Panasonic DMCG6EG Operating instructions

Panasonic DMCG6EG Operating instructions
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 1 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Upute Instructions
za uporabu
Operating
for naprednih
advanced značajki
features
Digitalni
fotoaparat
Digital
Camera
Model
br.
Model No.
DMC-G6
Please
read these
instructions
carefully
before
using
thisi spremite
product,
Prije korištenja
proizvoda
pažljivo
pročitajte
ove
upute
priručnik
za buduću
uporabu.
and save
this manual
for future
use.
VQT4Z82
F0413WT0
until
Pronalazak potrebnih podataka
U ovim "Uputama za uporabu naprednih značajki"
potrebne informacije možete pronaći na sljedećim
stranicama.
Klikom na broj stranice možete doći na povezane
stranice i brzo pronaći informaciju.
Pretraživanje "Sadržaja"
str. 4 ~
Pretraživanje "Naziva i
funkcija dijelova"
str. 13.
Pretraživanje “Prikaza
monitora/Prikaza tražila”
str.
314 ~
Pretraživanje iz popisa poruka
str.
na zaslonu
318 ~
"Prikaz poruka"
Pretraživanje iz popisa
izbornika
"Popis izbornika"
str.
322 ~
[Rec] (Snimanje)...................................... str. 322
[Motion Picture] (VIdeozapis).................. str. 325
[Custom] (Prilagođeno)........................... str. 326
[Setup] (Postavljanje).............................. str. 328
[Playback] (Reprodukcija)....................... str. 330
Pretraživanje iz "Rješavanje
problema"
str.
331 ~
Detalje o uporabi ovog
priručnika potražite na
sljedećoj stranici.
str. 3
Funkcija Wi-Fi®/Funkcija NFC str.
244 ~
2
Korištenje priručnika
Prikaz primjenjivih načina rada
Primjenjivi načini rada:
Ikone označavaju načine rada dostupne za funkciju.
• Crne ikone: Primjenjivi načini rada
• Sive ikone: Nedostupni načini rada
i
će se razlikovati ovisno o načinima snimanja registriranima u prilagođenim
postavkama.
• Kliknite poveznicu iz teksta da biste preskočili na odgovarajuću stranicu.
• Unosom ključnih riječi u polje za pretraživanje na vrhu zaslona programa Adobe Reader
možete pretraživati prema ključnim riječima i preskočiti na odgovarajuću stranicu.
• Radnje i ostale informacije o ovom priručniku mogu se razlikovati ovisno o inačici Adobe
Readera koju koristite.
■■Oznake u tekstu
Označava da se izbornik može postaviti pritiskom na gumb [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
Označava da se Wi-Fi postavke mogu postaviti pritiskom na gumb [Wi-Fi].
Konfiguracije koje se mogu izvršiti u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
Savjeti za vješto korištenje i smjernice za snimanje.
Uvjeti u kojima se određena funkcija ne može koristiti.
U ovim uputama za uporabu, koraci za postavljanje stavki izbornika opisani su u
nastavku.
→ [Rec] (Snimanje)→[Quality] (Kvaliteta)→[
3
]
Sadržaj
Pronalazak potrebnih podataka..........................................................................2
Korištenje priručnika............................................................................................3
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu.............................................................................................11
Pribor...................................................................................................................12
Nazivi i funkcije dijelova....................................................................................13
Objektiv................................................................................................................21
Priprema
Zamjena objektiva...............................................................................................23
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu....................................................27
Punjenje baterije.................................................................................................28
• Punjenje......................................................................................................28
• Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija...................................30
Umetanje i uklanjanje kartice (neobavezna)/baterije.......................................35
Kartica..................................................................................................................37
• Kartice koje se mogu koristiti s ovim uređajem..........................................37
• Formatiranje kartice (inicijalizacija).............................................................38
• Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja.........39
Postavljanje datuma/vremena (Postavljanje sata)...........................................41
• Promjena postavki sata..............................................................................42
Postavljanje izbornika........................................................................................43
• Postavljanje stavki izbornika.......................................................................43
• Postavljanje pozadine zaslona izbornika....................................................47
Izravan pristup često korištenim izbornicima (Brzi izbornik).........................48
• Promjena brzog izbornika na omiljenu opciju.............................................50
Dodjeljivanje često korištenih funkcija gumbima (funkcijski gumbi)............52
Konfiguriranje osnovnih postavki uređaja (izbornik Postavljanje)................55
Unos teksta.........................................................................................................64
Osnovne funkcije
Savjeti za snimanje dobrih fotografija..............................................................65
• Prepoznavanje usmjerenosti fotoaparata
(funkcija Prepoznavanja smjera)................................................................65
Korištenje tražila.................................................................................................66
• Prebacivanje monitora/tražila.....................................................................66
• Automatski fokus senzora okulara..............................................................67
• Postavljanje položaja fokusa pomoću podloge osjetljive na dodir..............67
Snimanje fotografije...........................................................................................68
• Snimanje fotografija pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir.........70
Snimanje videozapisa........................................................................................71
Promjena informacija prikazanih na zaslonu za snimanje.............................72
4
Reprodukcija fotografija/videozapisa...............................................................76
• Reprodukcija fotografija..............................................................................76
• Reprodukcija videozapisa...........................................................................80
• Stvaranje fotografija od videozapisa...........................................................81
• Reprodukcija grupe fotografija....................................................................81
• Promjena informacija prikazanih na zaslonu za reprodukciju.....................83
Brisanje fotografija.............................................................................................85
Snimanje
Odabir načina snimanja.....................................................................................87
Snimanje fotografija pomoću automatske funkcije
(Inteligentni automatski način rada).................................................................89
• Snimanje s efektima koje preporučuje fotoaparat......................................92
• Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja).........93
• Snimanje slika uz promjenu svjetline ili tona boje
(Prošireni inteligentni automatski način rada).............................................94
Snimanje fotografija s omiljenim postavkama (Program auto. ekspozicije).........96
Snimanje fotografija određivanjem otvora blende/brzine zatvarača.............99
• Auto. ekspozicija s prioritetom otvora blende.............................................99
• Auto. ekspozicija s prioritetom zatvarača.................................................100
• Ručna ekspozicija.....................................................................................101
• Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (Način pregleda).........104
• Jednostavno postavljanje otvora blende/brzine zatvarača za odgovarajuću
ekspoziciju (Postavljanje auto. ekspozicije jednim pritiskom)............................ 105
Snimanje panoramskih fotografija (Panoramsko snimanje)........................106
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se snima
(Scenski način rada).........................................................................................110
• [Clear Portrait] (Jasni portret)................................................................... 111
• [Silky Skin] (Svilenkasta koža).................................................................. 111
• [Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje)................................... 111
• [Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom)........ 112
• [Relaxing Tone] (Opuštajući ton).............................................................. 112
• [Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice)................................................... 112
• [Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)......................................................... 113
• [Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)........................................................ 113
• [Romantic Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca)....................... 113
• [Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)..................................... 113
• [Glistening Water] (Bljeskanje vode)........................................................ 114
• [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik).................................................. 114
• [Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo).................................................... 114
• [Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)..................... 115
• [Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)........................................ 115
• [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)......................................... 115
• [Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)................................................ 116
• [Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)........................................... 116
• [Appetizing Food] (Privlačna hrana)......................................................... 117
5
• [Cute Dessert] (Slatki desert)................................................................... 117
• [Freeze Animal Motion] (Zaustavljeno kretanje životinje)......................... 117
• [Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)........................................... 118
• [Monochrome] (Monokromatski efekt)...................................................... 118
Snimanje slika s različitim efektima slike (Način kreativnog upravljanja)........119
• [Expressive] (Izražajno)............................................................................121
• [Retro].......................................................................................................121
• [Old Days] (Stari dani)..............................................................................121
• [High Key] (Svijetli tonovi).........................................................................121
• [Low Key] (Tamni tonovi)..........................................................................122
• [Sepia] (Sepija).........................................................................................122
• [Dynamic Monochrome] (Dinamički monokromatski efekt)......................122
• [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt)...........................................122
• [High Dynamic] (Visoki dinamički raspon)................................................123
• [Cross Process] (Presijecanje).................................................................123
• [Toy Effect] (Efekt igračke)........................................................................123
• [Toy pop] (Fotoaparat igračka)..................................................................124
• [Bleach Bypass] (Zadržavanje srebrnih tonova).......................................124
• [Miniature Effect] (Efekt minijature)..........................................................125
• [Soft Focus] (Blago fokusiranje)...............................................................126
• [Fantasy] (Mašta)......................................................................................126
• [Star Filter] (Filtar zvijezda).......................................................................126
• [One Point Color] (Jedna točka boje).......................................................127
• [Sunshine] (Sunčeva svjetlost).................................................................127
Memoriranje željenih postavki (Prilagođeni način rada)...............................129
• Memoriranje osobnih postavki izbornika
(Memoriranje prilagođenih postavki)........................................................129
• Snimanje pomoću memoriranih prilagođenih postavki.............................130
Optički stabilizator slike...................................................................................131
Snimanje fotografija pomoću zuma................................................................133
• Povećanje teleefekta................................................................................134
• Zumiranje na dodir....................................................................................138
Snimanje fotografija pomoću bljeskalice.......................................................139
• Promjena načina rada bljeskalice.............................................................141
• Postavljanje druge sinkronizacije.............................................................144
• Podešavanje jačine bljeskalice.................................................................145
• Sinkronizacija jačine ugrađene bljeskalice na kompenzaciju ekspozicije......... 145
• Postavljanje bežične bljeskalice...............................................................146
Kompenzacija ekspozicije...............................................................................149
Jednostavna optimizacija svjetline na određenom području
(Auto. ekspozicija osjetljiva na dodir)............................................................151
Postavljanje osjetljivosti na svjetlo................................................................154
Podešavanje balansa bijele boje.....................................................................156
6
Snimanje fotografija pomoću automatskog fokusa......................................161
• Način fokusiranja (AFS/AFF/AFC)............................................................162
• Vrste automatskog fokusa........................................................................164
• Postavljanje željenog načina fokusiranja..................................................169
Snimanje fotografija pomoću ručnog fokusiranja.........................................171
Postavljanje fokusa i ekspozicije (Zaključavanje auto. fokusa
i auto. ekspozicije)............................................................................................176
Odabir načina snimanja...................................................................................178
Snimanje fotografija u nizu (Burst).................................................................179
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama (Auto Bracket)..................182
Snimanje fotografija pomoću automatskog okidača....................................184
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)............................................................186
• [Photo Style] (Stil fotografije)....................................................................186
• [Aspect Ratio] (Format)............................................................................188
• [Picture Size] (Veličina slike)....................................................................188
• [Quality] (Kvaliteta)...................................................................................189
• [Focus Mode] (Način fokusiranja).............................................................189
• [Metering Mode] (Način mjerenja)............................................................190
• [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu).......................................................190
• [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s različitih ekspozicijama)...............190
• [Self Timer] (Automatski okidač)...............................................................190
• [i.Dynamic] (Inteligentna dinamička kontrola raspona).............................191
• [i.Resolution] (i.Razlučivost).....................................................................191
• [HDR] (Visoki dinamički raspon)...............................................................192
• [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija).........................................................193
• [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)............................195
• [Stop Motion Animation] (Stop animacija).................................................197
• [Panorama Settings] (Postavke panoramskog snimanja).........................199
• [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)...............................................200
• [Flash] (Bljeskalica)..................................................................................200
• [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)..............................201
• [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-granice)...............................................201
• [ISO Increments] (ISO-povećanja)...........................................................202
• [Extended ISO] (Prošireni ISO)................................................................202
• [Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača)............................................203
• [Shading Comp.] (Kompenzacija sjene)...................................................203
• [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija).................................................204
• [Digital Zoom] (Digitalni zum)...................................................................204
• [Color Space] (Prostor boje).....................................................................204
• [Stabilizer] (Stabilizator)............................................................................204
• [Face Recog.] (Prepoznavanje lica).........................................................205
• [Profile Setup] (Postavljanje profila).........................................................210
• [Recommended Filter] (Preporučeni filtar)................................................210
7
Videozapis
Snimanje videozapisa......................................................................................211
• Postavljanje formata, veličine i brzine videozapisa.................................. 211
• Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa
(Neprekinuti automatski fokus).................................................................213
• Snimanje videozapisa...............................................................................214
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa......................................216
Snimanje videozapisa s ručno postavljenom vrijednosti otvora blende/
brzine zatvarača (Način kreativnog videozapisa)..........................................217
• Minimaliziranje zvukova rada za vrijeme snimanja videozapisa...............218
Korištenje izbornika [Motion Picture] (Videozapis).......................................219
• [Rec Format] (Format snimanja)...............................................................219
• [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)............................................................219
• [Exposure Mode] (Način ekspozicije).......................................................219
• [Picture Mode] (Način slike)......................................................................219
• [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)................................................219
• [Rec Highlight] (Bijelo zasićeno područje kod videozapisa).....................220
• [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija).................................................220
• [Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja)....................................................220
• [Silent Operation] (Tihi rad)......................................................................220
• [Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona)..............................................221
• [Mic Level Adj.] (Podešavanje razine mikrofona)......................................221
• [Special Mic.] (Posebni mikrofon).............................................................221
• [Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra).........................................................221
Reprodukcija/uređivanje
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)............................................222
• [2D/3D Settings] (Postavke 2D/3D)..........................................................222
• [Slide Show] (Prikaz u nizu)......................................................................222
• [Playback Mode] (Način reprodukcije)......................................................225
• [Location Logging] (Bilježenje lokacije)....................................................226
• [Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova).......................................227
• [Title Edit] (Uređivanje naslova)................................................................229
• [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)............................................................230
• [Video Divide] (Podjela videozapisa)........................................................233
• [Time Lapse Shot] (Snimanje videozapisa u intervalima).........................234
• [Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije).....................................235
• [Resize] (Promjena veličine).....................................................................236
• [Cropping] (Obrezivanje)..........................................................................237
• [Rotate]/[Rotate Disp.] (Zakretanje)/(Zakretanje prikaza).........................238
• [Favorite] (Favoriti)...................................................................................239
• [Print Set] (Postavke ispisa).....................................................................240
• [Protect] (Zaštita)......................................................................................242
• [Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoznavanja lica).............................243
• [Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)..................................................243
8
Funkcija Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi®/Funkcija NFC.........................................................................244
Što možete učiniti pomoću funkcije Wi-Fi......................................................247
Upravljanje pomoću pametnog telefona/tableta............................................248
• Instalacija aplikacije "Panasonic Image App" na pametni telefon/tablet........ 248
• Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom...........................................249
• Snimanje fotografija pomoću pametnog telefona/tableta
(udaljeno snimanje)..................................................................................253
• Spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu............................................253
• Slanje slika s fotoaparata na društvenu mrežu.........................................255
• Slanje podataka o lokaciji s pametnog telefona/tableta na fotoaparat.....255
• Slanje slika na pametni telefon/tablet pomoću fotoaparata......................256
Prikaz fotografija na TV-prijamniku.................................................................259
Slanje slika na pisač.........................................................................................260
Slanje slika na AV-uređaj..................................................................................261
Slanje slika na računalo...................................................................................264
Korištenje web-usluga......................................................................................268
• Slanje slika na web-uslugu.......................................................................268
• Slanje slika na uslugu sinkronizacije u oblaku [Cloud Sync. Service]......272
Prijava na uslugu “LUMIX CLUB”...................................................................274
• Usluga [LUMIX CLUB]..............................................................................274
• Konfiguriranje postavki vanjskog AV-uređaja............................................279
Povezivanja.......................................................................................................280
• Povezivanje iz vašeg doma (putem mreže)..............................................281
• Povezivanje na lokaciji izvan vašeg doma (izravno povezivanje)............283
• Brzo povezivanje pomoću prethodno korištenih postavki
([Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti)/
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz omiljenih))........284
• Postavke za slanje slika...........................................................................286
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi)......................................288
Povezivanje s drugom opremom
Uživanje u 3D-fotografijama............................................................................290
Reprodukcija fotografija na TV-prijamniku ...................................................294
• Korištenje funkcije VIERA Link (HDMI).....................................................296
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo..........................................298
• Isporučeni softver.....................................................................................299
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač.............................................304
Ispis fotografija.................................................................................................305
9
Ostalo
Dodatni pribor...................................................................................................310
Prikaz monitora/Prikaz tražila..........................................................................314
Prikaz poruka....................................................................................................318
Popis izbornika.................................................................................................322
• [Rec] (Snimanje).......................................................................................322
• [Motion Picture] (Videozapis)....................................................................325
• [Custom] (Prilagođeno).............................................................................326
• [Setup] (Postavljanje)...............................................................................328
• [Playback] (Reprodukcija).........................................................................330
Rješavanje problema........................................................................................331
Mjere opreza prilikom uporabe........................................................................347
10
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 11 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Before
Use
Prije
uporabe
Care of
the camera
Briga
o fotoaparatu
Do
not nemojte
subject to
strongjakim
vibration,
shock, or
pressure.
Uređaj
izlagati
vibracijama,
udarcima
ili pritisku.
Objektiv,
monitor or
ili vanjsko
mogli
se oštetiti
u sljedećim
• The
lens, monitor,
externalkućište
case may
be bi
damaged
if used
in the
uvjetimaconditions.
korištenja.
following
sljedećim
bi situacijama
moglomay
doćinot
dobe
kvara
ili nemogućnosti
ItUmay
also malfunction
or image
recorded
if you:
–snimanja.
Drop or hit the camera.
–– Ako udarite fotoaparat ili ako vam ispadne.
– Press hard on the lens or the monitor.
–– Ako jako pritisnete objektiv ili monitor.
This camera is not dust/drip/water proof.
Ovaj fotoaparat
otporan
na prašinu/kapljice/vodu.
Avoid
using the nije
camera
in places
with a lot of dust, water, sand,
Izbjegavajte korištenje fotoaparata na mjestima gdje ima
etc.
prašine,
vode,foreign
pijeska
i sl. may get into the space around
Liquid, sand
and other
material
•mnogo
• the
Tekućine,
pijesaketc.
i druge
strane tvaricareful
mogu since
dospjeti
u prostor
oko
lens, buttons,
Be particularly
it may
not just
cause
objektiva, gumba i sl. Budite oprezni na sljedećim mjestima jer, osim
malfunctions, but it may also become irreparable.
do kvara, može doći i do nepopravljive štete.
––Places
with a lot of sand or dust.
– Mjesta
na kojima ima mnogo pijeska ili prašine.
––Places
where
wateruređaj
can come
into
contact
with this
unit, such
as when
– Mjesta na kojima
može
doći
u kontakt
s vodom,
kao npr.
pri
using
it on a uređaja
rainy day
at thedana
beach.
korištenju
zaorkišnog
ili na plaži.
Do not place your hands inside the mount of the digital camera
Ruke nemojte stavljati u navoje kućišta digitalnog fotoaparata. Budući da je
body. Since the sensor unit is a precision apparatus, it may cause a malfunction or
senzorni uređaj precizan aparat, na taj bi se način mogao oštetiti.
damage.
■■Kondenzacija
(zamagljivanje
objektiva,
tražila
ili
∫
About Condensation
(When the
lens, the
viewfinder
or
monitora)
monitor is fogged up)
occurs
when
ambientutemperature
humidity
• Condensation
Do kondenzacije
dolazi
kodthe
promjena
temperaturi or
okoline
i vlažnosti
Obratite
pozornostsince
na kondenzaciju
jer ona
changes.
Bezraka.
careful
of condensation
it causes lens,
uzrokuje nastanak
mrlja
i gljivica
na objektivu,
tražilu
ili monitoru
viewfinder
and monitor
stains,
fungus
and camera
malfunction.
kvar fotoaparata.
• Ifte
condensation
occurs, turn the camera off and leave it for about
• 2Ako
dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga dva
hours. The fog will disappear naturally when the temperature of
sata. Kada se temperatura uređaja izjednači s temperaturom
the camera becomes close to the ambient temperature.
okoline, zamagljenost će nestati sama od sebe.
11
Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je fotoaparat
kupljen.
Pojedinosti o priboru potražite u "Osnovnim uputama za uporabu”.
• Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
• Punjač baterije u daljnjem se tekstu označava kao punjač baterije ili punjač.
• SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u daljnjem se
tekstu označavaju kao kartica.
• Kartica nije obavezna.
• Opis u ovim uputama za uporabu temelji se na izmjenjivom objektivu (H-PS14042).
• Ako izgubite isporučeni pribor, obratite se dobavljaču ili Panasonicu. (Pribor možete kupiti
odvojeno.)
12
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 13 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Prije
uporabe
Before
Use
Namesi and
Functions
of Components
Nazivi
funkcije
dijelova
∫
Camera fotoaparata
body
■■Kućište
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
Pokazateljindicator
automatskog
okidača (str. 184.)/
Self-timer
(P184)/
Pomoćna
za auto.fokus (str. 170.)
AF
Assist lampica
Lamp (P170)
Senzor
Sensor
Bljeskalica
(str. 139.)
Flash
(P139)
Oznaka
za podešavanje
Lens
fitting
mark (P23) objektiva (str. 23.)
Navoj
Mount
Osigurač
Lens
lock za
pinzaključavanje objektiva
Gumb
za
otpuštanje
objektiva (str. 24.)
Lens release
button (P24)
[MIC]-utičnica
(str. 312.)
[MIC]
socket (P312)
2 3
1
ヮリヤ
4
5
6 7
9
button
(P52)
9 [LVF]
Gumbbutton
[LVF] (P66)/[Fn5]
(str. 66. )/Gumb
[Fn5]
(str. 52.) 9 10 11 12 13 1415
button (P139)
10 Flash
Gumbopen
za otvaranje
bljeskalice (str. 139.)
flash opens,
and recording
withse
the flash
•• The
Bljeskalica
se otvara
i omogućuje
11
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
snimanjepossible.
pomoću bljeskalice.
becomes
8
16
Tražilo (str.(P66)
66.)
Viewfinder
Školjka
Eye
Cupokulara
(P348) (str. 348.)
Senzor
okulara
(str. 66.)
Eye
sensor
(P66)
Gumb [Q.MENU]
(str. 48.)/Gumb
[Fn1]
[Q.MENU]
button (P48)/[Fn1]
button
(P52)
(str. 52.)LOCK] button (P176)/
[AF/AE
Gumbbutton
[AF/AE
LOCK] (str. 176.)/
[Fn2]
(P52)
Gumbdial
[Fn2]
(str. 52.)
17 18 19 20 21 22 23 24
Rear
(P19)
Stražnji
kotačić
(str.
19)
Touch screen/monitor (P17)
Zaslon/monitor osjetljiv na dodir (str. 17.)
[(] (Playback) button (P76)
Gumb [
] (Reprodukcija) (str. 76.)
[
] (Delete/Cancel) button (P85)/[Fn3] button (P52)
Gumb [
] (Brisanje/Poništi) (str. 85.)/Gumb [Fn3] (str. 52.)
[MENU/SET] button (P19, 43)
Gumb [MENU/SET] (str. 19., 43.)
[Wi-Fi] button (P245)/[Fn4] button (P52)
Gumb
[Wi-Fi] (str. 245.)/Gumb [Fn4] (str. 52.)
®
connection
lamp
(P245)
Wi-Fi
Lampica
Wi-Fi® veze
(str.
245.)
Cursor
buttons
(P19)
Kursorski
gumbi
(str. 19.)
3/ISO
button
(P154)
▲/Gumb
za ISO-osjetljivost
(str. 154.)
1/WB
(P156)
►/WB (White
(BalansBalance)
bijele boje)
(str. 156.)
2/AF
Mode
button
(P161)
◄/Gumb
auto.
fokusa
(str. 161.)
4/[Drive
▼/GumbMode]
[Drive button
Mode] (Način snimanja)
This
innačinu
picturesnimanja
record mode
will allow
the user korisniku
to select between
the
Ovajbutton
gumb u
fotografija
omogućuje
da izabere
following
options. opcija.
jednu od sljedećih
Single
(P179)/Auto
(P182)/Self-timer
(P184)s različitim
Jedna (P68)/Burst
(str. 68 )/Snimanje
u nizubracket
(str. 179.)/Uzastopno
snimanje
[DISP.]
button (P72,
ekspozicijama
(str. 83)
182.)/Auto. okidač (str. 184.)
Each time
this(str.
is pressed,
•Gumb
[DISP.]
72., 83.)the display on the monitor is switched.
• Svaki put kad pritisnete ovaj gumb, prikaz na monitoru se promijeni.
13
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
14 ページ
Before Use
Before Use
2013年4月18日
Prije
uporabe
Before
Use
25
25
26
26
25
26
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
28
30
30
31
29
31
31
32
30
32
32
33
31
33
33
34
32
34
34
35
33
35
35
34
36
36
35
36
36
37
37
38
37
38
38
37
38
39
39
39
39
40
40
41
40
41
42
41
40
42
43
42
41
43
44
43
42
44
45
44
43
45
45
44
45
木曜日
午前11時53分
Focus distance reference mark (P175)
25 26 27 28 29 30 31
Focus
distance
25 26 27 28 29 30 31
Speaker
(P57) reference mark (P175)
Speaker
(P57)
Be careful
not to cover
the speaker
with your
•Oznaka
udaljenosti
fokusa
(str. (P175)
175.)
distance
27 28 29 30 31
Be
careful
notso
toreference
cover the mark
speaker
with your 25 26
•Focus
finger.
Doing
Zvučnik (str.
57.)may make sound difficult to
Speaker
(P57)
finger.
Doing
so
may
make
sound
difficult
to
hear.
Pazite
danot
zvučnik
ne prekrijete
prstima.
U
Be
careful
to cover
the speaker
with your
••hear.
Stereo
microphone
(P221)
suprotnom
nećete
čuti zvuk
kako to
finger.
Doingmožda
so may
make sound
difficult
Stereo
microphone
(P221)
treba.
• Be
careful
not to cover
the microphone with
hear.
•Stereomikrofon
Be
careful
not
to(str.
cover
the make
microphone
221.)
your
finger.
Doing
so
may
sound with
Stereo
microphone
(P221)
32 33 34 35
finger.
Doing
so
may
make
sound
•your
Pazite
da
mikrofon
ne
prekrijete
prstom. U
difficult
to record.
32 33 34 35
• difficult
Be careful
not to cover the microphone with
to(P310)
record.
suprotnom
će možda biti teže snimiti zvuk.
Hot
shoe
your finger.
so
may make sound
Spojnica
za Doing
pribor
(P310)
Hot
shoe
(P310)
32 33 34 35
Status
indicator
(P41)
difficult
to record.
Pokazatelj
statusa
(str.
Status
indicator
(P41) 41.)
Shutter
button
(P68)
Hot
shoe
(P310)
Okidač
(str.
68.)
Shutter
button
Function
lever (P68)
(P20,
133, 150)
Status
indicator
(P41)
Funkcijska
ručica
(str.
20.,150)
133., 150.)
Function
lever
(P20,
133,
Mode
dial
(P87)
Shutter
button
(P68)
Funkcijski
kotačić (str. 87.)
Mode
dial
(P87)
Camera
ON/OFF
switch
(P41)
Function
lever
(P20,
133,
150)
PrekidačON/OFF
za uklj./isklj.
fotoaparata
(str. 41.)
Camera
switch
(P41)
Intelligent
Auto
button
(P89)
Mode
dial
(P87)
Gumb
za
Inteligentni
automatski
način rada (str. 89.)
Intelligent
Auto
button
(P89)
Motion
picture
button
(P214)
Camera
ON/OFF
switch
(P41)
Gumb picture
za
videozapise
(str.
214.)
Motion
button
(P214)
Intelligent Auto button (P89)
Tripod mount (P354)
Navoj mount
za
tronožac
(str.
354.)
Motion
picture
button
(P214)
Tripod
(P354)
• AAko
tripod
with
a screw
lengthvijak
of 5.5
mm 5,5
zawith
tronožac
koristite
duljine
••A(0.22
tripod
a
screw
length
of 5.5
mmunit
inch)
oruređaj
more may
damage
this
if
mm ili
više,
se može
oštetiti.
Tripod
mount
(P354)
(0.22
inch) or more may damage this unit if
attached.
pretinca
karticu/bateriju
•Vrata
A tripod
with aza
screw
length of 5.5(str.
mm 35.)
attached.
Card/Battery
Ručica
za otpuštanje
(str.damage
35.) this unit if
(0.22 inch)
ordoor
more(P35)
may
Card/Battery
(P35)
Release
leverdoor
(P35)
attached.
Release lever (P35)
36
37 38
Card/Battery door (P35)
36
37 38
Release lever (P35)
Shoulder strap eyelet (P27)
36 39 37 38
39
Shoulder
strap
eyelet
(P27)
za
ramenu
•Rupica
Be sureza
tovrpcu
attach
thenošenje
shouldernastrap
when
39
39
40
•(str.
Be
sure
to
attach
the
shoulder
strap
when
27.)
using
the
camera
to
ensure
that
you
will
not
40
Shoulder
strap
eyelet
(P27)jeste
•using
Prijeit.
korištenja
provjerite
li pričvrstili
42
the
camera
to ensure
that you
will not
39
39
drop
• drop
Be
sure
to nošenje
attach the
strap
when
42
vrpcu
za
nashoulder
ramenu da
vam
41
43
it.
40
Diopter
adjustment
dial
(P66)
41
using
the camera
to ensure that you will not
43
fotoaparat
ne bi ispao.
44
Diopter
adjustment
dial
(P66)
42
NFC
[ ] (P251)dioptrije (str. 66.)
dropantenna
it. za podešavanje
44
Kotačić
45
NFC
antenna
[ ] (P251)
41
43
[REMOTE]
socket
(P312)
45
NFC-antena
[ ] (P312)
(str.
Diopter
adjustment
dial251.)
(P66)
[REMOTE]
socket
44
[HDMI]
socket
(P294)
Utičnica
[REMOTE]
(str. 312.)
NFC
antenna
[
]
(P251)
[HDMI]
socket (P294)
45
[AV
OUT/DIGITAL]
socket
(P294,
301,
304,
305)
Utičnica [HDMI]
(str.
294.)
[REMOTE]
socket
(P312)
[AV
OUT/DIGITAL]
socket (P294, 301, 304, 305)
DC
coupler
Utičnica
[AVcover
OUT/DIGITAL]
(str. 294., 301., 304., 305.)
[HDMI]
socket
(P294)
DC
coupler
cover
When
using
an AC socket
adaptor,
ensure that
the Panasonic
DC coupler (optional) and AC
•Poklopac
sprežnika
za istosmjernu
struju
OUT/DIGITAL]
(P294,
304,
305)
When
using
an ACare
adaptor,
ensure301,
that the
Panasonic
DC coupler (optional) and AC
•[AV
adaptor
(optional)
used.
• Kad
koristite
prilagodnik
za (P313)
izmjeničnu struju, obavezno koristite Panasonicov sprežnik
DC
coupler
cover
adaptor
(optional)struju
are used.
(P313) i prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan).
za istosmjernu
(neobavezan)
using an AC
adaptor,
ensure that the Panasonic DC coupler (optional) and AC
• When
(str. 313.)
adaptor (optional) are used. (P313)
14
14
14
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 15 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Prije
uporabe
Before
Use
■■Objektiv
∫
Lens
H-PS14042
(LUMIX G X VARIO PZ 14
–42mm/
mm/
14-42
F3.5
– 5.6ASPH./POWER
ASPH./POWERO.I.S.)
O.I.S.)
F3.5-5.6
1 23 4 5
6
H-FS14140
H-FS14140
(LUMIX
(LUMIXGGVARIO
VARIO14–140
14-140 mm/
F3.5–5.6
F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.)
7
1 2 8 9 5 10
H-FS1442A
H-FS1442A
(LUMIX
42mm/
mm/
(LUMIX G
G VARIO
VARIO 14–
14-42
F3.5
– 5.6IIIIASPH./MEGA
ASPH./MEGAO.I.S.)
O.I.S.)
F3.5-5.6
1 2 895
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
6
6
7
H-FS014042
H-FS014042
(LUMIX
42 mm/
mm/
(LUMIXGGVARIO
VARIO14–
14-42
F3.5
– 5.6 ASPH./MEGA
ASPH./MEGA O.I.S.)
O.I.S.)
F3.5-5.6
1 28 9 5
7
6
7
H-FS45150
H-FS45150
(LUMIX
150 mm/
(LUMIXGGVARIO
VARIO45–
45-150
mm/
F4.0
– 5.6 ASPH./MEGA
F4.0-5.6
ASPH./MEGA O.I.S.)
O.I.S.)
Površina
objektiva
Lens
surface
Tele
Tele
Ručicalever
zuma
(str. 133.)
Zoom
(P133)
Ručicalever
za fokusiranje
(str. 171.)
Focus
(P171)
Wide
Wide
Točka kontakta
Contact point
Oznaka za podešavanje objektiva
Lens fitting mark (P23)
(str. 23.)
Focus ring (P171)
1
Prsten za fokusiranje (str. 171.)
Zoom ring (P133)
Prsten za zumiranje (str. 133.)
[O.I.S.]
switch
(P131)
Prekidač
[O.I.S.]
(Optički stabilizator slike) (str. 131.)
15
2 89 5
6
7
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 16 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Before
Prije
uporabe
Use
Monitor
Monitor
At
the time kupnje
when this
camera ismonitor
purchased,
the monitor
is fotoaparata.
stowed in theIzvucite
cameramonitor
body.
U trenutku
fotoaparata
se nalazi
u kućištu
Bring
out
the
monitor
as
shown
below.
kako je prikazano u nastavku.
1 Otvorite
Open themonitor.
monitor.(maksimalno
(Maximum 180o)
180°)
2 Može
It can se
be zakrenuti
rotated 180o
forward.
unaprijed
za 180°.
3 Vratite
Return monitor
the monitor
to its original
u početni
položaj.position.
rotate
the monitor
opening
wide
enough,
and be
careful
to use
• Only
Monitor
okrećite
samo after
nakon
što steitga
dovoljno
otvorili
i pazite
danot
ne primijenite
preveliku force
silu jer
možebeoštetiti.
excessive
asse
it may
damaged.
∫
Free angleizshooting
■■Snimanje
kuta
The monitor can be rotated to suit your needs. This is convenient as it allows you to take
Monitor prema potrebi možete okretati. To je korisno jer tako podešavanjem monitora
pictures from various angles by adjusting the monitor.
možete snimati fotografije iz raznih kutova.
• Do not cover the AF Assist Lamp with your fingers or other objects.
• Ne prekrivajte pomoćnu lampicu za automatski fokus prstima ili drugim predmetima.
Taking pictures
at a high
angle kuta
Snimanje
fotografija
iz visokog
Taking
pictures
at a low
Snimanje
fotografija
iz angle
niskog kuta
Kada
neusing
koristite
monitor,itpreporučujemo
dathat
ga zatvorite
zaslonom
okrenutim
• •When
not
the monitor
is recommended
you closesa
it with
the screen
facingprema
inward to
unutradirt
daand
biste
spriječili ulazak prljavštine i ogrebotine.
prevent
scratches.
16
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 17 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Prije uporabe
Before Use
Zaslonscreen
osjetljiv na dodir
Touch
Zaslonpanel
osjetljiv
na dodir
ljudskog
tijela.
Touch
of this
unit isprepoznaje
capacitive.električna
Touch thesvojstva
panel directly
with
yourPloču
bare dodirnite
finger.
izravno, s golim prstom.
∫ Touch
■■Dodir
To
touch and release the touch screen.
Use
for selecting
items or
icons. osjetljivog na dodir.
Dodirivanje
i otpuštanje
zaslona
When selecting
theilitouch
screen, be sure to
•Koristite
da bistefeatures
odabraliusing
stavke
ikone.
centre of
the desired
icon. osjetljivom na dodir,
• touch
Kadathe
odabirete
značajke
na zaslonu
dodirnite sredinu željene ikone.
Fn6
AE
Fn7
∫ Drag
■■Povlačenje
A movement without releasing the touch screen.
Kretnja
bez otpuštanja
zaslona
osjetljivog
This
is used
to move the
AF area,
operatena
thedodir.
slide bar,
Ova se funkcija koristi za pomicanje područja
etc.
automatskog
trakom
i sl.
This
can also fokusa,
be usedupravljanje
to move topomičnom
the next image
during
Može se koristiti i za prelazak na sljedeću sliku tijekom
playback, etc.
reprodukcije itd.
■■Približavanje
i udaljavanje prstiju (uvećavanje/
Pinch (enlarge/reduce)
∫
smanjivanje)
Pinch
the touch panel apart (enlarge) or together
Na zaslonu
na dodir udaljite dva spojena
(reduce)
withosjetljivom
two fingers.
prstato(uvećavanje)
ili približite
dvaback
razdvojena
Use
enlarge/reduce
the played
imagesprsta
or AF
(smanjivanje).
area.
Koristite da biste uvećali/smanjili reproducirane slike ili
područje automatskog fokusa.
17
17
2.0X
Prije uporabe
• Zaslon dirajte čistim i suhim prstima.
• Ako na monitoru fotoaparata koristite zaštitnu foliju dostupnu na tržištu, pratite priložene
upute za korištenje. (Neke zaštitne folije monitora mogu smanjiti vidljivost ili mogućnost
korištenja.)
• Nemojte pritiskati monitor oštrim predmetima kao što je, primjerice, vrh olovke.
• Zaslonom nemojte upravljati noktima.
• Monitor obrišite suhom mekom krpom kada na njemu budu vidljivi otisci prstiju ili druge
nečistoće.
• Monitor nemojte grepsti ili prejako pritiskati.
• Informacije o ikonama prikazanim na zaslonu osjetljivom na dodir potražite u poglavlju
"Prikaz monitora/Prikaz tražila" na str. 314.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi u sljedećim slučajevima.
–– Kada se dodiruje rukom u rukavicama
–– Kada se dodiruje mokrim rukama (od vode ili kreme za ruke itd.)
–– Kada je zaslon osjetljiv na dodir mokar
–– Kada koristite zaštitnu foliju za monitor dostupnu na tržištu
–– Kada se dodiruje pritiskanjem s više ruku ili prstiju u isto vrijeme.
Uključivanje/isključivanje radnje dodirom
→ [Custom] (Prilagođeno) → [Touch Settings] (Postavke upravljanja dodirom)
• Kad je postavljeno na [OFF] (Isklj.), na zaslonu se ne prikazuje odgovarajuća kartica ili ikona
osjetljiva na dodir.
Stavka
[Touch Screen]
(Zaslon
osjetljiv na
dodir)
Opis postavki
Sve radnje na dodir. Kada je postavljeno na [OFF] (Isklj.), može se
upravljati samo gumbima i kotačićima.
[ON]/[OFF]
[Touch Tab]
(Kartica
osjetljiva na
dodir):
Ovime možete prikazati ikone osjetljive na dodir ako dodirnete karticu kao
što je [ ] koja se prikazuje na desnoj strani zaslona.
[Touch AF]
(Auto. fokus
osjetljiv na
dodir):
Funkcija optimizacije fokusa ili fokusa i svjetline za dodirnuti objekt.
[AF] (str. 167.)/[AF+AE] (str. 152.)/[OFF]
[Touch Pad
AF]
(Auto. fokus
na podlozi
osjetljivoj na
dodir)
Korištenje monitora kao podloge osjetljive na dodir kada je tražilo u
uporabi. (str. 67.)
[EXACT]/[OFFSET]/[OFF]
[ON]/[OFF]
18
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 19
19 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Before
Use
Prije
uporabe
Before
Use
Cursor
buttons/[MENU/SET]
button (Izbornik/Postavi)
Kursorski
gumbi/Gumb [MENU/SET]
Pressing
the
cursor button:
Pritisak na
kursorski
gumb:
Selection
of items
or setting of
values etc.,
Odabir stavki
ili postavljanje
vrijednosti
itd.is performed.
Pritisak na
[MENU/SET]:
Pressing
[MENU/SET]:
Potvrda sadržaja
postavki
itd.
Confirmation
of setting
contents,
etc., is performed.
U ovim
se uputama
za uporabu
gore,the
dolje,
lijevo i left,
desno
operating
instructions
express
up, down,
andna
• These
kursorskom
gumbu
opisuju
kao ▲/▼/◄/►.
of the cursor
button
as 3/4/2/1.
right
Kad se
fotoaparatom
upravlja
pomoću
zaslona
osjetljivog
Even
when
the camera
is operated
using
the touch
screen,nait
dodir,
moguće
je upravljanje
kursorskim
gumbom
i gumbom
button
and [MENU/SET]
is
possible
to operate
with thei cursor
[MENU/SET]
akolike
se the
vodič
poput
ovog
s desne
button
if a guide
one
shown
onprikazuje
the right is
displayed.
strane.onPomoću
gumba etc.
možete
podešavati
postavke
Even
menu screens
on which
the guide
is not i birati
stavke čakyou
i nacan
zaslonima
s izbornicima
itd., na kojima
vodič
displayed,
make settings
and selections
by operating
nije buttons.
prikazan.
the
Stražnji
Rear
Dialkotačić
Dva su načina kojima se upravlja stražnjim kotačićem - zakretanjem ulijevo ili udesno te
There are 2 ways to operate the rear dial, rotating left or right, and deciding by pressing.
odlučivanjem pritiskom.
Rotating:
Zakretanje:
Selection of items or setting of values is performed during the various settings.
Odabir stavki i podešavanje vrijednosti obavlja se tijekom različitih postavljanja.
Pressing:
Pritisak:
Operations that are the same as [MENU/SET] button, such as determine settings,
Radnje koje su jednake kao za gumb [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), primjerice
etc., are performed during the various settings.
određivanje postavki i sl., obavljaju se tijekom različitih postavljanja.
• Rear dial is described as follows in these operating instructions.
• Stražnji kotačić se u ovim uputama za uporabu opisuje na sljedeći način.
e.g.: Zakretanje
Rotating leftulijevo
or right
npr.:
ili udesno
e.g.: Pritiskanje
Pressing the
rear dialkotačića
npr.:
stražnjeg
Displaying/not displaying the operation guide
Prikaz vodiča za upravljanje kotačićem
[MENU] > [Custom]>[Dial Guide]>[ON]/[OFF]
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Dial Guide] (Vodič
When
[ON] is set,
the operation guide for dials,
buttons, levers,
•za
upravljanje
kotačićem)→[ON]/[OFF]
(Uklj./Isklj.)
etc. is displayed on the recording screen.
• Kada je postavljeno [ON], vodič za upravljanje kotačićem,
gumbima, ručicama itd. prikazuje se na zaslonu za
snimanje.
19
ZOOM
ZOOM
ZOOM
3.5
3.5 60
60
0
0
98
98
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 20 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Prije
uporabe
Before
Use
Function
Lever
Funkcijska
ručica
Funkcijska
ručica
se koristiti
na dva
načina,
za
Function
lever
canmože
be used
in 2 ways,
for zoom
operations
radnje zuma
(str.
133.) i za
kompenzaciju(P150).
ekspozicije (str.
(P133)
and for
Exposure
Compensation
150.). the
Povucite
ručicu
ulijevo
ili udesno
Move
lever to
left or
right to
operate.za upravljanje.
Dodjeljivanje
funkcijetofunkcijskoj
ručici
To assign a function
the Function
Lever
[MENU] >
[Custom]>[Function
Lever]
→ [Custom]
(Prilagođeno)→[Function
Lever] (Funkcijska ručica)
You
can assign
a možete
function dodijeliti
to the function
lever.
The default
setting
is [AUTO].
Funkcijskoj
ručici
funkcije.
Zadana
postavka
je [AUTO].
Item
Stavka
Description
of settings
Opis postavki
When
the lens
is replaced,
thefotoaparat
camera automatically
assigns the setting
Prilikom
zamjene
objektiva,
automatski dodjeljuje
suitable
for the
lens inza
use.
postavku
prikladnu
objektiv koji se koristi.
an interchangeable
lens
(H-PS14042)
supports
the power
• When
• Kadusing
koristite
izmjenjivi objektiv
(H-PS14042)
kojithat
podržava
opciju
[AUTO]
električnog
zumiranja
(električki
upravljani
fotoaparat
dodjeljuje
zoom
(electrically
operated
zoom), the
camerazum),
assigns
the [ZOOM]
[AUTO]
(Automatski)
radnju [ZOOM].
operation.
• Kadusing
koristite
izmjenjivi objektiv
(H-FS14140,
H-FS1442A,
H-FS014042,
• When
an interchangeable
lens
(H-FS14140,
H-FS1442A,
H-FS45150)
koji ne podržava
opciju
fotoaparat
H-FS014042,
H-FS45150)
that does
notelektričnog
support thezumiranja,
power zoom,
the
dodjeljuje radnju [EXP.].
camera assigns the [EXP.] operation.
[ZOOM]
(Zum) Zoom
Dostupne
su radnje
zuma.
[ZOOM]
operations
are operable.
[EXP.]
Dostupna
je kompenzacija
ekspozicije.
(U Manual
načinu ručne
ekspozicije:
Exposure
compensation
is operable.
(In the
Exposure
Mode:
[EXP.]
(Ekspozicija) Aperture
Dostupno
je postavljanje
otvora blende.)
setting
is operable.)
20
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 21 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Prije
uporabe
Before
Use
About the Lens
Objektiv
∫
Micro Four
Thirds™
mount
■■Navoj
za objektiv
Micro
Fourspecification
Thirds ™ lens
This unit can use the dedicated lenses compatible with
Ovaj uređaj može koristiti objektive s posebnom
the Micro Four Thirds System lens mount specification
namjenom koji su kompatibilni sa sustavom Micro Four
(Micro Four Thirds mount).
Thirds (navoj Micro Four Thirds).
∫
Four Thirds™
mount
lens
■■Navoj
za objektiv
Fourspecification
Thirds™
Lens with the Four Thirds mount specification can be
Objektiv
kompatibilan
sa sustavom
Four Thirdsoptional).
može
used
by using
the mount
adaptor (DMW-MA1:
se koristiti pomoću prilagodnika za navoj (DMW-MA1;
neobavezan).
∫ Leica mount specification lens
■■Navoj
objektiv
Leica adaptor or R mount adaptor (DMW-MA2M, DMW-MA3R:
When
youzause
the M mount
optional),
you can
use Leica
Mount
R Mount interchangeable
lenses.
Kada koristite
prilagodnik
za M
navoj
M iliorRLeica
(DMW-MA2M,
DMW-MA3R; neobavezno),
For certain
lenses,
the actual
distancekompatibilne
at which the ssubject
is in Leica
focus may
differ ili
slightly
•možete
koristiti
izmjenjive
objektive
navojima
M Mount
Leicafrom
R
Mount.
the rated distance.
Za neke
se aobjektive
stvarna
na [Shoot
kojoj jew/o
predmet
fokusu
• When
using
Leica lens
mountudaljenost
adaptor, set
Lens]u(P24)
to može
[ON]. malo razlikovati
od procijenjene udaljenosti.
• Kad koristite prilagodnik za navoj za objektiv Leica, postavite [Shoot w/o Lens] (Okidanje bez
objektiva) (str. 24.) na [ON] (Uklj.)
21
Prije uporabe
Objektiv i funkcije
Postoje funkcije koje se ne mogu koristiti ili njihov rad može biti drukčiji ovisno o objektivu
koji koristite.
Auto. fokus*/Automatsko postavljanje otvora blende*/[Eye Sensor AF] (Auto. fokus
senzora okulara) (str. 67.)/Funkcija kontrole defokusiranja (str. 93.)/[Stabilizer]
(Stabilizator) (str. 131.)/Zum osjetljiv na dodir (str. 138.)/[Shading Comp.] (Kompenzacija
sjene) (str. 203.)/[Quick AF] (Brzi auto. fokus)(str. 169.)/[Power Zoom Lens] (Objektiv s
električnim zumom) (str. 136.)
* Izmjenjivi objektiv (H-PS14042, H-FS14140, H-FS1442A, H-FS014042 ili H-FS45150)
kompatibilan je s funkcijom automatskog fokusa i automatskog otvaranja blende tijekom
snimanja videozapisa. Izmjenjivim objektivom (H-PS14042), kada koristite električni zum
(električno upravljani zum), možete snimati videozapise još lakše i tiše zahvaljujući visokom
radnom učinku praćenja auto. fokusa i tihoj izvedbi.
Detalje o korištenom objektivu potražite na web-mjestu.
Najnovije informacije o kompatibilnim objektivima potražite u katalozima/na webmjestima.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Ovo je web-mjesto dostupno samo na
engleskom jeziku.)
• Raspoloživi domet bljeskalice itd. razlikuje se ovisno o vrijednosti otvora blende objektiva
koji koristite.
• Fokalna duljina navedena na objektivu u uporabi udvostručuje se kada se prebaci na
fotoaparat s filmom od 35 mm (bit će ekvivalentna objektivu od 100 mm kada se koristi
objektiv od 50 mm). Detalje o izmjenjivom 3D-objektivu potražite na web-mjestu.
22
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 23
23 ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
Preparation
Preparation
Priprema
Changing
Changing the
the Lens
Lens
Zamjena objektiva
By
Bychanging
changingthe
thelens,
lens,you
youwill
willincrease
increaseyour
yourpicture
picturetaking-options
taking-optionsand
andfurther
furtheryour
your
enjoyment
enjoyment
the
thecamera.
camera.
Change
Changese
the
the
lens
lensusing
usingsnimanja
the
thefollowing
following
procedure.
procedure.
Zamjenomofof
objektiva
povećavaju
mogućnosti
fotografija
i unapređuje se
Check
Checkfotografiranja.
that
thatthe
thecamera
camera
isisturned
turnedoff.
off.
••užitak
Zamijenite
objektiv na sljedeći način.
•••Change
Change
lenses
lenses
wherethere
there
isisnot
notaalot
lotofofdirt
dirtor
ordust.
dust.Refer
RefertotoP348
P348when
whendirt
dirtor
ordust
dustgets
getson
on
Provjerite
je liwhere
fotoaparat
isključen.
the
lens.
lens. mijenjajte na mjestima na kojima nema mnogo prljavštine ili prašine. Upute za
•the
Objektive
uklanjanje prljavštine ili prašine s objektiva potražite na str. 348.
Attaching
Attachingthe
thelens
lens
Pričvršćivanje objektiva
Preparations:
Preparations: Remove
Removethe
thelens
lensrear
rearcap
capfrom
fromthe
thelens.
lens.
Priprema: Uklonite
stražnji
poklopac
objektiva.
••IfIfthe
the
body
bodycap
cap
isisfitted
fittedstoto
the
thecamera,
camera,remove
removeit.it.
• Ako je na fotoaparat pričvršćen poklopac kućišta, skinite ga.
Align
Alignthe
thelens
lensfitting
fittingmarks
marksA
Aand
andthen
thenrotate
rotatethe
thelens
lensin
inthe
thedirection
directionof
of
Poravnajte oznake za postavljanje objektiva i okrenite objektiv u smjeru
the
the
arrow
arrow
until
until
it
it
clicks.
clicks.
strelice dok ne klikne.
••Do
Donot
notpress
pressthe
thelens
lensrelease
releasebutton
buttonB
Bwhen
whenyou
youattach
attachaalens.
lens.
• Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva
dok pričvršćujete objektiv.
••Do
Donot
nottry
trytotoattach
attachthe
thelens
lenswhen
whenholding
holdingititatatan
anangle
angletotothe
thecamera
camerabody
bodyas
asthe
thelens
lensmount
mount
• Nemojte pričvršćivati objektiv dok ga držite ukoso u odnosu na kućište fotoaparata da ga ne
may
may
get
get
scratched.
scratched.
biste
ogrebli.
•••Be
Be
sure
suretotoremove
remove
the
lens
lenscap
cap
when
whenrecording.
recording.
Obavezno
skinitethe
poklopac
objektiva
tijekom snimanja.
•DoNemojte
gurati
prste
uinto
navoj
kada
objektiv
poklopac
kućišta
••Do
not
notinsert
insert
your
yourfingers
fingers
intothe
the
mount
mount
when
whenithe
the
lens
lensand
and
body
bodycap
cap
fotoaparata nisu na kućištu fotoaparata.
are
areremoved
removedfrom
fromthe
thecamera
camerabody.
body.
• Da biste spriječili lijepljenje prašine i krhotina na unutarnje
••To
Toprevent
preventdust
dustor
ordebris
debrisfrom
fromadhering
adheringtotointernal
internalparts
partsofofthe
the
dijelove kućišta fotoaparata, namjestite poklopac kućišta ili
camera
camera
body,
body,
fitthe
thebody
body
cap
capor
oraalens
lenstotothe
themount
mounton
onthe
thecamera
camera
objektiv
nafitkućište
fotoaparata.
body.
•body.
Da biste spriječili grebanje kontaktnih točaka, postavite stražnji
••To
Toprevent
preventscratching
scratching
ofthe
the
contact
contact
points,
points,
fitfitthe
thelens
lens
rearcap
captotothe
the
poklopac
objektivaof
na
objektiv
kada
je odspojen
ili rear
podesite
lens
lens
when
whenitna
itisistijelo
unattached
unattached
or
orfitfitthe
thelens
lenstotothe
thecamera
camerabody.
body.
objektiv
fotoaparata.
da
pričvrstite
poklopac
objektiva
ili MC-zaštitnik
••It•ItisisPreporučujemo
recommended
recommendedto
toattach
attachthe
thelens
lenscap
capor
or
attach
attachthe
the
MC
MCProtector
Protector
(neobavezan)
dathe
biste
zaštitili
površinu
objektiva
pri
nošenju.
(optional)
(optional)
totoprotect
protect
the
lens
lens
surface
surface
when
whencarrying.
carrying.(P313)
(P313)
(str. 313.)
23
23
23
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 24 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
Detaching
the lens
Skidanje objektiva
Priprema:
poklopac
objektiva.
Preparations:Pričvrstite
Attach the
lens cap.
• Kod korištenja izmjenjivog objektiva (H• When using the interchangeable lens
PS14042), zamijenite objektiv tek nakon što
(H-PS14042), change the lens only after
ste isključili uređaj i provjerili je li se kućište
turning
thisuvuklo.
unit off (Nemojte
and checking
that
the lens
objektiva
gurati
kućište
barrel
has retracted.
not pushbiste
in the
lens
objektiva
prstima. U(Do
suprotnom
mogli
barrel
with
your fingers. Doing so may
oštetiti
objektiv.)
damage
the lens.)
Kod uvlačenja
kućišta objektiva
A When retracting the lens barrel

While pressing on the lens release button B,
Dok pritišćete
otpuštanje
objektiva
rotate
the lens gumb
towardzathe
arrow until
it stops
, zakrećite objektiv prema strelici dok se ne
and then remove.
zaustavi i tada ga skinite.
To
enable/disable the shutter
release zatvarača
without lens.
Uključivanje/isključivanje
otpuštanja
bez objektiva.
[Shoot w/o Lens]
[MENU] >
[Custom]>
→ [Custom]
(Prilagođeno)
→ [Shoot w/o Lens] (Okidanje bez objektiva)
[ON]:
[ON]:
Shutter
will operate
regardless
ofothe
lens onna
theuređaju.
unit.
Zatvarač
će raditi
neovisno
objektivu
[OFF]:
[OFF]:
You cannot
presspritisnuti
the shutter
button
a lensfotoaparata
is not attached
the
Ne možete
okidač
kadwhen
na kućište
nije to
pričvršćen
objektiv
nije
pravilnocorrectly.
pričvršćen.
camera
body ili
orkad
is not
attached
Kad koristite
prilagodnik
za navoj
Leica(DMW-MA2M,
(DMW-MA2M,DMW-MA3R:
DMW-MA3R;optional),
neobavezan),
using a Leica
lens mount
adaptor
set it to [ON].
•• When
postavite ga na [ON].
24
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
25 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 25
25 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
午前11時53分
Priprema
Preparation
Preparation
Preparation
Pričvršćivanje
sjenila
objektiva
Attaching
the Lens
Hood
Attaching
Attaching the
the Lens
Lens Hood
Hood
Prilikom snimanja uz jako pozadinsko osvjetljenje moglo bi doći do nepravilne refleksije
When
recording into
strong
backlight,
irregular
reflection
may
occur within
the lens.
The
When
strong
backlight,
irregular
reflection
may
within
lens.
unutar recording
objektiva.into
Sjenilo
objektiva
smanjuje
pojavu
neželjenog
osvjetljenja
i smanjuje
pad
When
recording
into
strong
backlight,
irregular
reflection
may occur
occur
within the
the
lens. The
The
lens
hood
reduces
the
inclusion
of
unwanted
light
in
the
recorded
images
and
lowers
the
lens
hood
reduces
the
inclusion
of
unwanted
light
in
the
recorded
images
and
lowers
the
kontrasta
snimljenim
fotografijama.
Sjenilolight
objektiva
višak
svjetlosti
i povećava
lens
hood na
reduces
the inclusion
of unwanted
in the uklanja
recorded
images
and lowers
the
drop
in
contrast.
The
lens
hood
cuts
off
excess
lighting
and
improves
the
picture
quality.
drop
in
contrast.
lens
hood
excess
lighting
and
improves
kvalitetu
slike. The
drop
in
contrast.
The lens
lens (H-PS14042)
hood cuts
cuts off
offdoes
excess
lighting
andhood.
improves the
the picture
picture quality.
quality.
The
interchangeable
not
have a
a lens hood.
interchangeable
lens
does
have
••• The
Izmjenjivi
objektiv (H-PS14042)
nema sjenilo
objektiva.
The
interchangeable
lens (H-PS14042)
(H-PS14042)
does not
not
have a lens
lens hood.
To
attach
the lens
hood
(flower
shape) that
came
with
the interchangeable
lenses
To
attach
hood
(flower
that
came
with
Pričvršćivanje
sjenila
objektiva
(u obliku
cvijeta)
s izmjenjivimlenses
To
attach the
the lens
lens
hood
(flower shape)
shape)
that
came isporučenog
with the
the interchangeable
interchangeable
lenses
(H-FS14140/H-FS1442A)
(H-FS14140/H-FS1442A)
objektivom (H-FS14140/H-FS1442A)
(H-FS14140/H-FS1442A)
Hold
the lens
hood
by placing
your fingers
as
Hold
lens
hood
Držitethe
sjenilo
tako dayour
prstefingers
staviteas
Hold
the
lens objektiva
hood by
by placing
placing
your
fingers
as
shown
in
the
figure.
shown
in
the
figure.
kako
je
prikazano
na
slici.
shown in the figure.
not
hold the
lens
hood
in such
a way
that
it will
be
•• Do
not
lens
hood
such
that
Pazite
kakothe
držite
objektiva
da se
neit
Do
not hold
hold
the
lenssjenilo
hood in
in
such a
a way
way
that
itbiwill
will be
be
•• Do
bent.
bent.
savilo.
bent.
1
1
1
2
2
2
Align
the fitting
mark
on the
short side
of the
lens
hood
withobjektiva
the mark
Poravnajte
oznake
zaA
podešavanje
na kratkoj
strani
sjenila
son the
Align
Align the
the fitting
fitting mark
mark A
A on
on the
the short
short side
side of
of the
the lens
lens hood
hood with
with the
the mark
mark on
on the
the
tip
of
the
lens.
oznakom
na
vrhu
objektiva.
tip of
of the
the lens.
lens.
tip
Okrećite
sjenilo
objektiva
u
smjeru
strelice
dok
ne
čujete
klik
i
poravnajte
Turn
the
lens
hood
in
the
direction
of
the
arrow
until
it
clicks,
and
align
the
stop
Turn
the
lens
of
it
and
the
Turn
thezaustavljanja
lens hood
hood in
in the
the direction
direction
of the
the arrow
arrow until
until
it clicks,
clicks,
and align
align
the stop
stop
oznaku
dužoj
strani
objektiva
s oznakom
mark
B
of
lens
hood
with
mark
the
the
lens.
mark
B on
on the
the long
long side
side na
of the
the
lens
hoodsjenila
with the
the
mark on
on
the tip
tip of
of na
thevrhu
lens.
mark
B
on
the
long
side
of
the
lens
hood
with
the
mark
on
the
tip
of
the
lens.
objektiva.
To
attach
the lens
hood
(flower
shape)
that
came
with
the interchangeable
To
attach
hood
(flower
that
came
with
lens
Pričvršćivanje
sjenila
objektiva
(u obliku
cvijeta)
s izmjenjivimlens
To
attach the
the lens
lens
hood
(flower shape)
shape)
that
came isporučenog
with the
the interchangeable
interchangeable
lens
(H-FS014042)
objektivom
(H-FS014042)
(H-FS014042)
(H-FS014042)


Insert
Insert the
the lens
lens hood
hood into
into the
the lens
lens

Umetnite
objektiva
Insert
the sjenilo
lens hood
into the lens
with
the
short
the
top
with
the
sides
at
the
u objektiv
takosides
da suat
with
the short
short
sides
atkratke
the top
top
and
bottom,
and
turn
the
strane
na vrhu
i dnu
i in
zakrenite
and
bottom,
and
turn
in
the
and bottom, and turn in the
u smjeru strelice
dok se
ne it
direction
of
until
direction
of the
the arrow
arrow
until
it
direction
zaustavi. of the arrow until it
stops.
stops.
stops.
Odgovara oznaci.
C
Fitting to
the mark.
C
C Fitting
Fitting to
to the
the mark.
mark.
25
25
25
25
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 26
26 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Priprema
Preparation
Preparation
Pričvršćivanje sjenila objektiva isporučenog s izmjenjivim objektivom (H-FS45150)
To
the
hood
that
came
interchangeable
lens
(H-FS45150)
To
attach
the lens
lens
hood za
that
came with
with the
the na
interchangeable
lens
(H-FS45150)
1 attach
Poravnajte
oznake
podešavanje
sjenilu objektiva
s oznakom
na vrhu
1
Align
the
fitting
mark
D
on
the
lens
hood
with
the
mark
on
the
objektiva.
1 Align
the fitting mark D on the lens hood with the mark on the tip
tip of
of the
the lens.
lens.
2
the
hood
in
the
stops,
align
Okrećite
sjenilo
objektiva
u smjeruof
strelice
dokuntil
se neit
i poravnajte
2 Turn
Turn
the lens
lens
hood
in the
the direction
direction
of
the arrow
arrow
until
it zaustavi
stops, and
and
align the
the stop
stop
mark
E
on
with
the
on
tip
oznaku
sjenilu
objektiva
s oznakom
na vrhu objektiva.
mark
E zaustavljanja
on the
the lens
lens hood
hoodna
with
the mark
mark
on the
the
tip of
of the
the lens.
lens.
lens
can
temporarily
attached
in
••• When
Kada carrying,
ga nosite,the
sjenilo
objektiva
možete
privremeno
pričvrstiti
When
carrying,
the
lens hood
hood
can be
be
temporarily
attached
in the
the
reverse
direction.
u suprotnom
smjeru.
reverse
direction.
26
26
26
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 27 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
Attaching the Shoulder
Pričvršćivanje
vrpce za Strap
nošenje na ramenu
•• We
recommend attaching
the shoulder
when
thedok
camera
to prevent
it from
Preporučujemo
da pričvrstite
vrpcu zastrap
nošenje
nausing
ramenu
koristite
fotoaparat
dropping.
kako ne bi ispao.
Pass the vrpcu
shoulder
strap through
the shoulder
11 Provucite
za nošenje
na ramenu
kroz
rupicu
fotoaparata.
strap vrpce
eyelet na
on kućištu
the camera
body.
: Rupica
za vrpcu
nošenje na ramenu
A:
Shoulder
strapza
eyelet
Pass the kraj
end vrpce
of the za
shoulder
through
22 Provucite
nošenjestrap
na ramenu
kroz
u smjeru
strelice,
potomand
ga then
the prsten
ring in the
direction
of thea arrow
provucite
kroz kočnicu.
pass it through
the stopper.
33 Provucite
nošenje
na strap
ramenu
kroz
Pass the vrpcu
end ofza
the
shoulder
through
rupu
na drugoj
the hole
on thestrani
otherkočnice.
side of the stopper.
44 Povucite
stranu
vrpce
Pull the drugu
other side
of the
shoulder
za nošenje na ramenu, a potom
strap and then check that it will
provjerite izlazi li.
not come out.
• Izvršite korake od 1. do 4. i zatim
• Perform steps 1 to 4 and then attach the
pričvrstite drugi kraj vrpce za nošenje na
other side of the shoulder strap.
ramenu.
Vrpcu
za nošenje
koristite
nayour
ramenu.
• •Use
the shoulder
strap
around
shoulder.
–– Vrpcu
nemojte
omotati
okoyour
vrata.
– Do
not wrap
the strap
around
neck.
– To može
ili nesreće.
– It–may
result dovesti
in injurydo
orozljede
accident.
ostavljati
vrpcustrap
za nošenje
u dohvatu
• •DoNemojte
not leave
the shoulder
where na
an ramenu
infant can
reach it. djece.
–– Može doći do nesreće ako im se slučajno omota oko vrata.
– It may result in an accident by mistakenly wrapping around the neck.
27

DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 28 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Preparation
Priprema
Charging the Battery
Punjenje baterije
∫ About batteries that you can use with this unit
■It■Baterije
koje
možete
s ovim
uređajem
has been
found
thatkoristiti
counterfeit
battery
packs which look very similar to the
genuine
are made
purchase in
some koje
markets.
Some of
Na
nekimproduct
se tržištima
moguavailable
nabaviti for
krivotvorene
baterije
su izgledom
these
battery
packs
are
not
adequately
protected
with
internal
protection
to meet
vrlo slične izvornima. Neke od tih baterija nemaju primjerenu unutarnju zaštitu
appropriate safety
standards.
TherePostoji
is a possibility
ithe
ne requirements
zadovoljavajuof
odgovarajuće
sigurnosne
standarde.
opasnostthat
od
these battery
packs may
lead
to fire or odriče
explosion.
Please be advised
thatikakvih
we are
požara
ili eksplozije.
Tvrtka
Panasonic
se odgovornosti
u slučaju
not liableilifor
any accident
failureuporabe
occurring
as a result of
use of aDa
counterfeit
nezgoda
kvarova
nastalihoruslijed
krivotvorenih
baterija.
biste
battery
pack.
ensuresigurne
that safe
productspreporučujemo
are used, we recommend
that a
bili
sigurni
da To
koristite
proizvode,
uporabu originalnih
genuine Panasonic
battery pack is used.
Panasonicovih
baterija.
the dedicated
charger
and
battery.
• Use
Koristite
namjenski
punjač
i bateriju.
Punjenje
Charging
Baterija
se is
nenot
isporučuje
Prije uporabe
napunite
bateriju.
•• The
battery
charged napunjena.
when the camera
is shipped.
Charge
the battery before use.
Baterijuthe
napunite
u zatvorenom prostoru.
•• Charge
battery pomoću
with the punjača
charger indoors.
11 Umetnite
bateriju,
Attach the
batterypazeći
paying
pritom na pravilan smjer.
attention to the direction of
the battery.
2 Uključite punjač u strujnu
Connect the charger to the
2 utičnicu
plug-in
type
vrsta priključka
• electrical
Pokazatelj punjenja
outlet. [CHARGE]
zasvijetlit će, a punjenje će
•započeti.
The [CHARGE] indicator A lights
up and charging begins.
28
28
inlet type
vrsta
dovoda
Priprema
■■Pokazatelj punjenja [CHARGE]
Pokazatelj [CHARGE] uključuje se:
Pokazatelj punjenja [CHARGE] uključen je tijekom punjenja.
Pokazatelj [CHARGE] isključuje se:
Pokazatelj punjenja [CHARGE] isključuje se kada se punjenje završi bez problema.
(Odspojite punjač iz strujne utičnice i izvadite bateriju nakon završetka punjenja.)
• Ako pokazatelj [CHARGE] treperi
–– Temperatura baterije je previsoka ili preniska. Preporučuje se ponovno punjenje baterije
pri temperaturi okoline između 10 °C do 30 °C .
–– Kontakti punjača ili baterije su prljavi. U tom ih slučaju obrišite suhom krpom.
■■Vrijeme punjenja
Vrijeme punjenja
Otprilike 140 min
• Prikazano vrijeme punjenja odnosi se na slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o načinu korištenja baterije.
Vrijeme punjenja baterije u toplim/hladnim uvjetima ili baterije koja nije korištena dulje
vrijeme može biti dulje od uobičajenog.
■■Pokazatelj kapaciteta baterije
• Kad je baterija prazna, pokazatelj postaje crven i počinje treperiti. (Pokazatelj statusa
također treperi) Napunite bateriju ili je zamijenite napunjenom baterijom.
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
strujnog utikača. Može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili
stvorene topline.
• Baterija se može dopuniti i prije nego što se do kraja istroši, ali se ne preporučuje učestalo
dopunjavanje dok je baterija u potpunosti napunjena. (Može doći do karakterističnog
oticanja baterije.)
29
Priprema
Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija
■■Snimanje fotografija (pri korištenju monitora)
(prema standardu CIPA u načinu Program auto. ekspozicije)
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 340 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 170 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 340 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 170 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 350 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 175 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS014042)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 330 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 165 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 350 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 175 min
■■Snimanje fotografija (pri korištenju tražila)
(prema standardu CIPA u načinu Program auto. ekspozicije)
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 310 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 155 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 310 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 155 min
30
Priprema
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 330 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 165 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS014042)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 310 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 155 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 320 fotografija
Vrijeme snimanja
Otprilike 160 min
Uvjeti snimanja prema standardu CIPA
•
•
•
•
•
CIPA je kratica za [Camera & Imaging Products Association].
Temperatura: 23 °C/Vlažnost: 50 % relativne vlažnosti kad je uključen monitor/tražilo.
Pri korištenju Panasonicove SDHC-memorijske kartice.
Pri korištenju isporučene baterije.
Početak snimanja 30 sekundi nakon što se fotoaparat uključi. (Kod pričvršćivanja izmjenjivog
objektiva kompatibilnog s funkcijom optičkog stabilizatora slike, postavite optički stabilizator
slike na [
])
• Snimanje jednom svakih 30 sekundi s punom jačinom bljeskalice kod svake druge
snimke.
• Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv kompatibilan s električnim zumom, a zum prelazi s Tele
na Wide ili s Wide na Tele prilikom svake snimke.
• Kada isključujete fotoaparat nakon svakih 10 snimaka i ostavljate ga sa strane dok se
temperatura baterije ne snizi.
Broj raspoloživih fotografija razlikuje se ovisno o intervalu između snimanja.
Kod dužih intervala smanjuje se broj raspoloživih fotografija. [Na primjer, kada
biste snimili po jednu fotografiju svake dvije minute, broj fotografija smanjio bi
se za otprilike četvrtinu navedenog broja fotografija (odnosi se na snimanje jedne
fotografije svakih 30 sekundi).]
31
Priprema
■■Snimanje videozapisa (pri korištenju monitora)
–– [AVCHD] (Snimanje s kvalitetom slike postavljenom na [FHD/50i])
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 75 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 75 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 75 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS014042)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 140 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 70 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 75 min
32
Priprema
–– [MP4] (Snimanje s kvalitetom slike postavljenom na [FHD/25p])
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042) |
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 75 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 75 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 75 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS014042)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 140 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 70 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 150 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 75 min
• Navedena vremena vrijede pri temperaturi okoline od 23 °C i vlazi od 50% relativne
vlažnosti. Imajte na umu da su navedena vremena približna.
• Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja je vrijeme dostupno za snimanje pri ponavljanju radnji
kao što je uključivanje i isključivanje uređaja, započinjanje/zaustavljanje snimanja itd.
• Maksimalno neprekidno snimanje videozapisa u formatu [AVCHD] je 29 minuta i 59 sekundi.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa u formatu [MP4] iznosi 29 minuta i
59 sekundi ili do 4 GB. (Kod [FHD/50p], [FHD/25p] u formatu [MP4], datoteka će biti velika
pa će raspoloživo vrijeme snimanja iznositi manje od 29 minuta i 59 sekundi.)
33
Priprema
■■Reprodukcija (pri korištenju monitora)
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 200 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 200 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 210 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS014042)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 190 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 200 min
• Vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija razlikuju se ovisno o okruženju u kojem
se fotoaparat koristi i uvjetima njegova korištenja.
Na primjer, vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija smanjuju se u sljedećim
slučajevima.
–– U okolinama s niskim temperaturama kao što su skijališta.
–– Pri korištenju funkcije [AUTO] ili [MODE1] načina [Monitor Luminance] (Svjetlina monitora).
–– Ako se bljeskalica koristi više puta uzastopno.
• Ako vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja
baterije, moguće je da je radni vijek baterije istekao. Kupite novu bateriju.
34
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 35 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 35 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Preparation
Priprema
Preparation
Inserting and Removing the Card (optional)/
Inserting and
Removing
the Card
(optional)/
Umetanje
i uklanjanje
kartice
(neobavezna)/
the Battery
baterije
the Battery
• Check that this unit is turned off.
Check
that this
unit
is turned
off. card.
•• We
recommend
using
a Panasonic
Provjerite
je li uređaj
isključen.
•• We
recommend using
a Panasonic
card. memorijske kartice.
Preporučujemo
uporabu
Panasonicove
Slide the release lever in the
11
za otpuštanje
gurnite
u
Slide
the
release
lever
in the
1 Ručicu
direction
of the arrow
and
open
smjeru
strelice
i otvorite
vrata
direction
of the
arrow
the card/battery
door. and open
pretinca
za karticu/bateriju.
the card/battery door.
Always
use genuine
Panasonic
• •Uvijek
koristite
originalne
Panasonicove
•baterije.
Always use genuine Panasonic
batteries.
• •Ako
koristite
baterije
drugihwe cannot
batteries.
If
you
use other
batteries,
nequality
možemo
jamčiti
•proizvođača,
If you use other
batteries,
weproduct.
cannot
guarantee
the
of this
kvalitetu
ovog
guarantee
the uređaja.
quality of this product.
Being careful about the
2 Battery:
Battery:
Being careful
about
2
battery
orientation,
insert
all the
the
2 Baterija:
Pazite na smjer
umetanja
battery orientation, insert all the
way until
you hear
a locking
baterije,
umetnite
je do
kraja dok
way
until
you
hear
a locking
ne
čujete
zvuk
zaključavanja
sound
and
then
check
thatiittada
is
provjerite
je
li
zaključana
ručicom
sound
and
then
check
that
it is .
locked by lever A.
Bateriju
izvadite
tako da povučete
locked
lever
Pull theby
lever
AA.
instrelice.
the direction of
ručicu
u
smjeru
Pull
the
lever
A
in
the
direction
the arrow to remove
the
battery. of
Kartica:
Čvrsto
je gurnite
do kraja
the arrow
to remove
the battery.
dok
ne začujete
zvuk klika,
pritom
Card:
Push it securely
all the
way
Card:
Push
it
securely
all
the
pazeći
na
smjer
umetanja.
Da
biste
until you hear a “click” while way
izvadili
karticu,
gurajte
je dok ne
until
hearabout
a “click”
beingyou
careful
the while
direction in which you insert it.
čujete
zvuk
klika
te jethe
zatim
ravno izvucite.
being
careful
about
direction
which
you insert
To remove the card, push
the cardinuntil
it clicks,
thenit.pull the card
Nemojte
dodirivati
spojne
kontakte
kartice.
To
remove
the
card,
push
the
card
until
it
clicks,
then pull the card
out upright.
out upright.
B: Do not touch the connection terminals of the card.
B: Do not touch the connection terminals of the card.
33 1:: Zatvorite
pretinca door.
za
Close thevrata
card/battery
karticu/bateriju.
1:
Close
the
card/battery
door.
3
Slide the release lever in the
2:
: Povucite
zalever
otpuštanje
2:
Slide theručicu
release
in the
of the arrow.
udirection
smjeru strelice.
direction of the arrow.
35
35
Priprema
• Bateriju izvadite nakon upotrebe. (Baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji dulje
vrijeme nakon punjenja).
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat
se također zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Prije vađenja kartice ili baterije isključite fotoaparat i pričekajte dok se pokazatelj statusa u
potpunosti ne ugasi. (U suprotnom uređaj može prestati ispravno raditi, a sama se kartica
može oštetiti ili se snimljene fotografije mogu izbrisati.)
36
Preparation
Preparation
About
About the
the Card
Card
Kartica
Priprema
About
About cards
cards that
that can
can be
be used
used with
with this
this unit
unit
The
following
which
conform
to
SD
Kartice
kojecards
možete
koristiti
s ovim
The
following
cards
which
conform
to the
theuređajem
SD standard
standard can
can be
be used
used with
with this
this unit.
unit.
(These cards
cards are
are indicated
indicated as
as card
card in
in the
the text.)
text.)
(These
S ovim fotoaparatom mogu se koristiti sljedeće vrste memorijskih kartica usklađene sa
standardom SD. (Te se memorijske kartice u tekstu nazivaju
kartica).
Remarks
Remarks
SD
SD Memory
Memory Card
Card
(8 MB
MB to
to 2
2 GB)
GB)
(8
SD-memorijska kartica
8 MB do 2 GB
SDHC Memory
Memory Card
Card
SDHC
(4
GB
SDHC-memorijska
kartica
(4
GB to
to 32
32 GB)
GB)
4 GB do 32 GB
SDXC
Memory
SDXC
Memory Card
Card kartica
SDXC-memorijska
(48 GB,
GB, 64
64 GB)
GB)
(48
(48 GB, 64 GB)
•• SDHC
SDXC
SDHC Memory
Memory Cards
Cards and
and
SDXC Memory
Memory Cards
Cards can
can be
be
Napomene
used
used only
only with
with their
their compatible
compatible devices.
devices.
•• Check
SDHC-memorijske
kartice i equipment
SDXC-memorijske
kartice
that
the
PC
and
compatible
• Check
the PCsamo
and other
other
equipment are
are
compatible when
when
mogu that
se koristiti
s kompatibilnim
uređajima.
using
the
SDXC
Memory
Cards.
the SDXC
• using
Provjerite
jesu liMemory
računaloCards.
i ostala oprema kompatibilni s
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
SDXC-memorijskim karticama.
•• This
unit
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
This
unit is
is compatible
compatible with
with UHS-I
UHS-I standard
standard SDHC/SDXC
SDHC/SDXC
cards.
• memory
Uređaj
je
kompatibilan
s
SDHC/SDXC-memorijskim
memory cards.
•• Only
the
with
karticama
standarda
UHS-I.listed
Only
the cards
cards
with capacity
capacity
listed left
left can
can be
be used.
used.
• Mogu se koristiti samo kartice s kapacitetom navedenim
na lijevoj strani.
About
motion
recording
SD
∫
■■Snimanje
i razred
brzineand
SD-kartice
About the
the videozapisa
motion picture
picture
recording
and
SD speed
speed class
class
∫
Confirm
SD
(the
standard
regarding
continuous
writing)
on
a
Confirm
the
SD Speed
Speed
Class
(the speed
speed
standard
regarding
continuous
writing)na
onoznaci
a card
card
Provjeritethe
razred
brzineClass
SD-kartice
(standard
brzine
neprekinutog
zapisivanja)
label
etc.
when
you
record
a
motion
picture.
Use
a
card
with
SD
Speed
Class
with
label
etc. when
yousnimate
record avideozapis.
motion picture.
Usekarticu
a card čiji
with
Speed
Class
with kao
na kartici
itd. kada
Koristite
je SD
razred
brzine
označen
“Class
more
[AVCHD]/[MP4]
motion
picture
recording.
“Class
4”
or
more
for
[AVCHD]/[MP4]
motion
picture
recording.
"Class 4”
4" or
ili viši
zafor
snimanje
videozapisa
formata
[AVCHD]/[MP4].
e.g.:
e.g.:
npr.:
confirm
the
information
on
website.
•• Please
Provjerite
najnovije
informacije
na sljedećem
web-mjestu.
Please
confirm
the latest
latest
information
on the
the following
following
website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto
dostupno samo na engleskom jeziku.)
(This
(This Site
Site is
is English
English only.)
only.)
Pristup kartici
Access
to the
the card
card
Access
to
Pokazatelj
crvene
je boje
fotografije
The
access
indication
displays
red
when
pictures
are
The
accesspristupa
indication
displays
redkada
whense
pictures
are being
being
snimaju na
recorded
onkarticu.
the card.
card.
recorded
on
the
50 i
50 i
4:3
4:3 L
L
•• During
During access
access (image
(image writing,
writing, reading
reading and
and deleting,
deleting, formatting
formatting etc.),
etc.), do
do not
not turn
turn this
this unit
unit
• off,
Tijekom
pristupanja
(zapisivanje,
čitanje i the
brisanje,
formatiranje itd.) Furthermore,
nemojte
remove
battery,
card
disconnect
adaptor
do
off,
remove the
the
battery,
card or
or
disconnect
the AC
AC
adaptor (optional).
(optional).
Furthermore,
do
isključivati
uređaj,
uklanjati
bateriju
ili karticu
ili odspajati
prilagodnik
za izmjeničnu
not
subject
the
camera
to
vibration,
impact
or
static
electricity.
not
subject
the
camera
to
vibration,
impact
or
static
electricity.
struju (neobavezan). Nadalje, fotoaparat nemojte izlagati vibracijama, udarcima ili
The
card
the
The
card or
or elektricitetu.
the data
data on
on the
the card
card may
may be
be damaged,
damaged, and
and this
this unit
unit may
may no
no longer
longer operate
operate
statičkom
normally.
normally.
Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a fotoaparat može prestati
If
operation
fails
Ifispravno
operationraditi.
fails due
due to
to vibration,
vibration, impact
impact or
or static
static electricity,
electricity, perform
perform the
the operation
operation
again.
Ako radnju ne možete izvršiti zbog vibracija, udaraca ili statičkog elektriciteta,
again.
ponovite radnju.
37
37
37
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
38 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Preparation
Priprema
• Write-Protect
A provided
(Whenzathis
switch
set to the [LOCK]
position,
• Kartice suswitch
opremljene
prekidačem
zaštitu
od iskopiranja
(Write-Protect

no further
writing,
deletion
or formatting
is possible.
ability to write,
switch)data
(Kada
je prekidač
postavljen
u položaj
[LOCK]The
(Zaključano),
nije
moguće
daljnjedata
zapisivanje,
brisanje
ili formatiranje.
Mogućnost
delete
and format
is restored
when the
switch is returned
to its zapisivanja,
original
brisanja i formatiranja podataka ponovno će biti omogućena kada se
position.)
vraticard
u početni
položaj.)
2
• Theprekidač
data on the
may be
damaged or lost due to electromagnetic waves,
• Uslijed
djelovanja
elektromagnetskih
valova,
statičkog
elektriciteta
ili kvara
static
electricity
or breakdown
of the camera
or the
card. We
recommend
storing
na fotoaparatu ili kartici može doći do oštećenja ili gubitka podataka na
important data on a PC etc.
kartici. Preporučujemo da važne podatke pohranite na računalu i sl.
• Do
format
the card
on your na
PCračunalu
or other ili
equipment.
Format itFormatirajte
on the camera
only to ensure
• not
Karticu
nemojte
formatirati
drugim uređajima.
je isključivo
na
proper
operation.
fotoaparatu
da(P63)
biste omogućili pravilan rad (str. 63.)
• Keep
the Memory
Cardčuvajte
out of reach
children
to prevent
swallowing.
• Memorijsku
karticu
izvan of
dohvata
djece
da je ne
bi progutala.
Formatiranje
kartice
Formatting
the
card(inicijalizacija)
(initialisation)
Formatirajte
karticu
prije
snimanja
s ovim uređajem.
(str.(P63)
63.)
Format
the card
before
recording
a picture
with this unit.
Budući da se podaci više ne mogu vratiti nakon formatiranja, prethodno napravite
Since data cannot be recovered after formatting, make sure to back up necessary
sigurnosne kopije potrebnih podataka.
data in advance.
Odaberite
[Format]
izborniku [Setup] (Postavljanje). (str. 43.)
Select
[Format]
in the(Formatiranje)
[Setup] menu.u(P43)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
38
38
Priprema
Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja
■■Broj raspoloživih fotografija
• Ako je preostalo više od 10 000 fotografija, prikazat će se oznaka [9999+].
• Format [4:3], Kvaliteta [ ]
[Picture Size]
(Veličina slike)
L (velika) (16M)
M (srednja) (8M)
S (mala) (4M)
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
220
400
670
890
1630
2710
3610
6600
10980
7160
13000
21480
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
68
79
86
270
310
340
1110
1290
1400
2220
2580
2800
• Format [4:3], Kvaliteta [
[Picture Size]
(Veličina slike)
L (velika) (16M)
M (srednja) (8M)
S (mala) (4M)
]
■■Raspoloživo vrijeme snimanja (pri snimanju videozapisa)
• "h" je kratica za sat, "m" za minutu, a "s" za sekundu.
• Raspoloživo vrijeme snimanja jest ukupno vrijeme svih snimljenih videozapisa.
• [AVCHD]
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
[FHD/50P]
8m00s
37m00s
2h31m
5h7m
[FHD/50i]
14m00s
1h1m
4h9m
8h26m
[FHD/25P]/
[FHD/24P]
10m00s
43m00s
2h57m
5h58m
[HD/50P]
14m00s
1h1m
4h9m
8h26m
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
[FHD/50P]
8m00s
37m00s
2h32m
5h8m
[FHD/25P]
11m00s
49m00s
3h22m
6h50m
[HD/25P]
22m00s
1h34m
6h27m
13h4m
[VGA/25P]
49m00s
3h28m
14h12m
28h45m
• [MP4]
39
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 40 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
Broj
raspoloživih
fotografija
i raspoloživo
vrijeme snimanja
približne
• •The
number
of recordable
pictures
and the available
recording
time aresuanvrijednosti.
approximation.
(Razlikuju
se ovisno oonuvjetima
snimanja
i vrsti kartice.)
(These
vary depending
the recording
conditions
and the type of card.)
Broj
raspoloživih
fotografija
i raspoloživo
vrijeme snimanja
ovise
objektima
snimanja.
• •The
number
of recordable
pictures
and the available
recording
timeovaries
depending
on the
•subjects.
Maksimalno neprekidno snimanje videozapisa u formatu [AVCHD] je 29 minuta i 59
sekundi.
• Maximum time to record motion pictures continuously with [AVCHD] is 29 minutes 59 seconds.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa u formatu [MP4] iznosi 29 minuta i
• Maximum
timeilitodorecord
pictures continuously
[MP4][MP4],
is 29 minutes
or
59 sekundi
4 GB.motion
(Kod [FHD/50p],
[FHD/25p] uwith
formatu
datoteka59
ćeseconds
biti velika
uppa
to 4
(For [FHD/50p],
in [MP4]
format,
theminuta
file sizei 59
is large
and so the
ćeGB.
raspoloživo
vrijeme [FHD/25p]
snimanja iznositi
manje
od 29
sekundi.)
time raspoloživo
will drop below
29 minutes
59 seconds.)
•recordable
Maksimalno
vrijeme
neprekidnog
snimanja prikazano je na zaslonu.
• The maximum available continuous recording time is displayed on the screen.
Promjena prikaza broja raspoloživih fotografija i raspoloživog vremena
snimanja the display between the number of recordable pictures and the
Switching
available recording time
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Remaining Disp.] (Prikaz preostalih slika/min.)
[Remaining Disp.]
[MENU]
[Custom]>
[
]>
([Remaining
Shots]
(Preostale slike)):
Ovom se funkcijom prikazuje broj raspoloživih
[
] ([Remaining Shots]):
fotografija.
This will display the number of recordable pictures for
[ pictures.
] ([Remaining Time] (Preostalo vrijeme)):
still
Ovom se funkcijom prikazuje preostalo vrijeme za
[
] ([Remaining Time]):
snimanje videozapisa.
This will display the available recording time for motion
Broj raspoloživih fotografija
pictures.
Raspoloživo vrijeme snimanja
A Number of recordable pictures
B Available recording time
40
0
98
A
0
R5m04s
B
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 41 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
Setting Date/Time
(Clock Set) (Postavljanje sata)
Postavljanje
datuma/vremena
Na clock
isporučenom
fotoaparatu
vrijemeis
nije
postavljeno.
• The
is not set
when the camera
shipped.
11 Uključite
Turn thefotoaparat.
camera on.
• Pokazatelj statusa  zasvijetlit će kad uključite uređaj.
• The status indicator 1 lights when you turn this unit on.
• Ako se ne prikazuje zaslon za izbor jezika, prijeđite na 4.
•korak.
If the language select screen is not displayed, proceed to
step 4.
ON
OFF
22 Dodirnite
[Language Set] (Postavljanje jezika).
Touch [Language Set].
3 Odaberite
jezik.
3 Select the language.
44 Dodirnite
[Clock
Set] (Postavljanje sata).
Touch [Clock
Set].
55 Dodirnite
stavke
postaviti
(godina/
Touch the
itemskoje
you želite
wish to
set (Year/Month/
mjesec/dan/sati/minute)
i postavite
Day/Hours/Minutes), and
set usingpomoću
[ ]/[ ].
:
:
A: Time at the home area
Lokalno
B:
Time atvrijeme
the travel destination
Vrijeme na odredištu putovanja
• You can continue to switch the settings by continuously
• Možete
nastaviti
postavki daljnjim pritiskom
touching
[ ]/[ s ]promjenom
.
na
.
• Touch [
] to cancel the date and time settings without
• Dodirnite [
] da biste poništili postavke datuma i
setting a bez
datepostavljanja
and time. datuma i vremena.
vremena
To set the display
order
and the
time display
format.
Postavljanje
redoslijeda
prikaza
i formata
vremena.
Touch [Style]
to (Stil)
display
settings
screen
for setting
• •Dodirnite
[Style]
za the
prikaz
zaslona
za postavljanje
display order/time
display format.
redoslijeda
prikaza/formata
vremena.
Touch [Set]
to set.na [Set] (Postavi).
66 Postavite
dodirom
Touch [Set] in the confirmation screen.
77 Dodirnite
[Set] na zaslonu za potvrdu.
• When the clock setting is complete, the confirmation screen for the function lever setting
• Kad završite s postavljanjem sata, prikazat će se zaslon za potvrdu postavki funkcijske
is displayed. Select [Change] or [Exit]. (You can check/uncheck the check box each
ručice. Odaberite [Change] (Promjena) ili [Exit] (Izlaz). (Kućicu za potvrdu možete
time you touch [Don’t
označiti/odznačiti
svakishow
puta this
kadaagain].)
dodirnete [Don’t show this again] (Ne prikazivati ovu
For
[Function
Lever]
refer
to
P20.
poruku).)
Detalje o [Function Lever] (Funkcijska ručica) potražite na str. 20.
41
Priprema
Promjena postavki sata
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata) u izborniku [Setup] (Postavljanje). (str. 43.)
• Sat se može ponovno postaviti na način prikazan u 5. i 6. koraku.
• Postavke vremena ostaju pohranjene tri mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak i bez
baterije. (Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, napunjenu bateriju ostavite 24 sata
u uređaju.)
• Ako sat nije postavljen, pravilan datum neće biti moguće ispisati ako ga upišete na
fotografiju pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) niti će ga se moći ispisati u
fotografskom studiju.
• Ako je sat postavljen, pravilan datum će se ispisati čak i ako nije prikazan na zaslonu
fotoaparata.
42
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 43 ページ
Priprema
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Preparation
Postavljanje izbornika
Setting the Menu
Ovaj fotoaparat nudi više izbornika pomoću kojih možete prilagoditi radnje radi što
uspješnijeg snimanja.
This
camera
offers
menu(Postavljanje)
selections that
allowneke
you to
customise
its operation
to maximise
Točnije,
izbornik
[Setup]
sadrži
važne
postavke
koje se odnose
na
your
picture taking
experience.
sat i napajanje
fotoaparata.
Prije daljnjeg korištenja fotoaparata provjerite postavke tog
In
particular, the [Setup] menu contains some important settings relating to the camera’s
izbornika.
clock and power. Check the settings of this menu before proceeding to use the camera.
Postavljanje stavki izbornika
Setting menu items
Izbornike možete postaviti pomoću dvije vrste radnji - radnji osjetljivih na dodir, gdje dodirujete
You
cani radnji
set thes gumbima,
menus using
types of
operation
- touch
operations
in which
you touch
zaslon,
gdjetwo
pritišćete
kursorske
gumbe
i zakrećete
stražnji
kotačić.
the screen, and button operations in which you press the cursor button and rotate the rear
dial. • Ako funkciju [Menu Resume] (Posljednji izbornik) (str. 61.) u izborniku [Setup]
(Postavljanje) postavite na [ON] (Uklj.), na zaslonu će se prikazati posljednja
• Ifizabrana
you set [Menu
the [Setup]bio
menu
to [ON],
the screen
shows the last
stavkaResume]
izbornika(P61)
kad jeinfotoaparat
isključen.
U trenutku
kupnje
postavljeno
je na
[ON].
selected
menu
item
when the camera was turned off.
• ItAko
je funkcija
[Menu
Information]
(Informacije o izbornicima) (str. 61.) u izborniku
is set
to [ON] at
the time
of purchase.
[Setup]
postavljena
na [ON],
objašnjenja
stavki
izbornika
prikazuju seof
nathe
• When
[Menu
Information]
(P61)
in the [Setup]
menu
is set itopostavki
[ON], explanations
zaslonu
izbornika.
menu
items
and settings are displayed on the menu screen.
Primjer: UIn
izborniku
[Rec]
(Snimanje)
promijenite
[Quality]
s[
›]
Example:
the [Rec]
menu,
change [Quality]
from
[A] to [(Kvaliteta)
11 Pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Press [MENU/SET].
• •Prikazuje
se zaslon
s glavnim
izbornikom.
The top menu
screen
is displayed.
22 Dodirnite
ikonu
izbornika.
Touch the
menu
icon.
43
43
] na [
].
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 44 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Preparation
Priprema
Menu
Izbornik
[Rec]
[Rec] (Snimanje)
(P186 to 210)
(str. 186. do 210.)
[Motion Picture]
[Motion Picture]
(P219 to 221)
(Videozapis)
(str.
219. do 221.)
[Custom]
(P326 to 328)
[Custom]
(Prilagođeno)
(str. 326. do 328.)
[Setup]
[Setup]
(P55 to 63)
(Postavljanje)
(str. 55. do 63.)
[Playback]
[Playback]
(Reprodukcija)
(str.
222.todo
243.)
(P222
243)
Description of settings
Opis postavki
This menu lets you set the aspect ratio, number of pixels
U ovom izborniku možete postaviti format, broj piksela i
and other aspects of the pictures you are recording.
druge aspekte snimki koje snimate.
This menu lets you set the [Rec Format], [Rec Quality],
Uand
ovom
izborniku
postaviti
[Rec
Format]
other
aspectsmožete
for motion
picture
recording.
(Format snimanja), [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) i
Operation
of the
unit, such
as displaying of the screen
ostale
aspekte
snimanja
videozapisa.
and button operations, can be set up according to your
Rad uređaja, primjerice prikaz zaslona i upravljanje
preferences. Also, it is possible to register the modified
gumbima, možete postaviti prema vlastitim željama.
settings.
Moguće
je i memorirati promijenjene postavke.
menu
lets you
perform
the clock
UThis
ovom
izborniku
možete
postaviti
sat,settings,
odabratiselect
radnethe
operatingzvučnog
beep tone
settings
and postavke
set other koje
settings
postavke
signala
i ostale
which make
for you toMožete
operatekonfigurirati
the camera.i
olakšavaju
radit seasier
fotoaparatom.
You can funkcija
also configure
postavke
vezanihthe
uzsettings
Wi-Fi. of Wi-Fi related
functions.
U ovom izborniku možete postaviti postavke za zaštitu,
This menu ili
lets
youteset
the Protection,
Cropping or Print
obrezivanje
ispis
druge
opcije za snimljene
fotografije.
Settings, etc. of recorded pictures.
(Upravljanje
gumbima)
(When operating
buttons)
Pritisnite ▲/▼/◄/► na kursorskom gumbu da biste odabrali izbornik i
Press 3/4/2/1
of theilicursor
button
to select
theda
menu
press izbornik
[MENU/
pritisnite
[MENU/SET]
zakrenite
stražnji
kotačić
bisteand
odabrali
or rotate
thekotačić.
rear dial to select the menu, and press the rear dial.
iSET],
pritisnite
stražnji
33 Dodirnite
stavku izbornika.
Touch the menu item.
• Stranicu je moguće promijeniti dodirom na
• The page can be changed by touching [
.
]/[
].
(When operating
buttons)
(Upravljanje
gumbima)
Press 3/4
of the
cursor button
to select
the menu
itemstavku
and press
[MENU/
Pritisnite
▲/▼
na kursorskom
gumbu
da biste
odabrali
izbornika
i
pritisnite
[MENU/SET]
zakrenite
stražnji
kotačić
daand
biste
odabrali
stavku
SET], or rotate
the rearilidial
to select
the menu
item,
press
the rear
dial.
izbornika i pritisnite stražnji kotačić.
• It will switch to the next page when you reach the bottom.
•• You
Prebacuje
semove
na sljedeću
stranicu
kada
can also
to the next
screen
by dođete
movingdo
thedna.
function lever.
•• You
Na sljedeći
možete
prijeći
i pomicanjem
funkcijske
can alsozaslon
move to
the next
screen
by pressing
[DISP.]. ručice.
• Na sljedeći zaslon možete prijeći i pritiskom na [DISP.] (Prikaz).
44
44
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 45 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
44 Dodirnite
postavku koju želite postaviti.
Touch the Setting to set.
• Postavke se možda neće prikazati na zaslonu ili će se
•drukčije
Depending
on theovisno
menu oitem,
its izbornika.
setting may not appear
prikazati,
stavci
or it may be displayed in a different way.
(Upravljanje
gumbima)
(When operating
buttons)
Pritisnite
▲/▼
na kursorskom
gumbu
da biste
odabrali
postavku
i pritisnite
Press 3/4
of the
cursor button
to select
the setting
and
press [MENU/SET],
[MENU/SET]
zakrenite
stražnji
kotačić
daand
biste
odabrali
postavku
or rotate the ili
rear
dial to select
the
setting,
press
the rear
dial. i
pritisnite stražnji kotačić.
Kratki opis pojavljuje se kada dodirnete stavku izbornika/opciju u 3. i 4. koraku.
brief
appears
when you
•A Bit
ćedescription
postavljeni kada
podignete
prst.touch a menu item/option in steps 3 and 4.
will be stavke
set when
you release
yourpovučete
finger. prst do praznog područja i tamo
•• ItOdabir
možete
izbjeći ako
• You
can avoid
selecting an item by dragging your finger to a vacant area and releasing
podignete
prst.
the finger there.
• Neke se funkcije ne mogu postaviti ili koristiti ovisno o načinima ili postavkama izbornika
koje se koriste na fotoaparatu zbog tehničkih podataka.
• There are functions that cannot be set or used depending on the modes or menu settings being
U ovim
za due
uporabu,
za postavljanje stavki izbornika opisani su u nastavku.
used
onuputama
the camera
to thekoraci
specifications.
→ [Rec] (Snimanje)→[Quality] (Kvaliteta)→[
]
In these operating instructions, steps for setting a menu item are described as follows.
[MENU] > [Rec]>[Quality]>[›]
45
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 46 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Preparation
Priprema
∫ Close the menu
■■Zatvaranje izbornika
Touch
[ [ ] or] ili
press
the pritisnite
shutter button
halfway.
Dodirnite
dopola
okidač.
(When
operating
buttons)
(Upravljanje
gumbima)
[ [
Pritisnite
Press
].
].
■■Prebacivanje
na druge
izbornike
Switching to other
menus
∫
e.g.:
to the
from
[Rec] menu.iz izbornika [Rec] (Snimanje).
npr.: Switching
Prebacivanje
na [Setup]
izbornikmenu
[Setup]
(Postavljanje)
Touch
[ ][ or ]another
the menu
icons A.
Dodirnite
ili nekuof
drugu
ikonutoggle
prebacivanja
•izbornika
Select a menu.item next and set it.
A
• Zatim odaberite stavku izbornika i postavite je.
(When
operating
buttons)
(Upravljanje
gumbima)
1
2
3
Press
2 of
button.
Pritisnite
◄the
na cursor
kursorskom
gumbu.
Press
4 of▼the
buttongumbu
or rotate
the rear dial
to select
the da
[Setup]
Pritisnite
na cursor
kursorskom
ili zakrenite
stražnji
kotačić
bistemenu
icon
[ ].ikonu izbornika [Setup], [ ].
odabrali
Pritisnite
na cursor
kursorskom
ili pritisnite
stražnji kotačić.
Press
1 of►the
buttongumbu
or press
the rear dial.
46
46
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 47 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 47 ページ
Preparation
Priprema
Preparation
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Setting the menu screen background
Postavljanje pozadine zaslona izbornika
You
can setthe
themenu
background
for the
menu screen according to your preferences. You can
Setting
screen
background
Po želji
postaviti
pozadinu
zaslona
Možeteoni postaviti
jednuscreen.
od
also
set možete
one of the
recorded
still images
as izbornika.
the background
the top menu
snimljenih
kao pozadinu
izbornika.
You
can setfotografija
the background
for the glavnog
menu screen
according to your preferences. You can
also
set one
themenu
recorded
still images
as the background on the top menu screen.
Setting
theoftop
screen
background
Postavljanje pozadine zaslona glavnog izbornika
1 Setting
Pressthe
[MENU/SET]
to display
the top menu.
top menu screen
background
2
Touch
[Background
Image].
1 Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za prikaz
1 Press
[MENU/SET]
glavnog
izbornika. to display the top menu.
2
Touch
[Background
Image].
2 Dodirnite [Background
Image] (Pozadinska slika).
3
Touch
the stavku.
item.
Dodirnite
3
Touch the item.
4
4
4
5
5
5
Select
a background
thesnimljenim
recorded images.
selected
Odaberite
pozadinufrom
među
slikama. The
Odabrana
slika
[From
image
is registered
in thisuređaju.
unit. (Only
1 image
be registered.
[FromSD
SDcard]
card]
memorirana
je u ovom
(Moguće
je can
memorirati
samo 1If
(S SD-kartice)
je already
neka druga
slika
prethodno
bila
ona
Select
aAko
background
from
recorded
The selected
ansliku.
image
has
beenthe
registered,
itimages.
will
beregistrirana,
overwritten.)
će bitiisobrisana.)
[From SD card]
image
registered in this unit. (Only 1 image can be registered. If
[Registered image]
Set the last image selected from the SD card as the background.
[Registered image] anPostavite
zadnju
odabranu
sliku s SD-kartice
pozadinu.
image has
already
been registered,
it will be kao
overwritten.)
(Memorirana
slika)
[No static image]
Set a background without an image.
[Registered image]
Set the last image selected from the SD card as the background.
static image]
Postavite pozadinu bez slike.
• [No
Touch [Registered image] or [No static image] to change to the selected background.
(Bez
statične
slike)
[No static image]
Set a background without an image.
(When
[From
SD card]image]
is selected)
Drag
the screen
Dodirnite
[Registered
ili [No
static
image]
da bisteto
promijenili
odabranu
pozadinu.
•• Touch
[Registered
image] or [No
static
image]
to change
the selected
background.
horizontally and select an image.
(Kada [From
je odabrano
[From
SD card])Drag
Povucite
(When
SD card]
card]
is selected)
selected)
screen
(When [From
SD
is
Touchthe
[Set].
vodoravno
po
zaslonu
i
odaberite
sliku.
horizontally
select
an image.
• Confirmationand
screen
is displayed.
It is executed when [Yes]
(Kada
je
odabrano
[From
SD card])Touch
Dodirnite
[Set]
is selected.
(When
[From
SD card]
is selected)
[Set].
•(Postavi).
Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes]
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
is selected.
provodi se zadana radnja.
Not available in these cases:
• Images recorded using another device cannot be used as the background.
Nijeavailable
dostupno
ovimcases:
slučajevima:
Not
in uthese
•
Slike
snimljene
drugim
uređajem
ne mogu
kao
cannotse
bekoristiti
used as
thepozadina.
background.
• Images recorded using another device
Setting the menu screen background
1 Setting
Selectthe
[Menu
Background]
onizbornika
the [Setup] menu. (P43)
Postavljanje
pozadine
zaslona
menu
screen
background
2 Select and touch background colour.
[Menu
u izborniku
[Setup]
(Postavljanje). (str. 43.)
•Odaberite
You can
select
the Background]
background
from fourmenu.
colours.
1 Select
[Menu
Background]
oncolour
the
[Setup]
(P43)
2 Select
itouch
dodirnite
•Odaberite
Exit the
menu
afterbackground
it isboju
set. pozadine.
2
and
colour.
Možete
odabrati
pozadinecolour
između
četiri
•• You
can select
theboju
background
from
fourponuđene
colours. boje.
Nakon
postavljanja
•• Exit
the menu
after it izađite
is set. iz izbornika.
47
47
47
6HW
6HW
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 48 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 48 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Preparation
Priprema
Preparation
Calling
menus
Calling frequently-used
frequently-used
menus instantly
instantly
Izravan
pristup često korištenim
izbornicima
(Quick
Menu)
(Brzi
izbornik)
(Quick Menu)
By
using
Menu,
some
the
settings
can
found.
Pomoću
brzog
izbornika
odof
izbornika
seeasily
jednostavno
By
using the
the Quick
Quick
Menu,neke
some
ofpostavki
the menu
menu
settingsmogu
can be
be
easily
found. pronaći.
••The
features
that
can
be
adjusted
using
Quick
Menu
are
determined
by
mode
Značajke
koje
se
mogu
podesiti
korištenjem
brzog
izbornika
određene
su načinom
rada
ili
The features that can be adjusted using Quick Menu are determined by the
the
mode or
or a
a display
display
style
the
camera
in.
stilom
kojem
style
theprikaza
camerauis
is
in. radi fotoaparat.
[Q.MENU]/[Fn1]
button
used
in
as
or
(function
1).
Gumb
[Q.MENU]/[Fn1]
može
koristiti
naways,
dva načina,
kao [Q.MENU]
(Brzi
izbornik)
ili
[Q.MENU]/[Fn1]
button can
can be
bese
used
in two
two
ways,
as [Q.MENU]
[Q.MENU]
or as
as [Fn1]
[Fn1]
(function
1).
At
time
of
set
[Q.MENU].
kao
[Fn1]
1). U ittrenutku
kupnje
je na [Q.MENU].
At the
the
time(funkcija
of purchase,
purchase,
it is
is initially
initially
set to
topostavljen
[Q.MENU].
to
for
about
function
•••Refer
Detalje
o funkcijskom
potražite
nabutton.
str. 52.
Refer
to P52
P52
for details
detailsgumbu
about the
the
function
button.
111 Pritisnite
[Q.MENU] za
prikaz brzog
izbornika.
Press
Press [Q.MENU]
[Q.MENU] to
to display
display the
the Quick
Quick Menu.
Menu.
ヲハヮユワヶ
ヲハヮユワヶ
ョㄏヒ
ョㄏヒ
Touch
menu
item.
222 Dodirnite
stavku
Touch the
the
menuizbornika.
item.
50 i
50 i
Touch
setting.
Touch the
the
setting.
333 Dodirnite
postavku.
Touch
to
exit
once
is
Touch [Exit]
[Exit]
to(Izlaz)
exit menu
menu
once the
the setting
setting
is
444 Dodirnite
[Exit]
za napuštanje
izbornika
completed.
3.5 60
3.5 60
4:3
L
4:3
L
0
0
4:3
L
50 i
4:3
L
50 i
AFS
AFS
AUTO
AUTO
AWB
AWB
([LW
([LW
AFS
AFS
kad
završite s postavljanjem.
completed.
• • Izbornik
možetethe
zatvoriti tako
da dopola pritisnete
• You
You can
can close
close the menu
menu by
by pressing
pressing the
the shutter
shutter button
button
okidač.
halfway.
halfway.
Informacijerecording
o snimanju
na zaslonu
] (Stil
On-monitor
information
in u
[ [ ]] (Monitor
On-monitor
recording
(Monitor style)
style)
monitora) (str.
72.) information in [
(P72)
(P72)
Pritisnite
[Q.MENU],
zakrenite
stražnji
kotačićandaitem,
biste
Press
[Q.MENU],
rotate
the
to
Press
[Q.MENU],
the rear
rear dial
dial
to select
select
an item, and
and
odabrali
stavku
i rotate
zatim
pritisnite
stražnji
kotačić.
then
press
the
rear
dial.
then
press the
rearkotačić
dial. da biste odabrali postavku i zatim
Zakrenite
stražnji
Rotate
the
rear
to
the
and
Rotate
thestražnji
rear dial
dial
to select
select
the setting,
setting,
and then
then press
press the
the
pritisnite
kotačić
da biste
postavili.
rear
dial
to
set
it.
rear
dial to postaviti
set it. i pomoću ▲/▼/◄/► te [MENU/SET].
• Možete
••You
You can
can also
also set
set with
with 3/4/2/1
3/4/2/1 and
and [MENU/SET].
[MENU/SET].
48
48
3.5 60
3.5 60
ISO
ISO
AUTO
AUTO
AFS
AFS
AWB
AWB
0
0
AUTO
AUTO
0
0
AWB
AWB
([LW
([LW
0
0
0
0
4:3
4:3L
L
Wi-Fi Fn
Wi-Fi Fn
98
98
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 49 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
■■Pri
korištenju
tražila
∫
When
using the
viewfinder
1
1
2
2
3
3
4
4
Pritisnite
[Q.MENU]
za prikaz
Press
[Q.MENU]
to display
thebrzog
Quickizbornika.
Menu.
Zakrenite
da the
biste
odabrali
Rotate
the stražnji
rear dialkotačić
to select
menu
item,stavku
then
izbornika
i zatim
pritisnite stražnji kotačić.
press
the rear
dial.
Možete
postaviti
mogućnosti
odabranu
stavku.
can set
the options
for the za
selected
item.
•• You
Zakrenite stražnji kotačić da biste odabrali
Rotate the rear dial to select the setting, then press
postavku, a zatim pritisnite stražnji kotačić.
the rear dial.
3.5 60
• Ponovno možete odabrati stavke izbornika.
• You can select the menu items again.
Pritisnite [Q.MENU] da biste izašli iz izbornika
Press
exit the menu once the setting is complete.
nakon[Q.MENU]
završetkato
postavljanja.
•• You
can close
the zatvoriti
menu bytako
pressing
the shutter
button
halfway.
Izbornik
možete
da dopola
pritisnete
okidač.
• •You
can also
set items
by pressing
thekursorskih
cursor buttons
3/4/2/1.
Stavke
možete
postaviti
i pritiskom
gumba
▲/▼/◄/►.
• •You
can alsomožete
select the
settings
by moving the
functionručice.
lever.
Postavke
odabrati
i pomicanjem
funkcijske
Switching
the načina
methodzafor
setting Quick
Menu
items
Prebacivanje
postavljanje
stavki
brzog
izbornika
→ [Custom]
(Prilagođeno) → [Q.MENU] (Brzi izbornik)
[MENU] >
[Custom]>[Q.MENU]
[PRESET] (Zadano):
[PRESET]:
Moguthat
se postaviti
stavke
koje su
odabranecan
unaprijed.
Items
have been
selected
in advance
be set.
[CUSTOM]
(Prilagođeno):
[CUSTOM]:
U brzom
se izborniku
nalaziti
željeneitems
stavke
(str. 50.)
The
QuickćeMenu
will consist
of desired
(P50)
49
50 i
4:3
L
0
AFS
AUTO
AWB
([LW
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 50 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
Promjena brzog izbornika na omiljenu opciju
Change the Quick Menu to your preferred item
Ako je [Q.MENU] (str. 49) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljen na [CUSTOM],
When
[Q.MENU]
in the [Custom]
menuželjama.
is set to U
[CUSTOM],
themože
QuickseMenu
can do
be
brzi izbornik
može(P49)
se mijenjati
prema vašim
brzi izbornik
postaviti
changed
15
stavki.as desired. Up to 15 items can be set to the Quick Menu.
1
Dodirnite
Touch
[ [ ].
].
AFS
4:3
L
2
Select
theizbornik
menu inizthe
top row
and
drag it to ga
the
Izaberite
gornjeg
reda
i povlačite
bottom
row.reda.
do donjeg
A Stavke
Items that
can
setuppostaviti
as Quickkao
Menus.
koje
sebemogu
brzi izbornici.
B Stavke
Items that
can
displayed
in thenaQuick
Menu
koje
sebemogu
prikazati
zaslonu
brzog
screen.
izbornika.
u is
donjem
reduspace
nemainmjesta,
povucite
stavku
•• IfAko
there
no empty
the bottom
row,na
drag
it
([LW
A
1 23 4
50 i
izbornika
kojuitem
želite
Staru stavku moguće
into
the menu
to zamijeniti.
be replaced.
je zamijeniti novom.
([LW
New item can be set replacing the old item.
• Kad povučete stavku iz donjeg u gornji red, postavka
• When
the item is dragged from the bottom row to the
će se poništiti i taj će prostor ostati prazan.
row, the
settingiliwill
be cancelled
and
that space
will
• top
Stavku
izbornika
postavke
možete
promijeniti
dodirom
na
• become
Stavke empty.
koje se mogu postaviti su sljedeće:
• Menu item or Settings can be switched by touching [ ]/[ ].
Izbornik
[Rec] (Snimanje)/Funkcije snimanja
• Items that can be set
are as follows:
AFS
4:3
L
B
• [Photo Style] (Stil fotografije)
186.)
• [Flashfunctions
Mode] (Način bljeskalice) (str. 141.)
[Rec](str.
menu/Recording
• [Picture Setting] (Postavke slike)
• [Flash Adjust.] (Podešavanje
• [Photo
Style]
(P186)
• [Flash
Mode](str.
(P141)
([Aspect
Ratio]
(Format) (str. 188.)/
bljeskalice)
145.)
• [Picture
([Aspectslike)
Ratio]
(P188)
Adjust.]
(P145)
[PictureSetting]
Size] (Veličina
(str.
188.))/
•• [Flash
[Ex. Tele
Conv.]
(Dodatna
• [Ex.
Tele Conv.]
(P188))(str. 189.)
• [Picture
[Quality]Size]
(Kvaliteta)
telekonverzija)
•• [Quality]
[Metering
Mode] (Način mjerenja)
(fotografije/videozapisi)
(str. 133.)
(P189)
(still
pictures/motion pictures)
(P133)
(str. 190.)Mode] (P190)
•• [Digital
[DigitalZoom]
Zoom](P137)
(Digitalni zum) (str. 137.)
• [Metering
•• [Focus
[FocusMode]
Mode](P162)
(Način fokusiranja)
•• [Stabilizer]
[Stabilizer](P131)
(Stabilizator) (str. 131.)
(str. 162.) (P191)
•• [Sensitivity]
[Sensitivity](P154)
(Osjetljivost) (str. 154.)
• [i.Dynamic]
• [i.Dynamic] (i.Dinamičnost) (str. 191.)
• [White Balance] (Balans bijele boje)
• [i.Resolution] (P191)
• [White Balance] (P156)
• [i.Resolution] (i.Razlučivost) (str. 191.)
(str. 156.)
•• [HDR]
[HDR] (P192)
(Visoki dinamički raspon) (str. 192.) •• [AF
[AFMode]
Mode](P161)
(Auto. fokus) (str. 161.)
•• [Electronic
[ElectronicShutter]
Shutter](P200)
(Elektronički
•• [Drive
[DriveMode]
Mode](P178)
(Način snimanja) (str. 178.)
zatvarač) (str. 200.)
50
50
Priprema
Izbornik [Motion Picture]
(Videozapis)
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
• [Motion Pic. Set] (Postavljanje
videozapisa) ([Rec Format] (Format
snimanja) (str. 219.)/ [Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja) (str. 219.))
• [Picture Mode] (Način slike) (str. 216.)
3
Dodirnite [EXIT] (Izlaz).
• [Peaking] (Fokusiranje jasnih
objekata) (str. 172.)
• [Histogram] (str. 74.)
• [Guide Line] (Linije usmjerenosti)
(str. 74.)
• [Rec Area] (Područje snimanja) (str. 214.)
• [Function Lever] (Funkcijska ručica)
(str. 20.)
• [Step Zoom] (Postupni zum) (str. 136.)
• [Zoom Speed] (Brzina zuma) (str. 136.)
• Vraća se na zaslon iz gornjeg 1. koraka. Dodirnite [Exit] za povratak na zaslon za
snimanje.
51
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 52 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
Assigning frequently
used functions
togumbima
the
Dodjeljivanje
često korištenih
funkcija
(funkcijski
gumbi)
buttons (function buttons)
Možete
najčešće korištene
funkcije
You
candodijeliti
assign frequently-used
functions
to
određenimbuttons
gumbima
ili ikonama.
particular
or icons.
ョㄏブ
ロヷョ
ヲハヮユワヶ
モョバモユチロヰヤレ
ョㄏヒ
ョㄏビ
Fn6
AE
Fn7
ョㄏピ
Fn6
AE
Fn7
1
2
2
3
4
3
4
ョㄏフ
Select
[Fn Button
Set] Set]
in the
[Custom] menu.
(P43) gumba) u izborniku
Odaberite
[Fn Button
(Postavljanje
funkcijskog
[Custom]
(Prilagođeno).
(str. 43.)
Touch
[Setting
in REC mode]
or [Setting in PLAY mode].
Dodirnite
REC mode]
(Postavljanje
načinu snimanja)
ili [Setting in
Touch
the [Setting
functionin
button
you want
to assign aufunction
to.
PLAY mode]
(Postavljanje
u načinu
reprodukcije).
Touch
the function
you want
to assign.
funkcijski
gumb
kojem
želite
funkciju.
•Dodirnite
Refer to P53
for [Setting
in REC
mode]
anddodijeliti
P54 for [Setting
in PLAY mode].
Dodirnite funkciju koju želite dodijeliti.
• Detalje potražite na str. 53. [Setting in REC mode] i str. 54. [Setting in PLAY mode].
52
Priprema
Postavke funkcijskog gumba za snimanje
Dodijeljene funkcije možete koristiti pritiskom na funkcijski gumb pri snimanju.
• Sljedeće funkcije mogu se dodijeliti gumbima [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4] ili [Fn5]; te ikonama
[Fn6] ili [Fn7].
Izbornik [Rec] (Snimanje)/Funkcije snimanja
• [Wi-Fi] (str. 245.): [Fn4]*
• [Q.MENU] (Brzi izbornik) (str. 48.): [Fn1]*
• [AF/AE LOCK] (Zaključavanje auto.
fokusa/auto. ekspozicije (str. 176.): [Fn2]*
• [LVF/Monitor Switch] (Prebacivanje
između tražila i monitora) (str. 66.): [Fn5]*
• [One Push AE] (Postavljanje auto.
ekspozicije jednim pritiskom) (str. 105.)
• [Touch AE] (Auto. ekspozicija osjetljiva na
dodir) (str. 151.): [Fn6]*
• [Preview] (Pregled) (str. 104.)
• [Level Gauge] (Mjerač razine) (str. 75.): [Fn7]*
• [Focus Area Set] (Postavljanje područja
fokusa) (str. 54.)
• [Photo Style] (Stil fotografije) (str. 186.)
• [Aspect Ratio] (Format) (str. 188.)
• [Picture Size] (Veličina slike) (str. 188.)
• [Quality] (Kvaliteta) (str. 189.)
• [Metering Mode] (Način mjerenja) (str. 190.)
• [Focus Mode] (Način fokusiranja) (str. 162.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost) (str. 191.)
[i.Resolution] (i.Razlučivost) (str. 191.)
[HDR] (Visoki dinamički raspon) (str. 192.)
[Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)
(str. 200.)
[Flash Mode] (Način bljeskalice) (str. 141.)
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
(str. 145.)
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
(fotografije/videozapisi) (str. 133.)
[Digital Zoom] (Digitalni zum) (str. 137.)
[Stabilizer] (Stabilizator) (str. 131.)
[Sensitivity] (Osjetljivost) (str. 154.)
[White Balance] (Balans bijele boje) (str. 156.)
[AF Mode] (Auto. fokus) (str. 161.)
[Drive Mode] (Način snimanja) (str. 178.)
[Restore to Default] (Vraćanje na zadane
postavke) (str. 54.)
Izbornik [Motion Picture] (Videozapis)
• [Motion Pic. Set] (Postavljanje
videozapisa) (str. 211.)
• [Picture Mode] (Način slike) (str. 216.)
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
• [Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)
(str. 172.): [Fn3]*
• [Histogram] (str. 74.)
• [Guide Line] (Linije usmjerenosti) (str. 74.)
• [Rec Area] (Područje snimanja) (str. 214.)
• [Function Lever] (Funkcijska ručica) (str. 20.)
• [Step Zoom] (Postupni zum) (str. 136.)
• [Zoom Speed] (Brzina zuma) (str. 136.)
* Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje.
• Neke se funkcije ne mogu dodijeliti ovisno o funkcijskom gumbu.
■■Konfiguriranje postavki funkcijskog gumba na monitoru s informacijama o
snimanju
Dodirom na [Fn] na monitoru s informacijama o snimanju (str. 72.) može se prikazati i zaslon u
3. koraku.
53
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 54 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 54 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Preparation
Priprema
Preparation
∫ Using function buttons with touch operations
■■Korištenje
funkcijskih
upravljanjem
na dodir
∫
Using function
buttonsgumba
with touch
operations
[Fn6] and [Fn7] are used by touching function buttons.
[Fn6]
and [Fn7]
used
by touching
function
buttons.na
Funkcijski
gumbiare
[Fn6]
i [Fn7]
koriste se
upravljanjem
1
Touch [ ].
dodir.
1
Touch [ ].
2
Touch [Fn6]
 Dodirnite
[ or
]. [Fn7].
2 Touch [Fn6] or [Fn7].
• The assigned function will operate.
 Dodirnite
[Fn6]
ili [Fn7].will operate.
• The assigned function
Fn6
• Pokrenut će se dodijeljena funkcija.
AE
Fn6
AE
Fn7
Fn7
• •Some
functions
bese
used
depending
the mode
displayed
screen.
Neke
funkcije cannot
ne mogu
koristiti
ovisno on
o načinu
radaor
prikazanom
zaslonu.
• Some
functions
cannot
be used
depending
on
the mode
orilidisplayed
screen.
• •When
set
to
[Focus Area
Set], itArea
is possible
to displaypodručja
the position
setting
screen
of either AF
Kada
je
postavljeno
na
[Focus
Set]
(Postavljanje
fokusa),
moguć
je prikaz
• When set to [Focus Area Set], it is possible to display the position setting screen
of either AF
area
or MFzaAssist.
zaslona
postavljanje područja automatskog fokusa ili pomoć pri ručnom postavljanju fokusa.
area or MF Assist.
Kada
se postavi
[Restore
Default]
(Vraćanje
na zadane
postavke),
postavke
funkcijskog
• •When
[Restore
to Default]
is to
set,
function
button settings
return
to the default
configuration.
• When
[Restore
to se
Default]
is set,vrijednosti.
function button settings return to the default configuration.
gumba
vraćaju
na zadane
Not available in these cases:
Not
in uthese
Nijeavailable
dostupno
ovimcases:
slučajevima:
• [Fn3] cannot be used in the following cases.
cannot
be usedkoristiti
in the following
cases.
• •[Fn3]
[Fn3]
nije moguće
u sljedećim
slučajevima.
– [Miniature Effect]/[One Point Color]/[Sunshine] (Creative Control Mode)
–– [Miniature
Effect]/[One
Point
Color]/[Sunshine]
(NačinControl
kreativnog
upravljanja)
– [Miniature
Effect]/[One
Point
Color]/[Sunshine]
(Creative
Mode)
– [Multi
Exp.]
–– [Multi
Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– [Multi
Exp.]
• •[Fn4]
cannot
usedkoristiti
during Time Lapse
Shooting.
[Fn4]
se nebe
može
snimanja
fotografija u intervalima.
• [Fn4]
cannot
be
used during tijekom
Time Lapse
Shooting.
• •[Fn6]
and
[Fn7]ne
cannot
be
used
when
thejeviewfinder
in use.
[Fn6]
i
[Fn7]
mogu
se
koristiti
kada
u uporabiis
• [Fn6] and [Fn7] cannot be used when the viewfinder
istražilo.
in use.
Postavke
gumba
za reprodukciju
Making
thefunkcijskog
function button
settings
for playback
Making the function button settings for playback
Dodijeljenu
funkciju
možete
izravno
postaviti
odabranu
slikubypritiskom
You can directly set an assigned function to aza
selected
image
pressingna
thefunkcijski
function
You
can
directly
set an assigned function to a selected image by pressing the function
gumb
tijekom
reprodukcije.
button during playback.
• Sljedeće
funkcije
mogu se dodijeliti gumbima [Fn1], [Fn2], [Fn4] ili [Fn5].
button
during
playback.
• The following functions can be assigned to the button [Fn1], [Fn2], [Fn4], or [Fn5].
• The following functions can be assigned to the button [Fn1], [Fn2], [Fn4], or [Fn5].
Izbornik [Playback] (Reprodukcija)/Funkcije reprodukcije
[Playback] Menu/Playback functions
[Playback] Menu/Playback functions
• [Favorite] (Favoriti) (str.
• [Delete Single] (Brisanje jedne)(str. 85.)
¢ 239.): [Fn1]*
••[Favorite]
(P239): [Fn1]¢
••[Delete
Single] (P85)
[Print Set]
(Postavke
[Off] (Isklj.):
[Fn4]* ¢ili [Fn5]*
• [Favorite]
(P239):
[Fn1] ispisa) (str. 240.)
• [Delete
Single][Fn2]*,
(P85)
¢
••[Print
Set] (P240)
••[Off]:
[Fn2]¢¢to, [Fn4]
[Fn5]
¢ or(Vraćanje
[Protect]
(Zaštita)
(str.
242.)
[Restore
Default]
• [Print Set] (P240)
• [Off]: [Fn2] , [Fn4]
or [Fn5]¢ na zadane
• [Protect] (P242)
• [Restore
to Default]
postavke)
• [Protect] (P242)
• [Restore
to Default]
Functionfunkcijskog
button settings
at the
time of kupnje.
purchase.
*¢
gumba
u vrijeme
¢ Postavke
Function button settings
at the
time of purchase.
•• When
to [Restore
Default] is set,
function
button na
settings
return
to the default
configuration.
Kada[Restore
se postavi
Default]
(Vraćanje
zadane
postavke),
postavke
funkcijskog
• When
[Restore
to Default] istoset,
function
button settings
return
to the default
configuration.
gumba vraćaju se na zadane vrijednosti.
∫ Using the function buttons during playback
∫
Using the function
buttons during
playback
■■Korištenje
funkcijskih
tijekom
reprodukcije
Example:
When
[Fn1] is setgumba
to [Favorite]
Example: When [Fn1] is set to [Favorite]
Primjer:
Kada
je
[Fn1]
postavljeno
na
[Favorite]
1 Drag the screen horizontally and select an image.
1 Drag the screen horizontally and select an image.
2
[Fn1],
and thenposet
the image
as [Favorite].
Povucite
vodoravno
zaslonu
i odaberite
sliku.
 Press
2
Press [Fn1], and then set the image as [Favorite].
assigning
[Print
Set],
set
the
number
of pictures to be
• When
Pritisnite
[Fn1], a[Print
zatimSet],
postavite
sliku
kao [Favorite].
assigning
set the
number
of pictures to be
 • When
printed
next.
• Pri dodjeljivanju
[Print Set], postavite broj fotografija
printed
next.
• When
[Delete
Single], select [Yes] on the
kojeassigning
će se sljedeće
ispisati.
• When
assigning
[Delete
Single], select [Yes] on the
confirmation
screen.
• Pri dodjeljivanju
[Delete Single], odaberite [Yes] (Da)
confirmation screen.
na zaslonu za potvrdu.
54
54
1/98
1/98
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
55 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
Konfiguriranje
osnovnih
postavki
uređaja
Configuring
basic
settings
of this unit
(izbornik Postavljanje)
(Setup Menu)
Detalje o odabiru postavki u izborniku [Setup] potražite na str. 43.
For details on how to select the [Setup] menu settings, refer to P43.
Stavke [Clock Set] (Postavljanje sata) i [Economy] (Ekonomičnost) vrlo su važne. Prije
[Clock Set] and [Economy] are important items. Check their settings before using them.
korištenja provjerite njihove postavke.
[Clock Set]
—
[Clock Set]
‒
• Refer to P41 for details.
• Detalje potražite na str. 41.
SetPostavite
the time in
your home
area
and travel
destination.
lokalno
vrijeme
i vrijeme
na odredištu
putovanja.
YouMoguć
can display
the
local
times
at
the
travel
destinations
and te
je prikaz lokalnog vremena na odredištu
putovanja
record
them on
the pictures
you take. koje snimate.
bilježenje
vremena
na fotografijama
first
thing [Home]
after purchasing.
[Destination]
can be set after
• Set
• [Home]
Postavite
stavku
odmah nakon
kupnje. Stavku
setting
up [Home].možete postaviti nakon postavljanja stavke [Home].
[Destination]
[WorldTime]
Time]
[World
(Svjetsko vrijeme)
Nakon
što odaberete
[Destination]
ili [Home],
odaberite
After
selecting
[Destination]
or [Home],
select your
area with
pomoću
i dodirnite [Set] (Postavi).
[ svoje
]/[ ] područje
and touch
[Set].
[Destination] (Odredište):
“ [Destination]:
A
Odredište putovanja
Travel destination area
Trenutačno vrijeme na
A Current
time of the destination
odredištu
area
Vremenska razlika u
B Time
difference
from home
odnosu
na lokalno
vrijeme
area
[Home] (Dom):
– [Home]:
Lokalno područje
Your home area
Trenutačno vrijeme
C Current
time od GMT-a
Odstupanje
D Time
differenceMean
from GMT
(Greenwich
Time)
(Greenwich Mean Time)
B
C
D
••Touch
[
are koristite
using Daylight
Savings. (The
time will
move forward
by 1 hour.)
Touch
Dodirnite
[ ] if you
] ako
ljetno računanje
vremena.
(Vrijeme
će se pomaknuti
1 sat
again
return to
standarddodirom
time. vratite standardno vrijeme.
unaprijed.)
Ponovnim
••If Ako
you cannot
find naći
the travel
destination
in the
areas displayed
on the
by the time
ne možete
odredište
putovanja
u zonama
prikazanima
na screen,
zaslonu,set
postavite
vrijeme prema
vremenskoj
razlici u svojoj vremenskoj zoni.
difference
from the
home area.
55
55
Priprema
Moguće je postavljanje datuma odlaska i povratka, kao i
naziva odredišta.
Tijekom reprodukcije možete prikazati broj proteklih dana
i upisati tekst na snimljene fotografije putem funkcije [Text
Stamp] (Tekstualna oznaka) (str. 230.).
[Travel Setup] (Postavke putovanja):
[SET]
Postavlja se datum odlaska i povratka. Bilježi
(Postavi): se protekli broj dana na putovanju (broj dana
od početka).
[Travel Date]
(Datum putovanja)
[OFF]
(Isklj.)
• Datum putovanja automatski se poništava ako trenutačni
datum slijedi nakon datuma povratka. Ako je opcija [Travel
Setup] (Postavke putovanja) postavljena na [OFF], onda je i
opcija [Location] postavljena na [OFF].
[Location] (Lokacija):
[SET]
Odredište putovanja bilježi se u vrijeme
(Postavi): snimanja.
[OFF]
(Isklj.)
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta"
na str. 64.
• Broj proteklih dana od dana polaska može se ispisati softverom "PHOTOfunSTUDIO"
isporučenim na CD-ROM-u zajedno s ovim fotoaparatom.
• Datum putovanja računa se pomoću datuma određenog u postavkama sata i postavljenog
datuma odlaska na putovanje. Ako za odredište putovanja postavite [World Time] (Svjetsko
vrijeme), datum putovanja izračunava se iz datuma koji ste odredili u postavkama sata i
postavci za odredište putovanja.
• Postavke datuma putovanja ostaju pohranjene čak i kad se fotoaparat isključi.
• Značajka [Travel Date] isključuje se prilikom snimanja videozapisa u formatu [AVCHD].
• Tijekom snimanja videozapisa, značajka [Location] se isključuje.
[Wi-Fi]
[Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi)/[Wi-Fi Setup]
(Postavljanje Wi-Fi funkcije)
• Detalje potražite na str. 247., 288.
56
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 57 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
[Beep]
[Beep]signal)
(Zvučni
Postavljanje glasnoće elektroničkih zvukova i zvukova
Set the volume
for electronic noises and the electronic shutter
elektroničkog
zatvarača.
noise.
[Beep Volume]
[E-Shutter Vol] (Glasnoća
(Glasnoća
zvučnog signala): elektroničkog
zatvarača):
[E-Shutter Vol]:
[Beep Volume]:
(Glasno)
(Glasno)
[
] (High)
[u] (High)
[t] (Low)
[
] (Low)
(Tiho)
(Tiho)
[s] (OFF)
[
] (OFF)
(Isklj.)
(Isklj.)
• The [E-Shutter
Vol]Vol]
only
works
when
fornačin
Burstsnimanja
Mode or u[Electronic
Shutter]
is (Iznimno
set to [ON].
• Funkcija
[E-Shutter
radi
samo
kada[SH]
je za
nizu odabrano
[SH]
velika brzina) ili [Electronic Shutter] postavljen na [ON] (Uklj.).
[Speaker Volume]
Adjust the volume of the speaker to any of the 7 levels.
[Speaker Volume]
• When you connect the camera
to aglasnoću
TV, the volume
of the
speakers
does not change.
Podesite
zvučnika
na TV
jednu
od 7 razina.
(Glasnoća zvučnika)
• Kada fotoaparat povežete s TV-prijamnikom, na zvučnicima TV-prijamnika ne mijenja se
Brightness, colour, or red or blue tint of the Monitor/viewfinder is
razina glasnoće.
adjusted.
[Monitor Display]/
[Viewfinder]
[Monitor Display]
(Prikaz monitora)/
[Viewfinder] (Tražilo)
[
] ([Brightness]):
Podešavaju
se svjetlina, boja te crvene ili plave nijanse
monitora/tražila.
Adjust the brightness.
[
] ([Contrast
· Saturation]):
([Brightness]
(Svjetlina)):
Podešavanje
svjetline.
Adjust the contrast
or clarity of colours.
[
] ([Red
Tint]):
([Contrast
• Saturation] (Kontrast • Zasićenost)):
Adjust the redkontrasta
tint.
Podešavanje
ili jasnoće boja.
[
] ([Blue
Tint]):
([Red Tint]
(Crvena nijansa)):
Podešavanje
crvene
Adjust the blue
tint. nijanse.
([Bluethe
Tint]
(Plava nijansa)):
1 Touch
item.
Podešavanje
2 Drag theplave
slide nijanse.
bar to adjust.
Adjusting stavku.
can also be performed by rotating the rear dial.
1 •Dodirnite
3 Touch
[Set].
2
Povucite
pomičnu traku da biste podesili.
• Podešavanje se može obaviti i zakretanjem stražnjeg
• It will adjust the monitor when the
monitor is in use, and the viewfinder when the viewfinder is in
kotačića.
use.
3 Dodirnite [Set] (Postavi).
• Some subjects may appear differently from actuality on the monitor. However, this does not
• Kada
je the
monitor
u uporabi
podešava se monitor, a kada je u uporabi tražilo, onda se
affect
recorded
pictures.
podešava tražilo.
• Neki objekti na monitoru mogu izgledati drukčije nego u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na
snimljene fotografije.
57
57
Priprema
Postavlja svjetlinu monitora u skladu s razinom svjetla
okoline.
[Monitor Luminance]
(Svjetlina monitora)
[AUTO] (Automatski):
Svjetlina se automatski podešava u skladu s jačinom
osvjetljenja oko fotoaparata.
[MODE1] (Način 1):
Čini monitor svjetlijim.
[MODE2] (Način 2):
Postavlja monitor na uobičajenu svjetlinu.
[MODE3] (Način 3):
Čini monitor tamnijim.
• Svjetlina slika prikazanih na monitoru povećava se tako da neki objekti na monitoru izgledaju
drugačije nego u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na snimljene fotografije.
• Monitor se automatski vraća na uobičajenu postavku svjetline ako 30 sekundi ne izvršite
nijednu radnju tijekom snimanja u [MODE1]. Ponovno će se osvijetliti ako nešto pritisnete ili
dodirnete.
• Kad je postavljen način rada [AUTO] ili [MODE1], vrijeme korištenja se smanjuje.
• Funkcija [AUTO] dostupna je samo u načinu snimanja.
• Prvotna postavka pri korištenju prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) je [MODE2].
58
Priprema
Vijek trajanja baterije očuvajte podešavanjem ovih izbornika.
Također, monitor/tražilo će se automatski isključiti kada se ne
koriste da bi se spriječilo trošenje baterije.
[Economy]
(Ekonomičnost)
[Sleep Mode] (Stanje mirovanja):
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne koristi u
razdoblju koje je određeno postavkama.
[10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF]
[Auto LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog tražila/
monitora):
Monitor/tražilo automatski se isključuje ako se fotoaparat ne
koristi tijekom razdoblja određenog postavkama.
[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]
• Pritisnite okidač dopola ili isključite fotoaparat i ponovo ga uključite za poništenje funkcije
[Sleep Mode].
• Da biste ponovno uključili monitor/tražilo, pritisnite bilo koji gumb ili dodirnite zaslon.
• Kada je uključeno automatsko prebacivanje pomoću senzora okulara (str. 66.), funkcija [Auto
LVF/Monitor Off] se poništava.
• [Economy] (Ekonomičnost) ne radi u sljedećim slučajevima.
–– Prilikom spajanja na računalo ili pisač
–– Pri snimanju ili reproduciranju videozapisa
–– Tijekom prikaza u nizu
–– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan), funkcija [Sleep Mode] se
isključuje.
• Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan), funkcija [Auto LVF/Monitor Off]
fiksno je postavljena na [5MIN.].
Odaberite USB-komunikacijski sustav prije ili nakon spajanja
fotoaparata na računalo ili pisač pomoću USB-kabela
(isporučen).
[USB Mode]
(USB-način rada)
[Select on connection] (Odabir pri povezivanju):
Odaberite [PC] ili [PictBridge(PTP)] ako ste fotoaparat spojili
na računalo ili pisač koji podržava funkciju PictBridge.
[PictBridge(PTP)] (Pisač s funkcijom):
Postavite prije ili nakon povezivanja s pisačem koji podržava
funkciju PictBridge.
[PC] (Računalo):
Postavite prije ili nakon povezivanja s računalom.
59
Priprema
Postavite način povezivanja uređaja na TV-prijamnik itd.
[Video Out] (Videoizlaz):
Postavite za usklađivanje sa sustavom TV-prijamnika u boji u
pojedinoj državi.
[NTSC]:
Videoizlaz je postavljen na NTSC-sustav.
[PAL]:
Videoizlaz je postavljen na sustav PAL.
• Radit će kad je spojen AV-kabel (neobavezan) ili HDMIminikabel (neobavezan).
[TV Aspect] (Format TV-prijamnika):
Postavite da biste uskladili s vrstom TV-prijamnika.
[16:9]:
Pri spajanju na TV-prijamnik sa zaslonom formata 16:9.
[4:3]:
Pri spajanju na TV-prijamnik sa zaslonom formata 4:3.
• Ove su postavke dostupne kad je priključen AV-kabel (neobavezan).
[Output] (Izlaz)
[HDMI Mode] (HDMI-način rada):
Postavite format za HDMI-izlaz pri reprodukciji na TV-prijamniku
visoke razlučivosti kompatibilnim s formatom HDMI spojenim s
ovim uređajem pomoću HDMI-minikabela (neobavezan).
[AUTO] (Automatski):
Razlučivost izlaza automatski se postavlja ovisno o
informacijama prikupljenim sa spojenog TV-prijamnika.
[1080p]:
Za izlaz se koristi progresivna metoda sa 1080 dostupnih
linija skeniranja.
[1080i]:
Za izlaz se koristi metoda ispreplitanog videozapisa sa
1080 dostupnih linija skeniranja.
[720p]:
Progresivna metoda sa 720 dostupnih linija skeniranja
koristi se za izlaz.
[576p]*1[480p]*2:
Za izlaz se koristi progresivna metoda s 576*1/480*2
dostupnih linija skeniranja.
*1 Kada je [Video Out] postavljen na [PAL]
*2 Kada je [Video Out] postavljen na [NTSC]
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI-minikabel
(neobavezan).
• Ako se slike ne prikazuju na TV-prijamniku kad je odabrana
postavka [AUTO], uskladite format slika s onim koji vaš TVprijamnik može prikazati te odaberite broj linija skeniranja.
(Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.)
60
Priprema
Postavke pomoću kojih ovim uređajem možete upravljati
korištenjem daljinskog upravljača opreme VIERA kada su
ovaj uređaj i uređaj kompatibilan funkcijom VIERA Link
spojeni pomoću HDMI-minikabela (neobavezan).
[VIERA Link]
[ON]:
Omogućeno je daljinsko upravljanje opremom
kompatibilnom s funkcijom VIERA Link. (Nije
moguća uporaba svih funkcija)
Upravljanje glavnom jedinicom pomoću gumba
bit će ograničeno.
[OFF]:
Radnja se izvodi uporabom gumba na ovom uređaju.
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI-minikabel (neobavezan).
• Detalje potražite na str. 296.
Postavljanje načina izlaza za 3D-fotografije.
[3D Playback]
(3D-reprodukcija)
[
]:
Postavite pri spajanju s TV-prijamnikom
kompatibilnim s formatom 3D.
[
]:
Postavite pri spajanju s TV-prijamnikom
koji nije kompatibilan s 3D-tehnologijom.
Postavite ako želite gledati fotografije u
formatu 2D (uobičajena slika) na TV-prijamniku
kompatibilnom s 3D-tehnologijom.
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI-minikabel (neobavezan).
• Informacije o metodi reprodukcije 3D-fotografija u 3D-formatu potražite na str. 292.
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
[Menu Background]
(Pozadina izbornika)
Za svaki izbornik pohranjuje se lokacija zadnje korištene
stavke.
[ON]/[OFF]
Postavljanje boje pozadine zaslona izbornika.
• Detalje potražite na str. 47.
[Menu Information]
(Informacije o
izborniku)
Objašnjenja stavki izbornika i postavke prikazuju se na
zaslonu izbornika.
[ON]/[OFF]
61
Priprema
[Language] (Jezik)
Postavite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
• Ako slučajno postavite pogrešan jezik, iz ikona izbornika odaberite [
željenog jezika.
[Version Disp.]
(Prikaz inačice)
] za postavljanje
‒
• Ova postavka omogućuje provjeru inačice upravljačkog programa fotoaparata i objektiva.
• [-. -] se prikazuje kao upravljački program objektiva ako objektiv nije postavljen.
• Pritisnite [Software info] (Informacije o softveru) na zaslonu za prikaz inačice da bi se
prikazali podaci o softveru uređaja.
[No.Reset]
(Poništavanje brojeva)
Broj datoteke sljedeće snimke ponovno postavite na 0001.
• Broj mape ažurira se i broj datoteke počinje od 0001.
• Može se postaviti broj mape od 100 do 999.
Broj mape potrebno je ponovno postaviti prije nego dostigne broj 999. Preporučujemo
formatiranje kartice (str. 63.) nakon pohranjivanja podataka na računalo ili drugdje.
• Da biste ponovno postavili broj mape na 100, formatirajte karticu, a potom koristite ovu
funkciju za ponovno postavljanje brojeva datoteke.
Pojavit će se zaslon za ponovno postavljanje broja mape. Pritisnite [Yes] (Da) da biste
ponovno postavili broj mape.
[Reset]
(Izvorne postavke)
Vraćanje postavki snimanja ili postavljenih/prilagođenih
postavki na zadane.
• Kada se ponovno postave postavke snimanja, ponovno se postavlja i sadržaj sljedećih postavki.
–– Postavka [Face Recog.] (Prepoznavanje lica)
• Kad se postavke izbornika Postavljanje/Prilagođeno vrate na početne, u početno stanje se
vraćaju sljedeće postavke.
–– Postavka [World Time] (Svjetsko vrijeme)
–– Postavke za [Travel Date] (Datum putovanja) (datum odlaska, povratka, odredište)
–– Postavka [Profile Setup] (Postavljanje profila)
–– [Registered image] (Memorirana slika) postavljena kao pozadina glavnog izbornika (str. 47.)
• Broj mape i postavke sata se ne mijenjaju.
[Reset Wi-Fi
Vraćanje svih postavki izbornika [Wi-Fi] na tvorničke
Settings] (Izvorne Wi- postavke.*
Fi postavke)
• Uvijek ponovno postavite fotoaparat kod odlaganja ili prodaje da biste spriječili zlouporabu
osobnih informacija spremljenih u fotoaparatu.
• Uvijek ponovno postavite fotoaparat nakon što kopirate osobne podatke i prije nego
pošaljete fotoaparat na popravak.
* (Osim stavke [LUMIX CLUB]) (str. 278.)
62
Priprema
[Pixel Refresh]
(Osvježavanje
piksela)
Optimizacija uređaja za snimanje i obradu slika.
• Uređaj za snimanje i obradu slika optimiziran je u trenutku kupnje fotoaparata. Ovu funkciju
koristite kada se na fotografiju snime bijela područja koja ne postoje na objektu.
• Isključite i uključite fotoaparat nakon ispravljanja piksela.
[Sensor Cleaning]
(Čišćenje senzora)
Smanjenje prašine da bi se otpuhnuli ostaci i prašina s
prednje strane uređaja za obradu slike.
• Funkcija uklanjanja prašine automatski će biti izvedena kad uključite fotoaparat, ali možete je
i koristiti kad primijetite prašinu. (str. 348.).
[Format]
(Formatiranje)
Formatiranje kartice.
Formatiranjem se trajno brišu svi podaci na memorijskoj
kartici. Prije korištenja ove značajke svakako provjerite
jesu li sve fotografije i videozapisi pohranjeni negdje
drugdje.
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan)
tijekom formatiranja. Tijekom formatiranja ne isključujte fotoaparat.
• Ako je kartica formatirana na računalu ili drugim uređajima, ponovno je formatirajte na
fotoaparatu.
• Ako se kartica ne može formatirati, pokušajte s drugom karticom prije nego što se obratite
tvrtki Panasonic.
63
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 64 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Priprema
Preparation
Entering
Text
Unos
teksta
It
is possible
to enter
babies’
andimena
pets’ names
the
Prilikom
snimanja
možete
unijeti
djece iand
kućnih
locations
recording.
a screen
thatunositi
looks kada
like the
ljubimacawhen
te naziv
lokacije.When
Znakove
možete
se
one
onzaslon
the right
is displayed,
you can desno.
enter characters.
(Only
pojavi
poput
onog prikazanog
(Mogu se unijeti
alphabetical
characters
symbols can be entered.)
samo abecedni
znakovi and
i simboli.)
11 Unesite
znakove.
Enter characters.
• •Dodirnite
promjenu
znakova[A]
između
[A] (velika
slova),
[a] [1]
(mala
slova), [1]
Touch [ [ ] to] za
switch
text between
(capitals),
[a] (small
case),
(numbers)
and [&]
(brojevi) i [&] (posebni znakovi).
(special characters).
• Dodirom na [ ]/[ ] kursor za unos teksta možete pomicati ulijevo i udesno. Ulijevo i
•udesno
Touching [ ]/[ ] will move the position of the text input cursor left and right.
možete pomicati i zakretanjem stražnjeg kotačića.
You can also
move
and right
by rotating
rear
dial. upisani znak.
• Dodirnite
[˽] za
unosleft
razmaka
ili [Delete]
da the
biste
obrisali
Touch []]
to enter
a blank,30
or znakova.
[Delete] to(Može
deletese
anupisati
entered
character. 9 znakova kad
• •Možete
upisati
maksimalno
maksimalno
•upisujete
A maximum
of 30
characters
can
be entered.
(Maximumlica))
of 9 characters when setting
imena
u funkciji
[Face
Recog.]
(Prepoznavanje
Moguće
je [Face
unijetiRecog.])
maksimalno 15 znakova za [\], [ Γ ], [ ┘ ], [ • ] i [—] (Maksimalno 6
names in
znakova
prilikom
imena
funkcijifor
prepoznavanja
A maximum
of 15postavljanja
characters can
be uentered
[ ], [ ], [ ],lica
[ ] [Face
and [ Recog.]).
] (Maximum of
6 characters when setting names in [Face Recog.]).
2 Dodirnite [Set] (Postavi).
2 Touch [Set].
• Ako sav upisani tekst ne stane na zaslon, tekst se može pomicati.
• Text can be scrolled if all of the entered text does not fit on the screen.
64
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 65 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Basic
Osnovne funkcije
taking
gooddobrih
pictures
Savjeti
snimanje
fotografija
Tips forza
Hold
the camera
both
hands,
your
arms
stillpoložene
at your side
Fotoaparat
držitegently
nježnowith
s obje
šake
dok keep
su vam
ruke
mirno
sa
strane,
a stopala
blago
and
stand
with your
feetrazmaknuta.
slightly apart.
Nenot
prekrivajte
pomoćnu
lampicu
automatski
fokus
ili with
mikrofon
•• Do
cover thebljeskalicu,
flash, the AF
assist lamp
A orzathe
microphone
B (P14)
your
(str. 14.)
ili drugim predmetima.
or prstima
other objects.
fingers
Prilikom
na okidač
nemojtewhen
pomicati
fotoaparat.
•• Be
carefulpritiska
not to move
the camera
you press
the shutter button.
• Neka vaš položaj bude stabilan tijekom snimanja i pazite da se ne sudarite s drugom
• When taking pictures, make sure your footing is stable and there is no danger of colliding with
osobom ili predmetom.
another person, an object etc.
Detects
orientation
of camera
(Direction
Detection
Function)
Prepoznavanje
usmjerenosti
fotoaparata
(funkcija
Prepoznavanja
smjera)
Ova funkcija prepoznaje okomitu usmjerenost kada snimate
This function detects the vertical orientation when you record
fotoaparatom koji je okrenut okomito. Prilikom reprodukcije
with the camera vertically orientated. When you play back the
snimke ona se automatski prikazuje okrenuta okomito.
recording, the recording is automatically displayed in vertical
(Dostupno samo ako je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje
orientation. (Only available when [Rotate Disp.] (P238) is set
prikaza) (str. 238.) postavljena na [ON])
to [ON].)
recording
withovim
this uređajem
unit, Direction
Detection can
be performed
even ifčak
youi ako
are koristite
using a
• When
Prilikom
snimanja
prepoznavanje
smjera
može se izvesti
lens
that is
notnije
compatible
with sthe
Directionprepoznavanja
Detection Function.
objektiv
koji
kompatibilan
funkcijom
smjera.
Dok držite
fotoaparat
okomito
i znatno
ga nagnete
prema
ili dolje
radi snimanja,
funkcija
• When
the camera
is held
vertically
and tilted
significantly
upgore
or down
to record,
the Direction
prepoznavanja
smjera
neće
ispravno raditi.
Detection
Function
may možda
not work
correctly.
Videozapisi
snimljeni
uz okomito
držanje
nenot
prikazuju
se okomito.
•• Motion
pictures
taken with
the camera
heldfotoaparata
vertically are
displayed
vertically.
Ne možete snimati 3D-fotografije u okomitom položaju.
•• You
cannot record 3D pictures in vertical orientation.
65
65
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 66 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 66
66 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Basic
Osnovne funkcije
Basic
Basic
Using the Viewfinder
Korištenje
tražila
Using the Viewfinder
Switching
the Monitor/Viewfinder
Prebacivanje monitora/tražila
Switching the Monitor/Viewfinder
∫
About the eye
sensor automatic
switching
■■Automatsko
prebacivanje
pomoću
senzora okulara
∫
About
the eye
sensor
automatic
switching
When
[LVF/Monitor
Auto] of
[Eye Sensor]
(P66) in
the
Kada
je
opcija
[LVF/Monitor
Auto]
(Auto.
optičko
tražilo/
[Custom]
menu isokulara
set
to [ON]
and
your eye
or
anu
When
[LVF/Monitor
Auto]
of [Eye
Sensor]
inobject
the is
monitor)
senzora
[Eye
Sensor]
(str.(P66)
66.)
izborniku
brought close
toisthe
theyour
display
[Custom]
menu
setviewfinder,
to postavljena
[ON] and
ortean
object is
(Prilagođeno)
na eye
[ON]automatically
tražilu
switches
to the
viewfinder
display.
brought
the viewfinder,
display automatically
približiteclose
oko
ilitoobjekt,
prikaz
se the
automatski
prebacuje na
switches
to the
viewfinder display.
prikaz
tražila.
A
[LVF/Fn5]
button
ロヷョ
B Eye
sensor
A
[LVF/Fn5]
button
Gumb
[LVF/Fn5]
ロヷョ
ロヷョ
B
Senzor
okulara
Eye
sensor
• Eye
sensor
might not work properly depending on the shape of your eyeglasses, the way you
hold
the camera,
or
bright
light
shining
around
the
Switch
manually
in that
case.
Senzor
okulara
neće
pravilno
raditi,
ovisno
o obliku
naočala
i načinu
kojiyou
• Eye
sensor
mightmožda
not
work
properly
depending
on eyepiece.
the
shape vaših
of your
eyeglasses,
thena
way
držite
ilibright
ako jelight
okoshining
okulara
jarka
svjetlost.
U tom
slučaju
ručno promijenite.
• The
eye
sensor isordisabled
during
motion
picture
and
slide manually
show.
hold
thefotoaparat,
camera,
around
theplayback
eyepiece.
Switch
in that case.
Senzor
okularaisisključuje
tijekom
reprodukcije
videozapisa
i prikaza
u nizu.
•• The
eye sensor
disabledse
during
motion
picture playback
and slide
show.
Enabling/disabling the eye sensor and setting its sensitivity
Uključivanje/isključivanje senzora okulara i postavljanje osjetljivosti
[MENU]
> [Custom]>[Eye
Sensor]
Enabling/disabling
the eye
sensor and setting its sensitivity
→ [Custom]
(Prilagođeno)
→ [Eye Sensor] (Senzor okulara)
[MENU] >
[Custom]>[Eye
Sensor]
Item
Settings
Item
Stavka This will set the sensitivity of theSettings
Postavke
[Sensitivity]
eye
sensor.
[Sensitivity]
This will
set the se
sensitivity
of the
eye sensor.
[Sensitivity] [HIGH]/[LOW]
Postavlja
osjetljivost
senzora
okulara.
(Osjetljivost) [HIGH]/[LOW]
[HIGH] (Glasno)/[LOW]
(Tiho)
[LVF/Monitor
Enables/disables
the eye sensor.
Auto]
[ON]/[OFF]
[LVF/Monitor
Enables/disables
eye sensor. senzora okulara.
[LVF/Monitor Auto]
Uključivanjethe
ili isključivanje
Auto]
(Auto. optičko [ON]/[OFF]
[ON]/[OFF]
tražilo/monitor)
∫ Switching the Monitor/Viewfinder manually
Switching
the Monitor/Viewfinder
manually
∫
■■Ručno
prebacivanje
između monitora/tražila
Press
[LVF].
Press
[LVF].
Pritisnite
[LVF] (Optičko tražilo).
[LVF]/[Fn5] button can be used in two ways, as [LVF] or as [Fn5] (function 5). At the
Gumb
koristiti
na
dva načina,
kaoor[LVF]
ili kao
[Fn5] (funkcija
5).
time
of[LVF]/[Fn5]
purchase,
is initially
setintotwo
[LVF/Monitor
Switch].
[LVF]/[Fn5]
buttonitmože
can
beseused
ways,
as [LVF]
as [Fn5]
(function
5). At the
U
trenutku
kupnje
je vrijednost
[LVF/Monitor
P52
for details
about the
function
button.
• Refer
time
of to
purchase,
itpostavljena
is initially
set
to [LVF/Monitor
Switch].Switch] (Prebacivanje između
tražila
P52 for details about the function button.
• Refer itomonitora).
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na str. 52.
∫ Diopter adjustment
Adjust
theadjustment
diopter to suit your vision so that you can see
∫ Diopter
■■Podešavanje
dioptrije in the viewfinder clearly.
the
characters
displayed
Adjust
the diopter
to suit your vision so that you can see
Podesite
dioptriju
da odgovara vašim potrebama tako da
the characters displayed in the viewfinder clearly.
jasnije možete vidjeti znakove prikazane u tražilu.
66
66
66
Basic
Osnovne funkcije
About the Eye Sensor AF
Automatski
fokus
senzora
okulara
If [Eye
Sensor AF]
in the
[Custom]
menu is set to [ON], the camera automatically adjusts
the
focus
as
the
eye
sensor
is
activated.
Ako je [Eye Sensor AF] u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljeno na [ON],
fotoaparat automatski prilagođava fokus kad je senzor okulara uključen.
• Beep sounds are not emitted when the focus is achieved in [Eye Sensor AF].
• Kad fokus bude postignut pomoću funkcije [Eye Sensor AF], neće se čuti zvučni signali.
Not available in these cases:
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Eye Sensor AF] may not work in dimly lit conditions.
[Eye
Sensor
AF]
možda
neće
raditi u slabo
uvjetima.
• •The
[Eye
Sensor
AF]
feature
is disabled
in theosvijetljenim
following conditions:
•– With
[Eyelenses
Sensorthat
AF]only
isključuje
se u sljedećim
offer Manual
Focus uvjetima:
–– Kod objektiva koji imaju samo funkciju ručnog fokusiranja
– With some Four Third lenses
–– Kod nekih objektiva Four Third
Setting
the focus
position
with thepodloge
Touch Pad
Postavljanje
položaja
fokusa pomoću
osjetljive na dodir
Postavljanjem
[Touch
(Auto. Settings]
fokus na (P18)
podlozi
By
setting [Touch
PadPad
AF] AF]
in [Touch
of the
osjetljivoj na dodir) u [Touch Settings] (Postavke upravljanja
[Custom] menu, you can operate the Monitor as a touch pad
dodirom (str. 18.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno), možete
when displaying the Viewfinder.
upravljati monitorom kao podlogom osjetljivom na dodir pri
prikazu tražila.
Item
Stavka
[EXACT]
[EXACT]
(Točno)
[OFFSET]
[OFFSET]
(Pomak)
Description of settings
Opis postavki
Moves the AF area of the Viewfinder by touching a desired position
Pomiče područje automatskog fokusa tražila dodirom željenog
on the Touch Pad.
položaja na podlozi osjetljivoj na dodir.
Moves the AF area of the Viewfinder by dragging (P17) the Touch
Pomiče područje automatskog fokusa tražila povlačenjem (str.
Pad.
17.) podloge osjetljive na dodir.
—
—
[OFF][OFF]
(Isklj.)
• Press
the shutter
determine
the fokusa.
focus position.
Pritisnite
okidač button
dopolahalfway
da bistetoodredili
položaj
IfAko
you pritisnete
press [DISP.]
before
focus position,
the AF
area frame
returns tofokusa
the
[DISP.]
prijedetermining
određivanjathe
položaja
fokusa, okvir
područja
automatskog
vraća position.
se na središnji položaj.
centre
biste the
poništili
okvirframe
područja
automatskog
fokusa
kad(P161)
je način
fokusa (str.
•• ToDacancel
AF area
when
the Auto Focus
Mode
is automatskog
set to [š] ([Face
161.) postavljen
na [ Tracking])
] ([Face or
Detection]
(Otkrivanje
lica)),
[
] ([AF Tracking] (Praćenje
Detection]),
[
] ([AF
[ ] ([23-Area]),
press
[MENU/SET].
auto. fokusa)) ili [
] ([23-Area] (23 područja)), pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• The Touch Shutter function (P70) is disabled when using [Touch Pad AF].
• Funkcija zatvarača osjetljivog na dodir (str. 70.) isključuje se pri korištenju [Touch Pad AF].
67
67
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 68 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
Taking a Still
picture
Snimanje
fotografije
•• Set
the drive
mode
to [
]na
(single)
pressing
4( na ▼
). (
Postavite
način
snimanja
[
] by
(jedna)
pritiskom
11
Press the
shutter
button
to focus.
22 Pritisnite
okidač
dopola
dahalfway
biste fokusirali.
).
Select the Recording Mode. (P87)
Odaberite način snimanja. (str. 87.)
A Aperture
value
Vrijednost
otvora blende
speed
B Shutter
Brzina zatvarača
D
• •Prikazuju
vrijednost
otvora
blende
brzina
Aperture se
value
and shutter
speed
are idisplayed.
zatvarača.
ako nije
(It will flash(Treperit
in red if će
thecrveno
correctsvjetlo
exposure
is not
postignuta točna ekspozicija, osim kada je
achieved, except when set to flash.)
postavljena bljeskalica.)
• When the image is correctly focused, the
• Kada je slika pravilno fokusirana, fotografija
picture
will be
since[Focus/Release
the [Focus/
će
se snimiti
jertaken,
je funkcija
Release(Prioritet
Priority] (P170)
is set initially
to
Priority]
kod otpuštanja)
(str. 170.)
[FOCUS].
izvorno
postavljena na [FOCUS] (Fokus).
C
3.5 60
AB
Focus
Mode
Način
fokusiranja
Fokus
Focus
Pokazatelj fokusa
Područje
auto. fokusa
Focus indication
Zvuk
AF area
AFSauto. fokus)
AFS (Pojedinačni
Kada
je objekt
u fokusu
Kada
nije u fokusu
When
the subject
is
Whenobjekt
the subject
is not
focused
focused
Uključen
Treperi
—
C Zeleno
On
Blinks
—
D 2 zvučna
Green signala
—
Sound
Način fokusiranja
FokusMode
Focus
Pokazatelj fokusa
Focus
Područje auto. fokusa
Zvuk
Focus indication
Beeps 2 times
—
AFF/AFC (Prilagodljivi/Neprekinuti auto. fokus)
Kada je objekt u fokusuAFF/AFC
Kada objekt nije u fokusu
Uključen
Treperi
ili jesubject
isključenis not
When the subject is
When the
1
Zeleno*
—
focused
focused
signala*2
—
C 2 zvučna
On
Blinks or Off
areaje automatski fokusDpostavljen
— automatskog fokusa
*1AF
Kada
], prvo područje
Green¢1 na [
uspješno fokusirano prikazuje se čim pritisnete
okidač dopola.
¢2
—
Sound
Beeps
2 times
*2 Zvučni signal će se čuti kad se
postigne
fokusiranje tijekom pritiska dopola.
When
AF Mode
is set to [za funkciju
], the first
AF area
at which
focus is
be
• ¢1
Kada
je svjetlina
nedovoljna
[AFF]
ili [AFC],
fotoaparat
ćeachieved
raditi kaomay
da je
displayed
momentarily
halfway.
postavljena
funkcija
[AFS]. while
U tompressing
će se slučaju
na zaslon prikazivati žuti [AFS].
A beepfokusa
will be prikazuje
emitted when
focus
achieved
during the
pressing halfway.
• ¢2
Pokazatelj
se kao
[ is
] ufirst
tamnom
okruženju,
a fokusiranje
može
dulje
od uobičajenog.
•potrajati
When the
brightness
is insufficient for [AFF] or [AFC], the camera will operate as if
[AFS] has been set. In this case, the display will change to the yellow [AFS].
• The focus indication is displayed as [ LOW ] in a dark environment, and focusing may take
longer than usual.
68
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 69 ページ
2013年4月19日
金曜日
午前10時18分
Osnovne
funkcije
Basic
3 Pritisnite okidač do kraja (pritisnite ga jače) i
Press the
shutter button fully (push it in
3 snimite
fotografiju.
further), and take the picture.
• Ako nakon fokusiranja objekta zumirate, fokus će možda izgubiti preciznost. U tom
you zoom
in/outpodesite
after focusing
• Ifslučaju
ponovno
fokus.on a subject, the focus may lose its accuracy. In that
case, re-adjust the focus.
• Raspon fokusa razlikuje se ovisno o objektivu koji koristite.
–– Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042) 0,2 m (Wide do fokalne duljine od 20
• The focus range is different depending on the lens used.
mm) do ∞, 0,3 m (fokalna duljina od 21 mm do Tele) do ∞
– When
the interchangeable lens (H-PS14042) is used: 0.2 m (0.66 feet) (Wide to focal length
–– Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140): 0,3 m (Wide do fokalne duljine od 21
20 mm)
feet)duljina
(focalod
length
21 mm
to Tele)
mm) to
do¶,
∞, 0.3
0,5 m
m (0.98
(fokalna
22 mm
do Tele)
do ∞to ¶
– When
(H-FS14140)
is used:
m (0.98
(Wide
to focal
length
–– Kadthe
seinterchangeable
koristi izmjenjivi lens
objektiv
(H-FS1442A):
0,2 0.3
m (Wide
do feet)
fokalne
duljine
od 20
21 mm) to
feet) duljina
(focal length
to Tele)
do¶,
∞, 0.5
0,3 m
m (1.6
(fokalna
od 21 22
mmmm
do Tele)
doto
∞¶
–– Kadthe
seinterchangeable
koristi izmjenjivi lens
objektiv
(H-FS014042):
0,30.2
m do
∞
– When
(H-FS1442A)
is used:
m (0.66
feet) (Wide to focal length
–– mm)
Kad se
koristi
objektiv
do ∞
20
to ¶,
0.3 izmjenjivi
m (0.98 feet)
(focal(H-FS45150):
length 21 mm0,9
to m
Tele)
to ¶
– When the interchangeable lens (H-FS014042) is used: 0.3 m (0.98 feet) to ¶
– When the interchangeable lens (H-FS45150) is used: 0.9 m (3.0 feet) to ¶
Objekti i uvjeti snimanja pri kojima je fokusiranje otežano
• Objekti u brzom pokretu, izuzetno svijetli objekti ili objekti bez kontrasta
Subjects
andsnimaju
recording
conditions
which
are difficult
to focus
• Kada
se objekti
kroz prozor
ili u blizini
svjetlucavih
objekata
••Fast-moving
subjects,
extremely
bright subjects or subjects without contrast.
Kada je mračno
ili dođe
do treperenja
Kad je
fotoaparat
preblizu
objektu
ili kad se
snimaju udaljeni i bliski objekti
••When
recording
subjects
through
windows
or istovremeno
near shiny objects.
• When it is dark or when jitter occurs.
• When the camera is too close to the subject or when taking a picture of both distant and near
Postavljanje vremena tijekom kojeg se fotografija prikazuje nakon što je
subjects.
snimite
→ [Custom]
(Prilagođeno)→
[Auto Review]
(Auto.after
prikaz)→[HOLD]/
Setting
the duration
for which a picture
is displayed
taking it
[5SEC]/[4SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF]
[MENU]
[Custom]>[Auto Review]>[HOLD]/[5SEC]/[4SEC]/[3SEC]/[2SEC]/
[HOLD]>(Zadržavanje):
[1SEC]/[OFF]
Fotografije će
se prikazivati dok ne pritisnete okidač dopola.
• Promjena s prikaza zaslona za reprodukciju, brisanje fotografija, itd. može se izvesti
[HOLD]:
[Auto Review].
Thetijekom
pictures
are displayed until shutter button is pressed halfway.
• Funkcija [AutoReview] (Auto. prikaz) nije dostupna u sljedećim slučajevima.
of the
displayvideozapisa
of the playback screen, deleting pictures, etc. can be performed
• Switching
–– Prilikom
snimanja
during [Auto Review].
• [Auto Review] does not work in the following cases.
– When recording motion pictures.
69
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 70 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
Taking
pictures
using
the Touch
Shutter
function
Snimanje
fotografija
funkcijom
zatvarača
osjetljivog
na dodir
Jednostavnim
dodirom
objekta
želite
zaslonu,
fotoaparat
fokusira
Just
by touching
the subject
youkojega
want as
yourfokusirati
point of na
focus,
the camera
will focus
on the
objekt i and
automatski
fotografiju.
subject
take thesnima
picture
automatically.
11 Dodirnite
Touch [ [ ]. ]
22 Dodirnite
Touch [ [
× ].
]
• Ikona će se promijeniti u [
] i omogućit će se
• Icon will change to [
], and taking a picture with the
snimanje s funkcijom zatvarača osjetljivog na dodir.
Touch Shutter function becomes possible.
Fn6
AE
Fn7
Touch the
subject
you wish
to koji
focus
on, fokusirati
and then take
a picture.
33 Dodirom
prsta
odaberite
objekt
želite
i potom
snimite
fotografiju.
• The picture is taken when the focus is achieved.
If the histogram
is displayed
on top fokus.
of the subject you want to touch, touch the subject
• •Fotografija
se snimi
kada se ostvari
• Ako
na vrhu
objekta
koji želite by
dodirnuti
prikazan
histogram, dodirnite objekt nakon
afterjefirst
moving
the histogram
dragging
it (P17).
što povlačenjem pomaknete histogram (str. 17.).
∫ To cancel the Touch Shutter function
■■Poništavanje
funkcije zatvarača osjetljivog na dodir
Touch
[
].
Dodirnite [
].
• If shooting with the touch shutter fails, the AF area turns red and disappears. In that case, try
•again.
Ako je snimanje pomoću zatvarača osjetljivog na dodir neuspješno, područje automatskog
fokusa zacrveni se i nestane. U tom slučaju pokušajte ponovno.
• Measurement of brightness is performed on the spot touched when the [Metering Mode] (P190)
• Obavlja se mjerenje svjetline točke koju dodirnete kad je [Metering Mode] (Način
is set
to [
].(str.
At the
edge
of the screen,
metering
may
affected
by može
the brightness
mjerenja)
190.)
postavljen
na [ the
]. Na
mjerenja
nabe
rubu
zaslona
utjecati around
thesvjetlina
touchedoko
location.
dodirnutog mjesta.
70
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 71 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 71 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Basic
Osnovne
funkcije
Basic
Recording
Motion
Recordingvideozapisa
MotionPicture
Picture
Snimanje
This camera can record full high definition motion pictures compatible with the AVCHD
This
cameramože
can record
full
high definition
motion
pictureskompatibilne
compatible with
the AVCHD
Fotoaparat
snimatirecorded
videozapise
visoke
razlučivosti
s formatom
format
or motion pictures
in MP4.
format
orilimotion
pictures
recorded
in MP4.
AVCHD
videozapise
u
formatu
MP4.
Audio will be recorded in stereo.
Audio
willsnima
be recorded
in stereo.
Zvuk se
kao stereo.
Start
motion
11 Počnite
snimatiby
pritiskom
nathe
gumb
za picture
Startrecording
recording
bypressing
pressing
the
motion
picture
button.
videozapise.
button.
A Proteklo
Elapsed recording
time
snimanja
A Elapsedvrijeme
recording
time
B Raspoloživo
Available recording
vrijemetime
snimanja
B Available recording time
•• Recording
Moguće jeofsnimanje
videozapisa
prikladnog
za svaki
motion picture
appropriate
for each
modenačin
is
•rada.
Recording of motion picture appropriate for each mode is A
possible.
A
possible. snimanja (crveno)
• Pokazatelj
treperit će tijekom
• The recording
state indicator (red) C will flash while
•snimanja
The recording
state
indicator
(red)
C
will
flash
while
videozapisa.
recording motion pictures.
• Ako
protekne
približno
1 minuta bez izvršavanja radnje, 3s3s
recording
motion
pictures.
• Ifdio
approximately
1 minute
without
an operation
prikaza će nestati.
Daelapses
bielapses
se prikaz
ponovno
pojavio,
• If approximately
1 minute
without
an operation
being
performed,
part of the
display will
disappear. Press
pritisnite
[DISP.]
(Prikaz)
ili
dodirnite
monitor.
being performed, part of the display will disappear. Press
or touchvideozapis,
the monitornemojte
to makeprekrivati
the display
reappear.
• [DISP.]
Kada
snimate
mikrofon
[DISP.]
or touch the monitor
to make the display
reappear.
• When
recording
a predmetima.
motion picture, do not cover the
prstima
ili drugim
• When recording a motion picture, do not cover the
• microphone
Otpustite gumb
videozapise
čim gaobjects.
pritisnete.
with za
your
fingers or other
microphone with your fingers or other objects.
• Release the motion picture button right after you press it.
• Release the motion picture button right after you press it.
C
C
R1m37s
R1m37s
2 Zaustavite
snimanje ponovnim pritiskom gumba za videozapise.
22 Stop
Stopthe
therecording
recordingby
bypressing
pressingthe
themotion
motion
picture button again.
picture button again.
71
71
B
B
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 72 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 72 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Basic
Osnovne
funkcije
Basic
Switching the Information Displayed on the
Switching informacija
the Information
Displayed
on the za
Promjena
prikazanih
na zaslonu
recording
screen
snimanje
recording screen
Press [DISP.] to change.
Pritisnite [DISP.] (Prikaz) za promjenu.
Press
[DISP.]
to change.
• You can
select between
[
] (monitor style) and [
• Možete odabrati između [
] (stil monitora) i [
]
] (stil
style)
for each
of the
monitorstyle)
and
the
• (viewfinder
You
can za
select
between
[prikaza
] (monitor
andviewfinder
[koristeći
]
tražila)
svaki
zaslon
monitora
i tražila
display
screen
using
Disp.
Style] and
andithe
[LVF
Disp.Style]
[Monitor
Disp.
Style]
(Stil of
prikaza
monitora)
[LVF
Disp.Style]in
(viewfinder
style)
for [Monitor
each
the
monitor
viewfinder
the
[Custom]
(Stil
prikaza
tražila)
u izborniku
[Custom]
(Prilagođeno).
display
screenmenu.
using [Monitor
Disp.
Style] and
[LVF Disp.Style] in
the [Custom] menu.
ュリヴヱハ
ュリヴヱハ
] (stil
monitora)
([
monitor
style)
Zaslon
će switch
se mijenjati
kako slijedi:
•([Screen
will
as follows:
] monitor
style)
(Primjer prikaza monitora)
monitor
• (Example
Screen willofswitch
asdisplay)
follows:
(Example of monitor display)


50 ii
50
50 i
4:3
4:3 L
L
AFS
AFS
4:3
AFS
L





50 ii
50
50 i
4:3
4:3
L
L
AFS
AFS
4:3
AFS
L

0
0
98
0
0
98
0
98
0
98




ISO
ISO
AUTO
ISOAFS
AFS
AUTO
AWB
AFS
AWB
A
B
A
0
0
0
0
0
0
4:3
4:3 L
L
Wi-Fi 0Fn
Fn
Wi-Fi
4:3
Wi-Fi Fn
L
98
98
1
With
information¢1
S
informacijama*
¢1
Without
information
Bez
informacija
With information
¢1
1
With
information
(tilt sensor
display)
Without
information
S
informacijama
(prikaz
senzora
nagiba)*
¢1
Without
information
(tilt
sensor
display)
Bez
senzora
nagiba)
Withinformacija
information(prikaz
(tilt sensor
display)
¢2 2
On-monitor
information
Informacije
orecording
snimanju
na
monitoru*
Without information
(tilt
sensor
display)
Turned
off
Isključeno
On-monitor recording information¢2
¢1
Histograms
areprikazuje
displayedkada
whenjethe
[Histogram]uof
the [Custom]
menupostavljeno
is set to [ON].
F
Turned
off se
*1 Histogrami
[Histogram]
izborniku
[Custom]
na [ON].
It
is
also
possible
to
display
the
Exposure
meter
by
setting
the
[Expo.Meter]
of
[Custom]
Također
je
moguće
prikazati
mjerač
ekspozicije
postavljanjem
funkcije
¢1 Histograms are displayed when the [Histogram] of the [Custom] menu is set[Expo.Meter]
to the
[ON].
menu
to ekspozicije)
[ON].
(P97)
(Mjerač
iz izbornika
[Custom]
na [ON].
(str. the
97.)[Expo.Meter] of the [Custom]
It is also
possible
to display
the Exposure
meter
by setting
¢2
It
is
displayed
when
[MonitorInfo.
Info.Disp.]
Disp.](Prikaz
of the [Custom]
menu
set to [ON].
(P74)
*2 Prikazuje
se
kada
[Monitor
informacija
naiszaslonu)
izbornika
menu to [ON]. (P97)jethe
postavljeno
[ON]. (str.
74.)
Postavke
podesiti
dodirom
Settings
can
be
adjusted
directly
by touching
ofmožete
the items
displayed
thesvake
screen.
¢2 [Custom]
It
is displayed
when
thena
[Monitor
Info.
Disp.]
ofeach
the [Custom]
menu
is set
toon[ON].
(P74)
C
B
D
C
E
D
F
E
stavke
na zaslonu.
Settingsprikazane
can be adjusted
directly by touching each of the items displayed on the screen.
72
72
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 73 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
] stil
tražila) style)
([
viewfinder
• Screen
Zaslonwill
će switch
se mijenjati
kako slijedi:
as follows:
(Primjer prikaza
naon
tražilu)
(Example
of display
viewfinder)


50 i
4:3
L
0

AFS

50 i
98
0
98
4:3
L
AFS
0
98
0
98
GS
With
information (detaljne
(detailed informacije)*
information)¢
informacijama
HS
With
information
informacijama
¢
informacijama
senzora
nagiba)*
tilt sensor
display)
IS
With
information (detaljne
(detailed informacije,
information,prikaz
JS
With
information
(tilt
sensor
display)
informacijama (prikaz senzora nagiba)
¢
Histograms
displayed
when
the [Histogram]
of the [Custom] menu
is set to
* Histogrami
seare
prikazuje
kada
je [Histogram]
u izborniku
postavljeno
na[ON].
[ON].
Također
mogućeto
prikazati
ekspozicije
[Expo.Meter]
(Mjerač
It is alsojepossible
display mjerač
the Exposure
meterpostavljanjem
by setting thefunkcije
[Expo.Meter]
of the [Custom]
ekspozicije)
iz izbornika
menu to [ON].
(P97) [Custom] na [ON]. (str. 97.)
Ako protekne približno
minutawithout
bez izvršavanja
radnje,
dioperformed,
prikaza ćepart
nestati.
Dadisplay
bi se will
• •If approximately
1 minute 1elapses
an operation
being
of the
prikaz ponovno pojavio, pritisnite [DISP.] (Prikaz) ili dodirnite monitor.
disappear. Press [DISP.] or touch the monitor to make the display reappear.
Promjena načina prikaza monitora
Switching
the display
method of the monitor
→ [Custom]
(Prilagođeno)→[Monitor
Disp. Style] (Stil prikaza monitora)
[MENU] > [Custom]>[Monitor Disp. Style]
[
]: stil tražila
[
viewfinder
]:]: stil
monitorastyle
[
]: monitor style
Promjena načina prikaza tražila
Switching
the display
method→
of[LVF
the viewfinder
→ [Custom]
(Prilagođeno)
Disp.Style] (Stil prikaza tražila)
[MENU]
>tražila
[Custom]>[LVF Disp.Style]
[
]: stil
[[
[
]:]: stil
monitorastyle
viewfinder
]: monitor style
73
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 74
74 ページ
ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 74 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
午前11時53分
Basic
Basic
Osnovne
funkcije
Basic
Displaying/not
displaying the
histogram
Histogram
se prikazuje/ne
prikazuje
Displaying/not
displaying the histogram
[MENU]
> [Custom]>[Histogram]>[ON]/[OFF]
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Histogram]→[ON]/[OFF]
[MENU] > [Custom]>[Histogram]>[ON]/[OFF]
Position can be set by dragging the histogram.
Položaj se može postaviti povlačenjem histograma.
Position can be set by dragging the histogram.
• A histogram is a graph that displays brightness along the horizontal
(black toiswhite)
andthat
thedisplays
number brightness
of pixels atalong
each the
brightness
level
A histogram
a graph
horizontal
•• axis
Histogram je grafikon koji prikazuje svjetlinu uz vodoravnu os (crno-
axis
(black
to piksela
white)
the number
pixels at
brightness
on
the
vertical
axis. and
bijelo)
i broj
na svakoj
raziniof
svjetline
naeach
okomitoj
osi. level
It
allows
you toaxis.
easily checkprovjeriti
a picture’s
exposure.fotografije.
on
the možete
vertical
Tako
jednostavno
ekspoziciju
dark you to easily check a picture’s exposure.
It allows
A
tamno
B
bright
A svijetlo
dark
BKada
bright
•• When
the
recorded picture
and the histogram
do not
match each other under the
se snimljena
slika i histogram
ne poklapaju
u sljedećim
the
histogram
is displayed
orange.
• following
When
the conditions,
recorded
picture
and the histogram
do in
not
match each other under the
uvjetima,
histogram
je narančaste
boje.
following
the histogram
displayed
in [n0]
orange.
–
Manual
Exposure
Assistance
is other than
during
Compensation or
–When
– Kadathe
jeconditions,
vrijednost
pomoći
pri ručnojisekspoziciji
različita
od
[±0] Exposure
tijekom kompenzacije
in ekspozicije
the Manual
Mode
– When
the Manual
Exposure
Assistance
is other than [n0] during Exposure Compensation or
iliExposure
u načinu
ručne
ekspozicije
je aktivirana
bljeskalica
in– Kad
the Manual
Mode
––When
the
flashExposure
is activated
– Kad suitable
sa zatvorenom
bljeskalicom
nije postignuta
odgovarajuća
ekspozicija.
––When
is not achieved
with the flash
closed
the
flashexposure
is activated
– Kad the
se svjetlina
zaslona
naflash
tamnim
mjestima
suitable
exposure
is pogrešno
not
achieved
the
closed
––When
brightness
of the
screen
is prikazuje
not with
correctly
displayed
in dark places
Histogram
je približna
vrijednost u načinu
snimanja.Mode.
•• –
The
histogram
is an approximation
When
the brightness
of the screeninisthe
notRecording
correctly displayed
in dark places
• Histogram prikazan na ovom fotoaparatu nije isti kao histogrami u programima za uređivanje
is an approximation
in the
Recording
Mode.
• The
histogram
displayed
in
this
camera
does
not
match
histograms
displayed by picture editing
slika korištenim na računalima i dr.
used in
PCs etc.in this camera does not match histograms displayed by picture editing
• software
The histogram
displayed
software used in PCs etc.
Prikaz linija usmjerenosti
Displaying/not displaying the guide lines
→ [Custom]
(Prilagođeno)→[Guide
usmjerenosti)→
Displaying/not
displaying
the guide lines
[MENU]
>
[Custom]>[Guide
Line]>[
]/[Line]
]/[ (Linije
]/[OFF]
[OFF] Line]>[ ]/[
[MENU]
>
[Custom]>[Guide
]/[
]/[OFF]
• The guideline is not displayed in the Panorama Shot Mode.
• Linije usmjerenosti ne prikazuju se u načinu rada za panoramsko
The guideline
is not
displayed
thebe
Panorama
Shot Mode.
•When
[
] is set,
the
positionincan
set by dragging
[ ] on the
snimanje.
guide
lines.
When
[
]
is
set,
the
position
can
be
set
by
dragging
[ ] on the
Kada je postavljeno [
], položaj se može postaviti povlačenjem
[ ]lines.
na
usmjerenosti.
When
it islinije
difficult
to move the guide line on the screen edge by touch
•guide
Ako imate
poteškoća
s pomicanjem
linije
usmjerenosti
na rub
When
it is difficult
move
the guide
line
the screen edge
by touch
• operation,
use
the to
cursor
button
to set
theonposition.
zaslona pomoću
dodirom,
koristite
kursorski gumb da
operation,
use the upravljanja
cursor button
to set the
position.
biste postavili položaj.
Displaying/not displaying the on-monitor recording information screen
Displaying/not
displaying
the
on-monitor
[MENU]
> [Custom]>[Monitor
Info.
Prikaz
informacija
o snimanju
naDisp.]>[ON]/[OFF]
zaslonu recording
monitora information screen
[MENU] > [Custom]>[Monitor Info. Disp.]>[ON]/[OFF]
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Monitor Info. Disp.] (Prikaz informacija na
zaslonu)→[ON]/[OFF]
74
74
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 75 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
■■Prikaz
senzora
nagiba
∫
About the
tilt sensor
display
Kadathe
se tilt
prikazuje
nagiba,
jednostavno
možete
nagib fotoaparata
itd.
With
sensorsenzor
displayed,
it is easy
to correct
the tiltispraviti
of the camera
etc.
1 Press
Pritisnite
[DISP.]
(Prikaz)the
za tilt
prikaz
senzora nagiba.
1
[DISP.]
to display
sensor.
2 Check
Provjerite
nagib
fotoaparata.
2
the tilt
of the
camera.


A Vodoravni
Horizontal smjer:
direction:
Correcting
to theulijevo
left
Ispravljanjetiltnagiba
B Okomiti
Vertical smjer:
direction:
Correcting
tilt dolje
Ispravljanjedownward
nagiba prema
Kadathe
je nagib
fotoaparata
malen,
pokazatelj
postaje
zelen.
•• When
tilt of the
camera is
little, the
indicator
changes
to green.
Kod snimanja
okomitim
usmjerenjem,
automatski
postaje okomito
•• When
recordingswith
a vertical
orientation,zaslon
the display
automatically
switchesusmjeren.
to a
vertically orientated display.
• Čak i nakon ispravljanja nagiba postoji mogućnost pogreške od otprilike ± 1°.
Kada
je funkcijski
postavljen
[Level
Gauge]
(Mjerač
razine), prikaz
• •Even
after
correctinggumb
the tilt,
there maynastill
be an
error of
approximately
± 1°. senzora
nagiba
može se
uključiti/isključiti
pritiskom
nathe
funkcijski
gumb.
• When
a function
button
is set to [Level
Gauge],
tilt sensor
display can be switched on/off by
pressing the function button.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Senzor
nagiba možda
nećecases:
biti ispravno prikazan kad je uređaj u pokretu.
Not available
in these
većem
nagibu
prema
gore
ili premacorrectly
dolje radi
snimanja
prikaz
sensor
display
may
not be
displayed
when
this unit
is insenzora
motion. nagiba možda
• •TiltPri
neće biti ispravan, a funkcija prepoznavanja smjera (str. 65.) možda neće ispravno raditi.
• When tilted significantly upwards or downwards to record, the tilt sensor display may not be
displayed correctly, and the Direction Detection Function (P65) may not work correctly.
75
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 76 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
Playing Back Pictures/Motion
Pictures
Reprodukcija
fotografija/videozapisa
Reprodukcija
Playing
Backsnimki
Pictures
11 Pritisnite
[ ].
Press [(].
22 Pretražujte
slike unaprijed ili unatrag
Forward or rewind the image by dragging the
povlačeći prst vodoravno po zaslonu.
screen horizontally.
Pretraživanje unaprijed: povucite prst zdesna
Forward: drag from right to left
nalijevo
Rewind: drag
from left
to right prst slijeva
Pretraživanje
unatrag:
povucite
nadesno
• It is also possible to forward or rewind the image by
• Moguće
i pretraživanje
slika
unaprijed ili unatrag
pressingje2/1
of the cursor
button.
◄/►forwarding/rewinding
na kursorskom gumbu.
•pritiskom
Speed ofna
picture
changes depending on the playback status.
• •Brzina
pretraživanja
unaprijed/unatrag
mijenja se by
ovisno
o statusu
reprodukcije.
You can
forward or rewind
pictures continuously
keeping
your finger
on the left or
• Pretražujte slike unaprijed/unatrag bez prekida tako da držite prst na lijevoj ili desnoj
right sides of the screen after forwarding/rewinding a picture.
strani zaslona nakon pretraživanja slike unaprijed/unatrag.
(Pictures are displayed reduced in size)
(Slike se prikazuju smanjene)
Switching the speed for forwarding or rewinding pictures continuously
Promjena brzine prebacivanja unaprijed ili unatrag bez prekida
[MENU] > [Custom]>[Touch Scroll]>[H] (High speed)/[L] (Low speed)
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Touch Scroll] (Pomicanje dodirom)→[H]
(Velika brzina)/[L] (Mala brzina)
∫ To finish playback
■■Završetak
reprodukcije
press the motion picture button or press the shutter button
Press
[(] again,
halfway.
Ponovno pritisnite [ ], pritisnite gumb za videozapise ili pritisnite okidač dopola.
Not available in these cases:
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• This camera complies with the DCF standard “Design rule for Camera File system” established
• Ovaj je fotoaparat u skladu sa standardom DCF "Design rule for Camera file system" koji
by je
JEITA
“Japan
Electronics
and Information
Technology
IndustriesIndustries
Association”
and with Exif
utvrdila
JEITA
"Japan Electronics
and Information
Technology
Association"
“Exchangeable
Image
File
This camera
display
that
comply with the
te sa standardom
Exif
– Format”.
"Exchangeable
Imagecan
Fileonly
Format".
Napictures
ovom se
fotoaparatu
DCF
standard.
prikazuju
samo fotografije koje su u skladu s DCF-standardom.
• •Pictures
recordeddrugim
with another
cameramožda
may not
bebiti
able
to playreproducirati
back on thisnaunit.
Slike snimljene
fotoaparatom
neće
moguće
ovom uređaju.
76
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 77 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 77 ページ
Osnovne
funkcije
Basic
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Basic
Using
the Playback
Zoom
Zumiranje
tijekom reprodukcije
Using the Playback Zoom
Uvećavanje
smanjivanje)
fotografije
Enlarging
(or(ilireducing)
a picture
by pinching out
udaljivanjem
(ili
približavanjem)
dva prsta (str. 17.)
(or
pinching
in)
(P17)
the
screen.
Enlarging (or reducing) a picture by pinching out
na zaslonu.
in) (P17) the
•(or
Youpinching
can also enlarge/reduce
thescreen.
picture by rotating the rear dial.
A
2.0X
Fotografije
možete uvećati/smanjiti
zakretanjem
•• You
can alsotakođer
enlarge/reduce
the picture by sliding
the function
• You
can also
enlarge/reduce the picture by rotating the rear dial.
stražnjeg
kotačića.
lever.
Slike
možete
uvećati/smanjiti
i pomicanjem
funkcijske
ručice.
• You
can
also enlarge/reduce
the
picture by sliding
the function
•• When
you changeuvećanje,
the magnification,
thepoložaja
zoom position
Kad promijenite
pokazatelj
zuma indication
2.0X
Prebacite
se na Playback
odabir
pritiskom
rear
dialtoduring
Zoom, and
Switch
picture
selectfotografije
operation
by select
pressing the
na
stražnji
kotačić
tijekom
zumiranja
tijekom
pictures
by
touching
[
]/[
].
rear dial during Playback Zoom, and select
reprodukcije
i odaberite
dodirom na
pictures
by touching
[ orfotografije
]/[ the
]. image
• It is also possible
to forward
rewind
by pressing 2/
[ 1 of ]/[
].
the cursor button.
2.0X
lever.
A appears for about 1 second.
A
pojavljuje
se na približno
1 sekundu.the zoom position indication
• When
you change
the magnification,
•• The
more afotografije
picture issmanjuje
enlarged,se
the more its quality deteriorates.
Kvaliteta
A appears for about 1 second. što se fotografija više uveća.
• You
can move
the enlarged
part by
dragging (P17)
the screen.
Uvećani
dio možete
pomaknuti
povlačenjem
(str. 17.)
zaslona.
• The more a picture is enlarged, the more its quality deteriorates.
Slike
možete
uvećati(2k)
(2x) the
dvostrukim
na dio kojithe
želite
Ako
puta If you
• You
can
also enlarge
image bydodirom
double-touching
partuvećati.
you want
to dva
enlarge.
• You
can move
the enlarged
part by se
dragging
(P17)
the screen.
dodirnite
uvećanu
sliku, uvećanje
ponovno
postavlja
na to
1x.1k.
double-touch
the enlarged
image, the
magnification
is reset
• You can also enlarge (2k) the image by double-touching the part you want to enlarge. If you
the enlarged
image,
magnification
is funkcije
reset to 1k.
■double-touch
■Zamjenjivanje
prikazane
slikethe
bez
otkazivanja
zumiranja
tijekom
∫
Switching the
displayed
image
while
maintaining
the Playback
Zoom
reprodukcije
You
can switch the displayed image while maintaining the same zoom magnification and
∫ Switching the displayed image while maintaining the Playback Zoom
Prikazanu
slikufor
moguće
je promijeniti
zoom
position
the Playback
Zoom.uz zadržavanje istog uvećanja i položaja zuma iz
You can switch the displayed image while maintaining the same zoom magnification and
funkcije zumiranja tijekom reprodukcije.
2.0X
zoom
position
for
the
Playback
Zoom.
Switch to picture select operation
by pressing the
• It is also possible to forward or rewind the image by pressing 2/
• Moguće je i pretraživanje slika unaprijed ili unatrag pritiskom
1 of the cursor button.
na ◄/► na kursorskom gumbu.
77
77
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 78 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Basic
Osnovne
funkcije
Displaying multiple screens (Multi Playback)
Prikaz više zaslona (indeksna reprodukcija)
Touch
[ [].
Dodirnite
].
za reprodukciju
je promijeniti
dodirom the
na
•• ItZaslon
is possible
to switch themoguće
playback
screen by touching
1/98
sljedećeicons.
ikone.
following
–
–
[
]:
1
zaslon
–[
]: 1 screen
zaslona
––[– [ ]: ]:1212screens
zaslona
––[– [ ]: ]:3030screens
[ ]: ]:Calendar
Prikaz kalendarskog
zaslona
––[– CAL
screen display
• Zaslon za reprodukciju može se promijeniti i okretanjem
• Playback
can also be switched by rotating the rear dial.
stražnjegscreen
kotačića.
•• Playback
screen
can alsomože
be switched
by sliding
the function
Zaslon za reprodukciju
se mijenjati
pomicanjem
lever.
funkcijske ručice.
• The
screen
can bepostupno
switchedmijenjati
graduallypovlačenjem
by draggingprema
the screen
Zaslon
se može
gore up
i
orprema
down.dolje.
Slike prikazane
[
] ne
se reproducirati.
• Pictures
displayeds using
[ mogu
] cannot
be played back.
■■Povratak
uobičajenu
reprodukciju
∫
To return na
to Normal
Playback
Touch
thesliku.
picture.
Dodirnite
78
78
1/98
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 79 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
Displaying
Pictures
Recording
Date (kalendarska
(Calendar Playback)
Prikaz snimki
premaby
datumu
snimanja
reprodukcija)
1
2
2
Touch
[ CAL[] on] the
Multi Playback
screen.
Dodirnite
na zaslonu
indeksne
reprodukcije.
Dodirnite
da biste
mjesec
koji back.
želite
Touch
[ ]/[ ] to select
theodabrali
month to
be played
•reproducirati.
If there were no pictures recorded during a month, that
• month
Ako tijekom
određenog mjeseca nije snimljena niti jedna
is not displayed.
snimka, taj se mjesec neće prikazati.
• Touch [
] to display the multi playback screen.
• Dodirnite [
] da biste prikazali zaslon indeksne
reprodukcije.
2013
12
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
6HW
3
3
4
4
Select the date you wish to play back, and then touch [Set].
Odaberite
datum koji
reproducirati
Touch
the picture
you želite
wish to
play back. i potom dodirnite [Set] (Postavi).
•Dodirnite
To return snimku
to the calendar
screen,
perform one of the following operations.
koju želite
reproducirati.
– Touch
[ CALna
] kalendarski prikaz, izvedite jednu od sljedećih radnji.
• Za
povratak
––– Dodirnite
Rotate the[ rear] dial to the left.
––– Zakrenite
stražnji kotačić
Slide the function
lever to ulijevo.
the left.
–– Pomaknite funkcijsku ručicu ulijevo.
• The recording date of the picture selected in the playback screen becomes the date selected
•when
Datum
odabrane
na zaslonu za reprodukciju postaje datum koji ste
the snimanja
Calendar snimke
screen is
first displayed.
odabrali
se zaslon
kalendarom
put prikazao.
• If there
are kada
multiple
picturess with
the sameprvi
recording
date, the first picture recorded on that day
•is displayed.
Ako postoji više snimki s istim datumom snimanja, bit će prikazana prva snimka snimljena
tog
dana.
• You
can
display the Calendar between January 2000 and December 2099.
• Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
• If the date is not set in the camera, the recording date is set as the 1st January, 2013.
• Ako na fotoaparatu nije postavljen datum, datum snimanja postavlja se na 1. siječnja 2013.
• •If you
pictures
afternakon
setting
the travel destination
in [World Time],
theTime]
pictures
are
Akotake
snimke
snimate
postavljanja
odredišta putovanja
u [World
(Svjetsko
displayed
the dates
at the
travel destination
in Calendar
vrijeme),bysnimke
se pri
kalendarskoj
reprodukciji
prikazujuPlayback.
po datumima na odredištu.
79
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 80 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Basic
Osnovne
funkcije
Playing
Backvideozapisa
Motion Pictures
Reprodukcija
This
was designed
motion pictures
using the
AVCHD, AVCHD,
MP4 andMP4
QuickTime
Ovaj unit
je uređaj
osmišljentozaplay
reprodukciju
videozapisa
u formatima
i
Motion
JPEG
formats.
QuickTime
Motion
JPEG.
In
Playback
Mode, select
a picture
withs the
motion
U načinu
reprodukcije
odaberite
sliku
ikonom
icon ([
touch [
] in
middle
picture
videozapisa
]) iand
dodirnite
nathe
sredini
zaslona.
of
the screen.
A
12s
A Motion
Vrijemepicture
snimanja
videozapisa
recording
time
Nakon
što reprodukcija
na zaslonu
seisprikazuje
•• After
playback
starts, the započne,
elapsed playback
time
displayed on
proteklo
vrijeme.
screen.
the
Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi prikazuje se kao [8m30s].
For example, 8 minutes and 30 seconds is displayed as
• Neke informacije (informacije o snimanju itd.) ne prikazuju se
[8m30s].
za videozapise snimljene u formatu [AVCHD].
•• Some
information
(recording
etc.)seisreprodukcija
not displayed
for motion pictures recorded in
Pritiskom
na kursorski
gumbinformation,
▲ omogućuje
videozapisa.
[AVCHD].
• Pressing the cursor button 3 allows you to play back motion pictures.
■■Radnje tijekom reprodukcije videozapisa
∫ Operations during Motion Picture Playback
▲
Reprodukcija/Pauza
▼
Zaustavljanje
4
Stop
3
Play/Pause
Brza reprodukcija
Brza reprodukcija
unatrag*
unaprijed*
Fast
forward¢
Fast
rewind¢
◄
►
2
1
Prebacivanje unatrag
Reprodukcija unaprijed
Frame-by-frame
rewind
Frame-by-frame
forward
kadarpausing)
po kadar (tijekom
kadarpausing)
po kadar (tijekom
(while
(while
pauze)
pauze)
Rear dial Reduce volume level
Rear dial Increase volume level
Stražnji
Smanjenje glasnoće
Stražnji
Povećanje glasnoće
(left)
(right)
kotačić
kotačić
panel disappears after approximately 2 seconds
if no operation is performed. Touch
• Control
(ulijevo)
(udesno)
the screen to redisplay the control panel.
•¢ Upravljačka
ploča nestaje speed
nakon increases
približno 2ifsekunde
ako
nikakva radnja.
The fast forward/rewind
you touch
[ se ne
]/[ obavi] again.
Dodirnite zaslon za ponovni prikaz upravljačke ploče.
* Brzina reprodukcije unaprijed/unatrag povećava se ako ponovo dotaknete [
]/[
].
• When using a high capacity card, it is possible that fast rewinding may be slower than usual.
• •To Kada
play back
the kartice
motion visokog
pictures kapaciteta,
recorded bybrzo
thisprebacivanje
unit on a PC,unatrag
use the možda
“PHOTOfunSTUDIO”
koristite
će biti sporije
software
on the CD-ROM (supplied).
nego inače.
Za reprodukciju
videozapisa
snimljenihEffect]
ovim uređajem
računalu
koristite
softver
• •Motion
pictures recorded
with [Miniature
in CreativenaControl
Mode
play back
at
"PHOTOfunSTUDIO"
na isporučenom CD-ROM-u.
approximately
8 times speed.
• Videozapisi snimljeni s efektom [Miniature Effect] (Efekt minijature) u načinu kreativnog
upravljanja
reproduciraju
približno 8 puta brže.
Not available
in thesesecases:
pictures
recorded
with other
camera may not be able to play back on this unit.
• Motion
Nije
dostupno
u ovim
slučajevima:
• Videozapise snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći reproducirati na ovom
uređaju.
80
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 81 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
Creating
Still Pictures
from a Motion Picture
Izrada fotografija
od videozapisa
Možete
fotografiju
iz videozapisa.
You
canizraditi
createjednu
a single
still picture
from a recorded motion picture.
11 Dodirnite
] tijekom
reprodukcije
videozapisa.
Touch [ [
] during
Motion
Picture playback.
2 Dodirnite
[
].
[
].
2 • Touch
Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
•provodi
Confirmation
screen
is displayed. It is executed when
se zadana
radnja.
[Yes] is selected.
• Bit će pohranjena s [Picture Size] (Veličina slike) postavljenom na [S] (Mala) (2 M), [Aspect
Ratio] (Format) postavljenim na [16:9], a [Quality] (Kvaliteta) postavljenom na [
].
to [›].
• Fotografije izrađene od videozapisa možda će biti zrnatije od onih uobičajene kvalitete.
• •StillTijekom
picturesreprodukcije
created from
a
motion
picture
may
be
coarser
than
with
normal
picture
quality.
fotografija stvorenih od videozapisa prikazuje se [
].
•[
] is displayed during playback of still pictures created from motion pictures.
• It will be saved with [Picture Size] set to [S] (2 M), [Aspect Ratio] set to [16:9], and [Quality] set
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not available in these cases:
• Kada snimate u formatu [MP4] kvalitete[VGA/25p], nije moguće snimiti fotografiju.
recording
[MP4],stvorenih
using [VGA/25p],
the ability
still pictures
is disabled.
• •While
Pohrana
fotografija
od videozapisa
koji to
sucreate
snimljene
drugim uređajem
možda
• You
maybiti
notmoguća.
be able to save still pictures from a motion picture taken on other equipment.
neće
Playing
Backgrupe
Group
Pictures
Reprodukcija
fotografija
Grupa
fotografija
sastoji seofodmultiple
više fotografija
Fotografije
u grupi
možete
reproducirati
A
picture
group consists
pictures.
You can play
back
pictures
in a group either
neprekidno ili jednu
continuously
or onepobyjednu.
one.
[[
]:]:
Grupa
fotografija
koja se sastoji
od fotografija
u nizu
s
A picture
group consisting
of pictures
takensnimljenih
in the Burst
Mode
brzinom
[SH][SH].
(Velika
brzina). (str. 179.)
with the snimanja
burst speed
(P179)
1/98
SLF
[[
]:]:
Grupa
fotografija
koja se sastoji
od fotografija
A picture
group consisting
of pictures
takensnimljenih
in a TimeuLapse
intervalima.
(str. 195.)
Shot. (P195)
[
]:]:
Grupa
fotografija
koja se sastoji
od fotografija
A picture
group consisting
of pictures
taken snimljenih
in the Stop Motion
funkcijom
stop
animacije (str. 197.)
Animation.
(P197)
• Možete uređivati ili brisati sve fotografije iz grupe odjednom. (Primjerice, ako obrišete grupu
• You can edit or delete all pictures in a group at once. (For example, if you delete a picture
fotografija, obrisat će se sve fotografije iz te grupe.)
group, all pictures in the group are deleted.)
• Fotografije snimljene na drugim fotoaparatima neće biti prepoznate kao jedna grupa fotografija.
• •Pictures
recorded
on other
cameras
may
not be recognised
as a Picture
Fotografije
se neće
grupirati
ako su
snimljene
bez postavljanja
sata. Group.
• Pictures will not be grouped if recorded without setting the clock.
81
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 82 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne funkcije
Basic
Uzastopna reprodukcija grupe fotografija
Continuously playing back Group Pictures
Touch
theikonu
groupgrupe
picture
icon ([ ([ ], [ ], [ ], [ ], [ ]). ]).
Dodirnite
fotografija
radnju
moguće
pritiskom
kursorskog
••Istu
The je
same
operation
canizvesti
be performed
by▲
pressing
3 of gumba.
the cursor buttons.
reprodukcije
fotografija
u nizu
jednu
podisplayed.
jednu, prikazuju se opcije.
••Tijekom
When playing
back group
picturessnimljenih
one at a time,
options
are
[From
the first
firstpicture]
picture]Pictures
Fotografije
seback
reproduciraju
u slijedu
od prve
fotografije
[From the
are played
continuously
from the
first picture
of
(Od prve fotografije) the group.
u grupi.
[From
the current
current picture]
Fotografije
seback
reproduciraju
u nizu
odthe
fotografije
koja se
[From the
Pictures
are played
continuously
from
picture being
(Od
trenutačne fotografije)
reproducira.
picture]
played trenutačno
back.
■■Radnje
tijekom
reprodukcije
grupeplayback
slika
∫
Operations
during
Group Pictures
3
▲
Continuous
playback/
Uzastopna
Pause
reprodukcija/Pauza
4
▼
2
◄
Fast
rewind
Brza
reprodukcija
unatrag
Rewind
Pretraživanje
(while
pausing) unatrag
(tijekom pauze)
1
►
Stop
Zaustavljanje
Fast
forward
Brza
reprodukcija
unaprijed
Forward
Pretraživanje
(while
pausing) unaprijed
(tijekom pauze)
Playing back each Group Pictures
Reprodukcija pojedine grupe fotografija
1 Touch the group display icon ([ ], [ ], [ ]).
The sameikonu
operation
can be
performed
by
of
1 •Dodirnite
prikaza
grupe
([
], [pressing
], [ 4 ]).
cursor
buttons.
• the
Istu
je radnju
moguće izvesti pritiskom na ▼ kursorskog
gumba.
2
2
1/98
SLF
Drag horizontally to transfer between images.
Touch [ vodoravno
] or press 4
to return
to theslike
normal
•Povucite
zaagain
prelazak
s jedne
naplayback
drugu. screen.
•• Each
picture
group
can be
treated▼same
as normal
pictures
when they
are played
Dodirnite
[ in a] ili
ponovno
pritisnite
da biste
se vratili
na uobičajeni
zaslon
za
back.
(Such as Multi Playback, Playback Zoom and deleting images)
reprodukciju.
• Svaka fotografija iz grupe može se tretirati kao uobičajena fotografija tijekom
reprodukcije. (Za indeksnu reprodukciju, zumiranje tijekom reprodukcije i brisanje
fotografija)
82
82
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 83 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
Changing
the information
displayed
on the
playback screen
Promjena informacija
prikazanih
na zaslonu
za reprodukciju
Pritisnite
[DISP]
(Prikaz)the
zamonitor
promjenu
zaslona
Press
[DISP.]
to switch
screen.
monitora.
ュリヴヱハ
• Screen
as follows:
Zaslonwill
će switch
se mijenjati
kako slijedi


4:3
L
1/98
ISO
0
16 0
AWB

0
WB
F3.5 60

60
F3.5
AWB
160
AFS
P STD.
'(&
s
4:3
L
100-0001
RGB
F3.5 60
0 ISO160
1/98
100-0001

A S
With
information¢11
informacijama*
2
B Prikaz
Detailed
information
display¢2
detaljnih
informacija*
¢2
2
C Prikaz
Histogram
display
histograma*
¢1, 2, 3, 4
D Bez
Without
information
(Highlight
informacija
(Prikaz
bijelogdisplay)
zasićenog
područja)*1, 2 ,3, 4
¢4
4
E Bez
Without
information
informacija*
¢1
If approximately
1 minute
without
an operation
being
performed,
part
of the Da
display
*1 Ako
protekne približno
1 elapses
minuta bez
izvršavanja
radnje,
dio
prikaza će
nestati.
bi
willprikaz
disappear.
Presspojavio,
[DISP.] or
touch the
monitor
to make
the display
reappear.
se
ponovno
pritisnite
[DISP.]
(Prikaz)
ili dodirnite
monitor.
¢2
Notprikazuje
displayedse
while
the playback
zoom
or during
motion picture
sequential
*2 Ne
pri using
korištenju
zumiranja
tijekom
reprodukcije
ili pri playback,
reprodukciji
playback, panorama
playback
or a slidepanoramskoj
show.
videozapisa,
uzastopnoj
reprodukciji,
reprodukciji ili prikazu u nizu.
¢3
This is displayed
(P84)
in the
[Custom]
menu is (str.
set to84.)
[ON].
*3 Prikazuje
se akoifje[Highlight]
[Highlight]
(Bijelo
zasićeno
područje)
iz izbornika
(Prilagođeno)
postavljeno
na [ON].
¢4 [Custom]
If no operation
is performed
for a number
of seconds, [
] and other touch icons will
disappear.
*4 Ako
se nekoliko sekundi ne izvrši nikakva radnja, nestat će [
] i ostale ikone
upravljanja dodirom.
• Histogram is displayed in R (red), G (green), B (blue), and Y (luminance) during the playback.
• Histogram se prikazuje u crvenoj (R), zelenoj (G), plavoj (B) boji te kao osvjetljenje (Y)
tijekom reprodukcije.
83
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 84 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Basic
Osnovne funkcije
Displaying/not displaying white saturated areas
Prikaz bijelih zasićenih područja
[MENU] > [Custom]>[Highlight]>[ON]/[OFF]
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Highlight] (Bijela zasićena područja)→[ON]/
[OFF]
When the
Auto Review function is activated or when playing back, white saturated areas
appear
in black
andautomatskog
white.
Kada jeblinking
aktivirana
funkcija
prikaza ili pri reprodukciji, bijela zasićena
This
doestrepere
not affect
the recorded
image.
područja
u crnoj
i bijeloj boji.
ne utječe
na white
snimljenu
sliku.areas, we
ON
OFF
[ON]
[OFF]
If there
are any
saturated
•To
•recommend
Ako postojecompensating
bijela zasićena
thepodručja,
exposure towards
preporučujemo
da kompenzirate
ekspoziciju
prema
negative
(P149) referring
to the histogram
(P74)
and
negativnoj
vrijednosti
(str. 149.),
prema
then
taking the
picture again.
It may
resulthistogramu
in a better
(str. 74.),
i zatim ponovno snimite fotografiju. Tako
quality
picture.
možete dobiti snimku bolje kvalitete.
• This does not work while in Multi Playback, Calendar
• Ovo neće raditi u načinu indeksne reprodukcije,
Playback, or Playback Zoom.
kalendarske reprodukcije ili zumiranja tijekom
reprodukcije.
84
84
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 85 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
Deleting snimki
Pictures
Brisanje
Once
deleted,
pictures
cannot
be recovered.
Jednom
kada su
izbrisane,
snimke
više nije moguće vratiti.
•• Pictures
not
the DCF
standard orDCF
thoseilithat
are protected
bese
deleted.
Snimkethat
kojeare
nisu
u in
skladu
sa standardom
zaštićene
snimke cannot
ne mogu
izbrisati.
To delete a single picture
Brisanje jedne snimke
Playback
Mode, select
the picture
delete
11 UInnačinu
reprodukcije
odaberite
sliku to
koju
and touch
[ i dodirnite
].
želite
obrisati
[
1/98
].
Theradnju
same možete
operation
can be
performed
• •Istu
izvršiti
pritiskom
na [ by pressing
].
[
].
2 Dodirnite [Delete Single] (Brisanje jedne).
[Delete Single].
2 • Touch
Prikazuje se zaslon za potvrdu.
se briše odabirom
opcije [Yes] (Da).
•Slika
Confirmation
screen is displayed.
Picture is deleted by selecting [Yes].
'HOHWH6LQJOH
'HOHWH0XOWL
'HOHWH$OO
Confirmation]
in the [Playback]
menu enables
you to[Playback]
set which option on
• • [Delete
Opcija [Delete
Confirmation]
(Potvrda brisanja)
iz izbornika
the
delete confirmation
screen,
or [No], koja
will be
first. The
(Reprodukcija)
omogućuje
vam[Yes]
postavljanje
će highlighted
opcija na zaslonu
zadefault
setting
[No]. (P243)
potvrduisbrisanja,
[Yes] ili [No], biti prva označena. Zadana postavka je [No]
• [Delete
Single]
(Ne). (str.
243.)can be done directly by pressing a function button. (P54)
• [Delete Single] se može učiniti izravno, pritiskom na funkcijski gumb. (str. 54.)
85
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 86 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Osnovne
funkcije
Basic
To
delete više
multiple
pictures
(up ili
tosvih
100¢snimki
) or all the pictures
Brisanje
snimki
(do 100*)
¢
Picture
groups are
treated
a single
picture. (All(Brišu
the pictures
the selected
picture group
* Grupe
fotografija
tretiraju
seas
kao
jedna fotografija.
se sve in
fotografije
iz odabrane
grupe
will be deleted.)
fotografija.)
Playback
Mode, touch
[
].[
11 UInnačinu
reprodukcije
dodirnite
].
Touch [Delete
Multi]
or(Brisanje
[Delete All].
22 Dodirnite
[Delete
Multi]
nekolicine) ili [Delete All] (Brisanje
svih).
• [Delete All] > Confirmation screen is displayed.
Pictures
are
by se
selecting
• [Delete
All]
→deleted
Prikazuje
zaslon [Yes].
za potvrdu.
•Snimke
It is possible
to delete
all pictures
except the ones set as favourite when [All Delete
se brišu
odabirom
opcije [Yes].
• Možete
fotografijewith
osim
kojeAll]
ste set.
označili kao omiljene ako u [Delete
Except izbrisati
Favorite]sve
is selected
theonih
[Delete
All] odaberete [All Delete Except Favorite] (Brisanje
svih osim
favorita)Multi] is selected) Touch the
(When
[Delete
3
picture
to be deleted.
(repeat
this
step)
3 (Ako
ste odabrali
[Delete
Multi])
Dodirnite
snimku
koju on
želite
izbrisati.
(ponovite
ovaj
• [‚] appears
the selected
pictures.
Touching
again
cancels the setting.
korak).
4
4
• Na odabranim se snimka prikazuje [
poništava odabir.
2.
]. Ponovni dodir
(When [Delete Multi] is selected) Touch [OK].
• Confirmation screen is displayed.
Pictures are deleted by selecting [Yes].
(Kada
je odabrano [Delete Multi]) Dodirnite [OK].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
• Do not
turn the camera off while deleting. Use a battery with sufficient battery power or the AC
Snimke se brišu odabirom opcije [Yes].
adaptor (optional).
• Depending on the number of pictures to be deleted, it may take some time to delete them.
• Tijekom brisanja nemojte isključivati fotoaparat. Koristite bateriju koja je dovoljno
napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan).
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se snimke izbrisale, što ovisi o broju snimki
koje želite izbrisati.
86
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 87 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Selecting
the Recording
Odabir
načina
snimanja Mode
∫
To select
a Recording
Mode
with funkcijskog
the mode dial
■■Odabir
načina
snimanja
pomoću
kotačića
Select
the način
mode rada
by rotating
the mode
dial.
Odaberite
zakretanjem
funkcijskog
kotačića.
• Rotate the mode dial slowly to select the desired mode A.
• Funkcijski kotačić polagano zakrećite da biste odabrali željeni
način
.
■■Odabir
Inteligentnog
automatskog
načina rada
∫
To select
Intelligent Auto
Mode
Pritisnite
[ ].
Press
[¦].
Gumb
[ will
] ćelight
zasvijetliti
kada
uključi Inteligentni
• [¦
] button
up when
it isse
switched
to Intelligent Auto
automatski način rada.
Mode.
Način
snimanja
odabran
pomoću
funkcijskog
•• The
Recording
Mode
selected
by the
mode dial kotačića
is disabled while
isključen je kada svijetli gumb [
the [¦] button is lit.
].
Inteligentni automatski način rada (str. 89.)
Intelligent Auto Mode (P89)
Snimanje objekata uz postavke koje fotoaparat automatski određuje.
The subjects are recorded using settings automatically selected by the camera.
Prošireni inteligentni automatski način rada (str. 94.)
Intelligent Auto Plus Mode (P94)
Možete podesiti svjetlinu i nijansu boje u Inteligentnom automatskom načinu rada.
Allows Program
you to adjust
the
brightness (str.
and colour
auto.
ekspozicije
96.) hue when in Intelligent Auto Mode.
Programme
AE Mode otvora
(P96) blende i brzinom zatvarača koje postavlja fotoaparat.
Snimanje
u skladu s vrijednosti
Auto.
ekspozicija
s prioritetom
otvora
99.)
Records
at the
aperture value
and shutter
speedblende
set by (str.
the camera.
Brzina zatvarača
automatski
određuje
Aperture-Priority
AEse
Mode
(P99)prema vrijednosti otvora blende koju postavite.
Auto. ekspozicija s prioritetom zatvarača (str. 100.)
The shutter speed is automatically determined by the aperture value you set.
Vrijednost otvora blende automatski se određuje prema vrijednosti brzine zatvarača
Shutter-Priority AE Mode (P100)
koju postavite.
The aperture
is automatically
Ručnavalue
ekspozicija
(str. 101.)determined by the shutter speed you set.
Ekspozicija
se podešava
otvora blende i brzini zatvarača koji se
Manual
Exposureprema
Mode vrijednosti
(P101)
podešavaju ručno.
The exposure is adjusted by the aperture value and the shutter speed which are
manually adjusted.
87
Snimanje
Način kreativnog videozapisa (str. 217.)
Snimanje videozapisa pomoću ručno postavljenih vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača
* Ne možete snimati fotografije.
Prilagođeni način rada (str. 129.)
Snimanje fotografija pomoću prethodno memoriranih postavki.
Panoramsko snimanje (str. 106.)
Način za snimanje panoramskih fotografija.
Scenski način rada (str. 110.)
Snimanje fotografija koje odgovaraju uvjetima scene koja se snima.
Način kreativnog upravljanja (str. 119.)
Snimanje uz provjeru efekta slike.
Prikaz zaslona za odabir kada je funkcijski kotačić postavljen na
.
MENU → [Custom] (Prilagođeno)→[Menu Guide] (Vodič kroz izbornike)
[ON]:
Prikaz zaslona za odabir scenskog načina rada ili načina kreativnog upravljanja.
[OFF]:
Prikaz zaslona za snimanje trenutačno odabranog scenskog načina rada ili načina
kreativnog upravljanja.
88
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 89 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 89 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Taking Pictures using the Automatic Function
Taking
Pictures
using
the Automatic
Function
Snimanje
fotografija
pomoću
automatske
funkcije
(Intelligent Auto Mode)
(Inteligentni
automatski
(Intelligent Auto
Mode) način rada)
Recording Mode:
Recording
Mode:
Način
snimanja:
In
this mode,
the camera makes the optimal settings for the subject and scene, so we
In
this mode,
camera
makes
the optimal
settings
for
subject
and
scene,
so we
recommend
itthe
when
you wish
to leave
the
settings
thethe
camera
and
record
without
U ovom
načinu
fotoaparat
bira
optimalne
postavke
zatoobjekt
i scenu,
stoga
ga
preporučujemo
recommend
it when
you wish
to leave
the settings
to the
camera
and record
without
thinking
about
them.
onda kada
želite
prepustiti
postavke
fotoaparatu
i snimati
bez
razmišljanja
o njima.
thinking about them.
Press [¦
11 Pritisnite
[ ]. ].
[¦].
1 • Press
•Fotoaparat
The camera
to either
the mostautomatski
recently used
of
ćewill
se switch
prebaciti
na Inteligentni
način
•rada
The ili
camera
willMode
switchortoIntelligent
either
theAuto
most
recently
of
Intelligent
Auto
Plus
Mode.
At the
prošireni
inteligentni
automatski
način
rada,used
ovisno
otime
tome
je zadnji
korišten.
trenutku
kupnje
postavljen
Intelligent
Auto
Mode
or Intelligent
Plus
Mode.
At
the
ofkoji
purchase,
the
mode
isUset
toAuto
Intelligent
Auto
Mode.
Inteligentni
automatski
način
rada.
of purchase,
theup
mode
isitset
to Intelligent
Auto Mode.
•je[time
¦
] button
will
light
when
is switched
to Intelligent
• •Gumb
[
] će
zasvijetliti
kada
uključi
Inteligentni
[Auto
¦] button
will
lightturns
up when
itse
is switched
to Intelligent
Mode.
(Light
off
during
recording)
rada.
seit tijekom
snimanja)
Mode.način
turns
off during
recording)
•automatski
[Auto
¦] button
is(Light
turned
off(Gasi
when
is pressed
again, and it will be set to the Recording
• Gumb [
] se isključuje kada ga ponovno pritisnete te će
• [Modes
¦] button
is turned
offmode
when dial.
it is pressed again, and it will be set to the Recording
selected
by the
biti postavljen na načine snimanja odabrane na funkcijskom kotačiću.
Modesthe
selected
by the
mode
• When
mode dial
is set
to [ dial.], recording of a motion picture can be started/stopped
• Kada je funkcijski kotačić postavljen na [
], snimanje videozapisa može se pokrenuti/
•zaustaviti
When
thepritiskom
mode
dial
is
set
[ videozapise
], recording
of a motion
can
be
started/stopped
by
pressing
the motion
picture
button
or theilishutter
button.
(Pictures
cannot
be taken)
na gumbtoza
okidač.
(Ne picture
mogu
se
snimati
fotografije.)
by pressing the motion picture button or the shutter button. (Pictures cannot be taken)
Align the screen with the subject.
22
zaslon s objektom.
Align the screen with the subject.
2 Poravnajte
• When the camera identifies the optimum scene, the icon
• Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona
4
•predmetne
When
the camera
identifies
theu optimum
scene,
the icon
of
the scene
concerned
is displayed
in blue
for 22 sekunde,
seconds,
scene
pojavljuje
se
plavoj
boji
na
50 i
4
of thewhich
scenese
is
displayed
in
blue red.
for 2 seconds,
after
itsconcerned
colour
changes
to thecrvenu
usual
nakon
čega
vraća na
uobičajenu
boju.
50 i
after which
its
changes
to thethe
usual
red. may
Depending
on colour
the identified
scene,
camera
Ovisno
o prepoznatoj
sceni,
fotoaparat
će
možda
prikazati
on
the identified
scene,
the camera
may
display
[ se
], omogućuje
which
allowsodabir
you
toefekata
select
the preporučuje
[ Depending
], čime
koje
fotoaparat.
potražite
u poglavlju
"Snimanje
display [ Detalje
], which
allows
you
to select
therefer tos
camera-recommended
effects.
For
details,
efektima
kojewith
preporučuje
fotoaparat"
na str.
92. ”toon P92.
effects.
For details,
refer
“camera-recommended
Recording
Camera-Recommended
Effects
• Kada
dodirnete
objekt
snimanja,
praćenje
automatskog
“Recording
with Camera-Recommended
” on
P92. It is also possible by pressing
• When
the subject
is touched, AF TrackingEffects
function
works.
fokusa postaje dostupno. Funkciju je moguće uključiti i pritiskom na kursorski gumb
• the
When
the subject
is touched,
function
It is
also possible
cursor
button towards
2, AF
andTracking
then pressing
theworks.
shutter
button
halfway. by
Forpressing
details,
prema 2 i zatim pritiskom okidača dopola. Detalje potražite na str. 165.
the cursor
button towards 2, and then pressing the shutter button halfway. For details,
refer
to P165.
refer to P165.
Promjena načina rada gumba [ ]
Switching the operation method of the [¦] button
→ [Custom]
(Prilagođeno)→[iA
MENU
Switching
the operation
method of Button
the [¦]Switch]
button(Prekidač inteligentnog
[MENU] >
[Custom]>[iA
auto.
načina rada) Button Switch]
[MENU] > [Custom]>[iA Button Switch]
[Single
[Single Press]:
Press] (Jedan pritisak):
[Single
Press]:
It
will switch
to Intelligent
Auto automatski
(
or
)način
Moderada
by pressing
Prebacit
će se
na Inteligentni
(
ili [¦].
) pritiskom na [
].
It
will switch
to
Intelligent
Auto
(
or
) Mode by pressing [¦].
[Press
and
[Press
and hold]:
hold]
(Pritisak
i zadržavanje):
[Press
and
It
will switch
to Intelligent
Auto automatski
(
or
)način
Moderada
by pressing
for neko
a while.
Prebacit
će hold]:
se
na Inteligentni
(
ili [¦]
) ako
vrijeme
Itdržite
will switch
or
) Mode by pressing [¦] for a while.
[
]. to Intelligent Auto (
89
89
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 90 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 90 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
■■Prepoznavanje
∫
Scene Detectionscene
Kod
snimanja
fotografija
When
taking
pictures
∫
Scene
Detection
When taking pictures
¦ >
[i-Portrait](i-Portret)
[i-Portrait]
¦ >
[i-Portrait] (i-Krajolik)
[i-Scenery]
[i-Scenery]
[i-Scenery]
[i-Macro]
[i-Macro](i-Makro)
¢1
[i-Macro]
[i-Night
Portrait]
portret)*1
[i-Night
Portrait](i-Noćni
¢1
[i-Night
Portrait]
[i-NightScenery]
Scenery](i-Noćni krajolik)
[i-Night
[i-Night (i-Hrana)
Scenery]
[i-Food]
[i-Food]
¢2
*2
[i-Food]
[i-Baby]
[i-Baby](i-Dijete)
¢2
[i-Baby] (i-Zalazak sunca)
[i-Sunset]
[i-Sunset]
¢1
Only when
] (AUTO) is
*1 Samo
kada[ [i-Sunset]
je odabrano
[ selected.
] (AUTO).
¢2
When
[Face
isRecog.]
set
[ON],
[ ] will be displayed
for birthdays
of registered
faces
¢1
Only
[ Recog.]
][Face
(AUTO)
is to
selected.
*2 Kad
jewhen
funkcija
(Prepoznavanje
lica) postavljena
na [ON]
(Uklj.), za
already
set only
whenisthe
face
of a person
years
old orkad
younger
is detected.
memoriranih
prikazano
je3[be
] samo
prepoznato
lice osobe
¢2 rođendane
When [Face
Recog.]
setlica
to [ON],
[ ] will
displayed
for je
birthdays
of registered
faces
stare
3 godine
iliwhen
manje.
already
set onlymotion
the
face of a person 3 years old or younger is detected.
When
recording
pictures
When
recording
motion pictures
Kod snimanja
videozapisa
[i-Portrait]
¦ >
[i-Portrait]
¦ >
[i-Portrait]
(i-Portret)
[i-Scenery]
[i-Scenery]
[i-Scenery]
(i-Krajolik)
[i-Low Light]
[i-Low
Light]
[i-Low
Light]
[i-Macro] (i-Slabo osvjetljenje)
[i-Macro]
[i-Macro]
of the (i-Makro)
scenes are applicable, and the standard settings are set.
• [¦] is set if none
[set ],if [none
] orof[ the] scenes
is selected,
the cameraand
automatically
detects
a person’s
face, and it
¦
]
is
are koristiti
applicable,
thenavedenih
standard
settings
•• [When
[ ] se postavlja ako se ne može
nijedna od
scena teare
su set.
postavljene
will
adjust
focus
exposure.
Detection)
• When
[ ],the
[ postavke.
] or [and] is
selected,(Face
the camera
automatically detects a person’s face, and it
standardne
•• will
IfKada
a tripod
isthe
used,
instance,
the
camera
has
judged that
camera
is minimal
adjust
focus
Detection)
odaberete
[forand
], [ exposure.
] ili [and],(Face
fotoaparat
automatski
otkriva
lice teshake
podešava
fokuswhen
i
the
scene is
detection
been
as [ ],has
thejudged
shutterthat
speed
will be
slower
than normal.
ekspoziciju.
(Otkrivanje
lica) identified
• If
a tripod
used,
forhas
instance,
and the camera
camera
shake
is minimal
when
Take
care
not to move
the
camera
while
taking
• the
Ako
se, primjerice,
koristi
tronožac,
a fotoaparat
je procijenio
da su
minimalne
scene
detection
has
been
identified
as
[ ],pictures.
the
shutter speed
willvibracije
be slower
than normal.
kad
je scenski
prepoznat
kaotaking
[ will],pictures.
brzina
zatvarača
bit to
će AF
manja
nego inače.
• Take
An
optimum
for rada
the
subject
be
chosen
when set
tracking.
care
notscene
tonačin
move
the specified
camera
while
Nemojte
pomicati
fotoaparat
prilikom
snimanja.
When
[Face
Recog.]
isthe
set specified
to [ON],
and
the face
similar
to the
registered
face
is detected, [R] is
• An
optimum
scene
for
subject
will be
chosen
when
set to AF
tracking.
• displayed
Optimalna
odabrani
objekt
će izabrana
kad se postavi na praćenje automatskog
in scena
the
topza
right
ofto[ [ON],
],
[ and
] bit
and
]. similar
• When
[Face
Recog.]
is set
the[face
to the registered face is detected, [R] is
fokusa.
displayed in the top right of [ ], [ ] and [ ].
• • Due
Kad to
je conditions
funkcija [Face
postavljena
[ON] i prepozna
se be
liceidentified
slično memoriranom
suchRecog.]
as the ones
below, na
a different
scene may
for the same
licu, to
prikazuje
se [R]
u gornjem
desnom
kutu
na [ ],scene
[ ] i may
[ ].be identified for the same
subject.
conditions
such
as the ones
below,
a different
• Due
– Subject conditions: When the face is bright or dark, the size, colour and shape of the
subject.
•– Ovisno
uvjetima
snimanja,
kao
su
ovi navedeni
u subject,
nastavku,
zaand
isti
snimanja
subject,oconditions:
the
distance
to thethe
subject,
contrast
of the
when
theobjekt
subject
moving
Subject
When
facešto
isthe
bright
or dark,
the
size, colour
shape
ofisthe
biti identificirana
drukčijasunrise,
scena.
– može
Recording
lowofbrightness
conditions,
theiscamera
subject,
theconditions:
distance toSunset,
the subject, the under
contrast
the subject,
when thewhen
subject
moving
–– Uvjeti koji se odnose na objekt: Kada je lice svijetlo ili tamno, veličina, boja i oblik
is shaken, when
zoomSunset,
is used sunrise, under low brightness conditions, when the camera
– Recording
conditions:
objekta, udaljenost od objekta, kontrast objekta, ako je objekt u pokretu
• To–
pictures
in zoom
an intended
scene, it is recommended that you take pictures in the
istake
when
is used
– shaken,
Uvjeti snimanja:
Zalazak
sunca, izlazak sunca, uvjeti smanjenog osvjetljenja, kada se
appropriate
Recording
Mode.
• To
take
pictures
in an kod
intended
scene,
it is recommended that you take pictures in the
fotoaparat
trese,
korištenja
zuma
Mode.
•appropriate
Za najboljeRecording
rezultate preporučuje
se snimanje fotografija u prikladnom načinu snimanja.
90
90
Snimanje
■■Bljeskalica
Način bljeskalice postavljen je na [ ] kada je bljeskalica zatvorena, a na [ ] (AUTO)
kada je otvorena. Kada je bljeskalica otvorena, fotoaparat automatski postavlja [ ], [ ]
(Automatsko/Smanjenje efekta crvenih očiju), [ ] ili [ ] prema vrsti objekta i osvjetljenju.
• Otvorite bljeskalicu kada je trebate koristiti. (str. 139.)
• Kada je postavljeno [
] ili [
], uklanjanje efekta crvenih očiju je uključeno.
• Brzina zatvarača bit će manja tijekom [
] ili [
].
■■Automatske funkcije i isključene opcije izbornika
Sljedeće se funkcije izvode automatski kako bi fotoaparat mogao postići optimalne
postavke.
–– Otkrivanje scene/Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja/Otkrivanje lica/Automatski
balans bijele boje/Inteligentna kontrola ISO-osjetljivosti/[Red-Eye Removal]/[i.Resolution]/
[i.Dynamic]/[Long Shtr NR]/[Shading Comp.]/[Quick AF]/[AF Assist Lamp]
Budući da fotoaparat automatski određuje optimalne postavke, sljedeći su izbornici
onemogućeni.
–– Za izbornik [Rec], pogledajte "Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)" (str. 186). Za izbornik
[Motion Picture] provjerite "Korištenje izbornika [Motion Picture] (Videozapis)" (str. 219.).
–– [Cust.Set Mem.]/[Expo.Meter]/[AF/AE Lock]/[AF/AE Lock Hold]/[Quick AF]/[Eye Sensor
AF]/ [Direct Focus Area]/[Shutter AF]/[AF Assist Lamp]/[AF+MF] (Izbornik [Custom]
(Prilagođeno))
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
–– Pri pojavi pozadinskog osvjetljenja objekt se čini tamnijim te fotoaparat automatski to
nastoji ispraviti povećanjem svjetline cijele fotografije. U Inteligentnom automatskom
načinu rada kompenzacija pozadinskog osvjetljenja radi automatski.
91
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 92 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 92 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording with Camera-Recommended Effects
Recording
with
Camera-Recommended
Effects
Snimanjeons the
efektima
fotoaparat
Depending
scene koje
that ispreporučuje
automatically
identified, it may be possible to select from a
number
different
image
effects
(filters)
automatically
recommended
by the
witha
Ovisno oofautomatski
prepoznatoj
sceni, moguće
je odabrati
između
više
različitih
Depending
on the scene
that
is automatically
identified,
it may
be possible
to camera,
selectefekata
from
reference
example
images.
(Only
available
when [Recommended
the
(filtara) slike
koje automatski
preporučuje
fotoaparat,
prema
oglednimFilter]
slikama.
(Dostupno
number
ofto
different
image
effects
(filters)
automatically
recommended
by
theoncamera,
with
recording
is set images.
to [ON].Filter]
At
the(Preporučeni
time of purchase,
this
setting is
[ON].)
samo kadmenu
je example
[Recommended
filtar)
u izborniku
snimanja
postavljen
na
reference
to
(Only
available
when
[Recommended
Filter] on
the
[ON] (Uklj.).
U vrijeme
kupnje,
je time
postavka
postavljena
[ON].)
recording
menu
is set to
[ON]. ova
At the
of purchase,
this na
setting
is [ON].)
1 Touch the [ ], which is automatically
11 Dodirnite
[ after
se automatski
prikazuje
Touch the
[ ], ],koji
which
is automatically
displayed
automatic
detection.
nakon
automatskog
otkrivanja.
after
automatic
detection. effects is
•displayed
The selection
screen
for camera-recommended
• •Prikazuje
se zaslon
zafor
odabir
efekata koje preporučuje
displayed.
The selection
screen
camera-recommended
effects is
• fotoaparat.
The
selection
screen
can
also
be displayed by pressing
displayed.
• Zaslon
za odabir može se prikazati i pritiskom na ▲.
• 3.
The selection screen can also be displayed by pressing
3.
2 Touch the example image to select image
22 Dodirnite
oglednu
sliku
da biste
odabrali
Touch the
example
image
to select
image
effects
(filters).
efekte slike (filtre).
A
A
(filters).
•effects
The image
effect of the selected example image will be
• Efekt
slike
napreview
odabranim
oglednim
slikama primijenit će
A. example
in a
display
• applied
The image
effect of the
selected
image will be
se na prethodni prikaz .
applied in a preview display A.
DISP.
33 Dodirnite
[Set] (Postavi).
Touch [Set].
Touch
[Set].
se način
kreativnog
za image
odabrani
efekt
3 • • Postavlja
The Creative
Control
Mode forupravljanja
the selected
effect
is slike.
set.
DISP.
6HW
6HW
• The Creative Control Mode for the selected image effect is set.
• Na zaslonu za snimanje se prikazuje [
] . Dodirnite za
•[
] is displayed on the recording screen. Touch to return to
HKEY
povratak na Inteligentni automatski način rada (
ili
).
Auto (moguće
) Mode.
• Intelligent
[ Istu
] isjedisplayed
onorthe izvesti
recording
screen.
HKEY
radnju
pritiskom
naTouch
gumbto[ return
]. to
The
same
operation
can
by pressing
[¦]
Auto
(preporučeni
or be) performed
Mode.ne možete
•Intelligent
Kad
koristite
filtar,
koristitithe
izbornike
button.
ili same
funkcije
snimanja
kojibenisu
dostupnibyu pressing
načinu kreativnog
The
operation
can
performed
the [¦]
• When
using a recommended filter, you cannot use menus or
upravljanja.
button.
•When
Detalje
o podešavanju
efekata
icannot
ostale
informacije
functions
not available
inslike
Creative
Control
Mode.or
• recording
using
a recommended
filter,
you
use menus
potražite
u poglavlju
"Snimanje
sinformation,
različitim
• For
how tofunctions
adjust
the
image
effects
and otherControl
recording
not
available
infotografija
Creative
Mode.refer
efektimaPictures
slike (Način
kreativnog
upravljanja)
" na str. 119.
with
different
image
(Creative
Control
• to
For“Taking
how to adjust the
image
effects
andeffects
other information,
refer Mode)” on P119.
Pictures with
image effects (Creative Control Mode)” on P119.
to “Taking
Nije dostupno
u different
ovim slučajevima:
Not available in these cases:
• Preporučeni
filtar
nije
dostupan
kada
u uporabi
tražilo.
filterin
isthese
unavailable
whenjethe
viewfinder
is in use.
• Recommended
Not available
cases:
• Recommended filter is unavailable when the viewfinder is in use.
92
92
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 93 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 93 ページ
2013年4月19日
2013年4月19日
金曜日
金曜日
午後8時18分
午後8時18分
Snimanje
Recording
Recording
Snimanje
fotografija
sa a
zamućenom
pozadinom (Kontrola
Taking
a picture
with
blurred background
(Defocusdefokusiranja)
Control)
Taking a picture with a blurred background (Defocus Control)
Zamućenje
pozadine
postaviti dok
provjeravate
zaslon.
You
can easily
set thejednostavno
blurriness ofmožete
the background
while
checking the
screen.
You can easily set the blurriness of the background while checking the screen.
Dodirnite
1 Touch
[ ].[ ].
1 Touch [ ].
2
2
2
Touch
[ [] to ]display
the
settingzaslon
screen.za
Dodirnite
da biste
prikazali
Touch
[ Control
] to display
setting
screen.
•postavljanje.
Defocus
setting the
screen
can also
be displayed by
• Defocus
pressing Control
the rearsetting
dial. screen can also be displayed by
• pressing
Zaslon za
thepostavljanje
rear dial. kontrole defokusiranja može se
prikazati i pritiskom na stražnji kotačić.
Fn6
AE
Fn6
AE
Fn7
Fn7
3
3
3
Drag
the slide
bar to set.pomične trake.
Postavite
povlačenjem
Drag
thecan
slide
bar to
set.
•• Setting
also
performed
rotating thestražnjeg
rear dial.
Postavljanje se be
može
obaviti iby
zakretanjem
• Setting can also be performed by rotating the rear dial.
kotačića.
Fn6
AE
Fn6
Fn7
AE
Fn7
4
4
4
Strong defocus
Snažno
defokusiranje
Strong
defocus
Weak defocus
Slabo
defokusiranje
Weak
defocus
Record pictures or motion pictures.
Record
pictures or motion
pictures.
ili videozapise.
Defocusfotografije
Control operation
can be ended by touching [
].
•Snimite
Control
operation
can
beprekinuti
ended
bydodirom
touching
••• Defocus
KontrolaControl
defokusiranja
može
na[ [ ].the
]. rear dial.
Defocus
operation
can se
also
be ended
by pressing
••• Defocus
operation
can
also
be
by [pressing
the rear
dial.
defokusiranja
može
se
prekinuti
i pritiskom
na stražnji
kotačić.
ItKontrola
is also Control
possible
to record
a picture
byended
touching
].
•• ItMoguće
is also possible
record a picture
byna
touching
].
je snimititofotografiju
dodirom
[
]. [
• On the Defocus Control setting screen of Intelligent Auto (
or
) Mode, the AF Mode is
• •On
thezaslonu
Defocus
settingkontrole
screen defokusiranja
of Intelligent Auto
(
or automatskog
) Mode, the načina
AF Mode
is
Na
zaControl
postavljanje
Inteligentnog
rada
[Ø].
[Ø].
( canili set the
) automatski
je [area ].by touching the screen. (Size cannot be changed)
You
location offokus
the AF
can setpodručja
thethe
location
of theyou
AFmay
areahear
bymožete
touching
the
(Size
be(Veličina
changed)
Lokaciju
automatskog
fokusa
postaviti
dodirom
nacannot
zaslon.
se is
• You
Depending
on
lens
used,
a sound
fromscreen.
the
lens
when
the Defocus
Control
ne
može
promijeniti)
• Depending
on
the
lens
used,
you
may
hear
a
sound
from
the
lens
when
the
Defocus
Control
is
used, but this is due to operation of the aperture of the lens and it is not a malfunction.
• Ovisno o objektivu koji koristite, možda ćete čuti zvuk objektiva kad se koristi funkcija kontrole
but this
due
to used,
operation
of the aperture
theDefocus
lens andControl
it is notmay
a malfunction.
• used,
Depending
on is
the
lens
operational
sound ofofthe
be recorded during
defokusiranja,
nolens
taj je
zvukoperational
posljedica otvaranja
blende
objektiva
i ne radi
sebeo recorded
kvaru. during
• Depending
on
the
used,
sound
of
the
Defocus
Control
may
the recording of a motion picture when the function is used.
•theOvisno
o objektivu
koji picture
koristite,when
pri snimanju
videozapisa
recording
of a motion
the function
is used. možda će se prilikom korištenja
kontrole defokusiranja snimiti zvuk rada te funkcije.
Not available in these cases:
Not available in these cases:
on the lensuused,
Control function may not operate.
• Depending
Nije dostupno
ovimDefocus
slučajevima:
the lens
Defocus
Control function may not operate.
• Depending
Refer to theon
website
forused,
compatible
lenses.
• Ovisno o objektivu koji koristite, korištenje funkcije kontrole defokusiranja možda neće biti
to the website
forCreative
compatible
lenses.
• Refer
In moguće.
[Miniature
Effect]
of
Control
Mode,
Defocus
Control cannot be used.
Popis
kompatibilnih
objektiva
potražite
na web-mjestu.
• •In Za
[Miniature
Effect]
of
Creative
Control
Mode, Defocus
Control
cannotupravljanja
be used. nije
funkciju [Miniature Effect] (Efekt minijature)
u načinu
kreativnog
moguće koristiti funkciju kontrole defokusiranja.
93
93
93
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 94 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 94
94 ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording
Recording images by changing the brightness or colour tone
Snimanje fotografija uz promjenu svjetline ili tona boje
(Intelligent
Auto Plus
Mode)
Recording
images
by
changing
the
or
Recording
images
by
changingnačin
the brightness
brightness
or colour
colour tone
tone
(Prošireni inteligentni
automatski
rada)
(Intelligent
Auto
Plus
Mode)
(Intelligent
Auto
Plus
Mode)
Recording Mode:
Način snimanja:
Recording
Mode:
Recording
Mode: you to change the brightness and colour tone to your preferred
This
Ovaj mode
način enables
rada omogućuje
promjenu svjetline ili tona boje koje određuje fotoaparat u
settings
from
the
ones
by
the camera
in Intelligent
Auto
Mode.
This
mode
enables
you
to
the
brightness
colour
tone
Inteligentnom
automatskom
načinu
rada
na
vaše and
željene
postavke.
This mode enables
youset
to change
change
the
brightness
and
colour
tone to
to your
your preferred
preferred
settings
settings from
from the
the ones
ones set
set by
by the
the camera
camera in
in Intelligent
Intelligent Auto
Auto Mode.
Mode.
Press [MENU/SET]
when
in Intelligent Auto
11 Pritisnite
[MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
u
automatskom
načinu
rada.
Press
when
Auto
Press
[MENU/SET]
when in
in Intelligent
Intelligent
Auto
Mode.[MENU/SET]
1 Inteligentnom
Mode.
Mode.
22 Dodirnite
MODE] (Prošireni inteligentni
Touch [iA[iA
MODE].
auto. način rada).
Touch [iA
[iA MODE].
MODE].
2 Touch
Select
[
then touch
[Set].
3
3 Odaberite [ ] and
] i zatim
dodirnite
[Set]
Select
]] and
Select [[
and then
then touch
touch [Set].
[Set].
3 (Postavi).
It is also possible to display
the
screen
by
It
also
possible
display
It is
is selection
alsomoguće
possible
to
display
Također,
jeto
prikazati
touching
the screen
Recording
the
by
the selection
selection
screen
by Mode
zaslon
za odabir
dodirom
icon
in
Recording
Mode.
touching
the
Recording
ikone
načina
snimanja
u Mode
touching the Recording
Mode
načinu
icon
Recording
icon in
insnimanja.
Recording Mode.
Mode.
Setting brightness
Setting
brightness
Postavljanje
svjetline
Setting
brightness
1 Touch [ ].
11
2
22
3
33
3
Touch
[[[ [].
Dodirnite
Touch
Touch
]].to ].display the setting screen.
The setting
also
be
displayed
from
•Dodirnite
]display
da can
biste
prikazali
zaslon
zathe
Touch
[[ []] screen
to
the
setting
screen.
Touch
to display
the
setting
screen.
recording
screen
bycan
pressing
dial. from
The
screen
also
displayed
••postavljanje.
The setting
setting
screen
can
also be
berear
displayed
from the
the
Each
press
of theby
rear
dial
switches
amongna
brightness
•recording
Zaslon
za
postavljanje
može
se prikazati
zaslonu za
screen
pressing
rear
dial.
recording
screen
by
pressing
rear
dial.
setting,
Defocus
Control
(P93)
and end
operation.
snimanje
tako
da
pritisnete
stražnji
kotačić.
Each
press
of
rear
dial
switches
among
brightness
Each
press
of the
the
rear
dial
switches
among
brightness
Svakim
pritiskom
na stražnji
prebacujete
setting,
Defocus
Control
(P93)
and
operation.
setting,
Defocus
Control
(P93)kotačić
and end
end
operation. se
između postavljanja svjetline, kontrole defokusiranja
(str. 93.) i završne radnje.
Drag the slide bar to set.
•Drag
Thisthe
will slide
adjust
the to
brightness
of the image.
Drag
the
slide bar
bar
to set.
set.
povlačenjem
pomične
trake.
Setting
alsothe
bebrightness
performed
bythe
rotating
the rear dial.
•••Postavite
This
adjust
of
image.
This will
willcan
adjust
the
brightness
of
the
image.
Ovom[can
će se
funkcijom
podesiti
slike.
Touch
]also
again
return
to the
recording
•••Setting
be
performed
by
rotating
the
rear
Setting
can
also
beto
performed
bysvjetlina
rotating
thescreen.
rear dial.
dial.
Postavljanje
se može
obavitithe
i zakretanjemscreen.
stražnjeg
•••Touch
]] again
Touch [[
again to
to return
return to
to the recording
recording screen.
kotačića.
• Da biste se vratili na zaslon za snimanje, ponovno
dodirnite [
].
94
94
94
94
6HW
6HW
6HW
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 95 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 95 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Setting
colour
Setting
colourboje
Postavljanje
11
1
22
Touch
Touch[ [ ].].
Dodirnite [
].
Touch
[ [ ] ]totodisplay
the
setting
Touch
the
settingscreen.
screen.za
Dodirnite
[
]display
da biste
prikazali
zaslon
The
settings
screen
can
also
be
• •postavljanje.
The settings screen can also bedisplayed
displayedfrom
fromthe
the
recording screen
by
cursor
button
bypressing
pressing
cursor
button1.
1.
• recording
Zaslon s screen
postavkama
također
se prikazuje
na zaslonu
za snimanje pritiskom na kursorski gumb ►.
3
33
Postavite
povlačenjem
Drag
the
bar
Drag
theslide
slide
barto
toset.
set.pomične trake.
Ovime
će se podesiti
boja slikeimage
iz crvenkaste
u plavkastu.
• ••This
will
adjust
the
colour
This will adjust the colourofofthe
the imagefrom
fromaareddish
reddish
•colour
Postavljanje se colour.
može obaviti i zakretanjem stražnjeg
colourtotoaabluish
bluish colour.
kotačića. also be performed by rotating the rear dial.
• •Setting
Settingcan
can also be performed by rotating the rear dial.
Da biste se vratilitona
zaslon za snimanje,
ponovnoYou
• ••Touch
Touch[ [ ] ]again
again toreturn
returntotothe
therecording
recordingscreen.
screen. You
dodirnite
[
]. Na zaslon
za snimanje
možete sethe
vratiti
can
canalso
alsoreturn
returntotothe
therecording
recordingscreen
screenby
bypressing
pressing the
i pritiskom
na
kursorski gumb ►.
cursor
button
1.
cursor button 1.
Ako tijekom
podešavanja
dodirnete [ ],can
možete snimati
• •If•Ifyou
youtouch
touch[ [ ] ]during
duringthe
theadjustment,
adjustment,you
you cantake
takeaapicture
picture
fotografije
i dodirom na [
also
alsoby
bytouching
touching[ [ ].].
].
• Postavke
svjetline
i boje vratit ćewill
se na zadane
(središnju
• •The
Thebrightness
brightnessand
andcolour
coloursettings
settings willreturn
returntotothe
thedefault
default
točku)
kadwhen
se uređaj
isključi
ili se fotoaparat
prebaci isna
(centre
point)
this
(centre
thisunit
unitisisturned
turnedoff
offororthe
thecamera
camera is
drugi point)
način when
snimanja.
switched
to
another
Recording
Mode.
switched to another Recording Mode.
95
95
Fn6
Fn6
AE
AE
Fn7
Fn7
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 96 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Taking Pictures
with s
Your
Favourite
Settings
Snimanje
fotografija
omiljenim
postavkama
(Program
automatske
(Programme
AE Mode) ekspozicije)
Način snimanja:
Recording
Mode:
Fotoaparat
postavlja
brzinu
zatvarača
i vrijednost
otvoravalue
blende,
ovisno to
o the
The
cameraautomatski
automatically
sets the
shutter
speed and
the aperture
according
svjetlini objekta
se snima.
brightness
of thekoji
subject.
Odabirom
raznih
postavki
izborniku
[Rec] by
(Snimanje)
je snimanje
You
can take
pictures
with ugreater
freedom
changingomogućeno
various settings
in the [Rec]
fotografija s većom slobodom.
menu.
Set the mode
dial to
[ ]. na [ ].
11 Postavite
funkcijski
kotačić
P
Press pritisnite
the shutter
button
display
22 Napola
okidač
dahalfway
bi se naand
zaslonu
the aperture
valueotvora
and shutter
value
pojavile
vrijednost
blendespeed
i brzina
zatvarača.
on the screen.
SS
F
250
125
4.0 60
A
60
30
15
4.0
5.6
8.0
0
160
98
B
• •Brzina
zatvarača
automatski
je postavljena
na oko
20
The shutter
speed
is automatically
set between
about
sekundi
i 1/4000
sekunde
sljedećim
slučajevima.
20 seconds
and dio
1/4000th
of ausecond
in the
following
–cases.
– Kad je [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena na [ISO160].
–– Kad je vrijednost otvora blende postavljena na F3,5 [kad je pričvršćen izmjenjivi
– When the [Sensitivity] is set to [ISO160].
objektiv (H-PS14042, H-FS14140, H-FS1442A, H-FS014042)].
– When the aperture value is set to F3.5 [when the interchangeable lens (H-PS14042,
–– Kad je vrijednost otvora blende postavljena na F4,0 [kad je pričvršćen izmjenjivi
H-FS14140,
H-FS1442A, H-FS014042) is attached].
objektiv
(H-FS45150)].
– When the aperture value is set to F4.0 [when the interchangeable lens (H-FS45150) is
attached].
3 Tijekom prikaza vrijednosti (oko 10 sekundi), promijenite vrijednosti
stražnjeg
While the values
are kotačića.
displayed (about 10 seconds), perform
3 okretanjem
by rotating
the
dial. ekspozicije (str. 149.) svaki put
• Programme
Prebacit će se Shift
s mijenjanja
vrijednosti
na rear
kompenzaciju
kad se pritisne stražnji kotačić dok su prikazane vrijednosti.
It will switch
between
Programme
operation(Mjerač
and Exposure
Compensation
• •Zakrenite
stražnji
kotačić
za prikaz Shift
[Expo.Meter]
ekspozicije)
. (str. 97.)
operation (P149)
every
time the rear
dial is pressed
while the values are displayed.
• Pokazatelj
promjene
vrijednosti
pojavljuje
se na zaslonu.
Rotate
the rear dial
to display
the [Expo.Meter]
B. (P97) ili okrećite stražnji kotačić sve
• •Za
poništavanje
promjene
vrijednosti,
isključite fotoaparat
•dok
Thene
Programme
Shift indication
A appears
on the screen.
nestane pokazatelj
promjene
vrijednosti.
promjene
vrijednosti
jednostavno
se off
može
poništiti
•Funkcija
To cancel
Programme
Shift, turn
the camera
or rotate
thepostavljanjem
rear dial until funkcijskog
the
gumba
na [One
Push
AE] (Auto.
ekspozicija jednim pritiskom). (str. 105.)
Programme
Shift
indication
disappears.
Programme Shift can easily be cancelled by setting a function button to [One Push AE].
(P105)
96
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 97 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Displaying/not
Prikaz mjeračadisplaying
ekspozicijethe exposure meter
[MENU] >
[Custom]>[Expo.Meter]>[ON]/[OFF]
→ [Custom]
(Prilagođeno)→[Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije)→[ON]/
[OFF]
• Set to [ON] to display the [Expo.Meter] when correcting
SS
250
125
60
30
15
Shift,
setting aperture,
•exposure,
Postaviteperforming
na [ON] zaProgramme
prikaz funkcije
[Expo.Meter]
kad and
4.0 5.6 8.0
F
popravljate
mijenjate vrijednosti, postavljate
setting
shutterekspoziciju,
speed.
160
98
3.5 60
otvor blende
i brzinu
• Unsuitable
areas
of thezatvarača.
range are displayed in red.
•
Neprikladna
područja
raspona
prikazana
su
crvenom
bojom.
• When [Expo.Meter] is not displayed, switch the display information for screen by pressing
• Kad funkcija [Expo.Meter] nije prikazana, promijenite prikaz informacija na zaslonu
[DISP.]. (P72)
pritiskom na [DISP.] (Prikaz). (str. 72.)
• The [Expo.Meter] disappears after approximately 4 seconds if no operation is performed.
• Funkcija [Expo.Meter] nestaje nakon približno 4 sekunde ako se ne obavi nikakva radnja.
0
97
97
+5
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 98 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Programme
Shift
Promjena vrijednosti
In Programme AE Mode, you can change the preset aperture value and shutter speed
U načinu
rada programa
auto. ekspozicije
možete
mijenjatiShift.
postavljenu vrijednost otvora
without
changing
the exposure.
This is called
Programme
blende
zatvarača
bez mijenjanja
ekspozicije.
To se naziva
promjenom
vrijednosti.
You
cani brzinu
make the
background
more blurred
by decreasing
the aperture
value or
record a
Možete subject
zamutitimore
pozadinu
smanjivanjem
vrijednosti
otvora
blende
ili snimiti
moving
dynamically
by slowing
the shutter
speed
when
takingobjekt
a picture in
u pokretu s više
dinamike usporavanjem brzine zatvarača kad snimate fotografije u
Programme
AE Mode.
programu automatske ekspozicije.
Examplepromjene
of Programme
Shift
∫
■■Primjer
vrijednosti
[When
interchangeable
lens (H-PS14042)
is used]
[Kad
sethe
koristi
izmjenjivi objektiv
(H-PS14042)]
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14(Ev)
2
15
2.8
16
4
17
(A) 5.68
18
11
20
19
16
22
4
2
1
1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000
(B)
(A):
(A): Aperture
Vrijednostvalue
otvora blende
(B):
speed
(B): Shutter
Brzina zatvarača
1 Količina
Programme
Shift amount
promjene
vrijednosti
2 Linijski
Programme
Shiftpromjene
line chartvrijednosti
grafikon
3 Ograničenje
Programme Shift
limit vrijednosti
promjene
je kratica
za [Exposure
value]Value].
(Vrijednost ekspozicije).
is an
abbreviation
of [Exposure
• •EVEV
Vrijednost
ekspozicije
sevalue
zajedno
s vrijednosti
otvora blende ili brzinom zatvarača.
The
EV changes
with themijenja
aperture
or the
shutter speed.
Akoexposure
ekspozicija
nijeadequate
odgovarajuća
pritisnete
okidač
dopola,halfway,
vrijednost
blende
• •If the
is not
whenkada
the shutter
button
is pressed
theotvora
aperture
value
i brzine zatvarača postat će crvene boje i počet će treperiti.
and shutter speed turn red and blink.
• Funkcija promjene vrijednosti se poništava, a fotoaparat se vraća na uobičajeni program
• Programme Shift is cancelled and the camera returns to normal Programme AE Mode if more
automatske ekspozicije ako prođe više od 10 sekundi od aktivacije funkcije. No,
than
10 seconds
pass afterfunkcije
Programme
Shift vrijednosti.
is activated. However, the Programme Shift
pohranjuje
se postavka
promjene
setting is memorised.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not available in these cases:
• Funkcija promjene vrijednosti dopustit će da se obavljaju podešavanja samo kad ima
Shift will only allow adjustments to be made when there is an adequate amount of
• Programme
dovoljno svjetla.
•light.
Funkcija promjene vrijednosti dostupna je u svim postavkama osjetljivosti [Sensitivity]
• Programme
].
osim [
].Shift is available in all [Sensitivity] settings except [
98
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 99
99 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Taking Pictures
Pictures
by Specifying
Specifying
the Aperture/
Aperture/
Snimanje
fotografija
s određivanjam
otvora
Taking
by
the
blende/brzine
zatvarača
Shutter Speed
Speed
Shutter
Recording
Mode:
Način snimanja:
Recording
Mode:
Automatska ekspozicija
s prioritetom otvora blende
Aperture-Priority
AE
Aperture-Priority
AE Mode
Mode
Set
the
to
a
you
a
focus
background.
Vrijednost
otvoravalue
blende
na većuwhen
vrijednost
ako želite
oštru
pozadinu.
Set
the aperture
aperture
value
to postavite
a higher
higher number
number
when
you want
want
a sharp
sharp
focus
background. Set
Set
the
aperture
valueblende
to a
a lower
lower
number
when
you
want a
a ako
soft želite
focus zamućenu
background.
Vrijednost
otvora
postavite
na when
manjuyou
vrijednost
pozadinu.
the
aperture
value
to
number
want
soft
focus
background.
11 Postavite
funkcijski
kotačić
Set
dial
[[ ].
Set the
the mode
mode
dial to
to
]. na [A].
22 Zakrenite
stražnji kotačić da biste postavili
Rotate
rear
to
Rotate the
theotvora
rear dial
dial
to set
set the
the aperture
aperture value.
value.
vrijednost
blende
A Vrijednost
Aperture value
value
A
Aperture
otvora blende
B
Exposure
meter
Exposure
meter
B Mjerač
ekspozicije
SS
SS
FF
60
30
15
8
60
30
15
8
4.0 5.6 8.0 11
4.0 5.6 8.0 11
4
4
8.0
8.0
A
A
Aperture
Aperture value:
value:
Vrijednost
otvora
Reduces
ReducesSmanjuje se
blende:
It
It becomes
becomes easier
easier to
to
Jednostavnije
defocus
the
defocus
the
je
defokusiranje
background.
background.
pozadine.
16
16
B
B
Aperture
Aperture value:
value:
Vrijednost
otvora
Increases
Increases
blende:
Povećava se
It
to
It becomes
becomes easier
easier
Jednostavnije
je seto
maintain focus
focus
as far
far
maintain
as
održavanje
fokusa
sve
as
the
as pozadine.
the background.
background.
do
It will
will switch
switch
between
aperture
setting
operation
and Exposure
Exposureekspozicije
Compensation
operation
It
aperture
setting
operation
and
Compensation
• ••Prebacit
će sebetween
s postavljanja
otvora
blende
na kompenzaciju
svakioperation
put kad
every
time
the
is
se
pritisne
ručica.
every
timekontrolna
the rear
rear dial
dial
is pressed.
pressed.
The effects
effects
of the
thevrijednosti
set aperture
aperture
value
will not
not
be biti
visible
onna
thezaslonu
recording
screen. To
ToDa
• ••Efekti
postavljene
otvora
blende
neće
vidljivi
za snimanje.
The
of
set
value
will
be
visible
on
the
recording
screen.
check
the
screen,
please
[Preview].
(P104)
biste
ih on
provjerili
na zaslonu
za snimanje,
koristite
funkciju
[Preview] (Pregled). (str. 104.)
check
on
the recording
recording
screen,
please use
use
[Preview].
(P104)
•• •The
brightness
of
screen
the
may
Check
pictures
on
Svjetlina
zaslona
fotografija
možepictures
se razlikovati.
Pregledajte
fotografije
The
brightness
of the
thei snimljenih
screen and
and
the recorded
recorded
pictures
may differ.
differ.
Check the
the
picturesna
on the
the
zaslonuscreen.
za reprodukciju.
playback
screen.
playback
Zakreniterear
stražnji to
kotačić zathe
prikaz [Expo.Meter]
(Mjerač ekspozicije).
Neprikladna
•• •Rotate
Rotate the
the rear dial
dial to display
display the [Expo.Meter].
[Expo.Meter]. Unsuitable
Unsuitable areas
areas of
of the
the range
range are
are displayed
displayed in
in
područja raspona prikazana su crvenom bojom.
red.
red.
Akoexposure
ekspozicija
nije odgovarajuća,
vrijednost
otvora
blende
i brzina zatvarača
bit će blink
•• •If
is not
the aperture
value
and
If the
the
exposure
not adequate,
adequate,
aperture
value
and the
the shutter
shutter speed
speed turn
turn red
red and
and blink
crvene
boje i is
treperit
će kad sethe
okidač
pritisne
dopola.
when the
the shutter
shutter button
button is pressed
pressed halfway.
halfway.
•when
Kad koristite
objektiv sisprstenom
otvora blende, postavite prsten na [A] da biste aktivirali
•• When
using
a
an
ring, set
position
of the
ring
to
to
When
usingkontrolnog
a lens
lens having
having
an aperture
aperture
set the
theosim
position
the aperture
aperture
ring
to [A]
[A]
to activate
activate
postavku
kotačića.
U svimring,
položajima
[A], of
postavka
prstena
imat
će prioritet.
the rear
rear dial
dial setting.
setting. At
At positions
positions other
other than
than [A],
[A], the
the ring
ring setting
setting will
will take
take priority.
priority.
the
99
99
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 100
100 ページ
ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Automatska ekspozicija
s prioritetom zatvarača
Shutter-Priority
AE Mode
Kad želite
objekta
koji
semoving
brzo kreće,
postavite
veću
brzinu
When
you snimiti
want tooštru
take fotografiju
a sharp picture
of a
fast
subject,
set with
a faster
shutter
zatvarača.
Kad
želite
stvoriti
efektatraga,
postavite
brzinu
zatvarača.
speed.
When
you
want
to create
trail effect,
set tomanju
a slower
shutter
speed.
11 Postavite
funkcijski kotačić na [S].
Set the mode dial to [ ].
2 Zakrenite stražnji kotačić da biste postavili
Rotatezatvarača.
the rear dial to set the shutter speed.
2 brzinu
speed
A Shutter
Brzina zatvarača
B Exposure
meter
Mjerač ekspozicije
SS
F
60
60
11
11
125
125
8.0
8.0
250
250
5.6
5.6
1
1000
000
250
250
A
Brzina
Shutterzatvarača:
speed:
Spora
Slow
Pojednostavljuje
It becomes easierseto
izražavanje
pokreta.
express movement.
500
500
4.0
4.0
B
Brzina
Shutterzatvarača:
speed:
Brza
Fast
Pojednostavljuje
It becomes easierseto
zaustavljanje
pokreta.
freeze movement.
• •Svaki
kada
pritisnete
stražnji
kotačić,
radnja
postavke
zatvarača
prebacuje
It will put
switch
between
shutter
speed
setting
operation
andbrzine
Exposure
Compensation
se
na radnju
kompenzacije
ekspozicije
i obratno.
operation
every
time the rear
dial is pressed.
• Efekti postavljene brzine zatvarača neće se vidjeti na zaslonu za snimanje. Da biste ih
• The effects of the set shutter speed will not be visible on the recording screen. To check
provjerili na zaslonu za snimanje, koristite funkciju [Preview]. (str. 104.)
on the recording screen, please use [Preview]. (P104)
• Svjetlina zaslona i snimljenih fotografija može se razlikovati. Pregledajte fotografije na
• The brightness of the screen and the recorded pictures may differ. Check the pictures on the
zaslonu za reprodukciju.
screen.
•playback
Zakrenite
stražnji kotačić za prikaz [Expo.Meter]. Neprikladna područja raspona prikazana
• Rotate
the
rearbojom.
dial to display the [Expo.Meter]. Unsuitable areas of the range are displayed in
su crvenom
•red.
Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će
• If the
exposure
not adequate,
aperture
value
and the shutter speed turn red and blink
crvene
boje i is
treperit
će kad sethe
okidač
pritisne
dopola.
•when
Preporučujemo
korištenje
tronošca
ako je brzina zatvarača spora.
the shutter button
is pressed
halfway.
[Sensitivity]
se postavlja
na [AUTO] kad prebacite
• •WeFunkcija
recommend
using a(Osjetljivost)
tripod when automatski
the shutter speed
is slow.
način
snimanjaisna
automatskuset
ekspoziciju
prioritetom
zatvarača
dok je [Sensitivity]
• The
[Sensitivity]
automatically
to [AUTO]s when
you switch
the Recording
Mode to
postavljena na
] (Inteligentna).
Shutter-Priority
AE[ Mode
while the [Sensitivity] is set to [
] (Intelligent).
Nijeavailable
dostupno
ovimcases:
slučajevima:
Not
in uthese
Kada
uključite
najveća
brzina
zatvarača
kojucan
je moguće
odabrati
iznosiof
1/160
the
flash isbljeskalicu,
activated, the
fastest
shutter
speed that
be selected
is 1/160th
a
• •When
sekunde. (str. 142.)
second. (P142)
• Brzina zatvarača manja od 1 sekunde nije dostupna kad je [Electronic Shutter]
• The
shutter speed
slowerpostavljen
than 1 second
is not(Uklj.)
available when [Electronic Shutter] is set to
(Elektronički
zatvarač)
na [ON].
[ON].
100
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 101
101ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 101 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Recording
Snimanje
Recording
Manual
ManualExposure
ExposureMode
Mode
Manual
Exposure Mode
Ručna ekspozicija
Determine
Determinethe
theexposure
exposurebybymanually
manuallysetting
settingthe
theaperture
aperturevalue
valueand
andthe
theshutter
shutterspeed.
speed.
The
Manual
Exposure
Assistance
appears
ononthe
lower
portion
ofof
the
screen
totoindicate
Determine
the
exposure
by
manually
setting
aperture
value
and
the
shutter
speed.
The
Manual
Exposure
Assistance
appears
the
lower
portion
the
screen
indicate
Odredite ekspoziciju ručnim postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine
zatvarača.
the
exposure.
The
Manual
Exposure
Assistance
appears
the lower
portion
of the
screen to
indicate
the
exposure.
Pomoć
pri ručnoj
ekspoziciji
pojavljuje
se naondonjem
dijelu
zaslona
i prikazuje
ekspoziciju.
the exposure.
Set
dial
[ [ ].]. na [ ].
111 Postavite
Setthe
themode
mode
dialtoto
funkcijski
kotačić
1 Set the mode dial to [ ]. M
Rotate
rear
totoset
the
aperture
value
222 Zakrenite
Rotatethe
the
reardial
dial
setda
the
aperture
value
stražnji
kotačić
biste
postavili
Rotate
the
rear
dial
to
set
the
aperture
value
2 vrijednost
and
speed.
otvora
blende i brzine zatvarača.
andshutter
shutter
speed.
shutter
speed.
Aand
Exposure
meter
AMjerač
Exposure
meter
ekspozicije
BB
Aperture
value
AVrijednost
Exposure
meter blende
otvora
Aperture
value
CC
Shutter
speed
BBrzina
Aperture
value
zatvarača
Shutter
speed
DD
Manual
Exposure
pri
ručnoj Assistance
ekspoziciji
CPomoć
Shutter
speed
Manual
Exposure
Assistance
SSSS 8 8 15 15 30 30 60 60125125
5.6 8.0 11
F F 8 4.0 4.0
5.6
8.0
11
15
30
60 125
SS
0
+3
0
+3
4.0 5.6 8.0 11
F 5.65.63030
D Manual Exposure Assistance
Vrijednost
Aperture
Aperturevalue
value
otvora
blende
Aperture
value
AA
A
5.6 30
0
+3
BBCCDD
B C D
Reduces
Increases
Reduces se
Increases se
Smanjuje
Povećava
ItJednostavnije
becomes
totodefocus
becomes
totomaintain
Reduces
Increases
It
becomeseasier
easier
defocus ItJednostavnije
It
becomeseasier
easier
maintain
je defokusiranje
je se
održavanje
the
background.
asas
farfaras
It
becomes
easier to defocus focus
It
becomes
easier
to
maintain
the
background.
focus
asthe
thebackground.
background.
pozadine.
fokusa
sve
do
pozadine.
the background.
focus as far as the background.
Brzina
Shutter
Shutterspeed
speed
zatvarača
Shutter speed
Slow
Fast
Slow
Fast
Spora
Brza
ItPojednostavljuje
becomes
totoexpress
becomes
totofreeze
Slow
Fast
It
becomeseasier
easier
express ItPojednostavljuje
It
becomeseasier
easierse
freeze
se
movement.
It becomes pokreta.
easier to express movement.
It becomes easier
to freeze
izražavanje
zaustavljanje
pokreta.
movement.
movement.
movement.
movement.
• It Itwill
between
aperture
operation
and
speed
setting
operation
willswitch
switch
aperturesetting
setting
operation
andshutter
shutter
speed
setting
operation
• •Prebacit
će sebetween
s podešavanja
otvora
blende
na brzinu
zatvarača
svaki
put kad
se
every
the
rear
dial
is ispressed.
•pritisne
It willtime
switch
between
aperture
setting operation and shutter speed setting operation
every
time
the
rear
dial
pressed.
stražnji
kotačić.
set
aperture
value
speed
will
ononthe
every
timeofthe
rear
dial
is pressed.
•Učinci
Theeffects
effects
ofthe
the
set
aperture
valueand
andshutter
shutter
speed
willnot
notbe
bevisible
visible
the
•• The
postavljene
vrijednosti
otvora
blende
i brzine
zatvarača
neće
biti vidljivi
na
recording
screen.
ononthe
recording
please
use
(P104)
za
snimanje.
Da
biste
ihvalue
provjerili
nascreen,
zaslonu
za will
snimanje,
koristiteon
funkciju
•zaslonu
The effects
of theToset
aperture
and shutter
speed
not
be
visible
the
recording
screen.
Tocheck
check
the
recording
screen,
please
use[Preview].
[Preview].
(P104)
[Preview].
104.)
recording (str.
screen.
To check on the recording screen, please use [Preview]. (P104)
101
101
101
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 102 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
PomoćExposure
pri ručnojAssistance
ekspoziciji
Manual
0
0
−3
+3
0
TheEkspozicija
exposure isjeadequate.
odgovarajuća.
Set Postavite
to faster shutter
larger aperture
na većuspeed
brzinuorzatvarača
ili većuvalue.
vrijednost otvora blende.
Set Postavite
to slower shutter
speed
or zatvarača
smaller aperture
value.
na manju
brzinu
ili manju
vrijednost otvora
blende.
• The Manual Exposure Assistance is an approximation. We recommend checking the pictures
• Pomoć pri ručnoj ekspoziciji približna je vrijednost. Preporučujemo provjeru fotografija na
on the playback screen.
zaslonu za reprodukciju.
∫ About [B] (Bulb)
■■[B] (Bulb)
If you set the shutter speed to [B], the shutter stays open while the shutter button is
Ako brzinu
zatvarača
postavite
na [B], zatvarač ostaje otvoren dok okidač
pressed
fully
(up to about
120 seconds).
držiteshutter
pritisnut
u potpunosti
(do 120
The
closes
if you release
thesekundi).
shutter button.
Zatvarač
se zatvara
ako to
otpustite
okidač.
Use
this when
you want
keep the
shutter open for a long time to take pictures of
Ovu funkciju
možete
koristiti
fireworks,
a night
scene
etc. ako želite da zatvarač bude otvoren dulje vrijeme za
noćne
itd. on the screen.
If you setfotografija
the shuttervatrometa,
speed to [B],
[B] is scene
displayed
•snimanje
• Ako postavite brzinu zatvarača na [B], na zaslonu se prikazuje [B].
• When you take pictures with the shutter speed set to [B], use a sufficiently charged battery.
• Kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B], upotrijebite dovoljno napunjenu
(P28)
bateriju. (str. 28.)
•• The
Manual
Exposure
Assistance
not appear.
Pomoć
pri ručnoj
ekspoziciji
se nedoes
pojavljuje.
•• This
cannotsebekoristiti
used when
Shutter]
is set
to [ON].na [ON].
Ne može
kada [Electronic
je [Electronic
Shutter]
postavljen
• ItMože
can only
be usedsamo
with Manual
Exposure
Mode.
se koristiti
s ručnom
ekspozicijom.
recommend using
a tripod
or theiliremote
shutter
(DMW-RSL1:
optional)
when you
•• We
Preporučujemo
korištenje
tronošca
daljinskog
okidača
(DMW-RSL1;
neobavezan)
take
the shutter
speed postavljenom
set to [B]. Refer
P312
for information
about the
kadapictures
snimatewith
s brzinom
zatvarača
na to
[B].
Informacije
o daljinskom
remote
okidačushutter.
potražite na str. 312.
•• When
Kada you
snimate
brzinomwith
zatvarača
postavljenom
[B],noise
smetnje
mogle postati
take spictures
the shutter
speed set na
to [B],
maybibecome
visible. To
vidljive.
Da biste
izbjegli
smetnje nasetting
slici, preporučujemo
avoid
picture
noise,
we recommend
[Long Shtr NR]da
in postavite
the [Rec] [Long
menu Shtr
to [ON]
NR] (Smanjenje
buke (P203)
zatvarača) u izborniku [Rec] (Snimanje) na [ON] (Uklj.) prije
before
taking pictures.
snimanja fotografije. (str. 203.)
102
102
Snimanje
• Svjetlina zaslona i snimljenih fotografija može se razlikovati. Pregledajte fotografije na
zaslonu za reprodukciju.
• Zakrenite stražnji kotačić za prikaz [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije). Neprikladna
područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Preporučujemo korištenje tronošca ako je brzina zatvarača spora.
• Funkcija [Sensitivity] (Osjetljivost) automatski se postavlja na [ISO160] kad prebacite
način snimanja na ručnu ekspoziciju dok je [Sensitivity] postavljena na [AUTO] ili [
]
(Inteligentna).
• Kada koristite objektiv s prstenom za otvaranje blende, prsten za otvaranje blende ima
prioritet.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160
sekunde.(str. 142.)
• Brzina zatvarača manja od 1 sekunde nije dostupna kad je [Electronic Shutter]
(Elektronički zatvarač) postavljen na [ON]. (Uklj.)
103
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 104 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 104 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Confirm
the efekata
Effects
of Aperture
and and
Shutter
Speed
(Preview
Mode)
Confirm
the Effects
Aperture
Shutter
Speed
(Preview
Mode)
Potvrđivanje
otvoraof
blende
i brzine
zatvarača
(Način
pregleda)
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
The
of
aperture
andzatvarača
shutter
speed
can
be
checked
by using
the Preview
Mode.Mode.
The
effects
of iaperture
and shutter
speed
can
beuchecked
by using
the Preview
Efektieffects
otvora
blende
brzine
mogu
se provjeriti
načinu
pregleda.
•• Confirm
the
effects
of
aperture:
You
can
check
the
depth
of
field
(effective
focus
range)
Potvrdite
efekte
otvora
blende:
Možete
provjeriti
dubinu
polja
(efektivan
raspon
fokusa)
• Confirm the effects of aperture: You can check the depth of field (effective focusprije
range)
before
taking
a picture
byda
closing
the centralni
leaf
to thena
aperture
valuevrijednost
you set.
snimanja
fotografije
zatvorite
postavljenu
before
taking
a tako
picture
by closing
theshutter
leafzatvarač
shutter
to
the
aperture
value
youotvora
set. blende.
• Confirm
theefekte
effects
of shutter
speed:
Movement
can be
confirmed
by displaying
the
actual
Potvrdite
brzine
zatvarača:
Kretanje
se može
potvrditi
prikazom
fotografije
koja
će actual
• Confirm
the effects
of shutter
speed:
Movement
can
be confirmed
by displaying
the
picture
that pomoću
will
bewill
taken
with zatvarača.
that
speed.
WhenWhen
the shutter
speedspeed
is
forset
high
se snimiti
tebebrzine
Kad
sespeed.
brzina
zatvarača
postavi
naset
veliku
brzinu,
picture
that
taken
withshutter
that shutter
the shutter
is
forspeed,
high speed,
prikaz in
u pregledu
brzine
zatvarača
bit će
prikazan
ulike
obliku
filma s vremenskim
otpuštanjem.
display
the
shutter
speed
preview
will
be
displayed
a
time-release
film.
It
is
used
cases
display in the shutter speed preview will be displayed like a time-release film. It is in
used
in cases
Koristi
se
u slučajevima
kao štoofjerunning
zaustavljanje
kretanja tekuće vode.
such
as
stopping
the movement
water.water.
such
as stopping
the movement
of running
1
2
Postavite
funkcijski
gumb
na [Preview]
(Pregled). (str. 52.)
Set
aSet
function
button
to [Preview].
(P52)(P52)
1 Sljedeći
a function
button
to [Preview].
korak
primjer
jeexample
kako seinopcija
[Preview]
dodjeljuje
funkciji
[Fn1].
•• The
following
step
is
an
which
[Preview]
is assigned
to [Fn1].
• The following step is an example in which [Preview]
is assigned
to [Fn1].
Switch
to
confirmation
screen
by
pressing
[Fn1].
Prebacite
se
na
zaslon
za
potvrdu
pritiskom
na
[Fn1].
2 Switch to confirmation screen by pressing [Fn1].
Zaslonisseswitched
mijenja every
svaki put
se is
pritisne
[Fn1].
•• Screen
timekad
[Fn1]
pressed.
• Screen is switched
every
time [Fn1]
is pressed.
Uobičajeni
zaslon zascreen
snimanje
Efekti otvora
blende
Normal
recording
of Aperture
Normal
recording screen Effects
Effects
of Aperture
Efekti
brzine
zatvarača
Effects
of Shutter
Speed
Effects
of Shutter
Speed
6KWU6SHHG(IIHFW2Q Fn1
6KWU6SHHG(IIHFW2Q Fn1
6KWU6SHHG(IIHFW2II Fn1
6KWU6SHHG(IIHFW2II Fn1
Depth
of field
properties
Svojstva
dubine
polja
Depth
of field
properties
¢1
*1 ¢1
Aperture
value
Aperture
Vrijednost
otvora value
blende
FocusFocus
length
of
theoflens
length
the lens
Duljina fokusa
objektiva
Distance
to thetosubject
Distance
the subject
SmallSmall
Mala
Tele Tele
Large
VelikaLarge
Tele
Near Near
Udaljenost od objekta
Blizu
¢2
DepthDepth
of field
focusfocus
range)
(Narrow)
¢2
of (effective
field (effective
range) Shallow
Shallow
(Narrow)
2
Dubina polja (efektivni raspon fokusa)
¢1 Recording conditions
Plitka (Uska)*
Wide
WideWide
Distant
Distant
Udaljeno ¢3
DeepDeep
(Wide)
(Wide)¢3
Duboka (Široka)*3
¢1 Recording conditions
¢2
Example:
WhenWhen
you want
take
picture
with awith
blurred
background
etc. etc.
*1 Uvjeti
snimanja
¢2 Example:
you to
want
toatake
a picture
a blurred
background
¢3
Example:
When
yousnimiti
want
taketoatake
picture
with everything
in focus
including
the background
*2 Primjer:
Kad
želite
fotografiju
sa
zamućenom
pozadinom
itd. including
¢3 Example:
When
you to
want
a picture
with everything
in focus
the background
etc. etc.Kad želite snimiti fotografiju sa svim dijelovima u fokusu, uključujući pozadinu
*3 Primjer:
itd.
• It is possible
to record
while while
in Preview
Mode.Mode.
• It is possible
to record
in Preview
• Moguće
je snimati
u načinu
za pregled.
• Range
for shutter
speedspeed
effecteffect
checkcheck
is 8 seconds
to 1/1000th
of a second.
• Range
for shutter
is 8 seconds
to 1/1000th
of a second.
• Raspon provjere efekta brzine zatvarača je 8 sekundi do 1/1000 sekunde.
104
104 104
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 105 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 105 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 105 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Recording
Jednostavno
postavljanje otvora
blende/brzine
zatvarača
za odgovarajuću
Easily
set aperture/shutter
speed
for suitable
exposure
(One Push AE)
ekspoziciju
(Postavljanje
auto. ekspozicije
jednim
pritiskom)
Easily
set
aperture/shutter
speed
for
suitable
exposure
Easily set aperture/shutter speed for suitable exposure (One(One
PushPush
AE) AE)
Applicable modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
When the exposure setting is too bright or too dark, you can use one push AE to achieve a
Kada When
je exposure
postavljena
ekspozicija
ili or
pretamna,
auto.
ekspoziciju
the exposure
settingpresvijetla
is too bright
too dark,možete
you cankoristiti
use one
push
AE to achieve a
suitable
setting.
When the
exposure
setting is too bright or too dark, you can use one push AE to achieve a
jednim
pritiskom
da biste
postigli odgovarajuću postavku ekspozicije.
suitable
exposure
setting.
suitable exposure setting.
How to tell if the exposure is not adequate
Howvalues
to tellneodgovarajuće
if the
exposure
is
notred
adequate
ekspozicije
• If thePrepoznavanje
aperture
shutter
speed
A when
How
to tell
if theand
exposure
is notblink
adequate
• vrijednosti
If the button
aperture
values
and
shutterzatvarača
speed blink red A when
shutter
is pressed
halfway.
• the
otvora
blende
i brzine
IfAko
the
aperture
values
and
shutter
speed blink red trepere
A when
the shutter
button
is pressed
halfway.
crveno
kada
pritisnete
okidač
dopola.
button
is pressed
halfway.
• Ifthe
theshutter
Manual
Exposure
Assistance
is anything other than
16 0
3.5 4000
• Ako• je
pomoć
pri
ručnom
postavljanju
ekspozicije
različita
If when
the
Manual
Exposure
Assistance
is anything
otheron
than
16 0
3.5 4000
in
Manual
Exposure
mode.
For
more
details
• If the Manual
Exposure
Assistance
is anything
other
than
16 0
3.5A
4000
od
u when
načinuinručne
ekspozicije.
Za
višeFor
detalja
o details on
Manual
Exposure
mode.
more
Manual Exposure
Assistance,
refermode.
to P102.
when
in
Manual
Exposure
For
more
details
on
A
pomoći
pri ručnoj
ekspoziciji
potražite
natostr.
102.
A
Manual
Exposure
Assistance,
refer
P102.
-3
0
-3
0
-3
1
1
1
2
2
2
0
Manual Exposure Assistance, refer to P102.
Set a function button to [One Push AE]. (P52)
Postavite
gumb to
na[One
[OnePush
PushAE].
AE] (Auto.
ekspozicija jednim
1TheaSet
a funkcijski
function
(P52)
•Set
following
step is button
an example
in which
[One
Push
AE] is assigned to [Fn1].
function
Push
AE].
(P52)
pritiskom).
(str.button
52.)steptois[One
•
The
following
an
example
in
which
[One
Push
AE] is assigned to [Fn1].
(When
exposure
isisnot
adequate)
Press
[Fn1].
•• The
following
step
anjeexample
which
[One
Push
AE] is funkciji
assigned
to [Fn1].
Sljedeći
korak
primjer
kako sein[One
Push
AE]
dodjeljuje
[Fn1].
2
(When exposure is not adequate) Press [Fn1].
(When
exposure
is
not
adequate)
Press
[Fn1].
(Kada ekspozicija nije prikladna) Pritisnite [Fn1].
16 0
3.5 4000
-3
3.5 -34000
0
16 0
3.5 4000
-3
0
0
16 0
SS
F
SS
F
15
30
SS 30
3.5 F60
15
60
125
250
15 4.0 30 5.660 8.0
125 250
60 125 250
4.0 5.6 8.0
0 16
4.0
5.60 8.0
3.5 60
0
98
160
98
• The exposure meter is displayed, and the aperture and shutter speed98are changed to give
exposure meter isitems
displayed,
and
the aperture
anddepend
shutter speed
are
changed to give
• The exposure.
suitable
the
settings
change
will
Recording
exposure meter Which
is displayed, of
and
the
aperture
and shutter
speedon
arethe
changed
to give
• aThe
3.5 60
0
160
a suitable
exposure.
Which items
of blende
the settings
change
will depend
on se
thekako
Recording
• Mode.
Prikazuje
se mjerač
ekspozicije,
a otvor
i brzina
zatvarača
mijenjaju
a suitable exposure. Which items of the settings change will depend on the Recording
bi ostvarili
Mode.primjerenu ekspoziciju. Koje će se stavke u postavkama promijeniti ovisi o
Mode.
načinu
snimanja.
Recording
Mode
Settings that change
Recording Mode
Settings that change
Recording
Mode
Settings
thatvalue
change
Način snimanja
Postavke
koje
se
mijenjaju
Aperture
Aperture value
Aperture
valueblende
Shutterotvora
speed
Vrijednost
Shutter speed
Shutter
speed speed
Aperture
value/Shutter
Brzina
zatvarača
Aperture value/Shutter speed
Aperture
value/Shutter
speedis displayed)
• In the following cases, suitable exposure cannot
be set.
(Exposure meter
Vrijednost
otvora be
blende/Brzina
zatvarača
• In thethe
following cases,
suitable
exposure
set.to(Exposure
meter is displayed)
When
extremely
dark
and
it iscannot
not
achieve
adequate
• In–the
followingsubject
cases,issuitable
exposure
cannot
be possible
set. (Exposure
meter
is displayed)
–
When
the
subject
is
extremely
dark
and
it
is
not
possible
to
achieve
adequate
exposure
changing
the aperture
value
shutter
speedtoekspoziciju
When theby
subject
is extremely
darkpostaviti
and itor
is odgovarajuću
not possible
achieve adequate
• U– sljedećim
slučajevima
nije
moguće
(Prikazuje se
exposure
by
changing
the aperture value or shutter speed
– When
recording
using
the
mjerač
ekspozicije):
exposure
by changing
the flash
aperture value or shutter speed
– When
recording
using
the flash
––– In
Kada
jerecording
objekt
iznimno
taman
Preview
Mode
(P104)
When
using
the
flashi nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju
– In
Preview
Mode
(P104)
promjenom
vrijednosti
blende
ili brzinering
zatvarača
– When
using
a lens
thatotvora
includes
an aperture
In Preview
Mode
(P104)
–snimanja
When using
a lens that includes an aperture ring
––– Kod
s bljeskalicom
When using a lens that includes an aperture ring
–– U načinu pregleda (str. 104.)
• In Programme
AE Mode,
you cans cancel
programme
shift by pressing function button.
–– Pri korištenju
objektiva
prstenom
otvora blende
• In Programme AE Mode, you can cancel programme shift by pressing function button.
• In Programme AE Mode, you can cancel programme shift by pressing function button.
A
S
M
• U programu auto. ekspozicije pritiskom na funkcijski gumb možete poništiti promjenu
vrijednosti.
105
105
105 105
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 106 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Snimanje panoramskih fotografija
(način panoramskog
Taking
panoramasnimanja)
pictures (Panorama Shot Mode)
Recording
Mode:
Način snimanja:
Pictures
arese
recorded
while
moving the
camerapomičete
horizontally
or vertically,
Fotografije
snimajucontinuously
uzastopno dok
vodoravno
ili okomito
fotoaparat
te seand
are
combined
to make
a single panorama
picture.
kombiniraju
u jednu
panoramsku
fotografiju.
Set the mode dial to [ ].
11 Postavite
funkcijski kotačić na [
].
Check the recording direction, and then touch [Start].
22 Provjerite
smjer snimanja i zatim dodirnite [Start] (Početak).
• A horizontal/vertical guide is displayed.
• Prikazuje se vodoravna/okomita linija usmjerenosti.
Changing the recording direction
Promjena smjera snimanja
1Touch
[
].[
Dodirnite
].
2Touch
[
].[
Dodirnite
].
3Touch
the recording
direction.
Dodirom
prsta odaberite
smjer snimanja..
106
106
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 107
107 ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
Snimanje
Recording
Recording
Dodavanje
efekta
slike
Adding
an image
effect
1Touch
the
Recording
Mode
icon.
Dodirnite ikonu načina snimanja.
2Touch
the example
select
image efekte
effects
Dodirnite
ogledne image
slike datobiste
odabrali
slike (filtre).
(filters).
• Istim
kao i u as
načinu
kreativnog
theradnjama
same operation
the Creative
Control
• With
OFF
OFF
upravljanja,
efekte slike
Mode,
the samemožete
image dodavati
effect as iste
the Creative
kao za
taj navedeni
način. (P119)
(str. 119.)
(osim [Toy
Control
Mode
can be added.
(excluding
[Toy
Effect], [Toy pop], [Miniature Effect] i [Sunshine])
Effect], [Toy Pop], [Miniature Effect], and
DISP.
6HW
DISP.
6HW
• Tijekom snimanja panoramske fotografije,
[Sunshine])
sljedeći efekti slike načina kreativnog upravljanja
• During
picture recording, the following image effects of the Creative
nisu panorama
vidljivi na zaslonu:
Control
Mode
are not visible
–– [Soft
Focus]/[Star
Filter]on the screen:
• Ako
ne Focus]/[Star
želite dodati Filter]
efekt slike, odaberite [OFF] (Isklj.).
– [Soft
If you are not
going
to add an image effect, select [OFF].
• Dodirnite
[Set]
(Postavi).
3 Touch [Set].
• Smjer snimanja i efekt slike može se postaviti u [Panorama Settings] (Postavke
• Apanoramskog
recording direction
and an
image effect
can
also be set in [Panorama Settings] of the
snimanja)
u izborniku
[Rec]
(Snimanje).
[Rec] menu.
33 Pritisnite
dopola
dahalfway
biste fokusirali.
Press theokidač
shutter
button
to focus.
44 Pritisnite
dobutton
kraja ifully
pomaknite
fotoaparat
laganim
Press theokidač
shutter
and move
the camera
in a kružnim
small circle
pokretom
u smjeru
naon
zaslonu.
in the direction
of strelice
the arrow
the screen.
Snimanje
slijeva
Recording
from nadesno
left to right
A
• Fotoaparat
stalnom
brzinom.speed.
the camera
at a constant
• Movepomičite
Fotografije
se možda
neće
moćitoispravno
Pictures
may not
be able
be recorded
snimiti ako pomičete fotoaparat prebrzo ili
properly if the camera is moved too fast
presporo.
or slow.
107
Smjer snimanja
i pomicanje
(linije
A Recording
direction
and panning
usmjerenosti)
(Guide)
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 108 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Recording
Snimanje
5 Press the shutter button once again to end the still picture recording.
the
shutter
button
once
again
end still
the
stillrecording.
picture
recording.
•Press
Recording
can
also be
ended by
the to
camera
while
55 Ponovno
pritisnite
okidač
dakeeping
biste
zaustavili
snimanje
fotografije.
• Recording
can also
also be ended
ended by
by keeping
moving the
to
the
end recording.
of the guide.
Recordingsecan
thecamera
camera
still
while
• •Snimanje
također be
može prekinuti
zaustavljanjem
fotoaparata
tijekom snimanja.
Recordingsecan
also be
ended
by moving
the camera
to the end
the
guide.
• •Snimanje
također
može
prekinuti
pomicanjem
fotoaparata
na of
kraj
linije
usmjerenosti.
∫ Technique for Panorama Shot Mode
■■Tehnika
za for
panoramsko
∫
Technique
Panoramasnimanje
Shot Mode
A Move the camera in the recording direction
without
shaking
it.inIfthe
the
camera
shakes
A Fotoaparat
Move the
camera
recording
direction
pomičite
u smjeru
snimanja,
too
much,
pictures
may
not
be
able
to
pazeći
dait.gaIf ne
sebe
withoutpritom
shaking
thetresete.
cameraAko
shakes
recorded,
the recorded
panorama
fotoaparat
previše
trese,
možda
neće
too much, or
pictures
may not
be able
to biti
be
picture
may
narrower
moguće
snimiti
ili će(smaller).
snimljena
recorded,
or become
thefotografije
recorded
panorama
fotografija
biti the
užaedge
(manja).
B panoramska
Move
camera
towards
of the
picturethe
may
become
narrower
(smaller).
range
you
wish
to
record.
(The
edge
of the
the
pomičite
premathe
rubu
raspona
B Fotoaparat
Move the camera
towards
edge
of
range
will snimiti
not
recorded
in the
lastse
koji
želite
raspona
neće
range
you
wishbeto(rub
record.
(The
edge
of the
frame)
snimiti
u posljednjem
kadru).
range will
not be recorded
in the last
frame)
Postavljanje
svjetline
Setting
brightness
brightness
Dodirnite
1 Setting
Touch
[ [ ]. ].
1 Touch
Dodirnite
da biste
prikazali
2
[ []].to ]display
the
settingzaslon
screen.za
postavljanje.
2 Drag
Touch
[ slide
] to bar
display
the setting screen.
3
the
to set.
Touch [ povlačenjem
] again to return
to the recording
3 •Drag
Postavite
trake. screen.
3
the slide
bar to set.pomične
Da biste
vratili to
nareturn
zaslontoza
•• Touch
[ se
] again
thesnimanje,
recordingponovno
screen.
dodirnite [
].
108
108
Recording
Snimanje
• The optimal speed for moving the camera varies depending on the lens being used.
• When the focal length is long, such as when a telephoto lens is attached, move the camera
slowly.
• Optimalna brzina pomicanja fotoaparata razlikuje se ovisno o objektivu u uporabi.
• [Stabilizer]
is fixed to
[OFF].
• Kada je fokalna
duljina
velika, primjerice kada je pričvršćen telefoto objektiv, fotoaparat
• Thepomičite
focus, white
balance, and exposure are fixed at the optimum values for the first picture. As
polako.
a• result,
if the
focus or brightness
changes
substantially
recording,
Funkcija
[Stabilizer]
(Stabilizator)
fiksno je
postavljenaduring
na [OFF]
(Isklj.). the entire panorama
• Fokus,
balans
bijele
boje iat
ekspozicija
fiksno
suorpostavljeni
na optimalne vrijednosti
picture
may
not be
recorded
the suitable
focus
brightness.
za prvu
fotografiju.
posljedica,
se fokus
ili svjetlina
znatno promijene tijekom
• White
Balance
is fixedKao
to [AWB]
while ako
an image
effect
is applied.
snimanja,
cjelokupna
panoramska
biti snimljena
s odgovarajućim
• When
multiple
pictures are
combined fotografija
to create amožda
single neće
panorama
picture, the
subject may
fokusom
ili
svjetlinom.
appear distorted or the connection points may be noticeable in some cases.
• Balans bijele boje fiksno je postavljen na [AWB] (Auto. balans bijele boje) kada se
• The number of recording pixels in the horizontal and vertical directions of the panorama picture
primjenjuju efekti slike.
varies
depending
on više
the recording
and the number
of combined
• Prilikom
spajanja
fotografijadirection
u jednu panoramsku
fotografiju,
objektpictures.
se možeThe
činiti
maximum
number
of pixelsspojevi
is shown
below.
izobličenim
ili ponekad
mogu
biti vidljivi.
• Broj piksela snimanja u vodoravnom i okomitom smjeru panoramske fotografije razlikuje
Recording direction
Horizontal Resolution
Vertical Resolution
se ovisno o smjeru snimanja i broju spojenih fotografija. Maksimalan broj piksela prikazan
je
u
nastavku.
Horizontal
8176 pixels
1920 pixels
Vertical
Smjer snimanja
Vodoravno
2560
pixels razlučivost
Vodoravna
8176
pixels razlučivost
Okomita
8176 piksela
1920 piksela
Not available in these cases:
Okomito
2560 piksela
8176 piksela
• A panorama picture may not be able to be created, or the pictures may not be combined
properly
recording
the following
subjects or under the recording conditions below.
Nijewhen
dostupno
u ovim
slučajevima:
–• Subjects
with biti
a single,
uniform
colour
or repetitive
patternili(such
as theneće
sky or
beach)
Možda neće
moguće
načiniti
panoramsku
fotografiju
fotografije
bitia ispravno
– Moving
(person,
pet, car,
waves,
blowing
in the
etc.) u nastavku.
spojenesubjects
ako snimate
sljedeće
objekte
ili uflowers
uvjetima
snimanja
kojibreeze,
su navedeni
– Subjects
where
colour
or patterns
in a short time
(such
asšto
an su
image
–– Objekti
samothe
jedne
jednolične
bojechange
ili ponavljajućeg
uzorka
(kao
neboappearing
ili plaža) on
– Objekti u pokretu (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru itd.)
a–display)
–– Objekti
– Dark
placeskod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje na
zaslonu)
– Locations
with flickering light sources such as fluorescent lights or candles
–– Tamna mjesta
–– Mjesta s treperećim izvorima svjetlosti kao što su fluorescentne svjetiljke ili svijeće
∫ About playback
■■Reprodukcija] on a panorama picture will start automatic
Touching [
Dodirom playback
na [
] na
fotografiji
scrolling
in
thepanoramskoj
same direction
as the pokrenut
time whenće
se automatsko
pomicanje tijekom reprodukcije u smjeru
recording
took place.
The operations below can be performed when the control panel
•snimanja.
1/98
• Navedene radnje mogu se izvesti dodirom na upravljačku ploču.
is touched.
Početak reprodukcije panoramskih
3▲ Start
panorama playback/Pause¢
fotografija/Pauza*
Zaustavljanje
4▼ Stop
* Kada je reprodukcija zaustavljena, možete pomicali unaprijed i unatrag povlačenjem
¢ zaslona.
When the
playback
is paused,
you
can scroll
forwards
and backwards
dragging
the
Kada
dodirnete
pomičnu
traku,
položaj
reprodukcije
prelazi na by
položaj
koji ste
screen. When the scroll bar is touched, the playback position jumps to the touched position.
dodirnuli.
109
109
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 110 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 110 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Taking Pictures that match the Scene being
Taking Pictures
that match
the Scene sceni
beingkoja
Snimanje
fotografija
koje odgovaraju
recorded (Scene Guide Mode)
se
snima
(Scenski
način
rada)
recorded (Scene Guide Mode)
Recording Mode:
Recording
Mode:
Način snimanja:
If you select a scene to suit the subject and recording conditions with reference to the
If
youodaberete
select
a scene
tokoja
suitodgovara
the
and recording
with
reference
toslici,
the
Ako
scenu
objektu
i uvjetimaconditions
snimanja
prema
oglednoj
example
images,
the camera
willsubject
set optimal
exposure,
colour, and
focus,
allowing
you to
example
the
camera
will
set
colour,
and
focus, allowing
you
fotoaparat
će
postaviti
optimalnu
boju i fokus,
što će
omogućiti
snimanje
nato
record
in aimages,
manner
appropriate
to ekspoziciju,
the optimal
scene. exposure,
record
in aodgovara
manner appropriate
to the scene.
način koji
sceni.
Set the mode dial to [
].
Set the mode
dial to
[
]. na [
111 Postavite
funkcijski
kotačić
].
Drag
the
example
images
to
select
a scene.
Drag theprimjere
exampleslika
images
to select
a scene.
222 Povucite
da biste
odabrali
scenu.
• You can also select the scene by dragging the slide bar
You can
also select
thei povlačenjem
scene by dragging
thetrake
slide bar
• •Scenu
možete
izabrati
pomične
A.
A..
It is also possible to display
ItTakođer,
isselection
also possible
to
display
moguće
jeby
prikazati
the
screen
the
selection
screen
by Mode
zaslon
za
odabir
dodirom
touching
the
Recording
ikone
načina
snimanja
touching
the Recording
Mode
icon
in Recording
Mode. u
načinu
snimanja. Mode.
icon
in Recording
DISP.
DISP.
A
A
6HW
6HW
Touch [Set].
333 Dodirnite
[Set] (Postavi).
Touch [Set].
To
enjoy auvariety
of picture
Uživanje
nizu efekata
slikeeffects
To[ DISP.
enjoy
a variety
of picture
effects
Touch
]
on
the
scene
selection
screen
toda
display
etc. for picture
Dodirnite
[ ] on]the
na scene
zaslonu
za odabir
scene
biste explanations
prikazali
objašnjenja
za
Touch
[toDISP.
selection
screen
to of
display
explanations
etc.recommend
for itd.
picture
effects
suit
the
scene.
To
take
full
advantage
the picture
effects,
we
that
efekte slike koji odgovaraju sceni. Da
biste u potpunosti
iskoristili
mogućnosti
efekata
effects
to
suit
the
scene.
To
take
full
advantage
of
the
picture
effects,
we
recommend
that
you
read
the explanations
and try recording
pictures.
slike,
preporučujemo
da pročitate
objašnjenja
i pokušate snimiti fotografije.
you read the explanations and try recording pictures.
Stranicu
je moguće
promijeniti
dodirom
page can
be changed
by touching
[ na
]/[ .].
• •The
• The page can be changed by touching [ ]/[ ].
• Sljedeće
stavke
ne mogu
postaviti
u scenskom
načinu
rada the
jer ih
fotoaparat
automatski
• The
followingseitems
cannot
be set
in Scene
Guide Mode
because
camera
automatically
podešava
na optimalne
•adjusts
The
following
cannotpostavke.
be set in Scene Guide Mode because the camera automatically
them toitems
the optimal
setting.
–– Stavke osim prilagodbe kvalitete slike u [Photo Style]/[Sensitivity]/[Metering Mode]/
them than
to thethe
optimal
setting.
–adjusts
Items
other
picture
quality
in [Photo Style]/[Sensitivity]/[Metering Mode]/
[HDR]/[Digital
Zoom]/[Multi
Exp.]adjustment
–[HDR]/[Digital
Items
other than
the
pictureExp.]
quality
adjustment in [Photo Style]/[Sensitivity]/[Metering Mode]/
Zoom]/[Multi
• Iako je balans bijele boje fiksno postavljen na [AWB] za određene vrste scene, možete ga
[HDR]/[Digital
Zoom]/[Multi
Exp.]
• Although
white
balance
fixed
to [AWB]uzastopnog
for certain types
of scene,
you can
fineboje
tunepritiskom
the white
precizno
prilagoditi
ili is
koristiti
funkciju
snimanja
s balansom
bijele
•balance
Although
balance
to [AWB]
for pressing
certain
types
of scene,
can
tune
the white
orwhite
use white
balance
bracketing
by
thepotražite
cursor
button
onfine
the
recording
na kursorski
gumb
► is
nafixed
zaslonu
za snimanje.
Detalje
nayou
str.1
159.,
160.
balanceFor
or use
white
balance
bracketing
by pressing
screen.
further
details,
please
read P159,
160. the cursor button 1 on the recording
screen. For further details, please read P159, 160.
110
110
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 111 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[Clear
Portrait](Jasni portret)
[Clear Portrait]
The
brightness
of the face
the background
Podešava
se svjetlina
lica, is
a adjusted
pozadinaand
se defokusira
da bi is
se stvorio jasan
portret.
defocused
to create
a clear portrait.
Savjeti
Tips
• IfAko
you koristite
are usingobjektiv
a lens with
the zoom
function,
youpojačati
can enhance
s funkcijom
zuma,
možete
efekt
tako
da zumirate
što in
je as
više
moguće
i smanjite
udaljenost
the
effect
by zooming
much
as possible
and
closing the
između between
fotoaparata
objekta.and the subject.
distance
thei camera
[Silky
Skin](Svilenkasta koža)
[Silky Skin]
Brighter
facei and
softer
skin
colour
createsi amladolik
healthy izgled.
Svjetlije lice
nježnija
boja
kože
za zdraviji
younger look.
Savjeti
Tips
• Ako
koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati efekt
da zumirate
što je
više
i smanjite
udaljenost
you are
using a lens
with
themoguće
zoom function,
you
can enhance
• Iftako
između
objekta.
the
effectfotoaparata
by zoomingi in
as much as possible and closing the
• distance
Efekt zaglađivanja
se the
i nasubject.
onaj dio koji ima ton
between theprimjenjuje
camera and
bojesmoothing
sličan bojieffect
tena is
objekta.
• The
applied to the part that has a similar
• Ovaj način rada možda neće biti učinkovit pod nedovoljnom
tone to the complexion of a subject, as well.
rasvjetom.
• This mode may not be effective under insufficient lighting.
[Backlit
Softness]
[Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje)
When backlighted, the overall screen brightness is
Kad je scena osvijetljena iz pozadine, povećava se svjetlina
increased.
Portraits
are softened
and iinfused
light.
cijelog zaslona.
Portreti
su omekšani
prožeti with
svjetlošću.
111
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 112 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 112 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
[Clear in Backlight]
[Clear
inBacklight]
Backlight]
[Clear in
(Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom)
Outdoors, the flash will be used to more evenly illuminate the
Outdoors,
the flash
will be used
to moreravnomjernije
evenly illuminate
Na otvorenom,
korištenjem
bljeskalice
ćetethe
subject’s
face.
osvijetliti lice
subject’s
face.objekta.
Tips
Savjeti
Tips
• Open
the flash. (You can set to [ ‰ ].)
Open
the
flash.
(You
can
set
topostaviti
[ ‰ ].) is na
Otvorite
bljeskalicu.
(Možete
].)
• White
saturation
can occur
if the
subject
too[ close.
Ako je
objekt taken
preblizu,
može
doći
do the
zasićenja
bijele
White
saturation
can closer
occur
iforthe
subject
isflash’s
too close.
•• Flash
pictures
beyond
rated boje.
distance
Slike
s bljeskalicom
snimljene
iz blizine
izvan rated
nominalne
•• may
Flash
pictures
closer
beyond
theiliflash’s
distance
appear
tootaken
bright
or tooordark.
udaljenosti
bljeskalice
izgledati presvijetlo ili pretamno.
may
appear too
bright ormogu
too dark.
[Relaxing Tone]
[Relaxing
Tone](Opuštajući ton)
[Relaxing Tone]
The warm colour tone creates an image with a relaxing
The
tone creates
image withugođaja.
a relaxing
Topliwarm
tonovicolour
boje stvaraju
sliku an
opuštajućeg
mood.
mood.
[Sweet
Child'sFace]
Face]
[Sweet Child’s
(Slatko dječje lice)
[Sweet Child's Face]
Moderate
defocusing
skin toneboja
highlighted
Umjereno background
defokusiranje
pozadine and
i naglašena
kože
Moderate
background
defocusing
privlače
pozornost
na lice
djeteta.
draws
attention
to the
child’s
face. and skin tone highlighted
draws attention to the child’s face.
Dodirnite
Touch
thelice.
face.
Touch
face. snimljene fotografije postavljaju se za
• Fokusthe
i ekspozicija
• A still picture is recorded with the focus and exposure set for the
lokaciju.
• touched
Adodirnutu
still picture
is recorded with the focus and exposure set for the
location.
touched location.
Savjeti
Tips
• Ako
koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati efekt
Tips
• If you
are using a lens with the zoom function, you can enhance
tako da zumirate što je više moguće i smanjite udaljenost
• the
If you
are using
a lens in
with
zoom
function, and
you closing
can enhance
effect
by zooming
as the
much
as possible
the
između
fotoaparata
i objekta.
the
effectbetween
by zooming
in as much
distance
the camera
andas
thepossible
subject.and closing the
distance between the camera and the subject.
112
112
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 113 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[Distinct
Scenery]
[Distinct Scenery]
(Istaknuti krajolik)
Saturation
of skyi drveća
and trees
creates
more distinct
scenery.
Zasićenje neba
stvara
naglašeniji
krajolik.
[Bright
BlueSky]
Sky]
[Bright Blue
(Vedro plavo nebo)
On
a sunnydan
day,povećava
the overallsescreen
brightness
Na sunčan
svjetlina
zaslona isdaincreased
bi nastalato
create
a vibrant
imageplave
of theboje.
blue sky.
slika neba
intenzivne
[Romantic
Sunset
Glow]
[Romantic Sunset
Glow]
(Romantični sjaj zalaska sunca)
The
enhanced
purple
tone stvaraju
creates aromantičnu
romantic image
of thepo
Naglašeni
ljubičasti
tonovi
sliku neba
sky
just after
sunset.
zalasku
sunca.
[Vivid
SunsetGlow]
Glow]
[Vivid Sunset
(Blistavi sjaj zalaska sunca)
Red
is enhanced
to da
create
a vividblistava
image slika
of the
sunset.
Crvena
je naglašena
bi nastala
zalaska
sunca.
113
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
Snimanje
Recording
Recording
Recording
114 ページ
114 ページ
114 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
午前11時53分
[Glistening
Water]
[Glistening Water]
(Bljeskanje vode)
[Glistening Water]
[Glistening Water]
The glistenvode
of thenaglašeno
water is enhanced
look brighter
Bljeskanje
je tako datoizgleda
sjajno iand
The
glisten
of the water is enhanced to look brighter and
pomalo
plavičasto.
slightly
bluish.
The
glisten
of the water is enhanced to look brighter and
slightly
bluish.
slightly
bluish.
• Prikaz
zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što
of the recording
will
be delayed
more than usual
• Display
je to uobičajeno
i činit screen
će se da
kadrovi
padaju.
the recording
screen
will be
delayed
more than usual
• Display
and
the of
screen
willzvijezda
look as
if frames
are
dropping.
•
Korištenje
filtra
koji
se
primjenjuje
u
ovom
načinu
of
the recording
screen
will be
delayed
more than
usual
• Display
and
the
screen
will
look
as
if
frames
are
dropping.
• Star
filter
useduzrokovati
in this mode
may cause
glistening
effects
rada
može
bljeskanje
i drugih
objekata
osimon the
the
screen
will
look
as ifmay
frames
areglistening
dropping.effects on the
• and
Star
filter
used
in
this
mode
cause
objects
other
than water surface.
vodenih
površina.
• Star
filter
usedthan
in this
mode
may cause glistening effects on the
objects
other
water
surface.
objects other than water surface.
[Clear Nightscape]
[Clear
Nightscape]
[Clear Nightscape]
(Jasni noćni krajolik)
[Clear Nightscape]
Colour saturation of the night light is increased to accentuate
Colour
saturation
of thesvjetla
night light
is increased
to noćni
accentuate
Zasićenje
boje noćnog
povećava
se da bi
the nightscape.
Colour
saturation
of the night light is increased to accentuate
the nightscape.
krajolik
došao do izražaja.
the nightscape.
Tips
Tips
• WeSavjeti
recommend using a tripod and the self-timer.
Tips
recommend
a tripod
and the
self-timer. okidača.
•• We
Preporučuje
seusing
uporaba
tronošca
i automatskog
• We
a tripod
self-timer.
The recommend
shutter may using
remain
closedand
afterthe
taking
the picture. This is
Zatvarač
će možda
ostati
zatvoren
nakonthe
snimanja
••The
shutter
remain
closed
aftera taking
picture. This is
due to
signalmay
processing
and is not
malfunction.
fotografije.
To
se
događa
uslijed
obrade
signala
i ne radi
• The
shutter
may
remain
closed
after
the picture.
Thisseis
due
to
signal
processing
and
is not
a taking
malfunction.
• Noise
may
become
visible
when
you
take
pictures in dark
o kvaru.
to may
signal
processing
and
is not
a take
malfunction.
• due
Noise
become
visible
when
you
pictures
in
dark
places.
Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
••Noise
places.may become visible when you take pictures in dark
mjestima.
places.
[Cool Night Sky]
[Cool Night Sky]
[Cool
NightSky]
Sky]
[Cool Night
(Ugodno noćno nebo)
Blue tones are enhanced to create a cool and sophisticated
Blue
are
enhanced
to sunset.
create a cool and sophisticated
imagetones
of the
night
sky after
Blue
are
enhanced
create
a coolugodna,
and sophisticated
imagetones
the
night
sky after
sunset.
Plavi
suoftonovi
pojačani
datobi
se stvorila
image of the slika
nightnoćnog
sky after
sunset.
sofisticirana
neba
nakon
zalaska
sunca.
Tips
• We Tips
recommend using a tripod and the self-timer.
Tips
• WeSavjeti
recommend using a tripod and the self-timer.
recommend
a tripod
and
self-timer.
The
shutter may
remain
closed
afterthe
taking
the picture.
This is
•• We
Preporučuje
seusing
uporaba
tronošca
i automatskog
okidača.
• The
shutter
remain closed
aftera taking
the picture. This is
due to
signalmay
processing
and is not
malfunction.
Zatvarač
će
možda
ostati
zatvoren
nakonthe
snimanja
••The
shutter
may
remain
closed
aftera taking
picture. This is
due
to
signal
processing
and
is not
malfunction.
• Noise
may
become
visible
when
you
take
pictures
fotografije.
To
se događa
uslijed
obrade
signala i in
nedark
radi se
to may
signal
processing
and
is not
a take
malfunction.
• due
Noise
become
visible
when
you
pictures
in dark
places.
o
kvaru.
• Noise
may
become
visible
when
you
take
pictures
in
dark
places.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
places.
mjestima.
114
114
114
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
115 ページ
115 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
[Warm
GlowingNightscape]
Nightscape]
[Warm Glowing
(Noćni krajolik toplog odsjaja)
[Warm
Glowing Nightscape]
The warm
colour
tone stvorena
creates ajewarm
image
of theboje.
Slika
noćnog
krajolika
toplim
tonovima
The warm colour tone creates a warm image of the
nightscape.
nightscape.
Savjeti
Tips
• Preporučuje
se uporaba tronošca i automatskog okidača.
Tips
••We
recommend
usingostati
a tripod
and thenakon
self-timer.
Zatvarač
će možda
zatvoren
snimanja
• We
recommend
using a tripod
and the self-timer.
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne radi se
• The shutter may remain closed after taking the picture. This is
• The
shutter may remain closed after taking the picture. This is
o kvaru.
due to signal processing and is not a malfunction.
•due
Natoslici
mogu
biti vidljive
smetnje
snimate na tamnim
signal
processing
and
is not aako
malfunction.
• Noise
may become visible when you take pictures in dark
mjestima.
• Noise
may become visible when you take pictures in dark
places.
places.
[Artistic Nightscape]
(Umjetnički noćni krajolik)
[Artistic
Nightscape]
[Artistic Nightscape]
Mala
brzina
zatvarača
ulovit ćelight
tragove
i tako
stvoriti
A slow
shutter
speed captures
trailssvjetla
that can
creates
an
A slow shutter speed captures light trails that can creates an
umjetnički
noćni krajolik.
artistic nightscape.
artistic nightscape.
Savjeti
Tips
Tips
• We
Preporučuje
se using
uporaba
tronošca
i automatskog
recommend
a tripod
and the
self-timer. okidača.
• We recommend using a tripod and the self-timer.
• Zatvarač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
• The shutter may remain closed after taking the picture. This is
fotografije.
To se
događa
uslijed
obrade
i ne radi
• The
shutter may
remain
closed
after
takingsignala
the picture.
Thisseis
due
to signal processing and is not a malfunction.
o kvaru.
due
to signal processing and is not a malfunction.
••Noise
maymogu
become
visible when
youako
take
pictures
dark
Na slici
biti vidljive
smetnje
snimate
nain
• Noise
may become
visible when
you take
pictures
intamnim
dark
places.
mjestima.
places.
[Glittering Illuminations]
[Glittering
Illuminations]
[Glittering Illuminations]
(Blistavo osvjetljenje)
The star filter enhances pinpoints of light.
The star
filter enhances
of light.
Filtar
zvijezda
naglašavapinpoints
čestice svjetla.
Tips
Tips
• WeSavjeti
recommend using a tripod and the self-timer.
recommend
a tripod
and the
self-timer. okidača.
•• We
Preporučuje
se using
uporaba
tronošca
i automatskog
• Display of the recording screen will be delayed more than usual
•
Prikaz
zaslona
za
snimanje
imat
će
veću
zadršku
• Display of the recording screen will be delayed
morenego
than što
usual
and
screen willi look
frames
are dropping.
je the
to uobičajeno
činit as
će if
da kadrovi
padaju.
and
the
screen will look
as
ifseframes
are dropping.
••The
shutterće
may
remain
closed
after taking
picture. This is
Zatvarač
možda
ostati
zatvoren
nakonthe
snimanja
• The
shutter may
remain
closed
after taking
the
picture. This is
due
to signal To
processing
and
is notobrade
a malfunction.
fotografije.
se događa
uslijed
signala i ne radi se
due
to signal processing
and
is not a malfunction.
• Noise
may become visible when you take pictures in dark
o kvaru.
• Noise may become visible when you take pictures in dark
•places.
Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
places.
mjestima.
115
115
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
116 ページ
116 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
[Clear
NightPortrait]
Portrait]
[Clear Night
(Jasni noćni portret)
[Clear Night Portrait]
Fill
flash ands apunom
longerjačinom
exposure
capture better
portraits
Snimanjem
bljeskalice
i duljom
Fill
flashthe
andnightscape.
adobit
longer
exposure
capture
better portraits
ekspozicijom
ćete
bolje portrete
u noćnom
krajoliku.
against
against the nightscape.
Savjeti
Tips
Tips
• Open
the flash.
(You can
set topostaviti
[
].) na [
Otvorite
bljeskalicu.
(Možete
].)
• Open
the flash.
(You
can
set and
to [ the
].)
Preporučuje
seusing
uporaba
tronošca
i automatskog
okidača.
We
recommend
a tripod
self-timer.
Kad
se
odabere
način
Night
Portrait],
neka
objektstill for
• We
recommend
using
a [Clear
tripod
and the
self-timer.
When
[Clear
Night
Portrait]
is selected,
keep the
subject
ostane
miran
oko
1 sekundu
nakon
snimanja
fotografije.
• When
Night
Portrait]
keep the
subject still for
about
1[Clear
second
after
taking is
theselected,
picture.
1 second
after taking
picture.
•about
Zatvarač
će možda
ostati the
zatvoren
nakon snimanja
• The
shutter may
remain
closed
after
takingsignala
the picture.
Thisseis
fotografije.
To se
događa
uslijed
obrade
i ne radi
• The
shutter
remain closed
aftera taking
the picture. This is
due
to
signalmay
processing
and is not
malfunction.
o kvaru.
signal
processing
and
is not
aako
malfunction.
••due
Noise
may
become
visible
when
you
take
pictures
dark
Natoslici
mogu
biti vidljive
smetnje
snimate
naintamnim
• Noise
may become visible when you take pictures in dark
mjestima.
places.
places.
[Soft Image of a Flower]
[Soft
Imageofofa aFlower]
Flower]
[Soft Image
(Blaga slika cvijeta)
The soft focus creates a diffused image.
The
softfokusom
focus creates
diffused
image.
Blagim
postižea se
difuzna
slika.
Tips
Tips
• We Savjeti
recommend using a tripod and the self-timer.
•• We
recommend
a we
tripod
and the
self-timer.
For
close-up recording,
recommend
that you close
the flash
Preporučuje
seusing
uporaba
tronošca
i automatskog
okidača.
•• For
close-up
recording,
we recommend
you close
the flash
and
avoid using
it.da za snimanje
Preporučujemo
izbliza that
zatvorite
bljeskalicu
i
and
using
ne avoid
koristite
je. it.
• Display of the recording screen will be delayed more than usual
Prikazscreen
zaslona
za snimanje
imat
veću
zadršku
što
••Display
the recording
screen
will će
be
delayed
morenego
than usual
and the of
will look as
if frames
are
dropping.
je to uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
screen
look as ifdepending
frames areon
dropping.
• and
The the
focus
rangewill
is different
lens used. Refer to
• Raspon fokusa razlikuje se ovisno o objektivu koji koristite.
• The
focus
range
is different
depending
on” on
lens
used.
to
“About
thepotražite
focus distance
reference
mark
P175
forRefer
the focus
Detalje
u odlomku
"Oznaka
udaljenosti
fokusa"
na
“range.
About
the
focus
distance
reference
mark
”
on
P175
for
the
focus
str. 175. za detalje o rasponu fokusa.
range.
••When
is close
to the camera,
the effective
focus range
Kad ajesubject
objekt blizu
fotoaparata,
efektivni
raspon fokusa
• When
a subject
is close
toTherefore,
theako
camera,
thedistance
effective
focus range
is značajno
significantly
narrowed.
if the
between
the
je sužen.
Stoga,
se udaljenost
između
is
significantly
if the
distanceon
between
the
fotoaparata
inarrowed.
objekta
nakon
fokusiranja
objekta,
camera
and the
subjectpromijeni
isTherefore,
changed
after
focusing
the
ponovno
fokusiranje
bititootežano.
camera
and
thebecome
subjectmože
is changed
afteron
focusing
on the
subject,
it may
difficult
focus
it again.
Pri fotografiranju,
imaju
dijelovi
su bliži,and
tako
it regions
may become
difficult
to
focus
on koji
it pictures,
again.
••subject,
Close-up
areprednost
prioritised
when
taking
so
da je potrebno
vrijeme
zawhen
fokusiranje
ako
snimate
• Close-up
regionstoneko
are
prioritised
taking of
pictures,
and
so
time is required
focus
if you take
a picture
a distant
subject.
udaljeni objekt.
required
to focus at
if you
take
a picture
of a distant
• time
Whenisyou
take pictures
close
range,
the resolution
of subject.
the
• Kad snimate izbliza, razlučivost rubnih dijelova slike može
• When
you take
at close range,slightly.
the resolution
of the
periphery
thepictures
picture
This is not
a
se maloof
smanjiti.
Nije may
riječ decrease
o kvaru.
of the picture
may
decrease
slightly.
This is
not a
malfunction.
•periphery
Ako na objektivu
ostanu
tragovi
prstiju
ili prašina,
objektiv
• malfunction.
If the
lensneće
becomes
fingerprints
or dust, the lens may
možda
moći dirty
točnowith
fokusirati
objekt.
• If
the
with
fingerprints
or dust, the lens may
not
belens
ablebecomes
to focus dirty
on the
subject
correctly.
not be able to focus on the subject correctly.
116
116
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 117 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 117 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
[Appetizing Food]
[Appetizing
Food]
[Appetizing Food]
(Privlačna hrana)
The overall screen brightness is increased to make the food
look
appealing.
The
overall
screenpovećana
brightness
to make the food
Svjetlina
zaslona
je is
daincreased
bi hrana izgledala
privlačno.
look
appealing.
Tips
Savjeti
• If you
are using a lens with the zoom function, you can enhance
Tips
effect
by zooming
as the
much
as
possible
and
closing
the
• the
IfAko
you
are using
a lens in
with
zoom
function,
youpojačati
can enhance
koristite
objektiv
s funkcijom
zuma,
možete
efekt
tako
da between
zumirate
što camera
je as
više
moguće
isubject.
smanjite
udaljenost
distance
the
andas
thepossible
the
effect
by zooming
in
much
and
closing the
između
fotoaparata
objekta.
• We
recommend
using
a tripodand
andthe
thesubject.
self-timer.
distance
between
thei camera
Preporučuje
seusing
uporaba
tronošca
i automatskog
okidača.
•• For
close-up recording,
recommend
that you close
the flash
We
recommend
a we
tripod
and the
self-timer.
Preporučujemo
izbliza zatvorite bljeskalicu i
avoid using
it.da za snimanje
•• and
For close-up
recording,
we recommend that you close the flash
ne koristite je.
and avoid using it.
[Cute Dessert]
[Cute
Dessert](Slatki desert)
[Cute Dessert]
The overall screen brightness is set higher to enhance the
cuteness
of screen
the dessert.
The
overall
brightness
higher izgledao
to enhance
the
Svjetlina
zaslona
povećana
je is
daset
bi desert
ljupko.
cuteness of the dessert.
Tips
Savjeti
•• IfAko
you
are usingobjektiv
a lens with
the zoom
function,
youpojačati
can enhance
Tips
koristite
s funkcijom
zuma,
možete
efekt
effect
by zooming
as
much
as possible
and
closing
the
• the
Iftako
you
are
using
a lens
with
the
zoom
function,
you
can enhance
da zumirate
što in
je
više
moguće
i smanjite
udaljenost
distance
thei camera
andas
thepossible
subject.and closing the
the
effectbetween
by zooming
in
as much
između
fotoaparata
objekta.
Preporučuje
seusing
uporaba
tronošca
i automatskog
• We
recommend
a tripod
andthe
the
self-timer. okidača.
distance
between
the camera
and
subject.
Preporučujemo
da zaasnimanje
izbliza
zatvorite
bljeskalicu
i
• For
close-up recording,
we
recommend
that
you close
the flash
We
recommend
using
tripod
and
the self-timer.
ne close-up
koristite
je.
avoid
using
it.
• and
For
recording,
we recommend that you close the flash
and avoid using it.
[Freeze
AnimalMotion]
Motion]
[Freeze Animal
(Zaustavljeno kretanje životinje)
[Freeze Animal Motion]
The
speed
preventszamućenje
blur and captures
a clear
Većafaster
brzinashutter
zatvarača
sprečava
te se snima
image
of the
fast moving
animal.
The
shutter
speed
prevents
blur and captures a clear
jasnafaster
slika
životinje
u brzom
pokretu.
image of the fast moving animal.
117
117
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 118 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[Clear
SportsShot]
Shot]
[Clear Sports
(Jasna sportska snimka)
The
speed
preventszamućenje,
blur, for example
at na
Većafaster
brzinashutter
zatvarača
sprečava
primjerice,
sportskimevents.
događajima.
sporting
[Monochrome]
[Monochrome] (Monokromatski efekt)
A
monochrome image
captures
mood of the
moment.
Monokromatska
slika uhvatit
će the
raspoloženje
trenutka.
118
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 119
119 ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Taking
with
image
effects
Taking Pictures
Pictures
with different
different
image
effects
Snimanje
fotografija
s
različitim
efektima
slike
(Način
kreativnog
upravljanja)
(Creative
Control
(Creative
Control Mode)
Mode)
Recording
Mode:
Način snimanja:
Recording
Mode:
This
with
effects.
can
the
add
by
Ovajmode
način records
snima slike
dodatnimimage
efektima
slike.You
Možete
postaviti
efekteto
This
mode
records
withsadditional
additional
image
effects.
You
can set
set
the effects
effects
tokoje
addćete
by dodati
selecting
example
checking
them
on
the
tako da odaberete
primjereand
slika
i označite
ih na
selecting
example images
images
and
checking
them
onzaslonu.
the screen.
screen.
Set
dial
[[ ].
Set the
the mode
mode
dial to
to
]. na [ ].
11 Postavite
funkcijski
kotačić
Touch
example
image
to
image
Touch the
the
example
image
to select
select
image
22 Dodirnite
oglednu
sliku
da biste
odabrali
A
A
effects
(filters).
efekte
slike
(filtre).
effects
(filters).
The
effect
of
example
will
• ••Efekt
slike na
odabranim
oglednim
slikamaimage
primijenit
će
The image
image
effect
of the
the selected
selected
example
image
will be
be
A
se
na
prethodni
prikaz
.
A
.
applied
in
a
preview
display
applied in a preview display A.
• ••Efekt
slike možete
prebaciti
dodirom
The
effect
be
by
touching
The image
image
effect can
can
be switched
switched
byna
touching [[ ]/[
]/[ ].].
DISP.
• ••Pritisnite
[DISP.]
(Prikaz)
ili
dodirnite
[
]
za
prikaz
Press
[DISP.]
or
touch
[
]
to
display
the
explanation
DISP.
Press [DISP.] or touch [
] to display the explanation
objašnjenja
odabranog effect.
efekta slike.
for
for the
the selected
selected image
image effect.
Također,
moguće jedisplay
prikazati
It
It is
is also
also possible
possible to
to display
zaslon za odabir
dodirom
the
the selection
selection screen
screen by
by
ikone načinaRecording
snimanja u
touching
touching the
the Recording Mode
Mode
načinu
snimanja.Mode.
icon
in
Recording
icon in Recording Mode.
DISP.
DISP.
6HW
6HW
EXPS
EXPS
33 Dodirnite
[Set] (Postavi).
Touch
Touch [Set].
[Set].
• Postavke kreativnog upravljanja pohranjuju se čak i kad je fotoaparat isključen.
•• Creative
Control settings
are memorised
even
if the
is turned
off.
settings
memorised
even
the camera
camera
turnedbijele
off. boje), a
•Creative
BalansControl
bijele boje
bit ćeare
fiksno
postavljen
naif[AWB]
(Auto.isbalans
•• White
Balance
will
[Sensitivity]
White
Balance(Osjetljivost)
will be
be fixed
fixed to
to
[AWB],
and
[Sensitivity] will
will be
be fixed
fixed to
to [AUTO].
[AUTO].
[Sensitivity]
na[AWB],
[AUTO]and
(Automatski).
119
119
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 120 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 120 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Adjust the effect to fit your preferences
Adjust the effect to fit your preferences
Podešavanje efekta prema vlastitim željama
The strength and colours of the effects can be easily adjusted to fit your preferences.
The strength and colours of the effects can be easily adjusted to fit your preferences.
Jačina
i boje[ efekata
1
Touch
]. jednostavno se mogu podesiti da bi odgovarale vašim željama.
1 Touch [ ].
1 Touch
Dodirnite
2
[ [] to ].display the setting screen.
2 Touch
[
] to
display
screen.
• The settings
screen
can the
alsosetting
be displayed
from the
2 •Dodirnite
[ screen
] da biste
prikazali
zaslonfrom
za
The
settings
can
also
be
displayed
recording screen by pressing cursor button 1. the
postavljanje.
recording screen by pressing cursor button 1.
EXPS
EXPS
• Zaslon s postavkama također se prikazuje na zaslonu
za snimanje pritiskom na kursorski gumb ►.
3
3
Drag
the slide
bar to set.pomične trake.
Postavite
povlačenjem
Drag
thecan
slide
bar to
set.
•• Setting
also
performed
rotating thestražnjeg
rear dial.
Postavljanje
se be
može
obaviti iby
zakretanjem
•• Setting
canthat
alsocan
bebe
performed
rotating the
dial.
The
items
set differby
depending
on rear
which
kotačića.
• The
items
that
can
be
set
differ
depending
on
which
Creative Control Mode is currently set.
EXPS
EXPS
• Stavke koje je moguće postaviti razlikuju se ovisno
Creative
Controlon
Mode
isimage
currently
set.
For
information
each
effect,
to “Items that
o načinu
kreativnog
upravljanja
koji jerefer
trenutačno
For
information
on
each
image
effect,
refer to “Items that
can
be set”. Detalje o pojedinom efektu
postavljen.
slike potražite u
can be set”.
poglavlju
"Stavke
koje
je moguće
postaviti".screen.
• Touch
[
] again to
return
to the recording
•• Touch
[ 1
] also
again
to
toza
thesnimanje,
screen.
Da biste
se
vratili
nareturn
zaslon
ponovno
Pressing
takes
you back
torecording
the recording
screen.
Pressing
1
also
takes
you
back
to
the
recording
dodirnite
[
].
Pritisak
na
►
vas
također
vraća
na
za snimanje.
• When making the effect setting, [
] is displayedscreen.
onzaslon
the screen.
••• When
making
theefekta
effect
setting,
[ select
] isprikazuje
displayed
zaslonu
se
[ on
].the screen.
IfPri
youpostavljanju
do
not change
thena
settings,
the centre
(standard).
•• IfAko
you ne
do želite
not change
the settings,
select
the centre
(standard).
promijeniti
postavke,
odaberite
sredinu
(standardno).
Taking
a picture
with sa
a blurred
background
(Defocus
Control)
Snimanje
fotografija
zamućenom
pozadinom
(Kontrola
defokusiranja)
Taking
a picture
with a blurred
background
(Defocus
Control)
You
can
easily
set
the
blurriness
of
the
background
while
checking
the
screen.
Zamućenje
pozadine
postaviti dok
provjeravate
zaslon.
You
can easily
set thejednostavno
blurriness ofmožete
the background
while
checking the
screen.
1 Touch [ ].
1 Touch
Dodirnite
[
].
[
].
2
[ [] to ]display
the
settingzaslon
screen.
2 Touch
Dodirnite
da biste
prikazali
2
Touch
[
] to display
the
setting screen.za
postavljanje.
3 Drag
the slide bar to set.
3 Drag
the slide
bar
to set. can be ended by touching [
Defocus
Control
operation
].
3 ••Postavite
povlačenjem
pomične trake.
Defocus Control operation can be ended by touching [
].
EXPS
EXPS
• Kontrola defokusiranja može se prekinuti dodirom na
[
].
Postavljanje
svjetline
Setting
brightness
Setting brightness
Dodirnite
1 Touch
[ [ ]. ].
1 Touch [ ].
2 Touch
Dodirnite
da biste
prikazali
[ [] to ]display
the
settingzaslon
screen.za
2 Touch
[
] to display the setting screen.
postavljanje.
3 Drag the slide bar to set.
povlačenjem
trake. screen.
3 Drag
the
bartotoreturn
set.pomične
•Postavite
Touch
[ slide
] again
to the recording
•• Touch
[ se
] again
thesnimanje,
recordingponovno
screen.
Da biste
vratili to
nareturn
zaslontoza
dodirnite [
].
120
120
EXPS
EXPS
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 121
121 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
[Expressive]
Snimanje
[Expressive]
This
effect
to
a
art
Ovim
naglašavathe
se colour
boja tako
da nastane
u stilu popThis efektom
effect emphasises
emphasises
the
colour
to make
make
a pop
pop slika
art picture.
picture.
arta.
Items that
that can
can be
be set
set
Items
Stavke koje se mogu postaviti
Freshness
Freshness
Svježina
Understated
Understated
colours
Prigušene
boje
colours
Pop
Pop
Žive
colours
colours
boje
[Retro]
[Retro]
[Retro]
This effect
gives
a
image.
givesslika
a faded
faded
image.
SThis
ovimeffect
efektom
djeluje
izblijedjelo.
Items
be
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
that
can
be set
setpostaviti
Colour
Boja
Colour
Yellow
Yellowžuta
Naglašena
emphasised
emphasised
Red
Naglašena
Red
emphasised
crvena
emphasised
[Old
Days]
[Old Days]
[Old
Days](Stari dani)
This effect
adds
a
soft
and
feel
overall
addsslika
a bright,
bright,
soft
and nostalgic
nostalgic
feel to
to the
the
overall
SThis
ovimeffect
efektom
djeluje
svijetlo,
blago i ostavlja
nostalgičan
image.
image.
dojam.
Items
be
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
that
can
be set
setpostaviti
Contrast
Kontrast
Contrast
Low
contrast
Niski
Lowkontrast
contrast
High
Visoki
kontrast
High contrast
contrast
[High
Key]
[High Key]
[High
Key](Svijetli tonovi)
This effect
effect adds
adds a
a bright,
bright, airy
airy and
and soft
soft feel
feel to
to the
the overall
overall image.
image.
This
S ovim efektom slika djeluje svijetlo, prozračno i nježno.
Items
be
Items that
that
can
be set
setpostaviti
Stavke
kojecan
se mogu
Colour
Colour
Boja
Pink
Naglašena
Pink
emphasised
ružičasta
emphasised
Aquamarine
Aquamarine
Naglašena
emphasised
modrozelena
emphasised
•• IfAko
načinu zaShot
panoramsko
snimanje,
you odaberete
select this
this ovaj
effectefekt
withuPanorama
Panorama
Mode, the
the
effect may
may not
not
• If you
select
effect
with
Shot Mode,
effect
efekt
moždainneće
bitiwith
vidljiv
na mjestima
na kojima nema dovoljno
be
apparent
places
insufficient
brightness.
be
apparent
in
places
with
insufficient
brightness.
svjetla.
121
121
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 122 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[Low
Key](Tamni tonovi)
[Low Key]
addsslika
a dark
and taman,
relaxingopuštajući
feel to thedojam,
overallaimage
SThis
ovimeffect
efektom
dobiva
svijetliand
enhances
bright parts.
dijelovi
se naglašavaju.
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Boja
Colour
Naglašena
Red
crvena
emphasised
Naglašena
Blue
plava
emphasised
[Sepia]
[Sepia] (Sepija)
This efektom
effect creates
a sepia
image. (sepija) efekta.
Ovim
nastaje
slika toniranog
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Kontrast
Contrast
Niski
Lowkontrast
contrast
Visoki
kontrast
High contrast
[Dynamic Monochrome]
(Dinamički monokromatski efekt)
[Dynamic
Monochrome]
Ovim
efektom
kontrastto
dacreate
bi nastala
impresivnablack
crnoThis se
effect
gives pojačava
a higher contrast
an impressive
bijela
fotografija.
and white
picture.
Stavke koje se mogu postaviti
Items that can be set
Kontrast
Contrast
Niski kontrast
Low contrast
Visoki kontrast
High contrast
[Impressive Art]
(Impresivni umjetnički efekt)
[Impressive
Art]
Thisefekt
effectdaje
gives
your photo
a dramatic
contrast
look.
Ovaj
fotografiji
dramatičan
izgled
s kontrastima.
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Svježina
Freshness
Crno-bijelo
Black
and white
Žive
boje
Pop
colours
• Ako odaberete ovaj efekt u načinu za panoramsko snimanje,
• Ifprijelazi
you select
this effect
with Panorama
Shot
Mode, seams between
između
fotografija
mogu postati
vidljivi.
pictures may become noticeable.
122
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 123 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[High
Dynamic](Visoki dinamički raspon)
[High Dynamic]
This efektom
effect produces
optimum brightness
for tamne
both dark
Ovim
postiže the
se optimalna
svjetlina i za
i za and
svijetle
bright parts.
dijelove.
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Svježina
Freshness
Crno-bijelo
Black
and white
Žive
boje
Pop
colours
[Cross
Process](Presijecanje)
[Cross Process]
This efektom
effect gives
yourse
photo
a dramatic
colour
Ovim
postiže
dramatičan
izgled
bojalook.
vaše fotografije.
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Boja
Colour
Zeleni
ton/Plavi
ton/Žuti ton/Crveni
Green
tone/Blue
tone/Yellow
tone/Redton
tone
• Dodirnite da biste odabrali balans boje
• Touch to select the colour balance you
koji želite postići.
wish to generate.
XPRO
[Toy
Effect](Efekt igračke)
[Toy Effect]
This efektom
effect reduces
peripheral
brightness
impression
of
Ovim
smanjuje
se rubna
svjetlina to
dagive
bi sethe
dobio
dojam da
toy camera.
jea korišten
fotoaparat igračka.
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Boja
Colour
Naglašena
Orange
narančasta
emphasised
123
Naglašena
Blue
plava
emphasised
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 124 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[Toy
Pop](Fotoaparat igračka)
[Toy pop]
This efektom
effect creates
a vivid
andi bright
image
the look
of a toy
Ovim
nastaje
živahna
svijetla
slika with
uz dojam
da je
camera.fotoaparat igračka.
korišten
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Područje
Area
with sa
reduced
smanjenom
peripheral
rubnom svjetlinom
brightness
Mala
Small
Velika
Large
[Bleach
Bypass](Zadržavanje srebrnih tonova)
[Bleach Bypass]
This efektom
effect gives
a higher
a lower
saturation
Ovim
nastaje
velikicontrast
kontrastand
i niska
zasićenost
da to
bi create
a
calm
and
tranquil
picture.
nastala mračna i staložena slika.
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Kontrast
Contrast
Niski
Lowkontrast
contrast
124
Visoki
kontrast
High contrast
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 125 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 125 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
[Miniature Effect]
[Miniature
Effect]
[Miniature Effect]
(Efekt minijature)
This effect blurs peripheral areas to give the impression of a
This efektom
effect blurs
peripheral
areasdijelovi
to givefotografije
the impression
a
diorama.
Ovim
zamućuju
se rubni
da bi of
slika
diorama. na dioramu.
podsjećala
Items that can be set
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
be setpostaviti
Freshness
Svježina
Freshness
Understated
Prigušene
boje
Understated
colours
colours
Pop
Žive
Popboje
colours
colours
∫ ■Postavljanje
Setting the type
of defokusiranja
defocus
■
vrste
∫
Setting
the type
of you
defocus
With
[Miniature
Effect]
can
make the
subject stand
byda
intentionally
creating
Uz
funkciju
[Miniature
Effect]
moguće
je istaknuti
objektout
tako
namjerno stvorite
With
[Miniature
Effect] you
can make
subject
out by intentionally
creating
defocused
and
in-focus
portions.
You the
canMoguće
set the stand
recording
(defocus
defokusirane
dijelove
i dijelove
u fokusu.
je postavitiorientation
i smjer snimanja
(smjer
defocused
and
in-focus
portions.
You
can
set
the
recording
orientation
(defocus
orientation)
and
the
position
and
size
of
the
in-focus
portion.
defokusiranja) te položaj i veličinu dijela u fokusu.
orientation) and the position and size of the in-focus portion.
1
Touch [
].
1
Dodirnite [
].
1 Touch
[
].
2 Touch
Dodirnite
[
da biste
prikazali
[
] to ]display
the
settingzaslon
screen.za postavljanje.
2 •Touch
[ also
] todisplay
display
screen.
can
thethe
setting
screen
bydodirivanjem
touching thezaslona
screen on
recording
screen.
• You
Možete
prikazati
zaslon
za setting
postavljanje
na the
zaslonu
za snimanje.
display themože
settingsescreen
by itouching
Zaslon
prikazati
pritiskomthe
nascreen
[Fn3]. on the recording screen.
•• You
can za
alsopostavljanje
pressing
[Fn3].
You can also display the setting screen by pressing [Fn3].
Dodirnite
] za
smjera
snimanja
(smjerorientation).
defokusiranja).
3 •Touch
[ [ ] to
setpostavljanje
the recording
orientation
(defocus
3
4
4
5
5
5
6
6
6
Touch
[ dio
] touset
the recording orientation (defocus orientation).
Dodirnite
fokusu.
Touch
the in-focus
portion.
• ItDio
uthe
fokusu
moguće
je pomaknuti
i kursorskim
in-focus
•Touch
is also
possible
to portion.
move
the in-focus
portion using the
• cursor
Itgumbom.
is also
possible to move the in-focus portion using the
button.
cursor button.
Približite/udaljite
prsta
(str. 17.)the
dasize
bisteof the
Pinch
out/pinch indva
(P17)
to change
promijenili
veličinu
dijela
u
fokusu.
Pinch
out/pinch
in
(P17)
to
change
the
size
of the
in-focus portion.
• Može se
promijeniti na 3 različite veličine.
It can beportion.
changed to 3 different sizes.
•in-focus
ュリヴヱハ 5HVHW
6HW
• ItPovećavanje/smanjivanje
moguće
je i zakretanjem
can be changed
3 different
sizes.
ュリヴヱハ 5HVHW
6HW
• Enlarge/reduce
cantoalso
be performed
by rotating the rear
stražnjeg kotačića.
• dial.
Enlarge/reduce can also be performed by rotating the rear
• Ako dodirnete [Reset] (Izvorne postavke), postavke za nezamućene dijelove vraćaju se
dial.
• If
youpočetne
touch [Reset],
settings for the non-blurred portions are restored to the initial
na
postavke.
• settings.
If you touch [Reset], settings for the non-blurred portions are restored to the initial
Dodirnite [Set] (Postavi).
settings.
Touch
[Set].
Touch [Set].
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to uobičajeno i činit će se da
of padaju.
the recording screen will be delayed more than usual and the screen will look as if
• Display
kadrovi
Display
of the
recording
will be delayed more than usual and the screen will look as if
• •frames
are
dropping.
Na videozapise
se ne screen
snima zvuk.
are
se
približno
vremena.
(Ako snimate 8 minuta, videozapis koji nastaje trajat će
• •frames
NoSnima
sound
isdropping.
recorded 1/8
in motion
pictures.
minutu).
Nopribližno
sound is1recorded
in motion
pictures.
• Approximately
1/8 of the
time period
is recorded. (If you record for 8 minutes, the resulting
Prikazano
vrijeme
snimanja
približno
je 8 long.)
puta. Kada
način
• Approximately
1/8 of the will
time
period
is recorded.
(If you
record
for 8prebacujete
minutes, thena
resulting
motion
pictureraspoloživo
recording
be
approximately
1 minute
snimanja,
provjerite
raspoloživo
vrijeme snimanja.
motion
picture
recording
will be approximately
1 minute long.)
The
displayed
available
recording
time is approximately
8 times. When switching to Recording
•The
Kada
je [Focus
Mode]recording
(Način fokusiranja)
postavljen na
ručno When
fokusiranje
([MF]),
displayed
available
time
is approximately
8 times.
switching
to Recording
Mode, please check the available recording
time.
pomaknite fokusirano mjesto na dio u fokusu.
Mode, the
please
check
the available
recording
• When
[Focus
Mode]
is set to [MF],
movetime.
the focused location to the in-focus portion.
• When the [Focus Mode] is set to [MF], move the focused location to the in-focus portion.
125
125
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
126 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 126
126 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Recording
[Soft
Focus]
[Soft Focus]
[Soft
Focus](Blago fokusiranje)
This
the
image
to
soft
Efektom
se blurs
zamućuje
cjelokupna
da bi sea
This effect
effect
blurs
the overall
overall
imageslika
to produce
produce
apostigao
soft feel.
feel.dojam
mekoće.
Items that
that can
can be
be set
set
Items
Stavke koje se mogu postaviti
Extent
Extent of
of defocus
defocus
Količina
defokusiranja
Weak
Weak defocus
defocus
Slabo
defokusiranje
Strong
Strong defocus
defocus
Snažno
defokusiranje
•• Display
Display of
of the
the recording
recording screen
screen will
will be
be delayed
delayed more
more than
than usual
usual and
and
screen
will look
look
as
if frames
frames
areće
dropping.
•the
Prikaz
zaslona
za as
snimanje
imat
veću zadršku nego što je to
the
screen
will
if
are
dropping.
uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
[Fantasy]
[Fantasy]
[Fantasy] (Mašta)
This
effect
creates
a
image in
pale
This efekt
effectstvara
creates
a fantastical
fantastical
in a
atonova.
pale colour
colour tone.
tone.
Ovaj
fantastičnu
slikuimage
blijedih
Items that
that
can
be set
set postaviti
Items
be
Stavke
kojecan
se mogu
Svježina
Freshness
Freshness
Understated
Prigušene
boje
Understated
colours
colours
Popboje
Žive
Pop
colours
colours
[Star
Filter]
[Star
Filter](Filtar zvijezda)
[Star Filter]
This
effect
transforms
of
into
star
This efekt
effectpreobražava
transforms pin-points
pin-points
of light
light
intodaa
a nalikuju
star effect.
effect.
Ovaj
čestice svjetla
tako
na zvijezde.
Items
be
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
that
can
be set
set postaviti
Length
shine
Duljina of
sjaja
Length
of
shine
Short
Kratka
Short
Long
Duga
Long
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to
Display of
of the
the recording
screen will
will be
be delayed
delayed more
more than
than usual
usual and
and
•• Display
uobičajeno
i recording
činit će sescreen
da kadrovi
padaju.
the
the screen
screen will
will look
look as
as if
if frames
frames are
are dropping.
dropping.
126
126
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
127 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 127
ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 127 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
午前11時53分
Recording
Recording
Snimanje
Recording
[One Point Color]
[One
PointColor]
Color]
[One Point
(Jedna točka boje)
This effect leaves one selected colour to emphasise
This effect
leaves
onese
selected
colour to emphasise
Ovim
efektom
ostavlja
jedna odabrana
boja za naglašeni
impressiveness.
impressiveness.
impresivan
dojam.
Items
be
Stavke
kojecan
se mogu
Items that
that
can
be set
set postaviti
Small amount of
Količinaof
preostale
Amount
colour left Small amount
of
boje
Amount
of colour left Mala količina
colour
boje
colour
Large
amount
of
Velika
količina
Large
amount
of
colour
boje
colour
∫ Set the colour to leave in
∫ ■Postavite
Set the colour to
leave
in ostaviti
■
koju
Set the colourboju
to leave
inželite
by selecting
a location on the screen.
Set the colour to leave in by selecting a location on the screen.
Postavite boju
1
[ koju
]. želite ostaviti odabirom mjesta na zaslonu.
1 Touch
Touch [
].
1 Touch
Dodirnite
2
[ [] to ].display the setting screen.
2
[
] to display the setting screen.
2 Touch
[ display
] da biste
prikazali
zaslon
za postavljanje.
•Dodirnite
You can also
the setting
screen
by pressing
[Fn3].
• You can also display the setting screen by pressing [Fn3].
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i pritiskom na [Fn3].
3
3
3
Touch the part where you want to leave the colour.
Touch
the dio
partna
where
you
want
to leave
the colour.
kojem
želite
ostaviti
boju.
•Dodirnite
Touch [Reset]
to return
the
setting
of the colour
to leave in
• Touch [Reset] to return the setting of the colour to leave in
4
4
4
postavke
Touch
[Set].boje koju želite ostaviti u središtu.
Touch [Set].
Dodirnite [Set] (Postavi).
the centre.
• toDodirnite
[Reset] (Izvorne postavke) za povratak
to the centre.
ュリヴヱハ
ュリヴヱハ
ュリヴヱハ
5HVHW
5HVHW
5HVHW
6HW
6HW
6HW
the subject,
the set colour
may not
beostati
left in.na slici.
• •Depending
Kod nekihonobjekata
postavljena
boja možda
neće
• Depending on the subject, the set colour may not be left in.
[Sunshine]
[Sunshine] (Sunčeva svjetlost)
[Sunshine]
This efekt
effect adds a cast
of lightzrake
to the scene.
Ovaj
sunčeve
sceni.
This effectnaglašava
adds a cast
of light to thena
scene.
Stavke
se mogu
Items koje
that can
be setpostaviti
Items that can be set
Boja
ton/Crveni
ton/Plavi
ton/Uobičajenitone
ton
Colour
YellowŽuti
tone/Red
tone/Blue
tone/Standard
Colour
Yellow tone/Red tone/Blue tone/Standard tone
• •Dodirnite
da biste
balans boje
Touch to select
theodabrali
colour balance
you
SUN
SUN
•koji
Touch to select the colour balance you
SUN
želite postići.
wish to generate.
wish to generate.
127
127
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 128 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 128 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
∫ Setting the light source
■■Postavljanje
izvora
svjetla
∫
Setting
the light
You
can change
the source
position
and size of the light source.
You
canpromijeniti
change thepoložaj
position
and size
of thesvjetla.
light source.
Možete
i veličinu
izvora
1 Touch [ ].
1 Touch
[ [ ]. ].
Dodirnite
2 Touch [ ] to display the setting screen.
2
Dodirnite
[ ] to
]display
da biste
prikazali
zaslon
za postavljanje.
2 •Touch
[ also
setting
screen.
You can
display
the the
setting
screen
by pressing
[Fn3].
Zaslon
prikazati
pritiskom[Fn3].
na [Fn3].
•• You
can za
alsopostavljanje
display themože
settingsescreen
by ipressing
3
3
Touch the location where you want to place the
Touch
the
location
where
want
to place
the
centre
of the
lightna
source.
Dodirnite
mjesto
kojemyou
želite
stavite
sredinu
centre
of
the of
light
source.
svjetla.
The position
the light
source can also be moved with the
•izvora
The
position
of the light
source
be moved
with the
•• cursor
button.
Položaj
od izvora
svjetla
možecan
se also
pomaknuti
i kursorskim
gumbom.
cursor
button.
• The
centre
of the light source can be moved to the edge of
Središte
može can
se pomaknuti
rub edge of
•• the
The
centreizvora
of thesvjetla
light source
be moved na
to the
screen.
zaslona.
the
screen.
4
4
5
5
6L]H
ュリヴヱハ6L]H
5HVHW
ュリヴヱハ
5HVHW
6HW
6HW
Point for when placing the centre of the light source
Point
for when
placing thesredišta
centre ofizvora
the light
source
Preporuka
o postavljanju
svjetla
A more natural appearance can be created by placing the centre of the light source
APrirodniji
more the
natural
appearance
can be
created by
placingizvora
the centre
the light
source
outside
image.
izgled
može se postići
stavljanjem
središta
svjetlaofizvan
slike.
outside the image.
Približite/udaljite
prsta
(str. 17.)
biste
podesili
Pinch
out/pinch indva
(P17)
to adjust
theda
size
of the
light
Pinch
out/pinch
in (P17) to adjust the size of the light
veličinu
izvora svjetla.
source.
can be
to 4nadifferent
sizes.
•source.
• ItMože
sechanged
promijeniti
4 različite
veličine.
ItPovećavanje/smanjivanje
can be changed
4 different
sizes.
•• Enlarge/reduce
cantoalso
bemoguće
performed
rotating the rear
je iby
zakretanjem
• dial.
Enlarge/reduce
can also be performed by rotating the rear
stražnjeg kotačića.
Dodirom[Reset]
na [Reset]
(Izvorne
postavke)
dial.
•• Touching
returns
the light
source postavka
setting to izvora
the
svjetlasetting.
vraća
se returns
na zadanu
• default
Touching
[Reset]
the postavku.
light source setting to the
default[Set].
setting.
Dodirnite
[Set] (Postavi).
Touch
Touch [Set].
Prikazofzaslona
za snimanje
zadršku
što je and
to uobičajeno
će se
• •Display
the recording
screenimat
will će
be veću
delayed
morenego
than usual
the screeni činit
will look
asda
if
kadrovi
• frames
Display
of padaju.
the
recording screen will be delayed more than usual and the screen will look as if
are
dropping.
frames are dropping.
128
128
Snimanje
Memoriranje željenih postavki (Prilagođeni način rada)
Način snimanja:
Možete memorirati trenutačne postavke fotoaparata kao prilagođene. Ako zatim snimate
u prilagođenom načinu rada, možete koristiti memorirane postavke.
• Početne postavke programa auto. ekspozicije u početku se memoriraju kao prilagođene
postavke.
Memoriranje osobnih postavki izbornika (memoriranje prilagođenih postavki)
Da biste omogućili snimanje pomoću istih postavki, možete memorirati do 4 seta
trenutnih postavki fotoaparata pomoću funkcije [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke).
Priprema: Unaprijed postavite način snimanja i odaberite željene postavke izbornika na
fotoaparatu.
1
2
Odaberite [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno). (str. 43.)
Dodirnite prilagođeni skup postavke za memoriranje.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
Prilagođeni skup
postavki
Opis postavki
C1
C1
C2-1
C2-2
C2-3
Postavke su memorirane za
na funkcijskom kotačiću.
• Možete snimati jednostavnim zakretanjem funkcijskog
kotačića u odgovarajući položaj. Memoriranjem
prilagođenih postavki koje koristite često, lakše ih je
koristiti.
C2
Postavke su memorirane za
na funkcijskom kotačiću.
• Možete memorirati do 3 skupa prilagođenih postavki i
prema potrebi koristiti različite skupove.
129
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 130 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Recording
Recording
Snimanje
Recording
using registered
custom set
Recording
Recording using
using registered
registered custom
custom set
set
You
can
easily
call
upskupa
the settings
you
haveprilagođenih
registered using
[Cust.Set
Mem.].
Snimanje
pomoću
memoriranih
postavki
You
can
call
you
[Cust.Set
You
can easily
easily
call up
up the
the settings
settings
you have
have registered
registered using
using
[Cust.Set Mem.].
Mem.].
Postavke
koje stedial
memorirali
pomoću
[Cust. Set Mem.] možete jednostavno prikazati.
Set
the mode
to [[
].
Set
].
Set the
the mode
mode dial
dial to
to [
].
funkcijski
kotačić
[C1].
••Postavite
The
]]na
is
up.
The custom
custom set
set registered
registered for
for [[
is called
called
up.
• The custom set registered for [
] is called up.
• Prikazuje se skup prilagođenih postavki memoriran za [C1].
the mode
dial to
[
].
1 Set
Set
].
Set the
the mode
mode dial
dial to
to [[
].
11 Postavite
funkcijski kotačić na [C2].
• The custom set registered for [
], [
] or [
is called
called up.
up. The
The most
most recently
recently
The
set
for
],
]] or
]]] is
• ••Prikazuje
se skup
prilagođenih
], [Cup.
] ili [most
].
The custom
custom
set registered
registered
for [[postavki
], [[ memoriran
or [[ za [C
is
called
2-1
2-2The
C2-3recently
used
custom set
is called
up.
used
set
up.
Odabire
se posljednji
korišteni
used custom
custom
set is
is called
called
up. skup prilagođenih postavki.
To
changeprilagođenog
a custom
setskupa
To
• •••Promjena
To change
change a
a custom
custom set
set
2
and
3
.
>
To
steps
2
and
3
>
To
steps
→
Koraci
2
i
3
.
> To steps 2 and 3..
22
[MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
i zatim
dodirnite [Custom
Press
[MENU/SET]
and
then touch
[Custom
Mode].
Press
Press [MENU/SET]
[MENU/SET] and
and then
then touch
touch [Custom
[Custom Mode].
Mode].
2 Pritisnite
Mode] (Prilagođeni način rada).
Touch
the custom
settings.
Touch
custom
Touch the
the
custom settings.
settings.
3 Dodirnite
33
prilagođene
postavke.
It
is also
possible
to display
It
possible
display
Također,
jeto
prikazati
It is
is also
alsomoguće
possible
to
display
the
selection screen
by
the
screen
by
zaslon
za odabir
dodirom
the selection
selection
screen
by ikone
touching
the
Recording
Mode
touching
the
Recording
načina
snimanja
u načinuMode
touching
the Recording
Mode
icon
in
Recording
Mode.
icon
snimanja.
icon in
in Recording
Recording Mode.
Mode.
Pohranjivanje
odabranih
prilagođenih
postavki
prikazuje
••• Saving
of
the selected
custom
settings is
displayed
on the
of
• Saving
Saving
of the
the selected
selected custom
custom settings
settings is
is displayed
displayed on
on the
the
se na zaslonu.
screen.
screen.
screen.
A
custom
Prikaz prilagođenih
postavki
A Display
Display
custom settings
settings
A
Display
custom
settings
C
2-1 C2-2 C2-3
C
C2-1
2-1 C
C2-2
2-2 C
C2-3
2-3
C2-1
C2-1
C2-1
A
A
A
C2-1
C2-1
C2-1
50 i
50
50 ii
4:
4:
4:
■■Promjena
postavki
∫
Changing
the
settings
∫
Changing
the
∫
Changing
the settings
settings
Memorirani
sadržaj
neće
se promijeniti
kadathe
postavku
privremeno
promijenitewith
takothe
Registered contents
contents
do not
not
change when
menu izbornika
setting is
changed temporarily
Registered
Registered contents do
do not change
change when
when the
the menu
menu setting
setting is
is changed
changed temporarily
temporarily with
with the
the
da
postavite
funkcijski
kotačić
na
ili
.
Da
biste
promijenili
memorirane
postavke,
pišite
mode
dial
set
to
or
.
To
change
the
registered
settings,
overwrite
the
registered
C1
C2
mode
dial
or
.. To
the
settings,
overwrite
the
mode
dial set
set to
to sadržaja
or
To change
change
the registered
registered
settings,za
overwrite
the registered
registered
preko
memoriranog
pomoću
[Cust.Set
Mem.]
u
izborniku
prilagođene
postavke
content using
using [Cust.Set Mem.]
Mem.] on the
the custom settings
settings menu.
content
content using [Cust.Set
[Cust.Set Mem.] on
on the custom
custom settings menu.
menu.
• Sljedeće postavke izbornika nisu memorirane u prilagođenim postavkama jer se
following
menu settings
are
not registered
in the
custom set
since they
are reflected
to
•• The
following
settings
are
registered
odražavaju
u drugim
načinima
snimanja.
The
following menu
menu
settings
are not
not
registered in
in the
the custom
custom set
set since
since they
they are
are reflected
reflected to
to
• The
other
Recording modes.
other
other Recording
Recording modes.
modes.
Izbornik [Rec] (Snimanje)
Izbornik [Setup]
Izbornik [Custom]
(Postavljanje)
(Prilagođeno)
[Setup] menu
menu
[Custom]
menu
[Setup]
[Custom]
[Setup] menu
[Custom] menu
menu
• Svi
izbornici
• [iA Button
Switch]
• Podaci
spremljeni
pomoću
•• Data
registered
with
[Face
Recog.]
•
All
menus
•
[iA
Button
Switch]
Data
registered
with
[Face
Recog.]
•
All
menus
•
[iA
Button
Switch]
• Data
registered
with
[Face Recog.]
• All menus
• [iA Button
Switch]
(Prekidač
inteligentnog
[Face
Recog.]
(Prepoznavanje
•• The
[Profile
Setup] setting
•• [Touch
Scroll]
[Profile
auto.
načinaScroll]
rada)
lica)
• The
The
[Profile Setup]
Setup] setting
setting
• [Touch
[Touch
Scroll]
•• [Menu
Guide]
[Menu
Guide]
• [Touch
Scroll]
(Pomicanje
• Postavka [Profile Setup]
• [Menu Guide]
dodirom)
(Postavljanje profila)
• [Menu Guide] (Vodič kroz
izbornike)
[Rec]
menu
[Rec]
[Rec] menu
menu
130
130
130
130
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 131 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Optički
stabilizator
slike
Optical
Image Stabiliser
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
The camera
detects
jitter duringispravlja
recording
and automatically
it, so
you
Fotoaparat
prepoznaje
i automatski
podrhtavanje
tijekomcorrects
snimanja,
tako
dacan record
images
withfotografije
reduced jitter.
možete
snimati
sa smanjenim podrhtavanjem.
Potreban
objektiv
koji podržava
funkciju
stabilizatora.
A lensjewhich
supports
the stabiliser
function
is required.
–– Izmjenjivi
objektiv (H-PS14042,
H-FS14140,
H-FS1442A,
H-FS014042,
H-FS45150)
– The interchangeable
lens (H-PS14042,
H-FS14140,
H-FS1442A,
H-FS014042,
H-FS45150)
podržava funkciju stabilizatora.
supports the stabiliser function.
• Na•izmjenjivom
objektivu lens
(H-FS14140)
nalazi
se prekidač
optičkog
stabilizatora
The interchangeable
(H-FS14140)
have
O.I.S switch.
Stabiliser
functionslika.
is activated when
Funkcija stabilizatora aktivira se kada je prekidač na objektivu postavljen na [ON] (Uklj.). (U
the O.I.S switch of the lens is set to [ON]. ([
] is set at the time of purchase)
trenutku kupnje postavljeno je [
].)
∫ Setting the Stabiliser in the [Rec] menu
■■Postavljanje
u izborniku [Rec] (Snimanje)
1 Select stabilizatora
[Stabilizer] in the [Rec] menu. (P43)
1
2
Odaberite
2 Touch[Stabilizer]
the item. (Stabilizator) u izborniku [Rec]. (str. 43.)
Dodirnite stavku.
Item
Description of settings
Stavka
Opis are
postavki
[
]
Vertical and horizontal shake
compensated for.
([Normal])
[
]
Kompenzira se okomito i vodoravno podrhtavanje.
([Normal]
Camera shake is corrected for up/down movements. This mode is ideal
(Uobičajeno))
[
]
for panning (a method of taking pictures which involves turning the
([Panning]) Podrhtavanje
camera to track
the movements
a pokrete
subject prema
which continues
fotoaparata
ispravlja seofza
gore/dolje. to move
[
]
in ajefixed
Ovaj
načindirection).
rada idealan za pomicanje (metoda snimanja fotografija
([Panning]
pri[Stabilizer]
kojem se fotoaparat
okreće da bi pratio kretanje objekta koji se
does not work.
(Pomicanje))
neprestano miče u određenom smjeru).
[OFF]
(This can be selected only when using a lens without the [O.I.S.]
[Stabilizer]
switch.) (Stabilizator) ne radi.
[OFF]
(Ova je postavka dostupna samo kad koristite objektiv bez prekidača
(Isklj.)
feature
is only
availableslike).)
if the lens you are using has an internal stabiliser.
• The [Stabilizer]
[O.I.S.]
(Optički
stabilizator
• Exit the menu after it is set.
• Značajka [Stabilizer] dostupna je samo ako objektiv koji se koristi ima ugrađeni stabilizator.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Preventing jitter (camera shake)
When the jitter alert [
] appears, use [Stabilizer], a tripod, the self-timer (P184) or the
Sprečavanje podrhtavanja fotoaparata
remote shutter (DMW-RSL1: optional) (P312).
Kad se
pojavispeed
upozorenje
podrhtavanje
koristite cases.
[Stabilizer]
• Shutter
will be na
slower
particularly[in the],following
Keep(Stabilizator),
the camera still from the
tronožac,
automatski
okidač
(str.
ili daljinski
okidačappears
(DMW-RSL1:
neobavezan)
moment
the shutter
button
is 184.)
pressed
until the picture
on the screen.
We recommend
(str. 312.).
using a tripod.
• Brzina zatvarača bit će sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat držite mirno od
– Slow Sync.
trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu. Preporučujemo korištenje tronošca.
– Slow Sync./Red-Eye Reduction
–– Spora sinkronizacija
– [Clear
Nightscape]/[Cool Night
Sky]/[Warm
Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
–– Spora
sinkronizacija/Smanjenje
efekta
crvenih Glowing
očiju
[Glittering
Illuminations]/[Clear
Night Portrait]
(Scene
Guide Mode)
–– [Clear
Nightscape]/[Cool
Night Sky]/[Warm
Glowing
Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/
– When you
set to a slow shutter
speed
[Glittering
Illuminations]/[Clear
Night
Portrait] (Scenski način rada)
–– Kad postavite nisku brzinu zatvarača
131 131
Snimanje
• Preporučujemo isključivanje optičkog stabilizatora slike pri korištenju tronošca. Na zaslonu
se tada prikazuje [
].
• Preporučujemo snimanje fotografija pomoću optičkog tražila pri pomicanju u [
].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima. Pazite na
podrhtavanje fotoaparata pri pritisku okidača.
–– Kad je podrhtavanje prejako
–– Kod velikog uvećanja zumom
–– Kada se koristi digitalni zum.
–– Kad snimate fotografije dok slijedite objekte koji se kreću
–– Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na
tamnim mjestima
• Efekt pomicanja u načinu [
] teže je postići u sljedećim slučajevima.
–– U jarko osvijetljenim mjestima, kao na dnevnoj svjetlosti tijekom ljetnog dana.
–– Kad je brzina zatvarača veća od 1/100 sekunde,
–– Kada presporo pomičete fotoaparat jer se objekt sporo kreće. (Pozadina se neće
zamutiti.)
–– Kad fotoaparat ne prati objekt dovoljno dobro.
132
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
133 ページ
133 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Snimanje
fotografija
pomoću
zuma
Taking
Taking
Pictures
Pictures
with
with
thethe
Zoom
Zoom
Applicable
Applicable
modes:
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
You
can
Yousmanjiti
zoom-out
can zoom-out
to da
record
to
record
landscapes
landscapes
etc. inetc.
wide
wide
angleangle
(Wide)
or zoom-in
orili zoom-in
to make
tozum
make
Možete
zum
biste
snimili
krajolike
itd.
uinširokom
kutu(Wide)
(Wide)
povećati
people
people
and
objects
and
objects
appear
appear
closer
closer
(Tele).(Tele).
da biste
ljude
i predmete
učinili
bližima
Zoom
Zoom
lever
of
lever
an of an Function
Function
lever
of
lever
thisof this
Ručica
zuma
na
Funkcijska
ručica
21, 2 ¢1, 2
interchangeable
interchangeable
lens¢ 11lens¢ 1
unit¢1,unit
izmjenjivom
objektivu*
uređaja*
Kad When
se
koristi
objektivlens lens
When
using
using
theizmjenjivi
interchangeable
the interchangeable
(H-PS14042)
kojisupports
podržava
(H-PS14042)
(H-PS14042)
that
that supports
the power
the power
električni
zum
(električno
zoom
zoom
(electrically
(electrically
operated
operated
zoom)zoom)
upravljani zum)
T
T
W
W
W
W
T
T
Zoom
ring
ofring
an of
Function
Function
lever
of
lever
thisof this
Prsten
zaZoom
zumiranje
naan
Funkcijska
ručica
interchangeable
interchangeable
lens lens
unit¢2,unit
izmjenjivom
objektivu
uređaja
*32, 3 ¢2, 3
WhenWhen
usingusing
the interchangeable
the interchangeable
lens lens
Pri korištenju izmjenjivog objektiva
T
T
(H-FS14140/H-FS1442A/H-FS014042/
(H-FS14140/H-FS1442A/H-FS014042/
(H-FS14140/H-FS1442A/HH-FS45150)
H-FS45150)
that do
that
not
dosupport
notne
support
the the
FS014042/
H-FS45150)
koji
power
power
zoom
zoom zum
podržava
električni
W
W
T
T
W
W
T side:
T side:
strana:
Enlarges
Enlarges
distant
distant
subject
Udaljeni
objekt
sesubject
povećava
W side:
W side:
strana:
Proširuje
se kut
Widens
Widens
angle
angle
ofgledanja
view
of view
*1 Brzina
zumiranja
razlikuje
sedepending
ovisno
o tome
koliko
daleko
pomaknete
ručicu zuma.
¢1
The
¢1zoom
The
zoom
speedspeed
varies
varies
depending
on how
onfar
how
you
farmove
you
move
the zoom
the zoom
lever. lever.
*2 Da
biste
izvršili
zuma
ručicom,
postavite
[Function
¢2
To¢2
perform
To perform
zoomoperacije
zoom
operations
operations
with funkcijskom
the
with
function
the function
lever,
lever,
set [Function
set [Function
Lever]
Lever]
(P20)Lever]
(P20)
in thein the
(Funkcijska
ručica)
(str.
20.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na [ZOOM] (Zum).
[Custom]
[Custom]
menu
menu
to [ZOOM].
to [ZOOM].
*3
funkcijskom
ručicom
moguć
jeissamo
kada
je when
funkcija
[Ex.
(Dodatna
¢3 Rad
Operation
¢3sOperation
with the
with
function
the function
lever
is
lever
possible
possible
only
when
only
[Ex. Tele
[Ex.
Conv.]
TeleTele
Conv.]
inConv.]
thein
[Rec]
the
[Rec]
menumenu
is
is
telekonverzija)
u izborniku [Rec] (Snimanje) postavljena na [ZOOM].
set toset
[ZOOM].
to [ZOOM].
133 133
133
134 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 134
134 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
午前11時53分
Recording
Recording
Recording
Snimanje
Raising
Raising the
the telescopic
telescopic effect
effect
Raising
the
telescopic
effect
Povećanje teleefekta
[Ex.
Tele
[Ex.
Tele Conv.]
Conv.]
[Ex.
[Ex. Tele
Tele Conv.]
Conv.] (Dodatna telekonverzija)
The
Extra
Tele
Conversion enables
you
to take
pictures
that
are
further
enlarged without
The
Extra
Tele
enables
you
pictures
that
are
further
The
Extratelekonverzija
Tele Conversion
Conversion
enables snimanje
you to
to take
take
pictures koje
that su
aredodatno
further enlarged
enlarged
without
Dodatna
omogućuje
fotografija
povećavawithout
bez
deteriorating
the
picture
quality.
deteriorating
the picture
picture
quality.
deteriorating
the
smanjenja kvalitete
slike.quality.
When
taking
pictures
[Ex.
Tele
Conv.]
Max.
2k¢¢¢
When
taking
[Ex.
Tele
Conv.]
Max.
When
taking pictures
pictures
[Ex.
Tele
Conv.]
Max. 2k
2k
Kod snimanja
fotografija [Ex.
Tele
Conv.]
Maks.
2x *
¢
¢ When
When a
a picture
picture size
size of
of [S]
[S] (4
(4 M),
M), aspect
aspect ratio
ratio of
of [4:3]
[4:3] is
is selected.
selected.
¢
When
a
picture
size
of
[S]
(4
M),
aspect
ratio
of
[4:3]
is
selected.
* Kada
je
odabrana
veličina
slike
[S]
(Mala)
(4
M),
a
format
[4:
3].
The
magnification
level
differs
depending
on
[Picture
Size]
and
[Aspect Ratio]
settings.
The
level
differs
on
Size]
and
Ratio]
settings.
The magnification
magnification
level
differs depending
depending
on [Picture
[Picture
Size]Size]
and i[Aspect
[Aspect
Ratio]
settings.Ratio].
Razina
uvećanja
ovisi
o[M]or
postavkama
opcijasizes
veličine
[Picture
formata
slike
[Aspect
•• Set
the
picture
size
to
[S]
(picture
indicated
with
),
and
set
the
Set the
the picture
picture size
size to
to [M]or
[M]or [S]
[S] (picture
(picture sizes
sizes indicated
indicated with
with
), and
and set
set the
the quality
quality to
to
• Set
),
quality
to
[A]
or
[›].
• [A]
Postavite
veličinu slike na [M] (Srednja) ili [S] (Mala) (veličine slika označene s
), i
or
[›].
[A] or [›].
postavite kvalitetu na [ ] ili [
].
2.4k
([FHD/50p],
[FHD/50i],
[FHD/
2.4k
([FHD/50p],
[FHD/50i],
[FHD/
2.4k([FHD/50p],
([FHD/50p],[FHD/50i],
[FHD/50i],[FHD/
[FHD/
2,4x
25p],
[FHD/24p])
When
recording
motion
25p],
[FHD/24p])
When
recording
motion
25p], [FHD/24p])
[FHD/24p])
[Ex. Tele
Tele Conv.]
Conv.]
When
recording motion
Kod
snimanja
25p],
[Ex.
3.6k
([HD/50p],
[HD/25p])
pictures
[Ex.
Tele
Conv.]
[Ex.
Tele
Conv.]
3.6k
([HD/50p],
[HD/25p])
pictures
3.6k([HD/50p],
([HD/50p],[HD/25p])
[HD/25p])
pictures
videozapisa
3,6x
4.8k
([VGA/25p])
4.8k
([VGA/25p])
4.8k([VGA/25p])
([VGA/25p])
4,8x
Zooming
in
with the
Extra Tele
Conversion in
steps
Zooming
in
the
Tele
in
Zooming
inswith
with
the Extra
Extra
Tele Conversion
Conversion
in steps
steps
Zumiranje
funkcijom
dodatne
telekonverzije
u koracima
[MENU]
>
[Rec]>[Ex.
Tele
Conv.]>[ZOOM]
[MENU]
>
[Rec]>[Ex.
Tele
Conv.]>[ZOOM]
[MENU] >
[Rec]>[Ex.
Tele Conv.]>[ZOOM]
→ [Rec]
(Snimanje)→[Ex.
Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)→[ZOOM] (Zum)
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
4:3
EX1.0x
EX1.0x
EX1.0x
EX2.0x
EX2.0x
EX2.0x
A
A
A
A
level
of
the Extra
Tele
Conversion
A Magnification
Magnification
level
of
Tele
A
Magnification
leveldodatne
of the
the Extra
Extra
Tele Conversion
Conversion
Razina uvećanja
telekonverzija
The
operation
can
be
by
using
the
or
The
operation
canpomoću
be performed
performed
by
using
the zoom
zoom lever
lever
or the
the function
function lever.
lever.
The
operation
can
be
performed
using
the
zoom
lever
or
the
function
lever.
Radnje
se izvode
ručiceby
zuma
ili funkcijske
ručice.
•• This
can
be
used
only
when
recording
pictures.
This
can
be
used
only
when
recording
pictures.
•
Može
se
koristiti
samo
kod
snimanja
fotografija.
• This can be used only when recording pictures.
•••To
perform
zoom
operations
with
function
set
[Function
Lever]
in
ToDa
perform
zoom operacije
operationszuma
with the
the
function lever,
lever,
set postavite
[Function[Function
Lever] (P20)
(P20)
in the
the
biste izvršili
funkcijskom
ručicom,
Lever]
• To
perform
zoom
operations
with
the
function
lever,
set
[Function
Lever]
(P20)
in
the
[Custom]
menu
to
(Funkcijska
ručica)
(str. 20.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na [ZOOM] (Zum).
[Custom]
menu
to [ZOOM].
[ZOOM].
[Custom] menu to [ZOOM].
•••When
using
interchangeable
(H-PS14042)
that
the
Extra
Kad koristite
objektiv lens
(H-PS14042)
koji podržava
električni
zum,zoom,
dodatna
When
using an
anizmjenjivi
interchangeable
lens
(H-PS14042)
that supports
supports
the power
power
zoom,
Extra Tele
Tele
• When
using
an
interchangeable
lens
(H-PS14042)
that
supports
the
power
zoom,
Extra
Tele
Conversion
becomes
available
after
zooming
in to
thedo
Tele
endTele
of the
opticalzuma.
zoom.
telekonverzija
postaje
dostupna
nakon
što zumirate
kraja
optičkog
Conversion
Conversion becomes
becomes available
available after
after ¢zooming
zooming in
in to
to the
the Tele
Tele end
end of
of the
the optical
optical zoom.
zoom.
¢
B
Optical
Zoom
range
(Focal
length)
Raspon
optičkog
zuma
(fokalna
duljina)*
¢
B
Zoom
range
(Focal
length)
B Optical
Optical
Zoom
range
(Focal
length)
Raspon
dodatne
telekonverzije
C
Tele
Conversion
range
still
picture
C Extra
Extra
Tele
Conversion
range for
for za
stillsnimanje
picture recording
recording
C
Extra
Tele
Conversion
range
for
still
picture
recording
fotografija
(uvećanje zuma)
(Zoom
magnification)
B
C
(Zoom
magnification)
B
C
(Zoom magnification)
B
C
*
¢
¢
¢
Kliznik
zumaslider
prikazuje
se kada koristite
izmjenjivi
objektiv (H-PS14042)
koji podržava that
This
zoom
is displayed
when using
an interchangeable
lens (H-PS14042)
This
This zoom
zoom slider
slider is
is displayed
displayed when
when using
using an
an interchangeable
interchangeable lens
lens (H-PS14042)
(H-PS14042) that
that
električni
supportszum.
the power zoom.
supports the
the power
power zoom.
zoom.
supports
Prikaz
uvećanja
zuma približna jeisvrijednost.
•••The
The indicated
indicated zoom
zoom magnification
magnification is
is an
an approximation.
approximation.
indicated
zoom
magnification
an
approximation.
• The
134
134
134
134
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 135 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 135 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Jednostavno zumiranje s funkcijom dodatne telekonverzije
Simply zooming in with the Extra Tele Conversion
Simply zooming in with the Extra Tele Conversion
→ [Rec] (Snimanje)→[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)→[TELE
CONV.]
(Telekonverzija)
[MENU] >
[Rec]>[Ex.
Tele Conv.]>[TELE CONV.]
[MENU] > [Rec]>[Ex. Tele Conv.]>[TELE CONV.]
→ [Motion
(Videozapis)→[Ex.
Tele Conv.] (Dodatna
[MENU] >
[MotionPicture]
Picture]>[Ex.
Tele Conv.]>[ON]
[MENU] >
[Motion Picture]>[Ex. Tele Conv.]>[ON]
telekonverzija)→[ON]
A [OFF]
A [OFF]
[OFF]
4:3
4:3
4:3
4:3
A
A
Kadthe
se Extra
koristiTele
funkcija
dodatneistelekonverzije,
gledanja
ćedifferent
različit od
• •When
Conversion
used, angle ofkut
view
for still fotografija
pictures willbitbe
from the
• When
the Extra Tele Conversion is used, angle of view for still pictures will be different from the
kuta gledanja videozapisa jer je između njih različit faktor zuma. Kut gledanja pri snimanju
angle of view for motion pictures because the zoom factor is different between them. Angle of
angle
of se
view
for motion
picturesusklađivanjem
because the zoom
factor
is different
between
them. Angle of
može
prethodno
provjeriti
postavke
funkcije
[Rec
Area]
(Područje
view
for recording
can be
checked beforehand by
matching
the [Rec
Area]
(P214)
setting to the
view
for recording
can be
beforehand
by matching the [Rec Area] (P214) setting to the
snimanja)
(str.214.)
sa checked
željenim načinom
snimanja.
mode you wish to record in.
mode you wish to record in.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not available in these cases:
Not available
in these
cases:
Dodatna
telekonverzija
nijeavailable
dostupna
sljedećim
slučajevima.
• •Extra
Tele Conversion
is not
in uthe
following
cases.
• Extra
Tele Conversion is not available in the following cases.
–– Panoramsko
snimanje
– Panorama
Shot Mode
– Panorama
Shot Mode
–– [Toy
Effect]/[Toy
Pop]
(način Control
kreativnog
upravljanja)
– [Toy
Effect]/[Toy
Pop]
(Creative
Mode)
– [Toy
Effect]/[Toy Pop] (Creative Control Mode)
–– Kada
je [Quality]
], [
] ili [
]
– When
[Quality]
is set(Kvaliteta)
to [
],postavljena
[
] or na
[ [ ]
– When
[Quality] is set to [
], [
] or [
]
–– Kada
je [Burst
– When
[Burst
Rate]Rate]
is set(Brzina
to [SH]snimanja u nizu) postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina)
– When
[Burst Rate] is set to [SH]
–– Kada
je [HDR]
– When
[HDR]
is set(Visoki
to [ON]dinamički raspon) postavljen na [ON]
– When
[HDR] is set to [ON]
–
–
[Multi
Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– [Multi Exp.]
– [Multi Exp.]
135
135
135
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 136
136 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 136 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording
Promjena
za objektiv
s električnim
Changing postavki
the settings
for a power
zoom lenszumom
>
[Custom]>[Power
Lens]
[MENU]
Changing
the settings
for Zoom
a power
zoom
lens Lens] (Objektiv s električnim
→ [Custom]
(Prilagođeno)→[Power
Zoom
zumom)
[MENU]
>
[Custom]>[Power
This
may
only
be selected when Zoom
using aLens]
lens that is compatible with power zoom
(electrically
operated
zoom).
This
mayodabrati
only
be samo
selected
when
usingobjektiv
a lens that
with
power zoom
Moguće
kada
koristite
koji is
je compatible
kompatibilan
s električnim
zumom
– The interchangeable
lens (H-PS14042) is compatible with power zoom.
(electrically
operated zoom).
(električno
upravljanim
zumom).
––The
interchangeable
lenses
(H-FS14140,
H-FS014042,
H-FS45150) are not
–
The
interchangeable
lens
(H-PS14042)
is H-FS1442A,
compatible
with
power
zoom.
– Izmjenjivi
objektiv (H-PS14042)
kompatibilan
je s električnim
zumom.
with
power
zoom.(H-FS14140,
– Izmjenjivi
objektivi
(H-FS14140,
H-FS1442A,
H-FS014042,
H-FS45150)
nisu kompatibilni
––compatible
The
interchangeable
lenses
H-FS1442A,
H-FS014042,
H-FS45150)
are not
(For
compatible
lenses,
s električnim
zumom.
compatible
with
power please
zoom. refer to our website.)
(Popis
kompatibilnih
objektiva
na Panasonicovu
web-mjestu).
(For
compatible
lenses,
pleasepotražite
refer to our
website.)
Item
Description of settings
Item
Stavka
Item
[DispFocal
Focal
[Disp
Length]
Length]
[Disp
Focal
(Prikaz
fokalne
Length]
duljine):
Description of settings
Opis postavki
Description
of settings
When you zoom, the focal
distance
is
displayed
you
canfocal
confirm
Kada zumirate,
fokalna
duljina
sethe zoom
When
youand
zoom,
the
distance
is
position.
prikazuje i and
možete
položaj
displayed
youpotvrditi
can confirm
thezuma.
zoom
A
Focal
indication
Prikazdistance
fokalne duljine
position.
B
focalfokalna
distance
Trenutačna
duljina
A Current
Focal
distance
indication
[ON]/[OFF]
[ON]/[OFF]
B
Current focal distance
A
A
B
B
[ON]/[OFF]
When
you operate
the
with this
Ako koristite
zum dok
je zoom
ova postavka
postavljena
nathe
[ON],
zum
ćestop
sewith
zaustaviti
setting
[ON],
zoom
will
atthis na
When
you
operate
the
zoom
C
položajimacorresponding
koji odgovarajutounaprijed
positions
predetermined
setting
[ON],
the zoom will stop
at određenim
C
udaljenostima.
distances.
[Step Zoom]
positions corresponding to predetermined
[Step Zoom]
C Step
Pokazatelj
postupnog zuma
(Postupni zum) distances.
zoom indication
[Step Zoom]
•C
isindication
disabled
during motion
• [Step
Funkcija
[Step
Zoom] isključuje
se tijekom
StepZoom]
zoom
recording.
snimanja
videozapisa.
• picture
[Step
Zoom]
is disabled during motion
[ON]/[OFF]
[ON]/[OFF]
picture recording.
[ON]/[OFF]
you last turned
[Zoom
Kad uključite
fotoaparat,
zuma postavljeni
prije zadnjeg
When
you turn
this unit položaji
on, the zoom
positions when
Resume]
isključivanja
fotoaparata
se vraćaju.
[Zoom
Resume] this
unit
offturn
are
automatically
restored.
When
you
this
unit automatski
on, the
zoom
positions when you last turned
(Nastavak
[ON]/[OFF]
[Zoom Resume] [ON]/[OFF]
this
unit off are automatically restored.
zumiranja)
[ON]/[OFF]
You
can set the zoom speed for zoom operations.
Možete
postaviti
brzinu to
zumiranja.
•You
If you
[Step
[ON],for
thezoom
zoomoperations.
speed will not change.
cansetset
the Zoom]
zoom speed
• Ako [Step Zoom] postavite na [ON], brzina zuma neće se mijenjati.
[Photo]:
•
If
you
set
[Step
Zoom]
to
[ON],
the
zoom
speed will not change.
[ZoomSpeed]
Speed]
[Zoom
[Photo]
[H]
(High(Fotografija):
speed)/[M] (Middle speed)/[L] (Low speed)
(Brzina
[Photo]:
[H] (Velika brzina)/[M] (Srednja brzina)/[L] (Mala brzina)
[Zoom
Speed]
zumiranja)
[Video]:
[H]
(High(Videozapis):
speed)/[M] (Middle speed)/[L] (Low speed)
[Video]
[H]
(High speed)/[M] (Middle speed)/[L] (Low speed)
[Video]:
[[H] (Velika brzina)/[M] (Srednja brzina)/[L] (Mala brzina)
[H] (High
(Middle
speed)/[L]
speed)
This
may speed)/[M]
only be selected
when
a power(Low
zoom-compatible
lens with a
Moguće odabrati samo kada je pričvršćen objektiv kompatibilan s
zoommay
lever
andbezoom
ring is
attached.
When
set to [OFF], the
This
only
selected
when
a
power
zoom-compatible
lens
with a
električnim zumom koji sadrži ručicu zuma i prsten za zumiranje.
Kad
[Zoom Ring]
[Zoom Ring]
operations
by
the
ring
are disabled
to zumiranje
prevent
zoom
lever controlled
and
ring
is zoom
attached.
When
set to za
[OFF],
the
je postavljeno
nazoom
[OFF],
radnje
kojima
upravlja
prsten
(Prsten za
accidental
operation.
isključene su
da bi se spriječile
slučajne
[Zoom
Ring]
operations
controlled
by the zoom
ringradnje.
are disabled to prevent
zumiranje)
[ON]/[OFF]
[ON]/[OFF]operation.
accidental
[ON]/[OFF]
136
136
Snimanje
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Iako se kvaliteta slike smanjuje što više zumirate, zum možete uvećati do četiri puta
originalnog povećanja zuma.
→ [Rec] (Snimanje)→[Digital Zoom] (Digitalni zum)→[4X]/[2X]
→ [Motion Picture] (Videozapis)→[Digital Zoom] (Digitalni zum)→[4X]/[2X]
• Kada koristite digitalni zum, za snimanje fotografija preporučujemo korištenje tronošca i
automatskog okidača (str. 184.).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkciju [Digital Zoom] nije moguće koristiti u sljedećim slučajevima:
–– Inteligentni automatski način rada (
ili
)
–– Panoramsko snimanje
–– Scenski način rada
–– [Toy Effect]/[Toy Pop]/[Miniature Effect] (Način kreativnog upravljanja)
–– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
137
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 138 ページ
Recording
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Zooming using touch operations
Zooming
using
touch
operations
You
can perform
zoom
operations
by touching. (Touch zoom)
Zumiranje
na dodir
(Optical Zoom and Extra Tele Conversion for still picture recoding are operable)
Zumom
možete
upravljati
dodirom.by
(Zumiranje
na
dodir)zoom)
You
canusing
perform
zoom operations
touching.
(Touch
an interchangeable
lens that
is not compatible
with power zoom (H-FS14140,
• When
(Omogućeni
suand
optički
i dodatna
telekonverzija
za snimanje
(Optical
Zoom
Extrazum
Tele
Conversion
picture
recodingfotografija.)
arepictures
operable)
H-FS1442A,
H-FS014042
or
H-FS45150),
onlyfor
thestill
Extra
Tele Conversion
for
can be
Prilikom
korištenja
izmjenjivog objektiva
koji
nije
kompatibilan
spower
električnim
(Husing
an
interchangeable
lens
that
is
not
compatible
with
zoom zumom
(H-FS14140,
•• When
operated by setting the following.
FS14140, H-FS1442A, H-FS014042 ili H-FS45150), postavljanjem sljedećeg moguće je
H-FS1442A,
H-FS014042
orthe
H-FS45150),
the Extra Tele Conversion for pictures can be
–korištenje
Setting [Ex.
Tele Conv.]
in
[Rec]
menuonly
to [ZOOM]
dodatne
telekonverzije
za fotografije.
operated
by setting
the Conv.]
following.
–– Postavite
[Ex. Tele
(Dodatna telekonverzija) u izborniku [Rec] na [ZOOM] (Zum).
– Setting [Ex. Tele Conv.] in the [Rec] menu to [ZOOM]
1 Touch [ ].
11 Dodirnite
[ ].
Touch [ ].
2 Touch [ ].
•Touch
The slide
22 Dodirnite
[ [bar].is].displayed.
• •Prikazuje
traka.
The slidese
barpomična
is displayed.
Fn6
AE
Fn7
Fn6
AE
Fn7
3 Perform zoom operations by dragging the
slide bar.
33 Zumom
upravljajte
povlačenjem
pomične
Perform
zoom operations
by dragging
the
trake.
•slide
The zoom
bar. speed varies depending on the touched
position.
• Brzina
zuma razlikuje se ovisno o mjestu dodira.
• The zoom speed varies depending on the touched
[
]/[ ] Sporo
Zoomszumiranje
slowly
position.
[[
]/[
]/[
]]
Zooms
quickly
Brzo
zumiranje
Zooms
slowly
• •Ponovno
[to end
]quickly
datouch
biste zoom
prekinuli
zumiranje
Touch
[ dodirnite
] again
operations.
[ ]/[
Zooms
na dodir.
• Touch [
] again to end touch zoom operations.
Kada
je [Step
Zoom]
(Postupni
• •When
[Step
Zoom]
(P136)
is set tozum)
[ON],(str.
the136.)
slide bar for
postavljen
[ON], prikazuje se pomična traka za
step
zoom is na
displayed.
• When
[Stepzum.
Zoom] (P136) is set to [ON], the slide bar for
postupni
step zoom is displayed.
138
138
14
18
25
14
18
25
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
139
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
139 ページ
ページ
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
139 ページ
2013年4月18日
午前11時53分
Recording
Recording
Snimanje
Recording
Taking
pictures
by by
using
thethe
flash
Snimanje
fotografija
pomoću
bljeskalice
Taking
pictures
using
flash
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
∫
Open/Close
the
flash
■■Otvaranje/zatvaranje
ugrađene
bljeskalice
Open/Close
the built-in
built-in
flashflash
∫
∫ Open/Close
the built-in
Taking
a
picture
using
the
flash
becomes
Taking
a picture
using
the flash
becomes
Snimanje
fotografija
pomoću
bljeskalice
Taking
a picture
using
the
flash
becomes
possible
by
opening
the
flash.
possible
byse
opening
the built-in
built-in
flash.
omogućuje
otvaranjem
ugrađene
bljeskalice.
possible
by opening
the built-in
flash.
A
To
open
the
flash
A Otvaranje
ToA
open
the
flash
bljeskalice
To open
the flash
Press
the
flash
open
button.
Press
the gumb
flash
open
button.
Press
the flash
open
button.
Pritisnite
za otvaranje
bljeskalice.
B
To
close
the
flash
B Zatvaranje
ToB
close
thebljeskalice
flash
To close
the flash
Press
the
flash
until
it
clicks.
Press
the bljeskalicu
flash
until until
itdok
clicks.
Press
the flash
it clicks.
Pritisnite
ne
klikne.
••• Forcibly
closing
the
flash
can damage
the
Forcibly
closing
the flash
the the
Prisilno
zatvaranje
bljeskalice
može
oštetiti
• Forcibly
closing
the can
flashdamage
can
damage
camera.
camera.
fotoaparat.
camera.
•• The
flash setting
is
to [Œ]
while
the
Postavka
bljeskalice
fiksno
jetopostavljena
na [flash
] kad je bljeskalica zatvorena.
The
is fixed
fixed
[Œ]
while
the flash
flash
•flash
The setting
flash
setting
is to
fixed
[Œ] while
the
is closed.
closed.
is
is closed.
• Budite oprezni da pri zatvaranju žarulje bljeskalice ne zatvorite prst.
•• Be
careful
not
catch
a
when
closing
a
bulb.
Be careful
not to
tonot
catch
a finger
finger
whenwhen
closing
a flash
flash
bulb. bulb.
• Be careful
to catch
a finger
closing
a flash
■■Raspoloživi raspon bljeskalice
∫
The
available
flash
range
Ako
je∫udaljenost
objekta
prirange
snimanju fotografije uz uključenu bljeskalicu mala, dio
∫
The
available
flash
range
The available
flash
If
the distance
distance
to
the subject
subject
is close
close
when
taking
a picture
picture
using a
aobjektivom
flash, part
part of
ofnije
the
snimljene
slike
postat
će
jerisjeclose
svjetlo
bljeskalice
If
the
to
the
is
when
taking
a
using
flash,
the
If the distance to thetaman
subject
when
taking
ablokirano
picture
using
a flash,ili
part
of the
unutar raspona
bljeskalice.
Provjerite
udaljenost
do
objekta
kod fotografiranja.
Udaljenost
recorded
image
becomes
dark
because
the
of flash
is
by
or it
recorded
imageimage
becomes
dark
because
the light
light
flash
is blocked
blocked
by the
thebylens
lens
it or it
recorded
becomes
dark because
the of
light
of flash
is blocked
the or
lens
na kojoj objektiv
blokira
svjetlo
bljeskalice
i udaljenost
svjetlo
bljeskalice
može The
becomes
out of
of flash
flash
range.
Check
the distance
distance
to the
the koju
subject
when
taking a
a picture.
picture.
The
becomes
out
range.
Check
the
to
when
taking
becomes
out of flash
range.
Check
the distance
tosubject
the subject
when
taking
a picture. The
dosegnutiat
se ovisno
o korištenom
objektivu.
distance
which
light
from
the
flash is
by
and
distance to
light
distance
atrazlikuju
which
light
from
is blocked
blocked
by lens,
lens,
and the
the
to which
which
light light
distance
at which
light the
fromflash
the flash
is blocked
by lens,
anddistance
the distance
to which
from the
the flash
flash is
is delivered
delivered vary
vary depending
depending on
on the
the lens
lens used.
from
from the flash
is deliveredKad
varyse
depending
on the used.
lens
used.(H-PS14042)
koristi izmjenjivi
objektiv
raspon
bljeskalice
When the
the Raspoloživi
interchangeable
lens
(H-PS14042) is
is used
used
When
lens
(H-PS14042)
Wheninterchangeable
the interchangeable
lens (H-PS14042)
is used
Wide
Tele
Available
flash
range
Available
flash flash
rangerange
Available
Wide
Tele
Wide Wide
Tele Tele
30 cm do 9,4 m
30 cm do 5,9 m
[AUTO] u
[Sensitivity]
[AUTO] in
in
(Osjetljivost)
[AUTO]
[AUTO] in 30
30 cm
cm (0.98
(0.98 feet)
feet) to
to 9.4
9.4 m
m (31
(31 feet) 30
30 cm (0.98
(0.98 feet)
feet) to 5.9
5.9 m
m (19
(19 feet)
30 cm (0.98
feet) to
9.4 mfeet)
(31 feet) cm30
cm (0.98 to
feet) to
5.9 mfeet)
(19 feet)
[Sensitivity]
[Sensitivity]
[Sensitivity]
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
When the
the interchangeable lens
lens (H-FS14140) is
is used
used
When
Wheninterchangeable
the interchangeable (H-FS14140)
lens (H-FS14140)
is used
Raspoloživi raspon bljeskalice
Available
flash
range
Available
flash
range
Available
flash
range
(Kada je format [4: 3]).
(When the
the aspect ratio
ratio is [4:3].)
[4:3].)
(When
(Whenaspect
the aspect is
ratio is [4:3].)
Wide do 17 mm
18 mm
Tele
Wide to
to 17
17 mm
mm
18 mm
mm
Tele
Wide
18
Tele
Wide
to 17 mm
18 mm
Tele
[AUTO] u
Zbog svjetla
Vignetting
effect
occurs
Vignetting
effect effect
occursoccurs
Vignetting
[AUTO]
in
1.0
m
(3.3
feet)
to
50
cm
(1.6
feet)
to
[Sensitivity]
bljeskalice
dolazi
do
1,0
m
do
8,9
m
50
cm
do
5,9
m
[AUTO]
in
1.0 m1.0
(3.3mfeet)
(1.6
[AUTO]
in due
(3.3 to
feet) to 50 cm50
cmfeet)
(1.6 to
feet) to
due to
to the
the light
light of
of the
the
(Osjetljivost)
vinjetiranja.
due to
the light
of the
[Sensitivity] efekta
8.9 m
m (29
(29 feet)
feet)
5.9 m
m (19
(19 feet)
feet)
[Sensitivity]
8.9
5.9
[Sensitivity]flash.
8.9
m
(29
feet)
5.9
m
(19
feet)
flash. flash.
139
139 139
Snimanje
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Raspoloživi raspon bljeskalice
Wide
Tele
[AUTO] u [Sensitivity]
30 cm do 9,4 m
(Osjetljivost)
30 cm do 5,9 m
Kad se koristi izmjenjivi
objektiv (H-FS014042)
Kad se koristi izmjenjivi
objektiv (H-FS45150)
Raspoloživi raspon bljeskalice Raspoloživi raspon bljeskalice
Wide
Tele
Wide
Tele
[AUTO] u [Sensitivity]
50 cm do 9,4 m 30 cm do 5,9 m 90 cm do 8,3 m 90 cm do 5,9 m
(Osjetljivost)
• Navedeni raspoloživi raspon bljeskalice približna je vrijednost.
• Radi se o rasponu kada je [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-ograničenja) (str. 201.)
postavljeno na [OFF].
Vješto korištenje bljeskalice
• Pri snimanju s bljeskalicom može doći do zasićenja bijele boje ako se objekt nalazi preblizu. Ako
je funkcija [Hightligh] (Bijelo zasićeno područje) izbornika [Custom] (Prilagođeno) postavljena na
[ON] (Uklj.), područja zasićenja bijele boje treperit će crno-bijelo prilikom reprodukcije ili uporabe
funkcije automatskog pregleda. U tom slučaju preporučujemo da podesite [Flash Adjust.]
(Podešavanje bljeskalice) (str. 145.) u smjeru minusa i ponovno snimite fotografije.
• Kada snimate fotografije koristeći bljeskalicu, a sjenilo objektiva je pričvršćeno, donji dio
fotografije možda će postati taman, a kontrola bljeskalice možda neće biti dostupna jer
bljeskalica može biti pomračena sjenilom objektiva. Preporučujemo skidanje sjenila objektiva.
• Ne približavajte bljeskalicu preblizu predmetima ili zatvorite bljeskalicu kad je aktivna. Boja
predmeta može se promijeniti zbog topline ili osvjetljenja bljeskalice.
• Ne zatvarajte bljeskalicu neposredno nakon što se aktivira prije snimanja fotografija zbog
funkcija Uvijek uključena/Smanjenje efekta crvenih očiju itd. To može dovesti do kvara.
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice može
potrajati. Snimite fotografiju nakon što pokazatelj pristupa nestane.
• Kada pričvrstite vanjsku bljeskalicu, ona će imati prednost nad ugrađenom bljeskalicom.
Informacije o vanjskoj bljeskalici potražite na str. 310.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Snimanje objekta iz prevelike blizine ili bez dovoljno jake bljeskalice neće osigurati
dovoljnu razinu ekspozicije te slika može biti prebijela ili pretamna.
• Morate pričekati trenutak da biste snimili sliku dok ikona bljeskalice svijetli crveno, što
znači da se bljeskalica puni.
• Ako se objekt snima bez dovoljno jake bljeskalice, postoji mogućnost da balans bijele boje
neće biti odgovarajuće podešen.
• Kad koristite određene objektive, svjetlo bljeskalice može biti blokirano ili neće pokriti vidno
polje bljeskalice, što uzrokuje pojavljivanje tamnih područja na snimljenim fotografijama.
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuje se od osobe do osobe. Jednako tako, ako je osoba udaljena
od fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu, efekt može izostati.
140
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 141 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Changing
Mode
Promjena
načinaFlash
rada bljeskalice
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Ugrađenu bljeskalicu postavite tako da odgovara načinu snimanju.
Set the built-in flash to match the recording.
• Otvorite bljeskalicu.
• Open the flash.
1
2
3
Odaberite [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec]. (str. 43.)
1 Select[Flash
[Flash]
in the(Način
[Rec] bljeskalice).
menu. (P43)
Dodirnite
Mode]
2 Touchstavku.
[Flash Mode].
Dodirnite
3 Touch the item.
Stavka
Opis postavki
Item
Description of settings
([Forced
Flash Flash
On] On])
Bljeskalica
se uvijek
aktivira,
neovisno
o uvjetimaof
snimanja.
‰ ([Forced
The flash
is activated
every
time regardless
the recording
(Bljeskalica uvijek
• Ovu
opciju koristite kada se svjetlo nalazi iza objekta
conditions.
([Forced On/
uključena))
snimanja ili kod flourescentnog osvjetljenja.
• Use this when your subject is back-lit or under fluorescent
Red-Eye])¢
([Forced On/Redlight.
Eye] (Bljeskalica
([Slow Sync.])
When taking pictures against a dark background landscape, this
uvijek uključena/
feature will slow the shutter speed when the flash is activated. Dark
([Slowefekta
Sync./
Uklanjanje
¢
background landscape will appear brighter.
Red-Eye])
crvenih
očiju))*
• Use this when you take pictures of people in front of a dark
([Slow Sync.]
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini tamni krajolik, ovom se
background.
(Spora
značajkom smanjuje brzina zatvarača kad se aktivira bljeskalica.
• Using a slower speed can cause motion blur. Using a tripod
sinkronizacija))
Tamni krajolik u pozadini postat će svjetliji.
can koristite
enhancekada
yoursnimate
photos. ljude ispred tamne pozadine.
• Opciju
([Slow Sync./
Π([Forced
Flash Off])
The flashmanje
is not activated
in any
recording zamućivanje
conditions.
• Korištenje
brzine može
uzrokovati
Red-Eye])
(Spora
• Use
this when
you take tronošca
pictures in
places
where the use of
zbog
pokreta.
Korištenjem
može
se poboljšati
sinkronizacija/
kvaliteta
fotografija.
flash is
not permitted.
Uklanjanje efekta
crvenih očiju))*
• Close the flash to turn it off when the built-in flash is used.
¢
You can
adjust
flash outputseonly
when
[Wireless]
in [Flash]
is set snimanja.
to [OFF].
([Forced
Flash
Off] the Bljeskalica
neće
aktivirati
bez obzira
na uvjete
(Bljeskalica uvijek
• Ovu funkciju koristite kada želite snimati fotografije na
The flash is activated twice. The interval between the first and second flash is
isključena))
mjestima na kojima nije dozvoljeno korištenje bljeskalice.
longer when [
] or
[
] is bljeskalicu
set. The subject
should
not move
the second
• Zatvorite
da biste
je isključili
kada until
koristite
flash is activated.
ugrađenu bljeskalicu.
* Možete podesiti jačinu bljeskalice samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash]
postavljen na [OFF].
Bljeskalica se aktivira dvaput. Razmak između prvog i drugog bljeskalice dulji je ako se
postavi [ ] ili [
]. Objekt se ne smije pomicati sve dok se bljeskalica ne aktivira
drugi put.
141 141
Snimanje
■■Brzina zatvarača za svaku postavku bljeskalice
Postavka
bljeskalice
Postavka
bljeskalice
Brzina zatvarača (s)
Brzina zatvarača (s)
1/60*1 do 1/160
1 do 1/4000
60*2 do 1/4000
*1 Mijenja se u 60 sekundi u načinu rada auto. ekspozicije s prioritetom zatvarača i B (Bulb) u
načinu ručne ekspozicije.
*2 Mijenja se u B (Bulb) u načinu ručne ekspozicije.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160
sekunde.
• U Inteligentnom automatskom načinu rada (
ili
) brzina zatvarača mijenja se ovisno o
prepoznatoj sceni.
■■Dostupne postavke bljeskalice prema načinu snimanja
Raspoložive postavke bljeskalice ovise o načinu snimanja.
(O: Dostupno, ‒: Nije dostupno, ●: Početna postavka scenskog načina rada)
Inteligentni automatski način rada
‒*3
‒*3
‒*3
‒*3
O
Prošireni inteligentni automatski način
rada
‒*
‒*
‒*
‒*
O
Program automatske ekspozicije
O
O
O
O
O
Automatska ekspozicija s prioritetom
otvora blende
O
O
O
O
O
Automatska ekspozicija s prioritetom
zatvarača
O
O
‒
‒
O
Ručna ekspozicija
O
O
‒
‒
O
Kreativni videozapis
‒
‒
‒
‒
O
Panoramsko snimanje
‒
‒
‒
‒
O
Način kreativnog upravljanja
‒
‒
‒
‒
O
3
*3 Ne može se postaviti pomoću izbornika [Rec] (Snimanje). [
bljeskalica otvorena. (str. 91.)
142
3
3
3
] je postavljeno kada je
Snimanje
Scenski
način rada
[Clear Portrait] (Jasni portret)
O
●
‒
‒
O
[Silky Skin] (Svilenkasta koža)
O
●
‒
‒
O
[Backlit Softness] (Blago pozadinsko
osvjetljenje)
‒
‒
‒
‒
●
[Clear in Backlight] (Objekt jasno
osvijetljen pozadinskim svjetlom)
●
‒
‒
‒
[Relaxing Tone] (Opuštajući ton)
‒
‒
‒
‒
[Sweet Child's Face] (Slatko dječje lice)
O
●
‒
‒
[Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)
‒
‒
‒
‒
●
[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)
‒
‒
‒
‒
●
[Romantic Sunset Glow] (Romantični
sjaj zalaska sunca)
‒
‒
‒
‒
●
[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj
zalaska sunca)
‒
‒
‒
‒
●
[Glistening Water] (Bljeskanje vode)
‒
‒
‒
‒
●
[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)
‒
‒
‒
‒
●
[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)
‒
‒
‒
‒
●
[Warm Glowing Nightscape] (Noćni
krajolik toplog odsjaja)
‒
‒
‒
‒
●
[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni
krajolik)
‒
‒
‒
‒
●
[Glittering Illuminations] (Blistavo
osvjetljenje)
‒
‒
‒
‒
●
[Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
‒
‒
‒
●
O
[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)
●
‒
‒
_
O
[Appetizing Food] (Privlačna hrana)
●
‒
‒
_
O
[Cute Dessert] (Slatki desert)
●
‒
‒
_
O
[Freeze Animal Motion] (Zaustavljeno
kretanje životinje)
●
‒
‒
_
O
[Clear Sports Shot] (Jasna sportska
snimka)
●
_
‒
_
O
[Monochrome] (Monokromatski efekt)
●
O
O
O
O
143
●
Snimanje
• Postavka bljeskalice može se promijeniti ako se promijeni način snimanja. Ako je
potrebno, ponovno postavite postavke bljeskalice.
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
144 ページ
木曜日Kod
午前11時53分
• Postavka bljeskalice pohranjuje
se čak2013年4月18日
i kada se fotoaparat isključi.
promjene scene
pomoću scenskog načina
rada, postavka
bljeskalice scenskog
rada bit će vraćena
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
144 ページ
2013年4月18日
木曜日načina
午前11時53分
na početnu vrijednost kod svake promjene scene.
Recording
• Bljeskalica se neće aktivirati pri snimanju videozapisa.
Recording
Setting to
the sinkronizacije
2nd Curtain Synchro
Postavljanje
druge
Setting to the 2nd Curtain Synchro
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
2nd
curtain
synchro
the flashaktivira
just before
the shutter
closes
when
taking
pictures
Spora
sinkronizacija
(2ndactivates
curtain synchro)
bljeskalicu
trenutak
prije
nego
što se
zatvarač
zatvori
kadaactivates
snimate
fotografije
objekata
u pokretu,
primjerice
automobila
s
of moving
objects
such asthe
cars
using
abefore
slow shutter
speed.
2nd
curtain
synchro
flash
just
the
shutter
closes when
taking pictures
postavljenom
malom
brzinom
zatvarača.
of
moving
objects
such
as
using menu.
a slow (P43)
shutter speed.
1 Select
[Flash]
in cars
the [Rec]
Touch
[Flash
Synchro].
Odaberite
[Flash]
(Bljeskalica)
u izborniku
[Rec]. (str. 43.)
1 2
Select
[Flash]
in the
[Rec] menu.
(P43)
Touch
theSynchro].
item.
2 3
Dodirnite
[Flash
Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice).
2
Touch
[Flash
3 Touch
Dodirnite
stavku.
3
the
item.
Item
Description of settings
Stavka
Item
[1ST]
[1ST]
[1ST]
(Prva)
Opis postavki
of settings
1st curtain synchro Description
The
normal
method when taking pictures with the flash.
1st curtain
synchro
1st curtain
synchro
Uobičajena
metoda
fotografija
The normal
method
whensnimanja
taking pictures
withsthe flash.
bljeskalicom.
2nd curtain synchro
The
light
source
appears behind the subject and picture
2nd curtain
synchro
2nd curtain
synchro
[2ND]
becomes
dynamic.
The light
appears
behind
subject
andpostaje
picture
Izvorsource
svjetla
pojavljuje
se izathe
objekta
i slika
[2ND]
[2ND]
dinamična.
becomes
dynamic.
(Druga)
• Set it to [1ST] for normal use.
•it[2nd]
is displayed
in use.
thepostavite
flash icon
the screen if you set [Flash Synchro] to [2ND].
touobičajene
[1ST]
for normal
• •SetKod
uporabe
naon
[1ST].
• Only
available
[Wireless]
[Flash]
set
to
[OFF].
(P146)
Na
ikoni
bljeskalice
naflash
zaslonu
seis[2nd]
ako
[Flash
Synchro]
postavite
• •[2nd]
is
displayed
inwhen
the
icon prikazuje
oninthe
screen
if you
set
[Flash
Synchro]
to [2ND].na [2ND].
• The
[Flash
Synchro]
also(Bežično)
apply
to to
an
external
flash.
the wireless
flash)na(P310)
Dostupno
samo
kada
jesettings
[Wireless]
u izborniku
[Flash](except
(Bljeskalica)
postavljen
• •Only
available
when
[Wireless]
in [Flash]
is set
[OFF].
(P146)
[OFF].
146.)
• [Flash
When(str.
a
fast
shutter
speed
is set,
the
of [Flash
Synchro]
• The
Synchro]
settings
also
apply
to effect
an external
flash.
(exceptmay
the deteriorate.
wireless flash) (P310)
• Postavke
[Flash
primjenjuju
na vanjsku
bljeskalicu.
• You
cannot
setSynchro]
[speed] isortakođer
[ the] se
when
[Flash
Synchro]
is set
[2ND].(osim bežične
• When
a fast
shutter
set,
effect
of
[Flash
Synchro]
maytodeteriorate.
bljeskalice) (str. 310.)
] or [
] when [Flash Synchro] is set to [2ND].
• Kada se postavi velika brzina zatvarača, efekt [Flash Synchro] mogao bi biti slabiji.
• Ne možete postaviti [ ] ili [
] kada je funkcija [Flash Synchro] postavljena na [2ND].
• You cannot set [
144
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 145 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 145 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Adjustthe
the
flash
output
Podešavanje
jačine
bljeskalice
Adjust
flash
output
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Applicable modes:
Podesite
svjetlinu
bljeskalice
kada
fotografija
s bljeskalicom
ili
Adjust
the flash
brightness
when
picturessnimljena
taken with
the flash areima
overprejaku
or underexposed.
Adjust the flash brightness when pictures taken with the flash are over or underexposed.
preslabu ekspoziciju.
Select [Flash] in the [Rec] menu. (P43)
11 Select
[Flash] in the [Rec] menu. (P43)
2 Touch
Touch[Flash]
[Flash (Bljeskalica)
Adjust.].
1 2Odaberite
u izborniku [Rec]. (str. 43.)
[Flash Adjust.].
2 3Dodirnite
[Flash
(Podešavanje
bljeskalice).
3 Set
Set the
flashAdjust.]
output by
dragging the
slide bar, and then touch [Set].
the flash output by dragging the slide bar, and then touch [Set].
3 Postavite
bljeskalice
a zatim dodirnite [Set]
• You jačinu
can adjust
from [j3 povlačenjem
EV] to [i3 EV] pomične
in steps oftrake,
[1/3 EV].
• You can adjust from [j3 EV] to [i3 EV] in steps of [1/3 EV].
(Postavi).
• Select [n0] to return to the original flash output.
• Select [n0] to return to the original flash output.
• Možete podesiti od [-3 EV] do [+3 EV] u koracima od [1/3 EV].
• Odaberite [±0] za povratak na izvornu vrijednost bljeskalice.
• [i] or [j] is displayed on the flash icon in the screen when the flash level is adjusted.
• [i] or [j] is displayed on the flash icon in the screen when the flash level is adjusted.
• ili
Only
available
when
[Wireless]
in [Flash]
set to [OFF].
(P146)
• [+]
[—]
prikazuju
se na
ikoni bljeskalice
naisis
zaslonu
nakon(P146)
što podesite jačinu bljeskalice.
• Only
available
when
[Wireless]
in [Flash]
set to [OFF].
• The [Flash
Adjust.]
setting
also applies
to an
external [Flash]
flash. (excluding
thepostavljen
wireless flash)
• Dostupno
samo
kada
je
[Wireless]
(Bežično)
u
izborniku
(Bljeskalica)
na
• The [Flash Adjust.] setting also applies to an external flash. (excluding
the wireless
flash)
(P310)
[OFF].
(str. 146.)
(P310)
• Postavka [Flash Adjust.] također se primjenjuje na vanjsku bljeskalicu. (osim bežične
bljeskalice) (str. 310.)
Synchronisingthe
theoutput
outputof
ofthe
thebuilt-in
built-inflash
flashto
tothe
theExposure
Exposure
Synchronising
Compensation
Compensation
Sinkronizacija
jačine ugrađene bljeskalice s kompenzacijom ekspozicije
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
When [Auto Exposure Comp.] in [Flash] in the [Rec] menu is set to [ON], the brightness of
KadaWhen
je [Auto
Exposure
Comp.]
(Auto.
kompenzacija
ekspozicije)
u [Flash]
iz the
izbornika
[Auto
Exposure
Comp.]
in [Flash]
in the [Rec]
menu is set
to [ON],
brightness of
the
built-in flash
will automatically
be set to the level
appropriate
to theautomatski
selected Exposure
[Rec]the
(Snimanje)
postavljena
na [ON] (Uklj.),
ugrađene
bljeskalice
će
built-in flash
will automatically
be set svjetlina
to the level
appropriate
to the selected
Exposure
Compensation.
se postaviti
na prikladnu razinu u skladu s odabranom kompenzacijom ekspozicije.
Compensation.
• Detalje
o kompenzaciji
ekspozicije
potražiterefer
na str.
on Exposure
Compensation,
to 149.
P149.
• For details
onExposure
ExposureComp.]
Compensation,
refer
to P149. na vanjsku bljeskalicu. (str. 310.)
• For details
• Postavka
[Auto
također
primjenjuje
• The [Auto
Exposure Comp.]
setting
alsoseapplies
to an external flash. (P310)
• The [Auto Exposure Comp.] setting also applies to an external flash. (P310)
145
145145
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 146 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 146 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 146 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording
Setting the
wireless
flash
Postavljanje
bežične
bljeskalice
Setting
Setting the
the wireless
wireless flash
flash
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
By using
flashes that
support
the wireless
(DMW-FL360L:
optional), you can
Korištenjem
bljeskalica
koje
podržavaju
bežičnocontrol
upravljanje
(DMW-FL360L:
neobavezna),
odvojeno
možete
upravljati
ugrađene
bljeskalice
bljeskalice
By
using
flashes
that
support
the
wireless
control
(DMW-FL360L:
optional),
you
can
control
firing
of the
built-in
flash
(or a okidanjem
flash
attached
to the hot
shoe of(ili
this
unit)
By
using
flashes
that
support
the
wireless
control
(DMW-FL360L:
optional),
you
can and three
pričvršćene
na
spojnicu
zaflash
pribor
ovog
uređaja)
i tri grupe
bljeskalica.
control
firing
of
the
built-in
(or
a
flash
attached
to
the
hot
shoe
of
this
unit)
and
flash
groups
separately.
control firing of the built-in flash (or a flash attached to the hot shoe of this unit) and three
three
flash
groups
separately.
flash
groups Otvorite
separately.
Priprema:
bljeskalicu
na ovom
uređaju
pritiskom
gumb
za otvaranje
Preparations:
Open
the flash
of this
unit by
pressingnaflash
open
button. bljeskalice.
Možete Alternatively,
pričvrstiti
i bljeskalicu
(DMW-FL360L:
neobavezna)
na ovaj uređaj.
Preparations:
unit
pressing
flash
button.
attach
flash
(DMW-FL360L:
Preparations: Open
Open the
the flash
flash of
of this
this
unitaby
by
pressing
flash open
openoptional)
button. to this unit.
Alternatively,
attach
a
flash
(DMW-FL360L:
optional)
to
this
1 Postavite vanjske
bljeskalice
se kontroliratioptional)
na način
RC i zatim ih
Alternatively,
attach akoje
flashće(DMW-FL360L:
torada
this unit.
unit.
1
Set the external flashes to be controlled to RC Mode, and then place them.
postavite.
• Set
thekanal
channel
andza
groups
for bljeskalice
the external
flashes
be
1
the
external
flashes
to
be
to
RC
Mode,
and
then
• Postavite
i grupe
će setokontrolirati.
1 Set
Set
the
external
flashes
tovanjske
be controlled
controlled
to koje
RC
Mode,
andcontrolled.
then place
place them.
them.
Set
the
and
groups
for
external
flashes
to
controlled.
[Flash]
on
the [Rec]
(P43)
2 ••2
Odaberite
[Flash]
izborniku
[Rec]
(Snimanje).
SetSelect
the channel
channel
and(Bljeskalica)
groups
for the
theumenu.
external
flashes
to be
be
controlled. (str. 43.)
2
[Flash]
on
menu.
(P43)
3
Select
[Wireless]
and then
touch
[ON].
3 Select
Odaberite
[Wireless]
(Bežično)
i zatim
dodirnite [ON].
2
Select
[Flash]
on the
the [Rec]
[Rec]
menu.
(P43)
• When
[Wireless]
isthen
set to
[ON],
[WL][WL]
is displayed
on the
on the recording
3
[Wireless]
and
touch
[ON].
• Kada
je [Wireless]
postavljeno
na [ON],
se prikazuje
naflash
ikoniicon
bljeskalice
na
3 Select
Select
[Wireless]
and
then
touch
[ON].
•• When
[Wireless]
is
set
to
[ON],
[WL]
is
displayed
on
the
flash
icon
on
the
screen.
zaslonu
za
snimanje.
When [Wireless] is set to [ON], [WL] is displayed on the flash icon on the recording
recording
• screen.
Prilikom
detaljnih
postavki
bežične
bljeskalice,
sljedeće
• Whenpostavljanja
making detailed
settings
of the
wireless
flash, setpostavite
the following
from u[Flash].
screen.
izborniku
[Flash].
•• When
making
detailed
settings
of
the
wireless
flash,
set
the
following
from
When making
detailed settings of the wireless flash, set the following from [Flash].
[Flash].
[Wireless
Channel]
(Bežični
kanal)
[Wireless
Channel]
Select
the
channel
that corresponds
to the channel of the external flash you want to
[Wireless Channel]
Odaberite
kanal kojithat
odgovara kanalutovanjske
bljeskalice
kojom želite
upravljati.
Select
the
control.
Select
the channel
channel that corresponds
corresponds to the
the channel
channel of
of the
the external
external flash
flash you
you want
want to
to
Postavke:
[1CH]/[2CH]/[3CH]/[4CH]
control.
Settings:
[1CH]/[2CH]/[3CH]/[4CH]
control.
Settings:
[1CH]/[2CH]/[3CH]/[4CH]
Settings:
[1CH]/[2CH]/[3CH]/[4CH]
[Wireless
FP] (Bežični
FP)
[Wireless
FP]
Tijekom
bežičnog
snimanja,
vanjska
bljeskalica
FP-bljeskalicu
(ponavljanje
[Wireless
FP]
During
wireless
recording,
an external
flash uključuje
fires an FP
flash (high speed
repetition of flash
[Wireless
FP]
bljeskanja
bljeskalicom
velikom
brzinom).
Ovakvo
bljeskanje
omogućuje
snimanje of
s
During
wireless
recording,
an
external
flash
fires
an
FP
flash
(high
speed
repetition
firing).
This
firing
allows
recording
with
the
flash
at
a
fast
shutter
speed.
During
wireless
recording,
an
external
flash
fires
an
FP
flash
(high
speed
repetition
of flash
flash
bljeskalicom
pri[ON]/[OFF]
velikoj
brzini
zatvarača.
firing).
This
firing
allows
recording
with
the
flash
at
a
fast
shutter
speed.
Settings:
firing).
This [ON]/[OFF]
firing allows recording with the flash at a fast shutter speed.
Postavke:
Settings:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF] Light]
[Communication
[Communication Light] (Priopćajno svjetlo)
[Communication
Light]
Set
the
communication
light level for wireless recording.
[Communication
Postavljanje razineLight]
priopćajnog svjetla za bežično snimanje.
Set
the
communication
light
level
recording.
Settings:
[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]
Set
the communication
light level for
for wireless
wireless
recording.
Postavke:
[HIGH] (Glasno)/[STANDARD]
(Uobičajeno)/[LOW]
(Tiho)
Settings:
Settings: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]
[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]
A
B
[Wireless
Setup]
[Wireless
Setup]
(Bežično postavljanje)
A
B
Press
the
[DISP.]
button
to
fire
a
test-flash.
•
[Wireless
Setup]
A
B
• Pritisnite Setup]
gumb [DISP.] (Prikaz) za uključivanje testne
[Wireless
[DISP.]
button
•• Press
A the
Firing
Mode
bljeskalice.
Press
the
[DISP.]
button to
to fire
fire a
a test-flash.
test-flash.
A
A
B
B
C
C
Firing
Modeoutput
B Flash
Firing
Način Mode
bljeskanja
Flash
output
C
Luminosity
ratio
Flash
Jačinaoutput
bljeskalice
Luminosity
ratio
Luminosity
ratio
Omjer svjetlosti
C
C
C
146146
146
146
Snimanje
Stavka
Opis postavki
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[Built-in
Flash]
(Ugrađena
bljeskalica)*1,2
[TTL] (Kroz
objektiv):
Fotoaparat automatski postavlja jačinu ugrađene bljeskalice.
[OFF]:
Ugrađena bljeskalica uključuje samo signalni bljesak.
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
Jačina ugrađene bljeskalice postavlja se ručno.
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[External
Flash]
(Vanjska
bljeskalica)*1,2
[TTL] (Kroz
objektiv):
Fotoaparat automatski postavlja jačinu vanjske bljeskalice.
[AUTO]:
Jačina bljeskalice postavlja se pomoću vanjske bljeskalice.
[MANUAL]:
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice.
[OFF]:
Vanjska bljeskalica uključuje samo signalni bljesak.
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite jačinu vanjske bljeskalice kada je [Firing Mode] postavljen
na [TTL].
[Manual Flash Adjust. ] (Ručno podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice kada je [Firing Mode]
postavljen na [MANUAL].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od
[1/3].
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[A Group]/
[B Group]/
[C Group]
[TTL] (Kroz
objektiv):
Fotoaparat automatski postavlja jačinu vanjske bljeskalice.
[AUTO]*1:
Jačina bljeskalice postavlja se pomoću vanjske bljeskalice.
[MANUAL]:
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice.
[OFF]:
Vanjske bljeskalice određene skupine neće se uključiti.
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite jačinu vanjske bljeskalice kada je [Firing Mode] postavljen
na [TTL].
[Manual Flash Adjust.] (Ručno podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice kada je [Firing Mode]
postavljen na [MANUAL].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od [1/3].
*1 Nije dostupno kada je [Wireless FP] (Bežični FP) postavljena na [ON].
*2 Kada je pričvršćena bljeskalica (DMW-FL360L: neobavezna), [External Flash] (Vanjska
bljeskalica) prikazuje se umjesto [Built-in Flash] (Ugrađena bljeskalica).
147
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 148 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
■■Raspon
bežične
bljeskalice
kojim možete
∫
Controllable
range
of the wireless
flash upravljati
Place
the bežičnu
wireless bljeskalicu
flash with its
wireless
sensorbežični
facing senzor
toward usmjeren
the camera.
Estimated
Postavite
tako
da je njezin
prema
controllable
is shown
in the
followingkojim
figure.
range
differs depending
on
fotoaparatu.range
Procjena
raspona
bljeskalice
seControllable
može upravljati
prikazana
je na
the
surrounding
environment.
sljedećoj
slici. Raspon
koji možete upravljati razlikuje se ovisno o okolini.
Placement
example
Primjer postavljanja
7m (23 feet)
5m
30°
(16 feet)
30°
(23 feet)
50°
50°
C
7m
A
5m
B
(16 feet)
• Preporučeni broj bežičnih bljeskalica za svaku skupinu iznosi tri ili manje.
recommended number of wireless flashes for each group is three or less.
• •The
Ako je objekt preblizu, signalni bljesak mogao bi utjecati na ekspoziciju. (Može se smanjiti
• If the
subject is too
close,
signal difuzora
flashing itd.)
may affect the exposure. (This can be reduced by
smanjivanjem
jačine
pomoću
lowering the output with a diffuser, etc.)
148
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 149 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
149 ページ
149 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording
Compensating
the
Exposure
Kompenzacija
ekspozicije
Compensating
Compensating
thethe
Exposure
Exposure
Applicable modes:
Applicable
Applicable
modes:
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Use this function when you cannot achieve appropriate exposure due to the difference in
Use
this
Usefunction
thisfunkciju
function
when
when
youne
cannot
you
cannot
achieve
achieve
appropriate
appropriate
exposure
exposure
due
todue
thetodifference
the
difference
in
in
Koristite
ovu
kada
možete
postići
prikladnu
ekspoziciju
zbog
razlike
u svjetlini
brightness between the subject and the background. Look at the following examples.
između
objekta
ibetween
pozadine.
Pogledajte
sljedeće
primjere.
brightness
brightness
between
the subject
the
subject
and the
and
background.
the background.
Look Look
at theatfollowing
the following
examples.
examples.
Press
the
rear
dial
to
switch
to
Press
Press
the
rear
the rear
dial
to
dial
switch
todaswitch
to Exposure
Exposure
to Exposure
11
stražnji
kotačić
biste
se
prebacili
1 Pritisnite
1
Compensation operation.
na
kompenzaciju
ekspozicije.
Compensation
Compensation
operation.
operation.
Rotate
the
rear
dial
to
compensate
22
stražnji
kotačić
dacompensate
biste the
Rotate
Rotate
the
rear
the rear
dial
to
dial
compensate
to
the the
2 Zakrenite
2
exposure. ekspoziciju.
kompenzirali
exposure.
exposure.
A
A
B
B
Exposure
Compensation
value
Vrijednost
kompenzacije
ekspozicije
Exposure
A Exposure
Compensation
Compensation
value
value
[Expo.Meter]
[Expo.Meter]
(Mjerač ekspozicije)
[Expo.Meter]
B [Expo.Meter]
Underexposed
Nedovoljna
Underexposed
Underexposed
ekspozicija
Properly
Properly
Properly
Pravilna
exposed
exposed
exposed
ekspozicija
Compensate
the
exposure
Kompenzirajte
ekspoziciju
Compensate
Compensate
the
exposure
the exposure
towards
positive.
prema
pozitivnoj
vrijednosti.
towards
towards
positive.
positive.
SS
SS
F
F
250
250
125
60
30
15
SS 125 250604.0125305.660158.030
F 0 4.0 5 5.6 4.08.0 5.6
3.5 60 0
5 16
0 0
3.5 60 3.5 60 160
+
+
A
A
B
A
B
+5
15
8.0
98
160 98
98
B
Overexposed
Prekomjerna
Overexposed
Overexposed
ekspozicija
Compensate
the
exposure
Kompenzirajte
ekspoziciju
Compensate
Compensate
the
exposure
the exposure
towards
negative.
prema negativnoj
vrijednosti.
towards
towards
negative.
negative.
• The Exposure Compensation value can be set within a range of j5 EV to i5 EV. When
The Exposure
Compensation
Compensation
value value
can be
can
setbe
within
set within
a range
a range
of j5of
EV
j5
to EV
i5to
EV.
i5When
EV. When
• The•Exposure
• Vrijednost
ekspozicije
možeCompensation
se postaviti u value
rasponu
EVwithin
do +5a EV.
recording kompenzacije
motion pictures,
the Exposure
canod
be-5set
range
recording
recording
motion
motion
pictures,
pictures,
the Exposure
the Exposure
Compensation
Compensation
value value
can
be
can
setbe
within
set within
a urange
a range
Kod
snimanja
videozapisa
vrijednost
kompenzacije
ekspozicije
može
se
postaviti
of j3 EV to i3 EV.
of j3of
EV
j3
to-3
EV
i3
toEV.
i3+3
EV.
od
EV
do
•rasponu
Select [0]
to return
to theEV.
original exposure.
Select
• Select
[0] [0]
to [0]
return
return
to theto
original
the
original
exposure.
exposure.
• •Odaberite
za to
povratak
na
izvornu
vrijednost
ekspozicije.
• Rotate the rear dial to display the [Expo.Meter]. (P97)
Rotate
• Rotate
the
rear
thedial
rear
todial
display
to prikaz
display
the [Expo.Meter].
the [Expo.Meter].
(P97)(P97)
• •Zakrenite
stražnji
kotačić
za
[Expo.Meter]
(Mjerač
ekspozicije). (str. 97.)
149
149 149
Snimanje
• Da biste kompenzirali ekspoziciju pomoću funkcijske ručice, postavite [Function Lever]
(Funkcijska ručica) (str. 20.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na [EXP.] (Ekspozicija).
• Kada je [Auto Exposure Comp.] (Auto. kompenzacija ekspozicije) u [Flash] (Bljeskalica)
iz izbornika [Rec] (Snimanje) postavljena na [ON] (Uklj.), svjetlina ugrađene bljeskalice
automatski će se postaviti na prikladnu razinu u skladu s odabranom kompenzacijom
ekspozicije. (str. 145.)
• Kada je vrijednost ekspozicije izvan raspona -3 EV do + 3 EV, svjetlina zaslona za
snimanje neće se mijenjati. Preporučuje se snimanje tako da provjerite stvarnu svjetlinu
snimljene slike na zaslonu za automatski pregled ili reprodukciju.
• Postavljena ekspozicija ostaje spremljena čak i kad se fotoaparat isključi.
• Kad su na zaslonu tijekom načina programa auto. ekspozicije prikazane vrijednosti otvora
blende i brzine zatvarača, radnja promjene vrijednosti zamjenjuje se kompenzacijom
ekspozicije svaki put kad se pritisne stražnji kotačić.
• U načinu auto. ekspozicije s prioritetom otvora blende, postavljanje vrijednosti otvora
blende (str. 99.) i kompenzacija ekspozicije izmjenjuju se svaki put kad se pritisne stražnji
kotačić.
• U načinu auto. ekspozicije s prioritetom brzine zatvarača, postavljanje brzine zatvarača
(str. 100.) i kompenzacija ekspozicije izmjenjuju se svaki put kad se pritisne stražnji
kotačić.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Raspon kompenzacije ekspozicije ograničen je ovisno o svjetlini objekta.
150
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 151 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 151 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Jednostavna
optimizacija
svjetline na
Easily Optimising
the Brightness
forodređenom
a Specified
Easily
Optimising
the Brightness
for
a Specified
području
(Auto.
ekspozicija
osjetljiva
na
dodir)
Area (Touch AE)
Area (Touch AE)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable modes:
You
can
easily
the brightness
a touched
position.
When
of the subject
Možete jednostavnooptimise
optimizirati
svjetlinu zafor
dodirnuto
područje.
Kada
je the
lice face
objekta
You
can
easily
optimise
brightness
forscreen
a touched
position.
the face of
appears
dark,
you the
can
brighten prema
the
according
to When
the optimizirati
brightness
the subject
face.
pretamno,
zaslon
možete
posvijetliti
svjetlini
lica.
Možete
svjetlinu
appears
you can
brighten
the screen
according
to position
the brightness
of the
face. i fokus
can optimise
just
the
brightness
for
a touched
by using
a function
button or
samoYou
zadark,
dodirnuto
područje
korištenjem
funkcijskog
gumba
ili možete
optimizirati
You
can
just the
brightness
a touched
position
by using
a function
button or the
youoptimise
can
optimise
both
theoptimizacijom
focusfor
and
brightness
for
a touched
position
by fokusa
optimising
i svjetlinu
za dodirnuto
mjesto
svjetline
prilikom
korištenja
auto.
you
can
optimise
both using
the focus
and brightness
for a touched position by optimising the
osjetljivog
na dodir.
brightness
when
the Touch
AF.
brightness when using the Touch AF.
Optimising
only the
for a touched position
Optimizacija
svjetline
za brightness
dodirnuto područje
Optimising only the brightness for a touched position
Set afunkcijski
function button
to [Touch
(P52)
1
11 Postavite
gumb [Touch
AE]AE].
(Auto.
ekspozicija osjetljiva na
Set a function button to [Touch AE]. (P52)
dodir).
(str.following
52.) step is an example in which [Touch AE] is assigned to [Fn6].
• The
• The following step is an example in which [Touch AE] is assigned to [Fn6].
•2
Sljedeći
korak[ je ].
primjer u kojem se [Touch AE] dodjeljuje funkciji [Fn6].
Touch
Touch [ ].
2
2 Dodirnite
[ ].
Touch [
].
3
Touch
[
].
3
3 Dodirnite
• The [setting].screen for the brightness optimisation position
6
6
AE
6
AE
AE
• The setting
screen for the brightness optimisation position
is displayed.
• Prikazuje
se zaslon za postavljanje položaja optimizacije
is
displayed.
•
[Metering
Mode] is set to [
], which is used exclusively
svjetline.
[Metering
Mode]
is set
[
], which
is usedjeexclusively
for the
Touch
AE.to
• • [Metering
Mode]
(Način
mjerenja)
postavljen
na [ ],
Fn6
AE
AE
44
AE
AE
for the
Touch AE.
koji
se koristiti
isključivo za auto. ekspoziciju osjetljivu na
dodir.
Fn7
Fn7
Touch the subject you want to optimise the
4
Touch the subject you want to optimise the
brightness for.
Dodirnite objekt za koji želite optimizirati
brightness for.
• Touching [Reset] will bring the brightness optimisation
svjetlinu.
• Touching
[Reset]
will
the brightness optimisation
position
back
tobring
the centre.
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) vratit ćete položaj
position back to the centre.
optimizacije svjetline u središte.
55
AE
Fn6
Touch [Set].
5
Touch [Set].
ュリヴヱハ
ュリヴヱハ
5HVHW
5HVHW
6HW
Dodirnite
[Set]
Cancelling
the (Postavi).
Touch AE function
∫
the
Touch
AE function
∫ Cancelling
Touch [
].
■■Poništavanje
auto. ekspozicije osjetljive na dodir
Touch
[
].
• [Metering Mode] returns to the original setting, and the brightness optimisation position is
[
].returns to the original setting, and the brightness optimisation position is
[Metering
Mode]
•Dodirnite
cancelled.
•cancelled.
[Metering Mode] vraća se na uobičajenu postavku, a položaj optimizacije svjetline se
poništava.
151151
151
6HW
Snimanje
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
152 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
Recording
152 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Nije dostupno u ovim slučajevima:
•Recording
U sljedećim slučajevima [Touch AE] se ne može koristiti s funkcijskim gumbom.
–– Kada se koristi digitalni zum.
––Not
Kada
je [TouchinAF]
u [Touch
Settings] u izborniku [Custom] postavljen na [AF+AE]
available
these
cases:
fokus
+ Auto.
ekspozicija).
(str.be
152.)
• In the(Auto.
following
cases,
[Touch
AE] cannot
used with a function button.
Not available
in these
cases:
– When
using the Digital
Zoom.
• In
the following
[Touch Settings]
AE] cannot
be used
with menu
a function
– When
[Touch cases,
AF] in [Touch
of the
[Custom]
has button.
been set to [AF+AE]. (P152)
–Optimizacija
When using the
Digital iZoom.
fokusa
svjetline za dodirnuto područje
– When [Touch AF] in [Touch Settings] of the [Custom] menu has been set to [AF+AE]. (P152)
the[Touch
focus and
brightness
for a touched
positiondodirom) u
1Optimising
Odaberite
Settings]
(Postavke
upravljanja
izborniku
43.)position
Optimising
the[Custom]
focus and (Prilagođeno).
brightness for a (str.
touched
Select [Touch Settings] in the [Custom] menu. (P43)
21 Odaberite
[Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na dodir) i zatim dodirnite
[AF+AE]
(Auto.
fokus
+ Auto.
ekspozicija).
Select
[Touch
in the
[Custom]
menu. (P43)
12 Select [Touch Settings]
AF]
and
then
touch
[AF+AE].
Select [Touch
AF]
then touch
[AF+AE].
323 Dodirnite
objekt
za and
koji
optimizirati
Touch the
subject
you želite
want to
optimise the
svjetlinu.
brightness
for.
the subject
you want to optimise the
3 • Touch
Prikazuje se zaslon za postavljanje područja auto. fokusa.
• AF area setting
brightness
for.screen is displayed. (P167)
•(str.
The167.)
brightness optimisation position is displayed on the
• • Položaj
optimizacije
svjetline
prikazuje
se u središtu
AF
areaof
setting
is displayed.
(P167)
ュリヴヱハ 5HVHW
centre
the AFscreen
area. The
position follows
the movement
6HW
auto. fokusa.
Položaj
prati kretanje
područja
• područja
The
brightness
optimisation
position
is
displayed
on the
of the AF area.
auto.
fokusa.
ュリヴヱハ 5HVHW
centre
of the
AF area.
follows the movement
6HW
AE ], which is used exclusively for the Touch AE.
[Metering
Mode]
is setThe
to
[position
• •[Metering
Mode]
(Način
mjerenja)
postavljen je na [ AE ], koji se koristiti isključivo za
of
the
AF
area.
•auto.
Touching
[Reset]osjetljivu
returns the
optimisation position and the AF area to the
ekspoziciju
na brightness
dodir.
• [Metering
Mode] is set to [ AE ], which is used exclusively for the Touch AE.
centre. na
• Dodirom
[Reset] (Izvorne postavke) položaj optimizacije svjetline i područje auto.
• fokusa
Touching
[Reset]
the brightness optimisation position and the AF area to the
vraćaju
se returns
u središte.
centre. [Set].
Touch
44 Dodirnite
[Set] (Postavi).
• The AF[Set].
area with the same function as [Ø] is displayed on the touched position.
4 • Touch
fokusa
funkcijom
[ original
] prikazuje
seand
na dodirnutom
•Područje
Touchingauto.
[
] returnss istom
[Metering
Mode]kao
to the
setting
cancels thepoložaju.
• The
AF areaoptimisation
with the same
function asAF
[Ø] is setting
displayed
on the
touched position.
brightness
position.
is also
• Dodirom
na [
] [Metering
Mode]The
(Način area
mjerenja) vraća
se cancelled.
na izvornu postavku, a
• položaj
Touching
[
] returns
[Metering
Mode] to Postavka
the original
setting auto.
and cancels
optimizacije
svjetline
se poništava.
područja
fokusa the
također
se
• Touching
[
] returns
[Metering
Mode] to the original
setting and cancels
the
brightness optimisation position. The AF area setting is also cancelled.
poništava.
brightness optimisation position.
Touchingna
[ [ ] returns
[Metering
the original
setting
and
cancels
the
• • Dodirom
] [Metering
Mode]Mode]
(Načintomjerenja)
vraća
se na
izvornu
postavku,
a
brightness
optimisation
position.
položaj
optimizacije
svjetline
se poništava.
When
the
background
has
become
too bright, etc., the
brightness contrast with the background can be
Kada
pozadina
postane
presvijetla,
itd.,bright,
kontrast
When
theby
background
has
become
too
etc., the
adjusted
compensating
the exposure.
svjetline u usporedbi
s pozadinom
može can
se podesiti
brightness
contrast with
the background
be
kompenzacijom
ekspozicije.
adjusted
by compensating
the exposure.
152
152
Snimanje
• Kada snimate pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir, fokus i svjetlina postavljeni
su kao optimalni za dodirnuto mjesto prije početka snimanja.
• Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko dodirnutog mjesta.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [AF+AE], kojim se optimizira fokus i svjetlina, ne radi u sljedećim slučajevima.
–– Pri ručnom fokusiranju
–– Kada se koristi digitalni zum.
–– Kada je područje auto. fokusa postavljeno pomoću kursorskog gumba
153
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
154 ページ
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
154 ページ
2013年4月18日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Setting
thethe
Light
Sensitivity
Postavljanje
osjetljivosti
na svjetlost
Setting
Light
Sensitivity
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
This
allows
the
sensitivity
to light
sensitivity)
to svjetlost
be to
set.
to a higher
figurefigure
This allows
the sensitivity
to (ISO
lightosjetljivosti
(ISO
sensitivity)
beSetting
set.
Setting
to a higher
Ova funkcija
omogućuje
postavljanje
na
(ISO-osjetljivost).
enables
pictures
be to
taken
evenomogućuje
in dark
without
the
resulting
pictures
coming
out out
enables
pictures
be taken
even
in places
darkseplaces
without
the resulting
coming
Postavljanjem
natoveću
vrijednost
snimanje
fotografija
čak
i upictures
mračnim
dark.
dark.
prostorima, bez straha da će fotografije ispasti tamne.
Press
3 ( 3 (). ).
Press
1
11 Pritisnite
▲ (ISO).
22 Odaberite
-osjetljivost okretanjem
Select
theISO
ISO
by rotating
the rear
Select
the sensitivity
ISO sensitivity
by rotating
the rear
2
stražnjeg
kotačića.
dial. dial.
3 Pritisnite
stražnji kotačić da biste postavili.
Press
the rear
dial to
set.
3 3
Press
the rear
dial
to set.
ISO
ISO sensitivity
ISO-osjetljivost
ISO sensitivity
AUTO
AUTO
AUTO
(Inteligentni)
(Intelligent)
(Intelligent)
AUTO
ISO
AUTO
AUTO
160 200 160 200
AUTO
Description
of settings
Opis postavki
Description
of settings
The
ISO
sensitivity
is
automatically
adjusted
according
to theto the
The
ISO
sensitivity
is
automatically
adjusted
ISO-osjetljivost automatski se podešava
ovisno
oaccording
svjetlini.
brightness.
• Maksimalno
brightness. [ISO3200] (S postavkom bljeskalice na
1
¢1
[ISO1600])*
• Maximum
[ISO3200]
(With (With
the flash
[ISO1600])
• Maximum
[ISO3200]
the on
flash
on [ISO1600])¢1
Fotoaparat
prepoznaje
kretanje
i automatski
The
camera
detects
movement
of objekta
theof
subject
and then
The camera
detects
movement
the
subject
and then
postavlja
optimalnu
ISO-osjetljivost
i
brzinu
zatvarača
automatically
sets
the
optimum
ISO
sensitivity
and and
automatically sets the optimum ISO sensitivity
koji odgovaraju
kretnji
objekta i svjetlini
scene
da biand
se
shutter
speedspeed
to suit
of the
shutter
tothe
suitmovement
the movement
ofsubject
the subject
and
smanjilo podrhtavanje.
brightness
of
the
scene
to
minimise
the
jitter
of
the
brightness of
the scene
minimisebljeskalice
the jitter of
• Maksimalno
[ISO3200]
(S to
postavkom
nathe
subject.
subject. 1
[ISO1600])*
¢1
¢1
[ISO3200]
(With
the flash
[ISO1600])
• Maximum
• Brzina
zatvarača
nije fiksno
postavljena
se
[ISO3200]
(With
the on
flash
onkada
[ISO1600])
• Maximum
• Theokidač
speedspeed
is
not is
fixed
the shutter
buttonbutton
is
pritisne
dopola.
Onawhen
se neprekidno
mijenja
da
•shutter
The shutter
not
fixed
when
the shutter
is
bipressed
odgovarala
objektachanging
sve changing
dok to
okidač
pressed
halfway.
Itkretnjama
is continuously
match
the the
halfway.
It is continuously
to ne
match
pritisnete
kraja.
movement
of do
theof
subject
until the
shutter
buttonbutton
is pressed
movement
the subject
until
the shutter
is pressed
fully.
fully.
ISO-osjetljivost
fiksno je postavljena na različite postavke.
• ISO
Kada
je [ISO
Increments]
(ISO-povećanje)
u izborniku
The
is fixed
various
settings.
Thesensitivity
ISO
sensitivity
is to
fixed
to various
settings.
160/200/400/800/1600/3200/
[Rec]
(Snimanje)
(str. 202.)
postavljena
na [1/3isEV],
2
160/200/400/800/1600/3200/
•
When
the
[ISO
Increments]
in
[Rec]
menu
(P202)
set is
toset to
160/200/400/800/1600/3200/
• When the [ISO Increments] in [Rec] menu (P202)
6400/12800/H.25600*
će of
seISO
stavke
ISO-osjetljivosti
koje
mogu
¢2
6400/12800/H.25600
[1/3povećat
EV],
items
sensitivity
that can
be
setse
will
6400/12800/H.25600¢2
[1/3
EV],
items
of
ISO
sensitivity
that
can
be
set
will
postaviti.
increase.
increase.
*1 Kada je [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-granice) (str. 201.) u izborniku [Rec] (Snimanje)
¢1 When
the [ISO
Limit
Set]
(P201)
of [Rec]
menumenu
is set is
toset
anything
exceptexcept
[OFF],[OFF],
it is set
¢1
When
the
[ISO
Limit
Set]
(P201)
of [Rec]
to
anything
it is u
set
postavljeno na bilo što osim [OFF], automatski
se postavlja
unutar
vrijednosti postavljene
automatically
the value
set in set
[ISO
automatically
the value
in Limit
[ISO Set].
Limit Set].
[ISO
Limit
Set].withinwithin
¢2
Only
when
[Extended
ISO]funkcija
is
set.is [Extended
¢2 available
Onlysamo
available
[Extended
ISO]
set.
*2 Dostupno
kadawhen
je postavljena
ISO] (Prošireni ISO).
154 154
Snimanje
Karakteristike ISO-osjetljivosti
Lokacija snimanja
(preporučeno)
160
12800
Svijetla (vani)
Tamna
Brzina zatvarača
Spora
Brza
Smetnje
Manje
Povećane
Povećano
Manje
Podrhtavanje objekta
• Detalje o rasponu fokusa bljeskalice kada je postavljena postavka [AUTO] potražite na str.
139.
• Kada je [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač) postavljen na [ON], ISO-osjetljivost
može se postaviti do [ISO 1600].
• Kada je [Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa) (str. 168.) postavljeno na [ON],
radnje kursorskih gumba prenose se na pokrete područja automatskog fokusa. Postavite u
brzom izborniku (str. 48.).
• Navedene stavke za postavljanje moguće je odabrati u načinu kreativnog videozapisa.
[AUTO]/[160] do [3200]
155
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 156 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
156 ページ
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
156 ページ
2013年4月18日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording
Adjusting the White Balance
Adjusting
thethe
White
Balance
Podešavanje
balansa
bijele
boje
Adjusting
White
Balance
Applicable modes:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
In
sunlight,
under
incandescent
lights or in other such conditions where the colour of white
In
sunlight,
under
incandescent
lights
or
in other
such
conditions
where
the
colour
of white
takes
on
a reddish
or bluish
tinge,
item
adjusts
the
colour
of
white
which
isbijela
closest
In sunlight,
under
incandescent
lights
or
such
conditions
where
the
colour
of white
Kod
sunčeve
svjetlosti,
rasvjete
sathis
žarnom
nitiiniliother
u to
drugim
sličnim
uvjetima
gdje
takes
on
reddish
or ilibluish
tinge,
thisova
item
adjusts
to the
ofboju
white
whichwhich
is
closest
to
what
is aseen
the
eye
accordance
with
the adjusts
light
source.
takes
oncrvene
abyreddish
orinbluish
tinge,
this
item
tocolour
the
colour
of
is closest
boja
poprima
plave
nijanse,
stavka
podešava
bijelu
u white
skladu
s izvorom
to
what
is
seen
by thešto
ineye
accordance
withvidi.
the
totako
what
is bude
seen
byeye
the
in accordance
withlight
thesource.
light source.
svjetla
da
bliža
onome
što oko
1(
).
1 Press
Press
1
(
).
11 Pritisnite
►
(
Press
1
( ). ).
WB
1
Select the White Balance by rotating the rear
222 Odaberite
bijele
boje
Select
thebalans
White
Balance
byzakretanjem
rotating
the rear
the White
Balance
by rotating
the rear
2 Select
dial.
stražnjeg
kotačića.
dial. dial.
WB
Press thestražnji
rear dial
to set.da biste postavili.
33 Pritisnite
kotačić
the rear
dial to
set.
3 Press
the rear
dial
to set.
3 Press
$GMXVW
$GMXVW$GMXVW
AWB
WB
WB
AWB
AWB
Item
Recording
conditions
Stavka
Uvjeti snimanja
Item Item
Recording
conditions
Recording
conditions
Automatsko
podešavanje
[AWB]
Automatic
adjustment
[AWB][AWB]
Automatic
adjustment
Automatic
adjustment
[V]
When
taking
pictures
outdoors
undernebom
a clear sky
Snimanje
fotografija
vani
pod vedrim
[V] [V]
WhenWhen
takingtaking
pictures
outdoors
underunder
a clear
sky sky
pictures
outdoors
a clear
[Ð]
When
taking
picturesvani
outdoors
under anebom
cloudy
sky
Snimanje
fotografija
pod oblačnim
[Ð]
WhenWhen
takingtaking
pictures
outdoors
under a cloudy
sky
pictures
outdoors
Snimanje
fotografija
vani
u sjeni
[î] [Ð]
When
taking
pictures
outdoors
in the under
shade a cloudy sky
[î]
WhenWhen
takingtaking
pictures
outdoors
in theinshade
pictures
outdoors
thelights
shade
Snimanje
fotografija
pod
rasvjetom
sa žarnom
niti
[Ñ] [î]
When
taking
pictures
under
incandescent
[Ñ]¢ [Ñ]
WhenWhen
takingtaking
pictures
under
incandescent
lights
pictures
under
incandescent
lights
Snimanje
fotografija
bljeskalicom
[
]
When
taking
picturessamo
with sthe
flash only
¢
¢
[
]
When
taking
pictures
with
the
flash
only
When taking
pictures
with the flash only
[ 1 ]/[ 2 [ ] ]
The
manually
setpostavljena
value
is used
Koristi
se ručno
vrijednost
[ 1 ]/[[ 12 ]/[
] 2 ] The manually
set value
is used
The
manually
set
value
is
used
[
]
When
the preset
colour
temperature
setting
Kada using
se koriste
unaprijed
postavljena
postavka
[
][
When
usingusing
the
colourcolour
temperature
setting
temperature
bojepreset
]
When
the
preset
temperature
setting
¢It will operate as [AWB] during motion picture recording.
¢It
will
operate
as
[AWB]
during
motion
picture
recording.
* Radit¢It
će will
kaooperate
[AWB] (Auto.
balans
bijele
boje)picture
tijekomrecording.
snimanja videozapisa.
as [AWB]
during
motion
156
156 156
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 157 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
• Ovisno o tipu osvjetljenja, odgovarajući balans bijele boje razlikovat će se prema
vrsti osvjetljenja, fluorescentno osvjetljenje, LED-osvjetljenje itd., stoga koristite
2lighting, LED lighting fixture etc., the appropriate White Balance will
• Under
[AWB]fluorescent
ili 1
.
vary depending on the lighting type, so use [AWB] or [ 1 ], [ 2 ].
• Balans bijele boje računa se samo za objekte unutar raspona bljeskalice fotoaparata.
• •The
White Balance
only calculated
subjects within
the range
of the
camera’s(Međutim,
flash.
Postavka
balansaisbijele
boje ostajefor
pohranjena
čak i kad
se isključi
fotoaparat.
• The
White Balance
is memorised
if the
camera
turned
off. (However,
the White
postavke
balansasetting
bijele boje
za scenskieven
način
rada
vraćajuisse
na [AWB]
kad se scenski
Balance
setting
for a Scene Mode returns to [AWB] when the Scene Mode is changed.)
način rada
promijeni.)
scenskim
načinima
rada balans
bijele boje
fiksnotoje[AWB].
postavljen na [AWB].
• •In U
thesljedećim
Scene Guide
Modes
listed below,
White Balance
is fixed
–– [Backlit
Softness]/[Relaxing
Tone]/[Distinct
Scenery]/[Bright
Blue
Sky]/[Romantic
Sunset
– [Backlit
Softness]/[Relaxing
Tone]/[Distinct
Scenery]/[Bright
Blue
Sky]/[Romantic
Sunset
Glow]/[Vivid
Sunset
Glow]/[Glistening
Water]/[Clear
Nightscape]/[Cool
Night
Sky]/[Warm
Glow]/[Vivid
Sunset
Glow]/[Glistening
Water]/[Clear
Nightscape]/[Cool
Night
Sky]/[Warm
Glowing
Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/[Glittering
Illuminations]/[Clear
Night
Portrait]/
Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Clear Night Portrait]/
[Appetizing Food]/[Cute Dessert]
[Appetizing Food]/[Cute Dessert]
• Kada je [Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa) (str. 168.) postavljeno na [ON],
• When
[Direct
Focus gumba
Area] (P168)
is set
to [ON],
thepodručja
operations
on the cursor
buttons
translate
radnje
kursorskih
prenose
se na
pokrete
automatskog
fokusa.
Postavite
u
to brzom
movements
of the
AF48.).
area. Set using the Quick Menu (P48).
izborniku
(str.
■■Automatski
balans bijele boje
∫
Auto White Balance
Depending
on the conditions
prevailing
pictures
are taken,
the pictures
take on
Ovisno o uvjetima
koji prevladavaju
kodwhen
snimanja
fotografija,
fotografije
mogumay
poprimiti
a
reddish
or bluish
tinge.Osim
Furthermore,
a multiple
number
of light
sources
crvenu
ili plavu
nijansu.
toga, akowhen
se koristi
više izvora
svjetla
ili ništa
nije are
bojebeing
used
or there
is moguće
nothing with
colour closebalans
to white,
Auto
White
may not
function
približne
bijeloj,
je daa automatski
bijele
boje
nećeBalance
funkcionirati
pravilno.
U
properly.
In a case like
this,bijele
set the
White
Balance
a mode
than [AWB].
takvim slučajevima
balans
boje
postavite
na to
opciju
kojaother
nije [AWB].
1
White Balance
will work
this
1 Auto
Automatski
balans bijele
bojewithin
radit će
u range.
ovom rasponu.
2
2 Blue
Plavosky
nebo
3 Cloudy
sky
(Rain)
Oblačno
nebo
(kiša)
4 Shade
Sjena
5 Sunlight
Sunčevo svjetlo
6 White
light
Bijela fluorescent
flourescentna
rasvjeta
Žarulja sa žarnom
niti
7 Incandescent
light bulb
Izlazak iand
zalazak
sunca
8 Sunrise
sunset
Svjetlost svijeće
9 Candlelight
K = temperatura
u kelvinima
KlKelvin
Colour boje
Temperature
157
157
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 158 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Setting
the White Balance
manually
Ručno postavljanje
balansa
bijele boje
Set
the White
Balance
value.bijele
Use to
match
the condition
when taking photographs.
Postavite
vrijednost
balansa
boje.
Koristite
ga za ujednačavanje
s uvjetima
1
2
snimanja
fotografija.
1
Select
[
], [
] and then touch [Select White Set].
2
1
2
1
Aim
the camera
at2 a sheet
of white
paper
etc. so
that
Odaberite
i dodirnite
[Select
White
Set]
the
frame
in
the
centre is filled by the white object
(Odabir bijele boje).
only
and then
touch [Set].
Usmjerite
fotoaparat
u bijeli papir itd. kako bi u
okviru na sredini zaslona bio samo objekt u bijeloj
boji i zatim dodirnite [Set] (Postavi).
6HW
Balance
be set
when
subject is
toojebright
too dark. Set
the White Balance
• •White
Balans
bijelemay
bojenot
možda
neće
bitithe
postavljen
ako
objektorpresvijetao
ili pretaman.
Ponovno
postavitetobalans
bijele boje
nakon što podesite odgovarajuću svjetlinu.
after adjusting
appropriate
brightness.
again
Postavljanje
temperature
boje
the colour
temperature
Setting
You
can set
the prirodne
colour temperature
taking natural
pictures
in different
Da biste
snimili
fotografije umanually
različitimfor
uvjetima
osvjetljenja,
možete
ručno lighting
conditions.
The colourboje.
of light
is measured
as ase
number
in degrees
Kelvin.
Astemperatura
the colour
postaviti temperaturu
Boja
svjetlosti mjeri
kao broj
u kelvinima.
Kako
boje raste, fotografija
postaje
plavkasta.
Kakomore
temperatura
boje
postaje
temperature
increases,
the picture
becomes
bluish. As
thepada,
colourfotografija
temperature
crvenkasta. the picture becomes more reddish.
decreases,
Odaberite
[ ] and
] i zatim
dodirnite
K Set].
1 Select
[
then touch
[WB[WB
K Set].
2
the colour
temperature
setting
bar.
2 Drag
Dodirnite
traku za
postavljanje
temperature
boje.
6500K
•• ItTakođer,
is also possible
to set
the values
by touching
[ na
]/[ ]
vrijednosti
je moguće
postaviti
dodirom
/4 of thena
cursor
or pressing ili3pritiskom
▲/▼button.
na kursorskom gumbu.
•• You
can set
a colour
temperature
from
Možete
postaviti
temperaturu
boje
od [2500K]
[2500K] to
do
3
[10000K].
[10000K].
6HW
Dodirnite
[Set] (Postavi).
Touch
[Set].
158
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 159 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Precizno
podešavanje
balansa
bijele boje
Finely
adjusting
the White
Balance
Balans
možete
precizno
podesiti
kada
možete
postići
željenu
nijansu
You
canbijele
finelyboje
adjust
the White
Balance
when
youne
cannot
acquire
the
desired
hue by
postavljanjem
balansa
bijele boje.
setting
the White
Balance.
1
2
Odaberite
balansBalance
bijele boje
zatimtouch
dodirnite
[Adjust.] (Podešavanje).
Select
the White
andi then
[Adjust.].
Povucite
unutar
okviratoza
precizno
podešavanje.
Drag
within
the frame
finely
adjust.
Također,
možete
precizno
pritiskom
na of the
•• You
can finely
adjust
also bypodesiti
pressing
3/4/2/1
▲/▼/◄/►
cursor
button.na kursorskom gumbu.
◄ : A (BOJA JANTARA: NARANČASTA)
2►
: :AB(AMBER:
ORANGE)
(PLAVA: PLAVKASTA)
1▲
: :BG(BLUE:
BLUISH)
(ZELENA:
ZELENKASTA)
3▼
: :GM(GREEN:
GREENISH) CRVENKASTA)
(PURPURNOCRVENA:
: M (MAGENTA:
•4Odaberite
središnju REDDISH)
točku ako ne podešavate precizno
3
3
G
A
B
M
6HW
balansthe
bijele
boje.
• Select
centre
point if you are not finely adjusting the White Balance.
Dodirnite
[Set] (Postavi).
Touch
[Set].
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [A] (boja jantara), ikona balansa bijele boje
finely adjust
thećeWhite
BalanceAko
to [A]
(amber),
the White
Balance
• If you
na zaslonu
postat
narančasta.
precizno
podesite
balans
bijeleicon
bojeon
nathe
[B] screen
(plava),will
change
orange.bijele
If you
finely
the
WhitećeBalance
ikona to
balansa
boje
na adjust
zaslonu
postat
plava. to [B] (blue), the White Balance icon
the screen
will
changebalans
to blue.bijele boje na [G] (zelena) ili [M] (purpurnocrvena), [+]
•onAko
precizno
podesite
• If you
finelyiliadjust
the White Balance
to [G] (green)
orikone
[M] (magenta),
[_] (green)
[`]
(zelena)
[-] (purpurnocrvena)
pojavljuje
se pored
balansa bijele
boje naor
zaslonu.
•(magenta)
Postavkaappears
preciznog
podešavanja
boje
odražava
beside
the Whitebalansa
Balancebijele
icon on
the
screen. se na fotografiji kada
koristite
• The
White bljeskalicu.
Balance fine adjustment setting is reflected in the picture when using the flash.
Možete
precizno
balans
bijeleindependently
boje neovisnofor
zaeach
svaku
stavku
balansa
bijele boje.
• •You
can finely
adjustpodesiti
the White
Balance
White
Balance
item.
Precizno
podešavanje
balansa bijele
boje
pohranjeno
kad isključite
fotoaparat.
• •The
White Balance
fine adjustment
setting
is ostaje
memorised
even ifčak
thei camera
is turned
off.
• Razina preciznog podešavanja balansa bijele boje vraća se na standardnu postavku
• The White Balance fine adjustment level returns to the standard setting (centre point) in the
(središte) u sljedećim slučajevima.
following
–– Kadacases.
ponovno postavite postavke balansa bijele boje u 1 ili 2
2
– When
youručno
resetponovno
the White
Balancetemperaturu
in [ 1 ] or [ boje
] u[
–– Kada
postavite
]
– When you reset the colour temperature manually in [
]
159
159
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 160 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Uzastopno
snimanje
s različitim balansom bijele boje
White
Balance
Bracket
Postavkasetting
uzastopnog
snimanja
izvodi
temelju vrijednosti
preciznom
Bracket
is performed
based
on se
thena
adjustment
values forpodešenih
the White uBalance
fine
podešavanjuand
balansa
bijelewith
bojedifferent
te se 3 fotografije
različitim bojama
automatski
adjustment,
3 pictures
colours ares automatically
recorded
when snimaju
the
jednim pritiskom okidača.
shutter button is pressed once.
G
Precizno
podesite
balans
bijele in
boje
u koraku
1 Finely
adjust
the White
Balance
step
2 of the2
postupka
"Precizno
balansa
bijele and
“Finely
adjusting
thepodešavanje
White Balance”
procedure,
boje" te
]/[ bracket.
] za postavljanje
A
B
touch
[ dodirnite
]/[ ] to [set the
uzastopnog snimanja.
[ ]: Horizontal ([A] to [B])
Vodoravno
do [B])
M
[[ ]:]: Vertical
([G]([A]
to [M])
2
]: Okomito
([G]
doalso
[M])be made by rotating the rear dial.
settings
can
•[ Bracket
• Postavke
Touch
[Set].uzastopnog snimanja također se mogu odabrati
2
Dodirnite [Set] (Postavi).
6HW
okretanjem stražnjeg kotačića.
] is displayed in White Balance icon in the screen when the White Balance Bracket is set.
•[
• •The
White
Bracket uzastopnog
setting is released
when
this unitbalansom
has been bijele
turnedboje
off (including
Kada
se Balance
postavi funkcija
snimanja
s različitim
na ikoni
Sleep
Mode).
balansa
bijele boje na zaslonu se prikazuje [BKT].
• •You
will only uzastopnog
hear the shutter
sound
once.
Postavka
snimanja
s različitim
balansom bijele boje isključuje se kada se
isključi uređaj (uključujući stanje mirovanja).
Not zatvarača
availablečut
in ćete
these
cases:
• Zvuk
samo
jednom.
• The White Balance Bracket does not work in the following cases:
Nije dostupno
u ovim slučajevima:
– Panorama
Shot Mode
•– When
Uzastopno
snimanje
s različitim
recording
motion
pictures balansom bijele boje ne radi u sljedećim slučajevima:
–– Način
panoramskog
– When
[Quality]
is set to [snimanja
], [
] or [
]
–– Kod[HDR]
snimanja
– When
is setvideozapisa
to [ON]
–– Kada
je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [
]
– [Multi
Exp.]
–– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON]
– When using [Time Lapse Shot]
–– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
–– Pri korištenju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
160
160
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 161 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 161 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Snimanje
fotografija
pomoću
automatskog
fokusa
Taking
Pictures
with
Auto
Focus
Taking
Pictures
with
Auto
Focus
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable modes:
Ova opcija
omogućuje
promjenumethod
načina fokusiranja
kojipositions
odgovaraand
položaju
i broju
objekata
kojeto be
This allows
the focusing
that suits the
number
of the
subjects
This
allowsodabrati.
the focusing method that suits the positions and number of the subjects to be
je potrebno
selected.
selected.
1 Postavite
[Focus
Mode]
(Način
fokusiranja)
na[AFC].
[AFS],(P162)
[AFF] ili [AFC].
Set the
[Focus
Mode]
to [AFS],
[AFF] or
1
Set162.)
the [Focus Mode] to [AFS], [AFF] or [AFC]. (P162)
1 (str.
Press 2 (
).
2
22 Pritisnite
Press 2◄
( ( ). ).
Touch the item.
3
Touch the
item.
33 Dodirnite
stavku.
• AF area selection screen is displayed when 4 is pressed
AF area
screen isautomatskog
displayed when
4 isprikazuje
pressed
• •Zaslon
zaselection
odabir
fokusa
while
[š], [područja
], [Ø], or [
] is selected.
For operation
while
[š],
[ ], [Ø],
or [ je odabrano
] is selected.
For
operation
se
kada
pritisnete
▼
kada
[
],
[
],
[
]
in the AF area selection screen, refer to P167.
area dostupne
selection screen,
referzatoodabir
P167.područja
iliin[ the].AF
Radnje
na zaslonu
automatskog fokusa potražite na str. 167.
Touch [Set].
4
Touch [Set].
4
4 Dodirnite [Set] (Postavi).
6HW
• The AF Mode is fixed to [Ø] in the following cases.
• •The
AF Mode fokus
is fixedfiksno
to [Ø]
in the following
Automatski
je postavljen
na [ cases.
] u sljedećim slučajevima.
– When using the Digital Zoom
–– Kada
se koristi
digitalni
zum
– When
using
the Digital
Zoom
–
[Miniature
Effect]
(Creative
Control
Mode)
–– [Miniature
Effect]
(NačinControl
kreativnog
upravljanja)
– [Miniature
Effect]
(Creative
Mode)
Not
available
in these
cases:
Nijeavailable
dostupno
ovim
slučajevima:
Not
in uthese
cases:
It
cannot
be
set
to
[š]
in
the
following cases.
•
Ne može
[ following
] u sljedećim
be se
setpostaviti
to [š] inna
the
cases.slučajevima.
• •It cannot
– [Clear
Nightscape]/[Cool
Night
Sky]/[Warm
Glowing
Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/
–
–
[Clear
Nightscape]/[Cool
Night
Sky]/[Warm
Glowing
Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm
Glowing
Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/
[Glittering
Illuminations]/[Appetizing
Food]/[Cute
Dessert]
(Scenenačin
Guiderada)
Mode)
[Glittering
Illuminations]/[Appetizing
Food]/[Cute
Dessert]
(Scenski
[Glittering Illuminations]/[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (Scene Guide Mode)
] is disabled
in the following
• [ • The
] se[ isključuje
u sljedećem
slučaju. case.
• The
[
] is disabled in the following case.
–– [AFF]/[AFC]
([Focus
Mode])
– [AFF]/[AFC]
([Focus
Mode])
– [AFF]/[AFC] ([Focus Mode])
161 161
161
6HW
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
162 ページ
2013年4月18日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
162 ページ
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
NačinAbout
fokusiranja
(AFS/AFF/AFC)
the focus
(AFS/AFF/AFC)
About
the focus
modemode
(AFS/AFF/AFC)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
11 Odaberite
[Focus
Mode]
(Način
fokusiranja)
u izborniku
[Focus
Mode]
from
the [Rec]
menu.
(P43) [Rec]
1 Select
Select
[Focus
Mode]
from
the [Rec]
menu.
(P43)
(Snimanje). (str. 43.)
the item.
2 Touch
Touch
the
item.
22 Dodirnite
stavku.
• Select
[Focus
Mode]
according
the movement
Select
[Focus
Mode]
according
to the to
movement
of the of the
• • Odaberite
[Focus
Mode]
prema kretanju
objekta i sceni
subject
and
the scene
you
are recording.
subject
and the
scene
you are
recording.
koju
snimate.
The movement
The movement
of theofi the
Kretanje objekta
Stavka
Item
subject
and
the scene
Item
subject
and
the
scene
scena (preporučeno)
(recommended)
(recommended)
Opis postavki
Description
of settings
Description
of settings
"AFS" je kratica za pojedinačni automatski
“AFS”
is anFocus
abbreviation
ofFokus
“Auto
Single”.
AFS
Objekt je nepomičan“AFS”
fokus
("Auto
Single").
seFocus
is an
abbreviation
of “Auto
Focus
Single”.
Subject
is
still
Subject
is still fotografija
(Pojedinačni
(krajolik,
automatski
postavlja
kad
se okidač
pritisne
Focus
is
set
automatically
when
the shutter
Focus
is
set
automatically
when
the
shutter
AFS
(Scenery,
anniversary dopola. Fokus se fiksno postavlja kad je
AFSfokus)
(Scenery,
anniversary
auto.
godišnjice
itd.)
is pressed
halfway.
be fixed
buttonbutton
is pressed
halfway.
FocusFocus
will bewill
fixed
photograph,
photograph,
etc.) etc.)
okidač pritisnut dopola.
it is pressed
halfway.
while while
it is pressed
halfway.
"AFF" je kratica za prilagodljivi automatski
“AFF”
is an abbreviation
of “Auto
Focus
“AFF”
is an("Auto
abbreviation
of “Auto
Focus
fokus
Focus Flexible").
U
ovom
Flexible”.
Inmode,
this mode,
focusing
is performed
Flexible”.
In
this
focusing
is
performed
AFF
Kretanje se ne može
načinu rada fokusiranje se vrši automatski
Movement
cannot
be
automatically
when
the
shutter
is pressed
Movement
cannot
be
automatically
whenokidač
the shutter
button
is pressed
(Prilagodljivi
predvidjeti
(djeca,
kada
pritisnete
dopola.
Akobutton
se
objekt
AFF
predicted
halfway.pomakne dok je okidač pritisnut
auto.
kućni
ljubimci itd.) halfway.
snimanja
AFFfokus)
predicted
(Children,
pets, etc.)If thedopola,
If
the subject
the shutter
is
fokus
semoves
automatski
ispravlja
da bibutton
(Children,
pets, etc.)
subject
moves
while while
the shutter
button
is
pressed
halfway,
the focus
is corrected
to match
odgovarao
pokretu.
pressed
halfway,
the focus
is corrected
to match
the movement
automatically.
the movement
automatically.
"AFC"
je kratica
za
neprekidni automatski
fokus ("Auto
Continuous").
U ovom
is anFocus
abbreviation
of “Auto
“AFC”“AFC”
is an abbreviation
of “Auto
FocusFocus
načinu
rada, dok
jethis
okidač
pritisnut
dopola,
Continuous”.
In
mode,
while
the shutter
AFC
Continuous”.
Inse
this
mode,
while theda
shutter
Objekt se kreće (sport,
fokusiranje
odvija
neprestano
bi
button
is pressed
halfway,
focusing
is constantly
(Neprekinuti
button
is
pressed
halfway,
focusing
is
constantly
vlakovi itd.)
odgovaralo kretanju objekta. Dok se objekt
auto. fokus)
Subject
is
moving
performed
to
match
the
movement
of the
Subject
is
moving
performed
to
match
the
movement
of
the
kreće,
fokusiranje
se
provodi
predviđanjem
AFC AFC
subject.
When
subject
is moving,
(Sport,(Sport,
trains,trains,
etc.) etc.) subject.
When
the subject
is moving,
the the
položaja
objekta
uthe
trenutku
snimanja.
focusing
is performed
by predicting
the subject
(Predviđanje
kretanja)
focusing
is performed
by predicting
the subject
position
at
theof
time
of recording.
(Movement
position
at
the
time
recording.
(Movement
MF (Ručno
Ručno postavite fokus. (str. 171.)
prediction)
prediction)
fokusiranje)
MF
MF
Set
the focus
manually.
(P171)
Set the
focus
manually.
(P171)
162 162
162
Snimanje
Snimanje pomoću funkcija [AFF], [AFC]
• Fokusiranje objekta može potrajati ako mijenjate zum s položaja Wide na položaj
Tele ili udaljeni objekt iznenada zamijenite bliskim.
• Ponovno pritisnite okidač dopola kad imate poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Dok je okidač pritisnut dopola, na zaslonu se može vidjeti podrhtavanje.
• Ovisno o korištenom objektivu, funkcije [AFF] i [AFC] možda neće raditi. Pogledajte
web-mjesto na str. 22.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U načinu panoramskog snimanja ne mogu se postaviti [AFF] i [AFC].
163
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 164 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Type
of the Auto Focus
Vrsta automatskog
fokusa Mode
About
[š] ([Face
Detection])
[ ] ([Face
Detection]
(Otkrivanje lica))
Fotoaparat
prepoznaje
ljudsko
lice. face.
FokusThe
i focus
The
cameraautomatski
automatically
detects the
person’s
ekspozicija
mogu
podesiti
prema to
licu,
neovisno
o tome
and
exposure
canse
then
be adjusted
fit that
face no
matter
koliki portion
dio fotografije
ono zauzima
15areas)
područja).
what
of the picture
it is in. (maks.
(max. 15
Kad fotoaparat
otkrije
ljudsko
lice, prikazuje
se AF
područje
When
the camera
detects
a person’s
face, the
area is
automatskog fokusa.
displayed.
Žuto:
Yellow:
Kad je the
okidač
pritisnut
dopola,
okvir halfway,
će postati
When
shutter
button
is pressed
thezelene
frameboje
turnsako
je fotoaparat
fokusiran.
green
when the
camera is focused.
Bijelo:
White:
Prikazuje se
akomore
je fotoaparat
ljudskih Other
lica. Ona
lica
koja
nasame
jednakoj
Displayed
when
than oneotkrio
face više
is detected.
faces
that
aresuthe
distance
udaljenosti u odnosu na lica u žutom okviru područja automatskog fokusa također se
away as faces within the yellow AF areas are also focused.
fokusiraju.
• Position and size of the AF area can be changed. (P167)
• Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se mijenjati. (str. 167.)
• When [š] is selected and [Metering Mode] is set to multiple [ ], the camera will adjust the
• Kada je odabrano [
], a [Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen na više točaka
exposure
to suit thećeperson’s
(P190) tako da ona odgovara licu osobe. (str. 190.)
[ ], fotoaparat
podesitiface.
ekspoziciju
Not
in uthese
Nijeavailable
dostupno
ovimcases:
slučajevima:
certain
picture-taking
conditions
followingi sljedeće
cases, the
Face Detection
• •Under
Ovisno o nekim specifičnim
uvjetima including
snimanjathe
uključujući
slučajeve,
funkcija
Function
maylica
failmožda
to work,
making
it impossible
detect faces.
Thenemoguće.
AF Mode is
switched to
otkrivanja
neće
biti moguća,
te ćetootkrivanje
lica biti
Automatski
[ fokus
]. mijenja se u [ ].
– When
thelice
face
is okrenuto
not facingprema
the camera
–– Kada
nije
fotoaparatu
–– Kada
lice is
pod
– When
thejeface
at kutom
an angle
–– Kada
lice is
izrazito
svijetlo
ili tamno
– When
thejeface
extremely
bright
or dark
–– Kada
osobine
lica sakrivene
sunčanih
naočala etc.
itd.
– When
thesu
facial
features
are hiddeniza
behind
sunglasses,
–– Kada
lice appears
na zaslonu
maleno
– When
thejeface
small
on the screen
–– Kada je na licima slab kontrast
– When there is little contrast on the faces
–– Pri brzom pokretu
– When
there
is rapid
movement
–– Kada
objekt
snimanja
nije čovjek
– When
these
subject
is other
than a human being
–– Kada
fotoaparat
trese
– When the camera is shaking
164
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 165
165 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Recording
Recording
Snimanje
Setting up [
] ([AF Tracking])
Postavljanje [ ] ([AF Tracking] (Praćenje auto. fokusa))
Focus and exposure can be adjusted to a specified subject. Focus and exposure will keep
on
following
the subject
even
if it moves.
(Dynamicobjekt.
tracking)
Fokus
i ekspozicija
mogu
se podesiti
na određeni
Fokus i ekspozicija nastavit će
pratiti objekt, čak i ako se kreće. (Dinamično praćenje).
∫ When operating the touch screen
■■Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
You can lock the subject by touching it.
možete
zaključati
dodirom
na the
njega.
Perform
the operation
after
cancelling
touch shutter function.
•Objekt
Radnju
izvedite
funkcije
zatvarača
•• The
AF area
turnsnakon
yellowponištavanja
while the subject
is locked.
osjetljivog na dodir.
• Lock is cancelled when [
] is touched.
• Područje auto. fokusa postaje žuto, a objekt je zaključan.
• Zaključavanje se otkazuje ako dodirnete [
].
∫
When operating
buttons
■■Upravljanje
gumbima
the
subject
in
the za
AFpraćenje
tracking frame,
and press
the
Place
Postavite objekt u okvir
auto. fokusa
i pritisnite
shutter
button halfway
lock theobjekt.
subject.
okidač dopola
da biste to
zaključali
A Okvir
za praćenje
AF tracking
frame automatskog fokusa
Kad
fotoaparat
objekt,
područje
automatskog
fokusa
• AF
area
will turn prepozna
green when
the camera
detects
the subject.
postat
će zeleno.
• The
AF area
turns yellow when the shutter button is released.
Područje
automatskog
postaje is
žuto
pri otpuštanju okidača.
•• Lock
is cancelled
when fokusa
[MENU/SET]
pressed.
• Zaključavanje se otkazuje ako pritisnete [MENU/SET]
• Tracking AF and Face Detection will switch every time 2 is
(Izbornik/Postavi).
A
in the Intelligent Auto (
or
) Mode.
• pressed
Praćenje
automatskog fokusa i otkrivanje
lica promijenit će se
svaki put kada pritisnete ◄ u Inteligentnom automatskom načinu rada (
ili
).
• Exposure is adjusted in accordance with the locked subject when [Metering Mode] is set to
]. (P190) se podešava u skladu sa zaključanim objektom kada je [Metering Mode]
•[ Ekspozicija
postavljen
na [in red,
]. (str.
• If it(Način
fails tomjerenja)
lock, AF area
will flash
and190.)
disappear. Try to lock again.
zaključavanje
ne uspije,inpodručje
automatskog
fokusa
i nestati.
• •AFAko
Tracking
may be disabled
certain picture
conditions
suchzasvijetlit
as whenće
it iscrveno
very dark.
In that
Ponovno
zaključati.
case,
the AFpokušajte
Mode operates
as [Ø].
• Praćenje automatskog fokusa moglo bi biti isključeno u određenim uvjetima snimanja
slika,
je vrlocases:
tamno. U tom slučaju, auto. fokus radi kao [
].
Not primjerice
availablekada
in these
Not available in these cases:
following
cases,u[ ovim
] operates
as [Ø].
• In theNije
dostupno
slučajevima:
•– [Glistening
U sljedećimWater]/[Glittering
slučajevima [ Illuminations]/[Soft
] radi kao [
]. Image of a Flower]/[Monochrome] (Scene
Guide
–– [Glistening
Mode) Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower]/[Monochrome]
(Scenski načinMonochrome]/[Soft
rada)
– [Sepia]/[Dynamic
Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Creative Control Mode)
–– [Sepia]/[Dynamic
Monochrome]/[Soft
Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Način kreativnog
– [Monochrome]
([Photo
Style])
upravljanja)
– When
using [Time Lapse Shot]
–– [Monochrome] ([Photo Style] (Stil fotografije))
• Dynamic
Tracking function
may Shot]
not work
in the following
cases:
–– Pri korištenju
[Time Lapse
(Snimanje
fotografija
u intervalima)
thedinamičnog
subject is too
small može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima:
•– When
Funkcija
praćenja
– When
thejerecording
location is too dark or bright
–– Kada
objekt premalen
–– Kada
lokacijaisna
kojoj se
– When
thejesubject
moving
toosnima
fast pretamna ili presvijetla
–– Kada
objekt prebrzo
– When
thesebackground
has kreće
the same or similar colour to the subject
–– Kada je pozadina iste ili slične boje kao i objekt
– When jitter is occurring
–– Kada dođe do podrhtavanja
– When
zoom
is operated
–– Kada
se koristi
zum
165
165
Snimanje
[
] ([23-Area] (23 područja))
Mogu se fokusirati do 23 točke za svako područje automatskog fokusa. Ova je funkcija
prikladna kad se objekt snimanja ne nalazi u središtu zaslona.
(Okvir područja auto. fokusa bit će isti kao i postavke formata slike.)
• 23 područja automatskog fokusa mogu biti podijeljena u 9 područja i može se
postaviti područje koje se izoštrava. (str. 167.)
[
] ([1-Area] (1 područje))
Fotoaparat fokusira objekt u području auto. fokusa u središtu zaslona.
• Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se mijenjati. (str. 167.)
• Kad objekt nije u središtu kompozicije u [
], objekt možete dovesti u područje auto.
fokusa, fiksno postaviti fokus i ekspoziciju pritiskom na okidač dopola, pomaknuti
fotoaparat do kompozicije koju želite držeći okidač pritisnut dopola i potom snimiti
fotografiju. (Samo kad je [Focus Mode] (Način fokusiranja) postavljen na [AFS]).
[
] ([Pinpoint] (Precizno određivanje))
Moguće je postići preciznije fokusiranje točke manje od [
].
• Položaj fokusa može se postaviti na povećanom zaslonu. (str. 168.)
• Kada dopola pritisnete okidač, prikazat će se zaslon za provjeru položaja fokusa, povećan
približno 5 puta u odnosu na originalnu veličinu.
• Veličina područja auto. fokusa koja se prikazuje kada fotoaparat uspije izoštriti možda će
se promijeniti, ovisno o objektu.
• U sljedećem slučaju [ ] radi kao [
].
–– Kod snimanja videozapisa
166
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 167 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 167 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Setting
up
of
AF
area/changing
of
AF
Postavljanje
područja
auto.
veličine
Setting
up position
position
of the
the
AFfokusa/promjena
area/changing size
size
of the
thepodručja
AF area
area auto. fokusa
It
is
to
focus
to
specified
on
the
touch
Moguće
je postaviti
fokus
s obzirom
na objekt
određen
osjetljivom na dodir.
It
is possible
possible
to set
set the
the
focus
to the
the subject
subject
specified
onna
thezaslonu
touch screen.
screen.
(Set
the
AF]
of
the
in
[Custom]
menu
to
(Postavite
[Touch
AF]
fokusSettings]
osjetljiv na
dodir)
u [Touch
Settings]
(Postavke
(Set
the [Touch
[Touch
AF]
of (Auto.
the [Touch
[Touch
Settings]
in the
the
[Custom]
menu
to [AF].)
[AF].)
Perform
operation
cancelling
the
shutter
••upravljanja
izbornika
[Custom]
(Prilagođeno)
na [AF] (Auto. fokus).)
Perform the
thedodirom)
operationizafter
after
cancelling
the touch
touch
shutter function.
function.
• Radnju izvedite nakon poništavanja funkcije zatvarača osjetljivog na dodir.
When
When selecting
selecting [š],
[š], [Ø]
[Ø]
Kada odaberete
[ the
], [ area
]
Position
Position and
and size
size of
of the AF
AF area can
can be
be changed.
changed.
Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se mijenjati.
1
1
Touch
the
subject.
Dodirnite
Touch
the objekt.
subject.
area
screen
displayed.
Prikazuje
se zaslon
zais
••• AF
AF
area setting
setting
screen
ispostavljanje
displayed. područja auto. fokusa.
••• AF
area
screen
also
displayed
pressing
Zaslon
za postavljanje
područja
automatskog
AF
area setting
setting
screen can
can
also be
be
displayed by
byfokusa
pressing
2
and then
4.
se prikazati
i pritiskom na ◄ i zatim ▼.
2može
and
then
4.
Područje
automatskog
fokusa the
može se pomaknuti
••• AF
AF area
area can
can also
also be
be moved
moved by
by the cursor
cursor button
button in
in the
the AF
AF
pritiskom
na kursorski gumb u zaslonu za postavljanje
area
setting
area
setting screen.
screen.
područja
auto.
fokusa.the AF area to the centre of the
•• Touch
[Reset]
to
[Reset]
to return
return
the AF
area to za
thevraćanje
centre of the
• Touch
Dodirnite
[Reset]
(Izvorne
postavke)
screen.
screen.
područja auto. fokusa na sredinu zaslona.
2
2
Pinch
out/pinch
(P17)
to
Približite/udaljite
prsta
(str. 17.)the
dasize
bisteof
Pinch
out/pinch in
indva
(P17)
to change
change
the
size
of the
the AF
AF
area
frame.
promijenili
area
frame. veličinu okvira područja auto. fokusa.
can
to
sizes.
sechanged
promijeniti
4 različite
veličine.
ItMože
can be
be
changed
to 4
4nadifferent
different
sizes.
••• It
••• Enlarge/reduce
can
performed
rotating
Povećavanje/smanjivanje
je iby
zakretanjem
Enlarge/reduce
can also
also be
bemoguće
performed
by
rotating the
the rear
rear
stražnjeg kotačića.
dial.
dial.
ュリヴヱハ
ュリヴヱハ
3
3
5HVHW
5HVHW
6HW
6HW
Touch
[Set].
Touch
[Set].
Dodirnite
[Set] (Postavi).
••• It
is
by
[MENU/SET].
postavitito
pritiskom
na [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
ItMože
is also
alsosepossible
possible
toi set
set
by pressing
pressing
[MENU/SET].
••• AF
area
the
same
[Ø]
the
position,
when
the
Područje
auto.
s istom as
funkcijom
kao [
]in
se na
dodirnutom
AF
area with
with
the fokusa
same function
function
as
[Ø] is
is displayed
displayed
inprikazuje
the touched
touched
position,
whenpoložaju
the [š]
[š]
is
selected.
Setting
AF
cleared
[[
]] is
je odabrano
Postavljanje
automatskog
fokusa briše se kad se
iskad
selected.
Setting[ of
of ].the
the
AF area
area is
is područja
cleared when
when
is touched.
touched.
dodirne [
].
When
When selecting
selecting [[ ]]
Pri odabiru
[ ]
The
The 23
23 AF
AF areas
areas can
can be
be divided
divided into
into 9
9 areas
areas and
and the
the area
area to
to be
be focused
focused can
can be
be set.
set.
23 područja
automatskog
fokusa
mogu
biti podijeljena
u9
Touch
the
screen
to
display
the
AF
area
setting
screen,
Touch
the
screen
to
display
the
AF
area
setting
screen,
područja i može
se postaviti
područje
koje sethe
izoštrava. on
and
and select
select the
the AF
AF area
area frame
frame as
as shown
shown in
in the figure
figure on
Dodirnite
zaslon da bi se prikazao zaslon za postavljanje
the
right.
the right.
područja
auto.
fokusa
i
odaberite
okvir
područja
auto.
•• After
After releasing
releasing your
your finger
finger from
from the
the touch
touch screen
screen for
for a
a while,
while, AF
AF
fokusa,
kaowill
štodisappear,
je prikazano
na slici
s desne
strane.
area frame
and only
[i] display
(centre
point of
area frame will disappear, and only [i] display (centre point of
• selected
Nakon što
prst sa
na dodir, nestat će
AFmaknete
area frame)
frame)
willzaslona
remain osjetljivog
on the
the screen.
screen.
selected
AF
area
will
on
okvir područja
auto. fokusa
i remain
na zaslonu
će ostati samo prikaz [+]
•• Setting
of
AF
area
is
when
]] is
(središnja
točka
područja
auto.[[ fokusa).
Setting
of the
the
AF odabranog
area frame
frameokvira
is cancelled
cancelled
when
is
• touched.
Postavljanje okvira područja auto. fokusa poništava se
touched.
•• AF
area
dodirom
na [ can
AF
area frame
frame
can].be
be selected
selected by
by the
the cursor
cursor button
button when
when the
the AF
AF area
area setting
setting screen
screen is
is
by
2
then
AF
area
is
pressing
[MENU/SET].
• displayed
Okvir područja
auto. fokusa
kursorskim
se prikaže zaslon
displayed
by pressing
pressing
2 and
and moguće
then 4.
4. je
AFodabrati
area frame
frame
is set
set by
bygumbom
pressingkada
[MENU/SET].
za postavljanje područja auto. fokusa pritiskom na ◄ i zatim ▼. Okvir područja auto. fokusa
postavlja se pritiskom na [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
167
167
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 168 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
When
selecting
Pri odabiru
[ ][ ]
You
canfokusa
set themoguće
focus position
precisely
by enlarging
the screen.
Položaj
je precizno
postaviti
povećavanjem
zaslona.
focusfokusa
position
cannot
be postaviti
set at thena
edge
the screen.
•• The
Položaj
nije
moguće
rubuofzaslona.
1
1
Dodirnite objekt.
Touch
thezasubject.
• Zaslon
pomoć pri postavljanju položaja fokusa
• The
assist screen
for setting
focus position
is enlarged
povećava
se približno
5 putathe
u odnosu
na originalnu
toveličinu,
approximately 5 times original size.
•• The
assist
also
displayed
by pressing
Zaslon
zascreen
pomoćcan
može
sebe
prikazati
pritiskom
na ◄ 2,
i
zatim ▼4
zatoprikaz
uvećanog
zaslona
za postavljanje
pressing
display
the enlarged
position
setting screen,
položaja,
nakon čega
odaberete
uvećani
položaj
and
then selecting
the enlarged
position
using
the pomoću
cursor
kursorskog
gumba i [MENU/SET].
pritisnete [MENU/SET],
buttons
and pressing
2
2
ュリヴヱハ
5HVHW
Povucite
zaslon to
daalign
bistethe
poravnali
Drag
the screen
subjectobjekt
on thena
cross
sjecištu ciljnika koji se nalazi u središtu zaslona.
point of the crosshair in the centre of the screen.
• Položaj fokusa moguće je pomaknuti i kursorskim gumbom.
• It is also possible to move the focus position with the cursor button.
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) vratit ćete položaj fokusa u središnji položaj.
•• Touching
[Reset]
will bring
the focus
position
back tododirom
the centre
Na zaslonu
za pomoć
moguće
je snimiti
fotografiju
[ position.
].
• On the assist screen, it is also possible to record a picture by touching [
].
Postavljanje trajanja tijekom kojeg je zaslon povećan
Setting the duration for which the screen is enlarged
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Pinpoint AF Time] (Trajanje auto. fokusiranja)→
[MENU] > [LONG]
[Custom]>[Pinpoint
AF Time]>
(Dugo) (približno
1,5 sekundi)/[MID] (Srednje) (približno 1
sekunda)/[SHORT]
(Kratko)
(približno(Approx.
0,5 sekundi)
[LONG] (Approx. 1.5
seconds)/[MID]
1.0 second)/[SHORT]
(Approx. 0.5 second)
Pomicanje područja auto. fokusa pomoću kursorskog gumba
Moving/not moving the AF area with the cursor button
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Direct Focus Area] (Područje izravnog
fokusa)→[ON]/[OFF]
[MENU] >
[Custom]>[Direct Focus Area]>[ON]/[OFF]
Kada je
odabrano
], [is selected,
] ili [
],the
područje
automatskog
fokusa
može
When
[š],
[ ], or[ [Ø]
AF area
can be moved;
when
[ se
] is selected,
pomaknuti;
je odabrano
[ ], uvećani se položaj može pomaknuti.
the
enlargedkada
position
can be moved.
stavki
upravljate
pomoću
kursorskih
[Drive
setpostavljanje
the items that
usekojima
the cursor
buttons
like [Drive
Mode],gumba
[White poput
Balance],
or Mode]
••ToZa
(Način snimanja),
(Balans
bijele boje) ili [Sensitivity] (Osjetljivost), koristite
[Sensitivity],
use the[White
Quick Balance]
Menu (P48)
instead.
brzi izbornik (str. 48.).
• The spot metering target can also be moved to match the AF area when the [Metering Mode]
•(P190)
Oznaka
mjerenja
se može
pomaknuti
dametering
odgovaramay
području
auto. fokusa
kada
is set
to [
].također
At the edge
of the
screen, the
be affected
by the brightness
je [Metering
around
the AF Mode]
area. (Način mjerenja) (str. 190.) postavljen na [ ]. Na mjerenja na rubu
zaslona
može
oko
područja
automatskog
fokusa.
• When
[Touch
AF]utjecati
is set tosvjetlina
[AF+AE],
the
brightness
optimisation
position follows the movement
• Kada je [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na dodir) postavljen na [AF+AE] (Auto. fokus
of the AF area. (The AF area works as [Ø].) (P152)
+ Auto. ekspozicija), položaj optimizacije svjetline prati kretanje područja auto. fokusa.
(Područje automatskog fokusa funkcionira kao [
].) (str. 152.)
Not available in these cases:
Nije
dostupno
ovim
slučajevima:
Focus
Area] is ufixed
to [OFF]
in the following case.
• [Direct
Control
Mode
•– Creative
[Direct Focus
Area]
(Područje izravnog fokusa) fiksno je postavljeno na [OFF] u sljedećem slučaju.
• When
usingkreativnog
digital zoom,
the position and size of the AF area cannot be changed.
–– Način
upravljanja
• Kada koristite digitalni zum, položaj i veličina područja automatskog fokusa ne mogu se mijenjati.
168
168
Snimanje
Postavljanje željenog načina fokusiranja
Korištenjem izbornika [Custom] (Prilagođeno), možete postaviti detalje načina fokusiranja.
Fokusiranje pritiskom okidača dopola.
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača)→[ON]/[OFF]
Fokusiranje unaprijed
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Quick AF] (Brzi auto. fokus)→[ON]/[OFF]
Dok god se fotoaparat ne miče, fokus će se automatski podešavati, a podešavanje
fokusa bit će brža kad se pritisne okidač. Ta je funkcija korisna kad ne želite propustiti
priliku za snimanje fotografije.
• Baterija će se trošiti brže nego inače.
• Ponovno pritisnite okidač dopola kad imate poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Značajka [Quick AF] isključuje se u sljedećim uvjetima:
–– U načinu pregleda
–– Kada ima malo svjetla
–– Kod objektiva koji imaju samo funkciju ručnog fokusiranja
–– Kod nekih Four Third objektiva koji ne podržavaju kontrastno automatsko fokusiranje.
169
Snimanje
Uključivanje pomoćne lampice za auto. fokus
→ [Custom] (Prilagođeno)→[AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto.
fokus)→[ON]/[OFF]
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit će objekt kada okidač pritisnete dopola
te će fokusiranje objekta u uvjetima slabog svjetla biti jednostavnije. (Ovisno o uvjetima
snimanja prikazuje se veće područje automatskog fokusa.)
• Raspon pomoćne lampice za auto. fokus razlikuje se ovisno o objektivu koji koristite.
–– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv ((H-PS14042, H-FS14140, H-FS1442A, H-FS014042,
H-FS45150) i odabrana je opcija Wide: Približno 1 m do 3 m
• Pomoćna lampica za automatski fokus vrijedi samo za objekt u središtu zaslona. Koristite ga
postavljanjem objekta u središte zaslona.
• Uklonite sjenilo objektiva.
• Ako ne želite koristiti pomoćnu lampicu za automatski fokus (npr. kod snimanja životinja na
tamnim mjestima), postavite [AF Assist Lamp] na [OFF]. U tom će slučaju fokusiranje objekta
biti otežano.
• Pomoćna lampica za auto. fokus bit će djelomično blokirana kada koristite izmjenjivi objektiv
(H-PS14042, H-FS14140, H-FS1442A, H-FS014042, H-FS45150), ali to ne utječe na
kvalitetu izvedbe.
• Pomoćna lampica za automatski fokus može biti značajno blokirana i može biti teško
fokusirati objekt ako koristite objektiv s velikim promjerom.
• Postavka za [AF Assist Lamp] fiksno je postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim slučajevima.
–– [Distinct Scenery]/[Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset Glow]/[Vivid Sunset Glow]/
[Glistening Water]/[Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/
[Artistic Nightscape] (Scenski način rada)
Snimanje kada fokus nije postignut
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja)
[FOCUS] (Fokus):
Fotografija se ne može snimiti dok objekt nije fokusiran.
[RELEASE] (Otpuštanje):
Prednost se daje odabiru najboljeg vremena za snimanje fotografije tako da fotografiju
možete snimiti kad pritisnete okidač do kraja.
• Kada je postavljeno na [RELEASE], imajte na umu da možda neće biti moguće postići fokus,
čak i ako je način fokusiranja ([Focus Mode]) postavljen na [AFS], [AFF] ili [AFC].
• [Focus/Release Priority] isključeno je tijekom snimanja videozapisa.
Ručno podešavanje fokusa nakon uspješnog auto. fokusa
→ [Custom] (Prilagođeno)→[AF+MF] (Auto. fokus + Ručno
fokusiranje)→[ON]/[OFF]
Kad je zaključavanje auto. fokusa uključeno (pritisnite okidač dopola u načinu fokusiranja
([Focus Mode]) postavljenim na [AFS] ili postavite zaključavanje auto. fokusa pomoću
[AF/AE Lock]), fokus možete ručno precizno podesiti.
170
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 171 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 171 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Taking
Pictures
withwith
Manual
Focus
Snimanje
fotografija
pomoću
ručnog
Taking
Pictures
Manual
Focusfokusiranja
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 171 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 171 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Applicable
modes:
Recording
Applicable modes:
Primjenjivi
Recording načini rada:
Use this function when you want to fix the focus or when the distance between the lens
Useovu
thisfunkciju
function
you want
to fixfokus
the focus
orjewhen
the distance
lens
Koristite
da when
biste fiksno
postavili
ili kada
udaljenost
između between
objektiva the
i
and
the određena
subject isi determined
and you
do not want to activate Auto Focus.
objekta
ne želite
aktivirati
automatski
and the subject
is determined
and you dofokus.
not want to activate Auto Focus.
Taking
Taking Pictures
Pictures with
with Manual
Manual Focus
Focus
The
operations
to focus
manually
differ depending
Radnje
ručnoused
fokusiranje
razlikuju
se ovisno
o objektivu.on the lens.
Thezaoperations
Applicable
modes: used to focus manually differ depending on the lens.
Applicable modes:
When
using theizmjenjivog
interchangeable
lens
When
using the
interchangeable
lens
Pri korištenju
objektiva
Pri korištenju
izmjenjivog
objektiva
When
usingwhen
the interchangeable
lensfocus
using
the interchangeable
lens
Use
this
function
you want
to fix the
or When
when the
distance
between
the lens
H-FS1442A,
H-FS014042,
(H-PS14042)
having
a focus
lever
(H-FS14140,
(H-PS14042)
s ručicom
zaawant
fokusiranje
(H-FS14140,
H-FS1442A,H-FS014042,
Use
this
function
when
you
tolever
fix the focus
or (when
the
distance
between
the lens
H-FS14140,
H-FS1442A,
H-FS014042,
(H-PS14042)
having
focus
and the subject is determined and you do not want to activate Auto Focus.
) having
a focus
ring
H-FS45150)
s prstenom
fokusiranje
and the subject is determined and you do notH-FS45150
want
to activate
Focus.
)Auto
having
azafocus
ring
H-FS45150
Pomaknite
u
Rotate
to C side:
Move
to A side:
Zakrenite
The
operations
focus
manually differ
depending
onside:
the lens.
Rotateu to C
Move to Aused
side:to
C
A
The
operations
used
to focus
depending
on the lens.
C
Amanually differ
stranu
Focuses
on: nearby
stranu on:nearby
Focuses
Focuses
oninterchangeable
nearby
Focuses
oninterchangeable
nearby
When
using
the
lens
When
using
the
lens
Fokusira
objekt
u
Fokusira
objekt
u
subject
subject
Whensubject
using the interchangeable lens
Whensubject
using the interchangeable lens
H-FS14140, H-FS1442A, H-FS014042,
(H-PS14042)
having a focusBlever
(blizini
blizini
Rotate
to D H-FS1442A,
side:
Move
to B side:
H-FS014042,
(H-PS14042)
a focus leverB
(H-FS14140,
Rotate
to D side:
Move touhaving
B side:
a focus ring D
H-FS45150
Pomaknite
Zakrenite
Focuses
on))uhaving
Focuses
on
having
a focus ring
H-FS45150
D
Focuses
on
Focuses
on
stranu
stranuto
: side:
faraway
subject
faraway
Rotate
C
Move
tosubject
A: side:
faraway
subject
faraway
subject
C
A
Rotate
to
C
side:
Move
to
A
side:
Fokusira
objekt
u varies depending
Fokusiraon
objekt
u
The focusing
speed
on how Focuses
•Focuses
C
A
nearby
nearby
focusing
speed varies
depending on how
• Theon
Focuses
Focuses
on
nearby
daljini
daljini on nearby
far you move
the focus lever.
subject
subject
far you
move the
focus lever.
• Brzina
fokusiranja
razlikuje
se ovisno o
subject
subject
B
Rotate to D side:
Move
to koliko
B side:
tome
daleko pomaknete
ručicu za
B
Rotate to D side:
Move
to B side:
D
Focuses on
Focuses
on
fokusiranje.
D
Focuses
on [MF]. (P162)
Focuses
Seton
the
[Focus
Mode]
in
the
[Rec]
menumenu
to
Set
the
[Focus
Mode]
in
the
[Rec]
faraway
subjectto [MF]. (P162)
faraway subject
faraway subject
faraway subject
• The focusing speed varies depending on how
Use the
focus
lever
or focus
ring on
to achieve
focus.
speed
depending
how
• The focusing
Use
thevaries
focus
lever
oronfocus
ringthe
onlens
the lens
to achieve
focus.
1 1
focus lever.
2move the[Fokus
12far you
Postavite
Mode] (Način fokusiranja) u izborniku [Rec]
far you move the focus lever.
B
A Indicator for
(infinity)
(Snimanje)
na¶[MF].
(str. 162.)
B
A Indicator
for ¶ (infinity)
• When you focus manually, display is switched to the
• When
you focus
manually,
switched
the (P162)
Set the
[Focus
Mode]
in thedisplay
[Rec]ismenu
toto[MF].
assist
screen
and Mode]
the image
isthe
enlarged
Assistto
B).
Set
the
[Focus
in
[Rec](MF
menu
[MF].
(P162)
assist
screenfokus,
and the koristite
image is enlarged
B).
Da
biste
postigli
ručicu(MF
za Assist
fokusiranje
ili prsten za
• When [Peaking] in the [Custom] menu is set to [ON],
Use the
focus
leverinor
ring
onisthe
to achieve focus.
• When
[Peaking]
thefocus
[Custom]
menu
set lens
to [ON],
fokusiranje
na
objektivu
Use
theportions
focus
lever
or focus
ring on the lens to achieve focus.
in-focus
are
highlighted
(C).
in-focus portions are highlighted (C).
•AWhen
[MF Guide]
on
the [Custom] menu is set to [ON]
B
Indicator
Pokazatelj
za¶∞(infinity)
(beskraj)
• Whenfor
[MF
B
A Indicator
for
¶ Guide]
(infinity)on the [Custom] menu is set to [ON]
and
you
focus
manually,
thedisplay
MF
guide
D is
displayed
on
When
you
focus
manually,
is switched
to
the
• ••Pri
ručnom
fokusiranju,
zaslon
se
mijenja
u
zaslon
za
and
you
focus
manually,
the
MF
guide
D
is
displayed
on
When you focus manually, display is switched to the
the
screen.
You
can
whether
theručnom
point
offokusiranju
focusB).
is
assist
screen
and
thecheck
image
is enlarged
(MF
pomoć
i slika
se
povećava
(Pomoć
pri
screen.
check
whether
the Assist
point
focus is
assistthe
screen
andYou
the can
image
is enlarged
(MF
AssistofB).
A C D
the
near
side or
the
far
side. menu is set to [ON],
• to
When
[Peaking]
in
theor
[Custom]
). to
A C
the
near
side
the
far
side.
• When [Peaking] in the [Custom] menu is set to [ON],
• Kada
je [Peaking]
(Fokusiranje
jasnih
in-focus
portions are
highlighted
(C). objekata) u
in-focus
portions
are
highlighted
(C).
[Custom]
(Prilagođeno)
postavljeno
nato[ON],
• izborniku
When [MF
Guide] on
the [Custom]
menu is set
[ON]
•dijelovi
When [MF
Guide]
the [Custom]
menu is set to [ON]
fokusu
seon
označavaju
).
and youu focus
manually,
the MF( guide
D is displayed on
and
you
focus
manually,
the
MF
guide
D
is
displayed
on
• Kada je [MF Guide] (Linija usmjerenosti za ručno fokus.)
the screen. You can check whether the point of focus is
screen.[Custom]
You can postavljeno
check whether
the point
of focus is
uthe
izborniku
na [ON],
a fokusirate
A C D
to the near side or the far side.
A C D
ručno,
zaslonu
prikazuje
to the na
near
side orse
the
far side.vodič za ručno fokusiranje
. Možete provjeriti je li točka fokusa usmjerena na bližu
ili dalju stranu.
1
21
2
2
171
171 171
D
Snimanje
Postavljanje načina prikaza pomoći pri ručnom fokusiranju
→ [Custom] (Prilagođeno)→[MF Assist] (Pomoć pri ručnom fokusiranju)
Stavka
Opis postavki
Povećajte okretanjem prstena za fokusiranje, pomicanjem ručice za
fokusiranje ili pritiskom na ◄ (
).
Povećajte okretanjem prstena za fokusiranje ili pomicanjem ručice za fokusiranje.
Povećajte pritiskom na ◄ (
[OFF]
).
Pomoć pri ručnom fokusiranju se ne prikazuje.
Označavanje dijelova u fokusu
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)→[ON]/
[OFF]
• Ova funkcija radi u načinu ručnog fokusiranja ili kada se fokus se podešava ručno s [AF+MF]
(Auto. fokus + Ručno fokusiranje).
• Budući da su dijelovi s jasnim obrisima na zaslonu označeni kao dijelovi u fokusu, dijelovi
koji će se označavati ovise o uvjetima snimanja.
• Boja koja se koristi za označavanje ne utječe na snimljene slike.
Prikaz linije usmjerenosti za ručno fokusiranje
→ [Custom] (Prilagođeno)→[MF Guide] (Linija usmjerenosti za ručno
fokusiranje)→[ON]/[OFF]
172
Snimanje
Pomoć pri ručnom fokusiranju
■■Prikaz pomoći pri ručnom fokusiranju
• Prikazuje se pomicanjem ručice za fokusiranje, okretanjem prstena za fokusiranje ili dodirom
na zaslon. (U načinu kreativnog upravljanja [Miniature Effect] (Efekt minijature), pomoć pri
ručnom fokusiranju ne može se prikazati dodirom na zaslon).
• Također se može prikazati pritiskom na ◄ za prikaz zaslona za postavljanje povećanog
područja, odabirom područja za povećavanje pomoću kursorskog gumba i pritiskom na
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prebacit će se na zaslon za postavljanje uvećanog područja pritiskom na kursorski gumb
kad je [Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa) u izborniku [Custom] postavljena na
[ON].
■■Promjena prikaza pomoći pri ručnom fokusiranju
Moguće je promijeniti faktor uvećanja od približno 4, 5 i 10 puta. Kod uvećanja od 4 puta
povećava se središnje područje. Kod uvećanja od 5 i 10 puta povećava se cijeli zaslon.
• Uvećanje se može promijeniti dodirom na [
]/[
] ili zakretanjem stražnjeg kotačića.
■■Pomicanje uvećanog područja
• Uvećano područje može se pomaknuti povlačenjem zaslona (str. 17.) ili pritiskom na
kursorski gumb.
• Sljedeće radnje vratit će pomoć pri ručnom fokusiranju na početni položaj:
–– Kada je [Focus Mode] (Način fokusiranja) postavljen na funkciju koja nije [MF].
–– Promjena postavki [Aspect Ratio] (Format) ili [Picture Size] (Veličina slike)
–– Isključivanje fotoaparata
–– Kada dodirnete [Reset] (Izvorne postavke) na zaslonu za postavljanje za uvećano
područje
■■Zatvaranje pomoći pri ručnom fokusiranju
• Zatvorit će se kad se okidač pritisne dopola.
• Također će se zatvoriti dodirom na [Exit] (Izlaz) na zaslonu ili pritiskom na [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Kada se prikazuje pomicanjem ručice za fokusiranje ili zakretanjem prstena za fokusiranje,
zatvara se otprilike 10 sekundi nakon prestanka radnje.
• Pomoć pri ručnom fokusiranju ili linije usmjerenosti za ručno fokusiranje možda se
neće prikazati ovisno o objektivu koji koristite, ali moguće je prikazati pomoć pri ručnom
fokusiranju izravnim korištenjem fotoaparata, pomoću zaslona osjetljivog na dodir ili
gumba.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija pomoći pri ručnom fokusiranju isključuje se pri korištenju digitalnog zuma ili
snimanju videozapisa.
173
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 174 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Tehnika za ručno fokusiranje
Technique for Manual Focus
Fokusirajte
pomicanjem
za
1Focus
by moving
the focus ručice
lever or
fokusiranje
ili
zakretanjem
prstena
rotating the focus ring.
za fokusiranje.
2 Move
the focus lever or rotate the focus
ručicu
za fokusiranje
a little further
in the
same direction.
ringPomaknite
ili zakrenite
prsten
fokusiranje
3 Fine
tune the focus
byza
moving
the focus
dalje
u istome
smjeru.
lever
slightly
in the
opposite direction or
Dodatno
fokus blagim
the prilagodite
focus ring slightly
in the
rotating
pomicanjem
ručice za fokusiranje
opposite
direction.
u suprotnom smjeru ili blagim
za fokusiranje
zoom in/outprstena
after focusing
on a subject, the focus may lose its accuracy. In that case,
• If youokretanjem
u suprotnom
re-adjust
the focus.smjeru.
• After cancelling Sleep Mode, focus on the subject again.
nakon
fokusiranja
zumirate, fokus će možda izgubiti preciznost. U tom slučaju
••If Ako
you are
taking
close-upobjekta
pictures:
ponovno podesite fokus.
– We recommend using a tripod and the self-timer (P184).
• Nakon što poništite stanje mirovanja, ponovno fokusirajte objekt.
The effective
focus range
(depth of field) is significantly narrowed. Therefore, if the distance
•– Ako
snimate fotografije
izbliza:
between
the camera
and the tronošca
subject isi automatskog
changed afterokidača
focusing(str.
on 184.).
the subject, it may
–
– Preporučujemo
korištenje
become
difficult
to focus
it again.
–
– Efektivni
raspon
fokusaon(dubina
polja) značajno je sužen. Stoga, ako se udaljenost
– The
resolution
of the periphery
the picture
mayfokusiranja
decrease objekta,
slightly. This
is notfokusiranje
a
između
fotoaparata
i objekta of
promijeni
nakon
ponovno
može biti otežano.
malfunction.
–– Razlučivost rubnog dijela fotografije može se donekle smanjiti. Nije riječ o kvaru.
174
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 175 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
About
the
focus distance
reference mark
Oznaka
udaljenosti
fokusa
Oznaka udaljenosti fokusa koristi se za mjerenje udaljenosti fokusa. Koristite ovu značajku
The focus distance reference mark is a mark used to measure the focus distance.
kad snimate fotografije pomoću ručnog fokusiranja ili kad snimate fotografije izbliza.
Use this when taking pictures with Manual Focus or taking close-up pictures.
Raspon
fokusa
Focus range
A
B
C
D
E
F
G
H
Focus distance
reference
Oznaka
udaljenosti
fokusamark
Focus distance
linefokusa
Referentne
linijereference
udaljenosti
0.2 m (od
(0.66
feet)do
(Wide
to focal
length
20 mm)
0,2
Wide
fokalne
duljine
20 mm)
[Kad
sethe
koristi
izmjenjivi objektiv
H-FS1442A)]is used]
[When
interchangeable
lens (H-PS14042, H-FS1442A)
0.3 m (fokalna
(0.98 feet)
(focal21
length
21Tele)
mm to Tele)
0,3
duljina
mm do
[When
interchangeable
lens (H-PS14042, H-FS1442A)
[Kad
sethe
koristi
izmjenjivi objektiv
H-FS1442A)]is used]
0.3 m (od
(0.98
feet)do
(Wide
to focal
length
21 mm)
0,3
Wide
fokalne
duljine
21 mm)
[When
interchangeable
lens (H-FS14140)
[Kad
sethe
koristi
izmjenjivi objektiv
(H-FS14140)]is used]
0.5 m (fokalna
(1.6 feet)duljina
(focal length
to Tele)
0,5
22 mm22
domm
Tele)
[When
interchangeable
lens (H-FS14140)
[Kad
sethe
koristi
izmjenjivi objektiv
(H-FS14140)]is used]
0.3 m [Kad
(0.98 se
feet)
[When
the interchangeable
lens (H-FS014042) is used]
0,3
koristi
izmjenjivi
objektiv (H-FS014042)]
0.9 m [Kad
(3.0 feet)
[When
the interchangeable
lens (H-FS45150) is used]
0,9
se koristi
izmjenjivi
objektiv (H-FS45150)]
175
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
171 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 176
176 ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 176 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Recording
Recording
Postavljanje
fokusa
i ekspozicije
Taking
Pictures
with Manual
Focus(Zaključavanje
Fixing
the
Focus
and
the
Exposure
(AF/AE
Lock)
Fixing
the
Focus
and
the
Exposure
(AF/AE
Lock)
auto.
fokusa
i
auto.
ekspozicije)
Fixing the Focus and the Exposure
(AF/AE
Lock)
Applicable modes:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Use
this
function
when
you want to fix the focus or when the distance between the lens
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
and
theis
is determined
you a
not want
activate
Auto Focus.
This
issubject
useful when
when
you want
wantand
to take
take
adopicture
picture
of a
atosubject
subject
outside
the AF
AF area
area or
or the
the
This
useful
you
to
of
outside
the
Korisno
jeisis
ako
želite
snimiti
fotografiju
područja
automatskog
fokusa
ako je
This
useful
when
you
want
toobjekta
take
a izvan
picture
of a subject
outside
the AFiliarea
or the
contrast
too
strong
and
you
cannot
achieve
appropriate
exposure.
contrast
is
too
strong
and
you
cannot
achieve
appropriate
exposure.
kontrast
prevelik
te
ne
možete
postići
odgovarajuću
ekspoziciju.
contrast
is
too
strong
and
you
cannot
achieve
appropriate
exposure.
The operations used to focus manually differ depending on the lens.
[AF/AE LOCK]/[Fn2]
LOCK]/[Fn2] button
button can
can be
be used
used in
in two
two ways,
ways, as
as
[AF/AE
Gumb
[AF/AE
LOCK]/[Fn2]button
može
se koristiti
na
[AF/AE
can
beAtused
indva
two
ways,
as
When
using
theLOCK]/[Fn2]
interchangeable
lens
When
using
the interchangeable
lens
[AF/AE
LOCK]
or
as
[Fn2]
(function
2).
the
time
of
[AF/AE
LOCK]
or
as
[Fn2]
(function
2).
At
the
time
of
načina,
kao
[AF/AE
LOCK]
(Zaključavanje
auto.
fokusa/
[AF/AE
LOCK]
or
as
[Fn2]
(function
2).
At
the
time
of
H-FS14140,
H-FS1442A,
H-FS014042,
(H-PS14042)
having
a
focus
lever
(
purchase, it
it is
is initially
initially set
set to
to AF/AE
AF/AE Lock.
Lock.
purchase,
auto.
ekspozicije)
kao [Fn2]
(funkcija
U trenutku ) having a focus ring
purchase,
itdetails
isili initially
setthe
to function
AF/AE2).
Lock.
H-FS45150
to
P52
for
about
button.
•• Refer
Refer
to
P52
for
details
about
the
function
button.
kupnje
postavljena
vrijednost
je
zaključavanje
auto.fokusa/
モョバモユチロヰヤレ
button.
• Refer to P52 for details about the function
モョバモユチロヰヤレ
モョバモユチロヰヤレ
Rotate to C side:
Move
A side:
auto.toekspozicije.
ョㄏビ
ョㄏビ
C
A
ョㄏビ
• Detalje
funkcijskom gumbu potražite na str.
52.
Focuses
on nearby
Focuses
on onearby
subject
subject
B
Rotate to D side:
Move to B side:
D
Focuses on
Focuses
on the
Align
screen
the
subject.
Poravnajte
zaslon with
s objektom.
Align
the
screen
with
the
subject.
Align the screen with the subject.
faraway subject
faraway subject
Pritisnite
i držite
[AF/AE LOCK]
fiksno focus
postavljanje
fokusiranja ili
Press
and
hold
[AF/AE
to
on how za
• The focusing
Pressspeed
and varies
hold depending
[AF/AE LOCK]
LOCK]
to fix
fix the
the focus or
or exposure.
exposure.
11 1
22
and hold [AF/AE LOCK] to fix the focus or exposure.
ekspozicije.
2movePress
far you
the focus lever.
If you
you
release[AF/AE
[AF/AELOCK],
LOCK],zaključavanje
AF/AE Lock
Lock is
is
cancelled.
• ••Ako
otpustite
auto.fokusa/auto.
ekspozicije se poništava.
If
[AF/AE
LOCK],
AF/AE
cancelled.
• the
Ifrelease
you
release
[AF/AE
LOCK],
AF/AE setting.
Lock
is cancelled.
Only
exposure
is
locked
in
the
default
• ••Pri
zadanim
postavkama
zaključava
se samo
ekspozicija.
Only
the
exposure
is
locked
in
the
default
setting.
• Only the exposure is locked in the default setting.
Set the [Focus Mode] in the [Rec] menu to [MF]. (P162)
133 Dok
držite
pritisnuto
[AF/AE
LOCK],
pomaknite
While
pressing
[AF/AE
LOCK],
move
the
While
pressing
[AF/AE
LOCK],
move
the the
While
pressing
[AF/AE
LOCK],
move
3
fotoaparat
da
biste
dobili
kompoziciju
slike
i to achieve focus.
camera
as you
you
compose
thering
picture
and
then
Use
the focus
lever
or focus
on the
lens
3.5
2 pritisnite
camera
as
compose
the
picture
and
then
3.5 60
603.5 60 00
camera
as you
compose the picture and
then
okidač
do kraja.
AEL
AEL
press shutter
button
fully.
shutter
button
fully.
Apress
Indicator
forshutter
¶ (infinity)
Pokazatelj
zaključavanja
automatske
press
button
fully. ekspozicije
A
A
AEL
16
16000 160
B
A
focus
manually,
display
is switched to
the ekspozicije), nakon što dopola
A
AE
Lock
indication
•• When
Kad
jeyou
postavljeno
[AE LOCK]
(Zaključavanje
auto.
A
AEA
Lock
indication
AE Lock
indication
assist
screen
and da
thebiste
image
is enlarged
(MF Assist
okidač
fokusirali,
pritisnite
okidačB).
u potpunosti.
••pritisnete
When
[AE
LOCK]
is
set,
after
pressing
the
shutter
button
halfway
to
press
the
When
[AE LOCK]
is set,
after
pressing
buttonbutton
halfway
to focus,
focus,
presspress
the the
• When
[Peaking]
inLOCK]
the
[Custom]
menu
is the
set shutter
tothe
[ON],
•
When
[AE
is
set,
after
pressing
shutter
halfway
to focus,
shutter button
button fully.
fully.
shutter
Postavljanje
funkcija
[AF/AE LOCK]
in-focusshutter
portions
are highlighted
(C).
button
fully.
•Setting
When
[MF
Guide]
on the
[Custom] LOCK]
menu is set to [ON]
the
of
→ [Custom]
(Prilagođeno)→[AF/AE
Setting
the functions
functions
of [AF/AE
[AF/AE
LOCK] Lock] (Zaključavanje auto. fokusa/auto.
Setting
the
functions
and
you focus
manually,
the of
MF[AF/AE
guide DLOCK]
is displayed on
ekspozicije)
[MENU]
>
[Custom]>
[AF/AE
Lock]
[MENU]
>screen.
[Custom]>
Lock]Lock]
the
You can[AF/AE
check
whether
the point of focus is
[MENU]
> [Custom]>
[AF/AE
A C D
Stavka
Opis postavki
to
the near side or the far side.
Item
Description
of settings
settings
Item
Description
of
Item
Description
of settings
[AE LOCK]
Zaključava
se
samo
ekspozicija.
Only
the exposure
is locked.
Only Only
exposure
locked.
[AE
LOCK]
(Zaključavanje
•theUključuju
se is
[AEL]
auto. ekspozicije), vrijednost otvora
the exposure
is(Zaklj.
locked.
[AE
LOCK]
•• [AEL],
aperture
value,
the
speed
light
the
is
[AE
LOCK]
[AEL],
aperture
value,
the shutter
shutter
speednakon
light when
when
the exposure
exposure
is set.
set.is set.
auto. ekspozicije) • [AEL],
blende,
svjetlovalue,
brzine
zatvarača
postavljanja
ekspozicije.
aperture
the
shutter
speed
light when
the
exposure
Only the focus is locked.
the focus
isselocked.
[AF LOCK] Only Only
Zaključava
samo
fokus.
the
focus
is locked.
•• [AFL],
[AF
LOCK]
the
focus
indication,
aperture
value,
the
shutter
speed
light
when
the
[AF
LOCK]
[AFL],
the
focus
indication,
aperture
value,
the pokazatelj
shutter
speed
light vrijednost
when
the the
(Zaključavanje
•
Uključuju
se [AFL]
(Zaklj.
auto.
fokusa),
fokusa,
• [AFL],
[AF LOCK]subject
the
focus
indication,
aperture
value,
the shutter
speed
light when
is focused.
focused.
auto. fokusa) subjectotvora
blende, svjetlo brzine zatvarača nakon fokusiranja objekta.
is
subject is focused.
Both Zaključavaju
focus and
and exposure
exposure
are
locked.
Both
focus
locked.
se iexposure
fokusare
i ekspozicija.
Both
focus
and
areaperture
locked.value and the shutter speed light
•• [AFL],
[AF/AE
LOCK]
the
focus
indication,
• [AEL],
Uključuju
se
zaključavanje
auto.
fokusa
i auto.
ekspozicije,
[AF/AE
LOCK]
[AFL],
[AEL],
the
focus
indication,
aperture
value
and the
speedspeed
light light
[AF/AE
LOCK]
•
[AF/AE
LOCK]
[AFL],
[AEL],
the
focus
indication,
aperture
andshutter
the shutter
when the
the
subject fokusa,
is focused
focused
and the
theotvora
exposure
is value
set.
pokazatelj
vrijednost
blende
i svjetlo brzine zatvarača
when
subject
is
and
exposure
is
set.
when
the
subject
is
focused
and
the
exposure
is
set.
nakon fokusiranja objekta i postavljanja ekspozicije.
[AF-ON]
Auto Focus
Mode
is
[AF-ON]
Focus
ModeMode
is activated.
activated.
[AF-ON]Auto Auto
Focus
is activated. fokusa.
[AF-ON]
Uključuje
se način automatskog
176
171
176
176
176
Snimanje
Zadržavanje zaključavanja kada je isključeno [AF/AE LOCK]
→ [Custom] (Prilagođeno)→[AF/AE Lock Hold] (Odgađanje zaključavanja
auto. fokusa i auto. ekspozicije)→[ON]/[OFF]
• Kada je izvršeno zaključavanje auto. ekspozicije, svjetlina zaslona za snimanje koja se
pojavljuje na zaslonu fiksno je postavljena.
• Zaključavanje auto. fokusa radi samo kod fotografiranja s ručnom ekspozicijom.
• Zaključavanje auto. ekspozicije funkcionira samo kod fotografiranja pri ručnom fokusiranju.
• Tijekom snimanja videozapisa uključeno je samo zaključavanje auto. fokusa. Ako tijekom
snimanja poništite zaključavanje auto. fokusa, nećete ga moći ponovno uključiti.
• Ekspozicija se postavlja čak i ako se promijeni svjetlina objekta.
• Objekt možete ponovno izoštriti ako dopola pritisnete okidač, čak i kada je funkcija auto.
ekspozicije zaključana.
• Promjena vrijednosti može se postaviti čak i kad je automatska ekspozicija zaključana.
177
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
178 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
178
ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book178178
ページ2013年4月18日
2013年4月18日木曜日
木曜日午前11時53分
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording
Recording
Select
a Drive
Mode
Select
Drive
Mode
Odabir
načina
snimanja
Select
aa
Mode
Select
aDrive
Drive
Mode
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Selecting
themode
drive
mode
allows
you
switch
theradnje,
operation,
such
asrecording
burst
recording
or the
Odabirom
načina
snimanja
omogućuje
setopromjena
npr.assnimanje
u nizu
iliorsor
Selecting
drive
mode
allows
you
switch
the
operation,
such
as
burst
recording
Selecting
thethe
drive
allows
you
to to
switch
the
operation,
such
burst
thethe
Selecting
the
drive
mode
allows
you
to
switch
the
operation,
such
as
burst
recording
or
the
self-timer,
foryou
when
youthe
press
the pritiskom
shutter
button.
automatskim
okidačem,
jednostavnim
na okidač.
self-timer,
for
when
you
press
the
shutter
button.
self-timer,
for
when
press
shutter
button.
self-timer, for when you press the shutter button.
Press
Pritisnite
( ).( ). ).
(( 4
1Press
44
(▼
111
Press
4
).
1 Press
).
Select
a mode.
drive
mode.
a
mode.
2Select
a drive
Odaberite
način
snimanja.
222
Select
a drive
drive
mode.
2 Select
AA
A
A
213243 4
11
1223344
H 31/3H 31/3
H 31/3
H 31/3
BB
B
B
0RUHVHWWLQJV
0RUHVHWWLQJV
0RUHVHWWLQJV
0RUHVHWWLQJV
6HW
6HW6HW
6HW
A this
When
is touched,
drive
is returned
to (Single).
default
(Single).
When
isthis
touched,
drive
mode
is returned
default
(Single).
AA
When
is touched,
drive
mode
ismode
returned
to to
default
Kada
se this
dodirne,
način
snimanja
vraća
se na
zadani
(Jedna).
A
When
this
is touched,
drive
mode
is returned
to
default
(Single).
Bmode
Drive
Drive
modemode
BB
Drive
Način
snimanja
B Drive mode
Drive
Drive
modemode
Drive
mode
Način
snimanja
Drive
mode
Description
of settings
Description
settings
Description
of of
settings
Opis
postavki
Description
of
settings
When
the
shutter
is pressed,
only
one is
picture
is
When
the
shutter
button
is se
pressed,
only
one
picture
is
the
shutter
button
isbutton
pressed,
only
one
picture
Pritiskom
na
okidač
snima
samo
jedna
fotografija.
[Single]
(Jedna)
(str. 68.) When
1 [Single]
When
the
shutter
button
is pressed,
only
one
picture
is
1
[Single]
(P68)(P68)
(P68)
1
recorded.
[Single]
(P68)
1[Single]
recorded.
recorded.
recorded. se snimaju u nizu dok je pritisnut okidač.
[Burst] (Snimanje u
Fotografije
Recordings
areinmade
in succession
while
the shutter
Recordings
made
in
succession
while
the
shutter
 nizu)
Recordings
areare
made
succession
while
the
shutter
(str.
179.)
[Burst]
(P179)
2
Recordings
are
made
in
succession
while
the
shutter
[Burst]
(P179)
2
(P179)
22[Burst]
button
is pressed.
[Burst]
(P179)
button
is pressed.
button
is
pressed.
buttonput
is pressed.
[Auto Bracket]
Svaki
kada pritisnete okidač snimaju se fotografije
Each
time
the shutter
is pressed,
recordings
time
shutter
button
is pressed,
recordings
time
thethe
shutter
button
isbutton
pressed,
recordings
(Uzastopno snimanje s Each
sEach
različitim
postavkama
ekspozicije
u skladu
s
Each
time
the
shutter
button
is pressed,
recordings
 [Auto
[Auto
Bracket]
(P182)
arewith
made
with different
exposure
settings
according
to
3 Bracket]
[Auto
Bracket]
(P182)
are
made
with
different
exposure
settings
according
različitim
ekspozicijama)
rasponom
kompenzacije
ekspozicije.
(P182)
are
made
different
exposure
settings
according
to to
33
[Auto
Bracket]
(P182)
are
made
with
different
exposure
settings
according
to
3
the Exposure
Compensation
range.
Exposure
Compensation
range.
(str. 182.)
thethe
Exposure
Compensation
range.
the Exposure Compensation range.
When
the
shutter
issnima
pressed,
recording
When
the
shutter
button
is pressed,
recording
takestakes
[Self
Timer]
(Automatski
Pritiskom
na
okidač
fotoaparat
fotografiju
When
the
shutter
button
isbutton
pressed,
recording
takes
[Self
Timer]
(P184)
4
When
the
shutter
button
is pressed,
recording
takes
[Self
Timer]
(P184)
4
Timer]
4
place
after
the
set
time
has elapsed.
[Self
Timer]
(P184)
okidač)
(str.(P184)
184.)
nakon
štothe
prođe
postavljeno
vrijeme.
4[Self
place
after
the
set
time
has
elapsed.
place
after
set
time
has
elapsed.
place after the set time has elapsed.
• Touching
[More
settings]
allows
you
tomožete
change
the settings
for
each
drive
mode.
•Dodirom
Touching
[More
settings]
allows
you
change
settings
each
drive
mode.
na
[More
Settings]
(Više
postavki)
mijenjati
postavke
zamode.
svaki
način
•• Touching
[More
settings]
allows
you
to to
change
thethe
settings
forfor
each
drive
• Touching
[More
settings]
allows
you
to
change
the
settings
for
each
drive
mode.
rada.
Touch
[Set].
[Set].
3Touch
Touch
[Set].
33
Touch
[Set].
3
3 Dodirnite [Set] (Postavi).
178
178
178
178
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
179 ページ
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
179 ページ
2013年4月18日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Taking
Pictures
using
Mode
Snimanje
fotografija
u Burst
nizu
(Burst)
Taking
Pictures
using
Burst
Mode
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Pictures
are taken
continuously
while
the shutter
buttonbutton
is pressed.
are
taken
continuously
while
theushutter
is pressed.
KadaPictures
pritisnete
okidač,
fotografije
se snimaju
nizu.
Pictures
taken
with awith
burst
speed
of [SH]
bewill
recorded
as a velika
single
burst burst
group
(P81).
Pictures
taken
a burst
speed
of will
[SH]
be (Iznimno
recorded
as a single
group
Fotografije
snimljene
s brzinom
snimanja
u
nizu
[SH]
brzina),
snimit
će (P81).
se
Press
4 ( 4 ( ). ).
1 1
Press
1 Pritisnite ▼ ( ).
Select
burstburst
iconicon
([ ([], etc.),
and then
touch
2 2
Select
], etc.),
and then
touch
2 Odaberite
ikonu snimanja u nizu ([
]
[More
settings].
[More
settings].
u istu grupu fotografija snimljenih u nizu (str. 81.).
H 31/3 H 31/3
itd.) i zatim dodirnite [More Settings] (Više
postavki).
33 Dodirnite
brzinu
snimanja
u nizu.
Touch
the
burst
speed.
Touch
the burst
speed.
3
0RUHVHWWLQJV
0RUHVHWWLQJV
6HW 6HW
SH
H SH M H L M
LV
LV
LV
LV
L
[SH]
[H]
[M]
[L]
[SH] [SH]
[H] [H]
[M] [M]
[L] [L]
(Iznimno
(Velika
(Srednja
(Mala
(Super
high
(High
(Middle
(Super high
(High
(Middle
(Low
speed)
velika
brzina)
brzina)
brzina)
brzina)
(Low
speed)
speed)
speed) speed)
speed) speed)
speed)
Brzina snimanja u nizu
BurstBurst
speedspeed
40
7
4
2
40 40
7
4
2
(fotografija/sekundi)
7
4
2
(pictures/second)
(pictures/second)
Prikaz uživo tijekom
Nema
Dostupno
Dostupno
Live View
during
BurstBurst Nema
Live View
during
snimanja
u nizu
None None
None None Available
Available Available
Available
ModeMode
S datotekama
2, 3
—
7*
¢2,
3
With RAW
files files
— —
7
formata
RAW
With
RAW
7¢2, 3
*1
¢1 ¢1
3
¢3
Bez Without
datoteka
Ovisno
o
kapacitetu
kartice*
Without
RAW RAW
files filesMaks.
Max. 39
39
Depends
on
the
capacity
of theofcard
Max. 39
Depends on the capacity
the card¢3
formata RAW
¢1 Number
of recordable
pictures
¢1 Number
of recordable
pictures
*1¢2
Broj
raspoloživih
fotografija
Depending
on the
recording
conditions,
the number
of frames
in a burst
may be
¢2
Depending
on
the recording
conditions,
the number
of frames
in a burst
may be
*2 Ovisno
o uvjetima
snimanja,
brojyou
kadrova
snimanja u nizu
biti smanjen.
(Na
reduced.
(For example,
when
[i.Resolution]
of themože
recording
menu,menu,
the
reduced.
(For example,
whenset
you
set [i.Resolution]
of
the recording
the
primjer,
kada
postavite
(i.Razlučivost)
iz izbornika snimanja, broj kadrova
number
of frames
in a[i.Resolution]
burst
may be
reduced)
number
of frames
in a burst
may
be reduced)
u nizu može biti manji.)
¢3 Pictures
can be
taken
until the
capacity
of theof
card becomes
full. However
the burst
¢3 Pictures
can
be taken
thedosegne
capacity
card becomes
However
the uburst
*3 Možete
snimati fotografije
dokuntil
se ne
punithe
kapacitet
kartice. full.
Brzina
snimanja
speedspeed
will become
slowerslower
halfway.
The exact
timingtiming
of thisofdepends
on theon
aspect
will
become
halfway.
The
exact
this
depends
the aspect
nizu nakon polovice postaje sporija. Točne postavke vremena ovise o formatu, veličini
ratio,
the picture
size, the
for thefor
quality
and the
type
card
ratio,
the picture
size,
the setting
the
and
theof
type
of used.
card used.
slike,
postavkama
kvalitete
isetting
vrsti
kartice
koja
sequality
koristi.
179 179
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 180 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
• Brzina snimanja u nizu može postati manja ovisno o sljedećim postavkama.
•–The
Burst Size]
speed(str.
may
become slower
on the following
– [Picture
188.)/[Quality]
(str.depending
189.)/[Sensitivity]
(str. 154 settings.
)/[Focus Mode] (str.
Priority] (P189)/[Sensitivity]
(str. 170.)
– 162.)/[Focus/Release
[Picture Size] (P188)/[Quality]
(P154)/[Focus Mode] (P162)/
• Brzina
snimanja u nizu
može
se postaviti pomoću funkcije [Burst Rate] (Brzina snimanja
[Focus/Release
Priority]
(P170)
nizu)speed
u izborniku
[Rec]
•uBurst
can also
be(Snimanje).
set with [Burst Rate] in the [Rec] menu.
• •Informacije
o datotekama
formata
RAW
potražite
Refer to P189
for information
about
RAW
files. na str. 189.
44 Fokusirajte
objekt
i snimite
fotografiju.
Focus on the
subject
and take
a picture.
50 i
4:3
L
AFS
H
• •Potpuno
pritisnite
okidač
da biste
način
Hold down
the shutter
button
fullyaktivirali
to activate
thesnimanja
Burst
uMode.
nizu.
■■Poništavanje
u nizu
∫
Cancelling thenačina
Burst snimanja
Mode
Select
[ [ ] (single
picture
recording)
] fromsnimanja.
among the
drive
modes.
Odaberite
] (jedna
fotografija)
ili [ or [] iz načina
(str.
178.)
(P178)
Fokusiranje pri snimanju u nizu
Focusing
in ovisno
Burst Mode
Fokus
se mijenja
o postavkama [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja)
(str. 170.)
izborniku
[Custom] on
(Prilagođeno)
i postavkama
za [Focus
Mode]
(Način
The
focus uchanges
depending
the setting for
[Focus/Release
Priority]
(P170)
in the
fokusiranja)
(str.and
162.)
izborniku
(Snimanje).
[Custom]
menu
theu setting
for[Rec]
[Focus
Mode] (P162) in the [Rec] menu.
Focusfokusiranja
Mode
Način
AFS (Pojedinačni auto.
AFS
fokus)
Prilagodljivi/Neprekinuti
¢1 1
auto. fokus*
AFF/AFC
RučnoMF
fokusiranje
Focus/Release
Fokus/Prioritet kod
Priority
otpuštanja
[FOCUS] (Fokus)
[FOCUS]
[RELEASE]
(Otpuštanje)
[RELEASE]
[FOCUS] (Fokus)
[FOCUS]
[RELEASE] (Otpuštanje)
[RELEASE]
— —
Focus
Fokus
fotografije
AtKod
the prve
first picture
Uobičajeno fokusiranje*2
Predviđeno fokusiranje*3
Predicted focusing¢3
Postavljanje fokusa s ručnim
Focus set with
Manual Focus
fokusiranjem
Normal focusing¢2
¢1
Whenjethe
subject
is dark
the burst
speed
setpostavljena
to [SH], thena
focus
is fokus
fixed on
first
*1 Kada
objekt
taman
ili jeor
brzina
snimanja
u is
nizu
[SH],
se the
fiksno
picture. prema prvoj slici.
postavlja
*2 Brzina
snimanja
nizubecome
može postati
jer fotoaparat
fokusira
objekt.on the
¢2
The burst
speedumay
slowermanja
because
the cameraneprestano
is continuously
focusing
*3 Brzina
snimanja u nizu ima prioritet, a fokusiranje se procjenjuje unutar mogućeg raspona.
subject.
¢3 Burst speed takes priority, and focus is estimated within possible range.
180
180
Snimanje
• Preporučujemo uporabu daljinskog okidača (DMW-RSL1: neobavezan) kada želite da je
okidač potpuno pritisnut dok snimate u načinu snimanja u nizu. Informacije o daljinskom
okidaču potražite na str. 312.
• Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] ili [H] (kad je [Focus Mode] (Način
fokusiranja) postavljen na [AFS] ili [MF]), postavke ekspozicije i balansa bijele boje
postavljaju se fiksno prema prvoj fotografiji i za ostale fotografije. Ovisno o svjetlini
objekta, druga i ostale fotografije mogu biti svjetlije ili tamnije. Kada je brzina snimanja
u nizu postavljena na [H] (kad je [Focus Mode] postavljen na [AFF] ili [AFC]), [M] ili [L],
podešavaju se svaki put kad snimite fotografiju.
• Budući da je brzina zatvarača manja na tamnim mjestima, brzina snimanja u nizu
(fotografije/sekundi) možda će biti manja.
• Ovisno o uvjetima rada, može biti potrebno određeno vrijeme za snimanje sljedeće
fotografije ako odlučite ponovno snimati fotografije.
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se fotografije snimljene u nizu
spremile na karticu. Ako tijekom spremanja neprestano snimate fotografije,
maksimalan broj raspoloživih fotografija se smanjuje. Za neprekidno snimanje
preporučuje se korištenje memorijske kartice velike brzine.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Snimanje u nizu isključuje se u sljedećim slučajevima:
–– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (Scenski način rada)
–– [Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Način kreativnog upravljanja)
–– Kada se postavi funkcija uzastopnog snimanja s različitim balansom bijele boje.
–– Kod snimanja videozapisa
–– Pri snimanju pomoću bljeskalice
–– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON]
–– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
–– Pri korištenju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
–– U [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je postavljeno [Auto Shooting]
(Auto. snimanje))
• U sljedećim slučajevima nije moguće koristiti brzinu [SH] snimanja u nizu.
–– Kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [
]
–– Kada koristite [Stop Motion Animation]
181
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 182 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 182 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 182 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Recording
Uzastopno
snimanje
različitim
ekspozicijama
Taking Pictures
usings Auto
Bracket
Taking
Pictures
using
Auto
Bracket
(Auto
Bracket)
Taking Pictures using Auto Bracket
Applicable modes:
Applicable modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
rada:
Maximum
ofnačini
7 pictures
will be recorded with different exposure settings following the
Maximum
of 7 pictures will
be recorded
withthe
different
exposure
settings
following the
Exposure
Compensation
range
every
time
shutter
button
is
pressed.
of 7 pictures
willsnimit
be recorded
with
different
exposure
settings
following the
SvakiMaximum
put kada
pritisnete
okidač,
će
se maksimalno
7 slika
s različitim
postavkama
Exposure
Compensation
range
every
time
the
shutter
button
is
pressed.
ekspozicije,
prateći
raspon kompenzacije
ekspozicije.
Exposure
Compensation
range every
time the shutter button is pressed.
With Auto Bracket
With
Auto
Bracket
Uzastopno
snimanje
s različitim
ekspozicijama
[Step]:
[3•1/3],
[Sequence]:
[0/s/r]
With
Auto
Bracket
[Step]:
[3•1/3], [Sequence]:
[0/s/r](Slijed): [0/-/+]
[Step]
(Korak):
[3•1/3],
[Sequence]
[Step]:
[3•1/3],
[Sequence]:
[0/s/r]
1st picture
2nd picture
3rd picture
picture
picture
picture
1.1st
fotografija
2.2nd
fotografija
3.3rd
fotografija
1st picture
2nd picture
3rd picture
d0 EV
d0 EV
d0 EV
Press 4 (
).
Press
4▼
(4
11
( ( ).).
1 Pritisnite
Press
1
j1/3 EV
j1/3 EV
j1/3 EV
i1/3 EV
i1/3 EV
i1/3 EV
).
Select theikonu
Auto uzastopnog
Bracket iconsnimanja
([
], etc.),
22
s and
Select
the Auto
Bracket
iconicon
([ ([], etc.),
and and
2 Odaberite
the
Auto
Bracket
], etc.),
različitim
ekspozicijama
([
] itd.), i zatim
2
thenSelect
touch
[More
settings].
3 1/3
3 1/3
H 31/3
H 31/3
3 1/3
thenthen
touch
[More
settings].
dodirnite
[More
Settings]
(Više postavki).
touch
[More
settings].
H 31/3
0RUHVHWWLQJV
0RUHVHWWLQJV
6HW
0RUHVHWWLQJV
6HW
6HW
Touch the
step.
33
korak.
Touch
the
step.
3 Dodirnite
Touch
the step.
3
-3
-2
-1
-3
-2
-3
-1
-2
0
2
01
+1
3
-1
+1
+2
0
31/3 32/3 3 21 1 51/3
52/3 5
3
2 1 3
31/3 32/3
3 172/3
51/3
71/3
7 152/3 5
31/3 32/3 3 1 51/3
71/3 72/3 7 1
71/3 72/3 7
44 Fokusirajte
objekt
i snimite
fotografiju.
Focus on the
subject
and take
a picture.
Focus
on the
subject
and and
taketake
a picture.
4 •4
Focus
on
the
subject
anumber
picture.
pritisnete
i držite
snima
se broj
koji
•Ako
If you
press and
holdokidač,
the shutter
button,
thefotografija
of
50 i
50 i
4:3
4:3
+3
+2
1
1
52/3 5 1
1
AFS
L
L
+3
+2
+1
50 i
4:3AFS
L
AFS
postavili.
•ste
If
you
press
and
the
shutter button, the number of
pictures
thatpress
you hold
set
taken.
• If you
andishold
the shutter button, the number of
• Pokazatelj
uzastopnog
s različitim ekspozicijama
pictures
that
you set
issnimanja
taken.blinks
• The
Auto
Bracket
indication
the number of
pictures
that
you
set is
taken. until
treperit
će
dok
se
ne
snimi
postavljeni
broj
• The
Auto
Bracket
indication
blinks
until
thefotografija.
number of
pictures
that
you
set
is
taken.
•
The
Auto
Bracket
indication
blinks
until
the
number ofpostavke uzastopnog
• Broj fotografija ponovno se postavlja na [0]
ako
promijenite
pictures
thatcount
you set
is taken.
•snimanja
The
picture
is
reset
to
[0]
if
you
change
the Auto
Bracketbroj
setting
or turn the
pictures
that you
set is taken.
ili isključite
fotoaparat
prije nego se snimi
postavljeni
fotografija.
• The
picturebefore
count is
to [0] if you change
the
Bracket setting or turn the
camera
allreset
theispictures
are Auto
taken.
• Theoffpicture
count
reset to that
[0] ifyou
youset
change
the Auto Bracket setting or turn the
camera off before all the pictures that you set are taken.
camera off before all the pictures that you set are taken.
182
182
182 182
+3
Snimanje
■■Poništavanje uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama
Odaberite [
] (jedna fotografija) ili [
] iz načina snimanja. (str. 178.)
■■Promjena postavki za [Single/Burst Settings], [Step] i [Sequence] pri
1
2
3
uzastopnom snimanju s različitim ekspozicijama
Odaberite [Auto Bracket] u izborniku [Rec] (Snimanje). (str. 43.)
Dodirnite [Single/Burst Settings], [Step] ili [Sequence].
Dodirnite postavku.
Stavka
[Single/Burst
Settings]
(Postavke za
snimanje jedne/
fotografija u nizu)
[Step] (Korak)
[
[
Postavke
] (jedna)
] (snimanje u
nizu)
Stavka
[Sequence]
(Slijed)
Postavke
[0/-/+]
[-/0/+]
[3•1/3] (3 fotografije)
[3•2/3] (3 fotografije)
[3•1] (3 fotografije)
[5•1/3] (5 fotografija)
[5•2/3] (5 fotografija)
[5•1] (5 fotografija)
[7•1/3] (7 fotografija)
[7•2/3] (7 fotografija)
[7•1] (7 fotografija)
• Kod postavke [ ] fotografije možete snimati jednu po jednu.
• Kod postavke [
] fotografije možete snimati neprestano do postavljenog broja fotografija.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Pri uzastopnom snimanju s različitim ekspozicijama nakon postavljanja raspona kompenzacije
ekspozicije, fotografije se snimaju prema odabranom rasponu kompenzacije ekspozicije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ekspozicija možda neće biti ispravno kompenzirana, ovisno o svjetlini objekta.
• Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama isključuje se u sljedećim slučajevima.
–– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (Scenski način rada)
–– [Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Način kreativnog upravljanja)
–– Kada je postavljeno uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje.
–– Kod snimanja videozapisa
–– Kod snimanja s bljeskalicom
–– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON]
–– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
–– Pri korištenju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
–– U [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je postavljeno [Auto Shooting]
(Auto. snimanje))
183
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
184 ページ
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
184 ページ
2013年4月18日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Taking
Pictures
with
thethe
Self-timer
Snimanje
fotografija
pomoću
automatskog okidača
Taking
Pictures
with
Self-timer
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Press
4▼
( 4
Press
1
11 Pritisnite
( ( ).). ).
Select
theikonu
self-timer
([ ([
and and
22 Odaberite
auto. icon
okidača
]],itd.)
Select
the self-timer
icon
([], etc.),
etc.),
2
10
10
H 31/3 H 31/3
i then
zatim
dodirnite
[More
Settings]
touch
[More
settings].
then
touch
[More
settings]. (Više
postavki).
0RUHVHWWLQJV
0RUHVHWWLQJV
6HW 6HW
Touch
the
time
setting
for the
33 Dodirnite
postavke
vremena
za self-timer.
auto.
okidač.
Touch
the time
setting
for
the self-timer.
3
10
10
10
2
10
2
Item Item
Description
of settings
Stavka
Opis
postavki
Description
of settings
Picture
is taken
10 seconds
after
shutter
is pressed.
Fotografija
seissnima
10
nakon
okidača.
Picture
taken
10sekundi
seconds
afterpritiska
shutter
is pressed.
After
1010seconds
the camera
takes
3 pictures
at about
2 seconds
Nakon
sekundi
fotoaparat
3 fotografije
u razmacima
od
otprilike
2 intervals.
sekunde.
After
10 seconds
the snima
camera
takes
3 pictures
at about
2 seconds
intervals.
Picture
is taken
2 seconds
afternakon
shutter
is pressed.
Picture
taken
seconds
after pritiska
shutter
is pressed.
Fotografija
seissnima
22sekunde
okidača.
••When
using
a tripod,
etc.,
this
setting
is a convenient
way toway
avoid
the
• When
using
a tripod,
etc.,
this
setting
is a convenient
to avoid
the jitter
Ako
koristite
tronožac
i sl.
ova
postavka
može
biti prikladan
način
dajitter
se
caused
by pressing
the shutter
button.
izbjegne
podrhtavanje
koje
nastaje
pritiskom okidača.
caused
by pressing
the shutter
button.
184 184
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 185 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
44 Pritisnite
dopola
biste fokusirali
i
Press theokidač
shutter
buttonda
halfway
to focus and
zatim
pritisnite
da biste
snimili
then ga
press
it fullydo
to kraja
take the
picture.
fotografiju.
• A picture is not taken until the subject is brought into
• Fotografija
se and
ne snima
dok se
fokusira.
focus. Focus
exposure
willobjekt
be setne
when
the shutter
Fokusiranje
i ekspozicija
postavit će se kad se okidač
button is pressed
halfway.
pritisne dopola.
• If you want to press the shutter button fully to take a
• Ako želite potpuno pritisnuti okidač da biste snimili
picture even
subject
is not focused,
set [Focus/Release
the
fotografiju
čakwhen
i kad the
objekt
nije fokusiran,
postavite
[Focus/ReleasePriority]
Priority]in(Prioritet
[Custom]
menuutoizborniku
[RELEASE].
(P170)
kod
otpuštanja)
[Custom]
(Prilagođeno) na
•[Release]
The self-timer
indicator (str.
A blinks
(Otpuštanje).
170.) and the shutter is
activated after
seconds (or
2 seconds).
• Pokazatelj
auto.10
okidača
treperi
i zatvarač se aktivira
(ili 2 sekunde).
•nakon
When10
[ sekundi
] is selected,
the self-timer indicator blinks
• Kada
odabrano
pokazatelj
auto. okidača
ponovno
againjeafter
the first[ and],the
second pictures
are taken
and
treperi nakon snimanja prve i druge fotografije te se
the shutter is activated 2 seconds after it blinks.
zatvarač aktivira 2 sekunde nakon treperenja.
■■Poništavanje
∫
Cancelling theautomatskog
self-timer okidača
Select
[ [ ] (single
picture
recording)
] fromsnimanja.
among the
drive
modes.
Odaberite
] (jedna
fotografija)
ili [ or [] iz načina
(str.
178.)
(P178)
• Funkcija će se poništiti isključivanjem uređaja.
• It is also possible to cancel by turning off this unit.
Poništavanje auto. okidača pri isključivanju uređaja
Cancelling/not cancelling the self-timer when this unit is turned off
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Self Timer Auto Off] (Auto. isključivanje
auto.
okidača)→[ON]/[OFF]
[MENU] >
[Custom]>[Self
Timer Auto Off]>[ON]/[OFF]
• U trenutku kupnje opcija je postavljena na [ON], tako da se automatski okidač poništava
• Atpri
theisključivanju
time of purchase,
this is set to [ON], so the self-timer will be cancelled if this unit is
uređaja.
turned off.
• Preporučujemo uporabu tronošca pri snimanju pomoću automatskog okidača.
• We recommend using a tripod when recording with the self-timer.
• Postavka vremena za automatski okidač može se postaviti u [Self Timer] (Automatski
okidač)
u izborniku [Rec] (Snimanje).
• Time
setting for the self timer can also be set by [Self Timer] in the [Rec] menu.
• Ovisno o uvjetima snimanja, razmak između snimanja može biti manji od 2 sekunde kad
• Depending on the recording conditions, the recording interval may become more than
se odabere [
].
when [ može
] is selected.
•2 seconds
Jačina bljeskalice
se malo razlikovati kada odaberete [
].
• The flash output may vary slightly when the [
] is selected.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not available in these cases:
• U sljedećim uvjetima nije moguće postaviti na [
].
] in the following conditions.
• It cannot be set to [
–– Kada se postavi funkcija uzastopnog snimanja s različitim balansom bijele boje.
– When
White
Balance
Bracket
is set
–– [Multi
Exp.]
(Višestruka
ekspozicija)
Exp.] okidač isključen je u sljedećim slučajevima.
•– [Multi
Automatski
• Self-timer
is disabled
in the following cases.
–– Kod snimanja
videozapisa
– When
pictures
–– Pri recording
korištenju motion
[Time Lapse
Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
–– U [Stop
– When
usingMotion
[Time Animation]
Lapse Shot](Stop animacija) (samo kada je postavljeno [Auto Shooting]
(Auto.Motion
snimanje))
– In [Stop
Animation] (only when [Auto Shooting] is set)
185
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 186 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Using the
[Rec] Menu
Korištenje
izbornika
[Rec] (Snimanje)
Foro details
on [Rec]
menu settings,
refer tona
P43.
Detalje
postavkama
izbornika
[Rec] potražite
str. 43.
Style],
[Focus
Mode],
[Metering
Mode],
[i.Dynamic],
[i.Resolution]
and [Digital
• [Photo
• [Photo
Style],
[Focus
Mode],
[Metering
Mode],
[i.Dynamic],
[i.Resolution]
i [Digital
Zoom] Zoom] are
(Digitalni
zum)tozajednički
su izbornicima
(Snimanje)
i [Motion
Picture]these
(Videozapis).
common
both the [Rec]
menu and[Rec]
[Motion
Picture] menu.
Changing
settings in one of
Promjena
postavki
u jednom
od navedenih
izbornika odražava se i u drugom izborniku.
these ovih
menus
is reflected
in other
menu.
[Photo
[Photo
Style]Style]
(Stil fotografije)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Moguće
je odabrati
6 selected
efekata koji
odgovaraju
slici koju
želitetosnimiti.
je podesiti
6 effects
can be
to match
the image
you wish
record.Moguće
It is possible
to adjust the
stavkeitems
poput
bojeasilicolour
kvalitete
slike zaquality
željeniofefekt.
such
or picture
the effect to your desire.
Settings
Postavke
Description
Opis
postavki of settings
[Standard]
[Standard]
(Standardno)
[Vivid]¢
This is je
the
standard setting.
Ova postavka
osnovna.
[Monochrome]
(Monokromatski
[Portrait]¢
efekt)
greens.
Monokromatski efekt bez tonova boje.
An effect appropriate for portraits with a healthy and beautiful
skin tone.
Brilliant effect with high saturation and contrast.
Sjajni efekt s visokom razinom zasićenosti i kontrasta.
[Vivid]
Soft effect with low saturation.
[Natural]¢
(Žive boje)*
[Monochrome]
Monochrome effect with no colour shades.
Blagi efekt s niskom zasićenošću.
[Natural]
¢
An effect appropriate for sceneries with vivid blue skies and
(Prirodno)*
[Scenery]
[Scenery]
[Custom]¢
(Krajolik)*
Efekt prikladan
krajolike
u kojima
Use theza
setting
registered
in dominira
advance. vedro plavo nebo
i zelenilo.
¢ This is disabled when Intelligent Auto (
or
) Mode is selected.
Efekt prikladan za portrete sa zdravim i lijepim tonom kože.
[Portrait]
(Portret)*
• In Intelligent Auto (
or
) Mode, the setting will be reset to [Standard] when the camera is
UporabaMode
unaprijed
memorirane
postavke.
[Custom]
switched
to another Recording
or this
unit is turned
on and off.
• In(Prilagođeno)*
Scene Guide Mode, a photo style which matches each scene is fixed.
* Isključuje se kada je uključen Inteligentni automatski način rada (
ili
).
• U Inteligentnom automatskom načinu rada (
ili
), postavka će biti ponovno
postavljena na [Standard] pri promjeni načina snimanja ili pri uključivanju/isključivanju
fotoaparata.
• U scenskom načinu rada stil fotografije fiksno se postavlja prema sceni.
186 186
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 187 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
■■Podešavanje
fotografija
∫
Adjusting thekvalitete
picture quality
•• Picture
quality
cannotne
bemože
adjusted
in the Intelligent
Auto ( automatskom
or
) Mode.
Kvaliteta
fotografija
se podesiti
u Inteligentnom
načinu rada (
1
1
2
3
2
3
).
Touch
[ ]/[ ] to select the type of Photo Style.
•Dodirnite
In Scene Guide Mode, you cannot select the photo style.
da biste odabrali stil fotografije.
Touch the items.
ili
• U scenskom načinu rada nije moguće odabrati stil
Drag
the slide bar to adjust.
fotografije.
6WDQGDUG
Dodirnite stavke.
Povucite pomičnu traku da biste podesili.
-5
0
+5
±0
S ±0
±0
±0
&XVWRPVHWWLQJ
6HW
Item
Stavka
[Contrast]
[Contrast]
(Kontrast)
S [Sharpness]
S [Sharpness]
Effect
Efekt
Increases
the difference
between
the brightness
and the
Povećanje
razlike između
svjetline
i tame na
[r] [+]
darkness
in the picture.
fotografiji.
Smanjenje
razlike između
svjetline
i tame naand the
Decreases
the difference
between
the brightness
[s] [-]
fotografiji.
darkness
in the picture.
Fotografija
je oštro
definirana.
[r] [+]
The picture
is sharply
defined.
(Oštrina)
Fotografija
je blago
fokusirana.
[s] [-]
The picture
is softly
focused.
[Saturation]
[Saturation]
(Zasićenost)
[r] [+]
The colours
the picture
become
vivid.
Boje nainfotografiji
postaju
živopisne.
Boje nainfotografiji
postaju
prirodne.
[s] [-]
The colours
the picture
become
natural.
Pojačava
se efekt
smanjenja
smetnji.
Razlučivost
The noise
reduction
effect
is enhanced.
Picture
resolution
fotografije slightly.
može se malo smanjiti.
[Noise Reduction] [r] [+]
may deteriorate
(Smanjenje
[Noise
Reduction]
Efektreduction
smanjenja
smetnji
je smanjen.
snimiti
The noise
effect
is reduced.
You Možete
can obtain
smetnji)
[s] [-]
fotografije
s većom
razlučivosti.
pictures
with higher
resolution.
4
4
Memorirane
se postavke
pohranjuju
čakifi the
kadcamera
se fotoaparat
isključi.
settings
are memorised
even
is turned
off.
•• Registered
fotografije,
nadisplayed
zaslonu se
prikazuje
oznaka
[+] icon
uz ikonu
stila
•• IfAko
you podesite
adjust thekvalitetu
picture quality,
[_] is
beside
the Photo
Style
on the
screen.
fotografije.
• Colour
can be changed by [Saturation] when [Monochrome] is selected.
• Boja se može promijeniti postavkom [Saturation] (Zasićenost) kad je odabran
Touch [Custom setting].
[Monochrome] (Monokromatski efekt).
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
Dodirnite
[Custom
setting]
(Prilagođena postavka).
• Setting can
be registered
in [Custom].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Postavke se mogu memorirati u [Custom] (Prilagođeno).
187
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 188 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 188 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
[Aspect
[Aspect
Ratio]Ratio]
(Format)
[Aspect
Ratio]
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Ova vam
postavka
omogućuje
odabir formata
kojithe
bi bio prikladan
za ispis ilior
reprodukciju.
This
This allows
allows you
you to
to select
select the
the aspect
aspect ratio
ratio of
of the pictures
pictures to
to suit
suit printing
printing or the
the playback
playback
method.
method.
Postavke
Settings
Settings
[4:3]
[4:3]
[4:3]
[3:2]
[3:2]
[3:2]
[16:9]
[16:9]
[16:9]
[1:1][1:1]
[1:1]
Opis postavki
Description
Description of
of settings
settings
Format TV-prijamnika 4:3
[Aspect
[Aspect Ratio]
Ratio] of
of aa 4:3
4:3 TV
TV
Format fotoaparata s filmom od 35 mm
[Aspect
[Aspect Ratio]
Ratio] of
of aa 35
35 mm
mm film
film camera
camera
Format
TV-prijamnika
visoke razlučivosti
itd.
[Aspect
Ratio]
of
a
high-definition
[Aspect Ratio] of a high-definition TV,
TV, etc.
etc.
Četvrtasti
format ratio
Square
Square aspect
aspect ratio
• Rubovi
snimljenih
fotografija
mogu bitimay
odrezani
prilikom
ispisivanja,
stoga provjerite
prije
of
recorded
•• The
The ends
ends(str.
of the
the
recorded pictures
pictures may be
be cut
cut at
at printing
printing so
so check
check before
before printing.
printing. (P345)
(P345)
ispisivanja.
345.)
[Picture Size]
[Picture
Size] slike)
[Picture
Size] (Veličina
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Set
pixels.
The
higher
the
of
the
detail
of
Postavite
brojnumber
piksela.of
je veći
piksela,
to će detalji
na fotografiji
bitithe
jasniji,
čak
ithe
Set the
the
number
ofŠto
pixels.
Thebroj
higher
the numbers
numbers
of pixels,
pixels,
the finer
finer
the
detail
of the
pictures
will
appear
even
when
they
are
printed
onto
large
sheets.
ako se
fotografije
ispisuju
na
velikim
listovima.
pictures will appear even when they are printed onto large sheets.
Kad je format slike postavljen na [4:3]
When
When the
the aspect
aspect ratio
ratio is
is [4:3].
[4:3].
Postavke
Veličina
slike
Settings
Image
Settings
Image size
size
[L] (Velika)
(16M)
4608x3456
[L]
(16M)
4608k3456
[L] (16M)
4608k3456
[ M]
(8M)
3264x2448
[[ (Srednja)
M]
3264k2448
M] (8M)
(8M)
3264k2448
Kad je format slike postavljen na [3:2]
When
When the
the aspect
aspect ratio
ratio is
is [3:2].
[3:2].
Postavke
Veličina
slike
Settings
Image
Settings
Image size
size
[L] (Velika)
(14M)
4608x3072
[L]
(14M)
4608k3072
[L] (14M)
4608k3072
[ M]
(7M)
3264x2176
[[ (Srednja)
M]
3264k2176
M] (7M)
(7M)
3264k2176
When
the
is
Postavke
Veličina
slike
When
the aspect
aspect ratio
ratio
is [16:9].
[16:9].
Settings
Image
[L] (Velika)
(12M)
4608x2592
Settings
Image size
size
When
the
is
Postavke
When
the aspect
aspect ratio
ratioVeličina
is [1:1].
[1:1].slike
Settings
Image
[L] (Velika)
(12M)
3456x3456
Settings
Image size
size
[
[
[
S]
(4M)
2336x1752
[[ (Mala)
S]
2336k1752
S] (4M)
(4M)
2336k1752
Kad je format slike postavljen na [16:9]
[
[L]
(12M)
[L](Srednja)
(12M) (6M)
M]
[[ M]
M] (6M)
(6M)
S] (Mala)
(2M)
[[ S]
S] (2M)
(2M)
4608k2592
4608k2592
3264x1840
3264k1840
3264k1840
1920x1080
1920k1080
1920k1080
[
S]
(3,5M)
2336x1560
[[ (Mala)
S]
2336k1560
S] (3.5M)
(3.5M)
2336k1560
Kad je format slike postavljen na [1:1]
[
[L]
(12M)
[L](Srednja)
(12M) (6M)
M]
[[ M]
M] (6M)
(6M)
S] (Mala)
(3M)
[[ S]
S] (3M)
(3M)
3456k3456
3456k3456
2448x2448
2448k2448
2448k2448
1744x1744
1744k1744
1744k1744
• Kada je [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) postavljena (str. 133.), [ ] se prikazuje
[Ex.
(P133)
is
[[ za]] is
na•• When
veličinama
slikeConv.]
svakog
formata,
osim
[L].
When
[Ex. Tele
Tele
Conv.]
(P133)
is set,
set,
is displayed
displayed on
on the
the picture
picture sizes
sizes of
of each
each aspect
aspect ratio
ratio
except
for
[L].
• Veličina
slike
bit
će
fiksno
postavljena
na
[S]
kada
[Burst
Rate]
(Brzina
snimanja
u
nizu)
except for [L].
•• The
size
postavite
na [SH].
The picture
picture
size will
will be
be fixed
fixed to
to [S]
[S] when
when [Burst
[Burst Rate]
Rate] is
is set
set to
to [SH].
[SH].
188 188
188
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 189 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[Quality]
[Quality]
(Kvaliteta)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Postavljanje
kompresije
kojom
sethe
pohranjuju
Set the brzine
compression
rate at
which
pictures fotografije.
are to be stored.
[
[
SettingsFormat File
format
Description
of settings
Postavke
datoteke
Opis postavki
A JPEG
image
imagekvalitete
quality was
given priority.
] [A]
Slika
formata
JPEGinswhich
prioritetom
slike.
A standard
imagestandardne
quality JPEG
image.slike.
Slika
formata JPEG
kvalitete
Korisno
ako želite
povećati broj
bez
This je
is useful
for increasing
thesnimki
number
of mijenjanja
shots without
broja
piksela.the number of pixels.
changing
Moguće je istovremeno snimanje slike u formatu RAW i
You can record a RAW image and a JPEG image ([A] or
RAW+JPEG
RAWiJPEG formatu JPEG ([ ] ili [ ¢1 ]).*1
[›]) simultaneously.
JPEG JPEG
] [›]
[
]
[
]
2
Snimaju se samo fotografije formata RAW.*
You can only record RAW images.¢2
*1 Ako s fotoaparata izbrišete datoteku formata RAW, odgovarajuća slika formata JPEG
¢1 If you delete a RAW file from the camera, the corresponding JPEG image will also be
također će biti izbrisana.
deleted.
*2 Postavljen
je najveći broj raspoloživih piksela ([L]) za svaki format slike.
¢2 It is fixed to maximum recordable pixels ([L]) for each image aspect ratio.
[
]
RAW RAW
• Možete uživati u naprednijem uređivanju fotografija ako koristite datoteke formata RAW.
Datoteke
formata
RAW advanced
možete pohraniti
u formatu
(JPEG,
TIFFfiles.
itd.) koji
biti RAW files in a
• You can
enjoy more
picture editing
if you
use RAW
Youmože
can save
prikazan
na računalu
itd., razvijati
i uređivati
koristeći
Developer
file format
(JPEG, TIFF
etc.) thatihcan
be displayed
on softver
your PC"SILKYPIX
etc., develop
them and edit them
Studio"
Ichikawa“SILKYPIX
Soft Laboratory
na CD-ROM-u
usingtvrtke
the software
Developer
Studio” by (isporučen).
Ichikawa Soft Laboratory on the CD-ROM
• [
] slike se snimaju s manjom količinom podataka nego [
] ili [
].
(supplied).
•Nije
[
] images are recorded with a smaller data volume than [
] or [
].
dostupno
u ovim slučajevima:
• SljedećiNot
efekti
ne vide in
se these
u slikama
formata RAW:
available
cases:
–– [Photo Style]/[i.Dynamic]/[Red-Eye Removal]/[i.Resolution]/[Color Space] (Izbornik
The following
effects
are
not
reflected
in RAW images:
•[Rec]
(Snimanje))
– [Photonačin
Style]/[i.Dynamic]/[Red-Eye
Removal]/[i.Resolution]/[Color Space] ([Rec] menu)
–– Scenski
rada
– Scene
Guide Mode
–– Način
kreativnog
upravljanja
– Creative
Modene mogu postaviti [
• U sljedećim
seControl
slučajevima
], [
]i[
].
––•Pri
korištenju
načina
snimanja
In the
following
case,panoramskog
[
], [
], and [
] cannot be set.
– When using Panorama Shot Mode
[Focus Mode] (Način fokusiranja)
[Focus Mode]
• Detalje potražite na str. 162.
• Refer to P162 for details.
189 189
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
190 ページ
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
190 ページ
2013年4月18日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
[Metering
Mode]
[Metering
Mode]
[Metering
Mode]
(Način mjerenja)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Moguće
je of
promijeniti
vrstu optičkog
za
mjerenje
svjetline.
Type
of optical
measurement
to measure
brightness
can be
changed.
Type
optical
measurement
tomjerenja
measure
brightness
can
be changed.
Postavke
Settings
Settings
[ ][ ]
(Više(Multiple)
točaka)
(Multiple)
Opis
postavki
Description
of settings
Description
of settings
Ovois
jethe
metoda
u kojoj
fotoaparat
mjeri
najpogodniju
This
in which
the camera
measures
theekspoziciju
most
suitable
This
ismethod
the method
in which
the
camera
measures
the most
suitable
automatskim
prosuđivanjem
raspodjele
cijelom
exposure
by judging
the allocation
of brightness
onnathe
screen
exposure
by judging
the allocation
ofsvjetline
brightness
onwhole
the whole
screen
zaslonu.
U pravilu
preporučujemo
korištenje
ovemethod.
metode.
automatically.
Usually,
we recommend
usingusing
this
automatically.
Usually,
we recommend
this method.
Ovais
metoda
koristi
se za
objekta
u središtu
zaslona
i of the
[ ][ ]
This
theismethod
used
tofokusiranje
focus
on the
on the
of the
This
the
method
used
to focus
onsubject
the subject
oncentre
the
centre
(Centrirano)
jednako
mjerenje
cijelog
zaslona.
(Centre
weighted)
screen
and
measure
the whole
screen
evenly.
(Centre
weighted)
screen
and measure
the whole
screen
evenly.
[ ][ ]
(Točka)
(Spot)
(Spot)
Ovoisjethe
metoda kojom
se mjeri the
objekt u nišanu
This
to measure
in thein the
This ismethod
the method
to measuresubject
the subject
mjerenja
točketarget
. A.
spot
metering
spot metering
target A.
[Burst
Rate]
[Burst
[Burst
Rate]Rate]
(Brzina snimanja u nizu)
•• Refer
to P179
for details.
• Refer
to P179
details.
Detalje
potražite
nafor
str.
179.
[Auto
Bracket]
(Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama)
[Auto
Bracket]
[Auto
Bracket]
Detalje
potražite
nafor
str.
183.
•• Refer
to P183
for details.
• Refer
to P183
details.
[Self Timer] (Automatski okidač)
[Self[Self
Timer]
Timer]
• Detalje potražite na str. 184.
• Refer
to P184
for details.
• Refer
to P184
for details.
190 190
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 191
191 ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
Snimanje
Recording
Recording
[i.Dynamic]
(Intelligent
dynamic
rangecontrol)
control)
[i.Dynamic]
(Upravljanje
inteligentnim
dinamičkim
rasponom)
[i.Dynamic]
(Intelligent
dynamic
range
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Kontrast
i ekspozicija
kompenziraju
se kada je razlika
u the
svjetlini
između difference
Contrast
andexposure
exposure
arecompensated
compensated
when
thebrightness
brightness
differencebetween
betweenthe
the
Contrast
and
are
when
pozadine
i objekta velika
itd.
background
and subject
is great, etc.
background and subject is great, etc.
Postavke:
[AUTO]/[HIGH]
(Glasno)/[STANDARD] (Standardna)/[LOW] (Tiho)/[OFF]
Settings:
[AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
Settings:
[AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
(Isklj,)
[AUTO]automatically
automaticallysets
setsthe
theintensity
intensityofofthe
theeffect
effectaccording
accordingtotothe
therecording
recordingconditions.
conditions.
••[AUTO]
• [AUTO] automatski postavlja intenzitet efekta, ovisno o uvjetima snimanja.
Notavailable
availablein
inthese
thesecases:
cases:
Not
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Thisfeature
featuremay
maybe
beautomatically
automaticallydisabled,
disabled,depending
dependingon
onthe
thelighting
lightingconditions.
conditions.
••This
• Ova
bithe
se following
značajka cases,
mogla [i.Dynamic]
automatski isključiti,
ovisno
doesnot
notwork:
work: o uvjetima osvjetljenja.
••InInthe
following cases,
[i.Dynamic] does
• U sljedećim slučajevima, [i.Dynamic] ne radi:
When[HDR]
[HDR]isisset
settoto[ON]
[ON]
––When
–– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON]
WhenISO
ISOsensitivity
sensitivityisisset
settoto[H.16000],
[H.16000],[H.20000]
[H.20000]or
or[H.25600]
[H.25600]
––When
–– Kada je ISO-osjetljivost postavljena na [H.16000], [H.20000] ili [H.25600]
[i.Resolution]
[i.Resolution]
[i.Resolution]
(i.Razlučivost)
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Fotografije
s oštrim
profilom
i razlučivosti
mogućecan
je snimiti
pomoću
tehnologije
inteligentne
Pictures
withsharp
sharpprofile
profile
andresolution
resolution
can
betaken
taken
byusing
using
theIntelligent
Intelligent
Resolution
Pictures
with
and
be
by
the
Resolution
razlučivosti.
Technology.
Technology.
Postavke:
[HIGH]
(Glasno)/[STANDARD] (Standardna)/[LOW] (Tiho)/[EXTENDED]
Settings:
[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]
Settings:
[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]
(Proširena)/[OFF] (Isklj.)
[EXTENDED]allows
allowsyou
youtototake
takenatural
naturalpictures
pictureswith
withaahigher
higherresolution.
resolution.
••[EXTENDED]
• [EXTENDED]
omogućuje
snimanje
prirodnih
fotografija
s većom[LOW].
razlučivosti.
•When
Whenrecording
recordingaamotion
motionpicture,
picture,[EXTENDED]
[EXTENDED]changes
changestoto[LOW].
•
• Kada snimate videozapis, [EXTENDED] se mijenja u [LOW].
191
191191
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 192 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[HDR]
[HDR]
(Visoki dinamički raspon)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Možete
3 fotografije
razinalevels
ekspozicije
u jednuinto
sliku
bogatepicture with rich
Youkombinirati
can combine
3 picturesrazličitih
with different
of exposure
a single
gradacije.
Gubitak
u svijetlim
i tamnim
dijelovima
možete
smanjiti,
primjerice,
gradation.
Yougradacije
can minimise
the loss
of gradations
in bright
areas
and dark
areas when,
kada for
je kontrast
objektabetween
i pozadine
Slika kombinirana
opcijom
visokog
example,između
the contrast
the velik.
background
and the subject
is large.
dinamičkog
raspona
sprema
se u formatu
JPEG.
An image
combined
by HDR
is recorded
in JPEG.
Settings
Postavke
Description
of settings
Opis postavki
[ON]
[ON]
Snima
fotografije
visokim dinamičkim rasponom.
Records
HDRs pictures.
[OFF]
[OFF]
Ne Does
snima not
fotografije
visokim
dinamičkim rasponom.
record sHDR
pictures.
[SET]
(Postavi)
[SET]
[Dynamic
Range]
(Dinamički raspon)
[Dynamic
Range]
[AUTO]
Automatsko prilagođavanje raspona ekspozicije u skladu s
[AUTO]: Automatically adjusts the exposure range according to the
(Automatski): razlikama između svijetlih i tamnih mjesta.
differences between the bright and dark areas.
[±1 EV]/[±2 EV]/[±3 EV]:
[n1 EV]/[n2
EV]/[n3 EV]:
Prilagođavanje ekspozicije unutar odabranih parametara
ekspozicije.
Adjusts
the exposure within the selected exposure parameters.
[Auto
Align]
(Auto. poravnavanje)
[Auto
Align]
[ON]:
Automatsko ispravljanje podrhtavanja fotoaparata i drugim
[ON]:
Automatically
corrects camera shake (jitter) and other problems
problema zbog kojih slika nije ravna. Preporučuje se za
that can cause the images to misalign. Recommended for use
korištenje tijekom snimanja s fotoaparatom u ruci.
during hand-held shooting.
[OFF]:
Neispravno poravnavanje slike se ne ispravlja. Preporučuje se
[OFF]: Image
misalignment
not adjusted. Recommended when a tripod is
pri korištenju
tronošca.
used.
■■Što je visoki dinamički raspon?
HDR ∫
je What
kraticaisza
High Dynamic Range (Visoki dinamički raspon) i odnosi se na tehniku
HDR?
izražavanja
širokog
kontrasta.
HDR stands
forraspona
High Dynamic
Range and refers to a technique for expressing a wide
contrast range.
• Nakon što pritisnete okidač nemojte pomicati fotoaparat za vrijeme neprekinutog
snimanja.
• Do not move the camera during the continuous shooting after pressing the shutter button.
• Sljedeću
fotografiju
ne možete
snimiti
dokthe
kombinacija
fotografija
nijeispotpuna.
• You cannot
take the
next picture
until
combination
of pictures
complete.
• Objekt u pokretu može se snimiti bez neprirodnih zamućenja.
• A moving subject may be recorded with unnatural blurs.
• Kut snimanja sužava se kada je [Auto Align] postavljeno na [ON].
• The angle of view becomes narrow slightly when [Auto Align] is set to [ON].
• Bljeskalica je fiksno postavljena na [ ] ([Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek isključena)).
• Flash is fixed to [Œ] ([Forced Flash Off]).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not available in these cases:
• [HDR] nije dostupno za fotografije snimljene prilikom snimanja videozapisa.
does
not
work foruthe
picturesslučajevima:
taken during a motion picture recording.
• [HDR]
• Ova
funkcija
nije
dostupna
sljedećim
[HDR]jeis[Quality]
not available
in thepostavljena
following cases.
––•Kada
(Kvaliteta)
na [
], [
] ili [
]
– When
[Quality]
is Lapse
set to [Shot] (Snimanje
], [
] fotografija
or [
] u intervalima)
–– Pri
korištenju
[Time
–– U
Animation]
– [Stop
WhenMotion
using [Time
Lapse(Stop
Shot]animacija) (samo kada je postavljeno [Auto Shooting]
(Auto.
snimanje))
– In [Stop
Motion Animation] (only when [Auto Shooting] is set)
192 192
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
193 ページ
193 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 193 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Recording
[Multi
Exp.]Exp.]
[Multi[Multi
Exp.]
(Višestruka ekspozicija)
[Multi Exp.]
Applicable
Applicable
modes:
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Možete
snimiti
do to
četiri
ekspozicije
po
You
can
You
shoot
can shoot
up
up
fourto
exposures
four exposures
perslici.
image.
per image.
You
can
up
to four
exposures per image.
1 Touch
Dodirnite
[Start]
(Početak).
1
1 shoot
Touch
[Start].
[Start].
1
Touch [Start].
2
2
Decide
2 Decide
onkompoziciju
the
oncomposition,
the composition,
andprvu
take
andfotografiju.
the
takefirst
thepicture.
first picture.
Odredite
i snimite
• After
Nakon
snimanja
fotografije,
dopola
da
•Decide
• taking
After
taking
thecomposition,
picture,
the
picture,
presspritisnite
press
the
theokidač
shutter
button
button
halfway
halfway
on
the
andshutter
take
the
first
picture.
3
3
4
4
bistedown
snimili
sljedeću
fotografiju.
down
to
taketo
the
take
next
thepicture.
next
picture.
• After
taking
the
picture,
press
the shutter button halfway
Sljedeće
radnje
mogu
secan
izvršiti
dodirom
stavke.
•• The
•
following
The
following
operations
operations
becan
performed
be performed
by touching
by touching
an an
down to take the next picture.
1H[W 1H[W
item. operations
[Next]
Prijeđitecan
na sljedeću
fotografiju.
5HWDNH
• item.
The
following
be performed
by touching an
1H[W 5HWDNH
(Sljedeće):
item.
([LW ([LW
[Next]:[Next]: Advance
Advance
to thetonext
the picture.
next picture.
5HWDNH
[Retake]
Povratak
natoprvu
fotografiju.
[Retake]:
[Retake]:Advance
Return
Return
to to
the
first
the
picture.
first
picture.
([LW
[Next]:
the
next
picture.
(Ponovno
[Exit]:
[Exit]:
Record
Record
the image
the image
of theoffirst
thepicture,
first picture,
and and
[Retake]:
snimanje): Return to the first picture.
finish
finish
the multiple
the
multiple
exposure
picture-taking
[Exit]:
Record
image
theexposure
firstpicture-taking
picture,
and
[Exit]
Snimitethe
prvu
sliku of
i završite
snimanje
session.
session.
finish
multiple exposure
picture-taking
(Izlaz):
slikathe
s višestrukim
ekspozicijama.
Shooting
3 Shooting
the second,
the
second,
third,third,
and fourth
and fourth
exposures.
exposures.
session.
•Shooting
• If [Fn3]
If [Fn3]
is pressed
is
pressed
while while
takingtaking
pictures,
pictures,
theexposures.
photographed
the photographed
images
images
are recorded,
are recorded,
and the
and the
second,
and
fourth
Snimanjethe
druge,
trećethird,
i četvrte
ekspozicije.
multiple
multiple
exposure
picture-taking
picture-taking
session
session
willphotographed
be
will
completed.
be completed.
•• If
[Fn3]
pressed
while
taking
pictures,
the
images
recorded,
and thes
Ako
priisexposure
snimanju
fotografija
pritisnete
[Fn3],
fotografirane
slike se are
snimaju,
a snimanje
višestrukim
ekspozicijama
završava.
Touch
4multiple
Touch
[Exit].
[Exit].
exposure
picture-taking
session will be completed.
•Touch
You •can
You
also
canpress
also
press
the shutter
the shutter
buttonbutton
halfway
halfway
to finish.
to finish.
Dodirnite
[Exit]
(Izlaz).
[Exit].
Za can
dovršetak
možete
dopolabutton
pritisnuti
okidač.
•• You
also press
the ishutter
halfway
to finish.
5HWDNH5HWDNH
([LW ([LW
5HWDNH
([LW
193 193
193
Snimanje
■■Automatsko postavljanje jačine svjetlosti
Odaberite [Auto Gain] (Auto. jačina) na zaslonu prikazanom u 1. koraku i postavite.
[ON]:
[OFF]:
Razina svjetline podešava se prema broju snimljenih fotografija, a fotografije se
postavljaju jedna prema drugoj.
Kompenzirajte ekspoziciju tako da odgovara objektu te da svi postavljeni efekti
ekspozicije budu ispravni.
■■Kombiniranje fotografija formata RAW s kartice
Na zaslonu prikazanom u 1. koraku, postavite [Overlay] (Prekrivanje) na [ON]. Nakon
[Start] (Početak), fotografije s kartice će se prikazati. Odabir fotografije formata RAW,
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) i nastavite snimati.
• [Overlay] je dostupno samo za fotografije formata RAW snimljene ovim uređajem.
• Slika se neće snimiti do završetka.
• Informacije o snimanju prikazane za fotografije snimljene s više ekspozicija prikazuju se
za posljednju snimljenu fotografiju.
• Stavke prikazane sivom bojom na zaslonu izbornika ne mogu se postaviti tijekom
višestruke ekspozicije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija) nije dostupna u sljedećim slučajevima.
–– Pri korištenju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
–– Kada koristite [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
194
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
195 ページ
195 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
[Time
Lapse
Lapse
Shot]
Shot]
[Time[Time
Lapse
Shot]
(Snimanje
fotografija u intervalima)
Applicable
Applicable
modes:
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
You
can
Youpostaviti
set
canthe
setrecording
the recording
start
time,
start time,
the
recording
the recording
interval
interval
and the
and
number
thefotografija
number
of pictures,
oftepictures,
and and
Možete
vrijeme
za
početak
snimanja,
interval
snimanja
i broj
automatically
automatically
record
record
subjects
subjects
such
as
as animals
and
plants
and
plants
asvrijeme
time
as elapses.
time
elapses.
automatski
snimati
objekte
kao
što such
su animals
životinje
i biljke
kako
prolazi.
Fotografije se
Pictures
Pictures
are jedna
recorded
are recorded
as a
single
as a single
Picture
GroupGroup
(P81).(P81).
snimaju
kao
grupa
fotografija
(str.Picture
81.).
Možete
videozapise
pomoću
funkcije
[Time
Lapse
(Snimanje
videozapisa
You
can
Youstvarati
create
can create
motion
motion
pictures
pictures
usingusing
[Time[Time
Lapse
Lapse
Video]
Video]
inVideo]
[Playback]
in [Playback]
menu.menu.
(P234)
(P234)
intervalima)
iz izbornika
[Playback]
(Reprodukcija).
(str. 234.)
the
the and
date
time
and settings
time
settings
in advance.
in
advance.
(P41)(P41)
•uSet
• Setdate
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (str. 41.)
∫ Set∫the
Setrecording
the recording
time/interval/number
time/interval/number
of pictures
of pictures
1
Touch
1 Touch
the
item.
the item.
■■Postavite
vrijeme
snimanja/interval/broj fotografija
1 Dodirnite stavku.
Item Item
Description
Description
of settings
of settings
Stavka
Opis postavki
[Now][Now] StartsStarts
the recording
the recording
by fully-pressing
by fully-pressing
the shutter
the shutter
button.
button.
[Now] (Sada) Snimanje započinje kada do kraja pritisnete okidač.
You can
Youset
canthe
settime
the to
time
start
to recording.
start recording.
Any time
Any up
time
to up to
[Start
se
postaviti
bilo koje
vrijeme
ufor
sljedeća
23 start
sata 59
Time]
Set]
Select
the
unit
the (hour
unit
(hour
or minute)
or minute)
the
forstart
the
time,
time,
TimeSet]
Set] Select
minuta.
(Početno
touchtouch
[ ]/[[ ],
]/[and], then
and then
touchtouch
[Set].[Set].
(Postavljanje
Odaberite mjernu jedinicu (sat ili minuta) za
vrijeme)
početnog
početno
vrijeme,
dodirnite
,second
a zatim
You can
Youset
canthe
setsecond-scale
the second-scale
recording
recording
interval
interval
from 1
from
1 second
to to
vremena)
dodirnite
[Set] (Postavi).
99 minutes
99 minutes
59 seconds.
59 seconds.
[Shooting
[Shooting
Select
the unit
the(minute
unit (minute
or second)
or second)
for the
forrecording
the recording
interval,
interval,
touchtouch
[Shooting Select
Interval]/
Interval]/ Možete postaviti interval daljnjeg snimanja od 1 sekunde do 99
[minuta
]/[[ i],
]/[
], then
and then
touchtouch
[Set].[Set].
Interval]
59and
sekundi.
[Image
[Image Odaberite mjernu jedinicu (sat ili minuta) za interval snimanja,
(Interval
1 to 9999
1 to 9999
Count]
Count] dodirnite
snimanja)/
, a zatim dodirnite [Set] (Postavi).
Select
Select
the digit
the digit
for the
fornumber
the number
of pictures,
of pictures,
touchtouch
[ ]/[[ ],]/[and], and
[Image
then
touch
[Set].[Set].
1 dothen
9999touch
Count]
Odaberite brojku za broj fotografija, dodirnite
, a zatim
(Brojač
dodirnite [Set].
slika)
Možete
postaviti
vrijeme
za be
početak
snimanja. Može
[Start
[Start
Time]Time]
[Start
[Start[Start
Time Time
23 hours
23 hours
59 minutes
59 minutes
ahead
ahead
can
can
set.
be set.
195 195
Snimanje
2
3
Dodirnite [Start] (Početak).
Pritisnite okidač do kraja.
• Snimanje započinje automatski.
• Tijekom stanja čekanja snimanja, uređaj će se automatski isključiti ako se neko vrijeme
ne obavi nikakva radnja. Snimanje u intervalima nastavlja se čak i kada je uređaj
isključen. Kada dođe vrijeme za početak snimanja, uređaj se automatski uključuje. Da
biste ga ručno uključili, pritisnite okidač dopola.
• Kada dodirnete [
] dok je uređaj uključen, prikazat će se zaslon za odabir pauze
ili kraja. Pratite upute na zaslonu. Također, kada tijekom pauze dodirnete [
],
prikazuje se zaslon za odabir pauze ili kraja. Ako do kraja pritisnete okidač, možete
prekinuti pauzu i nastaviti snimanje.
• Ova funkcija nije namijenjena uporabi u sigurnosnoj kameri.
• Ako ostavite uređaj negdje radi izvođenja [Time Lapse Shot], budite oprezni da ne
bi došlo do krađe.
• Snimanje tijekom duljeg vremena na hladnim mjestima kao što su skijališta/mjesta
na velikoj visini ili na toplim i vlažnim mjestima može uzrokovati kvar, stoga budite
oprezni.
• Snimanje se može preskočiti kada je vrijeme snimanja duže od intervala snimanja, npr.
tijekom dugotrajne ekspozicije.
• Preporučujemo korištenje dovoljno napunjene baterije ili prilagodnika za izmjeničnu struju
(neobavezan) i sprežnika za istosmjernu struju (neobavezan).
• [Time Lapse Shot] se pauzira u sljedećim slučajevima.
• Tijekom [Time Lapse Shot] možete zamijenite bateriju i karticu, a zatim ponovno pokrenuti
uključivanjem uređaja. Isključite uređaj kada zamjenjujete bateriju ili karticu.
–– Kada se baterija isprazni
–– Kada broj raspoloživih fotografija dosegne nulu
–– Isključivanje fotoaparata
• Ne spajajte AV-kabel (neobavezan), HDMI-minikabel (neobavezan) ili isporučeni USBkabel tijekom korištenja funkcije snimanja fotografija u intervalima.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Time Lapse Shot] nije dostupno u sljedećim slučajevima.
–– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
–– Kada koristite [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
196
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 197 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 197 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 197 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording
[Stop
Motion
Animation]
[Stop[Stop
Motion
Animation]
(Stop animacija)
Motion
Animation]
[Stop
Motion
Animation]
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
A
stop
motion
picture
is
by splicing
pictures
together.
Stop
animacija
stvara
secreated
spajanjem
fotografija.
A
stop motion
picture
is created
by splicing
pictures
together.
A
stop
motion
picture
issettings
created
byadvance.
splicing
pictures
together.
•• Set
the
date
and
time
in
Prethodno
postavite
datum
i vrijeme.
(str.(P41)
41.) (P41)
•
Set
the
date
and
time
settings
in
advance.
•• Set
the
date
and
time
settings
in
advance.
(P41)
taken
with [Stop
Motion
Animation]
are
displayed
as a set
group
pictures.
(P81)(P81)
• Pictures
Fotografije
snimljene
pomoću
[Stop
Motion
Animation]
prikazuju
kao
fotografija.
• Pictures
taken
with
[Stop
Motion
Animation]
are displayed
asse
aofset
ofgrupa
group
pictures.
• Pictures
(str. 81.)taken with [Stop Motion Animation] are displayed as a set of group pictures. (P81)
Before
creating
a motion
picture
with with
[Stop[Stop
Motion
Animation]
Before
creating
a motion
picture
Motion
Animation]
Before
creating
a motion
picture
with[Stop
[StopMotion
Motion
Animation]
Prije stvaranja
videozapisa
pomoću
Animation]
With With
[Stop[Stop
Motion
Animation],
you
can
make
a
motion
picture
in
which
objects
appear
to to
Motion
Animation],
youmake
can
make
a motion
picture
in objekti
which
objects
appear
Pomoću
Motion
Animation]
snimiti
videozapis
uetc,
izgledaju
With
[Stop[Stop
Motion
Animation],
youmožete
can
a motion
picture
inkojem
which
objects
appear
to
be
moving
by
making
a
recording
each
time
you
move
a
doll,
in
small
increments,
be se
moving
by tako
making
a recording
timemove
you
move
doll,in
in small
increments,
kaomoving
da
pomiču
snimite
novueach
fotografiju
svaki
uetc,
malim
pomacima
be
by making
a da
recording
each
time
you
a put
doll,akada
etc,
small
increments,
and
then
splicing
the
recordings
together.
and then
splicing
the recordings
together.
pomaknete
lutku
itd. irecordings
zatim
sve together.
fotografije
spojite u videozapis.
and
then
splicing
the
of 1 toof50
frames
have have
to be to
taken
per second
of a motion
picture.
• With• this
Withunit,
this pictures
unit, pictures
1 to
50 frames
be taken
per second
of a motion
picture.
this
unit,
pictures
of
1 tomovement
50
frames
have
to bese
taken
perod
second
of kadrova.
a motion
picture.
•••With
Nasmoother
ovom
uređaju,
porecord
sekundi
videozapisa
može
snimiti
1 possible,
do 50
For
motion,
in
as
small
increments
as
and
set
the
frame
• pokret
For smoother
motion,
record
movement
inšto
as small
increments
asapossible,
and
set
the frame
Za
bez
prekidanja
snimajte
kretanje
u
manjim
pomacima,
brzinu
videozapisa
••For
smoother
motion,
record
movement
in
as
small
increments
as
possible,
and
set
the
frame
rate per second (frame rate) to a large value.
ratesecond
per (broj
second
(frame
rate)
to ana
large
po per
sekundi
kadrova)
što value.
veću vrijednost.
rate
(frame
rate)postavite
to
a large
value.
1
1
1
Select
the recording
methods,
and then
touch
[Start].
Odaberite
način
snimanja,
a zatim
dodirnite
[Start]
1 Select
the recording
methods,
and then
touch
[Start].
Select
the recording
methods,
and then
touch
[Start].
(Početak).
Item Item
Stavka
Item
[ON]
Description
of settings
Opis
postavki
Description
of settings
Description
of settings
Takes
picturessnimanje
automatically
at a set
recording
interval. When
Automatsko
fotografija
prema
postavljenom
[ON]TakesTakes
pictures
automatically
at arecording
set recording
interval.
[Auto
pictures
automatically
at
a set
interval.
WhenWhen
[Auto
the
shutter
button
is pressed
fully,
recording
starts.
[Auto [ON]
[ON]
intervalu
snimanja.
Snimanje
počinje
potpunim
pritiskom
the shutter
button
is pressed
fully,
recording
starts.
[Auto
Shooting]
Shooting]
the
shutter
button
is
pressed
fully,
recording
starts.
Shooting]
na okidač.
[OFF][OFF]
This
is
for istaking
pictures
manually,
frameframe
by frame.
Shooting]
(Auto.
This
for taking
pictures
manually,
by frame.
[OFF]
This is for taking pictures manually, frame by frame.
[OFF] whenRučno
snimanje
fotografija,
kadar po kadar.
(Only
[Auto[Auto
Shooting]
is setistoset
[ON])
(Only
when
Shooting]
to [ON])
(Only
when
[Autofor
Shooting]
is recording.
set to [ON])
Sets Sets
the interval
automatic
A value
between
1 and1 and
the
interval
for
automatic
recording.
Anavalue
between
(Samo
kada
je
[Auto
Shooting]
postavljeno
[ON])
[Shooting
Sets
the interval
for set
automatic
recording.
A value
between
1 and
[Shooting
[Shooting
60 seconds
can be
inset
1 second
intervals.
[Shooting
60
seconds
can
be
in
1
second
intervals.
Postavljanje
intervala
za
automatsko
snimanje.
Vrijednost
između
Interval]
seconds
can be
set in
1 secondinterval
intervals.
Interval] 60
Interval]
Select
the
digit
of
the
recording
(second),
touch
[ ]/[[ ],
Interval]
jedneSelect
i the
60 sekundi
može
se postaviti
u intervalima
od jedne
sekunde.
the digit
the
recording
interval
(second),
]/[
Select
digit
of
theofrecording
interval
(second),
touchtouch
[ ]/[ ],
(Interval
and
then
touch
[Set].
Odaberite
brojke
za
interval
snimanja
(sekunde),
dodirnite
,
and
then
touch
[Set].
snimanja) and then touch [Set].
a zatim dodirnite [Set] (Postavi).
snimanje)
197
197 197
197
],
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 198 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 198 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
2
3
2
3
4
4
Touch [New].
Press
the
shutter
button fully.
Dodirnite
[New] (Novo).
Touch
[New].
•Press
Up to the
9999
framesdo
can
be recorded.
shutter
button
fully.
Pritisnite
okidač
kraja.
Move
subject
on the composition.
•• Up
tothe
9999
can
be recorded.
Moguće
jeframes
snimitito
dodecide
9999
kadrova.
•Move
Repeat
the
sameodabrali
way.
therecording
subject
decide
on
the composition.
Pomaknite
objektinto
da
biste
kompoziciju.
•• If
this unit
is
turnedinoff
recording,
a message for
Ponovite
snimanje
nawhile
isti
način.
Repeat
recording
the
same
way.
recording
is displayed.
Selecting
[Yes]
allows
snimanja
isključite
uređaj,
se
•• resuming
IfAko
this tijekom
unit the
is turned
off while
recording,
apojavljuje
message
for
poruka
za
nastavak
snimanja.
Odabirom
[Yes][Yes]
(Da)
you
to continue
the recording
from
the
interruption
point.
resuming
the
recording
is displayed.
Selecting
allows
možete
nastaviti
od točke
prekida.
you
to continue
thesnimati
recording
from the
interruption point.
Recording
materials
skilfully
Vješto snimanje
materijala
Recording
materials
skilfully
recording
screen
displays
up to se
twodo
pictures
taken previously.
Use
them as
••The
Na zaslonu za snimanje prikazuju
dvije prethodno
snimljene
fotografije.
for
the
amount
of za
movement.
The
recording
screen
displays
up to two
pictures taken previously. Use them as
• reference
Koristite
ih kao
referencu
količinu
pokreta.
••Pressing
[(]
allows
you of
to movement.
check
recorded
pictures.
Unnecessary
pictures
can be
Pritiskom
[ amount
] možete
provjerite
snimljene
fotografije.
Nepotrebne
fotografije
reference
fornathe
možete
obrisati
pritiskom
na
[ recorded
].[(]
Ponovnim
pritiskom
] vraćate
se na
deleted
by[(]
pressing
[ you to].
Pressing
again
will
return na
you[ to the
recording
• Pressing
allows
check
pictures.
Unnecessary
pictures
can
be
5
5
6
6
6
zaslonby
zapressing
snimanje.
screen.
deleted
[
screen.
]. Pressing [(] again will return you to the recording
Dodirnite
da biste
završili snimanje.
Touch
[ [ ] to] end
the recording.
• ItSnimanje
se]ended
može
prekinuti
odabirom
[Stop Motion
•Touch
can [also be
bythe
selecting
[Stop Motion
Animation]
to end
recording.
izborniku
[Rec]
i pritiskom
na
[Rec]
menu by
andselecting
then (Snimanje)
pressing
[MENU/SET].
• from
ItAnimation]
canthe
also
beu ended
[Stop Motion
Animation]
[MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• When
[Auto
Shooting]
is set
to pressing
[ON], select
[End] on the
from the
[Rec]
menu and
then
[MENU/SET].
• Kada je [Auto Shooting] postavljeno na [ON], odaberite
screen. is set to [ON], select [End] on the
• confirmation
When
[End][Auto
(Kraj)Shooting]
na zaslonu za potvrdu.
30
30
(If
[Pause] has
been selected, press the shutter button fully
confirmation
screen.
(Ako je odabrana
opcija [Pause] (Pauza), pritisnite okidač
todo
resume
the
recording.)
(If
[Pause]
has
been
selected,
press the shutter button fully
kraja da
biste
nastavili
snimanje.)
•• to
Confirmation
iszadisplayed.
It is ended[Yes]
when(Da)
[Yes]
is selected.
resume the
recording.)
Prikazuje
sescreen
zaslon
potvrdu. Odabirom
završava
se zadana radnja.
•• Confirmation
fordisplayed.
creating
picture
displayed
next,
so select
[Yes].
Nakon toga screen
prikazuje
se
zaslonaza
izrade
videozapisa,
odaberite
[Yes].
is
Itmotion
ispotvrdu
ended
whenis[Yes]
is selected.
Select
the
methods
forcreating
creating
a motion
picture.
•Odabir
Confirmation
screen
for
a motion
picture
is displayed next, so select [Yes].
metode
za izradu
videozapisa.
•Select
recording
format
is set
to je
[MP4].
thesnimanja
methods
for
creating
motion picture.
• The
Format
postavljen
na a
[MP4].
• The recording format is set to [MP4].
Item
Stavka
Item
[Rec Quality]
[Rec Quality]
(Kvaliteta
[Rec
Quality]
snimanja)
[Frame Rate]
[Frame Rate]
(Brzina
[Frame
Rate]
videozapisa)
[Sequence]
[Sequence]
(Slijed)
[Sequence]
Description
of settings
Opis postavki
Description
of settings
Sets the quality of a motion
picture.
Postavljanje kvalitete videozapisa.
[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
Sets the quality of a motion picture.
[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
Sets
the number of frames per second. The larger the number is,
Postavljanje broja kadrova po sekundi. Što je broj veći, videozapis će
the
smoother
the of
motion
picture
will be. The larger the number is,
Sets
the number
frames
per second.
biti uglađeniji.
¢
[50fps]
/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]
the smoother
the motion picture will be.
[50fps]*/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]
¢
Only ¢when
set to [FHD/50p]
[50fps]
/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]
* Samo kada je postavljen na [FHD/50p]
¢
Only when set to [FHD/50p]
[NORMAL]:
[NORMAL]
(Uobičajeno):
Splices
pictures
together
recording snimanja.
order.
Spajanje
fotografija
premainredoslijedu
[NORMAL]:
Splices
pictures
together
in
recording
order.
[REVERSE]
(Obrnuto):
[REVERSE]:
Spajanje
fotografija
obrnuto
od
redoslijeda
snimanja.
Splices
pictures
together
in
reverse
recording
order.
[REVERSE]:
Splices pictures together in reverse recording order.
198
198
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 199 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
7
Dodirnite
[OK].
Touch
[OK].
Prikazuje sescreen
zasloniszadisplayed.
potvrdu. Odabirom
[Yes]
(Da)[Yes]
•• Confirmation
It is executed
when
se zadana radnja.
isprovodi
selected.
Videozapisi
se can
također
stvarati
u [Stop
•• Motion
pictures
also mogu
be created
from
[StopMotion
Motion
Video] (Stop videozapis) u izborniku [Playback]
Video] in the [Playback] menu. (P235)
(Reprodukcija). (str. 235.)
∫ Adding pictures to the Stop Motion Animation group
■■Dodavanje fotografija grupi stop animacije
Selecting [Additional] in step 2 will display group pictures recorded with [Stop Motion
Odabirom [Additional]
(Dodatno)
2. koraku
prikazat
sethen
grupa
fotografija
snimljena
Animation].
Select a set
of group upictures,
touch
[Set],će
and
select
[Yes] on
the
s [Stop Motion
Animation]. Odaberite grupu fotografija, dodirnite [Set] (Postavi), a zatim
confirmation
screen.
odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu.
• Automatic recording may not take place at set intervals because recording takes time under
• Automatsko snimanje možda se neće odvijati prema postavljenim intervalima jer snimanje
certain recording conditions, such as when the flash is used for recording.
traje duže u određenim uvjetima, npr. kada se pri snimanju koristi bljeskalica.
• •When
a picture quality different from the aspect ratio of the original pictures is selected, black
Kada je odabrana slika kvalitete drukčije od formata originalnih fotografija, pojavit će se
strips
be na
displayed
on the
and ibottom
the left
and right of the motion picture.
crnewill
linije
vrhu i dnu
ili natop
lijevoj
desnojor
strani
videozapisa.
• •When
a je
picture
quality
with a picture
size
larger
than
the original
picturesrazlučivost
is selected, the
Kada
odabrana
kvaliteta
i veličina
slike
veća
od izvornih
fotografija,
resolution
of thećemotion
picture will deteriorate.
videozapisa
se smanjiti.
korištenje
napunjene
baterije
ili or
prilagodnika
za izmjeničnu
• •WePreporučujemo
recommend that
you usedovoljno
a sufficiently
charged
battery
an AC adaptor
(optional) struju
and a
i sprežnika za istosmjernu struju (neobavezan).
DC(neobavezan)
coupler (optional).
Ako tijekom
s prilagodnikom
zadue
izmjeničnu
strujuwhile
nestane
napajanja
• •If power
supplysnimanja
is lost byvideozapisa
unplugging the
AC adaptor or
to a blackout
creating
a
zbog
odspajanja
prilagodnika
za
izmjeničnu
struju
ili
nestanka
struje,
videozapis
se neće
motion picture with the AC adaptor, the motion picture you are creating will not be recorded.
snimiti.
• A motion picture that exceeds the recording time of 29 minutes and 59 seconds and a motion
• Videozapis koji premašuje vrijeme snimanja od 29 minuta i 59 sekundi i videozapis koji
picture that exceeds the file size of 4 GB cannot be created.
premašuje veličinu od 4 GB nije moguće snimiti.
• •A motion
picture shorter
1 second
is displayed
as na
“0s”vremenu
on the motion
picture
recording time
Za videozapis
kraći odthan
1 sekunde
prikazuje
se “0s”
snimanja
videozapisa
(P80).
(str. 80.).
picture was
taken,
thefotografije,
picture is ona
not saved
as a group kao
picture.
A picture
cannot be
• •If only
Ako one
je snimljena
samo
jedna
se ne pohranjuje
grupa
fotografija.
Fotografija
ne može odabrati
[Additional]
ako se radi o jedinoj fotografiji
selected
from se
[Additional]
when it ispomoću
the onlyopcije
one that
was taken.
koja je snimljena.
Not available in these cases:
dostupno
u ovim
Motion
Animation]
is not slučajevima:
available in the following cases.
• [StopNije
•– [Multi
[Stop Exp.]
Motion Animation] nije dostupno u sljedećim slučajevima.
–– [Multi
Exp.]
(Višestruka
ekspozicija)
– When
using
[Time
Lapse Shot]
–– Pri korištenju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
[Panorama
Settings]
[Panorama Settings] (Postavke panoramskog snimanja)
•• Refer
to P106
for details.
Detalje
potražite
na str. 106.
199
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 200 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
[Electronic
Shutter]
[Electronic
Shutter]
(Elektronički zatvarač)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
shuttermože
soundsecan
be turned
off for recording
in a quiet environment.
Zvuk The
zatvarača
isključiti
za snimanje
u tihom okruženju.
Mehanički je The mechanical
shutter
is disabled,
making it easier
to takefotografija
pictures with
minimisedzamućenjem.
blur. We
zatvarač
isključen
te je jednostavnije
snimanje
s minimalnim
recommended
making asnimite
trial recording
insnimku
advance
subjects and
Preporučujemo
da unaprijed
pokusnu
jerbecause
se mogudistorted
snimiti izobličeni
objekti
i vodoravne
pruge,
o uvjetima
snimanja.
horizontal
stripes
mayovisno
be recorded
depending
on the recording conditions.
Settings:
[ON]/[OFF]
Postavke:
[ON]/[OFF]
to [Œ]
([Forced Flash
• Flash is fixed
• Bljeskalica
je fiksno
postavljena
na [ Off]).
] ([Forced Flash Off] (Bljeskalica uvijek
isključena)).
• Under fluorescent or LED lighting, etc., horizontal stripes may appear on recorded
• Pod
fluorescentnim
ili LED-osvjetljenjem
itd., naspeed
snimljenim
fotografijama
mogu
se
pictures.
In such cases,
lowering the shutter
may reduce
the effect
of the
pojaviti
vodoravne
pruge. U tom slučaju, efekt vodoravnih pruga može se smanjiti
horizontal
stripes.
smanjivanjem brzine zatvarača.
• If a subject is moving or your hands are shaking, the subject may appear distorted on
• Ako je objekt u pokretu ili ako vam se tresu ruke, objekt može izgledati iskrivljeno
the picture taken.
na snimljenoj slici.
• If tijekom
jitter occurs
during
recording,
distorted subjects
may be
Use
of a tripodse
is
• Ako
snimanja
dođe
do podrhtavanja,
objekti mogu
bitirecorded.
izobličeni.
Preporučuje
recommended.
korištenje
tronošca.
• You can
turn off
thezatvarača
shutter sound
at [E-Shutter
Vol] in [Beep].
(P57)
• Možete
isključiti
zvuk
na [E-Shutter
Vol] (Glasnoća
elektroničkog
zatvarača) u
• Be sure
to pay
special
to the privacy, the likeness rights, etc. of the subject
[Beep]
(Zvučni
signal).
(str. attention
57.)
• Obvezno
obratite
pozornost
naUse
privatnost,
osobnosti itd. objekta kada
when you
use this
function.
at your prava
own risk.
koristite ovu funkciju. Koristite na vlastitu odgovornost.
Not available in these cases:
dostupno u ovim slučajevima:
[Electronic Shutter] is disabled when [Burst Rate] is set to [SH].
• Nije
• [Electronic Shutter] isključuje se kad je funkcija [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
postavljena na [SH].
[Flash]
[Flash]
(Bljeskalica)
• Refer
to P141 – P148 for details.
• Detalje potražite na str. 141. - str. 148.
200 200
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 201 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 201 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
[Red-Eye Removal]
[Red-Eye
Removal]
[Red-Eye
Removal]
(Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Applicable modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
When Red-Eye Reduction ([
], [
]) is selected, Red-Eye Removal is performed
Kada When
odaberete
smanjenje
efekta
], [
]), uklanjanje
efektais performed
Red-Eye Reduction
([ crvenih
], [ očiju]) ([is selected,
Red-Eye
Removal
whenever the flash is used. The camera automatically detects red-eye and corrects the
crvenih
očiju izvršava
se is
svaki
puta
kada
upotrijebite
bljeskalicu.
Fotoaparat
automatski
whenever
the flash
used.
The
camera
automatically
detects
red-eye and
corrects the
picture.crvene oči i ispravlja fotografiju.
prepoznaje
picture.
Settings:
[ON]/[OFF]
Postavke:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF]
] isse
displayed
icon when
it is set tona
[ON].
• [ ikoni
• Na
prikazujeon
[ the
] kada
postavljeno
[ON].
displayed
on
the
icon je
when
it is set to [ON].
• [ ] is
available
in these
cases:
NijeNot
dostupno
u ovim
slučajevima:
Not
available
in these
cases:
Under
certain
circumstances,
red-eye
cannot
corrected.
•
• U •određenim
se okolnostima
efekt
crvenih
očiju be
ne
ispraviti.
Under certain
circumstances,
red-eye
cannot
bemože
corrected.
[ISO[ISO
LimitLimit
Set] (Postavljanje
ISO-granice)
Set]
[ISO Limit Set]
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Applicable modes:
Odabire
se
optimalna
ISO-osjetljivost
s vrijednosti
postavljenom
kao granicom
o
It will select optimal
ISO sensitivity
with set value
as limit depending
on theovisno
brightness
of
It will select optimal ISO sensitivity with set value as limit depending on the brightness of
svjetlini
the objekta.
subject.
the subject.
Postavke: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[OFF]
Settings: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[OFF]
Settings: [200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[OFF]
• Radit će kad je [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena na [AUTO] ili [
].
• It will work when the [Sensitivity] is set to [AUTO] or [
].
• It will work when the [Sensitivity] is set to [AUTO] or [
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not available in these cases:
].
NotSet]
available
in these
cases:slučajevima:
• [ISO Limit
se isključuje
u sljedećim
• [ISO Limit Set] is disabled in the following cases:
–– •[Clear
Nightscape]/[Cool
Night
Sky]/[Warm
Glowing Nightscape] (Scenski način rada)
[ISO Limit
Set] is disabled
in the
following cases:
[Clear
Nightscape]/[Cool
Sky]/[Warm Glowing Nightscape] (Scene Guide Mode)
–– –
Kod
snimanja
videozapisa Night
– [Clear
Nightscape]/[Cool
Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape] (Scene Guide Mode)
– When recording motion pictures
– When recording motion pictures
201
201 201
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 202 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 202 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
Increments]
[ISO [ISO
Increments]
(ISO-povećanje)
[ISO Increments]
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Možete
postavku
ISO-osjetljivosti
za svakih
1/3 EV.
Youpodesiti
can adjust
the ISO
sensitivity settings
for every
1/3 EV.
You
can adjust the ISO sensitivity settings for every 1/3 EV.
Settings
Postavke
[160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2000]/
Settings [160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/
¢
[1/3 EV]
[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[H.16000]
[1/3 EV]
[2000]/
[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/ /
[160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/[1600]/[2000]/
¢
[H.20000]¢/[H.25600]
[H.16000]*/
[H.20000]*/[H
.25600]*
[1/3 EV]
[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[H.16000] ¢/
¢
¢
[1 EV]
[160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[H.25600]
/[H.25600]¢
[H.20000]
[1 EV]
[160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[H.25600]*
¢
¢
Only available
when [Extended ISO] is set.
[1 EV]
[160]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[H.25600]
* Dostupno
samo
kada
je
postavljena
funkcija
[Extended
ISO]
(Prošireni
ISO).
¢ Only available when [Extended ISO] is set.
• When the setting is changed from [1/3 EV] to [1 EV], [Sensitivity] will be set to value closest to
set during
thes [1/3 EV].
(Set
will not restore
when
the settingnaisvrijednost
changed back to
• Kadthe
sevalue
postavka
mijenja
EV] na
[1value
EV], [Sensitivity]
će biti
postavljena
• When
the setting is changed from [1/3 EV] to [1 EV], [Sensitivity] will be set to value closest to
najbližu
vrijednosti
postavljenoj
tijekom
[1/3 EV].
vrijednost neće se vratiti na
[1/3 EV].
It will stay
as the setting
selected
for (Postavljena
[1 EV].)
the value set during the [1/3 EV]. (Set value will not restore when the setting is changed back to
početne postavke kad se postavka vrati na [1/3 EV]. Ostat će kao odabrana postavka za
[1/3 EV]. It will stay as the setting selected for [1 EV].)
[1 EV]).
[Extended ISO]
[Extended
ISO]
[Extended
ISO]modes:
(Prošireni
ISO)
Applicable
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
ISO sensitivity
can be set up to maximum [ISO25600].
Settings:
[ON]/[OFF]
ISO
sensitivity
set up do
to maximum
[ISO25600].
ISO-osjetljivost
možecan
se be
postaviti
maksimalno
[ISO25600].
Postavke:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF]
202 202
202
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 203
203 ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
Snimanje
Recording
Recording
[Long
Shtr(Smanjenje
NR]
[Long
Shtr NR]
buke zatvarača)
[Long
Shtr
NR]
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Fotoaparat
automatski
uklanja smetnje
nastaju
pri smanjivanju
zatvarača
za
The camera
camera
automatically
removeskoje
noise
that appears
appears
when the
thebrzine
shutter
speed becomes
becomes
The
automatically
removes
noise
that
when
shutter
speed
vrijeme
snimanja
fotografija
noćnog
krajolikaetc.
itd. so
tako
dacan
fotografiju
budu ljepše.
slower
to
take
pictures
of
night
scenery
you
take
beautiful
pictures.
slower to take pictures of night scenery etc. so you can take beautiful pictures.
Postavke:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF]
• Ako postavite na [ON], zaslon s odbrojavanjem prikazuje se kad se pritisne okidač. U
you set
set [ON],
[ON],
the countdown
countdown
screen
is displayed
displayed
when the
the shutter
shutter
button
isprikazuje
pressed. Do
Do not
not
the
screen
is
when
button
pressed.
•• IfIf you
tom
trenutku
ne pomičite
fotoaparat.
Po završetku
odbrojavanja
na zaslonu
seis
move[Long
the camera
camera
at
this time.
time.
Afterongoing]
the countdown
countdown
is finished,
finished,
[Long
shutteru noise
noise
reduction
poruka
shutterat
noise
reduction
(Smanjenje
smetnji
zatvarača
tijeku)reduction
move
the
this
After
the
is
[Long
shutter
ongoing]s is
is
displayed for
for the
the same
same
time as
as
the
selected
shutter speed
speed for
for signal
signal processing.
processing.
istodobno
odabranom
brzinom
zatvarača
zathe
obradu
signala.
ongoing]
displayed
time
selected
shutter
We recommend
recommend
using a
a tripod
tripod when
when
the
shutter
speedsmanjena
is slowed
slowed radi
to take
take
pictures.
• Preporučujemo
korištenje
tronošca
ako jethe
brzina
zatvarača
snimanja
fotografija.
•• We
using
shutter
speed
is
to
pictures.
NijeNot
dostupno
u ovim
slučajevima:
Not
available
in these
these
cases:
available
in
cases:
• U•• sljedećim
slučajevima
[Long
NR]
dostupna:
In the
the following
following
cases,funkcija
[Long Shtr
Shtr
NR]Shtr
does
notnije
work:
In
cases,
[Long
NR]
does
not
work:
–– Kod
snimanja
videozapisa
– When
When
recording
motion pictures
pictures
–
recording
motion
–– Kada
je [Burst
u nizu) postavljena na [SH] (Iznimno velika
– When
When
[Burst Rate]
Rate] (Brzina
is set
set to
tosnimanja
[SH]
–
[Burst
Rate]
is
[SH]
brzina)
–
When
[Electronic
Shutter]
is
set
to
[ON]
– When
[Electronic Shutter]
Shutter] postavljen
is set to [ON]
–– Kada
je [Electronic
na [ON]
[Shading
Comp.]
[Shading
Comp.]
[Shading
Comp.]
(Kompenzacija sjene)
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
When
the dijelovi
screen zaslona
periphery
darkenskao
as a
a result
result of
of the
the lens
lens characteristics,
characteristics,
you can
can record
record
KadaWhen
se rubni
zatamne
rezultat
karakteristika
objektiva, fotografije
the
screen
periphery
darkens
as
you
pictures
with
the brightness
brightness
of the
the screen
screen
periphery
corrected.
možete
snimati
s ispravljenom
svjetlinom
rubnih
dijelova corrected.
zaslona.
pictures
with
the
of
periphery
Postavke:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF]
• Ova
bi se
značajka
automatskidisabled,
isključiti, depending
ovisno o uvjetima
snimanja.conditions.
This
feature
may mogla
be automatically
automatically
disabled,
depending
on the
the recording
recording
conditions.
feature
may
be
on
•• This
• Smetnje
u
dijelovima
fotografije
mogu
se isticati
s višom
Noise in
inrubnim
the periphery
periphery
of the
the
picture may
may
stand
out with
with
higherISO-osjetljivosti.
ISO sensitivity.
sensitivity.
•• Noise
the
of
picture
stand
out
higher
ISO
NijeNot
dostupno
u ovim
slučajevima:
available
in these
these
cases:
Not available
in
cases:
• Ispravljanje
bitipossible
mogućeinuthe
sljedećim
slučajevima:
Correctionneće
is not
not
following
cases:
is
possible in
the following
cases:
•• Correction
–– Kod
snimanja
videozapisa
–
When
recording
motion
pictures
–
When recording motion pictures
–– Kod
snimanjastill
fotografija
snimanjaa videozapisa
[samo
seset
postavi
[ ]
– Recording
Recording
pictures tijekom
while recording
recording
motion picture
picture
[onlykada
when
to [[ na
(motion
–
still pictures
while
a motion
[only
when
set to
]] (motion
(prioriteti
videozapisa)],
picture
priorities)].
picture
priorities)].
–– Kada
je [Burst
Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH]
– When
When
[Burst Rate]
Rate]
is set
set
to [SH].
[SH].
–
[Burst
is
to
• Funkcija
[Shading
Comp.]
možda
neće raditi, ovisno o objektivu koji koristite. Popis
Depending objektiva
on the
the lens
lens
used, [Shading
[Shading
Comp.] may
may not
not operate.
operate.
kompatibilnih
potražite
na web-mjestu.
•• Depending
on
used,
Comp.]
Refer to
to the
the website
website for
for compatible
compatible lenses.
lenses.
Refer
203
203203
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 204 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
[Ex. Tele Conv.]
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
• Refer to P134 for details.
• Detalje potražite na str. 134.
[Digital Zoom]
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
• Refer to P137 for details.
• Detalje potražite na str. 137.
[Color
Space]
[Color
Space]
(Prostor boje)
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Postavite
kada
želite
ispraviti
reprodukciju
snimljenih
fotografija
računalu
ili
Set this
when
you
want to
correct the boja
colour
reproduction
of the na
recorded
pictures
on a
pisačuPC,
itd.printer etc.
Postavke
Settings
Opis
postavkiof settings
Description
Prostor
boje
postavljen
je
na
prostor
bojespace.
sRGB.
Colour space is set to sRGB colour
[sRGB]
[sRGB]
Ova funkcija ima široku primjenu kod računalne opreme.
This is widely used in computer related equipment.
Prostor boje postavljen je na prostor boje AdobeRGB.
Colour space
setkoristi
to AdobeRGB
colour
[AdobeRGB]
AdobeRGB
najvišeisse
u poslovne
svrhespace.
kao što je profesionalni ispis
[AdobeRGB]
AdobeRGB
is mainly
used
fornego
business
purposes such as professional
jer ima
veći raspon
mogućih
boja
sRGB.
printing because it has a greater range of reproducible colours than sRGB.
• Ovisno o postavkama prostora boje, ime datoteke snimljene fotografije mijenja se kako je
• Depending on the colour space setting, the file name of the recorded picture changes as
prikazano.
shown.
P1000001.JPG
P: sRGB
_: AdobeRGB
• Postavite na
sRGB ako niste dobro upoznati s AdobeRGB.
• Set to sRGB
if you
are not very
familiaruwith
AdobeRGB.
• Postavka
je fiksno
postavljena
na [sRBG]
sljedećem
slučaju.
Thesnimanja
setting is videozapisa
fixed to [sRGB] in the following case.
–– •Kod
– When recording motion pictures
[Stabilizer] (Stabilizator)
[Stabilizer]
• Detalje potražite na str. 131.
• Refer to P131 for details.
204
204
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
205 ページ
205 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Snimanje
Recording
Recording
[Face
Recog.]
Recog.]
[Face[Face
Recog.]
(Prepoznavanje lica)
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
Applicable
modes:
modes:
Funkcija
prepoznavanja
pronalazi
lice koje
sliči
memoriranom
licu
i automatski
Face
Face
Recognition
Recognition
is a function
islica
a function
whichwhich
finds
finds
a face
a resembling
face
resembling
a registered
a registered
face and
face and
podešava
prioritet
fokusa
ekspozicije.
Čak i Even
ako se
nalazi
pozadini
ili pri
kraju
prioritises
prioritises
focus
focus
and
exposure
and iexposure
automatically.
automatically.
Even
if osoba
the ifperson
the
person
is ulocated
is located
towards
towards
the the
niza na
fotografiji,
snimiti
jasnu
fotografiju.
back
back
or grupnoj
onor
theonend
theofend
a line
of fotoaparat
ainline
a group
in a može
group
photo,
photo,
the camera
the camera
can still
cantake
still atake
clear
a clear
picture.
picture.
Settings:
Settings:
[ON]/[OFF]/[MEMORY]
Postavke:
[ON][ON]/[OFF]/[MEMORY]
(Uklj.)/[OFF] (Isklj.)/[MEMORY] (Memoriraj)
[Face
[Face
Recog.]
Recog.]
is initially
is initially
set [Face
toset
[OFF]
to
[OFF]
on the
on
the
camera. je [OFF].
Početna
postavka
funkcije
Recog.]
nacamera.
fotoaparatu
[Face
[Face
Recog.]
Recog.]
will
turn
will [ON]
turn
[ON]
automatically
automatically
when
thekad
face
these
image
face
image
is registered.
is
registered.
Funkcija
[Face
Recog.]
automatski
prelaziwhen
na [ON]
memorira
slika
lica.
The following
functions
functions
willće
also
will
work
also
work
with the
withFace
the Face
•• The
•following
Sljedeće
funkcije
također
raditi
s funkcijom
Recognition
Recognition
function.
function.
prepoznavanja
lica.
U Recording
načinu
snimanja
In
In Recording
ModeMode
– Prikaz
odgovarajućeg
imena
otkrije
––Display
– Display
of
corresponding
of corresponding
namekada
name
whenfotoaparat
when
camera
camera
detects
detects
a
a
¢
¢
memorirano
(ako
za memorirano
lice
postavljeno
(if name
(if je
name
has
been
has been
set forset
the
forregistered
the registered
face) face)
registered
registered
facelice*
face
ime)
In Playback
In Playback
ModeMode
načinu
–UDisplay
– Display
ofreprodukcije
name
of name
and age
and(ifage
information
(if information
has been
has been
registered)
registered)
–– Prikaz imena i dobi (ako su ti podaci memorirani)
– Selective
– Selective
playback
playback
of pictures
of pictures
chosen
chosen
from pictures
from pictures
registered
registered
with Face
with Face
Recognition
Recognition
–– Selektivna reprodukcija fotografija odabranih među fotografijama memoriranima pomoću
([Category
([Category
Play] Play]
(P225))
(P225))
funkcije
prepoznavanja
lica ([Category Play] (Reprodukcija kategorije) (str. 225.))
¢* Names
¢
Names
of
up
of
to
up
3
people
to
3 triju
people
areosoba.
displayed.
are displayed.
Precedence
Precedence
for thefor
names
the
displayed
displayed
when when
takingtaking
Prikazuju se imena do
Prednost
imena
prikazanih
pri names
snimanju
fotografija
pictures
pictures
isse
determined
is determined
according
according
to theto
order
the order
of registration.
of registration.
određuje
prema
redoslijedu
memoriranja.
205 205
Snimanje
• [Face Recog.] radi samo kada je automatski fokus postavljen na [ ].
• Tijekom snimanja u nizu, informacije o prepoznavanju lica ([Face. Recog.]) mogu se
pridružiti samo prvoj slici.
• Sličnost u crtama lica može dovesti do pogrešne identifikacije osobe.
• Možda će biti potrebno više vremena da funkcija prepoznavanja lica odabere i prepozna
karakteristične crte lica nego što je to uobičajeno s funkcijom otkrivanja lica.
• Čak i kad su podaci o prepoznavanju lica memorirani, prepoznavanje lica u načinu
[Category Play] (Reprodukcija kategorije) neće kategorizirati fotografije snimljene dok je
funkcija [Name] (Ime) postavljena na [OFF] (Isklj.).
• Čak i kada promijenite podatke o prepoznavanju lica (str. 209.), podaci o
prepoznavanju lica koji se odnose na unaprijed snimljene fotografije neće se
promijeniti.
Primjerice, ako se promijeni ime, funkcija prepoznavanja lica neće kategorizirati fotografije
snimljene prije promjene u načinu [Category Play].
• Da biste promijenili podatke o snimljenim fotografijama, odaberite [Replace] (Zamijeni) u
[Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica) (str. 243.).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne možete koristiti funkciju [Face Recog.] u sljedećim slučajevima.
–– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (Scenski način rada)
–– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
–– Kod snimanja videozapisa
206
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
207 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 207 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Face Settings
Face
Settings
Postavke
lica information such as names and birthdays for face images of up to 6
You
can register
people.
You
can je
register
information
such
names
and ibirthdays
for face images
of lica
up to
Moguće
memorirati
podatke
kaoasšto
su imena
datumi rođendana
za slike
do66
Registration
can be facilitated by taking multiple face images of each person (up to 3
people.
osoba.
pictures/registration).
Registration
bebiti
facilitated
by odaberete
taking multiple
images
of svake
each person
(up 3to 3
Memoriranje can
može
lakše ako
više face
fotografija
lica
osobe (do
pictures/registration).
fotografije po memoriranju).
∫ Point of recording when registering the face images
■Point
■Točkaofsnimanja
priwhen
memoriranju
slika
∫
recording
registering
thelica
face images
(Good
example
• Face front with eyes open and mouth closed, making sure the
(Dobar
primjerfor
• Osoba treba biti okrenuta licem prema naprijed, otvorenih
registering)
(Good
example
for
of
the
face,
the
eyes,
or
the
eyebrows
are
not
covered
•outline
Face
front
with
eyes
open
and
mouth
closed,
making
sure
the
memoriranja)
očiju i zatvorenih usta, a obrisi lica očiju ili obrva ne smiju
registering)
with
registering.
outline
ofwhen
the face,
thepri
eyes,
or the eyebrows are not covered
bitihair
pokriveni
kosom
memoriranju.
••Make
surewhen
thereregistering.
is na
no licu
extreme
shading
on the sjene
face when
Pri hair
memoriranju
ne smije
biti previše
with
(Flash
flash
during
registration.)
(bljeskalica
neće
svijetliti
prilikom
memoriranja).
•registering.
Make
sure there
iswill
no not
extreme
shading
on the face when
registering. (Flash will not flash during registration.)
∫■When
not
recognised
duringsnimanja
recording
■Ako seface
liceisne
prepoznaje
tijekom
the face
of same
person indoors
outdoors, or with different expressions or
•∫Register
face
is
duringand
recording
• When
Memorirajte
licenot
isterecognised
osobe u zatvorenom
i otvorenom prostoru, s različitim izrazima lica i
(P208)
Register
the kutova.
face of same
person indoors and outdoors, or with different expressions or
•angles.
iz različitih
(str. 208.)
••Additionally
register
atmjestu
the location
of recording.
angles.
(P208)
Memorirajte
ga i na
snimanja.
•••When
person
who
is
is of
notrecording.
recognised,
correct
by re-registering.
Additionally
register
at registered
the location
Kadaa ne
dođe
do prepoznavanja
memorirane
osobe,
ispravite
to tako da je ponovno
••Face
Recognition
may
be possible
may not recognise
faces
correctly even for
memorirate.
When
a person who
is not
registered
is notorrecognised,
correct by
re-registering.
Prepoznavanje
lica
neće
moguće
ili možda
ifaces
memorirana
neće
faces, depending
on
the biti
facial
andčak
environment.
••registered
Face
Recognition
maymožda
not be
possible
orexpression
may not
recognise
correctlylica
even
forbiti
1
1
21
2
2
točno prepoznata,
ovisno oon
izrazima
licaexpression
i okolini. and environment.
registered
faces, depending
the facial
Touch [MEMORY].
Dodirnite [MEMORY].
Touch
Touch [New].
[MEMORY].
Dodirnite
[New]
(Novo).
•Touch
[New] will
not
display
if there are 6 people already
[New].
[New]will
se not
neće
prikazati
ako
ste 6već
memorirali
6 osoba.a
Delete
a person
already
registered
to register
••registered.
[New]
display
if there
are
people
already
Obrišite
već memoriranu osobu da biste memorirali novu.
new
person.
registered.
Delete a person already registered to register a
new person.
3
3
Take the picture adjusting the face with the guide.
•Take
Confirmation
screen
is
displayed.
It islice
executed
[Yes]
the fotografiju
picture
adjusting
the face
with
thewhen
guide.
Snimite
podešavajući
pomoću
linije
is
selected. screen is displayed. It is executed when [Yes]
•usmjerenosti.
Confirmation
••The
faces ofsesubjects
other
than people
(pets,
etc.)(Da)
cannot
zaslon za
potvrdu.
Odabirom
[Yes]
isPrikazuje
selected.
registered.
provodi
• be
The
facesse
ofzadana
subjectsradnja.
other than people (pets, etc.) cannot
Lica
objekata
koji nisu
ljudi
(kućniisljubimci,
itd.)
ne mogu
••Information
for taking
face
images
displayed
when
[
]
be
registered.
se
memorirati.
touched.
• is
Information
for taking face images is displayed when [
]
• Informacije o snimanju slika lica prikazuju se kada
is touched.
dodirnete [
].
207
207
1HZ
KEN
KEN
1HZ
Snimanje
4
Postavite stavku.
• Možete memorirati do 3 slike lica.
Stavka
Opis postavki
Moguće je memorirati imena.
[Name] (Ime)
 Dodirnite [SET] (Postavi).
 Unesite ime.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" na
str. 64.
Moguće je memorirati datume rođendana.
[Age] (Dob)
 Dodirnite [SET] (Postavi).
 Postavite godinu/mjesec/dan tako da dodirnete
svaku stavku i dodirnite [Set].
Dodavanje dodatnih slika lica. [Add Images] (Dodavanje slika)
za
 Dodirnite [Add] (Dodaj).
 Izvedite 3. korak u "Postavke lica".
[Add Images]
(Dodavanje
slika)
Brisanje jedne od slika lica.
(Brisanje)
Dodirnite sliku lica da biste je izbrisali.
• Za ovu je značajku potrebno ostaviti barem jednu sliku lica nakon
izvršenja memoriranja.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se
zadana radnja.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
208
Snimanje
Promjena ili brisanje podataka za memoriranu osobu
Možete preinačavati fotografije ili podatke o prethodno memoriranoj osobi. Također,
možete izbrisati podatke o memoriranoj osobi.
1
2
3
Dodirnite [MEMORY].
Dodirnite sliku lica koju želite urediti ili izbrisati.
Postavite stavku.
Stavka
[Info Edit]
(Uređivanje
podataka)
Opis postavki
Promjena podataka o memoriranoj osobi
Izvedite 4. korak iz poglavlja "Postavke lica".
[Priority] (Prioritet)
Fokusiranje i ekspozicija podešavaju se prvenstveno za lica
većeg prioriteta.
Dodirnite položaj koji želite promijeniti u redoslijedu
memoriranja.
[Delete] (Brisanje)
Brisanje podataka o memoriranoj osobi.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se
zadana radnja.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
209
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 210 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 210 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 210 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Recording
Snimanje
Recording
Recording
[Profile Setup]
[Profile
Setup]
[Profile
Setup]
(Postavljanje profila)
[Profile
Setup]
Applicable modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
If you set the name and birthday of your baby or pet in advance, you can record their name
Ako unaprijed
postavite
ime
ibirthday
datum
rođendana
svog djeteta
ili ljubimca,
na
se name
Ifset
you
setname
name
and years
of baby
your
baby
in advance,
yourecord
canslikama
record
their
age
inthe
months
and
the
images.
If youand
the
and birthday
of in
your
or petorinpet
advance,
you can
their name
možeYou
zabilježiti
njihovo
ime
i years
dob
uinmjesecima
i godinama.
and
age
in
months
and
the
images.
can
display
these
at
playback
or
stamp
the
recorded
images
using
[Text
Stamp]
and age in months and years in the images.
Možete
prikazati
pri reprodukciji
ili otisnuti
na snimljenim
fotografijama
pomoću opcije
Youihdisplay
can
display
at playback
or stamp
the recorded
images
Stamp]
(P230).
You can
thesethese
at playback
or stamp
the recorded
images
usingusing
[Text [Text
Stamp]
[Text (P230).
Stamp] (Tekstualna oznaka) (str. 230.).
(P230).
Settings: [ ] ([Baby1])/[ ] ([Baby2])/[ ] ([Pet])/[OFF]/[SET]
Postavke:
[ ] ([Baby1]
(Dijete1))/[
] ([Baby2]] (Dijete2)))/[
] ([Pet] (Kućni
Settings:
] ([Baby1])/[
] ([Baby2])/[
([Pet])/[OFF]/[SET]
Settings:
[ ] [([Baby1])/[
] ([Baby2])/[
] ([Pet])/[OFF]/[SET]
ljubimac))/[OFF]
(Isklj,)/[SET]
∫ Setting [Age]
or [Name](Postavi)
or [Name]
1∫ Setting
Touch
[SET].
∫
Setting
[Age][Age]
or [Name]
■■Postavljanje
dobi
([Age]) ili imena ([Name])
1
Touch
[SET].
2
Touch
[Baby1],
[Baby2] or [Pet].
1
[SET].
1 Touch
Dodirnite
[SET].
2
Touch
[Baby1],
[Baby2]
or [Pet].
3
Touch
[Age]
or
[Name].
2
[Baby1],
[Baby2]
or [Pet].
2 Touch
Dodirnite
[Baby1]/[Baby2]
ili [Pet].
3
Touch
[Age]
or
[Name].
4
Touch
[SET].
3 Touch
[Age]
or [Name].
Dodirnite
[Age]
ili [Name].
4 Enter
Touch
[SET].
4 Touch
[SET].
[Age]
Dodirnite
[SET].
Enter
[Age]
For
each
item, touch [ ]/[ ], set the year/month/day of
Unesite
dob
([Age]).
Enter
[Age]
For birthday,
each
item,
touch
the year/month/day
the
and
Za svaku
stavku,
dodirnite
,set
postavite
godinu/ of of
For
each
item,
touch
[ touch
]/[[ [Set].
],]/[set],the
year/month/day
the
birthday,
and
touch
[Set].
Enter
[Name]
mjesec/dan
i dodirnite
the
birthday, rođenja
and touch
[Set]. [Set].
Enter
[Name]
For
details
on how to enter characters, refer to “Entering
Unesite
ime
([Name])
Enter
[Name]
Forodetails
on
how
topotražite
enter
characters,
to “Entering
Text”
on
Detalje
unosu
znakova
u poglavlju
For
details
onP64.
how
to
enter
characters,
refer refer
to "Unos
“Entering
Text”
on
teksta"
na
str.P64.
64.
Text”
on
P64.
5 Touch [Exit].
5 Dodirnite
[Exit]
(Izlaz).
5 Touch
[Exit].
5 Touch
[Exit].
[Age]
and [Name]
∫ To canceldobi
■■Poništavanje
([Age])
i imena ([Name])
To cancel
[Age]
and in
[Name]
∫
Select
the
[OFF]
setting
step 1.
∫
To
cancel
[Age]
and
[Name]
Odaberite
postavku
[OFF]
(Isklj.)
u 1. koraku.
Select
the
[OFF]
setting
in
step
. 1.
Select the [OFF] setting in step 1
• The age and name can be printed out using the “PHOTOfunSTUDIO” bundled software on the
• Dob i ime moguće je ispisati pomoću softvera "PHOTOfunSTUDIO" koji se nalazi na
Theand
agename
and
name
can
be printed
out using
the “PHOTOfunSTUDIO”
bundled
software
CD-ROM
(supplied).
• The •age
can be
printed
out using
the “PHOTOfunSTUDIO”
bundled
software
on theon the
isporučenom CD-ROM-u.
CD-ROM
(supplied).
CD-ROM
(supplied).
Not available in these cases:
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not
available
in during
these
cases:picture recording ([ ] (motion picture priorities)) (P216)
Stillavailable
pictures
recorded
motion
•Not
in these
cases:
• Za fotografije snimljene
tijekom
snimanja videozapisa ([ ] (prioriteti videozapisa) (str.
Stillnot
pictures
recorded
during
motion
picture
recording
] (motion
picture
priorities))
(P216)
will
record
age
or name.
recorded
during
motion
picture
recording
([
]([(motion
picture
priorities))
(P216)
• Still •pictures
216.) neće se snimiti dob ili ime.
willrecord
not record
or name.
will not
age orage
name.
[Recommended
[Recommended
Filter] Filter]
(Preporučeni filtar)
[Recommended
Filter]
[Recommended
Filter]
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Ovime
se sets
određuje
hoće
u Inteligentnom
automatskom načinu
rada
(
iliin Intelligent
) biti
This
whether
to lidisplay
the camera-recommended
effects
(filters)
Auto
prikazani
efekti
(filtri)
koje
preporučuje
fotoaparat.
This
sets
whether
to
display
the
camera-recommended
effects
(filters)
in
Intelligent
(
or
)
Mode.
This sets whether to display the camera-recommended effects (filters) in Intelligent Auto Auto
(
or
) Mode.
Settings:
[ON]/[OFF]
(Postavke:
or
)[ON]/[OFF]
Mode.
Settings:
[ON]/[OFF]
Settings: [ON]/[OFF]
210
210 210
210
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 211 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Motion Picture
Videozapis
Recording
Motion Picture
Snimanje
videozapisa
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
This camera
can record
full high definition
motion pictures
compatible
with theAVCHD
AVCHD
Fotoaparat
može snimati
videozapise
visoke razlučivosti
kompatibilne
s formatom
format or umotion
pictures
ili videozapise
formatu
MP4. recorded in MP4.
Zvuk Audio
se snima
stereo. in stereo.
will kao
be recorded
Funkcije
snimanju
videozapisa
se ovisno
o objektivu
koristite
i are
Thedostupne
functions pri
available
when
recording razlikuju
motion pictures
differ
accordingkoji
to the
lens you
možda
će biti
snimljen
operativnisound
zvuk objektiva.
using,
and
the operational
of the lens may be recorded.
Detalje
potražite
22.
Refer
to P22naforstr.
details.
Setting formata,
the format,
sizei brzine
and frame
rate
Postavljanje
veličine
videozapisa
[Rec
Format]
in the [Motion
Picture]
menu.[Motion
(P43)
1 Odaberite
Format]
(Format
snimanja)
u izborniku
1 Select[Rec
Picture] (Videozapis). (str. 43.)
2 Touch the item.
2 Dodirnite stavku.
Item
Format
Stavka
[AVCHD]
Format
This data format is suitable
for when playing back on a
[AVCHD]
[MP4]
high-definition
TV, etc.
Ovaj
format podataka
prikladan je za reprodukciju na TVprijamniku
razlučivosti
This datavisoke
format
is suitableitd.
for when playing back on a PC, etc.
[MP4]
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na računalu itd.
3 Select [Rec Quality] in the [Motion Picture] menu.
3 Odaberite
Quality] (Kvaliteta snimanja) u izborniku [Motion
the item.
4 Touch[Rec
Picture].
• Exit the menu after it is set.
4 Dodirnite stavku.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
211 211
Videozapis
Kad je odabran format [AVCHD]
Stavka
[FHD/50p]*
Veličina
Brzina videozapisa
Brzina prijenosa
1920x1080
50p
28 Mb/s
[FHD/50i]
1920x1080
50i
17 Mb/s
[FHD/25p]
1920x1080
50i*2
24 Mb/s
[FHD/24p]
1920x1080
24p
24 Mb/s
[HD/50p]
1280x720
50p
17 Mb/s
1
*1 Format Progresivni AVCHD:
*2 Izlaz senzora je 25 kadrova u sekundi
Kad je odabran format [MP4]
Stavka
Veličina
[FHD/50p]
1920x1080
[FHD/25p]
1920x1080
[HD/25p]
1280x720
[VGA/25p]
640x480
Brzina videozapisa
50p
Brzina prijenosa
28 Mb/s
20 Mb/s
25p
10 Mb/s
4 Mb/s
■■Kompatibilnost snimljenih videozapisa
Čak i kada se koristi kompatibilni uređaj, snimljeni videozapisi mogu se reproducirati sa
smanjenom kvalitetom slike i zvuka ili se možda uopće neće moći reproducirati.
Informacije o snimanju mogu također biti nepravilno prikazane. U tim slučajevima za
reprodukciju koristite ovaj uređaj.
• Ako za reprodukciju videozapisa snimljenih u formatima [FHD/50p], [FHD/ 25p], [FHD/24p] ili
[AVCHD] želite koristiti drugi uređaj ili ako ih želite prenijeti na taj uređaj, potrebno je koristiti
računalo s instaliranim programom "PHOTOfunSTUDIO" ili kompatibilan Blu-ray snimač
diskova.
212
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 213 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 213 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Motion Picture
Motion Picture
Videozapis
∫ Indication of the icon
∫
Indication of
the icon
■■Pokazatelj
ikone
A
A
B
B
C
C
Format
A
A
Format
Format
Size
Size
Veličina
Frame rate (sensor output)
Frame rate
(sensor output)
Brzina
videozapisa
(izlaz senzora)
B
B
AVCHD
AVCHD
50i
FHD
FHD 50i
C
C
• Što je brzina prijenosa
• What
is bit rate
To je
• What
is količina
bit rate podataka u određenom vremenskom razdoblju, a što je taj broj veći,
This
is the volume
of data for
a definite
of time, and
the quality
becomes
higher
when
povećava
se i kvaliteta.
Ovaj
uređaj period
koristi metodu
snimanja
"VBR".
"VBR" je
kratica
za the
This
is the volume
of data for
a definite
period
of time, and
the quality
becomes
higher
when
the
number
getsBit
bigger.
unit is using
the “VBR”
recording
method.
“VBR”
is an abbreviation
"Variable
Rate"This
(promjenjiva
brzina
prijenosa),
a brzina
prijenosa
(količina
podataka u for
number gets bigger. This unit is using the “VBR” recording method. “VBR” is an abbreviation for
“Variable
Bit Rate”,
and the bit
rate (volume
of datase
formijenja
definiteovisno
periodoof
time) is
changed
određenom
vremenskom
razdoblju)
automatski
objektu
koji
snimate.
“Variable Bit Rate”, and the bit rate (volume of data for definite period of time) is changed
Dakle, vrijeme
snimanja
se kad
se snima
objekt koji
brzo kreće.
automatically
depending
onskraćuje
the subject
to record.
Therefore,
these
recording
time is shortened
automatically depending on the subject to record. Therefore, the recording time is shortened
when a subject with fast movement is recorded.
when a subject with fast movement is recorded.
Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa (Neprekinuti automatski fokus)
How to set
focus
when recording
a motion
(Continuous
AF)
Fokusiranje
ovisi
o postavkama
načina [Focus
Mode] picture
(Način fokusiranja)
i [Continuous
How to set
focus
when recording
a motion
picture
(Continuous
AF)
AF] (Neprekinuti auto. fokus) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis).
Focusing varies depending on the settings of the [Focus Mode] and the [Continuous AF] in
Focusing varies depending on the settings of the [Focus Mode] and the [Continuous AF] in
the [Motion
Način Picture] menu.
Opis postavki
the [Motion Picture] menu.
fokusiranja
Focus Mode
Focus Mode
AFS/AFF/AFC
Description of settings
Description of settings
The camera automatically keeps focusing on subjects during
(Pojedinačni/
The camera
¢ automatically keeps focusing on subjects during
AFS/AFF/AFCFotoaparat
recording.
tijekom
snimanja fokus automatski zadržava na objektima.*
¢
Prilagodljivi/
AFS/AFF/AFC• Za recording.
ponovno
podešavanje
pritisnite
•
To readjust
the focus, fokusa
press the
shutterokidač
buttondopola.
halfway.
Neprekinuti
• To readjust the focus, press the shutter button halfway.
MF
You can focus manually.
auto. fokus)
MF
You can focus manually.
¢ When
[Continuous AF] is set to [OFF], the focus is locked to the position set at the start of
Ručno
Ručno
podešavanje
fokusa.
¢ When
[Continuous
AF] is
set to [OFF],
the focus is locked to the position set at the start of
fokusiranje
recording.
recording.
• Depending on the recording conditions or lens used, operational sound may be recorded when
Kada je [Continuous
AF] postavljen
naor[OFF],
fokusoperational
se zaključava
u položaju
•* Depending
on the recording
conditions
lens used,
sound
may be postavljenom
recorded when
the Auto Focus is operated while recording a motion picture. It is recommended to record with
naAuto
početku
snimanja.
the
Focus
is operated while recording a motion picture. It is recommended to record with
[Continuous AF] in the [Motion Picture] menu set to [OFF], if the sound of operation bothers you
• [Continuous
Ovisno u uvjetima
snimanja
objektivu,
možda
se snimiti
rada
objektiva
kad you
AF] in the
[MotioniliPicture]
menu
set toće[OFF],
if thezvukovi
sound of
operation
bothers
to avoid recording the lens noise.
tijekom
snimanja
tose
avoid
recording
the videozapisa
lens noise. koristi automatski fokus.. Ako vam zvuk rada smeta,
• When
operating
the
zoom
when
recording
motion
pictures,
it
may
take
time
to
come
into
focus.
preporučuje
se the
snimanje
s funkcijom
[Continuous
AF] u izborniku
načina
Picture]
• When
operating
zoom when
recording
motion pictures,
it may take
time[Motion
to come
into focus.
(Videozapis) postavljenom na [OFF] (Isklj.) da biste izbjegli snimanje zvuka rada objektiva.
• Kad zumirate pri snimanju videozapisa, možda će biti potrebno neko vrijeme za fokusiranje.
213
213
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 214
214ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
Motion
Picture
Videozapis
Motion
Picture
Recording
Motion
Recording
MotionPicture
Picture
Snimanje videozapisa
Start
111 Počnite
Startrecording
recording
bypressing
pressing
themotion
motion
snimatiby
pritiskom
nathe
gumb
za
picture
videozapise.
picturebutton.
button.
AAProteklo
Elapsed
time
vrijeme
snimanja
Elapsedrecording
recording
time
BBRaspoloživo
Available
recording
vrijeme
snimanja
Available recordingtime
time
motion
picture
appropriate
forfor
each
mode
is is A
• Recording
jeofsnimanje
videozapisa
prikladnog
za svaki
•Moguće
Recording
of
motion
picture
appropriate
each
mode
A
način
rada.
possible.
possible.
• The
Pokazatelj
snimanja
(crveno)(red)treperit
će tijekom
recording
state
indicator
C
will
flash
while
• The recording state indicator (red) C will flash while
snimanja motion
videozapisa.
3s3s
recording
recording motionpictures.
pictures.
•• IfAko
protekne približno
1 minuta
bez
izvršavanja
radnje,
approximately
1
minute
elapses
without
an
operation
•dio
If approximately
1 minute
without
an operation
prikaza će nestati.
Da bielapses
se prikaz
ponovno
pojavio,
being
performed,
part
ofof
the
display
will
disappear.
Press
being
performed,
part
the
display
will
disappear.
Press
pritisnite
[DISP.] (Prikaz)
ili
dodirnite
monitor.
[DISP.]
or
touch
the
monitor
to
make
the
display
[DISP.]
or touch
the monitor
to make
the display
• Kada
snimate
videozapis,
nemojte
prekrivati
mikrofon
reappear.
prstima
ili drugim predmetima. Otpustite gumb za
reappear.
• When
picture,
čimaga
pritisnete.
•videozapise
Whenrecording
recording
amotion
motion
picture,dodonot
notcover
coverthe
the
microphone
microphonewith
withyour
yourfingers
fingersororother
otherobjects.
objects.
• Release
motion
button
after
it.it. za
Zaustavite
snimanje
ponovnim
pritiskom
gumba
• Releasethe
the
motionpicture
picture
buttonright
right
afteryou
youpress
press
CC
R1Rm137
s s
m37
BB
2
videozapise.
Tijekom
snimanja
videozapisa
mogućethe
je snimati
i fotografije
potpunim
pritiskom
the
recording
by
picture
button
again.
22 •Stop
Stop
the
recording
bypressing
pressing
themotion
motion
picture
button
again.na
okidač. (str. 216)
• Still
• Stillpicture
picturerecording
recordingis isalso
alsopossible
possibleduring
duringthe
themotion
motionpicture
picturerecording
recordingbybyfully
fully
pressing
pressingthe
theshutter
shutterbutton.
button.(P216)
(P216)
Uključivanje/isključivanje gumba za videozapise
→ [Custom] (Prilagođeno)→[Video Button] (Gumb za videozapise)→[ON]/
Enabling/disabling
the
Enabling/disabling
themotion
motionpicture
picturebutton
button
[OFF]
[MENU]
Button]>[ON]/[OFF]
• Ova>
funkcija
služi za sprečavanje
nenamjernog korištenja gumba.
[MENU]
> [Custom]>[Video
[Custom]>[Video
Button]>[ON]/[OFF]
• This
preventing
accidental
operation
ofofthe
• Thisfunction
functionis isforfor
preventing
accidental
operation
thebutton.
button.
Promjena
kuta
snimanja
fotografija
i snimanja
videozapisa
→ [Custom]
(Prilagođeno)→[Rec
Area]
(Područje
snimanja)→[
]
Switching
between
the
pictures
and
Switching
between
theangle
angleofofview
viewfor
fortaking
taking
pictures
andthe
theone
onefor
for
(Fotografija)/[
]
(Videozapis)
recording
motion
pictures
recording motion pictures
• Kad je postavka formata slike
različita za fotografije i videozapise,
kut snimanja mijenja se
[MENU]
(Picture)/[ ] (Motion
] (Motionpicture)
picture)
[MENU]>> [Custom]>[Rec
[Custom]>[RecArea]>[!]
Area]>[!](Picture)/[
na početku snimanja videozapisa. Kad je [Rec Area] postavljeno na [
], prikazuje se kut
• When
the
ratio
setting
snimanja
tijekom
snimanja
• When
theaspect
aspect
ratio
settingisvideozapisa.
isdifferent
differentininstill
stilland
andmotion
motionpictures,
pictures,the
theangle
angleofofview
view
changes
atatthe
start
recording.
When
•changes
Prikazano
područje
snimanja
je linija
usmjerenosti.
the
startofofmotion
motionpicture
picture
recording.
When[Rec
[RecArea]
Area]is isset
settoto[ [
view
viewduring
duringmotion
motionpicture
picturerecording
recordingis isdisplayed.
displayed.
• The
• Therecording
recordingarea
areaindicated
indicatedis isa aguide
guideline.
line.
214
214
], ],angle
angleofof
Videozapis
• Zvukovi rada zuma ili gumba možda će biti snimljeni kad se njima upravlja tijekom
snimanja videozapisa.
• Ako za vrijeme korištenja izmjenjivog objektiva (H-PS14042) pri snimanju videozapisa
maknete prst s ručice zuma, ručice za fokusiranje ili funkcijske ručice, zvuk vraćanja
ručice mogao bi biti snimljen. Kada ručicu vraćate u izvorni položaj, pomičite je polako.
• Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042), pri snimanju videozapisa brzina zuma
mogla bi biti manja nego obično.
• Raspoloživo vrijeme snimanja može se nepravilno smanjivati.
• Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici prikazuje se još neko vrijeme nakon
snimanja videozapisa. Nije riječ o kvaru.
• Kada se koristi funkcija dodatne telekonverzije, kut snimanja mijenjat će se kod promjene
zaslona između zaslona za fotografije i zaslona za videozapise jer je faktor zuma različit
kod fotografija i videozapisa. (str. 133.)
• Ako nakon kratkog vremena završite snimanje, pri korištenju [Miniature Effect] (Efekt
minijature) u načinu kreativnog upravljanja, fotoaparat bi mogao nastaviti snimati
određeno vremensko razdoblje. Nastavite pridržavati fotoaparat dok snimanje ne završi.
• [Sensitivity] (Osjetljivost) će biti postavljena na [AUTO] (za videozapise) pri snimanju
videozapisa. Također, [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-granice) neće funkcionirati.
• Pri snimanju videozapisa, funkcija [Stabilizer] (Stabilizator) bit će [
] čak i ako je
postavljena na [
].
• Za snimanje videozapisa preporučuje se korištenje posve napunjene baterije ili
prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan). (str. 313.)
• Ako pri snimanju videozapisa pomoću prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan)
dođe do nestanka napajanja ili ako se prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan)
isključi i sl., videozapis se neće snimiti.
• Videozapisi će se snimiti u sljedećim kategorijama za određene načine snimanja. Videozapis
koji odgovara svakom načinu snimanja izvršit će se za one koji nisu navedeni u nastavku.
Način snimanja tijekom snimanja
videozapisa
Odabrani način snimanja
•
•
•
•
Program automatske ekspozicije
Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende
Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača
Ručna ekspozicija
• [Clear in Backlight] (Scenski način rada)
Uobičajeni videozapis
Portret
• [Clear Nightscape]/[Artistic Nightscape]/[Clear
Night Portrait] (Scenski način rada)
Način rada Slabo osvjetljenje
Nije dostupno u ovim slučajevima:
•Videozapise nije moguće snimati u sljedećim slučajevima.
–– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (Scenski način rada)
–– [Soft Focus] (Blago fokusiranje)/[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Način
kreativnog upravljanja)
–– Pri korištenju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
–– Kada koristite [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
215
Motion
Picture
Motion
Picture
Motion
Picture
Recording
stillstill
pictures
while
recording
motion
Recording
still
pictures
while
recording
motion
Recording
pictures
while
recording
motion
pictures
pictures
pictures
Snimanje
fotografija tijekom snimanja videozapisa
Videozapis
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Still
pictures
can
be
recorded
even
whilewhile
recording
a motion
picture.
(Simultaneous
recording)
Still
pictures
can
be recorded
recorded
even
while
recording
motion
picture.
(Simultaneous
recording)
Still snimanja
pictures can
be
even
recording
aa motion
picture.
(Simultaneous
recording)
Tijekom
videozapisa
moguće
je snimanje
fotografija
(Istovremeno
snimanje).
During
motion
picture
recording,
press
the
shutter
During
motion
picture
recording,
press
the shutter
shutter
Tijekom
snimanja
videozapisa
pritisnite
okidač
do
During
motion
picture
recording,
press
the
button
to
record
a
still
picture.
krajabutton
dafully
biste
snimili
fotografiju.
button
fully
to
record
a
still
picture.
fully to record a still picture.
Pokazatelj
istovremenog
snimanja
prikazuje
se tijekom
•• Simultaneous
recording
indicator
A is A
displayed
while
recording
Simultaneous
recording
indicator
A
is displayed
displayed
while
recording
••Simultaneous
recording
indicator
is
while
recording
snimanja fotografija.
still pictures.
still pictures.
pictures.
still
• Dostupno
je i snimanje pomoću funkcije zatvarača osjetljivog
• Recording
with the
Touch
Shutter
function
(P70)(P70)
is also
•
Recording
with
the Touch
Touch
Shutter
function
(P70)
isavailable.
also available.
available.
Recording
with
the
Shutter
function
is
also
na•dodir
(str. 70.).
A
■■Postavljanje
prioriteta
videozapisa
prioriteta
fotografija
∫
Setting
motion
picture
and still
priorities
∫ Setting
Setting
motion
picture
andpicture
stilli picture
picture
priorities
∫
motion
picture
and
still
priorities
28
28
28
A
A
Applicable
modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
Recording
method
for the
pictures
taken
while
recording
a motion
picture
can
be
set
Recording
method
forstill
thesnimljene
still pictures
pictures
taken
while
recording
motion
picture
can
be set
set
NačinRecording
snimanja
za
fotografije
tijekom
snimanja
videozapisa
možepicture
se
postaviti
method
for
the
still
taken
while
recording
aa motion
can
be
with
[Picture
Mode]
in the
Picture]
menu.
withopcije
[Picture
Mode]
in[Motion
the(Način
[Motion
Picture]
menu.
pomoću
[Picture
Mode]
fotografije)
u izborniku [Motion Picture].
with
[Picture
Mode]
in
the
[Motion
Picture]
menu.
Item Item
Item
Stavka
Description
of settings
Description
of settings
settings
Description
of
Opis
postavki
• Pictures
will bewill
recorded
with awith
picture
size of
[S]of
(2[S]
M).(2
The
Pictures
will
be recorded
recorded
with
picture
size
of
[S]
(2
M).picture
The picture
picture
••Pictures
be
aa picture
size
M).
The
• Fotografije će se snimiti u veličini [S] (Mala) (2 M). Kvaliteta slike
quality
may
be
different
(2
M)
ofM)
standard
pictures.
quality
may
be different
different
to
[S]
(2
M)
ofna
standard
pictures.
quality
may
be
of
standard
pictures.
može
se razlikovati
u to
[S][S]
(2to
M)[S]
u (2
odnosu
standardne
slike.
• •Only
JPEG
images
are recorded
when
[Quality]
toset
Only
JPEG
images
are
recorded
when
[Quality]
is
set
to [[ ],
Kada
funkciju
[Quality]
(Kvaliteta)
postavite
nais[ setis
],[ to
••Only
JPEG
images
are
recorded
when
[Quality]
],],
[ [ [[ ] or
set
to
[
],
still
pictures
will
be
recorded
or ].
[[ ],(When
].
(When
set
to
[
],
still
pictures
will
be
recorded
] ili[ ][] or
snimaju
se
samo
slike
formata
JPEG.
(Kada
je
]. (When set to [
], still pictures will be recorded
(Motion
picture
in postavljeno
[Quality]
of [A].)
(Prioriteti
videozapisa)
naof
[ [A].)
], fotografije će se snimiti u kvaliteti [ ].)
(Motion
picture
in [Quality]
[Quality]
of
[A].)
(Motion
picture
in
snimanja
videozapisa
moguće
jerecording
snimiti
doof30the
fotografija.
• •UpTijekom
to
30 to
still
can be
taken
during
motion
priorities)
Up
to
30pictures
still pictures
pictures
can
be
taken
during
recording
of
the motion
motion
priorities)
••Up
30
still
can
be
taken
during
recording
of
the
priorities)
•picture.
U načinu
kreativnog upravljanja [Miniature Effect] (Efekt
picture.
picture.
možeEffect]
doći
do
neznatnog
kašnjenja
između
pritiska
• In minijature),
[Miniature
Effect]
of
Creative
Control
Mode,
there
may be
a slight
In [Miniature
[Miniature
of Creative
Creative
Control
Mode,
there
may
be aa slight
slight
••In
of
Control
Mode,
there
may
be
okidača
do krajaEffect]
i snimanja.
delaydelay
between
fully
pressing
the
shutter
button
and
recording.
delay
between
fully
pressing
the
shutter
button
and
recording.
between fully pressing the shutter button and recording.
• Fotografije će se snimiti u postavljenoj veličini i kvaliteti.
• Pictures
will be
recorded
with the
set
picture
size and
Pictures
will
be recorded
recorded
with
the
set picture
picture
sizequality.
and quality.
quality.
••Pictures
will
be
with
the
set
size
and
• Zaslon
će se
zatamnjeti
tijekom
snimanja
slika. Fotografija
će se
(Prioriteti fotografije) • The •screen
will
go
dark
while
recording
pictures.
A
still
picture
will
be
•
The
screen
will
go
dark
while
recording
pictures.
A
still
picture
will be
be
The
screen
will
go
dark
while
recording
pictures.
A
still
picture
snimiti u videozapis u tom razdoblju, a zvuk će neće snimiti.will
recorded
in the
motion
picturepicture
duringduring
that period,
and audio
is
not is
recorded.
recorded
in the
the motion
motion
picture
during
that
period,
and
audio
is not
not recorded.
recorded.
•
Tijekom
snimanja
videozapisa
mogu
se
snimiti
4
fotografije.
recorded
in
that
period,
and
audio
(Still (Still
picture
priorities)
(Still picture
picture
priorities)
priorities)
• Up to
4 still
can be
recorded
during
recording
of theof
motion
Up
to 44pictures
still pictures
pictures
can
be recorded
recorded
during
recording
of
the motion
motion
••Up
to
still
can
be
during
recording
the
picture.
picture.
picture.
• Format slike bit će fiksno postavljen
na [16:9].
Nije
dostupno
u ovim
slučajevima:
aspect
ratio
will
be
fixed
to
[16:9].
• The••picture
The picture
picture
aspect
ratio
will
be fixed
fixed
to [16:9].
[16:9].
The
aspect
ratio
will
be
to
• Istovremeno snimanje neće biti moguće u sljedećim slučajevima:
available
in these
cases:
Not
available
in(Format
these
cases:
Not
available
in
these
cases:
––Not
Kada
je [Rec
Format]
snimanja) postavljen na [VGA/25p] u [MP4]
recording
is
not
possible
in the
following
cases:
• Simultaneous
Simultaneous
recording
is
not
possible
in
the
following
cases:
––••Kada
je
postavljeno
[FHD/24p]
[samo
kada
je following
postavljeno
[ ] (prioriteti fotografije)]
Simultaneous recording is not possible
in
the
cases:
–– Kada
je [Ex.
Conv.]
telekonverzija)
– When
[Rec
Format]
is
setis
to(Dodatna
[VGA/25p]
in [MP4]
When
[RecTele
Format]
is
set
to [VGA/25p]
[VGA/25p]
in [MP4]
[MP4]u izborniku [Motion Picture]
––When
[Rec
Format]
set
to
in
(Videozapis)
postavljena
na
kada
je postavljeno
[ is ]set]
(prioriteti
– When
the [FHD/24p]
is setis
[only
when
[
] [(still
priorities)
When
the [FHD/24p]
[FHD/24p]
is
set[ON],
[only[samo
when
[ ]]picture
(still
picture
priorities)
is set]
set] fotografije)]
––When
the
set
[only
when
(still
picture
priorities)
is
– When
[Ex. Tele
in thein
Picture]
menumenu
is setis
toset
[ON]
[only
when
[
] [(still
When
[Ex.Conv.]
Tele Conv.]
Conv.]
in[Motion
the [Motion
[Motion
Picture]
menu
is
set
to [ON]
[ON] [only
[only when
when
[ ]] (still
(still
––When
[Ex.
Tele
the
Picture]
to
picture
priorities)
is
set]
picture
priorities)
is
set]
picture priorities) is set]
216 216
216
216
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 217 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Motion Picture
Videozapis
Recording
motion pictures
withpostavljenom
manually set
Snimanje videozapisa
s ručno
aperture
value/shutter
speed
vrijednosti
otvora blende/brzine
zatvarača (Način
(Creative
Video
Mode)
kreativnog videozapisa)
Recording
Mode:
Način snimanja:
ItMoguće
is possible
to manually
change
aperture
andzatvarača
shutter speed
and
recordvideozapise.
motion
je ručno
promijeniti
otvorthe
blende
i brzinu
te tako
snimati
pictures.
1 Postavite
funkcijski kotačić na [
].
1 Set the mode dial to [ ].
2 Odaberite [Exposure Mode] (Način ekspozicije) u izborniku [Motion
Select [Exposure
Mode]
the [Motion Picture] menu. (P43)
(Videozapis)
(str. in
43.)
2 Picture]
Touch any
of[A],
[P],[S]
[A],ili[S]
or [M].
33 Dodirnite
[P],
[M].
The operation
forblende
changing
the aperture
value
or shutter
speed
is thekao
same
• • Vrijednost
otvora
ili brzina
zatvarača
mijenjaju
se na
isti način
štoas
sethe
operationfunkcijski
for setting
the mode
or
.
postavlja
kotačić
na Pdial
, Ato, S ili, M .,
It is alsomoguće
possiblejetoprikazati
display zaslon
the selection
screen by
Također,
za odabir
touchingikone
the Recording
Mode icon
in Recording
Mode.
dodirom
načina snimanja
u načinu
snimanja.
P
Start recording.
44 Počnite
snimati.
• Press the motion picture button or the shutter button to start recording a motion picture.
• Da
biste
počelicannot
snimati
pritisnite gumb za videozapise ili okidač. (Ne mogu
(Still
pictures
bevideozapis,
taken.)
se snimati fotografije.)
Stop recording.
55 Zaustavite
snimanje.
• Press the motion picture button or the shutter button to stop recording a motion picture.
• Da biste prestali snimati videozapis, pritisnite gumb za videozapise ili okidač.
• Aperture
value
• Vrijednost
otvora blende
– Set
the aperture
value
to a higher
number
whenvrijednost
you wantako
a sharp
–– Vrijednost
otvora
blende
postavite
na veću
želitefocus
oštrubackground.
pozadinu. Set the
aperture
valueotvora
to a lower
number
when
want
a soft focus
Vrijednost
blende
postavite
nayou
manju
vrijednost
akobackground.
želite zamućenu pozadinu.
• Brzinaspeed
zatvarača
• Shutter
–– Kadyou
želite
snimiti
oštru
fotografiju
objekta
kojimoving
se brzosubject,
kreće, postavite
brzinu
– When
want
to take
a sharp
picture
of a fast
set with aveću
faster
shutter
zatvarača.
Kadwant
želitetostvoriti
postavite
speed.
When you
createefekt
a trailtraga,
effect,
set to a manju
slowerbrzinu
shutterzatvarača.
speed.
–– Ručnimsetting
postavljanjem
veće brzine
zatvarača
moguthe
se povećati
smetnjedue
na zaslonu
– Manually
a higher shutter
speed
may increase
noise on-screen
to the higher
zbog više razine osjetljivosti.
sensitivity.
–– Kada se objekti snimaju na iznimno svijetlim mjestima ili pod flourescentnim/LED-
– When
subjects are
recorded
in an
extremely
bright
or under
lighting,
osvjetljenjem,
može
doći do
promjene
tona
boje place
ili svjetline
ili sefluorescent/LED
na zaslonu mogu
thepojaviti
colour tone
or brightness
theslučaju
image promijenite
may change,
or horizontal
appear on
vodoravne
linije. Uoftom
način
snimanja stripes
ili ručnomay
podesite
thebrzinu
screen.
In that case,
change
the Recording Mode or manually adjust the shutter speed to
zatvarača
na 1/60
ili 1/100.
or 1/100.
• 1/60
Postavke
možete mijenjati tijekom snimanja videozapisa. U tom se slučaju mogu snimiti
rada fotoaparata.
se korištenje
opcije [Silent
Operation].
(str. 218.)
• Youzvukovi
can change
the settings Preporučuje
during the motion
picture recording.
In that
case, operating
sound
may be recorded. Use of the [Silent Operation] is recommended. (P218)
217
217
Motion Picture
Videozapis
Minimising operational sounds during motion picture recording
The operational sound of the zoom or button operation may be recorded when it is
Minimaliziranje zvukova rada za vrijeme snimanja videozapisa
operated during the recording of a motion picture.
Zvukovi
radaicons
zumaallows
ili gumba
možda
će biti
snimljeni
kad se
njimapictures.
upravlja tijekom
Using
touch
silent
operation
while
recording
motion
videozapisa.
Set [Silent
Operation] in the [Motion Picture] menu to [ON].
•snimanja
Korištenjem ikona na dodir osiguravate tihi rad tijekom snimanja videozapisa.
• Postavite [Silent Operation] (Tihi rad) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis) na [ON] (Uklj.).
1 Start recording.
12 Počnite
snimati.
Touch [
].
23 Dodirnite
[
].
Touch icon to display the setting screen.
3 Dodirnite ikonu za prikaz zaslona za postavljanje.
Zoom (When an interchangeable lens compatible with power
zoom
is used)
Zum (kad
koristite izmjenjivi objektiv kompatibilan s električnim zumom)
F
SS
Aperture
Vrijednostvalue
otvora blende
Shutter
speed
Brzina zatvarača
Exposure
Compensation
Kompenzacija
ekspozicije
ISO
ISO
sensitivity
ISO-osjetljivost
Mic
level adjustment
Podešavanje
razine mikrofona
Drag the povlačenjem
slide bar to set.
44 Postavite
pomične trake.
The speed
of theovisi
zoom
operation
varies
depending
• •Brzina
zumiranja
o mjestu
koje
dodirnete.
on the position you touch.
postavku mijenja sporo
[ ]/[ ] changes the setting slowly
postavku mijenja brzo
[ ]/[ ] changes the setting quickly
55 Zaustavite
snimanje.
Stop recording.
218
218
P
Videozapis
Korištenje izbornika [Motion Picture] (Videozapis)
Detalje o postavkama izbornika [Motion Picture] potražite na str. 43.
• [Photo Style], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic], [i.Resolution] i [Digital Zoom]
zajednički su izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Promjena ovih
postavki u jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
–– Detalje potražite u objašnjenju odgovarajuće postavke u izborniku [Rec].
• Izbornik [Motion Picture] ne prikazuje se u sljedećim slučajevima.
–– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (Scenski način rada)
–– [Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Način kreativnog upravljanja)
[Rec Format] (Format snimanja)
• Detalje potražite na str. 211.
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
• Detalje potražite na str. 211.
[Exposure Mode] (Način ekspozicije)
• Detalje potražite na str. 217.
[Picture Mode] (Način fotografije)
• Detalje potražite na str. 216.
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)
• Detalje potražite na str. 213.
219
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 220 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 220 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Motion Picture
Videozapis
Motion Picture
[Rec Highlight]
Highlight]
[Rec[Rec
Highlight]
(Bijelo zasićeno područje kod videozapisa)
Applicable modes:
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
rada:
White saturated
areas appear blinking in black and white.
BijelaWhite
zasićena
područja
trepere
u crnoj
i bijeloj
boji. and white.
saturated
areas
appear
blinking
in black
Settings:
[ON]/[OFF]
Postavke:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF]
• If there are any white saturated areas, we recommend compensating the exposure towards
• Ako
postoje
bijela
područja,
preporučujemo
da then
kompenzirate
prema
(P149)
referring
to the areas,
histogram
(P74) and
taking theekspoziciju
picture.
It may
result in a
there are
any zasićena
white
saturated
we recommend
compensating
the exposure
towards
• Ifnegative
negativnoj
vrijednosti
(str. 149.), u odnosu na histogram (str. 74.), i zatim ponovno snimite.
better
quality
picture.
negative (P149) referring to the histogram (P74) and then taking the picture. It may result in a
Tako možete dobiti snimku bolje kvalitete.
better quality picture.
[Ex. Tele
(Dodatna telekonverzija)
[Ex.Conv.]
Tele Conv.]
[Ex.
Tele
Conv.]
• Detalje
potražite
nafor
str.details.
133.
• Refer
to P133
• Refer to P133 for details.
Decrease]
[Flkr [Flkr
Decrease]
(Smanjenje treperenja)
[Flkr Decrease]
Primjenjivi
načinimodes:
rada:
Applicable
Applicable
modes:
Brzina
zatvarača
podesiti
datobireduce
se smanjilo
treperenje
ili pojavljivanje
pruga
na
The
shutter može
speedse
can
be fixed
the flicker
or striping
in the motion
picture.
videozapisu.
Settings:
[1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
The shutter speed can be fixed to reduce the flicker or striping in the motion picture.
Postavke: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
Settings: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
[Silent
Operation]
[Silent
Operation]
(Tihi rad)
[Silent
Operation]
• Refer
to P218
• Detalje
potražite
nafor
str.details.
218.
• Refer to P218 for details.
220
220 220
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 221 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
221 ページ
Motion Picture
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
[Mic Level Disp.]
Motion Picture
Videozapis
Motion Picture
Applicable
modes:
[Mic Level
Disp.]
[Mic
Level
Set
whether
orDisp.]
not the mic levels are displayed on the recording screen.
Applicable
modes:
[Mic [Mic
LevelLevel
Disp.] Disp.]
(Prikaz razine mikrofona)
Settings:
[ON]/[OFF]
Applicable modes:
Set
whether
orrada:
not the mic levels are displayed on the recording screen.
Applicable
modes:
Primjenjivi
načini
Settings:
[ON]/[OFF]
Set
whether
or
not the
mic levels
are displayed
on the za
recording
screen.
Not available
in mikrofona
these
cases:
Postavite
hoće
li se
prikazivati
na zaslonu
snimanje.
Set whether
orrazina
not the
mic levels
are displayed
on the recording
screen.
[ON]/[OFF]
Not available
with [Miniature Effect] in Creative Control Mode.
•Settings:
Postavke:
[ON]/[OFF]
Settings:
[ON]/[OFF]
Not available
in these cases:
available
with
[Miniature
Effect]
• Not Not
available
in these
cases:in Creative Control Mode.
Nije dostupno
u ovim
slučajevima:
Not
available
in these cases:
[Mic
Level
Adj.]
available
with [Miniature
in Creative
Control
Mode.
• Not
• Nije
dostupno
u [Miniature
Effect]Effect]
u načinu
kreativnog
upravljanja.
• Not available with [Miniature Effect] in Creative Control Mode.
Applicable
modes:
[Mic Level
Adj.]
[Mic
Level
Adj.]
sound
input level to
19 different
levels.
[MicAdjust
Levelthe
Adj.]
(Podešavanje
razine
mikrofona)
Applicable
modes:
[Mic
Level
Adj.]
Primjenjivi
rada:
Applicable
modes:
Adjust načini
the sound
input level to 19 different levels.
Not available
Applicable
modes:in these cases:
Podešavanje
razine
audioulaza
19
razina.
the sound
levelnato
19različitih
different
levels.
•Adjust
Not available
withinput
[Miniature
Effect]
in Creative
Control Mode.
Adjust
theavailable
sound input
level to
19 different levels.
Not
in these
cases:
dostupno
u ovim
slučajevima:
•Nije
Not Not
available
with
[Miniature
available
in these Effect]
cases:in Creative Control Mode.
Not available
in these
• Nije[Special
dostupno
uMic.]
[Miniature
Effect]cases:
u načinu kreativnog upravljanja.
• Not available with [Miniature Effect] in Creative Control Mode.
• Not available with [Miniature Effect] in Creative Control Mode.
Applicable
modes:
[Special
Mic.]
[Special
Mic.] (Posebni
mikrofon)
Settings:
[STEREO]/[SHOTGUN]
[Special
Mic.]
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
[Special Mic.]
Postavke:
[STEREO]/[SHOTGUN]
(Ciljani)
Applicable
modes:
Settings:
[STEREO]/[SHOTGUN]
Refer to P312
for details.
•Applicable
modes:
Settings: [STEREO]/[SHOTGUN]
• ZaSettings:
detaljetopogledajte
str. 312.
[STEREO]/[SHOTGUN]
P312
for details.
• Refer
[Wind
Cut] for details.
[Wind
Cut]to(Izrezivanje
šuma vjetra)
P312
• Refer
• Refer to P312 for details.
Primjenjivi
načini
rada:
Applicable
modes:
[Wind
Cut]
Automatsko
sprečavanje
snimanjaofzvukova
vjetra.
[Wind
Cut]
This
prevents
the recording
wind-noise
automatically.
Applicable
modes:
[Wind
Cut]
Postavke:
[AUTO]/[HIGH]
(Glasno)/[STANDARD]
(Standardna)/[LOW] (Tiho)/[OFF]
Settings: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
modes:
This prevents
the recording of wind-noise automatically.
(Isklj,)Applicable
Applicable modes:
Settings:
[AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
This
prevents
of than
wind-noise
automatically.
quality the
mayrecording
be different
usual when
[Wind Cut] is set to [AUTO].
• Sound
This prevents
the
of wind-noise
automatically.
• Kvaliteta
zvuka
bit
ćerecording
drugačija od
uobičajene kad
se [Wind Cut] postavi na [AUTO].
Settings:
[AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
[AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
Notquality
available
in these
cases:
Sound
may be
different
than usual when [Wind Cut] is set to [AUTO].
•Settings:
dostupno u ovim slučajevima:
Not available with [Miniature Effect] in Creative Control Mode.
•Nije
quality
may be
different
than
usual
when [Wind
Cut] is set to [AUTO].
• Sound
• Nije
dostupno
u [Miniature
Effect]cases:
u
načinu
kreativnog
upravljanja.
Not
available
in these
•• When
an
external
is
connected,
[AUTO]
is Cut]
not available.
Sound
quality
maymicrophone
be
different
than
usual when
[Wind
is set to [AUTO].
• Kada
je
spojen
vanjski
mikrofon,
[AUTO]
nije
dostupno.
available
with [Miniature
• Not Not
available
in these Effect]
cases:in Creative Control Mode.
• When
anavailable
external microphone
is connected, [AUTO] is not available.
Not
in these cases:
• Not available with [Miniature Effect] in Creative Control Mode.
available
with
[Miniature
Effect]
in Creative
Control
Mode.
•• Not
When an external microphone is connected,
[AUTO]
is not
available.
221
• When an external microphone is connected, [AUTO] is not available.
221
221
221 221
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 222 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Playback/Editing
Reprodukcija/Uređivanje
Using the [Playback]
Menu
Korištenje
izbornika [Playback]
(Reprodukcija)
With
thisizbornikom
menu, youmožete
can use
various
playback
functions
such as cropping
other i
S ovim
koristiti
različite
funkcije
reprodukcije,
kao što jeand
izrezivanje
editing
of recorded
images, protect
settings,zaštite
etc. itd.
druga uređivanja
snimljenih
slika, postavke
Korištenjem
[Clear Retouch],
[Text [Time
Stamp],
[Time
Lapse[Stop
Video],
[STop
Motion
Video],or
[Clear Retouch],
[Text Stamp],
Lapse
Video],
Motion
Video],
[Resize]
• With
[Resize] ili a[Cropping]
stvara
se isnova
uređena
fotografija.
Ne može
stvoriti
nova fotografija
[Cropping],
new edited
picture
created.
A new
picture cannot
be se
created
if there
is no free
ako na
nema slobodnog
mjesta,
stoga
da editing
provjerite
space
onmemorijskoj
the card so kartici
we recommend
checking
that there
is preporučujemo
free space before
theima li
dovoljno slobodnog mjesta prije obrađivanja fotografije.
picture.
U these
ovim uputama
zainstructions,
uporabu, koraci
zafor
postavljanje
stavki item
izbornika
opisani su as
u nastavku.
In
operating
steps
setting a menu
are described
follows.
→ [Playback] (Reprodukcija) → [Slide Show] (Prikaz u nizu)
[MENU] > [Playback]>[Slide Show]
[2D/3D Settings]
[2D/3D
Settings](2D/3D postavke)
Mogu se promijeniti načini reprodukcije 3D-fotografija.
Playback methods for the 3D pictures can be switched.
• Ovaj se izbornik prikazuje samo kada je 3D-reprodukcija moguća. Za detalje pogledajte str.
• This is a menu that is only displayed when 3D playback is possible. Refer to P292 for details.
292.
[Slide Show]
(Slide show) (Prikaz u nizu)
You can play back the pictures you have taken in synchronisation with music, and you can
Snimljene
fotografijewhile
možete
reproducirati
zajedno
s glazbom,
možete
činiti i u nizu,
do this in sequence
leaving
a fixed interval
between
eachaoftothe
pictures.
ostavljajući
odabrani
interval
između
svake
fotografije.
Također
možeteonly
složiti
prikaz slika
You
can also
put together
a slide
show
composed
of only
still pictures,
motion
u nizu samo
samo od videozapisa, samo od 3D-fotografija i sl.
pictures,
onlyod
3Dfotografija,
pictures etc.
Preporučujemo
ove
značajke
kadyour
pregledavate
fotografije
spajanjem
We
recommendkorištenje
this feature
when
you view
pictures by
connecting
the camera to a
fotoaparata i TV-prijamnika.
TV.
1
1
Odaberite
izbornik.
Select
the menu.
→ [Playback]
(Reprodukcija)
[MENU] >
[Playback]>[Slide
Show] → [Slide Show] (Prikaz u nizu)
2
Touch
theprsta
group
to play back.
Dodirom
odaberite
grupu koju želite
•reproducirati.
Refer to P292 for the method to play back [3D] pictures in
• 3D.
Informacije o načinu reprodukcije 3D-fotografija u
potražite na
str. the
292.category you wish to play
• In3D-formatu
[Category Selection],
touch
3
3
• back.
U [Category Selection] (Odabir kategorije) dodirnite
kategoriju
koju
želite reproducirati.
For
details on
categories,
refer to P225.
Detalje o kategorijama potražite na str. 225.
Touch [Start].
Dodirnite [Start] (Početak).
222
Reprodukcija/uređivanje
■ Radnje tijekom prikaza u nizu
▲
Reprodukcija/Pauza
◄
Povratak na prethodnu sliku
(tijekom pauze/reprodukcije
videozapisa/reprodukcije
grupe fotografija)
Stražnji Smanjenje glasnoće
kotačić
(ulijevo)
▼
Izlaz iz prikaza u nizu
►
Prelazak na sljedeću sliku
(tijekom pauze/reprodukcije
videozapisa/reprodukcije
grupe fotografija)
Stražnji Povećanje glasnoće
kotačić
(udesno)
• Reprodukcija se nastavlja normalno nakon što završi prikaz u nizu.
■■Promjena postavki prikaza u nizu
Postavke za reprodukciju slika u nizu možete mijenjati odabirom [Effect] ili [Setup] na
zaslonu izbornika prikaza u nizu.
[Effect] (Efekt)
Ova funkcija omogućuje odabir efekata zaslona kada prebacujete s jedne fotografije na
drugu.
[AUTO], [NATURAL] (Prirodno), [SLOW] (Sporo), [SWING] (Swing), [URBAN] (Urbano),
[OFF] (Isklj.)
• Kada odaberete [URBAN], moguće je da će snimka biti crno-bijela, što je efekt zaslona.
• [AUTO] se može koristiti samo onda kada je odabrana funkcija [Category Selection] (Odabir
kategorije). Fotografije se reproduciraju s preporučenim efektima za svaku kategoriju.
• [Effect] je fiksno postavljen na [OFF] (Isklj.) u načinu [Video Only] (Samo videozapisi) ili kada
je tijekom reprodukcije u nizu postavljeno [
], [
], [
] u [Category Selection].
• Čak i ako se postavi [Effect], ta funkcija ne radi tijekom prikaza u nizu grupe fotografija.
• Tijekom pregleda slika u načinu za portret (okomito), isključuju se neki dijelovi značajke
[Effect].
223
Reprodukcija/uređivanje
[Setup] (Postavljanje)
Mogu se postaviti [Duration] ili [Repeat] (Ponavljanje).
Stavka
Postavke
[Duration]
(Trajanje)
[1 SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC]
[Repeat]
(Ponavljanje)
[ON]/[OFF]
[Sound]
(Zvuk)
[AUTO]
(Automatski):
Glazba se reproducira pri reprodukciji fotografija, a zvuk
se reproducira kada se reproduciraju videozapisi.
[Music]
(Glazba):
Reproducira se glazba.
[Audio]
(Zvuk):
Reproducira se audiozapis (samo za videozapise).
[OFF]:
Neće biti zvuka.
• Funkcija [Duration] se može postaviti samo ako je [Effect] postavljen na [OFF] (Isklj.).
• Pri reprodukciji sljedećih snimki isključena je postavka [Duration].
–– Videozapisi
–– Panoramske fotografije
–– Grupa fotografija
224
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
225
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
225 ページ
ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 225
225 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
午前11時53分
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
Playback/Editing
[Playback Mode]
(Način reprodukcije)
[Playback
Mode]
[Playback
Mode]
[Playback
Mode]
[Playback
Mode]
Moguće je odabrati reprodukciju u načinima [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija), [Picture
Playback
in
[Normal
Play],
[Picture
Only], [Video
Only],
[3D
Play],
[Category
Play]
Playback
in
[Normal
Play],
[Picture
Only],
[3D
Play],
[Category
Play] or
or
Playback
in
Play],
[Picture
Only],
[Video
Only],
[3D
Play],
[Category
Only] (Samo
fotografije),
[Video
Only] Only],
(Samo[Video
videozapisi),
(3D-reprodukcija),
Playback
in [Normal
[Normal
Play],
[Picture
Only],
[Video
Only],[3D
[3DPlay]
Play],
[Category Play]
Play] or
or
[Favorite
Play]
can
be
selected.
[Favorite
Play]
can
be
selected.
[Category Play]
Play] (Reprodukcija
kategorije) ili [Favorite Play] (Reprodukcija omiljenih fotografija).
[Favorite
can
[Favorite
Play]
can be
be selected.
selected.
1
Select
the
1
Select
the menu.
menu.
1
the
Odaberite
izbornik.
1 Select
Select
the menu.
menu.
[MENU]
>
[Playback]>[Playback
Mode]
[MENU]
>
[Playback]>[Playback
Mode]
[MENU]
[Playback]>[Playback
Mode]
[MENU] >
>
[Playback]>[Playback
Mode]
→ [Playback]
(Reprodukcija)
→ [Playback Mode] (Način reprodukcije)
2
Touch
the
group
to
play
back.
2
Touch
the
group
to
play
back.
2
Touch
the
group
to
play
back.
2 •Touch
theP292
group
to
play back.
Dodirom
prsta
odaberite
grupu
koju želite
reproducirati.
the
to
[3D
pictures
•• Refer
Refer to
to
P292 for
for
the method
method
to play
play back
back
[3D Play]
Play]
pictures in
in 3D.
3D.
to
for
method
back
Play]
3D.
Informacije
o načinu
fotografija
u 3D-formatu,
[3Din
Play],
•• Refer
Refer
to P292
P292
for the
the reprodukcije
method to
to play
play
back [3D
[3D
Play] pictures
pictures
in
3D. potražite na str. 292.
When
[Category
Play]
is
selected
in
above
step
2
When [Category
[Category Play]
Play] is
is selected
selected in
in above
above step
step 2
2
When
KadaTouch
je
odabrano
[Category
Play]
u navedenom
When
[Category
Play]
isto
selected
in
above step 22. koraku
3
the category
category
play
back.
3
the
to
play
back.
3
Touch
the
category
to
play
back.
3 Touch
theare
category
to the
play
back. shown
Dodirom
prsta
odaberite
kategoriju
koju želite
•Touch
Pictures
sorted
into
categories
below.
Pictures are
are sorted
sorted into
into the
the categories shown
shown
below.reproducirati.
•••• Pictures
below.
Pictures
are su
sorted
into the ucategories
categories
shownkategorije.
below.
Fotografije
podijeljene
dolje navedene
4
4
4
4
Recording
information
e.g.
Scene
Detection
Scene
Modes
Recording
information
e.g.
Scene
Detection or
or
Scene Guide
Guide
Modes
Recording
information
e.g.
Scene
or
Guide
Modes
Recording
information
e.g.prepoznavanje
Scene Detection
Detection
or Scene
Scene
Guide
Modes
Informacije
o ¢snimanju,
npr.
scene
ili scenski
načini
rada
¢
•• [Face
Recog.]
¢
[Face
Recog.]
¢
•••[Face
Recog.]
[Face
Recog.]
[Face
Recog.] (Prepoznavanje lica)*
•• [i-Portrait],
[i-Portrait], [i-Night
[i-Night Portrait],
Portrait], [i-Baby]
[i-Baby] in
in Scene
Scene Detection
Detection
•• [i-Portrait],
[i-Night
Portrait],
[i-Baby]
in
Detection
[i-Portrait],
[i-Night
Portrait],
[i-Baby]
in uScene
Scene
Detection
•
[Clear
Portrait]/[Silky
Skin]/[Backlit
Softness]/[Clear
in Backlight]/[Relaxing
Backlight]/[Relaxing
*
•
[i-Portrait],
[i-Night
Portrait],
[i-Baby]
otkrivanju
scene
•
[Clear
Portrait]/[Silky
Skin]/[Backlit
Softness]/[Clear
in
*
•
[Clear
Portrait]/[Silky
Skin]/[Backlit
Softness]/[Clear
in
Backlight]/[Relaxing
*
[Clear
Portrait]/[Silky
Skin]/[Backlit
Softness]/[Clear
in in
Backlight]/[Relaxing
* ••Tone]/[Sweet
[Clear
Portrait]/[Silky
Skin]/[Backlit
Softness]/[Clear
Backlight]/[Relaxing
Child's
Face]/[Clear
Night
Portrait]
Guide
Tone]/[Sweet Child's
Child's Face]/[Clear
Face]/[Clear Night
Night Portrait]
Portrait] (Scene
(Scene
Guide Mode)
Mode)
Tone]/[Sweet
(Scene
Guide
Mode)
Tone]/[Sweet
Child's
Face]/[Clear
Night
Portrait]
(Scene
Guide
Mode)
Tone]/[Sweet
Child’s
Face]/[Clear
Night
Portrait]
(Scenski
način
rada)
•• [i-Scenery],
[i-Sunset]
in
Scene
Detection
[i-Sunset]
in
Scene
Detection
•••[i-Scenery],
[i-Scenery],
[i-Sunset]
in
Scene
Detection
[i-Scenery],
[i-Sunset]
otkrivanju
scene
[i-Scenery],
[i-Sunset]
in uScene
Detection
•• [Distinct
Scenery]/[Bright
Blue
Sky]/[Romantic
Sunset
Glow]/[Vivid
Sunset
,
[Distinct
Scenery]/[Bright
Blue
Sky]/[Romantic
Sunset
Glow]/[Vivid
Sunset
,
[Distinct
Scenery]/[Bright
Blue
Sky]/[Romantic
Sunset
Glow]/[Vivid
Sunset
,
[Distinct
Scenery]/[Bright
Blue
Sky]/[Romantic
Sunset
Glow]/[Vivid
Sunset
Scenery]/[Bright
Blue
Sky]/[Romantic
Sunset
Glow]/[Vivid
Sunset
, •••[Distinct
Glow]/[Glistening
Water]
(Scene
Guide
Mode)
Glow]/[Glistening
Water]
(Scene
Guide
Mode)
Glow]/[Glistening
Water]
(Scene
Guide
Mode)
Glow]/[Glistening
Water]
(Scenski
način
rada)
Glow]/[Glistening Water] (Scene Guide Mode)
•• [i-Night
Portrait],
[i-Night
Scenery]
in
Scene
Detection
Portrait],
[i-Night
Scenery]
in
Scene
Detection
[i-Night
Portrait],
[i-Night
Scenery]
otkrivanju
scene
•••[i-Night
[i-Night
Portrait],
[i-Night
Scenery]
in
Detection
[i-Night
Portrait],
[i-Night
Scenery]
in uScene
Scene
Detection
•
[Clear
Nightscape]/[Cool
Night
Sky]/[Warm
Glowing
Nightscape]/[Artistic
.
••[Clear
[Clear
Nightscape]/[Cool
Night
Sky]/[Warm
Glowing Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/[Artistic
.
[ClearNightscape]/[Cool
Nightscape]/[CoolNight
NightSky]/[Warm
Sky]/[Warm Glowing
•
Nightscape]/[Artistic
.
Nightscape]/[Cool
Night
Sky]/[Warm
Glowing
Nightscape]/[Artistic
. • [Clear
Nightscape]/[Glittering
Illuminations]/[Clear
Night Portrait]
Portrait]
(Scene Guide
Guide
Mode)
Nightscape]/[Glittering
Illuminations]/[Clear
Night
(Scenski
način rada)
Nightscape]/[Glittering
Illuminations]/[Clear
Portrait]
(Scene
Mode)
Nightscape]/[Glittering
Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Clear
Illuminations]/[Clear Night
Night Portrait]
Portrait] (Scene
(Scene Guide
Guide Mode)
Mode)
•••[Clear
Sports
Shot]
(Scene
Guide
Mode)
[Clear
Sports
Shot]
(Scenski
način
rada)
[Clear Sports
Sports Shot]
Shot] (Scene
(Scene Guide
Guide Mode)
Mode)
•• [Clear
[Clear Sports Shot] (Scene Guide Mode)
•••[i-Food]
Detection
[i-Food]in
uScene
otkrivanju
scene
[i-Food]
in
Scene
Detection
•
[i-Food]
in
Detection
1
• [i-Food]
in Scene
Scene
Detection
1
[Appetizing
Food]/[Cute
Dessert]
(Scenski
način
rada)
Food]/[Cute
Dessert]
(Scene
Guide
Mode)
1
[Appetizing
Food]/[Cute
Dessert]
(Scene
Guide
Mode)
1 ••••[Appetizing
[Appetizing
Food]/[Cute
• [Appetizing Food]/[Cute Dessert]
Dessert] (Scene
(Scene Guide
Guide Mode)
Mode)
•••[Travel
Date]
[Travel
Date] (Datum putovanja)
[Travel
Date]
•• [Travel
[Travel Date]
Date]
Slike
snimljene
u nizu
dok je brzina
snimanja
u nizuset
postavljena
na [SH]
•••Still
pictures
recorded
continuously
with
burst speed
to [SH]
Still
Still pictures
pictures recorded
recorded continuously
continuously with
with burst
burst speed
speed set
set to
to [SH]
[SH]
•• Still
pictures
recorded
continuously
with
burst
speed
set
to
[SH]
[Time
Lapse
Shot] (Snimanje
fotografija u intervalima)/[Time Lapse Video]
•••[Time
Lapse
Shot]/[Time
Lapse
Lapse
Shot]/[Time
Lapse Video]
Video]
•• [Time
[Time
Lapse
Shot]/[Time
Video]
[Time
Lapse videozapisa
Shot]/[Time Lapse
Lapse
Video]
(Snimanje
u intervalima)
•• [Stop
Motion
Animation]/[Stop
Motion
Video]
[Stop
Motion
Animation]/[Stop
Motion
Video]
•••[Stop
Motion
Animation]/[Stop
Motion
Video]
[Stop
Motion
Animation]/[Stop
Motion
Video]
[Stop Motion Animation]/[Stop Motion
Video]
¢Play
back
by
selecting
and
touching
the
picture
of
the
person you
desire to
play
back.
¢Play
back
by
selecting
and
touching
the
picture
of
the
you
play
back.
¢Play
back by
by selecting
selecting
and
touching
the
picture
ofkoju
the person
person
you desire
desire to
toKada
play se
back.
* ¢Play
Reproducirajte
odabirom
i dodirom
nathe
sliku
osobeof
želite picture
reproducirati.
radi
back
and
touching
picture
the
person
you
desire
to
play
back.
As
for
group
pictures,
the
entire
group
is
treated
as
a
single
with
Face
As
for group
group
pictures,
the entire
entire group
group
is treated
treated as
aslica
a single
single
picturesewith
with
Face
for
pictures,
the
is
a
picture
Face
oAs
grupi
fotografija,
za
informacije
o
prepoznavanju
cijela
grupa
tretira
kao
jedna
As for group information.
pictures, the entire group is treated as a single picture with Face
Recognition
Recognition
Recognition information.
information.
fotografija.
information.
• Recognition
Categorisation
of
pictures
differ
from
depending
on
the
Categorisationvideozapisa
of the
the motion
motion
pictures
differ
from the
the still
still pictures
pictures
depending
on
the
• •••Kategorizacija
razlikuje
sediffer
od kategorizacije
fotografija,
ovisno oon
načinu
Categorisation
of
motion
pictures
from
the
still
pictures
depending
the
Categorisation
of the
the
motion
pictures
differ
from
the
still
pictures
depending
on
the
Recording
Mode.
Some
motion
pictures
may
not
be
played
back.
Recording
Mode.
Some
motion
pictures
may
not
be
played
back.
snimanja.
Neki
se
videozapisi
možda
neće
reproducirati.
Recording Mode.
Mode. Some
Some motion
motion pictures
pictures may
may not
not be
be played
played back.
back.
Recording
Touch [Set].
Touch
[Set].
Touch
[Set].
Dodirnite
[Set] (Postavi).
Touch
[Set].
225
225
225
225
225
Reprodukcija/uređivanje
[Location Logging] (Bilježenje lokacije)
Informacije o lokaciji (zemljopisna širina/dužina) s pametnog telefona/tableta mogu se
poslati na fotoaparat i zapisati na slike.
Priprema:
Slanje informacija o lokaciji s pametnog telefona/tableta na fotoaparat
• Na pametni telefon/tablet morate instalirati "Panasonic Image App". (str. 248.)
• Pročitajte odjeljak [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije "Image App" za ostale detalje o radu.
1
Odaberite izbornik.
→ [Playback] (Reprodukcija) → [Location Logging] (Bilježenje
lokacije) → [Add lokacija Data] (Dodavanje podataka o lokaciji)
2
Dodirnite razdoblje za koje namjeravate zabilježiti informacije o lokaciji.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Informacije o lokaciji snimaju se na slike.
• Slike s informacijama o lokaciji prikazuju se s [GPS].
■■Pauziranje snimanja informacija o lokaciji
Dok učitavaju se informacije o lokaciji, dodirnite [Cancel] (Poništavanje).
• Tijekom zaustavljenog vremena prikazuje se [O].
Odaberite vrijeme pomoću [O] da biste ponovno pokrenuli postupak snimanja na sliku
na kojoj ste stali.
■■Brisanje primljenih informacija o lokaciji
1
Odaberite izbornik.
→ [Playback] (Reprodukcija) → [Location Logging] (Bilježenje
lokacije)→[Delete Location Data] (Brisanje podataka o lokaciji)
2
Dodirnite razdoblje za koje namjeravate obrisati podatke o lokaciji.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Informacije o lokaciji mogu se zapisivati samo na slike snimljene ovim fotoaparatom.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Informacije o lokaciji neće se zapisivati na slike snimljene nakon što su informacije o
lokaciji poslane (str. 255.).
• Informacije o lokaciji neće se zapisivati na slike snimljene s [Rec Format] (Format
snimanja) postavljenim na [AVCHD].
• Moguće je da se informacije o lokaciji neće moći zapisati ako na kartici nema dovoljno
slobodnog mjesta.
• Ako je kartica zaključana, informacije o lokaciji ne mogu se zapisivati na slike, a primljene
informacije o lokaciji ne mogu se brisati.
226
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 227
227 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Playback/Editing
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Clear
Retouch](Brisanje nepotrebnih dijelova)
[Clear Retouch]
You
can erase
unnecessary
recordedmogu
on the
Nepotrebni
dijelovi
snimljeni parts
na fotografije
sepictures
obrisati.taken.
• The
erasure
operation
canizvršiti
only be
performed by
touching.
[Clear
Retouch]
automatically
Radnju
brisanja
možete
upravljanjem
dodirom.
[Clear
Retouch]
automatski
omogućuje
upravljanje
dodirom.
enables
the touch
operation.
1
Odaberite
izbornik.
Select
the menu.
2
3
2
[MENU] >
[Playback]>[Clear
Retouch]
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Clear
Retouch] (Brisanje nepotrebnih
dijelova)
Drag the screen horizontally to select an image, and then touch [Set].
Drag
yourvodoravno
finger overpo
thezaslonu
part you
delete.
Povucite
dawant
bistetoodabrali
•sliku
The parts
to be
erased are
coloured.
i zatim
dodirnite
[Set]
(Postavi).
•Povucite
Touching prst
[Undo]
returns
the coloured
parts
to a previous
preko
dijela
koji želite
izbrisati.
3
• state.
Dijelovi koji će se izbrisati bit će označeni bojom.
• Dodirom na [Undo] (Poništavanje) obojeni dijelovi
vraćaju se na prethodno stanje.
5(029(
5(029(
6&$/,1*
6&$/,1*
6HW
6HW
Erasing details (enlarging the display)
Brisanje detalja (uvećani prikaz)
1 Touch [SCALING].
 Dodirnite [SCALING] (Dimenzioniranje).
• The screen is enlarged.
Zaslon se uvećava.
•• Pinching
out/pinching in (P17) the screen allows
• Približavanjem i udaljavanjem dva prsta (str.
you to enlarge/reduce it.
17.) možete povećati/smanjiti zaslon.
5(029(
5(029(
•• Enlarge/reduce
can also be moguće
performed
Povećavanje/smanjivanje
je iby rotating
the
rear dial. stražnjeg kotačića.
zakretanjem
•• Dragging
the screen
allows
youpomicati
to move the
Povlačenjem
zaslona
možete
6&$/,1*
6&$/,1*
6HW
6HW
enlarged
uvećani part.
dio.
 Dodirnite
[REMOVE] (Uklanjanje).
Touch [REMOVE].
2
Radnja se
vraća to
nathat
odabir
dijelova koje
želiteyou
•• Operation
returns
of selecting
the parts
4
4
5
5
izbrisati.
Dijelovi
želite
to delete.
Thekoje
parts
you obrisati
want to mogu
deletese
can be
want
odabrati uz zadržavanje povećanja.
selected while the enlargement is maintained.
Dodirnite [Set] (Postavi).
Touch [Set].
• Prikazuje se zaslon pregleda.
• Preview screen is displayed.
Dodirnite [Save] (Spremanje).
Touch [Save].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
• Confirmation
screen
is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
izvršenju izađite
iz izbornika.
Exit the menu after it is executed.
227
Reprodukcija/uređivanje
• Fotografije mogu izgledati neprirodno jer se pozadina obrisanih dijelova umjetno stvara.
• Za grupe fotografija, izvršite [Clear Retouch] za svaku fotografiju. (Ne mogu se uređivati
odjednom.)
• Kada se [Clear Retouch] koristi za grupe fotografija, one se spremaju kao nove fotografije,
odvojeno od izvornih.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Nije dostupno kada je u uporabi tražilo.
• [Clear Retouch] ne može se izvršiti na sljedećim slikama.
–– Videozapisi
–– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
–– Fotografije snimljene pomoću [
], [
] ili [
]
–– Fotografije snimljene drugom opremom
228
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 229 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
[Title Edit]
Fotografijama možete dodati tekst (komentare). Nakon spremanja teksta možete ga
You
cankoristeći
add text funkciju
(comments)
pictures.
After text oznaka)
has been(str.
registered,
otisnuti
[TexttoStamp]
(Tekstualna
230.). it can be stamped
in prints using [Text Stamp] (P230).
1 Odaberite izbornik.
1 Select the menu.
→ [Playback] (Reprodukcija)→ [Title Edit] (Uređivanje naslova)→
[MENU] >
[Playback]>[Title
Edit]>[Single]/[Multi]
[Single]/[Multi]
(Jedna/Više)
2
Odaberite
sliku kojoj
želite
Select
an image
to add
text.dodati tekst.
Za fotografije
s već
memoriranim
naslovima
se [
•• [’]
is displayed
for pictures
with titles
alreadyprikazuje
registered.
Postavkasetting
[Single] (Jedna)
[Single]
 Povucite
po zaslonuand
i odaberite
sliku.
1
Drag thevodoravno
screen horizontally
select an
image.
 Dodirnite
[Set] (Postavi).
2
Touch [Set].
].
6HW
[Multi]
setting
Postavka
[Multi] (Više)
 Dodirnite
fotografiju
(ponovite).
1
Touch a picture
(repeat).
• Ponovnim
prsta na istu
fotografiju
se
will be cancelled
by touching
theotkazuje
same picture
• Selectiondodirom
odabir.
again.
 Dodirnite
[OK].
2
Touch [OK].
3
3
2.
Enter
thetekst.
text. (P64)
Unesite
(str. 64.)
•• Exit
the menu
after it izađite
is set. iz izbornika.
Nakon
postavljanja
• •To Da
delete
title, erase
allobrišite
the textsav
in the
textnainput
screen.
bistethe
obrisali
naslov,
tekst
zaslonu
za unos teksta.
• •You
can (komentare)
print out textsmožete
(comments)
the “PHOTOfunSTUDIO”
bundled software
on the
Tekst
ispisatiusing
pomoću
softvera "PHOTOfunSTUDIO"
koji se nalazi
na
isporučenom
CD-ROM-u.
CD-ROM
(supplied).
Opcijom
možete
odjednom
do[Multi].
100 fotografija.
• •You
can set[Multi]
up to 100
pictures
at onepostaviti
time with
Nijeavailable
dostupno
ovimcases:
slučajevima:
Not
in uthese
Necannot
možete
koristiti
funkciju
[Titlefollowing
Edit] za pictures.
sljedeće snimke.
use
[Title Edit]
for the
• •You
–– Videozapisi
– Motion
pictures
–– Fotografije snimljene pomoću [
], [
] ili [
]
– Pictures taken with [
], [
] or [
]
–– Fotografije snimljene drugom opremom
– Pictures recorded with other equipment
229
229
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 229 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
[Title Edit]
Na snimljene fotografije možete ispisati datum/vrijeme snimanja, ime, lokaciju, datum
You
can add
text (comments) to pictures. After text has been registered, it can be stamped
putovanja
ili naslov.
in prints using [Text Stamp] (P230).
1 Odaberite izbornik.
1 Select the menu.
→ [Playback] (Reprodukcija)→ [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)→
[MENU] >
[Playback]>[Title
Edit]>[Single]/[Multi]
[Single]/[Multi]
(Jedna/Više)
2
Odaberite
sliku na
kojutext.
želite otisnuti tekst.
Select
an image
to add
Akoisjedisplayed
na fotografiji
otisnut tekst,
na zaslonu
pojavljuje [
•• [’]
for pictures
with titles
alreadyseregistered.
Postavkasetting
[Single] (Jedna)
[Single]
 Povucite
po zaslonuand
i odaberite
sliku.
1
Drag thevodoravno
screen horizontally
select an
image.
 Dodirnite
[Set] (Postavi).
2
Touch [Set].
].
6HW
[Multi]
setting
Postavka
[Multi] (Više)
 Dodirnite
fotografiju
(ponovite).
1
Touch a picture
(repeat).
• Ponovnim
prsta na istu
fotografiju
se
will be cancelled
by touching
theotkazuje
same picture
• Selectiondodirom
odabir.
again.
 Dodirnite
[OK].
2
Touch [OK].
3
3
2.
Enter
the text.
Dodirnite
[Set](P64)
(Postavi).
• Exit the menu after it is set.
• To delete the title, erase all the text in the text input screen.
• You can print out texts (comments) using the “PHOTOfunSTUDIO” bundled software on the
CD-ROM (supplied).
• You can set up to 100 pictures at one time with [Multi].
Not available in these cases:
• You cannot use [Title Edit] for the following pictures.
– Motion pictures
– Pictures taken with [
], [
] or [
]
– Pictures recorded with other equipment
230
229
Reprodukcija/uređivanje
4
Odaberite stavku koju želite otisnuti.
Stavka
Opis postavki
[Shooting
Date]
(Datum
snimanja)
[W/O TIME]
(Bez vremena):
Ispisuje se godina, mjesec i dan.
[WITH TIME] (S
vremenom):
Ispisuje se godina, mjesec, dan, sat i minute.
[OFF]
([Face
Recognition]
(Prepoznavanje
lica))
[Name]
(Ime)
([Baby/Pet]
(Dijete/Kućni
ljubimac))
Bit će otisnuto ime memorirano u funkciji [Face
Recog.].
Bit će otisnuto ime memorirano u funkciji [Profile
Setup] (Postavljanje profila).
[OFF]
[ON]:
[Location]
(Lokacija)
[OFF]
[ON]:
[Travel Date]
(Datum
putovanja)
Dodirnite [
Ispisuje se datum putovanja postavljen u opciji
[Travel Date].
[OFF]
[ON]:
[Title]
(Naslov)
5
6
Ispisuje se odredište putovanja postavljeno kao
[Location] (Lokacija).
Ispisuje se naslov unesen pomoću funkcije [Title
Edit] (Uređivanje naslova).
[OFF]
].
Dodirnite [OK].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
231
Reprodukcija/uređivanje
• Kad ispisujete fotografije na kojima je otisnut tekst, datum će biti ispisan preko ispisanog
teksta ako odredite ispis datuma u fotografskom studiju ili na pisaču.
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Kad ispisujete tekst, kvaliteta fotografija bit će lošija.
• Ovisno o pisaču koji koristite, neki bi znakovi mogli biti izrezani tijekom ispisa. Provjerite
prije ispisa.
• Kada ispisujete tekst na fotografije u grupi, fotografije s ispisom spremaju se odvojeno od
originala grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Text Stamp] ne možete koristiti za sljedeće snimke.
–– Videozapisi
–– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
–– Fotografije snimljene bez postavljanja sata i naslova
–– Fotografije na kojima je prethodno ispisan tekst pomoću funkcije [Text Stamp]
–– Fotografije snimljene pomoću [
], [
] ili [
]
–– Fotografije snimljene drugom opremom
232
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 233 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Video
Divide](Podjela videozapisa)
[Video Divide]
Snimljeni videozapis
može
sebe
podijeliti
Ova se funkcija
kad to
Recorded
motion picture
can
dividedna
indva
two.dijela.
It is recommended
forpreporučuje
when you want
želite odijeliti
dio koji
dijela
ne trebate.
divide
a part you
needtrebate
with a od
part
you koji
do not
need.
Podjela videozapisa
je trajna.
Budite sigurni
da before
ga želite
podijeliti!
Dividing
a motion picture
is permanent.
Decide
you
divide!
1 Select
Odaberite
izbornik.
1
the menu.
→[Playback]
(Reprodukcija)→[Video
Divide] (Podjela videozapisa)
[MENU] >
[Playback]>[Video
Divide]
2
2
3
3
Vodoravno
povucite
po zaslonu
da biste
odabrali
videozapise
i nakon
toga
Drag
the screen
horizontally
to select
a motion
pictures,
and then
touch
[Set].
dodirnite [Set] (Postavi).
Touch [
] at the location to divide.
[
na mjestu
kojem
ga želite
•Dodirnite
Motion picture
is] played
back na
from
the same
location when
podijeliti.
[
] is touched again.
• Videozapis se reproducira od istog mjesta kad ponovno
• Make
fine adjustments
to the division position by touching
dodirnete
[
].
[
]/[
] while the motion picture is paused.
• Precizno podesite položaj podjele dodirom na [
dok je videozapis pauziran.
4
4
]/[
]
Touch [
].
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
Exit the menu
after
Dodirnite
[
]. it is executed.
•• Motion
picture
may bezalost
if the card
or battery
removed
while
the dividing.
Prikazuje
se zaslon
potvrdu.
Odabirom
[Yes]is(Da)
provodi
se processing
zadana radnja.
Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• Videozapis može biti izgubljen ako tijekom podjele izvadite karticu ili bateriju.
• With [MP4] motion pictures, the order of pictures will change if divided.
It is recommended to search these motion pictures by using Calendar Playback (P79) or [Video
•Only]
Kodinvideozapisa
u formatu
the [Playback
Mode]. [MP4] podjelom će doći do promjene redoslijeda fotografija.
Preporučujemo da videozapise pretražujete pomoću kalendarske reprodukcije (str. 79.) ili
pomoću
[Video Only]
(Samo
videozapisi) u [Playback Mode] (Način reprodukcije).
Not available
in these
cases:
Divide] feature only works on motion pictures recorded on this camera.
• The [Video
Nije dostupno
u ovim slučajevima:
• Avoid trying to divide motion picture near the very beginning or end of the motion picture.
• Značajka [Video Divide] (Podjela videozapisa) radi samo s videozapisima snimljenim ovim
• You cannot use [Video Divide] for the following pictures.
uređajem.
pictures
with adijeliti
shortpri
recording
•– Motion
Videozapis
nemojte
samom time
početku ili kraju.
• Ne možete koristiti funkciju [Video Divide] za sljedeće snimke.
–– Videozapisi s kratkim vremenom snimanja
233
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 234 ページ
Reprodukcija/uređivanje
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Playback/Editing
[Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u intervalima)
Ova
funkcija
omogućuje
[Time
Lapse
Video]stvaranje videozapisa iz skupine fotografija snimljene pomoću
funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima). Nastali videozapis
sprema
se u formatu
snimanja
MP4.
This
function
allows you
to create
a motion picture from a picture group recorded with
[Time
Lapse Shot].
The created motion picture is saved in MP4 recording format.
1 Odaberite
izbornik.
1
Select the menu.
→ [Playback] (Reprodukcija)→[Time Lapse Video] (Snimanje
videozapisa
u intervalima)
[MENU] >
[Playback]>[Time
Lapse Video]
2
Drag
the screen
horizontally
select
the [Time
Shot]
picture pomoću
group, and
Vodoravno
povucite
zaslon da to
biste
odabrali
grupu Lapse
fotografija
snimljenih
[Timetouch
Lapse[Set].
Shot] (Snimanje fotografija u intervalima) i zatim dodirnite [Set] (Postavi).
then
Odaberite
stavke
i postavke.
Select
items
and settings.
3
Item
Stavka
Description
of settings
Opis postavki
Sets
the
quality
of
a
motion
picture.
[RecQuality]
Quality]
Postavljanje kvalitete videozapisa.
[Rec
(Kvaliteta snimanja) [FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
Sets
the number
ofkadrova
frames per
second.Što
Thejelarger
the number
Postavljanje
broja
po sekundi.
broj veći,
is,videozapis
the smoother
motion picture will be.
[FrameRate]
Rate]
će bitithe
uglađeniji.
[Frame
¢
/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]
(Brzina videozapisa) [50fps]
[50fps]*/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]
¢*Only
when
setjetopostavljen
[FHD/50p]na [FHD/50p]
Samo
kada
[Sequence]
[Sequence] (Slijed)
4
[NORMAL]:
[NORMAL] (Uobičajeno):
Splices
pictures
together
recording snimanja.
order.
Spajanje
fotografija
premainredoslijedu
[REVERSE]:
[REVERSE] (Obrnuto):
Splices
pictures
together
in reverse
recording
order.
Spajanje
fotografija
obrnuto
od redoslijeda
snimanja.
Touch
[OK].
Dodirnite
[OK].
• •Prikazuje
se zaslon
Odabirom
[Yes] (Da)
Confirmation
screenzaispotvrdu.
displayed.
It is executed
when
provodi
zadana radnja.
[Yes] isse
selected.
Po
izvršenju
izađite
izbornika.
Exit
the menu
after iz
it is
executed.
Akoselect
odaberete
kvalitetu
slike
se format
razlikuje
onog grupe
će
• •If you
an image
quality
in čiji
which
the aspect
ratio od
is different
fromfotografija,
the one forpojavit
the picture
se crne
pruge
nawill
vrhu
i dnu on
ili na
i desnoj
strani
slike.
group,
black
strips
appear
thelijevoj
top and
bottom
or left
and right of the image.
je odabrana kvaliteta slike s razlučivosti većom od razlučivosti grupe fotografija, slika
• •If aAko
recorded image quality with a resolution higher than the group pictures has been selected,
će biti zamućena.
the image will become blurry.
• Prilikom stvaranja videozapisa preporučujemo korištenje dostatno napunjene baterije ili
• When
creating motion
pictures,
we recommend
you use the sufficiently-charged battery or the
prilagodnika
za izmjeničnu
struju
(neobavezan).
adaptor
(optional).
•ACAko
tijekom
snimanja videozapisa s prilagodnikom za izmjeničnu struju nestane napajanja zbog
• If power
supply
is lost by za
unplugging
the
AC ili
adaptor
or struje,
due tovideozapis
a blackoutse
while
odspajanja
prilagodnika
izmjeničnu
struju
nestanka
nećecreating
snimiti. a
picturekoji
withpremašuje
the AC adaptor,
motion picture
you are
creating
willi videozapis
not be recorded.
•motion
Videozapis
vrijemethe
snimanja
od 29 minuta
i 59
sekundi
koji
premašuje
veličinu
od 4 GB the
nijerecording
moguće snimiti.
• A motion
picture
that exceeds
time of 29 minutes and 59 seconds and a motion
•picture
Za videozapis
kraći the
od 1file
sekunde
se “0s”
vremenu snimanja videozapisa (str. 80.).
that exceeds
size ofprikazuje
4 GB cannot
bena
created.
Ako je picture
samo jedna
fotografija
snimljena
pomoću as
funkcije
[Time
Lapse picture
Shot], ta
se
• •A motion
shorter
than 1 second
is displayed
“0s” on
the motion
recording
time
fotografija
ne
može
odabrati.
(P80).
• If only one picture was taken with [Time Lapse Shot], the picture cannot be selected.
234
234
Reprodukcija/uređivanje
[Stop Motion Video] (Stop videozapis)
Videozapis se stvara iz grupe fotografija snimljenih pomoću [Stop Motion Animation]
(Stop animacija). Nastali videozapisi pohranjuju se u formatu MP4.
1
Odaberite izbornik.
→ [Playback] (Reprodukcija) → [Stop Motion Video] (Stop videozapis)
2
3
Vodoravno povucite zaslon da biste odabrali grupu fotografija za stop
animaciju i zatim dodirnite [Set] (Postavi).
Videozapis izradite odabirom načina stvaranja.
• Koraci su isti kao oni prilikom stvaranja videozapisa nakon snimanja [Stop Motion
Animation].
Detalje potražite od 6. koraka na str. 198.
Također pogledajte napomene na str. 199. za stvorene videozapise.
• Ako je samo jedna fotografija snimljena funkcijom [Stop Motion Animation], ta se
fotografija ne može odabrati.
235
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 236 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Resize]
[Resize] (Promjena veličine)
Veličina
piksela)
smanjuje
se da bi se omogućilo
lakopicture
postavljanje
na
To
allow slika
easy(broj
posting
to web
pages, attachment
to e-mail etc.,
size (number
of
internetske
stranice, u privitak e-pošte i sl.
pixels)
is reduced.
1
1
2
2
Odaberite
izbornik.
Select
the menu.
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Resize] (Promjena veličine)→[Single]/
[MENU] >
[Playback]>[Resize]>[Single]/[Multi]
[Multi] (Jedna/Više)
Select the picture and size.
Odaberite fotografiju i veličinu.
[Single] setting
Postavka [Single]
1 Drag the screen horizontally to select an image, and
4:3
 Vodoravno povucite zaslon da biste odabrali sliku i
L 16
then touch [Set].
zatim dodirnite [Set] (Postavi).
4:3
2
Touch
the
size
you
wish
to
change,
and
then
touch
M 8
 Dodirnite veličinu koju želite promijeniti i zatim
4:3
[Set].
S 4
dodirnite [Set].
screen
displayed.
It is executed
when
• Confirmation
• Prikazuje
se zaslon
za is
potvrdu.
Odabirom
[Yes] (Da)
6HW
[Yes] is
provodi
seselected.
zadana radnja.
the menu
afterizitizbornika.
is executed.
PoExit
izvršenju
izađite
[Multi]
setting
Postavka
[Multi]
 Dodirnite
želite
promijeniti.
1
Touch theveličinu
size youkoju
wish
to change.
 Dodirnite
fotografiju.
(ponovite)
2
Touch a picture.
(repeat)
• Ponovnim
prsta na istu
fotografijuthe
otkazuje
se
will be cancelled
by touching
same picture
• Selectiondodirom
odabir.
again.
2.
 Dodirnite
[OK].
3
Touch [OK].
• Prikazuje
se zaslon
za is
potvrdu.
Odabirom
[Yes] (Da)
• Confirmation
screen
displayed.
It is executed
when
provodi se zadana radnja.
[Yes] is selected.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
Exit the menu after it is executed.
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
can set fotografije
up to 100 kojoj
pictures
at one time inveličina
[Multi].smanjuje se.
• •You
Kvaliteta
je promijenjena
• The picture quality of the resized picture will deteriorate.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not available in these cases:
• Postoji mogućnost da neće biti moguće mijenjati veličinu fotografija snimljenih drugom
not be possible to resize pictures recorded with other equipment.
• It may
opremom.
• •You
use
[Resize]
for the
following
Necannot
možete
koristiti
funkciju
[Resize]
za pictures.
sljedeće snimke.
–– Videozapisi
– Motion
pictures
–– Fotografije
u načinu
panoramskog snimanja
– Pictures
taken snimljene
in Panorama
Shot Mode
–– Grupa
fotografija
– Group
Pictures
–– Fotografije
s tekstom
ispisanim
– Pictures
stamped
with [Text
Stamp]pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
–– Fotografije snimljene pomoću [
], [
] ili [
]
– Pictures taken with [
], [
] or [
]
236
Reprodukcija/uređivanje
[Cropping] (Obrezivanje)
Možete povećati te onda obrezati važan dio snimljene fotografije.
1
Odaberite izbornik.
→ [Playback] (Reprodukcija)→[Cropping] (Obrezivanje)
2
3
Povucite vodoravno po zaslonu da biste odabrali sliku i zatim dodirnite [Set]
(Postavi).
Odaberite dijelove koje želite izrezati.
Dodirnite [
]: Povećanje
Dodirnite [
]: Smanjenje
Povucite: Pomicanje
4
• Pomicanje možete izvršiti pomoću kursorskih gumba ▲/▼/◄/►.
• Povećavanje/smanjivanje moguće je i zakretanjem stražnjeg kotačića.
Dodirnite [Set] (Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• Kvaliteta izrezane fotografije će se smanjiti.
• Obrezujte fotografije jednu po jednu kada želite obrezivati grupe fotografija. (Ne možete
uređivati sve fotografije iz grupe odjednom.)
• Kada obrezujete fotografije u grupi, obrezane fotografije spremaju se odvojeno od
originala grupe.
• Informacije vezane uz funkciju prepoznavanja lica na izvornoj fotografiji neće se kopirati
na slike koje su obrađene funkcijom [Cropping].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Postoji mogućnost da se fotografije snimljene drugom opremom neće moći izrezati.
• Ne možete koristiti funkciju [Cropping] za sljedeće snimke.
–– Videozapisi
–– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
–– Slike s tekstom ispisanim pomoću funkcije [Text Stamp]
–– Fotografije snimljene pomoću [
], [
] ili [
]
237
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 238 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Rotate]/[Rotate
Disp.]
[Rotate]/[Rotate Disp.]
(Zakretanje)/(Zakretanje prikaza)
Ovaj mode
način allows
omogućuje
automatski
okomiti
prikaz
fotografija
ako su
snimljene
tako da ste
This
you to
automatically
display
pictures
vertically
if they
were recorded
fotoaparat
okomito
ili ručno
zakretanje
fotografija
od 90 stupnjeva.
holding
thedržali
camera
vertically
or rotate
pictures
manuallyuinkoracima
90o steps.
[Rotate]
picture se
is rotated
[Rotate] (The
(Fotografija
zakrećemanually)
ručno)
[Rotate]
function
is disabled
when
[Rotate [Rotate
Disp.] isDisp.]
set to postavljena
[OFF].
•• The
Funkcija
[Rotate]
isključuje
se kad
je funkcija
na [OFF].
1
Select
the menu.
Odaberite
izbornik.
[MENU] >
[Playback]>[Rotate]
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Rotate] (Zakretanje)
2
2
3
3
Drag
the screen
horizontally
to select
an image,
and
then
touchdodirnite
[Set]. [Set]
Povucite
vodoravno
po zaslonu
da biste
odabrali
sliku
i zatim
•(Postavi).
The [Rotate] function is disabled for Group Pictures.
• Funkcija
je za grupe fotografija.
Select
the [Rotate]
rotationisključena
direction.
Touch
Odaberite :smjer zakretanja.
The
picture rotates
clockwise in steps of 90o.
Dodirnite
:
Touch
Fotografija :se zakreće u smjeru kazaljke na satu u
The
pictureodrotates
koracima
90°. counter-clockwise in steps of 90o.
• Exit the menu after it is set.
Dodirnite
:
Fotografija
zakreće
u smjeru
suprotnom rotated
od kazaljke
satu u koracima od 90°.
[Rotate
Disp.]se
(The
picture
is automatically
andna
displayed)
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Select the menu.
[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) (Fotografija se automatski zakreće i prikazuje)
[MENU] > [Playback]>[Rotate Disp.]>[ON]
Odaberite izbornik.
• The pictures are displayed without being rotated when you select [OFF].
• Exit the menu
after it is set.
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)→[ON]
• Ako odaberete [OFF] (Isklj.), fotografije se prikazuju bez zakretanja.
• Nakon
izbornika.
Not postavljanja
available inizađite
theseizcases:
• When you play back pictures on a PC, they cannot be displayed in the rotated direction unless
the OS
or dostupno
software is compatible
with Exif. Exif is a file format for still pictures which allows
Nije
u ovim slučajevima:
information
etc. to be added.
It was established
by “JEITAzakrenute
(Japan Electronics
•recording
Kada fotografije
reproducirate
na računalu,
one će se prikazivati
samo akoand
Information
Technology
Association)”.
su operativni
sustav iliIndustries
softver kompatibilni
s formatom Exif. Exif je format datoteka za
• It may
not bekoji
possible
to rotate
pictures informacija
that have been
recorded
other equipment.
fotografije
omogućuje
dodavanje
o snimanju
itd.with
Proizvela
ga je tvrtka
"JEITA
(Japan
Electronics
andMulti
Information
Technology Industries Association)".
• [Rotate
Disp.]
is disabled
during
Playback.
• Postoji mogućnost da zakretanje fotografija snimljenih drugom opremom neće biti
moguće.
• Funkcija [Rotate Disp.] isključuje se tijekom indeksne reprodukcije.
238
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 239 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Favorite]
[Favorite] (Favoriti)
Ako can
je fotografijama
dodana
oznaka
i označene
su to
kao
favoriti,and
možete
učinitibeen
sljedeće.
You
do the following
if a mark
has
been added
pictures
they have
set as
• Reproducirati fotografije koje su postavljene kao favoriti u prikazu u nizu.
favourites.
Reproducirati
samo one
postavljene
favoriti.
back the pictures
set fotografije
as favourites
only as akao
slide
show. ([Favorite Play]) (Reprodukcija
•• Play
omiljenih
snimki))
• Play
back only
the pictures set as favourites. ([Favorite Play])
Izbrisati sve fotografije koje nisu postavljene kao favoriti. ([All Delete Except Favorite]
•• Delete
all the pictures not set as favourites. ([All Delete Except Favorite])
(Brisanje svih osim favorita))
1 Select the menu.
1 Odaberite izbornik.
[MENU] > [Playback]>[Favorite]>[Single]/[Multi]
→ [Playback] (Reprodukcija)→[Favorite] (Favoriti)→[Single]/[Multi]
2 Select the(Jedna/Više)
picture.
2
[Single] setting
Odaberite snimku.
Drag the screen horizontally to select an image, and
Postavka
then
touch[Single]
[Set/Cancel].
zaslonu
da bisteagain.
odabrali
Setting is vodoravno
cancelled by po
touching
[Set/Cancel]
•Povucite
sliku
i
zatim
dodirnite
[Set/Cancel]
(Postavi/Poništi).
• Exit the menu after it is set.
• Ako ponovno dodirnete [Set/Cancel], postavka se poništava.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
[Multi] setting
Postavka
Touch
the [Multi]
pictures you wish to set as favourites.
snimke koje želite postaviti kao favorite.
Setting is cancelled by touching the same picture again.
•Dodirnite
• Ponovnim dodirom prsta na istu snimku poništava se
• Exit the menu after it is set.
postavka.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
6HW&DQFHO
1
2
3
4
5
6
6HW&DQFHO
∫ Cancelling all the [Favorite] settings
Select
the menu.svih postavki funkcije [Favorite]
■■Poništavanje
Odaberite
[MENU] > izbornik.
[Playback]>[Favorite]>[Cancel]
• Confirmation
screen is displayed.
It is executed when (Favoriti)→
[Yes] is selected.
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Favorite]
[Cancel] (Poništavanje)
Exit the menu after it is executed.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• U [Playback Mode] (Način reprodukcije) [Cancel] se isključuje.
• You can set up to 999 pictures as favourites.
• •When
you postaviti
set pictures
in a favorita.
group as [Favorite], the number of your [Favorite] pictures is
Možete
do 999
on the [Favorite]
of thekao
group’s
top picture.
•displayed
Kada fotografije
iz grupe icon
postavite
[Favorite],
broj omiljenih fotografija ([Favorite])
• In [Playback Mode], the [Cancel] is disabled.
prikazuje se na ikoni [Favorite] prve fotografije iz grupe.
Not available in these cases:
Nijenot
dostupno
u set
ovim
slučajevima:
be able to
pictures
taken with other equipment as favourites.
• You may
• •You
cannot use
[Favorite]
for theopremom
following možda
pictures.
Fotografije
snimljene
drugom
se neće moći postaviti kao favoriti.
taken
with [funkciju
] [Favorite] za sljedeće snimke.
•– Pictures
Ne možete
koristiti
–– Fotografije snimljene pomoću [
]
239
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 240 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Print Set]
[Print
Set](Postavke ispisa)
DPOF “Digital
"Digital Print
Print Order
Order Format”
Format" issustav
je koji
omogućuje
odabirwhich
fotografija
DPOF
a system
that
allows thekorisniku
user to select
pictures
za ispis, broja primjeraka svake fotografije te hoće li na fotografijama biti ispisan datum
to print, how many copies of each picture to print and whether or not to print the recording
snimanja kad se koristi pisač fotografija kompatibilan sa sustavom DPOF ili se ispis radi u
date on the pictures when using a DPOF compatible photo printer or photo printing store.
fotografskom studiju. Ako želite saznati više, obratite se fotografskom studiju.
For details, ask at your photo printing store.
Kada postavite [Print Set] za grupu fotografija, postavka ispisa za broj ispisanih
When you set [Print Set] for a group pictures, the print setting for the number of prints will
fotografija primijenit će se na svaku fotografiju u grupi.
be applied to every picture in the group.
1 Select
Odaberite izbornik.
1
the menu.
2
2
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Print
Set] (Postavke ispisa)→[Single]/
[MENU] >
[Playback]>[Print
Set]>[Single]/[Multi]
[Multi] (Jedna/Više)
Select the picture.
Odaberite snimku.
[Single] setting
Postavka [Single]
Drag the screen horizontally to select an image, and
Povucite vodoravno po zaslonu da biste odabrali
1
then
slikutouch
i zatim[Set].
dodirnite [Set] (Postavi).
&RXQW
[Multi]
setting
Postavka
[Multi]
Touch
the fotografiju
picture youkoju
wishželite
to print.
Dodirnite
ispisati.
1
'DWH
1
1
4
&RXQW
3
3
6HW
2
3
5
6
1
'DWH
6HW
Touch [ ]/[ ] to set the number of prints, and then touch [Set].
da selected
biste postavili broj ispisa i zatim dodirnite [Set].
•Dodirnite
When [Multi] has been
• Kad
odaberete
[Multi]
– Repeat
steps 2 and 3 for each picture. (It is not possible to use the same setting for a
–– Ponovite 2. i 3. korak za svaku fotografiju. (Nije moguće koristiti istu postavku za
multiple number of pictures.)
veći broj fotografija.)
•• [999+]
is displayed
on the [999+]
screen,ako
if the
total number
of prints you
a groupza
pictures
Na zaslonu
se prikazuje
je ukupan
broj primjeraka
kojiset
steforpostavili
grupu
isfotografija
more thanveći
1000
odpictures.
1000.
•• Exit
the menu
after it izađite
is set. iz izbornika.
Nakon
postavljanja
240
240
Reprodukcija/uređivanje
■■Poništavanje svih postavki funkcije [Print Set] (Postavke ispisa)
Odaberite izbornik.
→ [Playback] (Reprodukcija)→ [Print Set] (Postavke ispisa) → [Cancel]
(Poništavanje)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
■■Ispis datuma
Nakon postavljanja broja primjeraka, postavite/poništite ispis s datumom snimanja
dodirom na [Date] (Datum).
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut čak i
ako postavite ispis datuma. Više informacija potražite u fotografskom studiju ili uputama za
uporabu pisača.
• Značajka ispisa datuma isključuje se na slikama s otisnutim tekstom.
• Moguće je postaviti od 0 do 999 ispisanih primjeraka.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Postoji mogućnost da se postavke ispisa neće moći koristiti s drugom opremom. U tom
slučaju poništite i ponovno postavite sve postavke.
• Kada postavite fotografije u grupi u postavkama ispisa ([Print Set]), broj fotografija dodanih
za ispis i ukupan broj fotografija za ispis prikazuju se na ikoni postavki ispisa ([Print Set])
na prvoj fotografiji grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne možete koristiti funkciju [Print Set] (Postavke ispisa) za sljedeće snimke.
–– Videozapisi
–– Fotografije snimljene pomoću [
]
–– Datoteke koje nisu u skladu sa standardom DCF
241
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 242 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Reprodukcija/uređivanje
Playback/Editing
[Protect]
[Protect] (Zaštita)
Možete
fotografije
ne želite
slučajno
izbrisati.
You
canzaštititi
set protection
for koje
pictures
you do
not want
to delete by mistake.
1
Select
the menu.
Odaberite
izbornik.
2
2
[MENU] >
[Playback]>[Protect]>[Single]/[Multi]
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Protect] (Zaštita)→[Single]/[Multi]
(Jedna/Više)
Select the picture.
Odaberite
snimku.
[Single]
setting
Drag
the screen
horizontally to select an image, and
Postavka
[Single]
Povucite
po zaslonu da biste odabrali
then
touchvodoravno
[Set/Cancel].
i zatim
dodirnite
[Set/Cancel]
(Postavi/Poništi).
Setting
is cancelled
by touching
[Set/Cancel]
again.
•sliku
Ako
ponovno
dodirnete
[Set/Cancel], postavka se
••Exit
the
menu after
it is set.
poništava.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
[Multi] setting
Postavka [Multi]
Touch the picture you wish to protect.
Dodirnite snimku koju želite zaštititi.
is cancelled by touching the same picture again.
••Setting
Ponovnim dodirom prsta na istu snimku poništava se
• Exit
the menu after it is set.
postavka.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
6HW&DQFHO
1
2
3
4
5
6
6HW&DQFHO
∫ Cancelling all the [Protect] settings
Select
the menu.svih postavki funkcije [Protect]
■■Poništavanje
Odaberite
[MENU] > izbornik.
[Playback]>[Protect]>[Cancel]
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Protect]
(Zaštita)→[Cancel]
(Poništavanje)
screen is displayed.
It is executed when [Yes]
is selected.
• Confirmation
the menu
after it is
• Exit
Prikazuje
se zaslon
zaexecuted.
potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Even if you do not protect pictures on a card, they cannot be deleted when the card’s
set to [LOCK].
• Write-Protect
Čak i ako ne switch
zaštititeissnimke
na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je prekidač za
zaštitu od pisanja postavljen na [LOCK] (Zaklj.).
• The [Protect] feature is only designed to work with this camera.
• Značajka [Protect] osmišljena je samo za rad na ovom fotoaparatu.
• Even if you protect pictures on a card, they will be deleted if the card is formatted.
• Čak i ako zaštitite snimke na memorijskoj kartici, izbrisat će se ako formatirate karticu.
• When you set pictures in a group to [Protect], the number of pictures with the [Protect] setting is
• Kada fotografije iz grupe postavite za [Protect], broj fotografija s postavkom zaštite
displayed
onse
the
icon ofprve
the group’s
topizpicture.
prikazuje
na[Protect]
ikoni [Protect]
fotografije
grupe.
242
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 243 ページ
Reprodukcija/uređivanje
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Playback/Editing
[Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoznavanja lica)
Možete
i zamijeniti sve podatke vezane uz prepoznavanje lica na odabranim slikama.
[Faceizbrisati
Rec Edit]
1 can
Odaberite
izbornik.
You
clear and
replace all information relating to face recognition in selected images.
1
2
2
3
3
4
4
Select the→menu.
[Playback] (Reprodukcija)→[Face Rec Edit] (Uređivanje funk.
prepoznavanja
lica)→[REPLACE]/[DELETE]
(Zamjena/Brisanje)
[MENU] >
[Playback]>[Face
Rec Edit]>[REPLACE]/[DELETE]
Povucite vodoravno po zaslonu da biste odabrali sliku i zatim dodirnite [Set]
Drag the screen horizontally to select an image, and then touch [Set].
(Postavi).
Touch the name of the person you wish to edit.
Dodirnite ime osobe koju želite uređivati.
(When [REPLACE] is selected) Touch the person to replace.
(Kada je odabrano [REPLACE]) Dodirnite osobu koju želite zamijeniti.
• Confirmation screen is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
Exit the menu after it is executed.
izvršenju izađite iz izbornika.
• •Cleared
information
regarding
theRecog.]
[Face Recog.]
cannot
be restored.
Izbrisani
podaci funkcije
[Face
ne mogu
se vratiti.
Kadall
suFace
poništeni
svi podaci
o nekoj fotografiji
vezani
uz funkciju
prepoznavanja
• •When
Recognition
information
in a picture
has been
cancelled,
the picturelica,
will not be
fotografijausing
neće Face
biti kategorizirana
pomoću
funkcije
prepoznavanja lica u [Category Play]
categorised
Recognition in
[Category
Play].
(Reprodukcija
kategorije).
• The
Face Recognition
information of pictures in a group has to be edited at once. (You cannot
•editPodaci
o prepoznavanju
one picture
at a time.) lica za fotografije u grupi moraju se uređivati odjednom za cijelu
grupu. (Ne možete uređivati zasebne fotografije.)
[Delete
Confirmation]
[Delete Confirmation]
(Potvrda brisanja)
This
sets
option,
or [No],
will(Da)
be highlighted
Ovime
se which
postavlja
koja[Yes]
će opcija
[Yes]
ili [No] (Ne)first
when
the confirmation
screenzaslon
for deleting
a picture
is
biti označena
kad se prikaže
za potvrdu
brisanja
displayed.
fotografija .
Yes
1
No
Select
the menu.
Odaberite
izbornik.
[MENU] >
[Playback]>[Delete
Confirmation]Confirmation] (Potvrda brisanja)
→ [Playback]
(Reprodukcija)→[Delete
2
2
Touch
the stavku.
item.
Dodirnite
Item
Description of settings
Stavka
Opis postavki
[“Yes” first]
[Yes] is highlighted first, so deletion can be done quickly.
[“Yes” first] (Prvo "da") Prvo je označeno [Yes] tako da možete brzo brisati.
[“No” first]
[No] is highlighted
first. Accidental
deletion
of picturesslučajno
is avoided.
Prvo je označeno
[No]. Ovime
se izbjegava
[“No” first] (Prvo "ne")
• Exit the menu after it is set. brisanje fotografija.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
243
243
Funkcija Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi®/Funkcija NFC
■■Koristite fotoaparat kao bežični LAN-uređaj
Kada koristite opremu ili računalne sustave za koje je potrebna pouzdanija zaštita od one
koju nude bežični LAN-uređaji, poduzmite potrebne korake za sigurnost i pravilan rad
korištenog uređaja. Tvrka Panasonic ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog
korištenja fotoaparata u neku drugu svrhu osim kao bežični LAN-uređaj.
■■Korištenje funkcije Wi-Fi ovog fotoaparata odnosi se na države u kojima se ovaj
fotoaparat prodaje
Postoji mogućnost da fotoaparat krši propise koji se odnose na radiovalove ako se
koristi u državama osim onih u kojima se prodaje te tvrtka Panasonic ne snosi nikakvu
odgovornost za tu vrstu kršenja zakona.
■■Postoji opasnost da se podaci koji se šalju i primaju radiovalovima mogu
presresti
Postoji opasnost da podatke koji se šalju ili primaju radiovalovima može presresti treća
osoba.
■■Fotoaparat ne koristite u područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili smetnjama.
• Fotoaparat ne koristite u područjima s magnetskim poljima, statičkim elektricitetom ili
smetnjama, npr. u blizini mikrovalnih pećnica. Radiovalovi ne smiju doći do fotoaparata.
• Korištenje fotoaparata u blizini uređaja kao što su mikrovalne pećnice ili bežični telefoni koji
koriste frekvencijski pojas od 2,4 GHz može izazvati smanjenje učinkovitosti oba uređaja.
■■Ne spajajte se na bežičnu mrežu za čiju uporabu niste ovlašteni
Kada fotoaparat koristi Wi-Fi funkciju, bežične mreže automatski se pretražuju. Prilikom
pretraživanja mogu se prikazati bežične mreže za koje nemate prava korištenja (SSID*).
Nemojte se pokušavati spajati na te mreže jer se to može smatrati neovlaštenim
pristupom.
* SSID se odnosi na naziv uređaja koji se koristi za identificiranje mreže preko bežične LANveze. Ako je SSID jednak na oba uređaja, prijenos je moguć.
■■Prije uporabe
• Potrebna vam je bežična pristupna točka ili ciljni uređaj opremljen s bežičnom LAN-funkcijom
da biste koristili funkciju Wi-Fi na ovom uređaju.
244
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 245
245 ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 245 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi/NFC
∫ This unit is compatible with NFC
∫ This unit is compatible with NFC
■■Ovajtheje NFC
uređaj
kompatibilan
s NFC
Using
“Near
Field Communication”
function, you
Using the NFC “Near Field Communication” function, you
can
easily transfer
data
necessary
for a Wi-Fi
connection
Korištenjem
funkcije
NFC
("Komunikacija
bliskog
polja")
can easily transfer data necessary for a Wi-Fi connection
between
this camera prenositi
and the smartphone/tablet.
možete jednostavno
podatke potrebne za Wi-Fi
between
this camera and the smartphone/tablet.
vezu između ovog fotoaparata i pametnog telefona/tableta.
Compatible models
Compatible
models
Kompatibilni
modeli
This function can be used with the NFC compatible device with Android (OS version
This
bese
used
withna
theuređajima
NFC compatible
device swith
AndroidNFC
(OSi version
Ova function
funkcija can
može
koristiti
kompatibilnim
funkcijom
2.3.3
or
higher).
(excluding
some
models)
operativnim
sustavom
Android
(inačica
2.3.3 ili novija). (osim nekih modela)
2.3.3
or higher).
(excluding
some
models)
information
on thei operation
and settings telefona/tableta
of NFC-compatible
smartphones/tablets,
••For
Informacije
o radnji
kompatibilnih
s NFC-om refer
information
on the postavkama
operation andpametnih
settings of NFC-compatible
smartphones/tablets,
refer
• For
to potražite
the operating
instructions
of youruređaja.
device.
u uputama
za uporabu
to the operating
instructions
of your device.
∫
the Wi-Fiveze
connection lamp
■■About
Lampica
∫
About theWi-Fi
Wi-Fi connection lamp
A Wi-Fi
connection
lamp
Wi-Fi veze
A Lampica
Wi-Fi connection
lamp
Lit blue:
The Wi-Fi connection is on standby
Lit
blue:
The
Wi-Fi
connection
on standby
Svijetli plavo:
Wi-Fi
veza
je u stanjuisčekanja
Blinking blue:
Blinking
blue:
Treperi plavo:
Sending/receiving data through the Wi-Fi
Sending/receiving
data through
the Wi-Fi
Slanje/primanje podataka
pomoću
Wi-Fi
connection
connection
veze
■■About
Gumb the
[Wi-Fi]
[Wi-Fi] button
∫
∫ About the [Wi-Fi] button
Gumb [Wi-Fi]/[Fn4]
koristiti
na ways,
dva načina,
[Wi-Fi]/[Fn4]
button može
can beseused
in two
as [Wi-Fi]
[Wi-Fi]/[Fn4] button can be used in two ways, as [Wi-Fi]
kaoas[Wi-Fi]
ili kao [Fn4]
4).ofUpurchase,
trenutku kupnje
or
[Fn4] (function
4). (Funkcija
At the time
it is
or
as
[Fn4]
(function
4).
At
the
time
of
purchase,
it is
postavljena
initially
set tovrijednost
[Wi-Fi]. je [Wi-Fi].
seto to
[Wi-Fi]. gumbu potražite na str. 52.
••initially
Detalje
funkcijskom
Refer to P52 for details about the function button.
• Refer to P52 for details about the function button.
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
■■What
Funkcije
dok
ste spojeni
Wi-Fi
mrežu to Wi-Fi
∫
yougumba
can do[Wi-Fi]
with the
[Wi-Fi]
button na
when
connected
∫ What you can do with the [Wi-Fi] button when connected to Wi-Fi
pritisnete
[Wi-Fi]when
kadaconnected
je spojen na
radnje
mogu izvršiti.
IfAko
[Wi-Fi]
buttongumb
is pressed
to Wi-Fi,
Wi-Fi, sljedeće
the following
operations
can be
If [Wi-Fi] button is pressed when connected to Wi-Fi, the following operations can be
• Tijekom [Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz i pregled), pritiskom na gumb [Wi-Fi]
performed.
performed.
raskida
se Wi-Fi
veza. & View], pressing [Wi-Fi] button will terminate the Wi-Fi connection.
[Remote
Shooting
• During
• During [Remote Shooting & View], pressing [Wi-Fi] button will terminate the Wi-Fi connection.
Stavka
Opis postavki
Item
Description
of settings
Item
Description of settings
[Terminate the
the Connection]
Connection]
Wi-Fi veza
prekida.
[Terminate
Terminates
theseWi-Fi
connection.
[Terminate
the Connection]
Terminates the Wi-Fi connection.
(Prekid veze)
Terminates the Wi-Fi connection, and allows you to
Terminates
the Wi-Fi
connection, and
allows you to
[Change
[Change the
the Destination]
Destination]
Prekida
Wi-Fi
vezu
[Change
the
Destination]
select
a different
Wi-Fii omogućava
connection.odabir druge Wi-Fi
select
a different Wi-Fi connection.
(Promjena odredišta)
veze.
[Change Settings for Sending
Refer to P287 for details.
[Change
Settingsfor
forSending
SendingImages]
Refer to P287 for details.
[Change Settings
Detalje potražite na str. 287.
Images]¢¢¢
(Promjena postavki slanja slika)*
Images]
Registering
the trenutačnog
current connection
the
[Register the
the Current
Current Destination
Destination toRegistering
Memoriranje
odredištadestination
ili načina or
the current connection
destination
or the
[Register
[Register
the Current Destination
connection
method,
yousecan
easilyput
connect
with the
Favorite]
(Memoriranje
trenutačnog
povezivanja,
tako
da
sljedeći
jednostavno
connection method, you can easily connect with the
to Favorite]
to
Favorite]
same
connection
method
next time.
odredišta
u favorite)
možete
spojiti na
isti način.
same
connection
method
next time.
[Network
Address]
Displays
the MAC-adresu
MAC address
and IP address
of this unit.
[Network
Address]
(Mrežna
adresa)
Prikazuje
i
ovog uređaja.
[Network Address]
Displays the MAC addressIP-adresu
and IP address
of this unit.
¢
This
is not displayed
when
the destination
of [Playback
or [Send Images
Stored in the
* Ne
prikazuje
se kada je
odredište
funkcije [Playback
on on
TV]TV]
(Reprodukcija
na TV-prijamniku)
¢
This
is not displayed
when
the destination
of [Playback
on
TV]
or [Send Images
Stored in the
iliCamera]
[Send Images
Stored
in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) postavljeno
is set to
[Printer].
Camera] is set to [Printer].
na [Printer] (Pisač).
245
245
245
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 246 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
■■Opis načina
∫ Describing method
U ovim uputama za uporabu, koraci za postavljanje stavki izbornika opisani su u nastavku.
In these operating instructions, steps for setting a menu item are described as follows.
→ [New Connection] (Nova veza)→[Remote Shooting & View] (Udaljeni
[Wi-Fi] >
[New
Connection]>[Remote Shooting & View]
prikaz
i pregled)
When
“select
[Smartphone]”,
etc. is described
in a step,
Kada je
u koraku
opisano "odaberite
[Smartphone]
(Pametni
perform
the following
operations.
telefon)" any
itd., of
izvedite
neku od
sljedećih radnji.
Touch
Touch
[Smartphone].
Radnjaoperation:
dodirom:
Dodirnite
[Smartphone].
Button
[Smartphone]
with pomoću
the cursor
Radnjeoperation:
gumbima: Select
Odaberite
[Smartphone]
button,
and then
press
[MENU/SET].
kursorskog
gumba
i zatim
pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
camera cannot be used to connect to a public wireless LAN connection.
• •The
Fotoaparat se ne može koristiti na spajanje na javne bežične LAN-veze.
• •Use
a IEEE802.11b,
IEEE802.11g
or IEEE802.11n
compatibleIEEE802,11g
device when iliusing
a wireless
Koristite
uređaj kompatibilan
sa standardom
IEEE802,11b,
IEEE802,11n
access
point. na bežičnu pristupnu točku.
za spajanje
• •WePreporučujemo
strongly recommend
that you
set an encryption
to maintain
information security.
da postavite
kodiranje
da biste zaštitili
svoje podatke.
slanje slika preporučuje
se charged
korištenje
posvewhen
napunjene
baterije.
• •It isZarecommended
to use a fully
battery
sending
images.
Kada
pokazatelj
baterije istreperi
crveno,
veza
s drugim with
uređajima
možda se neće
• •When
the
battery indicator
flashing
red, the
connection
other equipment
may not start or
može
do prekida
veze. (Prikazuje
poruka poput [Communication
theuspostaviti
connectionilimay
bedoći
disrupted.
(A message
such as se
[Communication
error] is displayed.)
error]
(Greška
u komunikaciji).)
• When
sending
images
on a mobile network, high packet communication fees may be incurred
• Prilikom slanja slika pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
depending on the details of your contract.
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
• •Pictures
may not be completely sent depending on radio wave conditions. If the connection is
Slike možda neće biti poslane u potpunosti, ovisno o uvjetima radiovalova. Dođe li do
terminated
whiletijekom
sending
pictures,
with
missing
may be sent.
prekida veze
slanja
slika,pictures
mogu se
poslati
slikesections
kojima nedostaju
dijelovi.
• •DoNemojte
not remove
the memory
card karticu
or battery
or moveilitoseanpomaknuti
area without
any reception
uklanjati
memorijsku
ili bateriju
na područje
na
while
sending
kojem
nemaimages.
signala tijekom slanja slika.
Dok
je spojen
na uslugu,
zaslondistorted
monitorafor
sean
može
izobličiti
trenutak,tonothe
to service,
neće
• •The
monitor
display
may become
instant
while na
connected
utjecatithis
na will
slikunot
koja
se šalje.
however
affect
the image being sent.
246
246
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 247 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book247247
ページ2013年4月18日
2013年4月18日木曜日
木曜日午前11時53分
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
ページ
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
What you can do with the Wi-Fi function
What
you
can
do
with
the
Wi-Fi
function
What
youcan
can
dowith
with
theWi-Fi
Wi-Fi
function
Što
možete
učiniti
pomoću
funkcije
Wi-Fi
What
you
do
the
function
What you can do
What
Whatyou
youcan
cando
do
you can
do
možete
učiniti
Controlling with What
aŠto
Smartphone/Tablet
Controlling
with
Recording with
a smartphone.
Upravljanje
pomoću
pametnog telefona/tableta
Controlling
with
aSmartphone/Tablet
Smartphone/Tablet
Controlling
with
aaSmartphone/Tablet
Saving images
in the
Recording
with
astored
Snimanje
pametnim
telefonom.
Recording
with
asmartphone.
smartphone.
Recording
with
a smartphone.
camera.
Saving
images
stored
ininthe
Spremanje
slika
pohranjenih
Saving
images
stored
the na
Saving
images
stored
in the
Sending images to an SNS.
camera.
fotoaparatu.
camera.
camera.
Sending
images
totoananSNS.
Slanje
slika
na to
društvene
mreže
Sending
images
SNS.
Sending
images
an SNS.
Easy connection, easy transfer
A connection
can be povezivanje,
easily
established
Jednostavno
Easy
connection,
easy
transfer
Easy
connection,
easy
transfer
Easy
connection,
easy
transfer
pressing
and be
holding
[Wi-Fi]
or by
jednostavan
prijenos
A by
connection
can
easily
established
A
connection
can
be
easily
established
A connection
can
be
easily
established
using
the
NFC
function.
You
can
also
Veza
se and
može
jednostavno
bybypressing
holding
[Wi-Fi]
ororby
pressing
holding
[Wi-Fi]
by
by transfer
pressing
andand
holding
[Wi-Fi]
or by
images
easily.
uspostaviti
pritiskom
i držanjem
using
the
NFC
function.
You
can
also
using
NFC
function.
also
using
thethe
NFC
function.
YouYou
cancan
also
gumba
[Wi-Fi]
ili
korištenjem
transfer
images
easily.
transfer
images
easily.
transfer
images
easily.
funkcije NFC. Možete i
jednostavno prenositi slike.
P248
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
ョㄏフ
Displaying pictures on a TV
Displaying
pictures
onaaTV
Displaying
pictures
aTV
TV
Displaying
pictures
on
Prikaz fotografija
naon
TV-prijamniku
When sending images to Printer
When
sending
images
toPrinter
Printer
When
sending
images
Printer
When
sending
images
Slanje
slika na
pisačto to
When sending images to AV device
You can
send pictures
and motion
pictures
to AV devices in your
When
sending
images
toto
AV
device
Slanje
slika na
AV-uređaj
When
sending
images
AV
device
When
sending
images
to
AV
device
house
AV devices).
You can
also send
them
to the
devices
You
can (home
send
pictures
and
motion
pictures
totoAV
devices
inin
your
You
send
pictures
motion
pictures
devices
your
Fotografije
i devices)
videozapise
možete
slati
AV-uređaje
u svom
domu
You(external
cancan
send
and
motion
pictures
to
AVAV
devices
in your
AVpictures
ofand
your
family
orna
friends
living
away
from
you
house
(home
AV
devices).
You
can
also
send
them
to
the
devices
house
(home
AV
devices).
You
can
also
them
to the
devices
(odredišni
AV-uređaji).
Možete
ih
slati
i nasend
uređaje
(vanjski
AVhouse
(home
AV
devices).
You
can
also
send
them
to
the
devices
via
“LUMIX
CLUB”.
(external
AV
devices)
ofof
your
family
ororfriends
living
away
from
you
uređaji)
obitelji
prijatelja
pomoću
usluge
"LUMIX
CLUB".
(external
AV
devices)
your
family
friends
living
away
from
(external
AVsvoje
devices)
of iyour
family
or friends
living
away
from
youyou
via “LUMIX
CLUB”.
“LUMIX
CLUB”.
viavia
“LUMIX
CLUB”.
When
to PC
Slanjesending
slika naimages
računalo
When
sending
images
toto
PC
When
sending
images
PC
When
sending
images
to
PC
Korištenje
web-usluga
Using Web services
Fotografije
i videozapise
na društvene
mreže
itd.
You
canWeb
send
pictures andmožete
motion slati
pictures
to an SNS,
etc. via
Using
services
Using
Web
services
Using
Web
services
pomoću
usluge
"LUMIX
Postavljanjem
automatskog
“LUMIX
CLUB”.
By
settingCLUB".
up automatic
transfers
of pictures and
“LUMIX
CLUB”.
By setting
up automatic
transfers
of pictures
You
can send
pictures
and
motion
pictures
totoan
SNS,
etc.
via and
prijenosa
fotografija
i [Cloud
videozapisa
na
[Cloud
Sync.
Service]
send
pictures
and
motion
pictures
an
SNS,
etc.
YouYou
cancan
send
pictures
and
motion
pictures
to an
SNS,
etc.
viaviathe
motion
pictures
to setting
the
Sync.
Service],
you
can
receive
“LUMIX
CLUB”.
By
up
automatic
transfers
of
pictures
and
(Sinkronizacija
u
oblaku)
prenesene
fotografije
ili
videozapise
“LUMIX
CLUB”.
setting
automatic
of
pictures
“LUMIX
CLUB”.
By By
setting
up up
automatic
transfers
pictures
andand
transferred
pictures
or
motion
pictures
ontransfers
a you
PC of
or
smartphone.
motion
pictures
toto
the
[Cloud
Sync.
Service],
can
receive
the
možete
primati
na
računalo
iliSync.
pametni
telefon.
motion
pictures
the
[Cloud
Service],
receive
motion
pictures
to the
[Cloud
Sync.
Service],
youyou
cancan
receive
thethe
transferred
pictures
or
motion
pictures
on
a
PC
or
smartphone.
transferred
pictures
or motion
pictures
a PC
or smartphone.
transferred
pictures
or motion
pictures
on on
a PC
or smartphone.
247
247
247
247
247
P248
str.
P248
P248
248.
P259
str.
P259
P259
P259
259.
P260
P260
str.
P260
P260
260.
P261
str.
P261
261.
P261
P261
str.
P264
264.
P264
P264
P264
str.
P268
268.
P268
P268
P268
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 248 ページ
2013年4月18日
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
248 ページ 2013年4月18日
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
248 ページ 2013年4月18日 木曜日 午前11時53分
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Controlling with
a Smartphone/Tablet
Upravljanje
pomoću
pametnog telefona/tableta
Wi-Fi/NFC
You
canudaljeno
remotelyupravljati
operate
the
using
a
Možete
fotoaparatom
pomoću
Controlling
with
acamera
Smartphone/Tablet
with a Smartphone/Tablet
pametnog telefona/tableta.
smartphone/tablet.
Instalirajte
"Panasonic
Image
App"
(u daljnjem
You
need
toaplikaciju
install
“Panasonic
Image
App”
You
can
remotely
operate
the camera
using
a(referred to
tekstu
App")
na
pametni
telefon/tablet.
e the camera using
a"Image
as
“Image
App”
from
this
point
on)
on
your
smartphone/tablet.
smartphone/tablet.
You
need to install “Panasonic Image App” (referred to
asonic Image App” (referred to
as “Image App” from this point on) on your
s point on) on your
smartphone/tablet.
Instalacija the
aplikacije
"Panasonic Image
na pametni
telefon/tablet
Installing
smartphone/tablet
appApp"
“Panasonic
Image
App”
"Image
App"App”
je aplikacija
koju pruža
tvrtka Panasonic.
The
“Image
is an application
provided
by Panasonic.
Installing the smartphone/tablet app “Panasonic Image App”
TM
tphone/tablet app “Panasonic For
Image
App”
Android
apps
For iOS apps
Aplikacije
za Android™
Aplikacije
za iOS
The “Image App” is an application provided
by Panasonic.
pplication provided
by Panasonic.
OS
Android 2.2~Android 4.2¢
iOS 4.3~iOS 6.1
Operativni
sustav
or AndroidTM apps
OS
2~Android 4.2¢
Android 2.2 ~ Android
4.2*
iOS 4.3 ~ iOS 6.1
For AndroidTM apps
For iOS apps
Connect
your
device 1 Connect the iOS device to the
For
iOSAndroid
apps
¢Android na
1
Spojite
uređaj
1
Spojite
Android
iOS 4.3~iOS
6.1 iOS uređaj na
to a2.2~Android
network. 4.2
network.
iOS 4.3~iOS
6.1
mrežu.
mrežu.
TM
SM
1
Select “Google
Play Store”. 12 Connect
Select “App
Store
”. to the
12 Connect
your Android
the iOS
device
2Enter
Odaberite
"Googledevice
Play™
2 Odaberite
"App
StoreSM".
ect your Android device 3
1 to
Connect
the iOS device
the” 3 Enter “Panasonic Image App ”
“Panasonic
Imageto
App
a
network.
network.
Store".
3
Unesite
"Panasonic
Installation
etwork.
network.
the
searchPlay
box.
into the
search
box.
TM
SM
2 Select
“Google
Store”. 2 Select
“App
Store
”. za
3into
Unesite
"Panasonic
Image
App"
u polje
TM
“Google Playprocedure
Store”. 4
2 Enter
“App StoreSMImage
”.
Select
“Panasonic
4 Enter
Select
“Panasonic
Image
3
“Panasonic
Image
App
”
3
“Panasonic
Image
App ”
Image
App"
u
polje
za
pretraživanje.
Postupak
“Panasonic Image
App ” 3 App”
Enter and
“Panasonic
Image App ”
Installation
install
it.
App”
and
install
it.
pretraživanje.
4intoOdaberite
"Panasonic
into the
search box.
the search
box.
instalacije
procedure
he search box.
the
search
box.
iconOdaberite
will
be added
toImage
the
icon
will
be
added
toImage
the
4into
"Panasonic
Image
App"
i instalirajte
4• The
Select
“Panasonic
4• The
Select
“Panasonic
“Panasonic Image
4menu.
Select
“Panasonic
Image
menu.
Image
App"
i instalirajte
aplikaciju.
App” and install it.
App”
and install it.
and install it.
App” and install it.
• icon
Ikonawill
ćebe
seadded
dodatito
u the
icon aplikaciju.
will be added to the
• The
• The
version.
• Use the latest
will be added to the
willćebe
added
to the
• The• icon
izbornik.
se
dodati
menu.
menu.
• The service may
notIkona
be able
to be
usedu properly depending
on the type of smartphone/tablet
menu.izbornik.
being used. For information on the Image App, refer to the support site below.
the latest version.
• Use
• http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
Koristite najnoviju inačicu.
(This Site is English only.)
• The
servicejemay
not be able
to
be usedraditi
properly
depending
on the type
of smartphone/tablet
•
Moguće
da usluga
neće
ispravno
ovisno
o vrsti
pametnog
telefona/tableta.
able to be used •properly
depending
on
type
of
smartphone/tablet
When downloading
thethe
app
on
a mobile
network,
high
packet
communication
fees may be
being used. For information on the Image App, refer to the support site below.
Informacije
aplikaciji
Imagebelow.
App potražite na navedenoj stranici za podršku.
ion on the Imageincurred
App,
refer
toothe
support
depending
on thesite
details of your contract.
(This
Site
English only.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo
je is
web-mjesto
dostupno samo na
(This Site is
port/global/cs/dsc/
¢ Connecting
to English
this unitonly.)
with [Wi-Fi Direct] requires Android OS 4.0 or higher and Wi-Fi
• When
downloading
the
app
on
a
mobile
network,
high
packet
communication fees may be
engleskom
jeziku.)
TM
pp on a mobile•network,
high
packet
communication
fees
may
be
support.
Direct
Pri preuzimanju
prekoofmobilne
mreže moguća je naplata velike količine prometa
incurred
dependingaplikacije
on the details
your contract.
he details of your contract.
ovisno o detaljima
vašeg
ugovora.
¢ Connecting
to this unit
with
[Wi-Fi Direct] requires Android OS 4.0 or higher and Wi-Fi
with [Wi-Fi Direct]
requires
Android
4.0 or
higher[Wi-Fi
and Wi-Fi
TM spojili
* Direct
Da
biste
ovajOS
uređaj
pomoću
Direct] (Izravna Wi-Fi veza), potreban je Android
support.
4.0 ili noviji te podrška za Wi-Fi Direct™.
248
248
248
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 249 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Connecting
a smartphone/tablet
Povezivanje sto
pametnim
telefonom/tabletom
Veza
se možecan
jednostavno
uspostaviti pritiskom
i držanjem
gumba
[Wi-Fi]
ili korištenjem
A
connection
be easily established
by pressing
and holding
[Wi-Fi]
or by
using the
funkcije
NFC.
NFC
function.
Preparations:
Priprema:
Prethodno
instalirajte
aplikaciju
the “Image
App” in
advance.“Image
(P248) App”. (str. 248.)
••Install
1
Pritisnite
držite
[Wi-Fi].
Press
andi hold
[Wi-Fi].
Prikazuju
se informacije
i lozinka)
potrebne
•• The
information
(SSID and(SSID
password)
required
for directly
za izravnoyour
povezivanje
pametnog to
telefona/tableta
s
connecting
smartphone/tablet
this unit is displayed.
uređajem.
• Except
for when connecting for the first time, the screen
ョㄏフ
• Osim kada se povezujete po prvi put, prikazuje se zaslon
from the previous connection is displayed.
prethodnog povezivanja.
•• ToDachange
the connection
presspritisnite
[DISP.], [DISP.]
and then
biste promijenili
načinmethod,
povezivanja,
select
thei connection
method.
(Prikaz)
odaberite način
povezivanja.
•• The
screen
canprikazati
be displayed
by selecting
Isti same
se zaslon
može
odabirom
sljedećihthe
stavki
following
menu items.
izbornika.
[Wi-Fi] >
[New
Connection]>[Remote
Shooting
→ [New
Connection]
(Nova veza)→[Remote
& View]
Shooting
& View] (Udaljeni prikaz i pregled)
2
2
Operate the smartphone/tablet.
Upravljajte pametnim telefonom/tabletom.
1 Turn on the Wi-Fi function.
Uključite funkciju Wi-Fi.
Select the SSID that matches the one displayed on the screen of this unit, and
Odaberite
SSID
koji odgovara onom prikazanom na zaslonu ovog uređaja i
then
enter the
password.
zatim
unesite
lozinku.
3 Start
“Image
App”.
(P248)
"Image App".
(str. 248.)live images being captured by the camera are
 • Pokrenite
When the connection
is complete,

2

•displayed
Kada seon
uspostavi
veza, slike koje trenutačno snima fotoaparat prikazuju se na
the smartphone/tablet.
pametnom telefonu/tabletu.
249
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 250 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
■■Promjena
povezivanja
∫
Changing načina
the connection
method
Da change
biste promijenili
način povezivanja,
pritisnite
To
the connection
method, press
[DISP.],[DISP.]
and then
(Prikaz)
i odaberite
način
povezivanja.
select
the
connection
method.
On
camera
Na the
fotoaparatu
Select
[Via [Via
Network]
or [Direct],
andi connect.
(P280)
Odaberite
Network]
ili [Direct]
povežite se.
(str. 280.)
On your smartphone/tablet
Na pametnom telefonu/tabletu
When connecting with [Via Network]:
Kada se povezujete [Via Network] (Mrežom):
1 Turn on the Wi-Fi function.
Uključite funkciju Wi-Fi.
21 Select
the wireless access point you want to connect to, and set.
2
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti i postavite.
33 Start
“Image App ”. (P248)
Pokrenite "Image App". (str. 248.)
When connecting with [Wi-Fi Direct] or [WPS Connection] in [Direct]:
Kada se povezujete s [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza) ili [WPS Connection] (WPSStart
App
”. (P248)
veza)“Image
u [Direct]
(Izravna):
Pokrenite "Image App". (str. 248.)
250
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 251 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi/NFC
Connecting to a smartphone/tablet by using the NFC function
Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom pomoću funkcije NFC
Using the NFC “Near Field Communication” function, you can easily transfer data
Korištenjemforfunkcije
("Komunikacija
polja")and
možete
jednostavno prenositi
necessary
a Wi-FiNFC
connection
betweenbliskog
this camera
the smartphone/tablet.
podatke potrebne za Wi-Fi vezu između ovog fotoaparata i pametnog telefona/tableta.
∫ Compatible models
■This
■Kompatibilni
function canmodeli
be used with the NFC compatible device with Android (OS version
Ova
funkcija
može
se koristiti
na uređajima
2.3.3 or higher).
(excluding
some
models) kompatibilnim s funkcijom NFC i
operativnim
sustavom
2.3.3ofiliNFC-compatible
novija). (osim nekih
modela)
on the Android
operation(inačica
and settings
smartphones/tablets,
refer
• For information
• toInformacije
o radnji
i postavkama
the operating
instructions
of yourpametnih
device. telefona/tableta kompatibilnih s NFC-om
potražite u uputama za uporabu uređaja.
Preparation:
Priprema:
(On
camera)
(Na the
fotoaparatu)
[NFC Operation]
to [ON].(Radnja
(P288) NFC)
••Set
Postavite
[NFC Operation]
na [ON] (Uklj.). (str. 288.)
1
1
2
2
(On your smartphone/tablet)
(Na pametnom telefonu/tabletu)
•• Check
that your smartphone/tablet is a
Provjerite je li vaš model pametnog
compatible
model.kompatibilan.
telefona/tableta
•• Turn
on thefunkciju
Wi-Fi function.
Uključite
Wi-Fi.
•• Install
the “Image
App” aplikaciju
in advance.
(P248)
Prethodno
instalirajte
"Image
App". (str. 248.)
Launch “Image App” on your smartphone/tablet.
•Pokrenite
The screenaplikaciju
for selecting
the connection
is telefonu/tabletu.
displayed after the launch.
"Image
App" nadestination
pametnom
While
[ pokretanja
] is displayed
on se
thezaslon
connection
screen
of the
“Image App”, touch
• Nakon
prikazuje
za odabir
odredišta
veze.
the
to [ ] ofaplikacije
this unit. "Image App" prikazuje [ ],
Doksmartphone/tablet
se na zaslonu povezivanja
It may takepametni
time to complete
the connection.
•prislonite
telefon/tablet
na oznaku [ ] na ovom uređaju.
• When the smartphone/tablet has connected, an image of this camera will be displayed on
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme za uspostavljanje veze.
the smartphone/tablet.
• Kada se pametni telefon/tablet poveže, na njemu se pojavljuje slika ovog fotoaparata.
•• IfAko
a connection
attempt by touching
fails, restart
the “Image
App”,
and then
display
the a
pokušaj povezivanja
dodirom bude
neuspješan,
ponovno
pokrenite
"Image
App",
again. zaslon u 1. koraku.
screen
in step 1 prikažite
zatim ponovno
•• IfAko
a connection
is established
picture playback,
thetapicture
will beprenijeti
transferred
je povezivanje
izvršeno during
tijekomsingle
reprodukcije
jedne slike,
će se slika
na
topametni
the smartphone/tablet.
(P254)
telefon/tablet. (str.
254.)
251
251
Funkcija Wi-Fi/NFC
Prilikom prvog povezivanja, prikazuje se zaslon za potvrdu povezivanja
1
2
Kad se na ovom uređaju prikaže zaslon za potvrdu povezivanja, odaberite
[Yes] (Da).
Ponovno prislonite pametni telefon/tablet na oznaku [ ] na fotoaparatu.
• Povezani pametni telefon/tablet memoriran je u fotoaparatu.
• Možete memorirati do 20 pametnih telefona/tableta. Kada premašite taj broj, memorirani
pametni telefoni bit će izbrisani, počevši od onog koji je prvi dodirnut.
• Izvršavanjem [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) obrisat će se memorirani
pametni telefoni/tableti.
• Ako fotoaparat nije prepoznat nakon dodirivanja pametnog telefona/tableta, promijenite
položaj i pokušajte ponovno.
• Nemojte naglo približavati pametni telefon/tablet i fotoaparat.
• Informacije o funkcioniranju i postavkama pametnih telefona/tableta kompatibilnih s NFCom potražite u uputama za uporabu uređaja.
• Ako se između fotoaparata i pametnog telefona/tableta nalazi metalni predmet,očitavanje
možda neće uspjeti. Postavljanje naljepnice oko područja NFC-a moglo bi smanjiti
uspješnost povezivanja.
• Ova se funkcija ne može koristiti u sljedećim slučajevima.
–– Prilikom spajanja na računalo ili pisač
–– Kod snimanja videozapisa
–– Pri korištenju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
252
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 253 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Taking
pictures
viapomoću
a smartphone/tablet
(remote recording)
Snimanje
fotografija
pametnog telefona/tableta
(udaljeno snimanje)
1
2
2
Connect
(P249)
Povežite to
seassmartphone/tablet.
pametnim telefonom/tabletom.
Select
[
] on the smartphone/tablet.
(str. 249.)
Odaberite [
] na pametnom telefonu/tabletu.
• The recorded images are saved in the camera.
Snimljene
slikecan
spremaju
na fotoaparat. Videozapisi se
•• Motion
pictures
also bese
recorded.
također
moguare
snimati.
Neke postavke nisu dostupne.
• Some
settings
not available.
• Kada je uređaj u načinu panoramskog snimanja, udaljeno
• When this unit is in Panorama Shot Mode, remote recording
snimanje nije moguće.
• cannot
Zaslonbe
seperformed.
razlikuje ovisno o operativnom sustavu.
• The screen differs depending on the operating system.
Spremanje
slika pohranjenih
na camera
fotoaparatu
Saving
images
stored in the
1
1
2
2
3
3
Povežite to
seassmartphone/tablet.
pametnim telefonom/tabletom.
Connect
(P249)
(str. 249.)
Select [
] on the smartphone/tablet.
Odaberite [
] na pametnom telefonu/tabletu.
Drag an image to save it.
sliku
da biste
spremili.
•Povucite
If an image
is touched,
thejepicture
will be played back in an
size. sliku, ona će se reproducirati povećane
• enlarged
Ako dodirnete
• The
function can be assigned to the top, bottom, left or
veličine.
according
to your
preference.
• right
Funkcija
se može
dodijeliti
na vrhu, dnu, lijevo ili desno,
ovisno o vašim potrebama.
253
Funkcija Wi-Fi/NFC
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
254 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Jednostavan prijenos/spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu pomoću
funkcije NFC
Transferring/saving
imagesprenositi
stored in
theizcamera
easily
NFCtelefon/tablet.
Pomoću
funkcije NFC možete
slike
fotoaparata
nawith
pametni
Slika se može poslati odmah nakon što je snimljena tako da je jednostavno pošaljete na
Using the NFC function, you can transfer images in the camera to a smartphone/tablet.
pametni telefon/tablet* člana obitelji ili prijatelja.
An
image
can je
bepotrebno
sent on site
immediately
after taking it, so you can easily send it to the
* Za
upotrebu
instalirati
"Image App".
smartphone/tablet¢ of your family or friend.
¢Priprema:
Installing the “Image App” is required for use.
(Na fotoaparatu)
Preparation:
• Postavite [NFC Operation] (Radnja NFC)
(Onnathe
camera)
[ON]
(Uklj.). (str. 288.)
••Set
[NFC Operation]
to [ON].(Dijeljenje
(P288)
Postavite
[Touch Sharing]
dodirom)
na [ON]. to
(str.
289.)
• Set
[Touch Sharing]
[ON].
(P289)
1
1
2
2
3
(Na pametnom telefonu/tabletu)
• Provjerite je li vaš model pametnog
(Ontelefona/tableta
your smartphone/tablet)
kompatibilan.
•• Check
thatfunkciju
your smartphone/tablet
is a
Uključite
Wi-Fi.
• compatible
Prethodnomodel.
instalirajte aplikaciju "Image
App".
248.) function.
• Turn
on(str.
the Wi-Fi
• Install the “Image App” in advance. (P248)
Reproducirajte fotografije koje želite prenijeti na pametni telefon/tablet na
fotoaparatu.
Play
back the picture you want to transfer to the smartphone/tablet in the
camera.
Pokrenite aplikaciju "Image App" na pametnom telefonu/tabletu koji je
Launch
“Image
App” on the smartphone/tablet at the transfer destination.
odredište
prijenosa.
•• The
screen
for selecting
the connection
destination
is displayed
Nakon
pokretanja
prikazuje
se zaslon za
odabir odredišta
veze.after the launch.
While
is displayed
on the connection
screenApp"
of theprikazuje
“Image App”,
Dok se[ na] zaslonu
povezivanja
aplikacije "Image
[ ], touch
the
smartphone/tablet
to [ ] of na
thisoznaku
unit. [ ] na ovom uređaju.
prislonite
pametni telefon/tablet
may take
to complete
the connection.
•• ItMožda
će time
biti potrebno
određeno
vrijeme za uspostavljanje veze.
•• IfAko
a connection
attempt by touching
fails, restart
the “Image
App”,
and then
display
the a
pokušaj povezivanja
dodirom bude
neuspješan,
ponovno
pokrenite
"Image
App",
zatim ponovno
again. zaslon u 2. koraku.
screen
in step 2 prikažite
Prilikom
prijenosamultiple
više slika,
ponovite
1. isteps
3. korak.
slika ne
možebesetransferred
prenijeti u as
•• When
transferring
images,
repeat
1 and(Više
3. (They
cannot
apaketu.)
batch)
• •Depending
the
environment
youminuta
are using,
it may take
a few minutes
to complete
the image
Možda ćeonbiti
potrebno
nekoliko
za završetak
prijenosa
slika, ovisno
o okolini.
transfer.
254
254
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 255 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Sending
images
in the camera
to anmrežu
SNS
Slanje slika
s fotoaparata
na društvenu
1
2
2
3
3
Connect
(P249)
Povežite to
seassmartphone/tablet.
pametnim telefonom/tabletom.
(str. 249.)
Select
[
] on the smartphone/tablet.
Odaberite
[
]tona
pametnom
Drag
an image
send
it to an telefonu/tabletu.
SNS, etc.
•Povucite
The image
is sent
a web
as an SNS.
sliku
dato
biste
je service
poslalisuch
na društvenu
•mrežu
The function
itd. can be assigned to the top, bottom, left or
according
to na
your
preference.
• right
Slika
je poslana
web-uslugu
kao što je društvena
mreža.
• Funkcija se može dodijeliti na vrhu, dnu, lijevo ili desno,
ovisno o vašim potrebama.
Sending
location
information
to thetelefona/tableta
camera from na
a smartphone/tablet
Slanje podataka
o lokaciji
s pametnog
fotoaparat
You can acquire location information from a smartphone/tablet, and write it on images
Informacije o lokaciji možete primiti s pametnog telefona/tableta i poslije ih upisati
afterwards. Refer to P226 for how to write the location information on the images recorded
na slike. Za načine upisivanja informacija o lokaciji na slike snimljene ovim uređajem
by this unit.
pogledajte str. 226.
the [Help]
in the
“Image
App” umenu
for further
details
on how
toza
operate.
• •Read
Pročitajte
odjeljak
[Help]
(Pomoć)
izborniku
aplikacije
"Image
App"
ostale detalje o radu.
• •To Da
quitbiste
[Remote
Shooting
& View],
press
[Wi-Fi].
prekinuli
[Remote
Shooting
& View]
(Udaljeni prikaz i pregled), pritisnite gumb [Wi-Fi].
Oprez:
• •Caution:
obratite
pozornost
osobnosti
itd. objekta
kada
BeObvezno
sure to pay
special
attentionna
toprivatnost,
the privacy,prava
the likeness
rights,
etc. of the
subject
koristite
ovuthis
funkciju.
Koristite
vlastitu
when
you use
function.
Use atna
your
own odgovornost.
risk.
Akohave
ste promijenili
postavke
sata naofovom
uređaju
na pametnom telefonu/tabletu
nakon
• •If you
changed the
clock setting
this unit
or theili smartphone/tablet
after [Time sync],
upotrebe [Time sync] (Sinkronizacija vremena), ponovno izvedite [Time sync].
perform [Time sync] again.
• Možete postaviti interval pribavljanja informacija o lokaciji na pametnom telefonu/tabletu
• Oni the
smartphone/tablet,
youinformacija
can set theoacquisition
interval
of location
information
and check
provjeriti
status prijenosa
lokaciji. Detalje
potražite
u poglavlju
[Help]
the(Pomoć)
transfer ustatus
of location
information.
Refer to [Help] in the “Image App” menu for details.
izborniku
aplikacije
"Image App".
• •(When
using
“Image
App”App”
for iOS)
(Kada
koristite
“Image
za iOS)
If you
the Home
On/Off (Home)
button ofili agumb
smartphone/tablet
while [Rec. loc.naInfo]
is working,
Akopress
pritisnete
gumb or
Početna
za uključivanje/isključivanje
pametnom
telefonu/tabletu
radaisfunkcije
[Rec. loc. Info] (Informacije o lokaciji snimanja),
location
informationtijekom
recording
stopped.
snimanje informacija o lokaciji se zaustavlja.
Not available in these cases:
Nije dostupno umay
ovim
failslučajevima:
to acquire location information in China and the border area in
• The smartphone/tablet
•thePametni
telefon/tablet
možda
neće(As
moći
informacije o lokaciji u Kini ili u graničnim
neighbouring
countries
of China.
of primiti
April 2013)
područjima zemalja koje graniče s Kinom. (od travnja 2013.)
255
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 256 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Sending
images
to a smartphone/tablet
byfotoaparata
controlling the camera
Slanje slika
na pametni
telefon/tablet pomoću
■■Načini slanja i slike koje se mogu slati
∫ Methods for sending and images that can be sent
Slanje slika nakon svakog
JPEG
JPEG
RAW
RAW
MP4
MP4
AVCHD
AVCHD
3D
3D
O
—
—
—
—
Sending an image each time a
snimanja ([Send Images While
recording is made
Recording])
([Send Images While Recording])
±
—
—
—
—
Slanje odabranih slika ([Send
O
—
O
—
—
Sending selected images
Images Stored in the Camera])
±
—
±
—
—
([Send Images Stored in the Camera])
• Neke slike možda se neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
•• Some
images may
not be played
back
or sentupute
depending
on theodredišnog
device.
Za informacije
o reprodukciji
slika
provjerite
za uporabu
uređaja.
• For
information
on the
playback
of images,
the operating instructions of the destination
Detalje
o načinima
slanja
slika potražite
nacheck
str. 286.
device.
• For details on how to send images, refer to P286.
Priprema:
• Prethodno instalirajte aplikaciju "Image App". (str. 248.)
Preparations:
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
• Install the “Image App” in advance. (P248)
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]) str. 257.
Click the followings to jump to the beginning of each menu.
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera]) str. 258.
Sending an image each time a recording is made ([Send Images While
Recording]) P257
• Prilikom slanja slika pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
Sending
selected
ovisno
o detaljima
vašeg images
ugovora.([Send Images Stored in the Camera]) P258
• When sending images on a mobile network, high packet communication fees may be incurred
depending on the details of your contract.
256
Funkcija Wi-Fi/NFC
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording])
1
Odaberite izbornik.
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja) → [Smartphone] (Pametni telefon)
2
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (str. 280.)
Na pametnom telefonu/tabletu
Kada se povezujete [Via Network] (Mrežom):
 Uključite funkciju Wi-Fi.
 Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti i postavite.
 Pokrenite "Image App".* (str. 248.)
Kada se povezujete s [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza) ili [WPS Connection]
(WPS-veza) u [Direct] (Izravna):
 Pokrenite "Image App".* (str. 248.)
Kada se povezujete s [Manual Connection] (Ručno povezivanje) u [Direct] (Izravna):
 Uključite funkciju Wi-Fi.
 Odaberite SSID koji odgovara onom prikazanom na zaslonu ovog uređaja i
zatim unesite lozinku.
 Pokrenite "Image App".* (str. 248.)
* Prikazuje se prozor koji ukazuje na to da se pametni telefon/tablet priključuje na
fotoaparat. Ako koristite Android-uređaj, pritisnite tipku za nazad. Ako koristite
iOS-uređaj, zatvorite prozor.
3
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
4
Snimite fotografije.
• Kada je povezivanje završeno, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 287.)
• Fotografije se šalju automatski nakon snimanja.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (str. 245.)
• Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
257
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 258 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Sending selected images ([Send Images Stored in the Camera])
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
1
the menu.
1 Select
Odaberite
izbornik.
2
[Wi-Fi] > [New Connection]>[Send Images Stored in the Camera]>[Smartphone]
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images Stored in the Camera]
(Slanje
slika spremljenih
fotoaparatu)→
[Smartphone] (Pametni telefon)
Select [Via
Network]
or [Direct],na
and
connect. (P280)
2
On your smartphone/tablet
Odaberite
[Via Network] ili [Direct] i povežite se. (str. 280.)
When connecting with [Via Network]:
Na pametnom telefonu/tabletu
1 Turn
on the Wi-Fi[Via
function.
Kada
se povezujete
Network] (Mrežom):
2 Select the wireless access point you want to connect to, and set.
Uključite
funkciju
¢

(P248)
3 Start
“Image
App”.Wi-Fi.
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti i postavite.

When connecting with [Wi-Fi Direct] or [WPS Connection] in [Direct]:
Pokrenite "Image App".* (str. 248.)

1 Start “Image App”.¢ (P248)
Kada se povezujete s [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza) ili [WPS Connection]
When connecting with [Manual Connection] in [Direct]:
(WPS-veza) u [Direct] (Izravna):
1 Turn
on the"Image
Wi-Fi function.
Pokrenite
App".* (str. 248.)

2
Select
the
SSID
matches
the one displayed
on the screen
of this(Izravna):
unit, and
Kada se povezujete sthat
[Manual
Connection]
(Ručno povezivanje)
u [Direct]
then enter the password.

¢
Uključite
funkciju
(P248)
3 Start
“Image
App”.Wi-Fi.
Odaberite
SSID
koji
onom prikazanom
na zaslonu
uređaja
i

¢ A window indicating thatodgovara
the smartphone/tablet
is connecting
to theovog
camera
is
zatim unesite
displayed.
If you lozinku.
are using an Android device, press the back key. If you are using an
3
* Prikazuje
se prozor
ukazuje
na to da se pametni telefon/tablet priključuje na fotoaparat.
Select
a device
youkoji
want
to connect.
Ako
koristite
Android-uređaj,
pritisnite
tipku
za nazad.
Ako koristite
iOS-uređaj,
prozor.
• When the connection is complete, the
screen
is displayed.
To change
the zatvorite
send setting,
press [DISP.].
(P287)
Odaberite
uređaj
koji želite spojiti.
• Kada[Single
je povezivanje
Select
Select]završeno,
or [Multiprikazuje
Select]. se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
(Prikaz).
(str. 287.) press [Wi-Fi]. (P245)
• Topritisnite
change[DISP.]
the setting
or disconnect,
Odaberite [Single Select] ili [Multi Select].
[Single
Select]
setting
• Da biste
promijenili
postavku ili prekinuli vezu, pritisnite
1 [Wi-Fi].
Select the
picture.
(str. 245.)
2 Select [Set].
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
 Odaberite fotografiju.
 Odaberite [Set] (Postavi).
Pokrenite
"Image
(str. 248.)
 iOS
device, close
theApp".*
window.
3
4
4
6HW
Postavka
[Multi
Select] (Odabir više fotografija)
[Multi
Select]
setting
 Odaberite
(ponovite)
1
Select the fotografiju.
picture. (repeat)
•• The
Postavka
kada
je the
fotografija
settingseisotkazuje
cancelled
when
picture ponovno
is selected
odabrana.
again.
 Odaberite
[OK].
2
Select [OK].
• Broj fotografija koje se mogu slati pomoću opcije
• The number of pictures that can be sent by [Multi
2.
[Multi Select] je ograničen.
Select] is limited.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
• Confirmation
screen radnja.
is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
provodi se zadana
258
258
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 259 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi/NFC
Displaying
pictures
a TV
Prikaz
fotografija
naon
TV-prijamniku
You canprikazivati
display pictures
a TV that supports
Možete
slike naonTV-prijamniku
koji the
Digital Media
Renderer
(DMR)
function
of the (Digital
DLNA
podržava
funkciju
Digitalni
medijski
prikazivač
Media
Renderer (DMR)) u standardu DLNA.
standard.
Preparations:
Priprema:
Set the TV to DLNA waiting mode.
Postavite TV-prijamnik na način rada DLNA u tijeku.
••Read
the operating instructions for your TV.
Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
••For
details
compatible devices,
to the na
support
sites
Detalje o on
kompatibilnim
uređajimarefer
potražite
stranici
za below.
podršku navedenoj u nastavku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(This
Site
is English only.)
(Ovo
je web-mjesto
dostupno samo na engleskom jeziku.)
1
2
2
3
3
4
4
Odaberite
izbornik.
Select
the menu.
[Wi-Fi] >
[New
Connection]>[Playback
TV]
→ [New
Connection]
(Nova veza) →on
[Playback
on TV] (Reprodukcija
na TV-prijamniku)
Select [Via Network] or [Direct], and connect. (P280)
Odaberite
[Via Network]
i povežite se. (str. 280.)
Select
a device
you wantili
to[Direct]
connect.
uređaj kojiisželite
spojiti.the screen is displayed.
•Odaberite
When the connection
established,
• Kada
uspostavi
veza, prikazuje
zaslon.
Take
or se
play
back pictures
on thisseunit.
reproducirajte
fotografije
fotoaparatu.
•Snimajte
To changeilithe
setting or disconnect,
pressna
[Wi-Fi].
(P245)
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (str. 245.)
• When a TV is connected to this unit, the TV screen may temporarily return to the status before
• Kada je na uređaj spojen TV-prijamnik, zaslon TV-prijamnika može se trenutačno vratiti u
thestanje
connection.
Pictures areSlike
displayed
again when
you kada
take or
play backili pictures.
prije povezivanja.
se ponovno
prikazuju
ih snimate
reproducirate.
• •[Effect]
and [Sound]
of the
Slide (Efekt)
Show are
disabled.
Isključene
su funkcije
[Effect]
i [Sound]
(Zvuk) prikaza u nizu.
Not
in uthese
Nijeavailable
dostupno
ovimcases:
slučajevima:
picturessecannot
be played
back.
• •Motion
Videozapisi
ne mogu
reproducirati.
• •During
the indeksne/kalendarske
multi/calendar playback,
pictures displayed
onse
theprikazuju
screen of
unit are
not ne
Tijekom
reprodukcije,
slike koje
nathis
zaslonu
uređaja
displayed
onse
TV.
prikazuju
na TV-prijamniku.
259
259
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 260 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi/NFC
When sending images to Printer
Slanje slika na pisač
You canslati
send
images
to a compatible
andihprint
Možete
slike
na kompatibilni
pisačprinter,
i bežično
them wirelessly.
ispisivati.
■■Načini
slanja
i slike koje
mogu that
slatican be sent
∫
Methods
for sending
andse
images
JPEG
JPEG
RAW
RAW
MP4
MP4
AVCHD
AVCHD
3D
3D
±O
—
—
—
—
—
—
—
—
Slanje odabranih
slika
Sending
selected images
([Send Images Stored in the Camera])
([Send Images Stored in the Camera])
• Neke slike možda neće biti poslane, ovisno o uređaju.
images may not be sent depending on the device.
•• Some
Detalje
o načinima slanja slika potražite na str. 286.
• For details on how to send images, refer to P286.
Priprema:
Preparations:
• Možete bežično ispisivati snimljene fotografije na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
(kompatibilan
bežičnim pictures
LAN-om)*.
can print outs recorded
wirelessly from a PictBridge (wireless LAN-compatible)¢
• You
* U skladu sa standardom DPS over IP.
printer.
Detalje o PictBridge pisaču (kompatibilnom s bežičnim LAN-om) zatražite od tvrtke
¢ Compliant with the DPS over IP standards.
proizvođača.
For details on the PictBridge (wireless LAN-compatible) printer, contact the respective
1 company.
Odaberite izbornik.
1
2
2
3
3
4
4
→ [New Connection] (Nova veza)→[Send Images Stored in the
Select the
menu.(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)→[Printer] (Pisač)
Camera]
[Wi-Fi] > [New Connection]>[Send Images Stored in the Camera]>[Printer]
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (str. 280.)
Select
[Via pisač
Network]
or [Direct],
connect. (P280)
Odaberite
na koji
se želiteand
spojiti.
Select
a
printer
you
want
to
connect.
Odaberite fotografije i zatim počnite s ispisom.
Select
pictures,
and
then
• Postupak
odabira
slika
isti print.
je kao i postupak kada je spojen USB-kabel. Detalje
• The
procedure
for306.
selecting picures is the same as the one for when the USB connection
potražite
na str.
is connected.
details,ilirefer
to P306.
• cable
Da biste
promijeniliFor
postavku
prekinuli
vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (str. 245.)
• To change the setting or disconnect, press [Wi-Fi]. (P245)
• Prilikom slanja slika pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno
o detaljima
vašeg
• When
sending
images
on a ugovora.
mobile network, high packet communication fees may be incurred
depending on the details of your contract.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapise
nije in
moguće
Not available
theseispisati.
cases:
• Motion pictures cannot be printed out.
260
260
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 261 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
When sending
to AV device
Slanje
slika na images
AV-uređaj
You
can send
pictures and
motionslati
pictures
to AV devices
in your
(homeAV-uređaji).
AV
Fotografije
i videozapise
možete
na AV-uređaje
u svom
domuhouse
(odredišni
Možete
slatican
i naalso
uređaje
obitelji
uslugeor
devices).ihYou
send(vanjski
them toAV-uređaji)
the devicessvoje
(external
AVi prijatelja
devices) pomoću
of your family
"LUMIX
CLUB".
friends living
away from you via “LUMIX CLUB”.
LUMIX CLUB
Bežična pristupna
točka
A Wireless
access point
B AV-uređaj
AV device ([Home])
([Home])
C AV-uređaj
AV device ([External])
([External])
■
slanja
i slike koje
mogu that
slatican be sent
∫ ■Načini
Methods
for sending
andse
images
Sending
an image
timesnimanja
a
Slanje slike
nakoneach
svakog
([Send Images
While Recording])
recording
is made
(SlanjeImages
slika tijekom
snimanja)
([Send
While Recording])
JPEG
JPEG
RAW
RAW
MP4
MP4
AVCHD
AVCHD
3D
±O
—
—
—
—
—
—
O
±
Slanje odabranih
slika
Sending
selected images
±
—
—
([Send Images Stored in the
([Send Images Stored in the Camera])
O
—
—
Camera]) (Slanje slika spremljenih na
Some images may not be played back or sent depending on the device.
• fotoaparatu)
—
—
±
O
•• For
information
on theseplayback
of images,
check the
operating
Neke
slike možda
neće moći
reproducirati
ili slati,
ovisnoinstructions
o uređaju.of the destination
• device.
Za informacije o reprodukciji slika provjerite upute za uporabu odredišnog uređaja.
•• For
details
on how toslanja
send slika
images,
refer to
Detalje
o načinima
potražite
naP286.
str. 286.
261
Funkcija Wi-Fi/NFC
Priprema:
Prilikom slanja fotografija na [Home] (Odredišni uređaj) postavite uređaj u način rada
DLNA u tijeku.
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
Prilikom slanja slika na [External] (Vanjski uređaj) potrebno je sljedeće:
• Prijava u "LUMIX CLUB" (str. 274.)
• Broj adrese i pristupni broj koje je preuzeo ciljni vanjski AV-uređaj. (str. 279.)
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]) str. 262.
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera]) str. 263.
• Prilikom slanja slika pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording])
1
Odaberite izbornik.
→ [New Connection] (Nova veza) → [Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja) → [AV device] (AV-uređaj)
2
3
Odaberite [Home] ili [External].
4
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
5
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (str. 280.)
• Kad je odabrano [External], [Direct] se ne može odabrati.
• Kada je povezivanje završeno, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 287.)
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (str. 245.)
Postavke ne možete mijenjati tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
262
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 263 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
1
1
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
Sending selected images ([Send Images Stored in the Camera])
Odaberite
izbornik.
Select
the menu.
→ [New
Connection]
(Nova veza)→[Send
Images
in the Camera]
[Wi-Fi] >
[New
Connection]>[Send
Images Stored
in Stored
the Camera]>[AV
(Slanje
slika spremljenih na fotoaparatu)→[AV device] (AV-uređaj)
device]
2
3
4
4
5
5
Select
[Home]
or [External].
Odaberite
[Home]
ili [External].
Select
[Via [Via
Network]
or [Direct],
andi povežite
connect. se.
(P280)
Odaberite
Network]
ili [Direct]
(str. 280.)
•• When
[External]
is
selected,
[Direct]
cannot
be
selected.
Kad je odabrano [External], [Direct] se ne može odabrati.
Select
a device
you
want
to spojiti.
connect.
Odaberite
uređaj
koji
želite
•• When
the connection is complete, the screen is displayed. To change the send setting,
Kada je povezivanje završeno, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
press
[DISP.].
(P287)
pritisnite
[DISP.]
(Prikaz). (str. 287.)
Select
[Single
Select]
or [Multi
Select].
Odaberite
[Single
Select]
ili [Multi
Select].
• To change the setting or disconnect, press [Wi-Fi]. (P245)
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (str. 245.)
[Single Select] setting
Postavka
[Single
Select] (Odabir jedne fotografije)
1
Select the
picture.
 Odaberite fotografiju.
2 Select [Set].
 Odaberite [Set] (Postavi).
6HW
Postavka
[Multi
Select] (Odabir više fotografija)
[Multi
Select]
setting
 Odaberite
(ponovite)
1
Select the fotografiju.
picture. (repeat)
•• The
Postavka
kada
je the
fotografija
settingseisotkazuje
cancelled
when
picture ponovno
is selected
odabrana.
again.
 Odaberite [OK].
2 Select [OK].
• Broj fotografija koje se mogu slati pomoću opcije [Multi
• The number of pictures that can be sent by [Multi
Select] je ograničen.
Select] is
• Prikazuje
selimited.
zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
2.
• Confirmation
screen radnja.
is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
provodi se zadana
263
263
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 264 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi/NFC
When sending
Slanje
slika na images
računaloto PC
Možete
fotografije
videozapise
snimljene
ovim
You canslati
send
pictures iand
motion pictures
recorded
uređajem
na računalo.
with this unit
to a PC.
∫
Methods
for sending
andse
images
■■Načini
slanja
i slike koje
mogu that
slatican be sent
Sending
an image
timesnimanja
a
Slanje slike
nakoneach
svakog
([Send Images
While Recording])
recording
is made
(SlanjeImages
slika tijekom
snimanja)
([Send
While Recording])
JPEG
JPEG
RAW
RAW
MP4
MP4
¢
AVCHD
AVCHD
3D
3D
±O
O
±
—
—
—
—
O
±
Slanje odabranih
slika
Sending
selected images
±
±
±
±
±
([SendImages
ImagesStored
Storedin
inthe
theCamera])
([Send
O
O
O
O
O
Camera]) (Slanje slika spremljenih na
¢fotoaparatu)
A motion picture recorded in [AVCHD] can be sent to [PC] if the file size is 4 GB or smaller. It
cannot be snimljen
sent if theu size
is greater
thanmože
4 GB.
* Videozapis
formatu
[AVCHD]
se slati na [PC] (Računalo) ako je veličina
• Some
images
may
not be Ne
played
back
or sent
theod
device.
datoteke
4 GB
ili manja.
može
se slati
akodepending
je veličina on
veća
4 GB.
•• For
information
on the
images, check
the operating
instructions of the destination
Neke
slike možda
se playback
neće moćiofreproducirati
ili slati,
ovisno o uređaju.
• device.
Za informacije o reprodukciji slika provjerite upute za uporabu odredišnog uređaja.
Detalje
o načinima
potražite
naP286.
str. 286.
• For
details
on how toslanja
send slika
images,
refer to
Priprema:
Preparations:
• Uključite računalo.
the computer
••Turn
Pripremite
mape on.
za preuzimanje slika na računalu prije slanja fotografija. (str. 265.)
••Prepare
forradne
receiving
images
on theračunala
PC before
sending a picture
to the PC.
(P265)
Ako je folders
postavka
grupe
odredišnog
promijenjena
iz standardne,
morate
• If the
workgroup
of theuređaja
destination
PC [PC
has been
changed
fromsthe
standard setting,
you also
promijeniti
postavku
u opciji
Connection]
(Veza
računalom).
(str. 288.)
need to change the setting of this unit in [PC Connection]. (P288)
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
Click the followings to jump to the beginning of each menu.
Slanje
slika nakon
svakog
([Send Images
While
Recording])
str. 266.
Sending
an image
eachsnimanja
time a recording
is made
([Send
Images While
Recording]) P266
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera]) str. 267.
Sending selected images ([Send Images Stored in the Camera]) P267
• Prilikom slanja slika pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno
o detaljima
vašeg
• When
sending
images
on a ugovora.
mobile network, high packet communication fees may be incurred
depending on the details of your contract.
264
264
Funkcija Wi-Fi/NFC
Stvaranje odredišne mape
• Stvorite korisnički račun za računalo [naziv računa (do 254 znakova) i lozinku (do 32 znaka)]
koji se sastoje od alfanumeričkih znakova. Pokušaj stvaranja odredišne mape može biti
neuspješan ako račun sadrži znakove osim alfanumeričkih.
■■Korištenje programa "PHOTOfunSTUDIO"
1
Instalirajte softver "PHOTOfunSTUDIO" na računalo.
2
Stvorite mapu u koji će se primati slike iz programa "PHOTOfunSTUDIO".
• Detalje o potrebnom hardveru i instalaciji potražite u poglavlju "Isporučeni softver"
(str. 299.).
• Za automatsko stvaranje mape odaberite [Auto-create] (Automatsko stvaranje). Da
biste odabrali mapu, stvorite novu mapu ili postavite lozinku mape i odaberite [Create
manually] (Ručno stvaranje).
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera "PHOTOfunSTUDIO" (PDF-format).
■■Kada ne koristite softver "PHOTOfunSTUDIO"
(Za Windows)
Podržani operativni sustavi: Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8
Primjer: Windows 7
1
2
Odaberite mapu koju želite koristiti kao odredišnu i zatim kliknite desnom
tipkom miša
Odaberite [Properties] (Svojstva), te omogućite dijeljenje mape
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opcije Pomoć (Help) operativnog
sustava.
(Za Mac)
Podržani operativni sustavi: OS X v10.4 do v10.8
Primjer: OS X v10.8
1
2
Odaberite mapu koji namjeravate koristiti za primanje, a potom kliknite na
stavke sljedećim redoslijedom.
[File] [Get Info]
Omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opcije Pomoć (Help) operativnog
sustava.
265
Funkcija Wi-Fi/NFC
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording])
1
Odaberite izbornik.
→ [New Connection] (Nova veza)→[Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja)→[PC] (Računalo)
2
3
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (str. 280.)
Odaberite računalo na koje se želite spojiti.
4
Odaberite mapu koju želite poslati.
5
• Kada računalo na koje se želite spojiti nije prikazano odaberite [Manual Input] (Ručni
unos) i unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
• Kada je povezivanje završeno, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 287.)
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (str. 245.)
Postavke ne možete mijenjati tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
266
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 267 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
Sending selected images ([Send Images Stored in the Camera])
1 Odaberite izbornik.
1 Select the menu.
→ [New
Connection]
(Nova veza)→[Send
Images
Stored
in the
[Wi-Fi] >
[New
Connection]>[Send
Images Stored
in the
Camera]>[PC]
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)→[PC] (Računalo)
2 Select [Via Network] or [Direct], and connect. (P280)
2 Select
Odaberite
[Viayou
Network]
3
the PC
want to(Mrežom)
connect ili
to.[Direct] (Izravno) i povežite se. (str. 280.)
3 •Odaberite
računalo
natokoje
se želite
spojiti.
When the PC
you want
connect
to is not
displayed, select [Manual Input], and enter the
• computer
Kada računalo
nathe
koje
se(NetBIOS
želite spojiti
nijefor
prikazano
odaberite
[Manual Input] (Ručni
name of
PC
name
Apple Mac
computers).
4
4
unos)the
i unesite
(NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
Select
foldernaziv
you računala
want to send.
mapu kojuisželite
poslati.
•Odaberite
When the connection
complete,
the screen is displayed. To change the send setting,
5
5
Select [Single Select] or [Multi Select].
Odaberite [Single Select] ili [Multi Select].
•• ToDachange
the settingpostavku
or disconnect,
pressvezu,
[Wi-Fi].
(P245)[Wi-Fi]. (str. 245.)
biste promijenili
ili prekinuli
pritisnite
• Kada je povezivanje završeno, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
press [DISP.]. (P287)
pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 287.)
[Single Select] setting
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
1 Select the picture.
 Odaberite fotografiju.
2 Select [Set].
 Odaberite [Set] (Postavi).
Postavka [Multi Select] (Odabir više fotografija)
[Multi Select] setting
 Odaberite fotografiju. (ponovite)
1 •Select
the picture.
(repeat)
Postavka
se otkazuje
kada je fotografija ponovno
setting is cancelled when the picture is selected
• The
odabrana.
again. [OK].
 Odaberite
2 •Select
[OK].
Broj fotografija
koje se mogu slati pomoću opcije [Multi
• The
number
of pictures that can be sent by [Multi
Select]
je ograničen.
6HW
2.
• Prikazuje
selimited.
zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
Select] is
provodi se zadana
• Confirmation
screen radnja.
is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
• •Folders
sorted by
thestvaraju
sent date
created
in thepo
specified
pictures are
in
U označenoj
mapi
seare
mape
poredane
datumufolder,
slanja,and
a fotografije
se saved
spremaju
those
u tefolders.
mape.
Akoscreen
se pojavi
za upis and
korisničkog
računa
lozinke, unesite
podatke
koje
• •If the
for azaslon
user account
password
entryi appears,
enter the
one you
setste
on your PC.
postavili
na računalu.
• When
the computer
name (NetBIOS name for Apple Mac computers) contains a space (blank
•character),
Kada naziv
računala
(NetBIOS
naziv zacorrectly.
Mac računala
tvrtke Apple)
sadrži
razmak
etc.,
it may not
be recognised
If a connection
attempt
fails,
we
(praznine) itd., možda se neće moći pravilno prepoznati. Ako pokušaj povezivanja bude
recommend that you change the computer name (or NetBIOS name) to the one consisting of
neuspješan, preporučujemo promjenu naziva računala (ili NetBIOS naziva) na naziv koji
only alphanumeric characters, with a maximum of 15 characters.
se sastoji samo od alfanumeričkih znakova, s maksimalno 15 znakova.
267
267
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 268 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Korištenje
Using Webweb-usluga
services
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže itd. pomoću usluge "LUMIX
You
canPostavljanjem
send pictures and
motion pictures
to an
SNS, etc.
via “LUMIX na
CLUB”.
BySync.
setting
CLUB".
automatskog
prijenosa
fotografija
i videozapisa
[Cloud
up
automatic
transfers ofu pictures
motion fotografije
pictures toilithe
[Cloud Sync.
Service],
youna
Service]
(Sinkronizacija
oblaku) and
prenesene
videozapise
možete
primati
can
receive
the transferred
računalo
ili pametni
telefon.pictures or motion pictures on a PC or smartphone.
LUMIX CLUB
A Wireless
access point
Bežična pristupna
točka
B [Web
[Web service]
service](Web-usluga)
C [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku)
Click the followings to jump to the beginning of each menu.
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
When sending images to web service P268
Slanje slika na web-uslugu str. 268.
When sending images to [Cloud Sync. Service] P272
Slanje slika na uslugu sinkronizacije u oblaku [Cloud Sync. Service]
u oblaku)
272.
mobile network, high
packet str.
communication
fees may be incurred
• When sending images on a(Sinkronizacija
depending on the details of your contract.
• Prilikom slanja slika pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
When sending images to web service
slika
web-usluge
∫ Slanje
Methods
forna
sending
and images that can be sent
JPEG
■■Načini slanja i slike koje se mogu slati
Sending an image each time a
recording is made
Slanje Images
slike nakon
svakog
snimanja
([Send
While
Recording])
([Send Images While Recording])
Sending
selected
images
(Slanje slika
tijekom
snimanja)
([Send
Images
Stored
Slanje odabranih slikain the Camera])
RAW
MP4
AVCHD
3D
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
3D
O
—
—
—
O
—
±
—
±
±
±
—
—
—
±
Images Stored in the
Some images may not be played back or sent depending
• ([Send
O
—on the device.
O
—
O
Camera]) (Slanje slika spremljenih na
• For information on the playback of images, check the operating instructions of the destination
fotoaparatu)
device.
• For
Neke
slikeon
možda
sesend
nećeimages,
moći reproducirati
ili slati, ovisno o uređaju.
details
how to
refer to P286.
• Za informacije o reprodukciji slika provjerite upute za uporabu odredišnog uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na str. 286.
268
268
Funkcija Wi-Fi/NFC
Priprema:
Da biste slali fotografije na web-uslugu, morate se prijaviti u "LUMIX CLUB" (str.
274.). Da biste slali slike na web-uslugu, trebate se prijaviti na web-uslugu. (str.
268.)
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]) str. 270.
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera]) str. 271.
• Slike poslane na web-uslugu ne mogu se prikazati ili brisati pomoću ovog fotoaparata.
Provjerite slike pristupanjem web-usluzi pomoću pametnog telefona/tableta ili računala.
• Ako je slanje slika neuspješno, e-pošta s izvješćem o vrsti greške bit će poslan na adresu
e-pošte memoriranu u opciji "LUMIX CLUB".
• Slike mogu sadržavati osobne podatke koji otkrivaju identitet pojedinca, kao što su
naslov, vrijeme i datum snimanja te mjesto na kojemu je slika snimljena. Provjerite
te podatke prije slanja slike na web-usluge.
• Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog dijeljenja, gubitka itd. slika
poslanih na web-usluge.
• Prilikom slanja slika na web-usluge, nemojte ih brisati s fotoaparata, čak i ako je
slanje dovršeno, prije nego provjerite jesu li pravilno poslane na web-uslugu. Tvrtka
Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog brisanja slika spremljenih na ovom
uređaju.
269
Funkcija Wi-Fi/NFC
Memoriranje web-usluga
Kada šaljete slike na web-usluge, web-usluga koja se koristi mora biti prijavljena u
"LUMIX CLUB".
• Provjerite "Najčešća pitanja/Kontakt" na sljedećem mjestu radi informacija o kompatibilnim
web-uslugama.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Priprema:
Stvorite račun na web-usluzi koju želite koristiti, a podaci za korisničku prijavu neka budu
uvijek dostupni.
1
2
3
4
Spojite se na web-mjesto "LUMIX CLUB"-a pomoću pametnog telefona/tableta
ili računala http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Unesite ID za prijavu i lozinku za "LUMIX CLUB" i prijavite se na uslugu. (str.
274.)
Memorirajte svoju adresu e-pošte.
Odaberite web-uslugu koja će se koristiti i memorirajte je.
•
Slijedite upute na zaslonu da biste memorirali uslugu.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording])
1
Odaberite izbornik.
→ [New Connection] (Nova veza)→[Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja)→[Web service] (Web-usluga)
2
3
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i spojite se. (str. 281.)
Odaberite web-uslugu na koju se želite spojiti.
4
Snimite fotografije.
• Kada je povezivanje završeno, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 287.)
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (str. 245.)
Postavke ne možete mijenjati tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
270
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 271 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi/NFC
Sending selected images ([Send Images Stored in the Camera])
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
1 Select the menu.
1 Odaberite izbornik.
[Wi-Fi] > [New Connection]>[Send Images Stored in the Camera]>[Web
service]
→ [New
Connection] (Nova veza)→ [Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih u fotoaparatu)→ [Web service]
2 Select [Via Network], and connect. (P281)
3 Select a(Web-usluga)
web service you want to connect.
• When the connection is complete, the screen is displayed. To change the send setting,
2 Odaberite [Via Network] (Mrežom) i spojite se. (str. 281.)
press [DISP.]. (P287)
3 Odaberite
web-uslugu na koju se želite spojiti.
4 Select
Select]završeno,
or [Multiprikazuje
Select]. se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
• Kada[Single
je povezivanje
• Topritisnite
change[DISP.]
the setting
or disconnect,
(Prikaz).
(str. 287.) press [Wi-Fi]. (P245)
4 [Single
Odaberite
[Single
Select] ili [Multi Select].
Select]
setting
• Da
bistethe
promijenili
1
Select
picture.postavku ili prekinuli vezu, pritisnite
[Wi-Fi]. (str. 245.)
2 Select [Set].
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
 Odaberite fotografiju.
 Odaberite [Set] (Postavi).
[Multi Select] setting
1 Select the picture. (repeat)
• The setting is cancelled when the picture is selected
Postavka
again. [Multi Select] (Odabir više fotografija)
 Odaberite fotografiju. (ponovite)
2 Select [OK].
• Postavka se otkazuje kada je fotografija ponovno
• The number of pictures that can be sent by [Multi
6HW
2.
odabrana.
Select] is limited.
 Odaberite
[OK].
• Confirmation
screenkoje
is displayed.
It is executed
when [Multi
[Yes] Select]
is selected.
• Broj fotografija
se mogu slati
pomoću opcije
je ograničen.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
271
271
Funkcija Wi-Fi/NFC
Slanje slika na uslugu sinkronizacije u oblaku [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku)
■■Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
3D
Slanje slike nakon svakog snimanja
([Send Images While Recording])
(Slanje slika tijekom snimanja)
O
—
—
—
O
Slanje odabranih slika
([Send Images Stored in the
Camera]) (Slanje slika spremljenih na
fotoaparatu)
O
—
O
—
O
• Neke slike možda se neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Za informacije o reprodukciji slika provjerite upute za uporabu odredišnog uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na str. 286.
Priprema:
Da biste poslali slike u mapu oblaka na usluzi sinkronizacije u oblaku, morate se
prijaviti u "LUMIX CLUB" (str. 274.) i konfigurirati postavke usluge.
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]) str. 273.
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera]) str. 273.
■■Slike poslane u mapu oblaka pomoću funkcije [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku) (od travnja 2013.)
Da biste poslali sliku u mapu oblaka, potrebno je postaviti sinkronizaciju u oblaku.
Konfigurirajte postavke na računalu pomoću programa "PHOTOfunSTUDIO" ili na
pametnom telefonu/tabletu pomoću aplikacije "Image App".
• Ako postavite kao odredište fotografije [Cloud Sync. Service], poslane slike privremeno se
spremanju u mapu oblaka, a zatim se mogu sinkronizirati s uređajem koji koristite, kao što
je računalo ili pametni telefon/tablet.
• Mapa oblaka sprema prenesene slike tijekom 30 dana (do 1000 slika). Prenesene
slike brišu se automatski 30 dana nakon prijenosa. Nadalje, kada broj spremljenih slika
premaši 1000, neke slike mogu biti obrisane, ovisno o postavci [Cloud Limit] (Ograničenje
oblaka) (str. 287.), čak i manje od 30 dana nakon prijenosa.
• Kada je preuzimanje slika iz mape oblaka na sve određene uređaje dovršeno, slike mogu
biti obrisane iz mape oblaka čak i unutar 30 dana nakon prijenosa.
272
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 273 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Sending
an image
time
a recording
is made
([Send
While
Slanje slika
nakoneach
svakog
snimanja
([Send
Images
WhileImages
Recording])
Recording])
1 Odaberite izbornik.
1 Select the menu.
→ [New Connection] (Nova veza)→[Send Images While Recording] (Slanje
[Wi-Fi] >
Connection]>[Send
Images
While(Sinkronizacija
Recording]>[Cloud
slika[New
tijekom
snimanja)→[Cloud Sync.
Service]
u oblaku)
Sync. Service]
2 Select
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i spojite se. (str. 281.)
2
[Via Network], and connect. (P281)
3 Provjerite
postavku slanja.
3 Check
the send setting.
• Kada je povezivanje završeno, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
• When
the
connection
is complete,
the screen is displayed. To change the send setting,
pritisnite [DISP.] (Prikaz).
(str. 287.)
4
4
press [DISP.].
(P287)
Snimite
fotografije.
Take
• Da pictures.
biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (str. 245.) Postavke ne
• Tomožete
changemijenjati
the setting
or disconnect,
[Wi-Fi].
(P245)
tijekom
slanja slika.press
Čekajte
da slanje
završi.
You cannot change the settings while sending pictures. Wait until sending is complete.
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
Sending selected images ([Send Images Stored in the Camera])
1 Odaberite izbornik.
1 Select the menu.
→ [New Connection] (Nova veza)→ [Send Images Stored in the
[Wi-Fi] > [New Connection]>[Send Images Stored in the Camera]>[Cloud
Camera] (Slanje slika spremljenih u fotoaparatu)→ [Cloud Sync.
Sync. Service]
Service] (Sinkronizacija u oblaku)
2 Select [Via Network], and connect. (P281)
2 Check
Odaberite
[Via Network]
3
the send
setting. (Mrežom) i spojite se. (str. 281.)
3 •Provjerite
postavku slanja.
When the connection
is complete, the screen is displayed. To change the send setting,
4
4
• Kada je povezivanje završeno, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
press [DISP.]. (P287)
pritisnite [DISP.] (Prikaz). (str. 287.)
Select [Single Select] or [Multi Select].
Odaberite [Single Select] ili [Multi Select].
•• ToDachange
the settingpostavku
or disconnect,
pressvezu,
[Wi-Fi].
(P245)[Wi-Fi]. (str. 245.)
biste promijenili
ili prekinuli
pritisnite
[Single Select] setting
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
1 Select the picture.
 Odaberite fotografiju.
2 Select [Set].
 Odaberite [Set] (Postavi).
Postavka [Multi Select] (Odabir više fotografija)
[Multi Select] setting
 Odaberite fotografiju. (ponovite)
1 •Select
the picture.
(repeat)
Postavka
se otkazuje
kada je fotografija ponovno
setting is cancelled when the picture is selected
• The
odabrana.
again. [OK].
 Odaberite
2 •Select
[OK].
Broj fotografija
koje se mogu slati pomoću opcije [Multi
• The
number
of pictures that can be sent by [Multi
Select]
je ograničen.
• Prikazuje
selimited.
zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
Select] is
6HW
2.
provodi se zadana
• Confirmation
screen radnja.
is displayed. It is executed when [Yes] is selected.
273
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 274 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Prijava na uslugu "LUMIX CLUB"
Registering to the “LUMIX CLUB”
Usluga [LUMIX CLUB]
About the [LUMIX CLUB]
Besplatno nabavite ID za prijavu u uslugu "LUMIX CLUB".
Ako uređaj prijavite na uslugu "LUMIX CLUB" možete sinkronizirati slike između uređaja
Acquire a “LUMIX CLUB” login ID (free).
koje koristite ili prebaciti slike na web-usluge. Koristite "LUMIX CLUB" kada šaljete slike
If you register this unit to the “LUMIX CLUB”, you can synchronise images between the
na web-usluge ili vanjski AV-uređaj.
devices
you
are using,
images
to za
web
services.
• Možete
postaviti
isti IDorzatransfer
prijavu uthese
"LUMIX
CLUB"
ovaj
uređaj i pametni telefon/tablet.
Use
the
“LUMIX CLUB” when uploading pictures to web services or external AV device.
(str.
277.)
• You can set the same “LUMIX CLUB” login ID for this unit and a smartphone/tablet. (P277)
Detalje potražite na stranici usluge "LUMIX CLUB".
Refer to the “LUMIX CLUB” site for details.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Imajte
na umu sljedeće:
•Please
Usluganote:
može biti obustavljena zbog redovitog održavanja ili neočekivanih problema, a
• The
service
maymogu
be suspended
dueili to
regular maintenance
unexpected
troubles, and
sadržaji
usluge
se mijenjati
dodavati,
bez prethodneornajave
korisnicima.
service
contents
may be changed
or added,
without
prior notice
to theuusers.
• the
Usluga
može
biti u potpunosti
ili djelomično
prekinuta
uz prethodnu
obavijest
razumnom roku.
• The service may be stopped in whole or in part with a reasonable period of advance notice.
Preuzimanje novog ID-a za prijavu ([New account])
Acquiring a new login ID ([New account])
1 Odaberite izbornik.
1 Select the menu.
→ [Setup] (Postavljanje)→[Wi-Fi]→[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
[MENU] >
[Setup]>[Wi-Fi]>[Wi-Fi
Setup]>[LUMIX CLUB]
funkcije)→[LUMIX
CLUB]
2
2
Select
[Add/Change
Account].
Odaberite
[Add/Change
Account] (Dodavanje/
Promjena računa)
3
3
Odaberite [New account] (Novi račun).
Select [New account].
• Spojite se na mrežu. Prijeđite na sljedeću stranicu
• Connect
to the network. Proceed to the next page by
dodirom na [Next] (Dalje).
[Next].
• selecting
Zaslon za
potvrdu pojavljuje se ako je ID za prijavu već
• Aprimljen
confirmation
screen will
be displayed
a login
ID has
za fotoaparat.
Odaberite
[Yes]if(Da)
za dobivanje
4
4
already
acquired
the camera.
[Yes]
to
novog been
ID-a za
prijavu for
ili [No]
(Ne) akoSelect
vam nije
potreban
novi IDaza
prijavu.
acquire
new
login ID, or [No] if you do not need to acquire
Odaberite
a new loginnačin
ID. povezivanja s bežičnom pristupnom
točkom
i postavite.
Select
the
method for connecting to a wireless access point, and set.
Detalje
potražite
na str. 281.
•• Refer
to P281
for details.
postavljanje
pojavit ćeonly
se samo
prvom postavljanju.
KadaOnce
postavite
•• AZaslon
settingza
screen
will be displayed
when pri
connecting
for the first time.
you set the
način povezivanja, on će biti spremljen na ovom uređaju i koristit će se pri sljedećem
connection method, it will be saved on this unit and used when connecting the next time.
povezivanju. Da biste promijenili bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti,
To change the wireless access point you want to connect to, press [DISP.], and change
pritisnite [DISP.] (Prikaz) i promijenite odredište povezivanja.
the connection destination.
274
274
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 275 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
55
66
7
Pročitajte
uvjete
usluge
"LUMIX
CLUB"
odaberite
[Agree]
Read
through
thekorištenja
“LUMIX CLUB”
terms
of use
and iselect
[Agree].
•(Prihvaćam).
You can switch pages by 3/4.
Stranice
mijenjate
pomoću
▲/▼.by rotating the rear dial to the right.
•• You
can enlarge
(2k)
the display
• Prikaz možete povećati (2x) okretanjem stražnjeg kotačića udesno.
• You can reset the enlarged display to its original size (1k) by rotating the rear dial to the
• Uvećani prikaz možete ponovno postaviti na početnu veličinu (1×) okretanjem stražnjeg
left.
kotačića prema lijevo•• You
can move
the position
the enlarged
display
with▲/▼/◄/►.
3/4/2/1.
Položaj
uvećanog
prikazaofmožete
pomicati
pomoću
•• Press
[
the processpostupka
without acquiring
loginzaID.
Pritisnite
[ ] to cancel
] za poništavanje
dobivanjaaID-a
prijavu.
Enter a password.
Unesite lozinku.
•• Enter
any bilo
combination
of 8 to 16
and inumbers
the password.
Unesite
koju kombinaciju
odcharacters
8 do 16 slova
brojki za for
lozinku.
•• For
details
on
how
to
enter
characters,
refer
to
“
Entering
Text
”
section
on P64.
Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" na
str. 64.
Check
the login
and select
[OK]. [OK],
Provjerite
ID za ID
prijavu
i odaberite
ID za
prijavu
(12-znamenkasti
broj)
•• The
login
ID (12-digit
number) will
be prikazuje
displayedse
automatski. Prilikom
prijaveinuto
uslugu
"LUMIX
CLUB"
automatically.
When logging
the “LUMIX
CLUB”
with a
preko računala,
trebate
unijeti
brojeve.
computer,
you only
need to
entersamo
the numbers.
povezivanje
završi,when
prikazuje
se poruka.isOdaberite
•• AKad
message
is displayed
the connection
complete.
[OK].
Select [OK].
• Obvezno zabilježite ID za prijavu i lozinku.
•• Be
sure to make a note of the login ID and password.
Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Exit the menu after it is set.
275
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 276 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Korištenje primljenog ID-a za prijavu/Provjera ili izmjena ID-a za prijavu ili
lozinke
([Change
Login
(Promjenaor
ID-a
za prijavu))
Using
the
acquired
loginID]
ID/Checking
changing
the login ID or password
([Change Login ID])
Priprema:
Preparation:
Kada koristite primljeni ID za prijavu, provjerite ID i lozinku.
When
using the
acquired
login ID,
checkna
thefotoaparatu,
ID and password.
Za promjenu
lozinke
za "LUMIX
CLUB"
pristupite web-mjestu "LUMIX
To
change
the “LUMIX
CLUB”
password onilithe
camera,
access the
“LUMIX CLUB”
CLUB"
pomoću
pametnog
telefona/tableta
računala
i unaprijed
promijenite
lozinku za
website
your smartphone/tablet or PC and change the “LUMIX CLUB” password in
"LUMIX from
CLUB".
• ID za prijavu i lozinka za "LUMIX CLUB" ne mogu se promijeniti na ovom uređaju.
advance.
• The login ID and password registered to the “LUMIX CLUB” cannot be changed on this unit.
1 Odaberite izbornik.
1 Select the menu.
→ [Setup] (Postavljanje)→[Wi-Fi]→[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
[MENU] >
[Setup]>[Wi-Fi]>[Wi-Fi
Setup]>[LUMIX CLUB]
funkcije)→[LUMIX
CLUB]
2
32
3
4
5
Select [Add/Change Account].
Odaberite [Add/Change Account] (Dodavanje/Promjena računa)
Select [Change Login ID].
Odaberite [Change Login ID] (Promjena ID-a za prijavu).
• The login ID and password are displayed.
• Prikazuju se ID za prijavu i lozinka.
•• The
password
is displayed
as “ ”.
Lozinka
se prikazuje
kao “”.
•• Close
the menu
if only
the login ID.
Zatvorite
izbornik
akochecking
samo provjeravate
ID za prijavu.
Select
the item
to change.
Odaberite
stavku
koju želite promijeniti.
•• The
confirmation
screen
when changing
the
Prilikom
promjene
ID-a is
zadisplayed
prijavu pojavljuje
se zaslon
login
ID. Select
[Yes]. [Yes] (Da).
za potvrdu.
Odaberite
Unesite
za prijavu
ili lozinku.
Enter
theID
login
ID or password.
Detalje
unosu teksta
potražite
u poglavlju "Unos
•• Refer
to “oEntering
Text” (P64)
for information
on how to
teksta"
enter
text.(str. 64.).
U fotoaparat
unesite novu
koju steonpromijenili
na
•• Enter
the new password
youlozinku
have created
your
pametnom telefonu/tabletu ili računalu. Ako se lozinka
smartphone/tablet or PC into the camera. If the password differs from the one you created
razlikuje od one koju ste promijenili na pametnom telefonu/tabletu ili računalu, nećete
onmoći
yourslati
smartphone/tablet
or PC, you will not be able to upload images.
slike.
•• Exit
the menu
after it izađite
is set. iz izbornika.
Nakon
postavljanja
276
276
Funkcija Wi-Fi/NFC
Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona/tableta
• Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona/tableta prikladno je za
slanje slika s ovog uređaja na druge uređaje ili web-usluge.
Kada je ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet dobio ID za prijavu:
1
2
Spojite uređaj na pametni telefon/tablet. (str. 249.)
Iz izbornika aplikacije "Image App", postavite zajednički ID za prijavu
• ID za prijavu za uređaj i ID za pametni telefon/tablet postaju isti.
• Nakon povezivanja fotoaparata s pametnim telefonom/tabletom mogao bi se pojaviti
zaslon za postavljanje zajedničkog ID-a za prijave kada se prikazuje zaslon za
reprodukciju. Zajednički ID za prijavu možete postaviti i slijedeći upute na zaslonu.
• Ova radnja nije dostupna ako ste povezani pomoću [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza).
Kada su ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet dobili različite ID-e za prijavu:
(Kada želite koristiti ID za prijavu pametnog telefona/tableta kako biste se
prijavili pomoću ovog uređaja)
Promijenite ID za prijavu i lozinku ovog uređaja tako da odgovaraju dobivenima
za pametni telefon/tablet.
(Kada želite koristiti ID za prijavu ovog uređaja kako biste se prijavili pomoću
pametnog telefona/tableta)
Promijenite ID za prijavu i lozinku pametnog telefona/tableta tako da odgovaraju
dobivenima za ovaj uređaj.
Provjera uvjeta korištenja usluge "LUMIX CLUB"
Provjerite detalje ako su uvjeti korištenja ažurirani.
1
Odaberite izbornik.
→ [Setup] (Postavljanje)→[Wi-Fi]→[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije)→[LUMIX CLUB]
2
Odaberite [Terms of use] (Uvjeti korištenja).
• Fotoaparat će se priključiti na mrežu i prikazat će se uvjeti korištenja. Zatvorite izbornik
nakon provjere uvjeta korištenja.
277
Funkcija Wi-Fi/NFC
Brisanje ID-a za prijavu i računa na usluzi "LUMIX CLUB"
Obrišite ID za prijavu iz fotoaparata kada ga predajete trećim osobama ili odlažete.
Također možete izbrisati račun usluge "LUMIX CLUB".
1
Odaberite izbornik.
→ [Setup] (Postavljanje)→[Wi-Fi]→[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije)→[LUMIX CLUB]
2
Odaberite [Delete account] (Brisanje računa).
3
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu brisanja ID za prijavu.
4
5
• Prikazuje se poruka. Odaberite [Next] (Dalje).
• Prikazuje se poruka. Odaberite [Next].
Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu brisanja "LUMIX CLUB" računa.
• Ako i dalje želite koristiti uslugu, odabirom [No] (Ne) obrisat će se samo ID za prijavu.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
Odaberite [Next].
• ID za prijavu je obrisan te se pokazuje poruka koja vas obavještava da je račun obrisan.
Odaberite [OK].
• Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Promjene i druge radnje s ID-om za prijavu odnose se samo na ID za prijavu dobiven za
fotoaparat.
278
Funkcija Wi-Fi/NFC
Konfiguriranje postavki vanjskog AV-uređaja
Slike se mogu slati na AV-uređaj obitelji ili poznanika uslugom "LUMIX CLUB".
• Na sljedećem web-mjestu provjerite koji su AV-uređaji kompatibilni s opcijom "LUMIX CLUB".
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Ovo je web-mjesto dostupno samo na
engleskom jeziku.)
Priprema:
Provjerite broj adrese (16-znamenkasti broj) i pristupni broj (4-znamenkasti broj)
odredišnog AV-uređaja izdanog od strane "LUMIX CLUB"-a.
(Detalje potražite u uputama za uporabu AV-uređaja)
1
Odaberite izbornik.
→ [Setup] (Postavljanje)→[Wi-Fi]→[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije)→[External AV device] (Vanjski AV-uređaj)
2
3
4
5
Odaberite [Add new device] (Dodavanje novog uređaja).
Unesite broj adrese.
Unesite pristupni kod.
Unesite bilo koje ime.
• Možete upisati maksimalno 28 znakova. Dvobitni znakovi tretiraju se kao dva znaka.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Detalje o unosu teksta potražite u poglavlju "Unos teksta" (str. 64.).
Promjena ili brisanje informacija na memoriranom AV-uređaju
Informacije na AV-uređaju koje su već spremljene mogu se mijenjati ili brisati.
1
Odaberite izbornik.
→ [Setup] (Postavljanje)→[Wi-Fi]→[Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije)→[External AV device] (Vanjski AV-uređaj)
2
3
Odaberite AV-uređaj želite promijeniti ili izbrisati.
Odaberite [Edit] ili [Delete].
Stavka
[Edit]
(Uređivanje)
[Delete]
(Brisanje)
Opis postavki
Promjena informacija na AV-uređaju koji je već memoriran.
Izvedite korake od 3. do 5.poglavlja "Konfiguriranje
postavki vanjskog AV-uređaja".
Obrišite informacije na AV-uređaju koji je već memoriran.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi
se zadana radnja.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
279
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 280
280 ページ
ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
About Connections
Povezivanja
Možete
povezivanja
što odaberete
funkciju
Wi-Fi
canodabrati
select a način
connection
methodnakon
after selecting
a Wi-Fi
function
andi odredište.
a destination.
You
Uspostavljanje
izravnog
povezivanja
praktično
kadayou
niste
kod
na away
mjestima
Performing
a direct
connection
is convenient
forjewhen
are
in kuće
a place
fromgdje
home
nisu dostupne
ili kada se
privremeno
povezujete
s uređajem
where
wirelessbežične
access pristupne
points aretočke
not available
or for
when connecting
temporarily
to akoji
obično you
ne koristite.
device
do not usually use.
Kada se povezujete pomoću istih postavki kao i prethodno, možete brzo upotrijebiti
When connecting with the same settings as the previous ones, you can use the Wi-Fi
funkciju Wi-Fi spajanje pomoću [Select a destination from History] (Odabir odredišta iz
function quickly by connecting via [Select a destination from History]or [Select a
povijesti) ili [Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz omiljenih).
destination from Favorite].
A
A Bežična
točka
Wirelesspristupna
access point
Način
povezivanja
Connection
method
Opis postavki
Description
of settings
[Via Network]
[Via Network]
(Mrežom)
Povezivanje
pomoću bežične pristupne točke.
Connects via a wireless access point.
P281
str.
281.
[Direct]
[Direct] (Izravna)
Your
directly
to this
unit.uređajem.
Vaš
sedevice
uređajconnects
povezuje
izravno
s ovim
P283
str.
283.
Connects via a wireless access point.
280
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 281 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 281 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Connecting from your house (via the network)
Connecting
your
house
(via
the network)
Povezivanje izfrom
vašeg
doma
(putem
mreže)
You can select the method for connecting to a wireless
Možete
način
spajanja
na bežičnutopristupnu
You
canodabrati
select the
method
for connecting
a wirelesstočku.
access point.
* WPS point.
je funkcija koja omogućuje jednostavno konfiguriranje
access
¢ WPS refers to a function that allows you to easily configure
koje to
seaodnose
vezu
i sigurnost
LAN¢ postavki
WPS refers
functionnathat
allows
you to bežičnih
easily configure
the settings
related
to the je
connection
security
of wireless
uređaja.
Da biste
provjerili
li bežična and
pristupna
točka
koju
the settings
related
to the connection
and
security
of wireless
LAN devices.
To check
if the wireless
access
point uyou
are
koristite
kompatibilna
s WPS-om,
podatke
potražite
uputama
LAN devices. To check if the wireless access point you are
is compatible
with WPS,
refer to the manual of the
zausing
uporabu
bežične pristupne
točke.
using is compatible with WPS, refer to the manual of the
wireless access point.
wireless access point.
Connection
method
Description
of settings
Način
povezivanja
Opis postavki
Connection
method
Description
of settings
Save
pushpristupna
button type
wireless
access pointgumbom
that is compatible
Bežična
točka
sa sigurnosnim
koja je with
Save
push button type
wireless
access
point that is compatible
with
TM
with a WPS
mark.
Wi-Fi
ProtectedsaSetup
kompatibilna
standardom
Wi-Fi
Protected
Setup™
i nosi
TM
Wi-Fi Protected Setup with a WPS mark.
[WPS (Push-Button)]
[WPS
(WPS(Push-Button)]
pritiskom na
[WPS
(Push-Button)]
gumb)
oznakuthe
WPS.
Press
wireless access point
e.g.:
Press
the
wireless
access
e.g.:
Pritišćite
gumb
napoint
bežičnoj
WPS
button
untilzait WPS
switches
to WPS npr.:
WPS
buttontočki
untilsve
it switches
to WPS
pristupnoj
dok se ne
mode.
mode.
rada
WPS.
Refer to na
the način
wireless
access
point
•prebaci
to the
wireless
access point
••Refer
Detalje
potražite
u uputama
za
instruction manual for details.
instruction
manual for
details.točke.
uporabu bežične
pristupne
Save
PIN pristupna
code type wireless
access point
that
is compatiblesawith
Bežična
s PIN-om
koja je
kompatibilna
Save
PIN code type točka
wireless
access point
that
is compatible with
Wi-Fi
Protected
Setup
with a WPS
mark.
standardom
Wi-Fi
Protected
Setup
i
nosi
oznaku
WPS.
Wi-Fi Protected Setup with a WPS mark.
[WPS(PIN
(PINcode)]
code)]
[WPS
[WPS
code)]
(WPS(PIN
PIN-om)
1
11
22
2
33
3
Select the wireless access point you are connecting
Odaberite
bežičnu access
pristupnu
točku
koju
se
Select
the wireless
point
youna
are
connecting
to.
povezujete.
to.
Enter the PIN code displayed on the camera screen
Unesite
na zaslonu
fotoaparata
u
Enter
thePIN
PINprikazan
code displayed
on the
camera screen
into the wireless access point.
bežičnu
pristupnu
točku.point.
into
the wireless
access
Press
[MENU/SET].
Pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
Press
[MENU/SET].
••Refer
to the
wireless
access point
instruction
manual
for
Detalje
potražite
u uputama
za uporabu
bežične
pristupne
• Refer to the
wireless
access point
instruction
manual
for
details.
točke.
details.
[Manual Connection]
[Manual Connection]
(Ručno Connection]
povezivanje)
[Manual
Select
this ovu
option
when
youniste
are not
surepostoji
about the
Odaberite
opciju
kada
sigurni
li WPS
Select this option when you are not sure about the WPS
compatibility,
orswhen
you want
to search
for and connect
a
kompatibilnost
WPS-om
ili kada
želite pretraživati
i spojititose
compatibility, or when you want to search for and connect to a
wireless
access
point.točku.
na bežičnu
pristupnu
wireless
access
point. str. 282.
Za detalje
pogledajte
to P282
for details.
••Refer
• Refer to P282 for details.
281
281
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 282 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
IfAko
youniste
are not
sureuabout
the WPS compatibility
(connecting
by [Manual
sigurni
kompatibilnost
s WPS-om (ručno
povezivanje
[Manual
Connection])
Connection])
Search
fordostupne
available wireless
points.
Potražite
bežične access
pristupne
točke.
•• Confirm
encryption
key of the selected
wireless
access
pointtočke
if theako
network
authentication
is
Potvrdite
ključ za dekodiranje
odabrane
bežične
pristupne
je mrežna
autorizacija
encrypted.
kodirana.
• When
connecting
by [Manual
confirm
SSID,
encryption
type,
encryption
key of the
Prilikom
povezivanja
ručnim Input],
unosom
([Manual
Input]),
potvrdite
SSID,
vrstu kodiranja
i kod
za dekodiranje
bežične
točke koju koristite.
wireless
access point
youpristupne
are using.
1
Select
the wireless
access point
youna
are
connecting
Odaberite
bežičnu pristupnu
točku
koju
se
to.
povezujete.
[DISP.]
will search
forponovno
a wireless
point
•• Pressing
Pritiskom
na [DISP.]
(Prikaz)
će access
se pokrenuti
traženje bežične pristupne točke.
again.
2
2
nije nađena
nijedna
•• IfAko
no wireless
access
pointbežična
is found,pristupna
refer to “točka,
When daljnje
upute potražite
u poglavlju
"Povezivanje
” on P282. ručnim unosom
connecting
with [Manual
Input]
[Manual Input]"
na str. 282. is encrypted)
(If network
authentication
(U slučaju kodirane mrežne autorizacije)
Enter the encryption key.
Unesite kod za dekodiranje
• For details on how to enter characters, refer to “Entering Text” section on P64.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" na str. 64.
∫ When connecting with [Manual Input]
■■Povezivanje
ručnim unosom ([Manual Input])
1
On the screen displayed in step 1 of “If you are not sure about the WPS
1 compatibility
Na zaslonu prikazanom
1. koraku
"Ako niste
sigurni
u Input].
(connectingu by
[Manualpoglavlja
Connection])”,
select
[Manual
kompatibilnost
s WPS-om
(ručno
povezivanje
Connection])",
2 Enter
the SSID of
the wireless
access
point you[Manual
are connecting
to, then select
odaberite [Manual Input] (Ručni unos).
[Set].
2 •Unesite
SSID
bežične
pristupne
točke
natokoju
se spajate,
a zatim
For details
on how
to enter
characters,
refer
“Entering
Text” section
on odaberite
P64.
[Set] (Postavi)
3 Select
the network authentication type.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" na str. 64.
• For information on network authentication, see the manual of the wireless access point.
3 Odaberite vrstu mrežne autorizacije.
4 Select
the encryption type.
• Informacije o mrežnoj autorizaciji potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
•
The type of settings that can be changed may vary depending on the details of network
4 Odaberite vrstu kodiranja.
settings.
• authentication
Postavke se mogu
razlikovati ovisno o postavkama za mrežnu autorizaciju.
Network
authentication
type
Vrsta mrežne
autorizacije
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]
Encryption
types
can bepostaviti
set
Vrste
kodiranja
kojethat
se mogu
[TKIP]/[AES]
[TKIP]/[AES]
[CommonKey]
Key] (Zajednički ključ) [WEP]
[WEP]
[Common
[Open] (Otvorena)
[Open]
5
5
Encryption]/[WEP]
[No[No
Encryption]/[WEP]
(Kada je
opcija
osim
Encryption]
(Bez kodiranja)
(When
anodabrana
option other
than
[No[No
Encryption]
is selected)
Unesite
za dekodiranje
Enter
thekod
encryption
key.
• Provjerite upute za uporabu i postavke bežične pristupne točke prilikom memoriranja
bežične pristupne točke.
access point.
• Ako se veza ne može uspostaviti, radiovalovi bežične pristupne točke možda su preslabi.
• If no
connection
canube
established,
theporuka"
wireless
access
radio waves
may be
too
weak.
Detalje
potražite
poglavlju
"Prikaz
(str.
318.)point’s
i "Rješavanje
problema"
(str.
331.).
Display
” (P318)
andbrzina
“Troubleshooting
” (P331)
for details.
to “Message
•Refer
Ovisno
o okruženju
u kojem
se koristi,
prijenosa se može
smanjiti
ili se ne može iskoristiti.
• Transmission speed may decrease, or may not be usable depending on the environment it is
used in.
• Check the wireless access points instruction manual and settings when saving a wireless
282
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 283 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 283 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Connecting
from
a location
awaydoma
from(izravno
your house
(direct connection)
Povezivanje na
lokaciji
izvan vašeg
povezivanje)
Connecting
from
a
location
away
from
your
house
Možete odabrati način povezivanja s uređajem koji koristite. (direct connection)
You can select the method for connecting to the device you
Odaberite način povezivanja koji podržava vaš uređaj.
are
You using.
can select the method for connecting to the device you
Select
the connection method supported by your device.
are using.
Select the connection method supported by your device.
Connection
method
Način povezivanja
Description
of settings
Opis postavki
Description
of TM
settings
1 1SetPostavite
the device
to
Wi-Fi
Direct
mode.Wi-Fi veze (Wi-Fi
uređaj
u načinu
izravne
2
Select
[Wi-Fi
Direct].
TM
Direct™).
1
Set
the
device
to
Wi-Fi
Direct
mode.
[Wi-Fi
Direct]
[Wi-Fi Direct]
3
the
device
to Direct].
connect to.
2Select
Odaberite
[Wi-Fi
2
Select
[Wi-Fi
Direct].
(Izravna
Wi-Fi
veza)
[Wi-Fi Direct]
Read
the operating
ofspajate.
your device for details.
Odaberite
uređaj
na koji seto.
3 3•Select
the device
toinstructions
connect
Connection method
[WPS Connection]
[WPS Connection]
[WPS
Connection]
(WPS-veza)
• Detalje
potražiteinstructions
u uputamaof
zayour
uporabu
uređaja.
• Read
the operating
device
for details.
[WPS
(Push-Button)]
[WPS
(Push-Button)]
(WPS pritiskom na gumb)
1
Select
[WPS
(Push-Button)].
[WPS (Push-Button)]
[WPS
(Push-Button)]
(WPS pritiskom na
2 1Select
SetOdaberite
the[WPS
device
to WPS
mode.
1
(Push-Button)].
gumb).
•
You
can wait longer for a connection by pressing the [DISP.]
2 2SetPostavite
the device to WPS mode.
u način rada WPS.
button
onwait
thisuređaj
unit. for
• You
can
longer
a connection by pressing the [DISP.]
• Možete duže čekati na povezivanje pritiskom na gumb
on this
unit.
[WPS button
(PIN[DISP.]
code)]
(Prikaz) na ovom uređaju.
1
Select
[WPS
(PIN code)].
[WPS
(PIN
code)]
[WPS
(PIN
code)] (WPS PIN-om)
2
the
PIN(PIN
code
of the device into this unit.
1 1Enter
Select
[WPS
code)].
Odaberite [WPS
(PIN code)].
2
the PIN
of the
device
into this unit.
2Enter
Unesite
PINcode
uređaja
u fotoaparat.
Enter
the
SSID
and
password
into
the
device.
Theand
SSID
and u uređaj.
Unesite
SSID
i lozinku
Enter
the SSID
password
into
password
are
displayed
thena
SSID
i lozinka
prikazuju
the
device.
The
SSID
andonse
[Manual Connection]
connection
screen
this
zaslonuare
swaiting
prikazom
povezivanja
displayed
on of
the
[ManualConnection]
Connection] password
[Manual
unit.
u tijeku. waiting screen of this
connection
(Ručno povezivanje)
unit.
283
283
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 284 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Funkcija
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 284 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Connecting
quickly
withprethodno
the samekorištenih
settings postavki
as the previous
Brzo povezivanje
pomoću
Wi-Fi/NFC
ones
([Select aadestination
from
History]
(Odabir odredišta
iz povijesti)/[Select
a
([Select
destination
from
History]/[Select
a destination
from Favorite])
destination from Favorite] (Odabir odredišta iz omiljenih))
When
the Wi-Fi function
iswith
used,the
a record
issettings
saved in the
history.
You can ones
register records
Connecting
quickly
same
the previous
U povijest se sprema
zapis
o korištenju
Wi-Fi
funkcije.as
Zapise
možete memorirati
kao
as favourites. Connecting from the history or favourites allows you to easily connect with
([Select
a destination
from History]/[Select
a jednostavno
destinationspojiti
frompomoću
Favorite])
favorite.
Povezivanjem
iz povijesti
ili favorita možete se
the same settings as the previous ones.
prethodno korištenih postavki.
When the Wi-Fi function is used, a record is saved in the history. You can register records
Press [Wi-Fi].
as favourites.
Connecting
Pritisnite
[Wi-Fi]. from the history or favourites allows you to easily connect with
the same settings as the previous ones.
ョㄏフ
11
1 Press [Wi-Fi].
Select [Select
a destination
from
History]
or
22 Odaberite
[Select
a destination
from
History]
ョㄏフ
ili[Select
[Selectaadestination
destinationfrom
fromFavorite].
Favorite].
2
Select [Select a destination from History] or
[Select a destination from Favorite].
Item
Stavka
3
Description of settings
Opis postavki
[Select a destination from
Connects swith
the same postavkama.
settings as the previous ones.
[Select a destination
Povezivanje
prethodnim
History]
from History] (Odabir
Item
Description of settings
[Select a destination
odredišta
iz povijesti)from Connects with settings registered as favourites.
Favorite]
[Select
a destination from
Connects swith
the same settings
as the previous
ones.
[Select a destination
Povezivanje
postavkama
memoriranim
kao favoriti.
History]
from Favorite]
[Select a
destination
Select
item.
(Odabir
odredišta
iz from Connects with settings registered as favourites.
Favorite]
omiljenih)
33 Odaberite
stavku.
Select item.
Registering records as favourites
1 Press [Wi-Fi].
zapisa
u favorite from History].
2 Memoriranje
Select [Select
a destination
Registering
as favourites
3
Select therecords
item you
1 Pritisnite [Wi-Fi]. want to register to favourites, and then press 1.
4
Enter
a
registration
1
[Wi-Fi].
2 Press
Odaberite
[Select a name.
destination from History].
•
For details
on how
to enter characters,
refer to “Entering Text” section on P64.
2
Select
[Select
a destination
History].
3 Odaberite stavku
koju
želitefrom
memorirati
u favorite i zatim pritisnite ►.
A maximum
of pod
30
characters
entered.
A two-byteand
character
is treated
3
the
item
you
want ćete
tocan
register
to favourites,
then press
1. as two
4 •Select
Unesite
naziv
kojim
jebememorirati.
• characters.
Detalje
o unosu znakova
potražite u poglavlju "Unos teksta" na str. 64.
4 Enter
a registration
name.
Možete
upisati
maksimalno
30 znakova.
Dvobitni
znakovi
tretiraju
se on
kaoP64.
dva znaka.
•• For
details
on how
to enter characters,
refer
to “Entering
Text
” section
• A maximum of 30 characters can be entered. A two-byte character is treated as two
characters.
284
284
Funkcija Wi-Fi/NFC
Uređivanje stavki memoriranih u favorite
1
2
3
4
Pritisnite [Wi-Fi].
Odaberite [Select a destination from Favorite].
Odaberite omiljenu stavku koju želite urediti i zatim pritisnite ►.
Odaberite stavku.
Stavka
Vrste kodiranja koje se mogu postaviti
[Remove from Favorite]
(Uklanjanje iz omiljenih)
—
[Change the Order in
Favorite] (Promjena
redoslijeda u omiljenima)
Odaberite odredište.
[Change the Registered
Name] (Promjena
memoriranog naziva)
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos
teksta" na str. 64.
• Možete upisati maksimalno 30 znakova. Dvobitni
znakovi tretiraju se kao dva znaka.
Spremite često korištene postavke Wi-Fi veze kao favorite
Broj postavki koje se mogu spremiti u povijest ograničen je. Preporučujemo spremanje
često korištenih postavki Wi-Fi veze na način da ih memorirate u favorite. (str. 284.)
Provjera pojedinosti o povezivanju za zapis ili omiljene
Ako pritisnete [DISP.] kada odaberete stavku iz povijesti ili favorita, prikazat će se
pojedinosti o povezivanju.
• Funkcija [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) briše povijest i sadržaj pohranjen
u [Select a destination from Favorite].
• Pri povezivanju na mrežu na koju je spojeno mnogo računala korištenjem [Select a
destination from History] ili [Select a destination from Favorite], pokušaj povezivanja
mogao bi biti neuspješan jer bi prethodno spojeni uređaj mogao biti prepoznat. Ako
pokušaj povezivanja bude neuspješan, ponovno se spojite pomoću [New Connection]
(Nova veza).
285
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 286
286ページ
ページ 2013年4月18日
2013年4月18日 木曜日
木曜日 午前11時53分
午前11時53分
Wi-Fi/NFC
Wi-Fi/NFC
Funkcija Wi-Fi/NFC
About
Aboutsettings
settingsfor
forsending
sendingimages
images
Postavke za slanje slika
When
Whensending
sendingimages,
images,select
selectthe
themethod
methodfor
forsending
sendingthem
themafter
afterselecting
selecting[New
[New
Pri slanju slika odaberite način slanja nakon odabira [New Connection] (Nova veza).
Connection].
Connection].
Nakon
uspostave
veze
se
mijenjati settings
isettings
postavke
poput
veličine
koje
ćefor
se
After
the
connection
has
been
for
sending,
such
as
image
size
After
the
connection
hasmogu
beencompleted,
completed,
forslanja
sending,
such
asthe
theslika
image
size
for
slati.
sending,
can
sending,
canalso
alsobe
bechanged.
changed.
sending
images
on
network,
high
packet
fees
be
• •When
When
sending
images
onaamobile
mobile
network,
high
packet
communication
feesmay
may
beincurred
incurred
Prilikom
slanja
slika pomoću
mobilne
mreže
moguća
jecommunication
naplata velike količine
prometa
depending
ofofyour
ovisno o on
detaljima
vašeg
ugovora.
depending
onthe
thedetails
details
yourcontract.
contract.
Send
Images While
Send
WhileRecording
Recording
SlanjeImages
slika tijekom
snimanja
AA
picture
can
be
automatically
totoana
you
take
it.it.
picture
can
be
automatically
sent
aspecified
specified
device
every
timekad
youse
take
Fotografiju možete automatskisent
poslati
određendevice
uređajevery
svakitime
put
snimi.
• ••Since
the
camera
gives
priority
totorecording,
sending
may
Since
theda
camera
gives
priority
recording,
sending
maytake
takelonger
longer
during
therecording.
recording.
Budući
snimanje
ima
prednost
na fotoaparatu,
slanje
može
trajatiduring
dulje. the
•When
Kada
ste povezani
pomoću
[SendWhile
Images
While Recording],
• •When
connected
with
Recording],
[ [ ] ]isis
connected
with[Send
[SendImages
Images
While
Recording],
[ ] seon
prikazuje
na zaslonu
zaand
snimanje,
[ ] se while
displayed
the
screen,
displayed
on
therecording
recording
screen,
and[ [ ] ]isisadisplayed
displayed
while
prikazuje
tijekom
slanja
datoteka.
sending
a
file.
sending a file.
Ako isključite
uređaj
ili prekinete
Wi-Fi vezu prije završetka
• •If•Ifyou
youturn
turnoff
offthis
thisunit
unitororthe
theWi-Fi
Wi-Ficonnection
connectionbefore
beforesending
sendingisis
slanja, slike koje nisu poslane neće se ponovno slati.
complete,
unsent
pictures
will
not
be
unsent pictures
will notmoći
beresent.
resent.
•complete,
Postoji mogućnost
da nećete
brisati datoteke ili koristiti
• •You
may
be
files
ororuse
You
maynot
not
beable
abletotodelete
delete
files
usethe
theplayback
playbackmenu
menu
izbornik
reprodukcije
tijekom
slanja.
while
whilesending.
sending.
55
55
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not
Notavailable
availableininthese
thesecases:
cases:
• Videozapisi se ne mogu slati.
• •Motion
Motionpictures
picturescannot
cannotbe
besent.
sent.
Slanje slika spremljenih na fotoaparatu
Send
SendImages
ImagesStored
Storedininthe
theCamera
Camera
Slike se mogu odabrati i poslati nakon snimanja.
Images
Imagescan
canbe
beselected
selectedand
andsent
sentafter
afterrecording.
recording.
• Detalji o postavkama izbornika reprodukcije [Favourite] (Favoriti) ili [Print Set] (Postavke
ispisa)
neće
se slati.menu
ofofthe
• •Details
Details
theplayback
playback
menu[Favorite]
[Favorite]oror[Print
[PrintSet]
Set]settings
settingswill
willnot
notbe
besent.
sent.
Nije
dostupno
uthese
ovim
slučajevima:
Not
available
ininthese
cases:
Not
available
cases:
•Some
Postoji
mogućnost
daase
slike snimljene
drugim
fotoaparatom
neće
images
taken
camera
be
sent.
• •Some
images
takenwith
with
adifferent
different
cameramay
maynot
not
beable
abletotobe
be
sent.moći poslati.
• Postoji
mogućnost
da se slikeorkoje
su promijenjene
ili uređene
na računalu
neće
moći
• •Images
Imagesthat
thathave
havebeen
beenmodified
modified oredited
editedwith
withaacomputer
computermay
maynot
notbe
beable
abletotobe
besent.
sent.
poslati.
286
286
286
Funkcija Wi-Fi/NFC
Promjena postavki slanja slika
Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) nakon završetka veze omogućuje vam promjenu postavki za
slanje kao što su veličina slike za slanje.
Stavka
[Size]
(Veličina)
[File Format]
(Format datoteke)
Opis postavki
Promjena veličine slike radi slanja.
[Original] (Originalna)/[Auto] (Automatska)*1/[Change]
(Promjena)
• Ako odaberete [Auto], veličina slike se određuje prema
uvjetima na odredištu.
• Možete odabrati veličinu slike za [Change] između [M]
(Srednja), [S] (Mala) ili [VGA]. Format se ne mijenja.
[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
Odaberite želite li prije slanja izbrisati informacije o lokaciji
sa slika.
[Delete Location Data]
(Brisanje podataka o
lokaciji)*2
[Cloud Limit]
(Ograničenje oblaka)*3
[ON]:
Izbrišite informacije o lokaciji, a zatim šaljite.
[OFF]:
Zadržite informacije o lokaciji, a zatim šaljite.
• Ova radnja samo briše informacije o lokaciji sa slika koje
su postavljene za slanje. (Informacije o lokaciji neće biti
obrisane s originalnih slika spremljenih na uređaju.)
Možete odabrati želite li slati slike kada u mapi oblaka
nema dovoljno mjesta.
[ON]:
Ne šalji slike.
[OFF]:
Obriši najstarije slike, a zatim pošalji nove.
*1 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Web service] (Web-usluga).
*2 Dostupno samo kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika
spremljenih na fotoaparatu) i kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku), [Web service] (Web-usluga) ili [External] (Vanjski) za [AV device]
(AV-uređaj).
*3 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service].
287
Funkcija Wi-Fi/NFC
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi)
Konfigurirajte postavke potrebne za Wi-Fi funkciju.
[Wi-Fi Setup] ne može se mijenjati kada ste priključeni na Wi-Fi. (osim [Network Address]
(Mrežna adresa))
Odaberite izbornik.
→ [Setup] (Postavljanje)→[Wi-Fi]→[Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije WiFi)→Stavka koju želite postaviti
[LUMIX CLUB])
Primanje ili promjena ID-a za prijavu na "LUMIX CLUB".
Detalje potražite na str. 274.
Možete postaviti radnu grupu.
Da biste slali slike na računalo, potrebno je priključiti se na
istu radnu grupu kao i odredišno računalo.
(Zadana je postavka "WORKGROUP" (Radna grupa).)
[PC Connection]
(Veza s računalom)
[Change Workgroup Name] (Promjena naziva radne grupe):
Unesite radnu grupu računala koje se priključujete.
Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
[Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke):
Povratak na zadano stanje.
Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi
se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" na str. 64.
• Ako koristite računalo s uobičajenim postavkama, ne morate mijenjati radnu grupu.
[Device Name]
(Naziv uređaja)
Možete promijeniti naziv ovog uređaja.
1
2
Pritisnite [DISP.] (Prikaz).
Unesite željeni naziv uređaja.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" na str. 64.
• Možete upisati maksimalno 32 znakova.
[External AV device]
(Vanjski AV-uređaj)
Slike se mogu slati na AV-uređaj obitelji ili poznanika uslugom
"LUMIX CLUB".
• Detalje potražite na str. 279.
Konfiguriranje postavki potrebnih za funkciju NFC.
[NFC Operation]
(Radnja NFC)
[ON]:
NFC-funkcija radi.
[OFF]
288
Funkcija Wi-Fi/NFC
Postavljanje prijenosa slika pomoću funkcije NFC.
[Touch Sharing]
(Dijeljenje dodirom)
[ON]:
Ako je povezivanje pomoću funkcije NFC uspostavljeno
tijekom reprodukcije jedne slike, ta će se slika prenijeti.
[OFF]
Da biste spriječili neispravne radnje ili korištenje funkcije WiFi od treće strane te zaštitili spremljene osobne informacije,
preporučujemo da Wi-Fi funkciju zaštitite lozinkom.
Ako postavite lozinku automatski će se prikazati zaslon za
unos lozinke kada se koristi funkcija Wi-Fi.
[Wi-Fi Password]
(Wi-Fi lozinka)
[Setup] (Postavljanje):
Unesite četveroznamenkasti broj za lozinku.
Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
[Delete] (Brisanje):
Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi
se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju "Unos teksta" na str. 64.
• Zapišite lozinku. Ako je zaboravite, lozinku možete ponovno postaviti pomoću opcije [Reset
Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) iz izbornika [Setup] (Postavljanje), no i druge
postavke bit će poništene. (osim stavke [LUMIX CLUB])
[Network Address]
(Mrežna adresa)
Prikazuje MAC-adresu i IP-adresu ovog uređaja.
• "MAC-adresa" jedinstvena je adresa pomoću koje se otkriva identitet mrežne opreme.
• "IP-adresa" odnosi se na broj koji označava računalo spojeno na mrežu kao što je internet.
Adrese za dom obično automatski dodjeljuje funkcija DHCP, npr. bežična pristupna točka.
(primjer: 192.168.0.87)
289
Povezivanje s drugom opremom
Uživanje u 3D-fotografijama
Snimanje 3D-fotografija
Pričvršćivanje 3D-izmjenjivog objektiva (H-FT012; neobavezan) na fotoaparat omogućuje
vam snimanje 3D-fotografija radi snažnijeg utiska.
Za pregledavanje 3D-fotografija potreban vam je TV-prijamnik koji podržava format 3D.
1
2
Pričvrstite izmjenjivi 3D-objektiv na fotoaparat.
Dovedite objekt u kadar i snimite ga tako da potpuno pritisnete
okidač.
• Fokusiranje nije potrebno pri snimanju 3D-fotografija.
• Fotografije snimljene pomoću izmjenjivog 3D-objektiva pohranjuju se u formatu MPO
(3D).
Da biste osigurali sigurno gledanje 3D-fotografija, prilikom snimanja obratite
pažnju na sljedeće.
• Kada god je to moguće, snimajte držeći uređaj u vodoravnom položaju.
• Preporučuje se minimalna udaljenost od objekta od 0,6 m.
• Pazite da ne tresete fotoaparat u vozilu ili dok hodate.
• Preporučujemo korištenje tronošca ili bljeskalice da biste snimili stabilne fotografije.
• Možete snimiti otprilike 490 3D-fotografija na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB. (Kada
je format postavljen na [4:3], a kvaliteta na [
]).
• Više detalja pronađite u uputama za uporabu izmjenjivog 3D-objektiva.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne možete snimati 3D-fotografije u okomitom položaju.
• Kad je udaljenost od objekta od 0,6 m do približno 1 m, vodoravno nepodudaranje postaje
preveliko i možda nećete moći vidjeti 3D-efekt na rubovima slike.
290
Povezivanje s drugom opremom
■■Funkcije koje nisu dostupne tijekom 3D-snimanja
Kada snimate koristeći izmjenjivi 3D-objektiv (H-FT012; neobavezan), sljedeće značajke
neće biti dostupne:
(Funkcije snimanja)
•
•
•
•
•
•
•
Automatski fokus/Ručno fokusiranje
Postavljanje otvora blende
Rad zuma
Snimanje videozapisa*1
Panoramsko snimanje
[Glistening Water]/[Glittering Illuminations] (Scenski način rada)
[Impressive Art]/[High Dynamic]/[Toy Effect]/[Toy Pop]/[Star Filter]/[One Point Color]/
[Sunshine] (Način kreativnog upravljanja)
• Funkcija kontrole defokusiranja
*1 Gumb za videozapise, način kreativnog videozapisa i izbornik [Motion Picture] neće biti
dostupni ili se neće moći koristiti.
(Izbornik [Rec] (Snimanje))
• [Picture Size]*2/[Quality]*3/[Focus Mode]/[HDR]/[i.Dynamic]/[Panorama Settings]/[Red-Eye
Removal]/[i.Resolution]/[Shading Comp.]/[Ex. Tele Conv.]/[Digital Zoom]/[SH] u [Burst Rate]/
[Stabilizer]/[Multi Exp.]
*2 Postavka je fiksno postavljena kako je prikazano u nastavku.
Format
Veličina fotografije
[4:3]
1824×1368 piksela
[3:2]
1824×1216 piksela
[16:9]
1824×1024 piksela
[1:1]
1712×1712 piksela
*3 Kada pričvršćujete izmjenjivi 3D-objektiv, prikazuju se sljedeće ikone.
[3D+Fine] (Istodobno se snimaju i MPO-slike i precizne JPEG slike.)
[3D+Standard] (Istodobno se snimaju i MPO-slike i standardne JPEG-slike.)
(Izbornik [Custom] (Prilagođeno))
• [AF/AE Lock]/[Quick AF]/[Eye Sensor AF]/[Direct Focus Area]/[Focus/Release Priority]/
[Shutter AF]/[Pinpoint AF Time]/[AF Assist Lamp]/[AF+MF]/[MF Assist]/[MF Guide]/[Power
Zoom Lens]/[Video Button]/[Rec Area]/[Remaining Disp.]/[Touch AF], [Touch Pad AF] u
[Touch Settings]
291
Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija 3D-fotografija
Povezivanje fotoaparata s TV-prijamnikom koji je kompatibilan s tehnologijom 3D i
reproduciranje fotografija snimljenih u načinu 3D omogućuje uživanje u 3D-fotografijama
za dodatni učinak.
Također, moguće je reproduciranje 3D-fotografija umetanjem SD-kartice u TV-prijamnik
koji je kompatibilan s tehnologijom 3D s utorom za SD-karticu.
Priprema:
Postavite [HDMI Mode] (HDMI način rada) na [AUTO] (Automatski), [1080p]
ili [1080i]. (str. 60.)
Postavite [3D Playback] (3D-reprodukcija) na [
]. (str. 61.)
Uređaj priključite na TV-prijamnik kompatibilan s tehnologijom 3D
pomoću HDMI-minikabela i odaberite prikaz zaslona za reprodukciju.
(str.294.)
• Kad je funkcija [VIERA Link] (str.61.) postavljena na [ON] (Uklj.), a fotoaparat je povezan
s TV-prijamnikom koji podržava funkciju VIERA Link, ulaz TV-prijamnika automatski će se
prebaciti i prikazat će se zaslon za reprodukciju. Detalje potražite na str. 296.
• Za fotografije snimljene u 3D-formatu, [
] će se pojaviti na prikazu minijatura tijekom
reprodukcije.
■■Reprodukcija u 3D-formatu odabirom samo fotografija snimljenih u
3D-tehnologiji
Odaberite [3D Play] (3D-reprodukcija) u [Playback Mode] (Način reprodukcije) iz
izbornika [Playback] (Reprodukcija). (str. 225.)
■■Reprodukcija 3D-prikaza u nizu odabirom samo fotografija snimljenih u 3D
Odaberite [3D] u [Slide Show] (Prikaz u nizu) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
(str. 222.)
■■Promijenite način reprodukcije za fotografije snimljene u 3D-formatu
1
2
Odaberite fotografiju snimljenu u formatu 3D.
Odaberite [2D/3D Settings] (2D/3D postavke) u izborniku [Playback]. (str. 43.)
• Način reprodukcije promijenit će se u 3D ako je dotad bio 2D (uobičajena slika) ili će se
promijeniti u 2D ako je dotad bio 3D.
• Ako se osjećate umorno, neugodno ili neobično na bilo koji način prilikom gledanja
3D-fotografija, postavite na 2D.
■■Funkcije koje se ne mogu postaviti/ne rade s 3D-fotografijama
• [Highlight]* (Izbornik [Custom] (Prilagođeno))
• Zumiranje tijekom reprodukcije*
• Funkcije uređivanja u izborniku [Playback] ([Location Logging]*/[Clear Retouch]/[Title Edit]/
[Text Stamp]/[Video Divide]/[Time Lapse Video]/[Stop Motion Video]/[Resize]/[Cropping]/
[Rotate]/ [Favorite]*/[Print Set]*/[Protect]*/[Face Rec Edit]*)
* Mogu se koristiti u 2D-prikazu.
292
Povezivanje s drugom opremom
• Kada se fotografija snimljena u formatu 3D prikazuje na ovom uređaju, reproducira se u
2D (uobičajena slika).
• Na nekoliko se sekundi prikazuje crni zaslon prilikom prebacivanja reprodukcije s
3D-fotografija na 2D-fotografije i obrnuto.
• Kada odaberete minijaturu 3D-fotografije, može proći nekoliko sekundi prije početka
reprodukcije. Nakon reprodukcije može proći nekoliko sekundi dok se ponovno ne vrati
prikaz minijatura.
• Prilikom gledanja 3D-fotografija može se dogoditi da vam se umore oči ako se previše
približite TV-prijamniku.
• Ako se TV-prijamnik ne prebaci na 3D, napravite potrebna postavljanja na TV-prijamniku
(Detalje potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
• Moguće je spremiti 3D-fotografije na računalo ili druge Panasonicove uređaje. (str. 298.,
304.)
293
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 294 ページ
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 294 ページ
2013年4月18日
2013年4月18日
木曜日
木曜日
午前11時53分
午前11時53分
Connecting to other equipment
Povezivanje
drugom
opremom
Connecting tos other
equipment
Playing Back Pictures on a TV Screen
Playing Back Pictures
onna
a TV
Screen
Reprodukcija
fotografija
TV-prijamniku
Pictures recorded with this unit can be played back on a TV screen.
Pictures
recorded
withovim
this uređajem
unit can be
played
on a TV na
screen.
Fotografije
snimljene
mogu
se back
reproducirati
zaslonu TV-prijamnika.
Preparations: Turn this unit and the TV off.
Preparations:
Turn
this
unit TV
and
theuse
TVaoff.
Isključite
fotoaparat
i TV-prijamnik.
Confirm the
terminals
on your
and
cable compatible with the terminals. Image quality
•Priprema:
terminals
on TV-prijamniku
yourterminals.
TV and use
a cablekompatibilan
compatible with
theKvaliteta
terminals.
Image
quality
• Confirm
may
varythe
with
the connected
Provjerite
priključke
na
i koristite
kabel.
slike
može
se
razlikovati
ovisno
o priključcima.
may
vary with
the connected
terminals.
1
1
2
2
3
3
High quality
High
HDMIquality
socket
Visoka
kvaliteta
HDMI
HDMI-utičnica
Video socket
Videoutičnica
Video socket
the camera and a TV.
1 Connect
Connectfotoaparat
the camera
and a TV.
11 Povežite
s TV-prijamnikom.
• Check the direction of the terminals and plug in/out straight holding onto the plug. (It
• •Provjerite
priključka
priključite/isključite
ravno
držećiifutikač.
(Ako
priključi
Check
thesmjer
direction
of theiby
terminals
and plug
straight
holding
ontose
the
plug. (It or
may result
in malfunction
the deforming
of in/out
the
terminal
it is plugged
in
obliquely
ukoso
ili udirection.)
krivom
smjeru, priključak
bi se mogao
uzrokovati
kvar.) or
may
result
in malfunction
by the deforming
of theizobličiti
terminalšto
if itmože
is plugged
in obliquely
in wrong
in wrong direction.)
To connect with
an HDMI
mini cable (optional)
Povezivanje
pomoću
HDMI-minikabela
(neobavezan)
To connect with an HDMI mini cable (optional)
a genuine
Panasonic
HDMIHDMI-minikabel
mini cable (RP-CHEM15,
RP-CHEM30:
optional).
•• Always
Uvijek use
koristite
originalni
Panasonicov
(RP-CHEM15,
RP-CHEM30:
use a genuine
Panasonic
HDMI
mini RP-CHEM30
cable (RP-CHEM15,
optional).
• Always
Part
numbers:
RP-CHEM15
(1.5 m)
(5 feet),
(3.0 m) RP-CHEM30:
(10 feet)
neobavezan).
numbers:
RP-CHEM15
(1.5(1,5
m) m),
(5 feet),
RP-CHEM30
• Part
Check
the
[HDMI
Mode]. (P60)
Brojevi
dijelova:
RP-CHEM15
RP-CHEM30
(3 m)(3.0 m) (10 feet)
the
(P60)
During
24p[HDMI
motionMode].
picture(HDMI
playback,
•• Check
Provjerite
[HDMI
Mode]
načinplease
rada).set
(str.[HDMI
60.) Mode] to [AUTO]. For settings other
24p
motion
picture
playback,
please
Mode]
to [AUTO].
settings Pri
other
•• During
Tijekom
reprodukcije
videozapisa
načinu set
24p,[HDMI
postavite
[HDMI
Mode] For
na [AUTO].
than
[AUTO],
it cannot
output
at 24 uframes/second.
postavkama
[AUTO],
reproducirati na 24 kadra/sekundi.
[AUTO],
itosim
cannot
output
atmože
24 frames/second.
• than
Audio
will be played
back
asne
stereo
(2ch).
•• Audio
Zvuk
će se
stereo
(2-kanalni).
will
be
played back
as
(2ch).
No
picture
is reproducirati
displayed
onkao
thestereo
screen
of this unit.
•• No
Slika
se ne
ovog
picture
is prikazuje
displayedna
onzaslonu
the screen
ofuređaja.
this unit.
To connect with an AV cable (optional)
To connect with
an AV cable
(optional)
Povezivanje
AV-kabelom
(neobavezan)
• Always use a genuine Panasonic AV cable (DMW-AVC1: optional).
use
a genuine
Panasonic
AV cable
(DMW-AVC1:
optional).
Check
[TV
Aspect].
(P60)
•• Always
Uvijekthe
koristite
originalni
Panasonicov
AV-kabel
(DMW-AVC1,
neobavezan).
thebe
[TV
Aspect].
(P60)
Audio
will
played
back
in monaural.
•• Check
Provjerite
[TV
Aspect]
(Format
TV-prijamnika). (str. 60.)
•• Audio
Zvuk
će se
will
bereproducirati
played
back
inmonotičkom
monaural.
The
viewfinder
cannot
be u
displayed
whenformatu.
connected with a AV cable.
•A
Tražilo
se
necable
prikazuje
je uređaj
povezan
• The
viewfinder
cannot
bekada
displayed
when
connected
with atoAV
HDMI
mini
(optional)
DAV-kabelom.
Yellow:
thecable.
video input socket
A
mini cable (optional)
D
Yellow:
tothe
theaudio
video
input socket
socket
B HDMI
socket
E Žuta:
White:u to
input
HDMI-minikabel
(neobavezan)
utičnicu
videoulaza
B
socket
E
White:
the audio
input
socket
C HDMI
AV
cable
(optional)
F Bijela:
Align the
marks,
and
insert.
HDMI-utičnica
utoutičnicu
audioulaza
C AV
cable (optional)
F Poravnajte
Align the marks,
andi insert.
AV-kabel
(neobavezan)
oznake
umetnite.
294
294
Povezivanje s drugom opremom
2
3
Uključite TV-prijamnik i odaberite ulaz koji odgovara priključku koji
koristite.
Uključite fotoaparat i pritisnite [
].
• Kad uređaj spojite s TV-prijamnikom kompatibilnim s tehnologijom VIERA Link pomoću
HDMI-minikabela s funkcijom [VIERA Link] (str. 61.) postavljenom na [ON], ulaz na TVprijamniku automatski će se prebaciti i prikazat će se zaslon za reprodukciju. (str. 296.)
• Ovisno o [Aspect Ratio] (Format), na fotografijama bi se mogle pojaviti crne crte, ispod i
iznad ili s lijeve i desne strane.
• Promijenite način zaslona na TV-prijamniku ako se slika prikazuje tako da je odrezana na
dnu ili na vrhu.
• Izlaz iz HDMI-minikabela (neobavezan) ima prednost kad su priključeni i AV-kabel
(neobavezan) i HDMI-minikabel (neobavezan).
• Veza s USB-kabelom (isporučen) imat će prioritet kad istodobno priključite USB-kabel
(isporučen) i HDMI-minikabel (neobavezan).
• Kad se slika reproducira okomito, mogla bi biti nejasna.
• Ispravna reprodukcija ovisit će o TV-prijamniku koji koristite.
• Kad postavite [Video Out] (Videoizlaz) u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotografije možete
pregledavati na TV-prijamniku i u drugim zemljama (regijama) koje koriste sustav NTSC ili PAL.
• Ne čuje se zvuk iz zvučnika fotoaparata.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
Snimljene fotografije mogu se reproducirati na TV-prijamniku koji ima utor
za SD-memorijsku karticu.
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, postoji mogućnost da fotografije neće biti prikazane na
cijelom zaslonu.
• Format datoteke videozapisa koji se mogu reproducirati ovisi o modelu TV-prijamnika.
• U nekim slučajevima neće biti moguće reproducirati panoramske fotografije. Automatsko
pregledavanje panoramskih fotografija također možda neće raditi.
• Detalje o karticama kompatibilnima s funkcijom reprodukcije potražite u uputama za
uporabu TV-prijamnika.
295
Povezivanje s drugom opremom
Korištenje funkcije VIERA Link (HDMI)
Što je VIERA Link (HDMI) (HDAVI ControlTM)?
• Ova funkcija omogućuje uporabu daljinskog upravljača Panasonicova TV-prijamnika radi
jednostavnog rukovanja kad je fotoaparat spojen na uređaj kompatibilan s funkcijom
VIERA Link pomoću HDMI-minikabela (neobavezan) za automatsko povezivanje funkcija.
(Nije moguća uporaba svih funkcija.)
• VIERA Link jedinstvena je Panasonicova funkcija koja se temelji na HDMI-upravljanju i
koristi standardnu specifikaciju HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Povezane
funkcije s HDMI CEC kompatibilnim uređajima drugih proizvođača nisu zajamčene. Kad
koristite uređaje drugih proizvođača koji su kompatibilni s funkcijom VIERA Link, pročitajte
njihove upute za uporabu.
• Ovaj uređaj podržava funkciju "VIERA Link Ver.5". "VIERA Link Ver.5" je standard za
Panasonicovu opremu kompatibilnu s funkcijom Viera Link. Ovaj je standard kompatibilan
sa standardnom Panasonicovom opremom VIERA Link.
Priprema: Postavite [VIERA Link] na [ON] (Uklj.). (str. 61.)
1
2
3
Priključite ovaj uređaj pomoću HDMI-minikabela (neobavezan) na
Panasonicov TV-prijamnik koji je kompatibilan s funkcijom VIERA
Link (str. 294.).
Uključite fotoaparat i pritisnite [
].
Upravljajte pomoću daljinskog upravljača TV-prijamnika.
• Upravljate prema funkcijskim ikonama prikazanima na zaslonu.
• Da bi se reproducirao zvuk videozapisa, postavite [Sound] (Zvuk) na zaslonu za
postavljanje prikaza slika u nizu na [AUTO] ili [Audio].
• Ako TV-prijamnik ima 2 ili više HDMI-ulaza, preporučujemo da uređaj spojite na HDMIpriključak koji nije HDMI1.
• Upravljanje gumbima na uređaju bit će ograničeno.
296
Povezivanje s drugom opremom
■■Ostale povezane radnje
Isključivanje ovog uređaja:
Ako koristite daljinski upravljač TV-prijamnika da biste isključili TV-prijamnik, isključit će
se i ovaj uređaj.
Automatska promjena ulaza:
• Ako za povezivanje koristite HDMI-minikabel i zatim uključite ovaj uređaj i pritisnete [
],
TV-prijamnik se automatski prebacuje na ulaz na koji je spojen uređaj. Ako je TV-prijamnik u
stanju čekanja, automatski će se uključiti (ako ste za postavku TV-prijamnika [Power on link]
(Automatsko uključivanje) odabrali [Set] (Postavi)).
• Ovisno o HDMI-vezi vašeg TV-prijamnika, na nekim prijamnicima možda će biti potrebno
ručno odabrati HDMI-vezu koju koristite. U tom slučaju promijenite ulazni kanal daljinskim
upravljačem TV-prijamnika. (Detalje o promjeni ulaza potražite u uputama za uporabu TVprijamnika.)
• Ako VIERA Link ne radi ispravno, idite na str. 344.
• Ako niste sigurni je li TV-prijamnik koji koristite kompatibilan s funkcijom VIERA Link,
pročitajte njegove upute za uporabu.
• Dostupne povezane funkcije između ovog uređaja i Panasonicova TV-prijamnika razlikuju
se ovisno o tipu Panasonicova TV-prijamnika, čak i ako su kompatibilni s funkcijom VIERA
Link. Pojedinosti o podržanim funkcijama potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.
• Obavezno koristite kabel s HDMI-certifikatom.
Uvijek koristite originalni Panasonicov HDMI-minikabel (RP-CHEM15, RP-CHEM30:
neobavezan). Brojevi dijelova: RP-CHEM15 (1,5 m), RP-CHEM30 (3 m)
• [HDMI Mode] (HDMI način rada) za ovaj uređaj automatski se određuje kada radi funkcija
VIERA Link.
297
Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
Snimljene snimke možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s računalom.
• Neka računala mogu učitati snimke izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje
potražite u uputama za uporabu svog računala.
• Ako računalo koje koristite ne podržava SDXC-memorijske kartice, možda će se
pojaviti poruka koja će vas upozoriti da provedete formatiranje. (Formatiranjem bi se
snimljene slike izbrisale stoga nemojte odabrati tu mogućnost.)
Ako se kartica ne prepozna, pomoć potražite na sljedećem web-mjestu za podršku:
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
■■Računala koja se mogu koristiti
Uređaj se može spojiti na svako računalo koje može prepoznati uređaj za masovnu
pohranu podataka.
• Podrška za sustav Windows:
Windows XP/Vista/7/8
• Podrška za sustav Mac:
OS X v10.1 ~ v10.8
Videozapisi formata AVCHD možda se neće ispravno uvesti kada ih se
kopira kao datoteke ili mapu.
• Kod sustava Windows videozapise u formatu AVCHD uvezite pomoću softvera
"PHOTOfunSTUDIO", jednog od programa na isporučenom CD-u
• Kod sustava Mac videozapise u formatu AVCHD možete uvesti pomoću programa
"iMovie’11". Međutim, videozapisi snimljeni kada je [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
postavljena na [FHD/50p] u formatu [AVCHD] (AVCHD Progressive) ne mogu se uvesti.
(Za detalje o iMovie’11 obratite se tvrtki Apple Inc.)
298
Povezivanje s drugom opremom
Isporučeni softver
Na isporučenom se CD-ROM-u nalazi sljedeći softver.
Prije uporabe instalirajte softver na računalo.
• PHOTOfunSTUDIO 9.2 PE (Windows XP/Vista/7/8)
Ovaj softver omogućuje upravljanje slikama. Na primjer, možete slati fotografije i videozapise
na računalo i razvrstati ih po datumu snimanja ili nazivu modela. Također možete izvršiti
radnje kao što su snimanje slika na DVD, procesuiranje i ispravljanje slika te uređivanje
videozapisa.
• SILKYPIX Developer Studio
(Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7/v10.8)
Ovaj program služi za uređivanje slika u formatu RAW.
Uređene slike mogu se spremiti u formatu (JPEG, TIFF itd.) koji se može pregledavati na
računalu.
Detalje o uporabi programa SILKYPIX Developer Studio potražite na stranici
"Help" (Pomoć) ili web-mjestu za podršku tvrtke Ichikawa Soft Laboratory:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope potpuna probna verzija u trajanju od 30 dana (Windows XP/Vista/7/8)
LoiLoScope je softver za uređivanje videozapisa koji koristi svu snagu vašeg računala.
Izrada videozapisa jednostavna je kao raspoređivanje karata po stolu. Upotrijebite svoje
glazbene, slikovne i videodatoteke za izradu videozapisa koje ćete podijeliti s prijateljima i
članovima obitelji tako da ih snimite na DVD, pošaljete na internetske stranice ili jednostavno
podijelite svoje videozapise s prijateljima e-poštom.
–– Ovime ćete instalirati samo prečac na stranicu za preuzimanje probne inačice.
Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku
LoiLoScope dostupnom za preuzimanje na sljedećoj poveznici:
URL priručnika: http://loilo.tv/product/20
299
Povezivanje s drugom opremom
■■Instalacija isporučenog softvera
• Prije umetanja CD-ROM-a zatvorite sve pokrenute aplikacije.
1
Provjerite okruženje računala.
2
Umetnite CD-ROM s isporučenim softverom
3
• Radno okruženje programa "PHOTOfunSTUDIO 9.2. PE"
–– Operativni sustav:
Windows® XP (32bitni) SP3,
Windows Vista® (32bitni) SP2,
Windows® 7 (32bitni/64bitni) ili SP1,
Windows® 8 (32bitni/64bitni)
–– Procesor:
Pentium® III 500 MHz ili više (Windows® XP),
Pentium® III 800 MHz ili više (Windows Vista®),
Pentium® III 1 GHz ili više (Windows® 7/Windows® 8)
–– Zaslon:
1024x768 piksela ili više (preporučeno 1920x1080 piksela ili više)
–– Radna memorija:
512 MB ili više (Windows® XP/Windows Vista®),
1 GB ili više (Windows® 7 32bitni/Windows® 8 32bitni),
2 GB ili više (Windows® 7 64bitni/Windows® 8 64bitni)
–– Slobodan prostor na tvrdom disku:
450 MB ili više za instalaciju softvera
• Dodatne informacije o radnom okruženju potražite u uputama za uporabu programa
"PHOTOfunSTUDIO” (u PDF-formatu).
• Dodatne informacije o programu SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE potražite na
stranici za podršku navedenoj na str. 299.
• Kada umetnete isporučeni CD-ROM, pokrenut će se instalacijski izbornik.
Kliknite na [Recommended Installation] (Preporučena instalacija).
• Nastavite s instalacijom prema porukama koje se pojavljuju na zaslonu.
• Instalirat će se softver kompatibilan s vašim računalom.
• Na sustavu Mac SILKYPIX se može instalirati ručno.
 Umetnite CD-ROM s isporučenim softverom.
 Dvaput kliknite na mapu koja će se pojaviti automatski.
 Dvaput kliknite na ikonu u mapi aplikacije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• "PHOTOfunSTUDIO" i "LoiLoScope" nisu kompatibilni s operativnim sustavom Mac.
300
Connecting to other equipment
∫ Transferring pictures to a PC
Povezivanje s drugom opremom
Preparations:
Install “PHOTOfunSTUDIO” to the PC.
■1■Prijenos
fotografija
na računalo
Connect
the computer
and camera with the USB connection cable
Priprema:
Instalirajte softver "PHOTOfunSTUDIO" na računalo.
(supplied).
1
• Pleaseračunalo
turn this unit
on and your PC
before connecting.
Spojite
i fotoaparat
isporučenim
USB-kabelom.
•
•
•
• Open and rotate the monitor of this unit so that the screen faces out.
Prije povezivanja uključite fotoaparat i računalo.
• Check the directions of the connectors, and plug them straight in or unplug them
Otvorite i okrenite monitor ovog uređaja tako da je zaslon usmjeren prema van.
straight out.
(Otherwise,
theteconnectors
may bend
out of shape,
which will cause
a
Provjerite
smjer
priključaka
ih ravno umetnite
ili iskopčajte.
(U suprotnom
se priključci
malfunction.)
mogu
izobličiti, što može uzrokovati kvar.)
Do not use
any other
USB connection
exceptPanasonicov
the supplied USB-kabel
one or a genuine
• •Koristite
isključivo
isporučeni
USB-kabelcables
ili originalni
(DMWPanasonic
USB connection cable (DMW-USBC1: optional).
USBC1,
neobavezan).
A USB-kabel
USB connection
cable (supplied)
(isporučen)
B Poravnajte
Align the marks,
andi insert.
oznake
umetnite.
Touch [PC]
on(Računalo)
the screenna
ofzaslonu
this unit.uređaja.
22 Dodirnite
[PC]
• •Ako
je opcija
[USB
Mode]
rada)
(str. 59.)
postavljena
nathe
[PC]
(Računalo)
If [USB
Mode]
(P59)
is set(USB-način
to [PC] in the
[Setup]
menu
in advance,
camera
will be
uautomatically
izborniku [Setup]
(Postavljanje),
se automatski
povezuje
računalom
bez
connected
to the PCfotoaparat
without displaying
the [USB
Mode]s selection
screen.
prikaza izbornika za odabir načina [USB Mode].
• When the camera is connected to a PC while [USB Mode] is set to [PictBridge(PTP)], a
• Ako je fotoaparat povezan s računalom dok je opcija [USB Mode] postavljena na
message may appear
on the PC
screen.
In that
case, close
the message,
and zatvorite
remove
[PictBridge(PTP)],
na zaslonu
računala
može
se pojaviti
poruka.
U tom slučaju
[USB
Mode]
[PC].
the USBsigurno
connection
cable
safely (P303),
and ithen
set the
poruku,
uklonite
USB-kabel
(str. 303.)
postavite
[USB
Mode]
na to
[PC].
Copy theslike
images
to a PC using
“PHOTOfunSTUDIO”.
33 Kopirajte
na računalo
pomoću
softvera "PHOTOfunSTUDIO".
• •Nemojte
brisatior
nimove
prebacivati
datoteke
ili mape uExplorer.
WindowsWhen
Explorer.
Tijekom
Do not delete
copiedkopirane
files or folders
in Windows
viewing
in
pregleda
u programu "PHOTOfunSTUDIO"
reprodukcija
ili uređivanje
neće biti moguće.
“PHOTOfunSTUDIO”,
you will not be able to
play back or
edit.
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju
(neobavezan). Ako preostali kapacitet baterije postane premalen kad fotoaparat i računalo
power becomes low while the camera and the PC are communicating, the status indicator
razmjenjuju podatke, pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm.
blinks and the alarm beeps.
Pročitajte poglavlje "Sigurno odspajanje USB-kabela" (str. 303.) prije nego što odspojite
Refer to “Disconnecting the USB connection cable safely” (P303) before disconnecting the
USB-kabel. U suprotnom bi se podaci mogli oštetiti.
USB connection cable. Otherwise, data may be destroyed.
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) isključite
• Before connecting or disconnecting the AC adaptor (optional), turn the camera off.
fotoaparat.
• Before inserting or removing a card, turn the camera off and disconnect the USB connection
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel. U
cable. Otherwise, data may be destroyed.
suprotnom bi se podaci mogli oštetiti.
• Use a battery with sufficient battery power or the AC adaptor (optional). If the remaining battery
301
301
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 302 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Povezivanje s drugom opremom
Connecting to other equipment
■■Kopiranje na računalo bez korištenja softvera "PHOTOfunSTUDIO"
∫
Copying
to ainstalirati
PC without
using “PHOTOfunSTUDIO
”
Ako
ne možete
"PHOTOfunSTUDIO",
možete kopirati
datoteke i mape na svoje
If
you arepovlačenjem
not able to install
“PHOTOfunSTUDIO”,
youuređaja.
can copy files and folders to your
računalo
i ispuštanjem
datoteka s ovog
• Sadržaj
(struktura
mapa) nafiles
kartici
ovog
PC
by dragging
and dropping
from
this uređaja.
unit.
• The content (folder structure) on the card of this unit is as follows.
Za Windows:
Pogonska jedinica ([Removable Disk], (Izmjenjivi disk))
se u [Computer]
For Windows: A prikazuje
drive ([Removable
Disk]) is(Računalo)
displayed in [Computer]
Za
ForMac:
Mac:
jedinica ([NO_NAME])
prikazuje
se na radnoj površini
A Pogonska
drive ([NO_NAME])
is displayed on
the desktop
Kartica
••Card
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
DCIM:
DCIM:
Folder
number
1 Broj
mape
2 Prostor
Colour space
boje
3 Broj
File number
datoteke
4 JPG:
JPG:
MP4:
MP4:
RW2:
RW2:
MPO:
MPO:
MISC:
MISC:
AVCHD:
AVCHD:
Images
Slike
P: sRGB
P: sRGB
_: AdobeRGB
_: AdobeRGB
StillFotografije
pictures
[MP4]
Motion
pictures
[MP4]
Videozapisi
Pictures
RAW files
Slike uinRAW-datotekama
3D3D-fotografija
pictures
DPOF
print
DPOF-ispis
Favourite
Favoriti
[AVCHD]
Motion
pictures
[AVCHD]
Videozapisi
PRIVATE
AVCHD
• AVCHD motion pictures may not be imported correctly when copied as files or folder. We
• AVCHD-videozapisi možda se neće ispravno uvesti kada ih se kopira kao datoteke ili mapu.
recommend
usingkorištenje
“PHOTOfunSTUDIO”
on the CD-ROM (supplied)
for importing
files.za
Refer
Preporučujemo
softvera "PHOTOfunSTUDIO"
s isporučenog
CD-ROM-a
uvozto
P298
for
details.
datoteka. Za detalje pogledajte str. 298.
•• AKad
newse
folder
is created
when
pictures situacijama,
are taken in the
following
situations.
fotografije
snime
u sljedećim
stvara
se nova
mapa.
––After
[No.Reset]
(P62) in[No.Reset]
the [Setup](Poništavanje
menu has been
executed
– Nakon
što je izvršeno
brojeva)
(str. 62.) u izborniku [Setup]
(Postavljanje)
– When
a card containing a folder with the same folder number has been inserted (such as
–when
– Kada
se umetne
s istimanother
brojem maker
mape (npr.
kada se fotografije snime fotoaparatom
pictures
werekartica
taken using
of camera)
drugog
proizvođača)
– When
there
is a picture with file number 999 inside the folder
–– Ako unutar mape postoji fotografija s brojem 999
302
302
Povezivanje s drugom opremom
■■Sigurno odspajanje USB-kabela
Odaberite ikonu [
] na alatnoj traci prikazanoj na računalu i zatim kliknite na
[Eject DMC-XXX] (XXX se mijenja ovisno o modelu).
• Ovisno o postavkama računala ova ikona možda neće biti prikazana.
• Ako ikona nije prikazana, prije odspajanja provjerite nije li na monitoru digitalnog fotoaparata
prikazana poruka [Access] (Pristup).
■■Spajanje u načinu rada PTP
Postavite [USB Mode] (USB-način rada) na [PictBridge (PTP)].
• Podaci se sada mogu učitavati samo s kartice u računalu.
• Kad je na kartici 1000 ili više fotografija, postoji mogućnost da se fotografije neće moći
prenijeti u načinu rada PTP.
• Videozapisi se ne mogu reproducirati u načinu PTP.
303
Connecting to other equipment
Connecting to other equipment
Saving still pictures and motion pictures on a
Recorder
Saving still pictures and motion pictures on a
Recorder fotografija i videozapisa na snimač
Spremanje
If you insert card holding content recorded with this unit into a Panasonic recorder, you
Povezivanje s drugom opremom
can dub the content to a Blu-ray Disc or DVD etc.
If
youumetnete
insert
card
holding
content
recorded
with pomoću
thistounit
intodevices
auređaja
Panasonic
recorder,
you on
Ako
karticu
sadržajem
snimljenim
ovog
Panasonicov
Methods
to export
still sa
pictures
and
motion
pictures
other
willuvary
depending
can
dubformat.
the content
to RAW,
a Blu-ray
Disc
or DVD
snimač,
možete
sinkronizirati
sadržaj
na
Blu-ray
ili DVD-disk, itd.
the
file
(JPEG,
MPO,
AVCHD,
oretc.
MP4).
Methods
to export
still pictures
and motionna
pictures
to other razlikovat
devices will
depending
Načini prijenosa
fotografija
i videozapisa
druge uređaje
ćevary
se ovisno
o on
formatu
datoteke.
(JPEG,
RAW,
MPO,
AVCHD
ili MP4).
the
format.
RAW,
MPO,
AVCHD,
or with
MP4).
Forfile
details
on(JPEG,
Panasonic
devices
compatible
the
respective file format (such as a Blu-ray Disc recorder), refer
For
details
on Panasonic
devices compatible
with the
Detalje
o Panasonicovim
kompatibilnim
s pojedinim
to the
support
sites below.uređajima
respective datoteka
file format(kao
(such
Blu-raysnimač)
Disc recorder),
formatima
štoas
je aBlu-ray
potražiterefer
na
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
to
theSite
support
sites
below.
stranicama
podršku
navedenim u nastavku.
(This
isza
English
only.)
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
¢ Some compatible devices may not be sold in certain countries
(This
Site
is English dostupno
only.)
(Ovo
je
web-mjesto
samo na engleskom jeziku.)
and
regions.
Some
not ne
be prodaju
sold in certain
countries
*¢ Neki
se compatible
kompatibilnidevices
uređajimay
možda
u određenim
the operating
instructions for the recorder about the details about copying and playing
• See
državama
i regijama.
and
regions.
back.
Detalje
o kopiranju
i reprodukciji
potražite
u uputama
zadetails
uporabu
snimača.
the operating
instructions
for the
recorder
about the
about
copying and playing
• See
∫back.
Dubbing with non-compatible equipment
■■Sinkronizacija
s nekompatibilnom opremom
You can dub the content played back using this unit to non-compatible equipment such as
Možete
sinkronizirati
sadržaj
se reproducira
ovog
uređaja na nekompatibilnu
∫ Dubbing
with
non-compatible
equipment
recorders
and
video
players koji
by connecting
thispomoću
unit to the
non-compatible
equipment using
opremu
kao
što
su
snimači
i
videočitači
ako
spojite
ovaj
uređaj
s nekompatibilnom
You
can
dub
the
content
played
back
using
this
unit
to
non-compatible
equipment
such as
an AV cable (optional). Non-compatible equipment will be able
to play back
the opremom
content.
pomoću AV-kabela
(neobavezan).
Bit će moguće
reproducirati
sadržaj na nekompatibilnoj
recorders
and video
thisdubbed
unit
to the
non-compatible
using
This
is convenient
if players
you wishbytoconnecting
pass around
content.
In this case,equipment
the content
will
opremi.cable
Ovo je
prikladnoNon-compatible
ako želite dijeliti sinkronizirani
sadržaj.
U to
tom
slučaju
će se
an
(optional).
equipment will
be able
play
backsadržaj
the content.
be AV
played back
in standard rather than high-definition
picture
quality.
reproducirati
sa standardnom
slike, umjesto
definicije.
This
is convenient
if you wishkvalitetom
to pass around
dubbed visoke
content.
In this case, the content will
be
played
back
in
standard
rather
than
high-definition
picture
quality.
1
Connect
this
unit
with
the
recording
1 Priključite ovaj uređaj na opremu
equipment
an AVAV-kabela
cable
snimanjewith
pomoću
1 za
Connect this unit with the recording
(optional).
(neobavezan).
equipment
with an of
AVthis
cable
Start the playback
22 Pokrenite
reprodukciju
naunit.
ovom
(optional).
3 uređaju.
Start
the recording on the recording
Start
the playback
this
unit. za
equipment.
32 Započnite
snimanjeofna
opremi
3 snimanje.
the
recording
on the (copying),
recording
When
ending
the recording
•Start
•equipment.
Kadathe
želite
zaustaviti
snimanje
stop
playback
on this
unit after
ending
the recording
(copying),
• When
(kopiranje),
reprodukciju
na
stopping
the zaustavite
recording
on
recording
1 Yellow:
to the video
input socket
Žuta: u utičnicu
videoulaza
stop
the
playback
on
this
unit
after
ovom
uređaju
nakon
što
ste
zaustavili
equipment.
snimanjethe
na recording
opremi zaon
snimanje.
stopping
recording
2 White:
the audio
input socket
Bijela: utoutičnicu
audioulaza
1 Yellow: to the video input socket
equipment.
A AV
cable (optional)
AV-kabel
(neobavezan)
2 White: to the audio input socket
A AV cable (optional)
you play back
motion pictures
on 4:3 aspect
ratio TV,
mustpostaviti
set [TV Aspect]
(P60) on
• •When
Pri reprodukciji
videozapisa
na TV-prijamniku
formata
4:3,you
morate
[TV Aspect]
this(Format
unit to [4:3]
before starting
a copy.
The image
willna
be[4:3]
vertically
long if you
play back
motion
TV-prijamnika)
(str. 60.)
na ovom
uređaju
prije početka
kopiranja.
Slika
će biti okomito izdužena ako reproducirate videozapise kopirane s postavkom [16:9] na
this unituse
to [4:3]
before Panasonic
starting a copy.
The image
will be vertically
• Always
a genuine
AV cable
(DMW-AVC1:
optional).long if you play back motion
TV-prijamniku
formata [4:3].
copied with
[16:9] setting
on arecording
[4:3] aspect
TV.
• •pictures
See
the operating
instructions
for the
equipment
for details
about copying and
Uvijek
koristite originalni
Panasonicov
AV-kabel
(DMW-AVC1,
neobavezan).
• playing
Always back.
use a genuine Panasonic AV cable (DMW-AVC1: optional).
• Detalje
o kopiranju i reprodukciji potražite u uputama za uporabu snimača.
• See the operating instructions for the recording equipment for details about copying and
playing back.
304
When you
play back
motionsetting
pictures
4:3 aspect
• pictures
copied
with [16:9]
on on
a [4:3]
aspectratio
TV. TV, you must set [TV Aspect] (P60) on
304
304
Connecting to other equipment
Printing the Pictures
Povezivanje s drugom opremom
If you connect the camera to a printer supporting PictBridge, you can select the pictures to
be printed out and instruct that printing be started on the camera’s monitor.
• Grouped pictures are displayed individually.
• Some printers can print directly from the card removed from the camera. For details, refer to
Spojite
li fotoaparat
na pisač
kojiprinter.
podržava funkciju PictBridge, možete odabrati
the operating
instructions
of your
fotografije za ispis i pokrenuti ga s monitora fotoaparata.
Turn
on the se
camera
and the printer.
•Preparations:
Grupe fotografija
prikazuju
pojedinačno.
• Neki pisači mogu
ispisivati
kartice
izvađene
iz at
fotoaparata.
Perform
theslike
printizravno
qualitysand
other
settings
the printerDetalje
beforepotražite
printing u
uputama za uporabu
pisača.
the pictures.
Ispis fotografija
1
Priprema:
fotoaparat
i pisač. with the USB connection cable
ConnectUključite
the printer
and camera
Prije ispisa fotografija postavite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
1
(supplied).
Spojite
pisač
i fotoaparat
• Open and
rotate
the monitor ofisporučenim
this unit so thatUSB-kabelom.
the screen faces out.
• •Otvorite
i okrenite
monitor
uređaja tako
da jethem
zaslon
usmjeren
Check the
directions
of theovog
connectors,
and plug
straight
in orprema
unplugvan.
them
• Provjerite
smjer
priključaka
ih ravno umetnite
ili iskopčajte.
(U suprotnom
se priključci
straight out.
(Otherwise,
theteconnectors
may bend
out of shape,
which will cause
a
mogu
izobličiti, što može uzrokovati kvar.)
malfunction.)
• •Koristite
isključivo
isporučeni
USB-kabelcables
ili originalni
(DMWDo not use
any other
USB connection
exceptPanasonicov
the supplied USB-kabel
one or a genuine
USBC1, neobavezan).
Panasonic USB connection cable (DMW-USBC1: optional).
A USB-kabel
USB connection
cable (supplied)
(isporučen)
B Poravnajte
Align the marks,
andi insert.
oznake
umetnite.
Touch [PictBridge(PTP)].
22 Dodirnite
[PictBridge (PTP)].
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju
• Use a battery with sufficient battery power or the AC adaptor (optional). If the remaining battery
(neobavezan). Ako preostali kapacitet baterije postane premalen kad su fotoaparat i pisač
power becomes low while the camera and the printer are connected, the status indicator blinks
spojeni, pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm. Dogodi li se to tijekom
and the alarm beeps. If this happens during printing, stop printing at once. If not printing,
ispisa, odmah zaustavite ispis. Ako ne dođe do ispisa, odspojite USB-kabel.
disconnect the USB connection cable.
• Nemojte odspajati USB-kabel dok je prikazana ikona [
] (ikona zabrane isključivanja
• Do not disconnect the USB connection cable while [å] (Cable disconnect prohibit icon) is
kabela). (Možda se ne može prikazati, ovisno o vrsti korištenog pisača.)
displayed. (May not be displayed depending on the type of printer used.)
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) isključite
• Before connecting or disconnecting the AC adaptor (optional), turn the camera off.
fotoaparat.
• Before inserting or removing a card, turn the camera off, and disconnect the USB connection
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel.
cable.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
Not available in these cases:
Snimljene
videozapise
nije moguće
ispisati.
pictures
recorded cannot
be printed
out.
• •Motion
305
305
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 306 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Connecting tos other
equipment
Povezivanje
drugom
opremom
Selecting a single picture and printing it
Odabir i ispis jedne fotografije
1
Drag
the screen
horizontally
to biste
selectodabrali
an image,
and
Vodoravno
povucite
zaslon da
sliku
i
then
[Print].
zatimtouch
dodirnite
[Print] (Ispis).
PictBridge
0XOWL3ULQW
3ULQW
2
Touch
[Print
start].
Dodirnite
[Print
Start] (Početak ispisa).
•• Refer
to P307
for the items
can be
set before
print the
pictures.
Podatke
o stavkama
koje that
se mogu
postaviti
prijestarting
početkatoispisa
potražite
na str. 307.
•• Disconnect
theodspojite
USB connection
cable after printing.
Nakon ispisa
USB-kabel.
Selecting
multiple
and printing them
Odabir i ispis
više pictures
fotografija
1
1
2
2
Touch
[Multi
Print].
Dodirnite
[Multi
Print] (Ispis više fotografija).
Touch the item.
Dodirnite stavku.
Item
Stavka
Description of settings
Opis postavki
[Multi Select]
Multiple pictures are printed at one time.
Istovremeno se ispisuje više fotografija.
• Select the picture you wish to print. (Touch the same picture again
• Odaberite fotografiju koju želite ispisati (Ponovo dodirnite istu
to cancel
the selection)
fotografiju
da biste poništili odabir.)
• After
the pictures
have been
selected,
touch[OK].
[OK].
• Kada
su fotografije
odabrane,
dodirnite
[Select
[SelectAll]
All]
Prints all the stored pictures.
[Favorite]
Prints the pictures set as favourites only. (P239)
[Multi Select]
(Odabir više
snimki)
(Odabir
Ispis
spremljenih
fotografija.
[Print
Set svih
(DPOF)] Prints
thesvih
pictures
set in [Print
Set] only. (P240)
snimki)
3
3
[Print Set (DPOF)]
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene u [Print Set]
(Postavke DPOF(Postavke ispisa). (str. 240.)
Touch [Print start].
ispisa)
• If the print check screen has appeared, select [Yes], and print the pictures.
Ispiswhich
samocan
onih
su to
postavljene
kao favoriti.
• [Favorite]
Refer to P307 for the items
befotografija
set before koje
starting
print the pictures.
(str. 239.)cable after printing.
• (Favoriti)
Disconnect the USB connection
Dodirnite [Print Start] (Početak ispisa).
• Ako se pojavio zaslon za potvrdu ispisa, odaberite [Yes] (Da) i ispišite fotografije.
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka ispisa potražite na str. 307.
• Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
306
306
Povezivanje s drugom opremom
Postavke ispisa
Odaberite i postavite stavke, kako na zaslonu u 2.koraku postupka "Odabir i ispis
jedne fotografije, tako i u 3. koraku "Odabir i ispis više fotografija".
• Kada želite ispisati fotografije na papiru ili u formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava,
postavite [Paper Size] (Veličina papira) ili [Page Layout] (Format stranice) na [
] i zatim
postavite veličinu papira ili format na pisaču. (Detalje potražite u uputama za uporabu
pisača.)
• Kad je odabrano [Print Set (DPOF)], stavke [Print with Date] i [Num. of Prints] (Broj
primjeraka) nisu prikazane.
■■[Print With Date] (Ispis s datumom)
Stavka
Opis postavki
[ON] (Uklj.)
Datum se ispisuje.
[OFF] (Isklj.)
Datum se ne ispisuje.
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Kod ispisa s tekstom postavku ispisa s datumom postavite na [OFF] ili će se datum otisnuti
preko teksta.
• Kod nekih pisača, datum za fotografije snimljene s formatom postavljenim na [1:1] bit će
ispisan okomito.
Kad fotografije dajete na izradu u fotografski studio
• Ako je datum otisnut pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (str. 230.) ili su
prije odlaska u fotografski studio odabrane postavke za ispis datuma pomoću funkcije
[Print Set] (Postavke ispisa) (str. 240.), datumi se u fotografskom studiju mogu otisnuti na
slike.
■■[Num.of prints] (Broj primjeraka)
Možete postaviti do 999 primjeraka.
• Za postavljanje možete koristiti i stražnji kotačić.
307
Povezivanje s drugom opremom
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 308
308 ページ
ページ
■■[Paper Size] (Veličina papira)
2013年4月18日
2013年4月18日
Connecting to
to other
other equipment
equipment
Connecting
Stavka
∫ [Paper
[Paper Size]
Size]
∫
[L/3.5"x5"]
Item
[2L/5"x7"]
{
{
[POSTCARD]
[L/3.5qk5q]
(Razglednica)
[2L/5qk7q]
[2L/5qk7q]
[16:9]
Description of settings
127 mm x 178 mm
Settings on
on the
the printer
printer are
are prioritised.
prioritised.
Settings
mm xmm
148 mm
89 100
mmk127
127
mmk178
127
mmk178
mm
101,6
mm xmm
180,6 mm
100
mmk148
mm mm
100
mmk148
mm
210
mm x 297
101.6
297mmk180.6
mm x 420 mm
mm
[A3]
[A3]
[4"x6"]
[4qk6q]
Opis postavki
89 mm x 127 mm
[16:9]
[A3]
[10k15cm]
[8"x10"]
午前11時53分
午前11時53分
Postavke pisača imaju prednost.
[POSTCARD]
[POSTCARD]
[A4]
[A4]
[A4]
[10x15cm]
木曜日
木曜日
210
mmk297
mm
210
mmk297
mm mm
100
mm x 150
297 mmk420
mmk420 mm
297
101,6
mm xmm
152,4 mm
100
mmk150
203,2
mm xmm
254 mm
101.6 mmk152.4 mm
[4qk6q]
mm
[LETTER]
(Pismo)101.6
216mmk152.4
mm x 279,4
mm
[8qk10q]
[CARD SIZE]
[LETTER]
(Kartica)
[LETTER]
203.2 mmk254 mm
54 mm x 85,6 mm
216
216 mmk279.4
mmk279.4 mm
mm
[CARDpapira
SIZE] koje54
54
mmk85.6
mm neće se prikazati.
[CARD
SIZE]
mmk85.6
mm
• Veličine
pisač
ne podržava
•• Paper
Paper sizes
sizes not
not supported
supported by
by the
the printer
printer will
will not
not be
be displayed.
displayed.
■■[Page Layout] (Izgled stranice) (Format stranice koji se može postaviti s ovim
∫
[Page
∫ uređajem)
[Page Layout]
Layout] (Layouts
(Layouts for
for printing
printing that
that can
can be
be set
set with
with this
this unit)
unit)
Item
Stavka
Description
of settings
Opis postavki
{
{
Settings
on
printer
are
Postavke
pisača
imaju
prednost.
Settings
on the
the
printer
are prioritised.
prioritised.
á
á
1 picture
picture
with
no
framenaon
on1 1
1stranici
page
1 slikawith
bezno
okvira
1
frame
page
â
1 picture
a framena
on11stranici
page
1 slikawith
s okvirom
ã
ã
2 pictures
pictures
on 1
page
1 page
2
on
2 slike na
stranici
ä
4 pictures
on 1
1 page
4 slike na
stranici
An
item
cannot
be selected
selected
thestranice,
printer does
does
notsesupport
support
theodabrati.
page layout.
layout.
item
cannot
be
ifif the
printer
not
the
page
•• An
Ako
pisač
ne podržava
format
stavka
ne može
308
308
308
Povezivanje s drugom opremom
■■Format ispisa
Ispisivanje fotografije nekoliko puta na 1 list papira
Primjerice, ako istu fotografiju želite ispisati 4 puta na 1 list papira, postavite [Page
Layout] na [
] i zatim postavite [Num. of prints] na 4 za fotografiju koju želite ispisati.
Ispisivanje različitih fotografija na 1 list papira
Primjerice, ako želite ispisati 4 različite fotografije na 1 list papira, postavite [Page Layout]
na [
] i zatim postavite [Num. of Print] na 1 za svaku od 4 fotografije.
• Fotoaparat prima poruku o pogrešci od pisača kad tijekom ispisa pokazatelj [●] svijetli
narančasto. Nakon završetka ispisa provjerite postoje li problemi s pisačem.
• Kod velikog broja ispisanih kopija fotografije će se možda ispisivati po nekoliko puta. U
tom slučaju, preostali broj kopija koji je naznačen može odstupati od postavljenog broja.
• Mogu se ispisati samo slike snimljene u formatu JPEG. Slike snimljene u formatu RAW
koristit će slike u formatu JPEG snimljene istovremeno s njima. Ako nije dostupna
ekvivalenta slika u JPEG-formatu, neće doći do ispisa.
309
Ostalo
Dodatni pribor
Vanjska bljeskalica (neobavezna)
Nakon što spojite bljeskalice (DMW-FL360L, DMW-FL220, DMW-FL360, DMW-FL500;
neobavezna) efektivni će se raspon povećati u usporedbi s ugrađenom bljeskalicom.
Priprema:
• Isključite fotoaparat i zatvorite ugrađenu bljeskalicu.
■■Koristite namijenjenu bljeskalicu (DMW-FL360L: neobavezan)
1
2
3
4
Pričvrstite namijenjenu bljeskalicu na spojnicu za pribor i zatim uključite
fotoaparat i bljeskalicu.
Odaberite [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec]. (str. 43.)
Dodirnite [Flash Mode] (Način bljeskalice).
Dodirnite stavku.
• Dok je priključena vanjska bljeskalica, prikazuju se sljedeće ikone.
Vanjska bljeskalica uvijek uključena
Spora sinkronizacija vanjske bljeskalice
Vanjska bljeskalica uvijek isključena
• [Communication Light] za uporabu bežične bljeskalice se isključuje.
Kad koristite druge komercijalno dostupne vanjske bljeskalice bez funkcija
komunikacije s fotoaparatom (DMC-G6)
• Potrebno je postaviti ekspoziciju na vanjskoj bljeskalici. Ako želite koristiti vanjsku
bljeskalicu u automatskom načinu rada, koristite vanjsku bljeskalicu koja vam omogućuje
postavljanje vrijednosti otvora blende i ISO-osjetljivosti kako bi odgovarale postavkama
fotoaparata.
• Postavite na način rada Auto. ekspozicija s prioritetom otvora blende ili Ručna ekspozicija
na fotoaparatu i zatim postavite istu vrijednost otvora blende i ISO-osjetljivost na vanjsku
bljeskalicu. (Ekspozicija se ne može primjereno kompenzirati zbog promjene u vrijednosti
otvora blende u načinu rada Auto. ekspozicija s prioritetom zatvarača i vanjska bljeskalica
ne može primjereno kontrolirati svjetlo u Programu auto. ekspozicije jer se vrijednost
otvora blende ne može fiksno postaviti).
310
Ostalo
• Možete postaviti vrijednost otvora blende, brzinu zatvarača i ISO-osjetljivost na
fotoaparatu čak i kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu.
• Neke komercijalno dostupne vanjske bljeskalice imaju sinkrone terminale s polaritetom
visokog napona ili obrnutim polaritetom. Korištenje takvih dodatnih bljeskalica može
uzrokovati kvar ili fotoaparat možda neće raditi ispravno.
• Ako koristite komercijalno dostupne vanjske bljeskalice s funkcijama komunikacije osim
namijenjene, možda neće normalno raditi ili će biti oštećene. Nemojte ih koristiti.
• Čak i ako je vanjska bljeskalica isključena, fotoaparat može prijeći u način vanjske
bljeskalice kad je pričvršćena vanjska bljeskalica. Kada ne koristite vanjsku bljeskalicu,
skinite je.
• Ne otvarajte ugrađenu bljeskalicu kad je pričvršćena vanjska bljeskalica.
• Fotoaparat će biti nestabilan kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu, stoga preporučujemo
korištenje tronošca pri snimanju fotografija.
• Skinite vanjsku bljeskalicu kad nosite fotoaparat.
• Kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu, nemojte držati samo vanjsku bljeskalicu jer se može
odvojiti od fotoaparata.
• Ako koristite vanjsku bljeskalicu kad je balans bijele boje postavljen je na [
], precizno
podesite balans bijele boje ovisno o kvaliteti fotografije. (str. 159.)
• Ako snimate izbliza sa širokim kutom, svjetlo bljeskalice možda će zabljesnuti objektiv te
zatamniti donji dio zaslona.
• Detalje o postavkama za bežičnu bljeskalicu potražite na str. 146.
• Za detalje pročitajte upute za uporabu vanjske bljeskalice.
311
Ostalo
Vanjski mikrofon (neobavezan)
Kada koristite ciljani stereomikrofon (DMW-MS2: neobavezan), možete mijenjati između
snimanja pomoću ciljanog (dodatno usmjeren) i snimanja zvuka u širokom kutu.
Priprema:
• Zatvorite ugrađenu bljeskalicu i zatim uključite ovaj uređaj.
1
2
3
Pričvrstite namijenjeni ciljani stereomikrofon na ovaj uređaj i zatim uključite
uređaj.
Odaberite [Special Mic.] (Posebni mikrofon) u izborniku [Motion Picture]
(Videozapis). (str. 43.)
• Stavke izbornika prikazuju se samo kada je spojen ciljani stereomikrofon.
Dodirnite stavku.
[STEREO]:
[SHOTGUN]:
Omogućuje snimanje zvuka formata stereo u širokom kutu.
Omogućuje snimanje u jednom smjeru isključivanjem pozadinske
i okolinske buke.
• Dok je vanjski mikrofon spojen, na zaslonu se prikazuje [ ].
• Kada je spojen vanjski mikrofon, [Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona) (str. 221.)
automatski se postavlja na [ON], a na zaslonu se prikazuje razina mikrofona.
• Kad pričvršćujete ciljani stereomikrofon, nemojte držati samo stereomikrofon jer se može
odvojiti od fotoaparata.
• Opcija [Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra) iz izbornika [Motion Picture] (Videozapis)
učinkovito smanjuje buku koju stvara vjetar.
• Ne otvarajte ugrađenu bljeskalicu kad je spojen stereomikrofon.
• Ako se pri korištenju prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) snimaju šumovi,
koristite bateriju.
• Za detalje pročitajte upute za uporabu stereomikrofona.
Daljinski okidač (neobavezan)
Koristite li daljinski okidač (DMW-RSL1: neobavezan), možete smanjiti podrhtavanje
fotoaparata kada koristite tronožac te možete držati zatvarač potpuno pritisnutim dok
snimate s [B] (Bulb) ili način snimanja u nizu. Daljinski okidač radi na sličan način kao i
okidač na fotoaparatu.
• Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov daljinski zatvarač (DMW-RSL1, neobavezan).
• Snimajte u načinu kreativnog videozapisa (str. 217) kada snimate videozapise. Snimanje
videozapisa može se pokrenuti/zaustaviti pomoću daljinskog okidača.
• Za detalje pročitajte upute za uporabu daljinskog okidača.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Fotoaparatom ne možete upravljati putem daljinskog okidača u sljedećim slučajevima.
–– Kada je poništeno stanje mirovanja
312
Ostalo
Prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan)/Sprežnik za istosmjernu struju
(neobavezan)
Spajanjem prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) i uključivanjem u električnu
utičnicu možete priključiti ovaj uređaj na računalo ili pisač i koristiti ga bez razmišljanja o
kapacitetu baterije. Za korištenje prilagodnika za izmjeničnu struju potreban je sprežnik
za istosmjernu struju (neobavezan).
• Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan).
• Pri uporabi prilagodnika za izmjeničnu struju koristite kabel za napajanje izmjeničnom
strujom isporučen s prilagodnikom za izmjeničnu struju.
• Također pročitajte upute za uporabu prilagodnika za izmjeničnu struju i sprežnika za
istosmjernu struju.
Konverterski objektiv (neobavezan)
Možete povećati raspon uređaja ugrađivanjem kompatibilnog objektiva.
Širokokutni konverterski
objektiv:
Telekonverterski objektiv:
Makrokonverterski objektiv:
Cirkularni konverterski
objektiv ("riblje oko"):
Širokokutni efekt omogućuje veću pokrivenost.
Teleskopski efekt omogućuje veću razinu uvećanja.
Omogućuje veće uvećanje manjih objekata.
Omogućuje snimanje slike s izduženom perspektivom.
• Preporučujemo korištenje konverterskog objektiva koji je kompatibilan s ovim uređajem.
Korištenje nekompatibilnog konverterskog objektiva ili prilagodnika može uzrokovati
slamanje ili oštećenje objektiva.
• Detalje potražite u uputama za uporabu određenog konverterskog objektiva.
Filtri (neobavezni)
MC-štitnik prozirni je filtar koji ne utječe ni na boje ni količinu svjetlosti tako da se uvijek može
koristiti za zaštitu objektiva fotoaparata.
ND-filtar smanjuje količinu svjetla na oko 1/8 (što odgovara povećanju vrijednosti otvora blende
za 3 mjesta), a da ne utječe na ravnotežu boja.
PL-filtar potiskuje svjetlost koja se reflektira od metala ili površine koje nisu sferična oblika
(ravne nemetalne površine, vodene pare ili nevidljive čestice u zraku), što omogućuje snimanje
fotografija s poboljšanim kontrastom.
• Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042), isključite uređaj i provjerite je li se kućište
objektiva uvuklo prije pričvršćivanja ili uklanjanja filtra.
• Nemojte istodobno stavljati više filtara.
• Možete pričvrstiti poklopac objektiva ili sjenilo objektiva dok je filtar pričvršćen.
• Detalje potražite u uputama za pojedini filtar.
313
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 314 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Others
Ostalo
Monitormonitora/Prikaz
Display/Viewfinder
Display
Prikaz
tražila
• The following images are examples of when the display screen is set to [
] (monitor
] (stil monitora)
• Sljedeće slike služe kao primjer prikaza zaslona postavljenog na [
style) in the monitor.
na monitoru.
∫
In recording
■■Tijekom
snimanja
Recording
in Programme
Mode
[ ] [P]
Snimanje
u načinu
ProgramAE
auto.
ekspozicije
1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
50
4:3
L
AFS
13
25
3.5 60
0
24 23 22 21
160
20 19
98
15
Fn6
16
Fn7
17
18
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
21
20
21
EX
EX
66
77
88
99
10
10
11
11
12
12
13
14
13
14
15
ISO
160
8
AFS
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
29
30
314
314
22
3,33 10
1/60
0
0
0
4:3
AWB
9 2
Recording
Mode(str.
(P87)
Način
snimanja
87.)
Photo
Style (P186)
Stil
fotografije
(str. 186.)
Flash Mode
(P141)
Način
bljeskalice
(str. 141.)
Recording
format/Recording
quality
Format
snimanja/Kvaliteta
snimanja
(P211)
(str.
211.)
Broj
raspoloživih
fotografija/Format
Number
of recordable
pictures/
(str.
188.)
Aspect
Ratio (P188)
4:3
4:3
M
telekonverzija
M ::Dodatna
Extra Tele
Conversion (tijekom
(when
snimanja
(str. 134.)
taking stillfotografija)
pictures) (P134)
Kvaliteta
(str. 189.)
Quality (P189)
Način
(str. 162.)
Focus fokusiranja
Mode (P162)
Automatski
fokus (str. 161.)
AF Mode (P161)
1
:: Jedna*
68.)
(P68)
Single¢1(str.
:: Snimanje
u nizu (str. 179.)
Burst (P179)
:: Uzastopno
snimanje
Auto Bracket
(P182) s različitim
ekspozicijama
182.)
: Self-timer(str.
(P184)
: Automatski okidač (str.184.)
Battery indication (P29)
Pokazatelj kapaciteta baterije¢2
(str. 29.)
: Optical Image Stabiliser
(P131)
: Optički stabilizator slike*2 (str. 131.)
: Jitter alert (P131)
: Upozorenje na podrhtavanje
Recording state (Flashes red.)
(str. 131.)
Focus (Lights green.) (P68)
Stanje snimanja
(Treperi crveno.)
Touch (Svijetli
tab¢3 (P18)
Fokus
zeleno.) (str. 68.)
¢3
(P138)
Touch zoom
Kartica
osjetljiva
na dodir*3 (str. 18.)
Zum osjetljiv na dodir*3 (str.138.)
Zatvarač osjetljiv na dodir*3 (str. 70.)
21
F 3.5
14
×
26
55
1 20 23
12
27
11
22
33
44
On-monitor
Informacijerecording
o snimanjuinformation
na monitoru
7 54 28 6 24 5
L
Wi-Fi Fn
98
29 18
30
Touch
Shutter¢3 (P70)
Fn6 (funkcijski
gumb)*3 (str. 54.)
¢3
Fn6
button)
Fn7(Function
(funkcijski
gumb)*3(P54)
(str. 54.)
¢3
(P54)4 (str. 39.)
Fn7
(Function
button)
Broj raspoloživih fotografija*
(P39)
Number
recordablekotačićem
pictures¢4(str.
Vodič zaofupravljanje
19.)
Dial
operation guide
ISO-osjetljivost
(str.(P19)
154.)
Vrijednost
kompenzacije
ekspozicije
ISO
sensitivity
(P154)
(str. 149.)compensation value (P149)
Exposure
Svjetlina (str.
94.)
Brightness
(P94)
PomoćExposure
pri ručnojAssistance
ekspoziciji (P102)
(str. 102.)
Manual
Brzina speed
zatvarača
(str. 68.)
Shutter
(P68)
Vrijednost
otvora
blende (str. 68.)
Aperture
value
(P68)
Način mjerenja
(str. 190.)
Metering
Mode (P190)
Mjerač ekspozicije
(str. 97.)
Exposure
meter (P97)
Prikaz
fokalnedisplay
duljine (P136)
(str. 136.)
Focal
distance
Postupni
(str. 136.)
Step
zoom zum
(P136)
Područje automatskog fokusa (str.
AF area (P68, 167)
68., 167.)
Card (P37) (displayed only during
Kartica (str. 37.) (prikazuje se samo
recording)
tijekom snimanja)
¢5
Elapsed recording time (P214):
Proteklo vrijeme snimanja (str. 214.):
Intelligent
5 Dynamic Range Control
8m30s*
(P191)
Inteligentna dinamična kontrola
Wi-Fi
(P245)
raspona
(str. 191.)
Function
button
Wi-Fi (str.
245.)setting (P52)
Postavke funkcijskog gumba (str. 52.)
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 315 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Ostalo
Others
■■Tijekom
snimanja
postavljanja)
∫
In recording
(after (nakon
settings)
31 32 33 34
C1
64
63
62
35 36 37 38
50
AFL
39
ラュン
61
AEL
BKT
AWB
60
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
43
42
44
43
44
45
46
45
47
48
46
49
47
48
49
59 58
R12s
51
52
44
44
40
45
45
41
41
47
42
42
42
43
46
48
14
F
23
SS
22
21
ISO 20
49
50
57 56 55 54 53
Prilagođene
postavke
(str. 129.)
Custom settings
(P129)
Zaslon
zacontrol
prilagođavanje
u načinu
Creative
adjustment
display
kreativnog
upravljanja
(str.
120.)
(P120)
Bljeskalica
(str.
144., 146.)
Flash (P144,
146)
Dodatna
telekonverzija
(tijekom
Extra Tele Conversion (when
recording
snimanja
videozapisa)
motion pictures)
(P133)(str. 133.)
Elektronički
zatvarač
(str. 200.)
Electronic shutter
(P200)
Način
(Prioriteti
fotografije)
Pictureslike
Mode
(Still picture
priorities)
(str.
216.)
(P216)
Zaključavanje
automatskog fokusa
AF Lock (P176)
(str.
176.)
Face Recognition (P205)
Prepoznavanje
Histogram (P74)lica (str. 205.)
Histogram
(str. 74.)
Colour¢3 (P95)
Boja*3 (str. 95.)
Defocus control function¢3 (P93)
Funkcija kontrole defokusiranja*3
¢3
Brightness
(P94)
(str.
93.)
¢3
3
(P18, 94)
Touch tab ((str. )94.)
Svjetlina*
: Type
of defocus
([Miniature
Kartica
osjetljiva
na dodir
( )*3 (str.
Effect])
18.,
94.)¢3 (P125)
:: One
colour¢3 (P127)
Vrstapoint
defokusiranja
([Miniature
3
Effect])*
(str. of
125.)
: Position
the light source¢3 (P128)
: Jedna
točka
boje*3 (str.¢3127.)
Creative
control
adjustment
(P120)
3
¢3
: Položaj
svjetla*
(str. 128.)
Touch
tab ( izvora
) (P18,
120)
¢3 kreativnog
Podešavanje
u načinu
(P106)
Recording direction
3
upravljanja*
(str.
¢3 120.)
Touch tab (
) (P18, 106)
Kartica osjetljiva¢3na dodir ( )*3 (str.
Touch tab (
) (P18, 218)
18., 120)
Smjer snimanja*3 (str. 106.)
Kartica osjetljiva na dodir ( )*3 (str.
18., 106)
Kartica osjetljiva na dodir ( )*3 (str.
18., 218)
3
50 Microphone
Podešavanje
razine
mikrofona*
¢3
(P221)
50
level
adjustment
(str.
221.)
51 White Balance Bracket (P160)
51 Uzastopno snimanje s različitim
52 Available recording time¢4
vrijednostima¢5balansa bijele boje
(P39):
(str. 160.)
53 White Balance Fine Adjustment
(P159)
52 Dostupno vrijeme snimanja*4
54 White
Balance
(P156)
5
(str. 39.): R8m30s*
: Colour (P95)
53 Precizno podešavanje balansa bijele
55 Spot
target (P190)
bojemetering
(str. 159.)
¢6
(P184)
56
54 Self-timer
Balans bijele
boje (str. 156.)
: :Time
Shot (P195)
BojaLapse
(str. 95.)
57
date and točke
time/“:
55 Current
Nišan mjerenja
(str.Travel
190.)
¢7
56 destination
Automatskisetting
okidač*6(P55)
(str. 184.)
58 Programme
Shiftfotografija
(P98)
: Snimanje
u
59 AE
Lock (P176)
intervalima
(str. 195.)
60
level display
57 Mic
Trenutačni
datum(P221)
i vrijeme/ :
¢8
Postavka
odredišta putovanja*7 (str. 55.)
(P210)
Age
¢7 vrijednosti (str. 98.)
58 Location
Promjena
(P56)
59 Zaključavanje
automatske ekspozicije
¢8
61 Name (P210)
(str. 176.)
Number of days that have passed since
60 Prikaz razine mikrofona
(str. 221.)
the departure
date¢7 (P56)
Dob*8 (str. 210.)
62 HDR (P192)
Lokacija*7 (str. 56.)
: Multi exposure (P193)
61 Ime*8 (str. 210.)
: Digital Zoom (P137)
Broj dana proteklih od datuma
63 Simultaneous
recording indicator
polaska*7 (str. 56.)
(P216)
62 Visoki dinamički raspon (str. 192.)
64 Peaking (P172)
: Višestruka ekspozicija (str. 193.)
: Digitalni zum (str. 137.)
63 Pokazatelj istovremenog snimanja
(str. 216.)
64 Fokusiranje jasnih objekata (str. 172.)
315
Ostalo
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Prikazuje se samo na monitoru informacija o snimanju.
Dostupno samo kada je pričvršćen objektiv koji podržava funkciju stabilizatora.
Prikazuje se jedino na monitoru.
Moguće je promijeniti zaslon s broja raspoloživih fotografija i dostupnog vremena snimanja
pomoću postavke [Remaining Disp.] (Prikaz preostalih slika/min.) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno)
"m" je kratica za minutu, a "s" je kratica za sekundu.
Prikazuje se tijekom odbrojavanja.
Prikazano je u trajanju od oko 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata, nakon postavljanja
sata i nakon prijelaza s načina za reprodukciju na način snimanja.
Ovo se prikazuje otprilike 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata ako je postavljena
postavka [Profile Setup] (Postavljanje profila).
316
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 317 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Others
Ostalo
∫■Tijekom
In playback
■
reprodukcije
Detailed
information Histogram
display
Prikaz detaljnih
Prikaz histograma
informacija
display
1 2 3 4
20
3s 19
18
17
16
15
5 6 7
1
3
4
3
45
5
6
67
78
89
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
L
1/98
9 pic.
67'$<
F3.5 60
13
0
0
WB
AWB
ISO 160
4:3
12
160
60
F3.5
8
9
10
11
PRQWK GD\V
14
11
22
4:3
AFS
5 6 22
AWB
P
F3.5 60
STD.
'(&
s
L
100-0001
RGB
21
0 ISO160
1/98
23
8
100-0001
24
21
13
13
Način
reprodukcije
(str. 225.)
Playback
Mode (P225)
Reprodukcija
(str. 80.)
Motion picturevideozapisa
playback (P80)
Reprodukcija
panoramskih
fotografija
Play panorama
(P109)
(str. 109.)
Continuous Burst Picture Group
Neprekidna reprodukcija grupe
Playback (P82)
fotografija
snimljenih u nizu (str. 82.)
Continuous reprodukcija
[Time Lapse grupe
Shot] Picture
Neprekidna
fotografija
snimljenih
u intervalima
Group Playback
(P82)
pomoću
[Time
Lapse Shot]
Continuous
playback
of the (str.
Stop82.)
Neprekidna
reprodukcija
Motion Animation
Group grupe
(P82)
fotografija
snimljenih
pomoću funkcije
Protected picture
(P242)
stop animacije (str. 82.)
Number of prints (P240)
Zaštićena slika (str. 242.)
Number
of recordable
Broj
primjeraka
za ispispictures/
(str. 240.)
Aspect
Ratio (P188)
Broj
raspoloživih
fotografija/Format
Recording
(str.
188.) format/
AVCHD
FHD 50i : Recording
Format
snimanja/quality (P211)
AVCHD
FHD 50i : Kvaliteta
Quality
(P189) snimanja (str. 211.)
Kvaliteta
(str. 189.)(P29)
Battery indication
Pokazatelj
kapaciteta baterije
Picture number/Total
pictures(str. 29.)
Broj
snimke/Ukupan
snimki
Number
of pictures inbroj
burst
Broj
fotografija
snimljenihtime
u nizu
Motion
picture recording
Vrijeme snimanja
videozapisa (str.
¢1
(P80):
80.): 8m30s*1
Playback (Motion
Pictures) (str.
(P80)
Reprodukcija
(Videozapisi)
80)
Multi Playback
(P78) (str. 78.)
Indeksna
reprodukcija
Delete (P85)
Brisanje
(str. 85.)
¢22
Informacije
o snimanju*
Recording information
: Inteligentna
dinamična
kontrola
Intelligent Dynamic Range
Control
raspona
(P191) (str. 191.)
dinamički raspon (str. 192.)
:: Visoki
HDR (P192)
razlučivost(P191)
(str. 191.)
: Inteligentna
Intelligent Resolution
: Kompenzacija
sjene (str.(P203)
203.)
Shading Compensation
Dob
210.)
Age (str.
(P210)
15 Burst
Prikaz
grupeGroup
fotografija
snimljenih
15
Picture
Display
(P82) u
nizu (str. 82.)
: [Time Lapse Shot] Picture Group
: Prikaz
Display
(P82) grupe fotografija
snimljenih u intervalu pomoću [Time
: Display
Stop Motion
Lapse
Shot] for
(str.the
82.)
Animation Group (P82)
: Prikaz grupe fotografija snimljenih
¢3
16 Name
pomoću(P208,
funkcije210)
stop animacije (str. 82.)
¢3
(P56)
16 Location
Ime*3 (str.
208., 210.)
¢3
3
Lokacija*
(str. 56.)
(P229)
Title
3
Naslov*of
(str.
17 Number
days229.)
that have passed since
17 the
Broj
dana proteklih
od datuma
departure
date (P56)
polaska
(str. 56.)
18 Clear
Retouch
completed icon (P227)
18 Ikona završetka brisanja nepotrebnih
Currently retrieving information icon
dijelova (str. 227.) Ikona trenutačnog
(P320)
prikupljanja informacija (str. 320.)
19
withtekstualne
text indication
(P230)
19 Stamped
Pokazatelj
oznake
(str.
230.) Proteklo
vrijeme
reprodukcije¢1
Elapsed
playback
time (P80):
1
(str. 80.):8m30s*
20 Favourites
(P239)
20 Cable
Favoriti
(str. 239.)prohibit icon (P305)
disconnect
Ikona zabrane
odspajanja
¢2
(P302)kabela (str.
21 Folder/File
number
305.)
22 Colour space¢4 (P204)2
21 Broj mape/datoteke* (str. 302.)
23
date4 and
Time
22 Recorded
Prostor boje*
(str. time/World
204.)
23 (P55)
Snimljeni datum i vrijeme/Svjetsko
24 Histogram
(P83)
vrijeme (str.
55.)
24 Histogram (str. 83.)
¢1 “m” is an abbreviation for minute and “s” for
*1 second.
"m" je kratica za minutu, a "s" je kratica za
sekundu.
¢2 This
is not displayed for motion pictures
*2 Ne prikazuje se za videozapise snimljene
recorded in [AVCHD].
u formatu [AVCHD].
¢3
is displayed
in order
of [Title], [Location],
*3 ItPrikazuje
se ovim
redoslijedom
[Title],
[Name]
([Baby1]/[Baby2],
[Pet]), [Name]
[Location],
[Name] ([Baby1]/[Baby2],
([Face
[Pet]), Recog.]).
[Name] ([Face Recog.]).
*4 This
Ne prikazuje
se za videozapise.
¢4
is not displayed
for motion pictures.
317
317
Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na zaslonu će se pojaviti poruke za potvrdu ili poruke o pogrešci.
Glavne poruke objašnjene su u nastavku kao primjeri.
[This picture is protected] (Ova je snimka zaštićena)
→→ Izbrišite snimku nakon poništavanja postavki zaštite. (str. 242.)
[This picture cannot be deleted]/[Some pictures cannot be deleted] (Ova se
snimka ne može izbrisati)/(Neke se snimke ne mogu izbrisati)
• Ova se značajka može koristiti samo sa snimkama koje su u skladu s DCF-standardom.
→→ Izvršite formatiranje (str. 63.) na ovom uređaju nakon što ste potrebne podatke spremili
na računalo itd.
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• Funkcije [Title Edit] (Uređivanje naslova), [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) ili [Print Set]
(Postavke ispisa) ne mogu se postaviti za fotografije koje nisu temeljene na standardu DCF.
[Memory Card Error Format this card?] (Pogreška na memorijskoj kartici
Formatirati ovu karticu?)
• Ovaj format ne može se koristiti s ovim uređajem.
→→ Umetnite drugu karticu.
→→ Ponovno formatirajte karticu na fotoaparatu nakon što ste spremili potrebne podatke na
računalo itd. (str. 63.) Podaci se brišu.
[Lens not found, or shoot w/o lens in Custom menu is set to off.] (Objektiv
nije pronađen ili je u izborniku Prilagođeno isključena funkcija snimanja bez
objektiva.)
• Kad koristite navoj za objektiv Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R; neobavezan), postavite
[Shoot w/o Lens] (str. 24.) na [ON] u izborniku Prilagođeno.
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is
attached.] (Objektiv neispravno spojen. Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje
objektiva dok je objektiv spojen.)
• Skinite objektiv i zatim ga ponovno pričvrstite bez pritiskanja gumba za otpuštanje
objektiva. (str. 23.) ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se
prodavaču.
[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached correctly.]
(Neuspješno pričvršćivanje objektiva. Provjerite je li objektiv pravilno pričvršćen)
• Skinite objektiv s fotoaparata i nježno obrišite kontakte na objektivu i fotoaparatu pomoću
komadića vate. Pričvrstite objektiv, ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje
prikazuje, obratite se prodavaču.
[Lens not detected. Please turn camera on again.] (Objektiv nije prepoznat.
Ponovno uključite fotoaparat.)
• Prikazuje se kada objektiv prestane raditi, obično zbog pritiska rukom itd.
→→ Isključite fotoaparat pa ga ponovno uključite. Ako poruka ostane prikazana, obratite se
dobavljaču ili tvrtki Panasonic.
318
Ostalo
[Memory Card Error]/[Memory card parameter error]/[This memory card cannot
be used] (Pogreška memorijske kartice)/(Pogreška u parametrima memorijske
kartice)/(Ova se memorijska kartica ne može koristiti)
→→ Upotrijebite memorijsku karticu kompatibilnu s ovim uređajem. (str. 37.)
• SD-memorijska kartica (8MB do 2 GB)
• SDHC-memorijska kartica (4 GB do 32 GB)
• SDXC-memorijska kartica (48 GB, 64 GB)
[Insert SD card again]/[Try another card] (Ponovno umetnite SD-karticu)/
(Pokušajte s drugom karticom)
• Došlo je do pogreške prilikom pristupanja kartici.
→→ Ponovo umetnite karticu.
→→ Umetnite drugu karticu.
[Read Error/Write Error
Please check the card] (Pogreška očitavanja/pisanja Provjerite karticu)
• Čitanje ili zapisivanje podataka nije uspješno.
→→ Isključite uređaj i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite fotoaparat
te potom ponovno pokušajte s učitavanjem ili zapisivanjem podataka.
• Kartica je možda oštećena.
→→ Umetnite drugu karticu.
[Cannot record due to incompatible format (NTSC/PAL) data on this card] (Snimanje
nije moguće zbog nekompatibilnog formata (NTSC/PAL) podataka na kartici)
→→ Izvršite formatiranje (str. 63.) na ovom uređaju nakon što ste potrebne podatke spremili
na računalo itd.
→→ Umetnite drugu karticu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Snimanje videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba kartica čiji je razred brzine (SD Speed
Class) označen kao "Klasa 4" ili viša.
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu brzine "Class 4" ili više, došlo
je do smanjenja brzine zapisivanja podataka pa preporučujemo da napravite sigurnosnu
kopiju i nakon toga formatirate (str. 63.).
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može izraditi)
• Mapa se ne može izraditi jer nema više slobodnih brojeva mapa koji bi se mogli koristiti.
→→ Formatirajte karticu nakon pohranjivanja potrebnih podataka na računalo itd.(str.
63.) Izvedete li postupak [No. Reset] (Poništavanje brojeva) u izborniku [Setup]
(Postavljanje) nakon formatiranja, broj mape se vraća na 100. (str. 62.)
[Picture is displayed for 16:9 TV]/[Picture is displayed for 4:3 TV] (Slika je prikazana
za format TV-prijamnika 16:9/Slika je prikazana za format TV-prijamnika 4:3)
• Odaberite [TV Aspect] (Format TV-prijamnika) u izborniku [Setup] (Postavljanje) ako želite
promijeniti format TV-prijamnika. (str. 60.)
• Ova se poruka pojavljuje i kad je USB-kabel spojen samo na fotoaparat. U tom slučaju
spojite drugi kraj USB-kabela na računalo ili pisač. (str. 301., 305.)
319
Ostalo
[Editing operation cannot proceed as information processing is ongoing.]
(Promjena radnje ne može se izvršiti jer je obrada informacija u tijeku.)
• Kada postoji mnogo slikovnih datoteka, ikona o trenutačnom prikupljanju informacija
([
] ili [
]) može biti prikazana na zaslonu za reprodukciju tijekom
duljeg vremena. Za to vrijeme nije moguće brisanje i korištenje izbornika [Playback]
(Reprodukcija).
• Ako tijekom prikupljanja informacija isključite uređaj, samo one fotografije za koje
su prikupljene informacije spremaju se kao grupa. Kada uređaj ponovno uključite,
preuzimanje informacija nastavit će se od iste točke.
[This battery cannot be used] (Ova baterija ne može se koristiti)
• Uvijek koristite originalnu Panasonicovu bateriju. Ako se ova poruka pojavljuje čak i ako
koristite originalnu Panasonicovu bateriju, obratite se prodavaču ili tvrtki Panasonic.
• Ako je priključak za baterije prljav, očistite ga i uklonite sve što bi se moglo naći na njemu.
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination
found] (Neuspješno povezivanje na bežičnu pristupnu točku)/(Neuspješno
povezivanje)/(Nije pronađeno odredište)
• Provjerite sljedeće za probleme s bežičnim pristupnim točkama.
→→ Informacije o bežičnoj pristupnoj točki postavljene na ovom uređaju su pogrešne.
Provjerite vrstu autorizacije, vrstu kodiranja i kod za dekodiranje. (str. 282.)
→→ Bežična pristupna točka nije uključena.
→→ Ovaj uređaj ne podržava postavku bežične pristupne točke.
• Provjerite mrežne postavke na odredištu.
• Radiovalovi drugih uređaja mogu blokirati povezivanje s bežičnom pristupnom točkom.
Provjerite ostale uređaje koji su priključeni na bežičnu pristupnu točku i uređaje koji koriste
frekvencijski pojas od 2,4 GHz.
[No picture to send] (Nema slike za slanje)
• Prikazuje se kada nema slike za slanje zbog ograničenja odredišta. Provjerite format
datoteke slike koju želite poslati. (str. 256., 260, 261, 264, 268, 272)
[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected.
Transfer stopped.] (Povezivanje neuspješno. Pokušajte ponovno za nekoliko
minuta)/(Veza prekinuta. Prijenos je prekinut.)
• Radiovalovi iz bežične pristupne točke su sve slabiji. Vezu uspostavite bliže bežičnoj
pristupnoj točki.
• Nema odgovora od poslužitelja ili je premašeno vrijeme potrebno za procesuiranje veze.
Pokušajte ponovno nakon nekog vremena.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, veza se može automatski prekinuti nakon određenog
vremena. Ponovno se spojite.
320
Ostalo
[Upload to the Cloud Folder is available, after Cloud Sync setting has been done
on downloadable devices such as PC or smartphone.] (Dostupno je slanje u
mapu oblaka, obavljeno je postavljanje sinkronizacije u oblaku na uređaje na
koje možete prenositi podatke npr. računalo ili pametni telefon.)
• Nisu memorirani uređaji koji preuzimaju slike iz mape oblaka.
• Izvršite postavke sinkronizacije u oblaku. Konfigurirajte postavke na računalu pomoću
programa "PHOTOfunSTUDIO" ili na pametnom telefonu/tabletu pomoću aplikacije "Image
App". Na str. 272. potražite detalje o [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku).
[Connection failed] (Neuspješno povezivanje)
• Provjerite sljedeće vezano uz pametne telefone/tablete koje želite povezati.
→→ Pametni telefon/tablet ne radi.
→→ Pristupnu točku na koju se spajate promijenite na ovaj fotoaparat u Wi-Fi postavkama
pametnog telefona/tableta.
→→ Nema slobodnog mjesta za spremanje na pametnom telefonu/tabletu.
[Login failed. Please check Login ID and Password] (Prijava neuspješna.
Provjerite ID za prijavu i lozinku)
• Nisu točni ID za prijavu ili lozinka za "LUMIX CLUB". Ponovno ih unesite. Ako ste zaboravili ID
za prijavu ili lozinku, informacije potražite na zaslonu za prijavu na uslugu "LUMIX CLUB".
[Some files cannot be sent because of destination limit]/[Transfer completed.
Some files are left because of destination limit.] (Neke datoteke ne mogu
se poslati zbog ograničenja odredišta)/(Prijenos završen. Neke datoteke su
preostale zbog ograničenja odredišta.)
• Provjerite format datoteke slike koju želite poslati. (str. 256., 260, 261, 264, 268, 272)
• Slanje videozapisa može biti neuspješno ako je datoteka prevelika. Podijelite videozapis
pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa). (str. 233.)
[Unavailable. Please set Login settings on LUMIX CLUB web site.] (Nedostupno.
Postavite postavke za prijavu na web-stranici LUMIX CLUB-a.)
• Prijavite se na "LUMIX CLUB" pomoću pametnog telefona/tableta ili računala i postavite
detalje za prijavu na odredišnu web-uslugu.
[Both picture and video sharing service cannot be selected together] (Usluga
dijeljenja slika i usluga dijeljenja videozapisa ne mogu se odabrati istovremeno.)
• Web-usluge namijenjene dijeljenju isključivo slika i web-usluge namijenjene dijeljenju
isključivo videozapisa ne mogu se odabrati istovremeno. Poništite odabir jedne od usluga.
[Cannot get IP address. Please set wireless AP’s IP address setting to DHCP.]
(IP-adresa ne može se pronaći. Postavite postavku IP-adrese bežične pristupne
točke na DHCP.)
• Uključite DHCP-postavke IP-adrese priključenih bežičnih pristupnih točki.
[Cannot connect to server] (Neuspješno spajanje na poslužitelj.)
• Ako se pojavi poruka da je potrebno ažurirati korijensku potvrdu, pristanite na ažuriranje.
321
Ostalo
Popis izbornika
Kliknite na poveznice da biste došli na početak pojedinog izbornika.
[Rec] (Snimanje) str. 322.
[Motion Picture] (VIdeozapis) str. 325.
[Custom] (Prilagođeno) str. 326.
[Setup] (Postavljanje) str. 328.
[Playback] (Reprodukcija) str. 330.
[Rec] (Snimanje)
U ovom izborniku možete postaviti format, broj piksela i druge aspekte snimki koje snimate.
• [Photo Style], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic], [i.Resolution] i [Digital Zoom]
zajednički su izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Promjena ovih
postavki u jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
[Photo Style] (Stil
fotografije)
Možete odabrati efekte koji će odgovarati vrsti slike
koju želite snimiti. Možete podesiti boju i kvalitetu
slike u pojedinim efektima.
str.
186.
[Aspect Ratio]
(Format)
Postavljanje formata slike.
str.
188.
[Picture Size]
(Veličina slike)
Postavite broj piksela.
str.
188.
Postavljanje brzine kompresije kojom se pohranjuju
fotografije.
str.
189.
[Focus Mode] (Način
fokusiranja)
Postavljanje načina fokusiranja.
str.
162.
[Metering Mode]
(Način mjerenja)
Postavljanje načina mjerenja svjetline.
str.
190.
[Burst Rate] (Brzina
snimanja u nizu)
Postavljanje brzine snimanja u nizu
str.
179.
[Auto Bracket]
(Uzastopno
snimanje s različitim
ekspozicijama)
Postavlja jedno snimanje/snimanje u nizu, raspon
kompenzacije i snimanje slijeda za uzastopno
snimanje s različitim ekspozicijama.
str.
182.
[Self Timer]
(Automatski okidač)
Postavljanje odgode za snimanje s automatskim
okidačem
str.
184.
[Quality] (Kvaliteta)
[i.Dynamic] (Upravljanje Podešavanje kontrasta i ekspozicije.
inteligentnim
dinamičkim rasponom)
str.
191.
[i.Resolution]
(i.Razlučivost)
str.
191.
Snimanje fotografija izraženijih obrisa i veće jasnoće.
322
Ostalo
[HDR] (Visoki
dinamički raspon)
Možete kombinirati 3 fotografije različitih razina
ekspozicije u jednu sliku bogate gradacije.
[Multi Exp.]
(Višestruka
ekspozicija)
Ostavlja dojam višestruke ekspozicije (do 4 puta po
slici).
[Time Lapse Shot]
(Snimanje fotografija
u intervalima)
Možete postaviti vrijeme za početak snimanja, interval
snimanja i broj fotografija te automatski snimati objekte
kao što su životinje i biljke kako vrijeme prolazi.
[Stop Motion
Animation] (Stop
animacija)
Stop animacija stvara se spajanjem fotografija.
[Panorama Settings]
(Postavke
panoramskog
snimanja)
Postavljanje smjera snimanja i efekta slike za
panoramsko snimanje.
[Electronic Shutter]
Zvuk zatvarača može se isključiti za snimanje u tihom
(Elektronički zatvarač) okruženju.
[Flash] (Bljeskalica)
Postavljanje načina rada bljeskalice.
str.
192.
str.
193.
str.
195.
str.
197.
str.
106.
str.
200.
str.
200.
[Red-Eye Removal]
(Uklanjanje efekta
crvenih očiju)
Automatsko prepoznavanje efekta crvenih očiju
uzrokovanog bljeskalicom te ispravljanje slike.
[ISO Limit Set]
(Postavljanje ISOgranice)
Kada je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO] ili
[
], optimalna ISO-osjetljivost postavlja se s
odabranom vrijednošću kao gornjom granicom.
str.
201.
[ISO Increments]
(ISO-povećanje)
Vrijednosti postavki ISO-osjetljivosti mijenjaju se u
koracima od 1/3 EV ili 1 EV.
str.
202.
[Extended ISO]
(Prošireni ISO)
ISO-osjetljivost može se postaviti do maksimalno
[ISO25600].
str.
202.
[Long Shtr NR]
(Smanjenje buke
zatvarača)
Možete ukloniti smetnje nastale snimanjem uz nižu
brzinu zatvarača.
[Shading Comp.]
(Kompenzacija sjene)
Ako se periferni dijelovi zaslona zatamne kao
posljedica značajki objektiva, ispravit će se svjetlina
na tim područjima.
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna
telekonverzija)
Kada je postavljeni broj piksela različit od [L],
teleefekt se povećava bez smanjenja kvalitete slike
[Digital Zoom]
(Digitalni zum)
Povećanje teleefekta. Što je razina uvećanja veća, to
je kvaliteta slike manja.
323
str.
201.
str.
203.
str.
203.
str.
134.
str.
137.
Ostalo
[Color Space]
(Prostor boje)
Postavite kada želite ispraviti reprodukciju boja
snimljenih fotografija na računalu ili pisaču itd.
str.
204.
[Stabilizer]
(Stabilizator)
Kada je uočeno podrhtavanje fotoaparata za vrijeme
snimanja, fotoaparat ga automatski ispravlja.
str.
131.
[Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)
Postavlja fokus i ekspoziciju, pri čemu se automatski
daje prednost otkrivenim licima.
str.
205.
[Profile Setup]
(Postavljanje profila)
Ako unaprijed postavite ime i datum rođendana svog
djeteta ili ljubimca, na slikama se može zabilježiti
njihovo ime i dob u mjesecima i godinama.
str.
210.
[Recommended
Filter] (Preporučeni
filtar)
Ovime se određuje hoće li u Inteligentnom
automatskom načinu rada (
ili
) biti prikazani
efekti (filtri) koje preporučuje fotoaparat.
str.
210.
324
Ostalo
[Motion Picture] (Videozapis)
U ovom izborniku možete postaviti [Rec Format] (Format snimanja), [Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja) i ostale aspekte snimanja videozapisa.
• [Photo Style], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic], [i.Resolution] i [Digital Zoom]
zajednički su izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Promjena ovih
postavki u jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
–– Detalje potražite u objašnjenju odgovarajuće postavke u izborniku [Rec].
[Rec Format] (Format
snimanja)
Postavlja format datoteke videozapisa koje snimate.
str.
211.
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
Postavljanje kvalitete videozapisa.
str.
211.
[Exposure Mode]
(Način ekspozicije)
Odabir načina postavljanja vrijednosti otvora blende i
brzine zatvarača u načinu kreativnog videozapisa.
str.
217.
[Picture Mode] (Način
fotografije)
Postavlja način snimanja fotografija tijekom snimanja
videozapisa.
str.
216.
[Continuous AF]
(Neprekinuti auto.
fokus)
Nastavlja fokusirati objekt za koji je određen fokus.
str.
213.
[Rec Highlight] (Bijelo Bijela zasićena područja trepere u crnoj i bijeloj boji.
zasićeno područje
kod videozapisa)
str.
220.
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna
telekonverzija)
Povećanje teleefekta.
str.
133.
[Flkr Decrease]
(Smanjenje
treperenja)
Brzina zatvarača može se podesiti da bi se smanjilo
treperenje ili pojavljivanje pruga na videozapisu.
[Silent Operation]
(Tihi rad)
Omogućuje korištenje funkcije dodira da bi se
osigurao tihi rad tijekom snimanja videozapisa.
[Mic Level Disp.]
(Prikaz razine
mikrofona)
Postavite hoće li se razina mikrofona prikazivati na
zaslonu za snimanje.
[Mic Level Adj.]
(Podešavanje razine
mikrofona)
Podešavanje razine audioulaza na 19 različitih razina.
[Special Mic.]
(Posebni mikrofon)
Postavljanje načina snimanja zvuka kada je spojen
stereomikrofon (neobavezan).
[Wind Cut]
(Izrezivanje šuma
vjetra)
Automatsko sprečavanje snimanja zvukova vjetra.
325
str.
220.
str.
218.
str.
221.
str.
221.
str.
312.
str.
221.
Ostalo
[Custom] (Prilagođeno)
Rad uređaja, primjerice prikaz zaslona i upravljanje gumbima, možete postaviti prema
vlastitim željama. Moguće je i memorirati promijenjene postavke.
[Cust.Set Mem.]
(Prilagođene
postavke)
Memoriranje trenutačnih postavki fotoaparata kao
prilagođenih postavki.
[AF/AE Lock]
(Zaključavanje
auto. fokusa i auto.
ekspozicije)
Postavljanje fiksnog sadržaja za fokusiranje i
ekspoziciju kada je zaključavanje auto. fokusa/auto.
ekspozicije uključeno.
[AF/AE Lock
Hold] (Odgađanje
zaključavanja
auto. fokusa i auto.
ekspozicije)
Postavljanje rada gumba [AF/AE LOCK] kod snimanja
fotografije s fiksnim fokusom ili ekspozicijom.
[Shutter AF] (Auto.
fokus zatvarača)
Određivanje hoće li se fokus automatski podesiti kada
se okidač pritisne dopola.
str.
169.
[Quick AF] (Brzi auto.
fokus)
Ubrzavanje fokusiranja koje se odvija kada pritisnete
okidač.
str.
169.
[Eye Sensor AF]
(Auto. fokus senzora
okulara)
Fotoaparat automatski podešava fokus kada je
senzor okulara aktivan.
[Pinpoint AF Time]
(Trajanje auto.
fokusiranja)
Postavljanje vremena potrebnog za uvećanje
zaslona kada se okidač pritisne dopola ako je način
automatskog fokusiranja postavljen na [
].
str.
168.
[AF Assist Lamp]
(Pomoćna lampica za
auto. fokus)
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit će
objekt kada okidač pritisnete dopola te će fokusiranje
objekta pri snimanju na slabom svjetlu biti jednostavnije.
str.
170.
[Direct Focus Area]
(Područje izravnog
fokusa)
Premještanje područja automatskog ili ručnog fokusa
pomoću kursorskog gumba tijekom snimanja.
[Focus/Release
Priority] (Prioritet kod
otpuštanja)
Postavljanjem ove opcije fotografija se ne može
snimiti ako nije fokusirana.
[AF+MF] (Auto. fokus
+ Ručno fokusiranje)
Možete ručno postaviti fokus nakon završetka
automatskog fokusa.
[MF Assist] (Linije
usmjerenosti za
ručno fokusiranje)
Postavlja prikaz pomoći pri ručnom fokusiranju
(uvećani zaslon).
326
str.
129.
str.
176.
str.
177.
str.
67.
str.
168.,
str.
173.
str.
170.
str.
170.
str.
172.
Ostalo
[MF Guide] (Linije
usmjerenosti za
ručno fokusiranje)
Nakon ručnog postavljanja fokusa, prikazuje se vodič
za ručno fokusiranje koji vam omogućuje da provjerite
smjer u kojem se fokus ostvaruje.
str.
171.
[Peaking]
(Isticanje fokusa)
Fokusirani dijelovi označeni su žutom bojom kod
ručnog podešavanja fokusa.
str.
172.
[Histogram]
Pomoću ove funkcije možete postaviti hoće li se
prikazivati histogram.
str.
74.
[Guide Line] (Linije
usmjerenosti)
Postavljanje uzorka linija usmjerenosti kompozicije
prilikom fotografiranja.
str.
74.
[Highlight] (Bijelo
zasićeno područje)
Kada je aktivirana funkcija automatskog prikaza ili pri
reprodukciji, bijela zasićena područja trepere u crnoj
i bijeloj boji.
str.
84.
[Expo.Meter] (Mjerač
ekspozicije)
Postavite hoće li se prikazivati mjerač ekspozicije.
str.
97.
[Dial Guide] (Vodič za
Postavite hoće li se prikazivati vodič za upravljanje
upravljanje kotačićem) kotačićem.
str.
19.
[LVF Disp.Style] (Stil
prikaza optičkog
tražila)
str.
73.
Postavite stil prikaza tražila.
[Monitor Disp. Style]
Postavite stil prikaza monitora.
(Stil prikaza monitora)
str.
72.
[Monitor Info. Disp.]
(Prikaz informacija na
monitoru)
Prikaz zaslona s informacijama o snimanju. (str. 72.)
str.
74.
[Rec Area]
(Područje snimanja)
Ovom se funkcijom mijenja kut gledanja tijekom
snimanja videozapisa i fotografija.
[Remaining Disp.]
(Prikaz preostalih
slika/min.)
Ovom se funkcijom bira prikaz broja raspoloživih
fotografija ili prikaz preostalog vremena snimanja.
[Auto Review]
(Auto. prikaz)
Postavljanje trajanja prikaza fotografije nakon što je
snimite.
[Fn Button Set]
(Postavljanje
funkcijskih gumba)
Možete dodijeliti najčešće korištene funkcije
određenim gumbima ili ikonama.
[Function Lever]
(Funkcijska ručica)
Postavljanje funkcija koje želite dodijeliti funkcijskoj
ručici.
str.
20.
[Q.MENU]
(Brzi izbornik)
Promjena načina postavljanja brzog izbornika.
str.
49.
[iA Button Switch]
Odaberite kako će raditi gumb [ ] za prebacivanje
(Prekidač inteligentnog na Inteligentni automatski način rada (
ili
).
auto. načina rada)
327
str.
214.
str.
40.
str.
69.
str.
52.
str.
89.
Ostalo
[Video Button]
(Gumb videozapisa)
Uključivanje/isključivanje gumba za videozapise.
str.
214.
[Power Zoom
Lens] (Objektiv s
električnim zumom)
Postavlja prikaz na zaslonu i radnje objektiva pri
korištenju izmjenjivog objektiva koji je kompatibilan sa
električnim zumom (električki upravljanim zumom).
str.
136.
[Eye Sensor]
(Senzor okulara)
Uključite ili isključite senzor okulara. Također možete
postaviti osjetljivost senzora okulara.
str.
66.
[Self Timer Auto Off]
(Auto. isključivanje
auto. okidača)
Postavljanje hoće li se auto. okidač poništiti prilikom
isključivanja uređaja.
[Touch Settings]
(Postavke upravljanja
dodirom)
Uključivanje/isključivanje radnje dodirom.
str.
185.
str.
18.
[Touch Scroll]
(Pomicanje dodirom)
Ovom funkcijom možete postaviti brzinu neprekidnog
prebacivanja fotografija unaprijed ili unatrag pomoću
funkcija dodira.
str.
76.
[Menu Guide] (Vodič
kroz izbornike)
Postavljanje zaslona koji se prikazuje kada se
funkcijski kotačić postavi na
i
.
str.
88.
[Shoot w/o Lens]
Postavite može li se otpustiti zatvarač kada na kućište
(Okidanje bez objektiva) nije pričvršćen objektiv.
str.
24.
[Setup] (Postavljanje)
U ovom izborniku možete postaviti sat, odabrati radne postavke zvučnog signala i ostale
postavke koje olakšavaju rad s fotoaparatom. Možete konfigurirati i postavke funkcija
vezanih uz Wi-Fi.
[Clock Set]
(Postavljanje sata)
Postavljanje datuma/vremena.
str.
41.
[World Time]
(Svjetsko vrijeme)
Postavljanje vremena područja na kojem živite i
odredišta za vaš odmor.
str.
55.
[Travel Date] (Datum
putovanja)
Moguće je postavljanje datuma odlaska i povratka,
kao i naziv odredišta.
str.
56.
Konfiguriranje postavki za funkciju Wi-Fi.
str.
288.
[Beep] (Zvučni
signal)
Postavljanje glasnoće elektroničkih zvukova i
zvukova elektroničkog zatvarača.
str.
57.
[Speaker Volume]
(Glasnoća zvučnika)
Podešavanje glasnoće zvučnika na jednu od 7
razina.
str.
57.
[Monitor Display]
(Prikaz monitora)/
[Viewfinder] (Tražilo)
Podešavaju se svjetlina, boja te crvene ili plave
nijanse monitora/tražila.
[Wi-Fi]
328
str.
57.
Ostalo
[Monitor Luminance]
(Svjetlina monitora)
Postavljanje svjetline zaslona da bi odgovarala
količini svjetla okoline.
str.
58.
[Economy]
(Ekonomičnost)
Smanjenje potrošnje energije uređaja kako bi se
spriječilo pražnjenje baterije.
str.
59.
[USB Mode]
(USB-način rada)
Postavljanje načina komunikacije pri spajanju pomoću
isporučenog USB-kabela.
str.
59.
[Output] (Izlaz)
Postavite način povezivanja uređaja na TV-prijamnik
itd.
str.
60.
[VIERA Link]
Oprema koja podržava funkciju VIERA Link
automatski će se spojiti.
str.
61.
[3D Playback]
(3D-reprodukcija)
Postavljanje načina izlaza za 3D-fotografije.
str.
61.
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
Za svaki izbornik pohranjuje se lokacija zadnje
korištene stavke.
str.
61.
[Menu Background]
(Pozadina izbornika)
Postavljanje boje pozadine zaslona izbornika.
str.
47.
[Menu Information]
(Informacije o
izborniku)
Prikazivanje opisa stavki izbornika ili njihovih postavki
na zaslonu izbornika.
[Language] (Jezik)
[Version Disp.]
(Prikaz inačice)
str.
61.
Postavite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
str.
62.
Ova postavka omogućuje provjeru inačice
upravljačkog programa fotoaparata i objektiva.
str.
62.
[No.Reset]
Vraća broj slikovnih datoteka na 0001.
(Poništavanje brojeva)
str.
62.
[Reset]
(Izvorne postavke)
Vraćanje postavki snimanja ili postavljenih/
prilagođenih postavki na zadane.
str.
62.
[Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi
postavke)
Vraćanje postavki izbornika [Wi-Fi] na tvorničke
postavke. (osim stavke [LUMIX CLUB])
str.
62.
[Pixel Refresh]
Optimizacija uređaja za snimanje i obradu slika.
(Osvježavanje piksela)
str.
63.
[Sensor Cleaning]
(Čišćenje senzora)
Smanjenje prašine da bi se otpuhnuli ostaci i prašina
s prednje strane uređaja za obradu slike.
str.
63.
[Format]
(Formatiranje)
Formatiranje kartice.
str.
63.
329
Ostalo
[Playback] (Reprodukcija)
U ovom izborniku možete postaviti postavke za zaštitu, obrezivanje ili ispis te druge
opcije za snimljene fotografije.
[2D/3D Settings] (2D/3D
postavke)
[Slide Show]
(Prikaz u nizu)
[Playback Mode] (Način
reprodukcije)
[Location Logging]
(Bilježenje lokacije)
[Clear Retouch]
(Brisanje nepotrebnih
dijelova)
[Title Edit] (Uređivanje
naslova)
[Text Stamp]
(Tekstualna oznaka)
[Video Divide] (Podjela
videozapisa)
[Time Lapse Video]
(Snimanje videozapisa u
intervalima)
[Stop Motion Video]
(Stop videozapis)
[Resize]
(Promjena veličine)
[Cropping]
(Obrezivanje)
[Rotate] (Zakretanje)
[Rotate Disp.]
(Zakretanje prikaza)
[Favorite] (Favoriti)
[Print Set]
(Postavke ispisa)
[Protect] (Zaštita)
[Face Rec Edit]
(Uređivanje funk.
prepoznavanja lica)
[Delete Confirmation]
(Potvrda brisanja)
Promjena načina reprodukcije za 3D-slike.
Odabir vrste itd. slika i reprodukcija zadanim
redoslijedom.
Odabir vrste itd. slika i reprodukcija samo određenih
fotografija.
Informacije o lokaciji (zemljopisna širina/dužina) s
pametnog telefona/tableta mogu se poslati na fotoaparat i
zapisati na slike.
Nepotrebni dijelovi snimljeni na fotografije mogu se
obrisati.
Unos teksta (komentara) na snimljene fotografije.
Ispis datuma i vremena snimanja, imena, odredišta
putovanja, datuma putovanja itd. na snimljene fotografije.
Podjela snimljenog videozapisa na dva dijela.
Stvaranje videozapisa iz skupine fotografija snimljenih
funkcijom [Time Lapse Shot].
Stvaranje videozapisa iz grupe fotografije snimljenih
funkcijom stop animacije.
Smanjivanje veličine slike (broj piksela).
Izrezivanje snimljene slike.
Ručno zakretanje fotografija u koracima od 90°.
Ovaj način rada omogućuje okomiti prikaz fotografija ako
su snimljene u okomitom položaju fotoaparata.
Slikama se mogu dodavati oznake te ih se može postaviti
kao favorite.
Postavljanje slika za ispis te određivanje broja ispisanih
primjeraka.
Zaštita slika od slučajnog brisanja.
Uklanjanje ili mijenjanje informacija vezanih uz osobni
identitet.
Ovime se postavlja koja će opcija [Yes] (Da) ili [No] (Ne)
biti označena kad se prikaže zaslon za potvrdu brisanja
fotografija .
330
str.
222.
str.
222.
str.
225.
str.
226.
str.
227.
str.
229.
str.
230.
str.
233.
str.
234.
str.
235.
str.
236.
str.
237.
str.
238.
str.
238.
str.
239.
str.
240.
str.
242.
str.
243.
str.
243.
Ostalo
Rješavanje problema
Prvo pokušajte izvesti sljedeće postupke (str. 331.-346.).
Ako problem ne riješite na taj način, možete pokušati pomoću funkcije [Reset]
(str. 62.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Baterija i izvor napajanja
Fotoaparat ne radi čak niti kada je uključen. Fotoaparat se isključuje odmah
nakon uključivanja.
• Baterija je prazna.
• Napunite bateriju.
• Ostavite li fotoaparat uključenim, baterija će se isprazniti.
→→ Često isključujte fotoaparat pomoću opcije [Economy] (Ekonomičnost) itd. (str. 59.)
Uređaj se automatski isključuje.
• Ako priključite fotoaparat na TV-prijamnik kompatibilan s funkcijom VIERA Link pomoću
HDMI-minikabela (neobavezan) i zatim TV-prijamnik isključite pomoću daljinskog
upravljača, isključit će se i fotoaparat.
→→ Ako ne koristite funkciju VIERA Link, postavite [VIERA Link] na [OFF] (Isklj.). (str. 61.)
Vrata pretinca za karticu/bateriju se ne zatvaraju.
• Umetnite bateriju do kraja. (str. 35.)
Baterija se prebrzo prazni.
• Koristi li se Wi-Fi veza tijekom dužeg vremenskog razdoblja? Baterija se može brzo
isprazniti kada ste priključeni na Wi-Fi.
→→ Često isključujte fotoaparat pomoću opcije [Economy] (Ekonomičnost) itd. (str. 59.)
331
Ostalo
Snimanje
Snimanje nije moguće.
Zatvarač neće raditi odmah nakon što se pritisne okidač.
• Je li objekt snimanja fokusiran?
→→ Funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) postavljena je na [FOCUS]
(Fokus) u trenutku kupnje i stoga nije moguće fotografirati dok objekt nije fokusiran.
Ako želite fotografirati tako da do kraja pritisnete okidač čak i kad objekt nije fokusiran,
postavite [Focus/Release Priority] u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na [RELEASE]
(Otpuštanje). (str. 170.)
Snimljena fotografija je bjelkasta.
• Fotografija može djelovati bjelkasto kad su na objektivu i senzoru slike otisci prstiju i slično.
→→ Ako je objektiv zaprljan, isključite fotoaparat i pažljivo obrišite površinu objektiva
mekom, suhom krpom.
→→ Pogledajte str. 348. kad se zaprlja senzor slike.
Snimljena fotografija presvijetla je ili pretamna.
→→ Provjerite da li je ekspozicija pravilno kompenzirana. (str. 149.)
• Je li funkcija zaključavanja automatske ekspozicije (str. 176.) nepravilno postavljena?
Istovremeno se snima više fotografija.
→→ Poništite postavke uzastopnog snimanja s različitim postavkama balansa bijele boje
(str. 160.).
• Je li postavljeno snimanje u nizu (str. 179.) ili uzastopno snimanje s različitim
ekspozicijama (str. 182.)?
→→ Postavite način rada na Jedna. (str. 68.)
• Je li automatski okidač (str. 184.) postavljen na [
]?
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata. (str. 69.)
• Fotoaparat podrhtava ili se objekt lagano pomiče. (str. 131.)
• Je li funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) postavljena na [RELEASE] (Otpuštanje)? (str. 170.)
U tom slučaju, fotografija možda neće biti pravilno fokusirana čak i ako su postavljeni
[AFS], [AFF] ili [AFC] u načinu fokusiranja ([Focus Mode]).
• Je li funkcija [Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
postavljena na [OFF] (Isklj.)? (str. 169.)
• Je li funkcija zaključavanja automatskog fokusa (str. 176.) nepravilno postavljena?
332
Others
Ostalo
The recorded picture is blurred. The Optical Image Stabiliser is not effective.
• The shutter speed will become slower and the Optical Image Stabiliser function may not work
properly when
taking pictures
especially
in dark
places. slike ne radi.
Snimljena
fotografija
je mutna.
Optički
stabilizator
> We recommend holding the camera firmly with both hands when taking pictures. (P65)
• Brzina zatvarača postat će manja, a optički stabilizator slike možda neće ispravno raditi
> We recommend using a tripod and the self-timer (P184) when taking pictures with a slow
ako snimate na tamnim mjestima.
speed.
→shutter
→ Preporučujemo
da pri fotografiranju čvrsto držite fotoaparat objema rukama. (str. 65.)
• Are→you
using a lens which
supports
the Stabiliser
function?
(P22)(str. 184.) pri snimanju
→ Preporučujemo
korištenje
tronošca
i automatskog
okidača
fotografija s malom brzinom zatvarača.
•Taking
Koristite
li objektiv
koji podržava
funkciju Bracket
stabilizatora?
(str.
22.)
pictures
using
White Balance
is not
possible.
moguće
snimanje
fotografija
funkcije uzastopnog snimanja s
• Nije
Is there
any memory
remaining
on the pomoću
card?
različitim postavkama balansa bijele boje.
•The
Imarecorded
li još slobodne
memorije
kartici?
picture
looks na
rough.
Noise appears on the picture.
Snimljena fotografija izgleda grubo.
• Na
Is the
ISO sensitivity
high or thesmetnje.
shutter speed slow?
fotografiji
se pojavljuju
([Sensitivity] is set to [AUTO] when the camera is shipped. Therefore, when taking pictures
• Je li ISO-osjetljivost visoka ili je brzina zatvarača spora?
indoors
etc. noise
will appear.)
(Pri isporuci
fotoaparata
postavka [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena je na [AUTO].
>Stoga,
Decrease
ISO sensitivity.
kadathe
snimate
fotografije(P154)
u zatvorenome i sl., pojavit će se smetnje.)
>→Increase
theISO-osjetljivost.
setting for [Noise
in [Photo Style] or lower the setting for each of
→ Smanjite
(str.Reduction]
154.)
→the
→ Povećajte
postavke
za [Noise
Reduction]
(Smanjenje smetnji) u [Photo Style] (Stil
items other
than [Noise
Reduction].
(P187)
fotografije)
postavke za sve opcije osim [Noise Reduction]. (str. 187.)
> Take
picturesiliinsmanjite
bright places.
→ Snimajte
naShtr
svijetlim
>→Set
the [Long
NR] mjestima.
to [ON]. (P203)
→→ Postavite
[Long
Shtr NR]
(Smanjene
buke zatvarača)
• Is the
[Picture Size]
(P188)
or the
[Quality] (P189)
set low? na [ON] (Uklj.). (str. 203.)
• Jesu li vrijednosti veličine ([Picture Size]) (str. 188.) ili kvalitete slike ([Quality]) (str. 189.)
• Is the [Digital Zoom] set? (P137)
niske?
• Je li postavljena funkcija [Digital Zoom] (Digitalni zum)? (str. 137.)
Striping or flicker may appear under lighting such as fluorescent lighting and
Pojavljivanje
LED lighting pruga
fixture.ili treperenje moguće je pod fluorescentnim ili LED-svjetlom.
• To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe
is senzori
characteristic
of MOS sensors which serve as the camera’s
• This
kao
za bilježenje.
pickup
sensors.
Nije riječ
o kvaru.
is primijetite
not a malfunction.
•This
Kad
znatno treperenje ili stvaranje pruga pri snimanju
videozapisa,
možete smanjiti
funkcije
• When
you see noticeable
flicker te
orpojave
stripingpostavljanjem
while recording
a motion
[Flkr Decrease]
(Smanjenje
treperenja)
(str.by220.)
i postavljanjem
picture,
you can reduce
the flicker
or striping
setting
up [Flkr
brzine zatvarača.
Moguće
je odabrati
brzinu zatvarača
među
Decrease]
(P220) and
fixing the
shutter speed.
It is possible
to select a
vrijednostima
[1/50],
[1/60],
[1/100]
ili [1/120].
Brzinu zatvarača
shutter
speed from
[1/50],
[1/60],
[1/100],
or [1/120].
možete postaviti ručno u načinu kreativnog videozapisa. (str.
You can set the shutter speed manually in the Creative Video Mode.
217.)
(P217)
333
333
Ostalo
Svjetlina ili nijanse boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarne scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača
može dovesti do manjih promjena u svjetlini i boji. Navedeno je rezultat karakteristika
izvora svjetlosti i nije znak kvara.
• Kada snimate objekte na ekstremno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim svjetlom,
LED-svjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama, itd. može doći do promjene u boji
i svjetlini ili se na zaslonu može pojaviti vodoravna crta.
Snimljena je svijetla točka koje nema na objektu.
• Moguće je da u senzorima slike ima neispravnih piksela. Izvršite [Pixel Refresh]
(Osvježavanje piksela) (str. 63.).
Ekspozicija se ne može kompenzirati.
• Koristite li opciju kompenzacije ekspozicije?
→→ Pritisnite stražnji kotačić da biste se prebacili na kompenzaciju ekspozicije. (str. 149.)
Funkcijska ručica ne radi.
→→ Postavite [Function Lever] (Funkcijska ručica) na [AUTO]. (str. 20)
Objekt se ne može zaključati. (Nije dostupna funkcija praćenja automatskog fokusa)
• Ako se na objektu nalaze dijelovi koji se bojom razlikuju od pozadine, dodirnite te dijelove
ili glavne boje objekta da biste postavili okvir automatskog fokusa (str. 165.).
Zvuk rada je tih.
• Zaklanjate li zvučnik prstom? (str. 14.)
Panoramsko snimanje zaustavlja se prije završetka.
• Ako fotoaparat pomičete presporo, fotoaparat smatra da je pomicanje dovršeno te prekida
snimanje fotografije.
• Ako pretjerano tresete fotoaparat u smjeru snimanja, snimanje će se prekinuti.
334
Ostalo
Videozapisi
Snimanje videozapisa nije moguće.
• Kad koristite karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći kratko vrijeme snimati kad
uključite fotoaparat.
Snimanje videozapisa zaustavlja se usred procesa.
• Kod snimanja videozapisa preporučuje se upotreba kartica čiji je razred brzine (SD Speed
Class) označen kao "Klasa 4" ili viša.
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
→→ Ako se snimanje videozapisa zaustavi tijekom korištenja kartice označene kao "Klasa
4" ili ako koristite karticu na kojoj su više puta ponavljane aktivnosti snimanja i brisanja
ili karticu koja je formatirana na računalu ili drugoj opremi, brzina upisivanja podataka
može biti manja. U tom slučaju preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju
podataka i zatim formatirate (str. 63.) karticu na ovom uređaju.
Tijekom snimanja videozapisa, zaslon će se možda zatamniti.
• Tijekom snimanja videozapisa, zaslon će se možda zatamniti na neko vrijeme da bi se
smanjila potrošnja baterije, no to neće utjecati na snimljeni videozapis.
Zaslon na trenutak može postati potpuno taman ili uređaj može snimiti smetnje.
• Zaslon se na trenutak može zatamniti ili uređaj može snimiti smetnje uslijed statičkog
elektriciteta, elektromagnetskih valova, itd., ovisno o okolini u kojoj se snimaju videozapisi.
Objekt izgleda izobličeno.
• Objekt može izgledati donekle izobličeno, ako se brzo kreće preko slike, ali to je stoga što
kamera koristi MOS kao senzor slike. Nije riječ o kvaru.
Na videozapisima su snimljeni neobični zvukovi škljocanja i zujanja. Snimljeni
zvuk vrlo je tih.
• Tijekom snimanja u tihoj okolini, ovisno o objektivu koji koristite, na videozapis će se
možda snimiti zvuk otvaranja blende i fokusiranja. Nije riječ o kvaru. Fokusiranje tijekom
snimanja videozapisa može se postaviti na [OFF] (Isklj.) s [Continuous AF] (Neprekinuti
auto. fokus) (str. 213.).
• Ako tijekom snimanja koristite funkciju zuma, gumbe ili kotačiće, moguće je da će se
snimiti zvukovi rada fotoaparata. Preporučuje se korištenje opcije [Silent Operation] (Tihi
rad) ako vam zvukovi rada fotoaparata smetaju. (str. 218.)
• Tijekom snimanja videozapisa blokiranje otvora mikrofona prstom može smanjiti razinu
snimanja zvuka ili se zvuk može ni ne snimiti. U tim se slučajevima može snimiti i zvuk
rada objektiva pa zato budite oprezni.
335
Ostalo
Objektiv
Snimljena slika izobličena je ili boja koja ne postoji okružuje objekt snimanja.
• Ovisno o objektivu koji koristite, fotografija će možda biti donekle izobličena ili ćete možda
vidjeti boje na rubovima ovisno o faktoru zumiranja, zbog karakteristika objektiva. Također,
vanjski rubovi slike mogu izgledati izobličeno jer je perspektiva uvećana pri korištenju
širokog kuta. Nije riječ o kvaru.
Kad je objektiv pričvršćen na drugi digitalni fotoaparat, funkcija stabilizacije ne
može se isključiti ili ne radi.
• Optički stabilizator slike izmjenjivog objektiva (H-PS14042, H-FS1442A, H-FS014042,
H-FS45150) ispravno radi samo s podržanim fotoaparatima.
→→ Kada koristite starije Panasonicove digitalne fotoaparate (DMC-GF1, DMC-GH1,
DMC-G1), [Stabilizer] (Stabilizator) u izborniku [Rec] (Snimanje) (str. 131.) ne može se
postaviti na [OFF] (Isklj.). Preporučujemo ažuriranje upravljačkog programa digitalnog
fotoaparata na sljedećem web-mjestu.
http://panasonic.ip/support/global/cs/dsc/download/
→→ Kada koristite ovaj objektiv s drugim modelom digitalnog fotoaparata, optički
stabilizator slike neće raditi (Od travnja 2013.)
Detalje zatražite od tvrtke proizvođača.
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li bljeskalica zatvorena?
→→ Pritisnite gumb za otvaranje bljeskalice da biste je otvorili. (str. 139.)
• Je [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač) postavljen na [ON] (Uklj.)?
→→ Kada je [Electronic Shutter] postavljen na [ON], bljeskalica se ne aktivira. (str. 200.)
Bljeskalica se aktivira dvaput.
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Razmak između prve i druge bljeskalice dulji je kada je
postavljeno smanjenje efekta crvenih očiju (str. 141.), stoga se objekt ne smije pomicati
sve dok se bljeskalica ne aktivira drugi put.
336
Ostalo
Monitor/Tražilo
Monitor/tražilo isključuje se iako je fotoaparat uključen.
• Ako se tijekom postavljenog vremenskog razdoblja ne obavljaju nikakve radnje, aktivira
se [Auto LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog tražila/monitora) (str. 59.) te se isključuju
monitor/tražilo.
• Kada se objekt ili vaša ruka nalaze blizu senzora okulara, prikaz monitora može se
prebaciti na prikaz tražila. (str. 66.)
Monitor/tražilo je presvijetlo ili pretamno.
• Provjerite postavku [Monitor Luminance] (Svjetlina monitora). (str. 58.)
• Izvedite [Monitor Display]/[Viewfinder]. (str. 57.)
Možda će na trenutak treperiti ili će se na trenutak znatno promijeniti svjetlina
zaslona.
• To se događa jer se mijenja otvor blende objektiva kad se okidač pritisne dopola ili kad se
promijeni svjetlina objekta. Nije riječ o kvaru.
Snimka se ne prikazuje na monitoru.
• Prikazuje li se fotografija na tražilu?
→→ Pritisnite [LVF] da biste se promijenili na prikaz monitora. (str. 66.)
• Je li monitor isključen?
→→ Promijenite prikaz pritiskom na [DISP.] (Prikaz). (str. 72.)
LCD-monitor i tražilo ne prikazuju se naizmjenično kada pritisnete [LVF].
• Prikazuje se samo na monitoru kada je fotoaparat spojen na računalo ili pisač.
Crne, crvene, plave i zelene točke pojavljuju na monitoru/tražilu.
• Nije riječ o kvaru. Ti pikseli ne utječu na snimljene fotografije.
Na tražilu se pojavljuju nejednako svijetli dijelovi i nepravilne boje.
• Tražilo ovog uređaja tehnologiju OLED. Na zaslonu/tražilu mogu se pojaviti zaostale
slike kada se ista slika prikazuje tijekom dužeg vremenskog perioda, no to ne utječe na
snimljene slike.
→→ Često mijenjajte slike na zaslonu korištenjem funkcija [Economy] (Ekonomičnost) (str.
59.), [Eye Sensor] (Senzor okulara) (str. 66.), ili isključivanjem svjetla zaslona (str. 72.).
337
Ostalo
Na monitoru se pojavljuju smetnje.
• Na tamnim mjestima može doći do smetnji na monitoru radi zadržavanja svjetline.
Ton boje tražila razlikuje se od stvarnoga.
• Radi se o karakteristici tražila ovog uređaja tako da ova pojava nije problem. To neće
utjecati na snimljene slike.
Reprodukcija
Fotografija koja se reproducira nije okrenuta ili je okrenuta i prikazana u
neočekivanom smjeru.
• Prikaz fotografija bez zakretanja moguć je kad je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje
prikaza) (str. 238.) postavljena na [OFF] (Isklj.)
• Zakretanje fotografija moguće je pomoću funkcije [Rotate] (Zakretanje). (str. 238.)
Snimka se ne reproducira.
Nema snimljenih snimki.
•
•
•
•
Jeste li pritisnuli [ ]?
Je li kartica umetnuta?
Postoji li na kartici snimka?
Radi li se o mapi ili snimki koja je obrađena na računalu? Ako je to slučaj, fotografija se ne
može reproducirati na ovom uređaju.
→→ Za premještanje snimki s računala na karticu preporučujemo korištenje softvera
"PHOTOfunSTUDIO" s isporučenog CD-ROM-a.
• Je li funkcija [Playback Mode] (Način reprodukcije) postavljena na reprodukciju?
→→ Promijenite u [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija). (str. 225.)
Broj mape i broj datoteke prikazuju se kao [—] i zaslon se zatamni.
• Radi li se o nestandardnoj fotografiji, fotografiji koja je uređena na računalu ili fotografiji
koja je snimljena digitalnim fotoaparatom drugog proizvođača?
• Jeste li izvadili bateriju odmah nakon snimanja ili ste snimali sa slabom baterijom?
→→ Formatirajte podatke da biste izbrisali prethodno navedene snimke. (str. 63.)
(Ostale fotografije također će se izbrisati te ih nećete moći vratiti. Zato pažljivo
provjerite sadržaj kartice prije formatiranja.)
338
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 339 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Ostalo
Others
Playback
sound orilioperation
sound is too low.
Zvuk
reprodukcije
rada je pretih.
• something
Zaklanja li nešto
zvučnik?
14.) (P14)
• Is
covering
up the (str.
speaker?
Slike
s različitim
datumom
kaorecorded
datumom
snimanja
reproduciraju
seCalendar
u
Images
with different
date as
date
are played
back in the
kalendarskoj
reprodukciji.
Playback.
• the
Je liclock
sat na
postavljen?
• Is
in fotoaparatu
the camera pravilno
set properly?
(P41) (str. 41.)
• Za slike uređene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatima možda će biti
• Images edited on a PC or images recorded on other cameras might display a different date to
prikazan drugačiji datum od datuma snimanja u kalendarskoj reprodukciji.
the recorded date during the Calendar Playback.
Na snimljenoj fotografiji pojavljuju se bijele okrugle točke slične balonima od
White round spots like soap bubbles appear on the recorded picture.
sapunice.
• If
take lia fotografiju
picture with
the flash in ana
dark
place ormjestu
indoors,
• you
Snimite
s bljeskalicom
tamnome
ili uwhite
zatvorenom
prostoru,
mogu pojaviti
bijelereflecting
okrugle of
round
spots may
appear na
on fotografiji
the picturesecaused
by the flash
točke, of
a uzrok
odbijanje
od čestica prašine u
particles
dust injethe
air. Thissvjetla
is notbljeskalice
a malfunction.
zraku. Nije riječ
o kvaru.
Karakteristika
ove
pojave
jestand
da se
broj
A characteristic
of this
is that
the number of
round
spots
their
okruglih točki i njihov položaj razlikuju na svakoj fotografiji.
position differ in every picture.
Na zaslonu se pojavljuje poruka [Thumbnail is displayed] (Prikazana je
[Thumbnail is displayed] appears on the screen.
minijatura).
• itRadi
li se othat
fotografiji
snimljenoj
drugom
opremom?
U tomInse
slučaju
te fotografije
mogumay
• Is
a picture
has been
recorded
with other
equipment?
such
cases,
these pictures
lošijoj
be prikazati
displayedu with
a kvaliteti.
deteriorated picture quality.
Crveni
dioofsnimljene
slikeimage
promijenio
je boju ucolour
crnu. to black.
Red part
the recorded
has changed
• AkoRed-Eye
snimite fotografiju
boja ifokružena
kože
se with
• When
Removal objekta
([
],na
[ kojem
]) isjeincrvena
operation,
you take bojom
a picture
of dok
a subject
koristiti uklanjanje efekta crvenih očiju ([
], [
]), ova će funkcija možda ispraviti taj
red colour surrounded by a skin tone colour, that red part may be corrected to black by the
crveni dio i pretvoriti ga u crni.
Red-Eye
Removal se
function.
→→ Preporučuje
snimanje fotografija sa zatvorenom bljeskalicom, načinom bljeskalice
> It is
recommended
a pictures
with the Removal]
flash closed,
Flash Mode
to [‰],
or
postavljenim
na [ to ]take
ili funkcijom
[Red-Eye
postavljenom
naset
[OFF]
(Isklj.).
[Red-Eye
Removal] set to [OFF]. (P201)
(str. 201.)
Motion pictures
recorded
this model
cannot
be played back
otheropremi.
Videozapisi
snimljeni
ovimwith
modelom
ne mogu
se reproducirati
naon
drugoj
equipment.
• Videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD] ili [MP4] možda će se reproducirati s lošom
kvalitetom
slike
ili zvukainili[AVCHD]
reprodukcija
nećemay
biti moguća,
i ako
sepoor
reproduciraju
• Motion
pictures
recorded
or [MP4]
be playedčak
back
with
picture or sound
s opremom
kompatibilnom
tim formatima.
Informacije
snimanju
mogu također
biti
quality
or playback
may not bes possible
even when
playedoback
with equipment
compatible
nepravilno
prikazane.
with these formats. Also, the recording information may not be displayed properly.
339
Ostalo
Funkcija Wi-Fi
Neuspješno spajanje na bežični LAN. Radiovalovi se prekidaju.
• Koristite unutar komunikacijskog dometa bežične LAN-mreže.
• Vrste veze i načini postavki sigurnosti razlikuju se ovisno o bežičnoj pristupnoj točki.
→→ Detalje potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
• Kada se radiovalovi prekidaju, uvjeti se mogu poboljšati pomicanjem na drugo mjesto ili
promjenom kuta bežične pristupne točke.
• Možda neće doći do automatskog povezivanja kada je mrežni SSID bežične pristupne
točke postavljen tako da ne odašilje.
→→ Postavite mrežni SSID bežične pristupne točke tako da odašilje.
• Je li u blizini uključen uređaj koji koristi frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput mikrovalne
pećnice, bežičnog telefona itd.?
→→ Radiovalovi se mogu prekidati kada se koriste istovremeno. Koristite ih na dovoljnoj
udaljenosti od uređaja.
• Je li promjenjiva bežična pristupna točka (5 GHz/2,4 GHz) priključena na drugu opremu
koja koristi frekvencijski pojas od 5 GHz.?
→→ Preporučuje se uporaba bežične pristupne točke koja istovremeno može koristiti 5
GHz/2,4 GHz. Ako nije kompatibilna, ne može se koristiti s ovim fotoaparatom.
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće
uspostaviti ili može doći do prekida veze. (Prikazuje se poruka poput [Communication
error] (Greška u komunikaciji).)
Bežična pristupna točka se ne prikazuje. Ili se uređaj ne može spojiti.
• Provjerite je li bežična pristupna točka na koju se spajate uključena.
• Fotoaparat neće prikazivati ili se spajati na bežičnu pristupnu točku, ovisno o uvjetima
radiovalova.
→→ Vezu uspostavite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Možda se neće prikazati čak i ako radiovalovi postoje, ovisno o postavkama bežične
pristupne točke.
→→ Provjerite postavke bežične pristupne točke.
• Bežična pristupna točka možda neće biti pronađena ovisno o uvjetima radiovalova.
→→ Izvršite [Manual Connection] (Ručno povezivanje). (str. 282.)
• Je li mrežni SSID bežične pristupne točke postavljen tako da ne odašilje?
→→ Možda neće doći do prepoznavanja ako je postavljen da ne odašilje. Unesite i
postavite mrežni SSID. (str. 282.)
• Pokušajte sljedeće:
–– Uređaj pomaknite bliže bežičnoj pristupnoj točki
–– Uklonite prepreke između uređaja i bežične pristupne točke
–– Promijenite smjer uređaja
340
Ostalo
Povezivanje na pametni telefon/tablet traje duže vrijeme.
• Možda je potrebno dulje vrijeme da se spoji ovisno o Wi-Fi postavkama za povezivanje na
pametnom telefonu, ali nije riječ o kvaru.
Uređaj se ne prikazuje na zaslonu Wi-Fi postavki pametnog telefona/tableta.
Potrebno je više vremena za postavljanje veze.
→→ Pokušajte uključiti/isključiti funkciju Wi-Fi u Wi-Fi postavkama pametnog telefona/
tableta.
Zaboravio/la sam ID za prijavu ili lozinku za "LUMIX CLUB".
• Informacije potražite na zaslonu za prijavu u "LUMIX CLUB".
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Kod kuće nemam bežičnu pristupnu točku, no želim se registrirati na uslugu kao
korisnik "LUMIX CLUB"-a.
• Registracija na uslugu kao korisnik "LUMIX CLUB"-a nije moguća ako u okolini nema
bežične pristupne točke.
Slike se ne mogu prenositi na računalo.
• Kada je omogućen vatrozid operativnog sustava, sigurnosni softver itd., spajanje na
računalo možda neće biti moguće.
Slike se ne mogu prenositi na web-uslugu.
→→ Provjerite jesu li podaci za prijavu (ID za prijavu/korisničko ime/adresa e-pošte/lozinka)
ispravni.
• Poslužitelj web-usluge ili mreža možda su zauzeti.
→→ Pokušajte ponovno nakon nekog vremena.
→→ Provjerite na stranici web-usluge na koju šaljete sliku.
Slanje slike na web-uslugu traje duže vremena.
• Je li slika prevelika?
→→ Smanjite veličinu slike pomoću [Size] (Veličina) (str. 287.) i zatim je pošaljite.
→→ Prenosite nakon podjele videozapisa pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela
videozapisa) (str. 233.).
• Možda će biti potrebno više vremena za prijenos kada je udaljenost do bežične pristupne
točke veća.
→→ Prenosite bliže bežičnoj pristupnoj točki
341
Ostalo
Slika koja je trebala biti poslana na web-uslugu nije tamo.
• Slanje možda neće biti dovršeno dođe li do prekida tijekom prijenosa slike.
• Možda će biti potrebno neko vrijeme nakon slanja slike da se prikaže na web-usluzi,
ovisno o statusu poslužitelja.
→→ Pričekajte neko vrijeme i zatim pokušajte ponovno.
• Stanje prijenosa možete provjeriti u postavkama poveznice na web-uslugu prijavljivanjem
na "LUMIX CLUB".
Želim vratiti sliku s web-usluge na fotoaparat.
• Slike s web-usluga ne mogu se spremiti (preuzeti) na ovaj uređaj. Nemojte brisati poslane
slike, napravite sigurnosnu kopiju.
Ne mogu prikazati ili obrisati slike poslane na web-uslugu pomoću ovog uređaja.
• Slike poslane na web-uslugu ne mogu se prikazati ili brisati pomoću ovog fotoaparata.
→→ Izvršite željeno pomoću pametnog telefona/tableta ili računala.
ID za prijavu i lozinka "LUMIX CLUB"-a obrisani su nakon slanja fotoaparata na
popravak.
• Postavke spremljene na fotoaparatu možda su obrisane ovisno o vrsti popravka.
→→ Uvijek kopirajte važne postavke.
Postoji slika koja se nije mogla prenijeti.
• Je li slika prevelika?
→→ Podijelite videozapis pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa) (str. 233.).
→→ Smanjite veličinu slike u [Size] (Veličina). (str. 287.)
• Kapacitet ili broj slika na web-usluzi je pun.
→→ Prijavite se na "LUMIX CLUB" i provjerite status odredišta u postavkama poveznice na
web-uslugu.
Zaboravio/la sam lozinku za Wi-Fi.
→→ Obavite [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) u izborniku [Setup]
(Postavljanje). (str. 62.)
→→ Međutim, sve informacije koje ste postavili u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje
funkcije Wi-Fi) bit će ponovno postavljene, uključujući i postavke prijave na "LUMIX
CLUB". (osim stavke [LUMIX CLUB])
Prijenos slike prekida se na polovici.
• Je li slika prevelika?
→→ Prenosite nakon podjele videozapisa pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela
videozapisa) (str. 233.).
→→ Smanjite veličinu slike pomoću [Size] (Veličina) (str. 287.) i zatim je pošaljite.
→→ Slika se ne može prenijeti kada pokazatelj baterije treperi crveno.
342
Ostalo
Videozapis se ne može prenijeti.
• Formati datoteke videozapisa koji se mogu slati ovise o odredištu. (str. 256., 260, 261,
264, 268, 272)
• Je li slika prevelika?
→→ Prenosite nakon podjele videozapisa pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela
videozapisa) (str. 233.).
Slike se ne mogu slati na AV-uređaj.
• Slanje može biti neuspješno ovisno o radnom statusu AV-uređaja.
Također, slanje može trajati duže vrijeme.
Neuspješno spajanje pomoću funkcije NFC.
• Je li vaš pametni telefon kompatibilan s NFC-om?
→→ Uređaj se može koristiti s priključcima kompatibilnima s NFC-om putem Androida
(inačica operativnog sustava 2.3.3 ili novija).
• Provjerite je li funkcija NFC uključena na pametnom telefonu.
• Je li [NFC Operation] (Radnja NFC) postavljeno na [OFF] (Isklj.)? (str. 288.)
• Neki se pametni telefoni ne mogu jednostavno provjeriti pomoću dodira. Ako fotoaparat
nije prepoznat niti nakon dodira, promijenite položaj i pokušajte ponovno polaganim
dodirivanjem.
• Ako je trajanje dodira kratko, pametni telefon možda neće biti prepoznat. Dodirnite i držite
pametni telefon neko vrijeme.
TV-prijamnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV-prijamnik?
→→ Postavite ulaz TV-prijamnika na način rada s vanjskom opremom.
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika razlikuje se od prikaza na monitoru fotoaparata.
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, fotografije mogu biti vodoravno ili okomito izdužene ili
mogu biti prikazane s odrezanim rubovima.
Videozapisi se ne mogu reproducirati na TV-prijamniku.
• Pokušavate li reproducirati videozapis izravnim umetanjem kartice u utor za karticu TVprijamnika?
→→ Priključite fotoaparat na TV-prijamnik pomoću neobaveznog AV-kabela ili pomoću
neobaveznog HDMI-minikabela i zatim reproducirajte videozapise na fotoaparatu.
(str. 294.)
343
Ostalo
Na TV-prijamniku nije prikazana cijela slika.
→→ Provjerite postavke formata TV-prijamnika ([TV Aspect]). (str. 60.)
Funkcija VIERA Link ne radi.
• Je li pravilno spojena pomoću HDMI-minikabela (neobavezan)? (str.294.)
→→ Provjerite je li HDMI-minikabel (neobavezan) čvrsto spojen.
→→ Pritisnite [
] na ovom uređaju.
• Je li funkcija [VIERA Link] na ovom uređaju postavljena na [ON]? (str. 61.)
→→ Ovisno o HDMI-priključku TV-prijamnika, kanal ulaza možda se neće automatski
prebaciti. U tom slučaju promijenite ulaz daljinskim upravljačem TV-prijamnika. (Detalje
o promjeni ulaza potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
→→ Provjerite postavku VIERA Link na spojenom uređaju.
→→ Isključite i zatim opet uključite uređaj.
→→ Postavite [HDAVI Control] na [Off] (Isklj.) na TV-prijamniku i zatim ga ponovno vratite
na [On] (Uklj.) (Detalje potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
→→ Provjerite postavku [Video Out] (Videoizlaz). (str. 60.)
Komunikacija s računalom ne može se uspostaviti.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na računalo?
• Je li računalo ispravno prepoznalo fotoaparat?
→→ Postavite na [PC] (Računalo) u opciji [USB Mode] (USB-način rada). (str. 59., 301.)
→→ Isključite i zatim opet uključite uređaj.
Računalo ne prepoznaje karticu.
→→ Odspojite USB-kabel. Ponovno ga spojite nakon umetanja kartice u fotoaparat.
→→ Ako postoje dva ili više USB-priključaka na jednom računalu, pokušajte spojiti USBkabel na drugi USB-priključak.
Računalo ne prepoznaje karticu. (Koristi se SDXC-memorijska kartica)
→→ Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
→→ Pri spajanju će se možda prikazati poruka da formatirate karticu, ali nemojte je
formatirati.
→→ Ako poruka [Access] (Pristup) prikazana na monitoru ne nestane, odspojite USB-kabel
nakon što isključite uređaj.
344
Ostalo
Fotografija se ne može ispisati, a fotoaparat je spojen na pisač.
• Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge.
→→ Postavite [PictBridge(PTP)] (Pisač s funkcijom) u načinu [USB Mode] (USB-način
rada). (str. 59., 305.)
Rubovi fotografija izrezani su tijekom ispisa.
→→ Kad koristite pisač s funkcijom obrezivanja slike ili ispisa bez obruba, poništite ove
funkcije prije ispisa (detalje potražite u uputama za uporabu pisača).
→→ Kada naručujete ispis u fotografskom studiju, pitajte mogu li fotografije s formatom
16:9 biti ispisane.
Panoramska fotografija ne ispisuje se ispravno.
• Budući da se format panoramske fotografije razlikuje od uobičajenih fotografija, možda
neće uvijek biti moguće ispravno ih ispisati.
→→ Koristite pisač koji podržava panoramske fotografije (Detalje potražite u uputama za
uporabu pisača.)
→→ Preporučujemo uporabu softvera "PHOTOfunSTUDIO" na isporučenom CD-ROM-u da
biste prilagodili veličinu fotografije veličini papira za ispis.
Ostalo
Čuje se zvuk pri uključivanju fotoaparata.
• To je zvuk rada funkcije smanjenja prašine (str. 348.); ne radi se o kvaru.
Čuje se zvuk iz objektiva.
• To je zvuk pomicanja objektiva ili otvaranja blende kad se uređaj uključuje ili isključuje i ne
radi se o kvaru.
• Možda ćete čuti zvuk objektiva i slika na monitoru možda će se iznenada promijeniti kad
se promijeni svjetlina zumiranjem ili pomicanjem fotoaparata, ali to ne utječe na snimanje.
Zvuk se čuje uslijed automatskog podešavanja otvora blende. Nije riječ o kvaru.
345
Ostalo
Greškom je izabran jezik koji ne možete pročitati.
→→ Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), odaberite ikonu [ ] izbornika [Setup]
(Postavljanje) i zatim odaberite ikonu [ ] da biste postavili željeni jezik. (str. 62.)
Dio fotografije treperi crno-bijelo.
• To je funkcija označavanja koja pokazuje bijela zasićena područja. (str. 84.)
Ponekad se uključuje crvena lampica kad pritisnete okidač dopola.
• Na tamnim mjestima pomoćna lampica za automatski fokus (str. 170.) svijetli crveno tako
da je lakše fokusirati objekt snimanja.
Pomoćna lampica za automatski fokus se ne uključuje.
• Je li funkcija [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto.fokus) postavljena na [ON]?
(str. 170.)
• Pomoćna lampica za automatski fokus ne uključuje se na svijetlim mjestima.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata i donja strana monitora možda će se zagrijati uslijed uporabe. To ne
utječe na rad ili kvalitetu fotoaparata.
Postavke sata se ponovno postavljaju.
• To se može dogoditi ako ne koristite fotoaparat dulje vrijeme.
→→ Prikazat će se poruka [Please set the clock] (Postavite sat), stoga ponovno postavite
sat. (str. 41.)
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
• Kad izvedete neku radnju nakon pokretanja određene funkcije, fotografije se mogu snimati
u mape s brojevima različitim od onih prije te radnje.
Brojevi datoteka snimaju se s prethodno korištenim brojevima.
• Ako ste umetnuli ili izvadili bateriju prije isključivanja fotoaparata, brojevi mapa i datoteka
snimljenih fotografija neće se pohraniti u memoriju. Kad ponovno uključite fotoaparat te
snimite nove fotografije, one bi mogle biti spremljene pod brojevima koji su trebali biti
dodijeljeni ranijim fotografijama.
346
Ostalo
Mjere opreza prilikom uporabe
Optimalno korištenje fotoaparata
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput mikrovalnih
pećnica, TV-prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako uređaj koristite na TV-prijamniku ili blizu njega, elektromagnetsko bi zračenje moglo
štetno utjecati na sliku i/ili zvuk tog uređaja.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje nepovoljna utjecaja
na slike i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja zvučnika ili velikih motora mogu oštetiti snimljene podatke ili izobličiti
slike.
• Elektromagnetska zračenja koja stvaraju mikroprocesori mogu štetno djelovati na uređaj,
ometajući slike i/ili zvuk.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite fotoaparat i izvadite bateriju ili odspojite prilagodnik za izmjeničnu
struju (neobavezan). Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite prilagodnik za
izmjeničnu struju te uključite uređaj.
Nemojte koristiti uređaj blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi štetno djelovati
na snimljene fotografije i/ili zvuk.
Uvijek koristite isporučene žice i kabele. Ako koristite dodatni pribor, koristite
samo kabele isporučene uz njega.
Nemojte produljivati žice i kabele.
Nemojte prskati fotoaparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• To može oštetiti kućište fotoaparata i izazvati guljenje boje.
• Nemojte držati gumene ili plastične predmete dulje u dodiru s fotoaparatom.
347
Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili odspojite sprežnik za istosmjernu
struju (neobavezan) ili odspojite strujni utikač iz utičnice. Zatim obrišite fotoaparat
mekom, suhom krpom.
• Ako je fotoaparat jako zaprljan, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon toga
prebrišite suhom krpom.
• Obrišite prljavštinu ili prašinu na prstenu za zumiranje i prstenu za fokusiranje suhom krpom
bez prašine.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično jer ta sredstva mogu oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kad koristite kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
■■Prljavština na senzoru slike
Ovaj fotoaparat ima sustav izmjenjivih objektiva tako da pri mijenjanju objektiva u kućište
fotoaparata može ući prljavština. Ovisno o uvjetima snimanja, prljavština na senzoru slike
može se pojaviti na snimljenoj fotografiji.
Da biste spriječili lijepljenje prašine i krhotina na unutarnje dijelove kućišta, izbjegavajte
mijenjanje objektiva na prašnjavom mjestu i uvijek pričvrstite poklopac kućišta ili objektiv
kada spremate fotoaparat. Uklonite prljavštinu s poklopca kućišta prije spajanja.
Funkcija smanjenja prašine
Ovaj uređaj ima funkciju smanjenja prašine koja će otpuhnuti krhotine i prašinu koja se
skupila na prednjoj strani uređaja za snimanje. Ova će funkcija automatski raditi kad
uključite fotoaparat, ali ako vidite prašinu, izvršite funkciju [Sensor Cleaning] (Čišćenje
senzora) (str. 63.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Uklanjanje prljavštine sa senzora slike
Senzor slike vrlo je precizan i osjetljiv pa se pridržavajte sljedećih uputa kad ga morate
sami očistiti.
• Otpuhnite prašinu s površine senzora slike pomoću komercijalno dostupne četke za prašinu.
Pazite da ne čistite pregrubo.
• Nemojte stavljati četku unutar navoja za objektiv.
• Pazite da četka ne dodirne senzor slike jer se senzor može oštetiti.
• Za čišćenje senzora slike koristite samo ovu četku.
• Ako ne možete očistiti prljavštinu ili prašinu pomoću četke, obratite se prodavaču ili
najbližem servisnom centru.
■■Briga o školjki okulara na tražilu
• Budući da se školjka okulara ne može skinuti, nježno je obrišite suhom krpicom i pazite da je
ne skinete.
• Ako prejako obrišete školjku okulara i ona padne, obratite se dobavljaču ili najbližem
servisnom centru.
348
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 349 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Others
Ostalo
About the Monitor/Viewfinder
Prikaz monitora/tražila
• Do not press the monitor with excessive force. Uneven colours may appear on the monitor and
• it Monitor
nemojte prejako pritiskati. Mogu se pojaviti neujednačene boje ili monitor može
may malfunction.
prestati raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na monitoru/tražilu u početku će biti blago
darker
than
usual
However, the
picture slika
will return
normal
when svjetline
the internal
tamnija
nego
štoat
jefirst.
to uobičajeno.
Međutim,
će seto
vratiti
na brightness
normalnu razinu
temperature
of the
camera increases.
kad se poveća
unutrašnja
temperatura fotoaparata.
• If the camera is cold when you turn it on, the picture on the Monitor/Viewfinder will be slightly
Extremely high precision technology is employed to produce the Monitor/Viewfinder
Kod
izrade
monitora/tražila
visokoprecizna
tehnologija.
screen.
However
there maykorištena
be somejedark
or bright spots
(red, blueMeđutim,
or green) na
on the
zaslonu mogu postojati neka tamna ili svijetla mjesta (crveno, plavo ili zeleno).
screen. This is not a malfunction. Though the Monitor/Viewfinder screen parts are
Nije riječ o kvaru. Iako su dijelovi zaslona monitora/tražila proizvedeni pomoću
produced with highly controlled precision technology, some pixels may be inactive or
visokoprecizne tehnologije neki pikseli mogu biti neaktivni ili uvijek uključeni. Te točke
always lit. The spots will not be recorded on pictures on a card.
neće biti snimljene na fotografije na kartici.
About the Lens
Objektiv
• Do not press the lens with excessive force.
Objektiv nemojte prejako pritiskati.
•• Do
not leave the camera with the lens facing the sun as rays of light from the sun may cause it
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve zrake
to malfunction. Also, be careful when placing the camera outside or near a window.
mogle prouzročiti kvar. Isto tako budite oprezni kad fotoaparat stavljate izvan ili blizu prozora.
•• When
there
is dirtobjektiva
(water, oil,
and
fingerprints,
etc.)
on otisaka
the surface
of itd.),
the lens,
the picture
Ako na
površini
ima
prljavštine
(vode,
ulja,
prstiju
to može
utjecatimay
be
Lightly
wipeprebrišite
the surface
of the objektiva
lens with a
soft, dry
cloth before
taking
naaffected.
fotografiju.
Lagano
površinu
mekom
i suhom
krpomand
prijeafter
i nakon
pictures.
snimanja fotografija.
• Do
not place
the lens
mountpostavljati
facing downwards.
Do dolje.
not allow
the lens
Navoj
za objektiv
nemojte
licem prema
Nemojte
dopustiti
da kontakti
navoja za
objektiv  postanu prljavi.
mount
contacts
1 to become
dirty.
349
349
Ostalo
Baterija
Baterija je punjiva, litij-ionska. Njezina sposobnost napajanja temelji se na
kemijskoj reakciji do koje dolazi u njezinoj unutrašnjosti. Ta je reakcija osjetljiva na
temperaturu i vlažnost okoline. Ako je temperatura previsoka ili preniska, vrijeme
rada baterije bit će kraće.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Izvađenu bateriju spremite u plastičnu vrećicu i pohranite ili nosite tako da je udaljena od
metalnih predmeta (spajalice i sl.).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite jesu li njezino kućište i kontakti
oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije oštetit će fotoaparat.
Kad izlazite ponesite napunjene zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti na niskim temperaturama, primjerice
na skijalištu.
• Kad putujete, nemojte zaboraviti ponijeti punjač (isporučen) da biste uvijek mogli napuniti
bateriju u zemlji u koju putujete.
Odložite staru bateriju.
• Vijek trajanja baterije je ograničen.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput ogrlica,
ukosnica itd.).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a dodirnete li takvu bateriju, možete se i opeći.
Punjač
• Pokazatelj [CHARGE] (Punjenje) može treperiti pod utjecajem statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih valova. Ta pojava nema nikakav utjecaj na punjenje.
• Koristite li punjač baterije blizu radioprijamnika, to može omesti prijam.
• Punjač držite 1 metar ili više od radijskih prijamnika.
• Iz punjača se mogu čuti šumovi kad je u uporabi. Nije riječ o kvaru.
• Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz strujne utičnice (ako ostane spojen, i
dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
• Držite kontakte punjača i baterije čistima.
350
Ostalo
3D-tehnologija
■■3D-snimanje
Kad je pričvršćen izmjenjivi 3D-objektiv, nemojte snimati objekt na udaljenosti
manjoj od minimalne udaljenosti fokusa.
• 3D-efekti mogu biti istaknutiji i stoga uzrokovati umor ili nelagodu.
• Kad koristite izmjenjivi 3D-objektiv (H-FT012; neobavezan), minimalna udaljenost fokusa
iznosi 0,6 m.
Kada snimate s izmjenjivim 3D-objektivom, pripazite da ne tresete fotoaparat.
• Uslijed naglašenih vibracija zbog vožnje u vozilu, hodanja, itd. može doći do umora ili
nelagode.
• Preporučujemo korištenje tronošca.
■■Gledanje 3D-sadržaja
Osobe koje su pretjerano osjetljive na svjetlo, boluju od srčanih bolesti ili se na
bilo koji način ne osjećaju dobro trebaju izbjegavati gledanje 3D-sadržaja.
• Gledanje 3D-sadržaja može imati štetne posljedice za pojedinca.
Ako se osjećate umorno, nelagodno ili neobično prilikom gledanja 3D-sadržaja,
odmah prekinite gledanje.
• Nastavak gledanja može izazvati bolest.
• Nakon završetka gledanja odmorite se na odgovarajući način.
Prilikom gledanja 3D-sadržaja preporučujemo pauzu svakih 30 do 60 minuta.
• Dugotrajno gledanje može uzrokovati zamor očiju.
Kratkovidnim ili dalekovidnim osobama, osobama s razlikom u vidu desnog i lijevog oka i
osobama s astigmatizmom savjetuje se da isprave vid noseći naočale itd.
Prestanite gledati ako jasno vidite dvostruku slike prilikom gledanja 3D-sadržaja.
• Postoje razlike u načinu na koji različite osobe doživljavaju 3D-sadržaje. Prikladno ispravite
vid prije gledanja 3D-sadržaja.
• Možete izmijeniti 3D-postavku svog TV-prijamnika ili 3D-izlaznu postavku uređaja u 2D.
351
Ostalo
Kartica
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu izravnom sunčevom svjetlu.
Nemojte savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj može se izbrisati ili oštetiti.
• Nakon uporabe i prilikom spremanja i nošenja karticu spremite u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih nemojte
dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu ustupate trećoj osobi ili je odlažete
• Formatiranjem ili brisanjem pomoću fotoaparata ili računala samo se preinačavaju podaci o
upravljanju datotekama i ne brišu se u cijelosti podaci s memorijske kartice.
Preporučuje se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti programe za brisanje podataka s
računala dostupne na tržištu da biste u potpunosti izbrisali podatke s memorijske kartice prije
nego što je ustupite trećim osobama ili odložite.
Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je korisnik.
352
Ostalo
Osobni podaci
Ako su postavke imena ili rođendana postavljene za [Profile Setup] (Postavljanje profila)/
funkciju prepoznavanja lica, ti se osobni podaci čuvaju na fotoaparatu i snimaju na sliku.
Preporučuje se postavljanje lozinke za Wi-Fi radi zaštite osobnih informacija. (str. 289.)
Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog rukovanja,
statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja.
Tvrtka Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu
nastalu izmjenom ili nestankom podataka ili osobnih podataka.
Prilikom traženja popravka, predaje trećim osobama ili odlaganja
• Nakon kopiranja osobnih informacija, uvijek obrišite informacije poput osobnih informacija i
postavki bežične LAN-mreže koje ste sačuvali na fotoaparatu pomoću opcije [Reset Wi-Fi
Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke)/[Delete account] (Brisanje računa) (str.62., 278.).
• Ponovno postavite sve postavke da biste zaštitili osobne podatke. (str. 62.)
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Postavke se mogu vratiti na tvorničke postavke kad je fotoaparat na popravku.
• Obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili fotoaparat ili najbližem servisnom centru ako gore
navedene radnje nisu moguće zbog kvara.
Prije predaje memorijske kartice trećim osobama ili prije odlaganja kartice,
pročitajte prethodno poglavlje "Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je
odlažete". (str. 352.)
Prijenos slika na web-usluge
• Slike mogu sadržavati informacije koje otkrivaju identitet pojedinca, kao što su naslovi slika,
datumi snimanja i informacije o lokaciji. Prilikom prijenosa slika na web-usluge pažljivo
provjerite pa tek onda prenesite.
353
Ostalo
Kad fotoaparat ne koristite dulje vremensko razdoblje
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom: [Preporučena
temperatura: od 15 °C do 25 °C, Preporučena vlaga: 40% do 60% relativne vlažnosti]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen. Ostavite li
bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati neupotrebljiva čak i ako je
napunite.
• Kad spremate bateriju na dulje vrijeme, preporučujemo da je napunite jednom godišnje.
• Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovno je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, preporučujemo da ga spremite s desikantom (silikatnim
gelom).
• Provjerite sve dijelove prije snimanja fotografija ako fotoaparat niste koristili na dulje
vrijeme.
Podaci o fotografiji
• Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako dođe do kvara fotoaparata uslijed
neprikladnog rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakve štete nastale
zbog gubitka snimljenog materijala.
Tronošci i stalci
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Tijekom korištenja tronošca ili stalka nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
• Pazite da vijak na tronošcu ne bude pod kutom kad fotoaparat stavljate ili skidate sa
tronošca. Ako koristite pretjeranu silu kod njegovog zatezanja, možete oštetiti vijak na
fotoaparatu. Isto tako, kućište fotoaparata i natpisna pločica mogu se oštetiti ili ogrepsti ako
je fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Kad koristite ovaj uređaj s objektivom širokog promjera, objektiv može doći u dodir s
postoljem ovisno o tronošcu/stalku. Pritezanje vijka dok su objektiv i postolje u dodiru može
oštetiti uređaj ili objektiv. Stoga preporučujemo da pričvrstite prilagodnik za tronožac (DMWTA1; neobavezan) prije nego stavite tronožac/stalak.
• Pozorno pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
Vrpca za nošenje na ramenu
• Ako na fotoaparat pričvrstite teški izmjenjivi objektiv (više od 1 kg), nećete moći nositi
fotoaparat pomoću vrpce za nošenje na ramenu. Držite fotoaparat i objektiv kad ih nosite.
354
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 355 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
Ostalo
Others
• G MICRO SYSTEM is a lens exchange type digital camera
• G MICRO SYSTEM sustav je za digitalne fotoaparate s
system of LUMIX based on a Micro Four Thirds System
izmjenjivim objektivima tipa LUMIX koji se temelji na standardu
standard.
sustava Micro Four Thirds.
MicroMicro
Four Four
Thirds
Logozaštitni
marks are
•• Micro
MicroFour
FourThirds™
Thirds™and
i logotip
Thirds
su
trademarks
or registered
trademarks
Olympus
Imaging
znakovi ili registrirani
zaštitni
znakovioftvrtke
Olympus
Imaging
Corporation,inuJapan,
Japanu,
Sjedinjenim
Američkim
Državama,
Corporation,
the
United States,
the European
Union
Europskoj
uniji i drugim zemljama.
and
other countries.
•• Four
FourThirds™
Thirds™and
i logotip
Thirds
su znakovi
Four Four
Thirds
Logozaštitni
marks are
trademarks or
ili registrirani
zaštitni znakovi
tvrtke
Olympus
Imaging in
registered
trademarks
of Olympus
Imaging
Corporation,
Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama,
Japan, the United States, the European Union and other
Europskoj uniji i drugim zemljama.
countries.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
Logo"AVCHD
is a trademark
of SD-3C,
LLC."AVCHD
•• SDXC
"AVCHD",
Progressive"
i logotip
• “AVCHD”,
“AVCHD
Progressive”
the
“AVCHD Progressive”
Progressive"
zaštitni
su znakoviand
tvrtki
Panasonic
Corporation i
logo
are
trademarks of Panasonic Corporation and Sony
Sony
Corporation.
• Corporation.
Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i simbolunder
dvostruki
D zaštitni
su znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
• Manufactured
license
from Dolby
Laboratories.
• Dolby
HDMI,and
logotip
HDMI i High-Definition
Multimedia
zaštitni su znakovi ili registrirani
the double-D
symbol are trademarks
of Interface
Dolby Laboratories.
zaštitnithe
znakovi
Licensing LLCMultimedia
u SAD-u i drugim
državama.
• HDMI,
HDMI tvrtke
Logo, HDMI
and High-Definition
Interface
are trademarks or
• HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Adobe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u
• HDAVI
Control™ is a trademark of Panasonic Corporation.
SAD-u i/ili drugim zemljama.
a trademark
registered
trademark
of Apple
AdobeInc.
Systems
Incorporated
United
•• Adobe
iMovie,is Mac
i Mac OSorzaštitni
su znakovi
tvrtke
registrirani
u SAD-uini the
ostalim
States
and/or other countries.
državama.
Macservisna
and MacjeOS
are trademarks
ofInc.
Apple Inc., registered in the U.S. and other
•• iMovie,
App Store
oznaka
tvrtke Apple
• countries.
Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation
SAD-u mark
i/ili ostalim
državama.
• App
Store is auservice
of Apple
Inc.
• Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft
Corporation in the United States and/or other countries.
355
DMC-G6PDF-VQT4Z82_mst.book 356 ページ
2013年4月18日
木曜日
午前11時53分
• QuickTime i logotip QuickTime zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., korišteni pod licencijom.
trademarks
Apple Play
Inc., zaštitni
used under
licenseilitherefrom.
• Android iof
Google
su znakovi
registrirani zaštitni
• Android
and
Google
Play
are
trademarks
or registered trademarks of
znakovi tvrtke Google Inc.
Google
Inc.Wi-Fi CERTIFIED certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi
• Logotip
• TheAlliance.
Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi
• Logotip Wi-Fi Protected Setup Mark certifikacijska je oznaka tvrtke
Alliance.
• TheWi-Fi
Wi-FiAlliance.
Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
• "Wi-Fi",
"Wi-Fi
Protected
Setup",
"Wi-Fi
Direct",
"WPA"
"WPA2" zaštitni su znakovi ili
• “Wi-Fi”,
“Wi-Fi
Protected
Setup”,
“Wi-Fi
Direct”,
“WPA”
andi “WPA2”
zaštitni znakovi
areregistrirani
marks or registered
markstvrtke
of theWi-Fi
Wi-FiAlliance.
Alliance.
• DLNA, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su znakovi, servisne oznake ili
• DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification
certifikacijske oznake tvrtke Digital Living Network Alliance.
marks
the Digital
Living
Network Alliance.
• Ovajofproizvod
koristi
tehnologiju
"DynaFont" tvrtke DynaComware. DynaFont je registrirani
• This
product
uses
“DynaFont”
from DynaComware
zaštitni
znak
tvrtke
DynaComware
Taiwan Inc. Corporation. DynaFont is a registered
trademark
of DynaComware
Taiwannavedeni
Inc.
• Ostali nazivi
sustava i proizvoda
u ovim uputama za uporabu u pravilu su
• Other
names of
systems
and products
in these instructions
are usually
theili
registrirani
zaštitni
znakovi
ili zaštitnimentioned
znakovi proizvođača
koji su razvili
taj sustav
proizvod.
registered
trademarks or trademarks of the manufacturers who developed the system or
product
concerned.
Ovaj je proizvod
licenciran preko licencije AVC patent portfolio licencije za osobnu i
nekomercijalnu
korisničku
uporabu
zapatent
(i) kodiranje
videozapisa
skladu
s AVC
standardom
This
product is licensed
under
the AVC
portfolio
license foruthe
personal
and
("AVC Video") i/ili
je kodiran od
strane
korisnika
u
non-commercial
use(ii)
ofdekodiranje
a consumerAVC-videosadržaja
to (i) encode video koji
in compliance
with
the AVC
Standard
svrhuVideo”)
osobneand/or
i nekomercijalne
upotrebe
dobiven
od strane
videozapisa
(“AVC
(ii) decode AVC
Videoi/ilithat
was encoded
bydavatelja
a consumer
engagedkoji
in aje
licenciran za pružanje AVC videosadržaja. Licencija se ne izdaje i ne podrazumijeva za druge
personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed to
oblike uporabe. Za dodatne informacije obratite se tvrtki MPEG LA, LLC.
provide
AVC
Video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional
Posjetite
http://www.mpegla.com.
information may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com .
• QuickTime and the QuickTime logo are trademarks or registered
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement