Panasonic DMCF5 Operating instructions

Panasonic DMCF5 Operating instructions
UputeInstructions
za uporabu
Operating
for naprednih
advanced značajki
features
Digital
Camera
Digitalni
fotoaparat
ModelNo.
br.
Model
DMC-F5
Please
read these
instructions
carefully
before
using
Prije
korištenja
proizvoda
pažljivo
pročitajte
ove upute
this product,
and save
this manual
for future
use.
i spremite
priručnik
za buduću
uporabu.
VQT4W42
M1212KZ0
Sadržaj
Prije uporabe
Prije uporabe..................................................................................................................... 5
Pribor.................................................................................................................................. 7
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova.................................................................................. 8
Kursorski gumb...............................................................................................................................10
Priprema
Punjenje baterije . ........................................................................................................... 11
Umetanje baterije............................................................................................................................12
Punjenje baterije ............................................................................................................................13
Preostali kapacitet baterije..............................................................................................................15
Smjernice o broju fotografija koje je moguće snimiti i vremenu rada............................................. 15
Umetanje i vađenje memorijske kartice (neobavezna)................................................ 16
Ugrađena memorija/memorijske kartice...................................................................... 17
Spremanje fotografija (na memorijske kartice i ugrađenu memoriju)..............................................17
Smjernice o kapacitetu snimanja (fotografije/vrijeme snimanja).....................................................18
Postavljanje sata............................................................................................................. 19
Promjena postavki sata...................................................................................................................20
Osnove
Slijed radnji...................................................................................................................... 21
Snimanje fotografija pomoću automatskih postavki u načinu rada
[Auto Scene Mode].......................................................................................................... 24
Korištenje bljeskalice.......................................................................................................................25
Automatsko prepoznavanje prizora.................................................................................................25
Ograničenja načina rada [Auto Scene Mode].................................................................................26
Snimanje fotografija s vlastitim postavkama u načinu rada
[Normal Picture] (Uobičajena fotografija)..................................................................... 27
Podešavanje fokusa........................................................................................................ 28
Snimanje videozapisa .................................................................................................... 29
Reprodukcija fotografija [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija)............................ 31
Zumiranje i prikaz zuma tijekom reprodukcije.................................................................................32
Pregled popisa fotografija “Višestruka reprodukcija”.......................................................................32
Pretraživanje fotografija prema datumu snimanja u "Kalendarskom prikazu”.................................33
Reprodukcija videozapisa...............................................................................................................34
Brisanje fotografija.......................................................................................................... 35
Brisanje više (do 50) ili svih fotografija............................................................................................36
Postavljanje izbornika..................................................................................................... 37
Vrsta izbornika.................................................................................................................................38
-2-
VQT4W42
Sadržaj
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje).................................................................. 39
[Clock Set] (Postavljanje sata)........................................................................................................39
[Beep] (Zvučni signal).....................................................................................................................39
[Volume] (Glasnoća)........................................................................................................................39
[Video Rec Area] (Područje snimanja videozapisa)........................................................................39
[Auto Power Off] (Automatsko isključivanje)...................................................................................39
[Light Freq.] (Frekvencija svjetla)....................................................................................................40
[Auto Review] (Automatski prikaz)..................................................................................................40
[Reset] (Ponovno postavljanje).......................................................................................................40
[Version Disp.] (Prikaz inačice).......................................................................................................40
[Format] (Formatiranje)...................................................................................................................41
[Language] (Jezik)...........................................................................................................................41
Primjena (snimanje)
Mijenjanje prikaza informacija o snimanju................................................................... 42
Korištenje zuma............................................................................................................... 43
Vrste zuma i korištenje....................................................................................................................44
Snimanje fotografija pomoću bljeskalice...................................................................... 45
Snimanje fotografija pomoću automatskog okidača................................................... 47
Snimanje fotografija pomoću kompenzacije ekspozicije............................................ 48
Snimanje panoramskih fotografija u načinu rada
[Panorama Shot] (Panoramski snimak)........................................................................ 49
Snimanje fotografija koje odgovaraju određenom prizoru u načinu
[Scene Mode] (Scenski način rada)............................................................................... 52
[Portrait] (Portret)............................................................................................................................53
[Scenery] (Krajolik)..........................................................................................................................53
[Sports] (Sport)................................................................................................................................53
[Night Portrait] (Noćni portret).........................................................................................................54
[Night Scenery] (Noćni krajolik).......................................................................................................54
[Food] (Hrana).................................................................................................................................54
[Baby] (Dijete).................................................................................................................................55
[Sunset] (Zalazak sunca)................................................................................................................55
[High Sens.] (Visoka osjetljivost).....................................................................................................55
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)........................................................................... 56
[Picture Size] (Veličina slike) ..........................................................................................................56
[Sensitivity] (Osjetljivost).................................................................................................................57
[White Balance] (Balans bijele boje)...............................................................................................58
[AF Mode] (Automatski fokus).........................................................................................................59
[Digital Zoom] (Digitalni zum)..........................................................................................................60
[Burst] (Snimanje u nizu).................................................................................................................60
[Color Mode] (Boja).........................................................................................................................61
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju).....................................................................61
[Date Stamp] (Otisak datuma).........................................................................................................62
[Clock Set] (Postavljanje sata)........................................................................................................62
Korištenje izbornika [Motion Picture] (Videozapis)...................................................... 63
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)...................................................................................................63
-3-
VQT4W42
Sadržaj
Contents
Application
(View)
Primjena
(prikaz)
Differentnačini
playback
methods [Playback
[Playback Mode]
Mode] ............................................................
Različiti
reprodukcije
(Način reprodukcije).......................... 64
[Slide
Show]
(Prikaz u nizu)............................................................................................................65
[Slide
Show]
......................................................................................................................................65
[Category
Selection]
(Odabir kategorije).........................................................................................66
[Category
Selection]
..........................................................................................................................66
[Calendar]
(Kalendarski prikaz).......................................................................................................66
[Calendar]
..........................................................................................................................................66
Korištenje
izbornika [Playback]
(Reprodukcija)........................................................... 67
Using the [Playback]
menu............................................................................................
67
[Resize]
(Promjena veličine)...........................................................................................................67
[Resize]
.............................................................................................................................................67
[Protect] (Zaštita).............................................................................................................................69
[Protect] .............................................................................................................................................69
[Copy] (Kopiranje)...........................................................................................................................70
[Copy] ................................................................................................................................................70
Povezivanje
s drugim
Connecting with
otheruređajima
devices
Uporaba
uzyour
računalo.......................................................................................................
Using with
PC......................................................................................................... 71
71
Korištenje isporučenog softvera......................................................................................................72
Using the supplied software ..............................................................................................................72
Instalacija isporučenog softvera (PHOTOfunSTUDIO)...................................................................73
Installing supplied software (PHOTOfunSTUDIO) ............................................................................73
Kopiranje fotografija i videozapisa..................................................................................................74
Copying still pictures and motion pictures .........................................................................................74
Ispis.................................................................................................................................. 76
Printing
............................................................................................................................
76
Ispis više
fotografija.........................................................................................................................77
Printing
multiple
picturesispisa
...................................................................................................................77
Postavljanje
postavki
na fotoaparatu....................................................................................78
Making
settings
on the .camera
.................................................................................................78
Ispis sprint
datumom
i tekstom.
.............................................................................................................79
Printing with date and text .................................................................................................................79
Ostalo
Others
Popis prikaza na LCD-monitoru..................................................................................... 80
List of LCD
monitor displays......................................................................................... 82
80
Prikazi
poruka..................................................................................................................
Message
displays
...........................................................................................................
82
Pitanja i odgovori u slučaju problema........................................................................... 84
Q&A Troubleshooting
...................................................................................................
84
Mjere
opreza pri uporabi
i napomene............................................................................ 90
Usage cautions and notes ............................................................................................. 90
■
■ How
Kakotoseread
služiti
dokumentom
thisovim
document
●●Recording
Ikone načina
snimanja
mode
icons
Način snimanja:
Recording
mode:
Dostupnirecording
načini snimanja
Available
modes
Nedostupni načini
snimanja
Unavailable
recording
modes
-4-
VQT4W42
Before
use
Prije uporabe
■
■Camera
handling
■
Rukovanje
fotoaparatom
Keep the camera away from excessive vibration, force,
Držite
fotoaparat dalje od prekomjernih vibracija,
or pressure.
prevelike
sile the
ili pritiska.
camera under the following conditions,
●Avoid using
●●Izbjegavajte
korištenje
u sljedećim
uvjetima jer
which may damage
thefotoaparata
lens, LCD monitor,
or camera
mogu
oštetiti
objektiv,
LCD-monitor
ili kućište
fotoaparata.
body. This
may
also cause
the camera
to malfunction
or
Navedeno
može prouzročiti i kvar fotoaparata ili
prevent recording.
onemogućiti
• Dropping orsnimanje.
hitting the camera against a hard surface
•• Sitting
ispuštanje
fotoaparata
ili udaranje
o tvrdu
down
with the camera
in your
pantspodlogu
pocket or
it into
a full bag u džepu hlača ili nasilno guranje
• forcing
sjedenje
s fotoaparatom
• Adding
accessories
to the camera strap
fotoaparata
u punu torbu
with
excessive
forcefotoaparata
on the lens or LCD monitor
•• Pushing
dodavanje
pribora
na vrpcu
• presnažno
objektiva ili
LCD-monitora
The
camera is pritiskanje
not dust resistant,
splash
resistant, or
Fotoaparat
waterproof.nije otporan na prašinu, prskanje ili vodu.
Izbjegavajte
fotoaparata
na mjestima
nadust
Avoid usingkorištenje
the camera
in places with
excessive
kojima
ima
prašine
ilicome
pijeska
ili contact
gdje može
doći
or sand,
or mnogo
where water
can
into
with
theu
camera.s vodom.
kontakt
Avoid using the
camerafotoaparata
under the following
conditions,
●●●Izbjegavajte
korištenje
u sljedećim
uvjetima
which
present
a risk that
sand,
water, voda
or foreign
material
koji
mogu
predstavljati
rizik
da vjetar,
ili strani
may enteruđu
theucamera
through
lens ili
orotvore
openings
materijal
fotoaparat
kroz the
objektiv
okoaround
buttons. Be
especially
becausemogu
theseoštetiti
conditions
gumbiju.
Budite
opreznicareful,
jer te situacije
may damage
the camera
suchneće
damage
not be
fotoaparat
i takve
se šteteand
možda
moći may
popraviti.
repairable.
• na mjestima koja su izuzetno prašnjava ili pjeskovita
• In extremely dusty or sandy places
• na kiši ili pored obale, gdje fotoaparat može biti izložen
• In the rain or by the shore, where the camera may be
vodi
exposed
to water
■
Kondenzacija (kada
objektiv
LCD-monitor
zamagli)
■Condensation
(Whense
the
lens orilithe
LCD monitor
is fogged up)
●●●Do
kondenzacije
dolazi
kad
je fotoaparat
izložen
naglimto
Condensation
may
occur
when
the camera
is exposed
promjenama
temperature
ili vlažnosti.
Izbjegavajte
sudden changes
of temperature
or humidity.
Avoid uvjete
these u
kojima
se objektiv
ili LCD-monitor
mogu
zaprljati,
koji mogu
conditions,
which may
make the lens
or LCD
monitor
dirty,
izazvati
plijesan
oštetiti the
fotoaparat.
cause mould,
or ilidamage
camera.
●●●Dođe
li do kondenzacije,
isključite
i pričekajte
If condensation
does occur,
turn offfotoaparat
the camera
and wait
about two
hours
using it.uporabe.
Once theKada
camera
otprilike
dva
satabefore
prije sljedeće
se adjusts
to the surrounding
fogginess
will clear će
fotoaparat
prilagoditemperature,
okolnoj temperaturi,
zamagljenost
naturally.nestati.
prirodno
-5-5-
VQT4W42
VQT4W42
Prije uporabe
■ Uvijek najprije snimite probnu fotografiju
Kada namjeravate koristiti fotoaparat prije važnih događaja (primjerice na vjenčanjima),
uvijek najprije snimite probnu snimku da biste bili sigurni da je snimanje fotografija i
zvuka ispravno.
■ Za neuspjele snimke nema kompenzacije
Ne možemo kompenzirati neuspjele snimke ako tehnički problemi s fotoaparatom ili
karticom sprečavaju snimanje.
■ Pridržavajte se zakona o autorskim pravima
Neovlašteno korištenje snimaka koje sadrže radove s autorskim pravom za potrebe
koje se ne odnose na osobnu uporabu zabranjeno je zakonom o autorskim pravima.
Snimanje određenog materijala može biti ograničeno, čak i za osobnu uporabu.
■ Pogledajte i poglavlje "Mjere opreza pri uporabi i napomene" (→90)
-6-
VQT4W42
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
●●Pribor i oblik pribora mogu se razlikovati ovisno o državi ili području u kojem je
fotoaparat kupljen.
Pojedinosti o priboru potražite u Osnovnim uputama za uporabu.
●●Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterija.
●●SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u
daljnjem se tekstu označavaju kao kartica.
●●Ambalažu odložite na odgovarajući način.
●●Sitne dijelove čuvajte na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece.
■ Dodatni pribor
• Kartice nisu obavezne. Kada ne koristite karticu, fotografije možete snimati na
ugrađenu memoriju ili reproducirati s nje.
• Ako izgubite isporučeni pribor, obratite se dobavljaču ili najbližem servisnom centru.
(Pribor možete kupiti odvojeno.)
-7-
VQT4W42
Nazivi iand
funkcije
osnovnih
dijelova
Names
Functions
of Main
Parts
1
2
3
4
11
22
33
5
4
45
56
6
Lens
Objektiv
Flash
(→22, 45)
Bljeskalica
(→22, 45)
Self-timer
indicator
(→47)
Pokazatelj
automatskog
Microphone
(→22, 29)
okidača (→47)
Speaker
(→39)
Mikrofon
(→22, 29)
Lens
barrel
Zvučnik
(→39)
Kućište objektiva
6
●The
●Ilustracije
i zasloni
ovom priručniku
mogu may
se razlikovati
stvarnog
proizvoda.
illustrations
anduscreens
in this manual
differ fromodthe
actual product.
●
-8-
VQT4W42
Nazivi
funkcije
osnovnih
dijelova
Namesi and
Functions
of Main
Parts
Names and Functions of Main Parts
7
8
9
10
7
8
9
10
monitor (→42,
7 7 LCD
LCD-monitor
(→42, 80,
80, 81)
81)
8
Camera
[ON/OFF]
button
(→19, 21)
8 7 LCD
Gumb
za
uklj./isklj.
fotoaparata
monitor
(→42,
80,
81)
Use this to turn the camera on and
[ON/OFF]
(→19,
21)
8 Camera
[ON/OFF]
button
(→19, 21)
off.
Use this ovaj
to turn
the camera
on and
Koristite
gumb
kako biste
9 Shutter
button
(→22, 24)
off.
uključili
isključili
Use
thisi to
focus fotoaparat.
and record still
9 Shutter button (→22, 24)
9 pictures.
Okidač (→22, 24)
Use this to focus and record still
10 [DIGITAL]
socket
(→ 74,
76)
Koristite ga za
fokusiranje
i snimanje
pictures.
This socket is also used when
fotografija.
10 charging
[DIGITAL]
(→ 74, 76)
thesocket
battery. (→11)
socket
is also used
when
10 This
Utičnica
[DIGITAL]
(→
74, 76)
• When
connecting
the
USB
charging
thekoristi
battery.
Utičnica
se
i za(→11)
punjenje
connection
cable
(supplied)
• When
connecting
baterije.
(→11)
Insert the
plug until the
the USB
terminal
cable be
(supplied)
part
can no
longer
seen.
The
• connection
Spajanje
isporučenog
USB-kabela
Insert
thegoplug
until
the
terminal
plug
will
in easier
ifda
you
Umetnite
utikač
tako
seopen
part
can no longer
be seen. The
the
terminal
wide.
priključak
necover
vidi. Utikač
ćete lakše
plug will go in easier if you open
umetnuti
ako
potpuno
otvorite
11 Hand strap eyelet
the terminal cover wide.
priključka.
Wepoklopac
recommend
using the supplied
11 Hand
strap
eyelet
hand
strap
tovrpcu
avoid
dropping the
11 We
Rupica
za
recommend using the supplied
camera.
Preporučuje
se
nošenje
vrpcethe
da
hand strap to avoid dropping
fotoaparat ne bi ispao.
camera.
11
11
12
13
12
13
12 Tripod Mount (→92)
Do not attach to a tripod with a
12 5.5
Tripod
Mount
mm
or(→92)
longer
screw.
12
Utor
za(0.22”)
montiranje
tronošca
Do
notso
attach
a tripodthis
with
a
Doing
may to
damage
unit.
(→92)
5.5
mm (0.22”) or longer screw.
13 Card/Battery
doorna
(→12,
16) čija
Nemojte
tronožac
Doing
so pričvršćivati
may damage
this
unit.
duljina vijka iznosi 5,5 mm ili više. U
13 Card/Battery
door (→12, 16)
suprotnom biste mogli oštetiti uređaj.
13 Vrata pretinca za bateriju/
karticu (→12, 16)
●Some
●Neki načini
držanja
fotoaparata
mogumay
blokirati
zvučnik
pa će biti
teže itčuti
zvučni
methods
of holding
the camera
block
the speaker,
making
difficult
to
●
signal
hear
theitd.
beep, etc.
●Some methods of holding the camera may block the speaker, making it difficult to
hear the beep, etc.
VQT4W42
-9-9VQT4W42
Nazivi
funkcije
osnovnih
dijelova
Namesi and
Functions
of Main
Parts
14
15
14 [MODE]
button(Način
(→21) rada) (→21)
16 14
Gumb [MODE]
15
(→43) (→43)
15 Zoom
Gumb button
za zumiranje
16
16
17
17
18
18
19
19
17
18 19 20
20
Operate this when zooming in on a
Rukujte
njime kada
zumirate
udaljeni
distant subject
to record
it larger.
objekt kako bi na slici izgledao veće.
Motion picture button (→22, 29)
Gumb
videozapisa
Record motion
pictures.(→22, 29)
Snimanjebutton
videozapisa.
Cursor
(→below)
Kursorskibutton
gumb (→u
nastavku)
Playback
(→23,
31, 64)
Use
thisza
toreprodukciju
switch to playback
Gumb
(→23,mode.
31, 64)
[Koristite
] / [ ga
] button
za promjenu načina
In
the playback mode:
reprodukcije.
Pictures are deleted. (→35)
Gumbmenu
[ ] /operations:
[ ]
During
U načinu screen
reprodukcije:
Previous
is restored. (→37)
Fotografije su izbrisane. (→35)
Charging
lamp
Tijekom radnji izbornika:
Povratak na prethodni zaslon. (→37)
20 Lampica punjenja
[MENU/SET]
[MENU/SET]
Cursor button
Kursorski
gumb
Kursorski
za smjer
Up
cursorgumb
button
( )
• Exposure
Compensation.
(→48)
prema
gore
(▲)
Use thisovu
to display
menus, enter
Koristite
funkciju the
za prikaz
the settings,
etc. (→37)
izbornika,
unošenje
postavki itd. (→37)
• Kompenzacija ekspozicije. (→48)
Lijevi
kursorski
gumb (◄)
Left cursor
button
( )
Desni
gumb (►)
Right kursorski
cursor button
( )
•• Automatski
okidač (→47)
Self-timer (→47)
Flash (→45)
•• Bljeskalica
(→45)
Kursorski gumb za smjer
prema dolje
(▼)button ( )
Down
cursor
•• Promjena
prikaza informacija
(→42)
Changing information
display (→42)
●●In
U this
ovimmanual,
je uputama
gumb that
koji se
koristiisoznačen
▲▼
the button
is used
indicatedsimbolom
by
. ◄ ►.
- 10 -
VQT4W42
Punjenje baterije
S ovim fotoaparatom uvijek koristite namijenjeni prilagodnik za izmjeničnu struju
(isporučen), USB-kabel za povezivanje (isporučen) i namjensku bateriju.
Uvijek napunite bateriju prije prve uporabe! (baterija se isporučuje ispražnjena)
• Bateriju punite dok je umetnuta u fotoaparat.
Status fotoaparata
Punjenje
Isključen
Da
Uključen
Ne
●●Ako baterija nije umetnuta, ne dolazi do punjenja ili napajanja.
■ Baterije za uporabu s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom
vrlo slične izvornima. Neke od tih baterija nemaju primjerenu unutarnju zaštitu
i ne zadovoljavaju odgovarajuće sigurnosne standarde. Postoji opasnost
od požara ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju
ikakvih nezgoda ili kvarova nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da
biste bili sigurni da koristite sigurne proizvode, predlažemo kupnju izvornih
Panasonicovih baterija.
■ Uporaba fotoaparata za vrijeme napajanja strujom iz strujne utičnice
Kada koristite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju, možete koristiti fotoaparat
dok se napaja strujom iz strujne utičnice preko isporučenog USB-kabela.
Za to vrijeme baterija mora biti umetnuta u fotoaparat iako se neće puniti.
●●Baterija se može istrošiti dok snimate fotografije. Fotoaparat će se isključiti
kada se baterija isprazni.
●●Isključite fotoaparat kada spajate/odspajate prilagodnik za izmjeničnu struju.
- 11 -
VQT4W42
Punjenje
Chargingbaterije
battery
Inserting
the
battery
Umetanje
baterije
To charge
the battery,
insert
it intojethe
camera.
Da
biste napunili
bateriju,
umetnite
u fotoaparat.
Turn
off the
camera and
slide
Isključite
fotoaparat
i gurnite
the
card/battery
out ( )
vrata
pretinca zadoor
karticu/
before
the ()
doorprije
( ) as
baterijuopening
prema van
illustrated
nego što otvorite vrata (),
kako je prikazano na slici
Insert
the bateriju
battery all
way
Umetnite
do the
kraja
Make sure
to insertprovjerite
the battery
the correct
•• Prilikom
umetanja
je liinbaterija
orientation.
ispravno okrenuta.
• Insert all the way firmly until a locking sound is
• Čvrsto
umetnite
dok the
ne čujete
heard, je
and
check that
lever iszvuk
hooked over
zatvaranja
the battery.i provjerite je li ručica pričvršćena
preko baterije.
Close
the vrata
card/battery
Zatvorite
pretincadoor
za and
slide
the
door
in
until
you
hear
karticu/bateriju i gurajte vrata
a locking sound
pretinca prema unutra dok ne
začujete zvuk zatvaranja
■To remove battery
■ Vađenje
baterije
Move the lever
in the card/battery
Pomaknite
ručicu
u pretincu
compartment
in the
directionza
of karticu/bateriju
the arrow.
u smjeru strelice.
●●Uvijek koristite originalne Panasonicove baterije.
●●Ako koristite baterije drugih proizvođača, ne možemo jamčiti kvalitetu ovog proizvoda.
●●Nakon uporabe izvadite bateriju iz fotoaparata.
use genuine
batteries.
● Always
Bateriju
čuvajtePanasonic
u plastičnoj
vrećici, a kada je nosite ili pohranjujete, obavezno je
use other batteries, we cannot guarantee the quality of this product.
● If• you
držite
podalje
od
metalnih
predmeta
use. (kao što su spajalice).
● Remove battery from camera after
• Keep
theizvadili
battery bateriju,
in a plastic
bag, making
sure thati pričekajte
it is kept away
metallicLUMIX
objects (such
●●Da
biste
isključite
fotoaparat
da from
pokazatelj
na as
clips) when carrying
or storing
the pričekate,
battery.
LCD-monitoru
nestane
(ako ne
mogli biste izazvati kvar fotoaparata i
remove the battery, turn the camera off and wait until the LUMIX indicator on the LCD monitor
● To
oštetiti karticu ili snimljene podatke).
goes off. (Failure to wait may cause the camera to malfunction and may damage the card or
recorded data.)
- 12 -
VQT4W42
Punjenje
Chargingbaterije
battery
Charging
battery
Punjenjethe
baterije
We recommendda
charging
a location
wherena
thekojoj
ambient
temperature
is between
10 °C
Preporučujemo
baterijeinpunite
na lokaciji
je temperatura
okoline
(i
and 30 °C (50
°F to 86između
°F) (same
fori 30
the°C
battery
temperature).
temperatura
baterije)
10 °C
(jednaka
kao temperatura baterije).
Turn off the camera
Isključite fotoaparat
Lampica
punjenja
Charging
lamp
Prilagodnik
AC adaptor za izmjeničnu
(supplied)
struju
(isporučen)
Poravnajte
oznake
Align the marks
( (to prema
) and
) i umetnite
utikač.
insert
the plug.
USB-kabel
(isporučen)
USB connection
cable (supplied)
Alwaysprovjerite
check the
direction
of thei pins and
•• Uvijek
smjer
osigurača
hold the plug
straight
to insert
or ga
remove it.
umetnite
ili uklonite
utikač
držeći
(If the (Ako
cablese
is kabel
inserted
in theuwrong
ravno.
umetne
krivom
direction,
the pinsbicould
become
deformed
smjeru,
osigurači
se mogli
izobličiti
i
and cause faulty operation.)
dovesti do neispravnog rada.)
Računalo
Computer
Priprema:
Getting
ready:
Uključite
računalo.
Turn
on the
computer.
■Charging the battery by connecting the camera to the electrical outlet
■ Punjenje baterije povezivanjem fotoaparata sa strujnom utičnicom
Connect the AC adaptor (supplied) and the camera using the USB connection cable
Spojite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju na fotoaparat pomoću isporučenog
(supplied), and plug the AC adaptor (supplied) into the electrical outlet.
USB-kabela i uključite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju u utičnicu.
• Be sure to only use the AC adaptor (supplied) indoors.
• Isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju koristite samo u zatvorenom prostoru.
■Punjenje
Chargingbaterije
the battery
through the computer
■
preko računala
Računaloa icomputer
fotoaparattospojite
isporučenim
USB-kabelom.
Connect
the camera
using the
USB connection cable (supplied).
●
možda
neće biti
mogućethe
puniti
na nekim
računalima
ovisno
o specifikacijama
may not
be possible
to charge
battery
from some
computers
depending
on the
●●ItBateriju
računala. specifications.
computer
●●IfAko
punjenja
uđeduring
u stanje
mirovanja,
punjenje
prekinuti.
thetijekom
computer
entersračunalo
sleep mode
charging,
charging
maysebemože
stopped.
●●IfSpajanje
ovogcomputer
fotoaparata
računalom
koje nijeoutlet
spojeno
u strujnu to
a notebook
thatsisprijenosnim
not connected
to an electrical
is connected
the
camera,
the će
battery
of the notebook
computer
will be
depleted.
Do not leave
utičnicu
dovest
do ispražnjenja
baterije
prijenosnog
računala.
Fotoaparat
ne the
camera
andspojen
notebook
connectedračunalo
for a longtijekom
periodduljeg
of time.
ostavljajte
na prijenosno
vremenskog razdoblja.
connect
the
USB connection
cable to the
connector
on your
computer.s
●●Always
●
USB-kabel
uvijek
povežite
s USB-priključkom
na USB
računalu.
Nemojte
ga povezivati
Do
not connect the
USB connection
cable
to the
connector of the monitor,
USB-priključkom
monitora,
tipkovnice,
pisača
ili sUSB
USB-čvorištem.
keyboard, printer, or USB hub.
- 13 -
VQT4W42
Punjenje baterije
■ Pokazatelji punjenja
On (Uklj.):
Punjenje u tijeku
Off (Isklj.):
Punjenje se zaustavlja (Nakon dovršetka punjenja, odspojite
fotoaparat iz strujne utičnice ili računala.)
■ Napomene o vremenu punjenja
Kada koristite isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju
Vrijeme punjenja
Približno 120 min
• Prikazano vrijeme punjenja navedeno je za slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena. Vrijeme potrebno da se baterija napuni ovisi u uvjetima korištenja
baterije. Punjenje traje duže pri visokoj ili niskoj temperaturi te kada baterija nije
korištena dulje vrijeme.
• Vrijeme potrebno da se baterija napuni preko računala razlikuje se ovisno o
specifikacijama računala.
●●Koristite isključivo isporučeni USB-kabel ili originalni Panasonicov USB-kabel
(neobavezan). Upotreba drugih kabela može prouzročiti kvar.
●●Nemojte upotrebljavati USB-produžni kabel.
●●Koristite isključivo isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju.
●●Isporučeni prilagodnik za izmjeničnu struju i isporučeni USB-kabel namijenjeni su
samo za uporabu s ovim fotoaparatom. Nemojte ih koristiti s drugim uređajima.
●●Ako postoji problem sa strujnom utičnicom (npr. nestanak struje), baterija se možda
neće potpuno napuniti. Odspojite USB-kabel (isporučen) i ponovno ga spojite s
fotoaparatom.
●●Ako se pokazatelj punjenja ne pali ili ako treperi čak i kad je fotoaparat ispravno
povezan s isporučenim prilagodnikom za izmjeničnu struju, punjenje je pauzirano
jer temperatura nije u rasponu prikladnom za punjenje. Nije riječ o kvaru. Ponovno
spojite isporučeni USB-kabel i pokušajte ponovno puniti na mjestu gdje je
temperatura u prostoriji 10 °C do 30 °C (uvjeti temperature također se primjenjuju na
samu bateriju).
- 14 -
VQT4W42
Punjenje
Chargingbaterije
battery
Remaining
battery
Preostala baterija
Preostala baterija
Remaining
battery
(treperi
(flashescrveno)
red)
Ako
oznaka
baterije
treperi
crveno,
napunite
ili
zamijenite
If the battery mark flashes red, recharge or replace
battery.
bateriju.
Smjernice
broju
fotografija
koje je moguće
snimiti
i vremenu rada
Guidelinesofor
number
of recordable
pictures
and operating
time
Broj
fotografija
je moguće
snimiti
i raspoloživo
vrijemetime
rada
ovise
o okolini
i uvjetima
The number
of koje
recordable
pictures
or available
operating
may
vary
according
to
korištenja.
podaci
biticonditions.
umanjeni uFigures
slučajumay
česte
zuma
surroundingNavedeni
environment
andmogu
usage
beuporabe
reducedbljeskalice,
if flash, zoom,
ili
funkcija, ili
u hladnijoj
klimi. or in colder climates.
or drugih
other functions
are
used frequently,
■ Snimanje
Recordingfotografija
still pictures
■
Number
of recordable
pictures
250250
pictures
Broj fotografija
koje je moguće
snimiti Approx.
Približno
fotografija
Recording
time
Approx.
125125
min min
Vrijeme snimanja
Približno
By standardu
CIPA standard
Prema
CIPA
conditions
CIPA standard
●●Recording
Uvjeti snimanja
premaby
standardu
CIPA
CIPA
abbreviation
of [Camera
& Imaging
Products
Association].
CIPA is
je an
kratica
za [Camera
& Imaging
Products
Association].
• [Normal Picture] Mode
•• Temperature:
Način rada [Normal
Picture]
(Uobičajena
23 °C (73.4
°F)/Humidity:
fotografija)
50%RH
when LCD monitor is on.
•• Using
Temperatura:
23 °C/Vlažnost:
a Panasonic
SD Memory50%
Cardrelativne
vlažnosti
(32
MB). kada je LCD-monitor uključen.
the supplied
battery.
• Using
Uporaba
Panasonicove
SD-memorijske
• Starting
recording
kartice (32
MB). 30 seconds after the
camera
is
turned
on.
• Uporaba isporučene baterije.
Number
reduced
intervals
longer (e.g.
• Snimanje
počinjeif30
sekundi are
nakon
intervals
under
the above conditions).
uključivanja
fotoaparata.
• Recording once every 30 seconds with full
• Snimanje
jednom
svakih 30 sekundi s punom
flash
every second
recording.
jačinom
bljeskalice
kod svake
druge snimke.
• Perform
a zoom
operation
every recording
(W
• Zumiranje
kod
svakog
snimanja
end
→ T end, or
T end
→W
end). (kraj W →
kraj the
T ili camera
kraj T →off
kraj
W). 10 recordings
• Turning
every
and
leaving it until
the temperature
the
• Isključivanje
fotoaparata
nakon of
svakih
battery
decreases.
10 snimaka
i ostavljanje sa strane dok se
temperatura baterije ne snizi.
to approx. one quarter for 2-minute
Broj
je manji ako su intervali dulji
(npr. pod navedenim uvjetima do približno jedne
■ Recording
motion pictures∗1
četvrtine za interval u trajanju od 2 minute).
[Rec Quality]
[HD]
1
■Available
Snimanje
videozapisa*
recording
time
Approx. 90 min
Approx.[HD]
45 min
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
Actual
available
recording
time∗2
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 90 min
Recording conditions
●Stvarno
raspoloživo vrijeme snimanja*
2
Približno 45 min
• Temperature 23 °C (73.4 °F), humidity 50%RH
∗1 Motion pictures can be recorded continuously for up to 15 minutes. Also, continuous recording
●●exceeding
Uvjeti snimanja
2 GB is not possible. Remaining time for continuous recording is displayed on the
• Temperatura 23 °C, vlažnost 50% relativne vlažnosti
screen.
*1
∗2 The
Videozapisi
snimati
do when
15 minuta
u kontinuitetu.
Također,
neprekinuto
koje
time you se
canmogu
actually
record
repeatedly
turning the
camera
on and off,snimanje
starting and
stopping
and using
zoom. vrijeme za neprekidno snimanje prikazano je na zaslonu.
prelazi 2recording
GB nije moguće.
Preostalo
*2 Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja kada uzastopno uključujete i isključujete fotoaparat,
■ Viewing
pokrećetepictures
i zaustavljate snimanje i koristite zum.
Playback time
■ Pregledavanje
fotografija
Approx. 300 min
Vrijeme reprodukcije
Približno 300 min
- 15 -
VQT4W42
Umetanjeand
i vađenje
memorijske
Inserting
removing
the card
(optional)
kartice (neobavezna)
Turn off the
camera and
slide
Isključite
fotoaparat
i gurnite
the card/battery
out ( )
vrata
pretinca zadoor
karticu/bateriju
) as
before van
opening
the door
prema
() prije
nego(što
illustrated
otvorite
vrata (), kako je
prikazano na slici
Insert thekarticu
card alldo
the
way
Umetnite
kraja
Check orientation:
terminals
face LCD
•• Provjerite
smjer: kontakti
su okrenuti
prema
• LCD-u
Push in until it clicks.
• Gurajte je dok ne klikne.
Ne not
dirajte
Do
touch
priključak
terminal
Close thevrata
card/battery
and
Zatvorite
pretincadoor
kartice/
slide
the
door
in
until
you
hear
baterije i gurajte vrata pretinca
a locking
sound
prema
unutra
dok ne začujete
zvuk zatvaranja
■To remove card
Press the centre of the card
■ Vađenje kartice
Pritisnite središte kartice.
●●Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece da je ne bi progutala.
the izvadili
Memorykarticu,
Card out
of reach
of children
to prevent
●●Keep
●
Da biste
isključite
fotoaparat
i pričekajte
daswallowing.
pokazivač LUMIX na LCDremove the card, turn the camera off and wait until the LUMIX indicator on the
●To
monitoru nestane (ako ne pričekate, mogli biste izazvati kvar fotoaparata i oštetiti
LCD monitor goes off. (Failure to wait may cause the camera to malfunction and may
karticu ili snimljene podatke).
damage the card or recorded data.)
- 16 -
VQT4W42
Ugrađena memorija/memorijske
About built-in memory/cards
kartice
Saving yourfotografija
pictures (cards
and
built-in memory)
Pohranjivanje
(kartice
i ugrađena
memorija)
Pictures
will be saved
to a
card if one
inserted,
or tona
thenju,
built-in
not.
Ako
je umetnuta
kartica,
fotografije
će isbiti
spremljene
a akomemory
nije, bit će ifpohranjene
■ ugrađenu
Built-in memory
(approx.
u
memoriju
. 10 MB)
●Pictures may be copied between cards and the built-in memory. (→70)
■ Ugrađena memorija (približno 10 MB)
access time
for thekopirati
built-in memory
be ilonger
than the
access (→70)
time for a
●●The
●Fotografije
se mogu
između may
kartica
ugrađene
memorije.
●card.
●Vrijeme pristupa ugrađenoj memoriji može biti dulje od onog za memorijsku karticu.
■ Compatible memory cards (optional)
■ Kompatibilne
memorijske
kartice
(neobavezne)
The following SD
standard-based
cards
(Panasonic brand recommended)
Popis memorijskih kartica prema standardu SD (preporučujemo marku Panasonic)
Type
Type of
of Card
Card
Vrsta kartice
SD
SD Memory
Memory Cards
Cards
SD-memorijske
kartice
SDHC
Memory Cards
Cards
SDHC
Memory
SDHC-memorijske
SDXC Memory
Memory Cards
Cards
SDXC
kartice
Capacity
Capacity
Kapacitet
8
8 MB
MB –
–2
2 GB
GB
84MB
GBGB •
GB-–
–232
32
4 GB
GB
48
GB,
64
GB
448
GBGB,
- 3264
GB
GB
Notes
Notes
Napomene
Use a
a card
card of
of SD
SD Speed
Speed “Class
“Class 6”
6”∗ or
or higher
higher for
for
•• Use
Kod
snimanja
videozapisa
preporučuje se upotreba
recording
motion
pictures.
recording
motion
pictures.
•• Can
be
used
with
devices
compatible
with
the
kartica
čiji
je
SD-razred
brzine
(SD
Speed
Class)
Can be used with devices compatible with the
respective
respective
formats.
označen
kao formats.
"Klasa 6“ ("Class 6“) ili viša.
•
Before
using iSDXC
SDXC
Memory
Cards,
check
that
•
Before
using
Memory
check
• Mogu
se koristiti
na uređajima
kojiCards,
podržavaju
te that
formate.
SDXC-memorijske
48 GB, 64 GB
your
computer
and other
other devices
devices
support
this type
type
your
computer
and
support
this
• Prije uporabe SDXC-memorijskih
kartica,
provjerite
of card.
card.
kartice
of
podržavaju
li
vaše
računalo
i
ostali
uređaji
tu
vrstu
kartice.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Only the
the cards
cards listed
listed on
on the
the left
left with
with the
the given
given
•• Only
• Podržane
su are
samo
kartice navedene lijevo s danim
capacities
supported.
capacities
are
supported.
kapacitetima.
∗ SD
SD speed
speed class
class refers
refers to
to a
a specification
specification for
for sustained
sustained write
write speeds.
speeds. Confirm
Confirm the
the SD
SD speed
speed by
by
* checking
SD-razredthe
brzine
na tehničke
podatke
za neprekidne
brzine snimanja.
Potvrdite SDcard odnosi
label or
orse
other
card related
related
materials.
checking the
card
label
other
card
materials.
brzinu tako da pogledate oznaku na kartici ili druge materijale koji se odnose na karticu.
(Example)
(Primjer)
●
Dok fotoaparat
pristupa
kartici ili
memoriji
(radi radnje
the camera
is accessing
theugrađenoj
card or built-in
memory
(for an
●●While
poput pisanja,
brisanja
ili formatiranja
fotografije)
nemojte
operation
such čitanja,
as picture
writing,
reading, deletion,
or formatting),
ga not
isključivati
vaditi
bateriju,
karticuthe
ili isporučeni
prilagodnik
do
turn off ili
the
camera
or remove
battery, card,
or AC
adaptor
(supplied).
DoFotoaparat
not subjectnemojte
the camera
to vibrations,
impact,
za izmjeničnu
struju.
izlagati
vibracijama,
or
static electricity.
Should
any of these
cause
camera
to
udarcima
ili statičkom
elektricitetu.
Prekine
li se
koja odoperation
navedenih
be
terminated,
attempt
to perform
the operation
radnji
fotoaparata,
pokušajte
je ponovno
izvesti.again.
reformat
the card
this camera
if it has
already
been
●●Please
●
Ako je već
formatirana
nawith
računalu
ili drugom
uređaju,
karticu
formatted
with a computer
or another
device.
(→41)
ponovno formatirajte
na ovom
fotoaparatu.
(→41)
thejewrite-protect
setpisanja
to “LOCK”,
the card
cannot be used
●●IfAko
●
prekidač zaswitch
zaštituisod
postavljen
na "LOCK"
to
record or delete
pictures,
and itkoristiti
cannot za
be snimanje
formatted.ili brisanje
(Zaključano),
kartica
se ne može
is recommended
that
copy important pictures to your
●Itfotografija
i neelectromagnetic
može
bitiyou
formatirana.
computer (as
waves, static electricity, or faults may
●●cause
Preporučuje se da važne fotografije kopirate i na računalo (naime,
data to be damaged).
elektromagnetski valovi, statički elektricitet ili kvarovi mogu oštetiti
information:
●Latest
podatke).
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
●●(This
Najnovije
dostupne
na stranici:
site isinformacije
available in
English su
only.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
- 17 -
Prekidač
Switch
Switch
VQT4W42
Ugrađena memorija/memorijske
kartice
About built-in memory/cards
Recording
capacity guidelines
(pictures/recordingsnimanja)
time)
Smjernice
o kapacitetu
snimanja (fotografije/vrijeme
Broj
fotografija
možete
i vrijeme
ovise
kapacitetu
karticeto(ali
io
The number
of koje
pictures
you snimiti
can take
and thesnimanja
recording
timeovary
in proportion
card
uvjetima
snimanja
i vrsti kartice).
capacity (and
depending
on recording conditions and type of card).
Procijenjeni
preostali pictures
broj fotografija
ili kapacitet
vremena snimanja
Estimated
remaining
or recording
time capacity
(press
display)prikaza)
(pritisnite to
▼switch
za promjenu
Prikazano when
kad kartica
nije
Displayed
no card
is umetnuta
inserted
(pictures
willćebebiti
saved
to built-in
memory) memoriju)
(fotografije
spremljene
u ugrađenu
■
fotografija
■ Kapacitet
Recordingsnimanja
picture capacity
(still pictures)
[Picture
Size]
[Picture
Size]
(Veličina slike)
14M
14 M
5M
5M
0.3M
0,3 M
Ugrađena
Built-in memory
memorija
1
1
6
6
85 85
2 GB
2 GB
280
280
1050
1050
15000
15000
32 GB
32 GB
4650
4650
17130
17130
247890
247890
64 GB
64 GB
9280
9280
32910
32910
430430
430430
• When
theraspoloživih
number of recordable
“+99999” is displayed.
• Kada
broj
slika prijeđepictures
99 999,exceeds
prikazuje99,999,
se "+99999".
■ Kapacitet
Recordingvremena
time capacity
(motion
pictures)
■
snimanja
(videozapisi)
[Rec
Quality]
[Rec
Quality]
(Kvaliteta
HD
snimanja)
VGA
HD
QVGA
VGA
QVGA
Built-in memory
Ugrađena
–
memorija
–
- 19s
19 s
2 GB
32 GB
2 GB
10m40s
32 GB
3h03m
64 6h06m
GB
64 GB
23m20s
10 m 40 s
1h02m
23 m 20
s
6h19m
3 h 03 m
16h44m
6 h 19 m
12h36m
6 h 06 m
33h23m
12 h
36 m
1 hand
02 m
h 44 m“minute” and
33 h“second”.)
23 m
([h], [m]
[s] indicate16
“hour”,
• Motion pictures can be recorded continuously
up to 15 minutes.
Also, continuous
([h], [m] i [s]for
označavaju
“sate”, “minute”
i “sekunde”.)
recording exceeding 2 GB is not possible. Remaining time for continuous recording is
• Videozapisi se mogu snimati do 15 minuta u kontinuitetu. Također, nije moguće
displayed on the screen.
snimanje koje prelazi 2 GB. Preostalo vrijeme za neprekidno snimanje prikazano je na
zaslonu.
- 18 -
VQT4W42
Postavljanje
sata
Setting
the clock
Setting
Setting the
the clock
clock
The
clock is not set
when thevrijeme
camera is shipped.
Na isporučenom
fotoaparatu
postavljeno.
The
clock is not set
when the cameranije
is shipped.
The clock is not set when the camera is shipped.
Press
the
Camera
[ON/OFF]
Press
the gumb
Camera
[ON/OFF]
Pritisnite
[ON/OFF]
na
Press
the Camera [ON/OFF]
button
button
fotoaparatu
button
The camera is turned on.
Fotoaparat
uključuje.
The
camerase
is turned
on.
If
thecamera
language
selectzaslon
screenzaisizbor
not displayed,
The
is turned
ne prikazuje
jezika,
IfAko
these
language
select on.
screen is not displayed,
proceed
to stepselect
. screen is not displayed,
If
the
language
proceed
prijeđite to
nastep
korak . .
proceed to step .
ON/
OFF
Press
[MENU/SET]
while
the
Pritisnite
[MENU/SET]
dok
je na
Press
[MENU/SET]
while
the
Press
[MENU/SET]
while
message
is
displayed
zaslonu prikazana
porukathe
message
is displayed
message is displayed
Press
to
select
the
Pritisnite ▲
za odabir
jezika te
Press
to▼
select
the language,
language,
Press
to
select
the language,
and
press
[MENU/SET]
pritisnite
and
press[MENU/SET]
[MENU/SET]
and press [MENU/SET]
Press
[MENU/SET]
Press
[MENU/SET]
Pritisnite
[MENU/SET]
Press [MENU/SET]
Pritiskom na
► odaberite
stavke
Press
to
select
the
Press
to ◄
select
the items
items
Press
to select
the
items
(godina,
mjesec,
dan,
sat,
minuta,
(year,
month,
day,
hour,
minute,
(year, month, day, hour, minute,
(year,
month,
day,
hour,
minute,
redoslijed
prikaza
ili
format
prikaza
display
order
or
display
display
order
or time
time
display
display
order
or time▲display
vremena)
i
pritisnite
▼
format),
and
press
to
set
format), and press
toda
setbiste
format),
press
to set
postaviliand
te opcije
• To cancel → Press [ ] button.
• To cancel → Press [ ] button.
•• To
Zacancel
prekid →
→ Press
Pritisnite
[ ].
[ ]gumb
button.
Press
[MENU/SET]
to
set
Pritisnite
[MENU/SET]
postavljanje
Press
[MENU/SET]
toza
set
Press [MENU/SET] to set
Press
[MENU/SET]
Pritisnite
[MENU/SET]
Press
[MENU/SET]
Press
[MENU/SET]
to the
previous
screen,zaslon,
• To
Dareturn
biste
se
vratili
na prethodni
• To return to the previous screen,
[ ]gumb
button.
pritisnite
].
• press
To
return
the [previous
screen,
press
[ ]tobutton.
press [ ] button.
-- 19
- 19
19 --
VQT4W42
VQT4W42
VQT4W42
Promjena postavki sata
Postavljanje sata
Setting the clock
Setting the clock
Setting
Setting the
the clock
clock
Changing
time
setting
Pri ponovnom postavljanju datuma
i vremena
odaberite
[Clock Set] (Postavljanje sata) iz
Changing
time
setting
When resetting
and time, select
[Clock
Set] from the [Setup] menu or [Rec] menu.
izbornika
[Setup]date
(Postavljanje)
ili [Rec]
(Snimanje).
resetting
and
time,Changing
select
[Clock
Set]
from
theiafter
[Setup]
menu or
menu.
setting
• Clock
settings
will
be
saved
for
approx.
24time
hours
even
thebaterija
battery
is[Rec]
removed,
•When
Postavke
satadate
bit će
spremljene
približno
24
sata
čak
ako
je
izvađena,
pod
Changing
time
setting
• Clock
settings
will
beprije
saved
forpotpuno
approx.
24 hours
even
afterumetnuta
the
battery
is
removed,
provided
a
fully
charged
battery
was
installed
in
the
camera
for
5
hours
beforehand.
uvjetom
da
je
5
sati
toga
napunjena
baterija
u
fotoaparat.
When
resetting
date
and
time,
select
[Clock
Set]
from
the
[Setup]
menu
or
[Rec]
menu.
When
resetting
date
and
time,
select
[Clock
Set]
from
the
[Setup]
menu
or
[Rec]
menu.
provided a fully charged battery was installed in the camera for 5 hours beforehand.
•• Clock
Clock settings
settings will
will be
be saved
saved for
for approx.
approx. 24
24 hours
hours even
even after
after the
the battery
battery is
is removed,
removed,
provided
a
charged
battery
was
installed
in
camera
for
5
beforehand.
Select
[Clock
Set]
from
the
[Setup]
or
[Rec]
(→37)
provided
a fully
fully
charged
battery
was
installed
in the
themenu
cameraiz
forizbornika
5 hours
hoursmenu
beforehand.
Odaberite
[Clock
Set]
(Postavljanje
sata)
[Setup]
Select [Clock Set] from the [Setup] menu or [Rec] menu
(→37)
ili [Rec] (→37)
Select
Set]
the
or
[Rec]
menu
(→37)
Select
[Clock
Set] from
from
the [Setup]
[Setup]
menu
orday,
[Rec]
menu
(→37)
Press [Clock
to select
the items
(year, menu
month,
hour,
minute,
Press order
to ◄
select
the
itemsstavke
(year, (godina,
month,
day,
hour,to
minute,
Pritiskom
na
odaberite
mjesec,
dan,
display
or►
time
display
format),
and press
set
display
order
or
time
display
format),
and
press
to
seti
Press
to
select
the
items
(year,
month,
day,
hour,
minute,
sat,
minuta,
redoslijed
prikaza
ili
format
prikaza
vremena)
Press
to select the items (year, month, day, hour, minute,
display
or
format),
and
to
pritisnite
▲ ▼da
bistedisplay
postavili
te opcije
display order
order
or time
time
display
format),
and press
press
to set
set
• To cancel → Press [
• To cancel → Press [
] button.
] button.
• To cancel
→
Press [[ ]] button.
→
button.
Press
[MENU/SET]
to set
•• To
Zacancel
prekid
→ Press
Pritisnite gumb
[ ].
Press
[MENU/SET]
to set
Press
[MENU/SET]
to
Press
[MENU/SET]
to set
set
Pritisnite
[MENU/SET]
za postavljanje
●●Ako sat nije postavljen, nije moguće ispisati ispravan datum.
thejeclock
is not set, the
correct
date će
cannot
be printed.
●●IfAko
sat postavljen,
pravilan
datum
se ispisati
čak i ako nije prikazan na zaslonu
the
correct
be printed.
●IfIffotoaparata.
the clock
clock is
is not
set, set,
the the
correct
datedate
can cannot
be printed
even if the date is not displayed on
If
the
clock of
is set,
the correct date can be printed even if the date is not displayed on
●
the
screen
the set,
camera.
If
the
clock
is
not
the
correct
date
cannot
be
printed.
●
If the
clock of
is not
the correct date cannot be printed.
the
screen
the set,
camera.
●
printed
on
●
VQT4W42
- even
the clock
clock is
is set,
set, the
the correct
correct date
date can
can -be
be20
printed
even if
if the
the date
date is
is not
not displayed
displayed
on
●IfIfthethe
- 20 VQT4W42
the screen
screen of
of the
the camera.
camera.
- 20 VQT4W42
20 -VQT4W42
-- 20
VQT4W42
Slijed radnji
Sequence
of operations
Sequence of operations
1
1
2
2
2
Press
the gumb
Camera
[ON/OFF]
Pritisnite
[ON/OFF]
button
na fotoaparatu
Press
the Camera [ON/OFF]
button
ON/
OFF
Press [MODE]
Pritisnite
gumbbutton
[MODE]
Press [MODE]
(Način
rada) button
Use cursor button
to select
the način
recording
modei and
press
Kursorskim
gumbom
odaberite
snimanja
pritisnite
[MENU/SET]
Use cursor button to select the recording mode and press
[MENU/SET]
[MENU/SET]
3
3
3
[Auto Scene
Scene Mode]
Mode]
[Auto
(Automatski scenski
[Auto
Mode]
način Scene
rada)
[Normal
Picture] Mode
Način rada
[Normal
[Normal
Picture]
Mode
Picture] (Uobičajena
[Panorama
Shot] Mode
fotografija) Shot] Mode
[Panorama
[Scene
Mode]
Način rada
[Panorama
[Scene
Mode]
Shot] (Panoramski
snimak)
[Scene Mode] (Scenski
način rada)
Take pictures
with automatic
settings. (→24)
Snimanje
fotografija
pomoću automatskih
postavki.
(→24)with automatic settings. (→24)
Take pictures
Take pictures with your own settings. (→27)
Take pictures
with your
ownvlastitih
settings. (→27)
Snimanje
fotografija
pomoću
Take panorama pictures. (→49)
postavki. (→27)
Take panorama pictures. (→49)
Take pictures according to scene. (→52)
Snimanje
panoramskih
fotografija.
(→49)
Take pictures
according
to scene.
(→52)
Snimanje fotografija ovisno o prizoru. (→52)
(nastavak
na on
sljedećoj
stranici)
(Continued
the next
page)
- 21 - 21 -
(Continued on the next page)
VQT4W42
VQT4W42
Slijed
radnji
Sequence of
operations
Usmjerite
fotoaparat
i snimite
Aim the camera
and
shoot
fotografiju
Okidač button
Shutter
Mikrofon
Microphone
■Taking
stillfotografija
pictures
■
Snimanje
Press
Pritisnite
za fokusiranje
the okidač
shutter dopola
button halfway
to focus
Press
Pritisnite
držitethe
okidač
dabutton
biste snimili
andi hold
shutter
to take
the
picture
fotografiju
■
Snimanje videozapisa
(→29)(→29)
■Recording
motion pictures
 Pritisnite gumb videozapisa za početak
Press the motion picture button to start
snimanja
recording
Press
Ponovno
pritisnite
gumbbutton
videozapisa
the motion
picture
again to
za kraj
snimanja
finish
recording
Gumb
Motion picture
button
videozapisa
4
■
Držanje fotoaparata
■Holding
the camera
Vrpca za
nošenje
Hand strap
Bljeskalica
(→45)
Flash (→45)
•• To
Daavoid
bistecamera
izbjegli shake,
podrhtavanje
hold it fotoaparata,
with both
nježnokeeping
ga držite
s oba
dlana
dok
vam
hands
your
arms
close
to su
your
ruke while
položene
uz tijelo,
stopala
body
standing
with ayour
feet blago
slightly
razmaknuta.
apart.
•• Do
Nemojte
dirati
not touch
theobjektiv.
lens.
•• Do
Nemojte
blokirati
mikrofon prilikom
not block
the microphone
when
snimanja motion
videozapisa.
recording
pictures.
•• Do
Nemojte
rukama
izvor
svjetlosti
not putzaklanjati
your hands
over the
lightna bljeskalici
nitithe
gledati
izbliza.
emitting
area of
flash uornju
look
at it from
• close
Pobrinite
se da se fotoaparat ne miče u
range.
trenutku
okidač.
• Make
surekada
that pritišćete
the camera
does not
move at the moment the shutter button is
pressed.
Preporučuje
se nošenje
da fotoaparat
ispao.
recommend
using thevrpce
supplied
hand strapnetobiavoid
dropping the camera.
●●We
(nastavak
na on
sljedećoj
stranici)
(Continued
the next
page)
- 22 -
VQT4W42
Slijed
radnji
Sequence of
operations
Pritisnite
za reprodukciju
Press thegumb
Playback
button
5
GumbPlayback
za reprodukciju
button
Prikaz
fotografija
(→ 31,
View pictures
(→31,
34,34,
51)51)
6
Press ◄ ►toda
select
picturefotografiju
• •Pritisnite
biste aodabrali
Press ▲toza
play
back motion
pictures
• •Pritisnite
reprodukciju
videozapisa
panorama pictures
ilior
panoramskih
fotografija(→49)
(→49)
■■
Ponovno
snimanjeonce
fotografija
Taking pictures
again
• Pritisnite gumb za reprodukciju da biste
• Press Playback button to enter the
ušli
u način mode
snimanja
recording
Isključite
fotoaparat
(pritisnite
gumb
[ON/OFF]
na fotoaparatu)
Turn off the
camera
(Press the
Camera
[ON/OFF]
button)
7
ON/
OFF
- 23 -
VQT4W42
Taking
pictures
with
automatic
settings
Taking
pictures
withpomoću
automatic
settings postavki
Snimanje
fotografija
automatskih
[Auto
[AutoScene
SceneMode]
Mode] (Automatski scenski način rada)
[Auto
Scene
Mode]
Način snimanja:
Recording
mode:
Recording
mode:
Optimum
settings
are
made automatically
from
such
as
“movement”,
Optimum
settings
are
frominformation
information
such
as“face”,
“face”,
“movement”,
Iz
podataka
kao što
sumade
"lice“,automatically
"pokret“, "svjetlina“
i "udaljenost“
mogu
se automatski
dobiti
“brightness”,
and
just
pointing
the
atatthe
meaning
that
“brightness”,
and“distance”
“distance”
justby
by
pointing
thecamera
camera
thesubject,
subject,
meaningsnimanja.
thatclear
clear
optimalne
postavke
za
snimanje
tako
da
usmjerite
fotoaparat
prema
predmetu
pictures
can
be
taken
without
the
need
to
make
settings
manually.
pictures
can
be taken
without
needpostavljanja.
to make settings manually.
Dobit
ćete
čiste
fotografije
bezthe
ručnog
Press
[MODE]
button
to
Za
prikaz
zaslona
za odabir
Press
[MODE]
button
todisplay
display
the
mode
selection
therecording
recording
mode
selection
željenog
načina
snimanja,
screen
screen gumb [MODE]
pritisnite
Kursorskim
gumbom
odaberite
Use
to
Usecursor
cursorbutton
button
toselect
select
[Auto
press
[AutoScene
SceneMode]
Mode]and
iand
pritisnite
press
[MENU/SET]
[MENU/SET]
Take
Snimite
fotografiju
Takeaapicture
picture
Press
Pritisnite
dopola
Presshalfway
halfway
(press
lightly
totofocus)
(press
lightlylagano
focus)
(pritisnite
i
izoštrite)
Press
Pritisnite
u fully
potpunosti
Press
fully
(press
the
(press
thebutton
buttonall
allthe
the
(da biste
fotografirali,
way
to
record)
way
to
record)
pritisnite gumb do kraja)
Focus
Prikazdisplay
fokusa
Focus
display
(When
isisaligned:
((Kada
Whenfocus
focus
aligned:
je
fokus
poravnat:
illuminated
illuminated
osvijetljen
When
focus
is
not
Whenfokus
focusnije
is not
Kada
aligned:
aligned:flashing)
flashing)
poravnat:
treperi)
■ Snimanje videozapisa u
(→29)
(→29)
(→29)
■■Recording
Recordingmotion
motionpictures
picturesin
in
-- 24
24 --
VQT4W42
VQT4W42
Snimanje pomoću automatskih postavki u načinu rada [Auto Scene Mode]
Taking pictures with automatic settings [Auto Scene Mode]
Korištenje bljeskalice
Using flash
Pritisnite ► da biste odabrali
ili .
Press to select
or .
,
,
,
●●Kada je odabrano
, optimalna bljeskalica (
) bira se automatski
is selected,
the optimum flash ( ,
,
,
) is selected automatically
●When
ovisno o uvjetima.
(→46)
depending
on
conditions.
(→46)
●●Kada je odabrano
ili
, uključena je funkcija smanjenja efekta crvenih očiju.
When
or
is selected, the red-eye reduction function is activated.
●
●
●
Kada je odabrano
ili
, brzina zatvarača je smanjena.
shutter speed is reduced.
●When or is selected, the
Automatsko prepoznavanje prizora
Automatic Scene Detection
Fotoaparat prepoznaje scenu kad ga usmjerite prema predmetu i automatski postavlja
Camera reads
scene when pointed at subject, and makes optimum settings automatically.
optimalne
postavke.
Prepoznavanje ljudi
Recognises people
Prepoznavanje krajolika
Recognises landscapes
Prepoznavanje noćnih prizora i osoba na njima
Recognises night scenes and people in them
(samo
kada je odabrano
(Only
when
is selected)∗ )*
Ikona
prepoznate
scene
The icon
of scene
detected
Prepoznavanje noćnih prizora*
Recognises night scenes∗
Prepoznavanje slika izbliza
Recognises close-ups
Prepoznavanje zalazaka sunca
Recognises sunsets
Prepoznavanje kretnji objekta da bi se izbjegla
Reads subject movement to avoid blurring when scene
zamagljena
slika kada
scena
ne odgovara
does
not correspond
to any
of the
above. niti jednom
od gore navedenog.
∗ We recommend
using a tripod and the self-timer.
* Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
●Depending on recording conditions, different scene types may be determined for the
●●same
Ovisno
o uvjetima snimanja, za isti se objekt mogu odrediti različiti tipovi scena.
subject.
ne odaberete
željeni
scene, preporučuje
se ručni
odabirselecting
odgovarajućeg
desired
scene type
is nottipselected,
we recommend
manually
the
●●IfAko
scenskog načina
appropriate
scenerada.
mode.
●●When
Kada su prepoznati
ili Face
, aktivira
se funkcija
prepoznavanja
lica, aand
fokus
i
or
is detected,
Detection
is activated,
and the focus
exposure
are
adjustedprilagođavaju
to the recognised
faces.
ekspozicija
se prepoznatim
licima.
■ About
Kompenzacija
pozadinskog
osvjetljenja
■
Backlight
Compensation
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja automatski se uključuje u načinu rada [Auto
Backlight compensation is automatically activated in [Auto Scene Mode]. Backlight
Scene
Mode] where
(Automatski
način).
Pozadinsko
osvjetljenje
jestisstanje
u kojemu
is
a condition
a light scenski
shines from
behind
a subject.
When there
a backlight,
se izvor
svjetlosti
nalazi
izaand
objekta
snimanja.
pojavi pozadinskog
osvjetljenja
the
subject
appears
darker
the camera
willPri
automatically
attempt to
correct it by
objekt se čini
te fotoaparat
automatski nastoji ispraviti ekspoziciju povećanjem
increasing
thetamnijim
brightness
of the picture.
svjetline cijele fotografije.
- 25 - 25 -
VQT4W42
VQT4W42
Snimanje pomoću automatskih postavki u načinu rada [Auto Scene Mode]
[Auto Scene Mode] ograničenja
Moguće je postaviti samo stavke izbornika koje se prikazuju u načinu rada [Auto Scene
Mode]. Postavke odabrane u načinu [Normal Picture] (Uobičajena slika) ili ostalim
načinima odrazit će se na stavke izbornika [Setup] (Postavljanje) koje nisu prikazane.
●●Postavke sljedećih stavki razlikuju se od ostalih načina snimanja: [Picture Size]
(Veličina slike) u izborniku [Rec] (Snimanje)
●●Postavke sljedećih funkcija su nepromjenjive:
Izbornik [Setup] (Postavljanje)
• [Auto Review] (Automatski prikaz): [ON]
• [Auto Power Off] (Automatsko isključivanje uređaja): [5 MIN]
Izbornik [Rec] (Snimanje)
• [Sensitivity] (Osjetljivost): [
]
• [AF Mode] (Automatski fokus):
[Face Detection] (Prepoznavanje lica)*
• [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju): [ON]
• [White Balance] (Balans bijele boje): [AWB]
*
(fokusiranje na 9 područja) kad se lice ne može prepoznati
●●Sljedeće su funkcije nedostupne:
[Exposure] (Ekspozicija), [Digital Zoom] (Digitalni zum)
- 26 -
VQT4W42
Taking
pictures
with pomoću
your ownomiljenih
settings postavki
Snimanje
fotografija
[Normal
Picture]
Mode
Način rada
[Normal
Picture] (Uobičajena fotografija)
Način snimanja:
Recording
mode:
Using the [Rec]
menu
to change
settings
and set uppostavki
your own
recording environment.
Korištenje
izbornika
[Rec]
(Snimanje)
za promjenu
i postavljanje
vlastitog
okruženja snimanja.
Press
[MODE]
button
to display
Za prikaz
zaslona
za odabir
the
recording
mode
selection
željenog
načina
snimanja,
screen
pritisnite gumb [MODE]
Kursorskim
gumbom
odaberite
Use cursor button
to select
[Auto
Scene
Mode]
i
pritisnite
[Normal Picture] Mode and press
[MENU/SET]
Snimite
fotografiju
Take
a picture
Pritisnite
dopola
Press halfway
(press
lightlylagano
to focus)
(pritisnite
i
izoštrite)
Pritisnite
u potpunosti
Press
fully
(press
the fotografirali,
button all the
(da biste
way
to
record)
pritisnite gumb do kraja)
■
Snimanje videozapisa
u
(→29)(→29)
■Recording
motion pictures
in
●●IfAko
je prikazano
upozorenje
treperenje,
koristite
a warning
is displayed
aboutna
jitter,
use a tripod
or
tronožac ili [Selftimer] (Automatski okidač).
[Selftimer].
su otvor
aperture
andblende
shutteri brzina
speedzatvarača
are shownprikazani
in red, you
●●IfAko
do
not have
appropriate
exposure.
You should
either
crvenom
bojom,
niste postavili
ispravnu
ekspoziciju.
use
the flash
or change
[Sensitivity]
settings.
Koristite
bljeskalicu
ili promijenite
postavke
[Sensitivity] (Osjetljivost).
Prikazalert
Jitter
upozorenja
display
na
treperenje
VrijednostAperture
otvora blende
value Brzina
Shutterzatvarača
speed
- 27 -
VQT4W42
VQT4W42
Podešavanje
fokusa
Adjusting
focus
Adjusting focus
Kada je [AF Mode] (Automatski fokus) postavljen na
(fokusiranje na 1 područje),
When [AF Mode] is set to
(1-area-focusing), focus on the AF area in the centre of the
fokusirajte
područje
automatskog
fokusa u središtu
fotografije.
objekt
želiteof the
When
is you
set
to
(1-area-focusing),
focus
on the
AFAko
area
in thekoji
centre
picture.[AF
If aMode]
subject
want to
record is not in the
centre,
follow
the steps
below.
snimiti
središtu,
picture.nije
If ausubject
youslijedite
want tokorake
recorduisnastavku.
not in the centre, follow the steps below.
Prilagodite
fokus
objektu
Adjust focus
according
to subject
Adjust
focus
Poravnajte
područje
Align the AF
area according to subject
Focus display
Prikaz
fokusa
(Focus
When
focus
aligned: osvijetljen
illuminated
(Kad
je display
fokus isporavnat:
not aligned:
flashing)
(When
focus
aligned:
illuminated
Kad
fokus
nijeisporavnat:
treperi)
When focus is not aligned: flashing)
Područje
AF area automatskog fokusa
(When
aligned: zeleno
green
(Kad
je focus
fokus isporavnat:
AF
area
not aligned:
red)
(When
focus
aligned:
green
Kad
fokus
nijeisporavnat:
crveno)
When focus is not aligned: red)
automatskog
with the subject
Align
AF fokusa
area
s objektom
with
the subject
Hold down halfway
Pritisnite
Hold
down dopola
halfway
Vratite se
na željenu
kompoziciju
Return
to desired
composition
Return to desired composition
Press do
fullykraja
Pritisnite
Press fully
AF
area automatskog fokusa
Područje
AF area
■
udaljenostdistance
snimanja
■ Najkraća
Shortest recording
■ Shortest recording distance
Najkraća
fokusiranja
od KadaWhen
se zum
kraja W (široki
Theudaljenost
shortest focusing
distance
thekoristi
zoomod
is operated
from
Položaj
Zoomzuma
position
from
the surface
of the
lens kut) prema
the
W the
(wide-angle)
end to
the
T
površine
objektiva
kraju
T (telefoto),
najkraća
The
shortest
focusing
distance
When
zoom
is operated
from
Zoom position
(telephoto)
end,
the
shortest
from the
surface
the lens udaljenost
the W fokusiranja
(wide-angle)mijenja
end tose
theufocusing
T
10
feet)
krajWWend
10cm
cm(0.33 of
distance changes
in shortest
stages. focusing
(telephoto)
end, the
fazama.
end
101cm
(0.33
feet)
TTend
m (3.3
feet)
krajW
distance changes in stages.
T end
1 m (3.3 feet)
●●Subjects/environments
Objekti/okruženja koja mogu otežati fokusiranje:
which may make focusing difficult:
● • Objekti koji se brzo kreću ili izuzetno svijetli objekti ili objekti bez kontrasta boje.
which
may objects,
make focusing
difficult:
●Subjects/environments
• Fast-moving or extremely
bright
or objects
with no colour contrast.
• Fotografiranje kroz staklo ili blizu predmeta koji emitiraju svjetlo. U mraku ili uz
• Fast-moving
or extremely
bright
or objects
with
no colour
contrast.
Taking pictures
through glass
or objects,
near objects
emitting
light.
In dark,
or with
značajno
treperenje.
• Taking
pictures
significant
jitter. through glass or near objects emitting light. In dark, or with
•• When
Kad ste
ili kada
istoj pictures
fotografijiofistovremeno
objekte
koji
significant
jitter. toobjektu
toopreblizu
close
object or
whenna
taking
both distant snimate
and close
objects
su udaljeni
i koji
blizu.
• When
tooinclose
tosuobject
or when taking pictures of both distant and close objects
together
the
same
picture.
●●The
Kada
fokus
treperi
prikaz
fokusa
i oglašava
se zvučni
signal. Kao
together
innije
theporavnat,
same
picture.
focus
display
flashes
and
beep
sounds
when
focus is not
aligned.
referencu
koristite
crveno
prikazan
fokusa.
(→43)
focus
display
flashes
and
beep
sounds
when focus
is not aligned.
●The
Use
the focus
range
displayed
in redraspon
as a reference.
(→43)
Use
focus
range
displayed
in red
as
a may
reference.
(→43)
Čak the
i ifako
jefocus
prikaz
fokusa
fotoaparat
neće
moći
usmjeriti
na objekt
Even
the
display
is osvijetljen,
lit, the
camera
beseunable
to bring
the subject
into koji
Even
ifif the
display
focus
itnjegova
is focus
out ofraspona.
range. is lit, the camera may be unable to bring the subject into
je izvan
if automatskog
itarea
is out
of range.
The
AF
display
may
bemože
largerbiti
depending
on recording
suchšto
assu
dark
●●focus
●
Prikaz
fokusa
veći ovisno
o uvjetimaconditions
snimanja kao
AFlokacije
area
display
mayzuma.
be larger depending on recording conditions such as dark
●The
locations
or zoom
ratio.
tamne
ili omjer
locations or zoom ratio.
- 28 - 28 -
VQT4W42
VQT4W42
Recording
motion
Snimanje videozapisa
Recording
motion pictures
pictures
Recording
mode:
Način snimanja:
Recording
motion pictures
Recording
mode:
Recording
mode:pictures with audio (monaural).
You can
record motion
You cansnimati
record motion
pictures
with audio
(monaural).
Možete
videozapise
sa zvukom
(monotički).
Press
[MODE]
button
to
You can record motion pictures with audio (monaural).
Za
prikaz
zaslona
za odabir
Press
[MODE]
button
to display
display
Microphone
Microphone
Microphone
the
recording
mode
selection
the
recording
mode
selection
željenog
načina
snimanja,
Press
[MODE]
button
to display
screen
screen
pritisnite
gumb
[MODE]
the recording
mode
selection
Use
to
the
screen
Use cursor
cursor button
button
to select
select
the
Kursorskim
gumbom
odaberite
desired
recording
mode
and
press
desired
recording
mode
and
press
željeni
načinbutton
snimanja
i pritisnite
Use
cursor
to
select
the
[MENU/SET]
[MENU/SET]
desired recording
mode and press
[MENU/SET]
• Motion pictures cannot be
Motion
pictures
cannot
be
Videozapise
nije
moguće
[MENU/SET] • recorded
in [Panorama
recorded
[Panorama
snimatipictures
uinnačinu
rada
• Shot]
Motion
Mode ( ).cannot be
Shot]
Mode (Shot]
).
[Panorama
recorded in [Panorama
(Panoramski
( A ).
Shot]
Mode ( snimak)
).
Press
motion
picture
Pritisnite
za snimanje
Press the
thegumb
motion
picture button
button to
to
start
recording
videozapisa
da
biste
započeli
snimati
start
recording
Press the motion
picture button to
[Rec Quality] (→63)
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja) (→63)
[Rec Quality]
(→63)
start recording
[Rec Quality] (→63)
Elapsed
time
Remaining
recording
Proteklorecording
vrijeme snimanja
Preostalo vrijeme
Elapsed
recording
time
Remaining
recording
time
(approx.)
snimanja
(približno)
time
(approx.)
Elapsed
recording
time
recording
Immediately
release
theRemaining
motion
●
●Immediately
Otpustite
gumb
videozapisa
čim picture
ga
pritisnete.
release
the motion
picture
button after pressing it. time (approx.)
●●
●●button
Moguće
je koristiti
digitalni
zum čak i
after
pressing
it.
Immediately
releasezoom
the motion
picture
can snimanja
use digital
even while
●●
tijekom
You
can use digitalvideozapisa.
zoom even while
●You
button
after
pressing
it.[Digital Zoom] na [ON].
recording
motion
pictures.
• Prethodno
postavite
motion pictures.
You
can
digital
zoom
while
•• Set
theuse
[Digital
Zoom]
toeven
[ON]
beforehand.
●recording
Digitalni
zum
nije
moguće
koristiti
tijekom
Set
the [Digital
Zoom]
to [ON]
beforehand.
recording
motion
• You
cannot
use pictures.
the zoom
while recording
snimanja
u sljedećim
• You
cannotvideozapisa
use the zoom
while recording
• motion
Set
thepictures
[Digital Zoom]
to [ON] beforehand.
in the following
cases:
slučajevima:
motion
pictures
in
the
following
cases:
-[Auto
Scene
Mode]
• -[Auto
You
cannot
use
the (Automatski
zoom whilescenski
recording
-- [Auto
Scene
Mode]
Scene
Mode]
-[High
Sens.]
Scene
Mode
motion
pictures
in Mode
the following cases:
-[High
Sens.]
način
rada)Scene
-[Auto Scene Mode]
-- [High
Sens.]
(Visokapicture
osjetljivost) u scenskom
Press
the
motion
-[High
Sens.]
Scene Mode
Press
the
motion
picture button
button
načinu
rada
again
to
end
recording
again
to
end
recording
Press the pritisnite
motion picture
Ponovno
gumb button
za
again
to end
recordingda biste
snimanje
videozapisa
završili sa snimanjem
(Continued
the nextstranici)
page)
(nastavak
naon
sljedećoj
(Continued
on
the next page)
-- 29
29 -- 29 -
(Continued on the next
page)
VQT4W42
VQT4W42
VQT4W42
Snimanje videozapisa
■ Snimanje videozapisa u
Videozapis će se snimiti bez automatskog prepoznavanja scene.
■ Snimanje videozapisa u
Snimanje videozapisa s vašim omiljenim postavkama.
• Otvor blende i brzina zatvarača automatski se postavljaju.
■ Snimanje videozapisa u SCN
Snimanje videozapisa s optimalnim postavkama za odabrani prizor.
• Neke se scene prebacuju na sljedeće scene:
Odabrana scena
Scene za videozapis
[Baby] (Dijete)
Portretni videozapis
[Night Portrait] (Noćni portret) [Night Scenery]
(Noćni krajolik)
Videozapis u uvjetima slabog osvjetljenja
[Sports] (Sport)
Uobičajeni videozapis
●●Preostalo raspoloživo vrijeme snimanja može se nepravilno prikazati na zaslonu.
●●Ako se podaci uzastopno snimaju i brišu, ukupno raspoloživo vrijeme snimanja na
SD-kartici može se smanjiti. Da biste vratili početni kapacitet, formatirajte SD-karticu
na fotoaparatu. Prije formatiranja obavezno spremite sve važne podatke na računalo
ili drugi medij jer će se podaci spremljeni na karticu izbrisati.
●●Sljedeće funkcije nisu dostupne:
dodatni optički zum, bljeskalica.
●●Kod nekih memorijskih kartica snimanje se može prekinuti dok je u tijeku.
●●Raspon snimanja videozapisa može biti manji u odnosu na fotografije. Kada je format
različit za fotografije i videozapise, kut gledanja mijenja se na početku snimanja
videozapisa. Područje snimanja prikazuje se postavljanjem [Video Rec Area] (→39)
na [ON].
●●Ako prije pritiska gumba videozapisa koristite dodatni optički zum, postavke će se
poništiti, a područje snimanja značajno će se promijeniti.
●●Ovisno o okolini u kojoj se snimaju videozapisi, zaslon na trenutak može postati
taman ili uređaj može snimiti šumove uslijed statičkog elektriciteta, elektromagnetskih
valova, itd.
- 30 -
VQT4W42
Reprodukcija
fotografija
Viewing
your pictures
[Normal Play]
[Normal Play] (Uobičajena reprodukcija)
Whenje
a kartica
card is u
infotoaparatu,
the camera, fotografije
pictures are
back from
the card.
card,
Kada
seplayed
reproduciraju
s kartice.
BezWithout
kartice afotografije
pictures
are played
back frommemorije.
the built-in memory.
se
reproduciraju
iz ugrađene
Pritisnite
za reprodukciju
Press the gumb
Playback
button
• Press
Pritisnite
ponovno
biste
again
to enterda
the
ušli u način
snimanja.
recording
mode.
Koristite
Use the kursorski
cursor gumb
button◄to►
da biste
odabralithat
fotografiju
koju
select
a picture
you want
to
želiteback
reproducirati
play
•• Hold
Držitedown
pritisnutim
da biste
brzo pomicali
to quickly
scrollse
forwards/
unaprijed/unatrag.
backwards.
Broj
mape/datoteke
Folder/File
number
Broj fotografije/Ukupan
broj fotografija
Picture
number/Total pictures
●●Na ovom fotoaparatu možda neće biti moguće pregledavati fotografije koje su
may not be possible to view pictures on this camera that were previously edited on
●Itprethodno
uređivane na računalu.
a computer.
●
Nakon što pritisnete gumb za reprodukciju i prijeđete u način reprodukcije, kućište
pressing the Playback button and switching it into the playback mode, the lens
●●After
objektiva
uvući nakon
približno1515seconds.
sekundi.
barrel
will će
be se
retracted
after approx.
●
Ovajcamera
je uređaj
skladu sawith
standardom
system)
koji
is ucompliant
the unifiedDCF
DCF(Design
(Designrule
ruleforforCamera
Camerafile
File
system)
●●This
je utvrdilaformulated
udruga JEITA
(Japan
Electronics
and
Information
Technology
Industries
standard
by the
Japan
Electronics
and
Information
Technology
Industries
Association)(JEITA),
te s Exifom
Image File
Format).
Datoteke
kojethat
nisu
Association
and (Exchangeable
with Exif (Exchangeable
image
file format).
Files
are not
usklađene sa standardom
DCF nije
moguće reproducirati.
DCF-compliant
cannot be played
back.
- 31 -
VQT4W42
Reprodukcija fotografija [Normal
Play]your
(Uobičajena
Viewing
pictures reprodukcija)
[Normal Play]
Zooming iin
and viewing
“Playback
Zoom”
Zumiranje
prikaz
zuma tijekom
reprodukcije
Pritisnite
za
Press thestranu
T sideTofgumba
the zoom
button
zumiranje.
Trenutačni
položaj
zuma
(prikazuje
se 1 sekundu)
Current
zoom
position
(displayed
for 1 sec.)
1x
2x
4x
8x
16x
Pritisnite
za zumiranje.
Press
thestranu
T sideTofgumba
the zoom
button
Pritisnite
za zumiranje
Press
thestranu
W sideWofgumba
the zoom
button
•• Move
Promijenite
položaj zuma
zoom position
→ →▲▼◄►
●●Playback
Tijekom reprodukcije
nije moguće
koristitiplayback.
zum.
zoom cannotvideozapisa
be used during
motion picture
●
Pregled
popisa
fotografija
"Višestruka
reprodukcija"
Viewing
a list
of pictures
“Multi Playback”
Broj
fotografije/Ukupan
broj fotografija
Picture
number/Total pictures
Pritisnite
za
Press thestranu
W sideWofgumba
the zoom
button
zumiranje
11-picture
slika po
screen
zaslonu
12
slika po
12-picture
screen
zaslonu
30
slika po
30-picture
screen
zaslonu
Zaslon
s kalendarskim
Calendar
screen
prikazom
Press
thestranu
W sideWofgumba
the zoom
button
Pritisnite
za zumiranje
Pritisnite
za zumiranje
Press
thestranu
T sideTofgumba
the zoom
button
you select fotografiju
a picture using
the kursorskog
cursor button
and press
[MENU/SET]
on thena
•• When
Kada odaberete
pomoću
gumba
i pritisnete
[MENU/SET]
12-picture
or 30-picture
screen,
the selected
pictureprikazuje
is displayed
onzaslonu
the 1-picture
zaslonu s 12
ili 30 fotografija,
odabrana
fotografija
se na
s jednom
screen
(full-screen).
fotografijom
(puni zaslon).
displayed
[!] cannot
back.
●●Pictures
Fotografije
uz koje with
je prikazan
[!] be
ne played
mogu se
reproducirati.
- 32 -
VQT4W42
Reprodukcija fotografija [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija)
Viewing your pictures [Normal Play]
Pretraživanje fotografija prema datumu snimanja u
"Kalendarskom prikazu"
Searching pictures by their recording date “Calendar”
Pritisnite
za
Press thestranu
W sideWofgumba
the zoom
button several
timesputa
zumiranje
nekoliko
11-picture
slika po
screen
zaslonu
12
slika po
12-picture
screen
zaslonu
Odabrani date
datum
Selected
30
slika po
30-picture
screen
zaslonu
Zaslon
s kalendarskim
Calendar
screen
prikazom
Pritisnite
za zumiranje
Press
thestranu
W sideWofgumba
the zoom
button
Pritisnite
za zumiranje
Press
thestranu
T sideTofgumba
the zoom
button
you select datum
a recording
datepomoću
using thekursorskog
cursor button
andi press
[MENU/SET],
•• When
Kada odaberete
snimanja
gumba
pritisnete
[MENU/SET],
the
display
method
changes
the 30-picture
metoda
prikaza
mijenja
se u to
zaslon
s 30 slika.screen.
●●Na zaslonu s kalendarom prikazuju se samo mjeseci u kojima su fotografije
snimljene. Ako sat nije postavljen, fotografije će biti prikazane kao da su snimljene
1. siječnja 2013. Ako su datum/vrijeme neispravno postavljeni, fotografije će se
prikazivati s neispravnim postavkama.
●Only months when pictures were taken are shown on the calendar screen. If the clock
was not set, pictures will be displayed as 1st January, 2013. If the date / time was set
incorrectly, pictures will be displayed with
the-incorrect settings.
VQT4W42
- 33
- 33 -
VQT4W42
Reprodukcija fotografija [Normal
Play]your
(Uobičajena
Viewing
pictures reprodukcija)
[Normal Play]
Viewing motion
pictures
Reprodukcija
videozapisa
Select
a picture
the motion
picture
icon, and▲
press
Odaberite
sliku swith
ikonom
videozapisa
i pritisnite
Playback
nowpočinje.
starts.
Reprodukcija
Motion
recording
time
Vrijemepicture
snimanja
videozapisa
When playback
starts,
the elapsed
playbackgornjem
time is displayed
in
Nakon
što otpočne
reprodukcija,
u desnom
kutu
the top right
of these
screen.
zaslona
prikazuje
proteklo vrijeme.
Example:
After 10
10 minuta
minutesi 30
andsekundi:
30 seconds:
[10m30s]
Primjer:
Nakon
[10m30s]
Motion
picture icon
Ikona videozapisa
■
Radnje tijekom
reprodukcije
videozapisa
■Operations
during
motion picture
playback
Pause/play
Pauziranje/pokretanje
Brza reprodukcija unaprijed (2 koraka)
Fast
forward (2
steps) po jedan kadar
Prebacivanje
unaprijed
Single-frame
forward (while paused)
(tijekom pauziranja)
Brza reprodukcija
unatrag
Fast
rewind(2(2koraka)
steps)
Single-frameunatrag
rewind (while
paused)
Prebacivanje
po jedan
kadar
(tijekom pauziranja)
Stop
Zaustavljanje
• If tijekom
is pressed
during
fast forward
or rewind, it will return
to normal
playback speed.
• Ako
ubrzane
reprodukcije
unaprijed/unatrag
pritisnete
▲, reprodukcija
će se
• The na
volume
can bebrzinu.
adjusted with the zoom button.
vratiti
uobičajenu
• Glasnoća se može podesiti gumbom za zumiranje.
●●ItVideozapise
drugih
fotoaparata
možda
neće recorded
biti moguće
ispravno
may not be snimljene
possible topomoću
properly
play back
the motion
pictures
using
other
reproducirati.
cameras.
●●Motion
Videozapise
možete
gledati
naon
računalu
pomoću using
softvera
"PHOTOfunSTuDIO"
pictures
can be
viewed
your computer
“PHOTOfunSTUDIO”
on na
the
supplied
CD-ROM.
isporučenom
CD-ROM-u.
- 34 -
VQT4W42
Brisanjepictures
fotografija
Deleting
Deleting pictures
Pictures
willće
bebiti
deleted
froms the
cardako
if the
cardumetnuta
is inserted,
the built-in
memory if
Fotografije
izbrisane
kartice
je ona
ili or
će from
biti izbrisane
iz ugrađene
the
card will
isako
not
inserted.
(Deleted
pictures
recovered.)
memorije
nije
umetnuta.
(Izbrisane
nijeormoguće
Pictures
bekartica
deleted
from
the card
if thecannot
cardfotografije
isbe
inserted,
from thevratiti.)
built-in memory if
the card is not inserted. (Deleted pictures cannot be recovered.)
Pritisnite
za brisanje
prikazane
Press to delete
displayed
picture
slike
Press to delete displayed picture
• A confirmation screen is displayed. Select
with je
cursor
button
and
then press
APrikazan
confirmation
screen
displayed.
Select
•• [Yes]
zaslon
za is
potvrđivanje.
[MENU/SET].
[Yes]
with cursor
button
and then[Yes]
press
Kursorskim
gumbom
odaberite
i zatim
[MENU/SET].
pritisnite [MENU/SET].
●●Do
brisanja nemojte isključiti fotoaparat.
not turn off the camera during deletion.
●●Tijekom
●
Fotografije nije moguće izbrisati u sljedećim slučajevima:
●Pictures cannot be deleted in the following cases:
not turn offfotografije
the camera during deletion.
●Do
•• Protected
Zaštićene
pictures
cannot
be deleted
in the"LOCK"
following(Zaključano).
cases:
●Pictures
•• Card
Prekidač
kartice
je u položaju
switch is in “LOCK”
position.
pictures
••• Protected
Fotografije
nisustandard
u skladu(→31)
sa standardom DCF (→31)
not koje
of in
DCF
• Pictures
Card switch
is
“LOCK” position.
• Pictures not of DCF standard (→31)
- 35 - 35 -
VQT4W42
VQT4W42
Brisanje
fotografija
Deleting
pictures
Deleting pictures
To delete
multiple
delete
all pictures
Brisanje
više (up
(do to
50)50)/To
ili svih
fotografija
To delete
multiple
(up to 50)/To
delete all pictures
Pritisnite
] dok
pregledavate
fotografije
Press
[ ] [while
viewing
a picture
Press [ ] while viewing a picture
Koristite to
▲▼
za odabir
opcije
[Delete Multi]
(Brisanje
Use
select
[Delete
Multi]/[Delete
All] and
press više
[MENU/SET]
fotografija)
ili
[Delete
All]
(Brisanje
svih
fotografija)
i zatim
Use
to select [Delete Multi]/[Delete All] and press
pritisnite
[MENU/SET]
■[Delete Multi]
[MENU/SET]
■ [Delete
Multi] button
(Brisanje
više fotografija)
Use cursor
to select
picture and press [MENU/SET].
■
[Delete
Multi]
To cancel
→
Press [MENU/SET]
again. i pritisnite [MENU/SET].
 •Kursorskim
gumbom
odaberite fotografiju
Use
cursor
select
and
press
[MENU/SET].
Use
cursor button
button
to
select picture
[OK]
and
press
[MENU/SET].
• Poništavanje
→ to
Ponovno
pritisnite
[MENU/SET].
• To cancel → Press [MENU/SET] again.
 Kursorskim gumbom odaberite [OK] i pritisnite [MENU/SET].
Use cursor button to select [OK] and press [MENU/SET].
Picture selected
Odabrana
fotografija
Picture
selected
• A confirmation
screen is displayed. Select [Yes] with cursor button and then press
[MENU/SET].
•• A
confirmation
screen
is displayed.
Select
[Yes] with
cursor button
then press
• Prikazan
jetake
zaslon
potvrđivanje.
Kursorskim
gumbom
odaberite
[Yes]and
i zatim
May
timeza
depending
on number
of pictures
deleted.
[MENU/SET].
pritisnite
[MENU/SET].
• May
take time
depending
on number
of pictures
deleted.
• Ovisno
o broju
izbrisanih
fotografija,
ovo može
potrajati.
- 36 - 36 -
VQT4W42
VQT4W42
Postavljanje
izbornika
Setting
the menu
Setting the menu
Refer to theniže
procedure
below
for an kao
example
onrukovanja
how to operate
the menus.
Pogledajte
navedeni
postupak
primjer
izbornicima.
Refer to the procedure below for an example on how to operate the menus.
Primjer:
rada [AF
Mode]
fokus)Picture]
u izborniku
Example:Promjena
Changingnačina
[AF Mode]
in the
[Rec](Automatski
menu in [Normal
Mode[Rec]
(Snimanje)
u način rada
[Normal
(Uobičajena
slika) Picture] Mode
Example: Changing
[AF Mode]
inPicture]
the [Rec]
menu in [Normal
Press [MENU/SET]
Press
[MENU/SET]
Pritisnite
[MENU/SET]
The menu
selection
screen is displayed.
The menuse
selection
is displayed.
Prikazuje
zaslon sscreen
odabirom
izbornika.
Press
to select [Rec] menu and press
Press
[Rec]
menu izbornik
and press
Pritisnite
◄to►select
da biste
odabrali
[Rec]
[MENU/SET]
[MENU/SET]
(Snimanje)
i zatim pritisnite [MENU/SET]
Press
to select [AF Mode] and press
Press
[AF
Mode][AF
andMode]
press
Pritisnite
▲to
▼select
da biste
odabrali
[MENU/SET]
[MENU/SET]
(Automatski
fokus) i zatim pritisnite [MENU/SET]
: Pages
A : Stranice
Pages
The pages can also be selected with the zoom button.
zacan
zumiranje
birati
stranice.
The pages
also be također
selectedmožete
with the
zoom
button.
: Gumbom
Menu
description
description
B : Opis
Menuizbornika
items
Menu items
Operation
guide
izbornika
C: Stavke
Operation
guide
D: Vodič
za upravljanje
Press
to select a setting, and then press
Press
a setting,
and
then press
Pritisnite
▲to▼select
da biste
odabrali
postavku
i
[MENU/SET]
[MENU/SET]
zatim
pritisnite
[MENU/SET]
The selected setting is set.
Odabrana
postavka
The
set.
• To selected
cancel
→setting
Pressjeis[ postavljena.
] button.
•• To
Zacancel
prekid →
→ Press
Pritisnite
[ ].
[ ]gumb
button.
: Settings
E : Postavke
Settings setting
Selected
postavka
Selecteddescription
setting
F : Odabrana
Setting
Setting
description
G: Opis
postavke
Press [ ] button until the menu closes and the monitor
Držite
gumb
[ previous
] pritisnutim
dok closes
se izbornik
ne zatvori,
Press
[ to] button
until the
menu
and the
monitora
returns
the
screen
returns
to
the
previous
screen
monitor
se
vrati
na
prethodni
zaslon
The screen changes each time you press the button.
Zaslon
se mijenja
svaki
puttime
kadayou
pritisnete
gumb.
The screen
changes
each
press the
button.
●●The
Primjeri
radnihscreen
zaslona
u ovom priručniku
mogu
se differ
razlikovati
prikaza na
operation
examples
in this manual
may
from od
thestvarnih
actual screen
zaslonima,
a neki
dijelovi
prikaza
zaslonima
su izostavljeni.
operation
screen
examples
inna
this
manual
differ from the actual screen
●The
display
or some
parts
of the
screen
display
are may
omitted.
display
or some
of thethat
screen
display are
omitted.
●●The
Vrstemenu
izbornika
prikazane
stavke
sevary
ovisno
o načinu
typesiparts
and
items
arerazlikuju
displayed
according
torada.
the mode.
menu
types
and vary
itemsdepending
thatseare
displayed
vary
according to the mode.
●●The
setting
methods
on o
the
menu
item.
●
Metode
postavljanja
razlikuju
ovisno
stavci
izbornika.
The
setting
methods
varyda
depending
on
the
menuand
item.
the okidač
shutter
button
halfway
to exit
menu
enterzaslon
the recording
screen.
●●Press
Pritisnite
dopola
biste izašli
izthe
izbornika
i otvorili
za snimanje.
●Press the shutter button halfway to exit the menu and enter the recording screen.
VQT4W42
- 37 - 37 VQT4W42
Postavljanje izbornika
Vrsta izbornika
Izbornik [Rec] (Snimanje)
(Samo u načinu snimanja)
Promjena preferiranih postavki fotografije (→56)
• Omogućuje vam postavljanje boje, veličine slike i ostalih stavki.
Izbornik [Motion Picture] (Videozapis)
(Samo u načinu snimanja)
Snimanje videozapisa pomoću vlastitih postavki (→63)
• Možete odabrati kvalitetu fotografije.
Izbornik [Setup] (Postavljanje)
Olakšavanje uporabe fotoaparata (→39)
• Omogućuje vam da odredite postavke sata, glasnoću zvuka i slično, kako bi služenje
fotoaparatom bilo jednostavnije.
Izbornik [Playback] (Reprodukcija)
(Samo u načinu reprodukcije)
Korištenje fotografija (→67)
• Omogućuje vam da odredite zaštitu fotografije, mijenjate veličinu i ostale postavke
snimljenih fotografija.
●●Sljedeći se izbornik također prikazuje ovisno o načinu snimanja.
• U scenskom načinu rada: Scenski izbornik (→52)
- 38 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Setup]
(Postavljanje)
[Clock Set] (Postavljanje sata), [Auto Power Off] (Automatsko isključivanje uređaja)
i [Auto Review] (Automatski prikaz) važni su za postavljanje sata i vijek trajanja
baterije. Prije uporabe provjerite navedene postavke.
• Detalje o postupku postavljanja potražite u izborniku [Setup] (Postavljanje) (→37)
Stavka
[Clock Set]
(Postavljanje sata)
Postavke, napomene
Postavljanje vremena, datuma i formata prikaza.
(→19, 20)
[Beep]
(Zvučni signal)
/
/
: Tiho/Glasno/Utišano
Promjena ili isključivanje
zvučnih signala/zvukova
okidača.
[Volume]
(Glasnoća)
[0] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6]
Prilagodba glasnoće
zvuka iz zvučnika (7
razina).
[Video Rec Area]
(Područje snimanja
videozapisa)
Omogućuje provjeru
mogućeg područja
snimanja videozapisa
prije snimanja.
[Auto Power Off]
(Automatsko
isključivanje
uređaja)
Isključite fotoaparat kada
ga ne koristite da biste
smanjili potrošnju baterije
na minimum.
[ON] / [OFF]
• Prikazano područje snimanja za videozapise koristite
samo kao smjernicu.
• Pri korištenju dodatnog optičkog zuma moguće područje
snimanja možda se neće uvijek prikazati za određene
omjere zuma.
[2 MIN] / [5 MIN] / [10 MIN] / [OFF]:
Automatsko isključivanje fotoaparata kada se ne koristi.
• Za ponovno uključivanje → Pritisnite gumb [ON/OFF] na
fotoaparatu.
• Ne može se koristiti u sljedećim slučajevima:
Kada je povezan s računalom/pisačem, tijekom snimanja/
reprodukcije videozapisa, tijekom prikaza u nizu
• U načinu rada [Auto Scene Mode] (Automatski scenski
način rada) postavka je fiksno postavljena na [5 MIN]
- 39 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Detalje o postupku postavljanja potražite u izborniku [Setup] (Postavljanje) (→37)
Stavka
[Light Freq.]
(Frekvencija
svjetla)
Ispravlja smetnje na
LCD-monitoru.
[Auto Review]
(Automatski
prikaz)
Automatski prikazuje
fotografije čim su
snimljene.
[Reset] (Vrati na
izvorne postavke)
Vraća na zadane
postavke.
[Version Disp.]
(Prikaz inačice)
Postavke, napomene
[50Hz] / [60Hz]
• Ako se na LCD-monitoru pojave smetnje kada fotografije
snimate pod osvjetljenjem kao što su fluorescentno ili
LED-osvjetljenje, postavite mrežnu frekvenciju područja
na kojem koristite fotoaparat.
[ON] (Uklj.) (Automatski prikazuje na 2 sekunde.) / [OFF] (Isklj.)
• Funkcija [Auto Review] aktivira se bez obzira na
postavke u sljedećim slučajevima.
-- [Auto Scene Mode] (Automatski scenski način rada)
-- Način rada [Burst] (Snimanje u nizu)
• Videozapisi se ne mogu automatski prikazivati.
[Reset Rec. settings?] (Poništiti postavke snimanja?)
[Reset setup parameters?] (Poništiti parametre
postavljanja?)
• Kada su postavke [Setup] (Postavljanje) poništene,
poništava se i postavka [Age] (Dob) u scenskom načinu
rada [Baby] (Dijete).
• Brojevi mapa i postavke sata ne poništavaju se.
• Prikazana je trenutačna verzija.
- 40 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Setup] (Postavljanje)
• Detalje o postupku postavljanja potražite u izborniku [Setup] (Postavljanje) (→37)
Stavka
Postavke, napomene
[Format]
(Formatiranje)
• Kada formatirate ugrađenu memoriju, izvadite kartice.
(Bit će formatirana samo umetnuta kartica, ako je ima;
ako kartica nije umetnuta, formatirat će se ugrađena
memorija.)
• Kartice uvijek formatirajte pomoću fotoaparata.
• Bit će izbrisane sve zaštićene fotografije i neki
podaci o fotografiji.
• Tijekom formatiranja nemojte isključiti fotoaparat ili
izvoditi druge radnje.
• Formatiranje ugrađene memorije može potrajati nekoliko
minuta.
• Ako formatiranje nije uspješno, obratite se dobavljaču ili
najbližem servisnom centru.
Koristite kad se pojavi
poruka [Built-In Memory
Error] (Pogreška ugrađene
memorije) ili [Memory
Card Error] (Pogreška
memorijske kartice) ili
kad formatirate ugrađenu
memoriju ili karticu.
Kada je kartica/
ugrađena memorija
formatirana, podaci se
ne mogu povratiti. Prije
formatiranja pažljivo
provjerite sadržaj
kartice/ugrađene
memorije.
[Language] (Jezik)
• Postavite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
Promjena jezika prikaza.
- 41 -
VQT4W42
Mijenjanje prikaza informacija o
snimanju
Changing recording information display
Možete
različite the
vrste
informacija
na LCD-monitoru,
kao što
su such
You canmijenjati
switch between
various
types prikazane
of information
shown on the LCD
monitor,
informacije
snimanju.
as recordingo information.
Pritisniteto▼change
da biste
promijenili prikaz
Press
display
■
U načinu
snimanja
■In
Recording
Mode
Informacije information,
o snimanju,
Recording
broj fotografija
koje je
Number
of recordable
moguće snimiti
pictures
Informacije o snimanju,
raspoloživo
vrijeme
Recording information,
snimanja
Available recording time
Bezdisplay
prikaza
No
∗
Kod pritiska
okidača
dopola.
∗* When
pressing
the shutter
button halfway.
•■U
reprodukcije
Innačinu
Playback
Mode
Informacije o
Picture
information
fotografiji
Informacije
Recording o
information
snimanju
No display
Bez
prikaza
●●Tijekom reprodukcije videozapisa, reprodukcije panoramskih fotografija, prikaza u
nizu:
MožeteMotion
samo uključiti
i isključiti prikaz.
Picture Playback,
Panorama Playback, Slide Show:
●During
can only
turnizbornika,
on and turn
off the display.
●●You
Tijekom
prikaza
višestruke
reprodukcije ili kalendarskog prikaza:
display,
Multi Playback or [Calendar]:
●During
Prikaz menu
se ne može
promijeniti.
Display cannot be changed.
- 42 -
VQT4W42
Using
Zoom
Korištenje
Using
Zoomzuma
Recording
mode:
Način snimanja:
Recording
mode:
You
the
of
to
using
zoom.
You can
can adjust
adjust
the area
areaprilagoditi
of a
a picture
picture
to be
be taken
taken
usingsnimate.
zoom.
Pomoću
zuma možete
područje
slike koju
Zoom
Funkcija
zumiranja
Zoom In/Out
In/Out
Capture
a wider
area
Snima šire
područje
Capture
a wider
area
(wide-angle)
(wide-angle)
(široki kut)
Enlarge
theobjekt
subject
Povećava
Enlarge
the subject
(telephoto)
(telephoto)
(telefoto)
When
Extra
Zoom
is set
Kada
je Optical
postavljen
dodatni
When
Extra
Optical
Zoom
is set
optički zum
Focus
Rasponrange
fokusa
Focus
range
Zoom
Omjerratio
zumiranja
Zoom
ratio
Digital
rangezuma
RasponZoom
digitalnog
Digital
Zoom
range
Optical
Zoom range
Raspon
optičkog
zuma
Optical
Zoom range
Zoom bar
Zoom
barzuma
Traka
the
after adjusting
the
●●Adjust
Adjust
the focus
focus
adjusting
the zoom.
zoom.
●
Prilagodite
fokusafter
nakon
prilagođavanja
zuma.
The
zoom
ratio
and
the
zoom
bar
on
screen
are estimates.
●
The
zoom
ratio
and
the
zoom
bar
displayed
on the
the
screen
estimates.
●
●●Omjer zuma i traka zuma prikazanidisplayed
na zaslonu
okvirne
su are
procjene.
43 --- 43
VQT4W42
VQT4W42
Korištenje zuma
Vrste zuma i korištenje
Omjer zuma mijenja se promjenom veličine slike. (→56)
■ Optički zum
Uvećavanje do 5x moguće je ako su slike bez
(Veličina slike) u izborniku [Rec] (Snimanje).
odabrane u funkciji [Picture Size]
■ Dodatni optički zum
Uvećavanje do 10,5x moguće je ako su slike s
odabrane u funkciji [Picture Size]
(Veličina slike) u izborniku [Rec] (Snimanje).
EZ je kratica za "Extra Optical Zoom” (Dodatni optički zum).
●●Dodatni optički zum nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima:
• Videozapis
• Scenski način rada [High Sens.] (Visoka osjetljivost)
Da biste dodatno povećali omjer zumiranja, sljedeći se zum može koristiti u kombinaciji.
■ [Digital Zoom] (Digitalni zum)
Zum 4x snažniji od optičkog/dodatnog optičkog zuma. Imajte na umu da će, koristite li
digitalni zum, povećavanje umanjiti kvalitetu slike. Postavite [Digital Zoom] u izborniku
[Rec] na [ON]. (→60)
●●Funkciju [Digital Zoom] nije moguće koristiti u sljedećim situacijama:
• [Auto Scene Mode] (Automatski scenski način rada)
• Scenski način rada [High Sens.] (Visoka osjetljivost)
- 44 -
VQT4W42
Using
Zoom
Snimanje
fotografija
Taking
pictures
withpomoću
flash bljeskalice
Recording
mode:
Način snimanja:
Recording
mode:
You can adjust the area of a picture to be taken using zoom.
Pritisnite
za prikaz
[Flash] (Bljeskalica)
Press to►display
[Flash]
Zoom In/Out
Use cursor button
to select
the desired
type and
press [MENU/
Kursorskim
gumbom
odaberite
željenu vrstu
i pritisnite
Capture a wider area
Enlarge the subject
SET]
[MENU/SET]
(wide-angle)
(telephoto)
Vrsta,operations
radnje
Type,
Uporaba
Uses
[Auto]
[Auto]
Normal use
Uobičajena
uporaba
∗∗11 • Automatski
• Automatically
judges when to use flash
odlučuje
When Extra
Optical Zoom
is set kada koristiti bljeskalicu Focus range
∗2
[Auto/Red-Eye](Automatski/Uklanjanje
[Auto/Red-Eye]
efekta
Taking pictures of subjects in dark
• Automatically
crvenih
očiju)*2 judges when to use flash
Fotografiranje
objekata na tamnim
places
Zoom ratio
(reduce
red-eye)
• Automatski odlučuje kada koristiti bljeskalicu
mjestima
[Forced
Flash
On]
Taking
pictures
with backlight or
(ukloniti
efekt crvenih
očiju)
Digitalunder
Zoombright
rangelighting (e.g. fluorescent)
Optical
Zoom
• Always
flashrange
[Forced
Flash
On]
(Bljeskalica
uvijek
2
Fotografiranje uz pozadinsko
[Slow Sync./Red-Eye]∗
uključena)
osvjetljenje
ili pod of
jarkim
svjetlom
(npr.:
Taking pictures
subjects
against
a
• Automatically judges when to use
flash
Zoom
bar
fluorescentnim)
• Uvijek
s bljeskalicom
nightscape (tripod recommended)
(reduce
red-eye; slow shutter speed to take
brighter
pictures) (Spora sinkronizacija/
[Slow
Sync./Red-Eye]
[Forced Flash
Off]
Uklanjanje
efekta
crvenih očiju)*2
Places where flash use is prohibited
• Never flash
Snimanje objekata u noćnom krajoliku
• Automatski procjenjuje kada koristiti bljeskalicu
(preporučuje se uporaba tronošca)
∗1 Only in the
mode
(ukloniti efekt crvenih očiju; usporiti brzinu
∗2 Two flashes
will be emitted.
Do not move
after the second flash.
zatvarača
kako bi fotografije
bileuntil
svjetlije)
If [Red-Eye Removal] on the [Rec] menu is [ON], the
appears with the flash icon, red-eye
[Forced
Flash
Off]
(Bljeskalica
uvijek
isključena)
Mjestawhen
na kojima
je zabranjena
is automatically detected and still picture data is corrected. (Only
[AF Mode]
is
(Face
uporaba bljeskalice
• Uvijek bez bljeskalice
Detection))
*1
*2
■
Samo u načinu rada
Ispustit će se dva bljeska. Ne pomičite se prije drugog bljeska.
Ako je
[Red-Eye Removal]
u izborniku
[Rec]
(Snimanje) postavljeno
The
available
flash range
when
[Sensitivity]
settingnais[ON]
[ (Uklj.),
] pojavljuje
se
s ikonom bljeskalice, efekt crvenih očiju se automatski prepoznaje te se podaci o
Max. Wide
Approx. 60 cm - 5.7 m (2.0 feet - 19 feet)
fotografiji ispravljaju (dostupno samo kada je [AF Mode] (Automatski fokus) postavljen na
Max. Tele
Approx. 1.0 m - 2.8 m (3.3 feet - 9.2 feet)
(Prepoznavanje
lica)).
■ Dostupan raspon bljeskalice kad je postavka [Sensitivity] (Osjetljivost)
postavljena na [
]
Maks. Wide
Približno 60 cm - 5,7 m
Maks. Tele
Približno 1,0 m - 2,8 m
●●Do
Nemojte
rukama
svjetlosti na area
bljeskalici
gledati
u nju
not putzaklanjati
your hands
over izvor
the light-emitting
of the(→8)
flash niti
(→8)
or look
at itizbliza.
from
range.
Nemojte
koristiti bljeskalicu na maloj udaljenosti od drugih objekata (vrućina/svjetlo
Adjust
the
afteratadjusting
the zoom.
●close
notoštetiti
usefocus
theobjekt).
flash
close distances
to other subjects (heat/light may damage
mogu
The
zoom
●Do
subject). ratio and the zoom bar displayed on the screen are estimates.
43 --- 45
VQT4W42
VQT4W42
Snimanje fotografija pomoću bljeskalice
■ Dostupne vrste za svaki način (o: Dostupno, -: Nije dostupno,
: Zadana postavka)
[Scene Mode] (Scenski način rada)
∗1
–
–
–
*1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
,
Ovisno o objektu i svjetlini, postavite na
,
●●Bljeskalicu nije moguće koristiti u sljedećim situacijama:
ili
–
–
.
• Snimanje videozapisa
,
•
i
scenski načini rada
• Način rada [Panorama Shot] (Panoramski snimak)
■ Brzine zatvarača za svaki način bljeskalice
1/60*2 - 1/2000
1*2 - 1/2000
*2
Razlikuje se za svaki način rada osim načina
.
●●Efekt uklanjanja crvenih očiju razlikuje se, ovisno o objektu, a na njega utječu
čimbenici kao što su udaljenost od objekta, gleda li objekt u fotoaparat tijekom prvog
bljeskanja itd. U nekim je slučajevima efekt uklanjanja crvenih očiju zanemariv.
●●Postavke bljeskalice mogu se promijeniti kad se mijenja način snimanja.
●●Kada se promijeni scenski način rada, postavke bljeskalice u tom načinu rada bit će
vraćene na zadane postavke.
●●Ako trepere ove oznake (npr.:
), ne možete snimati fotografiju (bljeskalica se puni).
●●Ako svjetlo bljeskalice na objektu nije dovoljno, nije moguće postići odgovarajuću
ekspoziciju ni balans bijele boje.
●●Ako je baterija pri kraju ili ako neprestano koristite bljeskalicu, punjenje bljeskalice
može potrajati.
●●Efekt bljeskalice možda neće biti dovoljan kada je postavljen [Flash Burst] (Snimanje
u nizu uz bljeskalicu).
- 46 -
VQT4W42
Snimanje fotografija pomoću
Taking
pictures
with self-timer
automatskog
okidača
Recording
mode:
Način snimanja:
We recommendkorištenje
using a tripod.
This Ovo
is also
correcting
jittertreperenja
when pressing
Preporučujemo
tronošca.
je effective
učinkovitofori za
ispravljanje
pri the
shutter button,
by setting
the
to 2 seconds.
pritisku
na okidač,
i to tako
daself-timer
se automatski
okidač postavi na 2 sekunde.
Pritisniteto◄display
da bi se
prikazao [Selftimer] (Automatski okidač)
Press
[Selftimer]
Use
cursor button
to select
timetrajanje
duration
and press
[MENU/
Kursorskim
gumbom
odaberite
i pritisnite
[MENU/
SET]
SET]
Take
a picture
Snimite
fotografiju
Pritisnite
kraja fully
da biste
počeli
snimatiafter
nakon
vremena.
Press
theokidač
shutterdo
button
to start
recording
thezadanog
preset time.
Pokazatelj automatskog
Self-timer
indicator okidača
(treperi tijekom
postavljenog
(Flashes
for set
duration)
trajanja)
•• To
Poništavanje
tijekom
rada →→Pritisnite
[MENU/SET]
cancel while
in operation
Press [MENU/SET]
●●Ne možete koristiti automatski okidač za snimanje videozapisa.
●You cannot use the self-timer for motion picture recording.
- 47 - 47 -
VQT4W42
VQT4W42
Snimanje fotografija pomoću kompenzacije
Taking
pictures
Taking
pictures with
with Exposure
Exposure Compensation
Compensation
ekspozicije
Taking
pictures
with
Exposure
Compensation
Recording
mode:
Način snimanja:
Recording
mode:
Recording mode:
This
the
to
adjust
the
when
aaproper
auto
Thisfeature
featureallows
allows
theuser
user
tomanually
manually
adjust
theexposure
exposure
when
proper
autopostići
Ova
funkcija
omogućuje
korisniku
da ručno
prilagodi
ekspoziciju
kada
ne može
exposure
cannot
be
obtained.
exposure
cannot
be
obtained.
odgovarajuću
automatsku
This feature allows
the userekspoziciju.
to manually adjust the exposure when a proper auto
exposure cannot be obtained.
Press
[Exposure]
Pritisnite
da se prikaže
[Exposure] (Ekspozicija)
Press to
to▲display
display
[Exposure]
Press to display [Exposure]
Use
to
aa value
and
[MENU/SET]
Use cursor
cursor button
button
to select
select
value
and press
press
[MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
vrijednost
i pritisnite
IfIfthe
picture
too
adjust
the
to
UseEVEVcursor button••to
select
and
press
[MENU/SET]
[MENU/SET]
the
pictureaisisvalue
toodark,
dark,
adjust
theexposure
exposure
tothe
the“+”
“+”
EV
direction.
direction.
the
picture
toobright,
dark, adjust
the exposure
to
the
“+”
Ako
je slika
pretamna,
prilagodite
ekspoziciju
uthe
smjeru
•••IfIf
picture
isis
to
“-”
If• the
the
picture
istoo
too bright,adjust
adjustthe
theexposure
exposure
tothe
“-”
direction.
"+".
direction.
direction.
•
If
the
picture
is
too
bright,
adjust
the
exposure
to
the
“-”
• Ako
je slika adjustment,
presvijetla,
ekspoziciju
••After
exposure
the
value
After
exposure
adjustment,prilagodite
theadjustment
adjustment
value(u
( smjeru
direction.
"-".
for example)
isisdisplayed
example)
displayedin
inthe
thebottom-left
bottom-leftcorner
corner(of
ofthe
the
• for
After
exposure
adjustment,
the
adjustment
• Nakon
prilagodbe
ekspozicije
vrijednost value
prilagodbe
screen.
screen.
for (na
example)
in these
bottom-left
the
primjeris displayed
) prikazuje
u donjemcorner
lijevomofkutu
screen.
zaslona.
●●Ovisno o svjetlini, navedeno u nekim slučajevima neće biti moguće.
this
not
be
in
cases.
●●Depending
●Depending
Vrijednost on
kompenzacije
ekspozicije
koju
ostaje
spremljena
onthe
thebrightness,
brightness,
thismay
may
notpostavite
bepossible
possible
insome
some
cases.čak i nakon što
Exposure
Compensation
●●The
The
Exposure
Compensationvalue
valueyou
youset
setisisretained
retainedeven
evenafter
afterthe
thecamera
cameraisis
isključite
fotoaparat.
Depending
on the brightness, this may not be possible in some cases.
●turned
turnedoff.
off.
●The Exposure Compensation value you set is retained even after the camera is
VQT4W42
- 48 turned off.
-- 48
VQT4W42
48 -VQT4W42
- 48 VQT4W42
Snimanje
panoramskih
fotografija
Taking
panorama
pictures
[Panorama Shot] Mode
Način rada [Panorama Shot] (Panoramski snimak)
Recording
mode:
Način snimanja:
Createsjednu
a single
panoramasliku
picture
by stitching
multiple stillsnimljenih
pictures taken
in rapid
Stvara
panoramsku
spajanjem
više fotografija
u brzom
slijedu.
succession.
Press
[MODE]
button
to display
Za prikaz
zaslona
za odabir
the
recording
mode
selection
željenog
načina
snimanja,
screen
pritisnite gumb [MODE]
Use
cursor button
to select
Kursorskim
gumbom
odaberite
[Panorama
Shot]
Mode and
press
način rada
[Panorama
Shot]
i
[MENU/SET]
pritisnite [MENU/SET]
Use cursor button
to select
the recording
direction,
and press
Kursorskim
gumbom
odaberite
smjer snimanja
i pritisnite
to set
[MENU/SET] da
biste ga postavili
Check the smjer
recording
direction
and press
[MENU/SET]
Provjerite
snimanja
i pritisnite
[MENU/SET]
Posebne
linije usmjerenosti
za panoramski
snimak pojavit će se tijekom
Special panorama
guidelineskompozicije
will be displayed
during recording.
• You can go back to step
by pressing and selecting the recording direction
snimanja.
• again.
Možete se vratiti na korak
pritiskom na ► i ponovnim odabirom smjera snimanja.
Pritisnite
fokusiranje
Press theokidač
shutterdopola
buttonza
halfway
to focus
Pritisnite
kraja fully
i pomičite
fotoaparat
laganim
Press theokidač
shutterdo
button
and pan
the camera
in a
small semi-circular
motion
in the selected
direction
start
polukružnim
pokretom
u odabranom
smjeru
da bistetozapočeli
recording
sa
snimanjem
(Primjer)
Snimanje
fotografija
slijeva
(Example)
Taking pictures
from
left tonadesno
right
22
sec.
s
11
sec.
s
33sec.
s
s
4 4sec.
Recording
direction
and
Smjer snimanja
i status
progress
(approximate)
napretka status
(približno)
• Pan
the camera
you make
a semicircle
in approx.
4 seconds.
• Pomičite
fotoaparat
takosodathat
napravi
polukrug
za približno
4 sekunde.
- Pan the
camerastalnom
at a constant
speed.
-- Fotoaparat
pomičite
brzinom.
You
may
not
be
able
to
take
pictures
successfully
if
you
move
camera prebrzo
too quickly
-- Možda nećete moći uspješno snimiti fotografiju ako budete pomicalithe
fotoaparat
ili or too
slowly.
presporo.
(nastavak
na on
sljedećoj
stranici)
(Continued
the next
page)
- 49 -
VQT4W42
Snimanje panoramskih
načinu [Panorama
rada [Panorama
Takingfotografija
panorama upictures
Shot] Shot]
Mode
Ponovno
okidačfully
do kraja
zaustavili snimanje
Press thepritisnite
shutter button
againda
tobiste
end recording
Također
akopanning
prestanete
pomicatiwhile
fotoaparat
You can možete
also endzaustaviti
recordingsnimanje
if you stop
the camera
taking tijekom
pictures.
snimanja fotografije.
■
Savjeti
■Tips
•• Pan
Pomičite
fotoaparat
u recording
smjeru snimanja
držeći
ga što as
je čvršće
moguće.
the camera
in the
direction
as steadily
possible.
IfAko
the se
camera
shakes
too trese,
fotoaparat
previše
If
the
camera
shakes
too
much,
may not
not
bemogućnosti
able to
to
much,
may
be
able
moždaitit neće
biti u
take
pictures
or may
may
end up
up
take
pictures
or
end
snimiti
fotografije
ili može
creating a
a narrow
narrow (small)
(small)
creating
snimiti usku
(malu) panoramsku
panorama picture.
picture.
panorama
fotografiju.
The Snimaju
subjects se
that
are displayed
displayed
inu this
this
range
are recorded.
recorded.
(guideline) kompozicije)
The
subjects
that
are
range
are
(guideline)
objekti
prikazaniin
ovom
rasponu.
(linija usmjerenosti
●●The
●
Položaj
zuma
podešen
je na
maks.
Wide.
zoom
position
is fixed
to the
max.
Wide.
focus,
exposurei balans
and White
Balance
are all
to optimal
values forvrijednosti
the first
●●The
Fokus,
ekspozicija
bijele
boje fiksno
sufixed
postavljeni
na optimalne
picture.
za prvu sliku.
IfAko
thesu
focusing
brightness
of pictures
recorded
part
of a Panorama
picturenakon
after
fokus iliorsvjetlina
fotografija
snimljenih
kaoasdio
panoramske
fotografije
the
picture are
significantly
different
those
of the first
picture, the
Panorama
prvefirst
fotografije
znatno
različiti od
onih nafrom
prvoj
fotografiji,
panoramska
fotografija
u
picture
as a whole
(when
allfotografija)
pictures aremožda
stitched
together)
may not fokus
have consistent
cjelini (nakon
spajanja
svih
neće
imati usklađen
i svjetlinu.
focus and brightness.
●●Sljedeće su funkcije fiksno postavljene na navedene postavke.
following functions are fixed to the settings indicated below.
●The
[Digital Zoom] (Digitalni zum): [OFF] (Isklj.) [Date Stamp] (Otisak datuma): [OFF]
[Digital Zoom]: [OFF] [Date Stamp]: [OFF] [Burst]: [OFF]
(Isklj.) [Burst] (Snimanje u nizu): [OFF] (Isklj.)
[Rec] menu settings will be automatically adjusted and cannot be selected
●Following
●●manually.
Sljedeće postavke izbornika [Rec] (Snimanje) automatski će se prilagoditi i nije ih
moguće ručno
odabrati.
[Sensitivity],
[Color
Mode]
[Sensitivity]
Mode]
(Boja)
several(Osjetljivost),
pictures are [Color
stitched
together
to create a Panorama picture, some
●Since
●●subjects
Budući da
se be
više
fotografija
povezuje
bi činile
jednu panoramsku
fotografiju,
may
distorted
or the
joiningkako
portions
of successively
taken pictures
that
are
noticeable.
nekistitched
objekti may
mogubebiti
izobličeni ili spojevi uzastopno snimljenih fotografija koje se
spajaju
moguofbiti
vidljivi. pixels per horizontal line and vertical line of a Panorama
number
recording
●The
●●picture
Broj piksela
u vodoravnom
i okomitom
smjeru
panoramske
fotografije
variessnimanja
depending
on the recording
direction
and number
of stitched
pictures.
The
maximum
number
of recording
pixels
is as
follows:fotografija. Maksimalan broj
razlikuje
se ovisno
o smjeru
snimanja
i broju
spojenih
• Takingsnimanja
pictures in
piksela
je landscape
sljedeći: orientation: Approx. 3200x720
pictures
in portrait
orientation:
Approx.
960x3200
•• Taking
Snimanje
fotografija
okrenutih
vodoravno:
približno
3200 x 720
pictures
mayokrenutih
not be created
or pictures
be recorded properly
●Panorama
• Snimanje
fotografija
okomito:
približnomay
960 not
x 3200
taking
of the
following
subjects fotografije
or when taking
picturesmožda
in the following
●●when
Možda
nećepictures
biti moguće
stvoriti
panoramske
ili fotografije
neće
recording conditions:
biti ispravno snimljene prilikom snimanja sljedećih objekata ili prilikom snimanja
• Subjects that have a continuous monotone or pattern (sky, beach, etc.)
fotografija u sljedećim uvjetima snimanja:
• Moving subjects (person, pet, vehicle, waves, or flowers swaying in the wind, etc.)
• Objekti neprekidne jednolikosti ili uzorka (nebo, plaža itd.)
• Subjects whose colours or patterns change quickly (such as an image appearing on
• aKretanje
display) objekata (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru itd.)
•• Dark
Objekti
kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje
locations
na zaslonu)
• Locations
with a flickering light source (fluorescent lamp, candle light, etc.)
• Tamna mjesta
• Mjesta s treperećim izvorom svjetlosti (fluorescentna svjetiljka, svjetlost svijeće itd.)
(nastavak
na on
sljedećoj
stranici)
(Continued
the next
page)
- 50 -
VQT4W42
Snimanje panoramskih fotografija u načinu rada [Panorama Shot]
■ Reprodukcija panoramskih fotografija
Gumbom za zumiranje možete povećati fotografije snimljene u načinu rada [Panorama
Shot] (Panoramski snimak) na isti način kao i druge fotografije (Zumiranje reprodukcije
→32). Također možete pritisnuti ▲ za automatsko listanje fotografija na isti način kao i
pri reprodukciji videozapisa (Reprodukcija videozapisa →34).
• Za razliku od reprodukcije videozapisa, ne možete reproducirati prema naprijed/
natrag pritiskom na ◄ ili ► kada se fotografije listaju automatski (možete prebacivati
unaprijed ili unatrag po jedan kadar dok je automatsko listanje pauzirano).
- 51 -
VQT4W42
Snimanje fotografija koje odgovaraju
Taking
pictures
according to the scene
određenom
prizoru
[Scene
[SceneMode]
Mode] (Scenski način rada)
Recording mode:
Način snimanja:
Using [Scene Mode] enables you to take pictures with optimum settings (exposure,
Korištenje
načina
Mode] (Scenski način rada) omogućuje vam da fotografirate uz
colouring, etc.)
for[Scene
given scenes.
optimalne postavke (ekspoziciju, boju itd.) za određene scene.
Press
[MODE]
button
to display
Za prikaz
zaslona
za odabir
the
recording
mode
selection
željenog
načina
snimanja,
screen
pritisnite gumb [MODE]
Use
cursor button
to select
Kursorskim
gumbom
odaberite
[Scene
Mode]
and
pressMode]
[MENU/
način rada
SCN
[Scene
i
SET]
pritisnite [MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
Use
cursor button
to select
the
scenu and
i pritisnite
[MENU/SET].
scene
press [MENU/SET]
■ Promjena odabranog scenskog načina rada (izbornik [Scene Mode])
 Pritisnite [MENU/SET]
 Kursorskim gumbom odaberite [Scene Mode] i pritisnite [MENU/SET]
 Kursorskim gumbom odaberite scenu i pritisnite [MENU/SET]
■
Snimanje videozapisa
načinu
rada([Scene
SCN (→29)
■Changing
the selected uscene
mode
Mode] menu)
Snimanje
videozapisa prema optimalnim postavkama za odabranu scenu.
Press [MENU/SET]
Use cursor button to select [Scene Mode] menu and press [MENU/SET]
Use cursor button to select the scene and press [MENU/SET]
■Recording motion pictures in
(→29)
Records a motion picture at the optimum settings for the selected scene.
●●Ako odaberete scenski način rada koji nije prikladan za određeni prizor, to može
utjecati na boju vaših fotografija.
●
Sljedeće postavke
izbornika
[Rec] automatski
će se prilagoditi
ih the
moguće
ručnoof
a Scene Mode
inappropriate
for the actual
scene mayi nije
affect
colouring
●●Selecting
odabrati.
your
picture.
[Sensitivity]
(Osjetljivost),
[Color
(Boja)
[Rec]
menu settings
willMode]
be automatically
adjusted and cannot be selected
●Following
●●manually.
Uporaba bljeskalice u scenskim načinima rada (→46)
[Sensitivity], [Color Mode]
●Using flash in Scene Modes (→46)
- 52 - 52 -
VQT4W42
VQT4W42
Snimanje fotografija koje odgovaraju određenom prizoru [Scene Mode]
• Odabir scene (→52)
• Uporaba bljeskalice u scenskim načinima rada (→46)
[Portrait] (Portret)
Poboljšava ton kože objekata čime se postiže zdraviji izgled na danjem svjetlu.
■ Savjeti
• Što je zum smješten bliže rubu T (telefoto) i što je fotoaparat bliže objektu, to će
učinak biti veći.
[Scenery] (Krajolik)
Snima jasnu sliku širokih udaljenih objekata.
[Sports] (Sport)
Snimanje prizora s brzim kretanjem, npr. u sportu.
■ Savjeti
• Budite na udaljenosti od najmanje 5 m.
- 53 -
VQT4W42
Snimanje fotografija koje odgovaraju određenom prizoru [Scene Mode]
• Odabir scene (→52)
• Uporaba bljeskalice u scenskim načinima rada (→46)
[Night Portrait] (Noćni portret)
Snimanje fotografija ljudi i noćnih krajolika, uz osvjetljenje koje je blizu stvarnom
osvjetljenju.
■ Savjeti
• Koristite bljeskalicu.
• Objekt se ne bi trebao kretati.
• Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača.
[Night Scenery] (Noćni krajolik)
Snimanje jasnih fotografija noćnih krajolika.
■ Savjeti
• Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača.
●●Brzina zatvarača može se usporiti do 8 sekundi.
●●Nakon snimanja zatvarač može ostati zatvoren (do 8 sekundi) da bi obradio signal.
Nije riječ o kvaru.
[Food] (Hrana)
Snimanje fotografija na kojima hrana izgleda prirodno.
- 54 -
VQT4W42
Snimanje fotografijaTaking
koje odgovaraju
određenom
pictures according
to theprizoru
scene [Scene
[Scene Mode]
Mode]
Taking pictures according to the scene [Scene Mode]
•• How
Odabir
scene a(→52)
to select
scene (→52)
toflash
select
scene
(→52)(→46)
•• How
Uporaba
bljeskalice
uModes
scenskim
načinima rada (→46)
Using
in a
Scene
• Using flash in Scene Modes (→46)
[Baby]
[Baby]
(Dijete)
[Baby]
Taking pictures
ofsa
a baby
withtenom.
a healthy complexion.
Snimanje
djeteta
zdravim
Taking pictures of a baby with a healthy complexion.
Kursorskim
gumbom
odaberite
[Age]
pritisnite [MENU/
Use cursor button
to select
[Age]
and (Dob)
pressi[MENU/SET]
SET].
Use cursor button to select [Age] and press [MENU/SET]
Use cursor button to select [SET] and press [MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
[SET]
pritisnite
[MENU/SET].
Use cursor button
to select
[SET]
and ipress
[MENU/SET]
Set birthday with cursor button, and press [MENU/SET]
Kursorskim
postavite
rođendan
i pritisnite
[MENU/SET].
Set birthdaygumbom
with cursor
button,
and press
[MENU/SET]
Use cursor button to select [Exit] and press [MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
[Exit]
pritisnite [MENU/
Use cursor button
to select
[Exit]
and (Izlaz)
press i[MENU/SET]
SET].
■Tips
■Tips
• Make sure [Age] is [ON] before taking a picture.
■
Savjeti
sure [Age]fotografije
is [ON] before
taking
picture.
•• Make
Prije snimanja
provjerite
je ali [Age]
(Dob) postavljena na [ON] (Uklj.).
●[Age] print setting can be made on your computer using “PHOTOfunSTUDIO” on the
●●[Age]
Postavku
ispisa
(Dob)
možete
načiniti
na računalu
korištenjem softvera on the
print
setting[Age]
can be
made
on your
computer
using “PHOTOfunSTUDIO”
supplied
CD-ROM.
supplied
CD-ROM. na isporučenom CD-ROM-u.
"PHOTOfunSTuDIO"
[Sunset][Sunset]
(Zalazak sunca)
[Sunset]
Takes clear
pictures
of scenes
suchpoput
as sunsets.
Snimanje
jasnih
fotografija
prizora
zalaska sunca.
Takes clear pictures of scenes such as sunsets.
[High Sens.]
(Visoka
osjetljivost)
[High
Sens.]
[High
Sens.]
Onemogućava
zamućivanje
objekta
u tamnim
uvjetima unutrašnjeg prostora.
Prevents blurring
of subject in
dark, indoor
conditions.
Prevents blurring of subject in dark, indoor conditions.
Prevents blurring of subject in dark, indoor conditions.
Select the aspect
ratioodaberite
and the picture
with cursor
Kursorskim
gumbom
format size
i veličinu
slike i button
Select
the aspect
ratio and the picture size with cursor button
and press
[MENU/SET]
pritisnite
[MENU/SET].
and press [MENU/SET]
- 55 - 55 -
VQT4W42
VQT4W42
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupci postavljanja izbornika [Rec] (→37)
[Picture Size] (Veličina slike)
Postavite veličinu (broj piksela) fotografija. Broj slika koje je moguće snimiti ovisi o ovoj
postavci.
■ Način snimanja:
■ Postavke:
Tip razine piksela snimanja
14M
4320x3240
∗
10M
3M
3648x2736
2560x1920
5M
∗
0.3M
2048x1536
640x480
12.5M
4320x2880
10.5M
4320x2432
10.5M
3232x3232
* Ova postavka nije dostupna u načinu rada
[Auto Scene Mode] (Automatski scenski način).
●●
predstavljaju formate fotografija.
●●Može se pojaviti efekt mozaika, ovisno o objektu i uvjetima snimanja.
Vodič za postavljanje
Veća fotografija
Manja fotografija
Oštrija
S manje detalja
Manji kapacitet
snimanja
Veći kapacitet
snimanja
- 56 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupci postavljanja izbornika [Rec] (→37)
[Sensitivity] (Osjetljivost)
Ručno postavite ISO-osjetljivost (osjetljivost na osvjetljenje).
Preporučujemo više postavke kako biste na tamnijim lokacijama mogli snimati jasne
fotografije.
■ Način snimanja:
■ Postavke:
[Intelligent ISO] / [100] / [200] / [400] / [800] / [1600]
Vodič za postavljanje
[Sensitivity] (Osjetljivost)
Lokacija (preporučena)
[100]
[1600]
Svijetla (na otvorenom)
Tamna
Brzina zatvarača
Sporo
Brzo
Smetnje
Nisko
Visoko
Zamućenje objekta
Visoko
Nisko
●●
Funkcija [Intelligent ISO] (Inteligentna kontrola ISO-osjetljivosti) automatski je
postavljena u rasponu do 1600, ovisno o kretanju objekta i svjetlini.
●●Funkcija [Sensitivity] automatski se postavlja u sljedećem slučaju:
• Kod snimanja videozapisa
- 57 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupci postavljanja izbornika [Rec] (→37)
[White Balance] (Balans bijele boje)
Podesite boju prema izvoru svjetlosti da biste dobili prirodnu boju.
■ Način snimanja:
■ Postavke: [AWB] (automatski) / (na otvorenome, jasno nebo) /
(na otvorenome, oblačno nebo) /
(na otvorenome, sjena) /
(umjetna rasvjeta sa žarnom niti) /
(koristi vrijednosti postavljene u
)/
(ručno postaviti)
●●Kada postavite [AWB] (Automatski balans bijele boje), boje se prilagođavaju u skladu
s izvorom svjetlosti. Međutim, ako je scena presvijetla ili pretamna ili se snima nekim
drugim ekstremnim uvjetima, fotografija može izgledati crvenkasto ili plavkasto.
Balans bijele boje možda neće ispravno raditi ako postoji više izvora svjetlosti.
●●Ovisno o tipu osvjetljenja, prikladan balans bijele razlikovat će se pod fluorescentnim
osvjetljenjem, LED-osvjetljenjem itd., stoga koristite [AWB] ili
.
●●Postavka balansa bijele boje fiksno je postavljena na [AWB] u sljedećim situacijama:
• Scenski načini rada ([Scenery], [Night Portrait], [Night Scenery], [Food], [Sunset])
●●Čak i ako je uređaj isključen, postavke balansa bijele boje se pohranjuju (ako se
promijeni scenski način rada, postavka balansa bijele boje automatski se vraća na
[AWB]).
■ Ručno postavljanje balansa bijele boje (
)
 Odaberite
i pritisnite [MENU/SET].
 Usmjerite fotoaparat prema bijelom predmetu (npr. papiru) i pritisnite [MENU/SET].
• Balans bijele boje postavljen je na
.
• Možda neće biti moguće ispravno postaviti balans bijele boje ako su objekti
presvijetli ili pretamni. U tom slučaju, prilagodite svjetlinu i ponovno pokušajte
postaviti balans bijele boje.
(nastavak na sljedećoj stranici)
- 58 -
VQT4W42
Korištenje izbornika
[Rec]
(Snimanje)
Using
Using
the [Rec]
the [Rec]
menumenu
■ Radni
■ [AWB]
[AWB]
operational
operational
range:
range:
■
raspon
funkcije
[AWB]:
10000K 10000K
9000K 9000K
Blue
Blue
Plavosky
nebosky
8000K 8000K
7000K 7000K
6000K 6000K
5000K 5000K
4000K 4000K
3000K 3000K
2000K 2000K
Oblačno
nebo
(kiša)
Cloudy
Cloudy
sky
(rain)
sky
(rain)
Hlad Shade
Shade
Sunlight
Sunlight
Sunčeva
svjetlost
White
fluorescent
fluorescent
lighting
lighting
BijelaWhite
flourescentna
rasvjeta
Umjetna
rasvjeta
salighting
žarnom niti
Incandescent
Incandescent
lighting
Zalazak/izlazak
sunca
Sunset/sunrise
Sunset/sunrise
Svjetlost
svijeće
Candlelight
Candlelight
KK=Kelvin
= temperatura
boje uTemperature
kelvinima
K=Kelvin
colourcolour
Temperature
[AF
Mode]
Mode]fokus)
[AF Mode][AF
(Automatski
Method
Method
of aligning
of aligning
focus
focus
can be
can
changed
besechanged
according
according
to position
to position
and
number
and number
of subjects.
of subjects.
Metoda
poravnavanja
fokusa
može
mijenjati
ovisno
o položaju
i broju
objekata.
■
■
Recording
Recording
mode:
mode:
■ Način snimanja:
■ Postavke:
■ Settings:/ /
Settings:
■
///
/
Taking
Taking
front-on
front-on
Recognises
Recognises
faces faces
(up to(up
11 people)
to 11 people)
and adjusts
and adjusts
exposure
exposure
and focus
and focus
Snimanje
frontalnih
lica (do 11 osoba) i prilagođava im ekspoziciju i fokus.
pictures
pictures
of people
of people Prepoznaje
accordingly.
accordingly.
fotografija osoba
Područje automatskog fokusa
(Face(Face
Detection)
Detection)
AF area
AF
area
(Prepoznavanje
lica) Žuta:
Kad
je okidač pritisnut dopola, okvir će postati zelene boje ako
YellowYellow
:jeWhen
: When
the shutter
the shutter
buttonbutton
is pressed
is pressed
halfway,
halfway,
the frame
the frame
turns turns
fotoaparat
fokusiran.
green
green
when
when
the je
camera
the
camera
is focused.
is focused.više ljudskih lica.
Bijela: Prikazuje
se ako
fotoaparat
prepoznao
WhiteWhite
: Displayed
: Displayed
when when
more more
than one
thanface
oneisface
detected.
is detected.
OtherOther
faces faces
Ona
koja
suthe
nasame
jednakoj
udaljenosti
u odnosu
na lica
that lica
are
that
the
are
same
distance
distance
away
away
as faces
as
faces
withinwithin
the
yellow
theu yellow
žutom
okviru
područja
automatskog
fokusa
također
se
AF area
AFare
area
also
arefocused.
also focused.
fokusiraju.
Subject
Subject
notnalazi
centred
not ucentred
in Fokusira
in
Focuses
Focuses
on 9uptočaka.
on
to 9
uppoints.
to 9 points.
Objekt
se
ne
do
picture
picture
središtu fotografije
(fokusiranje
na 9
(9-area-focusing)
(9-area-focusing)
područja)
Determined
Determined
position
positionFocuses
Focuses
on AFon
area
AFin
area
centre
in centre
of picture.
of picture.
(Recommended
(Recommended
when when
Određeni
položaj
se is
područje
automatskog
fokusa koje se nalazi na sredini
for focus
for
focus za fokus Fokusira
focus focus
is difficult
difficult
to align)
to align)
fotografije
(preporučljivo
kad
se
fokus
teško
poravnava).
(fokusiranje na 1
(1-area-focusing)
(1-area-focusing)
područje)
(nastavak
na on
sljedećoj
stranici)
(Continued
(Continued
the
onnext
the
page)
next page)
- 59- -59 -
VQT4W42
VQT4W42
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
●●Postavljanje funkcije
(Prepoznavanje lica) nije moguće u sljedećem slučaju:
• Scenski načini rada ([Night Scenery] [Food])
• Način rada [Panorama Shot] (Panoramski snimak)
●●Ako fotoaparat pogrešno raspozna neki objekt kao lice, iako se ne radi o čovjeku, u
postavci
(Prepoznavanje lica) odaberite drugu opciju.
●●Ako zbog uvjeta lice nije moguće prepoznati, npr. kada se objekt prebrzo kreće, postavka
[AF mode] (Automatski fokus) prebacuje se na
(fokusiranje na 9 područja).
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Zum 4x snažniji od optičkog/dodatnog optičkog zuma (uvećavanje digitalnim zumom
smanjit će kvalitetu fotografije).
■ Način snimanja:
■ Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●●Postavka je fiksno postavljena na [OFF] u sljedećim slučajevima:
Scenski način rada [High Sens.] (Visoka osjetljivost)
[Burst] (Snimanje u nizu)
Moguće je snimiti niz fotografija dok je okidač pritisnut do kraja.
■ Način snimanja:
■ Postavke:
Postavka
[Burst]
(Snimanje u nizu)
Opis
Brzina: Približno 0,5 fotografija/sekundi
• Može snimati seriju uzastopnih fotografija dok kartica ili
ugrađena memorija ne budu pune, no nakon nekog vremena
brzina snimanja u nizu počne opadati. (Vrijeme nakon kojega
brzina snimanja u nizu počne opadati ovisi o vrsti kartice i broju
piksela snimanja.)
• Kada je postavljen [Selftimer] (Automatski okidač), snimaju se 3
fotografije.
• Kada je odabrano snimanje u nizu, nije moguće koristiti bljeskalicu.
(nastavak na sljedećoj stranici)
- 60 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
[Flash Burst]
(Snimanje u nizu
uz bljeskalicu)
• Broj fotografija koje je moguće snimiti pomoću snimanja u nizu*:
maksimalno 5 fotografija
* Broj fotografija koje je moguće snimiti pomoću snimanja u nizu
ovisi o uvjetima snimanja i vrsti kartice.
• Postavljanje je moguće samo u načinu rada [Normal Picture]
(Uobičajena fotografija).
• Veličina slike fiksno je postavljena na 3 M (4:3), 2,5 M (3:2), 2 M
(16:9) ili 2,5 M (1:1).
• Fotoaparat određuje fokus, zajedno s ekspozicijom i količinom
svjetlosti koju ispušta bljeskalica, na temelju prve snimljene
fotografije.
• [Sensitivity] (Osjetljivost) prilagođava se automatski.
• Funkcija [Digital Zoom] (Digitalni zum) fiksno je postavljena na [OFF].
• Kada je postavljen [Selftimer] (Automatski okidač), snimaju se 3
fotografije.
[OFF] (Isklj.)
Funkcija snimanja u nizu je isključena.
●●Brzina snimanja u nizu može biti smanjena ako je ISO-osjetljivost postavljena
previsoko ili ako je brzina zatvarača smanjena na tamnijim lokacijama.
●●Kada snimate objekte u pokretu i ako postoji značajna razlika između svijetlih i
tamnih područja, možda neće biti moguće postići optimalnu ekspoziciju.
[Color Mode] (Boja)
Postavite efekte boje.
■ Način snimanja:
■ Postavke: [STANDARD] (Uobičajeno) / [B&W] (Crno-bijelo) / [SEPIA] (Sepija)
[Red-Eye Removal] (Ukljanjanje efekta crvenih očiju)
Automatski otkriva crvene oči i ispravlja podatke fotografije kada se snima uz bljeskalicu
sa smanjivanjem efekta crvenih očiju (
).
■ Način snimanja:
■ Postavke: [ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
●●Ta će postavka raditi samo kada je [AF Mode] postavljen na
●●Funkcija će se isključiti u sljedećim slučajevima:
(Prepoznavanje lica).
• Scenski načini ([Scenery] [Sports] [Night Scenery] [Food] [Sunset] [High Sens.])
●●Ovisno o okolnostima, možda neće biti moguće ispraviti efekt crvenih očiju.
●●Kada je funkcija postavljena na [ON],
se pojavljuje s ikonom bljeskalice.
- 61 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
• Postupci postavljanja izbornika [Rec] (→37)
[Date Stamp] (Otisak datuma)
Fotografije je moguće snimati s datumom i vremenom snimanja otisnutima na fotografiji.
■ Način snimanja:
■ Postavke: [W/O TIME] (Bez vremena) / [WITH TIME] (S vremenom) / [OFF] (Isklj.)
●●Otisci datuma na fotografijama ne mogu se izbrisati.
●●Automatski okidač nije moguće postaviti u sljedećim slučajevima:
• [Burst] (Snimanje u nizu)
• Videozapisi
• Način rada [Panorama Shot] (Panoramski snimak)
●●Za fotografije s otiskom datuma nemojte tražiti ispis datuma u fotografskom studiju
niti ispisivati datum na pisaču (ispisi datuma mogu se preklapati).
●●Ne može se mijenjati postavka u načinu [Auto Scene Mode] (Automatski scenski
način). Primjenjuje se postavka drugog načina snimanja.
[Clock Set] (Postavljanje sata)
Postavite sat. Funkcija je jednaka onoj u izborniku [Setup] (Postavljanje). (→20)
- 62 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Motion Picture]
(Videozapis)
• Postupci postavljanja izbornika [Motion Picture] (Videozapis) (→37)
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
Ovime se postavlja veličina slike videozapisa.
■ Način snimanja:
■ Postavke:
Kvaliteta slike
Veličina slike
[HD]
1280 x 720 piksela
Broj kadrova
[VGA]
640 x 480 piksela
[QVGA]*
320 x 240 piksela
Format slike
16:9
30 kadrova/s
4:3
* Kad se snima na ugrađenu memoriju, [QVGA] je fiksno postavljen.
●●Ovisno o okruženju snimanja videozapisa, statički elektricitet i elektromagnetički
valovi mogu izazvati trenutačno zatamnjenje zaslona ili snimanje šuma.
●●Ako na drugim uređajima pokušate reproducirati videozapise snimljene fotoaparatom,
reprodukcija možda neće biti moguća ili će kvaliteta slike ili zvuka biti loša. Nadalje,
mogu se pojaviti neispravni podaci o snimanju.
- 63 -
VQT4W42
Različiti načini
reprodukcije
[Playback
Mode]
Different
playback
methods
[Playback
Mode]
Recorded pictures
can
be played
back in a variety
of ways.
Snimljene
fotografije
mogu
biti reproducirane
na razne
načine.
Pritisnite
za reprodukciju
Press the gumb
Playback
button
Pritisnite
[MODE] (Način rada)
Press [MODE]
Use
cursor button
to select
the playback
method and
press
Kursorskim
gumbom
odaberite
način reprodukcije
i pritisnite
[MENU/SET]
[NormalPlay]
Play](→31)
(Uobičajena reprodukcija) (→31)
•• [Normal
•• [Slide
[SlideShow]
Show](→65)
(Prikaz u nizu) (→65)
•• [Category
[CategorySelection]
Selection](→66)
(Odabir kategorije) (→66)
•• [Calendar]
[Calendar](→33)
(Kalendarski prikaz) (→33)
●
Kad kartica
nije
fotografije
reproduciraju
iz the
ugrađene
no card
is umetnuta,
inserted, pictures
arese
played
back from
built-inmemorije.
memory.
●●When
●
Pri prelasku
iz Mode]
načinaautomatically
snimanja u način
reprodukcije,
automatski
[Playback
becomes
[Normal [Playback
Play] whenMode]
switching
from
●●The
prelazi u [Normal
recording
mode toPlay].
playback mode.
- 64 -
VQT4W42
Različite
metode
reprodukcije
Different
playback
methods [Playback
[Playback Mode]
Different playback methods [Playback Mode]
switching
[Playback
Mode]
(→64)
•• For
Promjena
načina
[Playback
Mode]
(→64)
Different playback methods [Playback Mode]
• For switching [Playback Mode] (→64)
[Slide(Prikaz
Show]
Show]
• For switching [Playback [Slide
Mode] (→64)
Automatically play pictures in order.
Automatski reproducira fotografije po[Slide
redu. Show]
Automatically play pictures in order. [Slide Show]
u nizu)
Use cursor button to select the playback
method and
press
način reprodukcije
i pritisnite
[MENU/SET]
[MENU/SET]
Use cursor button to select the playback method and press
[All] (Sve)
Play
all.
[MENU/SET]
[All]
Reproducira
sve. the playback method and press
Use
cursor button
to
select
[Category Selection] Select
category
and play
back motionvideozapise
or still pictures.
[Category
Odaberite
kategoriju
i reproducirajte
ili fotografije.
[MENU/SET]
[All]
Play
all.
Selection]
(Select category with cursor button and press [MENU/SET].) (→66)
Kursorskim
gumbom
Automatically
play pictures
in order.odaberite
(Odabir kategorije) (Kursorskim gumbom odaberite kategoriju i pritisnite [MENU/SET].) (→66)
[Category
Select
[All]
Play all.category and play back motion or still pictures.
Selection]
(Select category with cursor button and press [MENU/SET].) (→66)
Use
cursor button
tocategory
set
playback
pressi [MENU/
Kursorskim
gumbom
postavite
reprodukcije
pritisnite
[Category
Select
and playefekte
backeffects
motion
or and
still pictures.
Selection]
(Select category with cursor button and press [MENU/SET].) (→66)
SET]
[MENU/SET]
Use cursor button to set playback effects and press [MENU/
[Effect]
[Effect]
(Efekt)
SET]
Use cursor button to set playback
effects and press [MENU/
/ [OFF]/ [OFF] (Isklj.)
[ON]
(Uklj.)
SET]
[Effect]
[ON] / [OFF]
[Duration]
[ON] / [OFF]
(Trajanje)
[Repeat]
[Duration]
[Repeat]
[Repeat]
(Ponavljanje)
[Duration]
[Setup]
[Setup]
(Postavke)
[Effect]
[1SEC.]
[2SEC.]
/ /[5SEC.]
(Only
available
when
[Effect]
is [OFF])
[1
SEC.] / [2
SEC.]//[3SEC.]
[3 SEC.]
[5 SEC.]
(Dostupno
samo
kada
je [Effect]
[Setup]
postavljen
na [OFF])
[ON] / [OFF]
[1SEC.] / [2SEC.] / [3SEC.] / [5SEC.] (Only available when [Effect] is [OFF])
[ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.) [Setup]
[ON] / [OFF]
[1SEC.]
/ [2SEC.] / [3SEC.] / [5SEC.] (Only available when [Effect] is [OFF])
Select
[Start][ON]
with
cursor button and press [MENU/SET]
[Repeat]
/ [OFF]
Kursorskim
gumbom
odaberite
(Početak)
i pritisnite
Select [Start] with cursor
button[Start]
and press
[MENU/SET]
[MENU/SET]
Select [Start]
■Operations
duringwith
Slidecursor
Show button and press [MENU/SET]
Pause/play
■Operations during Slide Show
■ Funkcije tijekom
prikaza u nizu
Pause/play
■Operations
during
Slide
Show
(While
paused)
(While paused)
Pauziranje/Pokretanje
Pause/play Next
Previous
(While paused)
(While paused)
Stop
Next
Previous
(While
paused)
(While
paused)
(tijekom
pauziranja)
(tijekom
pauziranja)
Stop
Next
Previous
Sljedeće
Prethodno
Stop
Zaustavljanje
●●Pri reprodukciji panoramskih fotografija postavka [Duration] (Trajanje) onemogućena je.
panorama pictures are played back, the [Duration] setting is disabled.
●●When
●
Videozapisi se ne mogu reproducirati u nizu. Početni zasloni videozapisa
pictures cannot be played back in a Slide Show. The initial screens of motion
●Motion
reproduciraju
se kao
fotografije
u prikazu
uthe
nizu.
panorama
pictures
arestill
played
back,
[Duration]
setting is disabled.
●When
pictures
are played
back as
pictures
in the
Slide
Show.
Motion pictures cannot be played back in a Slide Show. The initial screens of motion
●
panorama pictures are played back, the [Duration] setting is disabled.
●When
are played back as still pictures in the Slide Show.
Motion pictures cannot be played back-in65
a Slide
●pictures
VQT4W42
- Show. The initial screens of motion
pictures are played back as still pictures in the Slide Show.
- 65 VQT4W42
- 65 VQT4W42
Različite
metode
reprodukcije
Different
playback
methods [Playback
[Playback Mode]
switching
[Playback
Mode]
(→64)
•• For
Promjena
načina
[Playback
Mode]
(→64)
[Category[Category
Selection]Selection]
(Odabir kategorije)
You cansuziti
narrow
down the
pictures displayed
view onlysamo
a selected
category.
Možete
prikazane
fotografije
kako bistetopregledali
odabranu
kategoriju.
Kursorskim
gumbom
odaberite
kategoriju
i pritisnite
[MENU/
Select category
with cursor
button
and press
[MENU/SET]
SET]
Recording information such as Scene Modes
Informacije o snimanju, npr. o scenskim načinima rada
[Portrait] /
/ [Night Portrait] /
/ [Baby]
[Portrait] (Portret) /
/ [Night Portrait] (Noćni portret) /
/ [Baby] (Dijete)
[Scenery] /
/ [Sunset] / [Panorama Shot] /
[Scenery] (Krajolik) /
/ [Sunset] (Zalazak sunca) / [Panorama Shot] /
(Panoramski
/
[Night
Portrait]snimak)
/
/ [Night
Scenery] /
[Night Portrait] (Noćni portret) /
[Sports]
[Sports] (Sport)
[Baby]
[Baby] (Dijete)
[Food]
[Food] (Hrana)
[Motion Picture]
[Motion Picture] (Videozapis)
/ [Night Scenery] (Noćni krajolik) /
[Calendar]
[Calendar] (Kalendarski prikaz)
You can specify the recording date to search pictures. (→33)
Možete odrediti datum snimanja da biste pretraživali fotografije. (→33)
- 66 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
Možete uređivati fotografiju (na primjer, promijeniti joj veličinu) i postaviti zaštitnu
postavku na fotografiji.
• Prikaz izbornika [Playback] (Reprodukcija) i načina rada (→37)
• Ovisno o načinu reprodukcije, neke stavke izbornika [Playback] ne prikazuju se.
•You
Postoji
mogućnost
da (for
se fotografije
snimljene
drugim
neće
postaviti
can edit
the picture
example, resize),
and
set a fotoaparatima
protection setting
in moći
the picture.
You can edit the picture (for example, resize), and set a protection setting in the picture.
• For
[Playback] menu display and operation methods (→37)
ili uređivati.
• For [Playback] menu display and operation methods (→37)
on the [Playback
[Playback]
items are
not displayed.
•• Depending
Nakon uređivanja
fotografija Mode],
pomoćusome
funkcije
[Resize]menu
(Promjena
veličine)
stvaraju
• Depending on the [Playback Mode], some [Playback] menu items are not displayed.
• Itsemay
notfotografije.
be possible
to set
or edit
pictures taken
with imate
other cameras.
nove
Prije
početka
uređivanja
provjerite
li dovoljno slobodnog
• It may
not be possible
to set
or edit
pictures taken
with other cameras.
• New
pictures
are created
after editing
pictures with
[Resize]. Before starting to edit,
prostora
na ugrađenoj
memoriji
ili memorijskoj
kartici.
• New
pictures
are created
after editing
pictures with
[Resize]. Before starting to edit,
make sure that there is enough free space in the built-in memory or memory card.
make sure that there is enough free space in the built-in memory or memory card.
Using
Using the
the [Playback]
[Playback] menu
menu
[Resize] (Promjena veličine)
Možete smanjiti veličinu slike kako biste[Resize]
olakšali slanje privitaka e-poštom i korištenje
[Resize]
slika
nasize
web-stranicama
itd. (fotografije
suattachment
snimljene na
najnižoj
razini
Picture
can be reduced
to facilitate koje
e-mail
and
use in mogućoj
web pages,
etc.
Picture snimanja
size can be
facilitatesmanjivati).
e-mail attachment and use in web pages, etc.
piksela
nereduced
mogu
setosmallest
dodatno
(Still pictures recorded
at the
recording pixel level cannot be further reduced.)
(Still pictures recorded at the smallest recording pixel level cannot be further reduced.)
■
(Jedna)
■
■[SINGLE]
[SINGLE]
Kursorskim
gumbom odaberite
[SINGLE] i pritisnite
[MENU/SET]
Use
Use cursor
cursor button
button to
to select
select [SINGLE]
[SINGLE] and
and press
press [MENU/SET]
[MENU/SET]
Use
button
select
picture
and
[MENU/
Kursorskim
fotografiju
[MENU/SET]
Use cursor
cursor gumbom
button to
toodaberite
select a
a still
still
picturei pritisnite
and press
press
[MENU/
SET]
SET]
Use
to
select
and
[MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
i pritisnite
[MENU/SET]
Use cursor
cursor button
button
to odaberite
select size
sizeveličinu
and press
press
[MENU/SET]
Current size
Current
size veličina
Trenutačna
Size after change
Size
afternakon
change
Veličina
promjene
• Confirmation screen is displayed. If you select [Yes], the operation is executed.
is displayed.
If you
select [Yes],
operation
is executed.
•• Confirmation
Prikazuje se screen
zaslon za
potvrdu. Ako
odaberete
[Yes],the
radnja
se izvodi.
(nastavak na sljedećoj stranici)
- 67 -
VQT4W42
(Continued on the next page)
(Continued on the next page)
Korištenje izbornika [Playback]
(Reprodukcija)
Using the [Playback]
menu
■[MULTI] (Više)
■
Kursorskim
gumbom
odaberite
[MULTI]
pritisnite
[MENU/SET]
Use cursor button
to select
[MULTI]
andi press
[MENU/SET]
Kursorskim gumbom odaberite veličinu i pritisnite [MENU/SET]
Use cursor button to select size and press [MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
fotografiju
i pritisnite
Use cursor button
to select
a still
picture and
press [MENU/
[MENU/SET]
(up to 50 pictures)
SET]
(do 50 slika)
Broj piksela
prije/nakon
Number
of pixels
before/after
resizing
promjene veličine
Postavka
promjene veličine
Resize
setting
••To
cancel
Odustajanje
→
[MENU/SET]
again.
→Press
Ponovno
pritisnite [MENU/
• To execute
SET].
Use cursor button to select
•→
Izvođenje
[OK] and press [MENU/SET].
→ Kursorskim gumbom odaberite
[OK] i pritisnite [MENU/SET].
• Confirmation screen is displayed. If you select [Yes], the operation is executed.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Ako odaberete [Yes], radnja se izvodi.
quality is reduced after resizing.
●
●
●Picture
Kvaliteta slike će nakon promjene veličine biti smanjena.
Cannot resize the following pictures.
●
●●Nije moguće promijeniti veličinu sljedećih snimki.
• Motion pictures
•• Still
Videozapisi
pictures on which the date has already been stamped
•• Still
Fotografije
koje je in
datum
već otisnut
picturesna
recorded
[Panorama
Shot] Mode
• Fotografije snimljene u načinu rada [Panorama Shot] (Panoramski snimak)
- 68 -
VQT4W42
Korištenje izbornika [Playback]
(Reprodukcija)
Using the [Playback]
menu
Using the [Playback] menu
[Playback]
menu
display(Reprodukcija)
and operation imethods
(→37)
•• For
Prikaz
izbornika
[Playback]
načina rada
(→37)
• For [Playback] menu display and operation methods (→37)
[Protect]
[Protect]
(Zaštita)
Set protection to disable picture deletion.
Prevents deletion of important pictures.
[Protect]
Da biste onemogućili brisanje fotografija, postavite zaštitu. Sprečava brisanje važnih fotografija.
Set protection to disable picture deletion. Prevents deletion of important pictures.
Use cursor button
to select
[SINGLE]
or [MULTI]
press
Kursorskim
gumbom
odaberite
[SINGLE]
(Jedna)and
ili [MULTI]
[MENU/SET]
Use cursor
button
to select [SINGLE] or [MULTI] and press
(Više)
i pritisnite
[MENU/SET]
[MENU/SET]
Use
cursor
button
to select
picture
and press
[MENU/SET]
Kursorskim gumbom
odaberite
fotografiju
i pritisnite
[MENU/
Use
cursor button to select●picture
[MULTI] and press [MENU/SET]
●[SINGLE]
SET].
●[SINGLE] (Jedna)
●[MULTI] (Više)
●●[SINGLE]
●●[MULTI]
Picture protected
Picture protected
• To cancel
→protected
Press
[MENU/SET] again.Zaštićena
Picture
Zaštićena
fotografija
fotografija
Picture protected
• To cancel → Press [MENU/SET] again.
• Odustajanje
→ Ponovno pritisnite [MENU/SET].
■ To clear
all
Select
[CANCEL]
in
step
and select [Yes].
■ To clear all
Select [CANCEL] in step
and select [Yes].
■ Odustajanje
koraku
odaberitewhen
[CANCEL]
(Odustajanje)
not be effective
using other
devices. i potom [Yes] (Da).
●UMay
●May not be effective when using other devices.
●●Ako koristite druge uređaje, možda neće biti učinkovito.
- 69 - 69 -
VQT4W42
VQT4W42
Korištenje izbornika [Playback]
(Reprodukcija)
Using the [Playback]
menu
[Playback]
menu
display(Reprodukcija)
and operation imethods
(→37)
•• For
Prikaz
izbornika
[Playback]
načina rada
(→37)
[Copy][Copy]
(Kopiranje)
You can copy pictures between built-in memory and memory card.
Fotografije možete kopirati između ugrađene memorije i memorijske kartice.
Use cursor button
to select
the copy
method
(direction)
Kursorskim
gumbom
odaberite
metodu
kopiranja
(smjer)and
i
press
[MENU/SET]
pritisnite [MENU/SET]
: Copy
all pictures
from built-in
memorymemorije
to card (go
step (idite
). na korak
Kopiranje
svih fotografija
iz ugrađene
natokarticu
: Copy
1 picture
a time from
card to
memory.
Kopiranje
po 1 at
fotografije
s kartice
nabuilt-in
ugrađenu
memoriju.
).
Kursorskim
gumbom
odaberite
fotografiju
i pritisnite
[MENU/SET].
Select picture
with cursor
button
and press
[MENU/SET]
Use cursor button
to select
[Yes]
and ipress
[MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
[Yes]
pritisnite
[MENU/SET].
Odustajanje
→ Pritisnite
[MENU/ SET].
•• To
cancel → Press
[MENU/SET].
•• After
all the
pictures
are copied
from theizbuilt-in
memory
to thenamemory
card, the
Nakon
što su
sve fotografije
kopirane
ugrađene
memorije
memorijsku
display
the playback
screen.
karticu,returns
zaslonautomatically
se automatskitovraća
na zaslon
za reprodukciju.
maymože
take several
not turn
off thekopiranja
camera nemojte
or perform
●●Copying
●
Kopiranjepictures
fotografija
potrajatiminutes.
nekoliko Do
minuta.
Tijekom
other
operations
isključiti
uređaj iliduring
izvoditicopying.
druge radnje.
identical
names kopiranja
(folder/fileveć
numbers)
presentimena
in the(brojevi
copy destination,
a new
●●IfAko
●
na odredištu
postojeare
identična
mape/datoteka),
folder
forkopiranja
copying will
be created
when copying
from
memory
to nova
card (mapa.).
tijekom
s ugrađene
memorije
na karticu
( built-in
) stvorit
će se
). (
Identically-named
files
will notneće
be copied
from scard
to built-in
memory
(
Jednako imenovane
datoteke
se kopirati
kartice
na ugrađenu
memoriju
).
following
setting isne
notkopira.
copied.
Set itkopiranja
again after
●
●●The
Sljedeća
se postavka
Nakon
je copying:
ponovno postavite:
- [Protect]
- [Protect] (Zaštita)
Only pictures from Panasonic digital cameras (LUMIX) may be copied.
●
●●Mogu se kopirati samo fotografije snimljene Panasonicovim digitalnim fotoaparatima
(LUMIX).
- 70 -
VQT4W42
Uporaba uz računalo
Fotografije i videozapisi mogu se kopirati s fotoaparata na računalo povezivanjem ta dva
uređaja.
• Neka računala mogu čitati izravno s memorijske kartice fotoaparata. Detalje potražite u
priručniku za uporabu računala.
• Ako računalo ne podržava SDXC-memorijske kartice, pojavit će se poruka koja traži da
formatirate karticu. (Nemojte je formatirati. Time možete izgubiti snimljeni sadržaj.) Ako
kartica nije prepoznata, pomoć potražite na internetskoj stranici u nastavku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Možete koristiti fotografije kopirane na računalo za ispisivanje, slanje kao privitak
e-pošti ili druge radnje. Softver "PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom CD-ROM-u
omogućuje vam da lako koristite te funkcije.
■ Tehnički podaci računala
Možete spojiti fotoaparat na računalo koje može prepoznati uređaj za masovnu
pohranu (uređaj koji može pohraniti veliku količinu podataka).
• Windows: Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP
• Mac: OS X10.1 - 10.8
- 71 -
VQT4W42
Uporaba uz računalo
Korištenje isporučenog softvera
Na isporučenom se CD-ROM-u nalazi sljedeći softver.
Prije uporabe instalirajte softver na svoje računalo.
■ PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE (Windows XP/Vista/7/8)
Ovaj vam softver omogućuje da prenesete fotografije i videozapise na računalo te da ih
razvrstate prema datumu snimanja ili nazivu modela korištenog fotoaparata. Možete i
snimati slike na DVD, retuširati ih i prilagođavati te uređivati videozapise.
■ LoiLoScope potpuna je probna verzija u trajanju od 30 dana
(Windows XP/Vista/7/8)
LoiLoScope je program za uređivanje videozapisa koji koristi svu snagu vašeg
računala. Izrada videozapisa jednostavna je kao raspoređivanje karata na vašem
stolu. Upotrijebite svoje glazbene, slikovne i videodatoteke za izradu videozapisa koje
ćete podijeliti s prijateljima i članovima obitelji tako da ih snimite na DVD, pošaljete na
internetske stranice ili jednostavno podijelite svoje videozapise s prijateljima e-poštom.
• Ovime ćete instalirati samo prečac za probnu verziju stranice za preuzimanje.
Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku
LoiLoScope dostupnom za preuzimanje na poveznici navedenoj u nastavku.
Ručni URL: http://loilo.tv/product/20
- 72 -
VQT4W42
Uporaba
uz računalo
Using with
your PC
Using with your PC
Installingisporučenog
supplied software
(PHOTOfunSTUDIO)
Instalacija
softvera
(PHOTOfunSTUDIO)
Installing supplied software (PHOTOfunSTUDIO)
Before
inserting
the CD-ROM,
closezatvorite
all running
Prije
nego
što umetnete
CD-ROM,
sveapplications.
pokrenute aplikacije.
Before inserting the CD-ROM, close all running applications.
Check
the okruženje
environment
of your PC
Provjerite
računala
Check
the
environment
of your PC
Radno
okruženje
programa
PHOTOfunSTUDIO9.0
9.0LE
LE
Operating
environment
of PHOTOfunSTUDIO
Operating environment of PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE
Windows
SP3
WindowsXP
XP(32-bitni)
(32 bit) SP3
Windows
(32-bitni)
(SP2)
WindowsVista
XP
(32
bit)bit)
SP3
Vista
(32
SP2
Windows
i SP1
Windows7 Vista
bit)bit)
SP2
7(32-bitni/64-bitni)
(32 (32
bit/64
and
SP1
Windows
Windows8 7
(32 bit/64 bit) and SP1
8(32-bitni/64-bitni)
Windows
8
(32 bit/64
bit) III 500
Windows
Pentium
III 500
MHz
ili više
WindowsXP
XP
Pentium
MHz
or higher
Windows
XP
Pentium
III
MHz
or
Windows
Pentium
III 800
MHz
ili više
WindowsVista
Vista
Pentium
III 500
800
MHz
or higher
higher
CPU
Procesor
Windows
Pentium III 800 MHz or higher
Windows7 Vista
7
Windows
CPU
Pentium
III 1IIIGHz
or higher
Pentium
1 GHz
ili više
Windows
Windows8 7
8
Pentium III 1 GHz or higher
Windows
Windows
1024x7688pixels or more
Display
Zaslon
1024
x 768 piksela
više
(preporučeno
1920 x 1080 piksela ili više)
1024x768
pixels
orilior
more
(1920x1080
pixels
more
recommended)
Display
(1920x1080
more recommended)
Windows
WindowsXP
XPpixels or512
ili više
512 MBMB
or more
Windows
XP
Windows
WindowsVista
Vista
512 MB or more
RAM memorija
Radna
Windows
Vista
Windows7 7
1 GB
or more
bit)
Windows
RAM
1 GB
ili više(32
(32-bitni)
Windows 8
7
1 GB
(32
2
or more
bit)
Windows
2 GB
ili više(64
(64-bitni)
Windows
8
2 installing
GB or more
(64 bit)
Windows
Free hard disk space 450
MB or8more for
software
Slobodan
prostor
na 450
Free hard
disk space
450MB
MBili or
more
for installing
software
više
za instalaciju
softvera
tvrdom disku
Operativni
sustav
OS
OS
• Refer to the Operating Instructions of “PHOTOfunSTUDIO” (PDF) for further
•• Refer
Dodatne
informacije
radnom okruženju
potražite u uputama
za uporabu
to the
Operating
Instructions
of “PHOTOfunSTUDIO”
(PDF)
for further
information
about
theooperating
environment.
programa "PHOTOfunSTUDIO”
(u PDF-formatu).
information
about the operating environment.
Insert the CD-ROM with the supplied software
Insert
the CD-ROM
CD-ROM
the supplied
software
Umetnite
swith
isporučenim
• When you insert
the supplied
CD-ROM, thesoftverom
install menu will start.
you insertisporučeni
the supplied
CD-ROM,
the install
menu
will start.izbornik.
•• When
Kada umetnete
CD-ROM,
pokrenut
će se
instalacijski
Click on the [Applications] on the install menu
Kliknite
(Aplikacije)
u izborniku
Click on[Applications]
the [Applications]
on the install
menu za instalaciju
Click on the [Recommended Installation]
Click
onwith
theinstallation
[Recommended
Installation]
Kliknite
Installation]
instalacija)
• Proceed [Recommended
according
to messages(Preporučena
appearing on the screen.
•• Proceed
Nastavitewith
s instalacijom
porukama
koje seappearing
pojavljujuon
nathe
zaslonu.
installation prema
according
to messages
screen.
software
compatible
with your PC
will beračunalom.
installed.
●●The
●
Instalirat
će se
softver kompatibilan
s vašim
software
compatible
your PC
will be
installed.
●The
PHOTOfunSTUDIO
is notwith
compatible
with
Mac.
●
●
PHOTOfunSTUDIO
nije
kompatibilan
s
Mac
računalom.
not “PHOTOfunSTUDIO”,
compatible with Mac. see the “PHOTOfunSTUDIO” manual
●PHOTOfunSTUDIO
For details on how toisuse
●
Detalje
o uporabi
"PHOTOfunSTUDIO" see
potražite
u priručniku za
details
on howsoftvera
to use “PHOTOfunSTUDIO”,
the “PHOTOfunSTUDIO”
manual
●●For
(PDF).
"PHOTOfunSTUDIO" (u PDF-formatu).
(PDF).
- 73 - 73 -
VQT4W42
VQT4W42
Uporaba
uz računalo
Using with
your PC
Copying
still pictures
andi videozapisa
motion pictures
Kopiranje
fotografija
Getting Ready:
Priprema:
•• When
Kada uvozite
fotografije
ugrađene
memorije,
izvadite
sveany
memorijske
kartice.
importing
pictures sfrom
the built-in
memory,
remove
memory cards.
•• Turn
Uključite
fotoaparat
i računalo.
on the
camera and
computer.
Povežite
fotoaparat
s računalom
Connect camera
to computer
Provjerite
ga umetnite.
Check
thesmjer
plugpriključka
directioni izravno
and insert
it straight in.
(Oštećenje to
priključka
može
dovesti
do neispravnog
(Damage
plug can
lead
to faulty
operation.)
rada.)
[Access]
(slanje
[Access](Pristup)
(sending
data)
podataka)
• Do not disconnect
• Nemojte
USBthe USBodspajati
connection
kabel
je prikazano
cabledok
while
[Access] is
[Access].
displayed.
USB-kabel
(isporučen)
USB
connection
cable
(supplied)
Kursorskim
gumbom
odaberite
Use cursor button
on na
thefotoaparatu
camera to select
[PC],[PC]
and press
[MENU/SET]i pritisnite [MENU/SET].
(Računalo)
Operate
your computer
Radite nawith
računalu
save
on your
computer
by dragging
dropping
folders
•• You
Slikecan
koje
ćetepictures
koristitito
nause
računalu
možete
spremiti
tako da and
mape
i datoteke
and
files into
separate
folders on
yourna
computer.
povučete
i ispustite
u zasebne
mape
svom računalu.
●●Koristite isključivo isporučeni USB-kabel ili originalni Panasonicov USB-kabel
not use any Upotreba
other USBdrugih
connection
the supplied
one or a genuine
●Do
(neobavezan).
kabelacables
može except
prouzročiti
kvar.
USBiliconnection
cable (optional).
Using
cables
other than them may cause
●●Panasonic
Prije umetanja
vađenja memorijskih
kartica,
isključite
fotoaparat.
a malfunction.
●
●
Ako se baterije počnu prazniti tijekom prijenosa, čut ćete zvučne signale upozorenja.
●Turn off the camera before inserting or removing memory cards.
Odmah
otkažite
pomoću
the
batteryprijenos
begins to
run outračunala.
during communication, a warning beep sounds.
●When
●●Cancel
Više detalja
potražite u via
priručniku
za uporabu
računala.
communication
your computer
immediately.
●For more details, consult your computer operating manual.
- 74 -
VQT4W42
Uporaba
uz računalo
Using with
your PC
■Folder
file inames
on computer
■
Imenaand
mapa
datoteka
na računalu
●Windows
●Windows
●
Pogoni are
su prikazani
Drives
displayed
"My
inu mapama
“My Computer”
or
Computer" (Moje
“Computer”
folder.
●
računalo) ili "Computer"
(Računalo).
Mac
(Fotografije/videozapisi)
DCIM (Still/motion
pictures)
100_PANA (Up
999
pictures/folder)
(Do to
999
fotografija
po mapi)
P1000001.JPG
:
JPG:
JPG: Fotografije
Still pictures
P1000999.JPG
MOV: Videozapisi
Motion Pictures
101_PANA
:
999_PANA
∗
MISC
MISC
●Drives
●Mac are displayed on
the
desktop.
Pogoni
su prikazani
(Displayed
as “LUMIX”,
na radnoj površini.
“NO_NAME”,
or
(Prikazani su kao
“Untitled”.)
"LUMIX", "NO_NAME"
ili "Untitled".)
∗ New folders are created in the following cases:
• When
are taken utosljedećim
folders containing
files numbered 999.
* Nove
sepictures
mape stvaraju
slučajevima:
Whense
using
cards already
samedatoteke
folder number
(for999.
example, pictures taken with
•• Kada
fotografije
dodaju ucontaining
mape kojethe
sadrže
s brojem
other se
cameras,
• Kada
koriste etc.).
kartice koje već sadrže isti broj mape (na primjer, fotografije snimljene drugim
fotoaparatima itd.)
■To cancel connection
• Windows: Execute
“Safely Remove Hardware” on the taskbar
■ Otkazivanje
povezivanja
Open Kliknite
the Finder
and click
the eject
icon that (Sigurno
appears on
the hardver)
sidebar na traci s
• Mac:
Windows:
na "Safely
Remove
Hardware”
ukloni
alatima
• Mac:using
OtvoriteWindows
Finder i kliknite
na ikonu izbacivanja
koja se nalazi
na bočnoj8,traci
■When
XP, Windows
Vista, Windows
7, Windows
or
Mac OS X
■ The
Korištenje
operativnih
sustava
XP, ifWindows
Windows in7,
camera can
be connected
to yourWindows
computer even
you selectVista,
[PictBridge(PTP)]
the
step
on
theoperativnih
previous page.
Windows
8 ili
sustava za Mac
• Only picture
output
be performed.
Fotoaparat
može
biti can
povezan
na vaše računalo čak i ako ste u koraku
na
• It may notstranici
be possible
to import
if there are 1000 or more pictures on the card.
prethodnoj
odabrali
[PictBridge(PTP)].
• Mogu se prikazivati samo fotografije.
• Ako se na kartici nalazi 1000 ili više fotografija, učitavanje možda neće biti moguće.
- 75 -
VQT4W42
Ispis
Printing
Printing
Youbiste
can connect
a PictBridge-compatible
printerkoji
forjeprinting.
Da
ispisivali,directly
možetetose
izravno povezati s pisačem
kompatibilan sa
You
can printers
connect
directly
a PictBridge-compatible
forcard.
printing.
• Some
can
printtodirectly
from the camera’s printer
memory
standardom
PictBridge.
printers
can
print
directly
fromsprinter.
the
camera’skartice
memory
card.
For
see
theispisivati
manual
for your
•• Some
Nekidetails,
pisači
mogu
izravno
memorijske
fotoaparata.
For
details,
see the
manual forzayour
printer.
Detalje
potražite
u priručniku
uporabu
pisača.
Getting Ready:
Priprema:
Ready: pictures
• When
printing
froms the
built-in memorije,
memory, remove
cards.
•Getting
Kada ispisujete
fotografije
ugrađene
izvaditeany
svememory
memorijske
kartice.
When
printing
pictures
from
thesettings
built-inili memory,
removeas
any
memory cards.
•
Adjust
the print
quality kvalitetu
or
other
on
yourpostavke
printer,
needed.
• Po potrebi
prilagodite
ispisa
ostale
pisača.
Adjust
print
quality
orprinter.
other settings on your printer, as needed.
onthe
the
camera
and
•• Turn
Uključite
fotoaparat
i pisač.
• Turn on the camera and printer.
Connect camera to printer
Povežite
fotoaparat
s pisačem
Connect camera
to printer
Check
the smjer
plug direction
insert itgastraight
in.
Provjerite
priključkaand
i izravno
umetnite.
Check
thetoplug
and
insert operation.)
itdostraight in.
(Damage
plugdirection
can lead
todovesti
faulty
(Oštećenje
priključka
može
(Damage
to plug
can lead to faulty operation.)
neispravnog
rada.)
Do not
disconnectikona
the USB
connection
Ako
je prikazana
odspajanja
Do notwhen
disconnect
the
USB connection
cable
the cable
disconnection
kabela
, nemojte
odspajati
USB- icon
cable
when the
cable
disconnection
icon
is displayed
not
be displayed
kabel
(ikona
se(may
ne
prikazuje
na nekim
is some
displayed
(may not be displayed
with
printers).
pisačima).
with some printers).
USB-kabel
(isporučen)
USB
connection
cable
USB connection cable
(supplied)
(supplied)
Use cursor button
on na
thefotoaparatu
camera to select
[PictBridge(PTP)],
Kursorskim
gumbom
odaberite
[PictBridge
Use press
cursor[MENU/SET]
button on the camera to select [PictBridge(PTP)],
and
(PTP)] i pritisnite
[MENU/SET].
and press [MENU/SET]
Use
cursor button
to select
a picture
to print
Kursorskim
gumbom
odaberite
fotografiju
zaand
ispispress
i pritisnite
Use cursor button to select a picture to print and press
[MENU/SET]
[MENU/SET].
[MENU/SET]
Use
cursor button
to select
[Print
start]
and (Početak
press [MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
[Print
Start]
ispisa) i
Use
cursor
button to select [Print start] and press [MENU/SET]
(Print
settings
(→78))
pritisnite [MENU/SET].
(Print
settings
(→78))
(Postavke
ispisa
(→ 78))
■Da
To cancel print Press [MENU/SET].
■
otkazali
Pritisnite [MENU/SET].
■To biste
cancel
print ispis
Press [MENU/SET].
- 76 - 76 -
(nastavak
na on
sljedećoj
stranici)
(Continued
the next
page)
(Continued on the next page)
VQT4W42
VQT4W42
Printing
Printing
Ispisivanje
not use any other USB connection cables except the supplied one or a genuine
●
Do not use any other USB connection cables except the supplied one or a genuine
●Do
USB connection
cable
(optional).
Using cables
other than
them may cause
●●Panasonic
Koristite isključivo
isporučeni
USB-kabel
ili originalni
Panasonicov
USB-kabel
Panasonic
USB connection
cable
(optional).
Using cables
other than
them may cause
a(neobavezan).
malfunction.
a malfunction. Upotreba drugih kabela može prouzročiti kvar.
USB
connection
cable after printing.
●
●
●Disconnect
Nakon ispisa
odspojite
USB-kabel.
USB
connection
cable after printing.
●
Turn
off
the camera
beforememorijskih
inserting or kartica,
removing
memory
cards.
●●Disconnect
●
Prije
umetanja
ili
vađenja
isključite
fotoaparat.
Turn off the camera before inserting or removing
memory
cards.
When
the
battery
begins
to
run
out during
communication,
a warning
beepupozorenja.
sounds.
●
●●When
Ako sethe
baterije
počnu
prazniti
prijenosa,
čut ćete zvučne
signale
battery
begins
to runtijekom
out during
communication,
a warning
beep sounds.
Cancel printing and disconnect USB connection cable.
Otkažiteprinting
ispis i odspojite
USB-kabel.
and disconnect
USB connection cable.
Motion pictures cannot be printed.
●●Cancel
Motion
pictures
be ispisati.
printed.
●
Videozapise
nijecannot
moguće
Ispis više fotografija
Printing
Printing multiple
multiple pictures
pictures
Povežite
fotoaparat
s pisačem
Connect
to
(→76)(→76)
Connect camera
camera
to printer
printer
(→76)
Kursorskim
gumbom na
fotoaparatu
odaberite [PictBridge
Use
Use cursor
cursor button
button on
on the
the camera
camera to
to select
select [PictBridge(PTP)],
[PictBridge(PTP)],
and
press
[MENU/SET]
(PTP)]
i
pritisnite
[MENU/SET].
and press [MENU/SET]
Press
Pritisnite
▲
Press
Use
to
item
and
[MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
i pritisnite
[MENU/SET].
Use cursor
cursor button
button
to select
select
itemstavku
and press
press
[MENU/SET]
••• [Multi
[Multi Select]:
Select]
[Multi
Select]:
(Višestruki izbor)
•• [Select
[Select All]:
All]
• [Select
All]:
(Odaberi
sve):
between
pictures
with
cursor button,
select
pictures
Scroll
Pomičite
se među
slikama
kursorskim
gumbom
te odaberite
Scroll
between
pictures
with
cursor button,
select
pictures
to print with [MENU/SET]. (Press [MENU/SET] again to
zawith
ispis[MENU/SET].
pomoću [MENU/SET].
biste poništili
odabrano,
toslike
print
(Press (Da
[MENU/SET]
again
to
release selection.)
ponovno
pritisnite [MENU/SET].)
release
selection.)
Use cursor button to select [OK] and press [MENU/SET].
cursor button
to select
[OK][OK]
andi press
[MENU/SET].
Use
Kursorskim
gumbom
odaberite
pritisnite
[MENU/SET].
Print
all pictures.
Print
all pictures.
Ispis
svih fotografija.
Use
to
[Print
start]
and
press
Use cursor
cursor button
button
to select
select
[Print
start]
and (Početak
press [MENU/SET]
[MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
[Print
Start]
ispisa) i
(Print settings (→78))
(Print
settings[MENU/SET].
(→78))
pritisnite
• Select [Yes] if print confirmation screen is displayed.
• Select [Yes] if print confirmation screen is displayed.
(Postavke ispisa (→ 78))
• Ako je prikazan zaslon za potvrđivanje ispisa, odaberite [Yes] (Da).
An orange “●” displayed during printing indicates an error message.
●
orange “●oznaka
” displayedprikazana
during printing
indicates
an errorna
message.
●
●
●An
Narančasta
tijekom
ukazuje
poruku of
o pogrešci.
Print
may be divided"●"
into several pictures
ifispisa
printing
a large amount
pictures.
●
may bemože
divided into
severalupictures
if fotografija
printing a large
amount
of pictures.
●
●●Print
Ispisivanje
podijeljeno
nekoliko
se
ispisuje
količina
(Remaining
sheetsbiti
display
may differ
from the
numberako
of pictures
set velika
for printing.)
(Remaining
sheetspreostalih
display may
differ
fromse
therazlikovati
number ofodpictures
set for
printing.) za
fotografija (prikaz
listova
može
broja slika
postavljenih
ispis).
- 77
77 ---- 77
VQT4W42
VQT4W42
VQT4W42
Ispisivanje
Printing
Printing
Making print
settings
on na
thefotoaparatu
camera
Postavljanje
postavki
ispisa
Making
print
settings
on and
thetheir
camera
Settingpostavljanja
options include
the number
of printed
pictures
size. Make
settings before
Opcije
uključuju
broj ispisanih
fotografija
i njihovu
veličinu.
Postavite
selecting
[Print
start].
Setting options
include[Print
the number
of printedispisivanja).
pictures and their size. Make settings before
postavke
prije odabira
Start] (Početak
selecting [Print start].
Use
cursor button
to select
the item
and
press [MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
stavku
i pritisnite
[MENU/SET].
Use Item
cursor button to select the item
and press [MENU/SET]
Settings
Stavka
Postavke
Settings
[PrintItem
with Date]
[Print
With
[ON] / [OFF]
Date]
[ON] (Uklj.) / [OFF] (Isklj.)
[Printswith
(Ispis
datumom) [ON] / [OFF]
Date]
[Num.of
[Num.of prints]
Set number of pictures (up to 999 pictures)
prints]
Postavite broj fotografija (do 999 fotografija)
[Num.of
(Broj
primjeraka) Set number of pictures (up to 999 pictures)
prints] Size]
[Paper
When
is selected, the printer settings take priority.
[Paper Size]
Kada je odabrano
, postavke pisača imaju prednost.
[Paper Size]
(Veličina
papira) When
selected,
the /printer
priority./
[Page
(printeristakes
priority)
(1settings
picture, take
no border)
Layout]
(1
picture,
with
border)
(2
pictures)
/ bez (4
[Page
Layout]
(pisač
ima
prednost)
fotografija,
ruba)
/
[Page
(printer takes priority) / // (1(1
picture,
no border)
/pictures)
(Format
fotografija,
s rubom)/ / (2(2
fotografije)
(4 fotografije)
Layout] stranice)
(1(1picture,
with border)
pictures)
/ / (4 pictures)
Use cursor button to select setting and press [MENU/SET]
Kursorskim
gumbom
odaberite
postavku
i pritisnite
[MENU/
Use cursor button
to select
setting
and press
[MENU/SET]
SET].
●Items may not be displayed if incompatible with printer.
arrange
“2 pictures”
“4 pictures”
in printer.
the same still picture, set the number
●To
Items
may not be
displayedorif incompatible
with
prints
for the “2
stillpictures”
picture
to
4. pictures”
To
arrange
or 2 orneće
“4
in ako
the nisu
samekompatibilne
still picture, sset
the number
●●of
●
Postoji
mogućnost
da
se stavke
prikazati
pisačem.
To
print
paper
sizes/layouts
supported
this camera,
and make
●●of
for
the
picture organizirali
to 2not
or 4.
●
Daprints
bisteto
na
istojstill
fotografiji
"2by
fotografije"
ili set"4tofotografije",
broj
settings
onpaper
the printer.
(Consultnot
your
printer’s operating manual.)
printispisa
to
sizes/layouts
supported
and make
●To
kopija
fotografije
postavite na
2 ili 4. by this camera, set to
When
setting
[Print
with
Date]
to
[ON],
check
the
date
printing
settings
on
the
printer
●
settings
printer. (Consult
your
printer’s
operating ne
manual.)
●●(printer
Za ispis on
na the
veličine/izglede
papira
koje
ovaj fotoaparat
podržava, postavite na
settings
maywith
be prioritised).
setting
[Print
Date] to(Pogledajte
[ON], checkupute
the date
printing pisača.)
settings on the printer
●When
i postavite
postavke
na pisaču.
za uporabu
settings may be prioritised).
●●(printer
Kada postavku [Print with Date] (Ispis s datumom) postavljate na [ON] (Uklj.),
provjerite postavke ispisa datuma na pisaču (postavke pisača mogu imati prednost).
- 78 - 78 -
VQT4W42
VQT4W42
Ispisivanje
Ispis s datumom i tekstom
■ Ispis u fotografskom studiju
Može se ispisati samo datum snimanja. U studiju zatražite ispis datuma.
• Kada ispisujete fotografije u formatu 16:9, u studiju unaprijed provjerite mogu li
prihvatiti tu veličinu.
■ Pomoću računala
Postavke ispisa za datum snimanja i tekstni podaci mogu se postaviti pomoću softvera
"PHOTOfunSTUDIO" na isporučenom CD-ROM-u.
■ Pomoću pisača
Datum snimanja može biti otisnut ako se mogućnost [Print with Date] (Ispis s datumom)
(→ 78) postavi na [ON] (Uklj.) kada se povezuje s pisačem koji je kompatibilan s
ispisivanjem datuma.
- 79 -
VQT4W42
List
ofprikaza
LCD monitor
displays
Popis
na LCD-monitoru
Ovdje
prikazani
zasloni
su primjeri.The
Stvarni
se display
prikaz može
razlikovati.
Screens
shown
are
only
actual
may
Screens
shown here
here
aresamo
only examples.
examples.
The
actual
display
may vary.
vary.
change
••• Press
Da biste to
promijenili
zaslon, pritisnite ▼.
Press
to
change display.
display.
■In
recording
■
Tijekom
snimanja
In
recording
1
1
2
2
3
3
13
13
12
12
4
4
5
5
6
6
11
11
10
10
7
7
9
9
8
8
8 Raspon
fokusa
8
8 Focus
Focus range
range
Recording
Mode
1 11 Način
snimanja
(→(→21)
21)
Recording
Mode
(→21)
Recording
quality (→63)
2 22 Kvaliteta
snimanja
(→ 63)
Recording
quality
(→63)
Picture
Size
Veličina
Picture slike
Size (→56)
(→56)
Flash
Bljeskalica
(→45)
Flash (→45)
(→45)
Jitter
Upozorenje
na treperenje (→27)
Jitter alert
alert (→27)
(→27)
White
(→58)
White Balance
Balance
(→58)
Balans
bijele boje
(→58)
Colour
Mode
Colour
Mode (→61)
(→61)
Boja
(→61)
Battery
Battery capacity
capacity
(→15)
3 33 Kapacitet
baterije(→15)
(→15)
Burst
Mode
Burst snimanja
Mode (→60)
(→60)
4 44 Način
u nizu (→ 60)
Focus
(→24,
28)
5 55 Fokus
Focus(→24,
(→24,28)
28)
AF
6 66 Područje
automatskog fokusa
AF area
area (→28)
(→28)
7
Self-timer
7 (→28)
Self-timer Mode
Mode (→47)
(→47)
7 Automatski okidač (→47)
Zum (→43)
Zoom
(→43)
Zoom
(→43)
ISO
ISO Sensitivity
Sensitivity (→57)
(→57)
ISO-osjetljivost (→57)speed (→27)
Aperture
Aperture value/Shutter
value/Shutter speed (→27)
Otvor
blende/Brzina
zatvarača
9
9 Current
Current date/time
date/time
(→
27)
Exposure
Exposure Compensation
Compensation (→48)
(→48)
9 Age
Trenutačni
datum/vrijeme
Age in
in years/months
years/months (→55)
(→55)
Kompenzacija ekspozicije
(→48)
10
10 Elapsed
Elapsed recording
recording time
time (→29)
(→29)
Dob u godinama/mjesecima
(→55)
XXmXXs
XXmXXs∗∗
10 Proteklo
vrijeme
snimanja (→ 29)
11
Stamp
(→62)
11 Date
Date Stamp (→62)
XXmXXs*
12
12 Save
Save destination
destination (→17)
(→17)
11Recording
Otisak datuma (→62)
Recording state
state
12 Odredište
spremanja (→17) (→18)
13
13 Number
Number of
of recordable
recordable pictures
pictures (→18)
Stanje snimanja time (→18, 29)
Available
Available recording
recording time (→18, 29)
13 Broj fotografija koje je moguće
RXXmXXs
RXXmXXs∗∗
snimiti (→18)
Raspoloživo vrijeme snimanja
(→ 18, 29)
RXXmXXs*
*[m] i [s] označavaju „minute” i „sekunde”.
∗∗ [m]
[m] and
and [s]
[s] indicate
indicate “minute”
“minute” and
and “second”.
“second”.
- 80 -
VQT4W42
VQT4W42
Popis
prikaza
LCD-monitoru
List
of LCDna
monitor
displays
Ovdje
prikazani
zasloni
su primjeri.The
Stvarni
se display
prikaz može
razlikovati.
Screens
shown here
aresamo
only examples.
actual
may vary.
•• Press
Da biste to
promijenili
zaslon, pritisnite ▼.
change display.
■
Tijekom
reprodukcije
■In
playback
1
2
3
4
8
7
6
5
1 Playback Mode (→64)
Protected
picture (→69)
1 2 Način
reprodukcije
(→ 64)
Date stamped
2 Zaštićena
slika display
(→69) (→62)
Colourotisnutog
Mode (→61)
Prikaz
datuma (→62)
Picture
Size (→56)
Boja
(→61)
3 Veličina
Battery slike
capacity
(→15)
(→56)
Picture number/Total
pictures (→31)
3 4 Kapacitet
baterije (→15)
Elapsed
playbackbroj
timeslika
(→34)
4 Broj
slike/Ukupan
(→31)
Proteklo vrijeme reprodukcijeXXmXXs
(→34) ∗
XXmXXs*
5 Recording date/time
5 Age
Datum/vrijeme
snimanja
in years/months
(→55)
Dob
u godinama/mjesecima
(→55)
ISO
Sensitivity
(→57)
Aperture
value/Shutter
ISO-osjetljivost
(→57)speed (→27)
6 Recording
Mode (→21)
Otvor blende/Brzina
zatvarača
Flash
(→45)
(→27)
(→58)
6 White
NačinBalance
snimanja
(→21)
Exposure
Compensation
(→48)
Bljeskalica
(→45)
7 Recording
quality
(→63)
Balans bijele
boje
(→58)
Motion
picture recording
time(→48)
(→34)
Kompenzacija
ekspozicije
7 Kvaliteta snimanja (→63) XXmXXs∗
8 Folder/File
number videozapisa
(→31, 75)
Vrijeme snimanja
Save
destination (→17)
(→34)
Cable disconnection warning
icon
XXmXXs*
8 (→76)
Broj mape/datoteke (→31, 75)
Odredište spremanja (→17)
Ikona upozorenja na odspajanje
kabela (→76)
*[m] i [s] označavaju "minute” i "sekunde”.
∗ [m] and [s] indicate “minute” and “second”.
- 81 -
VQT4W42
VQT4W42
Prikazi poruka
Značenja i odgovori na najvažnije poruke koje se pojavljuju na LCD-monitoru.
[This memory card cannot be used] (Ova se memorijska kartica ne može koristiti)
●●Nije kompatibilna s fotoaparatom.
→→ Koristite kompatibilnu karticu.
[Some pictures cannot be deleted]/[This picture cannot be deleted] (Neke se
fotografije ne mogu izbrisati/Ova se fotografija ne može izbrisati)
●●Fotografije koje nisu u formatu DCF (→31) ne mogu se izbrisati.
→→ Potrebne podatke spremite na računalo ili drugi uređaj, a potom na fotoaparatu upotrijebite
[Format] (Formatiranje). (→41)
[No additional selections can be made] (Ne mogu se odabrati dodatne fotografije)
●●Prekoračen je broj fotografija koje se mogu odjednom izbrisati.
●●Prekoračen je broj fotografija koji omogućuje postavku [Resize] (Promjena veličine) (višestruke
postavke).
[Please turn camera off and then on again]/[System error] (Isključite i ponovo
uključite fotoaparat/Sistemska greška)
●●Objektiv ne radi ispravno.
→→ Ponovno uključite fotoaparat.
(Ako se ovaj zaslon i dalje prikazuje, obratite se dobavljaču ili najbližem servisnom centru).
[Some pictures cannot be copied]/[Copy could not be completed] (Neke se
fotografije ne mogu kopirati/Kopiranje se ne može dovršiti)
●●Fotografije nije moguće kopirati u sljedećim slučajevima.
→→ Slika istog imena već postoji u ugrađenoj memoriji kada se kopira s kartice.
→→ Datoteka ne podržava standard DCF. (→31)
→→ Fotografije koje su snimljene ili uređene na drugom uređaju.
[Not enough space on built-in memory]/[Not enough memory on the card] (Nema
dovoljno slobodnog mjesta na ugrađenoj memoriji/kartici)
●●Nema prostora na ugrađenoj memoriji ili kartici. Kada kopirate fotografije iz ugrađene memorije na
karticu (kopiranje svih fotografija), fotografije se kopiraju dok se ne popuni kapacitet kartice.
[Built-In Memory Error]/[Format built-in memory?] (Pogreška kod ugrađene
memorije/Formatirati ugrađenu memoriju?)
●●Prikazuje se kad formatirate ugrađenu memoriju pomoću računala itd.
→→ Izravno reformatirajte pomoću fotoaparata. Podaci će se izbrisati.
[Memory card error. This card cannot be used in this camera. Format this card?]
(Greška memorijske kartice. Ova kartica se ne može koristiti u ovom fotoaparatu.
Formatirati memorijsku karticu?)
●●Ova se kartica ne može koristiti u ovom fotoaparatu.
→→ Potrebne podatke spremite na računalo ili drugi uređaj, a potom na fotoaparatu upotrijebite
[Format] (Formatiranje). (→41)
- 82 -
VQT4W42
Prikazi poruka
[Insert SD card again] [Try another card] (Ponovno umetnite SD-karticu/Pokušajte
s drugom karticom)
●●Pristup kartici nije uspio.
→→ Isključite fotoaparat i izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite uređaj.
●●Pokušajte s drugom karticom.
[Memory card parameter error] (Greška parametra memorijske kartice)
●●Kartica ne podržava standard SD.
●●Kada se koriste kartice kapaciteta 4 GB ili više, podržane su samo SDHC-memorijske kartice ili
SDXC-memorijske kartice.
[Read error]/[Write error] [Please check the card] (Pogreška kod očitavanja/upisa.
Provjerite karticu)
●●Neuspješno učitavanje podataka.
→→ Provjerite je li kartica ispravno umetnuta. (→16)
●●Neuspješno upisivanje podataka.
→→ Isključite fotoaparat i izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite uređaj.
●●Kartica je možda oštećena.
●●Pokušajte s drugom karticom.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the
card] (Snimanje videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na
karticu)
●●Ako se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu preporučenog razreda brzine (→17), brzina
upisivanja podataka se smanjila. Ako se to dogodi, preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju
podataka na memorijskoj kartici i formatirate je (→41).
●●Kod određenih se kartica snimanje videozapisa može automatski zaustaviti.
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može izraditi)
●●Brojevi mapa koje se koriste dosegli su broj 999.
→→ Potrebne podatke spremite na računalo ili drugi uređaj, a potom na fotoaparatu upotrijebite
[Format] (Formatiranje). (→41)
- 83 -
VQT4W42
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Najprije provjerite ove stavke (→84 - 89).
Ako se problem ne riješi, pokušajte pritisnuti [Reset] (Ponovno postavljanje) u izborniku
[Setup] (Postavljanje). (Imajte na umu da će se sve postavke, osim nekih stavki kao što je
[Clock Set] (Postavljanje sata), vratiti na vrijednosti koje su bile postavljene u trenutku kupnje).
Baterija, napajanje
Lampica za punjenje ugasila se prije nego što je baterija u potpunosti napunjena.
●●Punjenje se odvija na mjestu s izrazito visokom ili niskom temperaturom.
→→ Ponovno spojite isporučeni USB-kabel i pokušajte ponovno puniti na mjestu gdje je temperatura
u prostoriji 10 °C do 30 °C (uvjeti temperature također se primjenjuju na samu bateriju). (Kada
je USB-kabel ponovo spojen nakon što je baterija u potpunosti napunjena, lampica za punjenje
će svijetliti otprilike 1 minutu.)
Fotoaparat ne radi, čak i kad je uključen.
●●Baterija nije pravilno umetnuta (→12) ili ju je potrebno napuniti.
LCD-monitor se gasi, čak i ako je napajanje uključeno.
Fotoaparat se gasi čim ga upalite.
●●Potrebno je napuniti bateriju.
●●Aktivirana je funkcija [Auto Power Off] (→39).
→→ Pritisnite gumb [ON/OFF] na fotoaparatu.
Snimanje
Fotografije se ne mogu snimati.
●●Ugrađena memorija/kartica je puna.
→→ Brisanjem neželjenih fotografija oslobodite prostor (→ 35).
Snimljene fotografije izgledaju bijelo.
●●Objektiv je prljav (otisci prstiju itd.).
→→ Površinu objektiva očistite mekom, suhom krpom.
●●Objektiv je zamagljen (→5).
Snimljene fotografije su presvijetle/pretamne.
●●Prilagodite ekspoziciju (→ 48).
Kada jednom pritisnem okidač, snima se nekoliko fotografija.
●●Fotoaparat je postavljen na [Burst] (Snimanje u nizu).
Fokus nije ispravno poravnat.
●●Nije postavljen na prikladan način u odnosu na udaljenost od predmeta snimanja (raspon fokusa se
razlikuje ovisno o načinu snimanja).
●●Objekt je izvan raspona fokusa.
●●Uzrok može biti treperenje ili kretanje objekta.
- 84 -
VQT4W42
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Snimanje (nastavak)
Q&A Troubleshooting
Snimljene fotografije su mutne.
●●Brzina zatvarača manja je na tamnim lokacijama i veća je vjerojatnost zamućenja fotografije.
Recording
→→ Fotoaparat(continued)
držite čvrsto objema rukama, držeći ih uz tijelo.
→→ Postavite
[Sensitivity]
(Osjetljivost) na [
Recorded
pictures
are blurred.
], a [Digital Zoom] (Digitalni zum) na [OFF] (Isklj.).
(→57,
60) is slower in dark locations and a picture is prone to blurring.
speed
● Shutter
→ Hold camera
firmly with
both hands,
keeping
arms
close to body.
Snimljene
fotografije
izgledaju
zrnato
ili se
pojavljuju
smetnje.
Set [Sensitivity]
to [
[Digital
Zoom] niska.
to [OFF]. (→57, 60)
●●→
ISO-osjetljivost
je visoka
ili]jeand
brzina
zatvarača
Recorded
pictures appear
coarse,
or there
is interference.
(Stavka [Sensitivity]
(Osjetljivost)
tvornički
je postavljena
na [
] - na fotografijama snimljenim u
Sensitivity
is high, or
shutter
speed is
low.
zatvorenim
prostorima
mogu
se pojaviti
smetnje).
● ISO
(Default
[Sensitivity]
setting
is [
] – (→57).
interference may appear with indoor pictures.)
→→ Smanjite
[Sensitivity]
(Osjetljivost)
→
[Sensitivity]
(→57).
→→Lower
Snimajte
na svijetlijim
mjestima.
Take pictures
in brighter
●●→
Fotoaparat
je postavljen
nalocations.
scenski način [High Sens.] (Visoka osjetljivost) .
set to [High Sens.] Scene mode.
● Camera
(Kao odgovor na visoku osjetljivost, fotografija će biti nešto zrnatija.)
(Picture becomes slightly coarser in response to high sensitivity)
Svjetlina
ilior
postavke
boje
snimljene
fotografije
razlikuju
selife.
od stvarnih.
Brightness
colouring
of recorded
picture
different
from real
●
Kada snimate
fluorescentnim
povećavanje
brzine
zatvarača
recordingpod
under
fluorescent ili
or LED-osvjetljenjem
LED lighting fixtureitd.,
etc.,
increasing the
shutter
speed može
may
●●When
dovesti doslight
manjih
promjena
u svjetlini and
i boji.colour.
Navedeno
rezultat
karakteristika
izvora svjetlosti
introduce
changes
to brightness
Thesejeare
a result
of the characteristics
of thei
nije znak
kvara.
light
source
and do not indicate a malfunction.
RedLCD-monitoru
banding may appear
on tijekom
the LCD snimanja
monitor orilipart
or dopola
the entire
Na
može se
kada
screen mayokidač
have apojaviti
reddishcrvena
tint, when
recording
pressing
the shutter
pritisnete
traka
ili se naordijelu
zaslona
ili na
button halfway.
čitavom
zaslonu može vidjeti crvenkasta boja.
a characteristic
CCDi može
and may
appear ako
if subject
brighter
●●This
●
To jeiskarakteristično
zaofCCD
se pojaviti
objektcontains
sadrži svjetlija
areas. Some blurring may occur around these areas, but this is not a fault. This
područja. Može se pojaviti zamućenost u okolnom području, ali se ne radi o
will be recorded in panorama pictures or motion pictures but not in still pictures.
kvaru.
Navedenokeeping
će se snimiti
na panoramskim
fotografijama
ili videozapisima,
recommend
the screen
away from strong
light sources
such as
● We
ali ne i na
fotografijama.
sunlight
when
taking pictures.
●●Preporučujemo da tijekom snimanja fotografija zaslon držite podalje od izvora
Motion
recording
stops svjetlost.
midway.
jakog picture
svjetla, kao
što je sunčeva
●
Snimanje
staje
na apolovici
snimanja.
stops even when
using
card of the
recommended speed class (→17), the data writing
● If recordingvideozapisa
With some cards, access display may appear briefly after recording, and recording may end midway.
●●speed
S nekim
karticama
se može
pojavitiup
pristupni
snimanje
može
has
dropped.nakon
If this snimanja
happens, nakratko
we recommend
backing
the datazaslon,
on theamemory
card
and
stati na polovici.
formatting
it (→41).
●
●Ako se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu preporučenog razreda brzine (→17), brzina
Panorama picture recording stops before finishing.
podataka se smanjila. Ako se to dogodi, preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju
the pan motion of the camera is too slow, the camera assumes that the operation has been
● Ifupisivanja
podataka na memorijskoj kartici i formatirate je (→41).
aborted and stops recording.
motion of the camera
is too shaky
when it isse
moved
the recording direction, the
● If the pan panoramskih
Snimanje
fotografija
zaustavlja
prijetoward
završetka.
stops recording.
●●camera
Ako je pomicanje
fotoaparata presporo, fotoaparat smatra da je radnja prekinuta i zaustavlja
→
To record panorama pictures, pan the camera in a small semi-circular motion parallel to the
snimanje.
direction at a speed of approx. 4 seconds per stroke (suggested).
●●Akorecording
se pri pomicanju prema smjeru snimanja fotoaparat previše trese, fotoaparat zaustavlja
The
beep volume is low.
snimanje.
speaker
is blocked.
● The
→→ Da
biste snimili
panoramske fotografije, pomičite fotoaparat laganim polukružnim pokretom,
paralelno sa smjerom snimanja, brzinom kojom će napraviti polukrug za približno 4 sekunde
(preporučeno)
Zvučni signal je tih.
●●Zvučnik je blokiran.
- 85 -
VQT4W42
- 85 -
VQT4W42
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
LCD-monitor
Svjetlina nije ujednačena.
●●Otvor blende je postavljen dok je okidač bio pritisnut dopola (ne utječe na snimljenu fotografiju).
Ovaj se simptom također može pojaviti kada se svjetlina promijeni zbog zumiranja ili pomicanja
fotoaparata. To je automatska radnja otvora blende fotoaparata i nije riječ o kvaru.
Zaslon treperi u zatvorenom prostoru.
●●Ako se na LCD-monitoru pojave smetnje kad fotografije snimate pod osvjetljenjem kao što su
fluorescentno ili LED-osvjetljenje, za postavljanje mrežne frekvencije područja na kojem koristite
fotoaparat koristite [Light Freq.] (Frekvencija svjetla) u izborniku [Setup] (Postavljanje). (→40)
Pojavljuju se crne/plave/crvene/zelene točke ili ometanja. Zaslon na dodir izgleda
izobličeno.
●●Nije riječ o kvaru i neće se snimiti na fotografije.
Bljeskalica
Nema bljeskalice.
●●Bljeskalica je postavljena na [Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek isključena) (→45).
●●Bljeskalica postaje nedostupna u sljedećim slučajevima:
• [Burst] (Snimanje u nizu) (Osim kada se koristi [Flash Burst] (Snimanje u nizu uz bljeskalicu))
• Scenski načini ([Scenery] [Night Scenery] [Sunset])
• Način rada [Panorama Shot] (Panoramski snimak)
Ispušta se više bljeskova.
●●Uključeno je uklanjanje efekta crvenih očiju (→45). (Bljeska dva puta kako oči ne bi izgledale
crveno.)
●●Koristi se [Flash Burst] (→61).
Reprodukcija
Fotografije se ne mogu pregledavati. Nema snimljenih fotografija.
●●Pritisnite gumb za reprodukciju.
●●U ugrađenoj memoriji ili kartici nema fotografija (fotografije se reproduciraju s kartice ako je ona
umetnuta, ili iz ugrađene memorije ako kartica nije umetnuta).
●●Je li naziv fotografije promijenjen na računalu? Ako je, ne može se reproducirati na fotoaparatu.
●●Promijenjen je način reprodukcije [Playback Mode].
→→ Način reprodukcije postavite na [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija) (→64).
Broj mape/datoteke prikazan je kao [-]. Fotografija je crna.
●●Fotografija je uređena na računalu ili snimljena drugim uređajem.
●●Baterija je izvađena čim je fotografija snimljena ili je fotografija snimljena kad je baterija bila pri
kraju.
→→ Za brisanje koristite [Format] (Formatiranje) (→41).
- 86 -
VQT4W42
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Q&A Troubleshooting
Reprodukcija (nastavak)
Playback (continued)
U
Kalendaru
prikazuje
netočan datum.
Incorrect
datese
displayed
in [Calendar].
●
Fotografija
je uređena
na računalu
snimljena
edited
on computer
or takenilion
different drugim
device.uređajem.
●●Picture
●
[Clock Set]
Set] is
(Postavljanje
sata) nije ispravno (→19).
incorrect (→19).
●●[Clock
(Ako se datumi
na računalu
i fotoaparatu
razlikuju,
mogućecopied
je da se
slikama kopiranima
na to
(Incorrect
date may
be displayed
in [Calendar]
on pictures
to anacomputer
and then back
računalo
i zatim
natrag na
u Kalendaru
the
camera,
if computer
andfotoaparat
camera dates
differ.) prikazuje netočan datum).
The Playback
volume andi zvučnog
beep volume
are low.
Glasnoća
reprodukcije
signala
je slaba.
speaker
is blocked.
●●The
Zvučnik
je blokiran.
White
round spots
like soap
bubbles se
appear
onokrugle
the recorded
Na
snimljenoj
fotografiji
pojavljuju
bijele
točkepicture.
slične
a picture
with the flash in a dark place or indoors, white round spots may
● If you takeod
balonima
sapunice.
the picturescaused
by thena
flash
reflecting
particles
of dust in the
air. This is
●●appear
Snimiteon
li fotografiju
bljeskalicom
tamnome
mjestu
ili u zatvorenom
prostoru,
not
a fault. A characteristic
of this
is that
the number
round
andsvjetla
their position
na fotografiji
se mogu pojaviti
bijele
okrugle
točke, a of
uzrok
je spots
odbijanje
differ in every picture.
bljeskalice od čestica prašine u zraku. Nije riječ o kvaru. Karakteristika ove pojave
[Thumbnail
is displayed]
is ishown
on therazlikuju
screen.na svakoj fotografiji.
jest da se broj
okruglih točki
njihov položaj
pictures may have been recorded on another device. If so, they may be displayed with poor
● The
Napicture
zaslonu
se
pojavljuje
poruka
[Thumbnail
is displayed] (Prikazana je minijatura).
quality.
●●Fotografije su možda snimljene drugim uređajem. Ako je tome tako, kvaliteta prikazanih fotografija
Red
areas
pictures appear blackened.
može
biti in
niska.
) is operating, if a subject is recorded that has skin● When digital red-eye correction ( ,
Crvena
područja
zatamnjeno.
coloured areas withna
redfotografijama
areas inside, theizgledaju
digital red-eye
correction function may blacken the red
●●areas.
Kada je opcija ispravljanja efekta crvenih očiju (
) u funkciji, ako na snimanom objektu
,
→
We
recommend
setting
the
flash
to
,
or
,
or
[Red-Eye
Removal]
to [OFF] efekta
beforecrvenih
postoje područja boje kože čija je unutrašnjost crvena, funkcija
digitalnog
ispravljanja
recording.
(→45)
očiju možda će zacrniti crvena područja.
,
→sound
→ Preporučujemo
da prije snimanja
postavite bljeskalicu
na breaks
ili
ili da funkciju [Red-Eye
The
of the recorded
motion pictures
sometimes
up.
(Uklanjanje
efekta
očiju)
postavite
[OFF]recording.
(Isklj.). (→45)
unit automatically
adjusts
thecrvenih
aperture
during
motionna
picture
At such times, the
● ThisRemoval]
sound
may break videozapisa
up. This is not apovremeno
malfunction. se prekida.
Zvuk
snimljenih
Motion
pictures recorded
this camera
cannot
be played
on videozapisa.
other devices.
●
●Ovaj fotoaparat
automatskion
podešava
otvor blende
tijekom
snimanja
U takvim
pictures
(Motion
JPEG)
recorded
camera may not be played on digital cameras of
slučajevima
zvuk
se može
prekinuti.
Nijewith
riječthis
o kvaru.
● Motion
other manufacturers. Additionally, motion pictures recorded with this camera cannot be played on
Videozapisi
snimljeni
fotoaparatom
ne2008.
mogu
se reproducirati
na drugim
Panasonic LUMIX
digitalovim
cameras
sold before July
(However,
motion pictures
recorded with
uređajima.
LUMIX digital cameras sold before this date can be played on this camera.)
●●Videozapisi (Motion JPEG) snimljeni ovim fotoaparatom možda se neće moći reproducirati na
digitalnim fotoaparatima drugih proizvođača. Nadalje, videozapisi snimljeni ovim fotoaparatom ne
mogu se reproducirati na Panasonicovim digitalnim fotoaparatima LUMIX starijima od srpnja 2008.
(Međutim, na ovom se fotoaparatu mogu reproducirati videozapisi snimljeni digitalnim fotoaparatima
LUMIX starijima od tog datuma.)
-- 87
87 --
VQT4W42
VQT4W42
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Računalo, pisač
Ne može uspostaviti komunikaciju s računalom.
●●Nije ispravno povezano (→74).
●●Provjerite je li računalo prepoznalo fotoaparat.
●●Odaberite [PC] kada spajate fotoaparat na računalo (→74).
●●Isključite pa ponovno uključite fotoaparat.
Računalo ne prepoznaje karticu (čita samo s ugrađene memorije).
●●Odspojite isporučeni USB-kabel i ponovno ga spojite nakon što pravilno umetnete karticu.
Računalo ne prepoznaje karticu (pri korištenju SDXC-memorijske kartice).
→→ Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
→→ Kada je spojite, može se pojaviti poruka koja traži da formatirate karticu. Nemojte je formatirati.
→→ Ako s LCD-monitora ne nestane pokazatelj [Access] (Pristup), isključite fotoaparat prije
odspajanja USB-kabela.
Ispis nije moguć dok se odvija povezivanje s pisačem.
●●Pisač nije kompatibilan s tehnologijom PictBridge.
●●Kad fotoaparat povezujete na pisač, odaberite [PictBridge(PTP)] (→76).
Datum se ne ispisuje.
●●Prije ispisa postavite postavke datuma.
→→ Pomoću softvera "PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom CD-ROM-u: u postavkama ispisa
odaberite "with dates" (s datumima).
●●Koristite funkciju [Date Stamp] (Otisak datuma) prilikom snimanja fotografija (→62).
Rubovi slike odrezani su kod ispisa.
●●Prije ispisa na pisaču izbrišite sve postavke rezanja ili ispisa bez ruba.
(Pogledajte upute za uporabu pisača.)
●●Fotografije su snimljene u formatu
.
→→ Kod ispisa u dućanu, provjerite je li moguć ispis u formatu 16:9.
Pravilan ispis panoramskih fotografija nije moguć.
●●Format panoramskih fotografija razlikuje se od običnih fotografija te se neke panoramske fotografije
ne mogu pravilno ispisati.
→→ Koristite pisač s podrškom za panoramske fotografije (pogledajte upute za uporabu pisača).
→→ Preporučujemo prilagodbu veličine fotografije u skladu s papirom za ispis korištenjem softvera
"PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom CD-ROM-u.
- 88 -
VQT4W42
Pitanja i odgovori za rješavanje problema
Ostalo
Izbornik nije prikazan na željenom jeziku.
●●Promijenite postavku [Language] (Jezik) (→41).
Kad protresete fotoaparat čuje se zveket.
●●Ovaj zvuk proizvodi pomicanje objektiva i nije riječ o kvaru.
Fotoaparat je topao.
●●Uređaj se tijekom korištenja može ugrijati, ali to neće utjecati na rad i kvalitetu.
Objektiv proizvodi zvuk klika.
●●Kad se promijeni svjetlina, objektiv može proizvoditi zvuk klika i može se promijeniti svjetlina
monitora, a to se događa zbog promjena postavki otvora blende. (Ne utječe na snimanje).
Sat nije točan.
●●Ostavili ste uređaj da stoji dulje vrijeme.
→→ Ponovno postavite sat (→20).
●●Postavljanje sata predugo traje (sat će kasniti u istom trajanju).
Kod korištenja zuma fotografija se blago deformira i rubovi predmeta su obojeni.
●●Fotografija se može malo deformirati ili postati obojena po rubovima ovisno o rasponu zuma, ali to
nije kvar.
Pokret zuma trenutačno se zaustavlja.
●●Pokret zuma trenutačno se zaustavlja tijekom dodatnog optičkog zuma, ali to nije kvar.
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
●●Brojevi datoteka ponovno se postavljaju kad kreirate nove mape (→75).
Brojevi datoteka vratili su se unatrag.
●●Kartica je izvađena/umetnuta u uređaj dok je bio uključen.
(Brojevi se mogu vratiti unatrag ako brojevi mape/datoteke nisu bili ispravno snimljeni).
- 89 -
VQT4W42
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Tijekom uporabe
●●Uređaj se može ugrijati ako ga koristite dulje vrijeme, ali to ne predstavlja kvar.
●●Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput
mikrovalnih pećnica, TV-prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako uređaj koristite na TV-prijamniku ili blizu njega, elektromagnetsko bi zračenje
moglo štetno utjecati na sliku i/ili zvuk uređaja.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje nepovoljna
utjecaja na slike i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja zvučnika ili velikih motora mogu oštetiti snimljene podatke ili
izobličiti slike.
• Elektromagnetska zračenja koja stvaraju mikroprocesori mogu štetno djelovati na
uređaj, ometajući slike i/ili zvuk.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane
ispravno funkcionirati, isključite fotoaparat i izvadite bateriju ili iskopčajte isporučeni
prilagodnik za izmjeničnu struju. Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno
spojite prilagodnik za izmjeničnu struju te uključite uređaj.
Nemojte koristiti uređaj blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova s visokim naponom moglo bi imati štetno
djelovanje na snimljene fotografije i/ili zvuk.
●●Nemojte produljivati isporučene kabele.
●●Pazite da uređaj ne dođe u kontakt s pesticidima ili hlapljivim tvarima (to može
prouzročiti oštećenje površine ili guljenje).
●●Fotoaparat i bateriju ljeti nikada ne ostavljajte u automobilu ili na poklopcu motora
automobila.
To može prouzročiti curenje elektrolita baterije, stvoriti toplinu te uzrokovati požar ili
eksploziju baterije zbog visoke temperature.
Briga oko fotoaparata
Fotoaparat čistite tako da izvadite bateriju ili iskopčate utikač iz strujne utičnice i obrišete
ga mekanom, suhom krpom.
●●Za uklanjanje tvrdoglavih mrlja upotrijebite vlažnu krpu prije nego što uređaj prebrišete
suhom krpom.
●●Ne upotrebljavajte benzin, razrjeđivače, alkohol ili kuhinjske deterdžente jer mogu
oštetiti vanjsko kućište i površinski sloj uređaja.
●●Prije uporabe kemijski tretirane krpe, pažljivo pročitajte upute za njezinu uporabu.
Ako fotoaparat nećete koristiti dulje vrijeme
●●Isključite uređaj i izvadite bateriju i karticu (ne zaboravite izvaditi bateriju jer se u
protivnom smanjuje njen vijek trajanja).
●●Uređaj ne ostavljajte u kontaktu s gumom ili plastičnim vrećicama.
●●Ako uređaj ostavljate u ladici i sl., spremite ga uz sredstvo za upijanje vlage (silikatni
gel). Bateriju pohranite na hladnijim (15 °C do 25 °C) mjestima s niskom razinom
vlažnosti (40 % do 60 % relativne vlažnosti) na kojima ne dolazi do većih promjena
temperature.
●●Bateriju napunite jednom godišnje, iskoristite je da se potpuno isprazni i potom je
ponovno pohranite.
- 90 -
VQT4W42
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Memorijske kartice
●● Da biste spriječili oštećenje na karticama i podacima
• Izbjegavajte visoke temperature, izravnu sunčevu svjetlost, elektromagnetske valove
i statički elektricitet.
• Karticu ne savijajte, ne bacajte i ne izlažite jakim udarcima.
• Ne dirajte kontakte na poleđini kartice i pazite da ostanu čisti i suhi.
●●Napomena o ustupanju kartice drugoj osobi ili prebacivanju kartice
• Uporabom naredbi "format“ (formatiranje) ili "delete“ (brisanje) na fotoaparatu ili
osobnom računalu možete samo modificirati podatke u sustavu za upravljanje
datotekama te podaci neće biti u potpunosti izbrisani s memorijske kartice. Za
potpuno brisanje podataka s kartice prije nego li je ustupite drugoj osobi ili je odbacite,
preporučuje se da karticu fizički uništite ili koristite komercijalno dostupan softver za
brisanje podataka. Podacima na memorijskoj kartici treba odgovorno upravljati.
LCD-monitor
●●Nemojte pritiskati LCD-monitor. To može uzrokovati nejednak prikaz i oštetiti zaslon.
●●U hladnim klimatskim uvjetima ili u ostalim situacijama kad se uređaj ohladi, LCDmonitor se neposredno nakon paljenja može činiti nešto tamnijim nego što je to
uobičajeno. Uobičajena svjetlina vratit će se čim se unutarnje komponente zagriju.
Kod izrade LCD-monitora korištena je visoko precizna tehnologija. Međutim, na
zaslonu mogu postojati neka tamna ili svijetla mjesta (crveno, plavo ili zeleno). Nije
riječ o kvaru. LCD-monitor ima više od 99,99% efektivnih piksela, dok ih je samo
0,01% neaktivno ili uvijek osvijetljeno. Takve točke neće biti snimljene na fotografije u
ugrađenoj memoriji ili na kartici.
Punjenje baterije
●●Vrijeme potrebno da se baterija napuni ovisi o uvjetima korištenja baterije. Više je
vremena potrebno pri visokoj ili niskoj temperaturi te kada baterija nije korištena dulje
vrijeme.
●●Baterija će biti zagrijana tijekom punjenja te neko vrijeme nakon toga.
●●Baterija će se isprazniti ako je ne koristite dulje vrijeme, čak i nakon što ste je napunili.
●●Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
utikača. Može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili stvorene topline.
●●Ne preporučuje se često punjenje baterije.
(Često punjenje baterije smanjuje maksimalno vrijeme korištenja i može uzrokovati
širenje baterije.)
●●Ako se kapacitet baterije znatno smanjio, znači da njezin vijek trajanja istječe. Kupite
novu bateriju.
●●Prilikom punjenja:
• Suhom krpom obrišite prljavštinu s priključka baterije.
• Držite uređaj udaljenim barem 1 m od radioprijamnika (može doći do radijskih smetnji).
●●Nemojte koristiti oštećenu ili udubljenu bateriju (posebno priključke), npr. ako je
oštećenje ili udubljenje nastalo padanjem baterije (može izazvati kvar).
●●Nemojte guliti pokrov baterije ili ga grebati. Korištenje baterije čiji je pokrov djelomično
ili u potpunosti uklonjen ili slomljen može uzrokovati kvar.
- 91 -
VQT4W42
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Prilagodnik za izmjeničnu struju (isporučen)
●●Držite uređaj udaljenim barem 1 m od radioprijamnika (može doći do radijskih smetnji).
●●Iz isporučenog prilagodnika za izmjeničnu struju mogu se čuti šumovi kad je u uporabi.
Nije riječ o kvaru.
●●Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz zidne utičnice (ako ostane
spojen, i dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
Objektiv
●●Ako je objektiv prljav:
Slike bi mogle izgledati bjelkasto ako je objektiv prljav (otisci prstiju itd.) Lagano
prebrišite površinu objektiva mekom i suhom krpom prije i nakon snimanja fotografija.
●●Objektiv nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
●●Objektiv nemojte prejako pritiskati.
Korištenje tronošca ili stalka
●●Nemojte primjenjivati previše sile ili stezati vijke kada su iskrivljeni (time možete oštetiti
fotoaparat, rupu vijka ili oplatu).
●●Provjerite je li tronožac stabilan (pogledajte upute za uporabu tronošca).
●●Tijekom korištenja tronošca ili stalka nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
- 92 -
VQT4W42
Mjere opreza pri uporabi i napomene
Osobni podaci
Ako u načinu [Baby] (Dijete) postavite datum rođenja, imajte na umu da će fotoaparat i
snimljene fotografije sadržavati osobne podatke.
Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci, koji uključuju i osobne podatke, mogu se mijenjati ili mogu biti izgubljeni zbog
kvara, statičkog elektriciteta, nesreća, oštećenja, popravaka ili drugih radnji.
Panasonic neće biti odgovoran ni za koju štetu, izravnu ili neizravnu, koja je rezultat
izmjene ili gubitka podataka koji sadrže i osobne podatke.
Naručivanje popravaka ili prijenosa/odlaganja fotoaparata
• Da biste zaštitili svoje osobne podatke, poništite postavke (→40).
• Ako se u ugrađenoj memoriji nalaze ikakve fotografije, kopirajte ih (→70) na
memorijsku karticu, ako je to potrebno, a potom formatirajte (→41) ugrađenu memoriju.
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.
• Kad naručujete popravke, ugrađena memorija i ostale postavke mogu biti vraćene u
stanje kakvo je bilo u trenutku kupnje.
• Ako se navedene radnje ne mogu izvesti zbog kvara fotoaparata, obratite se
dobavljaču ili najbližem servisnom centru.
Detalje o ustupanju ili odlaganju memorijske kartice potražite pod naslovom
"Napomena o ustupanju kartice drugoj osobi ili prebacivanje kartice" u
prethodnom odjeljku (→91).
Slanje fotografija na mrežne poslužitelje
• Fotografije mogu sadržavati informacije koje otkrivaju identitet pojedinca, kao što
su naslov fotografije, datum i vrijeme snimanja ili informacije o mjestu na kojemu je
fotografija snimljena. Prije slanja fotografija na mrežne poslužitelje pažljivo provjerite te
informacije.
- 93 -
VQT4W42
• SDXC
Logotip
SDXC
je znak
tvrtke SD-3C,
Logo
is azaštitni
trademark
of SD-3C,
LLC. LLC.
• QuickTime
QuickTimeand
i logotip
QuickTimelogo
zaštitni
su znakovi ilior
the QuickTime
are trademarks
registriranitrademarks
zaštitni znakovi
tvrtke
Apple
korišteni
registered
of Apple
Inc.,
usedInc.,
under
licensepod
licencijom.
therefrom.
• Windows
Windowsand
i Windows
Vista
registrirani
zaštitni znakovi
ili
Windows
Vista
are eithersuregistered
trademarks
znakovi
Microsoft
Corporation
SAD-u
i/ili
orzaštitni
trademarks
of tvrtke
Microsoft
Corporation
in the uUnited
States
ostalimother
državama.
and/or
countries.
• Mac
Macand
i Mac
OSOS
zaštitni
su znakovioftvrtke
Apple
registrirani
Mac
are trademarks
Apple
Inc., Inc.,
registered
in
u SAD-u
i ostalim
državama.
the
U.S. and
other countries.
•• Other
Ostala
su imena,
imenanames,
tvrtki i imena
proizvoda
spomenuta
u
names,
company
and product
names
mentioned
uputama
zaštitni
ili registrirani
zaštitni
znakovi of
inovim
these
instructions
areznakovi
trademarks
or registered
trademarks
navedenih
tvrtki.
the
companies
concerned.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement