Panasonic DMCFS22EF, DMCFS22EB, DMCFS22EG, DMCFS22EP Operating instructions

Panasonic DMCFS22EF, DMCFS22EB, DMCFS22EG, DMCFS22EP Operating instructions
Betjeningsvejledning
til avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-FS22
Læs denne anvisning grundigt inden brugen.
VQT3Q10
until
2011/6/13
Indhold
Optager
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet.....................4
Standardtilbehør........................................5
Navnene på komponenterne.....................6
Sådan bruges pegefeltet ...........................8
Visning
Opladning af batteriet................................9
• Opladning............................................9
• Omtrentlig driftstid og antal af mulige
billeder ..............................................11
Sådan isættes og fjernes kortet
(ekstraudstyr)/batteriet ............................13
Om den indbyggede hukommelse/
kortet .......................................................15
• Omtrentligt antal af mulige billeder
og tilgængelig optagetid....................17
Indstilling af dato/klokkeslæt
(Tidsindstilling) ........................................18
• Ændring af urets indstillinger ............19
Tips til at tage gode billeder ....................20
• Fastgør stroppen, og hold kameraet
forsigtigt ............................................20
• Sådan undgår man rystelser
(kamerarystelser)..............................20
Grundlæggende
Valg af funktionen [Optag].......................21
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent
auto-funktion) ..........................................22
• Ændring af indstillinger .....................23
• Scene-detektering .............................24
Sådan tager du billeder med dine
foretrukne indstillinger
(Normal billedfunktion) ............................25
Fokusering ..............................................26
Afspilning af billeder ([Afspil normal])......28
Filmfunktion.............................................30
Afspilning af film ......................................31
Sletning af billeder...................................32
• For at slette et enkelt billede .............32
• Sådan slettes flere billeder (op til 50)
eller alle billeder................................33
Indstilling af menuen ...............................34
• Indstilling af menuelementer .............34
• Aktivér de mest brugte menuer
hurtigt og nemt
(indstilling af genveje) .......................36
Om Indstillingsmenuen............................37
Om LCD-skærmen ..................................42
Sådan tager du billeder ved hjælp af
pegefunktionen (Touch
Udløs-funktion) ........................................43
Tilpas fokusering og eksponering til det
ønskede motiv ved hjælp af
pegefunktionen (Touch AF/AE) ...............44
Sådan tages billeder med zoom..............45
• Brug af optisk Zoom/Brug af ekstra
optisk zoom (EZ)/Brug af intelligent
zoom/Brug af digital zoom ................45
• Zoomning vha. berøring ....................48
Sådan tager du et billede og ændrer
hudens tekstur (Kosmetisk funktion) .......49
Optagelse af billeder, som passer til den
scene, der optages (Scenefunktion)........50
• Valg af scenefunktion til hver
optagelse (Scenefunktion) ................50
• Registrering af ofte anvendte
scenefunktioner (Min scene).............51
• [Portræt] ............................................52
• [Omdan] ............................................52
• [Selvportræt]......................................53
• [Landskab].........................................53
• [Panorama assist] .............................54
• [Sport]................................................55
• [Natportræt] .......................................55
• [Natlandskab] ....................................55
• [Mad] .................................................56
• [Fest] .................................................56
• [Levende lys] .....................................56
• [Baby1]/[Baby2] .................................57
• [Kæledyr] ...........................................58
• [Solnedgang] .....................................58
• [Høj følsomh.] ....................................58
• [Højhast. burst] ..................................59
• [Blitz burst] ........................................60
• [Stjernehimmel] .................................60
• [Fyrværkeri] .......................................61
• [Strand]..............................................61
• [Sne] ..................................................61
• [Luftfoto] ............................................61
• [Hulkamera] .......................................62
• [Sandblæst] .......................................62
• [Høj dynamisk] ..................................62
• [Foto ramme] .....................................63
-2-
Nyttige funktioner ved rejsemålet............64
• Optagelse af feriedag og feriested
([Rejsedato]) .....................................64
• Optagelsesdatoer/klokkeslæt på
rejsedestinationer ([Verdenstid]).......66
Indtastning af tekst ..................................67
Brug af [Optag]-funktionsmenuen ...........68
• [Blitz] .................................................68
• [Selvudløser] .....................................71
• [Billedstr.] ..........................................72
• [Optage kval.] ....................................73
• [Følsomhed] ......................................74
• [Hvidbalance] ....................................75
• [AF-funktion]......................................77
• [Makro indst.] ....................................79
• [Eksponering] ....................................80
• [Int.kontrast] ......................................81
• [I. opløsning] .....................................81
• [Digital zoom] ....................................81
• [Burst]................................................82
• [Farvefunkt.] ......................................83
• [AF-hj. lampe]....................................84
• [Fjern rød-øje] ...................................84
• [Stabilisering] ....................................85
• [Datostemp.]......................................85
• [Indstil ur] ..........................................85
Afspilning/redigering
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC................................106
• Brug af “PHOTOfunSTUDIO” til at
kopiere til en PC..............................109
• Overførsel af billeder til
billeddelingssteder ..........................109
Udskrivning af billeder ...........................110
• Valg af et enkelt billede og
udskrivning......................................111
• Valg af flere billeder og
udskrivning......................................111
• Udskriftsindstillinger ........................112
Afspilning af billeder på en
TV-skærm..............................................115
• Afspilning af billeder med AV-kablet
(medfølger) .....................................115
• Afspilning af billeder på TV med
SD-memorykortlæser......................116
Øvrige
Skærmdisplay........................................117
Forholdsregler ved brug ........................120
Displaymeddelelser ...............................125
Fejlfinding ..............................................127
Forskellige afspilningsmetoder................86
• [Slideshow]........................................87
• [Filtreret visning]................................89
• [Kalender]..........................................90
Brug af [Afspil]-funktionsmenuen ............91
• [Indstil upload] ...................................91
• [Tryk tekst] ........................................93
• [Tilpas] ..............................................95
• [Beskær]............................................96
• [Foretrukne].......................................97
• [Print sæt]..........................................98
• [Beskyt] ...........................................100
• [Kopier]............................................101
At have det sjovt
At have det sjovt med de billeder,
du har optaget .......................................102
• [Skønheds-retouche].......................103
• [Stempel] .........................................105
-3-
Inden brug
Inden brug
Vedligeholdelse af kameraet
Må ikke udsættes for overdrevne rystelser, stød eller tryk.
• Objektivet, LCD-skærmen eller det eksterne etui kan blive
beskadiget, hvis de anvendes under følgende forhold.
Desuden kan der også udløse en fejl, eller billedet måske bliver slet
ikke optaget.
– Hvis du taber eller kommer til at slå til kameraet.
– Hvis du sidder ned med kameraet i bukselommen eller presser
det ned i en fyldt eller lille taske osv.
– Hvis du fastgør ting, såsom tilbehør til stroppen, som er fastgjort
til kameraet.
– Hvis du presser hårdt på objektivet eller LCD-skærmen.
Dette kamera er ikke støvtæt/drypfri/vandtæt.
Undgå at bruge kameraet på steder, hvor der er meget støv,
vand, sand osv.
• Væsker, sand og andre fremmedmaterialer kan komme ind i
området omkring objektivet, knapperne osv. Vær meget forsigtig,
da det ud over at forårsage en funktionsfejl også kan gøre, at
kameraet bliver umuligt at reparere.
– Steder, hvor der er meget sand eller støv.
– Steder, hvor vand kan komme i berøring med kameraet, f.eks. når
det regner eller på stranden.
∫ Om kondensdannelse (Når objektivet eller LCD-skærmen
dugger)
• Der kan dannes kondens, hvis der sker ændringer i den omgivende
temperatur eller i luftfugtigheden. Vær opmærksom på
kondensdannelse, idet det kan forårsage pletter på objektivet eller
LCD-skærmen, svamp eller fejlfunktion.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke kameraet og lade det være
slukket i ca. 2 timer. Duggen forsvinder på naturlig vis, når
kameraets temperatur nærmer sig den omgivende temperatur.
-4-
Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen heraf varierer, afhængig af det land eller det område, hvor
kameraet blev købt.
For yderligere oplysninger om tilbehør henvises til Vejledning i den grundlæggende betjening.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• Batterioplader er angivet som batterioplader eller oplader i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er anført som kort i teksten.
• Kortet er ekstra tilbehør.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når du ikke
bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes. (Man kan
købe tilbehøret separat.)
-5-
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
2
3
Selvudløser-indikator (P71)
AF-hjælpelampe (P84)
Blitz (P68)
Objektiv (P4, 121)
4
Pegefelt/LCD-skærm (P8, 42, 117)
5
Strophul
• Sørg for at fastgøre skulderstroppen, når
6
7
Objektivcylinder
[AV OUT/DIGITAL]-stik (P106, 110, 115)
1 2
3
4
du bruger kameraet, så du ikke taber det.
-6-
5
6
7
Inden brug
8
9
10
11
Kameraets ON/OFF-knap (P18)
Zoomgreb (P45)
Mikrofon
Lukkerknap (P22, 25, 30)
8
9
10 11
12 Stativfatning
13 Kort/Batteridæksel (P13, 14)
14 Højttaler (P37)
• Dæk ikke højtaleren med dine fingre.
12
15 Dæksel til jævnstrømskobler (P14)
• Når du anvender lysnetadapteren, skal du
huske at bruge Panasonics
jævnstrømskobler (ekstraudstyr) og
lysnetadapter (ekstraudstyr). Se P14 for
tilslutningsoplysninger.
16 Udløsearm (P13)
-7-
14
13
15 16
Inden brug
Sådan bruges pegefeltet
Dette berøringspanel registrerer et tryk, når du peger på det.
Peg på skærmen
Sådan røres og slippes pegefeltet.
Træk
En bevægelse uden af slippe pegefeltet.
Gør dette for at udføre opgaver som at
vælge ikoner eller billeder, der vises på
berøringspanelet eller pegefeltet.
• Funktionen virker muligvis ikke rigtigt, hvis
Dette anvendes, når du skal udføre opgaver
som at flytte til det næste billede ved at
trække vandret eller at ændre området for
det viste billede.
Dette kan også anvendes for at udføre
opgaver som at skifte skærmbillede ved
hjælp af skyderen.
flere ikoner berøres samtidigt. Prøv derfor
altid at pege midt på selve ikonet.
Bemærk!
• Hvis du har købt en beskyttelsesfilm til en LCD-skærm, skal du
følge anvisningerne hertil. (Nogle af disse beskyttelsesark kan
forringe synlighed eller betjening.)
• Tryk lidt hårdere, hvis du har valgt at købe og påsætte et
beskyttelsesark, eller hvis du ikke føler, at skærmen tager så godt
imod dit tryk.
• Pegefeltet virker ikke, hvis den hånd, der holder på enheden, rører
ved selve pegefeltet.
• Tryk aldrig med noget, som har en hård spids eller lignende, andet end den medfølgende
stylus-pen.
• Du må ikke bruge neglene.
• Pas på, at du ikke ridser eller trykker for hårdt på LCD-skærmen.
• Tør LCD-skærmen af med en tør, blød klud, hvis der er fingeraftryk eller snavs på den.
• For information om de ikoner, der vises på pegefeltet, se “Skærmdisplay” på P117.
∫ Om stylus-pennen
Det er nemmere at bruge stylus-pennen (medfølger) for en
mere præcis betjening, eller hvis det er svært at bruge
fingrene.
• Anbring den ikke, så små børn kan tage fat i den.
• Du må ikke anbringe stylus-pennen på LCD-skærmen ved
opbevaring. LCD-skærmen kan gå i stykker, hvis
stylus-pennen trykkes hårdt mod LCD-skærmen.
-8-
Visning
Visning
Opladning af batteriet
∫ Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Det medfølgende batteri eller andre egnede batterier kan anvendes sammen med
denne enhed.
Der henvises til Vejledning i den grundlæggende betjening om tilbehørsnummeret for
andre tilgængelige batterier i dit område.
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i
visse lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker er
ikke beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht.
relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre
til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker
eller fejl, som opstår som et resultat af brugen af et forfalsket batteripakke. Vi
anbefaler derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et
sikkert produkt.
• Anvend medfølgende oplader og batteri.
Opladning
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad batteriet i opladeren indendørs.
Sæt batteriet på kameraet, og
vær opmærksom på at det
vender rigtigt.
plugin-type
Tilslut opladeren til en
stikkontakt.
• [CHARGE]-indikatoren A tændes, og
opladningen starter.
indgangstype
-9-
Visning
∫ Om [CHARGE]-indikatoren
[CHARGE]-indikatoren tændes:
[CHARGE]-indikatoren tændes under opladning.
[CHARGE]-indikatoren slukkes:
[CHARGE]-indikatoren slukkes, efter at opladningen er fuldført uden problemer. (Tag
opladeren ud af den elektriske stikdåse, og fjern batteriet, efter at opladningen er fuldført.)
• Når [CHARGE]-lampen blinker
– Batteritemperaturen er for høj eller for lav. Det anbefales at oplade batteriet igen i en
omgivende temperatur mellem 10 oC og 30 oC.
– Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud.
∫ Opladningstid
Opladningstid
Medfølgende batteri
Andre batterier
Ca. 115 min
Ca. 120 min
• Den opladningstid, der er angivet, gælder når batteriet er helt afladet. Opladningstiden
kan variere, afhængigt af hvor længe batteriet er blevet brugt. Opladningstiden til
batteriet i varme/kolde miljøer eller et batteri, som ikke er blevet brugt i længere tid, kan
vare længere end normalt.
∫ Batteri-indikation
Batteriindikationen vises ikke på LCD-skærmen.
• Indikatoren bliver rød og blinker, hvis den resterende batterikapacitet er brugt op. Genoplad
batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.
Bemærk!
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket. Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning, eller
der kan genereres varme.
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse, opladning eller under opladning. Kameraet bliver
ligeledes varmt under anvendelse. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Batteriet kan genoplades, også selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke, at
batteriet oplades hyppigt på denne måde, mens det er fuldt opladet. (Der kan forekommer
opsvulmning.)
- 10 -
Visning
Omtrentlig driftstid og antal af mulige billeder
∫ Billedoptagelse
Medfølgende batteri
Andre batterier
Batteriets kapacitet
660 mAh
680 mAh
Antal mulige billeder
Ca. 240 billeder
Ca. 245 billeder
Optagelsestid
Ca. 120 min
Ca. 122 min
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Normal billedfunktion
• Temperatur: 23 oC/Fugtighed: 50%RH, når LCD-skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med optagestart 30 sekunder efter at kameraet tændes. (Når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet til [ON].)
• Med optagelse hvert 30 sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoom-grebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batterierne er nedkølet.
Antallet af mulige billeder varierer, afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, bliver antallet af mulige billeder færre. [Hvis du
for eksempel tog et billede hvert andet minut, så ville antallet af billeder blive
reduceret til omkring en fjerdedel af det ovenstående antal billeder (baseret på ét
taget billede hvert tredivte sekund).]
- 11 -
Visning
∫ Afspilning
Afspilningstid
Medfølgende batteri
Andre batterier
Ca. 200 min
Ca. 205 min
Bemærk!
• Driftstiderne og antallet af mulige billeder varierer i henhold til det omgivende miljø og
driftsforholdene.
Driftstiderne kan f.eks. i følgende tilfælde blive afkortet og antallet af mulige billeder reduceret.
– I lavtemperatursmiljøer, som f.eks. på skibakker.
– Ved brug af [LCD-funktion].
– Hvis handlinger såsom blitz og zoom anvendes gentagne gange.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er batteriets
levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.
- 12 -
Visning
Sådan isættes og fjernes kortet (ekstraudstyr)/
batteriet
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic kort.
Skub udløsearmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
• Brug altid originale Panasonic-batterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
Batteri: Vær opmærksom på batteriets
retning, når du sætter det hele vejen
ind, indtil det låser, og kontrollér
derefter, at det er låst fast vha. grebet
A. Træk i grebet A i pilens retning for
at fjerne batteriet.
Kort: Skub det hele vejen ind, indtil du
hører et “klik”, og vær opmærksom på
hvilken ende du indsætter. For at fjerne
kortet skal du skubbe kortet ind, indtil
du hører et klik og derefter trække det
lige op.
B: Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden af kortet.
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløsearmen i pilens retning.
Bemærk!
• Fjern batteriet efter brug. (Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er
opladet.)
• Før du fjerner kort eller batteri, skal du slukke for kameraet og vente, indtil “LUMIX”-visningen
på LCD-skærmen er forsvundet. (I modsat fald virker denne enhed muligvis ikke længere
normalt, og selve kortet kan blive ødelagt, eller de optagne billeder kan gå tabt.)
- 13 -
Visning
Brug af en lysnetadapter (ekstraudstyr) og jævnstrømskobler (ekstraudstyr) i
stedet for batteri
Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan kun
anvendes med Panasonics tilhørende
jævnstrømskobler (ekstraudstyr).
Lysnetadapteren (ekstraudstyr) kan ikke
anvendes alene.
1 Åbn kort/batteridækslet.
2 Indsæt jævnstrømskobleren i den rigtige retning.
3 Åbn dækslet til jævnstrømskobleren A.
• Skub dækslet til kobleren for at åbne den indefra.
4 Luk kort/batteridækslet.
• Husk at lukke kort/batteridækslet.
5 Sæt lysnetadapteren i en stikkontakt.
6 Forbind lysnetadapteren B i [DC IN]-stikket C til
jævnstrømskobleren.
D Justér mærkerne og indsæt.
• Sørg for, at du kun bruger lysnetadapteren to
jævnstrømskobleren til dette kamera. Hvis du bruger
andet udstyr kan det medføre en beskadigelse.


Bemærk!
• Brug altid en original Panasonic lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Hvis du bruger lysnetadapter, skal du bruge det lysnetkabel, der leveres sammen med
lysnetadapteren.
• Nogle stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren er tilsluttet.
• Sørg for, at tage lysnetadapteren ud, når du åbner kort/batteridækslet.
• Hvis lysnetadapteren og jævnstrømskobleren ikke er nødvendige, skal de fjernes fra
digitalkameraet. Hold dækslet til jævnstrømskobleren lukket.
• Læs brugervejledningen til lysnetadapteren og jævnstrømskobleren.
- 14 -
Visning
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed.
• Når der ikke er isat et kort: Billeder kan optages i den indbyggede
hukommelse og afspilles.
• Når der er isat et kort: Billeder kan optages på kortet og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse
k>ð (adgangsindikation¢)
• Ved brug af kortet
† (adgangsindikation¢)
¢ Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede
hukommelse (eller på kortet).
Indbygget hukommelse
• Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P101)
• Hukommelsesstørrelse: Ca. 84 MB
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan blive længere end adgangstiden på kortet.
- 15 -
Visning
Kort
De følgende kort, som er i overensstemmelse med SD video-standarden, kan bruges med
dette apparat.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Bemærkninger
SD-memorykort
(8 MB til 2 GB)
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse¢ med “Klasse 6”
SDHC-memorykort
(4 GB til 32 GB)
SDHC-memorykort eller SDXC-memorykort på kompatibelt
udstyr.
• SDXC-memorykort kan kun bruges sammen med
SDXC-memorykort på kompatibelt udstyr.
• Hvis du bruger SDXC-memorykort, skal du kontrollere, at
PC'en og andet udstyr er kompatible.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kun kort med den kapacitet, der er angivet på listen i venstre
side, kan anvendes.
SDXC-memorykort
(48 GB, 64 GB)
eller højere, når du optager film.
• SDHC-memorykort kan bruges sammen med
¢ SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden vedrørende kontinuerlig skrivning.
Kontrollér ved at kigge på kortetiketten osv.
f.eks.:
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Denne side er kun på engelsk.)
Bemærk!
• Sluk ikke for enheden, og fjern ikke batteri eller kort, og tag ikke lysnetadapteren ud
(ekstraudstyr), når adgangsindikationen tændes (hvis billeder indlæses eller slettes,
eller den indbyggede hukommelse eller kortet formateres). Desuden må man ikke
udsætte kameraet for rystelser, stød eller statisk elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og denne enhed fungerer muligvis
ikke længere optimalt.
Hvis handlingen mislykkes på grund af rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal den
udføres igen.
• Skrivebeskyttelseskontakt medfølger A (Når denne kontakt er sat til positionen
A
[LOCK], kan man ikke skrive, slette eller formatere data. Skrive-, slette- og
formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den
oprindelige stilling.)
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget eller
gå tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en fejlfunktion
2
af kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller
andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at sikre, at
det håndteres korrekt. (P40)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 16 -
Visning
Omtrentligt antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
∫ Om visning af antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid
A Antal mulige billeder
B Tilgængelig optagetid
• Antallet af mulige billeder, og den tilgængelige
optagetid er en tilnærmelse.
(De afhænger af optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige
optagetid varierer, afhængigt af motiverne.
når der tages
still-billeder
Når du optager film
B
A
∫ Antal mulige billeder
• [i99999] vises, når der er mere end 100.000 billeder tilbage.
Billedstørrelse
Indbygget
hukommelse
(Ca. 84 MB)
2 GB
16M (4:3)
12
300
4910
9880
5M (4:3)
0,3M (4:3)
28
440
650
10050
10620
162960
21490
247160
32 GB
64 GB
32 GB
64 GB
∫ Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
• “h” er en forkortelse for time, “m” for minut og “s” for sekund.
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 84 MB)
2 GB
HD
j
10m10s
2h47m
5h39m
VGA
QVGA
j
2m45s
21m40s
1h2m
5h54m
16h59m
11h56m
34h21m
Bemærk!
• Antallet af mulige billeder/den tilgængelige optagetid for kortet kan blive reduceret, når [Indstil
upload] udføres.
• Film kan optages kontinuerligt i op til 15 minutter. Desuden er kontinuerlig optagelse på mere
end 2 GB ikke mulig.
Den resterende tid til kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
- 17 -
Visning
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
Tænd for kameraet.
• Gå til 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
Peg på [Sæt sprog].
Vælg sprog, og peg derefter på [Indst.].
Peg på [Indstil ur].
Peg på de elementer, du vil indstille (år/dag/
måned/timer/minutter), og foretag
indstillingen ved hjælp af [3]/[4].
A: Tid på hjemegnen
B: Tid ved rejsemålet
• Du kan fortsætte med at skifte indstillinger ved at blive
ved med at berøre [3]/[4].
] for at annulleres dato- og tidsindstillinger
uden at indstille en dato eller et klokkeslæt.
• Peg på [
Sådan vises sekvensen og
tidsvisningsformatet.
• Peg på [Format] for at få vist indstillingsskærmen for
at indstille visningsrækkefølge/tidsvisningsformat.
Peg på [Indst.] for at foretage en
indstilling.
Tryk på [Indst.] på bekræftelsesskærmen.
- 18 -
Visning
Ændring af urets indstillinger
Vælg [Indstil ur] i [Optag] eller [Indstilling] -menuen. (P34)
• Kan ændres i trin 5 og 6 for at indstille uret.
• Urets indstilling bevares i tre måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv uden
batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det indbyggede
batteri.)
Bemærk!
• Hvis uret ikke er indstillet, kan den korrekte dato ikke udskrives, hvis du får fotohandleren til at
printe billedet, eller når du trykker datoen på billedet ved hjælp af [Datostemp.] eller [Tryk tekst].
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på
kameraets skærm.
- 19 -
Visning
Tips til at tage gode billeder
Fastgør stroppen, og hold kameraet forsigtigt
• Sørg for at fastgøre den medfølgende strop
korrekt, og sæt den omkring håndleddet, så
du ikke taber den. (P6)
• Hold kameraet forsigtigt med begge hænder,
hold armene stille langs siden og stå med
fødderne en smule adskilt.
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker
på lukkerknappen.
• Pas på, at du ikke dækker blitzen,
AF-hjælpelampen, mikrofonen, højttaleren eller
objektivet osv. til med fingrene.
A Strop
B Blitz
C AF-hjælpelampe
∫ Retningsvisningsfunktion ([Roter bill.])
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun når
[Roter bill.] (P40) er indstillet)
• Hvis du holder kameraet lodret og vippet op eller ned, når du tager billeder, virker
retningsvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.
• Film, der er taget med kameraet hold lodret, vises ikke lodret.
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når advarslen for rystelser [
] vises, skal du anvende [Stabilisering] (P85), et stativ
eller selvudløseren (P71).
• Lukkehastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales at
bruge et stativ.
– I [Panorama assist], [Natportræt], [Natlandskab], [Fest], [Levende lys], [Stjernehimmel],
[Fyrværkeri] eller [Høj dynamisk] i scene-funktion
- 20 -
Grundlæggende
Grundlæggende
Valg af funktionen [Optag]
Peg på [
].
• Når du er i afspilningsfunktionen skal du pege på [
for at skifte til optagelsesfunktionen og derefter pege
på [
].
]
Peg på optagelsesfunktionsikonet.
∫ Liste over [Optag]-funktioner
¦
Intelligent auto-funktion (P22)
Motiverne optages ved brug af kameraets automatiske indstillinger.
!
Normal billedfunktion (P25)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
Kosmetisk funktion (P49)
Tager et billede og justerer hudens tekstur.
Min scenefunktion (P51)
Billederne tages ved brug af de tidligere registrerede, optagede scener.
Û
Scene-funktion (P50)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
$
Filmfunktion (P30)
Denne funktion gør det muligt at optage film med lyd.
Bemærk!
• Når funktionen er skiftet fra [Afspil]-funktion til [Optag]-funktion, vælges den indstillede
[Optag]-funktion.
- 21 -
Grundlæggende
[Optag]-funktionen: ñ
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion (Intelligent auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og
optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare
indstillingerne i kameraet, så de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk.
– Scenedetektering/[Stabilisering]/Intelligent ISO-følsomhedskontrol/Ansigtsgenkendelse/
[Int.kontrast]/Kompensering for baggrundslys/[Fjern rød-øje]/[I. opløsning]/[i.ZOOM]/Auto
hvidbalance/[AF-hj. lampe]
Peg på [
Peg på [
].
].
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus.
• Fokusindikationen 1 (grøn) tændes, når motivet er i
fokus.
• AF-området 2 vises omkring motivets ansigt ved
hjælp af ansigtsdetekteringsfunktionen. Men det kan
også vises på det sted på motivet, der er indstillet
fokus på.
• Den mindste afstand (hvor tæt du kan være til
motivet) ændres, afhængigt af zoom-faktoren.
Kontrollér visningen for det mulige optagelsesområde
på skærmen. (P26)
• Når du har peget på motivet, går AF-sporing i gang.
Se P78 for yderligere oplysninger.
Tryk lukkerknappen helt ned (og endnu
længere) for at tage billedet.
- 22 -
1 2
Grundlæggende
Ændring af indstillinger
Følgende menuer kan indstilles med Intelligent Auto indst.
Menu
Element
[Optag]
[Blitz]¢/[Selvudløser]/[Billedstr.]¢/[Burst]/[Farvefunkt.]¢
[Indstilling]
[Indstil ur]/[Verdenstid]/[Bip]¢/[Sprog]/[O.i.s. demo]
• Se P34 for oplysninger om menuens indstillingsmetode.
¢ Indstillingerne kan være forskellige fra andre [Optag]-funktioner.
• Menuer under Intelligent Auto indst.
– Farveindstillingen [Happy] er tilgængelig under [Farvefunkt.]. Når du vælger denne indstilling,
kan du automatisk tage et billede med mere glans og livlighed i farvestyrken.
∫ Om blitzen
] er valgt, indstilles [
], [
], [
] eller [
] afhængig af motivet og lysstyrken.
• Når [
• Når [
] eller [
] er valgt, aktiveres den digitale korrektion af røde øjne.
• Lukkerhastigheden er langsommere under [
] eller [
].
- 23 -
Grundlæggende
Scene-detektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
¦
>
[i-Portræt]
[i-Landskab]
[i-Makro]
• Kun når [
[i-Natportræt]
] er valgt
[i-Natlandskab]
[i-Solnedgang]
• [¦] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [ ] eller [ ] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt, og der indstilles
fokus og eksponering. (Ansigtsdetektering)
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er minimale,
når scenefunktionen er identificeret som [ ], indstilles lukkerhastigheden til maks. 8 sekunder.
Pas på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
Bemærk!
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til samme
motiv.
– Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, Motivets størrelse, Motivets farve,
Afstand til motivet, Motivets kontrast, Når motivet bevæger sig
– Optagelsesforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med lavt lysstyrke, når kameraet
rystes, ved anvendelse af zoom
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
• Kompensering for baggrundslys
– Baggrundslys henviser til det lys, der kommer bag fra et motiv. I sådanne tilfælde bliver
motivet mørkt, så denne funktion kompenserer for baggrundslyset ved automatisk at gøre
hele billedet lysere.
- 24 -
Grundlæggende
[Optag]-funktionen:
·
Sådan tager du billeder med dine foretrukne
indstillinger (Normal billedfunktion)
Kameraet indstiller automatisk lukkehastighed og blændeværdi i henhold til motivets
lysstyrke.
Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [Optag]-menuen.
Peg på [
Peg på [
].
].
Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et
billede.
A ISO-følsomhed
B Blændeværdi
C Lukkehastighed
• Blændeværdien og lukkerhastigheden vises med rødt,
hvis den korrekte eksponering ikke opnås. (Undtagen
ved brug af blitz)
- 25 -
AB C
Grundlæggende
Fokusering
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned.
Når motivet er i
fokus
Fokus
Når motivet ikke er
i fokus
Fokus-indikation A On
Blinker
AF-område B
Hvid>Grøn
Hvid>Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
A
• AF-området vises i større format under den digitale zoom, eller når det er mørkt.
∫ Om fokusområde
Fokusområdet vises, når du betjener zoomen.
• Fokusområdet vises med rødt, hvis der ikke er indstillet fokus, når
lukkerknappen er trykket halvt ned.
Fokusområdet kan ændres efterhånden, afhængigt af
zoompositionen.
f.eks.: Fokusområdet under Intelligent Auto-funktion
1m
T
W
5 cm
- 26 -
B
Grundlæggende
∫ Når motivet ikke er i fokus (f.eks. når det ikke er i midten af sammensætningen for
det billede, du vil tage)
1
2
Ret AF-området mod motivet, og
tryk derefter lukkerknappen
halvt ned for at indstille fokus og
eksponering.
Hold lukkerknappen trykket
halvt nede og flyt kameraet,
efterhånden som du sammensætter billedet.
• Du kan gentage handlingerne under trin 1, inden du trykker helt ned på lukkerknappen.
∫ Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Hurtigt bevægelige motiver, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og langt væk
samtidigt
- 27 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder ([Afspil normal])
Peg på [
].
• Visningen skifter til normal afspilning.
Bemærk!
• Dette kamera opfylder DCF-standarden “Design rule for Camera File system”, udviklet af
JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” og Exif
“Exchangeable Image File Format”. Filer, som ikke opfylder DCF-standarden, kan ikke
afspilles.
• Billeder, der tages med andre kameraer, kan ikke afspilles på denne enhed.
• Objektivcylinderen trækkes ind 15 sekunder efter at være skiftet fra [Optag] funktion til [Afspil]
funktion.
Valg af et billede
A
Træk (P8) skærmen vandret.
– Frem: Træk fra højre mod venstre
– Tilbage: Træk fra venstre mod højre
A Filnummer
B Billednummer
• Hastigheden af fremad-/tilbagespoling afhænger af
afspilningsstatus.
• Du kan spole billeder frem eller tilbage uden stop, hvis du
bliver ved med at holde fingeren på venstre eller højre side
af skærmen, når du har spolet et billede frem eller tilbage.
(Billederne vises i reduceret størrelse.)
- 28 -
B
Grundlæggende
Visning af flere skærmbilleder (Flerbilledafspilning)
Peg på [
].
A Skyder
• Man kan skifte afspilningsskærm ved at trykker på følgende
ikoner.
–[
]: 1 skærm
–[
]: 12 skærme
–[
]: 30 skærme
–[
]: Kalenderskærmvisning
• Skift skærmbillede ved at pege på [3]/[4], hvis de er vist på
skyderen.
• Du kan skifte skærm ved at trække skyderen op eller ned
(P8).
• Skærmen kan skiftes frem og tilbage ved at trække den op
eller ned (P8).
• Billeder, som vises ved hjælp af [ ], kan ikke afspilles.
A
Brug af afspilningszoom
Tryk hårdt på delen for at forstørre den.
1k>2k>4k>8k>16k
• Du kan også forstørre/formindske billedet ved at dreje
zoom-grebet.
• Når en forstørrelse ændres, vises zoom-indikationen A i ca.
1 sekund.
• Jo mere et billede forstørres, desto mere forringes kvaliteten.
• Du kan flytte den forstørrede del ved at trække (P8)
skærmen.
• Billedet vender tilbage til sin oprindelige størrelse (1k) ved at
pege på [
].
• Når du trykker på [
], bliver forstørrelsen mindre.
- 29 -
A
Grundlæggende
[Optag]-funktionen:
n
Filmfunktion
Peg på [
Peg på [
].
].
A
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus, og tryk den derefter helt
ned for at starte optagelsen.
A Tilgængelig optagetid
B Udløbet optagetid
• Når du har trykket helt ned på lukkerknappen,
skal du straks slippe den.
• Fokus og zoom fastsættes til, hvad de indstilles
til, når optagelsen starter (den første ramme).
• Optagetilstandsindikatoren (rød) C blinker under
optagelse af film.
C
B
Tryk lukkerknappen helt ned for at stoppe optagelsen.
Bemærk!
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 6” eller højere, når du optager film.
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke regelmæssigt.
• Afhængigt af korttypen, vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter
filmoptagelsen. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Følgende funktioner virker automatisk i Filmfunktion.
– [ ] i [AF-funktion]/[Stabilisering]
• [Digital zoom] eller [AF-hj. lampe] kan ikke opsættes i Filmfunktion. Indstillinger fra andre
[Optag]-funktioner anvendes.
• Når filmen, der er optaget med dette kamera, afspilles på andet udstyr, kan kvaliteten af
billeder og lyd blive forringet, eller det kan være at billederne ikke kan afspilles.
Optageinformationen vises muligvis heller ikke korrekt.
• Det anbefales at bruge et fuldt opladet batteri eller en lysnetadapter (ekstraudstyr) og en
jævnstrømskobler (ekstraudstyr) ved optagelse af film.
• Hvis strømmen går under optagelse af film ved hjælp af lysnetadapteren, eller lysnetadapteren
frakobles osv. registreres den film, der er ved at blive optaget, ikke.
• Driftslyden kan blive optaget med, når knappen eller andre funktioner udføres under optagelse
af film.
- 30 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktionen: ¸
Afspilning af film
Vælg et billede vha. filmikonet (f.eks. [
derefter på [
] for at afspille.
]), og peg
A
B
A Ikonet Film
B Filmoptagelsestid
• Når afspilningen starter, vises den afspilningstid, der er gået, på
skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
∫ Handlinger, som udføres under afspilning af en film
1 Vis kontrolpanel ved at berøre skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i 2 sekunder, vender det tilbage til den oprindelige
2
status.
Betjen kontrolpanelet ved at berøre det.
Afspil/Pause
Stop
Hurtigt tilbage
Hurtigt frem
Enkeltbilleder tilbage
(i pausetilstand)
Enkeltbilleder frem
(i pausetilstand)
Øg lydstyrken
Reducér lydstyrken
• Afspilning med fremad-/tilbagespoling
– Peg på [
] under afspilning for at spole hurtigt frem (peg på [
] for at spole hurtigt
tilbage). Hastigheden for fremad-/tilbagespoling øges, hvis du peger på [
]/[
]
igen. (Visningen på skærmen ændres fra [5] til [
].)
– Peg på [
] for at vende tilbage til normal afspilningshastighed.
– Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan det være at tilbagespolingen er
langsommere end normalt.
Bemærk!
• Filformatet, som kan afspilles med dette kamera, er QuickTime Motion JPEG.
• For at afspille film, som er optaget med denne enhed, på en PC skal du bruge “QuickTime” eller
softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på CD-ROMMEN (medfølger).
• Film, der optages med andre kameraer, kan muligvis ikke afspilles på denne enhed.
• Sørg for ikke at blokere højtaleren i bunden af kameraet under afspilning.
- 31 -
Grundlæggende
[Afspil]-funktionen: ¸
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
For at slette et enkelt billede
Vælg det billede, der skal slettes, og peg
derefter på [
].
Peg på [Slet enkelt].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
- 32 -
Grundlæggende
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
Peg på [
].
Peg på [Slet flere] eller [Slet alle].
• [Slet alle] > Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
• Du kan slette alle billeder, undtagen de billeder, der er indstillet som foretrukne, når
[Slet alle undt.Ü] vælges med [Slet alle] indstillet.
(Når [Slet flere] er valgt) Tryk på det billede,
du vil slette. (Gentag dette trin.)
•[
] vises på de valgte billeder. Peg igen for at
annullere indstillingerne.
(Når [Slet flere] er valgt) Peg på [Udfør].
• Bekræftelsesskærmen vises.
Billedet slettes ved at vælge [Ja].
Bemærk!
• Sluk ikke kameraet under sletningen. Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller
lysnetadapteren (ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr).
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
• Hvis billederne ikke opfylder DCF-standard eller er beskyttede, slettes de ikke, selv om
[Slet alle] eller [Slet alle undt.Ü] er valgt.
- 33 -
Grundlæggende
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder og
afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge
kameraet.
Især indeholder menuen [Indstilling] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets ur og
strømforhold. Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge kameraet.
Indstilling af menuelementer
Eksempel: I menuen [Optag] skal du skifte [AF-funktion] fra [Ø] (1-punkts-fokusering) til
[š] (ansigtsgenkendelse)
Peg på [
].
Peg på menuikonet.
Menu
[Optag]
(P68 til 85)
(Kun i [Optag]-funktion)
[Afspil]
(P91 til 101)
(Kun i [Afspil]-funktion)
[Indstilling]
(P37 til 41)
Beskrivelse af indstillinger
I denne menu kan du indstille farver, følsomhed, antallet af
pixel og andre elementer for de billeder, du optager.
I denne menu kan du indstille beskyttelse, renskære billeder
eller vælge indstillinger osv. for de optagede billeder.
I denne menu kan du indstille uret, biplydens volumen og
andre indstillinger, som gør det nemmere for dig at betjene
kameraet.
Menuen [Indstilling] kan indstilles fra enten
[Optag]-funktionen eller [Afspil]-funktionen.
- 34 -
Grundlæggende
Peg på menuelementet.
• Siden kan ændres ved at pege på [
]/[
].
Peg på indstillingerne.
• Afhængigt af menuelementet, vises dets indstilling
muligvis slet ikke, eller den vises på en helt anden
måde.
Beskrivelsen af ikonet vises ved at trykke på og holde ikonet for menuelementet under
trin 3 og 4 inde.
– Det indstilles, når du slipper fingeren.
– Det indstilles ikke, hvis du flytter fingeren til en position, hvor der ikke er et ikon og derefter
slipper fingeren.
∫ Luk menuen
Peg på [
] flere gange, eller tryk lukkerknappen halvt ned.
Bemærk!
• På grund af kameraets specifikationer kan man muligvis ikke indstille nogle af funktionerne,
eller nogle af funktionerne virker ikke under nogle af de betingelser, kameraet anvendes under.
- 35 -
Grundlæggende
Aktivér de mest brugte menuer hurtigt og nemt (indstilling af genveje)
Du kan få vist de ønskede menuelementer på LCD-displayet.
Du kan registrere op til 2 menuelementer, som du ofte bruger, pr. [Optag]/[Afspil]-funktion.
• Læs P68 for funktionsmenuen [Optag], og P91 for funktionsmenuen [Afspil].
Peg på [
] på skærmen for valg af
menuelementer.
Træk det menuelement, du vil registrere, til
området for genvejsindstilling.
A
B
A Område for genvejsindstilling
B Menuelement
• Det registrerede menuelement vises.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Erstatning eller sletning af elementer
• Under trin 2 skal du trække det menuelement, du vil registrere til et element, der allerede er
registreret. Elementet erstattes.
• Under trin 2 skal du trække de registrerede elementer ud af området for genvejsindstilling.
Registreringen annulleres og efterlader et tomt element.
Bemærk!
• Menuen [Indstilling] kan ikke indstilles.
• Du kan muligvis ikke anvende nogle af de registrerede elementer, afhængigt af
[Optag]-funktion.
- 36 -
Grundlæggende
Om Indstillingsmenuen
[Indstil ur], [Dvale indst.] og [Autovisning] er vigtige. Kontrollér deres indstillinger, før du
bruger disse funktioner.
Se P34 for yderligere oplysninger om, hvordan du vælger menuindstillingerne i
menuen [Indstilling].
U [Indstil ur]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P18 for yderligere oplysninger.
[Verdenstid]
“ [Rejsemål]:
Rejsemål
– [Hjemme]:
Din hjemegn
• Se P66 for yderligere oplysninger.
— [Rejsedato]
[Rejseindst.]:
[SET]/[OFF]
[Sted]:
[SET]/[OFF]
• Se P64 for yderligere oplysninger.
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
r [Bipniveau]:
[t] (Lav)
r [Bip]
[Lukkervol.]:
] (Lav)
[u] (Høj)
[
] (Høj)
[s] (Tavs)
[
] (Tavs)
[
[Lukkerlyd]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
[
u [Volume]
[
[Biptone]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
Justér højtalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke.
- 37 -
Grundlæggende
Med disse menuindstillniger er det lettere at se LCD-skærmen,
når du står på et lyst sted.
LCD [LCD-funktion]
„ [Auto power LCD]¢:
Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst der er
omkring kameraet.
… [Power LCD]:
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv om du
tager udendørs billeder.
[OFF]
¢ Kan kun indstilles, når funktionen [Optag] er valgt.
• Lysintensiteten af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne ser
muligvis lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de op optagne
billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du optager
i Power LCD-funktion. Den lyser skarpt igen, hvis du trykker på en knap eller rører skærmen.
• Antallet af mulige billeder reduceres i [LCD-funktion].
[Fokus ikon]
p [Dvale indst.]
Sådan ændres fokus-ikonet.
[
]/[
]/[
]/[
]/[
]/[
]
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet anvendt i
den forudbestemte tidslængde.
[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF]
• Tryk lukkerknappen halvvejs eller sluk og tænd kameraet for at annullere [Dvale indst.].
• [Dvale indst.] er sat til [5MIN.] i intelligent autofunktion.
• [Dvale indst.] virker ikke i følgende tilfælde.
– Når du bruger lysnetadapteren
– Når du tilslutter til en pc eller en printer
– Når du optager eller afspiller film
– Under et dias-show
– [Auto demo]
- 38 -
Grundlæggende
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget det.
o [Autovisning]
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]:
Billederne vises, indtil du trykker på [Afslut].
[OFF]
• [Autovisning] er aktiveret uanset dens indstilling ved brug af [Højhast. burst] og [Blitz burst] i
scenefunktion og [Burst] i funktionsmenuen [Optag].
• I Intelligent Auto indst. eller [Foto ramme] i scenefunktion er autovisningsfunktionen fastsat til
[2SEC.].
• [Autovisning] virker ikke i filmfunktionen.
w [Nulstil]
Menuindstillingen [Optag] eller [Indstilling] nulstilles til de
oprindelige indstillinger.
• Når indstillingen [Nulstil] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller
objektivet, også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er ikke en
fejlfunktion.
• Hvis [Optag]-funktionsindstillingerne er valgt, nulstilles også de følgende indstillinger.
– Indstilling og registrering af Min scenefunktion
• Når menuindstillingerne i menuen [Indstilling] nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger også.
– [Genvejsindstilling]
– Indstillingerne til fødselsdag og navn til [Baby1]/[Baby2] og [Kæledyr] i scene-funktion.
– Indstillingen [Rejsedato]. (Afrejsedato, hjemrejsedato, destination)
– Indstillingen [Verdenstid].
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
Indstil, så det passer med farvefjernsynssystemet i hvert land
eller med TV-typen.
| [Videoudgang]¢:
[NTSC]: Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
| [Udgang]
[PAL]:
Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
[TV-format]:
[W]:
Når du tilslutter til et 16:9 skærms TV.
[X]:
Når du tilslutter til et 4:3 skærms TV.
¢ Kan kun indstilles, når afspilningsfunktionen er valgt.
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
- 39 -
Grundlæggende
Med denne funktion kan du få vist billeder lodret, hvis de blev
optaget ved at holde kameraet lodret.
M [Roter bill.]
[
[
]:
]:
Roteres og vises lodret.
Vises kun lodret, hvis du afspiller med tilslutning til et
TV.
[OFF]
• Se P28 for at få oplysninger om, hvordan man afspiller billeder.
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for still-billeder,
som man kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Visningen roterer ikke under flerbilledafspilning.
[Version disp.]
[Formater]
Man kan se, hvilken version af firmwaren, der er installeret på
kameraet.
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
Formateringen sletter alle data, og de kan ikke gendannes, så
kontrollér dataene nøje før formatering.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) til formateringen. Kameraet må ikke slukkes under
formatering.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere den
indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til på
kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Hvis du ikke kan formatere, skal du kontakte forhandleren eller servicecentret.
- 40 -
Grundlæggende
Indstil positionen af pegefeltet, hvis en anden funktion end den,
du har peget på, fremhæves, eller hvis en handling ikke udføres.
1
2
Peg på [Start].
Peg på det orangefarvede [r]
mærke, som vises på skærmen
ved hjælp af stylus-penne
(medfølger) (5 steder).
• En meddelelse vises, når positionen
3
Peg på [End] for at afslutte.
[Kalibrering]
er indstillet.
• Kalibreringen udføres ikke, hvis der ikke peges på den korrekte position. Rør [i]-mærket igen.
~ [Sprog]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [~] blandt menuikonerne for at
angive det ønskede sprog.
Viser omfanget af rystelser, som kameraet har registreret.
([O.i.s. demo])
Kamerafunktionerne vises som et dias-show.
([Auto demo])
[O.i.s. demo]:
DEMO [Demo funktion]
A Omfang af rystelser
B Omfang af rystelser efter korrigering
A
B
[Auto demo]:
[ON]/[OFF]
• Stabiliseringsfunktionen skifter mellem [On] og [Off], hver gang du peger på [Stabilisering]
under [O.i.s. demo].
• [O.i.s. demo] er en tilnærmelse.
• [Auto demo] udsendes ikke til fjernsynet.
- 41 -
Optager
Optager
Om LCD-skærmen
Peg på [
] for at udføre ændringen.
• I afspilningszoom, kan du kun vælge “Normal visning D” eller
“Ikke-visning F”, når du afspiller film og under et dias-show.
I optagefunktion
A Normal visning
B Ikke-visning¢
C Ikke-visning
(Retningslinjer for
optagelse)¢
7
×
×
×
I afspilningsfunktion
D Normal visning
E Visning med
optageinformation
F Ikke-visning¢
100_0001
1/7
100_0001
1/7
AWB
10:00 1.DEC.2011
ISO
100
F3.1 1/60
¢ Hvis kameraet ikke bruges i et stykke tid, vises kun de ikoner, der er vist nedenfor.
– I optagefunktion: [
]/[
]/[
]
– I afspilningsfunktion: [
]/[
]
∫ Referencerammer for optagelse
Dette anvendes som reference for billedets sammensætning, såsom balance, når du tager
et billede.
• I [Foto ramme] i scenefunktion vises referencerammen ikke.
- 42 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·
¿
Sådan tager du billeder ved hjælp af
pegefunktionen (Touch Udløs-funktion)
Blot ved at pege på motivet, så det kommer i fokus, indstilles der fokus på motivet, og
billedet tages automatisk.
Peg på [
].
• Ikonet ændres til [
], og du kan nu tage et billede
med funktionen Touch udløs.
: Touch Udløs aktiveret
: Touch Udløs deaktiveret
Peg på det motiv, du vil fokusere på, og tag et billede.
• AF-området vises ved den position, du peger på, og der tages et billede. (Kan ikke
indstilles til skærmkanten)
Peg på [
] for at annulleres funktionen Touch udløs.
Bemærk!
• Berøringsfunktionen er ikke mulig i øverste højre side af LCD-skærmen, selv om der vises et
billede.
• Den Touch udløs-indstillingen lagres, selv om kameraet slukkes.
- 43 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·
¿
Tilpas fokusering og eksponering til det ønskede
motiv ved hjælp af pegefunktionen (Touch AF/AE)
Man kan indstille fokus og eksponering for motivet, som angivet i pegefeltet.
• Udfør handlingen, efter at du har annulleret Touch udløs-funktionen.
Peg på det motiv, du vil indstille fokus på.
• AF-området kan frit indstilles til en vilkårlig placering på skærmen. (Kan ikke indstilles til
kanten af skærmen)
• Handlingen varierer, afhængigt af indstillingen af [AF-funktion] (P77).
• Touch AF/AE fastsættes til AF Tracking i Intelligent Auto Indst. og den mest egnede
scene bestemmes for det motiv, der peges på.
[AF-funktion]
Handlinger ved berøring
• I [š] (Ansigtsdetektering) bliver
[š]: Ansigtsgenkendelse/ AF-området gult, når det berøres.
• AF-område [Ø] (1-område) vises.
[ ]:11-punkts-fokusering/
[Ø]: 1-punkt-fokusering
• AF-området bliver gult, og motivet fastlåses. Kameraet
[
]:AF-sporing
• Berør [
indstiller fokus og eksponering automatisk løbende i
henhold til motivets bevægelser. (Dynamisk sporing)
• Se P78 for detaljerede oplysninger.
] for at gå tilbage til den originale fokusfunktion.
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et billede.
Bemærk!
• Berøringsfunktionen er ikke mulig i øverste højre side af LCD-skærmen, selv om der vises et
billede.
- 44 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·
¿n
Sådan tages billeder med zoom
Brug af optisk Zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)/
Brug af intelligent zoom/Brug af digital zoom
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome for at tage et billede af landskabet i vidvinkel.
For at få motiver til at fremstå endnu tættere på (maksimalt 9k), indstil da [Billedstr.] til
[10M] eller derunder.
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoom-grebet mod Tele.
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoom-grebet mod Vidvinkel.
∫ Zoomtyper
Funktion
Maksimum
forstørrelse
Billedkvalitet
Forhold
Optisk zoom
Ekstra optisk zoom (EZ)
4k
9k¢
Ingen forringelse
Ingen
Ingen forringelse
[Billedstr.] med
(P72) er valgt.
Skærmdisplay
W
W
T
A [
- 45 -
] vises.
T
Optager
Funktion
Maksimum
forstørrelse
Intelligent zoom
Ca. 1,3 gange den optiske zoom eller
den ekstra optiske zoom
Billedkvalitet
Forhold
Ingen væsentlig forringelse
[I. opløsning] (P81) i funktionsmenuen
[Optag] er indstillet til [i.ZOOM].
Skærmdisplay
B [
Digital zoom
Ca. 4 gange den optiske zoom, den
ekstra optiske zoom eller den
intelligente zoom
Jo højere forstørrelsesniveauet, desto
større er forringelsen.
[Digital zoom] (P81) på [Optag] er
funktionsmenuen indstillet til [ON].
W
T
W
T
W
T
W
T
W
T
W
T
] vises.
C Det digitale zoom-område vises.
• Når du bruger zoom-funktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0.5 m – ¶)
¢ Forstørrelsesniveauet varierer, afhængig af indstillingen [Billedstr.].
- 46 -
Optager
Bemærk!
• Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.
• “EZ” er en forkortelse for “Extra Optical Zoom”. Du kan tage endnu mere forstørrede billeder
med den optiske zoom.
• Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at afbryde
objektivcylinderens bevægelse, mens zoom-grebet roteres.
• Når man bruger den Digitale zoom, anbefaler vi at bruge et stativ og Selvudløserfunktionen
(P71) til at tage billeder.
• Den intelligente zoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I makro zoom-funktion
– I [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst] eller [Hulkamera] i scene-funktion
– I filmfunktion
• Den ekstra optiske zoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I makro zoom-funktion
– I [Omdan], [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst], [Hulkamera] eller [Foto ramme] i
scene-funktion
– I filmfunktion
• [Digital zoom] kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
– I intelligent auto-funktion
– I [Omdan], [Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst], [Hulkamera], [Sandblæst] eller
[Foto ramme] i scene-funktion
- 47 -
Optager
Zoomning vha. berøring
Peg på [
].
• Zoom-ikonet vises på LCD-skærmen.
Tryk på zoom-ikonet på skærmen.
[
] Zoom-positionen flyttes automatisk til
Tele.¢
[
] Zoom-positionen flyttes automatisk til
Vidvinkel.¢
[L]
Langsom zoom
[H]
Hurtig zoom
¢Hvis du trykker på ikonet igen under flytningen, stoppes flytningen.
- 48 -
Optager
[Optag] Funktion:
Sådan tager du et billede og ændrer hudens
tekstur (Kosmetisk funktion)
Man kan tage et billede og justere hudens tekstur eller klarhed.
Peg på [
Peg på [
].
].
Peg på elementet.
• Peg på [3]/[4] for at indstille klarheden.
Element
Justeringsindhold
[Blød hud]
Sådan tager du et billede, hvor huden har et blidt skær.
[Naturlig hud]
Sådan fremhæver du hudens oprindelige skønhed.
[Sommerlook]
Sådan skaber du sund og solbrændt hud på stranden.
• Hvert enkelt af de 3 klarhedsniveauer kan vælge til hvert enkelt element.
Peg på [OK].
Bemærk!
• Der er ingen effekt, hvis der ikke detekteres en hudfarve.
• Indstillingen for den kosmetiske funktion lagres i hukommenlse, selv om kameraet slukkes.
• Følgende elementer kan ikke indstilles, da kameraet automatisk tilpasser dem til den optimale
indstilling.
– [Følsomhed]/[Makro indst.]/[Int.kontrast]/[I. opløsning]/[Farvefunkt.]
- 49 -
Optager
[Optag]-funktion:
¿
Optagelse af billeder, som passer til den scene,
der optages (Scenefunktion)
Når du vælger en scene-funktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdet, finder
kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
Valg af scenefunktion til hver optagelse (Scenefunktion)
Peg på [
].
Peg på [
].
Peg på den scenefunktion, du vil indstille.
• Siden kan ændres ved at pege på [
]/[
].
∫ Ændring af scenefunktion
1
2
3
Peg på [
].
Peg på [
].
Peg på den scenefunktion, du vil indstille.
Bemærk!
• Følgende kan ikke angives i scene-funktion, da kameraet automatisk justerer dem til den mest
optimale indstilling.
– [Følsomhed]
– [Makro indst.]
– [Int.kontrast]
– [I. opløsning]
– [Farvefunkt.]
- 50 -
Optager
Registrering af ofte anvendte scenefunktioner (Min scene)
Du kan registrere den scenefunktion, du oftest bruger, som en af optagelsesfunktionerne.
Peg på [
].
Peg på [
].
• Hvis du allerede har registreret Min scenefunktion, vil ikonet for den registreret
scenefunktion blive vist i stedet for [
].
Peg på den scenefunktion, du vil indstille.
• Siden kan ændres ved at pege på [ ]/[ ].
• Den valgte scenefunktion registreres under Min scene, og næste gang du optager, kan
du vælge den under funktionen [Optag].
∫ Ændring af Min scenefunktion
1
2
3
Peg på [
].
Peg på [
].
Peg på den scenefunktion, du vil indstille.
- 51 -
Optager
[Portræt]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre disse personers udseende og få deres hud til at se bedre ud.
∫ Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
[Omdan]
Emnet kan enten optages i slank eller aflang udgave, og huden kan samtidigt udglattes.
∫ Indstilling af omdannelsesniveau
Vælg omdannelsesniveauet.
Bemærk!
• Billedstørrelsen er fastsat til 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Brug ikke udstyret imod den offentlige orden og sikkerhed eller for at krænke nogen.
- 52 -
Optager
[Selvportræt]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af dig selv.
∫ Teknikker til Selvportrætfunktion
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
Selvudløserindikatoren lyser, når du har indstillet fokus. Sørg for
at holde kameraet stille, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
• Motivet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk
lukkerknappen halvt ned igen for at indstille fokus.
• Billedet kan blive sløret på grund af den langsomme
lukkehastighed, og derfor anbefales det at anvende 2 sekunder
selvudløserfunktionen.
[Landskab]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
- 53 -
Optager
[Panorama assist]
Du kan tage billeder med forbindelser, som er egnet til oprettelse af panoramabilleder.
∫ Indstilling af optagelsesretningen
1 Peg på den retning, billedet skal tages i.
2
3
4
Peg på [OK].
• Den vandrette/lodrette referenceramme vises.
Tag billedet.
• Du kan tage billedet en gang til ved at vælge [Tag om].
Peg på [Næste].
• En del af det optagede billede vises som et gennemsigtigt
billede.
5
Tag billedet, når du har flyttet kameraet vandret eller
lodret, så du overlapper det gennemsigtige billede.
• Når du tager det tredje og efterfølgende billeder, skal du gentage
trin 4 og 5.
6
Peg på [Afslut].
Bemærk!
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO-følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• Det anbefales at anvende et stativ. Når det er mørkt, anbefales det at bruge selvudløseren til at
tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• De billeder, du har optaget, kan kombineres, så de danner panoramabilleder ved hjælp af
softwaren “PHOTOfunSTUDIO”, som du finder på den medfølgende cd-rom.
- 54 -
Optager
[Sport]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der bevæger
sig hurtigt.
Bemærk!
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
[Natportræt]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Natportrætfunktion
].)
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
[Natlandskab]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
- 55 -
Optager
[Mad]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med deres naturlige farvetone uden
påvirkning fra det omgivende lys på restauranter osv.
[Fest]
Vælg denne funktion, når du vil tage billeder til f.eks. en bryllupsreception, en fest, der
holdes indendørs, osv. Så kan du tage billeder af mennesker og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
∫ Teknikker til Fest-funktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [
] eller [
].)
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Det anbefales at dreje zoom-grebet til Vidvinkel (1k) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der tages
et billede.
[Levende lys]
I denne funktion kan du tage billeder i en atmosfære med levende lys.
∫ Teknik for levende lys-funktion
• Dette er mere effektivt, når du tager billeder uden brug af blitz.
Bemærk!
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
- 56 -
Optager
[Baby1]/[Baby2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der
anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [Baby1] og [Baby2]. Du kan vælge at
få dem vist under afspilningen eller at få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp af
[Tryk tekst] (P93).
∫ Indstilling af /fødselsdag eller navn
1 Peg på [Alder] eller [Navn].
2 Peg på [SET].
3 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag:
Peg på [3]/[4] for hvert element, der skal indstilles år/måned/dag for, og peg på
[Indst.].
Navn: For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til “Indtastning af
tekst” på P67.
• Når fødselsdagen eller navnet er indstillet, sættes [Alder] eller [Navn] automatisk til [ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises
4
indstillingsskærmen automatisk.
Peg på [Afslut] for at afslutte.
∫ Sådan annulleres [Alder] og [Navn]
Vælg indstillingen [OFF] under trin 2.
Bemærk!
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”,
som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Hvis [Alder] eller [Navn] indstilles til [OFF], selv om fødselsdagen eller navnet er indstillet, vises
alderen eller navnet ikke.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 1 sekund.
- 57 -
Optager
[Kæledyr]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan indstille dit kæledyrs navn og fødselsdag.
Se [Baby1]/[Baby2] på P57 for oplysninger om [Alder] eller [Navn].
[Solnedgang]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du
tage levende billeder af solens smukke røde farve.
[Høj følsomh.]
Denne funktion reducerer rystede motiver, og gør det muligt for dig at tage billeder af
sådanne motiver i dårligt oplyste rum.
∫ Billedstørrelse
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
- 58 -
Optager
[Højhast. burst]
Det er en god funktion at bruge, hvis du vil optage hurtige bevægelser eller et bestemt
øjeblik.
∫ Billedstørrelse
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Maksimal
bursthastighed
ca. 4,4 billeder/sekund
Antal mulige
billeder
ca. 15 (indbygget hukommelse)/ca. 15 til 100¢ (kort)
¢ maks. antallet er 100.
• Burst-hastigheden ændres efter optageforholdene.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, begrænses af de forhold, billederne tages
under og og/eller typen af det anvendte korts status.
• Antallet af burstoptagelsesbilleder øges muligvis, hvis du bruger et kort med en hurtig
skrivehastighed, eller hvis kortet er formateret.
Bemærk!
• Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO-følsomhed sættes til
indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden justeres automatisk. Men ISO-følsomheden øges for at give
lukkerhastigheden en høj hastighed.
• Afhængigt af optagelsesforholdene, kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du
gentager funktionen.
- 59 -
Optager
[Blitz burst]
Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz. Det kan være nyttigt at tage still-billeder på
mørke steder.
∫ Billedstørrelse
Vælg billedstørrelsen af 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) eller 2,5M (1:1).
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Antal mulige billeder
maks. 5 billeder
Bemærk!
• Fokus, zoom, eksponering, lukkerhastighed, ISO-følsomhed og blitz-niveau er sat til
indstillingerne til det første billede.
• Antallet af mulige billeder fastsættes til 5 billeder, når selvudløseren bruges.
[Stjernehimmel]
Med denne funktion kan du tage levende billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
∫ Indstilling af lukkehastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 sek.], [30 sek.] eller [60 sek.].
• Tryk lukkerknappen helt ned for at få vist nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet, før
dette skærmbillede vises. Når nedtællingen er afsluttet, vises [Vent et øjeblik...] i lige så lang
tid, som indstillingen for langsom lukkehastighed angiver.
∫ Teknik for stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales også at
tage billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.
- 60 -
Optager
[Fyrværkeri]
Denne funktion gør det muligt at tage smukke billeder af fyrværkeri på nattehimlen.
∫ Teknikker til Fyrværkeri-funktion
• Da lukkehastigheden nedsættes, anbefales det at anvende et stativ til at tage billeder.
Bemærk!
• Denne funktion er mest effektiv, når motivet er 10 m væk eller mere.
• Lukkerhastigheden fastsættes til 1/4 sekund eller 2 sekunder.
• Du kan ændre lukkerhastigheden ved at kompensere for eksponeringen.
• AF-området vises ikke.
[Strand]
Med denne funktion kan du tage endnu mere levende billeder af havets eller himlens blå
farve osv. Den forhindrer også en undereksponering af mennesker i stærkt sollys.
Bemærk!
• Kameraet må ikke berøres med våde hænder.
[Sne]
Med denne funktion kan du tage billeder, så sneen bliver så hvid som mulig på et
skisportssted eller et snebeklædt bjerg.
[Luftfoto]
Med denne funktion kan du tage billeder fra et fly.
∫ Teknikker til luftfoto-funktion
• Det anbefales at bruge denne teknik, hvis det er vanskeligt at fokusere, når man f.eks. tager
billeder af skyer. Ret kameraet på noget med en høj kontrast, tryk lukkerknappen halvt ned for
at indstille fokus, og ret derefter kameraet på motivet, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
- 61 -
Optager
[Hulkamera]
Billedet tages mørkere og med blød fokus omkring motiverne.
Bemærk!
• Ansigtsdetekteringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt omkring skærmens kanter på
mørke steder.
[Sandblæst]
Billedet tages med grynet tekstur, som om det er sandblæst.
[Høj dynamisk]
Du kan anvende denne funktion til let at optage billeder med lyse og mørke dele i scenen,
som er udtrykt ved en egnet lysstyrke, når du vender mod solen, om natten eller under
lignende forhold.
∫ Indstilling af effekt
[STD.]: Naturlig farveeffekt
[ART]: Blikfang, som fremhæver både kontrast og farve
[B&W]:Sort-hvid effekt
Bemærk!
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
• Når det er mørkt, anbefales det at bruge stativ og selvudløseren til at tage billeder.
• Lukkerhastigheden kan sænkes helt ned til 8 sekunder.
• Det kan være at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede med
langsom lukkehastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• LCD-skærmstøj kan være mere synlig end under normal optagelse på grund af
lysstyrkekompensationen for de mørkere områder.
- 62 -
Optager
[Foto ramme]
Sådan optages et billede med en ramme omkring.
∫ Indstilling af ramme
Vælg ud fra tre rammetyper.
Bemærk!
• Billedstørrelsen er fastsat til 5M (4:3).
• Farven af den ramme, der vises på skærmen og farven af rammen omkring det aktuelle billede
kan variere, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 63 -
Optager
[Optag]-funktion: ñ·
¿n
Optager
Nyttige funktioner ved rejsemålet
Optagelse af feriedag og feriested ([Rejsedato])
For oplysninger om [Indstilling]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til
P34.
Hvis du indstiller afrejsedatoen eller rejsedestinationen til ferien på forhånd, bliver antallet
af dage, som er gået siden afrejsedatoen (altså hvilken dag det er på ferien) registreret,
når du tager billedet. Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller billederne
og få det trykt på de optagede billeder vha. [Tryk tekst] (P93).
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den bundtede
software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på CD-ROMMEN (medfølger).
• Vælg [Indstil ur] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på forhånd.
(P18)
Vælg [Rejsedato] i menuen [Indstilling].
Peg på [Rejseindst.].
Peg på [SET].
Peg på år/måned/dag, indstil afrejsedatoen
vha. [3]/[4], og peg derefter på [Indst.].
Peg på år/måned/dag, indstil hjemrejsedatoen vha. [3]/[4], og peg
derefter på [Indst.].
Peg på [Sted].
Peg på [SET].
- 64 -
Optager
Indtast stedet.
• For oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, henvises der til “Indtastning af tekst” på
P67.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af rejsedato
Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den aktuelle dato ligger efter returdatoen. Hvis
du vil annullere rejsedatoen, før ferien er slut, skal du vælge [OFF] på det skærmbillede,
der vises under trin 3. Hvis [Rejseindst.] indstilles på [OFF], sættes [Sted] også til [OFF].
For kun at slette [Sted]-dataene skal du vælge [OFF] på skærmbilledet under trin 7.
Bemærk!
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du vælger.
Hvis man indstiller [Verdenstid] til rejsemålet, udregnes rejsedatoen ved hjælp af datoen i
indstillingen af klokkeslættet og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Hvis [Rejsedato] er indstillet på [OFF], vil antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, ikke
bliver optaget. Selv om [Rejsedato] er indstillet til [SET], når du har taget billederne, vises den
feriedag, du tog dem på, ikke.
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, optages ikke før selve afrejsedatoen.
• [Sted] kan ikke optages, når man optager film.
• Intelligent autofunktion kan ikke indstilles. Indstilling af en anden optagelsesfunktion afspejles.
- 65 -
Optager
Optagelsesdatoer/klokkeslæt på rejsedestinationer ([Verdenstid])
For oplysninger om [Indstilling]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises der til
P34.
Du kan få vist lokale tider på rejsedestinationer og optage dem på de billeder, du tager.
• Vælg [Indstil ur] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på forhånd.
(P18)
Vælg [Verdenstid] i menuen [Indstilling].
• Første gang du tager kameraet i brug, vises meddelelsen. Peg på [Indst.], og angiv det
land, du bor i, på skærmen under trin 3.
Peg på [Hjemme].
Vælg det område, du bor i, ved hjælp af
[ ]/[ ], og peg derefter på [Indst.].
A Aktuelt klokkeslæt
B Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean Time)
• Hvis det er sommertid [
] på din hjemegn, skal du
pege på [
]. (Tiden stilles en time frem.) Peg på
] igen for at vende tilbage til det oprindelige
[
klokkeslæt.
A
B
Peg på [Rejsemål].
C
Vælg destinationen for din rejse ved hjælp
af [ ]/[ ], og peg derefter på [Indst.].
C Aktuelt klokkeslæt på destinationen
D Tidsforskel fra hjemegn
• Hvis der er sommertid [
] på din rejsedestination,
]. (Tiden stilles en time frem.)
skal du pege på [
] igen for at vende tilbage til det
Peg på [
oprindelige klokkeslæt.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
D
Bemærk!
• Hvis du ikke kan finde rejsedestinationen på listen over de lande, der vises på skærmen, skal
du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
• Rejsedestinationsikonet [“] vises, når du afspiller billeder, som er taget på rejsedestinationen.
- 66 -
Optager
Indtastning af tekst
Det er muligt at indtaste navne på børn og kæledyr, samt navne på rejsedestinationer
under optagelse. (Kun alfabetiske tegn og symboler kan indtastes.)
Du kan bruge stylus-pennen (medfølger), hvis det er for svært at bruge fingrene.
Aktivér indtastningsskærmen.
• Du kan få vist indtastningsskærmen ved hjælp af følgende handlinger.
– [Navn] på [Baby1]/[Baby2] eller [Kæledyr] i scenefunktionen. (P57)
– [Sted] i [Rejsedato] (P64).
Indtast tegn.
• Peg på [
] for at skifte tekst mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver), [1] (tal) og [&]
(specialtegn).
• Peg på [ ] for at flytte markøren for at indtaste det
samme tegn igen.
• Ved at trykke på elementerne udføres handlingerne nedenfor.
– []]:
Indtast et mellemrum
– [Slet]:
Slet et tegn
– [ ]:
Flyt markøren ved indtastningspunktet mod venstre
– [ ]:
Flyt markøren ved indtastningspunktet mod højre
• Der kan maks. indtastes 30 tegn.
Peg på [Indst.].
Bemærk!
• Der kan rulles igennem teksten, hvis denne ikke passer til skærmen.
- 67 -
Optager
Brug af [Optag]-funktionsmenuen
[Blitz]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
∫ Gældende funktioner:
∫ Indstillinger
‡: AUTO
:
AUTO/
Reduktion af
røde øjne¢
‰:
Tvungen ON
:
Tvungen ON/
Reduktion af
røde øjne¢
:
Langsom synk./
Reduktion af
røde øjne¢
Œ:
Tvungen OFF
ñ·
¿
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere
fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen, når selve
billedet tages.
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af personer i
omgivelser med lav belysning.
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
• Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller under
fluorescerende lamper.
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden, nedsætter
denne funktion lukkehastigheden, når blitzen udløses, så det mørke
landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres fænomenet røde
øjne.
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på steder,
hvor blitz ikke er tilladt.
¢ Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz aktiveres.
Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
- 68 -
Optager
∫ Tilgængelige blitz-indstillinger i optage-funktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optage-funktionen.
(±: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ¥: Startindstilling for scenefunktion)
‡
ñ ±¢
· ±
*
0
,
.
/
1
2
3
:
;
‰
Œ
—
—
—
—
±
±
±
—
—
±
±
±
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
—
¥
±
—
—
—
—
—
¥
‡
í
ï
9
ô
5
4
6
8
7
‰
Œ
±
—
±
—
—
—
—
—
—
—
¥
±
—
±
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
—
—
—
—
—
—
¥
—
—
—
—
—
¥
—
—
¥
—
—
±
±
¥
¥
—
±
—
—
—
—
—
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
±
—
±
—
—
¥
¥
—
±
—
—
±
—
—
—
±
¥
±
—
—
—
—
±
¥
—
—
—
±
±
¥
¥
±
±
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
—
—
—
—
—
±
±
¥
±
—
—
±
n
¢ [
] vises.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv evt. blitzindstillingen
igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men den nulstilles til de
oprindelige indstillinger, når der vælges en anden scenefunktion.
- 69 -
Optager
∫ Tilgængeligt blitz-område
• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.
Vidvinkel
I[
]
under
[Følsomhed]
Tele
40 cm til 3,3 m
1,0 m til 1,6 m
∫ Lukkehastighed for hver blitz-indstilling
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
Blitz-indstilling
Lukkehastighed (sek.)
‡
1 eller 1/8 til 1/1600¢1
1 eller 1/4 til 1/1600¢2
1/60 til 1/1600
‰
Œ
¢1 Lukkerhastigheden ændres, afhængigt af indstillingen [Stabilisering].
¢2 Når [
] i [Følsomhed] er valgt.
• ¢1, 2: Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
– Når den optiske billedstabiliseringsfunktion er sat til [OFF].
– Hvis kameraet har bestemt, at der er meget lidt rystelse, når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er indstillet på [ON].
• I intelligent auto-funktion ændres lukkerhastigheden, afhængigt af den identificerede scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
Bemærk!
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af varmen
eller lyset fra blitzen.
• Når der tages billeder ud over blitzens kontrolområde, indstilles eksponeringen muligvis ikke
korrekt og billedet kan derfor blive mørkt eller lyst.
• Mens blitzen oplades, blinker blitz-indikatoren rødt, og man kan ikke tage billeder, selv om
lukkerknappen trykkes helt ned.
• Hvis du tager et billede ud over det tilgængelige blitzområde, er hvidbalancen muligvis ikke
korrekt tilpasset.
• Blitz-effekten er muligvis ikke tilstrækkelig, hvis du anvender [Blitz burst] i Scenefunktion eller
ved en hurtig lukkerhastighed.
• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tage billedet flere gange. Tag først billedet,
når adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis heller
ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke kiggede mod
kameraet ved udløsning af den første blitz.
- 70 -
Optager
[Selvudløser]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Dette er til optagelse af billeder ved brug af selvudløseren.
∫ Gældende funktioner:
∫ Indstillinger
ñ·
¿
[
]
(10 sekunder)
Billedet tages efter 10 sekunder.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 10 sekunder i [Selvportræt] i
[
]
(2 sekunder)
Billedet tages efter 2 sekunder.
• Hvis du bruger stativ osv., er denne indstilling hensigtsmæssig for undgå
scenefunktion.
de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
j
[OFF]
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et billede. Selvudløserindikatoren
blinker, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
Bemærk!
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der
automatisk på motivet, lige inden billedet tages. På mørke steder
blinker Selvudløserindikatoren A og tændes eventuelt for at fungere
som AF-hjælpelampe, så kameraet kan fokusere på motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Selvudløseren kan ikke anvendes i [Højhast. burst] i scenefunktion.
- 71 -
Optager
[Billedstr.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Angiv antallet af pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finerer er detaljerne på
billederne, selv om de udskrives på store papirark.
∫ Gældende funktioner:
∫ Indstillinger
ñ·
¿
4608k3456 pixel
¢
3648k2736 pixel
¢
2048k1536 pixel
2560k1920 pixel
640k480 pixel
4608k3072 pixel
4608k2592 pixel
3456k3456 pixel
¢ Dette element kan ikke indstilles i intelligent auto-funktion.
[4:3]:
Billedformat for et 4:3 TV
[3:2]:
Billedformat for et 35 mm filmkamera
[16:9]: Billedformat for et højdefinitions-TV osv.
[1:1]:
Firkantet billedformat
Bemærk!
• Den Ekstra optiske zoom fungerer ikke, når [Makro zoom] er indstillet eller i [Omdan],
[Høj følsomh.], [Højhast. burst], [Blitz burst], [Hulkamera] og [Foto ramme] i Scene-funktion, så
billedstørrelsen for [ ] vises ikke.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængig af motivet eller
optageforholdene.
- 72 -
Optager
[Optage kval.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Angiver billedkvaliteten for film.
∫ Gældende funktioner: n
∫ Indstillinger
Element
¢
¢
Billedstørrelse
fps
Billedformat
1280k720 pixel
24
16:9
30
4:3
640k480 pixel
320k240 pixel
¢ Kan ikke optages på den indbyggede hukommelse.
- 73 -
Optager
[Følsomhed]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til
et højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
∫ Gældende funktioner: ·
∫ Indstillinger: [
]/[ISO100]/[ISO200]/[ISO400]/[ISO800]/[ISO1600]
[ISO100]
Optagelsessted (anbefales)
Lukkerhastighed
Støj
Rystelser fra motivet
[ISO1600]
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Mere
Mindre
ISO-følsomhed
Indstillinger
maks. [ISO1600]
(Intelligent)
ISO-følsomheden justeres på baggrund af motivets
bevægelse og lysstyrke.
100/200/400/800/1600
ISO-følsomheden er knyttet til forskellige indstillinger.
∫ Om [
] (Intelligent ISO-følsomhedsstyring)
Kameraet registrerer bevægelser fra motivet og indstiller automatisk den optimale
ISO-følsomhed og lukkerhastigheden for at tilpasse sig motivets bevægelser og scenens
lysstyrke og minimere motivets rystelser.
• Lukkerhastigheden fastsættes ikke, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Den ændres
kontinuerligt for at tilpasse sig motivet bevægelser, lige indtil lukkerknappen trykkes helt ned.
Bemærk!
• Se P70 for oplysninger om fokusområdet for blitzen, når [
- 74 -
] er indstillet.
Optager
[Hvidbalance]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller
blåligt skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der ses
med det blotte øje i overenstemmelse med lyskilden.
∫ Gældende funktioner: ·
∫ Indstillinger
¿n
[AWB]
Automatisk justering
[V]
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[Ð]
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[î]
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[Ñ]
Når man tager billeder i neonlys
[Ò]
Værdien angives af den anvendte [Ó]
Bemærk!
• I neonlys, under LED-lysarmaturer osv. varierer den relevante hvidbalance, afhængigt af
belysningstype, så brug [AWB] eller [Ó].
• Indstillingen til hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af hvidbalancen
for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen ændres.)
• I scenefunktionerne nedenfor er hvidbalancen sat til [AWB].
– [Landskab]/[Natportræt]/[Natlandskab]/[Mad]/[Fest]/[Levende lys]/[Solnedgang]/[Blitz burst]/
[Stjernehimmel]/[Fyrværkeri]/[Strand]/[Sne]/[Luftfoto]/[Sandblæst]
∫ Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt
eller blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på hvid,
virker den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
indstille hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
1
Den automatiske hvidbalance fungerer inden for dette
område
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 Sollys
6 Hvidt, fluorescerende lys
7 Glødelampe
8 Solopgang og solnedgang
9 Stearinlys
KlKelvin-farvetemperatur
- 75 -
Optager
Manuel indstilling af hvidbalance
Indstil hvidbalanceværdien. Brug denne værdi for at tilpasse optageforholdene, når du
tager fotografier.
1
2
3
Peg på [Ò].
Peg på [Ó].
Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så
rammen i midten kun er dækket af den hvide
genstand, og peg derefter på [Indst.].
• Hvidbalancen er muligvis ikke indstillet korrekt, hvis
motivet er for lyst eller for mørkt. Indstil hvidbalancen
igen, når du har justeret lysstyrken korrekt.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
- 76 -
Optager
[AF-funktion]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til
placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
∫ Gældende funktioner: ·
∫ Indstillinger
¿
Kameraet detekterer automatisk personens ansigt. Fokus og
[š]: Ansigtsgenkendelse eksponering kan justeres til at passe til det pågældende ansigt
uanset hvor i billedet, det befinder sig. (maks. 15 områder)
[
]: AF-sporing
Fokus kan justeres på et bestemt motiv. Fokuset følger
motivet, selv om det flytter sig. (Dynamisk sporing)
[
]:11-punkts-fokusering
Kameraet indstiller fokus på et af 11 fokusområder. Dette er
nyttigt, når motivet ikke er i midten af skærmbilledet.
[Ø]:1-punkts-fokusering
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten af
skærmbilledet.
Bemærk!
• AF-funktionen sættes til [Ø] under [Stjernehimmel], [Fyrværkeri] i scenefunktion.
• Man kan ikke indstille [š] i følgende tilfælde.
– I [Panorama assist], [Natlandskab], [Mad] eller [Luftfoto] i scene-funktion.
∫ Om [š] (Ansigtsdetektion)
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet detekterer
ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når
der er indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der detekteres flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som
er ved samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
• Under visser billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker
ansigtsgenkendelsesfunktionen muligvis ikke. [AF-funktion] skifter til [
– Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
– Hvis ansigtet er i vinkel
– Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
– Når der er lidt kontrast på ansigterne
– Når ansitstrækkene skjules bag solbriller osv.
– Når ansigtet er lille på skærmen
– Hvis der sker en pludselig bevægelse
– Hvis motivet ikke er et menneske
– Hvis kameraet rystes
– Hvis der anvendes digital zoom
- 77 -
].
Optager
∫ Opsætning af [
] (AF-sporing)
Peg på motivet.
• AF-området bliver gult, og motivet fastlåses.
Fokus og eksponering justeres automatisk løbende i henhold til
motivets bevægelser. (Dynamisk sporing)
• Fastlåsningen annulleres, hvis du peger på [
].
Bemærk!
• Berøringsfunktionen er ikke mulig i øverste højre side af LCD-skærmen, selv om der vises et
billede.
• Den dynamiske sporingsfunktion kan undlade at låse, miste motivet i AF-sporing eller spore et
andet motiv, afhængigt af optageforholdene, som f.eks. de, der er nævnt nedenfor.
– Hvis emnet er for lille
– Hvis optagelsesstedet er for mørkt eller for lyst
– Hvis motivet bevæger sig for hurtigt
– Hvis baggrunden har samme eller en lignende farve som motivet
– Hvis der forekommer rystelser
– Hvis du bruger zoomen
• Hvis AF-låsen ikke låser, bliver AF-sporingsrammen rød og forsvinder. Udfør AF-låsningen
igen.
• AF-sporing virker ikke, hvis motivet ikke er angivet, eller hvis motivet mistes eller ikke kunne
spores. I dette tilfælde tages billedet med [ ] i [AF-funktion].
• AF-sporing annulleres, hvis funktionen Touch udløs er indstillet på [
].
• Kan ikke sættes til [ ] under følgende betingelser.
– I [Panorama assist], [Hulkamera], [Sandblæst] eller [Høj dynamisk] i scene-funktion
– I [Sort/hvid], [Sepia], [Cool], eller [Warm] i [Farvefunkt.].
- 78 -
Optager
[Makro indst.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af
blomster.
∫ Gældende funktioner: ·
∫ Indstillinger
[
]
([AF makro])
[
]
([Makro zoom])
[OFF]
Du kan tage billeder af motiver så tæt på som 5 cm fra linsen ved at
rotere zoom-grebet helt op til Wide (1k).
Du kan tage et billede med den digitale zoom med op til 3k mens du
opretholder afstanden til motivet til den bredeste position (5 cm).
• Billedkvaliteten er dårligere end under normal optagelse.
• Zoom-området vises med blåt. (digitalt zoom-område)
• Makrozoom-funktion kan ikke anvendes, når [ ] i [AF-funktion] er valgt.
j
Bemærk!
• Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
• Det anbefales at indstille blitzen på [Œ], når der tages nærbilleder.
• Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområdet, kan der
muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
• Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere. Man vil
derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem kamera og motiv
ændres, efter at motivet er i fokus.
• Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem kameraet
og motivet derfor er stor, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
• Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret. Dette er
ikke en fejlfunktion.
- 79 -
Optager
[Eksponering]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Hvis der anvendes stativ, skal man sørge for, at stativet er stabilt, når kameraet er fastgjort
hertil. Se på følgende eksempler.
∫ Gældende funktioner: ·
Undereksponeret
¿n
Tilpas eksponeret
Kompensér eksponeringen
mod positiv.
1
2
Overeksponeret
Kompensér eksponeringen
mod negativ.
Indstil eksponeringen ved at trække skyderen.
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den oprindelige eksponering.
Peg på [Afslut].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
• Eksponeringskompensationsværdien vises på skærmen.
Bemærk!
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (eksponeringsværdi), og den svarer til mængden af
lys, som CCD modtager fra blændeværdien og lukkehastigheden.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængig af motivets lysstyrke.
• Eksponeringskompensation kan ikke anvendes i [Stjernehimmel] i scenefunktion.
- 80 -
Optager
[Int.kontrast]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Kontrast og eksponering justeres automatisk, når der er stor forskel i lysstyrken mellem
baggrund og motiv, således at billedet bliver så tæt på virkeligheden.
∫ Gældende funktioner: ·n
∫ Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
] i skærmbilledet bliver gult, hvis [Int.kontrast] er aktiveret.
•[
• Selv om [Følsomhed] er indstillet på [ISO100], kan [Følsomhed] indstilles højere end [ISO100],
hvis billedet tages med [Int.kontrast] aktiveret.
• Kompenseringseffekten opnås muligvis ikke, afhængigt af forholdene.
[I. opløsning]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Man kan tage billeder med en skarp profil og opløsning ved at bruge intelligent
opløsningsteknologi.
∫ Gældende funktioner: ·
∫ Indstillinger
[ON]
[I. opløsning] er aktiveret.
[i.ZOOM]
[I. opløsning] aktiveres, og zoom-forstørrelsen øges med ca. 1,3k uden
en væsentlig forringelse af billedet.
[OFF]
—
Bemærk!
• Se P45 for at få oplysninger om intelligent zoom.
[Digital zoom]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Denne funktion forstørrer motiver endnu mere end den optiske zoom, den ekstra optiske
zoom eller [i.ZOOM].
∫ Gældende funktioner: ·
∫ Indstillinger: [ON]/[OFF]
¿
Bemærk!
• Se P45 for detaljerede oplysninger.
• Indstillingen sættes til [ON] i autofunktion.
- 81 -
Optager
[Burst]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
∫ Gældende funktioner: ñ·
∫ Indstillinger: [ON]/[OFF]
¿
Bursthastighed (billeder/sekund)
ca. 1,3
Antal mulige billeder
Afhænger af den resterende kapacitet af den
indbyggede hukommelse/kortet.
Bemærk!
• Bursthastigheden bliver langsommere halvvejs. Det præcise tidspunkt for dette afhænger
af korttypen og billedstørrelsen.
• Du kan tage billeder, indtil kapaciteten på den indbyggede hukommelse eller på kortet er
opbrugt.
• Fokus er indstillet, når det første billeder tages.
• Belysningen og hvidbalancen justeres, hver gang du tager et billede.
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion indstillet til 3.
• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af
optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt tid at
overskrive billeddataene.
• [Œ] er indstillet til blitzen, når burst-funktionen er indstillet.
• Burst-funktionen kan ikke bruges i [Panorama assist], [Højhast. burst], [Blitz burst],
[Stjernehimmel], [Fyrværkeri], [Hulkamera] eller [Foto ramme] i scenefunktion.
- 82 -
Optager
[Farvefunkt.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Når du bruger disse funktioner, kan billederne gøres skarpere eller blødere, og billedernes
farve kan gøres brunlige eller få andre farveeffekter.
∫ Gældende funktioner: ñ·n
∫ Indstillinger
[
] ([Standard])
[
] ([Happy])¢1
[
]
([Natural])¢2
[
] ([Vivid])¢2
Billedet bliver skarpere.
[
] ([Sort/hvid])
Billedet bliver sort/hvidt.
[
] ([Sepia])
Billedet får en brunlig farve.
[
] ([Cool])¢2
[
¢2
] ([Warm])
Dette er standardindstillingen.
Billede med forstærket lysstyrke og livlighed.
Billedet bliver blødere.
Billedet bliver blåligt.
Billedet bliver rødligt.
¢1 Kan kun indstilles, når intelligent auto-funktion er valgt.
¢2 Kan kun indstilles under normal billedfunktion eller filmfunktion.
- 83 -
Optager
[AF-hj. lampe]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
AF-hjælpelampen lyser på motivet, når lukkerknappen trykkes halvt ned. Det gør det
lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under forhold med svag belysning.
(Et større AF-område vises, afhængigt af optageforholdene.)
∫ Gældende funktioner: ·
∫ Indstillinger: [ON]/[OFF]
¿
Bemærk!
• Det effektive område for AF-hjælpelampen er 1,5 m.
• Hvis du ikke vil bruge AF-hjælpelampen A (f.eks. hvis man tager af

dyr på), skal du indstille [AF-hj. lampe] til [OFF]. I sådanne tilfælde
bliver det sværere at indstille fokus på motivet.
• [AF-hj. lampe] er sat til [OFF] i [Selvportræt], [Landskab],
[Natlandskab], [Solnedgang], [Fyrværkeri] og [Luftfoto] i
scenefunktion.
[Fjern rød-øje]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Reduktion af røde øjne ([
], [
], [
]) er valgt, og der udføres en digital korrektion af
røde øjne, hver gang du bruger blitzen. Kameraet registrerer automatisk de røde øjne og
korrigerer billedet.
∫ Gældende funktioner: ·
∫ Indstillinger: [ON]/[OFF]
¿
Bemærk!
• Kun tilgængelig når [AF-funktion] er indstillet til [š] og ansigtsgenkendelsesfunktionen er
aktiveret.
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
• [ ] vises på ikonet, når du indstiller på [ON].
- 84 -
Optager
[Stabilisering]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Hvis du benytter en af disse funktioner, detekteres eventuelle rystelser under optagelsen
af billedet, og kameraet kompenserer automatisk herfor, så du kan tage billeder uden
rystelser uden problemer.
∫ Gældende funktioner: ·
¿
∫ Indstillinger: [ON]/[OFF]
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
– Hvis der opstår for mange rystelser.
– Når zoom-forstørrelsen er høj.
– I digitalt zoomområde.
– Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
– Når lukkehastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke steder.
Vær opmærksom på kamerets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
• Indstillingen sættes til [ON] i [Selvportræt] i scenefunktion.
• Indstillingen sættes til [OFF] i [Stjernehimmel] i scenefunktion.
[Datostemp.]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Du kan tage et billede påtryk optagelsesdato og -klokkeslæt.
∫ Gældende funktioner: ·
¿
∫ Indstillinger
.
[
] ([M/u tid])
Påstempl år, måned og dag.
[
] ([Med tid])
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
—
Bemærk!
• Datoinformationen for billeder, der er optaget med [Datostemp.] indstillet, kan ikke slettes.
• Ved udskrivning af billeder med [Datostemp.] hos fotohandleren eller på en printer
trykkes datoen oven på hinanden, hvis du vælger at udskrive med dato.
• Hvis du ikke har indstillet klokkeslæt, kan du ikke påtrykke datooplysninger.
• Indstillingen fastsættes til [OFF] i følgende tilfælde.
– I [Panorama assist], [Højhast. burst] og [Blitz burst] i scenefunktion
– [Burst] i funktionsmenuen [Optag]
• [Tryk tekst], [Tilpas] og [Beskær] kan ikke indstilles for billeder, der er optaget med [Datostemp.]
indstillet.
• Selv om du tager et billede med [Datostemp.] indstillet på [OFF], kan du påtrykke datoer på de
optagede billeder ved hjælp af [Tryk tekst] (P93) eller vælge funktionen Udskrivning af dato
(P99, 112).
[Indstil ur]
For yderligere oplysninger om [Optag]-indstillingerne i funktionsmenuen henvises
der til P34.
Bemærk!
• Se P18 for yderligere oplysninger.
- 85 -
Afspilning/redigering
[Afspil]-funktionen: ¸
Afspilning/redigering
Forskellige afspilningsmetoder
Du kan afspille de optagede billeder på forskellige måder.
Peg på [
].
Peg på afspilningsfunktionsikonet.
Afspilningsfunktion
Beskrivelse af indstillinger
[Afspil normal] (P28)
Alle billederne afspilles.
[Slideshow] (P87)
Billeder afspilles fortløbende.
[Filtreret visning] (P89) Billederne sorteres i kategorier og afspilles.
[Kalender] (P90)
Billederne afspilles efter den dato, de blev taget på.
- 86 -
Afspilning/redigering
[Slideshow]
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre
dette fortløbende ved at efterlade et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også afspille billederne gruppevis efter kategori eller kun afspille de billeder, du har
valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
Denne afspilningsmetode anbefales, hvis du har tilsluttet kameraet til et TV, så du kan få
vist de billeder, du har taget.
Peg på den gruppe, du vil afspille.
• I [Vælg kategori] skal du pege på den kategori, du vil
afspille.
For yderligere oplysninger om kategorier henvises der
til P89.
Peg på [Start].
∫ Handlinger, som udføres under et dias-show
1 Vis kontrolpanel ved at berøre skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i 2 sekunder, vender det tilbage til den oprindelige
tilstand.
2
Betjen kontrolpanelet ved at berøre det.
Afspil/Pause
Afslut slideshow
Gå tilbage til forrige billede
Gå frem til næste billede
(i pausetilstand)
(i pausetilstand)
Øg lydstyrken
Reducér lydstyrken
• Normal afspilning genoptages, når slideshowet er slut.
- 87 -
Afspilning/redigering
∫ Ændring af indstillinger til dias-show
Du kan ændre indstillingerne til afspilning af et dias-show ved at
vælge [Effekt] eller [Indstilling] på menuskærmen til dias-showet.
[Effekt]
På denne måde kan du vælge det skærmeffekter eller
musikeffekter, når du skifter fra billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
• Når [URBAN] er valgt, kan billederne vises som sort-hvide billeder som en skærmeffekt.
• [AUTO] kan kun anvendes, når [Vælg kategori] er valgt. Billederne afspilles med det
anbefalede antal effekter i hver kategori.
• Nogen gange vil [Effekt] ikke fungere, når du afspiller billeder, som vises lodret.
[Indstilling]
[Varighed] eller [Gentag] kan indstilles.
Element
Indstillinger
[Varighed]
[1 SEC.]/[2 SEC.]/[3 SEC.]/[5 SEC.]
[Gentag]
[ON]/[OFF]
[Musik]
[ON]/[OFF]
• [Varighed] kan kun indstilles, når [OFF] er valgt som [Effekt]-indstilling.
• [Musik] kan ikke vælges, når [OFF] er valgt som [Effekt]-indstilling.
Bemærk!
• Du kan ikke afspille film som et dias-show. Når [Í] (film) er valgt i [Vælg kategori], vises de
første rammer af filmen som billeder i et diasshow.
- 88 -
Afspilning/redigering
[Filtreret visning]
Billeder sorteret i kategorier eller billeder indstillet som foretrukne afspilles.
Element
Beskrivelse af indstillinger
I denne funktion kan du søge efter billeder efter scenefunktion eller andre
kategorier (f.eks. [Portræt], [Landskab] eller [Natlandskab]) og sortere
billederne i kategori. Derefter kan du afspille billederne i hver kategori.
[Vælg kategori]
Peg på den kategori, der skal afspilles.
• Kun den kategori, som der er fundet billeder for,
kan vælges.
[Foretrukne]
Du kan afspille de billeder, du har indstillet som [Foretrukne] (P97).
∫ Om de kategorier, der skal sorteres
Sorteres som følger, når [Vælg kategori] er valgt.
Optagelsesoplysninger, f.eks. scene-funktioner
*
[Portræt], [i-Portræt], [Omdan], [Selvportræt], [Natportræt], [i-Natportræt],
[Baby1]/[Baby2], [Kosmetikfunktion]
,
[Landskab], [i-Landskab], [Solnedgang], [i-Solnedgang], [Luftfoto]
.
[Natportræt], [i-Natportræt], [Natlandskab], [i-Natlandskab], [Stjernehimmel]
[Sport], [Fest], [Levende lys], [Fyrværkeri], [Strand], [Sne], [Luftfoto]
Î
[Baby1]/[Baby2]
í
[Kæledyr]
1
[Mad]
[Rejsedato]
Í
[Film]
- 89 -
Afspilning/redigering
[Kalender]
Du kan få vist billeder efter optagelsesdato.
Peg på [3]/[4] for at vælge den måned,
der skal afspilles.
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en bestemt
måned, vises måneden ikke.
] for at få vist multiafspilningsskærmen.
• Peg på [
Vælg den dato, du vil afspille, og peg
derefter på [Indst.].
Tryk på det billede, du vil afspille.
• Peg på [
] for at vende tilbage til
kalendersøgningens visningsskærm.
Bemærk!
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for
kalenderskærmen, når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev optaget
den dag.
• Du kan vises kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2011.
• Hvis der tages billeder efter indstilling af rejsemålet i [Verdenstid], vises billederne efter
rejsemåldatoerne i kalenderafspilning.
- 90 -
Afspilning/redigering
[Afspil]-funktionen: ¸
Brug af [Afspil]-funktionsmenuen
Du kan arrangere de billeder, der skal overføres til billeddelingssteder og udføre
redigering, såsom beskæring af optagede billeder samt indstille beskyttelse for optagede
billeder osv.
• Med [Tryk tekst], [Tilpas] eller [Beskær] oprettes der et nyt redigeret billede. Et nyt billede kan
ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller på kortet, så det
anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
[Indstil upload]
På denne enhed kan du arrangere de billeder, der skal overføres til billeddelingssteder
(Facebook/YouTube).
• Du kan kun overføre still-billeder til Facebook, og du kan kun overføre film til YouTube.
• Dette kan ikke udføres på billederne i den indbyggede hukommelse. Kopiér billederne til
et kort (P101), og udfør derefter [Indstil upload].
Vælg [Indstil upload] i funktionsmenuen [Afspil]. (P34)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billedet.
Indstillingen [Enkelt]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Indstillingen [Flere]
1 Tryk på det billede, du vil overføre (gentag).
• Valget kan annulleres ved at trykke på det samme billede
2
igen.
Peg på [Udfør].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 91 -
Afspilning/redigering
∫ Overfør til billeddelingsstederne
Et overførselsværktøj, som er indbygget i kameraet “LUMIX Image Uploader” kopieres
automatisk til kortet, når du installerer [Indstil upload].
Udfør overførselshandlingen, efter at du har tilsluttet kameraet til en PC (P106). Se P109
for yderligere oplysninger.
∫ Annullering af alle [Indstil upload] indstillinger
1 Vælg [Indstil upload] i funktionsmenuen [Afspil].
2 Peg på [CANCEL].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Indstilling er måske ikke muligt for billeder, der er taget med andre kameratyper.
• Kan ikke indstilles med et kort på mindre end 512 MB.
- 92 -
Afspilning/redigering
[Tryk tekst]
Du kan stemple optagelsesdato/tid, navn, lokation eller rejsedato på de optagede billeder.
Vælg [Tryk tekst] i funktionsmenuen [Afspil]. (P34)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg et billede, du vil have påtrykt tekst for.
• [‘] vises på billeder, som allerede har dato eller tekst påtrykt.
Indstillingen [Enkelt]
1 Træk skærmbilledet vandret og vælg et billede.
2 Peg på [Indst.].
Indstillingen [Flere]
1 Tryk på et billede (gentag).
• Valget kan annulleres ved at trykke på det samme billede
2
igen.
Peg på [Udfør].
Peg på [Indst.].
Vælg det element, der skal påtrykkes tekst for.
Element
[Opt. dato]
Indstilling af element
[M/U TID]:
Påstempl år, måned og dag.
[MED TID]:
Påstempl år, måned, dag, time og minutter.
[OFF]
[Navn]
[
]
(BABY/
KÆLEDYR):
Påstempler navne registreret i navneindstillingerne
for [Baby1]/[Baby2] eller [Kæledyr] i scenefunktionen.
[OFF]
[ON]:
[Sted]
Påstempler det navn på rejsedestinationen, der er
indstillet under [Sted].
[OFF]
[ON]:
[Rejsedato]
Påstempler den rejsedato, der er indstillet under
[Rejsedato].
[OFF]
- 93 -
Afspilning/redigering
Peg på [
].
Peg på [Udfør].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over det påtrykte tekst, hvis
du angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [Flere].
• Billedkvaliteten forringes muligvis efter tekststempling.
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under udskrivningen.
Tjek før udskrivning.
• Når der påtrykkes tekst på 0,3M (4:3) billeder, er den svær at læse.
• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes billeder i følgende tilfælde.
– Film
– Billeder, som optages uden indstilling af klokkeslæt
– Billeder med dato eller tekst påtrykt
– Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 94 -
Afspilning/redigering
[Tilpas]
For at muliggøre nem overførsel til websider, vedhæftning til e-mail osv., er
billedstørrelsen (antal af pixels) reduceret.
Vælg [Tilpas] i funktionsmenuen [Afspil]. (P34)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billede og størrelse.
Indstillingen [Enkelt]
1 Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede,
og peg derefter på [Indst.].
2 Peg på den størrelse, du vil ændre, og peg derefter
på [Indst.].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Indstillingen [Flere]
1 Peg på den størrelse, du vil ændre.
2 Tryk på et billede (gentag).
• Valget kan annulleres ved at trykke på det samme billede
3
igen.
Peg på [Udfør].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Du kan indstille op til 50 billeder ad gangen i [Flere].
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Film eller billeder påtrykt dato eller tekst kan ikke tilpasses i størrelsen.
- 95 -
Afspilning/redigering
[Beskær]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
Vælg [Beskær] i funktionsmenuen [Afspil]. (P34)
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og peg derefter
på [Indst.].
Vælg den del, der skal beskæres.
Peg på [
]: Forstør
Peg på [
]: Formindsk
Træk: Flyt
Peg på [Indst.].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Billedkvaliteten af det renskårne billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at renskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Film eller billeder påtrykt dato eller tekst kan ikke beskæres.
- 96 -
Afspilning/redigering
[Foretrukne]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som
foretrukne billeder.
• Afspil kun billeder, der er indstillet som foretrukne. ([Foretrukne] i [Filtreret visning])
• Afspil kun de billeder, der er valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er valgt som foretrukne billeder. ([Slet alle undt.Ü])
Vælg [Foretrukne] i funktionsmenuen [Afspil]. (P34)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billedet.
Indstillingen [Enkelt]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Indstillingen [Flere]
Peg på de billeder, du vil indstille som favoritter.
• Indstillingen annulleres ved at berøre det samme billede igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Foretrukne]-indstillinger
1 Vælg [Foretrukne] i funktionsmenuen [Afspil].
2 Peg på [CANCEL].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne billeder.
- 97 -
Afspilning/redigering
[Print sæt]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge
de billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen skal
med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller printerservice.
Kontakt fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt hos
fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P101), og derefter skal
udskriftsindstillingen fastsættes.
Vælg [Print sæt] i funktionsmenuen [Afspil]. (P34)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billedet.
Indstillingen [Enkelt]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
Indstillingen [Flere]
Peg på det billede, du vil udskrive.
Peg på [3]/[4] for at indstille antal kopier, og peg derefter på [Indst.]
for at foretage indstillingen.
• Når [Flere] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke bruge
samme indstilling til flere kopier af billedet.)
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Print sæt] indstillinger
1 Vælg [Print sæt] i funktionsmenuen [Afspil].
2 Peg på [CANCEL].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
- 98 -
Afspilning/redigering
∫ Udskrivning af dato
Efter indstilling af antal kopier kan du indstille/annullere udskrivning med optagelsesdato
ved at pege på [Dato].
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængig af fotohandleren eller printeren, selv om man har
indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge fotohandleren eller se
brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke udskrives på billeder påtrykt dato eller tekst.
Bemærk!
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om
dette er tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal du
annullere alle indstillingerne og foretage dem igen.
• [Print sæt] kan ikke indstilles for film.
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan udskriftsindstillingen ikke vælges.
- 99 -
Afspilning/redigering
[Beskyt]
Du kan beskytte billeder, som du vil undgå at slette, ved at beskytte dem mod utilsigtet
sletning.
Vælg [Beskyt] i funktionsmenuen [Afspil]. (P34)
Peg på [
] ([Enkelt]) eller [
] ([Flere]).
Vælg billedet.
Indstillingen [Enkelt]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og
peg derefter på [Indst.].
• Indstillingen annulleres ved at pege på [Annul.].
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
Indstillingen [Flere]
Peg på det billede, du vil beskytte.
• Indstillingen annulleres ved at berøre det samme billede igen.
• Afslut menuen, når den er blevet indstillet.
∫ Annullering af alle [Beskyt]-indstillinger
1 Vælg [Beskyt] i funktionsmenuen [Afspil].
2 Peg på [CANCEL].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
Bemærk!
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de, hvis
den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selvom du ikke beskytter billeder på et kort, kan de ikke slettes, når kortets
skrivebeskyttelseskontakt er indstillet til [LOCK].
- 100 -
Afspilning/redigering
[Kopier]
Du kan ikke kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse
til et kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
Vælg [Kopier] i funktionsmenuen [Afspil]. (P34)
Peg på kopieringsdestinationen.
:
:
Alle billeddataene i den indbyggede hukommelse kopieres til kortet på én
gang.
Et billede ad gangen kopieres fra kortet og til den indbyggede hukommelse.
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og peg derefter på
[Indst.].
• Bekræftelsesskærmen vises. Udføres, når [Ja] vælges.
Afslut menuen, når handlingen er udført.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
Bemærk!
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappe-/filnummer) som det billede, der skal
kopieres til kopidestinationsområdet, når [
] er valgt, oprettes der en ny mappe, og billedet
kopieres over. Hvis der findes et billede med samme navn (mappenavn/filnummer) som det
billede, der skal kopieres til kopidestinationsområdet når [
] er valgt, kopieres billedet ikke
over.
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Indstillingerne [Print sæt], [Beskyt] eller [Foretrukne] kopieres ikke. Foretag indstillingerne igen,
når kopieringen er udført.
- 101 -
At have det sjovt
At have det sjovt
At have det sjovt med de billeder, du har optaget
Du kan let behandle de billeder, du har optaget.
Ved at påtrykke eller tilføje kosmetiske effekter for at gøre ansigter klarere kan du oprettet
dine egne billeder.
• De behandlede billeder genereres igen, så du skal sørge for, at der er plads nok i den
indbyggede hukommelse eller på kortet.
Peg på [
] på afspilningsskærmen.
Peg på ikonet
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Skønheds-retouche] Du kan ændre det udtryk, et ansigt viser ved at finjustere
ansigtets klarhed og hudens glans ved hjælp af [Æstetisk
(P103)
retouche] og justere læbefarven og hudtonen ved hjælp
af [Makeup retouche].
[Stempel] (P105)
Du kan påtrykke op til 10 af dine foretrukne stempler, inkl.
stjerner og hjerter, på et billede, du har taget.
- 102 -
At have det sjovt
[Skønheds-retouche]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og peg derefter
på [OK].
Peg på ansigtet på den person, du vil
redigere.
• Du kan kun markere en person med en pil.
Vælg [
] eller [
et element.
], og peg derefter på
• Peg på [3]/[4] for at arrangere de ønskede
indstillinger.
• Gentag disse trin for at fortsætte med at tilføje
effekter.
• Peg på [OK], når du er færdig med at redigere dine
billeder. Billeder før ændringen og efter ændringen
vises.
[
] [Æstetisk retouche]
(Hvert enkelt af de 5 effektniveauer kan vælge til hvert enkelt af de følgende
elementer)
Element
[Klar hud]
Beskrivelse af indstillinger
Formindsker hudens pletter og mathed og gør den
mere klar.
[Glansfjernelse]
Skinnende dele af huden matteres.
[Blegning]
Øjne gøres smukkere, og tænder gøres hvide.
[
] [Makeup retouche]
(Hvert enkelt af de 5 farveeffekter kan vælge til hvert enkelt af de følgende
elementer)
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Foundation]
Hudfarven justeres.
[Læbestift]
Læbernes farve justeres, så teksturen fremhæves.
[Rouge]
Dispositionen kan vælges ud fra 3 valgmuligheder
for at give et 3D-udseende.
[Øjenskygge]
Øjets form defineres.
- 103 -
At have det sjovt
Peg på [OK].
• Du kan fortsætte med at redigere en anden person.
Gentag trin 2 og 3.
• Personer, som allerede er redigeret, kan ikke redigeres igen. Hvis du vil redigere
personen igen, skal du gemme billedet en gang og gå tilbage og vælge personen igen.
Peg på [Gem].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
Bemærk!
• [Skønheds-retouche] kan ikke udføres for film.
• [Skønheds-retouche] udføres muligvis ikke på billeder, som er optaget med andet udstyr.
• Retouchering er måske ikke muligt, hvis ansigtsregistreringen ikke er udført korrekt.
• Sådan tager du billeder, der er egnet til [Skønheds-retouche]:
– Tag billeder af ansigtet forfra
– Undgå at tage billeder på et meget mørkt sted
– Optag den del, du vil retouchere, klart
• Reallusion er et varemærke tilhørende Reallusion Inc.
- 104 -
At have det sjovt
[Stempel]
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et billede, og peg derefter
på [OK].
Peg på den position, du vil påtrykke.
Når du er færdig med billedredigeringen, skal du pege på [OK].
Peg på [OK].
• En bekræftelsesskærm vises. Den vises, hvis [Ja] vælges.
• Billedstørrelsen er fastsat til 5M (4:3), 4,5M (3:2), 3,5M (16:9) eller 3,5M (1:1).
∫ Ændring eller fjernelse af stempler
Peg på ikonet nedenfor for at ændre eller fjerne et stempel.
Element
[Stempel]
Beskrivelse af indstillinger
Peg på ikonet for det stempel, du vil
bruge.
• Du kan vælge 32 forskellige stempler.
• Visningen [
] ændres til det valgte stempel.
• Ikonet kan drejes ved at pege på [
]/[
].
• Siden kan ændres ved at pege på [ ]/[ ].
[Slet stempler] Peg på det stempel, du vil slette på skærmen.
• Den sidste handling fortrydes.
Bemærk!
• Film kan ikke påtrykkes noget.
• Når du sætter et stempel på 3M (4:3)/0,3M (4:3) billeder, bliver billedkvaliteten forringet.
• Når du stempler et billede, som er blevet taget lodret, blive billedet vist vandret.
- 105 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan overføre billederne i kameraet til en PC ved at forbinde kamera og PC.
• Nogle PC'ere kan læse direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
PC's betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
• Hvis den computer, du anvender, ikke understøtter SDXC-memorykort, vises der
muligvis en meddelelse på skærmen, hvor du bliver bedt om at formatere kortet. (Men
hvis du formaterer kortet, slettes alle billederne på kortet, så du må endelig ikke
formatere kortet.)
Hvis kortet ikke genkendes, se følgende support-hjemmeside.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Klargøring:
Tænd kamera og PC.
Fjern kortet, før du anvender billederne fra den indbyggede hukommelse.
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
• Anvend et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og Pc'en kommunikerer, blinker statusindikatoren, og alarmen lyder.
Se “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P108), før du tager USB-forbindelseskablet
ud. Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 106 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslut kameraet til en PC ved hjælp af USB-kablet A (medfølger).
• Anvend ikke andre USB-forbindelseskabler, undtagen det medfølgende.
Brug af andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel kan forårsage en fejl.
Peg på [PC].
Brug PC’en.
• Du kan gemme billederne på PC’en ved at trække og slippe billedet eller mappen med
det billede, du vil overføre til en anden mappe på PC’en.
Bemærk!
• Sluk kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet. Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 107 -
Tilslutning til andet udstyr
∫ Visning af indholdet fra den indbyggede hukommelse eller kortet ved brug af PC
(mappesammensætning)
For Windows:
Der vises et drev ([Flytbar disk]) i [Denne computer]
For Mac:
Der vises et drev ([LUMIX], [NO_NAME] eller [Ikke-navngivet]) på
skrivebordet
DCIM:
DCIM
100_PANA
Billeder
1 Mappenummer
2 Filnummer

100_PANA
P1000001.JPG


P1000002.JPG
3 JPG:
MOV:
MISC:
999_PANA
MISC
Film
DPOF-print
Foretrukne
P1000999.JPG AD_LUMIX:
101_PANA
Still-billeder
Indst. til overførsel
LUMIXUP.EXE: Filoverførselsværktøj
“LUMIX Image Uploader”
¢ Kan ikke oprettes i den indbyggede
hukommelse.
AD_LUMIX
LUMIXUP.EXE
En ny mappe oprettes, når der tages billeder i følgende situationer.
• Når et kort indeholdende en mappe med samme mappenummer isættes (f.eks. hvis billederne
er taget med et andet kameramærke)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
∫ Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
• Fjern hardwaren ved hjælp af funktionen “Safely Remove Hardware” i PC’ens opgavebakke.
Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [Adgang] ikke er vist på LCD-skærmen på den
digitale biograf, før du fjerner hardwaren.
∫ Forbindelse i PTP-funktionen (kun WindowsR XP, Windows VistaR, WindowsR 7
og Mac OS X)
Vælg [PictBridge(PTP)], når du forbinder et USB-kabel.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i
PTP-tilstand.
- 108 -
Tilslutning til andet udstyr
Brug af “PHOTOfunSTUDIO” til at kopiere til en PC
Overførte billeder kan udskrives eller sendes med e-mail.
• Læs den separate brugervejledning til den medfølgende software for at få yderligere
oplysninger om driftsmiljøet, og hvordan den installeres.
Overførsel af billeder til billeddelingssteder
Billeder og film kan overføres til billeddelingssteder (Facebook/YouTube) ved hjælp af
filoverførselsværktøjet “LUMIX Image Uploader”.
Du behøver ikke overføre billederne til PC’en eller installere dedikeret software på PC’en,
så du kan let kan overføre billeder, selv om du ikke er hjemme eller på arbejder, hvis blot
der er en PC tilsluttet netværket.
• Kun kompatibelt med en PC med Windows XP/Windows Vista/Windows 7.
(Læs brugervejledningen til “LUMIX Image Uploader” ved hjælp af Internet Explorer)
Klargøring:
Arrangér de billeder, der skal overføres med [Indstil upload] (P91).
Tilslut PC’en til internettet.
Opret en konto på det billeddelingssted, der skal anvendes, og klargør
logon-oplysningerne.
1
Dobbeltklik på “LUMIXUP.EXE” for at starte det. (P108)
• Et filoverførselsværktøj “LUMIX Image Uploader” starter muligvis automatisk, hvis
2
Vælg den destination, der skal overføres til.
• Fortsæt ved at følge de anvisninger, der vises på PC’ens skærm.
“PHOTOfunSTUDIO”-softwaren på CD-rommen (medfølger) er installeret.
Bemærk!
• Denne operation er ikke garanteret ifm. fremtidige specifikationsændringer fra YouTube- og
Facebook-tjenesten. Indholdet heraf eller skærmindholdet kan ændres uden forudgående
meddelelse herom.
(Denne tjeneste gælder fra 1. maj 2011)
• Overfør ikke billeder, som er beskyttet af copyright, medmindre du ejer copyright-rettighederne
eller har fået tilladelse fra den relevante copyright-ejer.
- 109 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
• Nogle printere kan printe direkte fra kortet, når det er fjernet fra kameraet. Der henvises til din
printers betjeningsvejledning for yderligere oplysninger.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.
A USB-forbindelseskabel (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
• Anvend et batteri med tilstrækkelig batterikapacitet eller lydnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og printeren er tilsluttet, lyder alarmen. Hvis dette sker under udskrivningen, skal du
omgående stoppe udskrivningen. Hvis der ikke udskrives, skal USB-forbindelseskablet tages
ud.
Tilslut kameraet til en printer ved hjælp af USB-forbindelseskablet A
(medfølger).
Peg på [PictBridge(PTP)].
• Når kameraet tilsluttes printeren, vises ikonet for afbrydelsesforbud [å].
USB-forbindelseskablet må ikke tages ud, mens [å] vises.
Bemærk!
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
• Sluk kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble
USB-forbindelseskablet.
• Film kan ikke printes ud.
- 110 -
Tilslutning til andet udstyr
Valg af et enkelt billede og udskrivning
Træk skærmbilledet vandret for at vælge et
billede, og peg derefter på [Udskriv].
PictBridge
100_0001
1/7
Multi print
Udskriv
Vælg enkelt
Start udskr.
Peg på [Start udskr.].
• Se P112 for at læse om de elementer, der kan
indstilles, før billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
Udskriv med dato
Ant. udskrifter
OFF
1 1/2
Papirstr.
Valg af flere billeder og udskrivning
Peg på [Multi print].
Peg på elementet.
• Hvis udskriftskontrolskærmen vises, skal du vælge [Ja] og udskrive billederne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[Vælge flere]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Vælg det billede, du vil udskrive. (Tryk på det samme billede igen for at
annullere markeringen.)
• Peg på [Udfør] efter at du har markeret billederne.
[Vælg alle]
Udskriver alle lagrede billeder.
[Print sæt (DPOF)] Udskriver kun de billeder, der er angivet i [Print sæt]. (P98)
[Foretrukne]
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P97)
Peg på [Start udskr.].
• Se P112 for at læse om de elementer, der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 111 -
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet under trin 2 under “Valg af et
enkelt billede og udskrivning” (Valg og udskrivning af et enkelt billede) og under
trin 3 under “Valg af flere billeder og udskrivning” Valg og udskrivning af flere
billeder.
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et layout, der ikke understøttes af kameraet,
skal du indstille [Papirstr.] eller [Sideopsætning] til [{] og derefter indstille papirformatet eller
layoutet på printeren. (Se brugervejledningen til printeren for yderligere oplysninger.)
• Når [Print sæt (DPOF)] er valgt, vises elementerne [Udskriv med dato] og [Ant. udskrifter] ikke.
[Udskriv med dato]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[ON]
Dato udskrives.
[OFF]
Dato udskrives ikke.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på billedet.
• Afhængigt af printeren, kan printerens datoudskriftsindstillinger få forrang, så undersøg, om
dette er tilfældet.
• Når du udskriver billeder med [Datostemp.] eller [Tryk tekst], skal du huske at sætte
indstillingen Udskriv med dato på [OFF], ellers udskrives datoen ovenpå.
Bemærk!
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Når du påtrykker en dato vha. [Datostemp.] (P85) eller [Tryk tekst] (P93), eller når du angiver
datoudskrivning ved indstilling af [Print sæt] (P98), før du går til fotohandleren, udskrives
datoerne muligvis hos fotohandleren.
[Ant. udskrifter]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 112 -
Tilslutning til andet udstyr
[Papirstr.]
Element
{
Beskrivelse af indstillinger
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren vises ikke.
- 113 -
Tilslutning til andet udstyr
[Sideopsætning] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
{
Printerens indstillinger prioriteres.
á
1 billede uden ramme på 1 side
â
1 billede med ramme på 1 side
ã
2 billeder på 1 side
ä
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
∫ Udskrivningslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive samme et 4 gange på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 4 til det billede, der skal
udskrives.
Når samme billede udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[Sideopsætning] til [ä] og derefter sætte [Ant. udskrifter] på 1 for hvert af de 4 billeder.
Bemærk!
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [¥]-indikationen lyser orange under
udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er nogen problemer
med printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet op til flere gange. I dette
tilfælde kan det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte antal.
- 114 -
Tilslutning til andet udstyr
[Afspil]-funktionen: ¸
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Afspilning af billeder med AV-kablet (medfølger)
Klargøring:
Indstil [TV-format]. (P39)
Sluk for kameraet og TV’et.
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A Justér mærkerne, og indsæt.
B AV-kablet (medfølgende)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan stikkene
blive bøjet, og det kan skabe problemer.)
Tilslut AV-kablet (medfølger) til TV’ets videoindgangsstik og
lydindgangsstik.
Tilslut AV-kablet [AV OUT]-stikket på kameraet.
Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd kameraet, og indstil funktionen [Afspil].
Bemærk!
• Afhængigt af [Billedstr.], vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst på skærmen eller i
venstre og højre side af billederne.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (regioner), som bruger NTSC- eller PAL-systemet,
når du indstiller [Videoudgang] i [Indstilling]-menuen.
• Skift skærmfunktionen på TV’et, hvis toppen eller bunden af billedet er skåret af.
- 115 -
Tilslutning til andet udstyr
Afspilning af billeder på TV med SD-memorykortlæser
De optagede billeder kan afspilles på et tv med en SD-memorykortindgang.
Bemærk!
• Afhængigt af TV-modellen, vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Film kan ikke afspilles. For at afspille film skal man tilslutte kameraet til et TV med et
lysnetkabel (medfølger).
• SDHC-memorykort kan ikke afspilles, medmindre de afspilles på et TV, der er kompatibelt med
SDHC-memorykort eller SDXC-memorykort.
• SDXC-memorykort kan ikke afspilles, medmindre de afspilles på et TV, der er kompatibelt med
SDXC-memorykort.
- 116 -
Øvrige
Øvrige
Skærmdisplay
∫ Optagelse
Optagelse i normal billedfunktion [!] (Startindstilling)
1 Optagefunktion
1
2
2 Billedstørrelse (P72)
3 Blitz-funktion (P68)
12
18
4 Optisk billedstabilisering (P85)/
17
: Alarm for rystelser (P20)
5 Fokus (P26)
6 AF-område (P26)
16
7 Batteri-indikation (P10)
8 Valg af optagefunktion (P21)
15
9 Valg af afspilningsfunktion (P28)
10 Zoomning vha. berøring (P48)
11 Peg på lukker (P43)
12 Lukkehastighed (P25)
13 Blændeværdi (P25)
14 ISO-følsomhed (P74)
15 Display (P42)
16 Menu (P34)
17 Antal mulige billeder¢1 (P17)
18 Indbygget hukommelse (P15)
: Kort (P15) (vises kun under optagelse)
¢1 [i99999] vises, når der er mere end 100.000 billeder tilbage.
- 117 -
3 4 56
7
8
9
F3.1
1/60
×
14 13 12 11
10
Øvrige
∫ Ved optagelse (efter indstilling)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Tilgængelig optagetid¢2 (P30): R8m30s
19 20
21 22 23 24 25
Optagelseskvalitet (P73)
QVGA
B/W
Eksponeringskompensation (P80)
R12s
Hvidbalance (P75)
39
Farve-funktion (P83)
Burst (P82)
38
Makrofunktion (P79)
37
36 3s
AF-funktion (P77)
AF-hjælpelampe (P84)
Intelligent eksponering (P81)
35 34 33 32 31
LCD-funktion (P38)
Datostempel (P85)
Selvudløserfunktion (P71)
W
T 1X : Zoom/Ekstra optisk zoom (P45)/
Intelligent zoom (P45)/Digital zoom (P45, 81)
Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt/“: Indstilling for rejsemål¢3 (P66)
Alder¢4 (P57)
Sted¢3 (P64)
Touch AF/AE annulleret (P44)
Udløbet optagelsestid¢2 (P30)
Område for genvejsindstilling (P36)
Navn¢4 (P57)
Antal dage, der er gået siden afrejsedatoen¢3 (P64)
Optagelsestilstand
¢2 “m” er en forkortelse for minut og “s” for sekund.
¢3 Vises i ca. 5 sekunder, når kameraet tændes, når uret indstilles og når man skifter fra
afspilningsfunktion til optagefunktion.
¢4 Dette vises i ca. 5 sekunder, når enheden tændes i [Baby1]/[Baby2] eller [Kæledyr] i
scenefunktion.
- 118 -
26
27
28
29
30
Øvrige
∫ Afspilning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Afspilningsfunktion (P86)
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Optagelseskvalitet (P73)
Beskyttet billede (P100)
27
100 _ 0001
10
1/7
Foretrukne (P97)
26
1
3s
Påtrykt dato/tekst (P85, 93)
25
24
Advarselsikon for afbrudt kabel (P110)
23
Farve-funktion (P83)
22
Filmoptagelsestid (P31)
1. DAG
Antal kopier (P98)
21
Billedstørrelse (P72)
Batteri-indikation (P10)
20 19
18 17
Billednummer/Total antal billeder
¢1
Udløbet afspilningstid (P31): 8m30s
Power LCD-funktion (P38)
Retouchering af ansigt (P103)
Valg af optagefunktion (P21)
Valg af afspilningsfunktion (P86)
Valg af retouchering/påstempling af billede (P102)
Slet (P32)
Flerbilledafspilning (P29)
Optageoplysninger
Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P64)
Alder (P57)
Optaget dato og tid/verdenstid (P66)
Display (P42)
Menu (P34)
Område for genvejsindstilling (P36)
Navn¢2 (P57)
Sted¢2 (P64)
Mappe/Filnummer (P108)
Filmoptagelsestid¢1 (P31): 8m30s
Indbygget hukommelse (P15)
¢1 “m” er en forkortelse for minut og “s” for sekund.
¢2 Vises i rækkefølgen [Sted], [Navn].
- 119 -
10
11
12
13
14
15
16
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
Hold denne enhed så langt væk som muligt fra elektromagnetisk udstyr (som f.eks.
mikrobølgeovne, TV’er, videospilsudstyr osv.).
• Hvis denne enhed anvendes på eller i nærheden af et TV, kan der opstå forstyrrelser i
billederne og/eller lyden på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke denne enhed i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og/eller lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning på
denne enhed og skabe billed- og/eller lydforstyrrelser.
• Hvis denne enhed påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man slukke
for den, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (ekstraudstyr). Herefter skal man isætte
batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for enheden.
Anvend ikke denne enhed i nærheden af radiosendere og/eller
højspændingsledninger.
• Optagelse af billeder i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger kan have
negativ indvirkning på optagede billeder og/eller lyd.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget og overfladen kan
skalle af.
• Sørg for at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere tid ad
gangen.
Højttaleren har ingen magnetisk afskærmning. Denne højttaler og kort med
magnetstribe (kreditkort, togkort osv.) bør ikke anbringes i nærheden af hinanden.
- 120 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet, skal du fjerne batteriet eller jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) eller tage strømstikket ud af væggen. Tør derefter kameraet af med
en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en fugtig
klud og derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. for at rengøre
kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller det kan
medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere end
normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog tilbage til
sin normale lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af
LCD-skærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå
eller grønne) på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere
end 99,99% effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne
optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i længere
tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden af et vindue.
- 121 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj
eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Anbring det brugte batteri i en plasticpose, og opbevar det væk fra genstande af metal (clips
osv.).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om batteriets hus eller poler
er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et beskadiget batteri i det.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som for
eksempel på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe batteriopladeren (medfølger), så du kan genoplade
batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri under
disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Oplader
• Hvis du bruger batteriopladeren i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen blive forstyrret.
• Hold opladeren i en afstand på mindst 1 m fra radioapparater.
• Når opladeren anvendes, kan den afgive en summende lyd. Dette er ikke nogen fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten. (Hvis
den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
• Hold altid kontaktfladerne på opladeren og batteriet rene.
- 122 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der hyppigt
forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor der er
direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller tages
med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke
kommer snavs, støv eller vand i nærheden.
Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort
• Funktionen “Formatér” eller “Slet” vha. kameraet eller en pc betyder blot, at
filstyringsoplysningerne ændres. Den sletter ikke dataene på hukommelseskortet.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware, der
kan købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du overdrager
kameraet til tredjemand eller bortskaffer det.
Datastyring på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Hvis et navn eller en fødselsdag er indstillet for [Baby1]/[Baby2], opbevares disse
personlige oplysninger i kameraet og optages med på billedet.
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund af fejlagtige
fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller andre handlinger.
Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig for en eventuel direkte
eller indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af information eller personlige
oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P39)
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til
hukommelseskortet (P101) før eventuel formatering af den indbyggede hukommelse (P40).
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger vender muligvis tilbage til fabriksstandard, når
kameraet er repareret.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis ovennævnte handlinger ikke er mulige
på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du
læse “Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort” på
P123.
- 123 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: (Anbefalet
temperatur: 15 oC til 25 oC, Anbefalet fugtighed: 40%RH til 60%RH)
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man
efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver ubrugeligt,
selv om det oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om året.
Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i et skab
eller lignende.
Om billeddata
Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør eller
fjerner kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger for mange
kræfter, når du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive ødelagt eller ridset,
hvis kameraet fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ grundigt.
• Visse trebenede eller etbenede stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) er tilsluttet.
• Nogle stativer kan spærre for højttalerens, så det bliver svært at høre driftslyde osv.
- 124 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[Dette billede er beskyttet]
> Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P100)
[Nogle af billederne kan ikke slettes]/[Dette billede kan ikke slettes]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
> Før sletning af billeder skal kortet formateres, efter at de nødvendige data er blevet gemt
på en PC osv. (P40)
[Kan ikke angives på dette billede]
• [Tryk tekst] eller [Print sæt] kan ikke indstilles for billeder, som ikke følger DCF-standard.
[Der er ikke plads nok på den indbyggede hukommelse]/[Der er ikke hukommelse
nok på kortet]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
• Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering),
kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[Nogle af billederne kan ikke kopieres]/[Kopieringen kunne ikke fuldføres]
• Følgende billeder kan ikke kopieres.
– Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
– Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[Fejl i indbygget hukommelse
Skal den indbyggede hukommelse formateres?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på PC’en.
> Formatér den indbyggede hukommelse på kameraet igen. (P40) Dataene i den
indbyggede hukommelse slettes.
[Hukommelseskort-fejl.
Dette kort kan ikke bruges i dette kamera.
Skal kortet formateres?]
• Dette format kan ikke anvendes på denne enhed.
> Isæt et andet kort.
> Formatér kortet igen med kameraet, når du har gemt alle de nødvendige data på en PC
osv. (P40) Dataene på kortet slettes.
- 125 -
Øvrige
[Sluk for kameraet, og tænd det igen]/[Systemfejl]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
> Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen fremstår igen, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
[Parameterfejl for memorykort]/[Dette hukommelseskort kan ikke bruges.]
> Brug et kort, som er kompatibelt med dette kamera. (P16)
– SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
– SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
– SDXC-memorykort (48 GB, 64 GB)
[Isæt SD kort igen]/[Prøv et andet kort]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
> Isæt kortet igen.
> Isæt et andet kort.
[Læsefejl/Skrivefejl
Kontroller kortet]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
> Fjern kortet, når du har slukket [OFF]. Isæt kortet igen, tænd, og prøv at læse eller skrive
dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
> Isæt et andet kort.
[Filmopt. blev ann. pga. begrænsn. af kortets skrivehastighed]
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 6” eller højere, når du optager film.
• Hvis den stopper selv efter brug af et “Klasse 6”-kort eller højere, er
dataskrivningshastigheden forringet, og det anbefales at lave en sikkerhedskopi og derefter
formatere (P40).
• Afhængigt af korttypen kan optagelse af film muligvis stoppe midtvejs.
[Der kan ikke oprettes en mappe]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed.
> Formatér kortet, efter at eventuelle data er gemt på en PC osv. (P40)
[Billede vises til 16:9-TV]/[Billede vises til 4:3-TV]
• Vælg [TV-format] i menuen [Indstilling], hvis du vil ændre TV-formatet. (P39)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet.
I så fald skal du forbinde den anden ende af USB-kablet til en PC eller en printer. (P106, 110)
- 126 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P127 til 134).
Hvis problemet ikke er løst, kan det være en mulighed at vælge [Nulstil] (P39) i
menuen [Indstilling].
Batteriet og strømkilde
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er tomt. Oplad batteriet.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
> Sluk ofte kameraet ved at bruge [Dvale indst.] osv. (P38)
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Er funktionen indstillet på [Optag]-funktion? (P21)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P32)
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
> Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen ud og
tørre objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
> Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P80)
Flere billeder tages på samme tid.
> Sæt [Burst] (P82) i menuen [Optag] på [OFF].
• Er [Højhast. burst] (P59) eller [Blitz burst] (P60) i scene-funktion indstillet?
Motivet er ikke ordentlig i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængig af optagefunktionen.
> Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Er motivet uden for kameraets fokusområde? (P26)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P20)
- 127 -
Øvrige
Det optagede billede er sløret. Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker
ikke.
> Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så hold
kameraet stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P20)
> Når der tages et billede ved langsom lukkerhastighed, bruges selvudløseren (P71)
Det optagede billede ser grynet ud. Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj, eller er lukkehastigheden langsom?
(ISO-følsomheden er indstillet til [
] ved levering af kameraet. Derfor vil støj forekomme,
når der tages billeder indendørs.)
> Formindsk ISO-følsomheden. (P74)
> Sæt [Farvefunkt.] til [Natural]. (P83)
> Tag billederne på lyse steder.
• Er [Høj følsomh.] eller [Højhast. burst] i scene-funktion indstillet? Hvis ja, reduceres
opløsningen af det optagede billede lidt på grund af den høje følsomhedsbehandling. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Hvis du tager et billede i neonlys eller under LED-lysarmaturer osv. kan en øgning af
lukkerhastigheden medføre en mindre ændring af lysstyrken og farven. Dette er et resultat af
lyskildens egenskaber og angiver ikke en funktionsfejl.
Ved optagelse af billeder, eller hvis lukkerknappen trykkes halvt ind, kan rødlige
striber forekomme på LCD-skærmen. Alternativt kan dele af eller hele
LCD-skærmen antage en rødlig farve.
• Dette er et kendtegn for CCD’er, og den vises, når motivet består af en
lys del. Der kan forekomme nogen ujævnhed i omgivelserne. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Den optages på film, men ikke på still-billeder.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at udsætte
skærmen for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Brug et kort med SD-hastighedsklasse med “Klasse 6” eller højere, når du optager film.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.
> Hvis den stopper selv efter brug af et “Klasse 6”-kort eller højere, eller du bruger et kort,
som er blevet formateret på en PC eller andet udstyr, er dataskrivningshastigheden
forringet, og det anbefales at lave en sikkerhedskopi og derefter en formatering (P40).
Motivet kan ikke fastlåses. (AF-sporing er mislykket)
• Hvis motivet har en anden farve end periferien, skal AF-området indstilles til motivets farver
ved at tilpasse det pågældende område i forhold til AF-området. (P78)
- 128 -
Øvrige
LCD-skærm
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille blændeværdien,
og påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud af kameraet,
eller når kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets automatiske blænding og er
ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når du har tændt for strømmen. Denne handling
korrigerer flimren, som skyldes belysning, f.eks. neonlys, diodelys osv. Dette er ikke en
fejlfunktion.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• Er [LCD-funktion] aktiv? (P38)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejlfunktion.
Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De optagede
billeder påvirkes dog ikke deraf.
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [Œ]?
> Skift blitz-indstillingen. (P68)
• Blitz-funktionen er ikke tilgængelig, når [Burst] (P82) i [Optag]-funktionsmenuen er blevet
indstillet.
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når reduktion af røde øjne (P68) er valgt.
• Er [Blitz burst] (P60) i scene-funktion indstillet?
- 129 -
Øvrige
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• [Roter bill.] (P40) er sat på [
] eller [
].
Billedet afspilles ikke.
Der er ingen optagede billeder.
• Er funktionen indstillet på [Afspil]-funktion? (P28)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
> Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis der
isættes et kort, vises billeddataene på kortet.
• Er dette en mappe eller et billede, der er blevet behandlet på en PC? Hvis ja, kan det ikke
afspilles på denne enhed.
> Det anbefales at bruge softwaren “PHOTOfunSTUDIO” på CD-rommen (medfølger) for at
skrive billeder fra PC’en til kortet.
• Er [Filtreret visning] indstillet for afspilning?
> Skift til [Afspil normal]. (P86)
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede der er blevet redigeret på en PC, eller et billede der
er blevet taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet lige efter, du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et batteri,
der næsten var opbrugt?
> Formatér dataene for at slette ovennævnte billeder. (P40)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke, før
du formaterer.)
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato,
som billederne blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P18)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet udstyr,
vises de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
- 130 -
Øvrige
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager billeder med blitzen et mørkt sted eller indendørs, kan
hvide pletter forekomme på billedet, fordi blitzen reflekterer
støvpartikler i luften. Dette er ikke en fejlfunktion.
Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor de er afbildet,
varierer i hvert enkelt billede.
Den røde del af det optagede billede har ændret farve til sort.
• Når den digitale reduktion af røde øjne ([
], [
], [
]) er aktiveret, og du tager et billede
af et rødt motiv omgivet af en hudfarvet nuance, korrigeres den røde del muligvis til sort af den
digitale funktion til reduktion af røde øjne.
> Det anbefales at tage billedet med blitz-funktionen indstillet på [‡], [‰] eller [Œ] eller med
[Fjern rød-øje] i funktionsmenuen [Optag] indstillet på [OFF]. (P84)
[Miniature vises] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder muligvis med
en forringet billedkvalitet.
Lyden af den optagede film kan nogen gange knække over.
• Denne enhed justerer automatisk blændeværdien under optagelse af film. Lyden kan knække
over, men dette er ikke en fejlfunktion.
Film, der optages med denne model, kan ikke afspilles på andet udstyr.
• Film, der optages med denne enhed, kan ikke afspilles på andre kameramærker.
• Lyd fra film, som er optaget med dette kamera, kan ikke afspilles på ældre modeller af
Panasonic digitalkamera (LUMIX), som er introduceret på markedet før juli 2008.
- 131 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til fjernsynet?
> Indstil fjernsynet til ekstern indgang.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige.
• Afhængigt af TV-model, kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan blive vist
med afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
> Tilslut kameraet til TV’et med AV-kablet (medfølger), og afspil derefter billederne på
kameraet. (P115)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
> Kontrollér [TV-format]-indstillingen. (P39)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes en PC.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
> Vælg [PC] ved tilslutning. (P106)
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
> Afbryd forbindelsen til USB-kablet. Tilslut det igen, når kortet er isat kameraet.
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Der anvendes et SDXC-memorykort)
> Kontrollér, om din PC er kompatibel med SDXC-memorykort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Der vises muligvis en meddelelse, hvor du bliver bedt om at formatere kortet, når du
tilslutter, men du må ikke formatere kortet.
> Hvis [Adgang], som vises på LCD-skærmen, ikke forsvinder, skal du tage
USB-forbindelseskablet ud, efter at du har afbrudt strømmen.
Der er et problem med overførslen til YouTube eller Facebook.
> Bekræft, at logon-oplysningerne (logon-id/brugernavn/mailadresse/adgangskode) er
korrekte.
> Kontrollér, at PC’en er tilsluttet internettet.
> Kontrollér, at resident software, såsom virusbeskyttelsessoftware eller firewall, ikke spærrer
for adgang til YouTube eller Facebook.
> Bekræft også hos YouTube eller Facebook.
- 132 -
Øvrige
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
> Vælg [PictBridge (PTP)] ved tilslutning. (P110)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
> Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion uden
kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens brugervejledning.)
> Når du bestiller print fra fotohandlere, så spørg fotohandleren, om billederne i 16:9-format
kan printes.
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
> Peg på menuikonet for [Indstilling] [
sprog. (P41)
], og vælg derefter [~] for at angive det ønskede
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke steder lyser AF-hjælpelampen (P84) rødt for at gøre det lettere at fokusere på et
motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-hj. lampe] i [Optag]-funktionsmenuen indstillet til [ON]? (P84)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse eller
kvalitet.
Objektivet klikker.
• Når lysstyrken ændres på grund af zoom eller kameraets bevægelser osv., kan objektivet klikke
under optagelsen, og billedet på skærmen kan ændres drastisk, men det vil ikke påvirke det
optagede billede. Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er
ikke en fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke skal anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
> [Indstil uret] -meddelelsen vises. Sæt uret igen. (P18)
- 133 -
Øvrige
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne
omkring motivet kan indeholde farver, som ikke er faktisk tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Hvis du bruger den ekstra optiske zoom eller intelligent zoom, standser zoomhandlingen
midlertidigt. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen går ikke op til maksimal forstørrelse.
• Er kameraet indstillet til makro zoom-funktion? (P79)
Maks. zoom i makro zoom-funktion er 3k digitalt zoom.
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en virkemåde, efter at der er udført en bestemt handling, bliver
billederne muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet, før
virkemåden blev gennemført.
Filnumrene registreres med tidligere anvendte numre.
• Hvis batteriet blev isat eller fjernet, før kameraet blev slukket, lagres mappen og
mappenummeret på de optagne billeder ikke i hukommelsen. Når der tændes for strømmen
igen, og der tages billeder, bliver de muligvis lagret under filnumre, som skulle være blevet
tildelt de forrige billeder.
Det valgte element er forskelligt fra det, du pegede på.
> Udfør kalibrering (P41).
Hvis kameraet ligger lidt, vises dias-showet pludseligt.
• Dette er [Auto demo], som introducerer kameraets funktioner.
- 134 -
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker eller registrerede
varemærker der tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.
• Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i
USA og i andre lande.
• Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller
varemærker, der tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande.
• YouTube er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Dette produkt anvender “DynaFont” fra DynaComware Corporation. DynaFont er et
registreret varemærke tilhørende DynaComware Taiwan Inc.
• Andre navne på systemer og produkter, som nævnes i denne betjeningsvejledning, er som
regel de registrerede varemærker og varemærker der tilhører de producenter, som
udviklede det relevante system eller produkt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement