Panasonic DMCFZ2000 Operating instructions

Panasonic DMCFZ2000 Operating instructions

Instrucţiuni de utilizare pentru funcţii avansate

Cameră foto digitală

Nr. model

Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni înainte de a utiliza acest produs şi să păstrați acest manual pentru utilizare viitoare.

Afișare mesaj

Rezolvarea problemelor

Cum să găsiți informaţiile de care aveţi nevoie

Cuprins

Cuprins după funcţii

Lista de meniuri

P325

P327

Cum să găsiți informaţiile de care aveţi nevoie

În aceste "Instrucţiuni de operare pentru funcţii avansate", puteţi găsi informaţiile de care aveţi nevoie din paginile următoare.

Făcând clic pe un număr de pagină, puteţi sări la pagina respectivă şi să găsiţi rapid informaţiile.

Căutare după "Cuprins”

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a sări la "Cuprins".

Căutare din lista de nume de funcții

P4

Căutare din lista de butoane și rotițe

Căutare din lista de ecrane și pictograme

P9

P14

P316

Căutare din “Message Display”(Afișare mesaj)

P325

Căutare din “Menu list”(Lista meniuri)

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a sări la "Lista de meniuri".

P190

Căutare din "Troubleshooting"(Depanare)

P327

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a sări la "Cum să găsiți informaţiile de care aveţi nevoie".

Faceţi clic pe această pictogramă pentru a reveni la pagina afişată anterior.

Pentru detalii despre modul de utilizare a acestui manual, consultaţi pagina următoare.

Funcţia Wi-Fi

®

P3

P259

2

Cum să utilizaţi acest manual

Despre indicarea modului aplicabil

[

Applicable modes:

Pictogramele indică modurile disponibile pentru o funcţie.

• pictogramele cu negru: Moduri aplicabile

• pictogramele gri: Modurile indisponibile

] indică variația funcțiilor disponibile în funcție de modul de înregistrare stabilit.

„

Despre simbolurile din text

MENU

:

Wi-Fi

:

Indică faptul că meniul poate fi setat apăsând [MENU/SET](Meniu/Setare).

Indică faptul că setarea Wi-Fi poate fi configurată apăsând butonul [Wi-Fi].

:

: Sfaturi pentru utilizarea iscusită și trucuri pentru înregistrare.

Condiții în care nu poate fi folosită o anumită funcție.

: Continuă pe pagina următoare.

• Faceţi clic pe o trimitere în text pentru a sări la pagina corespunzătoare.

În acest instrucţiuni de operare, paşii pentru configurarea unui element de meniu sunt descriși după cum urmează:

Exemplu: În meniul [Rec](Înregistrare), schimbați [Quality](Calitate) din în

MENU

→ [Rec](Înregistrare) → [Quality](Calitate) →

• Ilustraţiile ecranului în aceste instrucţiuni de operare presupun că [Style](Stil) în [Clock Set]

(Setare ceas)

(P33)

este setat la [Y.M.D] şi [System Frequency] (Frecvență sistem)

(P236)

este setat la [24.00 Hz (CINEMA)].

3

Cuprins

Cum să găsiți informaţiile de care aveţi nevoie.........................................................2

Cum să utilizaţi acest manual...................................................................................

.

3

Cuprins după funcţii..................................................................................................9

1. Înainte de utilizare

Întreținerea camerei.................................................................................................

.

12

Accesorii standard............................................................................................

.

13

Numele şi funcţiile componentelor..........................................................................

.

16

2. La început/Operaţii de bază

Atașarea parasolarului............................................................................................

.

16

Atașarea capacului obiectivului...............................................................................18

Atașarea curelei de umăr........................................................................................19

Încărcarea acumulatorului.......................................................................................

.

20

• Încărcare.........................................................................................................20

• Durată aproximativă de operare și numărul de imagini care pot fi

înregistrate......................................................................................................

.

22

Introducerea/scoaterea acumulatorului...............................................................

.

24

Introducerea şi scoaterea cardului (opţional).............................................................

.

25

Informații despre card...............................................................................................

.

26

• Formatarea cardului (Iniţializarea)...................................................................

.

28

• Numărul aproximativ de fotografii înregistrabile şi timpul de înregistrare

disponibil.........................................................................................................

.

28

Deschiderea monitorului/Reglarea monitorului.......................................................

.

32

Setarea datei/orei (Setare ceas).............................................................................

.

33

•Potrivirea din nou a ceasului...........................................................................

.

34

Operaţii de bază......................................................................................................

35

• Sfaturi pentru a realiza poze bune...................................................................

.

35

• Utilizarea vizorului..........................................................................................

.

36

• Operaţii de transfocare...................................................................................

.

38

• Butonul declanșator (Realizarea de fotografii)................................................

.

39

• Butonul de imagini video (Înregistrare imagini video)..........................................40

• Selectorul de mod (Selectarea unui mod de înregistrare)...............................

40

• Selector frontal/Selector posterior......................................................................41

• Comutare [ND FILTER](filtru ND) (comutarea setării filtrului ND)..................

.

44

• Butoane cursor/Buton [Meniu/SET](Meniu/Setare)..........................................

.

45

• Butonul [DISP.] (Afişare) (Comutarea informaţiilor de pe ecran)....................

.

45

• Ecranul tactil (Operaţii prin atingere)...............................................................48

• Realizarea fotografiilor utilizând funcţia de atingere.......................................

.

49

Setarea elementelor de meniu..............................................................................

.

51

Apelarea instantanee a meniurilor utilizate frecvent (Quick Menu)

(Meniu rapid).................................................................................................................

.

53

• Personalizarea setărilor de meniu rapid..........................................................54

Atribuirea funcţiilor utilizate frecvent la butoane (Butoane funcții)...........................

.

55

Introducerea de text.................................................................................................59

4

3. Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor cu setări automate (Intelligent Auto Mode)

(Modul automat inteligent)........................................................................................60

• Înregistrare scene nocturne ([iHandheld Night Shot](Fotografie nocturnă

inteligentă fără trepied))....................................................................................

.

63

• Combinarea fotografiilor într-o singură imagine cu gradaţie bogată ([iHDR])..

.

.

64

• Realizarea de fotografii cu personalizarea culorii, controlul defocalizării

fundalului şi setărilor de luminozitate................................................................

.

65

Realizarea fotografiilor după setarea automată a valorii de apertură şi timpului de expunere (Programme AE Mode)(Modul program expunere automată).............66

Realizarea de fotografii specificând apertura/timpul de expunere...........................

.

67

• Mod Aperture Priority AE (Prioritate apertură expunere automată)..................

.

68

• Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator expunere automată)..............

68

• Mod Manual Exposure (Expunere manuală)....................................................

69

• Confirmarea efectelor de apertură şi timp de expunere

(Mod de previzualizare)

..

.

71

• Setați ușor apertura/timpul de expunere pentru o expunere adecvată

(One Push AE)(Expunere automata cu o apăsare)..........................................

.

72

Înregistrarea de imagini panoramice (Panorama Shot Mode)

(Modul fotografie panoramică).................................................................................73

Realizarea de fotografii care corespund scenei înregistrate (Scene Guide Mode)

(Mod ghidare scenă)................................................................................................76

Realizarea de fotografii cu diferite efecte de imagine (Creative Control Mode)

(Modul de control creativ)........................................................................................

.

79

Înregistrarea setările preferate (Custom Mode)(Modul personalizare)

• Înregistrarea setărilor de meniu personale (Înregistrarea setărilor

personalizate)...................................................................................................

.

85

• Înregistrare utilizând setările personalizate înregistrate...................................

.

86

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Reglează focalizarea automat.................................................................................

.

87

• Mod de focalizare (AFS/AFF/AFC)..................................................................

.

89

• Auto Focus Mode (Mod focalizare automată)..................................................

.

91

• Setarea poziţiei zonei AF/modificarea dimensiunii zonei AF............................

.

96

• Setarea poziţiei zonei de focalizare automată cu touch padul.........................

.

98

• Optimizarea focalizării şi luminozității pentru o poziţie atinsă..........................

.

99

Ajustarea manuală a focalizării.............................................................................

.

100

Fixarea focalizării şi a expunerii (AF/AE Lock (Blocare AF/AE))...........................

.

102

Compensarea expunerii........................................................................................

.

103

Setarea sensibilităţii la lumină...............................................................................

.

105

Reglarea balansului de alb....................................................................................

.

107

Realizarea de fotografii de aproape.......................................................................111

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Selectați un mod de acționare................................................................................113

Realizarea fotografiilor utilizând modul Burst (rafală)...........................................

.

114

Înregistrarea de fotografii 4K..................................................................................117

Selectarea şi salvarea imaginilor din fișierul rafală 4K...........................................121

• Note despre funcţia fotografie 4K...................................................................

.

124

Controlul focalizării după înregistrare (Post Focus(Focalizare ulterioară)/

Focus Stacking(Suprapunere focalizare)).............................................................

.

127

• Înregistrarea în modul [Post Focus]...............................................................

.

127

• Selectarea punctului de focalizare dorit şi salvarea imaginii...........................129

• Îmbinarea mai multor imagini pentru a lărgi gama de focalizare

(Focus Stacking)(Suprapunere focalizare)......................................................130

Realizarea de fotografii cu temporizatorul..............................................................132

Realizarea de fotografii cu Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs)/

Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru).................................................

.

• Realizarea automată de fotografii la intervale stabilite [Time Lapse Shot]

133

(Fotografie cu timp scurs)................................................................................134

• Crearea de animaţii cadru cu cadru [Stop Motion Animation].........................136

• Crearea de imagini în mişcare din imaginile înregistrate................................

Realizarea de fotografii în timp ce ajustați automat o setare (Bracket Recording)

.

138

(Încadrare înregistrare)...........................................................................................139

• Încadrare expunere.........................................................................................

.

140

• Încadrare apertură...........................................................................................141

• Încadrare focalizare........................................................................................

.

142

6. Stabilizator, transfocare şi bliţ

Stabilizator imagine................................................................................................143

Realizarea de fotografii cu transfocare..................................................................

.

145

• Tipuri de transfocare şi utilizarea lor....................................................................

.

145

• Transfocarea cu ajutorul operaţiilor tactile (Touch zoom)....................................

.

147

Realizarea fotografiilor utilizând blițul....................................................................

.

148

Setarea funcțiilor blițului.........................................................................................150

• Schimbarea modului de declanșare....................................................................

.

150

• Schimbarea modului bliț......................................................................................

.

151

• Setarea sincronizării celei de-a doua diafragme.................................................

.

153

• Reglarea intensităţii bliţului..................................................................................

.

154

• Sincronizarea intensităţii bliţului cu compensarea expunerii...............................

.

154

Realizarea de fotografii cu blițuri wireless.............................................................

.

155

• Utilizarea altor setări pentru înregistrarea cu bliţul wireless................................

.

156

7. Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea de imagini în mişcare/Imagini în mișcare 4K.....................................157

• Setarea formatului, a dimensiunii şi a frecvenței cadrelor la înregistrare.......

.

159

• Cum să setaţi focalizarea când înregistraţi imagini video [(Continuous AF -

Focalizare automată continuă)].......................................................................

.

163

• Înregistrarea de fotografii în timpul înregistrării de imagini video....................164

• Înregistrare instantanee a filmelor...................................................................

.

165

Înregistrarea de imagini video folosind diverse efecte şi setări avansate

[(Creative Video Mode) - (Modul video creativ)].....................................................168

• Schimbarea ratei cadrelor în timp ce înregistraţi un film ([Slow/Quick]).........

.

169

• Înregistrare de imagini video în care numai unghiul de vizualizare în

fundal se schimbă continuu ([Dolly Zoom]).....................................................

.

170

• Înregistrare imagini în mişcare care panoramează şi transfochează păstrând

camera în poziţie fixă ([4K Live Cropping](Decupare 4K în timp real))...........

.

171

• Înregistrare de imagini video cu valoarea diafragmei/expunere/sensibilitate

ISO setate manual ([Exposure Mode]) ([Modul de expunere]).......................

.

173

• Înregistrare imagini video lent sau rapid ([Variable Frame Rate])

(Rată cadre variabilă)......................................................................................173

• Reducerea sunetelor operaționale în timpul înregistrării imaginilor video......

.

176

• Reglarea nivelului de luminanţă de negru ([Master Pedestal Level]).............

.

177

• Reducerea scintilaţiilor şi dungilor orizontale pe imagini ([Synchro Scan])

([Sincronizare scanare])..................................................................................178

• Schimbarea unităților de valoare ([SS/Gain Operation])................................

.

179

Înregistrarea în timp ce monitorizați imaginile camerei..........................................180

8. Redarea și editarea imaginilor

Redarea fotografiilor...............................................................................................182

Redarea imaginilor în mișcare...............................................................................

.

183

• Crearea de imagini fixe din imaginile video înregistrate.................................

.

184

Comutarea modului [PLAYBACK] (Redare)..........................................................

.

185

• Utilizarea funcţiei de transfocare de redare....................................................

.

185

• Afişarea unor ecrane multiple (Multi Playback) (Redare multiplă)..................

• Afișarea imaginilor după data înregistrării (Calendar Playback)

.

185

(Redare calendar)...........................................................................................

.

186

Redarea fotografiilor de grup.................................................................................

.

187

Ştergerea imaginilor...............................................................................................

.

189

9. Utilizarea funcțiilor din meniu

Lista de meniuri.....................................................................................................

.

190

• Meniul [REC] (Înregistrare).............................................................................192

• Meniul [Motion Picture](Imagini video)..........................................................

.

212

• Meniul [CUSTOM](Personalizare)..................................................................

.

220

• Meniu [Setup](Configurare)............................................................................

.

229

• Meniu [PLAYBACK] (Redare).........................................................................

.

237

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Ce puteţi face cu funcţia Wi-Fi®............................................................................

.

259

Funcția Wi-Fi®.......................................................................................................

.

260

Controlarea cu un/o Smartphone/Tabletă..............................................................

.

262

• Instalarea aplicaţiei pentru smartphone/tabletă „Image App”.........................

.

262

• Conectarea la un smartphone/tabletă............................................................

.

263

• Realizarea imaginilor cu ajutorul unui smartphone/unei tablete

(remote recording) (înregistrare de la distanţă)..............................................

.

267

• Redarea imaginilor pe cameră.......................................................................

.

268

• Salvarea imaginilor stocate în cameră...........................................................

.

268

• Trimiterea imaginilor din cameră către un SNS..............................................269

• Adăugarea informaţiilor despre locaţie la imaginile stocate în cameră

de pe un smartphone/o tabletă.......................................................................269

• Combinarea imaginilor video înregistrate cu Snap Movie

(Film instantaneu) în funcţie de preferinţe pe un smartphone/ o tabletă........

.

271

Afișarea imaginilor pe un televizor.........................................................................272

Trimiterea imaginilor..............................................................................................

.

273

Transmiterea imaginilor la smartphone/tabletă.....................................................

.

276

Imprimarea wireless..............................................................................................

.

278

La trimiterea imaginilor către dispozitivul AV.........................................................

.

279

La trimiterea imaginilor către PC...........................................................................280

Utilizarea serviciilor Web.......................................................................................

.

282

• La trimiterea imaginilor către serviciul web....................................................

.

282

• La trimiterea imaginilor către [Cloud Sync. Service]

(Serviciu sincronizare în cloud).......................................................................285

Înregistrarea la "LUMIX Club”................................................................................

.

286

• Despre "LUMIX Club”...................................................................................

.

286

Despre conexiuni...................................................................................................

.

290

• Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless (prin reţea)..........

.

291

• Conectarea directă a camerei şi a altui dispozitiv (conexiune directă)...........

.

293

• Conectarea rapidă cu aceleaşi setări ca cele precedente

([Select a destination from History] (Selectaţi o destinaţie din Istoric)/

[Select a destination from Favorite] (Selectaţi o destinaţie din favorite))........

.

294

• Meniu [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi).........................................................296

11. Conectarea la alte echipamente

Vizionarea imaginilor video 4K pe un televizor/ Salvarea imaginilor video 4K pe PC-ul sau pe recorder-ul dumneavoastră.........................................................

.

298

• Vizionarea imaginilor video în 4K....................................................................298

• Stocarea imaginilor video în 4K......................................................................

.

299

Redarea imaginilor pe un TV..................................................................................

.

300

• Utilizarea VIERA Link (HDMI).........................................................................

.

302

Salvarea imaginilor statice și imaginilor video pe PC-ul dvs..................................

.

303

• Descărcarea de software................................................................................

.

304

• Transferul imaginilor pe un PC........................................................................306

Salvarea imaginilor statice și imaginilor video pe un recorder................................308

Tipărirea imaginilor.................................................................................................

.

309

12. Altele

Accesorii opționale................................................................................................

.

312

Monitor Display (Afişare ecran)/ Viewfinder Display (Afișare vizor).......................316

Afișare mesaje.......................................................................................................

.

325

Identificarea şi remedierea problemelor.................................................................

327

Măsuri de precauţie la utilizare..............................................................................

.

336

Cuprins după funcţii

Înregistrarea

Înregistrarea

Mod de înregistrare..............................

P40

[Previzualizare]....................................

.

P71

Modul fotografie panoramică...............

.

P73

Înregistrare Macro...............................

P111

[Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs)...................

P134

[Stop Motion Animation]

(Video cadru cu cadru).......................

.

P136

Încadrare apertură..............................

P141

Încadrare focalizare............................

P142

[Multi Exp.](Expunere multiplă)..........

.

P202

[Silent Mode](Mod silențios)...............

.

P220

4K PHOTO (Imagini 4K)

[4K PHOTO] (Imagini 4K)...................

.

P117

[Post Focus](După focalizare)............

.

P127

Focalizare (AF/MF)

[Focus Mode](Mod focalizare)..............

P89

[AF Mode](Mod focalizare automată)...

Reglare poziţie zonă de focalizare

.

P91

automată..............................................

.

P96

Focalizare manuală............................

.

P100

[AF/AE LOCK](Blocare focalizare

și expunere automate)........................

P102

Acționare

[Drive Mode](Mod acționare)..............

.

P113

[Burst](Rafală) P114

Numărul maxim de imagini care

pot fi realizate în mod continuu...........

P115

[Self Timer] (Temporizator).................

.

P132

Calitatea imaginii şi setările de culoare

[Sensitivity] (Sensibilitate)..................

.

P105

[White Balance](Balans de alb)..........

.

P107

[Photo Style] (Stil foto)........................

P191

[Filter Settings] (Setări filtru)...............

P193

[Picture Size] (Rezoluţie imagine)......

.

P196

Calitate...............................................

.

P197

[Highlight Shadow](Evidențiere

umbră)................................................

.

P199

[i.Dynamic] (Dinamic inteligent)..........

P200

[i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)...

P200

[HDR]..................................................

P201

[Long Shtr NR](Expunere lungă

reducere zgomot)..............................

P206

[Diffraction Compensation]

(Compensare difracție).....................

.

P207

[Color Space] (Spaţiu de culoare)....

.

P207

Expunere

[Touch AE] (Expunere automată

tactilă).................................................

.

P50

[One Push AE](Expunere automată

cu o apăsare)......................................

P72

[AF/AE LOCK](Blocare focalizare

și expunere automate)......................

.

P102

Compensarea expunerii....................

P103

Încadrare apertură............................

.

P140

[Metering Mode](Mod de măsurare).

.

P198

Stabilizator

Stabilizator de imagine hibrid

cu 5 axe.............................................

P143

Bliț

[Flash Mode](Mod bliț).......................

P151

Sincronizarea celei de-a doua

diafragme..........................................

.

P153

[Flash Adjust.](Ajustare bliț)..............

.

P154

Setările blițului wireless.....................

P155

Imagini în mișcare

Imagini în mișcare

[Rec Format](Format înregistrare)......

.

P159

[Rec Quality] (Calitate înregistrare).....

P159

Imagini în mişcare în 4K......................

P157

Înregistrarea de fotografii în timpul

înregistrării de imagini video...............

.

P164

[Snap Movie] (Film instantaneu).........

.

P165

Mod video creativ

[Slow/Quick] (Lent/rapid)....................

.

P169

[Dolly Zoom](Modificare dimensiune

fundal la dimensiuni neschimbate ale

subiectului)..........................................

P170

[4K Live Cropping](Decupare 4k în

timp real).............................................

P171

[Exposure Mode](Mod expunere).......

.

P173

[Variable Frame Rate](Viteză cadre

variabilă).............................................

.

P173

[Silent Operation]

(Operare silențioasă)

..

.

P176

Imagine

[Master Pedestal Level]

(Nivel suport principal)........................

.

P177

[Luminance Level]

(Nivel de luminanţă)

P213

Audio

[Mic Level Adj.]

(Ajustare nivel microfon)..

.

P216

[Mic Level Limiter]

(Limitator nivel

microfon)

.............................................

.

.

P216

[Wind Noise Canceller] (Funcţie de

anulare zgomot produs de vânt).......

.

P217

[Wind Cut](Reducere zgomot vânt)..

.

P314

Monitorizare

[Sound Output](Ieşire sunet)............

.

P215

[HDMI Rec Output]

....................................

P180

Setările ecranului

[SS/Gain Operation](SS/

Operare amplificare).........................

P179

[Mic Level Disp.]

(Afişare nivel microfon)

.

.

P216

[Center Marker] (Marcaj central)......

.

P224

[Zebra Pattern](Model zebră)...........

.

P226

[Monochrome Live View]

(Vedere monocromă în timp real).....

P226

[Video-Priority Display]

(Afișare prioritară video)...................

P227

Configurare/personalizare

Setări de bază

[Format].................................................

P28

[Clock Set] (Setare ceas)......................

.

P33

Comutarea afişajului.............................

.

P45

Cum să setaţi elementele de meniu......

P51

[Q.MENU] (Meniu rapid).......................

.

P53

[Beep](Bip)..........................................

.

P230

Redare

Redare

Redare fotografii..................................

P182

Redare imagini video..........................

.

P183

Redare cu transfocare.........................

P185

Redare multiplă...................................

.

P185

Ștergere P189

[Auto Review]

(Revizualizare automată)

..

P227

Setările de redare/ afișare [Slide Show]

(Diaporamă)........................................

.

P239

[Rotate](Rotire)/[Rotate Disp.]

(Rotire ecran)......................................

.

P254

Editare

Focus Stacking

(Suprapunere focalizare)

P130

[RAW Processing] (Procesare RAW)...

P242

[Economie].......................................

.

.

P232

[Reset] (Iniţializare)...........................

P235

Personalizare

[CUSTOM] în meniul rapid..................

P54

Butoane funcționale............................

P55

Mod Custom (personalizare)..............

.

P85

Meniu Custom (personalizare)..........

P220

[4K PHOTO Bulk Saving](Salvare în

masă fotografii 4K)............................

[Light Composition]

(Compoziția luminii)

[Location Logging]

(Înregistrare locaţie)

.

.

P244

P245

[Clear Retouch] (Ştergere retuş).......

P247

[Resize](Redimensionare)................

.

P252

[Cropping](Decupare).......................

.

Adăugarea de informaţii

P253

P241

[Title Edit] (Editare titlu)....................

.

P248

Text Stamp] (Imprimare text)............

.

P249

Setări imagine

[Favorite]..........................................

.

P255

[Print Set] (Setare imprimare)..........

.

P255

[Protect](protejează).........................

P257

Conectare

“Image App”......................................

P262

[WPS (Push-Button)

(Apăsare buton)].......................

P291, 293

Conexiune directă............................

.

P293

Image App

Înregistrare de la distanță.................

P267

Salvarea imaginilor...........................

P268

Trimiterea imaginilor.................

P269, 276

Trimiterea şi adăugarea de

informaţii de localizare.....................

.

P269

Combinarea imaginilor video

înregistrate cu [Snap Movie].............

P271

Conexiunile cu alte dispozitive

PC

“PHOTOfunSTUDIO”........................

P304

“SILKYPIX Developer Studio” .........

.

P305

Transferul imaginilor pe un PC ........

P306

TV

Redarea imaginilor pe un ecran

TV.....................................................

.

P300

[VIERA Link] ....................................

.

P302

În combinație cu alte dispozitive

Redarea imaginilor pe un TV............

P272

Imprimarea imaginilor.......................

P278

Trimiterea imaginilor către un

dispozitiv AV.....................................

.

P279

Trimiterea imaginilor către un PC.....

P280

Trimiterea unei imagini către un

serviciu web .....................................

P282

Utilizarea [Cloud Sync. Service].......

.

P285

Dispozitiv înregistrare

Dublare.............................................

P308

Imprimantă

PictBridge.........................................

P309

Înainte de utilizare

Întreținerea camerei

Nu supuneţi aparatul la vibraţii, lovituri sau presiune puternică.

• Obiectivul, monitorul sau carcasa externă ar putea fi avariate dacă sunt utilizate în

următoarele condiţii.

De asemenea, se pot defecta sau este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate dacă:

- Scăpaţi sau loviţi camera.

- Apăsaţi cu putere pe obiectiv sau pe monitor.

Nu țineți de obiectiv atunci când realizați o fotografie. Exstă riscul să vă prindeți degetul atunci când obiectivul se retractează.

Această cameră nu este rezistentă la praf/scurgeri/apă.

Evitaţi utilizarea camerei în locuri cu foarte mult praf, apă, nisip, etc.

• Lichidele, nisipul şi alte materiale străine pot intra în spaţiul din jurul obiectivului,

butoanelor, etc. Fiți deosebit de atent deoarece poate nu doar să cauzeze defecțiuni, dar

acestea pot fi și ireparabile.

- Locuri cu o mulţime de nisip sau praf.

- Locuri unde apa poate intra în contact cu această unitate, cum ar fi atunci când o utilizați

într-o zi ploioasă sau pe plajă.

Dacă nisip, praf sau lichide precum picăturile de apă aderă la monitor, ştergeţi-le cu o cârpă uscată şi moale.

- Dacă nu faceți acest lucru, monitorul ar putea răspunde incorect la operaţiunile de

atingere.

- În cazul în care monitorul este închis când sunt prezente aceste lichide, pot apărea

defecţiuni.

„

Despre condens (Când obiectivul, monitorul LCD sau vizorul este aburit)

• Condensul se formează când temperatura sau umiditatea ambiantă se modifică.

Protejaţi camera de formarea condensului, deoarece poate cauza formarea petelor pe

lentilă, a fungusului, sau apariţia unor defecţiuni.

• În caz de formare a condensului, opriţi camera şi lăsaţi-o nefolosită timp de aproximativ

2 ore. Când temperatura camerei se va apropia de cea a mediului ambiant, condensul

va dispărea de la sine.

1. Înainte de utilizare

Accesorii standard

Verificaţi ca toate accesoriile sunt furnizate înaintea utilizării camerei.

• Accesoriile şi forma acestora vor diferi în funcţie de ţara sau zona în care a fost

achiziţionată camera.

Pentru detalii cu privire la accesorii, consultaţi Instrucţiunile de operare de bază.

• Acumulatorul este indicat ca

acumulator

sau

baterie

în text.

• Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt

indicate în text sub forma

card

.

Cardul este opţional

.

1. Înainte de utilizare

Numele şi funcţiile componentelor

12 13 14

4 5 6

1

2

3

7

7

8

9

10

11

15

20

16

17

18

21

22

30 29 28 27

26 25 24 23

Buton declanșator

(P39)

Manetă transfocare

(P145)

Indicator temporizator

(P132)

/Lampă de asistare focalizare automată

(P221)

Buton [ ] (Exposure Compensation)

(Compensare expunere)

(P103)

/buton

[Fn4]

(P55)

Selector frontal

(P41)

Buton imagini video

(P157)

Inel pentru cureaua de umăr

(P19)

Selector posterior

(P41)

Indicator de stare

(P33)

/

Indicator luminos conexiune Wi-Fi®

(P260)

Buton de pornire/oprire cameră

(P33)

Selector mod

(P40)

Bliț

(P148)

Microfon stereo

(P216)

• Aveţi grijă să nu acoperiți microfonul cu

degetul. Acest lucru poate face sunetul

dificil de înregistrat.

Papuc (capac papuc)

(P312)

• Nu lăsaţi capacul papucului la îndemâna

copiilor, deoarece există pericolul ca

aceştia să-l înghită.

19

Manetă deschidere bliț

(P148)

Selector ajustare dioptru

(P36)

Buton [LVF]

(P36)

/ Buton [Fn7]

(P55)

Selector mod acționare

(P113)

Conector [MIC]

(P313)

Mufă căști

(P215, 230)

Conector [HDMI]

(P300)

Conector USB

(P306, 309)

Comutator [ND FILTER]

(P44)

Buton [Fn1]

(P55)

Buton [Fn2]

(P55)

Buton [Fn3]

(P55)

Inel de transfocare

(P38, 227)

Inel de focalizare

(P100)

Corp obiectiv

Suprafață lentilă

1. Înainte de utilizare

32 33 34

35

36

31

43

44

45

46

47

48

49

37

38

39

40

41

42

Ecran tactil

(P48)

/monitor

(P316)

Suport ochi

(P337)

Vizor

(P36)

Senzor pentru ochi

(P37)

Buton [AF/AE LOCK](Blocare focalizare și expunere automate)

(P102)

Selector mod focalizare

(P87, 100)

Buton [Q.MENU] (meniu rapid)

(P53)

/

Buton [Fn5]

(P55)

Buton [ ] (Playback) (Redare)

(P182)

Buton [DISP.](Afișaj)

(P45, 47)

Butoane cursor

(P45)

(Sensibilitate ISO) (P105)

[White Balance]

(Balans de alb)

P107

(Auto Focus Mode)(Mod focalizare automată)

(P91)

(AF Macro)

(P111)

Buton [MENU/SET]

(Meniu/Setare)

(P45, 51)

Buton [ ] (Delete/Cancel) (Șterge/

Anulează)

(P189)

/ Buton [Fn6]

(P55)

Difuzor

(P230)

Conector [REMOTE]

(Telecomandă)

(P315)

Clapetă card

(P25)

Capac element de cuplare

(P315)

• Când utilizaţi un adaptor de curent

alternativ, folosiți alimentatorul de curent

continuu Panasonic (opţional) şi adaptorul

de curent alternativ (opţional) Panasonic.

Clapetă acumulator (P24)

Buton de deblocare

(P24)

Montură trepied

(P341)

• Se poate să nu fie posibil să ataşaţi şi

fixaţi corespunzător un trepied cu o

lungime şurub de 5,5 mm (0,22 inch)

sau mai mult la camera foto. Acest lucru

poate de asemenea deteriora camera.

Despre butoanele funcţionale [Fn8] la [Fn12]

Butoanele [Fn8] la [Fn12] (P55) sunt pictograme tactile. Atingeţi fila [ ] de pe ecranul de înregistrare pentru a le afişa.

La început/Operaţii de bază

Atașarea parasolarului

În lumina puternică a soarelui sau lumina de fundal, parasolarul va reduce petele albe şi efectele fantomă.

Parasolarul elimină excesul de iluminare şi îmbunătăţeşte calitatea imaginii.

• Nu ţineţi parasolarul într-un mod care îl răsucește sau îl îndoaie.

• Verificaţi că aparatul este oprit.

• Închideţi blițul.

Aliniaţi reperul de fixare de pe partea lungă a parasolarui cu reperul de pe marginea obiectivului.

Ieșitură pentru montare (marginea obiectivului)

Marcaj montare (parasolar)

Înșurubați parasolarul în direcția indicată de săgeată.

Continuați să rotiţi parasolarul până când auziţi un "clic" chiar dacă simţiți puțină rigiditate şi apoi aliniaţi reperul de pe partea inferioară a camerei.

Rotiţi până când marcajele sunt aliniate.

• Verificaţi că parasolarul este ataşat ferm şi că nu

apare în imagine.

2. La început/Operaţii de bază

• La realizarea imaginilor cu bliţ şi cu parasolarul ataşat, partea de jos a imaginii poate deveni

întunecată (efectul de vignetă), iar controlul bliţului poate fi dezactivat, deoarece bliţul foto

poate fi obstrucţionat de parasolar. Vă recomandăm detașarea parasolarului.

Când detaşați temporar şi transportați parasolarul, vă recomandăm ataşarea cu

orientarea inversă.

Readuceți-l la orientarea normală când realizați imagini.

Aveţi grijă să nu vă prindeți degetul etc., când obiectivul se retrage.

2. La început/Operaţii de bază

Atașarea capacului obiectivului

• Când opriţi sau transportați aparatul de fotografiat, ataşaţi capacul obiectivului pentru

a proteja suprafața lentilei.

• Nu atârnaţi sau balansați camera ținând-o de șnurul capacului obiectivului.

• Aveţi grijă să detaşaţi capacul obiectivului la pornirea unității.

Aveţi grijă să nu încurcați șnurul capacului obiectivului cu cureaua de umăr.

Treceți șnurul prin inelul pentru cureaua de umăr al camerei.

Treceți acelaşi șnur prin orificiul capacului obiectivului.

Ataşaţi capacul obiectivului.

Ciupiţi aici pentru a ataşa sau detaşa capacul.

2. La început/Operaţii de bază

Atașarea curelei de umăr

Recomandăm utilizarea curelei de umăr furnizate atunci când folosiți camera, pentru a evita scăparea camerei.

Treceți cureaua de umăr prin inelul pentru cureaua de umăr de pe corpul camerei.

Inel pentru cureaua de umăr

Treceţi capătul curelei de umăr prin inel în direcţia săgeţii şi apoi treceți-l prin clema de fixare.

Treceţi capătul curelei de umăr prin orificiul de pe partea cealaltă a clemei de fixare.

Trageţi cureaua de umăr şi apoi verificaţi să nu iasă.

Efectuaţi paşii de la

1

la

4

şi apoi fixaţi cealaltă parte a curelei de umăr.

2. La început/Operaţii de bază

Încărcarea acumulatorului

Despre acumulatoarele ce pot fi utilizate cu acest aparat

Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale sunt vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare. Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii. Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente cauzate în urma utilizării unor acumulatoare contrafăcute.

Pentru a utiliza în siguranţă aparatul, vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale Panasonic.

Introduceți acumulatorul cu atenție la orientarea acestuia.

Încărcarea

• Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de

utilizare.

Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.

Conectaţi încărcătorul la priza electrică.

Indicatorul de încărcare [CHARGE] se aprinde şi încărcarea începe.

Tip jack

90°

Tip priză

2. La început/Operaţii de bază

Despre indicatorul de încărcare [CHARGE]

ON (Activare):

Off (Dezactivare):

Încarcă.

Încărcarea s-a încheiat.

(Deconectaţi încărcătorul de la priza electrică şi îndepărtaţi bateria după ce încărcarea este terminată.)

Când indicatorul de încărcare [CHARGE] luminează intermitent

- temperatura acumulatorului este prea mare sau prea mică. Este recomandat să încărcaţi

din nou acumulatorul la o temperatură ambiantă cuprinsă între 10 °C şi 30 °C (50°F şi 86°F).

- Bornele încărcătorului sau acumulatorului sunt murdare. În acest caz, trebuie să le ştergeţi

cu o cârpă uscată.

Timpul de încărcare

Timpul de încărcare

Aprox. 140 min

• Timpul de încărcare indicat este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet

descărcat.

Timpul de încărcare poate varia în funcție de modul în care a fost utilizat acumulatorul.

Timpul de încărcare pentru acumulator în medii foarte calde/reci sau a unei baterii care

nu a fost utilizată pentru o perioadă lungă de timp poate fi mai lung decât în mod

normal.

Indicarea capacităţii acumulatorului

3:2

L

AFS

98

(Și indicatrul de stare clipește).

Reîncărcaţi bateria sau înlocuiţi cu o baterie complet încărcată.

Nu lăsaţi elemente metalice (cum ar fi cleme) lângă zonele de contact

aleconectorului de alimentare sau în apropierea acumulatorilor.

În caz contrar, un incendiu şi/sau şocuri electrice pot fi cauzate de scurtcircuitare

sau de căldura rezultată generată.

• Acumulatorul poate fi reâncărcat și atunci când nu este complet descărcat, dar nu se

recomandă încărcarea frecventă atunci când acumulatorul este aproape plin.

(Deoarece poate apărea o umflare specifică.)

2. La început/Operaţii de bază

Durată aproximativă de operare și numărul de imagini care pot fi înregistrate

Standard CIPA (Camera & Imaging Products Association) (Asociația producătorlor de camere și aparate de imagistică)

Când sunt folosite un card de memorie SDHC şi bateria furnizată.

Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea monitorului)

Număr de imagini înregistrabile

Durată de înregistrare

Aprox. 350 imagini

Aprox. 175 minute

Înregistrarea imaginilor statice (la utilizarea vizorului)

Număr de imagini înregistrabile

Durată de înregistrare

Aprox. 270 imagini

Aprox. 135 min

Înregistrarea imaginilor video (la utilizarea monitorului)

[AVCHD]

(Înregistrarea cu calitatea imaginii setată la [FHD/17M/60i]/[FHD/17M/50i])

Timpul de înregistrare

Durată reală de înregistrare

Aprox. 115 min

Aprox. 60 min

[MP4]

(Înregistrarea cu calitatea imaginii setată la [FHD/28M/60p]/[FHD/28M/50p])

Timpul de înregistrare

Aprox. 115 min

Durată reală de înregistrare

Aprox. 55 min

[MP4]

(Înregistrarea cu calitatea imaginii setată la [4K/100M/30p]/[4K/100M/25p])

Timpul de înregistrare

Durată reală de înregistrare

Aprox. 100 minute

Aprox. 50 minute

2. La început/Operaţii de bază

[MP4] (LPCM)

(Înregistrarea cu calitatea imaginii setată la [FHD/50M/60p]/[FHD/50M/50p])

Timpul de înregistrare

Durată reală de înregistrare

Aprox. 110 min

Aprox. 55 min

MOV

(Înregistrarea cu calitatea imaginii setată la [FHD/50M/60p]/[FHD/50M/50p])

Timpul de înregistrare

Aprox. 110 min

Durată reală de înregistrare

Aprox. 55 min

• Timpul efectiv de înregistrare este timpul disponibil pentru înregistrare când se repetă acţiuni

cum ar fi pornirea și oprirea camerei, pornirea/oprirea înregistrării sau folosirea transfocării.

Redarea (Când utilizaţi monitorul)

Timpul de redare Aprox. 300 min

Timpii de operare şi numărul de fotografii înregistrabile vor fi diferiți în funcţie de

mediu şi de condiţiile de funcţionare.

De exemplu, în următoarele cazuri, timpii de operare se scurtează şi numărul de fotografii

înregistrabile este micșorat.

- În medii cu temperaturi scăzute, cum ar fi pe pârtiile de schi.

- Când o funcţie precum blițul sau transfocarea este folosită în mod repetat

• Atunci când timpul de funcţionare a camerei devine extrem de scurt, chiar şi după încărcarea

corectă a acumulatorului, durata de viaţă a bateriei poate să fi expirat.

Cumpăraţi o baterie nouă.

2. La început/Operaţii de bază

Introducerea/scoaterea acumulatorului

: Împingeţi butonul de deblocare în

direcţia săgeţii. (Spre partea unde

scrie OPEN (deschis))

: Deschideți ușa compartimentului

acumulatorului.

• Folosiţi întotdeauna acumulatoare

Panasonic originale.

• Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu putem garanta calitatea acestui produs.

Având grijă la orientarea acumulatorului, introduceţi-l complet până când auziţi un sunet de blocare şi apoi verificaţi dacă acesta este blocat de către maneta .

Rotiți maneta în direcția indicată de săgeată pentru a scoate acumulatorul.

Închideţi clapeta compartimentului acumulatorului.

Împingeţi butonul de deblocare în direcţia săgeţii.

• Scoateți bateria după utilizare.

(Bateria va fi epuizată dacă este lăsată nefolosită pentru o perioadă lungă de timp după

încărcare).

Acumulatorul se încălzeşte după utilizare şi în timpul încărcării sau după încărcare.

De asemenea, camera se încălzeşte în timpul utilizării. Aceasta nu este o defecţiune.

• Pentru a scoate acumulatorul, opriţi camera şi aşteptaţi până când indicatorul de stare de pe

ecran se stinge complet.

(În caz contrar, această unitate nu mai poate funcţiona normal şi cardul in sine poate fi

deteriorat sau imaginile înregistrate pot fi pierdute.)

2. La început/Operaţii de bază

Introducerea şi scoaterea cardului (opţional)

Verificaţi că aparatul este oprit.

Glisaţi clapeta cardulului pentru a o deschide.

Împingeţi-l complet până când auziţi un "clic", fiind atent/ă la direcţia în care îl introduceţi.

Pentru a scoate cardul, împingeţi-l până când face clic, apoi scoateţi cardul în poziţie verticală.

: Nu atingeţi bornele de conexiune ale

cardului.

: Verificaţi orientarea cardului.

: Închideţi clapeta compartimentului.

: Glisați clapeta până la capăt și

apoi închideți-o ferm.

• Înainte de a scoate cardul, opriţi camera şi aşteptaţi până când indicatorul de stare de pe

ecran se stinge complet.

(În caz contrar, această unitate nu mai poate funcţiona normal şi cardul in sine poate fi

deteriorat sau imaginile înregistrate pot fi pierdute.)

2. La început/Operaţii de bază

Informații despre card

Următoarele tipuri de carduri care sunt conforme cu standardul SD pot fi utilizate cu acest aparat.

(Aceste carduri sunt indicate drept

card

în text).

Card de memorie SD

(512 MB la 2 GB)

• Unitatea este compatibilă cu cardurile de memorie standard

SDHC/SDXC clasa de viteză UHS- UHS 3.

• Funcţionarea cardurilor afișate în stânga a fost confirmată

cu carduri Panasonic.

Card de memorie SDHC

(4 GB la 32 GB)

Carduri de memorie SDXC

(48 GB la 128 GB)

Despre înregistrarea imaginilor video/fotografiilor 4K şi clasele de viteză

În funcție de [Rec Format](Format înregistrare)

(P159)

și [Rec Quality](Calitate

înregistrare)

(P159)

ale unei imagini video, cardul necesar diferă. Pentru a înregistra fotografii 4K, aveţi nevoie de un card cu o clasă de viteză nominală care acceptă

înregistrarea foto 4K. Utilizaţi un card care îndeplineşte următoarele calificative de clasa de viteză SD sau de Clasă de viteză UHS.

• Clasa de viteză SD şi Clasa de viteză UHS sunt standardele referitoare la viteza continuă

de scris. Pentru a verifica clasa, consultaţi partea etichetată, etc., a cardului.

[Rec Format]

(Format

înregistrare)

Rata de biți în

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

Clasă de viteză Exemplu etichetă

Toate

Clasa 4 sau mai mare

28 Mbps sau mai puțin

100 Mbps sau mai mult

Viteza UHS Clasa 3

Clasa 4 sau mai mare

Viteza UHS Clasa 3

Viteza UHS Clasa 1 sau mai mare

Clasa 10

Când înregistrați imagini statice 4K/

[Post Focus]

Viteza UHS Clasa 3

2. La început/Operaţii de bază

Vă rugăm să confirmaţi cele mai recente informaţii pe următorul site web.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este doar în limba engleză).

Accesul la card

Indicatorul de accesare luminează în roşu când imaginile sunt înregistrate pe card.

• În timpul accesului (scriere, citire sau ştergere de imagini, formatare etc.),

nu opriţi aparatul, nu scoateţi bateria, cardul sau deconectaţi adaptorul

de curent alternativ (opţional). În plus, nu expuneţi camera la vibraţii,

impact sau electricitate statică.

Cardul sau datele de pe card se pot deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal.

Dacă o anumită operaţie se întrerupe din cauza vibraţiilor, şocurilor sau electricităţii

statice, efectuaţi operaţia respectivă din nou.

• În cazul în care comutatorul de protecţie la scriere este setat la „LOCK”

(Blocare), nu puteți scrie, șterge sau formata datele; acestea nu pot fi afișate

după data înregistrării.

• Datele de pe card pot fi deteriorate sau pierdute din cauza undelor

electromagnetice, electricității statice sau defectării aparatului foto sau a

cardului. Vă recomandăm stocarea datelor importante pe un calculator, etc.

• Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca

aceştia să-l înghită.

2. La început/Operaţii de bază

Formatarea cardului (Iniţializarea)

Formatați cardul înainte de a înregistra o imagine cu acest aparat.

Deoarece datele nu pot fi recuperate după formatare, asiguraţi-vă că realizaţi backup pentru datele necesare în avans.

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Setup](Configurare) → [Format]

• Utilizați o baterie încărcată suficient sau adaptorul de rețea (opțional) atunci când formatați.

Nu opriți camera în timpul formatării.

• În cazul în care cardul a fost formatat pe un PC sau alt echipament, formatați-l din nou pe

cameră.

Numărul aproximativ de fotografii înregistrabile şi timpul de înregistrare disponibil

Număr de imagini înregistrabile

• Raport de aspect [3:2], Calitate

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

• Raport de aspect [3:2], Calitate [ ]

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

2. La început/Operaţii de bază

Timp de înregistrare disponibil (la înregistrarea de imagini în mişcare)

• „h" este o abreviere pentru oră, "min" pentru minut şi "s" pentru secundă.

• Timpul de înregistrare este timpul total al tuturor imaginilor video care au fost înregistrate.

[Rec Quality]

(Calitate

înregistrare)

[Rec Quality]

(Calitate

înregistrare)

2. La început/Operaţii de bază

[Rec Quality]

(Calitate

înregistrare)

[Rec Quality]

(Calitate

înregistrare)

2. La început/Operaţii de bază

• În funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul de card, numărul de fotografii înregistrabile şi

timpul de înregistrare disponibil variază.

• [AVCHD]:

Puteţi continua înregistrarea fără întreruperi chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte

4 GB, dar fișierul video va fi divizat.

• Imagini video MP4 cu dimensiunea [Rec Quality](Calitate înregistrare) de [FHD] sau [HD]:

Puteţi continua înregistrarea fără întreruperi chiar dacă dimensiunea fişierului depăşeşte

30 de minute, dar fișierul video va fi divizat şi salvat/redat separat.

• Imagini video MP4 cu dimensiunea [Rec Quality](Calitate înregistrare) de [4K]), [MP4(LPCM)],

sau [MOV]:

Imaginile în mișcare vor fi înregistrate și redate în fișiere separate în următoarele cazuri.

(Puteți continua înregistrarea fără întrerupere)

- Atunci când utilizaţi un card de memorie SDHC: Dacă fişierul depăşeşte 4 GB.

- Atunci când utilizaţi un card de memorie SDXC: În cazul în care timpul de înregistrare

continuă depăşeşte 3 ore şi 4 minute sau dacă fişierul depăşeşte 96 GB.

Timpul maxim disponibil pentru înregistrarea continuă este afişat pe ecran.

2. La început/Operaţii de bază

Deschiderea monitorului/Reglarea monitorului

La momentul cumpărării camerei, monitorul este stocat în corpul camerei.

Scoateţi monitorul cum este indicat mai jos.

Deschideți monitorul (Maxim 180°)

Poate fi rotit cu 180° înainte.

Readuceți monitorul în poziţia sa iniţială.

• Rotiţi monitorul doar după ce îl deschideție suficient şi aveţi grijă să nu utilizaţi

forţă excesivă, deoarece poate fi deteriorat.

Fotografiere cu unghi liber

Monitorul poate fi rotit pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Acest lucru este convenabil, deoarece vă permite să realizați fotografii din unghiuri diferite prin ajustarea monitorului.

Realizarea de fotografii la un unghi ridica

Realizarea de fotografii la un unghi scăzut

• Când nu utilizaţi monitorul, este recomandat să-l închideţi cu ecranul spre interior,

pentru a preveni pătrunderea murdăriei şi zgârieturile.

2. La început/Operaţii de bază

Setarea datei/orei (Setare ceas)

• Ceasul nu este setat la livrarea camerei.

Porniți camera.

Atunci când camera este pornită, indicatorul de stare

se aprinde verde.

• Dacă ecranul de selectare a limbii nu este afişat,

continuaţi cu etapa 4.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta o setare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta elementele

(an, lună, zi, oră, minut) şi apăsaţi pentru a seta.

Ora în zona de domiciliu.

Ora la destinaţia de călătorie

Pentru a seta ordinea pe ecran și formatul de afișare a datei.

• Pentru a afişa ecranul de setare a ordinii/orei, selectaţi

[Style](Stil) şi apoi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare).

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

2. La început/Operaţii de bază

Când se afișează [The clock setting has been completed.](Setarea ceasului este completă), apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Când se afişează [Please set the home area] (Vă rugăm să setaţi zona de domiciliu), apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta zona de domiciliu şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Potrivirea din nou a ceasului

Selectaţi [Clock Set](Potrivire ceas) în meniul [Setup](Configurare).

(P51)

• Ceasul poate fi resetat după cum este indicat în paşii

5

şi

6

de la

P33

.

• setarea ceasului este menţinută timp de 3 luni cu ajutorul bateriei încorporate a ceasului,

chiar fără acumulator.

(Lăsați acumulatorul încărcat în unitate pentru 24 de ore pentru a încărca bateria încorporată).

• Dacă ceasul nu este setat, data corectă nu poate fi tipărită atunci când ştampilați data pe

imaginicu [Text Stamp] sau comandați imprimarea imaginilor la un magazin.

2. La început/Operaţii de bază

Operaţii de bază

Sfaturi pentru a realiza poze bune

Ţineţi ușor camera cu ambele mâini menţinând mâinile pe lângă corp în timp ce stați cu picioarele uşor depărtate.

Nu blocaţi blițul, indicatorul luminos de asistare focalizare automată , microfonul

sau difuzorul cu degetele sau cu alte obiecte.

• Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă și că nu sunteți în pericol de a vă ciocni de o altă

persoană sau obiect din jur atunci când faceți poze.

• Nu țineți de obiectiv atunci când realizați o fotografie.

Exstă riscul să vă prindeți degetul atunci când

obiectivul se retractează.

Detectează orientarea camerei (funcţia de detectare a direcţiei)

Această funcţie detectează orientarea verticală atunci când

înregistraţi cu camera orientată vertical.

Când redaţi înregistrarea, înregistrarea este afişată automat în orientare verticală.

(Disponibil numai când [Rotate Disp.](Rotește imagine)

(P254)

este setat la [ON](Activare).)

• Atunci când camera este ţinută vertical şi înclinat în mod semnificativ în sus sau în jos pentru

a înregistra, funcția de detectare a direcției poate să nu funcţioneze corect.

• Imaginile în mişcare, fişierele rafală 4K şi imaginile realizate cu [Post Focus] nu pot fi afişate

vertical.

2. La început/Operaţii de bază

Utilizarea vizorului

Ajustare dioptru

Ajustaţi dioptrul pentru a se potrivi vederii dumneavoastră astfel încât să puteţi vizualiza clar vizorul.

Comutarea între ecran şi vizor.

Apăsaţi [LVF] pentru a comuta între monitor şi vizor.

Buton [LVF]

Senzorul de ochi

• Puteţi de asemenea să utilizaţi butonul ca un buton de funcţie.

(P55)

Apăsaţi [LVF].

Comutarea automată vizor/ecran*

Afișaj vizor*

7

Afişaj monitor

Dacă [Eye Sensor AF] (Focalizare automată senzor ochi) din meniul [Custom]

(Personalizare) este setat la [ON] (Activare), camera ajustează automat focalizarea atunci când senzorul pentru ochi este activat. Camera nu emite un semnal sonor atunci când se realizează focalizarea cu [Eye Sensor AF](Focalizare automată senzor ochi).

2. La început/Operaţii de bază

Note cu privire la comutarea automată a ecranului/vizorului

Comutarea automată vizor/ecran permite senzorului pentru ochi să comute automat afişajul la vizor când ochiul sau un obiect se află în apropierea acestuia.

• senzorul de ochi ar putea să nu funcţioneze corect în funcţie de forma ochelarilor Dvs., de

cum ţineţi camera sau de o lumină puternică strălucind în jurul vizorului. În acest caz, apăsaţi

[LVF] pentru a comuta afişajul.

• În timpul redării imaginilor în mișcare sau al unei diaporame, aparatul de fotografiat nu

comuta automat afișajul la vizor cu senzor de ochi.

• senzorul de ochiul nu funcţionează în funcţie de unghiul monitorului.

MENU

Setarea sensibilităţii senzorului de ochi şi comutarea automată a afişajului

între monitor şi vizor

[Custom](Personalizare) → [Eye Sensor](Senzor de ochi)

[Sensitivity]

(Sensibilitate)

Aceasta va seta sensibilitatea senzorului pentru ochi.

[LVF/Monitor

Switch]

(Comutare

LVF/Monitor)

Aceasta va stabili metoda de comutare între monitor si vizor.

[LVF/MON AUTO] (Comutarea automată între vizor şi monitor) / [LVF]

(Afişare pe vizor) / [MON] (Afişare pe monitor)

• Dacă apăsaţi [LVF] pentru a comuta afişajul, și setarea [LVF/Comutator

Monitor] va comuta.

2. La început/Operaţii de bază

Operaţii de transfocare

Puteți micșora transfocarea pentru a înregistra peisaje, etc., cu unghi larg (Wide) sau să măriți transfocarea pentru a face oamenii și obiectele să pară mai apropiați/te (Tele).

• Pentru detalii despre tipurile de transfocare şi funcţii, consultaţi

P145

.

Cu inelul de transfocare

Rotiți inelul de transfocare

Cu transfocarea lentă

Apăsaţi [Fn1] sau [Fn2].

T

Fn1

Fn2

W

• Puteţi mări la o viteză mai mică decât viteza

normală de transfocare.

• În mod implicit, [Slow Zoom T](transfocare

lentă tele) este atribuit [Fn1] și [Slow Zoom

W](transfocare lentă wide) este atribuit [Fn2].

• Aveți posibilitatea să modificați funcționarea

și setările de transfocare lentă în [Slow

Zoom Button Setting] (Setare buton

transfocare lentă), [Slow Zoom Speed]

(Viteză transfocare lentă) și [Soft Zoom]

(Transfocare soft) din meniul [Custom].

Rotiţi pârghia de transfocare.

W

W T

T

Cu pârghia de transfocare

Unghiul de rotire este mare: Viteza de transfocare este mare

Unghiul de rotire este mic: Viteza de transfocare este mică

• funcţionarea pârghiei de transfocare este

marcată ca mai jos în aceste instrucţiuni de

operare.

Rotiţi pârghia de transfocare:

2. La început/Operaţii de bazăB

Butonul declanșator (Realizarea de fotografii)

Declanşatorul funcţionează în două etape. Pentru a realiza o fotografie, apăsaţi-l.

Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a focaliza.

Valoare apertură

Timp de expunere

Indicator focalizare

• Sunt afișate valoarea diafragmei şi viteza obturatorului.

(Acesta va lumina intermitent în roşu dacă expunerea corectă

nu este atinsă, cu excepţia cazului când este setat la bliț.)

• După ce subiectul este focalizat, este afişat indicatorul de

focalizare.

(Atunci când subiectul nu este focalizat, indicatorul clipeşte.)

Apăsaţi complet butonul de declanşare

(apăsaţi-l mai mult) şi realizați fotografia.

Când [Focus/Release Priority](Prioritate focalizare/Deblocare) este setat la [FOCUS]

(Focalizare), nu se pot realiza fotografii până când nu este atinsă focalizarea corectă.

(P222)

• Chiar şi în timpul funcţionării meniului sau redării de imagini, dacă apăsaţi declanşatorul la

jumătate, puteţi seta imediat camera pentru înregistrare.

Despre domeniul de focalizare

Domeniul de focalizare este afişat atunci când utilizați transfocarea.

• Domeniul de focalizare este afişat în roşu când nu este focalizat

după apăsarea butonului declanşator până la jumătate.

Domeniu de focalizare

24

0.3m

-

480

Domeniul de focalizare se poate schimba treptat în funcţie de poziţia de zoom.

2. La început/Operaţii de bază

Butonul de imagini video (Înregistrare imagini video)

Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.

• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după apăsarea lui.

Opriți înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.

Selectorul de mod (Selectarea unui mod de înregistrare)

Selectarea modului prin rotirea selectorului de mod.

• Rotiţi lent selectorul de mod pentru a selecta modul dorit.

Mod Intelligent Auto (Modul inteligent automat)

(P60)

Mod Intelligent Auto Plus (Modul inteligent automat plus)

(P61)

Mod Programme AE (Programare AE)

(P66)

Mod Aperture Priority AE (Prioritate apertură expunere automată)

(P68)

Mod Shutter Priority AE (Prioritate declanșator expunere automată)

(P68)

Mod Manual Exposure (Expunere manuală)

(P69)

Mod Creative Video (Video creativ)

(P168)

Mod Custom (personalizare)

(P85)

Modul fotografie panoramică

(P73)

Mod Scene Guide (Ghid scenă)

(P76)

Mod Creative Control (Control creativ)

(P79)

2. La început/Operaţii de bază

Selector frontal/Selector posterior

Rotire:

Selectarea elementelor sau setarea valorilor sunt efectuate în timpul diverselor setări.

Selector frontal Selector posterior

• Aceste instrucţiuni de utilizare descriu operaţiile cu selectorul frontal/posteriordupă cum urmează: ex.: Când se roteşte selectorul frontal la stânga sau la dreapta: ex.: Când se roteşte selectorul posterior la stânga sau la dreapta:

Permite setarea aperturii, a timpului de expunere şi a altor setări în modurile

.

Selector de mod Selector frontal

Comutare program

Valoare apertură

Timp de expunere

Valoare apertură

Selector posterior

Comutare program

Valoare apertură

Timp de expunere

Timp de expunere

Schimbarea temporară a elementelor atribuite selectorului frontal/posterior

([Dial Operation Switch])

[Dial Operation Switch] este atribuit [Fn3] în momentul achiziţiei.

(P55)

Apăsaţi [Fn3].

Buton funcțional (Fn3)

• Va fi afișat un ghid care afișează elementele atribuite

temporar selectorului frontal/posterior.

• Dacă nu se efectuează nicio operaţiune, ghidul va

dispărea în câteva secunde.

Fn3

2. La început/Operaţii de bază

Rotiți selectorul frontal/posterior în timp ce este afișat ghidul.

• Setările elementelor atribuite selectoarelor se vor schimba.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• De asemenea, puteţi completa acest pas prin efectuarea

uneia dintre operaţiunile de mai jos:

- Apăsaţi butonul declanșator la jumătate.

- Apăsaţi [Fn3].

0

• Elementele care sunt atribuite temporar selectorului frontal/posterior pot fi folosite doar cât

timp sunt afișate ghidul (pasul

2

) sau ecranul de setare (pasul

3

).

• În [Dial Set] din meniul [Custom] puteți schimba modul de operare al selectorului frontal și

posterior (P43) .

2. La început/Operaţii de bază

Setarea metodelor de funcţionare ale selectorului frontal și posterior.

MENU

[Custom](Personalizare) → [Dial Set.](Setare inel/selector)

Atribuie operaţiunile de valoare diafragma și timp de expunere

în modul de expunere Manual.

[Assign Dial (Atribuire selector) (F/SS)]

[Rotație (F/SS)]

Atribuie valoarea diafragmei selectorului frontal și timpul de expunere selectorului posterior.

Atribuie timpul de expunere selectorului frontal și valoarea diafragmei selectorului posterior.

Schimbă direcţia de rotaţie a selectoarelor pentru ajustarea valoarii diafragmei și timpului de expunere.

[Exposure Comp.]

(Compensare expunere)

[Dial Operation Switch

Setup]

Asociază compensarea expunerii la selectorul frontal sau posterior astfel încât să puteţi să o reglaţi direct.

(Front Dial)(Selector frontal)/ (Rear Dial) (Selector posterior)/[OFF](Dezactivare)

• Nu puteţi să reglaţi compensarea expunerii în modul de

expunere manual.

Setează elementele care se atribuie temporar selectoarelor frontal și posterior când apăsați butonul funcțional la care este atribuit [Dial Operation Switch].

([Front Dial Operation](Operație selector frontal))/

([Rear Dial Operation](Operație selector posterior))

• Elementele care pot fi setate unt următoarele.

- [Photo Style] (Stil foto) P191

- [Filter Effect] (Efect filtru) (P79, 193)

- [Aspect Ratio] ( Raportul de aspect) (P196)

- [AF Mode](Mod focalizare automată) P91

- [4K PHOTO] (Imagini 4K) (P117)

- [Highlight Shadow] (evidențiere umbră) (P199)

- [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (P200)

- [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) (P200)

- [Flash Mode](Mod bliț) (P151)

- [Flash Adjust.](Ajustare bliț) (P154)

- [Sensitivity] (Sensibilitate) P105

- [White Balance](Balans de alb) P107

• [Highlight Shadow] folosește cele două selectoare.

Acesta va fi automat atribuită ambelor selectoarfe când o

atribuiţi unuia dintre ele.

2. La început/Operaţii de bază

Comutarea [ND FILTER] (comutarea setării filtrului ND)

Folosind comutarea [ND FILTER](filtru ND) puteți comuta setarea filtrului ND încorporat. (Filtrul reglează cantitatea de lumină.)

• Folosiţi această funcţie când înregistrați un subiect luminos

în aer liber sub un cer limpede care face ecranul să arate alb.

ND

FILTER

AUTO

1/64

1/16

1/4

OFF

Controlează automat filtrul ND în funcţie de condițiile de înregistrare.

Reduce cantitatea de lumină la 1/4.

Reduce cantitatea de lumină la 1/16.

Reduce cantitatea de lumină la 1/64.

Nu folosește filtrul ND.

Indisponibil în aceste cazuri:

• În următoarele cazuri, [ND FILTER] va fi fixat la [OFF](Dezactivare) chiar dacă este setat la

[Auto]:

- Mod Manual Exposure (Expunere manuală)

- Mod Creative Video (Video creativ)

- Când înregistrați imagini video

- Când [Silent Mode](Mod silențios) este setat la [ON] (Activare)

• În următoarele cazuri, [ND FILTER] va fi fixat la setare la începutul înregistrării:

- Când [Variable Frame Rate] este setat la [ON](Activare)

- Mod de înregistrare panoramic

- Când [Burst Rate](Rată rafală) este setat la [H]

- Când înregistrați cu funcția de încadrare

- Când înregistrați în modul [Post Focus]

- Când [i-Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este [ON](Activat).

- Când [iHDR] sau [HDR] este setat la [ON] (Activare)

2. La început/Operaţii de bază

Butoane cursor/Buton [Meniu/SET](Meniu/Setare)

Apăsarea butonului cursor:

Se efectuează selecţia de articole sau setarea de valori, etc.

Apăsarea [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Este efectuată confirmarea conţinutului setării, etc.

• În aceste instrucţiuni de operare, sus, jos, stânga şi dreapta

butonului cursor sunt menționate ca .

• Prin atribuirea [Cursor Button Lock](Blocare buton cursor) la un buton de funcţie, puteţi

dezactiva butoanele cursor şi butonul [MENU/SET]. (P55)

Butonul [DISP.] (Afişare) (Comutarea informaţiilor de pe ecran)

Apăsaţi [DISP.] pentru a comuta informaţiile afişate pe ecran.

• Dacă informațiile de pe ecran nu mai sunt afișate deoarece nu a

fost efectuată nicio operaţie pentru o perioadă de timp, apăsaţi

butonul [DISP.] (Afişare) sau atingeţi ecranul pentru a afişa din

nou informaţiile.

În Modul de înregistrare:

Comutarea metodei de afișare a vizorului/monitorului:

MENU

[Custom](Personalizare) → [LVF Disp.Style](Stil afișare vizor)

MENU

[Custom](Personalizare) → [Monitor Disp. Style] (Stil afișare ecran)

(stil vizor):

(stil monitor):

Micșorează puțin imaginile ca să puteți trece mai bine în revistă compoziția imaginilor.

Redimensionează imaginile pe întregul ecran ca să le puteți vedea detaliile.

2. La început/Operaţii de bază

Stil afișare vizor în timp real

(Exemplu de stil de afişare vizor)

Cu informaţii

(informaţii detaliate)

MOV

24p

3:2

L

Cu informaţii

Cu informaţii

(informaţii detaliate, afişajul senzorului de înclinare)

MOV

24p

3:2

L

Cu informaţii

(afişajul senzorului de înclinare)

0

98

0

98

0

98

0

98

Stil afișare monitor

(Exemplu de stil de afişare monitor)

Cu informaţii

Fără informaţii

Cu informaţii

(Afişajul senzorului de înclinare)

3:2

L

MOV

24p

3:2

L

Fără informaţii (afişajul senzorului de înclinare)

0 0

Dezactivat

Informaţii de

înregistrare afişate pe ecran*

ISO

AUTO

0

0

0

AWB

3:2

L

Wi-Fi Fn

98

Când este afișat ecranul de înregistrare a informațiilor de înregistrare pe monitor, puteți atinge elementul dorit și să-i schimbați direct setarea.

• În cazul în care alocaţi [LVF/Monitor Disp. Style] la [Fn Button Set] (P55) din meniul [Custom],

de fiecare dată când apăsaţi butonul funcţiei atribuite, puteţi schimba stilul de afişare a

monitorului sau vizorului ([ ]/[ ]), oricare este în curs de utilizare.

2. La început/Operaţii de bază

Despre afişajul senzorului de înclinare

Cu senzorul de înclinare afișat, este uşor să corectați înclinarea camerei, etc.

Direcția orizontală:

Corectare înclinare spre stânga

Direcția verticală:

Corectare înclinare în jos

• Când înclinarea camerei este mică, indicatorul devine verde.

• Chiar şi după corectarea înclinării, ar putea exista o eroare de aproximativ .

• Când înclinați în mod semnificativ în sus sau în jos pentru a înregistra, afișajul senzorului de

înclinare poate să nu fie afișat corect, iar funcția de detectare a direcției (P35) poate să nu

funcționeze corect.

În modul de redare

Cu informaţii

F2.8

60

0

2

00

3:2

L

Afișare informaţii detaliate

F2.8

60

0

AWB

200

AFS

P

2016 12. 1 10:00

3:2

L

s

RGB

100-0001

Afișarea histogramei

1/98

F2.8 60

0 ISO200

100-0001

Fără informaţii

(Highlight display)

(Evidențiere afișaj)*

Fără informaţii

Acest ecran este afişat numai când opțiunea [Highlight](Subliniere) (P225) din meniul

[CUSTOM] (Personalizare) este setată la [ON] (Activare).

• Unele dintre ecrane nu pot fi afișate pentru anumite file pe care le redați, cum ar fi

imaginile în mișcare și fișierele rafală 4K.

2. La început/Operaţii de bază

Ecranul tactil (Operaţii prin atingere)

Ecranul tactil al acestei unități este capacitiv. Atingeţi panoul direct cu degetul.

Atingeţi

Atingeţi şi eliberaţi ecranul tactil.

Fn8

Fn9

Fn10

Fn11

SNAP

Fn12

Glisați

O mişcare fără eliberarea ecranului tactil.

Ciupiţi (mărire/micşorare)

Îndepărtaţi (pentru mărire) sau apropiaţi (pentru micşorare) două degete pe ecranul tactil.

•Atingeţi ecranul cu degetul curat şi uscat.

•Dacă utilizaţi o folie de protecție a monitorului disponibilă comercial, vă rugăm să urmaţi

instrucţiunile care însoțesc folia.

(Unele folii de protecţie a monitorului pot afecta vizibilitatea sau operabilitatea.)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Ecranul tactil poate să nu funcţioneze normal în următoarele cazuri.

- Când este atins de o mână înmănușată.

- Când ecranul tactil este umed.

2. La început/Operaţii de bază

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia de atingere

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia de atingere declanșator

Moduri aplicabile:

Doar prin atingerea obiectului pe care-l doriţi ca punct de focalizare, camera se va concentra pe subiect şi va realiza imaginea automat.

Atingeți [ ].

• pictograma se modifică la [ ] şi devine posibilă

realizarea unei imagini cu funcţia de declanşare tactilă.

AE

Atingeți subiectul pe care doriţi să vă concentrați şi apoi realizați imaginea.

• imaginea este realizată atunci când se realizează

focalizarea.

Pentru a anula funcţia declanșare tactilă

Atingeți [ ]

•Dacă fotografierea cu declanșare la atingere eşuează, zona de focalizare automată devine

roşie şi dispare.

AE

2. La început/Operaţii de bază

Optimizarea ușoară a luminozității unei zone specifice (Touch AE)

Moduri aplicabile:

Puteţi optimiza ușor luminozitatea pentru o poziţie atinsă. Când fața subiectului apare

întunecată, puteți mări luminozitatea ecranului în conformitate cu luminozitatea feței.

Atingeți [ ].

• Este afișat ecranul de setare pentru poziţia de optimizare

a luminozității.

exclusiv pentru Touch AE.

Atingeţi subiectul pentru care doriţi să optimizați luminozitatea.

• Apăsarea lui [Reset](Resetare) va aduce optimizarea

luminozității înapoi în centru.

Atingeți [Set](Setare)

Anularea funcției [Touch AE](Expunere automată tactilă)

Atingeți [ ]

• [Metering Mode](Mod de măsurare) revine la setarea originală şi poziţia de optimizare a

luminozității este anulată.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- Când utilizaţi zoomul digital

- Când este setată [4K Live Cropping](Decupare 4K în timp real)

- Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) în [Touch Settings](Setări tactile) din meniul

[CUSTOM](Personalizare) a fost setat la [AF+AE](Focalizare și expunere automate) (P99)

AE

2. La început/Operaţii de bază

Setarea elementelor de meniu

Puteți fie să folosiți butoanele sau să atingeți monitorul pentru a seta elementele se meniu.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Motion Picture]

(Imagini video)

(P212)

[Custom] (personalizare) (P220)

Acest meniu vă permite să setaţi raportul de aspect, numărul de pixeli, fotografie 4K şi alte aspecte ale imagininor pe care le

înregistrați.

Acest meniu vă permite să setaţi [Rec Format](Format înregistrare),

[Rec Quality](Calitate înregistrare) şi alte aspecte pentru

înregistrarea de imagini în mişcare.

Funcţionarea unităţii, precum afişarea ecranului şi a butoanelor de operaţii, poate fi configurată în funcţie de preferinţele dvs.

[Setup]

(Configurare) (P229)

Acest meniu vă permite să efectuaţi setările ceasului, să selectaţi setările de ton operaţional, precum şi alte setări care vor uşura operarea camerei.

Puteţi şi să configuraţi setările de funcţii legate de Wi-Fi.

[Playback]

(Redare) (P237)

Acest meniu vă permite să configurați setările de Protecţie,

Decupare sau setările de imprimare etc. ale imaginilor înregistrate.

• Meniul [SETUP] (Configurare) conţine unele setări importante privind ceasul şi alimentarea

camerei. Verificaţi setările acestui meniu înainte de a începe utilizarea camerei.

Apăsaţi de la butonul cursor pentru a selecta elementul de meniu şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Elementele de meniu pot fi de asemenea selectate prin

rotirea selectorului posterior.

• De asemenea puteţi să comutaţi la pagina următoare

apăsând butonul [DISP.] (Afişare) sau rotind pârghia de

zoom.

(La operarea tactilă)

Atingeţi elementul de meniu.

• pagina poate fi schimbată prin apăsarea [ ]/[ ].

2. La început/Operaţii de bază

Apăsaţi de la butonul cursor pentru a selecta setarea şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• De asemenea, puteţi selecta setarea rotind selectorul

frontal.

• În funcţie de elementul de meniu, setările pot să nu apară

sau pot fi afişate într-un mod diferit.

(La operarea tactilă)

Atingerea setării pentru a seta.

• Există funcţii care nu pot fi setate sau utilizate în funcţie de modurile sau setările de meniu

utilizate pe cameră.

Comutarea la alte meniuri

Apăsaţi .

Apăsaţi de pentru a selecta o pictogramă de selectare a meniului, precum [ ].

• De asemenea, puteţi selecta pictogramele de comutare

meniu rotind selectorul frontal.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

(La operarea tactilă)

Atingeți o pictogramă de selectare a meniului, precum [ ].

Închideți meniul

Apăsaţi [ ] sau apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

(La operarea tactilă)

Atingeți [ ]

2. La început/Operaţii de bază

Apelarea instantanee a meniurilor utilizate frecvent

(Quick Menu)(Meniu rapid)

Utilizând meniul rapid, unele setări de meniu pot fi găsite cu uşurinţă.

• Caracteristicile care pot fi ajustate folosind meniul rapid sunt determinate de modul sau stilul

de afişare în care este camera.

Apăsaţi butonul [Q.MENU](Meniu rapid) pentru a afișa meniul rapid

• Puteţi de asemenea să utilizaţi butonul ca un buton de

funcţie. (P55)

Rotiţi selectorul frontal pentru a selecta elementul de meniu.

MOV

24p

3:2

L

Rotiţi selectorul posterior pentru a selecta setarea.

Apăsaţi [Q.MENU](Meniu rapid) pentru a ieşi din meniu odată ce setarea este completă.

2.8

60

MOV

24p

3:2

L

0

AU

TO

AWB

AFS

2.8

60

0

AU

TO

AWB

• Puteţi seta de asemenea elemente apăsând butoanele cursor .

Înregistrarea informațiilor pe monitor în [ ] (Monitor style) (Stil monitor) (P46)

Selectați elementul apăsând butonul [Q.MENU] și rotind selectorul posterior, apoi selectați setarea rotind selectorul frontal.

ISO

AUTO

• Puteţi seta de asemenea cu şi [MENU/SET].

AWB

0

0 0

3:2

L

Wi-Fi Fn

98

2. La început/Operaţii de bază

Personalizarea setărilor de meniu rapid

Când [Q.MENU](Meniu rapid) (P228) din meniul [CUSTOM](Personalizare) este setat la

[CUSTOM] , meniul rapid poate fi modificat după dorință.

Până la 15 elemente pot fi setate în meniul rapid.

Apăsaţi pentru a selecta [ ] şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

3:2

L

AFS

Apăsaţi pentru a selecta elementul de meniu de pe rândul de sus şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta spațiul liber de pe rândul de jos şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Elemente care pot fi setate

Elemente setate

3:2

L

AFS

1

2

345

• Puteți de asemenea să setați elementul de meniul trăgându-l

din rândul de sus pe rândul de jos.

• Dacă nu există niciun spaţiu gol în rândul de jos, puteţi să înlocuiţi un element existent

cu un nou element selectat prin selectarea elementul existent.

• Pentru a anula setarea, treceți la rândul de jos prin apăsarea şi selectaţi un element

pentru anulare şi apoi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare).

Apăsaţi [ ].

• Va readuce ecranul la pasul

1

.

Apăsaţi [Menu/SET](Meniu/Setare) pentru a comuta la ecranul de înregistrare.

2. La început/Operaţii de bază

Atribuirea funcţiilor utilizate frecvent la butoane

(Butoane funcționale)

Puteţi atribui funcţii de înregistrare etc. la anumite butoane şi pictograme.

• Unele funcţii nu pot fi alocate, acest lucru depinzând de butonul funcţional.

• Unele funcţii pot să nu fie disponibile în funcţie de mod sau ecranul afişat.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Custom] (Personalizare)

[Fn Button Set] (Setare buton Fn)

[Setting in REC mode] (Setare în mod de înregistrare)/[Setting in

PLAY mode](Setare în mod de redare)

Apăsaţi pentru a selecta butonul funcție pe care doriţi să-l atribuiți unei funcții şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare)

Apăsaţi pentru a selecta funcția pe care doriţi să o atribuiți şi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare).

• Pentru detalii despre funcțiile care pot fi atribuite în

[Setting in REC mode](Setare în modul înregistrare),

consultați P56 .

• Pentru detalii despre funcțiile care pot fi atribuite în [Setting in PLAY mode](Setare în

modul redare), consultați P58 .

• Pentru a restabili setările implicite ale butonului funcţional, selectaţi [Restore to a Default].

Configurarea setărilor butonului funcțional de pe ecranul de înregistrare a informațiilor de pe monitor

Atingerea [Fn] de pe ecranul de înregistrare a informațiilor de pe monitor (P45) vă permite de asemenea să afişaţi ecranul la pasul

2

.

Atribuirea rapidă a funcţiilor

Ecranul de setare afişate în pasul

3

de mai sus poate fi afişat ținând apăsat un buton funcţie ([Fn3] la [Fn7]) timp de 2 secunde.

2. La început/Operaţii de bază

Folosirea butoanelor funcții în timpul înregistrării

Puteţi să utilizaţi funcţiile atribuite apăsând un buton funcțional când înregistrați.

Folosirea butoanelor funcționale cu operațiile tactile

Atingeți [ ].

Atingeţi [Fn8], [Fn9], [Fn10], [Fn11] sau [Fn12]

• [Fn8], [Fn9], [Fn10], [Fn11] şi [Fn12] nu pot fi utilizate când

vizorul este în uz.

Funcţii care pot fi atribuite în [Setting in REC mode](Setare în modul înregistrare)

Meniul [Rec](Înregistrare)/Funcții de înregistrare

– [Exposure Comp.] (Compensare expunere)

(P103) : [Fn4]*

– [Wi-Fi] (P260) : [Fn8]*

– [Q.MENU] (P53) : [Fn5]*

– [LVF/Monitor Switch] (Comutare LVF/Monitor)

(P36) : [Fn7]*

– [LVF/Monitor Disp. Style](Stil afișare vizor/

monitor) (P46)

– [AF/AE LOCK](Blocare focalizare și expunere

automate) (P102)

– [AF-ON](Focalizare automată activată)

(P101, 102)

– [Previzualizare] (P71) [Fn6]*

– [One Push AE](Expunere automată cu o apăsare)

(P72)

– [Touch AE] (Expunere automată tactilă) (P50)

– [Indicator de nivel] (P47) : [Fn9]*

– [Focus Area Set](Setare zonă de focalizare) (P57)

– [Slow Zoom T](transfocare lentă tele): [Fn1]* (P38)

– [Slow Zoom W](transfocare lentă wide): [Fn2]* (P38)

– [1 Shot RAW+JPG](1 imagine format RAW și JPG)

– [1 Shot Spot Metering] (1 imagine măsurare

punctuală)

– [Cursor Button Lock] (Blocare buton cursor) (P57)

– [Dial Operation Switch Setup](Configurare

comutare operare selectoare) (P41) : [Fn3]*

– [Photo Style] (Stil foto) (P191)

– [Filter Effect] (Efect filtru) (P79, 193)

– [Aspect Ratio] ( Raportul de aspect) (P196)

– [Picture Size] (Rezoluţie imagine) (P196)

– [Quality] (Calitate) (P197)

– [AFS/AFF] (P89)

– [Metering Mode](Mod de măsurare) (P198)

– [Burst Rate] (Rată rafală) (P114)

– [4K PHOTO] (Imagini 4K) (P117) : [Fn12]*

– [Self Timer] (Temporizator) (P132)

– [Bracket] (Încadrare) (P139)

– [Highlight Shadow] (evidențiere umbră) (P199)

– [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) (P200)

– [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) (P200)

– [HDR] (P201)

– [Shutter Type] (Tip declanșator) (P204)

– [Flash Mode](Mod bliț) (P151)

– [Flash Adjust.](Ajustare bliț) (P154)

– Setările blițului wireless (P155)

– [i.Zoom](Transfocare inteligentă) (P146)

– [Digital Zoom](Transfocare digitală) (P146)

– [Stabilizer] (Stabilizator) (P143)

– [Sensitivity] (Sensibilitate) (P105)

– [White Balance](Balans de alb) (P107)

– [WB(Auto White Balance](Balans automat de alb)

(P107)

– [WB(Daylight)(Lumină naturală)] (P107)

– [WB(Cloudy)(Înnorat)] (P107)

– [WB(Shade)(Umbră)] (P107)

– [WB(Incandescent)] (P107)

– [WB(Flash)(Bliț)] (P107)

– [WB(White Set 1)(Setare alb 1)] (P107)

– [WB(White Set 2)(Setare alb 2)] (P107)

– [WB(White Set 3)(Setare alb 3)] (P107)

– [WB(White Set 4)(Setare alb 4)] (P107)

– [WB(Color Temperature 1)(Temperatură culoare 1)]

(P107)

– [WB(Color Temperature 2)(Temperatură culoare 2)]

(P107)

– [WB(Color Temperature 3)(Temperatură culoare 3)]

(P107)

– [WB(Color Temperature 4)(Temperatură culoare 4)]

(P107)

– [AF Mode/MF](Focalizare automată și focalizare

manuală) (P91, 100)

– [Macro Mode](Mod macro) (P111)

– [Restore to Default](Revenire setări implicite)

Fn8

Fn9

Fn10

Fn11

SNAP

Fn12

2. La început/Operaţii de bază

Meniu [Motion Picture](Imagini video)

– [4K Live Cropping](Decupare 4k în timp real) (P171)

– [Snap Movie] (Film instantaneu) (P165) [Fn11]*

– [Motion Pic. Rec Format](Format înregistrare

imagini video) (P159)

– [Motion Pic. Rec Quality] (Calitate înregistrare

imagini video) (P159)

– [Variable Frame Rate](Viteză cadre variabilă) (P173)

– [Picture Mode](Mod fotografie) (P164)

– [Synchro Scan](Scanare sincronizată) (P178)

– [Time Code Display](Afișare cod timp) (P213)

– [Mic. Directivity Adjust] (Ajustare direcție microfon)

(P313)

– [Color Bars](Bare culoare) (P218)

Meniu [Custom] (Personalizare)/ Meniu [Setup](Configurare)

– [Silent Mode](Mod silențios) (P220)

– [Peaking] (Maxim) (P223)

– [Histogram](Histogramă) (P224) : [Fn10]*

– [Guide Line](Linie de ghidare) (P224)

– [Zebra Pattern](Model zebră) (P226)

– [Monochrome Live View](Vedere monocromă în

timp real) (P226)

– [Rec Area](Zonă înregistrare) (P226)

– [Video-Priority Display](Afișare prioritară video)

(P227)

– Manetă transfocare (P227)

– Inel transfocare (P227)

– [Touch Screen](Ecran tactil) (P228)

– [Headphone Volume](Volum căşti) (P230)

Setările butoanelor de funcţie la momentul achiziţiei.

• Când setaţi la [Focus Area Set], este posibilă afişarea ecranului de setare a poziţiei fie pentru

zona AF sau MF Assist.

• Când este setat [1 Shot RAW+JPG], acesta va înregistra fişierul RAW şi simultan, o singură

dată, o imagine JPEG bună. Va reveni la calitatea iniţială după înregistrare.

• Când este setat [1 Shot Spot Metering], acesta va înregistra cu [Metering Mode] setat la [ ]

(spot) numai o singură dată. Va reveni la modul iniţial de măsurare după înregistrare.

• Operațiile butonului cursor și [MENU/SET] sunt dezactivate atunci când este setat [Cursor

Button Lock]. Apăsați din nou butonul funcție pentru a le activa.

2. La început/Operaţii de bază

Folosirea butoanelor funcționale în timpul redării

Puteţi seta direct o funcţie atribuită unei imagini selectate apăsând butonul de funcţie în timpul redării.

Exemplu: Când [Fn5] este setat la [Favorite]

Apăsaţi pentru a selecta imaginea.

Apăsaţi butonul [Fn5] şi apoi setaţi imaginea ca

[Favorite].

Funcţii care pot fi atribuite în [Setting in PLAY mode](Setare în modul redare)

• Următoarele funcţii pot fi atribuite butoanelor [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5] sau [Fn7].

Meniul [Playback](Redare)/Funcții de redare

– [Wi-Fi] (P260) : [Fn4]*

– [LVF/Monitor Switch] (Comutare LVF/Monitor)

(P36) : [Fn7]*

– [Favorite] (P255) : [Fn5]*

– [Print Set] (Setare imprimare) (P255)

– [Protect](protejează) (P257)

– [Delete Single](Șterge una) (P189)

– [Off](Dezactivare):

– [Restore to Default](Revenire setări implicite)

Setările butoanelor de funcţie la momentul achiziţiei.

2. La început/Operaţii de bază

Introducerea de text

Apăsaţi pentru a selecta textul şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a înregistra.

• Deplasați cursorul la [ ] și apoi apăsați [MENU / SET]

pentru a comuta textul între [A] (majuscule), [a] (cu litere

mici), [1] (numere) și [&] (caractere speciale).

• Pentru a introduce un caracter de două ori, mutaţi cursorul

rotind selectorul posterior la dreapta sau pârghia de transfocare în partea [T].

• Următoarele operații pot fi efectuate prin deplasarea cursorului la element și

apăsarea [MENU/SET]:

Introduceți un spațiu.

(Ștergere): Șterge un caracter.

: Mutaţi cursorul de intrare la stânga

: Mutaţi cursorul de intrare la dreapta

Poate fi, de asemenea, mutat cu selectorul posterior sau pârghia de transfocare.

• Pot fi înregistrate un maxim de 30 de caractere.

(Maxim 9 caractere la setarea numelor în [Face RECOG.])

• Pot fi înregistrate un maxim de 15 de caractere pentru [ ], [ ], [ ], [ ] și [ ].

(Maxim 6 caractere la setarea numelor în [Face RECOG.])

Apăsaţi pentru a muta cursorul la [Set] şi apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a încheia introducerea de text.

Moduri de înregistrare

Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată

Mod [Intelligent Auto] (Automat inteligent)

Mod de înregistrare:

În acest mod, camera efectuează setările optime pentru subiect şi scenă, aşadar îl recomandăm când doriţi să nu modificaţi setările camerei şi să înregistraţi fără a vă gândi la ele.

Setaţi selectorul de mod la .

• Camera va comuta fie la modul Intelligent Auto (Automat

Inteligent), fie la modul Intelligent Auto Plus (Automat

Inteligent Plus) utilizat cel mai recent.

La momentul achiziţiei, modul este setat la Intelligent

Auto Plus (Automat Inteligent Plus).

Aliniați ecranul cu subiectul.

• Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective este afişată în albastru timp de 2 secunde, după care culoarea se schimbă la culoarea roşie obişnuită. (Automatic Scene

Detection)(Detectarea automată a scenei)

3. Moduri de înregistrare

Camera detectează automat scenele (detectarea scenei)

( : Atunci când realizaţi fotografii, : Când înregistrați imagini video)

[i-Portrait]

(Portret inteligent)

[i-Scenery]

(Peisaj inteligent)

[i-Macro]

(Macro inteligent)

[i-Night Portrait]

(Portret nocturn inteligent)*1

[i-Night Scenery]

(Peisaj nocturn inteligent)

[i-Handheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă

[i-Food]

(Culinar inteligent) inteligentă fără trepied)*2

[i-Baby]

(Bebeluș inteligent)*3

[i-Sunset]

(Apus inteligent)

[i-Low Light]

(Inteligent lumină redusă)

1 afișat numai când blițul încorporat este deschis.

2 Afișat doar când [i-Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă

inteligentă fără trepied) este [ON](Activat). (P63)

3 Când [Face RECOG.] este setat la [ON], [ ] va fi afișat pentru

zilele de naștere ale fețelor înregistrate deja setate numai atunci

când este detectat/ă fața/ochiul unei persoane mai mici de 3 ani.

• se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar

setările standard sunt setate.

• Când înregistrați fotografii 4K sau când înregistrați cu ajutorul

funcției [Post Focus], Detectarea scenei funcţionează în acelaşi mod

ca atunci când înregistrați imagini video.

Comutarea între Modul automat inteligent plus şi Modul automat inteligent

Selectaţi pictograma [ ] sau [ ] de pe ecranul meniu, apăsaţi pentru a selecta

[ ] sau [ ] şi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare).

Este de asemenea posibil să se afişeze ecranul de selectare atingând pictograma modului de înregistrare în ecranul de

înregistrare.

Modul automat inteligent Plus vă permite să reglaţi unele setări precum luminozitatea şi tonul de culoare în timp ce, de asemenea, folosiți Modul automat inteligent pentru alte setări, astfel încât să puteţi înregistra imaginile mai potrivite preferinţelor dvs.

( : este posibil, : nu este posibil)

Modul inteligent automat plus

Modul inteligent automat

Setarea tonului de culoare

Defocus Control (Controlul defocalizării)

Setarea luminozităţii

Meniuri care pot fi setate

Multe Puține

3. Moduri de înregistrare

Focalizare automată, Detectare față/ochi şi Recunoaşterea feţei

Modul de focalizare automată este setat implicit la . Dacă atingeți subiectul, va funcționa funcția de urmărire AF. Funcţia de urmărire AF (P93) va funcţiona şi dacă apăsaţi şi apoi apăsaţi declanşatorul până la jumătate.

• Când [Face Recog.] este setat la [ON] şi sunt detectate chipuri similare feței

inregistrate, [R] este afişat în partea din dreapta sus a [ ], [ ] şi [ ].

Despre bliț

Când este deschis blițul, camera setează automat [ ], [ ] (AUTO/Red-Eye

Reduction), [ ] sau [ ] pentru a corespunde tipului de subiect și luminozității.

Deschideți blițul când acesta trebuie folosit. (P148)

• Când [ ] sau [ ] este setat, este activat Red-Eye Removal.

• Timpul de expunere va fi mai lung în timpul [ ] ori [ ].

Detectarea scenei

• Dacă este utilizat un trepied, de exemplu, şi camera consideră că tremuratul este minim

atunci când detectarea scenei a fost identificată ca [ ], timpul de expunere va fi mai lung

decât în mod normal.

Aveţi grijă să nu mişcaţi camera în timp ce realizaţi fotografii.

• în funcţie de condiţiile de înregistrare, diferite tipuri de scene pot fi selectate pentru acelaşi

subiect.

Compensarea iluminării de fundal

• Când există o iluminare din fundal, subiectul este mai întunecat, iar camera va încerca

automat să corecteze acest lucru crescând luminozitatea imaginii.

În modul Intelligent Auto Plus sau Inteligent Auto, compensarea iluminării de fundal

funcționează automat.

3. Moduri de înregistrare

Înregistrare scene nocturne ([iHandheld Night Shot](Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied))

Mod de înregistrare:

Când [ ] este detectată în timpul realizării fotografiilor nocturne fără trepied, imaginile cu peisaje nocturne vor fi realizate la viteză ridicată de rafală şi sintetizate într-o singură imagine.

Acest mod este util dacă doriţi să luaţi fotografii de noapte uimitoare cu minim de tremor şi zgomot, fără a utiliza un trepied.

MENU

[Rec](Înregistrare) → [iHandheld Night Shot](Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) → [ON] (Activare)/[OFF](Dezactivare)

• Unghiul de vizualizare va fi uşor redus.

• Nu deplasaţi aparatul în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşator.

• Setarea bliţului este fixată la (dezactivare forţată bliţ).

Indisponibil în aceste cazuri:

• [iHandheld Night Shot] nu este operaţional pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de

imagini video.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- Când înregistrați în modul rafală

- Când înregistrați fotografii 4K

- Când înregistrați în modul [Post Focus]

- Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

- Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când este setată

[Auto Shooting] (Fotografiere automată))

- Când înregistrați cu funcția de încadrare

- Când [Quality](Calitate) este setat la [ ], [ ] sau [ ]

3. Moduri de înregistrare

Combinarea fotografiilor într-o singură imagine cu gradaţie bogată ([iHDR])

Mod de înregistrare:

Când, de exemplu, există un contrast puternic între fundal şi subiect, sunt înregistrate mai multe imagini statice cu expuneri diferite şi sunt combinate pentru a crea o singură imagine statică având gradaţie bogată.

[iHDR] funcţionează automat după cum este necesar. Când se întâmplă aceasta, [ ] este afişat pe ecran.

Combinarea fotografiilor într-o singură imagine cu gradaţie bogată ([iHDR])

MENU

[Rec] (Înregistrare)→ [iHDR] → [ON](Activare) / [OFF](Dezactivare)

• Unghiul de vizualizare va fi uşor redus.

• Nu deplasaţi aparatul în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul

declanşator.

• Nu puteţi realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinaţiei de imagini.

• Este posibil ca un subiect în mişcare să fie înregistrat cu neclarităţi nenaturale.

Indisponibil în aceste cazuri:

• [iHandheld Night Shot] nu este operaţional pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de

imagini video.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- Când înregistrați folosind bliţul

- Când înregistrați în modul rafală

- Când înregistrați fotografii 4K

- Când înregistrați în modul [Post Focus]

- Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

- Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când este setată

[Auto Shooting] (Fotografiere automată))

- Când înregistrați cu funcția de încadrare

- Când [Quality](Calitate) este setat la [ ], [ ] sau [ ]

3. Moduri de înregistrare

Realizarea de fotografii cu personalizarea culorii, controlul defocalizării fundalului şi setărilor de luminozitate

Mod de înregistrare:

Setarea culorilor

Apăsaţi pentru a afişa ecranul de setări.

Rotiţi selectorul posterior pentru a regla culoarea.

• Apăsaţi [Menu/SET](Meniu/Setare) pentru a reveni la

ecranul de înregistrare.

• Setarea de culoare va reveni la nivel implicit (punctul

central) atunci când această unitate este oprită sau

comutată la alt mod de înregistrare.

Realizarea unei fotografii cu fundal estompat (funcţia de control al defocalizării)

Apăsaţi [Fn6] pentru a afişa ecranul de setări.

Selectaţi nivelul de estompare prin rotirea selectorului posterior.

• Dacă apăsaţi [Menu/SET](Meniu/Setare), puteți reveni la

ecranul de înregistrare.

• Apăsarea butonului [Fn6] pe ecranul de setare a defocalizării

va anula setarea.

• Modul de focalizare automată este setat la .

Poziţia zonei AF poate fi mutată prin atingerea ecranului.

(Dimensiunea sa nu poate fi schimbată)

SS

F

250 125 60

2.8

30 15

4.0

5.6

Setare luminozitate

Apăsaţi [ ].

Rotiţi selectorul posterior pentru a regla luminozitatea.

• Puteţi regla setarea încadrării expunerii prin apăsarea

în timp ce este afişat ecranul de setare a luminozităţii.

(P140)

• Apăsaţi [ ] din nou pentru a reveni la ecranul de

înregistrare.

Modificaţi setările folosind ecranul tactil

Atingeți [ ]

Atingeți elementul pe care doriți să-l configurați

Ton de culoare

Nivel defocalizare

Luminozitate

Glisaţi bara cursoare sau exponometrul pentru a seta.

• Apăsaţi [Menu/SET](Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul de înregistrare.

3. Moduri de înregistrare

Realizarea de fotografii cu diafragma

Și timpul de expunere ajustate automat

(Programme AE Mode)

Mod de înregistrare:

Camera setează automat timpul de expunere şi valoarea diafragmei în funcție de luminozitatea subiectului.

Puteţi realiza fotografii cu o mai mare libertate prin schimbarea diferitelor setări din meniul [Rec].

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Apăsaţi declanşatorul până la jumătate şi afişați valoare diafragmei şi timpul de expunere pe ecran.

0

2

00

Valoare apertură

Timp de expunere

• Dacă expunerea nu este adecvată atunci când declanşatorul este apăsat până la

jumătate, valoarea diafragmei şi timpul de expunere se înroșesc şi luminează

intermitent.

Comutare program

În Mod program AE, aveți posibilitatea să modificați valoarea diafragmei și timpul de expunere presetate fără a modifica expunerea. Aceasta se numeşte comutarea programului. Puteți estompa fundalul prin reducerea valorii diafragmei sau înregistra un subiect în mișcare mai dinamic prin reducerea timpului de expunere când se fotografiază

în Mod program AE.

Apăsaţi declanşatorul până la jumătate şi afişați valoare diafragmei şi timpul de expunere pe ecran.

În timp ce valorile sunt afişate (aproximativ 10 secunde), efectuaţi Program Shift rotind selectorul posterior sau frontal.

Indicație program comutare

SS

FF

2 5 0 125

2.8

60

4.0

0

30 1 5

5.6

8.0

2

00

• Pentru a anula comutarea programului, fie opriţi camera, fie rotiţi selectorul posterior

până la dispariția indicatorului de comutare.

Programul Shift poate fi anulat uşor prin setarea unui buton de funcţie la [One Push AE]

(Expunere automată cu o apăsare). (P72)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Comutarea programului nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- Când înregistrați fotografii 4K

- Când înregistrați în modul [Post Focus]

- Când sensibilitatea ISO este setată la [ ]

3. Moduri de înregistrare

Realizarea de fotografii specificând apertura/ timpul de expunere

Mod de înregistrare:

(Exemplu: În modul de expunere manuală)

SS

F

8

2.8

5.6

15

4.0

30

5.6

0 0

60

8.0

+3

125

11

Deschiderea diafragmei

Mică

Devine mai uşor să defocalizați fundalul.

Mare

Devine mai uşor să mențineți focalizarea departe în fundal.

Exponometru

Valoare apertură

Timp de expunere

Timp de expunere

Mic

Devine mai ușor să exprimați mișcarea.

Mare

Devine mai ușor să

înghețați mișcarea.

• Efectele valorii setate a diafragmei și timpului de expunere nu vor fi vizibile pe ecranul de

înregistrare. Pentru a verifica pe ecranul de înregistrare, vă rugăm să folosiți [Previzualizare].

(P71)

• Luminozitatea ecranului şi imaginile înregistrate pot fi diferite. Verificaţi luminozitatea imaginilor

utilizând ecranul de redare.

• Rotiţi selectorul frontal/posterior pentru a afișa exponometrul. Zonele necorespunzătoare ale

domeniului sunt afişate în roşu.

• Valoarea aperturii şi timpul de expunere afişate pe ecran devin roşii şi luminează intermitent

dacă expunerea nu este corespunzătoare.

3. Moduri de înregistrare

Mod Aperture-Priority AE (Modul expunere automată - prioritate apertură)

Atunci când setați valoarea diafragmei, camera optimizează automat timpul de expunere pentru luminozitatea subiectului.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Setaţi valoarea diafragmei prin rotirea selectorului posterior sau selectorul frontal.

Valoare apertură

Exponometru

SS

F

6 0

4.0

5.6

30 15

8.0

11

8 4

Valoare apertură disponibilă* Timp expunere (secunde)

F2.8 la F11

60 la 1/4000 (cu obturator mecanic)

1 la 1/16000 (cu obturator electronic)

în funcţie de poziţia de transfocare, unele dintre valori nu pot fi selectate.

Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată)

Atunci când setați valoarea diafragmei, camera optimizează automat timpul de expunere pentru luminozitatea subiectului.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Setaţi valoarea diafragmei prin rotirea selectorului posterior sau selectorul frontal.

Timp de expunere

Exponometru

SS

F

60

5.6

125 250 500

4.0

2.8

1

000

Timp expunere disponibil (secunde)

60 la 1/4000 secundă (cu obturator mecanic)

1 la 1/16000 (cu obturator electronic)

Valoare apertură

F2.8 la F11

3. Moduri de înregistrare

Mod Manual Exposure (Expunere manuală)

Stabiliți expunerea prin setarea manuală a valorii aperturii şi timpului de expunere.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Rotiți selectorul posterior pentru a seta viteza obturatorului și rotiți selectorul frontal pentru a seta valoarea diafragmei.

Exponometru

Valoare apertură

Timp de expunere

Asistență expunere manuală

SS

F

8

2.8

5.6

15

4.0

30

5.6

0 0

60

8.0

+3

125

11

Valoare apertură disponibilă*

Timp expunere disponibil (secunde)

F2.8 la F11

[B] (BEC), 60 la 1/4000 (cu obturator mecanic)

1 la 1/16000 (cu obturator electronic)

în funcţie de poziţia de transfocare, unele dintre valori nu pot fi selectate.

Optimizarea sensibilității ISO pentru timpul de expunere și valoarea aperturii

Când sensibilitatea ISO este setată la [Auto], camera setează automat sensibilitatea ISO astfel încât expunerea va fi potrivită pentru timpul de expunere şi valoarea aperturii.

• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil să nu poată fi setată o expunere

corespunzătoare sau sensibilitatea ISO poate deveni mai mare.

Asistență expunere manuală

00

Expunerea este adecvată.

3

00

Setați la un timp de expunere mai mic sau o deschidere mai mare a diafragmei.

Setați la un timp de expunere mai mare sau o deschidere mai mică a diafragmei.

• Asistența de expunere manuală este o aproximare. Vă recomandăm să verificaţi imaginile

utilizând ecranul de redare.

3. Moduri de înregistrare

Despre [B] (bec)

Dacă setaţi timpul de expunere la [B], declanșatorul rămâne deschis când butonul declanşator este apăsat compleyt (până la aproximativ 120 de secunde).

Declanşatorul se închide dacă apăsaţi din nou butonul declanșator.

Folosiţi această funcţie când doriţi să ţineţi declanşatorul deschis pentru o perioada prelungită, de exemplu, pentru a înregistra imagini de focuri de artificii sau scene de noapte.

• Se poate utiliza numai cu modul Expunere manuală.

• Vă recomandăm utilizarea unui trepied sau a declanşatorului de la distanţă

(DMW-RSL1: opţional) când faceţi fotografii cu timpul de expunere setat la [B].

Consultați P315 pentru informaţii despre telecomanda declanşatorului.

• Când faceţi fotografii cu timpul de expunere setat la [B], este posibil să apară zgomot.

Pentru a evita zgomotul pe imagine, vă recomandăm setarea [Long Shtr NR] din

meniul [Rec] la [ON] înainte de a realiza fotografii. (P206)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- Când înregistrați folosind blițul (numai când [Flash Synchro] este setat la [2ND])

- Când înregistrați fotografii 4K

- Când înregistrați cu funcția Post Focus

- Când înregistrați cu funcția de încadrare

- Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

- Când utilizaţi obturatorul electronic

- Când [Silent Mode](Mod silențios) este setat la [ON] (Activare)

- Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

- Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când este setată

[Auto Shooting] (Fotografiere automată))

3. Moduri de înregistrare

Confirmarea efectelor de apertură şi timp de expunere

(Mod de previzualizare)

Moduri aplicabile:

Efectele aperturii şi ale timpului de expunere pot fi verificate utilizând modul de previzualizare.

Confirmarea efectelor aperturii:

Puteţi verifica profunzimea unui câmp (domeniu de

focalizare efectiv) înainte de a realiza o fotografie prin închiderea diafragmei la valoarea

aperturii setată de dumneavoastră.

Confirmarea efectelor timpului de expunere

: Deplasarea poate fi confirmată prin

afişarea imaginii efective care va fi realizată cu acel timp de expunere.

Setaţi un buton funcţional la [Preview] (Previzualizare). (P55)

• Pasul următor este un exemplu în care funcţia [Preview] (Previzualizare) este atribuită

butonului [Fn6].

Apăsaţi tasta [Fn6] pentru a comuta între diferitele ecrane de previzualizare a efectului.

• De fiecare dată când apăsaţi [Fn6], ecranul comută.

Ecran previzualizare

Ecran normal înregistrare efect apertură

Efectul aperturii:

Efect viteză declanșator:

Ecran previzualizare efect timp de expunere

Efectul aperturii:

Efect viteză declanșator:

Fn6 Previzualizare finalizată.

Caracteristică adâncime câmp

Fn6 Adăugare efect timp de expunere.

Valoare apertură

Mică Mare

Lungimea de focalizare

Distanţa până la subiect

Profunzimea câmpului (domeniu de focalizare efectiv)

Tele

Apropiat

Adâncime mică

(îngustă)*2

Wide

Depărtat

Adânc (Wide)*3

Condiţii de înregistrare

Exemplu: Atunci când doriţi să efectuaţi o fotografie a unui fundal neclar etc.

Exemplu: Atunci când doriţi să efectuaţi o fotografie cu totul focalizat, inclusiv fundalul etc.

• Este posibilă înregistrarea în timpul modului de previzualizare.

• Intervalul pentru verificarea efectului de timp de expunere este cuprins între 8 secunde şi

1/16000 dintr-o secundă.

• Comutarea setării filtrului ND va încheia modul de previzualizare.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Când înregistrați cu [ ] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K)) din funcţia fotografii 4K, modul

previzualizare nu este disponibil.

3. Moduri de înregistrare

Setați ușor apertura/timpul de expunere pentru o expunere adecvată

(One Push AE)(Expunere automata cu o apăsare)

Moduri aplicabile:

Atunci când setarea expunerii este prea luminoasă sau prea întunecată, puteţi utiliza expunerea automată cu o apăsare pentru a obţine o setare de expunere adecvată.

Cum să vă dați seama dacă expunerea nu este adecvată

• Dacă valorile aperturii şi timpului de expunere luminează roşu intermitent când butonul

declanşator este apăsat până la jumătate.

• Dacă asistenţa pentru expunerea manuală (P69) este oricare alta decât [ ] când vă

aflați în modul de expunere manuală.

Setaţi un buton funcţional la [One Push AE]. (P55)

(când expunerea nu este adecvată)

Apăsaţi butonul funcțional.

00

2

00

Luminează roşu intermitent

SS

F

15

3.5

30

2.8

60

4.0

125

5.6

250

8.0

0

2

00

Expunerea este schimbată pentru a oferi o expunere adecvată.

• Este afişat exponometrul, iar apertura şi timpul de expunere sunt modificate pentru a

obţine o expunere adecvată.

• În următoarele cazuri, expunerea adecvat nu poate fi setată.

- Când subiectul este extrem de întunecat şi nu este posibil să se realizeze o expunere

adecvată schimbând valoarea aperturii sau timpul de expunere

- Când înregistrați folosind bliţul

- În modul Preview (Previzualizare)

3. Moduri de înregistrare

Înregistrarea de imagini panoramice

(Panorama Shot Mode)(Modul fotografie panoramică)

Mod de înregistrare:

Fotografii consecutive realizate în timp ce camera este mutată sunt combinate pentru a forma o vedere panoramică.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

• După afişarea ecranului care vă solicită să verificaţi direcţia de înregistrare, vor fi

afişate liniile de ghidare orizontale/verticale.

Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a focaliza.

Apăsaţi complet butonul declanşator şi mişcaţi camera într-un cerc mic în direcţia săgeţii de pe ecran.

Înregistraţi de la stânga la dreapta

Dimensiune imagine: [STANDARD] Dimensiune imagine: [WIDE]

• Mișcați camera la o viteză constantă.

Este posibil ca imaginile să nu fie înregistrate corect

dacă aparatul este mișcat prea rapid sau prea lent.

Direcţia de înregistrare şi panoramare (Ghid)

Apăsaţi din nou complet butonul declanșator pentru a încheia

înregistrarea de imagini.

• Înregistrarea poate fi, de asemenea, finalizată ţinând camera nemişcată în timpul

înregistrării.

• Înregistrarea poate fi de asemenea încheiată deplasând camera la sfârşitul liniei

de ghidare.

3. Moduri de înregistrare

Schimbarea direcţiei de înregistrare şi unghiului de vizualizare (dimensiune imagine) ale imaginilor panoramice

MENU

[Rec](Înregistrare) → [Panorama Settings](Setări panoramă)

[Direction](Orientare)

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

Setează direcţia de înregistrare.

Setează unghiul de vizualizare (dimensiunea imaginii).

[STANDARD]/[WIDE]

• Numărul de pixeli de înregistrare pe liniile orizontală şi verticală ale unei imagini panoramice

variază în funcţie de dimensiunea imaginii, direcţia de înregistrare şi de numărul de imagini

compuse.

Numărul maxim de pixeli de înregistrare este după cum urmează:

Dimensiune imagine

Direcţie de

înregistrare

Orizontal

Vertical

Orizontal

Vertical

Rezoluţie orizontală

8176 pixeli

2560 pixeli

8176 pixeli

1280 pixeli

Rezoluţie verticală

1920 pixeli

7680 pixeli

960 pixeli

7680 pixeli

Tehnică pentru modul Panorama Shot (Înregistrare panoramică)

Deplasaţi camera în direcţia de înregistrare fără a o scutura.

În cazul în care camera este scuturată prea mult, imaginile nu vor putea fi înregistrare, sau imaginea panoramică înregistrată va deveni mai îngustă (mai mică).

Deplasaţi camera spre marginea domeniului pe care doriţi să-l înregistraţi.

(Marginea domeniului nu va fi înregistrată

în ultimul cadru)

3. Moduri de înregistrare

Despre redare

Apăsarea butonului va începe automat redarea cu derulare în aceeaşi direcţie cu direcţia de înregistrare.

• Următoarele operaţii pot fi efectuate în timpul redării cu

derulare.

Pornire/pauză redare panoramică*

Stop (Oprire)

Atunci când redarea este întreruptă, puteţi derula înainte şi înapoi prin glisarea ecranului.

Când este atinsă bara de derulare, poziţia de redare sare la poziţia atinsă.

• Poziţia de zoom este fixată la Wide.

• Focalizarea, balansul de alb şi expunerea sunt fixate la valorile optime pentru prima imagine.

Prin urmare, dacă focalizarea sau luminozitatea se modifică semnificativ în timpul înregistrării,

este posibil ca întreaga imagine panoramică să nu fie înregistrată cu focalizarea şi

luminozitatea corespunzătoare.

• La combinarea mai multor imagini pentru crearea unei singure imagini panoramice, subiectul

poate apărea deformat, iar în unele cazuri punctele de legătură pot fi observabile.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Este posibil ca, la înregistrarea următoarelor subiecte sau în condiţiile de înregistrare de mai

jos, crearea unei imagini panoramice să nu fie realizabilă sau ca imaginile să nu se combine

corespunzător.

- Subiecte cu o culoare unică, uniformă, sau cu un model repetitiv (precum cerul sau o plajă).

- Subiecţii în mişcare (persoană, animal de companie, vehicul, flori legănându-se în vânt, etc.)

- Subiecte ale căror culori sau modele se modifică rapid (cum ar fi o imagine care apare pe un

ecran)

- Locaţii întunecoase

- Locaţii cu surse de lumină cu scintilaţii, precum luminile fluorescente sau lumânările 1/98

3. Moduri de înregistrare

Realizarea de fotografii care corespund scenei

înregistrate

(Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)

Mod de înregistrare:

Dacă selectaţi o scenă care să corespundă subiectului şi condiţiilor de înregistrare cu referire la imaginile-exemplu, camera va seta expunerea optimă, culoarea şi focalizarea şi vă va permite să înregistraţi în mod corespunzător scenei.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Apăsaţi pentru a selecta scena.

• Scena poate fi selectată și prin glisarea unui exemplu

de imagine sau a cursorului.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Este de asemenea posibil să se afişeze ecranul de selectare

atingând pictograma modului de înregistrare în ecranul de

înregistrare.

8

• Pentru a schimba modul de ghidare a scenei, selectaţi fila [ ] pe ecranul Meniu, selectaţi

[Scene Switch] și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare). Puteţi reveni la pasul

2

de la P76 .

• Următoarele elemente nu pot fi setate în modul de ghidare a scenei deoarece camera foto le

reglează automat la setarea optimă.

- alte elemente decât ajustarea caltății imaginii în [Photo Style]

- [Sensitivity](Sensibilitate)

- [Filter Settings] (Setări filtru)

- [Metering Mode](Mod de măsurare)

- [Highlight Shadow](Evidențiere umbră)

- [HDR]

- [Multi Exp.](Expunere multiplă)

• Deşi balansul de alb este fixat la [AWB] pentru anumite tipuri de scenă, puteţi regla fin

balansul de alb (P109) sau să utilizaţi încadrarea de alb (P110) prin apăsarea butonul cursor

de pe ecranul de înregistrare.

• În funcţie de scenă, pe ecranul de înregistrare poate părea ca şi cum sunt pierdute cadre.

3. Moduri de înregistrare

Tipuri de Moduri ghid scenă

Afișarea descrierii fiecărei scene și ponturi pentru înregistrare

Apăsați [DISP.] în timp ce este afișat ecranul de selectare a scenei.

• Când este setat la ecranul de ghidare, sunt afişate explicații detaliate şi sfaturi pentru

fiecare scenă.

Afişaj normal Afișaj ghid Afișaj listă

[Clear Portrait](Portret clar)

[Backlit Softness]

(Iluminare gingașă de fundal)

[Relaxing Tone](Ton relaxant)

[Distinct Scenery]

(Peisaj distinct)

[Romantic Sunset Glow]

[Strălucirea romantică a apusului]

[Silky Skin](Piele mătăsoasă)

• Efectul de netezire este

aplicat și părții care are o

nuanță similară cu tenul

subiectului.

• Acest mod poate să nu fie

eficient cu iluminare

insuficientă.

[Clear in Backlight](Clar în lumină din fundal)

[Sweet Child’s Face](Față dulce de copil)

Atingeți fața.

• Este înregistrată o imagine

statică având focalizarea şi

expunerea setată pentru

locația atinsă.

[Bright Blue Sky]

(Cer albastru strălucitor)

[Vivid Sunset Glow]

[Strălucirea vie a apusului]

3. Moduri de înregistrare

[Glistening Water](Apă sclipitoare)

• Filtrul stea folosit de acest mod

poate cauza efecte sclipitoare

pe alte obiecte decât suprafaţa

apei.

[Cool Night Sky](Cer răcoros de noapte)

[Artistic Nightscape]

(Peisaj nocturn artistic)

[Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied)

• Nu deplasaţi aparatul în timpul

fotografierii continue după ce

aţi apăsat pe butonul

declanşator.

• Unghiul de vizualizare va fi

uşor redus.

[Soft Image of a Flower]

(Imagine gingașă a unei flori)

• Pentru înregistrare de aproape,

vă recomandăm să închideţi

blițul şi să evitați utilizarea sa.

[Cute Dessert](Desert frumos)

• Pentru înregistrare de aproape,

vă recomandăm să închideţi

blițul şi să evitați utilizarea sa.

[Clear Sport Shot](Fotografie sportivă clară)

[Clear Nightscape]

(Peisaj clar de noapte)

[Warm Glowing Nightscape]

(Peisaj cald și strălucitor de noapte)

[Glittering Illuminations]

(Iluminare scânteietoare)

[Clear Night Portrait](Portret nocturn clar)

• Vă recomandăm să utilizați

un trepied și temporizatorul.

• Când este selectat [Clear

Night Portrait] (Portret nocturn

clar), menţineţi subiectul

nemișcat pentru aproximativ

1 secundă după realizarea

imaginii.

[Appetizing Food] (Alimente apetisante)

• Pentru înregistrare de aproape,

vă recomandăm să închideţi

blițul şi să evitați utilizarea sa.

[Freeze Animal Motion]

(Instantaneu mișcare animal)

• Setarea inițială pentru indica-

torul luminos de asistare

focalizare automată este

[OFF](Dezactivare).

[Monochrome](Monocrom)

3. Moduri de înregistrare

Realizarea de fotografii cu diferite efecte de imagine

(Creative Control Mode)(Modul de control creativ)

Mod de înregistrare:

Acest mod înregistrează cu efecte de imagine suplimentare.

Puteţi seta efectele de aplicat la o imagine prin selectarea unei imagini de probă şi verificarea acestora simultan pe ecran.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Apăsaţi pentru a selecta efectele de imagine (filtrele).

Afişare previzualizare

• Puteţi selecta efectele de imagine (filtrele) atingând

imaginea-exemplu.

• Este de asemenea posibil să se

afişeze ecranul de selectare atingând

pictograma modului de înregistrare

în ecranul de înregistrare.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Dacă selectați fila [ ] pe ecranul de meniu, puteţi selecta

următoarele elemente de meniu:

- [Filter Effect](Efect de filtru): Afişează ecranul de selectare a

efectului de imagine (filtru).

- [Înregistrare simultană cu/fără filtru]: Vă permite să setaţi

camera pentru a realiza simultan o fotografie cu şi o fotografie

fără un efect de imagine. (P195)

• [White Balance](Balansul de alb) va fi fixat la [AWB] şi

sensibilitatea ISO la [Auto].

• În funcţie de efectul de imagine, pe ecranul de înregistrare poate părea ca şi cum sunt

pierdute cadre.

3. Moduri de înregistrare

Tipuri de efecte de imagine

Afișarea descrierii fiecărui efect de imagine

Apăsați [DISP.] în timp ce este afișat ecranul de selectare a efectului de imagine.

• Când este setat la ecranul de ghidare, sunt afişate explicații pentru fiecare efect de imagine.

Afişaj normal Afișaj ghid Afișaj listă

[Expressive]

(Expresiv)

[High Key]

(Supraexpunere)

[Monochrome]

(Monocrom)

[Silky Monochrome]

(Monocrom mătăsos)

[Cross Process]

(Proces încrucişat)

[Bleach Bypass]

(Trecere decolorare)

[Fantasy](Fantezie)

[Sunshine](Lumină solară)

[Retro]

[Low Key]

(Subexpunere)

[Dynamic

Monochrome]

(Monocrom dinamic)

[Impressive Art]

(Capodopere artistice)

[Toy Effect]

(Efect jucărie)

[Miniature Effect]

(Efect miniatură)

[Star Filter]

(Filtru stea)

[Old Days](Efect fotografie veche)

[Sepia]

[Rough

Monochrome]

(Moncrom grosier)

[High Dynamic]

(Dinamic accentuat)

[Toy Pop](Jucărie ieșită în evidență)

[Soft Focus]

(Focalizare slabă)

[One Point Color]

(Pată de culoare)

3. Moduri de înregistrare

Setarea tipului de defocalizare ([Miniature Effect](Efect miniatură))

După ce atingeți [ ], atingeți [ ]

Apăsaţi sau pentru a deplasa porţiunea focalizată.

• Puteţi de asemenea seta zona focalizată prin atingerea

ecranului pe ecranul de înregistrare.

• Apăsarea [ ] vă permite să setaţi direcția înregistrării

(orientarea defocalizării).

Rotiţi selectorul posterior pentru a ajusta dimensiunea zonei focalizate.

• Porțiunea poate fi de asemenea mărită/micșorată prin ciupirea spre exterior/ciupirea

spre interior (P48) a ecranului.

• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a readuce setarea porţiunii focalizate înapoi la

valoarea implicită.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Nu este înregistrat sunet pentru imaginile video.

• Când [System Frequency] este setată la [59,94 Hz (NTSC)], lungimea unei imagini în

mişcare înregistrate va fi cu aproximativ 1/10 mai scurtă decât lungimea reală şi timpul de

înregistrare disponibil afişat va fi de aproximativ 10 de ori mai mare decât de obicei.

• Când [System Frequency] este setată la [50,00 Hz (PAL)] ori [24,00 Hz (CINEMA)], lungimea

unei imagini în mişcare înregistrate va fi cu aproximativ 1/8 mai scurtă decât lungimea reală

şi timpul de înregistrare disponibil afişat va fi de aproximativ 8 de ori mai mare decât de obicei.

• Dacă încheiaţi înregistrarea imaginilor video după scurt timp, este posibil ca înregistrarea să

continue pentru o anumită perioadă.

Setați culoarea care să fie păstrată în ([One Point Color])

După ce atingeți [ ], atingeți [ ]

Selectaţi culoarea pe care doriţi să o lăsaţi prin deplasarea cadrului cu .

• De asemenea, puteţi selecta culoarea pe care doriţi să o

păstrați atingând ecranul.

• Apăsarea butonului [DISP.] (Afișare) resetează poziţia

înapoi la centru.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• În funcţie de subiect, culoarea setată poate să nu fie lăsată în imagine.

3. Moduri de înregistrare

Setarea poziţiei şi mărimii sursei de lumină ([Sunshine](Lumină solară))

După ce atingeți [ ], atingeți [ ]

Apăsaţi pentru a muta poziţia centrului sursei de lumină.

• Poziţia sursei de lumina poate fi mutată și prin atingerea ecranului.

Sfaturi pentru poziţionarea centrului sursei de lumină

Un aspect mai natural se creează dacă centrul sursei de lumină este amplasat în afara imaginii.

Ajustaţi dimensiunea sursei de lumină prin rotirea selectorului posterior.

• Porțiunea poate fi de asemenea mărită/micșorată prin ciupirea spre exterior/ciupirea

spre interior.

• Apăsaţi pe [DISP.] (Afişare) pentru a readuce setarea sursei de lumină înapoi la

valoarea implicită.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

Reglaţi efectul în funcţie de preferinţele dumneavoastră

Intensitatea şi culorile efectelor pot fi reglate cu uşurinţă conform preferinţelor dumneavoastră.

Apăsaţi pentru a afişa ecranul de setări.

Rotiţi selectorul posterior pentru a seta

• Apăsaţi [Menu/SET](Meniu/Setare) pentru a reveni la

ecranul de înregistrare.

Efect imagine

[Expressive]

(Expresiv)

[Retro]

[Old Days](Efect fotografie veche)

[High Key]

(Supraexpunere)

[Low Key]

(Subexpunere)

[Sepia]

Prospețime

Colorit

Contrast

Colorit

Colorit

Contrast

Elemente care pot fi setate

Culori atenuate Culori în relief

Tentă galbenă

Contrast redus

Tentă roz

Roșu accentuat

Contrast redus

Tentă roşie

Contrast ridicat

Tentă acvamarin

Albastru accentuat

Contrast ridicat

3. Moduri de înregistrare

[Monochrome]

(Monocrom)

[Monocrom dinamic]

[Monocrom grosier]

Colorit

Contrast

Granularitate

Tentă galbenă

Contrast redus

Mai puţin granulat

Tentă albastră

Contrast ridicat

Mai granulat

[Monocrom mătăsos]

Amploare defocalizare

[Bleach Bypass]

(Trecere decolorare)

[Miniature Effect]

(Efect miniatură)

[Soft Focus]

(Focalizare slabă)

[Fantasy](Fantezie)

Contrast

Prospețime

Amploare defocalizare

Prospețime

Defocalizare ușoară

Contrast redus

Culori atenuate

Defocalizare ușoară

Culori atenuate

Defocalizare puternică

[Impressive Art]

(Capodopere artistice)

[High Dynamic]

(Dinamic accentuat)

[Cross Process]

(Proces încrucişat)

[Toy Effect]

(Efect jucărie)

Prospețime

Prospețime

Colorit

Colorit

[Toy Pop](Jucărie ieșită în evidență)

O zonă cu luminozitate periferică redusă

Alb şi negru

Alb şi negru

Culori în relief

Culori în relief

Tentă verde/tentă albastră/tentă galbenă/tentă roșie

Tentă portocalie

Mică

Tentă albastră

Mare

Contrast ridicat

Culori în relief

Defocalizare puternică

Culori în relief

[Star Filter]

(Filtru stea)

Lungimea razelor de lumină

Scurt Lung

[One Point Color]

(Pată de culoare)

[Sunshine]

(Lumină solară)

Cantitatea de culoare păstrată

Colorit

Numărul razelor de lumină

Mai mic Mai mare

Unghiul razelor de lumină

Rotiți la stânga Rotiți la dreapta

Cantitate redusă de culoare

Cantitate mare de culoare

Tentă galbenă/tentă roșie/tentă albastră/tentă albă

3. Moduri de înregistrare

Realizarea unei fotografii cu fundal estompat (funcţia de control al defocalizării)

Apăsaţi [Fn6] pentru a afişa ecranul de setări.

Rotiţi selectorul posterior pentru a seta

• Dacă apăsaţi [Menu/SET](Meniu/Setare), puteți reveni la

ecranul de înregistrare.

• Apăsarea butonului [Fn6] pe ecranul de setare a defocalizării

va anula setarea.

SS

F

250 125

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Creative Control Mode)(Mod control creativ)

60

2.8

30 15

4.0

5.6

Setare luminozitate

Apăsaţi [ ] pentru a afişa ecranul de setări

Rotiţi selectorul posterior pentru a seta

• Puteţi regla setarea încadrării expunerii prin apăsarea

în timp ce este afişat ecranul de setare a luminozităţii.

(P140)

• Apăsaţi [ ] din nou pentru a reveni la ecranul de

înregistrare.

Modificaţi setările folosind ecranul tactil

Atingeți [ ]

Atingeți elementul pe care doriți să-l configurați

Ajustarea unui efect de imagine

Nivel defocalizare

Luminozitate

Glisaţi bara cursoare pentru a seta.

• Apăsaţi [Menu/SET](Meniu/Setare) pentru a reveni la ecranul

de înregistrare.

3. Moduri de înregistrare

Înregistrarea setărilor preferate

(Custom Mode)

(Modul personalizare)

Mod de înregistrare:

Înregistrarea setărilor de meniu personale (Înregistrarea setărilor personalizate)

Pot fi înregistrate până la 3 seturi de setări curente ale camerei folosind [Cust.Set Mem.]

(Memorare setări personalizate). ( , , )

• Setarea iniţială a Modului Program expunere automată este înregistrată ca setare

personalizată iniţială.

Pregătiri:

Setaţi în prealabil modul de înregistrare pe care doriţi să-l salvaţi şi selectaţi setările de meniu dorite pe cameră.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Custom](Personalizare) → [Cust.Set Mem.](Memorare setări personalizate) → Setați unde doriți să înregistraţi setările

• Următoarele elemente de meniu nu sunt înregistrate ca setări personalizate.

Meniu [REC] (Înregistrare)

Meniu [Setup](Configurare)

- Datele inregistrate cu [Face Recog.]

(Recunoaștere față)

- Setarea [Profile Setup] (Configurare profil)

- Toate meniurile

Meniul [CUSTOM](Personalizare)

- [Touch Scroll](Derulare tactilă)

- [Menu Guide](Ghid meniu)

Meniu [PLAYBACK] (Redare)

- [Rotate Disp.](Rotire ecran)

- [Picture Sort](Sortare imagini)

- [Delete Confirmation] (Confirmare ştergere)

3. Moduri de înregistrare

Înregistrare utilizând setările personalizate înregistrate

Puteţi apela cu uşurinţă setările înregistrate utilizând opţiunea [Cust.Set Mem.]

(Memorare setări personalizate).

Setaţi selectorul de mod la [ ].

• Va fi apelat setul personalizat pe care l-ați folosit ultima oară.

Pentru a schimba o setare personalizată

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Apăsaţi [MENU/SET] pentru a afişa meniul.

Apăsaţi pentru a selecta setarea personalizată pe care doriţi să o folosiți şi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare).

Este de asemenea posibil să se afişeze ecranul de selectare atingând pictograma modului de înregistrare în ecranul de

înregistrare.

• Salvarea setărilor personalizate selectate este afişată pe ecran.

Modificarea conţinutului înregistrat

Conținutul înregistrat nu se schimbă atunci când setarea de meniu se modifică temporar cu selectorul de mod setat la . Pentru a modifica setările înregistrate curent, suprascrieți datele înregistrate cu ajutorul [Cust.Set Mem.](Memorare setări personalizate) din meniul de setări personalizate.

Setări pentru focalizare, luminozitate

(expunere) și ton de culoare

Ajustarea automată a focalizării

Prin setarea modului de focalizare optim sau modului de focalizare automată pentru subiectul sau starea de înregistrare, puteţi să lăsaţi camera foto să regleze automat focalizarea în diferite scene.

Setați selectorul modului de focalizare la

[AFS/AFF] ori [AFC].

• Va fi setat modul de focalizare. (P89)

Apăsaţi ( ).

Apăsaţi pentru a selecta modul AF şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Va fi setat modul de focalizare automată. (P91)

Apăsaţi butonul declanșator la jumătate

• Modul Auto Focus (Focalizare automată) va fi activat.

Focalizare

Indicație focalizare

Zona de focalizare automată

Sunet

Când subiectul este focalizat

On (Activare)

Verde

Este emis un semnal sonor de 2 ori

Când subiectul nu este focalizat

Clipește

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

focalizarea poate dura mai mult ca de obicei.

LOW

Starlight AF (Focalizare automată lumina stelelor). Atunci când se realizează focali-

focalizate.

(Detectarea cu Starlight AF (Focalizare automată stele) funcţionează doar pentru

aproximativ 1/3 din zona din centrul ecranului.)

• Vă recomandăm să setaţi [Live View Mode] la [60fps] în medii întunecate unde este

dificilă focalizarea corespunzătoare.

• Dacă măriți/micșorați transfocarea după focalizarea pe un subiect, focalizarea poate pierde

precizia. În acest caz, reajustaţi focalizarea.

Subiect sau condiţii de înregistrare care fac dificilă focalizarea

• Subiecți care se mișcă rapid, subiecți foarte luminoși sau subiecți care nu au contrast.

• La înregistrarea unui subiect prin geam sau lângă obiecte strălucitoare.

• Când este întuneric sau când apar vibraţii.

• Când camera este prea aproape de subiect sau la realizarea fotografiilor cu subiecte aflate

atât la distanţă, cât şi apropiate.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Mod de focalizare (AFS/AFF/AFC)

Moduri aplicabile:

Este setată metoda de obţinere a focalizării când butonul declanşatorului este pe jumătate apăsat.

Element Scenă (recomandat)

[AFS]

(Auto

Focus

Single)

(Focalizare automată unică)

Subiectul este static

(Peisaj, fotografie aniversară, etc.)

"AFS" este o abreviere de la "Auto Focus Single

(focalizare automată unică)".

Focalizarea este setată automat când declanşatorul este apăsat până la jumătate. Focalizarea va fi fixă cât timp este apăsat până la jumătate.

[AFF]

(Auto

Focus

Flexible)

(Focalizare automată flexibilă)

Mișcarea nu poate fi prevăzută

(Copii, animale etc.)

"AFF” este abrevierea pentru "Auto Focus Flexible

(Focalizare automată flexibilă)".

În acest mod, focalizarea este efectuată automat când declanşatorul este apăsat până la jumătate. Dacă obiectul se deplasează în timp ce declanşatorul este apăsat până la jumătate, focalizarea este automat corectată pentru a corespunde.

Subiectul este în mişcare

(Sport, trenuri, etc.)

"AFC" este abrevierea pentru "Auto Focus Continuous

(Focalizare automată continuă)".

În acest mod, în timp ce declanşatorul este apăsat până la jumătate, focalizarea este efectuată în mod constant pentru a corespunde cu mişcarea subiectului.

Atunci când subiectul este în mişcare, focalizarea este efectuată prezicând poziţia subiectului la momentul înregistrării. (Predicția mişcării)

Setaţi focalizarea manual. (P100)

Despre [AFS/AFF] a selectorului de mod de focalizare

În [AFS/AFF] din meniul [Rec] (Înregistrare) sau meniul [Motion Picture] (Imagine video), puteţi atribui [AFS] sau [AFF] la opţiunea [AFS/AFF] de la selectorul de mod de focalizare.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Când înregistrați cu ajutorul [AFF], [AFC]

• În [AF Sensitivity] în meniul [CUSTOM], puteţi seta sensibilitatea de focalizare potrivită

pentru mişcarea subiectului. (P222)

• Este posibil să dureze ceva timp pentru a focaliza subiectul dacă deplasaţi zoom-ul de la

Wide la Tele sau schimbaţi brusc subiectul, de la unul aflat la distanţă la unul apropiat.

• Apăsați din nou butonul declanșator la jumătate când este dificil să focalizați pe subiect.

• În timp ce declanşatorul este apăsat până la jumătate, pe ecran pot fi văzute tremurăturile.

• setările pentru modul de focalizare a [AFF] şi [AFC] funcţionează în acelaşi mod ca [AFS] în

următoarele situaţii:

- Mod Creative Video (Video creativ)

- Când înregistrați cu [ ] ([4K Burst(S/S)(Rafală 4K)]) din funcţia fotografii 4K.

- În situaţii cu iluminare redusă

• În Modul fotografie panoramică, [AFF] şi [AFC] nu pot fi setate.

• [AFF] nu este disponibil atunci când înregistrați fotografii 4K. Focalizarea continuă automată

funcţionează în timpul înregistrării.

• Modul de focalizare nu poate fi utilizat la înregistrarea cu ajutorul [Post Focus].

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Auto Focus Mode (Mod focalizare automată)

Moduri aplicabile:

Aceasta permite să fie selectată metoda de focalizare care se potriveşte cu poziţia şi numărul de subiecte.

[Face/Eye

Detection]

(Detectarea feței/ochilor)

([Tracking]

(Monitorizare))

([49-Area])

(49 de zone)

Camera detectează automat faţa şi ochii persoanei.

Va fi focalizat ochiul mai apropiat de cameră, în timp ce expunerea va fi optimizată pentru față.

Când [Metering Mode](Mod măsurare) este setat la

[ ])

• Pot fi înregistrate până la 15 fețe. Ochii care pot fi detectaţi sunt

numai cei ai feţei focalizate.

• Puteţi modifica ochiul care va fi focalizat. (P93)

Poziţia şi dimensiunea zonei de focalizare automată pot fi modificate. (P96)

Camera se focalizează pe subiectul specificat.

Expunerea va fi optimizată pentru subiect.

Când [Metering Mode](Mod măsurare) este setat la

[ ]). Focalizarea şi expunerea vor permite urmărirea subiectului, chiar dacă se deplasează.

(Urmărire dinamică) (P93)

Pot fi focalizate până la 49 de zone.

Acest mod este eficient când subiect nu se află în centrul ecranului.

• Puteţi selecta zona care va fi focalizată. (P97)

([Custom Multi])

(Personalizare multiplă)

Selectând dintre cele 49 de zone de focalizare automată, puteţi seta liber forma optimă a zonei de focalizare automată pentru subiect. (P94)

([1-Area])

(1 zonă)

Camera se focalizează pe subiectul din zona AF a ecranului.

• Poziţia şi dimensiunea zonei de focalizare automată

pot fi modificate. (P96)

([Pinpoint]

(Punct de focalizare))

Puteţi obţine o focalizare mai precisă pe un punct care este mai mic decât .

Dacă apăsaţi declanşatorul la jumătate, va fi mărit ecranul care vă permite să verificaţi focalizarea.

• Poziţia de focalizare poate fi setată pe un ecran

mărit. (P97)

Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ajusta compoziția.

Când subiectul nu este în centrul compoziţiei în , puteţi aduce subiectul în zona AF, fixa focalizarea şi expunerea apăsând declanşatorul la jumătate, deplasa camera la compoziția dorită cu declanşatorul apăsat până la jumătate şi apoi să realizați imaginea.

(Doar atunci când modul de focalizare este setat la [AFS]).

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Restricții privind modul de focalizare automată

• Modul AF este fixat la în următoarele cazuri:

- Când utilizaţi zoomul digital

- [Miniature Effect] (Efect miniatură) (Creative Control Mode)(Mod control creativ)

• Modul de focalizare automată este fixat la când [4K Live Cropping] este setat.

• Nu poate fi setată în modul de focalizare automată în următoarele cazuri.

- Când înregistrați cu funcția Post Focus

- Când [Pull Focus] din [Snap Movie](Film instantaneu) este setat la [ON](Activare)

[Face/Eye Detection](Detectarea feței/ochilor)

• Nu poate fi setat la în următoarele cazuri:

- [Clear Nightscape](Peisaj clar de noapte), [Cool Night Sky](Cer răcoros de noapte),

[Warm Glowing Nightscape](Peisaj cald și strălucitor de noapte), [Artistic Nightscape]

(Peisaj nocturn artistic), [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied),/

[Appetizing Food](Alimente apetisante)/[Cute Dessert](Desert frumos)/(Scene Guide Mode)

(Mod ghidare scenă)

([Tracking] (Monitorizare))

• [ ] nu se poate utiliza cu [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs).

• În următoarele cazuri, [ ] operează ca [Ø].

- [Glistening Water](Apă sclipitoare)/[Glittering Illuminations](Iluminare scânteietoare)/

[Soft Image of a Flower](Imagine gingașă a unei flori)/[Monochrome](Monocrom) (Scene

Guide Mode)(Mod ghidare scenă)

- [Sepia], [Monochrome](Monocrom), [Dynamic Monochrome](Monocrom dinamic), [Rough

Monochrome](Monocrom grosier), [Silky Monochrome](Monocrom mătăsos), [Soft Focus]

(Focalizare slabă), [Star Filter](Filtru stea), [Sunshine](Lumină solară) (Creative Control

Mode)(Mod control creativ)

- [Monochrome](Monocrom) ([Photo Style])(Stil foto)

([Pinpoint] (Punct de focalizare))

• În următoarele cazuri, [ ] operează ca .

- Când înregistrați imagini video

- Când înregistrați fotografii 4K

• Nu poate fi setat la [ ] în următoarele cazuri:

- [AFF]/[AFC] (Focus Mode)(Mod focalizare)

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Despre [Face/Eye Detection](Detectarea feței/ochilor)

Atunci când camera detectează faţa unei persoane, sunt afişate zona

AF şi marcajul care indică ochiul care va fi focalizat.

ochiul care va fi focalizat.

Galben:

Când butonul declanşator este apăsat pe jumătate, cadrul devine verde când aparatul este focalizat.

Alb:

Afişat atunci când este detectată mai mult de o față. Alte feţe care sunt la aceeaşi distanţă ca și fețele din zona galbenă de focalizare automată sunt de asemenea focalizate.

Modificarea ochiului care va fi focalizat.

Atingeți ochiul care va fi focalizat.

• Atingeți ochiul din cadrul galben. Dacă atingeți oricare altă

locație, va fi afișat ecranul de setare zonă AF. (P96)

• Dacă apăsaţi [ ] sau apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare),

setarea de focalizare a ochiului va fi anulată.

• Detectarea ochilor nu poate fi schimbată când este setat [4K Live Cropping](Decupare 4K în

timp real).

• Camera nu poate detecta feţele în anumite situaţii, cum ar fi atunci când subiecţii sunt în

mişcare rapidă. În astfel de situaţii, camera realizează funcţia [ ].

Blocarea subiectului care va fi urmărit [Tracking] (Urmărire)

Operare cu ajutorul butoanelor

Aliniaţi cadrul de urmărire focaliare automată cu subiectul şi apăsaţi declanşatorul la jumătate

Cadrul de urmărire focalizare automată

• Zona AF va deveni verde când camera detectează subiectul.

• Zona de focalizare automată devine galbenă în timp ce este

eliberat declanșatorul.

• Fixarea este anulată la apăsarea [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Operare tactilă

Atingeți subiectul.

• Efectuaţi operaţia după anularea funcţiei de obturator tactil.

• Zona de focalizare automată devine galbenă în timp ce

subiectul este blocat.

• Fixarea este anulată la atingerea [ ].

• Dacă aceasta nu reuşeşte să efectueze fixarea, zona AF va lumina intermitent în roşu, după

care va dispărea.

• În situaţii în care funcţia de urmărire AF nu funcţionează corect datorită anumitor condiţii de

înregistrare, cum ar fi atunci când subiectul este mic sau locaţia este întunecată, este

efectuată funcția .

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Setarea formei unei zone de focalizare automată (Custom Multi)(Personalizare multiplă)

Selectând dintre cele 49 de zone de focalizare automată, puteţi seta liber forma optimă a zonei de focalizare automată pentru subiect.

Apăsaţi ( ).

Selectaţi o pictogramă pentru personalizare multiplă ([ ] etc.), şi apăsaţi .

Apăsaţi pentru a selecta o setare.

forma actuală a zonei AF

([Model orizontal])

([Model

Vertical])

([Central

Pattern])

(Model central)

Linie orizontală

Această formă este convenabilă pentru realizarea de fotografii panoramice sau similare.

Linie verticală

Această formă este convenabilă pentru

înregistrarea de obiecte, cum ar fi clădirile.

Grup plasat în centru

Această formă este convenabilă când doriţi să focalizați zona centrală.

([Custom1]

(Personalizare 1)/

[Custom2]

(Personalizare 2)/

[Custom3])

(Personalizare 3)

Puteți selecta o setare personalizată.

Apăsaţi .

Selectaţi zonele de focalizare automată

• Zonele AF selectate sunt afișate în galben.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

La selectarea [ ] / [ ] / [ ]

Operare cu ajutorul butoanelor

[DISP.] (Afișare)

Operare tactilă

Atingeţi

Îndepărtarea/ apropierea degetelor

[Reset]

(Resetare)

Descrierea operației

Deplasează poziţia

Schimbă dimensiunea (3 nivele)

Restabileşte setarea implicită

La selectarea [ ] / [ ] / [ ]

Operare tactilă

Glisați degetele peste părțile pe care vreți să le setați ca zone de focalizare automată.

• Dacă atingeţi una dintre zonele de focalizare automată

selectate, selecţia zonei va fi anulată.

Operare cu ajutorul butoanelor

Apăsaţi pentru a selecta zona AF şi apăsaţi apoi [MENU/SET] (Meniu/

Setare) pentru a seta (repetați).

• Setarea este anulată la apăsarea din nou a [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Dacă apăsaţi [DISP.], toate selecțiile vor fi anulate.

Apăsaţi [Fn5].

Înregistrarea zonei de focalizare automată la [ ] [ ] sau [ ]

Pe ecranul de la pasul 3 de la P94 , apăsați .

Apăsaţi pentru a selecta o destinație unde va fi înregistrată setarea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Oprirea unității va readuce setarea ajustată cu [ ]/[ ]/[ ] înapoi la setarea implicită.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Setarea poziţiei zonei AF/modificarea dimensiunii zonei AF

Moduri aplicabile:

Când , [ ], sau [ ] este selectat în modul de focalizare automată, puteţi modifica poziţia şi dimensiunea zonei de focalizare automată.

• Efectuaţi operaţia după anularea funcţiei de obturator tactil.

• De asemenea puteţi afişa ecranul de setare a zonei de focalizare automată prin atingerea

ecranului de înregistrare. Când [Touch AF] (Focalizare automată tactilă) în [Touch Settings]

(Setări tactile) din meniul [CUSTOM](Personalizare) a fost setat la [AF](Focalizare automată)

• Ținta de măsurare la punct poate fi de asemenea deplasată pentru a se potrivi zonei AF când

[Metering Mode] (Mod măsurare) (P198) este setat la [ ].

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- Când utilizaţi zoomul digital

- Când este setată [4K Live Cropping](Decupare 4K în timp real)

Când selectaţi

Poziţia şi dimensiunea zonei de focalizare automată pot fi modificate.

Apăsaţi ( ).

Selectați ori și apăsați .

Schimbarea poziţiei şi dimensiunii zonei de focalizare automată.

Operare cu ajutorul butoanelor

Operare tactilă

Descrierea operației

Atingeţi

Îndepărtarea/ apropierea degetelor

Deplasează zona AF.

Măreşte/reduce zona de focalizare automată în paşi mici.

[DISP.]

(Afișare)

[Reset]

(Resetare)

Măreşte/reduce zona de focalizare automată în paşi mari.

Resetează zona de focalizare automată înapoi la centru.

• Dacă apăsaţi din nou butonul, dimensiunea

cadrului va fi resetată la setarea iniţială.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Zona de focalizare automată cu aceeaşi funcţie ca este afişată în poziţia atinsă,

atunci când este selectată .

Setarea zonei de focalizare automată este ştearsă când este apăsat [MENU/SET]

(Meniu/Setare) sau este atins [ ].

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

La selectarea [ ]

Puteţi seta poziţia focalizării prin selectarea unui grup de zone de focalizare automată.

Cele 49 de zone AF sunt împărțite în grupuri, fiecare constând din

9 zone (la marginea ecranului, 6 sau 4 zone).

Apăsaţi ( ).

Selectați [ ] și apăsați .

Apăsați pe pentru a selecta un grup de zone AF.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Numai afişajul [+] (punctul central al grupului selectat) va rămâne

pe ecran.

• Setarea zonei de focalizare automată este ştearsă când este apăsat

[MENU/SET] (Meniu/Setare) sau este atins [ ].

La selectarea [ ]

Puteţi seta poziţia focalizării folosind ecranul mărit.

• Poziţia focalizării nu poate fi setată la marginea ecranului.

Apăsaţi ( ).

Selectați [ ] și apăsați .

Apăsaţi pentru a selecta poziția de focalizare şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Deplasați [+] la poziția care va fi focalizată.

Operare cu ajutorul butoanelor

Operare tactilă

Atingeţi

Îndepărtarea/ apropierea degetelor

Descrierea operației

Mişcă [+].

Măreşte/reduce imaginea de pe ecran în paşi mici.

Măreşte/reduce imaginea de pe ecran în paşi mari.

Comută afişajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet)

[DISP.]

(Afișare)

[Reset]

(Resetare)

Resetează [+] înapoi la centru.

• Când imaginea este afişată în modul cu ferestre, puteţi mări/reduce imaginea cu

aproximativ 3× până la 6×; când imaginea este afişată pe întreg ecranul, puteţi mări/

reduce imaginea cu aproximativ 3× până la 10×.

• Puteţi de asemenea realiza imagini apăsând [ ].

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Setarea poziţiei zonei de focalizare automată cu touch padul

Moduri aplicabile:

Puteţi deplasa zona de focalizare automată afişată pe vizor atingând monitorul.

MENU

[CUSTOM](Personalizare) → [Touch Settings](Setări tactile) →

[Touch Pad AF]

Deplasează zona de focalizare automată a vizorului prin atingerea poziţiei dorite pe touch pad.

Deplasează zona de focalizare automată a vizorului în funcţie de distanţa pe care glisaţi touch padul (P48) .

• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a stabili poziția de focalizare.

Dacă apăsaţi butonul [DISP.] (Afișare) înainte de a determina poziţia focalizării, poziţia

focalizării revine în centru.

• Pentru a anula cadrul zonei AF când Auto Focus Mode (P91) este setat la ([Face/Eye

Detection]), [ ] ([Tracking]) or [ ] ([49-Area]), apăsați [MENU/SET].

• Funcţia declanșator tactil (P49) este dezactivată atunci când utilizaţi [Touch Pad AF].

Indisponibil în aceste cazuri:

• [Touch Pad AF] nu funcţionează în următoarele cazuri:

- Când este setată [4K Live Cropping](Decupare 4K în timp real)

- Când [Pull Focus] din [Snap Movie](Film instantaneu) este setat la [ON](Activare)

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Optimizarea focalizării şi luminozității pentru o poziţie atinsă

Moduri aplicabile:

Puteţi optimiza focalizarea şi luminozitatea pentru poziţia pe care aţi atins-o.

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[CUSTOM](Personalizare) → [Touch Settings](Setări tactile) →

[Touch AF](Focalizare automată tactilă) → [AF+AE]

(Focalizare și expunere automate)

Atingeţi subiectul pentru care doriţi să optimizați luminozitatea.

• Poziţia de optimizare a luminozității este afişată în centrul

zonei de focalizare automată. Poziţia urmează mişcarea

zonei de focalizare automată.

care este folosit exclusiv pentru [Touch AE](Expunere automată tactilă).

• Apăsarea lui [Reset] readuce poziţia de optimizare a luminozităţii şi zona de focalizare

automată la centru.

Atingeți [Set](Setare)

• Zona de focalizare automată cu aceeaşi funcţie ca este afişată la poziția atinsă.

• Atingerea [ ] ([ ] atunci când este selectat ) va anula setarea [AF + AE].

Când fundalul a devenit prea luminos etc., contrastul luminozității cu fundalul poate fi reglat prin compensarea expunerii.

• Când înregistrați cu declanșatorul tactil, focalizarea şi luminozitatea sunt optimizate pentru

poziţia atinsă înainte ca înregistrarea să aibă loc.

• La marginea ecranului, modul de măsurare poate fi afectat de luminozitatea din jurul locației

atinse.

Indisponibil în aceste cazuri:

• [AF+AE], care optimizează focalizarea şi luminozitatea, nu funcţionează în următoarele

cazuri.

- Când utilizaţi zoomul digital

- Când zona de focalizare automată a fost setată folosind butonul cursor

- Când este setată [4K Live Cropping](Decupare 4K în timp real)

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Ajustarea manuală a focalizării

Moduri aplicabile:

Utilizaţi această funcţie când doriţi să fixaţi focalizarea sau când distanţa dintre obiectiv şi subiect este stabilită şi nu doriţi să activaţi focalizarea automată.

Setați selectorul modului de focalizare la [MF].

Apăsaţi ( ).

Apăsaţi pentru a ajusta poziția de focalizare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/

Setare).

• Este afişat ecranul de asistenţă, mărind zona. [MF Assist]

(Asistare focalizare manuală)

• De asemenea, puteţi mări zona rotind inelul de focalizare,

mărind ecranul cu degetele (P48) sau atingând ecranul de două ori.

• Puteţi de asemenea să reglaţi poziţia focalizării prin glisarea (P48) ecranului.

• Apăsarea butonului [DISP.] (Afișare) resetează poziţia înapoi la centru.

Operați inelul de transfocare pentru a stabili focalizarea.

Rotiți spre partea :

Focalizează pe subiectele din apropiere

Rotiți spre partea :

Focalizează pe subiectele îndepărtate

MF Assist (Asistare focalizare manuală) (Ecran mărit)

Maxim

Ghid focalizare manuală

• Porţiunile focalizate vor fi evidenţiate. (Maxim)

• Puteţi verifica dacă punctul de focalizare este apropiat

sau îndepărtat. (Ghid focalizare manuală)

A

B

AF

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Puteţi să efectuaţi următoarele operaţii:

Operare cu ajutorul butoanelor

Operare tactilă

Glisare

Descrierea operației

Deplasează zona mărită.

Îndepărtarea/ apropierea degetelor

Măreşte/reduce imaginea de pe ecran în paşi mici.

Măreşte/reduce imaginea de pe ecran în paşi mari.

Comută afişajul mărit (ecran cu ferestre/ecran complet)

[DISP.] (Afișare) [Reset](Resetare)

Resetează zona de mărit înapoi în centru.

• Când imaginea este afişată în modul cu ferestre, puteţi mări/reduce imaginea cu

aproximativ 3× până la 6×; când imaginea este afişată pe întreg ecranul, puteţi mări/

reduce imaginea cu aproximativ 3× până la 10×.

Apăsaţi butonul declanșator la jumătate

• Puteţi de asemenea să efectuați aceeaşi operaţie prin apăsarea [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Dacă aţi mărit imaginea rotind inelul de focalizare, ecranul de asistenţă se va

închide la aproximativ 10 secunde după operare.

Obţinerea rapidă a focalizării utilizând focalizarea automată

• Focalizarea automată funcţionează în centrul cadrului.

• Focalizarea automată funcţionează de asemenea cu

următoarele operaţii.

- Atribuie [AF-ON] la [AF/AE LOCK]. (P102)

- Apăsarea butonului de funcţie la care este atribuit [AF-ON]

(Focalizare automată activată)

- Deplasarea monitorului şi eliberarea degetul la poziţia pe care

doriţi să focalizați

• Această funcţie nu este disponibilă când este setat [4K Live Cropping].

AF

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Fixarea focalizării şi a expunerii

(AF/AE Lock (Blocare AF/AE))

Moduri aplicabile:

Această funcţie este utilă atunci când doriţi să realizaţi o fotografie a unui subiect aflat în exteriorul zonei AF sau în cazul în care contrastul este prea mare şi nu puteţi realiza expunerea corespunzătoare.

Aliniați ecranul cu subiectul.

Apăsaţi lung [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE) pentru a fixa focalizarea sau expunerea.

• Dacă eliberaţi [AF/AE LOCK] (Blocare AF/AE), blocarea

AF/AE este anulată.

• În setarea implicită, numai expunerea este fixată.

În timp ce apăsaţi [AF/AE LOCK] (Blocare

AF/AE), deplasaţi camera pe măsură ce compuneţi imaginea şi apoi apăsaţi butonul declanşator complet.

Indicație AE LOCK

2.8

60

00

2

00

Setarea funcţiei butonului [AF/AE LOCK](Blocare focalizare și expunere automate)

MENU

[Custom] (Personalizare) → [AF/AE Lock](Blocare focalizare și expunere automate)

(AE Lock)

(Blocare AE)

(AF Lock)

(Blocare AF)

[AF/AE LOCK]

(Blocare focalizare și expunere automate)

[AF-ON] Sunt blocate expunerea şi focalizarea.

Este blocată doar expunerea.

• Atunci când este setată expunerea, este afişat [AEL].

Este blocată doar focalizarea.

• Atunci când subiectul este focalizat, este afişat [AFL].

Focalizarea automată este activată.

• [AFL] şi [AEL] sunt afişate când focalizarea şi expunerea sunt optimizate.

• Fixarea AF este eficientă doar atunci când realizaţi fotografii cu expunere manuală.

• Subiectul poate fi refocalizat apăsând declanşatorul la jumătate, chiar şi atunci când AE este

blocată.

• Programul Shift poate fi setat chiar și atunci când AE este blocată.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Compensarea expunerii

Moduri aplicabile:

Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de luminozitate între subiect şi fundal.

Apăsaţi [ ].

• Puteţi de asemenea să utilizaţi butonul ca un buton de

funcţie. (P55)

Rotiţi selectorul posterior pentru a compensa expunerea

Exposure Bracket (Încadrare expunere)

Compensare expunere

[Flash Adjust.](Ajustare bliț)

• Puteţi să efectuaţi operaţiile de mai jos în timp ce este

afişat ecranul de compensare a expunerii.

Compensează expunerea

Reglează intensitatea bliţului (P154)

Setează încadrarea expunerii (P140)

• Puteţi comuta funcţiile între selectorul posterior și cel frontal [DISP.].

Subexpus Expus corect Supraexpus

0

Compensarea expunerii spre pozitiv.

Compensarea expunerii spre negativ.

Apăsaţi [ ] pentru a seta.

• Puteţi de asemenea să apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a seta.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

• Puteţi seta valoarea de compensare a expunerii în intervalul dintre -5 EV şi +5 EV.

Setările pot fi făcute într-o gamă de -3 EV la +3 EV în timp ce înregistrați imagini video,

înregistrați fotografii 4K sau înregistrați cu [Post Focus].

• Când [Auto Exposure Comp.] (Compensare expunere automată) în [Flash] (Bliţ) din meniul

[Rec] (Înregistrare) este setată la [ON] (Activare), luminozitatea bliţului încorporat va fi setată

automat la nivelul corespunzător compensării de expunere selectate. (P154)

• Când valoarea de expunere este în afara domeniului -3EV la +3EV, luminozitatea ecranului

de înregistrare nu se va mai modifica.

Este recomandată înregistrarea prin verificarea luminozităţii reale a imaginii înregistrate pe

ecranul Auto Review (Revizualizare automată) sau de redare.

• Valoarea setată de compensare a expunerii este memorată chiar dacă aparatul este oprit.

• Când [Exposure Comp. Reset] (Resetare compensare expunere) (P234) este setat la [OFF]

(Dezactivare))

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Setarea sensibilităţii la lumină

Moduri aplicabile:

Acest mod vă permite setarea sensibilităţii la lumină (sensibilitate ISO).

Setarea la o cifră mai ridicată permite realizarea fotografiilor chiar şi în locuri mai

întunecate fără ca fotografiile rezultate să fie întunecate.

Apăsaţi ( ).

Selectaţi sensibilitatea ISO rotind selectorul posterior

• Puteţi comuta funcţiile între selectorul posterior și cel

frontal [DISP.].

ISO

LIMIT

[ISO Limit Set] (Setare limită ISO)

Sensibilitate ISO

ISO

AUTO

Rotiţi selectorul frontal pentru a seta limita superioară a sensibilităţii ISO.

• Această setare va fi funcţională când [Sensitivity] (Sensibilitate) este setată la

[AUTO] sau [ ].

2

00

40

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Puteţi de asemenea să apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a seta.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Sensibilitatea ISO este reglată în mod automat în funcţie de luminozitate.

• Maximum [ISO3200] (Cu bliţul la setarea [ISO1600])*1

Camera detectează mişcarea subiectului şi apoi setează automat sensibilitatea ISO optimă şi timpul de expunere pentru a se potrivi cu mişcarea subiectului şi luminozitatea scenei pentru a minimiza tremurul subiectului.

• Maximum [ISO3200] (Cu bliţul la setarea [ISO1600])*1

• Timpul de expunerenu este fixat când declanşatorul este

apăsat până la jumătate. Este in continuă schimbare

pentru a corespunde cu mişcarea subiectului până când

declanșatorul este complet apăsat.

Sensibilitatea ISO este fixată la diferite setări.

1 Când [ISO Limit Set] (P205) din meniul [Rec] este setată la orice altă valoare decât [OFF],

ea este setată automat în limitele stabilite în [ISO Limit Set].

2 disponibil numai când este setat [Extended ISO][ISO extins].

Caracteristicile sensibilităţii ISO

Locaţie de înregistrare

(recomandat)

Timp de expunere

Nivelul de zgomot

Tremur al subiectului

Când este lumină (în exterior) Când este întuneric

Mare

Mai puțin

Sporit

Mic

Sporit

Mai puțin

• Pentru informaţii privind intervalul de focalizare al blițului când [Auto] este setat, consultaţi

P149 .

• Nu se poate selecta [ ] în următoarele cazuri:

- Mod Shutter-Priority AE (Prioritate declanşator la expunere automată)

- Mod Manual Exposure (Expunere manuală)

- Când [Multi Exp.](Expunere multiplă) este setat, setarea maximă este [ISO3200].

• Puteți folosi următoarele setări în modul video creativ, atunci când înregistrați fotografii 4K

sau când înregistrați cu [Post Focus].

[AUTO]/[125] to [6400]

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Reglarea balansului de alb

Moduri aplicabile:

În lumina soarelui, sub lămpile cu incandescenţă sau în alte astfel de condiţii în care culoarea albă are o tenta roşiatică sau albăstruie, acest element se reglează pentru nuanța de alb care este cea mai apropiată de ceea ce vede ochiul în conformitate cu sursa de lumină.

Apăsaţi ( ).

Rotiţi selectorul posterior sau frontal pentru a selecta balansul de alb

3

4

1

2

Ajustare automată

Pentru înregistrări de exterior într-o zi cu cer senin

Pentru înregistrări de exterior într-o zi noroasă

Pentru înregistrări de exterior la umbră

Pentru înregistrări sub lumină incandescentă

Când realizaţi fotografii doar cu bliţul

Setați valoarea balansului de alb. Utilizați pentru a corespunde cu condiţiile de realizare a fotografiilor.

Apăsaţi .

Îndreptați camera spre un obiect alb cum ar fi o bucată de hârtie, asigurându-vă că este în interiorul cadrului din centrul ecranului şi apăsaţi [MENU/SET].

• Aceasta va seta balansul de alb şi veţi reveni la ecranul de înregistrare.

• Aceeaşi operaţie poate fi efectuată prin apăsarea declanșatorului.

• Este posibil ca balansul de alb să nu fie setat când subiectul este prea

luminos sau prea întunecat.

• Setaţi din nou balansul de alb după ajustarea luminozităţii

corespunzătoare.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Puteţi seta temperatura de culoare manual pentru a realiza imagini naturale în diferite condiţii de iluminare.

6500K

3

4

1

2

Apăsaţi .

Apăsaţi pentru a selecta temperatura de culoare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Puteţi seta temperatura de culoare de la [2500K] la [10000 K].

când începeţi înregistrarea unor imagini în mișcare, [AWB] va fi selectat.

Dacă înregistrarea este efectuată cu funcţia foto 4K sau funcţia Post Focus, această setare funcţionează în acelaşi mod ca [AWB].

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Puteţi de asemenea să apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru a seta.

Sub iluminatul fluorescent, iluminatul LED etc., balansul optim de alb va varia în

3

4

• Balansul de alb este calculat numai pentru subiecţii din intervalul de funcționare al blițului

camerei. (P149)

• În modul de ghidare a scenei, schimbarea de scenă sau mod de înregistrare va readuce

setările pentru nivelul de alb (inclusiv setarea de reglare fină a balansului de alb) înapoi la

[AWB].

• În modul de ghidare al scenei, sunt realizate setările potrivite pentru fiecare scenă.

Balansul de alb automat

În funcţie de condiţiile din momentul înregistrării imaginilor, imaginile pot prezenta o nuanţă roşiatică sau albăstrie. În plus, când sunt utilizate mai multe surse de lumină sau când în cadru nu se află niciun obiect de culoare apropiată de alb, funcţia Auto White

Balance (Balans de alb automat) nu va opera în mod corespunzător. Într-un astfel de caz, setaţi balansul de alb la un alt mod decât [AWB].

1 Balansul de alb automat va funcţiona în acest interval.

2 Cer albastru

3 Cerul înnorat (ploaie)

4 Umbră

5 Lumina soarelui

6 Iluminare fluorescentă albă

7 Bec electric incandescent

8 Răsăritul sau apusul soarelui

9 lumina lumânărilor

KI Temperatură de culoare în grade Kelvin

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Reglarea fină a balansului de alb

Puteţi efectua o reglare fină a balansului de alb atunci când nu puteţi obţine nuanţa necesară setând balansul de alb.

Selectaţi balansul de alb şi apăsaţi .

Apăsaţi pentru a regla fin balansul de alb.

: A (Chihlimbar: Portocaliu)

: B (Albastru: ALBĂSTRUI)

: G (Verde: VERZUI)

: M (MAGENTA: ROŞIATIC)

• Puteţi de asemenea să faceţi reglajele fine atingând

graficul balansului de alb.

• Apăsarea butonului [DISP.] (Afișare) resetează poziţia

înapoi la centru.

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Dacă reglaţi fin balansul de alb la [A] (amber - chihlimbar), pictograma balansului de alb de

pe ecran va deveni portocalie.

Dacă reglaţi fin balansul de alb la [B] (albastru), pictograma balansului de alb de pe ecran va

deveni albastră.

• Dacă reglaţi fin balansul de alb la [G] (Verde) sau [M] (magenta), vor fi afişate [+] (verde) sau

[-] (roşu) lângă pictograma balansului de alb de pe ecran.

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Încadrare balans de alb

Setările de încadrare sunt efectuate pe baza valorilor de reglaj fin pentru balansul de alb şi sunt înregistrate automat trei fotografii cu colorit diferit când declanşatorul este apăsat o dată.

Reglaţi fin balansul de alb în pasul

2

"Reglarea fină a balansului de alb„ şi efectuaţi setarea de încadrare prin rotirea selectorului posterior.

Rotiţi selectorul posterior spre dreapta:

Poziţie orizontală ([A] la [B])

Rotiţi selectorul posterior spre stânga:

Vertical ([G] la [M])

• Puteţi de asemenea seta încadrarea apăsând [ ]/[ ].

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Puteţi de asemenea seta încadrarea balansului de alb în [Bracket] din meniul [Rec]. (P139)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Încadrarea balansului de alb nu funcţionează în următoarele cazuri:

- Modul inteligent automat

- Modul inteligent automat plus

- Modul fotografie panoramică

- [Glistening Water](Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations](Iluminare scânteietoare),

[Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fara trepied), [Soft Image of a Flower](Imagine

gingașă a unei flori), (Scene Guide Mode)(Mod ghidare scenă)

- Mod Creative Control (Control creativ)

- Atunci când realizaţi fotografii în timp ce înregistraţi o imagine în mişcare

- Când înregistrați fotografii 4K

- Când înregistrați în modul [Post Focus]

- Când înregistrați în modul rafală

- Când [Quality](Calitate) este setat la [ ], [

- Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

] sau [ ]

- Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

- Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când este setată

[Auto Shooting] (Fotografiere automată))

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

Realizarea de fotografii de aproape

Moduri aplicabile:

Acest mod vă permite să realizați imagini de aproape ale unui subiect, de exemplu atunci când realizaţi fotografii cu flori.

Apăsaţi [AF ].

Apăsaţi pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

([AF Macro]

(Focalizare automată Macro))

Puteți realiza imagini ale unui subiect aflat la minim 3 cm

(0,098 picioare) de obiectiv prin rotirea pârghiei de transfocare la maxim Wide (1

×

).

([Macro Zoom])

Utilizaţi această setare pentru a vă apropia de subiect şi apoi a-l mări în continuare atunci când realizați fotografia.

Puteţi realiza o fotografie cu zoomul digital de până la 3

×

, păstrând distanţa de subiect pentru pentru poziția Wide extremă (3 cm (0,098 feet)).

• calitatea imaginii este mai slabă decit în timpul înregistrării

normale.

• Intervalul de transfocare va fi afişat în albastru. (interval de

zoom digital)

[Off](Dezactivare)

4. Focalizare, luminozitate (Expunere) şi setările de ton de culoare

• reţineţi următoarele când realizați fotografii de aproape:

- dacă distanţa între cameră şi subiect este în afara intervalului de focalizare al camerei,

imaginea nu poate fi focalizată corect, chiar dacă indicaţia de focalizare se aprinde.

- Vă recomandăm să utilizați un trepied și temporizatorul.

- vă recomandăm setarea bliţului la (închide blițul).

- Atunci când un subiect este aproape de camera foto, intervalul de focalizare efectivă este

îngustat semnificativ.

De aceea, dacă distanţa dintre cameră şi subiect este schimbată după focalizarea pe

subiect, poate deveni dificil să focalizați din nou pe el.

- Rezoluţia marginii imaginii poate scădea uşor. Aceasta nu este o defecţiune.

Indisponibil în aceste cazuri:

• [AF Macro] nu este disponibilă atunci când modul de focalizare este setat la [MF].

• [Macro Zoom] nu poate fi setată în următoarele cazuri.

- Modul fotografie panoramică

- [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fara trepied) (Scene Guide Mode)(Mod ghidare

scenă)

- [Impressive Art](Capodopere artistice), [Toy Effect] (Efect jucarie), [Toy Pop](Jucarie ieșită

în evidență), [Miniature Effect] (Efect miniatură), (Creative Control Mode) (Mod control

creativ)

- Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

- [Multi Exp.](Expunere multiplă)

- Când [Quality](Calitate) este setat la [ ], [ ] sau [ ]

Imaginile 4K şi setările de acționare

Selectarea unui mod de acționare

Moduri aplicabile:

Puteţi schimba operaţia care trebuie efectuată când apăsaţi declanşatorul.

Rotirea selectorului de mod de acționare.

[Single](Unic)

[Burst](Rafală) (P114)

[4K PHOTO] (Imagini

4K) (P117)

[Post Focus]

(După focalizare) (P217)

[Self Timer]

(Temporizator) (P132)

[Time Lapse/

Animation] (P134, 136)

Când este apăsat declanşatorul, este înregistrată o singură imagine.

Imaginile sunt înregistrate în succesiune cât timp este apăsat declanşatorul.

Când este apăsat declanşatorul, este înregistrată o imagine

4K.

Când este apăsat declanşatorul, se înregistrează cu funcția

Post Focus (după focalizare).

Când este apăsat declanşatorul, înregistrarea are loc după ce timpul setat a trecut.

Imaginile sunt înregistrate cu Time Lapse Shot (Înregistrare cu timp scurs) sau Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru).

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Realizarea fotografiilor utilizând modul Burst

(rafală)

Moduri aplicabile:

Imaginile sunt înregistrate în succesiune cât timp este apăsat declanşatorul.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Focalizați pe subiect şi realizați o imagine.

• Țineţi butonul declanşator apăsat complet pentru a

activat Modul Rafală.

Schimbarea vitezei rafalei

Selectaţi meniul.

MENU

[Rec] (Înregistrare)

[Burst Rate](Rată rafală)

MOV

24p

3:2

L

H

(Viteză mare)

(Viteză medie)

(Viteză mică)

Viteză rafală

(imagini/secundă)

AFS (Focalizare automată unică)

Vizualizarea în timp real în timpul

înregistrării rafalei

Niciuna Disponibil Disponibil

Cu fişiere RAW

Fără fişiere RAW

În funcţie de capacitatea cardului

Număr de imagini înregistrabile

Când înregistrarea este efectuată conform condiţiilor de testare specificate de Panasonic

Viteza rafalei se reduce la jumătatea timpului. Totuși, imaginile pot fi realizate până când cardul se umple. În funcție de condițiile de înregistrare, numarul de imagini rafală care pot fi realizate va fi redus.

• Viteza rafalei pot deveni mai lentă în funcţie de următoarele setări:

– [Picture Size](Dimensiune imagine) (P196) /[Quality](Calitate) (P197) /[Sensitivity]

(Sensibilitate) (P105) /Focus Mode(Mod focalizare) (P89) /[Focus/Release Priority]

(Prioritate focalizare/declanșator) (P222)

• Consultați P197 pentru informații despre fișierele RAW.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Despre numărul maxim de imagini care pot fi realizate în mod continuu

Când butonul declanşator este apăsat la jumătate, va apărea numărul maxim de imagini pe care le puteți realiza în mod continuu.

Puteți verifica numărul aproximativ de fotografii care pot fi efectuate

înainte ca viteza rafalei să scadă.

Exemplu: Când pot fi realizate 20 de fotografii: [r20]

0

2

00

• Odată ce începe înregistrarea, numărul maxim de imagini care pot fi realizate în mod

continuu va scădea. Când apare [r0], viteza de rafală va scădea.

• Când este afișat [R99+], puteți realiza 100 sau mai multe imagini în mod continuu.

Focalizarea în modul rafală

Metoda de realizare a focalizării variază în funcție de modul de focalizare (P89) și de setarea [Focus/Release Priority] (P222) din meniul [Custom].

Mod de focalizare

[Focus/Release

Priority](Prioritate focalizare/eliberare)

[AFS/AFF]: [FOCUS]

[AFS/AFF]: [RELEASE]

(Declanșator)

[AFS/AFF]: [FOCUS]

[AFS/AFF]: [RELEASE]

(Declanșator)

[AFC]: [FOCUS]

[AFC]: [RELEASE]

(Declanșator)

Focalizare

La prima imagine

Focalizarea normală*2

Focalizare predictivă*3

Focalizarea normală*2

Focalizare predictivă*3

Focalizarea setată cu focalizare manuală

1 Când subiectul este întunecat, focalizarea este fixată la prima imagine.

2 Viteza de rafală poate deveni mai mică din cauza focalizării continue a camerei pe

subiect.

3 Viteza de rafală are prioritate, iar focalizarea este estimată în intervalul posibil.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

• Vă recomandăm să utilizaţi telecomanda declanşatorului (DMW-RSL1: opţional) când doriţi

să ţineţi butonul declanşator apăsat complet în timpul realizării de fotografii în Burst Mode

(Mod rafală). Consultați P315 pentru informaţii despre telecomanda declanşatorului.

• Când rata rafalei este setată la [H], viteza de fotografiere continuă poate fi redusă în timp ce

se realizează un număr mare de fotografii consecutive.

• Când viteza de rafală este setată la [H] (când modul de focalizare este [AFS] sau [MF]),

expunerea şi nivelul balansului de alb sunt fixate la setările utilizate la prima imagine pentru

toate imaginile ulterioare. Când viteza de rafală este setată la [H] (când modul de focalizare

este [AFF] sau [AFC]), [M] sau [L], acestea sunt ajustate de fiecare dată când realizaţi o

fotografie.

• Salvarea pe card a imaginilor realizate în modul Burst (Rafală) poate necesita timp.

Dacă realizaţi imagini continuu în timp ce salvaţi, numărul maxim de imagini înregistrabile

scade. Pentru o fotografiere continuă, se recomandă utilizarea unui card de memorie de

mare viteză.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Modul rafală este dezactivat în următoarele cazuri:

- [Glistening Water](Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations](Iluminare scânteietoare),

[Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fara trepied), [Soft Image of a Flower](Imagine

gingașă a unei flori), (Scene Guide Mode)(Mod ghidare scenă)

- [Rough Monochrome](Moncrom grosier), [Silky Monochrome](Monocrom mătăsos),

[Miniature Effect](Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea),

[Sunshine](Lumină solară), (Creative Control Mode)(Mod control creativ)

- Când înregistrați imagini video

- Când înregistrați folosind bliţul

- La înregistrarea cu timpul de expunere setat la [B] (bec)

- [Multi Exp.](Expunere multiplă)

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Înregistrarea de fotografii 4K

Moduri aplicabile:

Camera foto vă permite să realizați imagini în rafală de 8 milioane de pixeli la (aprox.)

30 de cadre/s. După realizarea acestor imagini, puteți salva momentul dorit extras din fișierul rafală.

• Utilizaţi un card UHS clasa de viteză 3 pentru a înregistra fotografiile 4K. (P26)

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Rec](Înregistrare) → [4K PHOTO](Fotografii 4K) → [Rec

Method](Metodă de înregistrare)

[4K Burst]

(Rafală 4K)

Pentru a surprinde cea mai bună fotografie a unui subiect în mişcare rapidă

(de ex., sport, avioane, trenuri)

Înregistrare audio: Nu este disponibilă

[4K Burst(S/S)]

(Rafală 4K)

"S/S" este o abreviere a lui

"Start/Stop"

(Pornire/Oprire).

Pentru surprinderea oportunităţilor foto imprevizibile

(de exemplu, plante si animale, copii)

Înregistrare audio: Disponibilă*

[4K Pre-Burst]

(Pre-Rafală 4K)

Pentru înregistrarea după cum este necesar ori de câte ori se ivește ocazia pentru o fotografie

(de exemplu, în clipa când este aruncată o minge)

Înregistrare audio: Nu este disponibilă

Sunetul nu este redat atunci când efectuaţi redarea cu camera.

Apăsaţi pe jumătate butonul de declanşare pentru a ieși din meniu.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Înregistrați o fotografie 4K

[4K Burst]

(Rafală 4K)

[4K Burst(S/S)]

(Rafală 4K)

"S/S" este o abreviere a lui

"Start/Stop"

(Pornire/Oprire).

Apăsaţi butonul declanșator la jumătate

Apăsaţi şi menţineţi.

Înregistrarea este efectuată

Apăsaţi complet şi menţineţi apăsat declanşatorul pentru cât timp doriţi să efectuaţi înregistrarea.

• Apăsați complet butonul un pic în avans. Înregistrarea începe

la aproximativ 0.5 secunde după ce butonul a fost apăsat

complet.

• Dacă folosiţi focalizarea automată, focalizarea continuă

automată va funcţiona în timp ce înregistrați. Focalizarea va

fi reglată continuu.

• Dacă ridicaţi degetul de pe butonul declanşator imediat după

iniţierea înregistrării, puteţi înregistra timp de aproximativ 1,5

secunde din momentul în care aţi ridicat degetul de pe buton.

Apăsaţi complet butonul declanșator

Pornire (prima)

Oprire (a doua)

Înregistrarea este efectuată

• Dacă folosiţi focalizarea automată,

focalizarea continuă automată va funcţiona în timp ce

înregistrați. Focalizarea va fi reglată continuu.

Apăsaţi din nou complet butonul declanșator pentru a

încheia înregistrarea

Adăugarea de marcaje pentru a selecta şi a salva imagini

Puteţi adăuga marcaje dacă apăsaţi [Fn5] în timpul înregistrării.

(Până la 40 de mrcaje per înregistrare) La selectarea şi salvarea imaginilor dintr-un fişier rafală 4K, puteţi sări la poziţiile unde aţi adăugat marcaje.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

[4K Pre-Burst]

(Pre-Rafală 4K)

Apăsaţi complet butonul declanșator

Aproximativ 1 secundă

Înregistrarea este efectuată

• Focalizarea automată reglează

continuu focalizarea şi, cu excepţia

modului de expunere manuală, reglează

și expunerea în mod continuu.

• Imaginile pot să nu apară la fel de omogene ca de obicei pe

ecranul de înregistrare normal.

• Când [ ] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K)) este setat, bateria se

consumă mai repede şi temperatura camerei crește.

Selectaţi [ ] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K)) numai atunci când

înregistrați.

Sfaturi pentru înregistrare

În situaţiile în care doriţi să blocaţi focalizarea şi expunerea, cum ar fi atunci când subiectul nu este în centru, utilizaţi [AF/AE

LOCK](Blocare focalizare și expunere automate). (P102)

• Camera va efectua o înregistrare în rafală a unei imagini 4K și o va salva ca fișier

rafală 4K în cu setarea [Rec Format] la MP4.

• Indiferent de [System Frequency], fişierele rafală 4K sunt înregistrate la [4K/100M/30p]

şi pot fi redate pe cameră.

• Când [Auto Review](Revizualizare automată) este activat, ecranul de selectare a

imaginilor va fi afişat automat. Pentru a continua înregistrarea, apăsaţi declanşatorul la

jumătate pentru a afişa ecranul de înregistrare.

• Pentru informaţii referitoare la modul de selectare şi salvare a imaginilor din fişierele

rafală 4K înregistrate, consultaţi (P121) .

• Pentru a reduce tremuratul camerei, vă recomandăm să utilizaţi un trepied şi

declanşatorul de la distanţă (DMW-RSL1: opţional) (P315) când utilizaţi [Light

Composition] (P245) .

• Imaginile în mișcare vor fi înregistrate și redate în fișiere separate în următoarele cazuri.

(Puteți continua înregistrarea fără întrerupere)

- Atunci când utilizaţi un card de memorie SDHC: Dacă fişierul depăşeşte 4 GB.

- Atunci când utilizaţi un card de memorie SDXC: În cazul în care timpul de înregistrare

continuă depăşeşte 3 ore şi 4 minute sau dacă fişierul depăşeşte 96 GB.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Setarea înregistrare în buclă ([4K Burst(S/S)])

Cu [ ] ([4K Burst (S/S) (rafală 4K)]), puteţi să efectuaţi înregistrarea în timp ce ştergeți de la cele mai vechi date înregistrate, ceea ce vă permite să înregistraţi în timp ce aşteaptă o oportunitate foto, fără înlocuirea cardului.

• Odată ce ați început înregistrarea, fișierul rafală 4K va fi înregistrat și divizat aproximativ la

fiecare 2 minute.

Vor fi salvate aproximativ ultimele 10 minute (până la circa 12 minute). Părțile precedente vor

fi șterse.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Rec](Înregistrare) → [4K PHOTO](Fotografii 4K) → [Loop

Recording] (Înregistrare în buclă)

Setări: [ON] (Activare) / [OFF](Dezactivare)

• Se recomandă utilizarea unui acumulator suficient încărcat sau a unui adaptor de alimentare

cu curent alternativ (opţional).

• Sunt posibile până la 12 ore de înregistrare continuă.

• [ ] este afişat în timpul înregistrării.

• Timpul de înregistrare disponibil și timpul de inregistrare scurs nu sunt afișate în timpul

înregistrării.

• [Loop Recording](Înregistrarea în buclă) nu este posibilă atunci când nu există suficient

spațiu liber pe card.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Selectarea imaginilor din fișierul rafală 4K şi salvarea

Această secţiune descrie cum să selectaţi imaginile dintr-o rafală 4K şi să le salvaţi.

Pentru informaţii referitoare la modul de înregistrare a imaginilor din fişierele rafală 4K, consultaţi P117 .

Selectați o imagine cu pictograma [ ] pe ecranul de redare şi apăsaţi .

• Puteţi de asemenea să efectuați aceeaşi operaţie prin atingerea

pictogramei [ ].

• Dacă imaginea a fost înregistrată cu [ ] ([4K Pre-Burst])

(Pre-rafală 4K), treceţi la etapa 3.

Glisaţi cursorul pentru a face o selecţie de scene.

• Pentru informaţii referitoare la modul de înregistrare a

imaginilor din fişierele rafală 4K, consultaţi P122 .

• Dacă imaginea a fost înregistrată cu [ ] ([4K Burst)] sau

[ ] ([4K Burst (S/S)]), puteţi selecta scenele sale pe

ecranul de redare rafală 4K, atingând [ ] (Fn4). (P123)

Fn4 Fn5

Trageţi cadrele pentru a selecta cadrul pe care doriţi să-l salvaţi ca fotografie.

• Puteţi de asemenea să efectuați aceeaşi operaţie prin

apăsarea .

Atingeți [ ] pentru a salva imaginea.

Puteţi salva odată imagini luate în timpul unei perioade de 5 secunde cu ajutorul

[4K PHOTO Bulk Saving] în meniul [Playback]. (P244)

Imaginea va fi salvată în format JPEG.

• Imaginea va fi salvată cu informaţii de înregistrare (Informaţii Exif), inclusiv cu informaţii

privind timpul său de expunere, diafragma şi sensibilitatea ISO.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

<Ecran diaporamă>

Poziţia cadrului afişat

Fn4 Fn5

Operaţie

Cu buton

Operaţie tactilă

Descrierea operației

Selectaţi /

Glisare

Selectați cadrul pe care doriți să-l salvați ca fotografie.

• Puteţi să selectaţi un cadru din 60 de cadre (rafală continuă

timp de aproximativ 2 secunde).

Afişează cele 45 de cadre anterioare sau următoare în diaporamă.

• Apăsând din nou pe acelaşi buton veți afişa cadrele care

urmează după acestea sau cele care le preced.

[MENU/SET]

(Meniu/Setare)

Atingere/

Glisare

Îndepărtarea/ apropierea degetelor

Selectează cadrul care să fie afișat și afișează cadrele care urmează după acestea și pe cele care le preced.

Măreşte/reduce afişarea

Glisare

Selectează un cadru menţinând ecranul mărit (în timpul funcției ecran mărit)

Deplasează zona mărită (în timpul ecranului mărit)

Afişează ecranul de redare rafală 4K

Comută la operarea marcajelor

Adaugă/şterge un marcaj

Porţiunile focalizate sunt evidenţiate în culori. ([Peaking]

(Maxim))

• Comută în ordinea [OFF] → [ON] ([LOW]) → [ON] ([HIGH]).

[MENU/SET]

(Meniu/Setare)

Salvează imaginea

• În timpul operaţiei de marcare, puteţi sări la marcajele pe care le-aţi adăugat sau la începutul

sau sfârşitul fişierului rafală 4K. Apăsaţi din nou butonul [Fn5] pentru a reveni la operația

iniţială.

Operare cu ajutorul butoanelor

Operare tactilă Descrierea operației

Trece la următorul marcaj.

Se deplasează la marcajul anterior.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

<Ecranul de redare rafală 4K>

Fn4

Fn5 Fn5

În timpul pauzei În timpul redării continue

Operare cu ajutorul butoanelor

Operare tactilă

Descrierea operației

Atingere/

Glisare

Îndepărtarea/ apropierea degetelor

Redare continuă/Pauză (în timpul redării continue)

Derulare înapoi continuă/Pauză (în timpul derulării continue)

Derulare rapidă înainte/cadru cu cadru înainte (în timpul pauzei)

Derulare rapidă înapoi/cadru cu cadru înapoi (în timpul pauzei)

Selectează cadrele care sunt afișate (când este apăsat pauză)

Măreşte/reduce afişarea (când este apăsat pauză)

Glisare

Selectează un cadru menţinând ecranul mărit (în timpul funcției ecran mărit)

Deplasează zona mărită (în timpul ecranului mărit)

Afişează ecranul diaporamă (când este apăsat pauză)

Comută la operarea marcajelor

Adaugă/şterge un marcaj

Porţiunile focalizate sunt evidenţiate în culori. ([Peaking]

(Maxim))

• Comută în ordinea [OFF] → [ON] ([LOW]) → [ON] ([HIGH]).

[MENU/SET]

(Meniu/Setare)

Salvează imaginea (când este apăsat pauză)

• atingeţi ecranul de două ori pentru a mări afișarea. Pentru a reveni la ecranul iniţial, atingeţi

ecranul mărit de două ori.

• Pentru a selecta şi a salva imagini din fișierele rafală 4K pe un PC, utilizaţi software-ul

"PHOTOfunSTUDIO". (P304)

Atenție, nu este posibil să editaţi un fişier rafală 4K ca pe un film.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Selectarea şi salvarea imaginilor pe ecranul televizorului

• Setaţi [HDMI Mode (Play)] la [AUTO] sau [4K].

La conectarea la un televizor care nu acceptă imagini video 4K, selectaţi [Auto].

• Setaţi [Viera Link] în [Conexiune TV] la [OFF].

• Dacă afişaţi fişierele rafală 4K pe un televizor conectat la camera, vor fi afişate doar pe

ecranul de redare rafală 4K.

• Chiar dacă introduceţi cardul SD într-un televizor compatibil 4K având un slot pentru

card SD, nu puteţi reda fişiere rafală 4K înregistrate cu [Aspect Ratio](Raport dimensiuni)

setat la o altă opţiune decât [16:9].

(din septembrie 2016)

Note despre funcţia fotografie 4K

Pentru a schimba raportul dimensiunilor

Selectarea [Aspect Ratio](Raport dimensiuni) din meniul [Rec](Înregistrare) vă permite să schimbaţi raportul dimensiunilor fotografiile 4K.

Pentru a înregistra subiectul cu neclaritate redusă

Puteţi reduce neclaritatea subiectului prin setarea unui timp de expunere mai mic.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Setaţi valoarea diafragmei prin rotirea selectorului posterior sau selectorul frontal.

• Timp de expunere aproximativ pentru înregistrare în aer liber în condiţii meteorologice

bune: 1/1000 secunde sau mai puțin.

• Dacă micșorați timpul de expunere, sensibilitatea ISO devine mai mare, ceea ce

poate creşte zgomotul de pe ecran.

Sunetul declanşatorului pentru înregistrarea de fotografii 4K

• Când folosiți [ ] ([4K Burst]) ori [ ] ([4K Pre-Burst]), puteţi modifica setările de sunet

ale declanșatorului electronic în [Shutter Vol.](Volum declanșator) şi [Shutter Tone](Ton

declanșator). (P230)

• Când înregistrați cu [ ] ([4K Burst(Rafală 4K)(S/S)]), puteţi seta volumul tonului de

pornire/oprire în [Beep Volume].

• Puteţi să efectuaţi silențios înregistrarea de rafale de mare viteză cu ajutorul funcţiei

fotografie 4K în combinaţie cu [Silent Mode](Mod silenţios).

Scene necompatibile cu funcţia fotografie 4K

Înregistrarea în locaţii extrem de luminoase sau în interior

Când subiectele sunt înregistrate într-o locaţie extrem de luminoasă sau în condiţii de iluminare fluorescentă/cu LED, tonul de culoare sau luminozitatea imaginii se pot modifica sau este posibilă apariţia de benzi orizontale pe ecran.

Creşterea timpului de expunere poate reduce efectul de benzi orizontale.

Subiecte aflate în mişcare rapidă pe direcția orizontală

Este posibil ca subiectele aflate în mişcare rapidă pe direcția orizontală să apară deformate în timpul înregistrării.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Setarea camerei pentru funcţia fotografie

Configurarea camerei este optimizată automat pentru înregistrare foto 4K.

• Următoarele elemente ale meniului [Rec] sunt fixate la setările indicate mai jos:

[Picture Size]

(Rezoluţie imagine)

[Quality](Calitate)

[Shutter Type]

(Tip declanșator)

• fişierele rafală 4K sunt înregistrate cu setările indicate mai jos:

Setările din meniul [Motion Picture](Imagine video) nu sunt aplicate la fişierele rafală 4K.

[Rec Format]

(Format înregistrare)

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

[Continuous AF]

(Focalizare automată continuă)

[Luminance Level]

(Nivel de luminanţă)

• Când înregistrați cu funcția fotografie 4K, intervalele pentru următoarele funcții diferă de cele

disponibile pentru realizarea de imagini statice:

- Timp expunere: 1/30 la 1/16000

- compensarea expunerii: -3 EV la +3 EV

- Sensibilitate ISO: [AUTO]/[125] la [6400]

• Când înregistrați cu funcția fotografie 4K, următoarele funcții sunt dezactivate:

- Bliț

- [AF Mode](Mod focalizare automată) ( )

- înregistrare încadrată

- [MF Assist] ([ ] doar ([4K Pre-Burst]) )

- Comutare program

- [White Balance](Balans de alb) ( )

- mod focalizare (AFF)

• Următoarele elemente de meniu sunt dezactivate:

[Rec]

(Înregistrare)

[Picture Size](Dimensiune fotografie),[Quality](Calitate), [AFS/AFF/AFC],

[Bracket] (încadrare), [iHandheld Night Shot](Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied), [iHDR], [HDR], [Panorama Settings](Setări panoramă), [Shutter

Type](Tip declanșator), [Flash](Bliț), [Extended ISO](ISO extins), [Long Shtr

NR](Expunere lungă reducere zgomot), [Color Space](Spaţiu de culoare),

[Face Recog.](Recunoașterea feței), [Profile Setup] (Configurare profil)

[Custom]

(Personalizare)

[Setup]

(Configurare)

[Rec Area](Zonă de înregistrare)

[Economy] ([ ] doar ([4K Pre-Burst]) )

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

• Atunci când înregistrați fotografii 4K, unghiul de vedere devine mai îngust.

• Următoarele modificări apar atunci când înregistrați fotografii 4K:

- Setarea [i.Resolution](Rezoluție inteligentă) se schimbă de la [Extended](Extins) la [Low]

(Scăzut).

- [Destination](Destinație) din [Travel Date](Data călătoriei) nu poate fi înregistrată.

- [Simultaneous record w/o filter](Înregistrare simultană cu/fără filtru) nu este disponibilă.

- Nu este posibil să utilizaţi ieşirea HDMI.

• Când înregistrați cu [ ] ([4K Pre-Burst](Pre-rafală 4K)), [Step Zoom] (Zoom gradual) este

dezactivat.

• Detectarea scenei în modul automat inteligent funcţionează în acelaşi mod ca şi atunci când

înregistrați imagini video.

Când modul de acţionare este setat la 4K Photo (Fotografii 4K), nu puteţi realiza imagini în

timp ce înregistraţi imagini video. (Doar când [ ] ([Photo Priority]) este setat)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Funcția fotografie 4K este dezactivată atunci când utilizați următoarele setări:

- [Clear in Backlight] (Clar în lumină din fundal)/[Glistening Water](Apă sclipitoare),

[Glittering Illuminations](Iluminare scânteietoare), [Handheld Night Shot](Fotografie

nocturnă fara trepied), [Clear Night Portrait] (portret nocturn clar), [Soft Image of a Flower]

(Imagine gingașă a unei flori), (Scene Guide Mode)(Mod ghidare scenă)

- [Rough Monochrome](Moncrom grosier), [Silky Monochrome](Monocrom mătăsos),

[Miniature Effect](Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea),

[Sunshine](Lumină solară), (Creative Control Mode)(Mod control creativ)

- Când înregistrați imagini video

- Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Controlul focalizării după înregistrare

(Post Focus/Focus Stacking)

Moduri aplicabile:

Camera foto vă permite să realizați imagini rafală 4K în timp ce comutați treptelor de focalizare la diferite zone.

După realizarea acestor imagini, puteți selecta zona de focalizare dorită.

Această funcţie este potrivită pentru înregistrarea de obiecte statice.

Este de asemenea posibil să selectaţi mai multe zone de focalizare şi să creați o singură imagine combinată. (Focus Stacking)(Suprapunere focalizare)

Înregistrarea rafală 4K în timp ce focalizarea se modifică automat.

Atingeţi punctul de focalizare dorit.

Se realizează o imagine cu punctul de focalizare dorit.

• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied când înregistrați imagini care vor fi folosite pentru

suprapunerea focalizării.

• Utilizaţi un card UHS clasa de viteză 3. (P26)

Înregistrarea în modul [Post Focus]

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Stabiliți compoziţia şi apăsaţi declanşatorul la jumătate.

• Focalizarea automată va detecta zonele de focalizare pe

ecran. (Excluzând marginile ecranului).

• Dacă nicio zonă de pe ecran nu poate fi adusă în

focalizare, ecranul de focalizare va clipi.

Înregistrarea nu este posibilă în acest caz.

3:2

4K

5 m

04 s

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Apăsaţi complet butonul declanșator pentru a începe

înregistrarea

• Punctul de focalizare se schimbă automat în timpul

înregistrării. Atunci când pictograma ( ) dispare,

înregistrarea se încheie automat.

Din momentul în care apăsaţi declanşatorul la jumătate până la sfârşitul înregistrării:

• Menţineţi aceeaşi distanţă față de subiect şi aceeaşi compoziţie.

• Se va înregistra o imagine în mişcare în format MP4. (Sunetul nu va fi înregistrat.)

• Indiferent de [System Frequency], fişierele rafală 4K sunt înregistrate la [4K/100M/30p]

şi pot fi redate pe cameră.

• Când [Auto Review](Revizualizare automată) este activat, va fi afişat un ecran care vă

permite să selectaţi zona de focalizare dorită. (P129)

Limitări în înregistrarea [Post Focus]

• deoarece înregistrarea este efectuată cu aceeaşi calitate a imaginii ca fotografiile 4K,

anumite limitări se aplică pentru funcţiile de înregistrare şi setările de meniu.

Pentru detalii, consultaţi "The camera’s setup for the 4K Photo function"(Configurarea

camerei pentru funcția foto 4K) la P125 .

• În plus faţă de limitările funcţiei foto 4K, următoarele limitări se aplică înregistrării cu

[Post Focus] :

- modul de focalizare este fixat la [AFS].

- Auto Focus Mode (Mod focalizare automată) este dezactivat.

- nu se pot înregistra imagini video.

- [Digital Zoom](Transfocare digitală) este dezactivat.

- Următoarele elemente din meniul [Custom] sunt dezactivate:

[Shutter AF]/[Video Button]

• Atunci când înregistrați cu [Post Focus], unghiul de vedere devine mai îngust.

Funcția [Post Focus] este dezactivată atunci când utilizaţi următoarele setări:

- [Clear in Backlight] (Clar în lumină din fundal)/[Glistening Water](Apă sclipitoare), [Glittering

Illuminations](Iluminare scânteietoare), [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fara

trepied), [Clear Night Portrait] (portret nocturn clar), [Soft Image of a Flower](Imagine gingașă

a unei flori), (Scene Guide Mode)(Mod ghidare scenă)

- [Rough Monochrome](Moncrom grosier), [Silky Monochrome](Monocrom mătăsos), [Miniature

Effect](Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine]

(Lumină solară), (Creative Control Mode)(Mod control creativ)

Când este setată [Multi Exp.](Expunere multiplă)

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Selectarea punctului de focalizare dorit şi salvarea imaginii

Selectați o imagine cu pictograma [ ] pe ecranul de redare şi apăsaţi .

• Puteţi de asemenea să efectuați aceeaşi operaţie prin atingerea

pictogramei [ ].

Selectaţi şi atingeți o zonă de focalizare.

• Dacă nu este disponibilă o imagine focalizată pentru zona

selectată, va fi afişat un cadru roşu. Nu puteţi să salvaţi o

imagine în acest caz.

• Nu puteți selecta marginile ecranului.

Fn4

Fn5

Operare cu ajutorul butoanelor

Operare tactilă Descrierea operației

Atingeţi

Selectați o zonă de focalizare.

• Nu poate fi selectată în timpul

afișării pe ecran mărit.

[MENU/SET]

(Meniu/Setare)

• Puteţi regla fin focalizarea prin glisarea barei laterale în

timpul afișării mărite. (Puteţi de asemenea să efectuați

aceeaşi operaţie prin apăsarea .)

Măreşte ecranul

Reduce ecranul (în timpul afișării pe ecran mărit).

Comută la funcţia Focus Stacking.

(P130)

Porţiunile focalizate sunt evidenţiate

în culori. ([Peaking] (Maxim))

• Comută în ordinea [OFF] → [ON]

([LOW]) → [ON] ([HIGH]).

Salvează imaginea

Fn5

Atingeți [ ] pentru a salva imaginea.

• Imaginea va fi salvată în format JPEG.

• Nu puteţi alege şi salva imagini de pe un ecran de televizor chiar dacă camera este conectată

la un televizor prin intermediul unui cablu micro HDMI.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Îmbinarea mai multor imagini pentru a lărgi gama de focalizare

(Focus Stacking)(Suprapunere focalizare)

Focalizare

Focalizare: mai aproape

Focalizare: mai departe

Atingeți [ ] în pasul

2

al “Selecting the desired focus area and saving a picture (Selectarea punctului de focalizare dorit şi salvarea imaginii)”.

• Puteţi de asemenea să efectuați aceeaşi operaţie prin apăsarea [Fn4].

Atingeți metoda de îmbinare

[Auto Merging]

(Îmbinare automată)

Selectează automat imaginile care sunt potrivite pentru îmbinare și le combină într-o singură imagine.

• Se va acorda prioritate imaginilor cu focalizări mai apropiate.

• Imaginile vor fi combinate într-o singură imagine iar imaginea

rezultată va fi salvată când este selectat acest element.

[Range Merging]

(Îmbinare gamă)

Contopeşte imaginile cu zone de focalizare specificate într-o singură imagine.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

(Când este selectat [Range Merging] (Fuzionarea unei game)) Atingeţi punctul de focalizare dorit.

• Specificaţi cel puţin două zone.

• Zonele de focalizare dintre cele două zone vor fi de

asemenea selectate şi va fi indicată zona de focalizare

combinată.

• Zone gri indică zonele care pot, dacă sunt selectate, să

facă imaginea combinată să arate nenatural şi zonele

care nu pot fi selectate.

• Atingeţi din nou zona de focalizare pentru a anula selecţia.

• Glisarea ecranului vă permite să selectaţi mai multe zone.

Operare cu ajutorul butoanelor

Operare tactilă

Descrierea operației

Atingeţi

[Set/Cancel]

(Setare/

Anulare)

[All]

(Toate)

Selectează o zonă.

Precizează/anulează o zonă.

[DISP.]

(Afișare)

[MENU/SET]

(Meniu/Setare)

[Reset]

(Resetare)

Selectează toate zonele.

(Înainte de selectarea zonelor)

Anulează toate selecţiile.

(După selectarea zonelor)

Contopeşte imagini şi salvează imaginea rezultată

Reset

Reset

Fn5 Set/Cancel

Fn5 Set/Cancel

Atingeți [ ] pentru a îmbina imaginile şi salva imaginea rezultată.

• Imaginea va fi salvată în format JPEG. Informaţiile de înregistrare (informaţii Exif) ale imaginii

originale cu cea mai apropiată distanţă de focalizare, inclusiv timpul de expunere, diafragma,

sensibilitatea ISO, vor fi de asemenea înregistrate la noua imagine.

• Camera poate corecta automat alinierile greșite de imagini cauzate de tremuratul camerei.

Dacă sunt corectate, unghiul de vedere devine puțin mai îngust atunci când imaginile sunt

îmbinate.

• Imaginile pot fi combinate într-o imagine nenaturală în următoarele cazuri:

- Subiectul s-a mișcat.

- Distanţa până la subiect a fost mare.

- Imaginile sunt prea defocalizate (dacă realizați imagini cu valoare mai mare a diafragmei,

fotografia rezultată poate arăta mai putin nefirească.)

• Funcţia Focus Stacking funcţionează numai pentru imaginile înregistrate cu camera cu

ajutorul funcţiei Post Focus.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Realizarea de fotografii cu temporizatorul

Moduri aplicabile:

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Apăsaţi declanşatorul la jumătate pentru focalizare şi apăsaţi-l complet pentru a realiza imaginea.

• Focalizarea şi expunerea sunt fixate când declanşatorul

este apăsat până la jumătate.

• După ce indicatorul temporizatorului luminează intermitent,

va începe înregistrarea.

Schimbarea setării orei pentru temporizatorul automat

Selectaţi meniul.

MENU

[Rec](Înregistrare) → [Self Timer](Temporizator)

Fotografia este realizată la 10 secunde după apăsarea pe butonul declanşator.

După 10 secunde, camera realizează 3 fotografii la intervale de aproximativ

2 secunde.

Fotografia este realizată la 2 secunde după apăsarea pe butonul declanşator.

• Când utilizaţi un trepied etc., această setare reprezintă un mod convenabil de a

evita vibraţiile cauzate de apăsarea declanșatorului.

• Vă recomandăm să utilizați un trepied când folosiți temporizatorul.

• Este posibil ca intensitatea bliţului să prezinte uşoare variaţii când este selectată opţiunea

[ ].

Indisponibil în următoarele cazuri:

• Nu poate fi setat la [ ] în următoarele cazuri:

- Când [Simultaneous record w/o filter](Înregistrare simultană cu/fără filtru] din [Filter Settings]

(Setări filtru) este setat la [ON](Activare)

- Când înregistrați cu funcția de încadrare

- [Multi Exp.](Expunere multiplă)

• Temporizatorul este dezactivat în următoarele cazuri:

- Când înregistrați imagini video

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Realizarea de fotografii cu Time Lapse Shot

(Fotografie cu timp scurs)/Stop Motion

Animation (Animație cadru cu cadru)

Puteți realiza fotografii cu Time Lapse Shot (Fotografie cu timp scurs)/Stop Motion Animation (Animație cadru cu cadru).

În plus, fotografiile pot fi combinate într-o imagine în mişcare.

Finalizaţi setările pentru dată şi oră în avans. (P33)

• Imaginile înregistrate sunt afişate ca imagini de grup. (P187)

• Când [System Frequency] este setat la [24,00 Hz (CINEMA)],

puteţi realiza fotografii, dar nu puteţi crea imagini în mişcare din

ele.

Pentru a afişa ecranul de configurare înainte de înregistrare

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Afişează ecranul de configurare.

Operare cu ajutorul butoanelor Operare tactilă

ecranul selectat cu [Time Lapse/Animation] în meniul [Rec] va fi afişat.

(ecranul va fi afişat numai când apăsaţi [MENU/SET] pentru prima dată după comutarea selectorului de mod de acționare la [ ].)

Pentru a comuta între Time Lapse Shot și Stop Motion Animation

Comutați setarea [Mode] în [Time Lapse/Animation] în meniul [Rec].

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Realizarea automată de fotografii la intervale stabilite [Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs)

Moduri aplicabile:

Camera poate realiza automat fotografii cu subiecţi precum animale sau plante pe măsura trecerii timpului şi poate crea o imagine video.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Afişează ecranul de configurare. (P133)

• Comutați la [Time Lapse Shot] dacă nu este selectat. (P133)

[Start Time]

(Timp pornire)

[Shooting

Interval]

(Interval de fotografiere) /

[Image Count]

(Numărătoare imagini)

[Now](Acum)

[Start Time

[Set](Setare timp pornire)

Începe înregistrarea prin apăsarea completă a declanşatorului.

Poate fi setată orice oră cu până la 23 de ore 59 minute

în avans.

Selectaţi elementul (oră sau minut) apăsând , setaţi timpul de pornire apăsând şi apoi apăsaţi

[MENU/SET].

Pot fi setate intervalul de înregistrare şi numărul de imagini.

Selectaţi elementul (minut/secundă/număr de imagini)

Setare

[MENU/SET] (Meniu/Setare):

Setați

• În funcţie de condiţiile de înregistrare, este posibil ca înregistrarea să nu respecte

intervalul de înregistrare stabilit sau numărul setat de imagini.

Apăsaţi butonul declanșator la jumătate

• Ecranul de înregistrare va fi afişat. Puteţi de asemenea să

faceţi aceiaşi operaţie apăsând [ ] până când este

afişat ecranul de înregistrare.

MOV

24p

3:2

L

Apăsaţi complet butonul declanșator

• Înregistrarea începe automat.

• În timpul stării de standby pentru înregistrare, camera se opreşte automat când nu este

efectuată nicio operație pentru un interval de timp presetat. [Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs) este continuat chiar şi cu aparatul oprit.

Când soseşte ora începerii înregistrării, aparatul porneşte automat.

Dacă doriţi să porniţi camera manual, apăsaţi declanşatorul până la jumătate.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

• Operaţii în timpul înregistrării în standby (Camera este pornită)

Operare cu ajutorul butoanelor

Operare tactilă

Descrierea operației

Afişează un ecran de selecție care vă permite să

întrerupeţi sau opriţi înregistrarea

Afişează un ecran de selecție care vă permite să

întrerupeţi sau opriţi înregistrarea (în timpul pauzei)

• După ce înregistrarea se opreşte, va fi afişat un ecran de confirmare, întrebând dacă să

continuaţi pentru a crea o imagine în mişcare.

Pentru a crea o imagine în mişcare, selectaţi [Yes](Da).

Pentru informaţii referitoare la crearea de imagini în mişcare, consultaţi P138 .

Modificarea setărilor Time Lapse Shot

Puteţi modifica setările în [Time Lapse/Animation] din meniul [Rec].

• Această funcție nu trebuie folosită pentru o cameră de supraveghere.

• [Time Lapse Shot](Fotografie cu timp scurs) este întreruptă în următoarele cazuri:

- Când acumulatorul se descarcă</g>

- La oprirea aparatului

În timpul [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs), puteţi înlocui bateria şi cardul şi apoi

puteţi reîncepe pornind aparatul. (Reţineţi că imaginile realizate după repornire vor fi salvate

ca set separat de imagini de grup) Opriţi această unitate la înlocuirea bateriei sau a cardului.

• Când [Shooting Interval] este setat la o valoare mai mare, în cazul în care camera se

opreşte automat în aşteptare pentru următoarea înregistrare, vă recomandăm să utilizaţi

Time Lapse Shot în modul de focalizare automată.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fara trepied) (Scene Guide Mode)

(Mod ghidare scenă)

- Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Crearea de animaţii cadru cu cadru [Stop Motion Animation]

Moduri aplicabile:

O animație cadru cu cadru este creată dintr-un colaj de imagini.

Setaţi selectorul de mod la [ ]

Afişează ecranul de configurare. (P133)

• Comutați la [Stop Motion Animation] dacă nu este selectat.

(P133)

[Auto Shooting]

(Fotografiere automată)

[Shooting Interval]

(Interval de fotografiere)

Realizează automat fotografii la un interval de înregistrare presetat.

Această setare este pentru realizarea manuală de fotografii, cadru cu cadru.

(Numai când [Shooting Interval](Interval de fotografiere) este setat la [ON](Activare).)

Apăsaţi pentru a selecta intervalul de înregistrare

(secunde), apăsaţi pentru a-l seta şi apăsaţi [MENU/SET].

Apăsaţi butonul declanșator la jumătate

• Ecranul de înregistrare va fi afişat. Puteţi de asemenea să

faceţi aceiaşi operaţie apăsând [ ] până când este afişat

ecranul de înregistrare.

MOV

24p

3:2

L

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Apăsaţi complet butonul declanșator

• Pot fi înregistrate până la 9999 de cadre.

Deplasaţi subiectul pentru a vă decide asupra compoziţiei

• Repetați înregistrarea în același fel.

• Dacă unitatea este oprită în timp ce înregistrează, este afişat

un mesaj pentru a relua înregistrarea atunci când camera

este pornită. Selectarea [Yes] vă permite să continuaţi

înregistrarea de la punctul de întrerupere.

Înregistrarea iscusită a materialelor

• Ecranul de înregistrare afișează până la două imagini create anterior. Folosiți-le ca

referință pentru nivelul de mișcare.

• Dacă apăsați vă permite să verificați imaginile înregistrate.

Imaginile inutile pot fi șterse apăsând [ ].

Apăsaţi din nou pentru a reveni la ecranul de înregistrare.

Atingeți [ ] pentru a încheia înregistrarea.

• Aceasta poate fi încheiată și selectând [Time Lapse/

Animation] din meniul [Rec] și apoi apăsând [MENU/SET].

• Când [Auto Shooting] (Fotografiere automată) este setat la

[ON](Activare), selectaţi [End](Sfârșit) de pe ecranul de

confirmare. (În cazul în care a fost selectat [Pause](Pauză),

apăsați complet butonul declanșator pentru a relua

înregistrarea.)

• După ce înregistrarea se opreşte, va fi afişat un ecran de confirmare, întrebând dacă să

continuaţi pentru a crea o imagine în mişcare.

Pentru a crea o imagine în mişcare, selectaţi [Yes](Da).

Pentru informaţii referitoare la crearea de imagini în mişcare, consultaţi P138 .

30

Modificarea setărilor Stop Motion Animation

Puteţi modifica setările în [Time Lapse/Animation] din meniul [Rec].

Adăugarea de imagini la un grup deja înregistrat de animaţii cadru cu cadru

Selectarea [Add to Picture Group](Adăugare la grupul de imagini) în pasul

2

va afişa imaginile de grup înregistrate cu [Stop Motion Animation].

Selectaţi un set de imagini de grup şi apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare).

• Înregistrarea automată ar putea să nu aibă loc la intervale prestabilite, deoarece înregistrarea

are nevoie de timp în anumite condiții de înregistrare, cum ar fi atunci când este folosit pentru

înregistrare blițul.

• O imagine nu poate fi selectată din [Add to Picture Group] atunci când este singura care a

fost realizată.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

- Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

• [Auto Shooting] [Fotografiere automată] din [Stop Motion Animation](Animație cadru cu cadru)

nu poate fi folosit în următorul caz:

- [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fara trepied) (Scene Guide Mode)(Mod ghidare

scenă)

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Crearea de imagini în mişcare din imaginile înregistrate

Pentru a crea imagini în mişcare după ce realizaţi fotografii, urmaţi paşii de mai jos.

Selectați metodele pentru crearea unui film.

• Formatul de înregistrare este setat la [MP4].

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

Setează calitatea imaginii video.

[Frame Rate]

(Rată de cadre)

Setaţi numărul de cadre pe secundă.

Cu cât numărul este mai mare, cu atât mai lină va fi imaginea video.

[Sequence]

(Secvență)

[NORMAL]:

Face un colaj al imaginilor în ordinea înregistrării.

[REVERSE](Invers):

Face un colaj al imaginilor în ordinea inversă înregistrării.

Apăsaţi pentru a selecta [OK] şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Puteţi de asemenea crea imagini în mişcare cu ajutorul [Time Lapse Video] (P251) sau

[Stop Motion Video] (P251) în meniul [Playback].

• Atunci când creați imagini video la o setare a calității imaginii de [4K], timpii de înregistrare

sunt limitați la 29 de minute și 59 de secunde.

- În plus, atunci când utilizaţi un card de memorie SDHC, nu puteţi crea imagini în mişcare cu

un fişier cu dimensiunea de peste 4 GB.

- Când utilizaţi un card de memorie SDXC, puteţi crea imagini în mişcare cu un fişier cu

dimensiunea de peste 4 GB.

• Un film cu o setare de [Rec Quality] de [FHD] sau [HD] nu poate fi creat în cazul în care

timpul de înregistrare este mai mare 29 minute şi 59 secunde sau dimensiunea fişierului este

mai mare de 4 GB.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Realizarea de fotografii în timp ce ajustați automat o setare

(Bracket Recording)

(Încadrare înregistrare)

Moduri aplicabile:

Puteți realiza multiple fotografii în timp ce ajustați automat o setare prin apăsarea butonului declanșator.

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Rec](Înregistrare) → [Bracket](Încadrare) → [Bracket Type]

(Tip încadrare)

(Exposure Bracket)

(Încadrare expunere)

(Aperture Bracket)

(Încadrare apertură)*

(Focus Bracket)

(Încadrare focalizare)

[White Balance Bracket]

(Încadrare balans de alb)

Apăsaţi declanşatorul pentru a efectua înregistrarea

în timp ce reglați expunerea. (P140)

Apăsaţi declanşatorul pentru a efectua înregistrarea

în timp ce reglați apertura. (P141)

Apăsaţi declanşatorul pentru a efectua înregistrarea

în timp ce reglați poziția de focalizare. (P142)

Apăsaţi declanşatorul o dată pentru a realiza automat trei fotografii cu setări diferite pentru balansul de alb. (P110)

Disponibil în modul Aperture-Priority AE sau când sensibilitatea ISO este setată la

[Auto] în modul de expunere manual.

Apăsaţi pentru a selecta [More settings](Mai multe setări) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Pentru informații despre [More settings](Mai multe setări), consultaţi pagina care

descrie fiecare funcţie.

• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ieși din meniu.

Focalizați pe subiect şi realizați o imagine.

• Când este selectat încadrare expunere, ecranul încadrare clipește până când s-au

realizat toate imaginile setate. Dacă modificaţi setările de încadrare sau opriţi camera

înainte ca toate imaginile care au fost setate să fie realizate, camera reporneşte

înregistrarea de la prima imagine.

Pentru a anula [Bracket Type]

Selectaţi [OFF](Dezactivare) în pasul

1

.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Indisponibil în aceste cazuri:

• Înregistrarea cu încadrare este dezactivată în următoarele cazuri:

- [Glistening Water](Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations](Iluminare scânteietoare),

[Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fara trepied), [Soft Image of a Flower](Imagine

gingașă a unei flori), (Scene Guide Mode)(Mod ghidare scenă)

- [Rough Monochrome](Moncrom grosier), [Silky Monochrome](Monocrom mătăsos),

[Miniature Effect](Efect miniatură), [Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea),

[Sunshine](Lumină solară), (Creative Control Mode)(Mod control creativ)

- Când înregistrați folosind blițul (cu excepția încadrării balansului de alb)

- Când înregistrați imagini video

- Când înregistrați fotografii 4K

- Când înregistrați în modul [Post Focus]

- Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

- Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs)

- Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când este setată

[Auto Shooting] (Fotografiere automată))

Exposure Bracket (Încadrare expunere)

Despre [More settings](Mai multe setări) (etapa 2 la P139 )

[Pas]

Setează numărul de imagini care trebuie realizate şi gama de compensare expunere.

[3

1/3] (Realizează trei fotografii cu un interval de 1/3 EV) la [7•1]

[7

1] (Realizează șapte fotografii cu un interval de 1 EV)

[Sequence](Secvență)

Stabilește ordinea în care sunt realizate fotografiile.

[Single Shot Setting]

(Setare imagine unică)*

[ ]: Realizează o imagine de fiecare dată când apăsați butonul declanșator.

[ ]: Realizează toate fotografiile setate să fie luate atunci când apăsați o dată pe butonul declanșator.

Nu este disponibil pentru înregistrare în rafală. Când folosiți înregistrarea în rafală, dacă apăsați și mențineți butonul declanșator, înregistrarea se va face continuu, până când este realizat un număr prestabilit de imagini.

[Pas]: [3•1/3], [Sequence](Secvență): [0/s/r]

Prima imagine A doua imagine A treia imagine

• Când se realizează fotografii folosind funcţia de încadrare automată după setarea valorii de

compensare a expunerii, imaginile realizate se bazează pe valoarea de compensare a

expunerii selectată.

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Aperture Bracket (Încadrare apertură)

Mod de înregistrare:

Despre [More settings](Mai multe setări) (etapa 2 la P139 )

[Image Count]

(Număr imagini)

[3], [5]: Realizează un număr prestabilit de imagini cu valori diferite ale aperturii în interiorul intervalului bazat pe valoarea inițială a aperturii.

[ALL]: Realizează fotografii folosind toate valorile aperturii.

• Când folosiți înregistrarea în rafală, dacă apăsați și mențineți butonul declanșator, înregistrarea

se va face până când este realizat un număr prestabilit de imagini.

Exemplu:

2.8

4.0

5.6

8.0

11

Când poziția inițială este setată la F5,6:

prima imagine, a doua imagine, a treia imagine... a cincea imagine

5. Imaginile 4K şi setările de acționare

Focus Bracket (Încadrare focalizare)

Despre [More settings](Mai multe setări) (etapa 2 la P139 )

[Pas]

Stabilește intervalul dintre pozițiile de focalizare.

• distanţa pe care se deplasează poziţia focalizării în fiecare pas

va fi mai scurtă dacă poziţia iniţială este mai aproape de

subiect şi invers, dacă poziţia iniţială este mai departe de

subiect, distanţa va fi mai lungă.

Stabilește numărul de imagini care trebuie realizate.

[Image Count]

(Număr imagini)*

[Sequence]

(Secvență)

[0/-/+]:

Comută alternativ poziția de focalizare mai aproape și mai departe în intervalul centrat pe poziția inițială, pe când realizați fotografiile.

[0/+]:

Deplasează poziția de focalizare mai departe de poziția inițială pe când realizați imaginile.

Nu este disponibil pentru înregistrare în rafală. Când folosiți înregistrarea în rafală, dacă apăsați și mențineți butonul declanșator, înregistrarea se va face continuu, până când este realizat un număr prestabilit de imagini.

[Sequence](Secvență) [0/-/+] [Sequence](Secvență) [0/+]:

prim plan infinit prima imagine, a doua imagine... a cincea imagine...

Imaginile înregistrate cu Focus Bracket sunt afişate ca grup de imagini. (P187)

Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Stabilizatorul de imagine

Moduri aplicabile:

Detectează vibrațiile și le elimină în mod automat. Pentru înregistrarea imaginilor video, este disponibil stabilizatorul de imagine hibrid cu 5 axe. Acesta folosește atât stabilizatorul optic al obiectivului, cât și stabilizatorul electronic al senzorului camerei.

Acesta corectează diferitele tipuri de vibrații, inclusiv pe cele care se întâmplă în timpul

înregistrării cu zoom și în timpul înregistrării din mers.

Selectați meniul.

(P51)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Stabilizer] (Stabilizator)

Vibrațiile verticale și orizontale sunt corectate

([Normal])

[Operation

Mode]

(Mod de operare):

[E-Stabilization

(Video)

(Stabilizare electronică

(video))]

(Panning)

(Panoramare)

Tremurarea camerei este corectată pentru mișcările sus/jos.

Acest mod est ideal pentru panoramare

(o metodă de realizare a fotografiilor care presupune rotirea camerei pentru a prinde mișcările unui subiect care continuă să se deplaseze într-o direcție fixă).

[Stabilizer] (Stabilizatorul) nu funcționează.

[OFF]

(Dezactivare)

Corectează vibrațiile care apar în cele 5 direcții în timpul înregistrării imaginii video, adică pe direcția verticală, direcția orizontală, axa de rotație, rotația verticală și rotația orizontală (funcția de stabilizare a imaginii hibride pe

5 aze).

[ON]/[OFF] (Activare)/(Dezactivare)

• Dacă setați acest item la [ON] (Activare), unghiul de vizualizare a

imaginilor video înregistrate poate se poate îngusta.

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Prevenirea vibrațiilor (mișcarea camerei)

Dacă o avertizare este afișată cu privire la vibrații [ ], utilizați [Stabilizer]

(Stabilizator), un trepied sau temporizatorul. (P132) .

• Viteza declanșatorului va fi mai mică mai ales în următoarele situații. Țineți camera

nemișcată din momentul în care butonul declanșatorului este apăsat, până când fotografia

apare pe ecran.

Vă recomandăm să utilizați un trepied.

– Slow Sync. (Sincronizare lentă) – Slow Sync./Red-Eye (Sincronizare lentă/Ochi roșii)

– [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn luminos)/[Cool Night Sky] (Cer nocturn calm)/[Warm

Glowing Nightscape] (Peisaj nocturn strălucitor și cald)/[Artistic Nightscape] (Peisaj

nocturn artistic)/[Glittering Illuminations] (Lumini scânteietoare)/[Clear Night Portrait]

(Portret nocturn luminos)/ (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)

– Când setați la o viteză a declanșatorului mică

• Este recomandabil să dezactivați stabilizatorul de imagine când utilizați un trepied.

• Funcţia de stabilizare poate să nu fie eficientă în următoarele cazuri.

Acordaţi atenţie vibraţiilor camerei când apăsaţi butonul declanşatorului.

– Când nivelul vibraţiilor este mare

– Când grosismentul de transfocare este ridicat

– Când este utilizat zoom-ul digital

– Când realizaţi fotografii în timp ce urmăriţi un subiect aflat în mişcare

– Când viteza declanșatorului scade pentru realizarea fotografiilor în interiorul camerei

sau în locuri întunecate

• Efectul de panoramare prin [ ] este mai dificil de obținut în următoarele cazuri.

– În locuri luminate puternic, cum ar fi miezul zilei sau într-o zi de vară

– Când viteza declanșatorului este mai mare de 1/100 de secunde

– Când deplasaţi camera prea lent, deoarece subiectul se deplasează lent (Fundalul

nu va deveni înceţoşat)

– Atunci când camera nu urmăreşte în mod satisfăcător subiectul

Nu este disponibil în aceste cazuri:

• În modul fotografie panoramică, setarea [Stabilizer] (Stabilizatorului) se va schimba la

[ ] (Panning) (Panoramare), chiar dacă este setat la [ ] (Normal).

• În cazurile următoare, [Stabilizer] (Stabilizatorul) se va schimba la [ ] (Normal), chiar

dacă este setat la [ ] (Panning) (Panoramare):

– În timpul înregistrării imaginilor video

– Când funcția fotografie 4K a fost setată

– Când înregistraţi folosind [Post Focus] (Focalizare posterioară)

• Funcția stabilizator de imagine hibrid cu 5 axe nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Când [Variable Frame Rate] (Rata variabilă a cadrelor) este setată

– Când se înregistrează imagini video cu dimensiunea lor setată la [4K] sau [C4K] în

[Rec Quality] (Calitate înregistrare)

– Când este utilizat zoom-ul digital

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Realizarea fotografiilor folosind zoom-ul

Tipurile de zoom și utilizarea lor

Zoom-ul optic

Moduri aplicabile:

Face zoom fără a afecta calitatea fotografiei.

Grosisment maxim: 20x

Nu este disponibil în aceste cazuri:

• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Când înregistrați cu zoom macro

Zoom optic suplimentar

Moduri aplicabile:

Această funcție funcționează când orice dimensiune a imaginii indicată cu (P196) este

selectată.

Puteți mări mai mult decât o puteți face cu zoom-ul optic, fără deteriorarea calității imaginii.

Grosisment maxim: 40x

(Această funcție include grosismentul realizat cu zoom optic. Nivelul de grosisment diferă în funcție de setarea [Picture Size] (Dimensiune imagine).)

Funcția nu este disponibilă în aceste cazuri:

• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode)

(Mod ghid scenă)

– [Toy Effect] (Efect jucărie)/[Toy Pop] (Jucărie pop) (Creative Control Mode) (Mod control

creativ)

– Când se realizează fotografii la rezoluție 4K

– Când se înregistrează cu funcția focalizare posterioară

– Când [HDR] (Contrast dinamic) este setat la [ON] (Activare)

– [Multi Exp.](Expunere multiplă)

– Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setat la

[ON] (Activare)

– Când [iHDR] (Contrast dinamic inteligent) este setat la [ON] (Activare)

– Când [Quality] (Calitate) este setat la [ ], [ ] sau [ ]

– Când se înregistrează cu zoom macro

– Când se înregistrează imagini video

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Zoom-ul inteligent

Moduri aplicabile:

Puteți realiza zoom până la de două ori nivelul original al grosismentului, în timp ce minimalizați deteriorarea calității imaginii.

MENU

[Rec] (Înregistrare)/ [Motion Picture] (Imagine video) → [i.Zoom]

(Zoom inteligent)

Setări: [ON](Activare) / [OFF](Dezactivare)

Funcția nu este disponibilă în aceste cazuri:

• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod ghid

scenă)

– [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Jucărie pop)

(Creative Control Mode) (Mod control creativ)

– Când [HDR] (Contrast dinamic) este setat la [ON] (Activare)

– [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

– Când [iHandheld Night Shot] (Fotografie nocturnă inteligentă fără trepied) este setat la [ON]

(Activare)

– Când [iHDR] (Contrast dinamic inteligent) este setat la [ON] (Activare)

– Când [Quality] (Calitate) este setat la [ ], [ ] sau [ ]

– Când se înregistrează cu zoom macro

[Digital Zoom] (Zoom digital)

Moduri aplicabile:

Deşi calitatea imaginii se reduce la fiecare mărire de fiecare datî când măriți prin zoom, puteţi mări la până de patru ori grosismentul original.

MENU

[Rec] (Înregistrare) / [Motion Picture] (Imagine video) → [Digital

Zoom] (Zoom digital)

Setări: [ON](Activare) / [OFF] (Dezactivare)

• Când utilizați [i.Zoom] (Zoom inteligent), grosismentul maxim al zoom-ului digital este limitat

la 2x.

• Când utilizați zoom-ul digital, vă recomandăm să folosiți un trepied și auto-temporizatorul

(P132) pentru realizarea fotografiilor.

• În gama zoom-ului digital, aria focalizării automate este afișată la centru într-o dimensiune

mai mare.

Funcția nu este disponibilă în aceste cazuri:

• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– [Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode) (Mod ghid

scenă)

– [Impressive Art] (Artă impresionantă), [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Jucărie pop)

(Creative Control Mode) (Mod control creativ)

– Când se înregistrează cu funcția [Post Focus] (Focalizare posterioară)

– Când [HDR] (Contrast dinamic) este setat la [ON] (Activare)

– [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

– Când [Quality] (Calitate) este setat la [ ], [ ] sau [ ]

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Utilizarea zoom-ului prin operațiile tactile (zoom tactil)

Atingeți [ ].

Atingeți [ ].

• Se afișează bara glisantă.

Realizați operațiile de zoom trăgând de bara glisantă.

• Viteza zoom-ului depinde de poziția pe care ați

pus degetul.

Realizează zoom lent

Realizează zoom rapid

• Apăsați [ ] din nou pentru a închide funcțiile zoom-ului.

Funcția nu este disponibilă în aceste cazuri:

• Această funcție nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Când se înregistrează cu [4K Live Cropping] (Tăiere interactivă 4K)

AE

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Realizarea fotografiilor folosind blițul

Moduri aplicabile:

Pornirea/Oprirea blițului încorporat

Realizarea fotografiei folosind blițul este posibilă prin deschiderea blițului încorporat.

Pentru pornirea blițului

Glisați butonul de deschidere a blițului.

Pentru oprirea blițului

Apăsați pe bliț până când auziți un clic.

• Dacă închideți forțat blițul, camera poate fi deteriorată.

• Asigurați-vă că blițul încorporat este închis atunci când nu îl

folosiți.

• Setarea blițului este fixată la (Expunere optimă) în timp

ce blițul este închis.

• Fiți atenți când deschideți blițul, deoarece acesta poate sări în afară.

• Fiți atenți să nu vă prindeți un deget atunci când închideți lampa blițului.

În următoarele cazuri, bliţul este fixat la (Expunere optimă) (bliț forțat dezactivat).

• Când se înregistrează imagini video

• Când se realizează fotografii la rezoluție 4K

• Când se înregistrează cu funcția [Post Focus] (Focalizare posterioară)

• Când este utilizat declanșatorul electronic

• Când [HDR] (Contrast dinamic) este setat la [ON] (Activare)

• Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON] (Activare)

• Când un efect de imagine în [Filter Select] (Selectare filtru) din [Filter Settings] (Setări filtru)

este activat

Folosirea blițului în mod eficient

• La realizarea imaginilor cu bliţ şi cu parasolarul ataşat, partea de jos a imaginii poate deveni

întunecată, iar controlul bliţului poate fi dezactivat, deoarece bliţul foto poate fi obstrucţionat

de parasolar. Vă recomandăm detașarea parasolarului.

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Distanța disponibilă a blițului (aproximare)

Marginile fotografiilor realizare cu bliț fără utilizarea zoom-ului la distanțe scurte

(aproape de capătul lățimii) pot apărea obscure. Aceasta se poate remedia prin folosirea unui zoom mai mare.

Larg Tele

[AUTO]

(Automat) in

[Sensitivity]

(Sensibilitate)

De la 0,5 m (1,6 picioare) la 13,2 m

(43 de picioare)

De la 1,0 m (3,3 picioare) la 7,9 m

(26 de picioare)

• Aceasta este distanța când [ISO Limit Set] (Reglare limită ISO) (P205) este setată la [OFF]

(Dezactivare).

• Nu aduceți blițul prea aproape de obiecte sau nu închideți blițul în timp ce este activat.

Obiectele pot fi decolorate de căldura sau lumina acestuia.

• Nu închideți blițul imediat după ce blițul este acționat înainte de realizarea fotografiilor pentru

Forced ON (Pornire forțată)/Red-Eye Reduction (Reducere efect ochi roșii). Provoacă o

defecțiune.

• Poate fi necesar un interval de timp pentru încărcarea bliţului, dacă realizați fotografii în mod

repetat. Trebuie să aşteptaţi un moment pentru a realiza fotografia următoare, în timp ce

pictograma bliţului luminează intermitent în roşu, indicând încărcarea acestuia.

• Când atașați un bliț extern, acesta are prioritate în fața blițului încorporat. Consultați P312

pentru blițul extern.

6. Stabilizatorul, zoom-ul şi bliţul

Setarea funcțiilor blițului

Schimbarea modului de declanșare

Moduri aplicabile:

Selectați dacă doriți să setați automat sau manual ieșirea blițului.

Selectați meniul. (P51)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Firing Mode] (Mod declanșare)

[TTL]

(Măsurare prin lentile)

Camera setează automat ieșirea blițului.

Setează în mod manual raportul luminozității blițului. În [TTL] (Măsurare prin lentile), puteți realiza fotografia pe care o doriți chiar și atunci când fotografiați scene întunecate, care altfel ar fi prea deschise de către bliț.

• Când este setat [MANUAL], raportul de luminozitate ([1/1] etc.) este

afişat pe pictograma de bliţ de pe ecran.

(Când este selectat [MANUAL])

Selectați meniul.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Manual Flash Mode]

(Mod bliț manual)

Apăsați pentru a selecta un item și apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/

Setare).

• Puteţi seta de la [1/1] (luminozitate totală) până la [1/128] în paşi de 1/3.

• Acest item este disponibil când blițul încorporat este utilizat.

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Schimbarea modului blițului

Moduri aplicabile:

Reglarea blițului pentru a se potrivi cu înregistrarea.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Mode] (Mod bliț)

([Forced Flash On])

(Bliț activat forțat)

[Forced On/Red-Eye]*

(Bliț activat forțat/

Ochi roșii)

Blițul este activat de fiecare dată, indiferent de condițiile de înregistrare.

Pentru realizarea de fotografii cu un

fundal luminos sau când un subiect

se află în luminăfluorescentă.

([Slow Sync.])

(Sincronizare lentă)

[Slow Sync./Red-Eye]*

(Sincronizare lentă/

Ochi roșii)

Când realizați fotografii pe un fundal

întunecat, această setare va încetini viteza declanșatorului când blițul este activat. Peisajul întunecat va fi afișat mai luminos.

Pentru fotografii cu persoane care

se află pe un fundal întunecat.

• Folosirea unei viteze scăzute poate provoca încețoșarea

imaginii. Vă recomandăm să utilizați un trepied.

([Forced Flash Off])

(Bliț dezactivat forțat)

Blițul nu este activat în nicio situație de înregistrare.

Utilizați această setare când realizați fotografii în locuri în

care folosirea blițului nu este permisă.

• Acest element este disponibil numai la utilizarea unui bliț extern.

Se poate seta numai când [Wireless] în [Flash] (Bliț) este setat la [OFF] (Dezactivare) și

[Firing Mode] (Mod declanșare) este setat la [TTL].

• Anumite moduri de bliț pot fi indisponibile în funcție de setările blițului extern.

Blițul va fi declanșat de două ori.

Intervalul între prima și a doua acționare este mai mare dacă este setat [ ] sau

[ ].

Subiectul nu trebuie să se miște până la activarea celui de-al doilea bliț.

• Funcția de reducere a efectului de ochi roșii variază în funcție de subiect. De asemenea,

este influențată de factori precum distanța față de subiect și dacă subiectul se uită la

cameră în timpul acționării blițului preliminar.

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Setări de bliț disponibile după Mod de înregistrare

Setările de bliț disponibile depind de Modul de înregistrare

( : Disponibil, —: Indisponibil, : Setarea inițială Scene Guide Mode (Mod ghid scenă)

Recording Mode (Mod de înregistrare)

Scene Guide

Mode

(Mod ghid scenă)

Mod [Program AE] (Program expunere automată)

Mod Aperture-Priority AE (Prioritate apertură la expunere automată)

Mod prioritate obturator AE

Mod expunere manuală

[Clear Portrait] (Portret clar)

[Silky Skin] (Piele mătăsoasă)

[Backlit Softness] (Iluminare gingașă de fundal)

[Clear in Backlight] (Clar în lumină din fundal)

[Relaxing Tone] (Ton relaxant)

[Sweet Child's Face] (Față dulce de copil)

[Distinct Scenery] (Peisaj distinct)

[Bright Blue Sky] (Cer albastru strălucitor)

[Romantic Sunset Glow] (Strălucirea romantică a apusului)

[Vivid Sunset Glow] (Strălucirea vie a apusului)

[Glistening Water] (Apă sclipitoare)

[Clear Nightscape] (Peisaj clar de noapte)

[Cool Night Sky] (Cer răcoros de noapte)

[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj cald și strălucitor de noapte)

[Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic)

[Glittering Illuminations] (Iluminare scânteietoare)

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)

[Clear Night Portrait] (Portret nocturn clar)

[Soft Image of a Flower] (Imagine gingașă a unei flori)

[Appetizing Food] (Alimente apetisante)

[Cute Dessert] (Desert frumos)

[Freeze Animal Motion] (Instantaneu mișcare animal)

[Clear Sports Shot] (Fotografie sportivă clară)

[Monochrome] (Monocrom)

• În modul Intelligent Auto Mode (Automat inteligent) ( sau ), blițul va fi setat la [ ]

sau [ ]. (P62)

• Setarea pentru Modul ghid scenă este întors la valoarea inițială la fiecare schimbare de

scenă.

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Timpul de expunere pentru fiecare setare de bliț

Setare bliț Timp de expunere (sec.) Setare bliț

Timp de expunere (sec.)

1 de la 1/16000 1/60*¹ de la 1/4000

60*² de la 1/16000

1 Devine 60 de secunde în mod Shutter-Priority AE Mode (Mod prioritate declanșator) și

B (Bec) în Mod. Expunere manuală.

2 Devine B (Bec) în Modul expunere manuală.

• În Modul Inteligent Automat ( sau ), timpul de expunere se schimbă în funcție de

scena detectată.

Setarea sincronizării celei de-a doua diafragme

Moduri aplicabile:

Sincronizarea celei de a doua diafragme reprezintă o metodă de înregistrare în care blițul este acționat chiar înainte ca declanșatorul să se închidă, când se realizează o fotografie a unui subiect aflat în mișcare (precum o mașină), folosind blițul cu o viteză înceată a declanșatorului.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

(Înregistrare) → (Bliț) → (Sincronizare bliț)

Sincronizarea primei diafragme

Metoda normală de înregistrare când se utilizează blițul.

Sincronizarea celei de-a doua diafragme

Sursa luminii este captată în spatele subiectului, iar acest lucru produce o imagine dinamică.

• Dacă alegeți [Flash Synchro] (Sincronizare bliț) [2ND] a doua diafragmă, [2nd] va fi afișat în

pictograma blițului de pe ecran.

• Disponibil numai când [Wireless] în [Flash] (Bliț) este setat la [OFF] (Dezactivare). (P155)

• Setările [Flash Synchro] (Sincronizare bliț) se aplică și la un bliț extern. (P312)

• Când setați o viteză mare pentru declanșator, efectul [Flash Synchro] (Sincronizare bliț)

poate să nu fie obținut în totalitate.

• Când alegeți [Flash Synchro] (Sincronizare bliț) [2ND], nu veți putea seta blițul [ ] sau

[ ].

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Reglarea intensității blițului

Moduri aplicabile:

Reglarea intensității blițului, în cazul în care o fotografie realizată cu blițul este prea deschisă sau prea închisă.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Flash Adjust.] (Reglare bliț)

Apăsaţi pentru a selecta intensitatea blițului şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Setări de la [-3 EV] la [+3 EV] în pași de 1/3 EV.

• Când nu doriți să reglați intensitatea blițului, selectați [±0n].

• [+] sau [-] este afișat pe pictograma blițului când blițul este ajustat.

• Se poate seta numai când [Wireless] în [Flash] (Bliț) este setat la [OFF] (Dezactivare) și

[Firing Mode] (Mod declanșare) este setat la [TTL]. (P150, 155)

• Setările [Flash Adjust.] (Reglare bliț) se aplică și la un bliț extern. (P312)

Sincronizarea intensității blițului la compensarea expunerii

Moduri aplicabile:

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) → [Auto Exposure Comp.]

(Compensarea automată a expunerii)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• Pentru detalii privind compensarea expunerii, consultaţi P103 .

• Setările [Auto Exposure Comp.] (Compensarea automată a expunerii) se aplică și la un bliț

extern. (P312)

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Înregistrarea cu bliț wireless

Moduri aplicabile:

Utilizând blițuri care acceptă comenzi wireless (DMW-FL200L, DMW-FL360L,

DMW-FL580L: opțional), puteți controla declanșarea blițului atașat pe patină și trei grupuri de bliț separat.

Amplasarea blițurilor wireless

Amplasați blițurile wireless cu senzorii spre cameră.

Figura arată intervalul de control estimativ la realizarea de fotografii ținând camera orizontal. Intervalul controlabil diferă în funcție de mediu.

5m

(16 feet)

Interval de amplasare Exemplu de amplasare

7m

(23 feet)

30

°

30

°

7m

(23 feet)

50

°

A

C

50

°

5m

(16 feet)

B

• În acest exemplu, blițul C este amplasat pentru eliminarea umbrei subiectului, creată de

blițul A și B.

• Numărul recomandat de blițuri wireless pentru fiecare grup este de trei sau mai puține.

• Dacă subiectul este prea apropiat, licărirea semnalului poate afecta expunerea.

• Dacă setați [Communication Light] (Lumină de comunicare) la [LOW] (Redus) sau reduceți

intensitatea cu un difuzor sau produs similar, efectul va fi redus.

Pregătiri:

Porniți blițul glisând pârghia de pe aparat.

Atașați blițul (DMW-FL200L/DMW-FL360L/DMW-FL580L: opțional) de cameră.

Setați blițurile wireless în Mod RC și amplasați-le.

• Setați canalul șu grupurile pentru blițurile wireless (telecomandă).

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț)

Selectaţi [ON] (Pornire).

Selectați canalul setat pentru blițurile wireless la pasul

1

.

[Wireless Channel]

(Canal wireless)

[Wireless Setup]

(Configurare wireless)

Treceţi la pasul

3

.

6. Stabilizatorul, zoom-ul și blițul

Apăsaţi pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Apăsaţi [DISP.] (Afișare) pentru a declanșa un

bliț de test.

Mod declanșare

Intensitate bliț

Rată luminozitate

[Built-in

Flash]/

[External

Flash]

(Bliț integrat/ extern)

[Firing Mode] (Mod declanșare)

[TTL]:

[AUTO]*:

Camera setează automat intensitatea blițului.

Intensitatea blițului este setată de blițul extern.

[MANUAL]:

Setați rata de luminozitate a blițului extern manual.

[OFF] (Dezactivare):

Blițul din lateralul camerei emite numai o lumină de comunicare.

[Flash Adjust.] (Ajustare bliţ)

Setați intensitatea blițului manual când [Firing Mode] (Mod declanșare) este setat la [TTL].

[Manual Flash Adjust.] (Ajustare bliţ manual)

Setați rata de luminozitate a blițului extern când [Firing Mode] (Mod declanșare) este setat la [MANUAL].

• Puteți seta de la [1/1] (luminozitate completă) la [1/128] în pași de [1/3].

[A Group]/

[B Group]/

[C Group]

(Grup A/

Grup B/

Grup C)

[Firing Mode] (Mod declanșare)

[TTL]:

Camera setează automat intensitatea blițului.

[AUTO]:

[MANUAL]:

Blițurile wireless setează automat intensitatea blițului.

Setați rata de luminozitate a blițurilor wireless manual.

[OFF] (Dezactivare):

Blițurile wireless ale grupului specificat nu se vor declanșa.

[Flash Adjust.] (Ajustare bliţ)

Setați intensitatea blițurilor wireless manual când [Firing Mode]

(Mod declanșare) este setat la [TTL].

[Manual Flash Adjust.] (Ajustare bliţ manual)

Setați rata de luminozitate a blițurilor wireless când [Firing Mode]

(Mod declanșare) este setat la [MANUAL].

• Puteți seta de la [1/1] (luminozitate completă) la [1/128] în pași de [1/3].

Această opțiune nu este afișată când blițul (DMW-FL200L: opțional) este atașat la cameră.

Utilizarea altor setări pentru înregistrarea cu bliț wireless

Setarea intensității luminii de comunicare

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Flash] (Bliț) MENU (Meniu) →

[Communication Light] (Lumină de comunicare)

Setări: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW] (Ridicat/Standard/Redus)

Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea imaginilor video/imaginilor video 4K

Moduri aplicabile:

Puteți înregistra imagini de înaltă definiție care corespund standardului AVCHD, precum și imagini video 4în format MP4 sau MOV (P160, 161) .

Sunetul este înregistrat stereo.

Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.

Timpul de înregistrare scurs

Timpul de înregistrare disponibil

• Puteţi înregistra imagini video adaptate fiecărui mod

de înregistrare.

• Indicatorul de stare a înregistrării (roşu) va lumina

intermitent în timpul înregistrării imaginilor video ( ).

• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după

apăsarea lui.

• h: oră, m: minut, s: secundă

Opriţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video din nou.

1 m

37 s

Despre sunetul operației când înregistrarea se încheie

Dacă sunetul emis odată cu apăsarea butonului imaginii video pentru a termina

înregistrarea vă deranjează, încercați următoarele:

– Înregistrați imaginea video cu trei secunde mai lungă, iar apoi împărțiți ultima parte a

imaginii video folosind [Video Divide] (Divizare video) (P250) din meniul [Playback] (Redare).

– Setați camera în mod creativ video și folosiți o telecomandă de declanșare (opțional)

pentru înregistrarea imaginilor video. (P315)

7. Înregistrarea imaginilor video

• În timp ce înregistrați, sunetul diafragmei, al focalizării și alte acțiuni pot fi înregistrate în

imaginile video.

• Dacă zoom-ul optic suplimentar este utilizat înainte de apăsarea butonului pentru înregistra-

rea imaginilor video, aceste setări vor fi șterse, iar zona de înregistrare va fi schimbată în

mod semnificativ.

• Viteza zoom-ului va fi mai mică decât în mod normal, în timp ce înregistrați imagini video.

• În funcție de tipul de card de memorie, indicatorul accesului la card poate fi afișat pentru o

perioadă după înregistrarea imaginilor video. Aceasta nu este o defecţiune.

• Dacă setarea de rată de aspect este diferită la imaginile statice și video, unghiul de vizuali-

zare se modifică la începutul înregistrării imaginii video.

Când reglați [Rec Area] (Aria înregistrării) la [ ], setarea unghiului de vizualizare utilizat

pentru înregistrarea imaginilor video este afișat pe ecran.

• [Sensitivity] (Sensibilitate) va fi setată la [AUTO] (pentru imagini video) la înregistrarea de

imagini video. (cu excepția modului creativ video)

• Se va înregistra în următoarele categorii pentru anumite Moduri de înregistrare.

Modul de înregistrare selectat

– [Clear in Backlight] (Lumină pe fundal) (Scene Guide

Mode) (Mod ghid scenă)

– [Clear Nightscape] (Peisaj nocturn luminos), [Artistic

Nightscape] (Peisaj artistic de noapte), [Handheld Night

Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied), [Clear Night

Portrait] (Portret nocturn luminos) (Scene Guide Mode)

(Mod ghid scenă)

Modul de înregistrare în timpul

înregistrării imaginii video

Portrait Mode (Mod portret)

Low Light Mode (Mod lumină slabă)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile video nu pot fi înregistrate în următoarele cazuri:

– [Glistening Water] (Apă sclipitoare), [Glittering Illuminations] (Iluminare scânteietoare),

[Soft Image of a Flower] (Imagine gingașă a unei flori), (Scene Guide Mode) (Mod ghid

scenă)

– [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos),

[Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea), [Sunshine] (Lumină solară),

(Creative Control Mode) (Mod control creativ)

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)

– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)

7. Înregistrarea imaginilor video

Setarea formatului, rezoluţiei imaginii şi ratei cadrelor

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format] (Format

înregistrare)

Acesta este un format de date adecvat pentru redare de pe un televizor de înaltă definiţie etc.

Acesta este un format de date adecvat pentru redare pe un PC, etc.

Format de date MP4 pentru editarea imaginilor.

Format de date pentru editarea imaginilor.

Apăsaţi pentru a selecta [Rec Quality] (Calitate înregistrare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Elementele disponibile diferă în funcție de [Rec Format] (Format înregistrare) și

[System Frequency] (Frecvență sistem) (P236) .

Când este selectat [AVCHD]

( : Disponibil, —: Indisponibil)

System Frequency

(Frecvenţă sistem)

Element Dimensiune

Rata de cadre

Ieşire senzor

Rată de biţi

AVCHD Progresiv

7. Înregistrarea imaginilor video

Când este selectat [MP4]

( : Disponibil, —: Indisponibil)

System Frequency

(Frecvenţă sistem)

Element

Dimensiune Rata de cadre

Ieşire senzor

Rată de biţi

imagine video 4K

7. Înregistrarea imaginilor video

Când este selectat [MP4 (LPCM)], [MOV]

( : Disponibil, —: Indisponibil)

Element

System Frequency

(Frecvenţă sistem)

Dimensiune

Rata de cadre

Ieşire senzor

Rată de biţi

1 imagine video 4K

2 ALL-lntra:

“ALL-Intra” se referă la o metodă de comprimare a datelor în care fiecare cadru este comprimat. Dimensiunea fișierului imaginii video înregistrate cu această metodă devine mai mare, dar metoda poate preveni pierderea de calitate a imaginii, deoarece editarea nu necesită recodare.

7. Înregistrarea imaginilor video

• Cu cât numărul de biți crește, cu atât calitatea imaginii devine mai bună. Acest dispozitiv

folosește metoda de înregistrare „VBR” („Variable Bit Rate” - Rata de biți variabilă), iar rata

de biți se schimbă în mod automat în funcție de subiectul care este înregistrat. De aceea,

timpul de înregistrare se scurtează când este înregistrat un subiect care se deplasează

repede.

• Când Creative Control Mode (Modul control creativ) este setat la [Miniature Effect] (Efect

miniatură), nu se pot selecta elementele folosite la imaginile video 4K.

• Pentru a înregistra imagini video 4K, folosiţi carduri UHS Clasa de viteză 3. (P26)

• Unghiul de vizualizare a imaginilor video 4K este mai îngust decât cel al imaginilor video de

alte dimensiuni.

• Pentru a asigura focalizarea de precizie, imaginile 4K sunt înregistrate la viteze reduse de

Focalizare automată. Este posibil ca focalizarea pe subiect să fie dificilă cu Focalizarea

automată, dar acest lucru nu este o defecţiune.

Despre compatibilitatea imaginilor video înregistrate

Chiar dacă este folosit un dispozitiv compatibil, este posibil ca imaginile video înregistrate să fie redate la calitate redusă a sunetului sau imaginii, sau pot să nu fie redate deloc.

De asemenea, informaţiile de înregistrare pot să nu fie afişate corect. În aceste cazuri folosiți aparatul pentru redare corectă.

• Pentru redarea imaginilor video înregistrate cu [FHD/28M/60p], [FHD/28M/50p], [FHD/24M/

30p], [FHD/24M/25p] sau [FHD/24M/24p] în [AVCHD] cu alt dispozitiv, sau pentru a la

transfera la alt dispozitiv, aveți nevoie de un recorder de discuri Blu-ray sau de un PC cu

software-ul “PHOTOfunSTUDIO” (P304) instalat.

• Pentru mai multe detalii despre imaginile video înregistrate la rezoluție [4K] sau [C4K] în

[Rec Quality] (Calitate înregistrare), consultați ”Vizualizarea imaginilor video 4K pe televizor/

Salvarea imaginilor video 4K pe PC sau recorder” la P298 .

7. Înregistrarea imaginilor video

Reglarea focalizării când se înregistrează imagini video ([Continuous

AF]) (Focalizare automată continuă)

Moduri aplicabile:

Focalizarea variază în funcție de setările modului de focalizare (P89) și de setările

[Continuous AF] (Focalizare automată continuă) din meniul [Motion Picture] (Imagini video).

Mod de focalizare

[Continuous AF]

(Focalizare automată continuă)

[ON]

(Activare)

[OFF]

(Dezactivare)

[ON]/[OFF]

(Activare/

Dezactivare)

Camera menține poziția de focalizare la începutul

înregistrării.

Descrierea setărilor

Camera păstrează automat focalizarea pe subiect în timpul înregistrării.*

Puteți focaliza manual. (P100)

Dacă modul creativ video este activ, focalizarea este realizată continuu chiar și atunci când camera este în mod standby de înregistrare.

• Când modul de focalizare este setat la [AFS], [AFF] sau [AFC] (Focalizarea simplă/

flexibilă/continuă), camera va focaliza din nou dacă butonul declanșatorului este apăsat

pe jumătate în timp ce înregistrați imagini video.

• Când Auto Focus (Focalizarea automată) este activată în timp ce înregistrați imagini

video, sunetul operației de focalizare poate fi înregistrat în anumite condiții.

• Dacă doriți să înlăturați acest sunet, vă recomandăm să înregistrați după ce setați

[Continuous AF] (Focalizarea automată continuă) la [OFF] (Dezactivare) din meniul

[Motion Picture] (Imagine video).

• Dacă focalizați în timpul înregistrării imaginilor video, poate dura puțin pentru a focaliza.

7. Înregistrarea imaginilor video

Realizarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video

Moduri aplicabile:

Puteți realiza imagini statice în timpul înregistrării imaginilor video. (Înregistrare simultană)

În timpul înregistrării de imagini video, apăsaţi complet butonul declanșator pentru a înregistra o imagine statică.

• Indicatorul de înregistrare simultană este afișat în timpul

înregistrării imaginilor statice.

• Este disponibilă și funcția Obturator tactil (P49) .

Setarea priorității imaginii video sau a imaginii statice

Moduri aplicabile:

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Picture Mode] (Mod imagine)

([Video Priority])

(Prioritate video)

([Photo Priority])

(Prioritate foto)

• Imaginile vor fi înregistrate la o rezoluție determinată de setările [Rec

Quality] (Calitate înregistrare) pentru imagini video.

• Numai imagini JPEG sunt înregistrate când [Quality] (Calitate) este setat la

[ ], [ ] sau [ ].

(Când este setat la [ ], imaginile statice sunt înregistrate la [Quality]

(calitate) din [A].)

• Se pot înregistra până la 40 de imagini statice în timpul înregistrării imaginilor

video.

(O Imagine video cu o mărime [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:

până la 10 fotografii)

• Imaginile vor fi înregistrate la dimensiunea și calitatea setată.

• Ecranul se închide în timpul înregistrării imaginilor. Se înregistrează o

imagine statică în acest timp în imaginea video, fără audio.

• Se pot înregistra până la 10 de imagini statice în timpul înregistrării

imaginilor video.

(O Imagine video cu o mărime [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K]:

până la 5 fotografii)

• Raportul dimensiunilor este fixat la [16:9].

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Când rata de cadre pentru imagini video este setată la [24p] în [Rec Quality]

(calitate înregistrare) (numai când este setat [ ] ([Photo Priority]) (Prioritate foto))

– Când [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este setat la [C4K]

– Când modul de acționare este setat la Foto 4K (numai când este setat [ ] ([Photo

Priority]) (Prioritate foto))

– Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat la [ON] (Activare)

7. Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea filmelor scurte

Moduri aplicabile:

Puteți specifica durata înregistrării dinainte și să înregistrați imagini video ocazionale, precum realizați fotografii la minut. De asemenea, această funcție vă permite să schimbați focalizarea la începutul înregistrării și să adăugați efecte de intrare/ieșire progresivă în avans.

• Setările de [Rec Quality] (Calitate înregistrare) folosite pentru înregistrare sunt determinate

de setarea [System Frequency] (Frecvență sistem) astfel:

– Cu [59,94Hz(NTSC)]: [FHD/20M/30p] în [MP4]

– Cu [50.00Hz(PAL)]: [FHD/20M/25p] în[MP4]

• Utilizând aplicația pentru smartphone/tabletă ”Panasonic Image App”, puteţi combina imagini

video înregistrate cu camera. Muzica poate fi adăugată, precum și numeroase operații de

editare atunci când le combinați. În plus, puteți încărca imaginele video montate pe web.

(P271)

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

Motion Picture] (Imagine video) MENU → [Snap Movie]

(Film instantaneu)

• Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a ieși din meniu.

Începeţi înregistrarea apăsând butonul de imagine video.

Timpul de înregistrare scurs

Setarea timpului de înregistrare

• Eliberaţi butonul de imagine video imediat după

apăsarea lui.

• Nu puteți opri înregistrarea imaginii video la mijloc.

Înregistrarea se va termina automat când durata de

înregistrare se va încheia.

SNAP

4SEC

Dezactivarea funcției film scurt

Selectaţi [OFF] (Dezactivare) de la pasul

1

.

7. Înregistrarea imaginilor video

Modificarea setărilor film scurt

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Snap Movie] (Film scurt) →

[SET] (setare)

[Record time]

(Durată de

înregistrare)

[Pull Focus]

(Focalizare dinamică)

[Fade]

(Dispariție)

Setează durata de înregistrare a imaginilor video.

Permite expresia de efect a imaginii, prin schimbarea focalizării în mod gradual la începutul înregistrării. (P167)

Adaugă un efect de fade-in (apariție graduală) unei imagini sau unui sunet odată ce înregistrarea începe sau adaugă efectul de fade-out (dispariție graduală) acestora când înregistrarea se termină.

[WHITE-IN]/[WHITE-OUT]:

Adaugă un efect de fade-in (apariție graduală) pe un ecran alb.

[BLACK-IN]/[BLACK-OUT]:

Adaugă un efect de fade-in (apariție graduală) pe un ecran negru.

[COLOR-IN]/[COLOR-OUT]:

Adaugă un efect de fade-in (apariție graduală) de la alb/negru la color sau invers. Sunetul este înregistrat normal.

[OFF] (Dezactivare)

• Imaginile video înregistrate cu funcția [WHITE-IN] (Apariție înălbită) sau [BLACK-IN]

(Apariție înnegrită) sunt afișate pe ecran ca imagini miniaturale albe sau negre în Playback

Mode (Mod redare).

• Dacă alocați funcția [Snap Movie] (Film instantaneu) butonului [Fn Button Set] (Setare Fn)

(P55) , puteți afișa pe ecran funcțiile dorite din care alegeți [Snap Movie] (Film instantaneu)

între [ON]/[OFF] (Activare/ Dezactivare), apăsând pe butonul alocat. Dacă apăsați pe butonul

[DISP.] (Afișaj) în timp ce pe ecran sunt afișate aceste informații, puteți schimba setările

pentru Snap Movie (Film instantaneu).

• Snap Movie] (Film instantaneu) va fi dezactivat [OFF] când vă conectați la Wi-Fi cu [Remote

Shooting & View] (Înregistrare și vizualizare de la distanţă).

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

Indisponibil în aceste cazuri:

– [Miniature Effect] (Creative Control Mode) (Efect miniatură/Mod control creativ)

– Când funcția [4K PHOTO] (Fotografie 4K) este activată

– Când funcția [Post Focus] (Post focalizare) este activată

– Când este activ [Slow/Quick] (Încet/repede)

– Când este activ [Dolly Zoom]

– La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

– Când [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) este setat

– Când [System Frequency] (Frecvență sistem) este setat la [24,00 Hz (CINEMA)]

7. Înregistrarea imaginilor video

Setarea [Pull Focus] (Focalizării forțate)

Setarea cadrelor care determină o poziție de început (prima) și de sfârșit (a doua) a focalizării.

Operarea prin butoane

Apăsaţi .

Apăsaţi pentru a pentru a muta cadrul și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) (Prima poziție)

• Dacă apăsați pe butonul [DISP.] (Afișaj) înainte de a apăsa pe [MENU/SET] (Meniu/

Setare), cadrul va reveni în centru.

Repetați pasul 2 (A doua poziție)

• Dacă apăsaţi [MENU/SET](Meniu/Setare), setarea cadrului va fi anulată.

Operarea prin atingere

Atingeți un subiect (prima poziție), trageți degetul la locul dorit (a doua poziție) și eliberați.

• Dacă apăsaţi [ ], setarea cadrului va fi anulată.

• Un efect mai puternic poate fi obținut prin crearea unui contrast izbitor al focalizării

între poziția de început și cea de sfârșit, de exemplu prin schimbarea focalizării de la

fundal la prim-plan sau viceversa.

• După setarea focalizării, încercați să păstrați constantă distanța între subiect și

camera foto.

• Când camera eșuează în stabilirea cadrului, revine la prima poziție.

• Când [Pull Focus] (Focalizare forţată) este setat la [ON] (Activare):

– Auto Focus Mode (Modul focalizare automată) va fi schimbat cu [ ], o setare special

creată pentru [Pull Focus] (Focalizare forțată).

– Dacă realizați o fotografie, operația Auto Focus (Focalizare automată) va lua locul

poziției primului cadru.

• Chiar și când [Metering Mode] (Modul de măsurare) (P198) este setat la [ ], ținta de

măsurare a locului nu se mișcă odată cu focalizarea. Ținta este fixată la poziția de început

(prima poziție) a [Pull Focus] (Focalizării forțate).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– În focalizare manuală

– Când este utilizat zoom-ul digital

7. Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea imaginilor video utilizând diverse

Efecte şi setări avansate

(Mod video creativ)

Mod de înregistrare:

[Slow/Quick]

(Încet/rapid) (P169)

[Dolly Zoom] (P170)

Este posibilă comutarea între mișcarea lentă și rapidă în timpul

înregistrării imaginilor video

Permite înregistrarea imaginilor care schimbă numai unghiul de vizualizare din fundal păstrând constantă dimensiunea subiectului

(persoanei). Imaginile sun redate cu un efect de mișcare de x2.

[4K Live Cropping]

(Decupare directă 4K)

(P171)

[Exposure Mode]

(Mod expunere) (P173)

Este posibilă înregistrarea unei imagini video cu panoramare și zoom lăsând camera în poziție fixă, decupând imaginea video din unghiul de vizualizare 4K la Full high Definition.

Este posibilă modificarea manuală a aperturii și a timpului de expunere și înregistrarea imaginilor video.

[Variable Frame Rate]

(Rată de cadre variabilă)

(P173)

Puteți înregistra imagini video cu încetinitorul sau accelerate modificând rata de cadre.

Despre înregistrarea cu [Slow/Quick] (Încet/rapid), [Dolly Zoom] sau [Variable

Frame Rate] (Rată de cadre variabilă)

• Se pot folosi setările [Rec Format] (Format înregistrare) și [Rec Quality] (Calitate înregistrare)

de mai jos.

[Rec Format]

(Format înregistrare)

[System Frequency]

(Frecvenţă sistem)

[Rec Quality]

(Calitate înregistrare)

7. Înregistrarea imaginilor video

Modificarea ratei de cadre în timpul înregistrării unui film ([Slow/Quick]

(Încet/Rapid))

Setaţi selectorul de mod la [ ].

Selectați un element care acceptă [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă).

(P168)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format] (Format

înregistrare)

• [MP4] nu acceptă [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă).

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Quality] (Calitate

înregistrare)

• Elementele disponibile pentru înregistrare cu [Variable Frame Rate] (Rată de cadre

variabilă) conform [VFR available] (VFR disponibil) de pe ecran.

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Slow/Quick] (Încet/rapid)

→ [ON] (Activare)

Apăsaţi butonul de imagine video (sau declanşator) pentru a începe

înregistrarea.

Țineți apăsat [Fn1] pentru a înregistra scena dorită accelerat sau țineți apăsat pe [Fn2] pentru a înregistra scena cu încetinitorul.

• Sunetul nu se înregistrează în timpul înregistrării cu încetinitorul sau rapid.

Indisponibil în aceste cazuri:

• La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

• Când [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) este setat activată.

7. Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea filmelor în care numai unghiul de vizualizare din fundal se schimbă permanent ([Dolly Zoom])

Setaţi selectorul de mod la [ ].

Selectați un element care acceptă [Variable Frame Rate]

(Rată de cadre variabilă). (P168)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format] (Format

înregistrare)

• [MP4] nu acceptă [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă).

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Quality] (Calitate

înregistrare)

• Elementele disponibile pentru înregistrare cu [Variable Frame Rate] (Rată de cadre

variabilă) conform [VFR available] (VFR disponibil) de pe ecran.

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Dolly Zoom] > [ON]

(Activare)

Aliniați poziția subiectului la cadrul central.

• Modul de focalizare automată se va seta la Detectare

față/ochi.

• Ajustați astfel încât cadrul de detectare a feței și cadrul

central să fie identice ca dimensiune. Când au aceeași

dimensiune, culoarea cadrului central se schimbă din

roșu în verde.

Apăsaţi butonul de imagine video (sau declanşator) pentru a

începe înregistrarea.

Apăsaţi [Fn1] sau [Fn2].

Ajustați poziția camerei astfel încât subiectul să aibă aceeași dimensiune.

• Mutați poziția de înregistrare înainte sau înapoi pentru ajustare.

• Faceți zoom in/out în timp ce reglați poziția camerei pentru a obține un efect de

zoom dolly.

• La înregistrarea imaginilor video, deplasați camera din direcția subiectului dacă ați

apăsat [Fn1] sau în direcția subiectului dacă ați apăsat [Fn2].

• Ajustați poziția camerei astfel încât subiectul să intre în cadrul central.

• Sunetul nu este înregistrat.

Indisponibil în aceste cazuri:

– Când este activ [Slow/Quick] (Încet/repede)

– La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

– Când [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) este setat activată.

7. Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea imaginilor video care se rotesc şi fac zoom, în timp ce camera rămâne pe o poziţie fixă ([4K Live Cropping])

• Ţineţi camera ferm în timpul înregistrării.

• Înregistrarea se realizează cu imaginile video de dimensiunea [FHD].

Rotire Mărire

Setaţi selectorul de mod la [ ].

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [4K Live Cropping]

(Decupare directă 4K) → [40SEC]/[20SEC]

• Unghiul de vizualizare se îngustează.

Setaţi cadrul de început a decupării.

Cadrul de început a decupării

• La efectuarea setărilor pentru prima dată, se afişează

un cadru de început a decupării de 1920x1080.

(După setarea cadrului de început şi final a decupării, se

afişează cadrele de început şi de final setate imediat

înainte.)

• Camera va reţine poziţia şi dimensiunea cadrelor chiar şi

atunci când este oprită.

Operarea prin butoane Operarea prin atingere

Atingând

[DISP.]

(Afişare)

Depărtaţi/Apropiaţi

[Reset] (Resetare)

Descrierea operării

Mută cadrul

Măreşte/reduce cadrul

(Intervalul de setări este între

1920x1080 și 3840x2160.)

Revine la poziţia cadrului în centru, iar dimensiunea la cea implicită.

[MENU/SET]

(Meniu/Setare)

[Set] (Setare)

Stabileşte poziţia şi dimensiunea cadrului

7. Înregistrarea imaginilor video

Repetați pasul

3

, apoi setaţi cadrul de final a decupării.

Cadrul de final a decupării

• Setarea modului de focalizare automată se schimbă în

.

(Ochiul de focalizat nu este indicat.)

Apăsaţi butonul de imagine video

(sau declanşator) pentru a începe

înregistrarea.

Timpul de înregistrare scurs

Setarea timpului de funcționare

• Eliberaţi imediat butonul de imagine video

(sau declanşator) după apăsare.

• După ce timpul de operare a expirat, înregistrarea se

opreşte automat.

Pentru a întrerupe înregistrarea, apăsaţi din nou butonul

de imagine video (sau declanşator).

Modificarea poziţiei şi dimensiunii cadrului de decupare

Apăsaţi [Fn6] în timpul afişării ecranului de înregistrare şi urmaţi paşii

3

și

4

.

Pentru a anula înregistrarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

Selectaţi [OFF] (Dezactivare) de la pasul

2

.

• Luminozitatea este măsurată și focalizarea realizată în cadrul de decupare de început.

În timpul înregistrării imaginii video, se fac în cadrul de decupare. Pentru a bloca poziția de

focalizare, setați [Continuous AF] (Focalizare automată continuă) la ([Off]) (Dezactivare) sau

setați Modul de focalizare la [MF].

• [Metering Mode] (Mod de măsurare) va fi [ ] (Multiplu).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Nu se pot folosi următoarele setări de [Rec Format] (Format înregistrare) și [Rec Quality]

(Calitate înregistrare):

– Setare [Rec Format] (Format înregistrare) a [AVCHD]

– Setări de [Rec Quality] (Calitate înregistrare) cu dimensiunea de [4K], [C4K] sau [HD]

– Setări de [Rec Quality] (Calitate înregistrare) cu rata de cadre [60p] sau [50p]

7. Înregistrarea imaginilor video

Înregistrarea imaginilor video cu o valoare a aperturii/timpului de expunere/sensibilității ISO manual ([Exposure Mode]) (Mod expunere)

Setaţi selectorul de mod la [ ].

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Exposure Mode]

(Mod expunere) → [P]/[A]/[S]/[M]

• Operațiunea de modificare a valorii aperturii, timpului de expunere sau sensibilității

ISO este la fel ca operațiunea pentru setarea selectorului de mod la , , sau .

Este posibilă și afișarea ecranului de selectare atingând pictograma Modului de înregistrare din ecranul de înregistrare.

P

Apăsaţi butonul de imagine video (sau declanşator) pentru a începe

înregistrarea.

Apăsaţi butonul de imagine video (sau declanşator) pentru a încheia

înregistrarea.

• Când [Exposure Mode] (Mod expunere) este setat la [M], [AUTO] a sensibilității ISO, se va

schimba în [125].

Înregistrare în mișcare cu încetinitorul sau accelerată ([Variable Frame

Rate]) (Rata de cadre variabilă)

Imagini video cu încetinitorul

Setați o rată de cadre care oferă mai multe cadre decât cea din [Rec Quality]

(Calitate înregistrare).

Exemplu: Dacă setați [FHD/100M/24p] la [48fps] și înregistrați o imagine video, se poate obține un efect de mișcare cu încetinitorul de 1/2.

Imagini video rapide

Setați o rată de cadre care oferă mai puține cadre decât cea din [Rec Quality]

(Calitate înregistrare).

Exemplu: Dacă setați [FHD/100M/24p] la [12fps] și înregistrați o imagine video, se poate obține un efect de mișcare rapidă cu 2x.

7. Înregistrarea imaginilor video

Setaţi selectorul de mod la [ ].

Selectați un element care acceptă [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă).

(P168)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Format] (Format

înregistrare)

• [MP4] nu acceptă [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă).

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Rec Quality] (Calitate

înregistrare)

• Elementele disponibile pentru înregistrare cu [Variable Frame Rate] (Rată de cadre

variabilă) conform [VFR available] (VFR disponibil) de pe ecran.

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Variable Frame Rate]

(Rată de cadre variabilă) → [ON] (Activare)

Apăsați pentru a selecta rata de cadre necesară.

• Puteți selecta o valoare între [2fps] și [120fps].

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Ieșiți din meniu după setare.

7. Înregistrarea imaginilor video

• Focalizarea automată nu funcționează.

• Sunetul nu este înregistrat.

• Dacă setați o rată de cadre mai mare de 60fps, calitatea imaginii se poate deteriora.

• Dacă alocați [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) la [Fn Button Set] (Setare buton

Fn) (P55) din meniul [Custom] (Personalizare), și apăsați butonul funcțional asociat, se va

afișa ecranul de setare a ratelor de cadre. ( Numai când [Variable Frame Rate] (Rată de

cadre variabilă) este setat la [ON] (Activare))

• Pentru a reda imaginile video înregistrate cu [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă)

pe un dispozitiv extern sau pentru a exporta imaginile, aveți nevoie de un player Blu-ray sau

un PC cu programul “PHOTOfunSTUDIO”.

• Când [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) este setat, elementele audio din meniul

[Motion Picture] (Imagine video) sunt dezactivate.

• Vă recomandăm să utilizați un trepied.

• La redarea de imagini video înregistrate cu [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă),

afișarea timpului de înregistrare pentru filme din colțul din dreapta sus a ecranului va arăta

diferit de cea care apare în mod normal la redarea de imagini video.

XXmXXs

XXmXXs

Timp efectiv de redare

Trecerea efectivă a timpului în care ați înregistrat imaginea video

Indisponibil în aceste cazuri:

• [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) nu se poate utiliza în următoarele cazuri.

– La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

7. Înregistrarea imaginilor video

Reducerea sunetelor în timpul înregistrării imaginilor video

Sunetul operațional al transfocării sau operării butoanelor poate fi înregistrat atunci când este operat în timpul înregistrării unei imagini video.

Folosirea pictogramelor tactile permite funcţionarea silenţioasă în timp ce înregistrați imagini video.

Începeţi înregistrarea.

Atingeţi [ ].

Atingeţi pictograma.

F

SS

Transfocalizare

Valoare apertură

Timpul de expunere

ISO

GAIN

Trageţi de bara de glisare pentru a seta.

• Viteza de operare diferă în funcție de poziția

atinsă.

Exposure Compensation

(Compensarea expunerii)

Sensibilitate ISO/amplificare

(dB) (P179)

Reglare nivel microfon

Schimbă încet setarea

Schimbă rapid setarea

Oprire înregistrare.

7. Înregistrarea imaginilor video

Reglarea nivelului de luminanță neagră ([Master Pedestal Level])

(Nivel principal de bază)

Puteți ajusta negrul, care servește ca referință pentru imagini, în 31 de pași. Fiind referinţa pentru semnalele de luminanță, negrul este numit baza principală. Ajustând intervalul definit ca fiind negru, nu numai că puteți seta modul în care arată negrul, ci și balansul de luminanță a întregii imagini.

Latură

Această latură creează o imagine cu contrast mare cu o atmosferă curată.

Selectaţi meniul.

(P51)

(Standard) Latură

Această latură creează o atmosferă uşor cețoasă.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [MENU Master Pedestal

Level] (Nivel principal de bază)

Rotiţi selectorul posterior sau frontal pentru a reglarea setării.

• Când nu se reglează, selectați [0].

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Ieșiți din meniu după setare.

00 55

7. Înregistrarea imaginilor video

Reducerea tremurului și dungilor orizontale pe imagini ([Synchro Scan])

(Scanarea sincronizată)

Reglând fin timpul de expunere, puteți reduce pâlpâirile și dungile orizontale care apar pe imagine la înregistrarea ecranului unui televizor sau a unui PC.

Această funcție este disponibilă când [Exposure Mode] (Mod expunere) este setat la

[S] sau [M] în mod video creativ.

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Synchro Scan] (Scanare sincronizată)

Selectați [ON] (Activare) cu , apoi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Selectați timp de expunere cu , apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Timpul de expunere

• Reglați timpul de expunere în timp ce vă uitați la ecran

pentru reducerea pâlpâirii și dungilor orizontale.

• Dacă țineți apăsat , timpul de expunere va fi reglat

mai repede.

• Puteți regla timpul de expunere de pe ecranul de

înregistrare în trepte mai mici față de metoda normală

de reglare.

• Când setați [Synchro Scan] (Scanarea sincronizată) la [ON] (Activare), timpul de expunere

disponibil devine mai îngust.

• Intervalul timpului de expunere diferă în funcție de setările [Rec Quality] (Calitate înregistrare),

[Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) și altele.

7. Înregistrarea imaginilor video

Comutarea unităților de valoarea ([SS/Gain Operation]) (SS/Operațiune de amplificare)

Puteți comuta unitățile valorilor timpului de expunere și amplificarea (sensibilitatea).

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [SS/Gain Operation] (SS/

Operațiune de amplificare)

Afișează timpul de expunere în secunde și amplificarea în ISO.

Afișează timpul de expunere în grade și amplificarea în ISO.

• Timpul de expunere devine selectabil.

(Când [Synchro Scan] (Scanarea

sincronizată) este setat la [OFF] (Dezactivare):

11 d la 360 d

11 d

Afișează timpul de expunere în secunde și amplificarea în dB.

• Amplificarea (sensibilitatea) devine

selectabilă.

AUTO sau -10 dB la 24 dB

• Ieșiți din meniu după setare.

000

2

00

000

2

00

000

0 dB

4

5 m

0

4

5 m

0

5 m

0

4

7. Înregistrarea imaginilor video

Înregistrare în timpul monitorizării imaginilor din cameră

Moduri aplicabile:

Când utilizaţi ieşirea HDMI, puteţi realiza fotografii în timp ce monitorizați imaginea camerei pe un televizor, etc.

• Imaginea camerei se va afișa cu setarea selectată pentru

[Rec Quality] (Calitate înregistrare) în meniul de înregistrare a

imaginilor video.

• Pentru informații privind conectarea, consultați P300.

Setarea opțiunilor de ieșire HDMI

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [HDMI Rec Output (Ieșire

înregistrare HDMI)

[Bit Mode]

(Mod biți)

[Info Display]

(Afişare informații)

Setează calitatea imaginii pentru ieșirea HDMI.

[4:2:2 8biți]*¹:

Permite înregistrarea imaginii ieșită prin conexiunea HDMI ca imagine video. Această opțiune este ideală pentru monitorizarea imaginii pe un monitor extern în timpul înregistrării.

[4:2:2 10biți]*²:

Permite afișarea imaginii prin conexiunea HDMI în calitate înaltă.

Această opțiune este ideală pentru salvarea imaginii pe un dispozitiv extern.

Afișează sau nu informațiile.

[ON] (Activare):

Afişajul camerei este prezentat ca atare.

[OFF] (Dezactivare):

Doar imaginile sunt afișate.

• Dacă afișați imaginea prin conexiunea HDMI când [Bit Mode] (Mod biți)

este setat la [4:2:2 10biți], setarea este fixă la [OFF] (Dezactivare).

[4K Down

Convert]

(Conversie în jos 4K)

Schimbă calitatea imaginii în funcție de dispozitivul conectat.

[AUTO]:

Când dimensiunea imaginii video este setată [4K] sau [C4K] în [Rec Quality]

(Calitate înregistrare) și dispozitivul conectat nu răspunde, calitatea imaginii afișate pe HDMI se comută automat la [1080p].

[1080p]:

Când dimensiunea imaginii video este setată [4K] sau [C4K] în [Rec Quality]

(Calitate înregistrare) calitatea imaginii afișate pe HDMI se comută automat la [1080p].

[OFF] (Dezactivare):

Afișează imaginea prin conexiunea HDMI la calitatea setată în [Rec Quality]

(Calitate înregistrare).

• Când este setat [OFF] (Dezactivare) imaginea nu poate fi afișate în funcție

de dispozitivul conectat.

• Poate dura mai mult decât de obicei reglarea focalizării cu Focalizare

automată și camera poate să răspundă mai încet la reglajele continue de

focalizare.

7. Înregistrarea imaginilor video

[HDMI

Recording

Control]

(Control

înregistrare

HMDI)

Setați dacă afișați informații de control pentru începerea/încheierea

înregistrării la dispozitive externe conectate prin mufa HDMI.

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• [HDMI Recording Control] (Control înregistrare HDMI) poate fi setat numai

dacă [HDMI Time Code Output] (Afișare cod timp HDMI) este setat la [ON]

(Activare) în modul video creativ.

• Informația de control este afișată la apăsarea butonului imaginii sau a

butonului declanșator, chiar dacă imagina video nu poate fi înregistrată

(ca atunci când nu există un card în aparat).

• Informația de control poate fi afișată numai la afișarea unui cod de timp la

video de la ieșirea HDMI în timpul înregistrării.

• Pot fi controlate numai dispozitive externe compatibile.

1 Nu se va afișa pa ecranul camerei la utilizarea funcției Wi-Fi în timpul ieșirii HDMI.

2 În timpul ieșirii HDMI, imaginile video nu pot fi înregistrate și funcția Wi-Fi este dezactivată.

• Când folosiți ieșirea HDMI în timpul înregistrării, imaginea poate fi afișată cu întârziere.

• Când camera este conectată la un monitor extern sau la un televizor care acceptă imagini

video 4K, dacă utilizați una din următoarele setări, unghiul de vizualizare devine mai îngust

decât de obicei:

– Setare dimensiune de [4K] sau [C4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare)

– [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

• Dacă afișați o imagine redată va fi afișată cu setările [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI

Redare) în [TV Connection] (Conexiune TV) în meniul [Setup] (Configurare). (P233)

• La utilizarea modului de focalizare automată [ ] sau asistența MF, ecranul nu poate fi

mărit în mod fereastră ([PIP]).

• [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) din meniul [Rec] (Înregistrare) este fixat la [16:9].

• [Sound Output] (Ieşire sunet) din meniul [Motion Picture] (Imagine video) este fixat la [REC

SOUND] (Înregistrare sunet).

• Sunetele electronice și ale obturatoarelor electronice sunt eliminate.

• Când verificați imaginea și sunetul de la televizorul conectat la cameră, microfonul camerei

poate să înregistreze sunetul din boxele televizorului, producând un sunet anormal

(feedback audio). În acest caz, îndepărtați camera de televizor sau reduceți volumul pe

televizor.

• Ecranul de selectare a scenei din modul ghid scenă nu este afișat prin conexiunea HDMI.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– În timpul înregistrării imaginii panoramice

– La înregistrarea fotografiilor 4K

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

Redarea și editarea imaginilor

Redarea imaginilor

Apăsaţi .

Apăsaţi .

: Redarea fotografiei anterioare

: Redarea fotografiei următoare

• Dacă țineți apăsat , puteți reda imaginile în

succesiune.

• Imaginile pot fi derulate înainte sau înapoi prin rotirea selectorului frontal sau prin

glisarea orizontală a ecranului. (P48)

• În cazul în care continuați să apăsați cu degetul ecranul la marginea din stânga sau

din dreapta după ce ați derulat imaginile, acestea vor continua să fie derulate.

Trimiterea unei imagini pe o pagină web

Dacă apăsați , atunci când sunt afișate fotografiile una câte una, puteți trimite cu ușurință o imagine pe o pagină web. (P284)

Terminarea redării

Apăsaţi din nou sau apăsaţi pe jumătate butonul declanşator.

• Ecranul de redare apare în cazul în care camera este pornită, în timp ce apăsați pe .

• Când camera este comutată la ecranul de redare din ecranul de înregistrare, obiectivul se

retrage timp de aprox. 15 secunde. (P228)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această cameră este compatibilă cu standardul DCF (Design Rule for Camera File System)

formulat de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) și

poate reda imagini Exif (Exchangeable Image File Format).

• Fişierele care nu corespund standardului DCF nu pot fi redate.

• Se poate întâmpla să nu puteți reda corespunzător pe acest dispozitiv imagini realizate cu

alte camere sau nu pot fi utilizate funcțiile acestui dispozitiv pentru acele imagini.

8. Redarea și editarea imaginilor

Redarea imaginilor video

Acest aparat a fost proiectat să redea imagini video utilizând formatele AVCHD, MP4 și

MOV.

• Imaginile video sunt afişate cu pictograma de imagine video

([ ]).

Apăsaţi pentru redare.

Durata de înregistrare a imaginilor video

• După începerea redării, timpul de redare scurs este afișat pe

ecran.

De exemplu, 8 minute și 30 de secunde sunt afișate ca [8m30s].

• Anumite informații (informații de înregistrare, etc.) nu sunt afișate pentru imaginile video

înregistrate cu [AVCHD].

• Atingerea [ ] din centrul ecranului permite redarea imaginilor video.

• Imaginile video înregistrate cu funcția [Snap Movie] (Film instantaneu) sunt redate în mod

automat.

Operații care se pot realiza în timpul redării imaginilor video

Buton operațiune

Atingeţi operațiune

Descrierea operării

Buton operațiune

Atingeţi operațiune

Descrierea operării

Stop

Derulare rapidă*¹

Redare/pauză

Derulare rapidă

înapoi*¹

Derulare înapoi cadru cu cadru

(cu pauză)*²

Reducerea nivelului volumului

Derulare cadru cu cadru

(cu pauză)

Mărirea nivelului volumului

1 Viteza de redare înainte/înapoi crește dacă apăsați din nou .

2 Când o imagine video înregistrată cu [AVCHD] este derulată înapoi cadru cu cadru,

cadrele vor fi afișate în intervale de aproximativ 0,5 secunde.

Operații posibile în timpul redării automate a filmului scurt

Redare de la început

Înapoi la imaginea precedentă

Înainte la imaginea următoare

• Dacă atingeți ecranul, redarea automată se va opri.

8. Redarea și editarea imaginilor

• Imaginile video pot fi vizualizate pe calculator folosind softul „PHOTOfunSTUDIO” (P304) .

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile video înregistrate cu o setare diferită de [System Frequency] (Frecvență sistem) nu

pot fi redate. (P236)

Crearea de imagini statice din imagini video

Puteți salva o scenă dintr-o imagine video ca imagine statică.

Apăsați pentru a întrerupe redarea imaginii video.

• Puteți regla fin locul pentru divizare apăsând pe în timp ce redarea imaginii

video este întreruptă.

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [ ].

• Imaginile statice sunt salvate cu [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) setat la [16:9] și [Quality]

(Calitate) la . Numărul de pixeli diferă în funcție de imaginea video redată.

– Când rezoluția imaginii video este setată la [C4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare):

4096x2160 (9 M)

– Când rezoluția imaginii video este setată la [4K] în [Rec Quality] (Calitate înregistrare):

[M] (8 M)

– Când rezoluția imaginii video este setată la [FHD], [HD] în [Rec Quality] (Calitate

înregistrare): [S] (2 M)

• Imaginile statice create dintr-o imagine video pot fi mai grosiere față de calitatea normală.

• [ ] este afișat în timpul redării imaginilor statice create din imagini video.

• Dacă doriți să salvați o imagine statică dintr-o imagine video în timp ce camera este

conectată la televizor cu un cablu micro HDMI, setați [VIERA Link] la [TV Connection]

(Conexiune TV) din meniul [Setup] (Configurare) la [OFF] (Dezactivare).

8. Redarea și editarea imaginilor

Comutarea modului de redare

Utilizarea funcţiei de transfocare în redare

Deplasaţi butonul de zoom către partea [T].

• După mărirea ecranului, dacă rotiți butonul de zoom către

partea [W], mărirea se va reduce.

• De asemenea, puteți să măriți sau să micșorați imaginea

apropiind sauîndepărtând degetele (P48) pe partea pe care

doriți să o măriți saumicșorați.

• Puteți muta partea mărită apăsând pe butonul cursorului

sau trăgând pe ecran. (P48)

• De asemenea, puteți mări imaginea (2x) apăsând rapid ecranul

de două ori. Dacă imaginea a fost mărită, revine la același

raport de grosisment.

• Puteți derula înainte și înapoi o imagine cu același nivel și

poziție a grosismentului prin rotirea butonului din spate în

timpul Playback Zoom (Zoom la redare).

Vizualizarea unei liste de imagini „Multi Playback” (Redare multiplă)

Deplasaţi butonul de zoom către partea [W].

Ecran cu 1 imagine → Ecran cu 12 imagini → Ecran cu 30 de imagini → Ecran calendar

• Deplasaţi butonul către partea T pentru a reveni.

• Puteți schimba ecranul de redare apăsând pe următoarele

pictograme.

Ecran cu 1 imagine

Ecran cu 12 imagini

Ecran cu 30 imagini

Afișarea ecranului calendar

CAL

• Ecranul poate fi schimbat în mod treptat, trăgând de ecran în sus sau în jos.

• Imaginea afișată cu [ ] nu poate fi redată.

1/98

Pentru a reveni la redarea normală

Apăsaţi pentru a selecta o imagine şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

8. Redarea și editarea imaginilor

Vizualizarea imaginilor în funcţie de data înregistrării (Calendar Playback)

Deplasaţi butonul de zoom către partea W pentru a afișa ecranul calendar.

Apăsaţi pentru a selecta alege data

înregistrării și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Se vor afișa numai imaginile realizate la acea dată.

• Rotiți butonul de zoom către partea W pentru a reveni la

ecranul calendar.

Apăsaţi pentru a selecta o imagine şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

2016

12

SUN

11

18

25

4

MON TUE WED THU FRI SAT

1

12

19

26

5

13

20

27

6

14

21

28

7

15

22

29

8 9 10

16 17

23

30

24

31

• Data realizării imaginilor selectate din ecranul de redare devine data aleasă când ecranul

calendar este afișat mai întâi.

• Puteți afișa calendarul între ianuarie 2000 și decembrie 2099.

• Imaginile realizate fără setările de ceas sunt afișate cu data de 1 ianuarie 2016.

• Imaginile realizate cu setările de destinaţie efectuate în [World Time] (Fus orar) sunt afişate

pe ecranul calendar utilizând data corespunzătoare pentru fusul orar al destinaţiei.

8. Redarea și editarea imaginilor

Vizualizarea imaginilor din grup

Un grup de imagini constă din mai multe imagini. Puteţi reda consecutiv imagini multiple dintr-un grup sau puteţi reda imaginile din grup una câte una.

• Puteţi edita sau şterge imaginile dintr-un grup.

(De exemplu, dacă ştergeţi una dintre imaginile din grup, toate imaginile din grupul

respectiv sunt şterse.)

Un grup de imagini salvate ca [4K PHOTO Bulk Saving]

(Salvare în masă Foto 4K) (P244)

Un grup de imagini realizate cu Încadrare focalizare.

(P142)

Un grup de imagini realizate cu Fotografiere cu timp scurs.

(P134)

Un grup de imagini realizate cu Animație cadru cu cadru.

(P136)

• Imaginile nu vor fi grupate dacă sunt înregistrate fără setarea ceasului.

8. Redarea și editarea imaginilor

Redarea imaginilor din grup în mod consecutiv

Apăsaţi .

• Aceeași operație poate fi realizată apăsând pe pictograma imaginilor din grup ([ ], [ ],

[ ]).

• Când redați imagini video una câte una, setările pentru opțiuni sunt afișate pe ecran.

După selectarea [Burst Play] (redare rafală) (sau [Sequential Play] (Redare secvențială),

selecta una din metodele de redare de mai jos:

[From the first picture] (De la prima imagine):

Redă imaginile din grup în mod consecutiv, începând cu prima imagine din grup.

[From the current picture] (De la imaginea curentă):

Redă imaginile din grup în mod consecutiv, începând cu imaginea care este redată în acel

moment.

Operații care se pot realiza în timpul redării continue

Redare continuă/Pauză

Derulare rapidă înapoi

Derulare (cu pauză)

Stop

Derulare rapidă înainte

Derulare înainte (cu pauză)

Redarea imaginilor din grup una câte una

Apăsaţi .

• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [ ], [ ],

[ ], sau [ ].

Apăsaţi pentru a derula printre imagini.

• Apăsați din nou sau apăsați [ ] și vă veți întoarce la ecranul de redare normală.

• Puteţi utiliza aceleaşi operaţii pentru imaginile stocate într-un grup ca în cazul redării

normale a imaginilor statice. (Ca redare multiplă, zoom la redare, ştergere de imagini

etc.).

8. Redarea și editarea imaginilor

Ştergerea fotografiilor

Fotografiile şterse nu pot fi recuperate.

Pentru a șterge o singură imagine

În modul de redare, selectaţi imaginea pe care doriţi să o ştergeţi şi apăsaţi [ ].

• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [ ].

Apăsaţi pentru a alege [Delete Single]

(Ștergere o singură imagine) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Pentru a şterge mai multe imagini sau toate imaginile

În modul Redare, apăsaţi [ ].

/

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Delete Multi]

(Ștergere multiplă)

[Delete All]

(Ştergere toate)

Se pot selecta până la 100 de imagini.

• Grupurile de imagini vor fi considerate ca o singură imagine.

Toate imaginile din grupul de imagine selectat vor fi şterse.

Este posibilă ştergerea tuturor imaginilor, cu excepţia celor setate ca favorite când [All Delete Except Favorite] (Ştergere toate cu excepţia imaginilor favorite) este selectat.

(Când este selectat [Delete Multi] (Ştergere multiplă)

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare (repetare).

(Repetaţi acest pas.)

• apare pe imaginile selectate.

Dacă apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea este anulată.

(Când este selectat [Delete Multi] (Ştergere multiplă)

Apăsaţi pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/

Setare) pentru executare.

• În funcţie de numărul imaginilor selectate, ştergerea poate dura un timp.

Utilizarea funcțiilor de meniu

Lista meniurilor

[Rec] (Înregistrare) P190 [Motion Picture] (Imagini video) P212

[Custom] (Personalizare)

P220

[Setup] (Configurare) P229

[Playback] (Redare) P237

• [Photo Style] (Stil foto), [Filter Settings] (Setări filtru), [Metering Mode] (Mod de măsurare),

[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră), [i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic),

[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă), [Diffraction Compensation] (Compensare a difracţiilor),

[i.Zoom] (Zoom inteligent), [Digital Zoom] (Zoom digital), şi [Stabilizer] (Stabilizator) sunt

comune atât pentru meniurile [Rec] (Înregistrare) cât şi pentru [Motion Picture] (Imagini video).

Modificarea acestor setări într-unul din aceste meniuri se reflectă şi în alte meniuri.

Meniu [Rec] (Înregistrare)

• [Photo Style] (Stil foto) (P191)

• [Filter Settings] (Setări filtru) (P193)

• [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni) (P196)

• [Picture Size] (Rezoluţie imagine) (P196)

• [Quality] (Calitate) (P197)

• [AFS/AFF] (P89)

• [Metering Mode] (Mod de măsurare) (P198)

• [Burst Rate] (Rată rafală) (P114)

• [4K PHOTO] (FOTO 4K) (P117)

• [Bracket] (Încadrare) (P139)

• [Self Timer] (Temporizator) (P132)

• [Time Lapse/Animation] (Imagine cu timp

scurs/Animație) (P134, 136)

• [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră)

(P199)

• [i.Dynamic] (Intelligent dynamic range

control) (Control inteligent dinamic al

intervalului) (P200)

• [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) (P200)

• [iHandheld Night Shot] (Fotografie

nocturnă inteligentă fără trepied) (P63)

• [iHDR] (P64)

• [HDR] (P201)

• [Multi Exp.] (Expunere multiplă) (P202)

• [Panorama Settings] (Setări panoramă) (P74)

• [Shutter Type] (Tip declanșator) (P204)

• [Flash] (Bliț) (P151)

• [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de

ochi roşii) (P205)

• [ISO Limit Set] (Setare limită ISO) (P205)

• [ISO Increments] (Incremente ISO) (P205)

• [Extended ISO] (ISO Extins) (P206)

• [Long Shtr NR] (P206)

• [Diffraction Compensation] (Compensare a

difracţiilor) (P207)

• [i.Zoom] (Zoom inteligent) (P146)

• [Digital Zoom] (Zoom digital) (P146)

• [Color Space] (Spaţiu culoare) (P207)

• [Stabilizer] (Stabilizator) (P143)

• [Face Recog.] (Recunoaştere faţă) (P208)

• [Profile Setup] (Configurare profil) (P211)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Photo Style] (Stil foto)

Moduri aplicabile:

Puteți selecta efecte care să corespundă tipului de imagine de înregistrat.

Se pot regla elemente precum culoarea, sau calitatea imaginii al efectului dorit.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → ([Photo Style]) (Stil foto)

Aceasta este setarea standard.

Efect luminos cu saturație și contrast mare.

Efect lin cu contrast redus.

Efect monocrom fără culori.

[Monochrome]

(Monocrom)

[Scenery]

(Peisaj)*¹

[Portrait]

(Portret)*¹

[Custom]

(Personalizare)¹*

Setare care creează o imagine folosind culori vii pentru cerul albastru şi verde.

Setare care produce imaginea unui ten sănătos.

Setarea pentru folosirea de culori şi calități ale imaginii care au fost înregistrate în avans.

Prioritate la gama dinamică utilizând curbele gama*³, pentru imagini gen film. Adecvat pentru editare.

Prioritate la contrast utilizând curbele gama*³, pentru imagini gen film.

Un efect de curbă gamma*³ pentru editarea post producție.

Permite adăugarea de gradații bogate la imagini în timpul editării post producție.

• Această funcție devine disponibilă după activare în [Activate]

(Activare) (P237) cu o cheie de actualizare software

(DMW-SFU1: opțional).

1 Dezactivat la alegerea modului inteligent auto plus.

2 Se pot seta numai în modul video creativ.

3 Când luminozitatea efectivă și luminozitatea de capturat sunt reglate la fiecare nivel de

luminozitate, relație dintre acestea două tipuri de luminozitate este măsurată ca o curbă

non lineară. Aceasta se numește curba gamma.

• În modul inteligent automat plus, setarea revine la [Standard] când camera este comutată la

alt mod de înregistrare sau dacă aparatul este pornit și oprit.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Setarea ratei de compresie a imaginilor ([Quality]

(Calitatea))

• Calitatea imaginii nu poate fi reglată în modul inteligent automat

plus.

Apăsaţi pentru a selecta un stil foto.

Apăsaţi pentru a selecta elementele şi apăsaţi

pentru reglare.

-5 0

DISP.

カスタム登録

Creşte contrastul într-o imagine.

[Contrast]

(Contrast)

Micşorează contrastul într-o imagine.

+5

S

±0

±0

±0

±0

±0

[Sharpness]

(Claritate)

[Noise Reduction]

(Reducere zgomot)

Îmbunătăţeşte contururile într-o imagine.

Atenuează contururile într-o imagine.

Creşte efectul de reducere a zgomotului pentru a reduce zgomotul.

Această setare poate micșora uşor rezoluţia.

Reduce efectul de reducere a zgomotului. Se atinge o calitate a imaginii cu rezoluţie mai clară.

Culorile devin mai puternice.

[Saturation]

(Saturaţie)*¹

[Color Tone]

(Ton de culoare)*¹

[Hue]

(Gradație)*²

[Yellow]

(Galben)

Culorile devin naturale.

Colorație albăstruie.

Coloraţie gălbuie.

Reglează gradația culorilor pentru întreaga imagine.

Dacă vedeți roșu ca referință, funcția mută gradația mai aproape de violet/magenta.

Reglează gradația culorilor pentru întreaga imagine.

Dacă vedeți roșu ca referință, funcția mută gradația mai aproape de galben/verde.

Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect. (Efect: Redus)

Înregistrează clar un cer albastru.

[Orange]

(Portocaliu)

Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect. (Efect: Mediu)

Înregistrează un cer albastru cu culori vii.

[Filter Effect]

(Filtru efect)*²

[Red]

(Roșu)

[Green]

(Verde)

Îmbunătăţeşte contrastul unui subiect. (Efect: Ridicat)

Înregistrează un cer albastru cu culori și mai vii.

Se aplică pe pielea şi buzele unei persoane un colorit palid.

Subliniază frunzele verzi şi le face mai strălucitoare

1 [Color Tone](Ton culoare) este afişat numai când este selectat [Monochrome]

(Monocrom). În caz contrar, este afişat [Saturation] (Saturaţie).

2 [Filter Effect] (Efect filtru) este afişat numai când este selectat [Monochrome]

(Monocrom). În caz contrar, este afişat [Hue] (Gradație).

• Atunci când este ajustată calitatea imaginii, [-] va fi afişată în pictograma [Photo Style]

(Stil foto).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Numai reglaje de calitate a imaginilor pot fi realizate în modul ghid scenă.

Înregistrarea setărilor la [Custom] (Personalizare)

Ajustați calitatea imaginii conform pasului

2

din “Reglare calitate imagine”, și apăsaţi [DISP.] (Afișare).

[Filter Settings] (Setări filtru)

Moduri aplicabile:

Se pot aplica efecte imaginilor (filtre) care sunt disponibile pentru modul de control creativ și în alte moduri, ca de exemplu Modul Prioritate apertură la expunere automată sau Mod panoramă. (P79)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Filter Settings] (Setări filtru) → [Filter Effect]

(Filtru efect)

Setări: [ON]/[OFF]/[SET] (Activare/Dezactivare/Setare)

Modificarea setărilor prin utilizarea ecranului tactil

Atingeţi [ ].

Atingeţi elementul pe care doriţi să îl setați.

Efecte imagine ON (Activare) / OFF (Dezactivare)

Selectează un efect pentru imagini (filtru)

Ajustarea unui efect de imagine

EXPS

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

• [Filter Settings] (Setări filtre) nu se poate utiliza în următoarele cazuri.

– Când este activ [Slow/Quick] (Încet/repede)

– Când este activ [Dolly Zoom]

– La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

– Când [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) este setat

• [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos),

[Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea) [Sunshine] (Lumină solară) nu sunt

disponibile.

– Mod Creative Video (Mod Video Creativ)

– La înregistrarea imaginilor video

• Următoarele funcţii nu sunt disponibile în Modul fotografie panoramică.

– [Toy Effect] (Efect jucărie), [Toy Pop] (Jucărie ieșită în evidență), [Miniature Effect] (Efect

miniatură), [Sunshine] (Lumină solară)

– [Rough Monochrome] (Monocrom grosier), [Silky Monochrome] (Monocrom mătăsos),

[Soft Focus] (Focalizare slabă), [Star Filter] (Filtru stea) nu sunt aplicate la ecranul de

înregistrare.

– Când înregistrați o imagine panoramică într-o scenă cu luminozitate redusă, este posibil

să nu puteţi obţine rezultatele dorite dacă [High Key] (Supraexpunere) este utilizat în

modul fotografie panoramică.

• Setările de sensibilitate ISO disponibile vor fi limitate până la [ISO3200]. Sensibilitatea ISO

pentru [High Dynamic] (Dinamic accentuat) va fi fixată la [Auto].

• La utilizarea [Filter Effect] (Filtru efect), nu puteți utiliza meniurile sau funcțiile de înregistrare

nu sunt disponibile pentru modul de control creativ.

De exemplu, Balansul de alb va fi fixat la [AWB] și blițul setat la (Bliț dezactivat forțat).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Realizarea a două fotografii cu şi fără efecte de imagine

([Simultaneous record w/o filter]) (Înregistrare simultană cu/fără filtru):

Puteţi să realizați simultan două imagini statice apăsând o dată pe butonul declanșator; una cu efecte şi una fără efecte.

MENU

[Rec] → [Filter Settings] (Setări filtru) → [Simultaneous record w/o filter] (înregistrare simultană cu/fără filtru)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• Când este setat [ON] (Activare), camera va realiza o fotografie cu efectele aplicate şi apoi o

imagine statică fără efecte.

• După preluarea imaginii, [Auto Review] (Revizualizare automată) va afişa numai imaginea

cu efectele aplicate.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Funcţia [Simultaneous record w/o filter] (înregistrare simultană cu/fără filtru) nu este

disponibilă în următoarele cazuri:

– Panorama Shot Mode (Mod panoramă)

– Înregistrarea imaginilor statice în timpul înregistrării imaginilor video (numai când este setat

[ ] ([Video Priority]) (Prioritate video))

– La înregistrarea fotografiilor 4K

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Când înregistraţi în modul Rafală

– Când [Quality](Calitate) este setată la [ ], [ ] sau [ ]

– La înregistrarea cu funcția Încadrare

– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)

– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)

Moduri aplicabile:

Permite selectarea raportului de dimensiuni a imaginilor pentru a se potrivi la metoda de imprimare sau redare.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Aspect Ratio] (Raport dimensiuni)

[Aspect Ratio] Raportul de dimensiuni al unui televizor 4:3

[Aspect Ratio] Raportul de dimensiuni al unei camere de 35 mm cu film

[Aspect Ratio] Raportul de dimensiuni al televizoarelor de înaltă definiţie, etc.

Raport de dimensiuni pătrat

[Picture Size] (Rezoluţie imagini)

Moduri aplicabile:

Setarea numărului pixelilor.

Cu cât numărul de pixeli este mai mare, cu atât imaginile se vor afişa cu detalii mai fine, chiar şi la imprimarea pe dimensiuni mari.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Picture Size] (Rezoluţie imagine)

Când raportul de dimensiuni este [4:3]. Când raportul de dimensiuni este [3:2].

Setări

Dimensiuni imagine

Setări Dimensiuni imagine

Când raportul de dimensiuni este [16:9]. Când raportul de dimensiuni este [1:1].

Setări

Dimensiuni imagine

Setări Dimensiuni imagine

• La înregistrarea cu funcția Foto 4K sau Post Focus, [Picture Size] (Rezoluție imagine) este

fixată la [4K].

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Quality] (Calitate)

Moduri aplicabile:

Setarea ratei de compresie pentru salvarea imaginilor.

MENU

[Rec Quality] → (Calitate înregistrare)

Setări

Format fişier

Descrierea setărilor

O imagine JPEG la care s-a acordat prioritate pentru calitate.

O imagine JPEG de calitate standard.

Utilă pentru numărul crescut de fotografii, fără modificarea numărului de pixeli.

Puteţi înregistra o imagine RAW şi una JPEG ( sau

) simultan.

Puteţi înregistra numai imagini RAW.

Despre RAW

În formatul de fişier RAW, datele sunt salvate fără nicio procesare a imaginii de către cameră. Pentru a reda fişierul RAW şi a edita imaginile, trebuie să utilizaţi această unitate sau un software dedicat.

• Puteţi procesa fotografiile RAW folosind [RAW Processing] (Prelucrare RAW) din meniul

[Playback] (Redare). (P242)

• Utilizaţi software-ul („SILKYPIX Developer Studio” (P305) de la Ichikawa Soft Laboratory)

pentru a prelucra şi edita fişiere RAW pe un PC.

• Imaginile RAW sunt întotdeauna înregistrate în raportul de dimensiuni [3:2] (5472x3648).

• Când ştergeţi o imagine înregistrată cu [ ] sau [ ], atât imaginile RAW cât şi cele

JPEG vor fi şterse simultan.

• Când redaţi o imagine înregistrată cu [ ], se afişează zone gri aferente raportului de

dimensiuni folosit la momentul înregistrării.

• Setarea este fixată la când înregistrați fotografii 4K sau înregistrați în [Post Focus].

Indisponibil în aceste cazuri:

• În următoarele cazuri, [ ], [ ], și [ ] nu pot fi setate.

– Panorama Shot Mode (Mod panoramă)

– [Handheld Night Shot](Fotografie nocturnă fără trepied) (Scene Guide Mode)

(Mod ghidare scenă)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Metering Mode] (Mod de măsurare)

Moduri aplicabile:

Tipul de măsurare optică pentru măsurarea luminozității poate fi modificată.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Metering Mode] (Mod de măsurare)

Este metoda prin care camera măsoară cea mai bună expunere prin calcularea alocării de luminozitate pe întreg ecranul automat.

De obicei recomandăm această setare.

(Multiplu)

(Central ponderată)

Aceasta este metoda de focalizare pe subiect în centrul ecranului și de măsurare uniformă a ecranului.

(Spot)

(Punct de focalizare)

Aceasta este metoda de măsurare a subiectului în ținta de măsurare punctiformă

• Dacă setați ținta de măsurare la marginea ecranului,

modul de măsurare poate fi afectat de luminozitatea

din jurul locației atinse.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră)

Moduri aplicabile:

Puteţi regla evidențierea şi umbrele dintr-o imagine în timp ce confirmați luminozitatea acestor zone pe ecran.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră)

(Standard)

(Raise the contrast)

(Contrast mai mare)

(Lower the contrast)

(Contrast scăzut)

(Brighten dark areas)

(Iluminează umbrele)

(Custom)

(Personalizare)

Fără ajustări.

Face zonele evidenţiate mai luminoase şi zonele umbrite mai

întunecate.

Face zonele evidenţiate mai întunecată şi zonele umbrite mai luminoase.

Face zonele de umbră mai luminoase.

Puteţi seta o formă personalizată pentru înregistrare

Rotiți selectorul posterior/frontal pentru a modifica porțiunea luminoasă/întunecată.

Porțiune luminoasă

Porțiune întunecată

Afișarea previzualizării

• Selectorul posterior reglează zonele întunecate, iar cel

frontal pe cele luminoase.

• Pentru a vă înregistra setările preferate, apăsaţi pentru

a selecta pictograma ţintă de înregistrare ([Custom1] ( )/

[Custom2] ( )/[Custom3] ( )).

• Reglajele pot fi de asemenea realizate prin deplasarea graficului.

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Puteți apăsa butonul [DISP.] (Afișare) de pe ecranul de reglare a luminozităţii pentru a

comuta afişajul pe ecran.

• Oprirea aparatului va readuce setările ajustate cu la cele inițiale.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[i.Dynamic] (Control inteligent al domeniului dinamic)

Moduri aplicabile:

Contrastul și expunerea sunt compensate când diferența de luminozitate dintre fundal și subiect este mare, etc.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [i.Dynamic] (Dinamic inteligent)

Setări: [AUTO] / [HIGH] (Ridicat) / [STANDARD] / [LOW](Coborât) / [OFF]

(Dezactivare)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Este posibil ca efectul de compensare să nu fie atins în anumite condiții.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Când [HDR] este setat la [ON] (Activare)

[i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)

Moduri aplicabile:

Imagini cu profile și rezoluții mari pot fi realizate utilizând tehnologia inteligentă de rezoluție.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă)

Setări: [HIGH] (Ridicat) / [STANDARD] / [LOW] (Redus) / [EXTENDED] (Extins) /

[OFF](Dezactivare)

• Când este setat [EXTENDED] (Extins), puteţi realiza imagini mai naturale cu impresia de

rezoluţie înaltă.

• Setarea [EXTENDED] (Extins) va trece automat la setarea [LOW] (Redus) în timp ce

înregistrați imagini video, fotografii 4K sau înregistrați în [Post Focus] (Post focalizare).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Moduri aplicabile:

Camera poate combina 3 fotografii luate la expuneri diferite într-o singură imagine expusă corect cu gradaţie bogată.

Puteţi minimiza pierderea de gradaţii în zonele luminoase şi întunecate când, de exemplu, contrastul dintre fundal si subiect este mare.

O imagine HDR combinată este salvată în format JPEG.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [HDR]

Setări: [ON]/[OFF]/[SET] (Activare/Dezactivare/Setare)

Modificarea setărilor

[Dynamic Range]

(Domeniu dinamic)

[Auto Align]

(Aliniere automată)

[AUTO]:

Realizează fotografii după ce setează automat domeniul de reglare a expunerii pe baza contrastului subiectului.

[n1 EV]/[n2 EV]/[n3 EV]:

Realizează fotografii folosind domeniul de reglare al expunerii care este setată.

[ON] (Activare):

Reglează automat nivelul de deplasare al imaginilor cauzat de vibrații, etc. și alte probleme care cauzează alinierea defectuoasă a imaginilor.

Vă recomandăm să utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii fără trepied.

[OFF] (Dezactivare):

Nu reglează nivelul de deplasare al imaginilor.

Vă recomandăm să utilizaţi această setare atunci când utilizaţi un trepied.

• Nu mișcați camera în timpul fotografierii continue după ce aţi apăsat pe butonul declanşator.

• Nu puteţi realiza următoarea imagine decât după finalizarea combinaţiei de imagini.

• Este posibil ca un subiect în mişcare să fie înregistrat cu neclarităţi nenaturale.

• Când [Auto Align] (Aliniere automată) este setat la [ON](Activare), unghiul de vizualizare se

îngustează uşor.

• Setarea bliţului este fixată la (dezactivare forţată bliţ).

Indisponibil în aceste cazuri:

• [HDR] nu este operaţională pentru imaginile realizate în timpul înregistrării de imagini video.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– La înregistrarea fotografiilor 4K

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Când înregistraţi în modul Rafală

– La înregistrarea cu funcția Încadrare

– Când [Quality](Calitate) este setată la [ ], [ ] sau [ ]

– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)

– Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie cadru cu cadru) (numai când [Auto

Shooting] (Înregistrare automată) este setată)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Multi Exp.] (Expunere multiplă)

Moduri aplicabile:

Puteţi crea un efect similar cu expunerea multiplă. (operarea de până la 4 ori a expunerii pe o singură imagine)

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

Apăsaţi pentru a selecta [Start] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Decideți asupra compoziţiei şi realizați prima imagine.

• După înregistrarea primei imagini, apăsaţi declanşatorul la

jumătate pentru a trece la următoarea înregistrare.

• Apăsaţi pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/

SET] (Meniu/Setare).

– [Next] (Următoarea):

– [RETAKE] (Reefectuare):

– [Exit] (Ieșire):

Treceți la următoarea

înregistrare.

Şterge rezultatul ultimei

înregistrări şi realizați o altă fotografie.

Ieşiți din expunerea multiplă şi salvați imaginea realizată.

Înregistraţi a doua, a treia, şi a patra imagine.

• Când apăsaţi butonul [Fn6] în timp ce realizaţi fotografii, imaginile pe care le-ați realizat

sunt salvate şi Expunerea multiplă este închisă.

Apăsaţi pentru a selecta [Exit] (Ieșire) şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Puteţi de asemenea să apăsaţi declanşatorul la jumătate

pentru a finaliza.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Modificarea setărilor

[Auto Gain]

(Amplificare automată)

[Overlay]

(Suprapunere)

Dacă setați [OFF] (Dezactivare), toate rezultatele expunerii imaginilor sunt supraimpuse, ca atare.

Efectuați compensarea expunerii pe baza cerințelor subiectului.

Dacă selectați [ON] (Activare), puteți aplica Expunerea multiplă imaginilor

înregistrate precedent. După selectarea [Start], imaginile de pe card se vor afișa.

Selectaţi fişierele imagini RAW şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a continua înregistrarea.

• Informaţiile pentru imaginea realizată ultima vor fi utilizate ca informaţii de înregistrare pentru

imaginile realizate cu expunerea multiplă.

• În timp ce este realizată înregistrarea cu expunere multiplă, nu puteţi seta elementele afişate

în gri pe ecranul meniu.

• Puteţi să efectuaţi [Overlay] (Suprapunere) doar pe fișierele imagine RAW înregistrate cu

acest aparat.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)

– Când utilizați [Stop Motion Animation] (Animație cadru cu cadru)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Shutter Type] (Tip declanşator)

Moduri aplicabile:

Puteți folosi oricare declanșator pentru a realiza fotografii: obturatorul mecanic sau cel electronic.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Shutter Type] (Tip declanșator)

Modul declanșator se comută automat în funcție de condițiile de înregistrare și timp de expunere.

Utilizează numai modul declanşator mecanic pentru a realiza o fotografie.

Utilizează numai modul declanșator electronic pentru a realiza o fotografie.

Declanşator mecanic Declanşator electronic

Descriere

Camera începe expunerea electronic, și o finalizează mecanic.

Camera începe și finalizează expunerea electronic.

Bliţ

Timp de expunere

(sec.)

Sunet declanșator

B (Bec)*1/60 la 1/4000 1 la 1/16000

Sunet declanşator mecanic Sunet declanşator electronic*2

1 Această setare este disponibilă numai în modul de expunere manuală. (P69)

2 Puteţi utiliza [Shutter Vol.](Volum declanșator) şi [Shutter Tone](Ton declanșator) pentru a

regla volumul sunetului declanșatorului electronic. (P230)

• Când este afișat [ ], imaginile se înregistrează cu declanșatorul electronic.

Dacă realizați o imagine a unui subiect în mişcare cu ajutorul declanșatorului

electronic, subiectul din imagine poate fi înclinat în unele cazuri.

• Când realizaţi o fotografie sub un tub fluorescent sau iluminat cu LED folosind

declanșatorul electronic, imaginea înregistrată pot avea dungi orizontale.

Dacă utilizaţi un timp de expunere mai mare, dungile orizontale pot fi reduse. (P68)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roşii)

Moduri aplicabile:

Când este selectată funcția Eliminare efect de ochi roșii ([ ], [ ]) se realizează automat eliminarea ochilor roșii. Detectează în mod automat ochii roșii și corectează imaginea.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Red-Eye Removal] (Eliminare efect de ochi roșii)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• [ ] este afișat pe pictogramă la setare [ON] (Activare).

• În funcție de circumstanțe, se poate ca efectul de ochi roșii să nu fie corectat.

[ISO Limit Set] (Setare limită ISO)

Moduri aplicabile:

Setează sensibilitatea optimă ISO cu valori setate ca limite în funcție de luminozitatea subiectului.

• Va funcționa când [Sensitivity] (Sensibilitate( este setat la [AUTO] sau [ ].

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [ISO Limit Set] (Setare limită ISO)

Setări: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[OFF] (Dezactivare)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– [Clear Nightscape] (Peisaj clar de noapte), [Cool Night Sky] (Cer răcoros de noapte),

[Warm Glowing Nightscape] (Peisaj cald ș i strălucitor de noapte), [Handheld Night Shot]

(Fotografie nocturnă fără trepied), (Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)

– La înregistrarea imaginilor video

[ISO Increments] (Trepte ISO)

Moduri aplicabile:

Puteţi modifica setarea pentru a mări sensibilitatea ISO pentru fiecare 1/3 EV.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [ISO Increments] (Trepte ISO)

Setări: [1/3 EV]/[1 EV]

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Extended ISO] (ISO extins)

Moduri aplicabile:

Puteţi extinde valorile numerice care pot fi setate pentru sensibilitatea ISO.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Extended ISO] (ISO extins)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– La înregistrarea fotografiilor 4K

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

[Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mic)

Moduri aplicabile:

Camera elimină automat zgomotul când [Long Shtr NR] (Expunere lungă reducere zgomot) este setat la [ON] (Activare) şi timpul de expunere este mare pentru a realiza fotografii frumoase.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Long Shtr NR] (Reducere zgomot de imagine pentru timp de expunere mic)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• Este afişat [Long shutter noise reduction ongoing] (Expunere lungă reducere zgomot în

funcțiune).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– La înregistrarea imaginilor video

– La înregistrarea fotografiilor 4K

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

– La utilizarea obturatorului electronic

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Diffraction Compensation] (Compensare a difracţiilor)

Moduri aplicabile:

Camera ridică rezoluţia prin corectarea neclarităților cauzate de difracţie atunci când diafragma este închisă.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Diffraction Compensation] (Compensare difracție)

Setări: [AUTO] / [OFF] (Dezactivare)

• Este posibil ca efectul de compensare să nu fie atins în anumite condiții.

• Zgomotul de la periferia imaginii poate ieși în evidență cu o sensibilitate ISO mai mare.

[Color Space] (Spaţiu culoare)

Moduri aplicabile:

Puteţi seta metoda de reproducere a culorilor pentru a afişa corect imaginile înregistrate pe ecranul unui computer sau cu o imprimantă etc.

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Color Space] (Spaţiu de culoare)

Setează spaţiul de culoare sRGB.

Această setare este utilizat pe scară largă pentru dispozitive precum computere.

Setează spaţiul de culoare AdobeRGB.

Spaţiul de culoare AdobeRGB are o gamă mai largă de reproducere a culorilor decât spaţiul de culoare sRGB, fiind utilizat în principal pentru aplicaţii de afaceri precum imprimarea comercială.

• Selectaţi [sRGB] dacă nu aveţi cunoştinţe avansate despre spaţiul de culoare AdobeRGB.

• Setarea este fixată la [sRGB] în următoarele cazuri.

– La înregistrarea imaginilor video

– La înregistrarea fotografiilor 4K

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Stabilizator)/[Face Recog.] (Recunoaştere faţă)

Moduri aplicabile:

Funcţia de recunoaştere a feţei recunoaşte un chip similar cu chipul înregistrat şi reglează automat focalizarea şi expunerea pentru acea față cu prioritate mai mare. Chiar dacă o persoană pe care doriţi să focalizați este mai în spate sau într-un colţ într-o fotografie de grup, camera va recunoaşte automat persoana şi va înregistra clar fața acestei persoane.

KEN

KEN

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Face Recog.] (Recunoașterea feței)

Setări: [ON] (Activare) / [OFF] (Dezactivare)/ [MEMORY] (Memorie)

• Următoarele funcții operează cu funcția de recunoaștere a feței.

În Modul de înregistrare

– Numele şi vârsta sunt afişate, dacă informaţia este înregistrată¢

În modul de redare

– Numele și vârsta sunt afișate

Numele a maxim 3 persoane sunt afișate.

Ordinea numelor afişate la înregistrare este determinată de ordinea de înregistrare.

[Face Recog.](Recunoașterea feței) funcționează numai dacă modul de focalizare

automată este setat la .

• În timpul modului rafală, informațiile de [Face Recog.] (Recunoașterea feței) pot fi adăugate

numai primei imagini.

• Numele persoanei recunoscute în prima imagine este afişat în cazul imaginilor de grup.

• Pentru a schimba informaţiile privind numele pentru imagini deja înregistrate, efectuaţi o

[REPLACE] (Înlocuire) (P257) .

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– [Miniature Effect] (Creative Control Mode) (Efect miniatură/Mod control creativ)

– La înregistrarea imaginilor video

– La înregistrarea fotografiilor 4K

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Înregistrarea imaginilor de chipuri

Pot fi înregistrate fotografiile chipurilor a până la 6 persoane împreună cu informaţii cum ar fi numele şi data naşterii.

Sfaturi privind înregistrarea când se înregistrează imagini de fețe

• Asiguraţi-vă că ochii subiectului sunt deschiși și gura

închisă; puneți subiectul cu fața direct la cameră şi

asigurați-vă că conturul feţei, ochii şi sprâncenele nu

sunt ascunse de păr.

• Asiguraţi-vă că nu există umbre masive pe față.

(În timpul înregistrării, blițul nu este utilizat).

(Exemplu bun pentru

înregistrarea unei fețe)

Dacă camera pare să aibă dificultăți în a recunoaște fețe când înregistrați

• Înregistraţi imagini suplimentare cu fața aceleiaşi persoane, în interior şi în exterior, sau cu

diferite expresii sau unghiuri. (P210)

• Înregistraţi imagini suplimentare la locul înregistrării.

• Dacă o persoană înregistrată nu mai este recunoscută, re-înregistraţi acea persoană.

Recunoașterea feței poate să nu funcționeze și să nu recunoască fețele corect chiar și în

cazul fețelor înregistrate, în funcție de expresia facială și mediu.

Apăsaţi pentru a selecta [MEMORY] și apăsați

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsați pentru a selecta cadrul

Recunoașterii feței neînregistrat şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Realizați fotografia aliniind fața la ghidaj.

• Feţele subiecţilor alții decât oameni (de ex. animale de

companie) nu pot fi înregistrate.

• Pentru afișarea unei descrieri a înregistrării faciale,

apăsați sau atingeți [ ].

KEN

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Setaţi elementul.

• Puteţi înregistra până la 3 fețe.

[Name] (Nume)

[Age] (Vârstă)

[Add Images]

(Adăugare imagini)

Este posibilă înregistrarea numelui.

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați P59 .

Este posibilă înregistrarea zilei de naștere.

[Add Images] (Adăugare imagini)

Pentru adăugarea mai multor imagini faciale.

Selectați cadrul feței neînregistrare, apoi apăsați [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Efectuaţi pasul

3

în “Setări față”.

(Delete) (Ştergere):

Pentru ștergerea imaginilor faciale.

Apăsaţi pentru a selecta imaginea de șters şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Editați sau ştergeți informaţiile despre persoanele înregistrate

Apăsaţi pentru a selecta [MEMORY] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta imaginea de editat sau de șters şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Info Edit]

(Editare informații)

[Priority] (Prioritate)

Editaţi numele sau alte informaţii înregistrate.

Efectuaţi pasul

4

în “Setări față”.

Setaţi ordinea de prioritate pentru focalizare şi expunere.

Apăsaţi pentru a selecta prioritatea şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Delete] (Ştergere)

Ştergeţi informaţiile şi fotografiile cu fața persoanelor

înregistrate.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Profile Setup] (Configurare profil)

Moduri aplicabile:

Puteţi seta un nume sau o zi de naștere a unui copil sau animal de companie înainte de a realiza o imagine pentru a înregistra numele sau vârsta în luni și ani în imagine.

Textul poate fi și imprimat pe imaginea statică cu ajutorul funcției [Text Stamp]

(Imprimare text). (P249) .

JOE LUCKY

MENU

[Rec] (Înregistrare) → [Profile Setup] (Configurare profil)

Setări: [ ] ([Baby1]) (Copil1)/[ ] ([Baby2])(Copil2)/[ ] ([Pet])(Animal decompanie)/[OFF](Dezactivare)/[SET] (Setare)

Setarea [Age] (Vârstă) sau [Name] (Nume)

Apăsaţi pentru a selecta [SET] și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta pentru a selecta [Baby1]

(Copil 1), [Baby2] (Copil 2) sau [PET] (Animal de companie) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta [Age] (Vârstă) sau

[Name] (Nume) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta [SET] și apăsați

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Introduceți [Age] (Vârsta) (ziua de naștere)

Introduceţi [Name] (Nume)

• Pentru informații privind introducerea caracterelor,

consultați P59 .

Apăsaţi pentru a selecta [Exit] (Ieșire) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru finalizare.

Anularea afişării numelui şi vârstei

Selectaţi [OFF] (Dezactivare) în pasul

1

.

• Vârstele în luni și ani pot fi imprimate cu “PHOTOfunSTUDIO” (P304) .

Indisponibil în aceste cazuri:

• [Profile Setup] (Configurare profil) nu este disponibil pentru înregistrarea de fotografii 4K sau

înregistrarea în [Post Focus].

• Nu puteţi înregistra numele sau vârsta în următoarele cazuri:

– La înregistrarea imaginilor video

– Imagini statice înregistrate în timpul înregistrării imaginilor video ([ ] ([Video Priority])

(Prioritate video) (P164)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Meniul [Motion Picture] (Imagine video)

• [Photo Style] (Stil foto) (P191)

• [Filter Settings] (Setări filtru) (P193)

• [Slow/Quick] (Încet/rapid) (P169)

• [Dolly Zoom] (P170)

• [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

(P171)

• [Snap Movie] (Film instantaneu) (P165)

• [Rec Format] (Format înregistrare imagine

video) (P159)

• [Rec Quality] (Calitate înregistrare imagine

video) (P159)

• [Exposure Mode] (Mod expunere) (P173)

• [Variable Frame Rate] (Rată de cadre

variabilă) (P173)

• [AFS/AFF] (P89)

• [Picture Mode] (Mod imagine) (P164)

• [Continuous AF] (Focalizare automată

continuă) (P163)

• [Level Shot] (Nivelă virtuală) (P212)

• [Metering Mode] (Mod de măsurare) (P198)

• [Highlight Shadow] (Evidenţiere umbră) (P199)

• [i.Dynamic] (Intelligent dynamic range control)

(Control inteligent dinamic al intervalului) (P200)

• [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă) (P200)

• [Diffraction Compensation] (Compensare a

difracţiilor) (P207)

• [Master Pedestal Level] (Nivel principal de

bază) (P177)

• [Luminance Level] (Nivel luminanţă) (P213)

• [Synchro Scan] (Scanare sincronizată) (P178)

• [i.Zoom] (Zoom inteligent) (P146)

• [Digital Zoom] (Zoom digital) (P146)

• [Stabilizer] (Stabilizator) (P143)

• [Time Code] (Cod timp) (P213)

• [HDMI Rec Output] (Ieşire înregistrare HDMI)

(P180)

• [Flkr Decrease] (Reducere tremur) (P215)

• [Sound Output] (Ieşire sunet) (P215)

• [Silent Operation] (Operare silenţioasă) (P176)

• [Mic Level Disp.] (Afişare nivel microfon) (P216)

• [Mic Level Adj.] (Reglare nivel microfon) (P216)

• [Special Mic.] (Microfon special) (P313)

• [Noise Reduction for Ext. Mic] (Reducere

zgomot pt. microfon extern) (P314)

• [Mic Level Limiter] (Limitator nivel microfon)

(P216)

• [Wind Noise Canceller] (Funcţie de anulare

zgomot produs de vânt) (P217)

• [Wind Cut] (Eliminare vânt) (P314)

• [Zoom Mic] (Zoom microfon) (P217)

• [SS/Gain Operation] (SS/Operațiune de

amplificare) (P179)

• [Color Bars] (Bare de culori) (P218)

[Level Shot] (Captură nivel)

Moduri aplicabile:

Funcţia de captură de nivel detectează automat înclinarea camerei în timpul înregistrării imaginilor video şi corectează pe orizontală înregistrarea imaginilor video pentru a nu fi

înclinate.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Level Shot] (Captură nivel)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• Dacă înclinarea camerei este prea mare, corectarea pe orizontală a imaginilor video poate fi

imposibilă.

• Dacă aţi setat [Level Shot] (Captură nivel) la [ON] (Activare), intervalul de înregistrare va

deveni mai îngust când începeţi să înregistraţi o imagine video.

• Imaginile statice realizate în timpul înregistrării imaginilor video nu vor fi corectate pe

orizontală.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– La înregistrare cu [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă)

– Când [Stabilizer] (Stabilizatorul) este dezactivat [OFF]

– Când [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este setat la [4K] sau [C4K]

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Luminance Level] (Nivel luminanţă)

Moduri aplicabile:

Selectaţi intervalul de luminanţă pentru a se potrivi cu utilizarea video.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Luminance Level] (Nivel luminanţă)

Setări: [0s255]/[16s235]/[16s255]

• Această funcție se aplică numai imaginilor video. Imaginile statice (inclusiv cele înregistrate

în timpul înregistrării de imagini video) se vor face la [0s255].

• Când [Rec Format] (Format înregistrare) este setat la [AVCHD] sau [MP4], [0-255] în

[Luminance Level] (Nivel luminanţă), se va schimba la [16-255].

[Time Code] (Cod timp)

Moduri aplicabile:

Codul de timp reprezintă timpul de înregistrare pe ore, minute, secunde și cadre, și poate fi folosit ca scală temporală pentru editarea imaginilor video.

Aparatul înregistrează automat codul de timp în timpul

înregistrării imaginilor video.

• Codurile de timp nu sunt înregistrate la filmele cu [Rec Format]

(Format înregistrare) setat la [MP4].

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Time Code] (Cod timp)

[Time Code Display]

(Afișarea codului de timp)

[Count Up]

(Contor rămas)

Setați dacă doriți să se afișeze sau nu pe ecranul de înregistrare/ redare.

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

Setează metoda de contorizare.

[REC RUN] (RULARE ÎNREGISTRARE):

Contorizează numai la înregistrarea imaginilor video.

[FREE RUN] (RULARE LIBERĂ):

Contorizează și când nu înregistrează (chiar și când aparatul este oprit).

• În următoarele cazuri, [Count Up] (Contor rămas) va fi fixat la

[REC RUN] (RULARE ÎNREGISTRARE):

– Când este activ [Slow/Quick] (Încet/repede)

– Când este activ [Dolly Zoom]

– Când [Variable Frame Rate] (Rată de cadre variabilă) este setat

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Time Code Value]

(Valoare cod de timp)

[Time Code Mode]

(Mod cod de timp)

Setează punctul de pornire (ora de pornire) pentru codul de timp.

[Reset] (Resetare):

Setează la 00:00:00:00 (ora: minutul: secunda: cadrul)

[Manual Input] (Introducere manuală):

Introducere manuală pentru oră, minut, secundă și cadru.

[Current Time] (Ora curentă):

Setează ora, minutul și secunda la ora curentă și cadrul la 00.

Setează metoda de înregistrare a codului de timp.

[DF] (Drop Frame) (Cadru drop):

Camera modifică diferența dintre timpul înregistrat și codul de timp.

Această metodă se folosește pentru producerea programelor TV și în alte situații unde este nevoie de înregistrarea unei perioade exacte.

• Secundele și cadrele sunt separate de “.”. (Exemplu: 00:00:00.00)

[NDF] (Non-Drop Frame) (Cadru non-drop):

Înregistrează timpul fără cadrul drop. Se folosește în producția de imagini, etc.

• Secundele și cadrele sunt separate de “:”. (Exemplu: 00:00:00:00)

• Setarea este fixată la [NDF] în următoarele cazuri.

– Când [System Frequency] (Frecvență sistem) este setat la

[50,00 Hz (PAL)] sau [24.00 Hz (CINEMA)]

– Când rata de cadre pentru imagini video este setat la [24p] în

[Rec Quality] (Calitate înregistrare)

[HDMI Time Code

Output]

(Ieșire cod de timp

HDMI)

Generează cod de timp pentru imaginile afișate prin HDMI.

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

[HDMI Time Code Output] (Ieșire cod de timp HDMI) poate fi setat numai în mod video creativ.

• La utilizarea ieșirii HDMI și a filmelor de ieșire care nu includ coduri

de timp (de ex. când [Rec Format] (Format înregistrare) este setat la

[MP4]), nu se va afișa un cod de timp.

• Când este setat la [ON] (Activare), ecranul dispozitivului se poate

întuneca, în funcție de dispozitivul conectat.

Condiții pentru afișarea unui cod de timp la ieșirea HDMI

Un cod de timp este asociat unui film din ieșirea HDMI numai când toate condițiile de mai jos sunt satisfăcute.

La înregistrare

• Când [HDMI Time Code Output] (Ieșire cod

de timp HDMI) este setat la [ON] (Activare).

• În Mod Video Creativ

• Când [Rec Format] (Format înregistrare)

este setat la [AVCHD], [MP4 (LPCM)] sau

[MOV].

La redare

• Când [HDMI Time Code Output] (Ieșire cod

de timp HDMI) este setat la [ON] (Activare).

• La redarea unei imagini video înregistrate în

mod video creativ.

• Când [HDMI Mode (Play)] (Mod redare

HDMI) în [TV Connection] (Conexiune TV)

este setată la [AUTO].

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Flkr Decrease] (Reducere tremur)

Moduri aplicabile:

Viteza declanșatorului poate fi reglată pentru a reduce tremurul sau neclaritatea din imaginea video.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Flkr Decrease] (Reducere tremur)

Setări: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF] (Dezactivare)

[Sound Output] (Ieşire sunet)

Moduri aplicabile:

Se poate înregistra o imagine video în timp ce ascultați sunetul, conectând o cască disponibilă în comerț la aparat.

Cască disponibilă în comerț

• Nu folosiți căști cu firul mai lung de 3 m (9,8 ft).

• Când căștile sunt conectate, sunetele electronice și ale obturatoarelor electronice sunt

eliminate.

Schimbarea metodei de ieșire a sunetului

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Sound Output] (Ieşire sunet)

[REAL TIME]

(Timp real)

[REC SOUND]

(Sunet

înregistrat)

Sunet efectiv, fără întârziere.

Poate fi diferit față de sunetul înregistrat în imaginea video.

Sunet înregistrat în imaginile video.

Sunetul poate fi redat mai încet față de sunetul efectiv.

• Nivelul de sunet setat în [Mic Level Adj.] (Reglare nivel microfon) este afișat ca nivel microfon.

• Dacă folosiți ieșirea HDMI în timpul înregistrării, setarea este fixată la [REC SOUND]

(Sunet înregistrat).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Mic Level Disp.] (Afişare nivel microfon)

Moduri aplicabile:

Afișarea nivelului de microfon pe ecranul de înregistrare.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Mic Level Disp.]

(Afişare nivel microfon)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• Când [Mic Level Limiter] (Limitator nivel microfon) este setat la [OFF] (Dezactivare), [Mic

Level Disp.] (Afişare nivel microfon) este fixat la [ON] (Activare).

[Mic Level Adj.] (Reglare nivel microfon)

Moduri aplicabile:

Ajustați nivelul de intrare a sunetului la 19 niveluri diferite (-12 dB la +6 dB).

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Mic Level Adj.] (Reglare nivel microfon)

• Valorile dB afișate sunt aproximative.

[Mic Level Limiter] (Limitator nivel microfon)

Moduri aplicabile:

Camera reglează automat nivelul de intrare a sunetului, reducând distorsionarea sunetului (șocurile acustice) când volumul este prea puternic.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Mic Level Limiter] (Limitator nivel microfon)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Wind Noise Canceller] (Funcţie de anulare zgomot vânt)

Moduri aplicabile:

Această funcție va reduce zgomotul vântului care bate în microfonul încorporat, pentru a se menține calitatea sunetului.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Wind Noise Canceller]

(Funcţie de anulare zgomot vânt)

Setări: [HIGH] (Ridicat) / [STANDARD] (Standard) / [OFF] (Dezactivare)

• Setarea [HIGH] (Ridicat) reduce în mod efectiv zgomotul vântului prin scăderea sunetului cu

frecvențe joase când un vânt puternic este sesizat.

• Setarea [STANDARD] (Standard) extrage și reduce doar zgomotul vântului, fără să

deterioreze calitatea sunetului.

• Este posibil să nu puteți sesiza tot efectul, care depinde de condițiile de înregistrare.

• Funcția operează numai asupra microfonului integrat.

La conectarea unui microfon extern, se afișează [Wind Cut] (Eliminare vânt).

[Zoom Mic] (Zoom microfon)

Moduri aplicabile:

Împreună cu operația zoom, aceasta va înregistra mai clar sunetele îndepărtate în timpul măririi imaginii, precum și sunetele din jur.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Zoom Mic] (Zoom microfon)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• La setarea la [ON] (Activare) și efectuarea zoom-ului, sunetul operaţional va fi înregistrat

accentuat, în conformitate cu sunetele din jur. De asemenea, nivelul de înregistrare audio

va fi mai scăzut în comparație cu momentul când setarea este [OFF] (Dezactivare).

• Efectul stereo al sunetului este redus în timpul măririi imaginii.

• Funcția operează numai asupra microfonului integrat.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Color Bars] (Bare de culori)

Moduri aplicabile:

Se pot afișa bare de culori, lucru convenabil pentru ajustarea setărilor precum calitatea imaginii unui monitor extern. Când afișați barele de culori, se afișează și un ton de test.

• Luminozitatea și tonul de culoare care apare pe monitorul camerei sau vizor pot diferi față

de cele de pe alte dispozitive, ca de exemplu un monitor extern.

Verificați calitatea finală a imaginii pe alt dispozitiv, de exemplu un monitor extern.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Color Bars] (Bare de culori)

Bare de culori conform SMPTE

Bare de culori conform EBU

Bare de culori conform ARIB

• Se afișează barele de culori și un ton de test.

• Puteți seta nivelul tonului de test din trei opțiuni (-12 dB, 18 dB, și -20 dB) prin rotirea

selectorului posterior.

• Dacă apăsaţi butonul imaginii video, barele de culori și tonul de test se înregistrează ca

imagine video.

• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a nu mai afișa barele de culoare și tonul de test.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timpul înregistrării barelor de culoare ca

imagine video, barele de culoare vor dispărea, dar puteți continua înregistrarea.

Această operațiune permite înregistrarea barelor de culoare la începutul unei imagini video.

• Dacă alocați [Color Bars] (Bare de culoare) la [Fn Button Set] (Setare buton Fn) (P55)

în meniul [Custom] (Personalizare), de fiecare când apăsați butonul funcțional asociat,

puteți afișa sau ascunde barele de culoare. În această operație, se vor afișa ultimele bare de

culori utilizate.

Indisponibil în aceste cazuri:

• [Color Bars] (Bare de culoare) nu se poate utiliza în următoarele cazuri.

– Când [Snap Movie] (Film instantaneu) este setat

– Când este activ [Slow/Quick] (Încet/repede)

– Când este activ [Dolly Zoom]

– La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Meniu [Custom] (Personalizare)

MENU

[Custom] (Personalizare)

[Cust.Set Mem.]

(Setare personalizată memorie)

Înregistrează setările curente ale camerei ca setări personalizate.

[Silent Mode]

(Mod fără sunet)

[AF/AE Lock]

(Blocare focalizare/ expunere automată)

[AF/AE Lock Hold]

(Menţinere blocare focalizare/expunere automată)

[Shutter AF]

(Focalizare automată declanşator)

[Half Press Release]

(Deblocare la apăsarea pe jumătate)

Dezactivează sunetul operațional și ieşirea de lumină imediat.

• Sunetul din difuzoare este eliminat și blițul și lampa de

asistență pentru focalizare automată se dezactivează.

Se fixează următoarele setări:

– [Shutter Type] (Tip declanşator): [ESHTR]

– [Flash Mode] (Mod bliţ): (Bliț dezactivat forțat)

– [AF Assist Lamp] (Lampă de asistare focalizare

automată): [OFF] (Dezactivare)

– [Beep Volume] (Volum semnal sonor): (OFF)

(Dezactivare)

– [Shutter Vol.] (Vol. declanşator): [ ] (OFF)

(Dezactivare)

– O setare de filtru ND pentru [AUTO]: [OFF]

(Dezactivare)

• Chiar dacă [ON] (Activare este setat), următoarele funcții

se aprind/luminează intermitent.

– Indicator de stare

– Indicator temporizator

– Indicator conexiune Wi-Fi

• Sunetele de operare ale acestei camere, cum ar fi

sunetul deschiderii diafragmei, nu sunt oprite.

Luați în considerare în mod special intimitatea

subiectului, dreptul la fotografiere, etc. la utilizarea

acestei funcții. Folosiți pe risc propriu.

Setează conținutul fix pentru focalizare și expunere când

[AF/AE LOCK](Blocare focalizare și expunere automate) este pornit.

Când este selectat [ON] (Activare), focalizarea și expunerea rămân blocate chiar dacă apăsați și eliberați [AF/AE

LOCK] (Blocare focalizare și expunere automate). Apăsaţi din nou butonul pentru anularea blocării.

Setați dacă focalizarea să se realizeze automat când butonul declanşator este apăsat pe jumătate.

Obturatorul este declanșat imediat atunci când butonul declanșator este apăsat pe jumătate.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Quick AF] rapidă) senzor ochi)

[Custom] (Personalizare)

(Focalizare automată

[Eye Sensor AF]

(Focalizare automată

[Pinpoint AF Time]

(Timp focalizare automată punct de focalizare)

[Pinpoint AF Display]

(Afişaj focalizare automată punct de focalizare)

Atât timp cât camera este ținută fără mișcare, va regla automat focalizarea, astfel, reglarea focalizării va fi mai rapidă la apăsarea declanșatorului.

• Acumulatorul se va descărca mai repede.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– În Mod previzualizare

– În condiții de lumină slabă

Camera reglează automat focalizarea când senzorul de ochi este activ.

• [Eye Sensor AF](Focalizare automată senzor de ochi) ar

putea să nu funcţioneze atunci când iluminarea este

scăzută.

Setează timpul în care ecranul este mărit când butonul declanșator este apăsat pe jumătate cu modul de focalizare automată setat la [ ].

Setează afișarea ecranului de asistență care apare atunci când modul de focalizare automată este setat la [ ]

într-o fereastră sau ecran complet.

Indicatorul luminos de asistare focalizare automată se aprinde când declanşatorul este apăsat până la jumătate când este prea întuneric pentru a facilita focalizarea

[AF Assist Lamp]

(Lampă de asistare focalizare automată)

• Indicatorul luminos de asistare focalizare automată are

o distanţa efectivă de 1,5 m (4,9 picioare).

• Indicatorul luminos de asistare focalizare automată este

eficient pentru un subiect aflat în centrul ecranului.

• Îndepărtați parasolarul.

• Setarea este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele

cazuri.

– [Distinct Scenery] (Peisaj distinct), [Bright Blue Sky]

(Cer albastru strălucitor), [Romantic Sunset Glow]

(Strălucirea romantică a apusului), [Vivid Sunset Glow]

(Strălucirea vie a apusului), [Glistening Water] (Apa

sclipitoare), [Clear Nightscape] (Peisaj clar de noapte),

[[Cool Night Sky] (Cer răcoros de noapte), [Warm

Glowing Nightscape] (Peisaj cald și strălucitor de

noapte), [Artistic Nightscape] (Peisaj nocturn artistic,

[Handheld Night Shot] (Fotografie nocturnă fără trepied)

(Scene Guide Mode) (Mod ghidare scenă)

– Când [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setat la [ON]

(Activare)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Custom] (Personalizare)

[Direct Focus Area]

(Zonă de focalizare directă)

[Focus/Release Priority]

(Prioritate focalizare/ deblocare)

[AF Sensitivity]

(Sensibilitate focalizare automată)

Mută zona de focalizare automată sau manuală cu cursorul în timpul înregistrării.

• Când , [ ], [ ], sau este selectat, zona de

focalizare automată poate fi mutată; când [ ] este

selectat, poziția mărită nu poate fi mutată.

• Pentru a seta elementele care utilizează butoanele de

cursor, ca [White Balance] (Balans de alb) sau

[Sensitivity] (Sensibilitate), folosiți Quick Menu (Meniul

rapid) (P53) mai degrabă.

• Setarea [Direct Focus Area] (Zonă de focalizare directă)

este fixată la [OFF] (Dezactivare) în următoarele cazuri.

– [Glistening Water] (Apă sclipitoare) (Scene Guide

Mode) (Mod ghid scenă)

– Creative Control Mode (Modul de control creativ)

– La setarea [4K Live Cropping] (Decupare directă 4K)

Va fi setat astfel încât să nu fie posibilă înregistrarea de fotografii în afara focalizării.

• Se pot aplica diferite setări la anumite setări pentru

modul de focalizare ([AFS/AFF], [AFC]).

Setează sensibilitatea aplicată la ajustarea focalizării în funcție de deplasarea subiectului.

• Când distanța până la subiect se modifică semnificativ:

– parte [+]: Camera reajustează focalizarea imediat.

Se pot aduce diverși subiecți în focalizare unul după

celălalt.

– parte [-]: Se așteaptă o perioadă scurtă înainte de

reajustarea focalizării. Acest lucru permite prevenirea

reajustării accidentale a focalizării, de exemplu atunci

când un obiect trece prin fața obiectivului.

• Elementul funcționează numai când modul de focalizare

este setat la [AFF] sau [AFC].

[AF+MF] (Focalizare automată + manuală)

[MF Assist]

(Asistenţă MF)

[MF Assist Display]

(Afişaj asistenţă MF)

Când Blocarea focalizării automate este activă (apăsați butonul declanșator pe jumătate cu modul de focalizare setat la [AFS] sau setați blocarea AF cu [AF/AE LOCK])

(Blocare focalizare și expunere automate), puteți realiza reglaje fine manual asupra focalizării.

Setează metoda de afișare a asistenței de focalizare manuală (ecran mărit).

• Asistare focalizare manuală nu este disponibil în

următoarele cazuri:

– La înregistrarea imaginilor video

– La înregistrarea cu [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-Rafală

4K)) din funcţia 4K Photo (Foto 4K)

– Când este utilizat zoom-ul digital

Setează afișarea asistenţei MF (ecran mărit) pe ecranul în ferestre sau ecran complet.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Custom] (Personalizare)

[MF Guide] (Ghid MF)

Când setați manual focalizarea, un ghid de focalizare manuală este afișat pe ecran care vă ajută să verificați direcția de focalizare.

Indicator pentru ∞ (infinit)

Porţiunile focalizate (porțiuni de pe ecran cu margini clare) sunt evidențiate când focalizarea este ajustată manual.

• Când [Detect Level] (Nivel detecție) din [SET] (Setare)

este [High] (Ridicat), porţiunile de evidențiat sunt reduse,

permițând obținerea unei focalizări mai precise.

• Schimbarea [Detect Level] (Nivel detecție) modifică și

setarea [Display Color] (Culoare afișaj) astfel.

[Peaking] (Evidenţiere)

[Detect Level] (Detectare nivel)

[HIGH] (Ridicat) [LOW] (Redus)

[Display Color] (Culoare afișaj)

(Light blue)

(Albastru deschis)

(Yellow) (Galben)

(Blue) (Albastru)

(Yellow-green)

(Galben-Verde)

(Pink) (Roz)

(White) (Alb)

(Orange)

(Portocaliu)

(Green) (Verde)

(Red) (Roșu)

(Grey) (Gri)

• De fiecare dată când este atinsă [ ] în [ ], setarea

este comutată la [ON] (Activare) ([Detect Level]

(Detectare nivel): [Low] (Scăzut) → [ON] (Activare)

[Detect Level] (Nivel detecție): [High] (Ridicat)) → [OFF]

(Dezactivare).

• [Peaking] (Evidențiere) nu funcționează cu [Rough

Monochrome] în Mod control creativ.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Custom] (Personalizare)

Permite setarea afișării histogramei.

Puteţi seta poziţia apăsând pe .

• Operarea directă prin atingere este, de asemenea,

posibilă din ecranul de înregistrare.

[Histogram]

(Histogramă)

[Guide Line]

(Linie de ghidare)

[Center Marker]

(Marcaj central)

• O histogramă este un grafic care

afişează luminozitatea de-a lungul

axei orizontale (negru și alb) și

numărul de pixeli la fiecare nivel de

luminozitate pe axa verticală.

Vă permite să verificaţi cu uşurinţă expunerea imaginii.

întunecat luminos

Când imaginea înregistrată şi histograma nu se

potrivesc în următoarele condiţii, histograma este

afişată în portocaliu.

– În timpul Exposure Compensation (Compensarea

expunerii)

– Când este activat bliţul

– Când expunerea corectă nu este obținută, de ex. în

condiții de lumină redusă.

• Histograma din modul de înregistrare este o aproximare.

Setează un model de ghidare afișat la înregistrarea unei imagini.

Când [ ] este setat, poziţiile liniei de ghidare pot fi setate apăsând pe .

• De asemenea, puteți deplasa poziția atingând [ ] pe

linia de ghidare din ecranul de înregistrare.

• Linia de ghidare nu este afişată în modul Panorama Shot

(Înregistrare panoramică).

Se va afișa ecranul de înregistrare ca [+].

Este convenabil pentru operarea zoomului păstrând subiectul în centrul ecranului.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Highlight]

(Evidenţiere)

[Custom] (Personalizare)

Când funcţia de revizualizare automată sau de redare sunt activate sau la redare, o zonă de saturaţie albă apare luminând intermitent în alb şi negru.

• Dacă există zone saturate în alb, recomandăm

compensarea expunerii spre negativ (P103) pe baza

histogramei (P224) apoi realizarea fotografiei din nou.

Poate rezulta o calitate mai bună a imaginii.

• Această funcție este dezactivată în timpul redării foto 4K,

redarea imaginilor înregistrate cu Post Focus

(Post focalizare), Multi Playback (Redare multiplă),

Calendar Playback (Redare calendar) sau Playback

Zoom (Zoom redare).

Puteţi să verificaţi zona dintr-o imagine care e mai luminoasă decât o anumită luminozitate, ceea ce ar putea duce la supraexpunere, prin afişarea unei astfel de zone cu ajutorul unui tipar zebră.

[Zebra Pattern]

(Model zebră)

Selectați [SET] (Setare) pentru a seta luminozitatea de procesat ca tipar zebră.

• Gama de luminozitate din care puteţi selecta este de la

[50%] la [105%]. Setarea [OFF](Dezactivare) este

disponibilă pentru [Zebra 2]. Când este selectat [100%]

sau [105%], numai zonele supraexpuse sunt afişate cu

tiparul zebră. Atunci când o valoare numerică mai mică

este setată, gama de luminozitate de afişat pentru fiecare

model zebră va creşte.

• Dacă există zone saturate în alb, recomandăm

compensarea expunerii spre negativ (P103) pe baza

histogramei (P224) apoi realizarea fotografiei.

• Tiparul zebră afişat nu este înregistrat.

• Dacă setaţi [Zebra Pattern](Tipar zebră) la [Fn Buton

Set](Programare buton funcție) (P225) în meniul

[CUSTOM](Personalizare), de fiecare dată când apăsaţi

butonul funcţie atribuit setarea va comuta în următoarea

ordine:

[Zebra 1] → [Zebra 2] → [Zebra OFF] (Dezactivare).

Când [Zebra 2] este setat la [OFF] (Dezactivare), puteţi

comuta setarea rapid în următoarea ordine: [Zebra 1] →

[Zebra OFF] (Dezactivare).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Custom] (Personalizare)

[Monochrome Live View]

(Vizualizare monocromă

în timp real)

[Constant Preview]

(Previzualizare constantă)

Puteţi afişa ecranul de înregistrare în alb-negru.

Această funcţie este utilă când un ecran alb-negru va face mai uşoară reglarea focalizării în modul de focalizare manuală.

• Chiar dacă utilizaţi ieşirea HDMI în timpul înregistrării,

această funcţie nu va funcționa pentru dispozitivul

conectat.

• Aceasta nu afectează imaginile înregistrate.

Puteți verifica efectele aperturii alese și a timpului de expunere pe ecranul de înregistrare în modul de expunere manuală.

• Această funcție nu operează la utilizarea de bliț.

Setaţi dacă doriţi să afişaţi sau nu exponometrul.

Exponometru

SS

FF

2 5 0 125

2.8

60

4.0

0

30 1 5

5.6

8.0

2

00

[Expo.Meter]

(Exponometru)

[LVF Disp.Style]

(Stil afişare LVF)

[Monitor Disp. Style]

(Stil afişare pe ecran)

[Monitor Info. Disp.]

(Afişare informaţii pe ecran)

• Când setaţi această funcţie la [ON] (Activare), în timpul

programului Shift sunt afișate un exponometru, apertura

ș i timpul de expunere.

• Zonele necorespunzătoare ale domeniului sunt afişate în

roşu.

• Dacă exponometrul nu este afişat, apăsaţi butonul

[DISP.] (Afișare) pentru a comuta afişajul la monitor.

• Când nu sunt efectuate operaţii timp de aproximativ

4 secunde, exponometrul dispare.

Aceasta va seta stilul de afișare al vizorului.

Aceasta va seta stilul de afișare al monitorului.

Afișează ecranul de informații pentru înregistrare.

[Rec Area]

(Zonă înregistrare)

Schimbă unghiul de vizualizare în timpul înregistrării imaginii video și statice.

• Aria de înregistrare indicată este o aproximare.

• [Rec Area] (Zona de înregistrare) nu este disponibilă

pentru înregistrare de imagini 4K sau înregistrarea în

[Post Focus] (Post Focalizare).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Custom] (Personalizare)

[Video-Priority Display]

(Afişare prioritate video)

[Zoom Ring] (Inel zoom)

Comută scenele la cele mai potrivite pentru înregistrarea imaginilor video.

• Afişarea valorii de compensarea expunerii se va schimba

în intervalul disponibil pentru imagini video.

La ajustarea compensării expunerii, intervalul disponibil

numai pentru imagini este indicat prin [ ].

• Pictograma pentru funcţiile care nu sunt disponibile

pentru imagini video, ce cele pentru bliţ sau număr de

pixeli nu se vor afişa.

[Auto Review]

(Revizualizare automată)

[Fn Button Set]

(Setare buton Fn)

[Zoom lever]

(Transfocator)

Afişează o imagine imediat după realizare.

Dacă setați [Duration Time] (Durată) la [HOLD] (Reținere), imaginea este afișată până la apăsarea pe jumătate a butonului declanșator. Dacă setați [Playback Operation

Priority] (Prioritate operare redare) la [ON] (Activare), puteți realiza anumit operații de redare în timpul [Auto

Review] (Revizualizare automată). De exemplu, puteți comuta între diferitele tipuri de ecrane de redare sau puteți șterge imagini.

• Dacă setați [Duration Time] (Durată) la [HOLD]

(Reținere), [Playback Operation Priority] (Prioritate

operare redare) este fixat la [ON] (Activare).

• La înregistrarea cu funcția Foto 4K sau [Post Focus]

(Post focalizare), setările disponibile pentru [Duration

Time] (Durată) în [Auto Review] (Revizualizare automată)

se schimbă la [ON] (activare) și [OFF] (Dezactivare).

[Playback Operation Priority] (Prioritate operare redare)

este fixat la [ON] (Activare).

Puteți aloca diverse funcții de înregistrare și altele la butoanele funcționale.

Schimbați setarea de zoom pentru transfocator.

(Zoom):

Zoom-ul operează în mod normal.

Step Zoom (Zoom-ul gradual):

De fiecare dată când este utilizat, zoom-ul se oprește la poziția uneia dintre setările prestabilite ale lungimii focale.

Setarea nu funcționează când înregistrați imagini video sau fotografii 4k cu [ ] ([4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4k)).

Schimbați setarea de zoom pentru inelul de zoom.

[Slow Zoom Button

Setting] (Setare buton zoom lent)

[Slow Zoom Speed]

(Viteză zoom lent)

Setează modul în care zoomul este controlat cu ajutorul butonului de zoom lent.

Selectează viteza de zoom lent.

[Soft Zoom] (Zoom lin)

Puteți seta viteza de zoom pentru modificare gradată la pornire și/sau oprirea transfocării.

• Dacă setați [Slow Zoom Speed] (Viteză Zoom lentă) la

[L], [Soft Zoom] (Zoom lin) este fixat la [OFF]

(Dezactivare).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Custom] (Personalizare)

[Lens Position Resume]

(Reluare poziție obiectiv)

Memorarea poziției de zoom și a focalizării când camera este oprită.

[Lens Retraction]

(Retragere obiectiv)

Retrage obiectivul puțin după apariția ecranului de redare.

[Q.MENU] (Meniu rapid)

Dacă selectați [CUSTOM] (Personalizare), puteți personaliza setările meniului rapid.

[Dial Set.]

(Setare selector)

[Video Button]

(Buton video)

[Eye Sensor]

(Senzor ochi)

Modificarea metodelor de funcţionare ale selectorului frontal şi selectorului posterior

Activează/dezactivează butonul de imagine video.

[Touch Settings]

(Setări tactile)

[Touch Scroll]

(Derulare tactilă)

[Menu Guide]

(Ghid meniu)

Setarea sensibilităţii senzorului de ochi şi a metodei comutării între Monitor şi Vizor.

Activarea/dezactivarea operării prin atingere.

[Touch Screen] (Ecran tactil):

Toate operaţiile prin atingere.

[Touch Tab] (Filă tactilă):

Operarea filelor, precum [ ] din partea dreaptă a ecranului.

[Touch AF] (AF tactil):

Operare pentru aducerea subiectului atins în focalizare

([AF]) (Focalizare automată) sau pentru ajustarea focalizării și luminozității ([AF+AE]) (focalizare și expunere automate)

[Touch Pad AF] (AF suport tactil):

Operaţia de deplasare a zonei AF prin atingerea monitorului când este utilizat vizorul. (P98)

Permite setarea vitezei de derulare continuă înainte sau a derulării înapoi a imaginilor prin operarea tactilă.

Setează afișarea ecranului de selectare când setați selectorul de mod la [ ]/[ ].

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Meniu [Setup] (Configurare)

MENU

[Setup] (Configurare)

[MANUAL ONLINE]

(Manual online)

[URL display]/[QR Code display] (Afișare URL)/

(Afișare cod QR)

[Clock Set] (Setare ceas)

Setarea datei şi orei.

Setează orele pentru regiunea de domiciliu și destinația de vacanță.

• [Destination] (Destinaţie) poate fi setată după

configurarea [Home] (Domiciliu).

După selectarea [Destination](Destinație) sau [Home]

(Domiciliu), apăsaţi pentru a selecta o zonă și apăsați[MENU/SET]

(Meniu/Setare).

[Destination]

(Destinaţie):

Zona de destinaţie a călătoriei

Ora curentă la destinație

Diferenţa de fus orar față de domiciliu

[World Time] (Fus orar)

[Home] (Domiciliu):

Zona dumneavoastră de domiciliu

Ora curentă

Diferenţa de fus orar de la

GMT (Greenwich

Meridian)

• Apăsaţi dacă utilizaţi ora de vară [ ]. (Ceasul va

fi dat înainte cu 1 oră.)

Apăsaţi din nou pentru a reveni la ora normală.

• Dacă nu puteţi găsi destinaţia călătoriei în zonele afişate

pe ecran, setaţi-o folosind diferenţa de fus orar din

regiunea de domiciliu.

[Travel Date]

(Data călătoriei)

Dacă setați [Travel Setup] (Configurare călătorie), zilele trecute din voiaj (de ex. ziua călătoriei) vor fi înregistrate bazate pe data de plecare și întoarcere.

• Data călătoriei este anulată automat dacă data curentă

este după data de întoarcere.

Dacă aţi setat [Travel Setup] (Configurare călătorie) la

[OFF] (Dezactivare), [Location] (Locaţie) va fi, de

asemenea, setată la [OFF] (Dezactivare).

Dacă setați [Destination] (Destinație), se va înregistra

denumirea destinației introduse.

• Pentru informații privind introducerea caracterelor,

consultați P59 .

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Travel Date]

(Data călătoriei)

(continuare)

[Setup] (Configurare)

• Puteţi afişa numărul de zile care au trecut și destinația în

timpul redării sau le puteți imprima pe imaginile

înregistrate în [Text Stamp] (Imprimare text) (P249) .

• Numărul de zile care a trecut de la data plecării poate fi

imprimat utilizând software-ul “PHOTOfunSTUDIO”

(P304) .

• Data călătoriei este calculată utilizând data din setarea

de ceas şi data plecării setată de dumneavoastră.

Dacă setaţi [World Time] (Fus orar) la destinaţia călătoriei,

data călătoriei este calculată utilizând data din setarea de

ceas şi setarea de destinaţie a călătoriei.

• Caracteristica [Travel Date] (Data călătoriei) este

dezactivată la înregistrarea imaginilor video [AVCHD].

• [Location] (Locaţie) nu se poate înregistra în următoarele

cazuri:

– La înregistrarea imaginilor video

– La înregistrarea fotografiilor 4K

– La înregistrarea cu [Post Focus] (Post focalizare)

[Beep] (Semnal sonor)

[Headphone Volume]

(Volum căști)

[Live View Mode]

(Mod vizualizare în timp real)

[Wi-Fi Function] (Funcția Wi-Fi)

[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

Aceasta permite setarea volumului pentru sunetul electronic şi sunetul declanşatorului electronic.

[Beep Volume] (Volum semnal sonor)/[Shutter Vol.]

(Volum declanșator)/[Shutter Tone] (Ton declanșator)

• [Beep] (Semnal sonor) nu este disponibil când [Silent

Mode] (Mod silenţios) (ON) (Activare).

Reglează volumul căștilor conectate (disponibile în comerț) în 16 trepte.

Setaţi rata de cadre a ecranului de înregistrare (ecran

Live View (Vizualizare live)).

[30fps]:

Reduce consumul de energie, prelungind timpul de funcţionare.

[60fps]:

Afişează mişcările mai uniforme.

• Setarea [Live View Mode] nu afectează imaginile

înregistrate.

• Vizorul este fixat la [60fps].

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Setup] (Configurare)

[Monitor Display]

(Afişare ecran)/

[Viewfinder] (Vizor)

Sunt reglate luminozitatea, culoarea sau nuanţa de albastru a ecranului/vizorului.

Selectaţi setările apăsând , şi reglaţi cu

.

• De asemenea, setarea poate fi selectată prin rotirea

selectorului posterior.

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a seta.

• Această funcţie va regla ecranul atunci când acesta este

utilizat, respectiv vizorul atunci când este utilizat vizorul.

• Unele subiecte pot apărea diferit pe ecran faţă de

aspectul real al acestora. Acest lucru nu afectează

imaginea înregistrată.

[Monitor Luminance]

(Luminanţă ecran)

[AUTO]:

Luminozitatea este reglată automat în funcţie de cât de luminoasă este zona din jurul camerei.

[MODE1] (Mod1):

Măriţi luminozitatea monitorului.

[MODE2] (Mod 2):

Setează monitorul la luminozitate standard.

[MODE3] (Mod3):

Reduceţi luminozitatea monitorului.

• Unele subiecte pot apărea diferit pe ecran faţă de

aspectul real al acestora. Acest lucru nu afectează

imaginea înregistrată.

• Monitorul revine automat la luminozitatea standard

dacă nu se efectuează nicio operație în 30 de secunde

la înregistrarea în [MODE1] (Mod1). Se va aprinde

luminos din nou la operarea butonului sau la atingere.

• Când este setat [AUTO] sau [MODE1] (Mod1), este

redus timpul de utilizare.

• [AUTO] este disponibil numai în modul de înregistrare.

• Setarea iniţială în momentul utilizării adaptorului de

curent alternativ (opţional) este [MODE2].

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Setup] (Configurare)

[Economy]

(Economisire energie)

[USB Mode] (mod USB)

[Sleep Mode] (Mod inactiv):

Dacă nu utilizaţi aparatul, camera se stinge automat după intervalul stabilit prin setare.

[Sleep Mode(Wi-Fi)]: (Mod inactiv Wi-Fi):

Camera se stinge automat dacă nu este conectată la o reţea Wi-Fi și nu s-a folosit aprox. 15 minute.

Auto LVF/Monitor Off] (Oprire automată LVF/monitor):

Dacă nu utilizaţi aparatul, monitorul/vizorul se stinge automat după intervalul stabilit prin setare.

• Pentru a anula [Sleep Mode] (Mod inactiv) sau [Sleep

Mode(Wi-Fi)] (Mod inactiv Wi-Fi), apăsaţi butonul

declanșator pe jumătate sau opriți și porniți camera.

• Pentru a reporni monitorul/vizorul, apăsaţi pe orice buton

sau atingeţi ecranul.

• Funcţia [Economy] (Economisire energie) nu este

activată în următoarele cazuri.

– La conectarea la un PC sau la o imprimantă

– La înregistrarea sau redarea imaginilor video

– În timpul unei diaporame

– La înregistrarea cu [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-Rafală

4K)) din funcţia 4K Photo (Foto 4K)

– Când utilizaţi [Multi Exp.] (Expunere multiplă)

– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp

scurs)

– Când se utilizează [Stop Motion Animation] (Animaţie

cadru cu cadru) (numai când [Auto Shooting]

(Înregistrare automată) este setată)

– La utilizarea ieşirii HDMI în timpul înregistrării

• Când se utilizează adaptorul de curent alternativ

(opţional), [Sleep Mode] (Mod inactiv) și [Sleep Mode

(Wi-Fi)] (Mod inactiv Wi-Fi) este dezactivat.

• Când se utilizează adaptorul de alimentare cu curent

alternativ (opţional), [Auto LVF/Monitor Off] (Dezactivare

automată LVF/monitor) este fixat la [5MIN.].

Setează metoda de comunicare la conectarea cu cablul

USB (inclus).

[Select on connection] (Selectare la conectare):

Selectaţi această setare pentru a selecta sistemul de comunicare USB la conectarea la alt dispozitiv.

[PictBridge(PTP)]:

Setaţi la conectarea la o imprimantă care suportă funcţia

PictBridge.

[PC]:

Setaţi pentru a exporta imaginile pe un PC conectat.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Setup] (Configurare)

[TV Connection]

(Conexiuni televizor)

[HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)):

Setează formatul imaginii de ieșire.

[AUTO]:

Rezoluţia de ieşire este setată în mod automat pe baza

informaţiilor de la televizorul conectat.

[C4K]:

Este utilizată metoda progresivă cu 2160 linii de scanare

disponibile pentru ieşire. Dimensiunea de ieșire este

setată la [4096x2160].

[4K]:

Este utilizată metoda progresivă cu 2160 linii de scanare

disponibile pentru ieşire și o rezoluție de ieșire de

3840x2160.

[1080p]:

Este utilizată metoda progresivă cu 1080 linii de scanare

disponibile pentru ieşire.

[1080i]:

Este utilizată metoda întreţesere cu 1080 linii de

scanare disponibile pentru ieşire.

[720p]:

Este utilizată metoda progresivă cu 720 linii de scanare

disponibile pentru ieşire.

[576p]:

Este utilizată metoda progresivă cu 576 linii de scanare

disponibile pentru ieşire.

[480p]:

Este utilizată metoda progresivă cu 480 linii de scanare

disponibile pentru ieşire.

• Setările disponibile diferă în funcție de setarea [System

Frequency] (Frecvență sistem).

• Va funcţiona doar în timpul redării.

• Dacă nu apare nicio imagine pe televizor cu [AUTO],

comutaţi setarea la o altă setare constantă decât [AUTO]

pentru a seta un format acceptat de televizor.

(Citiţi instrucţiunile de utilizare ale televizorului

dumneavoastră).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[TV Connection]

(Conexiuni televizor)

(continuare)

[Setup] (Configurare)

[VIERA Link]:

Dacă ați selectat [ON] (Activare), operațiile camerei și echipamentul compatibil VIERA

Link conectat la cameră cu un cablu micro HDMI sunt legate automat, permițând controlul camerei cu telecomanda echipamentului compatibil VIERA Link.

[Menu Resume]

(Reluare meniu)

[Menu Background]

(Fundal meniu)

[Menu Information]

(Informaţii meniu)

[Language] (Limbă)

Memorează poziţia ultimului element de meniu utilizat pentru fiecare meniu.

Setaţi culoarea de fundal pentru ecranul meniului.

Descrierile elementelor de meniu şi ale setărilor sunt afişate pe ecranul meniului.

Setaţi limba afişată pe ecran.

• Când setaţi din greşeală o altă limbă, selectaţi [~] din

pictogramele meniului pentru a seta limba dorită.

Este posibilă verificarea versiunii firmware din cameră.

[Version Disp.]

(Afişare versiune)

[Exposure Comp.

Reset] ] (Resetare compensarea expunerii)

• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe ecranul de

afişare a versiunii pentru a afişa informaţii despre

software-ul aparatului.

O valoare de expunere se poate reseta când modul de

înregistrare este schimbat sau camera este oprită.

Resetează numărul fişierului de imagine la 0001.

[No.Reset]

(Resetare nr.)

• Numărul de folder este actualizat, iar numerotarea

fişierelor începe de la 0001.

• Poate fi alocat un număr de folder între 100 şi 999.

Numărul de folder trebuie resetat înainte de a ajunge la

999.

Vă recomandăm să formataţi cardul (P28) după salvarea

datelor pe PC sau pe alt suport.

• Pentru a reseta numărul de folder la 100, formataţi mai

întâi cardul şi apoi utilizaţi această funcţie pentru a

reseta numărul fișierului.

Se afişează un ecran de resetare pentru numărul de

folder.

Selectaţi [Yes] (Da) pentru a reseta numărul de folder.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Reset]

(Resetare)

[Setup] (Configurare)

Următoarele setări sunt resetate la setările implicite:

– Setările de înregistrare (cu excepția [Face Recog.]

(Recunoaştere faţă) şi setările [Profile Setup]

(Configurare profil))

– Setările de înregistrare ([Face Recog.] (Recunoaştere

faţă) şi setările [Profile Setup] (Configurare profil))

– Setările de configurare/personalizare

• Când setările de configurare/personalizate sunt resetate,

următoarele setări sunt, de asemenea, resetate.

– Setarea [World Time] (Fus orar)

– Setarea [Travel Date] (Data călătoriei) (data plecării,

data revenirii, locaţia)

– Setările pentru [Rotate Disp.] (Rotire afişaj), [Picture

Sort] (Sortare imagini) şi [Delete Confirmation]

(Confirmare ştergere) din meniul [Playback] (Redare)

• Numărul de folder şi setarea de ceas nu sunt modificate.

Readuce setările Wi-Fi la setările implicite.

(Cu excepția LUMIX CLUB)

[Reset Wi-Fi Settings]

(Resetare setări Wi-Fi)

• Resetaţi întotdeauna camera când o depuneţi la deşeuri

sau o vindeţi, pentru a preveni utilizarea neautorizată a

informaţiilor personale salvate în cameră.

• Resetaţi întotdeauna camera după ce faceţi o copie a

informaţiilor personale atunci când o trimiteţi la reparat.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Setup] (Configurare)

Se poate schimba frecvența sistemului pentru imaginile video pe care la înregistrați și redați.

[59,94 Hz (NTSC)]:

Pentru zone în care sistemul TV este NTSC.

[50,00 Hz (PAL)]:

Pentru zone în care sistemul TV este PAL.

[24,00 Hz (CINEMA)]:

Această frecvență sistem este pentru crearea filmelor.

• După schimbarea setărilor, opriți și porniți camera.

[System Frequency]

(Frecvenţă sistem)

• Implicit, frecvența sistemului este setat la sistemul de

transmisie din zona de achiziție, [59,94 Hz

(NTSC)] sau [50,00 Hz (PAL)].

Când [System Frequency] (Frecvență sistem) este

setat la un sistem de transmisie diferit de cel din zona

dvs., este posibil ca imaginile să nu fie afișate corect

pe televizor.

Dacă nu cunoașteți sistemul de transmisie sau nu

veți crea nicio imagine video sau film, recomandăm

utilizarea setărilor implicite.

• Dacă ați schimbat setarea, dar nu sunteți sigur cu privire

la frecvența sistemului pentru zona dvs., efectuați o

[Reset] (Resetare) din meniul [Setup] (Configurare)

(P235) .

Odată ce ați schimbat frecvența sistemului

După schimbarea [System Frequency] (Frecvență sistem), imaginile video pot să nu fie înregistrate sau redate dacă veți continua să utilizați cardul introdus în cameră.

Recomandăm înlocuirea cardului și formatarea acestuia

(P28) în cameră.

• Dacă veți continua să folosiți cardul introdus în cameră

înainte de schimbarea setărilor, camera va funcționa

astfel:

[AVCHD]:

Înregistrarea nu este posibilă

[MP4]/[MP4 (LPCM)]/[MOV]:

Înregistrarea este posibilă

• Imaginile video înregistrate cu o setare diferită de

[System Frequency] (Frecvență sistem) nu pot fi redate.

[Level Gauge Adjust.]

(Reglare indicator de nivel)

[Adjust.] (Reglare):

Țineți camera în poziție orizontală și apăsați [MENU/SET]

(Meniu/Setare). Indicatorul de nivel se va regla.

[Level Gauge Value Reset] (Resetare valoare indicator de nivel):

Restabilește setarea implicită a indicatorului de nivel.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

MENU

[Setup] (Configurare)

[Activate] (Activare)

Folosiţi o cheie de actualizare software (DMW-SFU1: opțional) pentru activarea funcțiilor extinse ale camerei.

[Export Serial Code]/[Import Activation Code]/[Activation

List] (Export serie)/(Import cod activare)/(Listă activare)

[DEMO MODE]

(Mod demonstraţie)

[Format] (Formatare)

Puteți încerca focalizarea, maximizarea imaginii, etc., în modul [Post Focus] (P129) , cu imaginea.

Cardul este formatat.

Meniu [Playback] (Redare)

• [Slide Show] (Diaporamă) (P239)

• [Playback Mode] (Mod redare) (P240)

• [Location Logging] (Jurnal locaţii) (P241)

• [RAW Processing] (Prelucrare RAW) (P242)

• [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă

foto 4K) (P244)

• [Light Composition] (Compoziţie lumină)

(P245)

• [Clear Retouch] (Ştergere corecţie) (P247)

• [Title Edit] (Editare titlu) (P248)

• [Text Stamp] (Imprimare text) (P249)

• [Video Divide] (Divizare video) (P250)

• [Time Lapse Video] (Video cu timp scurs)

(P251)

• [Stop Motion Video] (Video cadru cu

cadru) (P251)

• [Resize] (Redimensionare) (P252)

• [Cropping] (Decupare) (P253)

• [Rotate] (Rotire) (P254)

• [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) (P254)

• [Favorite] (P255) :

• [Print Set] (Setare tipărire) (P255)

• [Protect] (Protecţie) (P257)

• [Face Rec Edit] (Editare înregistrare

faţă) (P257)

• [Picture Sort] (Sortare imagini) (P258)

• [Delete Confirmation] (Confirmare

ștergere) (P258)

• Elementele meniului [Playback] (Redare) de mai jos salvează imaginile editate ca fișiere noi.

Când cardul este plin, noi imagini nu mai pot fi create. Recomandăm verificarea capacității

cardului în prealabil.

– [RAW Processing] (Procesare RAW)[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă Foto 4K)/

[Light Composition] (Compoziție lumină)/[Clear Retouch] (Ştergere corecţie)/[Text Stamp]

(Imprimare text)/[Time Lapse Video] (Video cu timp scurs)/[Stop Motion Video] (Video cadru

cu cadru)/[Resize] (Redimensionare) /[Cropping] (Decupare)

• Se poate întâmpla să nu puteți reda corespunzător pe acest dispozitiv imagini realizate cu

alte camere sau nu pot fi utilizate funcțiile acestui dispozitiv pentru acele imagini.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Selectarea unei imagini sau a mai multora după selectarea [Single]

(O singură imagine) sau [Multi] (Mai multe imagini))

• [Single] (O singură imagine) sau [Multi] (Mai multe imagini) nu sunt disponibile, selectați

o imagine la fel ca la selectarea [Single] (O singură imagine)

Setare [Single] (O singură imagine)

Apăsaţi pentru a selecta fotografia.

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Dacă [Set/Cancel] (Setare/Anulare) este afișat în colțul

din dreapta jos al ecranului, setarea este anulată când

butonul [MENU/SET] (Meniu/Setare) este apăsat din nou.

Setare [Multi] (Mai multe imagini)

Când un ecran similar celui din dreapta este afișat:

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare

(repetare).

• Dacă apăsaţi din nou [MENU/SET](Meniu/Setare),

setarea va fi anulată.

Apăsaţi pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/

SET] (Meniu/Setare) pentru executare.

Când un ecran similar celui din dreapta este afișat:

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare

(repetare)

.

• Dacă apăsaţi din nou [MENU/SET](Meniu/Setare), setarea va

fi anulată.

1

4

2

5

3

6

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Slide Show] (Diaporamă)

Puteți reda imaginile înregistrate sincronizate cu muzică, în ordine, menținând un interval

între fiecare fotografie.

De asemenea, puteți realiza o diaporamă compusă doar din imagini statice, doar din imagini video sau doar din fotografii, etc.

Se recomandă la vizualizarea pe ecranul televizorului.

MENU

[Playback] (Redare) → [Slide Show] (Diaporamă)

Selectați grupul de redat apăsând , apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/

Setare).

• Dacă selectați [Video Only] (Numai video), fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate

cu [Post Focus] (Post focalizare) se vor reda și ele.

• Numai o imagine reprezentativă în focalizare va fi redată din imaginile înregistrate cu

[Post Focus] (Post focalizare).

Apăsaţi pentru a selecta [Start] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Operațiuni permise în timpul unei diaporame

Operarea prin butoane

Operarea prin atingere

Descrierea operării

Operarea prin butoane

Redare/pauză

Operarea prin atingere

Descrierea operării

Ieșirea din diaporamă

Înapoi la imaginea precedentă

Reducerea nivelului volumului

Înainte la imaginea următoare

Mărirea nivelului volumului

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Modificarea setărilor diaporamei

Puteți schimba setările pentru redare diaporamei selectând [Effect] (Efect) sau [Setup]

(Configurare) din ecranul meniului diaporamei.

Permite selectarea efectelor ecranului la trecerea de la o imagine la alta.

[Effect] (Efect)

[Duration]

(Durată)

[Repeat]

(Repetare)

• [Duration] (Durată) se poate seta numai când [OFF]

(Dezactivare) a fost selectat ca setare [Effect] (Efect).

[ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

[Setup]

(Configurare)

[Sound]

(Sunet)

[AUTO]:

Muzica va fi redată cu imaginile statice, iar sunetul va fi redat cu imaginile video.

[Music] )(Muzică):

Muzica este redată.

[Audio] (Sunet):

Sunetul este redat (numai de la imaginile video).

[OFF] (Dezactivare):

Muzica și sunetul nu vor fi redate.

• Chiar dacă [Effect] (Efect) este setat, nu funcționează în timpul unei diaporame de fișiere

rafală 4K, imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare, sau Imagini de grup.

• Când redați următoarele imagini în diaporamă, setarea [Duration] (Durată) va fi dezactivată.

– Imagini video

– Fișiere rafală 4K

– La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Imagini panoramice

– Imagini din grup

[Playback Mode] (Mod redare)

Redare în [Normal Play] (Redare normală), [Picture Only] (Numai imagini) sau [Video

Only] (Numai video) pot fi selectate.

MENU

[Playback] (Redare) → [Playback Mode] (Mod redare)

Selectați grupul de redat apăsând , apoi apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Dacă selectați [Video Only] (Numai video), fișierele rafală 4K și imaginile înregistrate cu

[Post Focus] (Post focalizare) se vor reda și ele.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Location Logging] (Jurnal locaţii)

Puteţi trimite informaţiile despre locaţie (latitudine şi longitudine) obţinute de smartphone pe imagini.

Puteţi trimite informaţiile despre locaţie și le puteți scrie pe imagini cu un smartphone.

(P269)

• Trebuie să instalați aplicația „Panasonic Image” pe smartphone. (P262)

• Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru mai multe detalii cu privire la modalitate

de operare.

Pregătire:

Trimiterea de informaţii privind locaţia la cameră de pe un smartphone.

MENU

[Playback] (Redare) → [Location Logging] (Jurnal locaţii)

Apăsaţi pentru a selecta [Add Location Data] (Adăugare date locație) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta o perioadă pentru scrierea informaţiilor despre locaţie şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Imaginile cu informaţii despre locaţie sunt indicate cu [ ].

Abandonarea scrierii informaţiilor despre locaţie

Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) în timp ce sunt scrise informaţiile despre locaţie.

• [ ] este afişată pentru perioada operaţiei de abandonare.

Dacă sunt selectate din nou în timp ce este afişat [ ], scrierea informaţiilor despre locaţie

va fi reluată din locul în care a fost întreruptă.

Ștergerea informaţiilor despre locaţie primite

Apăsaţi pentru a selecta Delete Location Data] (Ștergere date locație) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta o perioadă pentru ştergerea informaţiilor despre locaţie şi apoi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Indisponibil în aceste cazuri:

Informațiile despre locație nu pot fi scrise la următoarele imagini sau în următoarele cazuri:

– Imaginile care au fost înregistrate după ce ați introdus informațiile despre locație (P269)

– Imaginile video înregistrate în format [AVCHD]

– Imaginile care au deja informații despre locație

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[RAW Processing] (Prelucrare RAW)

Puteţi prelucra fotografiile înregistrate în format RAW. Imaginile prelucrate se vor salva în format JPEG.

MENU

[Playback] (Redare) → [RAW Processing] (Prelucrare RAW)

Selectați imaginile RAW cu și apăsați [MENU/

SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta un element.

• Următorii itemi pot fi setați. Setările utilizate în timpul

înregistrării sunt aplicate odată cu setarea.

[White Balance]

(Balans de alb)

Puteți selecta balansul de alb pentru a face ajustări. Când selectați un item cu [ ], puteți procesa imaginile folosind aceleași setări care au fost aplicate înregistrării.

Puteți realiza o compensare a expunerii între –1 EV și +1 EV.

[Exposure Comp.]

(Compensarea expunerii)

[Photo Style]

(Stil foto)

[i.Dynamic]

(Control inteligent al domeniului dinamic)

[Contrast]

Puteți selecta efectele stil fotografie ([Standard], [Vivid] (Viu),[Natural],

[Monochrome] (Monocrom), [Scenery] (Peisaj) sau [Portrait] (Portret)).

Puteți selecta setările [i.Dynamic] (Dinamic inteligent) ([HIGH]

(Ridicat), [STANDARD], [LOW] (Redus) sau [OFF] (Dezactivare)).

Puteți ajusta contrastul.

[Highlight]

(Evidenţiere)

[Shadow] (Umbră)

[Saturation] /

[Color Tone]

(Saturaţie/

Ton de culoare)

Puteți ajusta luminozitatea unei zone evidențiate

Puteți ajusta luminozitatea unei zone umbrite.

Puteți ajusta saturația. Puteți ajusta colorarea când modul

[Monochrome] (Monocrom) este selectat pentru funcția [Photo Style]

(Stil fotografie)).

[Hue]/[Filter

Effect] (Efect filtru)

[Noise Reduction]

(Reducere zgomot)

Puteți ajusta gradația. (Doar atunci când [Monochrome] (Monocrom) este selectat pentru [Photo Style] (Stil foto).)

Puteți seta reducerea zgomotului.

[i.Resolution]

(Rezoluţie inteligentă)

Puteți selecta setările [i.Resolution] (Rezoluție inteligentă) ([HIGH]

(Ridicat), [STANDARD], [LOW] (Redus), [EXTENDED] (Extins) sau

[OFF] (Dezactivare)).

[Sharpness] (Claritate)

[Setup]

(Configurare)

Puteți ajusta impresia rezoluției.

Următorii itemi pot fi setați.

[Reinstate Adjustments](Restaurare ajustări):

Puteți restaura setările la cele utilizate în timpul înregistrării.

[Color Space] (Spaţiu culoare):

Puteți selecta [Color Space] fie din [sRGB], fie din [AdobeRGB].

[Picture Size] (Rezoluţie imagine):

Puteți selecta dimensiunea unei imagini în format JPEG ([L] (Mică),

[M] (Medie) sau [S] (Standard)) când salvați imaginile.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) și setați.

• Pentru detalii suplimentare, consultați „Setarea fiecărui item” la P243 .

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Această operaţie vă întoarce la ecranul de la pasul 2. Pentru a seta alte elemente,

repetaţi paşii de la

2

la

4

.

Apăsați pentru a selecta [Begin Processing] (Începere procesare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Setarea fiecărui element

Când selectaţi un element, apare ecranul de setare.

Operarea prin butoane

Operarea prin atingere

Descrierea operării

Glisare

Selectează o setare.

[WB K

Set] (Setare balans alb

în grade

Kelvin)

Afişează ecranul care permite setarea temperaturii de culoare.

(P108) (numai când [White Balance]

4

2

DISP.

[Adjust.]

(Reglare)

Afişează ecranul care permite reglarea fină a Balansului de alb.

(P109)

(numai când [White Balance]

(Balans de alb) este setat)

Afişează ecranul comparativ.

DISP.

[DISP.]

(Afişare)

[MENU/SET]

(Meniu/Setare)

[DISP.]

(Afişare)

[Set]

(Setare)

Setează nivelul de reglare şi revine la ecranul de selectare a elementelor.

• Dacă aţi selectat [Noise Reduction] (Reducere zgomot), [i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă),

sau [Sharpness] (Claritate), ecranul comparativ nu este afişat.

• Fotografiile pot fi mărite prin operarea transfocatorului.

• Dacă atingeţi centrul imaginii, aceasta va fi mărită. Dacă atingeţi imaginea de două ori când

este mărită, se va reduce la dimensiunea originală.

Pe ecranul comparativ, puteţi utiliza următoarele operaţiuni de reglare:

Setare curentă

0

Operarea prin butoane

Operarea prin atingere

Descrierea operării

Glisare

Selectează o setare.

[DISP.]

(Afişare)

[MENU/SET]

(Meniu/Setare)

[DISP.]

(Afişare)

[Set]

(Setare)

Revine la ecranul de setări.

Setează nivelul de reglare şi revine la ecranul de selectare a elementelor.

DISP.

• Dacă atingeţi centrul imaginii, va fi mărită. Dacă atingeţi [ ], imaginea se va reduce la

dimensiunea originală.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Setup] Setare

Dacă selectaţi un element, ecranul pentru selectarea [Reinstate Adjustments] (Restabilire reglaje), [Color Space] (Spaţiu culoare), sau [Picture Size] (Rezoluţie imagine) este afişat.

Apăsaţi pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Dacă selectaţi [Reinstate Adjustments] (Restabilire reglaje), se va afişa un ecran de

confirmare. Selectarea [Yes] va executa operaţiunea şi se revine la ecranul de selectare

a elementelor.

Apăsaţi pentru a selecta setarea și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Rezultatul unui fișier RAW generat de către cameră și a aceluiași fișier RAW generat de

către „SILKYPIX Developer Studio SE” (P305) nu va fi același.

• În ciuda raportului dimensiunii imaginii din timpul înregistrării, o imagine RAW înregistrată

de această cameră va fi mereu înregistrată cu un raport de [3:2] (5472×3648), dar, dacă

realizați [RAW Processing] (Procesare RAW) din meniul [Playback] (Redare), imaginea va fi

procesată cu un raport al imaginii precum cel din timpul înregistrării.

• Setarea [White Balance] (Balans de alb) imaginilor statice înregistrate folosind modul

expunere multiplă este fixată la setările utilizate în timpul înregistrării.

Indisponibil în aceste cazuri:

• [RAW Processing] (Procesare RAW nu este disponibil când este conectat un cablu micro

HDMI.

• Puteți procesa numai imaginile RAW înregistrate cu camera.

[4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto 4K)

Puteți salva imagini din fişiere rafală 4K extrase din oricare 5 secunde odată.

MENU

[Playback] (Redare) → [4K PHOTO Bulk Saving] (Salvare în masă foto

4K)

Apăsaţi pentru a selecta fişierele rafală 4K şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/

Setare).

• Dacă durata rafalei este de 5 secunde sau mai puțin, toate cadrele vor fi salvate ca

imagini.

Selectați primul cadru al imaginilor de salvat în masă.

• Selectați cadrul în același mod ca și la selectarea imaginilor dintr-un fişier rafală 4K.

Consultați P187 pentru detalii.

• Imaginile vor fi salvate ca grupuri de imagini în Mod rafală în format JPEG. (P187)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Light Composition] (Compoziţie lumină)

Selectaţi mai multe cadre din fişierele 4K în rafală pe care doriţi să le combinaţi.

Părţile din imagine care sunt mai luminoase faţă de cadrul precedent vor fi superimpuse pe cadrul precedent pentru a combina cadrele într-o singură imagine.

MENU

[Playback] (Redare) → [Light Composition] (Compoziţie lumină)

Apăsaţi pentru a selecta fişierele rafală 4K şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Selectaţi metoda de combinare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Light Composition] (Compoziţie lumină)

Setarea [Composite Merging] (Îmbinare compozită)

Selectaţi cadrele pe care doriţi să le combinaţi pentru a superimpune părţile luminoase.

Selectaţi cadrele.

• Pentru informații privind operarea butoanelor și

operaţiunilor tactile, consultați P123 .

• Imaginile afişate nu se pot mări sau micşora ca în

vizualizare diaporamă.

• [ ] în operarea tactilă devine [ ].

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Cadrele selectate sunt reţinute, şi se afişează următorul ecran de previzualizare.

Apăsaţi pentru a selecta elementele şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru a realiza următoarele operaţiuni.

– [Next] (Următoarea): Permite selectarea mai multor cadre pentru combinare.

Se întoarce la pasul .

– [Reselect] (Reselectare): Renunţă la cadrul selectat imediat înainte şi permite

selectarea unei imagini diferite.

– [Save] (Salvare): Finalizează selectarea cadrelor

Repetaţi paşii şi pentru a selecta mai multe cadre de combinat.

• Puteţi selecta până la 40 de cadre.

Apăsaţi pentru a selecta [Save] (Salvare) şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Setarea [Range Merging] (Îmbinare interval)

Selectaţi primul şi ultimul cadru, iar părţile mai luminoase ale cadrelor din cadrul intervalului vor fi superimpuse.

Selectați cadrul primei imagini și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Metoda de selecţie este identică cu cea de la pasul din setarea [Composite

Merging] (Îmbinare compozită).

Selectați cadrul ultimei imagini și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Selectaţi [Yes] (Da) la ecranul de confirmare şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/

Setare).

Se afişează imaginea combinată.

• Fotografiile sunt salvate în format JPEG. Informațiile de înregistrare (Informații EXIF)

ale primului cadru, precum timpul de expunere, apertura și sensibilitatea ISO sunt de

asemenea înregistrate.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Clear Retouch] (Ştergere corecţie)

• Operațiunea de ștergere se poate realiza și

prin apăsare. [Clear Retouch] (Ştergere

corecţie) activează automat operarea tactilă.

Retouch] (Ştergere corecţie)

Apăsaţi pentru a selecta o imagine şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Trageți degetele peste părțile pe care le doriți șterse.

• Părțile care vor fi șterse sunt colorate.

• Apăsând [Undo] (Refă), părțile colorate vor reveni la starea

anterioară.

Ștergerea detaliilor (mărirea ecranului)

Apăsați [SCALING] (Scalare).

• Pe ecranul tactil, îndepărtaţi înspre exterior două

degete pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora

(P48) .

• Prin tragerea cu degetul pe ecran, puteți deplasa

partea mărită.

Atingeți [REMOVE] (Ștergere).

• Aceasta vă va reîntoarce la operația de tragere cu

degetul peste partea pe care doriți să o ștergeți. Puteți trage de partea pe care

doriți să o ștergeți chiar și când imaginea este mărită.

Atingeţi [Set] (Setare).

Atingeți [Save] (Salvare) sau apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Imaginile pot părea nenaturale deoarece fundalul părților șterse este creat în mod artificial.

• Pentru imaginile din grup, realizați [Clear Retouch] (Ștergere retușare) pe fiecare imagine.

(Acestea nu pot fi editate toate dintr-odată.)

• Când [Clear Retouch] (Ștergere retușare) este efectuată pe imaginile din grup, acestea sunt

salvate ca imagini noi, separate de cele originale.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Funcția nu este disponibilă când vizorul este folosit.

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Imagini video

– Fișiere rafală 4K

– La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Imagini înregistrate în mod panoramă

– Imagini înregistrate cu [ ]

– Imagini create dintr-o imagine video înregistrată la setarea rezoluției de [C4K] în [Rec

Quality] (Calitate înregistrare)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Title Edit] (Editare titlu)

Puteți introduce text (comentarii) pe o imagine. După ce textul a fost înregistrat, acesta poate apărea și în imaginile tipărite prin folosirea funcției [Text Stamp] (Imprimare text)

(P249) .

MENU

[Playback] (Redare) → [Title Edit] (Editare titlu)

Selectaţi imaginea. (P238)

• este afișat pentru imaginile cu textul deja introdus.

Introduceți textul. (P59)

• Pentru a şterge un titlu, ştergeţi toate caracterele din ecranul de introducere a textului.

• Puteți tipări texte pe imagini, utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO” (P304) .

• Puteți prelucra până la 100 de imagini dintr-odată [Multi] (Mai multe imagini).

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Imagini video

– Fișiere rafală 4K

– La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Imagini realizate cu [Quality] (Calitate) setată la [ ], [ ] sau [ ]

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Text Stamp] (Imprimare text)

Puteți tipări informații de înregistrare pe imagini.

MENU

[Playback] (Redare) → [Text Stamp] (Imprimare text)

Selectaţi imaginea. (P238)

• este afișat pentru imaginile cu textul deja introdus.

Apăsaţi pentru a selecta [Set] (Setare) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/

Setare).

[Shooting Date]

(Data realizării fotografiei)

Imprimă data înregistrării

[Name] (Nume)

([Face Recognition]) (Recunoaşterea facială):

Numele înregistrat în [Face Recognition] (Recunoaşterea facială) va fi imprimat.

([Baby/Pet]) (Copil/Animal de companie:

Numele înregistrat în [Profile Setup] (Configurare profil) va fi imprimat.

[Location]

(Locaţie)

[Travel Date]

(Data călătoriei)

Imprimă destinația setată sub [Location] (Locaţie).

Imprimare dată călătorie setată în [Travel Date] (Data călătoriei).

[Title] (Titlu)

Imprimare text înregistrat în [Title Edit] (Editare titlu).

Apăsaţi [ ] pentru a reveni la ecranul precedent.

Apăsaţi pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Nu solicitaţi tipărirea datei în magazin nu efectuaţi tipărirea datei la imprimantă pentru

imaginile statice cu data imprimată. (Imprimarea datei poate fi suprascrisă.)

• Puteți prelucra până la 100 de imagini dintr-odată [Multi] (Mai multe imagini).

• Calitatea imaginii poate fi deteriorată la realizarea imprimării.

• Dacă imprimați text pe imaginile din grup, acestea sunt salvate ca noi imagini.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Imagini video

– Fișiere rafală 4K

– La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Imagini înregistrate în mod panoramă

– Imagini statice realizate fără setarea ceasului și titlului

– Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte

– Imagini înregistrate cu [ ]

– Imagini create dintr-o imagine video înregistrată la setarea rezoluției de [C4K] în [Rec

Quality] (Calitate înregistrare)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Video Divide] (Divizare video)

O singură imagine video poate fi divizată în două părţi. Se recomandă divizarea părții de care nu aveți nevoie.

Divizarea unei imagini video este permanentă. Fiți sigur înainte de divizare!

MENU

[Playback] (Redare) → [Video Divide] (Divizare video)

Apăsaţi pentru a selecta imaginea video de divizat și apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare). [Video Divide] (Divizare video)

Apăsaţi la locul divizării.

• Puteți regla fin locul pentru divizare apăsând pe în

timp ce redarea imaginii video este întreruptă.

Apăsaţi .

• În timpul divizării, nu opriţi camera şi nu scoateţi cardul

sau acumulatorul; imaginea video poate fi ştearsă.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Evitați divizarea de la un moment foarte apropiat de punctul de început sau de sfârșit al

imaginii video.

• Imagini video de scurtă durată

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Time Lapse Video] (Video cu timp scurs)

Puteţi crea o imagine video dintr-un grup de imagini înregistrate cu [Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs).

Imaginea video creată este salvată în format de înregistrare MP4.

MENU

[Playback] (Redare) → [Time Lapse Video] (Video cu timp scurs)

Utilizați pentru a selecta grupul de imagini din [Time Lapse Shot]

(Fotografie cu timp scurs) și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Creați o imagine video după selectarea metodei de producție.

• Consultați P138 pentru detalii.

• Pentru detalii suplimentare despre imaginea video creată, consultați și P135 .

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Când [System Frequency] (Frecvență sistem) este setat la [24,00 Hz (CINEMA)]

[Stop Motion Video] (Video cadru cu cadru)

Puteți crea o imagine video din imaginile din grup care au fost înregistrate folosind [Stop

Motion Animation] (Animație video cadru cu cadru).

Imaginea video pe care ați creat-o este salvată în formatul de înregistrare MP4.

MENU

[Playback] (Redare) → [Stop Motion Video] (Video cadru cu cadru)

Utilizați pentru a selecta un grup de animații video pentru imaginile statice și apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare)

Creați o imagine video după selectarea metodei de producție.

• Consultați P138 pentru detalii.

Pentru detalii suplimentare despre imaginea video creată, consultați și P137 .

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Când [System Frequency] (Frecvență sistem) este setat la [24,00 Hz (CINEMA)]

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Resize] (Redimensionare)

Rezoluţia imaginilor poate fi redusă (numărul de pixeli) pentru a facilita trimiterea ca fişier ataşat unui e-mail sau utilizarea pe paginile web etc.

MENU

[Playback] (Redare) → [Resize] (Redimensionare)

Selectați imaginea și rezoluția.

Setare [Single] (O singură imagine)

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta rezoluția şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

3:2

L

3:2

M

3:2

S

Setare [Multi] (Mai multe imagini)

Apăsaţi pentru a selecta rezoluția şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru setare

(repetare).

• Dacă apăsaţi din nou [MENU/SET](Meniu/Setare),

setarea va fi anulată.

Apăsaţi pentru a selecta [OK] şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pentru executare.

• Puteți prelucra până la 100 de imagini dintr-odată [Multi] (Mai multe imagini).

• Calitatea imaginii redimensionate se va deteriora.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Imagini video

– Fișiere rafală 4K

– La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Imagini înregistrate în mod panoramă

– Imagini din grup

– Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte

– Imagini înregistrate cu [ ]

– Imagini create dintr-o imagine video înregistrată la setarea rezoluției de [C4K] în [Rec

Quality] (Calitate înregistrare)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Cropping] (Decupare)

Măriți imaginile statice și decupați zonele nedorite.

MENU

[Playback] (Redare) → [Cropping] (Decupare)

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Utilizați pârghia de zoom și apăsaţi pentru a selecta părțile de decupat.

Transfocator (W): Reducere

W

W T

T

Transfocator (T): Mărire

Mutare

• Puteți atinge [ ]/[ ] pentru a mări/micșora.

• Totodată, puteți mișca imaginea trăgând cu degetul pe ecran.

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

• Calitatea imaginii decupate se va deteriora.

• Realizați decuparea pentru fiecare imagine din grup

(Nu puteţi edita sau şterge imaginile dintr-un grup.)

• Dacă decupați o imagine din grup, aceasta va fi salvată ca o nouă imagine.

• Informaţiile originale privind funcţia de recunoaştere a feţelor nu vor fi copiate când sunt

decupate imaginile statice.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Imagini video

– Fișiere rafală 4K

– La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Imagini înregistrate în mod panoramă

– Imagini statice pe care au fost deja imprimate alte texte

– Imagini înregistrate cu [ ]

– Imagini create dintr-o imagine video înregistrată la setarea rezoluției de [C4K] în [Rec

Quality] (Calitate înregistrare)

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Rotate] (Rotire) (Imaginea este rotită manual.)

Rotirea manuală a imaginii la 90° de grade.

• Nu puteți selecta funcția [Rotate] (Rotire) când [Rotate Disp.] (Rotire afișaj) este dezactivat

[OFF].

MENU

[Playback] (Redare) → [Rotate] (Rotire)

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Selectați direcția de rotire.

Rotește o imagine la 90° de grade în sensul acelor de ceasornic.

Rotește o imagine la 90° de grade în sensul invers acelor de ceasornic.

[Rotate Disp.] (Rotire afişaj) (Imaginea este rotită și afișată automat.)

Acest mod permite afișarea imaginilor pe verticală dacă au fost înregistrate ținând camera verical.

MENU

[Playback] (Redare) → [Rotate Disp.] (Rotire afişaj) → [ON] (Activare)

Indisponibil în aceste cazuri:

• Când redați imagini pe un calculator, acestea pot fi afișare în direcția de rotire numai dacă

sistemul de operare sau software-ul este compatibil cu formatul Exif.

Exif este un format de fișier destinat imaginilor statice, care permite adăugarea informațiilor

despre înregistrare și altele. Acest format a fost creat de către JEITA (Japan Electronics and

Information Technology Industries Association).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Favorite] (Imagine favorită)

Puteți efectua următoarele dacă a fost adăugat un marcaj la imagini și au fost setate ca preferate.

• Puteţi şterge toate imaginile cu excepţia imaginilor favorite. ([All Delete Except Favorite])

(Șterge toate imaginile cu excepţia imaginilor favorite).

MENU

[Playback] (Redare) → [Favorite] (Favorite)

Selectați imaginea. (P238)

Anularea setărilor [Favorite] (Favorite)

Apăsaţi pentru a selecta [Cancel] (Anulare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/

Setare).

• În [Playback Mode] (Mod redare), [Cancel] (Anulare) este dezactivată.

• Puteţi seta maximum 999 de imagini ca favorite.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele caz:

– Imagini înregistrate cu [ ]

[Print Set] (Setare tipărire)

DPOF “Digital Print Order Format” (Format de comandă tipar digital) esre un sistem care permite selectarea imaginilor de tipărit și tipărirea sau nu a datelor de înregistrare pe fotografii la utilizarea unei imprimante foto compatibile DPOF sau la un centru de tipărire.

Contactați centrul foto pentru detalii.

• După ce ați aplicat [Print Set] (Setare tipărire) pentru toate imaginile din grup, setarea pentru

numărul de copii se aplică pentru toate imaginile din grup.

MENU

[Playback] → [Print Set] (Setare tipărire)

Selectaţi imaginea. (P238)

Apăsaţi pentru a selecta numărul de tipăriri şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Dacă a fost selectat [Multi] (Mai multe imagini)), repetați pașii

1

și

2

pentru fiecare

imagine.

(Nu este posibilă utilizarea aceleiași setări pentru mai multe imagini.)

• Dacă numărul total de imagini este 1000 sau mai mare, este afișat [999+].

Anularea setărilor [Print Set] (Setare tipărire)

Apăsaţi pentru a selecta [Cancel] (Anulare) şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

Tipărirea datei

După setarea numărului de copii, setați/anulați tipărirea cu data înregistrării apăsând pe .

• În funcție de centrul foto sau imprimantă, data poate să nu fie imprimată chiar dacă ați setat

tipărirea acesteia. Pentru mai multe informații consultați centrul foto sau instrucțiunile de

utilizare ale imprimantei.

• Funcția de tipărire a datei este dezactivată pentru imaginile care au deja un text.

• Numărul copiilor poate fi setat de la 0 la 999.

• În funcție de imprimantă, setările de tipărire a datei pot avea prioritate, verificați acest aspect.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Imagini video

– Fișiere rafală 4K

– La imagini înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare)

– Imagini înregistrate cu [ ]

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Protect] (Protecţie)

Setaţi protecţia pentru a dezactiva ştergerea imaginilor. Previne ştergerea accidentală a imaginilor.

MENU

[Playback] (Redare) → [Protect] (Protecție)

Selectați imaginea. (P238)

Anularea setărilor [Protect] (Protecţie)

Apăsaţi pentru a selecta [Cancel] (Anulare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/

Setare).

Când setaţi comutatorul de protecţie la scriere de pe card în poziţia „LOCK”

(Blocare), imaginea nu este ştearsă.

• Funcția [Protect] (Protecție) funcționează numai pe această cameră.

• Imaginea este ş tearsă în timpul formatării, chiar dacă este protejată.

[Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)

Editaţi sau ştergeţi informaţiile de recunoaştere facială pentru imaginile selectate.

MENU

[Playback] (Redare) → [Face Rec Edit] (Editare înregistrare faţă)

Apăsaţi pentru a selecta [REPLACE] (Înlocuire) sau [DELETE] (Ștergere) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta persoana şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

(Când este selectat [REPLACE] (Înlocuire)

Apăsaţi pentru a selecta persoana de înlocuit şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Odată ce informaţiile de recunoaştere a feţelor sunt ş terse, nu pot fi restabilite.

• Informaţiile de recunoaştere a fețelor dintr-un grup de imagini trebuie editate toate odată.

(Nu puteți edita informațiile pentru fiecare imagine din grup.)

• Puteți edita numai prima imagine din grup din fiecare set.

9. Utilizarea funcțiilor de meniu

[Picture Sort] (Sortare imagine)

Puteți seta secvența ecranului utilizată pentru redarea imaginilor pe acest dispozitiv.

MENU

[Playback] (Redare) → [Picture Sort] (Sortare imagine)

[FILE NAME]

(Nume fişier)

[DATE/TIME]

(Dată/oră)

Afișează imaginile din numele fișierului sau secvența numelui fișierului.

Acest format de afișare vă permite să găsiți cu mare ușurință locația de stocare a unei imagini de pe un card de memorie.

Afișează imaginile în funcție de ora și data la care imaginile au fost realizate, în ordine cronologică. Când imaginile au fost realizate folosind mai multe camere și stocate pe același card de memorie, acest format de afișare vă permite să găsiți o anumită fotografie mult mai ușor.

• Este posibil ca imaginile să nu fie afișate în funcție de [DATE/TIME] (Oră/Dată) imediat ce

cardul de memorie a fost inserat în acest aparat. În acest caz, așteptați puțin, iar imaginile

vor începe să fie afișate în funcție de [DATE/TIME] (Oră/Dată).

[Delete Confirmation] (Confirmare ştergere)

Puteţi seta opţiunile evidenţiate implicit afişate la ştergerea unei fotografii, cu [Yes] (Da) sau [No] (Nu).

MENU

[Playback] (Redare) → [Delete Confirmation] (Confirmare ştergere)

[“Yes” first] (Da, întâi)

Ştergerea se efectuează rapid.

[“No” first] (Nu, întâi)

Este evitată ştergerea accidentală a imaginilor.

Utilizarea funcției Wi-Fi

Ce puteţi face cu funcţia Wi-Fi®

Comandă prin Smartphone/Tabletă (P262)

Înregistrare cu un smartphone (P267)

Redarea imaginilor pe cameră (P268)

Salvarea imaginilor stocate în cameră

(P268)

Trimiterea imaginilor de pe cameră la un

SNS (269)

Scrierea informaţiilor de locaţie pe imaginile stocate în cameră (P269)

Combinarea imaginilor video înregistrate cu Film instantaneu în funcție de preferințe pe un smartphone (P271)

Conectare ușoară

Puteţi configura cu uşurinţă o conexiune directă la smartphone fără a fi nevoie de vreo parolă.

Afişarea imaginilor pe un televizor (P272)

Tipărirea wireless (P278)

La expedierea imaginilor către un dispozitiv AV (P279)

Puteți expedia imagini statice și video la dispozitive AV din casă

(dispozitive AV de domiciliu)

La trimiterea imaginilor la un calculator (P280)

Utilizarea serviciilor WEB (P282)

Puteți expedia imagini statice și video la un SNS, etc, prin “LUMIX CLUB”.

Utilizând [Cloud Sync. Service], puteți primi imagini statice și video pe un

PC sau smartphone.

Aceste instrucţiuni de operare se referă la smartphone-uri şi tablete ca „smartphone“, dacă nu este specificat altfel.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Wi-Fi Function (Funcția Wi-Fi)

Înainte de utilizare

• Finalizaţi setările pentru dată şi oră în avans. (P33)

• Pentru utilizarea funcției Wi-Fi, este necesar un punct de acces wireless sau un dispozitiv

țintă cu funcție de LAN wireless.

Despre indicatorul luminos de conexiune Wi-Fi

Aprins albastru: Când funcția Wi-Fi este ON (Activată) sau conectată la Wi-Fi

Luminează intermitent albastru: La trimiterea datelor imaginilor

Despre butonul [Wi-Fi]

În aceste instrucţiuni de operare, un buton funcţional la care este asociat [Wi-Fi] este prezentat ca fiind un buton [Wi-Fi]. (Implicit, funcția [Wi-Fi] este alocată butonului [Fn8] când camera este în mod de înregistrare, și asociat butonului [Fn4] când camera este

în modul redare.)

• Pentru detalii suplimentare despre funcția butonului, consultați P55.

Paşi pentru apăsarea [Wi-Fi] (în modul redare)

Atingeţi [ ].

Înaintea stabilirea conexiunii Wi-Fi, apăsați butonul [Wi-Fi]. Camera este pregătită pentru conectare la smartphone. Puteți conecta camera direct la smartphone.

(P263)

• Când camera este gata de conectare, apăsați [DISP.] (Afișare) pentru conectare cu aceleași

setări ca înainte. Aceasta este o metodă rapidă și convenabilă de conectare. (P294)

Fn8

Fn9

Fn10

Fn11

SNAP

Fn12

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

După conectare la o rețea Wi-Fi, puteți efectua următoarele operațiuni apăsând pe [Wi-Fi]:

[Terminate the Connection]

(Închiderea conexiunii)

Închide conexiunea Wi-Fi

[Change the Destination]

(Modificarea destinației)*1

[Change Settings for Sending

Images] (Modificare setări pentru trimitere imagini)*2

Întrerupe conexiunea Wi-Fi și vă permite să selectați o altă conexiune Wi-Fi.

Consultați P275 pentru detalii.

[Register the Current Destination to Favorite] (Înregistrare destinaţie curentă la Favorite)*1

[Network Address] (Adresă reţea)

Prin înregistrarea destinaţiei conexiunii sau metodei de conectare curente, data viitoare vă puteţi conecta cu uşurinţă utilizând aceeaşi metodă de conectare.

Afișează adresa MAC și IP a aparatului.

1 Acest element nu va fi afișat dacă apăsați pentru a trimite imaginile la serviciile WEB.

(P284)

2 Acest element nu este afișat când destinația [Remote Shooting & View] (Înregistrare şi

vizualizare de la distanţă), [Playback on TV] (Redare pe tv) sau [Send Images Stored in

the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)( sunt setate la [Printer] (Imprimantă).

Descrierea metodei

Când

[Select a destination from History]

(Selectare destinație din Istoric), etc. este descris într-un pas, efectuați oricare din următoarele operațiuni.

Operații realizate cu butonul cursorului:

Selectați [Select a destination from History] (Selectare destinație din Istoric) cu butonul cursor și apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

Operații realizate cu funcțiile tactile:

Atingeți [Select a destination from

History] (Selectare destinație din

Istoric).

• Camera nu poate fi folosită pentru a fi conectată la o conexiune wireless LAN publică.

• Utilizaţi un dispozitiv compatibil IEEE802.11b, IEEE802.11g sau IEEE802.11n, atunci când

utilizaţi un punct de acces wireless

• Recomandăm setarea unor criptări pentru a menține securitatea informațiilor.

• Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator complet încărcat atunci când trimiteţi imagini.

• Când indicatorul bateriei luminează intermitent în roşu, conexiunea cu alte echipamente

poate să nu se realizeze sau conexiunea se poate întrerupe.

(Se afişează un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare.)

• Când trimiteţi imagini într-o reţea mobilă, este posibil să vi se perceapă tarife ridicate pentru

traficul de date mobile, în funcţie de detaliile contractului dvs.

• Este posibil ca imaginile să nu fie complet trimise în funcție de condițiile undelor radio.

Dacă o conexiune este întreruptă în timp ce trimiteţi imaginile, este posibil să fie trimise

imagini cu secţiuni lipsă.

• Nu scoateți cardul de memorie sau acumulatorul și nu vă deplasați într-o zonă fără acoperire

în timp ce trimiteți imagini.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Comandă prin Smartphone/Tabletă

Cu un smartphone puteți înregistra imagini de la distanţă, reda imagini pe cameră sau le puteți salva pe smartphone.

• Aplicația „Panasonic Image App” (denumită în continuare

„Image App”) trebuie instalată pe smartphone.

Instalarea aplicaţiei „Image App” pentru smartphone/tabletă

“Image App” este o aplicaţie oferită de Panasonic.

Aplicaţie pentru Android™: Android 4.0 sau versiune ulterioară

Aplicație pentru iOS: iOS 7.0 sau versiune ulterioară

Conectaţi smartphone-ul la o reţea.

(Android) Selectaţi „Google PlayTM Store”.

(iOS) Selectaţi „App StoreSM”.

Introduceţi „Panasonic Image App” sau “LUMIX” în căsuţa de căutare.

Selectaţi „Panasonic Image App” şi instalaţi aplicaţia.

• Folosiţi ultima versiune

• Sistemele de operare acceptate sunt valabile începând cu 2016 septembrie şi se pot

modifica.

• Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru mai multe detalii cu privire la modalitate

de operare.

• Când operaţi „Image App” pe un smartphone conectat la cameră prin Wi-Fi, este posibil

ca [Help] (Ajutor) să nu fie afişat, în funcţie de smartphone. În astfel de cazuri, deconectaţi

camera, reconectaţi smartphone-ul la o linie de date mobilă ca 3G sau LTE sau la un

router Wi-Fi, apoi afişaţi [Help] (Ajutor) în meniul „Image App”.

• Unele ecrane şi informaţii furnizate în aceste instrucţiuni de operare pot diferi în funcţie

de sistemul de operare acceptat şi versiunea „Image App”.

• Este posibil ca serviciul să nu poată fi folosit corespunzător în funcţie de tipul de smartphone.

Pentru ultimele noutăţi privind „Image App”, consultaţi pagina de suport de mai jos.

http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/

(Acest site este disponibil numai în limba engleză.)

• La descărcarea aplicaţiei de pe o reţea mobilă, se pot percepe taxe pentru comunicare de

pachete mari de date, în funcţie de contractul încheiat.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Conectarea la un smartphone/tabletă

Conectare fără parolă

Puteţi configura cu uşurinţă o conexiune directă la smartphone fără a fi nevoie de vreo parolă.

Pe cameră

Selectaţi meniul. (P51)

[Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) → [New Connection]

(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]

(Fotografiere şi vizualizare la distanţă)

• Când camera este gata să se conecteze la smartphone, se

afişează SSID.

• Puteţi afişa această informaţie şi prin apăsarea butonului

[Wi-Fi] de pe cameră.

Pe smartphone

Porniţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări a smartphone-ului.

Pe ecranul de setare Wi-Fi, selectaţi SSID-ul afişat pe cameră.

Porniți „Image App”

• Când pe cameră apare ecranul de confirmare a conexiunii,

selectaţi [Yes] (Da) pentru a vă conecta. (Numai la realizarea

primei conexiuni)

Wi-Fi

0123456789ABC

(La momentul achiziţiei, [Wi-Fi Password] (Parola Wi-Fi) este setată la asociat la

[OFF] (Dezactivare).

Înainte de conectare la o reţea Wi-Fi, asigurați-vă că dispozitivul afișat pe ecranul de confirmare a conexiunii este cel la care doriți să vă conectați. Dacă este afișat un dispozitiv nepotrivit și dacă selectați [Yes] (Da), camera se va conecta automat la acel dispozitiv.

Recomandăm setarea unei [Wi-Fi Password] (Parole Wi-Fi) la [ON] (Activare) dacă, de exemplu, există un alt dispozitiv Wi-Fi în apropiere. (P264)

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Utilizarea unei parole pentru configurarea unei conexiuni

Conectarea printr-o parolă crește mai mult securitatea. Puteți scana un cod QR manual sau puteți introduce o parolă pentru configurarea unei conexiuni.

Pregătiri:

(Pe cameră) Setare [Wi-Fi Password] (Parolă Wi-Fi) la [ON] (Activare). (P296)

Utilizarea unui cod QR pentru configurarea unei conexiuni

Pe cameră

Selectaţi meniul. (P51)

Function] (Funcţie Wi-Fi) → [New Connection]

(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]

(Fotografiere şi vizualizare la distanţă)

SSID și parolă

Cod QR

• Când camera este gata să se conecteze la smartphone, se

afişează codul QR, SSID și parola.

• Puteţi afişa această informaţie şi prin apăsarea butonului

[Wi-Fi] de pe cameră.

Pe smartphone

Porniți „Image App”

Selectați [QR code] (Cod QR).

• Când smartphoneul este conectat la un punct de acces wireless, poate dura puțin până

la afișarea [QR code] (Codului QR).

• (Pentru dispozitive iOS) Se afișează un ecran de confirmare. Selectați [OK] pentru

continuare.

Utilizați “Image App” pentru a scana codul QR afișat pe ecranul camerei.

• Dacă apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) pe cameră, codul QR se va mări.

Numai pentru dispozitive iOS (iPhone/ iPod touch/ iPad)

Instalați profilul.

• Dacă este setat un cod pentru smartphone, trebuie introdus.

Apăsaţi butonul Home pentru a închide navigatorul.

Porniţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări a smartphone-ului.

Pe ecranul de setare Wi-Fi, selectaţi SSID-ul afişat pe cameră.

Porniți „Image App”

• (Dispozitive iOS) Pașii

1

-

5

nu sunt necesari pentru a doua oară.

Wi-Fi

0123456789ABC

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Introducerea manuală a unei parole pentru configurarea unei conexiuni

Pe cameră

Selectaţi meniul. (P51)

[Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) → [New

Connection] (Conexiune nouă) → [Remote

Shooting & View] (Fotografiere şi vizualizare la distanţă)

SSID și parolă

Cod QR

• Când camera este gata să se conecteze la smartphone, se

afişează codul QR, SSID și parola.

• Puteţi afişa această informaţie şi prin apăsarea butonului

[Wi-Fi] de pe cameră.

Pe smartphone

Porniţi funcţia Wi-Fi din meniul de setări a smartphone-ului.

Pe ecranul de setare Wi-Fi, selectaţi SSID-ul afişat pe cameră.

Introduceți parola afișată pe cameră în smartphone.

(Numai la realizarea primei conexiuni)

• Dacă folosiți un dispozitiv Android, marcarea casetei pentru

parolă va permite afișarea parolei.

Porniți „Image App”

Modificarea metodei de conectare

Pentru a modifica metoda de conectare, urmaţi paşii de mai jos:

Selectaţi meniul. (P51)

Wi-Fi

0123456789ABC

Function] (Funcţie Wi-Fi) → [New Connection]

(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]

(Fotografiere şi vizualizare la distanţă) → [DISP.]

(Afișare)

Sau

(Conexiune nouă) → [Remote Shooting & View]

(Fotografiere şi vizualizare la distanţă) → [DISP.]

(Afișare)

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

La conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless [Via Network]

(Prin intermediul reţelei):

Pe cameră

Selectați [Via Network] (Prin intermediul rețelei).

• Conectaţi camera la un punct de acces wireless, respectând metoda de conexiune

descrisă la P291 .

Pe smartphone

Porniţi funcţia Wi-Fi.

Conectați smartphone-ul la punctul de acces wireless la care este conectat camera.

Porniți „Image App” (P262)

Conectarea directă a camerei la smartphone ([Direct])

Pe cameră

Selectați [Direct].

• Conectaţi camera la un smartphone, respectând metoda de conexiune descrisă

la P293 .

Pe smartphone

Porniți „Image App” (P262)

Închiderea conexiunii

Setaţi camera în Mod înregistrare.

Selectaţi elementele de meniu ale camerei pentru a închide conexiunea Wi-Fi.

[Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) → [Yes] (Da)

• Puteţi încheia conexiunea şi prin apăsarea butonului

[Wi-Fi] de pe cameră. (P261)

Pe smartphone, închideţi „Image App”.

(Dacă folosiţi un dispozitiv iOS)

Pe ecranul “Image App”, apăsaţi butonul principal pentru a închide aplicaţia.

(Dacă folosiţi un dispozitiv Android)

Pe ecranul “Image App”, apăsaţi butonul de revenire de două ori pentru a

închide aplicaţia.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Fotografierea printr-un smartphone/tabletă (înregistrare la distanţă)

Conectaţi-vă la un smartphone. (P263)

Porniţi smartphone-ul.

Selectaţi [ ].

Înregistraţi o imagine.

• Imaginile înregistrate sunt stocate pe cameră.

• Unele setări nu sunt disponibile.

• La înregistrarea cu [4K Pre-Burst] (Pre-rafală 4K) cu

smartphone, închideţi conexiunea numai după trecerea

la înregistrare 4K Burst (Rafală 4K) apăsând [ ] de

pe cameră.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Funcţia de înregistrare la distanță nu este disponibilă în următoarele cazuri:

– Panorama Shot Mode (Mod panoramă)

– Când utilizaţi [Time Lapse Shot] (Fotografiere cu timp scurs)

Realizarea unei fotografii din salt

Când țineți smartphone-ul și săriți, declanșatorul camerei poate fi activat automat deoarece smartphone-ul detectează vârful săriturii. Această funcție este utilă la fotografierea săriturilor.

Porniţi smartphone-ul.

Selectați sensibilitatea.

• [ ] va fi afișat pe ecranul de înregistrare de la distanță a

smartphone-ului.

• Recomandăm realizarea de fotografii de test pentru a stabili

unghiul camerei și săritura, pentru realizarea ajustărilor necesare.

• Pentru detalii consultați secțiunea asistență din meniul “Image App”.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Redarea imaginilor pe cameră

Conectaţi-vă la un smartphone. (P263)

Porniţi smartphone-ul.

Selectaţi [ ].

• Puteți comuta ca imaginile să fie

afișate selectând pictograma ( ) din

stânga sus a ecranului.

Selectați [LUMIX] pentru a afișa o

imagine salvată în cameră.

Atingeţi imaginea pentru a o mări.

• Când redați imagini video, dimensiunea datelor este redusă în timpul transmiterii imaginilor

video către „Image App”. Din acest motiv, calitatea poate fi diferită de imaginea video

originală pe care ați înregistrat-o. În funcție de smartphone și de mediul de utilizare, puteți

observa o degradare în calitatea imaginii sau o pierdere temporară a sunetului când redați

imagini video și imagini statice.

Salvarea imaginilor stocate în cameră

Conectaţi-vă la un smartphone. (P263)

Porniţi smartphone-ul.

Selectaţi [ ].

• Puteți comuta ca imaginile să fie afișate

selectând pictograma ( ) din stânga

sus a ecranului.

Selectați [LUMIX] pentru a afișa o

imagine salvată în cameră.

Atingeţi şi menţineţi o imagine, apoi glisaţi-o pentru a o salva.

• Imaginile statice în format RAW, imaginile video AVCHD, imaginile video MP4, pentru care

rezoluția [Rec Quality] (Calitate înregistrare) este [4K], fișierele în rafală 4K, [MP4(LPCM)]

sau [MOV] și imaginile înregistrate cu [Post Focus] (Focalizare posterioară) nu pot fi salvate.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Trimiterea imaginilor de pe cameră la un SNS

Conectaţi-vă la un smartphone. (P263)

Porniţi smartphone-ul.

Selectaţi [ ].

• Puteți comuta ca imaginile să fie afișate

selectând pictograma ( ) din stânga

sus a ecranului. Selectați [LUMIX]

pentru a afișa o imagine salvată în

cameră.

Atingeţi şi menţineţi o imagine, apoi glisaţi-o pentru a o trimite la SNS, etc.

• Imaginea se trimite la un serviciu web,

ca de exemplu un SNS.

Adăugarea de informaţii privind locaţia la imaginile din cameră de pe un smartphone/o tabletă

Puteţi trimite informaţii privind locaţia obţinute de pe smartphone, către cameră.

După ce informaţia este trimisă, o puteţi inscripţiona pe imaginile salvate pe cameră.

• De asemenea, puteţi utiliza [Location Logging] (Înregistrare locaţie) din meniul [Playback]

(Redare) pentru a scrie informaţiile despre locaţie trimise pe imagini. (P241)

GPS

Începeți înregistrarea informaţiilor despre locaţie

Începeţi înregistrarea imaginilor

Finalizaţi înregistrarea informaţiilor de localizare

Expedierea şi scrierea informaţiilor de localizare

• Informațiile despre locaţie care sunt diferite de informaţiile obţinute în timpul înregistrării

pot fi scrise. Acordaţi atenţie următoarelor aspecte:

– Setaţi [Home] (Domiciliu) din [World Time] (Fus orar) la regiunea dumneavoastră.

– După ce începeţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie de pe smartphone, nu

modificaţi setarea camerei [Home] (Domiciliu) din [World Time] (Fus orar).

• Informaţiile despre locaţie nu pot fi scrise pe imagini înregistrate fără setarea de ceas.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Înregistrarea informaţiilor despre locaţie şi realizarea fotografiilor

Începeţi să înregistraţi informaţiile despre locaţie pe smartphone

Porniți „Image App”. (P262)

Selectaţi [ ].

Selectați [Geotagging].

Selectați [ ] pentru a începe înregistrarea informațiilor despre locație.

Realizaţi fotografii utilizând camera

Opriţi înregistrarea informaţiilor despre locaţie pe smartphone

Selectați [ ] pentru a opri înregistrarea informațiilor despre locație.

Scrierea informaţiilor despre locaţie pe o fotografie

(Pregătire pe cameră)

Conectaţi-vă la un smartphone. (P263)

Porniţi smartphone-ul.

Porniți „Image App”. (P262)

Selectaţi [ ].

Selectați [Geotagging].

Selectați [ ] pentru a trimite sau a scrie informațiile despre locație.

• Urmaţi mesajele de pe ecran pentru a opera smartphone-ul.

• Imaginile cu informaţii despre locaţie sunt indicate cu [ ].

Măsuri de precauţie la utilizare:

Luați în considerare în mod special intimitatea subiectului, dreptul la fotografiere, etc.

la utilizarea acestei funcții. Folosiți pe risc propriu.

• Bateria smartphone se descarcă mai repede în timpul înregistrării informaţiilor de localizare.

Închideţi înregistrarea informaţiilor de localizare când nu sunt necesare.

• Pe smartphone, puteți seta intervalul de obținere a informațiilor despre locație și să verificați

statusul transferului informațiilor despre locație.

• Pentru detalii cu privire la procedura de operare, consultați secțiunea [Help] (Ajutor) din

meniul „Image App”.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Informațiile despre locație nu pot fi scrise la următoarele imagini sau în următoarele cazuri:

– Imaginile care au fost înregistrate după ce ați introdus informațiile despre locație

– Imaginile video înregistrate în format [AVCHD]

– Imaginile care au deja informații despre locație

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Combinarea imaginilor video înregistrate cu Film instantaneu în funcţie de preferinţe pe smartphone/tabletă

Folosind un smartphone, puteţi combina imagini video înregistrate cu funcţia [Snap Movie]

(Film instantaneu) a camerei (P165) . Se poate adăuga muzică imaginilor video şi se pot combina. În plus, puteți salva sau încărca imaginele video montate pe web.

Înregistrați imagini video cu funcția [Snap Movie] (Film instantaneu).

Trimiteți imaginile video înregistrate.

Editaţi imaginile video.

Combinați imaginile video, salvați-le și apoi trimiteți-le la serviciul WEB.

Combinați imaginile video și salvați-le.

Combinarea imaginilor video utilizând un smartphone

Conectaţi-vă la un smartphone. (P263)

Porniţi smartphone-ul.

Selectaţi [ ].

Selectaţi [Snap Movie] (Film instantaneu).

• Imaginile video [Snap Movie] (Film instantaneu) ale camerei cu dată de înregistrare

recentă se vor selecta şi trimite automat către smartphone.

• Când nu sunt disponibile imagini video cu dată de înregistrate recentă, se va afişa

un ecran care permite selectarea fişierelor de expediat. Selectaţi imaginile video şi

trimiteţi-le.

Editaţi imaginile video.

• Operați smartphone-ul pentru a realiza editarea imaginile video, ca de exemplu

rearanjarea, ştergerea celor inutile sau adăugarea de muzică.

• Puteți combina imaginile video editate și puteți salva fișierul combinat pe smart-

phone sau îl puteți încărca pe un serviciu web.

• Citiţi [Help] (Ajutor) din meniul „Image App” pentru mai multe detalii cu privire la

modalitate de operare.

• [Snap Movie] (Film instantaneu) din „Image App” necesită un smartphone care acceptă

sistemul de operare Android 4.3 sau versiune ulterioară.

• iPhone 4 nu acceptă [Snap Movie] (Film instantaneu) din „Image App”.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Afişarea imaginilor pe un televizor

Puteţi afişa informaţiile statice pe un televizor care este compatibil cu o funcţie DLNA de redare media digitală

(DMR) certificată.

Pregătiri

Setaţi televizorul la modul de aşteptare DLNA.

• Citiţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.

Selectaţi meniul. (P51)

→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Playback on TV] (Redare pe televizor)

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta (P290)

Selectaţi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi

• La stabilirea conexiunii, se afişează ecranul.

Realizaţi sau redaţi imagini statice pe acest aparat

• Pentru a închide conexiunea, urmați pașii de mai jos:

MENU [Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi) →

[Yes] (Da)

(De asemenea, puteți încheia conexiunea apăsând butonul [Wi-Fi]. (P261) )

• Când afișați imaginile pe un televizor folosind funcția Wi-Fi, acestea nu sunt redate folosind

rezoluția 4K. Pentru a reda imagini la rezoluție 4K, conectați acest dispozitiv la televizor cu

ajutorul unui cablu micro HDMI.

(P300)

• Când un televizor este conectat la acest aparat, este posibil ca ecranul televizorului să revină

temporar la starea anterioară conexiunii. Imaginile sunt afişate din nou când realizaţi sau

redaţi imagini.

• Chiar dacă [Effect] (Efectul) și [Sound] (Sunetul) sunt setate pe acest dispozitiv, aceste setări

sunt dezactivate atunci când imaginile sunt redate pe un televizor în mod diaporamă.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile video și fișierele 4K rafală nu pot fi redate.

• În timpul Multi Playback (Redare multiplă), Calendar Playback (Redare calendar) sau când

este selectată o poziție de focalizare dintr-o imagine înregistrată cu modul Post Focus

(Focalizare posterioară), imaginile afișate pe ecranul camerei nu sunt afișate și pe televizor.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Trimiterea imaginilor

Când trimiteți imagini, selectaţi mai întâi [New Connection] (Conexiune nouă), apoi selectați metoda de trimitere a imaginilor.

După ce ați realizat conexiunea, puteți schimba și setările de trimitere, precum rezoluția imaginilor care trebuie trimise.

Imaginile care pot fi trimise

Destinaţie

Fișiere 4K în rafală*¹ Imagini realizate cu funcția

[Post Focus] (Post

Focalizare)*¹

[Cloud Sync. Service]

(Sincronizare serviciu cloud) (P285)

[Web service]

(Serviciu web) (P282)

[AV device]

(dispozitiv AV) (P279)

[Printer]

(Imprimantă)*1 (P278)

1 Trimiterea prin [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării) nu

este disponibilă.

2 O imagine video înregistrată în [AVCHD] poate fi trimisă la [PC] dacă fișierul este de 4 GB

sau mai mic. Fișierele mai mari de 4 GB nu pot fi trimise.

3 Cu excepția imaginilor video cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K].

• Unele imagini nu pot fi redate sau trimise, în funcție de dispozitiv.

• Pentru mai multe informații legate de redarea imaginilor, consultați instrucțiunile de utilizare a

dispozitivului de destinație sau verificați serviciul WEB către care doriți să trimiteți imaginile.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

[Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării)

O imagine poate fi trimisă în mod automat la un anumit dispozitiv de fiecare dacă când o realizați.

• În timp ce sunteți conectați cu funcția [Send Images While

Recording] (Trimitere imagini în timpul înregistrării), [ ] este

afișată pe ecranul de înregistrare și [ ] este afișată în timp ce

fișierele sunt trimise.

• Pentru a închide conexiunea, urmați pașii de mai jos:

5

MENU

[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi

Function] (Funcţie Wi-Fi) → [Yes] (Da)

• Puteți închide conexiunea sau schimba setările de trimitere apăsând pe butonul [Wi-Fi]. (P261)

Nu puteți schimba setările în timp ce trimiteți o imagine statică. Așteptați până ce trimiterea

este gata.

• Din moment ce camera acordă prioritate înregistrării, trimiterea imaginilor poate dura mai

mult în timpul înregistrării.

• Dacă opriți camera înainte să încheiați trimiterea sau dacă închideți conexiunea Wi-Fi sau în

situații similare, fișierele netrimise nu vor fi retrimise.

• Este posibil să nu puteți șterge fișierele sau utiliza meniul [Playback] în timpul trimiterii.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile video, fișierele 4K în rafală înregistrate cu funcția fotografie 4K și imaginile

înregistrate cu [Post Focus] (Focalizare posterioară) nu pot fi trimise.

[Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)

Puteți selecta și trimite imagini înregistrate.

Selectarea unei imagini sau a mai multora după selectarea [Single] (O singură imagine) sau [Multi] (Mai multe imagini)

Setare [Single Select] (O singură imagine)

Selectaţi imaginea.

Selectați [Set] (Setare).

Setare [Multi Select] (Selectare multiplă)

Selectaţi imaginea.

(repetare)

• Setarea va fi anulată dacă apăsați din nou pe imagine.

Selectați [OK].

• Numărul imaginilor care pot fi trimise prin funcția [Multi

Select] (Selectare multiplă) este limitat.

• Pentru a schimba setările de trimitere de pe ecranul care este afișat după trimiterea unei

imagini, apăsați pe butonul [DISP.] (Afișare). Pentru încheierea conexiunii, selectați [Exit].

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

• Detaliile meniului [Playback] (Redare) [Favorite] (Imagini favorite) sau setările [Print Set] (Setare

tipărire) nu vor fi trimise.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Este posibil ca unele imagini realizate cu o cameră diferită să nu poată fi trimise.

• Este posibil ca imaginile care au fost modificate sau editate pe un calculator să nu poată fi trimise

Schimbarea setărilor pentru trimiterea imaginilor

Apăsând pe butonul [DISP.] (Afișare) după ce ați realizat conexiunea, puteți schimba și setările de trimitere precum rezoluția imaginilor care trebuie trimise.

[Size] (Dimensiune)

Redimensionați imaginea pentru trimitere.

[Original] / [Auto] (Automat)*¹ / [Change] (Modificare)

• Dacă selectaţi [Auto], rezoluţia imaginii este determinată de

circumstanţele de la destinaţie.

• Puteţi selecta rezoluţia imaginii pentru [Change] (Modificare) din

[M], [S] sau [VGA]. Raportul dimensiunilor nu se modifică.

[[File Format]

(Format (Format fişier)*²

[[Delete Location

Data]

(Ştergere date locaţie)]*³

Selectaţi dacă veţi şterge sau nu informaţiile despre locaţie din imagini

înainte de a le trimite.

[ON] (Activare)

: Ştergeţi informaţiile despre locaţie, apoi trimiteţi.

[OFF] (Dezactivare)

: Păstraţi informaţiile despre locaţie şi trimiteţi.

• Această operaţie şterge numai informaţiile despre locaţie din

imaginilecare trebuie trimise.

(Informaţiile despre locaţie nu vor fi şterse din imaginile originale

stocate în acest aparat.)

[[Cloud Limit]

(Limită cloud)]*4

Puteţi selecta dacă doriţi trimiterea imaginilor când folderul în cloud rămâne fără spaţiu.

[ON] (Activare):

Nu trimiteţi imaginile.

[OFF] (Dezactivare):

Ştergeţi imaginile începând cu cele mai vechi, apoi trimiteţi imagini noi.

1 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Web service] (Serviciu Web).

2 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [PC].

3 Este disponibil doar când destinaţia [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini

stocate în cameră) este trimisă la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud)

sau [Web service] (Serviciu Web).

4 Este disponibil doar când destinaţia este setată la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de

sincronizare în cloud).

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Trimiterea imaginilor la un smartphone/tabletă

Pregătiri

• Instalați „Image App” în prealabil. (P262)

Selectaţi meniul. (P51)

→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the

Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) → [Smartphone]

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta (P290)

Pe smartphone

La conectarea cu [Via Network] (Prin intermediul reţelei)

Porniţi funcţia Wi-Fi.

Selectați un punct de acces wireless și setați.

Porniți „Image App”. (P262)

La conectarea cu [Wi-Fi Direct] sau [WPS Connection] (Conexiune WPS)* în [Direct]:

Porniți „Image App”. (P262)

WPS este o funcție care permite configurarea ușoară a unei rețele cu un dispozitiv

LAN și realizarea setărilor de securitate. Pentru a verifica dacă smartphone-ul dvs. acceptă funcția, consultați instrucțiunile de utilizarea ale acestuia.

La conectarea cu [Manual Connection] (Conexiune manuală) în [Direct]

Porniţi funcţia Wi-Fi.

Selectați SSID-ul afișat pe acest aparat.

Porniți „Image App”. (P262)

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Selectaţi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi.

Verificați setările pentru trimitere și selectați [Set] (Setare).

• Pentru schimbarea setărilor de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj). (P275)

Când este selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul

înregistrării)

Faceţi fotografii. (P274)

Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)

Selectați imaginea. (P274)

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Imprimare wireless

Puteți tipări imaginile statice înregistrate în mod wireless de la o imprimantă compatibilă.

Pregătiri

Pentru a tipări imaginile wireless, trebuie să aveți o imprimantă care acceptă PictBridge

(wireless LAN)*.

În conformitate cu standardele DSP prin IP.

• Contactați producătorul imprimantei pentru detalii despre imprimantele PictBridge

(compatibile cu wireless LAN).

Selectaţi meniul. (P51)

→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării) → [Printer] (Imprimantă)

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta (P290)

Selectaţi imprimanta la care doriţi să vă conectaţi

Selecta imaginile și tipăriți-le.

• Imaginile sunt selectate în același mod ca și prin conectarea cu un cablu USB. (P310)

• Pentru a închide conexiunea, apăsați butonul [ ].

(De asemenea, puteți încheia conexiunea apăsând butonul [Wi-Fi]. (P261) )

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile video, fişierele rafală 4K şi imaginile realizate cu [Post Focus] (Post focalizare) nu

pot fi tipărite.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

La expedierea imaginilor către un dispozitiv AV

Puteți expedia imagini statice și video la dispozitive AV din casă (dispozitive AV de domiciliu)

Punct de acces wireless Dispozitiv AV acasă

Pregătiri

Când trimiteți imagini către dispozitivele AV, setați dispozitivul la modul de așteptare DLNA.

• Citiți instrucțiunile de utilizare a dispozitivului pentru detalii suplimentare.

Selectaţi meniul. (P51)

→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the

Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) > [AV device] (Dispozitiv AV)

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta (P290)

Selectaţi dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi

Verificați setările pentru trimitere și selectați [Set] (Setare).

• Pentru schimbarea setărilor de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj). (P275)

Când este selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul

înregistrării)

Faceţi fotografii. (P274)

Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)

Selectați imaginea. (P274)

• Trimiterea poate să eșueze în funcție de starea de operativitate a dispozitivului AV. De

asemenea, trimiterea poate să dureze ceva timp.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

La expedierea imaginilor către un PC

Imaginile statice și cele video înregistrate de către cameră pot fi trimise la un calculator.

Pregătiri

(Pe cameră)

• Dacă setările standard sunt modificate pentru

grupul de lucru de pe calculatorul conectat,

trebuie să modificaţi setările din [PC Connec-

tion] (Conexiune calculator) pe acest aparat.

(P296)

(Pe calculatorul dvs.)

• Porniţi calculatorul.

• Pregătiţi folderele pentru primirea imaginilor

pe calculator înainte de a trimite o imagine

la calculator. (P280)

Pentru a crea un folder care primeşte imagini

• Creaţi un cont de utilizator al calculatorului (nume de cont (maximum 254 de caractere) şi

parolă (maximum 32 de caractere)) constând în caractere alfanumerice. O încercare de a

crea un folder de primire poate eşua în cazul în care contul include caractere

non-alfanumerice.

La utilizarea aplicației „PHOTOfunSTUDIO”

Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe calculator. (P304)

Creaţi un folder care primeşte imagini cu „PHOTOfunSTUDIO”

• Pentru a crea folderul automat, selectați [Auto-create]. Pentru a specifica un folder,

creați unul nou, sau seta o parolă pentru folder, selectați [Create manually]

(Creare manuală).

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).

Dacă nu utilizaţi „PHOTOfunSTUDIO”

(Pentru Windows)

Sisteme de operare acceptate: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

Exemplu: Windows 7

Selectaţi un folder pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care executaţi clic dreapta.

Selectaţi [Properties] (Proprietăţi), apoi activaţi partajarea folderului

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale calculatorului sau Help (Ajutor)

din sistemul de operare.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

(Pentru Mac)

Sisteme de operare acceptate: OS X v10.5 - v10.11

Exemplu: OS X v10.8

Selectaţi un folder pe care intenţionaţi să îl utilizaţi pentru primire, după care executaţi clic pe elemente în următoarea ordine.

[File] (Fişier) → [Get Info] (Obţinere informaţii)

Activaţi partajarea folderului.

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale calculatorului sau Help (Ajutor)

din sistemul de operare.

Trimiterea imaginilor la un calculator

Selectaţi meniul. (P51)

→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the

Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) > [PC]

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) sau [Direct] pentru a vă conecta (P290)

Selectaţi calculatorul la care doriţi să vă conectaţi

• Dacă PC-ul la care doriţi să vă conectaţi nu este afişat, selectaţi [Manual Input]

(Introducere manuală), după care introduceţi numele computerului (pentru Mac,

introduceţi numele NetBIOS).

Selectaţi folderul la care doriţi să efectuaţi trimiterea

Verificați setările pentru trimitere și selectați [Set] (Setare).

• Pentru schimbarea setărilor de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj). (P275)

Când este selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul

înregistrării)

Faceţi fotografii. (P274)

Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)

Selectați imaginea. (P274)

• Folderele sortate în funcţie de data trimiterii sunt create în folderul specificat, iar imaginile

sunt salvate în folderele respective.

• Dacă apare ecranul pentru introducerea contului de utilizator şi a parolei, introduceţi-l pe cel

setat pe calculatorul dumneavoastră.

• Dacă numele computerului (pentru Mac, numele NetBIOS) conţine spaţii și altele, este posibil

ca numele să nu fie recunoscut corespunzător.

Dacă nu vă puteţi conecta, vă recomandăm să schimbaţi numelecalculatorului (sau numele

NetBIOS) într-unul format din caractere alfanumerice, având maxim 15 caractere.

• Dacă este activat firewall-ul sistemului de operare, software-ul de securitate, etc., conectarea

la calculator poate să nu fie posibilă.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Utilizarea serviciilor WEB

Puteți expedia imagini statice și video la un SNS, etc, prin “LUMIX CLUB”.

Prin selectarea setării pentru a transfera automat imaginile statice şi imaginile video la

[Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud), puteţi primi imaginile statice sau video transferate pe un calculator sau un smartphone.

LUMIX CLUB

Punct de acces wireless Servicii WEB Servicii de sincronizare în

cloud

Pregătiri

Trebuie să vă înregistraţi la „LUMIX CLUB” pentru a trimite o imagine la un serviciu

WEB (P286) .

Pentru a trimite imagini la un serviciu WEB, trebuie să vă înregistrați la un astfel de serviciu. (P283)

La trimiterea imaginilor către serviciul WEB

La trimiterea imaginilor la [Cloud Sync. Service]

(Sincronizare serviciu cloud)

La trimiterea imaginilor către serviciul WEB

• Imaginile încărcate pe serviciul WEB nu pot fi afişate sau şterse cu acest aparat.

Verificaţi imaginile prin accesarea serviciului WEB cu smartphone-ul sau computerul.

• Dacă trimiterea imaginilor eşuează, un raport e-mail care subliniază eşecul va fi trimis pe

adresa de e-mail înregistrată cu „LUMIX CLUB”.

Imaginile pot conține informații personale care pot fi utilizate la identificarea

utilizatorului, precum titlu, ora, data și locația înregistrării. Verificați aceste informații

înainte de încărcarea imaginilor pe un serviciu web.

• Panasonic nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru deteriorările care rezultă în urma

scurgerii, pierderii etc. de imagini încărcate la serviciile WEB.

• Când încărcaţi imaginile la serviciul WEB, nu ştergeţi imaginile de pe cameră, chiar dacă

aţi finalizat trimiterea, decât după ce v-aţi asigurat că au fost corect încărcate la serviciul

WEB. Panasonic nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru daunele care rezultă în urma

ştergerii informaţiilor stocate pe acest aparat.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Înregistrarea serviciilor WEB

La trimiterea imaginilor la serviciile web, serviciul web utilizat trebuie să fie înregistrat la

”LUMIX CLUB”. (P286)

• Consultaţi „Întrebări frecvente/Contact” de pe următorul site pentru servicii WEB compatibile.

http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/

Pregătire:

Asiguraţi-vă că aţi creat un cont pentru serviciul WEB pe care doriţi să-l utilizaţi şi dispuneţi de informaţiile de conectare.

Conectaţi-vă la site-ul „LUMIX CLUB” utilizând un smartphone sau calculator http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

Introduceţi ID-ul şi parola de conectare „LUMIX CLUB” şi conectaţi-vă la serviciu. (P286)

Înregistrați-vă adresa de e-mail.

Selectaţi serviciul WEB care va fi utilizat pentru setările de legătură WEB şi

înregistraţi-l

• Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a înregistra serviciul.

Trimiterea imaginilor

Selectaţi meniul. (P51)

→[New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the

Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) → [Web service] (Serviciu

Web)

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) pentru a vă conecta. (P290)

Selectați un serviciu WEB.

Verificați setările pentru trimitere și selectați [Set] (Setare).

• Pentru schimbarea setărilor de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj). (P275)

Când este selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul

înregistrării)

Faceţi fotografii. (P274)

Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)

Selectați imaginea. (P274)

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Trimiterea rapidă a imaginilor de pe cameră la serviciile WEB

După ce trimiteți prima imagine, puteți trimite imagini la serviciile WEB la fel de repede și de ușor ca și cum ați folosi un smartphone, dar numai când vă puteți conecta la un punct de acces wireless.

(Instrucțiunile de mai jos presupun că sunteți deja înscris la „LUMIX CLUB”, iar camera a memorat deja o conexiune la un punct de acces wireless.)

Afișează imaginea.

Apăsaţi .

(Când imaginile din grup sunt selectate, apăsaţi şi selectați [Upload(Wi-Fi)] (Încărcare (Wi-Fi)) sau [Upload

All(Wi-Fi)] (Încărcare tot Wi-Fi).)

• Aceeaşi operațiune se poate realiza apăsând [ ].

(Când imaginile din grup sunt selectate, selectați [Upload

(Wi-Fi)] (Încărcare(Wi-Fi) sau [Upload All(Wi-Fi)] (Încărcare

Selectați [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare.

Selectați un serviciu WEB.

Verificați setările pentru trimitere și selectați [Set] (Setare).

• Camera este conectată la punctul de acces wireless folosit anterior, iar imaginile sunt

trimise la serviciul web.

• Pentru schimbarea setărilor de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj). (P275)

• Paşii 4, 5 nu sunt necesari când continuați să trimiteți o altă imagine

Imaginea se va trimite la acelaşi serviciu web, cu aceleaşi setări.

• Pentru a încheia conexiunea, apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) sau operați alte

controale pentru a ieși din ecranul de redare. De asemenea, puteți încheia conexiunea

apăsând butonul [Wi-Fi] de pe cameră. (P261)

Schimbarea setărilor pentru trimiterea imaginilor sau ale serviciului WEB

Încheiați conexiunea Wi-Fi, urmați pasul

1

și procedați la fel mai departe.

• De asemenea, puteți schimba setările de trimitere apăsând butonul [Wi-Fi] în timp ce folosiți

o conexiune Wi-Fi. (P261)

• În cazul în care camera nu are înregistrări despre conexiunile la punctele de acces wireless,

un ecran care vă va solicita să selectați metoda de conectare va fi afișat. Selectați metoda de

conectare și conectați camera la un punct de acces wireless. (P291)

• Dacă nu sunteți înregistrat la „LUMIX CLUB”, este afișat un ecran care vă va solicita să creați

un ID de conectare. Obțineți un ID de conectare și setați o parolă. (P286)

• Când imaginile de grup sunt afişate continuu, toate imaginile din grup se vor trimite.

Când imaginile de grup sunt afişate una câte una, numai imaginea afişată în mod curent se

va trimite.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

La trimiterea imaginilor la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare

în cloud)

Utilizarea [Cloud Sync. Service] (Din septembrie 2016)

Pregătiri

Trebuie să vă înregistraţi la „LUMIX CLUB” (P286) și să configurați setările de sincronizare

în cloud pentru a trimite o imagine la fișierul cloud.

Utilizați „PHOTOfunSTUDIO” (P304) pentru a configura setările cloud. Pe un smartphone, utilizaţi „Image App” pentru configurare.

• Dacă setați destinația imaginii la [Cloud Sync. Service] (Serviciu de sincronizare în cloud),

imaginile trimise sunt temporar salvate în folderul cloud și pot fi sincronizate cu dispozitivul

utilizat în prezent, precum un calculator sau un smartphone.

• Un folder din cloud stochează imaginile timp de 30 de zile (până la 1000 de imagini).

Imaginile transferate sunt șterse automat după 30 de zile de la transfer. Mai mult, când

numărul imaginilor este mai mare de 1 000, unele imagini pot fi șterse în funcție de setările

[Cloud Limit] (Limita cloud) (P275) chiar și mai devreme de 30 de zile de la transfer.

• Când descărcarea imaginilor din folderul din cloud pe dispozitivele specificate este încheiată,

imaginile pot fi șterse din folderul din cloud chiar și mai devreme de 30 de zile de la transfer.

Selectaţi meniul. (P51)

→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării) sau [Send Images Stored in the

Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră) → [Cloud Sync. Service]

(Serviciu de sincronizare în cloud)

Selectaţi [Via Network] (Prin intermediul reţelei) pentru a vă conecta. (P290)

Verificați setările pentru trimitere și selectați [Set] (Setare).

• Pentru schimbarea setărilor de trimitere, apăsați butonul [DISP.] (Afișaj). (P275)

Când este selectat [Send Images While Recording] (Trimitere imagini în timpul

înregistrării)

Faceţi fotografii. (P274)

Când a fost selectat [Send Images Stored in the Camera] (Trimitere imagini memorate în cameră)

Selectați imaginea. (P274)

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Înregistrarea în „LUMIX CLUB”

Dacă înregistraţi acest aparat la „LUMIX CLUB”, puteţi sincroniza imaginile între dispozitivele pe care le utilizaţi sau puteţi transfera aceste imagini la serviciile WEB.

Utilizaţi „LUMIX CLUB” când încărcaţi imagini în serviciile web.

Despre [LUMIX CLUB]

Achiziţionaţi un ID de conectare „LUMIX CLUB” (gratuit).

• Puteţi seta acelaşi ID de conectare „LUMIX CLUB” pentru acest aparat și un smartphone.

(P288)

Pentru detalii, consultaţi site-ul „LUMIX CLUB”.

http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/

Vă rugăm să ţineţi de cont de următoarele:

• Este posibil ca serviciul să fie suspendat ca urmare a întreţinerii regulate sau a problemelor

neaşteptate, iar conţinuturile de servicii pot fi modificate sau adăugate fără înştiinţarea

prealabilă a utilizatorilor.

• Serviciul poate fi întrerupt în întregime sau parţial cu o perioadă rezonabilă de notificare în

avans.

Obținerea unui nou ID de conectare ([New account] (Cont nou))

Selectaţi meniul. (P51)

[LUMIX CLUB] → [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont) → [New account]

(Cont nou)

• Conectaţi-vă la reţea.

Treceţi la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).

• Va fi afişat un ecran de confirmare dacă un ID de conectare a fost deja achiziţionat

pentru cameră. Selectaţi [Yes] (Da) pentru a achiziţiona un nou ID de conectare sau [No]

(Nu) dacă nu doriţi să conectaţi un nou ID de conectare.

Selectaţi metoda pentru conectarea la un punct de acces wireless şi setaţi

(P291)

• Ecranul de setări va apărea doar în timpul primei conexiuni.

Metodele de conectare setate pe acest aparat sunt memorate şi vor fi utilizate pentru

conexiunile ulterioare. Dacă doriţi să modificaţi punctul de acces wireless la care vă

conectaţi, apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare), după care modificaţi destinaţia de conexiune.

• Treceţi la pagina următoare selectând [Next] (Următorul).

Citiţi termenii de utilizare ai „LUMIX CLUB” şi selectaţi [Agree] (Sunt de acord).

• Puteţi apăsa pentru a comuta paginile.

• Rotiţi selectorul de zoom către [T] pentru a mări afişarea paginii (grosisment x2).

Dacă rotiţi butonul de zoom către [W] după mărirea paginii, pagina revine la mărimea

originală (fără grosisment).

• Se poate utiliza pentru a modifica poziţia zonei de mărit.

• Apăsaţi butonul [ ] pentru a anula procesul fără a achiziţiona un ID de conectare.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Introduceţi parola

• Introduceţi orice combinaţie de 8 până la 16 caractere şi numere pentru parolă.

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați P59 .

Verificaţi ID-ul de conectare şi selectaţi [OK]

Asigurați-vă că notați ID-ul de conectare și parola.

• ID-ul de conectare (număr din 12 cifre) va fi afişat automat.

Când vă conectaţi la „LUMIX CLUB” de pe un calculator,

trebuie doar să introduceţi numerele.

• La finalizarea conexiunii, este afişat un mesaj.

Selectați [OK].

Utilizarea unui ID de conectare achiziţionat anterior/confirmarea şi modificarea

IDului şi parolei de conectare ([Set Login ID] (Setare ID de conectare))

Pregătire:

Pentru a utiliza un ID de conectare achiziţionat anterior, confirmaţi ID-ul şi parola.

Pentru a modifica parola „LUMIX CLUB” pe cameră, accesaţi site-ul web „LUMIX CLUB” de pe smartphone sau calculator şi modificaţi în avans parola „LUMIX CLUB”.

• IDul și parola înregistrate la “LUMIX CLUB” nu pot fi schimbate de pe aparat.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Setare Wi-Fi) →

[LUMIX CLUB] > [Set/Add Account] (Setare/Adăugare cont) →

[Set Login ID] (Setare ID)

• Sunt afişate ID-ul și parola de conectare.

• Parola este afişată ca “ ”.

• Închideţi meniul dacă aţi verificat doar ID-ul de conectare.

Selectaţi elementul pe care doriţi să îl modificaţi.

Introduceţi ID-ul de conectare sau parola.

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați

P59 .

• Introduceţi parola nouă pe care aţi creat-o pe smartphone

sau calculator în cameră. Dacă parola diferă de cea creată

pe smartphone sau calculator, nu veți putea încărca imagini.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Pentru a seta acelaşi ID de conectare pentru cameră şi smartphone

Setarea aceluiaşi ID de conectare pe acest aparat și pe smartphone este convenabilă pentru trimiterea imaginilor de pe acest aparat la alte dispozitive sau servicii WEB.

Când acest aparat sau smartphone-ul a achiziţionat ID-ul de conectare

Conectați acest aparat la un smartphone. (P263)

Din meniul „Image App”, setaţi ID-ul de conectare obişnuit.

• ID-urile de conectare pentru aparat și smartphone devin identice.

• După conectarea acestui aparat la smartphone, ecranul de configurare pentru un ID de

conectare obişnuit poate apărea când afişaţi ecranul de redare De asemenea, puteţi seta un

ID de conectare obişnuit urmând instrucţiunile de pe ecran.

Când acest aparat sau smartphone-ul a achiziţionat ID-ul de conectare diferite:

(Când doriți să folosiți ID-ul de conectare al smartphone-ului pentru aparat)

Modificaţi ID-ul şi parola de conectare pentru acest aparat la cele preluate de smartphone.

Când doriţi să utilizaţi ID-ul de conectare al acestui aparat pentru smartphone

Modificaţi ID-ul şi parola de conectare pentru smartphone la cele achiziţionate de acest aparat.

Verificaţi termenii de utilizare a „LUMIX CLUB”

Verificaţi detaliile dacă termenii de utilizare au fost actualizaţi.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Setare Wi-Fi) →

[LUMIX CLUB] → [Terms of use] (Termeni de utilizare)

• Camera se va conecta la rețea și se vor afișa termenii de utilizare.

Închideți meniul după verificarea termenilor de utilizare.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Ştergeţi ID-ul de conectare și contul de pe „LUMIX CLUB”

Ştergeţi ID-ul de conectare de pe cameră când o vindeți unei alte persoane sau o depuneţi la deşeuri.

De asemenea, puteţi şterge contul „LUMIX CLUB”.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Setup] (Setare Wi-Fi) →

[LUMIX CLUB] > [Delete account] (Ștergere cont)

• Mesajul este afişat. Selectaţi [Next] (Următorul).

Selectaţi [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare pentru a şterge ID-ul de conectare.

• Mesajul este afişat. Selectaţi [Next] (Următorul).

Selectaţi [Yes] (Da) pe ecranul de confirmare pentru a şterge contul

„LUMIX CLUB”

• Dacă doriţi să continuaţi utilizarea serviciului, selectarea [No] (Nu) va şterge numai ID-ul

de conectare. Ieşiţi din meniu după executarea acestei acţiuni.

Selectaţi [Next] (Următorul).

• ID-ul de conectare este şters şi apoi este afişat mesajul care anunţă ştergerea contului

dumneavoastră. Selectați [OK].

• Modificările și alte acțiuni asupra ID-urilor de conectare se pot face la ID-ul achiziționat de

cameră.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Informații despre conexiuni

Dacă v-ați conectat [New Connection] (Conexiune nouă), selectați funcția Wi-Fi și destinația de trimitere, după care selectați metoda de conectare.

Dacă vă conectaţi cu aceleaşi setări utilizate anterior, puteţi începe rapid să utilizaţi funcţia Wi-Fi conectându-vă cu [Select a destination from History]

(Selectați o destinație din Istoric) sau [Select a destination from Favorite]

(Selectați o destinație din Favorite).

Această secțiune descrie metodele de conectare.

• În cazul în care vă conectați cu aceleași setări ca în mod anterior, consultați P294 .

Când un ecran similar celui de mai jos este afișat, selectați metoda de conectare.

•Exemplu de operație pentru afișarea ferestrei:

→ [New Connection] (Conexiune nouă) → [Send Images While Recording]

(Trimitere imagini în timpul înregistrării) → [Smartphone]

Punct de acces wireless

[Via Network]

(Prin intermediul reţelei)

[Direct]

Se conectează prin intermediul unui punct de acces wireless.

Echipamentul dumneavoastră se conectează direct la cameră.

Dacă sunteți afară și nu puteți utiliza un punct de acces wireless sau vă conectați temporar la un echipament pe care nu îl utilizați în mod curent sau într-o situație similară, este convenabil să realizați o conexiune directă.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Conectarea prin intermediul unui punct de acces wireless [Via Network]

(Prin intermediul reţelei)

Selectaţi metoda pentru conectarea la un punct de acces wireless.

WPS se referă la o funcţie care permite configurarea cu uşurinţă a setărilor referitoare la conexiunea şi securitatea dispozitivelor LAN wireless.

Pentru a verifica dacă punctul de acces wireless pe care îl utilizaţi este compatibil cu WPS, consultaţi manualul de instrucţiuni ale punctului de acces wireless.

[WPS (Push-Button)]

(WPS - Buton)

Salvează un punct de acces wireless de tip buton compatibil cu

Wi-Fi Protected Setup™ cu un marcaj WPS.

Apăsaţi pe butonul WPS al punctului de acces wireless până când acesta comută în modul WPS.

• Pentru detalii, consultaţi manualul de

instrucţiuni ale punctului de acces

wireless.

de exemplu:

[WPS (PIN code)]

(WPS - cod PIN)

Salvează un punct de acces wireless cu cod PIN compatibil cu Wi-Fi Protected Setup cu un marcaj WPS.

Pe ecranul camerei, selectaţi punctul de acces wireless la care vă conectaţi.

Introduceţi codul PIN afişat pe ecranul camerei la punctul de acces wireless.

Apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare) de pe cameră.

[From List] (Din listă)

Selectaţi această opţiune când nu sunteţi sigur cu privire la compatibilitatea WPS sau când doriţi să căutaţi şi să vă conectaţi la un punct de acces wireless. (P292)

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Dacă nu sunteţi sigur de compatibilitatea WPS (conectarea prin [From List]

(Din listă))

Căutaţi punctele de acces wireless disponibile.

• Confirmaţi cheia de criptare a punctului de acces wireless selectat, dacă autentificarea

prin reţea este criptată.

• La conectarea prin [Manual Input] (Introducere manuală), confirmaţi identificatorul SSID, tipul

de codificare şi cheia de criptare a punctului de acces wireless pe care îl utilizaţi.

Selectați punctul de acces wireless la care doriți să vă conectați.

• Dacă apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare), căutarea unui punct

de acces wireless va reîncepe.

• Dacă nu se găseşte niciun punct de acces wireless,

consultaţi „La conectarea cu [Manual Input] (Introducere

manuală)” la P292 .

(Dacă autentificarea în reţea este criptată)

Introduceţi cheia de criptare.

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați P59 .

La conectarea cu [Manual Input] (Introducere manuală)

Pe ecranul afişat la pasul

1

din „Dacă nu sunteţi sigur de compatibilitatea WPS

(conectarea cu opţiunea [From List] (Din listă))”, selectaţi [Manual Input]

(Introducere manuală).

Introduceţi identificatorul SSID al punctului de acces wireless la care vă conectaţi, apoi selectaţi [Set] (Setare).

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați P59 .

Selectaţi tipul de autentificare în reţea.

• Pentru informaţii privind autentificarea în reţea, consultaţi manualul de instrucţiuni ale

punctului de acces wireless.

Selectaţi tipul de criptare.

• Tipurile de setări care se pot modifica pot varia în funcţie de detaliile setărilor de

autentificare înreţea.

Tipul de autentificare în reţea

Tipurile de criptare care pot fi setate

[Common Key] (Cheie comună)

[Open] (Deschis)

[No Encryption] (Fără criptare) / [WEP]

(Când se selectează altă opţiune decât [No Encryption] (Fără criptare))

Introduceţi cheia de criptare.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

• Verificaţi manualul de instrucţiuni și setările punctelor de acces wireless atunci când salvaţi

un punct de acces wireless.

• Dacă nu poate fi stabilită nicio conexiune, undele radio ale punctului de acces wireless pot fi

prea slabe.

Consultaţi „Afişări mesaje” (P325) și „Probleme și soluţii” (P327) pentru detalii.

• Este posibil ca viteza de transmisie să scadă sau să nu poată fi utilizată în funcţie de

mediul de utilizare. În plus, punctul de acces wireless poate să nu fie disponibil.

Conectarea directă a camerei sau altor dispozitive (conexiune directă)

Selectaţi metoda pentru conectarea dispozitivului dvs.

Selectaţi o metodă de conectare cu care este compatibil echipamentul.

[WPS Connection]

(Conexiune WPS)

[Manual Connection]

(Conexiune manuală)

[WPS (Push-Button)] (WPS - Buton)

1 Pe cameră, selectați [WPS (Push-Button)] (WPS Buton).

2 Setaţi dispozitivul la modul WPS.

• Puteţi aştepta mai mult o conexiune dacă apăsaţi butonul

[DISP.] (Afişare) al aparatului.

[WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN)

1 Pe cameră, selectați [WPS (PIN code)] (WPS - cod PIN).

2 Introduceţi codul PIN al dispozitivului în aparat.

Introduceţi identificatorul SSID şi parola în dispozitiv. Identificatorul

SSID şi parola sunt afişate pe ecranul de aşteptare a conexiunii de pe acest aparat.

• Dacă dispozitivul care urmează să fie

conectat este [Smartphone], parola

nu este afişată. Selectați SSID pentru conectare. (P263)

• Consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivului de conectat.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Conectarea rapidă cu aceleaşi setări precum cele precedente

([Select a destination from History]/[Select a destination from Favorite])

(Selectare destinație din Istoric)/(Selectare destinație din Favorite)

Camera păstrează un istoric al momentelor în care aţi utilizat funcţia Wi-Fi. Puteţi

înregistra elementele din Istoric la Favorite. Vă puteţi conecta cu ușurință cu aceleaşi setări utilizate anterior prin intermediul Istoricului sau Favoritelor.

Verificați dacă setările Wi-Fi ale dispozitivului sunt aceleași ca cele utilizate în prealabil.

• Dacă setările Wi-Fi ale dispozitivului la care doriți să vă conectați au fost schimbate,

esteposibil să nu vă puteți conecta la acesta.

Selectaţi meniul.

(P51)

MENU

[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] (Funcţie Wi-Fi)

Atingeți [Select a destination from History]

(Selectare destinație din Istoric) sau

[Select a destination from Favorite]

(Selectare destinație din Favorite).

[Select a destination from

History] (Selectare destinație din Istoric)

[Select a destination from Favorite] (Selectare destinație din Favorite)

Se conectează cu aceleaşi setări utilizate anterior.

Se conectează cu setările

înregistrate la Favorite.

Selectaţi elementul.

• Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați (smart-

phone sau un altul) este deja conectat la un punct de

acces wireless altul decât camera, nu puteți conecta

dispozitivul la cameră folosind opțiunea [Direct].

Schimbați setările Wi-Fi ale dispozitivului la care doriți

să vă conectați, astfel încât punctul de acces wireless să fie folosit pentru a seta camera.

De asemenea, puteți folosi [New Connection] (Conexiune nouă) și să reconectați

dispozitivul. (P263)

Înregistrarea elementelor din Istoric la Favorite

Selectaţi meniul. (P51)

→ [Select a destination from History] (Selectare destinație din Istoric)

Selectați elementul din istoric pe care doriți să îl înregistrați la favorite și apăsaţi .

Introduceți un nume de înregistrare

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați P59.

• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de doi octeţi va fi tratat drept

două caractere.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Editarea elementelor înregistrate la Favorite

Selectaţi meniul. (P51)

Wi-Fi) → [Select a destination from Favorite] (Selectare destinație din Favorite)

Selectaţi elementul din Favorite pe care doriţi să îl editaţi şi apăsaţi .

[Remove from Favorite]

(Eliminare de la Favorite)

[Change the Order in

Favorite] (Modificare ordine din Favorite)

[Change the Registered

Name] (Modificare nume

înregistrat)

Selectează destinaţia.

• Pentru informații privind introducerea caracterelor,

consultați P59 .

• Pot fi introduse maximum 30 de caractere. Un caracter de

doi octeţi va fi tratat drept două caractere.

Înregistrarea și salvarea setărilor frecvente ale conexiunii Wi-Fi la Favorite

Numărul setărilor care pot fi salvate în Istoric este limitat.

Recomandăm salvarea setărilor frecvente ale conexiunii Wi-Fi la Favorite. (P294)

Verificarea detaliilor conexiunii din Istoric sau Favorite

Când se selectează elementele Istoric sau Favorite, puteţi vizualiza detaliile de conectareapăsând butonul [DISP.] (Afişare).

• Efectuarea [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) şterge conţinutul înregistrat în

Istoric şi Favorite.

• Când utilizaţi [Select a destination from History] (Selectare destinație din Istoric) sau

[Select a destination from Favorite] (Selectare destinație din Favorite) pentru a vă conecta la

o reţea la care este posibil să fie conectate multe calculatoare, poate fi dificil să stabiliţi

conexiunea deoarece camera caută echipamentul conectat anterior dintr-un număr mare de

echipamente.

Dacă nu vă puteţi conecta, reîncercaţi să vă conectaţi utilizând [New Connection]

(Conexiune nouă).

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

Meniu [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

Configurați setările necesare funcției Wi-Fi.

[Wi-Fi Setup] (Configurarea Wi-Fi) nu poate fi schimbată când vă conectați la Wi-Fi.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Setup] (Configurare) → [Wi-Fi] → Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

[Wi-Fi Password]

(Parolă)

Puteți îmbunătăți securitatea prin activarea introducerii parolei pentru o conectare directă la un smartphone.

[ON] (Activare):

Conectează camera și smartphone-ul utilizând un SSID și o parolă. (P264)

[OFF] (Dezactivare):

Conectează camera și smartphone-ul utilizând un SSID. (P263)

• Când funcția [ON] (Activare) este selectată, puteți configura o conexiune prin scanarea unui

cod QR. (P264)

Achiziţionaţi sau modificaţi ID-ul de conectare „LUMIX CLUB”.

(P286)

[PC Connection]

(Conexiune la calculator)

Puteţi seta grupul de lucru.

Trebuie să conectaţi acelaşi grup de lucru ca în cazul calculatorului de destinaţie atunci când trimiteţi imaginile la calculator.

(Setarea implicită este „WORKGROUP” (Grup de lucru).)

[Change Workgroup Name] (Modificare nume grup de lucru):

Introduceţi grupul de lucru al calculatorului care se conectează.

[Restore to Default] (Restabilire la setări predefinite):

Restabileşte setările la valorile predefinite.

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați P59 .

• Dacă utilizați un calculator cu setări standard, nu trebuie să modificați grupul de lucru.

[Device Name]

(Nume dispozitiv)

Puteţi modifica numele (SSID) acestui aparat.

Apăsaţi butonul [DISP.] (Afişare)

Introduceţi numele dorit pentru dispozitiv

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați P59 .

• Pot fi introduse maximum 32 de caractere.

10. Utilizarea funcției Wi-Fi

[Wi-Fi Function Lock]

(Blocare funcţie Wi-Fi)

Pentru a preveni operarea incorectă sau utilizarea funcţiei Wi-Fi de către un terţ sau pentru a proteja informaţiile personale salvate, se recomandă protejarea funcţiei Wi-Fi cu o parolă.

Setarea unei parole va afişa automat ecranul de introducere a parolei când este utilizată funcţia Wi-Fi.

[Setup] (Configurare):

Introduceţi orice numere din 4 cifre ca parolă.

[Cancel] (Anulare)

• Pentru informații privind introducerea caracterelor, consultați P59 .

Efectuaţi o copie a parolei.

Dacă uitaţi parola, o puteţi reseta cu [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-fi) din meniul

[Setup] (Configurare), însă vor fi resetate şi alte setări. (cu excepția celor pentru

[LUMIX CLUB]).

[Network Address]

(Adresă reţea)

Afișează adresa MAC și IP a aparatului.

• O „adresă MAC” este o adresă unică utilizată pentru a identifica echipamentul de reţea.

„Adresa IP” se referă la un număr care identifică un calculator conectat la o reţea precum

internetul. De obicei, adresele de domiciliu sunt alocate automat de funcţia DHCP, precum

un punct de acces wireless. (Exemplu: 192.168.0.87)

Conectarea la alte echipamente

Afişarea imaginilor video 4K pe un televizor/

Salvarea imaginilor video 4K pe un calculator sau dispozitiv de înregistrare

Vizualizarea imaginilor video în 4K

Vizualizarea pe ecranul unui televizor

Când conectați acest aparat la un televizor compatibil 4K și redați o imagine video înregistrată cu [Rec Quality] (Calitate înregistrare) de [4K] sau [C4K], vă puteți bucura de imagini video de înaltă rezoluție 4K. Deși ieșirea rezoluției va fi mai mică, puteți reda imagini video 4K prin conectarea la un televizor de înaltă rezoluție și la alte dispozitive care nu suportă 4K.

Pregătire: Dacă rezoluția este [4K], setați [HDMI Mode (Play)] Mod HDMI

(Redare) (P233) la [AUTO] sau [4K].

Dacă rezoluția este [C4K], setați [HDMI Mode (Play)] Mod HDMI

(Redare) (P233) la [AUTO] sau [C4K].

• Pentru redarea imaginilor înregistrate cu [System Frequency] (Frecvență sistem) setată la

[59,94 Hz (NTSC)] și rata de cadre la 24p în [Rec Quality] (Calitate înregistrare), setați

[HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare) la [AUTO].

Alte setări decât [AUTO], nu funcționează la 24 de cadre/secundă.

Conectați acest dispozitiv la un televizor compatibil 4K folosind un cablu micro HDMI și afișați ecranul de redare.

(P300)

• Când setările [VIERA Link] ale camerei sunt [ON] (Activare) și camera este conectată la un

televizor Panasonic compatibil cu VIERA Link (HDMI), televizorul își va schimba în mod

automat intrarea, iar ecranul de redare va fi afișat. (P302)

• Când [System Frequency] (Frecvență sistem) este setat la un sistem

de transmisie diferit de cel din zona dvs., este posibil ca imaginile să

nu fie afișate corect.

• Când aveți imagini video înregistrate cu [Rec Format]

(Format înregistrare) setat la [MP4] și rezoluția lor este [4K] în

[Rec Quality] (Calitate înregistrare), le puteți reda prin inserarea

cardului de memorie în slotul SD al unui televizor care suportă

redarea imaginilor video 4K.

• Citiţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.

11. Conectarea la alte echipamente

Vizualizarea pe ecranul unui calculator

Pentru a reda imagini video înregistrate cu [Rec Quality] (Calitateînregistrare) de [4K] sau [C4K] pe un calculator, utilizați software-ul „PHOTOfunSTUDIO”

(P304)

• Pentru redarea și editarea imaginilor video 4K, aveți nevoie de un calculator

performant.

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare a „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).

Stocarea imaginilor video 4K

Stocarea imaginilor video 4K pe calculator

Consultați P303 pentru detalii.

Stocarea imaginilor video 4K pe un Hard Disk sau DVD

Puteți transfera imagini video 4K la un hard disk cu un recorder Panasonic care acceptă transferul imaginilor video 4K. Rețineți că nu le puteți copia pe discuri Blu-ray sau

DVD-uri cu un recorder Panasonic. (Din septembrie 2016)

Puteți utiliza software-ul „PHOTOfunSTUDIO” (P304) pentru a converti dimensiunea fișierului unei imagini video într-un fișier cu o dimensiune redusă sau să îl copiați pe un DVD.

• Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare a „PHOTOfunSTUDIO” (PDF).

11. Conectarea la alte echipamente

Vizualizarea pe ecranul unui televizor

Puteți vizualiza imaginile pe ecranul unui televizor, conectând camera la televizor cu ajutorul unui cablu micro HDMI.

Pregătiri: Porniți camera și televizorul.

Conectați camera la un televizor.

• Verificaţi direcţia terminalelor şi introduceţi/scoateţi mufa ţinând de ea.

(În cazul în care mufa este introdusă oblic sau într-o direcţie greşită, este posibil ca

aparatul să funcţioneze defectuos.)

Nu conectaţi dispozitive la terminale greşite. Acest lucru poate cauza defecţiuni.

HDMI

Mufă HDMI (la TV)

Cablu micro HDMI

Mufă HDMI (la cameră)

• Folosiţi un „cablu HDMI micro de mare viteză” prevăzut cu logo-ul HDMI.

Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcţiona.

„Cablu HDMI micro de mare viteză” (mufă Tip D - Tip A, de până la 2 m (6,6 ft))

• Verificați [HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare)). (P233)

• Pentru redarea imaginilor înregistrate cu [System Frequency] (Frecvență sistem) setată la

[59,94 Hz (NTSC)] și rata de cadre la 24p în [Rec Quality] (Calitate înregistrare), setați

[HDMI Mode (Play)] (Mod HDMI (Redare) la [AUTO].

Alte setări decât [AUTO], nu funcționează la 24 de cadre/secundă.

• Nu este afișată nicio imagine pe ecranul aparatului.

Porniți televizorul și selectați intrarea pentru a se potrivi la mufa utilizată.

Porniți camera și apăsați pe .

11. Conectarea la alte echipamente

• Când [System Frequency] (Frecvență sistem) este setat la un sistem de transmisie diferit de

cel din zona dvs., este posibil ca imaginile să nu fie afișate corect.

• Pot apărea bare negre pe ambele părți ale ecranului sau în partea de sus sau de jos a

acestuia, în funcție de setările raportului imaginii.

• Schimbați modul de afișare a ecranului televizorului, dacă imaginea este redată cu partea de

sus sau de jos tăiată.

• Ieşirea HDMI va fi anulată dacă un cablu de conexiune USB (furnizat) este conectat simultan.

• Sunetul nu este redat din difuzoarele camerei.

• Citiţi instrucţiunile de utilizare a televizorului.

Imaginile înregistrate pot fi redate pe un televizor dotat cu un slot de card de memorie SD

• În funcție de modelul televizorului, imaginile pot să nu fie afișate pe ecran complet.

• Formatul de fișier al imaginilor video care pot fi redate diferă în funcție de modelul

televizorului.

• Imaginile panoramice pot să nu fie redate. De asemenea, nu puteți derula în mod automat

imaginile panoramice.

• Pentru cardurile compatibile cu redarea, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

11. Conectarea la alte echipamente

Utilizarea VIERA Link (HDMI)

Ce este VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?

• Această funcţie vă permite să folosiţi telecomanda televizorului Panasonic pentru operaţii

simple atunci când acest aparat a fost conectat la un echipament compatibil VIERA Link

folosind un micro cablu HDMI pentru operaţii corelate automate.

(Nu sunt posibile toate operaţiile).

• VIERA Link (HDMI) este o funcţie Panasonic exclusivă adăugată funcţiilor de control

HDMIcare corespund standardelor industriale cunoscute ca HDMI CEC (Consumer

ElectronicsControl).

Operaţiile corelate cu echipamentele compatibile HDMI CEC efectuate de alte companii nu

sunt garantate. La utilizarea unor dispozitive produse de alte companii, care sunt compatibile

cu VIERA Link, consultaţi instrucţiunile de operare pentru dispozitivele respective.

• Acest aparat este compatibil cu funcţia „VIERA Link Ver.5”. „VIERA Link Ver.5” este standard

pentru echipamentele Panasonic compatibile cu VIERA Link. Acest standard este compatibil

cu echipament convenţional VIERA Link Panasonic.

Pregătiri:

Setați [VIERA Link] la [ON] (Activare). (P234)

Conectaţi acest aparat la un televizor Panasonic compatibil cu

VIERA Link cu un cablu micro HDMI

(P300)

.

Porniți camera și apăsați pe .

Operați cu ajutorul telecomenzii televizorului.

Oprirea aparatului:

De asemenea, și camera poate fi dezactivată când televizorul este oprit de la telecomandă.

Comutarea automată a semnalului de intrare:

• În cazul în care aţi conectat cu un micro cablu HDMI şi apăsaţi , canalul de intrare

semnal al televizorului se va comuta automat pe ecranul acestui aparat. Dacă televizorul

se află în modul aşteptare (standby), acesta se va porni automat (dacă aţi selectat [Set]

(Setare) pentru setarea [Power on link] (Oprire corelată) a televizorului).

• Operarea prin butoane a acestui aparat va fi limitată.

• Pentru redarea sunetului unui film în timpul unei diaporame, setați [Sound] (Sunet) la [AUTO]

sau [Audio] din ecranul de setare a diaporamei.

• Folosiţi un „cablu HDMI micro de mare viteză” prevăzut cu logo-ul HDMI.

Cablurile care nu respectă standardele HDMI nu vor funcţiona.

„Cablu HDMI micro de mare viteză” (mufă Tip D - Tip A, de până la 2 m (6,6 ft))

• Dacă VIERA Link (HDMI) nu funcţionează corect P334.

11. Conectarea la alte echipamente

Stocarea imaginilor statice și video pe calculator

Imaginile statice/video pot fi copiate de pe cameră pe calculatorul dumneavoastră, făcând conexiunea între cele două.

• Unele calculatoare pot citi direct de pe cardul de memorie a camerei Consultaţi

manualul calculatorului, pentru detalii suplimentare.

Specificaţiile calculatorului

Puteţi conecta camera la un calculator care poate detecta un dispozitiv de stocare în masă.

• Suport Windows: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

• Suport Mac: OS X v10.5 - v10.11

Este posibil ca imaginile video AVCHD să nu fie importate corect când sunt copiate ca fișiere sau foldere.

• Când utilizaţi Windows, folosiţi software-ul „PHOTOfunSTUDIO” pentru a importa imaginile

video înregistrate în format [AVCHD] (P304).

• Când utilizaţi Mac, puteţi copia imaginile video înregistrate în [AVCHD] utilizând „iMovie”.

Reţineţi, însă, că este posibil să nu puteţi importa imagini, în funcţie de setările de calitate

a imaginii.

(Pentru detalii despre iMovie, vă rugăm să contactaţi Apple Inc.)

11. Conectarea la alte echipamente

Descărcarea de software

Descărcarea şi instalarea de software pentru editarea şi redarea imaginilor pe un PC.

Acest software permite gestionarea imaginilor. De exemplu, puteţi copia imagini statice şi video pe un PC şi le puteţi sorta după data înregistrării sau numele de model.

De asemenea, puteţi realiza operaţiuni precum scrierea imaginilor pe un DVD, prelucrarea, corectarea şi editarea imaginilor.

Consultaţi pagina de mai jos pentru a descărca şi instala software-ul.

Descărcaţi software-ul cât timp este disponibil pentru descărcare.

http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99xe.html

(Acest site este disponibil numai în limba engleză.)

• Expirarea descărcării: Noiembrie 2021

• Mediu de operare

Windows® 7 (32 biți/64 biți) SP1,

Windows® 8 (32 biți/64 biți),

Windows® 8.1 (32 biți/64 biți),

Windows® 10 (32 biți/64 biți)

Pentium® 4 (2.8 GHz sau superior)

Afişaj

Rezoluţie de 1024x768 pixeli sau mai mult (1920x1080 pixeli sau mai mult recomandat)

1 GB sau mai mult (32 biți)

2 GB sau mai mult (64 biți)

Spaţiu liber pe hard disk

450 MB sau mai mult pentru instalarea software-ului

• Consultaţi Instrucţiunile de operare pentru „PHOTOfunSTUDIO” (PDF) pentru alte medii de

operare.

• ”PHOTOfunSTUDIO” nu este compatibil cu Mac.

11. Conectarea la alte echipamente

SILKYPIX Developer Studio SE

Acesta este un software pentru editarea imaginilor în format RAW.

Imaginile editate pot fi salvate într-un format de fişier (JPEG , TIFF, etc.) care poate fi afişat pe un PC.

Consultaţi pagina de mai jos pentru a descărca şi instala software-ul.

http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/

• Mediu de operare

• Pentru detalii privind modalitatea de utilizare a SILKYPIX DeveloperStudio, consultaţi „Help”

(Ajutor) sau pagina de suport a Ichikawa Soft Laboratory.

LoiLoScope versiune completă de test pe 30 de zile

(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)

Acest software permite editarea cu uşurinţă a imaginilor video.

Consultaţi pagina de mai jos pentru a descărca şi instala software-ul.

http://loilo.tv/product/20

• Se va instala numai versiunea de probă.

• Pentru informaţii suplimentare privind folosirea LoiLoScope citiţi manualul LoiLoScope

disponibil pe pagina de internet.

• ”LoiLoScope” nu este compatibil cu Mac.

• Pentru a descărca software-ul, PC-ul trebuie să fie conectat la internet.

• Este posibil ca descărcarea de software să dureze mai mult în anumite medii de comunicare.

11. Conectarea la alte echipamente

Transferarea imaginilor într-un calculator

Pregătiri:

Instalați „PHOTOfunSTUDIO” pe calculator. (P304)

Conectaţi computerul şi camera cu cablul de conexiune USB

(furnizat).

• Porniți acest aparat și calculatorul înainte de conectare.

• Verificaţi direcţia terminalelor şi introduceţi/scoateţi mufa ţinând de ea.

(În cazul în care mufa este introdusă oblic sau într-o direcţie greşită, este posibil

ca aparatul să funcţioneze defectuos.)

Nu conectaţi dispozitive la terminale greşite. Acest lucru poate cauza defecţiuni.

• Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat.

Mufă USB

Cablu de conexiune USB (furnizat)

Apăsaţi pentru a selecta [PC] și apăsați [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

• Dacă [USB Mode] (Mod USB) (P232) este setat la [PC] în meniul [Setup]

(Configurare) în prealabil, camera va fi conectată automat la calculator fără a se

afișa ecranul de selectare [USB Mode] (Mod USB).b

Copiați imaginile pe un calculator cu ajutorul “PHOTOfunSTUDIO”.

• Nu ștergeți sau nu mutați fișierele copiate și folderele utilizând Windows Explorer.

În mod contrar, nu veți mai putea reda sau edita fișierele folosind

„PHOTOfunSTUDIO”.

• Folosiţi o baterie încărcată suficient, sau un adaptor AC (opţional) şi alimentator CC.

Când acumulatorul este epuizat în timpul conexiunii camerei cu televizorul, indicatorul de

stare luminează intermitent și este emis un sunet de avertizare.

Îndepărtați cablul de conexiune USB cu grijă. În mod contrar, datele pot fi pierdute.

• Înainte de conectarea sau deconectarea cardului, opriți camera și deconectați cablul USB.

În mod contrar, datele pot fi pierdute.

11. Conectarea la alte echipamente

Copierea pe calculator fără utilizarea lui „PHOTOfunSTUDIO”

Chiar dacă folosiți un Mac, sau în oricare altă situație în care nu puteți instala

“PHOTOfunSTUDIO” puteţi salva imaginile pe calculator prin glisarea şi plasarea folderelor şi fişierelor.

• Cardul de memorie al acestui dispozitiv conține următoarele fișiere

(structura folderului).

Pentru Windows: Unitatea („LUMIX”) este afișată în [Computer].

Pentru Mac: Unitatea („LUMIX”) este afișată pe desktop.

DCIM

100_PANA

P1000001.JPG

P1000002.JPG

P1000999.JPG

101_PANA

999_PANA

MISC

PRIVATE

AVCHD

Număr de folder

Spaţiu culoare

Imagini

Număr de fişier

Imagini statice

[MP4] Imagini video

[MOV] Imagini video

Imagini statice înregistrare

în fișier RAW

Tipărire DPOF

Favorite

[AVCHD] Imagini video

• Este creat un nou folder când imaginile sunt realizate în următoarele situații.

– După ce [No.Reset] (Resetare număr) (P234) din meniul [Setup] (Configurare) a fost

executat

– Când utilizaţi carduri care conţin deja acelaşi număr de foldere de exemplu, imaginile

realizate cu alte camere etc.).

– Când există o fotografie cu numărul 999 în folder.

11. Conectarea la alte echipamente

Stocarea imaginilor statice și a imaginilor video pe recorder

Dacă introduceți un card cu conținut înregistrat cu acest aparat

într-un recorder Panasonic, puteți copia conținutul pe un disc

Blu-ray sau DVD, etc.

Metoda exportării imaginilor statice și a celor video înregistrate pe acest dispozitiv pe alte dispozitive va varia în funcție de formatul fişierului. (JPEG, RAW, AVCHD, MP4 or MOV).

• Consultați manualul de utilizare a recorderului pentru detalii

privitoare la copiere și redare.

11. Conectarea la alte echipamente

Tipărirea imaginilor

În cazul în care conectați camera la o imprimantă care acceptă PictBridge, puteți selecta imaginile de tipărit și puteți efectua tipărirea de pe monitorul camerei.

• Imaginile din grup se vor afișa ca imagini individuale.

• Unele imprimante pot citi direct de pe cardul de memorie a camerei.

Consultaţi manualul imprimantei pentru detalii suplimentare.

Pregătiri:

Porniți camera și imprimanta.

Ajustați calitatea tipăririi sau alte setări ale imprimantei, după cum doriți, înainte de tipărirea imaginilor.

Conectaţi imprimanta şi camera cu cablul de conexiune USB

(furnizat).

• Verificaţi direcţia terminalelor şi introduceţi/scoateţi mufa ţinând de ea.

(În cazul în care mufa este introdusă oblic sau într-o direcţie greşită, este posibil

ca aparatul să funcţioneze defectuos.)

Nu conectaţi dispozitive la terminale greşite. Acest lucru poate cauza defecţiuni.

• Nu utilizaţi alte cabluri USB cu excepţia celui furnizat.

Mufă USB

Cablu de conexiune USB (furnizat)

Apăsaţi pentru a selecta [PictBridge(PTP)] și apăsați

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

11. Conectarea la alte echipamente

• Deconectați cablul de conexiune USB după tipărire.

• Folosiţi o baterie încărcată suficient, sau un adaptor AC (opţional) şi alimentator CC.

Când acumulatorul este epuizat în timpul conexiunii camerei cu imprimanta, indicatorul de

stare luminează intermitent și este emis un sunet de avertizare. În acest caz, opriți imediat

tipărirea. Dacă nu se tipărește, deconectați cablul de conexiune USB.

• Nu deconectați cablul de conexiune USB (furnizat) când pictograma de interzicere

deconectare a cablului este afișată.

(Poate să nu fie afișată în cazul unor imprimante).

• Înainte de conectarea sau deconectarea cardului, opriți camera și deconectați cablul USB.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Imaginile video, fişierele rafală 4K şi imaginile realizate cu [Post Focus] (Post focalizare) nu

pot fi tipărite.

Selectarea și tipărirea unei singure imagini

Apăsaţi pentru a selecta imaginea şi apăsaţi

[MENU/SET] (Meniu/Setare).

Apăsaţi pentru a selecta [Print start] (Începere tipărire) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Selectarea și tipărirea mai multor imagini

Apăsaţi .

Apăsaţi pentru a selecta elementul şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

[Multi Select]

(Selectare multiplă)

[Select All]

(Selectare toate)

[Print Set (DPOF)]

(Setare tipărire -

DPOF)

[Favorite]

(Imagine favorită)

Sunt tipărite mai multe fotografii dintr-odată.

• Apăsaţi pentru a selecta imaginile şi apăsaţi [MENU/

SET] (Meniu/Setare).

(Dacă apăsaţi din nou [MENU/SET] (Meniu/Setare), setarea este

anulată.)

• După selectarea imaginilor, utilizați pentru a selecta [OK] și

apăsați [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Tipăriți toate imaginile.

Tipăriţi numai imaginile selectate în [Print Set] (Setare tipărire).

(P255)

Tipăriţi numai imaginile selectate ca favorite. (P255)

Apăsaţi pentru a selecta [Print start] (Începere tipărire) şi apăsaţi [MENU/SET]

(Meniu/Setare).

11. Conectarea la alte echipamente

Setări tipărire

Selectați și setați elementele atât pe ecranul din pasul

2

din “Selectarea și tipărirea unei singure imagini” cât și din pasul

3

din “Selectarea și tipărirea mai multor imagini”.

[Print with Date]

(Tipărirea datei)

[Num.of prints]

(Număr copii)

[Paper Size]

(Dimensiune hârtie)

[Page Layout]

(Format pagină)

Setează tipărirea datei.

Setează numărul fotografiilor de realizat (până la 999 de imagini).

Setează dimensiunile hârtiei.

Setează marginile imaginilor și numărul de tipărit pe fiecare coală de hârtie.

• Pentru a tipări pe dimensiuni/formate de hârtie care nu sunt acceptate de această cameră,

setaţi [Paper Size] (Dimensiune hârtie) sau [Page Layout] (Format pagină) la şi efectuaţi

setările pe imprimantă.

(Consultaţi manualul imprimantei pentru detalii suplimentare.)

• Dacă imprimanta nu suportă tipărirea datei, data nu poate fi tipărită pe imagine.

• În funcție de imprimantă, setările de tipărire a datei pot avea prioritate, verificați acest aspect.

• Camera primește un mesaj de eroare de la imprimantă când indicatorul [ ] se aprinde

portocaliu în timpul tipăririi. După finalizarea tipăririi, asigurați-vă că nu sunt probleme cu

imprimanta.

• Dacă numărul de tipărituri este mare, imaginile pot fi tipărite de mai multe ori. În acest caz,

numărul rămas de tipărituri indicate poate diferi de numărul setat.

• Pot fi tipărite numai imaginile în format JPEG. Imaginile în format RAW vor aplica formatul

JPEG creat simultan la înregistrare. Dacă nu există echivalent JPEG, tipărirea nu va avea loc.

Altele

Accesorii opţionale

• Este posibil ca unele accesorii opţionale să nu fie disponibile în anumite ţări.

Bliț extern (opțional)

După atașarea blițului (DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L: opțional), intervalul efectiv va creşte comparativ cu blițul integrat.

Pregătiri:

• Închideți camera și blițul integrat.

Îndepărtarea capacului patinei

Camera se livrează cu un capac ataşat de patină.

Îndepărtaţi capacul patinei trăgând în direcţia indicată de săgeată în timp ce apăsaţi în direcţia indicată de săgeată .

• Nu lăsaţi capacul patinei la îndemâna copiilor, deoarece există

pericolul ca aceştia să-l înghită.

• Pentru schimbarea setărilor pentru blițul extern, consultați P150 .

• Consultați P155 pentru setările blițului wireless.

Când utilizați alte blițuri externe disponibile în comerț, fără funcții de comunicare cu camera

• Trebuie setată expunerea pe blițul extern. Dacă doriți să folosiți blițul extern în Mod automat,

folosiți un bliț extern care permite setarea valorilor de apertură și sensibilitatea ISO pentru a

se potrivi la cameră.

• Setați la Modul Prioritate apertură la expunere automată sau Mod expunere manuală pe

cameră și aceleași valori și sensibilitate ISO pe blițul extern. (Expunerea nu poate

compensată adecvat din cauza modificării aperturii în modul Prioritate apertură la expunere

automată și blițul extern nu poate controla lumina corespunzător în Modul Prioritate program

la expunere automată pentru că apertura nu poate fi setată.)

12. Altele

• Când este atașat un bliț extern, următoarele funcții sunt disponibile suplimentar față de

funcțiile disponibile cu blițul integrat.

– Aperture Bracket (Încadrare apertură)

– Focus Bracket (Încadrare de focalizare)

• Puteți seta valoarea aperturii, timpul de expunere și sensibilitatea ISO pe cameră chiar când

atașați un bliț extern.

• Dacă înregistrați de aproape cu unghi larg, lumina din bliț poate fi blocată de obiectiv,

întunecând partea de jos a ecranului.

• Nu folosiți blițuri disponibile în comerț cu terminale sincronizate de tensiune înaltă, polaritate

inversată sau funcții care permit comunicarea cu camera. Camera poate să se defecteze sau

să funcționeze incorect.

• La atașarea blițului extern, nu țineți numai de bliț, acesta s-ar putea desprinde de cameră.

• Citiți instrucțiunile de utilizare ale blițului extern pentru detalii suplimentare.

Microfon extern (opțional)

Utilizând un microfon stereo tip shotgun (DMW-MS2: opțional) sau microfon stereo (VW-VMS10: opțional), puteți înregistra sunete la calitate superioară celor înregistrate cu microfonul integrat.

Utilizând un microfon stereo tip shotgun (DMW-MS2: opțional), puteți comuta între înregistrarea tip pistol (ultradirecțională) și o gamă largă de înregistrări stereo.

Pregătiri:

• Închideți blițul încorporat și aparatul.

• Îndepărtați capacul patinei de pe aparat. (P312)

Setarea intervalului în care microfonul stereo de tip shotgun (DMW-MS2: opțional) înregistrează sunetul

Atașați microfonul stereo de tip shotgun, și porniți aparatul.

Selectaţi meniul. (P51)

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) MENU → [Special Mic.]

(Microfon special)

• Elementele de meniu sunt afișate numai când microfonul stereo de tip shotgun este

conectat.

12. Altele

Permite înregistrarea stereo a sunetului pe o arie largă.

Permite înregistrarea în intervalul setat automat conform unghiului de vizualizare a obiectivului.

Permite înregistrarea dintr-o direcție, eliminând zgomotul de fond și de mediu.

Permite înregistrarea în interval și mai îngust decât cel al [SHOTGUN].

Permite înregistrarea în intervalul setat manual.

(Când este selectat [Manual])

Apăsaţi pentru a selecta intervalul și apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare).

Reducerea sunetelor operaționale în timpul utilizării unui microfon extern

La utilizarea microfonului extern, sunetul operațional al transfocării sau operării butoanelor poate fi înregistrat atunci când este operat în timpul înregistrării unei imagini video.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Noise Reduction for Ext. Mic]

(Reducere zgomot pentru microfon extern)

Setări: [ON]/[OFF] (Activare/Dezactivare)

• Acest element este disponibil numai la utilizarea unui microfon extern.

• Când este folosită funcția, calitatea sunetului poate diferi de cea din timpul funcționării normale.

Reducerea zgomotului de vânt în timpul utilizării unui microfon extern

Camera reduce eficient zgomotul vântului la înregistrarea sunetului cu microfonul extern.

MENU

[Motion Picture] (Imagine video) → [Wind Cut] (Eliminare vânt)

Setări: [HIGH] (Ridicat) / [STANDARD] / [LOW] (Redus) / [OFF] (Dezactivare)

• Acest element este disponibil numai la utilizarea unui microfon extern.

• Setarea [Wind Cut] (Eliminare vânt) poate deforma calitatea uzuală a sunetului.

• În timp ce microfonul extern este conectat, [ ] este afișat pe ecran.

• În timp ce microfonul extern este conectat, [Mic Level Disp.] (Afișare nivel microfon) (P216)

este automat setat la [ON] (Activare), și nivelul microfonului este afișat pe ecran.

• Când un microfon extern este atașat la cameră, nu țineți numai de microfonul extern, camera

se poate desprinde.

• Când un microfon extern este atașat la cameră, nu deschideți blițul integrat.

• Dacă sunt înregistrate zgomote la utilizarea unui adaptor curent alternativ (opțional), folosiți o

baterie.

• Când este folosit un microfon stereo (VW-VMS10: opțional), [Special Mic.] (Microfon special)

este fixat la [STEREO].

• Când [Special Mic.] (Microfon special) este setat la [LENS AUTO], [S. SHOTGUN] sau

[MANUAL], [Sound Output] (Ieșire sunet) din meniul [Motion Picture] (Imagine video) este

fixat la [REC SOUND].

• Dacă apăsați butonul funcțional la care [Mic. Directivity Adjust] (Reglare directivitate microfon)

în [Fn Button Set] (Setare buton Fn) este alocat (P55) din meniul [Custom] când [Special Mic.]

(Microfon special) este setat la [MANUAL], se va afișa ecranul care permite setarea intervalului.

• Dacă se înregistrează sunete de operare, ca sunetul zoomului, recomandăm utilizarea unui

adaptor de patină.

• Consultaţi manualul microfonului extern pentru detalii suplimentare.

12. Altele

Telecomandă declanşator (opțional)

Dacă folosiți telecomanda declanșator (DMW-RSL1: opțional), puteți evita vibrațiile (tremurul camerei) la utilizarea unui trepied și puteți apăsa complet declanșatorul în modul [B] (Bec) sau Rafală.

Telecomanda declanşator funcționează la fel ca butonul declanșator de pe cameră.

• Utilizaţi întotdeauna telecomanda originală Panasonic (DMW-RSL1: opţional).

• Înregistrați cu mod video creativ (P168) la utilizare pentru înregistrare de imagini video.

Înregistrarea de imagini video poate fi pornită/oprită din telecomandă.

• Citiți instrucțiunile de utilizare ale telecomenzii pentru detalii suplimentare.

Indisponibil în aceste cazuri:

• Telecomanda nu se poate folosi pentru următoarele operațiuni.

– Anularea [Sleep Mode] (Mod inactiv) sau [Sleep Mode(Wi-Fi)] (Mod inactiv (Wi-Fi))

Adaptor curent alternativ (opțional)/ conector curent continuu (opțional)

Prin folosirea adaptorului AC de curent alternativ (opţional) şi a cuplei DC de curent continuu (opţional), puteţi înregistra şi reda fără a vă face griji cu privire la nivelul acumulatorului. Conectorul de curent continuu opţional poate fi utilizat doar cu adaptorul de curent alternativ Panasonic destinat (opţional).

• Utilizaţi întotdeauna adaptorul de curent alternativ original Panasonic (opţional).

• Când folosiţi un adaptor de curent alternativ (opţional), folosiţi cablul de CA furnizat cu

adaptorul.

• Citiți instrucțiunile de utilizare ale adaptorului CA (opțional) și conectorului de curent continuu.

Filtre (opțional)

Protectorul MC este un filtru transparent, care nu afectează nici culorile, nici cantitatea de lumină, deci se poate folosi pentru a proteja lentila camerei.

Filtrul PL suprimă lumina reflectată dintr-un metal sau suprafețe non sferice (suprafețe plate nemetalice, aburi sau particule invizibile din aer), permițând realizare unei fotografii cu contrast înalt.

• Nu montați mai multe filtre în același timp.

• Puteți atașa parasolarul sau capacul obiectivului când filtrul este montat.

• Consultați instrucţiunile fiecărui filtru în parte.

12. Altele

[Monitor Display]/[Viewfinder] (Afişare ecran)/

(Vizor)

• Următoarele imagini sunt exemple referitor la setarea ecranului de afişare la [ ]

(monitorstyle) (stil ecran) din ecran.

La înregistrare

MOV

24p

3:2

L

FF

2

00

1

P

C2

Recording Mode

(Mod de înregistrare) (P40)

Custom settings (Setări personalizate) (P85)

Photo Style (Stil foto) (P191)

MOV

MOV

FHD 24p

SNAP

4SEC

FHD

100M

IPB

12/24.00

p

3:2

L

WL

STD.

WIDE

Flash Mode (Mod bliţ) (P151)

Bliț (P153, 155)

Format de înregistrare/Calitate de înregistrare (P159)

Snap Movie (Film instantaneu)

(P165)

Recording format/Recording quality

(Format de înregistrare/Calitate de

înregistrare)*¹ (P159) /Variable Frame

Rate (Rată de cadre variabilă)*¹ (P173)

Picture Size (Rezoluţie imagine)/

Aspect Ratio (Raport dimensiuni) (P196)

Rezoluţie imagine (Panorama Shot

Mode) (Mod înregistrare panoramă) (P74)

Afişajul de reglare a efectelor pentru imagini (filtru) (P82, 193)

EXPS

8m30s

Setarea efectelor pentru imagini

(filtru) (P193)

Card (afişat numai în timpul

înregistrării) (P26)

HDMI Recording Control (Control

înregistrare HDMI) (P181)

Elapsed recording time (Timpul de înregistrare trecut)*² (P157)

Simultaneous recording indicator

(Indicator de înregistrare simultană)

(P164)

100%

Automatic viewfinder/monitor switching (Comutarea automată a vizorului/monitorului) (P36)

Peaking (Maxim) (P223)

Highlight Shadow (Evidenţiere umbră) (P199)

HDR (P201) /iHDR (P64)

Multi exposure (Expunere multiplă) (P202)

Electronic Shutter] (Declanşator electronic) (P204)

Variable Frame Rate (Rată de cadre variabilă) (P173)

Mod fotografie (Prioritate foto)

(P164)

Slow/Quick (Încet/rapid) (P169)

Dolly Zoom (P170)

12. Altele

AFS AFF AFC MF

BKT

AFS

AFL

LOW

STAR

Quality (Calitate) (P197)

Focus Mode (Mod de focalizare)

(P89, 100)

Focus Bracket (Încadrare de focalizare) (P142)

Post Focus (Post focalizare)

(P127)

AF Mode (Mod focalizare automată) (P91)

Pull Focus (Focalizare forțată)

(P167)

Face Recognition

(Recunoaștere facială) (P208)

AF Lock (Blocare AF) (P102)

Burst (Rafală) (P114)

4K Photo (Foto 4K) (P117)

Self Timer (Temporizator) (P132)

Battery indication (Indicator baterie) (P21)

Macro recording (Înregistrare macro) (P111)

Level Shot (Nivelă virtuală)

(P212)

Image Stabiliser (Stabilizator de imagine) (P143)

Jitter alert (Alertă vibrații) (P144)

Recording state (Stare înregistrare (Luminează intermitent în roşu)/ Focus (Focalizare

(Luminează verde.)) (P39)

Focus (Under low illumination)

(Focalizare (În lumină scăzută))

(P88)

Focus (Starlight AF) (Focalizare

(Focalizare automată nocturnă))

(P88)

Conectat la Wi-Fi

Histogramă (P224)

ND AUTO ND 4 ND 16

ND 64 ND OFF

LMT

OFF

AEL

BKT

2.8

BKT

BKT

AWB

AE

Nume*³ (P210)

Numărul de zile care au trecut de la data plecării*4

(P229)

Vârsta*³ (P211)

Locul*4 (P229)

Data şi ora curentă/Setările destinaţiei de călătoriei*4:

(P229)

Exponometru (P226)

Zoom (P145)

R

8m30s

Zona de focalizare automată

(P87, 96)

Ţinta măsurării în puncte (P198)

Afişare marcaj central (P224)

Self Timer (Temporizator) (P312)

Microfon zoom (P217)

Afişare nivel microfon (P216)

Microfon extern (P313)

Filtru ND (P44)

Mod silenţios (P220)

Limitator nivel microfon Oprit

(P216)

Cod timp (P213)

Blocare AE (P102)

Mod de măsurare (P50, 198)

Program Shift (P66)

Valoare apertură (P39)

Încadrare apertură (P141)

Timp de expunere (P39)

Valoarea compensării de expunere (P103)

Încadrare expunere (P140)

Luminozitate (P65, 84)

Asistenţa de expunere manuală

(P69)

Sensibilitate ISO (P105)

Amplificare (dB) (P179)

Încadrare balans de alb P110

Reglare fină balans de alb

(P109)

Balans de alb (P107)

Culoare (P65)

Numărul imaginilor disponibile

(P28)

Numărul maxim de imagini care pot fi realizate continuu

(P115)

Timp de înregistrare disponibil*²

(P29)

12. Altele

Filă tactilă (P228)

Fn8 Fn9 Fn10 Fn11

SNAP

Fn12

F

×

AE

SS

ISO

GAIN

Zoom tactil (P147)

Declanşator tactil (P49)

AE tactil (P50)

Peaking (Maxim) (P223)

Buton funcţional (P56)

Culoare (P65)

Funcţie de control a defocalizării (P65, 84)

Luminozitate (P65, 84)

Tip de defocalizare ([Miniature Effect]) (Efect miniatură) (P81)

Culoare într-un punct (P81)

Poziţia sursei de lumină (P82)

Reglarea efectelor pentru imagini (filtru) (P82, 193)

Pornire/Oprire efect imagine (P193)

Efect imagini (filtru) (P193)

Valoare apertură (P39)

Timp de expunere (P39)

Sensibilitate ISO (P105)

Amplificare (dB) (P179)

Reglare nivel microfon (P216)

Acesta este afişat dacă funcţia [Video-Priority Display] (Afişare prioritate video) (P227) din meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [ON] (Activare).

h: oră, m: minut, s: secundă

Afişat timp de aprox. 5 secunde când camera este pornită şi dacă [Profile Setup]

(Configurare profil) este setată.

Afişat timp de aprox. 5 secunde când camera este pornită, după setarea ceasului şi comutarea din Mod redare în Mod înregistrare.

12. Altele

La înregistrare

Informaţii de înregistrare pe ecran

C1

ISO

AUTO

F

AWB

2.8

0

0

1/60

0

3:2

L

Wi-Fi Fn

98

1

Recording Mode

(Mod de înregistrare) (P40)

Valoare apertură (P39)

Timp de expunere (P39)

Timp de expunere (unghi) (P179)

Battery indication (Indicator baterie) (P21)

AFS AFF AFC MF

3:2

L

Fn

Unic (P113)

Burst (Rafală) (P114)

4K Photo (Foto 4K) (P117)

Self Timer (Temporizator) (P132)

Focus Mode (Mod de focalizare)

(P89, 100)

AF Mode (Mod focalizare automată) (P91)

Quality (Calitate) (P197)

Picture Size (Rezoluţie imagine)/

Aspect Ratio (Raport dimensiuni)

(P196)

Wi-Fi (P260)

Setări butoane funcţionale (P55)

Photo Style (Stil foto) (P191)

ISO

AUTO

0

0

WL

Sensibilitate ISO (P105)

Amplificare (dB) (P179)

Valoarea compensării de expunere (P103)

Luminozitate (P65)

Asistenţă expunere manuală

(P69)

Flash Mode (Mod bliţ) (P151)

Bliț (P153, 155)

Balans de alb (P107)

R

8m30s

AE

Control inteligent al intervalului dinamic (P200)

Mod de măsurare (P198)

Numărul imaginilor disponibile

(P28)

Numărul maxim de imagini

înregistrabile care pot fi realizate continuu (P115)

Timp de înregistrare disponibil

(P29)

12. Altele

La înregistrare

Informaţii de înregistrare pe monitor ([Video-Priority Display]) (Afişare prioritate video)

FPS

48

IRIS

F

2.8

IPB

SHUTTER

1/60

MIC

LMT ON

TC

NDF

M

0

R

00 h

05 m

04 s

00

:

00

:

00

:

00

MOV

FHD 100M

24p

PHOTO STYLE ISO

AUTO

WB

AWB

L R

ISO

AUTO

AWB VÐîÑ

1

Sensibilitate ISO (P105)

Amplificare (dB) (P179)

Photo Style (Stil foto) (P191)

Balans de alb (P107)

FPS

48

IRIS

F

2.8

SHUTTER

1/60

SHUTTER

11d

Rată de cadre de înregistrare

(P159) /Variable Frame Rate

(Rată de cadre variabilă) (P173)

Valoare apertură (P39)

Timp de expunere (P39)

Timp de expunere (unghi) (P179)

C1

1

Recording Mode (Mod de

înregistrare) (P40)

R00h8

0

m

30 s

TC

NDF

00

:

00

:

00

:

00

MOV IPB

FHD 100M

24p

Valoarea compensării de expunere (P103)

Luminozitate (P65)

Asistenţa de expunere manuală (P69)

Battery indication (Indicator baterie) (P21)

Afişaj de înregistrare imagini video (oprit)

Afişaj de înregistrare imagini video (înregistrare în curs)

Fără card

Timp de înregistrare disponibil (P29)

Numărul imaginilor disponibile

(P29)

Cod timp (P213)

Format de înregistrare/Calitate de înregistrare (P159)

Afişare nivel microfon (P216) /

Limitator nivel microfon (P216)

L R

12. Altele

La redare

111

00

3:2

L

8m30s

Mod redare (P240)

Imagine protejată (P257)

Numărul de copii (P255)

Afişarea informaţiilor de loc (P241)

Favorite (P255)

Pictograma de interzicere deconectare a cablului (P310)

Redarea imaginilor video (P183)

Redare panoramă (P75)

Redare continuă grup imagine rafală (P188)

Salvare imagine din fişier rafală

4K (P121)

Salvarea unei imagini din imagini

înregistrate cu [Post Focus] (Post focalizare) (P129)

Redare continuă grup imagine

[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) (P188)

Redare continuă grup imagine

Animație video cadru cu cadru (P188)

Focus Bracket (Încadrare de focalizare) (P142)

Tipărit cu indicaţie text (P249)

Timpul de înregistrare trecut*1 (P183)

100%

MOV FHD

100M

IPB

12/24.00

p

3:2

L

MOV

FHD 24p

8m30s

Slow/Quick (Încet/rapid) (P169)

Dolly Zoom (P170)

Variable Frame Rate (Rată de cadre variabilă) (P173)

Recording format/Recording quality

(Format de înregistrare/Calitate de

înregistrare)*² (P159)/Variable Frame

Rate (Rată de cadre variabilă)*² (P173)

Pictogramă de indicare a prezenţei marcajului (P122)

Foto 4K (Fişier rafală 4K) (P117)

Post Focus (Post focalizare) (P127)

Combinarea focalizărilor (P130)

Picture Size (Rezoluţie imagine)/

Aspect Ratio (Raport dimensiuni)

(P196)

Format de înregistrare/Calitate de

înregistrare (P159)

Snap Movie (Film instantaneu) (P165)

Quality (Calitate) (P197)

Battery indication (Indicator baterie)

(P21)

Numărul de imagini/Total imagini

Conectat la Wi-Fi

Numărul imaginilor din grup

Timpul de înregistrare imagini video*¹ (P183)

12. Altele

SUB

MENU

ND 4 ND 16

ND 64

Pictogramă Ştergere corecţie finalizată (P247)

Pictogramă obţinere informaţii în curs

Redare (Imagini video) (P183)

Numărul de zile care au trecut de la data plecării (P229)

(Încărcare) Wi-Fi (P284)

Afişare grup imagine rafală (P188)

Afişare grup încadrare focalizare (P188)

[Time Lapse Shot] (Fotografie cu timp scurs) (P188)

Afişare pentru Animație video cadru cu cadru (P188)

Submeniu (P284)

Nume*³ (P210, 211)

Locaţie*³ (P229)

Titlu*³ (P248)

Informaţii de înregistrare

Filtru ND (P44)

Mod silenţios (P220)

Vârstă (P210, 211)

Redarea multiplă (P185)

Ştergere (P189)

12. Altele

La redare

Afișarea informațiilor detaliate

F2.8

60

0

AWB

200

AFS

3:2

L

s

RGB

P

2016.12. 1 10:00

100-0001

Informaţii de înregistrare

Control inteligent al intervalului dinamic (P200)

HDR (P201)/iHDR (P64)

Rezoluţie inteligentă (P200)

Dată şi oră înregistrată/Fus orar (P229)

3:2

L

MOV

FHD 24p

ND 4 ND 16

ND 64

Picture Size (Rezoluţie imagine)/

Aspect Ratio (Raport dimensiuni)

(P196)

Format de înregistrare/Calitate de

înregistrare (P159)

Quality (Calitate) (P197)

Color Space (Spaţiu culoare) (P207)

Foto 4K (Fişier rafală 4K) (P117)

Post Focus (Post focalizare) (P127)

Combinarea focalizărilor (P130)

Număr folder/fişier (P307)

Filtru ND (P44)

100%

MOV FHD

100M

IPB

12/24.00

p

Slow/Quick (Încet/rapid) (P169)

Dolly Zoom (P170)

Variable Frame Rate (Rată de cadre variabilă) (P173)

Recording format/Recording quality

(Format de înregistrare/Calitate de

înregistrare)*² (P159) /Variable Frame

Rate (Rată de cadre variabilă)*²

(P173)

12. Altele

La redare

Afișarea histogramei

F2.8 60

0

ISO

200

100-0001 1/98

Histogramă (P47)

Numărul de imagini/Total imagini

Număr folder/fişier (P307)

Informaţii de înregistrare h: oră, m: minut, s: secundă

Acesta este afişat dacă funcţia [Video-Priority Display] (Afişare prioritate video) (P227) din meniul [Custom] (Personalizare) este setată la [ON] (Activare).

Este afişat în ordinea [Title] (Titlu), [Location] (Locaţie), [Name] (Nume) ([Baby1] (Copil 1)/

[Baby2] (Copil 2), [Pet] (Animal de companie), [Name] (Nume) ([Face Recog.])

(Recunoaştere facială).

12. Altele

Afișarea mesajelor

Mesajele de confirmare sau eroare se vor afişa pe ecran în unele cazuri.

Mesajele importante sunt descrise mai jos ca exemple.

[Some pictures cannot be deleted] (Unele imagini nu au putut fi șterse)/

[This picture cannot be deleted] (Această imagine nu a putut fi ștearsă)

• Funcția poate fi folosită numai cu imagini care corespund standardului DCF.

Formatați (P28) cu ajutorul aparatului după salvarea datelor pe calculator, etc.

[Cannot be set on this picture] (Nu se poate seta pe imagine)

• [Title Edit] (Editare titlu), [Text Stamp] (Imprimare text), [Print Set] (Setare tipărire, etc. nu pot

fi setate pentru imagini care nu respectă standardul DCF.

[Memory Card Error

Format this card?] (Eroare card memorie - Formataţi cardul?)

• Este un format care nu poate utilizat cu acest aparat.

– Introduceţi un alt card.

– Formatați cardul din nou după salvarea datelor necesare pe un calculator, etc. (P28)

Datele se vor șterge.

[Memory Card Error] (Eroare card memorie)/[This memory card cannot be used]

(Acest card de memorie nu poate fi folosit)

• Folosiți un card compatibil cu aparatul. (P26)

[Insert SD card again] (Introduceți din nou cardul)/[Try another card]

(Încercați alt card)

• Eroare la accesarea cardului.

Introduceți cardul din nou.

• Introduceţi un alt card.

[Read Error/Write Error

Please check the card] (Eroare de citire/scriere Verificați cardul)

• A eșuat la scrierea sau citirea datelor.

Îndepărtați cardul după oprirea aparatului. Introduceți cardul din nou, porniți aparatul și

încercați să scrieți sau să citiți date din nou.

• Cardul poate fi defect.

• Introduceţi un alt card.

[Cannot record due to incompatible format (NTSC/PAL) data on this card.]

(Înregistrarea nu poate fi efectuată din cauza unor date cu format incompatibil

(NTSC/PAL) de pe acest card.)

• Dacă continuați folosirea aceluiași card după modificarea [System Frequency] (Frecvență

sistem) (P236) , este posibil ca imaginile video să nu se înregistreze. Pentru a înregistra cu

același card, resetați [System Frequency] (Frecvență sistem) la setarea originală.

Pentru înregistrarea imaginilor video cu setările curent încercați următoarele:

– Formatați (P28) cu ajutorul aparatului după salvarea datelor pe calculator, etc.

– Introduceţi un alt card.

12. Altele

[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card] (Înregistrarea imaginilor video a fost anulată din cauza limitării vitezei de scriere a cardului)

• Clasa de viteză a unui card de memorie recomandat variază în funcție de [Rec Format]

(Format înregistrare) și de [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei imagini video.

Înregistrarea imaginilor statice 4K necesită un card care respectă anumite valori ale clasei de

viteză. Utilizați un card de memorie care respectă valorile recomandate. Pentru detalii,

consultați „Despre înregistrarea imaginilor video/imaginilor 4K și valorile clasei de viteză” la

P26 .

• Dacă înregistrarea se opreşte chiar şi atunci când utilizaţi un card dintr-o clasă de viteză

recomandată, viteza de scriere a datelor a scăzut. Vă recomandăm să efectuaţi o copie de

siguranţă a datelor de pe cardul de memorie şi să-l formataţi (P28) .

În funcție de tipul de card de memorie, înregistrarea se poate opri la jumătate.

[This battery cannot be used] (Acest acumulator nu poate fi utilizat)

• Utilizaţi un acumulator original Panasonic Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat centru de

service dacă mesajul este afișat chiar și cu o baterie originală Panasonic.

• Îndepărtaţi orice urmă de mizerie de pe bornele acumulatorului.

Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination found]

(Conectarea la punctul de acces wireless a eşuat/Conexiune eşuată/Nu a fost găsită nicio destinaţie)

• Informaţiile privind punctul de acces wireless setate pe acest aparat sunt greşite.

Verificaţi tipul de autentificare, tipul de criptare şi cheia de criptare. (P292)

• Undele radio de la alte dispozitive pot cauza blocarea conexiunii la punctul de acces wireless.

Verificaţi celelalte dispozitive care sunt conectate la punctul de acces wireless și dispozitivele

care utilizează banda de 2,4 Ghz.

[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected.

Transfer stopped.] (Conexiune eşuată. Încercaţi din nou peste câteva minute.) /

(Reţea deconectată. Transfer oprit.)

• Undele radio ale punctului de acces wireless devin mai slabe.

Realizaţi conexiunea mai aproape de punctul de acces wireless.

• În funcţie de punctul de acces wireless, conexiunea poate fi deconectată automat după

expirarea perioadei de timp specificate.

Porniți din nou conexiunea.

[Connection failed] (Conexiune eşuată)

• Modificaţi punctul de acces pentru a vă conecta la setările Wi-Fi de smartphone ale acestei

camere.

[Cannot connect to server] (Nu poate fi realizată conexiunea la server)

• Dacă este afişat un mesaj care vă solicită actualizarea certificatului digital, trebuie să fiţi de

acord cu actualizarea acestuia.

12. Altele

Depanare

Prima dată încercaţi următoarele proceduri. ( P327 - P335 ).

Dacă problema nu s-a rezolvat, poate fi ameliorată prin apăsare pe [Reset]

(Resetare) (P235) din meniul [Setup] (Configurare).

Acumulatorul şi sursa de alimentare

Camera nu poate fi utilizată, deşi a fost pornită.

Camera se închide imediat după ce aparatul este pornit.

• Bateria este descărcată. Încărcaţi bateria. (P20)

Aparatul se opreşte automat.

• [Economy] (Economisire energie) este activată. (P232)

Acumulatorul se descarcă prea repede.

• Când [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) este setat, bateria se descarcă în timp mai scurt.

Selectaţi [ ] ([4K Pre-Burst]) (Pre-rafală 4K) numai când înregistraţi.

• Conexiunea Wi-Fi este utilizată timp îndelungat?

Bateria se poate descărca rapid când aparatul este conectat la o reţea Wi-Fi.

→ Închideţi camera frecvent folosind funcţia [Economy] (Economisire energie), etc. (P232)

Înregistrare

Nu este posibilă înregistrarea.

Obturatorul nu funcţionează imediat atunci când butonul declanșator este apăsat.

• Este [Focus/Release Priority] (Focalizare/Prioritate de lansare) din meniul [Custom]

(Personalizare) setat la [FOCUS] (Focalizare)? (P222)

Camera nu va înregistra până când focalizarea potrivită nu va fi realizată.

12. Altele

Imaginile înregistrate arată albe.

• Imaginile arată albe dacă obiectivul este murdar de amprente sau altele.

→ Dacă obiectivul este murdar, opriți camera și ștergeți ușor lentila cu o lavetă moale și

uscată.

Imaginile înregistrate sunt prea deschise/prea întunecate.

• Este Blocarea expunerii automate (P102) aplicată incorect?

Sunt realizate mai multe fotografii dintr-odată.

• Verificați setarea modului de acționare. (P113)

• Folosiți funcția de încadrare? (P139)

Subiectul nu este focalizat corespunzător.

• Subiectul este în afara intervalului de focalizare a camerei.

• Este [Focus/Release Priority] (Focalizare/Prioritate de lansare) din meniul [Custom]

(Personalizare) setat la [RELEASE] (Deblocare)? (P222)

• Este [Shutter AF] (Focalizare automată declanşator) din meniul [Custom] (Personalizare)

setat la [OFF] (Dezactivare)? (P220)

• Este Blocarea focalizării automate (P102) aplicată incorect?

Imagine înregistrată neclară.

Stabilizator de imagine ineficient.

• Atunci când se realizează fotografii în medii întunecate, timpul de expunere poate deveni mai

lent ș i funcția stabilizatorului de imagine poate să funcționeze incorect.

→ Recomandăm folosirea unui trepied şi a temporizatorului (P132) când utilizaţi un timp de

expunere mai mare.

Imaginile înregistrate sunt neclare.

Pe imagine se observă zgomot.

• Încercați următoarele:

→ Scădeți sensibilitatea ISO. (P105)

→ Ajustați [Noise Reduction] (Reducere zgomot) de la [Photo Style] (Stil fotografie) la o

setare mai înaltă sau setați fiecare funcție, alta decât [Noise Reduction] (Reducere

zgomot), la o valoarea mai mică. (P192)

→ Setați [Long Shtr NR] (Reducere sunet de lungă durată a declanșatorului) la [ON]

(Activare). (P206)

Subiectul apare deformat pe imagine.

• Atunci când un subiect în mișcare este înregistrat cu funcția declanșator electronic, sau

înregistrare imagine video, sau foto în 4K, subiectul poate apărea deformat pe imagine.

Aceasta este caracteristică a senzorilor MOS care funcţionează ca senzori de culegere pentru

camere. Aceasta nu este o defecţiune.

12. Altele

Pot apărea dungi sau tremur în condiţii de lumină fluorescentă sau LED.

• Aceasta este caracteristică a senzorilor MOS care funcţionează ca

senzori de culegere pentru camere.

Aceasta nu este o defecţiune.

• Atunci când utilizați un declanșator electronic (P204), reducerea

timpului de expunere poate reduce efectul dungilor orizontale.

• Când se observă tremur sau dungi în condiţii de lumină fluorescentă

sau LED în modul de înregistrare a imaginilor video, puteţi reduce

aceste efecte prin setarea [Flkr Decrease] (Diminuare nivel prestabilit timp de expunere)

(P215) şi setarea timpului de expunere. Se poate selecta un timp de expunere de la [1/50],

[1/60], [1/100] sau [1/120]. Puteţi seta timpul de expunere manual, din modul video creativ.

(P168)

Luminozitatea sau nuanța imaginii înregistrate diferită de scena reală.

• La înregistrarea în condiţii de lumină flourescentă, LED, etc., mărirea timpului de expunere

poate modifica uşor luminozitatea sau culoarea. Acestea sunt caracteristici ale sursei de

lumină şi nu este o defecţiune.

• La înregistrarea subiecţilor în locaţii cu luminozitate foarte mare sau în condiţii de lumină

fluorescentă sau LED, lampă cu mercur, cu sodiu, etc., culorile şi luminozitatea ecranului se

pot modifica, sau pot apărea dungi orizontale pe ecran.

12. Altele

Imagini video

Nu este posibilă înregistrarea imaginilor video.

• Dacă continuați folosirea aceluiași card după modificarea [System Frequency] (Frecvență

sistem) (P236) , este posibil ca imaginile video să nu se înregistreze. Pentru a înregistra cu

același card, resetați [System Frequency] (Frecvență sistem) la setarea originală.

Pentru înregistrarea imaginilor video cu setările curent încercați următoarele:

→ Formatați (P28) cu ajutorul aparatului după salvarea datelor pe calculator, etc.

→ Introduceţi un alt card.

• Dacă folosiți un card de capacitate mare, nu veți putea înregistra o scurtă perioadă de timp

după pornirea acestei camere.

Înregistrarea imaginilor video se oprește la mijloc.

• Clasa de viteză a unui card de memorie recomandat variază în funcție de [Rec Format]

(Format înregistrare) și de [Rec Quality] (Calitate înregistrare) a unei imagini video.

Utilizați un card de memorie care respectă valorile recomandate. (Pentru detalii, consultați

„Despre înregistrarea imaginilor video/imaginilor 4K și valorile clasei de viteză” la P26 .)

Uneori este dificilă focalizarea cu Focalizare Automată la înregistrarea imaginilor video în 4K.

• Acest fenomen are loc atunci când camera încercă să înregistreze cu focalizare extrem de

precisă, la o viteză redusă de Focalizare Automată, ș i aceasta nu prezintă o defecțiune.

În imaginile video, clicurile și sunetele bâzâitoare sunt înregistrate.

Sunetul de înregistrare este foarte redus.

• La înregistrarea în medii silenţioase, sunetul declanşatorului, focalizării şi altor acţiuni poate

fi înregistrat în imaginea video

Operațiunea de focalizare în timpul înregistrării imaginilor video poate fi setată la [OFF]

(Dezactivare) din [Continuous AF] (Focalizare automată continuă). (P163)

• Dacă blocați microfonul cu degetele în timpul înregistrării imaginii video, sonorul poate fi

înregistrat la un volum scăzut sau poate să nu fie înregistrat deloc. În acest caz, camera

poate înregistra sunetele de operare ale obiectivului mult mai ușor.

Sunetele de operare sunt înregistrate în imaginea video.

• Utilizarea funcției [Silent Operation] (Operare silențioasă) este recomandată, dacă vă

preocupă sunetul de operare. (P176)

Bliţ

Nu este activat blițul.

• Blițul este închis? Deschideți blițul. (P148)

• Atunci când se utilizează declanșatorul electronic, blițul nu este activat. (P204)

• Atunci când funcția [Silent Mode] (Mod fără sunet) este setată la [ON] (Activare), blițul nu

este activat. (P220)

12. Altele

Monitorul LCD/vizorul

Monitorul LCD/vizorul se închide, deşi camera este pornită.

• Dacă nicio operație nu este efectuată în perioada de timp setată, [Auto LVF/Monitor Off ]

(LVF automat/ Monitor dezactivat) (P232) este activat, iar monitorul LCD/vizorul se închide.

• Când un obiect sau mâna dumneavoastră este poziţionată în apropierea senzorului de ochi,

este posibil ca afişajul monitorului să fie comutat la afişajul vizorului fără să vă daţi seama de

acest lucru (P37)

Poate licări pentru un moment sau luminozitatea ecranului se poate schimba vizibil pentru o clipă.

• Aceasta se datorează aperturii obiectivului, care se schimbă când butonul declanșatorului este

apăsat pe jumătate sau când luminozitatea subiectului se schimbă. Aceasta nu este o

defecţiune.

Nu se poate comuta între monitorul LCD şi vizor, când se apasă butonul [LVF].

• Când este conectată la un calculator sau imprimantă, camera poate afişa imaginile doar pe

monitorul LCD.

Pe vizor apar porțiuni colorate inegal, sau culori inegale.

• Vizorul aparatului dispune de tehnologie OLED. Amprentarea ecranului/vizorului se poate

înregistra când aceeaşi imagine este afișată timp îndelungat, dar acest lucru nu afectează

imaginile înregistrate.

Tonul de culoare al vizorului diferă de tonul efectiv.

• Fiind o caracteristică a vizorului, fenomenul nu reprezintă a problemă.

Nu afectează imaginile înregistrate.

Redare

Imaginea nu este redată.

Nu există imagini înregistrate.

• Este introdus cardul?

• Este un dosar sau o imagine care a fost prelucrată pe PC?

Dacă da, nu se poate reda pe cameră.

→ Este recomandată folosirea software-ului „PHOTOfunSTUDIO” (P304) pentru a scrie

imaginile de pe PC pe card.

• Funcția [Playback Mode] (Mod Redare) a fost setată pentru redare?

→ Schimbați la [Normal Play] (Redare normală). (P240)

12. Altele

Nu se pot reda imagini video.

• Imaginile video înregistrate cu o setare diferită de [System Frequency] (Frecvență sistem) nu

pot fi redate. (P236)

→ Restauraţi setările [System Frequency] (Frecvență sistem) la cele utilizate în timpul

înregistrării.

Zonele roşii din imagini apar înnegrite.

• Când funcţia de corecţie digitală a efectului de ochi roşii ([ ] sau [ ]) operează,

aceasta poate înnegri zonele roşii.

→ Vă recomandăm închiderea blițului încorporat, setarea modului blițului la , sau setarea

modului [Red-Eye Removal] (Corectare efect de ochi roșii) la [OFF] (Dezactivare) înainte

de înregistrare. (P205)

Wi-Fi Function (Funcția Wi-Fi)

Nu se poate stabili o conexiune Wi-Fi.

Undele radio se deconectează.

Punctele de acces wireless nu se afişează.

Sfaturi generale pentru utilizarea unei conexiuni Wi-Fi

• Folosiţi în raza de comunicare a unui dispozitiv care urmează a fi conectat.

• Există în apropiere vreun dispozitiv cum ar fi un cuptor cu microunde, telefon fără fir, etc.,

care funcţionează pe frecvenţa de 2,4 GHz?

→ Undele radio pot fi întrerupte când se folosesc simultan. Folosiţi-le la distanţă suficientă

de dispozitiv.

• Când indicatorul bateriei luminează intermitent în roşu, conexiunea cu alte echipamente

poate să nu se realizeze sau conexiunea se poate întrerupe.

(Se afişează un mesaj precum [Communication error] (Eroare de comunicare.)

• Dacă amplasați camera pe o masă sau un raft de metal, undele radio pot fi afectate în mod

negativ. În astfel de cazuri, este posibil să nu puteți stabili o conexiune. Deplasați camera

departe de suprafața metalică.

Despre punctul de acces wireless

• Verificaţi dacă punctul de acces wireless la care doriţi să vă conectaţi este funcţional.

• Verificaţi starea undelor radio de la punctul de acces wireless.

→ Mutaţi aparatul mai aproape de punctul de acces wireless.

→ Schimbaţi locaţia sau orientarea punctului de acces wireless.

• Este posibil să nu fie afişat, chiar dacă undele radio există, în funcţie de setarea punctului

de acces wireless.

→ Opriți și porniți punctul de acces wireless.

→ Verificaţi setările punctul de acces wireless.

→ Dacă SSID de reţea a punctului de acces wireless este setat să nu transmită, reţeaua nu

poate fi detectată. Introduceți SSID-ul rețelei pentru a porni conexiunea (P292) sau pentru

a permite difuzarea undelor SSID-ul punctului de acces fără fir.

Aparatul nu apare în ecranul de setare Wi-Fi a smartphone-ului.

• Din meniul de setări Wi-Fi din smartphone, opriți și porniți funcția Wi-Fi.

12. Altele

Atunci când încerc să setez o conexiune Wi-Fi cu un PC Windows 8, numele meu de utilizator și parola mea nu sunt recunoscute, ca urmare nu mă pot conecta la PC.

• Unele versiuni ale sistemului de operare, inclusiv Windows 8, utilizează două tipuri de

conturi: un cont local și un cont Microsoft.

Asiguraţi-vă că folosiţi numele de utilizator şi parola pentru contul local.

PC-ul nu este recunoscut atunci când utilizați o conexiune Wi-Fi. Camera nu se poate conecta la un PC prin conexiune Wi-Fi.

• Numele grupului de lucru implicit este setat la “WORKGROUP”. Dacă ați schimbat numele

grupului de lucru, PC-ul nu va fi recunoscut.

În [Change Workgroup Name] (Modificare Nume Grup de lucru) în [PC Connection]

(Conexiune PC) din meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi), schimbați numele grupului de

lucru cu cel al PC-ului la care vă conectați. (P296)

• Vă rugăm să confirmați dacă numele de utilizator ș i parola sunt introduse corect.

• Când ora sistemului Mac sau Windows conectat la cameră diferă foarte mult de ora camerei,

camera nu poate fi conectată la calculator la anumite sisteme de operare.

→ Confirmaţi setările ceasului [Clock Set] (Setare ceas) şi orei globale [World Time] de pe

cameră pentru a se potrivi la setările sistemelor Windows sau Mac. Când ambele setări

diferă foarte mult, potriviţi-le.

Imaginile nu pot fi transmise la serviciul web.

• Verificați corectitudinea informaţiilor de conectare (ID de conectare/nume de utilizator/adresă

de e-mail/parolă).

Durează transmiterea unei imagini pe serviciul web.

Transmisia imaginilor se întrerupe pe parcurs. Unele imagini nu pot fi transmise.

• Este dimensiunea imaginii prea mare?

→ Reduceţi rezoluţia imaginii de la [Size] (Dimensiune) (P275) , și apoi trimiteți.

→ Transmiteţi după divizarea imaginii video cu ajutorul [Video Divide] (Divizare video) (P250) .

• Transmiterea poate dura timp mai mult atunci când distanţa faţă de punctul de acces wireless

este mare.

→ Transmiteţi mai aproape de punctul de acces wireless.

• Formatul de fișier al imaginilor video care pot fi redate diferă în funcție de destinație. (P273)

Mi-am uitat parola de la Wi-Fi.

• Executaţi [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare setări Wi-Fi) din meniul [Setup] (Configurare).

(P235)

Cu toate acestea, informaţiile pe care le-aţi setat în meniul [Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi)

vor fi resetate. (cu excepția celor pentru [LUMIX CLUB]).

12. Altele

Televizor, calculator şi imprimantă

Nu apare nicio imagine pe televizor.

• Camera este conectată corect la televizor? (P300)

→ Setați intrarea TV la modul de intrare extern.

VIERA Link nu funcţionează.

• Funcţia [VIERA Link] a camerei este setată la [ON] (Activare)? (P234)

→ Verificaţi setarea VIERA Link la dispozitivul conectat.

→ Opriţi şi reporniţi camera din nou.

→ Verificați setarea [System Frequency] (Frecvență sistem). (P236)

Nu poate fi stabilită conexiunea cu calculatorul.

• Setați [USB Mode] (Mod USB) la [PC] (Calculator) (P232, 306)

• Opriţi şi reporniţi camera din nou.

Calculatorul nu recunoaşte cardul de memorie.

(Când utilizaţi un card de memorie SDXC)

• Verificaţi dacă calculatorul dumneavoastră este compatibil cu cardurile de memorie SDXC.

http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html

La conectare, este posibil să apară un mesaj prin care vi se solicită să formataţi cardul de

memorie. Nu formataţi cardul!

• Dacă indicatorul [Access] (Acces) de pe ecran nu se stinge, opriţi camera înainte de a

deconecta cablul de conexiune USB.

Nu pot tipări atunci când camera este conectată la imprimantă.

• Imprimanta nu este compatibilă cu PictBridge.

→ Setaţi [USB Mode] (Mod USB) la [PictBridge(PTP)]. (P232, 309)

Marginile imaginilor sunt decupate la tipărire.

• Dezactivaţi pe imprimantă toate setările pentru tipărire decupată sau fără margini înainte de

a tipări.

(Consultaţi manualul imprimantei pentru detalii suplimentare.)

• Dacă tipăriţi într-un centru de tipărire, verificaţi dacă dimensiunea 16:9 poate fi tipărită.

12. Altele

Altele

Unitatea obiectivului redă un sunet.

• Acesta este un sunet de mișcare a obiectivului sau operarea aperturii atunci când camera

este pornită sau oprită, și nu este o defecțiune a camerei.

• Sunetul, care este cauzat de reglarea automată a deschiderii, se aude atunci când

luminozitatea s-a schimbat, de exemplu, din cauza zoom-ului sau mișcării camerei.

Aceasta nu este o defecţiune.

Transfocarea se opreşte instantaneu.

• Când se foloseşte Zoom optic extra, acţiunea de transfocare se va opri temporar.

Aceasta nu este o defecţiune.

A fost selectată o limbă necunoscută din greșeală

• Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare), selectați pictograma meniului [Setup] (Configurare) [ ]

și selectați pictograma [~] pentru a seta limba dorită. (P234)

Indicatorul luminos se aprinde la apăsarea pe jumătate a butonului declanşator.

• În locurile întunecate, Indicatorul luminos de focalizare automată (P221) se aprinde în roșu

pentru a facilita focalizarea pe subiect.

Camera se încălzește.

• Suprafața camerei ș i partea din spate a monitorului se poate încălzi în timpul utilizării.

Acest lucru nu afectează performanțele sau calitatea camerei.

Ceasul este resetat.

• Dacă nu folosiţi camera timp îndelungat, ceasul se poate reseta.

→ Mesajul [Please set the clock] (Vă rugăm să setați ceasul) va fi afișat; vă rugăm să resetați

ceasul. (P33)

12. Altele

Măsuri de precauţie la utilizare

Utilizarea optimă a camerei

Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice (precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.).

• Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile sau sunetul de pe aparat pot suferi

perturbaţii din cauza undelor electromagnetice.

• Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote

care pot afecta negativ imaginea şi sunetul.

• Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice

create de difuzoare sau motoare mari.

• Undele electromagnetice pot afecta negativ aparatul, perturbând imaginea şi sunetul.

• Dacă acest aparat este afectat de echipamente electromagnetice şi nu mai funcţionează

corespunzător, opriţi aparatul şi scoateţi acumulatorul sau deconectaţi adaptorul de curent

alternativ (opțional). Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare

cu curent alternativ şi reporniţi aparatul.

Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.

• Dacă înregistraţi lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile şi/sau

sunetele vor fi afectate.

Utilizaţi doar cablurile şi firele furnizate.

Dacă utilizaţi accesorii opţionale, utilizaţi doar cablurile furnizate cu acestea.

Nu prelungiţi cablurile şi firele.

Nu pulverizaţi insecticide sau substanţe chimice volatile spre aparat.

• Dacă aparatul este pulverizat cu astfel de substanţe, carcasa sa se poate deteriora iar

finisajul se poate coji.

Nu lăsaţi produse din plastic sau cauciuc să intre în contact cu camera pentru mult timp.

Păstraţi obiectele sensibile la câmpuri magnetice (cărţi de credit, etc.) departe de cameră.

În caz contrar, câmpurile magnetice pot deteriora datele acestora, făcându-le inutilizabile.

12. Altele

Curăţare

Înainte de a curăţa camera, extrageţi bateria sau deconectaţi fişa de alimentare de c.c. (opţional) sau scoateţi ştecărul de alimentare din priză. Apoi șterge camera cu o lavetă moale și uscată.

• Când camere este foarte murdară, poate fi curățată prin ștergerea mizeriei cu o lavetă umedă

stoarsă, apoi cu una uscată.

• Nu utilizaţi solvenţi ca benzină, diluanţi, alcool, detergent de bucătărie etc. pentru curăţarea

camerei, deoarece acestea îi pot afecta aspectul exterior şi finisajul.

• La utilizarea unei lavete chimice, urmați instrucțiunile producătorului.

Îngrijirea monitorului/vizorului

• Deoarece vizorul nu poate fi îndepărtat, suflați praful de pe vizor cu o suflantă (disponibilă în

comerț), ștergeți-l ușor cu o lavetă moale și uscată, având grijă să nu îl scoateți.

• Dacă ștergeți prea tare și iese, consultați dealerul sau Panasonic.

Despre monitor/vizor

• Nu apăsaţi tare pe monitorul LCD. Acest lucru poate cauza afişarea inegală și defectarea

monitorului LCD.

• În climatele reci sau în alte situaţii în care camera se răceşte, este posibil ca monitorul LCD

sau vizorul să fie uşor mai întunecat decât în mod normal după pornirea camerei

Luminozitatea normală va reveni după încălzirea componentelor interne.

Monitorul LCD și vizorul sunt produse cu tehnologie de precizie extrem de înaltă.

Totuşi, pe monitor pot apărea câteva puncte întunecate sau mai luminoase (roşii, albastre sau verzi). Aceasta nu este o defecţiune. Monitorul LCD şi ecranele vizor sunt controlate cu extrem de înaltă precizie, dar este posibil ca anumiţi pixeli să fie inactivi. Punctele respective nu vor fi înregistrate pe imaginile stocate în memoria internă sau pe un card de memorie

Despre obiectiv

• Nu apăsaţi obiectivul cu forţă excesivă.

• Nu lăsaţi camera cu obiectivul îndreptat spre soare, deoarece expunerea la razele solare

poate duce la defectarea camerei. De asemenea, fiți atenți când așezați camera în afara

sau în apropierea unei ferestre.

• Dacă există murdărie pe lentile (apă, ulei, amprente, etc.) imaginea poate fi afectată.

Curăţaţi uşor suprafaţa obiectivului cu o lavetă moale, uscată înainte de a realiza fotografii.

• Retrageți obiectivul când transportați camera.

12. Altele

Baterie

Acumulatorul este un acumulator reîncărcabil cu ioni de litiu. Capacitatea sa de generare a electricității se datorează reacțiilor chimice din interior. Aceste reacții pot fi afectate de temperatura și umiditatea mediului. Dacă temperatura este prea ridicată sau prea scăzută, perioada de funcţionare a acumulatorului va fi mai scurtă.

Scoateţi întotdeauna acumulatorul din cameră după utilizare.

• Puneți acumulatorul extras într-o pungă de plastic și depozitați-l departe de obiecte metalice

(cleme, etc.)

Dacă aţi scăpat acumulatorul pe jos în mod accidental, verificaţi dacă nu s-au deteriorat terminalele sau carcasa.

• Introducerea unui acumulator defect în cameră poate defecta camera.

Luați cu dvs. acumulatori de rezervă când plecați.

• Durata de funcţionare a bateriei devine redusă în condiții de temperaturi scăzute, ca de

exemplu la schi.

• Când călătoriți, nu uitați încărcătorul (furnizat) pentru a încărca acumulatorul în țara în

care călătoriți.

Aruncarea acumulatorului uzat.

• Bateria are o durată de viaţă limitată.

• Nu aruncaţi în foc acumulatorul, poate exploda.

Nu permiteți contactul terminalelor cu obiecte metalice (lănțișoare, agrafe, etc.)

• În caz contrar, se pot produce incendii sau şocuri electrice prin scurtcircuitare sau prin

căldura generată.

Încărcător

• Indicatorul [CHARGE] (Încărcare) poate lumina intermitent sub influența electricității statice

sau a undelor electromagnetice. Acest fenomen nu influențează încărcarea.

• Dacă utilizaţi încărcătorul lângă un aparat radio, recepţia radio poate fi perturbată.

Păstraţi încărcătorul la o distanţă de cel puţin 1 m (3,3 ft) de aparatul de radio.

• Încărcătorul poate genera sunete bâzâitoare la utilizare. Aceasta nu este o defecţiune.

• După utilizare, deconectați dispozitivul de alimentare din priză.

(Se consumă o cantitate mică de curent dacă se lasă în priză.)

Păstraţi întotdeauna terminalele încărcătorului şi acumulatorului curate.

12. Altele

Nu lăsați cardul la temperaturi ridicate, locuri în care undele electromagnetice şi electricitatea statică sunt generate cu ușurință sau expus la lumină solară directă.

Nu îndoiţi și nu scăpaţi cardul.

• Cardul sau datele stocare pot fi deteriorate sau pierdute.

• Păstrați cardul în suport sau husă după utilizare, în timpul depozitării sau transportului.

• Nu atingeţi terminalele de pe spatele cardului și nu le lăsaţi să se murdărească sau să se

ude.

Dacă utilizaţi funcţiile „formatare” sau „ştergere” de pe cameră sau calculator, acestea vor şterge doar informaţiile de management al fişierelor, fără a şterge datele complet de pe cardul de memorie.

La depunerea sau transferarea cardurilor de memorie, vă recomandăm să le distrugeţi fizic sau să utilizaţi un software de ştergere a datelor de calculator disponibil în comerţ pentru a şterge datele complet de pe card.

Datele de pe cardurile de memorie trebuie gestionate cu responsabilitate.

12. Altele

Despre informaţiile personale

Dacă numele sau zilele de naştere sunt setate în modul [Profile Setup] (Setare profil) sau

[Face Recog.] (Recunoaștere față), ţineţi cont de faptul că informaţiile personale vor fi păstrate în cameră şi imaginile redate.

Vă recomandăm să setaţi o parolă pentru Wi-Fi sau funcția [Wi-Fi Function Lock]

(Blocare funcție Wi-Fi) pentru protejarea informațiilor personale. (P296, 297)

Precizări legale

• Informaţiile care conţin informaţii personale pot fi modificate sau pot dispărea din cauza

operării defectuoase, ca efect al electricităţii statice, accidentelor, defecţiunilor, reparaţiilor

sau altor manipulări.

Reţineţi faptul că Panasonic nu este responsabil în niciun fel pentru prejudiciile directe sau

indirecte cauzate de modificarea sau dispariţia informaţiilor sau informaţiilor personale.

Solicitarea unei reparaţii, transfer către un terţ sau aruncare.

• După ce notați informațiile personale, realizați [Reset Wi-Fi Settings] (Resetare Wi-Fi)/

[Delete account] (Ștergere cont) pentru a șterge datele care conțin informații personale,

precum setările de conectare la rețeaua wireless LAN, care au fost înregistrate în acest

aparat] (P235, 289) .

• Pentru a proteja informaţiile personale, vă rugăm să resetaţi setările. (P235)

• Scoateţi cardul de memorie din aparat când solicitaţi depanarea.

• Setările pot fi restabilite la cele de fabrică la repararea aparatului.

• Contactați distribuitorul de la care aţi cumpărat acest aparat Panasonic dacă operaţiunile

de mai sus nu sunt posibile din cauza unor defecţiuni.

Când transferaţi sau depuneţi la deşeuri cardul de memorie, consultaţi

„Depunerea la deşeuri /transferarea cardurilor de memorie” din secţiunea anterioară. (P339)

La încărcarea imaginilor pe serviciile web

• Imaginile pot conţine informaţii personale, care pot fi utilizate pentru identificarea utilizatorului,

precum titluri, date şi ore de înregistrare şi informaţii despre locaţie. La încărcarea imaginilor

pe serviciile de internet verificaţi cu atenţie, apoi încărcaţi.

Când nu utilizați camera timp îndelungat

• Depozitaţi acumulatorul într-un loc uscat şi rece, cu o temperatură relativ stabilă:

[Temperatura recomandată: 15 ºC – 25 ºC (59 - 77 F) umiditate recomandată: 40%RH to

60%RH]

• Scoateți întotdeauna acumulatorul și cardul din cameră.

• Dacă acumulatorul rămâne în cameră, se va descărcă și dacă aparatul este oprit.

Dacă acumulatorul rămâne în cameră în continuare, se va descărca prea mult și poate

deveni inutilizabil după încărcare.

• La depozitarea acumulatorului pentru o lungă perioadă de timp, vă recomandăm încărcarea

acestuia o dată pe an.

Scoateţi acumulatorul din cameră şi depozitaţi-l din nou după ce a fost descărcat complet.

• Recomandăm depozitarea acumulatorului cu un gel desicant (silica gel) într-un dulap.

• Verificați toate componentele camerei înainte de a o pune în funcțiune, dacă nu ați mai

folosit-o de un timp îndelungat.

12. Altele

Despre datele imaginilor

• Datele înregistrate pot fi deteriorate sau se pot pierde în cazul în care camera se strică din

cauza manevrării necorespunzătoare. Panasonic nu este responsabilă pentru daune

cauzate de pierderea datelor înregistrate.

La utilizarea unui trepied sau a unui suport cu un picior

• La utilizarea unui trepied, asiguraţi-vă că trepiedul este stabil.

• Când folosiţi un trepied sau un suport cu un picior, nu veţi putea extrage cardul sau

acumulatorul.

• La utilizarea unui trepied sau a unui suport cu un picior asigurați-vă că acestea stau drept

la atașarea și detașarea camerei. Puteți deteriora șurubul camerei dacă aplicați prea multă

forță. Puteţi defecta carcasa camerei sau eticheta când camera este atașată prea tare pe

trepied sau suport cu un picior.

• Citiţi instrucţiunile de utilizare a trepiedului sau suportului cu un picior.

Wi-Fi Function (Funcția Wi-Fi)

Utilizarea camerei ca dispozitiv wireless LAN

Când utilizaţi echipamentele sau calculatoarele care au nevoie de o securitate mai fiabilă decât dispozitivele LAN wireless, asiguraţi-vă că sunt luate măsurile corespunzătoare pentru conceptele de siguranţă şi defectele sistemelor utilizate. Panasonic nu îşi va asuma responsabilitatea pentru nicio deteriorare care survine din utilizarea camerei în alt scop decât ca dispozitiv LAN wireless.

Se presupune că funcţia Wi-Fi a acestei camere este utilizată în ţările în care este vândută camera

Există riscul ca această cameră să încalce reglementările privind undele radio dacă este utilizată în alte ţări decât cele în care este comercializată, iar Panasonic nu îşi asumă responsabilitatea pentru astfel de încălcări.

Există riscul ca datele transmise şi recepţionate prin unde radio să fie interceptate

Vă rugăm să reţineţi că există riscul ca datele transmise și recepţionate prin unde radio să fie interceptate de un terţ.

12. Altele

Nu utilizaţi camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferenţe

• Nu utilizaţi camera în zone cu câmpuri magnetice, electricitate statică sau interferenţe,

precum în apropierea cuptoarelor cu microunde Este posibil ca undele radio să nu ajungă

la cameră.

• Utilizarea camerei în apropierea dispozitivelor precum cuptoare cu microunde sau telefoane

fără fir care utilizează banda de unde radio de 2,4 GHz poate cauza o scădere a performanţei

ambelor dispozitive.

Nu vă conectaţi la o reţea wireless pentru care nu aveţi autorizaţie de utilizare

Când camera utilizează funcţia Wi-Fi, reţelele wireless vor fi căutate automat.

Când se întâmplă acest lucru, ar putea fi afişate reţelele wireless pe care nu sunteţi autorizat să le utilizaţi (SSID*), însă nu încercaţi să vă conectaţi la reţea, deoarece poate fi considerat acces neautorizat.

SSID-ul se referă la numele care este utilizat pentru a identifica o reţea printr-o conexiune

LAN wireless. Transmisia este posibilă dacă SSID-ul corespunde ambelor dispozitive.

12. Altele

• Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.

• Siglele „AVCHD” şi „AVCHD Progressive” sunt mărci înregistrate

ale Panasonic Corporation şi Sony Corporation.

• Produs sub licenţă Dolby Laboratories.

Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby

Laboratories.

• HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface

sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI

Licensing LLC în Statele Unite şi în alte ţări.

• HDAVI Control™ este marcă comercială Panasonic Corporation.

• Adobe este o marcă sau marcă înregistrată a Adobe Systems

Incorporated din Statele Unite şi/sau alte ţări.

• Pentium este marcă comercială Intel Corporation în Statele

Unite şi/sau în alte ţări.

• iMovie, Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale a Apple Inc.,

înregistrate în Statele Unite şi alte ţări.

• iPad, iPhone, iPod, şi iPod touch sunt mărci comerciale a

Apple Inc., înregistrate în Statele Unite şi alte ţări.

• App Store este o marcă de servicii Apple Inc.

• Windows este o marcă comercială sau marcă comercială

înregistrată a Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.

• Android şi Google Play sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate Google Inc.

12. Altele

• QuickTime și logo-ul QuickTime sunt mărci comerciale

sau mărci înregistrate ale Apple Inc., utilizate sub licența

acestora.

• Logo-ul Wi-Fi CERTIFIED™ Logo este o marcă de

certificare Wi-Fi Alliance®

• Marcajul de identificare Wi-Fi Protected Setup™ este

o marcă de certificare Wi-Fi Alliance®

• Wi-Fi este marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

• „Wi-Fi Protected Setup™”, „WPA™”, şi „WPA2™”

sunt mărci comerciale Wi-Fi Alliance®.

• DLNA, logo-ul DLNA Logo şi DLNA CERTIFIED sunt

mărci comerciale, mărci de servicii sau mărci de

certificare Digital Living Network Alliance.

• Acest produs foloseşte „DynaFont” de la DynaComware

Corporation. DynaFont este marcă înregistrată

DynaComware Taiwan Inc.

• QR Code este o marcă înregistrată DENSO WAVE

INCORPORATED.

• Alte denumiri de sisteme şi produse menţionate în

aceste instrucţiuni sunt de regulă mărci înregistrate

sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul

sau sistemul respectiv.

Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şi necomercială de către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul

AVC („AVC Video”) şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în cadrul unei activităţi personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale video, licenţiat pentru furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordată sau nu va fi implicată pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

MPEG LA, LLC.

Consultați http://www.mpegla.com

Aruncarea echipamentelor ș i bateriilor uzate

Numai pentru Uniunea European ş i ţă rile care dispun de sisteme de reciclare

Aceste simboluri de pe produse, ambalaje ş i/sau documentele înso ţ itoare indic ă faptul c ă produsele electrice ş i electronice, precum ş i bateriile uzate nu trebuie s ă fie amestecate cu de ş eurile menajere obi ş nuite.

Pentru un tratament corespunz ă tor, pentru recuperarea ş i reciclarea produselor ş i bateriilor uzate, v ă rug ă m s ă le depune ţ i la punctele de colectare special amenajate, în conformitate cu legisla ţ ia na ţ ional ă .

Prin depunerea corespunz ă toare a acestora la de ş euri, ve ţ i ajuta la economisirea unor resurse valoroase ş i ve ţ i preveni poten ţ iale efecte negative asupra s ă n ă t ăţ ii umane ş i asupra mediului înconjur ă tor.

Pentru mai multe informa ţ ii despre colectare ş i reciclare, v ă rug ă m s ă contacta ţ i autorit ăţ ile locale.

Este posibil ca depunerea incorect ă la de ş euri s ă fie pedepsit ă în conformitate cu legile na ţ ionale.

Not ă privind simbolul bateriei (simbolul de jos):

Acest simbol se poate utiliza în combina ţ ie cu un simbol chimic.

În acest caz este conform cu cerin ţ ele impuse de Directiva pentru substan ţ e chimice aferent ă .

Produs Panasonic

Acest produs este acoperit de garan ţ ia E-Guarantee Panasonic.

V ă rug ă m s ă p ă stra ţ i chitan ţ a de achizi ţ ionare.

Condi ţ iile garan ţ iei ş i informa ţ iile despre acest produs sunt disponibile la www.panasonic.com/ro sau la urm ă toarele numere de telefon: 021 316 3165 / 021 316 4187 - num ă r pentru apeluri din re ţ ele fixe (terestre)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement