeze
, iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate.
Așteptați până la răcirea camerei.
• Când este setată
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se epuizează mai
repede și temperatura camerei crește. (pentru a se proteja, camera poate comuta la
([4K Burst]) ((Rafală 4K))) Selectați
([4K Pre-Burst]) ((Pre-rafală 4K)) doar în timpul
înregistrării.
121
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
Selectarea imaginilor din fișierul rafală 4K și salvarea acestora
1
Selectați o imagine cu pictograma
afișată pe ecranul de redare și apăsați ▲
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
.
• În cazul înregistrării cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K),
treceți la pasul 3.
2
Ecran de vizualizare a diaporamelor
Trageți de bara de glisare pentru a efectua
o selecție aproximativă a scenelor
• Pentru informații privind modul de utilizare a ecranului
de vizualizare a diaporamelor, consultați (→123).
(sau apăsați butonul [Fn2]), puteți alege
o scenă pe ecranul de redare rafală 4K. (→124)
• Dacă atingeți
3
4
Glisați pentru a selecta cadrul pe care doriți
să îl salvați ca imagine
• Aceeași operație poate fi efectuată utilizând ◄►.
Atingeți
pentru a salva imaginea
• Imaginea selectată va fi salvată ca o imagine nouă în format JPEG, separat de fișierul în
rafală 4K.
• Imaginea va fi salvată cu informații despre înregistrare (informații Exif), inclusiv cu informații
privind timpul de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO.
Dacă utilizați [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor 4K) în meniu
[Playback] (Redare), puteți salva în masă timp de 5 secunde o înregistrare 4K. (→218)
122
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
<Ecran de vizualizare a diaporamelor>
Ⓐ Poziția cadrului afișat
Funcționare
−
Operație tactilă
Atingere / Glisare
Descriere
Selectează scenele care vor fi afișate
• Scenele anterioare și următoare cadrului selectat vor fi
afișate sub formă de diaporamă.
Glisați
Selectează cadrul
• Pentru a comuta diaporama, selectați cadrul la oricare
capăt și atingeți
sau
◄►
◄►
Apăsați lung
Țineți apăsat
Îndepărtarea/
Apropierea degetelor
▲▼◄►
−
Mărește/reduce afișajul
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit)
Comută un marcaj pentru a fi afișat (→126)
[Fn1]
Comută la operarea marcajelor (→125)
[Fn2]
Afișează ecranul de redare rafală 4K
−
Adaugă/șterge un marcator
−
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori. ([Peaking])
(Maxim)
• Comută în ordinea
(Dezactivare) →
([LOW]) (Slabă) →
([HIGH])
(Ridicată).
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
123
Glisați
Derulează continuu scena sau cadru cu cadru înainte
sau înapoi.
Salvează imaginea
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
<Ecranul de redare rafală 4K>
În timpul pauzei
Funcționare
−
Operație tactilă
Atingere / Glisare
În timpul redării continue
Descriere
Selectează scenele care vor fi afișate
(în timpul pauzei)
▲
Redare continuă*/Pauză (în timpul redării continue)
▼
Derulare continuă*/Pauză (în timpul derulării continue)
Redare prin derulare rapidă înainte/Derulare înainte
cadru cu cadru (în timpul pauzei)
Redare prin derulare rapidă înapoi/Derulare înapoi
cadru cu cadru (în timpul pauzei)
►
◄
Îndepărtarea/
Apropierea degetelor
▲▼◄►
−
Glisați
Mărește/reduce afișajul (în timpul pauzei)
Deplasează zona mărită (cât timp afișajul este mărit)
Comută un marcaj pentru a fi afișat (→126)
[Fn1]
Comută la operarea marcajelor (→125)
[Fn2]
Afișează ecranul de vizualizare a diaporamei
(în timpul pauzei)
−
Adaugă/șterge un marcator
−
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori.
([Peaking]) (Maxim)
• Comută în ordinea
→
([LOW]) (Slabă) →
([HIGH]) (Ridicată).
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Salvează imaginea (în timpul pauzei)
* Fișierele rafală 4K înregistrate cu [4K Burst (Rafală 4K) (Unghi larg)] sunt redate sau derulate înapoi
continuu la 2x viteza normală.
• De asemenea, puteți mări atingând rapid ecranul tactil de două ori.
(Dacă afișajul a fost mărit, revine la același raport de grosisment.)
124
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
 Selectarea și salvarea imaginilor pe ecranul televizorului
• Setați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) la [AUTO] sau [4K/25p].
La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectați [AUTO].
• În cazul în care corectați camera la un televizor și afișați fișierele rafală 4K pe ecranul
televizorului, acestea vor fi afișate numai pe ecranul de redare rafală 4K.
• În funcție de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fișierele rafală 4K să nu fie
redate corect.
Marcaj
Când selectați și salvați imagini dintr-un fișier rafală 4K, puteți selecta cu ușurință imagini prin
omiterea pozițiilor marcate.
Sunt disponibile două tipuri de marcaje.
Ecranul de operare a marcajelor
Marcator alb:
Acesta este setat manual în timpul
înregistrării sau al redării.
Marcator verde:
Acesta este setat automat de către cameră
în timpul înregistrării.
(Funcție Auto Marking (Marcare automată))
 Salturi la pozițiile marcate
Când este atins
pe ecranul de vizualizare a diaporamelor sau pe ecranul de redare rafală
4K, apare ecranul de operare a marcajelor și puteți trece la pozițiile marcate. Atingeți
pentru a reveni la operarea originală.
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
Trece la marcajul anterior/următor.
125
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
Funcție Auto Marking (Marcare automată)
Camera setează automat marcaje pe scenele în care se detectează o față sau mișcarea unui subiect.
(Exemplu: Într-o scenă în care trece un vehicul, explodează un balon sau se întoarce o persoană)
• Până la 10 marcaje sunt afișate pentru fiecare fișier.
• În următoarele cazuri, este posibil ca marcajele să nu fie setate de funcția Auto Marking
(Marcare automată), în funcție de condițiile de înregistrare și starea subiectelor.
− Camera se mișcă din cauza panoramării sau vibrațiilor
− Mișcarea unui subiect este lentă/mică, sau subiectul este mic
− O față nu este orientată spre direcția înainte
 Comută un marcaj pentru a fi afișat
Atingeți
pe ecranul de vizualizare a diaporamelor, ecranul de redare rafală 4K sau ecranul
de operare a marcajelor.
[Auto]
(Automat)
Setează un marcaj pe scenele în care se detectează o față sau
mișcarea unui subiect.
[Face Priority]
(Prioritate față)
Afișează un marcaj cu prioritate oferită unei scene în care se
detectează o față.
[Motion Priority]
(Prioritate mișcare)
Afișează un marcaj cu prioritate oferită unei scene în care se
detectează mișcarea unui subiect.
[Off] (Dezactivare)
Afișează doar marcajele setate manual.
• Nu puteți șterge marcaje setate de funcția Auto Marking (Marcare automată).
• Este posibil ca marcajele setate de funcția Auto Marking (Marcare automată) să nu fie afișate corect
dacă divizați fișierul rafală 4K pe un alt dispozitiv decât această cameră și apoi îl redați pe cameră.
• În următoarele cazuri, marcajele setate de funcția Auto Marking (Marcare automată) nu sunt afișate.
• Fișiere rafală 4K înregistrate cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K)
126
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
Note despre funcția 4K Photo (Foto 4K)
 Pentru a modifica raportul dimensiunilor
Dacă selectați [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) din meniul [Rec] (Înregistrare), puteți modifica
raportul dimensiunilor fotografiilor 4K.
 Pentru a înregistra subiectul cu reducerea estompării
Puteți reduce efectul de estompare a subiectului dacă setați un timp de expunere mai mic.
 Setați selectorul de mod la
 Setați timpul de expunere rotind selectorul de control
• Timpul de expunere aproximativ pentru înregistrarea în aer liber și în condiții meteorologice
favorabile: 1/1000 secunde sau mai rapid.
• Dacă măriți timpul de expunere, sensibilitatea ISO devine mai ridicată, ceea ce poate crește
zgomotul de pe ecran.
 Prevenirea trepidațiilor camerei la înregistrarea imaginilor
Când utilizați [Light Composition] (Compoziție lumină) sau [Sequence Composition]
(Compunere secvențială), vă recomandăm utilizarea unui trepied și realizarea fotografiilor de la distanță
prin conectarea camerei la un smartphone, pentru a preveni trepidațiile camerei. (→242)
 Sunetul declanșatorului pentru înregistrarea fotografiilor 4K
• La utilizarea
([4K Burst]) (Rafală 4K) sau
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), puteți
modifica setările de sunet ale declanșatorului electronic în [Shutter Vol.] (Volum declanșator)
și [Shutter Tone] (Ton declanșator). (→202)
Când înregistrați cu
([4K Burst(S/S)]) (Rafală 4K(S/S)), puteți seta volumul tonului de
pornire/oprire în [Beep Volume] (Volum semnal sonor).
• Puteți efectua înregistrări rafală de mare viteză în mod silențios utilizând funcția 4K Photo
(Foto 4K) în combinație cu [Silent Mode] (Mod silențios). (→181)
 Scene care nu sunt adecvate pentru funcția 4K Photo
Înregistrarea în interior
La înregistrarea sub iluminare fluorescentă sau cu dispozitive de iluminare cu LED-uri etc., culorile și
luminozitatea ecranului se pot modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale. Dungile pot fi
reduse setând un timp de expunere mai mare.
Subiecte aflate în mișcare rapidă
Este posibil ca subiecții aflați în mișcare rapidă să apară deformați în timpul înregistrării.
127
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
 Configurarea camerei pentru funcția 4K Photo (Foto 4K)
Configurarea camerei este optimizată automat pentru înregistrarea fotografiilor 4K.
• Următoarele setări sunt fixe.
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[4:3]: 3328×2496
[16:9]: 3840×2160
[4K] (8M)
[3:2]: 3504×2336
[1:1]: 2880×2880
[Quality] (Calitate)
[Shutter Type] (Tip obturator)
[Rec Format] (Format înregistrare)*
[Rec Quality] (Calitate înregistrare)*
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)*
[ESHTR]
[MP4]
[4K/100M/30p]
[ON] (Activare)
* Setările din meniul [Motion Picture] (Imagine video) nu se aplică fișierelor rafală 4K înregistrate cu
funcția 4K Photo (Foto 4K).
• Următoarele limitări se aplică funcțiilor de înregistrare indicate mai jos.
([4K Burst]) (Rafală 4K)/
([4K Burst(S/S)])
(Rafală 4K(S/S))
Comutare program
Compensare expunere
Timp de expunere
[Min. Shtr Speed]
(Timp de expunere maxim)
([4K Pre-Burst])
(Pre-rafală 4K)
Dezactivat
-3 EV - 3 EV
1/30 -1/16000
1/1000 -1/30
[AFS/AFF/AFC] ([AFF])
Dezactivat
[AF Mode]
(Mod de focalizare automată)
[MF Assist]
(Asistare la focalizare manuală)
Balans de alb
Dezactivat

Dezactivat
Dezactivat
Sensibilitate ISO
Bliț
[AUTO], de la [80] la [3200]
Dezactivat
Înregistrare cu încadrare
Dezactivat
• Următoarele elemente de meniu sunt dezactivate:
[Intelligent Auto]
(Modul auto inteligent)
[Creative Control]
(Control creativ)
[Rec]
(Înregistrare)
[Custom]
(Personalizare)
[Setup]
(Configurare)
128
[iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied), [iHDR]
[Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru)
[Picture Size] (Rezoluție imagine), [Quality] (Calitate), [Flash Adjust.]
(Reglare bliț), [Shutter Type] (Tip declanșator), [Bracket] (Încadrare), [HDR]
[Rec Area] (Zonă înregistrare), [Face Recog.] (Recunoaștere față),
[Profile Setup] (Configurare profil)
[Economy] (Economisire energie) (Doar
([4K Pre-Burst]) ((Pre-rafală 4K))),
[Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor), [LVF Display Speed]
(Viteza de afișare LVF)
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Înregistrare cu funcția 4K Photo (Foto 4K) și selectarea fotografiilor pentru salvare
• Înregistrarea se oprește când durata de înregistrare continuă depășește 15 de minute.
•
•
•
•
•
•
129
La utilizarea unui card de memorie SDHC, fișierele sunt divizate în fișiere de imagini mai mici pentru
a putea fi înregistrate și redate când dimensiunea fișierelor depășește 4 GB.
(Puteți continua înregistrarea imaginilor fără întrerupere.)
Dacă utilizați un card de memorie SDXC, puteți înregistra imagini într-un singur fișier chiar dacă
imaginea este mai mare de 4 GB.
Când înregistrați, unghiul de vizualizare se îngustează.
(Cu excepția cazului în care înregistrați cu [4K Burst (Rafală 4K) (Unghi larg)])
Sunt efectuate următoarele modificări atunci când înregistrați fotografii 4K:
• [Destination] (Destinație) din [Travel Date] (Data călătoriei) nu poate fi înregistrată.
• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) în [Filter Settings] (Setări filtru)
nu este disponibilă.
• Nu este posibilă utilizarea ieșirii HDMI.
Când înregistrați utilizând funcția
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), Zoom gradual nu
funcționează.
Scene Detection (Detectare scenă) din modul Intelligent Auto (Automat inteligent) funcționează în
același mod cu înregistrarea imaginilor video.
Funcția 4K Photo (Foto 4K) este dezactivată când utilizați următoarele setări:
• [Clear in Backlight] (Claritate în fundal), [Glistening Water] (Apă strălucitoare),
[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn
senin), [Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Miniature Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea),
[Sunshine] (Soare) (Mod Creative Control - Control creativ)
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
Pentru a selecta și salva imagini din fișierele rafală 4K pe un PC, folosiți software-ul
„PHOTOfunSTUDIO”.
Vă rugăm să țineți cont de faptul că nu puteți edita un fișier rafală 4K sub forma unei imagini video.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare
([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Mod de înregistrare:
Puteți înregistra imagini în rafală 4K în timp ce modificați punctul de focalizare și apoi puteți selecta
un punct de focalizare după înregistrare. Această funcție este ideală pentru subiecții statici.
Înregistrare rafală 4K cu
comutare automată a focalizării
Atingeți punctul de focalizare dorit
Imaginea realizată are punctul
de focalizare dorit
• Pentru a înregistra imagini, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
• Vă recomandăm să utilizați un trepied pentru a efectua [Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie).
Înregistrarea cu [Post Focus] (Post-focalizare)
1
2
Apăsați butonul
Apăsați ◄► pentru a selecta [ON] (Activare) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Ⓐ Pictograma [Post Focus] (Post-focalizare)
• De asemenea, puteți seta funcția la [ON] (Activare) apăsând butonul
(▼),
atingând ◄► pentru a selecta o pictogramă [Post Focus] (Post-focalizare)
3
Stabiliți compoziția și apăsați pe jumătate
butonul declanșator
• Focalizarea automată se activează și detectează automat
punctul de focalizare pe ecran. (În timp ce butonul declanșator
este apăsat pe jumătate, pot fi observate trepidații.)
• Dacă nu există un punct de focalizare pe ecran, indicatorul
de focalizare
luminează intermitent și nu puteți înregistra.
De la apăsarea pe jumătate a butonului declanșator până la finalizarea înregistrării
• Nu modificați distanța față de subiect sau compoziția.
130
.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
4
Apăsați complet butonul declanșator
pentru a porni înregistrarea
Ⓑ Bara care indică progresul înregistrării
• Punctul de focalizare se modifică automat în timpul
înregistrării. Când bara care indică progresul înregistrării
dispare, înregistrarea se oprește automat.
• Datele sunt salvate ca o singură imagine în format MP4.
• Dacă este setată revizualizarea automată, va apărea
automat un ecran care vă permite să selectați punctul
de focalizare. (→132)
 Anularea funcției [Post Focus] (Post-focalizare)
Selectați [OFF] (Dezactivare) în pasul 2.
• Operația poate fi anulată apăsând butonul
(O singură imagine) sau
() și apoi selectând
([Single])
.
Despre temperatura camerei
Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă înregistrarea utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare) este efectuată continuu, este posibil să se afișeze
, iar
înregistrarea se poate întrerupe la jumătate. Așteptați până la răcirea camerei.
131
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Selectați punctul de focalizare și salvați imaginea
([Post Focus]) (Post-focalizare)
1
Pe ecranul de redare, selectați imaginea
apăsând pictograma
și apăsați ▲
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
2
Atingeți punctul de focalizare
• Dacă nu există imagini cu focalizarea pe punctul selectat,
va fi afișat un cadru roșu, iar imaginile nu vor fi salvate.
• Marginea ecranului nu poate fi selectată.
Funcționare
Operație tactilă
▲▼◄►
Atingere
Descriere
Selectează punctul de focalizare
• Nu poate fi efectuată nicio selecție în timp ce afișajul
este mărit.
Mărește afișajul
Reduce afișajul (cât timp afișajul este mărit)
[Fn1]
Comută la operația [Focus Stacking] (Combinare imagini
focalizate diferit într-o singură fotografie) (→133)
[Fn2]
Porțiunile focalizate sunt evidențiate în culori. ([Peaking]) (Maxim)
• Comută în ordinea
(Dezactivare) →
([LOW]) (Slabă) →
([HIGH]) (Ridicată).
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Salvează imaginea
• Puteți efectua reglaje fine ale focalizării deplasând bara
de glisare cât timp afișajul este mărit.
(Aceeași operație poate fi efectuată atingând ◄►.)
3
132
Atingeți
pentru a salva imaginea
• Imaginea selectată va fi salvată ca un nou fișier separat în format JPEG.
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Selectați domeniul de focalizare pentru a combina și crea o singură
imagine ([Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
Apropiat
1
2
Depărtat
Focalizare
Atingeți
pe ecran la pasul 2 din „Selectați punctul de focalizare
și salvați imaginea ([Post Focus]) (Post-focalizare)” (→132)
• Aceeași operație poate fi efectuată apăsând butonul [Fn1].
Alegeți o metodă de combinare și atingeți-o
[Auto Merging]
(Îmbinare
automată)
Selectarea automată a imaginilor adecvate pentru combinare și combinarea
acestora într-o singură fotografie.
• Alegeți acordând prioritate fotografiilor al căror punct de focalizare se află aproape.
• Combinați imaginile focalizate diferit într-o singură fotografie și salvați fotografia.
[Range Merging]
(Îmbinare gamă)
Combinați imaginile cu poziția de focalizare selectată într-o singură fotografie.
(La selectarea [Range Merging] (Îmbinare gamă))
3
Atingeți punctul de focalizare
• Selectați pozițiile în două sau mai multe puncte.
• Vor fi selectate punctele de focalizare între cele două
poziții selectate.
• Pozițiile care nu pot fi selectate sau care ar care ar crea
un efect nenatural vor fi estompate.
• Atingeți o poziție din nou pentru a o deselecta.
• Dacă glisați ecranul, puteți continua selectarea pozițiilor.
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
▲▼◄►
Atingere
[Fn2]
[DISP.]
(Afișare)
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
133
[Set/Cancel]
(Setare/Anulare)
[All] (Toate)
[Reset]
(Resetare)
Selectează poziția
Setează/șterge poziția
Selectează toate pozițiile
(înainte de selectarea poziției)
Deselect All (Deselectare toate)
(după selectarea poziției)
Combină și salvează imaginea
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Reglarea focalizării după înregistrare ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
4
Atingeți
pentru a combina și salva fotografia
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG cu informații despre înregistrare (informații Exif)
din imaginea cu cea mai apropiată poziție, inclusiv cu informații privind timpul de expunere,
diafragma și sensibilitatea ISO.
Note cu privire la ([Post Focus] (Post-focalizare)/[Focus Stacking]
(Combinare imagini focalizate diferit într-o singură fotografie))
 Configurarea camerei pentru înregistrare în [Post Focus] (Post-focalizare)
• Întrucât înregistrarea este efectuată la aceeași calitate a imaginii cu cea a fotografiilor 4K, se
aplică anumite limitări funcțiilor de înregistrare și setărilor de meniu. Pentru detalii, consultați
„Configurarea camerei pentru funcția 4K Photo (Foto 4K)” (→128).
• În afară de limitările privind funcția 4K Photo (Foto 4K), următoarele limitări se aplică înregistrării
utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare):
− [AF Mode] (Modul AF) și [AFS/AFF/AFC] nu poate fi setat.
− Manual Focus (Focalizare manuală) nu poate fi utilizată.
− Următoarele elemente din meniul [Custom] (Personalizare) nu pot fi setate:
− [Shutter AF] (Focalizare automată cu declanșator)
− Nu pot fi înregistrate imagini video.
− [Digital Zoom] (Zoom digital) nu este disponibilă.
• În timpul înregistrării, unghiul de vizualizare se va îngusta.
• Funcția [Post Focus] (Post-focalizare) este dezactivată când utilizați următoarele setări:
• [Clear in Backlight] (Claritate în fundal), [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Artistic Nightscape]
•
•
•
•
134
(Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără trepied), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin), [Soft Image of a
Flower] (Imagine fină a unei flori) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Miniature Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea),
[Sunshine] (Soare) (Mod Creative Control - Control creativ)
• În modul Self Shot (Autoportret)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
La selectarea focalizării și salvarea imaginilor, nu puteți selecta și salva imaginea de pe ecranul
televizorului chiar dacă această cameră este conectată la televizor cu un cablu micro HDMI.
În următoarele cazuri, este posibil ca [Focus Stacking] (Combinare imagini focalizate diferit într-o
singură fotografie) să producă o imagine cu un aspect nenatural:
• Dacă subiectul se află în mișcare
• Dacă există diferențe mari de distanță față de subiect
• Dacă neclaritatea este semnificativă (înregistrarea cu o valoare mai mare a diafragmei ar putea
face imaginea să aibă un aspect mai puțin nenatural)
În timpul combinării imaginii focalizate diferit într-o singură fotografie, este aplicată compensarea
automată pentru abaterile între imagini cauzate de vibrațiile camerei. În astfel de cazuri, unghiul de
vizualizare se va îngusta ușor în momentul combinării imaginilor focalizate diferit într-o sigură fotografie.
Doar imaginile realizate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare) pe această cameră sunt
adecvate pentru aplicarea funcției [Focus Stacking] (Combinare imagini focalizate diferit într-o
singură fotografie).
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor cu temporizatorul
Mod de înregistrare:
 Setarea de operare a temporizatorului
 Selectați [Self Timer] (Temporizator) și apăsați ▲ în pasul 2 (→116)
 Selectați setarea de operare a temporizatorului cu ◄► și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Declanșatorul este activat după 10 secunde.
Declanșatorul este activat după 10 secunde și sunt realizate trei imagini la intervale
de aproximativ 2 secunde.
Declanșatorul este activat după 2 secunde. Acesta este util, de asemenea, pentru
a preveni apariția vibrațiilor cauzate de apăsarea butonului declanșator.
 Pentru a anula funcția de temporizator
Apăsați butonul
•
•
•
•
() și apoi selectați
([Single] (Individual)) sau
După ce indicatorul temporizatorului iluminează intermitent, înregistrarea începe.
Focalizarea și expunerea vor fi setate când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
Vă recomandăm să utilizați un trepied.
Nu se poate seta la
în următoarele cazuri:
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) din [Filter Settings]
(Setări filtru) este setată la [ON] (Activare)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În modul Self Shot (Autoportret) (Când realizați fotografii în modul Self Shot (Autoportret),
puteți seta temporizatorul în [Countdown] (Numărătoare inversă) (→59))
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
135
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea automată a imaginilor la intervale
stabilite [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
Mod de înregistrare:
Puteți preseta date precum ora de începere a înregistrării și timpul scurs pentru a realiza fotografii
automat. Această setare este convenabilă pentru realizarea imaginilor la intervale constante pentru
scene peisaj, respectarea modificărilor graduale în cazul animalelor/plantelor și alte aplicații.
Imaginile sunt înregistrate ca set de imagini de grup.
• Finalizați în avans setările pentru dată și oră. (→29)
1
Setați meniul
→
[Rec] (Înregistrare) → [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
[Shooting Interval Setting]
(Setare Interval de
înregistrare)
[ON]
Setează intervalul de timp de la începerea înregistrării
(Activare): până la începerea următoarei înregistrări.
[OFF]
După înregistrare, următoarea înregistrare este începută
(Dezactivare): fără interval.
[Start Time]
[Now] (Acum)
Începe înregistrarea prin apăsarea completă a
(Ora de pornire)
butonului declanșator.
[Start Time Set]
Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore
(Setare oră de pornire) 59 de minute în avans.
 Apăsați ◄► pentru a selecta elementul
(oră și/sau minut) și apăsați ▲▼ pentru
a seta ora de început, apoi apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Image Count] (Nr. imagini) / ◄►: Selectați elementul (cifra)
[Shooting Interval] (Interval ▲▼: Setare
de înregistrare)*1
[MENU/SET] (Meniu/Setare): Set (Setare)
*1 Poate fi setat doar atunci când [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare) este
setată la [ON] (Activare).
• Ora de finalizare a înregistrării estimată este afișată pe ecranul de setări. (Când [Shooting Interval
Setting] (Setare Interval de înregistrare) este setată la [OFF] (Dezactivare), ora de finalizare a
înregistrării este afișată numai când modul focalizare este setat la [MF] în modul AE cu prioritatea
declanșatorului sau în modul Expunere manuală.)
• Camera nu va putea înregistra utilizând intervalul presetat și numărul de imagini de înregistrat sau
este posibil să nu termine de înregistrat la ora estimată de finalizare a înregistrării, în anumite
condiții de înregistrare.
2
136
Apăsați ▲ pentru a selecta [Start] și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite ([Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs))
3
Focalizați subiectul și realizați fotografia
• Înregistrarea începe prin apăsarea completă a butonului declanșator.
• În timpul stării de standby a înregistrării, alimentarea se va opri automat dacă nu este
efectuată nicio operație pentru un interval presetat. Înregistrarea [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) va continua chiar dacă opriți camera, aceasta pornind automat la
ora de pornire a înregistrării setată. Dacă doriți să porniți camera manual, apăsați pe
jumătate butonul declanșator.
• Operații în timpul modului standby pentru înregistrare (Camera este pornită)
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
Afișează un ecran de selectare care vă permite să
întrerupeți temporar sau să opriți înregistrarea.
[Fn1]*2
4
5
Afișează un ecran de selectare care vă permite să
reluați sau să opriți înregistrarea (în timpul pauzei)
*2 Când înregistrați imagini setând [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare) la
[OFF] (Dezactivat), puteți apăsa pe [Fn1] chiar și pe durata înregistrării. După terminarea
înregistrării (expunerii) unei imagini realizate în momentul în care ați apăsat [Fn1], se afișează
un ecran de selectare.
*3 Când înregistrați imagini setând [Shooting Interval Setting] (Setare Interval de înregistrare) la
[OFF] (Dezactivat), nu puteți efectua operația tactilă.
Selectați metoda pentru crearea unei imagini video
• [Rec Format] (Format înregistrare): [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Setează calitatea imaginilor video.
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
Setează numărul de cadre pe secundă. Cu cât valoarea este mai
mare, cu atât imaginea video va fi mai uniformă.
[Sequence]
(Secvență)
[NORMAL]: Îmbină imaginile statice în secvența de înregistrare.
[REVERSE] (Invers): Îmbină imaginile statice în ordine inversă
a înregistrării.
Apăsați ▲ pentru a selecta [OK], apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Puteți crea o imagine video cu ajutorul [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
din meniul [Playback] (Redare).
137
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea automată a imaginilor la intervale stabilite ([Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs))
• Această funcție nu este destinată sistemelor specifice aplicației (camere de monitorizare).
• Când utilizați zoom-ul, camera se poate înclina la extinderea obiectivului. Asigurați-vă că fixați
•
•
•
•
•
138
camera cu ajutorul unui trepied sau prin alte metode.
[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) este întreruptă în următoarele cazuri:
• Când capacitatea rămasă a acumulatorului se termină
• Oprirea camerei
Dacă numărul setat al imaginilor nu a fost încă realizat, puteți reporni operația oprind camera în
stare de pauză, înlocuind acumulatorul sau cardul și apoi pornind din nou camera. (Țineți cont,
totuși, de faptul că imaginile înregistrate după repornirea operației sunt salvate ca un set separat
de imagini de grup.)
Recomandăm utilizarea focalizării automate pentru înregistrarea cu timp scurs în cazurile în care
este setat un [Shooting Interval] (Interval de înregistrare) la o valoare mai lungă, iar camera se va
opri automat între înregistrări.
Când realizați imagini video la o rezoluție a calității imaginii de [4K], timpii de înregistrare sunt limitați
la 29 de minute și 59 de secunde.
Când utilizați un card de memorie SDHC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune de fișier care
depășește 4 GB. Când utilizați un card de memorie SDXC, puteți crea imagini video cu o dimensiune
de fișier care depășește 4 GB.
Nu veți putea realiza o imagine video cu o rezoluție a calității imaginii [FHD] sau [HD] dacă
timpul de înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde sau dacă dimensiunea fișierului
depășește 4 GB.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• În modul Self Shot (Autoportret)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Crearea de animații cadru cu cadru
[Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
Mod de înregistrare:
Puteți îmbina imagini statice pentru a crea o animație. Imaginile sunt înregistrate ca set de imagini
de grup.
• Finalizați în avans setările pentru dată și oră. (→29)
1
Setați meniul
→
2
3
4
5
[Rec] (Înregistrare) → [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
[Auto Shooting]
(Înregistrare automată)
[ON] (Activare): Realizează imaginile automat, la un interval de
înregistrare setat.
[OFF] (Dezactivare): Realizați imagini manual, câte un cadru o dată.
[Shooting Interval]
(Interval de înregistrare)
(Doar când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este setat la
[ON] (Activare))
Setați intervalul utilizat pentru [Auto Shooting] (Înregistrare automată).
Apăsați ▲ pentru a selecta [Start] și apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Apăsați ▲ pentru a selecta [NEW] (Nou)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Focalizați subiectul și realizați fotografia
Deplasați subiectul pentru a decide compoziția
imaginii. (repetare)
• Se pot înregistra până la 9.999 de cadre.
• Repetați înregistrarea imaginilor statice în același mod.
• Când opriți camera în timpul înregistrării, se va afișa un mesaj de repornire a înregistrării
atunci când porniți camera.
Pentru a crea eficient animație cadru cu cadru
• Sunt afișate până la două imagini înregistrate anterior pe ecranul de înregistrare.
Consultați acest ecran ca ghid pentru determinarea cantității de mișcare necesare.
(Redare) pentru a verifica imaginile înregistrate. Apăsați butonul
pentru a șterge imaginile care nu mai sunt necesare. Pentru a reveni la ecranul de
înregistrare, apăsați butonul
(Playback) (Redare)) din nou.
• Puteți apăsa butonul
139
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Crearea de animații cadru cu cadru [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
6
Atingeți
pentru a finaliza înregistrarea
• De asemenea, puteți finaliza înregistrarea selectând
[Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
din meniul [Rec] (Înregistrare) și apăsând apoi
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) este
setată la [ON] (Activare), selectați [End] (Finalizare)
pe ecranul de confirmare. (Dacă selectați [Pause]
(Pauză), apăsați complet butonul declanșator pentru
a relua înregistrarea.)
7
8
Selectați o metodă de creare a animației cadru cu cadru
• [Rec Format] (Format înregistrare): [MP4]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Setează calitatea imaginilor video.
[Frame Rate]
(Rată de cadre)
Setează numărul de cadre pe secundă. Cu cât valoarea este mai mare,
cu atât imaginea video va fi mai uniformă.
[Sequence]
(Secvență)
[NORMAL]: Îmbină imaginile statice în secvența de înregistrare.
[REVERSE] (Invers): Îmbină imaginile statice în ordine inversă a înregistrării.
Apăsați ▲ pentru a selecta [OK], apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• De asemenea, puteți crea o animație cadru cu cadru utilizând [Stop Motion Video]
(Imagine video cadru cu cadru) în meniul [Playback] (Redare).
 Adăugarea de imagini la grupul de animație cadru cu cadru deja înregistrat
Dacă selectați [Additional] (Suplimentar) la pasul 3, se afișează imagini de grup înregistrate cu
[Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru). Selectați un set de imagini de grup și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare). Apoi, selectați [YES] (Da) pe ecranul de confirmare.
140
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Crearea de animații cadru cu cadru [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
• [Auto Shooting] (Înregistrare automată) nu se poate efectua conform intervalului înregistrat,
•
•
•
•
•
141
deoarece înregistrarea ar putea dura mai mult în anumite condiții, precum atunci când înregistrați
imagini cu bliț.
Când realizați imagini video la o rezoluție a calității imaginii de [4K], timpii de înregistrare sunt limitați
la 29 de minute și 59 de secunde.
Când utilizați un card de memorie SDHC, nu puteți crea imagini video cu o dimensiune de fișier care
depășește 4 GB. Când utilizați un card de memorie SDXC, puteți crea imagini video cu o dimensiune
de fișier care depășește 4 GB.
Nu veți putea realiza o imagine video cu o rezoluție a calității imaginii [FHD] sau [HD] dacă timpul
de înregistrare depășește 29 de minute și 59 de secunde sau dacă dimensiunea fișierului
depășește 4 GB.
Nu puteți selecta doar o singură imagine înregistrată utilizând [Additional] (Suplimentar).
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În modul Self Shot (Autoportret)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
[Auto Shooting] (Fotografiere automată) din [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
nu poate fi utilizată în următorul caz:
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării
(Înregistrare cu încadrare)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza mai multe fotografii în timpul ajustării automate a unei setări apăsând butonul declanșator.
1
Setați meniul
→
[Rec] (Înregistrare) → Bracket] (Încadrare) → [Bracket Type]
(Tip încadrare)
(Exposure Bracket)
(Încadrare expunere)
(White Balance Bracket)
(Încadrare balans de alb)
2
Apăsați butonul declanșator pentru a efectua înregistrarea în timp
ce ajustați expunerea. (→143)
Apăsați butonul declanșator o singură dată pentru a realiza automat
trei fotografii cu diferite setări ale balansului de alb. (→115)
Apăsați ▼ pentru a selecta [More settings] (Mai multe setări) și apoi
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Pentru informații despre [More Settings] (Mai multe setări), consultați pagina care descrie
fiecare funcție.
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a părăsi meniul.
3
Focalizați subiectul și realizați fotografia
• Când selectați încadrarea expunerii, afișajul încadrării luminează intermitent până când sunt
realizate toate fotografiile pe care le-ați setat. Dacă modificați setările de încadrare sau opriți
camera înainte ca toate imaginile pe care le-ați setat să fie realizate, camera repornește
înregistrarea de la prima imagine.
 Pentru a anula [Bracket] (Încadrare)
Selectați [OFF] (Dezactivare) în pasul 1.
• Înregistrarea cu încadrare este dezactivată în următoarele cazuri.
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld
•
•
•
•
•
•
•
•
142
Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)
(Scene Guide Mode) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
[Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat), [Miniature
Effect] (Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]
(Soare) (Mod Creative Control - Control creativ)
În modul Self Shot (Autoportret)
Când înregistrați utilizând blițul (cu excepția încadrării balansului de alb)
Când înregistrați imagini video
Când înregistrați fotografii 4K
Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
Setări pentru 4K Photo (Foto 4K) și pentru acționare
Realizarea fotografiilor în timpul ajustării automate a unei setări (Înregistrare cu încadrare)
Încadrare expunere
 Despre [More settings] (Mai multe setări) (pasul 2 în (→142))
Setează numărul de imagini care pot fi realizate și intervalul de
compensare a expunerii.
(Realizează trei fotografii la un interval cuprins
[Step] (Pas)
între 1/3 EV) la
(Realizează șapte fotografii la un interval de 1 EV)
[Sequence] (Secvență)
Setează ordinea în care sunt realizate fotografiile.
Realizează o fotografie de fiecare dată când apăsați
[Single Shot Setting]
butonul declanșator.
(Setarea unei singure
Realizează toate fotografiile setate care urmează a fi
fotografii)*
realizate când apăsați butonul declanșator o singură dată.
* Nu este disponibilă pentru înregistrarea în rafală. Când utilizați înregistrarea în rafală, dacă țineți
apăsat butonul declanșator, înregistrarea va fi efectuată continuu până când se realizează un
număr specificat de fotografii.
[Step] (Pas):
, [Sequence] (Secvență): [0/–/+]
Prima imagine
A 2-a imagine
A 3-a imagine
±0 EV
-1/3 EV
+1/3 EV
• Când se realizează fotografii folosind funcția de încadrare a expunerii după setarea valorii de
compensare a expunerii, imaginile realizate se bazează pe valoarea de compensare a expunerii
selectată.
143
Stabilizator, zoom și bliț
Corectarea vibrațiilor
Mod de înregistrare:
Detectează și previne automat vibrațiile.
→
[Rec] (Înregistrare) /
(Stabilizator)
[Motion Picture] (Imagine video) → [Stabilizer]
Corectează vibrațiile verticale și orizontale.
(Normal)
(Panning) (Panoramare)
[OFF] (Dezactivare)
Corectează vibrațiile verticale. Această setare este ideală pentru
panoramare (tehnică de înregistrare a unui subiect prin corelarea
mișcării camerei cu mișcarea unui subiect care se deplasează într-o
anumită direcție).
Funcția [Stabilizer] (Stabilizator) nu funcționează.
Pentru a preveni vibrațiile
Dacă este afișat un avertisment privind vibrațiile, utilizați [Stabilizer]
(Stabilizator), un trepied, [Self Timer] (Temporizator).
• Utilizarea unui timp de expunere mai mare pentru declanșator poate
cauza neclarități de mișcare. Timpul de expunere va fi mai mare, în
special în următoarele cazuri. Țineți camera nemișcată din momentul
în care ați apăsat pe declanșator până la apariția imaginii pe ecran.
• [Slow Sync.] (Sincronizare lentă)
• [Slow Sync./Red-Eye] (Sincronizare lentă/Reducere efect de ochi roșii)
• [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer nocturn rece), [Warm Glowing
Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic),
[Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)
(Mod Ghid scenă)
144
Stabilizator, zoom și bliț
Corectarea vibrațiilor
• Când folosiți un trepied, vă recomandăm să setați [Stabilizer] (Stabilizator) la [OFF] (Dezactivare).
• [Stabilizer] (Stabilizator) nu se poate utiliza selectând
(Normal) în modul Panorama Shot
•
•
•
•
•
•
145
(Înregistrare panoramică).
În următoarele situații, [Stabilizer] (Stabilizator) va fi comutat la
(Normal), chiar dacă este
setat la
(Panning) (Panoramare):
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
[Stabilizer] (Stabilizator) nu poate fi utilizat în timpul înregistrării cu [High Speed Video] (Video de
înaltă viteză).
Când funcția de stabilizare a imaginii hibride pe 5 axe funcționează automat în timpul înregistrării
imaginilor video. Acest lucru reduce vibrațiile imaginii când se înregistrează imagini video în timpul
transfocării sau mersului, etc.
• Domeniul de înregistrare se poate îngusta mai mult.
Funcția de stabilizare a imaginii hibride pe 5 axe nu este disponibilă în următoarele cazuri.
• Când este utilizat zoom-ul digital
• Când înregistrați imagini video cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare) setată la [4K/100M/30p]
sau [4K/100M/25p]
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Cazurile în care funcția de stabilizare se poate dovedi ineficientă:
• Când nivelul vibrațiilor este mare
• Când grosismentul de zoom este ridicat (de asemenea, în domeniul de zoom digital)
• Când realizați fotografii în timp ce urmăriți un subiect în mișcare
• Când timpul de expunere crește, pentru realizarea fotografiilor în interior sau în locuri
întunecate
Efectul de panoramare selectând
este mai dificil de obținut în următoarele cazuri:
• Zile de vară însorite sau alte locații luminoase
• Atunci când timpul de expunere este mai mic decât a 1/100 dintr-o secundă
• Când mișcarea unui subiect este lentă și viteza cu care camera este mișcată este prea lentă
(nu se va putea obține un fundal estompat frumos)
• Când camera nu urmărește adecvat mișcarea subiectului
Stabilizator, zoom și bliț
Utilizarea funcției de zoom
Pentru detalii privind operațiile de zoom și funcția Asistare la compunere cu zoom,
consultați (→34, 35).
Tipurile de zoom și utilizarea acestora
Zoom optic
Puteți mări fără a deteriora calitatea imaginii.
Grosisment maxim: 30x
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• Când înregistrați cu [Macro Zoom] (Zoom macro)
Zoom-ul optic suplimentar
Această funcție operează când rezoluții de imagine cu
au fost selectate în [Picture Size]
(Rezoluție imagine).
Zoom-ul optic suplimentar vă permite să măriți utilizând un raport de zoom mai ridicat decât în cazul
utilizării funcției de zoom optic, fără a reduce calitatea imaginii. Acest raport de zoom maxim variază
în funcție de rezoluția imaginii.
Grosisment maxim: 59.2x (Incluzând raportul de zoom optic.)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Creative Video (Video creativ)
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie) (Mod Creative Control (Control creativ))
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setată la [ON]
(Activare)
• Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
•
•
•
•
146
Când [Quality] (Calitate) este setată la
Când [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este setată la
Când înregistrați cu [Macro Zoom] (Zoom macro)
În timpul înregistrării imaginilor video
Stabilizator, zoom și bliț
Utilizarea funcției de zoom
[i.Zoom] (Zoom inteligent)
Puteți utiliza tehnologia de rezoluție inteligentă a camerei pentru a crește raportul de zoom de 2x față
de raportul de zoom original pentru deteriorarea limitată a calității imaginii.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine video) →
[i.Zoom] (Zoom inteligent)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Când [Picture Size] (Rezoluție imagine) este setată la [S], raportul de zoom poate fi crescut cu până
la 1,5x față de raportul de zoom original.
• [i.Zoom] (Zoom inteligent) va funcționa automat în modul Intelligent Auto (Automat inteligent) sau în
modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie)
(Mod Creative Control) (Control creativ)
• Când înregistrați cu [Macro Zoom] (Zoom macro)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setată la [ON]
(Activare)
• Când [iHDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
147
,
sau
Stabilizator, zoom și bliț
Utilizarea funcției de zoom
[Digital Zoom] (Zoom digital)
Mod de înregistrare:
Puteți mări până la 4x grosismentul de zoom original. Când [Digital Zoom] (Zoom digital) se utilizează
simultan cu [i.Zoom] (Zoom inteligent), puteți crește doar raportul de zoom combinat până la 4x. (TZ95)
Puteți mări până la 2x grosismentul de zoom original când [i.Zoom] (Zoom inteligent) este setat la
[OFF] (Dezactivare).
Când [i.Zoom] (Zoom inteligent) este setat la [ON] (Activare), [Digital Zoom] (Zoom digital) este anulat.
(TZ96/TZ97)
Rețineți faptul că folosind funcția Digital Zoom (Zoom digital), mărirea va reduce calitatea imaginii.
→
[Rec] (Înregistrare) /
(Zoom digital)
[Motion Picture] (Imagine video) → Digital Zoom]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• La utilizarea [Digital Zoom] (Zoom digital), vă recomandăm utilizarea unui trepied și a unui
temporizator (→135) pentru realizarea fotografiilor.
• În domeniul transfocării digitale, zona de focalizare automată este afișată în centru, de
dimensiune mai mare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare monitor) este setată la [ECO 30fps]
(setare în momentul achiziționării)
• • Când [LVF Display Speed] (Viteza de afișare LVF) este setată la [30fps]
• • [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
• • [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere
jucărie), [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control - Control creativ)
• • Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• • Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
Ilustrația este un exemplu privind utilizarea funcției de zoom optic, [i.Zoom] (Zoom inteligent) și
[Digital Zoom] (Zoom digital) în modul Programme AE (Programare expunere automată). (TZ95)
Ⓐ Domeniu de focalizare
Ⓑ Domeniu de zoom optic
Ⓒ Domeniu i.Zoom (Zoom inteligent)
Ⓓ Domeniu de zoom digital
Ⓔ Poziție de zoom curentă (Lungimea focală este aceeași ca în cazul unui film de 35 mm)
148
Stabilizator, zoom și bliț
Utilizarea funcției de zoom
Utilizarea transfocării prin efectuarea operațiilor tactile
(Zoom tactil)
1
2
3
Atingeți
Atingeți
• Este afișată bara glisantă.
Efectuați operații de zoom
prin tragerea barei glisante
• Viteza de zoom variază în funcție de poziția atinsă.
Transfocare lentă
Transfocare rapidă
• Atingeți din nou
pentru a încheia operațiile de zoom tactil.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În modul Self Shot (Autoportret)
149
Stabilizator, zoom și bliț
Realizarea fotografiilor cu bliț
Schimbarea modului Bliț
Mod de înregistrare:
Setați blițul în conformitate cu imaginea care urmează să fie înregistrată.
1
Apăsați butonul
(►)
[Auto] (Automat)
Auto*
[Auto/Red-Eye]
(Automat/Reducere efect
de ochi roșii)
[Forced Flash On]
(Activare forțată bliț)
[Forced On/Red-Eye]
(Activare forțată/Reducere
efect de ochi roșii)
[Slow Sync.]
(Sincronizare lentă)
[Slow Sync./Red-Eye]
(Sincronizare lentă/
Reducere efect de ochi roșii)
[Forced Flash Off]
(Dezactivare forțată bliț)
Blițul este activat automat când condițiile de înregistrare
necesită acest lucru.
Blițul se declanșează automat pentru controlul efectului de
ochi roșii, în funcție de condițiile de înregistrare.
• Utilizați această funcție când realizați fotografii ale
unor persoane în condiții de iluminare slabă.
Blițul este activat de fiecare dată, indiferent de condițiile
de înregistrare.
• Utilizați acest mod când subiectul este luminat
din spate sau sub lumină fluorescentă.
Realizați imagini mai luminoase, precum imagini ale unor
subiecte pe un peisaj nocturn mărind timpul de expunere
atunci când declanșați un bliț.
• Ideal pentru realizarea unor imagini cu persoane
pe un peisaj nocturn.
• Utilizarea unui timp de expunere mai mare poate cauza
neclarități de mișcare. Vă recomandăm să utilizați un
trepied.
Blițul nu este activat, indiferent de condițiile de înregistrare.
• Utilizați această funcție când realizați fotografii în
locuri în care nu este permisă utilizarea blițului.
* Această opțiune poate fi setată numai când modul Intelligent Auto (Automat inteligent)
(
sau
). Pictograma se modifică în funcție de tipul subiectului și luminozitate.
Blițul este activat de două ori. Intervalul dintre primul și cel de-al doilea bliț este mai mare
atunci când sunt setate
,
sau
. Subiectul nu trebuie să se miște până la
a doua activare a blițului.
• Rezultatele funcției de reducere a efectului de ochi roșii variază în funcție de subiect și sunt afectate
de factori precum distanța față de subiect, dacă subiectul privește spre cameră în timpul emiterii
blițului preliminar etc. În unele cazuri, rezultatul reducerii efectului de ochi roșii poate fi neglijabil.
150
Stabilizator, zoom și bliț
Setarea funcțiilor cu bliț
 Setările de bliț disponibile în funcție de modul de înregistrare
(○: Disponibil, –: Indisponibil)
Mod de înregistrare*1
P
Mod Programme AE (Programare expunere automată)
A
Mod Aperture-Priority AE
(Prioritate diafragmă la expunere automată)
S
Mod Shutter-Priority AE
(Prioritate declanșator la expunere automată)
M
Mod Manual Exposure (Expunere manuală)
○
○
○
○
○
○
○
–
–
○
[Clear Portrait] (Portret clar)
○
●*4
–
–
○
[Silky Skin] (Piele catifelată)
○
●*
–
–
○
●*
-
–
–
○
[Sweet Child’s Face] (Față delicată de copil)
○
●*
–
–
○
[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)
-
–
–
●
○
[Clear in Backlight] (Claritate în fundal)
Mod Scene
Guide
(Ghid scenă)
(●: Setări
implicite)
2
4
4
[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori)
●*
–
–
–
○
[Appetizing Food] (Mâncare apetisantă)
●*
–
–
–
○
[Cute Dessert] (Desert drăguț)
●*
–
–
–
○
[Freeze Animal Motion] (Fixare animal în mișcare)
●*
–
–
–
○
[Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară)
●*
–
–
–
○
[Monochrome] (Monocrom)
●*
○
○
○
○
3
3
3
3
3
3
*1 Pentru detalii despre setările de bliț în modul Intelligent Auto (Automat inteligent) (
consultați (→54).
2
* Nu poate fi setat la
*3 Setarea implicită este
*4 Setarea implicită este
sau
),
• Blițul este fixat la setarea
(Dezactivare forțată bliț) în următoarele cazuri:
• [Backlit Softness] (Fotografie delicată cu iluminare de fundal), [Relaxing Tone] (Ton relaxant),
[Distinct Scenery] (Peisaj distinct), [Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis), [Romantic Sunset
Glow] (Strălucire apus romantic), [Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii), [Glistening
Water] (Apă strălucitoare), [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer
nocturn rece), [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape]
(Peisaj nocturn artistic), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare), [Handheld Night Shot]
(Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când utilizați declanșatorul electronic
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Silent Mode] (Mod silențios) este setat la [ON] (Activare)
• Când un efect de imagine în [Filter Effect] (Efect filtru) din [Filter Settings] (Setări filtru)
este setat
• Setarea de mod Scene Guide (Ghid scenă) revine la valoarea implicită la fiecare schimbare a scenei.
151
Stabilizator, zoom și bliț
Setarea funcțiilor cu bliț
 Timpi de expunere pentru fiecare mod de bliț
Mod bliț
Timp de expunere (secunde)
Mod bliț
Timp de expunere (secunde)
1 - 1/16000
1/60*1 - 1/2000
4*2 - 1/16000*
*1 Timpul de expunere este setat la 4 secunde în modul Shutter-Priority AE
(Prioritate declanșator la expunere automată) și în modul Manual Exposure (Expunere manuală).
*2 Timpul de expunere este setat la 30 de secunde în modul [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)
(Mod Scene Guide - Ghid scenă).
• În modul Intelligent Auto (Automat inteligent) (
sau
), timpul de expunere se modifică
în funcție de scena detectată.
 Domeniul de bliț disponibil
Marginile imaginilor se pot întuneca ușor dacă utilizați blițul la distanțe scurte fără a utiliza zoom-ul
(aproape de max. Wide). Acest lucru poate fi remediat prin utilizarea unei mici transfocări.
Max. Wide (Unghi larg maxim)
Max. Tele (Tele maxim)
Aprox. 0,6 m - 5,6 m (2,0 ft - 18 ft)
Aprox. 2,0 m - 2,9 m (6,6 ft - 9,5 ft)
• Aceste domenii sunt obținute atunci când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] (Automat)
și [ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată ISO (Fotografie)) este setată
la [AUTO] (Automat).
• Evitați să efectuați următoarele acțiuni întrucât căldura sau lumina ar putea provoca deformarea
sau decolorarea.
• Apropierea blițului de obiecte
• Acoperirea blițului cu mâna când este declanșat
• Încărcarea blițului poate dura dacă acumulatorul este redus sau dacă blițul este utilizat în mod
repetat. Când blițul este încărcat, pictograma de bliț luminează intermitent în roșu și nu puteți
realiza o fotografie chiar dacă apăsați complet butonul declanșator.
152
Stabilizator, zoom și bliț
Setarea funcțiilor cu bliț
Reglarea intensității blițului
Mod de înregistrare:
Reglați intensitatea blițului dacă atunci când utilizați blițul imaginea este prea luminoasă sau prea
întunecată.
→
2
[Rec] (Înregistrare) → [Flash Adjust.] (Reglare bliț)
Apăsați ◄► pentru a seta intensitatea blițului, după care apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Setări: între -2 EV și +2 EV (unitate: 1/3 EV)
Când nu doriți să ajustați intensitatea blițului, selectați [±0 EV].
• Când intensitatea blițului este ajustată, [+] sau [-] se afișează pe pictograma blițului.
153
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Mod de înregistrare:
Puteți înregistra imagini video în format de înaltă definiție compatibil cu standardul AVCHD, precum
și imagini video înregistrate în format MP4. De asemenea, puteți înregistra o imagine video 4K în
format MP4. (→156)
Sunetul va fi înregistrat stereo.
1
Apăsați butonul de imagine video pentru
a începe înregistrarea
Ⓐ Indicator stare de înregistrare
Ⓑ Timp de înregistrare scurs
Ⓒ Timp de înregistrare rămas
• Este posibilă înregistrarea unor imagini video
corespunzătoare fiecărui mod de imagini video.
• Eliberați imediat butonul de imagine video după apăsarea lui.
• În timp ce înregistrați imagini video, indicatorul de stare
2
a înregistrării (roșu) va lumina intermitent.
Apăsați din nou butonul de imagine
video pentru a încheia înregistrarea
• Când înregistrați într-un mediu silențios, sunetul
operării diafragmei, focalizării și al altor operații ar
putea fi înregistrat în imaginile video.
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Operarea focalizării în timpul înregistrării de imagini video
poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă). (→158)
Despre sunetul operațional la finalizarea înregistrării
Dacă sunetul operațional emis de butonul pentru imagini video apăsat pentru a finaliza înregistrarea
vă deranjează, încercați următoarele:
• Înregistrați imaginea video timp de aproximativ trei secunde în plus și apoi divizați ultima parte a
imaginii video utilizând [Video Divide] (Divizare video) (→227) din meniul [Playback] (Redare).
 Înregistrarea imaginilor video în Creative Video Mode (Mod video creativ)
Puteți înregistra o imagine video prin setarea diafragmei, timpului de expunere și sensibilității ISO
utilizând operația tactilă. (→86)
154
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
• Dacă temperatura mediului înconjurător este ridicată sau dacă o imagine video este înregistrată
•
•
•
•
•
•
•
•
continuu, este afișat
, iar înregistrarea se poate întrerupe la jumătate. Așteptați până la
răcirea camerei.
Dacă utilizați funcția de zoom, butoanele sau selectoarele în timpul înregistrării de imagini video,
este posibil să fie înregistrate sunete operaționale.
Dacă funcția de zoom optic suplimentar este utilizată înainte de a apăsa butonul pentru imagini
video, aceste setări vor fi șterse, iar zona înregistrabilă va fi modificată semnificativ.
Dacă raportul dimensional este diferit pentru imaginile statice și imaginile video, unghiul de
vizualizare se va modifica la începutul înregistrării unei imagini video.
Când setați [Rec Area] (Zonă înregistrare) la
, unghiul de vizualizare utilizat pentru
înregistrarea imaginilor video este afișat.
Viteza zoom va fi mai redusă decât de obicei la înregistrarea imaginilor video.
În funcție de tipul cardului utilizat, indicatorul de accesare card poate apărea pentru un timp, după
înregistrarea imaginilor video. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] (Automat) (pentru imagini video) la înregistrarea unei
imagini video. Puteți seta sensibilitatea ISO și înregistra imagini video în modul Creative Video
(Video creativ).
Modurile de înregistrare a imaginilor video menționate mai jos sunt setate în următoarele cazuri:
Modul Scene Guide (Ghid scenă) selectat
Modul de înregistrare din momentul
înregistrării imaginilor video
[Clear in Backlight] (Claritate în fundal)
Modul Portrait (Portret)
[Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin),
[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă manuală),
[Clear Night Portrait] (Portret nocturn senin)
Modul Low Light (Lumină slabă)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminări strălucitoare),
[Soft Image of a Flower] (Imagine fină a unei flori) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine] (Soare)
(Mod Creative Control (Control creativ))
• Când [Post Focus] (Post-focalizare) este setată
• Când realizați fotografii cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când realizați fotografii cu [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
155
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Setarea formatului, a rezoluției și a ratei de cadre la înregistrare
1
Setați meniul
→
2
[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format]
(Format de înregistrare)
[AVCHD]
Acesta este un format de date corespunzător pentru redarea pe televizoarele
de înaltă definiție.
[MP4]
Acest format de dată este potrivit pentru redarea imaginilor video pe un
computer și alte dispozitive asemănătoare.
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Când este selectat [AVCHD]
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Rezoluție
imagine
Rată de cadre
de înregistrare
Ieșirea
senzorului
Rată de biți
[FHD/28M/50p]*1
1920×1080
50p
50 fps
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 fps
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 fps
24 Mbps
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
Rezoluție
imagine
Rată de cadre
de înregistrare
Ieșirea
senzorului
Rată de biți
[4K/100M/30p]*2
3840×2160
30p
30 fps
100 Mbps
[4K/100M/25p]*2
3840×2160
25p
25 fps
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
1920×1080
60p
60 fps
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 fps
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920×1080
30p
30 fps
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 fps
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280×720
30p
30 fps
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280×720
25p
25 fps
10 Mbps
La selectarea [MP4]
*1 AVCHD Progressive
*2 Imagini video 4K
156
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
• Calitatea devine mai ridicată cu cât numărul de rată de biți este mai mare. Acest aparat utilizează
•
•
•
•
•
metoda de înregistrare „VBR”, iar rata de biți se modifică automat în funcție de subiectul
înregistrat. Drept urmare, timpul de înregistrare se scurtează când este înregistrat un subiect cu
mișcare rapidă.
Imaginea video 4K nu se poate seta când se utilizează [Miniature Effect] (Efect miniatură)
(Mod Creative Control - Control creativ).
Când înregistrați imagini video 4K, utilizați un card clasa de viteză UHS 3.
Când înregistrați imagini video 4K, unghiul de vizualizare poate fi mai îngust decât în cazul
imaginilor video cu altă rezoluție.
Pentru ca focalizarea să fie foarte precisă, imaginile video 4K sunt înregistrate la viteze de
focalizare automată reduse. Poate fi dificil să focalizați cu Auto Focus (Focalizare automată),
dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.
Limitări privind înregistrarea continuă (→28)
 Despre compatibilitatea imaginilor video înregistrate
Imaginile video înregistrate în modurile [AVCHD] sau [MP4] pot fi redate cu o calitate mai slabă a
imaginii sau sunetului, sau redarea nu va fi posibilă chiar și când acestea sunt redate pe
echipamente compatibile cu aceste formate. De asemenea, informațiile de înregistrare nu vor fi
afișate corect.
• Când redați și importați imagini video înregistrate în format [FHD/28M/50p] sau [FHD/24M/25p] în
[AVCHD] utilizând un alt dispozitiv decât această cameră, este necesar un calculator cu softwareul „PHOTOfunSTUDIO” instalat sau un dispozitiv de înregistrare discuri compatibil Blu-ray.
• Pentru detalii privind imaginile video înregistrate cu [4K/100M/30p] sau [4K/100M/25p] în format
[MP4], consultați „Redarea imaginilor video 4K” (→274).
157
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K
Ajustarea focalizării când se înregistrează imagini video
([Continuous AF]) ((Focalizare automată continuă))
Mod de înregistrare:
Focalizarea variază în funcție de setarea focalizării și de setarea [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) în meniul de mod [Motion Picture] (Imagine video).
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
Setare focalizare
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă)
Setare
[ON] (Activare)
Permite ajustarea automată constantă a
focalizării în timpul înregistrării imaginilor video.
[AFS]/[AFF]/[AFC]
[OFF] (Dezactivare)
[MF]
[ON] (Activare)/[OFF]
(Dezactivare)
Fixați poziția de focalizare la începutul
înregistrării imaginilor video.
Permite ajustarea manuală a focalizării.
• Când setarea de focalizare este setată la [AFS], [AFF] sau [AFC], dacă apăsați butonul declanșator
pe jumătate în timpul înregistrării unei imagini video, camera va regla din nou focalizarea.
• Când focalizarea automată este activată în timpul înregistrării de imagini video, este posibil ca
sunetul operației de focalizare să fie înregistrat în anumite condiții. Pentru a suprima acest zgomot,
recomandăm realizarea imaginilor după setarea [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) la
[OFF] (Dezactivare).
• Când utilizați zoom-ul în timpul înregistrării imaginilor video, focalizarea poate dura mai mult.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Cd utilizați [Pull Focus] (Focalizare mobilă) în [Snap Movie] (Film instantaneu).
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
158
Înregistrarea imaginilor video
Realizarea imaginilor statice în timpul înregistrării
unei imagini video
Mod de înregistrare:
1
Apăsați complet butonul declanșator
în timpul înregistrării imaginilor video
• Indicatorul de înregistrare simultană este afișat
în timpul înregistrării imaginilor statice.
• Înregistrarea cu funcția Obturator tactil este,
de asemenea, disponibilă.
• Fotografiile vor fi înregistrate cu o rezoluție a imaginii determinată de setarea [Rec Quality]
(Calitate înregistrare) pentru imagini video.
• În timpul înregistrării imaginii video, pot fi înregistrate până la 40 imagini statice.
(O imagine video cu o dimensiune [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]: până la 10 imagini)
• Raportul dimensiunilor unei imagini statice va fi setat la [16:9].
• Doar imaginile în format JPEG sunt înregistrate atunci când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
.
([Quality] (Calitate) este utilizată cu setarea
când este setat
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat la [ON] (Activare)
159
.)
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrare instantanee a filmelor
Mod de înregistrare:
Puteți specifica în avans timpul de înregistrare și puteți înregistra imagini video ca și cum ați realiza
capturi. Această funcție vă permite să comutați focalizarea la începutul unei înregistrări și să
adăugați în avans efecte de intensificare/estompare treptată.
• Imaginile video vor fi înregistrate cu [FHD/20M/25p] în [MP4].
• Cu ajutorul aplicației pentru smartphone/tabletă „Panasonic Image App”, puteți combina imaginile
video înregistrate cu camera. Puteți adăuga muzică și puteți efectua diferite operații de editare
atunci când le combinați. În plus, puteți trimite imaginea video combinată către un serviciu web.
(→249)
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Snap Movie] (Film instantaneu) →
[ON] (Activare)
• Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a părăsi meniul.
1
Apăsați butonul de imagine video
pentru a începe înregistrarea
Ⓐ Timp de înregistrare scurs
Ⓑ Timp de înregistrare setat
• Eliberați imediat butonul de imagine video după
apăsarea lui.
• Nu puteți întrerupe înregistrarea imaginilor video.
Înregistrarea se va opri automat după scurgerea
timpului de înregistrare setat.
 Dezactivarea Snap Movie (Film instantaneu)
Setați [Snap Movie] (Film instantaneu) la [OFF] (Dezactivare).
160
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrare instantanee a filmelor
 Modificarea setărilor
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Snap Movie] (Film instantaneu) →
[SET] (Setare)
[Record time]
(Timp de înregistrare)
[Pull Focus]
(Focalizare mobilă)
[Fade] (Atenuare)
Setează timpul de înregistrare al imaginilor video.
Permite realizarea de imagini dramatice prin decalarea treptată a focalizării la
începutul înregistrării. (→162)
Adaugă un efect gradual (aspect gradual) unei imagini și sunet la începutul
înregistrării sau adaugă un efect de estompare (dispariție treptată) la sfârșitul
înregistrării.
[WHITE-IN]/[WHITE-OUT] (Alb gradual):
Adaugă un efect de estompare și accentuare care utilizează un ecran alb.
[BLACK-IN]/[BLACK-OUT] (Negru gradual):
Adaugă un efect de estompare și accentuare care utilizează un ecran negru.
[COLOR-IN]/[COLOR-OUT] (Culoare graduală):
Adaugă un efect gradual de la alb-negru la color sau un efect gradual de la
color la alb-negru. Sunetul va fi înregistrat normal.
[OFF] (Dezactivare)
• Imaginile video înregistrate cu [WHITE-IN] (Alb gradual) sau [BLACK-IN] (Negru gradual) sunt
afișate ca imagini miniaturale complet albe sau complet negre în modul Playback (Redare).
• Dacă alocați [Snap Movie] (Film instantaneu) la [Fn Button Set] (Setare buton funcțional) din meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation]) (Operare) (→48), puteți afișa un ecran care vă permite să
comutați [Snap Movie] (Film instantaneu) între [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare) apăsând
butonul funcțional alocat. Dacă apăsați butonul [DISP.] (Afișare) în timp ce este afișat ecranul,
puteți modifica setările pentru film instantaneu.
• [Snap Movie] (Film instantaneu) va fi setat la [OFF] (Dezactivare) când vă veți conecta la Wi-Fi cu
[Remote Shooting & View] (Fotografiere și vizualizare la distanță).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
• La setarea [4K PHOTO] (FOTO 4K)
• Când [Post Focus] (Post-focalizare) este setată
• Când este setată [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
161
Înregistrarea imaginilor video
Înregistrare instantanee a filmelor
Configurarea [Pull Focus] (Focalizare mobilă)
Setează cadrele care specifică pozițiile unde [Pull Focus]
(Focalizare mobilă) începe (prima poziție) și se termină
(a doua poziție).
Operație tactilă
Atingeți un subiect (prima poziție), glisați degetul în locația dorită (a doua poziție) și eliberați degetul.
• Pentru a anula setările de cadru, atingeți
.
Operarea butoanelor
 Alocați [AF Mode] (Mod de focalizare automată) la un buton funcțional ([Fn1] - [Fn4]) (→48)
 Apăsați butonul funcțional la care a fost alocat [AF Mode] (Mod de focalizare automată) la pasul 
 Apăsați ▲▼◄► pentru a deplasa cadrul și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) (Prima poziție)
• Dacă apăsați butonul [DISP.] (Afișare) înainte de a apăsa [MENU/SET], (Meniu/Setare), cadrul
va reveni în centru.
 Repetați pasul  (A doua poziție)
• Pentru a anula setările de cadru, apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Un efect mai mare poate fi obținut prin crearea unui contrast mai accentuat al focalizării
între pozițiile de început și de sfârșit, de exemplu prin comutarea focalizării de la fundal la
prim-plan sau invers.
• După setarea focalizării, încercați să mențineți o distanță constantă între subiect și cameră.
• În cazul în care camera nu setează cadrul, revine la prima poziție.
• Când [Pull Focus] (Focalizare mobilă) este setată la [ON] (Activare)
• Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi comutat la
, o setare special creată pentru
[Pull Focus] (Focalizare mobilă).
• Dacă realizați o imagine, operarea Auto Focus (Focalizare automată)
va avea loc la
prima poziție a cadrului.
• Când [Metering Mode] (Mod măsurare) este setat la
(Spot) (Punct de focalizare), ținta de
măsurare în punct este fixată la poziția de început (prima poziție) a [Pull Focus] (Focalizare mobilă).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În Manual Focus (Focalizare manuală)
• Când este utilizat zoom-ul digital
162
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea imaginilor
1
2
Apăsați butonul
(Playback) (Redare)
Apăsați ◄► pentru selectarea unei imagini
care va fi afișată
• Când țineți apăsat ◄►, imaginile sunt afișate una după alta.
• De asemenea, imaginile pot fi derulate înainte sau înapoi
prin rotirea selectorului posterior/frontal sau glisarea pe
orizontală a ecranului.
• Puteți derula imaginile înainte sau înapoi continuu ținând
degetul pe partea stângă sau dreaptă a ecranului după
derularea înainte/înapoi a unei imagini. (Imaginile sunt
afișate la rezoluție redusă.)
Trimiterea imaginilor la serviciile WEB
Dacă apăsați ▼ în timp ce este afișată o singură imagine, puteți trimite rapid imaginea la serviciul
WEB. (→262)
 Finalizarea redării
Apăsați butonul
(Redare) din nou.
Redarea poate fi, de asemenea, finalizată, apăsând butonul declanșator la jumătate.
• Prin menținerea apăsată a butonului
(Redare) în timp ce camera este oprită, puteți porni
camera în modul de redare.
• Când [Lens Retraction] (Retragere obiectiv) este setată la [ON] (Activare), butucul obiectivului se va
retrage după aproximativ 15 secunde întrucât camera este comutată la ecranul de redare din ecranul
de înregistrare.
• Această cameră este compatibilă cu standardul DCF (Design Rule for Camera File System) formulat
de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) și cu Exif
(Exchangeable Image File Format). Fișierele care nu corespund standardului DCF nu pot fi redate.
• Este posibil să nu puteți reda corect imaginile realizate utilizând alte camere pe acest aparat sau să
nu puteți utiliza funcțiile acestui aparat pentru imaginile respective.
163
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea imaginilor video
Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD și MP4.
• Imaginile video sunt afișate însoțite de pictograma aferentă
.
1
Apăsați ▲ pentru a începe redarea.
Ⓐ Durată de înregistrare imagine video
• Atingând
în mijlocul ecranului, veți putea reda
imaginile video.
• Imaginile video înregistrate cu [Snap Movie]
(Film instantaneu) sunt redate automat.
• Anumite informații nu vor fi afișate pentru imaginile video
înregistrate în [AVCHD].
 Operații în timpul redării imaginilor video
Funcționare
Operație tactilă
▲
Descriere
Redare / pauză
Derulare rapidă înapoi*1
◄
Derulare înapoi cadru cu cadru*2 (în timpul pauzei)
Derulare rapidă înainte*1
►
Derulare înainte cadru cu cadru (în timpul pauzei)
▼
Stop
Mărire / reducere volum
*1 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi crește dacă apăsați din nou ◄►.
*2 Imaginile video înregistrate în formatul [AVCHD] sunt derulate înapoi cadru cu cadru la aproximativ
fiecare 0,5 secunde.
 Operații în timpul redării automate a filmelor instantanee
▲
◄
►
Redare de la început
Revenirea la imaginea anterioară
Derularea la următoarea imagine
• Când atingeți ecranul, redarea automată se oprește.
• Imaginile video pot fi revizualizate pe computer cu ajutorul „PHOTOfunSTUDIO”.
164
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea imaginilor video
Captarea imaginilor statice din imagini video
1
Afișați imaginea pe care doriți să o
capturați ca imagine statică apăsând
▲ pentru a întrerupe o imagine video
în timpul redării pe cameră
• Dacă apăsați ◄► în timpul pauzei, puteți să faceți
ajustări fine ale pozițiilor într-o imagine video.
2
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
• Imaginea statică este salvată cu raport de dimensiuni
de [16:9] și [Quality] (Calitate) de
.
Rezoluția imaginii variază în funcție de imaginea video redată.
[Rec Quality]
(Calitate înregistrare)
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
[4K]
[M] (8M)
[FHD], [HD]
[S] (2M)
• Calitatea imaginilor este ușor redusă în funcție de setarea [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
a imaginii video originale.
• Când este redată o imagine statică ce a fost capturată dintr-o imagine video, se afișează
165
.
Redarea și editarea imaginilor statice
Comutarea metodei de redare
Mărirea și vizualizarea „Playback Zoom” (Zoom la redare)
1
Deplasați butonul de zoom către partea T
Ⓐ Poziție curentă de zoom
• De fiecare dată când deplasați butonul de tzoom
către partea T, grosismentul crește cu patru niveluri:
1x, 2x, 4x, 8x și 16x.
Funcționare
Operație
tactilă
—
—
▲▼◄►
Descriere
Mărește/reduce ecranul
în trepte mari.
Îndepărtarea/
Mărește/reduce ecranul
Apropierea
în trepte mici.
degetelor
Glisați
—
Deplasează zona mărită
(cât timp afișajul este mărit).
Derulează imaginea înainte
sau înapoi menținând același
grosisment de zoom și aceeași
poziție de zoom (în timp ce
afișajul este mărit).
• De asemenea, puteți mări atingând rapid ecranul de două ori.
(Dacă afișajul a fost mărit, revine la același raport de grosisment.)
• Imaginile înregistrate cu [Quality] (Calitate) setată la
166
pot fi mărite până la 8x.
Redarea și editarea imaginilor statice
Comutarea metodei de redare
Vizualizarea unei liste de imagini „Redare multiplă”
1
Deplasați butonul de zoom către partea W
• Deplasați butonul de zoom către partea W și puteți comuta
metodele de afișare în următoarea ordine: Ecran cu 1 imagine
(ecran complet) → Ecran cu 12 imagini → Ecran cu 30 de imagini
→ Ecran calendar. (Deplasați butonul către partea T pentru a reveni.)
• Comutarea ecranului de redare este posibilă atingând
următoarele pictograme.
−
Ecran cu 1 imagini
−
Ecran cu 12 imagini
−
Ecran cu 30 imagini
−
Ecran calendar (→167)
• Ecranul poate fi comutat gradual prin tragerea ecranului în sus
sau în jos.
• Când selectați o imagine cu ajutorul butonului cursor și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pe ecranul cu 12 imagini sau 30 de
imagini, imaginea selectată este afișată pe ecranul cu 1 imagine
(ecran complet). (Când selectați o imagine video, aceasta este
redată automat.)
• Imaginile afișate cu [!] nu pot fi redate.
Vizualizarea imaginilor în funcție de data înregistrării
„Calendar Playback” (Redare calendar)
1
2
Mutați butonul de zoom către W pentru
a afișa ecranul calendar
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta data
înregistrării și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Ⓐ Data selectată
• Imaginile sunt afișate pe un ecran cu 12 de imagini.
• Rotiți butonul de zoom către partea W pentru a reveni la
afișarea ecranului calendar.
• Puteți afișa calendarul între ianuarie 2000 și decembrie 2099.
• Imaginile realizate fără setările de ceas sunt afișate cu data de 1 ianuarie 2019.
• Imaginile realizate cu setările de destinație efectuate în [World Time] (Fus orar) sunt afișate
pe ecranul calendar utilizând data corespunzătoare pentru fusul orar al destinației.
167
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea grupului de imagini
Puteți reda consecutiv imagini multiple dintr-un grup sau puteți reda imaginile din grup una câte una.
Imagine din grup salvată utilizând [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K)
Imagini din grup înregistrate utilizând [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs)
Imagini din grup înregistrate utilizând [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru)
• Puteți edita sau șterge imaginile dintr-un grup. (De exemplu, dacă ștergeți una dintre imaginile din
grup, toate imaginile din grupul respectiv sunt șterse.)
• Imaginile nu vor fi grupate dacă sunt înregistrate fără ca ceasul să fie setat ( [Clock Set] - Setare ceas).
Redarea consecutivă a imaginilor din grup
1
Apăsați ▲
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând pictograma imaginii de grup
• Când redați imagini din grup una câte una, setările opționale sunt afișate.
.
După ce ați selectat [Burst Play] (Redare rafală) (sau [Sequential Play] (Redare secvențială)),
selectați una dintre următoarele metode de redare.
[From the first picture] (De la prima imagine): Redați imaginile din grup consecutiv
de la prima imagine din grup.
[From the current picture] (De la imaginea curentă): Redați imaginile din grup consecutiv
de la imaginea redată curent.
 Operații în timpul redării continue
Funcționare
168
Operație
tactilă
Descriere
▲
Redare continuă/Pauză
◄
Redare prin derulare rapidă
înapoi
Revenirea la imaginea
anterioară
(în timpul pauzei)
Funcționare
Operație
tactilă
Descriere
▼
Stop
►
Redare prin derulare rapidă
înainte
Derularea la următoarea
imagine
(în timpul pauzei)
Redarea și editarea imaginilor statice
Vizualizarea grupului de imagini
Redarea imaginilor din grup una câte una
1
2
Apăsați ▼
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
Utilizați ◄► pentru a derula prin imagini
• Dacă apăsați din nou ▼ sau atingeți
veți reveni
la ecranul de redare normală.
• Puteți utiliza aceleași operații pentru imaginile stocate
într-un grup ca în cazul redării normale a imaginilor
statice. (Redare multiplă, zoom la redare, ștergere de
imagini etc.).
169
Redarea și editarea imaginilor statice
Ștergerea imaginilor
Imaginile șterse nu pot fi recuperate.
[Delete Single] (Ștergere unică)
1
Apăsați butonul
imaginea afișată
pentru a șterge
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
2
Folosiți ▲ pentru a selecta [Delete Single] (Ștergere individuală),
apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Pentru a șterge mai multe imagini (până la 100*)/toate imaginile
* Un grup de imagini este tratat ca 1 imagine.
(Toate imaginile din grupul de imagini selectat sunt șterse.)
1
2
Apăsați butonul
în timp ce vizualizați o imagine
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Delete Multi] (Ștergere multiplă)/
[DELETE ALL] (Ștergere toate) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Puteți selecta [Delete All Non-rating] (Ștergere toate cu excepția imaginilor favorite)
din [Delete All] (Ștergere toate) dacă există imagini care au fost setate ca [Rating]
(Imagini favorite).
3
(Când este selectat [Delete Multi] (Ștergere multiplă))
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
(repetare)
Ⓐ
Imagine selectată
• Pentru anulare → Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
din nou.
4
170
Apăsați [DISP.] (Afișare) pentru a executa.
• Poate dura în funcție de numărul de imagini șterse.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
Meniuri care vor fi afișate în fiecare mod de înregistrare
[Intelligent Auto] (Modul auto inteligent)
• [Intelligent Auto Mode] (Mod Automat inteligent) (→53)
• [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) (→55)
• [iHDR] (→56)
[Creative Video] (Video creativ)
• [Exposure Mode] (Mod de expunere) (→86)
• [High Speed Video] (Video de înaltă viteză) (→ 87)
• [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real) (→88)
[Custom Mode] (Mod personalizat)
Puteți selecta setarea de personalizare preferată din [Set1], [Set2] și [Set3]. (→91)
[Panorama Shot] (Înregistrare panoramică)
• [Direction] (Direcție) (→74)
• [Picture Size] (Rezoluție imagine) (→74)
[Scene Guide] (Ghid scenă)
• [Scene Switch] (Comutare scenă) (→76)
[Creative Control] (Control creativ)
• [Filter Effect] (Efect filtru) (→80)
• [Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru) (→80)
171
[Rec] (Înregistrare)
→172
[Motion Picture] (Imagine video)
→184
[Custom] (Personalizare)
→186
[Setup] (Configurare)
→200
[My Menu] (Meniul meu)
→210
[Playback] (Redare)
→211
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Rec] (Înregistrare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (→172)
[Picture Size] (Rezoluție imagine) (→173)
[Quality] (Calitate) (→173)
[AFS/AFF/AFC]* (→93)
[Sensitivity] (Sensibilitate)* (→110)
[White Balance] (Balans de alb) (→112)
[AF Mode] (Mod de focalizare automată)* (→94)
[Photo Style]* (Stil foto) (→174)
[Filter Settings]* (Setări filtru) (→176)
[Metering Mode]* (Mod măsurare) (→178)
[i.Dynamic]*
(Control inteligent domeniu dinamic) (→179)
[i.Resolution]* (Rezoluție inteligentă) (→179)
[Flash Adjust.] (Reglare bliț) (→153)
[Red-Eye Removal]
(Eliminare efect de ochi roșii) (→179)
[ISO Auto Upper Limit (Photo)] ((Foto) Limită
superioară automată ISO) (→180)
• [Diffraction Compensation]*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Compensare difracții) (→181)
[Stabilizer]* (Stabilizator) (→144)
[i.Zoom]* (Zoom inteligent) (→147)
[Digital Zoom]* (Zoom digital) (→148)
[Burst Rate] (Rată rafală) (→117)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (→119)
[Self Timer] (Temporizator) (→135)
[Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) (→136)
[Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) (→139)
[Silent Mode] (Mod silențios) (→181)
[Shutter Type] (Tip declanșator) (→182)
[Bracket] (Încadrare) (→142)
[HDR] (→183)
* Elementele de meniu sunt comune atât pentru meniul [Rec] (Înregistrare), cât și pentru meniul
[Motion Picture] (Imagine video). Dacă setarea unui meniu este schimbată, setarea cu același
nume din celălalt meniu va fi, de asemenea, modificată automat.
[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
Mod de înregistrare:
Acest lucru vă permite să selectați raportul dimensiunilor imaginilor pentru a putea fi tipărite, sau
metoda de redare.
→
172
[Rec] (Înregistrare) → [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)
[4:3]
Raportul dimensiunilor pentru un televizor 4:3
[3:2]
Raportul dimensiunilor unei camere cu film standard
[16:9]
Raportul dimensiunilor unui TV de înaltă definiție etc.
[1:1]
Raportul dimensiunilor unei imagini pătrate
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Picture Size] (Rezoluție imagine)
Mod de înregistrare:
Cu cât este mai mare numărul de pixeli, cu atât va fi mai ridicat nivelul de detalii al imaginilor,
chiar dacă acestea sunt imprimate pe pagini mari.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Picture Size] (Rezoluție imagine)
[Aspect Ratio]
(Raport dimensiuni)
[Picture Size]
(Rezoluție imagine)
4:3
3:2
16:9
1:1
[L] 20M
5184×3888
[L] 17M
5184×3456
[L] 14,5M
5184×2920
[L] 14,5M
3888×3888
9M
8M
3712×2480
3840×2160
10M
3712×2784
5M
2624×1968
4,5M
2624×1752
7,5M
2784×2784
2M
1920×1080
3,5M
1968×1968
• Dimensiunea imaginii este fixată la [4K] atunci când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați
utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
[Quality] (Calitate)
Mod de înregistrare:
Setarea ratei de comprimare utilizată la stocarea imaginilor.
→
Setări
[Rec] (Înregistrare) → [Quality] (Calitate)
Format fișier
Descriere
Acordă prioritate calității imaginilor și salvează imaginile
în format de fișier JPEG.
JPEG
RAW + JPEG
RAW
173
Salvează imaginile în format de fișier JPEG utilizând
calitatea standard a imaginilor.
Această setare este utilă pentru creșterea numărului
de înregistrări fără a modifica numărul de pixeli.
Salvează imaginile atât în format de fișier RAW,
cât și în format JPEG (
sau
) simultan.
Salvează imaginile în format de fișier RAW.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
Despre fișierul RAW
În formatul de fișier RAW, datele sunt salvate fără necesitatea unei prelucrări a fotografiilor de
către cameră. Pentru a reda și edita imagini în format RAW, trebuie să utilizați acest aparat sau
un software dedicat.
• Puteți developa imaginile RAW utilizând [RAW Processing] (Procesare RAW) din meniul
[Playback] (Redare). (→216)
• Pentru a developa și edita fișierele RAW pe un PC, utilizați software-ul („SILKYPIX Developer
Studio” de la Ichikawa Soft Laboratory). Pentru a obține acest software, descărcați software-ul
de pe site-ul furnizorului și instalați-l pe PC-ul dumneavoastră. (→279)
• O imagine statică RAW este întotdeauna înregistrată la [4:3] (5184×3888).
• Dacă ștergeți o imagine înregistrată în
sau
din cameră, imaginile RAW
și JPEG corespunzătoare sunt, de asemenea, șterse.
• Când redați o fotografie înregistrată cu
, zona gri este afișată în funcție de raportul
dimensiunilor imaginii în timpul înregistrării.
• Setarea este fixată la
când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare).
• Nu se poate seta la
,
sau
în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide (Ghid scenă))
[Photo Style] (Stil foto)
Mod de înregistrare:
Puteţi ajusta culorile şi calitatea imaginii în funcţie de conceptul imaginii pe care doriţi să o creaţi.
→
174
[Rec] (Înregistrare) /
[Photo Style] (Stil foto)
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Standard]
Setare standard.
[Vivid] (Viu)
Setare cu saturație și contrast ușor ridicate.
[Natural]
Setare cu contrast ușor redus.
[Monochrome]
(Monocrom)
Setare care creează o imagine utilizând doar nuanțe
monocrome de gri, precum negru și alb.
[Scenery] (Peisaj)
Setare care creează o imagine utilizând culori vii pentru
cerul albastru și verde.
[Portrait] (Portret)
Setare care produce un aspect sănătos.
[Custom]
(Personalizare)
Setare pentru utilizarea setărilor de culori și calitate
imagine înregistrate în avans.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
• În modul Intelligent Auto Plus (Automat inteligent plus):
− Pot fi setate doar [Standard] sau [Monochrome] (Monocrom).
− Setarea resetează la [Standard] când camera comută la un alt mod de înregistrare sau când este
pornită/oprită.
− Calitatea imaginii nu poate fi ajustată.
• Numai ajustarea calității imaginii poate fi setată în modul Scene Guide (Ghid scenă). (→175)
 Ajustarea calității imaginii
 Apăsați ◄► pentru a selecta tipul stilului foto
 Apăsați ▲▼ pentru a selecta un element și apăsați ◄► pentru reglare
[Contrast]
[+]
Mărește contrastul unei imagini.
[–]
[+]
[–]
[Saturation]
(Saturație)*1
[+]
Reduce contrastul unei imagini.
Accentuează conturul într-o imagine.
Estompează conturul într-o imagine.
Mărește efectul de reducere a zgomotului pentru a reduce
zgomotul. Această setare poate reduce ușor rezoluția.
Micșorează efectul de reducere a zgomotului pentru a
obține o calitate de imagine cu rezoluție mai clară.
Culori țipătoare
[–]
Culori discrete
[Color Tone]
(Ton de culoare)*1
[+]
[–]
Culori albăstrui
Culori gălbui
Îmbunătățește contrastul unui subiect.
(Efect: Low) (Scăzut)
Înregistrează un cer senin mai clar.
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: Mediu)
Înregistrează un cer senin cu culori vibrante.
Îmbunătățește contrastul unui subiect. (Efect: High) (Ridicat)
Înregistrează un cer senin cu culori mult mai vibrante.
Aplică anumite culori discrete pentru pielea și buzele unei
persoane. Accentuează frunzele verzi și le face mai strălucitoare.
[Sharpness]
(Claritate)
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
[+]
[–]
[Yellow]
(Galben)
[Filter Effect]
(Efect filtru)*2
[Orange]
(Portocaliu)
[Red]
(Roșu)
[Green]
(Verde)
[Off]
(Dezactivare)
—
[Color Tone] (Ton de culoare) este afișat doar când este selectat [Monochrome] (Monocrom),
[L.Monochrome] (Monocrom L) sau [L.Monochrome D] (Monocrom L D). În caz contrar, se afișează
[Saturation] (Saturație).
*2 Se afișează doar când ați selectat [Monochrome] (Monocrom), [L.Monochrome] (Monocrom L.)
sau [L.Monochrome D] (Monocrom L. D).
*1
• Când este ajustată calitatea imaginii, se va afișa [+] în pictograma [Photo Style] (Stil foto).
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Înregistrarea setării pentru calitatea ajustată a imaginii în [Custom]
(Personalizare)
 Efectuați ajustarea calității imaginii urmând pasul  din „Ajustarea calității imaginii” și apăsați
butonul [DISP] (Afișare)
175
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Filter Settings] (Setări filtru)
Mod de înregistrare:
Puteți aplica efecte de imagine (filtre) disponibile pentru modul Creative Control (Control creativ)
imaginilor din alte moduri, precum modul Aperture-Priority AE (Prioritate diafragmă la expunere
automată) sau modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică). (→80)
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Filter Settings] (Setări filtru) → [Filter Effect] (Efect filtru)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)/[SET] (Setare)
 Cu operațiile ecranului tactil
 Atingeți
 Atingeți elementul pe care doriți să îl setați
: Activare sau dezactivare efecte de imagine
: Efecte de imagine (filtru)
: Ajustarea efectului imaginii
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat), [Soft Focus]
•
•
•
•
•
•
•
176
(Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea) și [Sunshine] (Soare) nu sunt disponibile în următoarele cazuri.
• Mod Creative Video (Video creativ)
• În timpul înregistrării imaginilor video
Următoarele funcții nu sunt disponibile în modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică).
− [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Evidențiere jucărie), [Miniature Effect] (Efect miniatură),
[Sunshine] (Soare)
La înregistrarea imaginilor panoramice, următoarele efecte nu sunt aplicate ecranului de
înregistrare.
− [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom catifelat),
[Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea)
La înregistrarea unei fotografii panoramice într-o scenă cu luminozitate redusă, este posibil să nu
obțineți rezultatele dorite dacă [High Key] (Supraexpunere) este utilizată în modul Panorama Shot
(Înregistrare panoramică).
Setările de sensibilitate ISO disponibile vor fi limitate la [3200].
Sensibilitatea ISO pentru [High Dynamic] (Domeniu dinamic ridicat) va fi setată la [AUTO].
Când utilizați [Filter Effect] (Efect filtru), nu puteți folosi meniuri sau funcții de înregistrare care nu
sunt disponibile în modul Creative Control (Control creativ).
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
 Realizarea a două imagini statice cu și fără efecte de imagine
([Simultaneous record w/o filter] (Înregistrare simultană fără filtru))
Puteți realiza două imagini statice în același timp apăsând butonul declanșator o dată; una cu efecte,
iar cealaltă fără efecte.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Filter Settings] (Setări filtru) → [Simultaneous Record w/o Filter]
(Înregistrare simultană fără filtru)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Camera va realiza o imagine statică cu efecte aplicate și apoi o imagine statică fără efecte.
• După realizarea imaginii, [Auto Review] (Revizualizare automată) va afișa doar imaginea statică
având efectele aplicate.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Panorama Shot (Înregistrare panoramică)
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Realizarea imaginilor statice în timpul înregistrării unei imagini video
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)
177
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
Mod de înregistrare:
Puteți modifica metoda de măsurare utilizată pentru măsurarea luminozității.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[Metering Mode] (Mod de măsurare)
[Metering Mode]
(Mod de măsurare)
Poziția de măsurare
a luminozității
Condiții
Ecran complet
Utilizare normală
(produce imagini echilibrate)
Centru și zona înconjurătoare
Subiect în centru
(Multiplu)
(Focalizare pe centru)
Centru [+]
(Țintă de măsurare în punct)
(Punct de focalizare)
Diferență semnificativă între luminozitatea
subiectului și a fundalului
(de exemplu, o persoană pe scenă sub
lumini de reflectoare, iluminare din fundal)
• Dacă setați ținta de măsurare în punct la marginea ecranului, este posibil ca măsurarea să fie
afectată de luminozitatea din jurul locației.
178
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)
Mod de înregistrare:
Reglează automat contrastul și expunerea pentru a oferi culori mai naturale când există un contrast
semnificativ între fundal și subiect.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[i.Dynamic] (Dinamic inteligent)
Setări: [AUTO] / [HIGH] (Ridicat)/ [STANDARD] / [LOW] (Scăzut)/ [OFF] (Dezactivare)
• Este posibil să nu observați efectul, în funcție de condițiile de înregistrare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)
• Când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setată la [H.4000], [H.5000] sau [H.6400]
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
Mod de înregistrare:
Puteți utiliza tehnologia de rezoluție inteligentă a camerei pentru a înregistra imagini statice cu
contururi mai bine definite și rezoluție mai clară.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
Setări: [HIGH] (Ridicată) / [STANDARD] / [LOW] (Scăzută) / [OFF] (Dezactivare)
[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Mod de înregistrare:
Detectează automat efectul de ochi roșii și corectează datele de imagine statică atunci când se
înregistrează cu funcția de reducere a efectului de ochi roșii (
sau
).
→
[Rec] (Înregistrare) → [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Când această funcție este setată la [ON] (Activare), pictograma de bliț se modifică la
• În funcție de circumstanțe, este posibil să nu puteți corecta efectul de ochi roșii.
179
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[ISO Auto Upper Limit (Photo)]
(Limită superioară automată ISO (Fotografie))
Mod de înregistrare:
Puteți seta limita superioară a sensibilității ISO când sensibilitatea ISO este setată la [AUTO] sau
→
[Rec] (Înregistrare) → [ISO Auto Upper Limit (Photo)]
(Limită superioară automată (Foto))
Setări: [AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200]
• ISO Auto Upper Limit (Photo)] (Limită superioară automată ISO (Foto)) nu poate fi setată
în următoarele cazuri:
• [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer nocturn rece), [Warm Glowing
Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic),
[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
[Min. Shtr Speed] (Timp de expunere maxim)
Mod de înregistrare:
Setează valoarea minimă pentru timpul de expunere care va fi utilizat atunci când sensibilitatea ISO
este setată la [AUTO] sau
.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Min. Shtr Speed] (Timp de expunere minim)
Setări: [AUTO] / [1/16000] până la [1/1]
• Este posibil ca timpul de expunere să fie mai mare decât valoarea de setare în condițiile de
înregistrare în care expunerea corectă nu poate fi obținută.
180
.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Diffraction Compensation] (Compensare difracții)
Mod de înregistrare:
Camera mărește rezoluția corectând nivelul de estompare cauzat de difracții când diafragma este
închisă.
→
[Rec] (Înregistrare) /
[Motion Picture] (Imagine Video) →
(Imagine video) [Diffraction Compensation] (Compensare difracții)
Setări: [AUTO]/[OFF] (Dezactivare)
• Este posibil ca paraziții din zona periferică a imaginii să iasă în evidență la o sensibilitate ISO mai mare.
[Silent Mode] (Mod silențios)
Mod de înregistrare:
Dezactivează semnalele sonore și blițul în același timp.
→
[Rec] (Înregistrare) → [Silent Mode] (Mod silențios)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Acest mod va dezactiva sunetul difuzorului, precum și blițul și AF Assist Lamp
(Lampă de asistare a focalizării automate).
Sunt fixate setările următoarelor funcții:
− [Flash Mode] (Mod Bliț):
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț)
− [Shutter Type] (Tip declanșator): [ESHTR]
− [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată): [OFF] (Dezactivare)
− [Beep Volume] (Volum semnal sonor):
(Off) (Dezactivare)
− [Shutter Vol.] (Volum declanșator):
(Off) (Dezactivare)
• Chiar și când acest mod este setat la [ON] (Activare), următoarele indicatoare/lămpi se aprind
continuu sau intermitent.
• Indicator temporizator
• Indicator luminos conexiune WIRELESS
• Sunetele operaționale ale camerei, precum cele emise la ajustarea diafragmei obiectivului,
nu sunt dezactivate.
181
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Shutter Type] (Tip obturator)
Mod de înregistrare:
Puteți realiza imagini utilizând două tipuri de moduri cu declanșator: declanșatorul mecanic și
declanșatorul electronic.
Bliț
Timp de expunere
(secunde)
Sunet obturator
Obturator mecanic
○
Obturator electronic
–
4*1, *2 - 1/2000
1*1 - 1/16000
Sunetul obturatorului mecanic
+
Sunet declanșator electronic*3
Sunet declanșator electronic*3
*1 Variază în funcție de setarea sensibilității ISO. (→110)
*2 Timpul de expunere este setat la 30 de secunde în modul [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)
(Modul Scene Guide - Ghid scenă).
*3 Puteți utiliza [Shutter Vol.] (Volum declanșator) și [Shutter Tone] (Ton declanșator) pentru a ajusta
volumul sunetului declanșatorului electronic. (→202)
→
[AUTO]
(Automat)
[MSHTR]
[ESHTR]
[Rec] (Înregistrare) → [Shutter Type] (Tip declanșator)
Modul declanșator este comutat automat pe baza condițiilor de înregistrare
și a timpului de expunere.
• Modul cu declanșator mecanic are prioritate mai ridicată decât modul cu
declanșator electronic, deoarece declanșatorul mecanic are mai puține
restricții legate de funcții la înregistrarea cu bliț etc.
Utilizează doar modul cu obturator mecanic pentru a realiza o imagine.
Utilizează doar modul cu declanșator electronic pentru a realiza o imagine.
• Când
se afișează pe ecran, înregistrarea este efectuată cu declanșatorul electronic.
• Dacă realizați o imagine a unui subiect în mișcare utilizând declanșatorul electronic,
subiectul din imagine poate fi ușor distorsionat în anumite cazuri.
• Când realizați fotografii sub un bec fluorescent sau sub lumină LED utilizând obturatorul
electronic, imaginea înregistrată poate prezenta dungi orizontale. Dacă utilizați un timp de
expunere mai mare, dungile orizontale pot fi reduse.
182
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[HDR]
Mod de înregistrare:
Camera poate combina 3 imagini statice realizate cu diverse expuneri într-o singură imagine expusă
în mod corespunzător cu gradație bogată. Imaginile individuale utilizate pentru a crea imaginea HDR
nu sunt salvate. Puteți minimiza pierderea de gradații în zone luminoase și întunecate când, de
exemplu, contrastul dintre fundal și subiect este mare.
O imagine HDR combinată este salvată în format JPEG.
→
[Rec] (Înregistrare) → [HDR]
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• După ce a fost apăsat butonul declanșator, nu deplasați camera în timpul operației de tip rafală.
• Deoarece o rafală de imagini statice se combină după înregistrare, va dura câteva momente înainte
de a putea înregistra o altă imagine.
• Un subiect care se află în mișcare în momentul înregistrării poate fi înregistrat ca o umbră.
• Când înregistrați imagini utilizând un bliț, modul de bliț este fixat la
(Forced Flash Off Dezactivare forțată bliț).
• Această funcție nu va funcționa pentru imagini statice în timp ce imaginile video sunt înregistrate.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În modul Self Shot (Autoportret)
• Când utilizați [Burst] (Rafală)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când înregistrați cu [Bracket] (Încadrare)
• Când [Quality] (Calitate) este setată la
,
sau
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
183
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Motion Picture] (Imagine video)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Rec Format] (Format înregistrare) (→156)
[Rec Quality] (Calitate înregistrare) (→156)
• [i.Resolution]* (Rezoluție inteligentă) (→179)
• [ISO Auto Upper Limit (Video)]
(Limită superioară automată ISO (Video)) (→87)
[Snap Movie] (Film instantaneu) (→160)
[AFS/AFF/AFC]* (→93)
[Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) (→158)
[Sensitivity] (Sensibilitate)* (→110)
[AF Mode] (Mod de focalizare automată)* (→94)
[Photo Style]* (Stil foto) (→174)
[Filter Settings]* (Setări filtru) (→176)
[Metering Mode]* (Mod măsurare) (→178)
• [i.Dynamic]*
(Control inteligent domeniu dinamic) (→179)
• [Diffraction Compensation]*
(Compensare difracții) (→181)
•
•
•
•
•
•
•
[Stabilizer]* (Stabilizator) (→144)
[Flkr Decrease] (Reducere licărire) (→184)
[Level Shot] (Captură nivel) (→184)
[i.Zoom]* (Zoom inteligent) (→147)
[Digital Zoom]* (Zoom digital) (→148)
[Wind Noise Canceller] (Funcție de anulare
zgomot produs de vânt) (→185)
[Zoom Mic] (Zoom microfon) (→185)
* Elementele de meniu sunt comune atât pentru meniul [Rec] (Înregistrare), cât și pentru meniul [Motion Picture]
(Imagine video). Dacă setarea unui meniu este schimbată, setarea cu același nume din celălalt meniu va fi, de
asemenea, modificată automat.
[Flkr Decrease] (Reducere licărire)
Mod de înregistrare:
Timpul de expunere poate fi ajustat pentru a reduce licărirea imaginii sau dungile care apar în imaginile video.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Flkr Decrease] (Reducere licărire)
Setări: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
[Level Shot] (Captură nivel)
Mod de înregistrare:
Funcția de captură de nivel detectează automat înclinarea camerei în timpul înregistrării imaginilor
video și corectează pe orizontală înregistrarea imaginilor video pentru a nu fi înclinate.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Level Shot] (Captură nivel)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• Dacă înregistrați în timpul mersului sau dacă înclinarea camerei este prea mare, corectarea pe
orizontală a imaginilor video poate fi imposibilă.
• Unghiul de vizualizare se îngustează ușor când începe înregistrarea imaginilor video.
• Imaginile statice realizate în timpul înregistrării imaginilor video nu vor fi corectate pe orizontală.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Când se înregistrează cu [High Speed Video] (Video de înaltă viteză)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
• Când [Stabilizer] (Stabilizator) este setat la [OFF] (Dezactivare)
• Când înregistrați imagini video cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare) setată la [4K/100M/30p]
sau [4K/100M/25p]
184
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Wind Noise Canceller] (Funcție de anulare zgomot produs de vânt)
Mod de înregistrare:
Aceasta va reduce zgomotul produs de vânt înregistrat de microfonul încorporat, menținând în
același timp calitatea sunetului.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Wind Noise Canceller]
(Funcție de anulare a zgomotului produs de vânt)
Setări: [HIGH] (Ridicat)/[STANDARD]/[OFF] (Dezactivare)
• Când este detectat un vânt puternic, [HIGH] (Ridicat) reduce eficient zgomotul produs de vânt
reducând la minimum sunetele joase.
• [STANDARD] extrage și reduce doar zgomotul produs de vânt fără a deteriora calitatea sunetului.
• Este posibil să nu observați efectul complet, în funcție de condițiile de înregistrare.
[Zoom Mic] (Zoom microfon)
Mod de înregistrare:
În combinație cu funcția de zoom, vor fi înregistrate mai clar sunete de la distanță în timp ce
imaginea este mărită și sunetele din jur cu unghiul larg.
→
[Motion Picture] (Imagine video) → [Zoom Mic] (Zoom microfon)
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
• La setarea la [ON] (Activare) și efectuarea zoom, sunetul operațional va fi înregistrat accentuat,
în conformitate cu sunetele din jur. De asemenea, nivelul de înregistrare audio va fi mai scăzut
comparativ cu situațiile în care este setată [OFF] (Dezactivare).
• Efectul stereo al semnalului audio este redus în timp ce imaginea este mărită.
185
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Custom] (Personalizare)
[Monitor / Display] (Monitor / Afișare)
[Expunere]
• [ISO Increments] (Incrementuri ISO) (→ 187)
• [Extended ISO] (ISO extins) (→187)
• [Exposure Comp. [Reset] (Resetare) (→187)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
186
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare/Eliberare declanșator)
[AF/AE Lock] (Blocare focalizare
automată/expunere automată) (→108)
[AF/AE Lock Hold]
(Menținere blocare focalizare
automată/expunere automată) (→187)
[Shutter AF]
(Focalizare automată declanșator) (→187)
[Half Press Release]
(Deblocare la apăsarea pe jumătate) (→187)
[Quick AF]
(Focalizare automată rapidă) (→187)
[Eye Sensor AF]
(Focalizare automată senzor ochi) (→188)
[Pinpoint AF Setting]
(Setare focalizare automată în punct) (→188)
[AF Assist Lamp]
(Lampă de asistare focalizare automată) (→188)
[Direct Focus Area]
(Zonă de focalizare directă) (→188)
[Focus/Release Priority]
(Prioritate focalizare/deblocare) (→189)
[AF+MF] (Focalizare automată+
Focalizare manuală) (→189)
[MF Assist]
(Asistență la focalizare manuală) (→189)
[MF Assist Display] (Afișaj asistență
la focalizare manuală) (→189)
[Funcționare]
[Fn Button Set] (Setare buton funcțional) (→48)
[Exposure Comp. Disp. Setări] (→190)
[Ring/Dial Set] (Setare inel/selector) (→51)
[Operation Lock Setting]
(Setare blocare funcționare) (→190)
[Touch Settings] (Setări tactile) (→190)
[Dial Guide] (Ghid selector) (→191)
[Zoom lever] (Buton de zoom) (→191)
[Zoom Compose Assist]
(Asistare la compunere cu zoom) (→35)
• [Auto Review] (Revizualizare automată) (→191)
• [Monochrome Live View]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Vizualizare monocromă în timp real) (→192)
[Peaking] (Maxim) (→192)
[Histogram] (Histogramă) (→193)
[Guide Line] (Linie de ghidare) (→193)
[Center Marker] (Marcaj central) (→193)
[Highlight] (Evidențiere) (→194)
[Zebra Pattern] (Model zebră) (→194)
[Expo.Meter]
(Indicator de măsurare expunere) (→ 195)
[MF Guide] (Ghid focalizare manuală) (→195)
[LVF/Monitor Disp. Set]
(Setare imagine video) (→39)
[Rec Area] (Zonă înregistrare) (→195)
[Remaining Disp.] (Afișare timp rămas) (→195)
[Menu Guide] (Ghid meniu) (→195)
[Lens / Others] (Obiectiv / Altele)
• [Lens Position Resume]
(Reluare poziție obiectiv) (→196)
• [Lens Retraction] (Retragere obiectiv) (→196)
• [Self Timer Auto Off]
(Oprire automată temporizator) (→196)
• [Self Shot] (Autoportret) (→196)
• [Face Recog.] (Recunoaștere față) (→196)
• [Profile Setup] (Configurare profil) (→199)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Expunere)
[Exposure]
[ISO Increments] (Incrementuri ISO)
Puteți modifica setarea pentru a mări sensibilitatea ISO cu 1 EV sau 1/3 EV.
[Extended ISO] (ISO extins)
Puteți extinde valorile numerice care pot fi setate pentru sensibilitatea ISO. (→110)
[Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere)
Dacă modul de înregistrare este modificat sau camera este oprită, setarea de compensare a valorii
se resetează.
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare / eliberare declanșator)
[AF/AE LOCK HOLD]
(Menținere blocare focalizare automată/expunere automată)
Focalizarea și expunerea rămân blocate chiar dacă apăsați și eliberați butonul funcțional la care s-a
înregistrat [AF/AE LOCK] (Blocare focalizare automată/expunere automată). Apăsați din nou pe
buton pentru a anula blocarea.
[Shutter AF] (Focalizare automată cu declanșator)
Setați dacă focalizarea este ajustată automat când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
[Half Press Release] (Deblocare la apăsarea pe jumătate)
Declanșatorul se va activa imediat când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.
[Quick AF] (Focalizare automată rapidă)
Focalizarea este reglată automat când estomparea camerei este mică indiferent dacă butonul
declanșator este apăsat sau nu. (Crește consumul acumulatorului.)
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Mod Preview (Previzualizare)
• Când lumina este redusă
187
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare / eliberare declanșator)
[Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi)
Reglează automat focalizarea când senzorul pentru ochi este activat.
• Este posibil ca [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor pentru ochi) să nu funcționeze în condiții
de iluminat slab.
[Pinpoint AF Setting] (Setare focalizare automată în punct)
[Pinpoint AF Time]
(Timp focalizare automată
punct de focalizare)
[Pinpoint AF Display]
(Afișaj focalizare automată
punct de focalizare)
Setează timpul pentru care ecranul este mărit când butonul
declanșator este apăsat pe jumătate cu modul de focalizare
automată setat la
.
Controlează afișarea ecranului mărit care apare când modul Auto
Focus (Focalizare automată) este setat la
într-o fereastră
sau un ecran complet.
[AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată)
Iluminează lampa de asistare a focalizării automate atunci când butonul declanșator este apăsat pe
jumătate dacă este prea întuneric pentru facilitarea focalizării.
• Lampa de asistare a focalizării automate are o distanță efectivă de 1,5 m (4,9 ft).
• Setarea este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri:
• [Distinct Scenery] (Peisaj distinct), [Bright Blue Sky] (Cer albastru deschis), [Romantic Sunset
Glow] (Strălucire apus romantic), [Vivid Sunset Glow] (Strălucire apus în culori vii), [Glistening
Water] (Apă strălucitoare), [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn senin), [Cool Night Sky] (Cer
nocturn rece), [Warm Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor cald), [Artistic Nightscape]
(Peisaj nocturn artistic), [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Mod Scene
Guide - Ghid scenă)
• Când [Silent Mode] (Mod silențios) este setat la [ON] (Activare)
[Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă)
Deplasează zona AF sau asistența MF cu ajutorul butonului cursor, în timpul înregistrării.
• Când este selectat
sau
, puteți deplasa zona de focalizare automată,
când este selectat
, puteți deplasa poziția de pornire blocare și când este selectat
,
puteți deplasa poziția de focalizare.
• Efectuați setarea funcțiilor alocate butoanele cursor utilizând meniul rapid (→47) sau butoanele
funcționale (→48).
• [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă) este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri:
• [Glistening Water] (Apă strălucitoare) (Mod Scene Guide - Ghid scenă)
• Mod Creative Control (Control creativ)
• Când înregistrați utilizând funcția [4K Live Cropping] (Decupare 4K în timp real)
188
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Focus / Release Shutter]
(Focalizare / eliberare declanșator)
[Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare)
Puteți seta dacă acordați o prioritate mai mare focalizării sau cronometrării eliberării declanșatorului
când fotografiați utilizând modul Focalizare automată.
Puteți seta separat prioritatea pentru fiecare mod de focalizare ([AFS/AFF], [AFC]).
[FOCUS]
(Focalizare)
[FOCUS]
(Balans)
[RELEASE]
(Eliberare)
Nu este realizată nicio fotografie dacă nu este obținută focalizarea.
Este realizată o fotografie cu un balans corespunzător între focalizare
și cronometrarea eliberării declanșatorului.
Este realizată o fotografie chiar dacă subiectul nu este focalizat.
[AF+MF] (Focalizare automată+Focalizare manuală)
Puteți efectua manual reglaje fine ale focalizării în timpul AF Lock (Blocare focalizare automată)
(apăsând pe jumătate butonul declanșator când setați [AFS/AFF/AFC] în meniul [Rec] (Înregistrare)
la [AFS] sau setând AF Lock (Blocare focalizare automată) utilizând [AF/AE LOCK] (Blocare
focalizare automată/expunere automată)).
[MF Assist] (Asistare la focalizare manuală)
Afișează MF Assist (Asistență la focalizare manuală) (ecran mărit) în timpul focalizării manuale pentru
facilitarea focalizării.
• MF Assist (Asistare focalizare manuală) nu este afișată în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginilor video
• La înregistrarea cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo (Foto 4K)
• Când este utilizat zoom-ul digital
[MF Assist Display] (Afișaj asistare la focalizare manuală)
Setează dacă MF Assist (Asistență la focalizare manuală) (ecran mărit) va apărea într-un afișaj cu
ecran cu ferestre sau într-un afișaj cu ecran complet.
189
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare)
[Exposure Comp. Disp. Setting] (Setare afișare compensare expunere)
■ [Cursor Buttons (Up/Down)] (Butoane cursor (sus/jos))
Setează o funcție pentru a aloca la ▲▼ de pe ecranul de compensare a expunerii.
Setări:
([Exposure Bracket ] (Încadrare expunere)) / [OFF] (Dezactivare)
[Operation Lock Setting] (Setare blocare funcționare)
Puteți selecta un obiect pentru care operația este dezactivată când [Operation Lock] (Blocare funcționare)
este alocat butonului funcțional utilizând [Fn Button Set] (Setare buton funcțional) (→48) din meniul
[Custom] (Personalizare) ([Operation]) (Funcționare).
[Cursor]
(Butonul cursor)
[Touch Screen]
(Ecran tactil)
[Dial] (Selector)
Dezactivează funcționarea butonului cursor și butonului [MENU/SET]
(Meniu/Setări).
Dezactivează funcționarea tactilă utilizând panoului tactil.
Dezactivează funcționarea selectorului posterior, selectorului frontal și inelului
de control.
[Touch Settings] (Setări tactile)
Activarea/dezactivarea operației tactile.
[Touch Screen]
(Ecran tactil)
Toate operațiile tactile.
[Touch Tab] (Filă tactilă)
Operații cu filele, precum
[Touch AF]
(Focalizare automată tactilă)
[Touch Pad AF]
(AF suport tactil)
190
afișat în partea dreaptă a ecranului.
Operație de optimizare a focalizării [AF] (Focalizare automată) sau a
focalizării și luminozității [AF+AE] (Focalizare automată+Expunere
automată) pentru un subiect atins.
Operația de deplasare a zonei de focalizare automată prin atingerea
monitorului când este utilizat vizorul. (→103)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
[Operation] (Funcționare)
[Dial Guide] (Ghid selector)
Puteți afișa ghidul de operare atunci când comutați
între modurile de înregistrare.
Exemplu
[Zoom Lever] (Buton de zoom)
Modificarea setărilor operațiilor de zoom.
(Zoom)
Transfocarea funcționează normal.
La fiecare utilizare, transfocarea se oprește în poziția uneia dintre distanțele
focale presetate.
(Step Zoom)
(Zoom gradual)
Ⓐ Domeniu de focalizare
Ⓑ Poziție curentă de zoom
• Această setare nu poate fi utilizată
la înregistrarea imaginilor video
sau a fotografiilor 4K cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K).
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Auto Review] (Revizualizare automată)
[Duration Time (photo)]
(Durată (Foto))
Setează intervalul de timp pentru care imaginea este afișată după
realizarea acesteia.
[Duration Time (4K PHOTO)]
(Durată (Foto 4K))
Setează dacă să afișeze imaginile pe care le-ați realizat după
înregistrarea fotografiilor 4K.
[Duration Time (Post Focus)]
(Durată (Post-focalizare))
Setează dacă să afișeze imaginile pe care le-ați realizat după
înregistrarea utilizând [Post Focus] (Post-focalizare).
[Playback Operation Priority]
(Prioritate operații redare)
Vă permite să comutați ecranul de redare sau să ștergeți imagini
când funcția [Auto Review] (Revizualizare automată) este activată.
• Când este setată [Duration Time (photo)] (Durata (foto)) la [HOLD] (Menținere), imaginile sunt
afișate până la apăsarea pe jumătate a butonului declanșator. În acest caz, [Playback Operation
Priority] (Prioritate operații redare) este stabilită la [ON] (Activare).
191
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Monochrome Live View] (Vizualizare monocromă în timp real)
Puteți afișa ecranul de înregistrare cu alb și negru.
• La utilizarea ieșirii HDMI în timpul înregistrării, imaginea nu este afișată în alb și negru.
• Acest lucru nu afectează imaginile înregistrate.
[Peaking] (Maxim)
Când efectuați operația de focalizare manuală, această funcție adaugă automat culoare porțiunilor
din imagine care sunt focalizate (porțiunile cu contururi clare pe ecran).
• Când [Detect Level] (Detectare nivel) din [SET] (Setare) este setată la [HIGH] (Ridicat), porțiunile
de evidențiat sunt diminuate, permițând obținerea unei focalizări mai precise.
• Modificarea setării [Detect Level] (Detectare nivel) modifică și setarea [Display Color] (Culoare afișare)
după cum urmează.
[Detect Level]
(Detectare nivel)
[HIGH] (Ridicat)
[Display Color]
(Culoare afișare)
• La fiecare atingere a
din
[LOW] (Scăzut)
(Light blue)
(Albastru deschis)
(Blue)
(Albastru)
(Yellow) (Galben)
(Orange)
(Portocaliu)
(Yellow Green)
(Galben-verde)
(Green)
(Verde)
(Pink) (Roz)
(Red) (Roșu)
(White) (Alb)
(Grey) (Gri)
, setarea comută în ordinea
([Detect Level]
(Detectare nivel):
[LOW] (Scăzut)) →
([Detect Level] (NIvel detectare): [HIGH] (Ridicat)) → [OFF]
(Dezactivare).
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier) (Mod Creative Control - Control creativ)
192
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Histogram] (Histogramă)
Puteți afișa histograma.
Când este setată la [ON] (Activare), puteți muta poziția de afișare a histogramei apăsând ▲▼◄►.
• Operarea directă prin atingere este, de asemenea, posibilă din ecranul de înregistrare.
Afișează distribuția luminozității în imagine – de exemplu, dacă
graficul atinge valoarea maximă în dreapta, înseamnă că există
câteva zone luminoase în imagine. Un punct maxim în centru
reprezintă luminozitatea corectă (expunere corectă).
Aceasta poate fi utilizată ca referință pentru colecția expunerii etc.
(Exemplu)
Întunecat ← OK → Luminos
• Când histograma nu este aceeași cu cea a imaginii înregistrate în următoarele condiții,
histograma va fi afișată cu portocaliu:
• În timpul compensării expunerii.
• Când este declanșat blițul.
• Când expunerea corectă nu poate fi obținută, de exemplu, în condiții de iluminat slab.
[Guide Line] (Linie de ghidare)
Setează șablonul liniilor de ghidare afișate în momentul înregistrării.
• Când selectați
, puteți mișca poziția liniei de ghidare apăsând ▲▼◄►.
• De asemenea, puteți seta poziția direct prin atingerea
pe linia de ghidare a ecranului de înregistrare.
• Linia de ghidare nu este afișată în timpul înregistrării imaginilor panoramice.
[Center Marker] (Marcaj central)
Este afișată o cruce [+] care arată centrul ecranului de înregistrare.
193
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Highlight] (Evidențiere)
Puteți seta zonele supraexpuse la bliț pe ecran atunci când funcția [Auto Review]
(Revizualizare automată) este activată sau în timpul redării.
• Pentru a reduce zonele supraexpuse, înregistrați o imagine
setând compensarea de expunere negativă utilizând afișajul
histogramă ca referință.
• Această funcție este dezactivată în timpul redării fotografiilor 4K,
în timpul redării fotografiilor realizate utilizând funcția
[Post Focus] (Post-focalizare), Multi Playback (Redare multiplă),
Calendar Playback (Redare calendar) sau Playback Zoom
(Zoom la redare).
• Acest lucru nu afectează imaginile înregistrate.
[Zebra Pattern] (Model zebră)
Puteți verifica zona dintr-o imagine, ceea ce ar putea duce la supraexpunere, prin afișarea unei astfel
de zone utilizând un model zebră.
[ZEBRA1]:
[ZEBRA2]:
Selectați [SET] (Setare) pentru a seta luminozitatea care va fi procesată pentru fiecare model zebră.
• Domeniul în care poate fi setată luminozitatea este cuprins între [50%] și [105%]. Setarea [OFF]
(Dezactivare) este disponibilă pentru [Zebra 2]. Dacă ați selectat [100%] sau [105%], doar zonele
supraexpuse sunt afișate cu modelul zebră. Când este setată o valoare numerică mai mică,
domeniul de luminozitate care va fi afișat de fiecare model zebră va crește.
• Pentru a reduce zonele supraexpuse, înregistrați o imagine setând compensarea de expunere
negativă utilizând afișajul histogramă ca referință.
• Modelul zebră afișat nu va fi înregistrat.
• Dacă [Zebra Pattern] (Model zebră) este alocat butonului funcțional utilizând [Fn Button Set] (→48)
din meniul [Custom] (Personalizare) ([Operation]) (Funcționare), de fiecare dată când apăsați
butonul funcțional alocat, setarea comută în felul următor: [Zebra 1] → [Zebra 2] → [Zebra OFF]
(Dezactivare Zebra). Când [Zebra 2] este setată la [OFF], (Dezactivare), puteți comuta setarea
rapid în următoarea ordine: [Zebra 1] → [Zebra OFF] (Dezactivare).
194
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Monitor / Afișare)
[Monitor / Display]
[Expo.Meter] (Indicator de măsurare expunere)
Puteți afișa indicatorul de măsurare a expunerii.
Ⓐ Exponometru
• Când setați această funcție la [ON] (Activare), un indicator de
măsurare a expunerii este afișat în timpul Programme Shift
(Comutare program), setării diafragmei și setării selectorului de timp
de expunere.
• Expunerea corespunzătoare nu este posibilă în domeniul indicat cu roșu.
• Dacă indicatorul de măsurare expunere nu este afișat, apăsați
butonul [DISP.] (Afișaj) pentru a comuta afișarea pe monitor.
• Indicatorul de expunere se va dezactiva dacă nu este efectuată
nicio operație timp de aproximativ 4 secunde.
[MF Guide] (Ghid de focalizare manuală)
Ghidul de focalizare manuală este afișat în timpul focalizării manuale.
Puteți verifica dacă punctul de focalizare se află aproape sau departe.
Ⓐ Indicator pentru  (infinit)
[Rec Area] (Zonă înregistrare)
Comută setarea unghiului de vizualizare utilizat în timpul înregistrării imaginilor video și statice.
Indicat ca unghiul de vizualizare la înregistrarea imaginilor statice.
Indicat ca unghiul de vizualizare la înregistrarea imaginilor video.
• Zona de înregistrare indicată este aproximativă.
• [Rec Area] (Zonă înregistrare) este fixată la
când înregistrați fotografii 4K sau când
înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
[Remaining Disp.] (Afișare timp rămas)
Comutarea afișajului între numărul de imagini înregistrabile și timpul de înregistrare disponibil.
[Menu Guide] (Ghid meniu)
Puteți afișa ecranul de selectare când selectorul de mod este comutat la
195
.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Obiectiv / Altele)
[Lens / Others]
[Lens Position Resume] (Reluare poziție obiectiv)
Reține poziția de zoom și poziția de focalizare când camera este oprită.
[Lens Retraction] (Retragere obiectiv)
Setează dacă să retragă sau nu butucul obiectivului la scurt timp după ce ecranul de redare apare.
[Self Timer Auto Off] (Oprire automată temporizator)
Temporizatorul este anulat dacă aparatul este oprit.
[Self Shot] (Autoportret)
Dacă acest mod este setat la [OFF] (Dezactivare), camera nu va comuta la modul Self Shot
(Autoportret) (→58), chiar dacă rotiți monitorul.
[Face Recog.] (Recunoaștere față)
Funcția de recunoaștere a feței recunoaște o față similară unei fețe înregistrate și ajustează automat
focalizarea și expunerea pentru fața respectivă cu prioritate ridicată. Chiar dacă o persoană pe care
doriți să o focalizați se află în partea din spate sau în colțul unei imagini de grup, camera va
recunoaște automat persoana și va înregistra fața persoanei respective clar.
Setări: [ON]/[OFF]/[MEMORY] (Activare/Dezactivare/Memorie)
 Modul de funcționare a funcției de recunoaștere a feței
În timpul înregistrării
• Camera recunoaște o față înregistrată și ajustează
focalizarea și expunerea.
• Când sunt recunoscute fețele înregistrate care au
nume setate, sunt afișate numele (max. 3 persoane).
În timpul redării
• Se afișează numele și vârsta.
196
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Obiectiv / Altele)
[Lens / Others]
 Înregistrarea imaginilor cu fețe
Pot fi înregistrate până la 6 imagini ale feței unor persoane diferite împreună cu informații precum
numele și data nașterii.
 Utilizați ▼ pentru a selecta [MEMORY] (Memorie)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)3
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta [NEW] (Nou)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Aliniați fața cu ghidajul și înregistrați
• Fețele unor alți subiecți decât persoane
(animale de companie etc.) nu pot fi înregistrate.
• Când apăsați ► sau atingeți
, este afișată o explicație.
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul de editare și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Name] (Nume)
[Age] (Vârstă)
[Add Images]
(Adăugare imagini)
Setați numele.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→52)
Setați data nașterii.
Pot fi înregistrate maximum 3 imagini ale unei persoane.
 Utilizați ◄► pentru a selecta [Add] (Adăugare) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Când o imagine înregistrată a unei fețe este selectată cu butonul cursor,
este afișat un mesaj pentru confirmarea ștergerii. Selectați [Yes] (Da)
pentru a șterge imaginea feței.
 Înregistrați imaginea (pasul )
 Editarea sau ștergerea informațiilor despre persoane înregistrate
 Utilizați ▼ pentru a selecta [MEMORY] (Memorie) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea persoanei care va fi editată sau ștearsă și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
[Info Edit]
(Editare informații)
[Priority]
(Prioritate)
[Delete] (Ștergere)
197
Editați numele sau alte informații înregistrate.
(Pas  din „Înregistrarea portretelor”)
Setați ordinea de prioritate pentru focalizare și expunere.
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta o ordine de înregistrare și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Ștergeți informațiile și fotografiile fețelor persoanelor înregistrate.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Obiectiv / Altele)
Sfaturi de înregistrare la înregistrarea portretelor
• Asigurați-vă că subiectul stă cu ochii deschiși și gura
[Lens / Others]
Exemplu de înregistrare corectă
a unei fețe
închisă; orientați subiectul direct spre cameră și
asigurați-vă că părul nu ascunde conturul feței, ochilor
și sprâncenelor.
• Asigurați-vă că nu sunt umbre excesive pe față.
(Blițul nu este utilizat în timpul înregistrării.)
În cazul în care camera are dificultăți de recunoaștere a fețelor în timpul înregistrării
• Înregistrați imaginile suplimentare ale feței aceleiași persoane, în interior sau exterior, sau cu
expresii sau unghiuri diferite.
• Înregistrați imaginile suplimentare în locația de înregistrare.
• Dacă o persoană înregistrată nu mai este recunoscută, înregistrați din nou acea persoană.
• În anumite cazuri, camera nu poate recunoaște sau va recunoaște greșit chiar și persoanele
înregistrate în funcție de expresia lor sau de mediu.
• [Face Recog.] (Recunoaștere față) funcționează doar atunci când modul de focalizare
automată este setat la
.
• Numai prima imagine a înregistrării în rafală va conține informații de recunoaștere a fețelor.
• Numele persoanei recunoscute în prima imagine este afișat în cazul imaginilor de grup.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Mod Creative Control (Control creativ))
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
198
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Custom] (Personalizare) →
(Obiectiv / Altele)
[Lens / Others]
[Profile Setup] (Configurare profil)
Puteți seta numele și data nașterii copilului sau animalului dumneavoastră de companie înainte
de a înregistra o imagine, puteți înregistra numele și vârsta în luni și ani pe imagini.
Setări:
([Baby1]) (Bebeluș1) /
([Baby2]) (Bebeluș2) /
(Animal de companie)) / [OFF] (Dezactivare) / [SET] (Setare)
([Pet]
 Setarea numelui și vârstei în luni/ani
 Utilizați ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Baby1] (Bebeluș1), [Baby2] (Bebeluș2) sau [Pet]
(Animal de companie) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
 Utilizați ▼ pentru a selecta [SET] (Setare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Introduceți [Age] (Vârstă).
Introduceți [Name] (Nume).
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→52)
 Anularea afișării numelui și vârstei în luni/ani
Setați [Profile Setup] (Configurare profil) la [OFF] (Dezactivare).
• Setările de tipărire pentru [Name] (Nume) și [Age] (Vârstă) pot fi efectuate pe computerul
dumneavoastră utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”, pe care l-ați descărcat de pe website.
De asemenea, textul poate fi imprimat pe imaginea statică utilizând funcția camerei [Text Stamp]
(Imprimare text).
• [Profile Setup] (Configurare profil) nu este disponibilă pentru înregistrarea fotografiilor 4K sau
pentru înregistrarea utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
• Nu puteți înregistra numele sau vârsta în luni/ani în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării imaginilor video
• Imagini statice realizate în timpul înregistrării imaginilor video
199
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Setup] (Configurare)
→
• [Online Manual] (Manual online) (→200)
• [Cust.Set Mem.] (Memorare setări
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
personalizate) (→90)
[Clock Set] (Setare ceas) (→29)
[World Time] Fus orar (→200)
[Travel Date] (Data călătoriei) (→201)
[Wi-Fi] (→201)
[Bluetooth] (→202)
[Wireless Connection Lamp] (Indicator luminos
de conexiune Wi-Fi) (→202)
[Beep] (Semnal sonor) (→202)
[Economy] (Economisire energie) (→203)
[Monitor Display Speed]
(Viteza de afișaj pe monitor) (→204)
[LVF Display Speed]
(Viteza afișajului LVF) (→204)
[Monitor Display] (Afișare ecran) /
[Viewfinder] (Vizor) (→204)
[Setup] (Configurare)
• [Monitor Luminance]
(Luminanță ecran) (→205)
• [Eye Sensor] (Senzor ochi) (→205)
• [USB Mode] (Mod USB) (→ 205)
• [TV Connection]
(Conexiune televizor) (→206)
• [Language] (Limbă) (→207)
• [Version Disp.] (Afișare versiune) (→207)
• [Folder / File Settings]
(Setări folder/fișier) (→207)
• [No.Reset] (Resetare număr) (→209)
• [Reset] (Resetare) (→209)
• [Reset Network Settings]
(Resetare setări rețea) (→209)
• [Level Gauge Adjust.]
(Reglare indicator de nivel) (→210)
• [Demo Mode] (Mod demonstrație) (→210)
• [Format] (→27)
[Online Manual] (Manual online)
Setări: [URL display] (Afișare URL)/[QR Code display] (Afișare cod QR)
[World Time] (Fus orar)
Setează ora pentru regiunea unde locuiți și destinația călătoriei dumneavoastră.
• Puteți seta [Destination] (Destinație) după setarea [Home] (Domiciliu).
Setări: [Destination] (Destinație)/[Home] (Domiciliu)
1
2
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [Destination] (Destinație) sau [Home]
(Domiciliu) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Utilizați ◄► pentru a selecta zona și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Când ați selectat [Destination] (Destinație)
Ⓐ Ora curentă la destinația selectată
Ⓑ Denumirea orașului/zonei
Ⓒ Diferența față de ora de domiciliu
200
Când ați selectat [Home] (Domiciliu)
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
 Pentru a seta ora de vară
Apăsați ▲ în pasul 2. (Apăsați din nou pentru a elibera setarea)
• Când este setată ora de vară
, ora curentă este avansată cu 1 oră. Dacă setarea este
anulată, ora revine automat la ora curentă.
 Când vă întoarceți de la destinația de călătorie
Selectați [Home] (Domiciliu) în etapa 1 și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
• Dacă nu puteți găsi destinația în zona afișată pe ecran, setați pe baza diferenței cu ora de domiciliu.
[Travel Date] (Data călătoriei)
■ [Travel Setup] (Configurare călătorie)
Dacă setați programul călătoriei și înregistrați imaginile, va fi înregistrată ziua călătoriei în care a fost
realizată imaginea.
■ Pentru a înregistra [Location] (Locație)
După ce setați [Travel Setup] (Configurare călătorie), puteți seta locația.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→52)
• Pentru a tipări [Location] (Locație) sau numărul de zile care s-au scurs, utilizați [Text Stamp]
(Imprimare text) (→224) sau tipăriți utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”.
• Data călătoriei este calculată pe baza datei de plecare setate și a datei setate în ceasul camerei.
•
•
•
•
Când destinația este setată în [World Time] (Fus orar), zilele scurse sunt calculate pe baza orei
destinației locale.
Când [Travel Setup] (Configurare călătorie) este setată la [OFF] (Dezactivare), numărul de zile
scurse nu este înregistrat. Nu sunt afișate chiar dacă [Travel Setup] (Configurare călătorie) este
setată la [SET] (Setare) după înregistrare.
[Travel Setup] (Configurare călătorie) este anulată automat dacă data curentă este ulterioară datei de
revenire.
[Travel Date] (Data călătoriei) nu se poate înregistra pentru imagini video AVCHD.
[Location] (Locație) nu se poate înregistra în timp ce înregistrați imagini video, fotografii 4K sau când
înregistrați utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
[Wi-Fi]
■ [Wi-Fi Function] (Funcția Wi-Fi) (→267)
■ [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) (→273)
201
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Bluetooth]
■ [Bluetooth] (→234)
■ [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) (→241)
■ [Auto Transfer] (Transfer automat) (→246)
■ [Location Logging] (Înregistrare locație) (→248)
■ [Auto Clock Set] (Setare automată ceas) (→249)
■ [Wi-Fi network settings] (Setări de rețea Wi-Fi)
Înregistrarea unui punct de acces wireless. (→267)
• Punctul de acces wireless folosit pentru conexiunea Wi-Fi este înregistrat automat.
• Pot fi înregistrate până la 17 puncte de acces wireless. Dacă încercați să înregistrați mai mult
de 17 puncte de acces, cele mai vechi puncte de acces înregistrate vor fi șterse.
• Activarea [Reset Network Settings] (Resetare setări de rețea) va șterge punctele de acces
wireless.
[Wireless Connection Lamp] (Indicator luminos conexiune WIRELESS)
Indicatorul luminează în timp ce funcția wireless este activă.
Setări: [ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Beep] (Semnal sonor)
Setează semnalele sonore sau sunetele declanșatorului.
■ [Beep Volume] (Volum semnal sonor)
■ [Shutter Vol.] (Volum declanșator)
■ [Shutter Tone] (Ton declanșator)
• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare), [Beep] (Semnal sonor)
nu este disponibil.
202
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Economy] (Economisire energie)
■ [Sleep Mode] (Mod inactiv)
Dacă nu efectuați nici o operație, alimentarea camerei se întrerupe automat după intervalul stabilit în
setare.
• Când doriți să utilizați din nou camera, reporniți-o.
■ [Auto Power Off (Oprire automată) (Wi-Fi)]
Camera este oprită automat dacă nu a fost utilizată timp de aproximativ 15 minute fără nicio
conexiune Wi-Fi.
• Când doriți să utilizați din nou camera, reporniți-o.
■ [Auto LVF/Monitor Off] (Oprire automată LVF/monitor)
Dacă nu utilizați camera, monitorul/vizorul se stinge automat după intervalul stabilit prin setare.
• Pentru a reporni ecranul/vizorul, apăsați pe orice buton.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• În timpul înregistrării/redării imaginilor video
• La înregistrarea cu
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) din funcția 4K Photo (Foto 4K)
• Când camera este conectată la computer/imprimantă
• În timpul diaporamelor
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
• Când [Auto Shooting] (Înregistrare automată) din [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru) este setată la [ON] (Activare)
• Când este utilizată ieșirea HDMI pentru înregistrare.
• Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) și elementul de cuplare
pentru curent continuu (opțional), funcția [Auto Power Off] (Oprire automată) sau [Auto Power Off
(Oprire automată) (Wi-Fi)] este dezactivată.
203
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor)/
[LVF Display Speed] (Viteza de afișare pe LVF)
Setează viteza de afișare a vizorului sau monitorului.
[ECO 30fps]
Reduce consumul de energie, prelungind timpul de operare.
[60fps]
Puteți afișa cu aspect fluent un subiect aflat în mișcare rapidă. Setarea este ideală
pentru înregistrarea subiecților care se mișcă repede.
• Când [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor) sau [LVF Display Speed] (Viteza de
afișare pe LVF) (sau ambele) este setată la [ECO 30fps], transfocarea digitală nu este disponibilă.
• Nu se poate seta la [ECO 30fps] în următoarele cazuri:
• Mod Creative Video (Video creativ)
• Când înregistrați fotografii 4K
• Când înregistrați cu [Post Focus] (Post-focalizare)
• [Monitor Display Speed] (Viteza de afișaj pe monitor) și [LVF Display Speed] (Viteza afișajului LVF)
sunt dezactivate în timp ce ieșirea HDMI este utilizată pentru înregistrare.
• Setarea [Monitor Display Speed] (Viteza de afișare pe monitor)/[LVF Display Speed]
(Viteza de afișare pe LVF) nu afectează imaginea înregistrată.
[Monitor Display] (Afișare ecran)/ [Viewfinder] (Vizor)
Reglați luminozitatea și culoarea monitorului sau vizorului.
[Brightness] (Luminozitate)
Ajustează luminozitatea.
[Contrast]
Ajustează contrastul.
[Saturation] (Saturație)
Ajustează intensitatea culorilor.
[Red Tint] (Nuanță de roșu)
Ajustează nuanțele de roșu.
[Blue Tint] (Nuanță de albastru)
Ajustează nuanțele de albastru.
• Această funcție va regla ecranul atunci când acesta este utilizat și vizorul atunci când este utilizat vizorul.
• Anumite subiecte pot diferi de aspectul real, dar imaginea înregistrată nu va fi afectată.
204
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Monitor Luminance] (Luminanță monitor)
Setează luminozitatea monitorului în funcție de nivelul de lumină ambiantă.
(Auto)
În timpul înregistrării, luminozitatea este reglată automat în funcție de cât de
luminoasă este zona din jurul camerei.
În timpul redării, luminozitatea este aceeași ca atunci când ați înregistrat ultima oară.
(Dacă nu ați înregistrat niciodată de la pornirea camerei, este utilizată o
luminozitate standard.)
(Mod 1)
Luminozitatea este mărită.
(Mod 2)
Luminozitatea este standard.
(Mod 3)
Luminozitatea este redusă.
• Anumite subiecte pot diferi de aspectul real, dar imaginea înregistrată nu va fi afectată.
• Setarea
sau
reduce timpul de operare.
[Eye Sensor] (Senzor ochi)
[Sensitivity]
(Sensibilitate)
Utilizați această setare pentru a seta sensibilitatea senzorului pentru ochi.
[LVF/Monitor Switch]
(Comutare LVF/Monitor)
Utilizați această setare pentru a comuta afișajul între vizor și ecran.
[LVF/MON AUTO] (Comutarea automată între vizor și monitor) / [LVF]
(Afișare pe vizor) / [MON] (Afișare pe monitor)
• După ce afișajul este comutat utilizând butonul [LVF], setarea
[LVF/Monitor Switch] (Comutator LVF/monitor) se va modifica, de
asemenea.
[USB Mode] (Mod USB)
Selectați metoda de comunicare atunci când conectați camera la un computer sau o imprimantă prin
intermediul cablului de conexiune USB (furnizat).
205
[Select on connection]
(Selectare la conexiune)
Selectați metoda de comunicare de fiecare dată când vă
conectați la un computer sau la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
[PC(Storage)] (PC(Stocare))
Selectați când vă conectați la un computer.
[PictBridge(PTP)]
Selectați când vă conectați la o imprimantă compatibilă
PictBridge.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[TV Connection] (Conexiune televizor)
■ [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare))
Setați formatul pentru ieșire.
[AUTO]
(Automat)
Setează automat rezoluția de redare pe baza informațiilor primite de la televizorul
conectat.
[4K/25p]
Redă imagini cu o rezoluție de redare de 3840×2160 pixeli utilizând o metodă de
scanare progresivă pentru numărul de linii de scanare efective (2.160 linii).
Chiar și când este setat [4K/25p], imaginile video MP4 înregistrate la [4K/100M/30p]
vor fi redate la o rezoluția de 4K/30p.
[1080p]
Redă imagini utilizând o metodă de scanare progresivă pentru numărul de linii de
scanare efective (1.080 linii).
[1080i]
Redă imagini utilizând o metodă de scanare întrețesută pentru numărul de linii de
scanare efective (1.080 linii).
[720p]
Redă imagini utilizând o metodă de scanare progresivă pentru numărul de linii de
scanare efective (720 linii).
[576p]
Redă imagini utilizând o metodă de scanare progresivă pentru numărul de linii de
scanare efective (576 linii).
În funcție de televizorul conectat, pot fi utilizate 480 linii de scanare disponibile pentru ieșire.
• Dacă nu apare nicio imagine pe televizor cu [AUTO] (Automat), comutați setarea la o altă setare
decât [AUTO] (Automat) pentru a seta un format acceptat de televizorul dumneavoastră.
(Vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare pentru televizor.)
■ [VIERA Link]
Dacă selectați [ON] (Activare), operațiile camerei și ale echipamentelor compatibile VIERA Link
conectate la cameră cu un cablu micro HDMI sunt corelate automat, permițându-vă să controlați
camera cu telecomanda echipamentului compatibil VIERA Link. (→276)
206
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[Language] (Limbă)
Este setată limba afișată pe ecran.
• Când setați din greșeală o altă limbă, selectați
din pictogramele meniului pentru a seta limba dorită.
[Version Disp.] (Afișare versiune)
Este verificată versiunea de firmware a camerei.
• Când apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce este afișată versiunea, sunt afișate informațiile
de software pentru acest aparat, precum licența.
[Folder / File settings] (Setări folder/fișier)
Setați numele unui folder și fișier pentru stocarea imaginilor.
Nume folder
 Număr folder (3 cifre, 100–999)
 Număr definit de utilizator din 5 cifre
207
Nume fișier
 Spațiu de culoare (sRGB)
 Număr definit de utilizator din 3 cifre
 Număr fișier (4 cifre, 0001-9999)
 Extensie fișier
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Select Folder]
(Selectare folder)
[Setup] (Configurare)
Selectează un folder pentru stocarea imaginilor.
• Numărul fișierelor care pot fi stocate este afișat pentru numele de folder.
• Creează un folder nou avansând numărul de folder.
• Când pe un card nu este disponibil niciun folder pentru stocarea imaginilor,
este afișat ecranul de resetare a numărului de folder.
[OK]
[Create a New folder]
(Creare folder nou)
[Change] (Modificare)
Creează un folder nou utilizând același număr definit
de utilizator din 5 cifre cuprinzând un nume de folder
ca setare curentă.
Creează un folder nou introducând un nou număr
definit de utilizator din 5 cifre cuprinzând un nume de
folder pentru a schimba numele curent de folder.
• Caractere care pot fi setate: caractere alfabetice
majuscule, numere și [ _ ]
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→52)
[Folder Number-Link]
(Conexiune cu
numărul folderului)
Setează același număr din numele de folder la un
număr definit de utilizator din 3 cifre dintr-un nume
de fișier.
[User Setting]
(Setare utilizator)
Setează un nume de fișier introducând un noi număr
definit de utilizator din 3 cifre.
• Caractere care pot fi setate: caractere alfabetice
majuscule, numere și [ _ ]
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor,
consultați „Introducerea textului” (→52)
[File Name Setting]
(Setare nume fișier)
• Într-un singur folder pot fi stocate până la 1.000 de fișiere.
• Numerele de serie de la 0001 la 9999 sunt alocate la fișierele stocate în ordinea în care sunt
realizate imaginile. Când un folder de destinație este schimbat, fișierul este stocat cu numărul
de fișier ulterior numărului de fișier precedent.
• În următoarele cazuri este creat automat un nou folder avansând numărul de folder când fișierul
următor este salvat.
• Când 1000 de fișiere sunt stocate într-un folder
• Când un fișier constând din numărul de fișier „9999” este stocat într-un folder
• Dacă folderele cu numerele de la 100 la 999 există integral, nu puteți crea un nou folder.
Recomandăm salvarea tuturor imaginilor necesare pe computerul dumneavoastră sau pe alt
dispozitiv și formatarea cardului.
208
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
[No.Reset] (Resetare număr)
Resetează numerele fișierelor imaginilor. (Numărul de folder este actualizat, iar numerotarea
fișierelor începe de la 0001.)
• Pentru a reseta numărul de folder la 100:
Mai întâi, formatați cardul și resetați numerele de fișier utilizând [No.Reset] (Resetare număr).
Apoi, selectați [Yes] (Da) pe ecranul de resetare al numărului folderului.
• Poate fi alocat un număr de folder între 100 și 999.
Numerele nu pot fi resetate după ce numărul folderului ajunge la 999. În acest caz, salvați toate
imaginile necesare pe computer și formatați cardul (→27).
[Reset] (Resetare)
Următoarele setări sunt resetate la setările implicite:
■ Setări pentru înregistrare
■ Setările de configurare ([Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) și setări [Bluetooth])
■ Setările personalizate ([Face Recog.] (Recunoaștere față) și setările [Profile Setup]
(Configurare profil))
■ Setările de configurare/personalizare
(cu excepția setărilor [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi), [Bluetooth], [Face Recog.]
(Recunoaștere față) și [Profile Setup] (Configurare profil))
• Când setările de configurare/personalizare sunt resetate, următoarele setări sunt, de asemenea,
resetate:
• Setarea [World Time] (Fus orar)
• Setarea [Travel Date] (Dată călătorie) (data plecării, data reîntoarcerii, [Location] (Locație))
• Setările pentru [Rotate Disp.] (Rotire afișaj), [Picture Sort] (Sortare imagini) și [Delete Confirmation]
(Confirmare ștergere) din meniul [Playback] (Redare)
• Numerele de folder și setările de ceas nu vor fi resetate.
[Reset Network Settings] (Resetare setări rețea)
Setările de rețea sunt resetate la setările implicite, cum ar fi informațiile privind echipamentul pe care
le-ați înregistrat utilizând [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) sau [Bluetooth].
(Excluzând [LUMIX CLUB])
209
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
→
[Setup] (Configurare)
Level Gauge Adjust.] (Reglare indicator de nivel)
■ [Adjust.] (Reglare)
Țineți camera în poziție orizontală și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare). Indicatorul de nivel
va fi reglat.
■ [Level Gauge Value Reset] (Resetare valoare indicator de nivel)
Restabilește setarea implicită a indicatorului de nivel.
[Demo Mode] (Mod demonstrație)
Puteți încerca focalizarea, setarea nivelului de maxim etc în [Post Focus] (Post-focalizare), cu imaginea.
[My Menu] (Meniul meu)
[My Menu Setting] (Setări meniul meu)
Puteți înregistra meniurile utilizate frecvent și le puteți afișați în [My Menu] (Meniul meu).
Pot fi înregistrate până la 23 de meniuri.
→
210
[My Menu] (Meniul meu) → [My Menu Setting] (Setare meniul meu)
[Add] (Adăugare)
Selectați și înregistrați un meniu pentru a fi afișat în [My Menu] (Meniul meu).
[Sorting] (Sortare)
Modificați ordinea meniurilor care vor fi afișate în [My Menu] (Meniul meu).
Selectați meniul a cărui ordine doriți să o modificați și setați noua locație.
[Delete] (Ștergere)
Ștergeți un meniu înregistrat din afișajul [My Menu] (Meniul meu).
[Delete Item] (Ștergere element): Selectați și ștergeți un meniu.
[Delete all] (Ștergere toate): Ștergeți toate meniurile înregistrate.
[Display from My Menu]
(Afișare din meniul meu)
Setați afișajul inițial pentru ecranul meniului.
[ON] (Activare): Afișează My Menu (Meniul meu).
[OFF] (Dezactivare): Afișează meniul utilizat data precedentă
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Playback] (Redare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Slide Show] (Diaporamă) (→212)
[Playback Mode] (Mod redare) (→213)
[Protect] (Protecție) (→214)
[Rating] (Clasificare) (→214)
[Title Edit] (Editare titlu) (→215)
[Face Rec Edit]
(Editare înregistrare față) (→215)
[RAW Processing] (Procesare RAW) (→216)
[4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K) (→218)
[Light Composition] (Compoziție lumină) (→219)
[Sequence Composition]
(Compunere secvențială) (→220)
[Clear Retouch] (Ștergere retuș) (→221)
• [Beauty Retouch]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Retușare frumusețe) (→ 222)
[Text Stamp] (Imprimare text) (→224)
[Resize] (Redimensionare) (→225)
[Cropping] (Decupare) (→226)
[Rotate] (Rotire) (→226)
[Video Divide]
(Divizare video) (→227)
[Time Lapse Video]
(Imagine video cu timp scurs) (→227)
[Stop Motion Video]
(Imagine video cadru cu cadru) (→228)
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj) (→228)
[Picture Sort] (Sortare imagini) (→228)
• Este posibil să nu se poată seta sau edita imaginile realizate cu alte camere.
 Modul de selectare a imagini(lor) după selectarea [Single]
(O singură imagine) sau [Multi] (Mai multe imagini)
Când [Single] (O singură imagine) și [Multi] (Mai multe imagini) nu sunt disponibile, selectați o
imagine în același mod în care selectați [Single] (O singură imagine).
[Single] (O singură imagine)
 Utilizați ◄► pentru a selecta imaginea statică și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă [Set/Cancel] (Setare/Anulare) se afișează în partea
dreaptă jos a ecranului, setarea este anulată când apăsați
din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare).
[Multi] (Mai multe imagini)
Când este afișat un ecran similar celui din dreapta:
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea statică și apoi
apăsați [MENU/SET] (repetare)
• Pentru anulare → Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) din nou.
 Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) pentru a executa
Când este afișat un ecran similar celui din dreapta:
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea statică și apoi apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) (repetare)
• Pentru anulare → Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) din nou.
211
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Slide Show] (Diaporamă)
Redă automat imaginile înregistrate, succesiv. Puteți organiza diaporame compuse doar din imagini
statice sau doar din imagini video. Se recomandă la vizualizarea pe ecranul televizorului.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Slide Show] (Diaporamă)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă selectați [Picture Only] (Doar imagine), vor fi
redate și fișierele și imaginile rafală 4K înregistrate
utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
• Doar o imagine reprezentativă în focalizare va fi
redată din imaginile înregistrate folosind funcția
[Post Focus] (Post-focalizare).
Utilizați ▲ pentru a selecta [Start] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Operații în timpul diaporamei
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
▲
Redare / Pauză
◄
Anterior
►
Următor
▼
Stop
Mărire / reducere volum
212
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
 Pentru a modifica setările
Selectați [Effect] (Efect) sau [Setup] (Configurare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Acest lucru vă permite să selectați efectele de ecran atunci când
treceți de la o imagine la imaginea următoare.
[Effect] (Efect)
[Setup]
(Configurare)
[Duration]
(Durată)
[Duration] (Durată) poate fi setată doar când [Effect] (Efect) este
setat la [OFF] (Dezactivare).
[Repeat]
(Repetare)
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Sound]
(Sunet)
[AUTO] (Automat):
Muzica va fi redată cu imaginile statice, iar
sunetul va fi redat cu imaginile video.
[Music] (Muzică):
[Audio]:
[OFF] (Dezactivare):
Va fi redat efectul de muzică.
Sunetul este redat de la imaginile video.
Muzica și sunetul nu vor fi redate.
• În timpul unei diaporame cu fișiere rafală 4K, cu imagini înregistrate cu funcția [Post Focus]
(Post-focalizare) sau cu imagini de grup, efectele vor rămâne dezactivate chiar dacă [Effect]
(Efect) este setat.
• La redarea următoarelor imagini într-o diaporamă, setarea [Duration] (Durată) este dezactivată.
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini panoramice
• Imagini de grup
[Playback Mode] (Mod redare)
Selectează tipul etc. imaginilor și redă. ([Normal Play] (Redare normală), [Picture Only]
(Numai imagini), [Video Only] (Doar video))
→
1
[Playback] (Redare) → [Playback Mode] (Mod redare)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Dacă selectați [Picture Only] (Doar imagine), vor fi redate și fișierele și imaginile rafală 4K
înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare).
213
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Protect] (Protecție)
Setați protecția pentru a dezactiva ștergerea imaginilor. Previne ștergerea imaginilor importante.
→
1
[Playback] (Redare) → [Protect] (Protecție)
Selectați imaginea (→211)
 Pentru a șterge tot
Selectați [Protect] (Protecție) → [Cancel] (Anulare) → [Yes] (Da) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Când setați comutatorul de protecție la scriere de pe card în poziția „LOCK” (Blocare),
imaginea nu este ștearsă.
• Imaginea este ștearsă în timpul formatării, chiar dacă este protejată.
• Este posibil să nu funcționeze când utilizați alte dispozitive.
[Rating] (Clasificare)
Puteți eticheta imaginile pe cinci niveluri (clasificare). Când ați realizat [Rating] (Clasificare), vor fi
disponibile următoarele operații.
• Șterge toate imaginile cu excepția imaginilor etichetate.
• Puteți verifica nivelul de clasificare a imaginilor afișând detaliile fișierului pe Windows 10,
Windows 8.1 și Windows 8 (doar imagini JPEG).
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Rating] (Clasificare)
Selectați imaginea (→211)
Utilizați ◄► pentru a selecta nivelurile de clasificare (de la 1 la 5)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Repetați pașii 1 și 2 pentru a realiza setarea cu [Multi] (Mai multe imagini.)
 Pentru a șterge tot
Selectați [Rating] (Clasificare) → [Cancel] (Anulare) → [Yes] (Da) și apoi apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Când ați efectuat [Rating] (Clasificare) pentru imagini de grup, setarea se aplică la toate imaginile
de grup iar clasificarea setată a numerelor este afișată în pictograma setărilor de clasificare a
primei imagini. Dacă numărul total de imagini este de 1000 sau mai mare, [999+] este afișat.
• Doar când [Playback Mode] (Mod de redare) este setat la [Normal Play] (Redare normală), puteți
selecta [Cancel] (Anulare).
• Pentru imaginile video AVCHD, puteți seta numai clasificarea [5].
214
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Title Edit] (Editare titlu)
Puteți introduce caractere (titluri etc.) pe o imagine înregistrată. După înregistrarea textului, acesta
poate fi imprimat pe imaginile tipărite utilizând funcția [Text Stamp] (Imprimare text) (→224).
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Title Edit] (Editare titlu)
Selectați o imagine statică (→211)
•
este afișat pe imaginile care au texte deja imprimate.
Introduceți caractere
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→52)
• Pentru a șterge texte, ștergeți toate caracterele din ecranul de introducere a caracterelor.
• Puteți tipări texte utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO”.
• Puteți configura până la 100 de imagini o dată cu setarea [Multi] (Mai multe imagini).
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
,
sau
[Face Rec Edit] (Editare înregistrare față)
Editați sau ștergeți informațiile de recunoaștere pentru imaginile cu informații incorecte.
→
[Playback] (Redare) → [Face Rec Edit] (Editare recunoaștere față) →
[REPLACE] (Înlocuire) sau [DELETE] (Ștergere)
1
2
3
4
Utilizați ◄► pentru a selecta imaginea și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Utilizați ◄► pentru a selecta o persoană și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Dacă efectuați [DELETE] (Ștergere), mergeți la pasul 4.
Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta persoana care va înlocui o altă
persoană și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Utilizați ◄ pentru a selecta [Yes] (Da) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Când informațiile de recunoaștere a fețelor sunt șterse, nu pot fi restabilite.
• Editați informațiile de recunoaștere a feței în unitățile de grup pentru un grup de imagini.
(Nu puteți edita informațiile pentru fiecare imagine de grup.)
• Puteți edita doar prima imagine dintr-un grup.
215
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[RAW Processing] (Procesare RAW)
Puteți utiliza camera pentru a developa imaginile statice înregistrate în format RAW.
Imaginile statice create vor fi salvate în formatul JPEG.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [RAW Processing] (Procesare RAW)
Apăsați ◄► pentru a selecta fișierul RAW
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ▲▼ pentru a selecta elementul
și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
pentru a seta
• Pot fi setate următoarele elemente. Setările utilizate în timpul
înregistrării sunt aplicate în momentul setării.
[White Balance]
(Balans de alb)
Puteți selecta balansul de alb pentru a efectua ajustările. Când selectați
un element cu
puteți developa imaginile utilizând aceleași setări
care au fost aplicate pentru înregistrare.
[Brightness correction]
(Corecție luminozitate)
Puteți corecta luminozitatea în domeniul cuprins între -2 EV și +2 EV.
[Photo Style] (Stil foto)
Puteți selecta efectele [Photo Style] (Stil foto).
[i.Dynamic]
(Control inteligent al
domeniului dinamic)
[Contrast]
[Saturation] (Saturație) /
[Color Tone] (Ton de culoare)
Puteți selecta setările [i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic).
Puteți ajusta contrastul.
Puteți ajusta saturația. (Puteți ajusta culorile când selectați [Monochrome]
(Monocrom) în [Photo Style] (Stil foto).)
[Filter Effect]
(Efect filtru)
Puteți selecta un efect de filtru. (Doar când este selectat [Monochrome]
(Monocrom) în [Photo Style] (Stil foto).)
[Noise Reduction]
(Reducere zgomot)
[i.Resolution]
(Rezoluție inteligentă)
Puteți seta reducerea zgomotului.
[Sharpness] (Claritate)
Puteți ajusta aspectul de rezoluție ridicată.
Puteți selecta setările [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă).
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a efectua următoarele operații.
[More Settings]
(Mai multe setări)
[Reinstate Adjustments]
(Restabilire reglări):
Restabilește setările la cele utilizate în
timpul înregistrării.
[Picture Size]
Puteți selecta rezoluția imaginii ([L], [M], sau [S]) în
(Rezoluție imagine): cazul unui fișier JPEG atunci când salvați imaginile.
216
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
3
4
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a finaliza setarea
• Reapare ecranul din pasul 2. Pentru a seta un alt element, repetați pașii 2 - 3.
Apăsați ▲▼ pentru a selecta [Begin Processing] (Începere procesare)
și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Setarea fiecărui element
Când selectați un element, va fi afișat ecranul cu setări.
Funcționare
Operație
tactilă
Glisați
▲
Descriere
Utilizat pentru a efectua ajustări
Utilizat pentru a afișa ecranul de setare
[WB K Set] a temperaturii de culoare (Doar când
(Setare WB K) [White Balance] (Balans de alb) este
setat la
)
▼
[Adjust.]
(Reglare)
Utilizat pentru afișarea ecranului de
ajustare fină a balansului de alb
(Doar când [White Balance]
(Balans de alb) este setat)
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
Utilizat pentru a afișa ecranul de
comparare.
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Utilizat pentru a finaliza o ajustare pe
[Set] (Setare) care ați efectuat-o și pentru a reveni la
ecranul de selectare a elementului
• Când este selectată [Noise Reduction] (Reducere zgomot), [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)
sau [Sharpness] (Claritate), ecranul de comparare nu poate fi afișat.
• Imaginile pot fi mărite cu butonul de transfocare.
• De asemenea, puteți mări atingând rapid ecranul de două ori. (Dacă afișajul a fost mărit, revine la
același raport de grosisment.)
217
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
Următoarele metode de operare sunt disponibile pentru a efectua ajustări pe ecranul de comparare.
Ⓐ Setare curentă
Funcționare
Operație
tactilă
Descriere
Glisați
Utilizat pentru a efectua ajustări
[DISP.]
(Afișare)
[DISP.]
(Afișare)
Utilizat pentru a reveni la ecranul
de setări
[MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Set]
(Setare)
Utilizat pentru a finaliza o ajustare
pe care ați efectuat-o și pentru a
reveni la ecranul de selectare a
elementului
• Dacă atingeți imaginea în centru, va fi mărită. Dacă atingeți
rezoluția inițială.
, imaginea va fi redusă la
• Rezultatul unui fișier RAW developat cu această cameră și a unui fișier RAW developat cu software-ul
•
•
•
•
„SILKYPIX Developer Studio” pot fi diferite.
O imagine RAW înregistrată cu această cameră este întotdeauna înregistrată cu raportul
dimensiunilor setat la [4:3] (5184×3888), dar dacă efectuați [RAW Processing] (Procesare RAW) în
meniul [Playback] (Redare), imaginea va fi procesată cu raportul dimensiunilor egal cu acel raport al
dimensiunilor din momentul înregistrării.
Editați imaginile de grup una câte una. Imaginile editate vor fi salvate din nou separat de imaginile
originale ale grupului.
Când este conectat un cablu micro HDMI, [RAW Processing] (Procesare RAW) este dezactivată.
Puteți efectua procesarea RAW doar pe fișiere de imagini înregistrate cu această cameră.
[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă a fotografiilor 4K)
Puteți salva timp de 5 secunde o înregistrare 4K dintr-un fișier rafală 4K.
→
[Playback] (Redare) → [4K PHOTO Bulk Saving]
(Salvare în masă a fotografiilor 4K)
1
2
Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Dacă timpul de rafală este de 5 secunde sau mai puțin, toate cadrele vor fi salvate ca imagini.
Selectați primul cadru care trebuie salvat ca imagine (→123, 124)
• Imaginea va fi salvată în formatul JPEG ca un singur grup de imagini în rafală.
218
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Light Composition] (Compoziție lumină)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pe care doriți să le combinați. Părțile imaginii care sunt
mai luminoase decât cadrul precedent vor fi suprapuse peste cadrul precedent pentru a combina
cadrele într-o singură imagine.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Light Composition] (Compoziție lumină)
Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Alegeți metoda de combinare și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 [Composite Merging] (Îmbinare compozită): Selectarea cadrelor de combinat.
 Trageți bara de glisare sau folosiți ▲▼◄► pentru a selecta cadrele pe care doriți să le
combinați
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine la
ecranul de previzualizare.
• Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a efectua
următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Vă permite să selectați mai
multe cadre pentru combinare.
− [Reselect] (Reselectare): Elimină cadrul selectat imediat
înainte și vă permite să selectați o imagine diferită.
 Repetați pașii  -  pentru a selecta mai multe cadre de combinat (până la 40 de cadre)
 Apăsați ▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 [Range Merging] (Îmbinare gamă): Selectați o gamă de combinat.
 Selectați cadrul primei imagini și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Metoda de selectare este aceeași ca în pasul  al setării [Composite Merging]
(Îmbinare compozită).
 Selectați cadrul ultimei imagini și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Imaginile sunt salvate în format JPEG. Informațiile de înregistrare (informații Exif) ale primului cadru,
precum timpul de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO sunt, de asemenea, înregistrate.
219
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Selectați cadre multiple din fișiere rafală 4K pentru a crea compunerea secvențială a unui subiect
aflat în mișcare într-o singură imagine.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Utilizați ◄► pentru a selecta fișierele rafală 4K și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Selectați cadrele pe care doriți să le combinați.
Selectați cadrele astfel încât subiectul în mișcare să nu se suprapună peste cadrele
anterioare sau ulterioare. (Este posibil să nu se poată crea corespunzător compunerea
secvențială dacă subiectul se suprapune.)
 Trageți bara de glisare sau folosiți ▲▼◄► pentru a selecta cadrele pe care doriți să le
combinați
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Cadrele selectate sunt reținute, iar afișajul revine la
ecranul de previzualizare.
• Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementele și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a efectua
următoarele operații.
− [Next] (Următorul): Vă permite să selectați mai
multe cadre pentru combinare.
− [Reselect] (Reselectare): Elimină cadrul selectat imediat
înainte și vă permite să selectați o imagine diferită.
 Repetați pașii  -  pentru a selecta mai multe cadre de combinat (între 3 și 40 de cadre)
 Apăsați ▼ pentru a selecta [Save] (Salvare) și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Sfaturi pentru [Sequence Composition] (Compunere secvențială)
Recomandăm utilizarea unui trepied pentru realizarea fotografiilor pentru [Sequence Composition]
(Compunere secvențială).
• Imaginile sunt salvate în format JPEG. Informațiile de înregistrare (informații Exif) ale primului cadru,
precum timpul de expunere, diafragma și sensibilitatea ISO sunt, de asemenea, înregistrate.
220
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Clear Retouch] (Retușare clară)
Puteți șterge părțile inutile înregistrate pe imaginile realizate.
• Operația de ștergere poate fi
efectuată doar prin atingere.
[Clear Retouch] (Ștergere retuș)
permite automat operația tactilă.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Clear Retouch] (Ștergere retuș)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine statică
și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Glisați degetul peste partea pe care doriți
să o ștergeți
• Părțile care vor fi șterse sunt colorate.
• Atingerea [Undo] (Revocare) va readuce părțile colorate la starea
anterioară.
Ștergerea detaliilor (mărirea afișajului)
 Atingeți [SCALING] (Scalare)
• De pe ecranul tactil, extindeți cu două degete pentru a mări
și ciupiți cu două degete pentru a micșora.
• Tragerea ecranului permite mutarea părții mărite.
 Atingeți [REMOVE] (Eliminare)
• Astfel, veți reveni la operația de tragere a degetului peste
partea pe care doriți să o ștergeți. Partea pe care doriți să
o ștergeți poate fi trasă chiar dacă imaginea este mărită.
3
4
Atingeți [Set] (Setare)
Atingeți [Save] (Salvare) sau apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Imaginile pot părea nenaturale, deoarece fundalul părților șterse este creat artificial.
• Editați imaginile de grup una câte una. Imaginile editate vor fi salvate din nou separat de imaginile
originale ale grupului.
• Nu este disponibil în timpul utilizării vizorului.
• Când este conectat un cablu micro HDMI, [Clear Retouch] (Ștergere prin atingere) este dezactivată.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini panoramice
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
221
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Beauty Retouch] (Retușare frumusețe)
Aplicați efecte de estetică și machiaj fețelor din fotografiile dumneavoastră.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Beauty Retouch] (Retușare de frumusețe)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine statică
și apoi apăsați pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ◄► pentru a selecta fața persoanei
de editat, apoi apăsați pe [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
• Se poate selecta numai persoana indicată cu o săgeată.
• Dacă este detectată o singură persoană, apăsați pe
[MENU/SET] (Meniu/Setare).
3
Efectuați setarea atingând elementul
de retuș
efectul
și setările
detaliate ale efectului
în ordine
[Aesthetic Retouch]
(Retușare estetică)
([Foundation]
(Fond de ten))
[Make Up Retouch]
(Retușare de machiaj)
[Smile] (Zâmbet)
222
([Clear Skin])
(Piele clară)
Reduce imperfecțiunile și pielea fadă,
accentuând în acelați timp claritatea.
([Shine Removal])
(Eliminare luciu)
Zonele lucioase ale pielii sunt
estompate.
([Whitening]) (Albire)
Ochii și dinții sunt albiți și înfrumusețați.
([Lift Up]) (Întindere piele)
Liniile feței sunt accentuate.
([Eye Emphasis])
(Accentuare ochi)
Ochii par mai mari și mai definiți.
—
Ajustează culoarea fondului de ten.
([Lip Color])
(Culoare buze)
Culoarea buzelor este ajustată pentru
a evidenția textura.
([Cheek Color])
(Culoare obraji)
Accentuează structura feței prin
selectarea culorii.
([Eye Shadow])
(Fard de ochi)
Crește nivelul de frumusețe prin
selectarea culorilor.
—
Oferiți un zâmbet subiectului.
4
Atingeți [OK]
5
Touch [Set] or press [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• La selectarea opțiunii [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare, este afișat un ecran care
compară imaginea originală cu imaginea retușată.
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
• Nu se pot retușa două sau mai multe persoane simultan. Salvați imaginea o dată, apoi selectați
•
•
•
•
•
•
•
•
•
persoana următoare.
Luminozitatea sau culoarea unei imagini vizualizate înainte de a fi salvată și a imaginii salvate pot
diferi.
Dacă subiectul poartă ochelari sau fața nu poate fi detectată corespunzător, este posibil să nu puteți
retușa fața așa cum v-ați dorit.
Când o imagine este luminoasă din cauza luminii reflectate de un bliț sau de la soare, efectul de
retușare poate fi mai puțin pronunțat.
Pentru realizarea unei imagini statice adecvate pentru efectul [Beauty Retouch]
(Retușare de frumusețe):
• Realizați o fotografie frontală a unei fețe
• Evitați să realizați fotografii în condiții de iluminare foarte slabă
• Realizați o fotografie clară a zonei pe care doriți să o retușați
Pentru anumite culori ale imaginii, precum cele ale imaginilor alb-negru, est posibil să nu poată fi
realizat efectul de retușare.
Editați imaginile de grup una câte una. Imaginile editate vor fi salvate din nou separat de imaginile
originale ale grupului.
Nu este disponibil în timpul utilizării vizorului.
Când este conectat un cablu micro HDMI, [Beauty Retouch] (Retușare frumusețe) este dezactivată.
Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini panoramice
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
• Imagini în care nu pot fi detectate fețele
• Reallusion este o marcă comercială a Reallusion Inc.
223
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Text Stamp] (Imprimare text)
Puteți imprima data și ora înregistrării, numele, destinația de călătorie, datele de călătorie etc.
pe imaginile statice înregistrate.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Text Stamp] (Imprimare text)
Selectați o imagine statică (→211)
•
este afișat pe ecran dacă fotografia are text imprimat.
Utilizați ▼ pentru a selecta [Set] (Setare) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Shooting Date]
(Data realizării
fotografiei)
[Name]
(Nume)
3
4
[W/O TIME] (Fără oră): Imprimați data înregistrării
[WITH TIME] (Cu oră): Imprimați data și ora înregistrării
Nume imprimat înregistrat cu Face Recognition (Recunoaștere față)
Nume imprimat înregistrat în [Profile Setup] (Configurare profil)
[Location]
(Locație)
Imprimare locație înregistrată în [Travel Date] (Data călătoriei) din meniul
[Setup] (Configurare)
[Travel Date]
(Data călătoriei)
Imprimați numărul de zile scurse de la data de călătorie setată în [Travel Date]
(Dată călătorie) din meniul [Setup] (Configurare)
[Title] (Titlu)
Imprimare text înregistrat în [Title Edit] (Editare titlu)
Apăsați butonul
Utilizați ▲ pentru a selecta [OK] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Nu solicitați imprimarea datei în magazin și nu imprimați data pe imprimante pentru imagini
statice cu date imprimate. (Datele imprimate se pot suprapune.)
• Puteți configura până la 100 de imagini o dată cu setarea [Multi] (Mai multe imagini).
• Calitatea imaginilor poate fi slabă.
• Dacă imprimați text pe imaginile dintr-un grup, imaginile editate vor fi salvate din nou separat
de imaginile originale ale grupului.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
• Imagini panoramice
• Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte
• Imagini statice realizate fără setarea ceasului
224
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Resize] (Redimensionare)
Rezoluția imaginilor poate fi redusă pentru a facilita trimiterea ca fișier atașat la e-mail sau utilizarea
pe paginile web etc.
→
1
[Playback] (Redare) → [Resize] (Redimensionare)
Selectați imaginea statică și rezoluția
[Single] (O singură imagine)
 Utilizați ◄► pentru a selecta imaginea statică și
apoi apăsați [MENU/SET]
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta rezoluția și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
[MULTI] (Mai multe imagini) (maximum 100 de imagini)
 Utilizați ▲▼ pentru a selecta rezoluția și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Utilizați ▲▼◄► pentru a selecta imaginea statică
și apoi apăsați [MENU/SET] (repetare)
• Pentru anulare → Apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare) din nou.
 Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) pentru a executa
• Calitatea imaginii este redusă după redimensionare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
• Imagini panoramice
• Imagini de grup
• Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte
225
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Cropping] (Decupare)
Măriți imaginile statice și decupați zonele nedorite.
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Cropping] (Decupare)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine statică și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Selectați zona care va fi decupată și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Funcționare
Operație tactilă
Descriere
Mărește imaginea
Reduce imaginea
▲▼◄►
Glisați
Deplasează zona mărită
• Editați imaginile de grup una câte una. Imaginile editate vor fi salvate din nou separat
de imaginile originale ale grupului.
• Informațiile originale privind funcția de recunoaștere a fețelor nu vor fi copiate când sunt
decupate imaginile statice.
• Calitatea imaginii este redusă după decupare.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• Imagini video
• Fișiere rafală 4K
• Imagini înregistrate utilizând funcția [Post Focus] (Post-focalizare)
• Imagini statice înregistrate cu setarea [Quality] (Calitate)
• Imagini panoramice
• Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte
[Rotate] (Rotire)
Puteți roti manual imaginea în unități de 90 de grade.
• Nu puteți selecta [Rotate] (Rotire) când [Rotate Disp.] (Rotire afișaj) este setată la [OFF]
(Dezactivare).
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Rotate] (Rotire)
Utilizați ◄► pentru a selecta imaginea
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta direcția de rotire
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Imaginea este rotită la 90 de grade în sensul acelor
de ceasornic.
Imaginea este rotită la 90 de grade în sens invers acelor de ceasornic.
226
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Video Divide] (Divizare video)
O singură imagine video poate fi divizată în 2 părți. Acest lucru este convenabil când doriți să păstrați
doar scenele necesare sau dacă doriți să ștergeți scenele inutile pentru a spori spațiul liber pe card,
precum în timp ce călătoriți.
→
1
2
3
[Playback] (Redare) → [Video Divide] (Divizare video)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine video de divizat și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
Apăsați ▲ în locul în care doriți să divizați
o imagine video pentru a o întrerupe
• Dacă apăsați ◄► în timpul pauzei, puteți efectua
ajustări fine ale pozițiilor de divizare într-o imagine video.
Apăsați ▼
• Imaginea video originală care a fost divizată nu rămâne.
(Vor rămâne doar 2 imagini video care au fost create după divizare.)
• În timpul divizării, nu opriți camera și nu scoateți cardul sau acumulatorul.
Dacă faceți acest lucru, imaginea video poate fi ștearsă.
• Imaginile video nu pot fi divizate la o locație apropiată de începutul sau sfârșitul imaginii video.
• Această funcție nu este disponibilă în următorul caz:
• Imagini video cu un timp de înregistrare scurt
[Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
Puteți crea o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs).
→
1
2
227
[Playback] (Redare) → [Time Lapse Video] (Imagine video cu timp scurs)
Utilizați ◄► pentru a selecta grupul de imagini [Time Lapse Shot]
(Fotografie cu timp scurs) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Creați o imagine video după selectarea unei metode de producție
• Pentru detalii, consultați pasul 5 și pașii următori (→137).
Utilizarea funcțiilor din meniu
Listă de meniuri
[Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)
Puteți crea o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu [Stop Motion Animation]
(Animație cadru cu cadru).
→
1
2
[Playback] (Redare) → [Stop Motion Video] (Imagine video cadru cu cadru)
Utilizați ◄► pentru a selecta un grup de animații cadru cu cadru și
apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Creați o imagine video după selectarea unei metode de producție
• Pentru detalii, consultați pasul 7 și pașii următori (→140).
[Rotate Disp.] (Rotire afișaj)
Acest mod vă permite să afișați imagini rotite vertical dacă acestea au fost înregistrate ținând camera
vertical.
→
[Playback] (Redare) → [Rotate Disp.] (Rotire afișaj) → [ON] (Activare)
• Când redați fotografii pe un PC, acestea nu pot fi afișate în direcția de rotire dacă sistemul de
operare sau software-ul nu sunt compatibile cu Exif. Exif este un format de fișier pentru imagini
statice care permite adăugarea de informații de înregistrare etc. A fost stabilit de către „JEITA
(Japan Electronic and Information Technology Industries Association)”.
[Picture Sort] (Sortare imagini)
Puteți seta secvența de afișare utilizată pentru redarea imaginilor pe acest aparat.
→
[Playback] (Redare) → [Picture Sort] (Sortare imagini)
[FILE NAME]
(Denumire fișier)
[DATE/TIME]
(Dată/oră)
Afișează imaginile în funcție de numele folderului sau numele fișierului. Acest
format de afișare vă permite să găsiți cu ușurință locația de stocare a imaginilor
pe card.
Afișează imaginile în funcție de data la care au fost înregistrate, în ordine
cronologică. Când imaginile sunt realizate utilizând mai multe camere și sunt
stocate pe același card, acest format de afișare vă permite să găsiți mult mai
ușor o anumită imagine.
• Este posibil ca imaginile să nu fie afișate în funcție de secvența [DATE/TIME] (Dată/Oră) imediat
după introducerea cardului în cameră. În acest caz, așteptați un interval de timp, iar imaginile
vor fi afișate în secvența [DATE/TIME] (Dată/Oră).
228
Wi-Fi/Bluetooth
Posibilitățile funcției Wi-Fi®/Bluetooth®
Utilizarea camerei prin conectare la un smartphone
• Operarea butonului declanșator al camerei utilizând un smartphone
(înregistrare de la distanță) (→242)
• Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră sau încărcarea acestora pe site-uri de
socializare (→245)
• Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie (Film instantaneu) în funcție de
preferințe pe smartphone (→249)
Extinderea domeniului de aplicații prin conectarea camerei
la un smartphone compatibil cu Bluetooth de joasă energie
• Punerea în pereche (configurarea conexiunii) (→234)
• Pornirea/oprirea camerei utilizând un smartphone (→241)
• Transferarea automată a imaginilor înregistrate pe un smartphone (→246)
• Scrierea informațiilor despre locație a unui smartphone la o imagine înregistrată (→248)
• Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone (→249)
Afișarea imaginilor statice pe un televizor (→251)
Tipărire wireless (→256)
Trimiterea imaginilor către echipamentul AV (→257)
Trimiterea imaginilor la un PC (→258)
Utilizarea serviciilor WEB (→260)
• Acest manual utilizează termenul „smartphone” atât pentru smartphone-uri, cât și pentru tablete,
cu excepția cazului în care este necesară diferențierea acestora.
229
Wi-Fi/Bluetooth
Funcția Wi-Fi/Bluetooth
 Înainte de utilizare
• Finalizați în avans setările pentru dată și oră. (→29)
• Pentru a utiliza funcția Wi-Fi pe acest aparat, este necesar un punct de acces wireless sau un
dispozitiv de destinație echipat cu funcția LAN wireless.
 Iluminarea indicatorului luminos de conexiune WIRELESS (albastru)
Aprins: Când funcția Wi-Fi/Bluetooth este activată sau în cazul conectării
Iluminare intermitentă: La trimiterea datelor de imagine
• In [Wireless Connection Lamp] (Indicator luminos conexiune
WIRELESS) din meniul [Setup] (Configurare), puteți seta
lampa astfel încât să nu lumineze/lumineze intermitent. (→202)
 Buton [Wi-Fi]
În aceste Instrucțiuni de utilizare, butonul funcțional căruia îi este atribuit [Wi-Fi] este denumit butonul
[Wi-Fi]. (La momentul achiziției, [Wi-Fi] este atribuit butonului [Fn5] în modul de înregistrare și
butonului [Fn1] în modul de redare.)
• Pentru detalii privind butonul funcțional, consultați (→48).
Pentru a porni funcția Wi-Fi (în modul de înregistrare):
 Atingeți
 Atingeți
230
Wi-Fi/Bluetooth
Funcția Wi-Fi/Bluetooth
 Operații care pot fi efectuate apăsând butonul [Wi-Fi]
Dacă apăsați butonul [Wi-Fi] fără a fi stabilit o conexiune Wi-Fi, camera intră în modul standby
în care se poate conecta direct la smartphone. (→237)
• Dacă apăsați butonul [DISP.] (Afișare) în momentul respectiv, puteți selecta o destinație din
istoricul conexiunilor anterioare și puteți să efectuați o conectare rapidă. (→271)
Când camera este conectată la Wi-Fi, puteți apăsa butonul [Wi-Fi] și efectua
următoarele operații.
[Terminate the Connection]
(Încheiere conexiune)
Întrerupe conexiunea Wi-Fi.
[Change the Destination]
(Modificare destinație)
Întrerupe conexiunea Wi-Fi și vă permite să selectați
o conexiune Wi-Fi diferită.
[Change Settings for Sending Images]
(Modificare setări pentru trimitere imagini)
Pentru detalii (→254).
[Register the Current Destination to
Favorite] (Înregistrare destinație
curentă la favorite)
Prin înregistrarea destinației conexiunii sau metodei
de conectare curente, data viitoare vă puteți conecta
cu ușurință utilizând aceeași metodă de conectare.
[Network Address] (Adresă rețea)
Pentru detalii (→273).
În funcție de funcția Wi-Fi folosită sau de destinația conexiunii, este posibil să nu puteți efectua unele
dintre aceste operații.
231
Wi-Fi/Bluetooth
Funcția Wi-Fi/Bluetooth
 Descrierea metodei
Când selectarea „[Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric)”, etc. este descrisă într-un pas,
efectuați oricare dintre operațiile următoare.
Cu operațiile butonului cursor
Utilizați butonul cursor pentru a selecta
[Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric)
și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).
Cu operațiile ecranului tactil
Atingeți [Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric).
• Nu scoateți cardul de memorie sau acumulatorul și nu vă deplasați într-o zonă fără recepție
•
•
•
•
232
în timp ce trimiteți imaginile.
Camera nu poate fi utilizată la realizarea unei conexiuni LAN wireless publice.
Vă recomandăm să utilizați un acumulator complet încărcat atunci când trimiteți imagini.
Când trimiteți imagini într-o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dumneavoastră.
Este posibil ca imaginile să nu fie trimise complet în funcție de starea undelor radio. Dacă o conexiune
este întreruptă în timp ce trimiteți imaginile, este posibil să fie trimise imagini cu secțiuni lipsă.
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
Puteți opera camera de la distanță, utilizând un smartphone.
„Panasonic Image App” (denumită în continuare „Image App”) trebuie instalată pe smartphone.
Instalarea aplicației pentru smartphone/tabletă
„Panasonic Image App”
Sistem de operare
acceptat
Android™:
iOS:
Procedură
de instalare
Android 4.4 sau o versiune superioară
(Android 5.0 sau o versiune superioară pentru a utiliza
funcția Bluetooth)
iOS versiunea 9.3 sau o versiune superioară
(Funcția Bluetooth nu poate fi utilizată cu iPad 2)
 Conectați dispozitivul la o rețea
 (Android) Selectați „Google Play™ Store”.
(iOS) Selectați „App Store”.
 Introduceți „Panasonic Image App” sau „LUMIX” în caseta
de căutare.
 Selectați „Panasonic Image App” și instalați
• Utilizați cea mai recentă versiune.
• Versiuni de sisteme de operare acceptate începând cu martie 2019. Versiunile de sisteme de
operare acceptate pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
• În funcție de tipul de smartphone utilizat, este posibil ca serviciul să nu poată fi utilizat în mod
corespunzător.
Pentru cele mai recente informații despre „Image App”, consultați site-ul de asistență de mai jos.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
Când descărcați aplicația pe o rețea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru
comunicația în pachete, în funcție de detaliile contractului dumneavoastră.
• Pentru detalii despre procedeul de operare etc. consultați [Help] (Ajutor) din meniul „Image App”.
• Când utilizați „Image App” pe smartphone-ul conectat la cameră prin Wi-Fi, este posibil ca [Help]
(Ajutor) din „Image App” să nu fie afișat, acest lucru depinzând de smartphone. În acest caz, după
terminarea conexiunii la cameră, reconectați smartphone-ul la o rețea de telefonie mobilă sau la
un router Wi-Fi și apoi afișați [Help] (Ajutor) în „Image App”.
• Unele ecrane și informații furnizate în acest document pot fi diferite, acest lucru depinzând de
sistemul de operare acceptat și versiunea „Image App”.
233
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
Conectarea camerei la un smartphone compatibil
cu Bluetooth de joasă energie
Puteți conecta o cameră la un smartphone printr-o conexiune Bluetooth.
Sistem de operare
acceptat
Android™: Android 5.0 sau mai nou, cu versiune Bluetooth 4.0
sau mai nouă
(excluzându-le pe cele care nu acceptă Bluetooth de joasă
energie)
iOS: iOS 9.3 sau o versiune superioară (excluzând iPad 2)
 Prima conexiune
Trebuie să configurați punerea în pereche (conexiunea) doar pentru prima dată. Când este
configurată punerea în pereche, o conexiune Wi-Fi este realizată în mod automat.
(Pe cameră)
→
•
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] →
[Bluetooth] → [SET] (Setare) →
[Pairing] (Punere în pereche)
Camera intră în modul de standby punere în pereche
și afișează numele de dispozitiv.
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”.
• Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul caută camere, închideți mesajul.
 Selectați [Bluetooth].
 Activați Bluetooth.
 Selectați numele dispozitivului afișat pe ecranul camerei din lista [Camera enable to be registered]
(Activare cameră pentru înregistrare).
• Va fi realizată conexiunea Bluetooth dintre cameră și smartphone.
(Pentru dispozitive Android) O conexiune Wi-Fi va fi efectuată selectând [Connection] (Conexiune).
Dacă utilizați un dispozitiv Android, urmați pașii până aici pentru a finaliza configurarea.
Treceți la pașii de mai jos doar dacă utilizați un dispozitiv iOS (iPhone/iPod touch/iPad).
Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) (→273) este setată la [OFF] (Dezactivare), selectați
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi). (În momentul achiziționării, [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
este setată la [OFF] (Dezactivare))
• Dacă [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare) pe cameră, trebuie să
instalați profilul.
 Instalaţi profilul
• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceţi parola pentru a debloca
smartphone-ul.
 Ieșiți din browser
•
234
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
 Activaţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări
 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră
(Numele dispozitivului selectat în pasul ).
• Dacă SSID nu se afișează, acesta poate fi afișat după
activarea și dezactivarea conexiunii Wi-Fi.
• Dacă trebuie să schimbați dispozitivul conectat, urmați
mesajele de pe ecran pentru a modifica setarea.
 Porniți aplicația „Image App”.
• Smartphone-ul pus în pereche va fi înregistrat ca dispozitiv
împerecheat după conectarea prin Wi-Fi.
 Conectarea la smartphone-ul împerecheat
(a doua conectare și conectările ulterioare)
(Pe cameră)
 Activați funcția Bluetooth
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [ON] (Activare)
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”
• Dacă este afișat un mesaj indicând faptul că smartphone-ul
caută camere, închideți mesajul.
 Selectați [Bluetooth]
 Activați Bluetooth
 Selectați numele dispozitivului afișat pe ecranul camerei din lista [Camera registered]
(Camere înregistrate)
•
Chiar dacă configurați împerecherea cu mai mult de un smartphone, puteți să vă conectați doar
la câte un singur smartphone.
 Încheierea conexiunii Bluetooth
→
•
•
235
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [OFF] (Dezactivare)
Conexiune va fi încheiată și funcția Bluetooth a camerei va fi dezactivată.
Chiar dacă încheiați conexiunea, informați de împerechere nu va fi ștearsă.
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
 Ștergerea informațiilor de împerechere
(Pe cameră)
 Setați meniul
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [SET] (Setare) →
[Delete] (Ștergere)
 Selectați smartphone-ul pe care doriți să îl ștergeți
(Pe smartphone)
Selectați camera (numele dispozitivului) pentru care să ștergeți informațiile de punere în pereche din
lista [Camera registered] (Camere înregistrate) și ștergeți înregistrarea.
•
este afișat pe ecranul de înregistrare atunci când este conectat un dispozitiv Bluetooth.
Dacă funcția Bluetooth este activată, dar smartphone-ul nu este conectat,
afișat este
semi-transparent.
• Când configurarea împerecherii între o cameră și un smartphone durează prea mult, ștergeți
informația de împerechere a ambelor dispozitive și înregistrați-le din nou. Acest lucru poate permite
dispozitivelor să fie recunoscute corespunzător.
• Maxim 16 smartphone-uri pot fi înregistrate. Dacă doriți să înregistrați mai mult de 16 dispozitive,
smartphone-ul cu cel mai vechi istoric de înregistrare va fi înlocuit.
• Activarea [Reset Network Estins] (Resetare setări de rețea) va șterge informațiile dispozitivelor
înregistrate.
236
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
Conectarea camerei la un smartphone care nu este compatibil
cu Bluetooth de joasă energie
Conectare la un smartphone prin Wi-Fi.
• De asemenea, vă puteți conecta prin Wi-Fi la un smartphone care acceptă Bluetooth de joasă
energie, urmând aceeași pași.
Conectare fără utilizarea unei parole
Puteți stabili cu ușurință o conexiune Wi-Fi cu această cameră fără a introduce o parolă în
smartphone.
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID
Se afișează informațiile (SSID) necesare pentru
conectarea directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând butonul
[Wi-Fi] de pe cameră.
•
(Pe smartphone)
1
2
3
Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări
Selectați SSID afișat pe ecranul camerei
Porniți aplicația „Image App”
• Când ecranul de confirmare a conexiunii este afișat pe
cameră, selectați [Yes] (Da) și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare). (Doar la conectarea pentru prima dată.)
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [OFF] (Dezactivare) în momentul achiziționării.
Când inițiați conexiunea Wi-Fi, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul de confirmare a
conexiunii este într-adevăr cel la care doriți să vă conectați.
Chiar dacă este afișat dispozitivul incorect, veți continua să fiți conectat la acesta dacă selectați „Yes” (Da).
În cazul în care există alte dispozitive compatibile cu Wi-Fi în apropiere, vă recomandăm să setați
[Wi-Fi Pass Word] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare) (→273).
237
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
Introducerea unei parole pentru a stabili o conexiune
Când [Wi-Fi Pass Word] (Parolă Wi-Fi) este setată la [ON] (Activare), puteți intensifica securitatea
prin introducere manuală sau utilizând un cod QR pentru autentificarea prin parolă.
Pregătire
(Pe cameră) Setați [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare). (→273)
 Când citiți un cod QR pentru a vă conecta
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID și Parolă
Ⓑ Cod QR
Se afișează informațiile (Cod QR, SSID și parolă) necesare
pentru conectarea directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând butonul [Wi-Fi]
de pe cameră.
•
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”
 Selectați „Cod QR”
• Când smartphone-ul este conectat la un punct de acces wireless, este necesară o anumită
perioadă pentru afișarea codului QR.
• (Pentru dispozitive iOS) Se va afișa un ecran de confirmare. Apăsați [OK] pentru a începe.
 Utilizați „Image App” pentru a scana codul QR afișat pe ecranul camerei
• Dacă apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR va fi mărit.
Dacă utilizați un dispozitiv Android, urmați pașii până aici pentru a finaliza configurarea.
Treceți la pașii de mai jos doar dacă utilizați un dispozitiv iOS(iPhone/iPod touch/iPad).
 Instalați profilul
• Dacă smartphone-ul este blocat cu parolă, introduceți parola pentru a debloca smartphone-ul.
 Ieșiți din browser
 Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări
 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră
 Porniți aplicația „Image App”
• (Dispozitive iOS) Pașii intermediari nu sunt necesari începând
de la a doua repetare.
238
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
 Introducerea manuală a unei parole pentru a stabili o conexiune
(Pe cameră)
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță)
Ⓐ SSID și Parolă
Ⓑ Cod QR
Se afișează informațiile (Cod QR, SSID și parolă) necesare
pentru conectarea directă a smartphone-ului la aparat.
• De asemenea, puteți afișa informațiile apăsând butonul [Wi-Fi]
de pe cameră.
•
(Pe smartphone)
 Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări
 Pe ecranul de setări Wi-Fi, selectați SSID afișat pe cameră
 Introduceți parola afișată pe acest aparat
(doar la conectarea pentru prima dată)
 Porniți aplicația „Image App”
Modificarea metodei de conectare Wi-Fi
Pentru a modifica metoda de conectare, urmați instrucțiunile de mai jos:
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi) → [New Connection]
(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță) →
buton [DISP.] (Afișare)
sau
→ Buton [DISP.] (Afișare) → [New Connection]
(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]
(Fotografiere și vizualizare de la distanță) →
buton [DISP.] (Afișare)
239
Wi-Fi/Bluetooth
Conectarea camerei la un smartphone
 La conectarea cu [Via Network] (Prin rețea)
(Pe cameră)
 Selectați [Via Network] (Prin rețea) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Conectați camera la un punct de acces wireless respectând metoda de conexiune (→267).
(Pe smartphone)
 Activați funcția Wi-Fi din meniul de setări
 Selectați punctul de acces wireless la care ați conectat camera și setați
 Porniți aplicația „Image App”
 La conectarea cu [Direct]
(Pe cameră)
 Selectați [Direct] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Conectați camera la un punct de acces wireless respectând metoda de conexiune (→270).
(Pe smartphone)
 Porniți aplicația „Image App”
Întreruperea conexiunii Wi-Fi
1
2
Setați camera în modul de înregistrare.
•
Apăsați pe jumătate butonul declanșator pentru a reveni la modul de înregistrare.
Selectați elementele din meniul camerei pentru
a întrerupe conexiunea Wi-Fi.
→
•
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi
Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
Puteți încheia conexiunea și apăsând butonul [Wi-Fi]
de pe cameră.
De pe smartphone, închideți „Image App”
• La înregistrarea cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K) cu smartphone-ul, terminați conexiunea doar după
ce ați comutat la modul de înregistrare rafală 4K, apăsând butonul
240
de pe cameră.
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Necesită mod de conectivitate wireless
Modul de conectivitate wireless necesar variază pe baza funcției care va fi utilizată după conectarea
la un smartphone.
Conectivitate wireless
necesară
Suport pentru Bluetooth de joasă energie
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri compatibile
cu Bluetooth de joasă energie.
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri incompatibile
cu Bluetooth de joasă energie.
Indică faptul că funcția poate fi utilizată cu smartphone-uri compatibile
cu Bluetooth de joasă energie.
• Indică faptul că funcția necesită conectarea la un smartphone care
utilizează atât Bluetooth, cât și Wi-Fi.
Pornirea/oprirea camerei utilizând un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Chiar și când camera este oprită, o puteți porni de la distanță
și opera de pe smartphone-ul dumneavoastră.
Această funcție permite pornirea camerei de la distanță și
realizarea fotografiilor sau vizualizarea imaginilor pe cameră
chiar și când se află în geanta dumneavoastră.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→234)
Selectați meniul camerei
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Remote Wakeup]
(Pornire de la distanță) → [ON] (Activare)
3
3
4
5
Opriți camera
Pe smartphone, porniți „Image App” și setați funcția Bluetooth la o stare
în care poate fi efectuată conexiunea (stare standby).
Operați smartphone-ul
 Selectați
 Selectați [Remote operation] (Operare de la distanță)
• Camera pornește automat, permițându-vă să efectuați o conexiune Wi-Fi automat.
− (dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie
necesară schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi.
Urmați mesajul de pe ecran pe smartphone pentru a schimba setarea.
241
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Oprirea camerei cu un smartphone
 Selectați
 Selectați
(Dezactivare)
• Când ați setat [Remote Wakeup] (Pornire de la distanță) la [ON] (Activare), funcția Bluetooth continuă
să fie activă chiar și după oprirea camerei, ducând astfel la consumarea bateriei.
Operarea butonului declanșator al camerei utilizând
un smartphone (înregistrare de la distanță)
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Conectarea la un smartphone (→237)
Operați smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth,
selectați
→ [Remote operation] (Operare de la distanță).
(Dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie necesară
schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați mesajul de pe ecran
pe smartphone pentru a schimba setarea.
 Selectaţi
 Fotografiați
• Imaginile înregistrate sunt salvate în cameră.
• Unele setări nu sunt disponibile.
 Setarea priorității ridicate între cameră și smartphone pentru
efectuarea operațiilor
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[Priority of Remote Device] (Prioritate dispozitiv de la distanță)
[Camera] (Cameră)
[Smartphone]
•
242
Vă permite să efectuați operații atât cu camera, cât și cu smartphone-ul.
• Setările selectorului camerei etc., nu pot fi schimbate cu smartphone-ul.
Vă permite să efectuați operații doar cu smartphone-ul în timpul
înregistrării de la distanță.
• Selectorul camerei poate fi operat și cu smartphone-ul.
• Pentru a încheia înregistrarea de la distanță, apăsați oricare dintre
butoanele de pe cameră pentru a porni ecranul și selectați [Cancel]
(Anulare).
Setarea acestei funcții nu poate fi schimbată când este activă conexiunea.
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
• Camera se poate înclina la extinderea obiectivului. Asigurați-vă că fixați camera cu ajutorul unui
trepied sau prin alte metode.
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:
• (Când [Priority of Remote Device] (Prioritate dispozitiv de la distanță) este setată la
([Smartphone]), puteți comuta temporar la Modul Programme AE (Programare expunere
automată) pentru înregistrare de la distanță doar în timpul înregistrării de la distanță.)
• Când se utilizează [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)
243
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Utilizarea smartphone-ului pentru a opera butonul declanșator
doar prin conexiune Bluetooth
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→234)
Operați smartphone-ul
 Selectați
 Selectați [Shutter Remote Control] (Telecomandă declanșator)
 Fotografiați
• Nu puteți utiliza [Shutter Remote Control] (Control Declanșator de la distanță) pentru a porni camera.
• Ecranul de vizualizare în timp real al camerei nu poate fi vizualizat pe un smartphone.
• Această cameră nu este compatibilă cu funcția pentru înregistrare [B] (Bulb) prin operarea butonului
de înregistrare în „Image App.”
• Citiți [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de utilizare a
funcției [Shutter Remote Control] (Telecomandă declanșator) din aplicația „Image App”.
244
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Redarea sau salvarea imaginilor stocate pe cameră
sau încărcarea acestora pe site-uri de socializare
Conectivitate wireless necesară:
1
2
Conectarea la un smartphone (→237)
Operați smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth,
selectați
→ [Remote operation] (Operare de la distanță).
(Dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie necesară
schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați mesajul de pe ecran
pe smartphone pentru a schimba setarea.
 Selectați
• Puteți comuta la un dispozitiv care conține imaginile care
vor fi afișate utilizând pictograma din partea stângă sus a
ecranului. Pentru a afișa imaginile salvate în cameră,
selectați [LUMIX].
(Redarea unei fotografii)
 Când imaginea este atinsă, aceasta este redată
la o dimensiune mai mare
• Când redați imagini video, dimensiunea datelor este
redusă în timp ce imaginile sunt transmise către
„Image App”. De aceea, calitatea imaginii poate fi diferită
față de imaginea video propriu-zisă pe care ați înregistrato. În funcție de smartphone-ul dumneavoastră și de
condițiile de utilizare a acestuia, este posibil să observați
o degradare a calității imaginii sau omiteri de sunet atunci
când redați imagini video și imagini statice.
(Salvarea și trimiterea fotografiilor la servicii web
precum SNS)
 Apăsați și țineți apăsată fotografia și glisați-o
• Imaginile video AVCHD, imagini video 4K, fișierele rafală 4K
și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare) nu
pot fi salvate.
• Imaginile statice RAW pot fi salvate numai pe
smartphone-uri cu sistemul Android versiunea 7.0 sau
superioară sau iOS versiunea 10.0 sau superioară.
Totuși aceste imagini nu pot fi afișate corect pe anumite
smartphone-uri sau anumite versiuni ale sistemelor de
operare.
245
Comutați la
dispozitivul care
conține imaginile care
urmează a fi afișate
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Transferarea automată a imaginilor înregistrate
pe un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Camera transferă automat imaginile înregistrate pe un smartphone cu conexiune Bluetooth
prin Wi-Fi.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→234)
Selectați meniul camerei
→
3
4
5
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Auto Transfer]
(Transfer automat) → [ON] (Activare)
• Dacă este afișat un ecran de confirmare pe cameră care vă solicită să terminați conexiunea
Wi-Fi, selectați [Yes] (Da) pentru a o termina.
Pe smartphone, selectați [YES] (DA) (pentru dispozitive Android)
sau [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) (pentru dispozitive iOS)
• Camera efectuează automat o conexiune Wi-Fi.
− (Dispozitive iOS) Urmați mesajele de pe ecran pe smartphone pentru a schimba
dispozitivul conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi.
Verificați setările de trimitere pe cameră și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj). (→254)
• Camera va intra într-un mod în care poate transfera automat imaginile și se va afișa
pe ecranul de înregistrare. (Dacă [Auto Transfer] (Transfer automat) nu este afișat pe
ecranul de înregistrare, imaginile nu pot fi transferate automat. Verificați starea conexiunilor
Wi-Fi la smartphone.)
Realizați fotografii utilizând camera
• De fiecare dată când realizați o imagine, aceasta este fi trimisă automat către un dispozitiv
specificat.
• În timpul trimiterii unui fișier,
se afișează pe ecranul de înregistrare.
Dacă setați [Auto Transfer] (Transfer automat) la [ON] (Activare), conexiunea Wi-Fi/Bluetooth
va fi stabilită automat și transferul automat va fi activat data viitoare când este pornită camera
și activată aplicația „Image App” (Aplicație de imagini) de pe smartphone-ul dumneavoastră.
246
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Pentru a opri transferul automat al imaginilor
La pasul 2, selectați [OFF] (Dezactivare).
• Este afișat un ecran de confirmare, solicitându-vă să terminați conexiunea Wi-Fi.
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare),
[Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
• Dacă transferul de fișiere este întrerupt pentru că se oprește camera, porniți din nou camera și
reîncepeți transferul de fișiere.
• Este posibil să nu puteți retrimite fișierele care nu au fost trimise dacă a avut loc o schimbare
legată de starea lor de stocare. De exemplu, dacă înlocuiți cardul înainte să reporniți camera,
este posibil ca fișierele să nu fie retrimise.
• Dacă numărul de fișiere care nu au fost trimise este mare, este posibil să nu se poată trimite
toate fișierele.
• Imaginile video, fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare) nu pot fi
transferate automat.
• Imaginile statice RAW pot fi salvate numai pe smartphone-uri cu sistemul Android versiunea 7.0 sau
superioară sau iOS o versiune 10.0 sau superioară. Totuși aceste imagini nu pot fi afișate corect pe
anumite smartphone-uri sau anumite versiuni ale sistemelor de operare.
247
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Scrierea informațiilor de locație ale unui smartphone
pe o imagine înregistrată
Conectivitate wireless necesară:
Smartphone-ul trimite informațiile despre locație la cameră prin Bluetooth și camera efectuează
înregistrarea în timp ce scrie informațiile despre locație obținute.
 Smartphone-ul obține
informații despre locație.
 Smartphone-ul trimite
informațiile despre locație.
 Camera înregistrează în timp ce
scrie informațiile despre locație.
Pregătire
Activați funcția GPS pe smartphone.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→234)
Selectați meniul camerei
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Location Logging]
(Înregistrare locație) → [ON] (Activare)
• Camera va intra într-un mod în care informațiile despre locație pot fi înregistrate și se va
afișa
pe ecranul de înregistrare.
3
Realizați fotografii utilizând camera.
• Informațiile despre locație vor fi scrise pe imaginile înregistrate.
Dacă
afișat este semi-transparent
Informațiile despre locație nu sunt achiziționate, deci datele nu pot fi scrise. Poziționarea cu GPS-ul
pe smartphone nu va fi posibilă dacă smartphone-ul se află într-o clădire sau o geantă.
• Mutați smartphone-ul într-un loc în care performanța de poziționare poate fi îmbunătățită, precum
unul care oferă o vedere deschisă a cerului, pentru a încerca poziționarea.
• Consultați instrucțiunile de operare ale smartphone-ului.
• Imaginile cu informațiile despre locație sunt indicate cu
.
• Trebuie să acordați atenție specială intimității, drepturilor asupra portretelor etc. subiectului
atunci când utilizați această funcție. Utilizați pe propriul risc.
• Acumulatorul smartphone-ului se epuizează mai rapid în timp ce informațiile despre locație sunt
înregistrate.
• Informațiile referitoare la locație nu pot fi scrise în următoarele cazuri:
• Imagini video înregistrate în format [AVCHD]
248
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
Sincronizarea ceasului camerei cu un smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Sincronizați setarea [Clock Set] (Setare ceas) în meniul [Setup] (Configurare) și setarea [Home]
(Domiciliu) sau [Destination] (Destinație) în meniul [World Time] (Fus orar) al camerei cu acelea ale
smartphone-ului.
1
2
Efectuați o conexiune Bluetooth la smartphone (→234)
Selectați meniul camerei
→
[Setup] (Configurare) → [Bluetooth] → [Auto Clock Set]
(Setare ceas automată) → [ON] (Activare)
Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie
(Film instantaneu) în funcție de preferințe pe smartphone
Conectivitate wireless necesară:
Cu ajutorul unui smartphone, puteți combina imagini video înregistrate cu funcția [Snap Movie]
(Film instantaneu) a camerei. Puteți adăuga muzică la imaginile video pe care le veți combina.
În plus, puteți salva imaginea video combinată sau o puteți încărca într-un serviciu web.
Servicii
WEB
Combinați imaginile video,
salvați imaginea video
combinată și trimiteți-o la
serviciul web
Înregistrați imagini video cu
[Snap Movie] (Film instantaneu)
Trimiteți imaginile
video înregistrate
Editare
Combinați imaginile video
și salvați imaginea video
combinată
249
Wi-Fi/Bluetooth
Controlul de la Smartphone
 Combinarea imaginilor video prin utilizarea unui smartphone
 Conectați camera la un smartphone (→237)
 Utilizați smartphone-ul
În cazul în care camera este deja conectată la un smartphone prin Bluetooth,
selectați
→ [Remote operation] (Operare de la distanță).
(Dispozitive iOS) În funcție de starea conexiunii smartphone-ului, este posibil să fie necesară
schimbarea dispozitivului conectat pe ecranul de configurare Wi-Fi. Urmați mesajul de pe ecran
pe smartphone pentru a schimba setarea.
 Selectați
 Selectați
• Transferați imaginile video înregistrate cu [Snap Movie] (Film instantaneu) la smartphone,
conform mesajului afișat pe smartphone.
 Folosiți smartphone-ul pentru a edita imaginile video
• Citiți [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru detalii suplimentare despre modul de utilizare
a funcției [Snap Movie] (Film instantaneu) din aplicația „Image App”.
250
Wi-Fi/Bluetooth
Afișarea imaginilor statice pe un televizor
Puteți afișa imaginile statice pe un televizor care este compatibil cu o funcție DLNA (DMR).
→
1
2
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Playback on TV] (Redare pe televizor)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→267, 270)
Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
• La stabilirea conexiunii, se afișează ecranul.
Realizați sau redați imagini statice pe aparat
•
Pentru a încheia conexiunea, urmați instrucțiunile de mai jos:
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
(Puteți închide conexiunea și apăsând butonul [Wi-Fi].)
• Dacă afișați imaginile pe un televizor utilizând funcția Wi-Fi, acestea nu pot fi redate la rezoluție 4K.
•
•
•
•
•
251
Pentru a le reda la rezoluție 4K, conectați camera și televizorul cu un cablu micro HDMI. (→275)
Când un televizor este conectat la acest aparat, este posibil ca ecranul televizorului să revină
temporar la starea anterioară conexiunii. Imaginile sunt afișate din nou când realizați sau redați
imagini.
Chiar dacă [Effect] (Efect) și [Sound] (Sunet) sunt setate pe acest aparat, setările sunt dezactivate
atunci când imaginile sunt redate pe televizor utilizând redarea în diaporamă.
Imaginile video și fișierele cu fotografii 4K în rafală nu pot fi redate.
Imaginile afișate pe ecranul „Multi Playback” (Redare multiplă) sau pe anumite ecrane ale camerei
nu sunt afișate pe televizor.
Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor
Când trimiteți imaginile, selectați mai întâi [New Connection] (Conexiune nouă), după care selectați
metoda de trimitere a imaginilor.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) → [New Connection]
(Conexiune nouă) → [Send Images While
Recording] (Trimitere imagini în timpul
înregistrării) / [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră)
 Imagini care pot fi trimise
Destinație
MP41 AVCHD1, 2
Fișiere rafală 4K1
Imagini înregistrate utilizând
funcția [Post Focus]
(Post-focalizare)1
JPEG
RAW
[Smartphone]
○
○3
○4
–
–
[PC]
[Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare
în cloud)
○
○
○
○
○
○
–
○4
–
–
[Web Service] (Serviciu web)
○
–
○4
–
–
[AV device] (Dispozitiv AV)
○
–
–
–
–
[Printer] (Imprimantă)
○
–
–
–
–
1
Expedierea prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) nu este disponibilă.
Nu pot fi trimise fișiere mai mari de 4 GB.
3
Este necesar un sistem de operare Android versiune 7.0 sau superioară sau iOS versiunea 10.0
sau superioară.
4
Cu excepția imaginilor video 4K.
• Este posibil ca anumite imagini să nu fie redate sau trimise, în funcție de dispozitiv.
• Pentru informații suplimentare despre redarea imaginilor, consultați instrucțiunile de operare ale
dispozitivului de destinație sau verificați serviciul WEB către care veți trimite imaginile.
1
2
[Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)
O imagine poate fi trimisă automat la un dispozitiv specificat, imediat după realizare.
•
este afișat pe ecranul de înregistrare în timp ce este conectată
prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul
înregistrării) și
este afișat în timp ce fișierele sunt trimise.
• Pentru a încheia conexiunea, urmați instrucțiunile de mai jos:
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) → [Yes] (Da)
• Nu este posibilă modificarea setărilor în timpul trimiterii imaginilor statice.
252
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor
• Întrucât camera oferă prioritate înregistrării, trimiterea poate dura mai mult în timpul înregistrării.
• Dacă opriți camera înainte de a finaliza trimiterea sau dacă închideți conexiunea Wi-Fi, precum și în
alte situații asemănătoare, fișierele netrimise nu vor fi retrimise.
• Este posibil ca, în timpul trimiterii, să nu puteți șterge fișierele sau utiliza meniul [Playback] (Redare).
• Dacă setați [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs), conexiunea Wi-Fi este întreruptă, astfel că
nu puteți utiliza această funcție.
[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini memorate în cameră)
Puteți selecta și trimite imaginile înregistrate.
La selectarea [Single Select] (Selectare o singură imagine)
 Selectați imaginea
 Selectați [Set] (Setare)
La selectarea [Multi Select] (Selectare mai multe imagini)
 Selectați imaginea (repetare)
• Dacă este selectată din nou, setarea va fi anulată.
 Selectați [OK]
• Pentru a închide conexiunea selectați [EXIT] (Ieșire).
• Este posibil ca unele imagini, realizate cu o altă cameră, să nu poată fi trimise.
• Este posibil ca imaginile modificate sau editate cu un computer să nu poată fi trimise.
253
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor
Modificarea setărilor pentru trimiterea imaginilor
După ce ați finalizat conectarea, puteți modifica, de asemenea, setările de trimitere, precum rezoluția
imaginilor care vor fi trimise, apăsând butonul [DISP.] (Afișaj).
[Size]
(Dimensiune)
[File Format]
(Format fișier)
[Delete Location Data]
(Ștergere date locație)
[Cloud Limit]
(Limită cloud)
254
Redimensionați imaginea pentru trimitere.
[Original] / [Auto]* / [Change] (Modificare) ([M], [S], [VGA])
* Dacă selectați [Auto], rezoluția imaginii este determinată de circumstanțele de
la destinație. Este disponibil doar când destinația este setată la [Web service]
(Serviciu web).
Este disponibil doar când destinația este setată la [PC].
[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
Selectați dacă veți șterge sau nu informațiile despre locație din imagini înainte de
a le trimite. Este disponibil doar când destinația este setată la [Cloud Sync.
Service] (Serviciu de sincronizare în cloud) sau [Web service] (Serviciu Web).
[ON] (Activare):
Ștergeți informațiile despre locație, apoi trimiteți.
Informațiile despre locație nu vor fi șterse din imaginile
[OFF] (Dezactivare):
originale stocate în acest aparat.
Puteți selecta dacă doriți trimiterea imaginilor când folderul în cloud rămâne fără
spațiu. Este disponibil doar când destinația este setată la [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud).
[ON] (Activare):
Nu trimiteți imaginile.
Ștergeți imaginile începând cu cele mai vechi, apoi
[OFF] (Dezactivare):
trimiteți imagini noi.
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la un smartphone
Pregătire
Instalați în prealabil „Image App”. (→233)
→
1
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)/[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [Smartphone]
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→267, 270)
(Pe smartphone)
 La conectarea cu [Via Network] (Prin rețea)
 Setați funcția Wi-Fi la „ON” (Activare)
 Selectați un punct de acces wireless și setați
 Porniți aplicația „Image App”
 La conectarea cu [WPS Connection] (Conexiune WPS)* în [Direct]
 Porniți aplicația „Image App”
* WPS se referă la o funcție care permite configurarea cu ușurință a setărilor referitoare la
conexiunea și securitatea dispozitivelor LAN wireless. Pentru a verifica dacă smartphone-ul pe
care îl utilizați este compatibil cu WPS, consultați manualul de instrucțiuni al smartphone-ului.
 La conectarea cu [Manual Connection] (Conexiune manuală)
în [Direct]
 Setați funcția Wi-Fi la „ON” (Activare)
 Selectați SSID afișat pe acest aparat
 Porniți aplicația „Image App”
2
3
Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→254)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4
Realizați o imagine statică (→252)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
4
Selectați imaginea (→253)
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
255
Wi-Fi/Bluetooth
Tipărire wireless
Puteți imprima wireless imaginile statice înregistrate de la o imprimantă PictBridge
(compatibilă wireless LAN)*.
* Compatibil cu standardele DPS over IP.
Contactați producătorii imprimantei pentru detalii despre imprimantele PictBridge
(compatibile wireless LAN).
→
1
2
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [Printer] (Imprimantă)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→267, 270)
Selectați o imprimantă la care doriți să vă conectați
Selectați imaginea statică și tipăriți
• Imaginile sunt selectate în același mod ca la conectarea unui cablu de conexiune USB.
Pentru detalii (→283).
• Pentru încheierea conexiunii, apăsați butonul
.
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
256
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la echipamentul AV
Imaginile statice și imaginile video pot fi trimise la echipamentul AV de la domiciliu
(echipament AV de la domiciliu), precum recorderele compatibile DLNA.
Dispozitiv AV la domiciliu
Punct de acces wireless
→
1
2
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)/[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [AV device] (Dispozitiv AV)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→267, 270)
Selectați dispozitivul la care doriți să vă conectați
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→254)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4
Realizați o imagine statică (→252)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
4
Selectați imaginea (→253)
• Trimiterea poate eșua în funcție de starea de funcționare a dispozitivului AV.
De asemenea, trimiterea poate dura un anumit interval de timp.
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
257
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la un PC
Pregătiri
• Porniți computerul.
• Pregătiți folderele pentru primirea imaginilor la PC înainte de a trimite o imagine la PC (mai jos).
• Dacă setările standard sunt modificate pentru grupul de lucru de pe PC-ul conectat, trebuie să
modificați setările din [PC Connection] (Conexiune PC) pe acest aparat. (→273)
Pentru a crea un folder care primește imagini
 La utilizarea „PHOTOfunSTUDIO”
 Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe PC (→278)
 Creați un folder care primește imagini cu „PHOTOfunSTUDIO”
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
 Dacă nu utilizați „PHOTOfunSTUDIO”
(Pentru Windows)
Sistem de operare acceptat: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
Exemplu: Windows 7
 Selectați un folder pe care intenționați să îl utilizați pentru primire, după care executați clic dreapta
 Selectați [Properties] (Proprietăți), apoi activați partajarea folderului
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul
de operare.
(Pentru Mac)
Sistem de operare acceptat: OS X de la v10.5 până la v10.11, macOS de la 10.12 până la 10.14
Exemplu: OS X v10.8
 Selectați un folder pe care intenționați să îl utilizați pentru primire, după care executați clic
pe elemente în următoarea ordine
[File] (Fișier) → [Get Info] (Obținere informații)
 Activați partajarea folderului
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale PC-ului sau Help (Ajutor) din sistemul
de operare.
• Creați un cont de utilizator PC (nume de cont (maximum 254 de caractere) și parolă
(maximum 32 de caractere)) constând din caractere alfanumerice. O încercare de a crea
un folder de primire poate eșua în cazul în care contul include caractere non-alfanumerice.
258
Wi-Fi/Bluetooth
Trimiterea imaginilor la un PC
Trimiterea imaginilor la un PC
→
1
2
3
4
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării) / [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [PC]
Selectați [Via Network] (Prin rețea) sau [Direct] pentru a vă conecta
(→267, 270)
Introduceți numele computerului (pentru Mac, introduceți numele
NetBIOS) pe care doriți să îl conectați
Deschideți folderul pe care doriți să-l expediați
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→254)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
5
Realizați o imagine statică (→252)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
5
Selectați imaginea (→253)
• Folderele sortate în funcție de data trimiterii sunt create în folderul specificat, iar imaginile sunt
•
•
•
•
259
salvate în folderele respective.
Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator și parolei, introduceți-l pe cel setat
pe PC-ul dumneavoastră.
Dacă numele computerului (pentru Mac, numele NetBIOS) conține spații etc., este posibil ca numele
să nu fie recunoscut corespunzător. Dacă nu vă puteți conecta, vă recomandăm să schimbați
numele computerului (pentru Mac, numele NetBIOS) doar la o combinație de 15 sau mai puține
caractere alfanumerice.
Dacă un firewall este activat de sistemul de operare sau de software-ul de securitate, este posibil
ca acest aparat să nu se poată conecta la computer.
Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Prin „LUMIX CLUB”, puteți trimite imagini statice și imagini video în serviciile de rețele sociale etc.
Prin selectarea setării pentru a transfera automat imaginile statice și imaginile video la [Cloud Sync.
Service] (Serviciu de sincronizare în cloud), puteți primi imaginile statice sau video transferate pe un
PC sau un smartphone.
Servicii WEB
Punct de acces wireless
Servicii de
sincronizare
în cloud
La trimiterea imaginilor către serviciul WEB
Pregătire
• Înregistrați-vă în „LUMIX CLUB” (→264)
• Pentru a trimite imagini la un serviciu WEB, trebuie să vă înregistrați la serviciul WEB. (→261)
• Panasonic nu își asumă nici o responsabilitate pentru deteriorările care rezultă în urma
scurgerii, pierderii etc. de imagini încărcate în serviciile WEB.
• Când încărcați imaginile în serviciul WEB, nu ștergeți imaginile de pe cameră, chiar dacă ați
finalizat trimiterea, decât după ce v-ați asigurat că au fost corect încărcate în serviciul WEB.
Panasonic nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă în urma ștergerii
informațiilor stocate în acest aparat.
• Imaginile încărcate în serviciul WEB nu pot fi afișate sau șterse cu această cameră.
• Dacă trimiterea imaginilor eșuează, un e-mail de raportare care indică eșecul va fi trimis pe adresa
de e-mail înregistrată cu „LUMIX CLUB”.
260
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Înregistrarea serviciului WEB în „LUMIX CLUB”
Consultați „Întrebări frecvente/Contact” de pe următorul site pentru servicii WEB compatibile.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Pregătire
Asigurați-vă că ați creat un cont pentru serviciul WEB pe care doriți să-l utilizați și că dispuneți
de informațiile de conectare.
1
2
3
4
Conectați-vă la site-ul „LUMIX CLUB” cu ajutorul unui smartphone
sau al unui computer
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Introduceți ID-ul de conectare și parola „LUMIX CLUB” și conectați-vă
la serviciu
Dacă nu ați înregistrat adresa de e-mail cu “LUMIX CLUB”, înregistrați
adresa de e-mail
Selectați serviciul WEB care va fi utilizat pentru setările de legătură WEB
și înregistrați-l
• Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra serviciul.
Trimiterea imaginilor
→
1
2
3
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării)/[Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [Web service] (Serviciu Web)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) și conectați-vă (→267)
Selectați un serviciu WEB la care doriți să vă conectați
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→254)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
4
Realizați o imagine statică (→252)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
4
Selectați imaginea (→253)
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
261
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
 Trimiterea rapidă a imaginilor de pe cameră în serviciile de rețele WEB
 Afișați imaginea
 Apăsați ▼ și apoi ◄ pentru a selecta [Yes] (Da)
(Când redați imagini de grup una câte una, apăsați ▲ și apoi
selectați [Upload(Wi-Fi)] (Încărcare (Wi-Fi)) sau [Upload All (Wi-Fi)]
(Încărcare toate (Wi-Fi)).)
• Aceeași operație poate fi efectuată atingând
.
(Când este selectată o imagine de grup, atingeți
,
,
,
, și apoi
, după care selectați [Upload(Wi-Fi)]
(Încărcare (WiFi)) sau [Upload All(Wi-Fi)]) (Încărcare toate (WiFi).)
 Selectați un serviciu WEB pe care doriți să îl conectați
 Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pașii ,  nu sunt necesari atunci când continuați să trimiteți o altă imagine.
• Pentru modificarea setării de transmitere pentru imagine, apăsați butonul [DISP.]
(Afișare). (→254)
• Pentru a încheia conexiunea, apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau utilizați alte comenzi
pentru a părăsi ecranul de redare. Puteți încheia conexiunea și apăsând butonul [Wi-Fi] de
pe cameră.
Pentru a modifica setările pentru trimiterea imaginilor sau serviciul web
Încheiați conexiunea Wi-Fi și urmați din nou pasul  și următoarele.
• Puteți modifica setările de trimitere și apăsând butonul [Wi-Fi] în timpul utilizării unei conexiuni Wi-Fi.
• În cazul în care camera nu are înregistrări privind conexiuni la puncte wireless disponibile, selectați
metoda de conectare și conectați camera la un punct de acces wireless. (→267)
• Dacă nu sunteți înregistrat la „LUMIX CLUB”, trebuie să obțineți un ID de conectare și să setați o
parolă. (→264)
• Când imaginile sunt afișate ca grup, acestea sunt trimise toate. Când este afișată o singură imagine
dintr-un grup, doar imaginea afișată este trimisă.
262
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
La trimiterea imaginilor către [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud)
Pregătire
Trebuie să vă înregistrați la „LUMIX CLUB” (→264) și să configurați setarea Cloud Sync.
(Sincronizare cloud) pentru a trimite o imagine la un folder cloud. Configurați setările Cloud Sync.
utilizând „PHOTOfunSTUDIO” pe un PC sau un smartphone cu „Image App”.
 Despre imaginile trimise către un folder cloud cu ajutorul
[Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)
(Începând cu februarie 2019)
• Imaginile trimise sunt salvate temporar în folderul cloud și pot fi sincronizate cu dispozitivul
utilizat, precum PC-ul sau smartphone-ul.
• Un folder cloud memorează imagini transferate timp de 30 de zile (până la 1.000 de imagini).
Imaginile transferate sunt șterse automat la 30 de zile după transfer. În plus, când numărul de
imagini stocate depășește 1.000, anumite imagini pot fi șterse în funcție de setarea [Cloud Limit]
(Limită cloud) (→254) în decurs de 30 de zile după transfer.
• După finalizarea descărcării imaginilor dintr-un folder cloud pe toate dispozitivele specificate,
imaginile pot fi șterse din folderul cloud chiar și la 30 de zile după transfer.
→
1
2
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]
(Trimitere imagini în timpul înregistrării) / [Send Images Stored in the Camera]
(Trimitere imagini stocate în cameră) → [Cloud Sync. Service]
(Serviciu de sincronizare în cloud)
Selectați [Via Network] (Prin rețea) și conectați-vă (→267)
Verificați setările de trimitere și selectați [Set] (Setare)
• Pentru modificarea setării de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișare). (→254)
[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)
3
Realizați o imagine statică (→252)
[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)
3
Selectați imaginea (→253)
• Când [Auto Transfer] (Transfer automat) în [Bluetooth] este setat la [ON] (Activare), [Wi-Fi Function]
(Funcție Wi-Fi) este dezactivată.
263
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Despre [LUMIX CLUB]
Achiziționați un ID de conectare „LUMIX CLUB” (gratuit).
Pentru detalii, consultați site-ul „LUMIX CLUB”.
https://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Vă rugăm să țineți de cont de următoarele;
• Este posibil ca serviciul să fie suspendat ca urmare a întreținerii regulate sau a problemelor
neașteptate, iar conținuturile de servicii pot fi modificate sau adăugate fără înștiințarea prealabilă
a utilizatorilor.
• Serviciul poate fi întrerupt în întregime sau parțial cu o perioadă rezonabilă de notificare în avans.
Obținerea unui ID de conectare nou ([New account] (Cont nou))
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont) →
[New account] (Cont nou)
• Conectați-vă la rețea. Treceți la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).
1
2
3
4
264
Selectați metoda pentru conectarea la un punct de acces wireless
și setați (→267)
• Treceți la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).
Citiți termenii de utilizare „LUMIX CLUB” și selectați [Agree] (De acord)
• Puteți apăsa ▲▼ pentru a comuta paginile.
• Rotiți butonul de transfocare către partea T pentru a mări afișarea paginii (grosisment x2).
• Dacă rotiți butonul de transfocare către partea W după mărirea paginii, pagina revine la
mărimea originală (fără grosisment).
• Se poate utiliza ▲▼◄► pentru a muta poziția zonei de mărit.
• Apăsați butonul
pentru a anula procesul fără a achiziționa un ID de conectare.
Introduceți o parolă
• Introduceți orice combinație de 8 până la 16 caractere și numere pentru parolă.
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→52)
Verificați ID-ul de conectare și selectați [OK]
• ID-ul de conectare (număr din 12 cifre) va fi afișat automat.
Când vă conectați la „LUMIX CLUB” cu un computer, trebuie doar să introduceți numerele.
• Trebuie să realizați o notă cu ID-ul și parola de conectare.
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Confirmarea și schimbarea ID-ului de conectare și a parolei
([Set Login ID] (Setare ID de conectare))
Pregătire
Pentru a utiliza un ID de conectare achiziționat anterior, confirmați ID-ul și parola.
Pentru a modifica parola „LUMIX CLUB” pe cameră, accesați site-ul Web „LUMIX CLUB” de pe
smartphone sau PC și modificați în avans parola „LUMIX CLUB”.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont) →
[Set Login ID] (Setare ID de conectare)
• Sunt afișate ID-ul și parola de conectare.
• Parola este afișată ca „”.
1
2
3
Selectați elementul pe care doriți să îl modificați
Introduceți ID-ul de conectare sau parola
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→52)
• Introduceți parola nouă pe care ați creat-o pe smartphone sau PC în cameră.
Selectați [Exit] (Ieșire)
Pentru a seta același ID de conectare pentru cameră și smartphone
Setarea aceluiași ID de conectare pe acest aparat și pe smartphone este convenabilă pentru
trimiterea imaginilor de pe acest aparat la alte dispozitive sau servicii WEB.
 Când acest aparat sau smartphone-ul a achiziționat ID-ul de conectare
 Conectarea acestui aparat la un smartphone (→237)
 Din meniul „Image App”, setați ID-ul de conectare obișnuit
• După conectarea acestui aparat la smartphone, ecranul de configurare pentru un ID de conectare
obișnuit poate apărea când afișați ecranul de redare.
 Când acest aparat și smartphone-ul au achiziționat ID-uri de conectare
diferite
Schimbați ID-ul de conectare și parola oricăruia dintre dispozitive.
• Pentru a schimba ID-ul de conectare și parola camerei: (→265)
265
Wi-Fi/Bluetooth
Utilizarea serviciilor WEB
Consultați condițiile de utilizare „LUMIX CLUB”
Consultați detaliile dacă termenii de utilizare au fost actualizați.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Terms of use] (Termeni de utilizare)
Ștergeți ID-ul de conectare și contul de pe „LUMIX CLUB”
Ștergeți ID-ul de conectare de pe cameră când o transferați unei alte părți sau o depuneți la deșeuri.
De asemenea, puteți șterge contul dumneavoastră „LUMIX CLUB”.
• Modificările și alte acțiuni efectuate asupra ID-ului de conectare pot fi efectuate numai asupra
ID-ului de conectare achiziționat cu camera.
→
1
2
3
266
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) →
[LUMIX CLUB] → [Delete account] (Ștergere cont)
Selectați [Yes] (Da) din ecranul de confirmare a ștergerii ID-ului
de conectare
• Mesajul este afișat. Selectați [Next] (Următorul).
Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare pentru a șterge contul
„LUMIX CLUB”
• Mesajul este afișat. Selectați [Next] (Următorul).
• Dacă doriți să continuați utilizarea serviciului, selectarea opțiunii [No] (Nu) va șterge numai
ID-ul de conectare.
Selectați [OK]
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Sunt disponibile următoarele tipuri de conexiuni.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
O conexiune este realizată selectând o funcție Wi-Fi și dispozitivul
conectat. Dacă este afișat următorul ecran, selectați fie [Via Network]
(Prin rețea) (→267) sau [Direct] (→270) și realizați o conexiune.
Punct de acces wireless
[New Connection]
(Conexiune nouă)
[Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric) /
[Select a destination from Favorite]
(Selectați o destinație din favorite)
Conexiune se face utilizând aceleași setări ca data precedentă.
(→271)
Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless
([Via Network] (Prin rețea))
Selectați o metodă de conectare la punctul de acces wireless.
[WPS (Push-Button)]
(WPS (Buton))
Salvează un punct de acces wireless de tip buton compatibil cu Wi-Fi
Protected Setup™ cu un marcaj WPS.
1
Apăsați pe butonul WPS al punctului de acces
wireless până când acesta comută în modul WPS
Salvați un punct de acces wireless cu cod PIN compatibil cu Wi-Fi Protected
Setup cu un marcaj WPS.
1
[WPS (PIN code)]
(WPS - cod PIN)
2
3
[From List]
(Din listă)
267
Pe ecranul camerei, selectați punctul de acces
wireless la care vă conectați
Introduceți codul PIN afișat pe ecranul camerei
la punctul de acces wireless
Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Configurare)
de pe cameră
Selectați această opțiune când nu sunteți sigur/ă cu privire la compatibilitatea
WPS sau când doriți să căutați și să vă conectați la un punct de acces
wireless. (→268)
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
• Ecranul de setări va apărea doar în timpul primei conexiuni. Metodele de conectare setate pe
acest aparat sunt memorate și vor fi utilizate pentru conexiunile ulterioare. Dacă doriți să
modificați punctul de acces wireless la care vă conectați, apăsați butonul [DISP.] (Afișare), după
care modificați destinația de conexiune.
• WPS se referă la o funcție care permite configurarea cu ușurință a setărilor referitoare la
conexiunea și securitatea dispozitivelor LAN wireless. Pentru a verifica dacă punctul de acces
wireless pe care îl utilizați este compatibil cu WPS, consultați manualul de instrucțiuni al punctului
de acces wireless.
Dacă nu sunteți sigur/ă de compatibilitatea WPS
(conectarea prin [From List] (Din listă))
Căutați punctele de acces wireless disponibile.
• Confirmați cheia de criptare a punctului de acces wireless selectat, dacă autentificarea prin rețea
este criptată.
1
Selectați punctul de acces wireless la care
vă conectați
• Dacă atingeți butonul [DISP.] (Afișare), căutarea unui
punct de acces wireless va reîncepe.
• Dacă nu se găsește niciun punct de acces wireless,
consultați „La conectarea cu [Manual Input]
(Introducere manuală)”.
2
(Dacă autentificarea în rețea este criptată)
Introduceți cheia de criptare
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→52)
268
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
 La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)
• La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală), confirmați identificatorul SSID, tipul de
autentificare în rețea, tipul de codificare și cheia de codificare a punctului de acces wireless pe
care îl utilizați.
 Pe ecranul afișat la pasul 1 din „Dacă nu sunteți sigur/ă de compatibilitatea WPS
(conectarea cu opțiunea [From List] (Din listă))”, selectați [Manual Input] (Introducere manuală)
 Introduceți identificatorul SSID al punctului de acces wireless la care vă conectați, apoi selectați
[Set] (Setare)
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→52)
 Selectați tipul de autentificare în rețea
WPA2-PSK]
Tipuri de criptare acceptate: [TKIP]/[AES]
[WPA2/WPA-PSK]
[No Encryption] (Fără criptare)
—
 (Când se selectează altă opțiune decât [No Encryption] (Fără criptare))
Introduceți cheia de criptare
• Verificați manualul de instrucțiuni și setările punctelor de acces wireless atunci când salvați un punct
de acces wireless.
• Dacă nu poate fi stabilită nicio conexiune, undele radio ale punctului de acces wireless pot fi prea slabe.
Consultați „Afișări mesaje” (→294) și „Întrebări și răspunsuri/Probleme și soluții” (→300) pentru detalii.
• Este posibil ca viteza de transmisie să scadă sau să nu poată fi utilizată în funcție de mediul de utilizare.
269
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Conectare directă ([Direct])
Puteți conecta camera direct la dispozitivul dumneavoastră.
[WPS (Push-Button)] (WPS (Buton))
1
2
[WPS Connection]
(Conexiune WPS)
Pe ecranul camerei, selectați [WPS (Push-Button)]
(WPS - Buton)
Setați dispozitivul la modul WPS
•
Puteți mări timpul de așteptare pentru o conexiune dacă apăsați
butonul [DISP.] (Afișare) al aparatului.
[WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN)
1
2
1
[Manual Connection]
(Conexiune manuală)
Pe ecranul camerei, selectați [WPS (PIN code)]
(WPS - Cod PIN)
Introduceți codul PIN al dispozitivului la aparat
Introduceți identificatorul
SSID și parola în dispozitiv.
Identificatorul SSID și parola
sunt afișate pe ecranul de
așteptare conexiune al
acestui aparat.
Ⓐ SSID și parolă
• Dacă dispozitivul care urmează să fie conectat este [Smartphone] și [Wi-Fi
Password] (Parolă Wi-Fi) este setată la [OFF] (Dezactivare), parola nu este
afișată. Selectați SSID pentru conectare. (→237)
• Citiți instrucțiunile de operare ale dispozitivului pentru detalii.
270
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Conectarea rapidă cu aceleași setări utilizate anterior
([Select a destination from History] (Selectați o destinație din Istoric)/
[Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din favorite))
Camera păstrează un istoric al momentelor în care ați utilizat funcția Wi-Fi. Puteți înregistra
elementele din istoric la Favorite (Imagini Favorite).
Vă puteți conecta ușor cu aceleași setări utilizate anterior prin conectarea din Istoric sau Favorite.
• Dacă setările dispozitivului la care vă conectați au fost schimbate, este posibil să nu vă puteți
conecta la acesta.
1
Setați meniul
→
2
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi)
[Select a destination from History]
(Selectați o destinație din Istoric)
Se conectează cu aceleași setări utilizate anterior.
[Select a destination from Favorite]
(Selectați o destinație din favorite)
Se conectează cu setările înregistrate la Favorite.
Selectați setarea de conectare dorită
• Când se selectează elementele Istoric sau Favorite, puteți vizualiza detaliile de conectare
apăsând butonul [DISP.] (Afișare).
Înregistrarea elementele din istoric la Favorite
→
1
2
271
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[Select a destination from History] (Selectare destinație din Istoric)
Selectați elementul pe care doriți să îl înregistrați și apăsați ►
Introduceți un nume de înregistrare
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați „Introducerea textului” (→52)
• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de doi octeți va fi tratat drept două
caractere.
Wi-Fi/Bluetooth
Despre Conexiunile Wi-Fi
Editarea elementelor înregistrate la Favorite
→
1
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcție Wi-Fi) →
[Select a destination from Favorite] (Selectați o destinație din favorite)
Selectați elementul de la Favorite pe care doriți să îl editați și apăsați ►
[Remove from Favorite]
(Eliminare de la favorite)
—
[Change the Order in Favorite]
(Modificare ordine favorite)
Selectați destinația.
[Change the Registered Name]
(Modificare nume înregistrat)
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→52)
• Numărul setărilor care pot fi salvate în istoric este limitat. Înregistrați și salvați setările de conexiune
Wi-Fi frecvent utilizate ca favorite.
• Efectuarea [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) șterge conținutul înregistrat în Istoric și
Favorite.
• Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați (smartphone etc) este conectat la alt punct de acces
wireless decât camera, nu puteți conecta dispozitivul la cameră utilizând [Direct]. Modificați setările
Wi-Fi ale dispozitivului la care doriți să vă conectați, setând punctul de acces care urmează a fi
utilizat la cameră.
De asemenea, puteți selecta [New Connection] (Conexiune nouă) și reconecta dispozitivele. (→267)
• Când vă conectați la o rețea la care este posibil să fie conectate multe PC-uri, poate fi dificil să
stabiliți conexiunea deoarece camera caută echipamentul conectat anterior dintr-un număr mare
de componente de echipament. Dacă nu vă puteți conecta, reîncercați să vă conectați utilizând
[New Connection] (Conexiune nouă).
272
Wi-Fi/Bluetooth
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
Configurați setările necesare pentru funcția Wi-Fi.
[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) nu se poate modifica atunci când se stabilește conexiunea Wi-Fi.
→
[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
[Priority of Remote Device]
(Prioritate dispozitiv de la distanță)
(→242)
[Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi)
Puteți să îmbunătățiți securitatea
activând parola pentru o conexiune
directă la smartphone.
[ON] (Activare):
Conectează camera și smartphone-ul utilizând
un identificator SSID și parola. (→238)
[OFF] (Dezactivare): Conectează camera și smartphone-ul utilizând
un identificator SSID. (→237)
•
Când [ON] (Activare) este selectată, puteți configura o conexiune și
prin scanarea unui cod QR.
[LUMIX CLUB]
Achiziționați sau modificați ID-ul de conectare „LUMIX CLUB”. (→264)
[PC Connection] (Conexiune PC)
Puteți seta grupul de lucru.
Trebuie să conectați același grup de lucru ca în cazul computerului de
destinație atunci când trimiteți imaginile la computer.
(Setarea predefinită este „WORKGROUP” (Grup de lucru))
 Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)
 Introduceți grupul de lucru al PC-ului care se conectează
•
•
Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→52)
Apăsând butonul [DISP.] (Afișare), veți reveni la setarea implicită
[Device Name] (Nume dispozitiv)
 Apăsați butonul [DISP.] (Afișare)
Puteți modifica numele (SSID) acestui  Introduceți numele dorit pentru dispozitiv
aparat.
(Pot fi introduse maximum 32 caractere)
• Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→52)
273
[Wi-Fi Function Lock]
(Blocare funcție Wi-Fi)
Pentru a preveni operarea incorectă
sau utilizarea funcției Wi-Fi de către
un terț sau pentru a proteja informațiile
personale salvate, se recomandă
protejarea funcției Wi-Fi cu o parolă.
[Setup] (Configurare): Introduceți orice numere din 4 cifre ca parolă.
[Cancel] (Anulare)
[Network Address] (Adresă rețea)
Afișează adresa MAC și adresa IP a
acestui aparat.
•
•
•
•
Pentru detalii privind introducerea caracterelor, consultați
„Introducerea textului” (→52)
Dacă uitați parola, o puteți reseta cu [Reset Wi-Fi Settings]
(Resetare setări Wi-fi) (→209) din meniul [Setup] (Configurare).
O „adresă MAC” este o adresă unică utilizată pentru a identifica
echipamentul de rețea.
„Adresa IP” se referă la un număr care identifică un PC conectat l
a o rețea precum Internetul. De obicei, adresele de domiciliu sunt
alocate automat de funcția DHCP precum un punct de acces
wireless. (Exemplu: 192.168.0.87)
Conectarea cu alte dispozitive
Redarea imaginilor video 4K
Vizualizarea imaginilor video 4K
 Vizualizarea pe ecranul televizorului
Când conectați acest aparat la un televizor compatibil 4K și redați
o imagine video înregistrată cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare)
de [4K], vă puteți bucura de imagini video de înaltă rezoluție 4K.
Deși rezoluția redată va fi mai redusă, puteți reda imagini video 4K
și prin conectarea la un televizor de înaltă definiție și la alte
dispozitive care nu sunt compatibile cu 4K.
Pregătiri
• Setați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)) (→206) la [AUTO] sau [4K/25p].
• La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectați [Auto].
 Conectați aparatul la un televizor compatibil 4K cu un cablu micro HDMI și afișați ecranul de
redare (→275)
• Când [VIERA Link] de pe cameră este setată la [ON] (Activare) și camera este conectată la un
televizor Panasonic (VIERA) compatibil cu VIERA Link (HDMI), televizorul își comută automat
intrarea și ecranul de redare este afișat. Pentru detalii (→276).
• Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
 Vizualizarea imaginilor video 4K pe ecranului unui PC
Pentru a reda imagini video 4K pe PC, utilizați software-ul
„PHOTOfunSTUDIO”.
• Pentru a reda și edita imaginile video 4K, aveți nevoie
de un mediu PC de înaltă performanță.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale
„PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
Stocarea imaginilor video în 4K
 Stocarea imaginilor video 4K pe PC
Puteți folosiți software-ul „PHOTOfunSTUDIO” pentru a importa imagini video 4K pe un PC.
• Pentru detalii, consultați instrucțiunile de operare ale
„PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
274
Conectarea cu alte dispozitive
Vizualizarea pe ecranul televizorului
Pregătire
Opriți atât camera, cât și televizorul.
1
Conectați camera la televizor
Verificați direcția fișei și introduceți drept. (În cazul în care cablul este introdus în direcția
greșită, fișele se pot deforma și pot cauza funcționarea defectuoasă.) De asemenea, nu
introduceți în priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
Ⓐ Cablu micro HDMI
Utilizați un „Cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D-tip A, de până la 2 m lungime (6,6 ft))
Ⓑ Conector [HDMI]
Ⓒ La mufa de intrare video/audio HDMI
2
3
Porniți televizorul și comutați sursa de intrare a televizorului pentru
a corespunde cu priza de conectare
Porniți camera și apăsați butonul
(Playback) (Redare)
• Barele pot apărea în părțile laterale, de sus și de jos ale ecranului, în funcție de setarea raportului
•
•
•
•
•
•
275
dimensiunilor.
Schimbați modul ecranului pe televizorul dumneavoastră dacă imaginea este afișată cu partea de
sus sau de jos tăiată.
În funcție de televizorul care va fi conectat, este posibil ca fișierele de imagini video sau fișierele
rafală 4K să nu fie redate corect.
Verificați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)). (→206)
Imaginile nu sunt afișate pe ecranul camerei. De asemenea, difuzorul camerei nu produce sunet.
Ieșirea HDMI va fi anulată dacă un cablu de conexiune USB (furnizat) este conectat simultan.
Citiți instrucțiunile de utilizare ale televizorului.
Conectarea cu alte dispozitive
Vizualizarea pe ecranul televizorului
VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)
Ce înseamnă VIERA Link (HDMI)?
• VIERA Link este o funcție care conectează automat camera la dispozitivele compatibile
VIERA Link prin conectarea cablurilor micro HDMI pentru activarea operării ușoare cu
telecomanda VIERA. (Anumite operații nu sunt disponibile.)
• VIERA Link (HDMI) este o funcție Panasonic exclusivă adăugată funcțiilor de control
HDMI care corespund standardelor industriale cunoscute ca HDMI CEC (Consumer
Electronics Control). Operarea nu este garantată la conectarea cu dispozitive
compatibile HDMI CEC non-Panasonic. Consultați manualul produsului pentru
verificarea compatibilității cu VIERA Link (HDMI).
• Această cameră acceptă VIERA Link (HDMI) Versiunea 5. Acesta este standardul
Panasonic care acceptă, de asemenea, dispozitivele anterioare Panasonic VIERA Link.
Pregătire
Setați [VIERA Link] la [ON] (Activare) (→206).
1
2
3
Conectați camera la un televizor Panasonic (VIERA) compatibil cu VIERA
Link (HDMI) cu ajutorul unui cablu micro HDMI (→275)
Porniți camera și apăsați butonul
(Playback) (Redare)
Operații de redare cu telecomanda pentru televizor
Oprirea aparatului
• De asemenea, camera poate fi oprită când televizorul este oprit de la telecomandă.
Selectarea intrării automate
• Când camera și televizorul sunt conectate cu ajutorul cablului micro HDMI, camera este pornită,
iar butonul
(Playback) (Redare) este apăsat, intrarea televizorului este comutată automat
la ecranul camerei. De asemenea, televizorul poate fi pornit prin intermediul camerei atunci când
se află în modul standby (dacă „Power on link” (Corelare pentru pornire automată) pe televizor
este setată la „on” (Activare)).
• Operațiile de la butoanele camerei vor fi limitate.
• Pentru redarea sunetului imaginilor video ca diaporamă, setați [Sound] (Sunet)
în ecranul de setare a diaporamei la [AUTO] sau [Audio].
• Utilizați un „cablu micro HDMI High Speed” cu sigla HDMI.
Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcționa.
„Cablu micro HDMI High Speed” (mufă tip D-tip A, de până la 2 m lungime (6,6 ft))
• Dacă VIERA Link (HDMI) nu funcționează corect (→302)
276
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate
în computerul dumneavoastră personal
Imaginile statice/video pot fi copiate de pe cameră pe computerul dumneavoastră făcând conexiunea
între cele două.
• Unele computere pot citi direct de pe cardul de memorie al camerei.
Consultați manualul de instrucțiuni al calculatorului dumneavoastră, pentru detalii.
 Specificații privind computerul
Puteți conecta camera la un computer care poate detecta un dispozitiv de stocare în masă
(dispozitiv care stochează un volum mare de date).
• Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7
• Mac: OS X v10.5 - v10.11, macOS 10.12 - 10.14
Este posibil ca anumite imagini video înregistrate în format [AVCHD]
să nu fie scanate corect prin copierea unui fișier sau folder
• Când utilizați Windows, asigurați-vă că folosiți software-ul „PHOTOfunSTUDIO” pentru a copia
imaginile video înregistrate în [AVCHD].
• Când utilizați Mac, puteți copia imaginile video înregistrate în [AVCHD] utilizând „iMovie”.
Rețineți, însă, că este posibil să nu puteți copia imagini, în funcție de setările de calitate a imaginii.
(Pentru detalii despre iMovie, vă rugăm să contactați Apple Inc.)
277
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal
Descărcarea software-ului
• Pentru a descărca software-ul, computerul trebuie conectat la Internet.
• Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru descărcarea software-ului în anumite medii
de comunicare.
• Versiuni de sisteme de operare acceptate începând cu martie 2019.
Versiunile de sisteme de operare acceptate pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE
Puteți înregistra imaginile statice sau imaginile video pe PC-ul dumneavoastră sau puteți organiza
imaginile înregistrate prin clasificarea în funcție de data înregistrării, numele modelului camerei
digitale utilizate pentru înregistrare etc.
De asemenea, puteți corecta imaginile statice, edita imaginile video sau scrie pe DVD.
Pentru a descărca/instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
Software-ul este disponibil pentru descărcare până la sfârșitul lunii aprilie 2024.
https://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
• Mediu de operare
Sistem de operare
acceptat
Windows® 10 (32 biți/64 biți)
Windows® 8,1 (32 biți/64 biți)
Windows® 7 (32-biți/64 biți) SP1
• Pentru a accepta imagini video 4K sau fotografii 4K, aveți nevoie de
versiuni OS pe 64 de biți ale sistemelor Windows 10, Windows 8,1
sau Windows 7.
Procesor
Pentium ® 4 2,8 GHz sau superior
Afișaj
1024×768 pixeli sau mai mult (1920×1080 pixeli sau mai mult recomandat)
RAM
1 GB sau mai mult (32 biți)/2 GB sau mai mult (64 biți)
Spațiu liber
pe hard disk
450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului
• Pentru informații suplimentare privind mediul de operare necesar pentru funcțiile de redare
și editare ale imaginilor video 4K și pentru funcția de decupare a fotografiilor 4K, consultați
instrucțiunile de operare pentru „PHOTOfunSTUDIO” (fișier PDF).
• „PHOTOfunSTUDIO” nu este compatibil cu Mac.
278
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal
SILKYPIX Developer Studio SE
Acest software dezvoltă și editează imaginile de fișier RAW. Imaginile editate pot fi salvate într-un
format de fișier precum JPEG sau TIFF care poate fi afișat pe un PC etc.
Pentru a descărca/instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Mediu de operare
Sistem de operare
acceptat
Windows® 10
Windows® 8,1
Windows® 7
Mac OS X de la v10.10 până la v10.11, macOS de la 10.12 până la 10.14
• Pentru detalii despre mediul de operare și despre modul de utilizare a SILKYPIX Developer
Studio, consultați „Asistență” sau site-ul de asistență al Ichikawa Soft Laboratory.
LoiLoScope, versiune completă cu perioadă de probă de 30 de zile
(Windows 10 / 8.1 / 8 / 7)
Imaginile video pot fi editate cu ușurință.
Pentru a descărca/instala software-ul, vizitați site-ul web de mai jos.
http://loilo.tv/product/20
• Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a software-ului LoiLoScope și despre mediul
de operare al acestuia, citiți manualul LoiLoScope disponibil pentru descărcare pe site-ul web.
• „LoiLoScope” nu este compatibil cu Mac.
279
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal
Copierea imaginilor statice și video
Pregătiri
• Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe computer înainte de a începe procedura de copiere. (→278)
• Porniți camera și computerul.
1
Conectați camera la computer
• Verificați direcția fișei și introduceți drept. (În cazul în care cablul este introdus în direcția
greșită, fișele se pot deforma și pot cauza funcționarea defectuoasă.) De asemenea, nu
introduceți în priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Ⓐ [Access] (Acces)
• Nu deconectați cablul de conexiune USB (furnizat) în timp ce se afișează [Access] (Acces).
Ⓑ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓒ Cablu de conexiune USB (furnizat)
2
3
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [PC(Storage)] (PC(Stocare)) și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC(Storage)] (PC(Stocare)) în meniul [Setup]
(Configurare) în avans, camera va fi automat conectată la PC fără a se afișa ecranul de
selectare [USB Mode] (Mod USB).
Utilizați „PHOTOfunSTUDIO” pentru a copia imaginile pe computer
• Nu ștergeți și nu mutați fișiere sau foldere copiate utilizând Windows Explorer sau alte browsere.
În caz contrar, nu veți putea reda sau edita fișiere utilizând „PHOTOfunSTUDIO”.
• Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune
USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie distruse.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional)
și elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional).
• Când acumulatorul începe să se consume în timpul comunicării, este emis un sunet de avertizare.
Îndepărtați în siguranță cablul de conexiune USB. În caz contrar, este posibil ca datele să fie
distruse.
280
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor înregistrate în computerul dumneavoastră personal
 Copierea pe computerul dumneavoastră fără a utiliza „PHOTOfunSTUDIO”
Puteți salva imaginile care vor fi utilizate pe computer prin glisarea și plasarea folderelor și fișierelor
în foldere separate pe computer.
• Cardul aparatului conține următoarele fișiere (structură folder).
(Imagini statice/video)
Număr folder
• Windows
Unitatea („LUMIX”)
se afișează în „Computer”.
• Mac
Unitatea („LUMIX”)
se afișează pe desktop.
.JPG : Imagini statice
.RW2 : Imagini statice înregistrate
într-un fișier RAW
.MP4 : Imagini video în format [MP4],
fișiere rafală 4K
Număr de fișier
(Imagini video în AVCHD)
281
Conectarea cu alte dispozitive
Stocarea imaginilor statice și a clipurilor
înregistrate în recorder
Puteți conecta camera la o unitate de înregistrare Blu-ray sau DVD Panasonic și puteți stoca imagini
de pe cameră pe unitate de înregistrare.
Pregătiri
• Porniți camera și unitate de înregistrare.
1
Conectați camera la recorder
• Verificați direcția fișei și introduceți drept. (În cazul în care cablul este introdus în direcția
greșită, fișele se pot deforma și pot cauza funcționarea defectuoasă.)
De asemenea, nu introduceți în priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Ⓐ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓑ Cablu de conexiune USB (furnizat)
2
3
Utilizați ▲▼ pentru a selecta [PC(Storage)] (PC(Stocare)) și apăsați
[MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Dacă setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC(Storage)] (PC(Stocare)) în meniul [Setup]
(Configurare) în avans, camera va fi automat conectată la unitatea de înregistrare fără
a se afișa ecranul de selectare [USB Mode] (Mod USB).
Copiați prin utilizarea unității de înregistrare
• Vă rugăm să consultați cu atenție instrucțiunile de utilizare ale unității de înregistrare pentru
detalii privind procedurile de copiere și redare.
• Este posibil ca unele unități de înregistrare să nu accepte anumite moduri, cum ar fi modul
imagini video 4K.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) și
elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional). Când acumulatorul începe să se consume în
timpul comunicării, este emis un sunet de avertizare. În acest caz, opriți imediat transferul.
În caz contrar, datele se pot deteriora.
• Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune USB.
282
Conectarea cu alte dispozitive
Tipărire
Puteți conecta o cameră direct la o imprimantă compatibilă cu PictBridge pentru tipărire.
Pregătiri
• Ajustați calitatea tipăririi sau alte setări de pe imprimantă, dacă este necesar.
• Porniți camera și imprimanta.
1
Conectați camera la imprimantă
• Verificați direcția fișei și introduceți drept. (În cazul în care cablul este introdus în direcția
greșită, fișele se pot deforma și pot cauza funcționarea defectuoasă.)
De asemenea, nu introduceți în priza greșită. Acest lucru poate deteriora aparatul.
• Nu utilizați alte cabluri de conexiune USB cu excepția celui furnizat.
Ⓐ
• Nu deconectați cablul de conexiune USB (furnizat) când este afișată pictograma de
deconectare a cablului
(este posibil să nu fie afișată cu anumite imprimante).
Ⓑ Conector [USB/CHARGE] (Încărcare)
Ⓒ Cablu de conexiune USB (furnizat)
2
3
4
283
Utilizați ▼ pentru a selecta [PictBridge(PTP)] și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Utilizați ◄► pentru a selecta o imagine și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
Utilizați ▲ pentru a selecta [Print start] (Începerea tipăririi) și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
Conectarea cu alte dispozitive
Tipărire
Tipărirea mai multor imagini
Sunt imprimate mai multe fotografii o dată.
1
2
3
Apăsați ▲ pentru a selecta [Multi Print] (Tipărire multiplă) din pasul 3 din
„Printing” (Tipărire) (→283)
Utilizați ▲▼ pentru a selecta elementul și apăsați [MENU/SET]
(Meniu/Setare)
[Multi Select]
(Selectare mai multe
imagini)
 Derulați printre imagini cu ▲▼◄►, selectați imaginile pentru tipărire
folosind [MENU/SET] (Meniu/Setare) (Apăsați din nou [MENU/SET]
(Meniu/Setare) pentru a dezactiva selecția.)
 Apăsați butonul [DISP.] (Afișare) pentru a executa
[Select All]
(Selectare toate)
Tipăriți toate imaginile.
[Rating (Clasificare)
Tipăriți imaginile selectate ca [Rating] (Clasificare).
Utilizați ▲ pentru a selecta [Print start] (Începerea tipăririi) și apoi apăsați
pe [MENU/SET] (Meniu/Setare)
• Imaginile din grup sunt afișate una câte una în loc de afișarea simultană a tuturor imaginilor.
• Utilizați un acumulator suficient încărcat sau adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional)
•
•
•
•
•
•
284
și elementul de cuplare pentru curent continuu (opțional).
Când acumulatorul începe să se consume în timpul comunicării, este emis un sunet de avertizare.
Anulați tipărirea și deconectați cablul de conexiune USB (furnizat).
Înainte de a introduce sau de a extrage un card, opriți camera și deconectați cablul de conexiune USB.
Unele imprimante pot tipări direct de pe cardul de memorie al camerei. Consultați manualul
imprimantei dumneavoastră, pentru detalii.
Un simbol „●” galben afișat în timpul tipăririi indică un mesaj de eroare.
Tipărirea poate fi împărțită în mai multe imagini atunci când tipăriți un volum mare de imagini.
(Afișajul foilor rămase poate să difere de numărul de imagini setate pentru tipărire.)
Imaginile video, fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Post-focalizare) nu pot fi
imprimate.
Nu pot fi înregistrate imaginile statice înregistrate ca fișier RAW. (Imaginile statice înregistrate în
format de fișier JPEG simultan cu fișierul RAW pot fi tipărite.)
Conectarea cu alte dispozitive
Tipărire
 Efectuarea setărilor de imprimare la cameră
Opțiunile de setare includ numărul de imagini imprimate și rezoluția acestora. Efectuați setările
înainte de a selecta [Print start] (Începere imprimare).
[Print with Date]
(Imprimarea cu dată)
[ON] (Activare)/[OFF] (Dezactivare)
[Num.of prints]
(Număr de copii imprimate)
Setați numărul de imagini (maximum 999 de imagini).
[Paper Size]
(Dimensiune hârtie)
Setează dimensiunea hârtiei.
[Page Layout]
(Format pagină)
Setează dacă vor fi adăugate sau nu margini și câte imagini
vor fi imprimate pe fiecare coală de hârtie.
• Dacă imprimanta nu acceptă imprimarea datei, data nu poate fi imprimată pe fotografie.
• Când setați [Print with Date] (Tipărire cu dată) la [ON] (Activare), verificați setările de tipărire ale
datei pe imprimantă (setările imprimantei pot avea prioritate).
• Este posibil ca elementele să nu fie afișate dacă nu sunt compatibile cu imprimanta.
• Pentru a tipări pe dimensiuni/formate de hârtie care nu sunt acceptate de această cameră, setați
la
și efectuați setările pe imprimantă. (Consultați manualul de operare al imprimantei.)
Tipărirea cu dată și text
Ora și data pot fi setate pentru a fi tipărite pe imagine atunci când realizați fotografii prin activarea
funcției [Text Stamp] (Imprimare text) din meniul [Playback] (Redare). (→224)
 Imprimarea datei fără [Text Stamp] (Imprimare text)
Imprimarea în laboratorul foto:
Doar data înregistrării poate fi imprimată. Solicitați tipărirea datei în laboratorul foto.
• Caracterele introduse pentru [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume) din [Profile Setup] (Configurare profil)
sau [Face Recog.] (Recunoaștere față), [Location] (locația) în [Travel Date] (Data călătoriei) și
[Title Edit] (Editare titlu) nu pot fi tipărite nu pot fi imprimate la magazin.
Utilizarea imprimantei:
Data înregistrării poate fi tipărită setând [Print with Date] (Tipărire cu dată) (→285) la [ON] (Activare)
când conectați la o imprimantă compatibilă cu tipărirea datei.
Setările de tipărire pentru data înregistrării și informațiile despre text pot fi efectuate cu ajutorul
software-ului „PHOTOfunSTUDIO”.
285
Altele
Accesorii opționale
Adaptor de alimentare cu curent alternativ (opțional) /
element de cuplare pentru curent continuu (opțional)
Utilizând adaptorul de alimentare cu curent alternativ (opțional) și elementul de cuplare pentru
curent continuu (opțional), puteți înregistra și reda fără a vă face probleme în privința capacității
rămase a acumulatorului.
Elementul de cuplare pentru curent continuu opțional poate fi utilizat numai cu adaptorul de
alimentare cu curent alternativ Panasonic desemnat.
• Utilizați întotdeauna un adaptor de alimentare cu curent alternativ original Panasonic (opțional).
• Citiți și instrucțiunile de operare ale adaptorului de alimentare cu curent alternativ și ale elementului
de cuplare pentru curent continuu.
286
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
Afișajul ecranului pe monitor/vizor indică starea de operare a camerei.
• Următoarele imagini sunt exemple pentru când [Monitor Disp. Set] (Setare Monitor Disp.)
este setată la
(stil monitor) pe monitor.
• Informațiile afișate, precum histogramele, grosismentele și valorile numerice sunt prezentate
doar ca referință.
La înregistrare
Mod de înregistrare (→37)
Timp de înregistrare scurs*1 (→154)
Setare personalizată (→90)
Indicator înregistrare simultană
(→159)
[Photo Style] (Stil foto) (→174)
Comutarea automată între vizor
și ecran (→33)
Mod bliț (→150)
[Peaking] (Maxim) (→192)
[Format înregistrare]/
[Calitate înregistrare] (→156)
[Film instantaneu] (→160)
[Raport dimensiuni] (→172) /
[Rezoluție imagine] (→173)
Rezoluție imagine (Mod Panorama Shot
- Înregistrare panoramică) (→73)
Ecran de ajustare a efectului de
imagine (Filtru) (→81, 176)
Tipuri de efecte de imagine (Filtru)
(→176)
Card (afișat doar în timpul
înregistrării) (→26)
287
[HDR] (→183)/[iHDR] (→56)
Declanșator electronic (→182)
Indicator supraîncălzire (→297)
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
[Quality] (Calitate) (→173)
Nume*2 (→199)
Zile scurse din călătorie*3 (→201)
[Video de înaltă viteză] (→87)
Vârstă în ani/luni*2 (→199)
Locație*3 (→201)
[AFS/AFF/AFC] (→93)/MF (→106)
Dată/oră curentă*3
Setarea destinației de călătorie*3:
(→200)
[Mod de focalizare automată] (→94)
Indicator de măsurare expunere (→195)
[Focalizare mobilă] (→162)
Transfocare (→148)
[Recunoaștere față] (→196)
Blocare focalizare automată (→108)
Rafală (→117)
[4K PHOTO] (Foto 4K) (→119)
[Post-focalizare] (→130)
[Self Timer] (Temporizator) (→135)
Capacitate rămasă a acumulatorului (→23)
Înregistrare macro (→105)
[Level Shot] (Captură nivel) (→184)
[Stabilizer] (Stabilizator) (→144)
Alertă vibrații (→144)
Focalizare (Luminează în verde.)
(→36)/Stare de înregistrare
(Luminează intermitent în roșu.) (→154)
288
Zonă de focalizare automată (→100)
Țintă de măsurare în punct (→178)
[Center Marker] (Marcaj central) (→193)
[Self Timer] (Temporizator) (→135)
[Microfon transfocare] (→185)
[Silent Mode] (Mod silențios) (→181)
Blocare expunere automată (→108)
[Mod de măsurare] (→44, 178)
Comutare program (→66)
Timp de expunere (→36)
Valoare diafragmă (→36)
Focalizare
(În condiții de iluminare slabă) (→92)
Compensare expunere
(→109)
Stare conexiune Wi-Fi
Încadrare expunere (→143)
Stare conexiune Bluetooth (→236)
Luminozitate (expunere) (→57, 85)
Înregistrare locație (→248)
Asistența de expunere manuală (→70)
Histogramă (→193)
Sensibilitate ISO (→110)
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
[Dial Guide] (Ghid selector) (→191)
Butoane funcționale (→49)
Balans de alb (→112)
Culori (→57)
Încadrare cu balans de alb (→115)
Ajustare fină balans de alb (→114)
Culori (→56)
Funcție de control al defocalizării
(→57, 85)
Luminozitate (expunere) (→57, 85)
Număr de imagini înregistrabile
(→27)
Tip de defocalizare
[(Efect miniatură)] (→83)
Numărul maxim de imagini care pot
fi realizate continuu (→117)
[Pată de culoare] (→84)
Timp de înregistrare disponibil*1
(→28)
[Sunshine] (Soare) (→84)
Ecran de ajustare a efectului
de imagine (Filtru) (→81, 176)
Activare sau dezactivare efecte
de imagine (→176)
Filă tactilă (→190)
Efecte de imagine (Filtru) (→176)
Transfocare tactilă (→149)
Declanșator tactil (→43)
Focalizare automată tactilă (→43)
[Expunere automată tactilă] (→44)
[Peaking] (Maxim) (→192)
Valoare diafragmă (→86)
Timp expunere (→83)
Sensibilitate ISO (→86)
Ghid scenă
([Piele fină], [Mod Slăbire]) (→77)
Self Shot Mode (Mod Autoportret)
(→59)
[m] și [s] indică „minutul” și „secunda”.
Se afișează timp de aproximativ 5 secunde când camera este pornită, dacă ați setat [Profile Setup]
(Configurare profil).
*3
Această indicație este afișată timp de circa 5 secunde la pornirea camerei, după setarea ceasului
și după trecerea din modul redare în modul înregistrare.
*1
*2
289
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
În redare
Playback Mode (Mod redare) (→213)
Imagine protejată (→214)
Cu informații despre locație (→248)
[Rating] (Clasificare) (→214)
Pictogramă de interdicție
a deconectării cablului (→283)
Redare imagini video (→164)
Redare imagini panoramice
(→75)
Pictogramă indicând prezența
unui marcaj (→123, 124, 125)
După retușare de frumusețe (→222)
Foto 4K (fișier rafală 4K) (→119)
[Post Focus] (Post-focalizare) (→130)
[Combinare imagini focalizate diferit
într-o singură fotografie] (→133)
[Raport dimensiuni] (→172)/
[Rezoluție imagine] (→173)
[Format înregistrare]/
[Calitate înregistrare] (→156)
[Snap Movie] (Film instantaneu) (→160)
Redare continuă grup imagini
(→168)
[Quality] (Calitate) (→173)
Salvarea imaginilor din fișierul
rafală 4K (→122)
[Video de înaltă viteză] (→87)
Salvarea unei imagini din imaginile
înregistrate utilizând [Post Focus]
(Post-focalizare) (→132)
Capacitate rămasă a acumulatorului (→23)
Afișare text imprimat (→224)
Stare conexiune Wi-Fi
Timp de redare scurs*1
Număr imagini de grup
Număr imagine/Număr total de imagini
Timp de înregistrare imagini video*1
(→164)
290
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
Pictogramă Clear Retouch
(Ștergere retuș) finalizată (→221)
Pictogramă de achiziție informații
Redare (Imagini video) (→164)
Nume*2 (→197, 199)
Locație*2 (→201)
Titlu*2 (→215)
Vârstă în ani/luni (→197, 199)
Zile scurse din călătorie (→201)
Încărcare (Wi-Fi) (→262)
Afișare grup imagini (→169)
Informații de înregistrare
Pictogramă submeniu (→262)
[Silent Mode] (Mod silențios) (→181)
Redare multiplă (→167)
Ștergere (→170)
*1
*2
291
[m] și [s] indică „minutul” și „secunda”.
Se afișează în ordinea [Title] (Titlu), [Location] (Locație), [Name] (Nume) ([Baby1]
(Bebeluș1)/[Baby2] (Bebeluș2), [Pet] (Animal de companie)), [Name] (Nume)
([Face Recog.] (Recunoaștere față)).
Altele
Lista de afișaje pe monitor/vizor
Afișare detaliată a informațiilor
Afișarea histogramei
Afișare stil foto
Afișare balans de alb
Afișare informații despre obiectiv
Informații de înregistrare (de bază)
Data/ora înregistrării
Fus orar (→200)
Număr folder/fișier (→281)
Informații de înregistrare (avansate)
Echilibrul tonurilor de alb
(temperatura culorilor) (→112)
[Control inteligent domeniu dinamic] (→179)
[HDR] (→183)/[iHDR] (→56)
[Rezoluție inteligentă] (→179)
292
Altele
Mesaje afișate
În continuare se explică principalele mesaje afișate pe ecran și modul în care trebuie să răspundeți
la acestea.
 Carduri de memorie
[Memory Card Error] / [Format this card?]
(Eroare card de memorie Doriți să formatați acest card?)
• Salvați datele necesare pe un computer sau un alt dispozitiv și apoi utilizați [Format] (Formatare)
pe cameră. (→27)
• Încercați cu un card diferit.
[Read Error] / [Write Error] (Eroare de scriere/Eroare de citire)
[Please check the card] (Vă rugăm să verificați cardul)
• Verificați dacă a fost introdus corect cardul (→25).
• Închideți camera și scoateți cardul. Reintroduceți cardul și porniți din nou camera.
• Încercați cu un card diferit.
[Recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Înregistrarea a fost anulată din cauza limitării vitezei de scriere a cardului)
• În funcție de [Rec Format] (Format înregistrare) și [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei
imagini video, clasa de viteză a cardului poate varia. Înregistrarea fotografiilor 4K necesită un card
care să respecte o anumită clasă de viteză. Utilizați un card care îndeplinește indicația.
Asigurați-vă că folosiți un card cu clasa de viteză recomandată (→26).
• Dacă înregistrarea se oprește chiar și atunci când utilizați un card dintr-o clasă de viteză recomandată
(→26), viteza de scriere a datelor a scăzut. Dacă se întâmplă acest lucru, vă recomandăm să
efectuați o copie de rezervă a datelor de pe cardul de memorie și să-l formatați (→27).
În funcție de tipul cardului, înregistrarea se poate întrerupe.
[Memory Card Error] (Eroare card de memorie) / [This memory card
cannot be used] (Acest card de memorie nu poate fi utilizat)
• Utilizați un card compatibil. (→26)
 Acumulatorul
[This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat)
• Utilizați un acumulator original Panasonic. Consultați distribuitorul sau cel mai apropiat centru
de service dacă afișajul nu se schimbă.
• Îndepărtați orice urmă de mizerie de pe bornele acumulatorului.
293
Altele
Mesaje afișate
 Funcția Wi-Fi
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/
[No destination found] (Conectarea la punctul de acces wireless a
eșuat/Conexiune eșuată/Nu a fost găsită nicio destinație)
• Informațiile privind punctul de acces wireless setate pe acest aparat sunt greșite.
Verificați tipul de autentificare, tipul de criptare și cheia de criptare. (→268)
• Undele radio de la alte dispozitive pot cauza blocarea conexiunii la punctul de acces wireless.
Verificați celelalte dispozitive conectate la punctul de acces wireless și dispozitivele care utilizează
banda de 2,4 GHz.
[Connection failed. Please retry in a few minutes.] /
[Network disconnected. Transfer stopped.] (Conexiune eșuată. Încercați
din nou peste câteva minute.)/(Rețea deconectată. Transfer oprit.)
• Undele radio ale punctului de acces wireless devin mai slabe. Efectuați conexiunea mai aproape
de punctul de acces wireless.
• În funcție de punctul de acces wireless, conexiunea poate fi deconectată automat după scurgerea
perioadei de timp specificate. Restabiliți conexiunea.
[Connection failed] (Conexiune eșuată)
• Modificați punctul de acces la care doriți să vă conectați în setările Wi-Fi de smartphone ale
acestei camere.
 Altele
[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu pot fi șterse) /
[This picture cannot be deleted] (Această imagine nu poate fi ștearsă)
• Imaginile non-DCF (→163) nu pot fi șterse. Salvați datele necesare pe un computer sau un alt
dispozitiv și apoi utilizați [Format] (Formatare) pe cameră. (→27)
[Cannot be set on this picture]
(Setarea nu poate fi efectuată pe această imagine)
• Funcțiile [Title Edit] (Editare titlu), [Text Stamp] (Imprimare text) și alte funcții nu pot fi setate
pentru imaginile care nu sunt compatibile cu standardul DCF (→163).
[A folder cannot be created] (Nu poate fi creat un folder)
• Nu poate fi creat un folder deoarece numerele folderelor disponibile au fost deja alocate.
Salvați toate imaginile necesare pe computerul dumneavoastră sau pe alt dispozitiv și formatați
cardul (→27). După ce formatați cardul, executați [No.Reset] (Resetare număr) în meniul [Setup]
(Configurare) pentru a reseta numărul folderelor până la 100. (→209)
[Please turn camera off and then on again] (Opriți și reporniți camera) /
[System Error] (Eroare de sistem)
• Porniți din nou camera. (Consultați distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service dacă
afișajul nu se schimbă.)
294
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor
Întrebări și răspunsuri
 Încercați să verificați mai întâi aceste elemente (→295 - 303).
Dacă problema persistă,
 Efectuarea [Reset] (Resetare) din meniul [Setup] (Configurare) poate rezolva problema (→209).
 De asemenea, consultați site-ul de asistență Panasonic pentru cele mai recente informații
de asistență.
https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este disponibil doar în limba engleză.)
 Acumulator, alimentare
Indicatorul luminos de încărcare luminează intermitent.
• Încărcarea este efectuată într-un loc cu temperatură extrem de ridicată sau extrem de redusă.
→ Reconectați cablul de conexiune USB (furnizat) și încercați să încărcați din nou într-un spațiu
unde temperatura ambiantă este de 10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F) (condițiile de temperatură se
aplică și acumulatorului în sine).
• Încărcarea nu este posibilă atunci când capacitatea de alimentare a computerului este redusă.
Camera nu funcționează chiar dacă este pornită.
Camera se stinge imediat după ce este pornită.
• Acumulatorul trebuie reîncărcat.
→ Încărcați acumulatorul. (→19)
Aparatul se oprește automat.
• Este activată [Economy] (Economisire energie). (→203)
Acumulatorul se descarcă rapid.
• Funcția [4K PHOTO] (Foto 4K) este setată la
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K).
→ Dacă ați selectat
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K), acumulatorul se descarcă mai repede.
Selectați
([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) doar în timpul înregistrării.
• Conexiunea Wi-Fi a funcționat o perioadă îndelungată.
→ Acumulatorul se descarcă mai repede cu o conexiune Wi-Fi. Opriți camera cât mai des posibil
utilizând [Economy] (Economisire energie) (→203) sau alte metode.
295
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Înregistrare
În anumite condiții de iluminare precum iluminare fluorescentă
și dispozitiv de iluminare cu LED-uri pot apărea dungi sau licăriri.
• Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată
camera. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Dacă realizați imagini statice utilizând declanșatorul electronic,
distorsiunile pot fi reduse setând un timp de expunere mai mare. (→69)
• Când se constată licăriri sau dungi semnificative în condiții de iluminare
precum o sursă fluorescentă sau un dispozitiv de iluminare cu LED-uri în
modul de înregistrare imagini video, puteți reduce licăririle sau dungile
setând [Flkr Decrease] (Reducere licărire) (→184) și setând timpul de
expunere. Puteți seta manual timpul de expunere în modul Creative
Video (Video creativ). (→86)
Nu pot fi înregistrate imagini. Declanșatorul nu va funcționa imediat când
butonul declanșator este apăsat.
• Când [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [FOCUS] (Focalizare),
camera va putea înregistra doar după obținerea unei focalizări corespunzătoare. (→189)
Imaginile înregistrate par albe.
• Obiectivul este murdar (amprente etc.).
→ Porniți camera pentru a extrage butucul obiectivului și curățați suprafața obiectivului cu o cârpă
moale, uscată.
Imaginile înregistrate sunt prea luminoase/prea întunecate.
• Fixarea AE (→108) este setată necorespunzător.
Sunt realizate câteva imagini când apăs butonul declanșator o singură dată.
Verificați următoarele setări. Dacă una dintre acestea este aplicată, vor fi realizate fotografii multiple.
• Modul de acționare nu este setat la [Single] (Individual).
→ Setați selectorul modului de acționare la [Single] (Individual). (→116)
• Este setată înregistrarea cu încadrare.
→ Dacă este afișată una dintre pictogramele
(de ex.
etc.) pe ecran, este
setată înregistrarea cu încadrare. Sub [Bracket] (Încadrare multiplă) în meniul [Rec]
(Înregistrare), setați [Bracket Type] (Tip încadrare multiplă) la [OFF] (Dezactivare). (→142)
Focalizarea nu este aliniată corect.
• Subiectul se află în afara domeniului de focalizare.
• [Focus/Release Priority] (Prioritate focalizare/deblocare) este setată la [RELEASE] (Deblocare).
(→189)
• [Shutter AF] (Focalizare automată declanșator) este setată la [OFF] (Dezactivare). (→187)
• AF Lock (Blocare AF) (→108) este setată necorespunzător.
• Dacă există amprente sau praf pe obiectiv, este posibil ca obiectivul să fie focalizat în loc de subiect.
Imaginile înregistrate sunt încețoșate. Funcția de stabilizare este ineficientă.
• Timpul de expunere este mare în locațiile întunecate, iar funcția de stabilizare este mai puțin eficientă.
→ Utilizați un trepied și temporizatorul (→135) când folosiți un timp de expunere mai mare.
296
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
Imaginile înregistrate apar nefinisate sau există interferențe.
• Vă recomandăm încercarea următoarelor metode.
→ Reduceți sensibilitatea ISO (→110).
→ Măriți setarea pentru [Noise Reduction] (Reducere zgomot) din [Photo Style] (Stil foto)
sau reduceți setarea pentru fiecare dintre elemente, cu excepția [Noise Reduction]
(Reducere zgomot). (→175)
Subiectul apare distorsionat în imagini.
• Dacă realizați o imagine a unui subiect în mișcare utilizând modul declanșator electronic, modul
de înregistrare imagini video sau modul de înregistrare fotografii 4K, subiectul din imagine poate fi
ușor distorsionat în anumite cazuri.
Aceasta este o caracteristică a senzorilor MOS cu care este echipată camera. Acest fenomen nu
indică o defecțiune.
Luminozitatea sau culoarea imaginii înregistrate diferă de cea reală.
• Când înregistrați într-un mediu cu lumină precum lumină fluorescentă sau cu dispozitiv de
iluminare LED etc., reducerea timpului de expunere poate cauza ușoare schimbări de luminozitate
și culoare. Acestea reprezintă un rezultat al caracteristicilor sursei de lumină și nu indică o
defecțiune.
• La înregistrarea subiectelor în locații extrem de luminoase sau sub iluminare fluorescentă, cu
dispozitiv de iluminare LED, lampă cu mercur, iluminare cu sodiu etc. culorile sau luminozitatea
ecranului se poate modifica sau pe ecran pot apărea dungi orizontale.
Înregistrarea fotografiilor 4K se oprește înainte de finalizare.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau este efectuată înregistrarea continuă utilizând
funcția 4K Photo (Foto 4K), camera poate afișa
și opri înregistrarea.
Așteptați până la răcirea camerei.
297
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Motion Picture (Imagine video)
Imaginile video nu pot fi înregistrate.
• Este posibil să nu puteți înregistra pentru o scurtă perioadă de timp după pornirea aparatului
atunci când utilizați un card de mare capacitate.
Înregistrarea de imagini video se oprește la jumătate.
• Când temperatura ambiantă este ridicată sau imaginea video este înregistrată continuu, camera
poate afișa
și opri înregistrarea. Așteptați până la răcirea camerei.
• În funcție de [Rec Format] (Format înregistrare) și [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei
imagini video, clasa de viteză a cardului poate varia. Asigurați-vă că folosiți un card cu clasa de
viteză recomandată (→26).
Uneori, ajustarea focalizării cu modul Auto Focus (Focalizare automată)
este dificilă în timpul înregistrării imaginilor video 4K.
• Aceasta poate apărea la realizarea unei imagini prin reducerea vitezei de focalizare automată
pentru a ajusta focalizarea cu mai multă precizie. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Un zgomot, precum un sunet de clic sau un zumzet este înregistrat pe
imaginea video. Sunetul este înregistrat la volume mici.
• Când înregistrați într-un mediu silențios, sunetul operării diafragmei, focalizării și al altor operații ar
putea fi înregistrat în imaginile video. Acest fenomen nu indică o defecțiune. Operarea focalizării
în timpul înregistrării de imagini video poate fi setată la [OFF] (Dezactivare) în [Continuous AF]
(Focalizare automată continuă) (→158).
• Dacă blocați microfonul cu degetele în timp ce imaginile video sunt înregistrate, sunetul poate fi
înregistrat la volum redus sau nu va fi înregistrat deloc. În acest caz, camera poate captura mult
mai ușor sunetele de operare ale obiectivului.
Sunt înregistrate sunete operaționale într-o imagine video.
• Recomandăm înregistrarea imaginilor video în modul video creativ dacă vă faceți griji în legătură
cu zgomotul operațional. (→86)
 Bliț
Nu este activat blițul.
• Blițul nu poate fi utilizat în următoarele cazuri.
− Bliț setat la
(Forced Flash Off) (Dezactivare forțată bliț). (→150, 151)
• Setați [Shutter Type] (Tip declanșator) la [AUTO] sau [MSHTR]. (→182)
• Setați [Silent Mode] (Mod silențios) la [OFF] (Dezactivare). (→181)
298
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Monitor/Vizor
Monitorul/vizorul se închide, deși camera este pornită.
• Dacă nu sunt efectuate operații în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off]
(Dezactivare automată LVF/monitor) (→203) se activează, iar monitorul/vizorul se stinge.
• Când un obiect sau mâna dumneavoastră este poziționată în apropierea senzorului de ochi,
modul de afișare pe monitor poate fi comutat la modul de afișare pe vizor. (→33)
Poate licări pentru o clipă, sau luminozitatea ecranului se poate modifica
semnificativ pentru un scurt timp.
• Acest lucru are loc din cauza schimbării diafragmei obiectivului atunci când butonul declanșator
este apăsat pe jumătate sau când luminozitatea subiectului se modifică. Acest fenomen nu indică
o defecțiune.
Nu se poate comuta între monitor și vizor când se apasă butonul [LVF].
• Când deschideți monitorul, afișajul comută automat la afișarea pe monitor și butonul [LVF] și
senzorul pentru ochi sunt dezactivate.
• Când este conectată la un computer sau imprimantă, camera poate afișa imaginile doar pe monitor.
 Redare
Imaginile nu pot fi vizualizate. Nu există imagini înregistrate.
• Cardul nu este introdus în cameră.
• Numele fișierului de imagine a fost modificat pe computer? În acest caz, nu poate fi redat pe
cameră.
→ Este recomandată utilizarea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” (→278) pentru a scrie
imagini de pe computer pe card.
• Setați [Playback Mode] (Mod redare) la [Normal Play] (Redare normală). (→213)
Zonele roșii din imagini apar înnegrite.
• Când funcția de corecție digitală a efectului de ochi roșii
este activă,
porțiunile roșii pot fi înnegrite.
→ Recomandăm setarea blițului la
sau [Red-Eye Removal] (Corectare efect de
ochi roșii) la [OFF] (Dezactivare) înainte de înregistrare. (→179)
299
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Funcția Wi-Fi
Nu se poate stabili conexiunea Wi-Fi. Undele radio se întrerup.
Punctul de acces wireless nu este afișat.
Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi
• Utilizați în domeniul de comunicare al rețelei LAN wireless.
• Se află în apropiere un dispozitiv, de exemplu, un cuptor cu microunde, telefon fără fir etc.,
care utilizează o frecvență de 2,4 GHz?
→ Undele radio se pot întrerupe atunci când sunt utilizate simultan. Utilizați-le la o distanță
suficientă față de dispozitiv.
• Când indicatorul acumulatorului luminează intermitent în roșu, este posibil să nu fie inițiată
conexiunea cu un alt echipament sau să fie întreruptă. (Este afișat un mesaj precum
[Communication error] (Eroare de comunicare).)
• Când acest aparat este amplasat pe o masă de metal sau etajeră, conexiunea nu va fi stabilită
cu ușurință. Îndepărtați camera de suprafețele din metal.
Despre un punct de acces wireless
• Asigurați-vă că punctul de acces wireless la care vă conectați se află în stare de funcționare.
• Verificați starea undelor radio la punctul de acces wireless.
→ Efectuați conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.
→ Schimbați locația sau modificați unghiul punctului de acces wireless.
• Este posibil să nu se afișeze chiar dacă undele radio există în funcție de setarea punctului de
acces wireless.
→ Opriți și reporniți punctul de acces wireless.
• SSID-ul de rețea al punctului de acces wireless nu este setat pentru transmisie?
→ Este posibil să nu fie detectat dacă nu este setat pentru transmisie. Introduceți și setați
SSID de rețea. (→268)
Ca alternativă, setați SSID de rețea al punctului de acces wireless pentru transmisie.
Acest aparat nu este afișat pe ecranul de setări Wi-Fi al smartphone-ului.
• Încercați să activați/dezactivați funcția Wi-Fi din setările Wi-Fi ale smartphone-ului.
Am probleme la conectarea la computerul meu. Numele de utilizator și
parola nu sunt recunoscute.
• În funcție de versiunea sistemului de operare, există două tipuri de cont de utilizator
(cont local/cont Microsoft).
→ Utilizați numele de utilizator și parola pentru contul local.
300
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
Conexiunea Wi-Fi nu recunoaște computerul.
Camera nu poate fi conectată la computerul Mac/Windows
printr-o conexiune Wi-Fi.
• În mod implicit, conexiunea Wi-Fi utilizează numele implicit al grupului de lucru „WORKGROUP”.
Dacă numele grupului de lucru a fost modificat, nu va fi recunoscut.
→ Selectați [PC Connection] (Conexiune PC) din meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)
pentru a modifica numele grupului de lucru pentru ca acesta să coincidă cu cel al
computerului dumneavoastră. (→273)
• Confirmați că numele de conectare și parola sunt introduse corect.
• Când ora sistemului unui computer conectat la cameră diferă considerabil de cea a camerei,
camera nu poate fi conectată la computer în cazul anumitor sisteme de operare.
→ Confirmați că setarea ceasului și fusul orar de pe cameră se potrivesc cu ora, data și
fusul orar de pe computer. Când ambele setări diferă considerabil, potriviți-le.
Imaginile nu pot fi transmise la serviciul WEB.
• Confirmați că informațiile de conectare (ID de conectare/nume de utilizator/adresă de e-mail/parolă)
sunt corecte.
Transmiterea imaginii la serviciul WEB durează o anumită perioadă de timp.
Transmiterea imaginilor eșuează la jumătate.
Există o imagine care nu a putut fi transmisă.
• Dimensiunea imaginii este prea mare?
→ Transmiteți după divizarea imaginii video cu [Video Divide] (Divizare video) (→227).
→ Reduceți rezoluția imaginii la [Size] (Dimensiune) (→254), și apoi trimiteți.
• Transmiterea poate dura mai mult timp când distanța față de punctul de acces wireless este mare.
→ Transmiteți mai aproape de punctul de acces wireless.
• Formatul de fișier al imaginii care poate fi trimisă diferă în funcție de destinație. (→252)
Am uitat parola pentru Wi-Fi.
→ Executați [Reset Network Settings] (Resetare setări rețea) din meniul [Setup]
(Configurare). (→209)
Însă, informațiile pe care le-ați setat în meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) sau
[Bluetooth] vor fi resetate.
301
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Televizor, computer și imprimantă
Nu apare nicio imagine pe televizor. Imagine neclară sau fără culori.
• Nu este conectat corect (→275).
• Televizorul nu a fost comutat la intrarea auxiliară.
VIERA Link (HDMI) nu funcționează.
• Funcția [VIERA Link] a camerei este setată la [ON] (Activare)? (→206)
→ Verificați setările VIERA Link (HDMI) ale dispozitivului la care vă conectați.
→ Opriți și apoi reporniți camera.
Nu poate fi realizată comunicarea cu computerul.
• Setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC(Storage)] (PC(Stocare)) (→205, 280).
• Opriți și apoi reporniți camera.
Computerul nu recunoaște cardul.
(Când utilizați un card de memorie SDXC)
• Verificați compatibilitatea computerului dumneavoastră cu cardurile de memorie SDXC.
• La conectare, este posibil să apară un mesaj prin care vi se solicită să formatați cardul.
Nu formatați cardul.
• Dacă indicatorul [Access] (Acces) de pe ecran nu se stinge, opriți camera înainte de a deconecta
cablul de conexiune USB (furnizat).
Nu se poate tipări atunci când camera este conectată la imprimantă.
• Imprimanta nu este compatibilă cu PictBridge.
• Setați [USB Mode] (Mod USB) la [PictBridge(PTP)] (→205, 283).
Marginile imaginilor sunt decupate la tipărire.
• Dezactivați pe imprimantă toate setările pentru imprimare decupată sau fără margini înainte
de a imprima.
• Setarea raportului de dimensiuni al imaginilor este diferit de cel al hârtiei utilizate pentru
imprimare.
→ Dacă imprimați într-un magazin, verificați dacă imaginile cu raportul dimensiunilor 16:9
pot fi imprimate.
302
Altele
Ghid de rezolvare a problemelor Întrebări și răspunsuri
 Altele
Obiectivul face un zgomot.
• Când camera este pornită sau oprită, obiectivul este mutat, sau este efectuată o operație a
diafragmei, poate fi auzit un anumit zgomot. Acest fenomen nu indică o defecțiune.
• Când luminozitatea se modifică după o operație de transfocare sau după mișcarea camerei,
obiectivul poate emite un zgomot în timpul reglării diafragmei. Acest fenomen nu indică o
defecțiune.
Transfocarea se oprește brusc.
• La utilizarea funcției de transfocare optică extra, acțiunea de transfocare se va opri temporar.
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
Lampă roșie iluminată prin apăsarea la jumătate a butonului declanșator
în locații întunecate.
• [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare automată) este setat la [ON] (Activare) (→188).
Camera este fierbinte.
• Camera se poate încălzi ușor în timpul utilizării, dar acest lucru nu afectează performanța sau
calitatea.
Ceasul este incorect.
• Dacă nu utilizați camera pentru o perioadă mai lungă de timp, este posibil ca ceasul să fie resetat.
→ Resetați ceasul (→30).
Când utilizați transfocarea, imaginea devine ușor deformată, iar marginile
subiectului se colorează.
• Imaginile pot fi ușor deformate sau ușor colorate în jurul marginilor, în funcție de raportul de
transfocare, dar acest lucru este normal.
303
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
În timpul utilizării
• Țineți aparatul la distanță de echipamente electromagnetice
(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.).
• Dacă utilizați aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile și/sau sunetul de pe aparat pot suferi
perturbații din cauza radiației undelor electromagnetice.
• Nu utilizați acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote
care pot afecta negativ imaginea și/sau sunetul.
• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile pot fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice
create de difuzoare sau motoare mari.
• Undele electromagnetice radiate pot afecta negativ acest aparat, perturbând imaginea și/sau
sunetul.
• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice și nu mai funcționează
corespunzător, opriți aparatul și scoateți acumulatorul sau deconectați adaptorul de curent
alternativ. Apoi reintroduceți acumulatorul sau reconectați adaptorul de alimentare cu curent
alternativ și reporniți aparatul.
Nu utilizați aparatul lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
•
•
•
• Dacă înregistrați imagini lângă transmițătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile
și/sau sunetele pot fi afectate negativ.
Nu prelungiți cablul sau firul furnizat.
Nu permiteți camerei să intre în contact cu pesticide sau substanțe volatile (pot cauza deteriorarea
suprafeței sau exfolierea învelișului).
Țineți cardurile de credit și alte elemente sensibile la
magnetism la distanță de porțiunea magnetică a camerei.
În caz contrar, câmpurile magnetice pot distruge datele de
pe acestea, făcându-le inutilizabile.
Ⓐ Magnet
•
304
Nu lăsați camera și acumulatorul într-o mașină sau pe bordul unei mașini pe timpul verii.
Acest lucru ar putea cauza scurgerea electrolitului acumulatorului, supraîncălzire, incendii sau
explozia acumulatorului din cauza temperaturii ridicate.
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Îngrijirea camerei
Pentru a vă curăța camera, scoateți acumulatorul sau elementul de cuplare pentru curent continuu
(furnizat) sau un card sau deconectați fișa de alimentare de la priză și ștergeți cu o cârpă moale uscată.
•
•
•
•
Utilizați o lavetă umedă pentru a înlătura petele persistente înainte de a șterge cu o lavetă uscată.
Nu folosiți benzină, diluanți, alcool sau detergenți de bucătărie, deoarece aceștia pot deteriora
carcasa exterioară și finisajul camerei.
Dacă utilizați o lavetă tratată chimic,
citiți cu atenție instrucțiunile furnizate.
Nu atingeți obiectivul.
Ⓐ Obiectiv
Când nu utilizați camera o perioadă de timp
• Opriți camera înainte de a introduce sau scoate acumulatorul și cardul.
•
•
•
•
• Asigurați-vă că acumulatorul este scos pentru a preveni defectarea prin descărcarea excesivă.
• Setările ceasului vor fi salvate pentru aproximativ 3 minute chiar după ce acumulatorul este
îndepărtat, cu condiția ca un acumulator complet încărcat să fi fost instalat în cameră cu 24 de
ore înainte.
Nu permiteți să intre în contact cu cauciuc sau pungi din plastic.
Depozitați împreună cu un agent de uscare (silica gel) dacă o lăsați într-un sertar etc. Depozitați
acumulatorii în locuri reci (15 °C t– 25 °C (59 °F – 77 °F)) cu umiditate redusă (40%RH – 60%RH)
și fără modificări de temperatură majore.
Încărcați acumulatorul o dată pe an și utilizați-l complet înainte de a-l depozita din nou.
Verificați toate componentele înainte de a realiza fotografii, în cazul în care nu ați utilizat camera
pentru o perioadă lungă de timp.
Monitor/Vizor
• Nu apăsați tare pe monitor. Acest lucru poate cauza afișarea inegală și defectarea monitorului.
• În climatele reci sau în alte situații în care camera se răcește, este posibil ca monitorul sau vizorul
să fie ușor mai întunecat decât în mod normal după pornirea camerei. Luminozitatea normală va
reveni după încălzirea componentelor interne.
Monitorul și vizorul sunt produse cu tehnologie de precizie extrem de înaltă.
Totuși, pe monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau mai luminoase (roșii, albastre sau verzi).
Acest fenomen nu indică o defecțiune. Monitorul și ecranele vizorul sunt controlate cu extrem de
înaltă precizie, dar este posibil ca anumiți pixeli să fie inactivi. Punctele nu vor fi înregistrate pe
fotografiile de pe card.
305
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Obiectiv
• Nu apăsați obiectivul cu forță excesivă.
• Imaginile pot apărea ușor albe dacă obiectivul este murdar (urme de degete etc.). Porniți camera,
•
•
țineți cu degetele de butucul obiectivului extras și curățați ușor suprafața obiectivului cu o lavetă
moale, uscată.
Nu lăsați camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece o astfel de expunere poate duce la
defectarea camerei. De asemenea, aveți grijă când așezați camera afară sau în apropierea unei
ferestre.
Nu atingeți obiectivul deoarece se poate deteriora. Aveți grijă când scoateți camera din husă etc.
Baterie
Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu.
Acest acumulator poate fi ușor afectat de temperatură sau umiditate și este afectat și mai mult atunci
când temperatura este ridicată sau joasă.
• Scoateți acumulatorul din cameră după utilizare.
• Păstrați acumulatorul într-o pungă de plastic, la distanță de obiectele metalice (precum agrafe)
atunci când îl transportați sau depozitați.
• Timpul necesar pentru încărcare variază în funcție de condițiile de utilizare a acumulatorului.
Încărcarea durează mai mult la temperaturi ridicate sau reduse și atunci când acumulatorul nu a
fost utilizat pentru o anumită perioadă.
• Acumulatorul se va încălzi în timpul încărcării și se va menține o perioadă după aceea.
• Acumulatorul se va consuma dacă nu este utilizat perioade îndelungate, chiar și după ce este
încărcat.
• Nu lăsați elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zona de contact a conectorului de alimentare.
În caz contrar se pot produce incendii sau șocuri electrice prin scurtcircuitare sau prin căldura
generată.
• Nu este recomandată încărcarea frecventă a acumulatorului.
(Încărcarea frecventă a acumulatorului reduce timpul de utilizare maxim și poate cauza extinderea
acumulatorului.)
• În cazul în care capacitatea acumulatorului este redusă semnificativ, acumulatorul se apropie de
sfârșitul duratei de viață.
Vă rugăm să achiziționați un acumulator nou.
• În timpul încărcării:
• Ștergeți murdăria de pe borna acumulatorului cu o lavetă uscată.
• Păstrați la o distanță de cel puțin 1 m (3,3 ft) față de radio AM (poate cauza interferențe radio).
• Nu utilizați un acumulator defect sau îndoit (în special conectorii), de exemplu, prin scăpare
(poate cauza defecțiuni).
306
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Adaptor de alimentare cu curent alternativ (furnizat)
• Păstrați la o distanță de cel puțin 1 m (3,3 ft) față de radio AM (poate cauza interferențe radio).
• Adaptorul de curent alternativ (furnizat), poate genera sunete similare unui zumzăit în timpul utilizării.
•
Acest fenomen nu indică o defecțiune.
După utilizare, asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare de la priza de curent electric.
(Dacă acesta este lăsat conectat, va consuma o cantitate redusă de curent.)
Carduri de memorie
• Pentru a preveni deteriorarea cardurilor și a datelor
•
•
• Evitați temperaturile ridicate, lumina solară directă, undele electromagnetice și electricitatea
statică.
• Nu îndoiți, nu scăpați și nu expuneți aparatul la impacturi puternice.
• După utilizare, în timpul depozitării sau în timpul transportului, păstrați cardul în carcasa sau
husa aferentă.
• Nu atingeți terminalele de pe spatele cardului și nu le lăsați să se murdărească sau să se ude.
Datele înregistrate se pot deteriora sau pierde dacă aparatul suferă o defecțiune din cauza
manevrării inadecvate. Panasonic nu își va asuma răspunderea pentru nici o pagubă cauzată ca
urmare a pierderii datelor înregistrate.
La depunerea la deșeuri/transferarea cardurilor de memorie
• Dacă utilizați funcțiile „formatare” sau „ștergere” de pe cameră sau computer, acestea vor
șterge doar informațiile de management al fișierelor, fără a șterge datele complet de pe cardul
de memorie. La depunerea sau transferarea cardurilor de memorie, vă recomandăm să le
distrugeți fizic sau să utilizați un software de ștergere a datelor de calculator disponibil în
comerț pentru a șterge datele de pe card. Datele de pe cardurile de memorie trebuie gestionate
cu responsabilitate.
La utilizarea unui trepied sau a unui suport cu un picior
• Nu aplicați forță excesivă și nu strângeți șuruburile când acestea sunt îndoite.
•
•
307
(Puteți defecta camera, orificiul pentru șurub sau eticheta.)
Asigurați-vă că trepiedul este stabil. (Consultați instrucțiunile trepiedului.)
Când folosiți un trepied sau un suport cu un picior, nu veți putea extrage cardul sau acumulatorul.
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Informații personale
Pentru a proteja informațiile personale, vă recomandăm să setați o parolă Wi-Fi sau blocarea funcției
Wi-Fi. (→273)
Dacă numele sau zilele de naștere sunt setate în modul [Profile Setup] (Configurare profil) sau în
funcția [Face Recog.] (Recunoaștere față), țineți cont de faptul că informațiile personale vor fi
păstrate în cameră și imaginile redate.
Trebuie să acordați atenție specială confidențialității, drepturilor asupra portretelor etc.
subiectului și să vă asumați responsabilitatea atunci când utilizați [Silent Mode] (Mod
silențios) sau utilizați funcții precum scrierea informațiilor despre locație și modificarea
zgomotului declanșatorului etc.
• Derogare de răspundere
• Datele care conțin informații personale pot fi modificate sau pierdute din cauza unei defecțiuni,
a electricității statice, accidentelor, deteriorărilor, reparațiilor sau altor operații.
Panasonic nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate, direct sau indirect, ca urmare a
modificării sau pierderii datelor ce conțin informații personale.
• La comandarea reparațiilor sau transferul/depunerea la deșeuri a camerei
• După ce notați informațiile personale, efectuați [Reset Network Settings] (Resetare setări rețea)/
[Delete account] (Ștergere cont) pentru a șterge informațiile personale, precum setările de
conexiune LAN wireless pe care le-ați înregistrat sau le-ați setat pe aparat. (→209, 266)
• Pentru a proteja informațiile personale, vă rugăm să resetați setările. (→209)
• Scoateți cardul de memorie din cameră.
• Când comandați reparații, setările pot fi resetate la starea inițială de la momentul achiziției.
• Dacă operațiile de mai sus nu pot fi efectuate din cauza unei defecțiuni a camerei, consultați
distribuitorul sau cel mai apropiat centru de service.
• Când transferați sau depuneți la deșeuri cardul de memorie, consultați „La depunerea la
deșeuri/ transferarea cardurilor de memorie” din secțiunea anterioară. (→307)
• Încărcarea imaginilor în serviciile Web
• Imaginile pot conține informații personale care pot fi utilizate pentru identificarea utilizatorului,
precum titluri, date și ore de înregistrare și informații despre locație. Înainte de încărcarea
imaginilor în serviciile WEB, verificați cu grijă imaginile pentru a vă asigura că nu conțin
informații care trebuie afișate.
308
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Funcția Wi-Fi
 Utilizați camera ca dispozitiv LAN wireless
Când utilizați echipamentele sau calculatoarele care au nevoie de o securitate mai mare decât
dispozitivele LAN wireless, asigurați-vă că sunt luate măsurile corespunzătoare pentru conceptele de
siguranță și defectele sistemelor utilizate. Panasonic nu își va asuma responsabilitatea pentru nicio
deteriorare care survine din utilizarea camerei în alt scop decât ca dispozitiv LAN wireless.
 Se presupune că funcția Wi-Fi a acestei camere este utilizată în țările
în care este vândută această cameră
Există riscul ca această cameră să încalce reglementările privind undele radio dacă este utilizată în
alte țări decât cele în care această cameră este comercializată, iar Panasonic nu își asumă
responsabilitatea pentru astfel de încălcări.
 Există riscul ca datele transmise și recepționate prin unde radio
să fie interceptate
Vă rugăm să rețineți că există riscul ca datele transmise și recepționate prin unde radio să fie
interceptate de un terț. Vă recomandăm insistent să activați criptarea în setările punctului
dumneavoastră de acces wireless pentru a asigura securitatea informațiilor.
 Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică
sau interferențe
• Nu utilizați camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferențe, precum în
apropierea cuptoarelor cu microunde. Este posibil ca undele radio să nu ajungă la cameră.
• Utilizarea camerei în apropierea dispozitivelor precum cuptoare cu microunde sau telefoane fără
fir care utilizează banda de unde radio de 2,4 GHz poate cauza o scădere a performanței ambelor
dispozitive.
 Nu vă conectați la o rețea wireless pentru care nu aveți autorizație
de utilizare
Când camera utilizează funcția Wi-Fi, rețelele wireless vor fi căutate automat. Când se întâmplă
acest lucru, este posibil să fie afișate rețelele wireless pe care nu aveți autorizația de a le folosi
(SSID*), cu toate acestea nu încercați să vă conectați la rețea deoarece se poate considera că
accesul nu este autorizat.
* SSID se referă la numele care este utilizat pentru a identifica o rețea printr-o conexiune LAN wireless.
Transmisia este posibilă dacă SSID corespunde ambelor dispozitive.
309
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
310
Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
Termenii HDMI, High-Definition Multimedia Interface și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.
HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
Siglele „AVCHD”, „AVCHD Progressive” și logoul „AVCHD Progressive” sunt mărci înregistrate
ale Panasonic Corporation și Sony Corporation.
Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau alte țări.
Pentium este o marcă înregistrată a Intel Corporation, înregistrată în SUA și în alte țări.
Windows este o marcă înregistrată sau marcă comercială a Microsoft Corporation în SUA
și/sau alte țări.
iMovie, Mac, OS X și macOS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA
și în alte țări.
iPad, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
și în alte țări.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.
Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Marca și simbolul Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc.
și orice utilizare a acestor mărci de către Panasonic Corporation are loc sub licență. Celelalte
mărci și denumiri comerciale aparțin respectivilor proprietari.
Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
Logo-ul Wi-Fi Protected Setup™ este o marcă de certificare a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi®” este marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
„Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™” și „WPA2™” sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.
DLNA, logo-ul DLNA Logo și DLNA CERTIFIED sunt mărci înregistrate, mărci de service sau
mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.
QR Code este o marcă înregistrată a DENSO WAVE INCORPORATED.
Acest produs utilizează „DynaFont” de la DynaComware Corporation. DynaFont este o marcă
înregistrată a DynaComware Taiwan Inc.
Alte nume, nume de companii și nume de produse menționate în aceste instrucțiuni sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale companiilor aferente.
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Acest produs este licențiat sub licență de patent AVC pentru utilizare personală de către un
consumator sau alte utilizări în urma cărora nu este remunerat pentru (i) codare video în
conformitate cu standardul AVC („AVC Video”) și/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de
către un consumator în cadrul unei activități personale și/sau obținut de la un furnizor de materiale
video, licențiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licență nu este acordată sau nu
va fi implicată pentru o altă utilizare. Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, L.L.C.
Consultați http://www.mpegla.com
311
Altele
Măsuri de precauție și note privind utilizarea
Depunerea la deșeuri a echipamentelor și a bateriilor vechi
Doar pentru Uniunea Europeană și pentru țările cu sisteme de reciclare
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare
indică faptul că produsele electrice și electronice, precum și bateriile uzate
nu trebuie să fie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru un tratament corespunzător, pentru recuperarea și reciclarea
produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le depuneți la punctele
de colectare special amenajate, în conformitate cu legislația națională.
Prin depunerea corespunzătoare a acestora la deșeuri, veți ajuta la
economisirea unor resurse valoroase și veți preveni potențiale efecte negative
asupra sănătății umane și asupra mediului înconjurător.
Pentru mai multe informații despre colectare și reciclare, vă rugăm să
contactați autoritățile locale.
Este posibil ca eliminarea incorectă a acestor deșeuri să fie pedepsită
conform legilor naționale.
Notă pentru simbolul de baterie (simbolul de jos):
Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic.
În acest caz, acesta este conform cu cerințele stabilite de Directivă pentru
elementul chimic în cauză.
312
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement