Panasonic DMCFP5EB, DMCFP7EB Operating instructions

Panasonic DMCFP5EB, DMCFP7EB Operating instructions
Upute za uporabu
naprednih funkcija
Digitalni fotoaparat
Model br.
DMC-FP7
DMC-FP5
Prije uporabe u cijelosti pročitajte ove upute.
Sadržaj
Prije uporabe
Mjere opreza............................................. 4
Standardni dodatni pribor........................ 6
Dijelovi uređaja......................................... 7
Korištenje zaslona osjetljivog na dodir..... 8
Priprema
Punjenje baterije . .................................. 10
Približno vrijeme rada i broj
raspoloživih slika................................ 13
Umetanje i vađenje kartice
(na izbor)/baterije.................................... 14
Ugrađena memorija/memorijska kartica... 16
Podešavanje datuma/vremena
(Clock Set).......................................... 18
• Promjena postavki sata.................. 19
Osnovne funkcije
Snimanje................................................. 20
Snimanje fotografija pomoću
automatske funkcije ¦ :
(Inteligentni način rada)..................... 22
• Prepoznavanje scene..................... 23
• Praćenje objekata koji se kreću i
fokusiranje (AF praćenje)................ 24
• Postavke u inteligentnom
automatskom načinu...................... 25
Snimanje fotografija putem vaših
omiljenih postavki (! : način
uobičajene slike)................................ 26
• Potvrda informacije o snimanju kao
što je fokus ili brzina zatvarača....... 27
Kada objekt nije u fokusu (npr. kada
nije u središtu kompozicije fotografije
koju želite snimiti)............................... 27
• Sprečavanje vibracija
(podrhtavanje fotoaparata) ............ 28
• Funkcija prepoznavanja smjera...... 28
Otpuštanje zatvarača dodirom zaslona
(funkcija zatvarača na dodir)............... 29
Podešavanje fokusa i ekspozicije
dodirom zaslona (AF/AE na dodir)...... 30
Uobičajeno reproduciranje slika
([NORMAL PLAY]).............................. 31
• Indeksni prikaz slika
(Multi Playback)............................. 32
• Zumiranje reprodukcije
(Playback Zoom)............................. 38
Snimanje videozapisa............................ 34
Reprodukcija videozapisa...................... 36
Brisanje fotografija ............................... 37
• Brisanje pojedinačne fotografije..... 37
Brisanje više fotografija (do 50) ili
svih fotografija................................... 38
Podešavanje izbornika.......................... 39
• Jednostavno dohvacanje često
korištenih izbornika (postavka
prečaca) ........................................ 41
O izborniku Setup (postavljanje)............ 42
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
O LCD zaslonu....................................... 47
Snimanje fotografija pomoću zuma........ 48
• Uporaba optičkog zuma/Uporaba
ekstra optičkog zuma(EZ)/
Uporaba digitalnog zuma Uporaba
inteligentnog zuma/Uporaba
digitalnog zuma.............................. 48
• Zumiranje pomoću funkcije dodira .50
Snimanje fotografija pomoću ugrađene
bljeskalice.......................................... 51
• Prebacivanje na odgovarajuću
postavku bljeskalice ..................... 51
Snimanje izbliza (close-up).................... 55
• AF Makro........................................ 55
• Makro zum...................................... 56
Snimanje fotografija pomoću automatskog
okidača............................................... 57
Kompenziranje ekspozicije..................... 58
Snimanje fotografija s promjenom
: Kozmetički način).. 59
teksture kože
Snimanje fotografija koje odgovaraju
sceni koja se snima (SCN: Scenski
način rada)......................................... 60
• Brzo dolaženje do često korištene
scene (MS: My Scene način rada).... 61
• [Portrait] (portret)............................. 61
• [Transform] (transformacija)............ 61
• [Self Portrait] (autoportret).............. 62
• [Scenery] (krajolik)........................... 62
• [Panorama Assist] (pomoćnik
kod panorame)............................... 63
-2-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Sports] (sport)............................... 64
[Night Portrait] (noćni portret)......... 64
[Night Scenery] (noćni krajolik)....... 64
[Food] (hrana).................................. 65
[Party] (zabava)............................... 65
[Candle Light] (svjetlost svijeće)..... 65
[Baby1]/[Baby2] (dijete1/dijete2)..... 66
[Pet] (kućni ljubimac)....................... 66
[Sunset] (zalazak sunca)................. 67
[High Sens.] (vis. osjetljivost).......... 67
[Hi-Speed Burst] (brzo snimanej
više slika)........................................ 67
• [Flash Burst] (zastopna bljeskalica)... 68
• [Starry Sky] (zvjezdano nebo)......... 68
• [Fireworks](vatromet)...................... 69
• [Beach] (plaža)................................ 69
• [Snow] (snijeg)................................. 69
• [Aerial Photo] (zračna fotografija).... 70
• [Pin Hole]........................................ 70
• [Film Grain] (zrnati film)................... 70
• [High Dynamic] (vis. dinam.)........... 71
• [Photo Frame] (foto. okvir).............. 71
Korisne funkcije na odredištu putovanja.... 72
• Bilježenje dana odmora kada je
fotografija snimljena........................ 72
• Bilježenje datuma/vremena na
odredištima putovanja u drugim
vremenskim zonama (svjetsko
vrijeme)........................................... 74
Korištenje izbornika način snimanja [REC]. 70
• [Flash] (bljeskalica).......................... 76
• [Selftimer] (auto. okidač)................. 76
• [Picture Size] (veličina slike)............ 76
• [Rec Quality] (kvaliteta snimanja).... 77
• [Sensitivity] (osjetljivost).................. 77
• [White Balance] (balans bijele boje).78
• [AF Mode] (AF način)...................... 79
• [Macro Mode] (makro način)........... 81
• [Exposure] (ekspozicija).................. 82
• [i.Exposure] (i-ekspozicija).............. 82
• [i.Resolution] (i-razlučivost)............. 82
• [Digital Zoom] (digitalni zum).......... 83
• [Burst] (uzastopno snimanje).......... 83
• [Color Mode] (način rada boja)....... 84
• [AF Assist Lamp] (AF pomoćno
svjetlo)............................................. 85
• [Red-Eye Removal] (ukl. efekta
crvenih očiju)................................... 85
• [Stabilizer] (stabilizator)................... 86
• [Date Stamp] (bilježenje datuma).... 86
• [Clock Set] (postavljanje sata)......... 86
Unošenje teksta...................................... 87
Napredne funkcije (Reprodukcija)
Reprodukcija fotografija u nizu (Slide
Show)..................................................... 88
Odabir fotografija i njihova reprodukcija... 90
• [Calendar] (kalendar)....................... 90
• [Category Selection] (odabir
kategorije)....................................... 91
• [Favorite] (favorit)............................ 92
Rafiniranje portreta
(Retuširanje za ljepotu)........................... 93
Korištenje izbornika načina rada
[Playback] (reprodukcija)........................ 95
• [Upload Set].................................... 95
• [Text Stamp] (tekstualni žig)............ 96
• [Resize] Smanjenje veličine slike
(broja piksela).................................. 98
• [Cropping] (izrezivanje) .................. 99
• [Favorite]....................................... 100
• [Print Set] (postavke ispisa).......... 101
• [Protect] (zaštita)........................... 103
• [Copy] Kopiranje slika s ugrađene
memorije na karticu...................... 104
Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija fotografija na zaslonu
TV prijemnika........................................ 105
• Reprodukcija fotografija
pomoću AV kabela (isporučen)............ 105
• Reprodukcija fotografija na
TV prijemniku s utorom za SD
memorijsku karticu....................... 106
Povezivanje s računalom...................... 107
• Slanje slika na mjesta za
dijeljenje slika................................ 110
Ispis slika.............................................. 111
• Odabir i ispis više fotografija........ 112
• Postavke ispisa............................. 113
Ostalo
Prikaz zaslona........................................ 16
Mjere opreza......................................... 119
Prikaz poruka....................................... 124
U slučaju problema.............................. 127
Broj fotografija koje se mogu snimiti i
raspoloživo vrijeme snimanja............... 135
-3-
Prije uporabe
Mjere opreza
Optimalno korištenje fotoaparata
Prije uporabe uređaja potpuno odstranite zaštitnu foliju a s
poklopca objektiva.
Uređaj nemojte izlagati jakim vibracijama ili udarcima uslijed
pada i nemojte ga udarati. Uređaj nemojte izlagati jakom pritisku.
• Kada uređaj koristite u sljedećim okolnostima, na uređaju
može doći do kvara, može biti onemogućeno snimanje
fotografija, a može doći i do oštećenja na objektivu, LCD
zaslonu ili kućištu.
–– Ako vam uređaj padne ili ga udarite.
–– Ako ostavite fotoaparat u džepu hlača kada sjedite
ili ga silom gurate u punu ili preusku torbicu.
–– Ako na vezicu za nošenje fotoaparata, isporučenu s
fotoaparatom, prikopčate druge predmete.
–– Ako snažno pritišćete objektiv ili LCD zaslon.
Fotoaparat nije otporan na prašinu, kapanje ili vodu.
Budite osobito oprezni na mjestima gdje ima mnogo
pijeska, prašine ili vode.
• Kada koristite fotoaparat na sljedećim mjestima, pazite
da tekućine, pijesak i druge strane tvari ne dođu u
prostor oko leća, tipki, itd. jer bi radi toga moglo doći
do kvara.
–– mjestima gdje ima mnogo pijeska ili prašine.
–– mjestima gdje uređaj može doći u kontakt s vodom
(npr. za kišnog dana ili na plaži.
Ako primijetite nepravilnosti u radu uređaja, za
pomoć se obratite prodavatelju ili servisnom centru.
-4-
a
Prije uporabe
nn O kondenzaciji (kada se objektiv zamagli)
• Do kondenzacije dolazi kod promjena u temperaturi i
relativnoj vlazi zraka u okolini. Obratite pozornost na
kondenzaciju jer ona uzrokuje nastanak mrlja i gljivica na
objektivu, te kvar uređaja.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite uređaj i ostavite ga da
stoji dva sata. Zamagljenje će samo po sebi nestati kada se
temperatura izjednači s temperaturom okoline.
-5-
Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem su kupljeni.
Detalje o priboru potražite u osnovnim uputama za uporabu.
• Baterijsko pakiranje u tekstu se označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
• Punjač baterije u tekstu se označava kao punjač baterije ili punjač.
• SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica, u tekstu
kartica.
• Kartica nije obavezna.
Kada ne koristite karticu, fotografije možete snimati na ili reproducirati iz
ugrađene memorije.
• Obratite se dobavljaču ili najbližem servisu ako izgubite isporučeni pribor. (Dodatni
pribor možete kupiti odvojeno).
nn Ilustracije u ovom priručniku
Ovaj je postupak opisan za DMC-FP7 kao primjer.
-6-
Prije uporabe
Dijelovi uređaja
1
2
3
4
5
Bljeskalica (str. 51)
Mikrofon
Objektiv (str. 5, 120)
Poklopac objektiva (str. 18)
Indikator automatskog okidača
(str. 57)
AF pomoćna lampica (str. 85)
6 Rupica za vrpcu
• Kada koristite fotoaparat,
obavezno pričvrstite vrpcu da
vam fotoaparat ne bi ispao.
7 Zaslon na dodir/LCD zaslon
(str. 8, 47, 116, 129)
8 Prekidač ON/OFF (Uklj./Isklj.)
(str. 21)
9 Okidač (str. 22)
10 Ručica zuma (str. 48)
11 Zvučnik
12 Utičnica [AV OUT/DIGITAL]
(str. 105, 107, 111)
13
14
15
16
Utor za spajanje tronošca
Vrata pretinca za bateriju/karticu (str. 14)
Poluga za otvaranje (str. 14)
Pokrov DC ispravljača (str. 15)
• Ako želite uređaj spojiti na mrežni prilagodnik,
obavezno koristite Panasonicov DC ispravljač
(po izboru) i AC prilagodnik (po izboru). Detalje o
spajanju potražite na str. 15.
-7-
Prije uporabe
Korištenje zaslona osjetljivog na dodir
Ova vrsta zaslona osjetljivog na dodir prepoznaje pritisak.
Fotoaparatom možete upravljati tako da direktno dodirujete ikone ili slike na LCD
zaslonu (Zaslon osjetljiv na dodir) prstom i isporučenom stylus olovkom.
Dodir
Koristi se za dodir i otpuštanje zaslona
osjetljivog na dodir.
Povlačenje
Kretnja bez otpuštanja zaslona osjetljivog
na dodir.
Ta se opcija koristi za odabir ikona ili slika
ili postavljanje stavki.
• Moguće su nepravilnosti u radu kada
se višestruke ikone istovremeno
odaberu dodirom prsta, stoga pokušajte
dodirnuti središte ikone.
Ova se opcija koristi da bi se pregledavale
sljedeće/prošle slike na način da ih se
povlači vodoravno ili mijenja raspon
prikazane slike.
• Može se koristiti i za prebacivanje na
drugu stranicu upravljanjem trake za
pomicanje.
-8-
Prije uporabe
& Napomena
• Ako koristite komercijalno dostupni zaštitni sloj od
tekućih kristala, pridržavajte se popratnih uputa.
(Ovisno o materijalu, vidljivost ili operabilnost mogle bi
biti narušene.)
• Primijenite malo više pritiska kada dodirujete ako je
preko zaslona nalijepljena komercijalno dostupna
zaštita ili ako vam se učini da zaslon ne reagira
dovoljno dobro.
• Zaslon osjetljiv na dodir neće ispravno raditi ako rukom kojom držite uređaj pritišćete
zaslon.
• Nemojte pritiskati koristeći predmete s oštrim vrhom ili bilo što tvrdo, osim isporučene
stylus olovke.
• LCD zaslonom ne upravljajte noktima.
• Obrišite LCD zaslon suhom mekom krpom kada su na njemu vidljivi otisci prstiju ili
drugo.
• Nemojte grepsti i nemojte prejako pritiskati LCD zaslon.
• Informacije o ikonama koje se prikazuju na zaslonu osjetljivom na dodir potražite u
poglavlju “Zaslon” na str. 116.
nn Stylus olovka
Za precizniji rad ili kada vam je otežan rad prstima, jednostavnije je koristiti olovku stylus
(isporučena).
• Držite je izvan dosega djece.
• Nemojte stavljati stylus olovku na LCD zaslon pri spremanju.
LCD zaslon može se slomiti ako stylus olovku jako pritisnete uz LCD zaslon.
-9-
Priprema
Punjenje baterije
nn Baterije za uporabu s ovim uređajem
S ovim uređajem može se koristiti isporučena baterija ili namjenske dodatne baterije.
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom
vrlo slične izvornima. Neke od tih baterija nisu primjereno zaštićene prema
zahtjevima i regulativama o sigurnosti proizvoda. Postoji opasnost od požara
ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju bilo kakvih
nezgoda ili kvarova nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da biste bili
sigurni da koristite proizvode sigurne za uređaj, predlažemo kupnju izvornih
Panasonicovih baterija.
• Koristite namjenski punjač i bateriju.
nn Punjenje
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Bateriju napunite pomoću punjača u zatvorenom prostoru.
• Preporučujemo da bateriju punite na temperaturi između 10°C i 30 °C
(Temperatura baterije bi trebala biti jednaka).
1
Spojite bateriju, pazeći da je smjer
umetanja baterije ispravan.
- 10 -
Priprema
2
Vrsta utičnice
Uključite punjač u mrežnu utičnicu
• Punjenje započinje kada indikator [CHARGE]
svijetli zeleno.
a
Vrsta priključnice
nn Indikator [CHARGE] (punjenje)
Svjetlo uključeno: Punjenje
Svjetlo isključeno: Punjenje gotovo (Kad je punjenje gotovo, iskopčajte punjač iz
zidne utičnice i izvadite bateriju).
• Ako indikator [CHARGE] treperi
–– Temperatura baterije je previsoka ili preniska. Preporučuje se da ponovno napunite
bateriju u prostoru temperature između 10°C do 30°C.
–– Kontakti punjača ili baterije su prljavi. Obrišite ih suhom krpom.
- 11 -
Priprema
nn Vrijeme punjenja
Vrijeme punjenja (Kada
punite ispražnjenu bateriju)
Isporučena baterija
Približno 115 min
Dodatna baterija (na izbor)
Približno 120 min
nn Indikator baterije
• Indikator baterije je prikazan na LCD zaslonu. (Samo kada koristite bateriju) Ako
simbol baterije trepće, napunite ili zamijenite bateriju.
& Napomena
• Vrijeme punjenja baterije postaje dulje kod visokih ili niskih temperatura ili kod baterija
koje se ne koriste dulje vrijeme.
• Baterija se zagrijava tijekom punjenja ili odmah nakon punjenja.
• Baterija se može dopuniti i kada još nije do kraja istrošena, ali se ne preporučuje da se
baterija učestalo dopunjava dok je u potpunosti napunjena (S obzirom na to da može
doći do karakterističnog slabljenja baterije).
• Baterija će se potrošiti ako se ne koristi dulje vrijeme.
• Ako se vrijeme korištenja iznimno smanji, uporabni je vijek baterije istekao. Kupite
novu bateriju.
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih
površina mrežnog utikača. U suprotnom može doći do požara i/ili strujnog udara
uslijed kratkog spoja ili stvorene topline.
- 12 -
Priprema
Približno vrijeme rada i broj raspoloživih slika
nn Snimanje fotografija (Prema standardu CIPA kod uobičajenog načina snimanja
(Normal Picture mode))
Kapacitet
DMC-FP7
Isporučena
Dodatna
baterija
baterija (na
izbor)
660 mAh
680 mAh
DMC-FP5
Isporučena
Dodatna
baterija
baterija (na
izbor)
660 mAh
680 mAh
Broj fotografija koje je Približno 240 Približno 245 Približno 260 Približno 265
moguće snimiti
fotografija
fotografija
fotografija
fotografija
Vrijeme snimanja
Približno
120 min
Približno
122 min
Približno
130 min
Približno
132 min
Uvjeti snimanja prema CIPA standardu*
• CIPA je kratica za Camera & Imaging Products Association.
• Temperatura: 23°C/Vlaga: 50% RH kada je LCD zaslon uključen.
• Korištenje Panasonicove SD memorijske kartice (32 MB).
• Uporaba isporučene baterije.
• Početak snimanja 30 sekundi nakon uključivanja fotoaparata. (Kad je funkcija optičkog
stabilizatora slike postavljena na [ON])
• Snimanje jednom svakih 30 sekundi s punom jačinom bljeskalice kod svakog
drugog snimanja.
• Okretanje ručice za zumiranje od Tele do Wide ili obrnuto kod svake snimke.
• Isključivanje fotoaparata nakon svakih 10 snimaka i odlaganje dok se temperatura
baterije ne smanji.
Broj raspoloživih snimaka razlikuje se ovisno o intervalu između snimaka. Kod dužih
intervala, smanjuje se broj raspoloživih snimaka. [Na primjer, ako namjeravate snimati
fotografije svake dvije minute, tada će broj fotografija biti smanjen na otprilike jednu
četvrtinu broja fotografija navedenog iznad (odnosi se na jednu fotografiju snimljenu
svakih 30 sekundi).]
nn Reprodukcija
Vrijeme reprodukcije
Isporučena baterija
Dodatna baterija (na izbor)
Približno 200 min
Približno 205 min
& Napomena
• U sljedećim slučajevima vrijeme rada skraćuje se kao i broj raspoloživih fotografija.
–– nalazite se na području niske temperature poput skijaških padina
–– koristite [LCD Mode]
–– funkcije bljeskalice ili zuma se često koriste.
- 13 -
Priprema
Umetanje i vađenje memorijske kartice (na izbor)/
baterije
• Provjerite je li uredaj isključen.
• Preporučujemo uporabu Panasonicove memorijske kartice.
1
Polugu za vađenje gurnite u smjeru strelice
[OPEN] i otvorite vrata pretinca za karticu/
bateriju.
• Uvijek koristite originalne Panasonicove
baterije.
• Ako koristite baterije drugih proizvođača,
nismo u mogućnosti jamčiti za kvalitetu ovog
uređaja.
2
Potpuno umetnite bateriju i karticu.
Baterija: Provjerite je li smjer ispravan i
umetnite je sigurno sve do kraja,
dok ne začujete zvuk škljocanja.
Zatim se uvjerite da je baterija
zaglavljena pomoću poluge a .
Kartica: Provjerite je li smjer ispravan i
umetnite je sve do kraja, dok ne
začujete zvuk škljocanja.
b : Ne dirajte priključke!
Okrenite ovu stranu na stranu LCD-a.
nn Vađenje
Baterija: Povucite ručicu a u smjeru
oznake (∆ ).
Kartica: Pritisnite karticu po sredini.
3
Zatvorite vrata kartice/baterije i i gurnite
polugu za vađenje u smjeru [LOCK].
- 14 -
Priprema
& Napomena
• Izvadite bateriju nakon uporabe.
• Prije vađenja kartice ili baterije isključite fotoaparat i pričekajte dok natpis “LUMIX” ne
nestane s LCD zaslona. (U suprotnom se može dogoditi da fotoaparat više neće raditi
pravilno, a sama kartica se može oštetiti ili se snimljene fotografije mogu izbrisati).
nn Uporaba AC prilagodnika (po izboru) i DC ispravljača (po izboru) umjesto
baterije
• Prilagodnik za izmjeničnu struju (po izboru) smije se koristiti samo s namijenjenim
Panasonicovim ispravljačem za istosmjernu struju (po izboru). Prilagodnik za
izmjeničnu struju ne može se koristiti sam.
1 Otvorite pretinac kartice/baterije.
2 Umetnite DC ispravljač pazeći na smjer umetanja.
3 Otvorite pokrov DC ispravljača a .
• Otvorite poklopac ispravljača tako da ga
gurnete iznutra s vratima kartice/baterije.
4 Zatvorite vrata pretinca za karticu/bateriju.
• Provjerite jesu li vrata pretinca za karticu/
bateriju dobro zatvorena.
5 Umetnite priključak AC prilagodnika u mrežnu
utičnicu.
6 Spojite AC prilagodnik b u [DC IN] utičnicu c
DC ispravljača.
d Poravnajte oznake i umetnite.
• Dozvoljena je samo uporaba navedenog AC
prilagodnika i DC ispravljača. Uporaba druge
opreme može prouzročiti štetu.
& Napomena
• Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov AC prilagodnik (na izbor).
• Kod uporabe prilagodnika izmjenične struje koristite kabel za izmjeničnu struju
isporučen s prilagodnikom izmjenične struje.
• Dok otvarate vrata pretinca za karticu/bateriju, AC prilagodnik mora biti odspojen
• Ako vam AC prilagodnik i DC ispravljač nisu potrebni, izvadite ih fotoaparata. Isto tako
držite poklopac DC ispravljača zatvorenim.
• Pročitajte upute za uporabu s isporučenim AC prilagodnikom i DC ispravljačem.
- 15 -
Priprema
Ugrađena memorija/memorijska kartica
Kada se umetne kartica, slike se spremaju na karticu.
Ugrađena memorija
•
•
•
•
Snimljene fotografije možete kopirati na karticu. (str. 104)
Veličina memorije: Približno 70 MB
Format videozapisa: Isključivo QVGA (320 × 240 piksela)
Ugrađena memorija može se koristiti kao privremeni spremnik kada se memorijska
kartica napuni.
• Vrijeme pristupa ugrađenoj memoriji može biti dulje od onog za memorijsku karticu.
Memorijska kartica
Slijedi popis kartica koje su sukladne SD videostandardu i mogu se koristiti s ovim
uređajem. (Ove se memorijske kartice dalje u tekstu nazivaju kartica.)
Vrste kartica koje se mogu
Napomene
koristiti s ovim uređajem.
SD memorijska kartica (8 SDHC memorijska kartica može se koristiti s opremom
koja je kompatibilna s SDHC ili SDXC memorijskim
MB do 2 GB)
karticama.
SDHC memorijska kartica SDXC memorijska kartica može se koristiti samo s
(4 GB do 32 GB)
opremom koja je kompatibilna s SDXC karticama.
SDHC memorijska kartica Provjerite jesu li računalo i ostala oprema kompatibilni s
SDXC memorijskim karticama.
(48 GB, 64 GB)
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.
html
• Nije moguće koristiti kartice koje nemaju kapacitet kao i gore navedene.
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba kartica čiji je SD razred brzine (SD
Speed Class) označen kao „Klasa 6“ („Class 6“) ili viša.
* SD Speed Class Rating (Razred brzine SD kartice) standard je brzine za sukcesivne
pisače.
(Primjer) Klasa 6.
• Provjerite najnovije informacije na sljedećem web-mjestu.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je stranica samo na engleskom jeziku.)
- 16 -
Priprema
nn Kod pristupanja ugrađenoj memoriji ili kartici.
Indikator pristupa svijetli crveno.
Dok je upaljeno obavljaju se radnje poput pisanja/očitavanja slika, brisanja ili
formatiranja. Nemojte isključivati uređaj ni vaditi baterije, karticu ili AC prilagodnik (na
izbor).
Nadalje, fotoaparat nemojte izlagati vibracijama ili udarcima. Radnja pristupa može se
prekinuti napola. Podaci mogu biti oštećeni ili može doći do kvara.
& Napomena
• Kada je prekidač Write-protect a postavljen u položaj [LOCK], nije
moguće daljnje zapisivanje, brisanje ili formatiranje. Mogućnost
zapisivanja, brisanja i formatiranja podataka ponovno je omogućena
kada se prekidač vrati u početni položaj.
• Uslijed djelovanja elektromagnetskog zračenja, statičkog elektriciteta
ili kvara na fotoaparatu ili kartici može doći do oštećenja podataka
na ugrađenoj memoriji i kartici. Preporučujemo da važne podatke
pohranite na računalo i sl.
• Karticu nemojte formatirati preko računala ili drugih uređaja.
• Formatirajte je isključivo u fotoaparatu kako biste osigurali pravilan rad. (str. 45)
• Čuvajte memorijsku karticu izvan dohvata djece da je ne bi progutala.
- 17 -
Priprema
Podešavanje datuma/vremena („Clock Set”)
• Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije podešeno.
1
Otvorite pokrov objektiva.
2
Dodirnite ikonu za odabir jezika na
zaslonu.
3
Odaberite jezik.
4
Dodirnite [Clock Set].
• Uređaj se uključuje.
• Ako se ne prikazuje zaslon za izbor jezika,
prijeđite na korak 4.
• Pojavljuje se poruka [Please set the clock]
(Podesite vrijeme).
- 18 -
Priprema
5
Dotaknite stavke koje želite postaviti
(godina/mjesec/dan/sati/minute), i
postavite pomoću [p]/[q].
a
b
–
“
: Vrijeme na području doma
Vrijeme prema odredištu putovanja
• Možete nastaviti mijenjati postavke ako
kontinuiranim pritiskom na [p]/[q].
Postavljanje redoslijeda prikaza i prikaza
formata vremena.
• Dodirnite [Style] da bi se prikazao zaslon s
postavkama i da biste postavili slijed prikaza/
format prikaza vremena.
• Odaberite format za prikaz vremena [24HRS]
ili [AM/PM].
• Ako ste podesili [AM/PM] format, ponoć se
prikazuje kao AM 12:00, a podne kao PM
12:00. Ovaj je format uobičajen u SAD-u i
nekim drugim državama.
a
b:
6
Dodirnite [SET].
7
Dodirnite [SET].
Promjena postavki vremena
Odaberite [Clock Set] u izborniku [Rec] ili [Setup]. (str. 39.)
• Mogu se promijeniti u koracima 5 i 6 za podešavanje sata.
• Postavke vremena ostaju pohranjene 3 mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak
i bez baterije. (Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, ostavite napunjenu
bateriju u uređaju kroz 24 sata).
& Napomena
• Ako sat nije podešen, pravilan datum neće biti moguće ispisati kada zalijepite tekst ili
datum na slike ili naručite ispis fotografija u fotografskom studiju.
• Ako je sat podešen, pravilan datum će biti ispisan na tiskanoj fotografiji čak i ako on
nije prikazan na zaslonu aparata.
- 19 -
Osnovne funkcije
Snimanje
1
Otvorite pokrov objektiva.
2
Odaberite način snimanja.
Fotoaparat se uključuje u načinu snimanja.
(Snimanje je moguće s ovom postavkom).
a Okidač
Dodirnite [ t!].
Dodirnite ikonu za način rada.
• Opis se prikazuje nakon prvog dodira.
• Kada upravljate iz načina rada za
reprodukciju, prvo dodirnite [!] za
prebacivanje na način snimanja te zatim
napravite 1 .
1
2
nn Popis mogućnosti u načinu rada [REC]
¦
Inteligentni automatski način rada (str. 22)
Snimanje objekata putem postavki koje fotoaparat automatski sam određuje.
!
Uobičajeni način rada (str. 26)
Objekti su snimljeni putem vaših postavki.
Kozmetički način rada (str. 59)
Snimanje fotografije uz prilagodbu teksture kože.
SCN
Scenski način (str. 60)/MS Moj scenski način (str. 61)
Snimanje fotografija koje odgovaraju uvjetima scene koja se snima.
$
Način rada za videozapise (str. 34)
Snimanje videozapisa sa zvukom.
- 20 -
Osnovne funkcije
3
Snimite fotografiju.
4
Zatvorite pokrov objektiva.
Pritisnite okidač za snimanje dopola za fokusiranje predmeta i zatim ga pritisnite
do kraja kako biste snimili fotografiju. (Detalje potražite na str. 22)
Fotoaparat je isključen.
• Uređaj možete isključiti i tako da pritisnete tipku za uključenje/isključenje.
nn Pregled snimljenih slika
Dodirnite [( ]. (Detalje potražite na str. 31)
• Dotaknite [!] za povratak u način snimanja.
Savjeti za snimanje dobrih fotografija
• Kada koristite fotoaparat, obavezno pričvrstite vrpcu da
vam fotoaparat ne bi ispao.
• Fotoaparat držite nježno objema rukama dok su vam ruke
mirno položene sa strane, a stopala malo razmaknuta.
• Prilikom pritiska okidača nemojte pomicati fotoaparat.
• Nemojte prekrivajte bljeskalicu a ili AF pomoćnu lampicu
c ili mikrofon b prstima ili drugim predmetima.
• Ne dodirujte prednji dio objektiva.
Uključivanje/isključivanje uređaja
• Za paljenje i gašenje uređaja možete koristiti poklopac
objektiva e ili prekidač za uključivanje/isključivanje uređaja
d.
nn Kada je uređaj isključen a poklopac objektiva skinut.
Pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje fotoaparata.
Fotoaparat se uključuje u načinu snimanja.
• Ako pritisnete i držite prekidač za uključivanje/isključivanje uređaja dok poklopac
objektiva blokira objektiv, pojavit će se poruka [Please open the lens cover] (otvorite
objektiv). Otvorite pokrov objektiva.
- 21 -
Osnovne funkcije
[REC] način rada: ¦
Snimanje fotografija pomoću automatske funkcije
(¦: Inteligentni automatski način rada)
Fotoaparat podešava najprikladnije postavke koje odgovaraju
objektu i uvjetima snimanja. Ovaj način rada preporučuje se
početnicima ili onima koji žele prepustiti određivanje postavki
uređaju i na jednostavan način snimati fotografije.
a Okidač
• Funkcije koje se automatski aktiviraju:
–– Otkrivanje scene/[Stabilizer]/[Intelligent ISO]/Otkrivanje lica/
[i.Exposure]/Digitalna korekcija crvenih očiju/Kompenzacija
pozadine/[i.Resolution]/Inteligentni zum
1
2
3
Dodirnite [ t! ] u načinu snimanja.
• Kada upravljate iz načina rada za
reprodukciju, prvo dodirnite [!] za
prebacivanje na način snimanja te zatim
dodirnite [ t!].
Dodirnite [ ¦].
Pritisnite okidač dopola (pritisnite
lagano) da biste izoštrili.
1
• Indikator fokusa 1 (zeleni) uključuje se
kad je predmet u fokusu.
• Okvir AF područja 2 prikazuje se
oko lica osobe koju snimate, putem
funkcije pronalaženja lica. U ostalim se
slučajevima pojavljuje na točci predmeta
2
koji je u fokusu.
• Raspon fokusa je 10 cm (Wide)/50 cm
(Tele) do ∞.
• Maksimalna udaljenost snimke iz blizine (najkraća udaljenost s koje se
objekt može snimiti) razlikuje se ovisno o uvećanju zuma.
4
Pritisnite okidač do kraja (pritisnite ga jače) i snimite
fotografiju.
• Također možete snimati fotografije putem funkcije Touch Shutter
(str. 29).
- 22 -
Osnovne funkcije
nn Snimanje fotografija s bljeskalicom (str. 51)
• Kada ne koristite bljeskalicu, odaberite [Œ].
Prepoznavanje scene
Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona predmetne scene pojavljuje se u
plavoj boji na 2 sekunde, nakon čega se vraća na uobičajenu crvenu boju.
¦>
[i-Portrait] (i-portret)
[i-Scenery] (i-krajolik)
[i-Macro] (i-makro)
[i-Night Portrait] (i-noćni portret)
[i-Night Scenery] (i-noćni krajolik)
[i-Sunset] (i-zalazak sunca)
• [¦] je odabrano ako se ne može koristiti niti jedna od navedenih scena te su
podešene standardne postavke.
• Ako je odabrana opcija [ ] ili [ ], fotoaparat automatski prepoznaje ljudsko lice i
prilagođava fokus i ekspoziciju (detekcija lica).
• Ako se primjerice koristi tronožac, a fotoaparat je procijenio da su vibracije minimalne
kad je način rada scene prepoznat kao [ ], brzina zatvarača bit će postavljena na
maksimalnih 8 sekundi. Pazite da tijekom snimanja ne pomaknete fotoaparat. Pazite
da ne pomičete fotoaparat kod snimanja fotografija.
- 23 -
Osnovne funkcije
& Napomena
• Ovisno o uvjetima kao što su ovi navedeni u nastavku, za isti objekt može biti
identificirana drugačija scena.
–– Uvjeti koji se odnose na objekt: Ako je lice svijetlo ili tamno, veličina objekta,
udaljenost od objekta, kontrast objekta, ako je objekt u pokretu
–– Uvjeti snimanja: Zalazak sunca, izlazak sunca, uvjeti smanjenog osvjetljenja, kada
se fotoaparat trese, kod korištenja zuma
• Za najbolje rezultate preporučuje se snimanje fotografija u prikladnom načinu
snimanja.
• Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
Pozadinsko osvjetljenje se odnosi na situaciju kada se svjetlo nalazi iza objekta.
U tom će slučaju objekt snimanja biti zatamnjen pa ova funkcija kompenzira
pozadinsko osvjetljenje na način da cijelu fotografiju automatski posvijetli.
Praćenje pomičnih predmeta i fokusiranje (AF praćenje)
Dodirom zaslona možete fokusirati objekt koji želite snimiti i namjestiti ekspoziciju.
Fotoaparat nastavlja fokusirati objekt i prilagođavati ekspoziciju čak i ako se kasnije
pomakne.
1 Dodirom prsta na zaslonu odaberite predmet
snimanja koji želite fokusirati.
• AF područje (okvir za AF praćenje) prikazuje se u
žutoj boji i fotoaparat određuje najprikladniju scenu.
2 Pritisnite okidač dopola da biste fiksirali fokus i zatim ga
pritisnite do kraja da biste snimili fotografiju.
& Napomena
• Prethodno poništite funkciju Touch (str. 29). (Ne može se koristiti istovremeno).
• Pročitajte napomenu o AF praćenju na str. 81.
- 24 -
Osnovne funkcije
Postavke u inteligentnom automatskom načinu rada
Izbornik načina rada [REC] (Snimanje)
–– [Flash]*/[Selftimer]/[Picture Size]*/[Burst]/[Color Mode]*
• Način rada [Color Mode] može podesiti efekte boje [STD.], [Happy], [B/W]
ili [SEPIA]. Kada se odabere opcija [Happy], omogućeno je automatsko
fotografiranje s višom razinom sjaja što rezultira svjetlijim i življim fotografijama.
* Postavke koje se mogu odabrati razlikuju se kada se koriste drugi [REC](snimanje)
načini rada.
Izbornik [SETUP] (Postavljanje)
–– [Clock Set]/[World Time]/[Beep]/[Language]/[Stabilizer Demo.]
Ostale stavke u izborniku [SETUP] koje se ne prikazuju moguće je postaviti u načinu rada
uobičajene slike.
• Postavke sljedećih opcija su nepromjenjive.
Znak
Postavke
[LCD Mode] (str. 43)
[Auto Power LCD]
[Auto Power Off] (str. 43)
[5 MIN.]
[Auto Review] (str. 44)
[2 SEC.]
[Sensitivity] (str. 77)
Intelligent ISO
(Maksimalna ISO osjetljivost: ISO1600)
[White Balance] (str. 78)
[AWB]
[AF Mode] (str. 79)
[i.Exposure] (str. 82)
[ON] (Uklj.)
[i.Resolution] (str. 82)
[i.ZOOM]:
[AF Assist Lamp] (str. 85)
[ON] (Uklj.)
[Red-Eye Removal] (str. 85)
[ON] (Uklj.)
[Stabilizer] (str. 86)
[ON] (Uklj.)
• Sljedeće funkcije su nedostupne.
–– [Exposure]/[Digital Zoom]
- 25 -
Osnovne funkcije
Način rada [REC]: !
Snimanje fotografija putem vaših omiljenih
postavki (!: Način rada [Normal Picture] (uobičajena slika)
Fotoaparat automatski podešava brzinu zatvarača i otvor blende ovisno o svjetlini
objekta koji se snima. Odabirom raznih postavki u izborniku [Rec] (Snimanje) omogućeno
je snimanje fotografija s većom slobodom.
1
2
Dodirnite [ t! ] u načinu snimanja.
• Kada upravljate iz načina rada za reprodukciju, prvo dodirnite [! ] za
prebacivanje na način snimanja te zatim dodirnite [t!].
Dodirnite [!].
3
Usmjerite okvir AF područja na točku koju želite imati
u fokusu.
4
Okidač pritisnite dopola za
fokusiranje.
• Raspon fokusiranja je 50 cm do ∞.
• Ako je predmet snimanja na manjoj
udaljenosti, pogledajte odlomak „Snimanje
izbliza (close-up)“ (str. 55).
• Moguće je podesiti fokus i ekspoziciju
pomoću funkcije AF/AE na dodir (str. 30).
5
Pritisnite okidač za snimanje do kraja i snimite fotografiju.
• Također možete snimati fotografije putem funkcije
Touch Shutter (str. 29).
- 26 -
Osnovne funkcije
Potvrda informacija o snimanju kao što su fokus i brzina zatvarača
a
b
c
d
Fokus
Kada je objekt
izoštren
Kada objekt nije
izoštren
Indikator fokusa
Uključen
Treperi
AF područje
Bijelo > zeleno
Bip 2 puta
Bijelo > crveno
Bip 4 puta
Zvuk
e f g
Indikator fokusa
b AF područje (normalno)
c AF područje (kod korištenja digitalnog zuma ili u tamnim uvjetima)
d Raspon fokusa*1
e ISO osjetljivost
f Otvor blende *2
g Brzina zatvarača*2
*1
Raspon snimanja (raspon koji je moguće fokusirati) prikazuje se tijekom zumiranja.
*2
Ako se ne može postići ispravna ekspozicija, svijetli crveno. (Međutim, kod korištenja
bljeskalice ikona neće postati crvena).
a
Kada objekt nije u fokusu (npr. kada nije u središtu
kompozicije fotografije koju želite snimiti)
1 Usmjerite okvir AF područja prema objektu i pritisnite okidač dopola kako biste
popravili fokus i ekspoziciju.
2 Pritisnite i držite okidač dopola dok pomičete fotoaparat da biste dobili kompoziciju
slike.
• Radnje iz 1. koraka možete uzastopno
ponavljati prije nego do kraja pritisnete
okidač.
• Dodirom zaslona moguće je također i
podesiti fokus i ekspoziciju.
(Touch AF/AE, str. 30)
Kod snimanja ljudi preporučujemo koristiti funkciju uocavanja lica („Face
detection”). (str. 80)
nn Objekti i uvjeti snimanja kod kojih je izoštravanje otežano.
• Objekti u brzom pokretu, izuzetno svijetli objekti ili objekti bez kontrasta
• Kada je zaslon raspona u kojem se može snimati crven
• Kada se objekti snimaju kroz prozor ili u blizini svjetlucavih objekata
• Kada je mračno ili dođe do vibracija
• Kada je fotoaparat preblizu objekta ili kad se istovremeno snimaju udaljeni i bliski
objekti
- 27 -
Osnovne funkcije
Sprečavanje vibracija (podrhtavanja fotoaparata)
Kada se na zaslonu pojavi upozorenje za vibracije, koristite funkciju [Stabilizer] (str. 86),
tronožac ili automatski okidač (self-timer) (str. 57).
• Brzina zatvarača bit će sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat držite
mirno od trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu. Preporučujemo
korištenje tronošca.
–– Slow sync. (spora sinkronizacija)/Smanjenje efekta crvenih očiju
–– U [Panorama Assist], [Night Portrait], [Night Scenery], [Party], [Candle Light], [Starry
Sky], [Fireworks] ili [High Dynamic] u scenskom načinu rada.
Funkcija prepoznavanja smjera
Fotografije snimljene uz okomito držanje fotoaparata i reproduciraju se okomito
(zaokrenuto). (Samo ako je uključena funkcija [Rotate Disp.] (str. 45).
• Funkcija prepoznavanja smjera može nepravilno raditi ako se snima s fotoaparatom
usmjerenim prema gore ili dolje kada ga držite uspravno.
• Videozapisi snimljeni uz okomito držanje fotoaparata nisu prikazani okomito.
- 28 -
Osnovne funkcije
Način rada [REC]: ¦ !
SCN MS
Dodir zaslona za otpuštanje zatvarača
(Funkcija Touch Shutter (zatvarač na dodir))
Dodirom predmeta na zaslonu za snimanje automatski fokusira i snima fotografiju.
• Funkcije Touch AF/AE (str. 30) ili AF praćenje (str. 24) nije moguće istovremeno
koristiti.
1
2
Dodirnite [
[
[
].
]: Omogućeno snimanje s okidačem na dodir
]: Onemogućena funkcija okidača na dodir
Dodirom prsta odaberite predmet
snimanja koji želite fokusirati.
a Područje koje je moguće izoštriti pomoću
funkcije Touch Shutter.
• AF područje koje dotaknete prikazuje se i
slika se automatski snima nakon izoštravanja.
• Možda neće moći izoštriti na rubu zaslona,
a
radi čega neće biti moguće snimiti sliku. Gornje
desno područje ne odgovara na radnju dodira s obzirom da prstom pokušavate
dotaknuti područje dok držite fotoaparat.
nn Uzastopno snimanje slika
], slike se automatski snimaju kad god dotaknete zaslon.
Dok god se prikazuje [
nn Poništavanje funkcije Touch Shutter
Dodirnite [
]. (Prikazuje se [
]).
& Napomena
• Postavka Touch Shutter memorirana je čak i kad je fotoaparat isključen.
- 29 -
Osnovne funkcije
Način rada [REC]: ¦ !
SCN MS
Dodirom zaslona moguće je također i podesiti
fokus i ekspoziciju. (Touch AF/AE)
Dodirom objekta za snimanje moguće je također i podesiti fokus i ekspoziciju. Ovo je
učinkovito kad se objekt snimanja ne nalazi u središtu zaslona itd.
• Prethodno poništite funkciju Touch Shutter (str. 29).
1
Dodirom prsta odaberite predmet
snimanja koji želite fokusirati.
• AF područje se prikazuje na mjestu koje dirate, a
fokus i ekspozicija se podešavaju.
• Kada je AF praćenje uključeno, fotoaparat prati
pokrete objekta i AF područje se miče.
2
Pritisnite okidač za snimanje dopola za fokusiranje predmeta i
zatim ga pritisnite do kraja da biste snimili fotografiju.
& Napomena
• Ako dodirnete rub gornjeg desnog dijela zaslona, AF područje možda neće biti
postavljeno.
• U inteligentnom automatskom načinu fotoaparat određuje koja je scena najprikladnija
za objekt koji dodirnete.
- 30 -
Osnovne funkcije
Način rada [Playback] (reprodukcija): (
Uobičajeno reproduciranje slika ([Normal Play])
Ako se umetne kartica, reproduciraju se slike s kartice. Ako ne, reproduciraju se slike s
ugrađene memorije.
1
2
Dodirnite [ (] u načinu snimanja.
• Dodirom na [( ] u načinu snimanja automatski
će ući u uobičajeni način reprodukcije.
Pretražite slike unaprijed ili unatrag,
povlačeći prst vodoravno po zaslonu (str. 8)
Pretraživanje unaprijed: povucite prst s
desna prema lijevom Pretraživanje unatrag:
povucite prst s lijeva prema desnom
a Broj datoteke
B Broj slike
• Brzina pretraživanja unaprijed/unatrag mijenja
se ovisno o statusu reprodukcije.
• Ako nastavite dodirivati i desni i lijevi rub nakon prelistavanja na drugu
sliku, slike se mogu listati uzastopno. (Slike se prikazuju smanjene).
a
B
& Napomena
• Ovaj je fotoaparat u skladu s DCF standardom „Design rule for Camera file system“
utvrđenim od strane JEITA „Japan Electronics and Information Technology Industries
Association“ te s Exifom – „Exchangeable Image File Format“. Datoteke koje nisu u
skladu s DCF standardom ne mogu se reproducirati.
- 31 -
Osnovne funkcije
Indeksni prikaz slika (višestruka reprodukcija)
Dodirnite [L ] za promjenu u prikaz s 12 zaslona.
• Kada god dodirnete, mijenja se metoda prikaza.
• Može se i promijeniti pomicanjem ručice zuma
prema (W) ili (T).
• Zaslon se može izmijeniti povlačenjem trake za
pomicanje a prema gore ili dolje. (str. 8).
• Zaslon se može postepeno izmjenjivati povlačenjem
zaslona prema gore i prema dolje (str. 13).
a
- 32 -
Osnovne funkcije
Zumiranje reprodukcije (Playback zum)
1
2
Dodirom prsta odaberite dio za uvećanje.
1× > 2X > 4X > 8X > 16x
• Pomicanje ručice zuma na (T) također povećava
sliku.
Kad promijenite uvećanje, indikator položaja zuma
a pojavljuje se na približno 1 sekundu.
• Što je uvećanje slike veće, to je manja njezina
kvaliteta.
Pomaknite položaj koji želite prikazati tako da prstom povlačite
fotografiju (str. 8)
Prebacivanje načina rada reprodukcije
1 Dodirnite [ t( ] u načinu reprodukcije.
• Kada upravljate iz načina rada za snimanje, prvo
dodirnite [(] za prebacivanje na način
reprodukcije te zatim dodirnite [t( ].
2 Dodirnite ikonu načina rada.
( [Normal Play] (uobičajena reprodukcija) (str. 31)
Sve se snimke reproduciraju.
[Slide Show] (prikaz slika u nizu) (str. 88)
Slike se reproduciraju u nizu.
[Filtering Play] (filtriranje reprodukcije)
[Category Selection] (odabir kategorije) (str. 91)
Snimke se grupiraju u kategorije i reproduciraju.
[Favorite] (str. 92)
Reproduciraju se vaše omiljene slike.
[Calendar] (kalendar) (str. 90)
Snimke se reproduciraju prema datumu snimanja.
- 33 -
a
Osnovne funkcije
Način rada [REC]: $
Snimanje videozapisa
Na ovaj se način snimaju videozapisi sa zvukom. (Videozapisi se ne mogu snimati bez
zvuka).
1
Dodirnite [ t ! ] u načinu snimanja.
2
Dodirnite [ $ ].
3
Pritisnite okidač dopola da
biste fokusirali objekt i zatim ga
pritisnite do kraja da biste snimili
fotografiju.
A
Raspoloživo vrijeme snimanja
Stanje snimanja
c Proteklo vrijeme snimanja
• Nakon što pritisnete okidač do kraja,
odmah ga pustite.
• Fokus i zum ostaju na postavkama kao
kod početka snimanja (prvi kadar).
b
a
b
4
c
Pritisnite tipku poklopca do kraja za zaustavljanje snimanja.
Promjena postavki kvalitete snimanja
1
Odaberite [Rec Quality] iz načina snimanja u načinu rada za
videozapise. (str. 39.)
2
Odaberite stavku.
Znak
Veličina slike
kadrova u sekundi (fps)
Format slike
1280 x 720 piksela
24 (DMC-FP7)
30 (DMC-FP5)
16:9
640 x 480 piksela
30
320 x 240 piksela
30
- 34 -
4:3
Osnovne funkcije
& Napomena
• Prilikom snimanja videozapisa preporučuje se uporaba kartica čija je SD Speed Class*
(razred brzine) označena s „Class 6“ ili većom.
• Preostalo raspoloživo vrijeme snimanja na zaslonu može biti nepravilno prikazano.
• Ovisno o vrsti kartice, indikator pristupa kartici može biti prikazan još neko vrijeme
nakon snimanja videozapisa. To ne predstavlja kvar.
• Kad videozapise snimljene ovim fotoaparatom reproducirate na drugoj opremi,
kvaliteta slike i zvuka može biti slabija, a moguće je i da reprodukcija neće biti
moguća. Također i obavijesti o snimanju mogu biti nepravilno prikazane.
• Na ovom je fotoaparatu kvaliteta zvuka poboljšana tako da videozapise snimljene ovim
fotoaparatom nije moguće reproducirati na starijim Panasonic digitalnim fotoaparatima
(LUMIX) koji su proizvedeni u srpnju 2008. godine ili prije. (Međutim, videozapisi
snimljeni na prijašnjim modelima mogu se reproducirati na ovom fotoaparatu).
• Kad koristite karticu velikog kapaciteta možda nećete moći kratko vrijeme snimati kad
uključite fotoaparat.
• U usporedbi s fotografijama, videozapisi mogu imati uži kut gledanja.
• Za snimanje videozapisa preporučujemo korištenje baterije dostatnog kapaciteta ili
AC prilagodnik. (Kada koristite AC prilagodnik, koristite i DC ispravljač (na izbor) u
kompletu).
• Ako kod snimanja videozapisa i upotrebe prilagodnika izmjenične struje (na izbor)
dođe do nestanka napajanja, ili ako se prilagodnik izmjenične struje (na izbor) isključi i
sl., videozapis se neće snimiti.
- 35 -
Osnovne funkcije
Način rada [Playback] (reprodukcija): (
Reprodukcija videozapisa
Odaberite ikonu videozapisa i dodirnite [( ] za reprodukciju.
a Ikona videozapisa
b Vrijeme snimanja videozapisa
• Nakon što počne reprodukcija, na zaslonu se prikazuje
proteklo vrijeme.
Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi je prikazano kao [8m30s].
a
nn Radnje koje se vrše tijekom reprodukcije videozapisa
b
Dodirom prsta na zaslonu prikažite upravljačku ploču.
• Ako približno dvije sekunde nema nikakvih radnji, ikona radnje će nestati.
[u/8] Reprodukcija/Pauziranje
[7] Izlaz
[uu] Nastavak na sljedeću sliku (Tijekom reprodukcije)
[tt] Povratak na prošlu sliku (Tijekom reprodukcije)
[8u] Prebacivanje unaprijed po jedan kadar (Kod pauziranja)
[t8] Prebacivanje unatrag po jedan kadar (Kod pauziranja)
[+] [—] Prilagodba glasnoće
Također možete prilagoditi razinu glasnoće pomoću ručice za zumiranje.
• Ako ponovno dotaknete ikonu tijekom brzog premotavanja unaprijed [uu]/brzog
premotavanja unatrag [tt], brzina se povećava (Ikona se mijenja u [uuu]/[ttt].).
Dodirnite [u/8] za povratak na normalnu reprodukciju
& Napomena
• Format datoteke videozapisa koja se može reproducirati s ovim fotoaparatom je
QuickTime Motion JPEG.
• Kod uporabe kartica visokog kapaciteta brzo pretraživanje će možda biti sporije nego
inače.
• Za reprodukciju videozapisa snimljenih ovim uređajem na računalu koristite softver
“QuickTime“ ili “PHOTOfunSTUDIO“ na CD-ROM-u (isporučeno).
• Ako reproducirate videozapise koji su snimljeni drugom opremom, može doći do
smetnji na slici, a i reprodukcija bi mogla biti onemogućena.
- 36 -
Osnovne funkcije
Način rada [Playback] (reprodukcija): (
Brisanje fotografija
Jednom kad su izbrisane, fotografije se više ne mogu vratiti.
• Brišu se snimke na ugrađenoj memoriji ili kartici s koje se reproduciraju.
Brisanje jedne fotografije
1
Odaberite snimku koju želite obrisati i
nakon toga dodirnite [‚].
2
Dodirnite oznaku [Delete Single]
(Brisanje jedne fotografije).
3
Dotaknite [Yes].
- 37 -
Osnovne funkcije
Da biste obrisali više fotografija (do 50) ili svih fotografija
1
2
Dodirnite [‚]
Dodirnite [Delete Multi] (Brisanje više
fotografija) ili [Delete All] (Brisanje
svih fotografija).
• [Delete All]: [Delete All] > korak 5.
• Ako odaberete [All Delete Except] nakon biranja
[Delete All], obrisat će se sve slike osim onih koje
su postavljene kao favoriti.
3
(Kad je odabrana funkcija [Delete Multi])
Dodirom prsta odaberite fotografiju
koju želite obrisati. (Ponovite ovaj korak).
• Na odabranim se snimkama pojavljuje [ĺ].
Ako ih još jednom dodirnete prstom, odabir se
poništava.
4
Dodirom prsta odaberite [OK].
5
Dotaknite [Yes].
& Napomena
• Tijekom brisanja ne isključujte fotoaparat. Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena
ili AC adapter (na izbor) i DC ispravljač (na izbor).
• Ovisno o broju slika koje želite obrisati, možda će biti potrebno određeno vrijeme za
njihovo brisanje.
• Ako fotografije nisu u skladu s DCF standardom ili su zaštićene, one se neće izbrisati
čak i ako su odabrane opcije [Delete All] (Brisanje svih slika) ili [All Delete ExceptÜ]
(Brisanje svih slika osimÜ).
- 38 -
Osnovne funkcije
Podešavanje izbornika
Pomoću izbornika moguće je odabrati omiljene funkcije snimanja ili reprodukcije ili
podesiti osnovne postavke na fotoaparatu.
U ovom se odjeljku opisuje način rada na temelju primjera postavljanja načina [AF Mode]
u izborniku snimanja na [ š ] (Face Detection).
1
Odaberite uobičajeni način slike.
Dodirnite [t! ].
Dodirnite [! ].
• Kada koristite izbornik za reprodukciju, dodirnite [ ( ]
za prebacivanje u način reprodukcije.
a
b
2
Dodirnite [MENU] (izbornik).
3
Dodirnite vrstu izbornika (str. 40).
• U načinu reprodukcije umjesto izbornika za snimanje
moguće je odabrati izbornik za reprodukciju.
- 39 -
Osnovne funkcije
nn Vrsta izbornika
! Izbornik za snimanje (samo u načinu snimanja)
Kada snimate s omiljenim postavkama (str. 76 do str. 86)
• Moguće je postaviti ton, osjetljivost, broj piksela itd.
( Izbornik za reprodukciju (samo u načinu reprodukcije)
Kod uživanja ili korištenja snimljenih slika (str. 95 do str. 104)
• Možete uređivati ili zaštititi slike, postavljati postavke ispisa i sl.
E Izbornik za postavke
Kod promjene osnovnih postavki fotoaparata za ugodniju uporabu (str. 42
do str. 46)
• Možete podešavati postavke tako da postavite sat, promijenite zvukove
rada itd.
4
Dodirnite ikonu u stavki izbornika.
5
Dodirnite postavku.
• Dodirnite ikonu na nekoliko sekundi i prikazat će se
objašnjenje.
• Ako ima puno stavki koje je moguće izabrati, [t] i [u]
se prikazuju na oba kraja. Dodirnite da bi se prikazale
druge stavke.
• Dodirnite ikonu na nekoliko sekundi i prikazat će se
objašnjenje.
• Ako ima puno stavki koje je moguće izabrati, [t] i [u]
se prikazuju na oba kraja. Dodirnite da bi se prikazale
druge postavke.
• Ovisno o opciji, neke se postavke možda neće
prikazati na zaslonu ili će biti drugačije prikazane.
nn Zatvaranje izbornika
Pritisnite okidač dopola.
& Napomena
• Ovisno o uvjetima korištenja ili odabranom načinu, postavka možda neće biti moguća
ili bi druge postavke mogle preuzeti prioritet.
- 40 -
Osnovne funkcije
Jednostavni pristup često korištenim izbornicima (postavke prečaca)
Na LCD zaslonu uvijek možete prikazivati omiljene stavke izbornika iz izbornika za
snimanje i reprodukciju.
Moguće je registrirati do 2 stavke iz izbornika snimanja i 2 stavke iz izbornika
reprodukcije.
nn Registracija stavke izbornika na prečac
1 Prikaz zaslona izbornika za snimanje
ili reprodukciju. (Koraci 1 do 3 na str. 39)
2 Dodirnite [ME ].
• Opis se prikazuje na 5 sekundi. (Dodirnite
zaslon da biste zatvorili opis).
3 Pritisnite i držite stavku da biste je
a
registrirali i zatim je povucite prema
položaju područja prečaca [ a ].
nn Poništavanje registracije
Nakon gornjih koraka 1 i 2 pritisnite i držite ikonu da biste poništili i zatim je povucite
izvan područja prečaca.
& Napomena
• Ovisno o načinu snimanja neke stavke nije moguće koristiti niti ako su registrirane.
- 41 -
Osnovne funkcije
Podesite ove postavke ako je to potrebno.
Izbornik SETUP (Postavljanje)
[Clock Set], [Power Save] i [Auto Review] važne su opcije. Provjerite njihove postavke
prije nego što ih koristite.
Detalje o odabiru postavki u izborniku [SETUP], potražite na str. 39.
[Clock Set]
Podešavanje datuma/vremena.
• Detalje potražite na str. 18.
Postavite lokalno vrijeme i vrijeme na odredištu putovanja.
[World Time] (svjetsko
vrijeme)
“ [DESTINATION] (Odredište):
Odredište putovanja.
– [Home] (Dom):
Lokalno vrijeme
Detalje potražite na str. 74.
[Travel Date] (datum
putovanja)
Postavite datum odlaska i datum povratka s putovanja.
[Travel Setup] (Postavke [Location] (lokacija):
putovanja): [SET]/[OFF]
[SET]/[OFF]
• Potražite detalje na str. 72.
Podešavanje glasnoće bip zvuka i okidača.
[Beep]
u [Volume] (Glasnoća)
r [BEEP LEVEL] (Razina
zvučnog sinala):
[t ] (Niska)
[u ] (Visoka)
[s ] (Prigušeno)
c [Shutter Vol.] (Glasnoća
zatvarača):
[e ] (Niska)
[f ] (Visoka)
[d ] (Prigušeno)
[ [Beep Tone] (zvučni
signal): [\ ]/[ ] ]/[ ^ ]
_ [Shutter Tone] (Zvuk
zatvarača): [ ` ]/[ a ]/[b]
Podesite glasnoću zvučnika na jednu od 7 razina.
• Kad fotoaparat spojite na TV prijemnik razina glasnoće na njegovim zvučnicima se ne
mijenja.
- 42 -
Osnovne funkcije
Ove postavke izbornika omogućuju bolju vidljivost LCD
zaslona kad se nalazite na svijetlim mjestima ili kada držite
fotoaparat visoko iznad glave.
„ [Auto Power LCD]*:
Svjetlina se automatski podešava u skladu s jačinom
[LCD MODE] (LCD način osvjetljenja oko fotoaparata.
rada)
… [POWER LCD]:
LCD zaslon postaje svjetliji i vidljiviji, čak i kad snimate na
otvorenom.
Å [HIGH ANGLE]*:
LCD zaslon postaje svjetliji i vidljiviji kada snimate držeći
fotoaparat visoko iznad glave.
[OFF] (Isklj.)
*
Može se postaviti samo ako je postavljen način [Rec].
• Svjetlina snimki prikazanih na LCD zaslonu povećana je tako da se neki objekti na
LCD zaslonu mogu činiti drugačijima nego u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na
snimljene fotografije.
• LCD zaslon automatski se vraća na normalnu postavku svjetline nakon 30 sekundi
ako snimate u načinu rada Power LCD. Pritisnite bilo koju tipku kako bi LCD zaslon
ponovno postao svjetliji.
• Kod inteligentnog automatskog načina rada postavka je postavljena na [Auto Power
LCD].
• [High Angle] se poništava kada se uređaj isključuje ručno ili automatski funkcijom
[Auto Power Off].
• Broj fotografija koje je moguće snimiti smanjuje se u načinu [LCD Mode].
• Postavke [Auto Power Lcd] i [High Angle] nisu dostupne tijekom reprodukcije.
[Focus Icon] (Ikona
fokusa)
Promijenite ikonu fokusa.
[Auto Power Off]
(Automatsko isključivanje
uređaja)
Ako kroz određeno vrijeme nije izvršena nijedna radnja,
uređaj se automatski isključuje.
[ ]/[
]/[
]/[
]/[ ]/[
]
[2 MIN.]/[5 MIN.]/[10 MIN.]/[OFF]
• Ne radi u sljedećim slučajevima.
–– Kad koristite AC prilagodnik
–– Kad spojite fotoaparat na osobno računalo ili pisač
–– Kad snimate ili reproducirate videozapise
–– Tijekom prikaza niza snimki
–– Tijekom automatske demo prezentacije
• Postavka je fiksna u slijedećim slučajevima.
–– [5 MIN.] u inteligentnom auto. načinu i [10 MIN.] tijekom pauziranja u prikazu u nizu
- 43 -
Osnovne funkcije
[Auto Review]
(Automatska provjera)
Podesite trajanje prikazivanja fotografije nakon što je
snimite.
[1 SEC.]/[2 SEC.]/[HOLD] (Fotografije ostaju prikazane sve
dok ne pritisnete neku od tipki)./[OFF]
• Funkcija [Auto Review] aktivira se neovisno o postavkama funkcija [Hi-Speed Burst],
[Flash Burst] i [Photo Frame] u načinu rada scene i [Burst].
• Kod inteligentnog automatskog načina rada funkcija automatskog pregleda („Auto
Review„) podešena je na [2 SEC.].
• Funkcija [AUTO REVIEW] nije dostupna za videozapise.
[Reset]
Vraćanje postavki izbornika [Rec] (Snimanje) ili [Setup]
(Postavljanje) na početne postavke
• Kad se postavka [Reset] odabere tijekom snimanja, istovremeno se vrši i radnja kojom
se u početni položaj vraća i objektiv. Čuje se zvuk rada objektiva, ali to nije pogreška.
• Kad se postavke snimanja resetiraju, u početno se stanje vraćaju sljedeće postavke.
–– Postavka za registraciju na Način Moje scene
• Kad se postavke izbornika [Setup] (Postavljanje) resetiraju, u početno stanje se vraćaju
sljedeće postavke.
–– Postavke rođendana i imena za [Baby1]/[Baby2] i [PET] u scenskom načinu rada.
–– Postavke za [Travel Date] (datum odlaska, povratka, odredište).
–– Postavka [World Time] (svjetsko vrijeme)
• Broj mape i postavke sata se ne mijenjaju.
Podesite kako biste uskladili sa sustavom TV prijemnika u
boji u pojedinoj
državi. (Samo tijekom reprodukcije)
[Output] (Izlaz):
[| Video Out]
Podesite kako biste uskladili sa sustavom izlaza TV
prijemnika u boji u pojedinoj državi.
[NTSC]/[PAL]
[? TV Aspect]:
[ W]:
Spajanje na TV prijamnik sa zaslonom
formata 16:9.
[ X ]:
Spajanje na TV prijamnik sa zaslonom
formata 4:3.
• Ove postavke su dostupne kad je priključen AV kabel.
- 44 -
Osnovne funkcije
Ovaj način rada omogućuje automatski prikaz slike u
okomitom položaju u slučaju kad su snimljene u okomitom
položaju fotoaparata.
[Rotate Disp.]
[
[
]: Rotirat će se i prikazati okomito.
Prikazat će se okomito samo tijekom
reproduciranja na priključenom TV prijemniku.
[OFF] (Isklj.)
]:
[Version Disp.]
Pregled ugrađene programske verzije fotoaparata.
[Format]
Ugrađena memorija ili kartica je formatirana. Formatiranje
nepovratno briše sve podatke pa ih stoga pažljivo
provjerite prije formatiranja.
• Prilikom formatiranja koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili AC prilagodnik (na
izbor) i DC ispravljač (na izbor). Tijekom formatiranja ne isključujte fotoaparat.
• Ako je umetnuta kartica, samo će se ona formatirati. Da biste formatirali ugrađenu
memoriju, izvadite karticu.
• Ako je kartica formatirana na računalu ili drugim uređajima, ponovno je formatirajte u
fotoaparatu.
• Formatiranje ugrađene memorije može potrajati duže od formatiranja kartice.
• Ako naiđete na probleme tijekom formatiranja obratite se najbližem servisu ili
prodavatelju.
- 45 -
Osnovne funkcije
Podesite položaj zaslona osjetljivog na dodir ako nije
odabrano ono što ste dodirnuli prstom ili upravljanje na
dodir ne funkcionira.
1 Dodirnite [Start].
2 Dodirnite narančastu
[Calibration]
oznaku [+] koja se
prikazuje na zaslonu
pomoću stylus olovke
(isporučena) (5 mjesta).
• Poruka se pojavljuje jednom
kad je postavljen položaj.
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
• Ako niste dotaknuli točan položaj, opcija kalibracija nije podešena. Pritisnite ponovno
oznaku [+]
[Language]
Podesite jezik za prikaz na zaslonu.
Ako greškom postavite pogrešan jezik, iz ikona izbornika odaberite [~ ] da biste postavili
željeni jezik.
Na zaslonu fotoaparata prikazuje se približna količina
vibracija (samo kod snimanja). ([Stabilizer Demo.])
Prikaz značajki fotoaparata na zaslonu kao „Slide
Show" (Prikaz u nizu).
([Auto Demo])
[Demo Mode]
[Stabilizer Demo.]
a Količina vibracija
b Količina vibracija
nakon popravka
a
b
[Auto Demo]:
[ON]/[OFF]
• Funkcija stabilizatora se uključuje i isključuje svaki put kad se pritisne [Stabilizer] kod
funkcije [Stabilizer Demo.].
• [Auto Demo] nema mogućnost prikaza na TV prijemniku.
- 46 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
LCD zaslon
Dodirnite [DISP.] da biste promijenjili zaslon.
• Tijekom zumiranja za vrijeme reprodukcije, reprodukcije
videozapisa i tijekom prikaza niza slika, možete odabrati
samo „Normal display d “ (uobičajeni zaslon) ili
„No display f “ (bez zaslona).
Tijekom snimanja ([REC])
a Uobičajeni prikaz
b Bez prikaza*
c Bez prikaza (mreža linija
za pomoć pri snimanju)*
Tijekom reprodukcije
([PLAYBACK])
d Uobičajeni prikaz
e Prikaz s informacijama
o snimanju
f Bez prikaza*
a
b
c
d
e
c
& Napomena
• Kod scenskog načina rada (Scene mode) se za funkciju [PHOTO FRAME] (Okvir
fotografije) ne prikazuje linija usmjerenosti.
nn Mreža linija za pomoć pri snimanju (linije za navođenje)
Tijekom snimanja služi za pomoć pri kompoziciji slike (primjerice balans).
- 47 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Način rada [REC]: ¦ !
Û
$
Snimanje fotografija pomoću zuma
Upotreba optičkog zuma/Ekstra optičkog zuma (EZ)/Digitalnog zuma
Povećanje od 4× moguće je s optičkim zumom. Smanjenje razine piksela za snimanje
aktivirat će ekstra optički zum koji može zumirati do 9.0× za DMC-FP7 ili 8.4× za DMCFP5.
Da biste još više zumirali, upotrijebite inteligentni zum ili digitalni zum.
Za približavanje objekata koristite (Tele)
Pomaknite ručicu zuma prema Tele (T).
Za udaljavanje objekata koristite funkciju (Wide)
Pomaknite ručicu zuma prema Wide (W).
nn Vrste zumiranja slike
Funkcija
Maksimalno
uvećanje
Kvaliteta slike
Uvjeti
Optički zum
Ekstra optički zum (EZ)
4×
9.0×* (DMC-FP7)
8.4×* (DMC-FP5)
Nema umanjenja kvalitete
Nema umanjenja kvalitete
Odabrana je veličina slike s Ž
(str. 76).
Nema ih
Prikaz zaslona
Prikazuje se Ž
- 48 -
a
.
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Funkcija
Maksimalno
uvećanje
Inteligentni zum
Približno 1,3× kod optičkog zuma
ili ekstra optičkog zuma
Kvaliteta slike
Uvjeti
Nema umanjenja kvalitete
Digitalni zum
4× kod optičkog zuma, ekstra
optičkog zuma ili inteligentnog zuma
S uvećanjem zuma umanjuje se
kvaliteta fotografije.
[I.RESOLUTION] (str. 82) u izborniku [Digital Zoom] (str. 83) u izborniku
[Rec] postavljen je na [i.ZOOM].
[Rec] postavljen je na [ON].
Prikaz zaslona
B
Prikazuje se [i .ZOOM].
C Prikazuje se raspon digitalnog
zuma.
• Kad se koristi funkcija zuma zajedno s trakom prikaza zuma pojavit će se i
procjena raspona fokusa. (Primjer: 0,5 m-∞)
* Razina uvećanja ovisi o postavkama opcija veličine slike i omjera slike.
nn Mehanizam ekstra optičkog zuma
Kada slikate s [Đ ] (približno 3 milijuna piksela), samo 3M (približno 3 milijuna piksela)
u središtu čitavog CCD područja (efektivnih piksela) smanjeno je kod snimanja, što
omogućuje slike sa snažnijim efektom zuma.
- 49 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
& Napomena
• Prikaz uvećanja zuma približna je vrijednost.
• „EZ” je kratica za „Extra Optical Zoom” (Ekstra optički zum).
• Inteligentni zum koristi tehnologiju super razlučivosti koja može povećati omjer zuma
bez vidljivog smanjenja kvalitete slike.
• Kod korištenja digitalnog zuma, za snimanje preporučujemo korištenje tronošca i
automatskog okidača (str. 57.).
• Postavka [I.Resolution] namještena je na [i.ZOOM] u kozmetičkom načinu, inteligentnom
automatskom načinu rada ili scenskom načinu rada. [i.ZOOM] nije moguće koristiti u
načinu rada za videozapise ili načinu rada makro zum.
* Funkcija [i.ZOOM] ne može se koristiti ako su aktivirane funkcije [High Sens.] ([Visoka
Osjetlj.]), [Hi-Speed Burst] ([Velika Brzina]), [Flash Burst] ([Uzastopna Bljeskalica]) ili [Pin
Hole] u scenskom načinu rada.
• Ekstra optički zum nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima:
–– U načinu makro zum
–– U načinima [Transform]([Pretvorba]), [High Sens.] ([Visoka Osjetlj.]), [Hi-Speed Burst]
([Brzo uzastopno snimanje]), [Flash Burst] ([Uzastopna Bljeskalica]), [Pin Hole] [Photo
Frame] Ili [Film Grain] ([Zrnati Film]) u scenskom načinu rada
–– U načinu snimanja videozapisa
• Funkciju [Digital Zoom] nije moguće koristiti u sljedećim situacijama.
–– U načinima [Transform]([Pretvorba]), [High Sens.] ([Visoka Osjetlj.]), [Hi-Speed Burst]
([Brzo uzastopno snimanje]), [Flash Burst] ([Uzastopna Bljeskalica]), [Pin Hole] [Photo
Frame] ili [Film Grain] ([Zrnati Film]) u scenskom načinu rada
–– U inteligentnom automatskom načinu rada
Zumiranje na dodir
1
Dodirnite.
2
Dodirnite [L ] ili [Z].
Ručica zuma prikazana je na LCD zaslonu.
• Položaj zuma pomaknut će se na kraj [W] ili
kraj [T]. Da biste zaustavili na pola, ponovno
dotaknite.
• Povlačenje ikone u centru može zumirati uz
prilagodbu brzine. ([L]: sporo, [H]: Brzo)
• Ručica zuma nestat će kada nema radnji
približno 5 sekundi.
a Prilagodba brzine zuma
B Zumiranje do ruba
a
- 50 -
b
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Način rada [REC]: ¦ !
Û
Snimanje fotografija pomoću ugrađene bljeskalice
a Bljeskalica
Ne pokrivajte bljeskalicu prstima ili drugim
objektima.
Prebacivanje na odgovarajuću postavku bljeskalice
Bljeskalicu podesite tako da odgovara načinu snimanju.
1
Odaberite [Flash] iz izbornika snimanja. (str. 39.)
2
Odaberite postavku.
- 51 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Stavka
AUTO
AUOMATSKI/
Sprečavanje efekta
crvenih očiju*
Bljeskalica uvijek
uključena
Opis postavki
Bljeskalica se automatski aktivira kad to uvjeti snimanja
učine potrebnim.
Bljeskalica se automatski aktivira kad to uvjeti snimanja
učine potrebnim.
Bljeskalica se prvo aktivira prije samog snimanja radi
smanjenja efekta crvenih očiju (oči objekta se na slici čine
crvenima), a zatim se ponovno aktivira za potrebe stvarnog
snimanja.
• Ovu opciju koristite uvijek kad snimate ljude u
uvjetima lošeg osvjetljenja.
Bljeskalica se uvijek aktivira, neovisno o uvjetima snimanja.
• Ovu opciju koristite uvijek kad se svjetlo nalazi iza
objekta snimanja ili kod fluorescentnog svjetla.
Forced ON /Red eye
reduction
(Bljeskalica uvijek
uključena/Smanjenje
efekta crvenih očiju)*
Slow sync./
Red-Eye reduction
(Spora sinkronizacija/
Smanjenje efekta
crvenih očiju)*
Forced Flash OFF
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini tamni krajolik,
ova opcija smanjuje brzinu rada zatvarača kad se aktivira
bljeskalica, tako da tamni krajolik u pozadini postaje
svijetao. Istovremeno se ovom opcijom smanjuje efekt
crvenih očiju.
• Koristite ovu opciju kada želite fotografirati ljude
ispred tamnih pozadina.
Bljeskalica se neće aktivirati bez obzira na uvjete snimanja.
• Koristite ovu opciju kad želite fotografirati na
mjestima gdje nije dozvoljeno korištenje bljeskalice.
* Bljeskalica se aktivira dvaput. Objekt se ne smije kretati sve dok se bljeskalica
ne aktivira drugi put. Vremenski interval do druge aktivacije bljeskalice ovisi o
svjetlini predmeta snimanja.
nn O digitalnoj korekciji efekta crvenih očiju
Kad je [RED-EYE REMOVAL] (str. 85) postavljen na [ON] i odabrano smanjenje efekta
crvenih očiju, digitalno ispravljanje efekta crvenih očiju se aktivira svaki put kad koristite
bljeskalicu. Fotoaparat automatski prepoznaje crvene oči i ispravlja fotografiju.
• U određenim se okolnostima efekt crvenih očiju ne može ispraviti.
- 52 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
nn Raspoložive postavke bljeskalice prema načinu snimanja
Raspoložive postavke bljeskalice ovise o načinu snimanja.
(: Dostupno, —: Nije dostupno,  Početna postavka scenskog načina)
• Postavka bljeskalice može se promijeniti ako se promijeni način snimanja. Ako je
potrebno, ponovno podesite način rada bljeskalice.
• Postavka bljeskalice se pohranjuje čak i kad se fotoaparat isključi. Međutim, postavka
bljeskalice kod scenskog načina rada vraća se na početne postavke ako se promijeni
način rada scene (Scene Mode).
• Bljeskalica ne radi kod snimanja slika.
nn Dostupni raspon bljeskalice kada je postavljeno za ISO osjetljivost
• Navedeni raspoloživi dometi približne su vrijednosti.
Wide
30 cm do 4,9 m
Tele
50 cm do 2,9 m
- 53 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
nn Brzina zatvarača kod svake od postavki bljeskalice
• Brzina zatvarača iznosi maksimalno 1 sekundu u sljedećim slučajevima.
–– Kad je optički stabilizator slike postavljen na [OFF] (Isklj.).
–– Kada fotoaparat odredi da postoji lagano treperenje kada je postavljen optički
stabilizator.
• U inteligentnom automatskom načinu rada brzina okidača mijenja se ovisno o
prepoznatoj sceni.
• U scenskom načinu rada (Scene Mode), brzina okidača bit će drukčija od one
navedene u gornjoj tablici.
& Napomena
• Ne približavajte bljeskalicu previše objektima jer može doći do izobličenja objekta ili
gubitka boje zbog topline bljeskalice ili svjetla.
• Kada snimate izvan raspoloživog dosega bljeskalice, ekspozicija može biti nepravilno
podešena, a fotografija presvijetla ili pretamna.
• Kad se bljeskalica puni, ikona bljeskalice svijetli crveno i snimanje nije moguće, čak i
ako se potpuno pritisne okidač.
• Ako je razina bljeskalice nedovoljna da osvijetli objekt, može doći do nepravilnog
podešavanja balansa bijele boje.
• Kada koristite [Flash Burst] u scenskom načinu rada ili kada je brzina zatvarača
prebrza, efekt bljeskalice možda neće biti dovoljan.
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice bit
će produljeno. Nastavite sa snimanjem nakon što nestane indikator pristupa.
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuje se od osobe do osobe. Isto tako, ako je osoba
udaljena od fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu, efekt
može izostati.
- 54 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Način rada [REC]: !
Snimanje izbliza („Close-up”)
1
Odaberite [Macro Mode] iz izbornika snimanja. (str. 39.)
2
Odaberite postavku.
• Da biste poništili, odaberite [OFF] (isključeno).
AF Makro
Ovaj način rada omogućuje snimanje objekata izbliza, primjerice snimanje cvijeća.
Objekte možete snimati s udaljenosti od najmanje 10 cm od objektiva, okretanjem ručice
zuma do kraja u smjeru Wide (1×).
• Raspon fokusa mijenja se u koracima.
nn Raspon fokusa u AF makro načinu rada.
50 cm
10 cm
- 55 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Funkcija makro zum
Možete snimati fotografije s digitalnim zumom do 3× dok održavate razmak od objekta
za krajnji Wide položaj [10 cm].
• U Makro zum načinu rada raspon fokusa je 10 cm do
∞ bez obzira na položaj zuma.
• Raspon zuma bit će prikazan u plavoj boji. (Raspon
digitalnog zuma a )
• Kvaliteta fotografija bit će lošija nego kod normalnog
snimanja.
• Funkcije koje se ne aktiviraju.
–– Ekstra optički zum
a
–– Inteligentni zum
& Napomena
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Ako je udaljenost između fotoaparata i objekta manja od raspona fokusa uređaja, slika
može biti nepravilno izoštrena, čak i ako indikator fokusa svijetli.
• Kad je objekt blizu fotoaparata, efektivni raspon fokusa značajno je sužen. Stoga,
ako se udaljenost između fotoaparata i objekta promijeni nakon fokusiranja objekta,
ponovno izoštravanje može biti otežano.
• Makro način rada daje prioritet objektu koji se nalazi blizu fotoaparata. Stoga, ako je
udaljenost između fotoaparata i objekta velika, vrijeme izoštravanja može se produljiti.
• Kada snimate izbliza, rezolucija rubnih dijelova slike može se malo smanjiti. To ne
predstavlja kvar.
- 56 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Način rada [REC]: ¦ !
Û
Snimanje fotografija pomoću automatskog
okidača
1
Odaberite [Selftimer] iz izbornika snimanja. (str. 39.)
2
Odaberite postavku.
3
Pritisnite okidač za snimanje
dopola za fokusiranje predmeta
i zatim ga pritisnite do kraja da
biste snimili fotografiju.
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
• Indikator automatskog okidača a treperi
i okidač se aktivira nakon 10 sekundi (ili 2
sekunde).
• Ako pritisnete [CANCEL] za vrijeme dok je
odabran automatski okidač, postavke se
poništavaju.
& Napomena
• Ako koristite tronožac i sl., postavljanje automatskog okidača na 2 sekunde je
prikladan način da se izbjegnu vibracije koje nastaju pritiskom na okidač.
• Kad jednom pritisnete okidač do kraja, objekt se automatski izoštrava neposredno
prije snimanja. Na tamnim mjestima indikator automatskog okidača počinje treperiti
i nakon toga može zasvijetliti kao AF pomoćna lampica kako bi fotoaparat mogao
izoštriti objekt.
• Preporučujemo uporabu tronošca kod snimanja automatskim okidačem.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti pomoću funkcije [Flash Burst] kod scenskog
načina rada ograničen je na 5.
• Automatski okidač se ne može podesiti na 10 sekundi za funkciju [Self Portrait]
(autoportret) kod scenskog načina rada (Scene Mode).
• Postavka na automatskog okidaču ne može se obaviti u sljedećim uvjetima.
–– U načinu [Hi-Speed Burst] u scenskom načinu rada
–– Kod snimanja videozapisa
- 57 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Način rada [REC]: !
Û
$
Kompenzacija ekspozicije
Koristite ovu funkciju kada ne možete postići prikladnu ekspoziciju zbog razlika u svjetlini
između objekta i pozadine. Pogledajte sljedeće primjere.
Nedovoljna ekspozicija
Dovoljna ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju
prema pozitivnoj vrijednosti.
Prekomjerna ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju
prema negativnoj vrijednosti
1
Odaberite [Exposure] iz izbornika snimanja. (str. 39.)
2
Kompenzirajte ekspoziciju dodirom na
traku za pomicanje.
• Odaberite [0 EV] za povratak na izvornu vrijednost
ekspozicije.
& Napomena
• EV je kratica za [Exposure value] (Vrijednost ekspozicije). Označava količinu svjetla
koja kroz otvor blende i brzinu zatvarača dođe na CCD senzor.
• Odabrana ekspozicija ostaje spremljena, čak i kad se fotoaparat isključi.
• Raspon kompenzacije ekspozicije ograničen je ovisno o svjetlini objekta.
• Kompenzacija ekspozicije nije dostupna kad je podešena funkcija [Starry Sky]
(Zvjezdano nebo) kod scenskog načina rada.
- 58 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Način rada [REC]:
Snimanje fotografija uz promjenu teksture kože
(
: Kozmetički način rada)
Moguće je snimati fotografije uz postavljanje teksture ili čistoće kože.
1
Dodirnite [ t ! ] u načinu snimanja.
2
Dodirnite [
3
Dodirnite stavku i stupanj
učinkovitosti.
].
Stavka
[Soft Skin] (blagi oblik)
[Natural Skin] (prirodna
koža)
[Summer Look] (ljetni
izgled)
Sadržaji podešavanja
Za snimanje fotografijama na kojima koža djeluje mekano.
Ističe izvornu ljepotu kože.
Stvara zdravu preplanulu kožu, kao na plaži.
• Za svaku je moguće odabrati 3 razine čistoće.
4
Dodirom prsta odaberite [OK].
nn Ponovno podešavanje postavki
Izvedite korake od 1 do 3.
& Napomena
• Efekt se ne primjenjuje ako ne dođe do detekcije tona kože.
• Kozmetički način rada se pohranjuje čak i ako se fotoaparat isključi.
• Sljedeće se opcije ne mogu podesiti jer ih fotoaparat automatski podešava na
optimalne postavke.
–– [Sensitivity]/[i.Exposure]/[i.Resolution]/[Color Mode]
• Možete koristiti funkcije Touch Shutter (str. 29), ili Touch AF/AE (str. 30).
- 59 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Način rada [REC]: Û
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja
se snima (Û : Scenski način rada)
Kad odaberete scenu koja odgovara predmetu snimanja i situaciji, fotoaparat podešava
optimalne uvjete ekspozicije i nijanse boje za postizanje željene fotografije.
1
Dodirnite [ t ! ] u načinu snimanja.
2
Dodirnite [ Û].
3
Dodirnite scenu koju želite
postaviti.
• Dodirom na [t]/[u] možete listati stranice
popisa scena.
nn Ponovni izbor scene
Izvedite korake od 1 do 3.
& Napomena
• Sljedeće se opcije ne mogu podesiti u scenskom načinu rada jer ih fotoaparat
automatski podešava na optimalne postavke
–– [Sensitivity]/[i.Exposure]/[i.Resolution]/[Color Mode]
• Možete koristiti funkcije Touch Shutter (str. 29), ili Touch AF/AE (str. 30).
- 60 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Brzo pristup često korištenim scenama (
: Moj scenski način rada)
Ako registrirate često korištene scene u Moj scenski način rada, moći ćete brzo
fotografirati.
1 U načinu snimanja dotaknite [t!] > Touch [
2 Dotaknite scenu.
].
Odabrana je scena registrirana u Mojim scenama.
• Moguće je fotografirati koristeći registriranu scenu tako da sljedeći put odaberete My
Scene Mode].
nn Ponovni odabir registrirane scene
U načinu Moje scene dotaknite [MENU] > Touch [Û ].
[Portrait] (portret)
Kada slikate ljude vani na danjem svjetlu, ovaj vam način rada omogućava da
unaprijedite izgled dotičnih ljudi i da tonovi kože izgledaju zdravije.
nn Tehnika za portretni način
Za učinkovitije snimanje:
[]1 Pomaknite ručicu zuma do kraja u smjeru Tele.
2 Približite se objektu.
[Transform] (preobrazba)
Osoba se može snimiti kao tanka ili rastegnuta slika dok istovremeno koža ostaje
ublaženog oblika.
nn Postavljanje razine preobrazbe
Odaberite razinu preobrazbe.
& Napomena
• Veličina slike određena je kao što je navedeno u nastavku.
–– [3M] za [4:3], [2.5M] za [3:2], [2M] za [16:9] i [2.5M] za [1:1]
• Pazite da je snimljeni materijal u skladu s javnim redom i moralnim načelima te da
materijalom nekog ne uvrijedite.
- 61 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Self Portrait] (Autoportret)
Odaberite za snimanje autoportreta.
nn Tehnika za način rada autoportret
• Okidač pritisnite dopola za fokusiranje. Indikator automatskog
okidača svijetli kad ste u fokusu. Pazeći da mirno držite
fotoaparat, pritisnite okidač do kraja.
• Kad indikator automatskog okidača treperi, objekt nije u
fokusu. Pritisnite okidač dopola kako biste ponovno fokusirali.
• Ako je snimka mutna zbog male brzine okidača,
preporučujemo uporabu automatskog okidača od 2 sekunde.
[Scenery] (krajolik)
Ovaj način rada scene omogućuje snimanje širokih krajolika.
- 62 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Panorama Assist] (panoramske snimke)
Možete snimati fotografije s odgovarajućim poveznicama za stvaranje panoramskih
snimki.
nn Podešavanje smjera snimanja
1 Odaberite smjer za snimanje fotografija.
• Prikazat će se vodoravna/okomita linija usmjerenosti.
2 Snimite fotografiju.
• Odabirom funkcije [Retake] (ponovno snimi) možete
ponovno snimiti fotografiju.
3 Dodirnite [Next] (dalje).
• Dio snimljene slike nije vidljiv korisniku.
4 Snimite fotografiju nakon što pomaknete fotoaparat
vodoravno ili okomito tako da se dio koji nije vidljiv
preklapa.
• Pri snimanju treće ili narednih fotografija, ponovite korake 3 i 4.
• Odabirom funkcije [Retake] (ponovno snimi) možete ponovno snimiti fotografiju.
5 Dodirnite [Exit] (Izlaz).
& Napomena
• Fokus, zum, ekspozicija, balans bijele boje, brzina zatvarača i ISO osjetljivost ostaju na
postavkama prve snimke.
• Preporučujemo korištenje tronošca. Kada je mračno, preporučujemo korištenje
automatskog okidača.
• Brzina zatvarača dostigne maksimalno 8 sekundi.
• Zatvarač može ostati zatvoren (maks. 8 s) poslije slikanja zbog obrade signala. To ne
predstavlja kvar.
• Snimljene slike moguće je kombinirati u panoramske fotografije koristeći softver
“PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na isporučenom CD-ROM-u.
- 63 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Sports]
Odaberite ovu opciju za snimanje sportskih prizora ili drugih događaja s brzim pokretima.
& Napomena
• Brzina zatvarača dostigne maksimalno 1 sekundu.
• Ovaj način rada prikladan je za snimanje objekata na udaljenosti od 5 m ili više.
[Night Portrait] (noćni portret)
Ovaj način rada omogućuje snimanje osobe i pozadine s realnom osvijetljenošću.
nn Tehnika za način rada noćni portret
• Koristite bljeskalicu.
• Zamolite osobu da ostane mirna tijekom fotografiranja.
& Napomena
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Brzina zatvarača dostigne maksimalno 8 sekundi.
• Okidač može ostati zatvoren (maks. 8 s) poslije slikanja zbog obrade signala. To ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima.
[Night Scenery] (noćni krajolik)
Ova vam funkcija omogućuje snimanje živopisnih fotografija noćnih krajolika.
& Napomena
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Brzina zatvarača dostigne maksimalno 8 sekundi.
• Okidač može ostati zatvoren (maks. 8 s) poslije slikanja zbog obrade signala. To ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima.
- 64 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Food] (hrana)
Ovaj način rada omogućuje vam slikanje hrane s prirodnim nijansama bez da budu pod
utjecajem ambijentalnog svjetla u restoranima itd.
[Party] (zabava)
Ovu funkciju odaberite kada želite slikati vjenčanje, zabavu u zatvorenom itd. Možete
snimati fotografije ljudi i pozadina s realnom svjetlinom.
nn Tehnika za način Party (zabava)
• Koristite bljeskalicu.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo pomicanje poluge zuma do Wide (Široko) (1×) i stajanje otprilike 1,5 m
od objekta prilikom snimanja fotografije.
[Candle Light] (Svjetlo svijeće)
Ova vam funkcija omogućuje slikanje prostora osvijetljenog svijećom.
nn Tehnika za način rada svjetlo svijeće
• Funkcija je učinkovitija kada snimate bez uporabe bljeskalice.
& Napomena
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Brzina zatvarača dostigne maksimalno 1 sekundu.
- 65 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Babyl]/[Baby2] (dijete1/dijete2)
Ovaj način omogućava snimanje djeteta sa zdravim tenom. Kada koristite bljeskalicu,
ona svijetli slabije nego inače.
Moguće je postaviti različite datume rođendana i imena za [BABY1] i [BABY2]. Možete
odabrati da se podaci prikazuju kod reprodukcije ili ih se može otisnuti na fotografiju
pomoću funkcije [Text Stamp] (str. 96.).
nn Postavke rođendana/imena
1 Odaberite [SET] za [Age] ili [Name].
2 Unesite datum rođendana ili ime.
Rođendan: Dodirnite [p]/[q] za svaku stavku da biste postavili godinu/mjesec/dan,
i dodirnite [SET] (Postavi).
Ime:
Podatke o unošenju znakova potražite u poglavlju “Unos teksta”
na str. 87.
• Kad postavite datum rođendana ili ime, [Age] (Dob) ili [Name] (Ime) automatski su
postavljeni na [ON] (Uklj.)
• Ako je odabrano [ON] (Uklj.), a datum rođendana ili ime nisu upisani, automatski se
pojavljuje zaslon s postavkama.
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
nn Poništavanje opcija [Age] i [Name]
Odaberite postavku [OFF] u koraku 1.
& Napomena
• Dob i ime moguće je ispisati pomoću softvera „PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na
isporučenom CD-ROM-u.
• Ako su [Age] i [Name] postavljeni na [OFF], čak i ako je jedan od njih unesen, dob i ime
neće biti prikazani.
• Brzina zatvarača dostigne maksimalno 1 sekundu.
[Pet] (kućni ljubimac)
Odaberite ovaj način snimanja kada želite slikati kućnog ljubimca.
Informacije o funkcijama [Age] (Dob) ili [Name] (Ime), potražite u odlomku [BABY1]/
[BABY2].
- 66 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Sunset] (Zalazak sunca)
Odaberite ovaj način snimanja kada želite slikati zalazak sunca. Ova vam postavka
omogućuje snimanje živopisnih fotografija crvene boje sunca.
[High Sens.] (Visoka osjetlj.)
Ovaj način rada omogućuje smanjenje vibracija predmeta snimanja i omogućuje
snimanje takvih predmeta u tamnim prostorijama. (Odaberite ovaj način za visoko
osjetljivu obradu. Osjetljivost se automatski prebacuje na vrijednosti između [ISO1600] i
[ISO6400]).
Postavljanje veličine slike
3M (4:3), 2.5M (3:2), 2M (16:9) i 2.5M (1:1) odabrano je za veličinu slike.
& Napomena
• [i.Resolution] fiksirana je na [ON].
[Hi-Speed Burst] (velika brzina)
Ovaj način rada prikladan je za snimanje brzog pokreta ili bitnog trenutka.
nn Postavljanje veličine slike
• 3M (4:3), 2.5M (3:2), 2M (16:9) i 2.5M (1:1) odabrano je za veličinu slike. Fotografije se
snimaju jedna za drugom dok je okidač pritisnut do kraja.
Maksimalna brzina snimanja u nizu
Otprilike 4 fotografija/sekundi
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Oko 15 do 100
• Brzina snimanja mijenja se ovisno o uvjetima snimanja.
• Maksimalni broj snimaka ograničen je uvjetima snimanja te vrstom i/ili stanjem
korištene kartice.
• Maksimalni se broj mogućih snimaka povećava odmah nakon formatiranja.
& Napomena
• [i.Resolution] fiksirana je na [ON].
• Fokus, zum, ekspozicija, balans bijele boje, brzina okidača i ISO osjetljivost ostaju na
postavkama prve snimke.
• ISO osjetljivost automatski se namješta. ISO osjetljivost je, međutim, namještena na
visoku vrijednost da bi se postigla velika brzina zatvarača.
• Ovisno o uvjetima rada, potrebno je određeno vrijeme za snimanje sljedeće fotografije
ako ponovno snimate fotografiju.
- 67 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Flash Burst] (Brzina bljeskalice)
Fotografije se snimaju kontinuirano uz bljeskalicu. U tamnim je prostorima prikladno
kontinuirano snimanje fotografija.
nn Postavljanje veličine slike
3M (4:3), 2.5M (3:2), 2M (16:9) i 2.5M (1:1) odabrano je za veličinu slike.
• Fotografije se snimaju jedna za drugom dok je okidač pritisnut do kraja.
Maksimalni broj raspoloživih snimaka
maksimalno
5 fotografija
& Napomena
• Funkcija [i.Resolution] fiksno je postavljena na [OFF].
• Fokus, zum, ekspozicija, brzina zatvarača, ISO osjetljivost i razina bljeskalice ostaju na
postavkama prve snimke.
[Starry Sky] (Zvjezdano nebo)
Ovo vam omogućava snimanje živopisnih fotografija zvjezdanog neba ili tamnih objekata.
nn Određivanje brzine zatvarača
Odaberite brzinu zatvarača od [15 sek], [30 sek] ili [60 sek].
• Pritisnite tipku okidača do kraja da bi se prikazao zaslon s odbrojavanjem. Ne pomičite
fotoaparat nakon što se pojavi ovaj zaslon. Po završetku odbrojavanja na zaslonu se
pojavi poruka [Please Wait...] (Molimo pričekajte), istodobno s postavljenom brzinom
zatvarača za obradu signala.
nn Tehnika za način rada zvjezdano nebo
• Zatvarač se otvara na 15, 30 ili 60 sekundi. Koristite tronožac. Također preporučujemo
snimanje fotografija s funkcijom automatskog okidača („self-timer”).
- 68 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Fireworks] (vatromet)
Ovaj način rada omogućuje vam snimanje prekrasnih fotografija vatrometa koji
eksplodira na noćnom nebu.
nn Tehnika za način rada vatromet
• Budući da je brzina zatvarača manja, preporučujemo korištenje tronošca.
& Napomena
• Ovaj je način snimanja najučinkovitiji kad je objekt udaljen 10 m ili više.
• Kada je brzina zatvarača dostigne 1/4 sekunde ili 2 sekunde.
• Možete mijenjati brzinu zatvarača pomoću kompenzacije ekspozicije.
[Beach] (plaža)
Ova vam funkcija omogućava snimanje još živopisnijih fotografija plave boje mora, neba
itd.
& Napomena
• Ne dirajte fotoaparat mokrim rukama.
[Snow] (Snijeg)
Ova vam funkcija omogućava snimanje fotografija koje pokazuju snijeg što je bjeljim
moguće na skijalištu ili planini prekrivenoj snijegom.
- 69 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Aerial Photo] (Fotografija iz zraka)
Ova vam funkcija omogućava snimanje fotografija kroz prozorsko staklo aviona.
nn Tehnika za način rada fotografija iz zraka
• Preporučuje se korištenje ove tehnike kad imate poteškoća s fokusiranjem prilikom
snimanja oblaka i sl. Usmjerite fotoaparat prema nečemu s velikim kontrastom,
pritisnite okidač dopola kako biste namjestili fokus i zatim usmjerite fotoaparat prema
objektu i pritisnite okidač do kraja kako biste snimili fotografiju.
& Napomena
• Pazite na odsjaj prozora.
[Pin Hole] (meki fokus)
Snimljena je fotografija tamnija i s mekšim fokusom oko objekata snimanja.
& Napomena
• Funkcija [i.Resolution] fiksno je postavljena na [OFF].
• Moguće su nepravilnosti u radu funkcije pronalaženja lica na tamnim područjima oko
rubnih dijelova fotografije.
[Film Grain] (Zrnata tekstura)
Fotografija se snima sa zrnatom teksturom kao da je obrađena pijeskom.
& Napomena
• ISO osjetljivost je podešena na [ISO1600].
- 70 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[High Dynamic] ([Visoka dinamičnost])
Koristite ovaj način za jednostavno snimanje fotografija na kojima su tamni i svijetli
dijelovi scene izraženi prikladnom svjetlošću kada gledate u sunce, tijekom noći ili pod
sličnim okolnostima.
Podešavanje efekta
[STD.]: Efekt prirodne boje
[ART]: Atraktivan efekt koji naglašava kontrast i boju
[B&W]: Crno-bijeli efekt
& Napomena
•
•
•
•
•
ISO osjetljivost podešena je na [ISO400].
Ovisno o uvjetima, možda se neće moći postići kompenzacijski efekt.
Kada je mračno, preporučujemo korištenje automatskog okidača.
Brzina zatvarača dostigne maksimalno 8 sekundi.
Okidač može ostati zatvoren (maks. 8 s) poslije slikanja zbog obrade signala. To ne
predstavlja kvar.
• Tijekom uobičajenog snimanja može doći do smetnji na LCD zaslonu zbog
kompenziranja svjetline tamnih područja.
[Photo Frame] (Fotografija s okvirom)
Snimite fotografiju s okvirom oko nje.
nn Podešavanje okvira
Izaberite okvir između 3 vrste okvira.
• Broj piksela namješten je na 2M (4:3).
& Napomena
• Boja okvira prikazanog na zaslonu i boja okvira oko stvarne fotografije mogu se
razlikovati, ali ovo nije kvar.
- 71 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Način rada [REC]: ¦ !
Û
$
Korisne funkcije na odredištu putovanja
Bilježenje dana odmora kad je fotografija snimljena
Detalje o postavkama izbornika [SETUP], potražite na str. 22.
Ako unaprijed odaberete datum odlaska na odmor, broj proteklih dana od datuma
odlaska (dan odmora) ostaje zabilježen kad snimate fotografije. Tijekom reprodukcije
možete prikazati broj proteklih dana i upisati tekst na snimljene fotografije putem funkcije
[Text Stamp] (str. 96.).
• Broj proteklih dana od dana odlaska može se ispisati putem softvera
„PHOTOfunSTUDIO“ isporučenog na CD-ROM-u zajedno s ovim fotoaparatom.
• Odaberite [Clock Set] da biste unaprijed podesili aktualni datum i vrijeme (str. 18.)
1
Odaberite [Travel Date] u izborniku [Setup] (Postavljanje).
2
Dodirnite [Travel Setup].
3
Dodirom prsta odaberite [SET].
4
Dodirnite [p]/[q] za svaku stavku
da biste postavili datum polaska
(godinu/mjesec/dan), i dodirnite
[Set] (Postavi).
5
Dodirnite [p]/[q] za svaku stavku
da biste postavili datum povratka
(godinu/mjesec/dan), i dodirnite
[Set] (Postavi).
6
• Ako ne želite podesiti datum povratka,
pritisnite [Set] dok je na zaslonu prikazana
traka za upis datuma.
Dodirom odaberite [Location] (Odredište).
- 72 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
7
Dodirom prsta odaberite [SET].
8
Unesite lokaciju.
• Podatke o unošenju znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na str. 87.
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
nn Poništavanje datuma putovanja
Datum putovanja automatski se otkazuje ako trenutni datum slijedi nakon datuma
povratka. Ako datum putovanja želite poništiti prije kraja putovanja, odaberite [OFF]
(isključeno) na zaslonu prikazanom u koraku 3 ili 7. Ako je opcija [Travel Setup]
podešena na [OFF] u koraku 3, onda je i opcija [Location] postavljena na [OFF].
& Napomena
• Datum putovanja izračunava se iz datuma određenog u postavkama sata i podešenog
datuma odlaska na putovanje. Ako odaberete postavku [World Time] na odredištu
putovanja, datum putovanja se izračunava iz datuma kojeg ste odredili u postavkama
sata i podešenih postavki za odredište putovanja.
• Postavke datuma putovanja ostaju spremljene, čak i kad je fotoaparat isključen.
• Ako je [Travel Date] (Datum putovanja) postavljen na [OFF] (Isklj.), broj dana proteklih
od datuma odlaska na putovanje neće ostati zabilježen. Čak i ako je [Travel Date]
(Datum putovanja) postavljen na [SET] (Postavi) nakon snimanja fotografija, dan
odmora kad ste ih snimili neće biti prikazan.
• Ako podesite datum odlaska i snimite fotografiju prije navedenog datuma, na zaslonu
se prikazuje oznaka [-] u narančastoj boji i datum snimanja neće biti zabilježen
• Ako se datum putovanja prikaže kao [-] u bijeloj boji, postoji vremenska razlika koja
uključuje promjenu datuma između [Home] i [Location]. (Bilježi se.)
• Opcija [Location] (Odredište) ne može se zabilježiti kod videozapisa.
• [Travel Date] (Datum putovanja) ne može se podesiti u inteligentnom automatskom
načinu rada. Utjecat će se na postavke drugog načina rada.
- 73 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Datumi snimanja/vremena na odredištima putovanja u
drugim vremenskim zonama (svjetsko vrijeme)
Detalje o postavkama izbornika [SETUP], potražite na str. 39.
Možete prikazati lokalna vremena na odredištima putovanja te ih zabilježiti na
fotografijama koje snimate.
• Odaberite [Clock Set] da biste unaprijed podesili aktualni datum i vrijeme (str. 18.)
1
2
3
Odaberite [World Time] (Svjetsko vrijeme) u izborni[Setup]
(Podešavanje).
• Kod prvog korištenja fotoaparata nakon kupovine pojavljuje se poruka [Please
Set the Home Area] (odredite svoju vremensku zonu). Odredite svoju vremensku
zonu na zaslonu u koraku 3.
Dodirnite [Home].
Dodirnite [t] ili [u] da biste odabrali
svoju vremensku zonu i dodirnite
oznaku [Set] (Postavi).
Aktualno vrijeme
Vremenska razlika prema GMT (srednje vrijeme
po Greenwichu, eng. Greenwich Mean Time)
a
b
- 74 -
a
b
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
4
Dodirnite [Destination].
5
Dodirnite [t] ili [u] da biste odabrali
vašu vremensku zonu i dodirnite
oznaku [Set] (Postavi).
• Ovisno o postavkama, prikazuju se vrijeme i
područje odredišta putovanja ili vaše vremensko
područje.
Aktualno vrijeme na odredištu
Vremenska razlika
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
c
c
d
d
& Napomena
• Vratite postavke na [Home] nakon završetka odmora ponavljanjem koraka 1, 2, 3
• Ako je postavka [Home] već postavljena, samo promijenite odredište putovanja i
nastavite korištenje.
• Ako ne možete pronaći svoje odredište na područjima prikazanim na zaslonu,
podesite prema vremenskoj razlici iz vaše vremenske zone.
• Kad reproducirate slike snimljene na putnom odredištu, pojavi se ikona [“ ].
- 75 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Korištenje izbornika [REC] načina rada
[Flash] (bljeskalica)
Potražite detalje na str. 51.
[Selftimer] (Automatski okidač)
Za detalje pogledajte str. 57.
[Picture Size] (Veličina slike)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 22.
Podesite broj piksela i format fotografije. Što je veći broj piksela, to će detalji na
fotografiji biti jasniji, čak i ako se fotografije tiskaju u velikom formatu.
Primjenjivi načini rada: ¦ !
[4:3 16m] (DMC-FP7)
[4:3 14m] (DMC-FP5)
[4:3 10m]*
[4:3 5m]
[4:3 3m]*
[4:3 0,3m]
[3:2 14m] (DMC-FP7)
[3:2 12,5m] (DMC-FP5)
[16:9 12m] (DMC-FP7)
[16:9 10,5m] (DMC-FP5)
[1:1 12m] (DMC-FP7)
[1:1 10,5m] (DMC-FP5)
Û
4608 × 3456
4320 × 3240
3648 × 2736
2560×1920
2048×1536
640 × 480
4608 × 3072
4320 × 2880
4608 × 2592
4320 × 2432
3456 × 3456
3232 × 3232
* Ova stavka se ne može podesiti u inteligentnom automatskom načinu rada.
& Napomena
• [4:3], [16:9], itd. označavaju formate slika.
• Ekstra optički zum ne radi kad je podešen [MACRO ZOOM] te u funkcijama
[Transform] ([Pretvorba]), [High Sens.] ([Visoka osjetlj.]), [Hi-Speed Burst] ([Velika brzina
snimanja]), [Flash Burst] ([Brzina bljeskalice]), [Pin Hole] ([Meki fokus]), i [Photo Frame]
([Okvir slike]) u scenskom načinu rada.
• Slike mogu imati mozaički izgled, ovisno o objektu i uvjetima snimanja.
- 76 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Rec Quality] (kvaliteta snimanja)
Detalje potražite na str. 34.
[Sensitivity] (Osjetljivost)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Ova funkcija omogućava podešavanje optimalne osjetljivosti na svjetlost (ISO
osjetljivost). Podešavanjem na veću vrijednost omogućuje se snimanje fotografija čak i u
mračnim prostorima, bez straha da će fotografije ispasti tamne.
Primjenjivi načini rada: !
[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
ISO osjetljivost
100
1600
Lokacija snimanja
(preporučeno)
Kada je svijetlo
(vanjski prostor)
Kada je tamno
Brzina zatvarača
Sporo
Brzo
Šumovi
Manja
Veća
ISO osjetljivost
maks. [ISO 1600]
(Inteligentni)
Postavke
ISO osjetljivost podešava se u skladu s kretanjem objekta i
svjetlini.
100/200/400/800/1600 ISO osjetljivost je podešena na različite postavke.
nn O [¤ ] (Inteligentna kontrola ISO osjetljivosti)
Fotoaparat automatski podešava optimalnu osjetljivost na svjetlo (ISO osjetljivost) i
brzinu zatvarača radi prilagodbe u odnosu na kretnje objekta i svjetline prizora kako bi se
smanjile vibracije.
• Brzina zatvarača nije zaključana kada se okidač pritisne dopola. Ona se neprekidno
mijenja sve dok se okidač ne pritisne dopola, kako bi odgovarala kretnjama objekta.
Provjerite stvarnu brzinu zatvarača za reproduciranu sliku na zaslonu s informacijama.
- 77 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[White Balance] (balans bijele boje)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Kod sunčeve svjetlosti, kod umjetne rasvjete ili u drugim sličnim uvjetima gdje bijela boja
poprima crvene ili plave nijanse, ova opcija prilagođava bijelu boju tako da je što bliža
onome što oko vidi u skladu s izvorom svjetla.
Primjenjivi načini rada: !
Û
$
& Napomena
• Optimalni balans bijele boje razlikuje se ovisno o vrsti halogenog osvjetljenja pod
kojim se snima, zato koristite [AWB].
• Podešenje balansa bijele boje ostaje pohranjeno čak i kad isključite fotoaparat.
(Međutim, postavke balansa bijele boje za scenski način rada vraćaju se na [AWB] kad
se scenski način rada promijeni.)
• U sljedećim scenskim načinima rada balans bijele boje podešen je na [AWB]:
–– [Scenery]/[Night Portrait]/[Night Scenery]/[Food]/[Party]/[Candle Light]/[Sunset]/
[Flash Burst]/[Starry Sky]/[Fireworks]/[Beach]/[Snow]/[Aerial Photo]/[Film Grain]
nn Ručno podešavanje balansa bijele boje
Podesite vrijednost balansa bijele boje. Koristite za prilagođavanje uvjetima kod
snimanja fotografija.
1 Usmjerite fotoaparat u bijeli papir ili neku drugu
bijelu površinu kako bi okvir na sredini zaslona bio
popunjen objektom u bijeloj boji i zatim dodirnite
[Set].
• Ako je objekt pretjerano svijetao ili pretjerano
taman, možda nećete moći podesiti balans bijele
boje. U tom slučaju postavite na odgovarajuću
svjetlinu i ponovno postavite balans bijele boje.
- 78 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Automatsko podešavanje balansa bijele boje
Ovisno o uvjetima koji prevladavaju kod fotografiranja, snimke mogu poprimiti crvene
ili plave nijanse. Osim toga, ako se koristi više izvora svijetla, ili ništa nije boje približne
bijeloj, moguće je da automatsko podešavanje balansa bijele boje neće funkcionirati
pravilno. U takvim slučajevima balans bijele boje postavite na opciju različitu od [AWB].
1
Automatski balans bijele boje radit će u
ovom rasponu.
2 Plavo nebo
3 Oblačno nebo (Kiša)
4 Sjena
5 TV zaslon
6 Sunčeva svjetlost
7 Bijela fluorescentna rasvjeta
8 Žarulja sa žarnom niti
9 Izlazak sunca i zalazak sunca.
10 Svjetlost svijeće
K= temperatura boje u kelvinima
[AF Mode]
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Ova opcija omogućuje promjenu načina fokusiranja, tako da odgovara položaju i broju
objekata koje je potrebno odabrati.
Primjenjivi načini rada: !
Û
Detekcija lica
Fotoaparat automatski prepoznaje ljudsko lice. Fokus i
ekspozicija mogu se podesiti prema licu, neovisno koliki
dio snimke ono zauzima. (maksimalno 15 područja)
AF praćenje
Fokus se može podesiti na određeni objekt. Fokus će
nastavit pratiti objekt čak i ako se kreće. (Dinamično
praćenje)
Fotoaparat fokusira bilo koje od 11 područja. Ova je
Fokusiranje na 11 područja funkcija prikladna kad se objekt snimanja ne nalazi u
središtu zaslona.
Fokusiranje na 1 područje
Fotoaparat fokusira objekt u AF području u središtu
zaslona.
& Napomena
• Fotoaparat kao lice može prepoznati i druge objekte koji nisu ljudi.
- 79 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
nn O funkciji [š] (Uočavanje lica)
Sljedeći okviri AF područja prikazani su kada fotoaparat
prepozna ljudska lica.
Žuta:
Kad je okidač pritisnut dopola, okvir će postati zelene
boje ako slika nije fokusirana.
Bijela:
Prikazuje se ako je fotoaparat prepoznao više ljudskih lica.
Ona lica koja su na jednakoj udaljenosti u odnosu na lica u
žutom okviru AF područja, također se fokusiraju.
• Ovisno o nekim specifičnim uvjetima snimanja koja su dolje navedena, prepoznavanje
ljudskog lica možda neće funkcionirati.
–– Kada lice nije okrenuto prema fotoaparatu
–– Kada je lice pod kutom
–– Kada je lice izrazito svijetlo ili tamno
–– Kada su osobine lica sakrivene iza sunčanih naočala, itd.
–– Kada je lice na zaslonu maleno
–– Kada je na licima slab kontrast
–– Koda brzih pokreta
–– Kada objekt snimanja nije čovjek
–– Kada se fotoaparat trese
–– Kada se koristi digitalni zum
- 80 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
nn Funkcija [Š] (AF praćenje)
Kada na zaslonu dotaknete objekt, on postaje meta AF
praćenja.
• AF područje (AF okvir za praćenje) žute je boje.
Fotoaparat nastavlja fokusirati objekt i prilagođavati
ekspoziciju čak i ako se objekt kasnije pomakne.
& Napomena
• Ovisno o uvjetima snimanja ili uvjetima objekta, što se
odnosi i na sljedeće slučajeve, moguće je da fotoaparat
neće prepoznati objekt, da će izgubiti pokret objekta ili pratiti drugi objekt.
–– Kada je objekt premalen
–– Kada se objekt prebrzo kreće
–– Kada dođe do podrhtavanja
–– Kada je lokacija na kojoj se snima pretamna ili presvijetla
–– Kada je pozadina iste ili slične boje kao i objekt
–– Kada koristite zum
• Ako ne može prepoznati predmet koji ste dodirnuli, okvir AF praćenja zatreperit će u
crvenoj boji i nestati. Ponovite radnju.
• Dok se koristi funkcija Touch Shutter (str. 29), AF praćenje ne radi.
• U sljedećim slučajevima nije je moguće postaviti na [Š]
–– u [Panorama Assist] ([Panoramske snimke]), [Starry Sky] ([Zvjezdano nebo]),
[Fireworks]([Vatromet]), [Pin Hole]([Meki fokus]), [Film Grain]([Zrnati film]) i [High
Dynamic] ([Visoka dinamičnost]) u scenskom načinu rada.
–– u [B/W], [SEPIA], [COOL], ili [WARM] u načinu boje.
• Raspon fokusa je 10 cm (Wide)/50 cm (Tele) do ∞.
[Macro Mode] (način rada makro)
Detalje potražite na str. 55.
- 81 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[E×posure] (ekspozicija)
Detalje potražite na str. 58.
[i.E×posure] (i. ekspozicija)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Kontrast i ekspozicija automatski će se prilagoditi kada postoji velika razlika u svjetlini
između pozadine i objekta.
Primjenjivi načini rada:
[ON]/[OFF]
& Napomena
Čak i kad je opcija [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena na [ISO100]/[ISO125], opcija
[Sensitivity] može se postaviti i na višu vrijednost od [ISO100]/[ISO125], ako je fotografija
snimljena s funkcijom [I. E×posure] podešenom na valjanu postavku.
• Ovisno o uvjetima, možda se neće moći postići kompenzacijski efekt.
[i.Resolution] (i. razlučivost)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Fotografije s oštrim profilom i rezolucijom moguće je snimiti pomoću Inteligentne
rezolucijske tehnologije.
Primjenjivi načini rada: !
[ON] (Uklj.)
[i.ZOOM]*
[OFF] (Isklj.)
* Super rezolucijska tehnologija može povećati omjer zuma 1,3× bez vidljivog smanjenja
kvalitete slike.
& Napomena
• Podatke o inteligentnom zumu potražite na str. 49.
• Postavka [I.RESOLUTION] namještena je na [i.ZOOM] u inteligentnom automatskom
načinu rada ili kozmetičkom načinu rada.
- 82 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Digital Zoom] (digitalni zum)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Ovom se funkcijom objekti mogu uvećati čak i više nego pomoću optičkog zuma, ekstra
optičkog zuma i inteligentnog zuma.
Primjenjivi načini rada: !
Û
[ON]/[OFF]
& Napomena
• Detalje potražite na str. 51.
• U Makro zum načinu rada postavka je uključena [ON].
• Opcija [Digital Zoom] nije dostupna tijekom snimanja videozapisa. Utjecat će na
postavke ostalih načina rada.
[Burst] (Snimanje u nizu)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Kada je okidač pritisnut dopola fotografije se snimaju kontinuirano.
Od snimljenih fotografija odaberite one koje vam se zaista sviđaju.
Primjenjivi načini rada: ¦ !
Û
Brzina snimanja (fotografija/sekundi)
Približno 1,7
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Ovisno o preostalom kapacitetu
ugrađene memorije/kartice.
- 83 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
& Napomena
• Nemojte isključivati fotoaparat ni vaditi karticu nakon snimanja dok se ne isključi
svjetlo za indikaciju pristupa.
• Brzina snimanja postaje sporija na pola puta. Točno vrijeme brzine snimanja ovisi o
vrsti kartice, veličini slike i kvaliteti.
• Fokus se postavlja prilikom snimanja prve fotografije.
• Ekspozicija i balans bijele boje se podešavaju svaki puta kada snimite fotografiju.
• Kod uporabe automatskog okidača, broj fotografija koje se mogu snimiti kod načina
rada [BURST] je 3.
• Brzina snimanja (fotografija u sekundi) možda postane sporija ovisno o uvjetima
snimanja kao što su tamni prostori, visoka ISO osjetljivost, itd.
• Brzo snimanje se ne poništava kad isključite fotoaparat.
• Ako snimate fotografije putem ove funkcije na ugrađenu memoriju, trebat će više
vremena za pohranjivanje.
• Način rada uzastopnog snimanja nije moguće koristiti u sljedećim uvjetima.
–– U [Panorama Assist], [Hi-Speed Burst], [Flash Burst], [Starry Sky], [Fireworks], [Pin
Hole] i [Photo Frame] u scenskom načinu rada
–– Kod snimanja videozapisa
[Color Mode] (način rada boja)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Putem ovim funkcija slika može dobiti mekši ili oštriji izgled, a boja slike može dobiti
smeđi pigment (sepija) ili neki drugi efekt boje.
Primjenjivi načini rada: ¦ ! $
[STD.] (standardno)/[Happy]* (svjetlina i živost)/[NAT] (meko)/[VIVID] (oštro)/[B/W]
(crno-bijelo)/[SEPIA] (sepija)/[COOL] (više plave boje)/[WARM] (više crvene boje)
* Funkciju [Happy] moguće je postaviti samo kada koristite inteligentni automatski način.
& Napomena
• U inteligentnom automatskom načinu rada moguće je postaviti samo opcije [STD.],
[Happy], [B/W] i [SEPIA].
• Ako dođe do primjetnih smetnji na tamnim mjestima, postavite na [NAT].
- 84 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[AF Assist Lamp] (AF pomoćna lampica)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Kad se objekt snimanja osvijetli, fokusiranje je jednostavnije kod snimanja u uvjetima
slabog osvjetljenja koji otežavaju izoštravanje.
Primjenjivi načini rada: !
Û
[ON] (Uklj):
Kada se fotografije snimaju na tamnim mjestima, AF pomoćna lampica
svijetli dok je tipka okidača pritisnuta dopola. (Prikazani su veći okviri
automatskog izoštravanja)
[OFF] (Isklj): AF pomoćno svjetlo se ne uključuje.
& Napomena
• Efektivni domet AF pomoćnog svjetla iznosi 1,5 m.
• Ako ne želite koristiti pomoćno svjetlo za automatsko izoštravanje
(npr. kad snimate životinje na tamnim mjestima), podesite [AF Assist
Lamp] na [OFF]. U tom će slučaju izoštravanje objekta biti otežano.
• [AF Assist Lamp] je podešena na [OFF] (Isklj) kod funkcija [Self
Portrait], [Scenery], [Night Scenery], [Sunset], [Fireworks] i [Aerial
Photo] kod scenskog načina rada.
• Nije moguće postaviti tijekom snimanja videozapisa. Utjecat će se na postavke ostalih
načina rada.
[Red-Eye Removal] (uklanjanje efekta crvenih očiju)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Primjenjivi načini rada: !
Û
[ON]/[OFF]
& Napomena
• Kada je digitalno ispravljanje efekta crvenih očiju postavljeno na [ON] (Uklj.), na ikoni
bljeskalice se pojavljuje [ ].
• Detalje potražite na str. 52.
- 85 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[Stabilizer]
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Fotoaparat automatski prepoznaje crvene oči i ispravlja fotografiju.
Primjenjivi načini rada: !
Û
[ON]/[OFF]
& Napomena
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima.
–– Kad su vibracije prejake, kad je povećanje zuma preveliko.
–– U rasponu digitalnog zuma
–– Kada snimate fotografije dok pratite objekte koji se kreću.
–– Kada se smanji brzina okidača radi snimanja fotografija u zatvorenom prostoru ili na
tamnim mjestima. Pazite na podrhtavanje fotoaparata kada pritisnete tipku okidača.
• Kod korištenja opcije [Starry Sky] u scenskom načinu rada ova je funkcija podešena
na [OFF].
• Ta je postavka postavljena na [ON] u inteligentnom automatskom načinu rada, kod
snimanja videozapisa ili u opciji [Self Portrait] u scenskom načinu rada.
[Date Stamp] (bilježenje datuma)
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Ta funkcija služi za bilježenje datuma snimanja.
Primjenjivi načini rada: !
Û
[DATE] (datum snimanja)/[TIME] (Datum snimanja i vrijeme snimanja)/[OFF]
& Napomena
• Datum snimanja automatski se bilježi na slici. Ne morate navoditi da želite ispis
datuma kada ispisujete u studiju ili na svom pisaču. (Datumi će se preklopiti i ispisati).
• Datumi se ne ispisuju na slikama snimljenim pomoću funkcija [Panorama Assist], [HiSpeed Burst] ili [Flash Burst] u scenskom načinu rada, ili funkcije [Burst].
• Datum snimanja i sl. moguće je snimiti kasnije. (str. 96)
• Ne može se podesiti u inteligentnom automatskom načinu rada. Utjecat će se na
postavke ostalih načina rada.
[Clock Set]
Detalje o postavkama izbornika snimanja [Rec] potražite na str. 39.
Funkcionira na identičan način kao [Clock Set] (str. 18.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
- 86 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Unos teksta
Kod snimanja je moguće unijeti imena djece i kućnih ljubimaca te imena odredišta na
koja putujete. (Samo abecedni znakovi i simboli mogu biti upisani.)
Ako imate poteškoća pri upravljanju prstima, koristite stylus olovčicu (isporučena).
1
Prikažite zaslon za unos teksta.
2
Unesite znakove.
3
Da biste završili, dodirnite [Set].
• Zaslon za unos teksta prikazuje se na ove načine.
–– Funkcije [Name] za [Baby1]/[Baby2] ili [Pet] u scenskom načinu rada. (str. 66)
–– Funkcija [Location] u [Travel Date] (str. 72)
• Za unos slova „E“, npr., dvaput dodirnite
oznaku [DEF].
• Pritisnite [ ] da biste izabrali između [A]
(velika slova), [a] (mala slova), [1] (brojevi) i [&]
(posebni znakovi).
• Možete upisati maksimalno 30 znakova.
& Napomena
• Ako sav upisani tekst ne stane na zaslon, tekst se može pomicati.
- 87 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
Način rada [Playback] (reprodukcija): (
(Slide show) (reprodukcija slika u nizu)
Snimljene fotografije možete reproducirati zajedno s glazbom, a to možete činiti i u nizu,
ostavljajući odabrani interval između svake fotografije. Osim toga, fotografije možete
reproducirati u nizu („slide show”) grupirane po kategorijama ili reproducirati samo one
fotografije koje ste označili kao omiljene (favorite).
Ovaj način reproduciranja se preporučuje kod spajanja fotoaparata na TV radi pregleda
snimljenih fotografija.
1
Dodirnite [t( ] u načinu reprodukcije.
2
Dodirnite [
3
4
].
Dodirom prsta odaberite stavku
• U [Category Selection] dodirnite kategoriju
koju želite reproducirati. Više detalja o
kategorijama potražite na str. 91.
Dodirnite [Start].
nn Završetak
Dodirnite [ ].
Vraća se uobičajena reprodukcija.
- 88 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
nn Funkcije dostupne tijekom prikaza slika u nizu
Dodirom prsta na zaslonu prikažite upravljačku ploču.
• Ako približno dvije sekunde nema nikakvih radnji, ikona radnje će nestati.
[u/ 8 ]: Reprodukcija/Pauziranje
[  ]:
Izlaz
[ ¢ ]: Nastavak na sljedeću sliku (Tijekom pauziranja)
[ 4 ]: Povratak na prošlu sliku (Tijekom pauziranja)
Vraća se zaslon s postavkama.
[ ]:
[+] [—]: Podešenje razine glasnoće
Također možete prilagoditi razinu glasnoće pomoću ručice za zumiranje.
Promjena postavki prikaza slika u nizu
Tijekom reprodukcije snimki u nizu (slide showa), na
zaslonu postavki prikaza u nizu možete promijeniti
postavke za [Effect] i [Setup].
[Effect]
Ova vam funkcija omogućava odabir efekata
zaslona ili glazbenih efekata kada prebacujete
s jedne fotografije na drugu. [Natural], [Slow],
[Swing], [Urban], [Off], [Auto]
• Kada je odabrana opcija [Urban], moguće je da snimka bude crno-bijela što je efekt
zaslona.
• [Auto] se može koristiti samo onda kada je odabrana funkcija [Category Selection].
Fotografije su reproducirane s preporučenim efektima u svakoj kategoriji.
Neke mogućnosti [Effect] neće biti dostupne tijekom okomite reprodukcije fotografija.
[Setup]
Moguće je postaviti opcije [Duration] ili [Repeat].
Stavka
Postavke
[Duration] (trajanje)
1 SEK/2 SEK/3 SEK/5 SEK
[Repeat] (ponavljanje)
ON (Uklj)/OFF (Isklj)
[Music] (glazba)
ON (Uklj)/OFF (Isklj)
• Funkcija [Duration] se može podesiti samo ako je [Effect] postavljen na [OFF] (Isklj.).
& Napomena
• Nije moguće dodati novu glazbu.
• Videozapisi se ne mogu prikazivati u nizu. Kada odaberete [Motion Picture] u
kategoriji, prva slika iz svakog videozapisa se prikazuje kao slide show.
- 89 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
Način rada [Playback] (reprodukcija): (
Odabir fotografija i njihova reprodukcija
[Calendar] (kalendar)
Fotografije možete reproducirati prema datumu snimanja.
1
Dodirnite [t( ] u načinu reprodukcije.
2
Dodirnite.
3
Dodirnite [p ]/[q] da biste odabrali
datum koji želite reproducirati.
• Ako tijekom mjeseca nije snimljena niti jedna
fotografija, mjesec neće biti prikazan.
4
Dodirnite datum koji želite reproducirati i dodirnite [Set].
5
Dodirom prsta odaberite fotografiju.
• Zamijenite zaslon dodirom na [p ]/[ q ] ako se
prikazuju na traci za pomicanje.
• Zaslon s kalendarom nestat će dodirnete li
[ ].
& Napomena
• Datum snimanja odabrane fotografije na zaslonu reprodukcije postaje datum koji je
odabran kad se zaslon kalendara prvi put prikaže.
• Ako postoji više fotografija s istim datumom snimanja, bit će prikazana prva fotografija
snimljena tog dana.
• Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
• Ako datum nije podešen na fotoaparatu, datum snimanja se postavlja na 1. siječnja
2011.
• Ako snimate fotografije nakon podešavanja odredišta u [World Time], fotografije se
kod reprodukcije prema kalendaru prikazuju po datumima na odredištu.
- 90 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
[Category Selection] (odabir kategorije)
Ovaj način rada omogućuje pretraživanje fotografija prema načinu rada scene ili drugim
kategorijama (kao što su [Portrait], [Scenery] ili [Night Scenery]) te da ih rasporedite u
svaku od kategorija. Možete reproducirati fotografije u svakoj kategoriji.
1
Dodirnite [t(] u načinu reprodukcije.
2
Dodirnite.
3
Dodirom prsta odaberite kategoriju
koju želite reproducirati.
• Ako u odabranoj kategoriji nema slika,
prikazuje se poruka i reprodukcija nije moguća.
• Fotografije su podijeljene u dolje navedene
kategorije.
Kategorija
*
,
.
Informacije o snimanju npr.
način rada scene
[Portrait] (portret), [i-Portrait],
[Transform] (preobrazba), [Self
Portrait] (Autoportret), [Night
Portrait] (noćni portret), [i-Night
Portrait], [Baby1]/[Baby2]
(dijete1/dijete2), [Cosmetic
Mode] (kozmetički način)
[Scenery] (krajolik), [i-Scenery],
[Sunset] (Zalazak sunca),
[i-Sunset], [Aerial Photo]
(Fotografija iz zraka)
[Night Portrait] (noćni portret),
[i-Night Portrait], [Night Scenery]
(noćni krajolik), [i-Night Scenery],
[Starry Sky] (zvjezdano nebo)
Kategorija
Informacije o snimanju npr.
način rada scene
[Sports], [Party], [Candle Light]
(Svjetlo svijeće), [Fireworks]
(vatromet), [Beach] (plaža),
[Snow] (snijeg), [Aerial Photo]
(Fotografija iz zraka)
Î
[Baby1]/[Baby2] (dijete1/dijete2),
í
[Pet] (kućni ljubimac)
1
[Food] (hrana)
[Travel Date] (datum putovanja)
n
[Motion Picture] (videozapis)
& Napomena
• Dostupni izbornik reprodukcije razlikovat će se ovisno o odabranoj kategoriji.
- 91 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
Favorite] (omiljena)
Možete reproducirati fotografije koje ste podesili kao [Favorite]([Favorit]) (str. 100) (Samo
kada postoje fotografije koje su podešene na [Favorite]([Favorit])).
1
Dodirnite [t( ] u načinu reprodukcije.
2
Dodirnite.
- 92 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
Način rada [Playback] (reprodukcija): (
Rafiniranje portreta (Retuširanje za ljepotu)
(Samo za model DMC-FP7)
Dodavanjem efekata šminke, prilagodbom teksture kože i sl. možete postići preobrazbu
lica objekata čak i nakon snimanja slika tako da djeluju atraktivnije. Uvjerite se da ima još
dostupnog mjesta na ugrađenoj memoriji ili kartici prije nego što se preobražene slike
nanovo kreiraju.
1
Dodirnite [
2
Povucite zaslon da biste odabrali sliku
prije preobrazbe i zatim dotaknite
[OK].
] u načinu reprodukcije.
• Odaberite sliku snimljenu sprijeda sa što je manje
moguće nakošenja.
• Za odabir slika pogledajte str. 31.
3
Dodirom prsta dodirnite lice osobe
koju želite preobraziti.
• Fotoaparat automatski prepoznaje lica. Na licima
koje je moguće obraditi pojavljuje se oznaka a .
4
Dodirnite [
(šminka).
5
Dodirnite stavku
učinkovitosti c .
] (ljepota) ili [
b
]
a
i stupanj
• Preobražena fotografija prikazuje se u
pretpregledu.
• Možete dodavati efekte tako da ponovite korake
4 i 5.
• Da biste poništili efekt, odaberite stavku i
postavite efekt na [OFF].
- 93 -
b
c
Napredne funkcije (Reprodukcija)
6
Dodirom prsta odaberite [OK].
7
Dodirom prsta odaberite [OK].
8
Dodirnite [Save] (Spremi).
9
Dodirnite [Yes] (Da).
• Slike prije i nakon preobrazbe prikazuju se jedna pored druge.
• Povratak na zaslon iz koraka 3.
• Ako za redom želite preobraziti i druge osobe, dodirnite ostala lica i izvedite
korak 3.
& Napomena
• Ako fotoaparat ne može uočiti lice osobe, prikazuje se poruka nakon koraka 3.
Odaberite druge osobe ili drugu sliku.
• Retuširanje za ljepotu nije dostupno za videozapise.
• Pazite da je snimljeni materijal u interesu osobe na slici i da ne služi u svrhu psihičkog
zlostavljanja.
• Kada fotoaparat ne uspije uočiti lice na slici, moguće je da neće biti moguće retuširati
sliku koju ste namjeravali.
• Kakva je slika pogodna za retuširanje za ljepotu
–– Lice je okrenuto prema naprijed.
–– Izbjegava se izuzetno tamno mjesto.
–– Obrisi lica nisu skriveni i kosa ne prekriva oči i obrve i sl.
- 94 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
Način rada [Playback] (reprodukcija): (
Korištenje izbornika reprodukcije [Playback]
Možete koristiti razne funkcije reprodukcije kao što je postavljanje slika koje želite poslati
na web-mjesta za dijeljene slika, promjena veličine snimljenih slika, postavljanje zaštite itd.
• Pomoću funkcija [Te×t Stamp], [Resize] Ili [Cropping] kreira se nova, obrađena
fotografija. Nova fotografija se ne može kreirati ako nema slobodnog mjesta na
ugrađenoj memoriji ili na kartici, stoga preporučujemo da prvo provjerite ima li
dovoljno slobodnog mjesta, a nakon toga obradite fotografiju.
[Upload Set]
Na ovom fotoaparatu možete podešavati postavke slika koje želite poslati na webmjesta za dijeljene slika.
• Možete poslati slike ili videozapise na sljedeća web-mjesta.
–– Facebook (slike), YouTube (videozapisi)
• To nije moguće postaviti za slike u ugrađenoj memoriji. Prethodno kopirajte slike na
karticu (str. 104).
• Kada postavite [Upload Set], alat sa slanje koji je dio ovog fotoaparata ispisuje se na
karticu.
1
2
Odaberite [Upload Set] u izborniku načina rada [Playback].
(str. 39.)
Touch [S (Single)] ili [M (Multi)].
3
Odaberite fotografiju
[Single] (jedna)
Postavka [Single] (Jedna)
Povucite vodoravno zaslon da biste odabrali sliku i
zatim dotaknite [Set].
• Postavka se poništava dodirom na [Cancel].
[Multi] (više)
Postavka [Multi] (Više)
1 Odaberite fotografiju koju želite poslati.
• Ponovnim dodirom prsta na istu fotografiju otkažite
prethodni odabir.
2 Dodirom prsta odaberite [OK].
3 Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
nn Slanje slika na mjesta za dijeljenje slika
Spojite fotoaparat na računalo i izvedite radnju potrebnu za slanje. Detalje potražite na
str. 110.
- 95 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
nn Poništavanje svih postavki [Upload Set]
Odaberite [Upload Set] > [CANCEL] > [Yes] u izborniku načina reprodukcije.
& Napomena
• Kartica s kapacitetom manjim od 512 MB ne može se postaviti.
• Slike snimljene drugom opremom možda neće biti moguće postaviti.
• Slika veličine 10 MB ili više ne može se postaviti. Odaberite drugu sliku ili odaberite
[Resize] (str. 98).
[Te×t Stamp] (Otisnuti tekst)
Na snimljene fotografije možete otisnuti datum/vrijeme snimanja, ime, lokaciju ili datum
putovanja.
1
Odaberite funkciju ispisa teksta [TEXT STAMP] u izborniku
načina rada. (str. 39.)
2
Touch [S (Single)] ili [M (Multi)].
3
Odabir fotografija koje želite otisnuti.
Postavka [Single] (Jedna)
[Single] (jedna)
1 Vodoravno povlačite zaslon da biste odabrali sliku.
2 Dodirnite [Set].
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str. 31.
[Multi] (više)
Postavka [Multi] (Više)
1 Dodirom prsta odaberite fotografiju.
• Nastavite pritiskati prstom za odabir fotografija.
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str. 31.
• Ponovnim dodirom prsta na istu fotografiju otkažite
prethodni odabir.
2 Dodirom prsta odaberite [OK].
4
Dodirnite [SET].
- 96 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
5
Odaberite stavke na koje želite otisnuti tekst.
Stavka
Podesiva opcija
[Shooting Date]
[DATE] (Datum): Ispisuje godinu, mjesec i datum.
(Datum snimanja) [TIME] (vrijeme): Ispisuje godinu, datum, dan, sat i minute.
[OFF] (Isklj.)
[Name] (ime)
[ Î /í ]:
Ispisuje imena registrirana za [Baby1]/
[Baby2] i [PET] u scenskom načinu rada.
[OFF] (Isklj.)
[Location]
(lokacija):
[ON] (Uklj):
Ispisuje ime odredišta putovanja pod
[Location].
[OFF] (Isklj.)
[Travel Date]
(datum
putovanja)
[ON] (Uklj):
Ispisuje datum putovanja pod [Travel
Date]. [OFF] (Isklj.)
6
Dodirnite.
7
Dodirom prsta odaberite [OK].
8
Dotaknite [Yes].
• Da biste ispisali opciju [Age] kada se odabere [ Î/ í ], dodirnite [Yes] i
nastavite na korak 8.
• Zatvorite izbornik nakon spremanja.
& Napomena
• Ako slike već imaju otisnuti tekst, a vi navedete datum ispisa u fotgrafskom studiji ili
na pisaču, znakovi će se preklapati na ispisanoj slici.
• S postavkom [Multi] odjednom možete odabrati do 50 fotografija.
• Otiskivanje teksta može pokvariti kvalitetu slike.
• Ovisno o pisaču koji koristite, neki znakovi bi mogli biti izrezani tijekom ispisa.
Provjerite prije ispisa.
• Tekstove otisnute na slici malih proporcija teško je čitati.
• Tekst neće biti moguće otisnuti na fotografijama u sljedećim slučajevima.
–– Na videozapisima
–– Fotografije snimljene bez podešenja sata ili natpisa
–– Slike s otisnutim tekstom o snimanju
–– Slike s otisnutim datumima snimanja
–– Fotografije snimljene drugom opremom
- 97 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
[RESIZE] Smanjivanje veličine slike (broja piksela)
Možete smanjiti veličinu snimljenih fotografija kako biste ih poslali e-poštom ili koristili na
web-mjestu.
1
Odaberite promjenu veličine [Resize] u izborniku [Playback]
načina rada. (str. 39.)
2
Touch [S (Single)] ili [M (Multi)].
3
Odaberite fotografije i veličine.
Postavka [Single] (Jedna)
1 Povucite vodoravno zaslon da biste odabrali sliku
[Single] (jedna)
i zatim dotaknite [Set].
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str. 31.
2 Dodirnite i odaberite veličinu slike.
Postavka [Multi] (Više)
[Multi] (više)
1 Dodirnite i odaberite veličinu slike.
2 Dodirom prsta odaberite fotografiju.
• Nastavite pritiskati prstom za odabir fotografija.
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str. 31.
• Ponovnim dodirom prsta na istu fotografiju otkažite
prethodni odabir.
3 Dodirom prsta odaberite [OK].
4
Dotaknite [Yes].
• Zatvorite izbornik nakon spremanja.
& Napomena
• S postavkom [Multi] odjednom možete odabrati do 50 fotografija.
• Kvaliteta fotografije kojoj je promijenjena veličina će se smanjiti.
• Postoji mogućnost da neće biti moguće mijenjati veličinu fotografija koje su snimljene
drugom opremom.
• Za videozapise i fotografije s otisnutim tekstom ili datumom nije moguće mijenjati
veličinu.
- 98 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
[Cropping] (izrezivanje)
Možete povećati, te onda izrezati važan dio snimljene fotografije.
1
Odaberite [Cropping] u izborniku [Playback]. (str. 39.)
2
Povucite vodoravno zaslon da biste odabrali sliku i zatim
dotaknite [Set].
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str. 31.
3
Odaberite dio koji želite izrezati.
Dodirnite [p]/[q ]/[t ]/[u ]: Pomicanje
• Također možete koristiti ručicu za zum.
4
Dodirnite [SET].
5
Dotaknite [Yes].
• Zatvorite izbornik nakon spremanja.
& Napomena
• Kvaliteta izrezane fotografije će se smanjiti.
• Postoji mogućnost da se fotografije snimljene drugom opremom neće moći izrezati.
• Videozapisi i fotografije s otisnutim tekstom ne mogu se izrezivati.
- 99 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
[Favorite] (Omiljena)
Moguće je reproducirati i ispisivati samo slike označene kao favoriti. No, možete brisati i
slike koje nisu favoriti.
1
Odaberite favorite [Favorite] u izborniku [Playback] načina
rada (str. 39)
2
Dodirnite [S (Single)] ili [M (Multi)].
3
Odaberite fotografiju
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str. 31.
Postavka [Single] (Jedna)
Povucite vodoravno zaslon da biste odabrali sliku i
zatim dotaknite [Set].
• Nastavite pritiskati prstom za odabir fotografija.
• Postavka se poništava dodirom na [Cancel].
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
Postavka [Multi] (Više)
Dodirnite slike koje želite odabrati kao favorite.
• Nastavite pritiskati prstom za odabir fotografija.
• Ponovnim dodirom prsta na istu fotografiju otkažite
prethodni odabir.
[Single] (jedna)
[Multi] (više)
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
nn Poništavanje svih postavki [Favorite]
Odaberite [Favorite] > [CANCEL] > [Yes] u izborniku načina reprodukcije.
& Napomena
• Možete podesiti do 999 omiljenih fotografija.
• Fotografije snimljene drugom opremom možda se neće moći postaviti kao omiljene.
- 100 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
[Print Set] (Postavke ispisa)
DPOF “Digital Print Order Format” sustav je koji korisnicima omogućava odabir slika za
ispis, broj kopija te odabir ispisa s datumom snimanja ili bez njega kad se koristi DPOF
kompatibilan fotopisač ili kad se slike ispisuju u fotografskom studiji.
Za detalje se obratite vašem fotografskom studiju.
Kad želite ispisati fotografije iz ugrađene memorije u fotografskom studiju, presnimite ih
na karticu (str. 104) i nakon toga odaberite postavke za ispis.
1
Odaberite [Print Set] iz izbornika načina rada [Playback].
(str. 39)
2
Dodirnite [S (Single)] ili [M (Multi)].
3
Odaberite fotografiju
4
Postavka [Single] (Jedna)
Povucite vodoravno zaslon
da biste odabrali sliku i zatim
dotaknite [Set].
• Podatke o načinu odabira
slika potražite na str. 31.
[Single] (jedna)
[Multi] (više)
Postavka [Multi] (Više)
Odaberite fotografiju koju
želite ispisati.
• Podatke o načinu odabira
slika potražite na str. 31.
Dodirnite [p]/[q ] za odabir broja kopija ispisa i dodirnite
oznaku [Set] (Postavi).
• Ako ste odabrali opciju [Multi], ponovite korake 3 i 4 za svaku fotografiju. (Nije
moguće koristiti iste postavke za veći broj fotografija).
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
nn Opoziv svih postavki [Print Set]
Odaberite [Print Set] > [CANCEL] > [Yes] u izborniku načina reprodukcije.
- 101 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
nn Ispis datuma
Nakon odabira broja kopija, postavite/poništite ispis s datumom snimanja tako da
pritisnete [Date] (datum).
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut
iako ste odabrali ispis datuma. Za više informacija raspitajte se u fotografskom studiju
ili pogledajte upute za uporabu pisača.
• Datum ne može biti ispisan na fotografijama s otisnutim tekstom ili datumom.
& Napomena
• Moguće je podesiti od 0 do 999 fotografija za ispis.
• Ako pisač podržava PictBridge, njegove vlastite postavke za ispis datuma mogu imati
prednost, pa provjerite je li to slučaj.
• Postoji mogućnost da se postavke ispisa neće moći koristiti s drugom opremom. U
tom slučaju poništite i resetirajte sve postavke.
• Postavku ispisa nije moguće podesiti za videozapise.
• Ako datoteka nije bazirana na standardu DCF, postavke ispisa nije moguće podesiti.
- 102 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
[Protect] (Zaštita)
Možete zaštititi fotografije koje ne želite slučajno izbrisati.
1
Odaberite zaštitu [Protect] u izborniku [Playback] načina
rada. (str. 39)
2
Dodirnite [S (Single)] ili [M (Multi)].
3
Odaberite fotografiju
Postavka [Single] (Jedna)
Povucite vodoravno zaslon da biste odabrali
sliku i zatim dotaknite [Set].
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str.
31.
• Postavka se poništava dodirom na [Cancel].
[Single] (jedna)
[Multi] (više)
Postavka [Multi] (Više)
Odaberite fotografiju koju želite zaštititi.
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str.
31.
• Ponovnim dodirom prsta na istu fotografiju
otkažite prethodni odabir.
• Zatvorite izbornik nakon postavljanja.
nn Poništavanje svih [Protect] postavki
Odaberite [Protect] > [CANCEL] > [Yes] u izborniku načina reprodukcije.
& Napomena
• Postoji mogućnost da postavke zaštite neće funkcionirati na drugoj opremi.
• Čak i ako ste zaštitili fotografije u ugrađenoj memoriji ili na kartici, one će biti obrisane
ako se ugrađena memorija ili kartica formatira.
• Čak i ako ne zaštitite fotografije na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je prekidač
„Write-Protect” (Zaštita od pisanja) postavljen na [LOCK] (Zaključaj).
- 103 -
Napredne funkcije (Reprodukcija)
[Copy] Kopiranje slika s ugrađene memorije na karticu
Fotografije spremljene u ugrađenu memoriju fotoaparata možete kopirati na karticu ili s
kartice u ugrađenu memoriju fotoaparata.
1
Odaberite kopiranje [Copy] u izborniku [Playback] načina
rada (str. 39)
2
Dodirnite željeno odredište kopije.
3
• Svi podaci iz ugrađene memorije se kopiraju odjednom na karticu. > korak 4.
• Jedna po jedna fotografija se kopira s kartice na ugrađenu memoriju.
> korak 3.
Povucite vodoravno zaslon da biste odabrali sliku i zatim
dotaknite [Set].
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str. 31.
4
Dotaknite [Yes].
• Ne isključujte fotoaparat ni u kojem trenutku za vrijeme procesa kopiranja.
• Zatvorite izbornik nakon kopiranja.
& Napomena
• Za kopiranje fotografija potrebno je određeno vrijeme.
• Kopiraju se isključivo fotografije snimljene Panasonicovim digitalnim fotoaparatom
(LUMIX). (Čak i ako su fotografije snimljene Panasonicovim digitalnim fotoaparatom,
postoji mogućnost da ih nećete moći kopirati, ako ste ih obradili na računalu).
• Postavke [Print Set], [Protect] ili [Favorite] neće se kopirati. Ponovo podesite postavke
nakon što kopiranje završi.
- 104 -
Povezivanje s drugom opremom
Način rada [Playback] (reprodukcija): (
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV prijemnika
Reprodukcija fotografija pomoću AV kabla (isporučen)
Priprema: Podesite [Output] (izlaz). (str. 44.)
Isključite fotoaparat i TV prijemnik.
1 Žuta: na video ulaz
2 Bijela: na audio ulaznu utičnicu.
a Poravnajte oznake i ravno umetnite. (Nije moguće umetnuti u suprotnom smjeru).
b AV kabel (isporučen)
• Provjerite smjer konektora te ih ravno umetnite ili izvadite. (Inače bi se konektori mogli
savinuti, što bi moglo prouzročiti probleme.)
1
Spojite fotoaparat na televizor uz pomoć AV kabela.
2
Uključite TV prijemnik i odaberite vanjski ulaz.
3
Uključite fotoaparat i dodirnite [( ].
- 105 -
Povezivanje s drugom opremom
& Napomena
• Ovisno o omjeru visine i širine, na fotografijama bi se mogle pojaviti crne crte, ispod ili
iznad, te s lijeve ili desne strane.
• Koristite isključivo isporučeni AV kabel.
• Pročitajte upute za uporabu TV prijemnika.
• Kada reproducirate sliku okomito, mogla bi biti nejasna.
• Kada podesite [Video Out] u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotografije možete
pregledavati na TV prijemniku i u drugim zemljama (regijama) koje koriste NTSC ili PAL
sustav.
• Nije moguće upravljanje dodirom pomoću ikone dodira prikazane na zaslonu TV
prijemnika.
• Promijenite način zaslona na televizoru ako se slika prikazuje tako da je odrezana na
dnu ili na vrhu.
Reprodukcija fotografija na TV prijemniku s utorom za
SD memorijsku karticu
Reprodukcija snimljenih slika tako da se umetne karticu u utor za SD karticu.
& Napomena
• Ovisno o modelu TV prijemnika, postoji mogućnost da fotografije neće biti prikazane
na cijelom zaslonu.
• Da biste reproducirali videozapise, spojite fotoaparat s TV prijemnikom putem AV
kabela.
• Ako TV prijemnik ne podržava SDHC ili SDXC kartice, nije moguće s njih reproducirati
fotografije.
- 106 -
Povezivanje s drugom opremom
Povezivanje s računalom
Snimljene slike možete kopirati na računalo tako da na njega spojite fotoaparat.
• Neka računala mogu očitati slike direktno iz kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje
potražite u uputama za uporabu računala.
• Fotografije koje ste prenijeli možete jednostavno ispisivati ili slati e-poštom. Korištenje
softvera „PHOTOfunSTUDIO” koji je isporučen na CD-ROM-u praktičan je način za
izvođenje ovih radnji.
• Pročitajte posebne upute za isporučeni softver da biste saznali više o softveru na
isporučenom CD-u i instalaciji.
Priprema: Uključite fotoaparat i računalo.
Izvadite karticu prije korištenja fotografija snimljenih na ugrađenu memoriju.
a USB kabel (isporučen)
• Provjerite smjer konektora te ih ravno umetnite ili izvadite. (Inače bi se konektori mogli
savinuti, što bi moglo prouzročiti probleme). (U suprotnom se priključci mogu izobličiti,
što može izazvati probleme).
b Poravnajte oznake i umetnite. (Nije moguće umetnuti u suprotnom smjeru).
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili AC prilagodnik (na izbor) i DC ispravljač
(na izbor). Ako ostatak napona u bateriji postane premalen kad fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, indikator statusa treperi i oglašava se alarm.
Pročitajte poglavlje “Sigurno odspajanje USB kabela” (str. 108) prije nego što
odspojite USB kabel.
- 107 -
Povezivanje s drugom opremom
1
Spojite fotoaparat na računalo USB spojnim kabelom
2
Dodirnite [PC] (računalo).
3
Dvaput kliknite [Removable Disk]([Uklonjivi disk]) u [My
Computer]([Moje računalo])
4
5
a
• Nemojte koristiti nijedan drugi USB kabel osim isporučenog. Uporaba drugih
USB kabela može prouzročiti kvar.
• Ako je fotoaparat povezan s računalom dok je opcija
[USB Mode] podešena na [PictBridge(PTP)], na
računalnom zaslonu može se pojaviti poruka. Odaberite
[Cancel] (Poništavanje) za zatvaranje izbornika i
odspojite fotoaparat iz računala. Zatim ponovo podesite
[USB Mode] na [PC].
• Kad koristite Macintosh, uređaj se prikazuje na radnoj površini („desktop”) kao
(„LUMIX”, „NO_NAME” ili „Untitled”). (Prikazano je “LUMIX”, “NO_NAME” ili
“Untitled”.)
Dvaput kliknite mapu [DCIM].
Koristeći radnju povuci i ispusti (drag&drop), premjestite
fotografije ili mapu u kojoj se nalaze fotografije koje želite
prenijeti, u drugu mapu na računalu.
nn Sigurno odspajanje USB kabela
• Nastavite s odspajanjem pomoću opcije “Safely Remove Hardware” na alatnoj traci
radne površine. Ako ikona nije prikazana, prije odspajanja provjerite je li na LCD
zaslonu fotoaparata prikazana poruka [ACCESS].
& Napomena
• Prije spajanja ili odspajanja AC prilagodnika (na izbor) isključite fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice, isključite fotoaparat i odspojite USB
kabel. U suprotnom bi se podaci mogli uništiti.
- 108 -
Povezivanje s drugom opremom
nn Pregled sadržaja ugrađene memorije ili kartice putem računala (sastav mape)
• Ugrađena
memorija
• Memorijska
kartica
1 Broj mape
2 Broj datoteke
3 JPG: Fotografije
MOV: Videozapisi
MISC: DPOF ispis
Favourite (Omiljene)
AD_LUMIX: Postavljanje slanja
LUMIXUP.EXE: Alat za postavljanje
slanja
(LUMIX Image Uploader)
Kada su fotografije snimljene u sljedećim situacijama, kreira se nova mapa:
• Kada je umetnuta kartica s istim brojem mapa (npr. kada su fotografije snimljene
drugim modelom fotoaparata)
• Ako unutar mape postoji fotografija s brojem 999.
nn Spajanje u PTP načinu rada (samo kod sustava Windows® XP, Windows Vista®,
Windows® 7 i Mac OS X)
Podesite [USB Mode] na [PictBridge(PTP)].
Podaci se sada mogu učitavati samo s kartice na računalo.
• Kad je na kartici 1000 ili više fotografija, postoji mogućnost da se fotografije neće
moći prenijeti u PTP načinu rada.
- 109 -
Povezivanje s drugom opremom
Slanje slika na mjesta za dijeljenje slika
Pomoću alata za slanje (LUMIX Image Uploader) možete slati fotografije ili videozapise
na web-mjesta za dijeljenje slika (Facebook, YouTube).
Ne morate uvoziti slike na računalo ili instalirati softver. Slike je moguće slati samo
pomoću računala koje ima pristup internetu. To je zgodno kada odmah objavljujete slike
snimljene na putovanju.
• Prethodno postavite slike koje želite poslati pomoću [Upload Set] (str. 95).
Kompatibilni operacijski sustavi: Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7
Priprema: • Spojite fotoaparat s računalom (str. 107). Ili izvadite karticu iz fotoaparata i
umetnite je u računalo.
• Kreirajte račun na mjestima za dijeljenje slika i potvrdite korisničko ime,
zaporku i sl. da biste se prijavili.
1
Pokrenite dvoklikom na [LUMIXUP.EXE]. (str. 109.)
2
Odaberite odredište za slanje i unesite potrebne informacije.
• Ako je softver “PHOTOfunSTUDIO” na CD-ROM-u (isporučen) instaliran,
moguće je da će se alat za slanje (LUMIX Image Uploader) automatski pokrenuti.
• Pročitajte upute za uporabu alata LUMIX Image Uploader kod korištenja
preglednika Internet Explorer.
• Unesite korisničko ime, zaporku, itd. na zaslonu za prijavu za svako web-mjesto
za dijeljenje slika.
• Unesite komentar, ključnu riječ, itd., po potrebi te kliknite “Set” (postavi). Zatim
će se slike postavljene za [Upload Set] na ovom fotoaparatu poslati na webmjesto za dijeljenje slika.
& Napomena
• Rad neće moći biti zajamčen u budućnosti kada se sadržaj usluga za YouTube i
Facebook promijeni ili se promijene specifikacije. Servisni sadržaji koji se mogu
koristiti ili zasloni mogu se promijeniti bez najave. (Ova usluga vrijedi od 1. prosinca
2010.).
• Nemojte slati slike zaštićene autorskim pravima osim ako ne posjedujete autorska
prava ili ste dobili dopuštenje od nadležnog tijela.
- 110 -
Povezivanje s drugom opremom
Ispis fotografija
Ako povežete fotoaparat na pisač koji podržava PictBridge, možete odabrati slike koje
se mogu ispisati i dati nalog da se ispis pokrene na LCD zaslonu fotoaparata.
• Neki pisači mogu ispisivati slike direktno s kartice izvađene iz fotoaparata. Za detalje
pročitajte upute za uporabu pisača.
Priprema: Uključite fotoaparat i pisač.
Prije ispisa fotografija koje se nalaze na ugrađenoj memoriji izvadite karticu.
Prije ispisa fotografija podesite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
a USB kabel (isporučen)
• Provjerite smjer konektora te ih ravno umetnite ili izvadite. (Inače bi se konektori mogli
savinuti, što bi moglo prouzročiti probleme.)
b Poravnajte oznake i umetnite. (Nije moguće umetnuti u suprotnom smjeru).
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili AC prilagodnik (na izbor) i DC ispravljač
(na izbor). Ako ostatak napona u bateriji postane premalen kad fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, indikator statusa treperit će te će se oglasiti alarm. Dogodi li se
to tijekom ispisa, odmah zaustavite ispis. Ako ispis nije u tijeku, odspojite USB kabel.
1
Spojite fotoaparat na pisač USB spojnim kabelom
2
Dodirnite oznaku [PictBridge(PTP)].
• Kada je fotoaparat spojen na pisač, pojavi se ikona
zabrane odspajanja kabela [ å ]. Nemojte odspajati
USB kabel kad je prikazana ikona [ å ].
- 111 -
a
Povezivanje s drugom opremom
& Napomena
• Nemojte koristiti nijedan drugi USB kabel osim isporučenog.
Uporaba drugih USB kabela može prouzročiti kvar.
• Prije spajanja ili odspajanja AC prilagodnika (na izbor) isključite fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice, isključite fotoaparat i odspojite USB
kabel.
• Snimljene videozapise nije moguće ispisati.
3
Povucite vodoravno zaslon da biste
odabrali sliku i zatim dotaknite [Print].
• Podatke o načinu odabira slika potražite na str. 31.
4
Dodirnite [Print Start].
• Podatke o stavkama koje se mogu podesiti prije početka ispisa fotografija
potražite u poglavlju “Postavke ispisa” (str. 113).
• Nakon ispisa odspojite USB kabel.
Odabir i ispis više fotografija
1
Dodirnite [Multi Print] na zaslonu u koraku 3.
2
Dodirnite stavku koju želite odabrati.
- 112 -
Povezivanje s drugom opremom
Stavka
[Multi Select]
(odabir više slika)
Opis postavki
Višestruke fotografije ispisuju se istovremeno.
Zamijenite zaslon dodirom na [p ]/[ q ] ako se prikazuju na traci
za pomicanje.
Dodirnite fotografije i na fotografijama spremnima za ispis
pojavljuje se [Multi Select]. (Kada ponovo pritisnete odabranu
fotografiju, postavka se poništava).
Kada su odabrane fotografije, pritisnite [Set] (Postavi).
[Select All]
(odaberi sve)
Ispis svih spremljenih fotografija.
[Print Set (DPOF)]
Ispisuje samo fotografije odabrane u [Print Set]. (str. 101)
[Favorite]
(Omiljena)
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene kao omiljene.
(str. 100)
3
Ispišite fotografiju (korak 4 s prošle stranice).
Postavke ispisa
Podesite postavke prije odabira [Print Start]
• Kada ispisujete slike u postavkama veličine papira ili izgleda koje ne podržava
fotoaparat, odaberite [{ ] (prioritet pisača) i podesite postavku na pisaču. (Detalje
potražite u uputama za uporabu pisača).
• Kad je odabrana opcija [Print Set (DPOF)], stavke [Print with Date] (Ispis s datumom) i
[Num. of Prints] (Broj kopija) nisu prikazane.
- 113 -
Povezivanje s drugom opremom
[Print With Date] (ispis s datumom)
Stavka
[ON] (Uklj.)
Datum se ispisuje.
Opis postavki
[OFF] (Isklj.)
Datum se ne ispisuje.
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• Kako postavke pisača mogu imati prednost nad postavkama ispisa s datumom,
potrebno je također provjeriti postavke pisača za ispis s datumom.
• Kada ispisujete slike s već zabilježenim znakovima ili datumima, ako naznačite ispis
datuma, datumi će se preklopiti i ispisati. Postavite ispis datuma na [OFF].
[Num.of prints]
Možete odabrati do 999 kopija ispisa.
[Paper Size] (Veličina papira)
Stavka
Opis postavki
{
Postavke pisača imaju prednost
[L/3.5’’ x 5’’]
89 mm × 127 mm
[2L/5’’ x 7’’]
127 mm × 178 mm
[POSTCARD]
100 mm × 148 mm
[16:9]
101,6 mm × 180,6 mm
[A4]
210 mm × 297 mm
[A3]
297 mm × 420 mm
[10 x 15cm]
100 mm × 150 mm
[4’’ x 6’’]
101,6 mm × 152,4 mm
[8’’ x 10’’]
203,2 mm × 254 mm
[LETTER]
216 mm × 279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mm × 85,6 mm
• Veličine papira koje pisač ne podržava se ne prikazuju.
- 114 -
Povezivanje s drugom opremom
[Page Layout] (Izgled stranice koji se može odabrati s ovim fotoaparatom)
Stavka
Opis postavki
{
Postavke pisača imaju prednost
á
1 fotografija na jednoj stranici bez okvira
â
1 fotografija na jednoj stranici s okvirom
ã
2 fotografije na jednoj stranici
ä
4 fotografije na jednoj stranici
• Ako pisač ne podržava prijelom stranice, opcija se ne može izabrati.
nn Format ispisa
Kad ispisujete fotografiju nekoliko puta na 1 list papira
Primjerice, ako istu fotografiju želite ispisati 4 puta na 1 list papira, postavite [Page
Layout] na [ä] i zatim postavite [Num. of Print] na 4 za fotografiju koju želite ispisati.
Kad ispisujete različite fotografije na 1 list papira
Primjerice, ako želite ispisati 4 različite fotografije na 1 list papira, postavite [Page
Layout] na [ä] i zatim postavite [Num. of Print] na 1 za svaku od 4 fotografija.
& Napomena
• Fotoaparat prima poruku greške iz pisača kad tijekom ispisa indikator [ ] svijetli
narančasto. Nakon završetka ispisa provjerite postoje li problemi s pisačem.
• Kod velikog broja kopija, fotografije se mogu ispisivati po nekoliko puta. U tom
slučaju, preostali broj kopija koji je naznačen može odstupati od zadanog broja.
- 115 -
Ostalo
Prikaz zaslona
nn Tijekom snimanja
Snimanje u uobičajenom načinu rada (Normal Picture) [ !] (Početne postavke)
1
Način snimanja
2
Veličina slike (str. 76)
Kvaliteta snimanja (str. 34)
Način bljeskalice (str. 51)
Optički stabilizator slike (str. 86)
Upozorenje na vibracije (str. 28)
3
Fokus (str. 27)
4
AF područje (str. 27)
5
AF Makro (str. 55)
Makro zum (str. 56.)
AF način (str. 79)
6
Indikator baterije (str. 12)
7
Ugrađena memorija (str. 16)
Indikator pristupa (str. 17)
Broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 135)
(Kada broj fotografija koje se mogu snimiti premaši 99999,
na zaslonu se pojavi oznaka +99999.)
Raspoloživo vrijeme snimanja (str. 136) R8m30s
Stanje snimanja: 
8
Izbornik (str. 39)
9
DISP. (str. 47)
10 Touch AF/AE poništen (str. 30)
11 ISO osjetljivost (str. 77)
Otvor blende (str. 27)
Brzina zatvarača (str. 27)
12 Zatvarač na dodir (str. 29)
13 Zum na dodir (str. 50)
14 Prekidač za snimanje/reprodukciju (str. 20)
- 116 -
Ostalo
nn Tijekom snimanja (nakon podešavanja)
15 Kompenzacija ekspozicije (str. 58)
16 Balans bijele boje (str. 78)
Postavke boje (str. 84)
17 Snimanje u nizu (str. 83)
18 Inteligentna ekspozicija (str. 82)
AF pomoćna lampica (str. 85)
19 Područje prečaca (str. 41)
20 Proteklo vrijeme snimanja (str. 34) 8m30s*1
21 Zum/Ekstra optički zum (str. 48)/
Inteligentni zum (str. 49)/
Digitalni zum (str. 49, 83)
22
23
24
Trenutni datum i vrijeme/
“: Postavka odredišta putovanja*2 (str. 74)/
Dob*3 (str. 66)/Ime*3 (str. 66)/Lokacija*2 (str. 72)/
Broj dana proteklih od datuma polaska (str. 72)/Datum putovanja*2 (str. 72)
Automatsko isključivanje (str. 57.)
Otisnuti datum (str. 86)
LCD način (str. 43)
“m” kratica je za minutu, a “s” je kratica za sekundu.
Prikazano je u trajanju od oko 5 sekundi kad je fotoaparat uključen, nakon podešavanja
sata i nakon prijelaza s reprodukcije na snimanje.
*3
Prikazano je u trajanju od oko 5 sekundi kad je fotoaparat uključen u [Baby1]/[Baby2] ili
[Pet] načinu u scenskom načinu rada.
*1
*2
- 117 -
Ostalo
nn Tijekom reprodukcije
1
Način reprodukcije (str. 31)
2
Kvaliteta snimanja (str. 34)
Postavke boje (str. 84)
Zaštićena fotografija (str. 103)
Favoriti (str. 100)
Otisnuto s tekstom (str. 96)
Veličina slike (str. 76)
3
Reprodukcija videozapisa (str. 36)
4
Broj fotografije/ukupan broj fotografija
Proteklo vrijeme reprodukcije (str. 36):
00h00m00s*
5
Indikator baterije (str. 12)
6
Indikator retuširanja za ljepotu (str. 93)
Broj ispisa (str. 114)
LCD način (str. 43)
7
Ugrađena memorija (str. 16)
Ikona upozorenja odvajanja kabela (str. 111)
Broj mape/datoteke (str. 109)
8
Vrijeme snimanja videozapisa (str. 36): 00h00m00s*
9
Područje prečaca (str. 41)
10 Izbornik (str. 39)
11 DISP. (str. 47)
12 Broj proteklih dana od datuma polaska (str. 72)
Dob (str. 66)
Podaci o snimanju
13 Snimljeni datum i vrijeme/Svjetsko vrijeme (str. 74)
Ime (str. 66)
Lokacija (str. 72)
Podaci o snimanju
14 Prebacivanje zaslona reprodukcije (str. 32)
15 Brisanje (str. 37)
16 Retuširanje za ljepotu (str. 93)
17 Prekidač za snimanje/reprodukciju (str. 20)
*”h” je kratica za sat, “m” za minutu, a “s” je kratica za sekundu.
- 118 -
Ostalo
Upozorenja za uporabu
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput mikrovalnih
pećnica, TV prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako uređaj koristite na TV prijamniku ili blizu njega, elektromagnetsko bi zračenje
moglo štetno utjecati na sliku i zvuk.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje koje bi štetno
djelovale na sliku i zvuk.
• Jaka magnetska polja koja stvaraju zvučnici ili veliki motori mogla bi oštetiti snimljene
podatke ili bi se slika mogla izobličiti.
• Elektromagnetska zračenja koja stvaraju mikroprocesori mogu štetno djelovati na
uređaj te može doći do izobličenja slike i/ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite fotoaparat i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za
izmjeničnu struju (po izboru). Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite
prilagodnik za izmjeničnu struju te uključite uređaj.
Nemojte koristiti uređaj blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi imati
štetno djelovanje na snimljene fotografije i/ili zvuk.
Uvijek koristite isporučene žice i kabele. Koristite li dodatno nabavljivi pribor,
koristite samo kabele isporučene uz njega.
Nemojte produljivati kabele.
Nemojte prskati aparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• To može oštetiti kućište aparata i izazvati guljenje boje.
• Nemojte držati gumene ili plastične predmete dulje u dodiru s fotoaparatom.
- 119 -
Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili odspojite DC ispravljač (na izbor), ili
odspojite mrežni kabel iz utičnice. Zatim obrišite fotoaparat mekom suhom krpom.
• Ako je aparat jako prljav, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon toga
prebrišite suhom.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično, jer to može oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kad koristite kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
LCD zaslon
• Nemojte prejako pritiskati LCD zaslon. Mogu se pojaviti neujednačene boje ili zaslon
može prestati raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na LCD zaslonu će u početku biti blago
tamnija nego što je to uobičajeno. Međutim, slika će se vratiti na normalnu razinu
svjetline kad se poveća unutrašnja temperatura fotoaparata.
Kod izrade LCD zaslona korištena je tehnologija visoke preciznosti. Međutim, na
zaslonu mogu postojati neka tamna ili svijetla mjesta (crveno, plavo ili zeleno). To
nije kvar. LCD zaslon ima više od 99,99% efektivnih piksela, dok ih je samo 0,01%
neaktivno ili uvijek osvijetljeno. Takve točke neće biti snimljene na fotografije u
ugrađenoj memoriji ili na kartici.
Objektiv
• Objektiv nemojte prejako pritiskati.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve
zrake mogle prouzročiti kvar. Isto tako budite pažljivi kad fotoaparat stavljate izvan ili
blizu prozora.
- 120 -
Ostalo
Baterija
Baterija je punjiva, litij-ionska. Njezina sposobnost napajanja temelji se na
kemijskoj reakciji do koje dolazi u unutrašnjosti. Ta je reakcija osjetljiva na
temperaturu i vlagu okoliša. Ako je temperatura previsoka ili preniska, vrijeme rada
baterije će se skratiti.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Da biste spremali ili nosili bateriju, stavite izvađenu bateriju u plastičnu vrećicu,
izbjegavajte metalne predmete (spajalice, itd.).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite jesu li njezino kućište i kontakti
oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije će oštetiti fotoaparat. Kad izlazite ponesite napunjene
zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti na niskim temperaturama,
primjerice na skijalištu.
• Kad putujete, nemojte zaboraviti ponijeti punjač (isporučen), tako da uvijek možete
napuniti bateriju.
Odložite staru bateriju.
• Radni vijek baterije je ograničen.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput
ogrlica, ukosnica itd.).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a time i opekline ako dodirnete takvu
bateriju.
Punjač
•
•
•
•
Koristite li punjač baterije blizu radijskog prijemnika, to može omesti prijem.
Punjač držite udaljen 1 metar ili više od radijskih prijemnika.
Iz punjača se mogu čuti šumovi kad je u uporabi. To nije kvar.
Nakon uporabe uvijek odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice. (Ostane li spojen, i
dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
• Držite kontakte punjača i baterije čistima.
- 121 -
Ostalo
Memorijska kartica
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu direktnom sunčevom svjetlu.
Nemojte savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj može se obrisati ili oštetiti.
• Nakon uporabe spremite karticu u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih
nemojte dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je odlažete
• Formatiranjem ili brisanjem pomoću fotoaparata ili računala samo se mijenjaju podaci
o upravljanju datotekama i ne brišu se u cijelosti podaci s memorijske kartice.
Preporučuje se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti na tržištu dostupne
programe za brisanje podataka s računala, kako biste u potpunosti izbrisali podatke s
memorijske kartice, prije njene predaje trećim osobama ili zbrinjavanja.
Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je korisnik.
Osobni podaci
Ako su postavke imena ili rođendana postavljene za [Baby1]/[Baby2] (dijete1/dijete2), ti
se osobni podaci čuvaju na fotoaparatu i snimaju na sliku.
Odricanje pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući i osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog
rukovanja, statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja.
Tvrtka Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu
štetu nastalu izmjenom ili nestankom podataka ili osobnih podataka.
Kod traženja popravka, predaje trećim osobama ili zbrinjavanja
• Resetirajte postavke kako biste zaštitili osobne podatke. (str. 44.)
• Ako na ugrađenoj memoriji ima spremljenih slika, po potrebi ih kopirajte na
memorijsku karticu (str. 104) prije formatiranja ugrađene memorije (str. 45).
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Ugrađena memorija i postavke mogu biti vraćene na tvorničke postavke prilikom
popravka fotoaparata.
• Obratite se prodavatelju kod kojeg ste kupili fotoaparat, ili najbližem ovlaštenom
servisu, ako gore navedene radnje nisu moguće zbog kvara.
Podatke o predaji memorijske kartice trećim osobama ili zbrinjavanju potražite u
poglavlju „Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je zbrinjavate” na str.
122.
- 122 -
Ostalo
Kad fotoaparat ne koristite kroz dulje vremensko razdoblje
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom.
[Preporučena temperatura: 15ºC do 25ºC, Preporučena vlaga: 40% relativne vlage do
60% relativne vlage]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen.
Ostavite li bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati
neupotrebljiva čak i ako je napunite.
• Kad spremate bateriju na dulje vrijeme, savjetujemo da je napunite jednom godišnje.
Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovo je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, predlažemo da ga pospremite s desikantom
(silikatni gel).
Podaci koji se odnose na fotografije
• Snimljeni podaci se mogu oštetiti ili izgubiti ako se fotoaparat ošteti uslijed
neprikladnog rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakve štete
nastale zbog gubitka snimljenog materijala.
Tronošci i stalci
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Tijekom korištenja tronošca ili stalka, nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
• Pazite da vijak na tronošcu ili stalku ne bude pod kutom kad fotoaparat pričvršćujete
ili skidate. Ako koristite pretjeranu silu kod njegovog zatezanja, možete oštetiti vijak
na fotoaparatu. Isto tako, kućište fotoaparata i pločica s nazivnim podacima se mogu
oštetiti ako je fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Pažljivo pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
• Kada se koriste DC ispravljač (na izbor) i AC prilagodnik (na izbor) neke vrste tronošca
nije moguće spojiti na fotoaparat.
- 123 -
Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima će se na zaslonu pojaviti poruke za potvrdu ili poruke o pogrešci.
Glavne poruke su objašnjene u nastavku kao primjeri.
[This picture is protected] (Ova je fotografija zaštićena)
> Izbrišite fotografiju nakon poništenja postavki zaštite. (str. 103)
[This picture cannot be deleted]/[Some pictures cannot be deleted]
(Ova se fotografija ne može izbrisati/Neke se fotografije ne mogu izbrisati)
• Fotografije koje se ne temelje na standardu DCF nije moguće izbrisati.
> Ako želite izbrisati neke fotografije, formatirajte karticu nakon spremanja
neophodnih podataka na računalo itd. (str. 35)
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• Funkcije [Text Stamp] ili [Print Set] ne mogu se podesiti za fotografije koje nisu
bazirane na standardu DCF.
[Not enough space on built-in memory]/[Not enough memory on the card]
(Nema dovoljno slobodnog mjesta na ugrađenoj memoriji/kartici)
• Nema prostora na ugrađenoj memoriji ili kartici.
–– Kad kopirate fotografije iz ugrađene memorije na karticu (kopiranje svih fotografija),
fotografije se kopiraju dok se ne popuni kapacitet kartice.
[Some pictures cannot be copied]/[Copy could not be completed]
(Neke se fotografije ne mogu kopirati/Kopiranje se ne može dovršiti)
• Sljedeće fotografije se ne mogu kopirati.
–– Kada na odredištu postoji fotografija istog imena kao i fotografija koju želite kopirati.
(Samo onda kada se kopira sa kartice na ugrađenu memoriju).
–– Datoteke koje se ne temelje na DCF standardu.
• Osim toga, postoji mogućnost da se fotografije snimljene ili obrađene pomoću druge
opreme neće moći kopirati.
[Built-in memory error Format built-in memory?]
([Greška na ugrađenoj memoriji/Formatirati ugrađenu memoriju?])
• Ova poruka će se pojaviti kad formatirate ugrađenu memoriju pomoću računala.
> Ponovno formatirajte ugrađenu memoriju fotoaparata. (str. 45) Podaci na ugrađenoj
memoriji bit će izbrisani.
- 124 -
Ostalo
[Memory card error Format this card?]
(Greška memorijske kartice/formatirati memorijsku karticu?)
• Ne može se koristiti s ovim uređajem.
> Formatirajte karticu ponovno nakon spremanja potrebnih podataka na računalo,
itd. (str. 45)
[Please turn camera off and then on again]/[System error]
(Isključite i ponovo uključite fotoaparat/Sistemska greška)
• Ova se poruka pojavljuje kad fotoaparat ne radi ispravno.
> Isključite fotoaparat, pa ga ponovno uključite. Ako poruka ostane prikazana,
obratite se najbližem servisu.
[Memory card parameter error]/[This memory card cannot be used] (Greška u
parametrima memorijske kartice/Ova se memorijska kartica ne može koristiti)
> Upotrijebite memorijsku karticu kompatibilnu s ovim uređajem. (str. 16)
–– SD memorijska kartica (8 MB do 2 GB)
–– SDHC memorijska kartica (4 GB do 32 GB)
–– SDXC memorijska kartica (48 GB, 64 GB)
[Insert SD card again] [Try another card]
(Ponovno umetnite SD karticu/Pokušajte s drugom karticom)
• Došlo je do pogreške tijekom pristupanja kartici.
> Ponovno umetnite karticu.
> Umetnite drugu karticu.
[Read error/write error Please check the card]
(Greška kod očitavanja/upisa, provjerite karticu)
• Greška se pojavila tijekom čitanja podataka ili tijekom upisa podataka.
> Isključite uređaj i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite
fotoaparat te potom ponovno pokušajte s učitanjem ili upisom podataka.
• Kartica je možda oštećena.
> Umetnite drugu karticu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Snimanje videozapisa je poništeno zbog ograničenja brzine upisa na karticu)
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba kartica čiji je SD razred brzine (SD
Speed Class) označen kao „Klasa 6“ („Class 6“) ili viša.
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu brzine „Class 6“ ili
veće, došlo je do smanjenja brzine zapisivanja podataka pa se preporučuje napraviti
zaštitnu kopiju i nakon toga formatirati karticu (str. 45). Ovisno o vrsti kartice, snimanje
videozapisa može se zaustaviti usred procesa.
[This card is not formatted with this camera, and not suitable for movie recording]
(Kartica nije formatirana pomoću fotoaparata i nije pogodna za snimanje videozapisa)
• Ako je kartica formatirana pomoću računala ili druge opreme, brzina zapisa se
smanjuje. Iz tog razloga, snimanje videozapisa bi se moglo zaustaviti usred snimanja.
U tom slučaju, napravite zaštitnu kopiju podataka i formatirajte (str. 45) karticu u ovom
uređaju.
- 125 -
Ostalo
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može kreirati)
• Mapa se ne može kreirati jer nema više slobodnih brojeva mapa koji bi se mogli
koristiti. (str. 109.)
> Formatirajte karticu nakon što spremite potrebne podatke na računalo, itd. (str. 45)
[Picture is displayed for 4:3 tv]/[Picture is displayed for 16:9 tv] (Slika je prikazana
za 4:3 format TV prijemnika/Slika je prikazana za 16:9 format TV prijemnika)
• AV kabel je spojen na fotoaparat
> Odaberite [TV Aspect] u izborniku [Setup] ako želite promijeniti format slike na TV
prijemniku. (str. 44.)
• USB kabel je spojen samo na fotoaparat. Ova će poruka nestati kada se druga stana
USB kabela spoji na uređaj.
- 126 -
Ostalo
U slučaju problema
Prvo iskušajte sljedeće postupke (str. 127 do str. 134)
Ako se problem ne riješi, mogao bi se poboljšati odabirom [Reset] (str. 44) u
izborniku [Setup] kod snimanja slika.
Baterija i napajanje
Fotoaparat ne radi čak i kad je uključen.
• Baterija je prazna.
Nestaje napajanja tijekom rada.
• Bateriju treba napuniti.
• Fotoaparat je postavljen na [Auto Power Off]. (str. 43)
> Pritisnite tipku za uključenje/isključenje da biste ponovno uključili uređaj.
Vrata pretinca za karticu/bateriju ne mogu se zatvoriti.
• Umetnite bateriju do kraja. (str. 14)
Snimanje
Fotografija se ne može snimiti.
• Je li fotoaparat u načinu reprodukcije?
> Dodirnite [! ].
• Poklopac objektiva je zatvoren.
> Otvorite poklopac objektiva.
• Je li preostalo memorije na ugrađenoj memoriji ili kartici?
> Izbrišite nepotrebne slike kako biste povećali memoriju. (str. 37)
Snimljena fotografija je bjelkasta.
• Prljavština, npr. otisci prstiju, zalijepila se na objektiv.
> Lagano prebrišite površinu objektiva mekom, suhom krpom.
Područje fotografiranja je tamno.
• Je li fotografija snimljena pomoću bljeskalice blizu objekta kad je zum blizu [W] (1×)?
> Smanjite zum i zatim snimite fotografije. (str. 48)
• Je li ova fotografija snimljena u načinu [Pin Hole] [Meki fokus])?
Snimljena fotografija je presvijetla ili pretamna.
> Provjerite je li ekspozicija pravilno kompenzirana. (str. 58)
- 127 -
Ostalo
2 ili 3 fotografije snimljene su istovremeno.
> Postavite funkcije [Hi-Speed Burst] (str. 67), [Flash Burst] (str. 68) Ili [Burst] (str. 83)
u izborniku inimanja [Rec] ([Snimanje]) na [OFF] (isključeno).
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Raspon fokusa ovisi o načinu snimanja.
> Podesite pravilan način rada za udaljenost prema objektu snimanja.
• Objekt je izvan fokusa fotoaparata.
• Fotoaparat podrhtava ili se objekt lagano pomiče. (str. 28)
Snimljena fotografija je mutna. Optički stabilizator slike nije učinkovit.
> Brzina zatvarača usporava se kada se fotografije snimaju na tamnim mjestima
zato čvrsto držite fotoaparat s obje ruke da biste snimili fotografije. (str. 21)
> Kada snimate fotografije s manjom brzinom zatvarača, koristite automatski okidač
(Self-timer). (str. 57)
Snimljena fotografija izgleda grubo. Na fotografiji se pojavljuje šum.
• Je li ISO osjetljivost visoka ili je brzina zatvarača spora?
> Smanjite ISO osjetljivost. (str. 77)
> Podesite [Color Mode] na [NAT]. (str. 84)
> Snimajte na svijetlim mjestima.
• Jesu li podešene funkcije [High Sens.] ili [Hi-Speed Burst] u scenskom načinu rada?
Ako je tako, rezolucija snimljenih fotografija blago se smanjuje zbog obrade visoke
osjetljivosti, ali to nije neispravnost.
Svjetlina ili nijanse boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarnog prizora.
• Ako snimate ispod fluorescentnog svijetla, svjetlina ili nijanse boje mogu se lagano
promijeniti kad se poveća brzina zatvarača. To se pojavljuje zbog karakteristika
fluorescentnog svjetla. Ne radi se o kvaru.
Kod snimanja ili pritiska okidača dopola, na LCD zaslonu se pojavljuje crvenkasta
okomita linija (mrlja) ili je dio ili cijeli zaslon crvene boje.
• Ovo je karakteristika CCD-a, i pojavljuje se kada objekt na
sebi ima svijetli dio. Mogu se pojaviti nejednakosti u okolnom
području, ali se ne radi o kvaru.
Ovo ostaje snimljeno u videozapisu, ali ne i na fotografijama.
• Preporučuje se da kod snimanja fotografije zaslon ne izložite
sunčevom svjetlu ili bilo kojem drugom izvoru jake svjetlosti.
- 128 -
Ostalo
Snimanje videozapisa zaustavlja se usred procesa.
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred procesa.
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba kartica čiji je SD razred brzine (SD
Speed Class) označen kao „Klasa 6“ („Class 6“) ili viša.
> Ako se zaustavi čak i ako koristite karticu s oznakom “Class 6” ili višom ili ako
koristite karticu koja ej formatirana na računalu ili drugoj opremi, brzina ispisa
podataka se pokvarila. Preporučuje se izrada sigurnosne kopije podataka i zatim
formatiranje kartice na ovom uređaju (str. 45).
Funkcija AF praćenja ne radi.
• Ako je boja objekta slična boji pozadine, funkcija AF praćenje teško će raditi. Dodirnite
dio karakteristične boje na objektu.
LCD zaslon
LCD zaslon ponekad se isključuje iako je uređaj uključen.
• Nakon snimanja zaslon se isključuje do trenutka kada je ponovno moguće snimati. (Na
maks. približno 6 sekundi ako koristite ugrađenu memoriju)
LCD zaslon na trenutak postaje tamniji ili svjetliji.
• Ova se pojava pojavljuje kada pritisnete tipku okidača dopola da biste podesili
vrijednost promjera blende i ne utječe na snimljene fotografije.
• Ova pojava se također pojavljuje kada se mijenja svjetlina kada je fotoaparat
zumiran ili kada je fotoaparat pomaknut. Ovo je zbog automatskog otvaranja blende
fotoaparata i ne predstavlja kvar.
LCD zaslon treperi u zatvorenim prostorima.
• Nakon što ste uključili fotoaparat u zatvorenom prostoru ispod fluorescentnog svjetla,
LCD zaslon bi mogao treperiti kroz nekoliko sekundi. To nije kvar.
- 129 -
Ostalo
LCD zaslon je presvijetao ili pretaman.
• Način [LCD Mode] aktiviran. (str. 43)
Crne, crvene, plave i zelene točke se pojavljuju na LCD zaslonu.
• To ne predstavlja nepravilnost.
Ovi pikseli ne utječu na snimljene fotografije.
Na LCD zaslonu se pojavljuje šum.
• Na tamnim mjestima može doći do smetnji na LCD zaslonu radi zadržavanja svjetline.
Ovo ne utječe na fotografije koje snimate.
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li postavka bljeskalice postavljena na [Œ ]?
> Promijenite postavku bljeskalice. (str. 51)
• Bljeskalica se ne može koristiti ako je uključena funkcija [Burst] (str. 83) u izborniku
snimanja [Rec].
Bljeskalica je aktivirana nekoliko puta.
• Bljeskalica se aktivira dvaput kad je odabrana korekcija crvenih očiju (str. 52)
• Je li podešen [FLASH BURST] (str. 68) u scenskom načinu rada?
Reprodukcija
Fotografija koja se reproducira je rotirana i prikazana u neočekivanom smjeru.
• Funkcija [Rotate Disp.] (str. 45) postavljena.
Slika se ne reproducira.
Nema snimljenih fotografija.
• Je li fotoaparat u načinu reprodukcije?
> Dodirnite [( ].
• Postoji li fotografija na ugrađenoj memoriji ili kartici?
> Fotografije na ugrađenoj memoriji se pojavljuju kada kartica nije umetnuta.
Fotografije na kartici pojavljuju se kad je kartica umetnuta.
• Moguće je da su mape ili slike promijenjene pomoću računala. Ako je to slučaj,
fotografija se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu.
> Ako se slike pišu s računala na karticu, preporučuje se uporaba softvera
“PHOTOfunSTUDIO” na CD-ROM-u (isporučen).
• Je li funkcija [Category Play] ili [Favorite Play] podešena za reprodukciju?
> Promijenite u [Normal Play]. (str. 31)
- 130 -
Ostalo
Broj mape i datoteke prikazuje se kao [—] i zaslon se zatamni.
• Radi li se o nestandardnoj fotografiji, fotografiji koja je obrađena na računalu ili
fotografiji koja je snimljena drugim modelom digitalnog fotoaparata?
• Jeste li izvadili bateriju odmah nakon snimanja ili ste snimali sa slabom baterijom?
> Formatirajte karticu da biste obrisali gore spomenute slike. (str. 45)
(I ostale će fotografije biti izbrisane te ih neće biti moguće vratiti. Zato pažljivo
provjerite sadržaj kartice prije formatiranja).
Tijekom kalendarskog prikaza, fotografije su prikazane s datumima različitim od
stvarnih datuma kad su bile snimljene.
• Je li sat na fotoaparatu ispravno podešen? (str. 18.)
• Kad su fotografije obrađene na računalu ili se reproduciraju fotografije snimljene
s drugom opremom, prikazani datumi mogli bi se razlikovati od stvarnih datuma
snimanja.
Bijele okrugle točke slične balonima od sapunice pojavljuju se na snimljenoj fotografiji.
• Ako snimate fotografiju pomoću bljeskalice na tamnom mjestu
ili zatvorenom prostoru, na fotografiji se mogu pojaviti bijele
okrugle točke uzrokovane reflektiranjem bljeskalice od čestica
prašine u zraku. To nije kvar. Karakteristika ove pojave je da se
broj okruglih točki i njihov položaj razlikuju na svakoj fotografiji.
Crveni dio snimljene fotografije je promijenio boju u crnu.
• Dok se kod smanjenja efekta crvenih očiju koristi digitalna korekcija efekta crvenih
očiju s postavkama bljeskalice, ako snimite fotografiju objekta kada je crvena boja
okružena bojom kože, funkcija digitalne korekcije efekta crvenih očiju mogla bi
ispraviti taj crveni dio i pretvoriti ga u crni.
Na zaslonu se pojavljuje poruka [Thumbnail is displayed] (Prikazane su minijature).
• Je li to fotografija snimljena drugom opremom? U takvim slučajevima te se fotografije
mogu prikazati u lošijoj kvaliteti.
Na videozapisu se bilježi zvuk rada fotoaparata.
• Zvuk rada mogao bi se snimiti jer ovaj fotoaparat automatski prilagođava blendu
tijekom snimanja videozapisa. To nije kvar.
- 131 -
Ostalo
TV prijemnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV prijemniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV?
> Odaberite ulaz vanjske opreme na TV prijemniku.
Prikaz na zaslonu TV prijemnika razlikuje se od prikaza na LCD zaslonu fotoaparata.
• Ovisno o modelu TV prijemnika, fotografije mogu biti prikazane vodoravnije ili
okomitije ili mogu biti prikazane s odrezanim rubovima
Videozapisi se ne mogu reproducirati na TV prijemniku.
• Pokušavate li reproducirati videozapis tako da umećete karticu u utor za karticu na TV
prijemniku?
> Spojite fotoaparat s TV prijemnikom putem AV kabela i nakon toga reproducirajte
videozapis na fotoaparatu. (str. 105)
Na TV prijemniku nije prikazana cijela slika.
> Provjerite postavke formata TV prijemnika [TV Aspect]. (str. 44.)
Fotografija se ne može prenijeti kad je fotoaparat spojen na računalo.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na računalo?
• Je li računalo pravilno prepoznalo fotoaparat?
> Postavite na [PC] u opciji [USB Mode]. (str. 107)
Računalo ne prepoznaje karticu. (Ugrađena memorija je prepoznata.)
> Odspojite USB kabel. Ponovo ga spojite nakon umetanja kartice u fotoaparat.
Računalo ne prepoznaje SDXC memorijsku karticu.
> Provjerite podržava li vaše računalo SDXC memorijske kartice.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Nemojte formatirati karticu ako vidite poruku koja potiče formatiranje kartice kod
spajanja fotoaparata na računalo.
> Ako s LCD zaslona ne nestane poruka [Access] (Pristup), isključite fotoaparat i
odspojite USB kabel.
Slanje na YouTube ili Facebook neuspješno.
> Provjerite jesu li vaši podaci za prijavu (ID za prijavu, korisničko ime, adresa
e-pošte i zaporka) ispravni.
> Spojite računalo na internet.
> Provjerite blokiraju li možda prisutni protuvirusni softver ili vatrozid i sl. pristup
YouTubeu ili Facebooku.
> Također, provjerite web-mjesta YouTube ili Facebook.
- 132 -
Ostalo
Fotografija se ne može ispisati, a fotoaparat je spojen na pisač.
• Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge.
• Postavite na [PictBridge(PTP)] u opciji [USB Mode]. (str. 111)
Rubovi fotografija izrezani su tijekom ispisa.
> Kad koristite pisač s funkcijom izrezivanja ili ispisa bez obruba, poništite ove
funkcije prije ispisa. (Detalje potražite u uputama za uporabu pisača).
> Kada naručujete ispis u fotografskom studiju, pitajte mogu li fotografije s formatom
16:9 biti ispisane.
Ostalo
Uređaj proizvodi zvukove kad ga protresete.
> Ovaj zvuk možda proizvodi objektiv dok se pomiče, ali to ne predstavlja kvar.
Greškom je izabran jezik koji ne možete pročitati.
> Dodirnite ikonu izbornika [Setup] [ E] i zatim odaberite ikonu [ ~ ] da biste postavili
željeni jezik. (str. 46)
Ponekad se uključuje crvena žaruljica kad pritisnete okidač dopola.
• Na tamnim mjestima AF pomoćno svjetlo (str. 85) svijetli crveno tako da je lakše
fokusirati subjekt.
AF pomoćno svjetlo se ne uključuje.
• Je li [AF Assist Lamp] (AF pomoćno svjetlo) u izborniku [Rec] (Snimanje) podešeno na
[ON] (Uklj.)? (str. 85)
• AF pomoćno svjetlo se ne uključuje na svijetlim mjestima.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata može se zagrijati tijekom upotrebe. To ne utječe na rad ili
kvalitetu fotoaparata.
Objektiv proizvodi zvuk klika.
• Kada se mijenja osvijetljenost zbog zumiranja ili kretanja fotoaparata itd., leće mogu
škljocnuti i fotografija na zaslonu može se drastično promijeniti. Međutim, nema
utjecaja na fotografiju. Zvuk se čuje uslijed automatskog podešavanja otvora blende.
To nije kvar.
Sat je resetiran.
• To se može dogoditi ako ne koristite aparat dulje vrijeme.
> Kada se pojavi poruka [Please set the clock] (Molimo podesite sat), ponovno
podesite sat. (str. 18.)
- 133 -
Ostalo
Kad su fotografije snimljene pomoću zuma, lagano su izobličene, te se oko objekta
pojavljuju boje koje nisu prisutne u stvarnosti.
• Moguće je da će objekt biti blago deformiran, ili da će se rubovi obojiti, ovisno o
povećanju zumiranja, zbog karakteristika objektiva, ali to nije neispravnost.
Zumiranje se trenutačno zaustavlja.
• Kada koristite ekstra optičko zumiranje, postupak zumiranja privremeno će se
zaustaviti. To nije kvar.
Zum ne postiže najveće uvećanje.
• Je li fotoaparat namješten na način rada Makro zum? (str. 56.)
Maksimalni zum tijekom korištenja Makro zum način rada je 3x digitalni zum.
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
• Kad izvedete neki postupak nakon pokretanja određene funkcije, fotografije se mogu
snimati u mape s brojevima različitim od onih prije tog postupka.
Brojevi datoteka su preskočeni.
• Ako ste umetnuli ili izvadili bateriju bez isključenja fotoaparata, brojevi mapa i datoteka
snimljenih fotografija neće se pohraniti u memoriju. Kad ponovno uključite fotoaparat
te snimite nove fotografije, one bi mogle biti spremljene pod brojevima koji su trebali
biti pridodani ranijim fotografijama.
Kad dodirnete određenu stavku otvara se druga koju niste odabrali.
> Obavite kalibraciju. (str. 46)
Kada ne koristite fotoaparat neko vrijeme, iznenada se prikazuje niz („slide show”).
• Ovo je funkcija [Auto demo] koja prikazuje sve mogućnosti vašeg fotoaparata.
- 134 -
Ostalo
Broj fotografija koje se mogu snimiti i raspoloživo
vrijeme snimanja
• Broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja su približne vrijednosti.
(One se mijenjaju ovisno o uvjetima snimanja i vrsti kartice).
• Broj snimljenih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja variraju ovisno o objektu.
nn Broj fotografija koje je moguće snimiti
• Kada broj fotografija koje se mogu snimiti premaši 99999,
na zaslonu se pojavi oznaka +99999.
Veličina slike
16 M (4:3) (DMC-FP7)
14 M (4:3) (DMC-FP5)
5 M (4:3)
0,3 M (4:3)
Ugrađena memorija
(Približno 70 MB)
11
13
26
410
- 135 -
Memorijska kartica
2 GB
4 GB
16 GB
300
600
2450
330
670
2740
650
1300
5300
10050
19940
81340
Ostalo
nn Raspoloživo vrijeme snimanja (kada se snimaju videozapisi)
Postavke kvalitete
snimanja
Ugrađena memorija
(Približno 70 MB)
2 min 30 s
Memorijska kartica
2 GB
4 GB
16 GB
10 min 10 s 20 min 30 s 1 h 23 min
21 min 40 s 43 min 10 s 2 h 56 min
1 h 2 min
2 h 4 min
8 h 28 min
• Videozapisi se mogu snimati do 15 minuta u kontinuitetu. Također, neprekinuto
snimanje koje prelazi 2 GB nije moguće.
Preostalo vrijeme za kontinuirano snimanje prikazano je na zaslonu.
& Napomena
• Broj snimljenih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja prikazano na zaslonu neće se
moći smanjiti u poretku.
• Kada se postavi postavka slanja na web, broj slika koji se može snimiti i dostupno
vrijeme mogli bi se smanjiti.
- 136 -
Ostalo
• SDXC Logo je zaštićeni znak tvrtke SD 3C, LLC.
• QuickTime i logotip QuickTime zaštitni su ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Apple Inc., korišteni pod licencom.
• YouTube je zaštitni znak kompanije Google Inc.
• Ovaj proizvod koristi tehnologiju “DynaFont” tvrtke DynaComware.
DynaFont je registrirani zaštićeni znak tvrtke DynaComware Taiwan
Inc.
• Ostala imena, imena tvrtki i imena proizvoda korištenih u ovim
uputama zaštitni su ili registrirani zaštitni znaci navedenih tvrtki.
- 137 -
Panasonic Corporation
Internetska stranica: www.panasonic.hr
U skladu s direktivom 2004/108/EC, članak 9(2)
Panasonic centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement