Panasonic DMCFS33 Operating instructions

Panasonic DMCFS33 Operating instructions
Upute za upotrebu
naprednih funkcija
Digitalni fotoaparat
Model Br.
DMC-FS33
Prije uporabe molimo pročitajte ove upute u cijelosti.
VQT2P26
Sadržaj
Prije uporabe
Kratke upute ..............................................4
Pribor .........................................................6
Dijelovi uređaja ..........................................7
Korištenje zaslona osjetljivog na dodir ......9
Priprema
Punjenje baterije .....................................11
•Trajanje baterije i vrijeme
reproduciranja .........................14
Umetanje i vađenje memorijske kartice
(na izbor) / baterije ..............................15
Ugrađena memorija/memorijska kartica .17
Podešavanje datuma/ vremena
(Clock Set) ..........................................19
• Promjena postavki sata .....................20
Podešavanje izbornika ............................21
• Podešavanje opcija izbornika ..........22
• Korištenje brzog izbornika ................24
O izborniku SETUP (Podešavanje) ........25
Odabir [REC] Mode
(Načina rada snimanja) ......................33
Osnovne funkcije
Snimanje fotografija pomoću automatske
funkcije (
: Intelligent Auto Mode) ....35
• Prepoznavanje scene koja se snima..........37
• Postavke u inteligentnom načinu rada ......38
Snimanje fotografija putem vaših omiljenih
postavki (
: Normal Picture Mode) ..39
• Izoštravanje ......................................40
• Kada objekt nije u fokusu (npr. kada
nije u središtu kompozicije fotografije
koju želite snimiti) .............................40
• Sprječavanje vibracija (podrhtavanje
uređaja) ............................................41
• Funkcija prepoznavanja smjera ........41
Snimanje fotografija pomoću zooma ......42
• Korištenje optičkog zooma/ Korištenje
Extra optičkog zooma(EZ)/ Korištenje
digitalnog zooma ..............................42
Reprodukcija fotografija
(Uobičajena reprodukcija) ...................44
• Korištenje funkcije zooma reprodukcije ..45
• Prikaz višestrukih fotografija
(Višestruko reproduciranje) ...............46
Brisanje fotografija ...................................47
• Brisanje pojedinačne fotografije ........47
• Brisanje više fotografija (do 50) ili svih
fotografija .............48
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
LCD zaslon ..............................................49
• Snimanje fotografija pomoću ugrađene bljeskalice ....50
• Prebacivanje na odgovarajuću postavku
bljeskalice ..................................50
Snimanje izbliza (Close-up) .....................55
• [AF MACRO] ......................................55
• [MACRO ZOOM] ...............................56
Snimanje fotografija pomoću automatskog
okidača ..............................................57
Snimanje fotografija tako da je dodirnuti dio
zaslona u fokusu (Odabir AF područja
dodirom) .......................................................58
Kompenzacija ekspozicije .......................60
Snimanje fotografija koje odgovara sceni ...61
• Prepoznavanje scena u Načinu rada
scene (
:My scene mode) .............61
• Odabir načina rada scene za pojedino
snimanje (
: Scene Mode) ...........62
• [PORTRAIT] .....................................63
• [SOFT SKIN] ....................................63
• [TRANSFORM] ................................64
• [SELF PORTRAIT] ...........................64
• [SCENERY] ......................................65
• [SPORTS] ........................................65
• [NIGHT PORTRAIT] .........................65
• [NIGHT SCENERY] ..........................66
• [FOOD] .............................................66
• [PARTY] ............................................67
• [CANDLE LIGHT] .............................67
• [BABY1] / [BABY2] ...........................68
• [PET] ................................................69
• [SUNSET] .........................................69
• [HIGH SENS.] ..................................69
• [HI-SPEED BURST] .........................70
• [FLASH BURST] ..............................71
-2-
• [STARRY SKY] .................................72
• [FIREWORKS] .................................72
• [BEACH] ...........................................73
• [SNOW] ............................................73
• [AERIAL PHOTO] .............................73
• [FILM GRAIN] ...................................74
• [PHOTO FRAME] .............................74
Način rada videozapisa ..........................75
Korisne funkcije na odredištu putovanja...78
• Bilježenje dana odmora kada je
fotografija snimljena .........................78
• Bilježenje datuma/vremena na
odredištima putovanja u drugim
vremenskim zonama (svjetsko vrijeme) .....81
Korištenje izbornika [REC] Mode
(Način rada snimanja) ............................83
• [FLASH] ............................................83
• [SELFTIMER] ...................................83
• [PICTURE SIZE] ..............................83
• [REC QUALITY] ...............................84
• [SENSITIVITY] .................................85
• [AF MODE] .......................................86
• [MACRO MODE] ..............................87
• [WHITE BALANCE] ..........................88
• [EXPOSURE] ...................................89
• [BURST] ...........................................90
• [DIGITAL ZOOM] ..............................91
• [COLOR MODE] ...............................91
• [STABILIZER] ...................................92
• [AF ASSIST LAMP] ..........................93
• [RED-EYE REMOVAL] .....................93
• [CLOCK SET] ...................................93
Unošenje znakova ..................................94
Napredne funkcije (Reprodukcija)
Reprodukcija niza fotografija
(Slide Show) ........................................95
Prikaz fotografija prema datumu
snimanja (Calendar) ............................97
Odabir fotografija i njihova
reprodukcija ([CATEGORY PLAY] /
[FAVORITE PLAY]) ...............................98
• [CATEGORY PLAY] ..........................98
• [FAVORITE PLAY] ...........................100
Reprodukcija videozapisa .....................101
Korištenje izbornika [PLAYBACK] Mode
(Način rada reprodukcije) .....................103
• [TEXT STAMP] ................................103
• [RESIZE] Smanjene veličine slike (br.
piksela) ..............................................105
• [CROPPING] ..................................107
• [ROTATE DISP.] ..............................108
• [FAVORITE] ....................................109
• [PRINT SET] ..................................110
• [PROTECT] ....................................112
• [COPY] Kopiranje slika s ugrađene
memorije na karticu ...........................113
Povezivanje s drugom opremom
Povezivanje s računalom .......................114
Ispis fotografija .......................................117
• Odabir i ispis jedne fotografije .......118
• Odabir i ispis više fotografija .........119
• Postavke ispisa ................................120
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV prijemnika .........................................123
• Reprodukcija fotografija putem AV kabela ..............................................123
• Reprodukcija fotografija na TV
prijemniku s utorom za SD memorijsku
karticu ..............................................124
Ostalo
Prikaz zaslona .......................................125
Upozorenja za uporabu .........................128
Prikaz poruka ........................................134
U slučaju problema ................................137
Broj fotografija koje se mogu snimiti i raspoloživo vrijeme snimanja ..........146
Prije uporabe
Kratke upute
Ovo je kratki pregled načina snimanja i reprodukcije fotografija pomoću ovog uređaja.
Za svaki korak molimo da pročitate upute na stranicama naznačenim u zagradama.
Napunite bateriju. (str. 11)
Vrsta utičnice
• Baterija se ne isporučuje napunjena.
Prije uporabe napunite bateriju.
Vrsta priključnice
Umetnite bateriju i karticu. (str. 15)
• Kad ne koristite karticu, fotografije možete
snimati na ili reproducirati iz ugrađene memorije.
(str. 17) Ukoliko koristite karticu, pročitajte upute
na str. 18.
Za snimanje fotografija uključite fotoaparat.
Gurnite prekidač odabira [REC]/[PLAYBACK]
(Snimanje/Reprodukcija) na
.
Pritisnite okidač kako biste snimili fotografije.
(str. 35)
-4-
Prije uporabe
Reproduciranje fotografija.
Gurnite prekidač odabira [REC]/[PLAYBACK]
(Snimanje/Reprodukcija) na
.
Odaberite fotografiju koju želite pogledati.
(str. 44)
-5-
Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe uređaja provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora će se razlikovati ovisno o državi ili području u kojem su kupljeni.
Detalje o priboru potražite u osnovnim uputama za uporabu.
• Baterijsko pakiranje se u tekstu označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
• Punjač baterije se u tekstu označava kao punjač baterije ili punjač.
• SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica u tekstu
kartica.
• Kartica nije obavezna.
Kada ne koristite karticu, fotografije možete snimati na ili reproducirati iz
ugrađene memorije.
• Obratite se dobavljaču ili najbližem servisu ukoliko izgubite isporučeni pribor. (Pribor
možete kupiti odvojeno.)
-6-
Prije uporabe
Dijelovi uređaja
1 Bljeskalica (Str. 50)
2 Objektiv (Str. 140)
3 Indikator automatskog okidača (Str. 57)
AF pomoćna lampica (Str. 93)
4 Zaslon na dodir/ LCD zaslon (Str. 9, 49, 125,
140)
5 Prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK]
(Snimanje/Reprodukcija) (Str. 21)
6 Tipka [MODE] (Način rada) (Str. 33)
7 Tipka [DISPLAY] (Prikaz) (Str. 49)
8 Tipka [MENU] (Izbornik) (Str. 22)
9 Tipka [Q.MENU] (Brzi izbornik) (str. 24) / tipka
za brisanje (Str. 47)
-7-
Prije uporabe
10 Prekidač ON/OFF (Uklj/Isklj) (Str. 19)
11 Ručica zooma (Str. 42)
12 Zvučnik (Str. 101)
13 Mikrofon (Str. 75)
14 Okidač (str. 36, 75)
15 Tipka inteligentnog automatskog načina rada
(Str. 35)
16 Rupica za vrpcu
• Prije korištenja provjerite da li ste pričvrstili
vrpcu kako biste se osigurali da vam fotoaparat
neće ispasti.
17 Kućište objektiva
18 Utičnica [AV OUT/DIGITAL] (Str. 114, 117, 123)
19 Utor za spajanje tronošca
• Tijekom uporabe tronošca pripazite da bude
stabilan dok je na njega pričvršćen fotoaparat.
20 Vrata pretinca za bateriju/karticu (Str. 15, 16)
21 Ručica za otvaranje (Str. 15)
22 Poklopac DC ispravljača (Str. 16)
• Ako želite uređaj spojiti na mrežni adapter, obavezno koristite Panasonic DC
ispravljač (na izbor) i AC adapter ( na izbor).
Za detalje o spajanju pogledajte str. 16.
-8-
Prije uporabe
Korištenje zaslona osjetljivog na dodir
LCD zaslonom (osjetljivim na dodir) možete direktno upravljati pritiskom prsta.
■ Dodir
Koristi se za dodir i otpuštanje zaslona osjetljivog na
dodir.
Koristi se za odabir ikona ili fotografija.
• Moguće su nepravilnosti u radu kada se višestruke
ikone istovremeno odaberu dodirom prsta, stoga
pokušajte dodirnuti središte ikone.
■ Povlačenje
Kretnja bez otpuštanja zaslona osjetljivog na dodir.
Koristi za pomicanje slike unaprijed ili unatrag tijekom
reprodukcije.
• Povucite vodoravno prema središtu zaslona
(Pogledajte u nastavku).
Područje zaslona osjetljivog na dodir
Kod dodirivanja ili povlačenja ikona po zaslonu osjetljivom na
dodir, radnje koje izvršavate usmjerite prema središtu zaslona.
Zaslon osjetljiv na dodir možda neće prepoznati radnju ako
dodirnete ili povučete ikonu na rubu zaslona koja je izvan
područja sa senzorima.
Područje koje pokriva senzor (otprilike)
Područje na kojem se može vršiti radnja povlačenja (otprilike)
• Ovaj zaslon osjetljiv na dodir prepoznaje električna svojstva ljudskog tijela (električni
kapacitet zaslona osjetljivog na dodir). Dodirnite zaslon prstima.
• Dodirnite zaslon čistim i suhim prstima.
• Zaslon osjetljiv na dodir ne može se koristiti:
- s komercijalno dostupnom stylus olovkom ili rukom koja na sebi ima rukavicu;
- ako su ruke mokre ili je nedavno nanesena krema za ruke;
- ako koristite komercijalno dostupan zaštitni pokrov od tekućih kristala (on bi mogao
utjecati na vidljivost i funkcionalnost);
- kada se na zaslonu osjetljivom na dodir istovremeno nalaze obje ruke ili više od jednog
prsta.
• Nemojte pritiskati LCD zaslon oštrim predmetima kao što je, primjerice, vrh olovke.
• LCD zaslonom ne upravljajte noktima.
• Kada se zaprlja, LCD zaslon brišite suhom, mekanom krpom.
• Ne grebite i nemojte prejako pritiskati LCD zaslon.
-9-
Prije uporabe
Informacije o ikonama na zaslonu osjetljivom na dodir
Uz određeno znanje o ikonama koje se često pojavljuju na zaslonu, upravljanje zaslonom
osjetljivim na dodir bit će jednostavnije. Uz to, osim ikona, mogu se koristiti i pojedine tipke
na fotoaparatu.
Prebacuje na sljedeću ili prethodnu stranicu zaslona
izbornika, kada postoji više stranica.
• Također možete koristiti ručicu za zoom na fotoaparatu za
prebacivanje na sljedeću ili prethodnu stranicu.
Povratak na prethodni zaslon izbornika ili zatvaranje
izbornika.
Pomoću ovih ikona promijenite ili prilagodite vrijednost
postavke. Na pojedinim zaslonima umjesto oznaka ▲▼ mogu se
pojaviti ◄►.
• Neprestano dodirujte i otpuštajte ove ikone dok ne dođete
do željene vrijednosti. Vrijednost se ne mijenja uzastopno dok
dodirujete ikone.
Nakon promjene vrijednosti pomoću oznaka ▲▼◄►,
dodirnite ovu ikonu kako biste odredili novu vrijednost.
Povratak na prethodan zaslon bez izmjena postavki.
U brzom izborniku (Quick Menu) (Str. 24) ili na zaslonu
snimanja/reproduciranja prikažu se ove ikone koje predstavljaju
korisne funkcije za snimanje ili reproduciranje.
• Ovisno o statusu LCD-a, ikone nakon određenog vremena,
tijekom kojeg nema rada, mogu nestati. U tom slučaju, dodirnite
bilo koji zaslona kako bi se ikone ponovno pojavile.
Otkazivanje rukovanja pomoću zaslona osjetljivog na dodir
Ako okidač pritisnite dopola, otkazat ćete upravljanje pomoću zaslona osjetljivog na
dodir i pojavit će se zaslon snimanja kada je fotoaparat postavljen na način rada snimanja (REC Mode).
- 10 -
Priprema
Punjenje baterije
■ Baterije za uporabu s ovim uređajem
S ovim uređajem se može koristiti isporučena baterija ili namjenske dodatne
baterije.
Pogledajte osnovne upute za uporabu o broju dostupnih dodatnih baterija.
Primijećeno je da se na nekim tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje
su izgledom vrlo slične izvornima. Neke od tih baterija nisu primjereno zaštićene
prema zahtjevima i regulativama o sigurnosti proizvoda. Postoji opasnost od
požara ili eksplozije. Tvrtka Panasonic se odriče odgovornosti u slučaju bilo
kakvih nezgoda ili kvara nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Za
uporabu sigurnih proizvoda predlažemo kupnju izvornih Panasonic baterija.
• Koristite namjenski punjač i bateriju.
• Fotoaparat ima funkciju prepoznavanja baterija koje se mogu sigurno koristiti.
Predviđena baterija podržava ovu funkciju. Jedine baterije prikladne za korištenje
uz ovaj uređaj su originalni Panasonic proizvodi i baterije proizvedene od strane
drugih tvrtki i ovlaštene od strane tvrtke Panasonic. (Baterije koje ne podržavaju
ovu funkciju ne mogu se koristiti.) Panasonic ne može ni na kakav način jamčiti za
kvalitetu, izvedbu ili sigurnost baterija koje su proizvedene od strane drugih tvrtki i
koje nisu originalni Panasonic proizvodi.
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Bateriju napunite pomoću punjača u zatvorenom prostoru.
• Bateriju punite na temperaturi između 10°C i 35°C. (Temperatura baterije bi trebala biti
jednaka.)
Uložite bateriju pazeći pritom na pravilan smjer.
- 11 -
Priprema
Uključite punjač u mrežnu utičnicu.
Vrsta utičnice
• Mrežni se kabel ne može u potpunosti umetnuti u
ulazni priključak. Ostaje razmak prikazan na slici.
• Punjene baterije počinje kad indikator [CHARGE]
svijetli zeleno .
Vrsta priključnice
Izvadite bateriju nakon što je punjenje završeno.
• Punjenje je završeno kada se ugasi indikator
punjenja [CHARGE] .
• Nakon dovršetka punjenja provjerite da li ste
isključili uređaj za punjenje iz mrežne utičnice.
- 12 -
Priprema
■ Punjenje
Isporučena baterija
Vrijeme punjenja*
Otprilike 100 min
Dodatna baterija
(na izbor)
Otprilike 130 min
* pomoću isporučenog punjača
• Prikazano vrijeme punjenja je navedeno za slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena. Vrijeme punjenja se može razlikovati ovisno o načinu korištenja
baterije. Vrijeme punjenja baterije u toplim/hladnim uvjetima okoline, ili baterije
koja nije korištena duže vrijeme, može biti duže od uobičajenog.
■ Kada indikator [CHARGE] treperi
• Temperatura baterije je previsoka ili preniska.
Napunite bateriju na temperaturi između 10 °C i 35 °C.
• Kontakti punjača ili baterije su prljavi. U tom slučaju obrišite ih suhom krpom.
■ Indikator baterije
Indikator baterije je prikazan na LCD zaslonu.
[Nije prikazan kada je fotoaparat priključen na AC adapter (na izbor)].
• Kad je baterija prazna, indikator pocrveni i počinje treperiti.
Napunite bateriju ili je zamijenite napunjenom baterijom.
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja, te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat
se također zagrijava tijekom upotrebe. To ne predstavlja kvar.
• Baterija se može dopuniti i kada još nije do kraja istrošena, ali se ne preporuča da se
baterija učestalo dopunjava dok je u potpunosti napunjena. (S obzirom na to da može
doći do karakterističnog slabljenja baterije.)
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih
površina mrežnog utikača. U protivnome može doći do požara i/ili strujnog udara
uslijed kratkog spoja ili stvorene topline.
- 13 -
Priprema
Trajanje baterije i vrijeme reproduciranja
■ Trajanje baterije (Prema standardu CIPA kod uobičajenog načina snimanja)
Isporučena baterija
Dodatna baterija (na izbor)
Kapacitet
740 mAh
940 mAh
Broj fotografija koje je
moguće snimiti
Približno 300 fotografija
Približno 380 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Otprilike 190 min
Uvjeti snimanja prema CIPA standardu
• CIPA je kratica za Camera & Imaging Products Association.
• Temperatura: 23°C / Relativna vlaga: 50% kad je LCD zaslon uključen.
• Korištenje Panasonic SD memorijske kartice (32 MB).
• Početak snimanja 30 sekundi nakon što je fotoaparat uključen. (Kad je funkcija optičkog
stabilizatora slike postavljena na [AUTO].)
• Snimanje svakih 30 sekundi s punom jačinom bljeskalice kod svake sekunde
snimanja.
• Okretanje ručice za zoom od Tele do Wide ili obrnuto kod svake snimke.
• Isključivanje fotoaparata nakon svakih 10 snimaka i ostavljanje dok se temperatura
baterije ne smanji.
Broj raspoloživih snimaka razlikuje se ovisno o intervalu između snimaka.
Kod dužih intervala, smanjuje se broj raspoloživih snimaka. [Npr. kod snimanja
jednom svake 2 minute, broj raspoloživih snimaka se smanjuje na četvrtinu.]
Note
Vrijeme reprodukcije
Isporučena baterija
Dodatna baterija (na izbor)
Otprilike 280 min
Otprilike 360 min
• Vrijeme rada i broj raspoloživih snimaka razlikuju se ovisno o okruženju u kojem
se fotoaparat koristi ili uvjetima njegova korištenja.
Na primjer, vrijeme rada i broj raspoloživih snimaka smanjuju se u sljedećim okolnostima:
- nalazite se na području niske temperature poput skijaških padina;
- koriste se načini rada Auto Power LCD Mode, Power LCD Mode ili
High Angle Mode (Str. 27);
- funkcije bljeskalice ili zooma se često koriste.
• Ukoliko vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja
baterije, moguće je da je radni vijek baterije istekao. Kupite novu bateriju.
- 14 -
Priprema
Umetanje i vađenje memorijske kartice (na izbor) / baterije
• Provjerite da li je uređaj isključen.
• Preporučamo uporabu Panasonic memorijske kartice.
Ručicu za otvaranje gurnite u smjeru strelice
i otvorite vrata pretinca za karticu/bateriju.
• Uvijek koristite originalne Panasonic
baterije.
• Ako koristite baterije drugih proizvođača,
nismo u mogućnosti jamčiti za kvalitetu
ovog uređaja.
Baterija: Umetnite bateriju u cijelosti pazeći
na smjer umetanja.
Za vađenje baterije povucite ručicu u
smjeru strelice.
Kartica: Gurnite je u cijelosti dok ne čujete
klik, pazeći na smjer umetanja.
Za vađenje kartice, gurnite je dok ne čujete
klik, a nakon toga je ravno izvucite.
: Nemojte dodirivati spojne priključke kartice.
• Kartica se može oštetiti ako nije u potpunosti
umetnuta.
: Zatvorite vrata pretinca za karticu/
bateriju.
: Povucite ručicu u smjeru strelice.
• Ako se vrata ne daju u potpunosti zatvoriti,
izvadite karticu, provjerite položaj i zatim je
ponovno uložite.
- 15 -
Priprema
• Izvadite bateriju nakon upotrebe. Izvađenu bateriju spremite u kutiju za bateriju
(isporučena).
• Nemojte vaditi bateriju sve dok se LCD zaslon ne isključi, jer se može dogoditi da
postavke ne budu pravilno pohranjene.
• Isporučena baterija namijenjena je samo za fotoaparat. Nemojte je koristiti s drugom
opremom.
• Baterija će se isprazniti ako se ostavi da stoji dulje vrijeme nakon punjenja.
• Prije vađenja kartice ili baterije, isključite fotoaparat. (U protivnom se može dogoditi
da fotoaparat više neće raditi pravilno, a sama kartica se može oštetiti ili se snimljene
fotografije mogu izbrisati.)
■ Uporaba AC adaptera (na izbor) i DC ispravljača (na izbor) umjesto baterije
Kod kupnje pripazite da u paketu uzmete zajedno
AC adapter i DC ispravljač. Uporaba ovih modula
zasebno nije dozvoljena.
Otvorite vrata pretinca kartice/baterije.
Umetnite DC ispravljač pazeći na smjer umetanja.
Zatvorite vrata pretinca za karticu/bateriju.
• Provjerite da li su vrata pretinca za karticu/bateriju
dobro zatvorena.
Otvorite poklopac DC ispravljača .
• Ako ga je teško otvoriti, gurnite poklopac ispravljača
s unutrašnje strane dok su vrata pretinca za karticu/
bateriju otvorena.
Umetnite priključak AC adaptera u mrežnu utičnicu.
Spojite drugi kraj AC adaptera
u [DC IN]
priključnicu
DC ispravljača
Podesite oznake i umetnite.
• Dozvoljena je samo uporaba navedenog AC
adaptera i DC ispravljača. Uporaba druge opreme
može prouzročiti štetu.
• Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonic AC adapter (na izbor).
• Kod uporabe AC adaptera, koristite AC kabel isporučen s AC adapterom.
• Neke vrste tronošca nije moguće pričvrstiti dok je spojen DC ispravljač.
• Ovaj uređaj ne može biti u uspravnom položaju dok je AC adapter priključen. Prilikom
upotrebe na ravnoj površini, preporučamo da ga odložite na meku krpu.
• Dok otvarate vrata pretinca za karticu/bateriju, AC adapter mora biti odspojen.
• Ako vam AC adapter i DC ispravljač nisu potrebni, izvadite ih fotoaparata. Isto tako
držite poklopac DC ispravljača zatvorenim.
• Pročitajte upute za uporabu s isporučenim AC adapterom i DC ispravljačem
• Za snimanje videozapisa preporučamo korištenje baterije dostatnog kapaciteta ili AC
adapter.
• Ako kod snimanja videozapisa i upotrebe AC adaptera dođe do nestanka napajanja, ili
ako se AC adapter isključi i sl., videozapis se neće snimiti.
- 16 -
Priprema
Ugrađena memorija/memorijska kartica
Ovim fotoaparatom se mogu vršiti sljedeće radnje.
• Kad memorijska kartica nije umetnuta: fotografije
se mogu snimati na ugrađenu memoriju i iz nje se
reproducirati.
• Kad se umetne memorijska kartica: fotografije se
mogu snimati na memorijsku karticu i iz nje se reproducirati.
• Kada koristite ugrađenu memoriju:
(oznaka pristupa*)
• Kada koristite karticu:
(indikacija pristupa*)
* Indikacija pristupa svijetli crveno kada se slike snimaju u
ugrađenu memoriju (ili na karticu).
Ugrađena memorija
• Snimljene fotografije možete kopirati na karticu. (str. 113)
• Veličina memorije: Otprilike 40 MB
• Format videozapisa: Isključivo QVGA (320 x 240 piksela)
• Ugrađena memorija se može koristiti kao privremeni spremnik kada se memorijska
kartica ispuni.
• Vrijeme pristupa ugrađenoj memoriji može biti dulje od onog za memorijsku karticu.
- 17 -
Priprema
Memorijska kartica
S ovim fotoaparatom mogu se koristiti sljedeće vrste memorijskih kartica.
(Ove se memorijske kartice dalje u tekstu nazivaju kartica.)
Vrsta kartice
Napomene
SD memorijska kartica (8 MB do 2 GB)
Možete koristiti SDHC Memorijsku karticu ili
SDXC Memorijsku karticu u opremi koja je
kompatibilna s tim karticama.
• Prije uporabe SDXC Memorijskih kartica,
provjerite podržavaju li vaše računalo i
ostali uređaji ovu vrstu kartice.
http://panasonic.net/avc/sdcard/
information/SDXC.html
SDHC Memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
SDXC Memorijska kartica
(48 GB do 64 GB)
• Koristite li kartice memorije između 4 GB i 32 GB, provjerite imaju li SDHC logo na
sebi (logo označava sukladnost sa SD standardom).
• Koristite li kartice memorije između 48 GB i 64 GB, provjerite imaju li SDXC logo na
sebi (logo označava sukladnost sa SD standardom).
• Molimo provjerite najnovije informacije na sljedećoj internetskoj adresi.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je stranica samo na engleskom jeziku.)
• Nemojte isključivati fotoaparat, vaditi bateriju ili karticu ili isključivati AC adapter
(na izbor) kad svijetli indikator pristupa [kada se fotografije učitavaju ili brišu ili se
ugrađena memorija, odnosno kartica, formatiraju (str. 31)].
Nadalje, fotoaparat nemojte izlagati vibracijama ili udarcima.
Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a fotoaparat može prestati
pravilno funkcionirati.
Ukoliko ne možete izvršiti radnju zbog vibracija, udaraca ili statičkog elektriciteta,
ponovite radnju.
• Kad je prekidač
za zaštitu ispisivanja (Write-Protect) postavljen u položaj
[LOCK] (Zaključaj), nije moguće daljnje zapisivanje, brisanje ili formatiranje.
Mogućnost zapisivanja, brisanja i formatiranja podataka je ponovno
omogućena kada se prekidač vrati u početni položaj.
• Uslijed djelovanja elektromagnetskog zračenja, statičkog elektriciteta ili
kvara na fotoaparatu ili kartici može doći do oštećenja podataka na ugrađenoj
memoriji i kartici. Preporučamo da važne podatke pohranite na računalo i sl.
• Karticu nemojte formatirati preko računala ili drugih uređaja. Formatirajte je isključivo u
fotoaparatu kako biste osigurali pravilan rad. (Str. 31)
• Memorijsku karticu čuvajte van dohvata djece kako je ne bi progutala.
- 18 -
Priprema
Podešavanje datuma/vremena (Clock Set)
• Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije podešeno.
Uključite fotoaparat.
• Ako se ne prikazuje zaslon za izbor
jezika, prijeđite na korak 4.
Dodirnite ikonu za odabir jezika na zaslonu.
Odaberite jezik.
• Pojavljuje se poruka [PLEASE SET THE
CLOCK] (Molimo podesite vrijeme).
(Ova se poruka ne pojavljuje u načinu
rada reproduciranja [PLAYBACK Mode]).
Dodirom prsta odaberite
[ CLOCK SET].
- 19 -
Priprema
Tipkama ▲▼◄►odaberite opcije (godina, mjesec,
dan, sat, minuta, prikaz redoslijeda ili formata za
prikaz vremena), a pritisnite [SET] (Postavi).
A: Vrijeme u području doma
B: Vrijeme na odredištu putovanja (Str. 81)
: Izlaz iz izbornika bez podešavanja vremena.
• Odaberite format za prikaz vremena [24HRS] ili
[AM/PM].
• Ako ste odabrali format [AM/PM], na zaslonu se
pojavljuje AM/PM.
• Ako ste podesili format [AM/PM], ponoć se prikazuje
kao AM 12:00, a podne kao PM 12:00. Ovaj format je
uobičajen u SAD-u i nekim drugim državama.
Dodirom prsta odaberite [SET].
• Kad ste završili s podešavanjem vremena isključite fotoaparat. Nakon toga ga
ponovno uključite i prebacite na način rada snimanja kako biste provjerili da li se na
zaslonu pojavljuju postavke koje ste podesili.
• Ako ste pritisnuli tipku [SET] (Postavi) i završili podešavanje bez pohranjivanja
vremena, možete ga naknadno pohraniti tako da slijedite dolje navedeni postupak
„Promjena postavki vremena“.
Promjena postavki vremena
Odaberite [CLOCK SET] u [REC] ili [SETUP] izborniku. (str. 22)
• Postavke možete promijeniti u 5. koraku podešavanja vremena.
• Postavke vremena ostaju pohranjene 3 mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak
i bez baterije. (Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, ostavite napunjenu
bateriju u uređaju kroz 24 sata.)
• Ako tijekom snimanja nekoliko puta pritisnete tipku [DISPLAY], prikazat će se sat.
• Godinu možete postaviti od 2000. do 2099.
• Ako sat nije podešen, pravilan datum neće biti moguće ispisati ako ga upišete na
fotografiju putem funkcije [TEXT STAMP] (str. 103), niti će ga se moći ispisati u foto
studiju koji tiska fotografije.
• Ako je sat podešen, pravilan datum će biti ispisan na tiskanoj fotografiji čak i ako on nije
prikazan na zaslonu aparata.
- 20 -
Priprema
Podešavanje izbornika
Fotoaparat dolazi s izbornicima koji omogućuju podešavanje postavki za snimanje i
reproduciranje fotografija prema vašim željama te izbornicima koji vam pružaju više
zabave i lakšu uporabu.
Izbornik [SETUP] (Podešavanje) sadrži važne postavke u vezi sata i napajanja fotoaparata. Prije nego što nastavite koristiti fotoaparat, provjerite postavke ovog izbornika.
Prekidač za odabir [REC]/[PLAYBACK] (Snimanje/Reprodukcija)
[REC] Mode izbornik (str. 83 do 93)
• Ovaj izbornik
omogućuje
podešavanje postavki
boje, osjetljivosti,
bijelog balansa, broja
piksela i drugih aspekata za fotografije
koje snimate.
[PLAYBACK] Mode izbornik (str. 103 do 113)
• Ovaj izbornik
omogućuje
podešavanje postavki
za zaštitu, izrezivanje
ili ispis te drugih
opcija za snimljene
fotografije.
[SETUP] izbornik (str. 25 do 32)
• U ovom izborniku možete podesiti sat, odabrati radne
postavke bip tona i ostale postavke koje vam olakšavaju rad s
fotoaparatom.
• Izbornik [SETUP] možete postaviti iz [REC MODE] ili
[PLAYBACK MODE] načina rada.
Zbog tehničkih karakteristika fotoaparata određene funkcije nije moguće podesiti,
odnosno neke funkcije neće raditi pod određenim uvjetima u kojima se fotoaparat
koristi.
- 21 -
Priprema
Podešavanje opcija izbornika
Ovaj odlomak opisuje kako da odaberete postavke normalnog načina rada slike, i ista
postavka se može koristiti i za izbornik [PLAYBACK] (Reprodukcija) i izbornik [SETUP]
(Podešavanje).
Primjer: Postavke [AF MODE] (AF način rada) od
do
u
Normal Picture Mode (Normalni način rada slike).
Uključite fotoaparat.
Prekidač za odabir [REC]/[PLAYBACK]
(Snimanje/Reprodukcija)
Tipka [MODE]
Tipka [MENU]
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK]
(Snimanje /Reprodukcija) na
i zatim pritisnite tipku
[MODE] (Način rada).
• Ako ste odabrali postavke izbornika [PLAYBACK],
pomaknite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK]
na
i prijeđite na korak 4.
Dodirnite oznaku [NORMAL PICTURE]
(Normalna slika).
Pritisnite [MENU] za prikaz izbornika.
• Zaslone izbornika možete mijenjati zaokretanjem
ručice za zoom. (Str. 10)
Prebacivanje na izbornik [SETUP] (Podešavanje)
Dodirom prsta odaberite ikonu izbornika [SETUP]
- 22 -
.
Priprema
5
6
7
Dodirom prsta odaberite [AF MODE].
• Pritisnite oznaku ▼ kako biste prešli na drugi zaslon.
(Str. 10)
Dodirom prsta odaberite [
].
• Ovisno o opciji, njene se postavke možda neće
prikazati na zaslonu ili će biti drugačije prikazane.
(Str. 10)
Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT]
kako biste zatvorili izbornik.
- 23 -
Priprema
Korištenje brzog izbornika
Pomoću brzog izbornika neke od postavki izbornika mogu se jednostavno pronaći.
Uz to, na zaslonu brzog izbornika nalaze se razne korisne funkcije za snimanje.
• Neke od opcija se ne mogu podesiti pomoću dostupnih načina rada.
1
Pritisnite i držite [Q.MENU] (Brzi izbornik)
dok snimate.
2
Dodirnite ikonu i zatim dodirnite željenu
postavku.
Stavka
Postavke
Prikazane su stavke koje se postavljaju i
postavke.
• Za izlaz iz brzog izbornika i povratak na
zaslon za snimanje, dodirnite oznaku [EXIT].
- 24 -
Priprema
Podesite ove postavke ukoliko je to potrebno.
O izborniku SETUP (Podešavanje)
[CLOCK SET], [ECONOMY] i [AUTO REVIEW] su važne opcije. Provjerite njihove
postavke prije nego što ih koristite.
• U inteligentnom automatskom načinu rada (Intelligent Auto Mode) moguće je podesiti
samo opcije [CLOCK SET], [WORLD TIME], [BEEP], [LANGUAGE] i [STABILIZER
DEMO.].
Za detalje kako odabrati postavke izbornika [SETUP], pogledajte str. 22.
[CLOCK SET]
Podešavanje datuma/vremena.
• Pogledajte str. 19 za detalje.
Postavite lokalno vrijeme i vrijeme na odredištu putovanja.
[WORLD TIME]
[DESTINATION]:
Odredište putovanja.
[HOME]:
Lokalno vrijeme
• Detalje potražite na str. 81.
Postavite datum odlaska i datum povratka s putovanja.
[TRAVEL DATE]
[TRAVEL SETUP]:
[LOCATION]:
[OFF]/[SET] (Isklj/Postavi) [OFF]/[SET] (Isklj/Postavi)
• Potražite detalje na str. 78.
- 25 -
Priprema
Podešavanje glasnoće bip zvuka i okidača.
[BEEP]
[VOLUME]
[BEEP LEVEL]:
(Muted) (Utišano)
(Low) (Tiho)
(High) (Glasno)
[SHUTTER VOL.]:
(Muted) (Utišano)
(Low) (Tiho)
(High) (Glasno)
[BEEP TONE] (Zvuk bipa):
[SHUTTERTONE](Zvukokidača):
Podesite glasnoću zvučnika na jednu od 7 razina.
• Kad fotoaparat spojite na TV prijemnik, razina glasnoće na njegovim zvučnicima se ne
mijenja.
- 26 -
Priprema
Ove postavke izbornika omogućuju bolju vidljivost LCD
zaslona kad se nalazite na svijetlim mjestima ili kada
držite fotoaparat visoko iznad glave.
[LCD MODE]
[OFF]
[AUTO POWER LCD]:
Svjetlina se automatski podešava u skladu s jačinom
osvjetljenja oko fotoaparata.
[POWER LCD]:
LCD zaslon postaje svjetliji i vidljiviji, čak i kad snimate
na otvorenom.
[HIGH ANGLE]:
LCD zaslon postaje svjetliji i vidljiviji kada snimate držeći
fotoaparat visoko iznad glave.
• Postavke funkcije High Angle (Visoki kut) su otkazane ako isključite kameru ili ako je
aktivirana opcija [SLEEP MODE].
• Svjetlina snimki prikazanih na LCD zaslonu je povećana tako da se neki objekti na
LCD zaslonu mogu činiti drugačijima nego u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na snimljene fotografije.
• LCD zaslon se automatski vraća na normalnu postavku svjetline nakon 30 sekundi ako
snimate u Power LCD načinu rada. Pritisnite bilo koju tipku kako bi LCD zaslon ponovno
postao svjetliji.
• Ukoliko je zaslon slabo vidljiv zbog sunca i dr., pomoću ruke ili drugog predmeta
blokirajte sunčeve zrake.
• Broj raspoloživih snimaka se smanjuje u Auto Power LCD načinu rada, Power LCD
načinu rada i High Angle načinu rada.
• [AUTO POWER LCD]i [HIGH ANGLE] postavke nisu dostupne tijekom reprodukcije.
[FOCUS ICON]
Promjena ikone fokusa.
Priprema
Možete očuvati trajanje baterije.
[SLEEP MODE]
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne koristi
kroz vrijeme određeno postavkama.
[OFF.]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
• Pritisnite okidač dopola ili isključite fotoaparat i ponovo ga uključite za
poništenje funkcije [SLEEP MODE].
• Funkcija [SLEEP MODE] je u inteligentnom automatskom načinu rada
postavljena na [5MIN.].
• Funkcija [SLEEP MODE] nije dostupna u sljedećim slučajevima.
- kada koristite AC adapter;
- kada spajate fotoaparat na osobno računalo ili pisač;
- kada snimate ili reproducirate videozapise;
- tijekom prikaza niza snimki;
– kod uporabe funkcije [AUTO DEMO].
- 28 -
Preparation
Podesite trajanje prikazivanja fotografije nakon što je
snimite.
[AUTO REVIEW]
[OFF] (Isklj)
[1SEC.] (1 sek)
[2SEC.] (2 sek)
[HOLD] (Zadrži) Fotografije ostaju prikazane sve dok
ne pritisnete neku od tipki.
• Funkcija [AUTO REVIEW] se aktivira neovisno o postavkama [HI-SPEED BURST]
(str. 70), [FLASH BURST] (str. 71) i [PHOTO FRAME] (str. 74) u načinu rada Scene i
[BURST] (str. 90).
• U inteligentnom automatskom načinu rada funkcija automatskog pregleda je podešena
na [2SEC.].
• [AUTO REVIEW] funkcija nije dostupna za videozapise.
[RESET]
Vraćanje postavki izbornika [REC] (Snimanje) ili [SETUP]
(Podešavanje) na početne postavke.
• Kad se postavka [RESET] odabere tijekom snimanja, istovremeno se vrši i radnja kojom
se u početni položaj vraća i objektiv. Čuje se zvuk rada objektiva, no to je normalno i ne
ukazuje na grešku u radu.
• Kad se postavke izbornika [REC] resetiraju, u početno stanje se vraćaju sljedeće
postavke.
- Postavke i prepoznavanje scena za My Scene način rada (str. 61)
• Kad se postavke izbornika [SETUP] resetiraju, u početno stanje se vraćaju sljedeće
postavke. Pored toga, opcija [FAVORITE] (str. 109) u izborniku [PLAYBACK] načina rada
reprodukcije je podešena na [OFF] (Isklj), i [ROTATE DISP.] (str.108) je podešeno na [ON]
(Uklj).
- Postavke rođendana i imena za [BABY1]/[BABY2] (str. 68) i [PET] (Kućni ljubimci) (str.
69) u načinu rada scene.
- Postavke funkcije [TRAVEL DATE] (str. 78) (datum odlaska, datum povratka, odredište)
– Postavke funkcije [WORLD TIME] (str. 81)
• Broj direktorija i postavke sata se ne mijenjaju.
- 29 -
Priprema
Odaberite USB komunikacijski sustav prije ili nakon
spajanja fotoaparata na računalo ili pisač pomoću USB
kabela (isporučen).
[USB MODE]
[SELECT ON CONNECTION] (Odabir veze):
Odaberite ili [PC] ili [PictBridge(PTP)] ako ste fotoaparat
spojili na računalo ili pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
[PictBridge(PTP)]:
Odaberite prije ili nakon spajanja na pisač koji podržava
funkciju PictBridge.
[PC]:
Odaberite prije ili nakon spajanja na računalo.
• Kad je odabran [PC], fotoaparat se spaja preko „USB Mass Storage“ komunikacijskog sustava.
• Kad je odabran [PictBridge(PTP)], fotoaparat se spaja preko „PTP (Picture Transfer
Protocol)“ komunikacijskog sustava.
[VIDEO OUT]
Podesite kako bi uskladili sa sustavom TV prijemnika u
boji u pojedinoj državi.
(Samo tijekom reprodukcije)
[NTSC]: Video izlaz je podešen na NTSC sustav.
[PAL]: Video izlaz je podešen na PAL sustav.
• Ove postavke su dostupne kad je priključen AV kabel.
[TV ASPECT]
Odaberite kako bi uskladili s vrstom TV prijemnika.
(Samo tijekom reprodukcije)
Spajanje na TV prijemnik sa zaslonom formata 16:9.
Spajanje na TV prijemnik sa zaslonom formata 4:3.
• Ove postavke su dostupne kad je priključen AV kabel (str. 123).
- 30 -
Priprema
[VERSION DISP.]
Pregled ugrađene programske verzije fotoaparata.
[FORMAT]
Ugrađena memorija ili kartica je formatirana.
Formatiranje bespovratno briše sve podatke, pa ih stoga
pažljivo provjerite prije formatiranja.
• Prilikom formatiranja koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili AC adapter (na
izbor) i DC ispravljač (na izbor). Tijekom formatiranja ne isključujte fotoaparat.
• Ako je umetnuta kartica, samo će se ona formatirati. Za formatiranje ugrađene
memorije, izvadite karticu.
• Ako je kartica formatirana na računalu ili drugim uređajima, ponovno je formatirajte u
fotoaparatu.
• Formatiranje ugrađene memorije može potrajati duže od formatiranja kartice.
• Ukoliko naiđete na probleme tijekom formatiranja obratite se najbližem servisu ili
prodavatelju.
- 31 -
Priprema
[LANGUAGE]
Podesite jezik za prikaz na zaslonu.
• Ukoliko greškom postavite pogrešan jezik, iz ikona izbornika odaberite
postavljanje željenog jezika.
za
Pokazuje količinu vibracija koju je fotoaparat uočio.
([STABILIZER DEMO.])
Prikaz značajki fotoaparata na zaslonu kao Slide Show
(Prikaz u nizu).
([AUTO DEMO])
[DEMO MODE]
[STABILIZER DEMO.]
Količina vibracija
Količina vibracija nakon
podešavanja
[AUTO DEMO]:
[OFF] (Isklj)
[ON] (Uklj)
• Funkcija stabilizatora se uključuje i isključuje svaki put kad se pritisne [STABILIZER] kod
funkcije [STABILIZER DEMO.].
• Tijekom reprodukcije se [STABILIZER DEMO.] funkcija ne može prikazati.
• [STABILIZER DEMO.] je približna vrijednost.
• Za izlaz iz funkcije [STABILIZER DEMO.] pritisnite [EXIT].
• Funkcija [AUTO DEMO] ne može se prikazati na TV prijemniku čak ni tijekom
reprodukcije.
• Kako biste zatvorili funkciju [AUTO DEMO] pritisnite bilo koju točku na zaslonu.
- 32 -
Priprema
Odabir načina rada
Odabir [REC] Mode (Načina rada snimanja)
Kada je odabran način rada [REC] (Snimanje), fotoaparat se može podesiti na Intelligent
Auto Mode (Inteligentni automatski način rada) u kojem su ustanovljene optimalne
postavke u liniji sa subjektom koji treba snimiti u uvjetima snimanja, ili načinu rada scene
(Scene Mode) koji vam omogućava da snimate fotografije koje odgovaraju sceni koja se
snima.
Intelligent Auto Mode (str. 35)
Snimanje objekata putem postavki koje fotoaparat automatski sâm određuje.
■ Za odabir [REC] načina rada s popisa [REC] načina rada
Uključite fotoaparat.
Prekidač za odabir [REC]/[PLAYBACK]
(Snimanje/Reprodukcija)
Tipka [MODE] (Način rada)
Gurnite prekidač odabira [REC]/[PLAYBACK] (Snimanje/Reprodukcija) na [
].
Pritisnite [MODE].
Dodirom prsta odaberite način rada.
- 33 -
Priprema
■ Popis mogućnosti u [REC] načinu rada
Normal Picture Mode (str. 39)
Objekti su snimljeni putem vaših postavki.
My Scene Mode (str. 61)
Snimanje fotografija prema prethodno prepoznatim snimljenim scenama.
SCN Scene Mode (str. 62)
Snimanje fotografija koje odgovaraju uvjetima prizora koji se snima.
Motion Picture Mode (str. 75)
Snimanje videozapisa sa zvukom.
• Kod prebacivanja s [PLAYBACK] (Reproduciranje) na [REC] (Snimanje) način rada,
otvara se prethodno podešeni [REC] način rada.
- 34 -
Osnovne funkcije
REC način rada
Snimanje fotografija pomoću automatske funkcije
(
: Intelligent Auto Mode)
Fotoaparat podešava najprikladnije postavke koje odgovaraju objektu i uvjetima snimanja.
Ovaj način rada se preporuča početnicima ili onima koji žele prepustiti podešavanja
uređaju i na jednostavan način snimati fotografije.
• Funkcije koje se automatski aktiviraju:
- Scene Detection (Detekcija scene)/[STABILIZER/Face Detection (Detekcija lica) /Motion Detection (Detekcija pokreta) / Backlight Compensation (Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja) / Digital Red-Eye Correction (Digitalna korekcija crvenih očiju)
Tipka [
]
Gurnite prekidač odabira [REC]/[PLAYBACK] (Snimanje/Reprodukcija) na [
Pritisnite [
].
].
• Kada je odabran inteligentni automatski način rada
(Intellligent Auto Mode), ikona
ili ikona koja se
poistovjećuje s funkcijom detekcije scene (str. 37)
pojavljuje se u gornjem lijevom kutu zaslona.
• Ponovnim pritiskom tipke
vraćate se na prethodni
način rada.
Fotoaparat držite nježno objema rukama,
dok su vam ruke mirno položene sa strane,
a stopala malo razmaknuta.
Bljeskalica
AF pomoćna lampica
- 35 -
Osnovne funkcije
4
Pritisnite okidač dopola da bi izoštrili.
• Indikator fokusa (zeleni) uključuje se kad je
predmet u fokusu.
• Okvir AF područja prikazuje se oko lica osobe
koje snimate, putem funkcije Face Detection
(Detekcija lica). U ostalim slučajevima okvir AF
područja se pojavljuje na točci predmeta koji je u
fokusu.
• Raspon fokusa je 5 cm (Wide) / 1,0 m (Tele) do .
• Maksimalna udaljenost snimke iz blizine (najkraća
udaljenost s koje se subjekt može snimiti)
razlikuje se ovisno o uvećanju zooma.
5
Pritisnite okidač do kraja (pritisnite ga
jače) i snimite fotografiju.
• Indikator pristupa (str.17) svijetli crveno kad se fotografije
snimaju na ugrađenu memoriju (ili karticu).
• Prilikom pritiska okidača nemojte pomicati fotoaparat.
• Ne prekrivajte bljeskalicu ili AF pomoćno svjetlo prstima ili drugim predmetima.
• Ne dirajte prednju stranu objektiva.
■ Snimanje fotografija pomoću bljeskalice (str. 50)
• Kada je odabrana opcija
, podešavaju se
,
,
ili
ovisno o vrsti
objekta i svjetlini.
• Kad je postavljeno
ili
, aktivirana je funkcija [DIGITAL RED-EYE CORRECTION] (Digitalna korekcija crvenih očiju).
• Brzina zatvarača će biti sporija kod
ili
.
■ Kada snimate fotografije koristeći zoom (str. 42)
- 36 -
Osnovne funkcije
Prepoznavanje scene
Kad fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona predmetne scene pojavljuje se u plavoj
boji kroz 2 sekunde, nakon čega se vraća na uobičajenu crvenu boju.
[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-MACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT]
• Samo kada je odabrano
.
[i-NIGHT SCENERY]
[i-SUNSET]
• Funkcija
je odabrana ako se ne može koristiti niti jedna scena dok su podešene
standardne postavke.
• Ako su odabrane funkcija
ili
, fotoaparat automatski prepoznaje ljudsko lice, i
prilagođava fokus i ekspoziciju (Face Detection) (str. 86).
• Ako se primjerice koristi tronožac, a fotoaparat je procijenio da su vibracije minimalne
kad je način rada scene prepoznat kao
, brzina zatvarača će biti postavljena na
maksimalnih 8 sekundi. Pazite da tijekom snimanja ne pomaknete fotoaparat.
• Najoptimalnija scena odabire se tijekom odabira AF područja dodirom (Touch AF Area
Selection) (str. 58).
• Ovisno o uvjetima kao što su ovi navedeni u nastavku, za isti objekt može biti
identificirana drugačija scena.
- Uvjeti koji se odnose na objekt: Ako je lice svijetlo ili tamno, veličina objekta, udaljenost
od objekta, kontrast objekta, ako je objekt u pokretu.
- Uvjeti snimanja: Zalazak sunca, izlazak sunca, uvjeti smanjenog osvjetljenja, kada se
fotoaparat trese, kod korištenja zooma.
• Za najbolje rezultate preporuča se snimanje fotografija u prikladnom načinu snimanja.
• Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
Pozadinsko osvjetljenje se odnosi na situaciju kada se svjetlo nalazi iza objekta.
U tom će slučaju objekt snimanja biti zatamnjen pa ova funkcija kompenzira pozadinsko
osvjetljenje na način da cijelu fotografiju automatski posvijetli.
- 37 -
Osnovne funkcije
Postavke u Intelligent Auto načinu rada
• Za ovaj način rada moguće je postaviti samo sljedeće funkcije.
Izbornik [REC] (Snimanje) načina rada
––[FLASH] (str. 50)/[SELFTIMER] (str. 57)/[PICTURE SIZE]* (str. 83)/[BURST] (str. 90)/
[COLOR MODE]* (str. 91)
* Postavke koje se mogu odabrati razlikuju se kada se koriste drugi načini rada snimanja.
Izbornik [SETUP] (Podešavanje)
- [CLOCK SET] ([POSTAVKA SATA])/[WORLD TIME]([SVJETSKO VRIJEME])/[BEEP]
([BIP])/[LANGUAGE] ([JEZIK])
• Postavke sljedećih opcija su nepromjenjive.
Opcija
Postavke
[SLEEP MODE] (str. 28)
[5MIN.]
[AUTO REVIEW] (str. 29)
[2SEC.]
[FLASH] (str. 50)
[SENSITIVITY] (str. 85)
[WHITE BALANCE] (str. 88) [AWB]
[AF MODE] (str. 86)
[STABILIZER] (str. 92)
(Podesite na
kada se lice ne može pronaći)
[AUTO]
[AF ASSIST LAMP] (str. 93) [ON] (Uklj)
[RED-EYE REMOVAL]
(str. 93)
[ON] (Uklj)
• Sljedeće funkcije su nedostupne.
- [EXPOSURE](Ekspozicija)/[DIGITAL ZOOM] (Digitalni zoom)
• Ostale opcije u [SETUP] izborniku mogu se podesiti u načinu snimanja kao što je
primjerice Normal Picture Mode (Normalan način rada slike). Promijenjene postavke
odrazit će se i na postavke u Intelligent Auto načinu rada.
- 38 -
Osnovne funkcije
REC način rada
Snimanje fotografija putem vaših omiljenih postavki
(
: Normal Picture Mode)
Fotoaparat automatski podešava brzinu zatvarača i otvor blende ovisno o svjetlini objekta
koji se snima.
Odabirom raznih postavki u izborniku [REC] (Snimanje) omogućeno je snimanje
fotografija s većom slobodom.
1
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK] (Snimanje /Reprodukcija) na
i
zatim pritisnite tipku [MODE] (Način rada).
Tipka [MODE] (Način rada)
Prekidač za odabir [REC]/[PLAYBACK]
(Snimanje/Reprodukcija)
2
Dodirnite oznaku [NORMAL PICTURE]
(Normalna slika).
• Za promjenu postavke tijekom snimanja pogledajte
odlomak „Korištenje izbornika [REC] (Način rada
snimanja)“ (str. 83).
3
4
5
Usmjerite okvir AF područja na točku koju
želite imati u fokusu.
Pritisnite okidač dopola da bi izoštrili.
• Indikator fokusa (zeleni) uključuje se kad je
predmet u fokusu.
• Raspon fokusa je 50 cm (Wide) / 2,0 m (Tele) do .
• Ako je predmet snimanja na manjoj udaljenosti
pogledajte odlomak „Snimanje izbliza (Close-up)“
na str. 55.
Pritisnite okidač za snimanje do kraja i snimite fotografiju.
• Indikator pristupa (str. 17) svijetli crveno kad se fotografije snimaju
na ugrađenu memoriju (ili karticu).
■ Za podešavanje ekspozicije i snimanje fotografija u uvjetima kada je slika previše
tamna. (str. 60)
■ Za podešavanje boje i snimanje fotografija u uvjetima kada je slika previše
crvena. (str. 88)
- 39 -
Osnovne funkcije
Izoštravanje
Usmjerite okvir AF područja prema objektu i pritisnite okidač dopola.
Kada je objekt
izoštren
Fokus
Kada objekt nije
izoštren
Indikator fokusa
Uključen
Treperi
AF područje
Bijelo → Zeleno
Bijelo → Crveno
Zvuk*
Bip 2 puta
Bip 4 puta
2
Indikator fokusa
AF područje (normalno)
Okvir AF područja (kod korištenja digitalnog zooma ili u tamnim uvjetima)
Raspon fokusa
Vrijednost otvora blende *1
Brzina zatvarača *1
ISO osjetljivost
*1 Ukoliko se ne može postići pravilna ekspozicija, ikona će biti crvena.
(Međutim, kod korištenja bljeskalice ikona neće postati crvena.)
*2 Glasnoća zvuka može se podesiti u [SHUTTER VOL.] (str. 26).
Kada objekt nije u fokusu (npr. kada nije u središtu kompozicije fotografije
koju želite snimiti)
1 Usmjerite okvir AF područja prema objektu i pritisnite okidač dopola kako bi popravili
fokus i ekspoziciju.
2 Pritisnite i držite okidač dopola dok pomičete fotoaparat da bi dobili kompoziciju slike.
• Radnje iz koraka 1 možete uzastopno
ponavljati prije nego do kraja pritisnete
okidač.
Kod snimanja ljudi preporučamo koristiti funkciju prepoznavanja lica (Face
detection). (str. 86)
■ Objekti i uvjeti snimanja kod kojih je izoštravanje otežano
• Objekti u brzom pokretu, izuzetno svijetli objekti ili objekti bez kontrasta.
• Kad je zaslon raspona u kojem se može snimati crven.
• Kad se objekti snimaju kroz prozor ili u blizini svjetlucavih objekata.
• Kad je mračno ili dođe do vibracija.
• Kad je fotoaparat preblizu objekta ili kad se istovremeno snimaju udaljeni i bliski objekti.
- 40 -
Osnovne funkcije
Sprječavanje vibracija (podrhtavanja fotoaparata)
Kada se na zaslonu pojavi upozorenje za vibracije
, koristite funkciju [STABILIZER]
([STABILIZATOR]) (str. 92), tronožac ili automatski okidač (str. 57).
• Brzina zatvarača će biti sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat držite
mirno od trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu.
Preporučamo korištenje tronošca.
- Smanjenje brzine rada okidača (Slow sync.)/Sprečavanje efekta crvenih očiju (Red-eye
reduction).
- U [NIGHT PORTRAIT]([NOĆNI PORTRET]), [NIGHT SCENERY] ([NOĆNI PEJZAŽ]),
[PARTY] ([ZABAVA]), [CANDLE LIGHT] ([SVJETLO SVIJEĆA]), [STARRY SKY]
([ZVJEZDANO NEBO]) ili [FIREWORKS] ([VATROMET]) u načinu rada scene (Scene
Mode) (str. 62).
Funkcija prepoznavanja smjera
Fotografije snimljene uz okomito držanje fotoaparata se i reproduciraju okomito
(okrenute).
(Samo ako je funkcija [ROTATE DISP.] (str. 108) podešena na [ON] (Uklj).
• Funkcija prepoznavanja smjera može nepravilno raditi ako se snima s fotoaparatom
usmjerenim prema gore ili dolje.
• Videozapisi snimljeni uz okomito držanje fotoaparata nisu prikazani okomito.
- 41 -
Osnovne funkcije
REC način rada
Snimanje fotografija pomoću zooma
Upotreba optičkog zooma/Ekstra optičkog zooma (EZ)/Digitalnog zooma
Možete uvećati zoom kako bi postigli efekt da se ljudi i objekti čine bližima ili ga smanjiti
za snimanje pejzaža u širokome kutu. Kako biste objekte još više približili, (maksimalno do
16.9x), podesite veličinu slike na 10M ili manje.
Na raspolaganju su i dodatni stupnjevi uvećanja kad je [DIGITAL ZOOM] postavljen na
[ON] (Uklj) u izborniku [REC] načina rada.
Za približavanje objekata koristite (Tele)
Rotirajte ručicu zooma prema Tele (T).
Za udaljavanje objekata koristite funkciju (Wide)
Rotirajte ručicu zooma prema Wide (W).
■ Načini zoomiranja
Značajka
Optički zoom
Ekstra optički zoom
(EZ)
Digitalni zoom
Maksimalno
uvećanje
8x
16.9x*
32× (uključujući optički
zoom 8×)
67.5× (uključujući extra optički
zoom 16.9×)
Kvaliteta
slike
Nema umanjenja
kvalitete
Nema umanjenja
kvalitete
S uvećanjem zooma umanjuje
se kvaliteta fotografije.
Uvjeti
Nema ih
Prikaz
zaslona
[DIGITAL ZOOM] (str. 91) u
Odabrana je veličina
slike [PICTURE SIZE] izborniku [REC] podešen je na
[ON] (Uklj).
sa
(str.83).
Prikazan je
Raspon digitalnog zooma je
prikazan.
• Kad se koristi funkcija zooma zajedno s trakom prikaza zooma pojavit će se i
procjena raspona fokusa. (Primjerice: 0,5 m - ).
* Razina uvećanja ovisi o postavkama opcija [PICTURE SIZE](Veličina slike).
- 42 -
Osnovne funkcije
■ Mehanizam ekstra optičkog zooma
Ako veličinu fotografije postavite na
(3 milijuna piksela), CCD područje od 14M
(14,1 milijuna piksela) je smanjeno na središnje područje od 3M (3 milijuna piksela) što
omogućuje snimanje fotografija s povećanim efektom zooma.
• Digitalni zoom nije moguće podesiti kad je odabrana funkcija
.
• Prikaz uvećanja zooma je približna vrijednost.
• „EZ” je kratica za „Extra Optical Zoom” (Ekstra optički zoom).
• Kod uključivanja fotoaparata optički je zoom postavljen na Wide (1x).
• Ako koristite funkciju zooma nakon što ste fokusirali objekt snimanja, potrebno ga je
ponovo izoštriti.
• Kućište objektiva se izvlači ili uvlači ovisno o položaju zooma. Pazite da ne ometate
pomicanje kućišta objektiva za vrijeme okretanja ručice za zoom.
• Kod korištenja funkcije digitalnog zooma moguće je da [STABILIZER] neće imati
učinka.
• Kod korištenja digitalnog zooma, za snimanje preporučamo korištenje tronošca i
automatskog okidača (str. 57).
• Ekstra optički zoom nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima.
– kod Macro Zoom načina rada
- kod opcija [TRANSFORM], [HIGH SENS.], [HI-SPEED BURST], [FLASH BURST]
[PIN HOLE] ili [FILM GRAIN] u načinu rada scene (Scene Mode)
- Kod snimanja videozapisa
• Funkciju digitalnog zooma nije moguće koristiti u sljedećim situacijama.
- kod opcija [TRANSFORM], [HIGH SENS.], [HI-SPEED BURST], [FLASH BURST]
[PIN HOLE] ili [FILM GRAIN] u načinu rada scene (Scene Mode)
- 43 -
Osnovne funkcije
PLAYBACK način rada
Uobičajeno reproduciranje slika ([NORMAL PLAY])
1
Gurnite prekidač odabira [REC]/[PLAYBACK] (Snimanje/Reprodukcija) na .
• Uobičajena reprodukcija fotografija se automatski
podešava u sljedećim slučajevima.
- Kad je način rada prebačen s [REC] na
[PLAYBACK].
- Kad se fotoaparat uključi dok je [REC]/
[PLAYBACK] prekidač za odabir prebačen na .
2
Pretražite slike unaprijed ili unatrag
povlačeći prst vodoravno po zaslonu (str. 9).
Pretraživanje unaprijed:
povucite prst s lijeva na desno
Pretraživanje unatrag:
povucite prst s desna na lijevo
• Također je moguće pretražiti slike unaprijed ili unatrag
pritiskom na oznake ◄/►.
Broj datoteke
Broj fotografije
• Brzina pretraživanja unaprijed/unazad se mijenja ovisno o
statusu reprodukcije.
- 44 -
Osnovne funkcije
Upotreba zooma za vrijeme reprodukcije (Playback Zoom)
Rotirajte ručicu zooma prema
(T).
1
1x → 2x → 4x → 8x → 16x
2
Pomaknite položaj prikaza pritiskom na
▲/▼/◄/►.
• Kad pomičete položaj koji želite prikazati, indikator
položaja zooma pojavljuje se približno 1 sekundu.
• Sliku ćete vratiti na izvornu veličinu (1x) dodirom
oznake .
• Uvećanje se mijenja pritiskom na
ili .
Također se može koristiti ručica zooma.
• Ovaj fotoaparat je u skladu sa DCF standardom „Design rule for Camera File system”
osnovan od strane tvrtke JEITA „Japan Electronics and Information Technology Industries
Association” i Exifom „Exchangeable Image File Format”. Datoteke koje nisu u skladu s
DCF standardom ne mogu se reproducirati.
• Kućište objektiva se uvlači otprilike 15 sekundi nakon prebacivanja s načina rada snimanja [REC] na način rada reprodukcije [PLAYBACK].
• Ako želite sačuvati uvećanu sliku, koristite funkciju izrezivanja slike (Cropping) (Str. 107).
• Funkcija zumiranja pri reprodukciji možda neće raditi na fotografijama koje su snimljene
na drugoj opremi.
• Tijekom reprodukcije videozapisa opcija zooma pri reprodukciji nije dostupna.
- 45 -
Osnovne funkcije
Prebacivanje načina rada reprodukcije [PLAYBACK]
1 Pritisnite [MODE] za vrijeme reprodukcije.
2 Dodirom prsta odaberite način rada.
[NORMAL PLAY] ( str. 44)
Sve se snimke reproduciraju.
[SLIDE SHOW] (str. 95)
Snimke se reproduciraju u nizu.
[CATEGORY PLAY] (str. 98)
Snimke se grupiraju u kategorije i reproduciraju.
[FAVORITE PLAY] (str. 100)*
Reproduciraju se vaše omiljene snimke.
* [[FAVORITE PLAY] (Reprodukcija omiljenih snimki) nije prikazana dok nije
podešena funkcija [FAVORITE].
[CALENDAR] (str. 97)
Snimke se reproduciraju prema datumu snimanja.
[MULTI PLAYBACK] (str. 46)
Više snimaka je reproducirano na jednom zaslonu.
Prikaz više fotografija ([MULTI PLAYBACK])
1
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK] (Snimanje /
Reprodukcija) na i zatim pritisnite tipku [MODE] (Način rada).
2
Dodirom prsta odaberite [MULTI PLAYBACK].
3
Broj odabrane fotografije i ukupan broj snimljenih
fotografija.
• Također možete okrenuti ručicu za zoom nekoliko
puta prema
(W) za prebacivanje na zaslon s više
fotografija.
Dodirom prsta odaberite fotografiju.
• Zaslon se može izmijeniti na zaslon s prikazom
9 fotografija dodirom oznake
i na zaslon s 18
fotografija dodirom oznake
.
• Fotografije nije moguće okretati u ovoj vrsti prikaza.
• Fotografije prikazane pomoću funkcije
se ne mogu
reproducirati.
- 46 -
Osnovne funkcije
PLAYBACK način rada
Brisanje fotografija
Jednom kad su izbrisane, fotografije se više ne mogu vratiti.
• Brišu se snimke na ugrađenoj memoriji ili kartici s koje se reproduciraju.
Brisanje jedne fotografije
1
Odaberite fotografiju za brisanje i nakon toga
pritisnite .
Tipka [
]
2
Dodirnite oznaku [DELETE SINGLE]
(Brisanje jedne fotografije).
3
Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
- 47 -
Osnovne funkcije
Brisanje više fotografija (do 50) ili svih fotografija
1
Pritisnite [
2
Dodirnite [DELETE MULTI] (Brisanje više
fotografija) ili [DELETE ALL] (Brisanje
svih fotografija).
].
• [DELETE ALL](Brisanje svih fotografija) → korak 5.
3
Dodirom prsta odaberite fotografiju.
(Ponovite ovaj korak.)
• Na odabranim se snimkama pojavljuje .
Ukoliko ih još jednom dodirnete prstom, odabir se poništava.
4
Dodirom prsta odaberite [OK].
5
Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
■ Kad se odabere [DELETE ALL] za snimke s postavkom [FAVORITE] (str. 109)
Zaslon odabira je ponovno prikazan. Odaberite [DELETE ALL] (Brisanje svih fotografija)
ili [ALL DELETE EXCEPT ] (Brisanje svih fotografija osim ), odaberite [YES] (Da) i
obrišite fotografije.
([ALL DELETE EXCEPT ] (Brisanje svih fotografija osim ) ne može se odabrati ako
nema fotografija koje su podešene kao [FAVORITE] (Omiljene).)
• Tijekom brisanja ne isključujte fotoaparat. Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili
AC adapter (na izbor) i DC ispravljač (na izbor).
• Ako za vrijeme brisanja fotografija pomoću opcije [DELETE MULTI] (Brisanje više
fotografija), [DELETE ALL] (Brisanje svih fotografija) ili [ALL DELETE EXCEPT [ ]]
(Brisanje svih fotografija osim ) pritisnete [CANCEL], brisanje će se zaustaviti na pola
puta.
• Ovisno o broju slika koje želite obrisati, možda će biti potrebno određeno vrijeme za
njihovo brisanje.
• Ako snimke nisu u skladu s DCF standardom ili su zaštićene (str. 112), one neće biti
izbrisane, čak i ako je odabrano [DELETE ALL] ili [ALL DELETE EXCEPT ].
- 48 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
LCD zaslon
Pritisnite [DISPLAY] za promjenu.
LCD zaslon
Tipka [DISPLAY] (Prikaz)
• Kad se prikaže zaslon izbornika, tipka [DISPLAY] se ne
aktivira. Tijekom zooma reprodukcije (str. 45), za vrijeme
reprodukcije videozapisa (str. 101) i prikaza slika u nizu
(slide show, str. 95), možete odabrati samo „Normal display
” (Normalan prikaz) ili „No display ” (Bez prikaza).
Tijekom snimanja ([REC])
Normalni prikaz
Bez prikaza*
Bez prikaza (linija usmjerenosti
snimanja)*
Tijekom reprodukcije
([PLAYBACK])
Normalni prikaz
Prikaz informacija o snimanju
Bez prikaza*
* Ako kroz određeno vrijeme nije izvršena nijedna radnja, ikona dodira će nestati.
• Kod načina rada scene (Scene Mode) funkcije [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT SCENERY],
[STARRY SKY] i [FIREWORKS] linije za navođenje su sive boje (str. 61)
• Kod načina rada scene (Scene mode) se za funkciju [PHOTO FRAME] ([OKVIR SLIKE])
ne prikazuje linija usmjerenosti. (str. 61)
■ Mreža linija za pomoć pri snimanju (linije za navođenje)
Ako objekt snimanja poravnate s vodoravnim i okomitim linijama
ili ga postavite na sjecište tih linija, fotografije možete snimiti s
dobrom kompozicijom u pogledu veličine, kuta i ravnoteže objekta.
Ovo se koristi kad se scena dijeli na polja veličine 3x3, za
snimanje fotografija s dobro uravnoteženom kompozicijom.
- 49 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
REC način rada
Snimanje fotografija pomoću ugrađene bljeskalice
Bljeskalica
Ne prekrivajte bljeskalicu prstima ili drugim predmetima.
Prebacivanje na odgovarajuću postavku bljeskalice
Bljeskalicu podesite tako da odgovara načinu snimanju.
1
Pritisnite i držite [Q.MENU] (Brzi izbornik) (str. 24).
2
Dodirnite ikonu
3
Dodirom prsta odaberite stavku.
.
• Za informacije o postavkama bljeskalice koje se
mogu odabrati pogledajte „Raspoložive postavke
bljeskalice prema načinu snimanja“. (str. 52)
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako
biste zatvorili brzi izbornik. Za dovršetak isto tako
možete dopola pritisnuti okidač.
- 50 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Opcija
: AUTO
Opis postavki
Bljeskalica se automatski aktivira kad to uvjeti snimanja učine
potrebnim.
:
AUTO/Red-Eye
Reduction*
Bljeskalica se automatski aktivira kad to uvjeti snimanja učine
potrebnim.
Aktivira se jednom prije samog snimanja kako bi se smanjio efekt
crvenih očiju (oči objekta izgledaju crveno na slici) i zatim se aktivira
još jednom za stvarno snimanje.
• Ovu opciju koristite uvijek kad snimate ljude u uvjetima lošeg
osvjetljenja.
:
Forced Flash ON
:
Forced ON/
Red-Eye
Reduction*
Bljeskalica se uvijek aktivira, neovisno o uvjetima snimanja.
• Ovu opciju koristite uvijek kad se svjetlo nalazi iza objekta snimanja ili kod fluorescentnog svjetla.
• Bljeskalica je postavljena na
samo kada odaberete [PARTY]
([ZABAVA]) ili [CANDLE LIGHT]([SVJETLO SVIJEĆA]) kod načina
rada scene (Scene Mode). (str. 61)
:
Slow sync./
Red-Eye
Reduction*
:
Forced Flash
OFF
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini tamni pejzaž, ova opcija
smanjuje brzinu rada zatvarača kad se aktivira bljeskalica, tako da
tamni pejzaž u pozadini postaje svijetao.
Istovremeno se ovom opcijom smanjuje efekt crvenih očiju.
• Bljeskalica je postavljena na
samo kada odaberete [NIGHT
PORTRAIT]([NOĆNI PORTRET]), [PARTY] ([ZABAVA]) ili [CANDLE LIGHT]([SVIJETLO SVIJEĆA]) kod načina rada scene (Scene
Mode). (Str. 61)
Bljeskalica se neće aktivirati bez obzira na uvjete snimanja.
• Koristite ovu opciju kad želite fotografirati na mjestima gdje nije
dozvoljeno korištenje bljeskalice.
* Bljeskalica se aktivira dvaput. Objekt se ne smije kretati sve dok se bljeskalica ne aktivira drugi put. Vremenski interval do druge aktivacije bljeskalice ovisi o svjetlini predmeta
snimanja.
Funkcija [RED-EYE REMOVAL] (str. 93) u izborniku snimanja [REC] postavljena je na
[ON] (Uklj); na ikoni bljeskalice se pojavljuje oznaka
.
■ O digitalnoj korekciji efekta crvenih očiju
Kad je funkcija [RED-EYE REMOVAL] (str. 93) postavljena na [ON] (Uklj) i odabrano je
Red-Eye Reduction (
,
,
), digitalno ispravljanje efekta crvenih očiju se
aktivira svaki put kada koristite bljeskalicu. Fotoaparat automatski prepoznaje crvene oči
i ispravlja fotografiju. (Dostupno samo kad je funkcija [AF MODE] postavljena na
,a
funkcija pronalaženja lica aktivna)
• Pod određenim se okolnostima efekt crvenih očiju ne može ispraviti.
• U sljedećim slučajevima digitalna korekcija crvenih očiju nije dostupna.
– Kada su postavke bljeskalice postavljene na
, ili
.
– Kada je funkcija [RED-EYE REMOVAL] (Uklanjanje efekta crvenih očiju) postavljena na
[OFF] (Isklj)
–Kada je funkcija [AF MODE] postavljena na bilo što osim .
- 51 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
■ Raspoložive postavke bljeskalice prema načinu snimanja
Raspoložive postavke bljeskalice ovise o načinu snimanja.
(○: Dostupno, —: Nije dostupno, ●: Početna postavka načina rada scene)
* Kada je odabrana opcija
, podešavaju se
,
ili
ovisno o vrsti objekta i
svjetlini.
• Postavka bljeskalice se može promijeniti ukoliko se promijeni način snimanja.
Ako je potrebno, ponovno podesite način rada bljeskalice.
• Postavka bljeskalice se pohranjuje čak i kad se fotoaparat isključi. Međutim, postavke
bljeskalice kod načina rada scene vraćaju se na početne postavke ako se promijeni način
rada scene (Scene Mode).
- 52 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
■ Domet bljeskalice kod fotografiranja
• Navedeni raspoloživi dometi su približne vrijednosti.
ISO
osjetljivost
¼
Raspoloživi domet bljeskalice
Wide
Tele
60 cm do 5,8 m
1.0 m do 3.2 m
ISO80
60 cm do 1,3 m
*
ISO100
60 cm do 1,4 m
*
ISO200
60 cm do 2,0 m
1,0 m do 1,1 m
ISO400
60 cm do 2,9 m
1,0 m do 1,6 m
ISO800
80 cm do 4,1 m
1,0 m do 2,3 m
ISO1600
1,15 m do 5,8 m
1,0 m do 3,2 m
* Bljeskalica je učinkovita za fotografije snimljene pomoću uvećanja zooma do 3x.
Fotografije snimljene pomoću funkcije Tele mogu biti tamnije nego inače.
• Kod [HIGH SENS.] (str. 69) kod načina rada scene, ISO osjetljivost se automatski
prebacuje između [ISO1600] i [ISO6400], a različit je i domet bljeskalice.
Wide:
Oko 1,15 m do približno 11,6 m
Tele:
Oko 1,0 m do približno 6,5 m
• Kod funkcije [FLASH BURST] (str. 71) kod načina rada scene, ISO osjetljivost se
automatski prebacuje između [ISO100] i [ISO3200] i također se razlikuje raspoloživi
raspon bljeskalice.
Wide:
Oko 60 cm do približno 3,4 m
Tele:
Približno 1,0 m do približno 1,9 m
- 53 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
■ Brzina zatvarača kod svake od postavki bljeskalice
Postavka
bljeskalice
Postavka
bljeskalice
Brzina zatvarača (sek.)
Brzina zatvarača (sek.)
1 ili 1/8 do 1/1600*1
1 ili 1/4 do 1/1600*2
1/30 do 1/1600
*1 Brzina zatvarača se mijenja ovisno o postavama funkcije [STABILIZER] (str. 92).
*2 Kada je funkcija osjetljivosti [SENSITIVITY] (str. 85) postavljena na
.
• *1, *2: Brzina zatvarača je maksimalno 1 sekundu u sljedećim slučajevima.
- Kad je optički stabilizator slike postavljen na [OFF] (Isklj).
- Kad je fotoaparat utvrdio manje vibracije, a optički stabilizator slike je postavljen na
[MODE 1], [MODE2] ili [AUTO].
• U Intelligent Auto Mode načinu rada brzina zatvarača se mijenja ovisno o prepoznatoj
sceni.
• U načinu rada scene (Scene Mode), brzina zatvarača će biti drugačija od one navedene
u gornjoj tablici.
• Ne približavajte bljeskalicu previše k objektima jer može doći do izobličenja objekta ili
gubitka boje zbog topline bljeskalice ili svjetla.
• Kada snimate izvan raspoloživog dosega bljeskalice, ekspozicija može biti nepravilno
podešena, a fotografija presvijetla ili pretamna.
• Kad se bljeskalica puni, ikona bljeskalice svijetli crveno i snimanje nije moguće, čak i ako
se potpuno pritisne okidač.
• Ako je razina bljeskalice nedovoljna da osvijetli objekt, može doći do nepravilnog
podešavanja balansa bijele boje.
• Kada je brzina zatvarača prevelika, postoji mogućnost da efekt bljeskalice neće biti
dostatan.
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice bit će
produljeno. Nastavite sa snimanjem nakon što nestane indikator pristupa.
• Smanjenje efekta crvenih očiju se razlikuje od osobe do osobe. Isto tako, ako je osoba
udaljena od fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu, efekt
može izostati.
- 54 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[REC] način rada:
Snimanje izbliza (Close-up)
1
Pritisnite i držite [Q.MENU] (Brzi izbornik) (str. 24).
2
Dodirnite ikonu
3
Dodirom prsta odaberite stavku.
4
Pritisnite okidač za snimanje dopola za
fokusiranje objekta i zatim ga pritisnite do
kraja kako biste snimili fotografiju.
.
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako
biste zatvorili brzi izbornik. Za dovršetak isto tako
možete dopola pritisnuti okidač.
Raspon fokusa
• Ako je odabran AF Macro način rada prikazuje
se
, a ako je odabran Macro Zoom način
rada prikazuje se
.
• Za opoziv, odaberite [OFF] (Isklj) u koraku 3.
• Tijekom zumiranja prikazuju se podaci o rasponu
zooma, rasponu fokusa i uvećanju zooma.
[AF MACRO]
Ovaj način rada omogućuje snimanje objekata izbliza, primjerice snimanje cvijeća.
Objekte možete snimati s udaljenosti od najmanje 5 cm od objektiva, okretanjem ručice za
zoom do kraja u smjeru Wide (1x).
■ Raspon fokusa u AF Macro načinu rada
* Raspon fokusa se mijenja u koracima.
1.0 m
5 cm
- 55 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[MACRO ZOOM]
Možete snimati fotografije s digitalnim zoomom do 3x dok održavate razmak prema
objektu za krajnji Wide položaj [5 cm].
• U Macro Zoom načinu rada raspon fokusa je 5 cm do , bez
obzira na položaj zooma.
• Raspon zooma će biti prikazan u plavoj boji. (Raspon digitalnog
zooma )
• Kvaliteta fotografija će biti lošija nego kod normalnog snimanja.
• Funkcije koje se ne aktiviraju.
- Ekstra optički zoom
• Preporuča se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporuča se podešenje bljeskalice na
kad objekte snimate izbliza.
• Ako je udaljenost između fotoaparata i objekta manja od raspona fokusa uređaja, slika
može biti nepravilno izoštrena, čak i ako indikator fokusa svijetli.
• Kad je objekt blizu fotoaparata, efektivni raspon fokusa je značajno sužen. Stoga, ako
se udaljenost između fotoaparata i objekta promijeni nakon fokusiranja objekta, ponovno
izoštravanje može biti otežano.
• Macro način rada daje prioritet objektu koji se nalazi blizu fotoaparata. Stoga ako je
udaljenost između fotoaparata i objekta velika, vrijeme izoštravanja se može produljiti.
• Kad snimate izbliza, rezolucija rubnih dijelova slike se može malo smanjiti. To ne predstavlja kvar.
- 56 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[REC] način rada:
Snimanje fotografija pomoću automatskog okidača
1
Pritisnite i držite [Q.MENU] (Brzi izbornik) (str. 24).
2
Dodirnite ikonu
3
Dodirom prsta odaberite stavku.
4
Pritisnite okidač dopola za fokusiranje
i pritisnite tipku do kraja za snimanje
fotografije.
.
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako
biste zatvorili brzi izbornik. Za dovršetak isto tako
možete dopola pritisnuti okidač.
• Indikator automatskog okidača
treperi i okidač
se aktivira nakon 10 sekundi (ili 2 sekunde).
• Ako pritisnete [CANCEL] za vrijeme dok je
odabran automatski okidač, postavke se
poništavaju.
• Ako koristite tronožac i sl., postavljanje automatskog okidača na 2 sekunde je prikladan
način da se izbjegnu vibracije koje nastaju pritiskom na okidač.
• Kad jednom pritisnete okidač do kraja, objekt se automatski izoštrava neposredno prije
snimanja. Na tamnim mjestima indikator automatskog okidača počinje treperiti i nakon
toga može zasvijetliti kao AF pomoćna lampica (str. 93) kako bi fotoaparat mogao izoštriti
objekt.
• Preporučamo uporabu tronošca kod snimanja automatskim okidačem.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti pomoću funkcije [BURST] ograničen je na 3.
• Broj fotografija koje se mogu snimiti pomoću funkcije [FLASH BURST] kod načina rada
scene (Scene Mode) je ograničen na 5.
• Automatski okidač se ne može podesiti na 10 sekundi za funkciju [SELF PORTRAIT]
(Vlastiti portret) kod načina rada scene (Scene Mode).
• Automatski okidač se ne može koristiti dok je podešena funkcija [HI-SPEED BURST] kod
načina rada scene (Scene Mode).
- 57 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[REC] način rada:
Snimanje fotografija tako da je dodirnuti dio zaslona
u fokusu (Odabir AF područja dodirom)
Moguće je odrediti područje fokusa dodirom točke na zaslonu.
1
Dodirnite dio objekta na zaslonu koji želite
da bude u fokusu.
Odabir AF područja
• Nakon prepoznavanja područja pojavit će se AF
područje.
2
Pritisnite okidač za snimanje dopola za
fokusiranje objekta i zatim ga pritisnite do
kraja kako biste snimili fotografiju.
• Za poništavanje odabira AF područja dodirom,
dodirnite ikonu .
- 58 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
• U Intelligent Auto načinu rada za odabrano je dodirnuto područje prikazana najoptimalnija scena.
• Odabir AF područja dodirom neće raditi u sljedećim slučajevima:
– Kada su u načinu rada scene u skladu sa scenom koja se snima (Scene Mode)
aktivne opcije [STARRY SKY] (Zvjezdano nebo) i [FIREWORKS] (Vatromet)
- Kod snimanja videozapisa
- 59 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[REC] način rada:
Kompenzacija ekspozicije
Koristite ovu funkciju kada ne možete postići prikladnu ekspoziciju zbog razlika u svjetlini
između objekta i pozadine. Pogledajte sljedeće primjere.
Nedovoljna
Dovoljna
Prekomjerna
ekspozicija
ekspozicija
ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju
prema pozitivnoj vrijednosti.
Kompenzirajte ekspoziciju
prema negativnoj vrijednosti.
1
Pritisnite i držite [Q.MENU] (Brzi izbornik) (str. 24).
2
Dodirnite ikonu
3
Kompenzirajte ekspoziciju dodirom
oznaka ◄/►.
.
• Odaberite [0 EV] za povratak na izvornu
vrijednost ekspozicije.
4
Dodirom prsta odaberite [EXIT] (Izlaz).
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili brzi izbornik.
Za dovršetak isto tako možete dopola pritisnuti okidač.
• EV je kratica za [Exposure value] (Vrijednost ekspozicije). Označava količinu svjetla
koja kroz otvor blende i brzinu zatvarača dođe na CCD.
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije se prikazuje u donjem lijevom dijelu zaslona.
• Odabrana ekspozicija ostaje spremljena, čak i kad se fotoaparat isključi.
• Raspon kompenzacije ekspozicije ograničen je ovisno o svjetlini objekta.
• Kompenzacija ekspozicije nije dostupna kad je podešena funkcija [STARRY SKY]
(Zvjezdano nebo) kod načina rada scene (Scene Mode).
- 60 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[REC] način rada:
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se snima
(Scene Mode)
Kad odaberete način rada scene (Scene Mode) koji odgovara predmetu snimanja i
situaciji, fotoaparat podešava optimalne uvjete ekspozicije i nijanse boje za postizanje
željene fotografije.
Prepoznavanje scena u Načinu rada scene (MS: My scene mode)
Funkcijom [MY SCENE MODE] omogućeno je memoriranje načina rada scene kojeg
najčešće koristite kao jedan od načina snimanja.
1
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK] (Snimanje /
Reprodukcija) na
i zatim pritisnite tipku [MODE] (Način rada).
2
Dodirom prsta odaberite (MY SCENE
MODE) .
• Ako ste veće memorirali način rada My Scene
Mode, umjesto oznake [MY SCENE MODE]
pojavit će se ikona memoriranog načina rada.
3
Dodirom prsta odaberite način rada
scene.
• Zaslon s izbornikom se prebacuje na zaslon
snimanja prema odabranom načinu rada scene.
• Odabrani način rada scene je pohranjen kao
My Scene Mode te ga kod sljedećeg snimanja
možete odabrati iz opcija izbornika snimanja
[REC MODE].
■ Oznaka informacija
• Ako je oznaka
osjenčana i naglašena, prikazuju se
objašnjenja vezana za svaki način rada koji je na zaslonu
kod dodira oznake Scene Mode u koraku 3.
■ Odabir vlastitih postavki u My Scene Mode načinu rada
1 Dok je otvoren zaslon snimanja za My Scene Mode,
dodirnite [SCN].
2 Dodirom prsta odaberite način rada scene.
- 61 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Odabir načina rada scene za pojedino snimanje ( SCN: Scene Mode)
Funkcijom [SCENE MODE] omogućen je odabir načina rada scene svaki put kad
snimate fotografiju.
1 U koraku 2 (str. 61) dodirom prsta odaberite [SCENE MODE].
2 Dodirom prsta odaberite način rada scene.
• Prikazuje se zaslon snimanja za odabrani način rada scene.
• Dodirom na oznaku [SCN] zaslon snimanja se prebacuje na zaslon s izbornikom
prema odabranom načinu rada scene.
• Kad se promijeni način rada scene, postavka bljeskalice se vraća na početnu
vrijednost.
• Ako fotografiju snimate načinom rada scene koji ne odgovara svrsi, nijanse boja na
snimci se mogu razlikovati od stvarnog prizora.
• Sljedeće se opcije ne mogu podesiti u načinu rada scene (Scene Mode) jer ih
fotoaparat automatski podešava na optimalne postavke
- [SENSITIVITY] (OSJETLJIVOST)
- [COLOR MODE] (BOJA)
• Funkcija odabira AF područja dodirom može se koristiti osim za sljedeće načine rada
scene.
– Kada su u načinu rada scene u skladu sa scenom koja se snima (Scene Mode) aktivne
opcije [STARRY SKY] (Zvjezdano nebo) i [FIREWORKS] (Vatromet).
• Brzina okidača za načine rada scene, osim [SPORTS] , [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT
SCENERY], [CANDLE LIGHT], [BABY1]/[BABY2], [PET], [FLASH BURST], [STARRY
SKY] [FIREWORKS] i [SNOW], bit će postavljena na brzinu od 1/8 sekunde do 1/6000
sekunde.
- 62 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PORTRAIT]
Kad snimate ljude na otvorenome tijekom dana, ovaj način snimanja omogućuje da
teksture njihove kože ublažite još više nego s načinom snimanja [PORTRAIT] (Portret).
■ Tehnika za način rada snimanja portreta (Portrait Mode)
Za učinkovitije snimanje:
Okrenite ručicu zooma do kraja u smjeru Tele.
Približite se objektu radi boljeg učinka.
• Početna postavka za [AF MODE] je
.
[SOFT SKIN]
Kad snimate ljude na otvorenome tijekom dana, ovaj način snimanja omogućuje da
teksture njihove kože ublažite još više nego s načinom snimanja [PORTRAIT] (Portret).
(Ovaj način snimanja je učinkovit kad ljude snimate od prsa naviše.)
■ Tehnika za način snimanja Soft Skin Mode
Za učinkovitije snimanje:
Okrenite ručicu zooma do kraja u smjeru Tele.
Približite se objektu radi boljeg učinka.
• Ako je dio pozadine i sl. boje koja sliči boji kože, taj će se dio također ublažiti.
• Ovaj način snimanja može biti neučinkovit ako nema dovoljno svjetlosti.
• Početna postavka za [AF MODE] je
.
- 63 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[TRANSFORM]
Osoba se može snimiti kao tanka ili rastegnuta slika dok istovremeno koža ostaje
ublaženog oblika.
1 Dodirom prsta odaberite razinu preobrazbe (Transform).
• Podešenje je moguće i putem brzog izbornika (str. 24).
2 Snimite fotografije.
• Veličina slike je određena kao što je navedeno u nastavku.
–
za
,
za
i
za
.
• Možete snimiti fotografije prikladne za dimenzije ispisa 10 x 15 cm.
• Početna postavka za [AF MODE] je .
• Ovu funkciju preobrazbe objekta snimanja nije dozvoljeno koristiti bez dozvole nositelja
vlasničkih prava, osim ako je koristite u privatne svrhe.
• Pazite da je snimljeni materijal u skladu s javnim redom i moralnim načelima te da
materijalom nekog ne uvrijedite.
• Ne koristite snimljeni materijal na štetu osoba.
[SELF PORTRAIT]
Odaberite za snimanje autoportreta.
■ Tehnika za način snimanja vlastitog portreta (Self Portrait Mode)
• Okidač pritisnite dopola za fokusiranje. Indikator automatskog okidača
svijetli kad ste u fokusu. Pazeći da mirno držite fotoaparat, pritisnite
okidač do kraja kako biste snimili fotografiju.
• Kad indikator automatskog okidača treperi, objekt nije u fokusu.
Pritisnite okidač dopola kako biste ponovno fokusirali.
• Snimka se odmah prikazuje na LCD zaslonu da biste je mogli
pregledati.
• Ukoliko je snimka mutna zbog male brzine okidača, preporučamo
uporabu automatskog okidača od 2 sekunde.
• Raspon fokusa je približno od 30 cm do 1,2 m (Wide).
• Uvećanje zooma je automatski pomaknuto na Wide (1x).
• Automatski okidač može biti podešen samo na OFF (Isklj) ili 2 sekunde. Ako je podešen
na 2 sekunde, ova će postavka ostati dok se fotoaparat ne ugasi, način rada scene
(Scene Mode) je promijenjen ili su načini rada [REC] ([SNIMANJE]) ili [PLAYBACK] ([REPRODUKCIJA]) odabrani.
• Način rada funkcije stabilizatora je podešen na [MODE2]. (str. 92)
• Početna postavka za [AF MODE] je .
- 64 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[SCENERY]
Ovaj način rada scene omogućuje snimanje širokih pejzaža.
• Postavka bljeskalice je podešena na
• Raspon fokusa je od 5 m do .
.
[SPORTS]
Odaberite ovu opciju za snimanje sportskih prizora ili drugih događaja s brzim pokretima.
• Ako je fotoaparat postavljen na [STABILIZER] i postoje male vibracije, ili ako je
[STABILIZER] postavljen na [OFF] (Isklj), brzina okidača se može usporiti na 1 sekundu.
• Ovaj način rada je prikladan za snimanje objekata na udaljenosti od 5 m ili više.
• Aktiviran je
a maksimalna ISO osjetljivost je postavljena na [ISO1600].
[NIGHT PORTRAIT]
Ovaj način rada vam omogućava snimanje osobe i pozadine sa realnom osvijetljenošću.
■ Tehnika za način snimanja noćnog portreta (Night Portrait Mode)
• Koristite bljeskalicu. (Možete ju podesiti na
.)
• Zamolite osobu da ostane mirna tijekom fotografiranja.
• Preporučamo rotiranje ručice zooma do Wide (1x) i da se bude otprilike 1,5 m od
objekta prilikom snimanja fotografije.
• Raspon fokusa je 60 cm (Wide) / 1,2 m (Tele) do 5 m.
• Preporuča se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Ako je fotoaparat postavljen na [STABILIZER] i postoje male vibracije, ili ako je
[STABILIZER] postavljen na [OFF] (Isklj), brzina okidača se može usporiti na 8 sekundi.
• Okidač može ostati zatvoren (maks. 8 s) poslije slikanja zbog obrade signala. To ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima.
• Početna postavka za [AF MODE] je
.
- 65 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[NIGHT SCENERY]
Ovo vam omogućava snimanje živopisnih fotografija noćnih krajolika.
• Postavka bljeskalice je podešena na
.
• Raspon fokusa je od 5 m do .
• Preporuča se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Ako je fotoaparat postavljen na [STABILIZER] i postoje male vibracije, ili ako je
[STABILIZER] postavljen na [OFF] (Isklj), brzina okidača se može usporiti na 8 sekundi.
• Okidač može ostati zatvoren (maks. 8 s) poslije slikanja zbog obrade signala.
To ne predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim mjestima.
[FOOD]
Ovaj način rada omogućuje vam snimanje fotografija hrane sa prirodnim nijansama bez
da budu pod utjecajem ambijentalnog svijetla u restoranima itd.
• Raspon fokusa je 5 cm (Wide) / 1,0 m (Tele) do
- 66 -
.
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PARTY]
Ovo odaberite kada želite slikati doček vjenčanja, zabavu u zatvorenom itd. Ovo vam
dopušta snimanje fotografija ljudi i pozadina sa realnom osvijetljenošću.
■ Tehnika za način snimanja Party Mode
• Koristite bljeskalicu. (Možete je postaviti na
ili
).
• Preporuča se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučamo rotiranje ručice zooma do Wide (1x) i da se bude otprilike 1,5 m od
objekta prilikom snimanja fotografije.
• Početna postavka za [AF MODE] je
.
[CANDLE LIGHT]
Ovo vam omogućava slikanje ambijenta osvijetljenog sa svijećom.
■ Tehnika za način snimanja Candle Light Mode
• Ovo je učinkovitije kada snimate bez uporabe bljeskalice.
• Raspon fokusa je 5 cm (Wide) / 1,0 m (Tele) do .
• Preporuča se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Ako je fotoaparat postavljen na [STABILIZER] i postoje male vibracije, ili ako je [STABILIZER] postavljen na [OFF] (Isklj), brzina okidača se može usporiti na 1 sekundu.
• Početna postavka za [AF MODE] je
.
- 67 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[BABY1] / [BABY2]
Ovaj način omogućava snimanje djeteta sa zdravim tenom. Kada koristite bljeskalicu,
njeno svjetlo je slabije nego inače.
Moguće je postaviti različite datume rođendana i imena za [BABY1] i [BABY2]. Možete
odabrati da se podaci prikazuju kod reprodukcije ili ih se može otisnuti na fotografiju
pomoću funkcije [TEXT STAMP] (str. 103).
■ Postavke rođendana/imena
1 Dodirnite [SET] (Postavi) za [AGE] (Dob) ili [NAME] (Ime).
2 Unesite datum rođendana ili ime.
Birthday: Dodirnite ▲/▼ za svaku stavku kako biste postavili
godinu/mjesec/dan, i dodirnite [SET] (Postavi).
Name: Za detalje o tome kako unijeti podatke, pročitajte
„Entering Characters” (Unos znakova) na str. 94.
• Kad postavite datum rođendana ili ime, [AGE] (Dob) ili
[NAME] (Ime) su automatski postavljeni na [ON] (Uklj).
• Ako je odabrano [ON] (Uklj), a datum rođendana ili ime nisu
upisani, automatski se pojavljuje zaslon s postavkama.
3 Dodirom prsta odaberite [EXIT] kako biste završili s
postavkama.
■ Poništavanje opcija [AGE] i [NAME
Odaberite postavku [OFF] (Isklj) u koraku 1 dijela „Postavke rođendana/imena”.
• Dob i ime se mogu ispisati pomoću softvera „PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na
isporučenom CD-u.
• Ako su [AGE] i [NAME] postavljeni na [OFF], čak i ako je jedan od njih unesen, dob i ime
neće biti prikazani. Prije snimanja postavite [AGE] ili [NAME] na [ON] (Uklj).
• Raspon fokusa je 5 cm (Wide) / 1,0 m (Tele) do .
• Ako je fotoaparat postavljen na [STABILIZER] i postoje male vibracije, ili ako je [STABILIZER] postavljen na [OFF] (Isklj), brzina okidača se može usporiti na 1 sekundu.
• Aktiviran je
a maksimalna ISO osjetljivost je postavljena na [ISO1600].
• Ako je fotoaparat uključen s postavkom [BABY1]/[BABY2], dob i ime djeteta su prikazani
u donjem lijevom dijelu zaslona kroz otprilike 5 sekundi, zajedno s aktualnim datumom i
vremenom.
• Ako dob nije pravilno prikazana, provjerite postavke sata i datuma rođendana.
• Postavke rođendana i imena mogu se ponovo postaviti sa [RESET].
• Početna postavka za [AF MODE] je
.
- 68 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PET]
Odaberite ovaj način snimanja kada želite snimati kućne ljubimce, poput psa ili mačke.
Možete postaviti datum rođendana i ime vašeg kućnog ljubimca. Možete odabrati da se
podaci prikazuju kod reprodukcije ili ih se može otisnuti na fotografiju pomoću funkcije
[TEXT STAMP] (str. 103).
Za informacije u vezi [AGE] (Dob) ili [NAME] (Ime), pogledajte odlomak [BABY1]/[BABY2]
na str. 68.
• Početna postavka za AF pomoćnu lampicu je [OFF] (Isklj).
• Početna postavka za [AF MODE] je
.
• Pogledajte odlomak [BABY1]/[BABY2] za ostale informacije u vezi ovog načina rada.
[SUNSET]
Odaberite ovaj način snimanja kada želite slikati zalazak sunca. Ova postavka vam
omogućava snimanje živopisnih fotografija crvene boje sunca.
• Postavka bljeskalice je podešena na .
• ISO osjetljivost je podešena na [ISO80].
[HIGH SENS.]
Ovaj način rada omogućuje smanjenje vibracija predmeta snimanja i omogućuje
snimanje takvih predmeta u tamnim prostorijama. (Odaberite ovaj način za visoko
osjetljivu obradu. Osjetljivost se automatski prebacuje na vrijednosti između [ISO1600] i
[ISO6400].
■ Veličina i format slike
1 Dodirom prsta odaberite veličinu slike i format slike.
• Veličina slike se može odabrati između 3M (4:3), 2.5M (3:2) ili 2M (16:9).
2 Snimite fotografije.
• Možete snimiti fotografije prikladne za dimenzije ispisa 10 x 15 cm.
• Raspon fokusa je 5 cm (Wide) / 1,0 m (Tele) do .
- 69 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[HI-SPEED BURST]
Ovaj način rada je prikladan za snimanje brzog pokreta ili bitnog trenutka.
■ Veličina i format slike
1 Dodirom prsta odaberite veličinu slike i format slike.
• Veličina slike se može odabrati između 3M (4:3), 2.5M (3:2) ili 2M (16:9).
2 Snimite fotografije.
• Fotografije se snimaju jedna za drugom dok je okidač pritisnut do kraja.
Maksimalna brzina
snimanja
otprilike 4,6 slika u sekundi
Broj fotografija koje je
moguće snimiti
otprilike 15 (ugrađena memorija)/otprilike 15 do 100* (kartica)
* maksimalno je 100.
• Brzina snimanja mijenja se ovisno o uvjetima snimanja.
• Maksimalni broj snimaka je ograničen uvjetima snimanja te vrstom i/ili stanjem
korištene kartice.
• Maksimalni broj mogućih snimaka se povećava odmah nakon formatiranja.
• Postavka bljeskalice je podešena na
.
• Možete snimiti fotografije prikladne za dimenzije ispisa 10 x 15 cm.
• Raspon fokusa je 5 cm (Wide) / 1,0 m (Tele) do .
• Fokus, zoom, ekspozicija, balans bijele boje, brzina okidača i ISO osjetljivost ostaju na
postavkama prve snimke.
• ISO osjetljivost se automatski prebacuje između [ISO500] i [ISO800]. Međutim, ISO
osjetljivost se povećava kako bi brzina okidača postala veća.
• Ovisno o uvjetima rada, potrebno je određeno vrijeme za snimanje sljedeće fotografije
ako ponovno snimate fotografiju.
- 70 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[FLASH BURST]
Fotografije se snimaju kontinuirano uz bljeskalicu. U tamnim je prostorima prikladno
kontinuirano snimanje fotografija.
■ Veličina i format slike
1 Dodirom prsta odaberite veličinu slike i format slike.
• Veličina slike se može odabrati između 3M (4:3), 2.5M (3:2) ili 2M (16:9).
2 Snimite fotografije.
• Fotografije se snimaju jedna za drugom dok je okidač pritisnut do kraja.
Broj fotografija koje je
moguće snimiti
Maks. 5 fotografija
• Možete snimiti fotografije prikladne za dimenzije ispisa 10 x 15 cm.
• Brzina okidača postaje 1/30 sekunde do 1/1600 sekunde.
• Raspon fokusa je 5 cm (Wide) / 1,0 m (Tele) do .
• Fokus, zoom, ekspozicija, balans bijele boje, brzina okidača i ISO osjetljivost ostaju
na postavkama prve snimke.
• Aktivirana je funckija
, a maksimalna ISO osjetljivost je postavljena na ISO3200.
• Pogledajte napomenu na str. 54 kada koristite bljeskalicu.
- 71 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[STARRY SKY]
Ovo vam omogućava snimanje živopisnih fotografija zvjezdanog neba ili tamnih objekata.
■ Određivanje brzine zatvarača
Odaberite brzinu zatvarača od [15 S], [30 S] ili [60 S.].
1 Dodirnite broj sekundi.
• Također je moguće promijeniti broj sekundi putem brzog
izbornika. (str. 24)
2 Snimite fotografije.
• Pritisnite tipku okidača do kraja da bi se prikazao zaslon s
odbrojavanjem. Ne pomičite fotoaparat nakon što se pojavi
ovaj zaslon. Po završetku odbrojavanja na zaslonu se pojavi
poruka [PLEASE WAIT...] (Molimo pričekajte), istodobno s
postavljenom brzinom zatvarača za obradu signala.
• Pritisnite [CANCEL] (Poništavanje) za zaustavljanje snimanja
dok je prikazan zaslon odbrojavanja.
■ Tehnika za način snimanja Starry Sky Mode
• Okidač se otvara na 15, 30 ili 60 sekundi. Koristite tronožac. Također preporučamo
snimanje fotografija s funkcijom automatskog okidača (self-timer).
• Postavka bljeskalice je podešena na
.
• Funkcija optičkog stabilizatora slike je postavljena na [OFF] (Isklj).
• ISO osjetljivost je podešena na [ISO80].
[FIREWORKS]
Ovaj način rada vam omogućuje snimanje prekrasnih fotografija vatrometa koji eksplodira
na noćnom nebu.
■ Tehnika za način snimanja Fireworks Mode
• Budući da je brzina okidača manja, preporučamo korištenje tronošca.
• Postavka bljeskalice je podešena na .
• Ovaj je način snimanja najučinkovitiji kad je objekt udaljen 10 m ili više.
• Brzine zatvarača su sljedeće.
- Kad je postavljen [OFF] (Isklj) za funkciju optičkog stabilizatora slike: 2 sekunde.
– Kad je postavljen [AUTO], [MODE1] ili [MODE2] za funkciju optičkog stabilizatora
slike: 1/4 sekunde ili 2 sekunde (Brzina zatvarača postaje 2 sekunde samo onda kada je
fotoaparat odredio da postoji lagano treperenje kao što je kada se koristi tronožac itd.).
– Možete mijenjati brzinu zatvarača sa kompenzacijom ekspozicije.
• AF područje nije prikazano.
• ISO osjetljivost je podešena na [ISO80].
- 72 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[BEACH]
Ovo vam omogućava snimanje još živopisnijih fotografija plave boje mora, neba itd.
• Početna postavka za [AF MODE] je
.
• Ne dirajte fotoaparat mokrim rukama.
• Pijesak ili morska voda će uzrokovati kvar na fotoaparatu. Pobrinite se da pijesak ili
morska voda ne uđu u objektiv ili priključke.
[SNOW]
Ovo vam omogućava snimanje fotografija koje pokazuju snijeg što je bjeljim moguće na
skijaškom sastajalištu ili planini prekrivenoj snijegom.
[AERIAL PHOTO]
Ovo vam omogućava snimanje fotografija kroz prozorsko staklo aviona.
■ Tehnika za način snimanja Aerial Photo Mode
• Preporuča se korištenje ove tehnike kad imate poteškoće s fokusiranjem prilikom
snimanja oblaka i sl. Usmjerite fotoaparat prema nečemu s velikim kontrastom,
pritisnite okidač dopola kako biste namjestili fokus i zatim usmjerite fotoaparat prema
objektu i pritisnite okidač do kraja kako biste snimili fotografiju.
• Postavka bljeskalice je podešena na
.
• Raspon fokusa je od 5 m do .
• Kod polijetanja ili slijetanja isključite fotoaparat.
• Kad koristite fotoaparat slijedite upute osoblja zrakoplova.
• Pazite na odsjaj prozora.
- 73 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[FILM GRAIN]
Fotografija se snima sa zrnatom teksturom kao da je obrađena pijeskom.
• ISO osjetljivost je podešena na [ISO1600].
• Raspon fokusa je 5 cm (Wide) / 1,0 m (Tele) do
.
[PHOTO FRAME]
Snimite fotografiju s okvirom oko nje.
■ Podešavanje okvira
1 Dodirom prsta odaberite okvir.
• Broj piksela je namješten na 2M (4:3).
2 Snimite fotografije.
• [AUTO REVIEW] ([AUTO PREGLED]) je namješten na [2 S].
• Boja okvira prikazanog na zaslonu i boja okvira oko stvarne fotografije mogu se
razlikovati, ali ovo nije kvar.
- 74 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[REC] način rada:
Način rada videozapisa
1
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK] (Snimanje /
Reprodukcija) na
i zatim pritisnite tipku [MODE] (Način rada).
2
Dodirnite oznaku [MOTION PICTURE]
(Videozapis).
3
Pritisnite okidač za snimanje dopola
za fokusiranje predmeta i zatim ga
pritisnite do kraja kako biste započeli sa
snimanjem.
Snimanje zvuka
• Raspoloživo vrijeme snimanja prikazano je u gornjem desnom dijelu zaslona, a
proteklo vrijeme
u donjem desnom dijelu zaslona.
• Nakon što pritisnete okidač do kraja, odmah ga pustite.
• Kad je objekt izoštren, svijetli indikator fokusa.
• Fokus i zoom ostaju na postavkama kao kod početka snimanja (prvi kadar).
• Zvuk se također snima istovremeno pomoću mikrofona ugrađenog u fotoaparatu.
(Videozapisi se ne mogu snimati bez zvuka.)
4
Pritisnite okidač do kraja za zaustavljanje snimanja.
• Ako se ugrađena memorija ili kartica napune za vrijeme snimanja, fotoaparat
automatski prekida snimanje.
- 75 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Promjena postavki kvalitete snimanja
1
Pritisnite [MENU] (Izbornik).
2
Dodirnite [REC QUALITY] (Kvaliteta snimanja).
3
Dodirom prsta odaberite stavku.
Stavka
Veličina slike
fps
HD
1280 × 720 piksela
30
WVGA
848 × 480 piksela
30
VGA
640 × 480 piksela
30
QVGA
320 × 240 piksela
30
Format
16:9
4:3
* Ne može se snimiti u ugrađenu memoriju.
4
Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili
izbornik.
• Za zatvaranje izbornika također možete pritisnuti okidač dopola.
- 76 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
• Postavka bljeskalice je podešena na
.
• Preporuča se upotreba kartica čija je SD Speed Class* označena sa „Class 6“ ili većom,
kada snimate video zapise.
* SD Speed Class Rating (Razred brzine SD kartice) je standard brzine za sukcesivne
pisače.
• Pogledajte str.148 za obavijesti o raspoloživom vremenu snimanja.
• Preostalo raspoloživo vrijeme snimanja na zaslonu može biti nepravilno prikazano.
• Ovisno o vrsti kartice, indikator pristupa kartici može biti prikazan još neko vrijeme nakon
snimanja videozapisa. To ne predstavlja kvar.
• Kad videozapise snimljene ovim fotoaparatom reproducirate na drugoj opremi, kvaliteta
slike i zvuka može biti slabija, a moguće je i da reprodukcija neće biti moguća.
Također i obavijesti o snimanju mogu biti nepravilno prikazane.
• Na ovom je fotoaparatu kvaliteta zvuka poboljšana tako da videozapise snimljene ovim
fotoaparatom nije moguće reproducirati na starijim Panasonic digitalnim fotoaparatima
(LUMIX) koji su proizvedeni u srpnju 2008. godine ili prije. (Međutim, videozapisi
snimljeni na prijašnjim modelima mogu se reproducirati na ovom fotoaparatu.)
• Funkcija prepoznavanja smjera nije dostupna tijekom snimanja videozapisa.
• Kod snimanja videozapisa [AF MODE] je postavljen na , a [STABILIZER] na [MODE1].
• Funkcije [DIGITAL ZOOM] i [AF ASSIST LAMP] nisu dostupne kod snimanja
videozapisa. Utjecat će se na postavke ostalih načina rada.
• U usporedbi s fotografijama, videozapisi mogu imati uži kut gledanja.
• Za snimanje videozapisa preporučamo korištenje baterije dostatnog kapaciteta ili AC
adapter.
• Ako kod snimanja videozapisa i upotrebe AC adaptera dođe do nestanka napajanja, ili
ako se AC adapter isključi i sl., videozapis se neće snimiti.
• Zvuk rada zooma ili rada sa tipkama može biti snimljen kada se njima upravlja tijekom
snimanja videozapisa.
- 77 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[REC] način rada:
Korisne funkcije na odredištu putovanja
Bilježenje dana odmora kad je fotografija snimljena
Za detalje o postavkama izbornika [SETUP], pogledajte str. 22.
Ako unaprijed odaberete datum odlaska na odmor, broj proteklih dana od datuma odlaska
(dan odmora) ostaje zabilježen kad snimate fotografije. Tijekom reprodukcije možete
prikazati broj proteklih dana i upisati tekst na snimljene fotografije putem funkcije
[TEXT STAMP] (str. 103).
• Broj proteklih dana od dana odlaska mogu se ispisati putem softvera
„PHOTOfunSTUDIO“ isporučenim na CD-u zajedno s ovim fotoaparatom.
• Odaberite [CLOCK SET] da biste unaprijed podesili aktualni datum i vrijeme
(str.19).
1
Odaberite [TRAVEL DATE] (Datum putovanja) u
izborniku [SETUP] (Podešavanje).
2
Dodirnite [TRAVEL SETUP] (Postavke putovanja).
3
Dodirom prsta odaberite [SET] (Postavi).
4
Dodirnite ▲/▼ za svaku stavku kako biste
postavili godinu/mjesec/dan, i dodirnite [SET]
(Postavi).
5
Dodirnite ▲/▼ za svaku stavku kako biste
postavili godinu/mjesec/dan, i dodirnite [SET]
(Postavi).
• Ako ne želite podesiti datum povratka, pritisnite [SET]
dok je na zaslonu prikazana traka za upis datuma.
- 78 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
6
Dodirom odaberite [LOCATION] (Odredište).
7
Dodirom prsta odaberite [SET] (Postavi).
8
Unesite odredište.
9
Dodirom prsta odaberite [CANCEL] (Poništavanje).
10
• Za detalje o tome kako unijeti podatke, pročitajte „Entering
Characters” (Unos znakova) na str. 94.
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
Snimite fotografiju.
• Broj dana proteklih od dana odlaska na putovanje prikazuje se otprilike 5
sekundi nakon uključivanja fotoaparata nakon što ste postavili datum putovanja
ili kad je datum putovanja već postavljen.
• Kad je datum putovanja postavljen, oznaka
se pojavljuje u donjem desnom
dijelu zaslona.
■ Poništavanje datuma putovanja
Datum putovanja je automatski otkazan ako trenutni datum slijedi nakon datuma
povratka. Ako datum putovanja želite poništiti prije kraja putovanja, odaberite [OFF] (Isklj)
na zaslonu prikazanom u koraku 3 ili 7. Ako je funkcija [TRAVEL SETUP] (Postavke
putovanja) postavljena na [OFF] (Isklj) u koraku 3, [LOCATION] (Odredište) će također biti
postavljeno na [OFF] (Isklj).
- 79 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
• Datum putovanja se izračunava iz datuma određenog u postavkama sata i podešenog
datuma odlaska na putovanje. Ako ste podesili [WORLD TIME]([SVJETSKO VRIJEME])
na odredište putovanja (str. 81), datum putovanja je izračunat upotrebom postavki
datuma i sata i datuma odlaska kojeg ste postavili.
• Postavke datuma putovanja ostaju spremljene, čak i kad je fotoaparat isključen.
• Ako je [TRAVEL DATE] (Datum putovanja) postavljen na [OFF] (Isklj), broj dana proteklih od datuma odlaska na putovanje neće ostati zabilježen. Čak i ako je [TRAVEL
DATE] (Datum putovanja) postavljen na [SET] (Postavi) nakon snimanja fotografija, dan
odmora kad ste ih snimili neće biti prikazan.
• Ako podesite datum odlaska i snimite fotografiju prije navedenog datuma, na zaslonu se
prikazuje oznaka [-] u narančastoj boji i datum snimanja neće biti zabilježen.
• Ako se datum putovanja prikaže kao [-] u bijeloj boji, postoji vremenska razlika koja
uključuje promjenu datuma između [HOME] i [LOCATION]. (Bilježi se.)
• Opcija [LOCATION] (Odredište) se ne može zabilježiti kod videozapisa.
• [TRAVEL DATE] (Datum putovanja) ne može se podesiti u Intelligent Auto načinu rada.
Utjecat će se na postavke drugog načina rada.
- 80 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Bilježenje datuma/vremena na odredištima putovanja u
drugim vremenskim zonama (World Time)
Za detalje o postavkama izbornika [SETUP], pogledajte str. 22.
Možete prikazati lokalna vremena na odredištima putovanja te ih zabilježiti na fotografijama koje snimate.
• Odaberite [CLOCK SET] da biste unaprijed podesili aktualni datum i vrijeme
(str.19).
1
Odaberite [WORLD TIME] (Svjetsko vrijeme) u
izborniku [SETUP] (Podešavanje).
• Kod prvog korištenja fotoaparata nakon kupovine pojavljuje
se poruka [PLEASE SET THE HOME AREA] (MOLIMO
ODREDITE VAŠU VREMENSKU ZONU). Odredite vašu
vremensku zonu na zaslonu u koraku 3.
2
Dodirnite oznaku [HOME](Dom).
3
Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali vašu
vremensku zonu i dodirnite oznaku [SET]
(Postavi).
Aktualno vrijeme
Vremenska razlika prema GMT (Greenwich Mean Time/
srednje vrijeme)
• Ako se u vašoj vremenskoj zoni koristi ljetno/zimsko
računanje vremena
, pritisnite
. Ponovo pritisnite
tipku
za povratak na izvorno vrijeme.
• Postavka ljetnog/zimskog računanja vremena za vašu
vremensku zonu ne pomiče aktualno vrijeme. Pomaknite
vrijeme za jedan sat.
- 81 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
4
Dodirnite i odaberite [DESTINATION](Odredište).
5
Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali vašu
vremensku zonu i dodirnite oznaku [SET] (Postavi).
Ovisno o postavkama, prikazuju se vrijeme i područje
odredišta putovanja ili vaše vremensko područje
Aktualno vrijeme na odredištu
Vremenska razlika
• Ako se u vašoj vremenskoj zoni koristi ljetno/zimsko
računanje vremena
, pritisnite
. (Vrijeme je pomaknuto za jedan sat.) Ponovo pritisnite tipku
za povratak
na izvorno vrijeme.
6
Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste
zatvorili izbornik.
• Vratite postavke na [HOME] nakon završetka odmora ponavljanjem koraka 1, 2 i 3.
• Ukoliko je [HOME] već postavljen, samo promijenite odredište putovanja i nastavite
korištenje.
• Ako ne možete pronaći svoje odredište na područjima prikazanim na zaslonu, podesite
prema vremenskoj razlici iz vaše vremenske zone.
• Ikona za odredište putovanja
prikazuje se kod reprodukcije fotografija snimljenih na
odredištu.
- 82 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Korištenje izbornika REC (Snimanje)
[FLASH]
Za detalje o bljeskalici pogledajte str. 50.
[SELFTIMER]
Za detalje o automatskom okidaču pogledajte str. 57.
[PICTURE SIZE]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Podesite broj piksela i format fotografije. Što je veći broj piksela, to će detalji na fotografiji
biti jasniji, čak i ako se fotografije tiskaju u velikom formatu.
Primjenjivi načini rada:
4320 × 3240 piksela
3648 × 2736 piksela
2560 × 1920 piksela
2048 × 1536 piksela
640 × 480 piksela
4320 × 2880 piksela
4320 × 2432 piksela
* Ova stavka se ne može podesiti u Inteligent Auto načinu rada.
[ ]: Format TV-a zaslona 4:3
[ ]: Format 35mm filmske kamere
[
]: Format HD TV-a
• Ako je osjenčana ikona , pritiskom na stavku prikazat će se objašnjenja vezana
za veličinu slike (odgovarajuća veličina ispisa, itd.).
- 83 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
• „EZ” je kratica za „Extra Optical Zoom” (Ekstra optički
zoom).
• Digitalnu fotografiju čine brojne točke koje se nazivaju
pikseli. Što je veći broj piksela, kvalitetnija će biti i slika
kad se otisne na veliki format ili prikaže na zaslonu
računala.
Više piksela (Bolja kvaliteta)
Manje piksela (Slabija kvaliteta) raspoloživih
fotografija.
* Ove slike služe kao primjer efekta.
• Ekstra optički zoom ne radi kad je podešen [MACRO ZOOM] te u funkcijama
[TRANSFORM], [HIGH SENS.], [HI-SPEED BURST], [FLASH BURST], [PIN HOLE],
[FILM GRAIN] i [PHOTO FRAME] kod načina rada scene, tako da veličina slike za
nije
prikazana.
• Slike mogu izgledati poput mozaika, ovisno o objektu i uvjetima snimanja.
• Pogledajte str. 146 za informacije u vezi broja raspoloživih snimaka.
[REC QUALITY]
Detalje o kvaliteti snimanja potražite na str. 76.
- 84 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[SENSITIVITY]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Ova funkcija omogućava podešavanje optimalne osjetljivosti na svjetlost (ISO osjetljivost).
Postavljanjem na veću vrijednost omogućuje se snimanje fotografija čak i u mračnim
prostorima, bez straha da će fotografije ispasti tamne.
Primjenjivi načini rada:
[
]/[80]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
80
1600
Lokacija snimanja (preporučeno)
Kad je vani svjetlo
Kad je mrak
Brzina zatvarača
Spora
Brza
Šumovi
Manje
Više smetnji
ISO sensitivity
• Kada je odabrana funkcija
, fotoaparat prepoznaje kretnje objekta i automatski
podešava optimalnu osjetljivost na svjetlo (ISO osjetljivost) i brzinu zatvarača radi
prilagodbe u odnosu na kretnje objekta i svjetlinu prizora ISO osjetljivost se automatski
prilagođava na maksimum od [ISO800] u skladu sa svjetlinom. (Može se podesiti na
maksimalno [ISO1600] kada se koristi bljeskalica.)
• Da se izbjegne šum fotografije, mi preporučamo ili da smanjite nivo maksimalne ISO
osjetljivosti ili podesite [COLOR MODE] (Boja) kod funkcije [NATURAL] (Prirodno), i onda
snimate fotografije. (str. 91)
- 85 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[AF MODE]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Ova opcija omogućuje promjenu načina fokusiranja, tako da odgovara položaju i broju
objekata koje je potrebno odabrati.
Primjenjivi načini rada:
[
]: Face Detection
Fotoaparat automatski prepoznaje ljudsko lice. Fokus i
ekspozicija se mogu podesiti prema licu, neovisno koliki
dio snimke ono zauzima. (Maksimalno 15 područja)
[
]: 9-area-focusing
Fotoaparat fokusira bilo koje od 9 područja. Ovo je prikladno kad se objekt snimanja ne nalazi u središtu zaslona.
[
]: 1-area-focusing
Fotoaparat fokusira objekt u AF području u središtu
zaslona.
• Fotoaparat fokusira sva AF područja kad u
istovremeno svijetli više AF područja
(maksimalno 9). Ako želite odrediti položaj fokusa za snimanje fotografija, prebacite AF
način rada na
.
• Ako je AF način rada postavljen na
, AF područje se neće prikazati sve dok slika ne
dođe u fokus.
• Fotoaparat kao lice može prepoznati i druge objekte koji nisu ljudi. U tom slučaju
prebacite AF način rada na drugi način rada različit od
i zatim snimite fotografiju.
• Kod načina rada scene, AF način rada nije dostupan kod opcije [FIREWORKS]
(Vatromet).
• U sljedećim slučajevima funkcija
nije dostupna.
- Kod načina rada scene [NIGHT SCENERY], [FOOD], [STARRY SKY] i [AERIAL
PHOTO].
■ Funkcija
(Detekcija lica)
Sljedeći okviri AF područja su prikazani kad fotoaparat
prepozna ljudska lica.
Žuta:
Kad je okidač pritisnut dopola, okvir će postati zelene boje ako
slika nije fokusirana.
Bijela:
Prikazuje se ako je fotoaparat prepoznao više ljudskih lica.
Ona lica koja su na jednakoj udaljenosti u odnosu na lica u
žutom okviru AF područja, također se fokusiraju.
- 86 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
• Ovisno o nekim specifičnim uvjetima snimanja koji su dolje navedeni, prepoznavanje
ljudskog lica možda neće funkcionirati. [AF MODE] je promijenjen na
.
- Kad lice nije okrenuto prema fotoaparatu
- Kad je lice pod kutom
- Kad je lice izrazito svijetlo ili tamno
- Kad je na licima slab kontrast
- Kad su osobine lica sakrivene iza sunčanih naočala, itd.
- Kad je lice na zaslonu maleno
- Kad se radi o brzom pokretu
- Kad objekt snimanja nije čovjek
- Kad se fotoaparat trese
- Kada se koristi digitalni zoom
[MACRO MODE]
Detalje o načinu rada Macro potražite na str. 55.
- 87 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[WHITE BALANCE]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Kod sunčeve svjetlosti, kod umjetne rasvjete ili u drugim sličnim uvjetima gdje bijela
boja poprima crvene ili plave nijanse, ova opcija (White Balance) prilagođava bijelu
boju tako da je što bliža onome što oko vidi u skladu s izvorom svjetla.
Primjenjivi načini rada:
Automatsko podešavanje
Kada se fotografije snimaju vani pod vedrim nebom
Kada se fotografije snimaju vani pod oblačnim nebom
Kada se fotografije snimaju vani u sjeni
Kada se fotografije snimaju pod rasvjetom sa žarnom niti
Postavka vrijednosti upotrebom funkcije
Ručno podešavanje
• Optimalni balans bijele boje (White Balance) se razlikuje ovisno o vrsti halogenog
osvjetljenja pod kojim se snima, zato koristite [AWB] ili
.
• Podešenje balansa bijele boje ostaje pohranjeno čak i kad isključite fotoaparat.
(Međutim, podešenje balansa bijele boje za način rada scene vraća se na [AWB] kad se
način rada scene promijeni.)
• U sljedećim načinima rada scene balans bijele boje je podešen na [AWB]:
––[SCENERY]/[NIGHT PORTRAIT]/[NIGHT SCENERY]/[FOOD]/[PARTY]/ [CANDLE
LIGHT]/[SUNSET]/[FLASH BURST]/[STARRY SKY]/[FIREWORKS]/ [BEACH]/[SNOW]/
[AERIAL PHOTO]/[FILM GRAIN]
- 88 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Automatsko podešavanje balansa bijele boje (Auto White Balance)
Ovisno o uvjetima koji prevladavaju kod fotografiranja, snimke mogu poprimiti crvene ili
plave nijanse. Pored toga, ako se koristi više izvora svijetla, ili ništa nije boje približne
bijeloj, moguće je da automatsko podešavanje balansa bijele boje neće funkcionirati
pravilno. U takvim slučajevima balans bijele boje postavite na opciju različitu od [AWB].
1 Automatski balans bijele boje će raditi u ovom
rasponu.
2 Plavo nebo
3 Oblačno nebo (Kiša)
4 Sjena
5 TV zaslon
6 Sunčeva svjetlost
7 Bijela fluoroscentna rasvjeta
8 Žarulja sa žarnom niti
9 Izlazak sunca i zalazak sunca.
10 Svjetlost svijeće
K= temperatura boje u kelvinima
Ručno podešavanje bijelog balansa
1 Odaberite
.
2 Usmjerite fotoaparat prema bijelom papiru ili nekoj drugoj
bijeloj površini kako bi okvir na sredini zaslona bio popunjen
objektom u bijeloj boji i zatim pritisnite [SET] (Postavi).
• Ako je objekt presvijetao ili pretaman, bijeli balans se ne
može dobro odrediti. U tom slučaju, poboljšajte osvjetljenje i
ponovno ga podesite.
[EXPOSURE]
Detalje o ekspoziciji potražite na str. 60.
- 89 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[BURST]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Kad je okidač pritisnut dopola fotografije se snimaju kontinuirano, u nizu.
Od snimljenih fotografija odaberite one koje vam se zaista sviđaju.
Primjenjivi načini rada:
[OFF] (Isklj)
Brzina snimanja (fotografija/sekundi)
Otprilike 1,5
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Ovisno o preostalom kapacitetu ugrađene
memorije/kartice.
• Vrijednosti brzine snimanja u nizu (Burst) navedene iznad primjenjuju se kada je
brzina zatvarača 1/60 ili veća.
• Brzina snimanja postaje sporija na pola puta. Točno vrijeme brzine snimanja ovisi o
vrsti kartice, veličini slike i kvaliteti.
• Možete snimati fotografije sve dok se kapacitet ugrađene memorije ili kartice ne popuni.
• Fokus se postavlja prilikom snimanja prve fotografije.
• Ekspozicija i balans bijele boje se podešavaju svaki puta kada snimite fotografiju.
• Kod uporabe automatskog okidača, broj fotografija koje se mogu snimiti kod načina
rada [BURST] je 3.
• Ako snimate osobu u pokretu na otvorenom ili u zatvorenom prostoru gdje postoji velika
razlika svjetla i sjene, ekspozicija možda neće biti optimalna.
• Brzina snimanja (fotografija u sekundi) možda postane sporija ovisno o uvjetima
snimanja kao što su tamni prostori, visoka ISO osjetljivost, itd.
• Brzo snimanje se ne poništava kad isključite fotoaparat.
• Ako snimate fotografije putem ove funkcije na ugrađenu memoriju, trebat će više
vremena za pohranjivanje.
• Funkcija
podešen je za bljeskalicu kada je postavljena opcija [BURST].
• Funkcija brzog snimanja u nizu (Burst) ne može se koristiti kod opcija [TRANSFORM],
[HI-SPEED BURST], [FLASH BURST], [STARRY SKY], [FILM GRAIN] ili [PHOTO
FRAME] u načinu rada scene.
- 90 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[DIGITAL ZOOM]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Ovom se funkcijom objekti mogu uvećati čak i više nego pomoću optičkog zooma
ili ekstra optičkog zooma.
Primjenjivi načini rada:
[OFF] (Uklj) / [ON] (Isklj)
• Potražite detalje na str. 42.
• Ako se tijekom zumiranja fotoaparat trese (vibracije), preporuča se podesiti funkciju
[STABILIZER] na [AUTO] ili [MODE 1].
• U Macro zoom načinu rada postavka je uključena [ON].
• Opcija [DIGITAL ZOOM] nije dostupna tijekom snimanja videozapisa. Utjecat će se na
postavke ostalih načina rada.
[COLOR MODE]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Putem ovim funkcija slika može dobiti mekši ili oštriji izgled, a boja slike može
dobiti smeđi pigment (sepija) ili neki drugi efekt boje.
Primjenjivi načini rada:
[STANDARD] : Ovo je osnovna postavka.
[NATURAL] : Slika je mekša.
[VIVID] : Slika je oštrija.
[B/W] : Crno-bijela slika.
[SEPIA] : Smeđi pigment slike (sepija).
[COOL] : Slika u plavim tonovima.
[WARM] : Slika u crvenim tonovima.
• Prilikom snimanja fotografija na tamnim mjestima može doći do smetnji. Kako biste to
spriječili, preporuča se odabir funkcije [NATURAL] (Prirodno).
• Ne možete podesiti u [NATURAL], [COOL] ili [WARM] u Intelligent Auto načinu rada.
• U Intelligent Auto načinu rada ove postavke možete zasebno podesiti.
- 91 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[STABILIZER]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Korištenjem jednog od ovih načina rada, prepoznaju se vibracije tijekom snimanja
fotografija i fotoaparat automatski kompenzira vibracije, omogućujući time snimanje jasnih
fotografija.
Primjenjivi načini rada:
[OFF] (Isklj)
[AUTO] : Ovisno o uvjetima, odabire se optimalna kompenzacija vibracija.
[MODE1] : Podrhtavanje se neprestano kompenzira tijekom načina rada [REC]
(SNIMANJE).
[MODE2] : Podrhtavanje se kompenzira kada se pritisne tipka okidača.
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima.
- Kad su vibracije prejake.
- Kod velikog uvećanja zooma.
- Kod korištenja digitalnog zooma.
- Kada snimate fotografije dok slijedite objekte koji se kreću.
- Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na
tamnim mjestima.
Pazite na podrhtavanje fotoaparata kada pritisnete tipku okidača.
• Kod načina rada [SELF PORTRAIT] (Vlastiti portret) postavka [MODE2] je tvornički
podešena, a kod načina rada [STARRY SKY] (Zvjezdano nebo) postavka je podešena
na [OFF] (Isklj).
• Kod videozapisa dostupna je samo postavka [MODE1].
- 92 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[AF ASSIST LAMP]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Kad se objekt snimanja osvijetli, fokusiranje je jednostavnije kod snimanja u uvjetima
slabog osvjetljenja koja otežavaju izoštravanje.
Primjenjivi načini rada:
[OFF] (Isklj) : AF pomoćna lampica se ne uključuje.
[ON] (Uklj) : Kod snimanja na tamnim mjestima, AF pomoćna lampica svijetli dok je
okidač pritisnut dopola. (Sad su prikazani veći okviri AF područja.)
• Efektivni domet AF pomoćnog svjetla iznosi 1,5 m.
• Ako ne želite koristiti AF pomoćno svjetlo
(npr. kod snimanja životinja
na tamnim mjestima), postavite [AF ASSIST LAMP] na [OFF] (Isklj). U
tom će slučaju izoštravanje objekta biti otežano.
• [AF ASSIST LAMP] je podešena na [OFF] (Isklj) kod funkcija
[SELF PORTRAIT], [SCENERY], [NIGHT SCENERY], [SUNSET],
[FIREWORKS] i [AERIAL PHOTO].
• Funkcija [AF ASSIST LAMP] nije dostupna tijekom snimanja
videozapisa. Utjecat će se na postavke ostalih načina rada.
[RED-EYE REMOVAL]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Kad se uz odabranu opciju smanjenja efekta crvenih očiju (
,
,
bljeskalica, crvenilo očiju će se automatski prepoznati i ispraviti na snimci.
) koristi
Primjenjivi načini rada:
[OFF] (Uklj) / [ON] (Isklj)
• Možda neće biti moguće ispraviti efekt crvenih očiju ovisno o uvjetima snimanja.
• Kada je digitalno ispravljanje efekta crvenih očiju postavljeno na [ON] (Uklj), na ikoni
bljeskalice se pojavljuje
.
• Potražite detalje na str. 51.
[CLOCK SET]
Za detalje o postavkama izbornika snimanja [REC], pogledajte str. 22.
Za postavljanje godine, mjeseca, dana i točnog vremena.
Funkcionira na identičan način kao [CLOCK SET] (str. 19) u izborniku [SETUP]
(Podešavanje).
- 93 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
Unošenje znakova
Imena postavljena kod načina rada [BABY1]/[BABY2] i [PET] ili pod [LOCATION]
(Odredište) u datumu putovanja također se spremaju kao naslovi. (Samo abecedni
znakovi i simboli mogu biti upisani.)
1
2
3
Prikažite zaslon za unos teksta.
• Postavka [NAME] (Ime) kod načina rada [BABY1]/[BABY2] ili [PET] (str.61).
• Postavka [LOCATION] (Odredište) kod datuma putovanja (str. 78).
Unesite znakove.
• Za unos slova „E“ dvaput dodirnite oznaku [DEF].
• Pritisnite [ ] za promjenu slova između [A] (velika
slova), [a] (mala slova), [1] (brojevi) i [&] (posebni znakovi).
• Kursor se s početnog položaja može pomicati na lijevu
stranu dodirom na i na desnu stranu dodirom na .
• Za upisivanje razmaka dodirnite ili da bi ste obrisali
upisani znak, dodirnite [DELETE] (Brisanje).
• Za prekid uređivanja tijekom unosa teksta, pritisnite
[CANCEL] (Poništavanje).
• Možete upisati maksimalno 30 znakova.
Dodirom prsta odaberite [SET] (Postavi).
• Zaslon će se vratiti na odgovarajuću postavku zaslona.
• Ako sav upisani tekst ne stane na zaslon, tekst se može pomicati.
- 94 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PLAYBACK] način rada:
Reprodukcija niza fotografija
(Slide Show)
Snimljene fotografije možete reproducirati zajedno s glazbom, a to možete činiti i u
nizu, ostavljajući odabrani interval između svake fotografije. Osim toga, fotografije
možete reproducirati u nizu (slide show) grupirane po kategorijama ili reproducirati samo
one fotografije koje ste označili kao omiljene (favorite). Ovaj način reproduciranja se
preporuča kod spajanja fotoaparata na TV radi pregleda snimljenih fotografija.
1
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK] (Snimanje /Reprodukcija)
na
i zatim pritisnite tipku [MODE] (Način rada).
2
Dodirom prsta odaberite [SLIDE SHOW].
3
Dodirom prsta odaberite stavku.
[ALL]: [CATEGORY SELECTION]:
[FAVORITE]: 4
5
Sve fotografije.
Dodirom prsta
odaberite kategoriju koju želite reproducirati.
Fotografije s oznakom
(Omiljene). Omiljene
fotografije mogu se odabrati
samo kada je opcija [FAVORITE] (str. 109)
u izborniku [PLAYBACK] (Reprodukcija) podešena na [ON] (Uklj) i postoje fotografije
koje su podešene kao omiljene.
Dodirnite [START].
Pritisnite
za završetak prikaza snimki u nizu.
• Reprodukcija se nastavlja normalno nakon što završi reprodukcija fotografija u
nizu.
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
■ Funkcije dostupne tijekom slide showa
1 Dodirom prsta na zaslonu prikažite upravljačku ploču.
• Ako se u roku od 2 sekunde ne izvrši nijedna radnja, vratit će se na osnovnu postavku.
Upravljačka ploča
2 Dodirom prsta upravljajte upravljačkom pločom.
Povratak na prethodnu fotografiju*
Reprodukcija/Pauziranje
Prijelaz na sljedeću fotografiju*
Izlaz iz slide showa
Povratak na zaslon s postavkama slide showa
Smanjenje razine glasnoće
Povećanje razine glasnoće
* Ove se radnje mogu izvršiti samo kad je reprodukcija privremeno zaustavljena (Pause Mode).
■ Promjena postavki slide showa
Tijekom reprodukcije snimki u nizu (slide showa), na zaslonu
postavki slide showa možete promijeniti postavke za [EFFECT] i
[SETUP].
[EFFECT]
Ova vam funkcija omogućava odabir efekata zaslona ili glazbenih
efekata kada prebacujete s jedne fotografije na drugu.
[NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF], [AUTO]
• Kad je odabrana opcija [URBAN], moguće je da snimka bude crno-bijela što je efekt
zaslona.
• [AUTO] se može koristiti samo onda kada je odabrana funkcija [CATEGORY
SELECTION]. Fotografije su reproducirane sa preporučenim efektima u svakoj kategoriji.
[SETUP]
Mogu se odrediti postavke funkcija [DURATION] (TRAJANJE) ili [REPEAT] (PONOVITI).
Opcija
Postavke
[DURATION]
1SEK./2SEK./3SEK./5SEK.
[REPEAT]
OFF (Isklj)/ON (Uklj)
[MUSIC]
OFF (Isklj)/ON (Uklj)
• Funkcija [DURATION] se može podesiti samo ako je [EFFECT] postavljen na [OFF]
(Isklj).
• Funkcija [MUSIC] se može podesiti samo ako je [EFFECT] postavljen na [OFF] (Isklj).
• Videozapisi se ne mogu prikazivati u nizu, kao slide show. Kod odabira videozapisa
između kategorija [CATEGORY SELECTION], reproducira se početna slika svakog
videozapisa.
• Nije moguće dodati nove glazbene efekte.
- 96 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PLAYBACK] način rada:
Prikaz fotografija prema datumu snimanja ([CALENDAR])
Fotografije možete reproducirati prema datumu snimanja.
1
2
3
4
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK] (Snimanje /Reprodukcija)
na
i zatim pritisnite tipku [MODE] (Način rada).
Dodirnite [CALENDAR].
• Ujedno možete okrenuti ručicu za zoom nekoliko puta prema
prikazivanje zaslona kalendara.
(W) za
Dodirnite ▲▼◄► za odabir datuma koji želite
reproducirati i dodirnite [SET] (Postavi).
• Ukoliko tijekom mjeseca nije snimljena niti
jedna fotografija, mjesec neće biti prikazan.
• Zaslon s više reprodukcija prikazat će se
pritiskom na .
Dodirom prsta odaberite fotografiju.
• Zaslon s kalendarom će nestati dodirnete li
ikonu .
• Datum snimanja odabrane fotografije na zaslonu reprodukcije postaje datum koji je
odabran kad se zaslon kalendara prvi put prikaže.
• Ako postoji više fotografija sa istim datumom snimanja, bit će prikazana prva snimljena
fotografija tog dana.
• Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
• Ukoliko datum nije podešen na fotoaparatu, datum snimanja se postavlja na 1. siječnja
2010.
• Ukoliko snimate fotografije nakon podešavanja odredišta u [WORLD TIME], fotografije se
kod reprodukcije prema kalendaru prikazuju po datumima na odredištu.
- 97 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PLAYBACK] način rada:
Odabir fotografija i njihova reprodukcija
([CATEGORY PLAY]/[FAVORITE PLAY])
[CATEGORY PLAY]
Ovaj način rada omogućuje pretraživanje fotografija prema načinu rada scene ili drugim
kategorijama (kao što su [PORTRAIT], [SCENERY] ili [NIGHT SCENERY]) i njihovo
svrstavanje u svaku od kategorija. Možete reproducirati fotografije u svakoj kategoriji.
1
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK] (Snimanje /Reprodukcija)
na
i zatim pritisnite tipku [MODE] (Način rada).
2
Dodirom prsta odaberite [CATEGORY PLAY].
3
Dodirom prsta odaberite kategoriju koju želite
reproducirati.
• Kategoriju je moguće reproducirati samo ako sadrži
fotografiju.
• Pretraživanje fotografija može potrajati neko vrijeme, ako
se na ugrađenoj memoriji ili kartici nalazi puno fotografija.
• Ukoliko tijekom pretraživanja pritisnete [CANCEL],
pretraživanje se zaustavlja.
• Fotografije su podijeljene u kategorije navedene u
nastavku.
- 98 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[CATEGORY]
Informacije o snimanju
npr. način rada scene
[CATEGORY]
- 99 -
Informacije o snimanju
npr. način rada scene
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[FAVORITE PLAY]
Možete reproducirati fotografije koje ste podesili kao omiljene [FAVORITE]. (str. 109)
(Samo kada je funkcija [FAVORITE] podešena na [ON] (Uklj) i kada postoje fotografije
koje su podešene na [FAVORITE] (Omiljene)).
1
Prebacite prekidač za odabir [REC]/ [PLAYBACK] (Snimanje /Reprodukcija)
na
i zatim pritisnite tipku [MODE] (Način rada).
2
Dodirom prsta odaberite [FAVORITE PLAY].
• Kod reprodukcije [PLAYBACK] možete koristiti samo funkcije [ROTATE DISP.],
[PRINT SET] ili [PROTECT].
- 100 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PLAYBACK] način rada
Reprodukcija videozapisa
Odaberite videozapis
i dodirnite
za reprodukciju.
Ikona videozapisa
Ikona reprodukcije videozapisa
Trajanje snimanja videozapisa
• Nakon što otpočne reprodukcija, u desnom gornjem kutu
zaslona se prikazuje proteklo vrijeme.
Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi je prikazano kao [8m30s].
■ Radnje koje se vrše tijekom reprodukcije videozapisa
1 Dodirom prsta na zaslonu prikažite upravljačku ploču.
• Ako se u roku od 2 sekunde ne izvrši nijedna radnja, vratit će se na osnovnu postavku.
2 Dodirom prsta upravljajte upravljačkom pločom.
Brzo prebacivanje unatrag, Prebacivanje
unatrag kadar po kadar*
Reprodukcija/Pauziranje
Brzo prebacivanje unaprijed, Prebacivanje
unaprijed kadar po kadar*
Stop
Smanjenje razine glasnoće
Povećanje razine glasnoće
* Ove se radnje mogu izvršiti samo kad je
reprodukcija privremeno zaustavljena (Pause
Mode).
Ubrzana reprodukcija prema naprijed/natrag
Ubrzana reprodukcija prema naprijed ili natrag započinje pritiskom tipki ►► ili
◄◄ za vrijeme trajanja reprodukcije. Kada opet dodirnete ►► ili ◄◄, brzina
reprodukcija unaprijed ili unatrag se povećava i ►► se mijenja na ►►► ili se
◄◄ mijenja na ◄◄◄.
Dodirnite ►/II za povratak na normalnu brzinu reprodukcije.
- 101 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
• Zvuk se reproducira putem zvučnika. Za više informacija o podešavanju glasnoće u
[SETUP] izborniku pogledajte odlomak [VOLUME] na str. 26.
• Format datoteke koja se može reproducirati sa ovim fotoaparatom je QuickTime Motion
JPEG.
• Isporučeni softver uključuje Quick Time program za reprodukciju datoteka na osobnom
računalu koje su snimljene ovim fotoaparatom.
• Neke QuickTime Motion JPEG datoteke koje su snimljene na osobnom računalu ili na
drugoj opremi možda neće biti moguće reproducirati na ovom fotoaparatu.
• Prilikom reprodukcije videozapisa koji su snimljeni drugom opremom može doći do
smetnji na slici ili će reprodukcija biti onemogućena.
• Kod uporabe kartica visokog kapaciteta brzo pretraživanje će možda biti sporije nego
inače.
- 102 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PLAYBACK] način rada
Korištenje izbornika reprodukcije [PLAYBACK]
Možete koristiti različite funkcije kao što su okretanje fotografija, postavljanje zaštite, itd.
• Pomoću funkcija [TEXT STAMP], [RESIZE] ili [CROPPING] kreira se nova, obrađena
fotografija. Nova fotografija se ne može kreirati ako nema slobodnog mjesta na ugrađenoj
memoriji ili na kartici, stoga preporučamo da prvo provjerite ima li dovoljno slobodnog
mjesta, a nakon toga obradite fotografiju.
[TEXT STAMP]
Na snimljene fotografije možete otisnuti datum/vrijeme snimanja, ime, dob, odredište ili
datum putovanja. Navedena je opcija prikladna za ispis u normalnoj veličini. (Fotografije s
veličinom fotografije većom od [
] promijenit će veličinu kada se na njih otiskuje datum itd.)
1
Odaberite [TEXT STAMP] u izborniku [PLAYBACK] (str. 22).
2
Dodirnite oznaku [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI] (Više).
3
Odabir fotografije (fotografija) koje će se otisnuti.
4
Dodirnite [SHOOTING DATE], [NAME], [LOCATION] ili [TRAVEL DATE] za
određivanje svake postavke pritiskom na nju.
[SHOOTING DATE] (DATUM SNIMANJA)
[W/O TIME]: Ispisuje godinu, mjesec i datum.
[WITH TIME]: Ispisuje godinu, datum, dan, sat i minute.
[NAME] (str. 68)
Opcije [NAME] (Ime) u [BABY1]/[BABY2] ili [PET] (Kućni ljubimac) ispisuju se na
fotografijama.
[LOCATION]
Ako je ova opcija postavljena na [ON] (Uklj), na fotografiji se ispisuje odredište.
[TRAVEL DATE]
Ako je ova opcija postavljena na [ON] (Uklj), [TRAVEL DATE] (datum putovanja)
se ispisuje na fotografiji
Na fotografiji se prikazuje
ako je prije otisnuta s
tekstom.
Postavka [SINGLE] (Jedna)
1 Pritisnite ◄► za odabir fotografije.
2 Dodirom prsta odaberite [SET] (Postavi).
Postavka [MULTI] (Više)
1 Dodirom prsta odaberite fotografiju.
2 Dodirom prsta odaberite [OK].
• Nastavite pritiskati prstom za odabir fotografija.
• Odjednom možete odabrati do 50 fotografija.
• Ponovnim dodirom prsta na istu fotografiju otkažite
prethodni odabir.
- 103 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
5
Dodirom prsta odaberite [SET] (Postavi).
• Ako postavite [TEXT STAMP] za fotografiju čija je veličina veća od
slike će se smanjiti kako je niže prikazano.
Format slike
, veličina
Veličina slike
• Nakon odabira opcije [NAME] (Ime) u koraku 4, na zaslonu se pojavi poruka s
pitanjem želite li da opcija dobi [AGE] bude ispisana zajedno s imenom.
6
Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
7
Pritisnite [CANCEL] (Poništavanje) za povratak na zaslon
izbornika.
• Kad se odabere opcija [MULTI], automatski se otvara zaslon izbornika.
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
• Kad radite ispis fotografija na kojima je otisnut tekst, datum će biti ispisan preko otisnutog
teksta ako odredite ispis datuma u fotografskom studiju ili na pisaču.
• Ovisno o pisaču koji koristite, neki znakovi bi mogli biti izrezani tijekom ispisa. Provjerite prije
ispisa.
• Kad se tekst ispisuje na
fotografije, on je teško čitljiv.
• Tekst i datume neće biti moguće otisnuti na fotografijama u sljedećim slučajevima.
- Videozapisi
- Fotografije snimljene bez podešavanja sata
- Fotografije na kojima je prethodno otisnut tekst pomoću funkcije [TEXT STAMP]
- Fotografije snimljene drugom opremom
- 104 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[RESIZE] Smanjivanje veličine slike (broja piksela)
Možete smanjiti veličinu snimljenih fotografija kako biste poslali e-mailom ili ih koristili na
internetskoj stranici.
1
Odaberite [RESIZE] u izborniku [PLAYBACK] (str. 22).
2
Dodirnite oznaku [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI] (Više).
[SINGLE] (Jedna)
3
Odaberite fotografiju/e i veličinu/e.
Postavka [SINGLE] (Jedna)
1 Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali
fotografiju i dodirnite oznaku [SET]
(Postavi).
2 Dodirnite i odaberite veličinu slike.
• Prikazuju se samo one veličine na
koje se fotografija može smanjiti.
Postavka [MULTI] (Više)
1 Dodirnite i odaberite veličinu slike.
2 Dodirom prsta odaberite fotografiju.
[MULTI] (Više)
• Ponovite korak kako biste postavili više od 2 fotografije.
• Odjednom možete odabrati do 50 fotografija.
• Ponovnim dodirom prsta na istu fotografiju otkažite prethodni odabir.
• Odabir svih fotografija bit će otkazan pritiskom na [CANCEL] (Poništavanje).
3 Dodirom prsta odaberite [OK].
• Ako je osjenčana ikona @, pritiskom na stavku prikazat će se objašnjenja vezana
za veličinu slike (odgovarajuća veličina ispisa, itd.).
- 105 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
4
Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
5
Pritisnite [CANCEL] (Poništavanje) za povratak na zaslon
izbornika.
• Kad se odabere opcija [MULTI], automatski se otvara zaslon izbornika.
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
• Kvaliteta fotografije kojoj je promijenjena veličina će se smanjiti.
• Postoji mogućnost da neće biti moguće mijenjati veličinu fotografija koje su snimljene
drugom opremom.
• Za videozapise i fotografije s otisnutim tekstom [TEXT STAMP] nije moguće mijenjati
veličinu.
- 106 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[CROPPING]
Možete povećati, te onda izrezati važan dio snimljene fotografije.
1
Odaberite [CROPPING] u izborniku [PLAYBACK] (str. 22).
2
Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali fotografiju i
dodirnite oznaku [SET] (Postavi).
3
Odaberite dio koji želite izrezati.
Dodirnite
: Uvećanje
Dodirnite
: Smanjenje
Dodirnite ▲▼◄►: Pomicanje
• Također možete koristiti ručicu
za zoom.
Smanjivanje
Uvećavanje
Pomaknite položaj
4
Dodirom prsta odaberite [SET] (Postavi).
5
Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
6
Pritisnite [CANCEL] (Poništavanje) za povratak na zaslon izbornika.
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
• Ovisno o veličini izrezanog dijela, veličina izrezane fotografije može biti manja od
originalne slike.
• Kvaliteta izrezane fotografije će se smanjiti.
• Postoji mogućnost da se fotografije snimljene drugom opremom neće moći izrezati.
• Videozapisi i fotografije s otisnutim tekstom [TEXT STAMP] ne mogu se izrezivati.
- 107 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[ROTATE DISP.]
Ovaj način rada omogućuje automatski prikaz slike u okomitom položaju u slučaju kad su
snimljene u okomitom položaju fotoaparata.
1
Odaberite [ROTATE DISP.] u izborniku [PLAYBACK] (str. 22).
2
Dodirnite opciju [ON] (Uklj).
• Ako odaberete [OFF] (Isklj), fotografije se prikazuju
bez rotiranja.
• Informacije o načinu reprodukcije potražite na str. 44.
3
Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste
zatvorili izbornik.
• Kad fotografije reproducirate na računalu, one se ne mogu prikazati s rotacijom, osim
ako je operativni sustav ili softver kompatibilan sa Exifom. Exif je format datoteka za
fotografije koji omogućuje dodavanje informacija o snimanju, itd. Proizvela ga je tvrtka
„JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)”.
• Postoji mogućnost da neće biti moguće rotirati fotografije snimljene drugom opremom.
• Za vrijeme reprodukcije više fotografija (str. 46) ili aktivacije funkcije [CALENDAR] (str.
97) nije moguće rotirati fotografije.
• Fotografije snimljene s okrenutim fotoaparatom neće biti prikazane okrenute.
- 108 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[FAVORITE]
Ako je fotografijama dodan indikator i označene su kao omiljene, možete koristiti sljedeće
funkcije:
• Reprodukcija samo onih fotografija podešenih kao omiljene. ([FAVORITE PLAY])
• Reproducirati fotografije koje su postavljene kao omiljene samo kao slide show.
• Obrisati sve fotografije koje nisu postavljene kao omiljene. ([ALL DELETE EXCEPT ]).
1
Odaberite [FAVORITE] u izborniku [PLAYBACK] (str. 22).
2
Dodirnite opciju [ON] (Uklj).
• Ne možete podesiti slike kao omiljene ako je opcija
[FAVORITE] (Omiljene) isključena ([OFF]). Također, ikona
se neće pojaviti ako je opcija [FAVORITE] podešena
na [OFF] (Isklj), čak i ako je ranije bila podešena na [ON]
(Uklj).
3
Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali fotografiju i
dodirnite oznaku .
• Ponovite gornji postupak.
• Ako ponovo pritisnete , podešavanje omiljenih slika se
prekida.
■ Poništavanje svih postavki funkcije [FAVORITE]
1 Dodirom prsta odaberite [CANCEL] (Poništavanje) u koraku 2.
2 Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
• Ne možete odabrati [CANCEL] ako bar jedna fotografija nije podešena kao omiljena.
4
• Možete podesiti do 999 omiljenih fotografija.
• Kad radite ispis fotografija u fotografskom studiju, korisno je koristiti opciju [ALL
DELETE EXCEPT ] (str. 48) kako bi na kartici ostale samo fotografije koje želite
izraditi.
• Fotografije snimljene drugom opremom možda se neće moći podesiti kao omiljene.
- 109 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PRINT SET]
DPOF „Digital Print Order Format” je sustav koji omogućuje korisniku odabir fotografija za
ispis, broja kopija svake fotografije i da li će na fotografijama biti ispisan datum snimanja kad
se koristi DPOF kompatibilni foto pisač ili se ispis radi u fotografskom studiju.
Za detalje se obratite vašem fotografskom studiju.
Kad želite ispisati fotografije iz ugrađene memorije u fotografskom studiju, presnimite ih na
karticu (str. 113) i nakon toga odaberite postavke za ispis.
1
Odaberite [PRINT SET] u izborniku [PLAYBACK] (str. 22).
2
Dodirnite oznaku [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI] (Više).
3
Odabir fotografije (fotografija) koje će se otisnuti.
Postavka [SINGLE] (Jedna)
[SINGLE] (Jedna)
Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali
fotografiju i dodirnite oznaku [SET]
(Postavi).
Postavka [MULTI] (Više)
Dodirom prsta odaberite fotografiju.
[MULTI] (Više)
4
Dodirnite ▲▼ za odabir broja kopija ispisa i dodirnite oznaku [SET] (Postavi).
• Za ispis datuma snimanja na fotografiji, dodirnite oznaku [DATE] (Datum).
Ako ponovno pritisnete [DATE], postavka datuma ispisa će se poništiti.
• Ako ste odabrali opciju [MULTI], ponovite korake 3 i 4 za svaku fotografiju.
(Nije moguće koristiti iste postavke za veći broj fotografija.)
5
Pritisnite [EXIT] za povratak na zaslon izbornika.
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
■ Poništavanje svih postavki ispisa [PRINT SET]
1 Odaberite [CANCEL] (Poništavanje) na zaslonu u koraku 2.
2 Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
3 Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
• Ne možete odabrati opciju [CANCEL] ako bar jedna fotografija nije podešena za ispis.
- 110 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
■ Ispis datuma (Postavka [DATE])
• Ako ste se odlučili za digitalni ispis u fotografskom studiju, obratite pažnju da dodatno
zatražite i ispis datuma, ako je to potrebno.
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut
iako ste odabrali ispis datuma. Za više informacija raspitajte se u fotografskom studiju ili
pogledajte upute za uporabu pisača.
• Datum ne može biti ispisani na fotografijama s otisnutim tekstom.
• Moguće je podesiti od 0 do 999 fotografija za ispis.
• Ako pisač podržava funkciju PictBridge, njegove vlastite postavke za ispis datuma mogu
imati prednost, pa provjerite je li to slučaj.
• Postoji mogućnost da se postavke ispisa neće moći koristiti s drugom opremom.
U tom slučaju poništite i resetirajte sve postavke.
• Ako datoteka nije bazirana na DCF standardu, postavke ispisa nije moguće podesiti.
- 111 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[PROTECT]
Možete zaštititi fotografije koje ne želite slučajno izbrisati.
1
Odaberite [PROTECT] u izborniku [PLAYBACK] (str. 22).
2
Dodirnite oznaku [SINGLE] (Jedna) ili [MULTI] (Više).
3
Odabir fotografije (fotografija) koje želite zaštiti.
Postavka [SINGLE] (Jedna)
Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali fotografiju i
dodirnite oznaku [SET] (Postavi).
• Postavka se poništava odabirom zaštićene fotografije i
pritiskom na [CANCEL] (Poništavanje).
Postavka [MULTI] (Više)
Dodirom prsta odaberite fotografiju.
• Nastavite se pritiskati prstom za odabir fotografija.
• Ponovnim dodirom prsta na istu fotografiju otkažite
prethodni odabir.
4
[SINGLE] (Jedna)
[MULTI] (Više)
Dodirom prsta odaberite [EXIT] (Izlaz).
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
■ Poništavanje svih postavki funkcije [PROTECT]
1 Dodirom prsta odaberite [CANCEL] (Poništavanje) u koraku 2.
2 Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
• Postoji mogućnost da postavke zaštite neće funkcionirati na drugoj opremi.
• Čak i ako ste zaštitili fotografije u ugrađenoj memoriji ili na kartici, one će biti obrisane
ako se ugrađena memorija ili kartica formatira.
• Čak i ako ne zaštitite fotografije na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je prekidač
Write-Protect (Zaštita od pisanja) postavljen na [LOCK] (Zaključaj).
- 112 -
Napredne funkcije (Snimanje fotografija)
[COPY] Kopiranje slika s ugrađene memorije na karticu
Fotografije spremljene u ugrađenu memoriju fotoaparata možete kopirati na karticu ili s
kartice u ugrađenu memoriju fotoaparata.
1
Odaberite [COPY] u izborniku [PLAYBACK] (str. 22).
2
Dodirom prsta odaberite gdje ćete spremiti kopiju.
: Svi podaci iz ugrađene memorije se kopiraju
odjednom na karticu. → korak 4.
: Jedna po jedna fotografija se kopira s kartice na
ugrađenu memoriju. → korak 3.
3
Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali fotografiju i
dodirnite oznaku [SET] (Postavi).
4
5
Dodirom prsta odaberite [YES] (Da).
• Ako pritisnete [CANCEL] (Poništavanje) dok kopirate
fotografije s ugrađene memorije na karticu, kopiranje se
zaustavlja.
• Ne isključujte fotoaparat ni u kojem trenutku za vrijeme
procesa kopiranja.
Pritisnite [CANCEL] (Poništavanje) za povratak na zaslon izbornika.
• Dodirom prsta odaberite oznaku [EXIT] kako biste zatvorili izbornik.
• Ukoliko kopirate fotografije iz ugrađene memorije na karticu, sve se fotografije
kopiraju i zaslon se vraća na zaslon za reprodukciju.
• Ako kopirate fotografije iz ugrađene memorije na karticu koja nema dovoljno slobodnog
prostora, fotografije neće biti snimljene u cijelosti. Preporučamo korištenje kartice koja
ima više slobodnog prostora od ugrađene memorije fotoaparata (oko 40 MB).
• Ako postoji fotografija istog naziva (broj direktorija/broj datoteke) kao fotografija koja se
kopira kad je odabrana opcija
, kreira se novi direktorij u koji se kopira fotografija.
Ako postoji fotografija istog naziva (broj direktorija /broj datoteke) kao fotografija koja se
kopira kad je odabrana opcija
, ta fotografija neće biti kopirana (str. 135).
• Za kopiranje fotografija potrebno je određeno vrijeme.
• Kopiraju se isključivo fotografije snimljene s Panasonic digitalnim fotoaparatom
(LUMIX). (Čak i ako su fotografije snimljene s Panasonic digitalnim fotoaparatom,
postoji mogućnost da ih nećete moći kopirati, ako ste ih obradili na računalu.)
• Postavke ispisa ili zaštite izvorne fotografije se ne kopiraju. Ponovo podesite postavke
nakon što je kopiranje završeno.
- 113 -
Povezivanje s drugom opremom
Povezivanje s računalom
Snimljene slike možete kopirati na računalo tako da na njega spojite fotoaparat.
• Ako su fotografije snimljene na karticu, možete ju koristiti tako da karticu umetnete u utor
za SD memorijsku karticu na vašem računalu. Detalje potražite u uputama za uporabu
računala.
• Ako računalo ne podržava SDXC memorijske kartice, pojavit će se poruka koja traži da
formatirate karticu. (Nemojte je formatirati. Time možete izgubiti snimljeni sadržaj.)
Ako kartica nije prepoznata, pomoć potražite na internetskoj stranici u nastavku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Fotografije koje ste prenijeli možete jednostavno ispisivati ili slati e-mailom. Korištenje
softvera „PHOTOfunSTUDIO” koji je isporučen na CD-u praktičan je način za izvođenje
ovih radnji.
• Pročitajte posebne upute za isporučeni softver za više podataka o softveru na
isporučenom CD-u te za upute o instalaciji.
Priprema:
Uključite fotoaparat i računalo.
Izvadite karticu prije korištenja fotografija snimljenih na ugrađenu memoriju.
USB kabel (isporučen)
• Provjerite smjer konektora te ih ravno umetnite ili izvadite. (Inače bi se konektori mogli
savinuti, što bi moglo prouzročiti probleme.)
Poravnajte oznake i umetnite.
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili AC adapter (na izbor) i DC ispravljač
(na izbor). Ako ostatak napona u bateriji postane premalen kad fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, indikator statusa će treperiti, te će se oglasiti alarm.
Pročitajte „Sigurno odspajanje USB kabela” (str. 115) prije nego što odspajate USB
kabel. U protivnom bi se podaci mogli uništiti.
- 114 -
Povezivanje s drugom opremom
1
2
3
4
5
Spojite fotoaparat na računalo isporučenim USB kabelom A.
• Nemojte koristiti nijedan drugi USB kabel osim isporučenog.
Dodirnite [PC] (računalo).
• Ako je opcija [USB MODE] (str. 30) već podešena na [PC]
u izborniku [SETUP], fotoaparat se automatski povezuje s
računalom bez prikaza izbornika [USB MODE].
To je praktično jer eliminira potrebu za ponovnim podešavanjem
prilikom svakog povezivanja aparata s računalom.
• Ako je fotoaparat povezan s računalom dok je opcija [USB
MODE] podešena na [PictBridge(PTP)], na računalnom zaslonu
se može pojaviti poruka. Odaberite [Cancel] (Poništavanje) za
zatvaranje izbornika i odspojite fotoaparat iz računala. Zatim
ponovo podesite [USB MODE] na [PC].
Dva puta kliknite na [Removable Disk] u aplikaciji [My Computer].
• Kad koristite Machintosh, uređaj se prikazuje na radnoj površini (desktopu) kao
(„LUMIX”, „NO_NAME” ili „Untitled”).
Dva puta kliknite direktorij [DCIM].
Povucite i ispustite željene slike ili direktorij sa slikama u odabrani direktorij
na računalu.
■ Sigurno odspajanje USB kabela
• Za sigurno odspajanje USB kabela koristite opciju „Safely Remove Hardware“ koja
se nalazi na traci zadataka (task tray) na računalu. Ako ikona nije prikazana, prije
odspajanja provjerite nije li na LCD zaslonu fotoaparata prikazana poruka [ACCESS].
• Ovaj uređaj ne može biti u uspravnom položaju dok je AC adapter priključen. Prilikom
upotrebe na ravnoj površini, preporučamo da ga odložite na meku krpu.
• Prije spajanja ili odspajanja AC adaptera (na izbor) isključite fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice, isključite fotoaparat i odspojite USB kabel.
U protivnom bi se podaci mogli uništiti.
- 115 -
Povezivanje s drugom opremom
■ Pregledavanje sadržaja ugrađene memorije ili kartice upotrebom računala
(sastav direktorija)
Broj direktorija
Broj datoteke
JPG: Fotografije
MOV: Videozapisi
MISC: DPOF print
Favourite (Omiljene)
• Ugrađena
memorija
• Kartica
Kad su fotografije snimljene u sljedećim situacijama, kreira se novi direktorij.
• Kad je umetnuta kartica s istim brojem direktorija. (Npr. kad su fotografije snimljene
drugim modelom fotoaparata)
• Ako unutar direktorija postoji fotografija s brojem 999.
■ Spajanje u PTP načinu rada (samo kod Windows® XP, Windows Vista® i
Mac OS X)
Podesite [USB MODE] na [PictBridge(PTP)].
Podaci se sada mogu učitavati samo s kartice na računalo.
• Kad je na kartici 1000 ili više fotografija, postoji mogućnost da se fotografije neće
moći prenijeti u PTP načinu rada.
- 116 -
Povezivanje s drugom opremom
[PLAYBACK] način rada
Ispis fotografija
Spojite li fotoaparat na pisač koji podržava funkciju PictBridge, možete odabrati fotografije za
ispis i pokrenuti ga sa LCD zaslona fotoaparata.
• Ako su fotografije snimljene na karticu, možete ju koristiti tako da karticu umetnete u utor za
SD memorijsku karticu na vašem računalu. Za detalje pročitajte upute za uporabu pisača.
Priprema:
Uključite fotoaparat i pisač.
Prije ispisa fotografija koje se nalaze na ugrađenoj memoriji izvadite karticu.
Prije ispisa fotografija podesite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
USB kabel (isporučen)
• Provjerite smjer konektora te ih ravno umetnite ili izvadite. (Inače bi se konektori mogli
savinuti, što bi moglo prouzročiti probleme.)
Poravnajte oznake i umetnite.
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili AC adapter (na izbor) i DC ispravljač
(na izbor). Ako ostatak napona u bateriji postane premalen kad fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, indikator statusa će treperiti, te će se oglasiti alarm. Dogodi li se to
tijekom ispisa, odmah zaustavite ispis. Ako ispis nije u tijeku, odspojite USB kabel.
1
2
Spojite fotoaparat na pisač isporučenim USB kabelom .
• Kad je fotoaparat spojen na pisač pojavljuje se ikona zabrane odspajanja
kabela . Nemojte odspajati USB kabel kad je prikazana ta ikona.
Dodirnite oznaku [PictBridge(PTP)].
- 117 -
Povezivanje s drugom opremom
• Ovaj uređaj ne može biti u uspravnom položaju dok je AC adapter priključen. Prilikom
upotrebe na ravnoj površini, preporučamo da ga odložite na meku krpu.
• Nemojte koristiti nijedan drugi USB kabel osim isporučenog. Uporaba drugih USB
kabela može prouzročiti kvar.
• Prije spajanja ili odspajanja AC adaptera (na izbor) isključite fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice, isključite fotoaparat i odspojite USB
kabel.
• Ne možete prebaciti između ugrađene memorije i kartice dok je fotoaparat spojen na
pisač. Odpojite USB kabel, umetnite (ili izvadite) karticu te tada ponovno spojite USB
kabel na pisač.
Odabir i ispis jedne fotografije
1
2
Dodirnite ◄ ili ► kako biste odabrali fotografiju i
dodirnite oznaku [PRINT] (Ispis).
Dodirnite [PRINT START].
• Pogledajte str. 120 za stavke koje se mogu podesiti prije
početka ispisa fotografija.
• Dopola pritisnite okidač kako biste zaustavili ispis.
• Nakon ispisa odspojite USB kabel.
Povezivanje s drugom opremom
Odabir i ispis više fotografija
1
Dodirom prsta odaberite [MULTI PRINT].
2
Dodirnite stavku koju želite ispisati.
Item
[MULTI SELECT]
Description of settings
Višestruke fotografije se istovremeno ispisuju.
• Dodirnite fotografije i na fotografijama spremnima za ispis
prikazat će se ikona
. (Kada ponovo pritisnete odabranu
fotografiju, postavka se poništava.)
• Kada su odabrane fotografije, pritisnite [SET](Postavi).
[SELECT ALL]
Ispis svih spremljenih fotografija.
Only when [FAVORITE] is at [ON] and when there are pictures set as favourites. (P109)
[PRINT SET
Ispisuje samo fotografije odabrane u [PRINT SET]. (str. 110)
(DPOF)]
¼

[FAVORITE]*
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene kao omiljene.
(str. 109)
* Samo kad već postoje fotografije odabrane kao omiljene i kada je funkcija [FAVORITE]
uključena ([ON]). (str. 109)
3
Dodirnite [PRINT START].
• Pogledajte str. 120 za stavke koje se mogu podesiti prije
početka ispisa fotografija.
• Dopola pritisnite okidač kako biste zaustavili ispis.
• Nakon ispisa odspojite USB kabel.
- 119 -
Povezivanje s drugom opremom
Postavke ispisa
Odaberite i postavite opcije kako na zaslonu u koraku
2 postupka „Odabir i ispis jedne fotografije”, tako i u
koraku 3 „Odabir i ispis više fotografija”.
• Kad želite ispisati slike na papiru ili u formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava, podesite [PAPER SIZE] (Veličina papira) ili [PAGE LAYOUT] (Izgled stranice) na
te
zatim podesite veličinu papira ili format na pisaču. (Za detalje pročitajte upute za
uporabu pisača.)
• Kad je odabrana opcija [PRINT SET (DPOF)], stavke [PRINT WITH DATE] (ISPIS S
DATUMOM) i [NUM. OF PRINTS] (BROJ KOPIJA) nisu prikazane.
[PRINT WITH DATE]
Opcija
Opis postavki
[OFF] (Isklj)
Datum nije ispisan.
[ON] (Uklj)
Datum je ispisan.
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• Kako postavke pisača mogu imati prednost nad postavkama ispisa s datumom,
potrebno je također provjeriti postavke pisača za ispis s datumom.
• Kod ispisa slika s tekstom, molimo da postavku ispis s datumom (Print With Date)
postavite na [OFF] (Isklj) ili će se datum otisnuti na vrhu.
Kad fotografije dajete na izradu u fotografski studio
• Ako je datum otisnut pomoću funkcije [TEXT STAMP] (str. 103) ili su odabrane postavke
za ispis datuma pomoću funkcije [PRINT SET] (str. 110) prije odlaska u fotografski
studio, datumi se mogu ispisati i u fotografskom studiju.
[NUM. OF PRINTS]
Možete odabrati do 999 kopija ispisa.
- 120 -
Povezivanje s drugom opremom
[PAPER SIZE]
Opcija
Opis postavki
Postavke pisača imaju prednost.
[L/3.5˝ × 5˝ ]
89 mm × 127 mm
[2L/5˝ × 7˝ ]
127 mm × 178 mm
[POSTCARD]
[16:9]
100 mm × 148 mm
101.6 mm × 180.6 mm
[A4]
210 mm × 297 mm
[A3]
297 mm × 420 mm
[10 × 15cm]
100 mm × 150 mm
[4˝ × 6˝ ]
101.6 mm × 152.4 mm
[8˝ × 10˝ ]
203.2 mm × 254 mm
[LETTER]
216 mm × 279.4 mm
[CARD SIZE]
54 mm × 85.6 mm
• Veličine papira koje pisač ne podržava se ne prikazuju.
- 121 -
Povezivanje s drugom opremom
[PAGE LAYOUT] (Izgled stranice koji se može odabrati s ovim fotoaparatom)
Opcija
Opis postavki
Postavke pisača imaju prednost.
1 fotografija na jednoj stranici bez okvira
1 fotografija na jednoj stranici s okvirom
2 fotografije na jednoj stranici
4 fotografije na jednoj stranici
• Ako pisač ne podržava prijelom stranice, opcija se ne može izabrati.
■ Format ispisa
Kad ispisujete fotografiju nekoliko puta na 1 list papira
Primjerice, ako istu fotografiju želite ispisati 4 puta na 1 list papira, postavite [PAGE
LAYOUT] na
i zatim postavite [NUM. OF PRINTS] na 4 za fotografiju koju želite
ispisati
Kad ispisujete različite fotografije na 1 list papira
Primjerice, ako želite ispisati 4 različite fotografije na 1 list papira, postavite [PAGE
LAYOUT] na
i zatim postavite [NUM. OF PRINTS] na 1 za svaku od 4 fotografija.
• Fotoaparat prima poruku greške iz pisača kad tijekom ispisa indikator
svijetli narančasto.
Nakon završetka ispisa provjerite postoje li problemi s pisačem.
• Kod velikog broja kopija, fotografije se mogu ispisivati po nekoliko puta. U tom slučaju, preostali broj kopija koji je naznačen može odstupati od zadanog broja.
- 122 -
Povezivanje s drugom opremom
[PLAYBACK] način rada
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV prijemnika
Reprodukcija fotografija putem AV kabela (na izbor)
Molimo koristite isporučeni AV kabel.
Priprema:
Postavite [TV ASPECT] (Format TV-a). (str. 30)
Isključite fotoaparat i TV prijemnik.
Žuta: u ulaznu video priključnicu
Bijela: u ulaznu audio priključnicu
Namjestite oznake i umetnite.
AV kabel (isporučen).
• Provjerite smjer konektora te ih ravno umetnite ili izvadite. (Inače bi se konektori mogli
savinuti, što bi moglo prouzročiti probleme.)
1
Spojite AV kabel (isporučen) na ulazne video i audio priključnice na TV
prijemniku.
2
Spojite AV kabel s [AV OUT] priključnicom na fotoaparatu.
3
Uključite TV prijemnik i odaberite vanjski ulaz.
4
Uključite fotoaparat.
- 123 -
Povezivanje s drugom opremom
• Ovisno o omjeru visine i širine, na fotografijama bi se mogle pojaviti crne crte, ispod ili
iznad, te s lijeve ili desne strane.
• Koristite isključivo isporučeni AV kabel.
• Pročitajte upute za uporabu TV prijemnika.
• Kad reproducirate sliku okomito, mogla bi biti nejasna.
• Kad podesite [VIDEO OUT] u izborniku [SETUP], fotografije možete pregledavati na TV
prijemniku i u drugim zemljama (regijama) koje koriste NTSC ili PAL sustav.
• Nije moguće upravljanje dodirom pomoću ikone dodira prikazane na zaslonu TV
prijemnika.
Reprodukcija fotografija na TV prijemniku s utorom za SD memorijsku karticu
Fotografije snimljene na SD memorijsku karticu mogu se reproducirati na TV prijemniku
koji ima utor za SD memorijsku karticu.
• Ovisno o modelu TV prijemnika, postoji mogućnost da fotografije neće biti prikazane na cijelom zaslonu.
• Videozapisi se ne mogu reproducirati. Za reprodukciju videozapisa, spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću AV kabela.
• Ako TV prijemnik ne podržava SDHC ili SDXC kartice, nije moguće s njih reproducirati fotografije.
- 124 -
Ostalo
Prikaz zaslona
■ Tijekom snimanja
Snimanje u normalnom načinu rada
(Početne postavke)
1 Način snimanja
2 Način rada bljeskalice (str. 50)
3 AF područje (str. 40)
4 Fokus (str. 40)
5 Veličina Slike (str. 83)
6 Indikator baterije (str. 13)
7 Broj raspoloživih fotografija (str. 146)
8 Ugrađena memorija (str. 17)
: Memorijska kartica (vidljivo samo tijekom
snimanja) (str. 17)
9 Stanje snimanja
10 ISO osjetljivost (str. 85)
11 Brzina zatvarača (str. 40)
12 Vrijednost otvora blende (str. 40)
13 Optički stabilizator slike (str. 92)/
: Alarm podrhtavanja (str. 41)
- 125 -
Ostalo
■ Tijekom snimanja (nakon podešavanja)
14 Odabir AF područja dodirom (str. 58)
: AF Macro način rada (str. 55)
: Macro Zoom način rada (str. 56)
15 Balans bijele boje (str. 88)
16 ISO osjetljivost (str. 85)
17 Način rada boje (str. 91)
18 Kvaliteta snimanja (str. 76)
19 Raspoloživo vrijeme snimanja (str. 75) R8m30s
20 Ime*1 (str. 68)
21 Dob (str. 68)
Odredište*2 (str. 78)
22 Datum putovanja (str. 78)
23 Proteklo vrijeme snimanja (str. 75)
24 Trenutni datum i vrijeme/
Odredište putovanja*2 (str. 81)
Zoom/Ekstra optički zoom (str. 42)/
: Digitalni Zoom (str. 42, 91)
25 Kompenzacija ekspozicije (str. 60)
26 Način rada High Angle (str. 27)
: Power LCD (str. 27)
: Auto Power LCD (str. 27)
27 Snimanje uz Self-timer (str. 57)
28 AF pomoćna lampica (Str. 93)
29 Burst (str. 90)/ : Audio snimanje (str. 75)
30 Broj proteklih dana od datuma putovanja (str. 78)
*1
Prikazano je u trajanju od otprilike 5 sekundi kada je fotoaparat podešen na [BABY1]/
[BABY2] ili [PET] način rada.
*2
Prikazano je u trajanju od oko 5 sekundi kad je fotoaparat uključen, nakon
podešavanja sata i nakon prijelaza s reprodukcije na snimanje.
- 126 -
Ostalo
■ Tijekom reprodukcije
1 Način reprodukcije (str. 44)
2 Zaštićena fotografija (str. 112)
3 Omiljene stavke (str. 109)
4 Otisnuto s tekstom (str. 103)
5 Veličina Slike (str. 83)
Ikona videozapisa (str. 101)
6 Indikator baterije (str. 13)
7 Broj direktorija/datoteke (str. 116)
Ugrađena memorija (str. 17)
Proteklo vrijeme reprodukcije (str. 101): 8m30s
8 Broj fotografije/ukupan broj fotografija
9 Vrijeme snimanja video zapisa (str. 101): 8m30s
10 Kompenzacija ekspozicije (str. 60)
11 Informacije o snimanju
12 Datum i vrijeme snimanja/odredište putovanja (str. 78, 81)
Ime (str. 68)
13 Dob (str. 68)
14 Broj proteklih dana od datuma putovanja (str. 78)
15 Način rada boje (str. 91)
16 Broj kopija ispisa (str. 120)
17 Reprodukcija videozapisa (str. 101)
Ikona upozorenja odvajanja kabela (str. 117)
- 127 -
Ostalo
Upozorenja za uporabu
Optimalno korištenje fotoaparata
■ Čuvanje uređaja
• Objektiv i utore nemojte dodirivati prljavim rukama. Također budite pažljivi da
tekućine, pijesak i druge strane stvari ne dođu u prostor oko leća, tipki, itd.
• Uređaj nemojte izlagati jakim vibracijama ili udarcima uslijed pada te ga ne izlažite
jakom pritisku. Uređaj nemojte izlagati jakom pritisku.
Na uređaju može doći do kvara, može biti onemogućeno snimanje fotografija, a može
doći i do oštećenja na objektivu, LCD zaslonu ili kućištu.
• Osobito preporučamo da uređaj ne ostavljate u džepu hlača kada sjedite ili ga silom
gurate u punu ili preusku torbicu. U suprotnom može doći do oštećenja
LCD zaslona ili ozljeda.
• Na vezicu za nošenje fotoaparata, isporučenu s fotoaparatom,
nemojte prikopčavati druge predmete. Dok je spremljen, predmet se može
nasloniti na LCD zaslon, te ga tako oštetiti.
• Na sljedećim mjestima budite osobito pažljivi, jer može doći
do kvara uređaja.
- Mjesta gdje ima mnogo pijeska ili prašine.
- Mjesta gdje uređaj može doći u kontakt s vodom,
kao npr. pri korištenju uređaja za kišnog dana ili na plaži.
• Ovaj uređaj nije vodootporan. Ukoliko se uređaj poprska vodom ili morskom vodom,
kućište uređaja pažljivo obrišite suhom krpom.
Ako primijetite nepravilnosti u radu uređaja, za pomoć se obratite prodavatelju ili servisnom centru.
■ Kondenzacija (kada se objektiv zamagli)
• Do kondenzacije dolazi kod promjena u temperaturi i relativnoj vlazi zraka u okolini.
Obratite pozornost na kondenzaciju jer ona uzrokuje nastanak mrlja i gljivica na objektivu, te
kvar uređaja.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite uređaj i ostavite ga da stoji dva sata. Zamagljenje će
samo po sebi nestati kada se temperatura izjednači s temperaturom okoline.
- 128 -
Ostalo
Fotoaparat držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput mikrovalnih pećnica, TV prijemnika, igraćih konzola itd.).
• Ako fotoaparat koristite na TV prijemniku ili blizu njega, elektromagnetsko zračenje bi
moglo štetno utjecati na sliku i zvuk.
• Fotoaparat nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje koji bi
štetno djelovale na sliku i zvuk.
• Jaka magnetska polja stvorena zvučnicima ili velikim motorima mogla bi oštetiti snimljene podatke ili bi slika mogla biti izobličena.
• Elektromagnetska zračenja stvorena mikroprocesorima mogu štetno djelovati na fotoaparat te bi moglo doći do izobličenja slike i zvuka.
• Ako je rad fotoaparata ugrožen uslijed djelovanja elektromagnetske opreme i više ne radi
kako treba, isključite ga te izvadite bateriju ili odspojite mrežni adapter (na izbor). Nakon
toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite AC adapter te uključite fotoaparat.
Nemojte koristiti fotoaparat blizu radio odašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Ako snimate blizu radio odašiljača ili vodova pod visokim naponom to bi moglo štetno
djelovati na snimljene fotografije i zvuk.
Uvijek koristite isporučene žice i kabele. Koristite li dodatno nabavljivi pribor, koristite samo kabele isporučene uz njega.
Nemojte produljivati kabele.
Nemojte prskati uređaj insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• To može oštetiti kućište uređaja i izazvati guljenje boje.
• Nemojte držati gumene ili plastične predmete dulje u dodiru s fotoaparatom.
- 129 -
Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili odspojite DC ispravljač (na izbor), ili
odspojite mrežni kabel iz utičnice. Zatim obrišite fotoaparat mekom suhom krpom.
• Ako je aparat jako zaprljan, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon toga
prebrišite suhom.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično, jer to može oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kad koristite kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
LCD zaslon
• Nemojte prejako pritiskati LCD zaslon. Mogu se pojaviti neujednačene boje ili zaslon
može prestati raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na LCD zaslonu će u početku biti blago
tamnija nego što je to uobičajeno. Međutim, slika će se vratiti na normalnu razinu svjetline
kad se poveća unutrašnja temperatura fotoaparata.
Kod izrade LCD zaslona korištena je tehnologija visoke točnosti.
Međutim, na zaslonu se mogu pojaviti neke tamne ili svijetle točkice (crvene, plave ili
zelene).
To ne predstavlja kvar. LCD zaslon ima više od 99,99% efektivnih piksela, dok ih
je samo 0,01% neaktivno ili uvijek osvijetljeno. Takve točke neće biti snimljene na
fotografije u ugrađenoj memoriji ili na kartici.
Objektiv
• Objektiv nemojte prejako pritiskati.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve
zrake mogle prouzročiti kvar. Isto tako budite pažljivi kad fotoaparat stavljate izvan ili
blizu prozora.
- 130 -
Ostalo
Baterija
Baterija je punjiva, litij-ionska. Njezina sposobnost napajanja temelji se na
kemijskoj reakciji do koje dolazi u njezinoj unutrašnjosti. Ta reakcija je osjetljiva na
temperaturu i vlagu okoliša. Ako je temperatura previsoka ili preniska, vrijeme rada
baterije će se skratiti.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Izvađenu bateriju spremite u kutiju za bateriju (isporučena).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite jesu li njezino
kućište i kontakti oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije će oštetiti fotoaparat.
Kad izlazite ponesite napunjene zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti na niskim temperaturama,
primjerice na skijalištu.
• Kad putujete, nemojte zaboraviti ponijeti punjač (isporučen), tako da uvijek možete
napuniti bateriju.
Zbrinite staru bateriju.
• Radni vijek baterije je ograničen.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput ogrlica,
ukosnica itd.).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a time i opekotine ako dodirnete takvu
bateriju.
Punjač
• Koristite li punjač baterije blizu radijskog prijemnika, to može omesti prijem.
• Punjač držite udaljen 1 metar ili više od radijskih prijemnika.
• Iz punjača se mogu čuti šumovi kad je u uporabi. To ne predstavlja kvar.
• Nakon uporabe uvijek odspojite mrežni kabel iz zidne utičnice. (Ostane li spojen, i dalje
će se trošiti vrlo mala količina struje.)
• Držite kontakte punjača i baterije čistima.
- 131 -
Ostalo
Memorijska kartica
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu direktnom sunčevom svjetlu.
Nemojte savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj se može obrisati ili oštetiti.
• Nakon uporabe spremite karticu u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih
nemojte dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je zbrinjavate
• Formatiranjem ili brisanjem pomoću fotoaparata ili računala samo se mijenjaju podaci o
upravljanju datotekama i ne brišu se u cijelosti podaci s memorijske kartice.
Preporuča se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti na tržištu dostupne programe za
brisanje podataka s računala, kako bi u potpunosti izbrisali podatke s memorijske kartice,
prije njene predaje trećim osobama ili zbrinjavanja.
Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je korisnik.
Osobni podaci
Osobni podaci koji se nalaze na snimljenoj snimci kada su postavljeni rođendan i ime kod
načina rada [BABY1]/[BABY2].
Odricanje pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući i osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog
rukovanja, statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja.
Molimo da unaprijed primite na znanje da Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost
za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu izmjenom ili nestankom podataka ili
osobnih podataka.
Kod traženja popravka, predaje trećim osobama ili zbrinjavanja
• Resetirajte postavke kako bi zaštitili osobne podatke. (str. 29)
• Ako na ugrađenoj memoriji ima spremljenih slika, po potrebi ih kopirajte na memorijsku
karticu (str. 113) prije formatiranja ugrađene memorije (str. 31).
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Ugrađena memorija i postavke mogu biti vraćeni na tvorničke postavke prilikom
popravka fotoaparata.
• Molimo da se obratite prodavatelju kod kojeg ste kupili fotoaparat, ili najbližem
ovlaštenom servisu, ako gore navedene operacije nisu moguće zbog kvara.
Kod predaje memorijske kartice trećim osobama ili njenog zbrinjavanja, molimo
da pročitate poglavlje „Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je
zbrinjavate” na str. 132.
- 132 -
Ostalo
Kad fotoaparat ne koristite kroz dulje vremensko razdoblje
• Spremite je na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom.
[Preporučena temperatura: 15°C do 25°C, preporučena vlaga: 40% do 60%]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen.
Ostavite li bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati
neupotrebljiva čak i ako je napunite.
• Kad spremate bateriju na duže vrijeme, savjetujemo da je napunite jednom godišnje.
Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovo je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, predlažemo da ga pospremite s desikantom
(silikatni gel).
Podaci koji se odnose na fotografije
• Snimljeni podaci se mogu oštetiti ili izgubiti ako se fotoaparat ošteti uslijed neprikladnog
rukovanja. Panasonic se odriče odgovornosti za bilo kakve štete nastale zbog gubitka
snimljenog materijala.
Tronošci i stalci
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Nećete moći izvaditi karticu ili bateriju kada koristite tronožac ili stalak.
• Pazite da vijak na tronošcu ili stalku ne bude pod kutom kad fotoaparat pričvršćujete
ili skidate. Ako koristite pretjeranu silu kod njegovog zatezanja, možete oštetiti vijak
na fotoaparatu. Isto tako, kućište fotoaparata i pločica s nazivnim podacima se mogu
oštetiti ili ogrebati ako je fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Pažljivo pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
• Kada se koriste DC ispravljač (na izbor) i AC adapter (na izbor) neke vrste tronošca nije
moguće spojiti na fotoaparat.
- 133 -
Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima će se na zaslonu pojaviti poruke za potvrdu ili poruke grešaka.
Glavne poruke su objašnjene u nastavku kao primjeri.
[THIS MEMORY CARD IS WRITE-PROTECTED]
(Ova memorijska kartica je zaštićena)
→ Prekidač za zaštitu od pisanja na kartici pomaknut je na [LOCK] (Zaključaj).
Vratite prekidač za otključavanje. (str. 18)
[NO VALID PICTURE TO PLAY]
(Nema fotografija za reprodukciju)
→ Snimite fotografiju ili umetnite karticu sa snimljenom fotografijom te je onda
reproducirajte.
[THIS PICTURE IS PROTECTED]
(Ova fotografija je zaštićena)
→ Izbrišite fotografiju nakon poništenja postavki zaštite. (str. 112)
[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED] / [SOME PICTURES CANNOT BE DELETED]
(Ova se fotografija ne može izbrisati/Neke se fotografije ne mogu izbrisati)
• Fotografije koje se ne temelje na DCF standardu nije moguće izbrisati.
→ Ako želite izbrisati neke fotografije, formatirajte karticu nakon što ste spremili potrebne
podatke na računalo, itd. (str. 31)
[NO ADDITIONAL SELECTIONS CAN BE MADE]
(Ne mogu se odabrati dodatne fotografije)
• Premašen je broj slika koje se istovremeno mogu postaviti za [DELETE MULTI] (str. 48),
[FAVORITE] (str. 109), [TEXT STAMP] (str. 103) ili [RESIZE] (str. 105), kad je odabrana
opcija [MULTI].
→ Smanjite broj odabranih fotografija i ponovite radnju.
• Odabrano je više od 999 omiljenih fotografija.
[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE]
(Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• Funkcije [TEXT STAMP] ili [PRINT SET] ne mogu se podesiti za fotografije koje nisu
bazirane na DCF standardu.
- 134 -
Ostalo
[NOT ENOUGH SPACE ON BUILT-IN MEMORY]/[NOT ENOUGH MEMORY ON THECARD]
(Nema dovoljno slobodnog mjesta na ugrađenoj memoriji/kartici)
• Nema prostora na ugrađenoj memoriji ili kartici.
- Kad kopirate fotografije iz ugrađene memorije na karticu (kopiranje svih fotografija),
fotografije se kopiraju dok se ne popuni kapacitet kartice.
[SOME PICTURES CANNOT BE COPIED]/[COPY COULD NOT BE COMPLETED]
(Neke se fotografije ne mogu kopirati/Kopiranje se ne može dovršiti)
• Sljedeće fotografije se ne mogu kopirati.
- Kad na odredištu postoji fotografija istog imena kao i fotografija koju želite kopirati.
(Samo onda kada se kopira sa kartice na ugrađenu memoriju.)
- Datoteke koje se ne temelje na DCF standardu.
• Osim toga, postoji mogućnost da se fotografije snimljene ili obrađene pomoću druge
opreme neće moći kopirati.
[BUILT-IN MEMORY ERROR FORMAT BUILT-IN MEMORY?]
(Greška kod ugrađene memorije, formatirati ugrađenu memoriju?)
• Ova poruka će se pojaviti kad formatirate ugrađenu memoriju pomoću računala.
→ Ponovno formatirajte ugrađenu memoriju u fotoaparatu. (str. 31)
Podaci na ugrađenoj memoriji će biti izbrisani.
[MEMORY CARD ERROR FORMAT THIS CARD?]
(Greška kod memorijske kartice, formatirati ovu karticu?)
• Kartica je u formatu koji ovaj fotoaparat ne prepoznaje.
→ Formatirajte karticu ponovno nakon spremanja potrebnih podataka na računalo, itd. (str. 31)
[PLEASE TURN CAMERA OFF AND THEN ON AGAIN]/[SYSTEM ERROR]
(Molimo isključite i ponovo uključite fotoaparat / Sistemska greška)
• Ova poruka se pojavljuje kad fotoaparat ne radi ispravno.
→ Isključite fotoaparat, pa ga ponovno uključite. Ako poruka ostane prikazana, obratite
se najbližem servisu.
[MEMORY CARD PARAMETER ERROR]/[THIS MEMORY CARD CANNOT BE USED]
(Greška u parametrima memorijske kartice/Ova se memorijska kartica ne može koristiti)
→ Upotrijebite memorijsku karticu kompatibilnu s ovim uređajem. (str. 18)
- SD memorijska kartica (8 MB do 2 GB)
- SDHC memorijska kartica (4 GB do 32 GB)
- SDXC memorijska kartica (48 GB do 64 GB)
[INSERT SD CARD AGAIN] [TRY ANOTHER CARD]
(Ponovno umetnite SD karticu / Pokušajte s drugom karticom)
• Došlo je do pogreške tijekom pristupanja kartici.
→ Ponovno umetnite karticu.
→ Umetnite drugu karticu.
[READ ERROR/WRITE ERROR PLEASE CHECK THE CARD]
(Greška kod očitavanja, provjerite karticu)
• Greška se pojavila tijekom čitanja podataka ili tijekom upisa podataka.
→ Isključite uređaj [OFF] i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite
fotoaparat te potom ponovno pokušajte s očitanjem ili upisom podataka.
• Kartica je možda oštećena.
→ Umetnite drugu karticu.
Ostalo
[MOTION RECORDING WAS CANCELLED DUE TO THE LIMITATION OF THE WRITING
SPEED OF THE CARD]
(Snimanje videozapisa je poništeno zbog ograničenja brzine upisa na karticu)
• Preporuča se upotreba kartica čija je SD Speed Class* označena sa „Class 6“ ili većom,
kada snimate video zapise.
* SD Speed Class Rating (Razred brzine SD kartice) je standard brzine za sukcesivne
pisače.
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu brzine „Class 6“ ili veće,
došlo je do smanjenja brzine zapisivanja podataka pa se preporuča napraviti zaštitnu
kopiju i nakon toga formatirati karticu (str. 31).
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa se može zaustaviti usred procesa.
[A FOLDER CANNOT BE CREATED]
(Direktorij se ne može kreirati)
• Direktorij se ne može kreirati jer nema više slobodnih brojeva direktorija koji bi se mogli
koristiti. (str. 116)
→ Formatirajte karticu nakon što ste spremili potrebne podatke na računalo, itd. (str. 31)
[PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV]/[PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV] (Slika je
prikazana za 4:3 format TV prijemnika /Slika je prikazana za 16:9 format TV prijemnika)
• AV kabel je spojen na fotoaparat (str. 123).
→ Pritisnite [MENU] ako želite odmah izbrisati ovu poruku.
→ Odaberite [TV ASPECT] u izborniku [SETUP] ako želite promijeniti format slike na TV
prijemniku. (str. 30)
• Ova se poruka pojavljuje i kad je USB kabel spojen samo na fotoaparat. U tom slučaju
spojite drugi kraj USB kabela na računalo ili pisač. (str. 114, 117)
[PRINTER BUSY]/[PLEASE CHECK THE PRINTER]
(Pisač zauzet, molimo provjerite pisač)
• Pisač ne može ispisivati.
→ Provjerite pisač.
[NO BATTERY POWER REMAINS]
(Baterija je istrošena)
• Napajanje baterije je slabo.
→ Napunite bateriju.
[THIS BATTERY CANNOT BE USED]
(Ova se baterija ne može koristiti)
• Fotoaparat ne prepoznaje bateriju.
→ Uvijek koristite originalnu Panasonic bateriju. Ako se ova poruka pojavljuje čak i ako
koristite originalnu Panasonic bateriju, obratite se prodavatelju ili najbližem ovlaštenom
servisu.
• Fotoaparat ne može prepoznati bateriju jer je njena priključnica zaprljana.
→ Uklonite eventualne nečistoće i dr. s priključnice baterije.
Ostalo
U slučaju problema
Prvo iskušajte sljedeće postupke (str. 137 do 145).
Ako problem ne riješite na taj način, možete pokušati pomoću funkcije [RESET]
(str. 29) u izborniku [SETUP] kad snimate fotografije.
Baterija i napajanje
Fotoaparat ne radi čak i kad je uključen.
• Niste pravilno umetnuli bateriju. (Str. 15)
• Baterija je prazna.
LCD zaslon se isključuje dok je fotoaparat uključen.
Je li funkcija [SLEEP MODE] (str. 28) uključena?
→ Pritisnite okidač dopola da biste otkazali tu funkciju.
• Baterija je prazna.
Fotoaparat se isključuje odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna.
• Ostavite li aparat uključenim, baterija će se istrošiti.
→ Često isključujte aparat pomoću načina rada [SLEEP MODE] itd. (str. 28)
Treperi žaruljica [CHARGE].
• Je li temperatura baterije prekomjerno visoka ili niska? Ako jest, trebat će duže no
obično za punjenje baterije ili se ona neće napuniti do kraja.
• Jesu li kontakti punjača ili baterije zaprljani?
→ Suhom krpom očistite prljavštinu.
Ostalo
Snimanje
Fotografija se ne može snimiti.
• Je li prekidač za odabir [REC]/[PLAYBACK] ([SNIMANJE]/[REPRODUKCIJA]) podešen
na
? (str. 33)
• Je li preostalo memorije na ugrađenoj memoriji ili kartici?
→ Obrišite nepotrebne fotografije kako biste povećali dostupnu memoriju. (str. 47)
Snimljena fotografija je bjelkasta.
• Kad je na objektivu prljavština ili se nalaze otisci prstiju, fotografija može postati
bjelkasta.
→ Ako je objektiv zaprljan, uključite fotoaparat, izvucite kućište objektiva (str. 8) i
pažljivo obrišite površinu objektiva mekanom suhom krpom
Područje fotografiranja je tamno.
• Je li fotografija snimljena pomoću bljeskalice blizu objekta kad je zoom blizu [W] (1x)?
→ Smanjite zoom i zatim snimite fotografije. (str. 42)
Snimljena fotografija je presvijetla ili pretamna.
→ Provjerite da li je ekspozicija pravilno kompenzirana. (str. 60)
2 ili 3 fotografije su snimljene istovremeno.
→ Isključite funkcije [HI-SPEED BURST] (str. 70), [FLASH BURST] (str. 71) ili [BURST]
(str. 90) u izborniku snimanja [REC] ([SNIMANJE]).
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Raspon fokusa ovisi o načinu snimanja.
→ Podesite pravilan način rada za udaljenost prema objektu snimanja.
• Objekt je izvan fokusa fotoaparata. (str. 39)
• Fotoaparat podrhtava ili se objekt lagano pomiče. (str. 41)
Snimljena fotografija je mutna. Optički stabilizator slike nije učinkovit.
→ Brzina zatvarača se smanjuje kada snimate na tamnim mjestima, stoga čvrsto držite
fotoaparat s obje ruke kako biste snimili fotografiju. (str. 35)
→ Kada snimate fotografije s manjom brzinom zatvarača, koristite automatski okidač
(Self-timer). (str. 57)
- 138 -
Ostalo
Snimljena fotografija izgleda grubo. Na fotografiji se pojavljuje šum.
• Je li ISO osjetljivost visoka ili je brzina zatvarača spora?
(Kada je fotoaparat isporučen, ISO osjetljivost je podešena na
. Stoga, kada snimate
fotografije u zatvorenome i sl., pojavit će se šum.)
→ Smanjite ISO osjetljivost. (str. 85)
→ Podesite funkciju [COLOR MODE] (Boja) na [NATURAL] (Prirodno). (str. 91)
→ Snimajte na svijetlim mjestima.
• Jesu li podešene funkcije [HIGH SENS.] ili [HI-SPEED BURST] kod načina rada scene?
Ako je tako, rezolucija snimljenih fotografija se blago smanjuje zbog obrade visoke
osjetljivosti, ali to nije neispravnost.
Svjetlina ili nijanse boje snimljene fotografije se razlikuju od stvarnog prizora.
• Ako snimate ispod fluorescentnog svijetla, svjetlina ili nijanse boje se mogu lagano
promijeniti kad se poveća brzina zatvarača. To se pojavljuje zbog karakteristika
fluorescentnog svjetla. Ne radi se o kvaru.
Kod snimanja ili pritiska okidača dopola, na LCD zaslonu se pojavljuje
crvenkasta okomita linija (mrlja) ili je dio ili cijeli zaslon crvene boje.
• Ovo je karakteristika CCD-a, i pojavljuje se kada objekt na sebi
ima svijetli dio. Mogu se pojaviti nejednakosti u okolnom području,
ali se ne radi o kvaru.
Ovo ostaje snimljeno u videozapisu, ali ne i na fotografijama.
• Preporuča se da kod snimanja fotografije vodite brigu da zaslon
ne izložite sunčevom svjetlu ili bilo kojem drugom izvoru jake
svjetlosti.
Snimanje videozapisa se zaustavlja usred procesa.
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa se može zaustaviti usred procesa.
• Preporuča se upotreba kartica čija je SD Speed Class* označena sa „Class 6“ ili većom,
kada snimate video zapise.
* SD Speed Class Rating (Razred brzine SD kartice) je standard brzine za sukcesivne
pisače.
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu brzine „Class 6“ ili veće,
došlo je do smanjenja brzine zapisivanja podataka pa se preporuča napraviti zaštitnu
kopiju i nakon toga formatirati karticu (str. 31).
- 139 -
Ostalo
Objektiv
Snimljena fotografija je izobličena ili boja koja ne postoji okružuje objekt snimanja.
• Postoji mogućnost da objekt bude blago izobličen, ili da su rubovi obojani, ovisno o
uvećanju zooma, ovisno o obilježjima objektiva. Također, vanjski rubovi fotografije mogu
izgledati izobličeno, jer je perspektiva uvećana pri korištenju širokog kuta.
To ne predstavlja kvar.
LCD zaslon
LCD zaslon se isključuje iako je aparat uključen.
• LCD zaslon se isključuje kada je uključena funkcija [SLEEP MODE] (str. 28).
[To se ne događa kad koristite mrežni adapter (na izbor).]
Ako je preostali kapacitet baterije mali, može biti potrebno više vremena za punjenje
bljeskalice te će isto tako možda trebati duže vrijeme da se LCD zaslon isključi.
LCD zaslon na trenutak postaje tamniji ili svjetliji.
• Ova pojava se pojavljuje kada pritisnete tipku okidača dopola da podesite vrijednost
promjera blende i ne utječe na snimljene fotografije.
• Ova pojava se također pojavljuje kada se mijenja osvijetljenost kada je fotoaparat
zumiran ili kada je fotoaparat pomaknut. Ovo je zbog automatskog otvaranja blende
fotoaparata i ne predstavlja kvar.
LCD zaslon treperi u zatvorenim prostorima.
• Nakon što ste uključili fotoaparat u zatvorenom prostoru ispod fluorescentnog svjetla,
LCD zaslon bi mogao treperiti kroz nekoliko sekundi. To ne predstavlja kvar.
LCD zaslon je presvijetao ili pretaman.
• Uključen su funkcije [POWER LCD] ili [HIGH ANGLE]. (str. 27)
Crne, crvene, plave i zelene točke se pojavljuju na LCD zaslonu.
• To ne predstavlja nepravilnost.
Ovi pikseli ne utječu na snimljene fotografije.
Na LCD zaslonu se pojavljuje šum.
• Na tamnim mjestima može doći do smetnji na LCD zaslonu radi zadržavanja svjetline.
Ovo ne utječe na fotografije koje snimate.
- 140 -
Ostalo
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li postavka bljeskalice podešena na
?
→ Promijenite postavke bljeskalice. (str. 50)
• Bljeskalica se ne može koristiti ako je uključena funkcija [BURST] (str. 90) u izborniku
snimanja [REC].
Bljeskalica je aktivirana nekoliko puta.
• Bljeskalica se aktivira dvaput kad je odabrana korekcija crvenih očiju. (str. 51)
• Je li podešena funkcija [FLASH BURST] (str. 71) kod načina rada scene?
Reprodukcija
Fotografija koja se reproducira je rotirana i prikazana u neočekivanom smjeru.
• Funkcija [ROTATE DISP.] (str. 108) je postavljena na [ON] (Uklj).
Slika se ne reproducira.
• Je li prekidač odabira [REC]/[PLAYBACK] ([SNIMANJE]/[REPRODUKCIJA]) podešen
na
? (Str. 44)
• Postoji li fotografija na ugrađenoj memoriji ili kartici?
• Fotografije na ugrađenoj memoriji se pojavljuju kad kartica nije umetnuta.
Fotografije na kartici pojavljuju se kad je kartica umetnuta.
• Radi li se o fotografiji čiji je naziv promijenjen na računalu? Ako je to slučaj, fotografija
se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu.
Snimljene fotografije nisu prikazane.
• Je li funkcija [CATEGORY PLAY] ili [FAVORITE PLAY] podešena za reprodukciju?
→ Promijenite na [NORMAL PLAY]. (str. 44)
Broj direktorija i datoteke se prikazuje kao [—] i zaslon se zatamni.
• Radi li se o nestandardnoj fotografiji, fotografiji koja je obrađena na računalu ili fotografiji
koja je snimljena drugim modelom digitalnog fotoaparata?
• Jeste li izvadili bateriju odmah nakon snimanja ili ste snimali sa slabom baterijom?
→ Formatirajte karticu kako biste obrisali gore spomenute slike. (str. 31)
(I ostale će fotografije biti izbrisane, te ih neće biti moguće vratiti. Zato pažljivo provjerite
sadržaj kartice prije formatiranja.)
- 141 -
Ostalo
Tijekom kalendarskog prikaza, fotografije su prikazane s datumima različitim od
stvarnih datuma kad su bile snimljene
• Je li sat na fotoaparatu ispravno podešen? (str. 19)
• Kad su fotografije obrađene na računalu ili se reproduciraju fotografije snimljene s
drugom opremom, prikazani datumi bi se mogli razlikovati od stvarnih datuma snimanja.
Bijele okrugle točke slične balonima od sapunice
pojavljuju se na snimljenoj fotografiji.
• Ako snimate fotografiju pomoću bljeskalice na tamnom mjestu ili
u zatvorenom prostoru, na fotografiji se mogu pojaviti bijele okrugle
točke uzrokovane reflektiranjem bljeskalice od čestica prašine u
zraku. To ne predstavlja kvar. Karakteristika ove pojave je da se broj
okruglih točki i njihov položaj razlikuju na svakoj fotografiji.
Crveni dio snimljene fotografije je promijenio boju u crno.
Dok su kod smanjenja efekta crvenih očiju (
,
,
) koristi digitalna korekcija
efekta crvenih očiju s postavkama bljeskalice, ako snimite fotografiju objekta kada je
crvena boja okružena bojom kože, funkcija digitalne korekcije efekta crvenih očiju mogla
bi ispraviti taj crveni dio i pretvoriti ga u crni.
→ Preporuča se snimanje fotografije s postavkama bljeskalice podešenima na , ili
ili s postavkom otklanjanja efekta crvenih očiju [RED-EYE REMOVAL] podešenom u
izborniku [REC] načina rada na [OFF] (Isklj). (str. 93)
Na zaslonu se pojavljuje poruka [THUMBNAIL IS DISPLAYED]
(Prikazane su minijature).
• Je li to fotografija snimljena drugom opremom?
U takvim slučajevima te fotografije se mogu prikazati u lošijoj kvaliteti.
Na videozapisima je snimljeno škljocanje.
• Ovaj fotoaparat automatski podešava otvor blende tijekom snimanja videozapisa.
U tim slučajevima može se čuti zvuk škljocanja i taj bi zvuk mogao ostati zapisan na
videozapisu. To ne predstavlja kvar.
- 142 -
Ostalo
TV prijemnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV prijemniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV?
→ Odaberite ulaz vanjske opreme na TV prijemniku.
Prikaz na zaslonu TV prijemnika je različit od prikaza na LCD zaslonu fotoaparata.
• Ovisno o modelu TV prijemnika, fotografije mogu biti prikazane vodoravnije ili okomitije
ili mogu biti prikazane s odrezanim rubovima.
Video zapisi se ne mogu reproducirati na TV prijemniku.
• Pokušavate li reproducirati videozapis tako da umećete karticu u utor za karticu na TV
prijemniku?
• Spojite fotoaparat s TV prijemnikom putem AV kabela (na izbor) i nakon toga
reproducirajte videozapis na fotoaparatu. (str. 123)
Na TV prijemniku nije prikazana cijela slika.
→ Provjerite postavke formata TV prijemnika [TV ASPECT]. (str. 30)
Fotografija se ne može prenijeti kad je fotoaparat spojen na računalo.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na računalo?
•Je li računalo pravilno prepoznalo fotoaparat?
→ Postavite na [PC] u opciji [USB MODE]. (str. 30, 114)
Računalo ne prepoznaje karticu. (Ugrađena memorija je prepoznata.)
→ Odspojite USB kabel. Ponovo ga spojite nakon umetanja kartice u fotoaparat.
Računalo ne prepoznaje SDXC memorijsku karticu.
• Provjerite podržava li vaše računalo SDXC memorijske kartice.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Nemojte formatirati karticu ako vidite poruku koja potiče formatiranje kartice koja bi se
mogla pojaviti kod spajanja fotoaparata na računalo.
• Ako sa LCD zaslona ne nestane poruka [ACCESS] (Pristup), isključite fotoaparat i
odspojite USB kabel.
Fotografija se ne može ispisati, a fotoaparat je spojen na pisač.
• Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge.
• Postavite na [PictBridge(PTP)] u opciji [USB MODE]. (str. 30, 117)
Rubovi fotografija su izrezani tijekom ispisa.
Kad koristite pisač s funkcijom izrezivanja ili ispisa bez obruba, poništite ove funkcije prije
ispisa. (Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Kad naručujete ispis u fotografskom studiju, pitajte je li moguć ispis fotografija formata 16:9.
- 143 -
Ostalo
Ostalo
Greškom je izabran jezik koji ne možete pročitati.
• Pritisnite [MENU], odaberite ikonu izbornika [SETUP]
podešavanje željenog jezika. (str. 32)
i zatim odaberite ikonu
za
Ponekad se uključuje crvena žaruljica kad pritisnete okidač dopola.
• Na tamnim mjestima, AF pomoćna lampica (str. 93) svijetli crveno tako da je lakše
fokusirati subjekt.
AF pomoćna lampica se ne uključuje.
• Je li [AF ASSIST LAMP] ([AF POMOĆNA LAMPICA]) u izborniku [REC] ([SNIMANJE])
podešena na [ON]([UKLJ.])? (str. 93)
• AF pomoćna lampica se ne uključuje na svijetlim mjestima.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata može se zagrijati tijekom upotrebe. To ne utječe na rad ili kvalitetu
fotoaparata.
Objektiv proizvodi zvuk klika.
• Kada se mijenja osvijetljenost zbog zumiranja ili kretanja fotoaparata itd., objektiv može
škljocnuti i fotografija na zaslonu se može drastično promijeniti. Međutim, nema utjecaja
na fotografiju. Zvuk se čuje uslijed automatskog podešavanja otvora blende. To ne
predstavlja kvar.
Sat je resetiran.
• To se može dogoditi ako ne koristite aparat duže vrijeme.
• Kada se pojavi poruka [PLEASE SET THE CLOCK] (Molimo podesite sat), ponovno
podesite sat. (str. 19)
Kad su fotografije snimljene zoomom, lagano su izobličene, te se oko objekta
pojavljuju boje koje nisu prisutne u stvarnosti.
• Moguće je da će objekt biti blago deformiran, ili da se rubovi oboje, ovisno o povećanju
zumiranja, zbog karakteristika objektiva, ali to nije neispravnost.
Zumiranje se trenutačno zaustavlja.
• Kad koristite ekstra optički zoom, zumiranje će privremeno stati blizu usred procesa. To
ne predstavlja kvar.
Zoom ne postiže najveće uvećanje.
• Je li fotoaparat namješten na Macro Zoom način rada? (str. 56)
Maksimalni zoom tijekom korištenja Macro Zoom načina rada je 3 x digitalni zoom.
- 144 -
Ostalo
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
• Kad izvedete neki postupak nakon pokretanja određene funkcije, fotografije se mogu
snimati u direktorije s brojevima različitim od onih prije tog postupka. (str. 116)
Brojevi datoteka su snimljeni rastućim slijedom.
• Ako ste umetnuli ili izvadili bateriju bez isključenja fotoaparata, brojevi direktorija i
datoteka snimljenih fotografija se neće pohraniti u memoriju. Kad ponovno uključite
fotoaparat te snimite nove fotografije, one bi mogle biti spremljene pod brojevima koji su
trebali biti pridodani ranijim fotografijama.
Funkcija [AGE] (Dob) nije ispravno prikazana.
• Provjerite sat (str. 20) i postavke rođendana (str. 68).
Kućište objektiva je uvučeno.
• Kućište objektiva se uvlači otprilike 15 sekundi nakon prebacivanja s načina rada
snimanja [REC] na način rada reprodukcije [PLAYBACK].
Kada ne koristite fotoaparat neko vrijeme, iznenada se prikazuje slide show.
• Ovo je funkcija [AUTO DEMO] koja prikazuje sve mogućnosti vašeg fotoaparata.
Dodirnite bilo koji dio zaslona kako biste se vratili na početni zaslon.
Upravljanje zaslonom putem dodira nije moguće.
• Do toga bi moglo doći kada nastavite kroz duže razdoblje dodirivati zaslon.
U tom slučaju nemojte nekih 10 sekundi dodirivati zaslon i zatim ponovno pokušajte.
- 145 -
Ostalo
Broj fotografija koje se mogu snimiti i raspoloživo
vrijeme snimanja
• Broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja su približne vrijednosti. (Oni
se mijenjaju ovisno o uvjetima snimanja i vrsti kartice).
• Broj snimljenih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja variraju ovisno o objektu.
• Kada broj fotografija koje se mogu snimiti premaši 99999, na zaslonu se pojavi oznaka
+99999.
■ Broj fotografija koje je moguće snimiti
Format slike
Veličina slike
Ugrađena memorija
(Otprilike 40 MB)
- 146 -
Ostalo
Format slike
Veličina slike
Ugrađena memorija
(Otprilike 40 MB)
- 147 -
Ostalo
■ Raspoloživo vrijeme snimanja (kada se snimaju video zapisi)
Postavke
kvalitete snimanja
Ugrađena memorija
(Otprilike 40 MB)
* Videozapisi se mogu snimati neprestano do 15 minuta. Također, neprestano snimanje
koje prelazi 2 GB nije moguće. (Primjer: [8m 20s] s HD)
Preostalo vrijeme za neprestano snimanje prikazano je na zaslonu.
• Broj snimljenih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja prikazano na zaslonu neće se
moći smanjiti u poretku.
• Ekstra optički zoom ne radi kad je podešen [MACRO ZOOM] te u funkcijama
[TRANSFORM], [HIGH SENS.], [HI-SPEED BURST], [FLASH BURST] i [PHOTO
FRAME] kod načina rada scene, tako da veličina slike za
nije prikazana.
- 148 -
Ostalo
• SDXC Logo je zaštićeni znak tvrtke SD 3C, LLC.
• QuickTime i QuickTime logo su zaštitni ili registrirani zaštitni znaci
tvrtke Apple Inc., korišteni pod licencom.
• Snimka/e Microsoft proizvoda preuzete su uz dozvolu tvrtke Microsoft
Corporation.
• Ostala imena, imena tvrtki i imena proizvoda korištenih u ovim uputama su zaštitni ili
registrirani zaštitni znaci navedenih tvrtki.
- 149 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement