Panasonic DMCG5XEC, DMCG5XEB, DMCG5XEG, DMCG5EB, DMCG5EF, DMCG5EG, DMCG5EC, DMCG5XEF Operating instructions

Panasonic DMCG5XEC, DMCG5XEB, DMCG5XEG, DMCG5EB, DMCG5EF, DMCG5EG, DMCG5EC, DMCG5XEF Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
voor geavanceerde kenmerken
Digitale Camera
Model Nr.
DMC-G5
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen
alvorens dit apparaat in gebruik te nemen.
VQT4H21
F0612MC0
until
2012/7/9
Inhoud
Voor Gebruik
Zorgdragen voor de fotocamera ................................................................................ 7
Standaardaccessoires ................................................................................................ 8
Namen en functies van de componenten ................................................................. 9
Over de Lens.............................................................................................................. 16
Voorbereiding
De Lens veranderen .................................................................................................. 17
Het bevestigen van de Schouderriem ..................................................................... 20
Opladen van de Batterij ............................................................................................ 21
• Opladen .............................................................................................................. 21
• Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering....................................... 23
Invoering en verwijdering van de kaart (optionele)/batterij .................................. 26
Over de -kaart ............................................................................................................ 27
• Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden........................................... 27
• Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd ............ 28
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)......................................................... 29
• De klokinstelling veranderen............................................................................... 30
Basiskennis
Selecteren van de opnamemodus ........................................................................... 31
Tips om mooie opnamen te maken.......................................................................... 33
• Spoort de richting van de camera op (Richtingsdetectiefunctie)......................... 33
Gebruik van de zoeker .............................................................................................. 34
• Schakelen tussen LCD-monitor/zoeker .............................................................. 34
• De AF-oogsensor................................................................................................ 35
• Instelling van de brandpuntpositie met de touch pad ......................................... 35
Een foto maken.......................................................................................................... 36
• Hoe scherp te stellen tijdens het fotograferen (AFS/AFF/AFC).......................... 36
• Een foto maken................................................................................................... 38
• Foto’s maken met gebruik van de Touch Shutter functie.................................... 39
• Omschakelen van de informatie die op het opnamescherm
weergegeven wordt ............................................................................................ 40
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligent Auto Modus) ........................................................................................... 42
• Opnemen met door het toestel aanbevolen effecten.......................................... 45
• Opnemen m.b.v. Intelligente Automatische Plusfunctie...................................... 46
Foto’s maken met de Defocus Control Functie ...................................................... 48
Het maken van beelden met uw favoriete instellingen
(Programma AE-modus) ........................................................................................... 50
Opname Bewegend Beeld ........................................................................................ 52
• Scherpstellen tijdens het opnemen van een video (Continu AF)........................ 52
• Opname Bewegend Beeld.................................................................................. 53
• Foto’s maken terwijl u een film maakt................................................................. 55
-2-
Afspelen van foto’s/films .......................................................................................... 56
• Opnamen terugspelen ........................................................................................ 56
• De op het terugspeelscherm Afgebeelde Informatie veranderen ....................... 60
• Bewegende beelden terugspelen ....................................................................... 61
• Creëren van foto’s uit een video ......................................................................... 62
Beelden wissen ......................................................................................................... 63
Menu instellen ........................................................................................................... 64
• Menuonderdelen instellen................................................................................... 64
• Instelling van de achtergrond van het instellingenmenu..................................... 67
Het Snelmenu instellen............................................................................................. 68
• Stel het snelmenu in met uw favoriete items ...................................................... 69
Over het set-up Menu................................................................................................ 70
Opnemen
Optische beeldstabilisator ....................................................................................... 78
Beelden maken met de zoom ................................................................................... 80
• Zoomen met gebruik van aanrakingshandelingen.............................................. 83
Beelden maken met de ingebouwde flits ................................................................ 84
• Naar de geschikte flitsinstelling schakelen ......................................................... 84
Belichtingscompensatie ........................................................................................... 88
Opnamen maken met de burstfunctie ..................................................................... 89
Opnamen maken met gebruik van Auto Bracket ................................................... 91
Opnamen maken met de zelfontspanner ................................................................ 93
Foto’s maken met Auto Focus ................................................................................. 95
Opnamen maken met handmatig scherpstellen................................................... 101
Vastzetten van het brandpunt en de belichting
(AF/AE-vergrendeling) ............................................................................................ 104
De witbalans instellen............................................................................................. 106
De lichtgevoeligheid instellen .................................................................................111
Gebruik van de functieknop ....................................................................................113
• Controleer de effecten van diafragma en sluitertijd (Preview-functie) ...............115
• Gemakkelijk de sluitertijd/sluitertijd voor geschikte belichting (OnPush AE)
instellen .............................................................................................................116
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd te specificeren ....................117
• Lensopening-Prioriteit AE-modus ......................................................................117
• Sluiter-Prioriteit AE-modus ................................................................................118
• Handmatige belichtingsfunctie...........................................................................119
Foto's maken die overeenkomen met de scène die opgenomen wordt
(Scene Guide modus) ............................................................................................. 121
• [Geprononceerd portret] ................................................................................... 122
• [Zachte huid] ..................................................................................................... 122
• [Zacht tegenlicht] .............................................................................................. 122
• [Scherp tegenlicht] ............................................................................................ 123
• [Ontspannen atmosfeer] ................................................................................... 123
• [Kindergezicht] .................................................................................................. 123
• [Landschap] ...................................................................................................... 124
• [Blauwe lucht] ................................................................................................... 124
• [Romantische zonsondergang] ......................................................................... 124
-3-
• [Levendige zonsondergang] ............................................................................. 124
• [Glinsterend water]............................................................................................ 125
• [Heldere nachtopname] .................................................................................... 125
• [Koele nachtopname]........................................................................................ 125
• [Warme nachtopname] ..................................................................................... 126
• [Artistieke nachtopname] .................................................................................. 126
• [Fonkelende verlichting].................................................................................... 126
• [Nachtportret] .................................................................................................... 127
• [Bloemen].......................................................................................................... 127
• [Gerechten] ....................................................................................................... 128
• [Desserts].......................................................................................................... 128
• [Bewegende dieren].......................................................................................... 129
• [Sport] ............................................................................................................... 129
• [Monochroom]................................................................................................... 129
Foto’s maken met verschillende beeldeffecten
(Creative Control modus) ....................................................................................... 130
• [Expressief] ....................................................................................................... 132
• [Retro] ............................................................................................................... 132
• [Overbelichting]................................................................................................. 132
• [Donker] ............................................................................................................ 132
• [Sepia]............................................................................................................... 133
• [Dynamisch zwart/wit] ....................................................................................... 133
• [Expressieve indruk] ......................................................................................... 133
• [Hoge dynamiek]............................................................................................... 133
• [Kruisproces]..................................................................................................... 134
• [Speelgoedcam.effect] ...................................................................................... 134
• [Miniatuureffect] ................................................................................................ 135
• [Zachte focus] ................................................................................................... 137
• [Sterfilter]........................................................................................................... 137
• [Kleuraccent]..................................................................................................... 137
Beelden maken in Gebruikelijke Instelling ........................................................... 139
• Registratie van eigen menu-instellingen (registratie van klantinstellingen) ...... 140
• Opnemen m.b.v. geregistreerde gebruikelijke instelling ................................... 141
Een beeld maken met Gezichtsdetectie functie ................................................... 142
Tekst Invoeren ......................................................................................................... 146
Gebruik van het [Opname] Menu ........................................................................... 147
• [Fotostijl] ........................................................................................................... 147
• [Aspectratio]...................................................................................................... 149
• [Fotoresolutie] ................................................................................................... 149
• [Kwaliteit] .......................................................................................................... 150
• [Focusfunctie] ................................................................................................... 150
• [Meetfunctie] ..................................................................................................... 151
• [HDR] ................................................................................................................ 151
• [Int.dynamiek] (Intelligent dynamic range control) ............................................ 152
• [Flitser] .............................................................................................................. 152
• [Rode-ogencorr]................................................................................................ 152
• [Flits-synchro] ................................................................................................... 153
-4-
• [Flitser instel.].................................................................................................... 153
• [I.resolutie] ........................................................................................................ 154
• [ISO-limiet] ........................................................................................................ 154
• [ISO-verhoging]................................................................................................. 154
• [Lang sl.n.red] ................................................................................................... 155
• [Schaduwcomp.] ............................................................................................... 155
• [Dig. zoom]........................................................................................................ 156
• [Elektronische sluiter]........................................................................................ 156
• [Burstsnelh.]...................................................................................................... 156
• [Auto bracket].................................................................................................... 156
• [Zelf ontsp.] ....................................................................................................... 156
• [Kleurruimte] ..................................................................................................... 157
• [Stabilisatie]....................................................................................................... 157
• [Gezicht herk.]................................................................................................... 157
• [Profiel instellen] ............................................................................................... 158
• [Aanbevolen filter] ............................................................................................. 158
Gebruik van het [Bewegend beeld] Menu ............................................................. 159
• [Opnamefunctie] ............................................................................................... 159
• [Opn. kwaliteit] .................................................................................................. 160
• [Foto/film] .......................................................................................................... 161
• [Continu AF]...................................................................................................... 161
• [Ex. tele conv.] .................................................................................................. 161
• [Windreductie]................................................................................................... 161
• [Micr. weerg.] .................................................................................................... 162
• [Micr. instellen] .................................................................................................. 162
• [Antiflikkering] ................................................................................................... 162
Gebruik van het [Voorkeuze] Menu ....................................................................... 163
Afspelen/Bewerken
Afspelen van burst-beelden ................................................................................... 173
Bewerken van burst-beelden ................................................................................. 174
Gebruik van het [Afspelen] Menu .......................................................................... 175
• [2D/3D-inst.]...................................................................................................... 175
• [Diashow] .......................................................................................................... 175
• [Afspeelfunctie] ................................................................................................. 177
• [Titel bew.]......................................................................................................... 178
• [Tekst afdr.] ....................................................................................................... 179
• [Splits video]...................................................................................................... 181
• [Nw. rs.]............................................................................................................. 182
• [Bijsnijden] ........................................................................................................ 183
• [Roteren] ........................................................................................................... 184
• [Favorieten]....................................................................................................... 185
• [Print inst.]......................................................................................................... 186
• [Beveiligen] ....................................................................................................... 188
• [Gez.herk. bew.]................................................................................................ 188
-5-
Aansluiten op andere apparatuur
Van 3D-beelden genieten ........................................................................................ 189
Beelden terugspelen op een TV-scherm ............................................................... 193
• Gebruik van VIERA Link (HDMI) ...................................................................... 195
Bewaren van foto's en films op uw PC.................................................................. 197
Bewaren van foto's en films op een recorder....................................................... 201
Beelden afdrukken .................................................................................................. 202
Overige
Optionele accessoires ............................................................................................ 206
Display LCD-Monitor/Display zoeker..................................................................... 209
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik .................................................................. 212
Waarschuwingen op het scherm ........................................................................... 218
Problemen oplossen ............................................................................................... 221
-6-
Voor Gebruik
Zorgdragen voor de fotocamera
Niet blootstellen aan sterke trillingen, schokken of druk.
• De lens, de LCD-monitor of de ombouw kunnen beschadigd worden bij
gebruik onder de volgende omstandigheden.
Hierdoor kunnen ook storingen ontstaan of kan het zijn dat het beeld niet
wordt opgenomen, indien u:
– Het toestel laten vallen of er tegen stoten.
– Hard duwen op de lens of op de LCD-monitor.
Dit toestel is niet stof-/druppel-/waterbestendig.
Vermijd dit toestel te gebruiken op plaatsen waar veel stof, water,
zand enz., aanwezig is.
• Vloeistof, zand en andere substanties kunnen in de ruimte rondom de lens,
de knoppen, enz., terechtkomen. Let bijzonder goed op omdat dit niet alleen
storingen kan veroorzaken, maar het toestel ook onherstelbaar kan
beschadigen.
– Plaatsen met veel zand of stof.
– Plaatsen waar water in contact kan komen met dit toestel, zoals wanneer u
het gebruikt op een regenachtige dag of op het strand.
Steek uw handen niet in demontagestructuur van de digitale camerabody. Aangezien de
sensoreenheid precisieapparatuur is, kan dit storingen of schade veroorzaken.
∫ Over Condensatie (Wanneer de lens, de Zoeker of de
LCD-monitor beslagen is)
• Condens doet zich voor wanneer de omgevingstemperatuur of
vochtigheid wijzigt. Wees voorzichtig met condensatie omdat dit vlekken
en schimmel op de lens en de LCD-monitor veroorzaakt en een slechte
werking van de camera.
• Als er zich condens voordoet, het toestel uitzetten en deze gedurende
2 uur uit laten staan. De mist zal op natuurlijke wijze verdwijnen wanneer
de temperatuur van het toestel in de buurt komt van de kamertemperatuur.
-7-
Voor Gebruik
Standaardaccessoires
Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te nemen.
• De accessoires en de vorm ervan kunnen verschillen, afhankelijk van het land of het gebied waar u
de camera hebt gekocht.
Raadpleeg voor details over de accessoires “Beknopte gebruiksaanwijzing”.
• Batterijpak wordt aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst.
• Batterijlader wordt aangegeven als batterijlader of lader in de tekst.
• De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden aangegeven
als kaart in de tekst.
• De kaart is optioneel.
• De beschrijving in deze handleiding is gebaseerd op de verwisselbare lens (H-PS14042).
• Raadpleeg uw dealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum als u meegeleverde accessoires verliest.
(U kunt de accessoires apart aanschaffen.)
-8-
Voor Gebruik
Namen en functies van de componenten
∫ Camera
1 Zelfontspannerlampje (P93)/
AF-lamp (P168)
2 Sensor
3 Flits (P84)
4 Pasmarkering voor de lens (P17)
5 Bevestiging
6 Lensvergrendeling
7 Lensvrijgaveknop (P18)
1
2 3
4 5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
[LVF/LCD]-knop (P34)/
[Fn3]-knop (P113)
Diopterinstelring (P34)
Zoeker (P34)
Oogdop (P213)
Oogsensor (P34)
[Q.MENU]-knop (P68)
[AF/AE LOCK]-knop (P104)/
[Fn1]-knop (P113)
Functieknop achterop (P14)
Aanraakscherm/LCD-monitor (P13)
Afspeelknop (P56)
-knop (P63)/
[Fn2] knop (P113)
[MENU/SET] knop (P14, 64)
Cursorknoppen (P14)
6
7
8 910 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21
3/ISO-knop (P111)
1/WB (Witbalans) (P106)
2/AF-modusknop (P95)
4/[Aandrijfstand] knop
Deze knop stelt de gebruiker in staat om in de beeldopnamemodus een van de volgende
opties te selecteren.
Enkel (P38)/Burst (P89)/Auto bracket (P91)/Zelfontspanner (P93)
21 [DISP.] knop (P40, 60)
-9-
Voor Gebruik
22 Focusafstand referentiemarkering (P103)
23 Flitser-open-knop (P84)
24 Stereomicrofoon (P162)
• Zorg ervoor de microfoon niet te bedekken met
uw vinger. Dat zou het geluid moeilijk
opneembaar kunnen maken.
25
26
27
28
29
Hot Shoe (P206)
Instelknop (P31)
Ontspanknop (P38)
Functiehendel (P15, 81, 88)
Luidspreker (P71)
• Pas op de luidspreker niet te bedekken met uw
22 23 24 25 26 27 28
29
30 31 32 33
vinger. Dat zou het geluid moeilijk hoorbaar
kunnen maken.
30
31
32
33
34
Toestel AAN/UIT (P29)
Statuslampje (P29)
Intelligente automatische knop (P42)
Bewegend beeldknop (P53)
Statiefbevestiging (P217)
• Een statief met een schroeflengte van 5,5 mm of
meer kan dit toestel beschadigen als het
aangesloten wordt.
35 Kaart/Batterijklep (P26)
36 Vrijgavehendel (P26)
34
37 Lusje voor schouderriem (P20)
• Zorg ervoor de schouderriem te bevestigen wanneer u
het toestel gebruikt om ervoor te zorgen dat u deze niet
zal laten vallen.
38
39
40
41
37
38
39
40
41
35 36
[REMOTE]-aansluiting (P208)
[HDMI]-aansluiting (P193)
[AV OUT/DIGITAL]-aansluiting (P193, 198, 201, 202)
DC-koppelaardeksel
• Als u een netadapter gebruikt, wees er dan zeker van dat de DC-koppelaar van Panasonic
(optioneel) en de netadapter (optioneel) gebruikt worden. (P208)
- 10 -
Voor Gebruik
∫ Lens
H-PS14042
(LUMIX G X VARIO PZ 14–42 mm/
F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.)
1 2
3
4
H-FS014042
(LUMIX G VARIO 14 – 42 mm/
F3.5 – 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)
1
5
6 7
4
5
H-FS45150
(LUMIX G VARIO 45 – 150 mm/
F4.0 – 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.)
1
2
3
4
5
6
7
Lensoppervlak
Zoomhendeltje (P81)
Focushendel (P101)
Contactpunt
Pasmarkering voor de lens (P17)
Focusring (P101)
Zoomring (P81)
1
- 11 -
67
4
5
Voor Gebruik
LCD-monitor
Het LCD-scherm is op het ogenblik van de aankoop van deze camera in de body van de
camera geduwd. Draai het LCD-scherm naar buiten, zie hieronder.
1 Open de LCD-monitor (maximum 180o)
2 Deze kan 180o vooruit gedraaid worden.
3 De monitor terugzetten in zijn originele positie.
• Draai de LCD-monitor pas nadat u deze voldoende geopend heeft, en let erop geen
excessieve kracht te gebruiken aangezien deze beschadigd kan worden.
De LCD-monitor kan naar goeddunken gedraaid worden. Dit is handig want het stelt u in staat
om opnames onder verschillende hoeken te nemen, door eenvoudig de LCD-monitor af te
stellen.
• De AF-lamp niet met uw vingers of andere voorwerpen bedekken.
∫ Opnamen maken op een hoge hoek
• Dit is handig wanneer er iemand voor u staat en u kunt niet dichter bij het onderwerp komen.
• Het kan maar 90o naar u toe worden gedraaid.
∫ Opnamen maken op een lage hoek
• Dit is handig wanneer u opnamen maakt van bloemen enz. die laag bij de grond staan.
• Het kan 180o naar voren worden gedraaid.
Aantekening
• Wanneer u de LCD-monitor niet gebruikt wordt het aangeraden dat u deze sluit met het scherm naar
binnen geklapt om vuil en krassen te voorkomen.
- 12 -
Voor Gebruik
Aanraakscherm
Dit aanraakscherm is van het type dat druk detecteert.
Raak het scherm aan
Verslepen
Aanraken en loslaten van het aanraakscherm. Een beweging zonder het aanraakscherm los
te laten.
Dit wordt gebruikt voor het verplaatsen van de
AF-zone, de bediening van de schuifbalk, enz.
Het kan ook gebruikt worden om tijdens het
afspelen naar het volgende beeld te gaan,
aanraakscherm selecteert, raak dan het midden enz.
Gebruik dit om taken uit te voeren zoals het
selecteren van iconen of beelden die op het
aanraakscherm weergegeven worden.
• Als u kenmerken met gebruik van het
van de gewenste icoon aan.
Aantekening
• Als u een in de kleinhandel verkrijgbare vloeibare kristallen
beschermblad gebruikt, gelieve de instructies volgen die u bij
het blad krijgt. (Sommige vloeibare kristallen beschermvellen
zouden zichtbaarheid of werking nadelig kunnen beïnvloeden.)
• Als een in de handel verkrijgbaar LCD-beschermvel gebruikt
wordt, kan het nodig zijn een beetje extra druk te moeten
uitoefenen als u merkt dat het aanraakscherm niet reageert.
• Vermijd het om per ongeluk druk op het aanraakscherm uit te
oefenen, als u het toestel in uw hand houdt. Dit kan van invloed
zijn op de werking van het aanraakscherm.
• Niet op de LCD-monitor drukken met harde puntige voorwerpen, zoals balpennen.
• Niet te werk gaan met uw nagels.
• Wrijf de LCD-monitor schoon met droge zachte doek wanneer deze vuil wordt met vingerafdrukken
en dergelijke.
• Niet krassen op de LCD-monitor of er hard op drukken.
• Raadpleeg voor informatie over de iconen die op het aanraakscherm weergegeven worden het
“Display LCD-Monitor/Display zoeker” op P209.
- 13 -
Voor Gebruik
Cursorknoppen/[MENU/SET] knop
Op de cursorknop drukken:
Voert de selectie van items of de instelling van waarden, enz., uit.
Op [MENU/SET] drukken:
De instellingsinhouden, enz., worden bevestigd.
• Dit handleiding geeft de op-, neer-, links- en rechtsbeweging van de cursorknop als volgt weer, of als
3/4/2/1.
of
Druk op 3/4/2/1
Ook al wordt het toestel bediend met het aanraakscherm, dan is het toch
mogelijk het ook met de cursorknop en met de [MENU/SET]-knop te
bedienen, wanneer een gids weergegeven wordt, zoals de afbeelding
rechts toont.
Zelfs op menuschermen, enz., waarop de gids niet afgebeeld wordt, kunt u
de instellingen en de selecties maken met gebruik van de knoppen.
Functieknop achterop
Er zijn 2 handelingen die u moet uitvoeren bij het gebruiken van de functieknop achterop, deze dient
links- of rechtsom gedraaid te worden en vervolgens moet deze voor het beslissen ingedrukt worden.
Draaien:
De selectie van items of de instelling van waarden wordt uitgevoerd tijdens de diverse
instellingen.
Indrukken:
Handelingen die hetzelfde zijn als die van de [MENU/SET]-knop, zoals het vaststellen van
instellingen, enz., worden tijdens de verschillende instellingen uitgevoerd.
• Functieknop achterop wordt als volgt beschreven in deze handleiding.
bijv.: Naar links of rechts draaien
bijv.: De functieknop achterop indrukken
- 14 -
Voor Gebruik
Functiehendel
De functiehendel kan op 2 manieren gebruikt worden, voor het zoomen
(P81) en voor de belichtingscompensatie (P88).
Schuif de hendel van links naar rechts om hem te gebruiken.
∫ Toekennen van een functie aan de functiehendel
U kunt bij [Functieschakelaar] in het [Voorkeuze]-menu een functie aan de functiehendel
toekennen. De fabrieksinstelling is [AUTO].
1 Selecteer [Functieschakelaar] in het [Voorkeuze]-menu. (P64)
2 Raak het item aan.
Instellingen
Onderdeel
Als de lens vervangen wordt, kent de camera automatisch de instelling toe
die geschikt is voor de gebruikte lens.
• Wanneer een onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt die de
[AUTO]
power zoom ondersteunt (elektrisch werkende zoom), kent de camera de
[ZOOM]-werking toe.
• Wanneer een onderling verwisselbare lens (H-FS014042, H-FS45150) gebruikt
wordt die geen power zoom ondersteunt, kent de camera de [EXP.]-werking toe.
[ZOOM]
De zoombedieningen zijn werkzaam.
[EXP.]
De belichtingscompensatie is werkzaam (in de handmatige
belichtingsmodus: de instelling van de lensopening is werkzaam).
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
- 15 -
Voor Gebruik
Over de Lens
∫ Micro Four Thirds™ montagespecificatielens
Dit toestel kan de speciale lenzen gebruiken die compatibel
zijn met de specificatie van de lensmontage van het Micro
Four Thirds Systeem (Micro Four Thirds montage).
∫ Four Thirds™ montagespecificatielens
Een lens met Four Thirds montagekenmerken kan gebruikt
worden met gebruik van de montageadapter (DMW-MA1:
optioneel).
∫ Leica montagespecificatielens
• Als u de M-montageadapter of R-montageadapter (DMW-MA2M, DMW-MA3R: optioneel) gebruikt,
kunt u Leica M Mount of Leica R Mount onderling verwisselbare lenzen gebruiken.
– Voor bepaalde lenzen, zou de werkelijke afstand waarop het onderwerp scherp is enigszins
kunnen verschillen van de toegekende afstand.
– Als een montageadapter voor een Leica lens gebruikt wordt, zet [Opn. zonder lens] (P172) dan op
[ON].
Over de lens en de functies
Er zijn functies die niet gebruikt kunnen worden, of het kan zijn dat de werking anders is, al
naargelang de lens die gebruikt wordt.
Instelling Auto Focus¢/Auto lensopening¢/[Oogsensor AF] (P35)/Defocus control functie
(P48)/[Stabilisatie] (P78)/Touch zoom (P83)/[Schaduwcomp.] (P155)/[Quick AF] (P166)/
[Powerzoomlens] (P169)
¢ De verwisselbare lenzen (H-PS14042, H-FS014042 of H-FS45150) zijn compatibel met Auto
Focus en Automatische Lensopening tijdens het opnemen van films. Met de verwisselbare lens
(H-PS14042) kunt u, wanneer u de stroomzoom (elektrisch gehanteerde zoom) gebruikt, nog
vloeiendere en stillere video’s maken dankzij de sterke hoge prestaties van AF volgen en
stilteontwerp.
Raadpleeg de website voor details over de gebruikte lens.
Raadpleeg de catalogi/website voor de meest recente informatie met betrekking tot
compatibele lenzen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Deze site is alleen in het Engels.)
Aantekening
• Het beschikbare flitslampbereik enz. hangt af van de diafragmawaarde van de lens die u gebruikt.
• De brandpuntlengte die op de gebruikte lens aangeduid wordt, zal dubbel zo lang zijn bij gebruik op
een filmcamera van 35 mm. (Het zal gelijk zijn aan een lens van 100 mm als een lens van 50 mm
gebruikt wordt.)
Raadpleeg de website voor details over de verwisselbare 3D-lens.
- 16 -
Voorbereiding
De Lens veranderen
• Controleer dat het toestel uitstaat.
• Verwissel de lens op plaatsen met weinig stof of vuil. Raadpleeg P213, P214 wanneer vuil of stof op
de lens zit.
Bevestigen van de lens
1
Draai de achterste lensdop A en de body-kap B in de richting van de pijl
om ze los te maken.
• Kom niet met uw vingers aan de binnenkant van de vatting.
2
Lijn de montagetekens van de lens C
(rode tekens) op de body van de camera en
de lens op elkaar uit en draai de lens
vervolgens in de richting van de pijl tot een
klik gehoord wordt.
• Druk niet op de vrijgaveknop van de lens D als u een
lens aanbrengt.
• Probeer de lens niet schuin op de camera te doen omdat u hiermee de lensbevestiging kunt
beschadigen.
3
Maak de lensdop los.
- 17 -
Voorbereiding
De lens losmaken
• Bij het gebruik van de onderling verwisselbare lens
(H-PS14042) mag de lens alleen verwisseld
worden nadat dit toestel uitgeschakeld is en na
gecontroleerd te hebben dat de lenscilinder
ingetrokken is (druk niet met uw vingers op de
lenscilinder want dit kan de lens beschadigen).
A Wanneer de objectiefcilinder ingetrokken wordt

1
2
Breng de lensdop aan.
Terwijl u op de vrijgaveknop van de lens B drukt,
draait u de lens tot het einde in de richting van de
pijl en verwijdert u de lens.
• Maak altijd de cameradop op de camera zodat er geen stof of
vuil in kan komen.
• Doe de achterste lensdop op de camera zodat het
lenscontactpunt niet beschadigd raakt.
Aantekening
• Er wordt aanbevolen om de lensdop of de (optionele) MC Protector aan te brengen, om het
lensoppervlak te beschermen, wanneer u het toestel met u meeneemt. (P208)
- 18 -
Voorbereiding
De lenskap gebruiken
Wanneer u opneemt met sterk achtergrondlicht, zou er zich onregelmatige reflectie kunnen
voordoen binnen de lens. De lenskap reduceert dit fenomeen van ongewenst licht op de
gemaakte beelden en vermindert de contrastdaling. De lenskap neemt het teveel aan licht weg
en verbetert de beeldkwaliteit.
• De onderling verwisselbare lens (H-PS14042) heeft geen lenskap.
Aanbrengen van de (bloemvorige) lenskap die bij de verwisselbare lens geleverd is
(H-FS014042)
Plaats de lenskap op de lens met de
korte zijden boven en onder, en draai
de lenskap zo ver mogelijk in de
richting van de pijl.

A Passen op de markering.
Aanbrengen van de lenskap die bij de verwisselbare lens geleverd is (H-FS45150)

Plaats de lensbescherming op de
lens en draai hem in de richting van
de pijl tot hij niet verder kan.
Aantekening
• Als u de lenskap tijdelijk losmaakt en meeneemt, bevestig de lenskap dan
in omgekeerde richting op de lens.
• Houd de korte zijden van de bloemvormige lenskap vast terwijl u deze
bevestigt of losmaakt.
- 19 -
Voorbereiding
Het bevestigen van de Schouderriem
• We raden aan de schouderriem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om het vallen
ervan tegen te gaan.
1
Haal de schouderriem door het lusje van de
schouderriem op het toestel.
A: Lusje voor schouderriem
2
3
4
Haal het uiteinde van de schouderriem door de ring
in de richting van de pijl en haal het vervolgens door
de stopper.
Haal het uiteinde van de schouderriem door het gat
aan de andere kant van de stopper.
Trek aan de andere kant van de
schouderriem en controleer
vervolgens dat deze er niet uit zal
komen.
• Voer stappen 1 tot 4 uit en bevestig
vervolgens de andere kant van de
schouderriem.
Aantekening
• Gebruik de schouderriem om uw schouder.
– Draag hem niet om uw nek.
– Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
• Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
– De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
- 20 -

Voorbereiding
Opladen van de Batterij
∫ Over batterijen die u voor dit toestel kunt gebruiken
Er is geconstateerd dat namaakbatterijpakketten, die sterk op het originele product
lijken, in omloop gebracht worden op bepaalde markten. Niet alle batterijpakketten
van dit soort zijn op gepaste wijze beschermd met een interne bescherming om te
voldoen aan de eisen van de toepasselijke veiligheidstandaards. Er is een
mogelijkheid dat deze batterijpakketten tot brand of explosie kunnen leiden. Wij
informeren u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele ongelukken of
storingen die als gevolg van het gebruik van een namaakbatterijpakket kunnen
plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat veilige producten gebruikt worden, raden we
het gebruik aan van originele batterijpakketten van Panasonic.
• Gebruik hiervoor de lader en de batterij.
Opladen
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
• Laad de batterij binnenshuis met de lader.
1
2
Steek de batterij in de goede
richting.
Steek de stekker van de lader in
het stopcontact.
plug-in-type
inlaattype
• Het [CHARGE] lampje A gaat branden
en het laden begint.

90°

- 21 -
Voorbereiding
∫ Over het [CHARGE] lampje
Het [CHARGE] lampje wordt ingeschakeld:
Het [CHARGE] lampje is tijdens het laden ingeschakeld.
Het [CHARGE] lampje gaat uit:
Het [CHARGE] lampje zal uitgaan als het laden zonder problemen voltooid is. (Sluit de lader af
van het stopcontact en verwijder de batterij als het laden geheel klaar is.)
• Als het [CHARGE] lampje knippert
– De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Er wordt aanbevolen om de batterij opnieuw te laden
bij een omgevingstemperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
– De polen op de lader of op de batterij zijn vuil. Wrijf ze in dit geval schoon met een droge doek.
∫ Oplaadtijd
Oplaadtijd
Ongeveer 140 min
• De aangegeven oplaadtijd is voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt. De oplaadtijd
kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt is. De oplaadtijd voor de batterij in hete/
koude omgevingen of een batterij die lange tijd niet gebruikt is zou langer kunnen zijn dan
anders.
∫ Batterijaanduiding
De batterijaanduiding wordt op het beeldscherm weergegeven.
• De aanduiding wordt rood en knippert als de resterende batterijstroom opgeraakt is (het
statuslampje knippert ook). Laad de batterij of vervang hem door een volledig geladen batterij.
Aantekening
• Laat geen metalen voorwerpen (zoals clips) in de buurt van de contactzones van de
stroomplug. Anders zou er een brand- en/of elektrische shock veroorzaakt kunnen worden
door kortsluiting of de eruit voortkomende hitte.
• De batterij kan opnieuw geladen worden wanneer deze nog enigszins opgeladen is, maar het wordt
niet aangeraden dat de batterijlading vaak aangevuld wordt terwijl de batterij nog helemaal
opgeladen is. (Aangezien het kenmerkende zwellen plaats zou kunnen vinden.)
- 22 -
Voorbereiding
Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering
∫ Maken van stilstaande beelden (wanneer u de LCD-monitor/Viewfinder gebruikt)
(Volgens CIPA-standaards in programma-AE-modus)
Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Aantal beelden
Ongeveer 320 beelden
opnametijd
Ongeveer 160 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt
Aantal beelden
Ongeveer 310 beelden
opnametijd
Ongeveer 155 min
Als de verwisselbare lens (H-FS45150) gebruikt wordt
Aantal beelden
Ongeveer 320 beelden
opnametijd
Ongeveer 160 min
Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard
• CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatuur: 23 oC/Vochtigheid: 50%RH wanneer de LCD-monitor aan staat.
• Gebruik van een SD-geheugenkaart van Panasonic (4 GB).
• De geleverde batterij gebruiken.
• Opname 30 seconden nadat het toestel aangezet is starten.
(Wanneer u een verwisselbare lens die compatibel is met de optische beeldstabilisatorfunctie erop
zet, stel dan de optische beeldstabilisator in op [
])
• Opnemen om de 30 seconden met iedere tweede opname gebruik van de volledige flitser.
• Wanneer er een verwisselbare lens die compatibel is met stroomzoom (elektrisch gehanteerde
zoom) erop zet, beweegt de zoom van Tele naar Wide of van Wide naar Tele op elke opname.
• Het toestel om de 10 opnamen uitzetten. Het toestel niet gebruiken totdat de batterijen afgekoeld
zijn.
Het aantal opnamen verschilt afhankelijk van de pauzetijd van de opname. Als de
pauzetijd tussen de opnamen langer wordt, neemt het aantal mogelijke opnamen af.
[Bijvoorbeeld, als u één beeld per twee minuten moest maken, dan zou het aantal
beelden gereduceerd worden tot ongeveer één vierde van het aantal beelden die
hierboven gegeven wordt (gebaseerd op één beeld per 30 seconden gemaakt).]
- 23 -
Voorbereiding
∫ Maken van bewegende beelden (wanneer u de LCD-monitor gebruikt)
– [AVCHD] (Opnemen terwijl de beeldkwaliteit op [FSH] staat)
Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 150 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 75 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 140 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 70 min
Als de verwisselbare lens (H-FS45150) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 150 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 75 min
– [MP4] (Opnemen terwijl de beeldkwaliteit op [FHD] staat)
Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 150 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 75 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 140 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 70 min
Als de verwisselbare lens (H-FS45150) gebruikt wordt
Opneembare tijd
Ongeveer 150 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 75 min
• Deze tijden gelden voor een omgevingstemperatuur van 23 oC en een vochtigheid van 50%RH.
Gelieve erop letten dat deze tijden bij benadering gelden.
• De huidige opneembare tijd is de tijd die voor de opname beschikbaar is als handelingen, zoals het
in- en uitschakelen van dit toestel, het starten/stoppen van de opname, enz. herhaald worden.
• De maximumtijd voor het continu opnemen van films met [AVCHD] bedraagt 29 minuten en
59 seconden.
De maximumtijd voor het continu opnemen van films met [MP4] bedraagt 29 minuten en
59 seconden of tot 4 GB. (Voor [FHD] in het [MP4]-formaat is het bestandformaat groot en zal de
opneembare tijd ingekort worden tot minder dan 29 minuten en 59 seconden.)
- 24 -
Voorbereiding
∫ Terugspelen (wanneer u de LCD-monitor gebruikt)
Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt
Terugspeeltijd
Ongeveer 200 min
Als de verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt
Terugspeeltijd
Ongeveer 190 min
Als de verwisselbare lens (H-FS45150) gebruikt wordt
Terugspeeltijd
Ongeveer 210 min
Aantekening
• De uitvoertijden en aantal te maken beelden zullen verschillen afhankelijk van de omgeving
en de gebruiksaanwijzing.
In de volgende gevallen worden de gebruikstijden bijvoorbeeld korter en wordt het aantal te maken
beelden verminderd.
– In omgevingen met lage temperatuur, zoals skihellingen.
– Gebruik [AUTO] van [LCD mode] of [MODE1] van [LCD mode].
– Als de flitser herhaaldelijk gebruikt wordt.
• Wanneer de bedrijfstijd van de camera extreem kort wordt zelfs als de batterij goed opgeladen is,
zou de levensduur van de batterij aan zijn eind kunnen zijn. Koop een nieuwe batterij.
- 25 -
Voorbereiding
Invoering en verwijdering van de kaart (optionele)/
batterij
• Controleer of het toestel uit staat.
• We raden een kaart van Panasonic aan.
1
Zet de vrijgavehendeltje in de richting van
de pijl en open de batterij/kaartklep.
• Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken.
• Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij de
kwaliteit van dit product niet.
2
Batterij: Let op bij de richting van plaatsing
van de batterij en plaats hem volledig naar
binnen, tot u een blokkeergeluid hoort.
Controleer dan of hendel A de batterij
vergrendeld heeft.
Trek hendel A in de richting van de pijl om
de batterij uit te nemen.
Kaart: Duw er net zolang tegen tot u een
“klik” hoort en let op de richting waarin u
de kaart plaatst. Om de kaart uit te nemen, op de kaart duwen tot deze
“klikt” en de kaart vervolgens rechtop uitnemen.
B: De verbindingsuiteinden van de kaart niet aanraken.
3
1: Sluit de kaart/batterijklep.
2: Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl.
Aantekening
• Verwijder de batterij na gebruik. (Een volle batterij raakt leeg als u deze lang niet gebruikt.)
• De batterij wordt warm na het gebruik/laden of tijdens het laden. Ook de fotocamera wordt warm
tijdens het gebruik. Dit is echter geen storing.
• Voordat u de kaart of batterij eruit haalt, het toestel uitzetten en wachten totdat de stroomlamp
helemaal uitgegaan is. (Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart
zelf beschadigd kunnen worden of zouden de beelden verloren kunnen gaan.)
- 26 -
Voorbereiding
Over de -kaart
Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden
De volgende kaarten die overeenstemmen met de SD-videostandaard kunnen gebruikt worden met dit
toestel. (Deze kaarten worden aangeduid als kaart in de tekst.)
Opmerkingen
SD-geheugenkaart
(8 MB tot 2 GB)
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklassen¢ met “Klasse 4” of hoger
wanneer u bewegende beelden opneemt.
• De SDHC-geheugenkaart kan gebruikt worden met uitrustingen die
compatibel zijn met SDHC-geheugenkaarten of SDXC-geheugenkaarten.
SDHC-geheugenkaart
(4 GB tot 32 GB)
SDXC-geheugenkaart
(48 GB, 64 GB)
• SDXC-geheugenkaarten kunnen alleen gebruikt worden met uitrustingen
die compatibel zijn met SDXC-geheugenkaarten.
• Controleer dat de PC en andere apparatuur compatibel zijn wanneer u de
SDXC-geheugenkaarten gebruikt.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Dit toestel is compatibel met UHS-I standaard SDHC/
SDXC-geheugenkaarten.
• Alleen de kaarten met de links vermelde capaciteit kunnen gebruikt worden.
¢ SD-snelheidsklasse is de snelheidstandaard m.b.t. continu schrijven. Controleer dit op het etiket op de kaart, enz.
b.v.:
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
Toegang tot de kaart
De toegangsaanduiding wordt rood als beelden op de kaart opgenomen worden.
• Tijdens de toegang (schrijven van beelden, lezen en wissen, formatteren, enz.) dit toestel niet uitschakelen,
de batterij of de kaart niet verwijderen of de (optionele) netadapter afsluiten. Stel dit toestel bovendien niet
bloot aan trillingen, stoten of statische elektriciteit.
De kaart of de gegevens op de kaart zouden beschadigd kunnen worden en dit toestel zal dan niet langer
normaal kunnen werken.
Als de handeling mislukt wegens trillingen, stoten of statische elektriciteit, de handeling opnieuw
uitvoeren.
Aantekening
• Schrijfbescherming-schakelaar A voorzien (Wanneer deze schakelaar op de [LOCK] positie staat,

is er geen verdere gegevens schrijven, wissen of formattering mogelijk. Het vermogen gegevens te
schrijven, te wissen en te formatteren wordt hersteld wanneer de schakelaar teruggezet wordt naar
zijn originele positie.)
• De gegevens op de kaart kunnen beschadigd raken of verloren gaan als gevolg van
elektromagnetische golven, statische elektriciteit of het kapot gaan van de camera of de kaart. Wij
raden aan belangrijke gegevens op te slaan op een PC enz.
• Formatteer de kaart niet op de PC of andere apparatuur. Formatteer de kaart alleen op het toestel zelf zodat er
niets kan mislopen. (P77)
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart inslikken.
2
- 27 -
Voorbereiding
Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd
∫ Over de weergave van het aantal opneembare beelden en de beschikbare opnametijd
• Men kan tussen de weergave van het aantal opneembare
beelden en de weergave van de beschikbare opnametijd
schakelen in [Rest-aanduiding] (P171) in het [Voorkeuze] menu.
A Aantal opnamen
B Beschikbare opnametijd
0
98
A
0
R5m04
4s
B
∫ Aantal opnamen
• [9999i] wordt weergegeven als er meer dan 10000 foto’s gemaakt kunnen worden.
• Beeldverhouding [X], Kwaliteit [A]
[Fotoresolutie]
L (16M)
M (8M)
S (4M)
2 GB
220
400
670
• Beeldverhouding [X], Kwaliteit [
[Fotoresolutie]
L (16M)
M (8M)
S (4M)
8 GB
890
1630
2710
32 GB
3630
6600
10980
64 GB
7260
13000
21490
8 GB
270
320
340
32 GB
1110
1290
1400
64 GB
2230
2580
2800
]
2 GB
68
79
86
∫ Beschikbare opnametijd (om bewegende beelden op te nemen)
• “h” is een afkorting voor uur, “m” voor minuut en “s” voor seconde.
• [AVCHD]
[Opn. kwaliteit]
PSH
FSH/FPH/SH
2 GB
8m00s
13m00s
8 GB
36m00s
1h00m
32 GB
2h31m
4h9m
64 GB
5h7m
8h25m
2 GB
11m18s
21m34s
47m28s
8 GB
49m5s
1h33m43s
3h26m16s
32 GB
3h22m13s
6h26m4s
14h9m40s
64 GB
6h50m11s
13h3m6s
28h43m28s
• [MP4]
[Opn. kwaliteit]
FHD
HD
VGA
Aantekening
• Het aantal mogelijke opnamen en de opnametijd zijn correct bij benadering. (Ze wijzigen afhankelijk
van de opnamecondities en het kaarttype.)
• Het aantal mogelijke opnamen en de beschikbare opnametijd variëren afhankelijk van de onderwerpen.
• De maximumtijd voor het continu opnemen van films met [AVCHD] bedraagt 29 minuten en 59 seconden.
De maximumtijd voor het continu opnemen van films met [MP4] bedraagt 29 minuten en 59 seconden of
tot 4 GB. (Voor [FHD] in het [MP4]-formaat is het bestandformaat groot en zal de opneembare tijd
ingekort worden tot minder dan 29 minuten en 59 seconden).
• De maximaal beschikbare continue opnametijd wordt op het beeldscherm weergegeven.
- 28 -
Voorbereiding
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
1
Zet het toestel aan.
• De statusindicator gaat branden wanneer u dit
apparaat op 1 zet.
• Als het taalselectiescherm niet wordt afgebeeld,
overgaan op stap 4.
ON
OFF
2
Raak [Taal instellen] aan.
3
Selecteer de taal.
4
Raak [Klokinst.] aan.
5
Raak de items aan die u wenst in te stellen (Jaar/
Maand/Dag/Uren/Minuten) en maak de instelling
met gebruik van [ ]/[ ].
:
:
A: De tijd in uw woongebied
B: De tijd in uw reisbestemmingsgebied
• U kunt de instellingen voortdurend omschakelen door
voortdurend [
]/[
] aan te raken.
• Raak [
] aan om de instellingen van datum en tijd te wissen
zonder een datum en een tijd in te stellen.
Instelling van weergavevolgorde en formaat
tijdweergave.
• Raak [Indeling] aan om het instellingsscherm voor de instelling
van de weergavevolgorde/het weergaveformaat van de tijd
weer te geven.
6
Raak [Inst.] aan om in te stellen.
7
Raak [Inst.] aan in het bevestigingsscherm.
• Wanneer de klokinstelling voltooid is, wordt het bevestigingsscherm voor de instelling van de
functiehendel weergegeven. Selecteer [Wijzig] of [Exit]. (U kunt het vinkje neerzetten/
weghalen bij het hokje door het aan te raken [Niet meer tonen].)
Raadpleeg P15 voor [Functieschakelaar].
- 29 -
Voorbereiding
De klokinstelling veranderen
Selecteer [Klokinst.] in het [Set-up]-menu. (P64)
• De klok kan opnieuw ingesteld worden zoals afgebeeld wordt in de stappen 5 en 6.
• De klokinstelling wordt behouden gedurende 3 maanden m.b.v. de ingebouwde klokbatterij
zelfs zonder de batterij. (De opgeladen batterij in het apparaat laten gedurende 24 uur om de
ingebouwde batterij op te laden.)
Aantekening
• Als de klok niet is ingesteld, wordt niet de juiste datum afgedrukt als u de datumafdruk op de
beelden instelt met [Tekst afdr.] of de beelden laat afdrukken door een fotograaf.
• Als de klok wel is ingesteld, kan de juiste datum worden afgedrukt, zelfs als de datum niet op het
scherm van de camera wordt weergegeven.
- 30 -
Basiskennis
Selecteren van de opnamemodus
∫ Selecteren van de opnamemodus met de modusknop
Selecteer de functie door de functieknop te draaien.
• Draai de functieknop langzaam om de gewenste functie A te selecteren.
∫ Selecteren van de Intelligent Auto functie
Druk op [¦].
• De knop [¦] zal oplichten als deze op de Intelligent Auto
functie gezet wordt.
• De opnamewijze die met de functieknop geselecteerd wordt,
wordt uitgeschakeld als de [¦] knop brandt.
- 31 -
Basiskennis
∫ Basiskennis
Intelligent Auto Modus (P42)
De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch gebruikt
worden door het toestel.
Intelligent Auto Plus modus (P46)
Gemakkelijk de door de camera geselecteerde instellingen afstellen op uw preferenties en
opnemen.
Programma AE-modus (P50)
De onderwerpen worden opgenomen m.b.v. uw eigen instellingen.
∫ Gevorderd
Lensopening-Prioriteit AE-modus (P117)
De sluitertijd wordt automatisch bepaald volgens de openingswaarde die u ingesteld hebt.
Sluiter-Prioriteit AE-modus (P118)
De openingswaarde wordt automatisch ingesteld volgens de sluitertijd die u ingesteld hebt.
Handmatige belichtingsfunctie (P119)
De belichting wordt aangepast aan de sluitertijd en de openingswaarde die u handmatig
hebt ingesteld.
Klantmodus (P139)
Gebruik deze functie om opnamen te maken met eerder geregistreerde instellingen.
Scene Guide modus (P121)
Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
Creative Control modus (P130)
Opnemen terwijl het beeldeffect gecontroleerd wordt.
- 32 -
Basiskennis
Tips om mooie opnamen te maken
Het toestel voorzichtig vasthouden met beide handen, armen stil houden en
uw benen een beetje spreiden.
• De flitser, de AF-lamp A of de microfoon B niet met uw vingers of andere objecten
bedekken.
• Houd de camera stil als u de ontspanknop indrukt.
• Wanneer u beelden maakt, ervoor zorgen dat u stabiel staat en dat er geen gevaar is van het tegen
iemand of iets, enz. aan stoten.
Spoort de richting van de camera op (Richtingsdetectiefunctie)
Deze functie spoort de verticale richting op wanneer u opneemt met
de camera verticaal gericht. Wanneer u de opname afspeelt, wordt
de opname automatisch afgebeeld in verticale richting. (Alleen
beschikbaar wanneer [Lcd roteren] (P75) ingesteld is op [ON].)
• Wanneer u met dit toestel opneemt, kan de Richtingsdetectie uitgevoerd worden zelfs als u een lens
gebruikt die niet compatibel is met de Richtingsdetectiefunctie.
• Als het toestel verticaal gehouden wordt en aanzienlijk omhoog of omlaag gekanteld wordt voor het
opnemen, kan het zijn dat de Richtingdetectiefunctie niet correct werkt.
• Bewegende beelden die met een verticaal gehouden toestel gemaakt zijn worden niet verticaal
afgebeeld.
• U kunt 3D-beelden niet verticaal opnemen.
- 33 -
Basiskennis
Gebruik van de zoeker
Schakelen tussen LCD-monitor/zoeker
∫ Over automatisch wisselen van de oogsensor
Als [LVF/LCD auto] van [Oogsensor] (P170) in het [Voorkeuze]-menu op [ON] gezet is en uw
oog of een voorwerp wordt vlakbij de zoeker gebracht, dan schakelt het display automatisch
over naar het display van de zoeker.
De gevoeligheid van de oogsensor kan ingesteld worden op [HIGH] of [LOW] met
[Gevoeligheid].
• De oogsensor werkt mogelijk niet goed afhankelijk van de vorm van uw brillenglazen, de manier
waarop u de camera vasthoudt of fel licht rondom het oculair. Schakel in dat geval handmatig.
• De oogsensor wordt uitgeschakeld tijdens het afspelen van video’s en diavoorstellingen.
∫ Handmatig schakelen tussen LCD-monitor/zoeker
De [LVF/LCD/Fn3]-knop kan op twee manieren gebruikt worden: als [LVF/LCD] of als [Fn3]
(functie 3). Op het moment van aankoop staat de knop aanvankelijk op [LVF/LCD].
• Om de instelling om te schakelen, selecteert u dit met gebruik van [LVF/LCD / Fn3] in het
[Voorkeuze]-menu.
• Raadpleeg P113 voor details over de functieknop.
Druk op [LVF/LCD] om de schermweergave te
veranderen.
A [LVF/LCD/Fn3]-knop
B Oogsensor
• Als [LVF/LCD / Fn3] in het [Voorkeuze]-menu op [Fn3] gezet is,
gebruik dan de oogsensor om tussen het LCD-display en de zoeker te schakelen.
∫ Diopter afstellen
Stel het diopter zo in dat u de karakters die in de zoeker getoond
worden, duidelijk kunt zien.
- 34 -
Basiskennis
De AF-oogsensor
Als [Oogsensor AF] in het [Voorkeuze]-menu op [ON] gezet is, zal de camera automatisch het
brandpunt bijstellen als de oogsensor geactiveerd wordt.
Aantekening
• Er zullen geen pieptonen klinken wanneer het brandpunt verkregen wordt in [Oogsensor AF].
• De [Oogsensor AF] werkt misschien niet onder omstandigheden met gedimd licht.
• [Oogsensor AF] wordt in de volgende omstandigheden uitgeschakeld:
– Met lenzen die alleen Manuele Focus mogelijk maken
– Met enkele vier-derde lenzen
Instelling van de brandpuntpositie met de touch pad
Als u [Touchpad AF] van [Touch inst.] (P171) in het [Voorkeuze]-menu op [ON] zet terwijl de
zoeker in gebruik is, dan kunt u de LCD-monitor als touch pad gebruiken. Raak de
LCD-monitor aan om de AF-zone op de zoeker naar een gewenste positie te verplaatsen.
• Druk de sluiterknop tot halverwege in om de brandpuntpositie te bepalen.
Als u op [
] drukt voordat de brandpuntpositie bepaald is, keert het kader van de AF-zone terug
naar de centrale positie.
• Om het kader van de AF-zone te wissen terwijl Auto Focus mode (P95) op [š] ([Gezichtsdetectie]),
[
] ([Tracking AF]) of [ ] ([23-zone]) gezet is, drukt u op [MENU/SET].
Aantekening
• De Touch Shutter-functie (P39) wordt uitgeschakeld wanneer [Touchpad AF] wordt gebruikt.
- 35 -
Basiskennis
Een foto maken
Toepasbare modussen:
Hoe scherp te stellen tijdens het fotograferen (AFS/AFF/AFC)
1
Selecteer [Focusfunctie] in het [Opname]-menu. (P64)
2
Raak het item aan.
• Selecteer de [Focusfunctie] afhankelijk van de beweging van het
onderwerp en de scène die u aan het opnemen bent.
De beweging van het
Onderdeel onderwerp en de scène
(aanbevolen)
Beschrijving van instellingen
AFS
Onderwerp staat stil
(Landschaps-,
verjaardagsfoto, enz.)
“AFS” is een afkorting van “Auto Focus Single”.
De scherpte wordt automatisch ingesteld als de
sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt. De
scherpstelling wordt vastgezet als de knop tot
halverwege ingedrukt wordt.
AFF
Beweging kan niet
voorzien worden
(Kinderen, huisdieren,
enz.)
“AFF” is een afkorting van “Auto Focus Flexible”. In deze
modus, wordt het scherpstellen automatisch uitgevoerd
wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt.
Als het onderwerp beweegt terwijl de ontspanknop tot
de helft ingedrukt wordt, wordt de focus gecorrigeerd
om automatisch overeen te komen met de beweging.
AFC
“AFC” is een afkorting van “Auto Focus Continuous”.
In deze modus wordt het scherpstellen, terwijl de
ontspanknop tot de helft ingedrukt gehouden wordt,
Het onderwerp beweegt constant uitgevoerd om overeen te komen met de
(Sport, treinen, enz.)
beweging van het onderwerp. Wanneer het onderwerp
beweegt, wordt het scherpstellen uitgevoerd door de
positie van het onderwerp te voorspellen op het
moment van opname. (Bewegingsvoorspelling)
MF
Stel handmatig scherp. (P101)
• Wanneer u opneemt m.b.v. [AFF], [AFC]
– Het kan enige tijd duren om scherp te stellen als u het zoomhendeltje van Wide naar Tele
zet of plotseling van een onderwerp dat ver weg is op een onderwerp dichtbij scherpstelt.
– Druk de opspanknop opnieuw half in als u niet goed scherp kunt stellen.
– Terwijl de ontspanknop tot de helft ingedrukt is, zou er trilling op het scherm gezien kunnen worden.
• Afhankelijk van de lens die gebruikt wordt, zouden [AFF] en [AFC] niet kunnen werken.
Raadpleeg de website op P16.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
- 36 -
Basiskennis
3
Druk de ontspanknop half in.
A
3.5 60
B
Focusmodus
Focus
AFS
Wanneer er scherpgesteld
is op het object
Wanneer er niet
scherpgesteld is op het
object
Aanduiding voor de
scherpstelling
A Aan
Knippert
AF-zone
B Groen
—
Geluid
Biept 2 keer
Focusmodus
Focus
—
AFF/AFC
Wanneer er scherpgesteld
is op het object
Wanneer er niet
scherpgesteld is op het
object
Aanduiding voor de
scherpstelling
A Aan
Knippert of Uit
AF-zone
B Groen¢1
—
Geluid
Biept 2 keer¢2
—
¢1 Wanneer de AF-functie ingesteld is op [ ], zou de eerste AF-zone waar de scherpstelling
op verkregen wordt tijdelijk afgebeeld kunnen worden tijdens het half indrukken.
¢2 Er zal een piep te horen zijn wanneer de scherpstelling voor het eerst verkregen wordt
tijdens het half indrukken.
• Wanneer de helderheid onvoldoende is voor [AFF] of [AFC], zal de camera werken alsof [AFS]
ingesteld is. In dit geval zal de display veranderen naar de gele [AFS].
Aantekening
• Als u na het scherpstellen op een onderwerp in-/uitzoomt, kan de nauwkeurigheid van het brandpunt
verloren gaan. Stel het brandpunt in dat geval opnieuw in.
• Het bereik van de scherpstelling is anders, afhankelijk van de gebruikte lens.
– Wanneer de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt: 0,2 m (Wide tot
brandpuntlengte 20 mm) tot ¶, 0,3 m (brandpuntlengte 21 mm tot Tele) tot ¶
– Wanneer de onderling verwisselbare lens (H-FS014042) gebruikt wordt: 0,3 m tot ¶
– Wanneer de onderling verwisselbare lens (H-FS45150) gebruikt wordt: 0,9 m tot ¶
∫ Onderwerp en opnameomstandigheid waarop het moeilijk is scherp te stellen
• Snelbewegende onderwerpen, extreem helderen onderwerpen of onderwerpen zonder contrast
• Wanneer u onderwerpen opneemt door ramen of in de buurt van glimmende voorwerpen
• Wanneer het donker is of wanneer er zich beeldbibber voordoet
• Wanneer het toestel zich te dicht bij het onderwerp bevindt of wanneer u een beeld maakt van zowel
onderwerpen ver weg als onderwerpen dichtbij
- 37 -
Basiskennis
Een foto maken
• Zet de drivemodus op [
1
2
] door op 4 (
) te drukken.
Selecteren van de opnamemodus.
De ontspanknop tot de helft indrukken om
scherp te stellen.
A Lensopening
B Sluitertijd
3.5 60
• De diafragmawaarde en de sluitersnelheid worden
weergegeven. (Het zal rood knipperen als de correcte
belichting niet bereikt wordt, tenzij de flitser ingesteld is.)
• Als het beeld correct scherp gesteld is, zal de foto
gemaakt worden, omdat [Focusprioriteit] (P167)
aanvankelijk op [ON] gezet is.
3
Druk de ontspanknop helemaal in (verder
indrukken), en maak het beeld.
- 38 -
AB
Basiskennis
Foto’s maken met gebruik van de Touch Shutter functie
Door het scherp te stellen onderwerp slechts aan te raken, zal het scherp gesteld worden en
wordt de foto automatisch gemaakt.
1
Raak [ ] aan.
2
Raak [
×]
aan.
• De icoon zal in [
] veranderen en het wordt mogelijk een foto
te maken met de Touch Shutter-functie.
3
Raak het scherp te stellen onderwerp aan en neem de foto.
• De AF-zone met dezelfde functie als [Ø] in de AF-modus wordt weergegeven op de positie
die u aanraakt en de foto wordt gemaakt wanneer de AF-modus ingesteld is op [š], [
],
[ ] of [Ø].
• De positie die u aangeraakt heeft wordt vergoot en de foto zal gemaakt worden wanneer deze
scherpgesteld is wanneer de AF-zone ingesteld is op [ ]. (Kan niet op de rand van het
beeldscherm ingesteld worden)
• Als het histogram op het onderwerp weergegeven wordt dat u wenst aan te raken, raak het
onderwerp dan pas aan nadat u het histogram verplaatst heeft door het te verslepen (P13).
∫ Annuleren van de Touch Shutter-functie
Raak [
] aan.
Aantekening
• Als [Focusprioriteit] op [ON] staat terwijl de [Focusfunctie] op [AFS] staat en de Touch
Shutter-functie het niet doet, zal de AF-zone verdwijnen nadat hij rood geworden is, hetgeen
betekent dat de foto onder die omstandigheden niet gemaakt kan worden.
Als [AFF] of [AFC] ingesteld is, zal de foto niet gemaakt worden als de indicatie voor het
scherpstellen groen knippert. Als het onderwerp echter scherp gesteld wordt terwijl u het scherm
blijft aanraken, zal de foto gemaakt worden.
• De meting van de helderheid wordt uitgevoerd op het aangeraakte punt als [Meetfunctie] (P151) op
[ ] gezet is. Aan de rand van het scherm, zou het focussen beïnvloed kunnen worden door de
helderheid rond de aangeraakte plek.
- 39 -
Basiskennis
Omschakelen van de informatie die op het opnamescherm weergegeven
wordt
Druk op [DISP.] om te wijzigen.
• U kunt kiezen tussen [
ュリヴヱハ
] (LCD-monitor-stijl) en [
]
(viewfinder-stijl) voor zowel de LCD-monitor als het scherm van de
display van de viewfinder m.b.v. [LCD disp. stijl] en [LVF disp. stijl]
in het [Voorkeuze] menu.
([
] LCD-monitor-stijl)
• Het scherm zal als volgt omgeschakeld worden:
(Voorbeeld van weergave op de LCD-monitor)




AFS
AFS
98
0
98
0

A Met informatie¢
B Zonder informatie
C Met informatie (weergave kantelsensor)¢
D Zonder informatie (weergave van de kantelsensor)
E Uitgezet
([
] viewfinder-stijl)
• Het scherm zal als volgt omgeschakeld worden:
(Voorbeeld van weergave op zoeker)




AFS
0
AFS
98
0
98
0
98
0
98
F Met informatie (gedetailleerde informatie)¢
G Met informatie
H Met informatie (gedetailleerde informatie, weergave kantelsensor)¢
I Met informatie (weergave van de kantelsensor)
¢ Histogrammen worden afgebeeld wanneer de [Histogram] van het [Voorkeuze] menu ingesteld is op [ON].
Het is ook mogelijk om de belichtingsmeter weer te geven door [Lichtmeter] van het [Voorkeuze]
menu op [ON] te zetten. (P166)
- 40 -
Basiskennis
Aantekening
• Als ongeveer 1 minuut verstrijkt zonder dat een handeling uitgevoerd wordt, zal een deel van het
display verdwijnen. Druk op [DISP.] of raak de LCD-monitor aan om de display opnieuw te doen
verschijnen.
∫ Over de weergave van de kantelsensor
Met de kantelsensor afgebeeld, is het makkelijk om de kanteling van de camera, enz. te
corrigeren.
1 Druk op [DISP.] om de kantelsensor weer te geven.
2 Controleer de kanteling van de camera.


A Horizontale richting:
Kanteling naar links toe corrigeren
B Verticale richting:
Corrigeren neerwaartse kanteling
• Wanneer de kanteling van de camera klein is, verandert de indicator naar groen.
• Wanneer u opneemt in verticale richting, schakelt de weergave automatisch naar een verticaal
georiënteerde weergave.
Aantekening
• Zelfs na het corrigeren van de kanteling, zou er nog steeds een fout kunnen blijven bestaan van
ongeveer ± 1°.
• Wanneer [Fn knopinst.] van het [Voorkeuze] menu ingesteld is op [Niveaumeting], kunt u de
weergave van de kantelsensor aan/uit zetten door op de functieknop te drukken.
• Wanneer er aanzienlijk omhoog of omlaag gekanteld wordt voor het opnemen, zou de weergave van
de kantelsensor niet correct weergegeven kunnen worden en zou de Richtingsdetectiefunctie (P33)
niet correct kunnen werken.
- 41 -
Basiskennis
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligent Auto Modus)
Opnamefunctie:
In deze modus maakt de camera optimale instellingen voor het onderwerp en de scène, dus
wordt het aanbevolen als u wenst de instellingen aan de camera over te laten zonder erover na
te moeten denken.
Druk op [¦].
• De camera zal schakelen naar ofwel de meest recentelijk
gebruikte van de Intelligente Automatische Functie ofwel
Intelligente Automatische Plusfunctie. (P46) Op het moment van
aankoop, is de functie ingesteld op Intelligente Automatische
Functie.
• De [¦]-knop zal gaan branden wanneer naar de Intelligent Auto modus geschakeld wordt (het
lampje gaat uit tijdens de opname).
• De [¦]-knop wordt uitgeschakeld als er opnieuw op gedrukt wordt en wordt op de [Opname] gezet
die met de functieknop geselecteerd is.
• De Defocus Control kan ingesteld worden door [ ] op het opnamescherm aan te raken en
vervolgens [
] aan te raken. (P48)
• Als het onderwerp aangeraakt wordt, werkt AF Tracking. Het is ook mogelijk door de cursorknop
naar 2 te duwen en de sluiterknop tot halverwege in te drukken. Raadpleeg voor details P97.
- 42 -
Basiskennis
∫ Scènedetectie
Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt de icoon van
de scène in kwestie in het blauw gedurende 2 seconden afgebeeld,
waarna die terugkeert naar zijn gewoonlijke rode kleur.
Afhankelijk van de gedetecteerde scène kan de camera [
] weergeven,
hetgeen u in staat stelt om de door de camera aanbevolen effecten te
selecteren. Raadpleeg voor details “Opnemen met door het toestel aanbevolen effecten” op P45.
Fotograferen
¦
>
[i-Portret]
[i-Landschap]
[i-Macro]
[i-Nachtportret]¢1
[i-Nachtl.schap]
[i-Baby]¢2
[i-Zonsonderg.]
¢1 Alleen wanneer [
] (AUTO) geselecteerd is.
¢2 Wanneer [Gezicht herk.] op [ON] gezet is, zal [ ] weergegeven worden voor verjaardagen van
geregistreerde gezichten die al ingesteld waren, maar alleen wanneer het gezicht van een kind
van drie jaar of jonger gedetecteerd wordt.
Wanneer u bewegende beelden opneemt
¦
>
[i-Portret]
[i-Landschap]
[i-Zacht licht]
[i-Macro]
• [¦] is ingesteld als geen van de scènes van toepassing zijn en de standaardinstellingen ingesteld zijn.
• Wanneer [ ], [ ] of [ ] geselecteerde is, zal de camera automatisch een gezicht detecteren en
het brandpunt en de belichting bijstellen. (Gezichtsdetectie)
• Als bijvoorbeeld een statief gebruikt wordt en het toestel beoordeelt dat het schudden van het
toestel minimaal is wanneer de Scènedetectie als [ ] geïdentificeerd is, zal de sluitertijd lager zijn
dan normaal. Let op dat u het toestel tijdens het fotograferen niet beweegt.
• Er zal een optimumscène voor het gespecificeerde onderwerp gekozen worden wanneer er
ingesteld wordt op AF-opsporing.
• Wanneer [Gezicht herk.] op [ON] gezet is en een gezicht gedetecteerd wordt dat lijkt op het
geregistreerde gezicht, dan wordt [R] weergegeven op de rechter bovenkant van [ ], [ ] en [ ].
• Wegens omstandigheden zoals de hieronder genoemde, kan er een andere scène geïdentificeerd
worden voor hetzelfde onderwerp.
– Onderwerpomstandigheden: Wanneer het gezicht helder of donker is, De grootte van het
onderwerp, De kleur van het onderwerp, De afstand tot het onderwerp, Het contrast van het
onderwerp, Wanneer het onderwerp beweegt
– Opnameomstandigheden: Zonsondergang, Zonsopgang, In omstandigheden met weinig licht, Als
de camera heen en weer wordt geschud, Als de zoom wordt gebruikt
• Om beelden te maken in een bedoelde scène, wordt het aangeraden dat u beelden maakt in de
juiste opnamefunctie.
- 43 -
Basiskennis
∫ Over de flitser
De flitsmodus is ingesteld op [Œ] wanneer de flitser gesloten is en op [
] (AUTO) wanneer
deze open is. Wanneer de flitser open is, stelt de camera automatisch [
], [
] (AUTO/
Rode-ogenreductie), [
] of [ ] in om overeen te doen komen met het soort onderwerp en
helderheid.
Aantekening
• Open de flits wanneer de flits gebruikt moet worden. (P84)
• Wanneer [
] of [
] ingesteld is, is de digitale rode-ogencorrectie in werking gesteld.
• De Sluitertijd zal langzamer zijn tijdens [
] of [ ].
∫ Functies die automatisch werken en menuopties die buiten werking gesteld zijn
De volgende functies worden automatisch uitgevoerd om het toestel in staat te stellen optimale
instellingen tot stand te brengen.
– Scènedetectie/Tegenlichtcompensatie/Gezichtsdetectie/Auto witbalans/Intelligente regeling
ISO-gevoeligheid/[Rode-ogencorr]/[I.resolutie]/[Int.dynamiek]/[Lang sl.n.red]/[Schaduwcomp.]/
[Quick AF]/[AF ass. lamp]
Omdat de camera de optimale instellingen automatisch maakt, worden de volgende menu's
buiten werking gesteld.
Menu
Onderdeel
[Opname]
Opties anders dan [Standaard] en [Zwart-wit] in [Fotostijl]/[Meetfunctie]/
[HDR]/[Int.dynamiek]/[Flitser]/[Rode-ogencorr]/[Flits-synchro]/
[Flitser instel.]/[I.resolutie]/[ISO-limiet]/[ISO-verhoging]/[Lang sl.n.red]/
[Schaduwcomp.]/[Dig. zoom]
[Bewegend beeld]
Items anders dan [Standaard] en [Zwart-wit] in [Fotostijl]/[Foto/film]/
[Meetfunctie]/[Int.dynamiek]/[I.resolutie]/[Dig. zoom]/[Antiflikkering]
[Voorkeuze menu]
[Geh voork inst]/[Lichtmeter]/[AF/AE vergrend.]/[AE-vergr.-vast]/
[Quick AF]/[Oogsensor AF]/[Direct focuspunt]/[Sluiter-focus]/
[AF ass. lamp]/[AF+MF]
• Raadpleeg voor de instellingsmethode van het menu P64.
Aantekening
• Compensatie van de achtergrondverlichting
– Bij tegenlicht ziet het onderwerp er donkerder uit en zal de camera automatisch proberen om dit te
corrigeren door de helderheid van het beeld te verhogen. In de Intelligent Auto modus werkt de
tegenlichtcompensatie automatisch.
- 44 -
Basiskennis
Opnemen met door het toestel aanbevolen effecten
Afhankelijk van de scène die automatisch geïdentificeerd wordt, kan het mogelijk zijn een
selectie te maken uit een aantal verschillende beeldeffecten (filter) die automatisch door het
toestel aanbevolen worden, onder raadpleging van de voorbeeldbeelden (alleen beschikbaar
als [Aanbevolen filter] in het opnamemenu op [ON] gezet is; op het moment van aankoop staat
deze instelling op [ON]).
1
Raak [ ] aan die na de automatische detectie
automatisch weergegeven wordt.
• Het selectiebeeldscherm voor de door het toestel aanbevolen
effecten wordt weergegeven.
• Het selectiescherm kan ook weergegeven worden door op 3 te
drukken.
2
A
Raak het voorbeeldbeeld aan om de beeldeffecten te
selecteren (filters).
• Het beeldeffect van het geselecteerde voorbeeldbeeld zal
toegepast worden in een preview-weergave A.
• Het beeldeffect kan omgeschakeld worden door [
]/[
] aan te
raken.
3
Raak [Inst.] aan.
• De Creative Control modus van het geselecteerde beeld is ingesteld.
Aantekening
•[
] wordt op het opnamescherm weergegeven. Raak het aan om terug
te keren naar de Intelligent Auto (
of
) modus.
Dezelfde handeling kan uitgevoerd worden door op [¦] knop te drukken.
• Wanneer u een aanbevolen filter gebruikt, kunt geen menu's of
opnamefuncties gebruiken die niet beschikbaar zijn in de Creative
Controle modus.
• Raadpleeg voor het bijstellen van de beeldeffecten en overige informatie “Foto’s maken met
verschillende beeldeffecten (Creative Control modus)” op P130.
• De aanbevolen filter is onbeschikbaar wanneer de zoeker in gebruik is.
HKEY
- 45 -
Basiskennis
Opnemen m.b.v. Intelligente Automatische Plusfunctie
Opnamemodus:
De helderheid en de kleur die optimaal ingesteld zijn door de camera kunnen gemakkelijk
afgesteld worden op uw voorkeuren. Deze modus is handig als u niet met gedetailleerde
instellingen te maken wilt hebben maar van de instellingen houdt die automatisch gemaakt
worden door de camera om overeen te komen met uw preferenties.
• Behalve voor het toestaan van de instelling van helderheid en kleur, is de Intelligent Auto Plus
modus identiek aan de Intelligent Auto modus
1
2
3
Druk op [MENU/SET] wanneer u zich in de
Intelligente Automatische functie bevindt.
Raak [iA MODE] aan.
Selecteer [
] en raak vervolgens [Inst.] aan.
,QVW
Instelling helderheid
1
Raak [
2
Raak [
] aan om het instellingenbeeldscherm te laten
weergeven.
• Het instellingenscherm kan ook weergegeven worden vanuit
] aan.
het opnamescherm, door op de modusknop op de achterkant
te drukken.
Bij iedere druk schakelt de modusknop op de achterkant
tussen de instelling van de helderheid, Defocus Control (P48)
en het einde van de bediening.
3
Versleep de schuifbalk om in te stellen.
• Dit zal de helderheid van het beeld afstellen.
• De instelling kan ook uitgevoerd worden door aan de knop op
de achterkant te draaien.
] opnieuw aan om terug te keren naar het
opnamescherm. U kunt ook naar het opnamescherm
terugkeren door op de modusknop op de achterkant te
drukken.
• Raak [
- 46 -
Basiskennis
Kleurinstelling
1
Raak [
2
Raak [
] aan om het instellingenbeeldscherm te laten
weergeven.
• Het instellingenbeeldscherm kan ook weergegeven worden
] aan.
vanuit het opnamescherm, door op cursorknop 1 te drukken.
3
Versleep de schuifbalk om in te stellen.
• Dit zal de kleur van het beeld van roodachtig naar blauwachtig
afstellen.
• De instelling kan ook uitgevoerd worden door aan de knop op
de achterkant te draaien.
• Raak [
] opnieuw aan om terug te keren naar het
opnamescherm. U kunt ook naar het opnamescherm
terugkeren door op cursorknop 1 te drukken.
Aantekening
• Als u tijdens de instelling [ ] aanraakt, kunt u ook een foto nemen
door aanraking van [
].
• De instellingen voor helderheid en kleur zullen opnieuw de
fabriekswaarden (centrumpunt) aannemen wanneer dit toestel
uitgeschakeld wordt of als de camera op een andere opnamemodus
gezet wordt.
- 47 -
Basiskennis
Foto’s maken met de Defocus Control Functie
Toepasbare modussen:
De wazigheid van de achtergrond kan gemakkelijk ingesteld worden terwijl u het beeldscherm
controleert.
1
2
Raak [ ] aan.
Raak [ ] aan om het instellingenbeeldscherm
te laten weergeven.
• Het instellingenscherm voor Defocus Control kan ook
weergegeven worden door op de modusknop op de
achterkant te drukken.
3
Versleep de schuifbalk om in te stellen.
• De instelling kan ook uitgevoerd worden door aan de knop
op de achterkant te draaien.
Sterke defocus
4
Zwakke defocus
Foto's maken van films.
• De werking van Defocus Control kan beëindigd worden door [
] aan te raken.
• De werking van Defocus Control kan ook afgesloten worden door op de modusknop op de
achterkant te drukken.
• Het is ook mogelijk om een foto te maken door aanraking van [
- 48 -
].
Basiskennis
Aantekening
• Op het instellingenscherm van Defocus Control van de Intelligent Auto (
of
) modus is de
AF-modus [Ø].
U kunt de locatie van de AF-zone instellen door het scherm aan te raken (de grootte kan niet
veranderd worden).
• Nadat de filmopname begonnen is, kan de hoeveelheid onscherp beeld wisselen, afhankelijk van de
opname-omstandigheden.
• De lensopening wordt geregeld binnen het bereik van de passende belichting tijdens de opname
van een film. Het kan dus zijn dat de lensopening feitelijk niet verandert, zelfs niet als de schuifbalk
bewogen wordt, afhankelijk van de helderheid van het onderwerp, en kan het zijn dat de wazigheid
niet verandert.
(Tijdens het opnemen van donkere scènes, in kamers, enz., kan het zijn dat de lensopening geheel
geopend blijft en de defocus-status onveranderd blijft, zelfs als u de schuifbalk van het ene naar het
andere einde verplaatst.)
• Al naargelang de gebruikte lens kan een lensgeluid gehoord worden als Defocus Control gebruikt
wordt. Dit komt door de opening van de lens en duidt niet op een storing.
• Al naargelang de gebruikte lens kan het werkgeluid van Defocus Control opgenomen worden tijdens
het opnemen van een video, als deze functie gebruikt wordt.
• Al naargelang de gebruikte lens, kan het zijn dat Defocus Control niet werkt.
Raadpleeg de website voor compatibele lenzen.
• In [Miniatuureffect] van Creatieve Bedieningsfunctie, kan de Defocus Control niet gebruikt worden.
- 49 -
Basiskennis
Het maken van beelden met uw favoriete
instellingen (Programma AE-modus)
Opnamemodus:
Het toestel stelt automatisch de sluitertijd en de lensopening in volgens de helderheid van het
object.
U kunt beelden maken in grote vrijheid door verschillende instellingen in [Opname] menu te
veranderen.
Stel de functieknop in op [
].
Aantekening
• De sluitersnelheid wordt in de volgende gevallen automatisch tussen 20 seconden en 1/4000 van
een seconde ingesteld.
– Wanneer de [Gevoeligheid] ingesteld is op [ISO160].
– Als de openingswaarde op F3.5 gezet is [wanneer de verwisselbare lens (H-PS14042,
H-FS014042) bevestigd is].
– Als de openingswaarde op F4.0 gezet is [wanneer de verwisselbare lens (H-FS45150) bevestigd
is].
- 50 -
Basiskennis
Programmaschakeling
In programma AE-functie kunt u de ingestelde openingswaarde en de sluitertijd wijzigen zonder
de belichting te wijzigen. Dit heet programmaschakeling.
U kunt de achtergrond waziger maken door de openingswaarde kleiner te maken of een
bewegend voorwerp met meer beweging opnemen door de sluitertijd langzamer in te stellen
als u een opname maakt in de AE-programmafunctie.
1
2
Druk de sluiterknop tot halverwege in en geef de
SS 250 125 60 30 15
4.0 5.6 8.0
diafragmawaarde en de sluitertijd weer op het scherm.
F
0 16 0
4.0 60
Terwijl de waarden (ongeveer 10 seconden lang) afgebeeld
worden, de Programmawisseling uitvoeren door de
A
B
functieknop achterop te draaien.
• Het zal tussen de werking van Programme Shift en de werking van de belichtingscompensatie
(P88) schakelen telkens wanneer op de modusknop op de achterkant gedrukt wordt wanneer
de waarden weergegeven worden.
• Draai aan de modusknop op de achterkant om [Lichtmeter] B weer te geven. (P166)
• De aanduiding voor de programmaschakeling A verschijnt op het scherm als deze functie
geactiveerd is.
• Om Programme Shift te wissen, schakelt u de camera uit of draait u aan de modusknop op de
achterkant tot de aanduiding van Programme Shift verdwijnt.
Programme Shift wordt gemakkelijk geannuleerd door het instellen van [Fn knopinst.] in het
[Voorkeuze]-menu op [1x drukken-AE]. (P116)
∫ Voorbeeld van programmawisseling
[Als de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt]
(A): Lensopening
(B): Sluitertijd
1 Programmmaschakelingnummer
2 Programmaschakelinggrafiek
3 Programmaschakelinglimiet
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 (Ev)
2
15
2.8
16
4
17
(A) 5.6
18
8
19
11
20
16
22
4
2
1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
(B)
Aantekening
• EV is een afkorting voor [Exposure Value] (Belichtingswaarde).
EV verandert al naargelang de waarde van de lensopening of de sluitersnelheid.
• Als de geschikte belichting niet wordt gevonden wanneer de sluiterknop tot halverwege wordt
ingedrukt, worden de diafragmawaarde en de sluitertijd rood knipperend weergegeven.
• Programma schakeling is geannuleerd en het toestel keert terug naar normaal programma
AE-functie als er meer dan 10 seconden voorbijgaan nadat programmaschakeling geactiveerd is.
De instelling van de programmaschakeling is echter opgeslagen in het geheugen.
• Programme Shift zal bijstellingen alleen mogelijk maken als er voldoende licht is.
• Programmaschakeling is in alle [Gevoeligheid] instellingen, met uitzondering van [
], beschikbaar.
- 51 -
Basiskennis
Opname Bewegend Beeld
Toepasbare modussen:
Dit kan volledig hoge definitie bewegende beelden die compatibel zijn met het AVCHD-formaat
of bewegende beelden die opgenomen zijn in MP4 opnemen.
De audio zal stereo opgenomen worden.
De functies die beschikbaar zijn tijdens het opnemen van video’s zijn anders al naargelang de
gebruikte lens en het werkgeluid van de lens kan opgenomen worden.
Raadpleeg pagina 16 voor details.
Scherpstellen tijdens het opnemen van een video (Continu AF)
Het scherpstellen is afhankelijk van de instellingen van [Focusfunctie] en [Continu AF] in het
[Bewegend beeld]-menu.
Focus-functie
Continu AF
Instellingen
U kunt het toestel continu laten
scherpstellen.
• Druk de opspanknop half in als u niet goed
ON
scherp kunt stellen.
De focuspositie is vastgezet wanneer u
een video begint op te nemen.
• Het is mogelijk om de focus in te stellen
AFS/AFF/AFC
OFF
MF
door de sluiterknop tot halverwege in te
drukken of door het onderwerp aan te
raken.
ON
U kunt handmatig scherpstellen.
OFF
• Afhankelijk van de opname-omstandigheden of de gebruikte lens kan het werkgeluid opgenomen
worden als Auto Focus gebruikt wordt tijdens het opnemen van een film. Er wordt aanbevolen op te
nemen terwijl [Continu AF] in het [Bewegend beeld]-menu op [OFF] staat als u het geluid van de
werking hinderlijk vindt, om te voorkomen dat het lensgeluid opgenomen wordt.
• Wanneer u de zoom hanteert in opname bewegende beelden, zou het even kunnen duren voordat
er scherp gesteld wordt.
- 52 -
Basiskennis
Opname Bewegend Beeld
1
Start het opnemen door op de bewegend
beeldknop te drukken.
A Verstreken opnametijd
B Beschikbare opnametijd
• Het is mogelijk om geschikte video’s voor iedere functie op
•
•
•
•
•
2
A
C
te nemen.
De indicator van de opnamestaat (rood) C zal flitsen tijdens het
3s
opnemen van bewegende beelden.
Als ongeveer 1 minuut verstrijkt zonder dat een handeling uitgevoerd
wordt, zal een deel van het display verdwijnen. Druk op [DISP.] of
R1m37s
raak de LCD-monitor aan om de display opnieuw te doen verschijnen.
B
Als u een video opneemt dient u de microfoon niet met uw vingers of
andere objecten af te dekken.
Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.
Voor de filmmenu-instellingen zoals [Opnamefunctie], [Opn. kwaliteit], [Windreductie] en
[Micr. instellen], raadpleegt u P159 tot 162.
Stop het opnemen door weer op de bewegend beeldknop te drukken.
∫ Over het opnameformaat voor het opnemen van bewegende beelden
Dit toestel kan bewegende beelden in AVCHD of MP4 formaat opnemen.
AVCHD:
U kunt hoge definitie-kwaliteitsbeelden maken met dit formaat. Het is geschikt voor het
bekijken van een TV van groot formaat of voor het opslaan op schijf.
AVCHD Progressive:
[PSH] in [AVCHD] is een modus die u in staat stelt bewegende beelden op te nemen bij
1920k1080/50p, de hoogste kwaliteit¢ die aan de AVCHD-standaard voldoet.
De opgenomen films kunnen bewaard en afgespeeld worden met gebruik van dit toestel of
met “PHOTOfunSTUDIO”.
¢ Dit betekent de hoogste kwaliteit voor dit toestel.
MP4:
Dit is een eenvoudiger videoformaat dat het best gebruikt kan worden wanneer een
uitgebreide bewerking nodig is, of als u de video’s naar het internet upload.
∫ Over de compatibiliteit van de opgenomen bewegende beelden
Bewegende beelden opgenomen in [AVCHD] of [MP4] zouden afgespeeld kunnen worden met
slechte beeld- of geluidkwaliteit of het afspelen zou niet mogelijk kunnen zijn zelfs wanneer er
afgespeeld wordt met apparatuur, dat compatibel is met deze formaten. Tevens zou de
opname-informatie niet juist afgespeeld kunnen worden. In dit geval, dit apparaat gebruiken.
• Raadpleeg onderstaande sites voor details over AVCHD Progressive en MP4-compatibele apparatuur.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
- 53 -
Basiskennis
Aantekening
• Het bedrijfsgeluid van de zoom of knopwerking zou opgenomen kunnen worden wanneer deze
gehanteerd worden tijdens de opname van een bewegend beeld.
• Wanneer u de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt en u haalt uw vinger van de
zoomhendel, de brandpunthendel of de functiehendel tijdens het opnemen van een film, dan kan het
zijn dat het geluid van de terugkerende hendel opgenomen wordt. Wanneer u de hendel weer op de
beginstand zet, doe dat dan zachtjes.
• Wanneer u de verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt, zou de zoomsnelheid minder kunnen
worden dan normaal bij het opnemen van video's.
• De beschikbare opnametijd die afgebeeld wordt op het scherm zou niet op regelmatige wijze af
kunnen lopen.
• Afhankelijk van het type kaart, kan de kaartaanduiding even verschijnen na het maken van
bewegende beelden. Dit is geen storing.
• Wanneer de instelling van de beeldverhouding anders is in foto's en in films, zal de gezichtshoek
veranderen wanneer de filmopname begint. Als [Opn.gebied] (P171) op [
] gezet is, wordt de
gezichtshoek tijdens de filmopname weergegeven.
• Wanneer de extra teleconversielens gebruikt wordt, zal de gezichtshoek veranderen wanneer
tussen fotobeeldscherm en filmbeeldscherm geschakeld wordt omdat de zoomfactor tussen foto's
en films anders is. (P80)
• Als de opname van bewegende beelden na korte tijd eindigt terwijl [Miniatuureffect] van de Creative
Control Modus gebruikt wordt, kan het zijn dat het toestel nog even doorgaat met opnemen. Blijf het
toestel vasthouden tot de opname stopt.
• De [Gevoeligheid] zal op [AUTO] gezet worden (voor video’s) als video’s opgenomen worden.
Bovendien zal de [ISO-limiet] niet werkzaam zijn.
• Als u een video opneemt, zal [Stabilisatie] vast op [
] gezet worden, ook al stond het op [
].
• Het wordt aangeraden een geheel opgeladen batterij of netadapter (optioneel) te gebruiken wanneer
u bewegende beelden maakt. (P208)
• Als tijdens het opnemen van een film gebruik gemaakt wordt van de netadapter (optioneel) en de
stroomtoevoer wordt onderbroken wegens een stroomuitval, of als de netadapter (optioneel)
afgesloten wordt, enz., zal de film niet worden opgenomen.
• In de volgende gevallen kunnen geen films opgenomen worden.
– [Glinsterend water]/[Fonkelende verlichting]/[Bloemen] (Scene Guide modus)
– [Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
• Voor bepaalde opnamewijzen zal de opname uitgevoerd worden met de hieronder aangeduide
wijze. Voor de opnamewijzen die niet in de lijst staan, zal de opnamewijze gebruikt worden die het
meest geschikt is voor het bewegende beeld.
Geselecteerde opnamemodus
• Programma AE-modus
• Lensopening-Prioriteit AE-modus
• Sluiter-Prioriteit AE-modus
• Handmatige belichtingsfunctie
• [Scherp tegenlicht] (Scene Guide modus)
• [Heldere nachtopname]/[Artistieke nachtopname]/
[Nachtportret] (Scene Guide modus)
- 54 -
Opnamemodus bij het
opnemen van een film
Normaal bewegend beeld
Portret
Weinig licht functie
Basiskennis
Foto’s maken terwijl u een film maakt
Er kunnen foto’s gemaakt worden, zelfs als u een film opneemt. (Simultaan opnemen)
Druk de sluiterknop tijdens de opname van de video
volledig in om een foto te maken.
3s
• De simultane opname-indicator A wordt weergegeven tijdens het
maken van de foto’s.
• U kunt foto’s maken met gebruik van de Touch Shutter functie (P39).
28
A
∫ Instelling van prioriteiten voor video’s en foto’s
Toepasbare modussen:
De opnamewijze voor foto’s die gemaakt worden terwijl een videoopname gemaakt wordt, kan
ingesteld worden met [Foto/film] in het [Bewegend beeld] menu.
Instellingen
Onderdeel
• De beelden zullen opgenomen worden met beeldformaat [S] (2 M).
De beeldkwaliteit van standaardbeelden kan anders zijn dan [S] (2 M).
],
[
] of [
] staat. (Als deze op [
] staat, zullen foto’s opgenomen
worden met een [Kwaliteit] van [A].)
• Er kunnen tijdens het opnemen van video’s tot 30 foto’s gemaakt worden.
• In de Creatieve Bedieningsfunctie [Miniatuureffect], zou er een kleine
vertraging kunnen plaatsvinden tussen het geheel indrukken van de
ontspanknop en het opnemen.
• Er worden alleen JPEG-beelden opgenomen als [Kwaliteit] op [
(Prioriteiten video’s)
• De beelden zullen opgenomen worden met het ingestelde beeldformaat
en -kwaliteit.
• Het beeldscherm zal donker worden tijdens het opnemen van de
(Prioriteiten foto’s)
beelden. In die tijd zal een foto in de video gemaakt worden en wordt
geen audio opgenomen.
• Er kunnen tot 8 beelden (tot 7 als [PSH] ingesteld is) gemaakt worden
tijdens de opname van film.
Aantekening
• De beeldverhouding zal vaststaan op [W].
• In de volgende gevallen is het niet mogelijk gelijktijdig foto’s en video’s te maken:
– Als [Opnamefunctie] op [VGA] gezet is in [MP4]
- 55 -
Basiskennis
Afspelen van foto’s/films
Opnamen terugspelen
1
2
Druk op [(].
Het beeld vooruit en achteruit spoelen door het
scherm horizontaal te slepen.
Vooruit: van rechts naar links slepen
Terugspoelen: van links naar rechts slepen
• Het is ook mogelijk het beeld verder of terug te spoelen door op
2/1 van de cursorknop te drukken.
• Snelheid van beeld verder/terug spoelen verandert afhankelijk van de afspeelstatus.
• U kunt de beelden continu vooruit of achteruit spoelen door uw vinger op de linker of
rechterzijde van het scherm te houden nadat een beeld vooruit/achteruit gespoeld is.
(De beelden worden in gereduceerd formaat weergegeven)
∫ Het terugspelen stoppen
Druk opnieuw op [( ], op de bewegend beeldknop drukken of de ontspanknop tot de
helft indrukken.
Aantekening
• Dit toestel voldoet aan de DCF-norm “Design rule for Camera File system” die vastgesteld is door
JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” en met Exif
“Exchangeable Image File Format”. Dit toestel kan alleen beelden weergeven die in
overeenstemming met de DCF-standaard zijn.
• Het kan zijn dat beelden die met een ander toestel genomen zijn niet op dit toestel kunnen worden
afgespeeld.
- 56 -
Basiskennis
Meervoudige schermen afbeelden (Meervoudig terugspelen)
Raak [
] aan.
• Het is mogelijk om naar een ander afspeelscherm over te gaan door
de volgende iconen aan te raken.
–[
]: 1 scherm
–[
]: 12 schermen
–[
]: 30 schermen
– [ CAL ]: Schermdisplay
• Het afspeelscherm kan ook omgeschakeld worden door aan de knop
op de achterkant te draaien.
• Er kan ook naar het afspeelscherm geschakeld worden door de
functiehendel te verschuiven.
• Verander van beeldscherm door [ ]/[ ] aan te raken als deze op
de schuifbalk weergegeven worden.
• Er kan van scherm geschakeld worden door de schuifstaaf op of neer
te slepen.
A Schuifbalk
• Het scherm kan geleidelijk omgeschakeld worden door het scherm op
of neer te slepen.
• Beelden die afgebeeld worden m.b.v. [
] kunnen niet afgespeeld
worden.
∫ Om terug te keren naar normaal terugspelen
Raak het beeld aan.
- 57 -
1/96
A
Basiskennis
Beelden weergeven op basis van opnamedatum (Kalenderweergave)
1
2
Raak [ CAL ] aan op het multi-afspeelscherm.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
Raak [ ]/[ ] aan om de af te spelen maand te
selecteren.
2012
• Als er geen beelden tijdens een bepaalde maand zijn gemaakt,
verschijnt deze maand niet.
] aan om het multi-afspeelscherm te selecteren.
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
,QVW
• Raak [
3
Selecteer de datum die u wenst af te spelen en raak vervolgens [Inst.] aan.
4
Raak het beeld aan dat u wenst af te spelen.
• Om weer naar het kalenderscherm terug te keren, dient u een van de volgende handelingen
te verrichten.
– Raak [ CAL ] aan
– Draai de modusknop op de achterkant naar links.
– Verschuif de functiehendel naar links.
Aantekening
• De opnamedatum van het beeld die u op het scherm kiest wordt de gekozen datum als u eerst het
kalenderscherm afbeeldt.
• Als er meerdere beelden zijn met dezelfde datum, verschijnt eerst de eerst gemaakte opname van
die datum.
• U kunt de kalender weergeven van Januari 2000 tot December 2099.
• Als u de datum van de camera niet hebt ingesteld, is de opnamedatum ingesteld op 1 januari 2012.
• Als u opnames maakt nadat u de reisbestemming hebt ingesteld in [Wereldtijd], worden deze
opnames afgebeeld met de data van de reisbestemming in Kalender Afspelen.
- 58 -
Basiskennis
De terugspeelzoom gebruiken
Het te vergroten deel duidelijk aanraken.
A
1k>2k>4k>8k>16k
• U kunt het beeld ook vergroten/verkleinen door aan de knop op de
2X
achterkant te draaien.
• U kunt het beeld ook vergroten/verkleinen door de functiehendel te
verschuiven.
1.0
• Als de vergroting veranderd wordt, zal de aanduiding van de zoompositie A
ongeveer 1 seconde weergegeven worden.
• Hoe meer het beeld vergroot wordt, hoe slechter de kwaliteit ervan wordt.
• U kunt het uitvergrote deel verplaatsen door het beeldscherm te verslepen
(P13).
• Het beeld zal opnieuw de oorspronkelijke afmetingen aannemen (1k) door
[
1.0
] aan te raken.
• Als u [
] aanraakt, zal de uitvergroting lager worden.
∫ De afgebeelde opname schakelen terwijl u de terugspeelzoom behoudt
U kunt het weergegeven beeld schakelen terwijl u dezelfde zoomvergroting en zoompositie
behoudt voor de terugspeelzoom.
Schakel naar de bediening van de
beeldselectie door tijdens Playback Zoom op
de modusknop op de achterkant te drukken en
selecteer de beelden door aanraking van [
]/
[
2X
1.0
].
• Het is ook mogelijk het beeld verder of terug te spoelen door op 2/1 van de cursorknop te drukken.
• De zoompositie keert terug naar het midden in geval van de volgende beelden.
– Opnamen met verschillende aspectratio’s
– Opnamen met verschillende aantallen pixels
– Opnamen met een andere draairichting (als [Lcd roteren] is ingesteld op [ON])
- 59 -
Basiskennis
De op het terugspeelscherm Afgebeelde Informatie veranderen
Druk op [DISP.] om het monitorscherm te schakelen.
ュリヴヱハ
• Het scherm zal als volgt omgeschakeld worden:


1/98
98
ISO
0
16 0
AWB

0
WB
F3.5 60

60
F3.5
AWB
160
AFS
P STD.
'(&
s
100-0001
RGB
F3.5 60
0 ISO160
1/98
100-0001

A Met informatie¢1
B Weergave van gedetailleerde informatie¢2 (P211)
C Weergave histogram¢2 (P211)
D Zonder informatie (weergave highlight)¢1, 2, 3, 4
E Zonder informatie¢4
¢1 Als ongeveer 1 minuut verstrijkt zonder dat een handeling uitgevoerd wordt, zal een deel van het
display verdwijnen. Druk op [DISP.] of raak de LCD-monitor aan om de display opnieuw te doen
verschijnen.
¢2 Het wordt niet weergegeven tijdens Playback Zoom, tijdens het afspelen van een film of tijdens
een diavoorstelling.
¢3 Dit wordt weergegeven als [Highlight] (P165) in het [Voorkeuze]-menu op [ON] staat.
¢4 Als gedurende een bepaald aantal seconden geen handeling verricht wordt zullen [
andere aanraakiconen verdwijnen.
] en
• Het histogram wordt afgebeeld in R (rood), G (groen), B (blauw), en Y (luminantie) tijdens het
afspelen.
- 60 -
Basiskennis
Bewegende beelden terugspelen
Dit toestel is ontworpen voor het afspelen van films met gebruik van AVCHD, MP4 en
QuickTime Motion JPEG formaten.
A
Selecteer in de afspeelmodus een beeld met de filmicoon
([
]) en raak [
] aan in het midden van het scherm.
B
12s
A Video-icoon
B De opnametijd van bewegend beeld
• Nadat het afspelen gestart is, wordt de verstreken afspeeltijd op het scherm
weergegeven.
• 8 minuten en 30 seconden wordt bijvoorbeeld weergegeven als [8m30s].
• Sommige informatie (opname-informatie, enz.) wordt niet afgebeeld voor bewegende beelden die
gemaakt zijn [AVCHD].
• Het drukken op de cursorknop 3 stelt u in staat om de films af te spelen.
∫ Operaties die uitgevoerd worden tijdens terugspelen van bewegend beeld
Afspelen/Pauzeren
Snel terugspoelen
Stop
¢
Snel vooruitspoelen¢
Frame-by-frame achteruit
(tijdens pauzeren)
Frame-by-frame vooruit
(tijdens pauzeren)
Verlaagt het niveau van het volume
Verhoogt het niveau van het volume
• Het bedieningspaneel verdwijnt na ongeveer 2 seconden als geen handeling uitgevoerd wordt.
Raak het scherm aan om het bedieningspaneel op nieuw te laten weergeven.
• De weergave rechts op het scherm, tijdens het afspelen, komt overeen met 3/4/2/1 op de
cursorknop.
¢ Het snel vooruit-/achteruitspoelen neemt toe als u opnieuw [
]/[
] aanraakt.
Aantekening
• Met een hoge-vermogenskaart is het mogelijk dat de snel-achteruitterugspoelfunctie langzamer dan
normaal gaat.
• Gebruik voor het afspelen op een PC van films die met dit toestel opgenomen zijn, de
“PHOTOfunSTUDIO” software op de (bijgeleverde) CD-ROM.
• Het kan zijn dat video's die met een ander toestel genomen zijn niet op dit toestel kunnen worden
afgespeeld.
• Video's die opgenomen zijn met [Miniatuureffect] in Creatieve Bedieningsfunctie worden afgespeeld
op ongeveer 8 keer de normale snelheid.
- 61 -
Basiskennis
Creëren van foto’s uit een video
U kunt een afzonderlijke foto uit een opgenomen video creëren.
1
Raak tijdens het afspelen van een film [
2
Raak [
] aan.
] aan.
• Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Dit gebeurt wanneer
[Ja] geselecteerd wordt.
Aantekening
• Het zal bewaard worden als het [Fotoresolutie] op [S] (2 M) gezet is, [Aspectratio] op [W] gezet is
en [Kwaliteit] op [›] gezet is.
• De beeldkwaliteit van foto’s die van een video gemaakt zijn, kan grover zijn dan foto’s met een
gewone beeldkwaliteit.
• Als tijdens het opnemen van [MP4] [VGA] gebruikt wordt, zal de mogelijkheid om foto’s te creëren
uitgeschakeld worden.
• Misschien bent u niet in staat om de foto’s te bewaren van een video die met andere apparatuur
opgenomen is.
] wordt weergegeven tijdens het afspelen van foto's die uit films gecreëerd zijn.
•[
- 62 -
Basiskennis
Beelden wissen
Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer teruggehaald worden.
• Beelden die geen deel uitmaken van de DCF-standaard of die beschermd zijn, kunnen niet gewist worden.
Om een enkele opname uit te wissen
1
Selecteer het te wissen beeld in de Afspeelmodus
en raak [
] aan.
• Dezelfde handeling kan uitgevoerd worden door op [
] te
drukken.
2
Raak [Apart wissen] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
$SDUWZLVVHQ
0XOWLZLVVHQ
$OOHVZLVVHQ
Wissen van meer beelden (tot 100¢) of van alle beelden
¢ De burst-groep zal als een enkel beeld beschouwd worden. (Alle beelden in de geselecteerde
burst-groep zullen gewist worden.)
1
Raak in de afspeelmodus [
2
Raak [Multi wissen] of [Alles wissen] aan.
] aan.
• [Alles wissen] > Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
• Het is mogelijk om alle beelden te wissen, behalve de beelden die als favorieten ingesteld
zijn, als [Alles wissen behalve Favoriet] geselecteerd is met de [Alles wissen] instelling.
3
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is) Raak de te
wissen opname aan. (herhaal deze stap)
• [‚] verschijnt op de geselecteerde beelden. Het weer ervan
aanraken annuleert deze instelling.
4
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is) Raak
[Uitvoer.] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
Aantekening
• Schakel het toestel niet uit tijdens het wissen. Een batterij met voldoende batterijstroom of de
netadapter (optioneel) gebruiken.
• Afhankelijk van het aantal beelden dat gewist moet worden, kan het wissen even duren.
- 63 -
Basiskennis
Menu instellen
Deze camera biedt menuselecties die u in staat stellen de werking daarvan naar eigen
goeddunken in te stellen zodat u uw ervaring met het fotograferen maximaal kunt benutten.
In het bijzonder, bevat het [Set-up] menu belangrijke instellingen met betrekking tot de klok en
de stroom van het toestel. Controleer de instellingen van dit menu voordat u overgaat tot het
gebruik van het toestel.
Menuonderdelen instellen
U kunt de menu's instellen met twee soorten bedieningen - aanraakbediening waarbij u het
scherm aanraakt en knopbediening waarbij u op de cursorknop drukt en aan de modusknop op
de achterkant draait.
• Als u [Menu hervat.] (P75) in het [Set-up]-menu op [ON] zet, toont het scherm de laatst
geselecteerde menu-optie op het moment van uitschakeling van de camera.
Op het moment van aankoop staat deze op [ON].
Voorbeeld: In het [Opname]-menu verandert [Kwaliteit] van [A] in [›]
1
Op [MENU/SET] drukken.
• Het bovenste menuscherm wordt weergegeven.
2
Raak de menu-icoon aan.
Menu
Beschrijving van instellingen
[Opname]
(P147 tot 158)
In dit menu kunt u de beeldverhouding, het aantal pixels en andere
aspecten van de beelden die u aan het opnemen bent instellen.
[Bewegend beeld]
(P159 tot 162)
Dit menu laat u de [Opnamefunctie], [Opn. kwaliteit] en
andere aspecten voor bewegend beeldopname instellen.
[Voorkeuze menu]
(P163 tot 172)
De werking van het toestel, zoals het weergeven van het
beeldscherm en de werking van de knoppen, kan naar
goeddunken ingesteld worden. Het is bovendien mogelijk om
de gewijzigde instellingen te registreren.
[Set-up]
(P70 tot 77)
Dit menu laat u de klokinstellingen uitvoeren, de toon van de
werkingspiep selecteren en andere instellingen die het
gemakkelijker voor u maken om de camera te hanteren maken.
[Afspelen]
(P175 tot 188)
Dit menu laat u de Bescherming, Knip- of Afdrukinstellingen,
enz. van gemaakte beelden instellen.
- 64 -
Basiskennis
(als de knoppen gebruikt worden)
Druk op 3/4/2/1 van de cursorknop om het menu te
selecteren en druk op [MENU/SET] of draai aan de
modusknop op de achterkant om het menu te
selecteren en druk op de modusknop op de achterkant.
3
of
Raak het menu-item aan.
• Er kan van pagina veranderd worden door [
]/[
] aan te raken.
(als de knoppen gebruikt worden)
Druk op 3/4 van de cursorknop om de menu-optie te
selecteren en druk op [MENU/SET], of draai aan de
modusknop op de achterkant om de menu-optie te
selecteren en druk op de modusknop op de achterkant.
• Er zal naar de volgende pagina geschakeld worden wanneer u
of
de onderkant bereikt.
• U kunt ook naar het volgende scherm gaan door de
functiehendel te verschuiven.
• U kunt ook naar het volgende scherm gaan door op [DISP.] te
drukken.
4
Raak de in te stellen instelling aan.
• Afhankelijk van het menuitem kan het zijn dat de instelling
ervan niet verschijnt, of dat deze op een andere manier wordt
weergegeven.
(als de knoppen gebruikt worden)
Druk op 3/4 van de cursorknop om de instelling te
selecteren en druk op [MENU/SET], of draai aan de
modusknop op de achterkant om de instelling te
selecteren en druk op de modusknop op de achterkant.
of
Er verschijnt een korte beschrijving wanneer u het menu-onderdeel/optie aanraakt in
stappen 3 en 4.
– De instelling wordt uitgevoerd als u uw vinger loslaat.
– U kunt vermijden om een onderdeel te selecteren door uw vinger naar een vrije zone te
verslepen en de vinger daar weg te nemen.
Aantekening
• Er zijn functies die niet ingesteld of gebruikt kunnen worden afhankelijk van de functies of de
menu-instellingen die gebruikt worden op het toestel wegens de specificaties.
- 65 -
Basiskennis
∫ Sluit het menu
Raak [
] aan of druk de sluiterknop tot halverwege in.
(als de knoppen gebruikt worden)
Druk op [
].
∫ Schakelen naar andere menu’s
bijv. naar het [Set-up]-menu vanuit het [Opname]-menu
Raak [ ] aan of een andere van iconen A om tussen de
menu's te schakelen.
A
• Selecteer een menu-item erna en stel het in.
(als de knoppen gebruikt worden)
1
2
3
Druk op 2 van de cursorknop.
Druk op 4 van de cursorknop of draai aan de modusknop op de achterkant om de
icoon van het [Set-up]-menu [ ] te selecteren.
Druk op 1 van de cursorknop of druk op de modusknop op de achterkant.
- 66 -
Basiskennis
Instelling van de achtergrond van het instellingenmenu
U kunt de achtergrond van het menuscherm instellen naar wens. U kunt ook een van de
opgenomen foto's als achtergrond op het bovenste menuscherm instellen.
Instelling van de achtergrond van het bovenste menuscherm
1
Druk op [MENU/SET] om het bovenste menu weer te geven.
2
Raak [Achtergrondafbeelding] aan.
3
Raak het item aan.
[Van SD-kaart]
Kies een achtergrond uit de opgenomen beelden. Het geselecteerde
beeld wordt in dit toestel geregistreerd (er kan slechts 1 beeld
geregistreerd worden en als al een geregistreerd beeld aanwezig is,
wordt daar overheen geschreven).
[Van intern
geheugen]
Stel het default-beeld (1 beeld) in de camera als achtergrond in.
[Geregistreerde
afbeelding]
Stelt het beeld, dat het laatst op de SD-kaart geselecteerd was, in als
achtergrond.
[Geen afbeelding]
Stelt een achtergrond zonder beeld in.
• Raak [Van intern geheugen], [Geregistreerde afbeelding] of [Geen afbeelding] aan om de
geselecteerde achtergrond te veranderen.
4
(Als [Van SD-kaart] geselecteerd is) Versleep het scherm
horizontaal en selecteer een beeld.
5
(Als [Van SD-kaart] geselecteerd is) Raak [Inst.] aan.
• Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Dit gebeurt wanneer
[Ja] geselecteerd wordt.
,QVW
Aantekening
• De beelden die met gebruik van een ander toestel opgenomen zijn, kunnen niet als achtergrond
gebruikt worden.
Instelling van de achtergrond van het menuscherm
1
2
Selecteer [Achtergrondkleur] in het [Set-up]-menu. (P64)
Selecteer en raak de achtergrondkleur aan.
• U kunt de achtergrondkleur uit de kleuren kiezen.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
- 67 -
Basiskennis
Het Snelmenu instellen
M.b.v. het snelle menu, kunnen sommige menu-instellingen gemakkelijk gevonden worden.
• De kenmerken die afgesteld kunnen worden m.b.v. het Snelle Menu worden bepaald door de functie
of een weergavestijl waar het toestel zich in bevindt.
1
2
Druk op [Q.MENU] om het Snelmenu weer te
geven.
ヲハヮユワヶ
A
Raak het menuitem aan.
AFS
3.5 60
3
4
0
AUTO
AWB
([LW
B
Raak de instelling aan.
AFS
Raak [Exit] aan om het menu te verlaten als de
instelling eenmaal voltooid is.
A Onderdeel
B Instellingen
• U kunt het menu sluiten door de sluiterknop tot halverwege in te
stellen.
3.5 60
0
AUTO
AWB
∫ Wanneer u de zoeker gebruikt
AFS
1 Druk op [Q.MENU] om het Snelmenu weer te geven.
2 Draai aan de modusknop op de achterkant om het
menu-item te selecteren en druk vervolgens op de
modusknop op de achterkant.
0 AU
AWB
3.5 60
• U kunt de opties van het geselecteerde item instellen.
3 Draai aan de modusknop op de achterkant om de
instelling te selecteren en druk vervolgens op de
modusknop op de achterkant.
• U kunt de menu-items opnieuw selecteren.
4 Druk op [Q.MENU] om het menu te verlaten als de instelling eenmaal voltooid is.
• U kunt het menu sluiten door de sluiterknop tot halverwege in te stellen.
TO
Aantekening
• U kunt ook items instellen door op de cursorknoppen 3/4/2/1 te drukken.
• U kunt de instellingen ook selecteren door de functiehendel te verschuiven.
- 68 -
([LW
Basiskennis
Stel het snelmenu in met uw favoriete items
Als [Q.MENU] (P163) in het [Voorkeuze]-menu op [CUSTOM] gezet is, kan het Quick Menu
naar wens veranderd worden. Er kunnen tot 15 items in het Quick Menu ingesteld worden.
1
Raak [
] aan.
4:3
L
([LW
2
Selecteer het menu in de bovenste rij en sleep het naar de
onderste rij.
A
1 23 4
A Items die als snelmenu ingesteld kunnen worden.
B Items die in het beeldscherm van het snelmenu weergegeven
kunnen worden.
• Als er op de onderste rij geen lege ruimte is, sleep het dan naar
([LW
het te vervangen menu-item.
B
• Het nieuwe item kan ingesteld worden door het oude te
vervangen.
• Als het item van de onderste rij naar de bovenste rij versleept wordt, wordt de instelling gewist
en zal die ruimte leeg worden.
• De menu-items of instellingen kunnen omgeschakeld worden door [ ]/[ ] aan te raken.
• De volgende items kunnen ingesteld worden:
4:3
L
[Opname] menu/Opnamefuncties
• [Fotostijl] (P147)
• [Aspect.inst.] (P149)
• [Kwaliteit] (P150)
• [Focusfunctie] (P36)
• [Meetfunctie] (P151)
• [HDR] (P151)
• [Int.dynamiek] (P152)
• [Flitser] (P84)
• [Flitser instel.] (P153)
• [I.resolutie] (P154)
• [Dig. zoom] (P80)
• [Elektronische sluiter] (P156)
• [Stabilisatie] (P78)
• [Gevoeligheid] (P111)
• [Witbalans] (P106)
• [AF mode] (P95)
• [Aandrijfstand] (Enkel (P38)/Burst (P89)/
Auto bracket (P91)/Zelfontspanner (P93))
[Bewegend beeld]-menu
• [Filmopnamestnd] (P159, 160)
• [Foto/film] (P55)
• [Ex. tele conv.]
Menu [Voorkeuze]
• [Functieschakelaar] (P15)
• [Histogram] (P164)
• [Richtlijnen] (P165)
• [Stapsg. zoom] (P169)
• [Zoom snelheid] (P169)
• [Opn.gebied] (P171)
(foto’s/films) (P80)
3
Raak [Exit] aan.
• Het zal naar het beeldscherm van bovenstaande stap 1 terugkeren. Raak [Exit] aan om naar
het opnamescherm te schakelen.
- 69 -
Basiskennis
Over het set-up Menu
Voor details over hoe de [Set-up] menu-instellingen geselecteerd moeten worden, P64
raadplegen.
[Klokinst.] en [Besparing] zijn belangrijke onderdelen. Controleer de instellingen ervan alvorens
ze te gebruiken.
[Klokinst.]
—
• Raadpleeg P29 voor details.
Stel de tijd van uw thuisgebied en reisbestemming in.
U kunt de plaatselijke tijden op de reisbestemmingen afbeelden en
deze opnemen op de beelden die u maakt.
• Stel onmiddellijk na de aankoop [Home] in. [Bestemming] kan ingesteld
worden nadat [Home] ingesteld is.
Na de selectie van [Bestemming] of [Home], selecteert u de zone
met [ ]/[ ] en raakt u [Inst.] aan.
[Wereldtijd]
“ [Bestemming]:
U reisbestemming
A
A Huidige tijd van het bestemmingsgebied
B Tijdverschil met thuiszone
B
– [Home]:
Uw woongebied
C
C Huidige tijd
D Tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean
Time)
• Raak [
D
] aan als u de zomertijd gebruikt (de tijd zal 1 uur vooruit gezet worden). Raak het nog
eens aan om terug te keren naar de standaardtijd.
• Als uw reisbestemming niet in de lijst van gebieden op het scherm staat, stelt u het tijdverschil
tussen uw eigen zone en uw reisbestemming in.
- 70 -
Basiskennis
De vertrekdatum en de terugkeerdatum van de reis, evenals de naam
van de reisbestemming, kunnen ingesteld worden.
U kunt het aantal dagen dat verstreken is weergeven wanneer u de
beelden afspeelt en dit afdrukken op de beelden die opgenomen zijn
[Tekst afdr.] (P179).
[Reissetup]:
[SET]:
[Reisdatum]
De vertrekdatum en de terugkeerdatum worden ingesteld.
Het verstreken aantal dagen (het aantal dagen erna) van
de reis wordt opgenomen.
[OFF]
• De reisdatum wordt automatisch gewist als de huidige datum zich na
de terugkeerdatum bevindt. Als [Reissetup] op [OFF] gezet is, zal
[Locatie] ook op [OFF] gezet worden.
[Locatie]:
[SET]:
De reisbestemming wordt opgenomen op het moment
van opname.
[OFF]
• Voor details over hoe tekens ingevoerd moeten worden, “Tekst
Invoeren” op P146 raadplegen.
• Het aantal dagen dat verlopen is sinds de vertrekdatum kan afgedrukt worden m.b.v. de
“PHOTOfunSTUDIO” bijbehorende software op de CD-ROM (bijgeleverd).
• De reisdatum wordt berekend aan de hand van de manier waarop de klok is ingesteld en de
vertrekdatum die u hebt ingevoerd. Als u [Wereldtijd] instelt op de reisbestemming, wordt de
reisdatum berekend aan de hand van de datum in de klokinstelling en de reisbestemminginstelling.
• De ingestelde vertrekdatum wordt opgeslagen zelfs als het toestel uit wordt gezet.
• Het kenmerk [Reisdatum] wordt uitgeschakeld bij het opnemen van [AVCHD] films.
• Tijdens het opnemen van films is het kenmerk [Locatie] uitgeschakeld.
Stel het volume in voor elektronische geluiden en voor het
elektronische sluitergeluid.
[Toon]
[Beep volume]:
[E-shutter vol]:
[u] (Hoge)
[
[t] (Laag)
[
] (Laag)
[s] (OFF)
[
] (OFF)
] (Hoge)
• De [E-shutter vol] werkt alleen als [SH] voor de burst-modus of [Elektronische sluiter] op [ON] gezet is.
[Volume]
Stel het volume van de luidspreker af op één van de 7 niveaus.
• Als u de camera aansluit op een TV wijzigt dit het volume van de TV-luidsprekers niet.
- 71 -
Basiskennis
Helderheid, kleur of rode of blauwe tint van de LCD-monitor/viewfinder
wordt afgesteld.
[
] ([Helderheid]):
Afstellen van de helderheid.
[
] ([Contrast · Verzadiging]):
Afstellen van contrast of helderheid van kleuren.
[Monitor]/[Zoeker]
[
] ([Roodachtig]):
Afstellen van rode tint.
[
] ([Blauwzweem]):
Afstellen van blauwe tint.
1
2
Raak het onderdeel aan.
Versleep de schuifbalk om af te stellen.
• Het bijstellen kan ook uitgevoerd worden door aan de modusknop op
3
Raak [Inst.] aan.
de achterkant te draaien.
• Als het LCD-monitor wordt gebruikt, wordt het LCD-monitor aangepast, als de zoeker wordt gebruikt
de zoeker.
• Het kan zijn dat sommige onderwerpen er op de LCD-monitor anders uitzien dan in werkelijkheid.
Dit heeft echter geen effect op de opgenomen beelden.
De helderheid van de LCD-monitor kan ingesteld worden, afhankelijk
van hoe helder het licht rondom het toestel is.
[LCD mode]
„ [AUTO]:
De helderheid wordt automatisch aangepast afhankelijk van hoe
helder het om het toestel heen is.
…
1 [MODE1]:
Maak de LCD-monitor helderder.
…
2 [MODE2]:
Zet de LCD-monitor op de standaardhelderheid.
…
3 [MODE3]:
Maak de LCD-monitor donkerder.
• De helderheid van de beelden die afgebeeld worden op de LCD-monitor neemt toe zodat sommige
onderwerpen anders eruit zouden kunnen zien dan in werkelijkheid op de LCD-monitor. Dit
beïnvloedt echter niet de opgenomen beelden.
• De LCD-monitor keert na 30 seconden automatisch terug naar de standaardhelderheid als u
opneemt met [MODE1]. De monitor zal opnieuw helder oplichten bij bediening met knop of
aanraking.
• Als [AUTO] of [MODE1] ingesteld is, wordt de gebruikstijd korter.
• [AUTO] is alleen beschikbaar in de opnamemodus.
• Wanneer het menuscherm afgebeeld wordt in donkere omgeving enz., wordt de LCD-monitor nog
donkerder zelfs als [LCD mode] ingesteld is op [MODE2].
• Bij het gebruik van de netadapter (optioneel) is de begininstelling [MODE2].
- 72 -
Basiskennis
U kunt de levensduur van de batterij conserveren door deze menu’s in
te stellen.
Deze zal bovendien de LCD-monitor automatisch uitschakelen
wanneer deze niet in gebruik is om het ontladen van de batterij te
voorkomen.
[Besparing]
[Slaapsmodus]:
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het toestel niet
gebruikt wordt gedurende een op de instelling geselecteerde
tijdsperiode.
[10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF]
[Auto LCD uit]:
De LCD-monitor wordt automatisch uitgeschakeld als het toestel niet
gebruikt wordt gedurende de op de instelling geselecteerd tijd.
[30MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]
• De ontspanknop tot de helft indrukken of het toestel uit- en aanzetten om [Slaapsmodus] te
annuleren.
• Druk op ongeacht welke knop om de LCD-monitor opnieuw in te schakelen of raak de LCD-monitor
aan.
• Aangezien [Besparing] geannuleerd wordt wanneer het automatisch schakelen van de oogsensor
uitgevoerd wordt, wordt geadviseerd deze modus te gebruiken terwijl [LVF/LCD auto] in [Oogsensor]
(P170) op [OFF] staat.
• [Slaapsmodus] werkt niet in de volgende gevallen.
– Als u de netadapter gebruikt (optioneel)
– Wanneer u verbindt aan een PC of een printer
– Wanneer u bewegende beelden opneemt of terugspeelt
– Tijdens een diavoorstelling
Het USB-communicatiesysteem kiezen voordat of nadat u het toestel
op uw PC of printer aansluit met de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
[USB mode]
y [Select. verbinding]:
[PC] of [PictBridge(PTP)] kiezen als u het toestel op een PC of een
printer hebt aangesloten die PictBridge verwerkt.
{ [PictBridge(PTP)]:
Instellen na of voor het aansluiten op een printer die PictBridge
verwerkt.
z [PC]:
Instellen na of voor het aansluiten op een PC.
- 73 -
Basiskennis
Hiermee wordt ingesteld hoe het toestel op een televisie, enz.,
aangesloten moet worden.
[Video uit]:
Stel in om in elk land het kleurentelevisiesysteem overeen te doen
komen.
[NTSC]:
Video-output wordt op NTSC systeem ingesteld.
[PAL]:
Video-output wordt op PAL systeem ingesteld.
• Dit zal werken als de AV-kabel (optioneel) of de HDMI-minikabel
(optioneel) aangesloten zijn.
[TV-aspect]:
De verschillende TV-typen instellen.
W [16:9]:
Aansluiten op een TV met een 16:9 scherm.
X [4:3]:
Aansluiten op een TV met een 4:3 scherm.
• Dit zal werken als de AV-kabel (optioneel) aangesloten is.
[Output]
[HDMI-functie]:
De HDMI-outputindeling instellen wanneer u beelden afspeelt op een
HDMI-compatibele high definition TV die met behulp van een
HDMI-minikabel (optioneel) met dit toestel verbonden is.
[AUTO]:
De outputresolutie wordt automatisch ingesteld op basis van de
informatie die wordt verkregen van de aangesloten TV.
[1080p]:
De progressieve methode met 1080 beschikbare scanlijnen
wordt voor de output gebruikt.
[1080i]:
Voor de output wordt gebruikgemaakt van de interlacemethode
met 1080 beschikbare scanlijnen.
[576p]¢1/[480p]¢2:
De progressieve methode met 576¢1/480¢2 beschikbare
scanlijnen wordt gebruikt voor output.
¢1 Wanneer [Video uit] ingesteld is op [PAL]
¢2 Wanneer [Video uit] ingesteld is op [NTSC]
• Dit werkt wanneer de HDMI-minikabel (optioneel) is aangesloten.
• Als de beelden in [AUTO] niet naar de TV worden uitgevoerd, pas ze dan
aan aan het beeldformaat dat op uw TV kan worden weergegeven en
selecteer het aantal effectieve scanlijnen. (Lees de gebruiksaanwijzing
van de TV.)
- 74 -
Basiskennis
Instellen zodat dit toestel kan worden bestuurd met behulp van de
VIERA-afstandsbediening door dit toestel met behulp van de
HDMI-minikabel (optioneel) automatisch te koppelen aan de VIERA
Link-compatibele apparatuur.
[ON]:
De VIERA Link-compatibele apparatuur kan op
afstand worden bediend. (Niet alle handelingen zijn
mogelijk)
Het hoofdtoestel kan niet volledig met behulp van de
knoppen worden bediend.
[OFF]:
De bediening vindt plaats door middel van de knoppen
op dit toestel.
[VIERA link]
• Dit werkt wanneer de HDMI-minikabel (optioneel) is aangesloten.
• Ga naar P195 voor meer informatie.
Instellen van de afspeelwijze van 3D-beelden.
[3D-weergave]
[
]:
Instellen voor aansluiting op een 3D-compatibele
televisie.
[
]:
Instellen voor aansluiting op een niet 3D-compatibele
televisie.
Stel dit in als u 2D-beelden (conventionele beelden)
op een 3D-compatibele televisie wilt bekijken.
• Dit werkt wanneer de HDMI-minikabel (optioneel) is aangesloten.
• Raadpleeg P191 voor de manier van afspelen van 3D-beelden in 3D.
[Menu hervat.]
Bewaart voor ieder menu de locatie van het laatste gebruikte
menu-item.
[ON]/[OFF]
[Lcd roteren]
Deze modus stelt u in staat om de beelden verticaal weer te geven, als
of ze opgenomen waren terwijl de camera verticaal gehouden werd.
(P33)
[ON]/[OFF]
• Wanneer u opnamen terugspeelt op een PC, zouden deze niet afgebeeld kunnen worden in de
gedraaide richting tenzij het OS of de software compatibel is met Exif. Exif is een formaat voor
stilstaande opnamen waarmee opname-informatie enz. toegevoegd kan worden. Dit werd
vastgesteld door “JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)”.
• Het kan zijn dat u opnamen die met andere apparatuur gemaakt zijn, niet kunt draaien.
• De display wordt niet gedraaid tijdens Meervoudige terugspeelfunctie.
- 75 -
Basiskennis
[Achtergrondkleur]
Stelt de achtergrondkleur van het menuscherm in.
• Raadpleeg P67 voor details.
[Taal]
De taal op het scherm instellen.
• Als u per ongeluk een andere taal instelt, kiest u [~] in het pictogrammenmenu om de gewenste taal
in te stellen.
[Versie disp.]
—
• Dit stelt de firmwareversies van de camera en de lens in staat gecontroleerd te worden.
• [–. –] wordt afgebeeld als het bedrijfswaren van de lens wanneer de lens er niet op zit.
• Raak [Software info] op het beeldscherm voor de weergave van de versie aan om informatie over de
software van het toestel weer te geven.
[Nr. resetten]
Reset het bestandnummer van de volgende opname op 0001.
• Het mapnummer wordt bijgewerkt en het bestandnummer vertrekt vanaf 0001.
• U kunt een mapnummer tussen 100 en 999 toewijzen.
Het mapnummer moet gerest worden voordat het 999 bereikt. We raden aan de kaart (P77) te
formatteren nadat u de gegevens op een PC of ergens anders opgeslagen heeft.
• Als u het aantal mappen weer wilt terugbrengen naar 100, formatteert u eerst de kaart en reset u
daarna het aantal bestanden met deze functie.
Er verschijnt een resetscherm voor het mapnummer. [Ja] kiezen om het mapnummer opnieuw in te
stellen.
[Resetten]
De [Opname]- of [Set-up]/[Voorkeuze] -menu-instellingen worden
teruggezet in de oorspronkelijke instellingen.
• Als de opname-instelling gereset wordt, wordt de inhoud van de volgende instellingen ook gereset.
– De [Gezicht herk.]-instelling
– De [Profiel instellen]-instelling
• Als de menu-instellingen van [Set-up]/[Voorkeuze] gereset worden, worden de volgende instellingen
ook gereset.
– De [Wereldtijd]-instelling
– De instellingen van [Reisdatum] (vertrekdatum, terugkomstdatum, bestemming)
– [Geregistreerde afbeelding] ingesteld als de achtergrond van het bovenste menuscherm (P67)
• Het mapnummer en de klokinstelling worden niet gewijzigd.
- 76 -
Basiskennis
[Pixelverbeter.]
Het zal de optimalisering van het beeldsysteem en de beeldverwerking
uitvoeren.
• Beeldinrichting en beeldverwerking zijn optimaal op het moment dat het toestel aangeschaft wordt.
Gebruik deze functie wanneer heldere punten, die niet in het onderwerp aanwezig zijn, opgenomen
worden en u dit niet wilt.
• Zet de camera uit en weer aan na het corrigeren van de pixels.
[Sensorreiniging]
Stofreductie om het vuil en stof eraf te blazen die aan de voorkant van
de beeldinrichting zijn blijven zitten wordt uitgevoerd.
• De functie Stofreductie zal automatisch in werking gesteld zijn wanneer het toestel aanstaat, maar u
kunt deze functie gebruiken wanneer u stof ziet. (P213)
[Formatteren]
De kaart wordt geformatteerd.
Permanent formatteren wist alle gegevens op uw geheugenkaart.
Gelieve ervoor zorgen dat alle bewegende beelden elders
opgeslagen zijn voordat u deze functie gebruikt.
• Gebruik een batterij met voldoende batterijstroom of de netadapter (optioneel) wanneer u
formatteert. Zet het toestel niet uit tijdens het formatteren.
• Als de kaart is geformatteerd op een PC of andere apparatuur, formatteert u dan de kaart opnieuw
op het toestel.
• Als de kaart niet geformatteerd kan worden, probeer dan eerst een andere kaart voordat u contact
opneemt met het dichtstbijzijnde Assistentiecentrum.
- 77 -
Opnemen
Optische beeldstabilisator
Toepasbare modussen:
Met behulp van deze functies, wordt golfstoring tijdens het maken van beelden opgespoord, en
compenseert het toestel automatisch de golfstoring, het mogelijk makend golfstoringvrije
beelden te maken.
Er wordt een lens vereist die de stabilisatorfunctie ondersteunt.
– De onderling verwisselbare lens(H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) ondersteunt de
stabilisatorfunctie.
∫ Instelling van de stabilisator in het [Opname]-menu
Selecteer [Stabilisatie] in het [Opname]-menu. (P64)
Raak het item aan.
1
2
Instellingen
Onderdeel
[
]
([Normaal])
Verticaal en horizontaal schudden wordt gecompenseerd.
[
]
([Panning])
Toestel schudden wordt gecorrigeerd voor op/neerbewegingen. Deze
functie is ideaal voor panning (een methode voor het maken van opnamen
waarbij het toestel gedraaid wordt om de bewegingen te volgen van een
onderwerp dat blijft bewegen in een vaste richting).
[OFF]
De [Stabilisatie] werkt niet.
(Dit kan alleen geselecteerd worden als een lens zonder [O.I.S.] schakelaar
gebruikt wordt.)
• Het [Stabilisatie] kenmerk is alleen beschikbaar als de lens die u gebruikt een interne
stabilisator heeft.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
∫ Golfstoring (camerabeweging)
Als de waarschuwing voor het bibberen van het beeld [
] verschijnt, gebruikt dan de
[Stabilisatie] (P157), een statief, de zelfontspanner (P93) of de sluiterknop met
afstandsbediening (DMW-RSL1: optioneel) (P208).
• De sluitertijd zal vooral in de volgende gevallen langzamer zijn. Houdt het toestel stil vanaf het
moment dat u de ontspanknop indrukt totdat het beeld op het scherm verschijnt. We raden in dit
geval het gebruik van een statief aan.
– Langzame synchr
– Langzame synchr/Reductie rode-ogeneffect
– [Heldere nachtopname]/[Koele nachtopname]/[Warme nachtopname]/[Artistieke nachtopname]/
[Fonkelende verlichting]/[Nachtportret] (Scene Guide modus)
– Als u een langzame sluitertijd instelt
- 78 -
Opnemen
Aantekening
• Als u een optionele verwisselbare lens met een O.I.S.-schakelaar gebruikt, is het mogelijk om de
optische beeldstabilisator in te schakelen door de O.I.S.- schakelaar op de lens op [ON] te zetten.
(Op het moment van aankoop staat deze aanvankelijk op [
].)
• Er wordt aanbevolen om de optische beeldstabilisator uit te schakelen als een statief gebruikt wordt.
Dan zal [
] op het beeldscherm weergegeven worden.
• De stabilisatorfunctie kan niet voldoende werken in de volgende gevallen. Houd het toestel stil
wanneer u op de sluiterknop drukt.
– Wanneer er veel camerabeweging is.
– Als de zoomuitvergroting erg hoog is.
– Als u de digitale zoom gebruikt.
– Wanneer u opnamen maakt terwijl u een bewegend object volgt.
– Als de sluitertijd langzamer wordt om binnenshuis opnamen te maken of op donkere plaatsen.
• Het panningeffect in [
] is in de volgende gevallen moeilijker te bereiken.
– Op fel verlichte plekken zoals bij klaarlichte dag op een zomerse dag.
– Als de sluitertijd op sneller dan 1/100e staat.
– Als u de camera te traag beweegt omdat het object niet snel beweegt. (De achtergrond wordt in dit
geval niet onscherp genoeg.)
– Wanneer het toestel het onderwerp niet op bevredigende wijze bijhoudt.
• Er wordt geadviseerd om foto’s met de zoeker te maken als u in [
] aan het pannen bent.
- 79 -
Opnemen
Beelden maken met de zoom
Toepasbare modussen:
(In de
,
gebruiken)
en de
-modussen kunt u alleen de Optische Zoom en de Extra Teleconversie
U kunt uitzoomen om landschappen, enz. op te nemen met groothoek (Wide) of inzoomen om
mensen en voorwerpen dichterbij te laten lijken (Tele).
De Extra teleconversielens stelt u in staat om beelden op te nemen die verder uitvergroot zijn
zonder dat dit afbreuk aan de beeldkwaliteit doet.
∫ Soorten zoom en opnamevergroting
Eigenschap
Optische zoom
Vergroting van Anders, al naargelang de
de opname
gebruikte lens.
Beeldkwaliteit
Condities
Geen verslechtering
Geen
Extra Tele Conversie
(EX)
bij het maken van foto's:
Max. 2k¢1
bij het opnemen van films:
2,4k¢2
Geen verslechtering
bij het maken van foto's:
Zet het beeldformaat op
[M] of [S] (beeldformaat
met [
]).
bij het opnemen van films:
Zet [Ex. tele conv.] op
[ON].
Digitale zoom
[2k]
[4k]
Hoe hoger het
vergrotingsniveau, hoe
groter de verslechtering.
Zet de [Dig. zoom] op [2k]
of [4k] in het [Opname]/
[Bewegend beeld]-menu.
¢1 Als een beeldformaat van [S] (4 M), beeldverhouding van [X] geselecteerd is.
Het uitvergrotingniveau verschilt afhankelijk van [Fotoresolutie] en [Aspectratio] instelling.
¢2 Als de instelling van de opnamekwaliteit [PSH], [FSH], [FPH] of [FHD] geselecteerd is:
Als [SH] of [HD] geselecteerd is, zal de Extra teleconversiefactor in 3,6k veranderen.
Als [VGA] geselecteerd is, zal de factor van de Extra Tele Conversie in 4,8k veranderen.
- 80 -
Opnemen
∫ Werking van de zoom met onderling verwisselbare lens
Gebruik van de onderlinge verwisselbare lens Gebruik van de onderling verwisselbare lens
(H-PS14042) met een zoomhendel
(H-FS014042, H-FS45150) met een zoomring
(De optische zoom en de extra teleconversie (De optische zoom is werkzaam)
voor het maken van foto's zijn werkzaam)
afhankelijk van hoe ver u
de zoomhendel verplaatst.
T
W
T
Draai naar T kant:
Vergroot de
onderwerpsafstand
Draai naar W kant:
Verbreedt de gezichtshoek
W
Verplaats naar T kant:
Vergroot de
onderwerpsafstand
Verplaats naar W kant:
Verbreedt de gezichtshoek
• De zoomsnelheid varieert
∫ Werking van de zoom met de functiehendel van dit toestel
• Om de zoom met de functiehendel te bedienen, zet u [Functieschakelaar] (P163) in het
[Voorkeuze]-menu op [ZOOM].
Gebruik van de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) die de power zoom ondersteunt
(elektrisch werkende zoom).
(De optische zoom en de extra teleconversie voor het maken van foto's zijn werkzaam)
Gebruik van de onderling verwisselbare lens (H-FS014042/
H-FS45150) die geen power zoom ondersteunt.
(De Extra teleconversie voor het maken van foto's is
werkzaam)
W
T
Schuif naar de T-zijde: Vergroot een verafgelegen onderwerp
Schuif naar de W-zijde: Verbreed de gezichtshoek
• De zoomsnelheid is afhankelijk van het zwaaibereik van de functiehendel.
∫ Schermdisplay
A Optische zoombereik (brandpuntlengte)¢
B Extra teleconversiebereik voor foto-opnames
(zoomvergroting)
A
B
¢ Deze zoomschuif wordt weergegeven wanneer de onderling verwisselbare lens
(H-PS14042) gebruikt wordt die de power zoom ondersteunt.
• Wanneer een onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt die de power zoom
ondersteunt, wordt de Extra teleconversie beschikbaar nadat ingezoomd is op Tele van de optische
zoom.
• De aangegeven zoomuitvergroting is correct bij benadering.
- 81 -
Opnemen
Aantekening
• Als de Extra Tele Conversie gebruikt wordt, zal de gezichtshoek voor foto’s anders zijn dan die voor
video’s omdat de zoomfactoren verschillend zijn. De gezichtshoek voor een opname kan van tevoren
gecontroleerd worden door [Opn.gebied] (P171) in te stellen op de wijze waarmee u wilt opnemen.
• Wanneer u de digitale zoom gebruikt, raden wij het gebruik van een statief en de zelfontspanner
(P93) aan om opnamen te maken.
• In de volgende gevallen kan Extra teleconversie voor foto's en [Dig. zoom] niet gebruikt worden.
– Wanneer [Kwaliteit] ingesteld is op [
], [
] of [
]
– Wanneer [Burstsnelh.] ingesteld is op [SH]
– Wanneer [HDR] op [ON] gezet is
• In [Speelgoedcam.effect] van de Creative Control modus kunnen Extra teleconversie en [Dig. zoom]
niet gebruikt worden.
• In [Miniatuureffect] van Creatieve Bedieningsfunctie, kan de [Dig. zoom] niet gebruikt worden.
- 82 -
Opnemen
Zoomen met gebruik van aanrakingshandelingen
U kunt zoomhandelingen uitvoeren door middel van aanraken. (Aanraakzoom)
(De optische zoom en de extra teleconversie voor het maken van foto's zijn werkzaam)
• Wanneer de onderling verwisselbare lenzen (H-FS014042/H-FS45150) gebruikt worden die geen
power zoom ondersteunen, wordt de werking van de zoom beperkt tot Extend teleconversie voor het
maken van foto's.
1
Raak [ ] aan.
2
Raak [
] aan.
• De schuifbalk wordt afgebeeld.
3
Voer de zoomhandelingen uit door de schuifbalk
te verslepen.
• De zoomsnelheid varieert afhankelijk van de aangeraakte
positie.
[
]/[
]
Zoomt langzaam
[
]/[
]
Zoomt snel
• Raak [
] opnieuw aan om de aanraakbediening van de zoom te eindigen.
Aantekening
• Wanneer [Stapsg. zoom] (P169) ingesteld is op [ON], wordt de
schuifbalk voor step zoom afgebeeld.
- 83 -
Opnemen
Beelden maken met de ingebouwde flits
Toepasbare modussen:
A De flits openen
Verschuif de flits-open-knop.
B De flits sluiten
Druk op de flits totdat deze klikt.
• Sluit de flits altijd als u deze niet gebruikt.
• De flitsinstelling is vastgesteld op [Œ] terwijl de
flits gesloten wordt.
Aantekening
• Ervoor zorgen dat er geen vinger klem blijft zitten wanneer u een flitserlamp sluit.
Naar de geschikte flitsinstelling schakelen
Toepasbare modussen:
Stel de ingebouwde flitser in voor de opname.
• Open de flits.
1
2
‰
Œ
Selecteer [Flitser] in het [Opname]-menu. (P64)
Raak het item aan.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
Onderdeel
([Flitser altijd aan])
([Gdw. aan/
rode-og])
([Langz. sync.])
([Lngz. sync./
rode-og])
([Gedwongen uit])
Beschrijving van instellingen
De flits wordt altijd geactiveerd ongeacht de opnamecondities.
• Gebruik deze functie wanneer uw object achtergrondbelichting
heeft of onder fluorescent licht staat.
Wanneer u beelden maakt tegen een achtergrond met donkere
achtergrond, maakt deze functie de sluitertijd langzamer zodra de flits
geactiveerd wordt. Het landschap met donkere achtergrond zal
helderder lijken.
• Gebruik deze functie wanneer u opnamen maakt van personen op
een donkere achtergrond.
• Een langzamere sluitertijd gebruiken kan wazigheid door
beweging veroorzaken. Het gebruiken van een statoef kan uw
foto’s verbeteren.
De flits wordt in geen enkele opnameconditie geactiveerd.
• Gebruik deze functie om opnames te maken op plaatsen waar het
gebruik van een flitser niet toegestaan is.
• Sluit de flitser om hem uit te schakelen, als de interne flitser
gebruikt wordt.
De flits wordt tweemaal geactiveerd. Het interval tussen de eerste en tweede flits is
langer wanneer [
] of [
] ingesteld is. Het onderwerp moet niet bewegen tot de
tweede flits geactiveerd wordt.
- 84 -
Opnemen
∫ Beschikbare flitsinstellingen voor de opnamefuncties
De beschikbare flitsinstellingen zijn afhankelijk van de opnamefuncties.
(±: Beschikbaar, —: Niet beschikbaar, ¥: Begininstelling voor de Scene Guide modus)
‰
Œ
Intelligent Auto Modus
—¢
—¢
—¢
—¢
±
Intelligent Auto Plus modus
—¢
—¢
—¢
—¢
±
Programma AE-modus
±
±
±
±
±
Lensopening-Prioriteit AE-modus
±
±
±
±
±
Sluiter-Prioriteit AE-modus
±
±
—
—
±
±
Handmatige belichtingsfunctie
±
±
—
—
Creative Control modus
—
—
—
—
±
±
¥
—
—
±
[Geprononceerd portret]
Scene Guide
modus
[Zachte huid]
±
¥
—
—
±
[Zacht tegenlicht]
—
—
—
—
¥
[Scherp tegenlicht]
¥
—
—
—
±
[Ontspannen atmosfeer]
—
—
—
—
¥
[Kindergezicht]
±
¥
—
—
±
[Landschap]
—
—
—
—
¥
[Blauwe lucht]
—
—
—
—
¥
[Romantische zonsondergang]
—
—
—
—
¥
[Levendige zonsondergang]
—
—
—
—
¥
[Glinsterend water]
—
—
—
—
¥
[Heldere nachtopname]
—
—
—
—
¥
[Koele nachtopname]
—
—
—
—
¥
[Warme nachtopname]
—
—
—
—
¥
[Artistieke nachtopname]
—
—
—
—
¥
[Fonkelende verlichting]
—
—
—
—
¥
[Nachtportret]
—
—
—
¥
±
[Bloemen]
¥
—
—
—
±
[Gerechten]
¥
—
—
—
±
[Desserts]
¥
—
—
—
±
[Bewegende dieren]
¥
—
—
—
±
[Sport]
¥
—
—
—
±
[Monochroom]
¥
±
±
±
±
¢ Kan niet ingesteld worden met gebruik van het [Opname]-menu. [
geopend wordt. (P44)
- 85 -
] wordt ingesteld als de flitser
Opnemen
• De flitsinstellingen kunnen veranderen als de opnamefunctie verander wordt. Stel de flitsinstelling
opnieuw in indien nodig.
• De flitserinstelling wordt zelfs bewaard als het toestel wordt uitgeschakeld. Als u van scène
verandert met gebruik van de Scene Guide modus, zal de flitserinstelling van de Scene Guide
modus bij iedere verandering van scène opnieuw op de waarde van de fabrieksinstelling gezet
worden.
• De flits zal niet geactiveerd worden wanneer u bewegend beeld opneemt.
∫ Beschikbaar flitsbereik
Als de afstand tot het onderwerp kort is wanneer u een foto maakt m.b.v. een flits, wordt een
gedeelte van het gemaakte beeld donker omdat het licht van de flits geblokkeerd wordt door de
lens of het valt buiten het flitsbereik. Controleer de afstand naar het onderwerp wanneer u een
foto maakt. De afstand waarop het licht van de flits geblokkeerd wordt door de lens en de
afstand waarop licht van de flits geleverd wordt variëren afhankelijk van de lens die gebruikt
wordt.
Als de onderling verwisselbare lens
(H-PS14042) gebruikt wordt
Beschikbaar flitsbereik
Breed
[AUTO] in
[Gevoeligheid]
30 cm tot 9,4 m
30 cm tot 5,9 m
Als de onderling verwisselbare lens
(H-FS45150) gebruikt wordt
Als de onderling verwisselbare lens
(H-FS014042) gebruikt wordt
Beschikbaar flitsbereik
Beschikbaar flitsbereik
Breed
[AUTO] in
[Gevoeligheid]
Tele
90 cm tot 8,3 m
Tele
90 cm tot 5,9 m
Breed
50 cm tot 9,4 m
• Het beschikbare flitsbereik is een benadering.
• Dit is het bereik wanneer [ISO-limiet] (P154) ingesteld is op [OFF].
- 86 -
Tele
30 cm tot 5,9 m
Opnemen
∫ Sluitertijd voor elke flitsfunctie
Flitsinstelling
‰
Sluitertijd (Sec.)
Flitsinstelling
1/60¢1 tot 1/160e
Sluitertijd (Sec.)
1 tot 1/4000e
Œ
60¢2 tot 1/4000e
¢1 Dit wordt 60 seconden in de sluiter-prioriteit-AE-modus en B (Bulb) in de Handmatige Belichtingsfunctie.
¢2 Dit wordt B (Bulb) in de Handmatige Belichtingsfunctie.
• Als de flitser geactiveerd is, is de snelste sluitersnelheid die geselecteerd kan worden 1/160 van een
seconde.
• In de Intelligent Auto modus (
of
) verandert de sluitertijd afhankelijk van de geïdentificeerde
scène.
Aantekening
• Wanneer u opneemt met de flitser kan er zich witte verzadiging voordoen als het onderwerp te dicht
bij is. Als [Highlight] van het [Voorkeuze] menu ingesteld is op [ON], zullen zones van witte
verzadiging in het zwart en wit knipperen wanneer afspeelt of Auto Review gebruikt. In dit geval,
raden we aan dat u [Flitser instel.] (P153) afstelt in de minrichting en de beelden opnieuw maakt.
• Zet de flits niet te dicht bij objecten en sluit de flits niet als hij moet werken. De kleur van de objecten
kan vervormd worden door de hitte of het flitslicht.
• Sluit de flitser niet meteen weer aan nadat deze gewerkt heeft omdat er opnamen gemaakt zijn met
Gedwongen AAN/Rode-ogenreductie enz. Dit veroorzaakt problemen.
• Een onderwerp opnemen vanaf te dichtbij of zonder voldoende flits zal onvoldoende
belichtingsniveau bieden en zou een foto die te wit of te donker ia tot gevolg kunnen hebben.
• U moet even wachten voordat u de volgende foto neemt als de flitsicoon Rode knippert om aan te
geven dat de flitser aan het laden is.
• Als u een onderwerp opneemt zonder voldoende flits, zou de Witbalans niet voldoende afgesteld
kunnen worden.
• Wanneer u bepaalde lenzen gebruikt, zou er licht van de flitser geblokkeerd kunnen worden
of het er niet in kunnen slagen het zichtveld van de lens te dekken en dit kan ervoor zorgen
dat er donkere zones verschijnen in de hieruit voortkomende beelden.
• Als u flitsopnamen maakt terwijl de lenskap op de camera zit, kan het onderste gedeelte van de foto
donker worden en wordt de flits uitgeschakeld omdat deze bedekt wordt door de lenskap. Verwijder
in dit geval de lenskap.
• Het kan even duren om de flitser te laden als u herhaaldelijk foto's maakt. Neem de foto nadat de
toegangsaanduiding verdwijnt.
• Het effect van de rode-ogenreductie verschilt van mens tot mens. Als de persoon bovendien ver van
de camera stond of niet naar de eerste flits keek, kan dit effect ook minder evident zijn.
• Als u een externe flitser op het toestel plaats, krijgt deze voorrang boven de ingebouwde flitser. Ga
naar P206 voor informatie over een externe flitser.
- 87 -
Opnemen
Belichtingscompensatie
Toepasbare modussen:
Gebruik deze functie wanneer u de geschikte belichting niet kunt verkrijgen wegens het
verschil in helderheid tussen het object en de achtergrond. Zie de volgende voorbeelden.
1
2
Druk op de functieknop achterop om te
schakelen naar
Belichtingscompensatie-werking.
Draai de functieknop om de belichting te
compenseren.
A Belichtingscompensatiewaarde
B [Lichtmeter]
Onderbelicht
SS
F
250
125
60
30
4.0
0
De belichting positief
compenseren.
8.0
160
A
Juistebelichting
15
5.6
+5
B
Overbelicht
De belichting negatief
compenseren.
• De waarde van de belichtingscompensatie kan ingesteld worden binnen een bereik van
j5 EV tot i5 EV. Bij het opnemen van video’s, kan de waarde van de
belichtingscompensatie ingesteld worden binnen een bereik van j3 EV tot i3 EV.
• Kies [0] om terug te keren naar de originele belichting.
• Draai de functieknop op de achterkant om de [Lichtmeter] af te beelden. (P166)
Aantekening
• Om de belichting te compenseren met gebruik van de functiehendel zet u [Functieschakelaar]
(P163) in het [Voorkeuze]-menu op [EXP.].
• Als de belichtingswaarde buiten het EV-bereik j3 EV tot i3 EV ligt, zal de helderheid van het
opnamescherm niet langer veranderen. Er wordt aangeraden om de daadwerkelijke helderheid van
de foto tijdens het opnemen te controleren met Auto Review of op het afspeelscherm.
• De ingestelde belichtingswaarde wordt opgeslagen zelfs als het toestel uit wordt gezet.
• Het compensatiebereik van de belichting wordt beperkt door de helderheid van het object.
• Wanneer de waarden van de opening- en sluitertijd afgebeeld worden op het scherm in de
programma-AE-modus, worden Programmawisseling-werking en Belichtingscompensatie-werking
geschakeld elke keer dat de functieknop achterop ingerukt wordt.
• In de AE-openingprioriteitmodus, worden de werking van de openinginstelling (P117) en de
Belichtingscompensatie-werking geschakeld elke keer dat de functieknop achterop ingedrukt wordt.
• In de AE-sluiterprioriteitmodus, worden de werking van de sluitertijdinstelling (P118) en de
Belichtingscompensatie-werking geschakeld elke keer dat de functieknop achterop ingedrukt wordt.
- 88 -
Opnemen
Opnamen maken met de burstfunctie
Toepasbare modussen:
Beelden worden continu gemaakt terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt.
Foto’s die met burst-snelheid [SH] genomen worden, zullen als een enkele burst-groep
opgenomen worden (P173).
1
Op 4 (
2
Raak de burst-icoon ([
) drukken.
] aan, enz.).
SH
H
LV
M
LV
H 31/3
L
10
,QVW
3
Raak de burst-snelheid aan.
SH
H
LV
M
H 31/3
LV
L
10
,QVW
[SH]
(Superhoge
snelheid)
[H]
[M]
[L]
(Hoge snelheid) (Mediumsnelheid) (Lage snelheid)
Burstsnelheid
(opnamen/seconde)
20
6
3,7
2
Live View tijdens Burstfunctie
Geen
Geen
Beschikbaar
Beschikbaar
¢1
Met RAW-bestanden
—
Zonder RAW-bestanden
Max. 40
9¢2, 3
Afhankelijk van de capaciteit van de kaart¢3
¢1 Aantal mogelijke opnamen
¢2 Afhankelijk van de opnameomstandigheden, zou het aantal frames in een burst verminderd
kunnen worden. (Bijvoorbeeld wanneer [I.resolutie] van het opnamemenu ingesteld is op
[EXTENDED], kan het aantal frames in een burst verminderd worden)
¢3 Beelden kunnen gemaakt worden tot het vermogen van de kaart zijn grens bereikt. De
burstsnelheid zal echter halverwege langzamer worden. De exacte timing van dit is afhankelijk van
de aspectratio, de beeldgrootte, de instelling voor de kwaliteit en het type kaart die gebruikt worden.
• De burstsnelheid kan lager worden afhankelijk van de volgende instellingen.
– [Fotoresolutie] (P149)/[Kwaliteit] (P150)/[Gevoeligheid] (P111)/[Focusfunctie] (P36)/
[Focusprioriteit] (P167)
• De burst-snelheid kan ook ingesteld worden met [Burstsnelh.] in het [Opname]-menu.
• Raadpleeg P150 voor informatie over RAW-bestanden.
- 89 -
Opnemen
4
Raak [Inst.] aan.
5
Stel scherp op het onderwerp en maak een beeld.
A
AFS
A Als de burstfunctie op hoge snelheid [H] wordt ingesteld.
H
• De ontspanknop helemaal ingedrukt houden om de burstfunctie te activeren.
∫ Scherpstellen in burstfunctie
De scherpstelling verandert afhankelijk van de instelling van [Focusprioriteit] (P167) in het
[Voorkeuze]-menu en de instelling van [Focusfunctie] (P36) in het [Opname]-menu.
Focus-functie
AFS
AFF/AFC¢1
MF
Focus-voorrang
ON
Focus
Bij de eerste opname
OFF
ON
Normale scherpstelling¢2
OFF
Voorspelde scherpstelling¢3
—
Focus ingesteld met handmatige focus
¢1 Als het onderwerp donker is, of als de burst-snelheid op [SH] gezet is, wordt de focus vast
ingesteld op het eerste beeld.
¢2 De burstsnelheid kan lager worden omdat de camera voortdurend scherpstelt op het object.
¢3 De burstsnelheid krijgt voorrang en de focus wordt geschat binnen het mogelijke bereik.
Aantekening
• Wij raden aan de afstandssluiter (DMW-RSL1: optioneel) te gebruiken als u de sluiterknop tijdens
het maken van opnamen in de burstfunctie helemaal ingedrukt wilt houden. Ga naar P208 voor
informatie over de afstandsontpanner.
• Als de burst-snelheid op [SH] of [H] gezet is (wanneer [Focusfunctie] [AFS] of [MF] is) staan de belichting en
de witbalans vast op de instellingen die gebruikt worden voor het eerste beeld en deze worden ook voor de
volgende beelden gebruikt. Afhankelijk van de helderheid van het onderwerp, kunnen het tweede en de
volgende beelden helderder of donkerder zijn. Als de burst-snelheid op [H] gezet is (wanneer [Focusfunctie]
[AFF] of [AFC] is), op [M] of op [L], dan worden ze telkens wanneer u een foto maakt opnieuw bijgesteld.
• Omdat de sluitertijd korter wordt op donkere plaatsen, kan ook de burstsnelheid (beelden/seconde)
lager worden.
• Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden zou het even kunnen duren om de volgende foto te
maken als u het fotograferen herhaalt.
• Het kan enige tijd vergen om de foto's die met de Burst-modus gemaakt zijn op de kaart te bewaren.
Als u tijdens het opslaan continu foto's maakt, neemt het maximaal aantal te maken beelden af. Voor
het continu fotograferen wordt het gebruik aangeraden van een high speed geheugenkaart.
• De Burstfunctie wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld.
– [Glinsterend water]/[Fonkelende verlichting]/[Bloemen] (Scene Guide modus)
– [Miniatuureffect]/[Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
– Als witbalans bracket ingesteld is
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Wanneer u opneemt m.b.v. de flits
– Wanneer [HDR] op [ON] gezet is
- 90 -
Opnemen
Opnamen maken met gebruik van Auto Bracket
Toepasbare modussen:
Telkens wanneer de sluiterknop wordt ingedrukt, worden er maximaal 7 opnamen met
verschillende belichtingsinstellingen gemaakt, afhankelijk van het bereik van de
belichtingscompensatie.
Met Auto Bracket
[Stap]: [3•1/3], [Serie]: [0/s/r]
1ste beeld
2de beeld
3de beeld
d0 EV
j1/3 EV
i1/3 EV
1
Op 4 (
2
Raak de icoon van Auto Bracket ([ 3 1/3 ] aan, enz.).
) drukken.
-3
-2
-1
0
2
1
31/3
1/3 32/3 3 1
+1
+2
+3
3
51/3 52/3 5 1
71/3 72/3 7 1
H 31/3
10
,QVW
3
Raak de stap aan.
-3
-2
-1
0
2
31/3 32/3 3 1
1
+1
+2
+3
3
51/3 52/3 5 1
71/3 72/3 7 1
1/3
H 31/3
10
,QVW
4
Raak [Inst.] aan.
- 91 -
Opnemen
5
A
Stel scherp op het onderwerp en maak een beeld.
A Auto Bracket-aanduiding
AFS
• Als u de ontspanknop indrukt en ingedrukt houdt, wordt het aantal
opnamen gemaakt dat u hebt ingesteld.
• De automatische bracket-aanduiding knippert totdat het aantal beelden
dat u ingesteld heeft gemaakt is.
• De beeldtelling wordt op [0] gereset als u de instelling van Auto Bracket verandert of het
toestel uitschakelt voordat alle beelden die u ingesteld heeft, opgenomen zijn.
∫ Veranderen van de instellingen voor [Enkel/Burst instellen], [Stap] en [Serie] in Auto Bracket
1 Selecteer [Auto bracket] in het [Opname]-menu. (P64)
2 Raak [Enkel/Burst instellen], [Stap] of [Serie] aan.
3 Raak de instelling aan.
Onderdeel
[Enkel/Burst instellen]
Instellingen
[
] (enkel)
[
] (burst)
Instellingen
Onderdeel
[0/`/_]
[Serie]
[`/0/_]
[3•1/3] (3 opnamen)
[3•2/3] (3 opnamen)
[3•1] (3 opnamen)
[5•1/3] (5 opnamen)
[Stap]
[5•2/3] (5 opnamen)
[5•1] (5 opnamen)
[7•1/3] (7 opnamen)
[7•2/3] (7 opnamen)
[7•1] (7 opnamen)
• U kunt een foto per keer maken als [ ] ingesteld is.
• U kunt continu foto's maken tot het ingestelde aantal wanneer [
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
] ingesteld is.
Aantekening
• Wanneer u opnamen maakt met auto bracket nadat u het bereik van de belichtingscompensatie
hebt ingesteld, wordt voor de opnamen de gekozen belichtingscompensatie gebruikt.
• Het kan zijn dat de belichting niet correct gecompenseerd wordt, afhankelijk van de helderheid van
het onderwerp.
• Als continu beelden met gebruik van Auto Bracket opgenomen worden, waarbij [I.resolutie] op [EXTENDED]
ingesteld is, kan het even duren voordat het volledige aantal beelden dat ingesteld is, opgenomen wordt.
• De Auto Bracket wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld.
– [Glinsterend water]/[Fonkelende verlichting]/[Bloemen] (Scene Guide modus)
– [Miniatuureffect]/[Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
– Als witbalans bracket ingesteld is.
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Wanneer u opneemt m.b.v. de flits
– Wanneer [HDR] op [ON] gezet is
- 92 -
Opnemen
Opnamen maken met de zelfontspanner
Toepasbare modussen:
1
2
Druk op 4 (
).
Raak de icoon van de zelfontspanner ([
enz.).
10
] aan,
10
10
2
H 31/3
10
,QVW
3
Raak de tijdinstelling voor de zelfontspanner aan.
10
10
H 31/3
2
10
,QVW
Onder
deel
Instellingen
Beeld wordt 10 seconden nadat de ontspanknop ingedrukt wordt gemaakt.
Na 10 seconden maakt het toestel 3 foto’s met tussenpozen van ongeveer
2 seconden.
Beeld wordt 2 seconden nadat de ontspanknop ingedrukt wordt gemaakt.
• Wanneer u een statief, enz. gebruikt, is deze instelling handig om de beweging te
vermijden die veroorzaakt wordt door het indrukken van de ontspanknop.
4
Raak [Inst.] aan.
- 93 -
Opnemen
5
Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen
en druk de knop helemaal in om de opname te
maken.
A Als de zelfontspanner op [
A
] wordt gezet.
• Er zal geen foto gemaakt worden zolang het onderwerp niet
scherp gesteld is. Focus en belichting zullen ingesteld worden als
de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt.
• Als u de sluiterknop helemaal wilt indrukken ook al is het onderwerp niet scherp, zet u
[Focusprioriteit] in het [Voorkeuze]-menu op [OFF]. (P167)
• Het lampje van de zelfontspanner B knippert en de sluiter wordt na
10 seconden geactiveerd (of na 2 seconden).
• Als [
] wordt geselecteerd, gaat het lampje van de
zelfontspanner na de eerste en tweede opname weer knipperen en
wordt de sluiter 2 seconden nadat het knipperen begon,
geactiveerd.
Aantekening
• De tijdinstelling voor de zelfontspanner kan ook ingesteld worden door [Zelf ontsp.] in het [Opname]
menu.
• Wij raden u aan een statief te gebruiken als u opnamen maakt met de zelfontspanner.
• De opname-interval kan afhankelijk van de opnameomstandigheden meer dan 2 seconden zijn
wanneer [
] wordt geselecteerd.
• De flitsoutput kan enigszins anders zijn als [
•[
] geselecteerd is.
] wordt uitgeschakeld als Witbalans Bracket ingeschakeld wordt.
• De zelfontspanner zal buiten werking gesteld worden tijdens de opname van de bewegende
beelden.
- 94 -
Opnemen
Foto’s maken met Auto Focus
Toepasbare modussen:
Op deze manier kunt u de focusmethode gebruiken die bij de posities en het aantal te
selecteren onderwerpen past.
Het is ook mogelijk om scherp te stellen op het onderwerp dat op het aanraakscherm
gespecificeerd wordt.
(Zet [Touch AF] van [Touch inst.] in het [Voorkeuze] menu op [ON].)
1
Zet de [Focusfunctie] op [AFS], [AFF] of [AFC] (P36).
2
Druk op 2 (
3
Raak het item aan.
).
• Het selectiescherm van de AF-zone wordt weergegeven als op 4
gedrukt wordt terwijl [š], [ ], [Ø] of [ ] geselecteerd is.
Raadpleeg voor de bediening van het selectiescherm van de
AF-zone P99.
4
,QVW
Raak [Inst.] aan.
Aantekening
• Onder de volgende omstandigheden kan het niet op [š] gezet worden.
– [Heldere nachtopname]/[Koele nachtopname]/[Warme nachtopname]/[Artistieke nachtopname]/
[Fonkelende verlichting]/[Gerechten]/[Desserts] (Scene Guide modus)
• [ ] wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld.
– [AFF]/[AFC] ([Focusfunctie])
• In de volgende gevallen is de AF-modus vastgezet op [Ø].
– Bij het gebruik van de digitale zoom
– [Miniatuureffect] (Creative Control modus)
- 95 -
Opnemen
Over [š] ([Gezichtsdetectie])
De camera vindt automatisch het gezicht van de persoon. De focus en de
belichting worden ingesteld op de waarden die het best passen bij dat
gezicht, ongeacht waar het gezicht zich in het beeld bevindt.
(max. 15 zones)
Als het toestel een gezicht detecteert, wordt de AF-zone weergegeven.
Geel:
Wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt, wordt de frame groen wanneer het
toestel scherpgesteld heeft.
Wit:
Afgebeeld wanneer er meer dan één gezicht gevonden wordt. Er wordt ook op de andere
gezichten die zich op dezelfde afstand bevinden als gezichten binnen de gele AF-zones
scherpgesteld.
Aantekening
• De positie en de maat van de AF-zone kunnen veranderd worden. (P99)
• Als [š] geselecteerd is en [Meetfunctie] op meervoudige [ ] staat, zal het toestel de belichting
aan het gezicht aanpassen. (P151)
• Onder bepaalde omstandigheden, inclusief de volgende gevallen, zou de
gezichtsherkenningsfunctie niet kunnen werken, en dit maakt het onmogelijk om gezichten op te
sporen. De AF-functie wordt op [ ] gezet.
– Wanneer het gezicht niet naar het toestel gericht is
– Wanneer het gezicht op een hoek is
– Wanneer het gezicht extreem helder of donker is
– Wanneer de gezichten weinig contrast hebben
– Wanneer de gezichtstrekken verborgen zijn achter een zonnebril enz
– Wanneer het gezicht klein lijkt op het scherm
– Wanneer er een snelle beweging is
– Wanneer het onderwerp geen menselijk wezen is
– Wanneer het toestel schudt
- 96 -
Opnemen
Instelling van [
] ([Tracking AF])
De focus en de belichting kunnen worden aangepast aan een specifiek onderwerp. De focus
en de belichting zullen het onderwerp blijven volgen, zelfs als dat beweegt. (Dynamische
opsporing)
∫ Als het aanraakscherm gebruikt wordt
U kunt het onderwerp vergrendelen door het aan te raken.
• Doe dit na de Touch-sluiterfunctie te hebben geannuleerd.
• De AF-zone wordt geel terwijl het onderwerp vergrendeld wordt.
• De vergrendeling wordt geannuleerd als [
] aangeraakt wordt.
∫ Als de knoppen gebruikt worden
Plaats het onderwerp in het AF-tracking frame en druk de sluiterknop tot
halverwege in om het onderwerp te vergrendelen.
A AF-volgframe
• De AF-zone wordt groen zodra de camera het onderwerp waarneemt.
• De AF-zone wordt geel als de sluiterknop wordt losgelaten.
• De vergrendeling wordt gewist als op [MENU/SET] wordt gedrukt.
• AF Tracking en de gezichtsdetectie zullen telkens omgeschakeld worden
als op 2 gedrukt wordt in de Intelligent Auto modus (
of
A
).
Aantekening
• De belichting wordt bijgesteld in overeenstemming met het vergrendelde onderwerp als
[Meetfunctie] op [
] gezet is. (P151)
• Als het vergrendelen niet lukt, zal de AF-zone in het rood knipperen en verdwijnen. Probeer nog een
keer te vergrendelen.
• AF Tracking kan onder bepaalde beeldomstandigheden uitgeschakeld zijn, als het erg donker is
bijvoorbeeld. De AF-modus zal in dat geval op [Ø] gezet worden.
• In de volgende gevallen, werkt [ ] als [Ø]
– [Glinsterend water]/[Fonkelende verlichting]/[Bloemen]/[Monochroom] (Scene Guide modus)
– [Sepia]/[Dynamisch zwart/wit]/[Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
– Wanneer [Fotostijl] [Zwart-wit] is
• Dynamische opsporing-functie zou niet kunnen werken in de volgende gevallen:
– Wanneer het onderwerp te klein is
– Wanneer de opnameplaats te donker of te helder is
– Wanneer het onderwerp te snel beweegt
– Wanneer de achtergrond dezelfde of soortgelijke kleur heeft als het onderwerp
– Wanneer er beeldbibber is
– Als de zoom wordt gebruikt
- 97 -
Opnemen
Over [
] ([23-zone])
Er kan op max. 23 punten per AF-zone worden scherpgesteld. Dit is doeltreffend wanneer het
onderwerp zich niet in het midden van het scherm bevindt.
(Het kader van de AF-zone is gelijk aan de instelling van de beeldverhouding)
Aantekening
• De 23 AF-zones kunnen in 9 zones onderverdeeld worden en de zone waarop men wilt
scherpstellen kan ingesteld worden. (P99)
Over [Ø] ([1-zone])
Het toestel stelt scherp op het object in de AF-zone in het midden van het scherm.
Aantekening
• De positie en de maat van de AF-zone kunnen veranderd worden. (P99)
• Wanneer het onderwerp zich niet in het midden bevindt van de samenstelling in [Ø], kunt u het
onderwerp in de AF-zone brengen, de scherpstelling en de belichting vaststellen door de sluitertijd
tot de helft in te drukken, het toestel verplaatsen naar de samenstelling die u wilt terwijl u de
ontspanknop tot de helft ingedrukt houdt en dan het beeld maken. (Alleen als de [Focusfunctie] op
[AFS] gezet is.)
Over [
] ([Spot])
U kunt een preciezere focus verkrijgen op een punt dat kleiner is dan [Ø].
Aantekening
• De focuspositie kan ingesteld worden op een vergroot scherm. (P100)
• Door de ontspanknop tot de helft in te drukken wordt het scherm afgebeeld waar de focuspositie die
ongeveer tot 5 keer de originele grootte vergroot is te controleren.
Hoe lang de weergave vergroot moet worden kan ingesteld worden m.b.v. [Spot AF tijd] (P167) in
het [Voorkeuze] menu.
• De grootte van de afgebeelde AF-zone wanneer de camera de focus verkregen heeft kan
veranderen afhankelijk van het onderwerp.
• In de volgende gevallen, werkt [ ] als [Ø]
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
- 98 -
Opnemen
Instellen van de positie van de AF-zone/veranderen van de maat van de AF-zone
• Doe dit na de Touch-sluiterfunctie te hebben geannuleerd.
Als [š], [Ø] geselecteerd worden
De positie en de maat van de AF-zone kunnen veranderd worden.
1 Raak het onderwerp aan.
• Het beeldscherm voor de instelling van de AF-zone wordt
weergegeven.
• Het instellingscherm van de AF-zone kan tevens afgebeeld
worden door op 2 en vervolgens op 4 te drukken.
• De AF-zone kan tevens verplaatst worden door de cursorknop in
5HVHW
,QVW
het instelscherm van de AF-zone.
• Raak [Reset] aan om ervoor te zorgen dat de AF-zone naar het midden van het beeldscherm
terugkeert.
2
Versleep de schuifbalk om het formaat van het frame van
de AF-zone te veranderen.
• Deze kan veranderd worden naar 4 verschillende groottes.
• Vergroten/verkleinen kan ook uitgevoerd worden door aan de
functieknop op de achterkant te draaien.
3
5HVHW
,QVW
Raak [Inst.] aan.
• Instellen is ook mogelijk door op [MENU/SET] te drukken.
• De AF-zone met dezelfde functie als [Ø] wordt in de aangeraakte positie weergegeven als
[š] geselecteerd is. De instelling van de AF-zone wordt geannuleerd als [
wordt.
] aangeraakt
Wanneer u [ ] selecteert
De 23 AF-zones kunnen in 9 zones onderverdeeld worden en de zone waarop men wilt
scherpstellen kan ingesteld worden.
Raak het beeldscherm aan om het beeldscherm voor de
instelling van de AF-zone weer te geven en selecteer het
frame van de AF-zone zoals in de afbeelding rechts getoond
wordt.
• Nadat u uw vinger even van het aanraakscherm gehaald hebt, zal
het frame van de AF-zone verdwijnen en zal alleen de weergave
van [i] (middelpunt van het geselecteerde frame van de AF-zone)
op het scherm blijven.
• De instelling van het kader van de AF-zone wordt geannuleerd als [
] aangeraakt wordt.
• AF-zoneframe kan geselecteerd worden d.m.v. de cursorknop wanneer het instellingscherm van de
AF-zone weergegeven wordt door op 2 en vervolgens op 4 te drukken. Het AF-zoneframe wordt
ingesteld door op [MENU/SET] te drukken.
- 99 -
Opnemen
Wanneer u [ ] selecteert
U kunt de scherpstelpositie op precieze wijze instellen door het scherm te vergroten.
• De focuspositie kan niet op de rand van het beeldscherm ingesteld worden.
1
Raak het onderwerp aan.
• Het hulpscherm voor het instellen van de focuspositie wordt vergroot
tot ongeveer 5 keer de originele grootte.
• Het hulpscherm kan tevens afgebeeld worden door op 2 te drukken,
op 4 te drukken om het instelscherm van de vergrootte positie af te
beelden en vervolgens de vergrootte positie te selecteren m.b.v. de
cursorknoppen en op [MENU/SET] te drukken.
2
5HVHW
Versleep het scherm om het onderwerp op het kruispunt van het kruisdraad in het
midden van het scherm uit te lijnen.
• Het is ook mogelijk om de focuspositie met de cursorknop te bewegen.
• Door [Reset] aan te raken, keert de focuspositie terug naar de middenpositie.
• Op het assistentiescherm is het ook mogelijk om een foto te maken door [
] aan te raken.
∫ Gemakkelijk verplaatsen van de AF-zone met de [Direct focuspunt] functie
Als [Direct focuspunt] in het [Voorkeuze] menu op [ON] gezet is, terwijl [š], [ ] of [Ø]
geselecteerd is, is het mogelijk om de AF-zone rechtstreeks met de cursor te verplaatsen.
Met [ ] kunt u de vergrootte positie verplaatsen.
• Om de onderdelen in te stellen die gebruik maken van de cursorknoppen, zoals [Aandrijfstand],
[Witbalans], of [Gevoeligheid] kunt u in plaats daarvan het Quick Menu (P68) gebruiken.
Aantekening
• De puntfocussing kan ook verplaatst worden om overeen te komen met de AF-zone wanneer de
[Meetfunctie] (P151) ingesteld is op [
]. Aan de rand van het scherm zou de meting beïnvloed
kunnen worden door de helderheid rond de AF-zone.
• [Direct focuspunt] staat in de Creative Control Modus vast op [OFF].
• Wanneer u de digitale zoom gebruikt, kunnen de positie en de maat van de AF-zone niet veranderd
worden.
- 100 -
Opnemen
Opnamen maken met handmatig scherpstellen
Toepasbare modussen:
Gebruik deze functie als u een vaste scherpstelling wenstof als de afstand tussen de lens en
het object vast is en u de automatische scherpstelling niet wenst te gebruiken.
De handelingen die gebruikt worden om handmatig scherp te stellen variëren
afhankelijk van de lens.
Gebruik van de onderling verwisselbare lens
(H-PS14042) met een focushendel
Gebruik van de onderlingverwisselbare lens
(H-FS014042, H-FS45150) met een focusring
Verplaats naar A kant:
Stelt scherp op een
onderwerp dichtbij
Verplaats naar B kant:
Stelt scherp op een
onderwerp ver weg
• De scherpstelsnelheid
Draai naar C kant:
Stelt scherp op een
onderwerp dichtbij
Draai naar D kant:
Stelt scherp op een
onderwerp ver weg
varieert afhankelijk van
hoe ver u de focushendel
verplaatst.
1
2
A
C
D
B
Zet de [Focusfunctie] in het [Opname] -menu op [MF]. (P64)
Gebruik de focushendel of focusring op de lens om scherpstelling te
verkrijgen.
• Wanneer [MF assist] op het [Voorkeuze] menu ingesteld is op [ON] en u
stelt handmatig scherp, zal de display schakelen naar het
assistentiescherm en zal het beeld zelf vergroot worden. (MF Assist A)
• Wanneer [MF-gids] op het [Voorkeuze] menu ingesteld is op [ON] en
u handmatig scherpstelt, wordt de MF-guide B afgebeeld op het
scherm. U kunt controleren of het scherpstelpunt richting de kant
dichtbij of de kant ver weg is.
- 101 -
A
5HVHW
B
Opnemen
MF-ASSIST
∫ Weergeven van MF Assist
• Dit wordt afgebeeld door de focushendel te verplaatsen, de focusring te draaien of het scherm aan
te raken. (In de Creatieve Bedieningsfunctie [Miniatuureffect], kan MF Assistance niet afgebeeld
worden door het scherm aan te raken)
• Het kan ook weergegeven worden door op 2 te drukken om het instellingsbeeldscherm voor de
vergrote zone weer te geven. Besluit met de cursorknop welke zone vergroot moet worden en druk
daarna op [MENU/SET].
• Het zal naar het instellingsbeeldscherm voor de vergrote zone schakelen door op de cursorknop te
drukken, als [Direct focuspunt] in het [Voorkeuze] menu op [ON] staat.
∫ De weergave van MF Assist veranderen
U kunt de vergrotingsfactor op ongeveer 4 keer, 5 keer en 10 keer schakelen. In het geval van
een 4 keer vergroting wordt het middelste deel vergroot. Bij 5 keer en 10 keer vergroting wordt
het gehele scherm vergroot.
]/[
] of door aan de modusknop op
• U kunt de uitvergroting veranderen door aanraking van [
de achterkant te draaien.
∫ Verplaatsen van de vergrote zone
• De vergrote zone kan verplaatst worden door het beeldscherm te verslepen (P13), of door o de
cursorknop te drukken.
• Op de onderstaande wijze wordt de MF-assistentie weer in de oorspronkelijke positie gebracht.
– Als de [Focusfunctie] op iets anders dan [MF] gezet is
– [Aspectratio] of [Fotoresolutie] veranderen
– De camera uitzetten
– Als in het instellingsscherm voor de vergrote zone [Reset] aangeraakt is
∫ Afsluiten van MF Assist
• Het zal afgesloten worden als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt.
• Het zal ook afgesloten worden door op het beeldscherm [Exit] aan te raken of door op [MENU/SET]
te drukken.
• Wanneer deze afgebeeld wordt door het verplaatsen van de focushendel of het draaien van de
focusring, wordt deze ongeveer 10 seconden nadat de handelingen gestopt zijn gesloten.
Aantekening
• MF Assist wordt uitgeschakeld als digitale zoom gebruikt wordt of filmopnames gemaakt worden.
• MF Assist of de MF-gids worden misschien niet weergegeven, afhankelijk van de gebruikte lens. MF
Assist kan echter weergegeven worden door het toestel rechtstreeks te bedienen, met het
aanraakscherm of een knop.
- 102 -
Opnemen
Technieken voor handmatig scherpstellen
1 Stel scherp door de focushendel te verplaatsen
of de focusring te draaien.
2 Verplaats de hendel of draai de ring een beetje
verder in dezelfde richting.
3 Stel de focus fijn af door de focushendel
enigszins in de tegenovergestelde richting te
verplaatsen of de focusring enigszins in de
tegenovergestelde richting te draaien.
Aantekening
• Als u na het scherpstellen op een onderwerp in-/uitzoomt, kan de nauwkeurigheid van het brandpunt
verloren gaan. Stel het brandpunt in dat geval opnieuw in.
• Na het wissen van de Slaapfunctie opnieuw op het onderwerp scherpstellen.
• Als u close-ups maakt
– Wij raden aan een statief en de zelfontspanner (P93) te gebruiken.
– Het effectieve focusbereik (velddiepte) is aanzienlijk versmald. Daarom kan, als de afstand tussen
het toestel en het object gewijzigd is na het scherpstellen, het moeilijk worden om er opnieuw op
scherp te stellen.
– De scherpte op de buitenkanten van het beeld kan wat minder zijn. Dit is geen storing.
Over de referentiemarkering van de focusafstand
De referentiemarkering van de
focusafstand is een markering die
gebruikt wordt om de focusafstand te
meten.
Gebruik dit voor opnamen met
manueel scherpstellen of close-ups.
Focusbereik
A Referentieteken focusafstand
B Referentielijn focusafstand
C 0,2 m [Als de onderling
verwisselbare lens (H-PS14042),
Wide tot brandpuntlengte 20 mm
gebruikt wordt]
D 0,3 m [Als de onderling
verwisselbare lens (H-PS14042),
brandpuntlengte 21 mm tot Tele
gebruikt wordt]
E 0,3 m [Als de onderling
verwisselbare lens (H-FS014042)
gebruikt wordt]
F 0,9 m [Als de onderling
verwisselbare lens (H-FS45150)
gebruikt wordt]
- 103 -
Opnemen
Vastzetten van het brandpunt en de belichting
(AF/AE-vergrendeling)
Toepasbare modussen:
Dit is handig wanneer u een opname wilt maken van een onderwerp dat zich buiten de
AF-zone bevindt of wanneer het contrast te sterk is en u niet de juiste belichting vindt.
De [AF/AE LOCK/Fn1]-knop kan op twee manieren
gebruikt worden, als [AF/AE LOCK] of als [Fn1] (functie 1).
Op het moment van aankoop staat het aanvankelijk op AF/
AE-vergrendeling.
• Om de instelling om te schakelen, gebruikt u [AF/AE LOCK /
モョバモユチロヰヤレ
ョㄏヒ
Fn1] in het [Voorkeuze] menu.
• Raadpleeg P113 voor details over de functieknop.
1
2
Lijn het scherm uit met het onderwerp.
Houd [AF/AE LOCK] ingedrukt om de focus of de belichting vast te
zetten.
• Als u [AF/AE LOCK] loslaat, zal AF/AE Lock gewist worden.
• In de fabrieksinstelling is alleen de belichting vergrendeld.
3
Terwijl u op [AF/AE LOCK] drukt, beweegt u het toestel als
of u het beeld samenstelt, en drukt u de sluiterknop
vervolgens geheel in.
AEL
3.5 60
A
A AE vergrendelingsaanwijzing
• Als [AE] ingesteld is, en nadat u de sluiterknop tot halverwege ingedrukt heeft om scherp te
stellen, druk de sluiterknop dan geheel in.
- 104 -
Opnemen
∫ AF/AE-vergrendeling
De vergrendeling van de focus en de belichting kan ingesteld worden in [AF/AE vergrend.] in
het [Voorkeuze] menu.
Onderdeel
[AE]
[AF]
Instellingen
Alleen de belichting is vergrendeld.
• [AEL], de openingswaarde, de sluitersnelheid licht op als de belichting ingesteld is.
Alleen de focus is ontgrendeld.
• [AFL], de focusaanduiding, de openingswaarde en de sluitertijd lichten op als
scherpgesteld wordt op het onderwerp.
[AF/AE]
Zowel focus en belichting zijn vergrendeld.
• [AFL], [AEL], de focusaanduiding, de openingswaarde en de sluitersnelheid
lichten op als op het onderwerp scherp gesteld wordt en de belichting ingesteld is.
Aantekening
• Als u [AE-vergr.-vast] in het [Voorkeuze] menu instelt op [ON], kunt u de focus en de belichting
vaststellen zelfs als u [AF/AE LOCK] vrijgeeft nadat u erop gedrukt heeft. (P166)
• Als een AE-vergrendeling uitgevoerd wordt, staat de helderheid van het opnamescherm dat op het
scherm verschijnt, vast.
• AF-vergrendeling is alleen effectief wanneer u beelden maakt in handmatige belichtingsfunctie.
• De AE-vergrendeling is alleen effectief wanneer u beelden maakt met de Handmatige
Scherpstelling.
• AE-vergrendeling en AF-vergrendeling moeten geactiveerd worden voordat met de filmopname
begonnen wordt.
• Tijdens een filmopname kan alleen de annulering van de AF-vergrendeling uitgevoerd worden.
• De AE-vergrendeling wordt geannuleerd als de filmopname start.
• De belichting wordt ingesteld, zelfs als de helderheid van het onderwerp verandert.
• Er kan weer scherpgesteld worden op het onderwerp door de ontspanknop tot de helft in te drukken
zelfs wanneer AE vergrendeld is.
• Programmaschakeling kan ingesteld worden zelfs wanneer AE vergrendeld is.
- 105 -
Opnemen
De witbalans instellen
Toepasbare modussen:
In zonlicht, onder gloeilampen of in andere soortgelijke toestanden waar de kleur van wit naar
roodachtig of blauwachtig gaat, past dit item zich aan de kleur van wit aan die het dichtst in de
buurt zit van wat gezien wordt door het oog in overeenkomst met de lichtbron.
1
Druk op 1 (
2
Raak de witbalans aan.
).
AWB
• Het item kan omgeschakeld worden door [
]/[
] aan te raken.
,QVW
3
Raak [Inst.] aan.
Onderdeel
Opnameomstandigheden
[AWB]
Automatische afstelling
[V]
Wanneer u buiten beelden maakt onder een heldere lucht
[Ð]
Wanneer u buiten beelden maakt onder een bewolkte lucht
[î]
Wanneer u buiten beelden maakt in de schaduw
[Ñ]
[
[
[
]
1
Wanneer u beelden maakt onder fel licht
¢
]/[
]
Wanneer u beelden maakt met alleen de flits
2
]
De handmatig ingestelde waarde wordt gebruikt
Wanneer de vooringestelde instelling kleur temperatuur
gebruikt wordt
¢Deze zal handelen als [AWB] tijdens bewegend beeldopname.
- 106 -
Opnemen
Aantekening
• Onder fluorescente verlichting, LED-verlichting-inrichting enz., zal de geschikte Witbalans variëren
afhankelijk van het verlichtingstype, gebruik daarom [AWB] of [
1
], [
2
].
• De witbalans wordt alleen berekend voor onderwerpen die binnen het bereik van de flitser van het
toestel liggen.
• De instelling van de witbalans wordt zelfs gehandhaafd nadat dit toestel uitgeschakeld is maar als
de witbalans in een andere Scene Guide Mode veranderd wordt, zal de [Witbalans] voor de Scene
Guide Mode die ingesteld was opnieuw op [AWB] gezet worden.
• In de Scene Guide modussen die hieronder staan, is de witbalans vast op [AWB] gezet.
– [Zacht tegenlicht]/[Ontspannen atmosfeer]/[Landschap]/[Blauwe lucht]/[Romantische
zonsondergang]/[Levendige zonsondergang]/[Glinsterend water]/[Heldere nachtopname]/
[Koele nachtopname]/[Warme nachtopname]/[Artistieke nachtopname]/[Fonkelende verlichting]/
[Nachtportret]/[Gerechten]/[Desserts]
• Als [Direct focuspunt] (P100) op [ON] staat, worden de handelingen die met de cursorknoppen
uitgevoerd worden, vertaald in bewegingen van de AF-zone. Instellen met gebruik van het
Snelmenu (P68).
∫ Automatische witbalans
Afhankelijk van de dominante omstandigheden waarin beelden gemaakt worden, kunnen de
beelden een roodachtige of blauwachtige tint aannemen. Bovendien wanneer er meerdere
lichtbronnen gebruikt worden of er niets is met een kleur die in de buurt van wit zit, kan de
automatische witbalans niet goed kunnen werken. In zo een geval, de witbalans instellen op
een andere functie dan [AWB].
1 De automatische witbalans zal met dit bereik werken.
2 Blauwe lucht
3 Bewolkte lucht (Regen)
4 Schaduw
5 Zonlicht
6 Wit fluorescerend licht
7 Gloeilamp
8 Zonsopgang en zonsondergang
9 Kaarslicht
Kl Kelvintemperatuur en kleuren
- 107 -
Opnemen
De witbalans handmatig instellen
Stel de witbalanswaarde in. Een gebruik voor het overeen doen komen van de omstandigheid
waarin u foto’s maakt.
1
2
Selecteer [
1
], [
2
] en raak vervolgens [Witinstelling] aan.
Richt het toestel op een wit vel papier, enz., zo dat het
frame in het midden alleen met wit gevuld wordt en raak
vervolgens [Inst.] aan.
,QVW
Aantekening
• De witbalans zou niet correct ingesteld kunnen zijn wanneer het onderwerp te helder of te donker is.
Stel de witbalans opnieuw in nadat u de juiste helderheid afgesteld heeft.
Instellen van de kleur temperatuur
U kunt de kleurtemperatuur handmatig instellen voor het maken van natuurlijke beelden in
verschillende lichtomstandigheden. De lichtkleur wordt gemeten als een nummer in graden
Kelvin. Wanneer de kleurtemperatuur toeneemt, wordt het beeld blauwer. Wanneer de
kleurtemperatuur afneemt, wordt het beeld roder.
1
2
Selecteer [
3
Raak [Inst.] aan.
] en raak vervolgens [WB K inst.] aan.
Versleep de instellingsbalk van de kleurtemperatuur.
• Het is tevens mogelijk om de waarden in te stellen door [ ]/
[ ] aan te raken of op 3/4 van de cursorknop te drukken.
• U kunt de kleur temperatuur instellen van [2500K] tot [10000K].
- 108 -
6500K
,QVW
Opnemen
De witbalans fijn afstellen
U kunt de witbalans fijn instellen als u de gewenste tint niet krijgt met de gewone witbalans.
1
2
Selecteer de witbalans en raak vervolgens [Corr.] aan.
Versleep hem binnenin het frame om een fijne instelling uit
te voeren.
• U kunt tevens fijn afstellen door [G_]/[M`]/[A]/[B] aan te raken of
op 3/4/2/1 van de cursorknop te drukken.
2:
1:
3:
4:
3
A (AMBER: ORANJE)
B (BLAUW: BLAUWACHTIG)
G_ (GROEN: GROENACHTIG)
M` (MAGENTA: ROODACHTIG)
G
A
B
M
,QVW
• Selecteer het middelste punt als u de witbalans niet fijn afstelt.
Raak [Inst.] aan.
Aantekening
• Als u de witbalans fijn instelt op [A] (amber), zal de icoon van de witbalans op het beeldscherm
oranje worden. Als u de witbalans fijn instelt op [B] (blauw), zal de icoon van de witbalans o het
beeldscherm blauw worden.
• Als u de witbalans fijn instelt op [G_] (groen) of op [M`] (magenta), zal [_] (groen) of [`] (magenta)
naast de icoon van de witbalans op het beeldscherm verschijnen.
• De instelling voor het nauwkeurig afstellen van de witbalans wordt door het beeld gebruikt wanneer
u de flits gebruikt.
• U kunt de witbalans onafhankelijk nauwkeurig afstellen voor elke witbalansfunctie.
• De fijnafstelling van de witbalans blijft ook opgeslagen als u de camera uitzet.
• Het niveau van de fijne afstelling van de witbalans keert terug naar de standaard instelling
(middenpunt) in de volgende gevallen.
– Als u de witbalans reset in [ 1 ] of [ 2 ]
– Als u de kleurtemperatuur handmatigreset in [
]
- 109 -
Opnemen
Witbalans Bracket
Bracket wordt ingesteld op basis van de afstellingen van de witbalansfijnafstelling; met één
druk op de sluiterknop worden automatisch 3 opnamen ineens met verschillende kleuren
gemaakt.
1
Stel de witbalans fijn af in stap 2 van de “De witbalans fijn
afstellen” procedure en raak [ ]/[ ] aan om de bracket in
te stellen.
[
]: Horizontaal ([A] naar [B])
A
B
M
[ ]: Verticaal ([G_] naar [Mj])
• De bracket-instellingen kunnen ook gemaakt worden door aan de
2
G
,QVW
functieknop op de achterkant te draaien.
Raak [Inst.] aan.
Aantekening
•[
] wordt weergegeven in de icoon van de witbalans op het beeldscherm als de bracket van de
witbalans ingesteld is.
• De instelling van de witbalans bracket wordt vrijgegeven wanneer dit toestel uitgeschakeld is (met
inbegrip van de slaapmodus).
• Het sluitergeluid is slechts eenmaal hoorbaar.
• De witbalans bracket werkt niet in de volgende gevallen:
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Wanneer [HDR] op [ON] gezet is
- 110 -
Opnemen
De lichtgevoeligheid instellen
Toepasbare modussen:
Hiermee kan de gevoeligheid voor het licht (ISO-gevoeligheid) worden ingesteld. Als u deze
hoger zet, kunnen ook op donkere plaatsen opnamen worden gemaakt zonder dat de opnamen
donker worden.
1
Druk op 3 (
2
Raak de ISO-gevoeligheid aan.
).
AUTO
160 200 400 800 1600 3200 6400 12800
ISO-gevoeligheid
AUTO
Instellingen
De ISO-gevoeligheid wordt automatisch aangepast op basis van
de helderheid.
• Maximum [ISO1600]¢
(Intelligent)
160/200/400/800/1600/3200/
6400/12800
De ISO-gevoeligheid wordt aangepast op basis van de beweging
van het onderwerp en de helderheid.
• Maximum [ISO1600]¢
De ISO-gevoeligheid wordt ingesteld in verschillende standen.
(Als de [ISO-verhoging] in het [Opname]-menu (P154) op
[1/3 EV] gezet is, zullen de onderdelen van de
ISO-gevoeligheid die ingesteld kunnen worden, toenemen.)
¢ Als [ISO-limiet] (P154) van het [Opname]-menu op iets anders behalve [OFF] gezet is,
wordt het automatisch binnen de waarde gezet die ingesteld is bij [ISO-limiet].
160
Opnamelocatie (aangeraden)
Sluitertijd
Ruis
Schommelen van het onderwerp
Wanneer het licht is (buiten)
12800
Wanneer het donker is
Langzaam
Snel
Minder
Verhoogd
Verhoogd
Minder
- 111 -
Opnemen
∫[
] (Regeling van de intelligente ISO-gevoeligheid)
Het toestel spoort de beweging van het onderwerp op en stelt de optimale ISO-gevoeligheid en
sluitertijd vervolgens automatisch in zodat deze zo goed mogelijk bij de beweging van het
onderwerp en de helderheid van de scène passen, om het schommelen van het onderwerp te
minimaliseren.
• De sluitersnelheid wordt niet vastgezet als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt. Het
verandert voortdurend om zich aan te passen aan de beweging van het onderwerp, tot de
sluiterknop volledig ingedrukt wordt.
Aantekening
• Voor het focusbereik van de flitser als [AUTO] ingesteld is, raadpleegt u P86.
• Wanneer [Elektronische sluiter] op [ON] gezet is, kan de ISO-gevoeligheid ingesteld worden tot
[ISO 1600].
• Als [Direct focuspunt] (P100) op [ON] staat, worden de handelingen die met de cursorknoppen
uitgevoerd worden, vertaald in bewegingen van de AF-zone. Instellen met gebruik van het
Snelmenu (P68).
- 112 -
Opnemen
Gebruik van de functieknop
U kunt opnamefuncties, enz., aan specifieke knoppen
en iconen toekennen.
Om deze functies te gebruiken, drukt u op [Fn1], [Fn2]
of [Fn3] of raakt u [Fn4] of [Fn5] aan.
• Om [Fn1] te gebruiken, zet u [AF/AE LOCK / Fn1] van het
ロヷョバロヤュ
モョバモユチロヰヤレ
ョㄏピ
ョㄏヒ
[Voorkeuze]-menu op [Fn1].
• Om [Fn3] te gebruiken, zet u [LVF/LCD / Fn3] van het
[Voorkeuze]-menu op [Fn3].
×
ョㄏビ
1
2
Raak [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4] of [Fn5] aan vanuit [Fn knopinst.] in
het [Voorkeuze]-menu.
Raak de functie aan die u wilt toekennen.
• Ken uw favoriete functies aan ieder van de functieknoppen toe.
[Opname] menu/Opnamefuncties
• [Flitser instel.] (P153)
• [I.resolutie] (P154)
• [Int.dynamiek] (P152)
• [Dig. zoom] (P80)
• [Elektronische sluiter] (P156)
• [Stabilisatie] (P78)
• [Gevoeligheid] (P111)
• [Witbalans] (P106)
• [AF mode] (P95)
• [Aandrijfstand] (Enkel (P38)/Burst (P89)/
• [1x drukken-AE] (P116)
• [Voorvertoning] (P115)
• [Niveaumeting] (P41)
• [Focus instellen]
• [Fotostijl] (P147)
• [Aspectratio] (P149)
• [Fotoresolutie] (P149)
• [Kwaliteit] (P150)
• [Focusfunctie] (P36)
• [Meetfunctie] (P151)
• [HDR] (P151)
• [Flitser] (P84)
Auto bracket (P91)/Zelfontspanner (P93))
• [Afspelen] (P56)
[Bewegend beeld]-menu
• [Foto/film] (P55)
• [Ex. tele conv.] (P80)
• [Filmopnamestnd] (P159, 160)
Menu [Voorkeuze]
• [Stapsg. zoom] (P169)
• [Zoom snelheid] (P169)
• [Opn.gebied] (P171)
• [Functieschakelaar] (P15)
• [Histogram] (P164)
• [Richtlijnen] (P165)
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
- 113 -
Opnemen
Aantekening
• Sommige functies kunnen niet gebruikt worden, afhankelijk van de modus of het weergegeven
beeldscherm.
• Wanneer [Niveaumeting] in werking gesteld is, kunt u de weergave van de kantelsensor aan/uit
zetten. (P41)
• Als [Focus instellen] ingesteld is, is het mogelijk om het beeldscherm voor de instelling van of de
AF-zone of MF Assist weer te geven.
• [Afspelen] kan op [Fn1] en [Fn3] ingesteld worden.
• In [Miniatuureffect], [Kleuraccent] van de Creative Control modus kan [Fn2] niet gebruikt worden.
• [Fn4] en [Fn5] kunnen niet gebruikt worden wanneer de zoeker in gebruik is.
∫ Gebruik van de functieknoppen met aanraakhandelingen
[Fn4] en [Fn5] worden gebruikt door aanraking van functieknoppen.
1
Raak [ ] aan.
2
Raak [Fn4] of [Fn5] aan.
• De toegeschreven functie zal werken.
- 114 -
Opnemen
Controleer de effecten van diafragma en sluitertijd (Preview-functie)
Toepasbare modussen:
De effecten van de lensopening en de sluitersnelheid kunnen met gebruik van de
preview-modus gecontroleerd worden.
• Bevestig de effecten van de lensopening: u kunt de velddiepte (daadwerkelijk focusbereik)
controleren voordat u de foto neemt, door de bladsluiter te sluiten op de waarde van de lensopening
die u instelt.
• Bevestig de effecten van de sluitersnelheid: de beweging kan bevestigd worden door het huidige
beeld weer te geven, dat bij die sluitersnelheid opgenomen gaat worden. Is de sluitersnelheid te
hoog ingesteld, dan zal de preview het beeld als een vrijgavetijdfilm tonen. Dit wordt gebruikt in
gevallen zoals het stoppen van de beweging van stromend water.
1
[Fn knopinst.] in het [Voorkeuze] menu instellen op [Voorvertoning].
• Dit is de procedure voor het instellen van [Fn2].
2
Schakel naar het bevestigingsscherm door op [Fn2] te drukken.
• Telkens wanneer op [Fn2] gedrukt wordt, wordt het scherm omgeschakeld.
Normaal
opnamescherm
Effecten van de
lensopening
Effecten van de
sluitersnelheid
∫ Eigenschappen velddiepte
¢1
Diafragmawaarde
Klein
Groot
Focuslengte van de lens
Tele
Breed
Afstand tot het onderwerp
Velddiepte (effectief focusbereik)
Dichtbij
Veraf
Ondiep (Smal)¢2
Diep (Breed)¢3
¢1 Opnameomstandigheden
¢2 Voorbeeld: Als u een opname met een wazige achtergrond wilt maken enz.
¢3 Voorbeeld: Als u een opname wilt maken waarbij alles, inclusief achtergrond enz., is
scherpgesteld.
Aantekening
• In de previewfunctie kunnen ook opnamen worden gemaakt.
• Bereik voor controle van sluitertijdeffect bedraagt 8 seconden tot 1/1000e van een seconde.
- 115 -
Opnemen
Gemakkelijk de sluitertijd/sluitertijd voor geschikte belichting (OnPush AE)
instellen
Toepasbare modussen:
Wanneer de belichtingsinstelling te helder of te donker is, kunt u één druk-AE gebruiken om
een geschikte belichtingsinstelling te verkrijgen.
Hoe te weten als de belichting niet geschikt is
• Als de lensopeningen en sluitertijd rood knipperen A wanneer de
ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt.
3.5 4000
• Als de handmatige belichtingsassistentie anders is dan
terwijl
de handmatige belichtingsmodus ingesteld is. Raadpleeg voor meer
details voer de handmatige belichtingsassistentie P119.
1
2
-3
0
16
A
Stel de [Fn knopinst.] van het [Voorkeuze] menu in op [1x drukken-AE].
• Dit is de procedure voor de instelling van [Fn1].
(Als de belichting niet geschikt is) Druk op [Fn1].
SS
F
3.5 4000
-3
0
16 0
15
30
60
125
4.0
3.5 60
0
250
5.6
8.0
160
• De belichtingsmeter wordt afgebeeld en de opening- en sluitertijd worden veranderd om een
geschikte belichting te geven. Welke items van de instellingen zullen veranderen hangt af van
de Opnamefunctie.
Opnamefunctie
Instellingen die veranderen
Diafragmawaarde
Sluitertijd
Lensopening/Sluitertijd
• In de volgende gevallen, kan er geen gepaste belichting ingesteld worden. (Belichtingsmeter
wordt afgebeeld)
– Wanneer het onderwerp extreem donker is en het niet mogelijk is voldoende belichting te
verkrijgen door de lensopening of de sluitertijd te veranderen
– Wanneer u opneemt m.b.v. de flits
– In Previewfunctie (P115)
– Wanneer u een lens gebruikt die een openingsring bevat
Aantekening
• In de Programme AE-modus kunt u de Programme Shift annuleren door op de functieknop te
drukken.
- 116 -
Opnemen
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd
te specificeren
Opnamemodus:
Lensopening-Prioriteit AE-modus
Stel de openingswaarde in op een hogere waarde als u een scherpe achtergrond wenst. Stel
de openingswaarde minder groot in als u de achtergrond niet echt scherp wenst.
1
Stel de functieknop in op [
2
Draai de functieknop achterop om de openingswaarde in te stellen.
].
SS
F
60
11
30
16
15
8
4
22
22
Lensopeningwaarde:
A
B
Neemt af
Het wordt gemakkelijker om de A Lensopeningwaarde
B Belichtingsmeter
achtergrond onscherp te
maken.
Lensopeningwaarde:
Neemt toe
Het wordt gemakkelijk om de
scherpstelling te handhaven tot
aan de achtergrond.
• Deze zal schakelen tussen openingsinstelling-werking en Belichtingcompensatie, elke keer
dat de functieknop achterop ingedrukt wordt.
• De effecten van de ingestelde lensopeningwaarde zullen niet op het opnamescherm
zichtbaar zijn. Gebruik [Voorvertoning] om het opnamescherm te controleren. (P115)
Aantekening
• De helderheid van het scherm en van de opgenomen beelden kunnen verschillen. Controleer de
beelden op het afspeelscherm.
• Draai de functieknop op de achterkant om de [Lichtmeter] af te beelden. Ongeschikte zones van het
bereik worden weergegeven in het rood.
• Als er geen geschikte belichting is gevonden, gaan de diafragmawaarde en de sluitertijd rood
knipperen zodra de sluiterknop tot halverwege wordt ingedrukt.
• Als u een lens gebruikt die een ring voor de lensopening heeft, zet de positie van deze ring dan op
[A] om de instelling van de modusknop op de achterkant te activeren. Op posities anders dan [A] zal
de instelling van de ring de prioriteit hebben.
- 117 -
Opnemen
Sluiter-Prioriteit AE-modus
Als u een scherpe opname wenst te maken van een snel bewegend object, stelt u een hogere
sluitertijd in. Als u een trail-effect wenst, stelt u een lagere snelheid in.
1
Stel de functieknop in op [
2
Draai de functieknop achterop om de sluitertijd in te stellen.
].
SS
F
1000 2000 4000
8.0
5.6
4.0
4000
Sluitertijd:
Langzaam
Het wordt gemakkelijker om
beweging uit te drukken.
A
B
A Sluitertijd
B Belichtingsmeter
Sluitertijd:
Snel
Het wordt gemakkelijker om de
beweging te bevriezen.
• Deze zal schakelen tussen instellingswerking van sluitertijd en Belichtingcompensatie, elke
keer dat de functieknop achterop ingedrukt wordt.
• De effecten van de ingestelde sluitertijd zullen niet op het opnamescherm zichtbaar zijn.
Gebruik [Voorvertoning] om het opnamescherm te controleren. (P115)
Aantekening
• De helderheid van het scherm en van de opgenomen beelden kunnen verschillen. Controleer de
beelden op het afspeelscherm.
• Draai de functieknop op de achterkant om de [Lichtmeter] af te beelden. Ongeschikte zones van het
bereik worden weergegeven in het rood.
• Als er geen geschikte belichting is gevonden, gaan de diafragmawaarde en de sluitertijd rood
knipperen zodra de sluiterknop tot halverwege wordt ingedrukt.
• De weergave van de sluitersnelheid zal terugtellen wanneer de sluitersnelheid op langzaam gezet is
en de sluiterknop volledig ingedrukt wordt.
• Wij raden aan een statief te gebruiken met een lage sluitertijd.
• Als de flitser geactiveerd is, is de snelste sluitersnelheid die geselecteerd kan worden 1/160 van een
seconde. (P87)
• Een sluitertijd van minder dan 1 seconden is niet beschikbaar als [Elektronische sluiter] op [ON]
gezet is.
• De [Gevoeligheid] wordt automatisch op [AUTO] ingesteld als u de opnamefunctie wisselt naar de
sluitertijdprioriteit AE-functie terwijl de [Gevoeligheid] op [
- 118 -
] (Intelligent) staat.
Opnemen
Handmatige belichtingsfunctie
Bepaalde belichting door handmatig de opening en de sluitertijd in te stellen.
De handmatige belichtingshulp verschijnt op het onderste gedeelte van het scherm om de
belichting aan te geven.
1
2
Stel de functieknop in op [
].
A
Draai de functieknop achterop om de opening en de
sluitertijd in te stellen.
A
B
C
D
Belichtingsmeter
Lensopeningwaarde
Sluitertijd
Hulp bij handmatige belichting
SS
F
15
30
4.0
5.6
5.6 30
8
-3
60
125
8.0
11
0
BC D
Lensopeningwaarde
Neemt af
Het wordt gemakkelijker om de
achtergrond onscherp te
maken.
Neemt toe
Het wordt gemakkelijk om de
scherpstelling te handhaven tot
aan de achtergrond.
Langzaam
Het wordt gemakkelijker om
beweging uit te drukken.
Snel
Het wordt gemakkelijker om de
beweging te bevriezen.
Sluitertijd
• Deze zal schakelen tussen openingsinstelling-werking en sluitertijdinstelling, elke keer dat de
functieknop achterop ingedrukt wordt.
• De effecten van de ingestelde lensopeningwaarde zullen niet op het opnamescherm
zichtbaar zijn. Gebruik [Voorvertoning] om het opnamescherm te controleren. (P115)
- 119 -
Opnemen
∫ Handmatige belichtingsassistentie
0
0
−3
De belichting is goed.
+3
Stel een hogere sluitertijd of een grotere openingswaarde in.
0
Stel een lagere sluitertijd of een kleinere openingswaarde in.
• De handmatige-belichtingsassistentie is een benadering. Wij raden aan de opnamen op het
weergavescherm te controleren.
∫ Over [B] (Bol)
Als u de sluitersnelheid op [B] zet, zal de sluiter openblijven terwijl de sluiterknop volledig
ingedrukt wordt (tot ongeveer 120 seconden).
De sluiter sluit als u de ontspanknop loslaat.
Gebruik deze functie als u de sluiter open wilt laten voor een lange tijd om opnamen van
vuurwerk, nachtscènes enz. te maken.
• Wij raden aan een statief of de afstandssluiter (DMW-RSL1: optioneel) te gebruiken wanneer u
opnamen maakt terwijl de sluitertijd op [B] staat. Ga naar P208 voor informatie over de
afstandsontpanner.
• Als u de sluitertijd op [B] zet, wordt [B] op het scherm weergegeven.
• Wanneer u beelden maakt met de sluitertij ingesteld op [B], een voldoende opgeladen batterij
gebruiken. (P21)
• Als u foto's maakt met de sluitersnelheid op [B] kan ruis zichtbaar worden. Om beeldruis te
voorkomen,. adviseren wij om [Lang sl.n.red] in het [Opname]-menu op [ON] te zetten voordat u
gaat fotograferen. (P155)
• De hulp bij manuele belichting verschijnt niet.
• Dit kan niet gebruikt worden als [Elektronische sluiter] op [ON] gezet is.
Aantekening
• De helderheid van het scherm en van de opgenomen beelden kunnen verschillen. Controleer de
beelden op het afspeelscherm.
• Draai de functieknop op de achterkant om de [Lichtmeter] af te beelden. Ongeschikte zones van het
bereik worden weergegeven in het rood.
• Als er geen geschikte belichting is gevonden, gaan de diafragmawaarde en de sluitertijd rood
knipperen zodra de sluiterknop tot halverwege wordt ingedrukt.
• De weergave van de sluitersnelheid zal terugtellen wanneer de sluitersnelheid op langzaam gezet is
en de sluiterknop volledig ingedrukt wordt.
• Wij raden aan een statief te gebruiken met een lage sluitertijd.
• Als de flitser geactiveerd is, is de snelste sluitersnelheid die geselecteerd kan worden 1/160 van een
seconde. (P87)
• Een sluitertijd van minder dan 1 seconden is niet beschikbaar als [Elektronische sluiter] op [ON]
gezet is.
• De [Gevoeligheid] wordt automatisch ingesteld op [ISO160] wanneer u de opnamefunctie schakelt
naar Handmatige belichting terwijl [Gevoeligheid] ingesteld is op [AUTO] of [
] (Intelligent).
• Wanneer u een lens gebruikt met een openingsring, heeft de instelling van de openingsring de
prioriteit.
- 120 -
Opnemen
Foto's maken die overeenkomen met de scène die
opgenomen wordt (Scene Guide modus)
Opnamemodus:
Als u een scène selecteert die overeen moet komen met het onderwerp en de
opname-omstandigheden, zal de camera de optimale belichting, kleur en focus instellen en u
zo in staat stellen een opname te maken die passend is voor de scène.
1
2
Stel de functieknop in op [
].
Versleep de voorbeeldbeelden om een scherm te
selecteren.
• U kunt de scène ook selecteren door de schuifbalk A te
verslepen.
,QVW
DISP.
A
3
Raak [Inst.] aan.
∫ Genieten van een verscheidenheid aan beeldeffecten
Raak [ DISP. ] op het selectiescherm van de scène aan om de uitleg enz. over de geschikte
beeldeffecten voor de scène weer te geven. Om de beeldeffecten ten volle te benutten, raden
wij aan dat u de uitleg leest en probeert foto's te maken.
• Er kan van pagina veranderd worden door [ ]/[ ] aan te raken.
Aantekening
• De volgende items kunnen niet ingesteld worden in de Scene Guide modus omdat het toestel ze
automatisch op de optimale instelling zet.
– Items anders dan de instelling van de beeldkwaliteit in [Fotostijl]/[Gevoeligheid]/[Meetfunctie]/[Dig.
zoom]
• Ofschoon de witbalans voor bepaalde scènes vast op [AWB] staat, kunt u de witbalans afstemmen
of witbalans bracketing gebruiken door op het opnamescherm op de cursortoets 1 te drukken. Lees
voor meer details P109, 110.
- 121 -
Opnemen
[Geprononceerd portret]
Past de helderheid van het gezicht aan en vervaagt de
achtergrond voor een geprononceerd portret.
Aantekening
• Als u een lens met de zoomfunctie gebruikt, kunt u het effect
vergroten door zo veel mogelijk in te zoomen en door de afstand
tussen de camera en het onderwerp te verkleinen.
[Zachte huid]
Maakt een helder portret met zachte, jonge huidtinten.
Aantekening
• Als u een lens met de zoomfunctie gebruikt, kunt u het effect
vergroten door zo veel mogelijk in te zoomen en door de afstand
tussen de camera en het onderwerp te verkleinen.
• Het verzachtende effect wordt ook toegepast op het deel dat een
kleurtoon heeft die lijkt op die van de huid van een onderwerp heeft.
• Deze modus is misschien niet doeltreffend bij onvoldoende
verlichting.
[Zacht tegenlicht]
Bij tegenlicht wordt het beeld helderder. Portretten worden zachter
met een extra vleugje stralend licht.
- 122 -
Opnemen
[Scherp tegenlicht]
Buitenshuis wordt de flits gebruikt om het gezicht gelijkmatiger te
verlichten.
Aantekening
• Open de flitser. (U kunt deze op [ ‰ ] zetten.)
• De witverzadiging kan optreden als het onderwerp te dichtbij is.
• Geflitste foto’s die dichterbij of buiten het bereik van de flitser
genomen worden, kunnen te helder of te donker blijken te zijn.
[Ontspannen atmosfeer]
Creëert een ontspannen atmosfeer met warme kleurtonen.
[Kindergezicht]
Benadrukt kindergezichten door het achtergrond licht onscherp te
maken en de huidtonen te versterken.
Raak het gezicht aan.
• Er wordt een foto gemaakt met de scherpstelling en de belichting die
voor de aangeraakte locatie ingesteld zijn.
Aantekening
• Als u een lens met de zoomfunctie gebruikt, kunt u het effect
vergroten door zo veel mogelijk in te zoomen en door de afstand
tussen de camera en het onderwerp te verkleinen.
- 123 -
Opnemen
[Landschap]
Landschappen worden nog pakkender door de lucht en de bomen
iets verzadigder weer te geven.
[Blauwe lucht]
Maakt opnamen bij volle zon helderder met een stralende blauwe
hemel.
[Romantische zonsondergang]
Versterkt de atmosfeer van een romantische zonsondergang door
de paarstinten te accentueren.
[Levendige zonsondergang]
Creëert een krachtige zonsondergang door de roodtinten te
accentueren.
- 124 -
Opnemen
[Glinsterend water]
Maakt glinsterende waterpartijen helderder en versterkt de
blauwtinten licht.
Aantekening
• De weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal
vertraagd worden en het scherm zal eruit zien als of er frames
wegvallen.
• Het sterrenfilter dat op deze wijze gebruikt wordt, kan glinstering
veroorzaken op onderwerpen anders dan wateroppervlakken
[Heldere nachtopname]
Verbetert opnamen bij weinig licht door de kleuren in het donkere
beeld meer te verzadigen.
Aantekening
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• De sluiter kan gesloten blijven nadat u de opname gemaakt heeft. Dit
komt door signaalverwerking en duidt niet op storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere
plekken.
[Koele nachtopname]
Versterkt blauwtinten voor koele en zuivere opnamen na
zonsondergang.
Aantekening
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• De sluiter kan gesloten blijven nadat u de opname gemaakt heeft. Dit
komt door signaalverwerking en duidt niet op storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere
plekken.
- 125 -
Opnemen
[Warme nachtopname]
Creëert een gloeiende avondhemel door warme kleurtinten te
versterken.
Aantekening
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• De sluiter kan gesloten blijven nadat u de opname gemaakt heeft. Dit
komt door signaalverwerking en duidt niet op storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere
plekken.
[Artistieke nachtopname]
Verleent nachtopnamen een artistiek effect door lichtsporen vast
te leggen met een langzame sluitertijd.
Aantekening
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• De sluiter kan gesloten blijven nadat u de opname gemaakt heeft. Dit
komt door signaalverwerking en duidt niet op storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere
plekken.
[Fonkelende verlichting]
Creëert een zee van lichtpuntjes door het speciale sterfilter.
Aantekening
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• De weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal
vertraagd worden en het scherm zal eruit zien als of er frames
wegvallen.
• De sluiter kan gesloten blijven nadat u de opname gemaakt heeft. Dit
komt door signaalverwerking en duidt niet op storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere
plekken.
- 126 -
Opnemen
[Nachtportret]
Maakt een helder portret tegen een nachtelijke achtergrond met
de invulflits en een langere belichting.
Aantekening
• Open de flits. (U kunt instellen op [
].)
• We raden het gebruik van een statief en de Zelfontspanner aan voor
deze opnamen.
• Als [Nachtportret] geselecteerd is, houd het onderwerp dan ongeveer
1 seconde stil nadat de foto genomen is.
• De sluiter kan gesloten blijven nadat u de opname gemaakt heeft. Dit
komt door signaalverwerking en duidt niet op storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere
plekken.
[Bloemen]
Creëert een diffuus beeld met een zachte focus.
Aantekening
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• Voor het maken van close-ups raden wij aan dat u de flitser sluit en
het gebruik ervan vermijdt.
• De weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal
vertraagd worden en het scherm zal eruit zien als of er frames
wegvallen.
• Het scherpstelbereik verschikt afhankelijk van de gebruikte lens.
Raadpleeg “Over de referentiemarkering van de focusafstand” op
P103 voor het scherpstelbereik.
• Wanneer een object dichtbij het toestel is, is het effectieve
focusbereik aanzienlijk minder breed. Daarom kan, als de afstand
tussen het toestel en het object gewijzigd is na het scherpstellen, het
moeilijk worden om er opnieuw op scherp te stellen.
• Close-upregio’s krijgen prioriteit wanneer u beelden maakt en
daarom vergt het tijd scherp te stellen als u een beeld wilt maken van
een onderwerp ver weg.
• Wanneer u opnamen maakt in een dicht bereik in macrofunctie, kan
de resolutie van de buitenkant van het beeld enigszins afnemen. Dit
is geen storing.
• Als de lens vuil wordt met vingerafdrukken of stof, zou de lens niet in
staat kunnen zijn correct scherp te stellen op het onderwerp.
- 127 -
Opnemen
[Gerechten]
Geeft gerechten op hun best weer door de helderheid van het
beeld te verhogen.
Aantekening
• Als u een lens met de zoomfunctie gebruikt, kunt u het effect
vergroten door zo veel mogelijk in te zoomen en door de afstand
tussen de camera en het onderwerp te verkleinen.
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• Voor het maken van close-ups raden wij aan dat u de flitser sluit en
het gebruik ervan vermijdt.
[Desserts]
Geeft desserts verleidelijk weer door de helderheid aan te passen.
Aantekening
• Als u een lens met de zoomfunctie gebruikt, kunt u het effect
vergroten door zo veel mogelijk in te zoomen en door de afstand
tussen de camera en het onderwerp te verkleinen.
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• Voor het maken van close-ups raden wij aan dat u de flitser sluit en
het gebruik ervan vermijdt.
- 128 -
Opnemen
[Bewegende dieren]
Maakt scherpe opnamen van bewegende dieren door een
snellere sluitertijd te gebruiken.
[Sport]
Maakt scherpe opnamen van bijvoorbeeld sportevenementen met
minder kans op beweging door een snellere sluitertijd.
[Monochroom]
Creëert monochrome opnamen die de unieke sfeer van het
moment kunnen vastleggen.
- 129 -
Opnemen
Foto’s maken met verschillende beeldeffecten
(Creative Control modus)
Opnamemodus:
In deze modus maakt u opnames met extra beeldeffecten. U kunt de effecten die u wilt
toevoegen instellen door de voorbeeldbeelden te selecteren en deze op het scherm na te kijken.
1
2
Stel de functieknop in op [
].
A
Raak het voorbeeldbeeld aan om de beeldeffecten te
selecteren (filters).
• Het beeldeffect van het geselecteerde voorbeeldbeeld zal
toegepast worden in een preview-weergave A.
• Het beeldeffect kan omgeschakeld worden door aanraking van [ ]/[
• Raak [ ] aan om de uitleg voor het geselecteerde beeldeffect
].
weer te geven.
• De uitleg kan ook weergegeven worden door op de cursorknop 1 te drukken.
3
Raak [Inst.] aan.
∫ Pas het effect aan om het overeen te doen komen met uw preferenties.
De sterkte en de kleuren van de effecten kunnen gemakkelijk afgesteld worden om ze
overeen te doen komen met uw preferenties.
1
Raak [
2
Raak [
] aan om het instellingenbeeldscherm te laten
weergeven.
• Het instellingenbeeldscherm kan ook weergegeven worden
] aan.
EXPS
EXPS
vanuit het opnamescherm, door op cursorknop 1 te drukken.
3
Versleep de schuifbalk om in te stellen.
• De instelling kan ook uitgevoerd worden door aan de knop op
EXPS
de achterkant te draaien.
• De items die ingesteld kunnen worden verschillen afhankelijk van
welke Creatieve Bedieningsfunctie op het moment ingesteld is.
Raadpleeg “Items die ingesteld kunnen worden” voor
informatie over ieder beeldeffect.
• Raak [
] opnieuw aan om terug te keren aan het opnamescherm. Ook door op 1 te
drukken, keert u terug naar het opnamescherm.
• Wanneer de effectinstelling gemaakt word, wordt [
] op het scherm afgebeeld.
• Als u de instellingen niet kunt veranderen, selecteert u dan het midden (standaard).
- 130 -
Opnemen
Aantekening
• Raak [Schakelaar] aan om tussen de weergave van 2 of 3 voorbeeldbeelden op het scherm te
schakelen wanneer u beeldeffecten selecteert.
• De Creative Control instellingen worden zelfs bewaard als het toestel uitgeschakeld wordt.
• Witbalans zal vastgesteld zijn op [AWB] en [Gevoeligheid] zal vastgesteld zijn op [AUTO].
• In de Creative Control modus kunt u de helderheid instellen.
1 Raak [
2 Raak [
EXPS
] aan.
] aan om het instellingenbeeldscherm te laten weergeven.
3 Versleep de schuifbalk om in te stellen.
• U kunt Defocus Control instellen door aanraking van [ ] op het
opnamescherm en door vervolgens [
] aan te raken. (P48)
• U kunt foto's maken door op het opnamescherm [ ] aan te raken en door
daarna [
] aan te raken.
- 131 -
EXPS
Opnemen
[Expressief]
Versterkt kleuren en geeft opnamen een popart-effect.
Items die ingesteld kunnen worden
Frisheid
Zwak uitgedrukte
kleuren
Pop
kleuren
[Retro]
Vervaagt de foto voor een ouderwetse indruk.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Geel benadrukt
Rood benadrukt
[Overbelichting]
Dit effect geeft het beeld een heldere, luchtige en zachte uitstraling.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Roze benadrukt
Aquamarijn benadrukt
[Donker]
Dit effect geeft het beeld een donkere, ontspannen uitstraling en
verbetert heldere delen.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Rood benadrukt
- 132 -
Blauw benadrukt
Opnemen
[Sepia]
Dit effect creëert een beeld in sepia.
Items die ingesteld kunnen worden
Contrast
Laag contrast
Hoog contrast
[Dynamisch zwart/wit]
Dit effect verhoogt het contrast voor indrukwekkende
zwart-witopnamen.
Items die ingesteld kunnen worden
Contrast
Laag contrast
Hoog contrast
[Expressieve indruk]
Geeft foto's een expressieve toon met sterkere contrasten.
Items die ingesteld kunnen worden
Frisheid
Zwart-wit
Popkleuren
[Hoge dynamiek]
Dit effect levert optimale helderheid voor zowel donkere als heldere
delen.
Items die ingesteld kunnen worden
Frisheid
Zwart-wit
- 133 -
Popkleuren
Opnemen
[Kruisproces]
Geeft foto's een bezielend kleureffect.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Groene toon/Blauw benadrukt/Gele toon/Rode toon
• Raak aan om de kleurbalans te selecteren die u
XPRO
wilt voortbrengen.
[Speelgoedcam.effect]
Dit effect vermindert de helderheid van omranding om de indruk te
geven van een speelgoedcamera.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Oranje benadrukt
- 134 -
Blauw benadrukt
Opnemen
[Miniatuureffect]
Dit effect vervaagt de buitenranden van de foto om de indruk te wekken
van een kijkdoos.
Items die ingesteld kunnen worden
Frisheid
Zwak uitgedrukte
kleuren
Pop
kleuren
∫ Instelling van het type defocus
Met [Miniatuureffect] kunt u het onderwerp opzettelijk laten uitkomen door focus en defocus
delen in te stellen. U kunt de oriëntatie van de opname (defocus oriëntatie) en de positie en de
afmetingen van het scherp gestelde deel instellen.
1
Raak [
2
Raak [
] aan om het instellingenbeeldscherm te laten
weergeven.
• U kunt het instellingenbeeldscherm ook weergeven door het
] aan.
MINI
MINI
scherm van het opnamescherm aan te raken.
• U kunt het instellingenscherm ook weergeven door op [Fn2] te
drukken.
Raak [
] aan om de richting van
de opname in te stellen (defocus
richting).
A Instellingsscherm met opname met
horizontale oriëntatie
B Instellingsscherm met opname met
verticale oriëntatie
B
,QVW
A
5HVHW
,QVW
5HVHW
3
- 135 -
Opnemen
4
Raak het scherpgestelde gedeelte aan.
• Het is ook mogelijk om het scherpgestelde gedeelte m.b.v. de
cursorknop te bewegen.
5
5HVHW
,QVW
5HVHW
,QVW
Versleep de schuifbalk om het formaat van het in-focus
gedeelte te veranderen.
• Deze kan veranderd worden naar 3 verschillende groottes.
• Vergroten/verkleinen kan ook uitgevoerd worden door aan de
functieknop op de achterkant te draaien.
• Als u [Reset] aanraakt, worden de instellingen voor de
niet-wazige porties hersteld naar de begininstellingen.
6
Raak [Inst.] aan.
Aantekening
• De weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal vertraagd worden en het scherm zal
eruit zien als of er frames wegvallen.
• Er wordt geen geluid opgenomen in video's.
• Ongeveer 1/8 van de tijdsduur wordt opgenomen (als u gedurende 8 minuten opneemt, zal de
daaruit volgende filmopname ongeveer 1 minuut lang zijn).
De afgebeelde beschikbare opnametijd bedraagt ongeveer 8 keer de effectieve opnametijd.
Wanneer u naar Opnamefunctie schakelt, gelieve de beschikbare opnametijd controleren.
• Als de [Focusfunctie] op [MF] gezet is, beweeg de scherpgestelde locatie dan naar het in-focus
gedeelte.
- 136 -
Opnemen
[Zachte focus]
Dit effect vervaagt het hele beeld om een zachtere uitstraling te creëren.
Items die ingesteld kunnen worden
Mate van defocus
Zwakke defocus
Sterke defocus
Aantekening
• De weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal vertraagd
worden en het scherm zal eruit zien als of er frames wegvallen.
[Sterfilter]
Verandert lichtpunten in sterretjes.
Items die ingesteld kunnen worden
Lengte van schijnsel
Kort
Lang
Aantekening
• De weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal vertraagd
worden en het scherm zal eruit zien als of er frames wegvallen.
[Kleuraccent]
Versterkt uw persoonlijke indruk door een kleur te accentueren en
andere te vervagen.
Items die ingesteld kunnen worden
Hoeveelheid
overgelaten kleur
Kleine hoeveelheid
kleur
- 137 -
Grote hoeveelheid
kleur
Opnemen
∫ Stel de kleur in die u overlaat
Stel de kleur in die u overlaat door een locatie op het scherm te selecteren.
1
Raak [
2
Raak [
] aan om het instellingenbeeldscherm te laten
weergeven.
• U kunt het instellingenscherm ook weergeven door op [Fn2] te
] aan.
1CLR
1CLR
drukken.
3
Raak het deel aan waarin u de kleur zo wilt laten.
• Raak [Reset] aan om terug te keren naar de instelling van de
over te laten kleur in het midden.
5HVHW
4
,QVW
Raak [Inst.] aan.
Aantekening
• Afhankelijk van het onderwerp kan het zijn dat de ingestelde kleur niet overgelaten wordt.
- 138 -
Opnemen
Beelden maken in Gebruikelijke Instelling
Opnamemodus:
U kunt de huidige camera-instellingen als klantinstellingen registreren. Als u vervolgens
opnames maakt in de Klantmodus, kunt u de geregistreerde instellingen gebruiken.
• Begininstelling van de AE-programmafunctie is aan het begin geregistreerd als de standaard
instellingen.
∫ Voorbeeld van registratie van de instellingen van de opnamemodus (
enz. op [
]:
) en menu's,
AFS
0
98
1 Instellingen maken
2 Registreren
Raadpleeg P140 voor details over stappen 1, 2.
C1
AFS
0
3 Schakelen naar
Gebruikelijke Functie
98
4 Instellingen geregistreerd
in Stap 2 worden
opgeroepen
Raadpleeg P141 voor details over stappen 3, 4.
- 139 -
Opnemen
Registratie van eigen menu-instellingen (registratie van klantinstellingen)
Om opnemen toe te laten m.b.v. dezelfde instellingen, kunnen er tot 4 sets geregistreerd
worden van huidig camera-instellingen m.b.v. [Geh voork inst].
Voorbereiding: Stel van tevoren de opnamemodus in die u wenst te bewaren en selecteer de
gewenste menu-instellingen op het toestel.
1
2
Selecteer [Geh voork inst] in het [Voorkeuze]-menu. (P64)
Raak de te registreren klantinstelling aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd
wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
Standaardinstelling
Beschrijving van instellingen
De instellingen worden geregistreerd voor
op de functieknop.
• U kunt opnemen m.b.v. simpelweg de functieknop te draaien naar
de overeenkomstige positie. Als u de gebruikelijke instellingen die u
vaak gebruikt registreert, is het handig deze te gebruiken.
De instellingen worden geregistreerd voor
op de
functieknop.
• U kunt tot 3 sets custom-instellingen registreren en de verschillende
sets als voorwaarde gebruiken.
- 140 -
Opnemen
Opnemen m.b.v. geregistreerde gebruikelijke instelling
U kunt gemakkelijk de instellingen die u geregistreerd heeft met [Geh voork inst] oproepen.
Zet de modusknop op [
].
• De gebruikelijke instelling die geregistreerd is voor [
1
] wordt opgeroepen.
Zet de modusknop op [
].
• De gebruikelijke instelling die geregistreerd is voor [
], [
] of [
] wordt
opgeroepen. De meest recentelijk gebruikelijke instelling wordt opgeroepen.
• Een gebruikelijk instelling veranderen
2
3
> Naar stappen 2 en 3.
Druk op [MENU/SET] en raak vervolgens [Custom mode] aan.
Raak de custom-instellingen aan.
C2-1 C2-2 C2-3
• De bewaring van de geselecteerde custom-instellingen wordt op het
scherm weergegeven
A Standaard instellingen van de display
A
C2-1
∫ Wanneer de menu-instellingen worden gewijzigd
Geregistreerde inhoud verandert niet wanneer de menu-instelling tijdelijk veranderd wordt met
de functieknop ingesteld op
of
. Om de geregistreerde instellingen te veranderen, dient
u over de geregistreerde inhoud heen te schrijven m.b.v. [Geh voork inst] op het gebruikelijke
instellingenmenu.
Aantekening
• De volgende menu-instellingen zijn niet in de custom-instelling geregistreerd omdat ze op andere
opnamemodussen betrekking hebben.
Menu [Opname]
Menu [Set-up]
• Gegevens geregistreerd met [Gezicht herk.] • Alle menu's
• De [Profiel instellen]-instelling
- 141 -
Menu [Voorkeuze]
• [iA schakelaar]
• [Touch scrollen]
• [Menugids]
Opnemen
Een beeld maken met Gezichtsdetectie functie
Toepasbare modussen:
Gezichtsdetectie is een functie die een gezicht vindt dat op een geregistreerd gezicht lijkt en
het scherpstellen en de belichting automatisch prioriteit geeft. Zelfs als de persoon geplaatst is
zich enigszins op de achtergrond bevindt of aan het uiteinde van een rij op een groepsfoto
staat, kan het toestel toch een duidelijk beeld maken.
[Gezicht herk.] wordt aanvankelijk ingesteld op [OFF] op het toestel.
[Gezicht herk.] zal automatisch naar [ON] gaan wanneer het gezichtsbeeld
geregistreerd is.
• De volgende functies zullen ook met de functie Gezichtsherkenning
werken.
In opnamefunctie
– Display van overeenkomstige naam wanneer het toestel een
geregistreerd gezicht¢ opspoort (als de naam ingesteld is voor het
geregistreerde gezicht)
In terugspeelfunctie
– Afbeelden van naam en leeftijd (als de informatie geregistreerd is)
– Selectief afspelen van beelden die geregistreerd zijn met Gezichtdetectie ([Categor. afsp.] (P177))
¢ Er kunnen namen van maximaal 3 personen worden afgebeeld. De voorrang aan de namen die
afgebeeld worden wanneer er beelden gemaakt worden wordt bepaald door de volgorde van
registratie.
Aantekening
• [Gezicht herk.] werkt alleen als de AF-functie op [š] staat.
• Tijdens de burstfunctie, kan [Gezicht herk.] beeldinformatie alleen als bijlage van het eerste beeld
ingesteld worden.
• U kunt [Gezicht herk.] niet gebruiken in de volgende gevallen.
– [Heldere nachtopname]/[Koele nachtopname]/[Warme nachtopname]/[Artistieke nachtopname]/
[Fonkelende verlichting]/[Gerechten]/[Desserts] (Scene Guide modus)
– [Miniatuureffect] (Creative Control modus)
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
• Gelijkaardige gelaatskenmerken kunnen tot gevolg hebben dat het ene gezicht als het andere
herkend wordt.
• Gezichtsdetectie zou langer kunnen duren om geselecteerd te worden en om kenmerkende
gezichtsuitdrukkingen te herkennen dan normale gezichtsdetectie.
• Zelfs wanneer er informatie van de gezichtsdetectie geregistreerd is, zullen beelden die gemaakt
zijn met [Naam] en ingesteld zijn op [OFF] niet gecategoriseerd worden door de gezichtsdetectie in
[Categor. afsp.].
• Ook al wordt de informatie over gezichtsdetectie veranderd (P145), zal gezichtherkenning
informatie voor de reeds gemaakte beelden niet veranderd worden.
Als bijvoorbeeld de naam veranderd wordt, zullen beelden die gemaakt zijn vóór de verandering niet
gecategoriseerd worden door gezichtsdetectie in [Categor. afsp.].
• Om de naaminformatie van de gemaakte beelden te veranderen, de [REPLACE] in [Gez.herk. bew.]
(P188) uitvoeren.
- 142 -
Opnemen
Gezichtsinstellingen
U kunt informatie registreren zoals namen en verjaardagen voor gezichtsbeelden van
maximaal 6 personen.
De registratie kan vergemakkelijkt worden door het maken van meerdere gezichtsbeelden van
elk persoon. (maximaal 3 beelden/registratie)
∫ Opnamepunt wanneer u de gezichtsbeelden registreert
• Gezichtvoorkant met open ogen en mond gesloten, ervoor zorgend dat
de uitlijn van het gezicht, de ogen of de wenkbrauwen niet bedekt
worden door het haar wanneer u registreert.
• Zorg ervoor dat er niet veel schaduw op het gezicht valt wanneer u
registreert. (De flits zal niet afgaan tijdens de registratie.)
(Goed voorbeeld
voor het registreren)
∫ Als het gezicht tijdens de opname niet herkend wordt
• Het gezicht registreren van dezelfde persoon binnen en buiten of met verschillende uitdrukkingen
of vanuit verschillende hoeken. (P145)
• Verder registreren op de opnamelocatie.
• Wanneer een persoon die al geregistreerd is, niet herkend wordt, dit corrigeren door de persoon
opnieuw te registreren.
• Gezichtsdetectie zou niet mogelijk kunnen zijn of zou gezicht niet correct kunnen herkennen zelfs
wanneer het om geregistreerde gezichten gaat, afhankelijk van de gezichtsuitdrukking en de
omgeving.
1
Selecteer [Gezicht herk.] in het [Opname]-menu. (P64)
2
Raak [MEMORY] aan.
3
Raak [Nieuw] aan.
• [Nieuw] zal niet weergegeven worden als al 6 personen
KEN
geregistreerd zijn. Wis iemand die al geregistreerd is om een
nieuwe registratie te maken.
4
Maak een beeld door het gezicht met de richtlijn af te
stellen.
• Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Dit gebeurt wanneer [Ja]
geselecteerd wordt.
• Er kunnen geen gezichten van onderwerpen die geen personen zijn
(huisdieren, enz.) geregistreerd worden.
• De informatie over het maken van gezichtsbeelden wordt weergegeven als [
wordt.
- 143 -
] aangeraakt
Opnemen
5
Stel het item in.
• U kunt t/m 3 gezichtsbeelden registreren.
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
[Naam]
Het is mogelijk namen te registreren.
1 Raak [SET] aan.
2 De naam invoeren.
• Voor details over hoe karakters in te voeren, raadpleeg “Tekst
Invoeren” sectie op P146.
[Leeftijd]
Het is mogelijk de verjaardag te registreren.
1 Raak [SET] aan.
2 Stel het Jaar/Maand/Dag in door [ ]/[
raken en raak [Inst.] aan.
] voor elk item aan te
Extra gezichtsbeelden toevoegen.
(Voeg Beelden toe)
1
2
[Beeld toev.]
Raak [Toev.] aan.
Voer stappen 4 in “Gezichtsinstellingen” uit.
Eén van de gezichtsbeelden wissen.
(Wissen)
Raak het te wissen gezichtsbeeld aan.
• Dit kenmerk vereist dat minstens één gezichtsbeeld overblijft, als dat
eenmaal geregistreerd is.
• Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Dit gebeurt wanneer [Ja]
geselecteerd wordt.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
- 144 -
Opnemen
De informatie veranderen of wissen voor een geregistreerde persoon
U kunt de beelden of informatie modificeren van een al geregistreerde persoon. U kunt ook de
informatie wissen van de geregistreerde persoon.
1
2
3
4
Selecteer [Gezicht herk.] in het [Opname]-menu. (P64)
Raak [MEMORY] aan.
Raak het te bewerken of te wissen gezichtsbeeld aan.
Selecteer het item.
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
[Info bew.]
De informatie veranderen van een reeds geregistreerde
persoon.
Stap 5 in “Gezichtsinstellingen” uitvoeren.
[Prioriteit]
De focus en belichting worden met voorkeur afgesteld voor
gezichten met hogere prioriteit.
Raak de positie aan die u in de registratievolgorde wilt
veranderen.
[Wissen]
Informatie wissen van een geregistreerd persoon.
• Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Dit gebeurt wanneer [Ja]
geselecteerd wordt.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
- 145 -
Opnemen
Tekst Invoeren
Het is mogelijk om namen van baby's en huisdieren en de namen van reisbestemmingen in te
voeren wanneer u opneemt. (Er kunnen alleen alfabetische tekens en symbolen ingevoerd
worden.)
1
Weergave van het invoerscherm.
• U kunt het invoerscherm afbeelden via de volgende handelingen.
– [Naam] in [Gezicht herk.] (P144)
– [Naam] of [Baby1], [Baby2] of [Huisdier] in [Profiel instellen] (P158)
– [Locatie] in [Reisdatum] (P71)
– [Titel bew.] (P178)
2
Voer letters in.
• Raak [
] aan om de tekst te veranderen tussen [A] (hoofdletters),
[a] (kleine letters), [1] (nummers) en [&] (speciale lettertekens).
• Door [ ]/[ ] aan te raken zal de positie van de cursor voor de
tekstinvoer naar links en rechts bewegen.
U kunt ook naar links en rechts bewegen door aan de modusknop op de achterkant te
draaien.
• Raak []] aan om een spatie in te voeren of raak [Wissen] aan om een ingevoerd karakter te
wissen.
• Er kan een maximum van 30 letters ingevoerd worden. (Maximum van 9 letters wanneer u
namen instelt in [Gezicht herk.])
¢Er kan een maximum van 15 karakters ingevoerd worden voor [ ], [ ], [ ], [ ] en [ ]
(maximaal 6 karakters wanneer u namen instelt in [Gezicht herk.]).
3
Raak [Inst.] aan.
Aantekening
• Tekst kan verder gerold worden als niet alle tekst op het scherm past.
- 146 -
Opnemen
Gebruik van het [Opname] Menu
Voor details over [Opname] menu-instellingen, P64 raadplegen.
• [Fotostijl], [Focusfunctie], [Meetfunctie], [Int.dynamiek], [I.resolutie] en [Dig. zoom] maken onderdeel
uit van zowel het [Opname]-menu als het [Bewegend beeld]-menu. Het veranderen van deze
instellingen in één van deze menu’s wordt weerspiegeld in het andere menu.
[Fotostijl]
Toepasbare modussen:
Er kunnen 6 soorten effecten geselecteerd worden om overeen te komen met het beeld dat u
wenst op te nemen. Het is mogelijk de items zoals kleur of beeldkwaliteit van het effect naar uw
wens af te stellen.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[Standaard]
Dit is de standaard instelling.
[Levendig]¢
Prachteffect met hoge verzadiging en contrast
[Natuurlijk]¢
Zacht effect met lage verzadiging
[Zwart-wit]
Monochroom effect zonder kleurschaduwen
[Landschap]¢
Een effect dat geschikt is voor landschappen met levendige blauwe
luchten en groen
[Portret]¢
Een effect dat geschikt is voor een portret met gezond uitziende en
mooie huidtint
[Custom]¢
Gebruik de instelling die u van tevoren registreert.
¢ Dit wordt uitgeschakeld als Intelligent Auto modus (
Aantekening
• In de Intelligent Auto modus (
of
) geselecteerd is.
of
) zal de instelling opnieuw op [Standaard] gezet worden
wanneer de camera op een andere opnamemodus gezet wordt of wanneer dit toestel in- en
uitgeschakeld wordt.
• In de Scene Guide modus is een fotostijl vastgelegd die bij iedere scène past.
- 147 -
Opnemen
∫ Bijstellen van de beeldkwaliteit
• De beeldkwaliteit kan in de Intelligent Auto modus (
of
) niet afgesteld worden.
1
Raak [ ]/[ ] aan om het type fotostijl te selecteren.
• In de Scene Guide modus kunt de fotostijl niet selecteren.
2
3
Raak de onderdelen aan.
Versleep de schuifbalk om in te stellen.
6WDQGDDUG
-2
-1
0
+1
+2
±0
S ±0
±0
±0
&86720,167(//,1*
,QVW
Onderdeel
Effect
[r]
Verhoogt het verschil tussen de heldere en donkere vlakken op
het beeld.
[s]
Vermindert het verschil tussen de heldere en donkere vlakken op
het beeld.
[Contrast]
S [Scherpte]
[Verzadiging]
[r] Het beeld is zeer scherp.
[s] Het beeld is onscherp.
[r] De kleuren van het beeld zijn levendig.
[s] De kleuren van het beeld zijn natuurlijker.
[r]
Versterkte geruisvermindering. De beeldresolutie kan een beetje
minder worden.
[s]
Minder geruisvermindering. U kunt opnamen met een betere
resolutie maken.
[Ruisreductie]
• Geregistreerde instellingen worden opgeslagen zelfs als het toestel uitstaat.
• Als u de beeldkwaliteit bijstelt, wordt naast de icoon van Photo Style [_] op het beeldscherm
weergegeven.
• De kleur kan veranderd worden door [Verzadiging] wanneer [Zwart-wit] geselecteerd is.
4
Raak [CUSTOM. INSTELLING] aan.
• Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Dit gebeurt wanneer [Ja] geselecteerd wordt.
• De instelling kan geregistreerd worden in [Custom].
- 148 -
Opnemen
[Aspectratio]
Toepasbare modussen:
Dit biedt u de mogelijkheid de aspectratio van de beelden te kiezen die het best bij het
afdrukken of het terugspelen past.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[X]
[Aspectratio] van een 4:3 TV
[Y]
[Aspectratio] van een 35 mm filmcamera
[W]
[
]
[Aspectratio] van een hoge-definitie TV, enz.
Vierkante aspectratio
Aantekening
• De uiteinden van de opgenomen beelden kunnen er afgeknipt worden bij het afdrukken, controleer
daarom voordat u afdrukt/laat afdrukken. (P230)
[Fotoresolutie]
Toepasbare modussen:
Stel het aantal pixels in. Hoe hoger het aantal pixels, hoe fijner het detail van de beelden zal
blijken zelfs wanneer ze afgedrukt worden op grote vellen.
Wanneer de aspectratio [X] is.
Instellingen
(16M)
Wanneer de aspectratio [Y] is.
Beeldformaat
Instellingen
Beeldformaat
4608k3456
(14M)
4608k3072
(8M)
3264k2448
(7M)
3264k2176
(4M)
2336k1752
(3,5M)
2336k1560
Wanneer de aspectratio [W] is.
Instellingen
(12M)
Wanneer de aspectratio [
Beeldformaat
Instellingen
4608k2592
(12M)
] is.
Beeldformaat
3456k3456
(6M)
3264k1840
(6M)
2448k2448
(2M)
1920k1080
(3M)
1744k1744
Aantekening
• De Extra teleconversie werkt niet in sommige modussen en [
] wordt niet weergegeven.
Raadpleeg P82 om te kijken welke modus niet gebruikt kan worden met Extra teleconversie.
• Het beeldformaat zal vast op [S] gezet worden als [Burstsnelh.] op [SH] gezet is.
- 149 -
Opnemen
[Kwaliteit]
Toepasbare modussen:
De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten worden.
Instellingen
Bestandsformaat
Een JPEG-beeld waarin prioriteit aan de beeldkwaliteit gegeven
werd.
[A]
JPEG
[›]
[
]
[
]
[
Beschrijving van instellingen
]
Een JPEG-beeld met standaard beeldkwaliteit.
Dit is nuttig voor het veranderen van het aantal opnames zonder
het aantal pixels te verhogen.
RAWiJPEG
U kunt gelijktijdig een RAW-beeld en een JPEG-beeld opnemen
([A] of [›]).¢1
RAW
U kunt alleen RAW-beelden opnemen.¢2
¢1 Als u een RAW-bestand uit de camera verwijdert, wordt het bijbehorende JPEG-beeld ook
verwijderd.
¢2 Deze is vastgesteld op maximum opneembare pixels ([L]) voor de aspect ratio van elk beeld.
Aantekening
• U kunt geavanceerdere opnamebewerking genieten als u RAW files gebruikt. U kunt RAW files
opslaan in een fileformaat (JPEG, TIFF etc.) dat afgebeeld kan worden op uw PC etc., deze
ontwikkelen en bewerken m.b.v. de software “SILKYPIX Developer Studio” van Ichikawa Soft
Laboratory op de CD-ROM (bijgeleverd).
• De volgende effecten worden niet in de RAW-beelden teruggevonden:
– [Fotostijl]/[Int.dynamiek]/[Rode-ogencorr]/[I.resolutie]/[Kleurruimte] ([Opname]-menu)
– Scene Guide modus
– Creative Control modus
•[
]-beelden worden met een kleiner datavolume opgenomen dan [
] of [
].
• U kunt in de volgende gevallen [
], [
] of [
] niet instellen:
– Wanneer [Burstsnelh.] ingesteld is op [SH]
– Als witbalans bracket ingesteld is
– Wanneer [HDR] op [ON] gezet is
[Focusfunctie]
Instellingen: [AFS]/[AFF]/[AFC]/[MF]
Aantekening
• Raadpleeg P36 voor details.
- 150 -
Opnemen
[Meetfunctie]
Toepasbare modussen:
Type optische meting om helderheid te meten kan veranderd worden.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[ ]
(Meervoudig)
Dit is de methode waarbij de camera de beste belichting meet door de
helderheid op het hele beeld automatisch te berekenen. Wij raden aan
om zoveel mogelijk deze methode te gebruiken.
[ ]
(Middenmeting)
Dit is de methode die gebruikt wordt om scherp te stellen op het object in
het midden van het volledige beeld en de rest van het beeld aan dit
middelste beeld aan te passen.
[ ]
(Puntmeting)
Dit is de methode waarbij het object direct in het
meetbereik te meten A.
[HDR]
Toepasbare modussen:
U kunt 3 beelden met verschillende niveaus van belichting in een enkel beeld combineren met
rijke schakeringen. U kunt het verlies aan gradatie minimaliseren in heldere en donkere zones,
wanneer het contrast tussen de achtergrond en het onderwerp bijvoorbeeld groot is.
Instellingen: [ON]/[OFF]
∫ Wat is HDR?
HDR betekent High Dynamic Range en heeft betrekking op een beeldcombinatietechniek voor
het uitdrukken van een breed contrastbereik.
Aantekening
• Beweeg de camera niet tijdens het continu fotograferen nadat op de sluiterknop gedrukt is.
• U kunt de volgende foto niet nemen, zolang de combinatie van beelden niet compleet is.
• Een bewegend onderwerp kan met onnatuurlijke wazigheid opgenomen worden.
• De gezichtshoek wordt een beetje smaller als [HDR] op [ON] gezet is.
• De flitser staat vast op [Œ] ([Gedwongen uit]).
• [HDR] werkt niet voor de foto's die tijdens het opnemen van een film gemaakt zijn.
- 151 -
Opnemen
[Int.dynamiek] (Intelligent dynamic range control)
Toepasbare modussen:
Contrast en belichting zullen automatisch aangepast worden wanneer er een groot verschil is
in helderheid tussen de achtergrond en het onderwerp, om het beeld dichtbij te brengen naar
hoe u ziet.
Instellingen: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
Aantekening
• Dit kenmerk kan automatisch uitgeschakeld worden, afhankelijk van de lichtomstandigheden.
• [HIGH], [STANDARD] of [LOW] stellen het maximumbereik van het effect voor.
• [Int.dynamiek] werkt niet wanneer [HDR] op [ON] gezet is.
[Flitser]
Instellingen: [‰]/[
]/[
]/[
]
Aantekening
• Raadpleeg P84 voor details.
[Rode-ogencorr]
Toepasbare modussen:
Wanneer de rode-ogenreductie ([
], [
]) geselecteerd is, wordt de digitale
rode-ogencorrectie telkens uitgevoerd wanneer de flitser gebruikt wordt. Het toestel spoort
automatisch rode ogen op en corrigeert het beeld.
Instellingen: [ON]/[OFF]
Aantekening
• Alleen beschikbaar wanneer [AF mode] ingesteld is op [š] en de gezichtsdetectie actief is.
• Onder bepaalde omstandigheden, kan de rode ogenreductie niet gecorrigeerd worden.
• [ ] wordt op de icoon weergegeven als [ON] ingesteld is.
- 152 -
Opnemen
[Flits-synchro]
Toepasbare modussen:
De functie voor de 2e gordijnsluitersynchronisatie doet de flits werken vlak voordat de sluiter
zich sluit als u opnamen maakt van bewegende beelden zoals een auto met een lagere
sluitertijd.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
1e gordijnsynchro
De normale methode wanneer u beelden maakt met de flits.
[1ST]
[2ND]
2e gordijnsynchro
De lichtbron verschijnt achter het onderwerp en het beeld wordt
dynamisch.
Aantekening
• Stel dit meestal in op [1ST].
• [2nd] wordt weergegeven in het flitsicoon op het beeldscherm als u [Flits-synchro] op [2ND] zet.
• De flits sync.-instellingen werken ook wanneer u een externe flitser gebruikt. (P206)
• Een snelle sluitertijd heeft mogelijk een slechte invloed op het effect van [Flits-synchro].
• U kunt [
] of [
] niet instellen wanneer [Flits-synchro] ingesteld is op [2ND].
[Flitser instel.]
Toepasbare modussen:
Stel de flits-output bij als de genomen foto’s te helder of te donker zijn.
Aantekening
• U kunt afstellen van [j2 EV] tot [i2 EV] in stappen van [1/3 EV].
• Kies [0 EV] om de oorspronkelijke flitswerking in te stellen.
• [i] of [j] wordt in de flitsericoon op het beeldscherm weergegeven als het flitsniveau bijgesteld
wordt.
- 153 -
Opnemen
[I.resolutie]
Toepasbare modussen:
Beelden met een scherp profiel en een scherpe resolutie kunnen gemaakt worden met gebruik
van Intelligente Resolutietechnologie.
Instellingen: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]
Aantekening
• [EXTENDED] stelt u in staat natuurlijke beelden met een hogere resolutie te nemen.
• De burst-snelheid en de continue opname worden langzamer als [EXTENDED] gebruikt wordt.
• Wanneer u een video opneemt, gaat [EXTENDED] naar [LOW].
[ISO-limiet]
Toepasbare modussen:
Deze zal optimale ISO-gevoeligheid selecteren met ingestelde waarde als limiet afhankelijk
van de helderheid van het onderwerp.
Instellingen: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[OFF]
Aantekening
] wordt gezet.
• Dit werkt wanneer de [Gevoeligheid] op [AUTO] of [
• [ISO-limiet] wordt in de volgende gevallen uitgeschakeld:
– [Heldere nachtopname]/[Koele nachtopname]/[Warme nachtopname] (Scene Guide modus)
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
[ISO-verhoging]
Toepasbare modussen:
U kunt voor iedere 1/3 EV de instellingen van de ISO-gevoeligheid bijstellen.
Instellingen
[1/3 EV]
[160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2000]/[2500]/
[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]
[1 EV]
[160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]
Aantekening
• Wanneer de instelling veranderd wordt van [1/3 EV] naar [1 EV], zal [Gevoeligheid] ingesteld
worden op de waarde die het dichtst bij de waarde ligt die ingesteld is tijdens de [1/3 EV].
(Ingestelde waarde zal niet herstellen wanneer de instelling terugveranderd wordt naar [1/3 EV].
Deze zal blijven zoals de instelling geselecteerd voor [1 EV].)
- 154 -
Opnemen
[Lang sl.n.red]
Toepasbare modussen:
De camera verwijdert automatisch ruis die ontstaat bij een tragere sluitertijd, wanneer u
nachtscènes enz. wilt opnemen, zodat u toch mooie opnamen kunt maken.
Instellingen: [ON]/[OFF]
Aantekening
• Als u deze op [ON] zet, wordt op het scherm afgeteld zodra de sluiter wordt ingedrukt. Beweeg de
camera dan niet. Nadat het aftellen is voltooid, wordt [Aub wachten...] even lang weergegeven als
de geselecteerde sluitertijd voor signaalbewerking.
• Wij raden aan een statief te gebruiken voor het maken van opnamen met een trage sluitertijd.
• In de volgende gevallen werkt [Lang sl.n.red] niet:
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Als [Burstsnelh.] op [SH] staat
– Wanneer [Elektronische sluiter] op [ON] gezet is
[Schaduwcomp.]
Toepasbare modussen:
Wanneer de schermomtrek donkerder wordt wegens de eigenschappen van de lens, kunt u
foto’s maken met de helderheid van de schermomtrek gecorrigeerd.
Instellingen: [ON]/[OFF]
Aantekening
• Deze eigenschap kan automatisch uitgeschakeld worden, afhankelijk van de
opnameomstandigheden.
• Beeldruis aan de randen van het beeld kan sterker worden met een hogere ISO-gevoeligheid.
• In de volgende gevallen is correctie niet mogelijk:
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Foto’s maken terwijl een video gemaakt wordt [alleen wanneer [ ] ingesteld is (videoprioriteit)].
– Wanneer [Burstsnelh.] ingesteld is op [SH].
• Afhankelijk van de lens die gebruikt wordt, kan het zijn dat [Schaduwcomp.] niet werkt.
Raadpleeg de website voor compatibele lenzen.
- 155 -
Opnemen
[Dig. zoom]
Instellingen: [4t]/[2t]/[OFF]
Aantekening
• Raadpleeg P80 voor details.
[Elektronische sluiter]
Toepasbare modussen:
De elektronische sluiter kan de wazigheid van het beeld doen afnemen. Bovendien kunt u
foto's maken zonder het sluitergeluid als de camera op een stille plaats gebruikt wordt.
Instellingen: [ON]/[OFF]
Aantekening
• De flitser staat vast op [Œ] ([Gedwongen uit]).
• Als een onderwerp beweegt of als uw handen trillen, kan het onderwerp vervormd op de gemaakte
foto verschijnen. Het gebruik van een statief wordt aanbevolen.
• [Elektronische sluiter] wordt uitgeschakeld als [Burstsnelh.] op [SH] gezet wordt.
• U kunt het sluitergeluid uitschakelen bij [E-shutter vol] in [Toon]. (P71)
• Let op de privacy en gelijkaardige rechten, enz., van het onderwerp wanneer u deze functie
gebruikt. U gebruikt deze voor eigen risico.
[Burstsnelh.]
Instellingen: [SH]/[H]/[M]/[L]
Aantekening
• Ga naar P89 voor meer informatie.
[Auto bracket]
Instellingen: [Enkel/Burst instellen]/[Stap]/[Serie]
Aantekening
• Ga naar P91 voor meer informatie.
[Zelf ontsp.]
Instellingen: [
]/[
]/[
]
Aantekening
• Ga naar P93 voor meer informatie.
- 156 -
Opnemen
[Kleurruimte]
Toepasbare modussen:
Stel dit in als u de kleurweergave wenst te corrigeren van opgeslagen beelden op de PC, een
printer enz.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[sRGB]
Kleurbereik is ingesteld op sRGB-Kleurbereik.
Dit wordt het meeste gebruikt in computeruitrustingen.
[AdobeRGB]
Kleurbereik is ingesteld op AdobeRGB-Kleurbereik.
AdobeRGB is meestal gebuikt voor handelsdoeleinden zoals professioneel
afdrukken omdat het een grotere reeks reproduceerbare kleuren heeft dan sRGB.
Aantekening
• Afhankelijk van de instelling van het kleurbereik, wijzigt de naam van het bestand van een opname
zoals u hier ziet.
P1000001.JPG
P: sRGB
_: AdobeRGB
• Stel sRGB in als u AdobeRGB niet goed kent.
• De instelling is vastgesteld op [sRGB] in opname van bewegende beelden.
[Stabilisatie]
Instellingen: [
]/[
]/[OFF]
Aantekening
• Raadpleeg P78 voor details.
[Gezicht herk.]
• Raadpleeg P142 voor details.
- 157 -
Opnemen
[Profiel instellen]
Toepasbare modussen:
Als u de naam en verjaardag van uw kind of huisdier van tevoren instelt, dan kunt u hun naam
en leeftijd in maanden en jaren op de foto's opnemen.
U kunt deze bij het afspelen weergeven of op de opgenomen beelden stempelen met gebruik
van [Tekst afdr.] (P179).
Instellingen: [
] ([Baby1])/[
] ([Baby2])/[
] ([Huisdier])/[OFF]/[SET]
∫ Instellen van [Leeftijd] of [Naam]
1
2
3
4
5
Raak [SET] aan.
Raak [Baby1], [Baby2] of [Huisdier] aan.
Raak [Leeftijd] of [Naam] aan.
Raak [SET] aan.
Voer in [Leeftijd]
Raak voor ieder item [ ]/[ ] aan, stel jaar/maand/daag van de
verjaardag in en raak [Inst.] aan.
Voer in [Naam]
Voor details over hoe tekens ingevoerd moeten worden, “Tekst
Invoeren” op P146 raadplegen.
Raak [Exit] aan.
∫ Om [Leeftijd] en [Naam] te annuleren
Selecteer de instelling [OFF] in step 1.
Aantekening
• Op foto’s die gemaakt worden tijdens het opnemen van een film ([
] (filmprioriteiten)) (P55) zullen
geen leeftijd of naam vermeld worden.
• De leeftijd en naam kunnen afgedrukt worden m.b.v. de “PHOTOfunSTUDIO” bijbehorende
software op de CD-ROM (bijgeleverd).
[Aanbevolen filter]
Toepasbare modussen:
Hiermee wordt ingesteld of de door de camera aanbevolen effecten (filters) weergegeven
worden in de Intelligent Auto modus (
of
).
Instellingen: [ON]/[OFF]
- 158 -
Opnemen
Gebruik van het [Bewegend beeld] Menu
Voor details over [Bewegend beeld] menu-instellingen, P64 raadplegen.
• [Fotostijl], [Focusfunctie], [Meetfunctie], [Int.dynamiek], [I.resolutie] en [Dig. zoom] maken onderdeel
uit van zowel het [Opname]-menu als het [Bewegend beeld]-menu. Het veranderen van deze
instellingen in één van deze menu’s wordt weerspiegeld in het andere menu.
– Raadpleeg voor details de uitleg van de overeenkomstige instelling in het [Opname]-menu.
• Het [Bewegend beeld]-menu wordt niet weergegeven in de volgende gevallen.
– [Glinsterend water]/[Fonkelende verlichting]/[Bloemen] (Scene Guide modus)
– [Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
[Opnamefunctie]
Toepasbare modussen:
Dit stelt het gegevensformaat van bewegende beelden op.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[AVCHD]
Selecteer dit formaat om HD (high definition) video op te nemen voor afspelen
op uw HDTV m.b.v. een HDMI-verbinding.
[MP4]
Selecteer dit formaat voor het opnemen van een video met standaarddefinitie
om op uw PC af te spelen.
- 159 -
Opnemen
[Opn. kwaliteit]
Toepasbare modussen:
Dit stelt de beeldkwaliteit van bewegende beelden op.
Wanneer [AVCHD] geselecteerd is
Instellingen
Beeldformaat/Bit rate
fps
[PSH]
1920k1080 pixels/Ongeveer 28 Mbps
50p
[FSH]
1920k1080 pixels/Ongeveer 17 Mbps
50i
[FPH]
1920k1080 pixels/Ongeveer 17 Mbps
25p
[SH]
1280k720 pixels/Ongeveer 17 Mbps
50p
Aspectratio
16:9
Wanneer [MP4] geselecteerd is
Instellingen
Beeldformaat/Bit rate
[FHD]
1920k1080 pixels/Ongeveer 20 Mbps
[HD]
1280k720 pixels/Ongeveer 10 Mbps
[VGA]
640k480 pixels/Ongeveer 4 Mbps
fps
25
Aspectratio
16:9
4:3
Aantekening
• Wat is bit rate
Dit is het volume van de gegevens voor een bepaalde tijdsperiode en de kwaliteit neemt toe
wanneer het aantal groter wordt. Dit apparaat gebruikt de “VBR”-opnamemethode. “VBR” is een
afkorting van “Variable Bit Rate” en de bit rate (volume van gegevens voor een bepaalde
tijdsperiode) wordt automatisch veranderd afhankelijk van het op te nemen onderwerp. Daarom
wordt de opnametijd verkort wanneer een onderwerp met snelle beweging opgenomen wordt.
- 160 -
Opnemen
[Foto/film]
Instellingen: [
] (prioriteiten film)/[
] (prioriteiten foto)
Aantekening
• Raadpleeg P55 voor details.
[Continu AF]
Instellingen: [ON]/[OFF]
Aantekening
• Raadpleeg P52 voor details.
[Ex. tele conv.]
Instellingen: [ON]/[OFF]
Aantekening
• Ga naar P80 voor meer informatie.
[Windreductie]
Toepasbare modussen:
Dit voorkomt automatisch dat windruis opgenomen wordt.
Instellingen: [AUTO]/[OFF]
Aantekening
• De geluidskwaliteit kan anders dan gewoon zijn, als [Windreductie] ingesteld is.
• Niet beschikbaar met [Miniatuureffect] in Creatieve Bedieningsfunctie.
- 161 -
Opnemen
[Micr. weerg.]
Toepasbare modussen:
Stel in of de microfoonniveaus al dan niet op het scherm weergegeven moeten worden.
Instellingen: [ON]/[OFF]
Aantekening
• Niet beschikbaar met [Miniatuureffect] in Creatieve Bedieningsfunctie.
[Micr. instellen]
Toepasbare modussen:
Stel het ingangsniveau van het geluid in op 4 verschillende niveaus.
Aantekening
• Niet beschikbaar met [Miniatuureffect] in Creatieve Bedieningsfunctie.
[Antiflikkering]
Toepasbare modussen:
De sluitersnelheid kan vastgezet worden om flikkeren van of strepen in het bewegende beeld
te reduceren.
Instellingen: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
- 162 -
Opnemen
Gebruik van het [Voorkeuze] Menu
Voor details over hoe [Voorkeuze] menu-instellingen te selecteren, P64 raadplegen.
[Geh voork inst]
[
]/[
]/[
]/[
]
• Raadpleeg P139 voor details.
[AF/AE LOCK / Fn1]
—
• Raadpleeg P104 voor details.
[LVF/LCD / Fn3]
—
• Raadpleeg P34 voor details.
[Fn knopinst.]
—
• Raadpleeg P113 voor details.
[Functieschakelaar]
[AUTO]/[ZOOM]/[EXP.]
• Raadpleeg P15 voor details.
Inschakelen van de instellingsmethode van het Quick Menu.
[Q.MENU]
[PRESET]:
Het Quick Menu zal uit de items bestaan die als iconen op het
opnamescherm getoond worden.
[CUSTOM]:
Het Quick Menu zal uit de gewenste items bestaan (P69)
- 163 -
Opnemen
Dit biedt u de mogelijkheid om het histogram wel of niet af te beelden.
[ON]:
De positie kan ingesteld worden door het
histogram te verslepen.
• Bediening door rechtstreekse aanraking is ook
mogelijk vanuit het opnamescherm.
[Histogram]
[OFF]
Een Histogram is een grafiek die helderheid langs de
horizontale as (zwart of wit) en het aantal pixels bij elk
helderheidniveau op de verticale as afbeeld.
Hiermee controleert u snel de belichting van een beeld.
A donker
B helder
• Als de opname en het histogram niet samenvallen in de volgende omstandigheden, wordt het
histogram oranje afgebeeld.
– Wanneer de handmatige belichtingassistentie niet [n0] is tijdens belichtingcompensatie of in
handmatige belichtingfunctie
– Als de flits geactiveerd is
– Wanneer geen geschikte belichting verkregen wordt met gesloten flitser
– Als de schermhelderheid niet goed weergegeven wordt op donkere plaatsen
• Het histogram is een benadering in de opnamefunctie.
• Het histogram dat afgebeeld wordt in dit toestel komt niet overeen met histogrammen die afgebeeld
worden door beeldbewerkende software voor PC’s enz.
- 164 -
Opnemen
Dit zal het patroon van de richtlijnen instellen dat weergegeven wordt
wanneer een foto genomen wordt.
[
[Richtlijnen]
]/[
]
[
]: De positie kan ingesteld worden door
de [ ] op de richtlijn te slepen.
• Als het moeilijk is om de richtlijn door middel van
aanraking over de rand van het beeldscherm te
verplaatsen, gebruik dan de cursorknop om de
positie in te stellen.
• Bediening door rechtstreekse aanraking is ook mogelijk vanuit het
opnamescherm.
[OFF]
• Wanneer u het object uitlijnt op de horizontale en verticale richtlijnen of het kruispunt van deze lijnen,
kunt u opnamen maken met goed ontworpen compositie door de grootte, de helling en de balans
van het object te bekijken.
Stel de tijdsduur in waarna het beeld afgespeeld wordt nadat het
opgenomen is.
[Auto review]
[HOLD]:
De beelden worden weergegeven tot de sluiterknop tot halverwege
wordt ingedrukt.
[5SEC]/[3SEC]/[1SEC]/[OFF]
• Als [HOLD] ingesteld is terwijl de camera op [
] of [
] gezet is, is schakelen van de weergave
van het afspeelscherm of uitvergroting mogelijk door tijdens Auto Review aan de modusknop op de
achterkant te draaien.
• Los van de instelling van Auto Review, zullen de beelden automatisch bekeken kunnen worden
wanneer burst-beelden met de instelling [SH] of [H] opgenomen worden, en bij opnames met Auto
Bracket. (De continue weergavefuncties zullen niet beschikbaar zijn)
• [Auto review] wordt uitgeschakeld als de burst-modus op [M] of [L] gezet wordt.
[Highlight]
Wanneer de automatische overzichtfunctie geactiveerd is of wanneer
u terugspeelt, verschijnen er witte verzadigde zones die in het zwart
en wit knipperen.
Dit beïnvloedt het gemaakte beeld niet.
[ON]/[OFF]
• Als er wit verzadigde gebieden zijn, raden we het compenseren
aan van de belichting naar negatief (P88) door na het
histogram (P164) te verwijzen en het beeld dan opnieuw te
maken. Het beeld zou zo van betere kwaliteit kunnen blijken.
• Dit werkt niet terwijl u zich in meervoudig afspelen, kalender
afspelen of afspeelzoom bevindt.
- 165 -
[ON]
[OFF]
Opnemen
[Lichtmeter]
Stel in of u de belichtingsmeter al dan niet wilt weergeven.
[ON]/[OFF]
• Instellen op [ON] om de [Lichtmeter] af te beelden wanneer u belichting
SS
250
125
60
30
15
4.0 5.6 8.0
F
corrigeert, programmaschakeling uitvoert, opening instelt en sluitertijd
160
instelt.
• Ongeschikte zones van het bereik worden weergegeven in het rood.
• Als [Lichtmeter] niet weergegeven wordt, schakel de display-informatie voor het scherm dan in door
op [DISP.] te drukken. (P40)
• De [Lichtmeter] verdwijnt na ongeveer 4 seconden als er geen handeling wordt uitgevoerd.
0
[AF/AE vergrend.]
+5
[AE]/[AF]/[AF/AE]
• Raadpleeg P105 voor details.
Hiermee wordt de werking van de [AF/AE LOCK] knop ingesteld als u
een foto maakt met een vaste scherpstelling of belichting.
[ON]:
De scherpstelling en de belichting blijven zelfs vast staan
als u [AF/AE LOCK] loslaat nadat u erop gedrukt heeft.
Als u opnieuw op [AF/AE LOCK] drukt, zullen AF/
AE-vergrendeling geannuleerd worden.
[OFF]:
Het brandpunt en de belichting zijn alleen vast ingesteld als
u op [AF/AE LOCK] drukt. (P104)
Als u [AF/AE LOCK] loslaat, zal AF/AE-vergrendeling
gewist worden.
[AE-vergr.-vast]
[Quick AF]
Zolang als het toestel stil gehouden wordt, zal het toestel automatisch
de focus afstellen en zal de focusafstelling vervolgens sneller zijn
wanneer de ontspanknop ingedrukt wordt. Dit is handig wanneer u
bijvoorbeeld een kans voor beelden maken niet wilt missen.
[ON]/[OFF]
• De batterij raakt sneller op dan normaal.
• Druk de opspanknop opnieuw half in als u niet goed scherp kunt stellen.
• [Quick AF] is onder de volgende omstandigheden uitgeschakeld:
– In de preview-modus
– In situaties met weinig licht
– Met lenzen die alleen Manuele Focus mogelijk maken
– Met bepaalde Four Third lenzen die geen contrast AF ondersteunen.
- 166 -
Opnemen
[Oogsensor AF]
[ON]/[OFF]
• Raadpleeg P35 voor details.
[Direct focuspunt]
[ON]/[OFF]
• Raadpleeg P100, 102 voor details.
Als deze wordt ingesteld, kunnen er geen opnamen worden gemaakt
als de opname niet scherp is.
[ON]:
U kunt geen opname maken zolang het object niet is
scherpgesteld.
[OFF]:
Dit geeft voorrang aan het beste ogenblik om een opname
te maken zodat u een opname kunt maken als u de
ontspanknop helemaal indrukt.
[Focusprioriteit]
• Wanneer [OFF] ingesteld is, houd u er dan rekening mee dat u er misschien niet in slaagt scherp te
stellen, zelfs niet als de [Focusfunctie] op [AFS], [AFF] of [AFC] gezet is.
• [Focusprioriteit] is buiten werking gesteld tijdens de opname van bewegend beeld.
[Sluiter-focus]
Instellen of de focus wel of niet automatisch bijgesteld wordt als de
sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt.
[ON]/[OFF]
[Spot AF tijd]
Stelt in hoe lang het scherm vergoot wordt wanneer de ontspanknop
tot de helft ingedrukt wordt met de Auto Focus Mode ingesteld op [ ].
[LONG] (Ongeveer 1,5 seconden)/[MID] (Ongeveer 1,0 seconden)/
[SHORT] (Ongeveer 0,5 seconden)
- 167 -
Opnemen
[AF ass. lamp]
De AF-hulplamp zal het onderwerp verlichten als de sluiterknop tot
halverwege ingedrukt wordt en maakt het zo gemakkelijker voor het
toestel om scherp te stellen als een opname bij weinig licht gemaakt
wordt. (Al naargelang de opnameomstandigheden zal een grotere
AF-zone weergegeven worden.)
[ON]/[OFF]
• Het effectieve bereik van het AF Assist-lampje varieert afhankelijk van de lens die wordt gebruikt.
– Wanneer de onderling verwisselbare lens (H-PS14042, H-FS014042, H-FS45150) bevestigd is en
op Wide: Ongeveer 1,0 m tot 3,0 m
• De AF-assist lamp is alleen werkzaam voor het onderwerp in het midden van het beeldscherm.
Gebruik het door het onderwerp in het midden van het beeldscherm te zetten.
• Verwijder de lenskap.
• Wanneer u de AF-lamp niet wenst te gebruiken (b.v. wanneer u opnamen maakt van dieren op een
donkere plek), de [AF ass. lamp] op [OFF] zetten. In dit geval zal het moeilijker worden scherp te
stellen.
• De AF Assist-lamp raakt enigszins geblokkeerd als de onderling verwisselbare lens (H-PS14042,
H-FS014042, H-FS45150) gebruikt wordt maar dit is niet van invloed op de prestaties.
• De AF-assist lamp kan ernstig geblokkeerd raken en dan wordt het moeilijk om scherp te stellen als
een lens met een grote diameter gebruikt wordt.
• De instelling van de [AF ass. lamp] staat in de volgende gevallen vast op [OFF].
– [Landschap]/[Blauwe lucht]/[Romantische zonsondergang]/[Levendige zonsondergang]/
[Glinsterend water]/[Heldere nachtopname]/[Koele nachtopname]/[Warme nachtopname]/
[Artistieke nachtopname] (Scene Guide modus)
De focus kan ook handmatig worden aangepast nadat deze
automatisch is aangepast.
[ON]:
[AF+MF]
Als de AF-vergrendeling op ON staat (druk de sluiterknop
tot halverwege in met de [Focusfunctie] op [AFS] of stel de
AF-vergrendeling in met gebruik van [AF/AE vergrend.]),
dan kunt u de scherpte met de hand fijn afstellen.
[OFF]
[MF assist]
[ON]/[OFF]
• Raadpleeg P101 voor details.
[MF-gids]
[ON]/[OFF]
• Raadpleeg P101 voor details.
- 168 -
Opnemen
Dit kan alleen geselecteerd worden wanneer een lens gebruikt wordt
die compatibel is met power zoom (elektrisch werkende zoom).
– De verwisselbare lens (H-PS14042) is compatibel met stroomzoom.
– De verwisselbare lenzen (H-FS014042, H-FS45150) zijn niet compatibel
met stroomzoom.
(raadpleeg onze website voor compatibele lenzen.)
[Brandp.afst. tonen]:
Wanneer u zoomt, wordt de
brandpuntafstand afgebeeld en kunt u de
zoompositie bevestigen.
A Huidige brandpuntafstand
[bijv.: Als de
verwisselbare lens
(H-PS14042) gebruikt
wordt]
[ON]/[OFF]
A
[Stapsg. zoom]:
Wanneer u de zoom met deze instelling [ON]
hanteert, zal de zoom stoppen op posities
die overeenkomen met vooraf bepaalde
afstanden.
• [Stapsg. zoom] is buiten werking gesteld
[bijv.: Als de
verwisselbare lens
(H-PS14042) gebruikt
wordt]
tijdens de opname van bewegend beeld.
[Powerzoomlens]
[ON]/[OFF]
[Zoom hervat.]:
Als u dit toestel inschakelt, worden de zoomposities die gebruikt
werden toen u het toestel de laatste keer uitschakelde, opnieuw
ingesteld.
[ON]/[OFF]
[Zoom snelheid]:
U kunt de zoomsnelheid voor de zoombedieningen instellen.
• Als u [Stapsg. zoom] op [ON] zet, zal de zoomsnelheid niet veranderen.
[Foto]:
[H] (Hoge snelheid), [M] (Middelmatige snelheid), [L] (Lage snelheid)
[Bewegend beeld]:
[H] (Hoge snelheid), [M] (Middelmatige snelheid), [L] (Lage snelheid)
[Zoomring]:
Dit kan alleen geselecteerd worden wanneer er een met stroomzoom
compatibele lens met een zoomhendeltje gebruikt wordt en er een
zoomring bevestigd is. Wanneer er ingesteld is op [OFF], worden de
handelingen die bediend worden door de zoomring uitgeschakeld om
accidentele hantering te voorkomen.
[ON]/[OFF]
- 169 -
Opnemen
Hiermee zal de weergavestijl van de zoeker ingesteld worden.
[LVF disp. stijl]
[
]:
Zoekerstijl
[
]:
LCD-monitor stijl
• Raadpleeg P40 voor details.
Hiermee zal de stijl van de LCD-monitor ingesteld worden.
[LCD disp. stijl]
[
]:
Zoekerstijl
[
]:
LCD-monitor stijl
• Raadpleeg P40 voor details.
Deze zal automatisch schakelen naar de viewfinder display wanneer
een oog of een object in de buurt komt van de viewfinder m.b.v. een
oogsensor. Deze zal terugkeren naar de display van de LCD-monitor
display wanneer die weggaat.
[Oogsensor]
[Gevoeligheid]:
Dit zal de gevoeligheid van de oogsensor instellen.
[HIGH]/[LOW]
[LVF/LCD auto]:
Schakelt de oogsensor in/uit.
[ON]/[OFF]
• Het display van de LCD-monitor en het display van de zoeker kunnen met de hand ingeschakeld
worden door op [LVF/LCD] te drukken. (P34)
Het is mogelijk in te stellen hoe u wilt dat de [¦]-knop voor het
schakelen naar de Intelligent Auto modus (
of
) moet werken.
[1x drukken]:
[iA schakelaar]
Er wordt naar de Intelligent Auto modus (
op [¦] te drukken.
of
) geschakeld door
of
) geschakeld door
[Houdt ingedrukt]:
Er wordt naar de Intelligent Auto modus (
even op [¦] te drukken.
[Videotoets]
Stelt de bewegende beeldknop in/buiten werking.
[ON]/[OFF]
- 170 -
Opnemen
[Opn.gebied]
Dit verandert de zichthoek tijdens de bewegende beeldopname en
stilstaande beeldopname.
[!] (Foto)/[
] (Film)
• De aangegeven opnamezone is een richtlijn.
Dit zal van display schakelen tussen het aantal opneembare beelden
en beschikbare opnametijd.
[Rest-aanduiding]
[
] ([Rest.opnamen]):
Dit zal het aantal opneembare beelden afbeelden voor stilstaande
beelden.
[
] ([Rest.tijd]):
Dit zal de beschikbare opnametijd voor bewegende beelden
afbeelden.
Schakelt de bediening door aanraking in/uit.
Wanneer er ingesteld is op [OFF], wordt er geen bijbehorende touch
tab of touch-pictogram op het scherm afgebeeld.
[Touch scherm]:
Alle aanraakhandelingen. Wanneer er ingesteld is op [OFF], kunnen er
alleen knop- en functieknophandelingen uitgevoerd worden.
[ON]/[OFF]
[Touch tab]:
[Touch inst.]
Bediening voor het weergeven van de aanraakiconen door de tabs
aan te raken, zoals [ ], die rechts op het scherm weergegeven
worden.
[ON]/[OFF]
[Touch AF]:
Bediening om scherp te stellen op he taangeraakte onderwerp.
[ON]/[OFF]
[Touchpad AF]:
Gebruik van de LCD-monitor als touch pad wanneer de zoeker in
gebruik is.
[ON]/[OFF]
- 171 -
Opnemen
[Touch scrollen]
[Draaiknop gids]
Hiermee kunt u de snelheid van continu vooruit of achteruit spoelen
van de beelden instellen met gebruik van de bediening door
aanraking.
[H]:
Hoge snelheid
[L]:
Lage snelheid
Stel in of u de gids voor de bediening van de functieknop al dan niet
wenst weer te geven.
[ON]/[OFF]
• Wanneer deze ingesteld is op [ON], geeft het drukken op de functieknop op de
achterkant een draaihandeling weer op het scherm die u in staat stelt
veranderingen toe te passen op handelingen.
ZOOM
0
98
Stelt het beeldscherm in dat weergegeven wordt als de modusknop op
en
gezet is.
[Menugids]
[ON]:
Toont het selectiebeeldscherm voor de scènegids of voor
de Creative Control modus.
[OFF]:
Toont het opnamescherm van de scènegids of de Creative
Control modus.
Stelt in of de sluiter al dan niet vrijgegeven kan worden als geen lens
op de body aangebracht is.
[ON]:
De sluiter werkt, ongeacht de vraag of er een lens op het
toestel is aangebracht.
[OFF]:
U kunt niet op de sluiterknop drukken wanneer er geen
lens op de body van de camera is aangebracht of wanneer
deze niet goed is aangebracht.
[Opn. zonder lens]
• Als een montageadapter voor een Leica lens gebruikt wordt (DMW-MA2M, DMW-MA3R: optioneel),
stel dan [ON] in.
- 172 -
Afspelen/Bewerken
Afspelen van burst-beelden
∫ Over de burst-beeldengroep
De beelden die continu opgenomen worden terwijl de burst-snelheid op
[SH] staat, worden samen als een burst-groep met de burst-icoon [˜]
opgenomen.
A
A Burst-icoon
1/98
8
)
)RWR
RWR
• Wissen en bewerken is ook mogelijk in een burst-beeldengroep.
(Als bijvoorbeeld een burst-beeldengroep gewist wordt met [˜], worden
alle beelden in die groep gewist.)
Aantekening
• Burst-beelden die gemaakt zijn nadat het aantal beelden de 50000 heeft overschreden, zullen niet
gegroepeerd worden.
• De op andere toestellen opgenomen burst-beelden kunnen misschien niet als een
burst-beeldengroep herkend worden.
• De burst-beelden zullen niet gegroepeerd worden als ze opgenomen zijn zonder dat de klok ingesteld is.
Continu afspelen van burst-beelden
Selecteer een beeld met een burst-icoon [˜] en raak vervolgens [
om af te spelen.
] aan
• Door de cursorknop naar 3 te duwen, kunt u de burst-beelden afspelen.
De weergave rechts op het scherm, tijdens het afspelen, komt overeen met 3/4/2/1 op de cursorknop.
∫ Handelingen tijdens het afspelen van een burst-beeldengroep
Continu afspelen/Pauze
Stop
Snel achteruit
Snel vooruit
Achteruit
(tijdens pauzeren)
Vooruit
(tijdens pauzeren)
Afspelen van ieder burst-beeld
1
Selecteer een beeld met een burst-icoon [˜] en raak
vervolgens [
] aan.
• Dezelfde handeling kan uitgevoerd worden door op 4 van de
1/98
8
)
)RWR
RWR
cursorknoppen te drukken.
2
Sleep horizontaal om tussen beelden over te plaatsen.
• U kunt tevens overplaatsen tussen beelden door op 2/1 te drukken.
• Raak [
] aan of druk opnieuw op 4 om weer naar het gewone afspeelscherm terug te keren.
• Voor beelden die deel uitmaken van een burst-beeldengroep kunnen dezelfde
bedieningsfuncties gebruikt worden als voor gewone beelden. (zoals Multi Playback, Playback
Zoom en het wissen van beelden)
- 173 -
Afspelen/Bewerken
Bewerken van burst-beelden
U kunt de beelden in een burst-beeldengroep als afzonderlijke beelden bewerken, dan wel als
groep (met inbegrip van alle beelden van de groep).
• Het volgende bewerkingsmenu kan gebruikt worden.
– [Titel bew.] (P178), [Tekst afdr.] (P179), [Bijsnijden]¢1 (P183), [Favorieten] (P185), [Print inst.]
(P186), [Beveiligen] (P188), [Gez.herk. bew.]¢2 (P188)
¢1 Kan niet voor de gehele burst-beeldengroep gebruikt worden.
¢2 Kan niet voor enkel beeld binnen een burst-beeldengroep gebruikt worden.
Bewerken van eenheden van de burst-beeldengroep (alle beelden in de
burst-beeldengroep)
1
2
3
4
Druk tijdens het afspelen op [MENU/SET] om het [Afspelen]-menu weer te geven.
(P64)
Raak het menu-onderdeel aan.
Raak [Enkel] of [Multi] aan.
Selecteer een beeld met het burst-icoon [˜] en bewerk het.
Bewerken van afzonderlijke beelden in een burst-beeldengroep
1
2
3
4
5
Selecteer een beeld met een burst-icoon [˜] en raak
vervolgens [
] aan.
1/98
8
)
)RWR
RWR
Druk op [MENU/SET] om het [Afspelen]-menu weer te geven.
Raak het menu-onderdeel aan.
Raak [Enkel] of [Multi] aan.
Selecteer het beeld en bewerk het.
Aantekening
• Door [Favorieten], [Print inst.] of [Beveiligen] in te stellen voor een beeld in de burst-beeldengroep,
wordt het aantal instellingen (aantal instellingen en totaal aantal wanneer [Print inst.] ingesteld is)
weergegeven op de icoon van het eerste beeld van iedere groep.
• De beelden waarvoor u [Tekst afdr.] of [Bijsnijden] uitgevoerd heeft, zullen gescheiden van de
burst-beelden bewaard worden.
- 174 -
Afspelen/Bewerken
Gebruik van het [Afspelen] Menu
Raadpleeg voor details over de instellingen van het [Afspelen]-menu P64.
Met dit menu kunt u diverse afspeelfuncties gebruiken, zoals het afsnijden van beelden en
andere bewerkingen van de opgenomen beelden, instellingen van de bescherming, enz.
• Met [Tekst afdr.], [Nw. rs.] of [Bijsnijden] wordt een nieuw bewerkt beeld gecreëerd. Een nieuw beeld
kan niet gecreëerd worden als er geen vrije ruimte is op de kaart, daarom raden we aan te
controleren of er vrije ruimte is voordat u het beeld bewerkt.
[2D/3D-inst.]
Er kan tussen de afspeelmethoden voor 3D-beelden geschakeld worden.
• Dit is een menu dat alleen weergegeven kan worden als de 3D-weergave mogelijk is. Raadpleeg
P191 voor details.
[Diashow]
U kunt de beelden afspelen die u gemaakt heeft in synchronisatie met muziek en u kunt dit
doen in opeenvolging terwijl u een vastgestelde pauze laat tussen elk van de beelden.
U kunt tevens een diavoorstelling samenstellen die opgemaakt is uit alleen foto’s, alleen
video’s, alleen 3D-beelden, enz.
We raden deze functie aan wanneer u uw beelden bekijkt d.m.v. het aansluiten van het toestel
aan een TV.
1
2
Selecteer [Diashow] in het [Afspelen]-menu. (P64)
3
Raak [Start] aan.
Raak de af te spelen groep aan.
• Raadpleeg P191 voor de manier van afspelen van [3D]-beelden in 3D.
• Raak in [Categorieselectie] de categorie aan die u wenst af te spelen.
Voor details over categorieën, P177 raadplegen.
∫ Operaties die uitgevoerd worden tijdens diavoorstelling
Afspelen/Pauzeren
Diavoorstelling verlaten
Terug naar het vorige beeld
(tijdens pauze/afspelen van films/
afspelen van burst-beeldengroep)
Verder naar het volgende beeld
(tijdens pauze/afspelen van films/
afspelen van burst-beeldengroep)
Verlaagt het niveau van het volume
Verhoogt het niveau van het volume
• Normaal afspelen wordt hernomen nadat de diavoorstelling eindigt.
• De weergave rechts op het scherm, tijdens het afspelen, komt overeen met 3/4/2/1 op de
cursorknop.
• U kunt het volume ook regelen door aan de modusknop op de achterkant te draaien.
- 175 -
Afspelen/Bewerken
∫ De diavoorstellinginstellingen veranderen
U kunt de instellingen veranderen voor afspelen van diavoorstelling door [Effect] of [Set-up] te
selecteren op het diavoorstellingmenuscherm.
[Effect]
Dit biedt u de mogelijkheid de schermeffecten te selecteren wanneer u van het ene naar het
andere beeld schakelt.
[AUTO], [NATURAL], [SLOW], [SWING], [URBAN], [OFF]
• Wanneer [URBAN] geselecteerd is, kan het beeld in zwart en wit verschijnen als een schermeffect.
• [AUTO] kan alleen gebruikt worden wanneer [Categorieselectie] geselecteerd is. De beelden
worden afgespeeld met de aanbevolen effecten in elke categorie.
• [Effect] is vastgezet op [OFF] als het toestel op [Alleen bew. beeld] staat of tijdens de diavoorstelling
voor [
] in [Categorieselectie].
• Ook al is [Effect] ingesteld, dan werkt deze niet tijdens een diavoorstelling van een
burst-beeldengroep.
• Tijdens het bekijken van beelden in de portretmodus (verticaal) zullen sommige selecties van
[Effect] uitgeschakeld zijn.
[Set-up]
[Duur] of [Herhalen] kan ingesteld worden.
Onderdeel
Instellingen
[Duur]
[1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]
[Herhalen]
[ON]/[OFF]
[Geluid]
[AUTO]:
Er klinkt muziek als stilstaande beelden afgespeeld
worden en audio als bewegende beelden afgespeeld
worden.
[Muziek]:
Er wordt muziek afgespeeld.
[Audio]:
Er wordt audio (alleen voor films) afgespeeld.
[OFF]:
Er zal geen geluid zijn.
• [Duur] kan alleen ingesteld worden wanneer [OFF] geselecteerd is als de [Effect] instelling.
• Zelfs als [Duur] ingesteld is, werkt deze niet tijdens een diavoorstelling van alleen films of
diavoorstelling van burst-beeldengroep.
- 176 -
Afspelen/Bewerken
[Afspeelfunctie]
Afspelen in [Normaal afsp.], [Alleen foto's], [Alleen bew. beeld], [3D-weergave], [Categor. afsp.]
of [Favoriet afsp.] kan geselecteerd worden.
1
2
Selecteer [Afspeelfunctie] in het [Afspelen]-menu. (P64)
Raak de af te spelen groep aan.
• Raadpleeg P191 voor de wijze van afspelen van [3D-weergave] beelden in 3D.
Als [Categor. afsp.] bij voorgaande stap 2 geselecteerd is
3 Raak de categorie aan die u wilt afspelen.
• Beelden zijn gesorteerd in de hier onder getoonde categorieën.
De opname-informatie, bijv. scènedetectie of de Scene Guide modussen
• [Gezicht herk.]¢
*
• [i-Portret], [i-Nachtportret], [i-Baby] in scènedetectie
• [Geprononceerd portret]/[Zachte huid]/[Zacht tegenlicht]/[Scherp tegenlicht]/
,
• [i-Landschap], [i-Zonsonderg.] in scènedetectie
• [Landschap]/[Blauwe lucht]/[Romantische zonsondergang]/[Levendige
[Ontspannen atmosfeer]/[Kindergezicht]/[Nachtportret] (Scene Guide modus)
zonsondergang]/[Glinsterend water] (Scene Guide modus)
.
• [i-Nachtportret], [i-Nachtl.schap] in scènedetectie
• [Heldere nachtopname]/[Koele nachtopname]/[Warme nachtopname]/
[Artistieke nachtopname]/[Fonkelende verlichting]/[Nachtportret] (Scene Guide
modus)
• [Sport] (Scene Guide modus)
1
• [Gerechten]/[Desserts] (Scene Guide modus)
• [Reisdatum]
Foto’s die continu opgenomen zijn met de burst-snelheid op [SH]
¢Speel af door het beeld van de persoon, dat u wenst af te spelen, te selecteren en aan te
raken.
De hele groep met beelden die genomen zijn met de burst-snelheid [SH] zal behandeld
worden als gezichtsherkenningsbeelden.
• De verdeling in categorieën van films is anders dan voor foto's, afhankelijk van de
opnamemodus. Sommige films kunnen misschien niet afgespeeld worden.
4
Raak [Inst.] aan.
- 177 -
Afspelen/Bewerken
[Titel bew.]
U kunt tekst (commentaar) toevoegen aan beelden. Nadat er tekst geregistreerd is, kan het
afgedrukt worden bij het printen m.b.v. [Tekst afdr.] (P179).
1
2
3
Selecteer [Titel bew.] op het [Afspelen] menu. (P64)
Raak [Enkel] of [Multi] aan.
Selecteer een beeld waaraan u tekst wilt toevoegen.
• [’] wordt afgebeeld voor beelden met al geregistreerde titels.
Instelling [Enkel]
1 Versleep het scherm horizontaal en selecteer het beeld.
2 Raak [Inst.] aan.
,QVW
Instelling [Multi]
1 Raak een beeld aan (herhalen).
• De selectie zal geannuleerd worden door hetzelfde beeld opnieuw
aan te raken.
2 Raak [Uitvoer.] aan.
4
De tekst invoeren. (P146)
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
Aantekening
• Om de titel te wissen, alle tekst in het scherm van tekstinvoer weghalen.
• U kunt teksten (commentaar) afdrukken m.b.v. de “PHOTOfunSTUDIO” bijbehorende software op
de CD-ROM (bijgeleverd).
• U kunt tot 100 beelden per keer instellen met [Multi].
• U kunt [Titel bew.] niet voor de volgende beelden gebruiken.
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn met [
], [
] of [
]
– Beelden die opgenomen zijn met andere apparatuur
- 178 -
Afspelen/Bewerken
[Tekst afdr.]
U kunt de opnamedatum/tijd, naam, plaats, reisdatum of titel op de gemaakte beelden afdrukken.
1
2
3
Selecteer [Tekst afdr.] op het [Afspelen] menu. (P64)
Raak [Enkel] of [Multi] aan.
Selecteer een beeld dat u wilt afdrukken met tekst.
• [‘] verschijnt op het scherm als het beeld afgedrukt wordt met tekst.
Instelling [Enkel]
1 Versleep het scherm horizontaal en selecteer het beeld.
2 Raak [Inst.] aan.
,QVW
Instelling [Multi]
1 Raak een beeld aan (herhalen).
• De selectie zal geannuleerd worden door hetzelfde beeld opnieuw
aan te raken.
2 Raak [Uitvoer.] aan.
4
5
Raak [Inst.] aan.
Selecteer het te stempelen item.
Onderdeel
[Opnamedatum]
Beschrijving van instellingen
[ZON. TIJD]:
Druk het jaar, de maand en de datum af.
[MET TIJD]:
Druk het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten af.
[OFF]
[
]:
De in [Gezicht herk.] geregistreerde naam zal
([Gezichtsherkenning]) gestempeld worden.
[Naam]
De in [Profiel instellen] geregistreerde naam zal
[
]:
([Baby/Huisdieren]) gestempeld worden.
[OFF]
[ON]:
[Locatie]
Drukt de naam van de reisbestemming af die ingesteld
is onder [Locatie].
[OFF]
[Reisdatum]
[Titel]
[ON]:
Drukt de reisdatum af die ingesteld is onder [Reisdatum].
[OFF]
[ON]:
De Titelinvoer in de [Titel bew.] zal afgedrukt worden.
[OFF]
- 179 -
Afspelen/Bewerken
6
7
Raak [
] aan.
Raak [Uitvoer.] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd
wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
Aantekening
• Wanneer u beelden afdrukt die bedrukt zijn met tekst, zal de datum over de bedrukte tekst heen
afgedrukt worden als u het afdrukken van de datum specificeert bij de fotowinkel of op uw printer.
• U kunt tot 100 beelden per keer instellen met [Multi].
• De beeldkwaliteit zou kunnen verslechteren wanneer de tekstafdruk uitgevoerd wordt.
• Afhankelijk van de printer die u gebruikt, kunnen sommige letters afgeknipt worden tijdens het
printen. Controleer dit op voorhand.
• U kunt [Tekst afdr.] niet voor de volgende beelden gebruiken.
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn zonder instelling van de klok en titel
– Beelden die eerder afgedrukt zijn met [Tekst afdr.]
– Beelden die gemaakt zijn met [
], [
] of [
]
– Beelden die opgenomen zijn met andere apparatuur
- 180 -
Afspelen/Bewerken
[Splits video]
De opgenomen video kan in twee delen gesplitst worden. Dit wordt aanbevolen wanneer u een
deel dat u nodig heeft wilt afsplitsen van een deel dat u niet nodig heeft.
Het splitsen van een video is permanent: Denk goed na voordat u splitst!
1
2
Selecteer [Splits video] op het [Afspelen] menu. (P64)
3
Raak [ ] aan op het punt van splitsing.
• De film wordt teruggespeeld vanaf hetzelfde punt waarop [
Versleep het scherm horizontaal om een film te selecteren die u wilt splitsen en raak
[Inst.] aan.
] opnieuw
wordt aangeraakt.
• Maak fijnafstellingen op de positie van de splitsing door aanraking van
[
]/[
] terwijl de film gepauzeerd wordt.
• De weergave rechts op het scherm komt overeen met 3/4/2/1 op de
cursorknop.
4
Raak [ ] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd
wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• De video kan verloren gaan als de kaart of de batterij weggenomen wordt terwijl de splitsing
uitgevoerd wordt.
Aantekening
• [Splits video] werkt alleen voor video’s die met dit toestel gemaakt zijn.
• Vermijd het te proberen om een video vlakbij het begin of het einde te splitsen.
• Met [MP4] video’s zal de volgorde van de beelden veranderd worden als een splitsing plaatsvindt.
Er wordt aangeraden om deze video’s te zoeken met gebruik van Kalender Afspelen (P58) of [Alleen
bew. beeld] in de [Afspeelfunctie].
• U kunt [Splits video] niet voor de volgende beelden gebruiken.
– Video’s met een korte opnametijd
- 181 -
Afspelen/Bewerken
[Nw. rs.]
Om gemakkelijk posten naar webpagina's, bijlagen naar email enz. toe te laten, wordt de
beeldresolutie (aantal pixels) gereduceerd.
1
2
3
Selecteer [Nw. rs.] op het [Afspelen] menu. (P64)
Raak [Enkel] of [Multi] aan.
Selecteer het beeld en de resolutie.
Instelling [Enkel]
1 Versleep het scherm horizontaal om een beeld te selecteren en
raak vervolgens [Inst.] aan.
2 Raak het formaat aan dat u wilt veranderen en raak vervolgens
[Inst.] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt
L
16
M
8
S
4
,QVW
uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
Instelling [Multi]
1 Raak het formaat aan dat u wilt veranderen.
2 Raak een beeld aan (herhalen).
• De selectie zal geannuleerd worden door hetzelfde beeld opnieuw
aan te raken.
3 Raak [Uitvoer.] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt
uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
Aantekening
• U kunt tot 100 beelden per keer instellen met [Multi].
• De beeldkwaliteit van het van nieuwe grootte voorziene beeld zal slechter worden.
• Het kan zijn dat u geen nieuw formaat kunt toekennen aan opnamen die met andere apparatuur
gemaakt zijn.
• U kunt [Nw. rs.] niet voor de volgende beelden gebruiken.
– Bewegende beelden
– Burst-beeldengroep
– Beelden afgedrukt met [Tekst afdr.]
– Beelden die gemaakt zijn met [
], [
] of [
]
- 182 -
Afspelen/Bewerken
[Bijsnijden]
U kunt eerst uitvergroten en dan een belangrijk deel van de opname kiezen.
1
2
Selecteer [Bijsnijden] op het [Afspelen] menu. (P64)
3
Selecteer de af te knippen delen.
Raak [
] aan: Vergroten
Versleep het scherm horizontaal om een beeld te selecteren en raak vervolgens
[Inst.] aan.
Raak [
] aan: Verkleinen
Verslepen: Verplaatsen
• U kunt ook bewegen met gebruik van de cursorknoppen 3/4/2/1.
• Vergroten/verkleinen kan ook uitgevoerd worden door aan de functieknop op de achterkant te
draaien.
4
Raak [Inst.] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd
wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
Aantekening
• De beeldkwaliteit van het geknipte beeld zal slechter worden.
• Beelden die met andere apparatuur gemaakt zijn, kunnen wellicht niet geknipt worden.
• U kunt [Bijsnijden] niet voor de volgende beelden gebruiken.
– Bewegende beelden
– Beelden afgedrukt met [Tekst afdr.]
– Beelden die gemaakt zijn met [
], [
] of [
]
• Informatie m.b.t. de gezichtdetectie in het originele beeld zal niet gekopieerd worden naar beelden
die [Bijsnijden] ondergaan hebben.
- 183 -
Afspelen/Bewerken
[Roteren]
U kunt de beelden met de hand telkens 90o draaien.
1
Selecteer [Roteren] in het [Afspelen]-menu. (P64)
• De [Roteren]-functie wordt uitgeschakeld wanneer [Lcd roteren] in het [Set-up]-menu op [OFF]
2
Versleep het scherm horizontaal om een beeld te selecteren en raak vervolgens
[Inst.] aan.
• De [Roteren] functie is voor burst-beeldengroepen uitgeschakeld.
3
Selecteer de draairichting.
Raak
aan:
Het beeld draait steeds 90o met de wijzers van de klok mee.
gezet is.
Raak
aan:
Het beeld draait steeds 90o tegen de wijzers van de klok in.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
Aantekening
• Wanneer u opnamen terugspeelt op een PC, zouden deze niet afgebeeld kunnen worden in de
gedraaide richting tenzij het OS of de software compatibel is met Exif. Exif is een formaat voor
stilstaande opnamen waarmee opname-informatie enz. toegevoegd kan worden. Dit werd
vastgesteld door “JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)”.
• Het kan zijn dat u opnamen die met andere apparatuur gemaakt zijn, niet kunt draaien.
- 184 -
Afspelen/Bewerken
[Favorieten]
U kunt het volgende doen als er een markering toegevoegd is aan opnamen en deze ingesteld
zijn als favorieten.
• De opnamen die ingesteld zijn als favorieten alleen als diavoorstelling afspelen.
• Alleen de beelden die ingesteld zijn als favorieten afspelen. ([Favoriet afsp.])
• Alle foto's wissen die niet ingesteld zijn als favorieten. ([Alles wissen behalve Favoriet])
1
2
3
Selecteer [Favorieten] op het [Afspelen] menu. (P64)
Raak [Enkel] of [Multi] aan.
Selecteer de opname.
Instelling [Enkel]
Selecteer het beeld en raak [Inst./annul] aan.
• De instelling wordt geannuleerd door [Inst./annul] opnieuw aan te raken.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
,QVWDQQXO
Instelling [Multi]
Raak de beelden aan die u als favorieten wilt instellen.
• De instelling wordt geannuleerd door dezelfde foto nogmaals aan te
raken.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
1
2
4
5
3
6
,QVWDQQXO
∫ Alle [Favorieten] instellingen annuleren
1 Selecteer [Favorieten] op het [Afspelen] menu.
2
Raak [Annul] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd
wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• In [Afspeelfunctie] is de [Annul] modus uitgeschakeld.
Aantekening
• U kunt tot en met 999 beelden als favorieten instellen.
• Het kan zijn dat u opnamen die met andere apparatuur gemaakt zijn niet als favorieten in kunt
stellen.
• U kunt [Favorieten] niet voor de volgende beelden gebruiken.
– Beelden die opgenomen zijn met [
]
- 185 -
Afspelen/Bewerken
[Print inst.]
DPOF “Digital Print Order Format” is een systeem waarmee de gebruiker kan kiezen welke
opnamen hij afdrukt, hoeveel exemplaren van elk beeld hij afdrukt en of de opnamedatum wel
of niet afgedrukt moet worden met een DPOF-compatibele fotoprinter of fotograaf. Voor details
raadpleegt u uw fotograaf.
Als u [Print inst.] voor een burst-beeldengroep instelt, dat zal de afdrukinstelling voor het aantal
afdrukken op ieder beeld van de groep toegepast worden.
1
2
3
Selecteer [Print inst.] op het [Afspelen] menu. (P64)
Raak [Enkel] of [Multi] aan.
Selecteer de opname.
Instelling [Enkel]
Versleep het scherm horizontaal om een beeld te selecteren en
raak vervolgens [Inst.] aan.
1
1
$DQWDO
'DWXP ,QVW
Instelling [Multi]
Raak het beeld aan dat u wenst af te drukken.
1
$DQWDO
1
2
3
4
5
6
1
'DWXP ,QVW
4
Raak [ ]/[ ] aan om het aantal afdrukken in te stellen en raak vervolgens [Inst.]
aan.
• Wanneer [Multi] geselecteerd is
– herhaal voor ieder beeld stappen 3 en 4. (Het is niet mogelijk om dezelfde instelling voor
een meervoudig aantal beelden te gebruiken.)
• [999+] wordt op het scherm afgebeeld, als het totaal aantal afdrukken dat u ingesteld heeft voor
een burst-groep meer dan 1000 beelden is.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
∫ Alle [Print inst.] instellingen annuleren
1 Selecteer [Print inst.] op het [Afspelen] menu.
2
Raak [Annul] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd
wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
- 186 -
Afspelen/Bewerken
∫ De datum afdrukken
Nadat het aantal afdrukken ingesteld is, stel het afdrukken met de opnamedatum dan in, of wis
het, door [Datum] aan te raken.
• Afhankelijk van de fotograaf of de printer, zou de datum niet afgedrukt kunnen worden zelfs als u
instelt op het afdrukken van de datum. Voor verdere informatie raadpleegt u uw fotograaf of de
gebruiksaanwijzing van uw printer.
• Het kenmerk van de datumafdruk is uitgeschakeld voor beelden die met tekst bedrukt worden.
Aantekening
• Het aantal afdrukken kan ingesteld worden tussen 0 en 999.
• Afhankelijk van de printer kunnen de afdrukinstellingen van de datum van de printer voorrang
krijgen, dus controleer dit als dat het geval is.
• Het zou niet mogelijk kunnen zijn de afdrukinstellingen te gebruiken met andere apparatuur. In dit
geval, alle instellingen annuleren en de instellingen opnieuw instellen.
• Als het bestand niet voldoet aan de DCF-standaard, kunt u geen DPOF-print instellen.
• U kunt [Print inst.] niet voor de volgende beelden gebruiken.
– Bewegende beelden
– Beelden die opgenomen zijn met [
]
- 187 -
Afspelen/Bewerken
[Beveiligen]
U kunt een beveiliging instellen voor opnames waarvan u niet wilt dat ze per ongeluk gewist
kunnen worden.
1
2
3
Selecteer [Beveiligen] op het [Afspelen] menu. (P64)
Raak [Enkel] of [Multi] aan.
Selecteer de opname.
Instelling [Enkel]
Selecteer het beeld en raak [Inst./annul] aan.
• De instelling wordt geannuleerd door [Inst./annul] opnieuw aan te raken.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
,QVWDQQXO
Instelling [Multi]
Raak het beeld aan dat u wilt beveiligen.
• De instelling wordt geannuleerd door dezelfde foto nogmaals aan te raken.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
1
2
4
5
3
6
,QVWDQQXO
∫ Alle [Beveiligen] instellingen annuleren
1 Selecteer [Beveiligen] op het [Afspelen] menu.
2
Raak [Annul] aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
Aantekening
• Het kenmerk [Beveiligen] is alleen aanwezig om met dit toestel te werken.
• Zelfs als u beelden op een kaart beveiligt, worden ze gewist wanneer de kaart wordt geformatteerd.
• Zelfs als u beelden niet beveiligt op een kaart, kunnen deze niet gewist worden wanneer de
Schrijfbeveiligingschakelaar van de kaart ingesteld staat op [LOCK].
[Gez.herk. bew.]
U kunt alle informatie m.b.t. gezichtsdetectie in geselecteerd beelden annuleren en verplaatsen.
1
2
3
4
5
Selecteer [Gez.herk. bew.] op het [Afspelen] menu. (P64)
Raak [REPLACE] of [DELETE] aan.
Versleep het scherm horizontaal om een beeld te selecteren en raak vervolgens [Inst.] aan.
Raak de naam van de persoon aan die u wenst te bewerken.
(Wanneer [REPLACE] geselecteerd is) Raak de te vervangen persoon aan.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven. Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
Aantekening
• Gewiste informatie m.b.t. de [Gezicht herk.] kan niet hersteld worden.
• Wanneer alle informatie van de Gezichtsdetectie in een beeld geannuleerd is, zal het beeld niet
onderverdeeld worden m.b.v. de Gezichtsdetectie in [Categor. afsp.].
- 188 -
Aansluiten op andere apparatuur
Van 3D-beelden genieten
3D-beelden opnemen
Als u de onderlinge verwisselbare 3D-lens (H-FT012: optioneel) op uw toestel aanbrengt, kunt
u voor extra effecten 3D-beelden opnemen.
Om 3D-beelden te kunnen bekijken, heeft u een televisie nodig die 3D ondersteunt.
3D-beeld
De afbeelding is een voorbeeld.
1
2
Bevestig de onderling verwisselbare 3D-lens op het toestel.
Breng het onderwerp in het frame en neem op door de sluiterknop
volledig in te drukken.
• Scherpstellen is niet nodig bij het opnemen van 3D-beelden.
• Foto’s die met de onderling verwisselbare 3D-lens opgenomen worden, worden in het
MPO-formaat (3D) bewaard.
Om er zeker van te zijn dat de 3D-beelden veilig bekeken kunnen worden, dient u
tijdens het opnemen op de volgende punten te letten.
• Neem waar mogelijk op door het toestel horizontaal te houden.
• De aanbevolen minimumafstand tot het onderwerp is 0,6 m.
• Zorg ervoor het toestel niet te schudden als u in een auto zit of loopt.
Aantekening
• U kunt 3D-beelden niet verticaal opnemen.
• Er wordt aangeraden om een statief of een flitser te gebruiken om stabiele beelden op te nemen.
• Als de afstand tot het onderwerp tussen de 0,6 m en ongeveer 1 m bedraagt, wordt de horizontale
ongelijkheid te groot en kan het zijn dat u op de randen van het beeld geen 3D-effect ziet.
• Er kunnen tot ongeveer 490 3D-beelden opgenomen worden op een kaart van 2 GB. (Als de
beeldverhouding op [X] gezet is en de kwaliteit op [
] gezet is.)
• Lees de handleiding van de onderling verwisselbare 3D-lens voor details.
- 189 -
Aansluiten op andere apparatuur
∫ Functies die tijdens het 3D-opnemen niet gebruikt kunnen worden
Wanneer u met de onderling verwisselbare 3D-lens (H-FT012: optioneel) opneemt, worden de
volgende kenmerken uitgeschakeld:
(Opnamefuncties)
• Werking van Auto Focus/Manuele Focus
• Instelling van openingswaarde
• Werking van de zoom
• Opname bewegende beelden¢1
• [Glinsterend water]/[Fonkelende verlichting] (Scene Guide modus)
• [Expressieve indruk]/[Hoge dynamiek]/[Speelgoedcam.effect]/[Sterfilter]/[Kleuraccent] (Creative
Control modus)
• De focus control functie
¢1 De filmknop en het [Bewegend beeld]-menu zullen niet beschikbaar of onbruikbaar zijn.
(Menu [Opname])
• [Fotoresolutie]¢2/[Kwaliteit]¢3/[Focusfunctie]/[HDR]/[Int.dynamiek]/[Rode-ogencorr]/[I.resolutie]/
[Schaduwcomp.]/[Dig. zoom]/[SH] van [Burstsnelh.]/[Stabilisatie]
¢2 De instelling staat vast zoals hieronder getoond wordt.
Aspectratio
Beeldgrootte
1824k1368 pixels
1824k1216 pixels
1824k1024 pixels
1712k1712 pixels
¢3 Wanneer u de onderling verwisselbare 3D-lens bevestigt, worden de volgende iconen
weergegeven.
X
Y
W
[
]: MPOiFine (Zowel de MPO-beelden als de fijne JPEG-beelden worden simultaan
opgenomen.)
[
]: MPOiStandaard (Zowel de MPO-beelden als de standaard JPEG-beelden
worden simultaan opgenomen.)
(Menu [Voorkeuze])
• [AF/AE vergrend.]/[Quick AF]/[Oogsensor AF]/[Direct focuspunt]/[Focusprioriteit]/[Sluiter-focus]/
[Spot AF tijd]/[AF ass. lamp]/[AF+MF]/[MF assist]/[MF-gids]/[Powerzoomlens]/[Videotoets]/
[Opn.gebied]/[Rest-aanduiding]/[Touch AF], [Touchpad AF] in [Touch inst.]
- 190 -
Aansluiten op andere apparatuur
Afspelen van 3D-beelden
Sluit het toestel aan op een televisie die compatibel is met 3D, speel de in 3D opgenomen
beelden af en geniet van de extra effecten van de 3D-beelden.
Het is ook mogelijk om de in 3D opgenomen beelden af te spelen door een SD-kaart in de
3D-compatibele televisie, die een kaartsleuf heeft, te plaatsen.
Voor recente informatie over de apparatuur die 3D-beelden kan afspelen die met dit
toestel opgenomen zijn, kunt u onderstaande ondersteunende site raadplegen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Deze site is alleen in het Engels.)
Voorbereiding: Zet [HDMI-functie] op [AUTO] of [1080i]. (P74)
Zet [3D-weergave] op [
]. (P75)
Sluit het toestel met de HDMI-minikabel aan op een 3D-compatibele televisie
en laat het afspeelbeeldscherm weergeven. (P193)
• Wanneer [VIERA link] (P75) op [ON] gezet wordt en het toestel verbonden wordt aan een TV die
VIERA Link verdraagt, zal de input van de TV automatisch geschakeld worden en zal het
afspeelscherm afgebeeld worden. Raadpleeg P195 voor details.
• Voor de in 3D opgenomen beelden zal bij het afspelen [
] op het thumbnail-display weergegeven
worden.
∫ Afspelen in 3D door alleen de in 3D opgenomen foto’s te selecteren
Selecteer [3D-weergave] in [Afspeelfunctie] in het [Afspelen] menu. (P177)
∫ Afspelen als een 3D-diavoorstelling door alleen de in 3D opgenomen foto’s te
selecteren
Selecteer [3D] in [Diashow] in het [Afspelen] menu. (P175)
∫ Omschakelen van de afspeelmethode voor in 3D opgenomen foto’s
1 Selecteer de in 3D opgenomen foto.
2 Selecteer [2D/3D-inst.] in het [Afspelen]-menu. (P64)
• De afspeelmethode zal naar 3D schakelen als het op 2D (conventioneel beeld) stond, of zal
naar 2D schakelen als het op 3D stond.
• Als u zich moe, ongemakkelijk of op een andere manier niet gewoon voelt terwijl u naar
3D-beelden kijkt, stel dan opnieuw 2D in.
∫ Functies die met 3D-beelden niet ingesteld/gebruikt kunnen worden
• [Highlight] ([Voorkeuze]-menu)¢
• Terugspeelzoom¢
• Beelden wissen¢
• Bewerkingsfuncties van het [Afspelen]-menu ([Titel bew.]/[Tekst afdr.]/[Splits video]/[Nw. rs.]/
[Bijsnijden]/[Roteren]/[Favorieten]¢/[Print inst.]¢/[Beveiligen]¢/[Gez.herk. bew.]¢)
¢ Kan gebruikt worden met de 2D-weergave.
- 191 -
Aansluiten op andere apparatuur
Aantekening
• Als een in 3D opgenomen beeld op dit toestel weergegeven wordt, wordt het afgespeeld in 2D
(conventioneel beeld).
• Er zal enkele seconden lang een zwart beeldscherm weergegeven worden als u tussen het afspelen
van 3D-beelden en 2D-beelden heen en weer schakelt.
• Als u een thumbnail van een 3D-beeld selecteert, kan het enkele seconden duren voordat het
afspelen van start gaat. Na het afspelen kan het enkele seconden duren voordat de
thumbnail-weergave opnieuw verschijnt.
• Als u 3D-beelden bekijkt, kunnen uw ogen moe worden als u zich te dichtbij het televisiescherm
bevindt.
• Als uw televisie niet naar een 3D-beeld schakelt, verricht dan de benodigde instellingen op uw
televisie. (Raadpleeg voor details de handleiding van de televisie.)
• 3D-beelden kunnen op uw computer of op apparatuur van Panasonic bewaard worden. (P197, 201)
- 192 -
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden terugspelen op een TV-scherm
Beelden die met dit toestel opgenomen zijn, kunnen op een TV afgespeeld worden.
Voorbereiding: Schakel het toestel en de televisie uit.
• Bevestig de aansluitingen op uw TV en gebruik een kabel die daarmee compatibel is. De
beeldkwaliteit kan variëren al naargelang de gebruikte aansluitingen.
1 Hoge kwaliteit
2 HDMI aansluiting
3 Video aansluiting
1
Sluit het toestel en de TV op elkaar aan.
• Controleer de richting van de terminals en recht erin steken/eruit halen terwijl u de stekker
vasthoudt. (Anders kan door een vervorming van het aansluitpunt, bij schuin of verkeerd
inbrengen, een slechte werking ontstaan.)
Aansluiten met een HDMI-minikabel (optioneel)
• Gebruik altijd een originele Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: optioneel).
Onderdeelnummers: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Controleer de [HDMI-functie]. (P74)
• Geluid zal afgespeeld worden als stereo (2ch).
• Er worden geen beelden op het scherm van dit toestel weergegeven.
Aansluiten met een AV-kabel (optioneel)
• Gebruik altijd een originele Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: optioneel).
• Controleer de [TV-aspect]. (P74)
• Het geluid zal afgespeeld worden in mono.
• De viewfinder kan niet afgebeeld worden wanneer deze verbonden is met een AV-kabel.
A
B
C
D
E
F
HDMI-minikabel (optioneel)
HDMI aansluiting
AV-kabel (optioneel)
Geel: naar de videoaansluiting
Wit: naar de geluidsinputaansluiting
De markeringen uitlijnen en erin doen.
- 193 -
Aansluiten op andere apparatuur
2
3
Schakel de TV in en selecteer de ingang die bij de gebruikte connector
past.
Zet het toestel aan en druk vervolgens op [(].
• De TV-invoer zal automatisch omschakelen, en het afspeelscherm wordt weergegeven, als
een aansluiting tot stand gebracht is met een TV die compatibel is met VIERA Link,
gebruikmakend van een HDMI-minikabel, terwijl [VIERA link] (P75) op [ON] staat. (P195)
Aantekening
• Afhankelijk van de [Aspectratio] kunnen er zwarte stroken afgebeeld worden bovenaan en onderaan
of links en rechts van de beelden.
• Verander het beeldscherm op uw TV als het beeld met afgesneden boven- of onderkant
weergegeven wordt.
• Uitgave van de HDMI-minikabel (optioneel) heeft prioriteit wanneer zowel de AV-kabel (optioneel) en
de HDMI-minikabel (optioneel) aangesloten zijn.
• De aansluiting met de USB-aansluitkabel (bijgeleverd) zal voorrang hebben als u de
USB-aansluitkabel (bijgeleverd) gelijk met de HDMI-minikabel (optioneel) aansluit.
• Als u een beeld verticaal terugspeelt, kan het wazig zijn.
• De goede weergave is afhankelijk van de TV die daarvoor gebruikt wordt.
• U kunt opnamen bekijken op TV’s in andere landen of plaatsen met een NTSC of PAL-systeem als u
[Video uit] in het [Set-up] menu instelt.
• Er wordt geen geluid uitgegeven vanuit de luidsprekers van de camera.
• De gebruiksaanwijzing van de TV lezen.
De gemaakte foto's kunnen afgespeeld worden op een TV met een SD-geheugenkaartgleuf.
• De goede weergave (beeldverhouding) zal afhankelijk zijn van de TV die daarvoor gebruikt
wordt.
• Het bestandformaat van de films die afgespeeld kunnen worden verschilt, afhankelijk van het
model TV.
• Voor kaarten die compatibel zijn met afspelen, raadpleegt u de handleiding van de TV.
- 194 -
Aansluiten op andere apparatuur
Gebruik van VIERA Link (HDMI)
Wat is VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?
• Met deze functie kunt u met behulp van de afstandsbediening voor de Panasonic-TV eenvoudige
handelingen uitvoeren wanneer dit toestel met behulp van een HDMI-minikabel (optioneel) voor
automatisch gekoppelde handelingen is aangesloten op het VIERA Link-compatibele apparaat.
(Niet alle handelingen zijn mogelijk.)
• VIERA Link is een unieke Panasonic-functie die met behulp van de HDMI CEC (Consumer
Electronics Control)-standaard is afgeleid van een HDMI-besturingsfunctie. Gekoppelde
handelingen met HDMI CEC-compatibele apparaten van andere fabrikanten worden niet
gegarandeerd. Als u apparaten van andere fabrikanten die compatibel zijn met VIERA Link
gebruikt, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing voor de respectieve apparaten.
• Dit apparaat is compatibel met VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 is de nieuwste Panasonic
versie en is ook compatibel met de bestaande Panasonic VIERA Link inrichtingen. (Vanaf
november 2011)
Voorbereiding: Zet de [VIERA link] op [ON]. (P75)
1
Dit apparaat verbinden aan een Panasonic TV die compatibel is met
VIERA Link met een HDMI-minikabel (optioneel) (P193).
2
Schakel het toestel in en druk vervolgens op [(].
3
Ga te werk met de afstandbediening voor de TV.
• Ga te werk door te verwijzen naar de bedieningsiconen die op het scherm afgebeeld worden.
Aantekening
• Om het geluid van de bewegende beelden af te spelen, de [Geluid] in het instellingscherm van de
Diavoorstelling instellen op [AUTO] of [Audio].
• Als de tv over twee of meer HDMI-ingangsaansluitingen beschikt, wordt aangeraden dit toestel niet
aan te sluiten op de HDMI1-aansluiting maar op een andere HDMI-aansluiting.
• De bediening met gebruik van de knop op dit toestel zal beperkt zijn.
- 195 -
Aansluiten op andere apparatuur
∫ Andere gekoppelde handelingen
Uitschakelen van dit toestel:
Als u een afstandsbediening van de TV gebruikt om de TV uit te schakelen, wordt dit toestel
ook uitgeschakeld.
Automatische ingangsschakeling:
• Als u de aansluiting met een HDMI-minikabel tot stand brengt en dit toestel vervolgens inschakelt en
dan op [(] drukt, zal het uitgangskanaal van de stroom van de TV automatisch naar het scherm
van het toestel schakelen. Als de stroom van de TV op stand-by staat, zal het automatisch
ingeschakeld worden (als [Set] ingesteld is voor de [Power on link]-instelling van de TV).
• Al naargelang de HDMI-aansluiting van uw TV, kan het op sommige TV’s nodig zijn om de
HDMI-aansluiting die u gebruikt met de hand te selecteren. Gebruik in dat geval de
afstandsbediening van de TV om het ingangskanaal om te schakelen. (lees voor details over het
omschakelen de handleiding van de TV.)
• Ga naar pagina 229 als VIERA Link niet goed werkt.
Aantekening
• Als u niet zeker weet of de TV die u gebruikt compatibel is met VIERA Link, leest u dan de
gebruiksaanwijzing van de TV.
• Welke tussen het toestel en een Panasonic-TV gekoppelde handelingen beschikbaar zijn, is
afhankelijk van het type Panasonic TV, zelfs als zij compatibel zijn met VIERA Link. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van de TV voor meer informatie over de handelingen op de TV die worden
ondersteund.
• Controleer of de gebruikte kabel een HDMI-certificatie heeft.
Gebruik altijd een originele Panasonic HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30: optioneel).
Onderdeelnummers: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• [HDMI-functie] voor dit toestel wordt automatisch bepaald wanneer de VIERA Link werkt.
- 196 -
Aansluiten op andere apparatuur
Bewaren van foto's en films op uw PC
U kunt opnamen op een PC zetten door het toestel en de PC met elkaar te verbinden.
• Sommige PC's kunnen direct van de kaart lezen die uit de camera gehaald is. Voor details, de
handleiding raadplegen van uw PC.
• Als de gebruikte computer geen SDXC-geheugenkaarten ondersteunt, kan een bericht
verschijnen waarin u verzocht wordt om te formatteren. (Door te formatteren zullen de
opgenomen beelden gewist worden, dus kies ervoor niet te formatteren.)
Als de kaart niet herkend wordt, gelieve verwijzen naar de onderstaande ondersteunende
site.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
∫ PC die gebruikt kan worden
Het toestel kan op ongeacht welke PC aangesloten worden die in staat is
massa-opslagapparatuur te herkennen.
• Ondersteuning van
Windows:
• Ondersteuning van Mac:
Windows 7/Windows Vista/Windows XP
OS X v10.1 ~ v10.7
AVCHD-films worden misschien niet correct geïmporteerd als ze als bestand of mag
gekopieerd worden.
• Importeer AVCHD-films met Windows altijd met gebruik van “PHOTOfunSTUDIO”, een van de
programma's die op de (bijgeleverde) CD-ROM staat.
(Lees de “Beknopte gebruiksaanwijzing” voor meer informatie over “PHOTOfunSTUDIO”)
• Met een Mac kunnen AVCHD-films geïmporteerd worden met gebruik van “iMovie’11”.
Houd er rekening mee dat films (AVCHD Progressive) die in [PSH] opgenomen zijn, niet
geïmporteerd kunnen worden.
(Neem voor details over iMovie’11 contact op met Apple Inc.)
- 197 -
Aansluiten op andere apparatuur
Voorbereiding: Installeer “PHOTOfunSTUDIO ” op de PC.
• Lees de “Beknopte gebruiksaanwijzing” voor meer informatie over de installatie.
De software “PHOTOfunSTUDIO” op de CD-ROM (bijgeleverd) kan
gebruikt worden om alle foto's en video's die met de camera gemaakt
zijn op uw computer op te slaan in de verschillende formaten ervan.
1
Verbind de computer en de camera met de USB-aansluitkabel
(bijgeleverd).
• Schakel dit toestel en uw PC in alvorens de aansluiting te maken.
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele
USB-aansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
• Schakel de LCD-monitor in zodat de LCD-scherm getoond wordt.
A USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
B De markeringen uitlijnen en naar binnen steken.
2
Raak op het scherm van dit toestel [PC] aan.
• Als [USB mode] (P73) van te voren ingesteld is op de [PC] in het [Set-up] menu, zal de
camera automatisch verbonden worden aan de PC zonder het [USB mode] selectiescherm
af te beelden.
• Wanneer de camera aangesloten is op de PC met [USB mode] op [PictBridge(PTP)], kan
een bericht op het scherm van de PC verschijnen. Sluit het scherm door [Cancel] te
selecteren, verwijder de USB-aansluitkabel (P200) en zet [USB mode] op [PC].
3
Kopieer de beelden naar de PC met gebruik van “PHOTOfunSTUDIO”.
• De gekopieerde bestanden of mappen in Windows Explorer niet wissen of verplaatsen. Als u
de beelden in “PHOTOfunSTUDIO” bekijkt, zult u niet in staat zijn ze af te spelen of te
bewerken.
- 198 -
Aansluiten op andere apparatuur
Aantekening
• “PHOTOfunSTUDIO” is niet compatibel met Mac.
• Een batterij met voldoende batterijstroom of de netadapter (optioneel) gebruiken. Als de
batterijstroom laag wordt terwijl het toestel en de PC communiceren, knippert het statuslampje en
hoort u een alarm.
Raadpleeg “De USB-aansluitkabel veilig losmaken” (P200) voordat u de USB-aansluitkabel
losmaakt. Anders zouden er gegevens beschadigd kunnen raken.
• Zet het toestel uit voordat u de netadapter (optioneel) aan- of afsluit.
• Voordat u een kaart erin doet of verwijdert, het toestel uitzetten en de USB-aansluitkabel
loskoppelen. Anders zouden gegevens beschadigd kunnen raken.
∫ Naar een PC kopiëren zonder gebruik van “PHOTOfunSTUDIO”
Als u niet in staat bent om “PHOTOfunSTUDIO” te installeren, kunt u de bestanden en de
mappen naar uw PC kopiëren door de bestanden van dit toestel te verslepen en zo over te
brengen.
• De inhoud (mapstructuur) op de kaart van dit toestel is als volgt.
Voor Windows: De drive ([Verwisselbare schijf]) wordt weergegeven in [Computer]
Voor Mac:
Een drive ([LUMIX], [NO_NAME] of [Untitled]) wordt op het bureaublad
weergegeven
• Kaart
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
DCIM:
1 Mapnummer
2 Kleurruimte
Beelden
P: sRGB
_: AdobeRGB
3 Bestandsnummer
4 JPG:
Foto’s
MP4:
[MP4] Bewegende beelden
RW2:
Beelden in RAW-bestanden
MPO:
3D-beelden
MISC:
DPOF-print
Favorieten
AVCHD:
[AVCHD] Bewegende beelden
PRIVATE
AVCHD
• Het kan zijn dat AVCHD-films niet correct geïmporteerd worden als ze als bestand of map
gekopieerd worden. Wij raden aan om “PHOTOfunSTUDIO” op de (bijgeleverde) CD-ROM te
gebruiken om bestanden te importeren. Raadpleeg P197 voor details.
• Er wordt een nieuwe map gecreëerd wanneer er beelden gemaakt worden in de volgende situaties.
– Nadat [Nr. resetten] (P76) in het [Set-up] menu uitgevoerd is
– Wanneer er een kaart die een map bevat met dezelfde mapnaam ingedaan is (Zoals wanneer er
beelden gemaakt werden m.b.v. een toestel van een ander merk)
– Wanneer er een beeld is met het nummer 999 binnenin de map
- 199 -
Aansluiten op andere apparatuur
∫ De USB-aansluitkabel veilig losmaken
Selecteer de [
] icoon op de takenbalk op de PC en klik vervolgens op [DMC-XXX
uitwerpen] (XXX varieert al naargelang het model).
• Al naargelang de instellingen van uw PC kan het zijn dat deze icoon niet weergegeven wordt.
• Als de icoon niet weergegeven wordt, controleer dan of [Toegang] niet op de LCD-monitor van de
digitale camera weergegeven wordt, voordat u de hardware wegneemt.
∫ Aansluiting in de PTP-modus
Op [USB mode] tot [PictBridge(PTP)] instellen.
• Gegeven kan nu alleen gelezen worden vanaf de kaart in de PC.
• Als er 1000 of meer beelden op een kaart staan, kan het zijn dat de beelden niet in de PTP-functie
geïmporteerd kunnen worden.
• Bewegend beeld kan niet afgespeeld worden in PTP-functie.
- 200 -
Aansluiten op andere apparatuur
Bewaren van foto's en films op een recorder
Als u een kaart, met inhouden die met dit toestel opgenomen zijn, in een Panasonic recorder
plaatst, kunt u de inhoud naar een Blu-ray disc of een DVD, enz. dubben.
De methoden om foto's en films naar andere apparatuur te exporteren, zullen afhankelijk zijn
van het bestandsformaat (JPEG, RAW, MPO, AVCHD, of MP4).
Raadpleeg voor details over Panasonic apparatuur die compatibel
is met het respectievelijke bestandsformaat (zoals een Blu-ray
Disc recorder) de onderstaande ondersteunende websites.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
¢ Bepaalde compatibele inrichtingen zouden niet in bepaalde landen
en regio's te koop kunnen zijn.
• Zie de handleiding van de recorder voor details over het kopiëren en het afspelen.
• Houd er rekening mee dat de beschreven uitrusting in sommige landen en gebieden niet
beschikbaar is.
∫ Dubben met niet compatibele apparatuur
U kunt de afgespeelde inhoud met gebruik van dit toestel naar niet compatibele apparatuur
dubben, zoals recorders en videospelers, door dit toestel op de niet compatibele apparatuur
aan te sluiten met gebruik van een (optioneel) AV-kabel. De niet compatibele apparatuur zal in
staat zijn om de inhoud af te spelen. Dit is handig als u gedubde inhouden wilt doorgeven aan
anderen. In dit geval zal de inhoud eerder in de standaardkwaliteit dan in de high
definition-beeldkwaliteit afgespeeld worden.
1
2
3
Sluit dit toestel met een AV-kabel
(optioneel) aan op de
opname-apparatuur.
Start het afspelen van dit apparaat.
Start de opname op de
opnameapparatuur.
• Wanneer het opnemen (kopiëren) eindigt, het
afspelen op dit apparaat stoppen na het
stoppen van het opnemen op de
opnameapparatuur.
1 Geel: naar de videoinputaansluiting
2 Wit: naar de geluidsinputaansluiting
A AV-kabel (optioneel)
Aantekening
• Wanneer u bewegende beelden afspeelt op een 4:3 aspectratio-TV, moet u [TV-aspect] (P74) op dit
apparaat instellen op [4:3] voordat u een kopie start. Het beeld zal verticaal lang zijn als u
bewegende beelden die gekopieerd zijn met [16:9] instelling op een [4:3] aspect-TV afspeelt.
• Gebruik altijd een originele Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: optioneel).
• Zie de gebruiksaanwijzing de opneemapparatuur voor details over het kopiëren en het afspelen.
- 201 -
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden afdrukken
Als u het toestel verbindt aan een printer die PictBridge verdraagt, kunt u de af te drukken
beelden selecteren en aangeven dat het afdrukken gestart moet worden op de LCD-monitor
van het toestel.
• Burstbeelden zullen afgebeeld worden als een lijst en niet als een groep.
• Sommige printers kunnen direct van de kaart afdrukken die uit de camera gehaald is. Voor details,
de handleiding raadplegen van uw printer.
Voorbereiding: Het toestel en de printer aanzetten.
Voer de instelling van de afdrukkwaliteit en andere instellingen uit op de printer
voordat u de beelden afdrukt.
1
Sluit de printer en de camera aan met de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele
USB-aansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
A USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
B De markeringen uitlijnen en erin doen.
2
Raak [PictBridge(PTP)] aan.
Aantekening
• Een batterij met voldoende batterijstroom of de netadapter (optioneel) gebruikenen. Als de
resterende batterijstroom laag wordt terwijl het toestel en de printer aangesloten zijn, knippert het
statuslampje en hoort u een alarm. Als dit gebeurt tijdens het afdrukken, het afdrukken onmiddellijk
stopzetten. Als u niet aan het afdrukken bent, de USB-aansluitkabel loskoppelen.
• Sluit de USB-aansluitkabel niet af terwijl [å] weergegeven wordt (de icoon die afsluiting van de
kabel verbiedt) wordt weergegeven. (wordt misschien niet weergegeven, afhankelijk van het type
printer dat gebruikt wordt)
• Zet het toestel uit voordat u de netadapter (optioneel) aan- of afsluit.
• Voordat u er een kaart indoet of uithaalt, het toestel uitzetten, en de USB-aansluitkabel loskoppelen.
• Opgenomen films kunnen niet afgedrukt worden.
- 202 -
Aansluiten op andere apparatuur
Een beeld kiezen en uitprinten
1
Versleep het scherm horizontaal om een beeld te selecteren en
raak vervolgens [Printen] aan.
PictBridge
Pi
9HHOYDIGU
3ULQWHQ
2
Raak [Print start] aan.
• Raadpleeg P204 voor de items die ingesteld kunnen worden voordat u met het afdrukken van
de beelden begint.
• De USB-aansluitkabel losmaken na het afdrukken.
Meerdere beelden kiezen en uitprinten
1
2
Raak [Veelv. afdr.] aan.
Raak het item aan.
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
[Multi selecteren]
Meerdere beelden tegelijkertijd worden nu afgedrukt.
• Selecteer het beeld aan dat u wenst af te drukken. (Raak hetzelfde beeld
opnieuw aan om de selectie te wissen)
• Nadat de beelden zijn geselecteerd, raakt u [Uitvoer.] aan.
[Alles selecteren]
Alle opgeslagen beelden uitprinten.
[Print inst.(DPOF)] Drukt alleen de beelden af die ingesteld zijn in [Print inst.]. (P186)
[Favorieten]
3
Hiermee drukt u alleen de beelden af die zijn ingesteld als favorieten. (P185)
Raak [Print start] aan.
• Als het scherm van de afdrukcontrole verschenen is, [Ja] selecteren en de beelden afdrukken.
• Raadpleeg P204 voor de items die niet ingesteld kunnen worden voordat u de beelden begint
af te drukken.
• De USB-aansluitkabel losmaken na het afdrukken.
- 203 -
Aansluiten op andere apparatuur
Printinstellingen
Selecteer de items en stel deze zowel op het scherm in stap 2 van de “Een beeld kiezen
en uitprinten” als in stap 3 van de “Meerdere beelden kiezen en uitprinten” procedures
in.
• Wanneer u beelden wilt afdrukken op een papierformaat of met een opmaak die niet verwerkt
worden door het toestel, stelt u [Papierafmeting] of [Lay-out pagina] in op [{] en stelt u vervolgens
het papierformaat of de opmaak in op de printer. (Voor details de handleiding van de printer
raadplegen.)
• Wanneer [Print inst.(DPOF)] geselecteerd is, worden de [Print met dat.] en
[Aantal prints] items niet afgebeeld.
∫ [Print met dat.]
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
[ON]
Datum wordt afgedrukt.
[OFF]
Datum wordt niet afgedrukt.
• Als de printer geen datum afdrukt, kan de datum niet op de foto afgedrukt worden.
• Afhankelijk van de printer kunnen de afdrukinstellingen van de datum van de printer voorrang
krijgen, dus controleer dit als dat het geval is.
• Wanneer u beelden afdrukt met een tekstafdruk, gelieve eraan denken de afdruk in te stellen met
datum op [OFF] anders zal de datum bovenaan afgedrukt worden.
• Op sommige printers, zal de datum van de met de aspectratio ingesteld op [
] gemaakte
afbeelding verticaal afgedrukt worden.
Aantekening
Wanneer u aan de fotowinkel vraagt de beelden af te drukken
• Door het afdrukken van de datum m.b.v. [Tekst afdr.] (P179) of het instellen van het afdrukken van
de datum op het moment van de [Print inst.] (P186) instelling voordat u naar een fotowinkel gaat,
kunnen de data bij de fotowinkel afgedrukt worden.
∫ [Aantal prints]
U kunt het aantal afdrukken instellen tot 999.
• U kunt ook de functieknop achterop gebruiken om in te stellen.
- 204 -
Aansluiten op andere apparatuur
∫ [Papierafmeting]
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
{
De printerinstellingen hebben voorrang.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papiermaten die niet verdragen worden door de printer zullen niet afgebeeld worden.
∫ [Lay-out pagina] (Paginaopmaken die ingesteld kunnen worden met dit toestel)
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
{
De printerinstellingen hebben voorrang.
á
1 beeld zonder frame op 1 pagina
â
1 beeld met een frame op 1 pagina
ã
2 beelden op 1 pagina
ä
4 beelden op 1 pagina
• U kunt geen enkel onderdeel kiezen als de paginaopmaak niet verwerkt kan worden door de printer.
∫ Opmaakafdrukken
Wanneer u een beeld verschillende keren afdrukt op 1 vel papier
Als u bijvoorbeeld een beeld 4 keer wilt afdrukken op 1 vel papier, stelt u [Lay-out pagina] in op
[ä] en vervolgens [Aantal prints] op 4.
Wanneer u verschillende beelden afdrukt op 1 vel papier
Als u bijvoorbeeld 4 verschillende beelden wilt afdrukken op 1 vel papier, [Lay-out pagina]
instellen op [ä] en vervolgens [Aantal prints] in instellen op 1 voor elk van de 4 beelden.
Aantekening
• Het toestel ontvangt een bericht van de printer wanneer de [¥] aanduiding oranje wordt tijdens het
afdrukken. Nadat het afdrukken voltooid is, controleren of er problemen zijn met de printer.
• Als het aantal afdrukken groot is, kunnen de beelden in verschillende keren afgedrukt worden. In dit
geval kan het resterende aantal afdrukken dat aangegeven wordt verschillen van het ingestelde aantal.
• Alle beelden die in JPEG-formaat opgenomen zijn, kunnen afgedrukt worden. De beelden in RAW
zullen gebruik maken van de JPEG-beelden die gelijktijdig gecreëerd werden. Als een equivalent
JPEG-beeld niet beschikbaar is, zal het afdrukken niet plaatsvinden.
- 205 -
Overige
Optionele accessoires
Externe Flits (optioneel)
Na het bevestigen van de externe flits (DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL500: optioneel),
zal het effectieve bereik vergroot worden wanneer deze vergeleken wordt met de ingebouwde
flits van het toestel.
Voorbereiding:
• Zet het toestel uit en sluit de ingebouwde flits.
∫ Met behulp van de gewijde flits (DMW-FL220: optioneel)
1
Bevestig de betreffende flitser op de hete schoen en schakel de camera
en de flitser vervolgens in.
2
Selecteer [Flitser] in het [Opname]-menu. (P64)
3
Raak het item aan.
• Terwijl de externe flits verbonden is, worden de volgende iconen afgebeeld.
:
Externe flitslamp vast op ON
: Externe flits Langzame synch.
∫ Als andere in de handel verkrijgbare externe flitsers zonder communicatiefuncties op
de camera gebruikt worden (DMC-G5)
• In dit geval moet u de belichting instellen op de externe flitslamp. Als u de flitslamp toch wilt
gebruiken in de automatische functie, moet u er een gebruiken waarvoor u het diafragma en de
ISO-gevoeligheid kunt instellen en kunt aanpassen aan die van de camera.
• Stel de diafragmaprioriteit AE-functie of de handmatige-belichtingsfunctie op de camera in en stel
daarna dezelfde diafragmawaarde en ISO-gevoeligheid in op de externe flitser. (De belichting kan
niet voldoende worden gecompenseerd als de diafragmawaarde in de sluitertijdprioriteit AE-functie
wordt gewijzigd en de externe flitser kan het licht niet voldoende corrigeren in de Programme
AE-functie als de diafragmawaarde niet kan worden gefixeerd.)
- 206 -
Overige
Aantekening
• U kunt de openingswaarde, de sluitertijd en de ISO-gevoeligheid op het toestel instellen zelfs
wanneer de externe flits erop gezet wordt.
• Sommige commerciële externe flitsen hebben synchronische terminals met hoge voltage of
omgekeerde polariteit. Het gebruik van zulke extra flitsen zou storing kunnen veroorzaken of het
toestel zou niet normaal kunnen functioneren.
• Als u commercieel verkrijgbare externe flitsen gebruikt met andere communicatiefuncties dan de
gewijde communicatiefunctie, zouden deze niet normaal kunnen werken of zouden deze
beschadigd kunnen raken. Gebruik ze niet.
• Zelfs als de externe flitser is uitgezet, wisselt de camera mogelijk toch naar de externe-flitserfunctie
zodra de externe flitser wordt aangebracht. Verwijder de externe flitser als u deze niet gebruikt.
• De ingebouwde flits niet openen wanneer er een externe flits bevestigd is.
• Het toestel zal onstabiel worden wanneer u de externe flits bevestigt, het wordt aangeraden om een
statief te gebruiken bij het maken van beelden.
• Maak de externe flits los wanneer u het toestel draagt.
• Wanneer u de externe flits bevestigt, niet alleen de externe flits vasthouden omdat deze los zou
kunnen raken van het toestel.
• Als u de externe flitser gebruikt terwijl de witbalans op [
] staat, stelt u de witbalans ifijn af op
basis van de beeldkwaliteit. (P109)
• Als u op korte afstand opneemt met een brede hoek, zou er licht geblokkeerd kunnen worden door
de lens, wat het onderste gedeelte van het scherm donker maakt.
• Lees de gebruiksaanwijzing van de externe flits voor details.
Conversielens (optioneel)
U kunt het uitdrukkingsbereik van het toestel gemakkelijk verbreden door een compatibele lens
te installeren.
Groothoekconversielens:
Groothoekeffecten maken een breder gezichtsveld
mogelijk.
Teleconversielens:
Het telescopische effect maakt een hoger
uitvergrotingsniveau mogelijk.
Macro conversielens:
Maakt een hoger uitvergrotingsniveau van kleine
onderwerpen mogelijk.
Vissenoog conversielens:
Voor opnames van beelden met een gerekt perspectief.
• We adviseren dat u een conversielens gebruikt die compatibel is met dit toestel. Het gebruik van een
niet compatibele conversielens of adapter kan tot gevolg hebben dat de lens breekt of beschadigd
wordt.
• Raadpleeg voor details de gebruiksaanwijzing van de betreffende conversielenzen.
- 207 -
Overige
Filter (optioneel)
De MC-beveiliging is een transparante filter die noch de kleuren noch de hoeveelheid licht
beïnvloedt die u dus altijd kunt gebruiken om de cameralens te beschermen.
De ND-filter herleidt de lichthoeveelheid ongeveer 1/8e (wat overeenstemt met 3 maal vergrote
opening) zonder de kleurbalans te beïnvloeden.
PL-filter zal het teruggekaatste licht van een metaal of niet sferische oppervlakken (platte niet
metallische oppervlakken, waterdamp of onzichtbare deeltjes in de lucht) onderdrukken, het zo
mogelijk makend een beeld te maken met vergroot contrast.
Aantekening
• Als de onderling verwisselbare lens (H-PS14042) gebruikt wordt, schakel dit toestel dan uit en
controleer of de lenscilinder ingetrokken is voordat u een filter bevestigt of verwijdert.
• Geen meervoudige filters tegelijk bevestigen.
• U kunt de lensdop of de lenskap bevestigen wan de filter bevestigd is.
• Raadpleeg de instructies voor elk filter voor details.
Afstandsluiter (optioneel)
Als u de afstandsluiter (DMW-RSL1: optioneel) gebruikt, kunt u wazigheid voorkomen (toestel
schudden) wanneer u een statief gebruikt en kunt u de sluiter helemaal ingedrukt houden
wanneer u opnamen maakt met [B] (Bol) of burstfunctie De afstandsluiter werkt op soortgelijke
wijze als de ontspanknop op het toestel.
Aantekening
• Gebruik altijd een originele Panasonic remote sluiter (DMW-RSL1: optioneel).
• U kunt de afstandontspanknop niet gebruiken met het toestel in de volgende gevallen.
– Als de slaapfunctie gewist is
– Bij het starten/eindigen van de opname van films
• Lees de handleiding van de afstandsluiter voor details.
Netadapter (optioneel)/DC-koppelaar (optioneel)
Door de netadapter (optioneel) aan te sluiten, en deze vervolgens in een stopcontact te steken,
kunt u dit toestel op een PC of printer aansluiten zonder dat u zich zorgen om de capaciteit van
de batterij hoeft te maken. Voor het gebruik van de netadapter, wordt een DC-koppelaar
(optioneel) vereist.
Aantekening
• Gebruik altijd een originele Panasonic netadapter (optioneel).
• Wanneer een netadapter gebruikt wordt, moet de AC-kabel gebruikt worden die bij de netadapter
geleverd is.
• Lees ook de handleiding voor de netadapter en de DC-koppelaar.
- 208 -
Overige
Display LCD-Monitor/Display zoeker
• De volgende afbeeldingen zijn voorbeelden van wanneer het displayscherm ingesteld is op
[
] (LCD-monitorstijl) in de LCD-monitor.
∫ In Opname
Opnemen in de Programme AE-modus [
1
2
3
]
4 5
6 7 8 9 10 11
AFS
12
13
27
14
×
15
26
16
25
3.5 60
0
24 23 22 21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opnamefunctie (P31)
Photo Style (P147)
Flitsfunctie (P84)
OPNAMEFUNCTIE (wanneer u
bewegende beelden opneemt) (P159)/
Opnamekwaliteit (P160)
Beeldgrootte (P149)
Kwaliteit (P150)
Focusmodus (P36)
AF-functie (P95)
: Burstfunctie (P89)
: Auto Bracket (P91)
: Zelfontspanner (P93)
10 Batterij-aanduiding (P22)
: Optische beeldstabilisator¢1 (P78)/
11
: Waarschuwingsbeweging (P78)
12 Opnamestatus (knippert in rood)/
Focus (P37) (licht groen op.)
13 Raak tab (P171)¢2 aan
14 Raak zoom (P83)¢2 aan
15 Raak sluiter (P39)¢2 aan
16 Fn4 (Functieknop) (P114)¢2
16 0
20 19
98
17
18
17 Fn5 (Functieknop) (P114)¢2
18 Aantal opneembare beelden¢3 (P28)
19 Bedieningsgids modusknop (P172)/Extra
teleconversielens (bij foto's) (P80)
20 ISO-gevoeligheid (P111)
21 Waarde belichtingscompensatie (P88)/
Helderheid (P46)/Handmatige
belichtingsassistentie (P120)
22 Sluitertijd (P38)
23 Lensopening (P38)
24 Meetfunctie (P151)
25 Belichtingsmeter (P166)
Weergave brandpuntafstand (P169)
Step Zoom (P169)
26 AF-zone (P37, 99)
27 Kaart (P27) (alleen weergegeven tijdens
opname)/Verstreken opnametijd
¢4
(P53):
- 209 -
Overige
∫ Tijdens de opname (na het instellen)
28 29
30 31 32 33 34
C1
2nd
2nd
35 36
AFL
38
AEL
BKT
AWB
54
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
53 52
R12s
Standaardinstellingen (P139)
Display instelling Creative Control (P130)
Flitswerking instellen (P153)
2e gordijnsynchro (P153)
Extra Tele Conversie (bij video-opnames)
(P80)
Elektronische sluiter (P156)
Foto/Film (P55)
AF-vergrendeling (P104)
Gezichtsherkenning (P142)
Histogram (P164)
Defocus control Functie¢2 (P48)
)¢2 (P46, 171)
: Type defocus ([Miniatuureffect])¢2
(P135)/
: [Kleuraccent]¢2 (P138)
43 Creative control bijstelling¢2 (P130)
44 Aanraaktab (
)¢2 (P130, 171)
45 Witbalansbracket (P110)
46
47
48
49
43
38
38
40
40
41
44
Beschikbare opnametijd¢3 (P28):
Fijnafstelling witbalans (P109)
Witbalans (P106)/ : Kleur (P47)
Doel puntmeting (P151)
50 Zelfontspanner¢5 (P93)
51 Huidige datum en tijd/“: Instelling
reisbestemming¢6 (P70)
52 Programmaschakeling (P51)
53 AE-vergrendeling (P104)
54 Weergave microfoonniveau (P162)
Leeftijd¢7 (P158)
Lokatie¢6 (P71)
55 Naam¢7 (P158)
Aantal dagen dat verstreken is sinds de
vertrekdatum ¢6 (P71)
56 Simultane opname-lampje (P55)
57 Digitale zoom (P80)
58 HDR (P151)
¢1 Alleen beschikbaar wanneer een lens bevestigd
is die de stabilisatorfunctie ondersteunt
¢2 Wordt alleen weergegeven op de
40 Helderheid¢2 (P46)
41 Aanraaktab (
45
46
39
51 50 49 48 47
39 Kleur¢2 (P47)
42
42
37
ラュン
58
57
56
55
LCD-monitor.
¢3 Het is mogelijk de display te schakelen tussen
het aantal opneembare beelden en beschikbare
opnametijd met de [Rest-aanduiding] instelling
in het [Voorkeuze] menu.
¢4 “m” is een afkorting voor minuten en “s” voor
seconden.
¢4
¢5 Dit wordt tijdens het terugtellen weergegeven.
¢6 Dit wordt ongeveer 5 seconden weergegeven
wanneer de camera ingeschakeld wordt,
nadat de klok ingesteld is en nadat van de
afspeelmodus naar de opnamemodus
geschakeld is.
¢7 Dit wordt ongeveer 5 seconden weergegeven
wanneer de camera ingeschakeld wordt als
de instelling van [Profiel instellen] ingesteld is.
- 210 -
Overige
∫ In Terugspelen
1
2
Afspeelmodus (P177)
: Afspelen films (P61)/
1 2 3 4
5 6 7
: Continu afspelen burst-beeldengroep
(P173)
1
3 Beveiligd beeld (P188)
1/98 8
20
4 Aantal afdrukken (P186)
9 Foto
9
19
3s
5 Beeldgrootte (P149)
10
18
: Opnamemodus (tijdens het opnemen van
('$*
17
11
films) (P159)/Opnamekwaliteit (P160)
16
6 Kwaliteit (P150)
12
PQG
GJ
15
7 Batterij-aanduiding (P22)
0 16 0 AWB
F3.5 60
8 Beeldnummer/Totaal opnamen
9 Aantal beelden in burst/
¢1
13
14
Opnametijd films (P61):
10 Afspelen (video’s, burst-beelden)
Weergave van gedetailleerde informatie
(P61, 173)
13
11 Meervoudig terugspelen (P57)
12 Wissen (P63)
13 Opname-informatie¢2
: Intelligent Dynamic Range Control (P152)
: HDR (P151)
: Intelligente Resolutie (P154)
: [Schaduwcomp.] (P155)
14 Leeftijd (P158)
15 Weergave burst-beeldengroep (P173)
¢3
¢3
60
F3.5
0
WB
ISO
AWB
160
AFS
P
STD.
'(&
23
s
RGB
100-0001
21
¢3
16 Naam (P144, 158)/Locatie (P71)/Titel
5 6 22
(P178)
Weergave histogram
17 Aantal dagen dat verstreken is sinds de
vertrekdatum (P71)
24
18 Icoon voor huidig opvragen informatie (P220)
19 Afgedrukt met tekstaanduiding (P179)
¢1
Verstreken afspeeltijd (P61):
20 Favorieten (P185)
Waarschuwingspictogram kabelaansluiting
(P202)
21 Map/Bestandnummer¢2 (P199)
22 Kleurruimte¢4 (P157)
23 Opgenomen datum en tijd/Wereldtijd (P70)
24 Histogram (P60)
¢1 “m” is een afkorting voor minuten en “s” voor
seconden.
¢2 Dit wordt niet afgebeeld voor bewegende beelden
die opgenomen worden in [AVCHD].
¢3 Dit wordt afgebeeld in de volgorde van [Titel],
[Locatie], [Naam] ([Baby1]/[Baby2], [Huisdier]),
[Naam] ([Gezicht herk.]).
¢4 Dit wordt niet afgebeeld voor bewegende beelden
die opgenomen worden in [AVCHD]/[MP4].
- 211 -
F3.5 60
13
0 ISO160
1/98
8
100-0001
21
Overige
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
Wat u wel en niet moet doen met dit toestel
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals
magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
• Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
• Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met een
nadelige invloed op beeld en/of geluid.
• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als gevolg
van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware motoren.
• De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt, kan
een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
• Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet naar
behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de batterij te verwijderen, of de netadapter los te
maken (optioneel). Plaats de batterij vervolgens weer terug of sluit de netadapter aan, en schakel
het toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.
• Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen hebben
voor beeld en/of geluid.
Altijd de meegeleverde snoeren en kabels gebruiken. Ook voor optionele accessoires
gebruikt u altijd de meegeleverde snoeren en kabels.
De snoeren of de kabels niet langer maken.
Het toestel niet bespuiten met insectenverdelgers of chemische middelen.
• Wordt het toestel met chemische middelen bespoten dan kan het beschadigd raken en de
afwerkingslaag er van af gaan.
• Vermijd langdurig contact van de digitale fotocamera met rubber of plastic.
- 212 -
Overige
Schoonmaken
Voordat u het toestel reinigt, dient u de batterij of de DC-koppelaar te verwijderen
(optioneel), of de stekker uit het stopcontact te trekken. Wrijf het toestel vervolgens met
een droge zachte doek.
• Wanneer het toestel vuil is, kan het schoongemaakt worden door het vuil eraf te wrijven met
een uitgewrongen natte doek en vervolgens met een droge doek.
• Veeg het vuil of de stof van de zoomring en de focusring af met een droge, stofvrije doek.
• Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zoals benzeen, verdunner, alcohol,
keukenschoonmaakmiddelen, enz., om het toestel te reinigen, aangezien dit buitenhoes of
het deklaagje zou kunnen aantasten.
• Wanneer u een chemische doek gebruikt, ervoor zorgen de bijbehorende instructies te
volgen.
∫ Vuil op de beeldsensor
Deze camera heeft een verwisselbaar lenzensysteem. Er kan dus vuil in de camera komen als
u lenzen wisselt. Afhankelijk van de opnamecondities kan vuil op de beeldsensor ook op de
opname te zien zijn.
Om te voorkomen dat er vuil of stof op de interne delen van het toestel komen, kunt u beter niet
de lens omwisselen in een stoffige omgeving en altijd de body-kap of lens erop doen wanneer
u de camera opbergt. Verwijder eventueel vuil op de body-kap voordat u deze bevestigt.
Stofverwijdering
Dit toestel heeft een stofafnamefunctie die vuil en stof wegblaast dat op de voorkant van het
beeldsysteem aanwezig kan zijn. Deze functie zal automatisch werken als de camera
ingeschakeld wordt, maar als u stof ziet, voer dan de [Sensorreiniging] (P77) uit in het
[Set-up]-menu.
Verwijder het vuil van de beeldsensor
De oogsensor is een zeer precies en kwetsbaar apparaat; neem daarom de onderstaande
richtlijnen in acht als u hem zelf moet schoonmaken.
• Gebruik een in de handel verkrijgbaar blaaskwastje om stof van de oogsensor te blazen. Blaas niet
te hard.
• Laat het blaaskwastje niet voorbij de lensvatting komen.
• Zorg ervoor dat het blaaskwastje de beeldsensor niet raakt om krassen op de beeldsensor te
voorkomen.
• Gebruik uitsluitend een blaaskwastje om de beeldsensor schoon te maken.
• Als het vuil of de stof niet met de blazer verwijderd kan worden, raadpleeg dan de dealer of het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
∫ Voor de zorg van de oogdop op de viewfinder
• De oogschelp kan niet worden losgemaakt, u moet hem dus voorzichtig met een droge, zachte doek
afnemen en opletten dat de oogschelp niet losraakt.
• Als u de oogschelp te stevig afneemt en hij raakt los, raadpleeg dan uw leverancier of het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
- 213 -
Overige
Over de LCD Monitor/Zoeker
• Niet met grote kracht op de LCD-monitor drukken. Ongelijke kleuren kunnen op de LCD-monitor
verschijnen en dit kan voor storing zorgen.
• Als het toestel koud is wanneer u het aanzet, kan het beeld op de LCD-monitor/Zoeker aanvankelijk
een beetje donkerder dan normaal zijn. Het beeld zal echter weer normaal helder worden zodra het
toestel zelf opgewarmd is.
Het LCD-/zoekerscherm is tot stand gekomen dankzij zeer hoogwaardige
precisietechnologie. Er kunnen echter toch donkere of lichte puntjes (rood, blauw of groen)
op het scherm zichtbaar zijn. Dit is geen storing. Het LCD-/zoekerscherm heeft meer dan
99,99% effectieve pixels met slechts 0,01% inactieve of altijd brandende pixels. De puntjes
worden niet opgenomen op opnamen op een kaart.
Over de Lens
• Niet hard op de lens drukken.
• Laat het toestel nooit in de zon liggen met de lens naar de zonnestralen gericht. Zonlicht kan
problemen veroorzaken. Dit geldt zowel binnen als buiten en in de buurt van een raam.
• Als er vuil (water, olie of vingerafdrukken enz.) op de lens zit, beïnvloedt dit ook de opname. Maak
de lens voorzichtig schoon met een zachte droge doek voordat en nadat u opnamen maakt.
• De lensmontering niet naar beneden toe leggen. Zorg ervoor dat de
contacten van de lensmontering 1 niet vuil worden.
Batterij
De batterij is een oplaadbare lithium-ionbatterij. De stroom wordt opgewekt door de
chemische reactie in de batterij. Deze reactie wordt beïnvloed door de temperatuur en de
vochtigheid. Door te hoge of te lage temperaturen gaan batterijen minder lang mee.
Haal de batterij altijd uit het toestel na gebruik.
• Doe de verwijderde batterij in een plastic zak en verplaats of bewaar deze ver van metalen
voorwerpen (paperclips, enz.).
Als u de batterijen per ongeluk laat vallen, controleert u of de batterijen en de
aansluitingen beschadigd zijn.
• Door een beschadigde batterij in het toestel te doen zal het toestel stukgaan.
Opgeladen reservebatterijen meenemen wanneer u op stap gaat.
• U dient eraan te denken dat de levensduur van de batterijen korter wordt bij lage temperaturen zoals
op skipistes.
• Als u op reis gaat, vergeet dan niet de batterijlader in te pakken (bijgeleverd) zodat u de batterij kunt
opladen tijdens uw reis.
- 214 -
Overige
Onbruikbare batterijen weggooien.
• Batterijen hebben een beperkte levensduur.
• Batterijen niet in open vuur gooien, dit kan ontploffing veroorzaken.
De batterijaansluitingen niet in contact laten komen met metalen voorwerpen (zoals
kettingen, haarpinnen, enz.).
• Dit kan kortsluiting of hitte veroorzaken en u zou uzelf ernstig kunnen verbranden als u de batterij
aanraakt.
Lader
• Het [CHARGE]-lampje zal knipperen onder de invloed van statische elektriciteit of
elektromagnetische golven. Dit fenomeen is niet van invloed op het laden.
• Als u een batterijoplader vlak bij een radio gebruikt, kan dit de radio-ontvangst storen.
• De lader 1 m of meer verwijderd houden van de radio.
• De lader kan ruis maken wanneer deze gebruikt wordt. Dit is geen storing.
• Na het gebruik, haalt u de batterijlader uit het stopcontact. (Als u de stekker in het stopcontact laat
zitten, verbruikt u nog steeds een beetje stroom.)
• De aansluitingen van de lader en de batterij schoon houden.
Over 3D
∫ Over 3D-opnames
Als de onderling verwisselbare 3D-lens aangebracht is, dient u een onderwerp niet op te
nemen op een afstand die kleiner is dan de minimum brandpuntafstand.
• De 3D-effecten kunnen uitgesprokener zijn en kunnen daardoor vermoeidheid of een oncomfortabel
gevoel veroorzaken.
• Als de onderlinge verwisselbare 3D-lens (H-FT012: optioneel) gebruikt wordt, is de minimum
brandpuntafstand 0,6 m.
Als met de onderling verwisselbare 3D-lens opnames gemaakt worden, zorg er dan voor
het toestel niet te schudden.
• Als het toestel hevig geschud worden, tijdens het rijden in een voertuig of het lopen, enz., kunnen
vermoeidheid en een oncomfortabel gevoel veroorzaakt worden.
• We raden het gebruik van een statief aan.
∫ Over het kijken naar 3D
Een ieder die hypergevoelig is voor licht, een hartkwaal heeft of zich hoe dan ook onwel
voelt, met vermijden naar 3D-beelden te kijken.
• Dit kan namelijk een negatieve invloed op een dergelijke gezondheidsstatus hebben.
Als u zich moe, ongemakkelijk of op een andere manier niet gewoon voelt terwijl u naar
3D-beelden kijkt, stop dan gelijk met kijken.
• Gaat u door met kijken, dan kan dit ziekte tot gevolg hebben.
• Neemt u alstublieft op passende wijze rust nadat u met kijken opgehouden bent.
Als u naar 3D-beelden kijkt, wordt aanbevolen om de 30 tot 60 minuten een pauze in te
lassen.
• Langdurig kijken kan vermoeide ogen tot gevolg hebben.
- 215 -
Overige
Aan hen die bijziend of verziend zijn, wiens rechter- en linkeroog van elkaar afwijken, die
astigmatisch zijn, wordt geadviseerd een corrigerende bril, enz., te dragen.
Stop het kijken als u duidelijk een dubbel beeld ziet wanneer u naar de 3D-beelden kijkt.
• Mensen kunnen het kijken naar 3D-beelden op verschillende manieren ervaren. Corrigeer uw
gezichtsvermogen naar behoren voordat u naar 3D-beelden gaat kijken.
• U kunt de 3D-instelling op uw televisie of de instelling van de 3D-uitzending op het toestel op 2D zetten.
Kaart
De kaart niet op plaatsen met een hoge temperatuur bewaren, waar makkelijk
elektromagnetische golven of statische elektriciteit opgewekt kunnen worden, of op
plaatsen die blootgesteld zijn aan direct zonlicht.
De kaart niet plooien of laten vallen.
• De kaart kan beschadigd worden of de opgenomen inhoud zou beschadigd of uitgewist kunnen worden.
• De kaart in de kaarthoes of het zakje doen na gebruik en wanneer u de kaart opslaat of vervoert.
• Laat de kaart niet vuil worden en zorg ervoor dat er geen vuil, stof of water op de aansluitingen
achterop de kaart komen. Raak de aansluitingen niet aan met uw vingers.
Aantekening voor overdracht van de geheugenkaart aan derden of het weggooien van
de geheugenkaart
• “Formatteren” of “wissen” met gebruik van het toestel of een PC zal alleen de informatie van het
bestandsmanagement veranderen en zal niet de gegevens in de geheugenkaart geheel wissen.
Het wordt aangeraden om de geheugenkaart letterlijk te vernietigen of de in de handel verkrijgbare
software voor het wissen van computergegevens te gebruiken om de gegevens die op de geheugenkaart
staan geheel te wissen voordat deze naar een andere eigenaar gaat of weggegooid wordt.
Management van gegevens in de geheugenkaart is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Over de persoonlijke informatie
Als een naam of verjaardag ingesteld is voor [Profiel instellen]/functie voor gezichtsherkenning,
dan wordt deze persoonlijke informatie in het toestel bewaard en in het beeld opgenomen.
Ontkoppeling
• Informatie, inclusief persoonlijke informatie, kan veranderd worden of verdwijnen wegens een fout,
een effect van statische energie, een ongeluk, storing, reparatie of andere handelingen.
Gelieve van te worden acht slaan op het feit dat Panasonic op geen enkele manier aansprakelijk is
voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de verandering of verdwijning van informatie of
persoonlijke informatie.
Bij aanvraag van een reparatie, van eigenaar veranderen of weggooien
• De instellingen opnieuw instellen om de persoonlijke gegevens te beschermen. (P76)
• Verwijder de geheugenkaart van het toestel wanneer er een reparatie vereist wordt.
• Instellingen zouden terug kunnen keren naar de fabriekstandaard wanneer het toestel gerepareerd wordt.
• Gelieve contact opnemen met de dealer waar u het toestel aangeschaft heeft of met uw
dichtstbijzijnde Servicecentrum als de bovenstaande operaties niet mogelijk zijn wegens storing.
Wanneer u de geheugenkaart overdraagt aan derden of deze weggooit, raadpleeg dan
“Aantekening voor overdracht van de geheugenkaart aan derden of het weggooien van
de geheugenkaart” hierboven.
- 216 -
Overige
Wanneer u het toestel niet gebruikt gedurende een lange tijdsperiode
• De batterij op een koele en droge plaats opbergen met een relatief stabiele temperatuur:
(Aanbevolen temperatuur: 15 oC tot 25 oC, Aanbevolen vochtigheid: 40%RH tot 60%RH)
• De batterijen en de kaart altijd uit het toestel verwijderen.
• Als de batterijen in het toestel gelaten worden zullen ze ontladen zelfs als het toestel uitstaat. Als de
batterijen nog langer in het toestel blijven, zullen ze te veel leeg raken en kunnen ze onbruikbaar
worden, zelfs wanneer ze opgeladen worden.
• Wanneer de batterijen voor een lange tijd opgeslagen worden, raden we aan ze eens per jaar op te
laden. De batterijen uit het toestel verwijderen en ze weer opslaan nadat ze helemaal leeg geraakt
zijn.
• We raden aan het toestel op te slaan met een droogmiddel (kwartsglas gel) wanneer u deze in een
kast bewaart.
• Controleer alle onderdelen voordat u opnamen maakt wanneer u het toestel lange tijd niet
heeft gebruikt.
Over de Beeldgegevens
• Opgenomen gegevens kunnen worden beschadigd of zoek raken als de camera kapot gaat omdat
er verkeerd mee wordt gewerkt. Panasonic is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door
het verlies van opgenomen gegevens.
Over statieven met drie poten of met één poot
• Zet het statief goed vast als u het toestel erop bevestigt.
• U zou niet in staat kunnen zijn de kaart of de batterij te verwijderen wanneer u een statief met drie
poten of een statief met één poot gebruikt.
• Zorg ervoor dat de schroef op het statief met drie poten of het statief met één poot niet een hoek
vormt wanneer u het toestel bevestigt of losmaakt. U zou de schroef op het toestel kunnen
beschadigen als u een excessieve kracht gebruikt bij het draaien ervan. Tevens zou het toestel en
het afmetinglabel beschadigd kunnen raken of krassen kunnen krijgen als het toestel te strak
bevestigd wordt aan het statief met drie poten of het statief met één poot.
• Wanneer u dit toestel gebruikt met een lens met grote diameter, zou de lens in contact kunnen
komen met de voetplaat afhankelijk van het statief met drie poten/statief met één poot. Door de
schroef aan te draaien met de lens en de voetplaat die met elkaar in contact zijn zou dit toestel of de
lens beschadigd kunnen worden. Daarom wordt het aanbevolen de statiefadapter (DMW-TA1:
optioneel) erop te zetten voordat u het statief erop zet.
• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor het statief met drie poten of het statoef met één poot.
Over de schouderriem
• Als u een zware verwisselbare lens (meer dan ongeveer 1 kg) aan het toestellichaam bevestigt, het
toestel niet dragen m.b.v. de schouderriem. Het toestel en de lens vasthouden wanneer u deze
draagt.
- 217 -
Overige
Waarschuwingen op het scherm
Soms verschijnen op het scherm bevestigingen of foutmeldingen.
De belangrijkste meldingen worden hieronder beschreven.
[Deze foto is beveiligd]
> Het beeld wissen nadat de beveiliginstelling geannuleerd is. (P188)
[Deze foto kan niet gewist worden]/[Sommige foto’s kunnen niet gewist worden]
• Dit kenmerk kan alleen gebruikt worden voor beelden die aan de DCF-standaard voldoen.
> Als u een paar beelden wilt wissen, de kaart formatteren nadat u de nodige gegevens op een
PC etc. opgeslagen heeft. (P77)
[Kan op deze foto niet ingesteld worden]
• [Titel bew.], [Tekst afdr.] of [Print inst.] kan niet ingesteld worden voor beelden die niet gebaseerd
zijn op de DCF-standaard.
[Storing geheugenkaart Kaart formateren ?]
• Het is een formaat dat niet gebruikt kan worden met dit toestel.
> Er een andere kaart inzetten.
> Formatteer de kaart opnieuw met het toestel, nadat de nodige gegevens opgeslagen zijn op
een PC, enz. (P77) De gegevens zullen gewist worden.
[Lens niet herkend of opname zonder lens is uitgezet in het Custom menu]
• Wanneer u een Leica-lensmontageadapter (DMW-MA2M, DMW-MA3R: optioneel) gebruikt, [Opn.
zonder lens] (P172) instellen op [ON] in het custom-menu.
[Lens niet goed aangesloten. Druk niet op lensontkoppelingsknop als lens is aangesl.]
• Maak de lens één keer los en breng hem weer aan zonder op de vrijgaveknop voor de lens te
drukken. (P17) Schakel dit toestel opnieuw in en neem contact op met de verkoper als het nog
steeds weergegeven wordt.
[LENSFOUT. CONTROLEER BAJONET OP STOF.]
• Maak de lens los van de camerabody en veeg de contacten op de lens en op de camerabody
schoon met een droog katoenen lapje. Bevestig de lens, schakel het toestel weer in en neem
contact op met de verkoper als het nog steeds weergegeven wordt.
[Lensverbinding werkt niet. Zet de camera opnieuw aan.]
• Dit wordt afgebeeld wanneer de lens gestopt is met normaal werken omdat er bijvoorbeeld op
gedrukt wordt door een hand enz.
> Schakel het toestel uit en aan. Als het bericht blijft, contact opnemen met de dealer of uw
dichtstbijzijnde Servicecentrum.
- 218 -
Overige
[Storing geheugenkaart]/[Parameterfout geheugenkaart]/[Deze geheugenkaart kan niet
worden gebruikt.]
> Gebruik een kaart die met dit toestel compatibel is. (P27)
• SD-geheugenkaart (8 MB tot 2 GB)
• SDHC-geheugenkaart (4 GB tot 32 GB)
• SDXC-geheugenkaart (48 GB, 64 GB)
[Plaats SD-kaart opnieuw]/[Andere kaart proberen a.u.b.]
• Er heeft zich een fout voorgedaan bij het toetreden van de kaart.
> Voer de kaart opnieuw in.
> Er een andere kaart inzetten.
[Leesfout/Schrijffout
Controleer de geheugenkaart]
• Het is niet gelukt gegevens te lezen of te schrijven.
> Verwijder de kaart nadat u dit toestel uitgeschakeld heeft. Plaats de kaart opnieuw, schakel dit
toestel in en probeer de gegevens opnieuw te lezen of te schrijven.
• De kaart zou stuk kunnen zijn.
> Er een andere kaart inzetten.
[Kan niet opnemen wegens incompatibele gegevensindeling (NTSC/PAL) op kaart.]
> Als u een paar beelden wilt wissen, de kaart formatteren nadat u de nodige gegevens op een
PC etc. opgeslagen heeft. (P77)
> Er een andere kaart inzetten.
[Opname bew. beelden geann. schrijfsnelheid kaart te beperkt]
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklassen met “Klasse 4” of hoger wanneer u bewegende
beelden opneemt.
• Als het voorkomt dat deze stopt zelfs na het gebruik van een “Klasse 4”-kaart of hoger en de
schrijfsnelheid van de gegevens verslechterd is, wordt het aangeraden een back-up te maken en
vervolgens (P77) te formatteren.
• Afhankelijk van het type kaart kan het opnemen van bewegend beeld halverwege stoppen.
[Creëren van een map niet mogelijk]
• U kunt geen map aanmaken omdat er geen mapnummers meer zijn.
> De kaart formatteren nadat de nodige gegevens op een PC enz. opgeslagen zijn. (P77) Als u
[Nr. resetten] in het [Set-up] menu kiest na het formatteren, wordt de mapnummer weer op 100
gezet. (P76)
- 219 -
Overige
[Beeld wordt weergegeven voor 16:9 TV]/[Beeld wordt weergegeven voor 4:3 TV]
• Kies [TV-aspect] in het [Set-up] menu om de beeldverhouding van de TV te wijzigen. (P74)
• Deze melding verschijnt ook als de USB-aansluitkabel alleen in de camera zit.
Sluit het andere eind van de USB-aansluitkabel in dit geval aan op een PC of een printer. (P198,
202)
[Bewerking niet mogelijk omdat er informatie wordt verwerkt.]
Als een kaart, met beelden die met een PC of met andere apparatuur gewist zijn of met
evenzo veranderde bestandnamen, in dit toestel geplaatst wordt, zal het automatisch de
nieuwe informatie terugwinnen en de burst-groepen opnieuw samenstellen. De icoon die op
dat moment de informatie terugwint [
], kan gedurende lange tijd op het afspeelscherm
weergegeven worden als er vele beeldbestanden zijn en wissen of het gebruik van het
[Afspelen]-menu is gedurende deze tijd niet mogelijk.
• Als u dit toestel uitschakelt terwijl informatie teruggewonnen wordt, zullen de beelden waarvoor tot
op dat moment informatie teruggewonnen werd als een burst-groep bewaard worden. Als u het
toestel weer inschakelt, zal het terugwinnen van de informatie vanaf hetzelfde punt herstarten.
[Deze batterij kan niet gebruikt worden]
• Gebruik een echte Panasonic-batterij. Als dit bericht afgebeeld wordt zelfs nadat u een echte
Panasonic-batterij gebruikt is, contact opnemen met de dealer of uw dichtst bijzijnde
Servicecentrum.
• Als de batterijaansluiting vuil is, reinig deze dan en neem onbekende deeltjes weg.
- 220 -
Overige
Problemen oplossen
Probeer als eerste de volgende procedures (P221–231).
Als het probleem niet wordt verholpen, kan het mogelijk worden verminderd door
[Resetten] (P76) in het [Set-up]-menu te selecteren.
Batterijen en stroom
Het toestel kan niet bediend worden zelfs wanneer het aanstaat.
Het toestel gaat uit onmiddellijk nadat het aangezet is.
• De batterij is op.
• De batterij opladen.
• Als u het toestel aanlaat, zal de batterij opgaan.
> Schakel het toestel vaal uit d.m.v. de [Besparing], enz. (P73)
Dit toestel wordt automatisch uitgeschakeld.
• Als u aansluit op een TV die compatibel is met VIERA Link, met een HDMI-minikabel (optioneel), en
u schakelt de TV uit met de afstandsbediening van de TV, dan wordt ook dit toestel uitgeschakeld.
> Als u VIERA Link niet gebruikt, zet [VIERA link] dan op [OFF]. (P75)
Kaart-/batterijklep sluit niet.
• Plaats de batterij correct en volledig naar binnen. (P26)
Opnemen
Fotograferen is niet mogelijk.
De sluiter zal niet onmiddellijk in werking treden wanneer er op de ontspanknop
gedrukt wordt.
• Is het onderwerp scherpgesteld?
> [Focusprioriteit] is ingesteld op [ON] op het moment van aanschaf en u kunt geen beelden
maken totdat er scherpgesteld is op het onderwerp. Als u in staat wilt zijn een beeld te maken
wanneer u de ontspanknop helemaal indrukt zelfs als er nog niet geheel scherpgesteld is op het
onderwerp, dient u [Focusprioriteit] in het [Voorkeuze] menu in te stellen op [OFF]. (P167)
Het opgenomen beeld is witachtig.
• De opname lijkt misschien witachtig als er vingerafdrukken of iets dergelijks op de lens of
beeldsensor terecht zijn gekomen.
> Als de lens vuil is, schakelt u het toestel uit en veegt u de lens vervolgens zachtjes schoon met
een zachte, droge doek.
> Raadpleeg P213 als de beeldsensor vuil geworden is.
- 221 -
Overige
Het beeld is te licht of te donker.
> Controleer de instelling van de belichtingscompensatie. (P88)
• Als de AE-vergrendleling (P104) onjuist toegepast?
Er worden in één keer meervoudige beelden opgenomen.
> De witbalansbracketinstellingen ongedaan maken (P110).
• Is Burst (P89) of Auto Bracket (P91) ingesteld?
> Zet de drivemodus op Enkel. (P38)
• Is de zelfontspanner (P93) op [
] gezet?
Het object is niet goed scherp.
• Het onderwerp ligt buiten het focusbereik van het toestel. (P37)
• Er is camerabeweging (golfstoring) of het onderwerp beweegt enigszins. (P78)
• Staat [Focusprioriteit] in het [Voorkeuze]-menu op [OFF]? (P167)
In dit geval wordt het beeld misschien niet correct scherp gesteld, zelfs als [AFS], [AFF] of [AFC] in
[Focusfunctie] ingesteld is.
• Is de AF-vergrendeling (P104) onjuist toegepast?
Het opgenomen beeld is wazig. De optische beeldstabiliseerder is niet effectief.
• De sluitertijd wordt trager en de optische beeldstabilisatorfunctie werkt mogelijk vooral niet goed
wanneer u opnamen op donkere plaatsen maakt.
> We raden aan het toestel stevig vast te houden met beide handen wanneer u beelden maakt.
(P33)
> Wij raden aan een statief en de zelfontspanner (P93) te gebruiken wanneer u opnamen maakt
met een langzame sluitertijd.
• Gebruikt u een lens die de stabilisatorfunctie ondersteunt? (P16)
Er kunnen geen opnamen worden gemaakt met behulp van witbalansbracket.
• Is er nog geheugen op de kaart beschikbaar?
Het opgenomen beeld ziet er onafgewerkt uit.
Er verschijnt ruis op het beeld.
• Is de ISO-gevoeligheid hoog of de sluitertijd langzaam?
([Gevoeligheid] is ingesteld op [AUTO] wanneer het toestel vervoerd wordt. Daarom zal er als u
binnenshuis, enz. beelden maakt etc. ruis verschijnen.)
> Verlaag de ISO-gevoeligheid. (P111)
> Verhoog de instelling voor [Ruisreductie] in [Fotostijl] of verlaag de instelling voor ieder van de
items behalve [Ruisreductie]. (P148)
> Beelden op heldere plekken maken.
> Zet de [Lang sl.n.red] op [ON]. (P155)
• Is [Fotoresolutie] (P149) of [Kwaliteit] (P150) laag ingesteld?
• Is [Dig. zoom] ingesteld? (P80)
- 222 -
Overige
Er kunnen strepen of beeldflikkering verschijnen onder verlichting zoals fluorescente
verlichting en LED-verlichting-inrichting.
• Dit is kenmerkend voor MOS-sensoren die dienst doen als de pickupsensoren
van de camera.
Dit is geen storing.
• Wanneer u aanzienlijke flikkering of strepen opmerkt tijdens het maken van een
video, kunt u deze beeldflikkering of de strepen verminderen door de sluitertijd
[Antiflikkering] (P162) en de sluitertijd vast te stellen. Het is mogelijk een
sluitertijd te selecteren vanaf [1/50], [1/60], [1/100] of [1/120].
De helderheid van de tint van het gemaakte beelden verschilt van de eigenlijke scène.
• Wanneer u onder fluorescente of LED-verlichting enz. opneemt, zou het verhogen van de sluitertijd
kleine veranderingen m.b.t. de helderheid en de kleur met zich mee kunnen brengen. Deze
veranderingen zijn een resultaat van de eigenschappen van de lichtbron en duiden niet op storing.
• Wanneer u onderwerpen opneemt op extreem heldere plekken of onder fluorescente verlichting,
LED-verlichting, een kwiklamp, natriumverlichting enz., zouden de kleuren en de schermhelderheid
kunnen veranderen of zouden er horizontale strepen kunnen verschijnen op het scherm.
Er wordt een helder punt dat zich niet in het onderwerp bevindt opgenomen.
• Er kunnen defecte pixels in de beeldsensor zijn, Voer [Pixelverbeter.] (P77) uit.
U kunt de belichting niet compenseren.
• Bevindt u zich in de operatie van belichtingcompensatie?
> Druk op de functieknop achterop om te schakelen naar Belichtingscompensatie-werking. (P88)
De functiehendel werkt niet.
> Zet [Functieschakelaar] op [AUTO]. (P15)
Onderwerp kan niet vergrendeld worden.
(AF-opsporing niet mogelijk)
• Als het onderwerp delen bevat waarvan de kleur afwijkt van de omringende kleur, raak deze delen of
de hoofdkleuren van het onderwerp dan aan om het AF-frame in te stellen (P97).
Het operatiegeluid is gering.
• Dekt uw vinger de luidspreker af? (P10)
- 223 -
Overige
Bewegende beelden
Opnemen video's is niet mogelijk.
• Misschien bent u korte tijd niet in staat om opnames te maken wanneer u dit toestel net
ingeschakeld heeft of wanneer u een kaart met grote capaciteit gebruikt.
Opnemen van bewegende beelden stopt halverwege.
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklassen met “Klasse 4” of hoger wanneer u bewegende beelden
opneemt.
• Afhankelijk van de kaart kan het opnemen halverwege stoppen.
> Als het opnemen van een video stopt tijdens het gebruik van een kaart van minstens “Klasse 4”,
als u een kaart gebruikt waarop herhaaldelijk gegevens opgenomen en gewist zijn, dan wel een
kaart die op een PC of op andere apparatuur geformatteerd werd, zal de snelheid van het
schrijven van de gegevens lager zijn. In zulke gevallen, raden we aan dat u een back-up maakt
van de gegevens en vervolgens de kaart in dit apparaat formatteert (P77).
Als u een video opneemt, kan het beeldscherm donker worden.
• Als een video opgenomen wordt, kan het beeldscherm na zekere tijd donker worden, om het
verbruik van de batterij te reduceren, maar dit zal niet van invloed zijn op de opgenomen video.
Het beeldscherm kan tijdelijk uitvallen, of het toestel kan geluid ruis opnemen.
• Het scherm zou tijdelijk zwart kunnen worden of het apparaat zou lawaai op kunnen nemen wegens
statische elektriciteit of elektromagnetische golven enz. afhankelijk van de omgeving van de
bewegende beeldopname.
Het voorwerp lijkt verdrongen.
• Het voorwerp lijkt enigszins verdrongen wanneer deze zeer snel over het beeld beweegt, maar dit
komt doordat het toestel MOS gebruikt voor de beeldsensor. Dit is geen storing.
Bij video’s worden afwijkende klik- en zoemgeluiden opgenomen.
Het opgenomen geluid is heel zacht.
• Tijdens het maken van video-opnames in een stille omgeving kan het geluid van het diafragma en
de scherpstelling in opgenomen worden, afhankelijk van de gebruikte lenzen. Dit is geen defect.
Tijdens het opnemen van video’s kan de werking van de scherpstelling op [OFF] gezet worden met
[Continu AF] (P52).
• Wees voorzichtig tijdens het opnemen van video’s omdat de geluiden van de werking van de zoom,
de knoppen en de functieknop, enz., opgenomen kunnen worden.
• Tijdens het opnemen van video’s kan het afsluiten van de opening van de microfoon met een vinger
het niveau van de opgenomen audio verlagen of kan het zijn dat de audio geheel niet opgenomen
wordt. Wees ook voorzichtig omdat het werkgeluid van de lenzen gemakkelijk opgenomen kan
worden.
- 224 -
Overige
Lens
Het opgenomen beeld zou vervormd kunnen worden of er zou zich een kleur om het
onderwerp kunnen bevinden die er niet hoort.
• Afhankelijk van de lens die wordt gebruikt, lijken opnamen mogelijk iets scheef of is er kleur
zichtbaar in de hoeken, afhankelijk van de zoomfactor; dit komt door de eigenschappen van de lens.
De randen van het beeld kunnen ook scheef lijken omdat het perspectief groter is wanneer de
groothoek wordt gebruikt. Dit is geen storing.
Als de lens op een andere digitale camera bevestigd wordt, kan de stabilisatiefunctie
niet uitgeschakeld worden of kan het zijn dat deze functie niet werkt.
• De optische beeldstabilisatorfunctie van de onderling verwisselbare lens (H-PS14042, H-FS014042,
H-FS45150) werkt alleen correct met camera's die de functie ondersteunen.
> Als oudere digitale toestellen van Panasonic (DMC-GF1, DMC-GH1, DMC-G1) gebruikt worden,
kunnen [Stabilisatie] in het [Opname]-menu (P78) niet op [OFF] gezet worden. Er wordt
aanbevolen om een update van de firmware van de digitale camera op de volgende website uit
te voeren.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/
> Als u deze lens gebruikt met een ander merk digitale camera, zal de optische
beeldstabilisatorfunctie niet werken. (Met ingang van augustus 2012).
Neem voor details contact op met het respectievelijke bedrijf.
Flits
De flits is niet geactiveerd.
• Is de flits gesloten?
> Open de flitser door de [
OPEN]-knop te schuiven. (P84)
De flits wordt 2 keer geactiveerd.
• De flitser wordt 2 keer geactiveerd. De tussentijd tussen de eerste en de tweede flits is langer
wanneer de Rode-ogenreductie (P84) ingesteld is, dus moet het onderwerp niet bewegen totdat de
tweede flits geactiveerd wordt.
- 225 -
Overige
LCD-monitor/Viewfinder
De LCD-monitor gaat uit ook al staat het toestel aan.
• De LCD-monitor wordt uitgeschakeld wanneer [Auto LCD uit] (P73) geselecteerd is voor de
[Besparing]-modus.
[Dit gebeurt niet wanneer u de Netadapter (optioneel) gebruikt.]
• Er wordt gewisseld naar de zoekerweergave zodra er zich een hand of een voorwerp dicht bij de
oogsensor bevindt. (P34)
De LCD-monitor/Viewfinder is te helder of te donker.
• Controleer de [LCD mode] instelling. (P72)
• Voer de [Monitor]/[Zoeker] uit (P72).
Het kan even flikkeren of de helderheid van het beeldscherm kan even aanzienlijk
veranderen.
• Dit gebeurt door het veranderen van de lensopening wanneer de sluiterknop tot halverwege
ingedrukt wordt, of wanneer de helderheid van het onderwerp verandert. Dit is geen storing.
Het beeld verschijnt niet op de LCD-monitor.
• Verschijnt het beeld op de Viewfinder?
> Druk op [LVF/LCD] om naar het display van de LCD-monitor te schakelen. (P34)
• Is het LCD-scherm uitgeschakeld?
> Druk op [DISP.] om de weergave te wisselen. (P40)
Er wordt niet geschakeld tussen het LCD-monitor en de zoeker wanneer er op [LVF/
LCD] wordt gedrukt.
• Wordt alleen op het LCD-monitor weergegeven wanneer de camera is verbonden met een PC of
printer.
Er verschijnen zwarte, rode, blauwe en groene stippen op de LCD-monitor.
• Dit is geen storing.
Deze pixels beïnvloeden de opgenomen beelden niet.
Ruis op de LCD-monitor.
• Op donkere plekken kan ruis optreden om de helderheid van de LCD-monitor te behouden.
U ziet rode, groene of blauwe flitsen als u uw ogen in de zoeker heen en weer
beweegt of als de camera snel heen en weer wordt bewogen.
• Dit is een kenmerk van het besturingssysteem van de zoeker van dit toestel en is geen storing. Voor
de gemaakte opname is het geen probleem.
- 226 -
Overige
Terugspelen
Het beeld dat teruggespeeld wordt is niet gedraaid of is gedraaid in een onverwachte
richting, wanneer afgebeeld.
• Als deze op [OFF] staat, kunt u beelden weergeven zonder dat ze gedraaid zijn [Lcd roteren] (P75).
• U kunt beelden draaien met de [Roteren] functie. (P184)
De opname wordt niet teruggespeeld.
Er zijn geen gemaakte beelden.
• Hebt u op [(] gedrukt?
• Is de kaart ingevoerd?
• Staat er een opname op de kaart?
• Is dit een map of een beeld die in de PC verwerkt werd? Is dat het geval, dan kan het niet met dit
toestel worden afgespeeld.
> Er wordt aangeraden om de “PHOTOfunSTUDIO” software te gebruiken die op de
(bijgeleverde) CD-ROM staat om de beelden van de PC naar de kaart te schrijven.
• Is [Afspeelfunctie] ingesteld voor afspelen?
> Veranderen naar [Normaal afsp.]. (P177)
Het mapnummer en het bestandsnummer worden afgebeeld als [—] en het scherm
wordt zwart.
• Is dit een niet-standaard beeld, een beeld die bewerkt is m.b.v. een PC of een beeld die gemaakt is
door een ander merk digitale camera?
• Heeft u de batterij onmiddellijk na het maken van het beeld verwijderd of heeft u een beeld gemaakt
m.b.v. een batterij met een lage resterende stroom?
> Formatteer de gegevens om het hierboven genoemde beeld te wissen. (P77)
(Er zullen ook andere beelden gewist worden en het zal niet mogelijk zijn deze te
herstellen. Controleer daarom goed voordat u formatteert.)
Het afspeelgeluid of het werkgeluid is te laag.
• Dekt iets de luidspreker af? (P10)
Beelden met een andere datum dan de opnamedatum worden weergegeven in de
kalenderweergave.
• Is de klok van de camera goed ingesteld? (P29)
• Beelden die op een PC zijn bewerkt of beelden die met andere camera's zijn opgenomen, geven
tijdens de kalenderweergave mogelijk een andere datum weer dan de opnamedatum.
- 227 -
Overige
Er verschijnen witte ronde vlekken als zeepbellen op het gemaakte beeld.
• Als u een beeld maakt met een flits op een donkere plek of binnenshuis, zouden
er witte vlekken kunnen verschijnen op het beeld veroorzaakt doordat de flits
stofdeeltjes weerkaatst in de lucht. Dit is geen storing.
Een kernmerk van dit fenomeen is dat het aantal ronde vlekken en hun positie
verschillen in elk beeld.
[Weergave thumbnail] verschijnt op het scherm.
• Is het een beeld dat opgenomen is met andere apparatuur? In deze gevallen, kunnen beelden
afgebeeld worden met een mindere beeldkwaliteit.
Rood gedeelte van het gemaakte beeld is zwart geworden.
• Wanneer de Digitale Rode-ogencorrectie ([
], [
]) in werking is, en u fotografeert een
onderwerp met rode kleur omgeven door een huidachtige kleur, dan kan dat rode gedeelte door de
Digitale Rode-ogencorrectie in zwart gecorrigeerd worden.
> Er wordt aanbevolen om de beelden op te nemen met gesloten flitser en met de Flitsfunctie op
[‰], of [Rode-ogencorr] ingesteld op [OFF]. (P152)
Films die met dit model opgenomen zijn, kunnen niet op andere apparaten
afgespeeld worden.
• Bewegende beelden opgenomen in [AVCHD] of [MP4] zouden afgespeeld kunnen worden met
slechte beeld- of geluidkwaliteit of het afspelen zou niet mogelijk kunnen zijn zelfs wanneer er
afgespeeld wordt met apparatuur, dat compatibel is met deze formaten. Tevens zou de
opname-informatie niet juist afgespeeld kunnen worden.
TV, PC en printer
Het beeld verschijnt niet op de televisie.
• Is het toestel correct op de TV aangesloten?
> De TV-input instellen op extern.
De displayzones op het TV scherm en de LCD-monitor van het toestel verschillen.
• Afhankelijk van het TV-model, kunnen de beelden horizontaal of verticaal uitgetrokken zijn of
kunnen ze afgebeeld worden met stukken van de rand eraf geknipt.
Bewegende beelden kunnen niet op een TV afgespeeld worden.
• Probeert u bewegende beelden terug af te spelen door de kaart rechtstreeks in een kaartingang op
de TV te steken?
> Sluit het toestel aan op de TV met de AV-kabel (optioneel) of met de HDMI-minikabel (optioneel)
en speel de bewegende beelden af die in het toestel opgenomen zijn. (P193)
- 228 -
Overige
Het beeld verschijnt niet helemaal op de TV.
> Controleer de [TV-aspect] instelling. (P74)
VIERA Link werkt niet.
• Is het correct met de (optioneel) HDMI-minikabel aangesloten? (P193)
> Ga na dat de HDMI-minikabel (optioneel) er stevig in zit.
> Druk op [(] op dit apparaat.
• Staat [VIERA link] op dit toestel op [ON]? (P75)
> Afhankelijk van de HDMI-aansluiting op de TV, wisselt het ingangskanaal mogelijk niet
automatisch. Wissel het ingangskanaal in dat geval met behulp van de afstandsbediening voor
de TV. (Voor meer informatie over het wisselen van de input, lees de gebruiksaanwijzing voor de
TV.)
> Controleer de instelling van VIERA Link op het aangesloten apparaat.
> Schakel dit toestel uit en in.
> Zet [HDAVI Control] op [Off] op de TV en schakel hem opnieuw op [On]. (Raadpleeg de
handleiding van de TV voor details.)
> Controleer de [Video uit] instelling. (P74)
Kan niet met de PC communiceren.
• Is het toestel correct aangesloten op de PC?
• Wordt het toestel correct herkend door de PC?
> Zet op [PC] in [USB mode]. (P73, 198)
> Schakel dit toestel uit en in.
De kaart wordt niet herkend door de PC.
> De USB-aansluitkabel losmaken. Maak de kabel pas vast als de kaart in het toestel zit.
> Zijn er twee of meer USB-aansluitingen op een enkele PC; probeer de USB-aansluitkabel dan
op een andere USB-aansluiting aan te sluiten.
De kaart wordt niet door de PC herkend. (er wordt een SDXC-geheugenkaart gebruikt)
> Controleer of uw PC compatibel is met SDXC-geheugenkaarten.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Er kan tijdens de aansluiting een bericht getoond worden waarin u verzocht wordt de kaart te
formatteren. Doe dit niet.
> Als [Toegang] dat op de LCD-monitor weergegeven wordt, niet verdwijnt, sluit de
USB-aansluitingskabel dan af nadat u dit toestel uitgeschakeld heeft.
- 229 -
Overige
Het beeld kan niet afgedrukt worden wanneer het toestel op een printer aangesloten is.
• Er kunnen geen foto's afgedrukt worden met een printer die geen PictBridge ondersteunt.
> [USB mode] op [PictBridge(PTP)] instellen. (P73, 202)
De uiteinden van de beelden worden eraf geknipt bij het afdrukken.
> Wanneer u een printer gebruikt met een Knip- of kantenvrije afdrukfunctie, dient u deze functie
te annuleren voordat u afdrukt. (Voor details, de gebruiksaanwijzing lezen van de printer.)
> Wanneer u de opnamen laat afdrukken, dient u te vragen of de 16:9 beelden afgedrukt kunnen
worden.
Overige
De camera maakt geluid wanneer dit toestel in- en uitgeschakeld wordt.
• Dit is het geluid van de functie voor het verwijderen van stof (P213); het duidt niet op een slechte
werking.
De lensgroep maakt geluid.
• Er is een geluid van de lensbeweging of van de lensopening wanneer dit toestel in- of uitgeschakeld
wordt. Dit is geen storing.
• De lens geeft mogelijk geluid af en het beeld op het LCD-monitor verandert mogelijk opeens
wanneer de helderheid verandert als gevolg van het gebruik van de zoom of het bewegen van de
camera; dit heeft echter geen invloed op de opname.
Het geluid klinkt wanneer het diafragma automatisch wordt aangepast. Dit is geen storing.
Er werd per ongeluk een onleesbare taal gekozen.
> Druk op [MENU/SET], kies het [Set-up] menupictogram [
de gewenste taal in te stellen. (P76)
] en kies dan het [~] pictogram om
Een gedeelte van het beeld knippert in zwart en wit.
• Dit is een highlight functie die de witte verzadigde zone toont. (P165)
Een rode lamp gaat soms aan wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt.
• Op donkere plekken gaat de AF-lamp (P168) branden om gemakkelijker op het object scherp te
stellen.
De AF-lamp gaat niet aan.
• Is [AF ass. lamp] op [ON] gezet? (P168)
• De AF-lamp gaat niet aan op heldere plekken.
- 230 -
Overige
Het toestel wordt warm.
• De buitenkant van de camera en de achterzijde van het LCD-scherm kunnen warm worden tijdens
het gebruik. Dit tast de prestatie of kwaliteit van de camera niet aan.
De klok is opnieuw ingesteld.
• Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden.
> [Aub klok instellen] wordt weergegeven. Stel de klok opnieuw in. (P29)
De bestandsnummers zijn niet op volgorde opgenomen.
• Wanneer u een handeling uitvoert na een bepaalde actie, kunnen de beelden opgeslagen worden in
mappen met nummers die anders zijn dan de nummers die vóór deze handeling gebruikt werden.
De bestandnummers worden opgenomen met eerder gebruikte nummers.
• Als u de batterij plaats of verwijdert voordat u dit toestel uitschakelt, zullen de map- en
bestandnummers van de opgenomen beelden niet in het geheugen bewaard worden. Wanneer dit
toestel dan weer opnieuw ingeschakeld wordt en foto's genomen worden, kunnen deze foto's
bewaard worden met de bestandnummers die aan de eerdere beelden toegekend hadden moeten
worden.
- 231 -
• G MICRO SYSTEM is een op de Micro Four Thirds
System-standaard gebaseerd digitale camerasysteem van
LUMIX.
• Micro Four Thirds™ en Micro Four Thirds Logo-merken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Olympus Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde
Staten, De Europese Unie en andere landen.
• Four Thirds™ en Four Thirds Logo-merken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
Olympus Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde
Staten, De Europese Unie en andere landen.
• SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” en het logo
“AVCHD Progressive” zijn handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby
en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
• HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere
landen.
• HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic Corporation.
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van Apple Inc. en
worden onder licentie gebruikt.
• Adobe is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated
in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• iMovie, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en
andere landen.
• Windows en Windows Vista zijn of gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Dit product maakt gebruik van “DynaFont” van DynaComware Corporation. DynaFont is een
geregistreerd handelsmerk van DynaComware Taiwan Inc.
• Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling van het betreffende systeem of product.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en
niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in
overeenstemming met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die
werd gecodeerd door een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd
verkregen via een videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen
enkele licentie wordt gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer
informatie kunt u krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com .
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement