Panasonic DMCFZ2000 Operating instructions

Panasonic DMCFZ2000 Operating instructions
Upute za uporabu
naprednih značajki
Digitalni fotoaparat
Model br.
DMC-FZ2000
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređajem i spremite
priručnik za buduću uporabu.
Prikaz poruka
str.325
Rješavanje problema
str.327
Pronalaženje potrebnih informacija
str.2
Sadržaj
str.4
Sadržaj prema funkciji
str.9
Popis izbornika
str.190
DVQP1096ZA
F1016YT0
until
2015/9/2
Pronalaženje potrebnih informacija
U ovim “Uputama za uporabu naprednih značajki” potrebne informacije možete pronaći
 na sljedećim stranicama.
Klikom na broj stranice možete doći na povezane stranice i brzo pronaći informaciju.


Pretraživanje “Sadržaja”
 Kliknite na ikonu za prijelaz na "sadržaj" (“Contents”).

str.4
Pretraživanje popisa s nazivima funkcija
str.9
Pretraživanje s popisa gumbiju i kotačića
str.14
Pretraživanje s popisa ekrana i ikona
str.316
Pretraživanje s “Prikaza poruka na ekranu”
str.325
Pretraživanje s “Popisa izbornika”
 Kliknite na ikonu za skok na “Popis izbornika”.
Pretraživanje iz " Rješavanje problema”
str.190
str.327

Kliknite na ikonu za prijelaz na “Pronalaženje potrebnih informacija”.

Kliknite na ikonu za povrat na prethodnu prikazanu stranicu.
Detalje o uporabi ovog priručnika potražite na sljedećoj stranici..
Wi-FiR funkcija
2
str.3
str.259
Korištenje priručnikom
Prikaz primjenjivih načina rada
Primjenjivi načini
rada:
Ikone označavaju načine rada dostupne za funkciju.
• Crne ikone: Primjenjivi načini rada
• Sive ikone: Nedostupni načini rada
[
] označava da se dostupna funkcija može razlikovati ovisno o odabiru načina
snimanja.
∫ Oznake u tekstu
Wi-Fi
Označava da izbornik možete podesiti pritiskom na gumb [MENU/SET] .
:
MENU
Označava mogućnost podešenja Wi-Fi postavke pritiskom na gumb [Wi-Fi].
:
:
Savjeti za vješto korištenje i smjernice za snimanje.
:
Uvjeti u kojima se određena funkcija ne može upotrebljavati.
: Nastavak na slijedećoj stranici.
• Kliknite na poveznicu iz teksta za preskok na odgovarajuću stranicu.
U ovim uputama za uporabu, koraci za postavljanje stavke izbornika, opisani su kao:
Primjer: U izborniku [Rec] (Snimanje), promijeni [Quality] kvalitetu sa [A] na [›]
MENU
>
[Rec] > [Quality] > [›]
• Ilustracije na ekranu u ovim uputstvima za uporabu predpostavjaju da [Style] u [Clock Set]
(Postavke sata) (str.33) je postavljen na [G.M.D] (godina, mjesec, dan) i [System Frequency]
(sustav frekvencije) (str.236) je postavljen na [24.00 Hz (CINEMA)].
3
Sadržaj
Pronalazak potrebnih informacija .............................................................................2
Korištenje proručnikom............................................................................................3
Sadržaj prema funkciji ...........................................................................................9
1.
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu .............................................................................................12
Standardni pribor ...................................................................................................13
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova ...........................................................................14
2.
Početak/osnovne radnje
Pričvršćivanje sjenila objektiva..................................................................................16
Pričvršćivanje poklopca objektiva ..........................................................................18
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu.............................................................19
Punjenje baterije ..................................................................................................20
• Punjenje.......................................................................................................20
• Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija .......................................22
Umetanje/uklanjanje baterije....................................................................................24
Umetanje/uklanjanje kartice (dodatno) ....................................................................25
kartica ..................................................................................................................26
• Formatiranje kartice (inicijalizacija)................................................................28
• Približan broj raspoloživih fotografija i približno vrijeme rada .........................28
Otvaranje monitora/prilagodba monitora...............................................................32
Postavljanje datuma/vremena (Postavljanje sata)......................................................33
• promjena postavki sata.................................................................................34
Osnovne radnje ....................................................................................................35
• Savjeti za snimanje dobrih fotografija ...........................................................35
• Uporaba tražila .............................................................................................36
• Zoom radnje ................................................................................................38
• Gumb okidača (Snimanje fotografija...............................................................39
• Gumb za videozapise (Snimanje videozapisa)..............................................40
• Kotačić za odabir načina rada (Odabir načina snimanja) .............................40
• Prednji kotačić/stražnji kotačić.....................................................................41
• [ND FILTER] prekidač (prebacuje na postavke ND filtera) ...........................44
• Kursorski gumbi/gumb [MENU/SET] ...........................................................45
• [DISP.] gumb (Pritiskom mijenjate prikaz na monitoru)..................................45
• Touch screen (Touch operations) ...................................................................48
• Taking Pictures Using the Touch Function .....................................................49
Postavljanje stavki izbornika..................................................................................51
Izravan pristup često korištenim izbornicima
(Brzi izbornik) ...........................................................................................................53
• Promjena brzog izbornika na omiljenu opciju...................................................54
Dodjeljivanje često korištenih funkcija gumbima (funkcijski gumbi).........................55
Unos teksta ..........................................................................................................59
4
3.
Načini snimanja
Snimanje fotografija uporabom automatske funkcijH (Intelligent Auto Mode) ................60
• Snimanje noćnih prizora ([iHandheld Night Shot]) ........................................63
• Kombiniranje fotografija u jednu fotografiju bogate gradacije([iHDR])..........64
• Snimanje fotografija s podešenom bojom, kontrolom defokusiranja i
podešenjem osvjetljenja .............................................................................65
Snimanje fotografija sa automatskim podešavanjem otvora blende i brzine
zatvarača (Programme AE Mode) ............................................................................66
Snimanje fotografija određivanjem otvora blende/brzine zatvarača........................67
• Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende ....................................68
• Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača ............................................68
• Ručna ekspozicija ..........................................................................................69
• Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (način pregleda) ...............71
• Jednostavno postavljanje otvora blende/brzine zatvarača (One Push AE) ...........72
Snimanje fotografija krajolika (Panorama Shot Mode)...........................................73
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se snima (scenski način rada).....76
Snimanje slika s različitim efektima slike (način kreativnog upravljanja).................79
Memoriranje željenih postavki (Prilagođeni način rada) .........................................85
• Memoriranje osobnih postavki izbornika (Memoriranje prilagođenih postavki).....85
• Snimanje uz pomoć memoriranih prilagođenih postavki ................................86
4.
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i nijanse boje
Automatsko podešavanje fokusa.............................................................................87
• Način fokusiranja (AFS/AFF/AFC) ................................................................89
• Automatski fokus............................................................................................91
• Postavljanje pozicije AF područja/promjena veličine AF područja ..................96
• Postavljanje pozicije AF područja dodirnom pločom....................................98
• Optimiziranje fokusa i svjetline za dodirnutu poziciju.....................................99
Ručno podešavanje fokusa .................................................................................100
Fiksiranje fokusa i ekspozicije (AF/AE Lock) ........................................................102
Kompenzacija ekspozicije....................................................................................103
Postavljanje osjetljivosti na svjetlo.........................................................................105
Podešavanje ravnoteže bjeline ................................................................................107
Snimanje fotografija iz bliza................................................................................ 111
5.
Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Odabir načina snimanja......................................................................................113
Snimanje fotografija u nizu (Burst)........................................................................114
Snimanje 4K fotografija........................................................................................117
Odabir i pohrana 4K fotografija snimljenih u nizu...................................................121
• Napomene za funkciju snimanja 4K fotografija...........................................124
Kontrola fokusa nakon snimanja
(Post Focus/Focus Stacking) ................................................................................127
• Snimanje uporabom [Post Focus] ..............................................................127
5
• Odabir željenog područja fokusa i pohrana fotografija.................................129
• Spajanje više fotografija u šire područje fokusa (Focus Stacking)...............130
Snimanje fotografija uz pomoć automatskog okidača..........................................132
Snimanje fotografija s funkcijama Time Lapse Sot/Stop Motion ..........................133
• Automatsko snimanje fotografija na postavljenim intervalima ([Time Lapse Shot]) .......134
• Kreiranje fotografija stop animacijom ([Stop Motion Animation]) .................136
• Kreiranje videozapisa iz snimljenih fotografija.............................................138
Fotografiranje tijekom automatskog podešavanja postavki (Bracket Recording)........139
• Fotografiranje tijekom podešavanja ekspozicije.........................................140
• Fotografiranje tijekom podešavanja otvora blende.....................................141
• Fotografiranje tijekom podešavanja fokusa ...............................................142
6.
Stabilizator, zum i bljeskalica
Stabilizator slike...................................................................................................143
Snimanje fotografija uz pomoć zuma.....................................................................145
• Tipovi i korištenje zuma...............................................................................145
• Zumiranje dodirom zaslona (Touch zoom) ..................................................147
Snimanje fotografije uz pomoć bljeskalice ............................................................148
Podešavanje funkcija bljeskalice.........................................................................150
• Promjena načina aktiviranja zuma...............................................................150
• Promjena načina rada bljeskalice..................................................................151
• Posatavljanje na 2nd Curtain Synchro...........................................................153
• Podešavanje jačine bljeskalice.....................................................................154
• Sinkronizacija jačine ugrađene bljeskalice na kompenzaciju ekspozicije .............154
Snimanje fotografija sa bežičnom bljeskalicom ..................................................155
• Uporaba ostalih postavki kod snimanja sa bežičnom bljeskalicom .............156
7.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/4K videozapisaicture ........................................................157
• Postavljanje formata, veličine i brzine videozapisa .....................................159
• Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa ([Continuous AF]) ................163
• Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa......................................164
• Snimanje videozapisa uz prethodno određeno vrijeme snimanja.................165
Snimanje videozapisa uz korištenje različitih efekata i naprednih postavki
(Creative Video Mode) ..........................................................................................168
• Promjena brzine snimanja tijekom snimanja videozapisa ([Slow/Quick]) ....169
• Snimanje videozapisa kod kojih se neprestano mijenja kut gledanja u
pozadini ([Dolly Zoom]) ...............................................................................170
• Snimanje videozapisa koji se njišu i zumiraju, dok je kamera u
fiksnom položaju ([4K Live Cropping]).........................................................171
• Snimanje videozapisa uz ručno podešavanje otvora blende/
brzinu zatvarača/ISO osjetljivost ([Exposure Mode])...................................173
• Snimanje sa usporenim ili ubrzanim pokretom ([Variable Frame Rate]).......173
• Smanjivanje popratnih zvukova tijekom snimanja videozapisa ...................176
• Podešavanje nivoa crne boje ([Master Pedestal Level])..............................177
6
• Smanjenje treperenja i horizontalnih crta na fotografijama ([Synchro Scan]).........178
• Isključenje uređaja kod određenih vrijednosti ([SS/Gain Operation])...........179
Snimanje tijekom pregleda fotografija ....................................................................180
8.
Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija fotografija ........................................................................................182
Reprodukcija videozapisa.........................................................................................183
• Kreiranje fotografija iz videozapisa ..............................................................184
Promjena načina reprodukcije................................................................................185
• Uporaba zuma u reprodukciji........................................................................185
• Prikaz više ekrana (Multi Playback) ............................................................185
• Prikaz slika po datumima snimanja (Calendar Playback) ............................186
Reprodukcija grupe fotografija .............................................................................187
Brisanje slika ........................................................................................................189
9.
Korištenje funkcija izbornika
Lista izbornika......................................................................................................190
• [Rec] izbornik snimanja..............................................................................190
• [Motion Picture] izbornik videozapisa ...........................................................212
• [Custom] korisnički izbornik...........................................................................220
• [Setup] izbornik postavki.............................................................................229
• [Playback] izbornik reprodukcije...................................................................237
10. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Što možete učiniti uz pomoć funkcije Wi-FiR........................................................259
Wi-Fi funkcija ........................................................................................................260
Upravljanje uz pomoć pametnog telefona / tableta..............................................262
• Instalacija aplikacije “Image App” za pametni telefon / tablet.......................262
• Povezivanje s pametnim telefonom / tabletom.............................................263
• Snimanje fotografija pomoću pametnog telefona / tableta (snimanje na daljinu)..........267
• Reprodukcija slika na fotoaparatu ................................................................268
• Spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu...............................................268
• Slanje slika s fotoaparata na društvenu mrežu ...........................................269
• Dodavanje podataka o lokaciji s pametnog telefona / tableta na slike
na fotoaparatu ...............................................................................................269
• Kombinacija snimljenih videozapisa sa Snap Movie prema vašim
preference on a smartphone/tablet ..............................................................271
Prikaz fotografija na TV-prijamniku ....................................................................272
Slanje slika .............................................................................................................273
Slanje slika na pametni telefon/tabletet..................................................................276
Bežični ispis..........................................................................................................278
Slanje slika na AV uređaj......................................................................................279
Slanje slika na računalo ......................................................................................280
Korištenje Web uslugom.....................................................................................282
• Slanje slika na web-uslugu...........................................................................282
7
• Slanje slika na uslugu sinkronizacije u oblaku [Cloud Sync. Service] .............285
Prijava na uslugu“LUMIX CLUB”.........................................................................286
• Usluga [LUMIX CLUB] ..................................................................................286
Povezivanja.........................................................................................................290
• Bežično povezivanje iz vašeg doma (putem mreža) ...................................291
• Izravno povezivanje kamere i drugih uređaja (izravno povezivanje)............293
• Brzo povezivanje uz pomoć prethodno korištenih postavki
([Odabir odredišta iz povijesti]/[Odabir odredišta iz favorita]) ......................294
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-FI funkcije) ............................................296
11. Povezivanje s drugom opremom
Gledanje 4K videozapisa na TV prijamniku / Spremanje 4K videozapisa na
računalo ili snimač..............................................................................................298
• Gledanje videozapisa u 4K .........................................................................298
• Spremanje 4K videozapisa...........................................................................299
Reprodukcija fotografija na TV prijamniku............................................................300
• Korištenje funkcijom VIERA Link (HDMI)....................................................302
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo..................................................303
• Preuzimanje softvera...................................................................................304
• Prijenos fotografija na računalo...................................................................306
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač ...................................................308
Ispis fotografija...................................................................................................309
12. Ostalo
Dodatni pribor.......................................................................................................312
Prikaz monitora/Prikaz tražila...............................................................................316
Prikaz poruka..........................................................................................................325
Rješavanje problema...........................................................................................327
Mjere opreza prilikom uporabe ...........................................................................336
8
Sadržaj prema funkciji
nimanje
Snimanje
Snimanje
Način snimanja ...........................str. 40
[Preview](pregled).......................str. 71
Panoramski način snimanja ........str. 73
Makro snimanje ........................str. 111
[Time Lapse Shot] .......................str. 34
[Stop Motion Animation] ............str. 136
Uzastopno snimanje različitim ekspozicijama.str. 141
Uzastopno snimanje različitim otvorima blende .str.142
[Multi Exp.].................................str. 202
[Silent Mode] ..............................str. 220
Ekspozicija
[Touch AE] (Dodirna AE)...............str. 50
[One Push AE] .(AE jednim dodirom)....str. 72
[AF/AE Lock]..............................str. 102
Kompenzacija ekspozicije ..........str. 103
Ograničena ekspozicija .............str. 140
[Metering Mode](Način mjerenja)...str. 198
Stabilizator
5-osni hibridni stabilzator slike...str. 143
Bljeskalica
[Flash Mode] (Bljeskalica) ........ str. 152
(2. usporeni sinhro.....................str. 153
[Flash Adjust.]((Postavke bljeskalice)..str. 154
Postavke bežične bljeskalice ....str. 155
4K fotografije
[4K PHOTO] .............................str. 117
[Post Focus] .............................str. 127
Fokus (AF/MF)(Auto. fokus / ručno fokus.)
[Focus Mode](Način fokusiranja)..str. 89
[AF Mode].....................................str. 91
Podešavanje položaja AF ...........str. 96
Ručni fokus.................................str. 100
[AF/AE Lock] .............................str. 102
Drive
[Drive Mode](Način snimanja) ....str. 113
[Burst] (Snimanje fotografija u nizu)..str. 114
Maksimalni broj fotografija koji se
može snimiti neprekidno..............str.115
[Self Timer] (Samookidač)..........str.132
Kvaliteta slika i tonovi boje
[Sensitivity] (Osjetljivost).............str.105
[White Balance] (Ravnoteža bijele boje)....str.107
[Photo Style] ...............................str.191
[Filter Settings] ...........................str.193
[Picture Size] ..............................str.196
[Quality] ......................................str.197
[Highlight Shadow] ......................str.199
[i.Dynamic]..................................str.200
[i.Resolution]...............................str.200
[HDR]..........................................str.201
[Long Shtr NR].............................str.206
[Diffraction Compensation] ..........str.207
[Color Space]..............................str.207
9
Motion Picture
Videozapis
Videozapis
[Rec Format](Format snimanja)... str. 159
[Rec Quality](Kvaliteta snimanja)str.159
Videozapisi u 4K...........................str.157
Snimanje fotografije tijekom
snimanja videozapisa.................str.164
[Snap Movie] ..............................str.165
Zvuk
[Mic Level Adj.] ..........................str.216
[Mic Level Limiter]......................str.216
[Wind Noise Canceller] ..............str.217
[Wind Cut] .................................str.314
Nadzor
[Sound Output]..........................str.215
[HDMI Rec Output] ....................str.180
Postavke zaslona
[SS/Gain Operation]...................str.179
[Mic Level Disp.] ........................str.216
[Center Marker]..........................str.224
[Zebra Pattern]............................str.225
[Monochrome Live View] ............str.226
[Video-Priority Display] ..............str.227
Kreativni videozapis
[Slow/Quick] ...............................str.169
[Dolly Zoom] ...............................str.170
[4K Live Cropping].......................str.171
[Exposure Mode](Ekspozicija).....str.173
[Variable Frame Rate] ................str.173
[Silent Operation]........................str.176
Slika
[Master Pedestal Level]...............str.177
[Luminance Level] ......................str.213
Sep/Custom/Prilagođeno
Postavljanje
[Reset](Izvorne postavke)
(initialisation) ...............................str. 235
Prilagođavanje
[CUSTOM] (Prilagođeno)u Brzom
Izborniku .....................................str. 54
Funkcijski gumbi..........................str. 55
Prilagođeni način rada.................str. 85
Izbornik[Custom] (Prilagođeno)..str. 220
Osnovne postavke
[Format] (Formatiranje)................str. 28
[Clock Set] (Postavke sata)..........str. 33
Prebacivanje prikaza...................str. 45
Postavljanje stavki izbornika........str. 51
[Q.MENU] (Brzi izbornik)............. str. 53
[Beep] (Svučni signal).................str.230
[Economy](Ekonomičnost) ..........str.232
Playback
Reprodukcija
Reprodukcija
Reprodukcija slika .....................str. 182
Reprodukcija videozapisa......... str. 183
Zumiranje tijekom reprodukcije..str. 185
Reprodukcija više ekrana .........str. 185
Brisanje .................................... str. 189
[Auto Review] (Auto prikaz) .......str. 227
Postavke prikaza/reprodukcije
[Slide Show] (Prikaz u nizu).......str. 239
[Rotate]/[Rotate Disp.] ...............str. 254
[4K PHOTO Bulk Saving]............str.244
[Light Composition] .....................str.245
[Clear Retouch].......................... str.247
[Resize](Promjena veličine)........str.252
[Cropping] (Obrezivanje)............str. 253
Dodavanje podataka
[Location Logging] (Zapis lokacije).....str. 41
[Title Edit](Uređivanje naslova)..str. 248
[Text Stamp](Tekstualna oznaka)...str. 249
Postavke slike
[Favorite](Favorit)......................str. 255
[Print Set] (Postavke ispisa).......str. 255
[Protect] (Zaštita)......................str. 257
Uređivanje
Gomilanje fokusa.......................str. 130
[RAW Processing](Obrada RAW) ...str. 242
10
Wi-Fi
Povezivanje
“Image App” ................................ str.262
[WPS (Push-Button)] .........str. 291, 293
Izravno povezivanje................... str. 293
U kombinaciji s drugim uređajima
Reprodukcija slika na TV-u ........str. 272
Ispis slika ...................................str. 278
Slanje slika na AV
uređaj ........................................str. 279
Slanje slika na računalo .............str. 280
Slanje slika na webuslugu ........................................str.282
Korištenje funkcije
[Cloud Sync. Service] .................str. 285
Aplikacija Image App
Udaljino snimanje......................str. 267
Spremanje slika..........................str. 268
Slanje slika.........................str. 269, 276
Slanje i dodavanja podataka
o lokaciji....................................str. 269
Kombiniranje videozapisa
snimljenih sa [Snap Movie] .......str. 271
Povezivanje s drugim uređajima
Računalo
“PHOTOfunSTUDIO” ................str. 304
“SILKYPIX Developer Studio” ...str. 305
Slanje slika na računalo ............str. 306
Snimač
SInkronizacija..............................str.308
Pisač
PictBridge ..................................str. 309
TV prijamnik
Reprodukcija slika na ekranu
TV prijamniku ............................str. 300
[VIERA Link] .............................str. 302
11
1.
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu
Uređaj nemojte izlagati jakim vibracijama, udarcima ili pritisku.
• Objektiv, monitor ili vanjsko kućište mogli bi se oštetiti u sljedećim uvjetima korištenja
U slijedećim situacijama moglo bi doći do kvara ili nemogućnost snimanja :
– Ako udarite kamerom ili vam ispadne.
– Ako jako pritisnete objektiv ili monitor.
Tijekom snimanja fotografija, ne držite tijelo objektiva. Može vam prst može zapeti
tijekom uvlačenja objektiva.
Ovaj fotoaparat nije otporan na prašinu/kapljice/vodu.
Izbjegavajte uporabu fotoaparata na mjestima sa mnogo vlage, prašine, pijeska,itd
• ekućine, pijesak i druge strane tvari mogu dospjeti u prostor oko objektiva, gumba i sl. Budite
oprezni na slijedećim mjestima, jer osim do kvara, može doći i do nepopravljive štete
– Mjesta na kojima ima mnogo pijeska i prašine.
– Mjesta na kojima uređaj može doći u dodir s vodom, kao na primjer pri korištenju uređaja
za kišnog dana ili na plaži.
Ako prašina, pijesak ili tekućina kao na primjer voda padnu na monitor, obrišite ih suhom
krpom.
– Ako to ne učinimo, monitor može nepravilno reagirati na dodir.
– Ako voda dođe i dodir s monitorom kada je zatvoren , može uzrokovati kvar monitora.
∫ Kondenzacija (zamagljivanje objektiva, tražila ili monitora
• Do kondenzacije dolazi kod promjena u temperaturi okoline i vlažnosti zraka. Obratite
pozornost na kondenzaciju jer ona uzrokuje nastanak mrlja i gljivica na objektivu,
tražilu ili monitoru te kvar aparata.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga dva sata isključenog. Kada
se temperatura fotoaparata izjednači s temperaturom okoline, zamagljenost će nestati
sama od sebe.
12
1.Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je fotoaparat
kupljen.
Pojedinosti o priboru potražite u “Osnovnim uputama za uporabu”.
• Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
• SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u daljnjem
se tekstu označavaju kao kartica.
• Kartica nije obavezna.
13
1.Prije uporabe
Nazivi i funkcije osnovnih dijelova
12
13
14
45 6
1
2
3
7
8
9
10
11
15
7
16
17
19
26 25 24 23
30
20
21
22
18
29 28 27
Okidač (str. 39)
15 Ručica za otvaranje bljeskalice (str. 148)
2
Ručica zuma (str.145)
16 Kotačić za podešavanje dioptrije (str. 36)
3
Pokazatelj automatskog okidača (P132)/
Pomoćna lampica (str. 221)
17 [LVF] gumb (str. 36)/[Fn7] gumb (str. 55)
1
[
18 Kotačić za način snimanja (str.113)
] gumb (kompenzacije ekspozicije (str. 103)/
4 gumb [Fn4] (str. 55)
19 Priključak za mikrofon [MIC] (str. 313)
5
20 Priključak za slušalice (str. 215, 230)
Prednji kotačić (str. 41)
21 Priključak za [HDMI] (str. 300)
6 Gumb videozapisa (str. 157)
7
Ušica za vrpcu za nošenje na ramenu (str.19)
22 Priključak za USB (str.306, 309)
8
Stražnji kotačić (str. 41)
23 Sklopka [ND FILTER] (str. 44)
Pokazatelj stanja (str. 33) /
24 [Fn1] gumb (str. 55)
9 lampica Wi-Fi veze (str.260)
25 [Fn2] gumb (str. 55)
10 Sklopka ON/OFF (Uklj./Isklj.) (str. 33)
26 [Fn3] gumb (str. 55)
11 Kotačić načina snimanja (str. 40)
27 Prsten zuma (str. 38, 227)
12 Bljeskalica (str. 148)
28 Prsten fokusa (str. 100)
Stereo mikrofon (str. 216)
• Pazite da rukama ili prstom ne prekrijete
13 mikrofon. U suprotnom možda nećete moći
snimiti zvuk.
29 Tijelo objektiva
30 Površina objektiva
Spojnica za pribor (Poklopac spojnice za pribor) (str.312)
14 • Poklopac spojnice za pribor držite podalje
od male djece da ih ne bi progutali.
14
1.Prije uporabe
32 33 34
35
36
31
43
44
45
46
47
48
49
37
38
39
40
41
42
31 Ekran osjetljiv na dodir (str.48) /monitor (str.316)
48 Klizač za otpuštanje (str.24)
32 Školjka okulara (str. 337)
Navoj za tronožac (str.341)
• Vijkom duljine 5,5mm ili duljim , ne možete
49 spojiti i sigurno pričvrstiti tronožac sa
kamerom. Ako to pokušate, možete oštetiti
kameru.
33 Tražilo (str.36)
34 Senzor okulara (str. 37)
35 [AF/AE LOCK] gumb (str.102)
36 Ručica načina fokusiranja (str. 87, 100)
∫ Funkcijski gumbi ([Fn8] do
[Fn12])
[Q.MENU] (Brzi izbornik) gumb (str. 53) /
37
[Fn5] gumb (str. 55)
• Funkcijski gumbi od ([Fn8] do [Fn12]) (str.55) su
dodirne ikone. Dodirnite [ ] ikonu na ekranu
snimanja za njihov prikaz.
38 Gumb [(] (Reprodukcija) (str.182)
39 Gumb [DISP.](prikaz) (str. 45, 47)
Kursorski gumbi (str. 45)
] (ISO osjetljivost) (str. 105)
3/[
40 1/[
2/[
] (Balans bijele boje) (str. 107)
] (Automatski fokus) (str. 91)
4/[AF#] (AF- auto. fokus / snimanje iz bliza) (str. 111)
41 Gumb [MENU/SET](Izbornik/Postave (str. 45, 51)
[
] (Brisanje/Poništavanje) (str. 189)/
42 [Fn6] gumb (str.55)
43 Zvučnik (str.230)
44 Utičnica za daljinski [REMOTE] (str. 315)
45 Vratašca za memorijsku karticu (str. 25)
46
Poklopac spoja za istosmjernu struju (str.315)
• Kada se koristite adapterom za izmjeničnu
struju, obavezno upotrebljavajte Panasonic DC
spoj (dodatno) i mrežni ispravljač (dodatno).
47 Vratašca prostora za bateriju (str. 24)
15
2.
Početak/osnovne radnje
Pričvršćivanje sjenila objektiva
Pri jakom suncu ili pozadinskom osvjetljenju sjenilo objektiva smanjit će odbljesak
i odsjaje. Sjenilo objektiva uklanja višak svjetlosti i povećava kvalitetu slike.
• Nemojte držati sjenilo objektiva tako da se savija ili izvija.
• Provjerite je li fotoaparat isključen.
• Zatvorite bljeskalicu.
1
Poravnajte oznaku za postavljanje
ispod duge strane sjenila
objektiva s oznakom za
postavljanje na rubu objektiva.


A Oznaka za montažu (Rub objektiva)
B Oznaka za montažu (Sjenilo objektiva)
2
Pričvrstite sjenilo objektiva
u smjeru strelice.
3
Nastavite okretati sjenilo objektiva
dok ne čujete "klik", čak i kad
osjetite otpor pri okretanju, a
zatim poravnajte oznaku sa
oznakom na donjoj strani kamere.

C Okrećite dok ne poravnate oznake
• Provjerite da li je sjenilo objektiva dobro pričvršćeno i da se ne pojavljuje na
fotografiji.
16
2.Početak/osnovne radnje
• Kada snimate fotografije koristeći se bljeskalicom dok je sjenilo pričvršćeno, donji dio fotografije
možda će se zatamniti (efekt vinjetiranja), a kontrola bljeskalice možda ne bude dostupna jer bi
sjenilo objektiva moglo zatamniti bljeskalicu. Preporučamo skidanje sjenila objktiva
• Dok privremeno skidate i nosite sjenilo objektiva, preporuča se da ga pričvrstite u
suprotnom smjeru.
Vratite ga u uobičajeni položaj pri snimanju fotografija.
• Pazite da ne zapnete sa prstom , na primjer, tijekom uvlačenja objektiva.
17
2.Početak/osnovne radnje
Pričvršćivanje poklopca objektiva
• Kada isključite ili nosite fotoaparat, pričvrstite poklopac objektiva da biste zažtitili površinu
objektiva.
• Ne petljajte sa uzicom poklopca objektiva oko kamere.
• Obavezno skinite poklopac objektiva prije paljenja uređaja.
• Pazite da se uzica poklopca objektiva ne zapetlja sa vrpcom za nošenje na ramenu.
1
Provucite uzicu za nošenje
poklopca objektiva kroz ušicu
A na kameri.

2
Istu uzicu provucite kroz rupicu na poklopcu objektiva.
3
Stavite poklopac na objektiv.
B: Lagano pritisnite kod stavljanja ili skidanja poklopca.

18
2.Početak/osnovne radnje
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu
• Preporučujemo da pričvrstite vrpcu za nošenje na ramenu dok se koristite
fotoaparatom kako nebi ispao.
1 Provucite vrpcu za nošenje na ramenu kroz
ušicu na kućištu kamere.
A: Ušica za vrpcu za nošenje

2 Kraj vrpce za nošenje provucite kroz prsten
u smjeru strelice, a zatim ga provucite kroz
stoper.
3 Provucite kraj vrpce za nošenje kroz
rupu na drugoj strani stopera.
4 Zategnite vrpcu za nošenje
na ramenu i provjerite
da je dobro pričvršćena.
• Slijedite korake od 1 do 4 ,a
zatim pričvrstite vrpcu za
nošenje na ramenu na drugoj
strani kamere.
19
2.Početak/osnovne radnje
Punjenje baterije
∫ Baterije kojima se možete koristiti s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom
vrlo slične izvornima. Neke od tih baterija nemaju primjerenu unutarnju zaštitu
i ne zadovoljavaju odgovarajuče sigurnosne standarde. Postoji opasnost od
požara ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju
pojave nezgoda ili kvarova uslijed korištenja krivotvorenih baterija. Koristite
originalne Panasonic baterije i budite sigurni da koristite sigurne proizvode.
• Koristite se namjenskim punjačem i baterijom.
Punjenje
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Bateriju napunite s pomoću punjača u zatvorenom prostoru.
1 Umetnite bateriju, pazeći pritom na
ispravan smjer baterije.
2 Uključite punjač u strujnu utičnicu.
tip priključka
• Pokazatelj punjenja [CHARGE] A će
zasvijetlit, a punjenje će započeti.
90°
tip ulaza
20
2.Početak/osnovne radnje
∫ Pokazatelj punjenja [CHARGE]
On (Uključeno): Punjenje.
Off (Isključeno): Punjenje završeno.
(Odspojite punjač iz strujne utičnice i izvadite bateriju nakon
završetka punjenja.)
• Ako pokazatelj punjenja [CHARGE] treperi
– Temperatura baterije previsoka je ili preniska. Preporučuje se ponovno punjenje baterije pri
temperaturi okoline između 10 oC i 30 oC.
– Kontakti su punjača ili baterije prljavi. U tom ih slučaju obrišite suhom krpom.
∫ Vrijeme punjenja
Vrijeme punjenja
Približno 140 min
• Prikazano vrijeme punjenja odnosi se na slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o načinu korištenja baterijom.
Vrijeme punjenja baterije u toplim / hladnim uvjetima ili baterije koja nije
upotrebljavana dulje vrijeme, može biti dulje od uobičajenog.
∫ Pokazatelj kapaciteta baterije
3:2
L
AFS
• Kada se baterija
isprazni, pokazatelj postaje crven i počinje treperiti.
98
(Pokazatelj statusa također treperi)
Napunite bateriju ili je zamijenite napunjenom
baterijom.
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
strujnog utikača. U protivnom može doći do požara ili strujnog udara zbog kratkog
spoja ili stvorene topline.
• Bateriju možete puniti i prije nego se istroši do kraja, ali se ne preporuča često
dopunjavanje baterije dok je u potpunosti napunjena.
(Može doći do karakterističnog oticanja baterije.)
21
2.Početak/osnovne radnje
Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija
Prema standardu CIPA (Camera & Imaging Products Association)
Pri uporabi Panasonic SDHC memorijske kartice i isporučene baterije.
∫ Snimanje fotografija (pri korištenju monitora)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 350 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 175 min
∫ Snimanje fotografija (pri uporabi tražila)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 270 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 135 min
∫ Snimanje videozapisa (pri korištenju monitora)
[AVCHD] (Snimanje sa kvalitetom slike podešenom na [FHD/17M/60i]/[FHD/17M/50i])
Vrijeme snimanja
Približno 115 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 60 min
[MP4] (Snimanje sa kvalitetom slike podešenom na [FHD/28M/60p]/[FHD/28M/50p])
Vrijeme snimanja
Približno 110 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 55 min
[MP4] (Snimanje sa kvalitetom slike podešenom na [4K/100M/30p]/[4K/100M/25p])
Vrijeme snimanja
Približno 100 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 50 min
22
2.Početak/osnovne radnje
[MP4] (LPCM) (Snimanje sa kvalitetom slike podešenom na [FHD/50M/60p]/[FHD/50M/50p])
Vrijeme snimanja
Približno 110 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 55 min
MOV (Snimanje sa kvalitetom slike podešenom na [FHD/50M/60p]/[FHD/50M/50p])
Vrijeme snimanja
Približno 110 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 55 min
• Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja vrijeme je dostupno za snimanje pri ponavljanju
radnji kao što je uključivanje i isključivanje uređaja, početak/kraj snimanja, rad zuma itd.
∫ Reprodukcija (pri uporabi monitora)
Vrijeme reprodukcije
Približno 300 min
• Vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija razlikuju se ovisno o okruženju i
uvjetima u kojima se koristi fotoaparatom.
Na primjer, vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija smanjuju se u sljedećim
slučajevima.
– U okolinama s niskim temperaturama kao što su skijališta.
– Ako se bljeskalica ili zum upotrebljavaju više puta uzastopno.
• Ako vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja
baterije, moguće je da je radni vijek baterije istekao. Kupite novu bateriju.
23
2.Početak/osnovne radnje
Umetanje/vađenje baterije
1 1: Gurnite klizač za otpuštanje u
smjeru strelice (u smjeru
OPEN ).
2: Otvorite vrata spremnika baterije.
2
• Uvijek koristite izvorne Panasonic
baterije.
• Ako koristite baterije drugih proizvođača, ne možemo jamčiti kvalitetu
ovog uređaja.
Pazite na smjer umetanja baterije,
umetnite je do kraja dok ne čujete
zvuk zaključavanja, a tada provjerite
da li je zaključana kliznikom A.
Gurnite klizač A u smjeru
strelice i izvadite bateriju.
3
1: Zatvorite vrata spremnika baterije.
2: Gurnite kliznik za otpuštanje
u smjeru strelice.
• Bateriju izvadite nakon upotrebe.
(Baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji dulje vrijeme nakon punjenja.)
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat
se također zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Prije vađenja kartice ili baterije isključite fotoaparat i pričekajte dok se pokazatelj statusa u
potpunosti ne ugasi.
(U suprotnom uređaj može prestati ispravno raditi, a sama se kartica može oštetiti ili se
snimljene fotografije mogu izbrisati.)
24
2.Početak/osnovne radnje
Umetanje i vađenje kartice (neobavezna)
• Provjerite da li je uređaj iskljulčen.
1
Gurnite klizna vrata kartice
u smjeru strelice i otvorite ih.
2 Čvrsto je gurajte do kraja dok ne
začujete “klik” , pritom
pazeći na smjer umetanja
kartice.
Ako želite izvaditi karticu, gurajte
je dok ne čujete zvuk "klik", a
potom je ravno izvucite.


A: Nemojte dodirivari spojne priključke
kartice.
B: Provjerite smjer kartice.
3
1: Zatvorite vrata pretinca kartice.
2: Gurnite klizna vrata kartice do
kraja, u smjeru strelice i zatvorite ih.
• Prije vađenja kartice ili baterije isključite fotoaparat i pričekajte dok se pokazatelj statusa u
potpunosti ne ugasi.
(U suprotnom uređaj može prestati ispravno raditi, a sama se kartica može oštetiti ili se
snimljene fotografije mogu izbrisati.)
25
2.Početak/osnovne radnje
Kartica
Memorijske kartice usklađene sa standardom SD možete koristiti s ovim uređajem.
(Te se memorijske kartice u tekstu nazivaju kartica.)
SD memorijska kartica
(512 MB do 2 GB)
SDHC memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
• Uređaj je sukladan sa SDHC/SDXC memorijskim
karticama standarda UHS-I UHS razreda brzine 3.
• Ispravan rad sa karticama navedenim na lijevoj strani su
provjerene sa Panasonic karticama.
SDXC memorijska kartica
(48 GB do 128 GB)
∫ Snimanje videozapisa/4K fotografija i razredi brzine
S obzirom na [Rec Format](Format snimanja) (str.159) i [Rec Quality](Kvalitetu snimanja)
(str.159) potrebe za karticom se razlikuju. Za snimanje 4K fotografija, potrebna nam je
kartica sa razredom brzine koja odgovara snimanju 4K fotografija. Koristite se karticom
koja odgovara razredu brzine SD-kartice ili UHS-razredu brzine navedenom u nastavku.
• Razred brzine SD kartice i UHS razred brzine standardi su brzine neprekinutog zapisivanja.
Za provjeru razreda brzine, pogledajte stranu sa naljepnicom itd., na kartici.
[Rec Format]
(Format snimanja)
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[AVCHD]
Sve
100 Mbps
Razred brzine
Class 4 ili viši
UHS razred brzine 3
[MP4]
28 Mbps ili manje
100 Mbps ili više
[MP4] (LPCM)/
[MOV]
50 Mbps
Class 4 ili viši
UHS razred brzine 3
UHS razred brzine 1
ili više
Class 10
Pri snimanjuin 4K fotograija/[Post
Focus] (Naknadno fokusiranja)
UHS razred brzine 3 3
26
Primjer naljepnice
2.Početak/osnovne radnje
• Najnovije informacije potražite na slijedećem web mjestu.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo web mjesto je dostupno samo na engleskom jeziku.)
Pristup kartici
Pokazatelj pristupa crvene je boje kada se fotografije snimaju na
karticu.
• Tijekom pristupanja (zapisivanje, čitanje i brisanje slika, formatiranje itd.)
nemojte isključivati uređaj, vaditi bateriju ili karticu ili odspajati
prilagodnik za izmjeničnu struju . Nadalje, fotoaparat ne izlažite vibracijama,
udarcima ili statičkom elektricitetu.
Kartica ili podaci na kartici mogu se oštetiti, a uređaj može prestati raditi
ispravno.
Ako zbog vibracije, udarca ili statičkog elektriciteta ne možete raditi kamerom,
ponovite zadanu radnju.
• Ako postavite prekidač za zaštitu A na “LOCK” (Zaklj.),nećete moći pisati,
brisati ili formatirati podatke ili ih prikazivati prema datumu snimanja.
• Uslijed djelovanja elektromagnetskih valova, statičkog elektriciteta ili kvara,
na fotoaparatu ili kartici, podaci se mogu oštetiti ili izgubiti. Preporučamo da
važne podatke pohranite na računalu i sl.
• Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece da je ne progutaju.
27
AFS
2.Početak/osnovne radnje
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu prije snimanja ovim uređajem.
Budući da se podaci više ne mogu vratiti nakon formatiranja, prethodno
napravite sigurnosne kopije potrebnih podataka.
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Setup] (Postavljanje) > [Format] (Formatiranje)
• Tijekom formatiranja, koristite se baterijom koja je dovoljno napunjena ili prilagodnikom za
izmjeničnu strija (neobavezan). Tijekom formatiranja ne isključujte kameru.
• Ako je kamera formatirana na računalu ili drugom uređaju, ponovno je formatirajte na
fotoaparatu.
Približan broj raspoloživih fotografija za snimanje i raspoloživo
ti
vrijeme
snimanja
∫ Broj raspoloživih fotografija
• Format slike [3:2], Kvaliteta [A]
[Veličina slike]
L (20M)
M (10M)
S (5M)
16 GB
1450
2650
4600
• Format slike [3:2], Kvaliteta [
[Veličina slike]
L (20M)
M (10M)
S (5M)
16 GB
450
530
580
32 GB
2910
5310
9220
64 GB
5810
10510
17640
128 GB
11510
20810
34940
32 GB
920
1070
1170
64 GB
1840
2140
2340
128 GB
3650
4250
4630
]
28
2.Početak/osnovne radnje
∫ Raspoloživo vrijeme snimanja (pri snimanju videozapisa)
• “h” je kratica za sat, “m” za minutu, a “s” za sekundu.
• Raspoloživo vrijeme snimanja jest ukupno vrijeme svih snimljenih videozapisa.
• [AVCHD]
[Kvaliteta snimanja]
[FHD/28M/60p]/
[FHD/28M/50p]
[FHD/17M/60i]/
[FHD/17M/50i]
[FHD/24M/30p]/
[FHD/24M/25p]/
[FHD/24M/24p]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
1h10m
2h30m
5h00m
9h55m
2h00m
4h05m
8h15m
16h25m
1h25m
2h55m
5h50m
11h35m
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
20m00s
41m00s
1h20m
2h45m
1h10m
2h25m
5h00m
9h55m
1h35m
3h15m
6h40m
13h15m
3h05m
6h20m
12h45m
25h20m
• [MP4]
[Kvaliteta snimanja]
[4K/100M/30p]/
[4K/100M/25p]/
[4K/100M/24p]
[FHD/28M/60p]/
[FHD/28M/50p]
[FHD/20M/30p]/
[FHD/20M/25p]
[HD/10M/30p]/
[HD/10M/25p]
29
2.Početak/osnovne radnje
• [MP4 (LPCM)]
[Kvaliteta snimanja]
[C4K/100M/24p]
[4K/100M/30p]/
[4K/100M/25p]/
[4K/100M/24p]
[FHD/ /200M/60p]/
[FHD/ /200M/50p]/
[FHD/ /200M/30p]/
[FHD/ /200M/25p]/
[FHD/ /200M/24p]
[FHD/100M/60p]/
[FHD/100M/50p]/
[FHD/100M/30p]/
[FHD/100M/25p]/
[FHD/100M/24p]
[FHD/50M/60p]/
[FHD/50M/50p]/
[FHD/50M/30p]/
[FHD/50M/25p]/
[FHD/50M/24p]
16 GB
20m00s
32 GB
42m00s
64 GB
1h25m
128 GB
2h50m
20m00s
42m00s
1h25m
2h50m
10m00s
20m00s
42m00s
1h20m
20m00s
41m00s
1h20m
2h45m
40m00s
1h20m
2h45m
5h35m
16 GB
20m00s
32 GB
42m00s
64 GB
1h25m
128 GB
2h50m
20m00s
42m00s
1h25m
2h50m
10m00s
20m00s
42m00s
1h20m
20m00s
41m00s
1h20m
2h45m
40m00s
1h20m
2h45m
5h35m
• [MOV]
[Kvaliteta snimanja]
[C4K/100M/24p]
[4K/100M/30p]/
[4K/100M/25p]/
[4K/100M/24p]
[FHD/ /200M/60p]/
[FHD/ /200M/50p]/
[FHD/ /200M/30p]/
[FHD/ /200M/25p]/
[FHD/ /200M/24p]
[FHD/100M/60p]/
[FHD/100M/50p]/
[FHD/100M/30p]/
[FHD/100M/25p]/
[FHD/100M/24p]
[FHD/50M/60p]/
[FHD/50M/50p]/
[FHD/50M/30p]/
[FHD/50M/25p]/
[FHD/50M/24p]
30
2.Početak/osnovne radnje
• Broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja približne su vrijednosti i
razlikuju se ovisno o uvjetima snimanja i vrsti kartice.
• [AVCHD]:
Možete nastaviti snimati bez prekida čak i ako veličina datoteke premaši 4 GB, ali će se
datoteka videozapisa podijeliti.
• [MP4] (sa [Rec Quality](Kvalitetom snimanja) veličine [FHD] ili [HD]):
Možete nastaviti snimati bez prekida čak i ako neprekinuto snimanje prijeđe 30 minuta ili
ako veličina datoteke premaši 4 GB, ali će se datoteka videozapisa podijeliti i snimati /
reproducirati će se zasebno.
• [MP4] (sa [Rec Quality] (Kvalitetom snimanja) veličine [4K]), [MP4(LPCM)], ili [MOV]:
Datoteke videozapisa će se snimati i reproducirati kao zasebne datoteke u slijedećim
slučajevima.(Možete nastaviti snimati bez prekida.)
– Kada upotrebljavate SDHC memorijsku karticu: Ako datoteka prelazi 4 GB
– Kada upotrebljavate SDXC memorijsku karticu: Ako vrijeme neprekidnog snimanja 3 i
4 minute ili datoteka prelazi 96 GB
• Maksimalno raspoloživo vrijeme neprekidnog snimanja prikazano je na zaslonu.
31
2.Početak/osnovne radnje
Otvaranje monitora/podešavanje monitora
U trenutku kupnje fotoaparata monitor se nalazi u kućištu fotoaparata. Izvucite monitor
kako je prikazano u nastavku.
1 Otvorite monitor. (Maksimalno 180o)
2 Može se zakrenuti unaprijed za 180o.
3 Vratite monitor u početni položaj.
• Monitor okrećite samo nakon što ste ga dovoljno otvorili i pazite da ne primjenite
preveliku silu jer se može oštetiti.
∫ Snimanje iz slobodnog kuta
Monitor prema potrebi možete okretati. To je korisno jer podešavanjem monitora
možete snimati fotografije iz raznih kuteva.
Snimanje fotografija iz visokog kuta
Snimanje fotografije iz niskog kuta
• Kada se ne koristite monitorom, preporučujemo da ga zatvorite sa zaslonom okrenutim
prema unutra kako bi spriječili ulazak prljavštine i ogrebotina
32
2.Početak/osnovne radnje
Postavljanje datuma/vremena (Postavljanje sata)
• Isporučeni uređaj nema podešeno vrijeme.
1 Uključite fotoaparat.
• Kada uključite kameru, lampica pokazatelja statusa
1 svijetli zeleno.
• Ako se ne prikazuje zaslon za izbor jezika, prijeđite na
4. korak.
2
3
4
5
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/postavke).
Pritisnite 3/4 za odabir jezika, a zatim
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 za odabir stavke (godina, mjesec,
dan, sat, minuta) i pritisnite 3/4 za postavke.
A: Lokalno vrijeme
B: Vrijeme na odredištu putovanja
Postavljanje redoslijeda prikaza i formata
vremena.
• Za prikaz saslona postavki redoslijeda/vremena,odaberite
[Style] (Stil) i zatim pritisnite [MENU/SET].
6
Pritisnite [MENU/SET] za potvrdu.
33
2.Početak/osnovne radnje
7
8
Kada je prikazano [The clock setting has been completed.] (Sat
je postavljen) , pritisnite [MENU/SET].
Kada je prikazano [Please set the home area](Podesite lokalno
vrijeme, pritisnite [MENU/SET].
9 Pritisnite 2/1 za odabir lokalnog područja i
pritisnite [MENU/SET].
Re-adjusting the clock
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata) u izborniku [Setup] (postavljanje) (str.51)
• Sat se može poništiti na način prikazan u 5 i 6 koraku str. 33.
• Postavke sata ostaju pohranjene 3 mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak i bez
baterije.
(Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, napunjenu bateriju ostavite 24 sata u
uređaju.)
• Ako sat nije postavljen, pravilan datum neće biti moguće ispisati ako ga upišete na fotografiju s
pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) niti će ga se moći ispisati u fotografskom studiju.
34
2.Početak/osnovne radnje
Osnovne radnje
Savjeti za snimanje dobrih fotografija
Fotoaparat držite nježno s obje šake dok su vam ruke mirno položene sa
strane, a stopala blago razmaknuta.
• Ne prekrivajte bljeskalicu, pomoćnu lampicu AF-auto. fokusa A, mikrofon B, ili zvučnik C
prstima ili drugim predmetima.
• Neka vaš položaj tijekom snimanja bude stabilan i pazite sa se ne sudarite s drugom
osobom ili objektom u blizini.



• Nemojte držati kućište objektiva tijekom snimanja
fotografija. Prst bi vam mogao zaglaviti tijekom
uvlačenja objektiva.
∫ Prepoznavanje usmjerenosti fotoaparata (Funkcija prepoznavanja smjera)
Ova funkcija prepoznaje okomitu usmjerenost kada
snimate fotoaparatom koji je okrenut okomito.
Prilikom reprodukcije snimke ona se automatski prikazuje
okrenuta okomito.
(Dostupno samo ako je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje
prikaza) (str. 254) postavljena na [ON].(Uklj.))
• Dok držite fotoaparat okomito i prilično ga nagnete prema gore ili dolje zbog snimanja,
funkcija prepoznavanja smjera možda neće ispravno raditi
• VIdeozapisi, datoteke neprekidnog snimanja u 4K ifotografije snimljene u [Post Focus]
funkciji ne mogu se prikazati okomito.
35
2.Početak/osnovne radnje
Uporaba tražila
Podešavanje dioptrije
Podesite dioptriju tako da odgovara vašem vidu kako
biste mogli jasnije vidjeti prikazana slova u tražilu.
Prebacivanje između monitora / tražila
Pritisnite [LVF] da biste se prebacili između monitora i tražila.
A [LVF] gumb
B Senzor okulara
• Gumb [LVF] možete upotrijebiti i kao funkcijski gumb. (str.55)


7
Pritisnite [LVF] (Optičko tražilo).
Automatsko
prebacivanje tražilo/
monitor ¢
Prikaz tražila¢
Prikaz monitora
¢ Ako je [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
postavljeno na [ON] (Uklj.) fotoaparat automatski podešava fokus , kad je senzor okulara uključen.
Tijekom fokusiranja pomoću [Eye Sensor AF] (Auto fokus senzora) kamera ne proizvodi zvučni
signal.
36
2.Početak/osnovne radnje
∫ Korištenje senzora okulara za prebacivanje između monitora i tražila
Automatsko prebacivanje između tražila i monitora omogućuje okularu automatsko
prebacivanje prikaza na tražilo kada mu približite oko ili predmet.
• Senzor okulara možda neće pravilno raditi, ovisno o obliku vaših naočala, načinu kako
držite fotoaparat, ili ako je oko okulara jaka svjetlost. U tom slučaju, pritisnite [LVF] za
promjenu prikaza.
• Tijekom reprodukcije videozapisa ili prikaza u nizu, fotoaparat ne prebacuje automatski
prikaz na tražilo uz pomoć okulara.
• Rad okulara ne ovisi o kutu monitora.
Postavljanje osjetljivosti senzora okulara i automatski prebacivanje prikaza
između monitora i tražila
E
NU
>
[Custom] (Prilagođeno)> [Eye Sensor](Okular)
[Sensitivity]
Postavlja osjetljivost senzora okulara.
[LVF/Monitor
Switch]
Postavlja način prebacivanja između monitora i tražila.
[LVF/MON AUTO] (automatsko prebacivanje između monitora i
tražila)/
[LVF] (tražilo)/[MON] (monitor)
• Ako pritisnete [LVF] za prebacivanje prikaza, također će se prebaciti
postavka [LVF/ Monitor switch].
37
2.Početak/osnovne radnje
Zumiranje
Možete smanjiti zum da biste snimili krajolike itd. u širokom kutu (Wide) ili povećati
zum da biste ljude i predmete učinili bližima (Tele).
• Detaljnije o tipovima zuma i funkcijama potražite na str. 145.
Sporo zumiranje
Uz pomoć zum prstena
Okrećite prsten zuma za ručno podešavanje.
Pritisnite [Fn1] ili [Fn2].
T
Fn1
Fn2
W
• Možete zumirati brzinom sporijom od
normalne brzine zumiranja.
• Tvornički je [Slow Zoom T] dodijeljen
[Fn1], a [Slow Zoom W] je dodijeljen
[Fn2].
• Možete pomijeniti radnje i postavke
sporog zumiranja [Slow Zoom Button
Setting],[Slow Zoom Speed] i [Soft Zoom]
u izborniku [Custom] .
Uz pomoć ručice zuma
Zakrenite ručicu zuma.
W
W
Veći kut rotacije:brzina zuma je veća
Manji kut rotacije: brzina zuma je manja.
T
T
• Radnja ručicom zuma je označena
kako je prikazano dolje u ovim
uputama za uporabu.
Zakrenite ručicu zuma:
38
2.Početak/osnovne radnje
Gumb zatvarača (Snimanje fotografija)
Gumb zatvarača radi u dva koraka. Pritisnite ga za snimanje fotografije.
Pritisnite gumb zatvarača do pola za fokusiranje.
A Otvor blende
B Brzina zatvarača
C Pokazivač fokusa
• Prikazani su otvor blende i brzina zatvarača.
(Treperi crveno ako nije posignuta ispravna ekspozicija, osim
kada je postavljeno na bljeskalicu.)
• Prikazan je pokazivač fokusa kada je objekt fokusiran .
(Pokazivač treperi kada objekt nije fokusiran.)
2.8 60
Pritisnite gumb zatvarača do kraja (gurnite dalje)
i snimite fotografiju.
• Ne možete snimiti fotografiju ako niste uspjeli fokusirati, a [Focus/Release Priority] je
(str. 222) postavljen na [FOCUS].
• Čak i tijekom rada izbornika ili reprodukcije slika, pritiskom na gumb zatvarača do pola,
kamera je spremna za snimanje fotografija.
∫ Raspon fokusa
Raspon fokusa je prikazan tijekom rada sa zumom.
• Raspon fokusa prikazan je crveno, ako nakon pritiska gumba
zatvarača do pola nije ispravno fokusirano.
D Raspon fokusa
Ovisno o poziciji zuma, raspon fokusa se postepeno mijenja.
39
0.3m 24

∞
480
2.Početak/osnovne radnje
Gumb videozapisa (Snimanje videozapisa)
Pritiskom na gumb videozapisa počinjete snimati
videozapise.
• Otpustite gumb videozapisa odmah nakon što ste ga pritisnuli.
Ponovnim pritiskom na gumb videozapisa
prestajete snimati videozpaise.
otačić za odabir načina rada (Odabir načina snimanja)
daberite način rada okretanjem kotačića.
• Polagano okrečite kotačić za odabir željenog načina rada
nteligentni automatski način rada (str 60)
Prošireni inteligentni automatski način rada (str.61)
Program automatske ekspozicije (str.66)
Automatska ekspozicija sa prioritetom otvora blende (str.68)
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača (str.68)
Ručno podešavanje ekspozicije (str.69)
Način kreativnog videozapisa (str.168)
Prilagođeni način rada (str.85)
Način panoramskog snimanja (str.73)
Scenski način rada (str.76)
Način kreativnog upravljanja (str.79)
40
2.Početak/osnovne radnje
Prednji kotačić / stražnji kotačić
Okretanje:
Odabir stavki ili podešavanje vrijednosti
obavlja se tijekom različitih postavljanja.
Prednji kotačić
Stražnji kotačić
• U ovim je uputama za uporabu način rada prednjeg /stražnjeg kotačića opisan na sljedeći način:
npr.: Kada okrećete prednji kotačić u lijevo ili desno:
npr.: Kada okrećete stražnji kotačić u lijevo ili desno:
Omogućava podešavanje otvora blende, brzine okidanja i drugih postavki
načina snimanja.
Kotačić načina
rada
(str.66)
Prednji kotačić
Promjena programa
/
/
/
Stražnji kotačić
Promjena programa
(str.68)
Vrijednost otvora blende
Vrijednost otvora blende
(str.68)
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
(str.69)
Vrijednost otvora blende
Vrijednost otvora blende
• U [Dial Set.] u izborniku [Custom], možete promijeniti način rada prednjeg i stražnjeg
kotačića. (str.43)
Privremena promjena stakve dodijeljene prednjem/stražnjem kotačiću ([Dial
Switch])
Pri kupnji uređaja [Dial Operation Switch] je dodijeljena [Fn3] . (str.55)
1
Pritisnite [Fn3].
A Funkcijski gumb [Fn3]
• Kratko će se prikazati stavka privremeno dodijeljena
prednjem/stražnjem kotačiću.
• Ako se ne vrši neka radnja, vodič će za nekoliko
sekundi nestati.
41
Fn3

2.Početak/osnovne radnje
2 Tijekom prikaza vodiča, okrečite prednji/stražnji
kotačić.
WB
ISO
• Postavke dodijeljenih stavki kotačiću će se promijeniti.
3
98
0
Pritisnite [MENU/SET] i podesite.
• Završne postavke možete odraditi jednom od dolje
navedenih radnji:
– Pritisnite gumb zatvarača do pola
– Pritisnite [Fn3]
ISO
WB
AWB
• Stavke privremeno dodijeljene prednjem/stražnjem kotačiću, mogu se koristiti samo kada
su vodič (korak 2) ili ekran postavki (korak 3) prikazani.
• Stavke koje će biti privremeno dodijeljene prednjem/stražnjem kotačiću možete podesiti
u [Dial OperationSwitch Setup] u [Dial Set.] u izborniku [Custom]. (str.43)
42
2.Početak/osnovne radnje
∫ Postavljanje načina rada prednjeg/stražnjeg kotačića
MENU
>
[Custom] > [Dial Set.]
[Assign Dial (F/SS)]
Dodjeljuje radnje određivanja otvore blende i bruzine
zatvaračae u načinu rada ručne ekspozicije.
[
F
S
S
]
:
Dodjeljuje vrijednost otvora blende prednjem kotačiću, a
brzinu zatvarača stražnjem kotačiću.
[
S
S
F]
:
Dodjeljuje brzinu zatvarača prednjem kotačiću, a otvor
blende stražnjem kotačiću.
[Rotation (F/SS)]
MIjenja smjer rotacije kotačića za prilagodbu vrijednosti
otvora blende i brzine zatvarača:
[
/
]
[Exposure Comp.]
Dodjeljuje kompenzaciju expozicije prednjem kotačiću ili
stražnjem za direktnu prilagodbu.
[
] (Front Dial)/[
] (Rear Dial)/[OFF]
• U ručnom načinu ekspozicije ne možete kompenzirati
ekspoziciju.
Postavlja stavke koje će se privremeno dodijeliti prednjem/
stražnjem kotačiću, kada pritisnete funkcijski gumb kojemu je
[Dial Operation Switch] dodijeljen.
[
] ([Rad prednjeg kotačića])/[
] ([Rad stražnjeg kotačića])
• Slijede stavke koje kožete podesiti.
[Dial Operation Switch
Setup]
– [Photo Style] (str.191)
– [Filter Effect] (str.79, 193)
– [Aspect Ratio] (str.196)
– [AF Mode] (str.91)
– [4K PHOTO] (str.117)
– [Highlight Shadow] (str.199)
– [i.Dynamic] (str.200)
– [i.Resolution] (str.200)
– [Flash Mode] (str.151)
– [Flash Adjust.] (str.154)
– [Sensitivity] (str.105)
– [White Balance] (str.107)
• [Highlight Shadow] koriste oba kotačića. Kada dodijelite
jednom kotačiću ovu funkciju, automatski će funkcija biti
dodijeljena i jednom i drugom kotačiću.
43
2.Početak/osnovne radnje
[ND FILTER] prekidač (izmjena postavki ND filtera)
Koristeći [ND FILTER] prekidač, možete izmjenjivati
ugrađene postavke optičkog ND filtera. (Filter
podešava količinu svjetla.)
• Ovu funkciju upotrebljavajte kada snimate svijetli objekt na
otvorenom, s vedrim nebom što scene čini bijelim.
[AUTO]
ND
FILTER
AUTO
1/64
1/16
1/4
OFF
Automatski kontrolira ND filter u skladu s uvjetima snimanja.
[1/4]
Smanjuje količinu svjetla na 1/4.
[1/16]
Smanjuje količinu svjetla na 1/16.
[1/64]
Smanjuje količinu svjetla na 1/64.
[OFF]
Ne upotrebljava se ND filter.
Nedostupan u slijedećim slučajevima:
• U slijedećim slušajevima, [ND FILTER] biti će podešen na [OFF] čak i ako je postavljen na [AUTO]:
– Način rada ručne ekspozicije
– Kreativni videozapis
– Tijekom snimanja videozapisa
– Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.)
• U slijedećim slučajevima, [ND FILTER] biti će postavljen na početak snimanja:
– Kada je [Variable Frame Rate] postavljena na [ON]
– [Panorama Shot](Način panoramskog snimanja)
– Kada je [Burst Rate] postavljen na [H]
– Kod snimanja sa Bracket funkcijom
– Kod snimanja sa [Post Focus]
– Kada je [iHandheld Night Shot] postavljen na [ON]
– Kada je [iHDR] ili [HDR] postavljen na [ON]
44
2.Početak/osnovne radnje
Gumbi smjera /[MENU/SET] gumb
Pritiskom na gumb smjera:
Vrši se izbor stavaka ili vrijednost postavki itd.,.
Pritiskom na [MENU/SET]:
Potvrđujete podešeni sadržaj, itd.,.
• Ove upute za uporabu prikazuju gore, dolje, lijevo i desno na r
gumbu smjera kao 3/4/2/1.
• Dodjeljivanje [Cursor Button Lock] funkcijskom gumbu, možete onesposobiti gumbe smjera i
gumb [MENU/SET]. (str.55)
Gumb [DISP.] (Promjena prikazanih informacija)
Pritisnite [DISP.] za promjenu informacije prikazane na
ekranu.
• Ako na ekranu nisu prikazane informacije jer dulje vrijeme
niste radili s kamerom, pritisnite gumb [DISP.] ili dodirnite
ekran za ponovni prikaz informacija.
Kod načina snimanja
Mijenja način prikaza između tražila / monitora
MENU
MEN
>
U>
[Custom] > [LVF Disp.Style] (Način prikaza na tražilu)
[ Custom] > [Monitor Disp. Style](Način prikaza monitora)
[
] (stil tražila):
[
] (stil monitora):
Neznatno smanji sliku kako bi prikaz i kompozicija
slike bila bolje vidljiva.
Podigne slike kako bi ispunile cijeli ekran i omogućili
pregled njihovih detalja.
45
2.Početak/osnovne radnje
∫[
] Izgled prikaza na tražilu (Primjer prikaza na tražilu)
S informacijama
(detaljne
informacije)
MOV
24p
3:2
L
MOV
AFS
24p
98
0
∫[
S informacijama
(detaljne
informacije, prikaz
smjera nagiba)
S informacijama
0
3:2
98
L
S informacijama
(prikaz senzora
nagiba)
AFS
98
0
98
0
] Izgled prikaza na monitoru (Primjer prikaza na monitoru)
S informacijama
MOV
24p
3:2
L
0
S informacijama
(prikaz senzora
nagiba)
Bez
informacija
MOV
AFS
24p
98
3:2
L
Bez informacija
(prikaz senzora
nagiba)
AFS
0
Isključeno
98
Informacije
o snimanju
na monitoru
¢
ISO
AUTO
AFS
AWB
0
0
0
3:2
L
Wi-Fi Fn
98
¢ Kada su na monitoru prikazane informacije o snimanju, možete dotaknuti željenu stavku
i direktno promijeniti njenu postavku.
• Ako dodijelite [LVF/Monitor Disp. Style] [Fn Button Set] (Postavkama funkcijskog gumba)
(str.55) u izborniku [Custom] (Prilagođeno),svaki put kada pritisnete gumb dodijeljene
funkcije, možete promijeniti stil prikaza monitora ili tražila([
]/[
]), ovisi koji je trenutno
u uporabi.
46
2.Početak/osnovne radnje
∫ Prikaz senzora nagiba
Dok se prikazuje senzor nagiba, jednostavno možete ispraviti nagib fotoaparata itd.


A Vodoravni smjer:
B Okomiti smjer:
Ispravljanje nagiba ulijevo
Ispravljanje nagiba prema dolje
• Kada je nagib fotoaparata malen, pokazatelj postaje zelen.
• Čak i nakon ispravljanja nagiba postoji mogućnost pogreške od otprilike n1°.
• Pri većem nagibu prema gore ili prema dolje radi snimanja, prikaz senzora nagiba možda
neće biti ispravan, a funkcija prepoznavanja smjera (str.35) možda neće ispravno raditi.
Kod načina reprodukcije
Prikaz
detaljnih
informacija
S informacijama
3:2
L
1/98
98
Prikaz
histograma
Bez
informacija
(Prikaz
označenih)¢
60
F2.8
0
AWB
ISO 200
WB
AFS
P
F2.8 60
STD.
0 ISO200
2016 12. 1 10:00
F2.8 60
0
200
AWB
3:2
L
s
RGB
1/98
100-0001
100-0001
Bez
informacija
¢Prikazano je, ako je [Highlight] (str.225) u izborniku [Custom] postavljena na [ON] (Uklj.).
• Za pojedine datoteke koje reproducirate, kao što su videozapisi i 4K datoteke u nizu, ekrani
se ne mogu prikazati.
47
2.Početak/osnovne radnje
Zaslon osjetljiv na dodir (Radnje dodirom)
Zaslon osjetljiv na dodir je kapacitivni. Dodirujte zaslon golim prstima.
∫ Dodir
Dodirivanje i otpuštanje zaslona osjetljivog na dodir.
Fn8
Fn9
Fn10
Fn11
SNAP
Fn12
∫ Povlačenje
Kretnja bez otpuštanja zaslona osjetljivog na
dodir.
A
∫ Približavanje i udaljavanje prstiju (uvećanje/
smanjivanje)
Razdvojite spojene prste povlačenjem po ekranu
(uvećanje) ili približite dva razdvojena prsta
povlačeći ih po ekranu (smanjivanje).
2.0X
• Zaslon dodirujte čistim i suhim prstima.
• Ako koristite komercijalno dostupnu zaštitnu foliju za zaslon, molimo slijedite upute
koje su isporučene uz zaštitnu foliju.
(Neke zaštitne folije monitora mogu umanjiti vidljivost ili rukovanje.)
Nedostupno u slijedećim slučajevima:
• U slijedećim slučajevima zaslon osjetljiv na dodir neće raditi ispravno.
– Kada ga dirate prstima u rukavicama
– Kada je vlažan zaslon osjetljiv na dodir.
48
B
2.Početak/osnovne radnje
Snimanje fotografija uporabom dodirne funkcije
Snimanje fotografija uporabom funkcije "Dodirni okidač"
Primjenjivi načini:
Samo dodirnite objekt koji želite da je u fokusu, kamera će automatski fokusirati i snimiti
objekt.
1
Dodirnite [ ].
2
Dodirnite [
×x ].
• Ikona se mijenja u [
], a snimanje fotografije s
funkcijom dodirnog okidača je sada moguće.
AE
3 Dodirnite objekt koji želite fokusirati i
snimite fotografiju.
• Kada je objekt fokusiran, snimi se fotografija.
∫ Otkazivanje funkcije dodirnog okidača
Dodirnite [
].
• Ako ne uspijete snimiti fotografiju s dodirnim okidačem, područje AF pocrveni i nestane
49
AE
2.Početak/osnovne radnje
Jednostavno optimiziranje svjetlosti za određeno područje (Dodirna AE)
Primjenjivi načini:
Možete jednostavno optimizirati svjetlost za područje koje ste dotakli. Kada je lice objekta
snimanja tamno, posvjetlite ekran prema osvjetljenju lica.
1
Dodirnite [
].
2
Dodirnite [
AE
AE
].
• Prikazan je ekran postavki za optimizaciju
osvjetljenje.
• [Metering Mode] (način mjerenja) je podešen na [
i upotrebljava se samo za dodirnu AE.
AE
AE
],
AE
3 Dodirnite objekt kojem želite optimizirati
osvjeljenje.
• Dodirom ikone [Reset] vratiti ćete položaj optimizacije
osvjetljenje u centar.
ュリヴヱハ
4
5HVHW
Dodirnite [Set].
∫ Otkazivanje funkcije dodirna AE
Dodirnite[
].
• [Metering Mode] (Način mjerenja) se vraća na izvorne postavke, a pozicija optimizacije
osvjetljenja se briše.
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kada koristite digitalni zum
– Kada je postavljena funkcija [4K Live Cropping]
– Kada je [Touch AF](Dodirna AF) u [Touch Settings] (Dodirne postavke) u izborniku
[Custom] postavljen na [AF+AE] (str.99)
50
6HW
2.Početak/osnovne radnje
Postavljanje stavki izbornika
Stavke izbornika možete postavit gumbima ili dodirom monitora.
1
Pritisnite [MENU/SET].
[Rec]
(Snimanje) (str.190)
U ovom izborniku možete postaviti format, broj piksela, 4K Photo
i druge aspekte fotografija koje snimate.
U ovom izborniku možete postaviti opcije [Rec Format] (Format snimanja),
[Motion Picture]
(Videozapis)(str.212) [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) i ostale aspekte snimanja videozapisa.
Rad uređaj, primjerie prikaz zaslona i upravljanje gumbima,
[Custom]
(Prilagođeno) (str.220) možete postaviti prema vlastitim željama.
U ovom izborniku možete postaviti sat, odabrati postavke
zvučnog signala i odrediti ostale postavke koje olakšavaju rad s
[Setup]
(Postavljanje) (str. 229) fotoaparatom. Možete konfigurirati i postavke funkcija povezanih
s funkcijom Wi-Fi .
U ovom izborniku postavite postavke ua zaštitu, izrezivanje ili
[Playback]
(Reprodukcija)(str.237) ispis te drugih opcija za snimljene fotografije.
• Izbornik [Setup] (Postavljanje) sadrži neke važne postavke koje se odnose na sat i napajanje
fotoaparata. Prije daljnjeg korištenja fotoaparatom provjerite postavke tog izbornika.
2
Pritisnite 3/4 da biste odabrali stavku
izbornika i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Stavku izbornika možete izabrati i zakretanjem
stražnjeg kotačića.
• Na slijedeči zaslon možete se prebaciti i pritiskom na
[DISP.] (Prikaz) ili zakretanjem poluge zuma.
(Kod rada dodirom)
Dodirnite ikonu izbornika.
• Stranicu možete promijeniti dodirom na [
51
]/[
].
2.Početak/osnovne radnje
3
Pritisnite 3/4 na gumbu smjera za odabir
postavke i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Postavke možete promijeniti i odabirom opcije
okretanjem stražnjeg kotačića.
• Ovisno o stavki izbornika, postavke se možda neće
prikazati na zaslonu ili će biti drukčije prikazane.
(Kod rada dodirom)
Dodirnite Setting za postavke.
• Neke se funkcije ne mogu postaviti ili upotrijebiti ovisno o načinima ili postavkama
izbornika koje se upotrebljavaju na fotoaparatu zbog tehničkih podataka.
∫ Prebacivanje na druge izbornike
1
2
3
Pritisnite 2.
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [
ikonu prebacivanje izbornika.
] ili neku drugu
• Ikonu za prebacivanje izbornika možete odabrati i
zakretanjem prednjeg kotačića.
Pritisnite [MENU/SET].
(Kod rada dodirom)
Dodirnite ikonu odabira izbornika kao na pr. [
∫ Zatvorite izbornik
] ili gumb okidača do pola.
Pritisnite [
(Kod rada dodirom)
Dodirnite [
].
52
].
2.Početak/osnovne radnje
Izravan pristup često korištenim izbornicima
(Brzi izbornik)
Bz pomoć brzog izbornika neke od postavki izbornika mogu se jednostavno pronaći.
• Značajke koje se mogu podesiti korištenjem brzim izbornikom određene su načinom rada
ilio stilom prikaza u kojem radi fotoaparat.
1
Pritisnite [Q.MENU] za prikaz brzog izbornika.
• Možete upotrijebiti gumb i kao funkcijski gumb. (str.55)
2 Zakrenite prednji kotačić da biste odabrali
MOV
3:2
MOV
3:2
24p
AFS
L
stavku izbornika.
2.8 60
3 Okrenite stražnji kotačić za odabir
4
0
24p
AUTO
AWB
AFS
L
postavke.
Pritisnite [Q.MENU] za izlaz iz izbornika
nakon završetka postavljanja.
2.8 60
0
AUTO
AWB
• Stavke možete podesiti i pritiskom na gumbe smjera 3/4/2/1.
Informacije o snimanju na monitoru [
] (stil
monitora) (str.46)
Odaberite stavku pritiskom na gumb [Q.MENU] i
zakretanjem stražnjeg kotačića, a zatim odaberite
postavlke okretanjem prednjeg kotačića.
• Možete postaviti i s pomoću 3/4/2/1 i [MENU/SET].
53
ISO
AUTO
AFS
AWB
0
0
0
3:2
L
Wi-Fi Fn
98
2.Početak/osnovne radnje
3URPMHQDEU]RJL]ERUQLNDQDRPLOMHQXRSFLMX
$NRMH>40([email protected] VWU XL]ERUQLNX>&[email protected]>&[email protected]]LVH
L]ERUQLNPRåHPLMHQMDWLSUHPDYDãLPåHOMDPD.
UEU]LL]ERUQLNPRåHWHSRVWDYY]DWLPSRVWDYLWLGR15 VWDYNL.
1
PULWLVQLWH 4 ]DRGDELU [
[MENU/SET].
] a]DWLPSULWLVQLWH
3:2
L
2
3
AFS
PrLWLVQLWH 3/4/2/1 ]DRGDELUVWDYNHL]ERUQLNDL]
JRUQMHJUHGDL]DWLPSULWLVQLWH [MENU/SET].
PrLWLVQLWH 2/1 ]DRGDELUSUD]QHSR]DGLQHL]GRQMHJ
rHGDL]DWLPSULWLVQLWH [MENU/SET].
A 6WDYNHNRMHVHPRJXSRVWDYLWL
B Postavite stavke
1 23 4 5
3:2
L
AFS
• Stavku izboranika možete postaviti njenim povlačenjem iz
gornjeg reda u donji red.
• Ako nema slobodnog mjesta u donjem redu, možete zamijeniti
postojeću stavku novom odabranom stavkom tako sa odaberete postojeću stavku.
• Za poništavanje postavke, pomaknite se u donji red pritiskom na 4 i odaberite stavku
za poništavanje, a zatim pritisnite [MENU/SET].
4
Pritisnite [
].
• Vraća se na zaslon iz 1. koraka
Pritisnite [MENU/SET] za povratak na zaslon za snimanje.
54
2.Početak/osnovne radnje
Dodjeljivanje često korištenih funkcija
gumbima (funkcijski gumbi)
Funkciju snimanja itd.,možete dodijeliti određenim gumbima i ikonama.
• Neke funkcije ne možete dodijeliti, ovisno o funkcijskom gumbu.
• Neke funkcije nisu dostupne, ovisno o načinu rada ili prikazanom zaslonu.
1
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Custom] (Prilagođeno)> [Fn Button Set] (Postavljanje funkcijskih gumbi) >[Setting in
REC mode](Post. u REC načinu)/[Setting in PLAY mode] (Post. u PLAY načinu)
2 Pritisnite
3
3/4 za odabir funkcijskog gumba kojem
želite dodijeliti funkciju i pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir funkcije koju želite dodijelite
i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Detaljnije o funkcijama koje mogu biti dodijeljene u [Setting
in REC mode],(Postavljanje u REC načinu rada) potražite na str.6.
• Detaljnije o funkcijama koje mogu biti dodijeljene u [Setting
in PLAY mode](Postavljanje u PLAY načinu rada), potražite na str.8.
• Za vraćanje na izvorne postavke funkcijskog gumba, odaberite [Restore to Default]
(Vraćanje na zadane postavke).
∫ Konfiguracija postavki funkcijskog gumba sa zaslona informacija
o snimanju
Dodir [Fn] ikone na monitoru informacija o snimanju (str. 45) isto tako vam
omogućava prikaz zaslona u 2. koraku.
∫ Brzo dodijeljivanje funkcija
Zaslon dodjela prikazan gore u koraku 3, može se prikazati ako držite funkcijski gumbe
([Fn3] do [Fn7]) 2 sekunde.
55
2.Početak/osnovne radnje
Uporaba funkcijskih gumbi tijekom snimanja
Dodijeljenu funkciju možete koristiti pritiskom na funkcijski gumb tijekom snimanja.
∫ Uporaba funkcijskih gumbi sa dodirnim radnjama
1 Dodirnite [ ].
2 Dodirnite [Fn8], [Fn9], [Fn10], [Fn11] ili [Fn12].
• [Fn8], [Fn9], [Fn10], [Fn11], i [Fn12] ne možete koristiti
kada upotrebljavate tražilo.
Fn8
Fn9
Fn10
Fn11
SNAP
Fn12
∫ Funkcije koje možete dodijelitiu [Setting in REC mode](Postavke u REC
načinu rada)
[Rec] menu/Recording functions
– [Exposure Comp.] (str.103): [Fn4]¢
– [i.Dynamic] (str.200)
– [ W i - F i ] (str.260): [Fn8]¢
– [i.Resolution] (str.200)
– [Q.MENU] (str.53): [Fn5]¢
– [HDR] (str.201)
– [LVF/Monitor Switch] (str.36): [Fn7]¢
– [Shutter Type] (str.204)
– [LVF/Monitor Disp. Style] (str.46)
– [Flash Mode] (str.151)
– [AF/AE LOCK] (str.102)
– [Flash Adjust.] (str.154)
– [ A F - O N ] (str.101, 102)
– [Wireless Flash Setup] (str.155)
– [Preview] (str.71): [Fn6]¢
– [ i . Z o o m ] (str.146)
– [One Push AE] (str.72)
– [Digital Zoom] (str.146)
– [Touch AE] (str.50)
– [Stabilizer] (str.143)
– [Level Gauge] (str.47): [Fn9]¢
– [Sensitivity] (str.105)
– [Focus Area Set] (str.57)
– [White Balance] (str.107)
– [Slow Zoom T]: [Fn1]¢ (str.38)
– [WB(Auto White Balance)] (str.107)
– [Slow Zoom W]: [Fn2]¢ (str.38)
– [WB(Daylight)] (str.107)
– [1 Shot RAW+JPG]
– [WB(Cloudy)] (str.107)
– [1 Shot Spot Metering]
– [WB(Shade)] (str.107)
– [Cursor Button Lock] (str.57)
– [WB(Incandescent)] (str.107)
– [Dial Operation Switch] (str.41): [Fn3]¢
– [WB(Flash)] (str.107)
– [Photo Style] (str.191)
– [WB(White Set 1)] (str.107)
– [Filter Effect] (str.79, 193)
– [WB(White Set 2)] (str.107)
– [ Aspect Ratio] (str.196)
– [WB(White Set 3)] (str.107)
– [Picture Size] (str.196)
– [WB(White Set 4)] (str.107)
– [Quality] (str.197)
– [WB(Color Temperature 1)] (str.107)
– [AFS/AFF] (str.89)
– [WB(Color Temperature 2)] (str.107)
– [Metering Mode] (str.198)
– [WB(Color Temperature 3)] (str.107)
– [Burst Rate] (str.114)
– [WB(Color Temperature 4)] (str.107)
– [4K PHOTO] (str.117): [Fn12]¢
– [AF Mode/MF] (str.91, 100)
– [Self Timer](str.132)
– [Macro Mode] (str.111)
– [Bracket] (str.139)
– [Restore to Default]
– [Highlight Shadow] (str.199)
56
2.Početak/osnovne radnje
Izbornik [Motion Picture] videozapisa
– [4K Live Cropping] (str.171)
– [Picture Mode] (str.164)
– [Snap Movie] (str.165): [Fn11]¢
– [Synchro Scan] (str.178)
– [Motion Pic. Rec Format] (str.159)
– [Time Code Display] (str.213)
– [Motion Pic. Rec Quality] (str.159)
– [Mic. Directivity Adjust] (str.313)
– [Variable Frame Rate] (str.173)
– [Color Bars] (str.218)
Izbornik [Custom] prilagođeno/Izbornik [Setup](postavki)
– [Silent Mode] (str.220)
– [Rec Area] (str.226)
– [Peaking](Fokusiranje jasnih objekata) (str.223) – [Video-Priority Display] (str.227)
– [Histogram] (str.224): [Fn10]¢
– [Zoom Lever] (str.227)
– [Guide Line] (str.224)
– [Zoom Ring] (str.227)
– [Zebra Pattern] (str.225)
– [Touch Screen] (str.228)
– [Monochrome Live View] (str.226)
– [Headphone Volume] (str.230)
¢ Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje.
• Kada je postavljeno na [Focus Area Set] (Postavljanje područja fokusa), moguć je prikaz
zaslona za postavljanje područja auto. fokusa ili pomoć pri ručnom fokusiranju.
• Kada je postavka na [1 Shot RAW+JPG], snimati će se RAW datoteka a JPEG slike
istovremeno samo jednom. Nakon snimanja vratit će se na izvornu kvalitetu.
• Kada je postavka na [1 Shot Spot Metering], snimati će se sa funkcijom [Metering Mode]
postavljenom na
(spot) jednom. Nakon snimanja vraća se na izvorni način mjerenja.
• Rad gumbima smjera i [MENU/SET] nije moguć kada je postavljen [Cursor Button Lock].
Pritisnite funkcijski gumb ponovo da im omogućite rad.
57
2.Početak/osnovne radnje
Uporaba funkcijskih gumbi tijekom reprodukcije
Dodijeljenu funkciju možete izravno postaviti za odabranu sliku pritiskom na funkcijski
gumb tijekom reprodukcije.
Primjer: Kada je [Fn5] postavljena na [Favorite] (Favoriti)
1
2
Pritisnite 2/1 za odabir slike.
Pritisnite [Fn5], a zatim posatavite sliku kao
[Favorite].
1/98
∫ Funkcije koje mogu biti dodijeljene u [Setting in PLAY mode]
• Slijedeće se funkcije mogu dodijeliti gumbima [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5] ili [Fn7].
Izbornik [Playback] (Reprodukcija) / Funkcije reprodukcije
– [ W i - F i ] (str.260): [Fn4]¢
– [LVF/Monitor Switch] (str.36): [Fn7]¢
– [Favorite](str.255): [Fn5]¢
– [Print Set](Postavke ispisa) (str.255)
¢ Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje.
58
– [Protect](Zaštita) (str.257)
– [Delete Single](Brisanje jedne) (str.189)
– [Off] (Isklj.)
– [Restore to Default](Vraćanje na
zadane postavke)
2.Početak/osnovne radnje
Unos teksta
1
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir teksta, a
zatim pritisnite [MENU/SET] za potvrdu.
• Pomaknite kursor na [ ] i zatim pritisnite [MENU/SET]
za promjenu teksta između [A] (velika slova)), [a] (mala
slova), [1](brojevi) i [&] (posebni znakovi).
• Da biste unijeli iste znakove, pomaknite kursor zakretanjem stražnjeg
kotačića u desno ili zum poluge prema [T] strani.
• Sljedeće radnje mogu se obavljati pomicanjem kursora na stavku i pritiskom na
[MENU/SET]:
– [ ]]: Unos razmaka
– [Delete]: Brisanje znaka
– [ ] ] ¢: Pomicanje kursora početnog položaja u lijevo
– [ ] ¢: Pomicanje kursora početnog položaja u desno
¢Može se pomicati i stražnjim kotačićem ili zum polugom.
• Možete upisati maksimalno 30 znakova.
(Možete upisati najviše 9 znakova kada upisujete imena u funkciji [Face Recog.])
• Možete upisati najviše15 znakova za [ ], [ ], [ ] , [ ] i [
].
(Najviše 6 znakova imena možete upisati u funkciji [Face Recog.])
2
Pritisnite 3/4/2/1 za pomak kursora do opcije [Set] (Postavi) i
zatim pritisnite [MENU/SET] za završetak unosa teksta.
59
3.
Načini snimanja
Snimanje fotografija uz pomoć automatske
funkcije (Inteligentni automatski način rada)
Način snimanja:
Kada želite prepustiti odabir postavki fotoaparatu i snimati bez razmišljanja o njima,
koristite se proširenim inteligentnim automatskim načinom rada ili inteligentnim
načinom rada, čime će se odrediti najbolje postavke za objekt snimanja i scenu.
1 Postavite funkcijski kotačić na [¦].
• Fotoaparat će se prebaciti na inteligentni automatski način
rada ili prošireni inteligentni automatski način rada, ovisno o
tome koji je zadnji korišten. U trenutku kupnje, način je
postavljen na prošireni inteligentni automatski način rada.
2
Poravnajte zaslon s objektom.
• Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona
predmetne scene pojavljuje se u plavoj boji na 2
sekunde, nakon čega se vraća na uobičajenu crvenu
boju. (Automatsko prepoznavanje scene)
60
3.Načini snimanja
Kamera automatski otkriva prizore (Scene Detection)
( : Kad snimate fotografije, : Kad snimate videozapise)
[i-Portrait]
[i-Scenery]
[i-Macro]
[iHandheld Night
Shot]¢2
[i-Food]
[i-Baby]¢3
¦
[i-Night Portrait]¢1 [i-Night Scenery]
[i-Sunset]
[i-Low Light]
¢1 Prikazan samo, kad je lampica bljeskalice otvorena.
¢2 Prikazan samo kada je [iHandheld Night Shot] postavljen na [ON]. (str.63)
¢3 Kada je [Face Recog.] postavljen na [ON], [ ] biti će prikazan za
rođendan već ranije registriranog lica, samo ako je Face/Eye
(Lice/oko) osobe registrirano kraće od 3 godine.
• [ ¦] je prikazan kada se niti jedan od prikaza ne može primijeniti
i postavljene su standardne postavke.
• Kada snimate 4K fotografije ili kada snimate koristeći [Post Focus],
Scene Detection (Detektor prizora) radi istovjetno kao da
snimate videozapise.
∫ Prebacivanje iz proširenog inteligentnog automatskog načina rada u
inteligentni automatski način rada
], i
] ili
Odaberite [
] ili [
] oznaku na zaslonu izbornika , [
pritisnite 1 za odabir [ pritisnite [MENU/SET].
Zaslon
odabira
možete
prikazati
dodirom ikona načina snimanja na
zaslonu snimanja.
Prošireni inteligentni automatski način rada omogućuje vam prilagodbu ponekih
postavki kao što su osvjetljenje i ton boje dok uporaba inteligentnog automatskog
načina rada omogućuje prilagodbu drugih postavki te na taj način možete snimati slike
prema vašim osobnim željama .(±: moguće, —: nije moguće)
Postavljanje tona boje
Prošireni inteligentni automatski
način rada
Intellgentni automatski način
rada
±
—
Kontrole defokusiranja
±
—
Postavljanje osvjetljenja
Izbornici koji se mogu
postaviti
±
—
Puno
61
Nekoliko
3.Načini snimanja
∫ Auto fokus, prepoznavanje lica/oka i prepoznavanje lica
Način rada automatskog fokusa automatski je postavljen na [š]. Ako dotaknete objekt,
radit će AF funkcija praćenja. Funkcija AF praćenja (str.93) radit će i ako pritisnete 2 , a
zatim pritisnite gomb okidača do pola.
• Kad je frunkcija [Face Recog.] postavljena na [ON] i prepozna se lice
slično memoriranom licu, prikazuje se [R] u gornjem desnom kutu na [
[
] i [
],
].
∫ Bljeskalica
Kada je bljeskalica otvorena, fotoaparat automatski postavlja [ ], [ ] (AUTO/
Smanjenje efekta crvenih očiju), [
] ili [
] prema vrsti objekta i osvjetljenju.
• Otvorite bljeskalicu kada je trebate upotrebljavati. (str.148)
] ili [
] postavljen, uključuje se funkcija uklanjanje efekta crvenih očíju.
• Kad je[
• Brzina zatvarača biti će manja tijekom [
] ili [
].
∫ Prepoznavanje scene
• Ako se, primjerice, upotrebljava tronožac, a fotoaparat je procijenio da su vibracije minimalne
kada je scenski način rada prepoznat kao [
], brzina zatvarača biti će manja nego inače.
Nemojte pomicati fotoaparat prilikom snimanja.
• Ovisno o uvjetima snimanja, za isti objekt snimanja može biti identificirana drukčija
scena.
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
• Pri pojavi pozadinskog osvjetljenja objekt se čini tamnijim te fotoaparat automatski to
nastoji ispraviti povećanjem svjetline cijele fotografije.
U proširenom inteligentnom automatskom načinu rada ili inteligentnom
automatskom načinu rada, kompenzacija pozadinskog osvjetljenja radi automatski.
62
3.Načini snimanja
6QLPDQMHQRüQLKSUL]XRUD ([iHandheldNightShot])
1DþLQVQLPDQMD:
Kad se [iHandheld Night Shot] postavi na [ON] te se prepozna [
] tijekom snimanja
noću bez tronošca, fotografije noćnog krajolika snimat će se velikom brzinom snimanja u
nizu te se zatim složiti u jedinstvenu fotografiju.
Taj je način rada koristan kada želite snimiti očaravajuće noćne fotografije uz minimalno
podrhtavanje i buku, a bez korištenja tronošcem.
[Rec] 6QLPDQMH > [iHandheldNightShot] LQRüQRVQLPDQMHEH]
WURQRãFD > [ON] 8NOM /[OFF] LVNOM
MENU>
• Kut prikaza biti će malo uži.
• Nemojte pomicati fotoaparat za vrijeme neprekidnog snimanja nakon što pritisnete okidač.
• Bljeskalica je fiksno postavljena na [
] bljeskalica uvijek isključena
NLMHGRVWXSQRXRYLPVOXþDMHYLPD:
• [iHandheldNightShot] QLMHGRVWXSQR]DIRWRJUDILMHVQLPOMHQHWLMHNRPVQLPDQMDYLGHR]DSLVD.
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kod snimanja fotografija u nizu (Burst Mode)
– Kad snimate 4K fotografije
– Kad snimate sa funkcijom [Post Focus](Kontrola fokusa nakon snimanja)
– Kada koristite [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada koristite [Stop Motion Animation](Stop animacija) (samo kod postavke[Auto shooting]
– Kod snimanja s funkcijom Bracket
] ili [
]
– Kada je [Quality] (kvaliteta) postavljena na:[
], [
63
3.Načini snimanja
Kombiniranje fotografija u jednu fotografiju bogate gradacije ([iHDR])
Način snimanja:
Kada primjerice postoji snažan kontrast između pozadine i objekta, snimit će se više
fotografija s različitim ekspozicijama koje se kombiniraju u samo jednu fotografiju s
bogatim gradacijskim tonovima.
[iHDR] radi automatski prema potrebi. Kad radi, [
] se prikazuje na zaslonu.
MENU >
[Rec] (Snimanje)> [iHDR](i -Visoki dinamički raspon) > [ON]/[OFF]
• Kut prikaza bit će malo uži.
• Nemojte pomicati fotoaparat za vrijeme neprekinutog snimanja nakon što pritisnete okidač.
• Slijedeću fotografiju ne možete snimiti dok kombninacija fotografija nije potpuna.
• Objekt u pokretu može biti snimljen s neprirodnim zamućenjem.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [iHDR] nije dostupno za fotografije snimljene prilikom snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kod snimanja bljeskalicom
– Kod snimanja u nizu
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kad snimate sa funkcijom [Post Focus](Kontrola fokusa nakon snimanja)
– When using [Time Lapse Shot]
– Kada koristite [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kod snimanja s funkcijom Bracket
– Kad je [Quality] postavljena na [
] ili [
]
], [
64
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija s prilagođenom bojom, kontrolom defokusiranja
i postavljanje osvjetljenja
Način snimanja:
∫ Postavljanje boje
1 Pritisnite 1 za prikaz zaslona s postavkamas.
2 Zakrenite zadnji kotačić za podešenje boje.
• Pritisnite [MENU/SET] za povrat na zaslon snimanja.
• Postavke boje će se vratiti na zadanu (sredičnju točku)
kada se uređaj isključi ili se fotoaparat prebaci na drugi
način snimanja.
A
B
∫ Snimanje fotografija sa zamagljenom pozadinom (Defocus Control)
1 Pritisnite [Fn6] za prikaz zaslona postavki.
2 Podesite pozadinu okretanjem zadnjeg kotačića.
• Ako pritisnete [MENU/SET], možete se vratiti na zaslon
snimanja.
• Pritiskom [Fn6] na zaslon podešenja zamagljenosti
poništit će postavke.
• Način rada auto. fokusa postavljen je na [Ø].
Poziciju područja AF možete podesiti dodirom
ekrana. (Njegovu veličinu ne možete mijenjati)
∫ Postavljanje osvjetljenosti
1 Pritisnite [ ].
2 Okrenite zadnji kotačić za podešenje osvjetljenosti.
• Možete prilagoditi postavke Exposure Bracket pritiskom
na 3/4 dok je prikazan zaslon postavki
osvijetljenosti. (str.140)
• Pritisnite [
] ponovno za povrat na zaslon snimanja.
Promjene postavki uporabom ekrana osjetljivog
na dodir
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite stavku koju želite podesiti.
[
]: Ton boje
[
]: Nivo defokusiranja
[
]: Osvjetljenost
3 Povucite po kliznoj crti ili mjeraču ekspozicije za podešenje.
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na zaslon za
snimanje.
65
SS
F
250
125
60
30
15
2.8
4.0
5.6
OFF
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija s automatski podešenom
blendom i brzinom zatvarača
( Program auto ekspozicije)
Način snimanja:
Kamera automatski postavlja brzinu zatvarača i vrijednost otvora blende, ovisno o
osvjetljenosti objekta koji se snima.
Izmjenom ranih postavki u izborniku [ Rec] , omogućeno je snimanje fotografija s većom
slobodom.
1 Postavite funkcijski kotačič na [ ].
2 Pritisnite gumb okidača do pola da bi se na
zaslonu pojavile vrijednosti otvora blende i
brzina zatvarača.
2.8 60
0
200
r98
98
A Vrijednost otvora blende
B Brzina zatvarača
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća kada pritisnete okidač do pola, vrijednost otvora
blende i brzine zatvarača postat će crvene i počet će treperiti.
Promjena vrijednosti
Postojeće vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača u načinu rada automatske
ekspozicije možete mijenjati bez mijenjanja ekspozicije. To se zove promjena programa.
Smanjivanjem otvora blende ili snimanjem objekata u pokretu dinamičnije, usporavanjem
brzine zatvarača, u programu automatske ekspozicije, pozadinu slike možete napraviti
zamućenijom.
1
2
Napola pritisnite okidač da bi se na zaslonu pojavile vrijednosti otvora blende
i brzina zatvarača.
Tijekom prikaza vrijednosti (oko 10 sekundi),
SS 250 125 60 30 15
promijenite vrijednosti okretanjem stražnjeg
2.8 4.0 5.6 8.0
F
kotačića ili prednjeg kotačića
0 200
4.0 60
98
A Prikaz promjene programa
• Za poništavanje promjene vrijednost, isključite fotoaparat ili okrećite prednji/ stražnji
kotačić sve dok ne nestane pokazatelj promjene vrijednosti.
Funkcija promjene vrijednosti jednostavno se može poništiti rpostavljanjem
funkcijskog gumba na [One Push AE] (Auto ekspozicija jednim pritiskom). (str. 72)
Nedostupno u slijedećim slučajevima:
• Promjena vrijednsoti nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate sa funkcijom [Post Focus](Kontrola fokusa nakon snimanja)
– Kada je osjetljivost ISO postavljena na [
]
66
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija s određivanjem otvora
blende / brzine zatvarača
Način snimanja:
(Primjer: Kod ručnog
načina određivanja
ekspozicije)
Otvor
blende
SS
F
8
15
30
2.8
4.0
5.6
5.6 30
0
60
125
8.0
11
+3
A Mjerač ekspozicije
B Otvor blende
C Brzina zatvarača
Mali
Jednostavnije je
defokusiranje
pozadine.
Veliki
Jednostavnije je
održavanje fokusa sve
do pozadine
Spora
Pojednostavljuje se
izražavanje pokreta
Brza
Pojednostavljuje se
zaustavljanje pokreta
Brzina
zatvarača
• Učinci postavljene vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača neće biti vidljivi na zaslonu
za snimanje. Da biste ih provjerili na istom zaslonu, koristite se funkcijom [Preview]. (str.71)
• Osvijetljenost zaslona i snimljenih fotografijamogu se razlikovati. Pogledajte fotografije
pna zaslonu za reprodukciju.
• Okrećite prednji/stražnji kotačić za prikaz mjerača ekspozicije. Neprikladna područja
raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača biti će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne do pola.
67
3.Načini snimanja
Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende
Kada postavite otvor blende, fotoaparat automatski optimizira brzinu zatvarača za
osvjetljenje objekta snimanja.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Postavite otvor blende okretanjem
prednjeg/stražnjeg kotačića.
A Otvor blende
SS
F
B Mjerač ekspozicije
60
4.0
30
5.6
15
8.0
8
4
11
8.0
Raspoloživa brzina zatvarača (s)
Vrijednost otvora blende
60 do 1/4000th (s mehaničkim zatvaračem)
1 do 1/16000th (s elektroničkim zatvaračem)
F2.8 do F11
¢ Ovisno o poziciji zum, neke vrijednosoti ne možete odabrati.
Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača
Kada postavite brzinu zatvarača, fotoaparat automatski optimizira vrijednost otvora
blende za osvjetljenje objekta snimanja.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Postavite brzinu zatvarača okretanjem
stražnjeg/prednjeg kotačića.
A Brzina zatvarača
SS
F
B Mjerač ekspozicije
60
125
250
5.6
4.0
2.8
500
1000
250
Raspoloživa brzina zatvarača (s)
Raspoloživa brzina zatvarača (s)
60 do 1/4000th (s mehaničkim zatvaračem)
1 do 1/16000th (s elektroničkim zatvaračem)
F2.8 do F11
68
3.Načini snimanja
Način ručne ekspozicije
Odredite ekspoziciju ručnim postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača. .
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Okrenite stražnji kotačić za postavku brzine
zatvarača i prednjeg kotačića za postavku
vrijednosti otvora blende.
A Mjerač ekspozicije
B Vrijednost otvora blende
C Brzina zatvarača
D Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
Dostupna vrijednost otvora blende*
F2.8 do F11
SS
F
8
15
30
60
125
2.8
4.0
5.6
8.0
11
5.6 30
0
+3
Raspoloživa brzina zatvarača (s)
[B] (Bulb), 60 do 1/4000th (s mehaničkim zatvaračem)
1 do 1/16000th (s elektroničkim zatvaračem)
¢ Ovisno o položaju zuma, neke se vrijednosti neće moći odabrati.
Optimiziranje ISO osjetljivosti za brzinu zatvarača i otvora blende
Kada je ISO osjetljivost postavljena na [AUTO], fotoaparat automatski podešava ISO
osjetljivost, tako sa ekspozicija bude odgovarajuća prema brzini zatvarača i otvoru
blende.
• Ovisno o uvjetima snimanja, odgfovarajuća ekspozicija se neče moći postaviti ili će ISO
osjetljivost biti veća.
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
0
−3
0
Ekspozicija je odgovarajuća.
+3
Postavite na veću brzinu zatvarača ili veću vrijednost otvora blende.
0
Postavite na manju brzinu zatvarača ili manju vrijednost otvora blende.
• Pomoć pri ručnoj ekspoziciji približna je vrijednost. Preporučujemo provjeru fotografija na
zaslonu za reprodukciju.
69
3.Načini snimanja
∫ [B] (Bulb)
Ako brzinu zatvarača postavite na [B], zatvarač ostaje otvoren dok okidač držite u
potpunosti pritisnutim (do 120 sekundi).
Zatvarač se zatvara ako otpustite okidač.
Ovom se funkcijom možete koristiti ako želite da zatvarač bude otvoren dulje vrijeme
za snimanje fotografija vatrometa, noćne scene itd.
• Može se upotrebljavati samo s ručnom ekspozicijom.
• Preporučujemo korištenje tronošcem ili daljinskim upravljačem okidača (DMW-RSL1,:
neobavezan) kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B].
Informacije o daljinskom okidaču potražite na str.315 .
• Ako snimate s postavkom brzine zatvarača na [B], smetnje bi mogle postati vidljive.
Da biste izbjegli smetnje na fotografijama, preporučujemo da postavite opciju [Long
Shtr NR] u izborniku [Rec] na [ON] prije snimanja fotografija. (str.206)
Nedostupno u slijedećim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kod snimanja s bljeskalicom ( samo kada je [Flash Synchro] postavljen na [2ND])
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kada snimate sa funkcijom [Post Focus](Kontrola fokusa nakon snimanja)
– Kada snimate s funkcijom Bracket
– Kada je [HDR] postavljen na [ON]
– Kada upotrebljavate elektronski zatvarač
– Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON]
– Kada koristite [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (samo kada je postavljen [Auto Shooting])
70
3.Načini snimanja
Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (Način pregleda)
Primjenjivi načini:
Efekti otvora blende i brzine zatvarača mogu se provjerite u načinu pregleda.
• Potvrdite ekekte otvora blende: Možete provjeriti dubinu polja (efektivan raspon fokusa) prije
snimanja fotografije tako da zatvorite centralni zatvarač na postavljenu vrijednost otvora blende.
• Potvrdite efekte brzine zatvarača: Kretanje se može potvrditi prikazom fotografije koja će se
snimiti uz pomoć te brzine zatvarača.
1
2
Postavite funkcijski gumb na [Preview](Pregled). (str.55)
• Slijedeći korak primjer je kako se opcija [Preview] dodjeljuje funkciji [Fn6].
Pritisnite [Fn6] za prijelaz na zaslone sa različitim pregledima efekata.
• Zaslon se prebacuje svakim pritiskom na gumb [Fn6] .
Uobičajeni zaslon snimanja
Ekran pregleda
efekata otvora blende
Efekt otvora blende: ±
Efekt brzine zatvarača : —
Fn6 6KWU6SHHG(IIHFWDGGHG
Ekran pregleda efekata
brzine zatvarača
Efekt otvora blende: ±
Efekt brzine zatvarača: ±
Fn6 3UHYLHZFRPSOHWHG
Svojstva dubine polja
Vrijednost otvora blende
¢1
Mala
Žarišna duljina
Tele
Udaljenost od objekta
Dubina polja (efektivni raspon fokusa)
Blizu
Plitka (Uska)¢2
Velika
Wide
Udaljeno
Duboka (Široka)¢3
¢1 Uvjeti snimanja
¢2 Primjer: Kad želite snimiti fotografiju sa zamućenom pozadinom i sl.
¢3 Primjer: Kad želite snimiti fotografiju sa svim dijelovima u fokusu, uključujući pozadinu itd.
• Moguće je snimati dok ste u načinu pregleda (Preview).
• Provjera raspona efekta brzine zatvarača je 8 sekundi do 1/16000ti dio sekunde.
• Prebacivanje na postavke ND filtera će prekinuti način pregleda.
Nedostupno u slijedećim slučajevima:
• Način pregleda nije dostupan kada snimate sa [
.
71
] ([4K Pre-Burst]) funkcije 4K Photo
3.Načini snimanja
-HGQRVWDYQRSRVWDYOMDQMHRWYRUDEOHQGH/EU]LQH]DWYDUDþD]D]D
RGJRYDUDMXüXHNVSR]LFLMX($XWRHNVSR]LFLMDMHGQLPSULWLVNRP)
3ULPMHQMLYLQDþLQL:
.DGDMHSRVWDYOMHQDHNVSR]LFLMDSUHVYLMHWODLOLSUHWDPQDPRåHWHVHNRULVWLWLDXWR
HNVSR]LFLMRPMHGQLPSULWLVNRPGDELVWHSRVWLJOLRGJRYDUDMXüXSRVWDYNXHNVSR]LFLMH.
3UHSR]QDYDQMHQHRGJRYDUDMXüHHNVSR]LFLMH
• Ako vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača trepere crveno
okidača do pola.
• Ako je pomoć pri ručnoj ekspoziciji str. 69 drugačija od
ekspozicije.
1
2
kada pritisnete
načinu ručne
Postavite funkcijski gumb na [One Push AE] (Auto ekspozicija
jednim pritiskom). (str.55)
(Kada ekspozicija nije prikladna)
Pritisnite funkcijski gumb.
SS
F
3.5 4000
-3
0
200
98
15
30
2.8
3.5 60
60
125
4.0
0
250
5.6
8.0
200
Ekspozicija se mijenja kako bi
pružila odgovarajuću ekspoziciju.
Treperi crveno
• Prikazuje se mjerač ekspozicije, a otvor blende i brzina zatvarača mijenjaju se kako bi
ostvarili primjenu ekspoziciju.
• U slijedećim slučajevima nije oguće postaviti odgovarajuću ekspoziciju:
– Kada je objekt iznimno taman i nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju
promjenom vrijednosti otvora blende ili brzine zatvarača
– Kod snimanja s bljeskalicom
– U načinu pregleda (str. 71)
72
3.Načini snimanja
Snimanje panoramskih fotografija (Panorama Shot Mode)
Način snimanja:
Uzastopne fotografije snimljene dok se fotoaparat pomiče, spojene su kako bi se stvorila
panorama.
1 Postavite kotačić načina rada na [
].
• Nakon prikaza zaslona na kojoj piše da provjerite smjer snimanja, prikazuje se
horizontalna / vertikalna linija usmjerenosti.
2 Za fokusiranje pritisnite gumb okidača do pola.
3 Pritisnite okidač do kraja i pomaknite fotoaparat laganim kružnim
pokretom u smjeru strelice na zaslonu.
Snimanje s lijeva nadesno
Veličina slike: [STANDARD]
Veličina slike: [WIDE](Široka)
• Fotoaparat pomičite ujednačenom brzinom.
Fotografije se možda neće moći ispravno snimiti ako
pomičete fotaparat prebrzo ili presporo.
A Smjer snimanja i
pomicanje (Vodič)
4 Ponovno pritisnite gumb okidača za prestaknak snimanja fotografije
• Snimanje možete prekinuti i držanjem kamere mirno tijekom snimanja.
• Snimanje se može prekinuti pomicanjem fotoaparata na kraj linije usmjerenosti.
73
3.Načini snimanja
∫ Promjena smjera snimanja i kuta gledanja (veličina slike) panorama
fotografije
MENU
>
[Rec]>[Panorama Settings]
[Direction] /Smjer)
[Picture Size]
(Veličina slike)
Određuje smjer snimanja.
Postavlja kut gledanja (veličina slike).
[STANDARD]/[WIDE]
• Broj piksela snimanja u vodoravnom i okomitom smjeru panoramske fotografije razlikuje se
ovisno o smjeru snimanja i broju spojenih fotografija.
Maksimalni boj piksela prikazan je dolje u nastavku.
Veličina slike
[STANDARD]
[WIDE]
Vodoravna
razlučivost
Smjer snimanja
Okomita
razlučivost
Vodoravnol
8176 piksela
1920 piksela
Okomito
2560 piksela
7680 piksela
Vooravno
8176 piksela
960 piksela
Okomito
1280 piksela
7680 piksela
∫ Tehnika snimanja panoramskih fotografija
A Fotoaparat pomičite u smjeru snimanja
pazeći da ga ne tresete. Ako se
fotoaparat previše trese. možda neće
biti moguće snimiti fotografije ili će
snimljena panoramska fotografija biti
uža (manja).
B Fotoaparat pomičite prema rubu raspona
koji želite snimiti.
(Rub raspona neće se snimiti u
posljednjem kadru)
74
3.Načini snimanja
∫ Reprodukcija
Pritiskom na ▲ započet će automatsko pomicanje tijekom
reprodukcije u smjeru snimanja.
1/98
• Slijedeće radnje mogu se vršiti tijekom pomicanja
reprodukcije.
3
Početak reprodukcije panoramskih
fotografija/Pauze¢
4
Zaustavljanje
¢ Kada je reprodukcija zaustavljena (pauza), možete pomicati prema naprijed i nazad
povlaćenjem zaslona.
Dodirom na crtu pomicanja, pozicija reprodukcij skoči na dodirnutu poziciju.
• Položaj zuma fiksno je postavljen na Wide.
• Fokus, balans bijele boje i ekspozicija fiksno su postavljeni na optimalne vrijednosti prve fotografije .
Kao posljedica, ako se fokus ili svjetlina znatno promijene tijekom snimanja, cjelokupna
panoramska fotografija možda neće biti snimljena odgovarajućim fokusom ili osvjetljenjem
• Prilikom spajanja više fotografija u jednu panoramsku fotografiju, objekt se može činiti
izobličenim ili ponekad spojevi mogu biti vidljivi.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Možda neće biti moguće stvoriti panoramsku fotografiju ili fotografije neće biti ispravno
spojene ako snimate slijedeće objekte ili u uvjetima snimanja koji su navedeni u nastavku
– Objekti samo jedne, jednolične, boje ili ponavljajućeg uzorka (kao što su nebo ili plaža)
– Objekti u pokretu (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru itd.)
– Objekti kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju ( kao što je slika koja se pojvlajuje na
na zaslonu)
– Tamna mjesta.
– Mjesta sa treperećim izvorima svjetlosti kao što su fluorescentne svjetiljke ili svijeće.
75
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni
koja se snima (Scenski način rada)
Način snimanja:
Ako odaberete scenu koja odgovara objektu i uvjetima snimanja prema oglednim
slikama, fotoaparat će postaviti optimalnu ekspoziciju, boju i fokus, što će vam
omogućiti snimanje na način koji odgovara sceni.
1 Postavite funkcijski kotačičić na [
2 Pritisnite 2/1 za odabir scene.
].
• Scenu možete odabrati i povlačenjem slike
uzorka ili klizne crte.
3
Pritisnite [MENU/SET].
• Dodirom ikone Načina snimanja na zaslonu snimanja, možete
prikazati zaslon odabira.
8
• Za promjenu scenskog načina rada, odaberite karticu [
] na zaslonu izbornika, odaberite
[Scene Switch] (Promjena scene) i zatim pritisnite [MENU/SET]. Možete se vratiti na korak 2 (str.76)
• Sljedeće se stavke ne mogu postaviti u scenskom načinu rada jer ih fotoaparat automatski
podešava na optimalne postavke.
– Sve stavke osim podešavanja kvalitete slike u [Photo Style] (Stil fotografije)
– [Sensitivity] (Osjetljivost)
– [Filter Settings](Postavljanje filtera)
– [Metering Mode] (Način mjerenja)
– [Highlight Shadow] (Istaknuta sjena)
– [HDR] (Snimanje u visokoj rezoluciji)
– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• Iako je balans bijele boje fiksno postavljen na [AWB] (Auto. balans bijele boje) za određene
vrste scene, možete precizno prilagoditi balans bijele boje (str.109) ili se koristiti funkcijom
uzastopnog snimanja s balansom bijele boje (str.110) pritiskom na kursorski gumb 1 na
• zaslonu za snimanje. Ovisno o sceni, snimljena scena može izgledati da joj okvir nedostaje.
76
3.Načini snimanja
Tipovi načina rada vodiča scene
Prikazuje opis svake scene i savjete za snimanje
Pritisnite [DISP.] tijekom prikaza scene odabira.
• Kod prikaza vodiča, prikazana su detaljna objašnjenja i savjeti za svaku prikazanu scenu.
Uobičajeni prikaz
Prikaz s uputama
Prikaz popisa
[Silky Skin] (Svilenkasta koža)
[Clear Portrait]
(Jasan portret)
• Efekt zaglađivanja
primjenjuje se i na onaj dio
koji ima ton boje sličan boji
tona objekta.
• Ovaj način rada možda neće
biti učinkovit pod
nedovoljnom rasvjetom.
[Backlit Softness]
(Blago pozadinsko
osvjetljenje)
[Clear in Backlight]
(Objekt jasno osvijetljen
pozadinskim svjetlom)
[Relaxing Tone]
(Opuštajući ton)
(Ljupko dječije lice)
[Distinct Scenery]
(Istaknuti krajolik)
•Dodirnite lice.
Fotografija je snimljena, fokusom
i ekspozicijom postavljenom
za dodirnuti položaj.
[Bright Blue Sky]
(Vedro plavo nebo)
[Romantic Sunset Glow]
(Romantični sjaj zalaska
sunca)
[Vivid Sunset Glow]
(Blistavi sjaj zalaska
sunca)
[Sweet Child's Face]
77
3.Načini snimanja
[Glistening Water]
(Bljeskanje vode)
• Uporaba filtra zvijezda koji se
primjenjuje u ovom načinu rada
može uzrokovati bljeskanje i
drugih površina osim vodene.
[Clear Nightscape]
(Jasni nioćni krajolik)
[Cool Night Sky]
(Ugodno noćno nebo)
[Warm Glowing Nightscape]
(Noćni krajolik toplog
odsjaja)
[Artistic Nightscape]
(Umjetnički noćni
krajolik)
[Glittering Illuminations]
(Blistavo osvjetljenje)
[Handheld Night Shot]
(Noćno snimanje bez tronošca)
[Clear Night Portrait]
(Jasni noćni portret )
• Preporučamo uporabu tronošca
i automatskog okidača
• Kad se odabere [Clear Night
Portrait] objekt mora ostati
miran pribli\no 1 sekundu
nakon snimanja fotografije.
• Nemojte pomicati uređaj tijekom
neprekidnog snimanja nakon
• pritiska gumba okidača.
Kut prikaza biti će malo uži
[Soft Image of a Flower]
(Blaga slika cvijeta)
• Preporučamo da za snimanje
izbliza zatvorite bljeskalicu i
ne upotrebljavate je.
[Appetizing Food]
(Privlačna hrana)
• Preporučamo da za snimanje
izbliza zatvorite bljeskalicu i
ne upotrebljavate je.
[Cute Dessert]
(Slatki desert)
• Preporučamo da za snimanje
izbliza zatvorite bljeskalicu i
ne upotrebljavate je.
[Freeze Animal Motion]
(Zaustavljeno kretanje
životinje)
• Početna postavka za pomoćnu
lampicu AF je na [OFF].
[Clear Sports Shot]
(Jasna sportska snimka)
[Monochrome]
(Monokromatski efekt )
78
3.Načini snimanja
Snimanje slika s različitim efektima slike
(Način kreativnog upravljanja)
Način snimanja:
Ovim načinom snimate slike s dodatnim efektima slike.
Možete postaviti efekte koje ćete dodati tako da odaberete primjere slika i označite ih
na zaslonu.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Prisnite 3/4 za odabir efekte slika
(filteri).
A Zaslon prikaza
• Možete odabrati efekt slike (filter) dodirom
slike uzorka.
• Moguće je prikazati zaslon
odabira dodirom ikone načina
snimanja na zaslonu snimanja.
3
EXPS
Pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete [
] karticu na zaslonu izbornika, možete
odabrati slijedeće stavke izbornika:
– [Filter Effect] (Efekt filtra): Prikazuje zaslon odabira
efekta slike (filtar).
– [Simultaneous record w/o filter](Neprekidno snimanje bez
filtera): Omogućuje vam slikanje fotografije sa ili bez
istovremenih efekata slike
• Balans bijele boje bit će fiksno postavljen na [AWB], a [Sensitivity](Osjetljivost) na [AUTO].
• Ovisno o efektu slike, zaslon snimanja može izgledati kao da mu nedostaje okvir.
79
3.Načini snimanja
Tipovi efekata slike
Prikazuje opis svakog efekta slike
Pritisnite [DISP.] tijekom prikaza zaslona odabira efekata slike.
• Kad se prikaz zaslona odabira postavljen na prikaz s uputama, prikazuje se opis odabranog efekta.
Uobičajeni prikaz
Prikaz s uputama
Prikaz popisa
[Expressive]
(Izražajno)
[Retro]
(Retro)
[Old Days
(Stari dani)]
[High Key]
(Svjetli tonovi)
[Low Key]
(Tamni tonovi)
[Sepia]
(Sepija
)
[Monochrome]
(Monokromatski
efekt)
[Dynamic
Monochrome]
(DInamički monokr.
efekt)
[Impressive Art]
(Impresivni
umjetnički )
[Rough
Monochrome]
(Grubi mono. efekt)
[Toy Effect]
(Efekt igračke)
[Toy Pop]
(Fotoaparat
igračka)
[Bleach Bypass]
(Zadržavanje
srebrnih tonova)
[Miniature Effect]
(Efekt minijature)
[Soft Focus]
(Nježni fokus)
[Fantasy]
(Fantazija)
[Star Filter]
(Zvjezdasti filtar)
[One Point Color]
(Bojanje jedne
točke)
[Silky
Monochrome]
(Svilenkasti mono.
efekt)
[Cross Process]
(Presijecanje)
[Sunshine]
(Sunčeva
svjetlost)
80
[High Dynamic]
(Visoko
dinamički )
3.Načini snimanja
∫ Postavljanje vrste defokusiranja ([Miniature Effect] Efekt minijature)
1
Nakon dodira [
], dodirnite [
].
2 Pritisnite 3/4 ili 2/1 za pomak područja u fokusu.
3
• Pomaknuti područje u fokusu možete dodirom zaslona
na zaslonu snimanja
] omogućuje vam postavku smjera snimanja
• Dodir na [
(smjer defokusiranja).
Zakrenite stražnji kotačić za promjenu veličine
djela u fokusu.
• Dio se može povećati/smanjiti približavanjem/udaljavanjem prstiju (str.48) na ekranu.
• pritiskom na [DISP.] vratit ćete podešenje područja u fokusu na početnu postavku.
4 Pritisnite [MENU/SET] za podešenje.
• Na videozapisima se ne snima zvuk.
• Kada [System Frequency] (Sustav frekvencije) podesite na [59.94 Hz (NTSC)], duljina
snimljenog videozapisa, biti će približno 1/10 kraća od stvarne duljine, a prikazano
dostupno vrijeme snimanja biti će približno 10 puta dulje od uobičajenog.
Kada [System Frequency] (Sustav frekvencije) podesite na [50.00 Hz (PAL)] ili [24.00 Hz
(CINEMA)], duljina snimljenog videozapisa biti će približno 1/8 kraća od uobičajenog, a
prikazano dostupno vrijeme snimanja biti će 8 pute dulje od uobičajenog.
• Ako ugasite snimanje videozapisa nakon kratkog vremena, fotoaparat bi mogao nastaviti
snimati neko vrijeme.
∫ Postavljanje boje koju želite ostaviti ([One Point Color])
1
Nakon dodira [
2
Odaberite boju koju želite ostaviti pomicanjem
okvira s pomoću 3/4/2/1.
3
], dodirnite [
].
• Boju koju želite ostaviti možete odabrati
dodirom ekrana.
• Pritisnite [DISP.] (Prikaz) za vraćanje okvira u centar.
Postavite pritiskom na [MENU/SET].
• Kod nekih objekata postavljena boja možda neće ostati na slici.
81
3.Načini snimanja
∫ Postavljanje količine i izvora svjetla ([Sunshine]) (Sunčeva svjetlost)
1
2
Nakon dodira [
], dodirnite [
].
Pritisnite 3/4/2/1 za pomak središnjeg položaja izvora svjetlosti.
• Položaj izvora svjetlosti možete pomaknuti dodirom ekrana.
Svrha postavljanja središta izvora
svjetla
Prirodniji izgled može se postići stavljanjem
središta izvora svjetla izvan slike.
3
4
Podesite veličinu izvora svjetla zakretanjem stražnjeg
kotačića.
• Zaslon možete povećati/smanjiti približavanjem/udaljavanjem dva prsta.
• Pritiskom na [DISP.] postavka izvora svjetla vraća se nazadanu postavku.
Postavite pritiskom na [MENU/SET] .
Podesite efekte tako da odgovaraju vašim sklonostima
Snaga i boja efekata mogu se jednostavno prilagoditi prema vašim sklonostima.
1
2
Pritisnite 1 tza prikaz zaslona s postavkama.
Za postavke okrenite stražnji kotačić.
• Za povrat na scenu snimanja pritisnite [MENU/SET] .
Efekt slike
Stavke koje možete podesiti
[Expressive]
Svježina
Prigušene boje
[Retro]
Boja
Naglašena žuta
[Old Days]
Kontrast
[High Key]
Žive boje
Naglašena crvena
Niski kontrast
Visoki kontrast
Boja
Naglašena ružičasta
Naglašena modrozelena
[Low Key]
Boja
Naglašena crvena
Naglašena plava
[Sepia]
Kontrast
Niski kontrast
82
Visoki kontrast
3.Načini snimanja
[Monochrome]
Boja
[Dynamic
Monochrome]
Naglašena žuta
Naglašena plava
Kontrast
Niski kontrast
Visoki kontrast
[Rough
Monochrome]
Zrnatost
[Silky
Monochrome]
Količina defokusiranja Slabo defokusiranje
[Impressive Art]
Svježina
Crno-bijelo
Žive boje
[High Dynamic]
Svježina
Crno-bijelo
Žive boje
[Cross Process]
Boja
Manja zrnatost
Veća zrnatost
Snažno
defokusiranje
Zeleni ton/Plavi ton/Žuti ton/Crveni ton
[Toy Effect]
Boja
[Toy Pop]
Područje sa smanjenom
rubnom svjetlinom
Naglašena narančasta
[Bleach Bypass]
Kontrast
NIski kontrast
[Miniature Effect]
Svježina
Prigušene boje
[Soft Focus]
Količina defokusiranja
[Fantasy]
Svježina
Naglašena plava
Mala
Velika
Slabo defokusiranje
Prigušene boje
Visoki kontrast
Žive boje
Snažno defokusiranje
Žive boje
Duljina zraka svjetlost
Kratka
Duga
Broj zraka svjetlosti
[Star Filter]
Veći
Manje
Kut zraka svjetlosti
Okrenite u lijevo
[One Point Color]
Količina preostale boje
[Sunshine]
Boja
Mala količina
boje
Okrenite u desno
Velika količina
boje
Žuti ton / Crveni ton / Plavi ton / Bijeli ton
83
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja)
1
2
Pritisnite [Fn6] za prikaz zaslona s postavkama.
Zakrenite stražnji kotačić za postavljanje.
• Ako pritisnete na [MENU/SET], možete se vratiti na
zaslon snimanja.
• Pritiskom [Fn6] na zaslonu podešenja zamućenost
poništit će se postavke.
SS
F
250
125
60
30
15
2.8
4.0
5.6
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećem slučaju:
– [Miniature Effect](Efekt minijature) (Način kretivnog upravljanja)
Postavljanje svjetline
1
2
Pritisnite [
] za prikaz zaslona s postavkama.
Zakrenite stražnji kotačić za postavljanje.
• Postavke ograničene ekspozicije možete prilagoditi pritiskom
3/4 tijekom prikaza zaslona za postavljanje osvjetljenja.
(str.140)
• Ponovno pritisnite [
] za povrat na zaslon snimanja.
OFF
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
∫ Promijenite postavke uporabom ekrana osjetljivog na dodir
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite stavku koju želite podesiti.
[
]: Prilagodite efekt slike
[
]: Novo defokusiranja
[
]: Osvjetljenje
EXPS
3 Za postavljanje povucite po kliznoj traci.
• Pritiskom na [MENU/SET] vraćate se na zaslon snimanja.
84
3.Načini snimanja
Memoriranje željenih postavki (Prilagođeni način rada)
Način snimanja:
Memoriranje osobnih postavki izbornika (Memoriranje prilagođenih postavki)
Možete memorirati do 3 skupine trenutačnih postavki fotoaparata, pomoću [Cust.Set
Mem.] *Memoriranje prilago]enih postavki ( (
,
,
)
• Initial setting of the Programme AE Mode is registered as the custom settings initially.
Pripreme:
Unaprijed postavite način snimanja koji želite pohraniti i odaberite željeni izbornik
na fotoaparatu.
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Custom] (Prilagođeno)> [Cust.Set Mem.] (Memoriranje prilagođenih
postavki) > Prilagođena postavka gdje želite memorirati postavke
• Slijedeće stavke izbornika nisu memorirane kao prilagođene postavke .
Izbornik [Rec](Snimanje)
Izbornik[Setup](Postavljanje)
– Podaci spremljeni funkcijom [Face Recog.] – Svi izbornici
– Postavka [Profile Setup] (postavljanje profila
Izbornik [Playback](Reprodukcija)
Izbornik[Custom] (Prilagođeno)
– [Touch Scroll](Pregled dodirom)
– [Menu Guide] (Vodič kroz izbornik)
– [Rotate Disp.](Zakretanje prikaza)
– [Picture Sort](Sortiranje fotografija)
– [Delete Confirmation](Potvrda brisanja)
85
3.Načini snimanja
Snimanje s pomoću memoriranih prilagođenih postavki
Postavke koje ste memorirali s pomoću [Cust.Set Mem.] (Memoriranje prilagođenih postavki)
možete jednostavno prikazati.
Postavite funkcijski kotačić na [
].
• Pojavit će seprilagodba koju ste zadnje koristili
∫ Promjena prilagođenih postavki
1 Postavite funkcijski kotačić na [
].
2 Pritisnite [MENU/SET] za prikaz izbornika.
3 Pritisnite 2/1 za odabir prilagođene postavke koju želite koristiti i pritisnite
[MENU/SET].
Možete prikazati zaslon odabira dodirom ikone Izbornika
snimanja na zaslonu simanja.
• Pohranjivanje odabranih prilagođenih postavki prikazuje se
na zaslonu.
C2
C2
∫ Promjena memoriranog sadržaja
Memorirani sadržaj neće se promijeniti kada postavku izbornika privremeno promijenite
tako da postavite funkcijski kotačić na
. Za promjenu memoriranih postavki, pišite
preko memoriranog sadržaja uz pomoć opcije [Cust.Set Mem.] u izborniku za
prilagođene postavke.
86
4.
Postavke fokusa, osvjetljenja
(ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija uz automatski fokus
Postavkom na optimalni način fokusiranja ili automatski način fokusiranja objekta ili
uvjeta snimanja, omogućujete fotoaparatuautomatsko podešavanje fokusa.
1 Postavite ručicu fokusa na [AFS/AFF] ili
[AFC].
• Postavit će se način fokusiranja. (str.89)
2
3
Pritisnite(
)
.
Pritisnite 2/1 za odabir automatskog fokusa
a potom zatim [MENU/SET].
• Podesit će se način automatskog fokusiranja. (str.91)
4 Pritisnite gumb zatvarača do pola.
• Pokrenut će se automatski fokus.
2.8 60
Fokus
Kada je objekt
fokusiran
Kada objekt nije
fokusiran
Pokazatelj fokusa A
Uklj.
Treperi
Zeleno
—
Zvučni signal 2 puta
—
Područje AF B
Zvuk
87
4. Postavke fokusa, osvjetljenja (Ekspozicije i tona boje
] i fokusiranje može
• U mračnom ambijentu pokazivač fokusa prikazan je kao [
LOW
trajati dulje od uobičajenog.
• Ako fotoaparat otkrije zvijezde na noćnom nebu nakon prikaza [ LOW ], zvjezdani AF
će se aktivirati. Kad ste fokusirali objekt, oznaka fokusa [ STAR] i područje AF u fokusu
prikazano.
(Otkrivanje sa AF osvjetljenja zvijezda radi samo zapribližno 1/3 središnjeg dijela
zaslona.)
• U mračnom ambientu, gdje je teško ispravno fokusirati, preporučamo vam da
postavite [Live View Mode] na [60fps] .
• AKo zumirate, približavate/udaljavate, nakon fokusiranja objekta, fokus može izgubit svoju
oštrinu. U tom slučaju, ponovno podesite fokus.
Objekti i uvjeti snimanja kada je teško fokusirati
• Objekte koji se brzo kreću, iznimno svijetle objekte ili objekti bez kontrasta.
• Kada snimate objekt kroz prozor ili u blizini sjajnih predmeta.
• U mraku ili pri teperenju objekta.
• Kada je fotoaparat preblizu objekta ili kada snimamo fotografiju objekta u blizini i
udaljenog subjects istovremeno.
88
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Način fokusiranja (AFS/AFF/AFC)
Primjenjivi način:
Metoda za arhiviranje fokusa kadaje gumb okidača pritisnut dopola.
Stavka
Scena (preporučeno)
Objekt je nepomičanl
(krajolik, fofo. godišnjice, itd.)
[AFS/
AFF]
[AFS]
(Auto “AFS” je kratica za pojedinačni automatski fokus
Focus (“Auto Focus Single”). Funkcija se automatski
Single) postavlja kad se okidač pritisne dopola. Fokus se
uspostavlja kad se okidač pritisne dopola.
Kretanje se ne može predvidjeti
(Djeca, kućni ljubimci, itd.)
[AFF]
(Auto “AFF” je kratica za prilagodljivi automatski fokus
Focus (“Auto Focus Flexible”). U ovom načinu rada fokusiranje
Flexible) se vrši automatski kada pritisnete okidač dopola.
Ako se objekt snimanja pomakne dok je okidač pritisnut dopola, fokus se
automatski ispravlja da bi odgovarao pokretu.
Objekt je u pokretu
(Sport, vlakovi, itd.)
[AFC]
(Auto Focus
Continuous)
[MF]
“AFC” je kratica za neprekinuti automatski fokus (“Auto
Focus Continuous”). U ovom načinu rada, dok je okidač
pritisnut dopola, fokusiranje se odvija neprestano da bi odgovaralo kretanju
objekta. Dok se objekt kreće, fokusiranje se provodi predviđanjem položaja
objekta u trenutku snimanja. (Predviđanje kretanja)
Ručno postavljanje fokusa. (str.100)
∫ O opciji [AFS/AFF] poluge načina fokusiranja
U opciji [AFS/AFF] u izborniku [Rec] ili [Motion Picture] možete dodijeliti [AFS] ili
[AFF] opciji [AFS/AFF] na ručici fokusa.
89
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Snimanje s pomoću funkcija [AFF], [AFC]
• U funkciji [AF Sensitivity] u izborniku [Custom], možete podesiti osjetljivost fokusa
prikladna za kretanje vašeg objekta. (str. 222)
• Fokusiranje objekta može potrajati ako mijenjate zum s položaja Wide na položaj Tele ili
udaljeni objekt iznenada zamijenite bliskim.
• Ponovno pritisnite okidač dopola u slučaju poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Dok je okidač pritisnut dopola, na zaslonu se može vidjeti podrhtavanje.
• Postavke načina fokusiranja [AFF] i [AFC] rade na isti način kao [AFS] u slijedećim
situacijama:
– Način rada kreativnog videozapisa
] ([4K Burst(S/S)]) funkcijom 4K fotografije
– Kada snimate sa [
– U situaciji sa malo svjetla
• U načinu snimanja panoramskih fotografija, [AFF] i [AFC] ne može se postaviti.
• [AFF] inije dostupan tijekom snimanja 4K fotografija. [Continuous AF] radi tijekom
• snimanja. Način fokusiranja ne možete postaviti uporabom [Post Focus] funkcije.
90
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Vrsta automatskog fokusa
Primjenjivi načini:
Omogućava metodu fokusiranja koja je prikladna poziciji i broju objekata koji će
biti odabrani.
([Face/Eye
Detection]
(Otkrivanje
lica))
([Tracking])
(Praćenje)
([49-Area])
(49 područja)
, itd.
([Custom Multi]
(Višestruko
prilagođeno))
Fotoaparat automatski otkriva ljudsko lice i oči.
U fokusu će biti oko koje je bliže fotoaparatu, dok
će ekspozicija biti optimalno namještena za lice.
Kada je [Metering Mode] (Način mjerenja)
postavljen na [
])
• Moguće je prepoznati do 15 lica. Mogu se otkriti
samo oči onih čije je lice u fokusu..
• Možete promijeniti oko koje želite u fokusu. (str.93)
• Pozicija i veličina područja AF mogu se mijenjati. (str.96)
Fotoaparat je fokusiran na objekt koji ste odredili.
Ekspozicija će se optimizirati prema objektu.
(Kada je [Metering Mode] postavljen na [
].)
Fokus i ekspozicija nastavit će pratiti objekt, čak i
ako je u pokretu. (Dinamičko praćenje) (str.93)
Do 49 područja automatskog fokusa mogu se
fokusirati. Ova je funkcija prikladna kad se objekt
snimanja ne nalazi u sredini zaslona.
• Možete odabrati područje koje želite fokusirati. (str.97)
Od 49 područja automatskog fokusa možete
slobodno postaviti optimalni oblik područja
automatskog fokusa za objekt. (str.94)
([1-Area]
)1 područje))
Fotoaparat fokusira objekt u području auto. fokusa
u središtu zaslona.
• Pozicija i veličina područja AF mogu se mijenjati.
(str.96)
([Pinpoint]
Precizno
određivanje))
Moguće je postići preciznije fokusiranje točke
manje od [Ø].
Ako pritisnete gumb okidača do pola, uvećat će
se zaslon za provjeru položaja fokusa.
• Položaj fokusa može se postaviti na povećanom
zaslonu. (str.97)
Prilagodba kompozicije pritiskom gumba okidača do pola
Kad objekt nije u središtu kompozicije u [ [Ø] ], objekt možete dovesti u područje ,
automatskog fokusa, podesiti fokusiranje i ekspoziciju pritišćući okidač dopola,
pomaknuti fotoaparat do kompozicije koju želite držeći okidač pritisnut dopola i potom
snimiti fotografiju (samo kada je način fokusiranja postavljen na [AFS]).
91
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
∫ Ograničenje kod automatskog načina fokusiranja
• Auto. način fokusiranja fiksiran je na [Ø] u slijedećim slučajevima.
– Kada upotrebljavate digitalni zum
– [Miniature Effect] (Način krativne kontrole)
• Auto. način fokusiranja je fiksiran na [š] kada je postavljen [4K Live Cropping] .
• Ne možete postaviti na auto. način fokusiranja u slijedećim slučajevima:
– Kada snimate sa funkcijom naknadnog fokusiranja
– Kada je[Pull Focus] u [Snap Movie] postavljen na [ON]
([Face/Eye Detection])(Otkrivanje lica/oka)
• Ne može se postaviti na [š] u slijedećim slučajevima.
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (Scene
Guide Mode)
([Tracking])(Praćenje)
• [ ] ne može se koristiti sa [Time Lapse Shot].
] radi kao[Ø].
• U slijedećim slučajevima, [
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower]/[Monochrome] (Scene
Guide Mode)
– [Sepia]/[Monochrome]/[Dynamic Monochrome]/[Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/
[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Creative Control Mode)
– [Monochrome] ([Photo Style])
([Pinpoint]) (Preciznop određivanje)
] radi kao [Ø].
• U slijedećim slučajevima , [
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja 4K fotografija
• Ne može se postaviti na [
] u slijedećim slučajevima.
– [AFF]/[AFC] (način fokusiranja)
92
4. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
About [š] ([Face/Eye Detection])(Otkrivanje lica/oka)
Kada fotoaparat otkrije lice, prikazuju se područje
automatskog fokusa i oznaka koja označava oko u fokusu.
A Oko u fokusu
Žuto:
Kasa je okidač pritisnut do pola, okvir će pozeleniti,
ako je fotoaparat fokusiran.
Bijelo:
Prikazuje se ako je fotoaparat otkrio više lisa. Druga lica koja su na
jednakoj udaljenosti u odnosu na lica u žutom okviru područja AF također se fokusiraju.
∫ Promjena oka u fokusu
Dodirnite oko koje želite fokusirati.
• Dodirnite oko u žutom okviru. Ako dodirnete bilo koje drugo
područje, zaslon područja AF će se prikazati. (str.96)
• Ako dodirnete [
] ili pritisnete [MENU/SET], postavke
fokusiranog oka će se poništiti.
• Kada je postavljena funkcija [4K Live Cropping] otkrivanje oka ne možete promijeniti.
• U nekim situacijama, na primjer kada se objekt brzo kreće, kamera možda neće otkriti
lice. U tom slučaju, kamera izvodi radnju [ ] .
Zaključavanje objekta za praćenje( [
] [Tracking](Praćenje))
Rukovanje gumbima
Postavite objekt u okvir za praćenje auto. fokusa i
pritisnite okidač dopola da biste zaključali objekt .
A Okvir za praćenje automatskog fokusa
• Kad fotoaparat otkrije objekt, područje AF će pozeleniti.
• Područje AF postaje žuto pri otpuštanju okidača.
• Zaključavanje se otkazuje ako pritisnete [MENU/SET] .
Rukovanje dodirom
Dodirnite objekt.
• Nakon otkazivanja funkcije dodira okidača, dodirnite objekt.
• Kada je objekt zaključan, područje AF požuti.
• Dodirom na [
] zaključavanje se poništava.
• Ako zaključavanje ne uspije, područje automatskog fokusa zasvijetlit će crveno i nestati.
• U situacijama kada zbog uvjeta snimanja, praćenje automatskog fokusa ne radi ispravno,
kao na primjer kada je objekt mali ili je ambient mračan, radi kao [Ø] .
93
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje oblika područja automatskog fokusa ([Custom Multi] (Višestruko prilagođeno)
Od 49 područja automatskog fokusa, možete slobodno postaviti optimalni oblik područja
automatskog fokusa za objekt.
1
2
3
Pritisnite 2 (
).
Odaberite ikonu za višestruko prlagođavanje ([
Pritisnite 2/1 da biste odabrali postavku.
], itd.), i pritisnite 3.
A Trenutni oblik područja automatskog fokusa
Vodoravna linija
([Horizontal Ovaj oblik je prikladan
Pattern]
za snimanje snimki
(Vodoravni tiekom pomicanja ili
uzorak))
sličnih snimki.
([Vertical
Pattern]
(Okomiti
uzorak))
([Central
Pattern])
ヤヒ / ヤビ / ヤピ
([Custom1]/
[Custom2]/
[Custom3])
4
5
Okomita linija
Prikladan oblik za
snimanje objekta
kao što su zgrade.
.
Grupirano
postavljeno u sredinu
Prikladan oblik
kada želite fokusirati
centralni dio.
Možete odabrati prilagođenu postavku.
Pritisnite 4.
Odaberite područje automatskog fokusa.
• Odabrana područja automatskog fokusa prikazana su u žutoj boji.
94
ヤヒ
ヤビ
ヤピ
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje tone
Kada odaberete[
]/[
]/[
]
Radnje gumbima
Radnje
dodirom
3/4/2/1
Dodirivanje
Mijenja
položaj
Približavanja/
Mijenja veličinu
udaljavanje prstiju (3 linije)
/
[DISP.](Prikaz)
Kada odabirete [
Opis
radnje
Vraća na zadnje
stanje
[Reset]
ヤヒ
]/
ヤビ
]/[
ヤピ
]
Radnje dodirom
Povucite prstom preko dijelova kojima želite
postaviti područje automatski fokus.
• Postavka područja se otkazuje ako dodirnete jednu od
postavljenih područja automatskog fokusa.
Radnja gumbima
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir područja AF,i zatim pritisnite [MENU/SET] za postavljanje (ponavljanje).
• Postavka se otkazuje ako ponovno pritisnete [MENU/SET]
• Pritiskom na [DISP.], svi odabiri će se poništiti.
6
Pritisnite [Fn5].
∫ Memoriranje područja AF na [
ヤヒ
], [
ヤビ
] ili [
ヤピ
]
1 Na zaslonu u 3 koraku na str.94, preitisnite 3.
2 Pritisnite 3/4 za odabir odredišta na kojem će se postavka memorirati pa
pritisnite [MENU/SET].
• Isključivanjem uređaja postavka prilagođena s pomoću [
zadanu postavku.
95
]/[
]/[
] vratit će se na
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje područja automatskog fokusa / promjena veličine
područja automatskog fokusa
Primjenjivi način:
Kada odaberete [š], [
], [Ø], ili [
] u načinu automatskog fokusa, možete
promijeniti položaj i veličinu područja AF .
• Nakon otkazivanja funkcije dodirnog okidača izvedite radnju.
• Zaslon podešenja područja AF možete prikazati dodirom na zaslon snimanja. (Kada je
[Touch AF] [Touch Settings] u izborniku [Custom] postavljen na [AF])
• Oznaka mjerenja također se može pomaknuti da odgovara području automatskog fokusa
kada je [Metering Mode] (Način mjerenja) (str. 198) postavljen na [
].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kada upotrebljavate digitalni zum
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
Kada odaberete [š], [Ø]
Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se mijenjati.
1
2
Pritisnite 2 (
)
.
Odaberite [š] ili [Ø] pritisnite 4.
3
Promijenite položaj i veličinu područja AF(automatskog fokusa) .
Radnja
gumbima
3/4/2/1
[DISP.]
4
Radnja
dodirom
Dodirivanje
Opis radnje
Pomiče područje AF.
Približavanja/
Povećava/smanjuje područje AF u malim
udaljavanje prstiju koracima.
Povećava/smanjuje područje AF u velikim
s
koracima.
Vraća područje AF u središte.
• Ako ponovno pritisnete gumb, veličina okvira
[Reset]
vraća se na prethodno podešenje.
Postavite pritiskom na [MENU/SET].
• Područje AF sa istom funkcijom kao [Ø] prikazan je u dodirnom položaju, kada je [š]
odabran.
Pritiskom na [MENU/SET] ili dodirom [
], brišu se postavke AF područja.
96
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Kod odabira
[
]
Možete postaviti položaj fokusa odabirom grupe područja automatskog
fokusa. 49 područja automatskog fokusa podijeljena su u grupe od
kojih se svaka sastoji od 9 područja (na rubu zaslona, 6 ili 4 područja).
1 Pritisnite2 (
).
2 Odaberite [ ] i pritisnite 4.
3 Pritisnite 3/4/2/1 za odabir grupe područja AF.
4 Postavite pritiskom na [MENU/SET].
Primjeri grupe
• Samo [i] prikaz (središnja točka odabrane grupe) ostat će na
ekranu.
• Postavljanje okvira područja automatskog fokusa briše se kada
pritisnete [MENU/SET] ili dodirnete [
].
Kod odabira [
]
Položaj fokusa moguće je precizno postaviti povećavanjem zaslona.
• Položaj fokusa nije moguće podesiti na rubu zaslona.
1
2
3
Pritisnite 2 (
)
.
Odaberite [ ] i pritisnite 4.
Pritisnite 3/4/2/1 za postavku položaja fokusa i
zatim pritisnite [MENU/SET].
4 Pomaknite [+] na položaj fokusa.
Radnja
gumbom
3/4/2/1
Radnja
dodirom
Dodirivanje
Približavanje/
Odvajanje prstiju
s
Opis radnje
Pomiče [+].
Povećava/smanjuje područje AF u malim koracima.
Povećava / smanjuje zaslon u velikim koracima.
Promjena povećanog prikaza (prozor/čitav zaslon)
s
[DISP.]
5
[Reset]
Vraćanje [+] nazad na sredinu.
• Kada je slika prikazana u zaslonu prozora, možete je povećati/smanjiti približno 3k do
6k; kada je slika prikazana na čitavom ekranu, možete je povećati/smanjiti približno
3k do 10k.
].
• Sliku možete fotografirati dodirom na [
Postavite pritiskom na [MENU/SET] .
97
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje položaja AF područja ekranom osjetljivim na dodir
Primjenjivi načini:
Dodirivanjem monitora možete pomicati prikazano
područje AF (automatskog fokusa).
MENU
>
[EXACT]
[OFFSET]
[Custom] > [Touch Settings] > [Touch Pad AF]
Pomiče područje AF tražila
dodirom željenog pložaja na
ekranu osjetljivom na dodir.
Pomiče područje AF tražila
prema udaljenosti koju ste
povukli prstom po ekranu
osjetljivom na dodir (str.48).
[OFF]
—
• Pritisnite gumb okidača do pola za određivanje položaja fokusa.
Ako prije određivanja položaja fokusa pritisnete [DISP.], okvir položaja AF će se vratiti u
središnji položaj.
• Za otkazivanje okvira AF područja kada je način auto. fokusa (str.91) postavljen na [š] [Face/Eye
Detection]), [
] ([Tracking]) ili [
] ([49-Area]), pritisnite [MENU/SET].
• Funkcija dodirnog okidača (str.49) je onemogućena pri uporabi [Touch Pad AF].
Nedostupno u slijedećim slučajevima:
• [Touch Pad AF] ne radi u slijedećim slučajevima:
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
– kada je [Pull Focus] u [Snap Movie] postavljen na [ON]
98
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Optimiziranje fokusa i osvjetljenja dodirnute pozicije
Primjenjivi načini:
Poziciji, koju ste dotakli možete optimizirati fokus i osvjetljenje.
1
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Custom] > [Touch Settings] > [Touch AF] > [AF+AE]
2 Dodirnite objekt kojem želite optimizirati
osvjetljenost.
• Položaj optimizacije osvjetljenja prikazan je u sredini
područja automatskog fokusa. Položaj slijedi pokret
ュリヴヱハ 5HVHW
područja automatskog fukusa.
• [Metering Mode] je postavljen na [ AE ], koji se upotrebljava
isključivo za Touch AE (Dodirni AF).
• Dodirom [Reset], vraćate položaj optimizacije osvjetljenja i područje AF u
centar.
3
Dodirnite [Set].
• Područje AF sa istom funkcijom kao [Ø] prikazana je na pozicijama dodira.
• Dodirom [ ] ([ ] kada [Ø] ije odabran) otkazat će postavke [AF+AE] .
Ako je pozadina postala pre svijetla, itd., kontrast
svjetline sa pozadinom možete podesiti
kompenzacijom ekspozicije.
• Kada snimate sa dodirnim okidačem, fokus i osvjetljenje za dodirnutu poziciju su
optimizirani prije pošetka snimanja, fotografiranja.
• Na rubu ekrana, mjerilo može biti osvijetljeno oko pozicija dodira
.
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• [AF+AE], koji optimiziraju fokus i svjetlinu, ne rade u slijedećim slučajevima.
– Kod uporabe digitalnog zuma
– kada je područje AF postavljeno gumbima smjera
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
99
6HW
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija uz pomoć funkcije ručnog
fokusiranja
Primjenjivi načini:
Koristite se ovom funkcijom da biste fiksno postavili fokus ili kada je udaljenost između
bjektiva i objekta određena i ne želite aktivirati automatski fokus.
1 Postavite ručicu načina fokusiranja na [MF].
2 Pritisnite 2 ( ) .
3 Pritisnite 3/4/2/1 kako bi prilagodili
položaj fokusa i pritisnite [MENU/SET].
• Prikazan je zaslon za pomoć, povećavajući područje.
(MF Assist)
• Povećati područje možete okretanjem fokusnog prstena
ili širenjem prstiju (str.48) na zaslonu ili dodirom
zaslona dva puta.
• Poziciju fokusa možete prilagoditi vućenjem prsta (str.48) po zaslonu.
• Pritiskom [DISP.] položaj fokusa vraćate u sredinu.
4
Okrenite prsten fokusa za postavku fokusa.
A
Zakrenite u stranu A :
Fokusira objekt u blizini
Zakrenite u stranu B :
Fokusira objekt u daljini
B
A Pomoć pri MF (ručnom fokusiranju) (povećanju zaslona)
B Peaking (Fokusiranje jasnoh objekata)
C Vodič MF
• Označen je fokusirani dio. (Peaking)
• Možete provjeriti da li je točka fokusa bliže ili
dalje. (MF Guide)
+
AF
100
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Možete izvoditi sljedeće radnje:
Radnje gumbom Radnje dodirom
3/4/2/1
Povlačenje
Uvećanje/
smanjivanje
s
Opis radnje
Pomiče uvećano područje
Uvećava/smanjuje zaslon u malim koracima.
Uvećava/smanjuje zaslon u velikim koracima.
Prebacuje uvećani prikaz (prozor/puni
zaslon)
s
[DISP.]
[Reset]
Vraća uvećano područje u sredinu.
• Kada je slika prikazana u zaslonu prozora, možete je povećati/smanjiti približno 3k to
6k; kada je slika prikazana na čitavom ekranu, možete je povećati/smanjiti približno
3k to 10k.
5 Pritisnite do pola gumb zatvarača.
• Istu radnju možeze izvršiti pritiskom na [MENU/SET].
• Ako ste povećali sliku okretanjem prstena fokusa, pomoćni zaslon, približno
10 sekundi nako rada.
Brzo fokusiranje pomoću automatskog fokusa
Dodirnite [
AF
]
• Automatski fokusu centru okvira.
• Automatski fokus radi sa slijedeím radnjama.
– Dodjela [AF-ON] u [AF/AE LOCK]. (str.102)
– Pritiskom na funkcijski gumb kome je dodijeljeno [AF-ON]
– Povlačenje prsta po monitoru i otpuštanje na poziciji
koju želite fokusirati
• Funkcija nije dostupna kada je postavljen [4K Live Cropping]
101
AF
4. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje fokusa i ekspozicije (AF/AE Lock)
Primjenjivi načini:
Korisno ako želite snimiti fotografiju objekta izvan područja automatskog fokusa
ili ako je kontrast prevelik te ne možete postići odgovarajuću ekspoziciju.
1
2
Poravnajte zaslon s objektom.
Pritisnite i držite [AF/AE LOCK] za fiksno
postavljanje fokusiranja ili ekspozicije.
• Ako otpustite [AF/AE LOCK], AF/AE Lock se poništava.
• Pri zadanim postavkama, samo je ekspzicija zaključana.
3'RNGUåLWHSULWLVQXWR [AF/AE LOCK], SRPDNQLWH
IRWRDSDUDWGDELVWHGRELOLNRPSR]LFLMXVOLNH
LSULWLVQLWHRNLGDþGRNUDMD.
AEL
2.8 60
0
Pokazatelj zaključavanja auto. ekspozicije
∫3RVWDYOMDQMHIXQNFLjH [AF/AE LOCK]
MENU >
[Custom] > [AF/AE Lock]
[AE LOCK]
Samo je ekspozicija zaključana
• Kaja je podešena ekspozicija, prikazan je [AEL].
[AF LOCK]
Samo je fokus zaključan.
• Kada je objekt fukusiran, prikazan je [AFL].
fokus i ekspozicija je zaključana.
[AF/AE LOCK] • [AFL] i [AEL] su prikazani kada su fokus i ekspozicija
optimizirani.
[AF-ON]
Provodi se automatsko fokusiranje.
• Zaključavanje auto. fokusa radi samo kod fotografiranja s ručnom ekspozicijom.
• Zaključavanje auto. ekspozicije funkcionira samo kod fotografiranja pri ručnom fokusiranju.
• Objekt možete ponovno izoštriti ako dopola pritisnete okidač, čak i kada je funkcija auto.
lekspozicije zaključana.
• Promjena vrijednosti može se postaviti čak i kad je automatska ekspozicija zaključana.
102
200
4..Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Kompenzacija ekspozicije
Primjenjivi načini:
Koristite se ovom funkcijom kada ne možete postići prikladnu ekspoziciju zbog u svjetlini
između objekta i pozadine.
1
Pritisnite [
].
• Možete koristiti gumb kao funkcijski gumb. (str.55)
2 Zakrenite stražnji kotačić kako bi
kompenzirali ekspoziciju.
0
OFF
A Ograničena ekspozicija
B Kompenzacija ekspozicije
C [Flash Adjust.] (Prilagodba bljeskalice)
• Kada je prikazan zaslon kompenzacija ekspozicije,
možete izvoditi radnje dolje navedene.
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
Kompenzacija ekspozicije
Prilagodite izlaz bljeskalice (str. 154)
3/4
Postavite ograničenu ekspoziciju (str.140)
• Pritskom na [DISP.], možete mijenjati funkcije između stražnjeg i prednjeg kotačića .
Nedovoljna expozicija
Ispravna ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju
prema pozitivnoj vrijednosti
3
Podesite pitiskom [
Prekomjerna
ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju
prema negativnoj vrijednosti
].
• Podesiti možete i pritiskom gumba okidača do pola.
103
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije možete postaviti u rasponu od j5 EV do i5 EV.
Podešenja možete raditi unutar raspona od j3 EV do i3 EV tijekom snimanja
videozapisa, snimanja 4K fotografija ili snimanja u [Post Focus] (naknadnom fokusiranju.
• Kada je [Auto Exposure Comp.] (Auto. kompenzacija ekspozicije) u [Flash] (Bljeskalica) iz izbornika
[Rec] (Snimanje) postavljena na [ON] (Uklj.), svjetlina ugrađene bljeskalice automatski će
se postaviti na prikladnu razinu u skladu s odabranom kompenzacijom ekspozicije.(str.154)
• Kada je vrijednost ekspozicije izvan raspona j3 E V t o i3 EV,svjetlina zaslona snimanja
viiše se neće mijenjati.
Preporučuje se snimanje tako da provjetite stvarnu osvjetljenost snimljene slike na
zaslonu za automatski pregled ili reprodukciju.
• Postavljena ekspozicija ostaje spremljena čak i kad se fotoaparat isključi. Kada je
[Exposure Comp. Reset] (Povrat kompenzirane ekspozicije (str.234) postavljen na [OFF])
104
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Ostavljanje osjetljivosti na svjetlost
Primjenjivi načini:
Ova funkcija omogućuje postavljanje osjetljivosti na svjetlost (ISO-osjetljivost).
Postavljanjem na veću vrijednost omogućuje se snimanje fotografija čak i u
mračnim prostorima bez straha da će fotografije biti tamne.
1
2
Pritisnite 3(
).
Odaberite ISO osjetljivost okretanjem
stražnjeg kotačića.
ISO
LIMIT
• Pritskom na [DISP.], možete mijenjati funkcije između
stražnjeg i prednjeg kotačića .
A Postavljanje ISO granice
B ISO osjetljjivost
AUTO
ISO
3 Zakrenite prednji kotačić za postavljanje gornje
granice ISO osjetljivost.
• Radit će kada je [Sensitivity] postavljena na [AUTO] ili [
4
Postavite pritiskom na [MENU/SET] .
• Postaviti možete i pritiskom gumba okidača do pola.
105
OFF
].
ISO
AUTO
200 40
4. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
AUTO
ISO-osjetljivost automatski se podešava ovisno o
svjetlini.
• Maksimalno [ISO3200] (Sa bljeskalicom na [ISO1600])¢1
Fotoaparat prepoznaje kretanje objekta i automatski
postavlja optimalnu ISO-osjetljivost i brzinu zatvarača koji
odgovaraju kretnji objekta i svjetlini scene da bi se
smanjilo podrhtavanje.
(Intelligent)
L.80¢2, L.100¢2, from 125 to
12800, H.25600¢2
• Maksimalno [ISO3200] (S bljeskalicom na [ISO1600])¢1
• Brzina zatvarača nije fiksno postavljena kada se
okidač pritisne dopola. Ona se neprekidno mijenja da bi
odgovarala kretnjama objekta sve dok okidač ne pritisnete
do kraja.
ISO osjetljijvost fiksno je postavljena na različite
postavke.
¢1 Kada je [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-granice) (str. 205) u izborniku [Rec] (Snimanje)
postavljeno na bilo što osim [OFF], automatski se postavlja unutar vrijednosti postavljene
u [ISO Limit Set].
¢2 Dostupno samo kada je postavljena funkcija [Extended ISO] (Prošireni ISO).
Karakteristike ISO osjetljivosti
125
Lokacija snimanja
(preporučeno)
Kada je svjetlo (na otvorenom)
12800
Kada je mrak
Brzina zatvarača
Spora
Brza
Buka
Manja
Pojačana
Podrhtavanje objekta
Pojačano
Manje
• Detalje o rasponu fokusa kada je postavljeno [AUTO] potražite na str.149.
] u slijedećim slučajevima:
• Ne možete odabrati [
– Automatski način ekspozicije sa prioritetom zatvarača
– Ručni način ekspozicije
• Kada je postavljena [Multi Exp.](Višestruka ekspo.), pastimalno podešenje je [ISO3200].
• Kada snimate 4K fotografije ili sa funkcijom [Post Focus] , možete koristiti slijedeće
postavke u kreativnom video načinu:
[ Focus].[AUTO]/[125] do [6400]
106
4. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Podešavanje balansa bijele boje
Primjenjivi načini:
Kod sunčeve svjetlosti, umjetne rasvjete ili u drugim sličnim uvjetima gdje bijela boja
poprima crvene ili plave nijanse, ova stavka podešava bijelu boju tako sa bude što bliža
onome što oko vidi u skladu s izvorom svjetla.
1
2
Pritisnite 1(
).
Odaberite balans bijele boje okretanjem
stražnjeg kotačića.
WB
[AWB]
Automatsko podešavanje balansa bijele boje
[V]
Snimanje fotografija vani pod vedrim nebom
[Ð]
Snimanje fotografija vani pod oblačnim nebom
[î]
Snimanje fotografija vani u sjeni
[Ñ]
Kada se fotografije snimaju pod rasvjetom sa žarnom niti.
[
[
[
[
[
]
1
2
3
4
¢
]/
]/
]/
]
AWB
Snimanje fotografija samo s bljeskalicom
Postavljanje vrijednosti balansa bijele boje. Kod
snimanja fotografija koristite za prilagodbu s uvjetima.
1 Pritisnite 3.
2 Postavite bijeli predmet kao na pr. bijeli papir uz
okvir na sredini zaslona i pritisnte [MENU/
SET].
• Postavit će balans bijele boje i vratiti vas na zaslon snimanja.
• Iste radnje možete izvesti i pritiskom gumba zatvarača.
• Ravnotežu bijele boje možda nećete moći podesiti ako je objekt pre svjetli ili pre
tamni. Nakon podešenja odgovarajućeg osvjetljenja, ponovno podesite balans.
107
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
1
2
3
4
/
/
/
Možete ručno postaviti temperaturu boje, za
snimanje prirodnih fotografija u različitim
uvjetima osvjetljenja.
6500K
1 Pritisnite 3.
2 Pritisnite 3/4 za odabir temperature boje i
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Možete postaviti temperaturu boje od [2500K] do [10000K].
¢ Kad počnete snimati videozapise, [AWB] funkcija će se odabrati. Ako snimate 4K
fotografije ili sa funkcijom naknadnog fokusiranja postavke će raditi na isti način kao i
[AWB].
3
Postavite pritiskom na [MENU/SET] .
• Pritiskom na gumb zatvarača možete također podesiti.
Ovisno o tipu osvjetljenja, prikladan balans bijele boje razlikovat će se pod fluorescentnim , LED osvjetljenjem itd.,upotrijebite [AWB] ili [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ].
• Balans bijele boje računa se samo za objekte unutar raspona bljeskalice fotoaparata .
(str.149)
• U scenskom načinu rada, promjena scena ili načina snimanja vraća postavke balansa bijele
boje( uključujući postavke za precizno podešavanje balansa b.b.) natrag na [AWB].
• U vodiču scenskog načina rada, naprave se postavke prikladne za svaku scenu.
∫ Automatski balans bijele boje
Ovisno o uvjetima koji prevladavaju kod snimanja fotografija, fotografije mogu poprimiti
crvenu ili plavu nijansu. Osim toga, ako se upotrebljava više izvora svjetla ili ništa nije
obojano bijelo,, moguće je da automatski balans bijele boje neće funkcionirati pravilno. U
takvim slučajevimas balans bijele boje postavite na opciju koja nije [AWB].
1 Automatski balans bijele boje radit će u ovom rasponu.
2 Plavo nebo
3 Oblačno nebo (kiša)
4 Hlad
5 Sunčevo svjetlo
6 Bijela fluorescentna rasvjeta
7 Žarulja sa žarnom niti
8 Izlazak i zalazak sunca
9 Svjetlost svijeće
Kltemperatura boje u Kelvinima
108
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Precizno podešavanje balansa bijele boje
Balans bijele boje možete precizno podesiti kada ne možete postići željenu nijansu
postavljanjem balansa bijele boje.
1
2
3
Odaberite balans bijele boje i zatim poritisnite 4.
Pritisnite 3/4/2/1 za precizno podešavanje
balansa bijele boje.
2 : A (AMBER: NARANČASTA)
1 : B (BLUE: PLAVKASTA)
3 : G (GREEN: ZELENKASTA)
4 : M (MAGENTA: CRVENKASTA)
• Fino podešavanje možete napraviti dodirom grafikona
balansa bijele boje.
• Pritiskom na [DISP.] vraćate položaj natrag u centar.
G
A
B
M
Pritisnite [MENU/SET].
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [A] (amber), ikona balansa bijele boje na
zaslonu postat će narančasta.
Ako precizno podesite balans bijele boje na [B] (plava), ikona balansa bijele boje na zaslonu
postat će plava.
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [G] (zelena) ili [M] (purpurnocrvena), [+] zelena ili
[ - ] (purpurnocrvene) pojavljuje se pored ikone balansa bijele boje na zaslonu.
109
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
Postavka uzastopnog snimanja izvodi se na temelju vrijednosti podešenih u preciznom
podešavanju balansa bijele boje te se 3 fotografije s različitim bojama automatski
snimaju jednom pritiskom okidača.
1
Precizno podesite balans bijele boje u 2. “Precizno
podešavanje balansa bijele boje” i zatim postavite
postavku uzastopnog snimanja okretanjem stražnjeg
kotačića.
Okretanje stražnjeg kotačića udesno:
Vodoravno ([A] do [B])
Okretanje stražnjeg kotačića ulijevo:
Okomito ([G] do [M])
•
2
Možete odesiti i dodirivanjem na ikone na [
]/[
G
A
B
M
].
Pritisnite [MENU/SET].
• Uzastopno snimanje sa balansom bijele boje u [Bracket] u izborniku [Rec] (Snimanje).
. (str. 139)
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje ne radi u sljedećim slučajevima:
– Intelligentni način automatskog snimanja
– Intelligentni dodatni način automaskog snimanja
– Način snimanja panoramskih fotografija
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Soft Image of a Flower]
(Scene Guide Mode)
– Kreativni način kontrole snimanja
– Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate sa [Post Focus] (naknadnim fokusiranjem)
– Kod snimanja u nizu
– Kada je [Quality] postavljena na [
], [
] ili [
]
– Kada koristite [Multi Exp.] ( Višestruku ekspoziciju)
– Kada koristite funkciju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada koristite funkciju [Stop Motion Animation] (samo kada je postavljen [Auto Shooting])
110
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
Snimanje fotografija izbliza
Primjenjivi načini:
Ovaj način rada omogućuje snimanje objekata izbliza, primjerice snimanje cvijeća.
1
2
Pritisnite 4 [AF#].
Pritisnite 2/1 za odabir stavke i zatim
pritisnite [MENU/SET].
([AF Macro])
Makro s auto
fokusom)
[
[
[
([Macro Zoom]
(Makro sa
zumom))
]
Objekte možete snimati s udaljenosti od najmanje 3 cm od
objektiva okretanjem ručice zuma do kraja u smjeru Wide
(1k).
Koristite se ovom postavkom da biste se približili objektu, a
zatim dodatno uvećajte sliku prilikom snimanja fotografije.
Možete snimati fotografije s digitalnim zumom do 3k dok
održavate razmak objektiva za krajnji Wide položaj (3 cm ).
• Kvaliteta fotografija bit će lošija nego kod normalnog snimanja
• Raspon zuma bit će prikazan plavom bojom (digitalni
raspon zuma)
([Off]) (isklj.)
j
111
4.. Postavke fokusa, osvjetljenja (ekspozicije) i tona boje
• Vodite računa o slijedećim činjenicama tijekom snimanja fotografija izbliza:
– Ako je udaljenost između fotoaparata i objekta izvan raspona fokusa fotoaparata,
slika može biti nepravilno fokusirana, čak i ako pokazatelj fokusa svijetli.
– Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
– Preporučuje se postavljanje bljeskalice na [Œ] (zatvorite bljeskalicu).
– Kad je objekt blizu fotoaparata, efektivni raspon fokusa značajno je sužen. Stoga, ako
se udaljenost između fotoaparata i objekta promijeni nakon fokusiranja objekta, ponovno
fokusiranje može biti otežano.
– Kad snimate izbliza, razlučivost rubnih dijelova slike može se malo smanjiti. Nije riječ o
kvaru.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [AF Macro] nije dostupan kada je način fokusiranja postavljen na [MF].
• [Macro Zoom] nije moguće postaviti u sljedećim slučajevima.
– [Panorama Shot Mode]
– [Handheld Night Shot] (Scene Guide Mode)
– [Impressive Art]/[Toy Effect]/[Toy Pop]/[Miniature Effect] (Creative Control Mode)
– Kada je [HDR] postavljen na [ON]
– [Multi Exp.]
] ili [
]
– Kada je kvaliteta[Quality]postavljena [
], [
112
5.
Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Odabir načina snimanja
Primjenjivi načini:
Možete promijeniti što fotoaparat radi kada pritisnete gumb zatvarača.
Okretanje kotačića za način snimanja.
[Single] (Jedan)
Pritiskom na gumb okidača snima se samo jedna
fotografija .
[Burst] (U nizu)(str.114) Kada pritisnete okidač, snimke se snimaju u nizu.
[4K PHOTO] (str.117)
Kada pritisnete okidač, snimate 4K fotografije.
[Post Focus] (str.127)
kada pritisnete okidač izvodi se snimanje sa naknadnim
fokusiranjem.
[Self Timer]
(Auto. okidač)(str.132)
Pritiskom na okidač fotoaparat snima snimke nakon što
prođe postavljeno vrijeme.
[Time Lapse/Animation]
Fotografije su snimljene uz pomoć funkcija snimanja
(U intervalima)(str.134, 136) fotografija u intervalima ili stop animaciji.
113
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Snimanje fotografija u nizu
Primjenjivi načini:
Kada pritisnete okidač, fotografije se neprekidno snimaju.
1 Postavite kotačić za način snimanja na [
2
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
].
MOV
24p
3:2
L
AFS
H
• Potpuno pritisnite okidač da biste aktivirali način
snimanja u nizu.
∫ Promjena brzine snimanja u nizu
Odaberite izbornik.
MENU
>
[Rec](Snimanje) > [Burst Rate](Brzina snimanja u nizu)
[H]
[M]
[L]
(Velika brzina) (Srednja brzina) (Mala brzina)
Brzina snimanja u nizu
(fotografija/sekundi)
AFS
12
7
AFF/AFC
7
7
2
Nema
Dostupna
Dostupna
30
30
30
Funkcija prikaza uživo tijekom načina rada snimanja u nizu
S datotekama RAW formata
¢
2
Ovisno o kapacitetu kartice
Bez datotekama RAW formata
¢ Broj raspoloživih fotografija
Kada snimate u testnim uvjetima određenim od strane Panasonica .
Brzina snimanja u nizu smanjuje se nakon polovice. Međutim, fotografije možete snimati
dok se ne ispuni kapacitet kartice. Ovisno o uvjetima snimanja, broj snimaka u nizu koje
se mogu snimiti biti će smanjen.
• Brzina snimanja u nizu može postati manja ovisno o sljedećim postavkama.
– [Picture Size] (str.196)/[Quality] (str.197)/[Sensitivity] (str.105)/Focus Mode (str.89)/[Focus/
Release Priority] (str.222)
• Informacije o RAW datotekama potražite na str.197.
114
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
∫ Maksimalni broj fotofgrafija koji se može snimiti u nizu
Kada pritisnete gumb zatvarača dopola, maksimalni broj
fotografija koje se mogu snimiti u nizu će se pojaviti. Možete
provjeriti približan broj fotografija koje možete snimiti prije
smanjenja brine snimanja u nizu.
Primjer: Kada se može snimiti 20 fotografija: [r20]
0 200
r20
20
• Kada započne snimanje, maksimalni broj fotografija koje se mogu snimiti u nizu će se
nastaviti smanjivati. Kada se pojavi [r0], brzina snimanja u nizu se smanjuje.
• Kada se prikaže [r99+], neoprekidno možete snimiti 100 ili više fotografija.
Fokusiranje kod snimanja u nizu
Način postizanja fokusa razlikuje se prema postavci načina fokusa (str. 89) i postavci [Focus/
Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) (str.222) u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
Način fokusiranja
[AFS] (Pojedinačni
auto fokus)
[Focus/Release Priority]
[Fokus/Prioritet kod otpuštanja
[AFS/AFF]: [FOCUS]
[AFS/AFF]: [RELEASE]
[AFS/AFF]: [FOCUS]
[AFF]¢1 (Prilagodljivi
neprekinuti auto. fokus) [AFS/AFF]: [RELEASE]
[AFC]¢1
[MF] (Ručno fokusiranje)
Fokus
Kod prve fotografije
Uobičajeno fokusiranje¢2
Predviđeno fokusiranje¢3
Uobičajeno fokusiranje¢2
[AFC]: [FOCUS]
Predviđeno fokusiranje¢3
[AFC]: [RELEASE]
Postavljanje fokusa s ručnim fokusiranjem
—
¢1 Kada je objekt taman, fokus je fiksiran na prvu fotografiju.
¢2 Brzina snimanja u nizu može postati sporija, jer je kamera stalno fokusirana na objekt
snimanja.
¢3 Brzina snimanja u nizu ima prioritet, a fokusiranje se procjenjuje unutar mogućeg raspona
115
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
• Preporučujemo uporabu daljinskog upravljača okidača (DMW-RSL1, neobavezan) kada
želite da je okidač potpuno pritisnut dok snimate u načinu snimanja u nizu. Informacije o
daljinskom okidaču potražite na str.315 .
• Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [H], brzina neprekinutog snimanja može se
smanjiti tijekom snimanja velikog broja neprekinutih fotografija.
• Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [H] (kada je način fokusiranja postavljen na
[AFS] ili [MF]), ekspozicija i balans bijele boje su fiksni prema prvoj fotografiji i za ostale
fotografije. Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [H] (kad je način fokusiranja
postavljen na [AFF] ili [AFC]), [M] ili [L], podešavaju se svaki put kad snimite fotografiju.
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se fotografije snimljene u nizu spremile na
karticu. Ako tijekom spremanja neprestano snimate fotografije, maksimalan se broj
raspoloživih fotografija smanjuje. Za neprekidno snimanje preporučuje se korištenje
memorijskom karticom velike brzine.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Snimanje u nizu isključuje se u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Soft Image of a Flower]
(Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (Creative Control Mode)
– Kada se postavi funkcija
– Kada snimate s bljeskalicom
– Kada snimate brzinom zatvarača podešenom na [B] (Bulb- žarulja)
– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
116
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
6QLPDQMH.IRWRJUDILMD
Primjenjivi načini:
Možete odabrati željeni trenutak između 4K fotografija snimljenih u nizu, snimljenih na
30 okvira/sekundi i sačuvati taj trenutak kao fotografiju od približno 8 miliona piksela.
• =DVQLPDQMHIRWRJUDILMDNRULVWLWH8+66SHHG&ODVVNDUWLFX. (VWU26)
1.RWDþLü]DRGDELUQDþLQDVQLPDQMD
SRVWDYLWHQD [
2
].
2GDEHULWHL]ERUQLN. (VWU51)
MENU
>
[Rec] > [4K PHOTO] > [Rec Method]
[
]
[4K Burst]
=D KYDWDQMH QDMEROMH IRWRJUDILMH
REMHNWD NRML VH EU]R NUHüH (QD SU,
sport, DYLRQ, YODNRYL)
Snimanje zvuka: nije moguće
[
]
[4K Burst(S/S)]
“S/S” MH
NUDWLFD]D
“Start/Stop”.
[
]
[4K Pre-Burst]
Za hvatanje nepredvidivih foto
mogućnosti.
(Na pr. životinja , djece )
Snimanje zvuka: moguće
Za snimanje fotografija kad god se
ukaže prilika (na pr., trenutak kada je
bačena lopa)
Snimanje zvuka: nije moguće
¢
Tijekom reprodukcije putem fotoaparata, zvuk se ne reproducira.
3 Za izlaz iz izbornika, pritisnite gumb okidača do pola.
117
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
4
Snimanje 4K fotografija.
1 Pritisnite gumb zatvarača
do pola.
A Pritisnite i držite
B Snima se
2 Pritisnite i držite gumb
[
zatvarača do kada želite
snimati.
]
1 Pritisnite gumb zatvarača do kraja. 
]
[4K Burst(S/S)]
“S/S” je
kratica za
“Start/Stop”.

• Pritisnite gumb malo prije snimanja do kraja. Snimanje započinje
približno 0.5 sekunda poslije pritiska gumba do kraja.
• Ako koristite Auto Focus, [Continuous AF] će raditi tijekom
snimanja. Fokus će se stalno prilagođavati.
• Ako maknete prst sa gumba okidača neposredno nakon
početka snimanja, nakon približno 1,5 s nakon što ste
maknuli prst sa okidačaće bit snimljeno
[4K Burst]
[

2
C Start (Prvi)
D Stop (Drugi)
E Snimanje u tijeku

• Ako koristite Auto Focus,
[Continuous AF] će raditi za vrijeme s
snimanja. Fokus će se neprestano prilagođavati

Za prestranak snimanja pritisnite gumb zatvarača do kraja.
Dodavanje oznaka za odabih i pohranu slika
Pritiskom na [Fn5] za vrijeme snimanja možete dodati oznake.
(Do 40 oznaka po snimanju) Nakon odabira i pohrane
fotografija iz datoteke 4K neprekidnog snimanja, možete
preskočiti do dijela gdje dodajete oznake.
118
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Pritisnite do kraja gumb zatvarača.
[
]
[4K Pre-Burst]
F Približno 1 sekunda
G Snima se
• Auto Focus podešava fokus


neprekidno i osim u ručnom

načinu ekspozicije, podešava
ekspoziciju neprekidno.
• Slike se možda neće pojavljivati bez poteškoća kao na normalnom
zaslonu snimanja.
• Kad je postavljena funkcija na [
] ([4K Pre-Burst]), baterija
se troši brže, a temperatura kamere raste. Odaberite [
]
([4K Pre-Burst]) samo kod snimanja.
Savjeti kod snimanja
U situaciji kada želite zaključati fokus i ekspoziciju, na primjer
kada objekt nije u centru, upotrijebiteuse [AF/AE LOCK].
(str.102)
• Fotoaparat će snimati u nizu 4K fotografije i pohraniti ih kao datoteka 4K fotografija u
nizu sa [Rec Format] postavljenom na [MP4].
• Bez obzira na postavke [System Frequency], datoteke 4K fotografija u nizu snimljene
su u formatu [4K/100M/30p] i možete ih reproducirati na fotoaparatu.
• Kada je uključena funkcija [Auto Review], automatski će se prikazati zaslon
odabira fotografija. Za nastavak snimanja, pritisnite gumb zatvarača do pola za
prikaz zaslona za snimanje.
• Detaljnije informacije kako odabrati i pohraniti fotografiju iz datoteke 4K fotografija
u nizu, pogledajte na str.121.
• Ako želite smanjiti vibraciju fotoaparata,preporučamo uporabu tronošca i daljinskog upravljača
okidanje (DMW-RSL1: opcija) (str.315) kod uporabe [Light Composition] (str.245).
• Videozapisi će se snimiti i reproducirati u zasebnim datotekama u slijedećim slučajevima.
(Možete nastaviti snimati bez smetnji.)
– Kada koristite SDHC memorijsku kartice: Ako je datoteka veća od 4 GB
– WKada koristite SDXC memorijsku karticu: Ako je vrijeme neprekidnog snimanja veće od
3 sata i 4 minute ili je datoteka veća od 96 GB
119
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
∫ Postavljanje snimanje u petlji ([4K Burst(S/S)])
Sa [
] ([4K Burst(S/S)]), možete snimati i istovremeno brisati najstarije snimljene
datoteke, dopuštajući vam nastavak snimanja dok čekate na priliku za fotografiju bez
zamjene kartice.
• Kada počnete snimati, datoteka 4K neprekidnih fotografija snimat će se i dijeliti približno
svake 2minute.
Pohraniti će se približno, zadnjih 10 minuta (do približno12 minuta). Prethodni dio biti
će izbrisani.
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
>
[Rec] > [4K PHOTO] > [Loop Recording] (Snimanje u pelji)
Postavke: [ON]/[OFF]
• Preporučamo uporabu dovoljno napunjenu bateriju ili mrežni AC adaptor (opcija).
• Moguće je neprekidno snimati do 12 sati.
] je prikazano tijekom reprodukcije.
•[
• Moguće vrijeme snimanja i proteklo vrijeme snimanja nisu prikazani tijekom snimanja
• [Loop Recording] nije moguće ako nema dovoljno slobodnog prostora na kartici.
120
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Odbir i pohrana fotografija iz 4K grupne datoteke
Ovaj odjeljak opisuje kako odabrati fotografiju iz 4K burst file and save them. For
information on how to record 4K burst files, refer to P117.
1
Odaberite fotografiju s ikonom [
i pritisnite 3.
] na zaslonu reprodukcije
• Istu radnju možete izvoditi dodirivanjem ikone [
].
] ([4K Pre-Burst]), nastavite do koraka 3.
• Ako fotografiju snimate sa [
2
3
Povucite po kliznoj traci za grubi odabir
scena.
• Informacije kako koristiti zaslon pregleda scena, pogledajte
na str.122.
]
] ([4K Burst]) ili [
• Ako su fotografije snimljena sa [
([4K Burst(S/S)]), možete odabrati njihove scene na
zaslonu reprodukcije 4K fotografije dodirom na [
]
(Fn4) (str.123)
Zaslon pregleda scena
Fn4
Fn5
Povucite po kadrovima za odabir koje želite
pohraniti kao sliku.
• Istu radnju možete izvesti i pritiskanjem na
2/1.
4
Dodirnite [
] za pohranu slike.
Snimljene fotografije možete odjednom pohraniti u roku 5 sekundi koristeći [4K
PHOTO Bulk Saving] na [Playback] izborniku. (str.244)
• Slika se pohranjuje u JPEG formatu.
• Slike se pohranjuju sa informacijama o snimanju (Exif information), uključujući brzinu
okidača, informacije o otvoru blende i ISO osjetljivosti.
121
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
<Zaslon pregleda kadrova>
Pozicija prikazanog
kadra
Fn4
Radnje
gumbima
Dodirne
radnje
2/1
Povlačenje
Odaberite /
>
[MENU/SET]
/
Približavanje/
udaljavanje
Odaberirte kadar koji želite pohraniti kao sliku.
• Možete odabrati između 60 kadrova (neprekinuto
vrijeme snimanje time od približno 2 sekunde).
Odabire kadar koji će biti prikazan i prikazuje kadrove koji
slijede i koji su ispred prikazanog u pregledu kadrova.
Povećavaju/smanjuju prikaz
Odabire kadar dok nastavlja povećati prikaz (za
vrijeme povećavanje prikaza)
s
3/4/2/1
Opis radnje
Prikazuje prethodni ili slijedeći u nizu 45 kadara .
• Ponovnim pritiskom na isti gumb će prikazati kadrove
koje slijede prikazani ili koji su ispred prikazang kadra.
Dodir/
Povlačenje
s
Fn5
Povlačenje
Pomiče povećana područja (za vrijeme povećanog prikaza)
Prikazuje zaslon reprodukcije 4K fotografija u nizu
[Fn4]
Pomiče se na označene radnje
[Fn5]
/
s
Dodaje/ briše oznake
In-focus dio je istaknuti sa bojom. ([Peaking])
• Prebacivanje u redoslijedu [OFF]>[ON] ([LOW]) > [ON]
([HIGH]).
s
[MENU/SET]
Pohrana fotografija.
• Za vrijeme dodjeljivanja oznaka, moći ćete preskočiti do oznaka koje ste dodijelili ili na početku ili na
kraju datoteke 4K fotografija u nizu. Pritisnite ponovn [Fn5] za povrat na izvornu radnju.
Radnja gumbima
Radnja dodirom
Opis radnje
1
Pomiće se na slijedeću oznaku.
2
Pomiće se na prethodnu oznaku.
122
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
<Zaslon pregleda 4K burst >
Fn4
Fn5
Fn5
Za vrijeme pauze
Radnje
gumbima
3
/
4
/
1
/
2
/
s
Dodirivanje/
Povlačenje
Približavanje/
razdvajanje
s
3/4/2/1
Dragging
[MENU/SET]
Neprekidna reprodukcija/Pauza (za vrijeme neprekidne reprodukcije)
Neprekidno premotavanje/Pauza (za vrijeme neprekidnog
premotavanja)
Brzo premotavanje u naprijed/Kadar po kadar premotavaje (za
vrijeme pauze)
Brzo premotavanje u nazad/Kadar po kadar premotavaje (za
vrijeme pauze)
Odabire kadrove koji će biti prikazani (za vrijeme pauze)
Povećava/smanjuje prikaz (za vrijeme pauze)
Odabire kadar tijekom održavanja povećanog prikaza
(za vrijeme povećanog prikaza)
Pomiće povećana područja (za vrijeme povećanog prikaza)
Prebacuje na rad oznakama
[Fn5]
s
Opis radnje
Prikazuje zaslon prikaza kadrova (za vrijeme pauze)
[Fn4]
s
Za vrijene neprekinute reprodukcije
Dodirne
radnje
/
Dodaje/ briše oznake
Dijelovi u fokusu su istaknuti bojom. ([Peaking])
• Prebacuje se prema redoslijedu [OFF]>[ON] ([LOW]) > [ON]
([HIGH]).
Pohranjuje fotografije (za vrijeme pauze)
• Dodirnite zaslon dva puta za povećanje prikaza. Za povrat na izvorni prikaz, ponovno
dotaknite zaslon sva puta.
• Za odabir i pohranu fotografija sa datoteke 4K fotografija u nizu na računalo PC, koristite
software “PHOTOfunSTUDIO”. (str.304)
NIje moguće uređivati datoteku 4K fotografije u nizu kao videozapise.
123
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
∫ Odabir i pohrana fotografija na TV ekranu
• Postavite [HDMI Mode (Play)] na [AUTO] ili [4K].
Kada spojite na TV koji ne podržava 4K videozapise, odaberite [AUTO].
• Postavite [VIERA Link] u [TV Connection] na [OFF].
• Ako prikažete datoteku 4K fotografija u nizu na TV spojen sa fotoaparatom, biti će
prikazani samo na zaslonu reprodukcije 4K fotografija u nizu.
• Čak i kada uložite SD karticu u 4K-kompatibilni TV sa utorom za SD karticu, ne možete
reproducirati datoteke 4K footografija u nizu sa [Aspect Ratio] postavljenim na
opciju drugu od [16:9].(od rujna 2016)
Napomena za funkciju 4K Photo
∫ Promjena formata
Odabirom [Aspect Ratio] (Format) u izborniku [Rec](Sminanje) možete promijeniti
format 4K fotografije.
∫ Snimanje objekata sa smanjenim zamućenjem
Možete smanjiti zamućenje objekta postavljanjem veće brzine zatvarača.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Postavite brzinu zatvarača okretanjem stražnjeg ili prednjeg kotačića.
• Približna brzina zatvarača za snimanje na otvorenom pri dobrim vremenskim uvjetima:
1/1000 sekunde ili brža.
• Ako povećate brzinu zatvarača, ISO-osjetljivost postaje veća, što može povećati buku
na zaslonu.
∫ Zvuk zatvarača za snimanje 4K fotografije
• Kada koristite [ ] ([4K Burst]) ili [
] ([4K Pre-Burst]), možete promijeniti postavke zvuka
elektronički zatvarač u [Shutter Vol.] i [Shutter Tone]. (str.230)
• Kada snimate sa [
] ([4K Burst(S/S)]), možete postaviti glasnoću tona pokretanja/
zaustavljanja pod stavkom [ Beep Volume].
• Možete izvesti snimanje u nizu visoke brzine tiho upotrebom funkcije 4K-fotografije u
kombinaciji s funkcijom [Silent Mode] (Tihi način rada).
∫ Scene koje nisu prikladne za funkciju 4K fotografija
Snimanje na ekstremno svijetlim lokacijama ili u zatvorenom prostoru
Kada snimate objekte na ekstremno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim
svjetlom ili LED-svjetlom itd. može doći do promjene u boji i svjetlini ili se na zaslonu
mogu pojaviti vodoravne pruge.
Pojavljivanje pruga može se smanjiti postavljanjem sporije brzine zatvarača.
Objekti koji se brzo kreću u vodoravnom smjeru
Ako snimate objekte koji se brzo kreću u vodoravnom smjeru, na snimljenoj fotografiji
objekti mogu izgledati izobličeno.
124
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
∫ Postavke fotoaparata za funkciju 4K fotografija
Postavke fotoaparata automatski se optimiziraju zasnimanje 4K fotografija.
• Slijedeće stavke izbornika [Rec](Snimanje) su fiksne prema donjim postavkama:
[Picture Size]
(Veličina slike)
[4K] (8M)
[4:3]: (3328k2496)
[3:2]: (3504k2336)
[16:9]: (3840k2160)
[1:1]: (2880k2880)
[Quality](Kvaliteta)
[Shutter Type](Vrsta zatvarača)
[A]
[ESHTR]
• 4K burst files are recorded with the settings indicated below:
Settings in the [Motion Picture] menu are not applied to 4K burst files.
[Rec Format] /
Format snimanja)
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[Continuous AF]
(Neprekinuti AF)
[Luminance Level]
(Nivo osvjetljenje)
[MP4]
[ON]
[4K/100M/30p]
[0s255]
• Kada snimate funkcijom 4K fotografija, rasponi slijedećih funkcija su različiti od onih
dostupnih za snimanje fotografija:
– Brzina zatvarača: 1/30th to 1/16000th
– Kompenzacijja ekspozicije: j3 E V t o i3 E V
– ISO osjetljivost: [AUTO], 125 to 6400
• Kada snimate sa funkcijom 4K fotografija, slijedeće funkcije nisu dostupne:
– Bljeskalica
– [AF Mode] (
)
– Uzastopno snimanje
– [MF Assist] ([
] ([4K Pre-Burst]) samo)
– Programme Shift
– Balans bijele boje ( )
– Način fokusiranja (AFF)
• Slijedeće stavke izbornika nisu dostupne:
[Rec]
[Custom]
[Setup]
[Picture Size]/[Quality]/[AFS/AFF]/[Bracket]/[iHandheld Night Shot]/[iHDR]/
[HDR]/[Panorama Settings]/[Shutter Type]/[Flash]/[Extended ISO]/[Long
Shtr NR]/[Color Space]/[Face Recog.]/[Profile Setup]
[Rec Area]
[Economy] ([
] ([4K Pre-Burst]) only)
125
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
• Kada snimate 4K fotografije, kut gledanja je uži.
• Sljedeće se promjene dogode prilikom snimanja 4K-fotografija:
– Postavka [i.Resolution] mijenja se s [EXTENDED] na [LOW].
– [Destination] (Odredište) pod [Travel Date] (Datum putovanja) ne može se snimiti.
– [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) nije moguć.
– Nije moguce upotrijebiti HDMI-izlaz.
• Kada snimate sa [
] ([4K Pre-Burst]), [Step Zoom] (Postupni zum) ne radi.
• Prepoznavanje scene u inteligentnom automatskom načinu rada radi na isti način kao i
za snimanje videozapisa.
• Kad se način snimanja postavi na [4K PHOTO], nije moguće snimati fotografije tijekom
] ([Photo Priority]) postavljena)
snimanja videozapisa. (Samo kad je [
Nije dostupna u ovim slučajevima:
• Funkcija 4K fotografije onemogucena je kada se koristite sa sljedecim postavkama:
– [Clear in Backlight]/[Glistening Water]/[Artistic Nightscape]/[Glittering Illuminations]/
[Handheld Night Shot]/[Clear Night Portrait]/[Soft Image of a Flower] (Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (Creative Control Mode)
– Kada snimate videozapise
– Kada koristite [Multi Exp.] (Višestruku ekspoziciju)
126
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Kontrola fokusa nakon snimanja
(Post Focus/Focus Stacking)
Primjenjivi načini:
Fotoaparat omogućava snimanje 4K fotografija u nizu dok prebacujete fokus na različita
područja. Nakon snimanja možete odabrati željeno područje fokusa.
Ova je funkcija namijenjena za snimanje mirnih objekata.
Možete kombinirati više slika, svaku s drugačijim fokusom kako bi povećali raspon
fokusa. ([Focus Stacking](slaganje fokusa))
4K neprestalno snimanje
dok automatski mijenja
fokus
Dodirnite željenu točku
fokusa.
Napravljena je slika sa
željenom fokusnom
točkom.
• Preporučamo uporabu tronošcae kada snimate fotografije koje će se upotrijebiti Focus Stacking.
• Upotrijebite karticu UHS Speed Class 3 . (str. 26)
Snimanje uz upotrebu [Post Focus]
1
Kotačić za odabir načina snimanja postavite na
[
2
].
Odredite kompoziciju i pritisnite gumb
zatvarača do pola.
• Automatski fokus prepoznaje područje fokusa na zaslonu.
(Osim rubova zaslona)
• Ako na zaslonu nema točke fokusa, treperi pokazivač
fokusa (A) . U tom slučaju snimanje nije moguće.
3:2
4K
残5m04s
127
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
3
Gumb zatvarača pritisnite do kraja za pokretanje snimanja.
• Za vrijeme snimanja automatski se mijenja točka fokusa.
Kada nestane ikona (B) snimanje automatski
završava.
Od pritiska do pola gumba zatvarača do završetka snimanja:
• Nemojte mijenjati udaljenost objekta ili kompoziciju.
• Snima se videozapis u [MP4] formatu. (Zvuk ne će biti snimljen.)
• Neovisno o postavkama [System Frequency], datoteke 4K neprekidnog snimanja, su
snimljene u [4K/100M/30p] i mogu se reproducirati na fotoaparatu.
• Ako je postavljen automatski prikaz [Auto Review], automatski će se pojaviti zaslon
koji vam omogućava odabir točke fokusa. (str.129)
∫ Ograničenje pri [Post Focus]
• Budući da snimate u istoj kvaliteti slika kao 4K fotografije, postoje neka ograničenja u
primjeni funkcija snimanja i postavkama izbornika. Detaljnije pogledajte na “The camera’s
setup for the 4K Photo function” na str.125.
• Osim ograničenja funkcije 4K fotografija, slijedeća ograničenja se primjenjuju pri [Post
Focus] snimanju:
– Način fokusiranja je fiksirano na [AFS].
– Rad automatskog fokusa nije moguć.
– Videozapisi se ne mogu snimiti.
– [Digital Zoom] nije moguć.
– Slijedeće stavke izbornika [Custom] nisu moguće:
[Shutter AF]/[Video Button]
• Kada koristite [Post Focus], kut gledanja je uži.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Pri uporabi slijedećih ostavki funkcija [Post Focus] n9je dostupna:
– [Clear in Backlight]/[Glistening Water]/[Artistic Nightscape]/[Glittering Illuminations]/
[Handheld Night Shot]/[Clear Night Portrait]/[Soft Image of a Flower] (Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (Creative Control Mode)
– Kad je postavljena [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija).
128
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Odabir točke fokusa i pohrana fotografije
1
Na zaslonu reprodukcije, pritiskom na ikonu [
sliku i pritisnite 3.
• Istu radnju možete odraditi i dodirom ikone [
2
]odaberite
].
Odaberite i dodirnite područje fokusa.
Fn4
• Ako za odabrano područje nije raspoloživa slika koja se
nalazi u fokusu, prikazat će se crveni okvir. U tom
slučaju ne možete pohraniti sliku.
• Ne možete odabrati rubove zaslona.
Radnje gumbom
3/4/2/1/
Opis radnje
Radnje dodirom
Dodirivanje
Fn5
Odabire područje fokusa
• Ne može se odabrati za vrijeme
uvećanog prikaza.
Uvećava prikaz.
Smanjuje prikaz (za vrijeme
uvećanog prikaza).
SIzmjenjuje funkciju slaganja
fokusa. (str.130)
[Fn4]
Fokusirani dio istaknut je bojom.
• Izmjenjuje se ovim redom [OFF]>[ON]
[Fn5]
([LOW]) > [ON] ([HIGH]).
Pohranjuje fotografiju
[MENU/SET]
3
• Fokus možete fino podesiti povlačenjem klizne trake za
vrijeme uvećanog prikaza. (istu radnju možete izvesti
pritiskom na 2/1.)
Dodirnite
[
Fn5
] za pohranu fotografije.
• Slika se pohranjuje u JPEG formatu.
• Ne možete odabrati i pohraniti sliku sa TV ekrana čak i ako je fotoaparat priključen na TV sa
HDMI mikro kabelom.
129
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Kombiniranje više slika za povećanje raspona fokusa (Focus Stacking)



A Fokus
B Fokus: bliže
C Focus: udaljeno
1 Dodirnite [
2
] u koraku
2 “Odabir točke fokusa i pohrana fotografije”.
• Istu radnju možete izvršiti pritskom na [Fn4].
Dodirnite postupak spajanja.
Automatski se odabiru slike koje su pogodne za slaganje i
spajaju se u jednu sliku.
[Auto Merging] • Prednost se daje slikama s bližim fokusom.
(Auto spajanje) • Slike se spajaju u jednu sliku i ta će slika biti pohranjena
kada odaberete ovu stavku.
[Range Merging] Kombiniranje slika s odabranom pozicijom fokusa u jednu sliku.
130
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
3
(Kada odaberete[Range Merging])
Dodirnite željenu točku fokusa
Fn5 Set/Cancel
• Odredite najmanje dva područja.
• Fokusirano područje između dva područja također će biti
odabrano i kombinirano područje fokusa bit će označeno.
• Sivo označena područja mogu, ako su odabrana,
uzrokovati neprirodan izgled složene fotografije i ta se
područja ne mogu odabrati.
ュリヴヱハ
Reset
• Ponovo dodirnite područje fokusa za poništavanje odabira.
• Povlačenjem prstom po ekranu odabirete više područja.
Radnje
gumbom
3/4/2/1
[Fn5]
Radnje
dodirom
Dodirivanje Odabir područja.
[DISP.]
[Reset]
4
Dodirnite [
Opis radnje
ュリヴヱハ
Reset
[Set/Cancel] Određuje/poništava područje.
[All]
[MENU/SET]
Fn5 Set/Cancel
Odabire sva područja.
(prije odabira područja)
Poništava sve odabire.
(nakon odabira područja)
Spaja fotografije i pohranjuje
spojenu fotografiju.
] tza spajanje i pohranu nove spojene slike.
• Slika je pohranjena u JPEG formatu. Informacija o snimanju (Exif information) originalne
fotografije s najbližim fokusom, uključujući brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost,
bit će snimljeni s novom fotografijom.
• Fotoaparat može automatski ispraviti pogrešnu podešenost fotografije prouzročenu trešnjom
fotoaparata. Ako su ispravljene, kut gledanja je malo sužen kada se kombiniraju
fotografije.
• Fotografije mogu biti kombinirane u neprirodnu fotografiju u sljedećim slučajevima:
– Objekt se pomaknuo.
– Velika je udaljenost do objekta.
– Fotografije su prefokusirane (Ako snimate fotografije s većim otvorom blende,
kombinirana fotografija može izgledati manje prirodno.)
• Funkcija Focus Stacking radi samo sa fotografijama snimljenim fotoaparatom koji koristi
funkciju Post Focus (Naknadnog fokusiranja).
131
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Snimanje fotografija uz pomoć automatskog okidača
Primjenjivi načini:
1 Postavite kotačić za način snimanja na
2 Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali objekt
i zatim ga pritisnite do kraja za snimanje fotografije
• Fokusiranje i ekspozicija postavit će se kad se okidač
pritisne do kraja.
• Nakon što pokazatelj automatskog okidača zatreperi,
snimanje će započeti.
∫ Promjena postavke vremena automatskog okidača
Odaberite izbornik.
MENU
>
[Rec] > [Self Timer](Automatski okidač)
Fotografija se snima 10 sekundi nakon pritiska okidača.
Nakon 10 sekundi fotoašparat snima 3 fotografije u rzmacima od otprilike 2 sekunde.
Fotografija se snima 10 sekundi nakon pritiska okidača.
• Ako upotrebljavate tronožac i sl. ova postavka može biti prikladan način da se
izbjegne podrhtavanja koje nastaje pritiskom okidača.
• Preporučujemo uporabu tronošca pri snimanju s pomoću automatskog okidača.
]
• Jačina bljeskalice može se malo razlikovati kada odaberete [
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne može se postaviti na [
] in the following cases.
– Kada je [Simultaneous record w/o filter] od [Filter Settings]
postavljen na [ON]
– Kod snimanja sa funkcijom neprekidnih snimaka
– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• Automatski okidač isključen je u sljedećim slučajevima.
– Kod snimanja videozapisa
132
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Snimanje fotografija automatski prema postavljenim
intervalima/izrada fotografija stop animacijom
Možete snimiti fotografiju prema postavljenim intervalima ili
stop animacijom. Osim toga, slike se mogu spojiti u
videozapis.
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (str.33)
• Snimljene fotografije prikazuju se kao grupa fotografija. (str.187)
• Kada je [System Frequency] (Frekvencija sustava) postavljena
na [24.00 Hz (CINEMA)], možete snimiti fotografije, ali od njih ne
možete kreirati videozapis.
∫ Prikaz zaslona postavki prije snimanja
1 Postavite kotačić za način snimanja na [
2
].
Prikaz zaslona postavki.
Radnje gumbom
Radnja dodirom
[MENU/SET]¢ > [MENU/SET]
/
¢ Prikazat će se zaslon odabran s [Time Lapse/Animation](Snimanje u intervalima /
animacija) u izborniku snimanja (Zaslon će se prikazati samo kad pritisnete [MENU/
SET] prvi put nakon prebacivanja kotačića za način snimanja na [
].)
∫ Prebacivanje između snimanja fotografija automatski prema postavljanim
intervalima i izrade fotografija stop animacijom
Prebacite [Mode](Način) postavku kod [Time Lapse/Animation] u izborniku [Rec]
(Snimanje).
133
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Snimanje fotografija automatski prema postavljenim intervalima
([Time Lapse Shot])
Primjenjivi način:
Fotoaparat može automatski snimati objekte kao što su životinje i biljke kako vrijeme
prolazi i stvoriti videozapis.
1 Postavite kotačić za način snimanja na [
2 Prikaz zaslona postavki. (str.133)
].
• Prebacite na [Time Lapse Shot] ako nije odabran.
(str.133)
[Now] (Sada)
[Start Time]
(Početno
vrijeme)
[Start Time
Set]
Snimanje započinje kad ado kraja pritisnete okidač.
Može se postaviti bilo koje vrijeme u slijedeća 23 sata
i 59 minuta. Odaberite stavku (sat ili minutu)
pritiskom na ◄/►, postavite početno vrijeme
pritiskom na 3/4, a zatim pritisnite[MENU/SET].
[Shooting
Moguće je postaviti interval snimanja i broj fotografija.
Interval](Interval 2/1: Odaberite stavku (minuta / sekunda / broj fotografija)
snimanja)/
3/4: Postavka
[Image Count]
[MENU/SET]: Postavi
(Brojač slike)
• Ovisno o uvjetima snimanja, snimanje možda neće biti dosljedno sapostavljenim
intervalima snimanja ili postavljanim brojem fotografija.
3 Pritisnite okidač do pola.
• Prikazat će se zaslon za snimanje. Istu radnju
možete obaviti i pritiskanjem i držanjem
] dok se ne prikaže zaslon za snimanje.
[
4 Pritisnite okidač do kraja.
MOV
24p
3:2
L
AFS
• Automatski započne snimanje.
• Tijekom stanja čekanja snimanja, uređaj će se automatski isključiti ako se neko vrijeme
ne obavi nikakva radnja. Snimanje u intervalima nastavlja se čak i kada je uređaj
isključen. Kada dođe vrijeme za početak snimanja, uređaj se automatski uključuje. Da
biste ga ručno uključili, pritisnite okidač dopola.
134
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
• Radnje za vrijeme kada je snimanje u pripremi (Fotoparat je uključen)
Radnje
gumbima
[Fn5]
Radnje
dodirom
Opis radnje
Prikazuje zaslon za odabir pauziranja ili zaustavljanja
snimanja.
Prikazuje zaslon za odabir nastavka ili
zaustavljanja snimanja (za vrijeme pauze)
• Nakon zaustavljanja snimanja, prikazat će se zaslon za potvrdu, pitajući da li da
nastavi sa izradom videozapisa.
Za izradu videozapisa, odaberite [Yes] (Da).
Informacije o izradi videozapisa, potražite na str.38.
∫ Promjena postavki snimanja fotografija u intervalima
Možete promijeniti postavke u [Time Lapse/Animation] (Snimanje u
intervalima / animacija) u izborniku [Rec].
• Ova funkcija nije namijenjena uporabi u sigurnosnoj kameri
• [Time Lapse Shot] se pauzira u sljedećim slučajevima.
– Kada se baterija isprazni
– Isključivanjem fotoaparata
Tijekom [Time Lapse Shot] možete zamijenite bateriju i karticu, a zatim ponovno
pokrenuti uključivanjem ovog uređaja. (Fotografije snimljene nakon ponovnog
pokretanja biti će pohranjene kao zasebna grupa fotografija). Isključite uređaj kada
zamjenjujete bateriju ili karticu. Kada je [Shooting Interval](Interval snimanja) postavljen
na dulju vrijednost, ako se fotoaparat automatski isključi kad čeka na slijedeće snimanja,
preporučamo uporabu Time Lapse Shot u Auto Focus Mode.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– [Handheld Night Shot] (Scenski način rada)
– Kad koristite [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
135
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Izrada fotografija stop animacijom ([Stop Motion Animation])
Primjenjivi načini:
Stop animacija stvara se spajanjem fotografija.
1
2
Postavite kotačić za način snimanja [
Prikaz zaslona postavki. (str.133)
].
• Prebacite na [Stop Motion Animation] ako nije odabran.
(str.133)
[Auto Shooting]
(Auto. snimanje)
[Shooting Interval]
(Interval snimanja)
[ON]
Automatsko snimanje fotografija prema postavljenom intervalu snimanja.
[OFF]
Ručno snimanje fotografija, kadar po kadar..
(Samo kada je [Auto Shooting] postavljeno na [ON])
Pritisnite ◄/► da biste odabrali interval snimanja (u sekundama),
pritisnite ▲/▼ da biste ga postavili te pritisnite [MENU/SET].
3 Okidač pritisnite dopola.
• Prikazat će se zaslon za snimanje. Istu radnju možete
obaviti i pritiskanjem i držanjem
[[
] dok se ne prikaže zaslon za snimanje.
136
MOV
3:2
24p
L
AFS
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
4
5
Pritisnite okidač do kraja.
• Moguće je snimiti do 9999 kadrova.
Pomaknite objekt da biste odabrali kompoziciju.
• Ponovite snimanje na isti način.
• Ako tijekom snimanja isključite fotoaparat, pojavljuje se
poruka za nastavak snimanja nakon uključivanja
fotoaparata. Odabirom [Yes] (Da) možete nastaviti
snimati od točke prekida.
Vješto snimanje materijala
• Na zaslonu za snimanje prikazuju se do dvije prethodno snimljene fotografije.
Upotrijebite ih kao referencu za količinu pokreta.
• Pritiskom na [(] možete provjeriti snimljene fotografije.
Nepotrebne fotografije možete izbrisati pritiskom na [
].
Ponovnim pritiskom na [(] vraćate se na zaslon za snimanje.
6
Dodirnite [
] za kraj snimanja.
• Završiti snimanje možete odabirom [Time Lapse/Animation]
sa izbornika [Rec] (Snimanje) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Kad je [Auto Shooting] (Auto. snimanje) postavljeno na [ON],
odaberite [End](Kraj) na zaslonu za potvrdu. (Ako je [Pause]
(Pauza) odabrana, pritisnite gumb zatvarača do kraja za
nastavak snimanja.)
• Nakon zaustavljanja snimanja, prikazan je zaslon za potvrdu, sa
uppitanjem da li nastavljate izradu videozapisa. Za izradu
videozapisa, odaberite [Yes] (Da).
Informacije o izradi videozapisa potražite na str.138.
30
∫ Promjena postavki stop animacije
Možete promijeniti postavke u [Time Lapse/Animation] (Snimanje u intervalima /
animacija) u izborniku [Rec].
∫ Dodavanje fotografija grupi stop animacije
Odabirom [Add to Picture Group] (Dodavanje u grupu fotografija) u koraku 2 prikazat će
se grupafotografija snimljena s [Stop Motion Animation] (Stop animacija).
Odaberite grupu fotografija, a zatim pritisnite [MENU / SET]
• Automatsko snimanje možda se neće odvijati prema postavljenim intervalima jer snimanje
traje duže u određenim uvjetima, npr. kada se pri snimanju koristi bljeskalicom.
• Fotografija se ne može odabrati s pomoću opcije [Add to Picture Group] (Dodavanje u
grupu fotografija) ako se radi o jedinoj fotografiji koja je snimljena.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima :
– Kada koristite [Multi Exp.](Višestruka ekspozicija)
• [Auto Shooting] (Auto. snimanje) (nije dostupna u sljedećim slučajevima.
– [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (scenski način rada)
137
5. Postavke 4K fotografije i načina snimanja
,]UDGDYLGHR]DSLVDL]VQLPOMHQLKIRWRJUDILMD
Za izradu videozapisa iz snimljenih fotografija, slijedite korake dolje navedene.
1 Odaberite način izrade fideozapisa.
• Format snimanjapostavljen je na [MP4].
[Rec Quality]
.YDOLWHWDVQLPDQMD
[Frame Rate]
%U]LQDYLGHR]DSLVD
[Sequence]
6OLMHG
3RVWDYOMDQMHNYDOLWHWHYLGHR]DSLVD
Postavljanje broja kadrova po sekundi
što je broj veći, videozapis će biti uglađeniji
[NORMAL] 8RELþDMHQR :
6SDMDQMHIRWRJUDILMDSUHPDUHGRVOLMHGXVQLPDQMD
[REVERSE] 2EUQXWR :
6SDMDQMHIRWRJUDILMDREUQXWRRGUHGRVOLMHGDVQLPDQMD
2 3ULWLVQLWHŸźGDELVWHRGDEUDOL>[email protected] 8UHGX L]DWLPSULWLVQLWH [MENU/SET].
• 9LGHR]DSLVLVHPRJXNUHLUDWL uporabom [Time Lapse Video](str.251) ili [Stop Motion
Video] (str.251) u izborniku [Playback](Rreprodukcija).
• Kod izrade videozapisa pomoću [Rec Quality] postavljenog na [4K], vrijeme snimanja je
ograničeno na 29 minuta i 59 sekunda.
– Dodatno, kad upotrebljavate SDHC memorijsku karticu, ne možete izraditi videozapis
veličine datoteke koja prelazi 4 GB.
– Kada upotrebljavate SDXC memorijsku karticu, možete izraditi videozapis veličine
datoteke koja prelazi 4 GB.
• Videozapis sa postavljenim [Rec Quality] na [FHD] ili [HD] ne možete izraditi, ako vrijeme
snimanja premašuje 29 minuta i 59 sekunda ili je veličina datoteke veća od 4 GB.
138
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Fotografiranje dok automatski podešavate postavke
(Bracket Recording)
Primjenjivi načini:
Možete snimiti više slika dok automatski podešavate postavke pritiskom na gumb
zatvarača.
1
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Rec] > [Bracket]> [Bracket Type]
Pritisnite gumb zatvarača za snimanje dok
podešavate ekspoziciju. (str.140)
Pritisnite gumb zatvarača za snimanje dok
(Aperture Bracket)¢
podešavate otvor blende. (str.141)
(Ograničeni otvor blende)
Pritisnite gumb zatvarača za snimanje dok
(Focus Bracket)
podešavate poziciju fokusa. (str.142)
(Ograničeno fokusiranje )
Gumb zatvarača pritisnite jedanput za snimanje
(White Balance Bracket)
(Ograničena ravnoteža bjeline) tri slike s automatski podešenom različitom
ravnotežom bjeline. (str.110)
(Exposure Bracket)
(Ograničena ekspozicija)
2
¢ Raspoloživo u (Aperture-Priority AE) modu prioriteta automatskog otvora blende ili
kad je ISO osjetljivost podešena na [AUTO] u (Manual Exposure) modu ručne
ekspozicije.
Pritisnite 3/4 za odabir [More settings] i pritisnite [MENU/SET].
• Informacije o [More settings] pogledajte na stranicama na kojima je opisana svaka funkcija.
• Pritisnite gumb zatvarača do pola za izlaz s izbornika.
3
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
• Kada je odabran Exposure Bracket, prikaz bracket treperi sve dok sve postavljene
fotografije nisu snimljene. Ako promijenite postavke bracketa ili isključite fotoaparat
prije nego snimite sve postavljene fotografije, fotoaparat započine snimanje od
početka, od prve fotografije.
∫ Poništavanje tip ograničenja[Bracket Type]
Odaberite [OFF] u koraku 1.
139
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Ograničeno snimanje nije dostupno u slijedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Soft Image of a Flower]
(Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (Creative Control Mode)
– Kod snimanja uz uporabu bljeskalice (osim za Ograničenje ravnoteže bjelila)
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kod snimanja sa [Post Focus] (Naknadnim fokusiranjem)
– Kod uporabe [Multi Exp.] (Višestruke ekspozicije)
– Kod uporabe [Time Lapse Shot] (Snimanje u vremenskim intervalima)
– Kod uporabe [Stop Motion Animation] (samo kada je podešen [Auto Shooting] )
Ograničena ekspozicija
∫ O [More settings] (korak 2 na str. 139)
[Step]
[Sequence]
[Single Shot Setting]¢
Postavlja broj fotografija koji će se snimiti i kompenzirani
raspon frekvencije.
[3•1/3] (Snimanje tri fotografije u intervalu od 1/3 EV) do
[7•1] (Snimanje sedam fotografija u intervalu od 1 EV)
Podešavanje redosljeda kojim će se snimati fotografije.
[
[
]: Svaki put kada pritisnite gumb zatvarača snimi se jedna fotografija..
]: Snimaju se sve podešene fotografije za snimanje kada
jedanput pritisnete gumb zatvarača.
¢ Nije raspoloživo za snimanje u nizu. Kada koristite snimanje unizu, ako pritisnete i držite
gumb zatvarača, snimanje će se obavljati kontinuirano dok se ne snimi određeni broj
fotografija.
[Step]: [3•1/3], [Sequence]: [0/s/r]
1. slika
d0 EV
2. slika
j1/3 EV
3. slika
i1/3 EV
• Kada snimate fotografiju uz uporabu ograničene ekspozicije nakon postavke vrijednosti
kompenzacije ekspozicije, snimljene fotografije su bazirane na izabranu vrijednost
kompenzacije ekspozicije.
140
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Ograničeni otvor blende
Način snimanja:
∫ O [More settings] (korak 2 u str.39)
[3], [5]: Snima se navedeni broj fotografija s različitim otvorima
okulara s rasponom koji se temelji na početnoj vrijednosti otvora
blende..
[ALL]: Snimanje fotografija s korištenjem svih vrijednosti otvora blende..
[Image Count]
• Kada snimate fotografije u nizu, ako pritisnete i držite pritisnutim gumb zatvarača,
snimanje će se odvijati dok se određeni broj fotografija ne snimi.
Primjer:
2.8
4.0
5.6
8.0
11
Kada je početna pozicija postavljena na F5.6:
1 prva slika, 2 druga slika, 3 treća slika... 5 peta slika
141
5.Postavke 4K fotografije i načina snimanja
Ograničeni fokus
∫ O [More settings] (korak 2 u str.139)
Postavlja interval između pozicija fokusa.
[Step]
[Image Count]¢
[Sequence]
• Interval
po kojoj se pozicije fokusa kreću u svakom
koraku biti će kraća ako je početna pozicija bliža objektu i
obratno, ako je početna pozicija udaljenija od objekta,
interval će biti dulji.
Podešavanje broja fotografija koji će se snimiti.
[0/s/r]: Naizmjenično se pomiče pozicija fokusa bliže i dalje
unutar raspona u odnosu na početnu poziciju dok snimate
fotografije.
[0/r]: Pomiče poziciju fokusa dalje od početne pozicije dok
snimate fotografije.
¢ Nije raspoloživo za snimanje u nizu. Kada koristite snimanje u nizu, ako pritisnete i držite
gumb zatvarača, snimanje će se obavljati kontinuirano dok se ne snimi određeni broj
fotografija.
[Sequence](Niz): [0/s/r]
・
・
・
[Sequence](NIz): [0/r]
・
・
・
・
・
・
A Približavanje
B Beskonačnost
1 prva slika, 2 druga slika... 5 peta slika...
• Fotografije snimljene s ograničenim fokusom prikazane su kao određene grupe
fotografija. (str.187)
142
6.
Stabilizator, zum, bljeskalica
Stabilizator slike
Primjenjivi način:
Automatski otkriva i sprječava podrhtavanje. Za snimanje videozapisa, raspoloživa je 5Axis Hybrid funkcija stabilizatora slike. Ona koristi optički stabilizator objektiva i
elektronički stabilizator senzora fotoaparata. Ispravlja različite tipove podrhtavanja
uključujući i one koji su se pojavili za vrijeme snimanja sa zumom i snimanja dok hodate.
Odaberite izbornik. (P51)
MENU
>
[Rec] > [Stabilizer]
[
]
([Normal])
[Operation
Mode]
Ispravlja trešnju fotoaparata za pokrete
gore/dolje.
[
]
Ovaj je mod idealan za poravnavanje
([Panning]) (metoda za fotografiranje koja uključuje
okretanje fotoaparata za praćenje pokreta objekta
koji se neprekidno kreće u određenom smjeru).
[OFF]
[E-Stabilization
(Video)]
Kompenzira se okomita
i vodoravna vibracija.
[Stabilizer] (Stabilizator) ne radi.
Ispravlja podrhtavanja koja se dešavaju u 5 smjerova za vrijeme snimanja
videozapisa, okomito, vodoravno, okretanjem oko osi, okomitom rotacijom
i vodoravnom rotacijom (5-axis Hybrid funkcija stabilizatora slike).
[ON]/[OFF]
• Ako ovu stavku podesite na [ON], kut gledanja snimljenih videozapisa
može biti sužen.
143
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Sprečavanje treperenja (podrhtavanja fotoaparata)
Kad se na zaslonu pojavi upozorenje na treperenje [
] , upotrijebite funkciju [Stabilizer],
tronožac ili automatski okidač (str.132).
• Brzina zatvarača biti će manja, osobito u slijedećim slučajevima. Fotoaparat držite mirno od
trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu. Preporučamo upotrebu tronošca.
– Spora sinkr./Smanjenje efekta crvenih očiju
– Spora sinkronizacija
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Clear Night Portrait] (Scenski način rada)
– Kad postavite nisku brzinu zatvarača
• Preporučamo da isključite stabilizator slike kada koristite tronožac
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima.
Pazite na podrhtavanje fotoaparata pri pritisku okidača.
– Kad je podrhtavanje prejako.
– Kod velikog uvećanja zumom.
– Kod uporabe digitalnog zuma
– Kada snimate fotografije dok slijedite objekte u pokretu.
– Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na tamnimm mjestima
• Efekt pomicanja u načinu
[
] teže je postići u sljedećim slučajevima.
– U jarko osvijetljenim mjestima, kao na dnevnoj svjetlosti tijekom ljetnog dana.
– Kada je brzina zatvarača brža od 1/100 sekunde
– Kada presporo pomičete fotoaparat jer se objekt sporo kreće (pozadina se neće
zamutiti)
– Kad fotoaparat ne prati objekt dovoljno dobro
– Nije dostupno u ovim slučajevima:
] (Panning) iako
• Za Panoramski način snimanja, postavke [Stabilizer] će se prebaciti u
je postavljen na [
] (Normal).
• Uslijedećem slučaju, [Stabilizer] će se prebaciti na [
] (Normal), čak ako je postavljen [ ]
(Panning):
– Snimanje za vrijeme videozapisa
– Kada je postavljena funkcija 4K fotografija
– Kada kod snimanja koristite [Post Focus]
• Funkcija hibridnog stabilizatora slike s 5 osi nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kada je postavljana [Variable Frame Rate]
– Kada snimate videozapise sa postavljanim veličinama zapisa [4K] ili [C4K] u [Rec Quality]
– Kada upotrebljavate digitalni zum.
144
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija uz pomoć zuma
Tipovi i korištenje zuma
Optički zum
Primjenjii načini:
Zum bez pogoršanja kvalitete slike.
Maksimalno uvećavanje: 20k
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima :
– Kada snimate sa Macro zumom.
Poseban optički zum
Primjenjii načini:
Ova funkcija radi kada je odabrana jedna od veličine slika (str.196),
označena s
Možete dalje zumirati nego što možete s optičkim zumom bez pogoršavanja kvalitete
slike.
Maksimalno uvećanje: 40k
((Ovo uključuje uvećanje s optičkim zumom. Razina uvećavanja se razlikuje, to
ovisi o postavci [Picture Size](Veličina slike)).
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima :
[Handheld Night Shot] (Vodič scenskog načina snimanja)
– [Toy Effect]/[Toy Pop] (Način kreativne kontrole)
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate sa funkcijom Post Focus function
– Kada je [HDR] postavljen na [ON] (Uklj.)
– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– Kada je [iHandheld Night Shot] postavljen na [ON]
– Kada je [iHDR] postavljen na [ON]
], [
–Kada je [Quality] postavljena na[
– Kada snimate sa Macro zumom
– Kada snimate videozapise
] ili [
145
]
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Inteligentni Zum
Primjenjivi načini:
Možete zumirati dvaput više od uvećavanja s originalnim zumom dok
minimalizirate pogoršanje kvalitete slike.
MENU
>
[Rec]/
[Motion Picture] > [i.Zoom]
Postavke: [ON]/[OFF]
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima :
– [Handheld Night Shot] (Vodič scenskog načina snimanja)
– [Impressive Art]/[Toy Effect]/[Toy Pop] (Način kreativne kontrole)
– Kada je [HDR] postavljen na [ON] (Uklj.)
– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– Kada je [iHandheld Night Shot] postavljen na [ON]
– Kada je [iHDR] postavljen na [ON]
– Kada je [Quality] postavljena na [
] ili [
], [
]
– Kada snimate sa macro zumom
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Primjenjivi načini:
Iako se kvaliteta slike pogoršava što više zumirate, možete četri puta više zumirati nego
što možete uvećati s originalnim zumom.
MENU
>
[Rec]/
[Motion Picture] > [Digital Zoom]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Kada se koristite funkcijom [i.Zoom] (i.Zum), maksimalno uvećanje digitalnog zuma ograničeno je
na 2x.
• Kada se koristite digitalnim zumom, preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača (str.
132) za snimanje fotografija.
• U rasponu digitalnog zuma područje automatskog fokusa prikazuje se u sredini u većoj veličini.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Handheld Night Shot] (Scene Guide Mode)
– [Impressive Art]/[Toy Effect]/[Toy Pop]/[Miniature Effect] (Creative Control Mode)
– Kada snimate sa [Post Focus]
– Kada je [HDR] postavljen na [ON]
– [Multi Exp.](Višestruka elspozicija)
– Kada je [Quality] postavljena na [
], [
] ili [
]
146
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Zumiranje dodirnim radnjama (Zumiranje dodirom)
1
2
Dodirnite [ ].
Dodirnite [
].
• The slide bar is displayed.
AE
3 Zumiranje izvedite povlačenjem po
kliznoj traci.
• Brzina zuma ovisi o dodirnutoj poziciji.
[
]/[
]
Polagano zumiranje
[
]/[
]
Brzo zumiranje
• Dodirnite [
] ponovno za završetak
• zumiranja dodirom.
Nije dostupno u ovim slučajevima :
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kada snimate [4K Live Cropping]
147
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija uz pomoć bljeskalice
Primjenjivi načini:
∫ Otvaranje/zatvaranje ugrađene bljeskalice
Snimanje fotografija uporabom ugrađene bljeskalice započinje njenim
otvaranjem.
A Otvaranje bljeskalice
Gurnite ručicu za otvaranje bljeskalice.
B Zatvaranje bljeskalice
Pritisnite bljeskalicu dok ne čujete zvučni znak.
• Prisilno zatvaranje bljeskalice može oštetiti fotoaparat.
• Obavezno zatvorite ugrađenu bljeskalicu kada je ne
upotrebljavate.
• Postavka bljeskalice fiksno je postavljena na [Œ] kada
je bljeskalica zatvorena.
• Pri otvaranju bljeskalice budite oprezni jer će bljeskalica iskočiti.
• Budite oprezni da pri zatvaranju žarulje bljeskalice ne zatvorite prst
U nekim slučajevima, bljeskalica je fiksna [Œ] (bljeskalica uvijek isključena).
• Kod snimanja videozapisa
• Kod snimanja4K fotografije
• Kod snimanja sa [Post Focus]
• Kad upotrebljavate elektronski okidač
• Kad je [HDR] postavljen na [ON]
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON]
• Kada je u [Filter Effect] ili [Filter Settings] postavljen efekt slike
Vješto korištenje bljeskalicom
• Kada snimate fotografije s bljeskalicom, a sjenilo je objektiva pričvršćeno, donji dio fotografije
možda će postati taman, a kontrola bljeskalice možda neće biti dostupna jer bljeskalica može
biti pomračena sjenilom objektiva. Preporučujemo skidanje sjenila objektiva.
148
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
∫ Raspoloživi raspon bljeskalice (približna vrijednost)
Rubovi fotografija snimljeni uz pomoć bljeskalice, bez zumiranja na kratkoj udaljenosti
od objekta, (uz širi kraj) mogu biti crni. To možemo umanjiti zumiranjem objekta sa male
udaljenosti.
Wide
[AUTO] u
[Sensitivity]
(osjetljivost)
Tele
0.5 m (1.6 feet) do 13.2 m (43 feet)
1.0 m (3.3 feet) do 7.9 m (26 feet)
• TRadi se rasponu kada je [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-ograničenja (str.205) postavljan
na [OFF].
• Ne približavajte bljeskalicu preblizu predmetima ili zatvorite bljeskalicu kad je aktivna. Boja
predmeta može se promijeniti.
• Ne zatvarajte bljeskalicu neposredno nakon što se aktivira prije snimanja fotografija zbog
funkcija Uvijek uključena / Smanjenje efekta crvenih očiju itd. To može dovesti do kvara.
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice može
potrajati. Morate pričekati trenutak da biste snimili sliku dok ikona bljeskalice svijetli crveno,
• Kada pričvrstite vanjsku bljeskalicu, ona će imati prednost nad ugrađenom bljeskalicom.
Informacije o vanjskoj bljeskalici potražite na str.312 .
149
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Postavke funkcija bljeskalice
Izmjena načina paljenja
Primjenjivi načini:
Odaberite postavku bljeskalice na ručno ili automatski.
1 Odaberite izbornik. (P51)
MENU
>
[TTL]
[MANUAL]
2
Fotoaparat aktivaciju bljeskalice automatski.
Ručno postavite odnos osvjetljenja bljeskalice. U [TTL] možete snimati
fotografije koje želite čak i kada snimate tamne prizore koje bi bile
presvijetle sa se osvijetle bljeskalicom
• Kada je postavljen [MANUAL], osnos osvjetljenja ([1/1], itd.) je
prikazano na ikoni bljeskalice na zaslonu.
(Kada je odabran [MANUAL] )
Odaberite izbornik.
MENU
3
[Rec] > [Flash] > [Firing Mode] (Način paljenja)
>
[Rec] > [Flash] > [Manual Flash Adjust.]
Pritisnite 2/1 za odabir stavke, a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuno osvjetljenje) do [1/128] u
koracima od [1/3].
• Ove su stavke dostupne samo kada se upotrebljava
ugrađena bljeskalica.
150
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Promjena načina rada bljeskalice
Primjenji načini:
Ugrađenu bljeskalicu postavite tako da odgovara načinu snimanja.
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
‰
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Mode]
([Forced Flash On]
(Bljeskalica uvijek
uklj.)([Forced On/
Red-Eye] (Uklanjanje
efekta crvenih očiju)¢
([Slow Sync.])
([Slow Sync./
Red-Eye])¢
(Spora
sinkronizacija /
Uklanjanje efekta
crvenih očiju)
Œ
([Forced Flash Off])
Bljeskalica se uvijek aktivira, neovisno
o uvjetima snimanja.
• Ovom se funkcijom koristite kada se
svjetlo nalazi iza objekta snimanja ili
kod flourescentnog osvjetljenja.
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini
tamni krajolik, ovom se značajkom
smanjuje brzina zatvarača kad se aktivira
bljeskalica. Tamni krajolik u pozadini
postat će svjetliji.
• Funkcijom se koristite kada snimate
ljude ispred tamne pozadine.
• Korištenje manjom brzinom može uzrokovati zamućivanje
zbog pokreta. Uporabom tronošca može se poboljšati kvaliteta
fotografija.
Bljeskalica nije aktivirana u uvjetima snimanja.
• Upotrijebite ovu funkciju za snimanje fotografija na
mjestima gdje je zabranjena uporaba bljeskalice.
• Ova stavka je dostupna samo uz uporabu vanjske bljeskalice.
¢ Može se postaviti samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash] (Bljeskalica)
postavljen na [OFF] i [Firing Mode] (Način bljeskanja) postavljen je na [TTL] (Kroz objektiv).
• Pojedini načini rada s bljeskalicom neće biti dostupni ovisno o postavkama vanjske
bljeskalice.
Bljeskalica se dva puta aktivira.
Razmak između prve i druge bljeskalice dulji je ako se postavi [
] ili [
Objekt se ne smije pomicati sve dok se bljeskalica ne aktivira drugi put
]
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuje se od osobe do osobe. Jednako tako, ako je osoba
udaljena od fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu, efekt
može izostati.
151
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
∫ Dostupne postavke bljeskalice prema načinu snimanja
Dostupna postavka bljeskalice ovisi o načinu snimanja.
(±: Dostupno, —: Nije dostupno, ¥: Početna postavka scenskog načina rada)
Način snimanja
‰
Program automatske ekspozicije
Automatska ekspozicija s prioritetom otvora
blende
±
±
±
±
±
±
±
—
—
±
[Clear Portrait] (Jasan portret)
±
¥
—
—
±
[Silky Skin] (Svilenkasta koža)
±
¥
—
—
±
[Backlit Softness](Blago pozadinsko osvjetljenje)
—
—
—
—
¥
[Clear in Backlight] (Jasno osvijetljen objekt
¥
—
—
—
±
[Relaxing Tone] 2SXãWDMXüLWRQ
—
—
—
—
¥
[Sweet Child's Face] 6ODWNRGMHþMHOLFH
±
¥
—
—
±
[Distinct Scenery] ,VWDNQXWLNUDMROLN
—
—
—
—
¥
[Bright Blue Sky] 9HGURSODYRQHER
—
—
—
—
¥
[Romantic Sunset Glow] 5RPDQWLþQLVMDM
]DODVNDVXQFD
—
—
—
—
¥
[Vivid Sunset Glow] %OLVWDYLVMDM]DODVNDVXQFD
—
—
—
—
¥
[Glistening Water] %OMHVNDQMHYRGH
—
—
—
—
¥
[Clear Nightscape] -DVDQQRüQLNUDMROLN
—
—
—
—
¥
[Cool Night Sky] 8JRGQRQRüQRQHER
—
—
—
—
¥
[Warm Glowing Nightscape] 1RüQLNUDMROLN
WRSORJRGVMDMD
—
—
—
—
¥
[Artistic Nightscape](UMjetnički noćni krajolik)
—
—
—
—
¥
[Glittering Illuminations](Blistavo osvjetljenje)
—
—
—
—
¥
[Handheld Night Shot](Noćno snimanje
bez tronočca)
[Clear Night Portrait]( Jasni noćni portret)
—
—
—
—
¥
—
—
—
¥
±
[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)
¥
—
—
—
±
[Appetizing Food] (Privlačna hrana)
¥
—
—
—
±
[Cute Dessert] (Slatki desert)
[Freeze Animal Motion]
(Zaustavljeno kretanje životinje)
[Clear Sports Shot](Jasna sportska snimka)
¥
—
—
—
±
¥
—
—
—
±
¥
—
—
—
±
[Monochrome](Monokromatski efekt)
¥
±
±
±
±
Automatska ekspozicija s prioritetom otvora
zatvarača
Način ručne ekspozicije
Scenski
način rada
Œ
),bljeskalica će biti postavljena na [
] ili [Œ]. (str. 62)
• U inteligentnom auto.načinu
ili
• Postavka bljeskalice u vodiču scenskog načina vraća se na izvornu vrijednost sa svim
promjenama scene.
152
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
∫ Brzina zatvarača za svaku postavku bljeskalice
Postavka bljeskalice
‰
Brzina zatvarača(s)
Postavka bljeskalice
1/60¢1 do 1/4000th
Brzina zatvarača(s)
1 do 1/16000th
Œ
60¢2 td 1/16000th
¢1 Mijenja se u 60 sekundi u načinu rada auto. ekspozicije s prioritetom zatvarača i B (Bulb)
u načinu ručne ekspozicije.
¢2 Mijenja se u B (Bulb) u načinu ručne ekspozicije.
• U Inteligentnom automatskom načinu rada (
ili
) brzina zatvarača mijenja se
ovisno o prepoznatoj sceni.
Postavljanje druge sinkronizacije
Primjenjivi načini:
Spora sinkronizacija (2nd curtain synchro) aktivira bljeskalicu trenutak prije nego što se
zatvarač zatvori kada snimate fotografije objekata u pokretu, primjerice automobila
spostavljenom malom brzinom zatvarača.
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
[1ST]
[2ND]
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Synchro]
1st curtain synchro (brza sinkronizacija)
Uobičajena metoda snimanja fotografija s
bljeskalicom.
2nd curtain synchro (spora sinkronizacija)
Izvor svjetla pojavljuje se iza objekta i slika postaje
dinamična.
• Na ikoni bljeskalice na zaslonu prikazuje se [2nd] ako [Flash Synchro] postavite na [2ND].
• Dostupno samo kada je [Wireless] u izborniku [Flash] postavljen na [OFF]. (str.155)
• Postavke [Flash Synchro] također se primjenjuju na vanjsku bljeskalicu. (str.312)
• Kada se postavi velika brzina zatvarača, efekt [Flash Synchro] može biti slabiji.
• Ne možete postaviti [
] ili [
] kada je [Flash Synchro] postavljena na [2ND].
153
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Podešavanje jačine bljeskalice
Primjenjivi načini:
Podesite svjetlinu bljeskalice kada fotografija snimljena s bljeskalicom ima prejaku ili
preslabu ekspoziciju.
1
izbornik. (str.51)
MENU
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Adjust.]
2 Pritisnite 2/1 za podešavanje jačine bljeskalice i pritisnite [MENU/SET].
• Možete podesiti od [-3 EV] do [+3 EV] u koracima od 1/3 EV.
• Odaberite [±0] za povratak na izvornu vrijednost bljeskalice.
• [ i] or [j] prikazuju se na ikoni bljeskalice na zaslonu nakon što podesite jačinu bljeskalice.
• Može se postaviti samo kada je [Wireless] (Bežično) (str. 209) u izborniku [Flash] (Bljeskalica)
postavljen(P150, 155)
• Postavka [Flash Adjust.] također se primjenjuje na vanjsku bljeskalicu. (str.312)
Sinkronizacija jačine ugrađene bljeskalice s kompenzacijom ekspozicije
Primjenjivi načini:
Odaberite izbornik (str. 51)
MENU
>
[Rec] > [Flash] > [Auto Exposure Comp.]
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj. / Isklj.)
• Detalje o kompenzaciji ekspozicije potražite na, str.103.
• Postavka [Auto Exposure Comp.] također se primjenjuje na vanjsku bljeskalicu. (str. 312)
154
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija korištenjem bežične bljeskalice
Primjenjivi načini:
Korištenjem bljeskalicama koje podržavaju bežično upravljanje (DMW-FL200L, DMW-FL360L,
DMW-FL580L: neobavezna), odvojeno možete upravljati okidanjem ugrađene bljeskalice (ili
bljeskalice pričvršćene na spojnicu za pribor ovog uređaja) i trima grupama bljeskalica.
∫ Postavljanje bežične bljeskalice
Postavite bežičnu bljeskalicu tako da je njezin bežični senzor usmjeren prema
fotoaparatu. Procjena raspona bljeskalice kojom možete upravljati prikazana je na
slijedećoj slici. Raspon kojim možete upravljati razlikuje se ovisno o okolini.
Domet postavljanja
7m
Primjer postavljanja
(23 feet)
30°
5m
C
30°
(16 feet)
7m
(23 feet)
50°
50°
A
B
5m
(16 feet)
• U ovom primjeru, postavljena bljeskalica C postavljena je kako bi izbrisala sjenu objekta koju
će stvoriti bljeskalice A i B .
• Preporučeni broj bežičnih bljeskalica za svaku skupinu iznosi tri ili manje.
• Ako je objekt preblizu, signalni bljesak mogao bi utjecati na ekspoziciju.
Ako postavite [Communication Light] (Komunikacijsko svjetlo) na [LOW] ili manju snagu
izlaza sa difuzorom ili sličnim proizvodom, smanjit će se efekt.
Pripreme:
Otvorite bljeskalicu povlačenjem ručice za otvaranje bljeskalice ovog uređaja
Pričvrstite bljeskalicu (DMW-FL200L/DMW-FL360L/DMW-FL580L: opcija) na ovaj fotoaparat
1 Postavite bežične bljeskalice na način rada RC i rasporedite ih.
• Postavite kanal i grupe za vanjske bljeskalice koje će se kontrolirati.
2
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Rec] > [Flash]
[Wireless](Bežično)
Odaberite [ON].
[Wireless Channel]
(Bežični kanal)
[Wireless Setup]
Bežične postavke)
Odaberite kanal koji trebate podesiti za bežične
bljeskalice u koraku 1.
Nastavite do koraka 3.
155
6. Stabilizator, zum i bljeskalica
3
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Pritisnite [DISP.] za paljenje test bljeskalice.
A Način bljeskanja
B Izlaz bljeskalice
C Odnos osvjetljenja
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[TTL]:
[Built-in
Flash]/
[External
Flash]
Ugrađena
bljeskalica/
Vanjska
bljeskalica
Fotoaparat automatski postavlja jačinu ugrađene bljeskalice
[AUTO]¢:
Izlaz bljeskalice postavljen je vanjskom bljeskalicom.
[MANUAL]:
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice.
[OFF]:
Ugrađena bljeskalica uključuje samo signalni bljesak.
[Flash Adjust.](Podešavanje bljeskalice)
Jačina bljeskalice postavlja se ručno, kada je [Firing Mode] postavljen na [TTL].
[Manual Flash Adjust.] (Ručno podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice kada je [Firing Mode]
postavljen na [MANUAL].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od 1/3.
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[TTL]:
[A Group]/
[B Group]/
[C Group]
Fotoaparat automatski postavlja jačinu vanjske bljeskalice.
[AUTO]:
Bežična bljeskalica automatski postavlja jačinu bljeskanja.
[MANUAL]:
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice.
[OFF]:
Bežične bljeskalice određene grupe neće bljeskati.
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
Ručno prilagodite izlaz bežične bljeskalice kada je [Firing Mode] postavljen
na [TTL].
[Manual Flash Adjust.](Ručno podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice kada je [Firing Mode]
postavljen na [MANUAL].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od 1/3.
¢Ova opcija nije prikazana kada je bljeskalica (DMW-FL200L: dodatno) pričvršćena na
fotoaparat.
Uporaba drugih postavki za snimanje uz pomoć bežične bljeskalice
Postavljanje izlaza komunikacijskoj lampi
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Rec] > [Flash] > [Communication Light]
Postavljanje: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]
156
7.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/4K videozapisa
Primjenjivi načini:
TFotoaparat može snimati videozapise visoke rezolucije koji su u skadu s AVCHD
standardom ili 4K videozapise u MP4 ili MOV formatu. (str.160, 161).
Zvuk je snimljen stereo.
1
Snimanje pokrenite pritiskom na gumb
videozapisa.
A Proteklo vrijeme snimanja
B Raspoloživo vrijeme snimanja
• Moguće je snimanje videozapisa koji odgovaraju
svakom modu.possible.
• Pokazivač stanja snimanja (crvena) C treperi za vrijeme
snimanja videozapisa.
3s
• Otpustite gumb snimanja videozapisa odmah nakon što ste ga pritisnulile
• h: sat, m: minuta, s: sekunda
2
Snimanje zaustavite ponovnim pritiskom na
gumb snimanja videozapisa.
R1m37s
Zvuk rada koji se čuje kada prestanete snimati
Ako vam smeta radni zvuk gumba videozapisa pritisnite gumb videozapisa za kraj
snimanja i pokušajte slijedeće:
– Snimajte videozapis otprilike 3 sekunde duže, a zadnji dio videozapisa podijelite
pomoću [Video Divide]( Podjela videoa) (str.250) u izborniku [Playback] (Reproduikcija).
– Postavite fotoaparat na način kreativnog videozapisa i upotrijebite daljinski okidač )
(neobavezan) da biste snimili videozapisa. (str.315)
157
7.Snimanje videozapisa
• Zvukovi rada zuma ili gumba možda će biti snimljeni kad se njima upravlja tijekom snimanja
videozapisa.
• Ako se prije pritiska gumba za videozapise koristite dodatnim optičkim zumom, postavke će
se poništiti, a raspon snimanja značajno će se promijeniti.
• Brzina zuma smanjuje se tijekom snimanja videozapisa.
• Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici može se prikazivati još neko vrijeme nakon
snimanja videozapisa. Nije riječ o kvaru.
• Kada je brzina slike podešena različito kod fotografije i videozapisa, kut gledanja će se
promijeniti od početka snimanja videozapisa.
Kada je [Rec Area] postavljen na [
], kut gledanja tijekom snimanja videozapisa je prikazan
• Osjetljivost [Sensitivity] bit će postavljena na [AUTO] (za videozapise) tijekom snimanja
videozapisa (osim za Creative Video Mode)
• ideozapisi će se snimiti u sljedećim kategorijama za određene načine snimanja.
Način snimanja tijekom
snimanja videozapisa
Odabrani način snimanja
– [Clear in Backlight] (Scene Guide Mode)
Portret
– [Clear Nightscape]/[Artistic Nightscape]/[Handheld
Night Shot]/[Clear Night Portrait] (Scene Guide Mode)
Slabo osvjetljenje
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapise nije moguće snimati u sljedećim slučajevima..
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Creative
Control Mode)
– Kod snimanja sa [Post Focus] ( Naknadnim fokusiranjem)
– Pri korištenju funkcijom [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada se koristite funkcijom [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
158
7.Snimanje videozapisa
Postavljanje formata, veličine i brzine zapisa
1
Odaberite izbornik. (str.51)
>
MENU
[Motion Picture] > [Rec Format]
Ovaj format podataka je pogodan za reprodukciju na TV-ima visoke
razlučivosti, itd.
[AVCHD]
Ovaj format podataka je pogodan za reprodukciju na računalu i sl.
[MP4]
[MP4 (LPCM)] MP4 format podataka je za uređivanje fotografija.
Format podataka za uređivanje fotografija.
[MOV]
2
Pritisnite 3/4 za odabir [Rec Quality] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Dostupne stavke se razlikuju ovisno o [Rec Format] i [System Frequency] (str.236).
Odabran je [AVCHD]
(±: Raspoloživo, —: Nije raspoloživo)
Frekvencija sustava
Stavka
59.94Hz
(NTSC)
50.00Hz 24.00Hz
(PAL)
(CINEMA)
Veličina
Brzina
snimanja slike
Izlaz
senzora
1920k1080
59.94p
59.94
28 Mbps
Brzina
prijenosa
[FHD/28M/60p]¢
±
¢
[FHD/28M/50p]
—
±
—
1920k1080
50.00p
50.00
28 Mbps
[FHD/17M/60i]
±
—
—
1920k1080
59.94i
59.94
17 Mbps
—
—
[FHD/17M/50i]
—
±
—
1920k1080
50.00i
50.00
17 Mbps
[FHD/24M/30p]
±
—
—
1920k1080
59.94i
29.97
24 Mbps
[FHD/24M/25p]
—
±
—
1920k1080
50.00i
25.00
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
±
—
—
1920k1080
23.98p
23.98
24 Mbps
¢ Napredni AVCHD
159
7.Snimanje videozapisa
Kada je odabran [MP4]
(±: Raspoloživo, —: Nije raspoloživo)
Frekvancija sustava
Stavka
59.94Hz
(NTSC)
50.00Hz 24.00Hz
(PAL)
(CINEMA)
Veličina
Brzina
snimanja slike
Izlaz
senzora
Brzina
prijenosa
[4K/100M/30p]¢
±
—
—
3840k2160
29.97p
29.97
100 Mbps
[4K/100M/25p]¢
—
±
—
3840k2160
25.00p
25.00
100 Mbps
[4K/100M/24p]¢
±
—
—
3840k2160
23.98p
23.98
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
±
—
—
1920k1080
59.94p
59.94
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
—
±
—
1920k1080
50.00p
50.00
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
±
—
—
1920k1080
29.97p
29.97
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
—
±
—
1920k1080
25.00p
25.00
20 Mbps
[HD/10M/30p]
±
—
—
1280k720
29.97p
29.97
10 Mbps
[HD/10M/25p]
—
±
—
1280k720
25.00p
25.00
10 Mbps
¢ 4K videozapis
160
7.Snimanje videozapisa
Kada je odabran [MP4 (LPCM)], [MOV]
(±: rasoloživo, —: nije raspoloživo)
Frekvencija sustava
Stavka
59.94Hz
(NTSC)
Veličina
50.00Hz 24.00Hz
(PAL)
(CINEMA)
Brzina
snimanja
slike
Izlaz
senzora
Brzina
prijenosa
[C4K/100M/24p]¢1
—
—
±
4096k2160
24.00p
24.00
100 Mbps
[4K/100M/30p]¢1
±
—
—
3840k2160
29.97p
29.97
100 Mbps
[4K/100M/25p]
—
±
—
3840k2160
25.00p
25.00
100 Mbps
—
—
±
3840k2160
24.00p
24.00
100 Mbps
¢1
[4K/100M/24p]¢1
±
—
—
3840k2160
23.98p
23.98
100 Mbps
[FHD/ALL-I¢2/
200M/60p]
±
—
—
1920k1080
59.94p
59.94
200 Mbps
[FHD/100M/60p]
±
—
—
1920k1080
59.94p
59.94
100 Mbps
[FHD/50M/60p]
±
—
—
1920k1080
59.94p
59.94
50 Mbps
[FHD/ALL-I¢2/
200M/50p]
—
±
—
1920k1080
50.00p
50.00
200 Mbps
[FHD/100M/50p]
—
±
—
1920k1080
50.00p
50.00
100 Mbps
[FHD/50M/50p]
—
±
—
1920k1080
50.00p
50.00
50 Mbps
[FHD/ALL-I¢2/
200M/30p]
±
—
—
1920k1080
29.97p
29.97
200 Mbps
[FHD/100M/30p]
±
—
—
1920k1080
29.97p
29.97
100 Mbps
[FHD/50M/30p]
±
—
—
1920k1080
29.97p
29.97
50 Mbps
[FHD/ALL-I¢2/
200M/25p]
—
±
—
1920k1080
25.00p
25.00
200 Mbps
[FHD/100M/25p]
—
±
—
1920k1080
25.00p
25.00
100 Mbps
[FHD/50M/25p]
—
±
—
1920k1080
25.00p
25.00
50 Mbps
[FHD/ALL-I /
200M/24p]
—
—
±
1920k1080
24.00p
24.00
200 Mbps
¢2
[FHD/100M/24p]
[FHD/50M/24p]
±
—
—
1920k1080
23.98p
23.98
200 Mbps
—
—
±
1920k1080
24.00p
24.00
100 Mbps
±
—
—
1920k1080
23.98p
23.98
100 Mbps
—
—
±
1920k1080
24.00p
24.00
50 Mbps
±
—
—
1920k1080
23.98p
23.98
50 Mbps
¢1 4K videozapis
¢2 ALL-lntra:
“ALL-Intra” odnosi se na postupak za kompresiju podataka u kojoj se komprimira svaki
okvir. Veličina datoteke videozapisa snimljenih s ovim postupkom postaje veća, ali ovaj
postupak može spriječiti gubitak kvalitete slike jer uređivanje ne zahtjeva ponovno
kodiranje.
161
7.Snimanje videozapisa
• VIša vrijednost “Bit rate” (Brzine prijenosa), veća kvaliteta snimljene slike. Budući da
fotoaparat ima “VBR” metodu snimanja, brzina prijenosa se automatski mijenja ovisno o
objektu snimanja. Kao rezultat, vrijeme snimanja se skraćuje kada snimamo objekte
koji se brzo kreću.
• Kada je odabran [Miniature Effect] za način kreativne kontrole, ne možete odabrati stavku
koja se koristi za 4K videozapise.
• Za snimanje 4K videozapisa, upotrijebite UHS Speed Class 3 karticu. (str.26)
• Kada snimate 4K videozapise, kut gledanja bit će uži nego kod videozapisa drugih
veličina.
• Za vrlo precizan fokus, 4K videozapis se snima sa smanjenom brzinom automatskog
fokusa (Auto Focus) .Možete imati poteškoća kod fokusiranja objekta s
automatskim fokusom (Auto Focus), ali to nije kvar.
∫ O kompatibilnosti snimljenih videozapisa
Čak i kada koristite komptibilan uređaj, snimljeni videozapis može se reproducirati sa
smanjenom kvalitetom slike i zvuka, ili se neće moći reproducirati.
Isto tako, informacije o snimanju i možda se neće prikazati ispravno. U tom slučaju
koristite ovaj fotoaparat za reprodukciju.
• Reprodukcija videozapisa snimljenih sa [FHD/28M/60p], [FHD/28M/50p], [FHD/24M/30p],
[FHD/24M/25p] ili [FHD/24M/24p] u [AVCHD] drugim uređajem, ili prebacivanjem na drugi
uređaj, treba vam kompatibilni Blu-ray snimač diskova ili osobno računalo na kojem je
instaliran software “PHOTOfunSTUDIO” (str.304) .
• Informacije o snimljenim videozapisima veličine podešene na [4K] ili [C4K] u [Rec Quality],
pogledajte u “Gledanje 4K videozapisa na TV/ memoriranje 4K videozapisa na vaše
osobno računalo ili snimač na str.298.
162
7.Snimanje videozapisa
Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa ([Continuous AF]
(Neprekinuti auto. fokus))
Primjenjivi načini:
Način postizanja fokusa razlikuje se ovisno o načinu fokusa (str. 89) i postavci
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) u izborniku [Motion Picture](Videozapis).
Način fokusiranja
[AFS]/[AFF]/
[AFC]
[MF]
[Continuous AF]
Opis postavki
[ON]
Fotoaparat tijekom snimanja fokus automatski
zadržava na objektima.¢
[OFF]
Fotoaparat održava položaj fokusa na početku
snimanja.
[ON]/[OFF]
Ručno podešavanje fokusa. (str.100)
¢ Ako je način kreativnog videa aktivan, fokusiranje se izvodi neprestano, čak i ako je
fotoparat u pripravnom stanju za snimanje.
• Kada je način fokusiranja postavljen na [AFS] (Pojedinačni automatski fokus), [AFF]
(Prilagodljivi automatski fokus) ili [AFC] (Neprekinuti automatski fokus).
• Ovisno o uvjetima snimanja možda će se snimiti zvuk rada objektiva kada se tijekom
snimanja videozapisa upotrebljava automatski fokus.
Ako vam zvuk rada smeta, preporučuje se snimanje funkcijom [Continuous AF] u izborniku
načina [ Motion Picture](Videozapis) postavljen na [OFF] i na taj način izbjegli snimanje zvuka
rada objektiva.
• Kad zumirate pri snimanju videozapisa, možda će biti potrebno neko vrijeme za fokusiranje.
163
7.Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa
Primjenjivi načini:
Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimanje fotografija (istovremeno snimanje)
Tijekom snimanja videozapisa pritisnite okidač do
kraja da biste snimili fotografiju.
• Pokazatelj istovremenog snimanja prikazuje se tijekom
snimanja fotografije.
• Moguće je i snimanje funkcijom dodirnim zatvaračem
( str. 49).
13
∫ Postavljanje prioriteta videozapisa i prioriteta fotografija
Primjenjivi načini:
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[
]
([Video
Priority])
Prioriteti
videozapisa)
[
]
([Photo
Priority])
(Prioriteti
fotografije)
[Motion Picture] > [Picture Mode]
• Slike će se snimiti u veličini slike postavljenoj prema [Rec Quality] za
videozapise.
] ili
• Samo slike u JPEG su snimljene kada je [Quality] postavljena na [
], [
[
]
.
(Kada je postavvka na [
], fotografije će se snimiti u Quality] [A].)
• Za vrijeme snimanja videozapisa možete snimiti do 40
fotografija.
(Videozapis sa [Rec Quality] veličine [4K]: do 10 fotografija)
• Fotografije će biti snimljene sa podešenom veličinom i kvalitetom.
• Tijekom snimanja fotografije, zaslon će potamniti. Ta vrijeme tog perioda
fotografija će se snimiti u videozapisu, zvuk se neće snimiti.
• Za vrijeme snimanja videozapisa možete snimiti do10
fotografija.
(Videozapis sa [Rec Quality] veličine [4K]: do 5 fotografija)
• Format slike bit će fiksno postavljen na [16:9].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
]
– Kad je brzina snimanja videozapisa postavljena na [24p] u [Rec Quality] (samo kada je [
postavljen ([Photo Priority](Prioritet fotografije)
– Kada je [Rec Quality] postavljena na [C4K]
– Kada je način snimanja postavljen na 4K Photo (samo kada je[ ] je postavljen ([Photo Priority]) )
– Kada je [Snap Movie] postavljen na [ON]
164
7.Snimanje videozapisa
Snimanje Snap Movies
Primjenjivi načini:
Možete odrediti vrijeme snimanja unaprijed i snimati videozapise ležerno kao da snimate
fotografije. Funkcija vam omogućuje prebacivanje fokusiranja na početak snimanja i
dodavanje efekta postepeno pojavljivanje/ nestajanje u naprijed.
• Postavke [Rec Quality] koje se upotrebljavaju za snimanje su određene sa [System
Frequency] kako slijedi:
– Sa [59.94Hz(NTSC)]: [FHD/20M/30p] u [MP4]
– Sa [50.00Hz(PAL)]: [FHD/20M/25p] u [MP4]
• Uporabom aplikacije “Panasonic Image App”, za pametni telefon/tablet , možete kombinirano
snimati videozapise sa kamerom. Možete dodati glazbu i razne postavke u montaži kada ih
kombinirate. Osim toga, možete kombinirani videozapis poslati na web stranicu (str 71)
1
Odaberite izbornik. (P51)
MENU
>
[Motion Picture] > [Snap Movie] > [ON]
• Pritiskom okidača do pola izlazite iz izbornika.
2 Započnite snimati pritiskom gumba za
SNAP
4SEC
videozapis
A Proteklo vrijeme snimanja
B Postavka vremena snimanja
• Otpustite gumb okidača odmah nakon njegovog pritiskanja.
• Ne možete prekinuti snimanje videozapisa u sredini.
Snimanje automatski prestaje kada istekne
vrijreme snimanja.
∫ Deaktivacija Snap Movie
Odaberite [OFF] u koraku 1.
165
3s
4s
7.Snimanje videozapisa
∫ Promjena Snap Movie postavki
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
>
[Record time]
[Pull Focus]
[Fade]
[Motion Picture] > [Snap Movie] > [SET]
Postavlja vrijeme snimanja videozapisa.
Omogućuje dramski izričaj slike postepenim pomicanjem fokusa na
početku snimanja. (str.167)
Dodaje efekt fade-in (postepeno pojavljivanje) slici i zvuk kada započne
snimanje ili dodaje efekt fade-out (postepeno nestajanje) slikama kada
snimanje završi.
[WHITE-IN]/[WHITE-OUT]:
Dodaje fade-in ili fade-out efekt koji koristi bijeli zaslon.
[BLACK-IN]/[BLACK-OUT]:
Dodaje fade-in ili fade-out efekt koji koristi crni zaslon.
[COLOR-IN]/[COLOR-OUT]:
Dodaje efekt koji se posepeno pojavljuje iz crno-bijelog u boju ili efekt
koji postepeno nestaje iz boje u crno-bijeli.
Zvuk će se normalno snimiti.[OFF]
• Videozapisi snimljeni sa [WHITE-IN] ili [BLACK-IN] prikazani su u načinu reprodukcije
kao sve-bijele ili sve-crne sličice.
• Ako dodijelite [Snap Movie] [Fn Button Set] (str.55), možete prikazati zaslon koji vam
dopušta zamjenu [Snap Movie] između [ON]/[OFF] pritisnkom na dodijeljeni funkcijski
gumb. Ako za vrijeme prikaza zaslona, pritisnete [DISP.], možete promijeniti postavke
• [Snap Moovie] će se podesiti na [OFF] kad se spojite na Wi-Fi sa [Remote Shooting &
View] (Daljinsko snimanje i pregled).
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
Nije dostupna u ovim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Creative Control Mode)
– Kada je način snimanja postavljen na 4K Photo
– Kada je način snimanja postavljen na [Post Focus]
– Kada je postavljen [Slow/Quick]
– Kada je postavljen [Dolly Zoom]
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
– Kada je postavljen [Variable Frame Rate]
– Kada je [System Frequency] postavljena na [24.00 Hz (CINEMA)]
166
7.Snimanje videozapisa
Postavljanje [Pull Focus] (Početni fokus)
Postavite okvir koji označuje položaj gdje počinje [Pull
Focus] , (prva pozicija) i zaustavlja (druga pozicija).
Radnja gumbima
1
2
3
Pritisnite 2.
Pritisnite 3/4/2/1 za pomicanje okvira AF područja i
pritisnite [MENU/SET]. (Prva pozicija)
• Ako pritisnete [DISP.] prije pritiska na [MENU/SET],
okvir se vraća u centar.
Ponovite korak 2. (Druga pozicij)
• Ako pritisnete [MENU/SET], postavke okvira biti će otkazano.
Dodirne radnje
Dodirnite objekt (prva pozicija), povucite vašim prstom do željene lokacije
(druga pozicija) i dignite prst sa zaslona.
• Ako dodirnete [
], postavke okvira biti će otkazane.
• Veći efekt možemo postići kreiranjem izvanrednog kontrasta fokusa između
početne i krajnje pozicije, na primjer pomicanje fokusa iz pozadine u prednji plan i
obrnuto.
• Nakon podešenja fokusa, pokušajte održati trajni razmak između objekta i
fotoaparata.
• Ako fotoaparat ne uspije postaviti okvir, vraća se na prvu poziciju.
• Kada je [Pull Focus] postavljen na [ON]:
– Auto Focus Mode will be switched to [
], a setting specially designed for [Pull Focus].
– Ako snimite fotografiju, rad Auto Focusa [Ø] zauzet će mjesto na poziciji prvog okvira.
], ciljna točka mjerenja ne miče
• Čak i ako je [Metering Mode] (str.198) postavljen na [
se sa fokusom. Cilj je fiksiran na startnoj poziciji (prva pozicija) Pull Focus.
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kod ručnog fokusiranja
– Kada koristimo digitalni zum
167
7.Snimanje videozapisa
Snimanje video zapisa uz korištenje različitih
efekata i naprednih postavki (Creative Video Mode)
Mod snimanja :
[Slow/Quick] (str.169)
[Dolly Zoom] (str.170)
Može se prebaciti na polagano ili brzo kretanje za vrijeme
snimanja videozapisa.
Omogućava snimanje slika koje samo mijenjaju kut gledanja u
pozadini, dok zadžava kao konstantnu veličinu objekta
(osobe). Slike se reproduciraju s efektom brzog pokreta k2.
[4K Live Cropping]
(str.171)
It is possible to record a motion picture that pans and zooms in/out
while leaving the camera in a fixed position by cropping the motion
picture down from the 4K angle of view to Full High Definition.
[Exposure Mode](str.173)
Možete ručno promijeniti otvor blende i brzinu zatvarača i
snimati videozapis.
[Variable Frame
Rate] (str.173)
S promjenom brzine snimanja možete snimati slike s
usporenim pokretom ili ubrzanim pokretom.
∫ Napomene za snimanje s [Slow/Quick], [Dolly Zoom] ili [Variable Frame Rate]
funkcijom
• Možete upotrebljavati donje postavke za [Rec Format] i [Rec Quality].
[Rec Format]
[AVCHD]
[MP4]
[MP4 (LPCM)]/ [MOV]
[System Frequency]
[Rec Quality]
[59.94 Hz (NTSC)]
[FHD/24M/30p]/[FHD/24M/24p]
[50.00 Hz (PAL)]
[FHD/24M/25p]
[24.00 Hz (CINEMA)]
—
—
—
[59.94 Hz (NTSC)]
[FHD/100M/30p]/[FHD/100M/24p]
[50.00 Hz (PAL)]
[FHD/100M/25p]
[24.00 Hz (CINEMA)]
[FHD/100M/24p]
168
7.Snimanje videozapisa
Promjena brzine snimanja za vrijeme snimanja videozapisa ([Slow/Quick])
1
2
Postavite kotačić za odabir načina rada na [
].
Odaberite podržavajuću stavku za [Variable Frame Rate]. (str.168)
MENU
>
[Motion Picture] > [Rec Format]
• [MP4] ne podržava [Variable Frame Rate].
MENU
>
[Motion Picture] > [Rec Quality]
• Raspoložive stavke za snimanje s [Variable Frame Rate] označene su na
zaslonu kao [VFR available]..
3
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Motion Picture] > [Slow/Quick] > [ON]
4 Pritisnite gumb videozapisa (ili gumb zatvarača) za pokretanje snimanja.
5 Pritisnite i držite [Fn1] za snimanje scene koju želite snimiti u ubrzanom
kretanju ili pritisnite i držite [Fn2] za snimanje scene koju želite
snimiti u usporenom kretanju..
• Zvuk se ne snima za vrijeme snimanja u ubrzanom ili usporenom kretanju.
Nije dostupno u slijedećim uvjetima:
• Kada je postavljen [4K Live Cropping]
• Kada je pstavljen [Variable Frame Rate]
169
7.Snimnje videozapisa
Snimanje videozapisa kod kojih se samo neprekidno mijenja kut
gledanja u pozadini ([Dolly Zoom])
1
2
Postavite kotačić za odabir načina rada na [
].
Odaberite podržavajuću stavku za [Variable Frame Rate]. (str.168)
MENU
>
[Motion Picture] > [Rec Format]
• [MP4] ne podržava [Variable Frame Rate].
MENU
>
[Motion Picture] > [Rec Quality]
• Raspoložive stavke za snimanje s [Variable Frame Rate] označene su na
zaslonu kao [VFR available].
3
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
4
>
[Motion Picture] > [Dolly Zoom] > [ON]
Poravnajte poziciju objekta sa sredinom
okvira.
• Način automatskog fokusa bit će podešen na prepoznavanje
• lica/oka.Podesite tako da se okvir prepoznavanja lica i
sredina okvira pojavljuju u jednakoj veličini. Kada su
jednake mijenja se boja sredine okvira iz crvene u
zelenu.
5
6
7
Pritisnite gumb videozapisa (ili gumb zatvarača) za opkretanje snimanja.
Pritisnite [Fn1] ili [Fn2].
Poziciju fotoaparata podesite tako da objekt ostane iste veličine.
. Poziciju snimanja pomaknite naprijed ili nazad da bi ju podesili.
• Povećajte/smanjite zumom dok podešavate poziciju fotoaparata da bi postigli dolly
• zoom efekt.
• Kada snimate videozapis, udaljite fotoaparat od objekta ako ste pritisnuli
[Fn1]ili fotoaparat približite objektu ako ste pritisnuli [Fn2].
• Podesite poziciju fotoaparata tako da se objekt nalazi u sredini okvira.
• Zvuk nije snimljen.
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Kada je posavljen [Slow/Quick]
• Kada je postavljen [4K Live Cropping]
• kada je postavljen [Variable Frame Rate]
170
7.Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa koji se njišu i zumiraju dok održavate
fiksnu poziciju fotoaparata ([4K Live Cropping])
• Za vrijeme snimanja držite čvrsto na mjestu fotoaparat.
• Snimit će se videozapis veličine [FHD].
Pan
1
Zoom in
Postavite kotačić za odabir načina rada na [
MENU
>
]
[Motion Picture] > [4K Live Cropping] > [40SEC]/[20SEC]
• Sužen je kut gledanja.
3 Podesite početni okvir za obrezivanje.
A Početni okvir za obrezivnje
• Kada prvi put podešavate, prikazan je početni okvir
za obrezivanje veličine 1920k1080. (Nakon
podešavanja početnog i završnog okvira za
obrezivanje, prikazat će se početni i završni okvir koji
ュリヴヱハ 5HVHW
ste upravo podesili.)
• Fotoaparat pamti poziciju i veličinu okvira i kada je fotoaparat isklkučen
Radnje gumbom
3/4/2/1
Radnje dodom
6HW
Opis rada
Dodirivanje
Pomiče okvir
Rastezanje/
Skupljanje
Povećava/smanjuje okvir
(dopušteni raspon za podešavanje
je od1920k1080 do 3840k2160.)
[DISP.]
[Reset]
[MENU/SET]
[Set]
171
Poziciju okvira vraća u sredinu a
veličinu na tvorničku postavku
Odlučuje o poziciji i veličini
okvira.
7.Snimanje videozapisa
4 Ponovite korak 3, i nakon toga podesite završni
okvir obrezivnja .
B Završni okvir obrezivanja
• Postavka moda automatskog fokusa prebacuje se na [š].
(Nije označen pogled koji bi trebao biti u fokusu.)
ュリヴヱハ
5
5HVHW
6HW
Pritisnite gumb videozapisa (ili gumb
zatvarača) za pokretanje snimanja
C Proteklo vrijeme snimanja
D Postavite vrijeme rad
• Nakon što pritisnete gumb videozapisa odmah ga
otpustite (ili gumb zatvarača).
• Nakon isteka podešenog vremena, snimanje
automatski prestaje.
Za završetak snimanja prije kraja, pritisnite
ponovo gumb videozapisa (ili gumb zatvarača).
7s
20s
∫ Promjena pozicije i veličine okvira za obrezivanje
Pritisnite [Fn6] dok je prikazan zaslon snimanja i izvedite korake 3 i 4.
∫ Poništavanje snimanja [4K Live Cropping]
Poništavanje [4K Live Cropping] snimanja podesite [OFF] u koraku 2.
• Mjerenje osvjetljenja je završeno, a fokusiranje je završeno u početnom okviru obrezivanja .
Tijekom snimanja vedeozapisa, to se učini u okviru obrezivanja. Ako želite zaključati
poziciju fokusa, postavite [Continuous AF] na [OFF], ili podesite način fokusiranja na [MF].
• [Metering Mode] biti će[ ] (Multiple) (Višestruk).
Nije dostupna u slijedećim slučajevima:
• Ne možete upotrebljavati dolje navedene postavke za [Rec Format] i [Rec Quality].:
– [Rec Format] postavku za [AVCHD]
– [Rec Quality] postavku s veličinom [4K], [C4K] ili [HD]
– [Rec Quality] postavku s brzinom snimanja od [60p] ili [50p]
172
7.Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa s ručno podešenom veličinom otvora
blende/brzine zatvarača/ISO osjetljivosti ([Exposure Mode])
1
2
Postavite kotačić za odabir načina rada na [
].
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Motion Picture] > [Exposure Mode] > [P]/[A]/[S]/[M]
• Radnje za promjenu otvora blende, brzine zatvarača ili ISO osjetljivosti jednake su
onima za podešavanje kotačića za odabir načina rada ,
,
ili
.
Odabrani zaslon možete prikazati dodirom ikone načina
snimanja na zaslonu snimanja.
3
4
P
Pritisnite gumb videozapisa (ili gumb zatvarača) za pokretanje snimanja.
Snimanje zaustavite ponovnim pritiskom na gumb videozapisa (ili gumb
zatvarača.
• Kada je [Exposure Mode] postavljena na [M], [AUTO] ISO osjetljivosti prebacit će se na [125].
Snimanje u usporenom ili ubrzanom pokretu ([Variable Frame Rate])
Slike s usporenim pokretom
Podesite brzinu zapisa na onu kojojom se može snimiti manje okvira nego s [Rec
Quality].
Primjer: Ako podesite [FHD/100M/24p] na [48fps] i snimate videozapis, kretanje možete
usporiti za 1/2 .
Slike s ubrzanim pokretom
Podesite brzinu zapisa na onu kojojom se može snimiti manje okvira nego s [Rec
Quality].
Primjer: Ako podesite [FHD/100M/24p] na [12fps] i snimate videozapis, kretanje možete
ubrzati 2k .
173
7.Snimanje videozapisa
1 Postavite kotačić za odabir načina rada na [ ].
2 Odaberite podržavajuću stavku za [ [Variable Frame Rate]. (str.168)
MENU
>
[Motion Picture] > [Rec Format]
• [MP4] ne podržava [Variable Frame Rate].
MENU
>
[Motion Picture] > [Rec Quality]
• Stavke raspoložive za snimanje s [Variable Frame Rate] označene su na
zaslonu kao [VFR available].
3
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
4
>
[Motion Picture] > [Variable Frame Rate] > [ON]
Pritisnite 2/1 za odabir brzine snimanja s
kojom ćete snimiti stavku.
• Možete odabrati između [2fps] i [120fps].
5
Pritisnite [MENU/SET].
• Nakon podešavanja izađite iz izbornika.
174
7.Snimanje videozapisa
• Automatsko fokusiranje ne radi.
• Zvuk nije snimljen.
• Ako podešavate brzinu snimanja sa brojem kadrova većim od 60fps, kvaliteta slika se
može pogoršati.
• Ako dodijelite [Variable Frame Rate] [Fn Button Set] (str.55) u izborniku [Custom] i
pritisnete dodijeljeni funkcijski gumb, prikazat će se zaslon postavki brzine snimanja.
(Samo kada je [Variable Frame Rate] postavljen na [ON])
• Za reprodukciju videozapisa snimljenih sa [Variable Frame Rate] na vanjskim uređajima
eksportirajte videozapis na vanjski uređaj, za to trebate kompatibilni Blu-ray snimač diska ili
osobno računalo sa instaliranim “PHOTOfunSTUDIO”.
• Kada je postavljen [Variable Frame Rate], audio stavke u izborniku [Motion Picture] su
onesposobljene.
• Preporučamo uporabu tronošca.
• .DGDUHSURGXFLUDWHYLGHR]DSLVHVQLPOMHQHVD[Variable Frame Rate], SULND]YUHPHQD
VQLPDQMD]DYLGHR]DSLVXJRUQMHPGHVQRPNXWX]DVORQDL]JOHGDWLüHUD]OLþLWRRGRQHNRMD
VHSRMDYOMXMH]DYULMHPHQRUPDOQHUHSURGXNFLMHYLGHR]DSLVD.
[ XXmXXs ]: 6WYDUQRYULMHPHUHSURGXNFLMH
[ XXmXXs ]: 6WYDUQRSURWHNORYULMHPHtijekom kojeg ste snimali vaš videozapis
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Variable Frame Rate] ne može se upotrijebiti u slijedećim slučajevima:.
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
175
7.Snimanje videozapisa
Minimiziranje zvukova rada za vrijeme snimanja videozapisa
Zvukovi rada zuma ili gumba možda će biti snimljeni kad se njima upravlja tijekom
snimanja videozapisa.
Upotreba ikona na dodir omogućuje tihi rad tijekom snimanja videozapisa.
1
2
3
Početek snimanja.
Dodirnite [
].
Dodirnite ikonu.
Kompenzacija ekspozicije
Zum
Vrijednost otvora blende
F
Brzina zatvarača
SS
4
ISO / GAIN
Podešavanje razine mikrofona
Za podešavanje povucite pomičnu traku.
• Brzina radnje ovisi o mjestu koje i gdje dodirnete.
5
ISO osjetljivost/
uvećanje (dB) (str.179)
[
]/[
]
Postavku mijenja sporo
[
]/[
]
Postavku mijenja brzo
Zaustavite snimanje.
176
7.Snimanje videozapisa
Prilagodba nivoa osvjetljenosti crne boja ([Master Pedestal Level])
Možete prilagoditi crnu boju, koja služi kao referenca za dobru sliku, u 31 korak.
Djelujući kao referenca za svjetlosne signale, crna boja se naziva master pedestal.
Prilagodbom raspona definiranog kao crna boja, na samo da možete prilagoditi kako se
pojavljuje crna boja, nego i ravnoteža svjetline cijele slike.
j Strana
Ova strana kreira sliku sa
jakim kontrastom i jasnom
atmosferom.
1
n0 (Standard)
i Strana
Ova strana stvara
magličastu atmosferu.
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Motion Picture] > [Master Pedestal Level]
2 Okretanjem prednjeg ili stražnjeg kotačića
priolagodit ćete podešenje.
• Ako ne prilagođavate postavku, odaberite [0].
3
+4
Pritisnite [MENU/SET].
MPL -15
• Izlaz iz izbornika nakon što je podešen.
177
-10
-5
0
5
10
15
7.Snimanje videozapisa
Smanjenje treperenja i vodoravnih crta na slikama ([Synchro Scan])
Finim podešavanjem brzine zatvarača, možete smanjiti treperenje i horizontalne crte
koje se pojavljuju na slikama kada je pojavljuje na zaslonu TVa ili računala
• Ova funkcija je dostupna kada [Exposure Mode] je postavljen na ili [S] ili [M] u
kreativnom načinu.
1
Odaberite izbornik. (str.51)
MENU
>
[Motion Picture] > [Synchro Scan]
2 Odaberite [ON] pomoću 3/4, i pritisnite [MENU/SET].
3 Odaberite brzinu okidača pomoću 2/1,
a zatim pritisnite[MENU/SET].
A Brzina okidača
• Postavite brzinu okidača dok gledate u zaslon tako da
246.6
treperenja i vodoravih crta bude što manje.
• Ako ste pritisnuli i držite pritisnutim 2/1, brzina
okidača postaviti će se najbrže.
• Postavkama na zaslonu za snimanje, možete podesiti brzinu okidača
dodavajući finije nego kod normalne metode podešenja.
• Kada podesite [Synchro Scan] na [ON], dostupna brzina okidača postaje uža. Brzina
okidača može se razlikovati ovisno o postavkama na [Rec Quality], [Variable Frame Rate], i
drugim.
178
7.Snimanje videozapisa
Zamjena vrijednosti uređaju ([SS/Gain Operation])
Možete zamijeniti uređaju vrijednost brzine okidača i dodati vrijednost (osjetljivost)
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
>
[Motion Picture] > [SS/Gain Operation]
[SEC/ISO]
[ANGLE/ISO]
[SEC/dB]
Prikazuje brzinu okidača u
sekundama i uvećanje u ISO.
Prikazuje brzinu okidača u
stupnjevima i uvećanje u ISO.
• Dolje navedena brzina okidača je
dabrana. (Kaa je [Synchro Scan]
postavljen na [OFF]):
11 stupnjeva do 360 stupnjeva
Prikazuje brzinu okidača u
sekundama i uvećanje u dB.
• Osjetljivost (sensitivity) dolje navedena
možete odabrati:
AUTO ili s10 dB do 24 dB
• Izađite iz izbornika nakon završetka postavki.
179
2.8 60
0
200
R5m04s
2.8 11d
0
200
R5m04s
2.8 60
0
0dB
R5m04s
7.Snimanje videozapisa
Snimanje za vrijeme praćenja slika sa fotoaparata
Primjenjivi načini:
Za vrijeme prikaza slika sa fotoaparata na vanjskom
uređaju, kao na pr. monitor, via HDMI, možete snimiti
fotografiju ili videozapis
• Slike iz fotoaparata prikazuju se pomoću odabira postavki
[Rec Quality] u izborniku snimanja videozapisa.
• Detaljnije informacije potražite na str. 300.
∫ Opcije postavki HDMI izlaza
MENU
>
[Motion Picture] > [HDMI Rec Output]
[Bit Mode]
Postavlja kvalitetu slike za HDMI izlaz.
[4:2:2 8bit]¢1:
Omogućuje snimanje slika, koje prolaze kroz HDMI priključak kao videozapise.
To je odličan izbor za praćenje slika na vanjskom monitoru tijekom njihovog
snimanja.
[4:2:2 10bit]¢2:
Omogućuje izlaz slika visoke kvalitete kroz HDMI priključak. Odličan
izbor za pohranu slikaTna vanjskom uređaju.
[Info Display]
Prikazuje ili zatvara prikaz informacije na zaslonu.
[ON] (Uklj.):
Prikaz trenutnih informacija na fotoaparatu .
[OFF](Isklj.):
Prikazuje se samo slika na zaslonu.
• Ako reproducirate slike preko HDMI priključka kada je [Bit Mode] (Brzina
prijenosa) postavljena na [4:2:2 10bit], postavka je fiksna na [OFF].
[4K Down
Convert]
Prebacuje kvalitetu slike prema priključenom uređaju.
[AUTO]:
Kada je veličina videozapisa postavljena na [4K] ili [C4K] u [Rec Quality], a
priključni uređaji ne reagiraju, HDMI izlaz kvalitete slike automatski se
prebacuje na [1080p].
[1080p]:
Kada je veličina videozapisa postavljena na [4K] or [C4K] u [Rec Quality],
HDMI izlaz kvalitete slike automatski se prebacuje na [1080p].
[OFF]:
Reproducira slike kvalitete kroz HDMI priključke sa kvalitetom slike
postavljene na [Rec Quality].
• Kada je postavljen [OFF](Isklj.), slika se ne može prikazati ovisno
o priključenom uređaju.
• Podešavanje fokusa funkcijom automatskog fokusiranja možda će
trajati dulje, a fotoaparat će sporije reagirati na prilagodbu fokusa.
180
7.Snimanje videozapisa
[HDMI
[Recording
Control]
(HDMI
Kontrola
snimanja)
Postavite, želite li ili ne reproducirati kontolne informacije za start/stop
snimanje na vanjskom uređaju priključen na HDMI priključak.
[ON]/[OFF]
• [HDMI Recording Control] možete postaviti kada je [HDMI Time Code
Output] postavljen na [ON] u načinu kreativnog videa.
• Pritiskom gumba za videozapise ili gumba okidača, prikazuju se
kontrolne informacije,čak i kad videozapise ne možete snimiti (na pr.
kad kartica nije uložena u ovaj fotoaparat).
• Kontrolne informacije mogu se prikazati samo prilikom prikaza podataka
o vremenu snimanja videozapisa preko HDMI izlaza tijekom snimanja.
• Kontrolirati možete samo kompatibilne uređaje.
¢1 Ne prikazuje se na zaslonu fotoaparata kada koristite Wi-Fi funkciju za vrijeme za
vrijeme HDMI izlaza.
¢2 Za vrijeme HDMI izlaza, ne možete snimiti videozapise, a Wi-Fi funkciju ne možete koristiti.
• Ako koristite HDMI izlaz tijekom snimanja, slika može biti prikazana zajedno sa podacima
o vremenu snimanja.
• Ako je fotoaparat spojen na vanjski monitor ili TV uređaj, koji podržavaju 4K videozapise,
ako koristite jednu od slijedećih postavki, kut gladanja postaje još uži od uobičajnog:
– Postavka [4K] ili [C4K] u [Rec Quality]
– [4K Live Cropping]
• Ako prikazujete sliku koje se reproducirala,prizazivat će se pomoću [HDMI Mode (Play)]
postavljenog u [TV Connection] u izborniku [Setup]. (str.233)
] ili MF assist (Pomoć kod ručnog fokusiranja)
• Kad koristite način automatskog fokusiranja [
zaslon ne možete povećati u načinu prikaza prozora ([PIP] (Slika u slici)).
• [Aspect Ratio] (Izgled slike) u izborniku [Rec] je fiksiran na [16:9].
• [Sound Output] (Izlaz zvuka) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis) je fiksiran na [REC SOUND].
• Elektronički zvuci i zvuci elektroničkog okidača su utišani.
• Kad provjeravate sliku i zvuk sa TV prijemnika spojenog sa fotoaparatom, mikrofon sa
fotoaparata može pokupiti zvuk koji dolazi iz zvučnika TV prijamnika i time proizvesti
neprirodan zvuk (jeku). Ako se to dešava, udaljite fotoaparat od TVprijemnika ili smanjite
glasnoću na TV prijamniku.
• Zaslon odabira scene u načinu vodiča scene ne može se prikazati preko HDMI priključka.
• Funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Tijekom snimanja panorama fotografija
– Tijekom snimanja 4K fotografija
– Kada snimate uz pomoć funkcije [Post Focus] (Naknadnog fokusiranja)
181
8.
Reprodukcija i uređivanje fotografija
Reprodukcija fotografija
1
Pritisnite [(].
2
Pritisnite 2/1.
1/98
2: Reprodukcija prethodne fotografije
1: Reprodukcija iduće fotografije
• Ako pritisnete i držite 2/1 možete reproducirati
fotografije u nizu.
• Fotografije možete premotavati prema naprijed ili okretanjem prednjeg kotačića ili
vodoravnim povlaćenjem ovog zaslona. (str. 48)
• Fotografije možete neprekidno premotavati prema naprijed ili natrag držeći prst na
lijevoj ili desnoj strani zaslona nakon premotavanja fotografije naprijed/natrag.
Slanje fotografija na WEB usluge
Ako pritisnete 4 dok je prikazana jedna fotografija, fotografiju možete brzo poslati na
WEB uslugu. (str. 284)
∫ Završetak reprodukcije
Pronovo pritisnite [(] ili pritisnite do pola gumb
zatvarača.
• Zaslon reprodukcije se pojavljuje ako je uključen fotoaparat dok pritišćete [(].
• Kada fotoaparat prebacite na zaslon reprodukcije sa zaslona snimanja, bubanj okulara se
se uvlaći nakon približno 15 sekundi. (str. 228)
Nije dostupno u sljedećim slučajevima:
• Ovaj fotoaparat je u skadu sa DCF standardom “Design rule for Camera File system”
koji je ustanovila JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries
Association” i s Exif “Exchangeable Image File Format”.
Ovaj fotoaparat može prikazivati samo one fotografije koje su u skladu s DCF standardom.
• Fotoaparat možda neće ispavno reproducirati fotografije snimljene s drugim uređajima
i funkcije fotoaparta možda neće biti raspoložive za fotografije.
182
8. Reprodukcija i uređivanje fotografija
Reprodukcija videozapisa
Na ovom uređaju možete reproducirati videozapise u AVCHD, MP4 i MOV formatu.
• Videozapisi prikazani su s ikonom videozapis.
([
]).
Za reprodukciju pritisnite 3.
12s
A Vrijeme reprodukcije videozapisa
• Nakon pokretanja reprodukcije, na zaslonu je prikazano proteklo
vrijeme.
Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi, prikazano je kao [8m30s].
• Neke informacije (informacije o snimanju, itd.) nisu prikazane za videozapise snimljene u
[AVCHD].
• Dodir na [
] u sredini zaslona omogućava vam reprodukciju videozapisa.
• Automatski se reproduciraju videozapisi snimljeni s [Snap Movie] (kratki film).
∫ Radnje za vrijeme reprodukcije videozapisa
Radnje s Radnje na
gumbom
dodir
3
Opis
radnje
Radnje s Radnje na
gumbom
dodir
reprodukcija/pauza
4
stop
brzo prema naprijed¢1
brzo prema natrag¢1
2
Opis
radnje
okvir po okvir prema
natrag premotavanje
(za vrijeme pauze)¢2
1
smanjivanje glasnoće
okvir po okvir prema
naprijed premotavanje
(za vrijeme pauze)
pojačavanje
glasnoće
¢ 1 Ako ponovo pritisnete 1/2 povećava se brzina premotavanja naprijed/natrag.
¢ 2 Kada premotavate okvir po okvir videozapis snimjen s [AVCHD] , njegovi će okviri biti
prikazani u intervalima od približno 0.5 sekundi.
∫ Radnje za vrijeme automatske reprodukcije kratkog filma
3
reprodukcija od početka
2
natrag na sliku fotografiju
1
naprijed na iduću sliku
• Automatska reprodukcija se zaustavlja ako dodirnete zaslon.
183
8. Reprodukcija i uređivanje fotografija
• Na računalu videozapise možete reproducirati sa “PHOTOfunSTUDIO” (str. 304).
U ovim slučajevima nije raspoloživo:
• Ne mogu se reproducirati videozapisi snimljeni s drugačijim postavkama na [System
Frequency] . (str. 236)
Kreiranje
CreatingizStill
Pictures from a Moti
Izrada fotografije
videozapisa
Scenu videozapisa možete pohraniti kao fotografiju.
1
Pritisnite 3 za pauziranje reprodukcije videozapisa.
• Lokaciju za dijeljenje možete fino podesiti pritiskom na 2/1 dok je videozapis
pauziran.
2
Pritisnite [MENU/SET].
• Ovu radnju možete izvesti i dodirivanjem
[
]
.
• Fotografije će se pohraniti s [Aspect Ratio] postavljenim na [16:9] i [Quality] postavljenom na
[›]. Broj piksela će se razlikovati u skladu s videozapisom koji reproducirate.
– Kada je veličina fotografije podešena na [C4K] na [Rec Quality]: 4096k2160 (9 M)
– Kada je veličina fotografije podešena na [4K] na [Rec Quality]: [M] (8 M)
– Kada je veličina fotografije podešena na [FHD], [HD] na [Rec Quality]: [S] (2 M)
• Fotografija izrađena iz videozapisa može biti grublja od normalne kvalitete slike.
•[
] prikazano je za vrijeme reprodukcije fotografija koje su izrađene iz videozapisa.
• Za izradu fotografija videozapisa dok je fotoaparat spojen s TV prijamnikom s HDMI mikro
kabelom, postavite [VIERA Link] na [TV Connection] na [Setup] izborniku na [OFF](isključeno).
184
8. Reprodukcija i uređivanje fotografija
Promjena načina reprodukcije
Zumiranje tijekom reprodukcije
Pomaknite ručicu zuma prema [T].
1k
2k
4k
8k
2.0X
16k
• Nakon povećavanja prikaza, ako ručicu zuma okrenete prema
[W] bit će smanjeno uvećavanje.
• Sliku možete uvećati/smanjiti približavanjem/udaljavanjem prstiju
(str. 48) na dijelu koji želite uvećati/smanjiti.
• Uvećani dio možete pomaknuti pritiskom na 3/4/2/1 ili
povlaćenjem zaslona. (str. 48)
• Fotografiju možete uvećati (2k) tako da dva puta dodirnete dio
koji želite uvećati. Ako dva puta dodirnete uvećani dio, uvećani
dio se vraća na početnu vrijednost 1k.
• Možete premotavati fotografiju naprijed ili natrag uz zadržavanje
istog uvećavanja zumom i pozicije zuma za reprodukciju dok
okrećete stražnji kotačić za vrijeme reprodukcije sa zumom.
Prikaz više zaslona (Multi Playback)
Pomaknite ručicu zuma prema [W].
1 zaslon
12 zaslona
30 zaslona
1/98
zaslon kalendara
• Pomaknite ručicu zuma prema [T] za povratak na prethodni
način prikaza.
• Zaslon reprodukcije možete izmijeniti i dodirivanjem
donjih ikona.
–[
]: 1 zaslon
–[
]: 12 zaslona
]: 30 zaslona
–[
–[
CAL
]: zaslon kalendara
• Zaslon možete postepeno izmjenjivati s povlačenjem zaslona
gore ili dolje.
• Fotografije koje prikazujete pomoću [
] ne mogu se reproducirati.
∫ Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i onda pritisnite
[MENU/SET].
185
8. Reprodukcija i uređivanje fotografija
Prikaz fotografija prema datumu snimanja (reprodukcija kalendara)
1
Okrenite ručicu zuma prema [W] za prikaz zaslona Kalendar.
2
Za odabir datuma snimanja pritisnite 3/4/2/1 i
pritisnite [MENU/SET].
• Prikazane su samo one fotografije koje su snimljne na taj datum.
• Za povratak na zaslon Kalendar, okrenite ručicu zuma
na [W] .
3
Za odabir fotografije pritisnite 3/4/2/1 i onda
pritisnite [MENU/SET].
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
2016
12
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30
31
4
5
• Datum snimanja odabrane fotografije na zaslonu reprodukcije postaje odabrani datum kada
je prvi put prikazan zaslon Kalendar.
• Kalendar možete prikazati između siječnja 2000 i prosinca 2099.
• Ako na fotoaparatu nije podešen datum, datum snimanja se postavlja na 1. siječnja, 2016.
• Ako fotografirate nakon podešavanja odredišta putovanja na [World Time], na reprodukciji
kalendara prikazane su fotografije po datumima i odredištu putovanja.
186
8. Reprodukcija i uređivanje fotografija
Reprodukcija grupe fotografija
Grupa fotografije sastoji se od više fotografija. Fotografije u grupi možete reproducirati
ili u nizu ili jednu po jednu.
• Odjednom možete urediti ili obrisati sve fotografije u grupi.
(Na primjer, ako obrišete grupu fotografije, obrisane su sve fotografije u grupi.)
[
]
:
Trenutno spremanje grupe fotografije s [4K PHOTO Bulk
Saving] (str. 244)
[
]
:
Grupa fotografije sastoji se od fotografija snimljenih s
ograničenim fokusom. (str. 142)
[
]
:
Grupa fotografije snimljena s postavljenim intervalima.
(str. 134)
[
]
:
Grupa fotografije sastoji se od fotografija snimljenih stop
animacijom. (str.136)
• Fotografije neće biti grupirane ako su snimljene bez podešenog sata.
187
1/98
SLF
8. Reprodukcija i uređivanje fotografija
Neprekidna reprodukcija grupe fotografija
Pritisnite 3.
• Tu radnju možete izvesti i dodirivanjem ikone grupe fotografija ([
], [
],
]).
[
• Kada reproducirate jednu po jednu grupnu fotografiju, prikazane su opcije.
Nakon odabira [Burst Play] ili [Sequential Play]), odaberite jedan od dolje navedenih
načina reprodukcije:
[From the first picture](od prve fotografije):
Fotografije se neprekidno reproduciraju od prve fotografije u grupi.
[From the current picture](od trenutne fotografije):
Fotografije se neprekidno reproduciraju od prve fotografije koja se reproducira.
∫ Radnje za vrijeme reprodukcije grupe fotografija
3
Neprekidna reprodukcija/Pauza
4
Premotavanje prema natrag
2
Premotavanje prema naprijed
1
Prema natrag
(za vrijeme pauze)
Stop
Prema naprijed
(za vrijeme pauze)
Playing
back group
pictures
one byfotografije
one
Reprodukcija
jedne
po jedne
iz grupe
1
Pritisnite 4.
• Tu radnju možete izvesti i dodirivanjem [
] ili [
[
], [
].
2
Pritisnite 2/1 za listanje fotografija.
• Ponovnim pritiskom 4 ili dodirivanjem [
],
1/98
SLF
] vraćate se na normalnu reprodukciju.
• Sa svakom fotografijom u grupi može se postupati kao sa normalnom fotografijom
kada se reproducira. (Kao što je reprodukcija s prikazom više zaslona, reprodukcija
sa zumom i brisanje fotografija)
188
8. Reprodukcija i uređivanje fotografija
Brisanje fotografija
Jednom obrisane fotografije ne mogu se obnoviti.
Brisanje jedne fotografije
1
U modu reprodukcije odaberite fotografiju za
brisanje i onda pritisnite [
].
• Tu radnju možete izvesti i dodirivanjem
[
]
.
2
Pritisnite 3 za odabir [Delete Single] i onda pritisnite [MENU/SET].
Brisanje više fotografija ili svih fotografija
1
2
3
U modu reprodukcije pritisnite [
].
Za odabir načina brisanja fotografije pritisnite 3/4 i onda pritisnite
[MENU/SET].
[Delete Multi]
Odjednom možete obrisati do 100 fotografija.
• Fotografije u grupi tretiraju se kao jedna fotografija. Obrisat će se
sve fotografije u grupi.
[Delete All]
Možete obrisati sve fotografije osim jedne koju ste označili kao
omiljenu kada odaberete [All Delete Except Favorite].
(Kada je odabrano [Delete Multi])
Za odabir fotografije pritisnite 3/4/2/1 i
onda za podešavanje pritisnite [MENU/
SET]. (Ponovite ovaj korak.)
2.
• [ ‚ ] ovo se pojavljuje na odabranim fotografijama.
Ako ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se poništava.
4
(Kada je odabrano [Delete Multi] )
Pritisnite 2 za odabir [OK], i onda pritisnite [MENU/SET] za
izvođenje.
• Ovisno o tome koliko ćete slika brisati, brisanje može potrajati neko vrijeme.
189
9.
Korištenje funkcija na izborniku
Popis izbornika
[Rec]
[Setup]
str. 190
str. 229
[Motion Picture]
str. 212
[Custom]
str. 220
[Playback] str. 237
• [Photo Style], [Filter Settings], [AFS/AFF], [Metering Mode], [Highlight Shadow], [i.Dynamic],
[i.Resolution], [Diffraction Compensation], [i.Zoom], [Digital Zoom] i [Stabilizer] zajedničke su za
izbornik [Rec] i izbornik [Motion Picture]. Promjena postavki na jednom od ta dva izbornika
odrazit će se i na drugom izborniku.
:
[Rec] izbornik
• [Photo Style] (str. 191)
• [Filter Settings] (str. 193)
• [Aspect Ratio] (str. 196)
• [Picture Size] (str. 196)
• [Quality] (str. 197)
• [AFS/AFF] (str. 89)
• [Metering Mode] (str. 198)
• [Burst Rate] (str. 114)
• [ 4 K P H O T O ] (str. 117)
• [Bracket] (str. 139)
• [Self Timer] (str. 132)
• [Time Lapse/Animation] (str. 134, 136)
• [Highlight Shadow] (str. 199)
• [i.Dynamic] (Intelligent dynamic range
control) (str. 200)
• [i.Resolution] (str. 200)
• [iHandheld Night Shot] (str. 63)
• [iHDR] (str. 64)
• [HDR] (str. 201)
• [Multi Exp.] (str. 202)
• [Panorama Settings] (str. 74)
• [Shutter Type] (str. 204)
• [Flash] (str. 151)
• [Red-Eye Removal] (str. 205)
• [ISO Limit Set] (str. 205)
• [ISO Increments] (str. 205)
• [Extended ISO] (str. 206)
• [Long Shtr NR] (str. 206)
• [Diffraction Compensation] (str. 207)
• [ i . Z o o m ] (str. 146)
• [Digital Zoom] (str. 146)
• [Color Space] (str. 207)
• [Stabilizer] (str. 143)
• [Face Recog.] (str. 208)
• [Profile Setup] (str. 211)
190
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Photo Style] (stil fotografije)
Primjenjivi načini:
Efekte možete odabrati tako da odgovaraju tipu fotografije koju želite snimiti.
Možete na primjer podesiti boju ili kvalitetu slike kako bi dobili željeni efekt.
MENU
>
[Rec] > [Photo Style]
[Standard]
Za standardne postavke.
[Vivid]¢1
Sjajan učinak visoke zasićenosti i kontrasta.
[Natural]
¢1
Nježan učinak s malim kontrastom.
[Monochrome]
Jednobojna slika bez nijansi.
[Scenery]¢1
Učinak prikladan za krajolik sa živim plavim nebom i
zelenilom.
[Portrait]¢1
Učinak je prikladan za portrete sa zdravom i lijepom kožom.
[Custom]¢1
Koristite unaprijed podešenu postavku.
[Cinelike D]¢2
Daje prednost dinamičkom rasponu pomoću gama krivulje¢3 koja je
napravljena tako da stvara fotografije kao na filmu. Prikladno za uređivanje.
[Cinelike V]¢2
Daje prednost kontrastu pomoću gama krivulje¢3 koja
je napravljena tako da stvara fotografije kao na filmu.
[V-Log L]¢2
Učinak gama krivulje¢3 namijenjen je uređivanju nakon
izrade. Omogućava dodavanje bogate gradacije na izrađene
fotografije.
• Ova je funkcija raspoloživa nakon što ju omogućite.
[Activate] (str. 237) koristeći softver za
nadogradnju šifre (DMW-SFU1: opcioni).
¢1 Ako odaberete Intelligent Auto Plus Mode (prošireni inteligentni automatski mod) ovo je onemogućeno.
¢2 Ovo se može podesiti samo sa Creative Video Mode (mod kreativnog videozapisa).
¢3 Kada su stvarna svjetlina i uhvaćena svjetlina podešene na svakom nivou svjetline,
odnos ovih dviju svjetlina nacrtano je kao nelinearna krivulja. To se naziva gama
krivulja.
• U Intelligent Auto Plus Mode (prošireni inteligentni automatski mod), postavke se vraćaju na
[Standard] kada se fotoaparat prebaci u drugi mod snimanja ili se uređaj uključuje i isključuje.
191
9. Korištenje funkcija na izborniku
∫ Podešavanje kvalitete slike
6WDQGDUG
• Kvalitetu slike ne možete podesiti u Intelligent Auto Plus
Mode (prošireni inteligentni automatski mod).
1
2
-5
±0
±0
±0
DISP.カスタム登録
Povećava razliku između svijetlih i tamnih dijelova
na slici.
[s]
Smanjuje razliku između svijetlih i tamnih
dijelova na slici.
[r]
Slika je oštra.
[s]
Fotografija je blago fokusirana
[r]
Pojačano je smanjenje šuma. Malo je
smanjena razlučivost fotografije.
[s]
Smanjeno je smanjenje šuma. Možete snimiti
fotografije s visokom rezolucijom.
[r]
Boje na slici postaju življe.
[s]
Boja na slici je prirodnija.
[r]
Dodavanje plavkastog tona.
[s]
Dodavanje žućkastog tona.
[r]
3RGHãDYDWRQERMHQDFLMHORMIRWRJUDILML$NRYLGLWH
FUYHQXNDRUHIHUHQWQXWRþNXRYRSUHEDFXMHQLMDQVH
ERMHEOLåH OMXELþDVWRM/SXUSXUQRFUYHQRM.
[s]
3RGHãDYDWRQERMHQDFLMHORMIRWRJUDILML$NR
YLGLWHFUYHQXNDRUHIHUHQWQXWRþNXRYR
SUHEDFXMHQLMDQVHERMHEOLåHåXWRM/]HOHQRM.
[Noise Reduction]
[Color Tone]¢1
±0
[r]
[Contrast]
[Saturation]¢1
+5
S ±0
Pritisnite 2/1 za odabir tipa stila fotografije.
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite
2/1 za podešavanje.
S [Sharpness]
0
[Hue]¢2
[Yellow]
3RMDþDYDNRQWUDVWMHGQRJREMHNWD. (XWMHFDM: VODE)
3ODYRQHERQHPRåHVHMDVQRVQLPLWL.
3RMDþDYDNRQWUDVWMHGQRJREMHNWD XWMHFDM VUHGQML)
[Orange] 3ODYRQHERPRåHELWLVQLPOMHQRNDRWDPQRSODYR.
[Filter Effect]¢2
[Red]
[Green]
3RMDþDYDNRQWUDVWMHGQRJREMHNWD XWMHFDMMDN)3ODYR
QHERPRåHELWLVQLPOMHQRNDRMDNRWDPQRSODYR
.RåDLXVQLFHOMXGLSRMDYOMXMXVHXSULURGQLP
WRQRYLPD.=DOHQLOLVWRYLVXVYMHWOLML LSRMDþDQL.
[Off]
—
¢1[Color Tone] SULND]DQRMHVDPRNDGDMHRGDEUDQ [Monochrome]. 7DGDMHSULND]DQR
[Saturation].
¢2[Filter Effect] SULND]DQRMHVDPRNDGDMHRGDEUDQ[Monochrome]. 7DGDMHSULND]DQR
>[email protected]
• $NRSRGHãDYDWHNYDOLWHWXIRWRJUDILMH, [_] SULND]XMHVHSRUHGLNRQH na zaslonu.
192
9. Korištenje funkcija na izborniku
3
Pritisnite [MENU/SET].
• U Scene Guide modu (vodič scene) možete podesiti samo kvalitetu fotografije.
∫ Upisivanje postavki u [Custom]
Kvalitetu fotografije podesite sljedeći korak 2 na “Adjusting the picture quality”
i onda pritisnite [DISP.].
[Filter Settings] (postavljanje fitera)
Primjenjivi načini:
Možete primijeniti efekte (filtere) koji su raspoloživi za Creative Control mod na fotografije
u drugim modovima, kao što je Aperture-Priority AE mod ili Panorama Shot mod. (str. 79)
MENU
>
[Rec] > [Filter Settings] > [Filter Effect]
Postavke: [ON]/[OFF]/[SET]
∫ Postavke promijenite koristeći zaslon osjetljiv na dodir
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite stavku koju želite podesiti.
[
]: Efekt fotografije uključen/isključen
[
]: Odaberite efekt fotografije (filter)
[
]:
EXPS
Podesite efekt fotografije
193
EXPS
9. Korištenje funkcija na izborniku
• [Filter Settings] ne može se upotrebljavati u sljedećim slučajevima.
– Kada je podešen [Slow/Quick]t
– Kada je podešen [Dolly Zoom]
– Kada je podešen [4K Live Cropping]
– Kada je podešen [Variable Frame Rate]
• [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] nisu
raspoloživi u sljedećim slučajevima.
– Creative Video mod(kreativni videozapis)
– Kada snimate videozapise
• Imajte na umu sljedeće kada koristite Panorama Shot mod (panoramsko snimanje):
– Nisu raspoloživi [Toy Effect]/[Toy Pop]/[Miniature Effect]/[Sunshine].
– Efekti fotografije [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Soft Focus]/[Star Filter] nisu
vidljivi na zaslonu.
– Korištenje [High Key] možda neće biti slabo osvjetljenim uvjetima.
• Raspoložive postavke za ISO osjetljivost ograničene su do [ISO 3200]. ISO osjetljivost
za [High Dynamic] fiksirana je na [AUTO].
• Kada upotrebljavate [Filter Effect], ne možete koristiti izbornike ili funkcije snimanja koje
nisu raspoložive u Creative Control modu (kreativna kontrola).
Na primjer, ravnoteža bjeline je fiksirana na [AWB] i bljeskalica je postavljena na [Œ]
(bljeskalica isključena).
194
9. Korištenje funkcija na izborniku
∫ Istovremeno fotografiranja sa i bez efekta
([Simultaneous record w/o filter])
Možete jedanput pritisnuti gumb zatvarača i istovremeno snimiti dvije fotografije, jednu s
efektom i drugu bez efekta.
MENU
>
[Rec] > [Filter Settings] > [Simultaneous record w/o filter]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Kada je ova stavka postavljena na [ON], najprije će se snimiti fotografija s efektom, a
nakon toga fotografija bez efekta.
• Samo je fotografija s efektom prikazana za Auto Review (automatski prikaz).
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• [Simultaneous record w/o filter] ne radi u sljedećim slučajevima:
– Panorama Shot mod (panoramsko snimanje)
– Snimanje fotografija dok snimate videozapis (samo kada je postavljeno na [
Priority]))
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate s [Post Focus] (kasnije postavljanje fokusa)
– Kada snimate u Burst modu (snimanje u nizu)
– Kada je [Quality] postavljen na [
], [
] ili [
]
– Kada snimate s funkcijom Bracket (ograničenje)
– Kada koristite [Time Lapse Shot]
– Kada koristite [Stop Motion Animation]
195
] ([Video
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Aspect Ratio] (format)
Primjenjivi načini:
Ovim možete odabrati format fotografije tako da odgovara ispisu i načinu reprodukcije.
MENU
>
[Rec] > [Aspect Ratio]
[4:3]
[Aspect Ratio] 4:3 TV
[3:2]
[Aspect Ratio] 35 mm filmska kamera
[16:9]
[Aspect Ratio] TV-prijamnik visoke razlučivosti, itd.
[1:1]
Format kvadrataatio
[Picture Size]
Primjenjivi načini:
Podesite broj piksela.
Što je veći broj piksela, na slici se pojavljuju finiji detalji i kada su otisnuti na velikim
listovima.
MENU
>
[Rec] > [Picture Size]
Format [4:3].
Postavke
Format [3:2].
Veličina slike
Postavke
Veličina slike
[L] (17.5M)
4864k3648
[L] (20M)
5472k3648
[
M] (9M)
3456k2592
S] (4.5M)
2432k1824
[
Format [16:9].
[
[
M] (10M)
3888k2592
S] (5M)
2736k1824
Format [1:1].
Postavke
Veličina slike
[L] (17M)
5472k3080
Postavke
[L] (13.5M)
Veličina slike
3648k3648
[
M] (8M)
3840k2160
[
M] (6.5M)
2592k2592
[
S] (2M)
1920k1080
[
S] (3.5M)
1824k1824
• Kada snimate s funkcijom 4K fotografija ili kasnijim postavljanjem fokusa, [Picture Size]
(veličina fotografije) je fiksirana na [4K].
196
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Quality] (kvaliteta)
Primjenjivi načini:
Podešavanje stupnja kompresije u kojem se pohranjuju slike
>
MENU
[Rec] > [Quality]
Postavka
Format datoteke
JPEG slika kod koje prioritet ima kvaliteta slike.
[A]
JPEG
[›]
[
]
[
]
[
Opis postavke
]
RAWiJPEG
RAW
Standardna kvaliteta JPEG slike.
Ovo je korisno za povećanje broja snimaka bez
promjene broja piksela.
Možete istovremeno snimiti RAW sliku i JPEG sliku ([A]
ili [›]).
Možete snimiti samo RAW slike.
RAW
RAW format odnosi se na format podataka o fotografijama koje još nisu obrađene.
Reprodukcija i uređivanje RAW fotografija traži fotoaparat ili namjenski softver.
• RAW slike možete obrađivati s [RAW Processing] na [Playback] izborniku. (str. 242)
• Za obradu i uređivanje RAW datoteka na računalu koristite (“SILKYPIX Developer
Studio” (str. 305) firme Ichikawa Soft Laboratory).
• RAW fotografije uvijek se snimaju u [3:2] (5472k3648) formatu.
] ili [
], stovremeo se brišu RAW i JPEG
• Kada brišete fotografiju snimljenu s [
fotografije.
• Kada reproducirate sliku snimljenu s [
], prikazano je sivo područje koje odgovara
formatu u kojem je slika snimljena.
• Kada snimate 4 K fotografije ili s [Post Focus] postavka je fiksirana na [A].
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• U ovim slučajevima ne može se podesiti [
], [
]i[
].
– Panorama Shot mod (panoramsko snimanje)
– [Handheld Night Shot] (mod vodiča scene - noćno snimanje)
197
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Metering Mode] (način mjerenja)
Primjenjivi načini:
Može se mijenjati tip optičkog mjerenja svjetline.
MENU
>
[Rec] > [Metering Mode]
[
]
(Multiple)
To je način na koji fotoaparat automatski mjeri najpovoljniju
ekspoziciju prema raspodjeli svjetline na cijelom zaslonu.
Preporučujemo korištenje ovog načina mjerenja.
[
]
(Centre weighted)
Ovaj se način koristi za fokusiranje objekta u sredini zaslona i
ravnomjerno mjerenje cijelog zaslona.
[
]
(Spot)
Ovim se načinom mjeri objekt u ciljnoj točki mjerenja
A.
• Ako ste ciljnu točku mjerenja postavili na rub zaslona,
mjerenje može utjecati na svjetlinu oko lokacije.
198
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje)
Primjenjivi načini:
Svjetlinu možete podesiti na svijetlim i tamnim dijelovima fotografije dok provjeravate
svjetlinu zaslona.
>
MENU
[Rec] > [Highlight Shadow]
(standardno)
Stanje bez podešavanja.
(povećavanje kontrasta) Svijetla područja su posvjetljena i tamna područja su potamnjena.
(smanjivanje kontrasta) Svijetla područja su potamnjena i tamna područja su posvjetljena.
(posvjetljivanje tamnih područja)
ヤヒ
1
2
Posvijetljena su tamna područja.
/ / ヤピ (prilagođavanje) Mogu se primijeniti pohranjene postavke.
ヤビ
Okrenite prednji/stražnji kotačić za podešavanje svjetline
svijetlih/tamnih dijelova.
A Svijetla područja
B Tamna područja
C Prikaz zaslona
• Stražnji kotačić je za podešavanje tamnih područja, a
prednji kotačić je za podešavanje svijetlih područja.
• Za upisivanje željene postavke pritisnite 3 i odaberite
odredište gdje ćete zapisati prilagođenu postavku
([Custom1] ( ヤヒ )/[Custom2] ( ヤビ )/[Custom3] ( ヤピ )).
• Prilagoditi možete i s povlaćenjem grafa.
Pritisnite [MENU/SET].
• Prikaz na zaslonu može se uključiti pritiskom na [DISP.] na zaslonu za podešavanje
svjetline.
• Isključivanjem ovog uređaja podešene postavke
tvorničke.
199
/
/
/
se vraćaju na
9. Korištenje funkcija na izborniku
[i.Dynamic] (pametna kontrola)
Primjenjivi načini:
Kontrast i ekspozicija se kompenziraju kada velika razlika svjetline između pozadine i
objekta itd.
MENU
>
[Rec] > [i.Dynamic]
Postavke: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Možda nećete postignuti efekt kompenzacije, to ovisi o uvjetima snimanja.
• Ova funkcija nije raspoloživa u sljedećim slučajevima:
– Kada je [HDR] postavljen na [ON]
[i.Resolution] (inteligentna razlučivost)
Primjenjivi načini:
S tehnologijom inteligentne razlučivosti možete snimiti fotografije sa oštrim obrisom i
razlučivosti.
MENU
>
[Rec] > [i.Resolution]
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]
• [EXTENDED] omogućava vam snimanje prirodnijih fotografija s većom razlučivosti.
• Postavka [EXTENDED] automatski mijenja postavku na [LOW] za vrijeme snimanja
videozapisa, 4K fotografija ili snimanje s [Post Focus] (kasnije podešavanje fokusa).
200
9. Korištenje funkcija na izborniku
[HDR] (Visoki dinamički raspon)
Primjenjivi načini:
Možete kombinirati 3 fotografije s različitom razinom ekspozicije u jednu fotografiju
bogate gradacije.
Možete smanjiti gubitak gradacije na svijetlim i tamnim područjima kada je, na primjer,
veliki kontrast između pozadine i objekta.
Fotografija kombinirana s HDR snimljena je u JPEG-u.
MENU
>
[Rec] > [HDR]
Postavke: [ON]/[OFF]/[SET]
∫ Mijenjanje postavki
[AUTO]: Automatsko podešavanje raspona ekspozicije prema
razlici između svijelih i tamnih područja.
[Dynamic Range]
(dinamički raspon)
[Auto Align]
(automatsko
poravnavanje)
[n1 EV]/[n2 EV]/[n3 EV]:
Podešavanje ekspozicije unutar odabranih
parametara ekspozicije.
[ON]:
Automatski ispravlja podrhtavanje (treperenje) fotoaparata
i druge probleme koji mogu prouzročiti iskrivljenost
fotografija. Preporučuje se za vrijeme ručnog snimanja.
[OFF]:
Nije postavljeno ispravak iskrivljenosti fotografije.
Preporučuje se kada koristite tronožac.
• Nemojte pomicati uređaj kod neprekidnog snimanja nakon što ste pritisnuli gumb zatvarača.
• Ne možete snimiti iduću fotografiju dok nije završena kombinacija fotografija.
• Objekt koji se kreće može se nejasno snimiti (zamagljeno).
• Kut gledanja se sužava kada je [Auto Align] postavljen na [ON].
• Bljeskalica je fiksirana na [Œ] (bljeskalica isključena).
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• [HDR] ne radi za fotografije snimljene tijekom snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije raspoloživa u sljedećim slučajevima:
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate s [Post Focus] (kasnije fokusiranje)
– Kada snimate s Burst (u nizu) modom
– Kada snimate s Bracket (ograničena) funkcijom
– Kada je [Quality] postavljena na [
], [
] ili [
]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (samo kada je podešen [Auto Shooting])
201
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Multi Exp.] (višestruka ekspozicija)
Primjenjivi načini:
Daje efekt višestruke ekspozicije. (do 4 puta po jednoj fotografiji )
MENU
1
2
>
[Rec] > [Multi Exp.]
Pritisnite 3/4 za odabir [Start] i onda pritisnite [MENU/SET].
Odlučite o kompoziciji i snimite prvu fotografiju.
• Nakon snimanja fotografije pritisnite gumb zatvarača do pola
da bi snimili iduću fotografiju.
• Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET]
za jednu od sljedećih radnji.
– [Next]:
– [Retake]:
– [Exit]:
3
4
Naprijed na iduću fotografiju.
Povratak na prvu fotografiju.
Snimite sliku prve fotografije i završite
sa snimanjem fotografije s višestrukom
ekspozicijom.
1H[W
5HWDNH
([LW
Snimanje druge, treće i četvrte ekspozicije.
• Ako je za vrijeme snimanja fotografije pritisnuto [Fn6], snimljene su slike fotografije
i završeno je snimanje fotografije s višestrukom ekspozicijom.
Pritisnite 4 za odabir [Exit] i onda pritisnite [MENU/SET].
• Za kraj možete pritisnuti i gumb zatvarača do pola.
5HWDNH
([LW
202
9. Korištenje funkcija na izborniku
∫ Mijenjanje postavki
Ako odaberete [OFF], svi rezultati ekspozicije se preklapaju onakvi
[Auto Gain]
(auto. uvećavanje) kakvi jesu. Ako je potrebno, kompenzirajte ekspoziciju, ovisno o objektu.
Ako odaberete [ON], višestruku ekspoziciju možete primijeniti na prethodno
[Overlay]
snimljene fotografije. Nakon što odabarete [Start], bit će prikazane slike na
(prekrivanje)
kartici. Odaberite RAW fotografiju i pritisnite [MENU/SET] za snimanje.
• Prikazane informacije o snimanju, snimljene višestrukome ekspozicijom, informacije
su o snimanju posljednje snimljene fotografije.
• Stavke prikazane u sivoj boji na zaslonu izbornika ne mogu se podešavati za vrijeme višestrukih ekspozicija.
• [Overlay] (prekrivanje) je raspoloživo samo za RAW fotografije snimljene s ovim uređajem.
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije raspoloživa u sljedećim slučajevima:
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (stop animacija)
203
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Shutter Type] (tip zatvarača)
Primjenjivi načini:
Možete upotrebljavati bilo koji od dva zatvarača: mehanički zatvarač ili elektronički
zatvarač.
MENU
>
[Rec] > [Shutter Type]
[AUTO]
Mod zatvarača automatski se prebacuje, ovisno o uvjetima snimanja i brzini
zatvarača.
[MSHTR]
Za snimanje fotografije koristi se samo mod mehaničkog zatvarača.
[ESHTR]
Za snimanje fotografije koristi se samo mod elektroničkog zatvarača.
Mehanički zatvarač
Opis
Bljeskalica
Fotoaparat započine s ekspozicijom
elektroničkog i završava s
mehaničkim zatvaračem.
Elektronički zatvarač
Fotoaparat započinje i završava s
elektroničkim zatvaračem.
±
—
Brzina zatvarača
(sek)
B (Bulb)¢1/60 do 1/4000
1 do 1/16000
Zvuk zatvarača
Zvuk mehaničkog zatvarača
Zvuk elektroničkog zatvarača¢ 2
¢1 Ova je postavka raspoloživa samo za mod ručne ekspozicije. (str. 69)
¢2 Postavka zvuka elektroničkog zatvarača može se promijeniti na [Shutter Vol.] i [Shutter
Tone]. (str. 230)
• Kada je na zaslonu prikazano [ ], fotografije se snimaju s elektroničkim zatvaračem.
• Kada objekt koji se kreće snimate s elektroničkim zatvaračem, objekt na fotografiji
može izgledati izobličeno
• Kada elektronički zatvarač koristite pod florescentnim ili LED osvjetljenjem, i sl.,
na fotografiji se mogu pojaviti vodoravne crte. U tom slučaju, smanjena brzina
zatvarača može smanjiti efekt vodoravnih crta. (str. 68)
204
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Red-Eye Removal] (smanjenje efekta crvenih očiju)
Primjenjivi načini:
Kada odaberete funkciju smanjenje efekta crvenih očiju ([
], [
]), uklanjanje
efekta crvenih očiju obavlja se pri svakoj aktivaciji bljeskalice. Fotoaparat automatski
otkriva crvene oči i ispravlja fotografiju.
MENU
>
[Rec] > [Red-Eye Removal]
Postavke: [ON]/[OFF]
• [ ] ovo je prikazano na ikoni kada je postavljeno na [ON].
• U određenim se okolnostima efekt crvenih očiju ne može ispraviti.
[ISO Limit Set] (podešavanje ISO ograničenja)
Primjenjivi načini:
Odabirat će se optimalna ISO osjetljivost prema podešenim vrijednostima ovisno o
svjetlini objekta
• Radi kada je [Sensitivity] postavljena na [AUTO] ili [
MENU
>
].
[Rec] > [ISO Limit Set]
Postavke: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[OFF]
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Handheld Night Shot]
(Scene Guide Mode)
– Kada snimate videozapise
[ISO Increments] (ISO povećanje)
Primjenjivi načini:
ISO osjetljivost možete podesiti za svaki 1/3 EV.
[Rec] > [ISO Increments]
MENU >
Postavke: [1/3 EV]/[1 EV]
205
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Extended ISO]
ISO]
[Extended
Primjenjivi načini:
Možete proširiti brojčane vrijednosti za podešavanje ISO osjetljivosti.
MENU
>
[Rec] > [Extended ISO]
Postavke: [ON]/[OFF]
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate s [Post Focus]
[Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača)
Primjenjivi načini:
Fotoaparat automatski uklanja smetnje koje nastaju pri smanjivanju brzine zatvarača
za vrijeme snimanja fotografija noćnog krajolika itd., tako da fotografije budu ljepše.
MENU
>
[Rec] > [Long Shtr NR]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Poruka [Long shutter noise reduction ongoing] (Smanjenje smetnji zatvarača u tijeku)
prikazuje se istovremeno s brzinom zatvarača za obradu signala.
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja videozapisa
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate s [Post Focus]
– Kada upotrebljavate elektronički zatvarač
206
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Diffraction Compensation] (kompenzacija prelamanja)
Primjenjivi načini:
Fotoaparat povećava razlučivost ispravljajući zamućenost uzrokovanu
prelamanjem kada je zatvoren otvor blende.
MENU
>
[Rec] > [Diffraction Compensation]
Postavke: [AUTO]/[OFF]
• Ova značajka će možda biti automatski onemogućena, ovisno o uvjetima snimanja
• Smetnje se mogu isticati sa višom ISO-osjetljivosti.
[Color Space] (prostor boje)
Primjenjivi načini:
Postavite kada želite ispraviti reprodukciju boja snimljenih fotografija na računalu ili
pisaču itd.
MENU
>
[sRGB]
[AdobeRGB]
[Rec] > [Color Space]
Prostor boje postavljen je na prostor boje sRGB.
Ova funkcija ima široku primjenu kod računalne opreme.
Prostor boje postavljen je na prostor boje AdobeRGB.
AdobeRGB najviše se upotrebljava u poslovne svrhe kao što je
profesionalni ispis jer ima veći raspon mogućih boja nego sRGB.
• Postavite na [sRGB] ako niste dobro upoznati s AdobeRGB.
• Postavka je fiksno postavljena na [sRGB] u sljedećem slučaju:
– Kod snimanja videozapisa
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate s [Post Focus]
207
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Face Recog.] (prepoznavanje lica)
Primjenjivi načini:
Funkcija prepoznavanja lica pronalazi lice koje sliči memoriranom licu i automatski
podešava prioritet fokusa i ekspozicije. Čak i ako se osoba nalazi u pozadini ili pri kraju
niza na grupnoj fotografiji, fotoaparat može snimiti jasnu fotografiju.
KEN
MENU
>
KEN
[Rec] > [Face Recog.]
Postavke: [ON]/[OFF]/[MEMORY]
• Sljedeće funkcije također će raditi s funkcijom prepoznavanja lica.
Mod snimanja
– Prikaz odgovarajućeg imena kada fotoaparat otkrije memorirano lice¢
Mod reprodukcije
– Prikaz imena i dobi
¢ Prikazuju se imena do triju osoba.
Prednost imena prikazanih pri snimanju fotografija određuje se prema redoslijedu
memoriranja.
• [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) radi samo kada je auto. fokus postavljen na [š].
• Tijekom snimanja u nizu informacije o [Face Recog.] mogu se pridružiti samo prvoj slici.
• Kada se grupe fotografija reproduciraju, prikazuje se naziv prve fotografije grupe.
• Na ovim fotografijama možete promijeniti imena s [REPLACE] na [Face Rec Edit] (str. 257).
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kad je postavljeno [Miniature Effect] (Efekt minijature) (način kreativnog upravljanja)
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kod snimanja s [Post Focus]
– Pri upotrebi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
208
9. Korištenje funkcija na izborniku
∫ Postavke lica
Moguće je memorirati podatke kao što su imena i datumi rođendana za slike lica do
6 osoba.
Točka snimanja pri memoriranju slika lica
• Osoba treba biti okrenuta licem prema naprijed,
otvorenih očiju i zatvorenih usta, a obrisi lica očiju ili
obrva ne smiju biti pokriveni kosom pri memoriranju
• Pri memoriranju na licu ne smije biti previše sjene.
(Bljeskalica neće svijetliti prilikom memoriranja.)
(Dobar primjer memoriranja)
Ako se lice ne prepoznaje tijekom snimanja
• Memorirajte lice iste osobe u zatvorenom i otvorenom prostoru, s različitim izrazima lica
i iz različitih kutova. (str. 210)
• Memorirajte ga i na mjestu snimanja.
• Kada ne dođe do prepoznavanja memorirane osobe, ispravite to tako da je ponovno memorirate.
• Prepoznavanje lica možda neće biti moguće ili možda čak i memorirana lica neće biti
točno prepoznata, ovisno o izrazima lica i okolini.
1
2
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [MEMORY] i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali okvir za
prepoznavanje lica koji nije memorirano i
zatim pritisnite [MENU/SET].
3
Snimite fotografiju podešavajući lice s pomoću vodića.
• Lica objekata koji nisu ljudi (kućni ljubimci itd.) ne mogu
se memorirati.
• Za prikaz opisa memoriranja lica, pritisnite 1 ili
dodirnite [
].
209
1HZ
KEN
9. Korištenje funkcija na izborniku
4
Podesite stavku.
• Možete memorirati do 3 slike lica.
[Name] (ime)
Moguće je memorirati imena.
• Detalje o unosu znakova pogledajte na str. 59.
[Age](dob)
Moguće je memorirati datume rođendana.
(Dodavanje slika)
Dodavanje dodatnih slika lica.
[Add Images]
(dodavanje
slika)
1 Odaberite okvir za prepoznavanje lica koji nije memoriran, a
zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Izvedite korak 3 iz poglavlja „Postavke lica“.
(Brisanje)
Brisanje jedne od slika lica.
Pritisnite 2/1 da biste odabrali sliku lica koju želite izbrisati
i zatim pritisnite [MENU/SET].
∫ Promjena ili brisanje podataka za memoriranu osobu
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [MEMORY] i pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali sliku lica koju želite urediti ili izbrisati i
zatim pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnites 3/4 da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
1
2
[Info Edit]
(Uređivanje podataka)
[Priority] (Prioritet)
[Delete] (Brisanje)
Promjena podataka o memoriranoj osobi.
izvedite korak 4 u „Postavkama lica“.
Fokusiranje i ekspozicija podešavaju se prvenstveno za lica
većeg prioritet.
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali prioritet i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Brisanje podataka o memoriranoj osobi.
210
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Profile Setup] (podešavanje profila)
Primjenjivi načini:
Ako unaprijed postavite ime i datum rođendana svog djeteta ili ljubimca, na slikama se
može zabilježiti njihovo ime i dob u mjesecima i godinama.
Možete ih prikazati pri reprodukciji ili otisnuti na snimljenoj slici s pomoću opcije [Text
Stamp] (Tekstualna oznaka) (str. 249).
JOE
MENU
>
LUCKY
[Rec] > [Profile Setup]
Postavke: [ ] ([Baby1])/[
] ([Baby2])/[
] ([Pet])/[OFF]/[SET]
∫ Postavljanje [Age] (Dob) ili [Name] (Ime)
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [SET], a zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 tda biste odabrali [Baby1], [Baby2] ili [Pet], a zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4da biste odabrali [Age] ili [Name]
a zatim pritisnite [MENU/SET].
4 Pritisnite 3/4 da biste odabrali [SET], a zatim
pritisnite [MENU/SET].
Unesite [Age] (rođendan)
Unesite [Name] (Ime)
1
2
3
• Detalje o unosu znakova potražite na str. 59.
5
Pritisnite 4 da biste odabrali [Exit] i zatim pritisnite
[MENU/SET] da biste završili.
∫ Poništavanje [Age] (Dob) i [Name] (Ime)
Odaberite postavku [OFF] u koraku 1.
• Dob i ime moguće je ispisati s pomoću softvera “PHOTOfunSTUDIO” (str. 304).
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Postavka [Profile Setup] (Postavljanje profila) nije dostupna u snimanju 4K fotografija
• Dobi i imena nisu snimljeni u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja videozapisa
– Kod fotografija snimljenih tijekom snimanja videozapisa ([
] ([Video Priority])) (str. 164)
211
9. Korištenje funkcija na izborniku
Izbornik [Motion Picture] (videozapis)
:
• [Photo Style] (str. 191)
• [Filter Settings] (str. 193)
• [Slow/Quick] (str. 169)
• [Dolly Zoom] (str. 170)
• [4K Live Cropping] (str. 171)
• [Snap Movie] (str. 165)
• [Rec Format] (str. 159)
• [Rec Quality] (str. 159)
• [Exposure Mode] (str. 173)
• [Variable Frame Rate] (str. 173)
• [AFS/AFF] (str. 89)
• [Picture Mode] (str. 164)
• [Continuous AF] (str. 163)
• [Level Shot] (str. 212)
• [Metering Mode] (str. 198)
• [Highlight Shadow] (str. 199)
• [i.Dynamic] (pametna kontrola dinamičkog
raspona) (str. 200)
• [i.Resolution] (P200)
• [Diffraction Compensation] (str. 207)
• [Master Pedestal Level] (str. 177)
• [Luminance Level] (str. 213)
• [Synchro Scan] (str. 178)
• [ i.Zoom] (str. 146)
• [Digital Zoom] (str. 146)
• [Stabilizer] (str. 143)
• [Time Code] (str. 213)
• [HDMI Rec Output] (str. 180)
• [Flkr Decrease] (str. 215)
• [Sound Output] (str. 215)
• [Silent Operation] (str. 176)
• [Mic Level Disp.] (str. 216)
• [Mic Level Adj.] (str. 216)
• [Special Mic.] (str. 313)
• [Noise Reduction for Ext. Mic] (str. 314)
• [Mic Level Limiter] (str. 216)
• [Wind Noise Canceller] (str. 217)
• [Wind Cut] (str. 314)
• [ Zoom Mic] (str. 217)
• [SS/Gain Operation] (str. 179)
• [Color Bars] (str. 218)
[Level Shot] (Razina snimanja)
Primjenjivi načini:
Fotoaparat automatski prepoznaje svoj nagib i ispravlja videozapise koje ste snimili
kako ne bi bili iskrivljeni.
MENU
>
[Motion Picture] > [Level Shot]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Ako je velik nagib fotoaparata, videozapis se ne može ispraviti.
• Ako postavite [Level Shot] na [ON], suzit će se raspon snimanja kada počnete snimati
videozapis.
• Fotografije koje ste snimili tijekom snimanja videozapisa neće se ispraviti.
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada snimate s [Variable Frame Rate]
– Kada je [Stabilizer] postavljen na [OFF]
– Kada je [Rec Quality] postavljen na [4K] ili [C4K]
212
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Luminance Level] (Razina svjetline)
Primjenjivi načini:
Odaberite raspon osvjetljenja da odgovara korištenom videu.
MENU
>
[Motion Picture] > [Luminance Level]
Postavke: [0s255]/[16s235]/[16s255]
• Ova funkcija radi samo za videozapise. Fotografije (uključujući i one snimljene tijekom
snimanja videozapisa) snimit će se s [0s255].
• Kada je [Rec Format] postavljen na [AVCHD] ili [MP4], [0-255] na [Luminance Level]
prebacit će se na [16-255].
[Time Code] (vremenski kod)
Primjenjivi načini:
Vremenski kod predstavlja vrijeme snimanja po jedinici
sata, minute, sekunde i okvira, i može se koristiti kao
vremenski period za uređivanje videozapisa.
Ovaj uređaj automatski snima vremenski kod tijekom
snimanja videozapisa.
• Vremenski kodovi nisu snimljeni na videozapise kada je
[Rec Format] postavljen na [MP4].
MENU
>
[Motion Picture] > [Time Code]
[Time Code Display]
(prikaz vremnskog
koda)
[Count Up]
(brojanje)
TC 00:01:30:00
Postavite li, ili ne vremenski kod, on je prikazan na
zaslonu snimanja/reprodukcije.
[ON]/[OFF]
Postavlja način brojanja vremenkog koda.
[REC RUN]:
Vremenski kod broji samo kada se snimaju videozapisi.
[FREE RUN]:
Vremenski kod se broji i kada se ne snima (i kada je ovaj
uređaj isključen).
• U sljedećim slučajevima, [Count Up] je fiksiran na [REC RUN]:
– Kada je postavljen [Slow/Quick]
– Kada je postavljen[Dolly Zoom]
– Kada je postavljen [Variable Frame Rate]
213
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Time Code Value]
(vrijednost
vremenskog koda)
Podešava početnu točku (početno vrijeme) za vremenski kod.
[Reset] (poništavanje):
Postavlja na 00:00:00:00 (sat: minuta: sekunda: okvir)
[Manual Input] (ručni unos):
Ručni unos sata, minute, sekunde i okvira.
[Current Time] (trenutno vrijeme):
Postavlja sate, minute i sekunde na trenutno vrijeme i postavlja
okvir na 00.
Postavlja način vremeskog koda snimanja.
[DF] (Drop Frame) (ispuštanje okvira):
Fotoaparat mijenja razliku između zabilježenog vremena i vremenskog
koda. Ova se metoda koristi za proizvodnju TV programa i u drugim
situacijama gdje treba zapisati točno vremensko razdoblje.
• Sekunde i okviri odijeljeni su s “.”. (Primjer: 00:00:00.00)
[Time Code Mode]
(mod vremenskog
koda)
[NDF] (Non-Drop Frame):
Snima vremenski kod bez ispuštanja okvira. Koristi se u
izradi fotografija, itd.
• Sekunde i okviri odijeljeni su s “:”. (Primjer: 00:00:00:00)
• Postavka je fiksirana na [NDF] u sljedećim slučajevima.
– Kada je [System Frequency] postavljen na [50.00 Hz (PAL)] ili
[24.00 Hz (CINEMA)]
– Kada je format snimanja videozapisa postavljen na [24p] na
[Rec Quality]
Stvara vremenski kod za izlaz fotografija preko HDMI.
[ON]/[OFF]
[HDMI Time Code
Output] (izlaz HDMI
vremenskog koda)
• [HDMI Time Code Output] može se postaviti samo u kreativnom video modu.
• Kada koristite HDMI izlaz i šaljete video koji ne sadrži vremenski
kod (npr., kada je [Rec Format] postavljen na [MP4]), neće se ispisati
vremenski kod.
• Kada je postavljeno na [ON], zaslon uređaja može se zatamniti,
ovisno o spojenom uređaju.
∫ Uvjeti za ispis vremenskog koda na HDMI izlaz
Vremenski kod se ispisuje na videu s HDMI izlaza, samo kada su zadovoljeni svi dolje
navedeni uvjeti.
Kod snimanja
Kod reprodukcije
• Kada je [HDMI Time Code Output]
postavljen na [ON].
• U kreativnom video modu.
• Kada je [Rec Format] postavljen na
[AVCHD], [MP4 (LPCM)] ili [MOV].
• Kada je [HDMI Time Code Output]
postavljen na [ON].
• Kada se reproduciraju videozapisi
snimljeni s kreativnim video modom.
• Kada je [HDMI Mode (Play)] na [TV
Connection] postavljen na [AUTO].
214
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja)
Primjenjivi načini:
Brzina zatvarača može se podesiti da bi se smanjilo treperenje ili pojavljivanje pruga na videozapisu.
MENU
>
[Motion Picture] > [Flkr Decrease]
Postavke: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
[SoundOutput]
Output][Sound
(Izlaz zvuka)
Output](
[Sound
Primjenjivi načini:
Možete snimati videozapise dok slušate zvuk koji je snimljen spajanjem na tržištu
dostupne naglavne slušalice na ovaj uređaj.
A Na tržištu dostupna naglavna slušalica
• Nemojte upotrebljavati kabele za naglavne slušalice duljine 3 m ili više.
• Kada su slušalice spojene, utišani su elektronički zvukovi i zvuk elektronskog zatvarača.
∫ Uključivanje metode za izlaz zvuka
MENU
>
[REAL TIME]
[REC SOUND]
[Motion Picture] > [Sound Output]
Stvarni zvuk bez vremenskog odmaka.
Može se razlikovati od zvuka snimljenog na videozapisu.
Zvuk koji je snimljen na videozapisima.
Zvuk se može čuti sporije od stvarnog zvuka.
• Nivo zvuka koji ste postavili na [Mic Level Adj.] prikazan je kao nivo mikrofona.
• Ako tijekom snimanja koristite HDMI izlaz, postavka je fiksirana na [REC SOUND].
215
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona)
Primjenjivi načini:
Prikaz razine mikrofona na zaslonu snimanja.
MENU
>
[Motion Picture] > [Mic Level Disp.]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Kada je [Mic Level Limiter] postavljen na [OFF], [Mic Level Disp.] je fiksiran na [ON].
[Mic Level Adj.] (Podešavanje razine mikrofona)
Primjenjivi načini:
Podešavanje razine ulaznog signala na 19 različitih razina (j12 dB do i6 d B ) .
MENU
>
[Motion Picture] > [Mic Level Adj.]
• Prikazane dB vrijednosti su približne.
[Mic Level Limiter] (Graničnik razine mikrofona)
Primjenjivi načini:
Fotoaparat automatski podešava razinu zvuka, umanjujući iskrivljenje zvuka (zvuk
pucketanja) kada je previsoka glasnoća.
MENU
>
[Motion Picture] > [Mic Level Limiter]
Postavke: [ON]/[OFF]
216
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Wind Noise Canceller] (Poništavač zvuka vjetra)
Primjenjivi načini:
Smanjit će šum vjetra koja stiže u ugrađeni mikrofon pritom održavajući kvalitetu
zvuka.
MENU
>
[Motion Picture] > [Wind Noise Canceller]
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[OFF]
• [HIGH] (Visoko) učinkovito smanjuje šum vjetra minimalizirajući niske tonove kada
prepozna jak vjetar.
• [STANDARD] vadi i smanjuje samo šum vjetra bez smanjenja kvalitete zvuka.
• Možda ne ćete primijetiti puni efekt, to ovisi o uvjetima snimanja.
• Ova funkcija radi samo s ugrađenim mikrofonom.
Kada je spojen vanjski mikrofon, prikazano je [Wind Cut].
[Zoom Mic] (Zum mikrofonom)
Primjenjivi načini:
Zajedno s radnjom zuma, jasno će snimati udaljene zvukove s tele postavkom i
okolne zvukove s wide postavkom.
MENU
>
[Motion Picture] > [Zoom Mic]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Kada je postavljeno na [ON] i izvodi se zumiranje, može se snimiti pojačani zvuk rada u
skladu s okolnim zvukovima. Razina snimanja zvuka bit će niža kada je postavljen [OFF].
• Smanjuje se stereo efekt zvuka kada je slika povećana.
• Ova funkcija radi samo s ugrađenim mikrofonom.
217
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Color Bars] (crte u boji)
Primjenjivi načini:
Možete prikazati crte u boji, što je zgodno za podešavanje postavki kao što je kvaliteta
slike na vanjskom monitoru. Kada prikažete crte u boji, proizvest će se i testni zvuk.
• Svjetlina i ton boje koji se pojavljuje na monitoru fotoaparata ili tražilu može se razlikovati
od onoga koji se pojavljuje na drugom uređaju kao što je vanjski monitor.
Konačnu kvalitetu slike provjerite na drugom uređaju kao što je vanjski monitor.
MENU
>
[Motion Picture] > [Color Bars]
Crte boja u skladu su s SMPTE
[SMPTE]
Crte boja u skladu su s EBU
[EBU]
Crte boja u skladu su s ARIB
[ARIB]
• Prikazane su crte boja i proizveden je testni zvuk.
• Možete podesiti razinu testnog zvuka između tri opcije (s12 dB, s18 dB i s20 dB) tako
da okrećete stražnji kotačić.
• Ako pritisnete gumb videozapisa, crte u boji i testni zvuk snimit će se kao
videozapis.
• Pritisnite [MENU/SET] za prekid prikaza crta u boji i proivodnje testnog zvuka.
218
9. Korištenje funkcija na izborniku
• Ako pritisnete [MENU/SET] dok snimate crte u boji kao videozapis, crte u boji će nestati, ali
možete nastaviti snimati. Ova vam radnja omogućava snimanje crta u boji na početku
videozapisa.
• Ako [Color Bars] pridružite [Fn Button Set] (str. 55) na [Custom] izborniku, svaki put kada
pritisnete funkcijski gumb kojem je pridružena postavka, možete prikazati ili sakriti crte u
boji. Kod ove radnje, prikazat će se crte u boji koje ste zadnji put koristili .
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• [Color Bars] ne mogu se upotrebljavati u sljedećim slučajevima.
– Kada je postavljen [Snap Movie]
– Kada je postavljen [Slow/Quick]
– Kada je postavljen [Dolly Zoom]
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
219
9. Korištenje funkcija na izborniku
: Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
MENU
>
[Custom]
[Cust.Set Mem.] (Memoriranje
prilagođenih postavki)
[Silent Mode]
(Tihi način rada)
Memoriranje trenutačnih postavki fotoaparata kao prilagođenih postavki. str.85
Onemogućavanje zvukova rada i izlaza svjetla.
• Nema zvuka iz zvučnika i isključena je bljeskalica
i AF pomoćna lampa.
Donje postavke su fiksne.
– [Shutter Type]: [ESHTR]
– [Flash Mode]: [Œ] (uvijek isključena bljeskalica)
– [AF Assist Lamp]: [OFF]
– [Beep Volume]: [s] (OFF)
– [Shutter Vol.]: [
] (OFF)
– Postavka ND filtera na [AUTO]: [OFF]
• Čak i kad je postavljeno na [ON], sljedeće funkcije
zasvijetle/trepere.
– Pokazatelj statusa
– Pokazatelj automatskog okidača
– Lampica Wi-Fi veze
• Zvukovi koje proizvodi fotoaparat bez obzira na vaše
radnje, kao što je zvuk otvora blende objektiva, ne mogu
se isključiti.
• Obavezno obratite pozornost na privatnost, prava i
sl., objekta kada upotrebljavate ovu funkciju.
Upotrebljavajte je na vlastitu odgovornost.
Postavlja fiksni sadržaj za fokusiranje i ekspoziciju kada je
[AF/AE Lock] (Zaklj.
auto. fokusa / ekspozicije) uključen AF/AE lock (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije).
[AF/AE Lock Hold]
[Shutter AF] (Auto.
fokus zatvarača)
[Half Press Release]
(Otpuštanje pritiskom dopola)
s
P102
Kada odaberete [ON], fokus i ekspozicija su zaključani
iako ste pritisnuli i otpustili [AF/AE LOCK]. Ponovo
pritisnite tipku za poništavanje zaključavanja.
s
Postavite hoće li se fokus podesiti automatski kad
pritisnete okidač dopola.
s
Zatvarač će se automatski otpustiti kada je okidač pritisnut
dopola.
s
220
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Custom]
Dok je fotoaparat miran, fotoaparat automatski
podešava fokus i podešavanje fokusa bit će brže kada
se pritisne gumb zatvarača.
[Quick AF]
(Brzi. auto. fokus)
• Baterija će se trošiti brže nego inače.
• Funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U modu pregleda
– Kada ima malo svjetla
Fotoaparat automatski podešava fokus kada je senzor
okulara aktivan.
s
[Eye Sensor AF]
(Auto. fokus senzora
okulara)
• [Eye Sensor AF] možda neće raditi u slabo osvijetljenim uvjetima
[Pinpoint AF Time]
(Određivanje trajanja
auto. fokusiranja)
Postavljanje vremena potrebnog za uvećanje zaslona
kada se okidač pritisne dopola ako je način automatskog
].
fokusiranja postavljen na [
s
Postavljanje prikaza zaslona za pomoć koji se pojavljuje
kada je način auto fokusiranja postavljen na [
] na
prikaz u prozoru ili prikaz preko cijelog zaslona.
s
[Pinpoint AF Display]
s
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit će objekt
kada okidač pritisnete do pola te će olakšati fokusiranje
fotoaparatu kada snima kod slabog osvjetljenja.
[AF Assist Lamp]
(Pomoćna lampica za
auto. fokus)
• Djelotvorna udaljenost od pomoćne lampice
maksimalno je 1.5 m.
• AF pomoćna lampica vrijedi samo za objekte koji se
nalaze u sredini zaslona.
• Uklonite sjenilo objektiva.
• Postavka je fiksirana na [OFF] u sljedećim slučajevima.
– [Distinct Scenery]/[Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset
Glow]/[Vivid Sunset Glow]/[Glistening Water]/[Clear
Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing
Nightscape]/[Artistic Nightscape]/[Handheld Night Shot]
(Scene Guide Mode)
– Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON] (Uklj.)
221
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Custom]
Premještanje područja automatskog ili ručnog fokusa s
pomoću kursorskog gumba tijekom snimanja.
[Direct Focus Area]
(Područje izravnog
fokusa)
], ili [Ø], može se
• Kada je odabrano [š], [ ],[
pomaknuti AF područje; kada odaberete [ ] možete
pomaknuti prošireno mjesto.
• Za postavljanje stavki kojima upravljate s pomoću
kursorskih gumba poput [White Balance] ili
[Sensitivity], koristite se brzim izbornikom (str. 53).
• [Direct Focus Area] fiksno je postavljeno na [OFF] u
sljedećim slučajevima:
– [Glistening Water] (Scenski način rada)
– Mod kreativne kontrole
– Kada je podešen [4K Live Cropping]
Ne može se snimiti niti jedna fotografija izvan fokusa.
[Focus/Release Priority]
• Različite postavke mogu se pridružiti različitim modovima
(Fokus/ Prioritet kod
fokusa ([AFS/AFF], [AFC]).
otpuštanja)
[AF Sensitivity]
(osjetljivost
auto. fokusa)
[AF+MF]
(Auto. fokus + ručni
fokus.)
s
s
Podešavanje osjetljivosti koja će se primijeniti kod
podešavanja fokusa u skladu s kretanjem objekta.
• Kada se udaljenost objekta jako promijeni:
– [ r] strana: Fotoaparat odmah ponovo podešava
fokus. Različite objekte možete jednog za drugim
dovesti u fokus.
– [ s] strana: Fotoaparat čeka kratko vrijeme prije nego
ponovo podesi fokus. Ovo vam omogućava da se
fokus slučajno ponovo ne podesi, na primjer, jer se
jedan objekt kreće preko slike.
• Ove stavke rade samo ako je mod fokusa postavljen na
[AFF] ili [AFC].
s
Kad je uključen AF Lock (pritisnite gumb zatvarača do
pola s fokusom postavljenim na [AFS] ili postavite AF
Lock koristeći [AF/AE LOCK]), fokus možete ručno fino
podesiti.
s
Postavljanje načina prikaza ručnog fokusiranja (uvećani zaslon)
[MF Assist]
(Pomoć pri ručnom
fokusiranju)
• MF Assist nije prikazan u sljedećim slučajevima:
– Kad snimate video zapis
] ([4K Pre-Burst]) 4K
– Kad snimate s [
Photo funkcijom
– Kad koristite digitalni zum
[MF Assist Display]
(Zaslon pomoći pri ručnom
fokusiranju)
Postavljanje načina prikazivanja zaslona za pomoć pri ručnom fokusiranju
(uvećani zaslon) na prikaz u prozoru ili prikaz preko cijelog zaslona.
222
s
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Custom]
[MF Guide]
(Linija usmjerenosti za
ručno fokusiranje)
Nakon ručnog postavljanja fokusa,
prikazuje se linija usmjerenosti za
ručno fokusiranje koja vam
omogućava da provjerite smjer u
kojem se fokus ostvaruje.
s
A Indikator za ¶ (beskonačno)
Fokusirani dijelovi (dijelovi na zaslonu s jasnim
obrisima) istaknuti su kod ručnog podešavanja
fokusa.
• Kad je [Detect Level] postavljeno na [HIGH],
smanjena su područja koja će biti označena, što vam
omogućava postizanje preciznijeg fokusa.
• Promjena [Detect Level] postavke mijenja i
[Display Color] postavke kako slijedi.
[Detect Level] (Razina otkrivanja)
[HIGH]
[Peaking]
(Fokusiranje
jasnih objekata)
[LOW]
[Display Color] (Boja zaslona)
[
] (svjetloplava)
[
] (plava)
[
] (žuta)
[
] (narančasta)
[
] (žutozelena
[
] (zelena)
[
] (roza)
[
] (crvena)
[
] (bijela
[
] (siva)
] dodirom na [ ], postavka se mijenja u
• Svaki put [
redoslijedu [ON] ([Detect Level]: [LOW]) > [ON]
([Detect Level]: [HIGH]) > [OFF].
• [Peaking] ne radi s [Rough Monochrome] u
u modu kreativne kontrole.
223
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Custom]
S pomoću ove funkcije možete postaviti hoće li se
prikazivati histogram.
Možete postaviti položaj pritiskom na 3/4/2/1.
• Upravljanje izravnim dodirom moguće je i sa zaslona za
snimanje.
[Histogram]
[Guide Line]
(Linije usmjerenosti)
• Histogram je grafikon koji
prikazuje svjetlinu uz vodoravnu
os (crnobijelo) i broj piksela
na svakoj razini svjetline na
okomitoj osi.
Tako možete jednostavno provjeriti
ekspoziciju fotografije.
A tamno
B svijetlo
• Kada se snimljena slika i histogram ne poklapaju u
sljedećim uvjetima, histogram je narančaste
boje.
– Za vrijeme kompenzacije ekspozicije
– Kada je aktivirana bljeskalica
– Kad se svjetlina zaslona pogrešno prikazuje na
tamnim mjestima.
• Histogram je približna vrijednost u načinu snimanja
Postavlja se uzorak linija usmjerenosti prikazanih prilikom
snimanja fotografija.
], položaji linija usmjerenosti
Kada je postavljeno [
mogu se postaviti pritiskom na 3/4/2/1.
]
• Možete postaviti i položaj izravno dodirom [
na liniji usmjerenosti na zaslonu za snimanje.
s
s
• Linije usmjerenosti ne prikazuju se u modu
panoramskog snimanjg.
[Center Marker]
(Oznaka središta)
Sredina zaslona snimanja prikazana je kao [+]. To je
zgodno za rad sa zumom dok objekt držite u sredini
zaslona.
224
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Custom]
Kada je aktivirana funkcija
automatskog prikaza ili pri
reprodukciji, bijela zasićena
područja trepere u crnoj i bijeloj boji.
[Highlight]
(Bijelo zasićeno
područje)
• Ako postoje bijela zasićena područja,
preporučujemo da kompenzirate ekspoziciju prema
negativnoj vrijednosti (str. 103) prema histogramu (str.
224) zatim ponovo snimite fotografiju. Tako možete
dobiti fotografiju bolje kvalitete.
• Ovo neće raditi u modu reprodukcije 4K fotografije,
kasnijim fokusiranje, višestruke reprodukcije, kalendarske
reprodukcije ili zumiranja tijekom reprodukcije.
s
Označava dijelove uzorkom zebre, koja mogu
biti bijela zbog prevelike ekspozicije.
[ZEBRA1]
[ZEBRA2]
Odaberite [SET] da biste odabrali svjetlinu koja će se
obraditi kao uzorak zebre.
[Zebra Pattern]
(Uzorak zebre)
• Možete odabrati vrijednost svjetline između [50%] i
[105%]. U [Zebra 2], možete odabratit [OFF]. Ako
odaberete [100%] ili [105%], u zorku zebre prikazat će
se samo područja koja su već zasićena bijelom bojom.
Što je manja vrijednost, to će raspon svjetline koji će
biti obrađen u uzorku zebre biti veći.
• Ako postoje bijela zasićena područja, preporučujemo
da kompenzirate ekspoziciju prema negativnoj
vrijednosti (str. 103) prema histogramu (str. 224) i
zatim snimite fotografiju.
• Prikazani uzorci zebre neće se snimiti.
• Ako dodijelite [Zebra Pattern] funkciji [Fn Button Set]
(str. 55) u izborniku [Custom], uzorak zebre mijenjat će
se na sljedeći način svaki put kada pritisnete funkcijski
gumb kojemu je dodijeljena funkcija:
[Zebra 1] > [Zebra 2] > [OFF].
Kada je [Zebra 2] postavljeno na [OFF], postavke se
mijenjaju redoslijedom [Zebra 1] > [OFF], što vam
omogućava da brzo promijenite postavku.
225
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Custom]
[Monochrome Live
View] (Monokromatski
prikaz uživo)
[Constant Preview]
(Neprekidan pregled)
Možete prikazati zaslon za snimanje u crno-bijeloj boji. Ova
je funkcija prikladna kada će vam s pomoću crno-bijelog
zaslona snimanja biti jednostavnije ručno postaviti fokus.
• Čak i ako koristite HDMI izlaz tijekom snimanja, ova
funkcija neće raditi za povezani uređaj.
• To neće utjecati na snimljene slike.
Možete provjeriti efekte odabranog otvora blende i brzine
zatvarača na zaslonu za snimanje u načinu ručnog
podešavanja ekspozicije.
s
s
• Ova funkcija ne radi kada upotrebljavate bljeskalicu.
Pokazivanje/nepokazivanje
mjerača ekspozicije.
A Mjerač ekspozicije
[Expo.Meter]
(Mjerač ekspozicije)
SS
F
250
125
60
30
15
2.8
4.0
5.6
8.0
4.0 60
0
200
98
• Postavite na [ON] za prikaz mjerača ekspozicije kad
mijenjate vrijednosti, postavljate otvor blende i brzinu
zatvarača.
• Neprikladna područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Kad se mjerač ekspozicije ne prikazuje, promijenite
prikaz informacija na zaslonu pritiskom na [DISP.].
• Mjerač ekspozicije nestaje nakon približno 4 sekunde
ako se ne obavi nikakva radnja.
s
[LVF Disp.Style]
Postavite stil prikaza optičkog tražila.
[Monitor Disp. Style]
Prikaz zaslona s informacijama o snimanju.
str. 46
[Monitor Info. Disp.]
Prikaz zaslona s informacijama o snimanju.
str. 46
[Rec Area]
(Područje snimanja)
str. 46
Ovom se funkcijom mijenja kut gledanja tijekom
snimanja videozapisa i fotografija.
• Označeno područje snimanja je približno.
• Opcija [Rec Area] (Područje snimanja) nije dostupna za
snimanje 4K fotografija ili [Post Focus].
226
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Custom]
Mijenja zaslone na one pogodne za snimanje
videozapisa.
[Video-Priority Display]
(Prikaz prioriteta
videozapisa)
[Auto Review]
(Auto. pregled)
[Fn Button Set]
(Podešavanje funkcijskog
gumba)
[Zoom Lever]
(Ručica zuma)
• Prikaz vrijednosti kompenzacije ekspozicije uključit će
se unutar raspoloživog raspona za videozapise. Kada
podešavate kompenzaciju ekspozicije, samo za
fotografije raspoloživi raspon bit će označen kao [ ].
• Neće biti prikazane ikone funkcija koje nisu dostupne
za videozapise, kao što su one za bljeskalicu ili broj
piksela.
Prikazivanje fotografija odmah nakon snimanja.
Kada je [Duration Time] postavljeno na [HOLD],
fotografije će se pikazivati dok ne pritisnete okidač do
pola. Kada je [Playback Operation Priority] postavljeno
na [ON], za vrijeme Auto Review možete možete raditi
određene reprodukcije. Na primjer, možete izmjenjivati
različite tipove zaslona reprodukcije ili brisati fotografije.
[Soft Zoom]
(Nježni zum)
s
• Kada je [Duration Time] postavljeno na [HOLD],
[Playback Operation Priority] je fiksno na [ON].
• Kada snimate s funkcijom 4K fotografije ili [Post
Focus], dostupne postavke za [Duration Time] u [Auto
Review] se promijene u [ON] i [OFF]. [Playback
Operation Priority] fiksno je na [ON].
Funkcijskom gumbu možete dodijeliti različite funkcije
snimanja i ostale funkcije.
str. 55
Promijenite postavku zumiranja ručice zuma.
(Zoom):
Normalno zumiranje prilikom uporabe zuma.
(Step Zoom):
Zaustavlja zumiranje na unaprijed podešenim fokusnim
duljinama prilikom uporabe zuma.
• Ovo ne radi kada snimate videozapise ili
4K fotografije s [
] ([4K Pre-Burst]).
str. 38
[Zoom Ring] (Prsten zuma) Promijenite postavku zuma za prsten zuma.
[Slow Zoom Button Setting]
(Gumb za podešavanje polaganog
zuma)
[Slow Zoom Speed]
(Zum male brzine)
s
str. 38
Podešava se način kako će se kontrolirati zum s
gumbom za podešavanje polaganog zuma.
str. 38
Odabir male brzine zuma.
str. 38
Brzinu zuma možete podesiti tako da se postupno
mijenja kada pokrenete i/ili zaustavite zumiranje.
• Ako postavite [Slow Zoom Speed] na [L], [Soft Zoom]
bit će fiksiran na [OFF].
227
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Custom]
[Lens Position Resume]
(Vraćanje pozicije objektiva)
Pamti poziciju zuma i položaj fokusa kada se isključi
fotoaparat.
s
[Lens Retraction]
(Uvlaćenje objektiva)
Uvlaći bubanj objektiva odmah nakon što se pojavi
zaslon reprodukcije.
s
[Q.MENU]
(Brzi izbornik)
Kada odaberete [CUSTOM], možete promijeniti
način postavljanja brzog izbornika.
[Dial Set.]
(Postavke kotačića)
Mijenja se način rada prednjeg i stražnjeg kotačića.
[Video Button] (video gumb)
Uključivanje/isključivanje gumba za videozapise
[Eye Sensor]
(Senzor oka)
Podešavanje osjetljivosti senzora oka i način
promjene između monitora i tražila.
str. 54
str. 43
s
str. 37
Uključivanje/isključivanje upravljanja dodirom.
[Touch Screen] (Zaslon osjetljivna dodir):
Sve radnje na dodir.
[Touch Tab] (Kartica osjetljiva na dodir):
[Touch Settings]
(Postavke podešene
dodirom)
Ako dodirnete karticu kao što je [ ] na desnoj strani
zaslona, možete prikazati ikone osjetljive na dodir.
[Touch AF] (Auto. fokus na dodir):
s
Ovom funkcijom subjekt koji ste dodirnuli dovodite u
fokus ([AF]) ili podešavate fokus i svjetlinu ([AF+AE]).
[Touch Pad AF] (Auto. fokus na podlozi osjetljivoj na dodir):
Premješta područja automatskog fokusa dodirivanjem
monitora kada se upotrebljava tražilo. (str. 98)
[Touch Scroll]
(Pomicanje dodirom)
Pretražujte slike unaprijed/unatrag bez prekida tako da
da koristite funkciju dodira.
s
[Menu Guide]
(Vodič kroz izbornike)
Prikazivanje/neprikazivanje odabranog zaslona kada ste
postavili birač na [
]/[ ].
s
228
9. Korištenje funkcija na izborniku
:
MENU
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
>
[Setup]
[Online Manual]
(online priručnik)
[URL display]/[QR Code display]
[Clock Set] (Postavljanje sata) Postavljanje datuma/vremena.
s
str. 33
Postavite lokalno vrijeme i vrijeme na odredištu
putovanja.
• [Destination] se može podesiti nakon podešavanja [Home].
Nakon što odaberete [Destination] ili [Home], pritisnite
2/1 da biste odabrali područje i zatim ga postavite
pritiskom na [MENU/SET].
“ [Destination] (odredište):
Odredište putovanja
A Trenutačno vrijeme na
odredištu
B Vremenska razlika u
odnosu na polazište
[World Time]
(Svjetsko vrijeme)
– [Home] (Domaća zona):
Domaća zona
s
C Trenutno vrijeme
D Odstupanje od
GMT (početne
vremeske zone)
• Pritisnite3 ako koristite ljetno računanje vremena [
(Vrijeme će se pomaknuti 1 sat prema naprijed.)].
Pritisnite još jedanput 3 za povratak na normalno vrijeme.
• Ako na područjima prikazanim na zaslonu ne možete
pronaći odredište putovanja, podesite prema vremenskoj
razlici od domaće zone.
[Travel Date]
(Datum putovanja)
Ako postavite [Travel Setup], bilježi se protekli broj
dana na putovanju (broj dana od početka), na temelju
unesenih datuma odlaska i povratka.
• Datum putovanja automatski se poništava ako trenutačni
datum slijedi nakon datuma povratka.
Ako je opcija [Travel Setup] (Postavke putovanja) postavljena
na [OFF], onda je i opcija [Location] postavljena na [OFF].
Ako postavite [Destination], snimit će se naziv odrediša
putovanja koje ste unjeli.
• Detalje o unosu znakova potražite na str. 59.
229
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Setup]
[Travel Date]
(nastavak)
[Wi-Fi]
[Beep]
(Zvučni signal)
• Tijekom reprodukcije možete prikazati broj proteklih
dana upisati tekst na snimljene fotografije putem
funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (str. 249).
• Broj proteklih dana od dana polaska može se ispisati
softver “PHOTOfunSTUDIO” isporučenim na DVD-u
zajedno s ovim fotoaparatom (str. 304).
• Datum putovanja računa se s pomoću datuma određenog u
postavkama sata i postavljenog datuma odlaska na putovanje.
Ako za odredište putovanja postavite [World Time] (Svjetsko
vrijeme), datum putovanja izračunava se iz datuma koji ste
odredili u postavkama sata i postavci za odredište putovanja.
• Značajka [Travel Date] (Datum putovanja) isključuje se
prilikom snimanja videozapisa u formatu [AVCHD].
• [Location] ne može biti zabilježena u sljedećim slučajevima:
– Pri snimanju videozapisa
– Pri snimanju 4K fotografija
– Pri snimanju s [Post Focus]
s
[Wi-Fi Function]
str.259
[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije)
str.296
Postavljanje glasnoće elektroničkih zvukova i zvukova
elektroničkog zatvarača.
[Beep Volume]/[Shutter Vol.]/[Shutter Tone]
s
• [Beep] nije raspoloživ kada je [Silent Mode] postavljen na [ON].
[Headphone Volume]
(Glasnoća slušalica)
Podesite glasnoću spojenih slušalica (dostupne na
tržištu) u 16 koraka.
s
Postavljanje brzine videozapisa zaslona za snimanje
(Live View screen).
[30fps]:
Smanjuje potrošnju energije i produžuje vrijeme rada.
[Live View Mode]
(Prikaz uživo)
[60fps]:
Jasnije prikazuje pokrete.
• Postavka [Live View Modene utjeće na snimljene
fotografije.
• Tražilo je fiksno postavljen na [60fps].
230
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Setup]
Podešavanje svjetline, boje, te crvene ili plave nijanse
monitora/tražila.
1
[Monitor Display]
(Prikaz monitora)/
[Viewfinder] (Tražilo)
2
Odaberite postavke pritiskom na 3/4 i
podesite s pomoću 2/1.
• Podešavanje se može obaviti i zakretanjem
stražnjeg kotačića.
Postavite pritiskom na [MENU/SET].
s
• Kada je monitor u uporabi podešava se monitor, a kada
je u uporabi tražilo, onda se podešava tražilo.
• Neki objekti na monitoru mogu izgledati drukčije nego
u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na snimljene
fotografije.
„ [AUTO]:
Automatski postavlja svjetlinu monitora u skladu sa
razinom svjetla okoline.
…
1 [MODE1]:
Čini monitor svjetlijim.
…
2 [MODE2]:
Postavljanje monitor na standardnu svjetlinu.
…
3 [MODE3]:
Čini monitor tamnijim.
[Monitor Luminance]
(Svjetlina monitora)
• Neki objekti mogu na monitoru izgledati drugačije nego
u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na snimljene
fotografije.
• Monitor se automatski vraća na standardnu svjetlinu
ako se 30 sekundi ne izvede nikakva radnja kada
snimate u [MODE1]. Ponovo će posvijetliti s tipkom ili
funkcijom na dodir.
• Kada je postavljen [AUTO] ili [MODE1], smanjeno je
vrijeme korištenja.
• Funkcija [AUTO] dostupna je samo u modu snimanja.
• Kada koristite AC adapter (opcioni), početna postavka
je [MODE2].
231
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Setup]
[Sleep Mode] (Stanje mirovanja):
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne
upotrebljava u razdoblju koje je određeno postavkama.
[Sleep Mode(Wi-Fi)]:
Fotoaparat se automatski isključuje ako nije spojen na
Wi-Fi mrežu i ne koristi se 15 minuta (približno).
[Auto LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog
tražila/monitora):
Monitor/tražilo automatski se isključuje ako se fotoaparat
ne upotrebljava tijekom razdoblja određenog postavkama.
[Economy]
(Ekonomičnost)
• Pritisnite okidač do pola ili isključite fotoaparat i ponovo
ga uključite za poništenje funkcije [Sleep Mode].
• Da biste ponovno uključili monitor/tražilo, pritisnite bilo
koji koji gumb ili dodirnite zaslon.
• [Economy] (Ekonomičnost) ne radi u sljedećim slučajevima.
– Pri spajanju na računalo ili pisač.
– Pri snimanju ili reproduciranju videozapisa
– Tijekom prikaza u nizu
– Kada snimate s [
] ([4K Pre-Burst]) 4K
Photo funkcije
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop
animacija) samo kada je postavljeno [Auto Shooting]
– Pri korištenju HDMI izlaza tijekom snimanja
• Kada koristite AC adapter (opcioni), isključene su
funkcije [Sleep Mode] i [Sleep Mode(Wi-Fi)] .
• Kada koristite AC adapter (opcioni), [Auto LVF/Monitor
Off] fiksiran je na [5MIN.].
s
Podešava način komunikacije kada spajte s USB kabelom
za vezu (isporučen).
y [Select on connection](Odabir pri povezivanju):
[USB Mode]
(USB mod)
Odaberite ovu postavku da biste odabrali sustav USB
komunikacije pri povezivanju sa drugim uređajem.
{ [PictBridge(PTP)] (Pisač s funkcijom):
Odaberite pri spajanju na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
z [PC]:
Ovo odaberite za slanje fotografija na spojeno računalo.
232
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Setup]
[HDMI Mode (Play)] (HDMI mod (reprodukcija)):
Podešavanje izlaznog formata fotografije.
[TV Connection]
(Povezivanje s TVprijemnikom)
[AUTO]:
Razlučivost izlaza automatski se postavlja ovisno o
informacijama prikupljenim sa spojenog TV-prijemnika.
[C4K]:
Progresivna metoda s 2160 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz. Veličina izlaza je
postavljena na 4096k2160.
[4K]:
Progresivna metoda s 2160 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz. Veličina izlaza je
postavljena na 3840k2160.
[1080p]:
Progresivna metoda s 1080 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz.
[1080i]:
Metoda isprepletenog videozapisa s 1080
dostupnih linija skeniranja je korištena za izlaz.
[720p]:
Progresivna metoda s 720 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz.
[576p]:
Progresivna metoda s 576 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz.
[480p]:
Progresivna metoda s 480 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz.
• Raspoložive postavke se razlikuju, to ovisi o
[System Frequency] postavkama.
• To će raditi samo tijekom reprodukcije.
• Ako se na TV-prijamniku ne pojavi slika u načinu [AUTO],
prebacite postavku na neku drugu trajnu postavku koja
nije [AUTO] da biste postavili format kojeg podržava vaš
TV-prijamnik. (Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.)
233
str.300
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Setup]
[VIERA Link]:
[TV Connection]
(nastavak)
Ako odaberete [ON], radnje s fotoaparatom i VIERA Link
kompatibilnom opremom koja je spojena na fotoaparat s
HDMI mikro kabelom automatski su povezane,
omogućavajući vam upravljanje footoaparatom pomoću
daljinskog upravljača VIERA Link kompatibilne opreme.
str.302
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
Za svaki izbornik pohranjuje se lokacija posljednje
upotrebljavane stavke.
s
[Menu Background]
Postavljanje boje pozadine zaslona s izbornicima.
s
[Menu Information]
(Informacije o izborniku)
Opis stavki izbornika i postavke prikazuju se na zaslonu
s izbornicima.
s
Postavite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
[Language]
(Jezik)
[Version Disp.]
(Prikaz inačice)
• Ako greškom postavite drugi jezik, odaberite [~] na
izborniku ikona za postavljaje željenog jezika.
Ova postavka omogućuje provjeru inačice upravljačkog
programa fotoaparata.
• Pritisnite [MENU/SET] na zaslonu za prikaz inačice
da bi se prikazali podaci o softveru uređaja.
[Exposure Comp. Reset] Kada promijenite način snimanja ili isključite fotoaparat,
(Poništavanje komp.eks.) može se promijeniti ekspozicija.
s
s
s
Vraća broj datoteke za iduće snimanje na 0001.
• Ažurira se broj mape i broj datoteke počinje od 0001.
[No.Reset]
(Poništavanje brojeva)
• Može se postaviti broj mape od 100 do 999.
Kada broj mape dosegne 999, broj se ne može ponovno
postaviti. Preporučujemo formatiranje kartice (str. 28)
nakon spremanja podataka na računalo ili drugdje.
• Da biste ponovo postavili broj mape na 100, formatirajte karticu,
a zatim s pomoću ove funkcije ponovno postavite brojeve
datoteke. Pojavit će se zaslon za ponovno postavljanje broja
mape. Pritisnite [Yes] (Da) da biste ponovno postavili broj mape.
234
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Setup]
Sljedeće postavke se vraćaju na početno stanje:
– Postavke snimanja (Osim postavki [Face Recog.](Prepoznavanje
lica) i [Profile Setup] (Postavljanje profila) i način snimanja
– Postavke snimanja(Postavke [Face Recog.] i [Profile
Setup])
– Postavke postavljanje/prilagođeno
[Reset]
(Poništavanje)
[Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi
postavke)
• Kad se postavke izbornika Postavljanje/Prilagođeno vrate na
početne, na početno stanje se vraćaju sljedeće postavke.
– Postavka [World Time] (Svjetsko vrijeme)
– Postavke za [Travel Date] (Datum putovanja)
(datum odlaska, povratka, odredište)
– Postavke [Rotate Disp.] (Zakret. prikaza), [Picture Sort] (Raspore.
slika) i [Delete Confirmation] (Potvrda brisanja) u izborniku [Playback].
• Ne mijenjaju se broj mape i postavke sata.
s
Vraćanje postavki izbornika [Wi-Fi] na tvorničke
postavke.
(Osim stavke [LUMIX CLUB])
• Uvijek ponovno postavite fotoaparat kod odlaganja ili
prodaje da biste spriječili zlouporabu osobnih
informacija spremljenih u fotoaparatu.
• Uvijek ponovno postavite fotoaparat nakon što kopirate
osobne podatke i prije nego pošaljete fotoaparat na popravak.
235
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Setup]
Frekvenciju sustava možete promijeniti na
videozapisima koje snimate i reproducirate.
[59.94 Hz (NTSC)]:
Za područja gdje je sustav TV emitiranja NTSC.
[50.00 Hz (PAL)]:
Za područja gdje je sustav TV emitiranja PAL.
[24.00 Hz (CINEMA)]:
Ova frekvencija sustava je za izradu filmova.
• Nakon promjene postavki, isključite i uključite fotoaparat.
[System
Frequency]
(Frekvencija
sustava)
• Tvornički je frekvencija sustava podešena na sustav
emitiranja područja u kojem je kupljen uređaj, [59.94 Hz
(NTSC)] ili [50.00 Hz (PAL)].
• Kada je [System Frequency] podešen na sustav
emitiranja koji se razlikuje od vaše regije, slike se
možda ne će ispravno reproducirati na TV-u.
• Ako niste upoznati sa sustavom emitiranja ili nećete
kreirati videozapise preporučujemo da koristite
tvorničke postavke.
• Ako ste promijenili postavke ali niste sigurni koji je
sustav frekvencije za emitiranje u vašoj regiji, izvedite
[Reset] na [Setup] izborniku (str. 235).
s
Promjena frekvencije sustav
Nakon promjene postavke [System Frequency], možda
se neće snimiti ili reproducirati videozapisi ako nastavite
upotrebljavati karticu umetnutu u fotoaparat. Zamijenite
karticu s drugom i formatirajte ju (str. 28) na fotoaparatu.
• Ako nastavite upotrebljavati karticu koja je bila umetnuta
u fotoaparat prije promjene postavki, fotoaparat će raditi
na sljedeći način:
– [AVCHD]:
Snimanje nije moguće
– [MP4]/[MP4 (LPCM)]/[MOV]:
Snimanje je moguće
• Ne mogu se reproducirati videozapisi snimljeni s
drugačijim postavkama [System Frequency] .
[Adjust.]:
[Level Gauge Adjust.]
(Podešavanje mjerača
razine)
Fotoaparat držite u vodoravnom položaju i pritisnite
[MENU/SET]. Podesit će se mjerač razine .
[Level Gauge Value Reset]:
Vraća na tvorničke postavke mjerača razine.
236
s
9. Korištenje funkcija na izborniku
MENU
>
[Setup]
Upotrijebite softver za unapređenje šifre (DMW-SFU1:
opcioni) da bi omogućili proširene funkcije fotoaparata.
[Export Serial Code]/[Import Activation Code]/
[Activation List]
s
[Demo Mode]
Možete fokusirati, fokusirati jasne objekte itd. na [Post
Focus] (str. 129), sa fotografijom.
s
[Format] (Formatiranje)
Kartica je formatirana.
[Activate]
(Aktiviranje)
:
str. 28
[Playback] izbornik
• [Slide Show] (str. 239)
• [Playback Mode] (str. 240)
• [Location Logging] (str. 241)
• [RAW Processing] (str. 242)
• [4K PHOTO Bulk Saving] (str. 244)
• [Light Composition] (str. 245)
• [Clear Retouch] (str. 247)
• [Title Edit] (str. 248)
• [Text Stamp] (str. 249)
• [Video Divide] (str. 250)
• [Time Lapse Video] (str. 251)
• [Stop Motion Video] (str. 251)
• [ Resize] (str. 252)
• [Cropping] (str. 253)
• [Rotate] (str. 254)
• [Rotate Disp.] (str. 254)
• [Favorite] (str. 255)
• [Print Set] (str. 255)
• [Protect] (str. 257)
• [Face Rec Edit] (str. 257)
• [ Picture Sort] (str. 258)
• [Delete Confirmation] (str. 258)
• Ispod stavke na [Playback] izborniku pohranjuju se uređene fotografije kao nove datoteke.
Ako je kartica puna, ne mogu se kreirati nove fotografije. Najprije provjerite kapacitet kartice.
– [RAW Processing]/[4K PHOTO Bulk Saving]/[Light Composition]/[Clear Retouch]/[Text
Stamp]/[Time Lapse Video]/[Stop Motion Video]/[Resize]/[Cropping]
• Fotoaparat možda neće ispravno reproducirati fotografije snimljene na drugim uređajima
i možda neće biti dostupne funkcije fotoaparata.
237
9. Korištenje funkcija na izborniku
∫ Odabiranje fotografije (fotografija) nakon odabiranja opcije [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više)
• Kada [Single] i [Multi] nisu dostupne, odaberite fotografiju na isti način kao kada je
odabran [Single].
Postavljanje [Single]
1 Pritisnite 2/1 za odabir fotografije.
2 Pritisnite [MENU/SET].
• Kada je desno na dnu zaslona, prikazano [Set/Cancel]
postavka se poništava kada ponovo pritisnete
[MENU/SET].
6HW
Postavljanje [Multi]
Kada je prikazan zaslon sličan ovom desno prikazanom:
1
2
Pritisnite 3/4/2/1za odabir fotografije i nakon
toga pritisnite [MENU/SET] (ponovite).
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se
poništava.
2.
Pritisnite 2 za odabir [OK], i nakon toga pritisnite
za izvođenje [MENU/SET].
Kada je prikazan zaslon sličan ovom desno prikazanom:
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i nakon
pritisnite [MENU/SET] za postavljanje (ponovite).
1
2
3
4
5
6
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se poništava.
6HW&DQFHO
238
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Slide Show] (Prikaz u nizu)
Snimljene fotografije možete reproducirati zajedno s glazbom, a to možete činiti i u nizu,
ostavljajući odabrani interval između svake fotografije.
Također možete složiti prikaz slika u nizu samo od fotografija, samo od videozapisa, itd.
Preporučujemo korištenje ovom značajkom kad pregledavate fotografije spajanjem
fotoaparata i TV-prijamnika.
MENU
>
[Playback] > [Slide Show]
1 Odaberite grupu koju želite reproducirati tako da pritisnete 3/4 i zatim pritisnete
[MENU/SET].
• Ako odaberete [Video Only] (Samo videozapisi), reproducicirat će se datoteke 4K
snimanja u nizu i fotografije snimljene s [Post Focus].
• Od slika snimljenih s korišenjem [Post Focus], reproducirat će se samo fotografije
prikazane u fokusu.
2 Pritisnite 3 da biste odabrali [Start] (Početak) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
∫ Radnje za vrijeme prikaza u nizu
Radnje
gumbima
Radnje
dodirom
Opis radnje
Radnje
gumbima
Radnje
dodirom
Opis radnje
3
Reprodukcija/Pauza
4
Izlaz iz prikaza u nizu
2
Povratak na
prethodnu fotografiju
1
Prelazak na sljedeću
fotografiju
Povećavanje
glasnoće
Smanjenje glasnoće
239
9. Korištenje funkcija na izborniku
∫ Promjena postavki prikaza u nizu
Odabirom [Effect] ili [Setup] na izborniku zaslona prikaza u nizu, možete promijeniti
postavke za reprodukciju fotografija u nizu .
[Effect] (Efekt)
Ova funkcija omogućuje odabir efekata zaslona kada prebacujete s
jedne fotografije na drugu.
[Duration]
(Trajanje)
• [Duration] se može postaviti samo kada odaberete [OFF]
kao [Effect] postavka.
[Repeat] (Ponavljanje) [ON]/[OFF]
[Setup]
(Postavljanje)
[Sound]
(Zvuk)
[AUTO]:
Glazba se reproducira pri reprodukciji fotografija, a zvuk
se reproducira kada se reproduciraju videozapisi.
[Music]:
Reproducira se glazba.
[Audio]:
Reproducira se zvuk (samo za videozapise).
[OFF]:
Neće biti zvuka.
• Čak i ako se postavi [Effect], ta funkcija ne radi tijekom prikaza u nizu grupe fotografija 4K
datoteka u nizu, fotografija snimljenih sa [Post Focus], ili grupe fotografija.
• Pri reprodukciji sljedećih fotografija isključena je postavka [Duration].
– Videozapisi
– Datoteke 4K snimanja u nizu
– Snimljene sa [Post Focus]
– Panoramske fotografije
– Grupa fotografija
[Playback
Mode]
( (mod reprodukcije)
[Playback
Mode]
Možete odabrati [Normal Play], [Picture Only] ili [Video Only] reprodukciju.
MENU
>
[Playback] > [Playback Mode]
Odaberite grupu koju želite reproducirati tako da pritisnete 3/4 i onda pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete [Video Only] (Samo videozapisi), datoteke 4K snimanja u nizu snimljene
sa funkcijom za snimanje 4K fotografija će također biti reproducirane.
240
9. Korištenje funkcija na izborniku
Logging](Bilježenje
(Bilježenje
lokacije)
[[Location
[Location Logging]
lokacije)
ion Logging]Location Logging]
Možete zabilježiti podatke o lokaciji s pametnog telefona na slike (zemljopisna širina
i dužina).
• Možete slati podatke o lokaciji i bilježiti ih na slike s pomoću pametnog telefona.
• Morate instalirati „Panasonic Image App„ na pametnom telefonu (str. 262)
• Dodatne detalje o upravljanju potražite u odjeljku [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App”.
Pripreme:
Slanje podataka o lokaciji s pametnog telefona na fotoaparat.
MENU
1
2
>
[Playback](Reprodukcija) > [Location Logging](Bilježenje lokacije)
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Add Location Data]i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4da biste odabrali razdoblje za koje želite snimiti podatke o
lokaciji na slike, a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Snimke sa podacima o lokaciji prikazuju se s [
].
∫ Pauziranje snimanja podataka o lokaciji
Pritisnite [MENU/SET] tijekom snimanja podataka o lokaciji na sliku.
• Tijekom zaustavljenog vremena prikazuje se [±].
Odaberite razdoblje s pomoću [±] da biste ponovno pokrenuli postupak snimanja od slike
na kojoj ste stali.
∫ Brisanje primljenih informacija o lokaciji
1 Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Delete Location Data] i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 3/4 da biste odabrali razdoblje koje želite izbrisati i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Podaci o lokaciji ne mogu biti upisani sljedećim fotografijama ili u sljedećim okolnostima:
– Fotografije snimljene nakon što su podaci o lokaciji poslani (str. 269)
– Videozapisi snimljeni u [AVCHD]
– Fotografije za koje su već upisani podaci o lokaciji
241
9. Korištenje funkcija na izborniku
[RAW Processing] (Obrada RAW formata)
Možete obrađivati fotografije snimljene u formatu RAW. Obrađene fotografije će biti
pohranjene u formatu JPEG.
MENU
1
2
>
[Playback] > [RAW Processing]
Odaberite RAW fotografije sa 2/1 i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite 3/4 da biste odabrali stavke.
• Možete odabrati sljedeće stavke. Postavke koje ste
koristili za snimanje su odabrane kada počnete
postavljanje ovih stavki.
[White Balance]
(Balans bijele
boje
[Exposure Comp.]
(Komp.ekspozicije)
[Photo Style]
(Stil fotografije)
[i.Dynamic]
(i.Dinamičnost)
Omogućava vam da odaberete zadanu postavku balansa bijele
boje i podesite je. [
] ukoliko odaberete ovu stavku, možete
obraditi sliku sa postavkama u vrijeme snimanja.
Omogućava popravljanje ekspozicije u opsegu između 1EV i
i1EV.
Omogućava odabir efekta stila fotografije. ([Standard]/[Vivid]/
[Natural]/[Monochrome]/[L.Monochrome]/[Scenery]/[Portrait]).
Omogućava odabir postavke [i.Dynamic] ([HIGH]/[STANDARD]/
[LOW]/[OFF]).
[Contrast](kontrast) Omogućava podešavanje kontrasta.
[Highlight]
Omogućava podešavanje osvjetljenja svijetlih dijelova
[Shadow](sjena)
[Saturation]/[Color Tone]
(Zasićenost/Ton boje)
[Hue]/[Filter
Effect]
Omogućava podešavanje osvjetljenja tamnih dijelova.
Omogućava podešavanje zasićenosti. (Kada je odabrano
[Monochrome] u [Photo Style], možete podesiti ton boje.)
Omogućava podešavanje nijanse. (Kada je odabrano
[Monochrome] na [Photo Style], možete podesiti efekt filtera.)
[Noise Reduction] Omogućava podešavanje postavke smanjenja smetnji.
[i.Resolution]
[Sharpness]
[Setup]
(Postavljanje)
Omogućava odabir postavke [i.Resolution] ([HIGH]/[STANDARD]/
[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]).
Omogućava podešavanje efekta razlučivosti.
Možete postaviti sljedeće stavke:
[Reinstate Adjustments] (Vraćanje podešenja):
Vraća postavke na one koje su korištene tijekom snimanja.
[Color Space] (Prostor boje):
Omogućava odabir postavke [Color Space] (Prostor boje) u
[sRGB] ili [Adobe RGB].
[Picture Size] (Veličina slike):
Omogućava odabir veličine u kojoj će slika biti pohranjena u
formatu JPEG ([L] (Velika) /[M] (Srednja)/[S] (Mala)).
242
9. Korištenje funkcija na izborniku
3
4
5
Pritisnite [MENU/SET] i podesitet.
• Za detalje pogledajte „Kako postaviti svaku stavku“ na str. 243.
Pritisnite [MENU/SET].
• Ova radnja vas vraća na zaslon u koraku 2. Za postavljanje ostalih stavki ponovite
korake 2 do 4.
Odaberite [Begin Processing] (Početak obrade) uz pomoć 3/4 i zatim
pritisnite[MENU/SET].
∫ Postavljanje pojedinačnih stavki
Kada odaberete stavku, prikazat će se zaslon za postavljanje
Radnje
gumbom
2/1
/
Radnje
dodirom
Opis radnje
Povlaćenje Odaberite postavku
[WB K
Set]
Prikazuje zaslon uz pomoć kojeg
možete postaviti temperaturu boje (str.
108) (samo kada je [White Balance]
postavljen na ( 1 / 2 / 3 / 4 )
4
[Adjust.]
Prikazuje zaslon uz pomoć kojeg
možete fino podesiti balans bijele
boje. (str. 109) (samo kada je
postavljeno [White Balance])
[DISP.]
[DISP.]
3
[MENU/SET]
[Set]
DISP.
-1
0
+1
DISP.
WB
AWB
AWB
Prikaz zaslona za usporedbu.
Odabir podešene razine i povratak
na zaslon za odabir stavki.
• Kada odaberete [Noise Reduction], [i.Resolution] ili [Sharpness] zaslon za usporedbu ne
može se prikazati
• Fotografije možete uvećati i s okretanjem ručice zuma.
• Ako dodirnete sliku dva puta, uvećat će se. Ako dodirnete uvećanu sliku dva puta, vratit će
se na izvornu veličinu.
Na zaslonu za usporedbu možete koristiti sljedeće postupke za podešavanje:
A Trenutna postavka
Radnje
gumbom
Radnje
dodirom
Opis radnje
2/1
/
Dragging
Odaberite postavku.
[DISP.]
[DISP.]
[MENU/SET]
[Set]
Povratak na zaslon za postavljanje.
0
DISP.
Odabir podešene razine i povratak
na zaslon za odabir stavki.
• Ako dodirnete sliku u sredini, uvećat će se. Ako dodirnete [
originalnu veličinu.
243
], slike će se smanjiti na
9. Korištenje funkcija na izborniku
Postavka [Setup]
Kada odaberete stavku, prikazat će se zaslon na kojemu trebate odabrati [Reinstate
Adjustments] (Vraćanje postavke), [Color Space] (Prostor boje), ili [Picture Size] (Veličina slike).
1 Pritisnite 3/4 da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete [Reinstate Adjustments], prikazat će se zaslon za potvrdu. Odabirom
[Yes] (Da) radnja će se izvršiti i vratiti na zaslon za odabir stavki.
2 Pritisnite 3/4 da biste odabrali postavku i pritisnite [MENU/SET].
• Efekti primijenjeni u RAW obradi na fotoaparatu i oni primijenjeni u RAW obradi softverom
„SILKYPIX Developer Studio“, na isporučenom DVD-u, nisu potpuno isti. (str.305)
• RAW fotografije se uvijek snimaju u formatu [3:2] (5472k3648) neovisno o formatu u
vrijeme snimanja, ali kada izvršavate [RAW Processing] u izborniku [Playback]
(Reprodukcija), one se obrađuju u formatu koji je bio u vrijeme snimanja.
• Postavka [White Balance] (Balans bijele boje) fotografija snimljenih sa višestrukom
ekspozicijom je fiksno postavljena na postavku u vrijeme snimanja.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada su priključeni HDMI mikrokabeli [RAW Processing] (RAW obrada) nije dostupna.
• Možete obrađivati samo one RAW fotografije koje ste snimili fotoaparatom.
[4K PHOTO Bulk Saving] (Spremanje gomile 4K fotografija)
Možete pohraniti 4K datoteka u nizu koje su izdvojene odjednom u bilo kojem periodu
od 5 sekundi.
MENU
1
2
>
[Playback] > [4K PHOTO Bulk Saving]
Pritisnite 2/1 za odabir datoteku 4K fotografije u nizu i pritisnite [MENU/SET].
• Ako je vrijeme snimanja u nizu 5 sekundi ili kraće, svi će okviri biti pohranjeni kao fotografije.
Odaberite prvi okvir fotografija koje želite odjednom pohraniti.
• Odaberite okvir na isti način kao što ste odabrali fotografije iz 4K datoteke u nizu.
Opširnije o tiome pogledajte na str. 187.
• Fotografije će biti pohranjene kao grupa fotografija u nizu u JPEG formatu. (str. 187)
244
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Light Composition] (Slaganje svjetla)
Za datoteke 4K snimanja u nizu koje želite spajati, odaberite višestruke okvire. Svijetliji
dijelovi slike od prethodnog okvira bit će položeni na prethodnu sliku da bi se spojili u
jednu sliku.
MENU
1
2
>
[Playback] > [Light Composition]
Pritisnite 2/1 da biste odabrali datoteku 4K fotografiju u nizu i zatim pritisnite [MENU/SET].
Odaberite način spajanja, i zatim pritisnite [MENU/SET].
Postavke [Composite Merging]
Odabir okvira za spajanje naknadno snimljenih svjetlijih dijelova. 1
Odaberite okvire.
Detalje o tipki i radnji dodira pogledajte na str. 123.
• Prikazane slike ne mogu se uvećati ili proširiti ili
prikazivati slajdove.
] u radnji s dodirom postaje [
• [
].
2 Pritisnite [MENU/SET].
Odabrani okvir su zapamčeni, i prikaz se vraća na
prethodni zaslon.
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i pritisnite [MENU/
SET] za izvođenje dolje navedenih radnji.
– [Next]: Možete birati više okvira za spajanje. Vraćanje
natrag na korak 1.
– [Reselect]: Odmah odbacuje trenutno odabrane okvire i
možete odabrati drugu sliku.
– [Save]: Odabir ruba okvira
3 Ponovite korake 1 i 2 za odabir više okvira za spajanje.
• Možete odabrati do 40 okvira.
4 Pritisnite 4 da biste odabrali [Save], i zatim pritisnite [MENU/SET].
245
1H[W
5HVHOHFW
6DYH
9. Korištenje funkcija na izborniku
Postavka [Range Merging] (Spajanje raspona)
Odaberite prvi i zadnji okvir za naknadno snimanje, između njih, svijetlijih
dijelova okvira.
1 Odaberite okvir prve slike i onda pritisnite [MENU/SET].
Način odabira isti je kao u koraku 1 postavke [Composite Merging].
2 Odaberite okvir zadnje slike i onda pritisnite [MENU/SET].
3
Pritisnite [Yes] na zaslonu za potvrdu i zatim pritisnite [MENU/SET].
Prikazana je spojena slika.
• Slike su pohranjene u JPEG formatu. Zapisane su i informacije o snimanju (Exif
information) prvog okvira, kao što su brzina, otvor i ISO osjetljivost.
246
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova)
• Radnju brisanja možete izvršiti upravljanjem
dodirom. [Clear Retouch] automatski
omogućava upravljanje dodirom.
[Playback] >
MENU >
[Clear Retouch]
1
2
Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Povucite prst preko dijela koji želite izbrisati.
• Dijelovi koji će se izbrisati bit će označeni bojom.
• Dodirom na [Undo] (Poništavanje) obojeni dijelovi vraćaju
se na prethodno stanje.
5(029(
6&$/,1*
8QGR
6HW
Brisanje detalja (Uvećani prikaz)
1 Dodirnite [SCALING].
• Približavanjem i udaljavanjem (str. 48) možete
povećati/smanjiti zaslon.
• Povlaćenjem zaslona možete pomicati uvećani
dio.
2 Dodirnite [REMOVE].
5(029(
6&$/,1*
8QGR
• To će vas vratiti na radnju povlaćenja prsta preko
dijela koji želite izbrisati. Dijelovi koje želite izbrisati mogu se povlaćiti i dok
je fotografija uvećana.
3
4
Dodirnite [Set].
Dodirnite [Save(Spremi) ili pritisnite [MENU/SET].
• Fotografije mogu izgledati neprirodno jer se pozadina izbrisanih dijelova umjetno stvara.
• Za grupe fotografija, izvršite [Clear Retouch] za svaku fotografiju.
(Ne mogu se uređivati odjednom.)
• Kada se [Clear Retouch] upotrebljava za grupe fotografija, one se spremaju kao nove
fotografije, odvojeno od izvornih.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Nije dostupno kada je u uporabi tražilo.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Videozapisi
– Datoteke 4K snimanja u nizu
– Fotografije snimljene s [Post Focus]
– Fotografije snimljene s panoramskim načinom snimanja
– Fotografije snimljene s [
]
– Fotografije izrađene iz videozapisa koji je snimljen u sa veličinom podešenom na
[C4K] na [Rec Quality]
247
6HW
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
Fotografijama možete dodati tekst (komentare). Nakon spremanja teksta možete ga
otisnuti s pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (str. 249).
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Title Edit] (Uređivanje naslova)
Odaberite fotografiju. (str. 238)
• [ ’] prikazuje se za fotografije s već memoriranim naslovima
Unesite tekst. (str. 59)
• Da biste izbrisali naslov, izbrišite sav tekst na zaslonu za unos teksta.
• Tekst (komentare) možete ispisati s pomoću softvera “PHOTOfunSTUDIO” (str. 304).
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Videozapisi
– Datoteke 4K snimanja u nizu
– Fotografije snimljene pomoću [Post Focus]
– Slike snimljene s [Quality] postavljenim na [
], [
248
] ili [
]
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Text Stamp]
Stamp] (Tekstualna oznaka)
[Text
Na snimljene fotografije možete ispisati informacije o snimanju.
LISA
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
Odaberite fotografiju. (str. 238)
• [ ‘] pojavljuje se na zaslonu ako je na fotografiji otisnut tekst
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Set], i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Shooting Date] Ispisuje se datum snimanja.
[Name]
[Location]
3
4
[
]
([Face Recognition] prepoznavanje lica)):
Bit će otisnuto ime memorirano u funkciji [Face Recog.] .
[
]
([Baby/Pet](Dijete/Kućni ljubimac)):
Bit će otisnuto ime memorirano u funkciji [Profile Setup] (Postavke profila).
Ispisuje se odredište putovanja postavljeno u opciji [Location].
[Travel Date]
Ispisuje se datum putovanja postavljen na [Travel Date].
[Title]
Ispisuje se naslov unesen s pomoću funkcije [Title Edit] .
Pritisnite [
]da biste se vratili na prethodni zaslon.
Pritisnite 3 da biste odabrali [OK] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Kad ispisujete fotografije na kojima je otisnut tekst, datum će biti ispisan preko ispisanog
teksta, ako odredite ispis datuma u fotografskom studiju ili na pisaču.
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Kad ispisujete tekst, kvaliteta fotografija bit će lošija.
• Kada ispisujete tekst na fotografije u grupi, fotografije s ispisom spremaju se odvojeno od
originalne grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke 4K snimanja u nizu
– fotografije snimljene s [Post Focus]
– fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– fotografije snimljene bez postavljanja sata i naslova
– fotografije s tekstom ispisanim s pomoću funkcije [Text Stamp]
]
– fotografije snimljene s [
– Fotografije izrađene iz videozapisa koji je snimljen sa veličinom podešenom na
veličinu [C4K] na [Rec Quality]
249
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
Snimljeni videozapis može se podijeliti na dva dijela. Ova se funkcija
preporučava kad želite odijeliti dio koji trebate od dijela koji ne trebate.
Podjela videozapisa je trajna. Budite sigurni da ga želite podijeliti!
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Video Divide] (Podjela videozapisa)
1 Pritisnite 2/1 da biste odabrali videozapis koji želite podijeliti i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 3 na mjestu na kojem želite podijeliti videozapis.
• Možete precizno podesiti mjesta podjele pritiskom na
2/1 dok je videozapis pauziran.
3 Pritisnite 4.
• Videozapis može biti izgubljen ako tijekom podjele
izvadite karticu ili bateriju.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapis nemojte dijeliti na samom početku ili na kraju.
• Videozapisi s kratkim vremenom snimanja
250
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u intervalima)
Ova funkcija omogućava stvaranje videozapisa iz skupine fotografija snimljene
s pomoću funkcije [Time Lapse Shot].
Nastali videozapis sprema se u formatu snimanja MP4.
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u intervalima)
Odaberite grupu fotografija za [Time Lapse Shot] s pomoću 2/1, a zatim
pritisnite [MENU/SET].
Videozapis izradite odabirom načina stvaranja.
• Opširnije o tome potražite na str. 138.
Također potražite napomene na str. 135 za stvorene videozapise.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada je [System Frequency] postavljen na [24.00 Hz (CINEMA)]
[Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije)
Videozapis se stvara iz grupe fotografija snimljenih s pomoću [Stop Motion
Animation]. Nastali videozapisi pohranjuju se u formatu MP4.
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije)
Odaberite stop animacije s pomoću 2/1, a zatim pritisnite [MENU/SET].
Videozapis izradite odabirom načina stvaranja.
• Opširnije o tome potražite na str. 138.
Također potražite napomene na str. 137 za stvorene videozapise.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada je [System Frequency] postavljen na [24.00 Hz (CINEMA)]
251
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Resize][Resize] (Promjena veličine) (Promjena veličine) (Promjena veličine)
Veličina (broj piksela) smanjuje se da bi se omogućilo lako postavljanje na
internetske stranice, u privitak e-pošte i sl.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Resize (Reprodukcija) ]
Odaberite fotografiju i veličinu.
Postavka [Single] (Jedna)
1 Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 3/4 da biste odabrali veličinu i zatim
pritisnite [MENU/SET].
3:2
L 20
3:2
M 10
3:2
S 5
6HW
Postavka [Multi] (Više)
1 Pritisnite 3/4da biste odabrali veličinu i zatim
pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali fotografiju, i
zatim pritisnite [MENU/SET] za postavljanje (ponavljanje).
2.
• Postavka se otkazuje ako ponovno pritisnete
[MENU/SET].
3 Pritisnite 2 da biste odabrali [OK] i zatim pritisnite
za pokretanje [MENU/SET].
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija
• Kvaliteta fotografije kojoj je promijenjena veličina smanjuje se.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Videozapisi
– Datoteke 4K snimanja u nizu
– Fotografije snimljene s [Post Focus]
– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– Grupa fotografija
– Fotografije s tekstom ispisanim s pomoću funkcije [Text Stamp]
]
– Fotografije snimljene s [
– Fotografije izrađene iz videozapisa koji je snimljen u sa veličinom podešenom na
veličinu [C4K] na [Rec Quality]
252
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Cropping](Obrezivanje)
(Obrezivanje)(Obrezivanje)
[Cropping]
Možete povećati te onda obrezati važan dio snimljene fotografije.
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Cropping] (Obrezivanje)
Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju, i zatim pritisnite [MENU/SET].
MENU
1
2
Korisite ručicu zuma i pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali dijelove koje ćete
obrezati.
W
W
T
T
ručica zuma (W):
smanjivanje
ručica zuma (T):
povećavanje
3/4/2/1:
micanje
• Možete i dodirnuti [
3
]/[
] za povećavanje/smanjivanje.
• Također možete pomicati i povlaćenjem zaslona.
Pritisnite [MENU/SET].
• Smanjit će se kvaliteta obrezane fotografije.
• Obrezujte fotografije jednu po jednu kada želite obrezivati grupe fotografija.
(Ne možete uređivati sve fotografije iz grupe odjednom.)
• Kada obrezujete fotografije u grupi, obrezane fotografije spremaju se odvojeno od
originala grupe.
• Informacije povezane s funkcijom prepoznavanja lica na izvornoj fotografiji neće se
kopirati na slike koje su obrađene funkcijom [Cropping].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke 4K snimanja u nizu
– fotografije snimljene s [Post Focus]
– fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– fotografije s tekstom ispisanim s pomoću funkcije [Text Stamp]
– fotografije snimljene s [
]
– Fotografije izrađene iz videozapisa koji je snimljen u sa veličinom podešenom na
valičinu [C4K] na [Rec Quality]
253
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Rotate]
[Rotate](Fotografija
(Fotografija se
se zakreće
zakreće ručno)
ručno)
Fotografija se zakreće u koracima od 90o.
• Funkcija [Rotate] isključuje se kad je funkcija [Rotate Disp.] postavljena na [OFF]..
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Rotate] (Zakretanje)
Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
Odaberite smjer zakretanja.
:
Fotografija se zakreće u smjeru kazaljke na satu u koracima od 90o.
:
Fotografija se zakreće u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu u koracima od 90o.
[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) (Fotografija se automatski zakreće i prikazuje)
S ovom fukkciom fotografije se prikazuju okomito ako ste ih snimili držeći okomito
fotoaparat.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) >
[ON] (Uklj.)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada fotografije reproducirate na računalu, one će se prikazivati zakrenute samo ako su
operativni sustav ili softver kompatibilni s formatom Exif.
Exif je format datoteka za fotografije koji omogućava dodavanje informacija o snimanju
itd. Proizvela ga je tvrtka “JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association)”.
254
9. Korištenje funkcija na izborniku
Ako
je fotografijama
[Favorite]
(Favoriti)dodana oznaka i označene su kao favoriti, možete učiniti sljedeće.
Ako je fotografijama dodana oznaka i označene su kao favoriti, možete učiniti
sljedeće.
• Obrisati sve fotografije koje nisu postavljene kao favorit. ([All Delete Except Favorite])
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Favorite] (Favoriti)
Odaberite fotografiju. (str. 238)
∫ Poništavanje svih postavki funkcije [Favorite]
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Cancel], i zatim pritisnite [MENU/SET].
• U [Playback Mode], [Cancel] se isključuje.
• Možete postaviti do 999 favorita.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
]
– fotografije snimljene s [
[Print Set] (Postavke ispisa)
DPOF “Digital Print Order Format” sustav je koji omogućuje korisniku odabir fotografija
za ispis, broja primjeraka svake fotografije te hoće li na fotografijama biti ispisan datum
snimanja kad se upotrebljava pisač fotografija kompatibilan s DPOF-om ili se ispis radi u
fotografskom studiju. Ako želite saznati više, obratite se fotografskom studiju.
• Kada postavite [Print Set] za grupu fotografija, postavka ispisa za broj ispisanih fotografija
primijenit će se na svaku fotografiju u grupi.
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Print Set] (Postavke ispisa)
Odaberite fotografiju. (str. 238)
Pritisnite 3/4 da biste postavili broj ispisanih kopija i zatim postavite pritiskom [MENU/SET] .
• Kad odaberete [Multi], ponovite korake 1 i 2 za svaku fotografiju.
(Nije moguće upotrijebiti iste postavke za veći broj fotografija.)
• Na zaslonu se prikazuje [999+] ako je ukupan broj primjeraka koji ste postavili za grupu
fotografija veći od 1000.
∫ Poništavanje svih postavki funkcije [Print Set]
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Cancel], i zatim pritisnite [MENU/SET].
255
9. Korištenje funkcija na izborniku
∫ Ispis datuma
Nakon postavljanja broja ispisanih kopija, postavite/poništite ispis s datumom snimanja
tako da pritisnete 1.
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut
čak i ako odaberete ispis datuma. Više informacija potražite u fotografskom studiju
ili uputama za uporabu pisača.
• Značajka ispisa datuma isključuje se na slikama s otisnutim tekstom
• Moguće je postaviti od 0 do 999 ispisanih primjeraka
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
– videozapisi
– datoteke 4K snimanja u nizu
– fotografije snimljene s pomoću funkcije [Post Focus]
– fotografije snimljene s [
]
256
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Protect]((Zaštita)
[Protect]
Možete zaštititi fotografije koje ne želite slučajno obrisati.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Protect] (Zaštita)
Odaberite fotografiju (str. 238)
∫ Poništavanje svih postavki funkcije [Protect]
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Cancel], i zatim pritisnite [MENU/SET].
Čak i ako ne zaštitite fotografije na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je
prekidač za zaštitu od pisanja postavljen na [LOCK]. (Zaklj.)
• Značajka [Protect] osmišljena je samo za rad na ovom fotoaparatu
• Čak i ako zaštitite fotografije na memorijskoj kartici, izbrisat će se ako formatirate karticu.
[Face Rec Edit] (Uređivanje funkcije prepoznavanja lica)
Možete izbrisati i zamijeniti sve podatke vezane uz prepoznavanje lica na
odabranim slikama.
[Playback] (Reprodukcija)> [Face Rec Edit] (Uređivanje funk.prepoz. lica)
MENU >
1
2
3
4
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [REPLACE] ili [DELETE] i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 da biste odabrali osobu i zatim pritisnite [MENU/SET].
(Kada je odabran [REPLACE])
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali osobu koju želite zamijeniti i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Izbrisani podaci funkcije [Face Recog.] ne mogu se vratiti
• Podaci o prepoznavanju lica za fotografije u grupi moraju se uređivati odjednom za cijelu
grupu. (Ne možete pojedinačno uređivati fotografije.)
• Uređivanje grupe fotografija može se izvesti samo na prvoj fotografiji svakog skupa.
257
9. Korištenje funkcija na izborniku
[Picture
slika)(Raspoređivanje
slika)
[PictureSort]
Sort](Raspoređivanje
(Raspoređivanje
slika)
Možete postaviti redoslijed kojim će fotoaparat prikazivati fotografije tijekom reprodukcije.
ME
NU >
[Playback] (Reprodukcija) > [Picture Sort] (Raspoređivanje slika)
[FILE NAME]
(Naziv datoteke)
[DATE/TIME]
Prikazuje fotografije prema nazivu mape/datoteke. S pomoću ovog formata
prikazivanja možete jednostavno pronaći broj fotografije na kartici.
Prikazuje fotografije prema datumu snimanja. Ovaj format prikaza
prikladan je za traženje fotografija ako se na kartici nalaze fotografije
koje su snimane s više različitih fotoaparata.
• Kada umetnete drugu karticu fotografije se možda neće odmah prikazivati prema formatu
[DATE/TIME]. Fotografije će se prikazati prema formatu [DATE/TIME] ako malo pričekate.
[Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
S ovim se postavlja koja će opcija, [Yes] (Da) ili [No] (Ne), biti označena kad se
prikaže zaslon za potvrdu brisanja fotografije.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
[“Yes” first]
Prvo je označeno [Yes] tako da možete brzo brisati.
[“No” first]
S ovim se izbjegava slučajno bisanje fotografija.
258
10.
Korištenje Wi-Fi funkcije
Što možete učiniti uz pomoć funkcije Wi-FiR funkcije
Kontrola uz pomoć pametnog telefona/tableta (str.262)
Snimanje uz pomoć pametnog telefona (str. 267)
Reprodukcija fotografija sa fotoaparata
(str. 268)
Spremanje slika pohranjenih na
fotoaparatu (str. 268)
Slanje slika na društvene mreže (str. 269)
Bilježenje podataka o lokaciji na slike pohranjene u fotoaparatu (str. 269)
Spajanje videozapisa snimljenih u modu kratkih filmova prema vlastitim
postavkama na pametnom telefonu (str. 271)
Jednostavna veza
Možete jednostavno direktno povezati
fotoaparat sa pametnim telefonom bez
unosa lozinke.
Prikaz fotografija na TV-prijamniku (str. 272)
Bežični ispis (str. 278)
Slanje slika na AV-uređaj (str. 279)
Fotografije i videozapise možete slati na AV-uređaje u svom domu
(odredišni AV-uređaji)
Slanje slika na računalo (str. 280)
Korištenje web- uslugama (str. 282)
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže, itd. s pomoću
usluge “LUMIX CLUB”.
S pomoću funkcije [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) možete
primati fotografije i videozapise na računalo ili pametni telefon.
U ovim uputama za uporabu naziv „pametni telefon“ odnosi se na pametne
telefone i tablete, osim ako nije drugačije naznačeno.
259
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Wi-Fi funkcija
∫ Prije uporabe
• Unaprijed postavite postavke datuma i vremena. (str. 33)
• Za korištenje Wi-Fi funkcije ovog uređaja, potrebna vam je bežična pristupna točka ili
odredišni uređaj sa funkcijom bežičnog LAN-a.
∫ Lampica Wi-Fi veze
Tinja plavo:
Uključena (ON) je Wi-Fi funkcija ON ili je spojen
Wi-Fi
Treperi plavo:
Kod slanja fotografija
∫ Gumb [Wi-Fi]
U ovim uputama za upotrebu, [Wi-Fi] gumb se odnosi na funkcijski gumb kojem je
dodijeljena funkcija [Wi-Fi]. (Tvornički je [Wi-Fi] dodijeljen [Fn8] kada je fotoaparat u
modu snimanja, akda je u modu reprodukcije dodijeljen je [Fn4] .)
• Detalje o funkcijskim gumbima potražite na str. 55.
Koraci da biste pritisuli [Wi-Fi] (u modu snimanja)
1
Dodirnite [
2
Dodirnite [
].
Fn8
].
Fn8
Fn9
Fn10
Fn11
SNAP
Fn12
Kada fotoaparat nije povezan na Wi-Fi, pritisnite [Wi-Fi]. Fotoaparat će tada biti
spreman za povezivanje sa pametnim telefonom. Možete fotoaparat direktno
povezati sa pametnim telefonom. (str. 263)
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje, možete pritisnuti gumb [DISP.] (Prikaz) za
povezivanje sa istim postavkama koje su prethodno korištene. Ovo je zgodan i brz način
za uspostavljanje veze. (str. 294)
260
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Kada je fotoaparat povezan na Wi-Fi, možete pritisnuti [Wi-Fi] i izvršiti sljedeće
radnje:
[Terminate the Connection] (prekid veze) Prekida se Wi-Fi veza
Prekida Wi-Fi vezu i omogućava odabir druge Wi-Fi
[Change the Destination]¢1
(Promjena odredišta)
veze.
[Change Settings for Sending Images]¢2 Detalje potražite na str. 275.
(Promjena postavki slanja slika)
[Register the Current Destination to
Favorite](Memoriranje trenutačnog
odredišta u favorite)¢1
[Network Address] (Mrežna adresa)
Memoriranje trenutačnog odredišta ili načina
povezivanja tako da se sljedeći put jednostavno možete
spojiti na isti način.
Prikazuje MAC-adresu i IP-adresu ovog uređaja.
¢1 Ove se stavke ne prikazuju kada šaljete prikazanu fotografiju na web-uslugu
pritiskom na 4. (str. 284)
¢2 Ne prikazuje se kad je odredište funkcije [Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz i pregled),
[Playback on TV] (Reprodukcija na TV-prijamniku) ili [Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) postavljeno na [Printer].
∫ Opis načina
Kada je u koraku opisano “odaberite [Select a destination
from History]”, itd., izvedite neku od sljedećih radnji.
Radnje gumbima: Odaberite [Select a destination from History]
(Odabir odredišta iz povijesti) s pomoću kursorskog
gumba i zatim pritisnite [MENU/SET].
Radnja dodirom: Dodirnite [Select a destination from
History].
• Fotoaparat se ne može upotrebljavati za povezivanje s javnim bežičnim LAN-vezama.
• Koristite se uređajem kompatibilnim sa standardom IEEE802.11b, IEEE802.11g ili
IEEE802.11n za spajanje na bežičnu pristupnu točku.
• Preporučujemo da postavite kodiranje da biste zaštitili svoje podatke.
• Za slanje slika preporučuje se korištenje sa posve napunjenom baterijom
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće uspostaviti
ili može doći do prekida veze..
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Prilikom slanja slika s pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
• Slike možda neće biti poslane u potpunosti, ovisno o uvjetima radiovalova. Dođe li do
veze tijekom slanja slika, mogu se poslati slike kojima nedostaju dijelovi.
• Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili bateriju ili se pomaknuti na područje na
kojem nema signala tijekom slanja slika.
261
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Upravljanje s pomoću pametnog telefona/tableta
Možete udaljeno upravljati fotoaparatom s pomoću
pametnog telefona.
• Instalirajte aplikaciju “Panasonic Image App” (u daljnjem
tekstu “Image App”) na pametni telefon.
Instalacijaaplikacije
aplikacije „Image
zaza
pametni
telefon/tablet
Instalacija
„ImageApp“
App“
pametni
telefon/tablet
„Image App“ je aplikacija koju pruža tvrtka Panasonic.
•OS
Aplikacija za AndroidTM:
Android 4.0 ili novija
Aplikacija za iOS:
iOS 7.0 ili novija
1
2
3
4
Spojite pametni telefon na mrežu.
(Android)
Odaberite “Google PlayTM Store”.
(iOS)
Odaberite “App Store”.
Unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX” u polje za pretraživanje.
Odaberite “Panasonic Image App”
i instalirajte aplikaciju.
• Koristite se najnovijom inačicom.
• Podržani operacijski sustavi vrijede od rujna 2016 i podložni su promjenama.
• Dodatne detalje o upravljanju potražite u odjeljku [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App”.
• Kada koristite „Image App“ sa pametnog telefona koji je povezan sa fotoaparatom putem
Wi-Fi, [Help] (Pomoć) u „Image App“ možda neće biti prikazana ovisno od pametnog
telefona. U tom slučaju, nakon prekida veze između fotoaparata i pametnog telefona,
povežite pametni telefon na mobilnu mrežu kao npr. 3G ili LTE mrežu ili na Wi-Fi ruter i
zatim prikažite [Help] u “Image App”.
• Neki od zaslona i informacija opisanih u ovim uputama se mogu razlikovati od vašeg modela
ovisno o podržanom operativnom sustavu i inačici “Image App”.
• Moguće je da usluga neće ispravno raditi ovisno o vrsti pametnog telefona.
Informacije o aplikaciji “Image App” potražite na navedenoj
stranici za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Pri preuzimanju aplikacije preko mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
262
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom
Povezivanje
bez
lozinke
Povezivanje
bez
lozinke
Možete jednostavno uspostaviti izravnu vezu sa pametnim telefonom bez unošenja
Na fotoaparatu
ON Select the O
lozinke.
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function]
> [New Connection] > [Remote Shooting & View]
A SSID
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje sa pametnim
telefonom prikazuje se SSID.
• Informacije možete prikazati i pritiskom na [Wi-Fi] na
fotoaparatu..
Na pametnom telefonu
1
2
3
Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavljanja
Na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi pametnog
telefona označite SSID prikazan na fotoaparatu.
Pokrenite “Image App”.
• Kada je zaslon za potvrdu povezivanja prikazan na fotoaparatu,
odaberite [Yes] (Da) za povezivanje
(Samo pri prvom povezivanju).
Wi-Fi
0123456789ABC
U trenutku kupovine [Wi-Fi Password](Wi-Fi lozinka) postavljena je na [OFF](isklj.).
Prije povezivanja na Wi-Fi mrežu provjerite da li je uređaj prikazan na zaslonu za
potvrdu veze onaj koji želite spojiti. Ako je spojen pogrešan i odaberete [Yes](da),
fotoaparat će se automatski spojiti na uređaj.
Preporučujemo da postavite [Wi-Fi Password] na [ON] (uključeno) jer u blizini može biti
drugi Wi-Fi uređaj. (str. 264)
263
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Korištenje lozinke za povezivanje
Povezivanje sa lozinkom dodatno poboljšava sigurnost. Možete koristiti funkciju
NFC, očitati QR- kod ili ručno upisati lozinku da biste uspostavili vezu.
Pripreme:
(Na fotoaparatu) postavite [Wi-Fi Password] na [ON](uklj.). (str. 296)
∫ Krištenje QR-koda za povezivanje
Na fotoaparatu
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] >
[New Connection] > [Remote Shooting & View]
A SSID i lozinka
B QR-kod
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje sa pametnim
telefonom prikazuje se QR kod, SSID i lozinka.
• Informacije možete prikazati i pritiskom na [Wi-Fi] na
fotoaparatu.
Na pametnom telefonu
1
2
3
Pokrenite “Image App”.
Odaberite [QR code].
• Kada je pametni telefon spojen na bežičnu pristupnu točku, može proći neko
vrijeme do prikaza [QR code].
• (Za iOS uređaje) Prikazan je zaslon za potvrdu. Za nastavak odaberite [OK].
Za pretraživanje QR koda prikazanom na zaslonu fotoaparatata,
koristite “Image App”.
• Kada na fotoaparatu pritisnete [MENU/SET], povećava se QR kod.
Samo za iOS uređaje (iPhone/iPod touch/iPad)
4
5
6
7
8
Instalirajte profil.
• Ako je pametni telefon zaštićen lozinkom, unesite lozinku da biste ga otključali.
Pritisnite početni gumb za zatvaranje pretraživača.
Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavki.
Na zaslonu za postavke funkcije Wi-Fi pametnog telefona
odaberite SSID prikazan na fotoaparatu.
Pokrenite “Image App”.
• (iOS uređaji) Koraci 1 do 5 nisu potrebni nakon prvog
povezivanja.
264
Wi-Fi
0123456789ABC
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
∫ Ručno unošenje lozinke za postavljanje veze
NaNa
fotoaparatu
fotoaparatu
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi
Function] > [New Connection] > [Remote
Shooting & View]
A SSID i lozinka
B QR-kod
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje sa pametnim telefonom,
prikazuju se QRkod, SSID i lozinka.
• Također možete prikazati te informacije pritiskom na [Wi-Fi] na fotoaparatu.
Na pametnom telefonu
1
2
Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavki.
Na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcije, odaberite
SSID prikazan na fotoaparatu.
Upišite lozinku prikazanu na fotoaparatu u pametni telefon.
(samo kada se povezujete po prvi put).
3
• Ukoliko koristite Android uređaj, označavanje stavke za unos
lozinke omogućava uređaju da vam prikazuje lozinku dok je
unosite.
4
Pokrenite “Image App”.
Promjena načina povezivanja
Da promijenite način povezivanja pratite sljedeće korake
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] >
[New Connection] > [Remote Shooting & View]
> [DISP.] gumb
ili
Wi-Fi
> [DISP.] gumb > [New Connection] >
[Remote Shooting & View] > [DISP.] gumb
265
Wi-Fi
0123456789ABC
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Povezivanje preko bežične pristupne točke ([Via Network] (Mrežom)):
Na fotoaparatu
1
Odaberite [Via Network].
• Da biste povezali fotoaparat na bežični pristupni točku, slijedite postupak
povezivanja opisan na str. 291.
Na pametnom telefonu
2
3
4
Uključite funkciju Wi-Fi.
Spojite pametni telefon na bežičnu pristupnu točku na koju je fotoaparat
spojen.
Pokrenite “Image App”. (str. 262)
Kada se fotoaparat i pametni telefon izravno vežu ([Direct] (Izravno)).
Na fotoaparatu
1
Odaberite [Direct].
• Kako spojiti fotoaparat na pametni telefon potražiti opisane postupke na str. 293.
Na pametnom
pametnom telefonu
Na
telefonu
2
Pokrenite “Image App”. (str. 262)
Prekid veze
1
2
Postavite fotoaparat u mod snimanja.
Za prekid Wi-Fi veze odaberite stavke izbornika
fotoaparata.
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi
Function] > [Yes]
3
• Vezu možete prekinuti i pritiskom na [Wi-Fi] tipku na
fotoaparatu. (str.261)
Na pametnom telefonu, zatvorite “Image App”.
(Ako se koristite iOS-uređajem)
Na zaslonu aplikacije „Image App“ pritisnite početni gumb za početni zaslon da
biste zatvorili aplikaciju.
(Ako se koristite uređajem Android)
Na zaslonu aplikacije „Image App“ dva puta pritisnite gumb za povratak da
biste zatvorili aplikaciju.
266
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Snimanje fotografija s pomoću pametnog telefona/tableta (udaljeno snimanje)
1 Povežite se na pametni telefon. (str. 263)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [
].
2 Snimite fotografiju.
• Snimljene slike spremaju se na fotoaparat.
• Neke postavke nisu dostupne.
• Pri snimanju sa 4K prije snimanja u nizu sa pametnim
telefonom, prekinite vezu tek nakon prebacivanja na 4K
] na fotoaparatu.
snimanje u nizu pritiskom na [


Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U sljedećim slučajevima udaljeno snimanje neće raditi:
– Način panoramskog snimanja
– Kada koristite [Time Lapse Shot]
∫ Snimanje fotografije tijekom skoka
Kada držite vaš pametni telefon i skočite, zatvarač
fotoaparata se može automatski otpustiti kada pametni
telefon prepozna vrh vašeg skoka. Ova funkcija je korisna
za snimanje fotografija dok skačete.
Upravljajte pametnim telefonom
[
> [
]
> Odaberite osjetljivost.
] na zaslonu za daljinsko upravljanje
• Prikazano je [
pametnog telefona.
• Preporučujemo da snimite testne fotografije da odredite kut fotoaparata i koliko visoko
skačete i da napravite sve željene promjene.
• Za detalje, pogledajte dio za pomoć u izborniku aplikacije “Image App”.
267
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Reprodukcija fotografija na fotoaparatu
1 Povežite se na pametni telefon. (str. 263)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [

].
• Možete promijeniti slike koje će biti
prikazane tako da odaberete ikonu
(A) na gornjem lijevom kraju
zaslona. Za prikaz slika pohranjenih
na fotoaparatu, odaberite [LUMIX].

2 Dodirnite sliku da biste je povećali.

• Kada reproducirate videozapis, fotoaparat ga prenosi aplikaciji „Image App“ sa smanjenom
veličinom podataka. Zbog toga, kvaliteta slike se razlikuje od one u stvarnom snimljenom
videozapisu. Dodatno, u ovisnosti od pametnog telefona ili uvjeta korištenja, kvaliteta slike
može se pogoršati ili zvuk može preskakati tijekom reprodukcije videozapisa ili slika.
Spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu
1 Povežite se na pametni telefon. (str. 263)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [

].
• Možete promijeniti slike koje će biti
prikazane tako da odaberete ikonu
(A) na gornjem lijevom kraju
zaslona. Za prikaz slika pohranjenih
na fotoaparatu, odaberite [LUMIX].


2 Pritisnite i držite sliku, zatim je povucite
da biste je spremili.

• Slike u RAW formatu, videozapisi u formatu [AVCHD], [MP4] (samo one koje su snimane s
veličinom postavljenom na [4K] na [Rec Quality]), [MP4(LPCM)] ili [MOV] formatu, 4K
datoteke u nizu i fotografije snimljene s [Post Focus].
268
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje fotografija s fotoaparata na društvene mreže
1 Povežite se na pametni telefon. (str. 263)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [

].
• Možete promijeniti slike koje će biti
prikazane tako da odaberete ikonu
(A)na gornjem lijevom kraju
zaslona. Za prikaz slika pohranjenih
na fotoaparatu, odaberite [LUMIX].


2 Pritisnite i držite sliku, zatim je povucite
da biste je poslali na društvenu mrežu, itd.
• Slika je poslana na web-uslugu kao što
je društvena mreža.

Dodavanje podataka o lokaciji sa pametnog telefona/tableta slikama
pohranjenima na fotoaparatu
Možete slati podatke o lokaciji koje ste pribavili sa pametnog telefona na fotoaparat.
Nakon slanja podataka, možete ih zabilježiti na slike pohranjene u fotoaparatu.
• Nakon što pošaljete podatke o lokaciji na fotoaparat, također ih možete bilježiti na
fotografije [Location Logging] (Bilježenje lokacije) (str. 241) u izborniku [Playback].

GPS


A Pokrenite snimanje
Pokrenite
B Pokrenite snimanje fotografija
C Završite snimanje
podataka o lokaciji
D Slanje i zapisivanje
podataka o lokaciji

• Podaci o lokaciji razlikuju se od vremena bilježenja snimke. Imajte sljedeće točke na
umu:
– Postavite postavku [Home] (Domaća zona) na fotoaparatu u izborniku [World Time] (Svjetsko vrijeme) na svoju regiju.
– Kada počnete snimati podatke o lokaciji sa svojim pametnim telefonom, ne mijenjajte
postavku [Home] fotoaparata na [World Time].
• Podaci o lokaciji ne mogu se zabilježiti na fotografije koje su snimljene dok sat nije bio
postavljen.
269
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
∫ Snimanje podataka o lokaciji i fotografija
1 Započnite snimanje podataka o lokaciji sa pametnim telefonom
1 Pokrenite “Image App”. (str. 262)
].
2 Odaberite [
3 Odaberite [Geotagging] (Dodavanje geooznaka).
4 Odaberite [ ] da biste započeli snimanje podataka o lokaciji.
2
3
Snimite fotografije s fotoaparatom.
Zaustavite snimanje podataka o lokaciji sa pametnim telefonom.
1 Odaberite [
] da biste zaustavili snimanje podataka o lokaciji.
∫ Zapisanje podataka o lokaciji na slikama
(Priprema na fotoaparatu)
Povežite se na pametni telefon (str. 263)
4 Upravljajte pametnim telefonom.
1
2
3
4
Pokrenite “Image App”. (str. 262)
Odaberite [
].
Odaberite [Geotagging] (Dodavanje geooznaka).
Odaberite [
] da biste poslali i zapisali podatke o lokaciji.
• Pratite poruke na zaslonu za upravljanje pametnim telefonom
• Slike snimljene sa podacima o lokaciji su označene sa [
].
• Mjere opreza tijekom uporabe:
Obvezno obratite pozornost na privatnost, prava i sl. objekta kada upotrebljavate ovu
funkciju. Upotrebljavajte je na vlastitu odgovornost.
• Baterija pametnog telefona se brže prazni kada se snimaju podaci o lokaciji. Kada snimanje
podataka o lokaciji nije potrebno zaustavite ga.
• Možete postaviti interval pribavljanja podataka o lokaciji na pametnom telefonu i provjeriti
status prijenosa podataka o lokaciji.
Detalje potražite u poglavlju [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacij “Image App”.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Podaci o lokaciji ne mogu biti zapisani za sljedeće slike ili u sljedećim uvjetima:
– slike snimljene nakon što su podaci o lokaciji poslani fotoaparatu
– videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD]
– slike snimljene sa podacima o lokaciji već zapisanim
270
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Spajanje videozapisa snimljenih modom kratkih filmova prema vašim
postavkama na pametnom telefonu/tabletu
S pomoću pametnog telefona možete spojiti videozapise snimljene s funkcijom
fotoaparata [Snap Movie] (Kratki film) (str. 165). Glazba se može dodati videozapisima
koji će se spojiti. Pored toga, možete spremiti spojeni videozapisi ili ga poslati na webuslugu.





A
B
C
D
E
Snimite videozapise sa [Snap Movie] (Kratki film)
Pošaljite snimljene videozapise.
Uredite videozapise.
Spojite videozapise, spremite spojeni videozapis i pošaljte ga na web-uslugu.
Spojite videozapise i spremite spojeni videozapis.
∫ Spajanje videozapisa sa pomoću pametnog telefona
Povežite se na pametni telefon. (str. P263)
Upravljajte pametnim telefonom.
1
2
1 Odaberite [ ].
2 Odaberite [Snap Movie].
• Videozapisi snimani u funkciji [Snap Movie] s nedavnim datumima snimanja
nasumično će se odabrati i automatski poslati na pametni telefon.
• Kada videozapisi s nedavnim datumima snimanja nisu dostupni, prikazat će se
zaslon koji vam omogućava odabir videozapisa. Odaberite videozapise i
pošaljite ih.
3 Uredite videozapise.
• Rukujte pametnim telefonom da biste uređivali videozapise, tako da im
promijenite redoslijed, izbrišete one koji su nepotrebni ili im dodate glazbu.
• Možete spojiti uređene videozapise i spremiti spojenu datoteku na pametni
telefon ili je učitati na web-uslugu.
• Dodatne detalje o upravljanju potražite u odjeljku [Help] (Pomoć) u izborniku
aplikacije „Image App“.
• Funkcija [Snap Movie] aplikacije „Image App“ zahtijeva pametni telefon koji podržava
Android OS 4.3 ili noviji.
• iPhone 4 ne podržava [Snap Movie] aplikacije “Image App”.
271
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Prikaz fotogafija na TV-prijamniku
Možete prikazivati slike na TV-prijamniku koji
podržava funkciju Digitalni medijski prikazivač
(Digital Media Renderer (DMR)) u standardu DLNA.
Pripreme
Postavite TV-prijamnik na čekanje DLNA moda
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Playback on TV]
2
3
4
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (str. 290)
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
• Kada se uspostavi veza prikazuje se zaslon.
Snimajte ili reproducirajte fotografije na fotoaparatu.
• Da biste prekinuli vezu pratite korake ispod:
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes]
(Također možete prekinuti vezu tako što pritisnete [Wi-Fi]. (str. 261))
• Ukoliko prikazujete slike koristeći funkciju Wi-Fi, one se ne mogu prikazati u 4K
razlučivosti. Da biste ih prikazali u 4K razlučivosti, povežite fotoaparat i TV-prijamnik
putem HDMI mikrokabela. (str. 300)
• Kada je na uređaj spojen TV-prijamnik, zaslon TV-prijamnika može se trenutačno vratiti u
stanje prije povezivanja. Slike se ponovno prikazuju kada ih snimate ili reproducirate.
• Isključene su funkcije [Effect] (Efekt) i [Sound] (Zvuk) prikaza u nizu.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapisi i datoteke 4K snimanja u nizu se ne mogu reproducirati
• Za vrijeme reprodukcije više zaslona, kalendar reprodukcije ili kad odabirete područje fokusa snimljene
fotografije s [Post Focus], fotografije prikazane na fotoaparatu nisu prikazane na TV-prijamniku.
272
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje slika
Kada šaljete slike, odaberite način slanja nakon odabira [New Connection] (Nova veza).
Nakon što je veza uspostavljena, postavke za slanje kao što su veličina slike za slanje,
također se mogu mijenjati.
∫ Snimke koje se mogu poslati
Odredište
MOV
4K Burst File¢1
Fotografije snimljene
s [Post Focus]¢1
—
—
—
±¢1
±¢1
±
—
—
MP4
(LPCM)
JPEG
RAW
MP4¢1
AVCHD¢1, 2
[Smartphone] (str. 276)
±
—
±¢3
—
[PC] (str. 280)
±
±
±
±
±
—
±¢3
—
—
[Web service] (str. 282)
±
—
±¢3
—
—
—
—
[AV device] (str. 279)
±
—
—
—
—
—
—
[Printer]¢1 (str. 278)
±
—
—
—
—
—
—
[Cloud Sync.
Service] (str. 285)
¢1 Nije dostupno slanje preko [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja).
¢2 Videozapis snimljen u formatu [AVCHD] može se slati na [PC] (Računalo) ako je velična
datoteke 4GB ili manja. Ne može se slati ako je veća od 4GB:
¢3 Osim videozapisa snimljenih sa njihovom veličinom postavljenom na [4K] u [Rec Quality]
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Više informacija o reprodukciji fotografija potražite u priručniku opreme odredišta ili
web-usluge.
273
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
SSlanje
slika
tijekom
Slanje
slika
tijekomsnimanja
snimanja
Fotografiju možete automatski poslati na određeni uređaj svaki put kad se snimi.
• Kada ste povezani s pomoću [Send Images While Recording], [ ]
se prikazuje na zaslonu za snimanje, a [ ] se prikazuje
tijekom slanja datoteka.
• Da biste prekinuli vezu, slijedite sljedeće korake:
55
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes]
• Možete prekinuti vezu ili promijeniti postavke slanja pritiskom
na [Wi-Fi]. (str. 261)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Pričekajte da se slanje završi
• Budući da fotoaparat daje prednost snimanju, slanje može duže trajati tijekom snimanja.
• Ako isključite uređaj ili prekinete Wi-Fi vezu prije završetka slanja, slike koje nisu poslane
neće se ponovno slati.
• Postoji mogućnost da nećete moći brisati datoteke ili upotrijebiti izbornik reprodukcije tijekom slanja.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne možete slati videozapise i datoteke 4K snimanja u nizu s funkcijom 4K fotografije i
fotografije snimljene s [Post Focus].
Slanje slika spremljenih na fotoaparatu
Slike se mogu odabrati i poslati nakon snimanja
∫ Biranje fotografije(-a) nakon odabiranja opcije [Single Select] ili [Multi Select]
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi)
6HW
Postavka [Multi Select] (Odabir više fotografija)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
2
• Postavka se otkazuje kada se fotografija ponovo
odabere.
Odaberite [OK].
2.
• Ograničen je broj fotografija koje se mogu slati s pomoću
opcije [Multi Select].
• Da biste promijenili postavke za slanje na zaslonu koji se prikaže nakon što se pošalje
slika, pritisnite [DISP.] (Prikaz). Da biste prekinuli vezu, odaberite [Exit] (Izlaz).
274
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
• Detalji izbornika reprodukcije [Favorite] (Favoriti) ili [Print Set] (Postavke ispisa) se neće
poslati.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Postoji mogućnost da se slike snimljene drugim fotoaparatom neće moći poslati.
• Postoji mogućnost da se slike koje su promijenjene ili uređene na računalu neće moći poslati.
Promjena
slanje
slika
romjena postaki
postavkizazaslanje
slanjeslika
slikaa
slanje
slikaromjena postavki
Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) nakon završetka veze omogućuje vam promjenu
postavki za slanje kao što su veličina slike za slanje
[Size] (Veličina)
Promjena veličine slike radi slanja.
[Original]/[Auto]¢1/[Change]
• Ako odaberete [Auto], veličina slike određuje se prema uvjetima na
odredištu.
• Možete odabrati veličinu slike za [Change] između [M] (Srednja), [S]
(Mala) ili [VGA]. Format se ne mijenja.
[File Format]¢2
[JPG]/[RAWiJPG]/[RAW]
Odaberite želite li prije slanja izbrisati podatke o lokaciji sa slika.
[Delete Location
Data](Brisanje
podataka o
lokaciji)¢3
[Cloud Limit]
(Ograničenje
oblaka)¢4
[ON]:
Izbrišite podatke o lokaciji, a zatim šaljite.
[OFF]:
Zadržite podatke o lokaciji, a zatim šaljite.
• Ova radnja samo briše podatke o lokaciji sa slika koje su
postavljene za slanje.
(Podatke o lokaciji neće biti izbrisane s originalnih slika spremljenih
na uređaju.)
Možete odabrati želite li slati slike kada u mapi oblaka nema dovoljno
mjesta.
[ON]:
Ne šalji slike.
[OFF]:
Izbriši najstarije slike, a zatim pošalji nove.
¢1 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Web service] (Web-usluga).
¢2 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [PC] (Računalo).
¢3 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku) ili [Web service].
¢4 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service].
275
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje fotografija na pametni telefon/tablet
Pripreme
• Prethodno instalirajte aplikaciju “Image App”. (str. 262)
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording](Slanje slika nakon svakog snimanja) ili [Send Images
Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [Smartphone]
2
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (str. 290)
Na pametnom telefonu
Kada se povezujete [Via Network] (Mrežom):
1 Uključite funkciju Wi-Fi.
2 Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti i postavite.
3 Pokrenite “Image App”. (str. 262)
Kada se povezujete s [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza) ili [WPS Connection] (WPSveza) u [Direct] (Izravno):
1 Pokrenite “Image App”. (str. 262)
¢ WPS je funkcija koja omogućava jednostavno podešavanje veze s bežičnim LAN
uređajem i podešavanje sigurnosti. U uputama za uporabu pametnog
telefona provjerite da li vaš uređaj podržava tu funkciju.
Kada se povezujete s [Manual Connection] (Ručno povezivanje) u [Direct] (Izravno):
1 Uključite funkciju Wi-Fi.
2 Odaberite SSID koji odgovara onome prikazanom na zaslonu ovog uređaja.
3 Pokrenite “Image App”. (str. 262)
276
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
3
4
5
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 275)
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografiju. (str. 274)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (str. 274)
277
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Bežični ispis
Možete slati slike na kompatibilni pisač i bežično
ih ispisivati.
Pripreme
Možete bežično ispisivati snimljene fotografije na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge (bežični LAN)¢.
¢ Usklađen sa DPS preko IP standarda
• Detalje o PictBridge pisaču (kompatibilnom s bežičnim LAN-om) zatražite od tvrtke
proizvođača
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images Stored in the Camera] > [Printer]
2
3
4
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (str. 290)
Odaberite pisač na koji se želite spojiti.
Odaberite fotografije i zatim počnite s ispisom.
• Postupak odabira fotografija isti je kao i postupak kada je spojen USB-kabel.
Detalje potražite na. (str. 310)
• Da biste prekinuli vezu, pritisnite [
].
(Također možete prekinuti vezu pritiskom na [Wi-Fi]. (str. P261))
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Nije moguće ispisati videozapise i datoteke 4K snimanja u nizu.
278
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje slika na AV-uređaj
Fotografije i videozapise možete slati na AV-uređaje u svom domu (odredišni AVuređaji).
A Bežična pristupna točka
B Odredišni AV-uređaj
Pripreme
Prilikom slanja fotografija na AV-uređaje postavite uređaj u način rada DLNA u tijeku.
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] ili [Send Images Stored in the Camera] >
[AV device]
2
3
4
5
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno). (str. 290)
Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz) (str. P275)
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografiju. (str. 274)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (str. P274)
• Slanje možda neće uspjeti zbog statusa radnje AV uređaja. Slanje može i potrajati.
279
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje slika na računalo
Možete slati fotografije i videozapise snimljene
ovim uređajem na računalo,
Pripreme
(Na fotoaparatu)
• Ako je posavka radne grupe odredišnog
računala promijenjena iz standardne, morate
promijeniti postavku uređaja u opciji. [PC
Connection] (Veza s računalom). (str. 296)
(Na računalu)
• Uključite računalo
• Pripremite mape za preuzimanje slika na
računalu prije slanja fotografija. (str.
280)
Stvaranje odredišne mape za primanje fotografija
• Stvorite korisnički račun za računalo [naziv računa (do 254 znakova) i lozinku (do 32
znaka)] koji se sastoji od alfanumeričkih znakova. Pokušaj stvaranja odredišne mape može
biti neuspješan ako račun sadrži znakove osim alfanumeričkih.
∫ Korištenje programa “PHOTOfunSTUDIO”
1 Instalirajte “PHOTOfunSTUDIO” na PC-uju. (str. 304)
2 Stvorite mapu u koju će se primati slike iz programa “PHOTOfunSTUDIO”.
• Da bi se mapa automatski stvorila, odaberite [Auto-create] (Auto. stvaranje). Da biste odabrali mapu,
stvorite novu mapu ili postavite lozinku mape i odaberite [Create manually] (Ručno stvaranje).
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera “PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
∫ Kada ne koristite program “PHOTOfunSTUDIO”
(Za Windows)
Podržani operacijski sustavi: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
Primjer: Windows 7
1 Odaberite mapu koju namjeravate koristiti za primanje fotografija i zatim
kliknite desnom tipkom miša.
2 Odaberite [Properties] (Svojstva) te omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operativnog
sustava.
280
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
(Za Mac)
Podržani operativni sustavi: OS X v10.5 do v10.11
Primjer: OS X v10.8
1 Odaberite mapu koju namjeravate upotrebljavati za primanje, a zatim
kliknite na stavke sljedećim redoslijedom.
[File]
[Get Info] (Preuzmi podatke)
2 Omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operativnog sustava.
Slanje
slikananaračunalo
računalo1
Sanje
slika
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] ili [Send Images Stored in the Camera] >
[PC]
2
3
4
5
6
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (str. 290)
Odaberite računalo na koje se želite spojiti.
• Kada računalo na koje se želite spojiti nije prikazano, odaberite [Manual Input] (Ručni
unos) i unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
Odaberite mapu koju želite poslati.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 275)
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografiju. (str. 274)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (str. 274)
• U označenoj mapi stvaraju se mape poredane po datumu slanja, a fotografije se spremaju
u te mape.
• Ako se pojavi zaslon za upis korisničkog računa i lozinke, unesite podatke koje ste
postavili na računalu.
• Kada naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple) sadrži razmak
(praznine) Kada naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple) sadrži
razmak (praznine) itd., možda se neće moći pravilno prepoznati. Ako pokušaj povezivanja
bude neuspješan, preporučujemo promjenu naziva računala (ili naziva NetBIOS) na naziv
koji se sastoji samo od alfanumeričkih znakova, s maksimalno 15 znakova.
• Kada je omogućen vatrozid operativnog sustava ili sigurnosni softver itd., možda se
nećete moći spojiti na računalo.
281
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Korištenje web-uslugama
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže itd. s pomoću usluge
„LUMIX CLUB“.
Postavljanjem automatskog prijenosa fotografija i videozapisa na sinkronizaciju u
oblaku prenesene fotografije ili videozapise možete primati na računalo ili pametni
telefon.
LUMIX CLUB
A Bežična pristupna točka
B Web-usluga
C Sinkronizacija u oblaku
Pripreme
Za slanje slika na web-uslugu ili u mapu u oblaku morate se registrirati u “LUMIX
CLUB” (str. P286).
Da biste slali slike na web-uslugu, trebate se prijaviti na web-usluge. (str. 283)
Slanje slika na web usluge
str. 282
Slanje slika na uslugu [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku)
str. 285
Slanje slika na web-usluge
• Slike poslane na web-uslugu ne mogu se prikazati ili brisati pomoću ovog fotoaparata.
Provjerite slike pristupanjem web-usluzi pomoću pametnog telefona ili računala.
• Ako je slanje slika neuspješno, e-pošta s izvješćem o vrsti pogreške bit će poslana na
adresu e-pošte memoriranu u opciji “LUMIX CLUB”.
• Slike mogu sadržavati osobne podatke koji otkrivaju identitet pojedinca, kao što su
naslov, vrijeme i datum snimanja te mjesto na kojemu je slika snimljena. Provjerite
te podatke prije slanja slike na web-usluge.
• Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog dijeljenja, gubitka itd. slika
poslanih na web-usluge.
• Prilikom slanja slika na web-usluge, nemojte ih brisati s fotoaparata, čak i ako je slanje
dovršeno, prije nego provjerite jesu li pravilno poslane na web-uslugu. Tvrtka
Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog brisanja slika spremljenih na ovom
uređaju.
282
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Registriranje web-usluga
Kada šaljete slike na web-usluge, web-usluga koja se upotrebljava mora biti
prijavljena na usluzi “LUMIX CLUB”. (str. 286)
• Informacije o kompatibilnim web-uslugama potražite na stranici „Najčešća pitanja /Kontakt“
na sljedećem web-mjestu.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Priprema:
Stvorite račun na web-usluzi kojim se želite koristiti, a podaci za korisničku prijavu
uvijek budu uvijek dostupni.
1
2
3
4
Spojite se na web-mjesto “LUMIX CLUB” s pomoću pametnog telefona ili računala
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Unesite ID za prijavu i lozinku za “LUMIX CLUB” i prijavite se na uslugu.
(str. 286)
Memorirajte svoju adresu e-pošte.
Odaberite web-uslugu kojom ćete se koristiti i memorirajte je.
• Slijedite upute na zaslonu da biste memorirali uslugu.
Sanje
slikaSlanje
slika
Slanje
slika
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] ili [Send Images Stored in the Camera] >
[Web service]
2
3
4
5
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i spojite se. (str. 290)
Odaberite web-uslugu.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz) (str. 275)
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografije. (str. 274)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (str. 274)
283
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
∫ Slanje slika s fotoaparata na web-uslugu s pomoću jednostavnih radnji
Kada pošaljete sliku, možete poslati ostale slike na web-uslugu s jednostavnim
radnjama nalik pametnom telefonu u okruženju gdje je dostupna veza s
bežičnom pristupnom točkom.
(U uputama u nastavku pretpostavlja se da ste već registrirani u „LUMIX CLUB“
i da fotoaparat ima zabilježenu vezu s bežičnom pristupnom točkom.)
1
2
Prikažite sliku.
Pritisnite 4.
(Kad se odaberu fotografije iz grupe pritisnite 3 i
odaberite [Upload(Wi-Fi)] ili [Upload All(Wi-Fi)].)
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
3
4
5
].
(Kad se odaberu fotografije iz grupe, odaberite [Upload
(Wi-Fi)] ili [Upload All(Wi-Fi)] nakon dodira [
], [
],[
dodirnite.)
] ili [
] i onda [
SUB
MENU
]
Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu
Odaberite web-uslugu
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Fotoaparat će se spojiti s prethodno povezanom bežičnom pristupnom točkom i
poslat će fotografiju na web-uslugu.
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 275)
• 4 i 5 korak nisu potrebni kada nastavite sa slanjem druge slike.
Slika će se poslati na istu web-uslugu s istim postavkama za slanje.
• Da biste prekinuli vezu, pritisnite [MENU/SET] ili upravljajte drugim kontrolama da
izađete iz zaslona za reprodukciju. Možete je prekinuti i pritiskom na [Wi-Fi]. (str.261)
Promjena postavki za slanje slika ili za web-uslugu
Prekinite Wi-Fi vezu i izvršite radnje iz 1 koraka nadaljen.
• Možete promijeniti postavke slanja i pritiskom na [Wi-Fi] kada je foroaparat spojen na
Wi-Fi. (str. 261)
• Ako fotoaparat nema zabilježenu vezu na bežičnu pristupnu točku koja je dostupna, prikaže
se zaslon kojim se od vas traži da odaberete način povezivanja. Odaberite način
povezivanja i povežite fotoaparat na bežičnu pristupnu točku. (str. 291)
• Ako niste registrirani u „LUMIX CLUB“, prikaže se zaslon kojim se od vas traži da
preuzmete novi ID za prijavu. Preuzmite ID za prijavu i postavite lozinku. (str. 286)
• Kada se fotografije grupe neprestano prikazuju, poslat će se sve fotografije u grupi. Kada se
fotografije grupe prikazuju jedna po jedna, poslat će se fotografija koja se trenutno prikazuje.
284
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanjesending
slika naimages
usluguto[Cloud
u oblaku)
When
[CloudSync.
Sync.Service]
Service](Sinkronizacija
∫ Using Korištenje
Korištenje uslugom [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) (od rujna 2016)
Pripreme
Da biste poslali slike u mapu oblaka na usluzi sinkronizacije u oblaku, morate se prijaviti
u “LUMIX CLUB” (str. 286) i konfigurirati postavke usluge. Na računalu upotrijebite
“PHOTOfunSTUDIO” (str. 304) za postavljanje postavki sinkronizacije u oblaku. Na
pametnom telefonu upotrijebite “Image App”za njihovo postavljanje.
• Ako kao odredište fotografije postavite [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku),
poslane slike privremeno se spremaju u mapu oblaka, a zatim se mogu sinkronizirati s
uređajem kojim se koristite, kao što je računalo ili pametni telefon.
• Mapa oblaka sprema prenesene slike 30 dana (do 1000 slika). Prenesene slike brišu se
automatski 30 dana nakon prijenosa. Nadalje, kada broj spremljenih slika premaši 1000,
neke slike mogu biti izbrisane, ovisno o postavci [Cloud Limit] (Ograničenje oblaka) (str.
275) čak i unutar 30 dana od prijenosa.
• Kada je preuzimanje slika iz mape oblaka na sve određene uređaje dovršeno, slike mogu
biti izbrisane iz mape oblaka čak i unutar 30 dana nakon prijenosa.
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] ili [Send Images Stored in the Camera] >
[Cloud Sync. Service]
2
3
Odaberite [Via Network] i spojite se. (str. 290)
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavke za slanje, pritisnite [DISP.]. (Prikaz) (str. 275)
4
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografije. (str. 274)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (str. 274)
285
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Prijava na uslugu “LUMIX CLUB”
Ako uređaj prijavite na uslugu „LUMIX CLUB“ možete sinkronizirati slike između
uređaja koje upotrebljavate ili prenijeti slike na web-usluge.
Koristite se uslugom „LUMIX CLUB“ kada šaljete slike na web-usluge.
Usluga [LUMIX CLUB]
Besplatno nabavite ID za prijavu u uslugu “LUMIX CLUB”.
• Možete postaviti isti ID za prijavu u „LUMIX CLUB“ za ovaj uređaj i pametni telefon. (str.288)
Potražite pojedinosti na web-mjestu usluge“LUMIX
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Imajte na umu sljedeće:
• Usluga može biti obustavljena zbog redovitog održavanja ili neočekivanih problema, a
sadržaji usluge mogu se mijenjati ili dodavati, bez prethodne najave korisnicima
• Usluga može biti u potpunosti ili djelomično prekinuta uz prethodnu obavijest u razumnom roku.
Preuzimanje
novog
ID-a
za prijavu
([New
account]
(Novi1račun))
euzimanje
novog
ID-a
za prijavu
([New
account]
(Novi
1
1 Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB] > [Set/Add
Account] > [New account]
• Spojite se na mrežu.
Prijeđite na sljedeću stranicu dodirom na [Next] (Dalje).
• Zaslon za potvrdu pojavljuje se ako je ID za prijavu već primljen za fotoaparat.
Odaberite [Yes] (Da) za dobivanje novog ID-a za prijavu ili [No] (Ne) ako vam nije
potreban novi ID za prijavu.
2 Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i postavite. (str.291)
3
• Zaslon za postavljanje pojavit će se samo pri prvom povezivanju.
Kada postavite način povezivanja, on će biti spremljen na ovom uređaju i upotrijebit
će se pri sljedećem povezivanju. Da biste promijenili bežičnu pristupnu točku na koju
se želite spojiti, pritisnite [DISP.] (Prikaz) i promijenite odredište povezivanja.
• Prijeđite na sljedeću stranicu dodirom na [Next] (Dalje).
Pročitajte uvjete korištenja uslugom “LUMIX CLUB” i odabrite [Agree].
• Stranice mijenjate s pomoću 3/4.
• Okretanjem ručice zuma prema [T] povećat ćete prikaz (2k).
• Okretanjem ručice zuma prema [W] uvećani prikaz se vraća na originalnu
veličinu (1k).
• Položaj uvećanog prikaza možete pomicati s pomoću 3/4/2/1.
• Pritisnite [
] za poništavanje postupka prije dobivanja ID-a za prijavu.
286
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
4
5
Unesite lozinku.
• Unesite bilo koju kombinaciju od 8 do 16 slova i brojki za lozinku.
• Detalje o unosu znakova potražite na str. 59.
Provjerite ID za prijavu i odaberite [OK] (U redu).
• Zapišite ID za prijavu i lozinku.
• ID za prijavu (12-znamenkasti broj) prikazuje se
automatski
Prilikom prijave u uslugu “LUMIX CLUB” putem
računala, trebate unijeti brojeve.
• Kada se povezivanje dovrši, prikazuje se poruka.
Odaberite [OK].
Korištenje primljenim ID-om za prijavu/Provjera ili izmjena ID-a za prijavu ili
lozinke ([Set Login ID] (Postavljanje ID-a za prijavu))
Priprema:
Kada upotrebljavate primljeni ID za prijavu, provjerite ID i lozinku.
Da biste promijenili lozinku za „LUMIX CLUB“ na fotoaparatu, pristupite webmjestu „LUMIX CLUB“ uz pomoć pametnog telefona ili računala i unaprijed
promijenite lozinku za „LUMIX CLUB“.
• ID za prijavu i lozinka za „LUMIX CLUB“ ne mogu se promijeniti na ovom uređaju.
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
2
3
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB] > [Set/Add
Account] > [Set Login ID]
• Prikazuju se ID za prijavu i lozinka
• Lozinka se prikazuje kao “
”.
• Zatvorite izbornik ako samo provjeravate ID za prijavu.
Odaberite stavku koju želite promijeniti.
Unesite ID za prijavu ili lozinku.
• Detalje o unosu teksta potražite na str. 59.
• U fotoaparat unesite novu lozinku koju ste promijenili na
pametnom telefonu ili računalu. Ako se lozinka razlikuje
od one koju ste stvorili na pametnom telefonu ili računalu,
nećete moći slati slike.
287
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Postavljanje
istog
ID-aID
zafor
prijavu
fotoaparata
i pametnog
telefona/tableta
To set the same
login
the camera
and the
smartphone/tablet
Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona prikladno je za
slanje slika s ovog uređaja na druge uređaje ili web-usluge.
Kada ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet dobije ID za prijavu:
1
2
Spojite uređaj na pametni telefon. (str. 263)
Na izborniku aplikacije „Image App“ postavite zajednički ID za prijavu.
• ID za prijavu za uređaj i ID za pametni telefon postaju isti.
• Nakon povezivanja fotoaparata s pametnim telefonom mogao bi se pojaviti zaslon za
postavljanje zajedničkog ID-a za prijavu kada se prikazuje zaslon za reprodukciju.
Zajednički ID za prijavu možete postaviti i slijedeći upute na zaslonu
Kada ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet dobiju različite ID-e za prijavu:
(Kada želite upotrijebiti ID za prijavu pametnog telefona da biste se prijavili s
pomoću ovog uređaja) Promijenite ID za prijavu i lozinku ovog uređaja tako da
odgovaraju dobivenima za pametni telefon.
(Kada želite upotrijebiti ID za prijavu ovog uređaja da biste se prijavili s pomoću pametnog telefona)
Promijenite ID za prijavu i lozinku pametnog telefona tako da odgovaraju onim
dobivenima za ovaj uređaj.
PProvjera
“LUMIX CLUB”
terms of use
uvjeta korištenja
usluge „LUMIX CLUB“
Provjerite detalje ako su uvjeti korištenja ažurirani.
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB] >
[Terms of use]
• Fotoaparat će se priključiti na mrežu i prikazat će se uvjeti korištenja.
Zatvorite izbornik nakon provjere uvjeta korištenja.
288
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Brisanje
za prijavu
i računa
na usluzi „LUMIX
sanje
ID-a ID-a
za prijavu
i računa
na usluziBrisanje
ID-aCLUB“
za prijavu i računa na usluzi
Izbrišite ID za prijavu iz fotoaparata kada ga predajete trećim osobama ili odlažete.
Također možete izbrisati račun na usluzi „LUMIX CLUB“.
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
2
3
4
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB] > [Delete
account]
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next] (Dalje)
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu brisanja ID-a za prijavu.
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next].
Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu brisanja računa za “LUMIX CLUB”
“LUMIX CLUB”.
• Ako se i dalje želite koristiti uslugom, odabirom [No] (Ne) izbrisat će se samo ID za
prijavu. Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
Odaberite [Next].
• ID za prijavu izbrisan je te se pokazuje poruka koja vas obavještava da je račun
izbrisan. Odaberite [OK].
• Promjene i druge radnje s ID-om za prijavu odnose se samo na ID za prijavu dobiven za
fotoaparat.
289
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Povezivanja
Ukoliko ste odabrali [New Connection] (Nova veza), odaberite Wi-Fi funkciju i odredište
prvo a zatim odaberite način snimanja. Ako ste odabrali [Select a destination from
History] (Odabir odredišta iz povijesti) ili [Select a destination from Favorite] (Odabir
odredišta iz omiljenih), možete se povezati putem istih postavki Wi-Fi veze koje ste prije
koristili. Ovo poglavlje objašnjava metode povezivanja.
• Za povezivanje sa prethodno korištenim postavkama, pogledajte str. 294.
Kada se prikaže zaslon sličan dolje navedenom, odaberite način povezivanja.
• Primjer radnje za prikaz zaslona:
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] > [Send
Images While Recording] > [Smartphone]
bežična pristupna točka
[Via Network] (Mrežom)
Povezivanje sa pomoću bežične pristupne točke.
str. 291
[Direct] (Izravno)
Vaš se uređaj povezuje izravno s ovim uređajem
str. 293
Izravno povezivanje je zgodno kada ste daleko od kuće gdje bežične pristupne točke
nisu dostupne ili za privremeno povezivanje sa uređajem koji inače ne koristite.
290
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Povezivanje putem bežične pristupne točke (putem mreže)
Možete odabrati način povezivanja na bežičnu pristupnu
točku.
¢ WPS je funkcija koja omogućuje jednostavno konfiguriranje
postavki koje se odnose na vezu i sigurnost bežičnih LAN
uređaja.
Da biste provjerili je li bežična pristupna točka kojom se
koristite kompatibilna s WPS-om, podatke potražite u
uputama za uporabu bežične pristupne točke.
Bežična pristupna točka sa sigurnosnim gumbom koja je kompatibilna
sa standardom Wi-Fi Protected SetupTM i nosi WPS oznaku.
[WPS (Push-Button)]
(WPS pritiskom na
gumb)
Pritišćite gumb za WPS na bežičnoj n.pr.:
pristupnoj točki sve dok se ne
prebaci u WPS mod.
• Detalje potražite u uputama za uporabu
bežične pristupne točke.
Spremite bežičnu pristupnu točku s PIN-om koja je kompatibilna
sa standardom Wi-Fi Protected Setup i nosi oznaku WPS.
1
[WPS (PIN code)]
(WPS PIN-kod)
2
3
[From List]
(Sa popisa)
Na zaslonu fotoaparata, odaberite bežičnu pristupnu
točku na koju se povezujete.
Unesite PIN prikazan na zaslonu fotoaparata u
bežičnu pristupnu točku.
Pritisnite [MENU/SET] na fotoaparatu.
• Detalje potražite u uputama za uporabu bežične
pristupne točke.
Odaberite ovu opciju kada niste sigurni postoji li
kompatibilnost s WPS-om ili kada želite pretraživati i spojiti se
na bežičnu pristupnu točku. (str. 292)
291
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Akniste
kompatibilnost
s WPS-om
(povezivanje
putem[From
Ako List])funkcije
niste
Ako
niste sigurni
sigurni uukompatibilnost
s WPS-om
(povezivanje
putem funkcije
Potražite dostupne bežične pristupne točke.
• Potvrdite kod za dekodiranje odabrane bežične pristupne točke ako je mrežna autorizacija
kodirana.
• Prilikom povezivanja ručnim unosom ([Manual Input]), potvrdite SSID, vrstu kodiranja i kod za
dekodiranje bežične pristupne točke kojom se koristite.
1
2
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se
povezujete.
• Pritisnkom na [DISP.] (Prikaz) ponovno će se pokrenuti
traženje bežične pristupne točke.
• Ako nije nađena nijedna bežična pristupna točka, daljnje upute
potražite u poglavlju „Povezivanje ručnim unosom" na str. 292.
(ako je mrežna autorizacija kodirana)
Unesite kod za dekodiranje.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos tekstat“ na str. 59.
∫ Povezivanje ručnim unosom [Manual Input]
1 Na zaslonu prikazanom u 1. koraku poglavlja „Ako niste sigurni u kompatibilnost
s WPS-om (povezivanje putem funkcije [From List])“, odaberite [Manual Input].
2 Unesite SSID bežične pristupne točke na koju se spajate, a zatim odaberite
[Set] (Postavi).
3
4
• Detalje o unosu znakova potražite na str. 59.
Odaberite vrstu mrežne autorizacije.
• Informacije o mrežnoj autorizaciji potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
Odaberite vrstu kodiranja.
• Postavke se mogu razlikovati ovisno o postavkama za mrežnu autorizaciju.
Vrsta mrežne autorizacije
5
Vrste kodiranja koje je moguće postaviti
[WPA2-PSK]
[TKIP]/[AES]
[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Common Key] (Zajednički ključ)
[WEP]
[Open] (Otvoreno)
[No Encryption](Bez kodiranja)/[WEP]
(Kada je odabrana opcija, osim [No Encryption] (Bez kodiranja))
Unesite kod za dekodiranje.
292
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
• Provjerite upute za uporabu i postavke bežične pristupne točke prilikom memoriranja
bežične pristupne točke.
• Ako se veza ne može uspostaviti, možda su radiovalovi bežične pristupne točke preslabi.
Detalje potražite u poglavlju “Prikaz poruka” (str. 325) i “Rješavanje
problema” (str. 327).
• Ovisno o okruženju u kojem se upotrebljava, brzina se prijenosa može smanjiti ili se ne
može iskoristiti.
Izravno povezivanje fotoaparata sa drugim uređajem (izravno povezivanje)
Možete odabrati način povezivanja s uređajem kojim se
koristite.
Odaberite način povezivanja koji podržava vaš uređaj.
[WPS (Push-Button)] (WPS pritiskom na gumb)
1
2
[WPS Connection]
Na fotoaparatu odaberite [WPS (Push-Button)].
Postavite uređaj u WPS mod.
• Možete dulje čekati na vezu pritiskom na [DISP.] na ovom
uređajem.
[WPS (PIN code)] (WPS PIN-om)
1
2
[Manual Connection]
Na fotoaparatu odaberite [WPS (PIN code)].
Unesite PIN uređaja u fotoaparat.
Unesite SSID i lozinku u
uređaj.
SSID i lozinka prikazuju se na
zaslonu s prikazom povezivanja
u tijeku.
• Ako je odredišni uređaj [Smartphone]
(Pametni telefon), lozinka se ne
prikazuje. Odaberite SSID za uspostavljanje veze. (str. 263)
• Pogledajte instrukcije za uporabu uređaja s kojim se povezujete.
293
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Brzo povezivanje s pomoću prethodno upotrebljavanih postavki ([Select a destination from History]
(Odabir odredišta iz povijesti)/[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita))
Korištenjem popisa povijesti ili favorita, možete se jednostavno povezati sa istim
postavkama koje ste prethodno koristili. Provjerite da li se Wi-Fi postavke uređaja s kojim
se povezujete iste kao one prethodno korištene.
Ukoliko su promijenjene postavke na uređaju s kojim se povezujete, možda neće
biti moguće povezivanje sa uređajem.
• Ukoliko su promijenjene postavke na uređaju s kojim se povezujete, možda neće biti
moguće povezivanje sa uređajem.
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
2
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function]
Odaberite [Select a destination from History]
ili [Select a destination from Favorite].
[Select a destination from Povezivanje s prethodnim
History](Odabir odredišta iz postavkama.
povijesti)
[Select a destination from Favorite] Povezivanje s postavkama
memoriranim kao favoriti.
(Odabir odredišta iz favorit)
3
Odaberite stavku.
• Ukoliko je uređaj s kojim se povezujete (pametni telefon,
td.) povezan sa drugim bežičnim pristupnim točkama
osim fotoaparata, ne možete povezati uređaj sa
fotoaparatom opcijom [Direct] (Izravno). Promijenite
Wi-Fi postavke uređaja s kojim se želite povezati tako da
je pristupna točka koja se koristi postavljena na fotoaparat.
Možete odabrati i [New Connection] (Nova veza) i opet povezati uređaje. (str. 263)
Memoriranje
zapisa
kao favorita
Meoriranje
zapisa
kao
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] >
[Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti)
2
3
Odaberite stavku koju želite memorirati u favorite i zatim pritisnite 1.
Unesite naziv pod kojim ćete je memorirati.
• Detalje o unosu znakova potražite str. 59.
• Možete upisati najviše 30 znakova. Dvobajtni znakovi se tretiraju kao dva znaka.
294
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
E Uređivanje stavki memoriranih u favorite
1
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] >
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz omiljenih)
2
Odaberite omiljenu stavku koju želite promijeniti i zatim pritisnite 1.
[Remove from Favorite] (Uklanjanje iz favorita)
—
[Change the Order in Favorite]
Odaberite odredište
(Promjena redoslijeda u favoritima)
[Change the Registered
Name] (promjena
pohranjenog imena)
• Detalje o unosu znakova potražite na str. 59.
• Možete upisati najviše 30 znakova. Dvobajtni znakovi
tretiraju se kao dva znaka.
Spremite često upotrebljavane postavke Wi-Fi veze kao favorite
Ograničen je broj postavki koje se mogu spremiti u povijest.
Preporučujemo spremanje često upotrebljavanih postavki Wi-Fi veze na način da ih
memorirate kao favorite. (str. 294)
Provjera pojedinosti o povezivanju za zapis ili favorita
Ako pritisnete [DISP.] kada odaberete stavku iz povijesti ili favorita, prikazat će se
pojedinosti o povezivanju.
• Funkcija [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) briše povijest i sadržaj pohranjen
u [Select a destination from Favorite].
• Pri povezivanju na mrežu na koju je spojeno mnogo računala s pomoću [Select a
destination neuspješan jer bi prethodno spojeni uređaj mogao biti prepoznat.
Ako pokušaj povezivanja bude neuspješan, ponovno se spojite s pomoću [New
Connection](Nova veza).
295
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije)
Konfigurirajte postavke potrebne za funkciju Wi-Fi.
[Wi-Fi Setup] ne može se mijenjati kada ste priključeni na Wi-Fi.
Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup]
Možete povećati sigurnost omogućavanjem unosa lozinke za
izravnu vezu sa pametnim telefonom.
[Wi-Fi Password]
(Lozinka za Wi-Fi)
[ON]:
Povezuje fotoaparat i pametni telefon putem SSID i lozinke.
(str. 264)
[OFF]:
Povezuje fotoaparat i pametni telefon putem SSID. (str. 263)
• Kada je odabrano [ON] (Uklj.), možete uspostaviti vezu očitavanjem QR-koda. . (str. 264)
[LUMIX CLUB]
[PC Connection]
(Veza s računalom)
Pribavljanje ili promjena ID-a za prijavu na. (str. 286)
Možete postaviti radnu grupu.
Da biste slali slike na računalo, potrebno je priključiti se na istu
radnu grupu kao i odredišno računalo.
(Zadana je postavka “WORKGROUP” (Radna grupa).)
[Change Workgroup Name](Promjena naziva radne grupe):
Unesite radnu grupu računala koje se povezuje.
[Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke):
Povratak na zadano stanje.
• Detalje o unosu znakova potražite na str. 59.
• Ako upotrebljavate računalo s uobičajenim postavkama, ne morate mijenjati radnu grupu.
Možete promijeniti naziv (SSID) ovog uređaja.
[Device Name]
(Naziv uređaja)
1
2
Pritisnite [DISP.].
Unesite željeni naziv uređaja.
• Detalje o unosu znakova potražite na str. 59.
• Možete upisati najviše 32 znaka.
296
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
[Wi-Fi Function
Lock]
(Zaključavanje
Wi-Fi funkcije)
Da biste spriječili neispravne radnje ili korištenje funkcijom WiFi od treće strane te zaštitili spremljene osobne podatke,
preporučujemo da funkciju Wi-Fi zaštitite lozinkom.
Ako postavite lozinku, automatski će se prikazati zaslon za
unos lozinke kada se koristi funkcijom Wi-Fi.
[Setup] (Postavljanje):
Unesite četveroznamenkasti broj za lozinku.
[Cancel] (Poništavanje)
• Detalje o unosu znakova potražite na str. 59.
• Pohranite lozinku.
Ako je zaboravite, lozinku možete ponovno postaviti s pomoću opcije [Reset Wi-Fi
Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) iz izbornika [Setup] (Postavljanje), no i druge postavke
bit će poništene. (osim stavke [LUMIX CLUB])
[Network Address]
Prikazuje MAC-adredu i IP-adresu ovog uređaja.
• “MAC Address” jedinstvena je adresa s pomoću koje se otkriva identitet mrežne opreme.
• “IP adresa” odnosi se na broj koji označava računalo spojeno na mrežu kao što je internet.
Adrese za dom obično automatski dodjeljuje funkcija DHCP, npr. bežična pristupna točka.
(Primjer: 192.168.0.87)
297
11.
Povezivanje s drugom opremom
Gledanje 4K-videozapisa na TV-prijamniku/
Spremanje 4K-videozapisa na računalo ili snimač
Gledanje 4K-videozapisa
∫ Reprodukcija na TV-zaslonu
Povezivanje fotoaparata s TV-prijamnikom koji je kompatibilan s
4K-fotografijama i reproduciranjem videozapisa sa veličinom
postavljenom na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja),
omogućava vam uživanje u detaljnim 4K-videozapisima. Iako će
izlazna rezolucija biti manja, također ih možete reproducirati spajanjem fotoaparata s
TV-prijamnikom koji ne podržava 4K-videozapise.
Priprema: Ako je veličina [4K], postavite [HDMI Mode (Play)] (str. 233) na [AUTO] ili [4K].
Ako je veličina [C4K], postavite [HDMI Mode (Play)] (str. 233) na [AUTO] ili [C4K].
• Ako videozapise reproducirate sa [System Frequency] postavljenim na [59.94 Hz (NTSC)] a
format snimanje je postavljen na 24p na [Rec Quality], postavite [HDMI Mode (Play)] na [AUTO].
Ako postavka nije [AUTO], ne može reproducirati 24 okvir/sekunda.
Povezivanje fotoaparata i 4K-kompatibilnog TV-prijamnika s pomoću
HDMI-mikrokabela i prikaz zaslona za reprodukciju. (str. P300)
• Kada je [VIERA Link] postavljen na [ON] (Uklj.) i kada je fotoaparat spojen na TV-prijamnik koji podržava funkciju
VIERA Link, ulaz na TV-prijamniku automatski se uključuje i prikazuje se zaslon reprodukcije. (str. 302)
• Kada je [System Frequency] postavljen za emitiranje sustava koji se razlikuje
od onog u vašoj regiji, slike možda neće biti ispravno reproducirane.
• Kada imate videozapise snimljenih sa [Rec Format] (Format snimanja)
postavljenim na [MP4] i veličinom postavljenom na [4K] u izborniku [Rec
Quality] (Kvaliteta snimanja), možete ih reproducirati umetanjem kartice u utor
za SD karticu na TV-prijamniku koji podržava videozapise u 4K.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
298
11. Povezivanje s drugom opremom
∫ Gledanje na računalu
Koristite isporučeni softver „PHOTOfunSTUDIO„ kako biste na računalu gledali
videozapise sa veličinom postavljenom na [4K] u izborniku [Rec Quality]. (str. 304)
• Potrebno vam je računalo visokih performansi za obradu i reprodukciju
4K-videozapisa.
• Pogledajte upute za uporabu “PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
Spremanje 4K-videozapisa
∫ Spremanje na računalo
Detalje pogledajte na str. 303.
∫ Spremanje na tvrdi disk ili DVD
Možete presnimavati 4K videozapise na tvrdi disk koristeći Panasonicov snimač koji
podržava prijenos 4K videozapisa. Imajte na umu da ne možete presnimavati na Blu-ray
diskove ili DVD-e koristeći Panasonic snimač. (od rujna 2016)
Možete upotrijebiti “PHOTOfunSTUDIO” softver (str. 304) za promjenu veličine datoteke
videozapisa u manju ili kopirati na DVD.
• Pogledajte upute za uporabu “PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
299
11. Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV-prijamnika
Možete gledati fortografije na zaslonu TV-prijamnika ako svoj fotoaparat povežete s
vašim TV-prijamnikom s HDMI mikro kabelom.
Pripreme: Isključite uređaj i TV-prijamnik.
1
Povežite fotoaparat s TV-prijamnikom.
• Provjerite smjer priključka i priključite/isključite ravno držeći utikač.
(Ako se priključi ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može
uzrokovati kvar.)
Nemojte spajati uređaje na neispravne priključke. U suprotnom može doći do kvara.
HDMI
A HDMI utičnica (na TV-u)
B HDMI mikro kabel
C [HDMI] utičnica (na fotoaparatu)
• Upotrebljavajte HDMI-mikrokabel velike brzine s HDMI-logotipom. Kabeli koji
nisu u skladu s HDMI-standardima neće raditi.
HDMI-mikrokabel visoke brzine (Utikač Tip D - Tip A, duljine od 2 m)
• Provjerite [HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada). (str. 233)
• Za reprodukciju videozapisa snimljenih s [System Frequency] postavite na [59.94 Hz
(NTSC)], a brzinu snimanja postavite na 24p na [Rec Quality], [HDMI Mode (Play)]
postavite na [AUTO]. Ako postavka nije [AUTO], ne može reproducirati 24 okvir/sekunda.
• Slika se ne prikazuje na zaslonu ovog uređaja.
2 Uključite TV-prijamnik i odaberite ulaz koji odgovara priključku kojim se koristite.
3 Uključite fotoaparat i pritisnite [(].
300
11. Povezivanje s drugom opremom
• Kada je [System Frequency] postavljen za emitiranje sustava koji se razlikuje od onog u
vašoj regiji, slike možda neće biti ispravno reproducirane.
• Ovisno o [Aspect Ratio] (Format), na fotografijama bi se mogle pojaviti crne crte, ispod i
iznad ili s lijeve i desne strane.
• Promjenite način zaslona na TV-prijamniku ako se slika prikazuje tako da je odrezana na dnu ili na vrhu.
• Ako je istovremeno spojen USB spojni kabel (isporučen), poništava se HDMI izlaz.
• Zvuk se ne reproducira iz zvučnika fotoaparata.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
Snimljene fotografije mogu se reproducirati na TV-prijamniku koji ima utor
za SD-memorijsku karticu
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, postoji mogućnost da fotografije neće biti prikazane na
cijelom zaslonu.
• Format datoteke videozapisa koji se može reproducirati ovisi o modelu TV-prijamnika.
• U nekim slučajevima neće biti moguće reproducirati panoramske fotografije. Automatsko
pregledavanje panoramskih fotografija također možda neće raditi.
• Detalje o karticama kompatibilnima s funkcijom reprodukcije potražite u uputama za uporabu TV-a.
301
11. Povezivanje s drugom opremom
Korištenje funkcijom VIERA Link (HDMI)
Što je VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?
• Ova funkcija omogućuje uporabu daljinskog upravljača Panasonicova TV-prijamnika radi
jednostavnog upravljanja kada je fotoaparat spojen na uređaj kompatibilan s funkcijom
VIERA Link s pomoću HDMI-mikrokabela za automatsko povezivanje funkcija.
(Nije moguća uporaba svih funkcija.)
• VIERA Link jedinstvena je Panasonicova funkcija koja se temelji na HDMI-upravljanju i
Povezane funkcije s HDMI CEC kompatibilnim uređajima drugih proizvođača nisu
zajamčene. Kada upotrebljavate uređaje drugih proizvođača koji su kompatibilni s
funkcijom VIERA Link, pročitajte njihove upute za uporabu.
• Ovaj uređaj podržava funkciju “VIERA Link Ver.5”. “VIERA Link Ver.5” standard je za
Panasonicovu opremu kompatibilnu s funkcijom Viera Link. Ovaj je standard
kompatibilan sa standardnom Panasonicovom opremom VIERA Link.
Pripreme:
Postavite [VIERA Link] na [ON]. (str. 234)
1 Priključite ovaj uređaj s pomoću HDMI-mikrokabela na Panasonicov
TV-prijamnik koji podržava funkciju VIERA Link (str. 300).
2 Uključite fotoaparat i pritisnite [(].
3 Upravljajte s pomoću daljinskog upravljača TV-prijamnika.
Isključivanje uređaja:
Ako za isključivanje TV-a koristite daljiski upravljač TV-a, isključit će se i ovaj uređaj.
Automatske izmjene ulaza:
• Ako spojite s HDMI mikrokabelom i onda uključite ovaj uređaj i nakon toga pritisnete [(],
automatski se mijenja ulazni kanal na TV-prijamnika u zaslon ovog uređaja. Ako je TVprijemnik u stanju čekanja, automatski će se isključiti (ako ste za postavku TV-prijamnika
[Power on link] (Automatsko uključivanje) odabrali [Set] (Postavi)).
• Upravljanje gumbima na uređaju bit će ograničeno.
• Za reprodukciju zvuka filma za vrijeme prikaza dijapozitiva, postavite [Sound] na [AUTO] ili
[Audio] na zaslonu za podešavanje prikaza dijapozitiva.
• Upotrebljavajte HDMI-mikrokabel visoke brzine s HDMI-logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardima neće raditi.
“High Speed HDMI micro cable” (tip D–tip A utičnica, do 2 m duljine)
• Ako VIERA Link ne radi ispravno pogledajte na str. 334.
302
11. Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na
računalo
Snimljene fotografije možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s računalom.
• Neka računala mogu učitati snimke izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje
potražite u uputama za uporabu svog računala.
∫ Računala koja se mogu koristiti
Uređaj se može spojiti na bilo koje računalo koji može prepoznati uređaj za masovnu
pohranu.
• Podrška za sustav Windows:
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
• Podrška za sustav Mac:
OS X v10.5 do v10.11
Videozapisi formata AVCHD možda se neće ispravno uvesti kada ih se
kopira kao datoteke ili mapu.
• Kod sustava Windows, videozapise u formatu AVCHD uvezite s pomoću “PHOTOfunSTUDIO” (str. 304).
• Kod sustava Mac videozapise u formatu AVCHD možete uvesti s pomoću programa “iMovie”.
Imajte na umu da uvoz nije moguć ovisno o kvaliteti slika.
(Za detalje o iMovie obratite se tvrtki Apple Inc.)
303
11. Povezivanje s drugom opremom
PreuzPreuzimanje softveraimanje softvera
Preuzmite i instalirajte softver kako biste mogli uređivati i pregledavati slike na računalu.
PHOTOfunSTUDIO 9.9 XE
S pomoću ovog softvera možete upravljati slikama. Na primjer, možete slati fotografije i
videozapise na računalo i razvrstati ih po datumu snimanja ili nazivu modela. Također
možete izvršiti radnje kao što su snimanje slika na DVD, obrađivanje i ispravljanje slika
te uređivanje videozapisa.
Posjetite stranicu ispod kako biste preuzeli i instalirali softver.
Preuzmite softver dok je dostupan za preuzimanje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99xe.html
(Ova stranica je na engleskom jeziku jedino.)
• Rok preuzimanja: studeni 2021
• Radno okruženje programa
WindowsR 7 (32 bit/64 bit) SP1,
WindowsR 8 (32 bit/64 bit),
Operativni sustav
WindowsR 8.1 (32 bit/64 bit),
WindowsR 10 (32 bit/64 bit)
WindowsR 7
Procesor
WindowsR 8
WindowsR 8.1
PentiumR 4 (2.8 GHz ili više)
WindowsR 10
Prikaz slike
1024k768 piksela ili više (preporučuje se 1920k1080 ili više)
WindowsR 7
Radna memorija
WindowsR 8
WindowsR 8.1
1 GB ili više (32 bit)
2 GB ili više (64 bit)
WindowsR 10
Slobodan prostor
na disku
450 MB ili više za instalaciju softvera
• Savjetujte se s uputstvima za rukovanje "PHOTOfunSTUDIO" (PDF datoteka) za više
informacija o operativnom okruženju.
• “PHOTOfunSTUDIO” nije kompatibilan s Mac-om.
304
11. Povezivanje s drugom opremom
SILKYPIX Developer Studio SE
Ovo je softver za uređivanje slika u RAW formatu.
Uređivane slike mogu se spremiti u formatu (JPEG, TIFF, itd.) koji se može
prikazivati na osobnom računalu.
Posjetite web stranicu u nastavku kako biste preuzeli i instalirali softver.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Radno okruženje programa
Operativni sustav
Windows
WindowsR 7,
WindowsR 8,
WindowsR 8.1,
WindowsR 10
Mac
Mac OS X v10.6 do v10.11
• Više o tome kako koristiti “SILKYPIX Developer Studio”, potražite u “Help” ili
posjetite Ichikawa Soft Laboratory web stranicu podrške.
LoiLoScope potpuna probna verzija u trajanju od 30 dana
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Ovaj softver omogućuje Vam uređivanje videozapisa s lakoćom.
Posjetite web stranicu u nastavku kako biste preuzeli i instalirali softver.
http://loilo.tv/product/20
• Biti će instalirana samo probna verzija softvera.
• Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku LoiLoScope
dostupnom za preuzimanje na web poveznici.
• “LoiLoScope” nije kompatibilan s Macom.
• Kako biste instalirali softver, Vaše računalo treba imati pristup internetu.
• Preuzimanje softvera može trajati neko vrijeme ovisno o komunikacijskom okruženju i
brzini interneta.
305
11. Povezivanje s drugom opremom
interneta.
images
to a PCna
Pripreme:
Spremanje
fotografija
računalo
Instalirajte “PHOTOfunSTUDIO” na računalo. (str. 304)
1
Spojite računalo i fotoaparat isporučenim USB kabelom.
• Prije povezivanja uključite uređaj i računalo.
• Provjerite smjer priključka i priključite/isključite ravno držeći utikač.
(Ako se priključi ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može
uzrokovati kvar.)
Uređaje nemojte spajati na pogrešne terminale. Može doći do kvara.
• Koristite se isključivo isporučenim USB-kabelom.
A USB utičnica
B USB spojni kabel (isporučen)
2 Pritisnite 3/4 za odabir [PC](Računalo) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Ako je opcija [USB Mode] (USB-način rada) (str. 232) postavljena na [PC]
(Računalo) u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotoaparat se automatski povezuje
s računalom bez prikaza izbornika za odabir načina [USB Mode].
3 Kopirajte slike na računalo s pomoću programa “PHOTOfunSTUDIO”.
• Nemojte brisati ni prebacivati kopirane datoteke ili mape u Windows Explorer.
Tijekom pregleda u programu „PHOTOfunSTUDIO“ reprodukcija ili uređivanje
neće biti moguće.
• Koristite se baterijom koja je dovoljno napunjena ili AC adapterom
(neobavezan). Ako preostali kapacitet baterije postane premalen kad fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm.
Koristite sigurno odspajanje USB kabela. U suprotnom, podaci mogu biti uništeni.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel.
U suprotnom bi se podaci mogli oštetiti.
306
11. Povezivanje s drugom opremom
∫ Kopiranje na računalo bez upotrebe softvera “PHOTOfunSTUDIO” (za Mac)
Čak i ako koristite Mac, ili ne možete instalirati “PHOTOfunSTUDIO”, datoteke i mape
možete kopirati tako da fotoaparat povežete s računalom i onda povlaćite i spuštate
datoteke i mape.
• Dolje je prikazan sadržaj (struktura mapa) na kartici ovog uređaja.
Za Windows:
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se u [Computer] (Računalo)
Za Mac:
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se na zaslonu
• Kartica
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
DCIM:
1 Broj mape
2 Prostor boje
3 Broj datoteke
4 JPG:
MP4:
MOV:
RW2:
MISC:
AVCHD:
PRIVATE
Fotografije
P: sRGB
_: AdobeRGB
Fotografije
[MP4] videozapisi
[MOV] videozapisi
Fotografije u RAW
datotekama
DPOF tiskanje
Omoljeno
[AVCHD] videozapisi
AVCHD
• Kad se fotografije snime u sljedećim situacijama, stvara se nova mapa.
– Nakon što se izvrši funkcija [No.Reset] (Poništavanje brojeva)(str. 234) u izborniku [Setup](Postavljanje).
– Kada se umetne kartica s istim brojem mape (npr. kada se fotografije snime
fotoaparatom drugog proizvođača)
– Ako unutar mape postoji fotografija s brojem 999.
307
11. Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na
snimač
Ako umetnete karticu sa sadržajem snimljenim s pomoću ovog
uređaja u Panasonicov snimač, možete sinkronizirati sadržaj
na Blu-ray ili DVD-disk, itd.
Načini prijenosa fotografija i videozapisa na druge uređaje
razlikovat će se ovisno o formatu datoteke. (JPEG, RAW,
AVCHD, MP4 ili MOV).
• Detalje o kopiranju i reprodukciji potražite u uputama za uporabu snimača.
308
11. Povezivanje s drugom opremom
Ispis fotografija
Spojite li fotoaparat na pisač koji podržava funkciju PictBridge, možete odabrati
fotografije za ispis i pokrenuti ga s monitora fotoaparata.
• Fotografije grupe neće se prikazati kao grupa, već kao jedna fotografija.
• Neki pisači mogu ispisivati fotografije izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje
potražite u uputama za uporabu pisača.
Pripreme:
Uključite fotoaparat i pisač.
Prije ispisa fotografija postavite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
1
Spojite pisač i fotoaparat isporučenim USB spojnim kabelom
(isporučen).
• Provjerite smjer priključka i priključite/isključite ravno držeći utikač. (Ako se priključi
ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može uzrokovati kvar.)
Nemojte spajati uređaje na neispravne priključke.
U suprotnom može doći do kvara.
• Koristite se usključivo isporučenim USB spojnim kabelom.
A USB utičnica
B USB spojni kabel (isporučen)
2
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [PictBridge(PTP)], i zatim
pritisnite [MENU/SET].
309
11. Povezivanje s drugom opremom
• Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
• Koristite se baterijom koja je dovoljno napunjena ili AC adapterom (opcioni).
Ako preostali kapacitet baterije postane premalen kad su fotoaparat i pisač spojeni,
pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm. Dogodi li se to tijekom ispisa,
odmah zaustavite ispis. Ako ne ispisujete, odspojite USB-kabel.
• Nemojte odspajati USB-kabel dok je prikazana ikona [å] (ikona zabrane isključivanja
kabela).
((Možda se neće prikazati, ovisno o vrsti upotrijebljenog pisača.)
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB spojni
kabel.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Snimljene videozapise, datoteke 4K-snimanja u nizu i slike snjimljene s [Post Focus]-om nije moguće ispisati.
Odabir i ispis jedne fotografije
1
Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET].
2
Pritisnite 3 da biste odabrali [Print start] (Početak
ispisa) i zatim pritisnite [MENU/SET].
PictBridge
0XOWL3ULQW
3ULQW
1
2
fotografijaOdabir
i ispis
više fotografija
Odabir i ispis više
fotografija
Pritisnite 3.
Pritisnite 3/4 da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Multi Select]
Istovremeno se ispisuje više fotografija.
• Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali fotografije i zatim pritisnite
[MENU/SET].
(Ako ponovo pritisnete [MENU/SET], postavka se poništava.)
• Nakon što ste izabrali fotografije, pritisnite 2 da biste odabrali
[OK], i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Select All]
Ispis svih spremljenih fotografija.
[Print Set (DPOF)] Ispis samo onih fotografija koje su postavljene u [Print Set] (Postavke ispisa) (str.255)
[Favorite]
3
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene kao favoriti. (str. 255)
Pritisnite 3 da biste odabrali [Print start] (Početak ispisa) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
310
11. Povezivanje s drugom opremom
∫ Postavke ispisa
Odaberite i postavite stavke, kako na zaslonu u koraku 2 postupka „Odabir i ispis jedne
fotografije“, tako i ukoraku 3 postupka „Odabir i ispis više fotografija“.
[Print with Date]
Ispisuje se datum.
[Num.of prints]
Postavljanje broja primjeraka za ispis (do 999 primjeraka).
[Paper Size]
Postavljanje veličine papira.
[Page Layout]
Postavka dodavanja i micanja rubova i broja slika koje će
biti otisnute na svakom listu papira.
• Kada želite ispisati fotografije na papiru ili u formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava,
postavite [Paper Size] (Veličina papira) ili [Page Layout] (Format stranice) na [{] i zatim
postavite veličinu papira ili format na pisaču.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Fotoaparat prima poruku o pogrešci od pisača kad tijekom ispisa pokazatelj [¥] svijetli
narančasto. Nakon završetka ispisa provjerite postoje li problemi s pisačem.
• Ako je velik broj ispisa, fotografije će se možda tiskati više puta. U tom slučaju
može se razlikovati broj preostalih ispisa od podešenog broja.
• Tiskati se mogu samo fotografije u JPEG formatu. Snimljene s RAW upotrijebit će JPEG
fotografije koje su istovremeno napravljene. Neće se ispisati ako nije raspoloživa
ekvivalentna JPEG fotografija.
311
12.
Ostalo
Dodatni pribor
• Određeni dodatni pribor nije dostupan u pojedinim državama.
Vanjska bljeskalica (dodatna)
Nakon pričvršćivanja bljeskalice (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L:
dodatna), efektivan domet biti će veći u usporedbi s ugrađenom bljeskalicom.
Pripreme:
• Ugasite fotoaparat i zatvorite ugrađenu bljeskalicu
Skidanje poklopca spojnice za pribor
Fotoaparat se isporučuje s poklopcem spojnice za pribor pričvršćenim
na vanjsku bljeskalicu.
Poklopac spojnice za pribor uklonite tako da ga
povučete u smjeru strelice 2 dok ga pritišćete u
smjeru strelice 1.
• Čuvajte poklopac spojnice za pribor izvan dohvata djece da
ga ne bi progutala
• Kako promijeniti postavke vanjske bljeskalice pogledajte na str. 150.
• O postavkama za bežičnu bljeskalicu pogledajte na str. 155.
Kada koristite druge komercijalno dostupne vanjske bljeskalice bez funkcija
za komunikaciju sa fotoaparatom
• Potrebno je postaviti ekspoziciju na vanjskoj bljeskalici. Ako želite koristiti vanjsku bljeskalicu
u automatskom načinu rada, koristite vanjsku bljeskalicu koja vam omogućava postavljanje
vrijednosti otvora blende i ISO-osjetljivosti da odgovaraju postavkama fotoaparata.
• Postavite fotoaparat na automatsku ekspoziciju sa prioritetom otvora blende ili mod ručne ekspozicije
i zatim postavite istu vrijednost otvora blende i ISO-osjetljivosti na vanjskoj bljeskalici.(Ekspozicija
ne može biti adekvatno kompenzirana zbog promjene vrijednosti otvora blende u modu automatske
ekspozicije sa prioritetom zatvarača i vanjska bljeskalica ne može adekvatno upravljati svjetlom u
programu automatske ekspozicije jer se vrijednost otvora blende ne može fiksno postaviti.
312
12.Ostalo
• Nemojte približavati predmete bljeskalici. Toplina i svjetlo bljeskalice mogu uzrokovati
deformaciju i promjenu boje predmeta.
– Okvir otvora blende
– Ograničenje fokusa
• Možete postaviti vrijednost otvora blende, brzinu zatvarača i ISO-osjetljivost fotoaparata i
kada pričvrstite vanjsku bljeskalicu.
• Ukoliko snimate mali raspon sa širokim kutom, svjetlo bljeskalice može biti blokirano
objektivom, rezultirajući potamnjivanjem donjeg dijela zaslona.
• Nemojte koristiti komercijalno dostupne vanjske bljeskalice sa visokonaponskim
sinkronizacionim terminalima, obrnutim polaritetom ili funkcijama koje im omogućavaju da
komuniciraju sa fotoaparatom. To može izazvati kvar na fotoaparatu ili neispravan rad.
• Pri pričvršćivaju vanjske bljeskalice nemojte držati samo vanjsku bljeskalicu jer bi se
mogla odvojiti od fotoaparata.
• Za detaljne upute pogledajte upute za upotrebu vanjske bljeskalice.
Vanjski mikrofon (dodatni)
Koristeći stereo mikrofon sačmaricu (DMW-MS2: opcioni) ili stereo
mikrofon (VW-VMS10: opcioni), zvuk možete snimiti vrhunsku
kvalitetu zvuka u odnosu na onu snimljenu s ugrađenim
mikrofonom. Koristeći stereo mikrofon sačmaricu (DMW-MS2:
dodatni), možete prebacivati između pištolja (izrazito usmjerenog)
snimanja i stereo snimanja širokog raspona.
Pripreme:
• Zatvorite ugrađenu bljeskalicu i isključite ovaj uređaj.
• Skinite poklopac spojnice za pribor koja je pričvršćena na fotoaparat. (str.312)
∫ Podešavanje dometa u kojem će stereo mikrofon sačmarica (DMW-MS2:
dodatni) snimati zvuk
1 Nataknite određeni stereo mikrofon sačmaricu na ovaj uređaj
i uključite ovaj uređaj.
2 Odaberite izbornik. (str. 51)
MENU
>
[Motion Picture] > [Special Mic.]
• Stavke na izborniku prikazane su samo kada je spojen stereo mikrofon sačmarica.
313
12.Ostalo
[STEREO]
[LENS AUTO]
[SHOTGUN]
[S. SHOTGUN]
[MANUAL]
3
Može se snimati stereo zvuk u širokom području.
Može se snimati unutar postavljenog raspona, koji se automatski
podešava u skadu s kutom gledanja objektiva.
Može se snimati iz jednog smjera sa snimanjem pozadine i okolne
buke.
Može simati u užem rasponu nego s [SHOTGUN].
Možete snimati u ručno podešenom rasponu.
(Kada je odabran [MANUAL])
Pritisnite 2/1 da biste odabrali raspon i pritisnite [MENU/SET].
∫ Smanjivanje zvuka rada objektiva kada koristitel vanjski mikrofon
Kada koristite vanjski mikrofon ova funkcija smanjuje različite tipove buke koja se bilježi
na videozapisima, kao što je zvuk rada objektiva.
MENU >
[Motion Picture] > [Noise Reduction for Ext. Mic]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Ova je stavka raspoloživa samo kada koristite vanjski mikrofon.
• Kada koristite ovu funkciju, može se razlikovati kvaliteta zvuka od one za vrijeme normalnog rada.
∫ Smanjenje šuma vjetra kada koristite vanjski mikrofon
Fotoaparat učinkovito smanjuje šum vjetra kada zvuk snimate s vanjskim
mikrofonom.
MENU >
[Motion Picture] > [Wind Cut]
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
• Ova je stavka raspoloživa samo kada koristite vanjski mikrofon.
• Postavka [Wind Cut] može promijeniti uobičajenu kvalitetu zvuka.
• Kada je spojen vanjski mikrofon, na zaslonu je prikazano [ ].
• Kada je spojen vanjski mikrofon, [Mic Level Disp.] (str. 216) automatski je podešen na
[ON], i na zaslonu je prikazana razina mikrofona.
• Kada je vanjski mikrofon nataknut na fotoaparat, nemojte držati samo vanjski
mikrofon kako fotoaparat ne bi pao.
• Kada je vanjski mikrofon nataknut na fotoaparat, nemojte otvarati ugrađenu bljeskalicu.
• Ako je snimljen šum kada koristite AC adapter (opcioni), upotrijebite bateriju.
• Kada koristite stereo mikrofon (VW-VMS10: dodatni), [Special Mic.] je fiksirano na
[STEREO].
• Kada je [Special Mic.] postavljeno na [LENS AUTO], [S. SHOTGUN] ilil [MANUAL], [Sound
Output] na [Motion Picture] izborniku fiksirano je na [REC SOUND].
• Ako pritisnete funkcijski gumb na koji je pridružen [Mic. Directivity Adjust] na [Fn Button
Set] (str. 55) na [Custom] izborniku, kada je [Special Mic.] postavljen na [MANUAL],
prikazan je zaslon na kojem možete podešavati raspon.
• Ako se snima zvuk rada fotoaparata, kao što je zvuk rada zuma, preporučujemo
korištenje spojnice za pribor.
• Opširnije o tome potražite u uputama za uporabu vanjskog mikrofona.
314
12.Ostalo
Daljnski upravljač za zatvarač (opcioni)
Ako koristite daljinski upravljač za zatvarač (DMW-RSL1: opcioni),
možete izbjeći podrhtavanje (trešnju fotoaparata) kada koristite
tronožac i možete do kraja pritisnuti zatvarač kada snimate
fotografije s [B] (Bulb) ili u nizu. Daljinski upravljač zatvarača radi
slično kao i gumb zatvarača na fotoaparatu.
• Uvijek koristite originalni Panasonic daljinski upravljač zatvaračal (DMW-RSL1: opcioni).
• za snimanje s kreativnim video modom (str.168) snimanja videozapisa. Snimanje
videozapisa može se pokrenuti/zaustaviti s daljinskim upravljačem zatvarača.
• Opširnije o tome potražite u uputama za uporabu daljinskog upravljača zatvarača.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Daljinski upravljač zatvarača ne možete upotrebljavate u sljedećim slučajevima.
– Poništavanje [Sleep Mode] ili [Sleep Mode(Wi-Fi)]
AC adapter (opcioni)/DC komponenta (opcioni)
Koristeći AC adapter (opcioni) i DC komponentu (opcioni), možete snimati i
reproducirati zapise neovisno o preostalom punjenju baterije.
Dodatna DC komponenta može se koristiti samo sa Panasonicovim AC
adapterom (opcioni).
• Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov AC adapter (opcioni).
• Pri uporabi AC adaptera (opcioni), koristite se kabelom za napajanje koji je isporučen s AC adapterom.
• Također pročitajte upute za uporabu AC adaptera (opcioni) i DC komponente.
Filteri (opcioni)
MC-štitnik prozirni je filter koji ne utječe ni na boje ni na količinu svjetlosti tako da se
uvijek može upotrebljavati za zaštitu objektiva fotoaparata.
PL filter potiskuje svjetlost koja se reflektira od metala ili površine koje nisu sfernog oblika
(ravne nemetalne površine, vodene pare ili nevidljive čestice u zraku), što omogućava
snimanje fotografija s poboljšanim kontrastom.
• Nemojte istovremeno stavljati više filtera.
• Možete pričvrstiti poklopac objektiva ili sjenilo objektiva dok je filter pričvršćen.
• Detalje potražite u uputama za pojedini filter.
315
12.Ostalo
Prikaz monitora/Prikaz tražila
• Sljedeće slike služe kao primjeri prikaza zaslona postavljenog na [
] (stil monitora)
na monitoru.
Tijekom snimanja
MOV
24p

3:2
BKT
L
AFS

ラュン

Fn8
Fn9
×
MINI
F
SS
Fn10
Fn11
SNAP

BKT
AEL
2.8 60

BKT
0 200
BKT
AWB

98
Auto. prebacivanje između
tražila/monitor (str. 36)
1
C2
P
Fokusiranje jasnih objekata (str. 223)
Mod snimanja (str. 40)
Posjetljivanje i potamnjivanje (str.199)
EXPS
1
ラュン
Prilagođene postavke (str. 85)
Elektronski zatvarač (str. 204)
100%
‰
Œ
WL
MOV
FHD 24p
FHD
100M
IPB
3:2
STD.
Mod bljeskalice (str. 151)
12/24.00p
/
Format snimanja/kvaliteta
snimanja (str. 159)
Veličina slike/Format
(str. 196)
WIDE
Veličina slike (Panoramski
mod snimanja) (str. 74)
Prikaz postavki efekta
fotografije (filter)i (str. 82, 193)
EXPS
Postavke efekta slike
(filter) (str. 193)
Kartica (prikazano je samo
za vrijeme snimanja) (str.
26)
HDMI kontrola snimanja
(str. 181)
8m30s
/
Polako/Brzo (str.169)
Dolly zum (str. 170)
Format snimanja/kvaliteta
snimanja¢1 (str. 159)/Varijabla
brzine snimanja¢1 (str. 173)
L
Variabla brzine snimanja (str. 173)
Mod slike (prioritet
fotografije) (str. 164)
Bljeskalica (str. 153, 155)
Kratki film (str. 165)
SNAP
4SEC
HDR (str. 201)/iHDR (str. 64)
Višestruka ekspozicija (str. 202)
Stil fotografije (str. 191)
MOV
ISO
Fn12
Proteklo vrijeme snimanja¢2 (str.157)
Pokazatelj istovremenog
snimanja (str.164)
316
12.Ostalo
2
4
A›
Kvaliteta (str197)
AF područje (str. 87, 96)
AFS AFF AFC MF
Mod fokusa (str. 89, 100)
Nišan za mjerenje točke (str. 198)
Ograničenja fokusa (str.142)
Prikaz oznake sredine (str. 224)
BKT
AFS
š
Ø
Označavanje fokusa (str. 127)
Auto. zatvarač (str. 132)
AF mod (auto. fokus) (str. 91)
Zumiranje s mikrofonom (str. 217)
Prikaz razine mikrofona (str. 216)
Povlaćenje fokusa (str. 167)
Vanjski mikrofon (str. 313)
Prepoznavanje lica (str. 208)
AFL
Zaključavanje auto. fokusa (str. 102)
/ ND 4 / ND 16 /
ND filter (str. 44)
ND 64 / ND OFF
ND AUTO
Snimanje u nizu (str. 114)
Mod bez zvuka (str. 220)
4K fotografija (P117)
Graničnik razine mikrofona (OFF) (str. 216)
LMT
OFF
Auto. zatvarač (str. 132)
Pokazatelj kapaciteta baterije (str. 21)
TC 00:00:00:00 Vremenski kod (str. 213)
Zaključavanje AE (str. 102)
AEL
Snimanje iz blizine (str. 111)
AE
Razina snimanja (str.212)
Stabilizator slike (str. 143)
2.8
Upozorenje na podrhtavanje (str. 144)
BKT
2.8
60
Stanje snimanja (Treperi crveno.)/
Fokus (Svijetli zeleno.) (str. 39)
LOW
STAR
Način mjerenja (str. 50, 198)
Funkcija promjene vrijednosti (str.66)
Vrijednost otvora blende (str. 39)
Okvir otvora blende (str. 141)
Brzina zatvarača (str. 39)
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (str. 103)
Fokus (Pod slabim svjetlom)
(str. 88)
BKT
Fokus (Auto. fokus svjetlosti zvijezda) (str.88)
Okvir ekspozicije (str. 140)
Svjetlina (str. 65, 84)
Spojen na Wi-Fi
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(str. 69)
Histogram (str. 224)
ISO osjetljivost (str. 105)
3
0dB
Ime¢3 (str.210)
¢4
Broj dana od dana polaska na put
229)
(str.
BKT
Dob¢3 (P211)
Lokacija¢4 (str. 229)
Trenutačni datum i vrijeme/Postavka odredišta
putovanja¢4: “ (str. 229)
Uvećanje
5
AWB
VÐîÑ
1
1
Mjerač ekspozicije (str. 226)
Okvir ravnoteže bjeline (str. 110)
Fino podešavanje balansa
bijele boje (str. 109)
Balans bijele boje (str. 107)
Boja (str. 65)
Zum (P145)
98
r20
R 8m30s
317
Broj raspoloživih fotografija
(str. 28)
Maks. broj slika koje možete
uzastopno snimiti (str. 115)
Raspoloživo vrijeme snimanja¢2 (str. 29)
12.Ostalo
6
Tipka osjetljiva na dodir (str. 228)
Zum osjetljiv na dodir (str. 147)
×
Zatvarač osjetljiv na dodir (str. 49)
AE
Auto. ekspozicija osjetljiva na dodir (str. 50)
Fokusiranje jasnih objekata (str. 223)
Fn8
Fn9
Fn10 Fn11 Fn12
SNAP
Funkcijski gumb (str. 56)
Boja (str. 65)
Funkcija kontrole defokusiranja (str. 65, 84)
Svjetlina (str. 65, 84)
Vrsta defokusiranja ([Efekt Minijature]) (str. 81)
Jedna točka boje (str. 81)
Položaj izvora svijetla (str. 82)
Položaj izvora svijetla (filter) (str. 84, 193)
/ /
(str. 176)
Efekt slike uključen/isključen (str. 193)
MINI
F
Efekt slike (filter) (str. 193)
Vrijednost otvora blende (str. 39)
SS
Brzina zatvarača (str. 39)
ISO
ISO osjetljivost (str.105)
GAIN
Uvećavanje (dB) (str. 179)
Podešavanje razine mikrofona (str. 216)
¢1 Ovo je prikazano samo kada je [Video-Priority Display] (str. 227) na [Custom] izborniku
postavljen na [ON].
¢2 h: sat, m: minuta, s: sekunda
¢3 Ovo se prikazuje otprilike 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata ako je postavljena
postavka [Profile Setup] (Postavljanje profila).
¢4 Prikazano je u trajanju od oko 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata, nakon
postavljanja sata i nakon prijelaza iz moda reprodukcije u mod snimanja.
318
12.Ostalo
InTijekom
Tijekomsnimanja
snimanjarding
Informacije o snimanju na monitoru
3


F 2.8
0
ISO
AUTO
Snimanje u nizu (str. 114)
0
0
AFS
Jedna (str. 113)
1/60
3:2
L
4K fotografija (str. 117)
Wi-Fi Fn

98

AWB
1
Automatski zatvarač (str. 132)
AFS AFF AFC MF
Mod fokusa (str. 89, 100)
š
Ø
Mod auto. fokusa (str. 91)
Kvaliteta (str. 197)
A›
C1
1
3:2
Mod snimanja (str. 40)
EXPS
Veličina slike/Format
(str. 196)
L
Wi-Fi
F2.8
Vrijednost otvora blende (str. 39)
1/60
Brzina zatvarača (str. 39)
11d
Brzina zatvarača (kut) (str. 179)
Wi-Fi (str. 260)
Postavka funkcijskog gumba (str. 55)
Fn
4
Indikator baterije (str. 21)
Stil fotografije (str. 191)
2
AUTO
ISO osjetljivost (str. 105)
0dB
Uvećavanje (dB) (str. 179)
ISO
AWB VÐîÑ
1
1
Inteligentna dinamična kontrola
raspona (str. 200)
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (str. 103)
0
AE
Svjetlina (str. 65)
0
98
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(str. 69)
‰
ΠMod bljeskalice (str. 151)
WL
Balans bijele boje (str. 107)
Bljeskalica (str. 153, 155)
319
Način mjerenja (str. 198)
Broj raspoloživih fotografija
(str. 28)
r20
Maks. broj slika koje možete
uzastopno snimiti (str. 115)
R 8m30s
Raspoloživo vrijeme snimanja (str. 29)
12.Ostalo
Tijekomreprodukcijeg
reprodukcije
In Tijekom
Informacije o snimanju na prikazane na monitoru ([Video-Priority Display])
3

FPS
IRIS
SHUTTER
48
F 2.8
1/60
M

TC
NDF
0
R00h05m04s
00:00:00:00
ISO
MOV
24p
L
Stil fotografije (str. 191)
R
WB
AWB

1
AWB VÐîÑ
Balans bijele boje (str. 107)
1
2500K
Brzina snimanja (str. 159)/
Varijabla brzine snimanja (str. 173)
Vrijednost otvora blende (str. 39)
IRIS
F 2.8
Brzina zatvarača (str. 39)
SHUTTER
1/60
Brzina zatvarača (kut) (str. 179)
SHUTTER
11d
2
C1
1
Mod snimanja (str. 40)
EXPS
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (str. 103)
0
Svjetlina (str. 65)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(str. 69)
Indikator baterije (str. 21)
Prikaz snimanja videozapisa
(zaustavljen)
Prikaz snimanja
videozapisa (snimanje u
tijeku)
Nema kartice
R00h8 m30s
98
TC
NDF
00:00:00:00
MOV
IPB
FHD 100M
24p
Raspoloživo vrijeme snimanja (str. 29)
Broj raspoloživih fotografija
(str. 29)
Vremenski kod (str. 213)
Format snimanja/kvaliteta
snimanja (str. 159)
MIC
LMT ON
L
R
Uvećanje (dB) (str. 179)
LMT ON
FHD 100M
AUTO
FPS
ISO osjetljivost (str. 105)
0dB
ISO
MIC
IPB
PHOTO STYLE
48
AUTO
Prikaz razine mikrofona
(str. 216)/Graničnik razine
mikrofona (str. 216)
320
12.Ostalo
Tijekom reprodukcije
2
3:2
1

L
1/98
Polagano/Brzo (str. 169)

Dolly zum (str. 170)
SLF
100%
67'$<


PRQWK GD\V
F2.8 60
0
200
AWB
MOV
FHD
100M
IPB
12/24.00p

4K fotografija (datoteka 4K snimanja u nizu)
(str. 117)
Označavanje fokusa (str. 127)
Mod reprodukcije (str. 240)
Slaganje fokusa (str. 130)
Zaštićena forografija (str. 257)
Broj ispisanih kopija (str. 255)
3:2
Prikaz informacije o lokaciji (str. 241)
Favoriti (str. 255)
å
Ikona zabrane odspajanja kabela
(str.310)
L
MOV
FHD 24p
Format snimanja/Kvaliteta
snimanja (str. 159)
Kvaliteta (str. 197)
Indikator baterije (str. 21)
Reprodukcija panoramskih fotografija (str. 75)
Uzastopna reprodukcija grupe
fotografija snimljenih u nizu (str. 188)
Pohrana 4K fotografije snimljene u
nizu (str. 121)
Pohrana fotografija koje su snimljenje
pomoću [Post Focus] (str. 129)
Uzastopna reprodukcija grupe
fotografija snimljenih u intervalu [Time
Lapse Shot] (str. 188)
Uzastopna reprodukcija grupe
stop animacije (str. 188)
Ograničenja fokusa (str. 142)
8m30s
Veličina fotografije/Format (str. 196)
Kratki film (str. 165)
A›
Reprodukcija videozapisa (P183)
‘
Format snimanja/kvaliteta snimanja¢2
(str. 159)/Varijabla brzine snimanja¢2
(str. 173)
Ikona koja pokazuje postojaanje
oznake (str. 122)
1
Ü
Varijabla brzine snimanja (str. 173)
Pokazatelj tekstualne oznake (str. 249)
Proteklo vrijeme reprodukcije¢1 (str. 183)
321
1/98
Broj fotografije/Ukupan broj fotografija
Spojeno na Wi-Fi
SLF
Broj grupa fotografija
8m30s
Vrijeme snimanja videozapisa¢1
(str. 183)
12.Ostalo
4
3
Ikona završetka brisanja
nepotrebnih dijelova (str. 247)
Ime¢3 (str. 210, 211)
Ikona o trenutačnom prikupljanju informacija
Naslov¢3 (str. 248)
Lokacija¢3 (str. 229)
Reprodukcija (Videozapisi) (str. 183)
67'$<
Broj dana koji je prošao od
početka poutovanja (str. 229)
5
Informacije o snimanju
Prijenos (Wi-Fi) (str. 284)
Prikaz grupe fotografija u nizu (str. 188)
Prikaz grupe u okviru fokusa (str. 188)
[Time Lapse Shot] prikaz grupe
fotografija (str. 188)
Uzastopna reprodukcija grupe stop
animacije (str. 188)
SUB
MENU
ND 4
/ ND 16 /
ND 64
Podizbornik (str. 284)
ND filter (str. 44)
Tihi način rada (str. 220)
PRQWKGD\V
Dob (str. 210, 211)
Indeksna reprodukcija (str.185)
Brisanje (str. 189)
322
12.Ostalo
Tijekom reprodukcijek
reprodukcije
InTijekom
Prikaz detaljnih informacija
60
F2.8
0

WB
ISO
AWB
200
AFS
P

STD.
2016.12. 1 10:00
3:2
L
s
RGB
100-0001

3
1
Informacije o snimanju
3:2
Inteligentna dinamična kontrola
raspona (str. 200)
L
MOV
FHD 24p
A›
HDR (str. 201)/iHDR (str. 64)
Veličina slike / Format (str.196)
Format snimanja/Kvaliteta
snimanja (str. 159)
Kvaliteta (str. 197)
Prostor boje (str. 207)
4K fotografija (datoteka 4K snimanja u nizu)
(str.117)
Označavanje fokusa (str. 127)
Inteligentna razlučivost (str. 200)
2
Snimljeni datum i vrijeme/Svjetsko vrijeme (str. 229)
Slaganje fokusa (str.130)
100-0001
ND 4
/ ND 16 /
ND 64
Broj mape/datoteke (str. 307)
ND filter (str. 44)
Sporo/Brzo (str. 169)
Dolly zum (str. 170)
100%
323
MOV
FHD
100M
IPB
12/24.00p
Varijabla brzine snimanja (str. 173)
Format snimanja/Kvaliteta
snimanja¢2 (P159)/Varijabla
brzine snimanja¢2 (str. 173)
12.Ostalo
Tijekom reprodukcije
Prikaz histograma

F2.8 60
0 ISO200

1
1/98
100-0001
3
1/98
Histogram (str. 47)
2

100-0001
Broj fotografije/Ukupan broj fotografija
Broj mape/datoteke (str. 307)
Informacije o snimanju
¢1 h: sat, m: minuta, s: sekunda
¢2 Ovo je prikazano samo kada je [Video-Priority Display] (str. 227) na [Custom] izborniku
postavljen na [ON].
¢3 Prikazuje se ovim redoslijedom [Title], [Location], [Name] ([Baby1]/[Baby2], [Pet]), [Name]
([Face Recog.]).
324
12.Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na zaslonu će se pojaviti poruke za potvrdu ili poruke o pogrešci.
Glavne poruke objašnjene su u nastavku kao primjeri.
[Some pictures cannot be deleted]/[This picture cannot be deleted] (Neke se fotografije ne mogu
izbrisati/Ova se fotografija ne može izbrisati)
• Ova se značajka može upotrebljavati samo sa snimkama koje su u skladu s DCF-standardom.
Izvršite formatiranje (str. 28) na ovom uređaju nakon što ste potrebne podatke spremili na računalo
itd.
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• [Title Edit], [Text Stamp], [Print Set], (Tekstualna oznaka) ili [Print Set] (Postavke ispisa)
ne mogu se postaviti za fotografije koje nisu temeljene na standardu DCF.
[Memory Card Error Format this card?] (Pogreška memorijske kartice.
Formatirati memorijsku karticu?)
• Ovaj format ne može se upotrebljavati s ovim uređajem.
– Umetnite drugu karticu
– Ponovno formatirajte karticu na fotoaparatu nakon što ste pohranili važne podatke na
(str. 28) računalo i sl. Podaci se brišu.
[Memory Card Error]/[This memory card cannot be used] (Pogreška memorijske kartice / Ova se memorijska kartica ne može upotrijebiti)
• Upotrijebite karticu koja je kompatibilna s ovim uređajem. (str. 26)
[Insert SD card again]/[Try another card] (Ponovo umetnite karticu/Pokušajte s drugom karticom)
• Došlo je do pogreške prilikom pristupanja kartici.
Ponovo umetnite karticu
• Umetnite drugu karticu.
[Read Error/Write Error Please check the card]
(Pogreška čitanja/pisanja/Provjerite karticu)
• Čitanje ili zapisivanje podataka nije uspješno.
Isključite uređaj i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite fotoaparat te
potom ponovno pokušajte s učitavanjem ili zapisivanjem podataka.
• Kartica je možda oštećena.
• Umetnite drugu karticu.
[Cannot record due to incompatible format(NTSC/PAL) data on this card.](Ne može snimati zbog
nekomaptibilnog formata podataka na ovoj kartici)
• Ako nastavite upotrebljavati istu karticu nakon promjene [System Frequency] (str.236),
fotografije se možda neće snimiti. Za snimanje na istoj kartici, vratite [System Frequency]
na izvorne postavke. Za snimanje videozapisa sa trenutnim postavkama, pokušajte sljedeće:
– Formatirajte (str. 28) na ovom uređaju nakon što potrebne podatke pohranite na računalo, itd.
– Umetnite drugu karticu.
325
12.Ostalo
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Snimanje videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
• Ovisno o [Rec Format] (Format snimanja) i [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) videozapisa,
klasa brzine kartice se mijenja. 4K fotografije zahtijevaju karticu koja zadovoljava
određenu klasu brzine. Koristite karticu koja zadovoljava uslove. Za više informacija,
pogledajte “Snimanje videozapisa/4K fotografija i razred brzine SD kartice” na str. 26.
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada upotrebljavate karticu koja zadovoljava klasu
brzine, došlo je do smanjenja brzine zapisivanja podataka pa preporučujemo
da napravite sigurnosnu kopiju i nakon toga formatirate (str. 28).
Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
[This battery cannot be used] (Ne možete upotrebljavati ovu bateriju)
• Uvijek se koristite originalnom Panasonicovom baterijom. Ako se ova poruka pojavljuje čak i
ako se koristite originalnom Panasonicovom baterijom, obratite se prodavaču ili tvrtki Panasonic.
• Ako je priključak za baterije prljav, očistite ga i uklonite sve što bi se moglo naći na njemu
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination
found](Ne možte se spojiti na bežičnu pristupnu točku/Nije pronađeno odredište)
• Provjerite sljedeće za probleme s bežičnim pristupnim točkama.
Provjerite vrstu autorizacije, vrstu kodiranja i kod za dekodiranje. (str. 292)
• Radiovalovi drugih uređaja mogu blokirati povezivanje s bežičnom pristupnom točkom
Provjerite ostale uređaje koji su priključeni na bežičnu pristupnu točku i uređaje koji se
koriste frekvencijskim pojasom od 2,4GHz.
[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected. Transfer stopped.] (Povezivanje
neuspješno. Pokušajte ponovno za nekoliko minuta)/(Veza prekinuta. Prijenos je prekinut.)
• Radiovalovi iz bežične pristupne točke sve su slabiji.
Vezu uspostavite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, veza se može automatski prekinuti nakon određenog
vremena.
Ponovno se spojite.
[Connection failed] (Neuspješno povezivanje)
• Pristupnu točku na koju se spajate u Wi-Fi postavkama pametnog telefona promijenite na ovom fotoaparatu.
[Cannot connect to server] (Spajanje na poslužitelj nije moguće.)
• Ako se pojavi ova poruka da je potrebno ažurirati korijensku potvrdu, pristanite na
ažuriranje.
326
12.Ostalo
Rješavanje problema
Prvo pokušajte sljedeće postupke (str. 327 do str. 335).
Ako problem ne riješite na taj način, možete pokušati s pomoću funkcije [Reset]
(Izvorne postavke) (str.235) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Baterija i izvor napajanja
Fotoaparat ne radi čak i kada je uključen.
Fotoaparat se isključuje odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna. Napunite bateriju. (str. 20)
Uređaj se automatski isključuje.
• Omogućena je funkcija [Economy] (Ekonomičnost). (str. 232)
Baterija se prebrzo prazni
• Kada je postavljen [ ] ([4K Pre-Burst]), baterija se brže prazni.
> Samo kada snimate odaberite [
] ([4K Pre-Burst]).
• Koristi li se Wi-Fi veza dulje vrijeme?
Kada ste spojeni na Wi-Fi baterija se ne može brzo napuniti.
> Često isključite kameru dok koristite [Economy] itd. (str. 232)
Snimanje
Snimanje fotografija nije moguće.
Zatvarač ne radi odmah nakon što ga pritisnete.
• Je li funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) u izborniku [Custom]
postavili na [FOCUS]? (str. 222)
Fotografija se ne može snimiti dok objekt nije fokusiran.
327
12.Ostalo
Snimljena je fotografija bjelkasta.
• Fotografija može djelovati bjelkasto kad su na objektivu i senzoru slike otisci prstiju i slično.
> Ako je objektiv zaprljan, isključite fotoaparat i pažljivo obrišite površinu objektiva mekom,
suhom krpom.
Snimljena fotografija presvijetla je ili pretamna
• Primjenjuje li se AE Lock (zaključavanje auto. fokusa) pogrešno (str. 102)?
Istovremeno se snima više fotografija.
• Provjerite postavke za rad. (str. 113)
• Koristite li funkciju okvira? (str. 139)
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata.
• Je li funkcija [Focus/Release Priority] u izborniku [Custom] postavljena na [RELEASE]? (str. 222)
• Je li funkcija [Shutter AF] u izborniku [Custom] postavljena na [OFF]? (str. 220)
• Je li funkcija zaključavanja automatskog fokusa (str. 102) nepravilno postavljena?
Snimljena je fotografija mutna.
Optički stabilizator slike ne radi.
• Brzina zatvarača postat će manja, a optički stabilizator slike možda neće ispravno raditi ako
snimate na tamnim mjestima.
> Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača (str. 132) pri snimanju
fotografija s malom brzinom zatvarača
Snimljena fotografija izgleda grubo.
Na fotografiji pojavljuju smetnje.
• Pokušajte sljedeće:
> Smanjite ISO-osjetljivost (str. 105)
> Povećajte postavke za [Noise Reduction] (Smanjenje smetnji) u [Photo Style] (Stil
fotografije) ili smanjite postavke za sve opcije osim [Noise Reduction]. (str. 192)
> Postavite [Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača) na [ON] (Uklj.). (str. 206)
Predmet izgleda izobličeno na slici.
• Ako snimate objekt u pokretu prilikom korištenja elektroničkog zatvarača ili snimanja
videozapisa ili 4K-fotografije, predmet može izgledati izobličeno na slici. To je karakteristika
MOS senzora koji služi za prikupljanje senzora fotoaparata. To nije kvar.
328
12.Ostalo
Pojavljivanje pruga ili treperenje moguće je pod fluorescentnim ili LEDsvjetlom.
• To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe
kao senzori za bilježenje.
Nije riječ o kvaru.
• Kad se upotrebljava elektronički zatvarač, efekt vodoravnih pruga
(str. 204), može se smanjiti smanjivanjem brzine zatvarača.
• Ako je uočljivo treperenje ili iscrtavanje vidljivo pod rasvjetom poput
fluorescentne ili LED rasvjete dok snimate videozapise, možete smanjiti treperenje ili iscrtavanje
postavljanjem [Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja) (str. 215) i namještanjem brzine zatvarača.
Moguće je odabrati brzinu zatvarača od [1/50], [1/60], [1/100], ili [1/120]. Možete ručno podesiti
brzinu zatvarača na Creative Video mode (Način rada kreativnog videozapisa).(str. 168)
Razlikuje se svjetlina ili nijansa snimljene slike od stvarne scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može
dovesti do manjih promjena u svjetlini i boji. Navedeno je rezultat karakteristika izvora
svjetlosti i nije znak kvara.
• Kada snimate objekte na ekstremno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim svjetlom,
LED svjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama, itd. može doći do promjene u boji i
svjetlini ili se na zaslonu može pojaviti vodoravna crta.
329
12.Ostalo
Videozapisi
Nije moguće snimanje videozapisa
• Ako nastavite upotrebljavati istu karticu nakon promjene [System Frequency] (str. 236),
fotografije se možda neće snimiti. Za snimanje na istoj kartici, vratite [System Frequency] na
izvorne postavke. Za snimanje videozapisa sa trenutnim postavkama, pokušajte sljedeće:
> F ormatirajte (str. 28) na ovom uređaju nakon što potrebne podatke pohranite na računalo, itd.
> Umetnite drugu karticu..
• Kad upotrebljavate karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći snimati neko vrijeme
nakon uključivanja fotoaparata.
Snimanje videozapisa zaustavlja se usred procesa.
• Prema [Rec Format] (Format snimanja) i [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) videozapisa,
razred brzine kartice se razlikuje. Koristite kartice koja zadovoljava uvjete. Za više detalja,
pogledajte (“Snimanje videozapisa/4K fotografija i razred brzine SD kartice” na (str. 26).
Ponekad je fokusiranje s automatskim fokusom otežano kad se snimaju 4Kvideozapisi.
• Tijekom snimanja u tihom okruženju možda će se snimiti zvuk otvora blende, fokusa ili
zumiranja u videozapisima, to nije kvar.
U videozapisima su snimljeni neobični zvukovi škljocanja i zujanja.
Snimljeni zvuk vrlo je tih.
• Tijekom snimanja u tihom okruženju možda će se snimiti zvuk otvora blende, fokusa ili
zumiranja u videozapisima.
Fokusiranje se može postaviti na [OFF] u [Continuous AF] (str. 163).
• Tijekom snimanja videozapisa blokiranje otvora mikrofona prstom može smanjiti razinu
snimanja zvuka ili se zvuk može ni ne snimiti. U tim se slučajevima može snimiti i zvuk rada
objektiva pa zato budite oprezni.
Na kraju videozapisa snimljen je zvuk rada fotoaparata.
• Preporučujemo korištenje [Silent Operation] (Tihi rad) ako vam zvukovi rada fotoaparata
smetaju. (str. 176)
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li bljeskalica zatvorena? Otvorite bljeskalicu. (str. 148)
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač, bljeskalica nije aktivirana. (str. 204)
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON], bljeskalica nije aktivirana. (str. 220)
330
12.Ostalo
Monitor/Tražilo
Monitor/tražilo isključuje se iako je fotoaparat uključen.
• Ako se tijekom postavljenog vremenskog razdoblja ne obavljaju nikakve radnje, aktivira se [Auto
LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog tražila/monitora) (str. 232) te se isključuju monitor/tražilo.
• Kada se objekt ili vaša ruka nalaze blizu senzora okulara, prikaz monitora može se prebaciti
na prikaz tražila. (P37)
Možda će na trenutak treperiti ili će se na trenutak znatno promijeniti
svjetlina zaslona.
• To se događa jer se mijenja otvor blende objektiva kad se okidač pritisne do pola ili kad
se promijeni svjetlina objekta. Nije riječ o kvaru.
Monitor i tražilo ne prikazuju se naizmjenično kada pritisnete [LVF].
• Prikazuje se samo na monitoru kada je fotoaparat spojen na računalo ili pisač.
Na tražilu se pojavljuju neravnomjerni svijetli dijelovi ili nepravilna boja.
• Tražilo ovog uređaja donosi OLED. Može doći do pregaranja na zaslonu/tražilu kada se ista
slika prikazuje dulje vrijeme, međutim to ne utjeće na snimljenu fotografiju.
Ton boje tražila razlikuje od stvarnog tona.
• Budući da je to karakteristika tražila ovog uređaja, ova pojava nije problem. Ovo
ne utiče na snimljene fotografije.
Reprodukcija
Fotografija se ne reproducira.
Nema snimljenih fotografija.
• Je li umetnuta kartica ?
• Radi li se o mapi ili snimki koja je obrađena na računalu?
Ako je to slučaj, fotografija se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu
> Za premještanje fotografija s računala na karticu preporučujemo upotrebu softvera
“PHOTOfunSTUDIO” (str. 304).
• Je li funkcija [Playback Mode] (mod reprodukcije) postavljena na reprodukciju?
> Promijenite u [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija). (str. 240)
331
12.Ostalo
Ne mogu se reproducirati videozapisi.
• Vieozapisi koji su snimljeni s drugačijim postavkama na [System Frequency] ne mogu se
reproducirati. (str. 236)
> Vratite postavke na [System Frequency] na one koje ste koristili u vrijeme snimanja.
Crveni dio snimljene slike promijenio je boju u crnu.
] ili [
• Kad se izvodi uklanjanje ([
]) efe. crve. očiju) crveni se dijelovi mogu ispraviti u crne.
> Preporučujemo postavljanje mod bljeskalice na [‰] ili [Red-Eye Removal] na [OFF]
kada se koristite vanjskom bljeskalicom. (str. 205)
Funkcija Wi-Fi
Wi-Fi veza ne može se uspostaviti.
Radio valovi se prekidaju.
Ne prikazuje se bežična pristupna točka.
∫ Općeniti savjeti za upotrebu Wi-Fi veze
• Upotrebljavajte unutar komunikacijskog dometa uređaja koji se spaja.
• Je li u blizini uključen uređaj koji upotrebljava frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput
mikrovalne pećnice, bežičnog telefona itd?
> Radiovalovi se mogu prekidati kada se upotrebljavaju istovremeno. Upotrebljavajte ih na
dovoljnoj udaljenosti od uređaja.
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće uspostaviti
ili može doći do prekida veze.
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Ako postavite fotoaparat na metalni stol ili policu, to bi moglo štetno utjecati na
radiovalove. U takvim slučajevima nećete moći uspostaviti vezu. Odmaknite fotoaparat od
metalne površine.
∫ Bežična pristupna točka
• Provjerite je li bežična pristupna točka na koju se spajate uključena.
• Provjerite stanje radio valova bežične pristupne točke.
> Uređaj pomaknite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
> Promijenite položaj i orijentaciju bežične pristupne točke.
• Možda se neće prikazati čak i ako radiovalovi postoje, ovisno o postavkama bežične
pristupne točke.
> I sključite i uključite bežične pristupne točke.
> Provjerite postavke bežične pristupne točke.
> Kad se mrežni SSID bežične pristupne točke ne emitira, bežična pristupna točka ne
može se otkriti. Unesite mrežni SSID za pokretanje veze (str. 292) ili uključite
emitiranje SSID-a bežične pristupne točke.
Uređaj se ne prikazuje na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi pametnog telefona.
• Na izborniku postavki za Wi-Fi na pametnom telefonu/tabletu isključite pa uključite Wi-Fi
funkciju.
332
12.Ostalo
Kada pokušavam podesiti Wi-Fi vezu s računalom na na kojem je instaliran operativni sustav
Windows 8, ne prepoznaje se moje ime i lozinka, tako da ne mogu uspostaviti vezu sa računalom.
• Pojedine inačice operativnih sustava, poput Windows 8, upotrebljavaju dvije vrste računa:
lokalne korisničke račune i Microsoft korisničke račune.
Provjerite upotrebljavate li korisničko ime i lozinku za lokalni račun
Wi-Fi veza ne pronalazi računalo. Fotoaparat se ne može povezati s računalom
preko Wi-Fi veze.
• Naziv zadane radne grupe je “WORKGROUP”. Računalo se neće prikazati ako ste mu
promijenili naziv radne grupe. Odaberite [PC Connection] (Veza s računalom), zatim [Change
Workgroup Name] (Promjena naziva radne grupe) u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) da biste promijenili naziv radne grupe da bude usklađen s nazivom računala. (str. 296)
• Potvrdite jesu li ime i lozinka za prijavu ispravno utipkani.
• Kada se vrijeme sustava računala Mac ili računala sa sustavom Windows koje je povezano s fotoaparatom jako razlikuje od
vremena postavljenog na fotoaparatu, fotoaparat se ne može povezati s računalom ili određenim operativnim sustavima računala.
> Potvrdite odgovaraju li postavke sata ([Clock Set])i svjetsko vrijeme ([World Time])
fotoaparata datumu, vremenu i vremenskoj zoni računala sa sustavom Windows ili
računala Mac. Ako se obje postavke značajno razlikuju, uskladite ih.
Slike se ne mogu prenositi na web-uslugu.
• Provjerite jesu li podaci za prijavu (ID za prijavu/korisničko ime/adresa e-pošte/lozinka) ispravni.
Slanje slike na web-uslugu traje duže vremena.
Prekida se prijenos slika na pola slanja. Neke slike se ne mogu prenijeti.
• Je li slika prevelika?
> Smanjite veličinu slike s pomoću [Size] (Veličina) (str. 275) i zatim je pošaljite.
> Prenesite nakon podjele videozapisa s pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa) (str. 250).
• Možda će biti potrebno više vremena za prijenos kada je udaljenost do bežične pristupne točke veća.
> Prenosite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Formati datoteke videozapisa koji se mogu slati ovise o odredištu.. (str. 273)
Zaboravio/la sam lozinku za Wi-Fi.
• Obavite [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
(str. 235)
Međutim, sve informacije koje ste postavili u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) bit će izbrisane. (osim stavke [LUMIX CLUB])
333
12.Ostalo
TV-prijamnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV-prijamnik? (str. 300) >
Postavite ulaz TV-prijamnika na način rada s vanjskom opremom.
Funkcija VIERA Link ne radi.
• Je li funkcija [VIERA Link] na ovom uređaju postavljena na [ON]? (str. 234)
> Provjerite postavku VIERA Link na spojenom uređaju.
> Isključite i zatim opet uključite uređaj
> Provjerite postavku [System Frequency] funkcije. (str. 236)
Ne može se uspostaviti komunikacija s računalom.
• Postavite na [PC] (Računalo) u opciji [USB Mode] (USB-način rada). (str. 232, 306)
• Isključite i zatim opet uključite uređaj.
Računalo ne prepoznaje karticu.
(Upotrebljava se SDXC-memorijska kartica.)
• Provjerite da li je vaše računalo kompatibilno s SDXC memorijskom karticom.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Kada se povezujete možda je prikazana poruka da trebate formatirati karticu, ali nemojte formatirati.
• Ako na monitoru ne nestane [Access], odspojite USB spojni kabel nakon što
isključite ovaj uređaj.
Fotografija se ne može ispisati kada je fotoaparat povezan na pisač.
• Fotografije se ne mogu otisnuti na pisaču koji ne podržava PictBridge.
> Postavite na [PictBridge(PTP)] na [USB Mode]. (str. 232, 309)
Kod tiskanja su odrezani krajevi fotografija.
• Kada koristite pisač s funkcijom obrezivanja ili bez obruba, poništite ove funkcije prije tiskanja.
(Više o tome potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Ako tiskanje naručujete u fotografskom studiju, zatražite, ako je moguće tiskanje 16:9
fotografija.
334
12.Ostalo
Ostalo
Iz objektiva se čuje zvuk.
• To je zvuk kretanja objektiva ili otvaranja blende kada uključujte ili isključujete uređaj, i nije
kvar.
• Zvuk koji čujete kod automatskog podešavanja otvora blende kada se promijenila svjetlina
zbog, na primjer, zumiranja ili pomicanja fotoaparata. To nije kvar.
Zumiranje se odjednom zaustavlja.
• Kada koristite poseban optički zum, zumiranje će se privremeno zaustaviti. To nije
kvar.
Greškom je odabran nečitljiv jezik.
• Pritisnite [MENU/SET], odaberite ikonu [
] [Setup] izbornika i onda odaberite[~] ikonu
za postavljanje željenog jezika. (str. 234)
Ponekad se upali crvena lampica kada gumb zatvarača pritisnete do pola.
• Na tamnim mjestima, AF pomoćna lampica (str. 221) svijetli crveno da bi se objekt lakše fokusirao.
Fotoaparat se zagrijao.
• Za vrijeme uporabe mogu se zagrijati površinski dio fotoaparata i stražnja strana monitora.
To ne utjeće na performanse ili kvalitetu fotoaparata.
Sat se vratio u početno stanje.
• Ako dulje vrijeme ne upotrebljavate fotoaparat, sat će se vratiti na početno stanje.
> Prikazat će se poruka [Please set the clock]; ponovo podesite sat. (str. 33)
335
12.Ostalo
Za vašu sigurnost
Optimalna
fotoaparata
Optimal
useuporaba
of the camera
Uređaj držite što je moguće dalje od elektromagnetske opreme (kao što su
mikrovalne pećnice, televizijski prijamnici, video igrice itd.).).
• Ako uređaj koristite na TV-prijamniku ili blizu TV-prijamnika, elektromagnetsko bi zračenje
moglo štetno utjecati na sliku i/ili zvuk.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje koje bi štetno
djelovale na sliku i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja zvučnika ili velikih motora mogu oštetiti snimljene podatke ili
izobličiti slike.
• Elektromagnetska zračenja koja stvaraju mikroprocesori mogu štetno djelovati na uređaj
te može doći do izobličenja slike i/ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite uređaj i izvadite bateriju ili AC adapter (opcioni). Nakon toga
ponovno umetnite bateriju ili AC adapter te uključite uređaj.
Nemojte koristiti uređaj blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Ako snimate blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom, to može štetno
djelovati na snimljene fotografije i/ili zvuk.
Koristite samo isporučene USB kabele za spajanje.
Ako upotrebljavate dodatni pribor, upotrebljavajte žice i kabele isporučene
s opremom. Nemojte produljivati žice ili kabele.
Nemojte po fotoaparatu špricati insekticid ili hlapljive tvari.
• Ako fotoaparat pošpricate s takvim sredstvima, može se oštetiti kućište fotoaparata
i površina se može oguliti.
Nemojte dugo držati gumene ili plastične predmete u doticaju s fotoaparatom.
Predmete osjetljive na magnetsko polje (kreditne kartice, itd.) držite dalje od
fotoaparata. Uprotivnom magnetsko polje može oštetiti njihove podatke i učiniti ih
neupotrebljivim.
336
12.Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili DC komponentu (opciono) ili
odspojite mrežni utikač iz utičnice. Obrišite fotoaparat sa suhom,
makanom krpom.
• Ako je fotoaparat jako zaprljan, obrišite prljavštinu s ocijeđenom mokrom krpom,
a zatim sa suhom krpom.
• Nemojte upotrebljavati otapala kao što su benzin, razrjeđivač, alkohol, kuhinjski deterđenti,
itd., za čišćenje fotoaparata, jer mogu oštetiti vanjsku kutiju ili se može oguliti premaz.
• Kada koristite kemijski obrađene tkanine, sljedite priložene uputstva.
∫ Briga za tražilo/Poklopac okulara
• Budući da poklopac okulara ne možete skinuti, otpušite prašinu s površine tražila s peruškom
(dostupnom na tržištu), pažljivo obrišite sa suhom i mekanom krpom, i pazite da ga ne skinete.
• Ako poklopac okulara brišete nepažljivo i on se skine, posavjetujte se s dobavljačem ili Panasonicom.
Monitor/Tražilo
• Nemojte monitor jako pritiskati. Na monitoru se mogu pojaviti neujednačane boje i može doći
do kvara.
• Ako je fotoaparat hladan kada ga uključite, slika na monitoru/tražilu bit će malo tamnija
nago obično. Slika će se vratiti na normalnu svjetlinu kada se povisi unutranja
temperatura fotoaparata.
Za izradu zaslona/tražila koristi se tehnologija visoke preciznosti. Međutim na
zaslonu mogu biti neke tamne ili svijetle točke (crvene, plave ili zelene). To
nije kvar. Iako se dijelovi zaslona/tražila proizvode s jako kontroliranom
preciznom tehnologijom, neki pikseli mogu biti neaktivni ili uvijek tinjati. Mrlje
neće biti snimljene na slikama na kartici.
Objektiv
• Nemojte jako pritiskti zaslon.
• Ne ostavljajte fotoaparat s objektivom prema suncu, jer sunčeve zrake mogu prouzročiti
kvar. Pazite kada fotoaparat ostavljate vani ili u blizini prozora.
• Kada je površina objektiva prljava (voda, ulje, otisci prstiju, itd.), to može utjecati na
sliku. Pažljivo obrišite površinu objektiva sa mekanom, suhom krpom, prije i nakon snimanja
fotografija.
• Uvucite objektiv kada nosite fotoaparat.
337
12.Ostalo
Baterija
Baterija je punjiva litij ionska baterija. Njena sposobnost da proizvodi struju nastaje
zbog kemijske reakcije koja se dešava u njenoj unutrašnjosti. Ova reakcija je
osjetljiva na temperaturu i vlažnost okoline. Ako je temperatura previsoka ili
preniska, skraćuje se vrijeme rada baterije.
Nakon uporabe uvijek izvadite bateriju.
• Bateriju stavite u plastičnu vrećicu i pohranite ili držite dalje od metalnih predmete
(spojnica, itd.).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite da li je oštećeno tijelo baterije i
terminali.
• Metanje oštećene baterije u fotoaparat oštetit će fotoaparat.
Kada idete van ponesite napunjene rezervne baterije.
• Imajte na umu da je vrijeme rada baterije kraće kod niskih temperatura,
kao što su na primjer na skijalištima.
• Kada odlazite na putovanje nemojte zaboraviti ponijeti punjač baterije (isporučen)
kako bi batriju mogli puniti na putovanju.
Odlaganje neupotrebljive baterije.
• Baterija ima ograničen vijek trajanja.
• Bateriju nemojte bacati u vatru jer može prouzročiti eksploziju.
Pazite da terminali na bateriji ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (kao
što su ogrlice, ukosnice, itd.).
• To može prouzročiti kratki spoj ili pregrijavanja i možete se jako opeći ako dodirnete
bateriju.
Punjač
• Pokazivač [CHARGE] može treperiti pod utjecajem statičkog elektriciteta ili
elktromagnetskih valova. Ovo ne utječe na punjenje.
• Ako punjač baterije koristite u blizini radija, radio prijem može imati smetnje.
Punjač držite na udaljenosti od 1 m ili više oda radija.
• Punjač može zujati za vrijeme uporabe. To nije kvar.
• Nakon korištenja odspojite uređaj iz električne utičnice.
(Ako ostane spojen, troši malu količinu struje.)
• Terminali punjača i baterije trebaju biti čisti.
338
12.Ostalo
Kartica
Karticu nemojte ostavljati na mjestima s visokom temperaturom, s
elektromagnetskim valovima ili statičkim elektricitetom ili izravno izloženu
suncu. Nemojte savijati ili bacati karticu.
• Kartica se može oštetiti ili se snimljeni sadržaj može oštetiti ili obrisati.
• Nakon uporabe ili kada je spremate ili nosite, karticu stavite u kutiju ili vrećicu za
nošenje.
• Pazite da prljavština, prašina ili voda ne dođe u doticaj s terminalima na stražnjoj strani
kartice i nemojte s prstima dirati terminale.
Imajte na umu kada karticu dajte drugoj osobi ili formatirate memorijsku karticu
ili brišete pomoću fotoaparata ili računala, promijenit će se samo podaci o
upravljanju datotekama, a neće se u cijelosti obrisati podaci na memorijskoj
kartici. Preporučujemo da fizički uništite memorijsku karticu ili upotrijebite softver
za brisanje, dostupan na tržištu, za brisanje svih podataka sa memorijske kartice
prije davanja kartice drugoj osobi ili zbrinjavanja. Upravljanje podacima na
memorijskoj kartici odgovornost je korisnika.
339
12.Ostalo
Osobni podaci
Ako je ime ili rođendan postavljen za [Profile Setup]/funkciju prepoznavanja lica, ovi
se osobni podaci čuvaju u fotoaparatu i snimaju na fotografiju.
Preporučujemo da omogućite [Wi-Fi Password] i [Wi-Fi Function Lock] za zaštitu
osobnih podataka. (str. 296, 297)
Odricanje
• Podaci uključujući i osobne podatke mogu se mijenjati ili nestajati zbog pogrešnog rada,
utjecaja statičkog elektriciteta, nezgode, kvara ili rukovanja.
Imajte unaprijed na umu da Panasonic nije odgovoran na bilo koji način za bilo kakvu izravnu
ili neizravnu štetu zbog promjene ili nestajanja podataka ili osobnih podataka.
Kada tražite popravak, dajte drugim osobama ili zbrinjavate.
• Nakon kopiranja osobnih podataka, uvijek obrišite osobne podatke i postavke veze s
bežičnim LAN-om, koje ste pohranili s fotoaparatom na [Reset Wi-Fi Settings]/[Delete
account] (str. 235, 289).
• Ponovo podesite da bi zaštitili osobne podatke. (str. 235)
• Kada zatražite popravak, izvadite karticu iz fotoaparata.
• Kada se fotoaparat popravlja, postavke se mogu vratiti na tvorničke.
• Obratite se prodavaču gdje ste kupili fotoaparat ili Panasonicu ako zbog kvara nisu
moguće gore navadene radnje.
Prilikom davanja drugoj osobi ili odlaganja memorijske kartice, pogledajte
“Upozorenja kada karticu dajete drugim osobama ili zbrinjavate memorijsku
karticu”. (str. 339)
Kada prenosite fotografije na web usluge
• Fotografije mogu sadržavati podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju pojedinaca,
kao što su titule, datumi snimanja i podaci o lokaciji. Kada fotografije prenosite na web
servise, pažljivo provjerite i nakon toga prenesite.
Kada dugo vremena ne upotrebljavate fotoaparat
• Bateriju pohranite na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom:
[Preporučena temperatura: 15 oC do 25 oC , preporučena vlaga: 40%RH do 60%RH]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ako bateriju ostavite u fotoaparatu, ona će se isprazniti iako je fotoaparat isključen. Ako
bateriju uvijek ostavljate u fotoaparatu, jako će se isprazniti i može postati neupotrebljiva i
nakon što ju napunite.
• Kada bateriju pohranjujete na dulje vrijeme preporučujemo da je napunite jednom godišnje.
Bateriju izvadite iz fotoaparata i pohranite je nakon što ju do kraja ispraznite.
• Preporučujemo da fotoaparat pohranite sa silikatnim gelom kadaju držite u ormaru ili
kredencu.
• Prije snimanja fotografije provjerite sve dijelove, ako fotoaparat niste upotrebljavali dulje
vrijeme.
340
12.Ostalo
Podaci o slici
• Snimljeni podaci mogu biti oštećeni ili izgubljeni ako se pokvari fotoaparat zbog
nepravilnog rukovanja. Panasonic neće biti odgovoran za nikakvu štetu koja je nastala
zbog nestaka podataka.
Tronošci i nogari
• Kada koristite tronožac, pripazite na to da je tronožac stabilan kada je na njega pričvršćen fotoaparat.
• Možda ne ćete moći izvaditi karticu ili bateriju kada koristite tronožac ili nogar.
• Kada fotoaparat pričvršćujete ili skidate sa tronošca ili nogara, pripazite da vijak nije pod
kutem. Možete oštetiti vijak na fotoaparatu ako koristite veliku silu kada ga okrećete.
Mogu se oštetiti ili ogrebsti kućište fotoaparata i naljepnica s podacima ako fotoaparat
previše čvrsto pričvrstite na tronožac ili nogar.
• Pažljivo pročitajte upute za uporabu tronošca ili nogara.
Funkcija Wi-Fi
∫ Uporaba fotoaparata kao bežičnog LAN uređaja
Kada upotrebljavate opremu ili računalo koji zahtjeva pouzdaniji sigurnosni sustav nego
što su to LAN uređaji, poduzmite odgovarajuće mjere za sigurnosne modele i greške
sustava koji koristite. Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu
koja je nastala zato jer ste fotoaparat koristili u druge svrhe a ne kao bežični LAN uređaj.
∫ Pretpostavlja se da se Wi-Fi funkcija ovog fotoaparata upotrebljava u zemlji
gdje je prodan
Postoji opasnost da fotoaparat krši propise o radio valovima ako se upotrebljava u
drugim zemljama, a ne u onoj u kojoj je prodan i Panasonic ne preuzima nikakvu
odgovornost za povrede propisa.
∫ Postoji rizik od prisluškivanja poslanih i primljenih podataka putem radio valova
Imajte na umu da postoji rizik od prisluškivanja poslanih i primljenih podataka putem
radio valova od treće strane.
341
12.Ostalo
∫ Fotoaparat nemojte upotrebljavati u područjima s magnetskim poljima,
statičkim elektricitetom ili smetnjama
• Fotoaparat nemojte upotrebljavati u područjima s megnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili smetnjama mikrovalnih pećnica. To može prekidati radio valove.
• Uporaba fotoaparata u blizini uređaja kao što su mikrovalne pećnice ili bežični telefoni
koji koriste frekvencijski pojas radio valova od 2.4 GHz i može smanjiti radnu
sposobnost oba uređaja.
∫ Nemojte se spajati na bežičnu mrežu za koju nemate pravo korištenja
Kada fotoaparat upotrebljava svoju Wi-Fi funkciju, automatski se traži bežična mreža.
U tom trenutku se može prikazati bežične mreže za koje nemate prevo korištenja (SSID
¢
), nemojte se pokušavati spojiti na mrežu jer se to može smatrati neovlaštenim
pristupom.
¢
. SSID odnosi se na naziv koji se koristi za identifikaciju bežične LAN veze. Ako SSID
odgovara za oba uređaja, prijenos je moguć.
342
12.Ostalo
• SDXC je zaštitni znak tvrtke SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i “AVCHD Progressive”
zaštitni su znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.
Dolby i znak dvostruko-D zaštitini su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia
Interface, i HDMI logotip zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing, LLC u SAD-u i ostalim
državama..
• HDAVI Control™ je zaštitni znak tvrtke Panasonic Corporation.
• Adobe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke
Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili ostalim
državama.
• Pentium je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili
ostalim državama.
• iMovie, Mac i Mac OS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc.,
u SAD-u i ostalim državama.
• iPad, iPhone, iPod i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD i
ostalim državama.
• App Store servisni je znak tvrtke Apple Inc.
• Windows je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD
i/ili ostalim državama.
• Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
343
12.Ostalo
• QuickTime i logotip QuickTime zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., korišteni
pod licencom.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ certifikacijska je oznaka tvrtke
Wi-Fi AllianceR.
• Logotip Wi-Fi Protected Setup™ certifikacijska je oznaka
tvrtke Wi-Fi AllianceR.
• “ W i - F i R” je registrirani zaštitni znak tvrtke Wi-Fi AllianceR.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™”
zaštitni su znakovi tvrtke Wi-Fi AllianceR.
• DLNA, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED
zaštitni su znakovi, servisne oznake ili certifikacijske
oznake tvrtke Digital Living Network Alliance.
• Ovaj proizvod koristi tehnologiju “DynaFont” tvrtke
DynaComware. DynaFont je registrirani zaštitni
znak tvrtke DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE
INCORPORATED.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda navedeni u ovim
uputama za uporabu u pravilu su registrirani zaštitni
znakovi ili zaštitni znakovi proizvođača koji su razvili
taj sustav ili proizvod.
Ovaj je proizvod licenciran preko AVC patent portfolio licence za osobnu i nekomercijalnu
korisničku uporabu za (i) kodiranje videozapisa u skladu s AVC standardom (“AVC Video”)
i/ili (ii) dekodiranje AVC-videosadržaja koji je kodiran od strane korisnika u svrhu osobne i
nekomercijalne upotrebe i/ili dobiven od strane davatelja videozapisa koji je licenciran za
pružanje AVC videosadržaja. Licenca se ne izdaje i ne podrazumijeva za druge oblike
uporabe. Za dodatne informacije obratite se tvrtki MPEG LA, LLC. Informacije potražite na
http://www.mpegla.com
344
Odlaganje dotrajale opreme i baterija
Samo za Europsku uniju i zemlje sa sustavima recikliranja
Ovim se oznakama na proizvodu, ambalaži i/ili pratećim dokumentima
označavaju da se korišteni električni i elektronički uređaji te baterije ne
smiju odlagati s otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i
baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s državnim
zakonodavstvom.
Pravilnim odlaganjem čuvate vrijedne resurse i sprječavate moguće
negativne učinke na ljudsko zdravlje i okoliš.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju potražite u lokalnom
poglavarstvu.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni
sukladno državnom zakonodavstvu.
Napomene o simbolima na bateriji (donji simbol):
Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U
tom je slučaju usklađen sa zahtjevom navedenim u Direktivi za
korištene kemikalije.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement