Panasonic DMCFS33 Operating instructions

Panasonic DMCFS33 Operating instructions
Betjeningsvejledning til
avancerede funktioner
Digitalkamera
Model nr.
DMC-FS33
Læs disse anvisninger grundigt inden brug.
VQT2P35
Indhold
Inden brug
Lynguide.................................................... 4
Standardtilbehør........................................ 6
Navnene på komponenterne..................... 7
Sådan bruges pegefeltet........................... 9
Forberedelse
Opladning af batteriet.............................. 11
• Om batteriets levetid og
afspilningstiden................................. 14
Isætning og fjernelse af kortet
(ekstraudstyr)/batteriet......................... 15
Om den indbyggede hukommelse/
kortet.................................................... 17
Indstilling af dato/klokkeslæt
(Tidsindstilling)..................................... 19
• Ændring af urets indstillinger............ 20
Indstilling af menuen................................ 21
• Indstilling af menuelementer ............ 22
• Brug af lynmenuen............................ 24
Om Indstillingsmenuen............................ 25
Valg af [OPTAG]-funktion......................... 33
Grundlæggende
Sådan optages billeder ved hjælp af den
automatiske funktion
(4: Intelligent Auto-funktion)............. 35
• Scenedetektering.............................. 37
• Indstillinger i Intelligent
Auto-funktion..................................... 38
Sådan tager du billeder med dine
foretrukne indstillinger
(1: Normal billedfunktion)................. 39
• Fokusering........................................ 40
• Når motivet ikke er i fokus (som
f.eks. når det ikke er i midten af
billedsammensætningen).................. 40
• Sådan undgår man rystelser
(kamerarystelser).............................. 41
• Retningsvisningsfunktion.................. 41
Sådan tager du billeder med zoom.......... 42
• Brug af optisk zoom/Brug af ekstra
optisk zoom (EZ)/
Brug af digital zoom.......................... 42
Afspilning af billeder ([NORMAL])............ 44
• Brug af afspilningszoom.................... 45
• Visning af flere billeder ([MULTI])...... 46
Sletning af billeder................................... 47
• For at slette et enkelt billede............. 47
• Sådan slettes flere billeder
(op til 50) eller alle billeder................ 48
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen.................................. 49
Optagelse af billeder med den
indbyggede blitz................................... 50
• Skift til passende blitz-indstilling........ 50
Optagelse af nærbilleder......................... 55
• [AF MAKRO]..................................... 55
• [MAKRO ZOOM]............................... 56
Optagelse af billeder med selvudløser.... 57
Optagelse af billeder ved hjælp af Touch
AF-områdevalg
(Touch AF-områdevalget).................... 58
Eksponeringskompensation.................... 60
Optagelse af billeder, som passer til den
scene, der optages (Scenefunktion).... 61
• Registrering af scener i scenefunktion
(/ : Min scene indstillinger)................ 61
• Valg af scenefunktion til hver
optagelse (5: Scenefunktion)......... 62
• [PORTRÆT]...................................... 63
• [UDGLAT HUD]................................. 63
• [OMDAN]........................................... 64
• [SELVPORTRÆT]............................. 64
• [LANDSKAB]..................................... 65
• [SPORT]............................................ 65
• [NATPORTRÆT]............................... 65
• [NATLANDSKAB].............................. 66
• [MAD]................................................ 66
• [FEST]............................................... 67
• [LEVENDE LYS]................................ 67
• [BABY1]/[BABY2].............................. 68
• [KÆLEDYR]...................................... 69
-2-
• [SOLNEDGANG]............................... 69
• [HØJ FØLSOMH.]............................. 69
• [HØJHAST. BURST].......................... 70
• [BLITZ BURST]................................. 71
• [STJERNEHIMMEL].......................... 72
• [FYRVÆRKERI]................................ 72
• [STRAND]......................................... 73
• [SNE]................................................. 73
• [LUFTFOTO]..................................... 73
• [SANDBLÆST].................................. 74
• [FOTO RAMME]................................ 74
Filmfunktion............................................. 75
Nyttige funktioner ved rejsemålet............ 78
• Optagelse af et billede på en
bestemt dag af ferien........................ 78
• Optagelsesdatoer/klokkeslæt på
oversøiske rejsemål (World Time)..... 81
Brug af [OPTAG]-menufunktionen........... 83
• [BLITZ].............................................. 83
• [SELVUDLØSER].............................. 83
• [BILLEDSTR.].................................... 83
• [OPTAGE KVAL.]............................... 84
• [FØLSOMHED]................................. 85
• [AF-FUNKTION]................................ 86
• [MAKRO INDST.]............................... 87
• [HVIDBALANCE]............................... 88
• [EKSPONERING].............................. 89
• [BURST]............................................ 90
• [DIGITAL ZOOM]............................... 91
• [FARVEFUNKT.]................................ 91
• [STABILISERING]............................. 92
• [AF-HJ. LAMPE]................................ 93
• [FJERN RØD-ØJE]........................... 93
• [INDSTIL UR].................................... 93
Indtastning af tegn................................... 94
Avanceret (afspilning)
Afspilning af film.................................... 101
Brug af [AFSPIL]-menufunktionen......... 103
• [TRYK TEKST]................................ 103
• [TILPAS] Mindskelse af
billedstørrelsen (antal pixel)............ 105
• [BESKÆR]...................................... 107
• [ROTER BILL.]................................ 108
• [FORETRUKNE]............................. 109
• [PRINT SÆT].................................. 110
• [BESKYT]........................................ 112
• [KOPIER] Kopiering af billeder fra
den indbyggede hukommelse til et
kort.................................................. 113
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC................................ 114
Udskrivning af billeder........................... 117
• Valg af et enkelt billede og
udskrivning...................................... 118
• Valg af flere billeder og
udskrivning...................................... 119
• Udskriftsindstillinger........................ 120
Afspilning af billeder på en TV-skærm.... 123
• Afspilning af billeder med
AV-kablet......................................... 123
• Afspilning af billeder på TV med
SD-memorykortlæser...................... 124
Øvrige
Skærmdisplay........................................ 125
Forholdsregler ved brug........................ 128
Displaymeddelelser............................... 134
Fejlfinding.............................................. 137
Antal af mulige billeder og tilgængelig
optagetid............................................ 146
Afspilning af billeder i rækkefølge
(dias-show).......................................... 95
Visning af billeder efter optagelsesdato
([KALENDER])..................................... 97
Valg og afspilning af billeder
([KATEGORI]/[FAVORIT]).................... 98
• [KATEGORI]...................................... 98
• [FAVORIT]....................................... 100
-3-
Inden brug
Lynguide
Dette er en oversigt over, hvordan du optager og afspiller billeder med kameraet. For
hvert trin henvises til de relevante sider i klammeparenteser.

Plugin-type
1
Oplad batteriet. (P11)
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet.
Oplad batteriet inden brug.
90°
Indgangstype

2
3
Isæt batteri og kort. (P15)
• Når du ikke bruger kortet, kan du optage
eller afspille billeder til eller fra den
indbyggede hukommelse. (P17) Se P18, hvis
du bruger et kort.
Tænd for kameraet for at tage billeder.
1 Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til
[1].
2 Tryk på lukkerknappen for at tage billeder. (P35)
OFF
ON


-4-
Inden brug
4
Afspil billederne.
1 Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til
[5].
2 Vælg det billede, der skal vises. (P44)
-5-

Inden brug
Standardtilbehør
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger, før du tager kameraet i brug.
• Tilbehøret og udformningen af dette varierer afhængigt af det land eller område, hvor
kameraet er købt.
For yderligere oplysninger om tilbehør henvises til Vejledning i den grundlæggende
betjening.
• Batteripakke er angivet som batteripakke eller batteri i teksten.
• Batterioplader er angivet som batterioplader eller oplader i teksten.
• SD-memorykort, SDHC-memorykort og SDXC-memorykort er angivet som kortet i
teksten.
• Kortet er valgfrit.
Du kan optage eller afspille billeder til eller fra den indbyggede hukommelse, når
du ikke bruger et kort.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis det leverede tilbehør mistes.
(Man kan købe tilbehøret separat.)
-6-
Inden brug
Navnene på komponenterne
1
1
2
3
Blitz (P50)
Objektiv (P140)
Selvudløser-indikator (P57)
AF-hjælpelampe (P93)
4
5
6
7
8
9
Pegefelt/LCD-skærm (P9, 49, 125, 140)
[OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknap (P21)
[MODE]-knap (P33)
[DISPLAY]-knap (P49)
[MENU]-knap (P22)
[Q.MENU] (P24)/Slet (P47)-knap
2
4
5
6 7 8 9
-7-
3
Inden brug
10
11
12
13
14
15
10 11
Kameraets ON/OFF-knap (P19)
Zoomgreb (P42)
Højttaler (P101)
Mikrofon (P75)
Lukkerknap (P36, 75)
Knappen Intelligent auto (P35)
12
13
14 15

16 Håndremshul
• Sørg for at fastgøre håndremmen, når du
bruger kameraet, så du ikke taber det.
17 Objektivcylinder
18 [AV OUT/DIGITAL]-stik (P114, 117, 123)
16
1
17
2
18
19
20
19 Stativfatning
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast,
når kameraet er fastgjort.
20 Kort/Batteridæksel (P15, 16)
21 Udløserarm (P15)
22
22 Dæksel til jævnstrømskobler (P16)
• Når du anvender lysnetadapteren, skal du huske at bruge Panasonic
jævnstrømskobler (ekstraudstyr) og lysnetadapter (ekstraudstyr). Se P16 for
tilslutningsoplysninger.
-8-
21
Inden brug
Sådan bruges pegefeltet
Du kan røre direkte på LCD-skærmen (pegefeltet) med fingeren.
„„
Peg
Sådan røres og slippes pegefeltet.
Det anvendes til at vælge et ikon eller billede.
• Funktionen virker muligvis ikke rigtigt, hvis flere ikoner
berøres samtidigt. Prøv derfor altid at pege midt på
selve ikonet.
„„
Træk
En bevægelse uden at slippe pegefeltet. Dette bruges
til at gå frem eller tilbage under afspilning af billeder.
• Træk vandret mod midten af skærmen (se nedenfor).
Om pegefeltet på skærmen
Når du peger eller trækker i pegefeltet, skal du sørge for at pege
eller trække i midten af skærmen.
Pegefeltet registrerer muligvis ikke handlingen, hvis du peger eller
trækker i kanten af skærmen, som ligger uden for sensorområdet.
A Sensorens detektionsområde (omtrentligt)
B Det område, der er tilgængeligt for trækkehandlingen
(omtrentligt)
A B
Bemærk!
• Pegefeltet registrerer menneskekroppens elektriske egenskaber (kapacitivt pegefelt).
Berør pegefeltet med en nøgen finger.
• Berør pegefeltet med en ren og tør finger.
• Pegefeltet kan normalt ikke anvendes:
––med en stylus, der kan købes på markedet, eller med handsker på.
––med våde hænder eller umiddelbart efter, at du har benyttet håndcreme
––hvis du bruger en beskyttelsesfilm til LCD-skærm, der kan købes på markedet (dette
kan forringe visningen og brugbarheden)
––hvis du har begge hænder eller flere fingre i pegefeltet på samme tid
• Du må ikke trykke på LCD-skærmen med genstande med hård spids, f.eks. en kuglepen.
• Du må ikke bruge neglene.
• Tør LCD-skærmen af med en tør, blød klud, hvis der er fingeraftryk eller snavs på den.
• Du må ikke ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen.
-9-
Inden brug
Generelle oplysninger om ikonerne til betjening af pegefeltet
Det er lettere at betjene pegefeltet med grundlæggende kendskab til ofte viste ikoner. Du
kan også bruge nogle af kameraets knapper eller kontrolelementer i stedet for ikonerne.
A Går til næste eller forrige side på en menuskærm osv., hvis
den har flere sider.
• Du kan også bruge zoomgrebet på kameraet til at gå til
næste eller forrige side.
B Går tilbage til den forrige menuskærm, som du har set
tidligere, eller lukker menuen.
A
C Brug disse ikoner til at ændre eller tilpasse værdien for en
indstilling. Du får muligvis vist [w]/[q] i stedet for [e]/[r] på
nogle skærme.
• Peg på disse ikoner og giv slip på dem gentagne gange,
indtil den ønskede værdi nås. Værdien ændres ikke i
rækkefølge, når du bliver ved med at pege på ikonerne.
D Når du har ændret en værdi med [e]/[r]/[w]/[q], skal du pege C
på dette ikon for at angive den nye værdi.
E Går tilbage til den forrige skærm uden at ændre nogen indstillinger.
• Du kan også bruge [4]-knappen på kameraet til at annullere.
F Disse ikoner vises i hurtigmenuen (P24) eller på skærmen for
indspilning/afspilning og giver forskellige nyttige funktioner
til indspilning eller afspilning.
• Afhængigt af LCD-skærmens status kan ikonerne
forsvinde efter en vis tidsperiode, når der ikke udføres
nogen betjening. I så fald kan du få vist ikonerne igen ved
at pege på et vilkårligt sted på skærmen.
E
F
Sådan annulleres en betjening af pegefeltet
Når lukkerknappen trykkes halvt ned, annulleres betjeningen af pegefeltet, og
optagelsesskærmen genhentes, når kameraet er i [OPTAG]-funktion.
- 10 -
B
D
Forberedelse
Opladning af batteriet
„„
Om de batterier, du kan bruge med dette kamera
Der kan benyttes det medfølgende batteri eller dedikerede batterier (ekstraudstyr) i
kameraet.
Se den grundlæggende betjeningsvejledning for delnummeret på de tilgængelige batterier
som tilbehør i dit område.
Forfalskede batteripakker, som ligner det originale produkt, er blevet fundet i
visse lande, hvor de frit kan købes på markedet. Nogle af disse batteripakker
er ikke beskyttet med en egnet intern beskyttelse, som opfylder kravene iht.
relevante sikkerhedsstandarder. Det er muligt, at sådanne batteripakker kan føre
til brand eller eksplosion. Bemærk, at vi ikke kan holdes ansvarlig for ulykker eller
fejl, der opstår som et resultat af brugen af en forfalsket batteripakke. Vi anbefaler
derfor den originale Panasonic-batteripakke, så du altid bruger et sikkert produkt.
• Anvend medfølgende oplader og batteri.
• Denne enhed har en funktion, som kan skelne de sikre batterier, man kan
anvende. Batteriet understøttes af denne funktion. Batterier, som kan anvendes
med denne enhed, skal være ægte Panasonic-batterier eller tredjeparts batterier,
som er godkendt af Panasonic. (Almindelige batterier, som ikke understøttes af
denne funktion, kan ikke anvendes.) Der garanteres ikke for kvaliteten, ydeevnen
og sikkerheden af andre batterier end de ægte Panasonic batterier.
• Ved levering af kameraet er batteriet ikke opladet. Oplad batteriet inden brug.
• Oplad batteriet i opladeren indendørs.
• Oplad batteriet ved en rumtemperatur på mellem 10 oC og 35 oC. (Batteritemperaturen
skal være den samme.)
1
Sæt batteriet i kameraet, og vær opmærksom på, at
det vender rigtigt.
- 11 -
Forberedelse
2

Tilslut opladeren til en stikkontakt.
Plugin-type
• Lysnetkablet passer ikke helt i lysnetstikket. Der
vil være et hul som vist nedenfor.
• Opladningen starter, når [CHARGE]indikatoren A lyser grønt.
90°
Indgangstype
A

3
Tag batteriet ud, når opladningen er
afsluttet.
• Opladningen er afsluttet, når [CHARGE]-indikatoren
A slukkes.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at
tage strømledningen ud af stikkontakten.
- 12 -
A
Forberedelse
„„
Opladning
Opladningstid
Medfølgende batteri
Valgfrit batteri
Ca. 100 min
Ca. 130 min
med den medfølgende oplader
• Den opladningstid, der er angivet, gælder, når batteriet er helt afladet.
Opladningstiden kan variere afhængigt af, hvordan batteriet er blevet brugt.
Opladningstiden for batteriet i varme/kolde miljøer eller et batteri, som ikke er
blevet brugt i længere tid, kan vare længere end normalt.
¼¼
„„
Når [CHARGE]-lampen blinker
• Batteriets temperatur er for høj eller for lav. Oplad batteriet igen ved en temperatur på
mellem 10 °C og 35 °C.
• Opladerens eller batteriets poler er snavsede. Tør dem af med en tør klud.
„„
Batteriindikation
Batteriindikationen vises på LCD-skærmen.
[Den vises ikke, når man anvender kameraet med tilslutning til lysnetadapter
(ekstraudstyr).]
• Batteriindikatoren skifter til rødt og blinker, når den resterende batterikapacitet er brugt
op. Genoplad batteriet, eller udskift det med et fuldt opladet batteri.
Bemærk!
• Batteriet bliver varmt efter anvendelse samt under og efter opladning. Kameraet bliver
ligeledes varmt under anvendelse. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Batteriet kan oplades, selv om det stadig er lidt opladet, men det anbefales ikke,
at batteriet oplades for at fylde op, mens det er opladet. (Der kan forekommer
opsvulmning.)
• Der må ikke være metalgenstande (f.eks. clips) i nærheden af kontaktfladerne på
el-stikket. Der kan opstå en brand og/eller elektrisk stød på grund af kortslutning
eller den varme, der udvikles.
- 13 -
Forberedelse
Om batteriets levetid og afspilningstiden
„„
Batteriets levetid (efter CIPA-standarden i normal billedfunktion)
Medfølgende batteri
Valgfrit batteri
Kapacitet
740 mAh
940 mAh
Antal mulige billeder
Ca. 300 billeder
Ca. 380 billeder
Optagetid
Ca. 150 min
Ca. 190 min
Optageforhold efter CIPA-standard
• CIPA er en forkortelse af [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatur: 23 °C/Luftfugtighed: 50 %, når LCD-skærmen er tændt.
• Brug af Panasonic SD-memorykort (32 MB).
• Med optagestart 30 sekunder efter, at kameraet tændes. (Når den optiske
billedstabiliseringsfunktion er angivet til [AUTO].)
• Med optagelse hver 30. sekund, med fuld blitz for hvert andet billede.
• Med zoomgrebet roteret fra Tele til Vidvinkel eller omvendt for hver optagelse.
• Sluk for kameraet for hver 10 optagelser, og lad det være slukket, indtil batteriet er
nedkølet.
Antallet af mulige billeder varierer afhængigt af optagelsesintervallet. Hvis
optagelsesintervallet bliver længere, reduceres antallet af mulige billeder. [Hvis
der f.eks. kun optages hvert 2. minut, reduceres antallet af mulige billeder til en
fjerdedel.]
Afspilningstid
Medfølgende batteri
Valgfrit batteri
Ca. 280 min
Ca. 360 min
Bemærk!
• Driftstiden og antallet af mulige billeder varierer afhængigt af kameraets miljø
eller forholdene ved brug.
De bliver f.eks. reduceret, når:
––Du befinder dig på et sted med lave temperaturer (et skisportssted osv.)
––Der benyttes Auto Power LCD-funktion, Power LCD-funktion eller Høj vinkel-funktion
(P27) is used
––Blitzen eller zoomfunktionen bruges ofte.
• Hvis kameraets funktionstid er ekstrem kort efter korrekt opladning af batteriet, er
batteriets levetid opbrugt. Køb et nyt batteri.
- 14 -
Forberedelse
Isætning og fjernelse af kortet (ekstraudstyr)/batteriet
• Kontrollér, at kameraet er slukket.
• Det anbefales at bruge et Panasonic-kort.
1
Skub udløserarmen i pilens retning, og
åbn kort/batteridækslet.
OPEN
LOCK
• Man skal altid anvende originale Panasonicbatterier.
• Ved brug af andre typer batterier kan vi ikke
garantere for produktets kvalitet.
2
Batteri: Skub ind, indtil det låses fast
af håndtaget A, og vær opmærksom
på indsætningsretningen. Træk i
håndtaget A i pilens retning for at fjerne
batteriet.
Kort: Skub det helt ind, indtil du
hører et klik. Vær opmærksom på
indsætningsretningen. For at fjerne
kortet skal du skubbe det helt ind, indtil
du hører et klik, og derefter trække det
ud i opadgående retning.
BATTERY
CARD
A
B
B: Undlad at røre ved kontaktfladen på bagsiden af kortet.
• Kortet kan blive beskadiget, hvis det ikke skubbes helt i.
3
1: Luk kort/batteridækslet.
2: Skub udløserarmen i pilens retning.
OPEN
• Hvis kort/batteridækslet ikke kan lukkes helt,
skal kortet fjernes, retningen tjekkes, og så
skal det isættes igen.
1
- 15 -
LOCK
2
Forberedelse
Bemærk!
• Fjern batteriet efter brug. Opbevar det i batteritasken (medfølger).
• Fjern ikke batteriet, før LCD-skærmen er slukket, ellers lagres kameraets indstillinger
muligvis ikke korrekt.
• Det medfølgende batteri er kun beregnet til dette kamera. Brug det ikke sammen med
andet udstyr.
• Batteriet tømmes, hvis det efterlades i længere tid, efter det er opladet.
• Sluk for kameraet, før du fjerner kortet eller batteriet. (I modsat fald virker enheder
muligvis ikke længere korrekt, og kortet kan blive beskadiget, eller de optagne billeder
kan gå tabt.)
„„
Brug af en lysnetadapter (ekstraudstyr) og jævnstrømskobler (ekstraudstyr) i
stedet for batteri
Sørg for, at lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) købes samlet.
Brug dem ikke, hvis de er købt enkeltvis.
1 Åbn kort/batteridækslet.
2 Indsæt jævnstrømskobleren i den rigtige retning.
3 Luk kort/batteridækslet.
• Kontrollér, at kort/batteridækslet er lukket.
4 Åbn dækslet til jævnstrømskobleren A.
• Hvis dækslet er svært at åbne, skal du skubbe til
det indefra med kort/batteridækslet åbent.
5 Sæt lysnetadapteren i en stikkontakt.
6 Forbind lysnetadapteren B til [DC IN]-stikket C på
jævnstrømskobleren.
D Justér mærkerne, og indsæt.
• Sørg for, at du kun bruger lysnetadapteren og
jævnstrømskobleren til dette kamera. Hvis du bruger
andet udstyr, kan det medføre en beskadigelse.
1
2
3
C
6
A
B
4
D
Bemærk!
• Brug altid en original Panasonic lysnetadapter (ekstraudstyr).
• Ved brug af en lysnetadapter skal du benytte det lysnetkabel, der følger med
lysnetadapteren.
• Nogle stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren er tilsluttet.
• Denne enhed kan ikke stå oprejst, når lysnetadapteren er tilsluttet. Når den betjenes på
en flad overflade, anbefaler vi, at den placeres på en blød klud.
• Sørg for at tage lysnetadapteren ud, når du åbner kort/batteridækslet.
• Hvis lysnetadapteren og jævnstrømskobleren ikke er nødvendige, skal de fjernes fra
digitalkameraet. Hold dækslet til jævnstrømskobleren lukket.
• Læs brugervejledningen til lysnetadapteren og jævnstrømskobleren.
• Det anbefales, at du bruger et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren
ved optagelse af film.
• Hvis strømmen til lysnetadapteren afbrydes under optagelse af en film, eller hvis
lysnetadapteren tages ud af forbindelse, bliver filmen ikke optaget.
- 16 -
Forberedelse
Om den indbyggede hukommelse/kortet
Følgende handlinger kan udføres med denne enhed.
• Når der ikke er isat et kort: Billeder kan optages i den
indbyggede hukommelse og afspilles.
• Når der er isat et kort: Billeder kan optages på kortet
og afspilles.
• Ved brug af den indbyggede hukommelse
1 " 2 (adgangsindikation)
• Ved brug af kortet
3 (adgangsindikation)
¼¼Adgangsindikationen lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede hukommelse
(eller på kortet).
Indbygget hukommelse
Du kan kopiere de optagne billeder til et kort. (P113)
Hukommelsesstørrelse: Ca. 40 MB
Film, der kan optages: Kun QVGA (320 × 240 pixel)
Den indbyggede hukommelse kan anvendes som midlertidig opbevaringsenhed, når
kortet bliver fuldt.
• Adgangstiden på den indbyggede hukommelse kan være længere end adgangstiden på
kortet.
•
•
•
•
- 17 -
Forberedelse
Kort
Følgende korttyper kan bruges sammen med denne enhed.
(Disse kort er angivet som kort i teksten.)
Korttype
SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
SDXC-memorykort (48 GB til 64 GB)
Bemærkninger
Du kan bruge et SDHC-memorykort eller
et SDXC-memorykort i udstyr, der er
kompatibelt med disse kort.
• Før du benytter SDXC-memorykort, skal
du kontrollere, om computeren og andre
enheder understøtter denne type kort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/
information/SDXC.html
• Hvis du bruger kort med en kapacitet på mellem 4 GB og 32 GB, skal du kontrollere
SDHC-logoet på kortet (det angiver, at kortet overholder SD-standarden).
• Hvis du bruger kort med en kapacitet på mellem 48 GB og 64 GB, skal du kontrollere
SDXC-logoet på kortet (det angiver, at kortet overholder SD-standarden).
• Du kan få bekræftet de seneste oplysninger på følgende webside.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Dette websted er kun på engelsk.)
Bemærk!
• Du må ikke slukke for enheden, fjerne batteriet eller kortet eller tage
lysnetadapteren (ekstraudstyr) ud af forbindelse, når adgangsindikatoren lyser
[når billeder skrives, læses eller slettes, eller den indbyggede hukommelse eller
kortet formateres (P31)]. Desuden må man ikke udsætte kameraet for rystelser, stød
eller statisk elektricitet.
Kortet eller dataene på kortet kan blive beskadiget, og apparatet fungerer
muligvis ikke længere korrekt.
Hvis en handling ikke kan udføres pga. rystelser, stød eller statisk elektricitet, skal
du udføre handlingen igen.
A
• Hvis skrivebeskyttelsestappen A er indstillet på [LOCK]-positionen, er det
ikke muligt at skrive eller slette data eller udføre formatering. Skrive-, sletteog formateringsfunktionen gendannes, når kontakten sættes tilbage til den
oprindelige stilling.
• Dataene i den indbyggede hukommelse eller på kortet kan blive beskadiget
eller gå tabt på grund af elektromagnetiske bølger, statisk elektricitet eller en
fejlfunktion af kameraet eller kortet. Det anbefales at gemme vigtige data på PC’en eller
andetsteds.
• Formatér ikke kortet på PC’en eller andet udstyr. Formatér det kun på kameraet for at
sikre, at det fungerer korrekt. (P31)
• Opbevar memorykortet uden for børns rækkevidde for at forhindre, at de sluger det.
- 18 -
Forberedelse
Indstilling af dato/klokkeslæt (Tidsindstilling)
• Uret er ikke indstillet, når kameraet leveres.
1
2
3
4
Tænd for kameraet.
• Gå til trin 4, hvis skærmen til valg af sprog ikke vises.
Peg på ikonet til sprogvalg på skærmen.
Vælg sproget.
• Meddelelsen [INDSTIL URET] vises. (Denne meddelelse vises ikke i
[AFSPIL]-funktion.)
Peg på [INDSTIL UR].
- 19 -
OFF
ON
Forberedelse
5
Peg på [e]/[r]/[w]/[q] for hvert element
for at indstille år, måned, dag, time, minut,
visningsrækkefølge eller tidsvisningsformat, og
tryk på [INDST.].
Aq
Bw
A : Tid på hjemegnen
B : Tid ved rejsemålet (P81)
4:Annullér uden at indstille uret.
• Vælg enten [24 H] eller [AM / PM] for tidsvisningsformatet.
• AM/PM vises, når [AM / PM] er valgt.
• Når [AM / PM] er valgt som tidsvisningsformat, vises midnat som AM 12:00, og
middag vises som PM 12:00. Dette visningsformat er almindeligt i Nordamerika
og andre steder.
6
Tryk på [INDST.] for at indstille.
• Når uret er indstillet, skal du slukke for kameraet. Tænd det igen, og skift til
optagefunktion for at kontrollere, at visningen afspejler de indstillinger, der blev
foretaget.
• Hvis [INDST.] er valgt for at fuldføre indstillingerne, uden at uret er indstillet, skal
uret indstilles korrekt ved at følge proceduren “Ændring af urets indstillinger”
nedenfor.
Ændring af urets indstillinger
Vælg [INDSTIL UR] i menuen [OPTAG] eller [INDSTILLING]. (P22)
• Kan ændres i trin 5 for at indstille uret.
• Urets indstilling bevares i 3 måneder ved brug af det indbyggede urbatteri, selv
uden batteriet. (Efterlad det opladede batteri i enheden i 24 timer for at oplade det
indbyggede batteri.)
Bemærk!
• Uret vises, når man trykker flere gange på [DISPLAY] under optagelse.
• Du kan indstille år fra 2000 til 2099.
• Hvis uret ikke indstilles, kan den korrekte dato ikke udskrives, når du printer datoen på
billederne ved hjælp af [TRYK TEKST] (P103) eller beder en fotohandler om at udskrive
billederne.
• Hvis uret indstilles, kan den korrekte dato udskrives, også selvom datoen ikke vises på
kameraets skærm.
- 20 -
Forberedelse
Indstilling af menuen
Kameraet indeholder menuer, hvor du kan foretage indstillinger til optagelse af billeder
og afspille dem, ligesom du vil, samt menuer, som gør det nemmere og sjovere at bruge
kameraet.
Især indeholder menuen [INDSTILLING] nogle vigtige indstillinger vedrørende kameraets
ur og strømforhold. Kontrollér indstillingerne i denne menu, før du begynder at bruge
kameraet.

A [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknap
1[OPTAG]-funktionsmenuen (P83 til 93) 5[AFSPIL]-funktionsmenuen (P103 til 113)
• Med denne
menu kan
du indstille
farveintensitet,
følsomhed,
billedformat,
antal pixel og
andre ting på
det billede, du
optager.
• I denne menu
kan du indstille
beskyttelse,
beskære billeder
eller vælge
udskriftsindstillinger
osv. for de optagne
billeder.
e[INDSTILLING]-menuen (P25 til 32)
• I denne menu kan du angive klokkeslætsindstillinger, vælge
biplyd og foretage andre indstillinger, som gør det lettere for
dig at bruge kameraet.
• Menuen [INDSTILLING] kan vælges fra enten [OPTAGELSE]
eller [AFSPILNING].
Bemærk!
På grund af kameraets specifikationer er det måske ikke muligt at angive visse funktioner,
eller visse funktioner fungerer muligvis ikke under nogle af de forhold, kameraet anvendes
under.
- 21 -
Forberedelse
Indstilling af menuelementer
I dette afsnit beskrives, hvordan du vælger indstillingerne til normal billedfunktion, og
samme indstilling kan benyttes til menuen [AFSPIL] og menuen [INDSTILLING].
Eksempel: Indstilling af [AF-FUNKTION] fra [2] til [3] i normal billedfunktion
1
Tænd for kameraet.
OFF
ON
A [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknap
B [MODE]-knap
C [MENU]-knap



2
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [1], og tryk derefter på
[MODE].
• Når du vælger [AFSPIL]-funktionsmenuindstillingerne, skal du indstille
[OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [5] og fortsætte til trin 4.
3
4
Peg på [NORMALT BILLEDE].
Tryk på [MENU] for at få vist menuen.
• Du kan også skifte skærmbillede fra et
hvilket som helst menuelement ved at dreje
zoomgrebet. (P10)
Skift til [INDSTILLING]-menuen
Tryk på [INDSTILLING]-menuikonet e.
- 22 -
MENU
Forberedelse
5
6
7
Peg på [AF-FUNKTION].
• Tryk på [r] for at gå til den anden skærm. (P10)
Peg på [3].
• Afhængigt af elementet vises indstillingen muligvis
ikke, eller den vises muligvis på en anden måde. (P10)
Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
- 23 -
Forberedelse
Brug af lynmenuen
Når du bruger lynmenuen, kan du let aktivere nogle af menuindstillingerne.
Der kan desuden bruges forskellige nyttige funktioner til optagelse fra lynmenuskærmen.
• Nogle af menuelementerne kan ikke indstilles ved hjælp af funktioner.
•
1
2
Tryk og hold [Q.MENU] nede under optagelsen.
Peg på ikonet, og peg derefter på den
ønskede indstilling.
A
A Element
B Indstillinger
C De elementer, der skal indstilles, og
indstillingerne vises.
• Peg på [AFSLUT] for at forlade lynmenuen og
gendanne optagelsesskærmen.
B C
- 24 -
Q.MENU
Forberedelse
Angiv disse indstillinger, hvis det er nødvendigt.
Om Indstillingsmenuen
[INDSTIL UR], [DVALE INDST.] og [AUTOVISNING] er vigtige elementer. Kontrollér deres
indstillinger, før du bruger disse funktioner.
• I Intelligent Auto-funktion kan du kun indstille [INDSTIL UR], [VERDENSTID], [BIP],
[SPROG] og [O.I.S. DEMO].
For detaljerede oplysninger om, hvordan du vælger indstillingerne i menuen
[INDSTILLING], henvises til P22.
n [INDSTIL UR]
Indstilling af dato/klokkeslæt.
• Se P19 for at få yderligere oplysninger.
Indstil klokkeslættet på din hjemegn og på rejsemålet.
r [VERDENSTID]
w [REJSEMÅL]:
Rejsemål
q [HJEMME]:
Din hjemegn
• Se P81 for at få yderligere oplysninger.
Indstil afrejsedato og hjemrejsedato for ferien.
t [REJSDATO]
[REJSEINDST.]:
[OFF]/[SET]
• Se P78 for at få yderligere oplysninger.
- 25 -
[STED]:
[OFF]/[SET]
Forberedelse
Nu kan du indstille bip- og lukkerlyden.
! [BIP]
$ [VOLUME]
! [BIPNIVEAU]:
["] (Slukket)
[#] (Lav)
[$] (Høj)
1 [LUKKERVOL.]:
[2] (Slukket)
[3] (Lav)
[4] (Høj)
% [BIPTONE]:
[&]/[']/[(]
5 [LUKKERLYD]:
[6]/[7]/[8]
Justér højttalervolumen til et af de 7 niveauer.
• Når du tilslutter kameraet til et TV, ændres TV-højttalernes volumen ikke.
- 26 -
Forberedelse
Disse menuindstillinger gør det lettere for dig at se LCDskærmen, når du er på steder, hvor det er meget lyst,
eller når du holder kameraet højt op over hovedet.
- [LCD-FUNKTION]
[OFF]
x [AUTO TÆND LCD]:
Lysstyrken justeres automatisk, afhængigt af hvor lyst
der er omkring kameraet.
c [POWER LCD]:
LCD-skærmen bliver lysere og er nemmere at se, selv
om du tager udendørs billeder.
y [HØJ VINKEL]:
LCD-skærmen bliver lettere at se, når der tages billeder
med kameraet højt op over hovedet.
• Høj vinkel-funktion annulleres også, hvis der slukkes for kameraet, eller [DVALE INDST.]
aktiveres.
• Lysintensiteten af de billeder, der vises på LCD-skærmen, øges, så nogle af motiverne
ser muligvis lidt anderledes ud end på LCD-skærmen. Men dette påvirker ikke de
optagne billeder.
• LCD-skærmen vender automatisk tilbage til normal lysstyrke efter 30 sekunder, når du
optager i Power LCD-funktion. Tryk på en vilkårlig knap for at gøre LCD-skærmen lys
igen.
• Hvis det er vanskeligt at se pga. sollyset osv., anbefales det at bruge hånden eller en
genstand til at skærme for lyset.
• Antallet af mulige billeder formindskes i Auto Power LCD-funktion, Power LCD-funktion
og Høj vinkel-funktion.
• [AUTO TÆND LCD] og [HØJ VINKEL] kan ikke vælges i afspilningsfunktion.
g [FOKUS IKON]
Sådan ændres fokus-ikonet.
[h]/[i]/[j]/[k]/[l]/[m]
- 27 -
Forberedelse
Du kan spare på batteriet.
P [DVALE INDST.]
Kameraet slukkes automatisk, hvis det ikke er blevet
anvendt i den forudbestemte tidslængde.
[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
• Tryk lukkerknappen halvt ned, eller sluk og tænd for kameraet for at annullere
[DVALE INDST.].
• [DVALE INDST.] er indstillet til [5MIN.] i Intelligent Auto-funktion.
• [DVALE INDST.] fungerer ikke i følgende tilfælde.
––Når du bruger lysnetadapteren
––Når du tilslutter til en PC eller en printer
––Når du optager eller afspiller film
––Under et dias-show
––[AUTO DEMO]
- 28 -
Forberedelse
Indstil den tid, billedet skal vises i, når du har taget det.
s [AUTOVISNING]
[OFF]
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]: Billederne vises, indtil du trykker på en af
knapperne.
• [AUTOVISNING] aktiveres uanset indstillingen, hvis der benyttes [HØJHAST. BURST]
(P70), [BLITZ BURST] (P71) og [FOTO RAMME] (P74) i scenefunktion og [BURST] (P90).
• I Intelligent Auto-funktion er autovisningsfunktionen fastsat til [2SEC.].
• [AUTOVISNING] fungerer ikke i filmfunktion.
f [NULSTIL]
Indstillingerne i menuen [OPTAG] og [INDSTILLING]
nulstilles til de oprindelige indstillinger.
• Når indstillingen [NULSTIL] vælges under optagelse, udføres den handling, der nulstiller
objektivet, også samtidigt. Man kan høre, at objektivet kører, men dette er normalt og er
ikke en fejlfunktion.
• Når menuindstillingerne i [OPTAG]-menuen nulstilles, nulstilles de følgende indstillinger
også.
––Indstilling og registrering for Min scenefunktion (P61)
• Når menuindstillingerne i menuen [INDSTILLING] nulstilles, nulstilles de følgende
indstillinger også. Desuden bliver [FORETRUKNE] (P109) i [AFSPIL] Mode-menuen
indstillet til [OFF], og [ROTER BILL.] (P108) bliver indstillet til [ON].
––Indstillingerne for fødselsdag og navn for [BABY1]/[BABY2] (P68) og [KÆLEDYR] (P69) i
scenefunktion
––Indstillingerne for [REJSDATO] (P78) (afrejsedato, hjemrejsedato, sted)
––Indstillingen [VERDENSTID] (P81)
• Mappenummeret og tidsindstillingen ændres ikke.
- 29 -
Forberedelse
Vælg USB-kommunikationssystemet efter eller før
tilslutning af kameraet til PC’en eller printeren ved hjælp
af det (medfølgende) USB-kabel.
^ [USB-FUNKTION]
g [VÆLG VED FORBINDELSE]:
Vælg enten [PC] eller [PictBridge(PTP)], hvis du
har tilsluttet kameraet til en PC eller en printer, som
understøtter PictBridge.
h [PictBridge(PTP)]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har
tilsluttet printeren, som understøtter PictBridge.
j [PC]:
Du kan vælge indstillingen enten før eller efter, at du har
tilsluttet til en PC.
• Når [PC] vælges, tilsluttes kameraet via “USB-lagerenhedens” kommunikationssystem.
• Når [PictBridge(PTP)] vælges, tilsluttes kameraet via “PTP (Picture Transfer Protocol)”kommunikationssystemet.
k [VIDEOUDGANG]
Indstil til det relevante farvefjernsynssystem i hvert land.
(Kun i afspilningsfunktion)
[NTSC]: Videoudgangen er indstillet til NTSC-system.
[PAL]: Videoudgangen er indstillet til PAL-system.
• Dette virker, når AV-kablet er tilsluttet.
l [TV-FORMAT]
Foretag indstillingen, så den passer til fjernsynstypen.
(Kun i afspilningsfunktion)
[}]: Når du tilslutter til et 16:9-skærms TV
[+]: Når du tilslutter til et 4:3-skærms TV
• Dette virker, når AV-kablet (P123) er tilsluttet.
- 30 -
Forberedelse
@ [VERSION DISP.]
Man kan se, hvilken version af firmwaren der er
installeret på kameraet.
v [FORMATER]
Den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
Formateringen sletter alle data, og de kan ikke
gendannes, så kontrollér dataene nøje før formatering.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) til formateringen. Kameraet må ikke slukkes under
formatering.
• Hvis der er isat et kort, er det kun kortet, der formateres. Fjern kortet for at formatere
den indbyggede hukommelse.
• Hvis kortet formateres på en PC eller andet udstyr, skal man formatere det en gang til
på kameraet.
• Det kan tage længere tid at formatere den indbyggede hukommelse end kortet.
• Kontakt det lokale servicecenter, hvis den indbyggede hukommelse eller kortet ikke kan
formateres.
- 31 -
Forberedelse
9 [SPROG]
Angiv det sprog, der skal vises på skærmen.
• Hvis du ved et uheld indstiller et forkert sprog, skal du vælge [9] blandt menuikonerne
for at angive det ønskede sprog.
Viser omfanget af rystelser, som kameraet har
registreret ([O.I.S. DEMO])
Kamerafunktionerne vises som et dias-show.
([AUTO DEMO])
. [DEMO FUNKTION]
[O.I.S. DEMO]
A Omfang af rystelser
B Omfang af rystelser efter
korrigering
A
B
[AUTO DEMO]:
[OFF]
[ON]
• Stabiliseringsrunktionen skifter mellem [ON] og [OFF], hver gang der trykkes på
[STABILISERING] under [O.I.S. DEMO].
• I afspilningstilstand kan [O.I.S. DEMO] ikke vises.
• [O.I.S. DEMO] er en tilnærmelse.
• Peg på [AFSLUT] for at lukke [O.I.S. DEMO].
• [AUTO DEMO] har ingen TV-udgang, selv i afspilningsfunktion.
• Berør hvilket som helst punkt på skærmen for at lukke [AUTO DEMO].
- 32 -
Forberedelse
Funktionsskift
Valg af [OPTAG]-funktion
Når funktionen [OPTAG] er valgt, kan kameraet indstilles til intelligent autofunktion,
hvor de optimale indstillinger fastsættes afhængigt af det motiv, der skal optages, og
optagelsesbetingelserne, eller til scenefunktion, hvor du har mulighed for at tage billeder,
som passer til den scene, der optages.
4
Intelligent Auto-funktion (P35)
Motiverne optages ved brug af de indstillinger, som er i venstre side af kameraet, så
de automatisk kan vælges.
„„
Sådan vælges en [OPTAG]-funktion fra [OPTAG]-funktionslisten
1
2
Tænd for kameraet.
OFF
A [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknap
B [MODE]-knap
ON

Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til
[1].
3
Tryk på [MODE].
4
Peg på funktionen.
- 33 -

Forberedelse
„„
Liste over [OPTAG]-funktioner
1
Normal billedfunktion (P39)
Motiverne optages ved brug af dine egne indstillinger.
/
Min scenefunktion (P61)
Billederne tages ved brug af de tidligere registrerede, optagede scener.
5
Scenefunktion (P62)
Denne funktion gør det muligt at tilpasse billedet til den scene, der optages.
6
Filmfunktion (P75)
Denne funktion gør det muligt at optage film med lyd.
Bemærk!
• Når funktionen er skiftet fra [AFSPIL]-funktion til [OPTAG]-funktion, angives den tidligere
indstillede [OPTAG]-funktion.
- 34 -
Grundlæggende
[OPTAG]-funktion: 4
Sådan optages billeder ved hjælp af den automatiske funktion
(4: Intelligent Auto-funktion)
Kameraet finder de mest relevante indstillinger, der passer til motivet og
optageforholdene. Vi anbefaler denne funktion for begyndere og for de, som vil bevare
indstillingerne i kameraet, så de let kan tage billeder.
• Følgende funktioner aktiveres automatisk:
––Scenedetektering/[STABILISERING]/Ansigtsgenkendelse/Registrering af bevægelse/
Kompensering for baglys/Digital korrektion af røde øjne
A [4]-knap

1
2
3
Skub vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] til [1].
Tryk på [4].
• Når Intelligent Auto-funktionen er valgt, vises [4]-ikonet eller et ikon, der
identificeres med scenedetektionsfunktionen (P37), øverst til venstre på skærmen.
• Hvis du trykker på [4] igen, kommer du tilbage til den forrige funktion.
Hold kameraet forsigtigt med begge hænder, hold
armene stille langs siden og stå med fødderne en
smule adskilt.
B Blitz
C AF-hjælpelampe
- 35 -
B C
Grundlæggende
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille
fokus.
1
• Fokusindikationen 1 (grøn) tændes, når motivet er
i fokus.
• AF-området 2 vises omkring motivets ansigt ved
hjælp af funktionen til ansigtsgenkendelse. Men
det kan også vises på det sted på motivet, der er
2
indstillet fokus på.
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
• Den maksimale afstand for nærbilleder (den korteste afstand, motivet kan tages
fra) varierer, afhængigt af zoom-forstørrelsen.
5
Tryk lukkerknappen helt ned (tryk den længere ind) for at
tage billedet.
• Adgangsindikatoren (P17) lyser rødt, når billeder optages til den indbyggede
hukommelse (eller på kortet).
Bemærk!
• Pas på ikke at bevæge kameraet, når du trykker på lukkerknappen.
• Dæk ikke for blitzen eller AF-hjælpelampen med fingrene eller andre genstande.
• Rør ikke objektivets front.
„„
Når man tager billeder med blitz (P50)
• Når [w] er valgt, indstilles [w], [e], [r] eller [{] afhængigt af motivet og
lysstyrken.
• Hvis [e] eller [r] er valgt, aktiveres digital korrektion af røde øjne.
• Lukkerhastigheden bliver langsommere under [r] eller [{].
„„
Når man tager billeder med zoom (P42)
- 36 -
Grundlæggende
Scenedetektering
Når kameraet identificerer den optimale scene, vises det relevante ikon for scenen med
blåt i 2 sekunder, hvorefter farven ændres til rødt som normalt.
4 " 3 [i-PORTRÆT]
4 [i-LANDSKAB]
2 [i-MAKRO]
5 [i-NATPORTRÆT]
• Kun, når [w] er valgt
1 [i-NATLANDSKAB]
7 [i-SOLNEDGANG]
• [4] angives, hvis ingen af scenerne er optimale, og standardindstillingerne anvendes.
• Når [3] eller [5] er valgt, detekterer kameraet automatisk en persons ansigt og
indstiller fokus og eksponering (Ansigtsgenkendelse) (P86).
• Hvis der f.eks. anvendes stativ, og kameraet har bedømt, at kamerarystelserne er
minimale, når scenefunktionen er identificeret som [1], indstilles lukkerhastigheden til
maks. 8 sekunder. Pas på ikke at flytte kameraet, når du tager billederne.
• Det mest velegnede motiv vælges for det berørte punkt under valget til berøring af AFområde (P58).
Bemærk!
• På grund af nedenstående betingelser identificeres der muligvis en anden scene til
samme motiv.
––Betingelser for motiv: Når ansigtet er lyst eller mørkt, motivets størrelse, afstand til
motivet, Motivets farve, motivets kontrast, når motivet bevæger sig
––Optageforhold: Solnedgang, solopgang, under forhold med dårlig belysning, når
kameraet rystes, ved anvendelse af zoom
• For at tage billeder i en bestemt scene anbefales det at tage billederne i den korrekte
optagefunktion.
• Kompensering for baggrundslys
Baggrundslys henviser til det lys, der kommer bag fra et motiv.
I sådanne tilfælde bliver motivet mørkt, så denne funktion kompenserer for
baggrundslyset ved automatisk at gøre hele billedet lysere.
- 37 -
Grundlæggende
Indstillinger i Intelligent Auto-funktion
• Kun følgende funktioner kan indstilles i denne funktion.
[OPTAG]-funktionsmenuen
––[BLITZ] (P50)/[SELVUDLØSER] (P57)/[BILLEDSTR.] (P83)/[BURST] (P90)/
[FARVEFUNKT.] (P91)
¼¼De indstillinger, som kan vælges, er forskellige fra de andre [OPTAG]-funktioner, som
benyttes.
[INDSTILLING]-menuen
––[INDSTIL UR]/[VERDENSTID]/[BIP]/[SPROG]/[O.I.S. DEMO]
• Indstillingerne for følgende elementer er faste.
Element
Indstillinger
[DVALE INDST.] (P28)
[5MIN.]
[AUTOVISNING] (P29)
[2SEC.]
[BLITZ] (P50)
w/o
[FØLSOMHED] (P85)
[,]
[HVIDBALANCE] (P88)
[AWB]
[AF-FUNKTION] (P86)
3 (Indstil på [\], når et ansigt ikke kan detekteres)
[STABILISERING] (P92)
[AUTO]
[AF-HJ. LAMPE] (P93)
[ON]
[FJERN RØD-ØJE] (P93)
[ON]
• Følgende funktioner kan ikke anvendes.
––[EKSPONERING]/[DIGITAL ZOOM]
• De andre elementer i menuen [INDSTILLING] kan indstilles til en funktion som f.eks.
normal billedfunktion. Det, der indstilles, afspejles i Intelligent Auto-funktionen.
- 38 -
Grundlæggende
[OPTAG]-funktion: 1
Sådan tager du billeder med dine foretrukne indstillinger
(1: Normal billedfunktion)
Kameraet indstiller automatisk lukkerhastighed og blændeværdi i henhold til motivets
lysstyrke.
Du kan lettere tage billeder ved at skifte de forskellige indstillinger i [OPTAG]-menuen.
1
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen
til [1], og tryk derefter på [MODE].
A [MODE]-knap
B [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknap
2
3
4
Peg på [NORMALT BILLEDE].
• Se “Brug af [OPTAG]-menufunktionen” for
at ændre indstillingen, mens du tager et
billede(P83).


Ret AF-området mod det punkt, du vil fokusere på.

Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus.
• Fokusindikationen (grøn) tændes, når motivet er
i fokus.
• Fokusområdet er 50 cm (Vidvinkel)/2,0 m (Tele)
til 7.
• Hvis billederne skal tages tættere på, skal du se “Optagelse af nærbilleder” (P55).
5
Tryk den halvt nedtrykkede lukkerknap helt ned for at tage
billedet.
• Adgangsindikatoren lyser (P17) rødt, når billeder optages til den
indbyggede hukommelse (eller på kortet).
„„
Sådan justeres eksponeringen, og sådan tager du billeder, når billedet er for
mørkt (P60)
„„
Sådan justeres farverne, og sådan tager du billeder, når billedet er for rødt (P88)
- 39 -
Grundlæggende
Fokusering
Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned.
A
B
Når motivet er i
fokus
Når motivet ikke
er i fokus
Fokusindikation
Til
Blinker
AF-område
Hvid"Grøn
Hvid"Rød
Lyd
Bipper 2 gange
Bipper 4 gange
Fokus
C
D
2
E
F G
A Fokusindikation
B AF-område (normal)
C AF-område (ved brug af Digital zoom, eller når det er mørkt)
D Fokusområde
E Blændeværdi1
F Lukkerhastighed1
G ISO-følsomhed
1
Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås, vises det med rødt.
(Men det vises ikke med rødt, hvis du anvender blitz.)
2
Lydstyrken kan indstilles i [LUKKERVOL.] (P26)
Når motivet ikke er i fokus (som f.eks. når det ikke er i midten af
billedsammensætningen)
1 Ret AF-området mod motivet, og tryk derefter lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus og eksponering.
2 Hold lukkerknappen trykket halvt nede, og flyt kameraet, efterhånden som du
sammensætter billedet.
• Du kan afprøve handlingerne i trin
1 gentagne gange, før du trykker
lukkerknappen helt ned.
Det anbefales, at du bruger ansigtsgenkendelses-funktionen, når du tager billeder
af personer. (P86)
„„
Motiv og optageforhold, som er vanskelige at stille fokus på/efter
• Motiver i hurtig bevægelse, meget lyse motiver eller motiver uden kontrast
• Når displayet viser det område, der kan optages, med rødt
• Ved optagelse af motiver gennem vinduer eller i nærheden af skinnende genstande
• Når det er mørkt, eller når der opstår rystelser
• Når kameraet er for tæt på motivet, eller når man tager et billede af motiver tæt på og
langt væk samtidigt
- 40 -

Grundlæggende
Sådan undgår man rystelser (kamerarystelser)
Når alarmen for rystelser [0] vises, skal man anvende [STABILISERING] (P92), et stativ
eller selvudløseren (P57).
• Lukkerhastigheden mindskes især i følgende tilfælde. Hold kameraet i ro fra det øjeblik,
lukkerknappen trykkes ned, til det øjeblik, hvor billedet vises på skærmen. Det anbefales
at bruge et stativ.
––Langsom synk./Reduktion af røde øjne
––I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [FEST], [LEVENDE LYS], [STJERNEHIMMEL]
eller [FYRVÆRKERI] i scenefunktion (P62)
Retningsvisningsfunktion
Billeder, som er optaget med kameraet lodret, afspilles lodret (roteret). (Kun, når
[ROTER BILL.] (P108) er indstillet til [ON])
• Retningsdetekteringsfunktionen virker muligvis ikke korrekt, hvis optagelsen udføres
med kameraet pegende opad eller nedad.
• Film, der er taget med kameraet holdt lodret, vises ikke lodret.
- 41 -
Grundlæggende
[OPTAG]-funktion: 4 1 MS 5 6
Sådan tager du billeder med zoom
Brug af optisk zoom/Brug af ekstra optisk zoom (EZ)/
Brug af digital zoom
Du kan zoome ind, så mennesker og genstande ser ud til at være tættere på, eller du kan
zoome ud for at tage et billede af landskabet i vidvinkel. Hvis motivet skal se ud til at være
tættere på (maks. 16,9×), skal du indstille billedstørrelsen til 10M eller mindre.
Der kan opnås endnu højere forstørrelsesniveauer, når [DIGITAL ZOOM] er indstillet til
[ON] i [OPTAG]-menuen.
For at få motiverne tættere på (Tele)
Rotér zoomgrebet mod Tele (T).
W
T
W
T
For at få motiverne længere væk (Vidvinkel)
Rotér zoomgrebet mod Vidvinkel (W).
„„
Zoomtyper
Optisk zoom
Ekstra optisk zoom
(EZ)
Digital zoom
8×
16,9×
32× (inklusive optisk zoom 8×)
67,5× (inklusive ekstra optisk
zoom 16,9×)
Billedkvalitet
Ingen
forringelse
Ingen forringelse
Jo højere forstørrelsesniveau,
desto større forringelse.
Forhold
Ingen
Funktion
Maksimal
forstørrelse
[BILLEDSTR.]
medP(P83) valgt.
[DIGITAL ZOOM] (P91) i
[OPTAG]-menuen er angivet
til [ON].
Skærmdisplay
A [P] er vist.
B Det digitale zoomområde
vises.
• Når du bruger zoomfunktionen, vises et estimeret fokusområde sammen med
zoom-bjælkevisningen. (Eksempel: 0,5 m – 7)
¼¼Forstørrelsesniveauet varierer afhængigt af indstillingen [BILLEDSTR.].
- 42 -
Grundlæggende
„„
Ekstra optisk zoom-funktion
Hvis billedstørrelsen indstilles til [C] (3 millioner pixel), beskæres 14M (14,1 millioner
pixel) CCD-området til det midterste 3M-område (3 millioner pixel), så der kan tages et
billede med større zoomeffekt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bemærk!
Den digitale zoom kan ikke indstilles, når 4 er valgt.
Den angivne zoom-forstørrelse er en tilnærmelse.
“EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom” (Ekstra optisk Zoom).
Den optiske zoom er indstillet til Vidvinkel (1×), når kameraet tændes.
Hvis du anvender zoomfunktionen efter at have fokuseret på motivet, skal du fokusere
på motivet igen.
Objektivcylinderen zoomer ud eller ind i henhold til zoomindikationen. Pas på ikke at
afbryde objektivcylinderens bevægelse, mens zoomgrebet roteres.
Når man bruger den digitale zoom, fungerer [STABILISERING] muligvis ikke.
Når man bruger den digitale zoom, anbefales det at bruge et stativ og
selvudløserfunktionen (P57) til at tage billeder.
Den ekstra optiske zoom kan ikke anvendes i følgende tilfælde.
––I Makro Zoom-funktion
––I [OMDAN], [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST] eller
[FOTO RAMME] i scenefunktion
––I filmfunktion
[DIGITAL ZOOM] kan ikke anvendes i følgende tilfælde:
––I [OMDAN], [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST], [SANDBLÆST]
eller [FOTO RAMME] i scenefunktion
- 43 -
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktion: 5
Afspilning af billeder ([NORMAL])
1
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen
A til [5].
• Normal afspilning indstilles automatisk i
følgende tilfælde.
––Når funktionen er skiftet fra [OPTAG] til
[AFSPIL]
––Når kameraet blev tændt, mens
[OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen var på
[5].
2

Spol billedet frem eller tilbage ved at trække
(P9) skærmen vandret.
Frem: Træk fra venstre mod højre
Tilbage: Træk fra højre mod venstre
• Det er også muligt at spole billedet frem eller tilbage
ved at pege på [w]/[q].
B Filnummer
C Billednummer
• Hastigheden af billeder, som spoles frem eller tilbage, ændrer sig afhængigt af
afspilningsstatus.
- 44 -
B
C
Grundlæggende
Brug af afspilningszoom
1
2
Rotér zoomgrebet mod [7] (T).
1"2"4"8"16
Flyt den position, der skal vises, ved at pege
på [e]/[r]/[w]/[q].
• Hvis man flytter den position, der skal vises, vises
zoomindikationen A i ca. 1 sekund.
• Billedet vender tilbage til den oprindelige størrelse
(1), når der peges på [71.0].
• Forstørrelsen ændres ved at berøre [e] eller [z].
Zoomknappen kan også bruges.
A
Bemærk!
• Dette kamera opfylder DCF-standarderne (“Design rule for Camera File system”),
som er fastsat af JEITA (“Japan Electronics and Information Technology Industries
Association”) og af Exif (“Exchangeable Image File Format”). Filer, som ikke opfylder
DCF-standarden, kan ikke afspilles.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra funktionen [OPTAG] til
funktionen [AFSPIL].
• Hvis du vil gemme det forstørrede billede, skal du bruge beskæringsfunktionen. (P107)
• Afspilningszoom fungerer ikke altid, hvis billederne er optaget med andet udstyr.
• Afspilningszoom kan ikke anvendes under afspilning af film.
- 45 -
Grundlæggende
Skift af [AFSPIL]-funktionen
1 Tryk på [MODE] under afspilning.
2 Peg på funktionen.
[NORMAL] (P44)
Alle billederne afspilles.
[SLIDESHOW] (P95)
Billeder afspilles fortløbende.
[KATEGORI] (P98)
Billederne grupperes sammen i kategorier og afspilles.
[FAVORIT] (P100)
Dine foretrukne billeder afspilles.
¼¼[FAVORIT] vises ikke, når [FORETRUKNE] ikke er indstillet.
0 [KALENDER] (P97)
Billeder afspilles efter optagelsesdato.
6 [MULTI] (P46)
Flere billeder afspilles på én skærm.
Visning af flere billeder ([MULTI])
1
2
3
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [5], og tryk derefter på
[MODE].
Peg på [MULTI].
A Nummeret på det valgte billede, og det samlede antal optagne billeder
• Du kan også dreje zoomgrebet flere gange mod [6] (W) for at skifte til
flerskærmsvisning.
Peg på det billede, du vil vælge.
• Skærmbilledet kan skiftes til 9 skærmbilleder, hvis du
peger på [n], og til 18 skærmbilleder, hvis du peger
på [o].
• Billederne roteres ikke til visning.
• Billeder, der vises med [[], kan ikke afspilles.
- 46 -
A
Grundlæggende
[AFSPIL]-funktion: 5
Sletning af billeder
De billeder, som slettes, går tabt.
• Billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet, som afspilles, slettes.
For at slette et enkelt billede
1
Vælg det billede, der skal slettes, og tryk derefter
på [4].
A [4]-knap

2
Peg på [SLET ENKELT].
3
Peg på [JA].
- 47 -
Grundlæggende
Sådan slettes flere billeder (op til 50) eller alle billeder
1
2
3
Tryk på [4].
Peg på [SLET FLERE] eller [SLET ALLE].
• [SLET ALLE] " trin 5.
Peg på det billede, der skal slettes.
(gentag dette trin)
• [b] vises på de valgte billeder. Peg igen for at
annullere indstillingerne.
4
5
Peg på [UDFØR].
Peg på [JA].
„„
Når [SLET ALLE] er valgt med indstillingen [FORETRUKNE] (P109)
Menuskærmen vises igen. Vælg [SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.z], vælg [JA], og
slet billederne.
([SLET ALLE UNDT.z] kan ikke vælges, hvis ingen billeder er angivet som
[FORETRUKNE].)
Bemærk!
• Sluk ikke for kameraet under sletningen. Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller
lysnetadapteren (ekstraudstyr) og jævnstrømskobleren (ekstraudstyr).
• Hvis du rører ved [ANNUL.], mens du sletter billeder ved brug af [SLET FLERE],
[SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.z], stopper sletningen undervejs.
• Afhængig af det antal billeder, der skal slettes, kan det tage lidt tid at slette billederne.
• Hvis billederne ikke overholder DCF-standarden, eller de er beskyttet (P112), bliver de ikke
slettet, selv om [SLET ALLE] eller [SLET ALLE UNDT.z] er valgt.
- 48 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Om LCD-skærmen
Tryk på [DISPLAY] for at skifte.

A LCD-skærm
B [DISPLAY]-knap
• Når menuskærmbilledet vises, er knappen [DISPLAY] ikke
aktiveret. Under afspilningszoom (P45), når der afspilles film
(P101) og under et dias-show (P95) kan der kun vælges “Normal
visning F” eller “Ingen visning H”.
I optagefunktion
C Normal visning
D Ingen visning
E Ingen visning
(Optagereferencelinje)
I afspilningsfunktion
F Normal visning
G Visning med
optagelsesoplysninger
H Ingen visning
C

D
E
14 M
30
F
G
100 0001
1/30
1. DAG
1måned 10dage
10:00 1.MAJ. 2010
H
14 M
14M
100 0001
1/30
F3.3 1/100
10:00 1.MAJ. 2010
ISO
AWB 100
Hvis der ikke udføres en handling i en periode, forsvinder pegeikonet.
¼¼
Bemærk!
• I [NATPORTRÆT], [NATLANDSKAB], [STJERNEHIMMEL] og [FYRVÆRKERI] i
scenefunktion er referencelinjen grå. (P61)
• I [FOTO RAMME] i scenefunktion vises referencelinjen ikke. (P61)
„„
Optagereferencelinje
Hvis man tilpasser motivet til de vandrette og lodrette
referencelinjer eller til punktet, hvor disse linjer krydser, kan
man tage godt sammensatte billeder ved at kunne se størrelse,
hældning og balance i motivet.
Anvendes, når hele skærmen skal opdeles i 3×3 til optagelse af
billeder med en velafbalanceret sammensætning.
- 49 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 4 1 / 5
Optagelse af billeder med den indbyggede blitz

A Blitz
Dæk ikke for blitzen med fingrene eller med andre genstande.
Skift til passende blitz-indstilling
Indstil blitzen, så den passer til optagelsen.
1
Tryk på og hold [Q.MENU] nede (P24).
2
Peg på ikonet B.
3
Peg på elementet.
• Se “Tilgængelige blitz-indstillinger i optagefunktion” for oplysninger om de blitz-indstillinger,
der kan vælges. (P52)
• Peg på [AFSLUT] for at lukke lynmenuen. Du
kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at
afslutte.
- 50 -
B
Avanceret (Optagelse af billeder)
Element
q: AUTO
Beskrivelse af indstillinger
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses automatisk, når optageforholdene gør det
nødvendigt.
Blitzen udløses én gang før den egentlige optagelse for at reducere
@:
AUTO/Reduktion fænomenet røde øjne (øjnene virker røde på billederne) og igen ved
selve optagelsen af billedet.
af røde øjne
• Denne funktion kan anvendes, når der tages billeder af personer i
omgivelser med lav belysning.
Blitzen udløses hver gang, uanset optageforholdene.
t:
Blitz tvungen ON • Benyt denne indstilling, når motivet er baggrundsbelyst eller
under fluorescerende lamper.
`:
Tvungen rød øje- • Blitz-indstillingen sættes kun til [`], hvis du indstiller
[FEST] eller [LEVENDE LYS] i scenefunktion. (P61)
reduktion
[:
Langsom synk./
Reduktion af
røde øjne
Hvis du tager et billede med et mørkt landskab i baggrunden,
nedsætter denne funktion lukkerhastigheden, når blitzen udløses,
så det mørke landskab i baggrunden bliver lyst. Samtidig reduceres
fænomenet røde øjne.
• Blitz-indstillingen er kun sat til [[], hvis du indstiller
[NATPORTRÆT], [FEST], [LEVENDE LYS] i scenefunktion (P61).
o:
Tvungen OFF
Blitzen udløses ikke under nogen optageforhold.
• Denne funktion kan anvendes, når der skal tages billeder på
steder, hvor blitz ikke er tilladt.
Blitzen aktiveres to gange. Motivet må ikke bevæge sig, før den anden blitz
aktiveres. Intervallet indtil den anden blitz afhænger af motivets lysstyrke.
[FJERN RØD-ØJE] (P93) i [OPTAG]-funktionsmenuen indstilles til [ON], [:] vises
på blitz-ikonet.
¼¼
„„
Om digital korrektion af røde øjne
Hvis [FJERN RØD-ØJE] (P93) er indstillet på [ON], og du vælger reduktion af røde
øjne ([y], [u], [i]), udføres en digital korrektion af røde øjne, hver
gang du bruger blitz. Kameraet registrerer automatisk de røde øjne og korrigerer
billedet. (Kun tilgængeligt, når [AF-FUNKTION] er indstillet til [3], og funktionen til
ansigtsgenkendelse er aktiveret)
• Under visse omstændigheder kan der ikke korrigeres for røde øjne.
• I følgende tilfælde virker korrigering af røde øjne ikke.
––Når blitzindstillingen er angivet til [q], [t] eller [o]
––Når [FJERN RØD-ØJE] er indstillet til [OFF]
––Når [AF-FUNKTION] er indstillet til alt andet end [3]
- 51 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
„„
Tilgængelige blitz-indstillinger i optagefunktion
De tilgængelige blitz-indstillinger afhænger af optagefunktionen.
(○: Tilgængelig, —: Ikke tilgængelig, ●: Startindstilling for scenefunktion)
q @
4 ○
—
1 ○
○
q ○
●
w ○
●
l ○
●
e ○
●
r —
—
t ●
—
y —
—
u —
—
i ○
—
o —
—
p —
—
a ○
●
t
—
○
○
○
○
○
—
○
—
—
○
—
—
○
[ ` o
—
—
○
—
—
○
—
—
○
—
—
○
—
—
○
—
—
○
—
—
●
—
—
○
—
●
○
—
—
●
—
—
●
●
○
—
○
○
—
●
s
d
f
z
x
g
c
v
b
n
m
j
k
○
r
○
q @
●
○
—
○
—
—
—
○
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
●
—
—
—
●
●
—
○
—
t
○
○
—
○
—
●
—
—
●
○
—
○
○
—
[ ` o
—
—
○
—
—
●
—
—
●
—
—
●
—
—
●
—
—
—
—
—
●
—
—
●
—
—
○
—
—
○
—
—
●
—
—
○
—
—
○
—
—
○
Når [w] er valgt, indstilles, [w], [e] eller [r] afhængigt af motivet og
lysstyrken.
• Blitzindstillingen ændres muligvis, hvis optagefunktionen ændres. Angiv om nødvendigt
blitzindstillingen igen.
• Blitzindstillingen lagres i hukommelsen, selv om kameraet slukkes. Men blitzindstillingen
for scenefunktionen nulstilles til de oprindelige indstillinger, når der vælges en anden
scenefunktion.
¼¼
- 52 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
„„
Tilgængeligt blitz-område, når der tages billeder
• Det tilgængelige blitz-område er tilnærmelsesvist.
Tilgængeligt blitz-område
ISOfølsomhed
Vidvinkel
Tele
,
60 cm til 5,8 m
1,0 m til 3,2 m
ISO80
60 cm til 1,3 m

ISO100
60 cm til 1,4 m

ISO200
60 cm til 2,0 m
1,0 m til 1,1 m
ISO400
60 cm til 2,9 m
1,0 m til 1,6 m
ISO800
80 cm til 4,1 m
1,0 m til 2,3 m
ISO1600
1,15 m til 5,8 m
1,0 m til 3,2 m
Blitzen kan anvendes på billeder, der optages med en zoomforstørrelse på op til 3×.
Billeder, der er indspillet med Tele, kan være mørkere end normalt.
• I [HØJ FØLSOMH.] (P69) i scenefunktionen ændres ISO-følsomheden automatisk til
mellem [ISO1600] og [ISO6400], og det tilgængelige blitz-område ændres også.
Vidvinkel:
Ca. 1,15 m til ca. 11,6 m
Tele:
Ca. 1,0 m til ca. 6,5 m
• I [BLITZ BURST] (P71) i scenefunktionen ændres ISO-følsomheden automatisk til mellem
[ISO100] og [ISO3200], og det tilgængelige blitz-område ændres også.
Vidvinkel:
Ca. 60 cm til ca. 3,4 m
Tele:
Ca. 1,0 m til ca. 1,9 m
¼¼
- 53 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
„„
Lukkerhastighed for hver blitz-indstilling
Blitzindstilling
Lukkerhastighed
(sek.)
Blitzindstilling
Lukkerhastighed
(sek.)
q
[
@
o
1 eller 1/8 til 1/16001
1 eller 1/4 til 1/16002
1/30 til 1/1600
t
`
Lukkerhastigheden ændres afhængigt af indstillingen [STABILISERING] (P92).
Når [FØLSOMHED] (P85) er indstillet til [,].
• 1 2: Lukkerhastigheden bliver maks. 1 sekund i følgende tilfælde.
––Når den optiske billedstabilisering er angivet til [OFF].
––Hvis kameraet har fundet, at der er en smule rystelse, når den optiske stabilisering er
indstillet til [MODE 1], [MODE 2] eller [AUTO].
• I Intelligent Auto-funktion ændres lukkerhastigheden afhængigt af den identificerede
scene.
• I scenefunktion er lukkerhastigheden forskellig fra tabellen ovenfor.
1
2
Bemærk!
• Hvis blitzen kommer for tæt på et motiv, kan motivet virke forvrænget eller misfarvet af
varmen eller lyset fra blitzen.
• Når der tages billeder ud over blitzens kontrolområde, indstilles eksponeringen muligvis
ikke korrekt og billedet kan derfor blive mørkt eller lyst.
• Når blitzen oplades, blinker blitzikonet rødt, og du kan ikke tage et billede, selv om du
trykker lukkerknappen helt ind.
• Hvidbalancen justeres muligvis ikke korrekt, hvis blitz-niveauet er utilstrækkeligt.
• Hvis lukkerhastigheden er hurtig, er blitz-effekten måske utilstrækkelig.
• Det kan tage noget tid for at oplade blitzen, hvis du tager et billede flere gange. Tag først
billedet, når adgangsindikationen er forsvundet fra skærmen.
• Effekten af Reduktion af røde øjne er forskellig fra person til person. Effekten er muligvis
heller ikke så synlig, hvis motivet var langt væk fra kameraet, eller hvis personen ikke
kiggede mod kameraet ved udløsning af den første blitz.
- 54 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 1 6
Optagelse af nærbilleder
1
2
3
Tryk på og hold [Q.MENU] nede (P24).
Peg på ikonet A.
Peg på elementet.
• Peg på [AFSLUT] for at lukke lynmenuen. Du
kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at
afslutte.
A
4
Tryk lukkerknappen halvt ned for
at indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et
billede.
B Fokusområde
• [a] vises i AF-makrofunktion, og [.] vises i
B
Makro Zoom-funktion.
• Vælg [OFF] i trin 3 for at annullere.
• Zoom-område, fokusområde og zoom-forstørrelse vises under zoomning.
[AF MAKRO]
Med denne funktion kan du tage nærbilleder af et motiv, f.eks. når du tager billeder af
blomster. Du kan tage billeder af et motiv i en afstand på helt op til 5 cm fra objektivet ved
at dreje det øverste zoomgreb til Vidvinkel (1×).
„„
Fokusområde i AF-makrofunktion
¼¼
Fokusområdet ændres trinvist.
T
W
1,0 m
5 cm
- 55 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[MAKRO ZOOM]
Du kan tage et billede med den digitale zoom med op til 3× mens du opretholder
afstanden til motivet til den bredeste position [5 cm].
• Fokusområdet er 5 cm til 7 i Makro Zoom-funktion uanset
zoomindikationen.
• Zoomområdet vises med blåt. (digitalt zoomområde C)
• Billedkvaliteten er dårligere end under normal optagelse.
• Følgende funktioner aktiveres ikke.
––Ekstra optisk zoom
C
•
•
•
•
•
•
Bemærk!
Det anbefales at bruge et stativ og selvudløseren.
Det anbefales at indstille blitzen på [o], når der tages nærbilleder.
Hvis afstanden mellem kameraet og motivet er større end kameraets fokusområde, kan
der muligvis ikke fokuseres korrekt på billeder, selv om fokusindikationen lyser.
Når et motiv er tæt på kameraet, bliver det effektive fokusområde betydeligt smallere.
Man vil derfor have svært ved at fokusere på motivet igen, hvis afstanden mellem
kamera og motiv ændres, efter at motivet er i fokus.
Makrofunktionen prioriterer et motiv, som er tæt på kameraet. Hvis afstanden mellem
kameraet og motivet derfor er stor, tager det længere tid at indstille fokus på motivet.
Når man tager billeder tæt på, kan opløsningen af billedets periferi blive lidt reduceret.
Dette er ikke en fejlfunktion.
- 56 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 4 1 / 5
Optagelse af billeder med selvudløser
1
Tryk på og hold [Q.MENU] nede (P24).
2
Peg på ikonet A.
3
Peg på elementet.
4
A
• Peg på [AFSLUT] for at lukke lynmenuen. Du kan også trykke lukkerknappen
halvt ned for at afslutte.
Tryk lukkerknappen halvt ned for
at indstille fokus, og tryk derefter
lukkerknappen helt ned for at tage et
billede.
• Selvudløserindikatoren B blinker, og lukkeren
aktiveres efter 10 sekunder (eller 2 sekunder).
• Hvis du peger på [ANNUL.], når selvudløseren
er indstillet, annulleres selvudløserindstillingen.
B
Bemærk!
• Hvis der bruges et stativ osv., er det hensigtsmæssigt at indstille selvudløseren til 2
sekunder for at undgå de rystelser, der opstår, når lukkerknappen trykkes ned.
• Hvis du trykker lukkerknappen helt ned på én gang, fokuseres der automatisk på
motivet, lige inden billedet tages. På mørke steder blinker selvudløserindikatoren og
tændes eventuelt for at fungere som AF-hjælpelampe (P93), så kameraet kan fokusere på
motivet.
• Det anbefales at bruge et stativ ved optagelse med selvudløseren.
• Antallet af mulige billeder under [BURST] er fastsat til 3.
• Antallet af mulige billeder under [BLITZ BURST] i scenefunktion er fastsat til 5.
• Selvudløseren kan ikke indstilles til 10 sekunder i [SELVPORTRÆT] i scenefunktion.
• Selvudløseren kan ikke benyttes i [HØJHAST. BURST] scenefunktion.
- 57 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 4 1 / 5
Optagelse af billeder ved hjælp af Touch AFområdevalg (Touch AF-områdevalget)
Det er muligt at indstille fokusområdet på det sted på skærmen, der peges på.
1
Peg på det motiv på skærmen, du ønsker
at fokusere på.
A Touch AF-områdevalget
• AF-området vises, når området genkendes.
A
2
Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og tryk
derefter lukkerknappen helt ned for at tage et billede.
• Peg på ikonet B for at annullere Touch AF-områdevalget.
- 58 -
B
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Det mest velegnede motiv vælges for det berørte område i den intelligente auto-tilstand.
• Valg til berøring af AF-område virker ikke i de følgende tilfælde.
––[STJERNEHIMMEL]/[FYRVÆRKERI] i scenefunktion
––I filmfunktion
- 59 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 1 / 5 6
Eksponeringskompensation
Brug denne funktion, hvis du ikke kan opnå korrekt eksponering på grund af forskellen i
lysstyrke mellem motivet og baggrunden. Se på følgende eksempler.

Undereksponeret
Tilpas eksponeret
Kompensér eksponeringen
mod positiv.
Kompensér eksponeringen
mod negativ.
1
Tryk på og hold [Q.MENU] nede (P24).
2
Peg på ikonet A.
3
Kompensér eksponeringen ved at pege på
[w]/[q].
• Vælg [0 EV] for at vende tilbage til den
oprindelige eksponering.
4
Overeksponeret
A
Peg på [AFSLUT].
• Peg på [AFSLUT] for at lukke lynmenuen. Du kan også trykke lukkerknappen
halvt ned for at afslutte.
Bemærk!
• EV er en forkortelse for [Exposure Value] (Eksponeringsværdi). Det henviser til den
mængde lys, som CCD modtager fra blændeværdien og lukkerhastigheden.
• Eksponeringskompensationens værdi vises nederst til venstre på skærmen.
• Den indstillede eksponeringsværdi gemmes, selv om kameraet slukkes.
• Kompensationsværdien for eksponeringen begrænses afhængigt af motivets lysstyrke.
• Eksponeringskompensation kan ikke bruges i [STJERNEHIMMEL] scenefunktion.
- 60 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: / 5
Optagelse af billeder, som passer til den scene, der
optages (Scenefunktion)
Når du vælger en scenefunktion, så den passer til motivet og optagelsesforholdene,
finder kameraet den optimale eksponering og farvetone for at opnå det ønskede billede.
Registrering af scener i scenefunktion (/ : Min scene indstillinger)
I [MIN SCENE] kan du registrere den scenefunktion, du oftest benytter, som en af
optagefunktionerne.
1
2
3
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [1], og tryk derefter på
[MODE].
Peg på [MIN SCENE].
• Hvis du allerede har registreret Min
scenefunktion, vil ikonet for den registreret
scenefunktion blive vist i stedet for [MIN SCENE].
Peg på den scenefunktion, du vil vælge.
• Menuskærmbilledet skifter til optagelsesskærmen
i den valgte scenefunktion.
• Den valgte scenefunktion registreres som Min
scenefunktion, og næste gang du optager, kan du
vælge funktionen under [OPTAGELSE].
„„
Om oplysningerne 8
• Hvis [8] er markeret, vises der en forklaring til den valgte
scenefunktion, når der peges på scenefunktionen i trin 3.
„„
Ændring af Min scenefunktion
1 Peg på [SCN] på optagelsesskærmen i Min
scenefunktion.
2 Peg på scenefunktionen.
- 61 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Valg af scenefunktion til hver optagelse (5: Scenefunktion)
I [SCENEFUNKTION] kan du vælge scenefunktionen, hver gang du laver en optagelse.
1 I trin 2 (P61) skal du pege på [SCENEFUNKTION].
2 Peg på scenefunktionen.
• Optagelsesskærmen til den valgte scenefunktion vises.
• Hvis der peges på [SCN] på optagelsesskærmen under scenefunktion, kommer man
tilbage til menuskærmen for scenefunktioner.
Bemærk!
• Blitz-indstillingen i scenefunktion nulstilles til den oprindelige indstilling, når
scenefunktionen ændres.
• Hvis du tager et billede med en scenefunktion, som ikke egnet til formålet, kan billedets
nuance afvige fra den aktuelle scene.
• Følgende kan ikke angives i scenefunktion, da kameraet automatisk justerer dem til den
mest optimale indstilling.
––[FØLSOMHED]
––[FARVEFUNKT.]
• Valg til berøring af AF-område kan bruges, bortset fra de følgende motivtilstande.
––[STJERNEHIMMEL]/[FYRVÆRKERI]
• Lukkerhastigheder for scenefunktioner, undtagen [SPORT], [NATPORTRÆT],
[NATLANDSKAB], [LEVENDE LYS], [BABY1]/[BABY2], [KÆLEDYR], [BLITZ BURST],
[STJERNEHIMMEL], [FYRVÆRKERI] og [SNE] er fra 1/8 sekund til 1/1600 sekund.
- 62 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[PORTRÆT]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
forbedre personernes udseende og få deres hud til at se bedre ud.
„„
Teknikker til Portrætfunktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
[UDGLAT HUD]
Når du tager billeder af mennesker udenfor i dagslys, kan du bruge denne funktion til at
gøre hudteksturen endnu blødere end med [PORTRÆT]. (Dette er effektivt, når du tager
billeder af personer fra brystkassen og opefter.)
„„
Teknikker for Udglat hud-funktion
Sådan gøres funktionen mere effektiv:
1 Drej zoomgrebet så langt over mod Tele som muligt.
2 Flyt tæt på motivet for at gøre denne funktion mere effektiv.
Bemærk!
• Hvis der er en farve, der ligner hudfarven, i baggrunden, bliver den del også udglattet.
• Denne funktion fungerer muligvis ikke på steder, der ikke er tilstrækkeligt belyst.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
- 63 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OMDAN]
Emnet kan enten optages i slank eller aflang udgave, og huden kan samtidigt
udglattes.
1 Peg på omdannelsesniveauet.
• Indstillingen kan foretages fra lynmenuen (P24).
2 Tag billeder.
Bemærk!
• Billedstørrelsen fastsættes som angivet nedenfor.
––[C] for [+], [M] for [*] og [U] for [}]
• Du kan tage billeder, der er egnet til udskrivning i formatet 4"×6"/10×15 cm.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
• Omdannelsesfunktionen må ikke benyttes uden at give besked til copyright-ejeren,
undtagen til privat brug.
• Brug ikke udstyret imod den offentlige orden og sikkerhed eller for at krænke nogen.
• Brug ikke udstyret til andre formål end det tilsigtede.
[SELVPORTRÆT]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af dig selv.
„„
Teknikker til Selvportrætfunktion
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus.
Selvudløserindikatoren lyser, når du har indstillet fokus. Sørg for
at holde kameraet stille, og tryk lukkerknappen helt ned for at tage
billedet.
• Motivet er ikke i fokus, hvis selvudløserindikatoren blinker. Tryk
lukkerknappen halvt ned igen for at indstille fokus.
• Det optagede billede vises automatisk på LCD-skærmen for gennemsyn.
• Billedet kan blive sløret på grund af den langsomme lukkerhastighed, og det anbefales
derfor at anvende 2 sekunder selvudløserfunktionen.
Bemærk!
• Det tilgængelige fokusområde er ca. 30 cm til 1,2 m (Vidvinkel).
• Zoom-forstørrelsen flyttes automatisk til Vidvinkel (1×).
• Selvudløseren kan kun indstilles til FRA eller 2 sekunder. Hvis den indstilles til 2
sekunder, gælder denne indstilling, indtil kameraet slukkes igen, eller scenefunktionen
ændres, eller til [OPTAG]-funktionen eller [AFSPIL]-funktionen vælges.
• Stabiliseringsfunktionen er fastsat til [MODE 2]. (P92)
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
- 64 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[LANDSKAB]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af brede landskaber.
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er fastsat til [o].
• Fokusområdet er 5 m til 7.
[SPORT]
Indstil her, hvis du vil tage billeder af sportsbegivenheder eller andre motiver, der
bevæger sig hurtigt.
Bemærk!
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rystelse, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], bliver lukkerhastigheden maks. 1 sekund.
• Denne funktion er egnet til at tage billeder af motiver i en afstand på 5 m eller mere.
• [,] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO1600].
[NATPORTRÆT]
Denne funktion gør det muligt at tage billeder af en person og baggrunden med næsten
den ægte lysstyrke.
„„
Teknikker til Natportrætfunktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [[].)
• Motivet må ikke bevæge sig under optagelsen af et billede.
• Det anbefales at dreje zoomgrebet til Vidvinkel (1×) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der
tages et billede.
Bemærk!
• Fokusområdet er 60 cm (Vidvinkel)/1,2 m (Tele) til 5 m.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rystelse, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], bliver lukkerhastigheden maks. 8 sekunder.
• Det kan være, at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede
med langsom lukkerhastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
- 65 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[NATLANDSKAB]
Denne funktion gør det muligt at tage levende billeder af landskaber om natten.
Bemærk!
Blitz-indstillingen er fastsat til [o].
Fokusområdet er 5 m til 7.
Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rystelse, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], bliver lukkerhastigheden maks. 8 sekunder.
• Det kan være, at lukkeren holdes lukket (maks. ca. 8 sek.), når man har taget et billede
med langsom lukkerhastighed. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig.
•
•
•
•
[MAD]
I denne funktion kan du optage billeder af mad med naturlige farvetoner uden påvirkning
fra det omgivende lys på restauranter osv.
Bemærk!
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
- 66 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FEST]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder ved et bryllup, en indendørs fest osv.
Funktionen gør det muligt at tage billeder af personer og baggrunden med næsten den
ægte lysstyrke.
„„
Teknikker til Fest-funktion
• Brug blitzen. (Du kan indstille på [[] eller [`].)
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Det anbefales at dreje zoomgrebet til Vidvinkel (1×) og stå ca. 1,5 m fra motivet, når der
tages billeder.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
[LEVENDE LYS]
I denne funktion kan du tage billeder i en atmosfære med levende lys.
„„
Teknik for Levende lys-funktion
• Dette er mere effektivt, når du tager billeder uden brug af blitz.
Bemærk!
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
• Vi anbefaler også at bruge et stativ og selvudløserfunktionen til at tage billeder.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rystelse, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], bliver lukkerhastigheden maks. 1 sekund.
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
- 67 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BABY1]/[BABY2]
I denne funktion kan du tage billeder af en baby med en sund ansigtsfarve. Når der
anvendes blitz, er den mindre skarp end normalt.
Der kan indstilles forskellige fødselsdage og navne til [BABY1] og [BABY2]. Du kan vælge
at få dem vist under afspilningen eller få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp af
[TRYK TEKST] (P103).
„„
Indstilling af fødselsdag/navn
1 Peg på [SET] for [ALDER] eller [NAVN].
2 Indtast fødselsdag eller navn.
Fødselsdag: Peg på [e]/[r] for hvert element for at indstille
år/måned/dag, og peg på [INDST.].
Navn:
Oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, kan
læses i afsnittet “Indtastning af tegn” på P94.
• Når fødselsdagen eller navnet er angivet, indstilles [ALDER] eller [NAVN] automatisk
til [ON].
• Hvis [ON] er valgt, og fødselsdag eller navn ikke er blevet registreret, vises
indstillingsskærmen automatisk.
3 Peg på [AFSLUT] for at afslutte.
„„
Sådan annulleres [ALDER] og [NAVN]
Vælg indstillingen [OFF] i trin 1 under proceduren “Indstilling af fødselsdag/navn”.
Bemærk!
• Alderen og navnet kan udskrives ved brug af den bundtede software
“PHOTOfunSTUDIO”, som findes på den medfølgende CD-ROM.
• Hvis [ALDER] eller [NAVN] indstilles til [OFF], vises alderen eller navnet ikke, selv om
fødselsdagen eller navnet er angivet. Før der tages billeder, skal du indstille [ALDER]
eller [NAVN] til [ON].
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
• Når kameraet er indstillet til [STABILISERING], og der er meget lidt rystelse, eller hvis
[STABILISERING] er indstillet til [OFF], bliver lukkerhastigheden maks. 1 sekund.
• [,] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO1600].
• Hvis kameraet tændes med [BABY1]/[BABY2] indstillet, vises alder og navn i den
nederste venstre side af skærmen i ca. 5 sekunder sammen med den aktuelle dato og
det aktuelle klokkeslæt.
• Hvis alderen ikke er angivet korrekt, skal man kontrollere dato- og
fødselsdagsindstillinger.
• Registreringen af fødselsdag og navn kan nulstilles med [NULSTIL].
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
- 68 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[KÆLEDYR]
Vælg denne indstilling, hvis du vil tage billeder af et kæledyr, f.eks. en hund eller kat.
Du kan registrere dit kæledyrs fødselsdag og navn. Du kan vælge at få dem vist under
afspilningen eller få dem påtrykt på det optagede billede ved hjælp af [TRYK TEKST] (P103).
For oplysninger om [ALDER] eller [NAVN] henvises til [BABY1]/[BABY2] på P68.
Bemærk!
• Startindstillingen for AF-hjælpelampen er på [OFF].
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [2].
• Se [BABY1]/[BABY2] for yderligere oplysninger om denne funktion.
[SOLNEDGANG]
Vælg denne funktion, hvis du vil tage billeder af solnedgangen. På denne måde kan du
tage levende billeder af solens smukke røde farve.
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er fastsat til [o].
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
[HØJ FØLSOMH.]
Denne funktion minimerer motivernes rystelser, og dermed kan du tage billeder af motiver
i lokaler med svag belysning. (Vælg dette til høj følsomhedsbehandling. Følsomheden
skifter automatisk til mellem [ISO1600] og [ISO6400].)
„„
Billedstørrelse og billedformat
1 Peg på den billedstørrelse og det billedformat, du vil vælge.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
2 Tag billeder.
Bemærk!
• Du kan tage billeder, der er egnet til udskrivning i formatet 4"×6"/10×15 cm.
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
- 69 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HØJHAST. BURST]
Det er en god funktion at bruge, hvis du vil optage hurtige bevægelser eller et bestemt
øjeblik.
„„
Billedstørrelse og billedformat
1 Peg på den billedstørrelse og det billedformat, du vil vælge.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
2 Tag billeder.
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Maksimal
bursthastighed
Antal mulige billeder
Ca. 4,6 billeder/sekund
Ca. 15 (indbygget hukommelse)/ca. 15 til 100 (kort)
maks. antallet er 100.
¼¼
• Burst-hastigheden ændres efter optageforholdene.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, begrænses af de forhold, billederne
tages under og/eller status for det anvendte kort.
• Antallet af billeder, der kan tages i burst-funktion, forøges umiddelbart efter formatering.
Bemærk!
Blitz-indstillingen er fastsat til [o].
Du kan tage billeder, der er egnet til udskrivning i formatet 4"×6"/10×15 cm.
Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
Fokus, zoom, eksponering, hvidbalance, lukkerhastighed og ISO- følsomhed fastsættes
til indstillingerne for det første billede.
• ISO-følsomheden skifter automatisk til mellem [ISO500] og [ISO800]. Men ISOfølsomheden forøges for at få lukkerhastigheden til at blive høj.
• Afhængigt af optageforholdene kan det tage lidt tid at tage det næste billede, hvis du
gentager funktionen.
•
•
•
•
- 70 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BLITZ BURST]
Der tages still-billeder kontinuerligt med blitz. Det kan være nyttigt at tage still-billeder på
mørke steder.
„„
Billedstørrelse og billedformat
1 Peg på den billedstørrelse og det billedformat, du vil vælge.
• Billedstørrelsen bliver 3M (4:3), 2,5M (3:2) eller 2M (16:9).
2 Tag billeder.
• Still-billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Antal mulige billeder
maks. 5 billeder
Bemærk!
Du kan tage billeder, der er egnet til udskrivning i formatet 4"×6"/10×15 cm.
Lukkerhastigheden bliver 1/30 sekund til 1/1600 sekund.
Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
Fokus, zoom, eksponering, lukkerhastighed, ISO-følsomhed og blitz-niveau fastsættes til
indstillingerne for det første billede.
• [,] aktiveres, og det maksimale ISO-følsomhedsniveau bliver [ISO3200].
• Se bemærkningen på P54, når du bruger blitzen.
•
•
•
•
- 71 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STJERNEHIMMEL]
Med denne funktion kan du tage livagtige billeder af en stjernehimmel eller et mørkt motiv.
„„
Indstilling af lukkerhastighed
Vælg en lukkerhastighed på [15 SEK.], [30 SEK.] eller [60 SEK.].
1 Peg på det antal sekunder, du vil vælge.
• Du kan også ændre antallet af sekunder ved brug af lynmenuen. (P24)
2 Tag billeder.
• Tryk på lukkerknappen helt ind for at få vist
nedtællingsskærmbilledet. Flyt ikke kameraet, før dette
skærmbillede vises. Når nedtællingen er afsluttet, vises
[VENT ET ØJEBLIK...] i lige så lang tid, som indstillingen for
langsom lukkerhastighed angiver.
• Peg på [ANNUL.] for at holde op med at tage billedet, mens
nedtællingsskærmbilledet vises.
„„
Teknik for Stjernehimmel-funktion
• Lukkeren åbner i 15, 30 eller 60 sekunder. Sørg for at bruge et stativ. Det anbefales
også at tage billeder ved hjælp af selvudløserfunktionen.
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er fastsat til [o].
• Den optiske billedstabiliseringsfunktion er fastsat til [OFF].
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
[FYRVÆRKERI]
Denne funktion gør det muligt at tage smukke billeder af fyrværkeri på nattehimlen.
„„
Teknikker til Fyrværkeri-funktion
• Da lukkerhastigheden nedsættes, anbefales det at anvende et stativ til at tage billeder.
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er fastsat til [o].
• Denne funktion er mest effektiv, når motivet er 10 m væk eller mere.
• Lukkerhastigheden bliver som angivet i det følgende.
––Når [OFF] er indstillet på den optiske billedstabiliseringsfunktion: Fastsat til 2 sekunder
––Når [AUTO], [MODE 1] eller [MODE 2] er indstillet på den optiske
billedstabiliseringsfunktion: 1/4 eller 2 sekunder (lukkerhastigheden bliver kun 2
sekunder, når kameraet har bestemt, at der er en lille rystelse, som f.eks. ved brug af
et stativ osv.)
––Du kan ændre lukkerhastigheden ved at kompensere for eksponeringen.
• AF-området vises ikke.
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO80].
- 72 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STRAND]
Med denne funktion kan du tage endnu mere levende billeder af havets eller himlens blå
farve osv. Den forhindrer også undereksponering af mennesker i kraftigt sollys.
Bemærk!
• Startindstillingen for [AF-FUNKTION] er [3].
• Kameraet må ikke berøres med våde hænder.
• Sand eller havvand kan medføre fejlfunktion i kameraet. Sørg for, at der ikke kommer
sand eller havvand i objektivet eller i batteripolerne.
[SNE]
Med denne funktion kan du tage billeder, så sneen bliver så hvid som muligt, på et
skisportssted eller et sneklædt bjerg.
[LUFTFOTO]
Med denne funktion kan du tage billeder fra et fly.
„„
Teknikker til Luftfoto-funktion
• Det anbefales at bruge denne teknik, hvis det er vanskeligt at fokusere, f.eks. når
man tager billeder af skyer osv. Ret kameraet mod et motiv med høj kontrast, tryk
lukkerknappen halvt ned for at indstille fokus, og ret derefter kameraet mod motivet, og
tryk lukkerknappen helt ned og at tage billedet.
•
•
•
•
•
Bemærk!
Blitz-indstillingen er fastsat til [o].
Fokusområdet er 5 m til 7.
Sluk kameraet, når flyet letter eller lander.
Følg altid instruktionerne fra flypersonalet, før du bruger kameraet.
Pas på genskin fra vinduet.
- 73 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[SANDBLÆST]
Billedet tages med grynet tekstur, som om det er sandblæst.
Bemærk!
• ISO-følsomheden er fastsat til [ISO1600].
• Fokusområdet er 5 cm (Vidvinkel)/1,0 m (Tele) til 7.
[FOTO RAMME]
Sådan optages et billede med en ramme omkring.
„„
Indstilling af ramme
1 Peg på den ramme, du vil vælge.
• Antallet af pixel er fastsat til 2M (4:3).
2 Tag billeder.
Bemærk!
• [AUTOVISNING] er fastsat til [2SEC.].
• Farven på den ramme, der vises på skærmen, og farven på rammen omkring det
aktuelle billede kan variere, men dette er ikke en fejlfunktion.
- 74 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 6
Filmfunktion
1
2
3
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [1], og tryk derefter på
[MODE].
Peg på [FILM].
Tryk lukkerknappen halvt ned for at
indstille fokus, og tryk den derefter helt
ned for at starte optagelsen.
A
B
A Lydoptagelse
• Den tilgængelige optagetid B vises i øverste højre
hjørne af skærmen, og den forløbne optagetid C
vises i nederste højre hjørne af skærmen.
• Når du har trykket helt ned på lukkerknappen,
C
skal du slippe den igen med det samme.
• Når fokus er indstillet, lyser fokusindikationen.
• Fokus og zoom fastsættes til, hvad de indstilles til, når optagelsen starter (den
første ramme).
• Lyden optages samtidigt fra den indbyggede mikrofon på dette kamera. (Film kan
ikke optages uden lyd.)
4
Tryk lukkerknappen helt ned for at stoppe optagelsen.
• Hvis den indbyggede hukommelse eller kortet bliver opbrugt i midten af
optagelsen, standser kameraet automatisk.
- 75 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Ændring af indstillinger for optagelseskvalitet
1
Tryk på [MENU].
2
Peg på [OPTAGE KVAL.].
3
Peg på elementet.
Element
Billedstørrelse
fps
a
1280 × 720 pixel
30
w
848 × 480 pixel
30
x
640 × 480 pixel
30
y
320 × 240 pixel
30
Billedformat
Kan ikke optages i den indbyggede hukommelse.
¼¼
4
Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
• Du kan også trykke lukkerknappen halvt ned for at lukke menuen.
- 76 -
16:9
4:3
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Blitz-indstillingen er fastsat til [o].

• Det anbefales at benytte et kort med en SD-hastighedsklasse på “Class 6” eller højere
til optagelse af film.
¼¼
SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden for efter hinanden følgende
skrivninger.
• Se P148 for at få oplysninger om den tilgængelige optagetid.
• Den tilgængelige optagetid, der vises på skærmbilledet, reduceres muligvis ikke
regelmæssigt.
• Afhængigt af korttypen vises kortadgangsindikationen muligvis i et stykke tid efter
filmoptagelsen. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når film, der er optaget med dette kamera, afspilles på andet udstyr, kan
kvaliteten af billeder og lyd blive forringet, eller filmene kan muligvis ikke afspilles.
Optageoplysningerne vises muligvis heller ikke korrekt.
• Lyd fra film, som er optaget med dette kamera, kan ikke afspilles på ældre modeller af
Panasonic digitalkameraer (LUMIX), som er introduceret på markedet før juli 2008. (Dog
kan filmsekvenser, som er optaget på tidligere modeller, afspilles på dette kamera.)
• I filmfunktion kan retningsdetekteringsfunktionen ikke anvendes.
• I Filmfunktion er [AF-FUNKTION] fastsat til [\] og [STABILISERING] til [MODE 1].
• [DIGITAL ZOOM] og [AF-HJ. LAMPE] kan ikke indstilles i Filmfunktion. Indstilling af en
anden optagelsesfunktion afspejles.
• Sammenlignet med still-billeder kan film have en smallere synsvinkel.
• Det anbefales, at du bruger et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren
ved optagelse af film.
• Hvis strømmen til lysnetadapteren afbrydes under optagelse af en film, eller hvis
lysnetadapteren tages ud af forbindelse, bliver filmen ikke optaget.
• Driftslyden fra betjening af knapper kan blive optaget med, når de betjenes under
optagelse af en film.
- 77 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[OPTAG]-funktion: 4 1 MS 5 6
Nyttige funktioner ved rejsemålet
Optagelse af et billede på en bestemt dag af ferien
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i menuen [INDSTILLING] henvises
til P22.
Hvis du indstiller afrejsedatoen eller rejsemålet til ferien på forhånd, bliver antallet af
dage, som er gået siden afrejsedatoen (altså hvilken dag det er på ferien), registreret, når
du tager billedet. Du kan få vist antallet af dage, som er gået, når du afspiller billederne
og få det trykt på de optagede billeder vha. [TRYK TEKST] (P103).
• Antallet af dage, der er gået siden afrejsedatoen, kan udskrives ved brug af den
bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på den medfølgende CD-ROM.
• Vælg [INDSTIL UR] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (P19)
1
Vælg [REJSDATO] i menuen [INDSTILLING].
2
Peg på [REJSEINDST.].
3
Peg på [SET].
4
5
Peg på [e]/[r] for hvert element for at indstille
afrejsedatoen (år/måned/dag), og peg på
[INDST.].
Peg på [e]/[r] for hvert element for at indstille
hjemrejsedatoen (år/måned/dag), og peg på
[INDST.].
• Hvis du ikke ønsker at angive hjemrejsedato, skal du
trykke på [INDST.], mens datolinjen vises.
- 78 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
6
Peg på [STED].
7
Peg på [SET].
8
9
10
Indtast stedet.
• Oplysninger om, hvordan du indtaster tegn, kan læses i afsnittet “Indtastning af
tegn” på P94.
Peg på [ANNUL.].
• Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
Tag et billede.
• Antallet af dage, som er gået siden afrejsedatoen, vises i ca. 5 sekunder,
hvis kameraet tændes osv., efter at rejsedatoen er blevet indstillet, eller når
rejsedatoen indstilles.
• Når afrejsedatoen er indstillet, vises [t] nederst til højre på skærmen.
„„
Annullering af rejsedato
Rejsedatoen annulleres automatisk, hvis den aktuelle dato ligger efter returdatoen. Hvis
du ønsker at annullere rejsedatoen inden afslutningen af ferien, skal du vælge [OFF]
på skærmen, der vises i trin 3 eller 7. Hvis [REJSEINDST.] er indstillet til [OFF] i trin 3,
indstilles [STED] også til [OFF].
- 79 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
• Rejsedatoen beregnes på grundlag af datoen i tidsindstillingen og den afrejsedato, du
vælger. Hvis du indstiller [VERDENSTID] (P81) til rejsemålet, udregnes datoen ved hjælp
af datoen i indstillingen af uret og indstillingen af rejsemålet.
• Den indstillede rejsedato lagres, selv om kameraet slukkes.
• Hvis [REJSDATO] indstilles til [OFF], bliver det antal dage, der er gået siden
afrejsedatoen, ikke registreret. Selv om [REJSDATO] det indstilles [SET], efter at der er
taget billeder, bliver datoen for den ferie, hvor du tog billederne, ikke vist.
• Hvis du indstiller en afrejsedato og derefter tager et billede på en dato før afrejsedatoen,
vises der et [-] (minus) med orange, og den feriedag, du tog billedet på, optages ikke.
• Hvis rejsedatoen vises som [-] (minus) med hvidt, er der en tidsforskel, som betyder en
datoændring mellem [HJEMME] og [REJSEMÅL]. (Den optages)
• [STED] kan ikke optages, når der tages film.
• [REJSDATO] kan ikke indstilles i Intelligent Auto-funktion. Indstilling af en anden
optagelsesfunktion afspejles.
- 80 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Optagelsesdatoer/klokkeslæt på oversøiske rejsemål (World Time)
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i menuen [INDSTILLING] henvises
til P22.
Du kan få vist lokale tider på rejsemål og optage dem på de billeder, du tager.
• Vælg [INDSTIL UR] for at indstille den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på
forhånd. (P19)
1
2
3
Vælg [VERDENSTID] i menuen [INDSTILLING].
• Første gang du tager kameraet i brug, vises meddelelsen
[ANGIV HJEMEGN]. Indstil hjemegn på skærmen i trin 3.
Peg på [HJEMME].
Peg på [w] eller [q] for at vælge din hjemegn,
og peg på [INDST.].
A Aktuelt klokkeslæt
B
B Tidsforskel fra GMT (Greenwich Mean Time)
A
• Hvis der benyttes sommertid [z] på hjemegnen, skal
du pege på [z]. Peg på [z] igen for at vende tilbage
til normaltid.
• Sommertidsindstillingen for hjemegnen bringer ikke det aktuelle klokkeslæt
fremad. Sæt klokkeslættet én time frem.
- 81 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
4
5
Peg på [REJSEMÅL].
C Afhængigt af indstillingen vises enten klokkeslættet
ved rejsemålet eller på hjemegnen.
C
Peg på [w] eller [q] for at vælge det område,
rejsemålet ligger i, og peg på [INDST.].
D Aktuelt klokkeslæt på destinationen
E
E Tidsforskel
• Hvis der benyttes sommertid [z] på rejsemålet, skal
D
du pege på [z]. (Klokkeslættet går en time frem.) Peg
på [z] igen for at vende tilbage til normaltid.
6
Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Sæt indstillingen tilbage til [HJEMME], når ferien er slut, ved at udføre trin 1, 2 og 3.
• Hvis [HJEMME] allerede er valgt, skal du kun ændre rejsemålet.
• Hvis du ikke kan finde rejsemålet på listen over de lande, der vises på skærmen, skal
du fastsætte tidsforskellen fra det land, du bor i.
• Rejsemålsikonet [w] vises, når du afspiller billeder, der er taget på rejsemålet.
- 82 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Brug af [OPTAG]-menufunktionen
[BLITZ]
Se P50 for at få yderligere oplysninger.
[SELVUDLØSER]
Se P57 for at få yderligere oplysninger.
[BILLEDSTR.]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Angiv antallet af pixel og billedformatet. Jo højere antallet af pixel er, desto finere er
detaljerne på billederne, selv om de udskrives på store papirark.
Gældende funktioner: 4 1 / 5
+=
4320 × 3240 pixel
+ EP
3648 × 2736 pixel
+ TP
2560 × 1920 pixel
+ CP
2048 × 1536 pixel
+ OP
640 × 480 pixel
*~
4320 × 2880 pixel
}|
4320 × 2432 pixel
Dette element kan ikke indstilles i Intelligent Auto-funktion.
[+]: Billedformat for et 4:3-fjernsyn
[*]: Billedformat for et 35 mm filmkamera
[}]: Billedformat for et højdefinitions-tv osv.
• Hvis [8] er markeret, vises der en forklaring om billedstørrelsen (egnet størrelse af
udskrift, osv.), når et punkt berøres.
¼¼
- 83 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Bemærk!
A
• “EZ” er en forkortelse for “Extra optical Zoom” (Ekstra
optisk Zoom).
• Et digitalt billede består af mange små prikker, som
B
kaldes pixel. Jo højere antallet af pixel er, desto finere
bliver billedet, når det udskrives på et stort papirark eller
vises på en PC-skærm.
A Mange pixel (Fin)
B Få pixel (Grov)
¼¼
Disse billeder er eksempler, der viser virkningen.
• Den ekstra optiske zoom fungerer ikke, når [MAKRO ZOOM] er indstillet, eller i
[OMDAN], [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST] og [FOTO RAMME]
i scenefunktion, så billedstørrelsen for [P] vises ikke.
• Der kan opstå mosaiklignende forstyrrelser på billedet afhængigt af motivet eller
optageforholdene.
• Se P146 for yderligere oplysninger om antal mulige billeder.

[OPTAGE KVAL.]
Se P76 for at få yderligere oplysninger.
- 84 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[FØLSOMHED]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Med denne funktion kan du indstille lysfølsomheden (ISO-følsomhed). Hvis du indstiller til
et højere tal, kan billederne også tages i mørke, uden at resultatet bliver helt mørkt.
Gældende funktioner: 1
[,]/[80]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
ISO-følsomhed
Optagelsessted (anbefales)
Lukkerhastighed
Støj
80
1600
Når det er lyst (udendørs)
Når det er mørkt
Langsom
Hurtig
Mindre
Mere
Bemærk!
• Når kameraet indstilles til [,], registrerer det motivets bevægelser (registrering af
bevægelse) og indstiller dernæst den optimale ISO-sensitivitet og lukkerhastighed i
overensstemmelse med motivets bevægelse og lysstyrke. ISO-følsomheden justeres
automatisk til maks. [ISO800] i overensstemmelse med lysstyrken. (Den kan indstilles til
maks. [ISO1600], når der bruges blitz.)
• For at undgå billedstøj anbefales det, at du enten reducerer det maksimale ISOfølsomhedsniveau eller indstiller [FARVEFUNKT.] til [NATURAL], før du tager billederne.
(P91)
- 85 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[AF-FUNKTION]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Med denne funktion kan du vælge de fokuseringsmetoder, som bedst passer til
placeringen af motivet og antallet af de motiver, der skal vælges.
Gældende funktioner: 1 / 5
[3]: Ansigtsgenkendelse
Kameraet genkender automatisk personens ansigt. Fokus
og eksponering kan justeres til at passe til det pågældende
ansigt, uanset hvor i billedet det befinder sig. (maks. 15
områder)
[\]: 9-punkts-fokusering
Kameraet indstiller fokus på et af 9 fokusområder. Dette er
nyttigt, når motivet ikke er i midten af skærmbilledet.
[2]: 1-punkts-fokusering
Kameraet indstiller fokus på motivet i AF-området i midten
af skærmbilledet.
Bemærk!
• Kameraet indstiller fokus på alle AF-områder, når flere AF-områder (maks. 9 områder)
lyser samtidigt i [\]. Hvis du vil fastlægge fokuspositionen, så du kan tage billeder,
skal du skifte AF-funktionen til [2].
• Hvis AF-funktionen er indstillet til [\], vises AF-området ikke, før der indstilles fokus på
billedet.
• Kameraet genkender muligvis andre motiver end en person som ansigt. I sådanne
tilfælde skal du skifte AF-funktionen til en anden funktion end [3] og derefter tage et
billede.
• AF-funktionen kan ikke indstilles [FYRVÆRKERI] i scenefunktion.
• Man kan ikke indstille [3] i følgende tilfælde.
––I [NATLANDSKAB], [MAD], [STJERNEHIMMEL] og [LUFTFOTO] i scenefunktion.
„„
Om [3] (Ansigtsgenkendelse)
Følgende AF-områderammer vises, når kameraet genkender
ansigterne.
Gul:
Hvis du trykker lukkerknappen halvt ned, bliver rammen grøn, når
der er indstillet fokus med kameraet.
Hvid:
Vises, når der genkendes flere ansigter. Der indstilles også fokus på andre ansigter, som
er ved samme afstand som ansigterne inden for de gule AF-områder.
- 86 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
• Under visse billedoptagelsesforhold, inklusive i følgende tilfælde, virker funktionen
til ansigtsgenkendelse muligvis ikke, så det ikke er muligt at genkende ansigter.
[AF-FUNKTION] skiftes til [\].
––Hvis ansigtet ikke vender mod kameraet
––Hvis ansigtet er i vinkel
––Hvis ansigtet er meget belyst eller meget mørkt
––Når der er lav kontrast på ansigterne
––Når ansigtstrækkene skjules bag solbriller osv.
––Når ansigtet er lille på skærmen
––Hvis der sker en pludselig bevægelse
––Hvis motivet ikke er et menneske
––Hvis kameraet rystes
––Hvis der anvendes digital zoom
[MAKRO INDST.]
Se P55 for at få yderligere oplysninger.
- 87 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[HVIDBALANCE]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
I sollys, neonlys eller under andre lignende forhold, hvor farven hvid får et rødligt eller
blåligt skær, skal dette element justeres til den farve af hvid, som er tættest på det, der
ses med det blotte øje i overensstemmelse med lyskilden.
Gældende funktioner: 1 / 5 6
[AWB] : Automatisk justering
[l] :
Når man tager udendørs billeder under en klar himmel
[x] :
Når man tager udendørs billeder under en overskyet himmel
[c] :
Når man tager udendørs billeder i skyggen
[v] :
Når man tager billeder i neonlys
[b] :
Værdien angives ved hjælp af [n]
[n] : Angiv manuelt
Bemærk!
• Den optimale hvidbalance varierer, afhængigt af den halogenbelysning, der optages
under, så brug [AWB] eller [n].
• Indstillingen for hvidbalance lagres, selv om kameraet slukkes. (Men indstilling af
hvidbalancen for en scenefunktion vender tilbage til [AWB], når scenefunktionen
ændres.)
• I scenefunktionerne nedenfor er hvidbalancen fastsat til [AWB]:
––[LANDSKAB]/[NATPORTRÆT]/[NATLANDSKAB]/[MAD]/[FEST]/
[LEVENDE LYS]/[SOLNEDGANG]/[BLITZ BURST]/[STJERNEHIMMEL]/
[FYRVÆRKERI]/[STRAND]/[SNE]/[LUFTFOTO]/[SANDBLÆST]
- 88 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Auto-hvidbalance
Afhængigt af de eksisterende forhold, når der tages billeder, kan billederne få et rødligt
eller blåligt skær. Og når der anvendes flere lyskilder, eller der ikke er en farve tæt på
hvid, virker den automatiske hvidbalance muligvis ikke korrekt. I sådanne tilfælde skal du
indstille hvidbalancen til en anden funktion end [AWB].
en automatiske hvidbalance fungerer inden
D
for dette område.
2 Blå himmel
3 Overskyet himmel (Regn)
4 Skygge
5 Tv-skærm
6 Sollys
7 Hvidt fluorescerende lys
8 Fluorescerende pære
9 Solopgang og solnedgang
10 Levende lys
K=Kelvin Colour Temperature
(Kelvin-farvetemperatur)
10000 K
9000 K
8000 K
1
1)
[EKSPONERING]
- 89 -
3)
6000 K
5000 K
4000 K
6)
7)
3000 K
8)
2000 K
1000 K
Manuel indstilling af hvidbalance
1 Vælg [n].
2 Ret kameraet mod et hvidt stykke papir osv. så rammen i
midten dækkes med den hvide genstand, og tryk derefter
på [INDST.].
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan hvidbalancen ikke
indstilles korrekt. I så fald skal du sørge for bedre belysning
og indstille hvidbalancen igen.
Se P60 for at få yderligere oplysninger.
2)
7000 K
9)
10)
4)
5)
Avanceret (Optagelse af billeder)
[BURST]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Billeder tages kontinuerligt, når lukkerknappen trykkes helt ned.
Vælg de billeder, du rigtig godt kan lide, fra de billeder, du har taget.
Gældende funktioner: 4 1 / 5
[OFF]/[&]
Bursthastighed (billeder/sekund)
Antal mulige billeder
Cirka. 1,5
Afhænger af den resterende kapacitet af
den indbyggede hukommelse/kortet.
• Bursthastighedsværdierne ovenfor gælder, når lukkerhastigheden er 1/60 eller hurtigere.
Bemærk!
• Burst-hastigheden bliver langsommere på et tidspunkt. Det nøjagtige tidspunkt for
dette afhænger af korttype, billedstørrelse og kvalitet.
• Du kan tage billeder, indtil kapaciteten på den indbyggede hukommelse eller på kortet
er opbrugt.
• Fokus fastsættes, når det første billede tages.
• Eksponeringen og hvidbalancen indstilles, hver gang der tages et billede.
• Når der anvendes selvudløser, er antallet af mulige billeder i burst-funktion indstillet til 3.
• Hvis du følger et motiv i bevægelse, når du tager billeder på et sted (landskab)
indendørs, udendørs osv. hvor der er stor forskel mellem lys og skygge, bliver
eksponeringen muligvis ikke optimal.
• Bursthastigheden (billeder/sekund) kan blive langsommere, afhængigt af
optagelsesforholdene, såsom på mørke steder, hvis ISO-følsomheden er høj osv.
• Burst-funktionen annulleres ikke, når kameraet slukkes.
• Hvis du tager billeder i burst-funktion med den indbyggede hukommelse, tager det lidt
tid at overskrive billeddataene.
• [o] er indstillet for blitzen, når burst-funktionen er indstillet.
• Burst kan ikke anvendes i [OMDAN], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST],
[STJERNEHIMMEL], [SANDBLÆST] eller [FOTO RAMME] i scenefunktion.
- 90 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[DIGITAL ZOOM]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Dette forstørrer motiver endnu mere end den optisk zoom eller den ekstra optiske zoom.
Gældende funktioner: 1 / 5
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Se P42 for at få yderligere oplysninger.
• Hvis kamerarystelser (rystelse) udgør et problem under zoomning, anbefales det, at
[STABILISERING] indstilles til [AUTO] eller [MODE 1].
• Indstillingen fastsættes til [ON] i Makro Zoom-funktion.
• [DIGITAL ZOOM] kan ikke indstilles i Filmfunktion. Indstilling af en anden
optagelsesfunktion afspejles.
[FARVEFUNKT.]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Når du bruger disse funktioner, kan billeder gøres skarpere eller blødere, og farverne i
billederne kan gøres brunlige, eller der kan benyttes andre farveeffekter.
Gældende funktioner: 4 1 6
[STANDARD] : Dette er standardindstillingen.
[NATURAL] :
Billedet bliver blødere.
[VIVID]:
Billedet bliver skarpere.
[B/W]:
Billedet bliver sort-hvidt.
[SEPIA]:
Billedet får en brunlig farve.
[COOL]:
Billedet bliver blåligt.
[WARM]:
Billedet bliver rødligt.
Bemærk!
• Når der tages billeder på mørke steder, kan støj eventuelt blive synlig. For at undgå
billedstøj anbefales det at indstille til [NATURAL].
• Du kan ikke indstille [NATURAL], [VIVID], [COOL] eller [WARM] i Intelligent Autofunktion.
• I Intelligent Auto-funktion kan du indstille denne funktion separat.
- 91 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[STABILISERING]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Hvis du benytter en af disse funktioner, registreres eventuelle rystelser under optagelsen
af billedet, og kameraet kompenserer automatisk herfor, så du kan tage billeder uden
rystelser uden problemer.
Gældende funktioner: 1 / 5
[OFF]
[AUTO]:
Den optimale kompensation for rystelser vælges, afhængigt af forholdene.
[MODE 1]: Der kompenseres altid for rystelser i [OPTAG]-funktion.
[MODE 2]: Der kompenseres for rystelser, når der trykkes på lukkerknappen.
Bemærk!
• Stabiliseringsfunktionen fungerer muligvis ikke optimalt i følgende tilfælde.
––Hvis der opstår for mange rystelser.
––Når zoom-forstørrelsen er høj.
––I digitalt zoomområde.
––Hvis der tages billeder, hvor man følger et motiv i bevægelse.
––Når lukkerhastigheden bliver for langsom til at tage billeder indendørs eller på mørke
steder.
Vær opmærksom på kameraets rystelser, når lukkerknappen trykkes ned.
• Indstillingen fastsættes til [MODE 2] med [SELVPORTRÆT] i scenefunktion og til [OFF]
i [STJERNEHIMMEL] i scenefunktion.
• Indstillingen fastsættes til [MODE 1] i Filmfunktion.
- 92 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
[AF-HJ. LAMPE]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Belysning af motivet gør det lettere for kameraet at indstille fokus ved optagelse under
forhold med dårlig belysning, der gør det vanskeligt at indstille fokus.
Gældende funktioner: 1 / 5
[OFF] : AF-hjælpelampen tænder ikke.
[ON]:
Når du tager billeder på mørke steder, lyser AF-hjælpelampen, når du trykker
lukkerknappen halvt ned. (Større AF-områder vises.)
Bemærk!
• Det effektive område for AF-hjælpelampen er 1,5 m.

• Hvis du ikke vil benytte AF-hjælpelampen A (f.eks. når der tages
billeder af dyr på mørke steder), skal [AF-HJ. LAMPE] indstilles til
[OFF]. I sådanne tilfælde bliver det sværere at indstille fokus på
motivet.
• [AF-HJ. LAMPE] er fastsat til [OFF] i [SELVPORTRÆT], [LANDSKAB],
[NATLANDSKAB], [SOLNEDGANG], [FYRVÆRKERI] og [LUFTFOTO] i scenefunktion.
• [AF-HJ. LAMPE] kan ikke indstilles i Filmfunktion. Indstilling af en anden
optagelsesfunktion afspejles.
[FJERN RØD-ØJE]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Hvis blitzen anvendes, når Reduktion af røde øjne ([y], [u], [i]) er valgt,
detekteres og korrigeres røde øjne i billeddataene.
Gældende funktioner: 1 / 5
[OFF]/[ON]
Bemærk!
• Røde øjne kan muligvis ikke korrigeres, afhængigt af optageforholdene.
• Når den digitale korrektion af røde øjne er indstillet til [ON], vises [ ] på blitz-ikonet.
• Se P51 for at få yderligere oplysninger.
[INDSTIL UR]
For detaljerede oplysninger om indstillingerne i [OPTAG]-funktionsmenuen
henvises til P22.
Sådan angives årstal, måned, dato og klokkeslæt.
Dette funktion virker på samme måde som [INDSTIL UR] (P19) i menuen [INDSTILLING].
- 93 -
Avanceret (Optagelse af billeder)
Indtastning af tegn
Navne, der er angivet i [BABY1]/[BABY2] og [KÆLEDYR] i scenefunktion eller [STED] i
Rejsedato, optages også som titler. (Der kan kun indtastes bogstaver og symboler.)
1
2
3
Vis skærmen til tekstindtastning.
• For indstilling af navn i [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scenefunktion (P61)
• For [STED]-indstilling i rejsedato (P78)
Indtast tegn.
• Hvis du f.eks. vil indtaste bogstavet “E”, skal du pege på
[DEF] to gange.
• Peg på [s] for at skifte tekst mellem [A] (store
bogstaver), [a] (små bogstaver), [1] (tal) og [&]
(specialtegn).
• Markøren ved indtastningspunktet kan flyttes mod venstre
ved at pege på [t] og mod højre ved at pege på [u].
• Hvis du vil indtaste et mellemrum, skal du pege på [v], og hvis du vil slette et
tegn, skal du pege på [SLET].
• For at stoppe redigeringen når som helst under tekstindtastningen skal du pege
på [ANNUL.].
• Der kan højst indtastes 30 tegn.
Peg på [INDST.].
• Hver indstillingsskærm gendannes, som den var.
Bemærk!
• Du kan rulle ned igennem teksten, hvis hele den registrerede tekst ikke passer ind i
skærmbilledet.
- 94 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktion: 5
Afspilning af billeder i rækkefølge (dias-show)
Du kan afspille de billeder, du har taget, så de falder sammen med musik, og du kan gøre
dette fortløbende med et fast interval mellem hvert billede.
Du kan også afspille billederne gruppevis efter kategori eller kun afspille de billeder, du
har valgt som foretrukne billeder, som et dias-show.
Denne afspilningsmetode anbefales, hvis du har tilsluttet kameraet til et TV, så du kan få
vist de billeder, du har taget.
1
2
3
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [5], og tryk derefter på
[MODE].
Peg på [SLIDESHOW].
Peg på elementet.
[ALLE]:
Alle billeder.
[VÆLG KATEGORI]: Peg på den kategori, der
skal afspilles.
[FORETRUKNE]:
Billeder med
[z] (foretrukne).
[FORETRUKNE] kan kun
vælges, når [FORETRUKNE] (P109) i menuen [AFSPIL] er sat
til [ON], og du har valgt billeder som foretrukne.
4
5
Peg på [START].
Peg på [g] for at afslutte dias-showet.
• Den normale afspilningsfunktion genoptages, når dias-showet er afsluttet.
- 95 -
Avanceret (afspilning)
„„
Handlinger, som udføres under et dias-show
1 Vis kontrolpanel ved at berøre skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i 2 sekunder, vender det tilbage til den oprindelige
tilstand.
A Kontrolpanel
A
2
Betjen kontrolpanelet ved at berøre det.
B Gå tilbage til det forrige billede




C Afspil/Pause
D Gå frem til det næste billede
E Afslut dias-show
$+
F Vend tilbage til indstillingsskærmen for dias-show
ANNUL. #–
G Reducér volumenniveau



H Øg volumenniveau
¼¼
Disse handlinger kan kun udføres i pausetilstand.
„„
Ændring af indstillinger for dias-show
Du kan ændre indstillingerne for afspilning af et dias-show ved
at vælge [EFFEKT] eller [INDSTILLING] på menuskærmen til
dias-showet.
[EFFEKT]
På denne måde kan du vælge de skærmeffekter eller
musikeffekter, når du skifter fra billede til billede.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
• Når [URBAN] er valgt, vises billederne muligvis som sort-hvide billeder som en
skærmeffekt.
• [AUTO] kan kun bruges, hvis [VÆLG KATEGORI] er valgt. Billederne afspilles med det
anbefalede antal effekter i hver kategori.
[INDSTILLING]
[VARIGHED] eller [GENTAG] kan indstilles.
Element
[VARIGHED]
Indstillinger
1SEC./2SEC./3SEC./5SEC.
[GENTAG]
OFF/ON
[MUSIK]
OFF/ON
• [VARIGHED] kan kun indstilles, hvis [OFF] er valgt som indstillingen for [EFFEKT].
• [MUSIK] kan ikke vælges, hvis [OFF] er valgt som indstillingen for [EFFEKT].
Bemærk!
• Du kan ikke afspille film som et dias-show. Når der er valgt film i [VÆLG KATEGORI], vil
startbilledet for hver film blive afspillet.
• Du kan ikke tilføje nye musikeffekter.
- 96 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktion: 5
Visning af billeder efter optagelsesdato ([KALENDER])
Du kan få vist billeder efter optagelsesdato.
1
2
3
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [5], og tryk derefter på
[MODE].
Peg på [KALENDER].
• Du kan også dreje zoomgrebet flere gange over mod [6] (W) for at få vist
kalenderskærmen.
Peg på [e]/[r]/[w]/[q] for at vælge
den dato, der skal afspilles, og peg på
[INDST.].
• Hvis der ikke er optaget nogen billeder i en
bestemt måned, vises måneden ikke.
• Multiafspilningsskærmen vil blive vist, hvis du
berører [o].
4
Peg på det billede, du vil vælge.
• Kalenderskærmen hentes ved at berøre [t].
Bemærk!
• Optagelsesdatoen for det valgte billede på afspilningsskærmen bliver datoen for
kalenderskærmen, når den vises første gang.
• Hvis der er flere billeder med samme optagelsesdato, vises det første billede, som blev
optaget den dag.
• Du kan vise kalenderen mellem Januar 2000 og December 2099.
• Hvis datoen ikke indstilles i kameraet, sættes optagelsesdatoen til 1 Januar 2010.
• Hvis du tager billeder efter at have indstillet rejsedestinationen i [VERDENSTID], vises
billederne efter datoerne ved rejsedestinationen i kalendertilstand.
- 97 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktion: 5
Valg og afspilning af billeder
([KATEGORI]/[FAVORIT])
[KATEGORI]
Med denne funktion kan du søge efter billeder efter scenefunktion eller andre kategorier
(f.eks. [PORTRÆT], [LANDSKAB] eller [NATLANDSKAB]) og sortere billederne under
hver kategori. Du kan derefter afspille billederne i hver kategori.
1
2
3
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [5], og tryk derefter på
[MODE].
Peg på [KATEGORI].
Peg på den kategori, der skal afspilles.
• En kategori kan kun afspilles, hvis den indeholder mindst
ét billede.
• Det kan tage lidt tid at søge i billedfilerne, hvis der er
mange på kortet eller i den indbyggede hukommelse.
• Hvis du peger på [ANNUL.] under søgningen, stopper
den undervejs.
• Billeder sorteres i de følgende kategorier.
- 98 -
Avanceret (afspilning)
[KATEGORI]
q
Optagelsesoplysninger,
f.eks. scenefunktioner
[KATEGORI]
[PORTRÆT],
[i-PORTRÆT],
[UDGLAT HUD],
[OMDAN],
[SELVPORTRÆT],
[NATPORTRÆT],
[i-NATPORTRÆT],
[BABY1]/[BABY2]
r
[LANDSKAB],
[i-LANDSKAB],
[SOLNEDGANG],
[i-SOLNEDGANG],
[LUFTFOTO]
y
[NATPORTRÆT],
[i-NATPORTRÆT],
[NATLANDSKAB],
[i-NATLANDSKAB],
[STJERNEHIMMEL]
- 99 -
Optagelsesoplysninger,
f.eks. scenefunktioner
q
[SPORT], [FEST],
[LEVENDE LYS],
[FYRVÆRKERI],
[STRAND], [SNE],
[LUFTFOTO]
w
[BABY1]/[BABY2]
d
[KÆLEDYR]
i
[MAD]
e
[REJSDATO]
r
[FILM]
Avanceret (afspilning)
[FAVORIT]
Du kan afspille de billeder, du har angivet som [FORETRUKNE] (P109) (Kun hvis
[FORETRUKNE] er indstillet til [ON], og der er billeder, der er angivet som
[FORETRUKNE]).
1
2
Skub [OPTAG]/[AFSPIL]-vælgerknappen til [5], og tryk derefter på
[MODE].
Peg på [FAVORIT].
Bemærk!
• Du kan kun benytte [ROTER BILL.], [PRINT SÆT] eller [BESKYT] i menuen [AFSPIL].
- 100 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktion: 5
Afspilning af film
Vælg filmen [6], og peg på [ 9 ] for at afspille.
A
B
C
A Filmfunktionsikon
B Filmafspilningsikon
C Filmoptagelsestid
• Når afspilningen starter, vises den tid, der er gået, øverst til
højre på skærmen.
For eksempel vises 8 minutter og 30 sekunder som [8m30s].
„„
Handlinger, som udføres under afspilning af en film
1 Vis kontrolpanel ved at berøre skærmen.
• Hvis der ikke udføres en handling i 2 sekunder, vender det tilbage til den oprindelige
tilstand.
2 Betjen kontrolpanelet ved at berøre det.
D Hurtigt tilbage, enkeltbilleder tilbage




E Afspil/Pause
F Hurtigt frem, enkeltbilleder frem
G Stop
#–
$+
H Reducér volumenniveau
I Øg volumenniveau


¼¼
Disse handlinger kan kun udføres i
pausetilstand.
Hurtigt frem/Hurtigt tilbage under afspilning
Hurtigt frem eller hurtigt tilbage starter, når du peger på [y] eller [t] under afspilning.
Når du peger på [y] eller [t] igen, øges hastigheden af hurtigt frem/tilbage, og [y]
ændres til [qqq] (eller [t] til [www]).
Peg på [q/h] for at genoptage den normale afspilningshastighed.
- 101 -
Avanceret (afspilning)
Bemærk!
• Der afspilles lyd fra højttaleren. Se [VOLUME] (P26) for at få oplysninger om, hvordan du
indstiller lydstyrken i [INDSTILLING]-menuen.
• Filformatet, som kan afspilles med dette kamera, er QuickTime Motion JPEG.
• Bemærk, at den bundtede software omfatter QuickTime, der kan afspille filmfiler, som er
optaget kameraet, på PC’en.
• Nogle QuickTime Motion JPEG-filer, der er optaget på PC eller med andet udstyr, kan
eventuelt ikke afspilles med dette kamera.
• Hvis du afspiller film, som er optaget med et andet kamera, kan billedkvaliteten være
forringet, eller billedet kan måske slet ikke afspilles.
• Hvis der anvendes et kort med høj kapacitet, kan tilbagespolingen være langsommere
end normalt.
- 102 -
Avanceret (afspilning)
[AFSPIL]-funktion: 5
Brug af [AFSPIL]-menufunktionen
Du kan bruge forskellige funktioner i afpilningsfunktion for at rotere billeder, vælge at beskytte
dem osv.
• Med [TRYK TEKST], [TILPAS] eller [BESKÆR] oprettes der et nyt redigeret billede. Et nyt
billede kan ikke oprettes, hvis der ikke er ledig plads i den indbyggede hukommelse eller
på kortet, så det anbefales at tjekke, om der er ledig plads, før billedet redigeres.
[TRYK TEKST]
Du kan stemple optagelsesdato/-klokkeslæt, navn, alder, placering eller rejsedato på de
optagede billeder. Denne indstilling er velegnet til udskrivning af almindelige størrelser.
(Billeder med størrelser på mere end [C] tilpasses i størrelsen, når de påtrykkes med
dato osv.)

1
2
3
4
Vælg [TRYK TEKST] i [AFSPIL]-funktionsmenuen (P22).
Peg på [ENKELT] eller [FLERE].
Vælg det eller de billeder, der skal mærkes.
[ENKELT]
[u] vises, hvis det allerede har fået påtrykt tekst.
[ENKELT]-indstilling
1 Peg på [w]/[q] for at vælge billedet.
2 Peg på [INDST.].
[FLERE]-indstilling
1 Peg på billedet for at vælge billedet.
2 Peg på [UDFØR].
• Gentag pegningen for at vælge flere billeder.
• Der kan vælges op til 50 billeder ad gangen.
• Valget kan annulleres ved at trykke på det samme
billede igen.
[FLERE]
Peg på [OPT. DATO], [NAVN], [STED] eller [REJSDATO] for at angive
hvert enkelt element ved at pege på dem.
[OPT. DATO]
[M/U TID]: Udskriv årstal, måned og dag.
[MED TID]: Udskriv årstal, måned, dag, time og minutter.
[NAVN] (P68)
[NAVN] i [BABY1]/[BABY2] eller [KÆLEDYR] i scenefunktion bliver påtrykt på
billederne.
[STED]
Hvis dette indstilles til [ON], bliver [STED] i rejsedatoen påtrykt på billederne.
[REJSDATO]
Hvis dette indstilles til [ON], bliver [REJSDATO] påtrykt på billederne.
- 103 -
Avanceret (afspilning)
5
Peg på [INDST.].
• Hvis du indstiller [TRYK TEKST] for et billede med en størrelse på mere end
[C], bliver billedstørrelsen reduceret som vist nedenfor.
Billedformat
Billedstørrelse
+
=/E/T " C
*
~"M
}
|"U
• Hvis [NAVN] er valgt i trin 4, vises skærmen, hvor du bliver spurgt, om [ALDER]
skal påtrykkes sammen med navnet.
6
7
Peg på [JA].
Peg på [ANNUL.] får at gå tilbage til menuskærmen.
• Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekst, udskrives datoen hen over den påtrykte
tekst, hvis du angiver, at der skal printes dato på hos fotohandleren eller på printeren.
• Afhængigt af den printer, der bruges, kan nogle af tegnene bliver afskåret under
udskrivningen. Tjek før udskrivning.
• Når der påtrykkes tekst på [O]-billeder, er den svær at læse.
• Tekst og datoer kan ikke påtrykkes billeder i følgende tilfælde.
––Film
––Billeder, der er blevet taget, uden at uret er indstillet
––Billeder, som tidligere var påtrykt [TRYK TEKST]
––Billeder, som er optaget med andet udstyr
- 104 -
Avanceret (afspilning)
[TILPAS] Mindskelse af billedstørrelsen (antal pixel)
Du kan mindske størrelsen af de optagede billeder, hvis du vil vedhæfte dem i e-mail eller
bruge dem på et websted.
1
Vælg [TILPAS] i [AFSPIL]-funktionsmenuen (P22).
2
Peg på [ENKELT] eller [FLERE].
3
Vælg billeder og størrelser.
[ENKELT]
[ENKELT]-indstilling
1 Peg på [w]/[q] for at vælge
billedet, og peg på [INDST.].
2 Peg på billedstørrelsen.
• Kun de størrelser, som billedet kan
tilpasses til, vises.
[FLERE]
[FLERE]-indstilling
1 Peg på billedstørrelsen.
2 Peg på billedet for at vælge
billedet.
• Gentag trinnet for at angive mere
end 2 billeder.
• Der kan vælges op til 50 billeder ad gangen.
• Valget kan annulleres ved at trykke på det samme billede igen.
• Valget af alle billederne annulleres, hvis der peges på [ANNUL.].
3 Peg på [UDFØR].
• Hvis [8] er markeret, vises der en forklaring om ændring af størrelsen (egnet
størrelse af udskrift, osv.), når et punkt berøres.
- 105 -
Avanceret (afspilning)
4
5
Peg på [JA].
Peg på [ANNUL.] får at gå tilbage til menuskærmen.
• Menuskærmen gendannes automatisk, når [FLERE] vælges.
• Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at ændre størrelsen på billeder, der er optaget med andet
udstyr.
• Der kan ikke ændres størrelse på film og billeder påtrykt med [TRYK TEKST].
- 106 -
Avanceret (afspilning)
[BESKÆR]
Du kan forstørre og derefter klippe den vigtige del af det optagede billede ud.
1
2
3
Vælg [BESKÆR] i [AFSPIL]-funktionsmenuen (P22).
Peg på [w]/[q] for at vælge billedet, og peg
på [INDST.].
Vælg den del, der skal
beskæres.
Formindskelse
Peg på [z]: Forstør
Peg på [e]: Formindsk
Peg på [e]/[r]/[w]/[q]: Flyt
• Du kan også bruge
zoomgrebet.
4
Peg på [INDST.].
5
Peg på [JA].
6
Forstørrelse
Flyt placeringen
Peg på [ANNUL.] får at gå tilbage til
menuskærmen.
• Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Afhængigt af renskæringsstørrelsen, kan størrelsen på det beskårne billede blive lidt
mindre end det originale billede.
• Billedkvaliteten af det tilpassede billede forringes.
• Det er eventuelt ikke muligt at renskære billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Film og billeder, som er påtrykt med [TRYK TEKST], kan ikke renskæres.
- 107 -
Avanceret (afspilning)
[ROTER BILL.]
Med denne funktion kan du automatisk få vist billeder lodret, hvis de blev optaget ved at
holde kameraet lodret.
1
2
3
Vælg [ROTER BILL.] i [AFSPIL]-funktionsmenuen. (P22)
Peg på [ON].
• Hvis du vælger [OFF], vises billederne uden at være
roteret.
• Se P44 for at få oplysninger om at afspille billeder.
Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
Bemærk!
• Hvis du afspiller billeder på en PC, kan de ikke vises i den roterede retning, medmindre
operativsystemet eller softwaren er kompatibelt med Exif. Exif er filformatet for stillbilleder, som man kan tilføje optageinformation mv. til. Det blev udviklet af “JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association)”.
• Man kan muligvis ikke rotere billeder, der er optaget med andet udstyr.
• Visningen roteres ikke under afspilning af flere billeder (P46) eller i kalenderfunktion (P97).
• Billeder, som er optaget med kameraet på hovedet, vises ikke roteret.
- 108 -
Avanceret (afspilning)
[FORETRUKNE]
Du kan gøre følgende, hvis et mærke er blevet tilføjet billederne, og de er valgt som
foretrukne billeder.
• Afspil kun de billeder, der er angivet som foretrukne. ([FAVORIT])
• Afspil kun de billeder, der er angivet som foretrukne, som et dias-show.
• Slet alle de billeder, der ikke er angivet som foretrukne. ([SLET ALLE UNDT.z])
1
2
3

4
Vælg [FORETRUKNE] i [AFSPIL]-funktionsmenuen. (P22)
Peg på [ON].
• Du kan ikke angive billeder som foretrukne, hvis
[FORETRUKNE] er angivet til [OFF]. Desuden vises [z]
ikke, hvis [FORETRUKNE] er angivet til [OFF], selv om
det tidligere var angivet til [ON].
Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
Peg på [w]/[q] for at vælge billedet, og peg på [z].
• Gentag ovennævnte trin.
• Hvis der peges på [z] igen, annulleres indstillingen som
foretrukne.
„„
Annullering af alle [FORETRUKNE]-indstillinger
1 Peg på [ANNUL.] i trin 2.
2 Peg på [JA].
• Du kan ikke vælge [ANNUL.], hvis der ikke er valgt mindst ét billede som foretrukket
billede.
Bemærk!
• Du kan vælge op til 999 billeder som foretrukne billeder.
• Hvis du får fremkaldt billeder hos en fotohandler, er [SLET ALLE UNDT.z] (P48) en
nyttig funktion, så kun de billeder, der skal udskrives, forbliver på kortet.
• Du kan muligvis ikke vælge billeder, der er taget med andet udstyr, som foretrukne
billeder.
- 109 -
Avanceret (afspilning)
[PRINT SÆT]
DPOF “Digital Print Order Format” er et system, som gør det muligt for brugeren at vælge
de billeder og hvor mange kopier af hver, der skal udskrives, og om optagelsesdatoen
skal med på billederne, når man bruger en DPOF-kompatibel fotoprinter eller
printerservice.
Kontakt fotohandleren eller printerservicen for at få detaljerede oplysninger herom.
Hvis du vælger at få billeder, som er optaget i den indbyggede hukommelse, fremkaldt
hos fotohandleren/printerservicen, skal de kopieres på et kort (P113), og derefter skal
udskriftsindstillingen angives.
1
2
3
Vælg [PRINT SÆT] i [AFSPIL]-funktionsmenuen. (P22)
Peg på [ENKELT] eller [FLERE].
Peg på det billede, der skal
udskrives.
[ENKELT]
[FLERE]
[ENKELT]-indstilling
Peg på [w]/[q] for at vælge billedet,
og peg på [INDST.].
[FLERE]-indstilling
Berør billedet for at vælge billedet.
4
5
Peg på [e]/[r] for at angive antallet af udskrifter, og peg på [INDST.].
• Peg på [DATO] for at udskrive optagedatoen på billedet. Peg på [DATO] igen for at
annullere datoudskrivningsindstillingen.
• Når [FLERE] er valgt, skal du gentage trin 3 og 4 for hvert billede. (Man kan ikke
bruge samme indstilling til flere kopier af billedet.)
Peg på [AFSLUT] får at gå tilbage til menuskærmen.
• Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
„„
Annullering af alle [PRINT SÆT]-indstillinger
1 Vælg [ANNUL.] på den skærm, der vises i trin 2.
2 Peg på [JA].
3 Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
• Du kan ikke vælge [ANNUL.] hvis der ikke er valgt mindst ét billede til udskrivning.
- 110 -
Avanceret (afspilning)
„„
Sådan udskrives datoen ([DATO]-indstilling)
• Når man henvender sig til en fotohandler/printerservice med henblik på digital print, skal
man huske at bestille udskrivning af dato, hvis man ønsker det.
• Datoen udskrives muligvis ikke, afhængigt af fotohandleren eller printeren, selv om
man har indstillet til datoudskrivning. For yderligere oplysninger kan man spørge
fotohandleren eller se brugervejledningen til printeren.
• Datoen kan ikke påtrykkes billeder med tekst.
Bemærk!
• Antallet af kopier kan indstilles til mellem 0 og 999.
• Med en printer, som understøtter PictBridge, får datoudskrivningsindstillingerne muligvis
fortrinsret, så kontrollér om dette er tilfældet.
• Du kan muligvis ikke bruge udskriftsindstillinger med andet udstyr. I dette tilfælde skal
du annullere alle indstillingerne og foretage dem igen.
• Hvis filen ikke er baseret på DCF-standarden, kan udskriftsindstillingen ikke vælges.
- 111 -
Avanceret (afspilning)
[BESKYT]
Du kan angive beskyttelse af billeder, som du vil undgå at slette.

1
Vælg [BESKYT] i [AFSPIL]-funktionsmenuen (P22).
2
Peg på [ENKELT] eller [FLERE].
3
Vælg det eller de billeder, der skal beskyttes.
[ENKELT]-indstilling
Peg på [w]/[q] for at vælge billedet, og peg på [INDST.].
• Indstillingen annulleres ved at vælge det beskyttede billede
og pege på [ANNUL.].
[FLERE]-indstilling
Peg på billedet for at vælge billedet.
• Gentag pegningen for at vælge flere billeder.
• Indstillingen annulleres ved at pege på det samme billede
igen.
4
[ENKELT]
[FLERE]
Peg på [AFSLUT].
• Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
„„
Annullering af alle [BESKYT]-indstillinger
1 Peg på [ANNUL.] i trin 2.
2 Peg på [JA]
Bemærk!
• Beskyttelsesindstillingerne virker eventuelt ikke på andet udstyr.
• Selv om du beskytter billeder i den indbyggede hukommelse eller på et kort, slettes de,
hvis den indbyggede hukommelse eller kortet formateres.
• Selv om du ikke beskytter billeder på et kort, kan de ikke slettes, hvis
skrivebeskyttelsestappen på kortet er sat til [LOCK].
- 112 -
Avanceret (afspilning)
[KOPIER] Kopiering af billeder fra den indbyggede hukommelse til et kort
Du kan kopiere dataene til de billeder, du har taget, fra den indbyggede hukommelse til et
kort eller fra et kort til den indbyggede hukommelse.
1
2
Vælg [KOPIER] i [AFSPIL]SPtv-funktionsmenuen. (P22)
Peg på den kopidestination, der skal vælges.
N: Alle billeddataene i den indbyggede
hukommelse kopieres til kortet på én gang. "
trin 4.
M: Der kopieres ét billede ad gangen fra kortet til
den indbyggede hukommelse. " trin 3.
3
4
5
Peg på [w]/[q] for at vælge billedet, og peg på [INDST.].
Peg på [JA].
• Hvis du trykker på [ANNUL.] under kopiering af billeder fra
den indbyggede hukommelse til kortet, stopper kopieringen
halvvejs.
• Sluk aldrig for kameraet under kopieringen.
Peg på [ANNUL.] får at gå tilbage til menuskærmen.
• Peg på [AFSLUT] for at lukke menuen.
• Hvis man kopierer fra den indbyggede hukommelse til et kort, kopieres alle
billederne, og så vender skærmen automatisk tilbage til afspilningsskærmen.
Bemærk!
• Hvis du kopierer billeddata fra den indbyggede hukommelse til et kort, som ikke har
tilstrækkelig ledig kapacitet, kopieres billeddataene kun halvt. Det anbefales at bruge et
kort, som har mere ledig kapacitet end den indbyggede hukommelse (ca. 40 MB).
• Hvis der findes et billede med samme navn (mappe-/filnummer) som det billede,
der skal kopieres til kopidestinationsområdet, når [N] er valgt, oprettes der en
ny mappe, og billedet kopieres over. Hvis der findes et billede med samme navn
(mappenavn/filnummer) som det billede, der skal kopieres til kopidestinationsområdet,
når [M] er valgt, kopieres billedet ikke over. (P135)
• Det kan tage tid at kopiere billeddataene.
• Kun billeder, som er optaget med et Panasonic digitalkamera (LUMIX), kopieres.
(Selv om billederne er optaget med et Panasonic digitalkamera, kan de muligvis ikke
kopieres, hvis de er blevet redigeret på en PC.)
• Udskriftsindstillinger eller beskyt-indstillinger på de originale billeddata vil ikke blive
kopieret. Angiv indstillingerne igen, når kopieringen er færdig.
- 113 -
Tilslutning til andet udstyr
Tilslutning til en PC
Du kan overføre billeder, som er optaget med kameraet, til en PC ved at forbinde kamera
og PC.
• Hvis billederne er optaget på et kort, kan du også bruge det ved at sætte det direkte i
et stik til SD-memorykort på PC’en. Se brugervejledningen til PC’en for at få yderligere
oplysninger.
• Hvis computeren ikke understøtter SDXC-memorykort, vises der en meddelelse om, at
du skal formatere kortet. (Undlad at formatere kortet. Dette vil slette optagede billeder.)
Se følgende supportwebsted, hvis kortet ikke bliver genkendt.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Du kan let udskrive eller sende billeder, som du har importeret. En nem måde at gøre
det på er at bruge den bundtede software “PHOTOfunSTUDIO”, som findes på den
medfølgende CD-ROM.
• Læs den separate brugervejledning til den medfølgende software på den medfølgende
CD-ROM for at få yderligere oplysninger om softwaren, og hvordan den installeres.
Klargøring:
Tænd kamera og PC.
Fjern kortet, før du anvender billederne fra den indbyggede hukommelse.


AV OUT
DIGITAL
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive bøjet, hvilket kan medføre fejl.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og PC’en kommunikerer, lyder alarmen.
Se under “Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet” (P115), før du tager USBforbindelseskablet ud. Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 114 -
Tilslutning til andet udstyr
1
Tilslut kameraet til en PC ved hjælp af USB-forbindelseskablet A
(medfølger).
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Brug af andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel kan forårsage
en fejl.
2
3
4
5
Peg på [PC].
USB-FUNKTION
• Hvis [USB-FUNKTION] (P30) er indstillet til [PC] i menuen
VÆLG
[INDSTILLING] på forhånd, tilsluttes kameraet automatisk
USB-FUNKTION
til PC’en uden at vise menuvalget [USB-FUNKTION]. Da
PictBridge(PTP)
der ikke er behov for at foretage indstillingen, hver gang du
PC
tilslutter til en PC, er denne indstilling nyttig.
• Når kameraet er sluttet til PC’en med [USB-FUNKTION]
indstillet på [PictBridge(PTP)], vises der muligvis en meddelelse på PC’ens
skærm. Vælg [Annuller] for at lukke skærmbilledet og frakoble kameraet fra
PC’en. Indstil derefter [USB-FUNKTION] til [PC] igen.
Dobbeltklik på [Removable Disk] i [My Computer].
• Hvis du bruger en Macintosh, vises drevet på skrivebordet. (“LUMIX”,
“NO_NAME” eller “Untitled” vises.)
Dobbeltklik på mappen [DCIM].
Brug træk-og-slip-funktionen til at flytte de billeder, du vil overføre,
eller hele mappen med de pågældende billeder til en anden mappe
på computeren.
„„
Korrekt frakobling af USB-forbindelseskablet
• Fjern hardwaren ved hjælp af funktionen “Sikker fjernelse af hardware” i PC’ens
opgavebakke. Hvis ikonet ikke vises, skal du kontrollere, at [ADGANG] ikke er vist på
LCD-skærmen på digitalkameraet, før du fjerner hardwaren.
Bemærk!
• Denne enhed kan ikke stå oprejst, når lysnetadapteren er tilsluttet. Når den betjenes på
en flad overflade, anbefaler vi, at den placeres på en blød klud.
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USBforbindelseskablet. Ellers kan dataene blive beskadiget.
- 115 -
Tilslutning til andet udstyr
„„
Visning af indholdet fra den indbyggede hukommelse eller kortet ved brug af PC
(mappesammensætning)
• Indbygget
hukommelse
• Kort
DCI M
100_PANA
100_PANA
1
P1000001.JPG
2 3
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
1 Mappenummer
2 Filnummer
3 JPG: Billeder
MOV: Film
MISC: DPOF-print
Foretrukne
999_PANA
MISC

Der oprettes en ny mappe, når der tages billeder i følgende situationer.
• Når et kort, som indeholder en mappe med samme mappenummer, er blevet indsat
(som f.eks. når der er taget billeder med et kamera af et andet fabrikat)
• Når der findes et billede med filnummeret 999 inden i mappen
„„
Tilslutning i PTP-tilstand (kun Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 og Mac
OS X)
Indstil [USB-FUNKTION] til [PictBridge(PTP)].
Data kan nu kun læses fra kortet i PC’en.
• Hvis der er 1000 billeder eller mere på kortet, kan billederne muligvis ikke importeres i
PTP-tilstand.
- 116 -
Tilslutning til andet udstyr
[AFSPIL]-funktion: 5
Udskrivning af billeder
Hvis du tilslutter kameraet til en printer, som understøtter PictBridge, kan du vælge de
billeder, der skal udskrives, og starte udskrivningen fra kameraets LCD-skærm.
• Hvis billederne er optaget på et kort, kan du også bruge det ved at sætte det direkte
i et stik til SD-memorykort på printeren. Se brugervejledningen til printeren for at få
yderligere oplysninger.
Klargøring:
Tænd kamera og printer.
Fjern kortet, før du udskriver billederne fra den indbyggede hukommelse.
Indstil udskriftskvalitet, og foretag andre indstillinger på printeren, før billederne udskrives.


AV OUT
DIGITAL
A USB-forbindelseskabel (medfølger)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive bøjet, hvilket kan forårsage problemer.)
B Justér mærkerne, og indsæt.
• Brug et batteri med tilstrækkelig kapacitet eller lysnetadapteren (ekstraudstyr) og
jævnstrømskobleren (ekstraudstyr). Hvis den resterende batterikapacitet bliver lav, mens
kameraet og printeren er tilsluttet, blinker statusindikatoren, og alarmen lyder. Hvis
dette sker under udskrivningen, skal du omgående stoppe udskrivningen. Hvis der ikke
udskrives, skal USB-forbindelseskablet tages ud.
1
Tilslut kameraet til en printer ved hjælp af USB-forbindelseskablet A
(medfølger).
• Når kameraet tilsluttes til printeren, vises ikonet for afbrydelsesforbud [1]. USBkablet må ikke tages ud, når [1] vises.
2
Peg på [PictBridge(PTP)].
USB-FUNKTION
VÆLG
USB-FUNKTION
PictBridge(PTP)
PC
- 117 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Denne enhed kan ikke stå oprejst, når lysnetadapteren er tilsluttet. Når den betjenes på
en flad overflade, anbefaler vi, at den placeres på en blød klud.
• Anvend udelukkende det medfølgende USB-forbindelseskabel.
Hvis du anvender andre kabler end det medfølgende USB-forbindelseskabel, kan det
forårsage en fejl.
• Sluk for kameraet, før du isætter eller fjerner lysnetadapteren (ekstraudstyr).
• Før du isætter eller fjerner et kort, skal du slukke for kameraet og frakoble USBforbindelseskablet.
• Man kan ikke skifte mellem den indbyggede hukommelse og kortet, mens kameraet er
tilsluttet printeren. Du skal frakoble USB-forbindelseskablet, isætte (eller fjerne) kortet
og derefter tilslutte USB-forbindelseskablet til printeren igen.
Valg af et enkelt billede og udskrivning
1
Peg på [w]/[q] for at vælge billedet, og peg på
[UDSKRIV].
14 M
PictBridge
100-0001
1/19
MULTI PRINT
2
Peg på [START UDSKR.].
• Se “Udskriftsindstillinger” (P120) for at læse om de elementer,
der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at annullere udskrivningen
undervejs.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 118 -
UDSKRIV
VÆLG ENKELT
START UDSKR.
1/2
UDSKRIV MED DATO OFF
ANT. UDSKRIFTER
ANNUL.
1
Tilslutning til andet udstyr
Valg af flere billeder og udskrivning
1
Peg på [MULTI PRINT].
2
Peg på et element for at vælge det.
PictBridge
VÆLGE FLERE
1/2
VÆLG ALLE
PRINT SÆT (DPOF)
ANNUL.
Element
Beskrivelse af indstillinger
[VÆLGE FLERE]
Der udskrives flere billeder på én gang.
• Peg på billederne. [2] vises på de billeder, der skal
udskrives. (Når der peges på det valgte billede igen, annulleres
indstillingen.)
• Når billederne er valgt, skal du pege på [INDST.].
[VÆLG ALLE]
Udskriver alle lagrede billeder.
[PRINT SÆT (DPOF)] Udskriver kun alle billeder, der er angivet i [PRINT SÆT]. (P110)
[FORETRUKNE]
Udskriver kun de billeder, der er angivet som foretrukne. (P109)
Kun når [FORETRUKNE] er på [ON] og når der er valgt foretrukne billeder. (P109)
¼¼
3
Peg på [START UDSKR.].
• Se “Udskriftsindstillinger” (P120) for at læse om de elementer,
der kan indstilles, før billederne udskrives.
• Tryk lukkerknappen halvt ned for at annullere
udskrivningen undervejs.
• Afbryd forbindelsen til USB-kablet efter udskrivning.
- 119 -
VÆLGE FLERE
START UDSKR.
1/2
UDSKRIV MED DATO OFF
ANT. UDSKRIFTER
ANNUL.
1
Tilslutning til andet udstyr
Udskriftsindstillinger
Markér og indstil elementer på både skærmbilledet i
VÆLGE FLERE
1/2
START UDSKR.
trin 2 under “Valg af et enkelt billede og udskrivning”
OFF
UDSKRIV MED DATO OFF
og i trin 3 under “Valg af flere billeder og udskrivning”.
ON
1
ANT. UDSKRIFTER
• Hvis du vil udskrive billeder i et format eller med et
ANNUL.
layout, som kameraet ikke understøtter, skal du indstille
[PAPIRSTR.] eller [SIDEOPSÆTNING] til [h] og
derefter indstille papirformatet eller layoutet på printeren. (Se brugervejledningen til
printeren for yderligere oplysninger.)
• Hvis [PRINT SÆT (DPOF)] er valgt, vises elementerne [UDSKRIV MED DATO] og
[ANT.UDSKRIFTER] ikke.
[UDSKRIV MED DATO]
Element
Beskrivelse af indstillinger
[OFF]
Dato udskrives ikke.
[ON]
Dato udskrives.
• Hvis printeren ikke understøtter udskrivning af dato, kan datoen ikke udskrives på
billedet.
• Da printerens indstillinger muligvis får fortrinsret frem for billedkopien med
datoindstillingen, skal du også kontrollere printerens udskrift med datoindstilling.
• Når du udskriver billeder med påtrykt tekststempel, skal du huske at sætte udskrift med
dato på [OFF], ellers udskrives datoen øverst.
Bemærk!
Når fotohandleren fremkalder billederne
• Når du påtrykker en dato vha. [TRYK TEKST] (P103), eller når du angiver datoudskrivning
ved indstillingen af [PRINT SÆT] (P110), før du går til fotohandleren, udskrives datoerne
muligvis hos fotohandleren.
[ANT.UDSKRIFTER]
Du kan vælge op til 999 kopier.
- 120 -
Tilslutning til andet udstyr
[PAPIRSTR.]
Element
Beskrivelse af indstillinger
h
Printerens indstillinger prioriteres.
[L/3.5˝ × 5˝ ]
89 mm × 127 mm
[2L/5˝ × 7˝ ]
127 mm × 178 mm
[POSTCARD]
100 mm × 148 mm
[16:9]
101,6 mm × 180,6 mm
[A4]
210 mm × 297 mm
[A3]
297 mm × 420 mm
[10 × 15cm]
100 mm × 150 mm
[4˝ × 6˝ ]
101,6 mm × 152,4 mm
[8˝ × 10˝ ]
203,2 mm × 254 mm
[LETTER]
216 mm × 279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mm × 85,6 mm
• Papirstørrelser, der ikke understøttes af printeren, vises ikke.
- 121 -
Tilslutning til andet udstyr
[SIDEOPSÆTNING] (Udskriftslayout, som kan indstilles med dette kamera)
Element
Beskrivelse af indstillinger
h
Printerens indstillinger prioriteres
3
1 billede uden ramme på 1 side
4
1 billede med ramme på 1 side
5
2 billeder på 1 side
6
4 billeder på 1 side
• Et element kan ikke vælges, hvis printeren ikke understøtter sideopsætningen.
„„
Udskriftslayout
Udskrivning af samme billede flere gange på 1 stykke papir
Hvis du for eksempel vil udskrive det samme billede 4 gange på 1 papirark, skal du
indstille [SIDEOPSÆTNING] til [6] og derefter indstille [ANT.UDSKRIFTER] til 4 for det
billede, der skal udskrives.
Når forskellige billeder udskrives på 1 papirark
Hvis du for eksempel vil udskrive 4 forskellige billeder på 1 papirark, skal du indstille
[SIDEOPSÆTNING] til [6] og derefter indstille[ANT.UDSKRIFTER] til 1 for hvert af de
4 billeder.
Bemærk!
• Kameraet modtager en fejlmeddelelse fra printeren, når [*]-indikationen lyser orange
under udskrivning. Når udskrivningen er afsluttet, skal du kontrollere, at der ikke er
nogen problemer med printeren.
• Hvis antallet af kopier er for højt, kan billederne blive udskrevet flere gange. I dette
tilfælde kan det resterende antal af kopier, der er angivet, være forskelligt fra det valgte
antal.
- 122 -
Tilslutning til andet udstyr
[AFSPIL]-funktion: 5
Afspilning af billeder på en TV-skærm
Afspilning af billeder med AV-kablet
Brug det medfølgende AV-kabel.
Klargøring:
Indstil [TV-FORMAT]. (P30)
Sluk for kameraet og TV’et.




AV OUT
DIGITAL
1 Gul: til videoindgangsstikket
2 Hvid: til lydindgangsstikket
A Justér mærkerne, og indsæt.
B AV-kabel (medfølger)
• Kontrollér stikkenes retning, og sæt dem lige ind, eller tag dem lige ud. (Ellers kan
stikkene blive bøjet, hvilket kan forårsage problemer.)
1
2
3
4
Tilslut AV-kablet B (medfølger) til TV’ets videoindgangssstik og
lydindgangsstik.
Tilslut AV-kablet [AV OUT]-stikket på kameraet.
Tænd for TV’et, og vælg eksternt input.
Tænd for kameraet.
- 123 -
Tilslutning til andet udstyr
Bemærk!
• Afhængigt af billedformatet vises der muligvis sorte bånd øverst og nederst eller i
venstre og højre side af billederne.
• Anvend udelukkende det medfølgende AV-kabel.
• Læs brugervejledningen til TV-apparatet.
• Når du afspiller et billede lodret, kan det være lidt sløret.
• Du kan se billeder på et TV i andre lande (områder), som bruger NTSC- eller PALsystemet, hvis du indstiller [VIDEOUDGANG] i [INDSTILLING]-menuen.
• Du kan ikke udføre betjeninger, hvis du peger på pegeikonet på TV-skærmen.
Afspilning af billeder på TV med SD-memorykortlæser
Still-billeder, som er optaget på et SD-memorykort, kan afspilles på et TV med en SDmemorykortlæser.
Bemærk!
• Afhængigt af TV-modellen vises billederne muligvis ikke på hele skærmen.
• Film kan ikke afspilles. For at afspille film skal man tilslutte kameraet til TV’et med AVkablet.
• Du kan ikke afspille billeder på SDHC-kort eller SDXC-kort, hvis dit TV ikke understøtter
disse kort.
- 124 -
Øvrige
Skærmdisplay
„„
Optagelse
Optagelse i normal billedfunktion [1] (Startindstilling)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Optagefunktion
1 2
3 4
Blitz-funktion (P50)
AF-område (P40)
13
Fokus (P40)
Billedstørrelse (P83)
Batteri-indikation (P13)
Antal mulige billeder (P146)
Indbygget hukommelse (P17)
3: Kort (P17) (vises kun under optagelse)
F3.3
Optagelsestilstand
12
ISO-følsomhed (P85)
Lukkerhastighed (P40)
Blændeværdi (P40)
Optisk billedstabilisering (P92)/0: Alarm for rystelser (P41)
- 125 -
5
6
14 M
6
1/30
,
11
10
7
8
9
Øvrige
„„
Ved optagelse (efter indstilling)
14 15 16 17 18
14 Touch AF-områdevalget (P58)
ISO
100 WARM QVGA
a: AF-makrofunktion (P55)
R1m32S
19
30
.: Makro Zoom-funktion (P56)
29
15 Hvidbalance (P88)
20
28
21
AF
16 ISO-følsomhed (P85)
22
17 Farve-funktion (P91)
27
18 Optagelseskvalitet (P76)
5s 23
26
19 Tilgængelig optagetid (P75): R8m30s
20 Navn1 (P68)
25
24
21 Alder1 (P68)
Sted2 (P78)
22 Rejsedato (P78)
23 Forløbet optagetid (P75)
24 Aktuel dato og aktuelt klokkeslæt/w: Indstilling for rejsemål2 (P81)
Zoom/Udvidet optisk zoom (P42)/
W
T 1X : Digital zoom (P42, 91)
25 Eksponeringskompensation (P60)
26 Høj vinkel-funktion (P27)
c: Power LCD (P27)
x: Auto Power LCD (P27)
27 Selvudløserfunktion (P57)
28 AF-hjælpelampe (P93)
29 Burst (P90)/v: Lydoptagelse (P75)
30 Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P78)
Dette vises i cirka 5 sekunder, når der tændes for kameraet i [BABY1]/[BABY2] eller
[KÆLEDYR] i scene-funktion.
2
Dette vises i cirka 5 sekunder, når der tændes for kameraet, efter at du har indstillet
uret, og efter at der skiftes fra Afspilningsfunktion til Optagefunktion.
1
- 126 -
Øvrige
„„
Afspilning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2 3 4
5
6
Afspilningsfunktion (P44)
14 M
Beskyttet billede (P112)
17
100-0001
Foretrukne (P109)
1/30
1
16
Påtrykt tekstangivelse (P103)
15s
15 WARM
Billedstørrelse (P83)
1.
DAG
14
Filmfunktionsikon (P101)
13 2 måneder 10dage
Batteri-indikation (P13)
10:00 1.MAJ. 2010
12
Mappe/Filnummer (P116)
Indbygget hukommelse (P17)
Forløbet afspilningstid (P101): 8m30s
Billednummer/Samlet antal billeder
Filmoptagelsestid (P101): 8m30s
Eksponeringskompensation (P60)
Optagelsesoplysninger
Optaget dato og klokkeslæt/Indstilling for rejsemål (P78, 81)
Navn (P68)
Alder (P68)
Antal dage, der er gået siden rejsedatoen (P78)
Farve-funktion (P91)
Antal kopier (P120)
Afspilning af film (P101)
Advarselsikon for afbrudt kabel (P117)
- 127 -
7
8
9
10
11
Øvrige
Forholdsregler ved brug
Optimal brug af kameraet
„„
Vedligeholdelse af kameraet
• Rør ikke ved objektivet eller stikkene med snavsede hænder. Pas også på, at
væsker, sand eller andre fremmedlegemer ikke kommer ind i området omkring
objektivet, knapperne osv.
• Udsæt ikke kameraet for kraftige rystelser eller stød ved at tabe det eller slå på
det. Udsæt ikke kameraet for kraftigt tryk.
Der kan opstå fejl i kameraet, det kan blive umuligt at tage billeder, eller objektivet, LCDskærmen eller overfladelaget kan blive beskadiget.
• Det anbefales stærkt, at du ikke lader kameraet ligge i bukselommen,
når du sidder ned, eller at du presser det ned i en fuld eller stram taske
eller lignende med magt. Dette kan medføre beskadigelse af LCDskærmen eller personskade.
• Hæng ikke andre ting i håndremmen, som følger med kameraet. Hvis
kameraet opbevares sammen med den pågældende ting, kan den
berøre LCD-skærmen, så skærmen bliver ridset eller ødelagt.
• Vær særligt forsigtig på følgende steder, da de kan medføre fejl i
kameraet.
––Steder med meget sand eller støv.
––Steder, hvor vand kan komme i kontakt med apparatet, f.eks. ved brug i regnvejr eller
på en strand.
• Kameraet er ikke vandtæt. Hvis der kommer vand eller havvand på kameraet, skal
du forsigtigt aftørre kamerahuset med en tør klud.
Hvis kameraet ikke fungerer normalt, skal du kontakte den forhandler, hvor du
købte kameraet, eller et servicecenter.
„„
Om kondens (når der er kondensvand på objektivet)
• Kondens opstår, når den omgivende temperatur eller luftfugtighed ændres. Pas på
kondens, da det kan forårsage pletter på objektivet, svamp og fejlfunktion i kameraet.
• Hvis der opstår kondens, skal du slukke for kameraet og lade det stå i cirka 2 timer.
Tågen forsvinder af sig selv, når kameraets temperatur nærmer sig den omgivende
temperatur.
- 128 -
Øvrige
Hold kameraet væk fra magnetiseret udstyr (såsom mikrobølgeovne, TV,
videospiludstyr osv.).
• Hvis kameraet anvendes på eller i nærheden af et fjernsyn, kan der opstå forstyrrelser i
billeder og lyd på kameraet på grund af elektromagnetisk stråling.
• Anvend ikke kameraet i nærheden af mobiltelefoner, da der ellers kan opstå støj med en
negativ virkning på billederne og lyden.
• De optagede data kan blive beskadiget, og billeder kan blive forvrængede af de stærke
magnetiske felter, der dannes af højttalere eller motorer.
• Elektromagnetisk stråling frembragt af en mikroprocessor kan have en negativ virkning
på kameraet og skabe billed- og lydforstyrrelser.
• Hvis kameraet påvirkes af magnetisk ladet udstyr og ikke fungerer korrekt, skal man
slukke for det, fjerne batteriet eller afbryde lysnetadapteren (ekstraudstyr). Herefter skal
man isætte batteriet på ny eller tilslutte lysnetadapteren igen og tænde for kameraet.
Anvend ikke kameraet i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger.
• Hvis du optager i nærheden af radiosendere eller højspændingsledninger, kan de
optagne billeder eller lyden påvirkes deraf.
Husk altid at anvende de medfølgende ledninger og kabler. Hvis man anvender
ekstraudstyr, skal man bruge de ledninger og kabler, der medfølger.
Brug ikke forlængerledninger eller kabler.
Sprøjt ikke insektmidler eller flygtige kemikalier på kameraet.
• Hvis der sprøjtes sådanne kemikalier på kameraet, kan det blive beskadiget, og
overfladen kan skalle af.
• Sørg for, at gummi- eller plastprodukter ikke kommer i berøring med kameraet i længere
tid ad gangen.
- 129 -
Øvrige
Rengøring
Før rengøring af kameraet skal du fjerne batteriet eller jævnstrømskobleren
(ekstraudstyr) eller tage strømstikket ud af væggen. Tør derefter kameraet af med
en tør, blød klud.
• Hvis kameraet bliver meget beskidt, kan det rengøres ved at tørre snavset af med en
fugtig klud og derefter med en tør klud.
• Brug aldrig opløsningsmidler som benzen, fortynder, sprit, opvaskemiddel osv. til at
rengøre kameraet, da det kan ødelægge kameraet udvendigt, eller overfladelaget kan
afskalle.
• Hvis man anvender en kemisk klud, skal man følge anvisningerne, der følger med
kluden.
Om LCD-skærmen
• Tryk ikke hårdt på LCD-skærmen. Der kan opstå ujævne farver på LCD-skærmen, eller
det kan medføre fejlfunktion.
• Hvis kameraet er koldt, når det tændes, vil billedet på LCD-skærmen være lidt mørkere
end normalt i begyndelsen. Når den indvendige temperatur øges, vender skærmen dog
tilbage til sin normale lysstyrke.
Der er anvendt teknologi med meget højt præcisionsniveau til fremstilling af LCDskærmen. Men der kan forekomme nogle små lyse eller mørke pletter (røde, blå eller
grønne) på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejlfunktion. LCD-skærmen har mere
end 99,99% effektive pixel med blot 0,01% inaktive eller altid oplyste pixel. Pletterne
optages ikke på billederne i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
Om objektivet
• Tryk ikke hårdt på objektivet.
• Der kan opstå fejlfunktion, hvis kameraet efterlades med objektivet rettet mod solen i
længere tid. Vær opmærksom på dette, hvis kameraet lægges udenfor eller i nærheden
af et vindue.
- 130 -
Øvrige
Batteri
Batteriet er et genopladeligt lithium- ionbatteri. Dets evne til at producere strøm
stammer fra den kemiske reaktion, som finder sted inde i det. Denne reaktion kan
påvirkes af den omgivende temperatur og fugtighed. Hvis temperaturen er for høj
eller for lav, bliver batteriets driftstid kortere.
Fjern altid batteriet efter brug.
• Opbevar det i batteritasken (medfølger).
Hvis batteriet tabes ved et uheld, skal man kontrollere, om
batteriets hus eller poler er blevet beskadiget.
• Kameraet tager skade, hvis man forsøger at sætte et
beskadiget batteri i det.
Husk at medbringe opladede reservebatterier, når du går hjemmefra.
• Vær opmærksom på, at batteriets driftstid kan forkortes under lave temperaturer, som
for eksempel på skisportsområder.
• Når du rejser, skal du huske at medbringe batteriopladeren (medfølger), så du kan
genoplade batteriet, dér hvor du rejser hen.
Bortskaffelse af opbrugt batteri.
• Batterierne har begrænset levetid.
• Kast aldrig batterierne på åben ild, da dette kan udløse en eksplosion.
Undgå at lade batteriets poler komme i kontakt med metalgenstande (såsom
halskæder, hårnåle osv.).
• Dette kan medføre kortslutning eller varmedannelse og, hvis man rører ved et batteri
under disse forhold, kan man blive alvorligt forbrændt.
Oplader
• Hvis du bruger batteriopladeren i nærheden af en radio, kan radiomodtagelsen blive
forstyrret.
• Hold opladeren i en afstand på mindst 1,0 m fra radioapparater.
• Når opladeren anvendes, kan den afgive en summende lyd. Dette er ikke en fejlfunktion.
• Når opladningen er afsluttet, skal man huske at tage strømledningen ud af stikkontakten.
(Hvis den forbliver tilkoblet til lysnettet, bruger opladeren en mindre mængde strøm.)
• Hold altid kontaktfladerne på opladeren og batteriet rene.
- 131 -
Øvrige
Kort
Undlad at efterlade kortet på steder, hvor temperaturen er høj, eller hvor der
hyppigt forekommer elektromagnetisk stråling eller statisk elektricitet, eller hvor
der er direkte sollys.
Undgå at bøje eller tabe kortet.
• Kortet kan derved blive beskadiget, og indholdet kan også blive beskadiget eller slettet.
• Opbevar kortet i kortets æske eller pose efter brug, og hver gang kortet gemmes eller
tages med.
• Undlad at røre kontaktfladerne på bagsiden af kortet med fingrene. Sørg for, at der ikke
kommer snavs, støv eller vand i nærheden.
Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort
• Funktionerne “Formatér” eller “Slet” ved hjælp af kameraet eller en PC betyder blot,
at filstyringsoplysningerne ændres. Dataene på hukommelseskortet bliver ikke slettet
fuldstændigt.
Det anbefales at ødelægge hukommelseskortet fysisk eller bruge datasletningssoftware,
der kan købes på markedet, for helt at slette dataene på hukommelseskortet, før du
overdrager kameraet til tredjemand eller bortskaffer det.
Datastyring på hukommelseskortet er brugerens eget ansvar.
Om personlige oplysninger
Personlige oplysninger medtages på det optagede billede, når navn eller fødselsdagsdato
indsættes i [BABY1]/[BABY2] i scene-funktion.
Ansvarsfraskrivelse
• Oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan ændres eller forsvinde på grund
af fejlagtige fremgangsmåder, statisk elektricitet, uheld, funktionsfejl, reparation eller
andre handlinger. Bemærk på forhånd, at Panasonic ikke er på nogen måde ansvarlig
for en eventuel direkte eller indirekte skade på grund af en ændring eller sletning af
information eller personlige oplysninger.
Anmodning om reparation, overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse
• Nulstil indstillingerne for at beskytte personlige oplysninger. (P29)
• Hvis der er lagret billeder i den indbyggede hukommelse, skal de kopieres til
hukommelseskortet (P113) før eventuel formatering af den indbyggede hukommelse (P31).
• Fjern hukommelseskortet fra kameraet, før kameraet sendes til reparation.
• Den indbyggede hukommelse og indstillinger gendannes muligvis til fabriksstandard,
når kameraet repareres.
• Kontakt forhandleren eller det lokale servicecenter, hvis ovennævnte handlinger ikke er
mulige på grund af funktionsfejl.
Ved overdragelse til tredjemand eller bortskaffelse af hukommelseskortet skal du
læse “Meddelelse ved overdragelse eller bortskaffelse af hukommelseskort” på P132.
- 132 -
Øvrige
Når batterierne ikke bruges i længere tid
• Opbevar batteriet på et koldt og tørt sted med en relativ stabil temperatur: [Anbefalet
temperatur: 15 oC til 25 oC, Anbefalet luftfugtighed: 40 % til 60 %]
• Tag altid batterierne og kortet ud af kameraet.
• Når batteriet efterlades i kameraet, aflades det, selv om kameraet er slukket. Hvis man
efterlader batteriet i kameraet, aflader det for meget, og det kan betyde, at det bliver
ubrugeligt, selv om det oplades igen.
• Når man opbevarer batteriet i meget lang tid, anbefales det at oplade det en gang om
året. Fjern batteriet fra kameraet, og gem det et andet sted, når det er helt afladet.
• Det anbefales at opbevare kameraet med et tørremiddel (silicagel), når det opbevares i
et skab eller lignende.
Om billeddata
• Optagne data kan blive beskadiget eller gå tabt, hvis kameraet går i stykker på grund af
brugerens forkerte håndtering heraf. Panasonic er ikke erstatningsansvarlig for mistede
optagne data.
Om trebenede og etbenede stativer
• Hvis du bruger stativ, skal du sørge for, at det står fast, når kameraet er fastgjort.
• Du kan muligvis ikke fjerne kortet eller batteriet, når du bruger et trebenet eller etbenet
stativ.
• Sørg for at skruen på det trebenede eller etbenede stativ ikke er i vejen, når du fastgør
eller fjerner kameraet. Du kan også ødelægge skruen på selve kameraet, hvis du bruger
for mange kræfter, når du skruer. Og kamerahuset og specifikationsetiketten kan blive
ødelagt eller ridset, hvis kameraet fastgøres for stramt til det trebenede eller etbenede
stativ.
• Læs brugervejledningen til det trebenede eller etbenede stativ omhyggeligt.
• Visse stativer kan ikke fastgøres, når jævnstrømskobleren (ekstraudstyr) og
lysnetadapteren (ekstraudstyr) er tilsluttet.
- 133 -
Øvrige
Displaymeddelelser
Bekræftelses- eller fejlmeddelelser vises på skærmen i nogle tilfælde.
Vigtige meddelelser vises som beskrevet i eksemplerne nedenfor.
[DETTE HUKOMMELSESKORT ER SKRIVEBESKYTTET]
" Skrivebeskyttelsestappen på kortet er flyttet til [LOCK]. Flyt tappen tilbage for at låse
det op. (P18)
[DER ER INTET GYLDIGT BILLEDE AT AFSPILLE]
" Optag et billede, eller isæt et kort med et optaget billede, og afspil det.
[DETTE BILLEDE ER BESKYTTET]
" Slet billedet efter annullering af beskyttelsesindstillingen. (P112)
[DETTE BILLEDE KAN IKKE SLETTES]/[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE
SLETTES]
• Billeder, der ikke er baseret på DCF-standard, kan ikke slettes.
" Hvis du vil slette nogle billeder, skal du formatere kortet efter at have gemt
nødvendige data på en PC osv. (P31)
[DER KAN IKKE FORETAGES EKSTRA VALG]
• Antallet af billeder, der kan angives på én gang, når [FLERE] er valgt for [SLET FLERE]
(P48), [FORETRUKNE] (P109), [TRYK TEKST] (P103) eller [TILPAS] (P105), er
overskredet.
" Formindsk antallet af angivne billeder, og gentag derefter handlingen.
• Der er valgt mere end 999 foretrukne billeder.
[KAN IKKE ANGIVES PÅ DETTE BILLEDE]
• [TRYK TEKST] eller [PRINT SÆT] kan ikke angives for billeder, der ikke er baseret på
DCF-standarden.
- 134 -
Øvrige
[DER ER IKKE PLADS NOK PÅ DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE]/[DER ER IKKE
HUKOMMELSE NOK PÅ KORTET]
• Der er ingen plads tilbage i den indbyggede hukommelse eller på kortet.
––Når man kopierer billeder fra den indbyggede hukommelse til kortet (batch-kopiering),
kopieres billederne, indtil kortets kapacitet er opbrugt.
[NOGLE AF BILLEDERNE KAN IKKE KOPIERES]/[KOPIERINGEN KUNNE IKKE
FULDFØRES]
• Følgende billeder kan ikke kopieres:
––Hvis der er et billede med samme navn som det billede, der skal kopieres, i
kopidestinationsområdet. (Kun ved kopiering fra et kort til den indbyggede hukommelse.)
––Filerne er ikke baseret på DCF-standarden.
• Desuden kan billeder, som optages eller redigeres med andet udstyr, ikke kopieres.
[FEJL I INDBYGGET HUKOMMELSE SKAL DEN INDBYGGEDE HUKOMMELSE
FORMATERES?]
• Denne meddelelse vises, når man formaterer den indbyggede hukommelse på en PC.
" Formatér den indbyggede hukommelse i kameraet igen. (P31) Dataene i den
indbyggede hukommelse slettes.
[MEMORYKORTFEJL SKAL KORTET FORMATERES?]
• Dette kort har et format, som ikke genkendes af kameraet.
" Formatér kortet igen med kameraet, efter at nødvendige data er gemt på en PC osv. (P31)
[SLUK FOR KAMERAET, OG TÆND DET IGEN]/[SYSTEMFEJL]
• Denne meddelelse vises, hvis kameraet ikke fungerer korrekt.
" Sluk kameraet, og tænd det igen. Hvis meddelelsen fremstår igen, skal du kontakte
forhandleren eller det nærmeste servicecenter.
[PARAMETERFEJL FOR HUKOMMELSESKORT]/[DETTE HUKOMMELSESKORT
KAN IKKE BRUGES]
" Brug et kort, som er kompatibelt med kameraet. (P18)
––SD-memorykort (8 MB til 2 GB)
––SDHC-memorykort (4 GB til 32 GB)
––SDXC-memorykort (48 GB til 64 GB)
[ISÆT SD KORT IGEN]/[PRØV ET ANDET KORT]
• Der er opstået en fejl ved adgang til kortet.
" Isæt kortet igen.
" Isæt et andet kort.
[LÆSEFEJL/SKRIVEFEJL KONTROLLER KORTET]
• Læsning eller skrivning af data er mislykket.
" Fjern kortet, efter at du har slået strømmen [OFF]. Isæt kortet igen, tænd, og prøv at
læse eller skrive dataene igen.
• Kortet kan være i stykker.
" Isæt et andet kort.
- 135 -
Øvrige
[FILMOPT. BLEV ANN. PGA. BEGRÆNSN. AF KORTETS SKRIVEHASTIGHED]

• Det anbefales at benytte et kort med en SD-hastighedsklasse på “Class 6” eller højere
til optagelse af film.
¼¼SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden for efter hinanden følgende
skrivninger.
• Hvis den stopper, selv efter brug af et “Class 6”-kort eller højere, er
dataskrivningshastigheden forringet, og det anbefales at oprette en sikkerhedskopi og
derefter formatere (P31).
• Afhængigt af korttypen kan optagelsen af film muligvis stoppe midtvejs.
[DER KAN IKKE OPRETTES EN MAPPE]
• Der kan ikke oprettes en mappe, fordi der ikke er flere mappenumre til rådighed. (P116)
" Formatér kortet, efter at du har gemt nødvendige data på en PC osv. (P31)
[BILLEDE VISES TIL 4:3-TV]/[BILLEDE VISES TIL 16:9-TV]
• AV-kablet (P123) er forbundet til kameraet.
" Tryk på [MENU], hvis du vil slette denne meddelelse omgående.
" Vælg [TV-FORMAT] i [INDSTILLING]-menuen, hvis du vil ændre TV-formatet. (P30)
• Denne meddelelse vises også, når USB-forbindelseskablet kun er tilsluttet kameraet. I
så fald skal du forbinde den anden ende af USB-kablet til en PC eller en printer. (P114, 117)
[PRINTEREN ER OPT.]/[KONTROLLER PRINTER]
• Printeren kan ikke udskrive.
" Kontrollér printeren.
[INGEN BATTERISTRØM TILBAGE]
• Den resterende batterikapacitet er lav.
" Oplad batteriet.
[DETTE BATTERI KAN IKKE BRUGES]
• Batteriet genkendes ikke af kameraet.
" Brug et originalt Panasonic batteri. Hvis du får vist denne meddelelse, selv om du
bruger et originalt Panasonic batteri, skal du kontakte forhandleren eller det lokale
servicecenter.
• Batteriet genkendes ikke, fordi batteripolen er snavset.
" Fjern evt. snavs osv. fra batteripolen.
- 136 -
Øvrige
Fejlfinding
Prøv først følgende procedurer (P137 til 145).
Hvis det ikke løser problemet, kan det muligvis forbedres ved at vælge [NULSTIL]
(P29) i menuen [INDSTILLING], når der tages billeder.
Batteriet og strømkilde
Kameraet kan ikke betjenes, selv om det er tændt.
• Batteriet er ikke isat korrekt. (P15)
• Batteriet er opbrugt.
LCD-skærmen slukker, mens kameraet er tændt.
• Er [DVALE INDST.] (P28)-funktionen aktiv?
" Tryk lukkerknappen halvt ned for at annullere disse funktioner.
• Batteriet er opbrugt.
Kameraet slukker omgående, når det tændes.
• Batteriet er opbrugt.
• Hvis du glemmer at slukke for kameraet, opbruges batteriet.
" Sluk kameraet med jævne mellemrum ved brug af funktionen [DVALE INDST.] osv.
(P28)
Lampen [CHARGE] blinker.
• Er batteritemperaturen meget høj eller meget lav? Hvis ja, tager det længere tid end
sædvanligt at oplade batteriet, eller opladningen vil være ufuldstændig.
• Er kontaktfladerne på opladeren eller batteriet snavsede?
" Tør evt. snavs af ved hjælp af en tør klud.
- 137 -
Øvrige
Optagelse
Det er umuligt at optage billedet.
• Står vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] ved indstillingen [1]? (P33)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
" Slet de billeder, der ikke er nødvendige, for at øge den tilgængelige hukommelse. (P47)
Det optagede billede er hvidligt.
• Billedet kan blive hvidligt, hvis der er snavs, f.eks. fingeraftryk, på objektivet.
" Hvis objektivet er snavset, skal du tænde for kameraet, skubbe objektivcylinderen ud
(P8) og tørre objektivets overflade forsigtigt af med en blød, tør klud.
Området omkring motivet bliver mørkt.
• Blev dette billede taget med blitz tæt på med zoomen ved [W] (1×)?
" Zoom lidt ind, og tag billederne. (P42)
Det optagede billede er for lyst eller for mørkt.
" Kontrollér, at der er kompenseret korrekt for eksponeringen. (P60)
2 eller 3 billeder tages samtidigt.
" Indstil [HØJHAST. BURST] (P70), [BLITZ BURST] (P71) i scene-funktionen eller
[BURST] (P90) i [OPTAG]-funktionsmenuen til [OFF].
Motivet er ikke ordentligt i fokus.
• Fokusområdet afviger, afhængigt af optagefunktionen.
" Indstil til den korrekte funktion i forhold til afstanden til motivet.
• Motivet er uden for kameraets fokusområde. (P39)
• Der er kamerarystelser, eller motivet bevæger sig lidt. (P41)
Det optagede billede er sløret. Den optiske billedstabiliseringsfunktion virker
ikke.
" Lukkerhastigheden bliver langsommere, når billederne tages på mørke steder, så
hold kameraet stabilt med begge hænder for at tage billederne. (P35)
" Når du tager billeder ved en langsom lukkerhastighed, skal du bruge selvudløseren.
(P57)
- 138 -
Øvrige
Det optagede billede ser grynet ud. Der er støj på billedet.
• Er ISO-følsomheden høj eller lukkerhastigheden langsom?
(ISO-følsomheden er indstillet til [,] ved leveringen af kameraet. Derfor forekommer
der støj, når der tages billeder indendørs osv.)
" Formindsk ISO-følsomheden. (P85)
" Indstil [FARVEFUNKT.] til [NATURAL]. (P91)
" Tag billederne på lyse steder.
• Er [HØJ FØLSOMH.] eller [HØJHAST. BURST] indstillet i scene-funktionen?
Hvis ja, reduceres opløsningen af det optagede billede lidt på grund af den høje
følsomhedsbehandling. Dette er ikke en fejlfunktion.
Lysstyrken eller farvetonen på det optagede billede er forskellig fra den aktuelle
scene.
• Hvis du optager under fluorescerende lamper, kan skarpheden og farvetonen ændres
lidt, hvis lukkerhastigheden bliver hurtigere. Dette sker pga. egenskaberne ved
fluorescerende lys. Dette er ikke en fejlfunktion.
Når du tager billeder, eller når lukkerknappen er trykket halvt ned, vises der en
rødlig lodret streg på LCD-skærmen, eller en del af eller hele skærmen får en rød
farvetone.
• Dette er et kendetegn for CCD’er, og den vises, når motivet har en
lys del. Der kan forekomme nogen ujævnhed i omgivelserne. Dette
er ikke en fejlfunktion.
Den optages på film, men ikke på still-billeder.
• Når du tager billeder, anbefales det, at du passer på ikke at
udsætte skærmen for sollys eller andre kraftige lyskilder.
Filmen stopper i midten af optagelsen.
• Afhængigt af korttypen, kan optagelsen muligvis stoppe midtvejs.

" Det anbefales at benytte et kort med en SD-hastighedsklasse på “Class 6” eller
højere til optagelse af film.
¼¼SD-hastighedsklassen er hastighedsstandarden for efter hinanden følgende
skrivninger.
" Hvis den stopper selv efter brug af et “Class 6”-kort eller højere, er
dataskrivningshastigheden forringet, og det anbefales at oprette en sikkerhedskopi
og derefter formatere (P31).
- 139 -
Øvrige
Objektiv
Det optagede billede er muligvis bøjet, eller en ikke-eksisterende farve omgiver
motivet.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Billedets periferi kan se bøjet ud,
fordi perspektivet fremhæves, når der anvendes vidvinkel. Dette er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærm
LCD-skærmen slukker, selv om kameraet er tændt.
• LCD-skærmen slukker, når [DVALE INDST.] (P28) aktiveres.
[Dette sker ikke, hvis du bruger lysnetadapteren (ekstraudstyr).]
Hvis den resterende batterikapacitet er lav, kan det tage længere tid for blitzen at blive
opladet, og den tid, LCD-skærmen er slukket, kan vare lidt længere.
LCD-skærmen bliver kortvarigt mørk eller lys.
• Dette fænomen opstår, når du trykker lukkerknappen halvt ned for at indstille
blændeværdien, og påvirker ikke de optagede billeder.
• Dette fænomen ses også, hvis lysstyrken ændres, når der zoomes ind eller ud
af kameraet, eller når kameraet flyttes. Dette skyldes betjeningen af kameraets
automatiske blænde og er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen flimrer indendørs.
• LCD-skærmen kan flimre i nogle få sekunder, når kameraet tændes indendørs i neonlys.
Dette er ikke en fejlfunktion.
LCD-skærmen er for lys eller for mørk.
• [POWER LCD] eller [HØJ VINKEL] er aktiveret. (P27)
Der fremkommer sorte, røde, blå og grønne prikker på LCD-skærmen.
• Dette er ikke en fejl.
Disse pixel påvirker ikke det endelige billede.
Der er støj på LCD-skærmen.
• På mørke steder kan der opstå støj for at holde lysstyrken på LCD-skærmen. De
optagede billeder påvirkes dog ikke deraf.
- 140 -
Øvrige
Blitz
Blitzen udløses ikke.
• Er blitz-indstillingen sat til [o]?
" Skift blitz-indstillingen. (P50)
• Blitz-indstillingen er ikke tilgængelig, når [BURST] (P90) i [OPTAG]-funktionsmenuen er
indstillet.
Blitzen aktiveres flere gange.
• Blitzen aktiveres to gange, når Reduktion af røde øjne (P51) er indstillet.
• Er [BLITZ BURST] (P71) indstillet i scene-funktion?
Afspilning
De billeder, der optages, roteres og vises i en uventet retning.
• [ROTER BILL.] (P108) er indstillet til [ON].
Billedet afspilles ikke.
• Er vælgerknappen [OPTAG]/[AFSPIL] indstillet til [5]? (P44)
• Er der billeder i den indbyggede hukommelse eller på kortet?
" Hvis der ikke isættes et kort, vises billederne i den indbyggede hukommelse. Hvis
der isættes et kort, vises billeddataene på kortet.
• Er der et billede, hvis filnavn er ændret på en PC? Hvis det er tilfældet, kan billedet ikke
afspilles på dette kamera.
De optagne billeder vises ikke.
• Er [KATEGORI] eller [FAVORIT] angivet for afspilning?
" Ret til [NORMAL]. (P44)
Mappe- og filnummeret vises med [—], og skærmen bliver sort.
• Er dette et ikke-standard billede, et billede, der er redigeret på en PC, eller et billede,
der er taget med et andet digitalkamera?
• Har du fjernet batteriet, lige efter du tog et billede, eller tog du billedet ved hjælp af et
batteri, der næsten var opbrugt?
" Formatér dataene for at slette de billeder, der er nævnt ovenfor. (P31)
(Andre billeder slettes også, og de kan ikke gendannes. Derfor skal du altid tjekke,
før du formaterer.)
- 141 -
Øvrige
I en kalendersøgning vises billederne på andre datoer end den faktiske dato, som
billederne blev taget på.
• Er kameraets ur korrekt indstillet? (P19)
• Når billeder redigeres på en PC, eller der søges efter billeder, som er taget med andet
udstyr, vises de muligvis med en anden dato end den faktiske dato, de blev taget på.
Hvide runde prikker, der ligner sæbebobler, vises på det optagne billede.
• Hvis du tager et billede med blitz på et mørkt sted eller indendørs,
vises der muligvis hvide runde prikker på billedet, som skyldes,
at blitzen genspejler støvpartikler fra luften. Dette er ikke en
fejlfunktion. Et typisk tegn er, at antallet af runde prikker og der, hvor
de er afbildet, varierer i hvert enkelt billede.
En rød del af det optagede billede er blevet sort.
• Når den digitale funktion til reduktion af røde øjne benyttes med blitz-indstillingen
Reduktion af røde øjne ([y], [u], [i]), og du tager et billede af et motiv med
rød farve omgivet af hudfarve, kan den røde farve blive ændret til sort af den digitale
funktion til reduktion af røde øjne.
" Det anbefales at tage billeder med blitz-indstillingen angivet til [q], [t] eller [o]
eller med [FJERN RØD-ØJE] i [OPTAG]-funktionsmenuen indstillet til [OFF]. (P93)
[MINIATURE VISES] vises på skærmen.
• Er dette billede optaget med andet udstyr? I sådanne tilfælde vises disse billeder
muligvis med en forringet billedkvalitet.
Der optages en klikkende lyd i film.
• Denne enhed justerer automatisk blændeværdien under optagelse af film. Når det
sker, høres der en klikkende lyd, og denne lyd kan blive optaget i film. Dette er ikke en
fejlfunktion.
- 142 -
Øvrige
TV, PC og printer
Billedet vises ikke på TV’et.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til TV’et?
" Indstil TV’et til ekstern indgang.
Visningsområderne på TV-skærmen og kameraets LCD-skærm er forskellige
• Afhængigt af TV-modellen kan billederne blive udstrakt vandret eller lodret, eller de kan
blive vist med afskårne kanter.
Film kan ikke afspilles på et TV.
• Forsøger du at afspille film ved at isætte kortet direkte i TV’ets kortrum?
" Tilslut kameraet til TV’et med AV-kablet, og afspil derefter billederne på kameraet.
(P123)
Billedet vises ikke helt på TV’et.
" Kontrollér indstillingen [TV-FORMAT]. (P30)
Billedet kan ikke overføres, når kameraet tilsluttes til en PC.
• Er kameraet korrekt tilsluttet til PC’en?
• Genkendes kameraet korrekt af PC’en?
" Indstil [PC] i [USB-FUNKTION]. (P30, 114)
Kortet genkendes ikke af PC’en. (Den indbyggede hukommelse genkendes.)
" Tag USB-kablet ud af forbindelse. Tilslut det igen, når kortet er sat i kameraet.
SDXC-hukommelseskortet kan ikke genkendes af pc’en.
" Kontroller, om din computer understøtter SDXC-hukommelseskort.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
" Undlad at formatere kortet, hvis du ser en meddelelse, der opfordrer til at formatere
kortet, som muligvis kan blive vist, når kameraet sluttes til pc’en.
" Hvis [ADGANG] på LCD-skærmen ikke forsvinder, skal du slukke for kameraet og
derefter afbryde USB-kablet.
Billedet kan ikke udskrives, når kameraet tilsluttes en printer.
• Billederne kan ikke udskrives på en printer, som ikke understøtter PictBridge.
" Indstil [PictBridge(PTP)] i [USB-FUNKTION]. (P30, 117)
Ved udskrivning beskæres enderne af billedet.
" Når der anvendes en printer med renskæringsfunktion eller udskrivningsfunktion
uden kant, skal disse funktioner annulleres før udskrivning. (Se printerens
brugervejledning.)
" Når du beder fotohandleren om at udskrive billeder, skal du spørge ham, om det er
muligt at udskrive 16:9 billeder.
- 143 -
Øvrige
Øvrige
Der blev valgt et ulæseligt sprog ved en fejltagelse.
" Tryk på [MENU], vælg [INDSTILLING]-menuikonet [e], og vælg derefter ikonet [9]
for at indstille det ønskede sprog. (P32)
Når lukkerknappen er trykket halvt ned, tændes en rød lampe eventuelt.
• På mørke stedet lyser AF-hjælpelampen (P93) rødt for at gøre det lettere at fokusere på
et motiv.
AF-hjælpelampen tænder ikke.
• Er [AF-HJ. LAMPE] i [OPTAG]-funktionsmenuen indstillet til [ON]? (P93)
• AF-hjælpelampen tænder ikke på lyse steder.
Kameraet bliver varmt.
• Kameraets overflade kan blive varm under brug. Dette påvirker ikke kameraets ydelse
eller kvalitet.
Objektivet klikker.
• Hvis lysstyrken ændres på grund af zoom eller flytning af kameraet osv., kan objektivet
klikke, og billedet på skærmen kan ændres drastisk. Billedet bliver dog ikke påvirket.
Lyden forårsages af den automatiske justering af blændeværdien. Dette er ikke en
fejlfunktion.
Urets indstilling er nulstillet.
• Hvis kameraet ikke anvendes i en længere periode, nulstilles uret muligvis.
" Når meddelelsen [INDSTIL URET] vises, skal uret indstilles igen. (P19)
Hvis du tager billeder med zoom, bliver de lidt forvrænget, og områderne omkring
motivet kan indeholde farver, som faktisk ikke er tilstede.
• Motivet kan blive lidt bøjet af udseende, eller kanterne kan blive farvet, afhængigt af
zoomforstørrelsen, på grund af objektivets egenskaber. Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen stopper omgående.
• Ved brug af den ekstra optiske zoom stopper zoom-funktionen midlertidigt i midten.
Dette er ikke en fejlfunktion.
Zoomen går ikke op til maksimal forstørrelse.
• Er kameraet indstillet til Makro Zoom-funktion? (P56)
Den højeste zoom i Makro Zoom-funktion er 3× digital zoom.
- 144 -
Øvrige
Filnumrene registreres ikke i fortløbende rækkefølge.
• Når man gennemfører en procedure, efter at der er udført en bestemt handling, bliver
billederne muligvis gemt i mapper med andre numre end de numre, der blev benyttet,
før proceduren blev gennemført. (P116)
Filnumrene registreres i stigende rækkefølge.
• Hvis batteriet blev isat eller fjernet, før kameraet blev slukket, lagres mappen og
mappenummeret på de optagne billeder ikke i hukommelsen. Når der tændes for
strømmen igen, og der tages billeder, bliver de muligvis lagret under filnumre, som
skulle være blevet tildelt de forrige billeder.
[ALDER] vises ikke korrekt.
• Kontrollér indstillingerne for klokkeslæt (P20) og fødselsdag (P68).
Objektivcylinderen trækkes ind.
• Objektivcylinderen trækkes ind ca. 15 sekunder efter skift fra funktionen [OPTAG] til
funktionen [AFSPIL].
Hvis kameraet ligger lidt, vises dias-showet pludseligt.
• Dette er [AUTO DEMO] for at introducere kameraets funktioner. Peg på et vilkårligt sted
på skærmen for at sætte kameraet tilbage til det oprindelige skærmbillede.
Berøringspanelet kan ikke betjenes.
• Dette kan ske, hvis du har peget på skærmen for længe ad gangen. Fjern i så fald
fingeren fra skærmen i cirka 10 sekunder, og prøv igen.
- 145 -
Øvrige
Antal af mulige billeder og tilgængelig optagetid
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid er en tilnærmelse. (De
afhænger af optageforholdene og korttypen.)
• Antallet af mulige billeder og den tilgængelige optagetid varierer, afhængigt af
motiverne.
• Når antallet af billeder, der kan optages, overstiger 99999, vises det som “+99999” på
skærmen.
„„
Antal mulige billeder
Billedformat
Billedstørrelse
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
Kort
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
+
=
E (P)
T (P)
C (P)
O (P)
8
12
20
27
200
48
97
195
390
780
1190
1590
2400
3200
4650
6430
9330
12670
68
135
270
550
1080
1650
2210
3330
4450
6460
8930
13000
17650
110
220
440
900
1770
2690
3610
5440
7260
10550
14570
21420
29070
150
300
600
1220
2410
3660
4910
7400
9880
14350
19820
28020
38020
1080
2150
4310
8780
17240
26210
35080
52920
70590
102500
141620
182140
247160
- 146 -
Øvrige
Billedformat
*
}
Billedstørrelse
~
|
9
11
54
105
210
440
880
1330
1790
2700
3600
5230
7230
10400
14120
65
125
250
520
1030
1580
2110
3190
4250
6180
8540
12560
17040
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
Kort
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
- 147 -
Øvrige
„„
Tilgængelig optagetid (ved optagelse af film)
Indstilling af
optagelseskvalitet
Indbygget
hukommelse
(Ca. 40 MB)
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
6 GB
Kort
8 GB
12 GB
16 GB
24 GB
32 GB
48 GB
64 GB
a
w
x
—
—
—
59 s.
2 min. 00 s.
4 min. 00 s.
8 min. 20 s.
16 min. 30 s.
25 min. 10 s.
33 min. 40 s.
50 min. 50 s.
1 t. 8 min.
1 t. 38 min.
2 t. 16 min.
3 t. 20 min.
4 t. 29 min.
2 min. 35 s.
5 min. 10 s.
10 min. 20 s.
21 min. 20 s.
41 min. 50 s.
1 t. 3 min.
1 t. 25 min.
2 t. 8 min.
2 t. 52 min.
4 t. 9 min.
5 t. 45 min.
8 t. 27 min.
11 t. 22 min.
2 min. 40 s.
5 min. 20 s.
10 min. 50 s.
22 min. 10 s.
43 min. 40 s.
1 t. 6 min.
1 t. 28 min.
2 t. 14 min.
2 t. 59 min.
4 t. 19 min.
5 t. 59 min.
8 t. 48 min.
11 t. 50 min.
y
1 min. 26 s.
7 min. 50 s.
15 min. 40 s.
31 min. 20 s.
1 t. 4 min.
2 t. 5 min.
3 t. 11 min.
4 t. 15 min.
6 t. 26 min.
8 t. 35 min.
12 t. 27 min.
17 t. 13 min.
25 t. 18 min.
34 t. 3 min.
Film kan optages kontinuerligt i op til 15 minutter. Desuden er kontinuerlig optagelse på
mere end 2 GB ikke mulig. (Eksempel: [8m 20s] med [a])
Den resterende tid til kontinuerlig optagelse vises på skærmen.
¼¼
Bemærk!
• Det resterende antal mulige billeder og den resterende tid, som vises på skærmen,
formindskes muligvis ikke i rækkefølge.
• Den ekstra optiske zoom fungerer ikke, når [MAKRO ZOOM] er indstillet eller i
[OMDAN], [HØJ FØLSOMH.], [HØJHAST. BURST], [BLITZ BURST] og [FOTO RAMME]
i scene-funktion, så billedstørrelsen for [P] vises ikke.
- 148 -
Øvrige
• SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
• QuickTime og logoet QuickTime logo er varemærker eller registrerede
varemærker, der tilhører Apple Inc., benyttet under licens herfra.
• Skærmbilleder fra Microsofts produkter er optrykt med tilladelse fra
Microsoft Corporation.
• De andre navne på firmaer og produkter, som er trykt i denne
vejledning, er de pågældende firmaers varemærker eller registrerede
varemærker.
- 149 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement