Panasonic DMCG7, DMCG70 Operating instructions

Panasonic DMCG7, DMCG70 Operating instructions
Upute za uporabu
naprednih značajki
Digitalni fotoaparat
DMC-G7
DMC-G70
Model br.
Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute
i spremite priručnik za buduću uporabu.
Prikaz poruka
372. str.
Rješavanje problema
387. str.
Pronalaženje potrebnih informacija
2. str.
Sadržaj
6. str.
Sadržaj po funkcijama
12. str.
Popis izbornika
376. str.
Pronalaženje potrebnih informacija
U ovim “Uputama za uporabu naprednih značajki” potrebne informacije možete pronaći
na sljedećim stranicama.
Klikom na broj stranice možete doći na povezane stranice i brzo pronaći informaciju.
Pretraživanje “Sadržaja”
Kliknite na ovu ikonu za prelazak na “Sadržaj”.
6. str.
Pretraživanje popisa naziva funkcija
12. str.
Pretraživanje popisa gumba i kotačića
17. str.
Pretraživanje popisa zaslona i ikona
365. str.
Pretraživanje “Prikaza poruka”
372. str.
Pretraživanje “Popisa izbornika”
Kliknite na ovu ikonu za prelazak na “Popis izbornika”.
Pretraživanje “Rješavanja problema”
376. str.
387. str.
Kliknite na ovu ikonu za prelazak na “Pronalaženje potrebnih informacija”.
Kliknite na ovu ikonu za povratak na prethodno prikazanu stranicu.
Detalje o uporabi ovog priručnika potražite na sljedećoj stranici.
3. str.
Funkcija Wi-Fi®
290. str.
2
Korištenje priručnikom
Prikaz primjenjivih načina rada
Primjenjivi načini rada:
Ikone označavaju načine rada dostupne za funkciju.
• Crne ikone: Primjenjivi načini rada
• Sive ikone: Nedostupni načini rada
razlikovat će se ovisno o načinima snimanja registriranima u prilagođenim postavkama.
• Kliknite na poveznicu u tekstu za prelazak na odgovarajuću stranicu.
• Unosom ključnih riječi u polje za pretraživanje na vrhu zaslona programa Adobe Reader
možete pretraživati prema ključnim riječima i prebaciti se na odgovarajuću stranicu.
• Radnje i ostale informacije u ovom priručniku mogu se razlikovati ovisno o inačici Adobe
Readera koju upotrebljavate.
 Oznake u tekstu
[MENU] :
Označava da se izbornik može postaviti pritiskom na gumb [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[Wi=Fi] :
Označava da se postavka Wi-Fi može postaviti pritiskom na gumb [Wi-Fi].
:
Konfiguracije koje se mogu izvršiti u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
:
Savjeti za vještu upotrebu i smjernice za snimanje..
:
Uvjeti u kojima se određena funkcija ne može upotrebljavati.
:
Nastavak na sljedećoj stranici.
U ovim uputama za uporabu koraci za postavljanje stavke izbornika opisani su u nastavku.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Quality] (Kvaliteta)> [ › ]
• Opisi u ovim uputama za uporabu temelje se na izmjenjivom objektivu (H-FS1442A).
3
Brzi vodič
Ako odmah želite započeti fotografirati, za vodič potražite korake za upotrebu
inteligentnog automatskog načina rada. U inteligentnom automatskom načinu rada
možete prepustiti odabir postavki fotoaparatu i jednostavno fotografirati.
Pričvrstite vrpcu za
nošenje na ramenu.
(23. str.)
• Pričvrstite drugu stranu
vrpce za nošenje na ramenu.
Napunite bateriju.
(24. str.)
a: Vrsta priključka
b: Vrsta ulaza
Umetnite karticu
(neobavezna)/bateriju.
(31. str.)
• Umetnite bateriju do kraja dok ne
sjedne na svoje mjesto, pritom
pazeći na smjer umetanja.
Pričvrstite objektiv. (36. str.)
• Da biste pričvrstili objektiv, poravnajte
oznake za podešavanje objektiva i
zakrenite objektiv u smjeru strelice.
Otvorite monitor. (40. str.)
• Držite monitor da biste ga otvorili,
zakrenite ga za 180º prema objektivu
i vratite u početni položaj.
4
Uključite fotoaparat i postavite sat.
(41. str.)
Formatirajte karticu (inicijalizacija).
(33. str.)
Postavite funkcijski kotačić na [ ¦ ].
(46. str.)
• Postavke glavnih funkcija podešavaju se automatski.
Pritisnite okidač dopola da biste
fokusirali.
a Pokazatelj fokusa
• Pokazatelj fokusa prikazuje se kad je
objekt u fokusu.
Pritisnite okidač do kraja
(pritisnite ga jače) i snimite
fotografiju. (44. str.)
Pregledajte fotografiju koju ste snimili.
• Funkcija [Auto Review] (Auto. prikaz) prikazuje
fotografiju koju ste upravo snimili. (45. str.)
• Da biste prikazali fotografiju u načinu reprodukcije,
pritisnite [ ( ]. (257. str.)
5
Sadržaj
Pronalazak potrebnih informacija ..............................................................................2
Upotreba priručnika ...................................................................................................3
Brzi vodič ...................................................................................................................4
Sadržaj po funkcijama..............................................................................................12
1.
Prije uporabe
Održavanje fotoaparata............................................................................................15
Standardni pribor .....................................................................................................16
Nazivi i funkcije dijelova ...........................................................................................17
Objektiv ....................................................................................................................20
Kartice kompatibilne s uređajem .............................................................................22
2.
Priprema/Osnovne radnje
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu .............................................................23
Punjenje baterije.......................................................................................................24
 Punjenje ......................................................................................................................... 24
 Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija ...................................................... 26
Umetanje i uklanjanje kartice (neobavezna)/baterije ................................................31
 Kartica............................................................................................................................ 33
 Formatiranje kartice (inicijalizacija) ................................................................................ 33
 Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja ............................ 34
Pričvršćivanje/Uklanjanje objektiva ..........................................................................36
Otvaranje monitora/Podešavanje monitora .............................................................40
Postavljanje datuma/vremena (Postavljanje sata) ....................................................41
 Ponovno podešavanje sata ........................................................................................... 42
Podešavanje dioptrije...............................................................................................42
Osnovne radnje ........................................................................................................43










Savjeti za snimanje dobrih fotografija ............................................................................ 43
Okidač (Snimanje fotografija) ......................................................................................... 44
Gumb za videozapise (Snimanje videozapisa)............................................................... 45
Funkcijski kotačić (Odabir načina snimanja).................................................................. 46
Prednji kotačić/Stražnji kotačić ..................................................................................... 47
Kursorski gumbi/Gumb [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) ................................................ 50
Gumb [DISP.] (Prikaz) (Promjena prikazanih informacija) .............................................. 51
Gumb [LVF] (Promjena monitora/tražila) ........................................................................ 57
Zaslon osjetljiv na dodir (Upravljanje dodirom) .............................................................. 59
Snimanje fotografija s pomoću funkcije dodira ............................................................. 61
Postavljanje stavki izbornika ....................................................................................63
Izravan pristup često korištenim izbornicima (Brzi izbornik) ....................................66
 Promjena brzog izbornika na omiljenu stavku ............................................................... 68
Dodjeljivanje često upotrebljavanih funkcija gumbima (funkcijski gumbi) ...............70
Konfiguriranje osnovnih postavki uređaja (izbornik Postavljanje) ............................73
Unos teksta ..............................................................................................................82
6
3.
Načini snimanja
Snimanje fotografija uporabom automatske funkcije (inteligentni automatski
način rada) ...............................................................................................................83
 Snimanje noćnih prizora ([iHandheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)) ...... 86
 Spajanje fotografija u jednu fotografiju bogate gradacije ([iHDR] (i-Visoki dinamički
raspon)) .......................................................................................................................... 87
 Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja).................... 88
 Snimanje slika uz promjenu svjetline ili tona boje ......................................................... 89
 Prošireni inteligentni automatski način rada i inteligentni automatski način rada ......... 90
Snimanje fotografija s pomoću automatski podešenog otvora blende i brzine
zatvarača (Program automatske ekspozicije) ..........................................................92
Snimanje fotografija određivanjem otvora blende/brzine zatvarača ........................95





Način rada automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende .................................. 95
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača ......................................... 96
Način rada ručne ekspozicije......................................................................................... 97
Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (Način pregleda) ............................ 100
Jednostavno postavljanje otvora blende/brzine zatvarača za odgovarajuću
ekspoziciju (Prilagodba automatske ekspozicije jednim pritiskom)............................. 101
Snimanje panoramskih fotografija (Način panoramskog snimanja) .......................102
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se snima (Scenski način rada) ...105
Snimanje fotografija s različitim efektima slike (Način kreativnog upravljanja) ......115
Snimanje videozapisa s ručno postavljenom vrijednosti otvora blende/brzine
zatvarača (Način kreativnog videozapisa) ..............................................................126
 Minimaliziranje zvukova rada tijekom snimanja videozapisa ....................................... 127
Memoriranje željenih postavki (Prilagođeni način rada) .........................................128
 Memoriranje osobnih postavki izbornika (Memoriranje prilagođenih postavki)........... 128
 Snimanje s pomoću memoriranih prilagođenih postavki............................................. 129
4.
Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Podešavanje kvalitete fotografija dodavanjem efekta ([Photo Style]
(Stil fotografije)) ......................................................................................................130
Snimanje fotografija s efektima slike ([Filter Settings] (Postavke filtra)) .................132
Podešavanje svijetlih/tamnih dijelova s pomoću opcije ([Highlight Shadow]
(Posvjetljivanje i potamnjivanje)).............................................................................135
Podešavanje balansa bijele boje ............................................................................136
Postavljanje kvalitete i veličine fotografija ..............................................................140
 Postavljanje formata fotografija ................................................................................... 140
 Postavljanje broja piksela ............................................................................................ 140
 Postavljanje brzine kompresije slika s pomoću opcije ([Quality] (Kvaliteta)) ................ 141
Upotreba funkcija ispravljanja slike........................................................................143





Kompenziranje kontrasta i ekspozicije ([i.Dynamic] (i.Dinamičnost)) ........................... 143
Povećanje razlučivosti ([i.Resolution] (i.Razlučivost))................................................... 143
Spajanje slika s različitim ekspozicijama ([HDR] (Visoki dinamički raspon)) ................ 144
Smanjenje buke zatvarača ([Long Shtr NR]) ................................................................ 145
Ispravljanje svjetline na rubnim dijelovima zaslona ([Shading Comp.]
(Kompenzacija sjene)) .................................................................................................. 145
7
 Povećanje razlučivosti kada je otvor blende zatvoren ([Diffraction Compensation]
(Kompenzacija loma))................................................................................................... 146
 Postavljanje prostora boje ([Color Space] (Prostor boje)) ............................................ 146
5.
Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Automatsko podešavanje fokusa ...........................................................................147
 Odabir načina fokusiranja (AFS/AFF/AFC) .................................................................. 149
 Odabir načina automatskog fokusiranja ...................................................................... 151
 Postavljanje položaja područja automatskog fokusa/promjena veličine područja
automatskog fokusa .................................................................................................... 157
 Postavljanje položaja područja automatskog fokusa s pomoću podloge
osjetljive na dodir ......................................................................................................... 160
 Optimizacija fokusa i svjetline za dodirnuto područje ................................................. 161
 Postavljanje željenog načina fokusiranja ..................................................................... 162
Automatsko podešavanje fokusa ...........................................................................165
Postavljanje fokusa i ekspozicije (Zaključavanje auto. fokusa/ekspozicije) ...........171
Kompenzacija ekspozicije ......................................................................................173
Postavljanje osjetljivosti na svjetlo .........................................................................175
 Postavljanje gornje granice na ISO-osjetljivost ........................................................... 177
 Postavljanje postupnog povećanja ISO-osjetljivosti.................................................... 177
 Produživanje ISO-osjetljivosti ...................................................................................... 177
Postavljanje načina mjerenja ..................................................................................178
6.
Postavke zatvarača i snimanja
Postavljanje vrste zatvarača ([Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)) .............179
Minimaliziranje vibracija zatvarača .........................................................................180
Odabir načina snimanja .........................................................................................181
Snimanje fotografija u nizu (Burst) .........................................................................182
Snimanje fotografija 4K ..........................................................................................185





Snimanje s pomoću funkcije [4K Burst] (Snimanje u nizu 4K) ..................................... 188
Snimanje s pomoću funkcije [4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S)).................... 189
Snimanje s pomoću funkcije [4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K) ....................... 190
Odabir fotografija iz datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu i spremanje................. 191
Napomene o funkciji Fotografija 4K ............................................................................ 196
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama (Auto Bracket) .............................199
Snimanje fotografija s pomoću automatskog okidača ..........................................201
Snimanje fotografija s pomoću funkcije Snimanje fotografija u intervalima/Stop
animacija ................................................................................................................203
 Automatsko snimanje fotografija u postavljenim intervalima ([Time Lapse Shot]
(Snimanje fotografija u intervalima)) ............................................................................. 204
 Izrada fotografija stop animacijom ([Stop Motion Animation] (Stop animacija)) .......... 206
 Izrada videozapisa iz snimljenih fotografija ................................................................. 209
8
7.
Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Snimanje višestruke ekspozicije na jednoj fotografiji ([Multi Exp.] (Višestruka
ekspozicija))............................................................................................................210
Onemogućivanje zvukova rada i izlaza svjetla odjednom ([Silent Mode]
(Tihi način rada)) .....................................................................................................212
Snimanje fotografija s pomoću funkcije prepoznavanja lica ([Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)) ..............................................................................................213
Snimanje profila djece i kućnih ljubimaca na slikama ............................................218
Upotreba zaslona i prikaza prikladnih za snimanje ................................................219
Snimanje za vrijeme pregledavanja fotografija.......................................................221
8.
Stabilizator, zum i bljeskalica
Optički stabilizator slike .........................................................................................222
Snimanje fotografija s pomoću zuma ....................................................................224
 Povećanje teleskopskog efekta ................................................................................... 225
 Zumiranje na dodir ....................................................................................................... 229
Snimanje fotografija s pomoću bljeskalice ............................................................230
Postavljanje funkcija bljeskalice .............................................................................233





Promjena načina bljeskanja ......................................................................................... 233
Promjena načina rada bljeskalice ................................................................................ 234
Postavljanje spore sinkronizacije ................................................................................. 236
Podešavanje jačine bljeskalice .................................................................................... 237
Sinkronizacija jačine bljeskalice s kompenzacijom ekspozicije................................... 237
Snimanje fotografija s pomoću bežičnih bljeskalica ..............................................238
 Upotreba drugih postavki za snimanje s pomoću bežične bljeskalice ........................ 241
9.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa ............................................................................................242
 Snimanje videozapisa u 4K.......................................................................................... 245
 Postavljanje formata, veličine i brzine snimanja videozapisa ...................................... 246
 Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa ([Continuous AF] (Neprekinuti auto.
fokus)) .......................................................................................................................... 248
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa ...............................................249
Snimanje kratkih filmova ........................................................................................251
Upotreba izbornika [Motion Picture] (Videozapis) ..................................................254
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija fotografija .........................................................................................257
Reprodukcija videozapisa ......................................................................................258
 Stvaranje fotografija iz videozapisa ............................................................................. 259
Promjena načina reprodukcije ...............................................................................260




Zumiranje tijekom reprodukcije ................................................................................... 260
Prikaz više zaslona (Indeksna reprodukcija) ................................................................ 260
Prikaz fotografija prema datumu snimanja (Kalendarska reprodukcija) ...................... 261
Reprodukcija grupe fotografija .................................................................................... 262
9
Brisanje fotografija .................................................................................................264
Upotreba izbornika [Playback] (Reprodukcija) .......................................................266




















[2D/3D Settings] (Postavke 2D/3D).............................................................................. 267
[Slide Show] (Prikaz u nizu) .......................................................................................... 267
[Playback Mode] (Način reprodukcije) ......................................................................... 269
[Location Logging] (Bilježenje lokacije) ........................................................................ 270
[RAW Processing] (Obrada RAW formata)................................................................... 271
[Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova) ........................................................... 274
[Title Edit] (Uređivanje naslova) .................................................................................... 276
[Text Stamp] (Tekstualna oznaka)................................................................................ 276
[Video Divide] (Podjela videozapisa) ............................................................................ 279
[Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u intervalima) ........................................... 280
[Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije) ........................................................ 280
[Resize] (Promjena veličine) ......................................................................................... 281
[Cropping] (Obrezivanje) .............................................................................................. 283
[Rotate] (Zakretanje)/[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) ............................................. 284
[Favorite] (Favoriti) ....................................................................................................... 285
[Print Set] (Postavke ispisa) ......................................................................................... 286
[Protect] (Zaštita).......................................................................................................... 287
[Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica) ............................................................ 288
[Picture Sort] (Raspoređivanje slika) ............................................................................ 288
[Delete Confirmation] (Potvrda brisanja) ...................................................................... 289
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Što možete učiniti s pomoću funkcije Wi-Fi® .........................................................290
Funkcija Wi-Fi ........................................................................................................291
Upravljanje s pomoću pametnog telefona/tableta .................................................294
Instalacija aplikacije “Image App” za pametni telefon/tablet....................................... 294
Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom ............................................................. 295
Snimanje slika s pomoću pametnog telefona/tableta (udaljeno snimanje).................. 300
Reprodukcija slika na fotoaparatu ............................................................................... 301
Spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu ............................................................... 301
Slanje slika s fotoaparata na društvenu mrežu ............................................................ 302
Dodavanje podataka o lokaciji s pametnog telefona/tableta slikama
pohranjenima na fotoaparatu....................................................................................... 302
 Spajanje videozapisa snimljenih načinom kratkih filmova prema vlastitim
postavkama na pametnom telefonu/tabletu ................................................................ 304
 Slanje slika na pametni telefon/tablet s pomoću fotoaparata ..................................... 305







Prikaz fotografija na TV-prijamniku ........................................................................308
Bežični ispis ...........................................................................................................309
Slanje slika na AV-uređaj .......................................................................................310
Slanje slika na računalo .........................................................................................312
Uporaba web-usluga .............................................................................................316
 Slanje slika na web-uslugu .......................................................................................... 317
 Slanje slika na uslugu [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) ....................... 321
Prijava na uslugu “LUMIX CLUB” ..........................................................................323
 Usluga [LUMIX CLUB] ................................................................................................. 323
10
Povezivanja ............................................................................................................328
 Povezivanje na bežičnu pristupnu točku (putem mreže) ............................................. 329
 Izravno povezivanje fotoaparata i drugog uređaja (izravna veza) ................................ 331
 Brzo povezivanje s pomoću prethodno upotrebljavanih postavki
([Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti)/
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita)) .............................. 332
Postavke za slanje slika .........................................................................................334
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) ................................................337
12. Povezivanje s drugom opremom
Prikazivanje videozapisa 4K na TV-prijamniku/Spremanje videozapisa 4K na
računalu ili snimaču................................................................................................339
 Prikazivanje videozapisa u 4K ..................................................................................... 339
 Spremanje videozapisa u 4K ....................................................................................... 340
Reprodukcija fotografija na TV-prijamniku .............................................................341
 Upotreba funkcije VIERA Link (HDMI).......................................................................... 343
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo ...................................................345
 Isporučeni softver ........................................................................................................ 346
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač......................................................350
Ispis fotografija .......................................................................................................351
Uživanje u 3D-fotografijama...................................................................................357
13. Ostalo
Dodatni pribor ........................................................................................................360
Prikaz monitora/Prikaz tražila.................................................................................365
Prikaz poruka .........................................................................................................372
Popis izbornika.......................................................................................................376





[Rec] (Snimanje) ........................................................................................................... 376
[Motion Picture] (Videozapis) ....................................................................................... 379
[Custom] (Prilagođeno) ............................................................................................... 381
[Setup] (Postavljanje) ................................................................................................... 384
[Playback] (Reprodukcija) ............................................................................................ 386
Rješavanje problema..............................................................................................387
Mjere opreza prilikom uporabe ..............................................................................402
11
Sadržaj po funkcijama
Snimanje
Snimanje
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)............ 143. str.
[i.Resolution] (i.Razlučivost) .......... 143. str.
[HDR] (Visoki dinamički raspon) .... 144. str.
[Long Shtr NR] (Smanjenje buke
zatvarača)...................................... 145. str.
[Shading Comp.] (Kompenzacija
sjene) ............................................. 145. str.
[Diffraction Compensation]
(Kompenzacija loma)..................... 146. str.
[Color Space] (Prostor boje).......... 146. str.
[Sensitivity] (Osjetljivost) ............... 175. str.
Način snimanja ............................... 46. str.
[Preview] (Pregled) ........................ 100. str.
Način panoramskog snimanja ...... 102. str.
[Multi Exp.] (Višestruka
ekspozicija) ................................... 210. str.
[Silent Mode] (Tihi način rada)....... 212. str.
[3D Rec] (3D snimanje).................. 357. str.
Fokus (AF/MF) (Auto. fokus/Ručno
fokus.)
[Focus Mode] (Način fokusiranja).. 149. str.
[AF Mode] (Način auto. fokusa)..... 151. str.
Podešavanje položaja područja
automatskog fokusa ..................... 157. str.
[Manual Focus] (Ručno
fokusiranje) .................................... 165. str.
[AF/AE Lock] (Zaklj. auto. fokusa/
ekspozicije) ................................... 171. str.
Ekspozicija
[Touch AE] (Auto. ekspozicija
osjetljiva na dodir) ........................... 62. str.
[One Push AE] (Postavljanje auto.
ekspozicije jednim pritiskom) ........ 101. str.
[AF/AE Lock] (Zaklj. auto.
fokusa/ekspozicije) ....................... 171. str.
[Exposure Comp.] (Kompenzacija
ekspozicije) ................................... 173. str.
[Metering Mode] (Način
mjerenja) ....................................... 178. str.
[Auto Bracket] (Uzastopno snimanje
s različitim ekspozicijama) ............ 199. str.
Snimanje
[Drive Mode] (Način snimanja) ...... 181. str.
[4K PHOTO] (Fotografija 4K) ......... 185. str.
[Self Timer] (Automatski okidač) ... 201. str.
[Time Lapse Shot] (Snimanje
fotografija u intervalima)................ 204. str.
[Stop Motion Animation] (Stop
animacija) ...................................... 206. str.
Bljeskalica
[Flash Mode] (Način rada
bljeskalice) .................................... 234. str.
Spora sinkronizacija ...................... 236. str.
[Flash Adjust.] (Podešavanje
bljeskalice) .................................... 237. str.
Postavke bežične bljeskalice ........ 238. str.
Kvaliteta fotografija i ton boje
[Photo Style] (Stil fotografije)......... 130. str.
[Filter Settings] (Postavke filtra) .... 132. str.
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje
i potamnjivanje) ............................. 135. str.
[White Balance] (Balans bijele
boje) .............................................. 136. str.
[Picture Size] (Veličina slike).......... 140. str.
[Quality] (Kvaliteta ) ....................... 141. str.
Nadzor
[HDMI Rec Output]
(HDMI-audioizlaz) .......................... 221. str.
12
Videozapis
Videozapis
Način kreativnog videozapisa ....... 126. str.
[Silent Operation] (Tihi rad) ........... 127. str.
[Rec Format] (Format snimanja) .... 246. str.
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja).. 246. str.
Videozapisi u 4K ........................... 245. str.
Snimanje fotografija tijekom
snimanja videozapisa .................... 249. str.
[Snap Movie] (Kratki film) .............. 251. str.
[Lens Noise Cut] (Izrezivanje zvuka
rada objektiva) .............................. 256. str.
[Wind Cut] (Izrezivanje šuma
vjetra) ............................................ 362. str.
Postavke zaslona
[Center Marker] (Označavanje
središta) ........................................ 219. str.
[Zebra Pattern] (Uzorak zebre) ...... 220. str.
[Monochrome Live View]
(Monokromatski prikaz uživo) ....... 221. str.
[Mic Level Disp.] (Prikaz razine
mikrofona) ..................................... 255. str.
Slika
[Luminance Level]
(Razina svjetline) ........................... 254. str.
Zvuk
[Mic Level Adj.] (Podešavanje razine
mikrofona) ..................................... 255. str.
[MIC Level Limiter] (Ograničavač razine
mikrofona) ..................................... 256. str.
[Wind Noise Canceller]
(Poništavanje šuma vjetra) ............ 256. str.
Postavljanje/Prilagođeno
Osnovne postavke
Prilagođavanje
[Format] (Formatiranje) .................... 33. str.
[Clock Set] (Postavljanje sata)......... 41. str.
Podešavanje dioptrije ..................... 42. str.
Promjena prikaza ............................ 51. str.
Postavljanje stavki izbornika ........... 63. str.
[Q.MENU] (Brzi izbornik) ................. 66. str.
[Beep] (Zvučni signal) ...................... 75. str.
[Economy] (Ekonomičnost) ............. 77. str.
[Reset] (Izvorne postavke)
(inicijalizacija) .................................. 80. str.
[Sensor Cleaning] (Čišćenje
senzora) .......................................... 81. str.
[Custom] (Prilagođeno) u brzom
izborniku ......................................... 68. str.
Funkcijski gumbi ............................. 70. str.
[Custom Mode] (Prilagođeni način
rada) .............................................. 128. str.
Izbornik [Custom] (Prilagođeno) ... 381. str.
13
Reprodukcija
Reprodukcija
Uređivanje
[Auto Review] (Auto. prikaz) ............ 45. str.
Reprodukcija fotografije ................ 257. str.
Reprodukcija videozapisa ............. 258. str.
Zumiranje tijekom reprodukcije .... 260. str.
Indeksna reprodukcija .................. 260. str.
[Delete] (Brisanje) .......................... 264. str.
[RAW Processing] (Obrada RAW
formata) ......................................... 271. str.
[Clear Retouch] (Brisanje
nepotrebnih dijelova)..................... 274. str.
[Resize] (Promjena veličine) .......... 281. str.
[Cropping] (Obrezivanje) ............... 283. str.
Postavke reprodukcije/prikaza
Dodavanje podataka
[Slide Show] (Prikaz u nizu) ........... 267. str.
[Rotate] (Zakretanje)/[Rotate Disp.]
(Zakretanje prikaza) ....................... 284. str.
[Location Logging] (Bilježenje
lokacije) ......................................... 270. str.
[Title Edit] (Uređivanje naslova) ..... 276. str.
[Text Stamp] (Tekstualna oznaka) ... 276. str.
Postavke slike
[Favorite] (Favoriti)......................... 285. str.
[Print Set] (Postavke ispisa) .......... 286. str.
[Protect] (Zaštita) ........................... 287. str.
Wi-Fi
Povezivanje
Spajanje videozapisa snimljenih s pomoću
funkcije [Snap Movie] (Kratki film) . 304. str.
“Image App” ................................. 294. str.
[WPS (Push-Button)] (WPS
pritiskom na gumb) .............. 329., 331. str.
Izravno povezivanje....................... 331. str.
U kombinaciji s drugim uređajima
Reprodukcija fotografija na
TV-prijamniku ................................ 308. str.
Ispis slika ...................................... 309. str.
Slanje slika na AV-uređaj .............. 310. str.
Slanje slika na računalo ................ 312. str.
Slanje slika na web-uslugu ........... 317. str.
Upotreba funkcije [Cloud Sync.
Service] (Sinkronizacija u oblaku) ... 321. str.
Aplikacija Image App
Udaljeno snimanje ........................ 300. str.
Slanje slika ........................... 302., 305. str.
Spremanje slika............................. 301. str.
Slanje i dodavanje podataka o
lokaciji ........................................... 302. str.
Povezivanje s drugim uređajima
Računalo
“PHOTOfunSTUDIO” .................... 346. str.
“SILKYPIX Developer Studio” ....... 346. str.
Prijenos slika na računalo ............. 312. str.
Snimač
Sinkronizacija ................................ 350. str.
Pisač
PictBridge ..................................... 351. str.
TV-prijamnik
Reprodukcija fotografija na
TV-prijamniku ................................ 341. str.
[VIERA Link] .................................. 343. str.
14
1.
Prije uporabe
Održavanje fotoaparata
Uređaj nemojte izlagati jakim vibracijama, udarcima ili pritisku.
• Objektiv, monitor ili vanjsko kućište mogli bi se oštetiti u sljedećim
uvjetima upotrebe.
U sljedećim situacijama također može doći do kvara ili se slika neće
snimiti:
– ako udarite fotoaparat ili ako vam ispadne.
– ako jako pritisnete objektiv ili monitor.
Ovaj fotoaparat nije otporan na prašinu/kapljice/vodu.
Izbjegavajte upotrebu fotoaparata na mjestima gdje ima mnogo
prašine, vode, pijeska i sl.
• Tekućine, pijesak i druge strane tvari mogu dospjeti u prostor oko
objektiva, gumba i sl. Budite oprezni na sljedećim mjestima jer, osim do
kvara, može doći i do nepopravljive štete.
– Mjesta na kojima ima mnogo pijeska ili prašine.
– Mjesta na kojima uređaj može doći u kontakt s vodom, kao npr. pri
korištenju uređajem za kišnog dana ili na plaži.
Ruke nemojte stavljati u navoje kućišta digitalnog fotoaparata. Budući da je
senzorni uređaj precizan aparat, na taj bi se način mogao pokvariti ili oštetiti.
 Kondenzacija (zamagljivanje objektiva, tražila ili monitora)
• Do kondenzacije dolazi kod promjena u temperaturi okoline i
vlažnosti zraka. Obratite pozornost na kondenzaciju jer ona uzrokuje
nastanak mrlja i gljivica na objektivu, tražilu ili monitoru te kvar
fotoaparata.
• Ako dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga 2 sata.
Kada se temperatura fotoaparata izjednači s temperaturom okoline,
zamagljenost će nestati sama od sebe.
15
1. Prije uporabe
Standardni pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je fotoaparat
kupljen.
Pojedinosti o priboru potražite u “Osnovnim uputama za uporabu”.
• Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
• Punjač baterije u daljnjem se tekstu označava kao punjač baterije ili punjač.
• SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u daljnjem se
tekstu označavaju kao kartica.
• Kartica nije obavezna.
16
1. Prije uporabe
Nazivi i funkcije dijelova
 Kućište fotoaparata
1
Oznaka udaljenosti fokusa (168. str.)
2
Pokazatelj statusa (41. str.)/Lampica Wi-Fi®
veze (291. str.)
• Lampica zasvijetli zeleno kad se fotoaparat
uključi, a plavo kad se spoji na Wi-Fi.
3
4
5
6
7
8
9
10
Stereomikrofon (255. str.)
14 • Pazite da mikrofon ne prekrijete prstom. U
suprotnom će možda biti teže snimiti zvuk.
15 Kotačić za podešavanje dioptrije (42. str.)
16
Kotačić za način snimanja
Jedna (181. str.):
Snimanje u nizu (182. str.):
Fotografija 4K (185. str.):
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama
(199. str.):
Automatski okidač (201. str.):
Snimanje u intervalima/Animacija (204.,
206. str.):
Pokazatelj automatskog okidača (201. str.)/
Pomoćna lampica za automatski fokus
(163. str.)
17
Utičnica [MIC] (Mikrofon) (362. str.)
• Vanjskim mikrofonom (neobavezno) može
se snimati zvuk veće kvalitete nego s
ugrađenim mikrofonom.
Funkcijski kotačić (46. str.)
18
Rupica za vrpcu za nošenje na ramenu
(23. str.)
Prekidač za uklj./isklj. fotoaparata (41. str.)
Gumb za videozapise (242. str.)
[ ] Gumb za kompenzaciju ekspozicije
(173. str.)/gumb [Fn1] (Funkcija 1) (70. str.)
Funkcijski gumb (Fn11) (Funkcija 11) (70. str.)
Stražnji kotačić (47. str.)
Okidač (44. str.)
Prednji kotačić (47. str.)
11 • Zakrenite funkcijski kotačić da biste
19
20
21
22
23
promijenili način snimanja.
12 Bljeskalica (230. str.)
13
Spojnica za pribor (Poklopac spojnice za
pribor) (360. str.)
• Čuvajte poklopac spojnice za pribor izvan
dohvata djece da ih ne bi progutala.
17
Gumb za otpuštanje objektiva (37. str.)
Osigurač za zaključavanje objektiva
Navoj
Senzor
Oznaka za podešavanje objektiva (36. str.)
1. Prije uporabe
24
Zaslon osjetljiv na dodir (59. str.)/monitor
(365. str.)
25
Gumb [LVF] (57. str.)/Gumb [Fn5] (Funkcija 5)
(70. str.)
39
Gumb za otvaranje bljeskalice (230. str.)
40 [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) (50., 63. str.)
26 • Bljeskalica se otvara i omogućuje se
snimanje uz pomoć bljeskalice.
27 Senzor okulara (57. str.)
28 Tražilo (57. str.)
29 Školjka okulara (403. str.)
30
Gumb [Q.MENU] (Brzi izbornik) (66. str.)/Gumb
[Fn2] (Funkcija 2) (70. str.)
41
[
] Gumb za brisanje/poništavanje
(264. str.)/Gumb [Fn4] (Funkcija 4) (70.
42
Poklopac sprežnika za istosmjernu struju
(364. str.)
• Kada upotrebljavate prilagodnik za
izmjeničnu struju, obavezno upotrebljavajte
Panasonicov sprežnik za istosmjernu struju
(neobavezan) i prilagodnik za izmjeničnu
struju (neobavezan).
31 Gumb [ ( ] (Reprodukcija) (257. str.)
32
Zvučnik (75. str.)
• Pazite da zvučnik ne prekrijete prstom. U
suprotnome možda nećete čuti zvuk kako
treba.
43 Ručica za otpuštanje (31. str.)
44 Vrata pretinca za karticu/bateriju (31. str.)
Gumb [DISP.] (Prikaz) (51., 55. str.)
33 • Svaki put kad pritisnete ovaj gumb,
45
promijeni se prikaz na monitoru.
34
Gumb [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/
ekspozicije) (171. str.)
35 Ručica načina fokusiranja (147., 165. str.)
36 Utičnica [REMOTE] (Udaljeno) (363. str.)
37 Utičnica [HDMI] (341. str.)
38
Kursorski gumbi (50. str.)
] (ISO-osjetljivost) (175. str.)
/[
] (Balans bijele boje) (136. str.)
/[
] (Auto. fokus) (151. str.)
/[
/[Fn3] (Funkcija 3) (70. str.)
Utičnica [AV OUT/DIGITAL] (AV-izlaz/Digitalno)
(342., 348., 350., 351. str.)
18
Navoj za tronožac (408. str.)
• Možda neće biti moguće pričvrstiti i sigurno
učvrstiti tronožac na fotoaparat s pomoću
vijka duljine 5,5 mm ili više. U suprotnom
biste mogli oštetiti fotoaparat.
1. Prije uporabe
 Objektiv
H-FS1442A
1
2
3
4
5
6
7
8
H-FS45150
H-FS14140
19
Površina objektiva
Tele
Prsten za fokusiranje (165. str.)
Prsten za zumiranje (224. str.)
Wide
Točka kontakta
Oznaka za podešavanje objektiva
(36. str.)
Prekidač [O.I.S.] (Optički stabilizator
slike) (222. str.)
1. Prije uporabe
Objektiv
Ovaj uređaj može upotrebljavati objektive s posebnom
namjenom koji su kompatibilni sa sustavom Micro Four
Thirds™ (navoj Micro Four Thirds).
Također možete upotrijebiti objektiv bilo kojeg od
standarda u nastavku pričvršćivanjem prilagodnika za navoj.
Objektiv
Four Thirds™
Izmjenjivi objektiv za navoj Leica M
Izmjenjivi objektiv za navoj Leica R
Prilagodnik za navoj
Prilagodnik za navoj (DMW-MA1:
neobavezan)
Prilagodnik za navoj M (DMW-MA2M:
neobavezan)
Prilagodnik za navoj R (DMW-MA3R:
neobavezan)
• Za neke objektive stvarna udaljenost na kojoj je predmet u fokusu može se malo razlikovati
od procijenjene udaljenosti.
• Kada upotrebljavate prilagodnik za navoj za objektiv Leica, postavite [Shoot w/o Lens]
(Okidanje bez objektiva) (37. str.) na [ON] (Uklj.).
Objektiv i funkcije
Postoje funkcije koje se ne mogu upotrebljavati ili njihov rad može biti drukčiji ovisno o
objektivu koji upotrebljavate.
Automatski fokus/Automatsko postavljanje otvora blende/Funkcija kontrole defokusiranja
(88. str.)/[Shading Comp.] (Kompenzacija sjene) (145. str.)/[Pull Focus] (Povlačenje fokusa)
([Snap Movie] (Kratki film)) (253. str.)/[Quick AF] (Brzi auto. fokus) (162. str.)/[Eye Sensor
AF] (Auto. fokus senzora okulara) (58. str.)/[Stabilizer] (Stabilizator) (222. str.)/[Power
Zoom Lens] (Objektiv s električnim zumom) (228. str.)/Zum osjetljiv na dodir (229. str.)
Detalje o upotrebljavanom objektivu potražite na web-mjestu.
Najnovije informacije o kompatibilnim objektivima potražite u katalozima/na webmjestima.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Raspoloživi domet bljeskalice itd. razlikuje se ovisno o vrijednosti otvora blende objektiva
koji upotrebljavate.
• Fokalna duljina navedena na objektivu u uporabi udvostručuje se kada se prebaci na
fotoaparat s filmom od 35 mm.
(bit će ekvivalentna objektivu od 100 mm kada se upotrebljava objektiv od 50 mm).
Detalje o izmjenjivom 3D objektivu potražite na web-mjestu.
20
1. Prije uporabe
Upravljački program izmjenjivog objektiva
Za snimanje bez poteškoća preporučujemo ažuriranje upravljačkog programa izmjenjivog
objektiva na najnoviju inačicu.
• Najnovije informacije o upravljačkom programu ili preuzimanje upravljačkog programa
potražite na web-mjestu za podršku u nastavku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Da biste provjerili inačice upravljačkog programa izmjenjivog objektiva pričvrstite ga
na kućište fotoaparata i odaberite [Version Disp.] (Prikaz inačice) u izborniku [Setup]
(Postavljanje).
21
1. Prije uporabe
Kartice kompatibilne s uređajem
S ovim fotoaparatom mogu se upotrebljavati sljedeće vrste memorijskih kartica usklađene
sa standardom SD. (Te se memorijske kartice dalje u tekstu nazivaju kartica.)
SD-memorijska kartica
(512 MB do 2 GB)
SDHC-memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
SDXC-memorijska kartica
(48 GB do 128 GB)

• SDHC-memorijske kartice i SDXC-memorijske kartice
mogu se koristiti samo s kompatibilnim uređajima.
• Provjerite jesu li računalo i ostala oprema kompatibilni s
SDXC-memorijskim karticama. http://panasonic.net/avc/
sdcard/information/SDXC.html
• Uređaj je kompatibilan s SDHC/SDXC-memorijskim
karticama standarda UHS/UHS-II razreda brzine 3.
• Rad kartica na lijevom popisu potvrđen je s karticama
tvrtke Panasonic.
UHS-I/UHS-II standard je za brza sučelja za SD memorijske kartice. UHS-II podržava tri
puta veću teoretsku brzinu prijenosa od standarda UHS-I.
 Snimanje videozapisa/fotografija 4K i razredi brzine
Kartice se razlikuju prema formatu snimanja [Rec Format] (246. str.) i kvaliteti snimanja
[Rec Quality] (246. str.) videozapisa. Za snimanje fotografija 4K potrebna je kartica
razreda brzine koji podržava snimanje fotografija 4K. Koristite se karticom koja
zadovoljava sljedeća ograničenja
razreda brzine SD-kartice ili UHS-razreda brzine.
• Razred brzine SD-kartice i UHS-razred brzine standardi su brzine neprekinutog zapisivanja.
[Rec Format]
(Format snimanja)
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[AVCHD]
Sve
[MP4]
FHD/HD/VGA
[MP4]
4K
Snimanje fotografija 4K
Razred brzine
Razred 4 ili viši
UHS-razred brzine 3
UHS-razred brzine 3
• Najnovije informacije provjerite na sljedećem web-mjestu.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
22
Primjer oznake
2.
Priprema/Osnovne radnje
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu
• Preporučujemo da tijekom korištenja fotoaparatom pričvrstite vrpcu za nošenje na
ramenu da vam ne bi ispao.
1
Provucite vrpcu za nošenje na ramenu
kroz rupicu vrpce na kućištu fotoaparata.
a: Rupica za vrpcu za nošenje na ramenu
2
3
4
Provucite kraj vrpce za nošenje na
ramenu kroz prsten u smjeru strelice, a
potom ga provucite kroz kočnicu.
Provucite kraj vrpce za nošenje na
ramenu kroz rupu na drugoj strani
kočnice.
Povucite vrpcu za nošenje,
a zatim provjerite izlazi li.
• Izvedite korake od 1 do 4 i
pričvrstite drugu stranu vrpce za
nošenje na ramenu.
• Vrpcu za nošenje upotrebljavajte na ramenu.
– Vrpcu nemojte omotati oko vrata.
To može dovesti do ozljede ili nesreće.
• Nemojte ostavljati vrpcu za nošenje na ramenu u dohvatu djece.
– Može doći do nesreće ako im se slučajno omota oko vrata.
23
2. Priprema/Osnovne radnje
Punjenje baterije
 Baterije koje možete upotrebljavati s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom
vrlo slične izvornima. Neke od tih baterija nisu primjereno zaštićene prema
zahtjevima i regulativama o sigurnosti proizvoda. Postoji opasnost od požara ili
eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju ikakvih nezgoda
ili kvarova nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da biste bili sigurni
da upotrebljavate sigurne proizvode, preporučujemo uporabu originalnih
Panasonicovih baterija.
• Upotrebljavajte namjenski punjač i bateriju.
Punjenje
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Bateriju punite s pomoću punjača u zatvorenom prostoru.
1
2
Umetnite bateriju
pazeći pritom na
pravilan smjer.
Uključite punjač u
strujnu utičnicu.
Vrsta priključka
• Pokazatelj punjenja
zasvijetli
[CHARGE]
te punjenje započinje.
vrsta priključka vrsta
ulaza
a
24
Vrsta ulaza
2. Priprema/Osnovne radnje
 Pokazatelj punjenja [CHARGE]
On (Uklj.):
Punjenje u tijeku.
Off (Isklj.):
Punjenje završeno.
(Odspojite punjač iz strujne utičnice i izvadite bateriju nakon
završetka punjenja.)
• Ako pokazatelj punjenja [CHARGE] treperi
– Temperatura baterije previsoka je ili preniska. Preporučuje se ponovno punjenje
baterije u prostoru temperature između 10 ºC i 30 ºC.
– Kontakti punjača ili baterije prljavi su. U tom ih slučaju obrišite suhom krpom.
 Vrijeme punjenja
Vrijeme punjenja
Otprilike 140 min
• Prikazano vrijeme punjenja odnosi se na slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena.
Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o načinu upotrebe baterije.
Vrijeme punjenja baterije u toplim/hladnim uvjetima ili baterije koja nije upotrebljavana
dulje vrijeme može biti dulje od uobičajenog.
 Pokazatelj kapaciteta baterije
• Kada je baterija prazna, pokazatelj postaje crven i počinje treperiti.
(pokazatelj statusa također treperi)
Napunite bateriju ili je zamijenite napunjenom baterijom.
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
strujnog utikača.
U suprotnome može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili nastale
topline.
• Baterija se može dopuniti i prije nego što se do kraja istroši, ali se ne preporučuje učestalo
dopunjavanje dok je baterija u potpunosti napunjena.
(Može doći do karakterističnog oticanja baterije.)
25
2. Priprema/Osnovne radnje
Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija
Prema standardu CIPA u programu automatske ekspozicije
 Snimanje fotografija (pri korištenju monitorom)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 360 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 180 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 350 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 175 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 350 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 175 min
 Snimanje fotografija (pri korištenju tražilom)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 360 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 180 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 350 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 175 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 360 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 175 min
26
2. Priprema/Osnovne radnje
Uvjeti snimanja prema standardu CIPA
•
•
•
•
•
CIPA je kratica za [Camera & Imaging Products Association].
Temperatura: 23 ºC/Vlaga: 50 % relativne vlažnosti kad je uključen monitor/tražilo.
Upotreba Panasonicove SDHC-memorijske kartice.
Uporaba isporučene baterije.
Snimanje počinje 30 sekundi nakon uključivanja fotoaparata.
(Kod pričvršćivanja izmjenjivog objektiva kompatibilnog s funkcijom optičkog stabilizatora
])
slike, postavite optički stabilizator slike na [
• Snimanje jednom svakih 30 sekundi s punom jačinom bljeskalice kod svake druge snimke.
• Isključivanje fotoaparata nakon svakih 10 snimaka i ostavljanje sa strane dok se temperatura
baterije ne snizi.
Broj raspoloživih fotografija razlikuje se ovisno o intervalu između snimanja.
Kod dužih intervala smanjuje se broj raspoloživih fotografija.
[Na primjer, kada biste snimili po jednu fotografiju svake dvije minute, broj
fotografija smanjio bi se za otprilike četvrtinu navedenog broja fotografija (na
temelju snimanja jedne fotografije svakih 30 sekundi).]
27
2. Priprema/Osnovne radnje
 Snimanje videozapisa (pri korištenju monitorom)
[AVCHD] (Snimanje s kvalitetom fotografija postavljenom na [FHD/17M/50i])
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 130 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 65 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 130 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 65 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 130 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 65 min
[MP4] (Snimanje s kvalitetom fotografija postavljenom na [FHD/28M/50p])
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 130 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 65 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 120 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 60 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 120 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 60 min
28
2. Priprema/Osnovne radnje
[MP4] (Snimanje s kvalitetom fotografija postavljenom na [4K/100M/25p])
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 50 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 50 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Približno 50 min
• Navedena vremena vrijede pri temperaturi okoline od 23 ºC i vlazi od 50 % relativne
vlažnosti.
Imajte na umu da su navedena vremena približna.
• Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja jest vrijeme dostupno za snimanje pri ponavljanju radnji
kao što je uključivanje i isključivanje uređaja, započinjanje/zaustavljanje snimanja itd.
• Videozapisi u formatu AVCHD:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
• Videozapisi formata MP4 s kvalitetom snimanja ([Rec Quality]) [FHD], [HD] ili [VGA]:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi ili
veličina datoteke prelazi 4 GB.
– Budući da se datoteka povećava u formatu [FHD], snimanje u [FHD] formatu zaustavit će
se prije 29 minuta i 59 sekundi.
• Videozapisi formata MP4 s kvalitetom snimanja ([Rec Quality]) [4K]:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
(Možete nastaviti snimati bez prekida čak i ako je datoteka veća od 4 GB, ali datoteka
videozapisa podijelit će se i snimiti/reproducirati zasebno).
29
2. Priprema/Osnovne radnje
 Reprodukcija (pri korištenju monitora)
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Vrijeme reprodukcije
Približno 250 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Vrijeme reprodukcije
Približno 250 min
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Vrijeme reprodukcije
Približno 250 min
• Vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija razlikuju se ovisno o okruženju i uvjetima
upotrebe fotoaparata.
Na primjer, vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija smanjuju se u sljedećim slučajevima.
– U okolinama niskih temperatura kao što su skijališta.
– Kada se uzastopno upotrebljava bljeskalica.
• Kada vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja
baterije, moguće je da je vijek trajanja baterije istekao. Kupite novu bateriju.
30
2. Priprema/Osnovne radnje
Umetanje i vađenje kartice (neobavezna)/
baterije
• Provjerite je li uređaj isključen.
• Preporučujemo uporabu Panasonicove kartice.
1 1: Povucite ručicu za otpuštanje
u smjeru strelice.
2: Otvorite vrata pretinca za
karticu/bateriju.
• Uvijek upotrebljavajte originalne
Panasonicove baterije.
• Ako upotrebljavate baterije drugih
proizvođača, ne možemo jamčiti
kvalitetu ovog proizvoda.
2
Baterija: Budite oprezni oko
smjera umetanja baterije,
umetnite je do kraja dok ne
čujete zvuk zaključavanja i
tada provjerite je li zaključana
ručicom a.
Bateriju izvadite tako da
povučete ručicu a u smjeru
strelice.
Kartica: Čvrsto je gurnite do kraja dok ne čujete zvuk klika, pritom
pazeći na smjer umetanja.
Da biste izvadili karticu, gurnite je dok ne čujete zvuk klika te je
zatim ravno izvucite.
b: Nemojte dodirivati spojne kontakte kartice.
31
2. Priprema/Osnovne radnje
3 1: Zatvorite vrata pretinca za
karticu/bateriju.
2: Povucite ručicu za otpuštanje
u smjeru strelice.
• Bateriju izvadite nakon upotrebe.
(Baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji dulje vrijeme nakon punjenja.)
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat
se također zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Prije vađenja kartice ili baterije isključite fotoaparat i pričekajte dok se pokazatelj statusa u
potpunosti ne isključi.
(U suprotnom uređaj može prestati ispravno raditi, a sama se kartica može oštetiti ili se
snimljene fotografije mogu izbrisati.)
32
2. Priprema/Osnovne radnje
Kartica
Pristup kartici
Pokazatelj pristupa crvene je boje kada se fotografije
snimaju na karticu.
• Tijekom pristupanja (zapisivanje, čitanje i brisanje,
formatiranje itd.) nemojte isključivati uređaj, vaditi
bateriju, karticu ili odspajati prilagodnik za izmjeničnu
struju (neobavezan). Nadalje, fotoaparat nemojte izlagati vibracijama, udarcima ili
statičkom elektricitetu.
Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a uređaj može prestati ispravno
raditi.
Ako radnju ne možete izvršiti zbog vibracija, udaraca ili statičkog elektriciteta,
ponovite radnju.
• Ako prekidač za zaštitu od pisanja
postavite u položaj “LOCK” (Zaklj.),
neće biti moguće zapisivati, brisati ili formatirati podatke niti prikazivati ih
prema datumu snimanja. Ove radnje ponovno će postati dostupne kada
otključate prekidač.
• Uslijed djelovanja elektromagnetskih valova, statičkog elektriciteta ili kvara na
fotoaparatu ili kartici može doći do oštećenja ili gubitka podataka na kartici.
Preporučujemo da važne podatke pohranite na računalu i sl.
• Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece da ih ne bi progutala.
a
Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu prije snimanja fotografija s pomoću ovog uređaja.
Budući da se podaci više ne mogu vratiti nakon formatiranja, prethodno napravite
sigurnosne kopije potrebnih podataka.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Format] (Formatiranje)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Upotrebljavajte bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju
(neobavezan) (364. str.) tijekom formatiranja.
Tijekom formatiranja ne isključujte fotoaparat.
• Ako je kartica formatirana na računalu ili drugim uređajima, ponovno je formatirajte na
fotoaparatu.
• Ako se kartica ne može formatirati, pokušajte s drugom karticom prije nego što se obratite
tvrtki Panasonic.
33
2. Priprema/Osnovne radnje
Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja
 Broj raspoloživih fotografija
• Format [4:3], Kvaliteta [ A ]
[Picture Size] (Veličina slike)
L (16M)
M (8M)
S (4M)
• Format [4:3], Kvaliteta [
8 GB
890
1640
2800
16 GB
1810
3310
5670
32 GB
3630
6640
11360
64 GB
7260
13000
21480
8 GB
270
320
340
16 GB
550
640
700
32 GB
1110
1290
1410
64 GB
2230
2580
2800
A]
[Picture Size] (Veličina slike)
L (16M)
M (8M)
S (4M)
 Raspoloživo vrijeme snimanja (tijekom snimanja videozapisa)
• “h” je kratica za sat, “m” za minutu, a “s” za sekundu.
• Raspoloživo vrijeme snimanja jest ukupno vrijeme svih snimljenih videozapisa.
• [AVCHD]
[Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
[FHD/28M/50p]
[FHD/17M/50i]
[FHD/24M/25p]/[FHD/24M/24p]
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
36 m 00 s
1 h 00 m
43 m 00 s
1 h 15 m
2 h 00 m
1 h 25 m
2 h 30 m
4h5m
2 h 55 m
5 h 00 m
8 h 15 m
5 h 50 m
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
9 m 00 s
37 m 00 s
49 m 00 s
1 h 30 m
3 h 25 m
20 m 00 s
1 h 15 m
1 h 40 m
3 h 10 m
7 h 00 m
42 m 00 s
2 h 30 m
3 h 20 m
6 h 25 m
14 h 10 m
1 h 20 m
5 h 00 m
6 h 40 m
12 h 50 m
28 h 15 m
• [MP4]
[Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
[4K/100M/25p]/[4K/100M/24p]
[FHD/28M/50p]
[FHD/20M/25p]
[HD/10M/25p]
[VGA/4M/25p]
34
2. Priprema/Osnovne radnje
• Kada je temperatura okoline visoka ili se videozapis neprekidno snima, na fotoaparatu
] te on može prestati snimati kako bi se zaštitio. Pričekajte da se
se može prikaza[
fotoaparat ohladi.
• Ovisno o uvjetima snimanja i vrsti kartice, razlikuju se broj raspoloživih fotografija i
raspoloživo vrijeme snimanja.
• Videozapisi u formatu AVCHD:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
• Videozapisi formata MP4 s kvalitetom snimanja ([Rec Quality]) [FHD], [HD] ili [VGA]:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi
ili veličina datoteke prelazi 4 GB.
– Budući da se datoteka povećava u formatu [FHD], snimanje u [FHD] formatu zaustavit
će se prije 29 minuta i 59 sekundi.
• Videozapisi formata MP4 s kvalitetom snimanja ([Rec Quality]) [4K]:
Snimanje se zaustavlja kada vrijeme neprekidnog snimanja premaši 29 minuta i 59 sekundi.
(Možete nastaviti snimati bez prekida čak i ako je datoteka veća od 4 GB, ali datoteka
videozapisa podijelit će se i snimiti/reproducirati zasebno).
• Maksimalno raspoloživo vrijeme neprekinutog snimanja prikazuje se na zaslonu.
Promjena prikaza broja raspoloživih fotografija i raspoloživog vremena
snimanja
[MENU] >
min.)
[Custom] (Prilagođeno) > [Remaining Disp.] (Prikaz preostalih slika/
] ([Remaining Shots] (Preostale slike)):
[
Ovom se funkcijom prikazuje broj raspoloživih
fotografija.
] ([Remaining Time] (Preostalo vrijeme)):
[
Ovom se funkcijom prikazuje preostalo vrijeme za
snimanje videozapisa.
• Ako je preostalo više od 10000 fotografija, prikazat
će se oznaka [9999+].
a
b
Broj raspoloživih fotografija
Raspoloživo vrijeme snimanja
35
2. Priprema/Osnovne radnje
Pričvršćivanje/Uklanjanje objektiva
Zamjenom objektiva povećavaju se mogućnosti snimanja fotografija i unapređuje se
užitak fotografiranja. Zamijenite objektiv na sljedeći način.
• Provjerite je li fotoaparat isključen.
• Objektive mijenjajte na mjestima na kojima nema mnogo prljavštine ili prašine. Upute za
uklanjanje prljavštine ili prašine s objektiva potražite na 403. str.
Pričvršćivanje objektiva
1
Okrenite stražnji poklopac objektiva a i poklopac kućišta b u
smjeru strelice da biste ih odvojili.
• Ne stavljajte ruke u navoj.
2
Poravnajte oznake za postavljanje objektiva c i zakrenite objektiv u
smjeru strelice dok ne klikne.
• Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva
kad pričvršćujete objektiv.
• Nemojte pričvršćivati objektiv dok ga držite ukoso u odnosu na kućište fotoaparata jer
se može ogrebati.
d
• Preporučuje se da pričvrstite poklopac objektiva ili MC-zaštitnik (neobavezan) da biste
zaštitili površinu objektiva pri nošenju. (364. str.)
36
2. Priprema/Osnovne radnje
Skidanje objektiva
• Pričvrstite poklopac objektiva.
Dok pritišćete gumb za otpuštanje objektiva
a, zakrećite objektiv prema strelici dok se ne
zaustavi i tada ga skinite.
a
Gumb za otpuštanje objektiva
• Kad uklanjate objektiv s kućišta fotoaparata, pobrinite se da pričvrstite poklopac kućišta na
kućište fotoaparata i pričvrstite stražnji poklopac objektiva na objektiv.
Uključivanje/isključivanje otpuštanja zatvarača bez objektiva.
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Shoot w/o Lens] (Okidanje bez objektiva)
[ON] (Uklj.):
Zatvarač će raditi neovisno o objektivu na uređaju.
[OFF] (Isklj.):
Zatvarač neće raditi kad nema spojenog objektiva na kućištu
fotoaparata ili kad nije ispravno spojen.
• Kad se koristite prilagodnikom za navoj Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R, neobavezan),
postavite ga na [ON] (Uklj.).
Radnje zuma
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS1442A/
H-FS45150/H-FS14140)
Zakrenite prsten za zumiranje objektiva.
Tele
Wide
• Ako upotrebljavate zum nakon fokusiranja na objekt,
objekt može biti malo izvan fokusa. Prvo zumirajte.
• Možete pojačati teleskopski efekt postavljanjem
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) (Fotografija),
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) (Videozapis) i [Digital Zoom] (Digitalni zum).
(225. str.)
a
b
37
2. Priprema/Osnovne radnje
Pričvršćivanje sjenila objektiva
Prilikom snimanja uz jako pozadinsko osvjetljenje moglo bi doći do nepravilne refleksije
unutar objektiva. Sjenilo objektiva smanjuje pojavu neželjenog osvjetljenja i smanjuje pad
kontrasta na snimljenim fotografijama. Sjenilo objektiva uklanja višak svjetlosti i povećava
kvalitetu slike.
Pričvršćivanje sjenila objektiva (u obliku cvijeta) isporučenog s izmjenjivim
objektivom (H-FS1442A/H-FS14140)
Držite sjenilo objektiva tako da prste stavite kako
je prikazano na slici.
• Pazite kako držite sjenilo objektiva da se ne bi
savilo.
1
Poravnajte oznaku a ( ) na sjenilu
objektiva s oznakom na vrhu objektiva.
2
Okrećite sjenilo objektiva u smjeru strelice
dok ne sjedne na svoje mjesto i poravnajte
oznaku b (
) na sjenilu objektiva s
oznakom na vrhu objektiva.
38
2. Priprema/Osnovne radnje
 Izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Pričvršćivanje sjenila objektiva isporučenog s izmjenjivim objektivom (H-FS45150)
1
Poravnajte oznaku a ( ) na sjenilu objektiva
s oznakom na vrhu objektiva.
2
Okrećite sjenilo objektiva u smjeru strelice
dok ne sjedne na svoje mjesto i poravnajte
oznaku b (
) na sjenilu objektiva s
oznakom na vrhu objektiva.
Privremeno pohranjivanje sjenila objektiva
1
2
3
Okrenite sjenilo objektiva u smjeru strelice da biste ga odvojili.
Poravnajte oznaku c ( ) na sjenilu objektiva s oznakom na vrhu objektiva.
Okrećite sjenilo objektiva u smjeru strelice dok ne sjedne na svoje mjesto.
39
2. Priprema/Osnovne radnje
Otvaranje monitora/Podešavanje monitora
U trenutku kupnje fotoaparata monitor se nalazi u kućištu fotoaparata.
Izvucite monitor kako je prikazano u nastavku.
1
2
3
Otvorite monitor. (Maksimalno 180º)
Može se zakrenuti unaprijed za 180º.
Vratite monitor u početni položaj.
• Monitor okrećite samo nakon što ste ga dovoljno otvorili i pazite da ne primijenite
preveliku silu jer se može oštetiti.
 Snimanje iz kuta
Monitor prema potrebi možete zakretati. To je korisno jer podešavanjem monitora možete
snimati fotografije iz raznih kutova.
• Nemojte prekrivati pomoćnu lampicu za automatski fokus prstima ili drugim predmetima.
Snimanje fotografija iz visokog kuta
Snimanje fotografija iz niskog kuta
• Kada se ne koristite monitorom, preporučujemo da ga zatvorite sa zaslonom okrenutim
prema unutra da biste spriječili ulazak prljavštine i ogrebotine.
40
2. Priprema/Osnovne radnje
Postavljanje datuma/vremena (Postavljanje sata)
• Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije postavljeno.
1
Uključite fotoaparat.
• Kada je fotoaparat uključen, pokazatelj statusa
zasvijetli zeleno.
• Ako se ne prikazuje zaslon za odabir jezika, prijeđite na
4 korak.
1
2
3
4
5
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali jezik i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali stavke
(godina, mjesec, dan, sat, minuta) i pritisnite
/ da biste ih postavili.
Lokalno vrijeme
Vrijeme na odredištu putovanja
• Možete odustati od postavljanja sata pritiskom na
].
[
a
b
Postavljanje redoslijeda prikaza i formata vremena.
• Da biste prikazali zaslon za postavljanje redoslijeda/
vremena, odaberite [Style] (Stil) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
6
7
8
9
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)
da biste ih postavili.
Kada se prikaže [The clock setting has been completed.] (Dovršeno
je postavljanje sata.), pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Kada se prikaže [Please set the home area]
(Postavite lokalno područje), pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali lokalno područje
i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
41
2. Priprema/Osnovne radnje
Ponovno podešavanje sata
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata) u izborniku [Setup] (Postavljanje). (63. str.)
• Sat se može poništiti na način prikazan u 5 i 6 koraku na 41. str.
• Postavke sata ostaju pohranjene 3 mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak i bez
baterije.
• (Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, napunjenu bateriju ostavite 24 sata u
uređaju.)
• Ako sat nije postavljen, pravilan datum neće biti moguće ispisati ako ga upišete na
fotografiju s pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) niti će ga se moći ispisati u
fotografskom studiju.
Podešavanje dioptrije
Podesite dioptriju da odgovara vašim potrebama tako
da jasnije možete vidjeti znakove prikazane u tražilu.
42
2. Priprema/Osnovne radnje
Osnovne radnje
Savjeti za snimanje dobrih fotografija
Fotoaparat držite nježno s oba dlana dok su vam ruke mirno položene sa
strane, a stopala blago razmaknuta.
• Nemojte prekrivati bljeskalicu, pomoćnu lampicu za automatski fokus , mikrofon
prstima ili drugim predmetima.
ili zvučnik
• Prilikom pritiska na okidač nemojte pomicati fotoaparat.
• Obavezno skinite poklopac objektiva tijekom snimanja.
• Tijekom fotografiranja pazite da vaš položaj bude stabilan i da se ne sudarite s drugom
osobom, predmetom i sl.
a
b
c
 Prepoznavanje usmjerenosti fotoaparata
(funkcija Prepoznavanja smjera)
Ova funkcija prepoznaje okomitu usmjerenost kada snimate
fotoaparatom koji je okrenut okomito.
Prilikom reprodukcije snimke ona se automatski prikazuje
okrenuta okomito. (Dostupno samo ako je funkcija [Rotate
Disp.] (Zakretanje prikaza) (284. str.) postavljena na [ON] (Uklj.)
• Prilikom snimanja ovim uređajem prepoznavanje smjera može se izvesti čak i ako
upotrebljavate objektiv koji nije kompatibilan s funkcijom prepoznavanja smjera.
• Kada fotoaparat držite okomito te ga značajno naginjete prema dolje ili prema gore tijekom
snimanja, funkcija prepoznavanja smjera možda neće ispravno raditi.
• Videozapisi snimljeni uz okomito držanje fotoaparata ne prikazuju se okomito.
• Datoteke 4K snimljene u nizu s pomoću funkcije Fotografija 4K ne prikazuju se okomito.
43
2. Priprema/Osnovne radnje
Okidač (Snimanje fotografija)
Okidač radi u dva koraka. Da biste snimili fotografiju, pritisnite ga.
Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali.
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
Pokazatelj fokusa
• Prikazuju se vrijednost otvora blende i brzina zatvarača.
(Treperit će crveno svjetlo ako nije postignuta točna
ekspozicija, osim kada je postavljena bljeskalica.)
• Pokazatelj fokusa prikazuje se kad je objekt u fokusu. (Kad
objekt nije u fokusu, pokazatelj treperi)
a
b
c
Pritisnite okidač do kraja (pritisnite ga jače)
i snimite fotografiju.
• Kada je slika pravilno fokusirana, fotografija će se snimiti jer je funkcija [Focus/
Release Priority] (Fokus/Prioritet kod otpuštanja) (164. str.) isprva postavljena na
[FOCUS] (Fokus).
• Raspon fokusa razlikuje se ovisno o objektivu kojim se koristite.
Kada se upotrebljava izmjenjivi
objektiv (H-FS1442A)
0,2 m do ∞ (od referentne linije udaljenosti fokusa)
(žarišna duljina 14 mm do 20 mm)
0,3 m do ∞ (od referentne linije udaljenosti fokusa)
(žarišna duljina 21 mm do 42 mm)
Kada se upotrebljava izmjenjivi
objektiv (H-FS45150)
0,9 m do ∞ (od referentne linije udaljenosti fokusa)
Kada se upotrebljava izmjenjivi
objektiv (H-FS14140)
0,3 m do ∞ (od referentne linije udaljenosti fokusa)
(žarišna duljina 14 mm do 21 mm)
0,5 m do ∞ (od referentne linije udaljenosti fokusa)
(žarišna duljina 22 mm do 140 mm)
• Ako pritisnete okidač dopola, fotoaparat će se odmah pripremiti za snimanje, čak i tijekom
rada u izborniku ili reprodukcije slika.
44
2. Priprema/Osnovne radnje
Prikazivanje fotografije odmah nakon snimanja
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Auto Review] (Auto. prikaz)
[Duration Time]
(Vrijeme trajanja)
[Playback Operation
Priority] (Prioritet
radnje reprodukcije)
Postavite trajanje prikaza fotografije nakon što je snimite.
[HOLD] (Zadržavanje):
Fotografije će se prikazivati dok ne pritisnete okidač dopola.
[5SEC]/[4SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF] (Isklj.)
[ON]
Promjena prikaza zaslona za reprodukciju, brisanje
(Uklj.)
fotografija itd. može se izvesti tijekom [Auto Review] (Auto.
prikaz).
[OFF]
Radnje gumba tijekom funkcije [Auto Review] (Auto. prikaz)
(Isklj.)
postaju jednake onima pri snimanju.
• Kada je [Duration Time] (Vrijeme trajanja) postavljeno na [HOLD] (Zadržavanje), funkcija
[Playback Operation Priority] (Prioritet radnje reprodukcije) fiksno je postavljena na [ON]
(Uklj.).
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije Fotografija 4K, postavke dostupne za [Duration Time]
(Vrijeme trajanja) u [Auto Review] (Auto. prikaz) mijenjaju se u [ON] (Uklj.) i [OFF] (Isklj.).
Funkcija [Playback Operation Priority] (Prioritet radnje reprodukcije) fiksno je postavljena na
[ON] (Uklj.).
Gumb za videozapise (Snimanje videozapisa)
Da biste počeli ili prestali snimati videozapis, pritisnite gumb za videozapise.
Počnite snimati pritiskom na gumb za
videozapise.
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom gumba
za videozapise.
45
2. Priprema/Osnovne radnje
Funkcijski kotačić (Odabir načina snimanja)
Odaberite način rada zakretanjem funkcijskog
kotačića.
• Funkcijski kotačić polagano zakrećite da biste odabrali
željeni način.
Inteligentni automatski način rada (83. str.)
Snimanje objekata uz postavke koje fotoaparat automatski određuje.
Prošireni inteligentni automatski način rada (90. str.)
Možete podesiti svjetlinu i nijansu boje u inteligentnom automatskom načinu
rada.
Program automatske ekspozicije (92. str.)
Snimanje u skladu s vrijednosti otvora blende i brzinom zatvarača koje postavlja
fotoaparat.
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende (95. str.)
Brzina zatvarača automatski se određuje prema vrijednosti otvora blende koju
postavite.
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača (96. str.)
Vrijednost otvora blende automatski se određuje prema vrijednosti brzine
zatvarača koju postavite.
Ručno podešavanje ekspozicije (97. str.)
Ekspozicija se podešava prema vrijednosti otvora blende i brzini zatvarača koji
se podešavaju ručno.
Način kreativnog videozapisa (126. str.)
Snimanje videozapisa s ručno postavljenom vrijednosti otvora blende i brzinom
zatvarača.

Ne možete snimati fotografije.
Prilagođeni način rada (128. str.)
Snimanje fotografija s pomoću prethodno memoriranih postavki.
Način panoramskog snimanja (102. str.)
Ovaj način rada omogućuje snimanje panoramskih fotografija.
Scenski način rada (105. str.)
Ovaj način rada omogućuje snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se
snima.
Način kreativnog upravljanja (115. str.)
Snimanje uz provjeru efekta slike.
46
2. Priprema/Osnovne radnje
Prednji kotačić/Stražnji kotačić
Zakretanje:
Odabir stavki ili podešavanje vrijednosti obavlja se tijekom različitih postavljanja.
• U ovim uputama za uporabu radnje stražnjeg/prednjeg kotačića opisane su na sljedeći način:
npr.: Zakretanje stražnjeg kotačića ulijevo ili
udesno
npr.: Zakretanje prednjeg kotačića ulijevo ili
udesno
Omogućuje postavljanje vrijednosti otvora blende, brzine zatvarača i drugih postavki kada
ste u načinima rada
/
/ /
.
Funkcijski kotačić
Prednji kotačić
Stražnji kotačić
(92. str.)
Promjena vrijednosti
Promjena vrijednosti
(95. str.)
Vrijednost otvora blende
Vrijednost otvora blende
(96. str.)
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
(97. str.)
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
• Možete mijenjati načine rada prednjeg i stražnjeg kotačića u [Dial Set.] (Postavke kotačića) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno). (49. str.)
47
2. Priprema/Osnovne radnje
Privremena promjena stavki dodijeljenih prednjem/stražnjem kotačiću ([Dial
Operation Switch] (Prekidač za upravljanje kotačićem))
Možete privremeno promijeniti stavke dodijeljene prednjem/
stražnjem kotačiću s pomoću funkcijskog gumba kojemu je
dodijeljen [Dial Operation Switch] (Prekidač za upravljanje
kotačićem).
U trenutku kupnje [Dial Operation Switch] (Prekidač za
upravljanje kotačićem) dodijeljen je gumbu [Fn11] (Funkcija 11). (70. str.)
a
Funkcijski gumb [Fn11] (Funkcija 11)
Scene i preporučene postavke
U nastavku su navedeni primjeri preporučenih postavki za dodjelu prednjeg/stražnjeg
kotačića za scene.
Scene sa složenim
izvorima svjetla i
kontrastom (mjesta
u blizini prozora
i sl.)
Snimanje
s pomoću
bljeskalice
Preporučene postavke
• Prednji kotačić: [White Balance] (Balans
bijele boje)
• Stražnji kotačić: [Sensitivity] (Osjetljivost)
Preporučene postavke
Postavite ton boje promjenom postavke
[White Balance] (Balans bijele boje) s
pomoću prednjeg kotačića, a zatim
postavite ISO-osjetljivost promjenom
postavke [Sensitivity] (Osjetljivost) s pomoću
stražnjeg kotačića dok provjeravate brzinu i
buku zatvarača. (Zadane postavke)
Postavite metodu jačine bljeskalice
promjenom postavke [Flash Mode] (Način
rada bljeskalice) s pomoću prednjeg
kotačića, a zatim precizno podesite jačinu
bljeskalice promjenom postavke [Flash
Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) s pomoću
stražnjeg kotačića.
• Prednji kotačić: [Flash Mode] (Način rada
bljeskalice)
• Stražnji kotačić: [Flash Adjust.]
(Podešavanje bljeskalice)
• Stavke koje će se privremeno dodijeliti prednjem/stražnjem kotačiću možete postaviti u
[Dial Operation Switch Setup] (Postavljanje prekidača za upravljanje kotačićem) u [Dial Set.]
(Postavke kotačića) u izborniku [Custom] (Prilagođeno). (49. str.)
1
Pritisnite [Fn11] (Funkcija 11).
2
Okrećite prednji/stražnji kotačić dok se prikazuje
vodič.
• Prikazat će se vodič sa stavkama koje su privremeno
dodijeljene prednjem/stražnjem kotačiću.
• Ako se ne izvedu nikakve radnje, vodič će nestati nakon
nekoliko sekundi.
• Promijenit će se postavka stavke dodijeljene kotačiću
koji ste okrenuli. Za promjenu postavke stavke
dodijeljene drugom kotačiću okrenite taj kotačić.
48
2. Priprema/Osnovne radnje
3
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) i postavite.
• Kada se prikaže zaslon za snimanje, vraćaju se izvorne postavke dodjeljivanja funkcija
kotačićima.
• Ovaj korak možete obaviti i izvođenjem jedne od radnji navedenih u nastavku:
– pritisnite okidač dopola.
– Pritisnite [Fn11] (Funkcija 11).
• Stavke koje su privremeno dodijeljene prednjem/stražnjem kotačiću mogu se upotrebljavati
samo dok se prikazuje vodič (1 korak) ili zaslon za postavljanje (2 korak). Ako se prikaže
izbornik ili se isključi fotoaparat tijekom podešavanja, vraćaju se izvorne postavke
dodjeljivanja funkcija.
Postavljanje načina rada prednjeg i stražnjeg kotačića
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Dial Set.] (Postavljanje kotačića)
Stavka
Opis postavki
Dodjeljuje radnje vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača u načinu
rada ručne ekspozicije
[Assign Dial (F/SS)]
(Dodjeljivanje funkcija
kotačićima (otvor blende/
brzina zatvarača))
[
]:
Dodjeljuje vrijednosti otvora blende prednjem kotačiću, a brzinu
zatvarača stražnjem kotačiću.
[
]:
Dodjeljuje brzinu zatvarača prednjem kotačiću, a vrijednost otvora
blende stražnjem kotačiću.
[Rotation (F/SS)] (Zakretanje Mijenja smjer zakretanja kotačića za podešavanje vrijednosti otvora
blende i brzine zatvarača.
(otvor blende/brzina
[
]/[
]
zatvarača))
[Exposure Comp.]
(Kompenzacija ekspozicije)
Dodjeljuje kompenzaciju ekspozicije prednjem ili stražnjem kotačiću
tako da je možete direktno podesiti.
[
] (Prednji kotačić)/[
] (Stražnji kotačić)/[OFF] (Isklj.)
[Dial Operation Switch
Setup] (Postavljanje
prekidača za upravljanje
kotačićem)
Postavlja stavke koje će se privremeno dodijeliti prednjem/stražnjem
kotačiću kada pritisnete funkcijski gumb kojem je dodijeljen [Dial
Operation Switch] (Prekidač za upravljanje kotačićem). [
] ([Front
dial operation] (Upravljanje prednjim kotačićem))/[
] ([Rear dial
operation] (Upravljanje stražnjim kotačićem))
• Stavke koje se mogu postaviti jesu sljedeće.
– [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i
– [Sensitivity] (Osjetljivost) (175. str.)
– [White Balance] (Balans bijele boje)
potamnjivanje) (135. str.)
– [i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
(136. str.)
– [AF Mode/MF] (Način automatskog
(143. str.)
fokusa/Ručni fokus) (151. str.)
– [i.Resolution] (i.Razlučivost)
(143. str.)
– [Photo Style] (Stil fotografije)
(130. str.)
– [Flash Mode] (Način rada
bljeskalice) (234. str.)
– [Filter Select] (Odabir filtra) (115.,
132. str.)
– [Flash Adjust.] (Podešavanje
bljeskalice) (237. str.)
– [Aspect Ratio] (Format) (140. str.)
– [4K PHOTO] (Fotografija 4K)
(185. str.)
• Funkcija [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje) upotrebljava
oba kotačića. Automatski će se dodijeliti obama kotačićima kada je
dodijelite bilo kojem od njih.
49
2. Priprema/Osnovne radnje
Kursorski gumbi/Gumb [MENU/SET] (Izbornik/Postavke)
Pritiskom na kursorski gumb:
odabiru se stavke ili se postavljaju vrijednosti itd.
Pritiskom na [MENU/SET] (Izbornik/Postavi):
Potvrđuje se sadržaj postavki itd.
• U ovim se uputama za uporabu smjer gore, dolje, lijevo i
desno na kursorskom gumbu opisuje kao ///.
Čak i kad se fotoaparatom upravlja s pomoću zaslona
osjetljivog na dodir, moguće je upravljanje i kursorskim
gumbom i gumbom [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) ako se
prikazuje vodič poput ovog s desne strane.
S pomoću gumba možete podešavati postavke i birati stavke
čak i na zaslonima s izbornicima itd., na kojima vodič nije
prikazan.
• Možete isključiti kursorske gumbe i gumb [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi) dodjeljivanjem mogućnosti [Cursor Button
Lock] (Zaključavanje kursorskog gumba) funkcijskom gumbu.
(70. str.)
50
2. Priprema/Osnovne radnje
Gumb [DISP.] (Prikaz) (Promjena prikazanih informacija)
Pritisnite [DISP.] (Prikaz) za promjenu informacija prikazanih
na zaslonu.
U načinu snimanja
] (stil monitora) i [
] (stil tražila) za svaki zaslon prikaza
• Možete odabrati između [
monitora i tražila s pomoću [Monitor Disp. Style] (Stil prikaza monitora) i [LVF Disp.Style]
(Način prikaza optičkog tražila) u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
([
] stil monitora)
• Zaslon će se mijenjati kako slijedi:
(Primjer prikaza monitora)
S informacijama1
Bez informacija
S informacijama
(prikaz senzora
nagiba)1
Bez informacija
(prikaz senzora
nagiba)
Isključen
Informacije o
snimanju na
monitoru 2
1 Histogrami se prikazuju kada je [Histogram] u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljen
na [ON] (Uklj.).
Također je moguće prikazati mjerač ekspozicije postavljanjem funkcije [Expo.Meter]
(Mjerač ekspozicije) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na [ON] (Uklj.). (93. str.)
2 Prikazuje se kada je [Monitor Info. Disp.] (Prikaz informacija na zaslonu) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno) postavljen na [ON] (Uklj.).
Postavke se mogu izravno podesiti dodirom na svaku stavku prikazanu na zaslonu.
51
2. Priprema/Osnovne radnje
([
] stil tražila)
• Zaslon će se mijenjati kako slijedi:
(Primjer prikaza na tražilu)
S informacijama
(detaljne
informacije)

S informacijama
S informacijama
(detaljne
informacije, prikaz
senzora nagiba)
S informacijama
(prikaz senzora
nagiba)
Histogrami se prikazuju kada je [Histogram] u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljen
na [ON] (Uklj.). (53. str.)
Također je moguće prikazati mjerač ekspozicije postavljanjem funkcije [Expo.Meter]
(Mjerač ekspozicije) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na [ON] (Uklj.). (93. str.)
• Ako protekne približno 1 minuta bez izvršavanja radnji, prikaz će nestati.
Da bi se prikaz ponovno pojavio, pritisnite [DISP.] (Prikaz) ili dodirnite monitor.
Promjena načina prikaza monitora
[MENU] >
[
[
[Custom] (Prilagođeno) > [Monitor Disp. Style] (Stil prikaza monitora)
]: stil tražila
]: stil monitora
Promjena načina prikaza monitora
[MENU] >
tražila)
[
[
[Custom] (Prilagođeno) > [LVF Disp.Style] (Način prikaza optičkog
]: stil tražila
]: stil monitora
52
2. Priprema/Osnovne radnje
Prikazivanje/neprikazivanje histograma
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Histogram] > [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Možete postaviti položaj pritiskom na ///.
• Upravljanje izravnim dodirom moguće je i sa zaslona za
snimanje.
• Histogram je grafikon koji prikazuje svjetlinu uz vodoravnu os
(crno-bijelo) i broj piksela na svakoj razini svjetline na okomitoj osi.
Tako možete jednostavno provjeriti ekspoziciju fotografije.
tamna
svijetla
• Kada se snimljena slika i histogram ne poklapaju u sljedećim
uvjetima, histogram je narančaste boje.
– Kada je vrijednost pomoći pri ručnoj ekspoziciji različita od [±0] tijekom kompenzacije
ekspozicije ili u načinu ručne ekspozicije
– kada je aktivirana bljeskalica
– kada nije postignuta odgovarajuća ekspozicija
– kada se svjetlina zaslona ne prikazuje pravilno na tamnim mjestima.
• Histogram je približna vrijednost u načinu snimanja.
• Histogram prikazan na ovom fotoaparatu nije isti kao histogrami u programima za uređivanje
slika koji se upotrebljavaju na računalima i sl.
a
b
Prikazivanje/neprikazivanje linija usmjerenosti
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Guide Line] (Linije usmjerenosti) >
[ ]/[
]/[ ]/[OFF] (Isklj.)
• Linija usmjerenosti ne prikazuje se u načinu panoramskog snimanja.
], položaji linija usmjerenosti mogu se
Kada je postavljeno [
postaviti pritiskom na ///.
• Možete i izravno postaviti položaj dodirom [ ] na liniji usmjerenosti
na zaslonu za snimanje.
Prikazivanje/neprikazivanje podataka o snimanju na zaslonu monitora
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Monitor Info. Disp.] (Prikaz informacija na
monitoru) > [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
53
2. Priprema/Osnovne radnje
 Prikaz senzora nagiba
Kada se prikazuje senzor nagiba, jednostavno možete ispraviti nagib fotoaparata itd.
1
2
Pritisnite [DISP.] (Prikaz) za prikaz senzora nagiba.
Provjerite nagib fotoaparata.
Vodoravno:
Ispravljanje nagiba ulijevo
Okomito:
Ispravljanje nagiba prema dolje
• Kada je nagib fotoaparata malen, pokazatelj postaje zelen.
• Kod snimanja s okomitim usmjerenjem, zaslon automatski postaje okomito usmjeren.
a
b
• Čak i nakon ispravljanja nagiba postoji mogućnost pogreške od otprilike ±1 °.
• Kada je funkcijski gumb postavljen na [Level Gauge] (Mjerač razine), prikaz senzora nagiba
može se uključiti/isključiti pritiskom na funkcijski gumb.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• prikaz senzora nagiba možda neće biti ispravno prikazan kad je uređaj u pokretu.
• Pri većem nagibu prema gore ili prema dolje radi snimanja prikaz senzora nagiba možda
neće biti ispravan, a funkcija prepoznavanja smjera (43. str.) možda neće ispravno raditi.
54
2. Priprema/Osnovne radnje
U načinu reprodukcije
• Zaslon će se mijenjati kako slijed i:
S informacijama
1
Prikaz detaljnih
informacija2
Prikaz
histograma2
Bez informacija
(prikaz bijelog
zasićenog
područja)1, 2, 3, 4
Bez
informacija4
1 Ako protekne približno 1 minuta bez izvršavanja radnji, prikaz će nestati.
Da bi se prikaz ponovno pojavio, pritisnite [DISP.] (Prikaz) ili dodirnite monitor.
2 Ne prikazuje se pri upotrebi zumiranja tijekom reprodukcije ili pri reprodukciji videozapisa,
uzastopnoj reprodukciji, panoramskoj reprodukciji ili prikazu u nizu.
3 Prikazuje se ako je [Highlight] (Bijelo zasićeno područje) (56. str.) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) postavljeno na [ON] (Uklj.).
] i ostale ikone osjetljive na
4 Ako se nekoliko sekundi ne izvrši nikakva radnja, nestat će [
dodir.
• Histogram se prikazuje u crvenoj (R), zelenoj (G), plavoj (B) boji te kao osvjetljenje (Y) tijekom
reprodukcije.
55
2. Priprema/Osnovne radnje
Prikazivanje/neprikazivanje bijelih zasićenih područja
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Highlight] (Bijelo zasićeno područje) >
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Kada je aktivirana funkcija automatskog prikaza ili pri reprodukciji, bijela zasićena
područja trepere u crnoj i bijeloj boji.
To ne utječe na snimljenu sliku.
• Ako postoje bijela zasićena područja,
preporučujemo da kompenzirate ekspoziciju
prema negativnoj vrijednosti (173. str.) u odnosu
na histogram (53. str.) i zatim ponovno snimite
fotografiju. Tako možete dobiti fotografiju bolje
kvalitete.
• Ovo neće raditi u načinu indeksne reprodukcije,
kalendarske reprodukcije ili za vrijeme zumiranja
tijekom reprodukcije.
56
[ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
2. Priprema/Osnovne radnje
Gumb [LVF] (Optičko tražilo) (Promjena monitora/tražila)
Pritisnite [LVF] (Optičko tražilo) da biste se prebacivali između monitora i tražila.
a
b
gumb [LVF] (Optičko tražilo)
Senzor okulara
Gumb [LVF] (Optičko tražilo)/[Fn5] (Funkcija 5) može se
upotrebljavati na dva načina, kao [LVF] (Optičko tražilo) ili
kao [Fn5] (Funkcija 5).
Ovaj se gumb može upotrebljavati kao gumb [LVF]
(Optičko tražilo) u trenutku kupnje.
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na 70. str.
Pritisnite [LVF] (Optičko tražilo).
• Monitor/tražilo mijenjat će se kako slijedi:
Automatsko prebacivanje
između monitora/tražila

Prikaz tražila
Prikaz monitora
Ako je [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
postavljeno na [ON] (Uklj.), fotoaparat automatski prilagođava fokus kad je senzor okulara
uključen. (58. str.)
 Napomene o automatskom prebacivanju između tražila/monitora
Automatsko prebacivanje između tražila/monitora omogućuje senzoru okulara da
automatski prebaci prikaz na tražilo kada mu se približi oko ili neki predmet.
• Senzor okulara možda neće pravilno raditi, ovisno o obliku vaših naočala i načinu na koji
držite fotoaparat ili ako je oko okulara jarka svjetlost. U tom slučaju, pritisnite [LVF] (Optičko
tražilo) za promjenu prikaza.
• Tijekom reprodukcije videozapisa ili prikaza u nizu, prikaz se neće automatski prebaciti na
tražilo sa senzorom okulara.
57
2. Priprema/Osnovne radnje
Postavljanje osjetljivosti senzora okulara i automatskog prebacivanja prikaza
između monitora i tražila
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Eye Sensor] (Senzor okulara)
[Sensitivity]
(Osjetljivost)
Postavlja osjetljivost senzora okulara.
[HIGH] (Visoko)/[LOW] (Nisko)
Postavlja način prebacivanja između monitora i tražila.
[LVF/Monitor
[LVF/MON AUTO] (Automatsko prebacivanje između tražila i monitora)/
Switch]
[LVF] (tražilo)/[MON] (monitor)
(Prebacivanje
• Ako pritisnete [LVF] (Optičko tražilo) da biste promijenili zaslon, postavka
između tražila i
[LVF/Monitor Switch] (Prebacivanje između tražila i monitora) također će
monitora)
se promijeniti.
Automatsko podešavanje/nepodešavanje fokusa kada se senzor okulara
aktivira
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora
okulara) > [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Kada se fokus postigne s pomoću funkcije [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara), ne
čuju se zvučni signali.
• [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara) možda neće raditi u slabo osvijetljenim
uvjetima.
• [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara) isključuje se u sljedećim uvjetima:
– kod objektiva koji imaju samo funkciju ručnog fokusiranja
– kod nekih objektiva Four Thirds
58
2. Priprema/Osnovne radnje
Zaslon osjetljiv na dodir (Upravljanje dodirom)
Zaslon osjetljiv na dodir prepoznaje električna svojstva ljudskog tijela. Izravno dodirnite
zaslon prstom.
 Dodir
Dodirivanje i otpuštanje zaslona osjetljivog na dodir.
• Kada odabirete značajke na zaslonu osjetljivom na
dodir, dodirnite sredinu željene ikone.
 Povlačenje
Kretnja bez otpuštanja zaslona osjetljivog na dodir.
Može se upotrebljavati i za prelazak na sljedeću sliku
tijekom reprodukcije itd.
 Približavanje i udaljavanje prstiju
(uvećavanje/smanjivanje)
Na zaslonu osjetljivom na dodir udaljite dva
spojena prsta (uvećavanje) ili približite dva
razdvojena prsta (smanjivanje).
59
2. Priprema/Osnovne radnje
Uključivanje/isključivanje upravljanja dodirom
[MENU] >
dodirom)
[Custom] (Prilagođeno) > [Touch Settings] (Postavke upravljanja
• Kada je postavljeno na [OFF] (Isklj.), na zaslonu se ne prikazuje odgovarajuća kartica ili ikona
osjetljiva na dodir.
[Touch Screen]
(Zaslon osjetljiv
na dodir)
[Touch Tab]
(Kartica osjetljiva
na dodir)
[Touch AF] (Auto.
fokus osjetljiv na
dodir)
[Touch Pad AF]
(Auto. fokus na
podlozi osjetljivoj
na dodir)
Sve radnje na dodir.
Kada je postavljeno na [OFF] (Isklj.), može se upravljati samo gumbima
i kotačićima.
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Ovime možete prikazati ikone osjetljive na dodir ako dodirnete kartice
kao što je [ ] koja se prikazuje na desnoj strani zaslona.
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Funkcija optimizacije fokusa ili fokusa i svjetline za dodirnuti objekt.
[AF] (Auto. fokus) (157. str.)/[AF + AE] (Auto. fokus + Auto.
ekspozicija) (161. str.)/[OFF] (Isklj.)
Premještanje područja automatskog fokusa dodirivanjem monitora kada
se upotrebljava tražilo. (160. str.)
[EXACT] (Točno)/[OFFSET] (Pomak)/[OFF] (Isklj.)
• Zaslon dirajte čistim i suhim prstima.
• Ako na monitoru fotoaparata upotrebljavate zaštitnu foliju dostupnu na tržištu, slijedite
priložene upute za uporabu.
(Neke zaštitne folije monitora mogu smanjiti vidljivost ili mogućnost upotrebe.)
• Monitor nemojte pritiskati oštrim predmetima kao što je, primjerice, vrh kemijske olovke.
• Nemojte upravljati noktima.
• Monitor obrišite suhom mekom krpom kada na njemu budu vidljivi otisci prstiju ili druge
nečistoće.
• Monitor nemojte grepsti ili prejako pritiskati.
• Informacije o ikonama prikazanim na zaslonu osjetljivom na dodir potražite u poglavlju
“Prikaz monitora/Prikaz tražila” na 365. str.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• zaslon osjetljiv na dodir možda neće pravilno raditi u sljedećim slučajevima.
– Kada se dodiruje rukom u rukavicama
– kada se dodiruje mokrim rukama (od vode ili kreme za ruke itd.)
– kada je zaslon osjetljiv na dodir mokar
– kada upotrebljavate zaštitnu foliju za monitor dostupnu na tržištu
– kada se dodiruje pritiskanjem s više ruku ili prstiju u isto vrijeme
60
2. Priprema/Osnovne radnje
Snimanje fotografija uz pomoć funkcije dodira
Snimanje fotografija s pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir
Primjenjivi načini rada:
Jednostavnim dodirom objekta kojega želite fokusirati na zaslonu, fotoaparat fokusira
objekt i automatski snima fotografiju.
1
Dodirnite [ ].
2
Dodirnite [
].
• Ikona će se promijeniti u [
] i omogućit će se
snimanje fotografije s pomoću funkcije zatvarača
osjetljivog na dodir.
3
Dodirom prsta odaberite objekt koji želite
fokusirati i potom snimite fotografiju.
• Fotografija se snimi kad se ostvari fokus.
 Poništavanje funkcije zatvarača osjetljivog na dodir
Dodirnite [
].
• Ako snimanje s pomoću zatvarača osjetljivog na dodir nije uspjelo, područje automatskog
fokusa zacrveni se i nestane. U tom slučaju pokušajte ponovno.
• Obavlja se mjerenje svjetline točke koju dodirnete kad je [Metering Mode] (Način mjerenja)
(178. str.) postavljen na [ ].
Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko dodirnutog mjesta.
61
2. Priprema/Osnovne radnje
Jednostavna optimizacija svjetline na određenom području (Auto. ekspozicija
osjetljiva na dodir)
Primjenjivi načini rada:
Možete jednostavno optimizirati svjetlinu za dodirnuto područje. Kada je lice objekta
pretamno, zaslon možete posvijetliti prema svjetlini lica.
1
Dodirnite [ ].
2
Dodirnite [
].
• Prikazuje se zaslon za postavljanje položaja optimizacije
svjetline.
• [Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen je na [ ],
što se upotrebljava isključivo za automatsku ekspoziciju
osjetljivu na dodir.
3
Dodirnite objekt za koji želite optimizirati
svjetlinu.
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) vratit ćete položaj
optimizacije svjetline u središte.
4
Dodirnite [Set] (Postavi).
 Poništavanje auto. ekspozicije osjetljive na dodir
Dodirnite [
].
• [Metering Mode] (Način mjerenja) vraća se na izvornu postavku, a položaj optimizacije
svjetline poništava se.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kada se upotrebljava digitalni zum.
– Kada je [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na dodir) u [Touch Settings] (Postavke
upravljanja dodirom) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljen na [AF+AE] (Auto.
fokus + Auto. ekspozicija). (161. str.)
62
2. Priprema/Osnovne radnje
Postavljanje stavki izbornika
Možete postaviti izbornike s pomoću dvije vrste radnji — radnji na dodir, gdje dodirujete
zaslon i radnji s gumbima, gdje pritišćete kursorski gumb i zakrećete stražnje kotačiće.
U ovim uputama za uporabu koraci za postavljanje stavke izbornika opisani su u
nastavku.
Primjer: U izborniku [Rec] (Snimanje) promijenite [Quality] (Kvaliteta) s [ A ] na [ › ]
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Quality] (Kvaliteta)> [ › ]
1
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
[Rec] (Snimanje)
(376. str.)
U ovom izborniku možete postaviti format, broj piksela,
Fotografije 4K i druge aspekte fotografija koje snimate.
U ovom izborniku možete postaviti [Rec Format] (Format
[Motion Picture]
snimanja), [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) i ostale
(Videozapis) (379. str.)
aspekte snimanja videozapisa.
Rad uređaja, primjerice prikaz zaslona i upravljanje
[Custom] (Prilagođeno)
gumbima, možete postaviti prema vlastitim željama.
(381. str.)
Moguće je i memorirati promijenjene postavke.
U ovom izborniku možete postaviti sat, odabrati radne
[Setup] (Postavljanje)
postavke zvučnog signala i ostale postavke koje
(73. str.)
olakšavaju rad s fotoaparatom.
Možete konfigurirati i postavke funkcija vezanih uz Wi-Fi.
[Playback]
Ovim se izbornikom omogućuje postavljanje postavki za
(Reprodukcija) (386. str.)
zaštitu, izrezivanje ili ispis i sl. za snimljene fotografije.
• Izbornik [Setup] (Postavljanje) sadrži neke važne postavke koje se odnose na sat i
napajanje fotoaparata.
Prije daljnjeg korištenja fotoaparatom provjerite postavke tog izbornika.
63
2. Priprema/Osnovne radnje
 Prebacivanje na druge izbornike
npr.: Prebacivanje na izbornik [Setup] (Postavljanje) iz izbornika [Rec] (Snimanje)
1
2
3
Pritisnite .
Pritisnite / da biste odabrali ikonu odabirača
izbornika, kao što je [ ].
• Također možete odabrati ikone prebacivanja izbornika
okretanjem prednjeg kotačića.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Odaberite stavku izbornika i postavite je.
(u upravljanju dodirom)
Dodirnite ikonu odabirača izbornika, kao što je [
2
].
Pritisnite / na kursorskom gumbu da biste
odabrali stavku izbornika i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Stavku izbornika možete izabrati i zakretanjem stražnjeg
kotačića.
• Na sljedeći zaslon možete prijeći i pritiskom na [DISP.] (Prikaz).
(u upravljanju dodirom)
Dodirnite stavku izbornika.
• Stranicu možete promijeniti dodirom na [
3
]/[
].
Pritisnite / na kursorskom gumbu da biste
odabrali postavku i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Također možete odabrati stavku izbornika zakretanjem
stražnjeg kotačića.
• Postavka se možda neće prikazati ili će se drukčije
prikazati, ovisno o stavci izbornika.
(u upravljanju dodirom)
Dodirnite postavku koju želite postaviti.
• Neke se funkcije zbog tehničkih podataka ne mogu postaviti ili upotrebljavati ovisno o
načinima ili postavkama izbornika koje se upotrebljavaju na fotoaparatu.
64
2. Priprema/Osnovne radnje
 Zatvaranje izbornika
] ili pritisnite okidač dopola.
Pritisnite [
(u upravljanju dodirom)
Dodirnite [
].
• Kada je [Menu Information] (Informacije o izborniku) (80. str.) u izborniku [Setup]
(Postavljanje) postavljeno na [ON] (Uklj.), objašnjenja stavki izbornika i postavki
prikazuju se na zaslonu izbornika.
• Ako funkciju [Menu Resume] (Posljednji izbornik) (79. str.) u izborniku [Setup]
(Postavljanje) postavite na [ON] (Uklj.), na zaslonu će se prikazati posljednja izabrana
stavka izbornika.
Postavljena je na [ON] (Uklj.) u trenutku kupnje.
65
2. Priprema/Osnovne radnje
Izravan pristup često korištenim izbornicima
(Brzi izbornik)
S pomoću brzog izbornika neke od postavki izbornika mogu se jednostavno pronaći.
• Značajke koje se mogu podesiti upotrebom brzog izbornika određene su načinom rada ili
stilom prikaza u kojem radi fotoaparat.
Gumb [Q.MENU] (Brzi izbornik)/[Fn2] (Funkcija 2) može se upotrebljavati na dva načina,
kao [Q.MENU] (Brzi izbornik) ili kao [Fn2] (Funkcija 2).
U trenutku kupnje postavljen je na [Q.MENU] (Brzi izbornik).
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na 70. str.
1
2
3
4
Pritisnite [Q.MENU] (Brzi izbornik) za
prikaz brzog izbornika.
Okrenite prednji kotačić da biste odabrali
stavku izbornika.
Okrenite stražnji kotačić da biste odabrali
postavku.
Pritisnite [Q.MENU] (Brzi izbornik) da
biste izašli iz izbornika nakon završetka
postavljanja.
• Stavke možete postaviti i pritiskom kursorskih gumba ///.
Informacije o snimanju na zaslonu u [
] (Stil
monitora) (51. str.)
Da biste odabrali stavku, pritisnite gumb [Q.MENU] (Brzi
izbornik) i zakrenite stražnji kotačić, zatim zakrenite prednji
kotačić da biste odabrali postavku.
• Također je možete postaviti uz pomoć /// i [MENU/
SET] (Izbornik/postavi).
66
2. Priprema/Osnovne radnje
Prebacivanje načina za postavljanje stavki brzog izbornika
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Q.MENU] (Brzi izbornik)
[PRESET] (Zadano):
Zadane stavke mogu se postaviti.
[CUSTOM] (Prilagođeno):
U brzom će se izborniku nalaziti željene stavke. (68. str.)
67
2. Priprema/Osnovne radnje
Promjena brzog izbornika na željenu stavku
Kada je [Q.MENU] (Brzi izbornik) (67. str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljeno
na [CUSTOM] (Prilagođeno), brzi izbornik može se mijenjati prema vašim željama.
U brzi izbornik može se postaviti do 15 stavki.
1
Pritisnite  da biste odabrali [
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
2
Pritisnite /// da biste odabrali stavku izbornika
iz gornjeg reda i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali praznu pozadinu iz
donjeg reda i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
3
] i zatim pritisnite
Stavke koje se mogu postaviti kao brzi izbornici.
Stavke koje se mogu prikazati na zaslonu brzog izbornika.
Stavku izbornika također možete postaviti tako da je
povučete iz gornjeg reda u donji.
Ako nema slobodnog mjesta u donjem redu, možete zamijeniti postojeću stavku novom
odabranom stavkom tako da odaberete postojeću stavku.
Za poništavanje postavke pomaknite se u donju red pritiskom na  i odaberite stavku za
poništavanje, pa pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Stavke koje se mogu postaviti jesu sljedeće:
a
b
•
•
•
•
Izbornik [Rec] (Snimanje)/Funkcije snimanja
– [Photo Style] (Stil fotografije) (130. str.)
– [Filter Select] (Odabir filtra) (132. str.)
– [Picture Setting] (Postavke fotografije)
([Aspect Ratio] (Format) (140. str.)/
[Picture Size] (Veličina slike) (140. str.))
– [Quality] (Kvaliteta) (141. str.)
– [AFS/AFF] (150. str.)
– [Metering Mode] (Način mjerenja)
(178. str.)
– [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
(182. str.)
– [4K PHOTO] (Fotografija 4K) (185. str.)
– [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s
različitim ekspozicijama) (200. str.)
– [Self Timer] (Automatski okidač)
(201. str.)
– [i.Dynamic] (i.Dinamičnost) (143. str.)
68
– [i.Resolution] (i.Razlučivost) (143. str.)
– [HDR] (144. str.)
– [Electronic Shutter] (Elektronički
zatvarač) (179. str.)
– [Flash Mode] (Način rada bljeskalice)
(234. str.)
– [Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
(237. str.)
– [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
(fotografije/videozapisi) (225. str.)
– [Digital Zoom] (Digitalni zum) (227. str.)
– [Stabilizer] (Stabilizator) (222. str.)
– [Sensitivity] (Osjetljivost) (175. str.)
– [White Balance] (Balans bijele boje)
(136. str.)
– [AF Mode] (Način auto. fokusa) (151. str.)
2. Priprema/Osnovne radnje
Izbornik [Motion Picture] (Videozapis)
– [Snap Movie] (str. 251)
– [Motion Pic. Set] (Postavljanje
videozapisa) ([Rec Format] (Format
snimanja) (246. str.)/[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja) (246. str.))
– [Picture Mode] (Način slike) (249. str.)
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
– [Silent Mode] (Tihi način rada) (212. str.)
– [Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)
(170. str.)
– [Histogram] (53. str.)
– [Guide Line] (Linije usmjerenosti) (53. str.)
– [Zebra Pattern] (Uzorak zebre) (220. str.)
4
Pritisnite [
].
– [Monochrome Live View]
(Monokromatski prikaz uživo) (221. str.)
– [Rec Area] (Područje snimanja) (243. str.)
– [Step Zoom] (Postupni zum) (228. str.)
– [Zoom Speed] (Brzina zumiranja)
(228. str.)
– [Touch Screen] (Zaslon osjetljiv na dodir)
(60. str.)
• Zaslon se vraća na zaslon iz 1 koraka.
Pritisnite [MENU/SET] za povratak na zaslon za snimanje.
69
2. Priprema/Osnovne radnje
Dodjeljivanje često korištenih funkcija
gumbima (funkcijski gumbi)
Možete dodijeliti funkcije snimanja itd. pojedinim gumbima i ikonama.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
2
Pritisnite / da biste odabrali [Setting in REC mode]
(Postavljanje u načinu snimanja) ili [Setting in PLAY
mode] (Postavljanje u načinu reprodukcije) i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali funkcijski gumb
kojem želite dodijeliti funkciju i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali funkciju koju želite
dodijeliti i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
[MENU] >
3
4
[Custom] (Prilagođeno) > [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba)
• Neke se funkcije ne mogu dodijeliti ovisno o funkcijskom gumbu.
• Detalje potražite na 70. str. za [Setting in REC mode] (Postavljanje u načinu snimanja) i
72. str. za [Setting in PLAY mode] (Postavljanje u načinu reprodukcije).
Postavke funkcijskog gumba za snimanje
Dodijeljene funkcije možete upotrebljavati pritiskom na funkcijski gumb pri snimanju.
Izbornik [Rec] (Snimanje)/Funkcije snimanja
– [Exposure Comp.] (Kompenzacija
ekspozicije) (173. str.): [Fn1] (Funkcija 1)
– [Wi-Fi] (291. str.): [Fn6] (Funkcija 6)
– [Q.MENU] (Brzi izbornik) (66. str.): [Fn2]
(Funkcija 2)
– [LVF/Monitor Switch] (Prebacivanje između
tražila i monitora) (57. str.): [Fn5] (Funkcija 5)
– [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/
ekspozicije) (171. str.)
– [AF-ON] (Auto. fokus uklj.) (168., 172. str.)
– [Preview] (Pregled) (100. str.): [Fn4]
(Funkcija 4)
– [One Push AE] (Auto. ekspozicija jednim
pritiskom) (101. str.)
– [Touch AE] (Auto. ekspozicija osjetljiva na
dodir) (62. str.)
– [Level Gauge] (Mjerač razine) (54. str.):
[Fn7] (Funkcija 7)
– [Focus Area Set] (Postavljanje područja
fokusa) (72. str.)
– [Zoom Control] (Kontrola zuma) (224. str.)
– [Cursor Button Lock] (Zaključavanje
kursorskog gumba) (72. str.)
– - [Dial Operation Switch] (Prekidač za
upravljanje kotačićem) (48. str.): [Fn11]
(Funkcija 11)
– [Photo Style] (Stil fotografije) (130. str.)
– [Filter Select] (Odabir filtra) (115., 132. str.)
– [Aspect Ratio] (Format) (140. str.)
– [Picture Size] (Veličina slike) (140. str.)
– [Quality] (Kvaliteta) (141. str.)
– [AFS/AFF] (150. str.)
– [Metering Mode] (Način mjerenja) (178. str.)
– [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) (182. str.)
– [4K PHOTO] (Fotografija 4K) (185. str.):
[Fn10] (Funkcija 10)
– [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s
različitim ekspozicijama) (200. str.)
– [Self Timer] (Automatski okidač) (201. str.)
70
2. Priprema/Osnovne radnje
Izbornik [Rec] (Snimanje)/Funkcije snimanja (nastavak)
– [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i
potamnjivanje) (135. str.)
– [i.Dynamic] (i.Dinamičnost) (143. str.)
– [i.Resolution] (i.Razlučivost) (143. str.)
– [HDR] (144. str.)
– [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)
(179. str.)
– [Flash Mode] (Način rada bljeskalice)
(234. str.)
– [Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
(237. str.)
– [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
(fotografije/videozapisi) (225. str.)
– [Digital Zoom] (Digitalni zum) (227. str.)
– [Stabilizer] (Stabilizator) (222. str.)
– [Sensitivity] (Osjetljivost) (175. str.)
– [White Balance] (Balans bijele boje)
(136. str.)
– [AF Mode/MF] (Način automatskog fokusa/
Ručni fokus) (151. str.)
– [Restore to Default] (Vraćanje na zadane
postavke) (72. str.)
Izbornik [Motion Picture] (Videozapis)
– [Snap Movie] (Kratki film) (251. str.): [Fn9]
– [Picture Mode] (Način slike) (249. str.)
(Funkcija 9)
– [Mic. Directivity Adjust] (Podešavanje
– [Motion Pic. Set] (Postavljanje videozapisa)
usmjerenosti mikrofona) (362. str.)
([Rec Format] (Format snimanja) (246. str.)/
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) (246. str.))
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
– [Silent Mode] (Tihi način rada) (212. str.):
[Fn3] (Funkcija 3)
– [Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)
(170. str.)
– [Histogram] (53. str.): [Fn8] (Funkcija 8)
– [Guide Line] (Linije usmjerenosti) (53. str.)
– [Zebra Pattern] (Uzorak zebre) (220. str.)

– [Monochrome Live View] (Monokromatski
prikaz uživo) (221. str.)
– [Rec Area] (Područje snimanja) (243. str.)
– [Step Zoom] (Postupni zum) (228. str.)
– [Zoom Speed] (Brzina zumiranja) (228. str.)
– [Touch Screen] (Zaslon osjetljiv na dodir)
(60. str.)
Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje.
 Konfiguriranje postavki funkcijskog gumba na zaslonu monitora s informacijama
o snimanju
Dodirom na [Fn] (Funkcija) na zaslonu monitora s podacima o snimanju (51. str.) može se
prikazati i zaslon u 2 koraku.
 Upotreba funkcijskih gumba upravljanjem na dodir
Funkcijskim gumbima [Fn6] (Funkcija 6), [Fn7] (Funkcija 7), [Fn8] (Funkcija 8), [Fn9]
(Funkcija 9) i [Fn10] (Funkcija 10) upravlja se na dodir.
1
2
Dodirnite [ ].
Dodirnite [Fn6] (Funkcija 6), [Fn7] (Funkcija 7),
[Fn8] (Funkcija 8), [Fn9] (Funkcija 9) ili
[Fn10] (Funkcija 10).
• Pokrenut će se dodijeljena funkcija.
71
2. Priprema/Osnovne radnje
• Neke funkcije ne mogu se upotrebljavati ovisno o načinu rada ili prikazanom zaslonu.
• Kada upotrebljavate [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) (fotografije), provjerite je li
[Picture Size] (Veličina slike) postavljena na [M] ili [S].
• Kada je postavljeno na [Focus Area Set] (Postavljanje područja fokusa), moguć je prikaz
zaslona za postavljanje područja automatskog fokusa ili za pomoć pri ručnom postavljanju
fokusa.
• Rad kursorskog gumba i gumba [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) onemogućen je kada se
postavi [Cursor Button Lock] (Zaključavanje kursorskog gumba). Pritisnite funkcijski gumb
ponovno da biste ih omogućili.
• Kada se postavi [Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke), postavke funkcijskog
gumba vraćaju se na zadane vrijednosti.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Fn2] (Funkcija 2) nije dostupna prilikom snimanja s [ ] ([4K Burst (S/S)]) (Snimanje u nizu
4K (S/S)) Fotografije 4K.
• [Fn3] (Funkcija 3) ne može se upotrebljavati tijekom snimanja fotografija u intervalima.
• [Fn4] (Funkcija 4) ne može se upotrebljavati u sljedećim slučajevima.
– Inteligentni automatski način rada
– Prošireni inteligentni automatski način rada
– Način kreativnog upravljanja
– Kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• [Fn6] (Funkcija 6), [Fn7] (Funkcija 7), [Fn8] (Funkcija 8), [Fn9] (Funkcija 9) i [Fn10] (Funkcija
10) ne mogu se upotrebljavati kada je u uporabi tražilo.
Postavke funkcijskog gumba za reprodukciju
Dodijeljenu funkciju možete izravno postaviti za odabranu sliku pritiskom na funkcijski
gumb tijekom reprodukcije.
• Sljedeće funkcije mogu se dodijeliti gumbima [Fn1] (Funkcija 1), [Fn2] (Funkcija 2), [Fn3]
(Funkcija 3) ili [Fn5] (Funkcija 5).
Izbornik [Playback] (Reprodukcija)/Funkcije reprodukcije
– [Favorite] (Favoriti) (285. str.): [Fn2]
(Funkcija 2)
– [Print Set] (Postavke ispisa) (286. str.)
– [Protect] (Zaštita) (287. str.)
– [Delete Single] (Brisanje jedne) (264. str.)
– [Off] (Isklj.): [Fn1] (Funkcija 1)/[Fn5]
(Funkcija 5)/[Fn11] (Funkcija 11)
– [Restore to Default] (Vraćanje na zadane
postavke)
 Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje.
• Kada se postavi [Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke), postavke funkcijskog
gumba vraćaju se na zadane vrijednosti.
 Upotreba funkcijskih gumba tijekom reprodukcije
Primjer: Kada je [Fn2] (Funkcija 2) postavljeno na [Favorite] (Favoriti)
1 Pritisnite / da biste odabrali fotografiju.
2 Pritisnite [Fn2] (Funkcija 2), a zatim postavite sliku kao
[Favorite] (Favoriti).
• Pri dodjeljivanju [Print Set] (Postavke ispisa), postavite broj
fotografija koje će se sljedeće ispisati.
• Pri dodjeljivanju [Delete Single] (Brisanje jedne), odaberite
[Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu.
72
2. Priprema/Osnovne radnje
Konfiguriranje osnovnih postavki uređaja
(Izbornik postavljanja)
Detalje o odabiru postavki u izborniku [Setup] (Postavljanje) potražite na 63. str.
[Clock Set] (Postavljanje sata) i [Economy] (Ekonomičnost) vrlo su važne stavke.
Prije upotrebe fotoaparata provjerite njihove postavke.
[Clock Set]
(Postavljanje sata)
—
• Detalje potražite na 41. str.
Postavite lokalno vrijeme i vrijeme na odredištu putovanja.
Moguć je prikaz lokalnog vremena na odredištu putovanja te
bilježenje vremena na fotografijama koje snimate.
• Postavite [Home] (Domaća zona) odmah nakon kupnje.
Stavku [Destination] (Odredište) možete postaviti nakon
postavljanja stavke [Home] (Domaća zona).
Nakon što odaberete [Destination] (Odredište) ili [Home]
(Domaća zona), pritisnite / da biste odabrali područje i zatim
ga postavite pritiskom na [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
[World Time]
(Svjetsko vrijeme)
“ [Destination] (Odredište):
Odredište putovanja
a
b
Trenutačno vrijeme
na odredištu
Vremenska razlika u
odnosu na lokalno vrijeme
– [Home] (Domaća zona):
Lokalno područje
c
d
Trenutačno vrijeme
Odstupanje od GMT-a
(Greenwich Mean Time)
• Pritisnite  ako upotrebljavate ljetno računanje vremena [
]. (Vrijeme će se pomaknuti 1
sat unaprijed.)
Ponovno pritisnite  za povratak na početno vrijeme.
• Ako ne možete naći odredište putovanja u zonama prikazanima na zaslonu, postavite vrijeme
prema vremenskoj razlici u svojoj vremenskoj zoni.
73
2. Priprema/Osnovne radnje
Moguće je postaviti datum odlaska i povratka, kao i naziv odredišta.
Tijekom reprodukcije možete prikazati broj proteklih dana i
upisati tekst na snimljene fotografije putem funkcije [Text Stamp]
(Tekstualna oznaka) (276. str.).
[Travel Setup] (Postavke putovanja):
[SET] (Postavi): Postavlja se datum odlaska i povratka. Bilježi
se protekli broj dana na putovanju (broj dana od početka).
[OFF] (Isklj.)
[Travel Date] (Datum
putovanja)
• Datum putovanja automatski se poništava ako trenutačni
datum slijedi nakon datuma povratka.
Ako je opcija [Travel Setup] (Postavke putovanja) postavljena
na [OFF] (Isklj.), onda je i opcija [Location] (Lokacija)
postavljena na [OFF] (Isklj.).
[Location] (Lokacija):
[SET] (Postavi):
snimanja.
Odredište putovanja bilježi se u vrijeme
[OFF] (Isklj.)
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta”
na 82. str.
• Broj proteklih dana od dana polaska može se ispisati softverom “PHOTOfunSTUDIO”
isporučenim na DVD-u zajedno s ovim fotoaparatom.
• Datum putovanja računa se s pomoću datuma određenog u postavkama sata i postavljenog
datuma odlaska na putovanje.
Ako za odredište putovanja postavite [World Time] (Svjetsko vrijeme), datum putovanja
izračunava se iz datuma koji ste odredili u postavkama sata i postavci za odredište
putovanja.
• Značajka [Travel Date] (Datum putovanja) isključuje se prilikom snimanja videozapisa u
formatu [AVCHD].
• [Location] (Lokacija) ne može se snimiti u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja fotografija 4K
[Wi-Fi]
[Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi)/[Wi-Fi Setup] (Postavljanje
Wi-Fi funkcije)
• Detalje potražite na 290. i 337. str.
74
2. Priprema/Osnovne radnje
Ovime možete postaviti glasnoću elektroničkih zvukova i zvuk
elektroničkog zatvarača.
[Beep Volume] (Glasnoća
[E-Shutter Vol] (Glasnoća
zvučnog signala):
elektroničkog zatvarača):
[Beep] (Zvučni signal)
[ u ] (Visoka)
[ f ] (Visoka)
[ t ] (Niska)
[ e ] (Niska)
[ s ] (Isklj.)
[ d ] (Isklj.)
[E-Shutter Tone] (Ton
elektroničkog zatvarača):
[ \ ]/[ ] ]/[ ^ ]
• Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.), [Beep Volume] (Glasnoća
zvučnog signala) i [E-Shutter Vol] (Glasnoća elektroničkog zatvarača) postavljeni su na [OFF]
(Isklj.).
[Live View Mode]
(Prikaz uživo)
Postavite brzinu videozapisa zaslona za snimanje (zaslon Prikaz
uživo).
[30fps]: Smanjuje potrošnju energije i produžuje vrijeme rada.
[60fps]: Prikazuje pokrete bez prekidanja.
• Kad je [Live View Mode] (Prikaz uživo) postavljen na [30fps], kvaliteta slike na zaslonu za
snimanje možda će biti lošija nego kad je postavljen na [60fps], no to neće utjecati na
snimljenu sliku.
• U tamnom okruženju brzina videozapisa mogla bi biti manja.
• Tražilo je fiksno postavljeno na [60fps].
• Kada upotrebljavate prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan), [Live View Mode] (Prikaz
uživo) fiksno je postavljen na [60fps].
• [Live View Mode] (Prikaz uživo) onemogućen je dok se za snimanje upotrebljava HDMI-izlaz.
75
2. Priprema/Osnovne radnje
Podešavaju se svjetlina, boja te crvene ili plave nijanse monitora/
tražila.
[
] [Brightness] (Svjetlina):
Podešavanje svjetline.
[
] ([Contrast] (Kontrast)):
Podešavanje kontrasta.
[
[Monitor Display]
(Prikaz monitora)/
[Viewfinder] (Tražilo)
] ([Saturation] (Zasićenost)):
Podešavanje živosti boja.
[
] ([Red Tint] (Crvena nijansa)):
Podešavanje crvene nijanse.
[
] ([Blue Tint] (Plava nijansa)):
Podešavanje plave nijanse.
1
2
Odaberite postavke pritiskom na / te prilagodite uz
pomoć /.
• Podešavanje možete obaviti i zakretanjem stražnjeg kotačića.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ih
postavili.
• Kada je monitor u uporabi podešava se monitor, a kada je u uporabi tražilo, onda se
podešava tražilo.
• Neki objekti na monitoru mogu izgledati drukčije nego u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na
snimljene fotografije.
Postavlja svjetlinu monitora u skladu s razinom svjetla okoline.
[Monitor Luminance]
(Svjetlina monitora)
„ [AUTO] (Automatski):
Svjetlina se automatski podešava u skladu s jačinom osvjetljenja
oko fotoaparata.
[MODE1] (Način rada 1):
Čini monitor svjetlijim.
[MODE2] (Način rada 2):
Postavlja monitor na uobičajenu svjetlinu.
[MODE3] (Način rada 3):
Čini monitor tamnijim.
• Svjetlina slika prikazanih na monitoru povećava se pa neki objekti na monitoru izgledaju
drugačije nego u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na snimljene fotografije.
• Monitor se automatski vraća na uobičajenu postavku svjetline ako 30 sekundi ne izvršite
nijednu radnju tijekom snimanja u [MODE1] (Način rada 1). Ponovno će se osvijetliti ako
nešto pritisnete ili dodirnete.
• Kada je postavljeno [AUTO] (Automatski) ili [MODE1] (Način rada 1), vrijeme uporabe
smanjuje se.
• Postavka [AUTO] (Automatski) dostupna je samo u načinu snimanja.
• Prvotna postavka pri korištenju prilagodnikom za izmjeničnu struju (neobavezan) jest
[MODE2] (Način rada 2).
76
2. Priprema/Osnovne radnje
[Economy]
(Ekonomičnost)
Na uređaju je moguće postaviti sprečavanje nepotrebnog trošenja
baterije.
[Sleep Mode] (Stanje mirovanja):
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne upotrebljava u
razdoblju koje je određeno postavkama.
[10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF] (Isklj.)
[Auto LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog tražila/monitora):
Monitor/tražilo automatski se isključuje ako se fotoaparat ne
upotrebljava tijekom razdoblja određenog postavkama.
[5 MIN.]/[2 MIN.]/[1 MIN.]
• Pritisnite okidač dopola ili isključite fotoaparat i ponovo ga uključite za poništenje funkcije
[Sleep Mode] (Stanje mirovanja).
• Da biste ponovno uključili monitor/tražilo, pritisnite bilo koji gumb ili dodirnite monitor.
• Kada je uključeno automatsko prebacivanje monitora/tražila (57. str.), funkcija [Auto LVF/
Monitor Off] (Auto. isključivanje optičkog tražila/monitora) poništava se.
• Funkcija [Economy] (Ekonomičnost) ne radi u sljedećim slučajevima.
– Prilikom spajanja na računalo ili pisač
– prilikom snimanja ili reprodukcije videozapisa
– tijekom prikaza u nizu
– prilikom snimanja s [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)) funkcije Fotografija 4K
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je postavljeno
[Auto Shooting] (Automatsko snimanje))
– kada se upotrebljava HDMI-izlaz tijekom snimanja
• Kada se upotrebljava prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan), funkcija [Sleep Mode]
(Stanje mirovanja) isključena je.
• Kada se upotrebljava prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan), [Auto LVF/Monitor Off]
(Auto. isključivanje optičkog tražila/monitora) fiksno je postavljena na [5MIN.] (5 minuta).
Odaberite USB-komunikacijski sustav kad spajate fotoaparat na
računalo ili pisač s pomoću USB-kabela (isporučen).
[USB Mode] (USBnačin rada)
y [Select on connection] (Odabir pri povezivanju):
Odaberite [PC] (Računalo) ili [PictBridge (PTP)] ako ste fotoaparat
spojili na računalo ili pisač koji podržava funkciju PictBridge.
{ [PictBridge(PTP)]:
Postavite pri spajanju na pisač koji podržava funkciju PictBridge.
z [PC] (Računalo):
Postavite pri spajanju na računalo.
77
2. Priprema/Osnovne radnje
Postavite način povezivanja uređaja na TV-prijamnik itd.
[Video Out] (Videoizlaz):
Postavite za usklađivanje sa sustavom TV-prijamnika u boji u
pojedinoj državi.
[NTSC]:
Videoizlaz je postavljen na NTSC-sustav.
[PAL]:
Videoizlaz je postavljen na PAL-sustav.
• Radit će kad je spojen AV-kabel (neobavezan) ili HDMImikrokabel.
[TV Aspect] (Format TV-prijamnika):
Postavite da biste uskladili s vrstom TV-prijamnika.
[16:9]:
Pri spajanju na TV-prijamnik sa zaslonom formata 16:9.
[4:3]:
Pri spajanju na TV-prijamnik sa zaslonom formata 4:3.
• Ove su postavke dostupne kad je priključen AV-kabel
(neobavezan).
[TV Connection]
(Povezivanje s TVprijamnikom)
[HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada (Reprodukcija)):
Postavite format za HDMI-izlaz pri reprodukciji na TV-prijamniku
visoke razlučivosti kompatibilnim s formatom HDMI spojenim s ovim
uređajem s pomoću HDMI-mikrokabela.
[AUTO] (Automatski):
Razlučivost izlaza automatski se postavlja ovisno o informacijama
prikupljenim sa spojenog TV-prijamnika.
[4K]:
Za izlaz se upotrebljava progresivna metoda s 2160 dostupnih
linija skeniranja. Veličina reprodukcije postavljena je na
3840×2160.
[1080p]:
Za izlaz se upotrebljava progresivna metoda s 1080 dostupnih
linija skeniranja.
[1080i]:
Za izlaz se upotrebljava metoda ispreplitanog videozapisa s 1080
dostupnih linija skeniranja.
[720p]:
Za izlaz se upotrebljava progresivna metoda s 720 dostupnih
linija skeniranja.
[576p]1/[480p]2:
Za izlaz se upotrebljava progresivna metoda s 5761/4802
dostupnih linija skeniranja.
1 Kada je [Video Out] (Videoizlaz) postavljen na [PAL]
2 Kada je [Video Out] (Videoizlaz) postavljen na [NTSC]
• To će raditi kad spojite HDMI-mikrokabel.
• Ovo će raditi samo tijekom reprodukcije.
• Ako se na TV-prijamniku ne pojavi slika u načinu [AUTO]
(Automatski), prebacite postavku na neku drugu trajnu postavku
koja nije [AUTO] (Automatski) da biste postavili format koji
podržava TV-prijamnik.
78
2. Priprema/Osnovne radnje
[HDMI Info Display (Rec)] (Prikaz podataka o HDMI-u
(Snimanje)):
Postavite želite li da se prikazuju podaci prilikom snimanja
fotografije fotoaparatom tijekom nadziranja na TV-prijamniku.
[ON] (Uklj.):
Prikaz kamere jest uobičajen.
[OFF] (Isklj.): Prikazuju se samo slike.
• To će raditi kad spojite HDMI-mikrokabel.
• Kada je fotoaparat spojen na TV-prijamnik, smanjite glasnoću na
TV-prijamniku.
[3D Playback] (3D-reprodukcija):
Postavite način izlaza za 3D-fotografije.
[
]:
Postavite pri spajanju s TV-prijamnikom
kompatibilnim s formatom 3D.
[
]:
Postavite pri spajanju s TV-prijamnikom koji nije
kompatibilan s formatom 3D.
Postavite ako želite gledati fotografije u formatu 2D
(uobičajena slika) na TV-prijamniku kompatibilnom s
3D-tehnologijom.
[TV Connection]
(Povezivanje s TVprijamnikom)
• To će raditi kad spojite HDMI-mikrokabel.
• Informacije o metodi reprodukcije 3D-fotografija u 3D-formatu
potražite na 358. str.
[VIERA Link]:
Postavke s pomoću kojih ovim uređajem možete upravljati
daljinskim upravljačem opreme VIERA tako da automatski povežete
ovaj uređaj i opremu kompatibilnu s funkcijom VIERA Link putem
HDMI-mikrokabela.
[ON] (Uklj.):
Omogućeno je daljinsko upravljanje opremom
kompatibilnom s funkcijom VIERA Link.
(Nije moguća uporaba svih funkcija)
Upravljanje glavnom jedinicom s pomoću gumba bit
će ograničeno.
[OFF] (Isklj.): Radnja se izvodi uporabom gumba na ovom uređaju.
• To će raditi kad spojite HDMI-mikrokabel.
• Detalje potražite na 343. str.
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
Za svaki izbornik pohranjuje se lokacija posljednje upotrebljavane
stavke.
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
[Menu Background]
(Pozadina izbornika)
—
• Postavite boju pozadine zaslona s izbornicima.
79
2. Priprema/Osnovne radnje
[Menu Information]
(Informacije o
izborniku)
[Language] (Jezik)
Objašnjenja stavki izbornika i postavke prikazuju se na zaslonu
izbornika.
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Postavite jezik za prikaz na zaslonu.
• Ako slučajno postavite pogrešan jezik, iz ikona izbornika odaberite [ ~ ] da biste postavili
željeni jezik.
[Version Disp.] (Prikaz
inačice)
—
• Ova postavka omogućuje provjeru inačice upravljačkog programa fotoaparata i objektiva.
• Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) na zaslonu za prikaz inačice da bi se prikazali
podaci o softveru uređaja.
[Exposure Comp.
Reset] (Ponovno
postavljanje
kompenzacije
ekspozicije)
[No.Reset] (Ponovno
postavljanje brojeva)
Vrijednost ekspozicije može se ponovno postaviti prilikom promjene
načina snimanja ili isključivanja fotoaparata.
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Ponovno postavite broj datoteke sljedeće snimke na 0001.
• Broj mape ažurira se i broj datoteke počinje od 0001.
• Broj mape može se podesiti od 100 do 999.
Broj mape potrebno je vratiti na zadane postavke prije nego dostigne broj 999.
Preporučujemo formatiranje kartice (33. str.) nakon pohranjivanja podataka na računalo ili
drugdje.
• Da biste ponovno postavili broj mape na 100, formatirajte karticu, a potom s pomoću ove
funkcije ponovno postavite broj datoteke.
Pojavit će se zaslon za ponovno postavljanje broja mape. Pritisnite [Yes] (Da) da biste
ponovno postavili broj mape.
[Reset] (Izvorne
postavke)
Vraćanje postavki snimanja ili postavljenih/prilagođenih postavki na
zadane.
Sljedeće se postavke vraćaju na zadane:
– Postavke snimanja (osim za [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) i
[Profile Setup] (Postavljanje profila))
– Postavke snimanja (postavke [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) i
[Profile Setup] (Postavljanje profila))
– Postavke postavljanja/prilagođene postavke
• Kad se postavke postavljanja/prilagođene postavke vrate na izvorne, u početno stanje
vraćaju se i sljedeće postavke.
– Postavka [World Time] (Svjetsko vrijeme)
– Postavke za [Travel Date] (Datum putovanja) (datum odlaska, povratka, odredište)
– Postavke [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza), [Picture Sort] (Raspoređivanje slika) i [Delete
Confirmation] (Potvrda brisanja) u izborniku [Playback] (Reprodukcija)
• Broj mape i postavke sata ne mijenjaju se.
80
2. Priprema/Osnovne radnje
[Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi
postavke)
Vratite sve postavke izbornika [Wi-Fi] na tvorničke. (osim stavke
[LUMIX CLUB] (327. str.))
• Uvijek vratite izvorne postavke fotoaparata kod odlaganja ili prodaje da biste spriječili
zlouporabu osobnih podataka spremljenih u fotoaparatu.
• Uvijek vratite izvorne postavke fotoaparata nakon što kopirate osobne podatke kada šaljete
fotoaparat na popravak.
[Pixel Refresh]
Optimizira uređaj za snimanje i obradu slika.
(Osvježavanje piksela)
• Uređaj za snimanje i obrada fotografija optimizirani su u trenutku kupnje fotoaparata. Ovu
funkciju upotrebljavajte kada se na snime svijetla područja koja ne postoje na objektu.
• Isključite i uključite fotoaparat kad se pikseli isprave.
[Sensor Cleaning]
(Čišćenje senzora)
Smanjenje prašine da bi se otpuhnuli ostaci i prašina s prednje
strane uređaja za obradu slike.
• Funkcija uklanjanja prašine automatski će se izvesti kad uključite fotoaparat, ali možete je
upotrebljavati i kad primijetite prašinu. (403. str.)
[Format]
(Formatiranje)
—
• Detalje potražite na 33. str.
81
2. Priprema/Osnovne radnje
Unos teksta
Prilikom snimanja možete unijeti imena djece i kućnih
ljubimaca te naziv lokacije.
Znakove možete unositi kada se pojavi zaslon poput onog
prikazanog desno.
(Mogu se unijeti samo abecedni znakovi i simboli.)
• Primjer radnje za prikaz zaslona:
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Profile Setup]
(Postavljanje profila) > [SET] (Postavi) > [Baby1] (Dijete 1) > [Name] (Ime) >
[SET] (Postavi)
1
2
Pritisnite /// da biste odabrali tekst i zatim pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi).
• Pomaknite kursor na [ ] i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste
mijenjali tekst između [A] (velika slova), [a] (mala slova), [1] (brojevi) i [&] (posebni
znakovi).
• Da biste unijeli iste znakove zaredom, pomaknite kursor zakretanjem stražnjeg
kotačića udesno.
• Sljedeće radnje mogu se obavljati pomicanjem kursora na stavku i pritiskom na
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi):
– [ ]: Unos razmaka
– [Delete] (Brisanje): Brisanje znaka
– [ ]: Pomicanje kursora početnog položaja ulijevo
– [ ]: Pomicanje kursora početnog položaja udesno
• Moguće je unijeti maksimalno 30 znakova.
(Maksimalno 9 znakova prilikom postavljanja imena u funkciji [Face Recog.]
(Prepoznavanje lica))
• Moguće je unijeti maksimalno 15 znakova za [ ], [ ], [ ], [ ] i [ ].
(Maksimalno 6 znakova prilikom postavljanja imena u funkciji [Face Recog.]
(Prepoznavanje lica))
Pritisnite /// da biste pomakli kursor do opcije [Set] (Postavi)
i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste završili s
unosom teksta.
• Ako sav upisani tekst ne stane na zaslon, tekst se može pomicati.
82
3.
Načini snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatske
funkcije (inteligentni automatski način rada)
Način snimanja:
U ovom načinu fotoaparat bira optimalne postavke za objekt i scenu, stoga ga
preporučujemo onda kada želite prepustiti postavke fotoaparatu i snimati bez razmišljanja
o njima.
Fotoaparat automatski prepoznaje scene (Prepoznavanje scene)
( : Kada snimate fotografije, : Kada snimate videozapise)
[i-Portrait] (i-Portret)
[iHandheld Night Shot]
(iNoćno snimanje bez
tronošca)2
[i-Scenery] (i-Krajolik)
[i-Macro] (i-Makro)
[i-Night Portrait]
(i-Noćni portret)1
[i-Night Scenery]
(i-Noćni krajolik)
[i-Food] (i-Hrana)
[i-Baby] (i-Dijete)3
[i-Sunset] (i-Zalazak
sunca)
[i-Low Light] (i-Slabo
osvjetljenje)
1 Prikazuje se samo kada je ugrađena bljeskalica otvorena.
2 Prikazuje se samo kada je [iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez
tronošca) postavljeno na [ON] (Uklj.). (86. str.)
3 Kad je funkcija [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) postavljena na [ON]
(Uklj.), za rođendane memoriranih lica prikazano je [ ] samo kad je
prepoznato lice/oči osobe stare 3 godine ili manje.
• [ ¦ ] se postavlja ako se ne može upotrebljavati nijedna od navedenih
scena te su postavljene standardne postavke.
• Prilikom snimanja fotografija 4K, Prepoznavanje scene radi na jednak
način kao i tijekom snimanja videozapisa.
Inteligentni automatski način rada automatski podešava postavke glavnih funkcija i dopušta
vam snimanje slika bez postavljanja naprednih postavki. Kada želite jednostavno snimati slike,
upotrebljavajte inteligentni automatski način rada.
(: moguće, —: nije moguće)
Prošireni inteligentni
automatski način rada
¦ Inteligentni automatski
Postavljanje svjetline

—
Postavljanje tona boje

—
Kontrola defokusiranja

Izbornici koji se mogu postaviti
način rada

Detalje potražite na 91. str.
83
3. Načini snimanja
1
Postavite funkcijski kotačić na [ ¦ ].
• Fotoaparat će se prebaciti na inteligentni automatski
način rada ili prošireni inteligentni automatski način
rada, ovisno o tome koji je zadnji korišten. U trenutku
kupnje postavljen je prošireni inteligentni automatski
način rada. (str. 90)
2
Poravnajte zaslon s objektom.
• Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona
predmetne scene prikazuje se u plavoj boji na 2
sekunde, nakon čega se vraća na uobičajenu crvenu
boju. (Automatsko prepoznavanje scene)
 Funkcije koje rade automatski
• Sljedeće se funkcije izvode automatski kako bi fotoaparat mogao postići optimalne
postavke.
– Prepoznavanje scene
– Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
– [Face/Eye Detection] (Otkrivanje lica/očiju)
– Automatsko podešavanje balansa bijele boje
– Inteligentna kontrola ISO-osjetljivosti
– [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
– [i.Resolution] (i.Razlučivost)
– [i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
– [Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača)
– [Shading Comp.] (Kompenzacija sjene)
– [Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma)
– [Quick AF] (Brzi auto. fokus)
– [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus)
84
3. Načini snimanja
 Automatski fokus, otkrivanje lica/očiju i prepoznavanje lica
Način automatskog fokusiranja automatski je postavljen na [ š ]. Ako dodirnete objekt,
radit će funkcija praćenja automatskog fokusa. Funkcija praćenja automatskog fokusa
također će raditi ako pritisnete  i zatim pritisnete okidač dopola.
(Detalje o praćenju auto. fokusa potražite na 154. str.)
• Kada je postavljeno [ ], [ ] ili [ ], fokus će biti na očima koje su bliže
fotoaparatu, a ekspozicija će se optimizirati za lice.
U proširenom inteligentnom automatskom načinu rada ili inteligentnom
automatskom načinu rada ne možete mijenjati oči koje su u fokusu.
([Face/Eye Detection] (Otkrivanje lica/očiju))
• Tijekom praćenja automatskog fokusa funkcija prepoznavanja scene ne radi dok objekt nije
zaključan.
• Kada je [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) postavljeno na [ON] (Uklj.) i prepozna se lice
slično memoriranom licu, prikazuje se [R] u gornjem desnom kutu na [ ], [ ] i [ ].
 Bljeskalica
Način bljeskalice postavljen je na [ Œ ]kada je bljeskalica zatvorena, a na [ ] (AUTO)
(Automatski) kada je otvorena.
Kada je bljeskalica otvorena, fotoaparat automatski postavlja [ ], [
] (Automatski/
Smanjenje efekta crvenih očiju), [
] ili [ ] prema vrsti objekta i svjetlini.
• Otvorite bljeskalicu kada je trebate upotrijebiti. (230. str.)
] ili [
], uklanjanje efekta crvenih očiju uključeno je.
• Kada je postavljeno [
] ili [ ].
• Brzina zatvarača bit će manja tijekom [
 Prepoznavanje scene
• Ako se, primjerice, upotrebljava tronožac, a fotoaparat je procijenio da su vibracije minimalne
kad je scenski način rada prepoznat kao [ ], brzina zatvarača bit će manja nego inače.
Nemojte pomicati fotoaparat prilikom snimanja.
• Ovisno o uvjetima snimanja kao što oni su navedeni u nastavku, za isti objekt snimanja
može biti prepoznata drugačija scena.
– Uvjeti koji se odnose na objekt: Kada je lice svijetlo ili tamno, veličina, boja i oblik
objekta, udaljenost od objekta, kontrast objekta, ako je objekt u pokretu
– Uvjeti snimanja: Zalazak sunca, izlazak sunca, uvjeti smanjenog osvjetljenja, kada se
fotoaparat trese, kod upotrebe zuma
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
• Pri pojavi pozadinskog osvjetljenja objekt se čini tamnijim te fotoaparat automatski nastoji
to ispraviti povećanjem svjetline cijele fotografije.
U proširenom inteligentnom automatskom načinu rada ili inteligentnom automatskom
načinu rada, kompenzacija pozadinskog osvjetljenja radi automatski.
85
3. Načini snimanja
Snimanje noćnih prizora ([iHandheld Night Shot])
(iNoćno snimanje bez tronošca)
Način snimanja:
Kad se [iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez tronošca) postavi na [ON] (Uklj.) te
se prepozna [ ] tijekom snimanja noću bez tronošca, fotografije noćnog krajolika snimat
će se velikom brzinom snimanja u nizu te se zatim spojiti u jedinstvenu fotografiju.
Taj je način rada koristan kada želite snimiti očaravajuće noćne fotografije uz minimalno
podrhtavanje i smetnje, a bez upotrebe tronošca.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [iHandheld MENU Night Shot] (Noćno snimanje bez
tronošca) > [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Kut prikaza bit će malo uži.
• Prikazuje se poruka o snimanju više fotografija. Nakon što pritisnete okidač, nemojte
pomicati fotoaparat za vrijeme neprekinutog snimanja.
• Ako fotoaparat montirate na tronožac ili nekakvo drugo postolje, [ ] se neće prepoznati.
• Bljeskalica je fiksno postavljena na [ Œ ] (bljeskalica uvijek isključena).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija [iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez tronošca) nije dostupna za
fotografije snimljene tijekom snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja fotografija 4K
A ], [
› ] ili [
]
– kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– kada je postavljeno [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) u izborniku [Rec] (Snimanje)
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je
postavljeno [Auto Shooting] (Automatsko snimanje))
86
3. Načini snimanja
Spajanje fotografija u jednu fotografiju bogate gradacije
([iHDR] (i-Visoki dinamički raspon))
Način snimanja:
Kada [iHDR] (i-Visoki dinamički raspon) postavite na [ON] (Uklj.) i primjerice postoji snažan
kontrast između pozadine i objekta, snimit će se više fotografija s različitim ekspozicijama
koje se spajaju u jednu fotografiju s bogatim gradacijskim tonovima.
[iHDR] radi automatski prema potrebi. Kad radi, [
] se prikazuje na zaslonu.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [iHDR] (i-Visoki dinamički raspon) > [ON] (Uklj.)/
[OFF] (Isklj.)
• Kut prikaza bit će malo uži.
• Prikazuje se poruka o snimanju više fotografija. Nakon što pritisnete okidač, nemojte
pomicati fotoaparat za vrijeme neprekinutog snimanja.
• Ne možete snimiti sljedeću fotografiju dok kombinacija fotografija nije potpuna.
• Objekt u pokretu može se snimiti s neprirodnim zamućenjima.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [iHDR] (i-Visoki dinamički raspon) nije dostupan za fotografije snimljene tijekom snimanja
videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja uz pomoć bljeskalice
– kod snimanja u nizu
– kod snimanja fotografija 4K
– kod uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama
A ], [
› ] ili [
]
– kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– kada je postavljeno [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) u izborniku [Rec] (Snimanje)
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je
postavljeno [Auto Shooting] (Automatsko snimanje))
87
3. Načini snimanja
Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja)
Način snimanja:
Zamućenje pozadine jednostavno možete postaviti dok provjeravate zaslon.
1
2
Pritisnite [Fn4] (Funkcija 4) za prikaz zaslona za postavljanje.
Namjestite zamućenje okretanjem stražnjeg kotačića.
Snažno defokusiranje
Slabo defokusiranje
• Ako pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), možete se vratiti na zaslon za snimanje.
 Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
1
2
3
Dodirnite [ ].
Dodirnite [
] za prikaz zaslona za postavljanje.
Povucite mjerač ekspozicije da biste postavili zamućenje.
• Ako pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), možete se
vratiti na zaslon za snimanje.
• Pritiskom na [Fn4] (Funkcija 4) na zaslonu za postavljanje svjetline poništit ćete postavku.
), način automatskog fokusiranja
• U inteligentnom automatskom načinu rada ( ¦ ili
postavljen na [ Ø ].
Položaj područja automatskog fokusa može se postaviti dodirom na zaslon. (Njegova se
veličina ne može promijeniti)
• Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, možda ćete čuti zvuk objektiva kad se upotrebljava
funkcija kontrole defokusiranja, no taj je zvuk posljedica otvaranja blende objektiva i ne
radi se o kvaru.
• Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, pri snimanju videozapisa možda će se prilikom
upotrebe kontrole defokusiranja snimiti zvuk rada te funkcije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• ovisno o objektivu koji upotrebljavate, upotreba funkcije kontrole defokusiranja možda
neće biti moguća.
Popis kompatibilnih objektiva potražite na web-mjestu.
88
3. Načini snimanja
Snimanje fotografija uz promjenu svjetline ili tona boje
Način snimanja:
Ovaj način rada omogućuje promjenu svjetline ili tona boje koje određuje fotoaparat na
vaše željene postavke.
Postavljanje svjetline
1
2
Pritisnite [ È ].
Da biste postavili svjetlinu, okrenite stražnji kotačić.
• Ponovno pritisnite [ È ] da biste se vratili na zaslon za
snimanje.
Postavljanje boje
1
2
Pritisnite  bi se prikazao zaslon za postavljanje.
Da biste podesili boju, okrenite stražnji kotačić.
• Ovime će se podesiti boja slike iz crvenkaste u plavkastu.
• Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste se vratili
na zaslon za snimanje.
 Promjena postavki s pomoću zaslona osjetljivog na dodir
1
2
3
Dodirnite [
].
Dodirnite stavku koju želite postaviti.
[
]: Ton boje
[
]: Svjetlina
Postavite povlačenjem pomične trake.
• Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste se
vratili na zaslon za snimanje.
• Ako je [Exposure Comp. Reset] (Ponovno postavljanje kompenzacije ekspozicije)
postavljeno na [ON] (Uklj.), postavka svjetline vratit će se na zadanu razinu (središnja točka)
kad se uređaj isključi ili kad se fotoaparat prebaci na drugi način snimanja.
• Postavka boje vratit će se na zadanu (središnju točku) kad se uređaj isključi ili kad se
fotoaparat prebaci na drugi način snimanja.
89
3. Načini snimanja
Prošireni inteligentni automatski način rada i inteligentni automatski
način rada
 Prebacivanje između proširenog inteligentnog automatskog načina rada i
1
2
3
4
inteligentnog automatskog načina rada
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite .
Pritisnite / da biste odabrali karticu [
Pritisnite  da biste odabrali [
] ili [
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
] ili [ ¦ ].
] i zatim
• Ako se pritisne [DISP.] (Prikaz), prikazat će se opis
odabranog načina.
Moguće je prikazati i zaslon
za odabir pritiskom na ikonu
načina snimanja na zaslonu za
snimanje.
90
3. Načini snimanja
 Izbornici koji se mogu postaviti
Samo sljedeći izbornici mogu se postaviti.
Izbornik
Prošireni inteligentni automatski način rada
Stavka
[Rec]
(Snimanje)
[Photo Style] (Stil fotografije)/[Aspect Ratio] (Format)/[Picture Size] (Veličina slike)/
[Quality] (Kvaliteta)/[AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi auto. fokus)/[Burst Rate] (Brzina
snimanja u nizu)/[4K PHOTO] (Fotografija 4K)/[Auto Bracket] (Uzastopno snimanje
s različitim ekspozicijama)/[Self Timer] (Automatski okidač)/[Time Lapse/Animation]
(Snimanje u intervalima/Animacija)/[iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez
tronošca)/[iHDR] (i-Visoki dinamički raspon)/[Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)/
[Shutter Delay] (Odgoda zatvarača)/[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)/[Color
Space] (Prostor boje)/[Stabilizer] (Stabilizator)/[Face Recog.] (Prepoznavanje lica)/[Profile
Setup] (Postavljanje profila)
[Motion
Picture]
(Videozapis)
[Photo Style] (Stil fotografije)/[Snap Movie] (Kratki film)/[Rec Format] (Format snimanja)/
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)/[AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi auto. fokus)/
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)/[Luminance Level] (Razina osvijetljenosti)/
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)/[Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona)/
[Mic Level Adj.] (Podešavanje razine mikrofona)/[Special Mic.] (Poseban mikrofon)/
[Mic Level Limiter] (Ograničavač razine mikrofona)/[Wind Noise Canceller] (Poništavanje
šuma vjetra)/[Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra)/[Lens Noise Cut] (Izrezivanje zvuka rada
objektiva)
[Custom]
(Prilagođeno)
[Silent Mode] (Tihi način rada)/[Half Press Release] (Otpuštanje pritiskom dopola)/
[Pinpoint AF Time] (Određivanje trajanja auto. fokusiranja)/[Pinpoint AF Display]
(Određivanje prikaza auto. fokusiranja)/[Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja)/
[AF+MF] (Auto. fokus + Ručno fokus.)/[MF Assist] (Pomoć pri ručnom fokusiranju)/[MF
Assist Display] (Prikaz pomoći pri ručnom fokusiranju)/[MF Guide] (Linija usmjerenosti
za ručno fokus.)/[Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)/[Histogram]/[Guide Line] (Linije
usmjerenosti)/[Center Marker] (Označavanje središta)/[Highlight] (Bijelo zasićeno
područje)/[Zebra Pattern] (Uzorak zebre)/[Monochrome Live View] (Monokromatski prikaz
uživo)/[Constant Preview] (Neprekidan pregled)/[LVF Disp.Style] (Način prikaza optičkog
tražila)/[Monitor Disp. Style] (Stil prikaza monitora)/[Monitor Info. Disp.] (Prikaz info. o
monitoru)/[Rec Area] (Područje snimanja)/[Remaining Disp.] (Prikaz preostalih slika/
min.)/[Auto Review] (Auto. prikaz)/[Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba)/[Q.MENU]
(Brzi izbornik)/[Dial Set.] (Postavljanje kotačića)/[Video Button] (Gumb videozapisa)/
[Power Zoom Lens] (Objektiv s električnim zumom)/[Eye Sensor] (Senzor okulara)/[Touch
Settings] (Postavke upravljanja dodirom)/[Touch Scroll] (Pomicanje dodirom)/[Menu
Guide] (Vodič kroz izbornike)/[Shoot w/o Lens] (Okidanje bez objektiva)
[Setup]
(Postavljanje)
Sve stavke izbornika mogu se postaviti. (73. str.)
¦ Inteligentni automatski način rada
Izbornik
Stavka
[Rec]
(Snimanje)
[Aspect Ratio] (Format)/[Picture Size] (Veličina slike)/[AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi
auto. fokus)/[Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)/[4K PHOTO] (Fotografija 4K)/[Self
Timer] (Automatski okidač)/[Time Lapse/Animation] (Snimanje u intervalima/Animacija)/
[iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez tronošca)/[iHDR] (i-Visoki dinamički
raspon)/[Face Recog.] (Prepoznavanje lica)
[Motion
Picture]
(Videozapis)
[Snap Movie] (Kratki film)/[Rec Format] (Format snimanja)/[Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)/[AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi auto. fokus)/[Special Mic.] (Poseban
mikrofon)
[Custom]
(Prilagođeno)
[Silent Mode] (Tihi način rada)/[Guide Line] (Linije usmjerenosti)/[Remaining Disp.] (Prikaz
preostalih slika/min.)
[Setup]
(Postavljanje)
Sve stavke izbornika mogu se postaviti. (73. str.)
91
3. Načini snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatski
podešenog otvora blende i brzine zatvarača
(Program automatske ekspozicije)
Način snimanja:
Fotoaparat automatski postavlja brzinu zatvarača i vrijednost otvora blende, ovisno o
svjetlini objekta koji se snima.
Odabirom raznih postavki u izborniku [Rec] (Snimanje) omogućeno je snimanje fotografija
s većom slobodom.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Pritisnite okidač dopola i na zaslonu
će se prikazati vrijednost otvora blende
i brzina okidača.
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća kada pritisnete okidač dopola, vrijednost otvora
blende i brzine zatvarača postat će crvene boje i počet će treperiti.
a
b
92
3. Načini snimanja
Funkcija promjene vrijednosti
U načinu rada programa automatske ekspozicije možete mijenjati postavljenu vrijednost
otvora blende i brzinu zatvarača bez promjene ekspozicije. To se naziva promjenom
vrijednosti.
Možete zamutiti pozadinu smanjivanjem vrijednosti otvora blende ili snimiti objekt
u pokretu s više dinamike usporavanjem brzine zatvarača kad snimate fotografije u
programu automatske ekspozicije.
1
2
Pritisnite okidač dopola i na zaslonu će se prikazati vrijednost otvora blende i
brzina okidača.
Tijekom prikaza vrijednosti (oko 10 sekundi),
promijenite vrijednosti zakretanjem stražnjeg ili
prednjeg kotačića.
Pokazatelj promjene vrijednosti
• Da biste odustali od promjene vrijednosti, isključite uređaj
ili zakrećite prednji/stražnji kotačić sve dok ne nestane pokazatelj promjene vrijednosti.
Funkcija promjene vrijednosti jednostavno se može poništiti postavljanjem funkcijskog
gumba na [One Push AE] (Auto. ekspozicija jednim pritiskom). (101. str.)
a
Prikazivanje/neprikazivanje mjerača ekspozicije
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije) > [ON]
(Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Mjerač ekspozicije
• Postavite na [ON] (Uklj.) da bi se prikazao mjerač
ekspozicije tijekom funkcije promjene vrijednosti,
postavljanja otvora blende i brzine zatvarača.
• Neprikladna područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Kad se mjerač ekspozicije ne prikazuje, promijenite prikaz informacija na zaslonu pritiskom
na [DISP.] (Prikaz). (51. str.)
• Ako se nikakva radnja ne izvrši približno 4 sekunde, mjerač ekspozicije nestaje.
b
93
3. Načini snimanja
Primjer promjene vrijednosti
[kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)]
(A): Vrijednost otvora blende
(B): Brzina zatvarača
1 Linijski grafikon promjene vrijednosti
Predstavlja vrijednost otvora blende i brzinu zatvarača fotoaparata za svaku
vrijednost ekspozicije.
2 Količina promjene vrijednosti
Predstavlja raspon kombinacije vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača koja
se može mijenjati s pomoću funkcije promjene vrijednosti za svaku vrijednost
ekspozicije.
3 Ograničenje promjene vrijednosti
Predstavlja raspon vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača koje možete odabrati
kada upotrebljavate funkciju promjene vrijednosti na fotoaparatu.
• “EV” je kratica za “ Exposure value “ (Vrijednost ekspozicije).
Vrijednost ekspozicije mijenja se zajedno s vrijednosti otvora blende ili brzinom zatvarača.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija promjene vrijednosti nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja fotografija 4K
]
– kada je ISO-osjetljivost postavljena na [
94
3. Načini snimanja
Snimanje fotografija s određivanjem otvora
blende/brzine zatvarača
Način snimanja:
• Efekti postavljene vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača neće biti vidljivi na zaslonu
za snimanje. Da biste ih provjerili na zaslonu za snimanje, koristite se funkcijom [Preview]
(Pregled). (100. str.)
• Svjetlina zaslona i snimljenih fotografija može se razlikovati. Pregledajte fotografije na
zaslonu za reprodukciju.
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende
Kada postavite vrijednost otvora blende, fotoaparat automatski optimizira brzinu
zatvarača za svjetlinu objekta.
Vrijednost otvora blende postavite na veću vrijednost ako želite oštru pozadinu. Vrijednost
otvora blende postavite na manju vrijednost ako želite zamućenu pozadinu.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Postavite vrijednost otvora blende
okretanjem stražnjeg ili prednjeg kotačića.
a
b
Vrijednost otvora blende
Mjerač ekspozicije
Vrijednost otvora blende:
Povećava se
Pojednostavljuje se održavanje
fokusa sve do pozadine.
Vrijednost otvora blende:
Smanjuje se
Pojednostavljuje se defokusiranje
pozadine.
• Zakrenite prednji/stražnji kotačić da bi se prikazao mjerač ekspozicije. Neprikladna
područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzine zatvarača postat će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Kad se koristite objektivom s prstenom otvora blende, postavite prsten na [A] da biste
aktivirali postavke prednjeg/stražnjeg kotačića. U svim položajima osim [A] postavka
prstena imat će prioritet.
95
3. Načini snimanja
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača
Kada postavite brzinu zatvarača, fotoaparat automatski optimizira vrijednost otvora
blende za svjetlinu objekta.
Kad želite snimiti oštru fotografiju objekta koji se brzo kreće, postavite veću brzinu
zatvarača. Kad želite stvoriti efekt traga, postavite manju brzinu zatvarača.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Postavite brzinu zatvarača okretanjem
stražnjeg ili prednjeg kotačića.
a
b
Brzina zatvarača
Mjerač ekspozicije
Brzina zatvarača:
Spora
Pojednostavljuje se izražavanje
pokreta.
Brzina zatvarača:
Brza
Pojednostavljuje se zaustavljanje
pokreta.
Raspoloživa brzina zatvarača (s)
od 60 do 1/4000 (kada se upotrebljava mehanički zatvarač)
od 1 do 1/16000 (kada se upotrebljava elektronički zatvarač)
• Zakrenite prednji/stražnji kotačić da bi se prikazao mjerač ekspozicije. Neprikladna
područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzine zatvarača postat će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Preporučujemo korištenje tronošcem ako je brzina zatvarača spora.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160
sekunde. (236. str.)
96
3. Načini snimanja
Način ručne ekspozicije
Odredite ekspoziciju ručnim postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača.
Pomoć pri ručnom podešavanju ekspozicije pojavljuje se na donjem dijelu zaslona i
prikazuje ekspoziciju.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Okrenite stražnji kotačić da biste postavili
brzinu zatvarača, prednji kotačić da biste
postavili vrijednost otvora blende.
a
b
c
d
Mjerač ekspozicije
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
Pomoć pri ručnom podešavanju ekspozicije
Vrijednost
otvora blende
Smanjuje se
Pojednostavljuje se
defokusiranje pozadine.
Povećava se
Pojednostavljuje se održavanje
fokusa sve do pozadine.
Brzina
zatvarača
Spora
Brza
Pojednostavljuje se izražavanje Pojednostavljuje se
pokreta.
zaustavljanje pokreta.
Raspoloživa brzina zatvarača (s)
[B] (Bulb) od 60 do 1/4000 (kada se upotrebljava mehanički zatvarač)
od 1 do 1/16000 (kada se upotrebljava elektronički zatvarač)
97
3. Načini snimanja
Optimizacija ISO-osjetljivosti za brzinu zatvarača i vrijednost otvora blende
Kada je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO] (Automatski), fotoaparat automatski
postavlja ISO-osjetljivost tako da ekspozicija odgovara brzini zatvarača i vrijednosti
otvora blende.
• Ovisno o uvjetima snimanja, odgovarajuća ekspozicija možda se neće postaviti ili će ISOosjetljivost postati viša.
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
Ekspozicija je odgovarajuća.
Postavite na veću brzinu zatvarača ili veću vrijednost otvora blende.
Postavite na manju brzinu zatvarača ili manju vrijednost otvora blende.
• Pomoć pri ručnoj ekspoziciji približna je vrijednost. Preporučujemo provjeru fotografija na
zaslonu za reprodukciju.
 [B] (Bulb)
Ako brzinu zatvarača postavite na [B], zatvarač ostaje otvoren dok okidač držite
pritisnutim do kraja (do otprilike 120 sekundi).
Zatvarač se zatvara ako otpustite okidač.
Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite da zatvarač bude otvoren dulje vrijeme za
snimanje fotografija vatrometa, noćnog prizora itd.
• Ako postavite brzinu zatvarača na [B], prikazuje se [B] na zaslonu.
• Kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B], upotrijebite dovoljno napunjenu
bateriju. (24. str.)
• Pomoć pri ručnoj ekspoziciji ne pojavljuje se.
• Ova funkcija nije dostupna kada se upotrebljava elektronički zatvarač.
• Može se upotrebljavati samo s ručnim podešavanjem ekspozicije.
• Preporučujemo korištenje tronošcem ili daljinskim upravljačem okidača (DMW-RSL1:
neobavezan) kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B].
Informacije o daljinskom upravljaču okidača potražite na 363. str.
• Kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B], smetnje bi mogle postati
vidljive. Da biste izbjegli smetnje na fotografijama, preporučujemo da postavite opciju
[Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača) u izborniku [Rec] (Snimanje) na [ON] (Uklj.)
prije snimanja fotografija. (145. str.)
98
3. Načini snimanja
Označavanje/odznačavanje efekata blende i brzine zatvarača na zaslonu za
snimanje
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Constant Preview] (Neprekidan pregled) >
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Ova funkcija ne radi kada upotrebljavate bljeskalicu. Zatvorite bljeskalicu.
• Može se upotrebljavati samo s ručnim podešavanjem ekspozicije.
• Zakrenite prednji/stražnji kotačić da bi se prikazao mjerač ekspozicije. Neprikladna
područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzine zatvarača postat će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Preporučujemo korištenje tronošcem ako je brzina zatvarača spora.
• Kada upotrebljavate objektiv s prstenom za otvaranje blende, prsten za otvaranje blende
ima prioritet.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160
sekunde. (236. str.)
99
3. Načini snimanja
Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (Način pregleda)
Primjenjivi načini rada:
Efekti otvora blende i brzine zatvarača mogu se provjeriti u načinu pregleda.
• Potvrdite efekte otvora blende: Možete provjeriti dubinu polja (efektivan raspon fokusa)
prije snimanja fotografije tako da zatvorite centralni zatvarač na postavljenu vrijednost otvora
blende.
• Potvrdite efekte brzine zatvarača: Kretanje se može potvrditi prikazom fotografije koja će
se snimiti s pomoću te brzine zatvarača.
Kada se brzina zatvarača postavi na veliku brzinu, prikaz u pregledu brzine zatvarača bit će
prikazan u obliku filma s vremenskim otpuštanjem. Upotrebljava se u slučajevima kao što je
zaustavljanje kretanja tekuće vode.
1
Postavite funkcijski gumb na [Preview] (Pregled). (70. str.)
2
Prebacite se na zaslon za potvrdu pritiskom na [Fn4] (Funkcija 4).
• Sljedeći korak primjer je kako se opcija [Preview] (Pregled) dodjeljuje funkciji [Fn4]
(Funkcija 4).
• Zaslon se mijenja svaki put kad pritisnete [Fn4] (Funkcija 4).
Uobičajeni zaslon
snimanja
Zaslon pregleda efekta
otvora blende
Efekt otvora blende: 
Efekt brzine zatvarača: —
Zaslon pregleda efekta
brzine zatvarača
Efekt otvora blende: 
Efekt brzine zatvarača: 
Svojstva dubine polja
1
Vrijednost otvora blende
Fokalna duljina objektiva
Udaljenost od objekta
Dubina polja (efektivan raspon fokusa)
Mala
Tele
Blizu
Velika
Wide
Udaljeno
Plitka (Uska)2
Duboka (Široka)3
1 Uvjeti snimanja
2 Primjer: Kada želite snimiti fotografiju sa zamućenom pozadinom itd.
3 Primjer: Kada želite snimiti fotografiju sa svim dijelovima u fokusu, uključujući pozadinu itd.
• Moguće je snimati u načinu pregleda.
• Raspon provjere efekta brzine zatvarača jest 8 sekundi do 1/16000 sekunde.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• način pregleda nije dostupan prilikom snimanja s [
4K)) funkcije Fotografija 4K.
100
] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu
3. Načini snimanja
Jednostavno postavljanje otvora blende/brzine zatvarača za
odgovarajuću ekspoziciju (Automatska ekspozicija jednim pritiskom)
Primjenjivi načini rada:
Kada je postavljena ekspozicija presvijetla ili pretamna, možete upotrebljavati auto.
ekspoziciju jednim pritiskom da biste postigli odgovarajuću postavku ekspozicije.
Prepoznavanje neodgovarajuće ekspozicije
• Ako vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača trepere
kada pritisnete okidač dopola.
crveno
u
• Ako je pomoć pri ručnoj ekspoziciji drugačija od È
načinu ručne ekspozicije.
Više detalja o pomoći pri ručnoj ekspoziciji potražite
na 98. str.
a
1
2
Postavite funkcijski gumb na [One Push AE] (Automatska ekspozicija jednim
pritiskom). (70. str.)
• Sljedeći korak primjer je kako se opcija [One Push AE] (Automatska ekspozicija jednim
pritiskom) dodjeljuje funkciji [Fn1] (Funkcija 1).
(Kada ekspozicija nije odgovarajuća)
Pritisnite [Fn1] (Funkcija 1).
• Prikazuje se mjerač ekspozicije, a otvor blende i brzina zatvarača mijenjaju se da bi
ostvarili primjerenu ekspoziciju.
• U sljedećim slučajevima ne može se postaviti odgovarajuća ekspozicija.
– Kada je objekt iznimno taman i nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju
promjenom vrijednosti otvora blende ili brzine zatvarača
– kod snimanja uz pomoć bljeskalice
– u načinu pregleda (100. str.)
– kada upotrebljavate objektiv s prstenom otvora blende
101
3. Načini snimanja
Snimanje panoramskih fotografija
(način panoramskog snimanja)
Način snimanja:
Uzastopne fotografije snimljene dok se fotoaparat pomiče spajaju se u panoramsku
fotografiju.
1
Postavite funkcijski kotačić na [
].
• Nakon što se prikaže zaslon koji od vas traži da provjerite smjer snimanja, prikazat će
se vodoravne i okomite linije usmjerenosti.
2
3
Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali.
Pritisnite okidač do kraja i pomičite fotoaparat laganim kružnim
pokretom u smjeru strelice na zaslonu.
Snimanje slijeva nadesno
Veličina slike:
[STANDARD] (Standardna)
Veličina slike:
[WIDE] (Široko)
a
• Fotoaparat pomičite stalnom brzinom.
Fotografije se možda neće moći ispravno snimiti
ako pomičete fotoaparat prebrzo ili presporo.
102
Smjer snimanja i
pomicanje (Vodič)
3. Načini snimanja
4
Ponovno pritisnite okidač da biste zaustavili snimanje fotografije.
• Snimanje se također može prekinuti zaustavljanjem fotoaparata tijekom snimanja.
• Snimanje se također može prekinuti pomicanjem fotoaparata na kraj linije
usmjerenosti.
 Promjena smjera i kuta snimanja (veličina slike) panoramskih fotografija
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Panorama Settings] Postavke panoramskog snimanja)
[Direction]
(Smjer)
Postavljanje smjera snimanja.
[
] (lijevo > desno)/[
] (desno > lijevo)/[
] (dno > vrh)/[
] (vrh >
dno)
Postavljanje kuta snimanja (veličina slike).
[STANDARD] (Standardno): Prioritet ima kvaliteta slike.
[Picture Size]
[WIDE] (Široko): Prioritet ima kut snimanja.
(Veličina slike)
• Kada se snima isti kut, [STANDARD] (Standardno) uzrokuje veći broj
piksela snimanja.
• Broj piksela snimanja u vodoravnom i okomitom smjeru panoramske fotografije razlikuje se
ovisno o veličini slike, smjeru snimanja i broju spojenih fotografija.
Maksimalan broj piksela prikazan je u nastavku.
Vodoravna
razlučivost
Veličina slike
Smjer snimanja
[STANDARD]
(Standardno)
Vodoravno
8176 piksela
1920 piksela
Okomito
2560 piksela
7680 piksela
[WIDE] (Široko)
Okomita razlučivost
Vodoravno
8176 piksela
960 piksela
Okomito
1280 piksela
7680 piksela
 Tehnika za način panoramskog snimanja
a
b
103
Fotoaparat pomičite u smjeru snimanja,
pazeći pritom da ga ne tresete.
Ako se fotoaparat previše trese, možda
neće biti moguće snimiti fotografije ili će
snimljena panoramska fotografija biti uža
(manja).
Fotoaparat pomičite prema rubu raspona
koji želite snimiti.
(Rub raspona neće se snimiti u
posljednjem kadru)
3. Načini snimanja
 Reprodukcija
Dodirom na  započet će automatsko pomicanje tijekom
reprodukcije u smjeru snimanja.
• Prilikom pomicanja tijekom reprodukcije mogu se vršiti
sljedeće radnje.


Početak panoramske reprodukcije/Pauza

Zaustavljanje
Kada je reprodukcija pauzirana, možete se prebacivati unaprijed ili unatrag povlačenjem
zaslona.
Kada dodirnete pomičnu traku, položaj reprodukcije prelazi na položaj koji ste dodirnuli.
• Optimalna brzina pomicanja fotoaparata razlikuje se ovisno o objektivu kojim se koristite.
• Kada je fokalna duljina velika, primjerice kada je pričvršćen telefoto objektiv, fotoaparat
pomičite polako.
• Pokazatelj fokusa, balans bijele boje i ekspozicija fiksno su postavljeni na optimalne
vrijednosti za prvu fotografiju. Kao posljedica, ako se fokus ili svjetlina znatno promijene
tijekom snimanja, cjelokupna panoramska fotografija možda neće biti snimljena s
odgovarajućim fokusom ili svjetlinom.
• Prilikom spajanja više fotografija u jednu panoramsku fotografiju, objekt se može činiti
izobličenim ili ponekad spojevi mogu biti vidljivi.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• možda neće biti moguće stvoriti panoramsku fotografiju ili fotografije neće biti ispravno
spojene ako snimate sljedeće objekte ili u uvjetima snimanja koji su navedeni u nastavku.
– Objekti jednolične boje ili ponavljajućeg uzorka (kao što su nebo ili plaža)
– objekti u pokretu (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi, cvijeće na vjetru itd.)
– objekti kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje na
zaslonu)
– tamna mjesta
– mjesta s treperećim izvorima svjetlosti kao što su fluorescentne svjetiljke ili svijeće
104
3. Načini snimanja
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja
se snima (scenski način rada)
Način snimanja:
Ako odaberete scenu koja odgovara objektu i uvjetima snimanja prema oglednoj slici,
fotoaparat će postaviti optimalnu ekspoziciju, boju i fokus, što će omogućiti snimanje na
način koji odgovara sceni.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Pritisnite / da biste odabrali scenu.
• Scenu možete izabrati i povlačenjem ogledne slike
ili pomične trake.
3
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ih postavili.
• Moguće je prikazati i zaslon za odabir pritiskom na ikonu
načina snimanja na zaslonu za snimanje.
105
3. Načini snimanja
 Promjena prikaza zaslona za odabir scene
Pritisnite [DISP.] (Prikaz) da biste promijenili zaslon monitora.
• Kada je postavljen na prikaz s uputama, prikazuju se savjeti za stvaranje efekata fotografija
koji odgovaraju svakoj sceni i sl.
Uobičajeni prikaz
Prikaz s uputama
Prikaz popisa
Prikazivanje/neprikazivanje zaslona za odabir kada je funkcijski kotačić
postavljen na / .
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Menu Guide] (Vodič kroz izbornike)
[ON] (Uklj.):
Prikaz zaslona za odabir scenskog načina rada ili načina kreativnog upravljanja.
[OFF] (Isklj.):
Prikaz zaslona za snimanje trenutačno odabranog scenskog načina rada ili
načina kreativnog upravljanja.
• Da biste promijenili scenski način rada, odaberite karticu [ ] na zaslonu s izbornicima,
odaberite [Scene Switch] (Promjena scene) i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Možete se vratiti na 2 korak na 105. str.
• Sljedeće se stavke ne mogu postaviti u scenskom načinu rada jer ih fotoaparat automatski
podešava na optimalne postavke.
– Stavke osim podešavanja kvalitete fotografija u [Photo Style] (Stil fotografije)
– [Sensitivity] (Osjetljivost)
– [Metering Mode] (Način mjerenja)
– [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje)
– [HDR] (Visoki dinamički raspon)
– [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– [Digital Zoom] (Digitalni zum)
• Iako je balans bijele boje fiksno je postavljena na [AWB] (Auto. balans bijele boje) za
određene vrste scene, možete ga precizno prilagoditi ili upotrijebiti funkciju uzastopnog
snimanja s balansom bijele boje pritiskom na kursorski gumb  na zaslonu za snimanje.
Detalje potražite na 138. i 139. str.
106
3. Načini snimanja
Detalje o postavkama scenskog načina rada potražite na 105. str.
[Clear Portrait] (Jasni portret)
Podešava se svjetlina lica, a pozadina se defokusira da bi se
stvorio jasan portret.
Savjeti
• Ako upotrebljavate objektiv s funkcijom zuma, možete
pojačati efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
[Silky Skin] (Svilenkasta koža)
Svjetlije lice i nježnija boja kože za zdraviji i mladolik i zgled.
Savjeti
• Ako upotrebljavate objektiv s funkcijom zuma, možete
pojačati efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
• Efekt zaglađivanja primjenjuje se i na onaj dio koji ima ton
boje sličan boji tena objekta.
• Ovaj način možda neće biti učinkovit pod nedovoljnom
rasvjetom.
[Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje)
Kad je scena osvijetljena iz pozadine, povećava se svjetlina
cijelog zaslona. Portreti su omekšani i prožeti svjetlošću.
107
3. Načini snimanja
[Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom)
Upotrebom bljeskalice na otvorenom ravnomjernije ćete
osvijetliti lice objekta.
Savjeti
• Otvorite bljeskalicu. (Možete postaviti na [ ‰ ].)
• Ako je objekt preblizu, može doći do zasićenja bijele boje.
• Slike snimljene iz blizine s bljeskalicom ili izvan nominalne
udaljenosti bljeskalice mogu izgledati presvijetlo ili pretamno.
• Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON]
(Uklj.), bljeskalica nije aktivirana.
[Relaxing Tone] (Opuštajući ton)
Topli tonovi boje stvaraju sliku opuštajućeg ugođaja.
[Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice)
Umjereno defokusiranje pozadine i naglašena boja kože
privlače pozornost na lice djeteta.
Dodirnite lice.
• Fokus i ekspozicija snimljene fotografije postavljaju se za
dodirnutu lokaciju.
Savjeti
• Ako upotrebljavate objektiv s funkcijom zuma, možete
pojačati efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
108
3. Načini snimanja
[Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)
Zasićenje neba i drveća stvara naglašeniji krajolik.
[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)
Na sunčan dan povećava se svjetlina zaslona da bi nastala
slika neba intenzivne plave boje.
[Romantic Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca)
Naglašeni ljubičasti tonovi stvaraju romantičnu sliku neba po
zalasku sunca.
109
3. Načini snimanja
[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)
Crvena je naglašena da bi nastala blistava slika zalaska
sunca.
[Glistening Water] (Bljeskanje vode)
Bljeskanje vode naglašeno je tako da izgleda sjajno i pomalo
plavičasto.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je
to uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
• Korištenje filtrom zvijezda koji se primjenjuje u ovom načinu
može uzrokovati bljeskanje i drugih objekata osim vodenih
površina.
[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)
Zasićenje boje noćnog svjetla povećava se da bi noćni
krajolik došao do izražaja.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne radi se
o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
110
3. Načini snimanja
[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)
Plavi su tonovi pojačani da bi se stvorila ugodna,
sofisticirana slika noćnog neba nakon zalaska sunca.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne radi se
o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
[Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)
Slika noćnog krajolika stvorena je toplim tonovima boje.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne radi se
o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)
Mala brzina zatvarača ulovit će tragove svjetla i tako stvoriti
umjetnički noćni krajolik.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne radi se
o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
111
3. Načini snimanja
[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)
Filtar zvijezda naglašava čestice svjetla.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je
to uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne radi se
o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)
Snimite više fotografija i spajajte podatke da umanjite
zamućenost i smetnje zbog snimanja noćnog krajolika bez
tronošca.
Savjeti
• Nakon što pritisnete okidač, nemojte pomicati fotoaparat za
vrijeme neprekinutog snimanja.
• Kut prikaza bit će malo uži.
[Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
Snimanjem s punom jačinom bljeskalice i duljom
ekspozicijom dobit ćete bolje portrete u noćnom krajoliku.
Savjeti
• Otvorite bljeskalicu. (Možete postaviti na [
].)
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Kad se odabere način rada [Clear Night Portrait] (Jasni noćni
portret), neka objekt ostane miran oko 1 sekundu nakon
snimanja fotografije.
• Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON]
(Uklj.), bljeskalica nije aktivirana.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne radi se
o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
112
3. Načini snimanja
[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)
Blagim fokusom postiže se difuzna slika.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i ne
upotrebljavate je.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je
to uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
• Raspon fokusa razlikuje se ovisno o objektivu koji
upotrebljavate. Informacije o rasponu fokusa potražite u
odlomku “Oznaka udaljenosti fokusa” na 168. str.
• Kada je objekt blizu fotoaparata, efektivni raspon fokusa
značajno je sužen. Stoga, ako se udaljenost između
fotoaparata i objekta promijeni nakon fokusiranja objekta,
ponovno fokusiranje može biti otežano.
• Kad snimate izbliza, razlučivost rubnih dijelova slike može
se malo smanjiti. Nije riječ o kvaru.
• Ako na objektivu ostanu tragovi prstiju ili prašina, objektiv
možda neće moći točno fokusirati objekt.
[Appetizing Food] (Privlačna hrana)
Svjetlina zaslona povećana je da bi hrana izgledala
privlačno.
Savjeti
• Ako upotrebljavate objektiv s funkcijom zuma, možete
pojačati efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i ne
upotrebljavate je.
113
3. Načini snimanja
[Cute Dessert] (Slatki desert)
Svjetlina zaslona povećana je da bi desert izgledao
privlačno.
Savjeti
• Ako upotrebljavate objektiv s funkcijom zuma, možete
pojačati efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i ne
upotrebljavate je.
[Freeze Animal Motion] (Zaustavljanje pokreta životinje)
Veća brzina zatvarača sprečava zamućenje te se snima
jasna slika životinje u brzom pokretu.
• Početna postavka za pomoćnu lampicu za automatski fokus
postavljena je na [OFF] (Isklj.).
[Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)
Veća brzina zatvarača sprečava zamućenje, primjerice, na
sportskim događajima.
[Monochrome] (Monokromatski efekt)
Monokromatska slika uhvatit će raspoloženje trenutka.
114
3. Načini snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima slike
(način kreativnog upravljanja)
Način snimanja:
Ovim načinom snimate slike s dodatnim efektima slike.
Možete postaviti efekte koje ćete dodati tako da odaberete primjere slika i označite ih na
zaslonu.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Pritisnite / da biste odabrali efekte slike
(filtre).
• Efekt slike na odabranim oglednim slikama primijenit će
se na probni prikaz .
• Efekte slike (filtre) također možete odabrati i dodirom
oglednih slika.
a
• Moguće je prikazati i zaslon
za odabir pritiskom na ikonu
načina snimanja na zaslonu za
snimanje.
3
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da
biste ih postavili.
115
3. Načini snimanja
 Promjena prikaza zaslona za odabir efekta slike (filtra)
Pritisnite [DISP.] (Prikaz) da biste promijenili zaslon monitora.
• Kad se prikaz zaslona za odabir efekta slike postavi na prikaz s uputama, prikazuje se opis
odabranog efekta slike.
Uobičajeni prikaz
Prikaz s uputama
Prikaz popisa
• Ako odaberete karticu [ ] na zaslonu s izbornicima,
možete odabrati sljedeće stavke izbornika:
– [Filter Select] (Odabir filtra): Prikaz zaslona za odabir
efekta slike (filtra).
– [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje
bez filtra): Omogućuje vam da postavite fotoaparat da
istovremeno snima s i bez efekta slike. (134. str.)
• Balans bijele boje bit će fiksno postavljen na [AWB]
(Auto. balans bijele boje), a [Sensitivity] (Osjetljivost) bit će fiksno postavljena na [AUTO]
(Automatski).
• Ovisno o postavci [Menu Guide] (Vodič kroz izbornike) u izborniku [Custom] (Prilagođeno),
prikazuje se zaslon za odabir ili zaslon za snimanje kad se promijeni funkcijski kotačić.
(106. str.)
Podešavanje efekta prema vlastitim željama
Jačina i boje efekata jednostavno se mogu podesiti da bi odgovarale vašim željama.
1
2
Pritisnite  da bi se prikazao zaslon za postavljanje.
Zakrenite stražnji kotačić da biste postavili.
• Stavke koje se mogu postaviti razlikuju se ovisno o
trenutačno postavljenom načinu kreativnog upravljanja.
Detalje o pojedinom efektu slike potražite u poglavlju
“Stavke koje se mogu postaviti”.
• Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste se vratili
na zaslon za snimanje.
].
• Pri postavljanju efekta na zaslonu se prikazuje [
• Ako ne želite promijeniti postavke, odaberite sredinu
(standardno).
116
3. Načini snimanja
Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja)
Zamućenje pozadine jednostavno možete postaviti dok provjeravate zaslon.
1
Pritisnite [Fn4] (Funkcija 4) za prikaz zaslona za
postavljanje.
Zakrenite stražnji kotačić da biste postavili.
2
• Ako pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), možete se
vratiti na zaslon za snimanje.
• Pritiskom na [Fn4] (Funkcija 4) na zaslonu za postavljanje
svjetline poništit ćete postavku.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
Postavljanje svjetline
1
2
Pritisnite [ È].
Zakrenite stražnji kotačić da biste postavili.
• Ponovno pritisnite [ È] da biste se vratili na zaslon za
snimanje.
 Promjena postavki s pomoću zaslona osjetljivog na dodir
1
2
3
Dodirnite [
].
Dodirnite stavku koju želite postaviti.
[
]: Podešavanje efekta slike
[
]: Razina defokusiranja
[
]: Svjetlina
Postavite povlačenjem pomične trake.
• Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste se
vratili na zaslon za snimanje.
117
3. Načini snimanja
Detalje o postavkama načina kreativnog upravljanja potražite na 115. str.
[Expressive] (Izražajno)
Ovim efektom naglašava se boja tako da nastane slika u stilu
pop-arta.
Stavke koje se mogu postaviti
Svježina
Prigušene boje
Žive boje
[Retro] (Retro)
S ovim efektom slika djeluje izblijedjelo.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena žuta
Naglašena crvena
[Old Days] (Stari dani)
S ovim efektom slika djeluje svijetlo, blago i ostavlja nostalgičan
dojam.
Stavke koje se mogu postaviti
Kontrast
Niski kontrast
Visoki kontrast
[High Key] (Svijetli tonovi)
S ovim efektom slika djeluje svijetlo, prozračno i nježno.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena
ružičasta
118
Naglašena
modrozelena
3. Načini snimanja
[Low Key] (Tamni tonovi)
Ovim efektom slika dobiva taman, opuštajući dojam, a svijetli se
dijelovi naglašavaju.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena crvena
Naglašena plava
[Sepia] (Sepija)
Ovim efektom nastaje slika toniranog (sepija) efekta.
Stavke koje se mogu postaviti
Kontrast
Niski kontrast
Visoki kontrast
[Monochrome] (Monokromatski efekt)
Ovim se efektom pojačava kontrast da bi nastala impresivna crnobijela fotografija.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena žuta
Naglašena plava
[Dynamic Monochrome] (Dinamički monokromatski efekt)
Ovim se efektom pojačava kontrast da bi nastala impresivna crnobijela fotografija.
Stavke koje se mogu postaviti
Kontrast
Niski kontrast
119
Visoki kontrast
3. Načini snimanja
[Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)
Ovim efektom nastaje crno-bijela fotografija s granuliranim
smetnjama.
Stavke koje se mogu postaviti
Smetnje
S manje smetnji
S više smetnji
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je to
uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
[Silky Monochrome] (Svilenkasti monokromatski efekt)
Ovim se efektom zamućuje cijela slika kako bi se dodao mekaniji
dojam crno-bijeloj fotografiji.
Stavke koje se mogu postaviti
Razina
defokusiranja
Slabo
defokusiranje
Jako defokusiranje
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je to
uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
[Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt)
Ovaj efekt daje fotografiji dramatičan izgled s kontrastima.
Stavke koje se mogu postaviti
Svježina
Crno-bijela
Žive boje
[High Dynamic] (Visoki dinamički raspon)
Ovim efektom postiže se optimalna svjetlina i za tamne i za svijetle
dijelove.
Stavke koje se mogu postaviti
Svježina
Crno-bijela
120
Žive boje
3. Načini snimanja
[Cross Process] (Presijecanje)
Ovim efektom postiže se dramatičan izgled boja vaše fotografije.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Zeleni ton/Plavi ton/Žuti ton/Crveni ton
• Odaberite željeni ton boje
zakretanjem stražnjeg kotačića,
a zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[Toy Effect] (Efekt igračke)
Ovim efektom smanjuje se rubna svjetlina da bi se dobio dojam da
je upotrijebljen fotoaparat-igračka.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena
narančasta
Naglašena plava
[Toy Pop] (Fotoaparat igračka)
Ovim efektom nastaje živahna i svijetla slika uz dojam da je
upotrijebljen fotoaparat igračka.
Stavke koje se mogu postaviti
Područje sa
smanjenom
Malo
rubnom svjetlinom
Veliko
[Bleach Bypass] (Zadržavanje srebrnih tonova)
Ovim se efektom pojačava kontrast i niska zasićenost da bi
nastala mračna i staložena slika.
Stavke koje se mogu postaviti
Kontrast
Niski kontrast
121
Visoki kontrast
3. Načini snimanja
[Miniature Effect] (Efekt minijature)
Ovim efektom zamućuju se rubni dijelovi fotografije da bi slika
podsjećala na dioramu.
Stavke koje se mogu postaviti
Svježina
Prigušene boje
Žive boje
 Postavljanje vrste defokusiranja
Uz funkciju [Miniature Effect] (Efekt minijature) moguće je istaknuti objekt tako da
namjerno stvorite defokusirane dijelove i dijelove u fokusu.
Moguće je postaviti i smjer snimanja (smjer defokusiranja) te položaj i veličinu dijela u
fokusu.
1
Pritisnite [Fn4] (Funkcija 4) za prikaz zaslona za postavljanje.
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i dodirom ikone [
2
3
4
], a zatim ikone [
].
Pritisnite / ili / da biste pomaknuli
područje u fokusu.
• Možete pomaknuti dio u fokusu i dodirivanjem zaslona
na zaslonu za snimanje.
• Dodirivanjem [ ] omogućuje se postavljanje usmjerenja
snimanja (usmjerenja defokusiranja).
Okrenite stražnji kotačić da biste promijenili
veličinu dijela u fokusu.
• Dio se također može povećati ili smanjiti udaljavanjem i približavanjem prstiju (59. str.) na
zaslonu.
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) vratit ćete područje u fokusu natrag na zadane postavke.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ih postavili.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je to uobičajeno i činit će se da
kadrovi padaju.
• Na videozapise ne snima se zvuk.
• Snima se približno 1/8 vremena.
(Ako snimate 8 minuta, videozapis koji nastaje trajat će približno 1 minutu.)
Prikazano raspoloživo vrijeme snimanja približno je 8 puta veće. Prilikom prebacivanja u
način snimanja, provjerite raspoloživo vrijeme snimanja.
• Ako prekinete snimanje videozapisa nakon kratkog vremena, fotoaparat bi mogao nastaviti
snimati neko vrijeme. Nastavite pridržavati fotoaparat dok snimanje ne završi.
• Kada je način fokusiranja postavljen na [MF] (Ručno fokusiranje), pomaknite fokusirano
mjesto na dio u fokusu.
122
3. Načini snimanja
[Soft Focus] (Blago fokusiranje)
Ovim se efektom zamućuje cjelokupna slika da bi se postigao
dojam mekoće.
Stavke koje se mogu postaviti
Razina
defokusiranja
Slabo
defokusiranje
Jako defokusiranje
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je to
uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
[Fantasy] (Mašta)
Ovaj efekt stvara fantastičnu sliku blijedih tonova boje.
Stavke koje se mogu postaviti
Svježina
Prigušene boje
Žive boje
[Star Filter] (Filtar zvijezda)
Ovaj efekt stvara prekrasnu atmosferu sa zvjezdanim zrakama oko
izvora svjetlosti.
Stavke koje se mogu postaviti
Dužina
svjetlosnih zraka
Kratka
Duga
Broj
svjetlosnih zraka
Mali
Veliki
Kut
svjetlosnih zraka
Zakretanje ulijevo
Zakretanje
udesno
• Stavku koja će se postaviti možete
odabrati pritiskom na /.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je to
uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
123
3. Načini snimanja
[One Point Color] (Jedna točka boje)
Ovim efektom ostavlja se jedna odabrana boja za naglašeni
impresivan dojam.
Stavke koje se mogu postaviti
Količina preostale
boje
Mala količina boje
Velika količina boje
 Postavljanje boje koju želite ostaviti
Postavite boju koju želite ostaviti odabirom lokacije na zaslonu.
1
Pritisnite [Fn4] (Funkcija 4) za prikaz zaslona za postavljanje.
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i dodirom ikone [
2
Odaberite boju koju želite ostaviti pomicanjem
okvira s pomoću ///.
• Također možete odabrati boju koju želite ostaviti dodirom
zaslona.
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) vratit ćete okvir natrag u
središte.
3
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste
ih postavili.
• Kod nekih objekata postavljena boja možda neće ostati na slici.
124
], a zatim ikone [
].
3. Načini snimanja
[Sunshine] (Sunčeva svjetlost)
Ovaj efekt naglašava sunčeve zrake na sceni.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Žuti ton/Crveni ton/Plavi ton/Bijeli ton
• Odaberite ton boje zakretanjem
stražnjeg kotačića, a zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
 Postavljanje izvora svjetla
Možete promijeniti položaj i veličinu izvora svjetla.
1
Pritisnite [Fn4] (Funkcija 4) za prikaz zaslona za postavljanje.
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i dodirom ikone [
2
], a zatim ikone [
].
Pritisnite /// da biste pomaknuli središnji položaj izvora svjetla.
• Položaj izvora svjetla može se pomaknuti i dodirom zaslona.
• Središte izvora svjetla može se pomaknuti na rub zaslona.
Preporuka za postavljanje središta izvora
svjetla
Prirodniji izgled može se postići stavljanjem središta
izvora svjetla izvan slike.
3
4
Podesite veličinu izvora svjetla zakretanjem
stražnjeg kotačića.
• Prikaz se također može povećati ili smanjiti udaljavanjem i približavanjem prstiju na
zaslonu.
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) vratit ćete postavku izvora svjetla natrag na zadane
postavke.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ih postavili.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću odgodu nego što je to uobičajeno i činit će se da
kadrovi padaju.
125
3. Načini snimanja
Snimanje videozapisa s ručno postavljenom
vrijednosti otvora blende/brzine zatvarača
(način kreativnog videozapisa)
Način snimanja:
Moguće je ručno promijeniti otvor blende i brzinu zatvarača te tako snimati videozapise.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
3
].
[Motion Picture] (Videozapis) > [Exposure Mode] (Način ekspozicije)
Pritisnite / da biste odabrali [P], [A], [S] ili [M] i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Vrijednost otvora blende ili brzina zatvarača mijenjaju se na isti način kao što se
postavlja funkcijski kotačić na ,
,
ili .
Moguće je prikazati i zaslon za odabir pritiskom na ikonu
načina snimanja na zaslonu za snimanje.
4
Započnite snimanje.
• Da biste počeli snimati videozapis, pritisnite gumb za videozapise ili okidač. (Ne mogu
se snimati fotografije.)
5
Zaustavite snimanje.
• Da biste prestali snimati videozapis, pritisnite gumb za videozapise ili okidač.
• Vrijednost otvora blende
– Vrijednost otvora blende postavite na veću vrijednost ako želite oštru pozadinu.
Vrijednost otvora blende postavite na manju vrijednost ako želite zamućenu pozadinu.
• Brzina zatvarača
– Kada želite snimiti oštru fotografiju objekta koji se brzo kreće, postavite veću brzinu
zatvarača. Kad želite stvoriti efekt traga, postavite manju brzinu zatvarača.
– Ručnim postavljanjem veće brzine zatvarača mogu se povećati smetnje na zaslonu zbog
više razine osjetljivosti.
– Kada se objekti snimaju na iznimno svijetlim mjestima ili pod fluorescentnim/LEDosvjetljenjem, može doći do promjene tona boje ili svjetline slike ili se na zaslonu mogu
pojaviti vodoravne linije. U tom slučaju promijenite način snimanja ili ručno podesite
brzinu zatvarača na 1/60 ili 1/100.
• Kada je [Exposure Mode] (Način ekspozicije) postavljen na [M], [AUTO] (Automatski) ISOosjetljivosti prebacit će se na [200].
• Onemogućene su postavke načina snimanja.
126
3. Načini snimanja
Minimaliziranje zvukova rada tijekom snimanja videozapisa
Zvukovi rada zuma ili gumba možda će biti snimljeni kad se njima upravlja tijekom
snimanja videozapisa.
Upotreba ikona na dodir omogućuje tihi rad tijekom snimanja videozapisa.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
1
2
3
[Motion Picture] (Videozapis) > [Silent Operation] (Tihi rad) > [ON] (Uklj.)
Započnite snimanje.
Dodirnite [
].
Dodirnite ikonu.
Zum (kad upotrebljavate izmjenjivi objektiv kompatibilan s
električnim zumom)
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
Kompenzacija ekspozicije
ISO-osjetljivost
Podešavanje razine mikrofona
4
Postavite povlačenjem pomične trake.
• Brzina radnje ovisi o mjestu koje dodirnete.
5
[
]/[
]
sporo se mijenja postavka
[
]/[
]
brzo se mijenja postavka
Zaustavite snimanje.
127
3. Načini snimanja
Memoriranje željenih postavki (Prilagođeni način rada)
Način snimanja:
Možete memorirati trenutačne postavke fotoaparata kao prilagođene.
Ako zatim snimate u prilagođenom načinu rada, možete upotrebljavati memorirane
postavke.
• Početne postavke programa automatske ekspozicije u početku se memoriraju kao
prilagođene postavke.
Memoriranje osobnih postavki izbornika (Memoriranje prilagođenih
postavki)
Da biste omogućili snimanje s pomoću istih postavki, možete memorirati do 3 skupine
trenutačnih postavki fotoaparata s pomoću funkcije [Cust.Set Mem.] (Prilagođene
postavke). ( ,
,
)
Pripreme:
Unaprijed postavite način snimanja koji želite spremiti i odaberite željene postavke
izbornika na fotoaparatu.
1
2
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke)
Pritisnite / da biste odabrali prilagođene postavke koje želite
memorirati i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• Sljedeće stavke izbornika nisu memorirane kao prilagođene postavke.
Izbornik [Rec]
Izbornik [Setup]
(Snimanje)
(Postavljanje)
– Podaci memorirani – Svi izbornici
s pomoću
[Face Recog.]
(Prepoznavanje
lica)
– Postavka
[Profile Setup]
(Postavljanje
profila)
Izbornik [Custom]
(Prilagođeno)
– [Touch Scroll]
(Pomicanje
dodirom)
– [Menu Guide]
(Vodič kroz
izbornike)
128
Izbornik [Playback]
(Reprodukcija)
– [Rotate Disp.]
(Zakretanje
prikaza)
– [Picture Sort]
(Raspoređivanje
slika)
– [Delete
Confirmation]
(Potvrda brisanja)
3. Načini snimanja
Snimanje s pomoću memoriranih prilagođenih postavki
Postavke koje ste memorirali s pomoću [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke) možete
jednostavno prikazati.
Postavite funkcijski kotačić na [
]
• Prikazat će se prilagođene postavke koje ste upotrijebili posljednji put ([
], [
] ili [
]).
 Promjena prilagođenih postavki
1
2
3
Postavite funkcijski kotačić na [ ].
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za prikaz izbornika.
Pritisnite / da biste odabrali prilagođene postavke koje želite
upotrijebiti i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Moguće je prikazati i zaslon za odabir pritiskom na
ikonu načina snimanja na zaslonu za snimanje.
• Spremanje odabranih prilagođenih postavki
prikazuje se na zaslonu.
 Promjena postavki
Memorirani sadržaj neće se promijeniti kada postavku izbornika privremeno promijenite
tako da postavite funkcijski kotačić na . Da biste promijenili memorirane postavke, pišite
preko memoriranog sadržaja uz pomoć opcije [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke) u
izborniku za prilagođene postavke.
129
4.
Postavke kvalitete fotografija i
tona boje
Podešavanje kvalitete fotografija dodavanjem
efekta ([Photo Style] (Stil fotografije))
Primjenjivi načini rada:
Možete odabrati efekte koji će odgovarati vrsti slike koju želite snimiti.
Moguće je podesiti stavke poput boje ili kvalitete slike za željeni efekt.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Photo Style] (Stil fotografije)
[Standard]
(Standardno)
Ovo je standardna postavka.
[Vivid] (Žive boje)1
Sjajni efekt s visokom razinom zasićenosti i kontrasta.
[Natural] (Prirodno)1
Blagi efekt s niskom zasićenošću.
[Monochrome]
(Monokromatski efekt)
Monokromatski efekt bez tonova boje.
[Scenery] (Krajolik)1
Efekt prikladan za krajolike u kojima dominira vedro plavo
nebo i zelenilo.
[Portrait] (Portret)1
Efekt prikladan za portrete sa zdravim i lijepim tonom kože.
[Custom]
(Prilagođeno)1
Uporaba unaprijed memorirane postavke.
[Cinelike D] (Poput
kina D)2
Daje prednost dinamičkom rasponu uporabom gama krivulje3
koja je namijenjena stvaranju fotografija koje nalikuju na film.
Prikladno za uređivanje.
[Cinelike V] (Poput
kina V)2
Daje prednost kontrastu uporabom gama krivulje3 koja je
namijenjena stvaranju fotografija koje nalikuju na film.
1 Isključeno kada je odabran prošireni inteligentni automatski način rada.
2 Ove se postavke mogu postaviti samo u načinu kreativnog videozapisa.
3 Kada se stvarna svjetlina i svjetlina koju treba snimiti podese svaka na svoju razinu, njihov
odnos iscrtan je kao nelinearna krivulja. To se naziva gama krivuljom.
• U proširenom inteligentnom automatskom načinu rada, postavka će biti vraćena na
[Standard] (Standardno) pri promjeni načina snimanja ili pri uključivanju/isključivanju
uređaja.
• U scenskom načinu rada stil fotografije fiksno se postavlja prema sceni.
• Te stavke izbornika dijele izbornici [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Kad se
postavka u jednome od njih promijeni, mijenja se i u drugome.
130
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
 Podešavanje kvalitete fotografija
• Kvaliteta fotografija ne može se podesiti u proširenom inteligentnom automatskom načinu
rada.
1
2
Pritisnite / da biste odabrali stil fotografije.
Pritisnite / da biste odabrali stavke i zatim
pritisnite / za podešavanje.
[Contrast]
(Kontrast)
S [Sharpness]
(Oštrina)
[+]
[–]
[+]
[–]
Povećava razliku između svjetline i tame na
fotografiji.
Smanjuje razliku između svjetline i tame na
fotografiji.
Fotografija je oštro definirana.
Fotografija je blago fokusirana.
[Noise
Reduction]
(Smanjenje smetnji)
[+]
[Saturation]
(Zasićenost)1
[+]
Pojačava se efekt smanjenja smetnji.
Razlučivost fotografije može se malo smanjiti.
Smanjuje se efekt smanjenja smetnji. Možete snimiti
fotografije s većom razlučivosti.
Boje na fotografiji postaju živopisne.
[–]
Boje na fotografiji postaju prirodne.
[Color Tone]
(Ton boje)1
[+]
Dodaje plavkasti ton.
[–]
Dodaje žućkasti ton.
[–]
[Yellow]
(Žuta)
[Filter Effect]
(Efekt filtra)2
3
Pojačava kontrast objekta snimanja. (Efekt: Slab)
Moguće je jasno snimanje plavog neba.
Pojačava kontrast objekta snimanja. (Efekt: Srednji)
[Orange]
Moguće je potamnjivanje boje plavog neba prilikom
(Narančasta)
snimanja.
Pojačava kontrast objekta snimanja. (Efekt: Snažan)
[Red]
Moguće je izrazito potamnjivanje boje plavog neba
(Crvena)
prilikom snimanja.
[Green]
Boja kože i usana ljudi doima se prirodnom.
(Zelena)
Zeleno lišće čini se svjetlijim i naglašenijim.
[Off] (Isklj.)
—
1 [Color Tone] (Ton boje) prikazan je samo kada je odabrano [Monochrome]
(Monokromatski efekt). U drugim slučajevima, bit će prikazano [Saturation] (Zasićenost).
2 Prikazuje se samo kada je odabrano [Monochrome] (Monokromatski efekt).
• Ako se podesi kvaliteta fotografije, uz ikonu stila fotografije na zaslonu prikazuje se oznaka [+].
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
 Memoriranje postavki opcije [Custom] (Prilagođeno)
Podesite kvalitetu fotografija tako da slijedite 2. korak pod naslovom “Podešavanje
kvalitete fotografija”, a zatim pritisnite [DISP.] (Prikaz).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
131
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Snimanje fotografija s efektima slike
([Filter Settings] (Postavke filtra))
Primjenjivi načini rada:
Efekte slike (filtre) koji su dostupni za način kreativnog upravljanja možete primijeniti na
slike u drugim načinima, poput automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende ili u
načinu panoramskog snimanja.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Filter Settings] (Postavke filtra) > [Filter Select]
(Odabir filtra)
• Možete primijeniti efekte slike koji su dostupni za način
kreativnog upravljanja tako da izvedete iste radnje koje su
dostupne i za način kreativnog upravljanja. Detalje o pojedinom
efektu slike, njegovim prilagodljivim postavkama i ostale
informacije možete pronaći na 115. str.
[No Effect] (Bez efekta)
[Expressive] (Izražajno)
[Retro] (Retro)
[Old Days] (Stari dani)
[High Dynamic] (Visoki dinamički raspon)
[Cross Process] (Presijecanje)
[Toy Effect] (Efekt igračke)
[Toy Pop] (Fotoaparat igračka)
[Bleach Bypass] (Zadržavanje srebrnih
tonova)
[Miniature Effect] (Efekt minijature)
[Soft Focus] (Blago fokusiranje)
[Fantasy] (Mašta)
[High Key] (Svijetli tonovi)
[Low Key] (Tamni tonovi)
[Sepia] (Sepija)
[Monochrome] (Monokromatski efekt)
[Dynamic Monochrome] (Dinamički
monokromatski efekt)
[Rough Monochrome] (Grubi
monokromatski efekt)
[Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt)
[Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt)
[Star Filter] (Filtar zvijezda)
[One Point Color] (Jedna točka boje)
[Sunshine] (Sunčeva svjetlost)
• Ako ne želite dodati efekt slike, odaberite [No Effect] (Bez efekta)
Promjena postavki s pomoću zaslona osjetljivoga na dodir
1
2
Dodirnite [
].
Dodirnite stavku koju želite postaviti.
[
]: Odabir efekta slike (filtra)
[
]: Podešavanje efekta slike
132
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
• [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blago fokusiranje)/
[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) nisu dostupni u sljedećim
slučajevima.
– Način kreativnog videozapisa
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja fotografija 4K
 U načinu kreativnog videozapisa ili tijekom snimanja videozapisa ova stavka nije
dostupna samo ako je veličina videozapisa postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja).
• [Toy Effect] (Efekt igračke)/[Toy Pop] (Fotoaparat igračka)/[Miniature Effect] (Efekt
minijature)/[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) nisu dostupni u načinu panoramskog snimanja.
• Efekti slike [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Silky Monochrome]
(Svilenkasti monokromatski efekt)/[Soft Focus] (Blago fokusiranje)/[Star Filter] (Filtar
zvijezda) nisu vidljivi na zaslonu tijekom snimanja panoramskih fotografija.
• Upotreba [High Key] (Svijetli tonovi) u načinu panoramskog snimanja možda neće biti
učinkovita u slabo osvijetljenim uvjetima.
• Upotreba [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt) u načinu panoramskog snimanja
može učiniti prijelaze između slika vidljivima.
• Dostupne postavke ISO-osjetljivosti bit će ograničene na [ISO 3200]. ISO-osjetljivost za
[High Dynamic] (Visoki dinamički raspon) bit će fiksno postavljena na [AUTO] (Automatski).
• Kada upotrebljavate [Filter Select] (Odabir filtra), ne možete upotrebljavati izbornike ili
funkcije snimanja koji nisu dostupni u načinu kreativnog upravljanja.
Primjerice, balans bijele boje bit će fiksno postavljen na [AWB] (Auto. balans bijele boje), a
bljeskalica će biti postavljena na [ Œ ] (bljeskalica uvijek isključena).
• Postavke se pohranjuju čak i ako promijenite način snimanja ili isključite fotoaparat.
• Te stavke izbornika dijele izbornici [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Kad se
postavka u jednome od njih promijeni, mijenja se i u drugome.
133
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Istovremeno snimanje s i bez efekta slike
([Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra))
Možete pritisnuti okidač jednom i istovremeno snimiti dvije fotografije, jednu s efektom
slike i drugu bez efekta.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Filter Settings] (Postavke filtra) > [Simultaneous
record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Kada je ova stavka postavljena na [ON] (Uklj.), najprije će se snimiti fotografija s efektom
slike, a zatim fotografija bez efekta.
• Samo se fotografija s efektom slike prikazuje na automatskom pregledu.
• Ako je način snimanja postavljen na [Burst] (Snimanje u nizu) ili [Auto Bracket] (Uzastopno
snimanje s različitim ekspozicijama), prebacuje se na [Single] (Jedna).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U sljedećim slučajevima [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra)
nije dostupno:
– u načinu panoramskog snimanja
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja fotografija tijekom snimanja videozapisa [samo kada se postavi na [ ]
([Video Priority]) (Prioritet videozapisa)]
– kada je [Filter Select] (Odabir filtra) postavljen na [No Effect] (Bez efekta)
A ], [
› ] ili [
]
– kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
134
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Podešavanje svijetlih/tamnih dijelova ([Highlight
Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje))
Primjenjivi načini rada:
Možete podesiti svjetlinu svijetlih i tamnih dijelova slike dok provjeravate svjetlinu na zaslonu.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
2
Pritisnite / da biste odabrali stavku.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i
potamnjivanje)
Postavlja se stanje bez podešavanja.
(Standardno)
Svijetla su područja posvijetljena, a tamna su
područja potamnjena.
Svijetla su područja potamnjena, a tamna su
područja posvijetljena.
(Povećanje kontrasta)
(Smanjenje kontrasta)
3
(Posvjetljivanje tamnih područja)
Tamna su područja posvijetljena.
/
Moguća je primjena memoriranih prilagođenih
postavki.
/
(Prilagođeno)
Okrenite prednji/stražnji kotačić da biste
podesili svjetlinu svijetlih/tamnih dijelova.
Svijetli dio
Tamni dio
Probni prikaz
• Stražnji kotačić služi za podešavanje tamnih područja,
a prednji kotačić služi za podešavanje svijetlih područja.
• Da biste memorirali omiljenu postavku, pritisnite  i
odaberite odredište na kojem će se memorirati
prilagođena postavka ([Custom1] ( ) (Prilagođeno1)/
[Custom2] ( ) (Prilagođeno2)/[Custom3] ( ) (Prilagođeno3)).
• Podešavanje je također moguće povlačenjem grafikona.
a
b
c
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikaz zaslona može se promijeniti pritiskom na [DISP.] (Prikaz) na zaslonu za podešavanje
svjetline.
• Postavke memorirane u / / bit će pohranjene čak i nakon isključivanja uređaja.
• Isključivanjem uređaja postavka prilagođena uz pomoć / / / vratit će se na zadanu
postavku.
• Te stavke izbornika dijele izbornici [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Kad se
postavka u jednome od njih promijeni, mijenja se i u drugome.
135
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Podešavanje balansa bijele boje
Primjenjivi načini rada:
Kod sunčeve svjetlosti, rasvjete sa žarnom niti ili u drugim sličnim uvjetima gdje bijela
boja poprima crvene ili plave nijanse, ova stavka podešava bijelu boju u skladu s izvorom
svjetla tako da bude što bliža onome što oko vidi.
1
2
Pritisnite  (
).
Zakrenite stražnji ili prednji kotačić da
biste odabrali balans bijele boje.
[AWB] (Auto.
Automatsko podešavanje
balans bijele boje)
[V]
Kada se fotografije snimaju vani pod vedrim nebom
[Ð]
Kada se fotografije snimaju na otvorenom pod oblačnim nebom
[î]
Kada se fotografije snimaju vani u sjeni
Kada se fotografije snimaju pod rasvjetom sa žarnom niti
[Ñ]
[
Kada se fotografije snimaju samo s bljeskalicom
]
Postavite vrijednost balansa bijele boje.
Upotrebljavajte ga za ujednačavanje s
uvjetima snimanja fotografija.
1
2
[
[
]/[
]/[
]/
]
Pritisnite 
Usmjerite fotoaparat u bijeli papir ili
neku drugu bijelu površinu da bi okvir
na sredini zaslona bio popunjen nekim
bijelim objektom i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
• Ovime će se postaviti balans bijele boje i vratit ćete se na
zaslon za snimanje.
• Istu je radnju moguće izvesti pritiskom na okidač.
• Balans bijele boje možda neće biti postavljen ako je objekt
presvijetao ili pretaman. Ponovno postavite balans bijele boje
nakon što podesite odgovarajuću svjetlinu.
136
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
[
]
Da biste snimili prirodne fotografije u različitim
uvjetima osvjetljenja, možete ručno postaviti
temperaturu boje.
Boja svjetlosti mjeri se kao broj u kelvinima.
Kako temperatura boje raste, fotografija
postaje plavkasta. Kako temperatura boje
pada, fotografija postaje crvenkasta.
1
2
Pritisnite 
Pritisnite / da biste odabrali temperaturu boje i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Možete postaviti temperaturu boje od [2500K] do [10000K].

3
Radit će kao [AWB] (Auto. balans bijele boje) tijekom snimanja videozapisa ili
fotografija 4K.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ih postavili.
• Možete i dopola pritisnuti okidač da biste postavili.
Pod fluorescentnim osvjetljenjem, LED-osvjetljenjem itd., prikladan balans bijele
boje razlikovat će se ovisno o tipu osvjetljenja, stoga upotrebljavajte [AWB] (Auto.
balans bijele boje) ili [
], [
], [
], [
].
• Balans bijele boje računa se samo za objekte unutar raspona bljeskalice fotoaparata.
(232. str.)
• U scenskom načinu rada promjena scene ili načina snimanja vraća postavke balansa bijele
boje (uključujući postavke za precizno podešavanje balansa bijele boje) natrag na [AWB]
(Auto. balans bijele boje).
• Postavka je fiksno postavljena na [AWB] (Auto. balans bijele boje) u sljedećim slučajevima.
– [Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje)/[Relaxing Tone] (Opuštajući ton)/
[Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)/[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)/[Romantic
Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca)/[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska
sunca)/[Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)/[Cool
Night Sky] (Ugodno noćno nebo)/[Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog
odsjaja)/[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)/[Glittering Illuminations] (Blistavo
osvjetljenje)/[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)/[Clear Night Portrait]
(Jasni noćni portret)/[Appetizing Food] (Privlačna hrana)/[Cute Dessert] (Slatki desert)
(Scenski način rada)
137
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
 Automatski balans bijele boje
Ovisno o uvjetima koji prevladavaju kod snimanja fotografija, fotografije mogu poprimiti
crvenu ili plavu nijansu. Osim toga, ako se upotrebljava više izvora svjetla ili ništa nije boje
približne bijeloj, moguće je da automatski balans bijele boje neće funkcionirati pravilno.
U takvim slučajevima balans bijele boje postavite na opciju koja nije [AWB] (Auto. balans
bijele boje).
1 Automatski balans bijele boje radit će u ovom rasponu.
2 Plavo nebo
3 Oblačno nebo (kiša)
4 Sjena
5 Sunčeva svjetlost
6 Bijela fluorescentna rasvjeta
7 Žarulja sa žarnom niti
8 Izlazak i zalazak sunca
9 Svjetlost svijeće
K=Temperatura boje u kelvinima
Precizno podešavanje balansa bijele boje
Balans bijele boje možete precizno podesiti kada ne možete postići željenu nijansu
postavljanjem balansa bijele boje.
1
2
Odaberite balans bijele boje i zatim pritisnite .
Pritisnite /// da biste precizno prilagodili balans bijele boje.
 : A (BOJA JANTARA: NARANČASTA)
 : B (PLAVA: PLAVKASTA)
 : G (ZELENA: ZELENKASTA)
 : M (PURPURNOCRVENA: CRVENKASTA)
• Precizno podešavanje možete obaviti i dodirom na
grafikon s prikazom balansa bijele boje.
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) položaj se vraća natrag u centar.
3
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [A] (boja jantara), ikona balansa bijele boje na
zaslonu postat će narančasta.
Ako precizno podesite balans bijele boje na [B] (plava), ikona balansa bijele boje na zaslonu
postat će plava.
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [G] (zelena) ili [M] (purpurno crvena), [ + ]
(zelena) ili [ – ] (purpurno crvena) pojavljuje se pored ikone balansa bijele boje na zaslonu.
• Postavka preciznog podešavanja balansa bijele boje odražava se na fotografiji kada
upotrebljavate bljeskalicu.
• Razina preciznog podešavanja balansa bijele boje vraća se na standardnu postavku
(središte) u sljedećim slučajevima.
], [
], [
] ili [
]
– Kada poništite postavke balansa bijele boje u [
]
– Kada ručno vratite temperaturu boje u [
138
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
Postavka uzastopnog snimanja izvodi se na temelju vrijednosti podešenih u preciznom
podešavanju balansa bijele boje te se 3 fotografije s različitim bojama automatski snimaju
jednim pritiskom okidača.
1
2
Precizno podesite balans bijele boje u 2 koraku
“Preciznog podešavanja balansa bijele boje” i zatim
postavite postavku uzastopnog snimanja zakretanjem
stražnjeg kotačića.
Zakretanjem stražnjeg kotačića udesno:
Vodoravno ([A] do [B])
Zakretanjem stražnjeg kotačića ulijevo:
Okomito ([G] do [M])
• Uzastopno snimanje možete podesiti i dodirom [
]/[
].
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Kada se postavi funkcija uzastopnog snimanja s različitim balansom bijele boje, na zaslonu
].
se na ikoni balansa bijele boje prikazuje [
• Postavka uzastopnog snimanja s različitim balansom bijele boje isključuje se kada se
uređaj isključi (uključujući stanje mirovanja).
• Zvuk zatvarača čut ćete samo jednom.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje ne radi u sljedećim slučajevima:
– u načinu panoramskog snimanja
– [Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)/[Soft Image of a Flower] (Blaga
slika cvijeta) (Scenski način rada)
– kod snimanja videozapisa
A ], [
› ] ili [
]
– kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
139
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Postavljanje kvalitete i veličine fotografija
Postavljanje formata fotografija
Primjenjivi načini rada:
Ova vam postavka omogućuje odabir formata fotografija koji bi bio prikladan za ispis ili
reprodukciju.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Aspect Ratio] (Format)
[4:3]
[Aspect Ratio] (Format) TV-prijamnika 4:3
[3:2]
[Aspect Ratio] (Format) fotoaparata s filmom od 35 mm
[16:9]
[Aspect Ratio] (Format) TV-prijamnika visoke razlučivosti itd.
[1:1]
Četvrtasti format
• Rubovi snimljenih fotografija mogu biti odrezani prilikom ispisivanja, stoga provjerite prije
ispisa. (400. str.)
• Ako upotrebljavate HDMI-izlaz tijekom snimanja, postavka je fiksno postavljena na [16:9].
Postavljanje broja piksela
Primjenjivi načini rada:
Postavite broj piksela.
Što je veći broj piksela, to će detalji na fotografiji biti jasniji, čak i ako se fotografije
ispisuju u velikom formatu.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Picture Size] (Veličina slike)
Kada je format postavljen na [4:3].
Kada je format postavljen na [3:2].
Postavke
Veličina slike
Postavke
[L] (16M)
4592×3448
[L] (14M)
Veličina slike
4592×3064
[
M] (8M)
3232×2424
[
M] (7M)
3232×2160
[
S] (4M)
2272×1704
[
S] (3.5M)
2272×1520
Kada je format postavljen na [16:9].
[
Kada je format postavljen na [1:1].
Postavke
Veličina slike
Postavke
[L] (12M)
4592×2584
[L] (11.5M)
3424×3424
[ M] (8M)
3840×2160
[
M] (6M)
2416×2416
1920×1080
[
S] (3M)
1712×1712
S] (2M)
140
Veličina slike
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
• Kada je [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) (225. str.) postavljena, [ ] se prikazuje
na veličinama slike svakog formata, osim za [L].
• Veličina slike bit će fiksno postavljena na [S] kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina).
• Veličina slike bit će fiksno postavljena na [4K] ([4:3]: 3328×2496; [3:2]: 3504×2336; [16:9]:
3840×2160; [1:1]: 2880×2880) kada se snimaju fotografije 4K.
Postavljanje brzine kompresije fotografija ([Quality] (Kvaliteta))
Primjenjivi načini rada:
Postavite brzinu kompresije kojom se pohranjuju fotografije.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Quality] (Kvaliteta)
Format
datoteke
Postavke
[A]
JPEG
[›]
[
A]
[
›]
[
Opis postavki
Slika formata JPEG u kojem prioritet ima kvaliteta slike.
RAW+JPEG
]
RAW
Slika formata JPEG uobičajene kvalitete slike.
Ova je postavka korisna ako želite povećati broj snimki bez
mijenjanja broja piksela.
Moguće je snimiti sliku u formatu RAW i JPEG ([A ] ili [ › ])
istodobno.1
Možete snimiti slike samo u formatu RAW.2
[
] slike se snimaju s manjom količinom podataka nego
A ] ili [
›].
[
1 Ako s fotoaparata izbrišete datoteku formata RAW, odgovarajuća fotografija formata JPEG
također će biti izbrisana.
2 Postavljen je najveći broj raspoloživih piksela ([L]) za svaki format slike.
Format RAW
Format RAW odnosi se na format slikovnih datoteka koje još nisu obrađene. Za reprodukciju i
uređivanje RAW slika potreban je fotoaparat ili namjenski softver.
Možete izvršiti napredna podešenja uređivanjem fotografija formata RAW. Na primjer, možete
podesiti balans bijele boje nakon snimanja fotografija ili spremiti ih u formate datoteka koje se
mogu prikazivati na računalu. Fotografije snimljene u formatu RAW imaju veću kvalitetu slike
od fotografija snimanih u formatu JPEG, ali veličina podataka je veća.
• Možete obrađivati slike formata RAW u [RAW Processing] (Obrada RAW formata) u
izborniku [Playback] (Reprodukcija). (271. str.)
• Za obradu i uređivanje datoteka formata RAW na računalu upotrebljavajte softver
“SILKYPIX Developer Studio” tvrtke Ichikawa Soft Laboratory na isporučenom DVD-u.
141
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
• Postavka se fiksno postavlja na [ A ] pri snimanju fotografija 4K.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Sljedeći efekti ne vide se u slikama formata RAW:
– prošireni inteligentni automatski način rada
– scenski način rada
– način kreativnog upravljanja
– balans bijele boje
– [Photo Style] (Stil fotografije)1/[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje)1/
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)1/[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)2/
[i.Resolution] (i.Razlučivost)1/[Diffraction Compensation]2/[Color Space] (Prostor boje)
1
(Izbornik [Rec] (Snimanje))
1 Ako na fotografiji izvedete [RAW Processing] (Obrada RAW formata) u izborniku
[Playback] (Reprodukcija), fotografiju možete obraditi u JPEG format s postavkama u
vrijeme snimanja. Postavke će se upotrebljavati kao početne kada započnete [RAW
Processing] (Obrada RAW formata).
2 Ako na fotografiji koja je snimljena uz efekt izvedete [RAW Processing] (Obrada RAW
formata) u izborniku [Playback] (Reprodukcija), efekt će se primijeniti na obrađenu
fotografiju u JPEG formatu.
A ], [
›] i [
] ne mogu se postaviti.
• U sljedećim slučajevima, [
– u načinu panoramskog snimanja
– [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
142
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Upotreba funkcija ispravljanja slike
Kompenziranje kontrasta i ekspozicije ([i.Dynamic] (i.Dinamičnost))
Primjenjivi načini rada:
Kontrast i ekspozicija kompenziraju se kada je razlika u svjetlini između pozadine i objekta
velika itd.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [i.Dynamic] (i.Dinamičnost)
Postavke: [AUTO] (Automatska)/[HIGH] (Visoka)/[STANDARD] (Standardna)/[LOW]
(Niska)/[OFF] (Isklj.)
• [AUTO] (Automatski) automatski postavlja intenzitet efekta, ovisno o uvjetima snimanja.
• Te stavke izbornika dijele izbornici [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Kad se
postavka u jednome od njih promijeni, mijenja se i u drugome.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova bi se značajka mogla automatski isključiti, ovisno o uvjetima snimanja.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
Povećanje razlučivosti ([i.Resolution] (i.Razlučivost)
Primjenjivi načini rada:
Fotografije s oštrim profilom i razlučivošću moguće je snimiti pomoću inteligentne
tehnologije razlučivosti.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [i.Resolution] (i.Razlučivost)
Postavke: [HIGH] (Visoka)/[STANDARD] (Standardna)/[LOW] (Niska)/[EXTENDED]
(Proširena)/[OFF] (Isklj.)
• [EXTENDED] (Proširena) omogućuje snimanje prirodnih fotografija s većom razlučivosti.
• Postavka [EXTENDED] (Proširena) mijenja se u [LOW] (Niska) tijekom snimanja videozapisa
ili fotografija 4K.
• Te stavke izbornika dijele izbornici [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Kad se
postavka u jednome od njih promijeni, mijenja se i u drugome.
143
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Spajanje fotografija s različitim ekspozicijama
([HDR] (Visoki dinamički raspon))
Primjenjivi načini rada:
Možete spajati 3 fotografije različitih razina ekspozicije u jednu sliku bogate gradacije.
Gubitak gradacije u svijetlim i tamnim dijelovima možete smanjiti, primjerice, kada je
kontrast između objekta i pozadine velik.
Slika spojena opcijom visokog dinamičkog raspona (HDR) sprema se u formatu JPEG.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [HDR] (Visoki dinamički raspon)
[ON] (Uklj.) Snima fotografije s visokim dinamičkim rasponom.
[OFF] (Isklj.) Ne snima fotografije s visokim dinamičkim rasponom.
[Dynamic Range] (Dinamički raspon)
[SET]
(Postavi)
[AUTO] (Automatski):
Automatsko prilagođava raspon ekspozicije u skladu s
razlikama između svijetlih i tamnih mjesta.
[±1 EV] (Vrijednost ekspozicije ±1)/[±2 EV] (Vrijednost ekspozicije ±2)/[±3
EV] (Vrijednost ekspozicije ±3):
Prilagođava ekspoziciju unutar odabranih parametara
ekspozicije.
[Auto Align] (Auto. poravnavanje)
[ON] (Uklj.):
Automatsko ispravljanje podrhtavanja fotoaparata i drugih
problema zbog kojih slika nije ravna.
Preporučuje se za upotrebu tijekom snimanja s fotoaparatom
u ruci.
[OFF] (Isklj.):
Neispravno se poravnavanje slike ne ispravlja.
Preporučuje se pri korištenju tronošcem.
 Što je HDR (visoki dinamički raspon)?
HDR je kratica za High Dynamic Range (Visoki dinamički raspon) i odnosi se na tehniku
izražavanja širokog raspona kontrasta.
• Nakon što pritisnete okidač, nemojte pomicati fotoaparat za vrijeme neprekinutog
snimanja.
• Ne možete snimiti sljedeću fotografiju dok kombinacija fotografija nije potpuna.
• Objekt u pokretu može se snimiti s neprirodnim zamućenjima.
• Kut snimanja sužava se kada je [Auto Align] (Auto. poravnavanje) postavljeno na [ON]
(Uklj.).
• Bljeskalica je fiksno postavljena na [ Œ ] (bljeskalica uvijek isključena).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [HDR] (Visoki dinamički raspon) nije dostupan za fotografije snimljene tijekom snimanja
videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
A ], [
› ] ili [
]
– kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je
postavljeno [Auto Shooting] (Automatsko snimanje))
144
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Smanjenje buke zatvarača ([Long Shtr NR])
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat automatski uklanja smetnje koje nastaju pri smanjivanju brzine zatvarača za
vrijeme snimanja fotografija noćnog krajolika itd. tako da fotografije budu ljepše.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Poruka [Long shutter noise reduction ongoing] (Smanjenje smetnji zatvarača u tijeku)
prikazuje se istodobno s brzinom zatvarača za obradu signala.
• Preporučujemo upotrebu tronošca ako je brzina zatvarača smanjena radi snimanja
fotografija.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja videozapisa
– kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljeno na [SH] (Iznimno velika brzina)
– kod snimanja fotografija 4K
– kada se upotrebljava elektronički zatvarač
Ispravljanje svjetline na rubnim dijelovima zaslona
([Shading Comp.] (Kompenzacija sjene))
Primjenjivi načini rada:
Kada se rubni dijelovi zaslona zatamne kao rezultat karakteristika objektiva, fotografije
možete snimati s ispravljenom svjetlinom rubnih dijelova zaslona.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Shading Comp.] (Kompenzacija sjene)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Ova bi se značajka mogla automatski isključiti, ovisno o uvjetima snimanja.
• Smetnje u rubnim dijelovima slike mogu se isticati s višom ISO-osjetljivosti.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ispravljanje neće biti moguće u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja fotografija tijekom snimanja videozapisa [samo kada se postavi na [ ]
([Video Priority]) (Prioritet videozapisa)]
– kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljeno na [SH] (Iznimno velika brzina)
– kod snimanja fotografija 4K
• Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, [Shading Comp.] (Kompenzacija sjene) možda neće
raditi.
Popis kompatibilnih objektiva potražite na web-mjestu.
145
4. Postavke kvalitete fotografija i tona boje
Povećanje razlučivosti kada je otvor blende zatvoren
([Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma))
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat povećava razlučivost ispravljanjem zamućenja uzrokovanog lomom kada je
otvor blende zatvoren.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma)
Postavke: [AUTO] (Automatska)/[OFF] (Isklj.)
• Ova bi se značajka mogla automatski isključiti, ovisno o uvjetima snimanja.
• Smetnje se mogu isticati s višom ISO-osjetljivosti.
• Te stavke izbornika dijele izbornici [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Kad se
postavka u jednome od njih promijeni, mijenja se i u drugome.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, [Diffraction Compensation] možda neće raditi.
Postavljanje prostora boje ([Color Space] (Prostor boje))
Primjenjivi načini rada:
Postavite kada želite ispraviti reprodukciju boja snimljenih fotografija na računalu ili
pisaču itd.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Color Space] (Prostor boje)
[sRGB]
[AdobeRGB]
Prostor boje postavljen je na prostor boje sRGB.
Ova funkcija ima široku primjenu kod računalne opreme.
Prostor boje postavljen je na prostor boje AdobeRGB.
AdobeRGB najviše se upotrebljava u poslovne svrhe kao što je profesionalni
ispis jer ima veći raspon mogućih boja nego sRGB.
• Postavite na [sRGB] ako niste dobro upoznati s AdobeRGB.
• Postavka je fiksno postavljena na [sRBG] u sljedećim slučajevima.
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja fotografija 4K
146
5.
Postavke fokusa i svjetline
(Ekspozicija)
Automatsko podešavanje fokusa
Postavljanjem optimalnog načina fokusiranja ili načina automatskog fokusiranja za objekt
i uvjete snimanja dopustite fotoaparatu da automatski podesi fokus u raznim scenama.
1
2
3
Postavite ručicu načina fokusiranja na
[AFS/AFF] (Pojedinačni automatski fokus/
Prilagodljivi automatski fokus) ili [AFC]
(Neprekinuti auto. fokus).
• Postavit će se način fokusiranja. (149. str.)
Pritisnite  (
).
Pritisnite / da biste odabrali način
automatskog fokusa i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Postavit će se način automatskog fokusiranja. (151. str.)
4
Pritisnite okidač dopola.
• Uključit će se automatski fokus.
Fokusiranje
Pokazatelj fokusa a
Područje automatskog
fokusa b
Zvuk
Kada je objekt u fokusu Kad objekt nije u fokusu
Uključen
Treperi
Zeleno
—
Dva zvučna signala
—
• Pokazatelj fokusa prikazuje se kao [
potrajati dulje od uobičajenog.
] u tamnom okruženju, a fokusiranje može
147
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
• Ako fotoaparat prepozna zvijezde na noćnom nebu nakon što se prikaže [ ], aktivirat
će se automatski fokus za svjetlost zvijezda. Kada se postigne fokus, prikazuju se
pokazatelj fokusa [ ] i područja automatskog fokusa koja su fokusirana.
(Prepoznavanje s automatskim fokusom za svjetlost zvijezda radi za samo približno
1/3 središnjeg prostora zaslona.)
• Ako nakon fokusiranja objekta zumirate, fokus će možda izgubiti preciznost. U tom slučaju
ponovno podesite fokus.
• Kada je način fokusiranja postavljen na [AFF] ili [AFC].
– Čut će se zvučni signal kad se postigne fokusiranje tijekom pritiska dopola.
– Ako je način automatskog fokusa postavljen na [Custom Multi] (Višestruko prilagođeno),
kao što je [ ] ili [ ], područje automatskog fokusa nakratko se prikazuje samo kada
se prvi put postigne fokus pritiskom na okidač dopola.
Objekti i uvjeti snimanja pri kojima je fokusiranje otežano
•
•
•
•
Objekti u brzom pokretu, izuzetno svijetli objekti ili objekti bez kontrasta.
Kada se predmeti snimaju kroz prozor ili u blizini svjetlucavih predmeta.
Kada je mračno ili dođe do podrhtavanja
Kad je fotoaparat preblizu objektu ili kad se istovremeno snimaju udaljeni i bliski objekti.
148
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Odabir načina fokusiranja (AFS/AFF/AFC)
Primjenjivi načini rada:
Način postizanja fokusa kad se okidač pritisne dopola.
Postavite ručicu načina fokusiranja na [AFS/AFF]
(Pojedinačni automatski fokus/Prilagodljivi
automatski fokus) ili [AFC] (Neprekinuti auto. fokus).
Stavka
Kretanje
objekta i scena
(preporučeno)
Objekt je
[AFS]
nepomičan
(Pojedinačni
(Krajolik,
automatski
fotografija
fokus)
godišnjice itd.)
[AFS/AFF]
(Pojedinačni
auto. fokus/
Prilagodljivi
auto. fokus)
Kretanje se
[AFF]
ne može
(Prilagodljivi
predvidjeti
automatski
(djeca, ljubimci,
fokus)
itd.)
[AFC] (Neprekinuti auto.
fokus)
Objekt se kreće
(sport, vlakovi
itd.)
Opis postavki
“AFS” je kratica za “Auto
Focus Single” (automatsko
fokusiranje jednog objekta).
Fokus se automatski
postavlja kad se okidač
pritisne dopola. Fokus se
fiksno postavlja kad je okidač
pritisnut dopola.
“AFF” je kratica za “Auto
Focus Flexible” (Prilagodljivi
automatski fokus).
U ovom načinu rada
fokusiranje se vrši automatski
kada pritisnete okidač
dopola.
Ako se objekt snimanja pomakne dok je
okidač pritisnut dopola, fokus se automatski
ispravlja da bi odgovarao pokretu.
“AFC” je kratica za “Auto
Focus Continuous”
(Neprekinuti automatski
fokus).
U ovom načinu rada, dok je
okidač pritisnut dopola, fokusiranje se odvija
neprestano da bi odgovaralo kretanju objekta.
Dok se objekt kreće, fokusiranje se provodi
predviđanjem položaja objekta u trenutku
snimanja. (Predviđanje kretanja)
[MF] (Ručno
Ručno postavite fokus. (165. str.)
fokusiranje)
149
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
 [AFS/AFF] (Pojedinačni automatski fokus/Prilagodljivi automatski fokus) ručice
načina fokusiranja
U opciji [AFS/AFF] (Pojedinačni automatski fokus/Prilagodljivi automatski fokus) u
izborniku [Rec] (Snimanje) ili [Motion Picture] (Videozapis), možete dodijeliti [AFS]
(Pojedinačni automatski fokus) ili [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) na [AFS/AFF]
(Pojedinačni automatski fokus/Prilagodljivi automatski fokus) ručice fokusa.
Kada snimate s pomoću funkcije [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus), [AFC]
(Neprekinuti automatski fokus)
• Fokusiranje objekta može potrajati ako mijenjate zum s položaja Wide na položaj Tele ili
udaljeni objekt iznenada zamijenite bliskim.
• Ponovno pritisnite okidač dopola kad imate poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Dok je okidač pritisnut dopola, na zaslonu se može vidjeti podrhtavanje.
• Kada je svjetlina nedovoljna za funkciju [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) ili [AFC]
(Neprekinuti automatski fokus), fotoaparat će raditi kao da je postavljena funkcija [AFS]
(Pojedinačni automatski fokus). U tom će se slučaju na zaslonu prikazivati žuti [AFS]
(Pojedinačni automatski fokus).
• Način fokusiranja [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) ili [AFC] (Neprekinuti automatski
fokus) radi kao [AFS] (Pojedinačni automatski fokus) u sljedećim slučajevima:
– Način kreativnog videozapisa
– u načinu panoramskog snimanja
– prilikom snimanja s [ ] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S)) funkcije Fotografija
4K
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) i [AFC]
(Neprekinuti automatski fokus) možda neće raditi.
Popis kompatibilnih objektiva potražite na web-mjestu.
• [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) nije dostupan tijekom snimanja fotografija 4K.
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) radi tijekom snimanja.
150
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Odabir načina rada automatskog fokusa
Primjenjivi načini rada:
Ova opcija omogućuje odabir načina fokusiranja koji odgovara položaju i broju objekata.
1
2
Pritisnite  (
).
Pritisnite / da biste odabrali način
automatskog fokusa i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
š
([Face/Eye
Detection]
(Prepoznavanje
lica/očiju))
Š
([Tracking]
(Praćenje))
([49-Area] (49
područja))
itd. ([Custom
Multi] (Višestruko
prilagođeno))
Fotoaparat automatski prepoznaje ljudsko lice i oči.
Fokus će biti na očima koje su bliže fotoaparatu,
a ekspozicija će se optimizirati za lice. (Kada je
[Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen na [ ])
• Moguće je prepoznati do 15 lica. Moguće je
otkriti samo oči na licu koje je u fokusu.
• Možete promijeniti oči koje su u fokusu. (153. str.)
• Položaj i veličina područja automatskog fokusa može
se promijeniti. (158. str.)
Fotoaparat se fokusira na objekt koji odredite.
Ekspozicija će se optimizirati za objekt. (Kada je
[Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen na [ ].)
Fokus i ekspozicija nastavit će pratiti objekt, čak i
ako se kreće. (Dinamično praćenje) (154. str.)
Može se fokusirati do 49 područja automatskog
fokusa.
Ova je funkcija prikladna kad se objekt snimanja ne
nalazi u sredini zaslona.
• Možete odabrati područja koja su u
fokusu. (158. str.)
Od 49 područja automatskog fokusa možete
slobodno postaviti optimalni oblik područja
automatskog fokusa za objekt. (155. str.)
151
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Ø
([1-Area]
(1 područje))
([Pinpoint]
(Precizno
određivanje))
Fotoaparat fokusira objekt u području automatskog
fokusa na zaslonu.
• Položaj i veličina područja automatskog fokusa
može se promijeniti. (158. str.)
Moguće je postići preciznije fokusiranje točke manje
od [ Ø ].
Ako pritisnete okidač dopola, uvećat će se zaslon za
provjeru fokusa.
• Položaj fokusa može se postaviti na povećanom
zaslonu. (159. str.)
Pritisak okidača dopola za podešavanje kompozicije
Kad objekt nije u središtu kompozicije u [ Ø ], objekt možete dovesti u područje
automatskog fokusa, podesiti fokusiranje i ekspoziciju pritišćući okidač dopola,
pomaknuti fotoaparat do kompozicije koju želite držeći okidač pritisnut dopola i potom
snimiti fotografiju.
(Samo kad je način fokusiranja postavljen na [AFS] (Pojedinačni automatski fokus)).
 Ograničenja načina rada automatskog fokusa
• Automatski fokus fiksno je postavljen na [ Ø ] u sljedećim slučajevima.
– Kada se upotrebljava digitalni zum
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
š ([Face/Eye Detection] (Prepoznavanje lica/očiju))
• Ne može se postaviti na [ š ] u sljedećim slučajevima.
– [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)/[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)/[Warm
Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)/[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni
krajolik)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/[Handheld Night Shot] (Noćno
snimanje bez tronošca)/[Appetizing Food] (Privlačna hrana)/[Cute Dessert] (Slatki desert)
(Scenski način rada)
• Ovisno o nekim specifičnim uvjetima snimanja uključujući i sljedeće slučajeve, funkcija
prepoznavanja lica/očiju možda neće biti moguća te će otkrivanje lica biti nemoguće.
Automatski fokus radi kao [ ].
– Kada lice nije okrenuto prema fotoaparatu
– Kada je lice pod kutom
– Kada je lice izrazito svijetlo ili tamno
– Kada su crte lica sakrivene iza sunčanih naočala i sl.
– Kada je lice na zaslonu maleno
– Kada je na licima slab kontrast
– Kada se radi o brzom pokretu
– Kada objekt snimanja nije čovjek
– Kada se fotoaparat trese
152
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Š ([Tracking] (Praćenje))
• [ Š ] se ne može upotrebljavati s funkcijom [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima)
• U sljedećim slučajevima, [ Š ] radi kao [ Ø ].
– [Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/[Soft
Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)/[Monochrome] (Monokromatski efekt) (Scenski
način rada)
– [Sepia] (Sepija)/[Monochrome] (Monokromatski efekt)/[Dynamic Monochrome] (Dinamički
monokromatski efekt)/[Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Silky
Monochrome] (Svilenkasti monokromatski efekt)/[Soft Focus] (Blago fokusiranje)/[Star
Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
– [Monochrome] (Monokromatski efekt) ([Photo Style] (Stil fotografije))
• Dinamično praćenje može biti neučinkovito u sljedećim slučajevima:
– Kada je objekt premalen
– Kada je lokacija snimanja pretamna ili presvijetla
– Kada se objekt prebrzo kreće
– Kada je pozadina iste ili slične boje kao i objekt
– Kada dođe do podrhtavanja
– Kada se upotrebljava zum
([Pinpoint] (Precizno određivanje))
• U sljedećem slučaju [ ] radi kao [ Ø ].
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja fotografija 4K
• Ne može se postaviti na [ ] u sljedećim slučajevima.
– [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus)/[AFC] (Neprekinuti automatski fokus) (način fokusa)
[ š ] ([Face/Eye Detection] (Prepoznavanje lica/očiju))
Kad fotoaparat otkrije lice, prikazuju se područje
automatskog fokusa i oznaka koja označava oči u fokusu.
a
Oko u fokusu
Žuta:
Kad je okidač pritisnut dopola, okvir će postati zelene boje
ako je fotoaparat fokusiran.
Bijela:
Prikazuje se ako je fotoaparat otkrio više ljudskih lica. Ona lica koja su na jednakoj
udaljenosti u odnosu na lica u žutom okviru područja automatskog fokusa također se
fokusiraju.
 Promjena oka u fokusu
Dodirnite oko u fokusu.
• Dodirnite oko u žutom okviru. Ako dodirnete bilo koju drugu
lokaciju, prikazat će se zaslon za postavljanje područja
automatskog fokusa. (158. str.)
] ili pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
• Ako dodirnete [
Postavi), poništit će se fokusiranje očiju.
• Ako se žuti okvir premjesti na drugo lice ili nestane nakon što
promijenite kompoziciju ili napravite nešto slično, poništit će
se fokusiranje očiju.
153
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Zaključavanje objekta za praćenje (Š [Tracking] (Praćenje))
Radnje gumbima
Namjestite okvir za praćenje automatskog fokusa na
objekt i pritisnite okidač dopola.
a
Okvir za praćenje automatskog fokusa
• Kad fotoaparat otkrije objekt, područje automatskog fokusa
postat će zeleno.
• Područje automatskog fokusa postaje žuto pri otpuštanju
okidača.
• Zaključavanje se otkazuje ako pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
Radnje dodirom
Dodirnite objekt.
• Radnju izvedite nakon poništavanja funkcije zatvarača
osjetljivog na dodir.
• Područje automatskog fokusa postaje žuto dok je objekt
zaključan.
• Zaključavanje se otkazuje ako dodirnete [
].
• Ako zaključavanje ne uspije, područje automatskog fokusa zasvijetlit će crveno i nestati.
Ponovno pokušajte zaključati.
• Kada praćenje automatskog fokusa ne uspije, postavlja se [ Ø ].
154
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Postavljanje oblika područja automatskog fokusa ([Custom Multi]
(Višestruko prilagođeno)
Možete slobodno postaviti optimalni oblik područja automatskog fokusa objekta
odabirom između 49 područja automatskog fokusa.
1
2
3
Pritisnite  (
).
Odaberite ikonu višestruko prilagođenog načina ([
itd.) i pritisnite .
]
• Ako pritisnete , prikazat će se zaslon za postavljanje
područja automatskog fokusa.
Pritisnite / da biste odabrali postavku.
• Trenutačni oblik područja automatskog fokusa
je na donjoj lijevoj strani zaslona.
([Horizontal
Pattern]
(Vodoravni
uzorak))
([Vertical
Pattern]
(Okomiti
uzorak))
([User Defined]
(Korisnički
zadano))
a prikazan
Vodoravna linija
Ovaj je oblik prikladan
za slike u pokretu ili
slično.
Okomita linija
Ovaj je oblik prikladan
za snimanje objekata
kao što su zgrade.
Slobodni oblik
/
/
([Custom1]
(Prilagođeno1)/
Možete odabrati prilagođenu postavku.
[Custom2]
(Prilagođeno2)/
[Custom3]
(Prilagođeno3)
4
Pritisnite .
5
Odaberite područja automatskog fokusa.
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa.
• Odabrana područja automatskog fokusa prikazana su u žutoj boji.
155
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Kada odaberete [ ]/[ ]
Kad je odabrano [ ], možete promijeniti okomitu
veličinu i položaj, a kad je odabrano [ ], možete
promijeniti vodoravnu veličinu i položaj.
Radnje gumbima
Radnje dodirom
///
Dodir
/
[DISP.] (Prikaz)
Kada odaberete [
Opis radnje
Pomiče položaj
Približavanje/
Mijenja veličinu
Udaljavanje prstiju (Do 3 linije)
[Reset] (Izvorne
postavke)
]/[
]/[
]/[
Vraća zadane
postavke
]
Radnje dodirom
Povucite prst preko dijela koji želite postaviti kao
područje automatskog fokusa.
• Ako dodirnete jedno od odabranih područja automatskog
fokusa, poništit će se odabir područja.
Radnje gumbima
Pritisnite /// da biste odabrali područje automatskog fokusa i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za postavljanje (ponavljanje).
• Postavka se poništava ako ponovno pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Odabir će se poništiti ako pritisnete [DISP.] (Prikaz).
6
Pritisnite [Fn2] (Funkcija 2).
 Memoriranje postavljenog područja automatskog fokusa na [
1
2
], [
] ili [
]
Na zaslonu u 3 koraku na 155. str. pritisnite .
Pritisnite / da biste odabrali odredište na koje će se postavka memorirati i
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Postavke memorirane u [
]/[
]/[
] bit će pohranjene čak i nakon isključivanja uređaja.
/ /
vratit će se na zadanu
• Isključivanjem uređaja postavka prilagođena uz pomoć
postavku.
• Ako pritisnete kursorski gumb kad je [Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljeno na [ON] (Uklj.), prikazat će se zaslon za
postavljanje područja automatskog fokusa.
156
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Postavljanje područja automatskog fokusa/promjena veličine područja
automatskog fokusa
Primjenjivi načini rada:
Kada su u načinu automatskog fokusiranja odabrani [ š ], [
promijeniti položaj i veličinu područja automatskog fokusa.
], [ Ø ] ili [
], možete
• Radnju izvedite nakon poništavanja funkcije zatvarača osjetljivog na dodir.
• Kada postavljate s pomoću radnji dodirom, postavite [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na
dodir) u [Touch Settings] (Postavke upravljanja dodirom) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
na [AF] (Automatski fokus).
• Oznaka mjerenja također se može pomaknuti da odgovara području auto. fokusa kada je
[Metering Mode] (Način mjerenja) (178. str.) postavljen na [ ].
Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko područja automatskog fokusa.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada upotrebljavate digitalni zum, položaj i veličina područja automatskog fokusa ne mogu
se promijeniti.
Pomicanje/nepomicanje područja automatskog fokusa s pomoću kursorskog
gumba
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Direct Focus Area] (Područje izravnog
fokusa) > [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Kada je odabrano [ š ], [ ] ili [ Ø ], područje automatskog fokusa može se pomaknuti;
kada je odabrano [ ], uvećani se položaj može pomaknuti.
• Za postavljanje stavki kojima upravljate s pomoću kursorskih gumba poput [White Balance]
(Balans bijele boje) ili [Sensitivity] (Osjetljivost) upotrebljavajte brzi izbornik (66. str.).
• [Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa) fiksno je postavljeno na [OFF] (Isklj.) u
sljedećem slučaju.
– način kreativnog upravljanja
157
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Kada odaberete [ š ], [ Ø ]
Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se promijeniti.
1
2
Pritisnite  (
).
Odaberite [ š ] ili [ Ø ] i pritisnite .
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja automatskog
fokusa.
• Također možete prikazati zaslon za postavljanje područja
automatskog fokusa dodirivanjem zaslona.
3
Promijenite položaj i veličinu područja automatskog fokusa.
Radnje
gumbima
Radnje dodirom
Dodir
///
Približavanje/
Udaljavanje
prstiju
Opis radnje
Pomiče se područje automatskog fokusa.
Povećava se/smanjuje područje automatskog
fokusa u malim koracima.
Povećava se/smanjuje područje automatskog
fokusa u velikim koracima.
Ponovno postavlja područje automatskog fokusa
[Reset] (Izvorne na sredinu.
[DISP.] (Prikaz)
postavke)
• Ako ponovno pritisnete gumb, veličina okvira
vratit će se na zadane postavke
• Ako postavite područje automatskog fokusa preko oka u žutom okviru kada je odabrano
[ š ], promijenit će se oko koje je u fokusu. (153. str.)
–
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ih postavili.
• Područje automatskog fokusa s istom funkcijom kao [ Ø ] prikazuje se na dodirnutom
mjestu kad odaberete [ š ].
Postavljanje područja automatskog fokusa briše se kada pritisnete [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi) ili dodirnete [
].
Kada odaberete [
]
49 područja automatskog fokusa podijeljeno je u grupe od kojih se
svaka sastoji od 9 područja (na rubu zaslona 6 ili 4 područja).
1
2
Pritisnite  (
).
Odaberite [ ] i pritisnite .
3
Pritisnite /// da biste odabrali grupu područja
automatskog fokusa.
4
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa.
• Možete također odabrati grupu dodirom ekrana.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ih postavili.
• Samo će prikaz [ + ] (središnja točka odabrane grupe) ostati na
zaslonu.
• Postavljanje okvira područja automatskog fokusa briše se kada
pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) ili dodirnete [
].
158
Primjeri grupa
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Kada odaberete [
]
Položaj fokusa moguće je precizno postaviti povećavanjem zaslona.
• Položaj fokusa nije moguće postaviti na rubu zaslona.
1
2
3
4
Pritisnite  (
).
Odaberite [ ] i pritisnite .
Pritisnite /// da biste postavili položaj fokusa i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Zaslon za pomoć pri postavljanju položaja fokusa prikazuje
se uvećan.
• Zaslon za pomoć moguće je prikazati dodirom na objekt
snimanja.
Pomaknite [+] na područje u fokusu.
Radnje
gumbima
///
Radnje dodirom
Dodir
Opis radnje
Pomiče [+]
Približavanje/
Povećava se/smanjuje zaslon u malim koracima.
Udaljavanje prstiju
–
Povećava se/smanjuje zaslon u velikim koracima.
Mijenja se uvećani prikaz (u prozoru/na cijelom zaslonu)
–
[DISP.]
(Prikaz)
[Reset] (Izvorne
postavke)
Vraća se [+] natrag u središte.
• Kada se slika prikazuje u načinu prozora, možete povećati/smanjiti sliku za otprilike 3 do
6×; kada je slika prikazana na cijelom zaslonu, možete povećati/smanjiti sliku za otprilike
3 do 10×.
• Ako upotrebljavate HDMI-izlaz tijekom snimanja, zaslon se ne može uvećati u načinu
prozora.
].
• Na zaslonu za pomoć moguće je snimiti fotografiju dodirom [
Postavljanje razdoblja u kojem je zaslon povećan
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Pinpoint AF Time] (Određivanje trajanja
auto. fokusiranja) >
[LONG] (Dugo) (približno 1,5 sekundu)/[MID] (Srednje) (približno 1,0 sekundi)/[SHORT]
(Kratko) (približno 0,5 sekundi)
Promjena prikaza zaslona za pomoć
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Pinpoint AF Display] (Određivanje prikaza
auto. fokusiranja)
[FULL] (Cijeli):
[PIP]:
Povećava fotografiju na cijelom zaslonu.
Povećava fotografiju na prozor na zaslonu.
• Prikaz zaslona za pomoć može se promijeniti i dodirom [
159
].
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Postavljanje položaja područja automatskog fokusa s pomoću
podloge osjetljive na dodir
Primjenjivi načini rada:
Postavljanjem [Touch Pad AF] (Auto. fokus na podlozi
osjetljivoj na dodir) u [Touch Settings] (Postavke upravljanja
dodirom) (60. str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) možete
pomicati područje automatskog fokusa prikazano u tražilu
tako da dodirnete monitor.
• Ako dodirnete monitor kada je način automatskog fokusiranja
postavljen na [Custom Multi] (Višestruko prilagođeno) kao
što je [ ], prikazat će se zaslon za postavljanje područja
automatskog fokusa. (155. str.)
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Touch Settings] (Postavke upravljanja
dodirom) > [Touch Pad AF] (Automatski fokus na podlozi osjetljivoj na dodir)
[EXACT] (Točno)
Pomiče područje automatskog
fokusa tražila dodirom
željenog položaja na podlozi
osjetljivoj na dodir.
Pomiče područje automatskog
fokusa tražila prema
[OFFSET] (Pomak) udaljenosti koju povučete na
podlozi osjetljivoj na dodir
(59. str.).
[OFF] (Isklj.)
—
• Pritisnite okidač dopola da biste odredili položaj fokusa.
Ako pritisnete [DISP.] (Prikaz) prije određivanja položaja fokusa, okvir područja automatskog
fokusa vraća se na središnji položaj.
• Da biste poništili okvir područja automatskog fokusa kad je način automatskog fokusa
(151. str.) postavljen na [ š ] ([Face/Eye Detection] (Prepoznavanje lica/očiju)), [ Š ]
([Tracking] (Praćenje)) ili [ ] ([49-Area] (49 područja)), pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
• Funkcija zatvarača osjetljivog na dodir (61. str.) isključuje se pri uporabi [Touch Pad AF]
(Auto. fokus na podlozi osjetljivoj na dodir).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Touch Pad AF] (Auto. fokus na podlozi osjetljivoj na dodir) nije dostupno kada je [Pull
Focus] (Povlačenje fokusa) u [Snap Movie] (Kratki film) postavljeno na [ON] (Uklj.).
160
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Optimizacija fokusa i svjetline za dodirnuto područje
Primjenjivi načini rada:
Postavljanjem [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na dodir) (60. str.) u [Touch Settings]
(Postavke upravljanja dodirom) izbornika [Custom] (Prilagođeno) na [AF+AE] (Auto. fokus
+ Auto. ekspozicija), možete optimizirati fokus i svjetlinu za položaj koji ste dodirnuli.
1
2
3
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Touch Settings] (Postavke
upravljanja dodirom) > [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na dodir)
Pritisnite / da biste odabrali [AF+AE] (Auto. fokus + Auto.
ekspozicija) i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Dodirnite objekt za koji želite optimizirati
svjetlinu.
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja
automatskog fokusa. (158. str.)
• Položaj optimizacije svjetline prikazuje se u središtu
područja automatskog fokusa. Položaj prati kretanje
područja automatskog fokusa.
• [Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen je na [ ], što se upotrebljava isključivo
za automatsku ekspoziciju osjetljivu na dodir.
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) položaj optimizacije svjetline i područje
automatskog fokusa vraćaju se u središte.
4
Dodirnite [Set] (Postavi).
• Područje automatskog fokusa s istom funkcijom kao [ Ø ] prikazuje se na dodirnutom
položaju.
], [Metering Mode] (Način mjerenja) vraća se na izvornu postavku, a
• Dodirom na [
poništava se položaj optimizacije svjetline. Postavka područja automatskog fokusa
također se poništava.
], [Metering Mode] (Način mjerenja) vraća se na izvornu postavku, a
• Dodirom na [
poništava se položaj optimizacije svjetline.
Kada pozadina postane presvijetla itd., kontrast
svjetline u usporedbi s pozadinom može se podesiti
kompenzacijom ekspozicije.
161
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
• Kada snimate s pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir, fokus i svjetlina postavljeni
su kao optimalni za dodirnuto mjesto prije početka snimanja.
• Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko dodirnutog mjesta.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [AF+AE] (Auto. fokus + Auto. ekspozicija), kojim se optimizira fokus i svjetlina, ne radi u
sljedećim slučajevima.
– U načinu ručnog fokusiranja
– Kada se upotrebljava digitalni zum
– Kada je područje automatskog fokusa postavljeno uz pomoć kursorskog gumba
Postavljanje željenog načina fokusiranja
Upotrebom izbornika [Custom] (Prilagođeno), možete postaviti detalje načina fokusiranja.
Fokusiranje/Bez fokusiranja pritiskom okidača dopola
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača) > [ON]
(Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Otpuštanje/Bez otpuštanja zatvarača pritiskom na okidač dopola
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Half Press Release] (Otpuštanje pritiskom
dopola) > [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Fokusiranje/Bez fokusiranja unaprijed
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Quick AF] (Brzi auto. fokus) > [ON] (Uklj.)/
[OFF] (Isklj.)
Dok god se fotoaparat ne miče, fokus će se automatski podešavati, a podešavanje
fokusa bit će brže kad se pritisne zatvarač. Ta je funkcija korisna kad ne želite propustiti
priliku za snimanje fotografije.
• Baterija će se trošiti brže nego inače.
• Ponovno pritisnite okidač dopola kad imate poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinu pregleda
– Kada ima malo svjetla
– kod objektiva koji imaju samo funkciju ručnog fokusiranja
– Kod nekih objektiva Four Third koji ne podržavaju kontrastni automatski fokus
162
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Uključivanje/Neuključivanje pomoćne lampice za auto. fokus
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [MENU AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica
za auto. fokus) > [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit će objekt kada okidač pritisnete dopola
te će fokusiranje objekta u uvjetima slabog svjetla biti jednostavnije. (Ovisno o uvjetima
snimanja prikazuje se veće područje automatskog fokusa.)
• Raspon pomoćne lampice za automatski fokus razlikuje se ovisno o objektivu koji
upotrebljavate.
– Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A) i odabrana opcija Wide:
Približno 1,0 m do 3,0 m
– Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150) i odabrana opcija Wide:
Približno 1,0 m do 3,0 m
– Kada je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS14140):
Približno 1,0 m do 3,0 m
• Pomoćna lampica za automatski fokus vrijedi samo za objekt u središtu zaslona.
Upotrebljavajte je postavljanjem objekta u središte zaslona.
• Uklonite sjenilo objektiva.
• Ako ne želite upotrebljavati pomoćnu lampicu za automatski fokus (npr. kod snimanja
životinja na tamnim mjestima), postavite [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus)
na [OFF] (Isklj.). U tom će slučaju fokusiranje objekta biti otežano.
• Pomoćna lampica za automatski fokus bit će donekle blokirana kada upotrebljavate
izmjenjivi objektiv (H-FS1442A/H-FS45150/H-FS14140), ali to ne utječe na kvalitetu izvedbe.
• Pomoćna lampica za automatski fokus može biti značajno blokirana i može biti teško
fokusirati objekt ako upotrebljavate objektiv s velikim promjerom.
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim slučajevima.
– [Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)/[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)/[Romantic
Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca)/[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska
sunca)/[Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)/
[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)/[Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog
odsjaja)/[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)/[Handheld Night Shot] (Noćno
snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
– Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.)
163
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Snimanje/Bez snimanja kada fokus nije postignut
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Focus/Release Priority] (Prioritet kod
otpuštanja)
[FOCUS] (Fokus):
Fotografija se ne može snimiti dok objekt nije fokusiran.
[RELEASE] (Otpuštanje):
Prednost se daje odabiru najboljeg vremena za snimanje fotografije tako da fotografiju
možete snimiti kad pritisnete okidač do kraja.
• Kada je postavljeno na [RELEASE] (Otpuštanje), imajte na umu da možda neće biti moguće
postići fokus, čak i ako je način fokusiranja postavljen na [AFS], [AFF] ili [AFC].
Ručno podešavanje fokusa nakon postizanja automatskog fokusa
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [AF+MF] (Auto. fokus + Ručno fokus.) >
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Kad je zaključavanje auto. fokusa uključeno (ON) (pritisnite okidač dopola u načinu
fokusiranja postavljenim na [AFS] ili postavite zaključavanje auto. fokusa s pomoću [AF/AE
LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)), fokus možete ručno precizno podesiti.
164
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Ručno podešavanje fokusa
Primjenjivi načini rada:
Upotrebljavajte ovu funkciju da biste fiksno postavili fokus ili kada je udaljenost između
bjekta određena i ne želite aktivirati automatski fokus.
Radnje za ručno fokusiranje razlikuju se ovisno o objektivu.
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv
(H-FS1442A/H-FS45150/H-FS14140) s
prstenom za fokusiranje
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv s
ručicom fokusa
Zakrenite na stranu :
Fokusira se objekt u
blizini
Zakrenite na stranu :
Fokusira se objekt u
daljini
Pomaknite u stranu :
Fokusira se objekt u
blizini
Pomaknite u stranu :
Fokusira se objekt u
daljini
• Brzina fokusiranja razlikuje se ovisno o
tome koliko daleko pomaknete ručicu za
fokusiranje.
A
C
B
D
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje
Pritisnite : Fokusiraju se objekti u krupnom planu
Pritisnite : Fokusiraju se objekti u daljini
Pomična traka
• Ove radnje moguće su samo na zaslonu za
podešavanje fokusa.
• Pritiskom i držanjem / povećat ćete brzinu
fokusiranja.
• Fokusiranje se može podesiti i povlačenjem
pomične trake.
a
1
2
3
Postavite ručicu načina fokusiranja na [MF]
(Ručno fokusiranje).
Pritisnite  (
).
Pritisnite /// da biste postavili položaj
fokusa i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
• Prikazuje se zaslon za pomoć koji povećava područje.
(Pomoć pri ručnom fokusiranju)
165
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
4
• Možete i povećati područje zakretanjem prstena za fokusiranje, pomicanjem ručice za
fokusiranje, udaljavanjem prstiju na zaslonu (59. str.) ili dodirivanjem zaslona dvaput.
• Položaj fokusa možete podesiti i povlačenjem zaslona (59. str.).
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) položaj fokusa vraća se natrag u centar.
Podešava se fokus.
Pokazatelj za ∞ (beskonačnost)
Pomoć pri ručnom fokusiranju (uvećani zaslon)
Fokusiranje jasnih objekata
Linija usmjerenosti za ručno fokusiranje
• Označit će se dijelovi u fokusu. (Fokusiranje jasnih
objekata)
• Možete provjeriti je li točka fokusa usmjerena na bližu ili
dalju stranu. (Linija usmjerenosti za ručno fokusiranje)
a
b
c
d
Možete izvršiti sljedeće radnje:
Radnje
gumbima
///
Radnje dodirom
Dodir
Opis radnje
Pomiče se uvećano područje
Približavanje/
Povećava se/smanjuje zaslon u malim koracima.
Udaljavanje prstiju
–
Povećava se/smanjuje zaslon u velikim koracima.
Mijenja se uvećani prikaz (u prozoru/na cijelom zaslonu)
–
[DISP.]
(Prikaz)
[Reset] (Izvorne
postavke)
Područje koje se treba povećati ponovno se
postavlja u središte.
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje, možete izvršiti
te radnje nakon što pritisnete  da biste prikazali zaslon koji vam omogućuje
postavljanje područja koje će se uvećati.
• Kada se slika prikazuje u načinu prozora, možete povećati/smanjiti sliku za otprilike
3 do 6×; kada je slika prikazana na cijelom zaslonu, možete povećati/smanjiti sliku za
otprilike 3 do 10×.
• Ako upotrebljavate HDMI-izlaz tijekom snimanja, zaslon se ne može uvećati u načinu
prozora.

Promjena prikaza pomoći pri ručnom fokusiranju
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [MF Assist Display] (Prikaz pomoći pri
ručnom fokusiranju)
[FULL] (Cijeli): Povećava prikaz na cijelom zaslonu.
[PIP]: Povećava prikaz na prozor na zaslonu.
• Prikaz zaslona za pomoć može se promijeniti i dodirom [
fokusiranja.
166
] na zaslonu podešavanja
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
5
Pritisnite okidač dopola.
• Zatvorit će se zaslon za pomoć. Prikazat će se zaslon za snimanje.
• Zaslon za pomoć može se zatvoriti i pritiskom na [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ako ste povećali sliku zakretanjem prstena za fokusiranje ili pomicanjem ručice za
fokusiranje, zaslon za pomoć zatvorit će se otprilike 10 sekundi nakon radnje.
• Pomoć pri ručnom fokusiranju ili linije usmjerenosti za ručno fokusiranje možda se neće
prikazati ovisno o objektivu koji upotrebljavate, ali moguće je prikazati pomoć pri ručnom
fokusiranju izravnom upotrebom fotoaparata, s pomoću zaslona osjetljivog na dodir ili
gumba.
• Ako pritisnete kursorski gumb na zaslonu za snimanje kad je [Direct Focus Area] (Područje
izravnog fokusa) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljeno na [ON] (Uklj.), prikazat će
se zaslon s pomoću kojeg možete postaviti područje za povećanje.
• Pomoć pri ručnom fokusiranju ne prikazuje se u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja videozapisa
– prilikom snimanja s [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)) funkcije Fotografija
4K
– kada se upotrebljava digitalni zum
Tehnika za ručno fokusiranje
1
2
3
Zakrećite prsten za fokusiranje da
biste izoštrili objekt.
Zakrenite ga još malo.
Precizno izoštrite objekt polaganim
zakretanjem prstena za fokusiranje
unatrag.
• Ako nakon fokusiranja objekta zumirate,
fokus će možda izgubiti preciznost. U
tom slučaju ponovno podesite fokus.
• Nakon što poništite stanje mirovanja, ponovno fokusirajte objekt.
• Ako snimate fotografije izbliza:
– preporučujemo upotrebu tronošca i automatskog okidača (201. str.).
– Efektivni raspon fokusa (dubina polja) značajno je sužen. Stoga, ako se udaljenost između
fotoaparata i objekta promijeni nakon fokusiranja objekta, ponovno fokusiranje može biti
otežano.
– Razlučivost rubnog dijela fotografije može se donekle smanjiti. Nije riječ o kvaru.
167
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
 Oznaka udaljenosti fokusa
Oznaka udaljenosti fokusa upotrebljava se za mjerenje udaljenosti fokusa.
Upotrebljavajte ovu značajku kad snimate fotografije uz pomoć ručnog fokusiranja ili kad
snimate fotografije izbliza.
Raspon fokusa
a
b
c
d
e
f
g
Oznaka udaljenosti fokusa
Referentna linija udaljenosti fokusa
0,2 m (fokalna duljina od 14 mm do 20 mm)
[Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)]
0,3 m (fokalna duljina od 21 mm do 42 mm)
[Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)]
0,9 m
[Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150)]
0,3 m (fokalna duljina od 14 mm do 21 mm)
[Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)]
0,5 m (fokalna duljina 22 mm do 140 mm)
[Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)]
Brzo fokusiranje s pomoću automatskog fokusa
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [AF/AE Lock] (Zaklj. auto. fokusa/
ekspozicije) > [AF-ON] (Auto. fokus uklj.)
Ako je u ručnom fokusu pritisnuto [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije),
automatski će fokus raditi.
• Automatski fokus radi u središtu okvira.
• Ako se automatski fokus upotrebljava dok se prikazuje
zaslon pomoći pri ručnom fokusiranju, fokusirat će se
središte zaslona pomoći pri ručnom fokusiranju.
• Automatski fokus radi i sa sljedećim radnjama.
– Pritiskanje funkcijskog gumba kojemu je dodijeljena
funkcija [AF-ON] (Auto. fokus uklj.)
– Dodir na [
]
– Povlačenje monitora i otpuštanje prstiju na položaju koji želite fokusirati
168
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Postavljanje načina prikaza pomoći ručnog fokusiranja (uvećani zaslon)
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [MF Assist] (Pomoć pri ručnom fokusiranju)
• Dostupne postavke razlikuju se ovisno o objektivu koji upotrebljavate.
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv s prstenom za fokusiranje (H-FS1442A/HFS45150/H-FS14140)
Zaslon se uvećava s pomoću prstena za fokusiranje ili ručice fokusa objektiva ili
]
[
pritiskom na  (
).
[
]
[
]
[OFF]
(Isklj.)
Zaslon se uvećava s pomoću prstena za fokusiranje ili ručice fokusa objektiva.
Zaslon se uvećava pritiskom na  (
).
Zaslon se ne može uvećati s pomoću prstena za fokusiranje ili ručice fokusa
).
objektiva ili pritiskom na  (
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje
[ON]
(Uklj.)
Fokus se može podesiti ako pritisnete  (
) i prikazat će se zaslon s pomoću
kojeg možete postaviti područje za uvećavanje.
[OFF]
(Isklj.)
Fokus se može podesiti ako pritisnete  (
). Ne prikazuje se zaslon s pomoću
kojeg možete postaviti područje za uvećavanje.
Prikazivanje/Neprikazivanje linija usmjerenosti za ručno fokusiranje
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [MF Guide] (Linija usmjerenosti za ručno
fokus.) > [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
a
Pokazatelj za ∞ (beskonačnost)
Kada je [MF Guide] (Linija usmjerenosti za ručno fokus.)
u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljeno na [ON]
(Uklj.), a fokusirate ručno, na zaslonu se prikazuje vodič za
ručno fokusiranje.
Možete provjeriti je li točka fokusa usmjerena na bližu ili
dalju stranu.
169
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Označavanje/Bez označavanja dijelova u fokusu
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)
[ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
[SET]
(Postavi)
Dijelovi u fokusu označeni su bojom.
Dijelovi u fokusu nisu označeni.
Postavljena je razina prepoznavanja za dijelove u fokusu.
Kada je postavljeno [HIGH] (Visoka), dijelovi koji će biti
[Detect Level] označeni smanjeni su, što vam omogućuje postizanje
(Razina
preciznijeg fokusa.
prepoznavanja) [HIGH] (Visoko)/[LOW] (Nisko)
• Postavka razine prepoznavanja ne utječe na raspon
fokusa.
Postavlja boju za označavanje koja se upotrebljava za
[Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata).
• Kada je [Detect Level] (Razina prepoznavanja)
postavljena na [HIGH] (Visoka): [ ] (Svijetloplava)/[ ]
(Žuta)/[ ] (Zelena)
• Kada je [Detect Level] (Razina prepoznavanja)
postavljeno na [LOW] (Niska): [ ] (Plava)/[ ]
[Display Color]
(Narančasta)/[ ] (Bijela)
(Boja zaslona)
• Promjenom postavke [Detect Level] (Razina
prepoznavanja) mijenja se i postavka [Display Color]
(Boja zaslona) na sljedeći način.
[ ] (Plava)
– [ ] (Svijetloplava)
– [ ] (Žuta)
[ ] (Narančasta)
[ ] (Bijela)
– [ ] (Zelena)
• Kada je postavljeno [Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata), prikazat će se [
]
] ([Detect Level] (Razina
([Detect Level] (Razina prepoznavanja): [HIGH] (Visoka) ili [
prepoznavanja): [LOW] (Niska)).
• Svaki put kad se dodirne [
] u [ ], postavka se mijenja u redoslijedu [ON] (Uklj.) ([Detect
Level] (Razina prepoznavanja):
[LOW] (Niska)) > [ON] (Uklj.) ([Detect Level] (Razina prepoznavanja): [HIGH] (Visoka)) >
[OFF] (Isklj.).
• Svaki put kada pritisnete funkcijski gumb dok je [Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata)
postavljeno na [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba) (70. str.) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno), postavke za fokusiranje jasnih objekata mijenjaju se ovim redoslijedom [ON]
(Uklj.) ([Detect Level] (Razina prepoznavanja): [LOW] (Niska)) > [ON] (Uklj.) ([Detect Level]
(Razina prepoznavanja): [HIGH] (Visoka)) > [OFF] (Isklj.).
• Ova funkcija radi u načinu ručnog fokusiranja ili kada se fokus se podešava ručno s [AF+MF]
(Auto. fokus + Ručno fokus.).
• Budući da su dijelovi s jasnim obrisima na zaslonu označeni kao dijelovi u fokusu, dijelovi koji
će se označavati ovise o uvjetima snimanja.
• Boja koja se upotrebljava za označavanje ne utječe na snimljene slike.
• [Peaking] (Fokusiranje jasnih objekata) ne radi s postavkom [Rough Monochrome] (Grubi
monokromatski efekt) u načinu kreativnog upravljanja.
170
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Fiksiranje fokusa i ekspozicije
(Zaključavanje auto. fokusa/ekspozicije)
Primjenjivi načini rada:
Korisno je ako želite snimiti fotografiju objekta izvan područja automatskog fokusa ili ako
je kontrast prevelik te ne možete postići odgovarajuću ekspoziciju.
1
2
Poravnajte zaslon s objektom.
Pritisnite i držite [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto.
fokusa/ekspozicije) da biste fiksirali fokus ili
ekspoziciju.
• Ako otpustite [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/
ekspozicije), poništava se zaključavanje auto. fokusa/
auto. ekspozicije.
• Samo se ekspozicija zaključava sa zadanom
postavkom.
3
Dok držite pritisnuto [AF/AE LOCK] (Zaklj.
auto. fokusa/ekspozicije), pomaknite
fotoaparat dok sastavljate fotografiju i zatim
pritisnite okidač do kraja.
a
Pokazatelj zaključavanja automatske ekspozicije
• Kada je postavljeno [AE LOCK] (Zaključavanje auto. ekspozicije), nakon što dopola
pritisnete okidač da biste fokusirali, pritisnite okidač do kraja.
171
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Postavljanje funkcija [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [AF/AE Lock] (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)
[AE LOCK]
(Zaključavanje
auto. ekspozicije)
[AF LOCK]
(Zaključavanje
auto. fokusa)
[AF/AE LOCK]
(Zaklj. auto.
fokusa/
ekspozicije)
[AF-ON] (Auto.
fokus uklj.)
Zaključava se samo ekspozicija.
• Kad se postavi ekspozicija, prikazuju se [AEL] (Zaklj. auto. ekspozicije),
vrijednost otvora blende i brzina zatvarača.
Zaključava se samo fokus.
• Kad se fokusira objekt, prikazuju se [AFL] (Zaklj. auto. fokusa), oznaka
fokusa, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača.
Zaključavaju se i fokus i ekspozicija.
• [AFL] (Zaklj. auto. fokusa), [AEL] (Zaklj. auto. ekspozicije), pokazatelj
fokusa, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača prikazuju se kada
su fokus i ekspozicija optimizirani.
Izvodi se automatski fokus.
Zadržavanje zaključavanja kada se otpusti način [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto.
fokusa/ekspozicije)
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [AF/AE Lock Hold] (Odgađanje
zaključavanja auto. fokusa i auto. ekspozicije) > [ON] (Uklj.)/[OFF]
• Zaključavanje automatskog fokusa radi samo kod fotografiranja s ručnom ekspozicijom.
• Zaključavanje automatske ekspozicije radi samo kod fotografiranja uz ručno fokusiranje.
• Objekt možete ponovno izoštriti ako dopola pritisnete okidač, čak i kada je funkcija
automatske ekspozicije zaključana.
• Funkcija promjene vrijednosti može se postaviti čak i kad je automatska ekspozicija
zaključana.
172
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Kompenzacija ekspozicije
Primjenjivi načini rada:
Upotrebljavajte ovu funkciju kada ne možete postići prikladnu ekspoziciju zbog razlike u
svjetlini između objekta i pozadine.
Gumb [ È ]/[Fn1] (Funkcija 1) može se upotrebljavati na dva načina, kao [ È ]
(kompenzacija ekspozicije) ili [Fn1] (Funkcija 1). U trenutku kupnje gumb je postavljen
na [ È ].
• Detalje o funkcijskim gumbima potražite na 70 str.
1
2
Pritisnite [ È].
Zakrenite stražnji kotačić da biste
kompenzirali ekspoziciju.
a
b
Vrijednost kompenzacije ekspozicije
Podešavanje bljeskalice
Preslaba ekspozicija
Pravilna ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju prema
pozitivnoj vrijednosti.
3
Prejaka ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju prema
negativnoj vrijednosti.
• Možete naizmjenično birati opcije stražnjim i prednjim kotačićem pritiskom na [DISP.]
(Prikaz).
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije može se postaviti u rasponu od –5 EV do +5 EV.
Kod snimanja videozapisa vrijednost kompenzacije ekspozicije može se postaviti u
rasponu od –3 EV do +3 EV.
Kod snimanja fotografija 4K vrijednost kompenzacije ekspozicije može se postaviti u
rasponu od –3 EV do +3 EV.
• Odaberite [0] za povratak na izvornu vrijednost ekspozicije.
Okrenite prednji kotačić da biste podesili jačinu bljeskalice.
• Može se postaviti samo kada je [Firing Mode] (Način bljeskanja) (233. str.) u izborniku
[Flash] (Bljeskalica) postavljen na [TTL] (Kroz objektiv).
• Jačina bljeskalice može se postaviti i s pomoću [Flash Adjust.] (Podešavanje
bljeskalice) u [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje). (237. str.)
173
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
4
Pritisnite [ È] da biste postavili.
• Možete i dopola pritisnuti okidač da biste postavili.
• Kada je [Auto Exposure Comp.] (Auto. kompenzacija ekspozicije) u [Flash] (Bljeskalica) u
izborniku [Rec] (Snimanje) postavljena na [ON] (Uklj.), svjetlina bljeskalice automatski će se
postaviti na prikladnu razinu u skladu s odabranom kompenzacijom ekspozicije. (237. str.)
• Kada je vrijednost ekspozicije izvan raspona –3 EV do +3 EV, svjetlina zaslona za snimanje
neće se mijenjati.
Preporučuje se snimanje tako da provjerite stvarnu svjetlinu snimljene slike na zaslonu za
automatski pregled ili reprodukciju.
• Postavljena vrijednost kompenzacije ekspozicije pohranjena je čak i ako je fotoaparat
isključen. (Kada je [Exposure Comp. Reset] (Ponovno postavljanje kompenzacije
ekspozicije) (80. str.) postavljeno na [OFF] (Isklj.))
174
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Postavljanje osjetljivosti na svjetlost
Primjenjivi načini rada:
Ova funkcija omogućuje postavljanje osjetljivosti na svjetlost (ISO-osjetljivost).
Postavljanjem na veću vrijednost omogućuje se snimanje fotografija čak i u mračnim
prostorima, bez straha da će fotografije ispasti tamne.
1
2
Pritisnite  (
).
Odaberite ISO-osjetljivost okretanjem
stražnjeg kotačića.
• Možete naizmjenično birati opcije stražnjim i prednjim
kotačićem pritiskom na [DISP.] (Prikaz).
ISO-osjetljivost
Postavljanje ISO-ograničenja
a
b
3
Okrenite prednji kotačić da biste postavili gornju granicu ISOosjetljivosti.
• Radit će kad je [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena na [AUTO] (Automatska) ili [
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste ih postavili.
• Možete i dopola pritisnuti okidač da biste postavili.
175
].
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
AUTO (Automatski)
(Inteligentni)
1002/200/400/800/1600/3200/
6400/12800/25600
ISO-osjetljivost automatski se podešava ovisno o svjetlini.
• Maksimalno [ISO3200] (s bljeskalicom na [ISO1600])1
Fotoaparat otkriva kretanje objekta i automatski postavlja
optimalnu ISO-osjetljivost i brzinu zatvarača koji
odgovaraju kretnji objekta i svjetlini scene da bi se smanjilo
podrhtavanje.
• Maksimalno [ISO3200] (s bljeskalicom na [ISO1600])1
• Brzina zatvarača nije fiksno postavljena kada se
okidač pritisne dopola. Ona se neprekidno mijenja da
bi odgovarala kretnjama objekta sve dok okidač ne
pritisnete do kraja.
ISO-osjetljivost fiksno je postavljena na različite postavke.
• Kada je [ISO Increments] (ISO-povećanja) u izborniku
[Rec] (Snimanje) (177. str.) postavljen na [1/3 EV],
povećat će se stavke ISO-osjetljivosti koje se mogu
postaviti.
1 Kada je [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-ograničenja) (177. str.) u izborniku [Rec]
(Snimanje) postavljeno na bilo koju postavku osim [OFF] (Isklj.), automatski se postavlja
unutar vrijednosti postavljenih u [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-ograničenja).
2 Dostupno samo kada je postavljeno [Extended ISO] (Prošireni ISO).
Karakteristike ISO-osjetljivosti
200
Lokacija snimanja
(preporučeno)
Brzina zatvarača
Buka
Podrhtavanje objekta
25600
Kad je svijetlo (vani)
Kad je tamno
Sporo
Manja
Povišeno
Brzo
Povećana
Manje
• Detalje o rasponu fokusa bljeskalice kada je postavljeno [AUTO] (Automatski) potražite na
232. str.
] nije dostupno u načinu rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača i ručne
• [
ekspozicije.
• Kada snimate fotografije s brzinom zatvarača postavljenom na [B] (Bulb) u načinu ručne
] nisu dostupni.
ekspozicije, [AUTO] (Automatski) i [
• Kada se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija), maksimalna je postavka [ISO3200].
• U načinu kreativnog videozapisa ili tijekom snimanja fotografija 4K, dostupne su postavke
u nastavku.
[AUTO] (Automatski)/od [200] do [6400]
176
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Postavljanje gornje granice na ISO-osjetljivost
Primjenjivi načini rada:
Odabire se optimalna ISO-osjetljivost s vrijednosti postavljenom kao granicom ovisno o
svjetlini objekta.
• Radit će kad je [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena na [AUTO] (Automatska) ili [
].
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-ograničenja)
Postavke: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[OFF] (Isklj.)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)/[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)/[Warm
Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)/[Handheld Night Shot] (Noćno
snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
– kod snimanja videozapisa
Postavljanje postupnog povećanja ISO-osjetljivosti
Primjenjivi načini rada:
Možete podesiti postavku ISO-osjetljivosti za svakih 1/3 EV.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [ISO Increments] (ISO-povećanja)
[1/3 EV]
[1 EV]

[L.100]/[L.125]/[L.160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/
[1600]/[2000]/[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[16000]/
[20000]/[25600]
[L.100]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]
Dostupno samo kada je postavljeno [Extended ISO] (Prošireni ISO).
• Kad se postavka mijenja iz [1/3 EV] na [1 EV], [Sensitivity] (Osjetljivost) bit će postavljena na
vrijednost najbližu vrijednosti postavljenoj tijekom [1/3 EV].
Produživanje ISO-osjetljivosti
Primjenjivi načini rada:
ISO-osjetljivost može se postaviti na minimalno [ISO100].
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Extended ISO] (Prošireni ISO)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Extended ISO] (Prošireni ISO) nije dostupan za snimanje fotografija 4K.
177
5. Postavke fokusa i svjetline (Ekspozicija)
Postavljanje načina mjerenja
Primjenjivi načini rada:
Moguće je promijeniti vrstu optičkog mjerenja za mjerenje svjetline.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Metering Mode] (Način mjerenja)
[ ]
(Višestruki)
[ ]
(Centrirano)
[ ]
(Točka)
Ovo je metoda u kojoj fotoaparat mjeri najpogodniju ekspoziciju
automatskim prosuđivanjem raspodjele svjetline na cijelom zaslonu.
Obično preporučujemo upotrebu ove metode.
Ova metoda upotrebljava se za fokusiranje objekta u središtu
zaslona i jednako mjerenje cijelog zaslona.
Ovo je metoda kojom se mjeri objekt u nišanu
mjerenja točke a.
• Te stavke izbornika dijele izbornici [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Kad se
postavka u jednome od njih promijeni, mijenja se i u drugome.
178
6.
Postavke zatvarača i snimanja
Postavljanje vrste zatvarača
([Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)
Primjenjivi načini rada:
Možete upotrebljavati bilo koji od dva zatvarača za snimanje fotografija: mehanički
zatvarač ili elektronički zatvarač.
Mehanički zatvarač
Elektronički zatvarač
Bljeskalica

—
Brzina zatvarača (s)
B (Bulb)1/60 do 1/4000
12 do 1/16000
Zvuk zatvarača
Zvuk mehaničkog zatvarača3
Zvuk elektroničkog zatvarača4
1 Ova je postavka dostupna samo u načinu ručne ekspozicije. (97. str.)
2 Do ISO-osjetljivosti od [ISO3200]. Kada je postavka viša od [ISO3200], brzina zatvarača bit
će brža od 1 sekunde.
3 Zvuk mehaničkog zatvarača ne može se isključiti.
4 Postavke zvuka elektroničkog zatvarača mogu se promijeniti u [E-Shutter Vol] (Glasnoća
elektroničkog zatvarača) i [E-Shutter Tone] (Ton elektroničkog zatvarača). (75. str.)
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)
[ON] (Uklj.)
Fotografije se snimaju s pomoću elektroničkog zatvarača.
[OFF] (Isklj.)
Fotografije se snimaju s pomoću mehaničkog zatvarača.
• Kada se na zaslonu prikazuje [ ], fotografije će se snimiti s elektroničkim zatvaračem.
• Kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina),
fotografije će se snimiti s elektroničkim zatvaračem.
• Fotografije 4K snimit će se s elektroničkim zatvaračem.
• Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.), fotografije će se snimiti s
elektroničkim zatvaračem.
• Kad se elektroničkim zatvaračem snimi objekt koji se pomiče, taj objekt može
izgledati izobličeno na fotografiji.
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač pod fluorescentnim ili LED-osvjetljenjem
i sl., vodoravne pruge mogu se pojaviti na fotografijama. U tom slučaju, efekt
vodoravnih pruga može se smanjiti smanjivanjem brzine zatvarača. (96. str.)
• Obavezno obratite pozornost na privatnost, prava i sl. objekta kada upotrebljavate
ovu funkciju. Upotrebljavajte je na vlastitu odgovornost.
179
6. Postavke zatvarača i snimanja
Minimaliziranje vibracije zatvarača
Primjenjivi načini rada:
Da bi se smanjio utjecaj podrhtavanja ruke ili vibracije zatvarača, zatvarač se otpušta
nakon što prođe postavljeno vrijeme.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Shutter Delay] (Odgoda zatvarača)
Postavke: [8SEC] (8 s)/[4SEC] (4 s)/[2SEC] (2 s)/[1SEC] (1 s)/[OFF] (Isklj.)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja fotografija 4K
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
180
6. Postavke zatvarača i snimanja
Odabir načina snimanja
Primjenjivi načini rada:
Možete promijeniti što fotoaparat radi kad pritisnete okidač.
Zakretanje kotačića za način snimanja.
[Single] (Jedna)
Pritiskom na okidač snima se samo jedna fotografija.
[Burst] (Snimanje u nizu)
(182. str.)
Kada pritisnete okidač, snimke se snimaju u nizu.
[4K PHOTO] (Fotografija
4K) (185. str)
Pritiskom na okidač snima se fotografija 4K.
[Auto Bracket]
(Uzastopno snimanje s
različitim ekspozicijama)
(199. str.)
Svaki put kada pritisnete okidač snimaju se snimke s
različitim postavkama ekspozicije u skladu s rasponom
kompenzacije ekspozicije.
[Self Timer] (Automatski
okidač) (201. str.)
Pritiskom na okidač fotoaparat snima fotografiju nakon
što prođe postavljeno vrijeme.
[Time Lapse/Animation]
(Snimanje u intervalima/
Animacija) (204.,
206. str.)
Slike se snimaju u načinu snimanja u intervalima ili stop
animaciji.
181
6. Postavke zatvarača i snimanja
Snimanje fotografija u nizu
Primjenjivi načini rada:
Kada pritisnete okidač fotografije se neprekidno snimaju.
• Fotografije snimljene s brzinom snimanja u nizu [SH] (Iznimno velika brzina) snimit će se kao
jedna grupa fotografija snimljenih u nizu (262. str.).
1
2
Postavite kotačić za način
].
snimanja na [
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
• Potpuno pritisnite okidač da biste aktivirali način
snimanja u nizu.
 Promjena brzine snimanja u nizu
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
2
Pritisnite / da biste odabrali brzinu snimanja u nizu i zatim pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi).
Mehanički
Brzina
snimanja
zatvarač
u nizu
Elektronički
(fotografija/
zatvarač
sekundi)
Prikaz uživo tijekom
snimanja u nizu
Uz RAW
datoteke
1
Bez RAW
datoteka
[SH]
(Iznimno
velika
brzina)
[H]
(Velika
brzina)
[M]
(Srednja
brzina)
[L]
(Mala brzina)
—
8 (AFS)
6 (AFC)
6
2
40
10
6
2
Nema
Nema
Dostupno
Dostupno
—
13 ili više2, 3, 4
Maks. 60
100 ili više2, 3, 4
1 Broj raspoloživih fotografija
2 Kada se snima u uvjetima testiranja koje je odredila tvrtka Panasonic
182
6. Postavke zatvarača i snimanja
3 Ovisno o uvjetima snimanja, broj kadrova snimanja u nizu može biti smanjen.
(Na primjer, kada postavite [i.Resolution] (i.Razlučivost) u izborniku [Rec] (Snimanje),
broj kadrova u snimanju u nizu može biti manji)
4 Možete snimati fotografije dok se ne dosegne puni kapacitet kartice. Međutim, brzina
snimanja u nizu smanjuje se nakon polovice. Točne postavke vremena ovise o formatu,
veličini slike, postavkama kvalitete i vrsti kartice koja se upotrebljava.
• Veličina slike bit će fiksno postavljena na [S] kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina).
• Brzina snimanja u nizu može postati manja ovisno o sljedećim postavkama.
– [Picture Size] (Veličina slike) (140. str.)/[Quality] (Kvaliteta) (141. str.)/[Sensitivity]
(Osjetljivost) (175. str.)/[Focus Mode] (Način fokusiranja) (149. str.)/[Focus/Release
Priority] (Prioritet kod otpuštanja) (164. str.)
• Informacije o RAW datotekama potražite na 141. str.
Fokusiranje pri snimanju u nizu
Način na koji se postiže fokus razlikuje se ovisno o postavci načina fokusiranja (149. str.) i
postavci [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) (164. str.) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno).
Način fokusiranja
[AFS] (Pojedinačni automatski
fokus)
[Focus/Release Priority]
(Prioritet kod otpuštanja)
[FOCUS] (Fokus)
[RELEASE] (Otpuštanje)
Fokus
Kod prve fotografije
[AFF] (Prilagodljivi automatski
fokus)/[AFC] (Neprekinuti
automatski fokus)1
[FOCUS] (Fokus)
Uobičajeno fokusiranje2
[RELEASE] (Otpuštanje)
Predviđeno fokusiranje3
[MF] (Ručno fokusiranje)
—
Fokus postavljen na ručno
fokusiranje
1 Kada je objekt taman, a brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina),
fokus se fiksno postavlja prema prvoj slici.
2 Brzina snimanja u nizu može postati manja jer fotoaparat neprestano fokusira objekt.
3 Brzina snimanja u nizu ima prioritet, a fokusiranje se procjenjuje unutar mogućeg raspona.
183
6. Postavke zatvarača i snimanja
• Preporučujemo uporabu daljinskog upravljača okidača (DMW-RSL1: neobavezan) kada
želite da je okidač potpuno pritisnut dok snimate u načinu snimanja u nizu. Informacije o
daljinskom upravljaču okidača potražite na 363. str.
• Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina) ili [H] (Velika
brzina) (kad je način fokusiranja postavljen na [AFS] (Pojedinačni automatski fokus) ili [MF]
(Ručno fokusiranje)), postavke ekspozicije i balansa bijele boje postavljaju se fiksno prema
prvoj fotografiji i za ostale fotografije.
• Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [H] (Velika brzina) (kad je način fokusiranja
postavljen na [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) ili [AFC] (Neprekinuti automatski fokus)),
[M] (Srednja) ili [L] (Velika), one se podešavaju svaki put kad snimite fotografiju.
• Budući da je brzina zatvarača manja na tamnim mjestima, brzina snimanja u nizu (slika/
sekundi) možda će biti manja.
• Ovisno o uvjetima rada, potrebno je određeno vrijeme za snimanje sljedeće fotografije ako
odlučite ponovno snimiti fotografiju.
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se na karticu spremile fotografije
snimljene u nizu. Ako tijekom spremanja neprestano snimate fotografije, smanjuje
se maksimalan broj raspoloživih fotografija. Za neprekidno snimanje preporučuje se
upotreba memorijske kartice velike brzine.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Snimanje u nizu isključuje se u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)/[Soft Image of a Flower] (Blaga
slika cvijeta) (Scenski način rada)
– [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blago
fokusiranje)/[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (način kreativnog
upravljanja)
– kada se postavi uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja uz pomoć bljeskalice
– kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B] (Bulb)
– kada snimate s [iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez tronošca)
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– kada je [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter
Settings] (Postavke filtra) postavljeno na [ON] (Uklj.)
• U sljedećim slučajevima ne može se upotrebljavati [SH] (Iznimno velika brzina) snimanja u
nizu.
A ], [
› ] ili [
]
– kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– kada upotrebljavate funkciju [Shutter Delay] (Odgoda zatvarača)
184
6. Postavke zatvarača i snimanja
Snimanje fotografija 4K
Primjenjivi načini rada:
Pritisnite okidač za snimanje fotografije 4K. Možete odabrati željeni trenutak iz niza
fotografija snimljenih pri 30 kadrova u sekundi i spremiti taj trenutak kao fotografiju od
približno 8 milijuna piksela.
1
2
3
Snimite fotografiju 4K.
Odaberite i spremite fotografije.
Fotografija je potpuna.
• Upotrijebite karticu UHS-razreda brzine 3 za snimanje fotografija 4K. (22. str.)
• Prilikom snimanja fotografija 4K sužava se kut snimanja.
1
Postavite kotačić za način snimanja na [
].
• Postavke će biti optimizirane za snimanje fotografija
4K. Način snimanja postavljen je na [ ] ([4K Burst]
(Snimanje u nizu 4K)) kao zadano.
• Informacije o funkcijama s postavkama koje se ne mogu
promijeniti i drugim ograničenjima potražite na 197. str.
2
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [4K PHOTO] (Fotografija 4K)
3
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
185
6. Postavke zatvarača i snimanja
[
]
[4K Burst]
(Snimanje
u nizu 4K)
(188. str.)
Za snimanje najbolje fotografije
objekta koji se brzo kreće (npr.
sportovi, zrakoplovi, vlakovi)
Snimanje u nizu izvodi se kada se
pritisne i drži okidač.
Zvuk zatvarača čut će se nekoliko
puta.
Pritisnite i držite
Izvršava se snimanje
a
b
Trajanje neprekidnog snimanja: Do 29
minuta i 59 sekundi1
Snimanje zvuka: Nije dostupno
Za snimanje nepredvidljivih
prilika za fotografiju (npr. biljaka,
[
]
životinja, djece)
Snimanje u nizu započinje kada
[4K Burst
se pritisne okidač te se zaustavlja
(S/S)]
kada se on ponovno pritisne.
(Snimanje u
Čut će se zvukovi za pokretanje i
nizu 4K (S/S)
zaustavljanje.
(189. str.)
Pokretanje (Prvi)
“S/S” je kratica
Zaustavljanje (Drugi)
za “Start/Stop”
(Pokretanje/
Izvršava se snimanje
Zaustavljanje).
c
d
e
Trajanje neprekidnog snimanja: Do 29
minuta i 59 sekundi1
Snimanje zvuka: Dostupno2
Za snimanje prema potrebi kad
kod iskrsne prilika za fotografiranje
(npr. trenutak bacanja lopte)
Snimanje u nizu izvršava se približno
1 sekundu prije i nakon trenutka pritiska
[
]
na okidač. Zvuk zatvarača čut će se
[4K Pre-Burst] samo jednom.
(Prije
Približno 1 sekundu
snimanja
Izvršava se snimanje
u nizu 4K)
Baterija se brže prazni kada je način snimanja postavljen na
(190. str.)
Fotografija 4K i kada je [4K PHOTO] (Fotografija 4K) postavljeno na
[ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)).
f
g
Trajanje snimanja: Otprilike 2 sekunde
Snimanje zvuka: Nije dostupno
1 Snimanje će se nastaviti bez prekida čak i ako je datoteka veća od 4 GB, ali
datoteka će se podijeliti i spremiti/reproducirati zasebno.
2 Zvuk se ne reproducira kada pokrenete reprodukciju na fotoaparatu.
186
6. Postavke zatvarača i snimanja
4
5
Pritisnite okidač dopola.
• Prikazat će se zaslon za snimanje. Možete izvesti isti
] dok se ne
postupak ako pritisnete i držite [
prikaže zaslon za snimanje.
Pritisnite okidač za snimanje.
Snimanje s [
u nizu 4K))
] ([4K Burst] (Snimanje
(188. str.)
Snimanje s [ ] ([4K Burst] ([4K Burst
(S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S))
(189. str.)
Snimanje s [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije
snimanja u nizu 4K))
(190. str.)
• Nakon snimanja fotografija 4K u nizu spremit će se datoteka fotografija 4K snimljenih
u nizu.
Datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu spremaju se kao videozapisi u formatu MP4.
187
6. Postavke zatvarača i snimanja
Snimanje s pomoću
1
Odaberite [
(185. str.)
2
3
Pritisnite okidač dopola.
[4K Burst] (Snimanje u nizu 4K)
] ([4K Burst] (Snimanje u nizu 4K)).
Pritisnite i držite okidač onoliko dugo koliko želite
snimati.
Raspoloživo vrijeme snimanja
• Datoteka fotografija 4K snimljenih u nizu snimit
će se kada se pritisne i drži okidač.
• Zvuk zatvarača čut će se nekoliko puta tijekom snimanja.
• Kada je uključen [Auto Review] (Auto. prikaz), automatski se prikazuje zaslon za
odabir fotografija. Da biste nastavili snimati, pritisnite okidač dopola da bi se prikazao
zaslon za snimanje.
• Informacije o odabiru i spremanju fotografija iz datoteka fotografija 4K snimljenih u nizu
potražite na 191. str.
a
• Kada je temperatura okoline visoka ili se neprekidno snima s pomoću [ ] ([4K Burst]
] te on može prestati snimati
(Snimanje u nizu 4K)), na fotoaparatu se može prikazati [
kako bi se zaštitio. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
• Ako maknete prst s okidača odmah nakon početka snimanja, može se snimiti do 1,5
sekunda nakon trenutka pomicanja prsta.
188
6. Postavke zatvarača i snimanja
Snimanje s pomoću
1
[4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S))
2
Odaberite [
] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu
4K (S/S)). (185. str.)
Pritisnite okidač do kraja.
3
Ponovno pritisnite okidač do kraja.
• Započet će snimanje datoteke fotografija 4K snimljenih
u nizu.
• Ako upotrebljavate automatski fokus, [Continuous AF]
(Neprekinuti auto. fokus) radit će tijekom snimanja.
Fokus će se neprekidno podešavati.
Raspoloživo vrijeme snimanja
• Zaustavit će se snimanje datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu.
• Kada je uključen [Auto Review] (Auto. prikaz), automatski se prikazuje zaslon za odabir
fotografija. Da biste nastavili snimati, pritisnite okidač dopola da bi se prikazao zaslon za
snimanje.
a
Savjeti za snimanje
Dodavanje oznaka za odabir i spremanje fotografija
Možete dodati oznake pritiskom na [Fn2] (Funkcija 2) tijekom snimanja. (Do
40 oznaka za svaku datoteku fotografija 4K snimljenih u nizu) Prilikom odabira
i spremanja fotografija iz datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu možete se
pomaknuti na mjesta na koja ste dodali oznake.
• Informacije o odabiru i spremanju fotografija iz datoteka fotografija 4K snimljenih u nizu
potražite na 191. str.
• Kada je temperatura okoline visoka ili se neprekidno snima s pomoću [
] ([4K Burst
] te on može prestati
(S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S)), na fotoaparatu se može prikazati [
snimati kako bi se zaštitio. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
189
6. Postavke zatvarača i snimanja
Snimanje s pomoću
1
2
[4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)
Odaberite [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u
nizu 4K)). (185. str.)
• Ako pritisnete okidač dopola, prikazat će se vrijednost
otvora blende i brzina zatvarača.
Pritisnite okidač do kraja.
Broj snimki koje se mogu načiniti
• Snimanje datoteke niza fotografija 4K izvršava se približno
1 sekundu prije i nakon trenutka pritiska na okidač.
• Zvuk zatvarača čut će se samo jednom.
• Kada je uključen [Auto Review] (Auto. prikaz), automatski
se prikazuje zaslon za odabir fotografija. Da biste nastavili snimati, pritisnite okidač
dopola da bi se prikazao zaslon za snimanje.
a
Savjeti za snimanje
Fokus i ekspozicija
Automatski fokus neprekidno podešava fokus, a osim u načinu ručne
ekspozicije, neprekidno podešava i ekspoziciju.
• Fokus se ne može podesiti u željenom trenutku pritiskom okidača dopola ili s
pomoću drugih kontrola.
• U slučajevima kada želite zaključati fokus i ekspoziciju, primjerice kada objekt nije
u središtu, upotrijebite [AF/AE LOCK] (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije). (171. str.)
Potrošnja baterije i temperatura fotoaparata
Kada je način snimanja postavljen na Fotografija 4K, a [4K PHOTO] (Fotografija
4K) je postavljena na [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)), baterija se
brže troši te se povećava temperatura fotoaparata.
• Odaberite [
snimanja.
] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)) samo tijekom
• Informacije o odabiru i spremanju fotografija iz datoteka fotografija 4K snimljenih u nizu
potražite na 194. str.
• Kada je način snimanja postavljen na Fotografija 4K, a [4K PHOTO] (Fotografija 4K) je
postavljena na [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)), povećava se temperatura
], on se može
fotoaparata. U nekim slučajevima na fotoaparatu se može prikazati [
prebaciti na [ ] ([4K Burst] (Snimanje u nizu 4K)) te onemogućiti funkciju snimanja kako bi
se zaštitio. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
• Prilikom snimanja s pomoću [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)), slike se možda
neće prikazivati bez poteškoća, kao prilikom snimanja s pomoću uobičajenog zaslona za
snimanje.
190
6. Postavke zatvarača i snimanja
Odabir fotografija iz datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu
i spremanje
• Fotografije će se spremiti u formatu JPEG.
• Fotografija će se spremiti s podacima o snimanju (podaci Exif), uključujući podatke o brzini
zatvarača, otvoru blende i ISO-osjetljivosti.
Postavljanjem [Playback Mode] (Način reprodukcije) u izborniku [Playback]
(Reprodukcija) na [4K PHOTO] (Fotografija 4K) omogućuje se reprodukcija samo
datoteka fotografija 4K snimljenih u nizu te fotografija načinjenih iz njih.
Datoteke fotografija 4K u nizu snimljene s pomoću
[ ] ([4K Burst] (Snimanje u nizu 4K))
(191. str.)
Datoteke fotografija 4K u nizu snimljene s pomoću
[
] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S))
(191. str.)
Datoteke fotografija 4K u nizu snimljene s pomoću
[ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K))
(194. str.)
Datoteke fotografija 4K u nizu snimljene s pomoću [ ] ([4K Burst]
(Snimanje u nizu 4K)) ili [ ] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S))
1
2
Na zaslonu za. reprodukciju odaberite datoteku
fotografija 4K. snimljenih u nizu (
) i pritisnite .
• Istu radnju možete izvršiti i dodirom na ikonu [
].
• Prikazat će se zaslon s prikazom u nizu za odabir fotografija.
Bit će potrebno nekoliko sekundi da se prikaže zaslon.
Dodirnite i povucite kadrove da biste odabrali onaj
koji želite spremiti kao fotografiju.
• Istu radnju možete izvršiti i pritiskom na /.
Kada odabirete fotografije iz datoteke fotografija 4K u nizu snimljenih s pomoću
[
] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S)) ili bilo koje datoteke fotografija 4K
u nizu s dugim vremenom snimanja, preporučujemo da prvo napravite grubi odabir
scena s pomoću zaslona za reprodukciju fotografija 4K u nizu, a zatim odaberete
željeni kadar s pomoću zaslona za prikaz u nizu.
<Zaslon s prikazom u nizu >
Položaj
prikazanog kadra
Fn1
Fn1
Fn2
Fn2
191
6. Postavke zatvarača i snimanja
Radnje gumbima
Radnje dodirom
/
Dodir > Povlačenje
/
Odaberite
s pomoću /
> [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
/
–
Dodir/Povlačenje
Približavanje/
Udaljavanje prstiju
///
Opis radnje
Odabire se kadar
• Možete odabrati jedan od 60 kadrova
(vrijeme neprekidnog snimanja u nizu
iznosi približno 2 sekunde).
Prikazuje se prethodni ili sljedeći kadar u
prikazu u nizu
• Prethodnih ili sljedećih 45 kadrova
(vrijeme snimanja u nizu od približno
1,5 sekundu) zamijenit će 45 kadrova
koji se trenutačno prikazuju u prikazu
u nizu.
• Ponovnim pritiskom na isti gumb
prikazat će se kadrovi koji dolaze iza
sljedećih ili koji prethode prethodnima.
Odabiru se kadrovi za prikaz
• Kadrovi koji prethode ili slijede odabrani
kadar prikazat će se u prikazu u nizu.
Povećava se/smanjuje prikaz
Pomiče se povećano područje (tijekom
povećanog prikaza)
Prikazuje se zaslon za reprodukciju
fotografija 4K snimljenih u nizu.
Prebacuje se na radnje s oznakama
([ ] (samo [4K Burst (S/S)]) (Snimanje u
nizu 4K (S/S))
Povlačenje
[Fn1] (Funkcija 1)
[Fn2] (Funkcija 2)
[MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
Sprema se fotografija
• Ako je vrijeme snimanja u nizu bilo kratko, u prikazu u nizu prikazuje se manji broj
kadrova. Ne može se odabrati [ ] i [ ].
• Tijekom radnji s oznakama možete preskočiti na oznake koje ste dodali ili na početak
ili kraj datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu. Ponovno pritisnite [Fn2] (Funkcija 2) za
povratak na izvornu radnju.
Radnje
gumbima
Radnje
dodirom
Opis radnje

Prebacuje se na sljedeću oznaku.

Prebacuje se na prethodnu oznaku.
• Kada odaberete kadrove koji se trenutačno ne prikazuju u prikazu u nizu, primjerice kada
ste odabrali [ ] ili [ ], može potrajati nekoliko sekundi dok se ne prikažu kadrovi za
prikaz u nizu.
192
6. Postavke zatvarača i snimanja
<Zaslon za reprodukciju fotografija 4K snimljenih u nizu >
Tijekom pauze
Radnje gumbima
Tijekom uzastopne reprodukcije
Radnje dodirom
Opis radnje
Uzastopna reprodukcija

Uzastopno premotavanje unatrag
• Kadrovi se premotavaju u intervalima
od približno 0,5 sekundi, pri brzini većoj
od brzine uzastopne reprodukcije.
Pauza (tijekom uzastopne reprodukcije/
premotavanja unatrag)

/
Brzo premotavanje unaprijed

Premotavanje unaprijed kadar po kadar
(tijekom pauze)
Brzo premotavanje unatrag

–
Premotavanje unatrag kadar po kadar
(tijekom pauze)
Dodir/Povlačenje
Približavanje/
Udaljavanje prstiju
///
Povlačenje
[Fn1] (Funkcija 1)
[Fn2] (Funkcija 2)
[MENU/SET]
(Izbornik/Postavi)
3
Odabiru se kadrovi za prikaz (tijekom
pauze)
Povećava se/smanjuje prikaz (tijekom
pauze)
Pomiče se povećano područje (tijekom
povećanog prikaza)
Prikazuje se zaslon s prikazom u nizu
(tijekom pauze)
Prebacuje se na radnje s oznakama
([ ] (samo [4K Burst (S/S)]) (Snimanje u
nizu 4K (S/S))
Sprema se fotografija (tijekom pauze)
• Ako ne izvršite nikakvu radnju približno 2 sekunde tijekom uzastopne reprodukcije/
premotavanja unatrag, nestat će pokazatelji na zaslonu. Dodirnite zaslon da bi se
pokazatelji ponovno prikazali.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste spremili sliku.
• Pauzirajte reprodukciju da biste izvršili ovu radnju tijekom uporabe zaslona za
reprodukciju fotografija 4K snimljenih u nizu.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
193
6. Postavke zatvarača i snimanja
Datoteke fotografija 4K u nizu snimljene s pomoću [
([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K))
1
2
]
Na zaslonu za reprodukciju odaberite datoteku
fotografija 4K snimljenih u nizu (
) i pritisnite .
• Istu radnju možete izvršiti i dodirom na ikonu [
].
• Prikazat će se zaslon s prikazom u nizu za odabir
fotografija. Bit će potrebno nekoliko sekundi da se
prikaže zaslon.
Dodirnite i povucite kadrove da biste odabrali onaj
koji želite spremiti kao fotografiju.
• Istu radnju možete izvršiti i pritiskom na /.
Radnje gumbima
Radnje dodirom
/
Dodir>Povlačenje
Približavanje/Udaljavanje
prstiju
///
Povlačenje
[MENU/SET] (Izbornik/
Postavi)
3
Opis radnje
Odabire se kadar
Povećava se/smanjuje prikaz
Pomiče se povećano
područje (tijekom povećanog
prikaza)
Sprema se fotografija
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) da biste spremili sliku.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Ako fotoaparat povežete s TV-prijamnikom s pomoću HDMI-mikrokabela ili AV-kabela
(neobavezno) i prikazujete fotografije 4K snimljene s pomoću [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije
snimanja u nizu 4K)) na TV-prijamniku, one će se prikazivati na zaslonu za reprodukciju
fotografija 4K snimljenih u nizu, na kojem se obično reproduciraju fotografije 4K snimljene s
] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K
pomoću [ ] ([4K Burst] (Snimanje u nizu 4K) ili [
(S/S)). (193. str.) Ne prikazuje se zaslon s prikazom u nizu.
194
6. Postavke zatvarača i snimanja
 Odabir i spremanje fotografija na TV-prijamniku
Priprema:
Postavite [HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada (Reprodukcija) (78. str.) na
[AUTO] (Automatski) ili [4K].
• Prilikom povezivanja na TV-prijamnik koji ne podržava videozapise 4K, odaberite [AUTO]
(Automatski).
Povežite fotoaparat i TV prijamnik uz pomoć HDMI-mikrokabela i prikazat
će se zaslon za reprodukciju. (341. str.)
• Da biste odabrali i spremili fotografije kada je fotoaparat povezan s TV-prijamnikom putem
HDMI-mikrokabela, postavite [VIERA Link] u [TV Connection] (Povezivanje s TV-prijamnikom)
na [OFF] (Isklj.).
• Ako fotoaparat povežete s TV-prijamnikom s pomoću HDMI-mikrokabela ili AV-kabela
(neobavezno) i prikazujete datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu na TV-prijamniku, one će
se prikazivati samo na zaslonu za reprodukciju fotografija 4K snimljenih u nizu.
• Čak i ako karticu umetnete u TV-prijamnik kompatibilan s 4K koji ima utor za SD-karticu, ne
možete reproducirati datoteke fotografija 4K u nizu snimljenih dok je [Aspect Ratio] (Format)
postavljen na opciju koja nije [16:9]. Da biste ih reproducirali, povežite fotoaparat i TVprijamnik kompatibilan s 4K uz pomoć HDMI-mikrokabela. (Od svibnja 2015.)
• Ovisno o TV-prijamniku koji se povezuje datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu možda se
neće ispravno reproducirati.
• Kada postoji previše slikovnih datoteka, ikona o trenutačnom prikupljanju informacija
] ili [
]) može se duže prikazivati na zaslonu za reprodukciju. U tom se
([
slučaju ne mogu reproducirati datoteke fotografija 4K u nizu snimljenih s pomoću funkcije
Fotografija 4K. Pričekajte dok ikona ne nestane.
• Ako dvaput dodirnete zaslon s prikazom u nizu ili zaslon za reprodukciju fotografija 4K
snimljenih u nizu, zaslon će se povećati. Da biste se vratili na izvorni prikaz, dvaput
dodirnite uvećani zaslon.
• Da biste odabrali i spremili fotografije iz datoteka fotografija 4K snimljenih u nizu na
računalu, koristite se softverom “PHOTOfunSTUDIO” s isporučenog DVD-a. Imajte na umu
da nije moguće uređivati datoteku fotografija 4K snimljenih u nizu kao videozapis.
• Datoteke fotografija 4K u nizu snimljenih drugim uređajima ne mogu se ispravno
reproducirati na ovom uređaju.
195
6. Postavke zatvarača i snimanja
Napomene o funkciji Fotografija 4K
 Promjena formata
Odabirom [Aspect Ratio] (Format) u izborniku [Rec] (Snimanje) omogućuje se promjena
formata za fotografije 4K.
 Snimanje objekta s manje zamućenja
Zamućenje objekta možete smanjiti postavljanjem veće brzine zatvarača.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Postavite brzinu zatvarača okretanjem stražnjeg ili prednjeg kotačića.
• Da biste snimili objekt u brzom pokretu, povećajte brzinu zatvarača.
– Približne brzine zatvarača za snimanje na otvorenom u povoljnim vremenskim
uvjetima: 1/1000 sekunde ili brže
• Ako povećate brzinu zatvarača:
– Povećava se ISO-osjetljivost. To može dovesti do većih smetnji na zaslonu.
 Zvuk zatvarača pri snimanju fotografije 4K
Kada se upotrebljava [ ] ([4K Burst] (Snimanje u nizu 4K)) ili [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije
snimanja u nizu 4K)), snimanje se vrši s pomoću elektroničkog zatvarača. Postavke zvuka
elektroničkog zatvarača možete promijeniti u [E-Shutter Vol] (Glasnoća elektroničkog
zatvarača) i [E-Shutter Tone] (Ton elektroničkog zatvarača). (75. str.)
Prilikom snimanja s pomoću [
] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S)) glasnoću
tona za pokretanje/zaustavljanje možete postaviti u [Beep Volume] (Glasnoća zvučnog
signala).
• Vrlo brzo snimanje u nizu 4K možete izvršiti na tih način s pomoću funkcije Fotografija 4K u
kombinaciji s [Silent Mode] (Tihi način rada).
 Scene koje nisu prikladne za funkciju Fotografija 4K
Snimanje na iznimno svijetlim mjestima ili u zatvorenim prostorima
Kada se objekti snimaju na iznimno svijetlim mjestima ili pod fluorescentnim/LEDosvjetljenjem, može doći do promjene tona boje ili svjetline ili se na zaslonu mogu pojaviti
vodoravne linije.
Efekt vodoravnih pruga može se smanjiti smanjivanjem brzine zatvarača.
Objekti u brzom pokretu
Objekti u pokretu mogu izgledati izobličeno kada se snime.
196
6. Postavke zatvarača i snimanja
 Ograničenja funkcije Fotografija 4K
Da biste optimizirali postavke za snimanje fotografije 4K, na neke se funkcije snimanja,
stavke izbornika i druge postavke primjenjuju određena ograničenja.
• Sljedeće su stavke fiksno postavljene na postavke navedene u nastavku:
[4K] (8M)
• Primijenit će se sljedeće veličine slika:
[4:3]: (3328×2496)
[3:2]: (3504×2336)
[16:9]: (3840×2160)
[1:1]: (2880×2880)
[Picture Size] (Veličina slike)
[Quality] (Kvaliteta)
[A]
[ON] (Uklj.)
[Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)

[Rec Format] (Format snimanja)
[MP4]
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
[4K/100M/30p]
[Luminance Level] (Razina svjetline)
[0 – 255]
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)
[ON] (Uklj.)
Postavke u izborniku [Motion Picture] (Videozapis) ne primjenjuju se na datoteke fotografija
4K u nizu snimljenih s pomoću funkcije Fotografija 4K.
• Sljedeća se ograničenja primjenjuju na funkcije snimanja navedene u nastavku:
[ ] ([4K Burst] (Snimanje
] ([4K Burst
u nizu 4K))/[
(S/S)] (Snimanje u nizu 4K
(S/S))
Funkcija promjene vrijednosti
Kompenzacija ekspozicije
Brzina zatvarača
Način fokusiranja (AFF)
[AF Mode] (Auto. fokus) ( )
[MF Assist] (Pomoć pri ručnom
fokusiranju)
Balans bijele boje ( ),
Uzastopno snimanje s različitim
balansom bijele boje
ISO-osjetljivost
Bljeskalica
(Snimanje u nizu 4K (S/S))
[ ] ([4K Pre-Burst] (Prije
snimanja u nizu 4K))
–
–3 EV do +3 EV
od 1/30 do 1/16000
–
–
–

–
[AUTO] (Automatski) od 200 do 6400
–
197
6. Postavke zatvarača i snimanja
• Onemogućene su sljedeće stavke izbornika:
] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu
Primjenjivo na [ ] ([4K Burst] (Snimanje u nizu 4K))/[
4K (S/S))/[ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K))
[Rec]
(Snimanje)
[Picture Size] (Veličina slike)/[Quality] (Kvaliteta)/[AFS/AFF] (Pojedinačni automatski
fokus/Prilagodljivi automatski fokus)/[iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje
bez tronošca)/[iHDR] (i-Visoki dinamički raspon)/[Panorama Settings] (Postavke
panoramskog snimanja)/[Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)/[Shutter Delay]
(Odgoda zatvarača)/[Flash] (Bljeskalica)/[Extended ISO] (Prošireni ISO)/[Long
Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača)/[Shading Comp.] (Kompenzacija sjene)/[Ex.
Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)/[Color Space] (Prostor boje)/[Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)/[Profile Setup] (Postavljanje profila)
[Custom]
(Prilagođeno)
[Rec Area] (Područje snimanja)
Samo [
] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)).
[Setup]
(Postavljanje)
[Economy] (Ekonomičnost)
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije Fotografija 4K, postavka [i.Resolution] (i.Razlučivost)
mijenja se iz [EXTENDED] (Proširena) u [LOW] (Niska).
• Prilikom uporabe funkcije Fotografija 4K, postavka [Stabilizer] (Stabilizator) mijenja se iz
] ([Panning] (Pomicanje)) u [
] ([Normal] (Uobičajeno)).
[
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije Fotografija 4K, ne može se snimati [Destination]
(Odredište) u [Travel Date] (Datum putovanja).
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije Fotografija 4K, postavke dostupne za [Duration Time]
(Vrijeme trajanja) u [Auto Review] (Auto. prikaz) mijenjaju se u [ON] (Uklj.) i [OFF] (Isklj.). Funkcija
[Playback Operation Priority] (Prioritet radnje reprodukcije) fiksno je postavljena na [ON] (Uklj.).
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije Fotografija 4K, onemogućena je postavka [Step Zoom]
(Postupni zum) u [Power Zoom Lens] (Objektiv s električnim zumom).
• Prepoznavanje scene u inteligentnom automatskom načinu rada radi na jednak način kao i
tijekom snimanja videozapisa.
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije Fotografija 4K nije moguće upotrebljavati HDMI-izlaz.
• Kada je način snimanja postavljen na Fotografija 4K, nije moguće fotografirati tijekom snimanja
videozapisa. (Samo kada je postavljeno [ ] ([Photo Priority]) (Prioritet fotografije))
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija Fotografija 4K onemogućena je tijekom upotrebe sljedećih postavki:
– [Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom)/[Glistening Water]
(Bljeskanje vode)/[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)/[Glittering Illuminations]
(Blistavo osvjetljenje)/[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)/[Clear Night
Portrait] (Jasni noćni portret)/[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta) (Scenski način
rada)
– [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blago fokusiranje)/
[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (način kreativnog upravljanja)
– kada se postavi uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
– kod snimanja videozapisa
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– kada je [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter Settings]
(Postavke filtra) postavljeno na [ON] (Uklj.)
198
6. Postavke zatvarača i snimanja
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama
Primjenjivi načini rada:
S pomoću različitih postavki ekspozicije i slijedeći raspon kompenzacije ekspozicije, svaki
put kad se pritisne okidač moguće je snimiti najviše 7 fotografija.
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama
[Step] (Postepeno): [31/3], [Sequence] (Slijed): [0/–/+]
1. fotografija
2. fotografija
3. fotografija
±0 EV
–1/3 EV
+1/3 EV
1
Postavite kotačić za način snimanja na [ È ].
2
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
• Ako pritisnete i držite okidač, snima se broj fotografija
koji ste postavili.
• Pokazatelj uzastopnog snimanja s različitim
ekspozicijama treperit će dok se ne snimi postavljeni broj fotografija.
• Broj fotografija vraća se na [0] ako promijenite postavke uzastopnog snimanja s
različitim ekspozicijama ili isključite fotoaparat prije nego se snimi postavljeni broj
fotografija.
199
6. Postavke zatvarača i snimanja
 Promjena postavki za [Single/Burst Settings] (Postavke za snimanje jedne
1
fotografije/fotografija u nizu), [Step] (Postepeno) i [Sequence] (Slijed) u funkciji
uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje s
različitim ekspozicijama)
2
3
Pritisnite / da biste odabrali [Single/Burst Settings] (Postavke za snimanje
jedne fotografije/fotografija u nizu), [Step] (Postepeno) ili [Sequence] (Slijed) i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali postavku i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[Single/Burst Settings] (Postavke za snimanje
jedne fotografije/fotografija u nizu)
[
[
] (Jedna)
] (Snimanje u nizu)
[31/3] (3 fotografije)
[32/3] (3 fotografije)
[31] (3 fotografije)
[51/3] (5 fotografija)
[52/3] (5 fotografija)
[51] (5 fotografija)
[71/3] (7 fotografija)
[72/3] (7 fotografija)
[71] (7 fotografija)
[0/—/+]
[—/0/+]
[Step] (Postepeno)
[Sequence] (Slijed)
• Kod postavke [ ] fotografije možete snimati jednu po jednu.
• Kod postavke [ ] fotografije možete snimati neprestano do postavljenog broja fotografija.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Pri uzastopnom snimanju s različitim ekspozicijama nakon postavljanja vrijednosti
kompenzacije ekspozicije, snimljene fotografije temelje se na odabranoj vrijednosti
kompenzacije ekspozicije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama isključuje se u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)/[Soft Image of a Flower] (Blaga
slika cvijeta) (Scenski način rada)
– [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blago
fokusiranje)/[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (način kreativnog
upravljanja)
– kada se postavi uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja uz pomoć bljeskalice
– kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B] (Bulb)
– kada snimate s [iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje bez tronošca)
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– kada je [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter
Settings] (Postavke filtra) postavljeno na [ON] (Uklj.)
200
6. Postavke zatvarača i snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatskog
okidača
Primjenjivi načini rada:
1
2
Postavite kotačić za način snimanja na [ ë ].
Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali i
zatim ga pritisnite do kraja da biste snimili
fotografiju.
• Fokus i ekspozicija postavit će se kad se okidač
pritisne dopola.
• Nakon što pokazatelj automatskog okidača zatreperi,
snimanje će započeti.
 Promjena postavke vremena automatskog okidača
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
2
Pritisnite / da biste odabrali način i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Self Timer] (Automatski okidač)
Fotografija se snima 10 sekundi nakon pritiska zatvarača.
Nakon 10 sekundi fotoaparat snima 3 fotografije u razmacima od otprilike 2
sekunde.
Fotografija se snima 2 sekundi nakon pritiska zatvarača.
• Ako upotrebljavate tronožac i sl., ova postavka može biti prikladan način da se
izbjegne podrhtavanje koje nastaje pritiskom na okidač.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
201
6. Postavke zatvarača i snimanja
• Preporučujemo uporabu tronošca kod snimanja s pomoću automatskog okidača.
• Jačina bljeskalice može se malo razlikovati kada odaberete [
].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne može se postaviti na [
] u sljedećim slučajevima.
– kada se postavi uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
– kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B] (Bulb)
– kada je [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter
Settings] (Postavke filtra) postavljeno na [ON] (Uklj.)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• Automatski okidač isključuje se u sljedećim slučajevima.
– kod snimanja videozapisa
202
6. Postavke zatvarača i snimanja
Snimanje fotografija s pomoću funkcije Snimanje
fotografija u intervalima/Stop animacija
Primjenjivi načini rada:
Fotografije se mogu snimati u načinu snimanja u intervalima
ili stop animaciji. Osim toga, snimljene fotografije mogu se
spojiti u videozapis.
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (41. str.)
• Snimljene fotografije prikazane su kao grupa fotografija. (262. str.)
• Kada je snimljena samo jedna fotografija, ona se ne pohranjuje
kao grupa fotografija.
• Preporučujemo uporabu dovoljno napunjene baterije ili prilagodnika za izmjeničnu struju
(neobavezan) i sprežnika za istosmjernu struju (neobavezan).
 Prikaz zaslona za postavljanje prije snimanja
1
2
Postavite kotačić za način snimanja na [
].
Prikažite zaslon za postavljanje.
Radnje gumbima
Radnje dodirom
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi) > [MENU/SET] (Izbornik/Postavi)

U izborniku snimanja prikazat će se odabrani zaslon s [Time Lapse/Animation]
(Snimanje u intervalima/Animacija). (Zaslon će se prikazati samo prvi put kada
pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) nakon prebacivanja kotačića za način
]. U drugim slučajevima fotoaparat kao i obično prikazuje zaslon s
snimanja na [
izbornicima.)
 Prebacivanje između snimanja u intervalima i
animacije
Promijenite postavku [Mode] (Način rada) u [Time Lapse/
Animation] (Snimanje u intervalima/Animacija) u izborniku
[Rec] (Snimanje).
203
6. Postavke zatvarača i snimanja
Automatsko snimanje fotografija u postavljenim intervalima
([Time Lapse Shot])
Primjenjivi načini rada:
Ako postavite vrijeme početka snimanja, interval snimanja i broj fotografija, kako vrijeme
prolazi, fotoaparat će automatski snimati fotografije objekata kao što su biljke ili životinje i
stvoriti videozapis.
1
2
Postavite kotačić za način snimanja na [
3
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
].
Prikažite zaslon za postavljanje. (203. str.)
• Promijenite na [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima) ako to nije odabrano. (203. str.)
[Now] (Sada)
[Start Time]
(Početno
vrijeme)
[Shooting
Interval]
(Interval
snimanja)/
[Image
Count] (Broj
slika)
[Start
Time Set]
(Postavljanje
početnog
vremena)
Snimanje započinje kada do kraja pritisnete okidač.
Možete postaviti vrijeme za početak snimanja.
Može se postaviti bilo koje vrijeme u sljedeća 23 sata i 59
minuta.
Odaberite stavku (sat ili minutu) pritiskom na /,
postavite početno vrijeme pritiskom na /, a zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Interval snimanja i broj fotografija može se postaviti.
/: Odaberite stavku (minuta/sekunda/broj fotografija)
/: Postavka
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi): Postavljanje
• Interval snimanja od 1 sekunde do 99 minuta i 59 sekundi može se
postaviti na interval od 1 sekunde.
• Može se postaviti broj fotografija od 1 do 9999.
tako da bude duži od vremena ekspozicije (brzina
• Postavite interval snimanja
zatvarača)
. (Slika u nastavku)
kraći od vremena ekspozicije
Snimanje se može preskočiti ako je interval snimanja
(brzina zatvarača) , primjerice, tijekom snimanja noću.
: prva
: druga
: treća
d
e
d
e
a
b
c
• Snimanje možda neće biti konzistentno s postavljenim intervalima snimanja ili s
postavljenim brojem fotografija ovisno o uvjetima snimanja.
204
6. Postavke zatvarača i snimanja
4
Pritisnite okidač dopola.
5
Pritisnite okidač do kraja.
• Prikazat će se zaslon za snimanje. Možete izvesti
] dok se
isti postupak ako pritisnete i držite [
ne prikaže zaslon za snimanje.
• Snimanje započinje automatski.
• Tijekom stanja čekanja snimanja, uređaj će se automatski isključiti ako se neko vrijeme
ne obavi nikakva radnja. Snimanje u intervalima nastavlja se čak i kada je uređaj
isključen.
Kada dođe vrijeme za početak snimanja, uređaj se automatski uključuje.
Da biste ga ručno uključili, pritisnite okidač dopola.
• Radnje tijekom stanja čekanja pri snimanju (Fotoaparat je uključen)
Radnje
gumbima
[Fn3] (Funkcija
3):
Radnje
dodirom
Opis radnje
Prikazuje se zaslon za odabir koji omogućuje
pauziranje ili zaustavljanje snimanja
Prikazuje se zaslon za odabir koji omogućuje nastavak
ili zaustavljanje snimanja (tijekom pauze)
• Nakon prestanka snimanja, prikazat će se zaslon za potvrdu koji će vas upitati želite li
nastaviti stvarati videozapis.
Za izradu videozapisa odaberite [Yes] (Da).
Informacije o stvaranju videozapisa potražite na 209. str.
 Promjena postavki snimanja fotografija u intervalima
Možete promijeniti postavke u [Time Lapse/Animation] (Snimanje u intervalima/Animacija)
u izborniku [Rec] (Snimanje).
• Ova funkcija nije namijenjena uporabi u sigurnosnoj kameri.
• Ako ostavite uređaj negdje radi izvođenja funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje
fotografija u intervalima), budite oprezni da ne bi došlo do krađe.
• Snimanje tijekom duljeg vremena na hladnim mjestima kao što su skijališta ili mjesta na
velikoj visini ili na toplim i vlažnim mjestima može uzrokovati kvar, stoga budite oprezni.
• [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima) pauzira se u sljedećim slučajevima.
– Kada se baterija isprazni
– Isključivanje fotoaparata
Tijekom [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima) možete zamijenite bateriju
i karticu, a zatim ponovno pokrenuti uključivanjem ovog uređaja. (Imajte na umu da će
se fotografije snimljene nakon ponovnog pokretanja spremiti kao odvojeni skup grupa
fotografija) Isključite uređaj kad mijenjate bateriju ili karticu.
• Ne povezujte AV-kabel (neobavezan), HDMI-mikrokabel ili isporučeni USB-kabel tijekom
upotrebe funkcije snimanja fotografija u intervalima.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
– kada je [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter
Settings] (Postavke filtra) postavljeno na [ON] (Uklj.)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
205
6. Postavke zatvarača i snimanja
Izrada videozapisa stop animacijom ([Stop Motion Animation])
Primjenjivi načini rada:
Stop animacija stvara se spajanjem fotografija.
Prije snimanja videozapisa s pomoću [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
Uz pomoć [Stop Motion Animation] (Stop animacija) možete snimiti videozapis u kojem
objekti izgledaju kao da se pomiču tako da snimite novu fotografiju svaki put kada u
malim pomacima pomaknete lutku itd. i zatim sve fotografije spojite u videozapis.
• Na ovom uređaju, po sekundi videozapisa potrebno je snimiti od 1 do 50 kadrova.
• Za pokret bez prekidanja snimajte kretanje u što manjim pomacima, a brzinu videozapisa
po sekundi (broj kadrova) postavite na što veću vrijednost.
1
2
Postavite kotačić za način snimanja na [
Prikažite zaslon za postavljanje. (203. str.)
3
Pritisnite / da biste odabrali način snimanja i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
].
• Promijenite na [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
ako to nije odabrano. (203. str.)
Automatsko snimanje fotografije prema postavljenom intervalu
[ON]
[Auto
snimanja. Kada se okidač pritisne do kraja, snimanje će
(Uklj.)
Shooting]
započeti.
(Automatsko
[OFF]
snimanje)
Ručno snimanje fotografija, kadar po kadar.
(Isklj.)
(Samo kada je [Auto Shooting] (Automatsko snimanje) postavljeno na
[ON] (Uklj.))
Postavljanje intervala za automatsko snimanje. Vrijednost između jedne i
[Shooting
60 sekundi može se postaviti u intervalima od jedne sekunde.
Pritisnite / da biste odabrali interval snimanja (u sekundama),
Interval]
pritisnite / da biste ga postavili te pritisnite [MENU/SET]
(Interval
snimanja)
(Izbornik/Postavi).
• Automatsko snimanje možda se neće odvijati prema postavljenim
intervalima jer snimanje traje duže u određenim uvjetima, npr. kada se
snima s pomoću bljeskalice.
206
6. Postavke zatvarača i snimanja
4
Pritisnite okidač dopola.
5
Pritisnite okidač do kraja.
6
• Prikazat će se zaslon za snimanje. Možete izvesti isti
] dok se ne
postupak ako pritisnete i držite [
prikaže zaslon za snimanje.
• Moguće je snimiti do 9999 kadrova.
Pomaknite objekt da biste odabrali kompoziciju.
• Ponovite snimanje na isti način.
• Ako tijekom snimanja isključite uređaj, pojavljuje se
poruka za nastavak snimanja nakon uključivanja
fotoaparata. Odabirom [Yes] (Da) možete nastaviti
snimati od točke prekida.
Vješto snimanje materijala
• Na zaslonu za snimanje prikazuju se do dvije prethodno snimljene fotografije.
Upotrijebite ih kao referencu za količinu pokreta.
• Pritiskom na [ ( ] možete provjerite snimljene fotografije.
Nepotrebne fotografije možete obrisati pritiskom na [ ‚ ].
Ponovnim pritiskom na [ ( ] vraćate se na zaslon za snimanje.
7
Dodirnite [
] da biste završili snimanje.
• Snimanje možete završiti i slijedeći korake u nastavku:
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Time Lapse/
Animation] (Snimanje fotografija u intervalima/Animacija)
8
• Kada je [Auto Shooting] (Automatsko snimanje)
postavljeno na [OFF] (Isklj.), prikazat će se zaslon
za potvrdu.
Odaberite [Yes] (Da) da biste završili snimanje.
(Kada je [Auto Shooting] (Automatsko snimanje) postavljeno na [ON] (Uklj.))
Odaberite [End] (Kraj).
• Nakon prestanka snimanja, prikazat će se zaslon za potvrdu koji će vas upitati želite li
nastaviti stvarati videozapis.
Za izradu videozapisa odaberite [Yes] (Da).
Informacije o stvaranju videozapisa potražite na 209. str.
207
6. Postavke zatvarača i snimanja
 Promjena postavki Stop animacije
Možete promijeniti postavke u [Time Lapse/Animation] (Snimanje u intervalima/Animacija)
u izborniku [Rec] (Snimanje).
 Dodavanje fotografija grupi za stop animaciju
Odabirom [Add to Picture Group] (Dodaj u grupu slika) u 3 koraku prikazat će se grupa
slika snimljenih sa [Stop Motion Animation] (Stop animacija).
Odaberite grupu fotografija, pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), a zatim odaberite
[Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu.
• Ako je snimljena samo jedna fotografija, ona se ne sprema kao grupa fotografija.
Fotografija se ne može odabrati uz pomoć opcije [Add to Picture Group] (Dodaj u grupu
slika) ako se radi o samo jednoj fotografiji koja je snimljena.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kada je [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter
Settings] (Postavke filtra) postavljeno na [ON] (Uklj.)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
• [Auto Shooting] (Automatsko snimanje) u [Stop Motion Animation] (Stop animacija nije
dostupno za sljedeće funkcije:
– [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
208
6. Postavke zatvarača i snimanja
Izrada videozapisa iz snimljenih fotografija
Za izradu videozapisa nakon snimanja fotografija slijedite korake u nastavku.
1 Odaberite način izrade videozapisa.
• Format snimanja postavljen je na [MP4].
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[Frame Rate] (Brzina
videozapisa)
[Sequence] (Slijed)
2
Postavljanje kvalitete videozapisa.
[4K/25p]/[4K/24p]/[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
Postavljanje broja kadrova po sekundi.
Što je broj veći, videozapis će biti uglađeniji.
[50fps]/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/
[1fps]

Samo kada je postavljeno na [FHD/50p]
• Kada se odabere [4K/24p], prikazuju se sljedeće postavke.
[24fps]/[12fps]/[8fps]/[6fps]/[4.8fps]/[2.4fps]/[1fps]
[NORMAL] (Uobičajeno):
Spajanje fotografija prema redoslijedu snimanja.
[REVERSE] (Obrnuto):
Spajanje fotografija obrnuto od redoslijeda snimanja.
Odaberite [OK] (U redu) uz pomoć / i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Videozapise možete izraditi i s pomoću [Time Lapse
Video] (Snimanje videozapisa u intervalima) (280. str.) ili
[Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije) (280. str.)
u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
• Kada je odabrana fotografija drugačije kvalitete od formata originalnih fotografija, pojavit
će se crne linije na vrhu i dnu ili na lijevoj i desnoj strani videozapisa.
• Ako tijekom snimanja videozapisa s prilagodnikom za izmjeničnu struju nestane napajanja
zbog odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju ili nestanka struje, videozapis se neće
snimiti.
• Videozapis koji premašuje vrijeme snimanja od 29 minuta i 59 sekundi i videozapis koji
premašuje veličinu od 4 GB nije moguće snimiti.
209
7.
Funkcije prilagođene za različite
objekte i namjene
Snimanje višestruke ekspozicije na jednoj
fotografiji ([Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija))
Primjenjivi načini rada:
Pruža efekt višestruke ekspozicije. (do 4 puta po jednoj slici)
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
2
Pritisnite / da biste odabrali [Start] (Početak) i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
3
Odredite kompoziciju i snimite prvu fotografiju.
• Nakon snimanja fotografije, pritisnite okidač dopola da
biste snimili sljedeću fotografiju.
• Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za jednu od sljedećih
radnji.
– [Next] (Sljedeće): Prijeđite na sljedeću fotografiju.
– [Retake] (Ponovno snimanje): Povratak na prvu
fotografiju.
– [Exit] (Izlaz): Snimite prvu sliku i završite snimanje slika s
višestrukim ekspozicijama.
4
Snimanje druge, treće i četvrte ekspozicije.
5
Pritisnite  da biste odabrali [Exit] (Izlaz) i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ako pri snimanju fotografija pritisnete [Fn4] (Funkcija 4),
snimaju se fotografirane slike, a snimanje s višestrukim
ekspozicijama završava.
• Možete i dopola pritisnuti okidač da biste završili.
210
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
 Automatsko postavljanje jačine svjetlosti
Odaberite [Auto Gain] (Auto. jačina) na zaslonu prikazanom u 2 koraku i postavite je.
• [ON] (Uklj.):
Razina svjetlosti podešava se u skladu s brojem snimljenih fotografija,
a fotografije se postavljaju jedna preko druge.
• [OFF] (Isklj.): Kompenzirajte ekspoziciju tako da odgovara objektu te da svi postavljeni
efekti ekspozicije budu ispravni.
 Postavljanje fotografije preko već snimljene fotografije
Na zaslonu prikazanom u 2 koraku, postavite [Overlay] (Prekrivanje) na [ON] (Uklj.).
Nakon [Start] (Početak), prikazat će se fotografije s kartice. Odaberite fotografije formata
RAW, pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) i nastavite snimati.
• [Overlay] (Prekrivanje) je dostupno samo za fotografije formata RAW snimljene ovim
uređajem.
• Slika se neće snimiti do završetka.
• Informacije o snimanju prikazane za fotografije snimljene s više ekspozicija prikazuju se za
posljednju snimljenu fotografiju.
• Stavke prikazane sivom bojom na zaslonu s izbornicima ne mogu se postaviti tijekom
višestruke ekspozicije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
211
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Onemogućivanje zvukova rada i izlaza svjetla
odjednom ([Silent Mode] (Tihi način rada))
Primjenjivi načini rada:
Ova je funkcija korisna za snimanje slika u tihoj okolini, javnoj ustanovi i sl. ili snimanje
slika djece ili životinja.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Silent Mode] (Tihi način rada)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Isključit će se zvuk iz zvučnika te će se onemogućiti bljeskalica i pomoćna lampica za
automatski fokus.
Sljedeće su postavke fiksne.
– [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač): [ON] (Uklj.)
– [Flash Mode] (Način rada bljeskalice): [ Œ ] (bljeskalica uvijek isključena)
– [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus): [OFF] (Isklj.)
– [Beep Volume] (Glasnoća zvučnog signala): [ s ] (Isklj.)
– [E-Shutter Vol] (Glasnoća elektroničkog zatvarača): [ d] (Isklj.)
• Čak i kad je postavljeno na [ON] (Uklj.), sljedeće funkcije zasvijetle/trepere.
– Pokazatelj statusa
– Pokazatelj automatskog okidača
– Lampica Wi-Fi veze
• Zvukovi koje proizvodi fotoaparat bez obzira na vaše radnje, kao što je zvuk otvora blende
objektiva, ne mogu se isključiti.
• Kad se elektroničkim zatvaračem snimi objekt koji se pomiče, taj objekt može
izgledati izobličeno na fotografiji.
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač pod fluorescentnim ili LED-osvjetljenjem
i sl., vodoravne pruge mogu se pojaviti na fotografijama. U tom slučaju, efekt
vodoravnih pruga može se smanjiti smanjivanjem brzine zatvarača. (96. str.)
• Obavezno obratite pozornost na privatnost, prava i sl. objekta kada upotrebljavate
ovu funkciju. Upotrebljavajte je na vlastitu odgovornost.
212
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Snimanje fotografija s pomoću funkcije
prepoznavanja lica ([Face Recog.])
Primjenjivi načini rada:
Funkcija prepoznavanja lica pronalazi lice koje sliči memoriranom licu i automatski
podešava prioritet fokusa i ekspozicije. Čak i ako se osoba nalazi u pozadini ili pri kraju
niza na grupnoj fotografiji, fotoaparat može snimiti jasnu fotografiju.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Face Recog.] (Prepoznavanje lica)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)/[MEMORY] (Spremanje)
• Funkcija [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) automatski
prelazi na [ON] (Uklj.) kad se memorira slika lica.
• Sljedeće funkcije također će raditi s funkcijom
prepoznavanja lica.
U načinu snimanja
– Prikaz odgovarajućeg imena kada fotoaparat otkrije
memorirano lice (ako je postavljeno ime za memorirano lice)
U načinu reprodukcije
– Prikaz imena i dobi (ako su ti podaci memorirani)
– Selektivna reprodukcija fotografija odabranih među
fotografijama memoriranih s pomoću funkcije prepoznavanja lica ([Category Play]
(Reprodukcija kategorije) (269. str.))
 Prikazuju se imena do triju osoba.
Prednost imena prikazanih pri snimanju fotografija određuje se prema redoslijedu
memoriranja.
213
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
• Funkcija [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) radi samo kada je automatski fokus
postavljen na [ š ].
• Tijekom snimanja u nizu informacije o funkciji [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) mogu se
pridružiti samo prvoj slici.
• Kada se grupe fotografija reproduciraju, prikazuje se naziv prve fotografije skupa.
• Možda će biti potrebno više vremena da funkcija prepoznavanja lica odabere i prepozna
karakteristične crte lica nego što je to uobičajeno s funkcijom otkrivanja lica/očiju.
• Čak i kad su podaci o prepoznavanju lica memorirani, prepoznavanje lica u načinu
[Category Play] (Reprodukcija kategorije) neće kategorizirati fotografije snimljene dok je
funkcija [Name] (Ime) postavljena na [OFF] (Isklj.).
• Čak i kada promijenite podatke o prepoznavanju lica (217. str.), podaci o
prepoznavanju lica koji se odnose na unaprijed snimljene fotografije neće se
promijeniti.
Primjerice, ako se promijeni ime, funkcija prepoznavanja lica neće kategorizirati fotografije
snimljene prije promjene u načinu [Category Play] (Reprodukcija kategorije).
• Da biste promijenili podatke o nazivu snimljenih fotografija, odaberite [REPLACE] (Zamjena)
u [Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica) (288. str.).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinima snimanja koji ne dopuštaju postavljanje [ š ] u načinu [AF Mode] (Auto.
fokus) (152. str.)
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
– kod snimanja videozapisa
– kod snimanja fotografija 4K
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
214
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Postavke lica
Moguće je memorirati podatke kao što su imena i datumi rođendana za slike lica do 6
osoba.
 Točka snimanja pri memoriranju slika lica
• Osoba treba biti okrenuta licem prema naprijed,
otvorenih očiju i zatvorenih usta, a obrisi lica, očiju
ili obrva ne smiju biti pokriveni kosom pri memoriranju.
• Pri memoriranju na licu ne smije biti previše sjene.
(Bljeskalica neće svijetliti prilikom memoriranja.)
(Dobar primjer memoriranja)
 Kada se lice ne prepoznaje tijekom snimanja
• Memorirajte lice iste osobe u zatvorenom i otvorenom prostoru, s različitim izrazima lica i iz
različitih kutova. (216. str.)
• Memorirajte ga i na mjestu snimanja.
• Kada ne dođe do prepoznavanja memorirane osobe, ispravite to tako da je ponovno
memorirate.
• Prepoznavanje lica možda neće biti moguće ili možda čak i memorirana lica neće biti točno
prepoznata, ovisno o izrazima lica i okolini.
1
2
3
Pritisnite / da biste odabrali [MEMORY]
(Spremanje) i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
Pritisnite /// da biste odabrali okvir za
prepoznavanje lica koji nije memoriran i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• [New] (Novo) se neće prikazati ako ste već memorirali 6
osoba. Izbrišite već memoriranu osobu da biste memorirali
novu.
Snimite fotografiju podešavajući lice uz pomoć
vodilice.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Lica objekata koji nisu ljudi (kućni ljubimci itd.) ne mogu se
memorirati.
• Za prikaz opisa memoriranja lica, pritisnite  ili dodirnite
[
].
215
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
4
Postavite stavku.
• Možete memorirati do 3 slike lica.
[Name] (Ime)
[Age] (Dob)
Moguće je memorirati imena.
Pritisnite  da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Unesite ime.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na
82. str.
Moguće je memorirati datume rođendana.
Pritisnite  da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali stavke (godina/mjesec/dan) i
zatim pritisnite / da biste postavili i zatim pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi).
(Dodavanje slika)
Dodavanje dodatnih slika lica.
Odaberite okvir za prepoznavanje lica koje nije memorirano i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Izvedite 3 korak iz poglavlja “Postavke lica”.
(Brisanje)
Brisanje jedne od slika lica.
1
2
1
2
1
2
[Add Images]
(Dodavanje
slika)
Pritisnite / da biste odabrali sliku lica koju želite izbrisati i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Za ovu je značajku potrebno ostaviti barem jednu sliku lica nakon
izvršenja memoriranja.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se
zadana radnja.
216
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Promjena ili brisanje podataka za memoriranu osobu
Možete mijenjati fotografije ili podatke o prethodno memoriranoj osobi. Također možete
izbrisati podatke o memoriranoj osobi.
1 Pritisnite / da biste odabrali [MEMORY] (Spremanje) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
2 Pritisnite /// da biste odabrali sliku lica koju želite urediti ili izbrisati i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
3 Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
[Info Edit] (Uređivanje
podataka)
[Priority] (Prioritet)
[Delete] (Brisanje)
Promjena podataka o memoriranoj osobi.
Izvedite 4 korak u “Postavkama lica”.
Fokusiranje i ekspozicija podešavaju se prvenstveno za lica
većeg prioriteta.
Pritisnite /// da biste odabrali prioritet i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Brisanje podataka o memoriranoj osobi.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja
217
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Bilježenje profila djece i kućnih ljubimaca na slike
Primjenjivi načini rada:
Ako unaprijed postavite ime i datum rođenja svog djeteta ili ljubimca, na slikama se može
zabilježiti njihovo ime i dob u mjesecima i godinama. Možete ih prikazati pri reprodukciji ili
otisnuti na snimljenoj slici s pomoću opcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (276. str).
 Postavljanje [Age] (Dob) ili [Name] (Ime)
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Profile Setup] (Postavljanje profila)
Postavke: [ ] ([Baby1] (Dijete 1))/[ ] ([Baby2] (Dijete 2))/[
ljubimac))/[OFF] (Isklj.)/[SET] (Postavi)
2
3
4
5
6
] ([Pet] (Kućni
Pritisnite / da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali [Baby1] (Dijete 1), [Baby2] (Dijete 2) ili [Pet]
(Kućni ljubimac) i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali [Age] (Dob) ili [Name]
(Ime) i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Unesite [Age] (Dob) (rođendan)
/: Odaberite stavke (godina/mjesec/dan)
/: Postavka
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi): Postavljanje
Unesite [Name] (Ime)
Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “ Unos teksta” na 82. str.
Pritisnite  da biste odabrali [Exit] (Izlaz) i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi) da biste završili.
 Poništavanje postavki [Age] (Dob) i [Name] (Ime)
Odaberite postavku [OFF] (Isklj.) u 1 koraku.
• Dob i ime moguće je ispisati s pomoću softvera “ PHOTOfunSTUDIO “ koji se nalazi na
isporučenom DVD-u.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Profile Setup] (Postavljanje profila) nije dostupno za snimanje fotografija 4K.
• Dob i imena ne bilježe se u sljedećim slučajevima:
– kod snimanja videozapisa
– kod fotografija snimljenih tijekom snimanja videozapisa ([ ] ([Video Priority]) (Prioritet
videozapisa)) (249. str.)
218
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Upotreba zaslona i prikaza prikladnih za
snimanje
Prikazivanje središta zaslona ([Center Marker] (Označavanje središta))
Primjenjivi načini rada:
Središte zaslona snimanja prikazat će se kao [+].
To je prikladno za zumiranje dok zadržavate predmet u
središtu zaslona.
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Center Marker]
(Označavanje središta)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
219
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Provjeravanje bijelih zasićenih područja ([Zebra Pattern] (Uzorak zebre))
Primjenjivi načini rada:
Možete pregledati bijela zasićena područja prikazivanjem područja koja su iznad
određene razine osvijetljenosti kao uzorak zebre. Možete postaviti minimalnu razinu
osvijetljenosti (svjetline) koja će se obraditi kao uzorak zebre.
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Zebra Pattern] (Uzorak zebre)
[ZEBRA1]
[ZEBRA2]
[OFF] (Isklj.)
[SET] (Postavi)
Prikazuje područja iznad određene razine
osvijetljenosti kao uzorak zebre nagnut udesno.
Prikazuje područja iznad određene razine
osvijetljenosti kao uzorak zebre nagnut ulijevo.
—
Postavlja minimalnu razinu svjetline za svaki uzorak zebre.
[Zebra 1]/[Zebra 2]
Pritisnite / da biste odabrali svjetlinu i pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Možete odabrati vrijednost svjetline između [50%] i [105%]. U načinu
[Zebra 2] možete odabrati [OFF] (Isklj.). Ako odaberete [100%] ili [105%],
u uzorku zebre prikazat će se samo područja koja su već zasićena
bijelom bojom. Što je manja vrijednost, to će raspon svjetline koji će biti
obrađen u uzorku zebre biti veći.
• Ako postoje bijela zasićena područja, preporučujemo da kompenzirate ekspoziciju prema
negativnoj vrijednosti (173. str.) u odnosu na histogram (53. str.) i zatim snimite fotografiju.
• Prikazani uzorci zebre neće se snimiti.
• Ako dodijelite [Zebra Pattern] (Uzorak zebre) funkciji [Fn Button Set] (Postavljanje funkc.
gumba) (70. str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno), uzorak zebre mijenjat će se na sljedeći
način svaki put kada pritisnete funkcijski gumb kojemu je dodijeljena funkcija:
[Zebra 1] > [Zebra 2] > [OFF] (Isklj.).
Kada je [Zebra 2] postavljeno na [OFF] (Isklj.), postavke se mijenjaju redoslijedom [Zebra 1]
> [OFF] (Isklj.), što vam omogućuje da brzo promijenite postavku.
220
7. Funkcije prilagođene za različite objekte i namjene
Prikaz zaslona za snimanje u crno-bijeloj boji ([Monochrome Live View]
(Monokromatski prikaz uživo))
Primjenjivi načini rada:
Možete prikazati zaslon snimanja u crnoj i bijeloj boji. Ova je funkcija prikladna kada će
vam s pomoću crno-bijelog zaslona snimanja biti jednostavnije ručno postaviti fokus.
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Monochrome Live View] (Monokromatski
prikaz uživo)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Čak i ako upotrebljavate HDMI-izlaz tijekom snimanja, ova funkcija neće raditi na
povezanom uređaju.
• To neće utjecati na snimljene slike.
Snimanje za vrijeme pregledavanja fotografija
Primjenjivi načini rada:
Prilikom upotrebe HDMI-izlaza možete snimati fotografije dok
pregledavate sliku s fotoaparata na TV-prijamniku i sl.
Upute o spajanju HDMI-mikrokabela na TV-prijamnik
potražite na 341. str.
• Slika s fotoaparata ne prikazuje se na TV-prijamniku tijekom
snimanja videozapisa.
 Promjena prikazanih informacija
Možete promijeniti prikaz koji se prikazuje tijekom HDMI-izlaza s pomoću [HDMI Info
Display (Rec)] (Prikaz podataka o HDMI-u (Snimanje)) (79. str.) u [TV Connection]
(Povezivanje s TV-prijamnikom) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
[ON] (Uklj.):
Prikaz kamere jest uobičajen.
[OFF] (Isklj.):
Prikazuju se samo slike.
• Kada upotrebljavate način automatskog fokusiranja [ ] ili pomoć pri ručnom fokusiranju,
zaslon se ne može povećati u načinu prikaza u prozoru.
• [Aspect Ratio] (Format) u izborniku [Rec] (Snimanje) fiksno je postavljen na [16:9].
• Isključeni su elektronički zvukovi i zvukovi elektroničkog zatvarača.
• Ako uspostavite Wi-Fi vezu dok se koristite HDMI-izlazom, na monitoru fotoaparata neće
se prikazivati slika.
• Zaslon za odabir scena u scenskom načinu rada ne prikazuje se putem HDMI-veze.
• Slike se ne prikazuju putem HDMI-veze u načinu snimanja panoramskih fotografija.
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije Fotografija 4K nije moguće upotrebljavati HDMI-izlaz.
221
8.
Stabilizator, zum i bljeskalica
Optički stabilizator slike
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat otkriva i automatski ispravlja podrhtavanje tijekom snimanja, tako da možete
snimati fotografije sa smanjenim podrhtavanjem.
Potreban je objektiv koji podržava funkciju stabilizatora.
• Izmjenjivi objektiv (H-FS1442A/H-FS45150/H-FS14140) podržava funkciju optičkog
stabilizatora slike.
• Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv s prekidačem optičkog stabilizatora slike (kao što
je H-FS14140), funkcija stabilizatora aktivira se kada je prekidač optičkog stabilizatora na
] je postavljeno u vrijeme kupnje.)
objektivu postavljen na [ON] (Uklj.). ([
 Postavljanje stabilizatora u izborniku [Rec] (Snimanje)
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Stabilizer] (Stabilizator)
2
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[
]
([Normal]
(Uobičajeno))
Kompenzira se okomito i vodoravno podrhtavanje.
]
[
([Panning]
(Pomicanje))
Podrhtavanje fotoaparata ispravlja se za
pokrete prema gore/dolje.
Ovaj je način rada idealan za pomicanje
(metoda snimanja fotografija pri kojem se
fotoaparat okreće da bi pratio kretanje objekta
koji se neprestano miče u određenom smjeru).
[OFF] (Isklj.)
[Stabilizer] (Stabilizator) ne radi.
(Ova je postavka dostupna samo kad upotrebljavate objektiv bez
prekidača [O.I.S.] (Optički stabilizator slike).)
• Funkcija [Stabilizer] (Stabilizator) dostupna je samo ako objektiv koji se upotrebljava
ima ugrađeni stabilizator.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
222
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Sprečavanje podrhtavanja fotoaparata
Kad se pojavi upozorenje na podrhtavanje [
], upotrijebite[Stabilizer] (Stabilizator),
tronožac, automatski okidač (201. str.) ili daljinski okidač (DMW-RSL1: neobavezan)
(363. str.).
• Brzina zatvarača bit će sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat držite mirno od
trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu.
Preporučujemo uporabu tronošca.
– Spora sinkronizacija
– Spora sinkronizacija/Smanjenje efekta crvenih očiju
– [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)/[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)/[Warm
Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)/[Artistic Nightscape] (Umjetnički
noćni krajolik)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/[Clear Night Portrait] (Jasni
noćni portret) (Scenski način rada)
– Kad postavite nisku brzinu zatvarača
• Preporučujemo isključivanje optičkog stabilizatora slike pri upotrebi tronošca. Tada se na
].
zaslonu prikazuje [
].
• Preporučujemo snimanje fotografija s pomoću optičkog tražila pri pomicanju u [
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [
] nije dostupno u načinu panoramskog snimanja.
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima.
Pazite na podrhtavanje fotoaparata pri pritisku okidača.
– Kada je podrhtavanje prejako
– Kod velikog uvećanja zumom
– Kada se upotrebljava digitalni zum
– Kada se snimaju fotografije dok slijedite objekte koji se kreću
– Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na
tamnim mjestima.
] teže je postići u sljedećim slučajevima.
• Efekt pomicanja u načinu [
– Na jarko osvijetljenim mjestima, kao na svjetlosti tijekom ljetnog dana
– Kad je brzina zatvarača brža od 1/100 sekunde
– Kada presporo mičete fotoaparat jer se objekt sporo miče (pozadina se neće biti
zamutiti)
– Kada fotoaparat ne može dovoljno dobro pratiti objekt
223
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija uz zum
Optički zum
Primjenjivi načini rada:
Možete uvećati zum kako biste postigli efekt da se ljudi i objekti čine bližima ili ga smanjiti
za snimanje pejzaža itd.
Strana T: Udaljeni se objekt povećava
Strana W: Proširuje kut gledanja
Zakrenite prsten za zumiranje.
Izmjenjivi objektiv
s prstenom
za zumiranje
(H-FS1442A/
H-FS45150/H-FS14140)
Pomaknite ručicu zuma.
(Brzina zumiranja razlikuje se ovisno o
Izmjenjivi objektiv koji tome koliko daleko pomaknete ručicu.)
• Ako dodijelite [Zoom Control] (Kontrola
podržava električni
zuma) funkcijskom gumbu, možete
zum (električno
polagano upravljati optičkim zumom
upravljani zum)
pritiskom na / ili brzo pritiskom na /.
Informacije o upravljanju potražite u 2 koraku i daljnjim koracima.
(226. str.).
Izmjenjivi objektiv koji Optički zum nije dostupan.
ne podržava zum
224
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Povećanje teleefekta
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
Primjenjivi načini rada:
Dodatna telekonverzija omogućuje snimanje fotografija koje su dodatno povećane bez
smanjenja kvalitete slike.
Kod snimanja
fotografija
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna
telekonverzija)
([Rec] (Snimanje))
1.2×: [
1.4×: [
2.0×: [
M] ([16:9])
M] ([4:3]/[3:2]/[1:1])
S] ([4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1])
• Postavite veličinu slike na [M] (Srednja) ili [S] (Mala) (veličine slika označene s
postavite kvalitetu na [ A ] ili [ › ].
Kod snimanja
videozapisa
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna
telekonverzija)
([Motion Picture]
(Videozapis))
)i
2.4× (veličina videozapisa postavljena je na
[FHD] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja))
3.6× (veličina videozapisa postavljena je na
[HD] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja))
4.8× (veličina videozapisa postavljena je na
[VGA] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja))
225
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
 Povećavanje uvećanja zumom u koracima
• Može se upotrebljavati samo kod snimanja fotografija.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) >
[ZOOM] (Zum)
2
Postavite funkcijski gumb na [Zoom Control] (Kontrola zuma). (70. str.)
3
4
Pritisnite [Fn1] (Funkcija 1).
Pritisnite / ili /.
• Sljedeći korak primjer je u kojem se opcija [Zoom Control] (Kontrola zuma) dodjeljuje
funkciji [Fn1] (Funkcija 1).
/: Tele (Uvećava udaljeni objekt)
/: Wide (Proširuje kut gledanja)
• Radnja zuma prekida se kad se ponovo pritisne [Fn1] (Funkcija 1) ili nakon prolaska
određenog vremena.
• Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv koji podržava električni zum, dodatna
• telekonverzija postaje dostupna nakon što zumirate do kraja Tele optičkog zuma.
Raspon optičkog zuma (žarišna duljina)
Raspon dodatne telekonverzije za snimanje
fotografija (uvećanje zuma)
 Ova traka zuma prikazuje se kada upotrebljavate
izmjenjivi objektiv koji podržava električni zum.
• Postavit će se stalna brzina zuma.
• Prikazano uvećanje zuma približna je vrijednost.
a
b
 Fiksno postavljanje uvećanja zuma na najveću razinu
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) > [TELE
CONV.] (Telekonverzija)
[Motion Picture] (Videozapis) > [Ex. Tele Conv.] (Dodatna
[MENU] >
telekonverzija) > [ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
[TELE CONV.]
(Telekonverzija)/[ON] (Uklj.)
226
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
• Kada se upotrebljava funkcija dodatne telekonverzije, kut gledanja fotografija bit će različit
od kuta gledanja videozapisa jer svaki od njih ima različit faktor zuma.
Kut gledanja pri snimanju može se prethodno provjeriti usklađivanjem postavke funkcije
[Rec Area] (Područje snimanja) (243. str.) sa željenim načinom snimanja.
• Ako dodijelite funkciju [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) funkciji [Fn Button Set]
(Postavljanje funkc. gumba) (70. str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno), možete prikazati
zaslon za postavljanje dodatne telekonverzije za fotografije i videozapise tako da pritisnete
dodijeljeni funkcijski gumb. Dok se prikazuje ovaj zaslon, možete promijeniti postavku
[Picture Size] (Veličina slike) pritiskom na [DISP.] (Prikaz).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) (Scenski način rada)
– [Toy Effect] (Efekt igračke)/[Toy Pop] (Fotoaparat igračka) (način kreativnog upravljanja)
A ], [
› ] ili [
]
– kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljeno na [SH] (Iznimno velika brzina)
– kod snimanja fotografija 4K
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– kada je veličina videozapisa postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
– kada se slika fotoaparata reproducira putem HDMI-veze (osim za način kreativnog videozapisa)
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Primjenjivi načini rada:
(DMC-G7)
Iako se kvaliteta slike smanjuje što više zumirate, zum možete uvećati do četiri puta
originalnog povećanja zuma.
(Neprekidno zumiranje nije moguće.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Digital Zoom] (Digitalni zum) > [4×]/[2×]
(DMC-G70)
Iako se kvaliteta slike smanjuje što više zumirate, zum možete uvećati do dva puta
originalnog povećanja zuma.
(Neprekidno zumiranje nije moguće.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Digital Zoom] (Digitalni zum) > [2×]
• Kada upotrebljavate digitalni zum, preporučujemo uporabu tronošca i automatskog
okidača (201. str.) za snimanje fotografija.
• Te stavke izbornika dijele izbornici [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Kad se
postavka u jednome od njih promijeni, mijenja se i u drugome.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Toy Effect] (Efekt igračke)/[Toy Pop] (Fotoaparat igračka)/[Miniature Effect] (Efekt
minijature) (način kreativnog upravljanja)
– kada se upotrebljava [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
227
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Promjena postavki za objektiv s električnim zumom
Primjenjivi načini rada:
Postavljaju se prikaz zaslona i radnje objektiva pri upotrebi izmjenjivog objektiva koji je
kompatibilan s električnim zumom (električno upravljani zum).
Moguće odabrati samo kada upotrebljavate objektiv koji je kompatibilan s električnim
zumom (električno upravljanim zumom).
• Izmjenjivi objektivi (H-FS1442A/H-FS45150/H-FS14140) nisu kompatibilni s električnim
zumom.
(Popis kompatibilnih objektiva potražite na web-mjestu tvrtke Panasonic).
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Power Zoom Lens] (Objektiv s električnim zumom)
[Disp Focal
Length] (Prikaz
fokalne duljine)
[Step Zoom]
(Postupni zum)
[Zoom Resume]
(Nastavak
zumiranja)
[Zoom Speed]
(Brzina
zumiranja)
[Zoom Ring]
(Prsten za
zumiranje)
Kada zumirate, prikazuje se fokalna
duljina te možete potvrditi položaj zuma.
Pokazatelj fokalne duljine
Trenutačna fokalna duljina
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Ako upotrebljavate zum dok je ova
postavka postavljena na [ON] (Uklj.),
zum će se zaustaviti na položajima koji
odgovaraju unaprijed određenim udaljenostima.
Pokazatelj postupnog zuma
• Ova postavka ne radi prilikom snimanja
videozapisa ili fotografija 4K s pomoću [ ]
([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)).
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Kad uključite fotoaparat, položaji zuma postavljeni prije zadnjeg
isključivanja fotoaparata automatski se vraćaju.
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Možete postaviti brzinu zumiranja.
• Ako [Step Zoom] (Postupni zum) postavite na [ON] (Uklj.), brzina zuma
neće se promijeniti.
[Photo] (Fotografija):
[H] (Velika brzina)/[M] (Srednja brzina)/[L] (Mala brzina)
[Video] (Videozapis):
[H] (Velika brzina)/[M] (Srednja brzina)/[L] (Mala brzina)
Moguće odabrati samo kada je pričvršćen objektiv kompatibilan s
električnim zumom koji sadrži ručicu zuma i prsten za zumiranje.
Kad je postavljeno na [OFF] (Isklj.), radnje kojima upravlja prsten za
zumiranje isključene su da bi se spriječile slučajne radnje.
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
a
b
c
228
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Zumiranje upravljanjem na dodir
Zumom možete upravljati dodirom. (Zum osjetljiv na dodir)
(Omogućeni su optički zum i dodatna telekonverzija za snimanje fotografija)
• Ako upotrebljavate izmjenjivi objektiv koji ne podržava električni zum (H-FS12032/
H-FS35100/H-X015), dodatnu telekonverziju možete upotrebljavati za fotografije tako da
postavite [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) (225. str) na [ZOOM] (Zum).
1
2
Dodirnite [ ].
Dodirnite [
].
• Prikazuje se pomična traka.
3
Zumom upravljajte povlačenjem
pomične trake.
• Brzina zumiranja razlikuje se ovisno o
mjestu dodira.
[
]/[
]
Sporo zumiranje
[
]/[
]
Brzo zumiranje
• Ponovno dodirnite [
] da biste prekinuli zumiranje na dodir.
• Kada je [Step Zoom] (Postupni zum) (228. str.)
postavljen na [ON] (Uklj.), prikazuje se pomična
traka za postupni zum.
229
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
 Otvaranje/zatvaranje ugrađene bljeskalice
Snimanje fotografija s pomoću bljeskalice omogućuje se
otvaranjem ugrađene bljeskalice.
a
Otvaranje bljeskalice
Pritisnite gumb za otvaranje bljeskalice.
b
Zatvaranje bljeskalice
Pritisnite bljeskalicu dok ne čujete zvuk klika.
• Prisilno zatvaranje bljeskalice može oštetiti fotoaparat.
• Obavezno zatvorite ugrađenu bljeskalicu kad je ne
upotrebljavate.
• Postavka bljeskalice fiksno je postavljena na [ Œ ] kad je
bljeskalica zatvorena.
• Pazite da ne prikliještite prst kad zatvarate žarulju bljeskalice.
230
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Bljeskalica uvijek isključena ([ Œ ])
Kada je bljeskalica zatvorena ili se fotografije ne mogu snimati s bljeskalicom zbog
snimanja videozapisa i sl., [ Œ ] (bljeskalica uvijek isključena) prikazuje se na zaslonu za
snimanje i bljeskalica neće raditi.
• Zatvorite bljeskalicu na mjestima gdje ju je zabranjeno upotrebljavati kako se ne bi
uključila.
U sljedećim slučajevima, bljeskalica je fiksno postavljena na [ Œ ] (bljeskalica
uvijek isključena).
•
•
•
•
•
•
Tijekom snimanja videozapisa
Tijekom snimanja fotografija 4K
Kada se upotrebljava elektronički zatvarač
Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.)
Kada je postavljen efekt slike u [Filter Select] (Odabir filtra) u [Filter Settings] (Postavke
filtra)
Vješta upotreba bljeskalice
• Pri snimanju s bljeskalicom može doći do zasićenja bijele boje ako je objekt preblizu.
Ako je funkcija [Highlight] (Bijelo zasićeno područje) izbornika [Custom] (Prilagođeno)
postavljena na [ON] (Uklj.), područja zasićenja bijele boje treperit će crno-bijelo prilikom
reprodukcije ili uporabe funkcije automatskog pregleda. U tom slučaju preporučujemo da
podesite [Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) (237. str.) u smjeru minusa i ponovno
snimite fotografije.
• Kada snimate fotografije s pomoću bljeskalice, a sjenilo objektiva je pričvršćeno, donji dio
fotografije možda će postati taman, a upravljanje bljeskalicom možda neće biti moguće
jer bljeskalica može biti prekrivena sjenilom objektiva. Preporučujemo skidanje sjenila
objektiva.
231
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
 Raspoloživi raspon bljeskalice (približna vrijednost)
Kad upotrebljavate određene objektive, svjetlo bljeskalice
može biti blokirano ili neće pokriti vidno polje objektiva,
što uzrokuje pojavljivanje tamnih područja na snimljenim
fotografijama.
Udaljenost na kojoj objektiv blokira svjetlo bljeskalice i udaljenost
koju svjetlo bljeskalice može dosegnuti razlikuju se ovisno o
upotrijebljenom objektivu. Provjerite udaljenost do objekta prilikom
fotografiranja.
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS1442A)
Wide
Tele
0,5 m do 7,5 m
0,3 m do 4,7 m
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS45150)
Wide
Tele
0,9 m do 6,6 m
0,9 m do 4,7 m
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Wide
Tele
0,8 m do 7,5 m
5 m do 4,7 m
• Ovi rasponi vrijede kada je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO] (Automatska), a [ISO Limit
Set] (Postavljanje ISO-ograničenja) (177. str.) na [OFF] (Isklj.).
• Ne približavajte bljeskalicu preblizu predmetima ili zatvorite bljeskalicu kad je aktivna. Boja
predmeta može se promijeniti zbog topline ili osvjetljenja bljeskalice.
• Ne zatvarajte bljeskalicu neposredno nakon što se aktivira prije snimanja fotografija zbog
funkcija Uvijek uključena/Smanjenje efekta crvenih očiju itd. To može dovesti do kvara.
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice može
potrajati. Morate pričekati trenutak da biste snimili sljedeću fotografiju dok ikona bljeskalice
treperi crveno, što znači da se bljeskalica puni. Snimite fotografiju nakon što pokazatelj
pristupa nestane.
• Kada pričvrstite vanjsku bljeskalicu, ona će imati prednost nad ugrađenom bljeskalicom.
Informacije o vanjskoj bljeskalici potražite na str. 360.
232
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Postavljanje funkcija bljeskalice
Promjena načina bljeskanja
Primjenjivi načini rada:
Odaberite hoćete li postaviti jačinu bljeskalice automatski ili ručno.
1 Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Firing Mode] (Način
bljeskanja)
2
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
[TTL] (Kroz
objektiv)
Fotoaparat automatski postavlja jačinu bljeskalice.
[MANUAL]
(Ručno)
Ručno postavite omjer svjetlosti bljeskalice. Uz [TTL] (Kroz objektiv)
možete snimati fotografije koje želite čak i kada snimate tamne scene
koje bi inače bljeskalica prejako osvijetlila.
• Kada je postavljeno [MANUAL] (Ručno), omjer svjetlosti ([1/1] itd.) prikazuje se na ikoni
bljeskalice na zaslonu.
• Ova stavka nije dostupna kada se upotrebljava ugrađena bljeskalica.
Ručno postavljanje omjera izlaza
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Firing Mode] (Način
bljeskanja)
2
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od [1/3].
• Ova stavka dostupna je samo kada je [Firing Mode] (Način bljeskanja) postavljen na
[MANUAL] (Ručno).
233
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Promjena načina rada bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
Bljeskalicu postavite tako da odgovara načinu snimanja.
1 Odaberite izbornik. (63. str.)
2
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Flash Mode] (Način
rada bljeskalice)
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
‰
[Forced Flash On]
(Bljeskalica uvijek uklj.)
([Forced On/Red-Eye]
(Bljeskalica uvijek
uključena/Uklanjanje
efekta crvenih očiju))
([Slow Sync.] (Spora
sinkronizacija)) ([Slow
Sync/Red-Eye] (Spora
sinkronizacija/Uklanjanje
efekta crvenih očiju))
([Forced Flash Off]
Π(Bljeskalica uvijek isklj.))
Bljeskalica se uvijek aktivira, neovisno o
uvjetima snimanja.
• Ovu funkciju upotrebljavajte kada
se svjetlo nalazi iza objekta snimanja
ili kod fluorescentnog osvjetljenja.
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini
tamni krajolik, ovom se značajkom
smanjuje brzina zatvarača kad se aktivira
bljeskalica. Tamni krajolik u pozadini
postat će svjetliji.
• Ovu funkciju upotrebljavajte kada
snimate ljude ispred tamne pozadine.
• Upotreba manje brzine može uzrokovati zamućivanje zbog pokreta.
Upotrebom tronošca može se poboljšati kvaliteta fotografija.
Bljeskalica se neće aktivirati bez obzira na uvjete snimanja.
• Ovu funkciju upotrebljavajte kada želite snimati fotografije na
mjestima na kojima nije dozvoljena upotreba bljeskalice.
• Ova je stavka dostupna samo prilikom upotrebe vanjske bljeskalice.
Može se postaviti samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash] (Bljeskalica) postavljeno na [OFF]
(Isklj.), a [Firing Mode] (Način bljeskanja) postavljen na [TTL] (Kroz objektiv).
• Neki načini bljeskanja možda neće biti dostupni ovisno o postavkama vanjske bljeskalice.

Bljeskalica se aktivira dvaput.
Razmak između prve i druge bljeskalice dulji je kada je postavljeno [ ] ili [
Objekt se ne smije pomicati sve dok se bljeskalica ne aktivira drugi put.
].
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuje se od osobe do osobe. Jednako tako, ako je osoba udaljena od
fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu, efekt može izostati.
 Ispravljanje efekta crvenih očiju
Primjenjivi načini rada:
Kada odaberete smanjenje efekta crvenih očiju ([
], [
]), uklanjanje efekta crvenih
očiju obavlja se pri svakoj aktivaciji bljeskalice. Fotoaparat automatski otkriva crvene oči i
ispravlja fotografiju.
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Na ikoni se prikazuje [ ] kada je postavljeno na [ON] (Uklj.).
• U određenim se okolnostima efekt crvenih očiju ne može ispraviti.
234
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
 Dostupne postavke bljeskalice prema načinu snimanja
Raspoložive postavke bljeskalice ovise o načinu snimanja.
(: Dostupno, —: Nije dostupno, : Početna postavka scenskog načina rada)
Način snimanja
Inteligentni automatski način rada
Prošireni inteligentni automatski način rada
Program automatske ekspozicije
Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača
Način rada ručne ekspozicije
Način kreativnog videozapisa
Način panoramskog snimanja
Način kreativnog upravljanja
Œ
‰
— — — — 
— — — — 
    
    
  — — 
  — — 
— — — — 
— — — — 
— — — — 
[Clear Portrait] (Jasni portret)


—
—

[Silky Skin] (Svilenkasta koža)


—
—

[Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje)
—
—
—
—

[Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom)

—
—
—

[Relaxing Tone] (Opuštajući ton)
—
—
—
—

[Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice)


—
—

[Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)
—
—
—
—

[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)
—
—
—
—

[Romantic Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca)
—
—
—
—

[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)
—
—
—
—

[Glistening Water] (Bljeskanje vode)
—
—
—
—

Scenski [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)
[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)
način
rada
[Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)
—
—
—
—

[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)
—
—
—
—

[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)
—
—
—
—

[Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
—
—
—


[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)

—
—
—

[Appetizing Food] (Privlačna hrana)

—
—
—

[Cute Dessert] (Slatki desert)

—
—
—

[Freeze Animal Motion] (Zaustavljanje pokreta životinje)

—
—
—

[Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)

—
—
—

[Monochrome] (Monokromatski efekt)






Ne može se postaviti u izborniku [Rec] (Snimanje).
[ ] je postavljeno kada se upotrebljava bljeskalica. (85. str.)
• Postavka bljeskalice može se promijeniti ako se promijeni način snimanja. Ako je potrebno,
ponovno postavite postavke bljeskalice.
• Prilikom promjene scene s pomoću scenskog načina rada, postavka bljeskalice scenskog
načina rada vrati će se na zadanu vrijednost kod svake promjene scene.
235
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
 Brzina zatvarača za svaku postavku bljeskalice
Postavka bljeskalice Brzina zatvarača (s)
‰
Postavka bljeskalice Brzina zatvarača (s)
1 do 1/4000
1/60 do 1/160
Ovo postaje 60 sekundi u načinu rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača i B
(Bulb) u načinu ručne ekspozicije.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160
sekunde.
) brzina zatvarača mijenja se ovisno o
• U inteligentnom automatskom načinu rada ( ¦ ili
prepoznatoj sceni.

Postavljanje na sporu sinkronizaciju
Primjenjivi načini rada:
Spora sinkronizacija (2nd curtain synchro) aktivira bljeskalicu trenutak prije nego što se
zatvarač zatvori kada snimate fotografije objekata u pokretu, primjerice automobila s
postavljenom malom brzinom zatvarača.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Flash Synchro]
(Sinkronizacija bljeskalice)
2
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
[1ST]
(Brza)
[2ND]
(Spora)
Brza sinkronizacija
Uobičajena metoda snimanja fotografija s bljeskalicom.
Spora sinkronizacija
Izvor svjetla pojavljuje se iza objekta i slika postaje
dinamična.
• Kod uobičajene uporabe postavite na [1ST] (Brza).
• [2nd] (Spora) se prikazuje na ikoni bljeskalice na zaslonu ako postavite [Flash Synchro]
(Sinkronizacija bljeskalice) na [2ND] (Spora).
• Dostupno samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash] (Bljeskalica) postavljeno na
[OFF] (Isklj.). (239. str.)
• Postavke [Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice) također se primjenjuju na vanjsku
bljeskalicu. (osim bežične bljeskalice) (360. str.)
• Kada se postavi velika brzina zatvarača, efekt [Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice)
mogao bi biti slabiji.
] ili [
] kada je funkcija [Flash Synchro] (Sinkronizacija
• Ne možete postaviti [
bljeskalice) postavljena na [2ND] (Spora).
236
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Podešavanje jačine bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
Podesite svjetlinu bljeskalice kada fotografija snimljena s bljeskalicom ima prejaku ili
preslabu ekspoziciju.
1 Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Flash Adjust.]
(Podešavanje bljeskalice)
2
Pritisnite / da biste postavili jačinu bljeskalice i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Možete podesiti od [–3 EV] do [+3 EV] u koracima od 1/3 EV.
• Odaberite [±0] za povratak na izvornu jačinu bljeskalice.
• [+] ili [—] prikazuju se na ikoni bljeskalice na zaslonu nakon podešavanja razine bljeskalice.
• Može se postaviti samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash] (Bljeskalica)
postavljeno na [OFF] (Isklj.), a [Firing Mode] (Način bljeskanja) postavljen na [TTL] (Kroz
objektiv). (233., 239. str.)
• [Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) također se primjenjuje na vanjsku bljeskalicu.
(osim bežične bljeskalice) (360. str.)
Sinkronizacija jačine bljeskalice s kompenzacijom ekspozicije
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat automatski optimizira jačinu bljeskalice za vrijednost kompenzacije
ekspozicije.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Auto Exposure Comp.]
(Auto. kompenzacija ekspozicije)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Detalje o kompenzaciji ekspozicije potražite na 173. str.
• [Auto Exposure Comp.] (Auto. kompenzacija ekspozicije) također se primjenjuje na vanjsku
bljeskalicu. (360. str.)
237
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bežične bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
Uporabom bljeskalica koje podržavaju bežično upravljanje (DMW-FL360L, DMW-FL580L:
neobavezne), odvojeno možete upravljati okidanjem ugrađene bljeskalice (ili bljeskalice
pričvršćene na spojnicu za pribor ovog uređaja) i tri grupe bljeskalica.
 Postavljanje bežične bljeskalice
Postavite bežičnu bljeskalicu tako da je njezin bežični senzor usmjeren prema
fotoaparatu.
Sljedeća slika prikazuje procijenjeni raspon kojim možete upravljati kada snimate
fotografije dok vodoravno držite fotoaparat. Raspon kojim možete upravljati razlikuje se
ovisno o okolini.
Raspon postavljanja
Primjer postavljanja
• U ovom primjeru postavljanja bljeskalica C postavljena je da izbriše sjenu objekta koju će
stvoriti bljeskalice A i B.
• Preporučeni broj bežičnih bljeskalica za svaku skupinu iznosi tri ili manje.
• Ako je objekt preblizu, signalni bljesak mogao bi utjecati na ekspoziciju.
Ako postavite [Communication Light] (Priopćajno svjetlo) na [LOW] (Nisko) ili smanjite
jačinu s pomoću difuzora ili sličnog proizvoda, učinak će se smanjiti.
238
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
1
2
3
4
Postavite bežične bljeskalice na način rada RC i zatim ih postavite.
• Postavite kanal i grupe za bežičnu bljeskalicu.
Pritisnite gumb bljeskalice da biste otvorili ugrađenu bljeskalicu ili
pričvrstite bljeskalicu (DMW-FL360L, DMW-FL580L: neobavezne) na
fotoaparat.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Wireless] (Bežično)
Pritisnite / da biste odabrali [ON] (Uklj.) i zatim pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi).
• Kada je [Wireless] (Bežično) postavljeno na [ON] (Uklj.), [WL] se prikazuje na ikoni
bljeskalice na zaslonu za snimanje.
5
6
Pritisnite / da biste odabrali [Wireless Channel] (Bežični kanal) i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali kanal i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Odaberite kanal koji ste postavili za bežične bljeskalice u 1 koraku.
7
8
Pritisnite / da biste odabrali [Wireless Setup] (Bežično
postavljanje) i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Pritisnite [DISP.] (Prikaz) za uključivanje testne bljeskalice.
Način bljeskanja
Jačina bljeskalice
Omjer svjetlosti
a
b
c
239
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[TTL] (Kroz objektiv): Fotoaparat automatski postavlja jačinu bljeskalice.
[AUTO] (Automatski):2 Jačina bljeskalice postavlja se uz pomoć vanjske
bljeskalice.
[MANUAL] (Ručno):2 Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice.
[Built-in Flash]
(Ugrađena
bljeskalica)1/
[External
Flash] (Vanjska
bljeskalica)1
[OFF] (Isklj.): Bljeskalica sa strane fotoaparata emitira samo priopćajno
svjetlo.
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite jačinu bljeskalice fotoaparata kada je [Firing Mode] (Način
bljeskanja) postavljen na [TTL] (Kroz objektiv).
[Manual Flash Adjust.] (Ručno podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice kada je [Firing Mode]
(Način bljeskanja) postavljen na [MANUAL] (Ručno).
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od
1/3.
• Kada vanjska bljeskalica nije pričvršćena na fotoaparat, ove postavke
podesit će se za ugrađenu bljeskalicu, a kada je vanjska bljeskalica
pričvršćena na fotoaparat, podesit će se za vanjsku bljeskalicu.
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[TTL] (Kroz objektiv): Fotoaparat automatski postavlja jačinu bljeskalice.
[AUTO] (Automatski):1 Bežične bljeskalice automatski postavljaju jačinu.
[A Group]
(Grupa A)/
[B Group]
(Grupa B)/
[C Group]
(Grupa C)
[MANUAL] (Ručno): Ručno postavite omjer svjetlosti bežične bljeskalice.
[OFF] (Isklj.): Bežične bljeskalice određene grupe neće se uključiti.
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
Ručno podesite jačinu bežične bljeskalice kada je [Firing Mode] (Način
bljeskanja) postavljen na [TTL] (Kroz objektiv).
[Manual Flash Adjust.] (Ručno podešavanje bljeskalice)
Postavite omjer svjetlosti bežične bljeskalice kada je [Firing Mode] (Način
bljeskanja) postavljen na [MANUAL] (Ručno).
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od
1/3.
1 Nije dostupno kada je [Wireless FP] (Bežični FP) postavljen na [ON] (Uklj.).
2 Možete odabrati ove opcije samo kada je vanjska bljeskalica pričvršćena na fotoaparat.
240
8. Stabilizator, zum i bljeskalica
Upotreba drugih postavki za snimanje s pomoću bežične bljeskalice
Uključivanje rada FP-bljeskalice za bežične bljeskalice
Tijekom bežičnog snimanja, vanjska bljeskalica uključuje FP-bljeskalicu (ponavljanje
bljeskanja velikom brzinom). Ovakvo bljeskanje omogućuje snimanje s bljeskalicom pri
velikoj brzini zatvarača.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Wireless FP] (Bežični FP)
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Postavljanje jačine priopćajnog svjetla
Postavljanje razine priopćajnog svjetla za bežično snimanje.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > ! [Rec] (Snimanje) > [Flash] (Bljeskalica) > [Communication Light]
(Priopćajno svjetlo)
Postavke: [HIGH] (Visoka)/[STANDARD] (Standardna)/[LOW] (Niska)
241
9.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat može snimati videozapise visoke razlučivosti kompatibilne s formatom
AVCHD ili videozapise u formatu MP4.
Uz to, fotoaparat može snimati 4K-videozapise u formatu MP4. (245. str.)
Zvuk će biti snimljen kao stereo.
Funkcije dostupne pri snimanju videozapisa razlikuju se ovisno o objektivu koji
upotrebljavate i možda će biti snimljen zvuk rada objektiva.
Popis kompatibilnih objektiva potražite na web-mjestu.
1
Počnite snimati pritiskom na gumb za
videozapise.
a
b
Proteklo vrijeme snimanja
Raspoloživo vrijeme snimanja
• Moguće je snimanje videozapisa prikladnog za svaki
način rada.
treperit će tijekom
• Pokazatelj snimanja (crveni)
snimanja videozapisa.
• Ako protekne približno 1 minuta bez izvršavanja radnje,
nestat će dio prikaza. Da bi se prikaz ponovno pojavio,
pritisnite [DISP.] (Prikaz) ili dodirnite monitor.
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
c
2
Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom
gumba za videozapise.
• Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimati i fotografije potpunim pritiskom na
okidač. (249. str.)
242
9. Snimanje videozapisa
Zvuk rada okidača pri završetku snimanja
Budući da se snimanje videozapisa zaustavlja tek nakon što pritisnete gumb za
videozapise, zvuk radnje može biti primjetljiv. Ako vam zvuk smeta, pokušajte sljedeće:
– podijelite posljednji dio videozapisa uz pomoć funkcije [Video Divide] (Podjela
videozapisa) (279. str.) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
Videozapis se ne može podijeliti na samom kraju. Da biste to izbjegli, neka vam snimka
bude otprilike 3 sekunde dulja.
– Postavite fotoaparat na način kreativnog videozapisa i upotrijebite daljinski okidač
(neobavezan) za snimanje videozapisa. (363. str.)
Uključivanje/isključivanje gumba za videozapise
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Video Button] (Gumb za videozapise) >
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Ova funkcija služi za sprečavanje nenamjernog korištenja gumba.
Promjena kuta snimanja fotografija i snimanja videozapisa
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Rec Area] (Područje snimanja) > [ ! ]
(Fotografija)/[
] (Videozapis)
• Kad je postavka formata različita kod fotografija i videozapisa, kut snimanja mijenja se na
početku snimanja videozapisa.
], prikazuje se kut snimanja
Kad je [Rec Area] (Područje snimanja) postavljeno na [
tijekom snimanja videozapisa.
• Prikazano područje snimanja približna je vrijednost.
• [Rec Area] (Područje snimanja) nije dostupno za snimanje fotografija 4K.
243
9. Snimanje videozapisa
• Kada je temperatura okoline visoka ili se videozapis neprekidno snima, na fotoaparatu
] te on može prestati snimati kako bi se zaštitio. Pričekajte da se
se može prikazati [
fotoaparat ohladi.
• Zvuk rada zuma ili gumba možda će biti snimljen kad se njima upravlja tijekom snimanja
videozapisa.
• Raspoloživo vrijeme snimanja prikazano na zaslonu može se nepravilno smanjivati.
• Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici prikazuje se još neko vrijeme nakon
snimanja videozapisa. Nije riječ o kvaru.
• [Sensitivity] (Osjetljivost) će biti postavljena na [AUTO] (Automatski) (za videozapise) pri
snimanju videozapisa.
Također, [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-ograničenja) neće funkcionirati.
] čak i
• Kada snimate videozapis, [Stabilizer] (Stabilizator) bit će fiksno postavljen na [
].
ako je postavljen na [
• Preporučuje se uporaba posve napunjene baterije ili prilagodnika za izmjeničnu struju
(neobavezan) tijekom snimanja videozapisa. (364. str.)
• Ako pri snimanju videozapisa s pomoću prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan)
dođe do nestanka napajanja ili ako se prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan) isključi
i sl., videozapis se neće snimiti.
• Snimit će se u sljedećim kategorijama za određene načine snimanja. Videozapis koji
odgovara svakom načinu snimanja snimit će se za one koji nisu navedeni u nastavku.
Odabrani način snimanja
– Program automatske ekspozicije
– Način rada automatske ekspozicije s prioritetom otvora
blende
– Način rada automatske ekspozicije s prioritetom
zatvarača
– Način rada ručne ekspozicije
– [Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen
pozadinskim svjetlom) (Scenski način rada)
– [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)/[Artistic
Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)/[Handheld Night
Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)/[Clear Night
Portrait] (Jasni noćni portret) (Scenski način rada)
Način snimanja tijekom
snimanja videozapisa
Uobičajeni videozapis
Način portreta
Način rada sa slabim
osvjetljenjem
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapise nije moguće snimati u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/[Soft
Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta) (Scenski način rada)
– [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt)/[Miniature Effect] (Efekt minijature)/[Soft Focus] (Blago
fokusiranje)/[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog
upravljanja)
 Samo kada je veličina videozapisa postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
244
9. Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa u 4K
Primjenjivi načini rada:
Moguće je napraviti precizne videozapise u 4K tako da ih snimate u veličini postavljenoj
na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja).
• Pri snimanju videozapisa u 4K upotrebljavajte karticu UHS-razreda brzine 3. (22. str.)
• Kut gledanja videozapisa u 4K uži je nego kod videozapisa drugih veličina.
Za snimanje videozapisa u 4K:
1 Postavite [Rec Format] (Format snimanja) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis) na
[MP4]. (246. str.)
2 Postavite [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis)
na [4K/100M/25p] ili [4K/100M/24p]. (246. str.)
3 Počnite snimati pritiskom na gumb za videozapise.
4 Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom gumba za videozapise.
• Fotoaparat snima s vrlo preciznim fokusom pri smanjenoj brzini automatskog fokusa. To
povremeno može dovesti do otežanog fokusiranja s pomoću automatskog fokusa. Nije
riječ o kvaru.
245
9. Snimanje videozapisa
Postavljanje formata, veličine i brzine videozapisa
Primjenjivi načini rada:
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
2
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[AVCHD]
[MP4]
3
4
[Motion Picture] (Videozapis) > [Rec Format] (Format snimanja)
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na TV-prijamniku
visoke razlučivosti i sl.
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na računalu itd.
Pritisnite / da biste odabrali [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Kada je odabran format [AVCHD]

Stavka
Veličina
Brzina snimanja
videozapisa
Izlaz senzora
Brzina prijenosa
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 kadrova u
sekundi
28 Mb/s
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 kadrova u
sekundi
17 Mb/s
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 kadrova u
sekundi
24 Mb/s
[FHD/24M/24p]
1920×1080
24p
24 kadrova u
sekundi
24 Mb/s
Format AVCHD Progressive
246
9. Snimanje videozapisa
Kada je odabran format [MP4]
Stavka
Veličina
Brzina snimanja
videozapisa
Izlaz senzora
Brzina prijenosa
[4K/100M/25p]
3840×2160
25p
25 kadrova u
sekundi
100 Mb/s
[4K/100M/24p]
3840×2160
24p
24 kadra u
sekundi
100 Mb/s
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 kadrova u
sekundi
28 Mb/s
[FHD/20M/25p]
1920×1080
[HD/10M/25p]
1280×720
[VGA/4M/25p]
640×480
20 Mb/s
25p
25 kadrova u
sekundi
10 Mb/s
4 Mb/s
• Što je brzina prijenosa
To je količina podataka u određenom vremenskom razdoblju, a što je taj broj veći,
povećava se i kvaliteta. Ovaj uređaj upotrebljava metodu snimanja “VBR”. “VBR” je kratica
za “Variable Bit Rate” (promjenjiva brzina prijenosa), a brzina prijenosa (količina podataka
u određenom vremenskom razdoblju) automatski se mijenja ovisno o objektu koji snimate.
Dakle, vrijeme snimanja skraćuje se kad se snima objekt koji se brzo kreće.
 Kompatibilnost snimljenih videozapisa
Čak i kada se upotrebljava kompatibilni uređaj, snimljeni videozapisi mogu se
reproducirati sa smanjenom kvalitetom slike i zvuka ili se možda uopće neće moći
reproducirati.
Informacije o snimanju mogu također biti nepravilno prikazane. U tim slučajevima za
reprodukciju upotrebljavajte ovaj uređaj.
• Ako za reprodukciju videozapisa snimljenih u formatima [FHD/28M/50p], [FHD/24M/25p],
[FHD/24M/24p] u [AVCHD] želite upotrebljavati drugi uređaj ili ako ih želite prenijeti na taj
uređaj, potrebno je koristiti se računalom s instaliranim programom “PHOTOfunSTUDIO” ili
kompatibilnim Blu-ray snimačem diskova.
• Informacije o videozapisima snimljenim kada je [MP4] postavljen na [4K/100M/25p] ili
[4K/100M/24p] potražite u odjeljku “Prikazivanje videozapisa 4K na TV-prijamniku/Spremanje
videozapisa 4K na računalu ili snimaču” na 339. str.
247
9. Snimanje videozapisa
Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa ([Continuous AF]
(Neprekinuti auto. fokus))
Primjenjivi načini rada:
Fokusiranje se mijenja ovisno o postavci Način fokusiranja (149. str.) i postavci
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis).
Način fokusiranja
[Continuous AF]
(Neprekinuti auto. fokus)
[AFS] (Pojedinačni auto. fokus)/
[AFF] (Prilagodljivi auto. fokus)/
[AFC] (Neprekinuti automatski
fokus)
[OFF] (Isklj.)
[MF] (Ručno fokusiranje)
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
[ON] (Uklj.)
Opis postavki
Fotoaparat tijekom snimanja
automatski fokusira objekte.
Fotoaparat održava položaj
fokusa na početku snimanja.
Možete ručno fokusirati.
(165. str.)
• Ako pritisnete okidač dopola dok snimate videozapis kad je način fokusiranja postavljen na
[AFS], [AFF] ili [AFC], fotoaparat će ponovno podesiti fokus.
• Ovisno u uvjetima snimanja ili objektivu, možda će se snimiti zvuk rada objektiva kad se
tijekom snimanja videozapisa upotrebljava automatski fokus.
Ako vam zvuk rada smeta, preporučuje se snimanje s funkcijom [Continuous AF] (Neprekinuti
auto. fokus) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis) postavljenom na [OFF] (Isklj.) da biste
izbjegli snimanje zvuka rada objektiva.
• Kad zumirate pri snimanju videozapisa, možda će biti potrebno neko vrijeme za fokusiranje.
• [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) ne radi dok je uključen [Pull Focus] (Povlačenje
fokusa) u [Snap Movie] (Kratki film).
248
9. Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija tijekom snimanja
videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Možete snimati fotografije tijekom snimanja videozapisa. (Istovremeno snimanje)
Tijekom snimanja videozapisa pritisnite okidač do
kraja da biste snimili fotografiju.
• Pokazatelj istovremenog snimanja prikazuje se tijekom
snimanja fotografija.
• Dostupno je i snimanje s pomoću funkcije zatvarača
osjetljivog na dodir (61. str.).
 Postavljanje načina prioriteta videozapisa ili fotografije
Primjenjivi načini rada:
Način snimanja za fotografije snimljene tijekom snimanja videozapisa može se postaviti s
pomoću opcije [Picture Mode] (Način slike) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis).
[ ] ([Video
Priority]
(Prioritet
videozapisa))
] ([Photo
[
Priority]
(Prioritet
fotografije))
• Fotografije će se snimiti u veličini [S] (Mala) (2 M).
Kvaliteta fotografije može se razlikovati u [S] (Mala) (2 M) u odnosu na
standardne fotografije.
• Snimaju se samo slike formata JPEG kada je [Quality] (Kvaliteta)
postavljena na [
A ], [
› ] ili [
].
], fotografije će se snimati u [ A ] kvaliteti
(Kada postavite na [
([Quality]).)
• Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimiti do 30 fotografija.
• U načinu kreativnog upravljanja [Miniature Effect] (Efekt minijature) može
doći do neznatnog kašnjenja između pritiska okidača do kraja i snimanja.
• Fotografije će se snimiti u postavljenoj veličini i kvaliteti.
• Zaslon će se zatamniti tijekom snimanja slika. Fotografija će se snimiti u
videozapis u tom razdoblju, a zvuk će neće snimiti.
• Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimiti do 4 fotografije.
249
9. Snimanje videozapisa
• Format slike bit će fiksno postavljen na [16:9].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– kada je [Rec Format] (Format snimanja) postavljen na [MP4], a [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja) na [4K/100M/25p], [4K/100M/24p] ili [VGA/4M/25p]
– kada je [Rec Format] (Format snimanja) postavljen na [AVCHD], a [Rec Quality] (Kvaliteta
] ([Photo Priority]) (Prioritet
snimanja) na [FHD/24M/24p] [samo kada je postavljen [
fotografije)]
]
– kada je način snimanja postavljen na Fotografija 4K (samo kada je postavljen [
([Photo Priority]) (Prioritet fotografije))
– kada se upotrebljava [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) u izborniku [Motion
] ([Photo Priority]) (Prioritet
Picture] (Videozapis) [samo kada je postavljeno [
fotografije)]
– kada je [Snap Movie] (Kratki film) postavljen na [ON] (Uklj.)
250
9. Snimanje videozapisa
Snimanje kratkih filmova
Primjenjivi načini rada:
Možete unaprijed odrediti vrijeme snimanja i ležerno snimati videozapise kao što snimate
fotografije. Funkcijom je također omogućeno prebacivanje fokusa na početku snimanja te
kasnije dodavanje efekata postupnog pojavljivanja i nestajanja.
• Videozapisi će se snimiti s kvalitetom [FHD/20M/25p] u [MP4].
• S pomoću aplikacije za pametne telefone/tablete “Panasonic Image App” možete spojiti
videozapise snimljene fotoaparatom. Kada ih spojite, može se dodati glazba i izvršiti
uređivanje raznim radnjama. Pored toga, možete poslati spojeni videozapis na web-uslugu.
(304. str.)
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
2
3
[Motion Picture] (Videozapis) > [Snap Movie] (Kratki film)
Odaberite [SET] (Postavi) s pomoću / i zatim pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[Record time]
(Vrijeme
snimanja)
[Pull Focus]
(Povlačenje
fokusa)
[Fade]
(Pojavljivanje i
nestajanje)
Postavlja se vrijeme snimanja videozapisa.
[8SEC]/[6SEC]/[4SEC]/[2SEC]
Omogućuje izražavanje dramatičnih slika postepenim prebacivanjem
fokusa na početku snimanja.
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Detalje potražite na 253. str.
Dodavanje efekta postupnog pojavljivanja (postepeni prikaz) slici
i zvuku kada započne snimanje ili dodavanje efekta postupnog
nestajanja (postepeni nestanak) kada snimanje završava.
[WHITE-IN] (Postupno pojavljivanje bijelog zaslona)/[WHITEOUT] (Postupno nestajanje bijelog zaslona):
Dodaje efekt postupnog pojavljivanja ili postupnog nestajanja s
pomoću bijelog zaslona.
[BLACK-IN] (Postupno pojavljivanje crnog zaslona)/[BLACKOUT] (Postupno nestajanje crnog zaslona): Dodaje efekt
postupnog pojavljivanja ili postupnog nestajanja s pomoću crnog
zaslona.
[COLOR-IN] (Postupni prijelaz u zaslon s bojama)/[COLOR-OUT]
(Postupni prijelaz u crno-bijeli zaslon): Dodaje efekt postupnog
nestajanja iz crno-bijelog u boje ili efekt postupnog nestajanja iz boje
u crno-bijelo. Zvuk se snima uobičajeno.
[OFF] (Isklj.)
251
9. Snimanje videozapisa
4
5
6
Pritisnite [
].
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Odaberite [ON] (Uklj.) uz pomoć / i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Pritisnite okidač dopola da biste izašli iz izbornika.
• Ako je [Pull Focus] (Povlačenje fokusa) postavljeno na [ON] (Uklj.), postavite fokus.
7
Počnite snimati pritiskom na gumb za
videozapise.
Proteklo vrijeme snimanja
Postavite vrijeme snimanja
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
• Ne možete zaustaviti snimanje videozapisa u sredini.
Snimanje će se automatski zaustaviti kad istekne
postavljeno vrijeme snimanja.
a
b
 Isključivanje kratkog filma
Odaberite [OFF] (Isklj.) u 2 koraku.
• Videozapisi snimljeni s pomoću funkcija [WHITE-IN] (Postupno pojavljivanje bijelog
zaslona) ili [BLACK-IN] (Postupno pojavljivanje crnog zaslona) prikazuju se kao bijele ili
crne minijature u načinu reprodukcije.
• Ako dodijelite [Snap Movie] (Kratki film) funkciji [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba)
(70. str.), možete prikazati zaslon koji vam omogućuje promjenu [Snap Movie] (Kratki film)
između [ON] (Uklj.) i [OFF] (Isklj.) pritiskom na dodijeljeni funkcijski gumb. Ako pritisnete
[DISP.] (Prikaz) dok je prikazan zaslon, možete promijeniti postavke kratkog filma.
• [Snap Movie] (Kratki film) postavit će se na [OFF] (Isklj.) prilikom povezivanja na Wi-Fi
mrežu s pomoću [Remote Shooting & View] (Udaljeno snimanje i pregled).
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
– kada je način snimanja postavljen na Fotografija 4K
252
9. Snimanje videozapisa
Postavljanje [Pull Focus] (Povlačenje fokusa)
Postavlja okvire koji određuju položaj početka fokusa (prvi)
i kraja fokusa (drugi). Fotoaparat zatim mjeri udaljenost
od objekata i postavlja fokus. Kada započnete snimanje
videozapisa, fokus se mijenja od prvog okvira do drugog.
Radnje gumbima
1
2
Pritisnite .
Pritisnite /// da biste pomaknuli okvir područja automatskog fokusa i pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi). (Prvi položaj)
• Ako pritisnete [DISP.] (Prikaz) prije nego što pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi),
okvir će se vratiti u središte.
3
Ponovite 2 korak. (Drugi položaj)
• Automatski fokus radit će da bi postavio početak i kraj povlačenja fokusa. Ako postavljanje
nije bilo uspješno, okvir se vraća u prvi položaj. Ponovno izvršite postavljanje.
• Ako pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), poništit će se postavke okvira.
Radnje dodirom
Dodirnite objekt (prvi položaj), povucite prstom na željenu lokaciju (drugi položaj) i
podignite prst.
• Automatski fokus radit će da bi postavio početak i kraj povlačenja fokusa. Ako postavljanje
nije bilo uspješno, okvir se vraća u prvi položaj. Ponovno izvršite postavljanje.
• Ako dodirnete [
], poništit će se postavke okvira.
• Može se postići bolji efekt stvaranjem snažnog kontrasta fokusa između početnog
i krajnjeg položaja, primjerice promjenom fokusa s pozadine na prednju stranu i
obrnuto.
• Nakon postavljanja fokusa, pokušajte održavati konstantnu udaljenost između
objekta i fotoaparata.
• Kada je [Pull Focus] (Povlačenje fokusa) postavljeno na [ON] (Uklj.):
], postavku koja je posebno
– način automatskog fokusa promijenit će se na [
prilagođena za [Pull Focus] (Povlačenje fokusa).
– Ako snimite fotografiju, radnja automatskog fokusiranja [ Ø ] izvršit će se na položaju
prvog okvira.
• Da biste ponovo podesili fokus nakon snimanja videozapisa, pritisnite okidač dopola nakon
što se povlačenje fokusa završi.
• Povlačenje fokusa ne radi kada dva okvira nisu postavljena.
• Čak i kada je [Metering Mode] (Način mjerenja) (178. str.) postavljen na [ ], nišan mjerenja
točke ne pomiče se s fokusom. Nišan je fiksno postavljen na početni položaj (prvi položaj)
povlačenja fokusa.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– u načinu ručnog fokusiranja
– kada se upotrebljava digitalni zum
– kod objektiva koji imaju samo funkciju ručnog fokusiranja
– kod nekih objektiva Four Thirds
253
9. Snimanje videozapisa
Upotreba izbornika [Motion Picture] (Videozapis)
Detalje o postavkama izbornika [Motion Picture] (Videozapis) potražite na 63. str.
• [Photo Style] (Stil fotografije), [Filter Settings] (Postavke filtra), [AFS/AFF] (Pojedinačni
automatski fokus/Prilagodljivi automatski fokus), [Metering Mode] (Način mjerenja),
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje), [i.Dynamic] (i.Dinamičnost), [i.Resolution]
(i.Razlučivost), [Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma) i [Digital Zoom] (Digitalni
zum) zajednički su izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Promjena ovih
postavki u jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
• Izbornik [Motion Picture] (Videozapis) ne prikazuje se u sljedećim slučajevima.
– U načinu panoramskog snimanja
– [Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/[Soft
Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta) (Scenski način rada)
– [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt)/[Soft Focus] (Blago fokusiranje)/[Star Filter] (Filtar zvijezda)/
[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
[Snap Movie] (Kratki film)
• Detalje potražite na 251. str.
[Rec Format] (Format snimanja)
• Detalje potražite na 246. str.
[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
• Detalje potražite na 246. str.
[Exposure Mode] (Način ekspozicije)
• Detalje potražite na 126. str.
[Picture Mode] (Način slike)
• Detalje potražite na 249. str.
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)
• Detalje potražite na 248. str.
[Luminance Level] (Razina svjetline)
Primjenjivi načini rada:
Odaberite raspon osvijetljenosti koji odgovara upotrebi videozapisa.
• Funkcija [Luminance Level] (Razina svjetline) može se postaviti samo ako je kao postavka
[Rec Format] (Format snimanja) odabrano [MP4].
Postavke: [0-255]/[16-255]
• [0-255] je prikladno za stvaranje fotografija iz snimljenih videozapisa.
• [16-255] je prikladno za uobičajeno snimanje videozapisa.
254
9. Snimanje videozapisa
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
• Detalje potražite na 225. str.
[Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja)
Primjenjivi načini rada:
Brzina zatvarača može se fiksno postaviti da bi se smanjilo treperenje ili pojavljivanje
pruga na videozapisu.
Postavke: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF] (Isklj.)
[Silent Operation] (Tihi rad)
• Detalje potražite na 127. str.
[Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona)
Primjenjivi načini rada:
Odaberite želite li da se razine mikrofona prikazuju na zaslonu.
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Kada je [Mic Level Limiter] (Ograničavač razine mikrofona) postavljen na [OFF] (Isklj.), [Mic
Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona) fiksno je postavljen na [ON] (Uklj.).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
[Mic Level Adj.] (Podešavanje razine mikrofona)
Primjenjivi načini rada:
Podesite razinu ulaznog signala na 19 različitih razina (–12 dB ~ +6 dB).
• Prikazane su približne vrijednosti decibela.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
[Special Mic.] (Posebni mikrofon)
• Detalje potražite na 362. str.
255
9. Snimanje videozapisa
[Mic Level Limiter] (Ograničavač razine mikrofona)
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat automatski podešava razinu ulaznog signala i minimizira izobličenje zvuka
(pucketavi zvuk) kada je glasnoća previsoka.
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
[Wind Noise Canceller] (Poništavanje šuma vjetra)
Primjenjivi načini rada:
Ovime će se smanjiti šum vjetra koji dopire do ugrađenog mikrofona i očuvati kvaliteta
zvuka.
Postavke: [HIGH] (Visoko)/[STANDARD] (Standardno)/[OFF] (Isklj.)
• [HIGH] (Visoko) učinkovito smanjuje šum vjetra tako što minimizira zvuk niske frekvencije
kada se prepozna jak vjetar.
• [STANDARD] (Standardno) Ova funkcija izdvaja i smanjuje samo šum vjetra i ne smanjuje
kvalitetu zvuka.
• Ovisno o uvjetima snimanja, možda nećete vidjeti potpuni učinak.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija radi samo za ugrađeni mikrofon i nije dostupna kada je u uporabi vanjski
mikrofon.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
[Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra)
• [Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra) prikazuje se samo kada je u uporabi vanjski mikrofon. U
drugim se slučajevima prikazuje [Wind Noise Canceller] (Poništavanje šuma vjetra).
• Detalje potražite na 362. str.
[Lens Noise Cut] (Izrezivanje zvuka rada objektiva)
Primjenjivi načini rada:
Možete smanjiti zvuk zuma izmjenjivog objektiva kompatibilnog s električnim zumom koji
nastaje tijekom snimanja videozapisa.
Postavke: [ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
• Ova funkcija radi samo kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv koji podržava električni zum.
• Kada se upotrebljava ova funkcija, kvaliteta zvuka može se razlikovati od kvalitete tijekom
uobičajenog rada.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
256
10.
Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija fotografija
1
Pritisnite [ ( ].
2
Pritisnite /.
:
Reprodukcija prethodne fotografije
:
Reprodukcija sljedeće fotografije
• Ako pritisnete i držite /, fotografije će se
reproducirati u nizu.
• Fotografije se također mogu prebacivati unaprijed/unatrag zakretanjem prednjeg
kotačića ili vodoravnim povlačenjem zaslona. (59. str.)
• Prebacujte slike unaprijed/unatrag bez prekida tako da držite prst na lijevoj ili desnoj
strani zaslona nakon prebacivanja slike unaprijed/unatrag.
(Slike se prikazuju smanjene)
• Brzina prebacivanja unaprijed/unatrag mijenja se ovisno o statusu reprodukcije.
Promjena brzine pretraživanja unaprijed ili unatrag bez prekida
[MENU] >
[Custom] (Prilagođeno) > [Touch Scroll] (Pomicanje dodirom) > [H]
(Velika brzina)/[L] (Mala brzina)
Slanje slika na web-uslugu
Ako pritisnete  tijekom prikazivanja slika jedne po jedne, možete jednostavno poslati
sliku na web-uslugu. (320. str.)
 Završetak reprodukcije
Ponovno pritisnite [ ( ], pritisnite okidač dopola ili pritisnite gumb za videozapise.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ovaj je fotoaparat u skladu sa standardom DCF “Design rule for Camera File system” koji
je utvrdila JEITA, “Japan Electronics and Information Technology Industries Association”,
te sa standardom Exif “Exchangeable Image File Format”.
Na ovom se fotoaparatu prikazuju samo fotografije koje su u skladu s DCF-standardom.
• Fotoaparat možda neće ispravno reproducirati slike snimljene na drugim uređajima, a
funkcije fotoaparata možda neće biti dostupne za te slike.
257
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija videozapisa
Ovaj je uređaj osmišljen za reprodukciju videozapisa uz pomoć formata AVCHD i MP4.
• Videozapisi se prikazuju s ikonom videozapisa ([
]).
• Datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu s pomoću funkcije
].
Fotografija 4K prikazuju se s [
Informacije o datotekama fotografija 4K snimljenih u nizu
potražite na 191. str.
Pritisnite  za reprodukciju.
a
Vrijeme snimanja videozapisa
• Nakon što reprodukcija započne, na zaslonu se prikazuje proteklo vrijeme.
• Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi prikazuje se kao [8m30s].
• Neke informacije (informacije o snimanju itd.) ne prikazuju se za videozapise snimljene u
formatu [AVCHD].
• Dodirom na [
] u sredini zaslona možete reproducirati videozapise.
• Videozapisi snimljeni s funkcijom [Snap Movie] (Kratki film) automatski se reproduciraju.
 Radnje tijekom reprodukcije videozapisa
Radnje
Radnja
gumbima dodirom
Radnje
Radnja
gumbima dodirom
Opis radnje

Reprodukcija/
Pauza

Brzo premotavanje
unatrag1
Premotavanje
unatrag kadar po
kadar (tijekom
pauze)2
Smanjenje glasnoće
Opis radnje

Zaustavljanje

Brzo premotavanje
unaprijed1
Reprodukcija
unaprijed kadar
po kadar (tijekom
pauze)
Povećanje glasnoće
1 Brzina premotavanja unaprijed/unatrag povećava se ako ponovno pritisnete /.
2 Kadrovi će se prikazati u intervalima od približno 0,5 sekundi kada se videozapis snimljen u
formatu [AVCHD] premotava kadar po kadar.
• Upravljačka ploča nestaje nakon približno 2 sekunde ako se ne izvrši nikakva radnja.
Dodirnite zaslon za ponovni prikaz upravljačke ploče.
• Ako pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) tijekom pauze, možete izraditi fotografiju iz
videozapisa. (259. str.)


258
10. Reprodukcija i uređivanje slika
 Radnje tijekom automatske reprodukcije kratkog filma

Reprodukcija od početka

Povratak na prethodnu fotografiju

Prelazak na sljedeću fotografiju
• Ako dodirnete zaslon, zaustavit će se automatska reprodukcija.
• Za reprodukciju videozapisa snimljenih ovim uređajem na računalu upotrebljavajte softver
“PHOTOfunSTUDIO” s isporučenog DVD-a.
Izrada fotografija iz videozapisa
Možete spremiti scenu iz snimljenog videozapisa u obliku fotografije.
1
2
Pritisnite  da biste pauzirali reprodukciju videozapisa.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Fotografije će se spremiti s opcijom [Aspect Ratio] (Format) postavljenom na [16:9]
i s [Quality] (Kvaliteta) postavljenom na [ › ]. Broj piksela razlikovat će se ovisno o
reproduciranom videozapisu.
– Kada je veličina videozapisa postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja): [M]
(Srednja) (8 M)
– Kada je veličina videozapisa postavljena na [FHD], [HD] u [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja): [S] (Mala) (2 M)
• Fotografije izrađene iz videozapisa možda će biti zrnatije od onih uobičajene kvalitete.
] se prikazuje tijekom reprodukcije fotografija stvorenih iz videozapisa.
• [
• Da biste izradili fotografije iz videozapisa kada je fotoaparat povezan s TV-prijamnikom
putem HDMI-mikrokabela, postavite [VIERA Link] u [TV Connection] (Povezivanje s TVprijamnikom) u izborniku [Setup] (Postavljanje) na [OFF] (Isklj.).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• fotografije se ne mogu izraditi iz videozapisa snimljenih u [VGA/4M/25p] u [MP4].
259
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Promjena načina reprodukcije
Zumiranje tijekom reprodukcije
Zakrenite stražnji kotačić udesno.
1× > 2× > 4× > 8× > 16×
• Ako se stražnji kotačić zakrene ulijevo nakon uvećavanja
slike, uvećavanje će se smanjiti.
• Možete uvećati/smanjiti sliku približavanjem i udaljavanjem
dva prsta (59. str.) po dijelu koji želite uvećati/smanjiti.
• Kada promijenite uvećanje, pokazatelj položaja zuma A
pojavljuje se na približno 1 sekundu.
• Kvaliteta fotografije smanjuje se što se fotografija više uveća.
• Uvećani dio možete pomicati pritiskom na ///
na kursorskom gumbu ili povlačenjem prsta po zaslonu.
(59. str.)
• Sliku možete uvećati (2×) i dvostrukim dodirom na dio koji
želite uvećati. Ako dva puta dodirnete uvećanu sliku, razina
uvećanja vraća se na 1×.
• Sliku možete prebacivati unaprijed ili unatrag uz zadržavanje
istog uvećanja i položaja zuma za zumiranje tijekom
reprodukcije tako da zakrećete prednji kotačić pri zumiranju
tijekom reprodukcije.
Prikaz više zaslona (Indeksna reprodukcija)
Zakrenite stražnji kotačić ulijevo.
1 zaslon > 12 zaslona > 30 zaslona > Kalendarski prikaz
• Ako se stražnji kotačić zakrene udesno, prikazat će se
prethodni zaslon za reprodukciju.
• Zaslon za reprodukciju moguće je promijeniti dodirom na
sljedeće ikone.
]: 1 zaslon
– [
]: 12 zaslona
– [
]: 30 zaslona
– [
]: Kalendarski prikaz
– [
• Zaslon se može postupno mijenjati povlačenjem prema gore
ili dolje.
] ne mogu se
• Fotografije prikazane s pomoću [
reproducirati.
260
10. Reprodukcija i uređivanje slika
 Povratak na uobičajenu reprodukciju
Pritisnite /// da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
Prikaz fotografija prema datumu snimanja (Kalendarska reprodukcija)
1
2
3
4
Okrenite stražnji kotačić ulijevo za kalendarski
prikaz.
Pritisnite /// da biste odabrali datum koji
želite reproducirati.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za prikaz
slika snimljenih na odabrani datum.
Pritisnite /// da biste odabrali fotografiju i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Zakrenite stražnji kotačić ulijevo za povratak na
kalendarski prikaz.
• Datum snimanja fotografije odabran na zaslonu za reprodukciju postaje datum koji se
odabire kada se kalendarski prikaz prvi put prikaže.
• Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
• Ako datum nije postavljen na fotoaparatu, datum snimanja postavlja se na 1. siječnja 2015.
• Ako snimate fotografije nakon postavljanja odredišta putovanja u [World Time] (Svjetsko
vrijeme), fotografije se kod kalendarske reprodukcije prikazuju po datumima na odredištu.
261
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Uzastopna reprodukcija grupe fotografija
Grupa fotografija sastoji se od više fotografija. Fotografije u grupi možete reproducirati
neprekidno ili jednu po jednu.
• Možete uređivati ili brisati sve fotografije iz grupe odjednom.
(Primjerice, ako izbrišete grupu fotografija, izbrisat će se sve fotografije iz te grupe.)
]:
[
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih
u načinu snimanje u nizu uz brzinu snimanja [SH] (Iznimno
velika brzina). (182. str.)
[
]:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih u
načinu snimanje fotografija u intervalima. (204. str.)
[
]:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih
funkcijom stop animacije. (206. str.)
• Fotografije se neće grupirati ako su snimljene bez postavljanja sata.
Reprodukcija grupe fotografija
Pritisnite .
• Ista se radnja može izvesti i dodirom ikone grupe fotografija ([
], [
], [
]).
• Tijekom reprodukcije grupe fotografija jednu po jednu, prikazuju se određene opcije.
[From the first picture] (Od prve fotografije):
Fotografije se reproduciraju u slijedu od prve fotografije u grupi.
[From the current picture] (Od trenutačne fotografije):
Fotografije se reproduciraju u slijedu od fotografije koja se trenutačno reproducira.
 Radnje tijekom reprodukcije grupe fotografija


Uzastopna
reprodukcija/Pauza
Brzo premotavanje
unatrag
Premotavanje
unatrag (tijekom
pauze)
262

Zaustavljanje

Brzo premotavanje
unaprijed
Premotavanje
unaprijed (tijekom
pauze)
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija svake grupe fotografija
1
2
3
Pritisnite .
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
].
Pritisnite / da biste odabrali [Display In Group]
(Prikaz u grupi) i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste pregledali slike.
• Ponovno pritiskom na  ili dodirivanjem [
] i odabirom funkcije [Exit Display In Group]
(Izlaz iz prikaza u grupi) vratit ćete se na zaslon uobičajene reprodukcije.
• Svaka fotografija iz grupe može se tretirati kao uobičajena fotografija tijekom
reprodukcije. (Za indeksnu reprodukciju, zumiranje tijekom reprodukcije i brisanje
fotografija)
263
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Brisanje fotografija
Jednom kada su izbrisane, fotografije više nije moguće vratiti.
• Fotografije koje nisu u skladu sa standardom DCF ili zaštićene fotografije ne mogu se
izbrisati.
Brisanje jedne fotografije
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju
koju želite izbrisati i zatim pritisnite [ ‚ ].
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
2
].
Pritisnite  da biste odabrali [Delete
Single] (Brisanje jedne) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Fotografija se briše odabirom opcije [Yes] (Da).
Opcija [Delete Confirmation] (Potvrda brisanja) iz izbornika [Playback]
(Reprodukcija) omogućuje vam postavljanje opcije [Yes] (Da) ili [No] (Ne) koja
će na zaslonu za potvrdu brisanja biti prva označena.
Zadana je postavka [No] (Ne). (289. str.)
264
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Brisanje više fotografija (do 100) ili svih fotografija

1
2
Grupa fotografija tretira se kao jedna fotografija.
(Brišu se sve fotografije iz odabrane grupe fotografija).
U načinu reprodukcije pritisnite [ ‚].
Pritisnite / da biste odabrali [Delete Multi] (Brisanje nekolicine)
ili [Delete All] (Brisanje svih) i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
• [Delete All] (Brisanje svih) > Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Fotografije se brišu odabirom opcije [Yes] (Da).
• Možete izbrisati sve fotografije osim onih koje ste postavili kao omiljene u opciji [All
Delete Except Favorite] (Brisanje svih osim favorita) u [Delete All] (Brisanje svih).
3
(Kada je odabrano [Delete Multi] (Brisanje
nekolicine))
Pritisnite /// da biste odabrali
fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi). (Ponovite ovaj korak.)
• Na odabranim se fotografijama pojavljuje [ ‚ ].
Ako ponovno pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), postavka se poništava.
4
(Kada je odabrano [Delete Multi] (Brisanje nekolicine))
Pritisnite  da biste odabrali [OK] (U redu), a zatim pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Fotografije se brišu odabirom opcije [Yes] (Da).
• Tijekom brisanja nemojte isključivati fotoaparat. Upotrebljavajte bateriju koja je dovoljno
napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan) (364. str.).
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se fotografije izbrisale, što ovisi o broju
fotografija koje želite izbrisati.
265
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Upotreba izbornika [Playback] (Reprodukcija)
S ovim izbornikom možete upotrebljavati različite funkcije reprodukcije, kao što su
obrezivanje i drugo uređivanje snimljenih slika, postavke zaštite itd.
• Uporabom [RAW Processing] (Obrada RAW-formata), [Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih
dijelova), [Text Stamp] (Tekstualna oznaka), [Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u
intervalima), [Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije), [Resize] (Promjena veličine) ili
[Cropping] (Obrezivanje) stvara se nova uređena fotografija.
Ne može se stvoriti nova fotografija ako na memorijskoj kartici nema slobodnog mjesta,
stoga preporučujemo da provjerite ima li dovoljno slobodnog mjesta prije obrađivanja
fotografije.
• Fotoaparat možda neće ispravno reproducirati slike snimljene na drugim uređajima, a
funkcije fotoaparata možda neće biti dostupne za te slike.
 Odabir slika nakon odabira [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više)
Neke stavke izbornika omogućuju određivanje načina odabira slika. Slijedite korake u
nastavku da biste odabrali sliku (ili slike).
Postavka [Single] (Jedna)
1 Pritisnite / da biste odabrali fotografiju.
2 Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ako se u donjem desnom kutu zaslona prikazuje [Set/
Cancel] (Postavi/Poništi), postavka se poništava kada se
ponovno pritisne [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Postavka [Multi] (Više)
Kada se prikazuje zaslon sličan onome na desnoj strani:
1 Pritisnite /// da biste odabrali fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) (ponavljanje).
• Postavka se poništava ako ponovno pritisnete [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi).
2
Pritisnite  da biste odabrali [OK] (U redu) i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za izvršavanje.
Kada se prikazuje zaslon sličan onome na desnoj strani:
Pritisnite /// da biste odabrali fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za postavljanje
(ponavljanje).
• Postavka se poništava ako ponovno pritisnete [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
266
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[2D/3D Settings] (Postavke 2D/3D)
Načini reprodukcije 3D-fotografija mogu se mijenjati.
• Ovaj se izbornik prikazuje samo kada je 3D-reprodukcija moguća.
Detalje potražite na 358. str.
[Slide Show] (Prikaz u nizu)
Snimljene fotografije možete reproducirati zajedno s glazbom, a to možete činiti i u nizu,
ostavljajući odabrani interval između svake fotografije.
Također možete složiti prikaz slika u nizu samo od fotografija, samo od videozapisa,
samo od fotografija 4K, samo od 3D-fotografija i sl.
Preporučujemo korištenje ovom značajkom kad pregledavate fotografije spajanjem
fotoaparata i TV-prijamnika.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
2
Odaberite grupu koju želite reproducirati pritiskom na
/ i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
[MENU] >
3
[Playback] (Reprodukcija) > [Slide Show] (Prikaz u nizu)
• Ako odaberete [Video Only] (Samo videozapisi), datoteke
fotografija 4K u nizu snimljenih s pomoću funkcije
Fotografija 4K također će se reproducirati.
• Informacije o metodi reprodukcije 3D-fotografija u
3D-formatu potražite na 358. str.
• Kada se odabere [Category Selection] (Odabir kategorije),
pritisnite /// da biste odabrali kategoriju i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
• Detalje o kategorijama potražite na 269. str.
Pritisnite  da biste odabrali [Start] (Početak) i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
 Radnje tijekom prikaza u nizu
Radnje
gumbima


Radnja
dodirom
Radnje
gumbima
Opis radnje
Reprodukcija/
Pauza
Povratak na
prethodnu
fotografiju
Radnja
dodirom

Izlaz iz prikaza u
nizu

Prelazak na
sljedeću fotografiju
Smanjenje glasnoće
• Reprodukcija se nastavlja uobičajeno nakon završetka prikaza u nizu.
267
Opis radnje
Povećanje glasnoće
10. Reprodukcija i uređivanje slika
 Promjena postavki prikaza u nizu
Postavke za reprodukciju slika u nizu možete mijenjati odabirom [Effect] (Efekt) ili [Setup]
(Postavljanje) na zaslonu s izbornicima prikaza u nizu.
[Effect] (Efekt)
Ova funkcija omogućuje odabir efekata zaslona kada prelazite s jedne fotografije na drugu.
[AUTO] (Automatski)/[NATURAL] (Prirodno)/[SLOW] (Sporo)/[SWING] (Swing)/[URBAN]
(Urbano)/[OFF] (Isklj.)
• Kada odaberete [URBAN] (Urbano), moguće je da će snimka biti crno-bijela, što je efekt
zaslona.
• [AUTO] (Automatski) se može upotrebljavati samo kada je odabrana funkcija [Category
Selection] (Odabir kategorije). Fotografije se reproduciraju s preporučenim efektima za svaku
kategoriju.
• [Effect] (Efekt) je fiksno postavljen na [OFF] (Isklj.) u načinu [Video Only] (Samo videozapisi) ili
], [
]i[
] u [Category Selection] (Odabir kategorije).
tijekom prikaza u nizu za [
• Čak i ako se postavi [Effect] (Efekt), ta funkcija ne radi tijekom prikaza u nizu grupe
fotografija.
• Kad su fotografije prikazane na TV-prijamniku spojenome putem HDMI-mikrokabela ili kad
se okomito prikazane fotografije reproduciraju, neke od postavki stavke [Effect] (Efekt) neće
raditi.
[Setup] (Postavljanje)
Mogu se postaviti [Duration] (Trajanje) ili [Repeat] (Ponavljanje).
[Duration]
(Trajanje)
[Repeat]
(Ponavljanje)
[5SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]
[ON] (Uklj.)/[OFF] (Isklj.)
[AUTO] (Automatski): Glazba se reproducira pri reprodukciji fotografija,
a zvuk se reproducira kada se reproduciraju videozapisi.
[Sound] (Zvuk)
[Music] (Glazba): Reproducira se glazba.
[Audio] (Zvuk): Reproducira se zvuk (samo za videozapise).
[OFF] (Isklj.): Neće biti zvuka.
• Funkcija [Duration] (Trajanje) može se postaviti samo ako je [Effect] (Efekt) postavljen na
[OFF] (Isklj.).
• Pri reprodukciji sljedećih fotografija isključena je postavka [Duration] (Trajanje).
– Videozapisi
– Datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu
– Panoramske fotografije
– Grupe fotografija
268
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Playback Mode] (Način reprodukcije)
Moguće je odabrati reprodukciju u načinima [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija), [Picture
Only] (Samo fotografije), [Video Only] (Samo videozapisi), [4K PHOTO] (Fotografija 4K) [3D Play]
(3D-reprodukcija), [Category Play] (Reprodukcija kategorije) ili [Favorite Play] (Reprodukcija favorita).
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
2
[Playback] (Reprodukcija) > [Playback Mode] (Način reprodukcije)
Odaberite grupu koju želite reproducirati pritiskom na / i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ako odaberete [Video Only] (Samo videozapisi), datoteke fotografija 4K u nizu snimljenih
s pomoću funkcije Fotografija 4K također će se reproducirati.
• Informacije o načinu reprodukcije 3D-fotografija u [3D Play] (3D-reprodukcija) potražite
na 358. str.
Kada je odabrano [Category Play] (Reprodukcija kategorije) u 2 koraku
3
Pritisnite /// da biste odabrali kategoriju i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi) da biste potvrdili izbor.
• Fotografije su podijeljene u dolje navedene kategorije.
*
,
.
1
– [Face Recog.] (Prepoznavanje lica)
– [i-Portrait] (i-Portret)/[i-Night Portrait] (i-Noćni portret)/[i-Baby] (i-Dijete) (prepoznavanje scene)
– [Clear Portrait] (Jasni portret)/[Silky Skin] (Svilenkasta koža)/[Backlit Softness] (Blago pozadinsko
osvjetljenje)/[Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom)/[Relaxing Tone]
(Opuštajući ton/[Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice)/[Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
(Scenski način rada)
– [i-Scenery] (i-Krajolik)/[i-Sunset] (i-Zalazak sunca) (Prepoznavanje scene)
– [Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)/[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)/[Romantic Sunset Glow]
(Romantični sjaj zalaska sunca)/[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)/[Glistening Water]
(Bljeskanje vode) (Scenski način rada)
– [i-Night Portrait] (i-Noćni portret)/[i-Night Scenery] (i-Noćni krajolik)/[iHandheld Night Shot] (i-Noćno
snimanje bez tronošca) (Prepoznavanje scene)
– [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)/[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)/[Warm Glowing
Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)/[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)/[Glittering
Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca)/[Clear
Night Portrait] (Jasni noćni portret) (Scenski način rada)
– [Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka) (Scenski način rada)
– [i-Food] (i-Hrana) (prepoznavanje scene)
– [Appetizing Food] (Privlačna hrana)/[Cute Dessert] (Slatki desert) (Scenski način rada)
– [Travel Date] (Datum putovanja)
– Fotografije snimljene u nizu dok je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina)
– [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)/[Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u
intervalima)
– [Stop Motion Animation] (Stop animacija)/[Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije)
Pritisnite /// da biste odabrali osobu koju želite reproducirati i zatim pritisnite [MENU/
SET] (Izbornik/Postavi). Kada se radi o grupi fotografija, cijela grupa tretira se kao jedna fotografija s
informacijama o prepoznavanju lica.
• Kategorizacija videozapisa razlikuje se od kategorizacije fotografija, ovisno o načinu snimanja. Neke
videozapise možda neće biti moguće reproducirati.

269
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Location Logging] (Bilježenje lokacije)
Na slikama možete zabilježiti podatke o lokaciji s pametnog telefona (zemljopisna širina i
dužina).
• Možete slati podatke o lokaciji i bilježiti ih na slike s pomoću pametnog telefona.
(302. str.)
• Morate instalirati “Panasonic Image App” na pametnom telefonu. (294. str.)
• Pročitajte odjeljak [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App” za ostale detalje o radu.
Priprema:
Slanje podataka o lokaciji s pametnog telefona na fotoaparat.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[Playback] (Reprodukcija) > [Location Logging] (Bilježenje
[MENU] >
lokacije) > [Add Location Data] (Dodavanje podataka o lokaciji)
2
Pritisnite / da biste odabrali razdoblje za koje želite bilježiti informacije o
lokaciji na slike, a zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
].
• Slike s podacima o lokaciji označene su s [
 Pauziranje bilježenja podataka o lokaciji
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) tijekom bilježenja podataka o lokaciji na
slike.
• Tijekom zaustavljenog vremena prikazuje se [].
Odaberite vrijeme uz pomoć [] da biste ponovno pokrenuli postupak snimanja od
fotografije na kojoj ste stali.
 Brisanje primljenih podataka o lokaciji
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Location Logging] (Bilježenje
lokacije) > [Delete Location Data] (Brisanje podataka o lokaciji)
2
Pritisnite / da biste odabrali razdoblje koje želite izbrisati i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Podaci o lokaciji ne mogu se zabilježiti na sljedeće slike ili u sljedećim slučajevima:
– slike snimljene nakon slanja podataka o lokaciji na fotoaparat (302. str.)
– videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD]
– slike na kojima su već zabilježeni podaci o lokaciji
– slike zaštićene funkcijom [Protect] (Zaštita)
– kada na kartici nema dovoljno prostora
– kada je prekidač za zaštitu od pisanja na kartici postavljen u položaj [LOCK] (Zaklj.)
– slike snimljene drugim uređajima
270
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[RAW Processing] (Obrada RAW formata)
Možete obrađivati slike snimljene u formatu RAW. Obrađene slike spremit će se u formatu
JPEG. Možete pregledati kako se efekti primjenjuju na svaku sliku tijekom obrade.
1 Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [RAW
Processing] (Obrada RAW formata)
2
3
Odaberite fotografije formata RAW s pomoću / i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali stavku.
• Možete postaviti sljedeće stavke. Postavke koje ste upotrijebili za snimanje odabiru se
kada počnete postavljati ove stavke.
[White Balance]
(Balans bijele boje)
Omogućuje odabir i podešavanje zadanih postavki balansa
bijele boje. Ako odaberete stavku s [ ! ], možete obraditi
fotografiju s postavkom u vrijeme snimanja.
[Exposure Comp.]
(Kompenzacija
ekspozicije)
Omogućuje ispravljanje ekspozicije unutar raspona od –1 EV do
+1 EV.
[Photo Style] (Stil
fotografije)
[i.Dynamic]
(i.Dinamičnost)
[Contrast] (Kontrast)
[Highlight] (Bijelo
zasićeno područje)
[Shadow] (Sjena)
[Saturation]
(Zasićenost)/[Color
Tone] (Ton boje)
[Filter Effect] (Efekt
filtra)
[Noise Reduction]
(Smanjenje smetnji)
[i.Resolution]
(i.Razlučivost)
[Sharpness] (Oštrina)
Omogućuje odabir efekta stila fotografije ([Standard]
(Standardno)/[Vivid] (Žive boje)/[Natural] (Prirodno)/
[Monochrome] (Monokromatski efekt)/[Scenery] (Krajolik)/
[Portrait] (Portret))
Omogućuje odabir postavke [i.Dynamic] (i.Dinamičnost) ([HIGH]
(Visoka)/[STANDARD] (Standardna)/[LOW] (Niska)/[OFF] (Isklj.)).
Omogućuje podešavanje kontrasta.
Omogućuje podešavanje svjetline svijetlih dijelova.
Omogućuje podešavanje svjetline tamnih dijelova.
Omogućuje podešavanje zasićenosti. (Kada je odabrano
[Monochrome] (Monokromatski efekt) u [Photo Style] (Stil
fotografije), možete podesiti ton boje.)
Omogućuje odabir efekta filtra. (Samo kada je odabrano
[Monochrome] (Monokromatski efekt) u [Photo Style] (Stil
fotografije))
Omogućuje podešavanje postavki smanjenja smetnji.
Omogućuje odabir postavke [i.Resolution] (i.Razlučivost)
([HIGH] (Visoka)/[STANDARD] (Standardna)/[LOW] (Niska)/
[EXTENDED] (Proširena)/[OFF] (Isklj.)).
Omogućuje podešavanje efekta razlučivosti.
271
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Setup] (Postavljanje)
Možete postaviti sljedeće stavke:
[Reinstate Adjustments] (Vraćanje podešenja):
Vraća postavke na one koje ste upotrebljavali tijekom snimanja.
[Color Space] (Prostor boje):
Omogućuje odabir postavke [Color Space] (Prostor boje)
između [sRGB] ili [Adobe RGB].
[Picture Size] (Veličina slike):
Omogućuje odabir veličine spremanja fotografija
za JPEG format ([L] (Velika)/[M] (Srednja)/[S] (Mala)).
4
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) i postavite.
5
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
6
• Način postavljanja razlikuje se ovisno o stavci.
Detalje potražite u dijelu “Postavljanje pojedinačnih stavki” na 272. str.
• Ova radnja vraća vas na zaslon iz 3 koraka. Za postavljanje dodatnih stavki ponovite
korake od 3 do 5.
Odaberite [Begin Processing] (Početak obrade) uz pomoć / i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
 Postavljanje pojedinačnih stavki
Kada odaberete stavku, prikazat će se zaslon za postavljanje.
Radnje
gumbima
Radnje
dodirom
/
/
Povlačenje

[WB K Set]
(Postavljanje
temperature
balansa bijele
boje)

[Adjust.]
(Podešavanje)
[DISP.]
[DISP.] (Prikaz)
(Prikaz)
[MENU/SET]
(Izbornik/
[Set] (Postavi)
Postavi)
Opis radnje
Odabire postavku.
Prikazuje zaslon uz pomoć
kojeg možete postaviti
temperaturu boje. (137. str.)
(samo kada je [White
Balance] (Balans bijele boje)
])
postavljen na [
Prikazuje zaslon uz pomoć
kojeg možete precizno
podesiti balans bijele boje.
(138. str.)
(samo kada je postavljen
[White Balance] (Balans bijele
boje))
Prikaz zaslona za usporedbu.
Postavlja podešene razine i
vraća vas na zaslon za odabir
stavki.
• Kada odaberete [Noise Reduction] (Smanjenje smetnji), [i.Resolution] (i.Razlučivost) ili
[Sharpness] (Oštrina), zaslon za usporedbu ne može se prikazati.
• Ako dodirnete sliku dvaput, ona će se uvećati. Ako dodirnete uvećanu sliku dvaput, ona će
se vratiti na prvotnu veličinu.
272
10. Reprodukcija i uređivanje slika
Na zaslonu za usporedbu možete upotrebljavati sljedeće postupke da biste izvršili
podešavanje:
a
Trenutačna postavka
Radnje
gumbima
Radnje
dodirom
/
/
Povlačenje
[DISP.]
[DISP.] (Prikaz)
(Prikaz)
[MENU/SET]
(Izbornik/
[Set] (Postavi)
Postavi)
Opis radnje
Odabire postavku.
Povratak na zaslon za
postavljanje.
Postavlja podešene razine i
vraća vas na zaslon za odabir
stavki.
• Ako dodirnete sliku u sredini, uvećat će se. Ako dodirnete [
prvotnu veličinu.
], slika će se smanjiti na
Postavka [Setup] (Postavljanje)
Kada odaberete stavku, prikazat će se zaslon na kojemu trebate odabrati [Reinstate
Adjustments] (Vraćanje podešenja), [Color Space] (Prostor boje) ili [Picture Size] (Veličina
slike).
1 Pritisnite / da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ako odaberete [Reinstate Adjustments] (Vraćanje podešenja), prikazat će se zaslon za
potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) radnja će se izvršiti i vratiti vas na zaslon za odabir stavki.
2
Pritisnite / da biste odabrali postavku i pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Efekti koji se primjenjuju tijekom obrade RAW formata na fotoaparatu i na softveru s
isporučenog DVD-a “SILKYPIX Developer Studio” nisu u potpunosti identični.
• Raspon unutar kojega možete ispraviti ekspoziciju razlikuje se od raspona za ispravljanje
tijekom snimanja.
• Postavka [White Balance] (Balans bijele boje) kod fotografija snimljenih s višestrukom
ekspozicijom fiksno je postavljena na postavke iz vremena snimanja.
• Ako izvršite [RAW Processing] (Obrada RAW formata) u izborniku [Playback] (Reprodukcija)
na fotografiji snimljenoj s pomoću [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju),
efekt će se primijeniti na obrađenu fotografiju u JPEG formatu.
• Fotografije formata RAW možete obrađivati samo jednu po jednu.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• kada su spojeni AV-kabel (neobavezni) ili HDMI-mikrokabel, funkcija [RAW Processing]
(Obrada RAW formata) nije dostupna.
• Možete obrađivati samo fotografije formata RAW koje ste snimili fotoaparatom. Funkcija
[RAW Processing] (Obrada RAW formata) nije dostupna za fotografije snimljene drugim
modelima i fotografije koje nisu pohranjene u RAW-formatu.
273
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova)
Nepotrebni dijelovi snimljeni na fotografije
mogu se izbrisati.
• Radnju brisanja možete izvršiti upravljanjem
dodirom. [Clear Retouch] (Brisanje
nepotrebnih dijelova) automatski omogućuje
upravljanje dodirom.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Clear Retouch] (Brisanje
nepotrebnih dijelova)
2
3
Pritisnite / da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
Povucite prst preko dijela koji želite izbrisati.
• Dijelovi koji će se izbrisati bit će označeni bojom.
• Dodirom na [Undo] (Poništavanje) obojeni dijelovi
vraćaju se na prethodno stanje.
Brisanje detalja (uvećani prikaz)
1
Dodirnite [SCALING] (Dimenzioniranje).
• Približavanjem i udaljavanjem dva prsta (59. str.)
možete povećati/smanjiti zaslon.
• Povećavanje/smanjivanje moguće je i zakretanjem
stražnjeg kotačića.
• Povlačenjem zaslona možete pomicati uvećani dio.
2
Dodirnite [REMOVE] (Uklanjanje).
• To će vas vratiti na radnju povlačenja prste preko
dijela koji želite izbrisati. Dijelovi koje želite izbrisati mogu se povlačiti i dok je
fotografija uvećana.
4
Dodirnite [Set] (Postavi).
5
Dodirnite [Save] (Spremi) ili pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon pregleda.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
274
10. Reprodukcija i uređivanje slika
• Fotografije mogu izgledati neprirodno jer se pozadina izbrisanih dijelova umjetno stvara.
• U grupi fotografija izvršite [Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova) za svaku
fotografiju.
(Ne mogu se uređivati odjednom.)
• Kada se [Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova) upotrebljava za grupe fotografija,
one se spremaju kao nove fotografije, odvojeno od izvornih.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• nije dostupno kada je u uporabi tražilo.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– videozapisi
– datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu
]
– fotografije snimljene s pomoću [
275
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
Fotografijama možete dodati tekst (komentare). Nakon memoriranja teksta možete ga
otisnuti s pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (276. str.).
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Title Edit] (Uređivanje naslova) >
[Single] (Jedna)/[Multi] (Više)
2
Odaberite fotografiju. (266. str.)
3
Unesite tekst. (82. str.)
• Na fotografijama s već memoriranim naslovima prikazuje se [ ’ ].
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Da biste izbrisali naslov, izbrišite sav tekst na zaslonu za unos teksta.
• Tekst (komentare) možete ispisati s pomoću softvera “PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na
isporučenom DVD-u.
• Opcijom [Multi] (VIše) možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu
– fotografije snimljene s funkcijom [Quality] (Kvaliteta) postavljenom na [
]
ili [
A ], [
›]
[Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
Na snimljene fotografije možete ispisati datum/vrijeme snimanja, ime, lokaciju, datum
putovanja ili naslov.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) >
[Single] (Jedna)/[Multi] (Više)
2
Odaberite fotografiju. (266. str.)
3
Pritisnite / da biste odabrali [Set] (Postavi) i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Ako je na fotografiji otisnut tekst, na zaslonu se pojavljuje [ ‘ ].
276
10. Reprodukcija i uređivanje slika
4
5
Pritisnite / da biste odabrali stavke tekstualne oznake i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali postavke i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[W/O TIME] (Bez vremena):
Ispisuje se godina, mjesec i dan.
[Shooting Date]
(Datum snimanja)
[WITH TIME] (S vremenom):
Ispisuje se godina, mjesec, dan, sat i minute.
[OFF] (Isklj.)
[
]
([Face Recognition] (Prepoznavanje lica)):
Otisnut će se ime memorirano u funkciji [Face Recog.]
(Prepoznavanje lica).
[Name] (Ime)
[Location]
(Lokacija)
[Travel Date]
(Datum putovanja)
[Title] (Naslov)
[ / ]
([Baby/Pet] (Dijete/Kućni ljubimac)):
Otisnut će se ime memorirano u funkciji [Profile Setup] (Postavljanje
profila).
[OFF] (Isklj.)
[ON] (Uklj.): Ispisuje se odredište putovanja određeno u opciji
[Location] (Lokacija).
[OFF] (Isklj.)
[ON] (Uklj.): Ispisuje se datum putovanja postavljen u opciji [Travel
Date] (Datum putovanja).
[OFF] (Isklj.)
[ON] (Uklj.): Ispisuje se naslov unesen s pomoću funkcije [Title Edit]
(Uređivanje naslova).
[OFF] (Isklj.)
6
7
Pritisnite [
].
Pritisnite  da biste odabrali [OK] (U redu) i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
277
10. Reprodukcija i uređivanje slika
• Kada ispisujete fotografije na kojima je otisnut tekst, datum će se ispisati preko otisnutog
teksta ako odredite ispis datuma u fotografskom studiju ili na pisaču.
• Opcijom [Multi] (Više) možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Kad otiskujete tekst, kvaliteta fotografija bit će lošija.
• Ovisno o pisaču koji upotrebljavate, neki bi znakovi mogli biti izrezani tijekom ispisa.
Provjerite prije ispisa.
• Kada otiskujete tekst na fotografije u grupi, fotografije s tekstom spremaju se odvojeno od
originala grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu
– fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– fotografije snimljene bez postavljanja sata i naslova
– fotografije s otisnutim tekstom s pomoću [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
]
– fotografije snimljene s pomoću [
278
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
Snimljeni videozapis može se podijeliti na dva dijela. Ova se funkcija preporučuje kad
želite odijeliti dio koji trebate od dijela koji ne trebate.
Podjela videozapisa jest trajna. Budite sigurni da ga želite podijeliti!
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
2
3
[Playback] (Reprodukcija) > [Video Divide] (Podjela videozapisa)
Pritisnite / da biste odabrali videozapis koji želite podijeliti i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Pritisnite  na mjestu na kojem želite podijeliti.
• Možete precizno podesiti mjesta podjele pritiskom na
/ dok je videozapis pauziran.
4
Pritisnite .
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• Videozapis se može izgubiti ako tijekom podjele izvadite karticu ili bateriju.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapis nemojte dijeliti pri samom početku ili kraju.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi s kratkim vremenom snimanja
279
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u intervalima)
Ova funkcija omogućuje stvaranje videozapisa iz skupine fotografija snimljene s pomoću
funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima).
Nastali videozapis sprema se u formatu snimanja MP4.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[Playback] (Reprodukcija) > [Time Lapse Video] (Snimanje
[MENU] >
videozapisa u intervalima)
2
3
Odaberite grupu fotografija iz [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima) s pomoću / i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Videozapis izradite odabirom načina stvaranja.
• Koraci su isti kao oni prilikom stvaranja videozapisa nakon snimanja [Time Lapse Video]
(Snimanje videozapisa u intervalima).
Detalje potražite na 209. str.
Također pročitajte napomene za nastale videozapise na 209. str.
[Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije)
Videozapis se stvara iz grupe fotografija snimljenih s pomoću [Stop Motion Animation]
(Stop animacija).
Nastali videozapisi pohranjuju se u formatu MP4.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Stop Motion Video] (Videozapis stop
animacije)
2
3
Odaberite grupu fotografija stop animacije s / i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
Videozapis izradite odabirom načina stvaranja.
• Koraci su isti kao oni prilikom stvaranja videozapisa nakon snimanja funkcijom [Stop
Motion Animation] (Stop animacija).
Detalje potražite na 209. str.
Također pročitajte napomene za nastale videozapise na 209. str.
280
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Resize] (Promjena veličine)
Veličina slika (broj piksela) smanjuje se da bi se omogućilo lako postavljanje na
internetske stranice, stavljanje u privitak e-pošte i sl.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Resize] (Promjena veličine) >
[Single] (Jedna)/[Multi] (Više)
2
Odaberite fotografiju i veličinu.
Postavka [Single] (Jedna)
1 Pritisnite / da biste odabrali fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
2 Pritisnite / da biste odabrali veličinu i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
Postavka [Multi] (Više)
1 Pritisnite / da biste odabrali veličinu i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
2 Pritisnite /// da biste odabrali fotografiju i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za
postavljanje (ponavljanje).
• Postavka se poništava ako ponovno pritisnete
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
3
Pritisnite  da biste odabrali [OK] (U redu) i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) za
izvršavanje.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
281
10. Reprodukcija i uređivanje slika
• Opcijom [Multi] (Više) možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Smanjit će se kvaliteta fotografije kojoj je promijenjena veličina.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu
– fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– grupe fotografija
– fotografije s otisnutim tekstom s pomoću [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
]
– fotografije snimljene s pomoću [
282
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Cropping] (Obrezivanje)
Možete povećati te onda obrezati važan dio snimljene fotografije.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
2
3
[Playback] (Reprodukcija) > [Cropping] (Obrezivanje)
Pritisnite / da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
Upotrijebite stražnji kotačić i pritisnite /// da biste odabrali dijelove koje
ćete izrezati.
Stražnji kotačić (udesno): Uvećavanje
Stražnji kotačić (ulijevo): Smanjivanje
///: Pomicanje
• Također možete dodirnuti [
4
]/[
] za povećavanje/smanjivanje.
• Možete pomicati i povlačenjem zaslona.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• Smanjit će se kvaliteta obrezane fotografije.
• Obrezujte fotografije jednu po jednu kada želite obrezivati fotografije iz grupe fotografija.
(Ne možete uređivati sve fotografije iz grupe odjednom.)
• Kada obrezujete fotografije u grupi, obrezane fotografije spremaju se odvojeno od originala
grupe.
• Informacije povezane s funkcijom prepoznavanja lica na izvornoj fotografiji neće se kopirati
na slike koje su obrađene funkcijom [Cropping] (Obrezivanje).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu
– fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– fotografije s otisnutim tekstom s pomoću [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
]
– fotografije snimljene s pomoću [
283
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Rotate] (Zakretanje)/[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)
Ovaj način rada omogućuje automatski okomiti prikaz fotografija ako su snimljene u
okomitom položaju fotoaparata ili njihovo ručno zakretanje u koracima od 90º.
[Rotate] (Zakretanje) (Fotografija se zakreće ručno)
• Funkcija [Rotate] (Zakretanje) isključuje se kad je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)
postavljena na [OFF] (Isklj.).
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
2
Pritisnite / da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
[MENU] >
3
[Playback] (Reprodukcija) > [Rotate]
• Funkcija [Rotate] (Zakretanje) isključena je za grupe fotografija.
Odaberite smjer zakretanja.
Ć:
Fotografija se zakreće udesno u koracima od 90º.
Ç:
Fotografija se zakreće ulijevo u koracima od 90º.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) (Fotografija se automatski zakreće i prikazuje)
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) >
[ON] (Uklj.)
• Fotografije se prikazuju bez zakretanja moguć je kad odaberete [OFF] (Isklj.).
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• kada fotografije reproducirate na računalu, one se ne mogu prikazivati zakrenute, osim ako
su operacijski sustav ili softver kompatibilni s formatom Exif.
Exif je format datoteka za fotografije koji omogućuje dodavanje informacija o snimanju itd.
Proizvela ga je tvrtka “JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)”.
• [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) možda neće raditi na zaslonu na kojem se reproducira
više fotografija, kao što je onaj koji se prikazuje kad se odabere [Delete Multi] (Brisanje
nekolicine).
284
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Favorite] (Favoriti)
Ako je fotografijama dodana oznaka i one su označene kao favoriti, možete učiniti
sljedeće.
• Reproducirati fotografije koje su postavljene kao favoriti samo kao prikaz u nizu.
• Reproducirati samo one fotografije koje su postavljene kao favoriti. ([Favorite Play])
(Reprodukcija favorita))
• Izbrisati sve fotografije koje nisu postavljene kao favoriti. ([All Delete Except Favorite]
(Brisanje svih osim favorita))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Favorite] (Favoriti) > [Single]
(Jedna)/[Multi] (Više)
2
Odaberite fotografiju. (266. str.)
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
 Poništavanje svih postavki funkcije [Favorite] (Favoriti)
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Favorite] (Favoriti) > [Cancel]
(Poništavanje)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• U [Playback Mode] (Način reprodukcije) isključuje se [Cancel] (Poništavanje).
• Možete postaviti do 999 omiljenih fotografija.
• Kada fotografije iz grupe postavite kao [Favorite] (Favoriti), broj omiljenih fotografija iz
skupine [Favorite] (Favoriti) prikazuje se na ikoni [Favorite] (Favoriti) prve fotografije iz
grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
]
– fotografije snimljene s pomoću [
285
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Print Set] (Postavke ispisa)
DPOF (“Digital Print Order Format”) sustav je koji omogućuje korisniku odabir fotografija
za ispis, broja primjeraka svake fotografije te hoće li na fotografijama biti ispisan datum
snimanja kad se upotrebljava pisač fotografija kompatibilan s DPOF-om ili se ispis radi u
fotografskom studiju.
Ako želite saznati više, obratite se fotografskom studiju.
Kada postavite [Print Set] (Postavke ispisa) za grupu fotografija, postavka ispisa za broj
ispisanih fotografija primijenit će se na svaku fotografiju u grupi.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Print Set] (Postavke ispisa) >
[Single] (Jedna)/[Multi] (Više)
2
3
Odaberite fotografiju. (266. str.)
Pritisnite / da biste postavili broj ispisa i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi) za postavljanje.
• Kada odaberete [Multi] (Više)
– ponovite 2 i 3 korak za svaku fotografiju.
(Nije moguće upotrijebiti iste postavke za veći broj fotografija.)
• Na zaslonu se prikazuje [999+] ako je ukupan broj primjeraka koji ste postavili za grupu
fotografija veći od 1000.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
 Poništavanje svih postavki funkcije [Print Set] (Postavke ispisa)
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Print Set] (Postavke ispisa) > [Cancel]
(Poništavanje)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
 Ispis datuma
Nakon odabira broja kopija, postavite/poništite ispis s datumom snimanja tako da
dotaknete .
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut čak i
ako odaberete ispis datuma. Više informacija potražite u fotografskom studiju ili uputama za
uporabu pisača.
• Značajka ispisa datuma isključuje se na slikama s otisnutim tekstom.
286
10. Reprodukcija i uređivanje slika
• Moguće je postaviti od 0 do 999 ispisanih primjeraka.
• O vrsti pisača ovisi će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Postoji mogućnost da se postavke ispisa neće moći upotrebljavati s drugom opremom. U
tom slučaju poništite i ponovno postavite sve postavke.
• Kada postavite fotografije u grupi na [Print Set] (Postavke ispisa), broj fotografija dodanih u
[Print Set] (Postavke ispisa) i ukupan broj fotografija za ispis prikazuju se na ikoni [Print Set]
(Postavke ispisa) na prvoj fotografiji grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu
]
– fotografije snimljene s pomoću [
– datoteke koje nisu u skladu sa standardom DCF
[Protect] (Zaštita)
Možete zaštititi fotografije koje ne želite slučajno izbrisati.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Protect] (Zaštita) > [Single] (Jedna)/
[Multi] (Više)
2
Odaberite fotografiju. (266. str.)
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
 Poništavanje svih postavki funkcije [Protect] (Zaštita)
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
[Playback] (Reprodukcija) > [Protect] (Zaštita) > [Cancel]
(Poništavanje)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
Čak i ako ne zaštitite fotografije na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je
prekidač za zaštitu od pisanja postavljen na [LOCK] (Zaklj.).
• Značajka [Protect] (Zaštita) osmišljena je samo za rad na ovom fotoaparatu.
• Čak i ako zaštitite fotografije na kartici, izbrisat će se ako formatirate karticu.
• Kada fotografije iz grupe postavite na [Protect] (Zaštita), broj fotografija s postavkom
[Protect] (Zaštita) prikazuje se na ikoni [Protect] (Zaštita) prve fotografije iz grupe.
287
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica)
Možete izbrisati i zamijeniti sve podatke povezane s prepoznavanjem lica na odabranim
slikama.
1 Odaberite izbornik. (63. str.)
[Playback] (Reprodukcija) > [Face Rec Edit] (Uređivanje funk.
[MENU] >
prepoz. lica) > [REPLACE] (Zamjena)/[DELETE] (Brisanje)
2
3
4
Pritisnite / da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET]
(Izbornik/Postavi).
Pritisnite / da biste odabrali osobu i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
(Kada je odabrano [REPLACE] (Zamjena))
Pritisnite /// da biste odabrali osobu koju želite zamijeniti i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• Izbrisani podaci funkcije [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) ne mogu se vratiti.
• Kad su poništeni svi podaci o nekoj fotografiji povezani s funkcijom prepoznavanja lica,
fotografija se neće kategorizirati s pomoću funkcije prepoznavanja lica u [Category Play]
(Reprodukcija kategorije).
• Podaci o prepoznavanju lica za fotografije u grupi moraju se uređivati odjednom za cijelu
grupu. (Ne možete pojedinačno uređivati fotografije.)
• Uređivanje grupe fotografija može se izvesti samo na prvoj fotografiji svakog skupa.
[Picture Sort] (Raspoređivanje slika)
Možete postaviti redoslijed kojim će fotoaparat prikazivati fotografije tijekom reprodukcije.
1 Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
2
[Playback] (Reprodukcija) > [Picture Sort] (Raspoređivanje slika)
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
[FILE NAME]
(Naziv datoteke)
[DATE/TIME]
(Datum/vrijeme)
Prikazuje fotografije prema nazivu mape/datoteke. S pomoću ovog
formata prikazivanja možete jednostavno pronaći fotografije na
kartici.
Prikazuje fotografije prema datumu snimanja. Ovaj format prikaza
prikladan je za traženje fotografija ako se na kartici nalaze fotografije
koje su snimane s više različitih fotoaparata.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Kada umetnete drugu karticu fotografije se možda neće isprva prikazivati prema formatu
[DATE/TIME] (Datum/Vrijeme). Fotografije će se prikazati prema formatu [DATE/TIME]
(Datum/Vrijeme) ako malo pričekate.
288
10. Reprodukcija i uređivanje slika
[Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
Ovime se postavlja koja će opcija, [Yes] (Da) ili [No] (Ne),
biti označena kad se prikaže zaslon za potvrdu brisanja
fotografije.
Postavljena je na [“No” first] (Prvo “Ne”) u trenutku kupnje.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] >
brisanja)
2
[Playback] (Reprodukcija) > [Delete Confirmation] (Potvrda
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
[“Yes” first] (Prvo “Da”)
Prvo je označeno [Yes] (Da) tako da možete brzo brisati.
[“No” first] (Prvo “Ne”)
Prvo je označeno [No] (Ne). Ovime se izbjegava slučajno
brisanje fotografija.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
289
11.
Korištenje funkcijom Wi-Fi
Što možete učiniti uz pomoć funkcije Wi-Fi®
Upravljanje s pomoću pametnog telefona/tableta (294. str.)
Snimanje s pomoću pametnog telefona (300. str.)
Reprodukcija fotografija na fotoaparatu (301. str.)
Spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu (301. str.)
Slanje slika na društvene mreže (302. str.)
Bilježenje podataka o lokaciji na slike pohranjene u
fotoaparatu (302. str.)
Spajanje videozapisa snimljenih načinom kratkih filmova prema vlastitim postavkama
na pametnom telefonu (304. str.)
Jednostavno povezivanje
Možete jednostavno bez lozinke postaviti izravnu
vezu s pametnim telefonom.
Prikaz fotografija na TV-prijamniku (308. str.)
Bežični ispis (309. str.)
Slanje slika na AV-uređaj (310. str.)
Fotografije i videozapise možete slati na AV-uređaje u svom domu (odredišni
AV-uređaji).
Slanje slika na računalo (312. str.)
Uporaba web-usluga (316. str.)
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže itd. s pomoću
usluge “LUMIX CLUB”.
S pomoću funkcije [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) možete
primati fotografije i videozapise na računalu ili pametnom telefonu.
U ovim uputama za uporabu naziv “pametni telefon” od sada se odnosi na pametne
telefone i tablete, osim ako nije drugačije naznačeno.
290
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Funkcija Wi-Fi
 Prije uporabe
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (41. str.)
• Potrebna vam je bežična pristupna točka ili ciljni uređaj opremljen s bežičnom LANfunkcijom da biste se koristili funkcijom Wi-Fi na ovom uređaju.
 Lampica Wi-Fi veze
Svijetli plavo:
Wi-Fi veza u stanju je čekanja
Treperi plavo:
Slanje/primanje podataka putem Wi-Fi veze
 Gumb [Wi-Fi]
U ovim uputama za uporabu funkcijski gumb kojemu je dodijeljena funkcija [Wi-Fi] naziva
se gumbom [Wi-Fi]. (U trenutku kupnje [Wi-Fi] je dodijeljen gumbu [Fn6] (Funkcija 6).)
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na 70. str.
Da biste pokrenuli funkciju Wi-Fi:
1 Dodirnite [ ].
2
Dodirnite [
].
Pritisak na [Wi-Fi] prije spajanja na Wi-Fi
(Prilikom spajanja na pametni telefon)
• Prikazuju se podaci potrebni za povezivanje pametnog
telefona s uređajem. (295. str.)
• Možete odabrati sljedeće stavke pritiskom na [DISP.] (Prikaz).
(Također možete prikazati isti izbornik ako izvršite sljedeće
radnje:
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi).)
[New Connection] (Nova veza)
[Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti) (332. str.)
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita) (332. str.)
• U ovim uputama za uporabu opisan je postupak za [New Connection] (Nova veza).
291
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Što možete učiniti s pomoću gumba [Wi-Fi] dok ste spojeni na Wi-Fi
• Moguće je odabrati sljedeće stavke.
[Terminate the Connection] (Prekid
veze)
[Change the Destination] (Promjena
odredišta)1
[Change Settings for Sending Slika]
(Promjena postavki slanja slika)2
[Register the Current Destination to
Favorite] (Memoriranje trenutačnog
odredišta u favorite)1
[Network Address] (Mrežna adresa)
Prekida se Wi-Fi veza.
Prekida se Wi-Fi veza i omogućava odabir druge
Wi-Fi veze.
Detalje potražite na 336. str.
Memoriranje trenutačnog odredišta ili načina
povezivanja, tako da se sljedeći put jednostavno
možete spojiti na isti način.
Prikazuje MAC-adresu i IP-adresu ovog uređaja.
1 Ove se stavke ne prikazuju kad pritisnete  da biste poslali prikazanu sliku na web-uslugu
(320. str.) ili kad promijenite postavke za slanje poruka ili kad prekinete vezu.
2 To se ne prikazuje kada je odredište za [Remote Shooting & View] (Udaljeno snimanje i
pregled), [Playback on TV] (Reprodukcija na TV-prijamniku) ili [Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) postavljeno na [Printer] (Pisač).
292
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
 Opis načina
Kada je u koraku opisano “odaberite [Select a destination
from History]” (Odabir odredišta iz povijesti) itd., izvedite
neku od sljedećih radnji.
Radnje gumbima:
Radnje dodirom:
Odaberite [Select a destination from
History] (Odabir odredišta iz povijesti)
s pomoću kursorskog gumba i zatim
pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Dodirnite [Select a destination from
History] (Odabir odredišta iz povijesti).
• Fotoaparat se ne može upotrebljavati za povezivanje s javnim bežičnim LAN-vezama.
• Koristite se uređajem kompatibilnim sa standardom IEEE802.11b, IEEE802.11g ili
IEEE802.11n za spajanje na bežičnu pristupnu točku.
• Preporučujemo da postavite kodiranje da biste zaštitili svoje podatke.
• Preporučuje se uporaba posve napunjene baterije prilikom slanja slika.
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće
uspostaviti ili može doći do prekida veze. (Prikazuje se poruka poput [Communication
error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Prilikom slanja slika putem mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
• Fotografije se možda neće poslati u potpunosti, ovisno o uvjetima radiovalova. Dođe li do
prekida veze tijekom slanja slika, mogu se poslati slike kojima nedostaju dijelovi.
• Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili bateriju ili se pomaknuti na područje na
kojem nema signala tijekom slanja slika.
• Dok je spojen na uslugu, zaslon monitora može se izobličiti na trenutak, no to neće utjecati
na sliku koja se šalje.
293
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Upravljanje s pomoću pametnog telefona/tableta
S pomoću pametnog telefona možete snimati slike
na fotoaparatu i spremati ih.
Morate instalirati aplikaciju “Panasonic Image App”
(u daljnjem tekstu “Image App”) na pametni telefon.
Instalacija aplikacije “Image App” za pametni telefon/tablet
“Image App” aplikacija je koju pruža tvrtka Panasonic.
• Operacijski sustav
Aplikacija za Android™:
Android 4.0 ili noviji
Aplikacija za iOS:
iOS 6.0 ili noviji
(Imajte na umu da iPhone 3GS nije podržan.)
1
Spojite pametni telefon na mrežu.
2
(Android)
Odaberite “Google Play™ Store”.
(iOS)
Odaberite “App StoreSM”.
3
4
Unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX” u polje za pretraživanje.
Odaberite “Panasonic Image App”
i instalirajte aplikaciju.
•
•
•
•
•
Upotrebljavajte najnoviju inačicu.
Podržani operacijski sustavi vrijede od svibnja 2015. i podložni su promjenama.
Pročitajte odjeljak [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App” za ostale detalje o radu.
Zaslon se razlikuje ovisno o operacijskom sustavu.
Zasloni i postupci opisani u nastavku iz vremena su kada je model prvi put postao dostupan
za kupnju. Zasloni i postupci mogu se promijeniti s ažuriranim verzijama.
• Moguće je da usluga neće ispravno raditi ovisno o vrsti pametnog telefona.
Informacije o aplikaciji “Image App” potražite na web-mjestu za podršku u nastavku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Pri preuzimanju aplikacije putem mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
294
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom
Možete jednostavno bez lozinke postaviti izravnu vezu s pametnim telefonom.
Kada je postavka [Wi-Fi Password] (Lozinka za Wi-Fi) postavljena na zadanu
postavku [OFF] (Isklj.), treće strane mogu presresti Wi-Fi radiovalove i prikupiti
sadržaj komunikacija. Upute o postavljanju opcije [Wi-Fi Password] (Lozinka za
Wi-Fi) potražite na 296. str.
Priprema
(Na fotoaparatu)
• Postavite [Wi-Fi Password] (Lozinka za
Wi-Fi) na [OFF] (Isklj.). (337. str.)
1
(Na pametnom telefonu)
• Prethodno instalirajte aplikaciju “Image
App”. (294. str.)
Odaberite izbornik na fotoaparatu. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje)> [Wi-Fi]>
[Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi)> [New
Connection] (Nova veza) > [Remote Shooting &
View] (Udaljeno snimanje i pregled)
• Prikazuju se podaci (SSID) potrebni za povezivanje
pametnog telefona s uređajem.
SSID
• Podaci se mogu prikazati i pritiskom na [Wi-Fi] na fotoaparatu.
• Upute o promjeni načina povezivanja potražite na 299. str.
a
2
Upravljajte pametnim telefonom.
• Način povezivanja ovise o vašem pametnom telefonu.
• Kada je povezivanje dovršeno, na zaslonu se prikazuje poruka koja označava da je
pametni telefon spojen.
(Nakon ove radnje možda će trebati određeno vrijeme za završetak povezivanja.)
Ako se koristite uređajem iOS
1
2
Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavki na pametnom telefonu.
Odaberite SSID prikazan na zaslonu fotoaparata.
3
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
• Zaslon za potvrdu povezivanja prikazuje se na fotoaparatu. Odaberite [Yes] (Da).
(Samo kada se povezujete po prvi put)
295
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Ako se koristite uređajem Android
1
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
• Ako se pojavi poruka u kojoj piše da je u tijeku pretraga fotoaparata, zatvorite je.
• Kada je pametni telefon povezan na bežičnu pristupnu točku, može proći duže
vrijeme dok se poruka ne prikaže.
2
3
Odaberite [Wi-Fi].
Odaberite SSID prikazan na zaslonu fotoaparata.
• Zaslon za potvrdu povezivanja prikazuje se na fotoaparatu. Odaberite [Yes] (Da).
(Samo kada se povezujete po prvi put)
 Povezivanje s pomoću lozinke
Kada je opcija [Wi-Fi Password] (Lozinka za Wi-Fi) postavljena na [ON] (Uklj.), možete
skenirati QR-kod ili ručno unijeti lozinku za uspostavljanje veze. Bilo kojim od ova dva
koraka povećat će se sigurnost.
• Za skeniranje QR-koda s pomoću aplikacije “Image App” na uređaju iOS potreban je iOS 7.0
ili noviji.
Priprema
(Na fotoaparatu)
• Postavite [Wi-Fi Password] (Lozinka za
Wi-Fi) na [OFF] (Isklj.). (337. str.)
1
(Na pametnom telefonu)
• Prethodno instalirajte aplikaciju “Image
App”. (294. str.)
Odaberite izbornik na fotoaparatu. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Remote Shooting & View]
(Udaljeno snimanje i pregled)
2
• Prikazuju se podaci (QR-kod, SSID i lozinka) potrebni za povezivanje pametnog telefona
s uređajem.
• Podaci se mogu prikazati i pritiskom na [Wi-Fi] na fotoaparatu.
Upravljajte pametnim telefonom.
• Način povezivanja ovise o vašem pametnom telefonu.
Ako se koristite uređajem iOS
Povezivanje skeniranjem QR-koda
(Ako ponovno povezujete fotoaparat, koraci od 1 do 5 nisu potrebni)
1
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
2
Odaberite [QR code] (QR-kod), a zatim odaberite [OK] (U redu).
• Kada je pametni telefon povezan na bežičnu pristupnu točku, može proći duže
vrijeme dok se ne prikaže [QR code] (QR-kod).
296
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
3
S pomoću aplikacije “Image App” skenirajte QR-kod
prikazan na zaslonu fotoaparata.
• Ako pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) na
fotoaparatu, QR-kod će se uvećati. Ako je teško očitati
QR-kod, uvećajte ga.
a SSID i lozinka
b QR-kod
4
Postavite profil.
• Prikazat će se poruka na pregledniku.
• Ako je pametni telefon zaštićen lozinkom, unesite lozinku da biste otključali
pametni telefon.
5
6
Pritisnite početni gumb da biste zatvorili preglednik.
Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavki na pametnom telefonu.
7
Odaberite SSID prikazan na zaslonu fotoaparata.
8
Vratite se na početni zaslon i pokrenite aplikaciju “Image
App”. (294. str.)
Povezivanje s pomoću SSID-a i lozinke
1 Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavki na pametnom telefonu.
2
Odaberite SSID prikazan na zaslonu fotoaparata.
3
Unesite lozinku prikazanu na zaslonu fotoaparata.
(Samo kada se povezujete po prvi put)
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
4
297
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Ako se koristite uređajem Android
Povezivanje skeniranjem QR-koda
1 Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
2
Odaberite [QR code] (QR-kod)
• Kada je pametni telefon povezan na bežičnu pristupnu točku, može proći duže
vrijeme dok se ne prikaže [QR code] (QR-kod).
3
S pomoću aplikacije “Image App” skenirajte QRkod prikazan na zaslonu fotoaparata.
• Ako pritisnete [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) na
fotoaparatu, QR-kod će se uvećati. Ako je teško
očitati QR-kod, uvećajte ga.
Povezivanje s pomoću SSID-a i lozinke
1 Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
• Ako se pojavi poruka u kojoj piše da je u tijeku pretraga fotoaparata, zatvorite je.
• Kada je pametni telefon povezan na bežičnu pristupnu točku, može proći duže
vrijeme dok se poruka ne prikaže.
2
3
Odaberite [Wi-Fi].
Odaberite SSID prikazan na zaslonu fotoaparata.
4
Unesite lozinku prikazanu na zaslonu fotoaparata.
(Samo kada se povezujete po prvi put)
• Ispravnost lozinke možete provjeravati tijekom unosa ako na pametnom telefonu
označite stavku za prikaz lozinke.
298
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
 Promjena načina povezivanja
Da biste promijenili način povezivanja, slijedite korake u
nastavku:
(Kada je veza uspostavljena s pomoću opcije [Wi-Fi] u
izborniku [Setup] (Postavljanje))
Pritisnite [DISP.] (Prikaz)
(Kada je veza uspostavljena pritiskom na [Wi-Fi])
[MENU] > gumb [DISP.] (Prikaz) > [New Connection]
(Nova veza) > [Remote Shooting & View] (Udaljeno
snimanje i pregled) > gumb [DISP.] (Prikaz)
Povezivanje putem bežične pristupne točke ([Via Network] (Mrežom)):
Na fotoaparatu
1
Odaberite [Via Network] (Mrežom).
• Da biste povezali fotoaparat na bežičnu pristupnu točku, slijedite postupak povezivanja
opisan na 329. str.
Na pametnom telefonu
2
3
4
Uključite funkciju Wi-Fi.
Spojite pametni telefon na bežičnu pristupnu točku na koju je spojen fotoaparat.
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
Izravno povezivanje fotoaparata i pametnog telefona ([Direct] (Izravno)):
Na fotoaparatu
1

Odaberite [Direct] (Izravno).
• Odaberite [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza) ili [WPS Connection] (WPS-veza) i slijedite
postupak povezivanja opisan na 331. str. da biste fotoaparat povezali s pametnim
telefonom.
WPS je funkcija koja omogućava jednostavno uspostavljanje veze s bežičnim LANuređajem i podešavanje postavki povezanih sa sigurnošću. Informaciju o tome podržava li
pametni telefon navedenu funkciju potražite u njegovim uputama za uporabu.
Na pametnom telefonu
2
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
299
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
 Prekid veze
Nakon uporabe prekinite vezu s pametnim telefonom.
1
Odaberite izbornik na fotoaparatu. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [Yes] (Da)
2
• Vezu možete prekinuti i pritiskom gumba [Wi-Fi] na fotoaparatu. (292. str.)
Na pametnom telefonu zatvorite aplikaciju “Image App”.
(Ako se koristite uređajem iOS)
Na zaslonu aplikacije “Image App” pritisnite gumb za povratak na početni zaslon da
biste zatvorili aplikaciju.
(Ako se koristite uređajem Android)
Na zaslonu aplikacije “Image App” dvaput pritisnite gumb za povratak da biste
zatvorili aplikaciju.
Snimanje fotografija uz pomoć pametnog telefona/tableta (udaljeno snimanje)
1
2
Povežite se s pametnim telefonom. (295. str.)
Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [
2 Snimite sliku.
].
• Snimljene fotografije spremaju se na fotoaparat.
• Neke postavke nisu dostupne.
• Prilikom snimanja s pomoću funkcije Prije snimanja u
nizu 4K na pametnom telefonu, prekinite vezu tek
nakon prebacivanja na funkciju Snimanje u nizu
] na fotoaparatu.
4K pritiskom na [
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U sljedećim slučajevima udaljeno snimanje nije dostupno:
– u načinu panoramskog snimanja
– kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada je [Snap Movie] (Kratki film) postavljen na [ON] (Uklj.)
 Snimanje fotografija tijekom skakanja
Kada držite pametni telefon i skačete, zatvarač fotoaparata
može se automatski otpustiti kada telefon prepozna najvišu
točku skoka. Ova je funkcija praktična za snimanje fotografija
tijekom skakanja.
Upravljajte pametnim telefonom.
]>[
] > Odaberite osjetljivost.
[
• Na zaslonu za udaljeno snimanje pametnog telefona
prikazat će se [ ].
• Preporučujemo snimanje probnih fotografija kako biste odredili kut fotoaparat i jačinu skoka
te primijenili željene prilagodbe.
• Detalje potražite u odjeljku za pomoć u izborniku aplikacije “Image App”.
300
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Reprodukcija fotografija na fotoaparatu
1
2
Povežite se s pametnim telefonom.
(295. str.)
Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [ ].
• Možete prebacivati fotografije za
prikaz odabirom ikone ( ) u gornjem
lijevom dijelu zaslona. Za prikaz slika
pohranjenih na fotoaparatu odaberite
[LUMIX].
a
2
Dodirnite sliku da biste je povećali.
Spremanje fotografija pohranjenih na fotoaparatu
1
2
Povežite se s pametnim telefonom.
(295. str.)
Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [ ].
• Možete prebacivati fotografije za
prikaz odabirom ikone ( ) u
gornjem lijevom dijelu zaslona.
Za prikaz slika pohranjenih na
fotoaparatu odaberite [LUMIX].
a
2
Dodirnite i držite sliku te je povucite
da biste je spremili.
• Funkcija se može dodijeliti na vrhu, dnu,
lijevo ili desno, ovisno o vašim potrebama.
• Fotografije formata RAW, videozapisi formata
AVCHD, videozapisi formata MP4 s kvalitetom snimanja ([Rec Quality]) veličine [4K] te
datoteke s fotografijama 4K snimljenima u nizu ne mogu se spremiti.
• 3D-fotografije (format MPO) spremit će se kao 2D-fotografije (JPEG format).
301
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika s fotoaparata na društvenu mrežu
1
2
Povežite se s pametnim telefonom.
(295. str.)
Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [ ].
• Možete prebacivati fotografije za
prikaz odabirom ikone ( ) u gornjem
lijevom dijelu zaslona. Za prikaz slika
pohranjenih na fotoaparatu odaberite
[LUMIX].
a
2
Dodirnite i držite fotografiju te je
povucite da biste je poslali na
društvenu mrežu itd.
• Fotografija je poslana na web-uslugu
kao što je društvena mreža.
• Funkcija se može dodijeliti na vrhu, dnu, lijevo ili
desno, ovisno o vašim potrebama.
Dodavanje podataka o lokaciji s pametnog telefona/tableta slikama pohranjenima
na fotoaparatu
Možete slati podatke o lokaciji koje pribavite s pomoću pametnog telefona na fotoaparat.
Nakon slanja podataka možete ih zabilježiti na slike pohranjene u fotoaparatu.
• Nakon što pošaljete podatke o lokaciji na fotoaparat također ih možete bilježiti na fotografije
izvođenjem funkcije [Location Logging] (Bilježenje lokacije) (270. str.) u izborniku [Playback]
(Reprodukcija).
GPS
GPS
1
2
3
4
Započnite snimanje podataka o lokaciji
Započnite snimanje slika
Završite snimanje podataka o lokaciji
Slanje i bilježenje podataka o lokaciji
• Podaci o lokaciji razlikuju se od vremena bilježenja snimke. Imajte sljedeće točke na umu:
– postavite postavku [Home] (Domaća zona) na fotoaparatu u izborniku [World Time]
(Svjetsko vrijeme) na svoju regiju.
– kada počnete bilježiti podatke o lokaciji svojim pametnim telefonom, ne mijenjajte
postavku [Home] (Domaća zona) na fotoaparatu u izborniku [World Time] (Svjetsko
vrijeme).
• Podaci o lokaciji ne mogu se zapisivati na slike koje su snimljene dok sat nije bio postavljen.
302
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
 Upravljajte pametnim telefonom
1
2
3
4
Povežite se s pametnim telefonom. (295. str.)
Odaberite [ ].
Odaberite [Geotagging] (Dodavanje geooznaka).
Odaberite ikonu.
Pokretanje/zaustavljanje bilježenja podataka o lokaciji.
• Baterija pametnog telefona brže se prazni dok se bilježe podaci o lokaciji.
Zaustavite bilježenje podataka o lokacija kada ono nije potrebno.
Slanje i bilježenje podataka o lokaciji.
• Slijedite poruke na zaslonu za uporabu pametnog telefona.
].
• Slike s podacima o lokaciji označene su s [
• Mjere opreza prilikom uporabe:
Obavezno obratite pozornost na privatnost, prava i sl. objekta kada
upotrebljavate ovu funkciju. Upotrebljavajte je na vlastitu odgovornost.
• Na pametnom telefonu možete postaviti interval pribavljanja podataka o lokaciji i provjeriti
status prijenosa podataka o lokaciji.
Detalje potražite u poglavlju [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App”.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Podaci o lokaciji ne mogu se zabilježiti na sljedeće slike ili u sljedećim slučajevima:
– slike snimljene nakon slanja podataka o lokaciji na fotoaparat
– videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD]
– slike na kojima su već zabilježeni podaci o lokaciji
– slike zaštićene funkcijom [Protect] (Zaštita)
– kada na kartici nema dovoljno prostora
– kada je prekidač za zaštitu od pisanja na kartici postavljen u položaj [LOCK] (Zaklj.)
– slike snimljene drugim uređajima
303
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Spajanje videozapisa snimljenih načinom kratkih filmova prema
vlastitim postavkama na pametnom telefonu/tabletu
Uz pomoć pametnog telefona možete spojiti videozapise snimljene s funkcijom fotoaparata
[Snap Movie] (Kratki film) (251. str.). Glazba se može dodati videozapisima koji će se spojiti.
Pored toga, možete spremiti spojeni videozapis ili ga poslati na web-uslugu.
A Web-usluga
1 Snimite videozapise s funkcijom [Snap Movie] (Kratki film).
2 Pošaljite snimljene videozapise.
3 Uredite videozapise.
4 a: Spojite videozapise, spremite spojeni videozapis i pošaljite ga na web-uslugu.
b: Spojite videozapise i spremite spojeni videozapis.
 Spajanje videozapisa upravljanjem pametnim telefonom
1
2
Povežite se s pametnim telefonom. (295. str.)
Upravljajte pametnim telefonom.
1
2
Odaberite [ ].
Odaberite [Snap Movie] (Kratki film).
• Odabrat će se videozapisi snimani u funkciji [Snap Movie] (Kratki film) s nedavnim
datumima snimanja te automatski poslati na pametni telefon.
• Kada videozapisi s nedavnim datumima snimanja nisu dostupni, prikazat će se
zaslon koji vam omogućuje odabir videozapisa. Odaberite videozapise i pošaljite ih.
3
Uredite videozapise.
• Upravljajte pametnim telefonom da biste uređivali videozapise, tako da im
promijenite redoslijed, izbrišete one koji su nepotrebni ili im dodate glazbu.
• Možete spojiti uređene videozapise i spremiti spojenu datoteku na pametni telefon ili
je učitati na web-uslugu.
• Pročitajte odjeljak [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App” za ostale
detalje o radu.
• Funkcija [Snap Movie] (Kratki film) aplikacije “Image App” zahtijeva pametni telefon koji
podržava operacijski sustav Android 4.3 ili noviji.
• iPhone4 i iPod touch (4. generacije) ne podržavaju [Snap Movie] (Kratki film) aplikacije
“Image App”.
• Pametni telefon možda neće moći reproducirati i spremati videozapise vrste [Snap Movie]
(Kratki film) snimljene drugim uređajem.
304
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika na pametni telefon/tablet s pomoću fotoaparata
 Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
4K snimljen u nizu
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording] (Slanje slika tijekom snimanja))

—
—
—
—
—
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))

—

—
—
—
Osim snimljenih videozapisa čija je veličina postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na 334. str.

Priprema
• Prethodno instalirajte aplikaciju “Image App”. (294. str.)
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
306. str.
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera] (Slanje
slika spremljenih na fotoaparatu))
307. str.
305
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja) > [Smartphone] (Pametni telefon)
2
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (328. str.)
Na pametnom telefonu
Kada se povezujete s [Via Network] (Mrežom):
1
2
3
Uključite funkciju Wi-Fi.
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti i postavite.
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
Kada se povezujete s [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza) ili [WPS Connection]
(WPS-veza) u [Direct] (Izravno):
1
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
Kada se povezujete s [Manual Connection] (Ručno povezivanje) u [Direct] (Izravno):
1
2
3
Uključite funkciju Wi-Fi.
Odaberite SSID koji odgovara onom prikazanom na zaslonu ovog uređaja.
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
3
4
Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
5
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
• Fotografije se šalju automatski nakon snimanja.
• Da biste prekinuli vezu, slijedite korake u nastavku:
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [Yes] (Da)
• Pritiskom na [Wi-Fi] možete prekinuti vezu ili promijeniti postavke za slanje. (292. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
306
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi)
> [New Connection] (Nova veza) > [Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [Smartphone] (Pametni telefon)
2
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (328. str.)
Na pametnom telefonu
Kada se povezujete s [Via Network] (Mrežom):
1
2
3
Uključite funkciju Wi-Fi.
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti i postavite.
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
Kada se povezujete s [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza) ili [WPS Connection]
(WPS-veza) u [Direct] (Izravno):
1
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
Kada se povezujete s [Manual Connection] (Ručno povezivanje) u [Direct] (Izravno):
1
2
3
Uključite funkciju Wi-Fi.
Odaberite SSID koji odgovara onom prikazanom na zaslonu ovog uređaja.
Pokrenite aplikaciju “Image App”. (294. str.)
3
4
Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
5
Odaberite [Single Select] (Odabir jedne fotografije) ili [Multi Select] (Odabir više
fotografija).
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi).
Postavka [Multi Select] (Odabir više fotografija)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2
Odaberite [OK] (U redu).
• Ograničen je broj fotografija koje se mogu slati uz
pomoć opcije [Multi Select] (Odabir više fotografija).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavke za slanje na zaslonu koji se prikaže nakon što se pošalje
slika, pritisnite [DISP.] (Prikaz). Da biste prekinuli vezu, odaberite [Exit] (Izlaz).
307
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Prikaz fotografija na TV-prijamniku
Fotografije možete prikazati na TV-prijamniku koji
podržava funkciju Digital Media Renderer (DMR)
standarda DLNA.
Priprema
Postavite TV-prijamnik na način rada DLNA u tijeku.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi) >
[New Connection] (Nova veza) > [Playback on TV] (Reprodukcija na TV-prijamniku)
2
3
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (328. str.)
Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
4
Snimajte ili reproducirajte fotografije na uređaju.
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon.
• Da biste prekinuli vezu, slijedite korake u nastavku:
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi) >
[Yes] (Da)
(Vezu možete prekinuti i pritiskom na [Wi-Fi]. (292. str.))
• Ako prikazujete fotografije uz pomoć funkcije Wi-Fi, one se ne mogu reproducirati pri
razlučivosti 4K. Da biste ih reproducirali pri razlučivosti 4K, povežite fotoaparat i TVprijamnik uz pomoć HDMI-mikrokabela. (341. str.)
• Kada je na uređaj spojen TV-prijamnik, zaslon TV-prijamnika može se privremeno vratiti u
stanje prije povezivanja. Slike se ponovno prikazuju kada ih snimate ili reproducirate.
• Isključene su funkcije [Effect] (Efekt) i [Sound] (Zvuk) prikaza u nizu.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• videozapisi i datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu ne mogu se reproducirati.
• tijekom indeksne/kalendarske reprodukcije fotografije koje se prikazuju na zaslonu uređaja
ne prikazuju se na TV-prijamniku.
308
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Bežični ispis
Možete slati slike na kompatibilni pisač i bežično
ih ispisivati.
 Načini slanja i slike koje se mogu slati
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
4K snimljen u nizu
3D

—
—
—
—
—
• Neke slike možda se neće moći poslati, ovisno o uređaju.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na 334. str.
Priprema
Da biste bežično ispisali snimljene fotografije, morate upotrijebiti pisač koji podržava
PictBridge (bežični LAN).
 U skladu sa standardom DPS over IP (DPS putem IP-a).
• Detalje o PictBridge pisaču (kompatibilnom s bežičnim LAN-om) zatražite od tvrtke
proizvođača.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [Printer] (Pisač)
2
3
4
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (328. str.)
Odaberite pisač na koji se želite spojiti.
Odaberite fotografije i zatim počnite s ispisom.
• Postupak odabira fotografija isti je kao i postupak kada je spojen USB-kabel.
Detalje potražite na 353. str.
]. (Vezu možete prekinuti i pritiskom na [Wi-Fi].
• Da biste prekinuli vezu, pritisnite [
(292. str.))
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• videozapisi i datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu ne mogu se ispisati.
309
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika na AV-uređaj
Fotografije i videozapise možete slati na AV-uređaje u svom domu (odredišni AV-uređaji).
a
Bežična pristupna točka
b
Odredišni AV-uređaj
 Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
4K snimljen u nizu
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording] (Slanje slika tijekom snimanja))

—
—
—
—

Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))

—
—
—
—

• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na 334. str.
Priprema
Prilikom slanja fotografija na AV-uređaje postavite uređaj u način rada DLNA u tijeku.
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
311. str.
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera] (Slanje
slika spremljenih na fotoaparatu))
311. str.
310
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja) > [AV device] (AV-uređaj)
2
3
4
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (328. str.)
Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
5
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
• Da biste prekinuli vezu, slijedite korake u nastavku:
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi) > [Yes]
(Da)
• Pritiskom na [Wi-Fi] možete prekinuti vezu ili promijeniti postavke za slanje. (292. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [AV device] (AV-uređaj)
2
3
4
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (328. str.)
Odaberite uređaj s kojim se želite spojiti.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
5
Odaberite [Single Select] (Odabir jedne fotografije) ili [Multi Select] (Odabir više
fotografija).
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi).
Postavka [Multi Select] (Odabir više fotografija)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2
Odaberite [OK] (U redu).
• Ograničen je broj fotografija koje se mogu slati uz
pomoć opcije [Multi Select] (Odabir više fotografija).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavke za slanje na zaslonu koji se prikaže nakon što se pošalje
slika, pritisnite [DISP.] (Prikaz). Da biste prekinuli vezu, odaberite [Exit] (Izlaz).
311
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika na računalo
Fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem
možete slati na računalo.
 Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
4K snimljen u nizu
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording] (Slanje slika tijekom snimanja))


—
—
—

Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the
Camera]) (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))







Videozapis snimljen u formatu [AVCHD] može se slati na [PC] (Računalo) ako je veličina
datoteke 4 GB ili manja. Ne može se slati ako je veličina veća od 4 GB.
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na 334. str.
Priprema
(Na fotoaparatu)
• Ako je postavka radne grupe odredišnog
računala promijenjena iz standardne,
morate promijeniti i postavku ovoga
uređaja u opciji [PC Connection] (Veza s
računalom). (337. str.)
(Na računalu)
• Uključite računalo.
• Pripremite mape za preuzimanje slika na
računalu prije slanja fotografija računalu.
(313. str.)
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
314. str.
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera] (Slanje
slika spremljenih na fotoaparatu))
315. str.
312
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Stvaranje odredišne mape
• Stvorite korisnički račun za računalo [naziv računa (do 254 znaka) i lozinka (do 32 znaka)]
koji se sastoji od alfanumeričkih znakova. Pokušaj stvaranja odredišne mape može biti
neuspješan ako račun sadrži znakove koji nisu alfanumerički.
 Korištenje softverom “PHOTOfunSTUDIO”
1
Instalirajte softver “PHOTOfunSTUDIO” na računalo.
2
Stvorite mapu u koju će se primati slike iz programa “PHOTOfunSTUDIO”.
• Detalje o potrebnom hardveru i instalaciji potražite u poglavlju “Isporučeni softver”
(346. str.).
• Da bi se mapa automatski stvorila, odaberite [Auto-create] (Auto. stvaranje). Da biste
odabrali mapu, stvorite novu mapu ili postavite lozinku mape i odaberite [Create
manually] (Ručno stvaranje).
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera “PHOTOfunSTUDIO” (u PDF-formatu).
 Bez korištenja softverom “PHOTOfunSTUDIO”
(za Windows)
Podržani operacijski sustavi: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Primjer: Windows 7
1 Odaberite mapu koju želite upotrebljavati kao odredišnu i zatim kliknite desnom
tipkom miša.
2 Odaberite [Properties] (Svojstva) te omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Pomoć operacijskog sustava.
(Za Mac)
Podržani operacijski sustavi: OS X v10.5 do v10.10
Primjer: OS X v10.8
1 Odaberite mapu koju namjeravate upotrebljavati za primanje, a potom kliknite
na stavke sljedećim redoslijedom.
[File] (Datoteka) > [Get Info] (Preuzmi podatke)
2 Omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Pomoć operacijskog sustava.
313
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja) > [PC] (Računalo)
2
3
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (328. str.)
Odaberite računalo na koje se želite spojiti.
4
5
Odaberite mapu koju želite poslati.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
6
• Kada računalo na koje se želite spojiti nije prikazano, odaberite [Manual Input] (Ručni
unos) i unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
Snimite fotografije.
• Da biste prekinuli vezu, slijedite korake u nastavku:
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi) > [Yes]
(Da)
• Pritiskom na [Wi-Fi] možete prekinuti vezu ili promijeniti postavke za slanje. (292. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
314
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [PC] (Računalo)
2
3
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (328. str.)
Odaberite računalo na koje se želite spojiti.
4
5
Odaberite mapu koju želite poslati.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
6
• Kada računalo na koje se želite spojiti nije prikazano, odaberite [Manual Input] (Ručni
unos) i unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
Odaberite [Single Select] (Odabir jedne fotografije) ili [Multi Select] (Odabir više
fotografija).
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi).
Postavka [Multi Select] (Odabir više fotografija)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2
Odaberite [OK] (U redu).
• Ograničen je broj fotografija koje se mogu slati uz
pomoć opcije [Multi Select] (Odabir više fotografija).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavke za slanje na zaslonu koji se prikaže nakon što se pošalje
slika, pritisnite [DISP.] (Prikaz). Da biste prekinuli vezu, odaberite [Exit] (Izlaz).
• U označenoj mapi stvaraju se mape poredane po datumu slanja, a slike se spremaju u te
mape.
• Ako se pojavi zaslon za upis korisničkog računa i lozinke, unesite podatke koje ste postavili
na računalu.
• Kada naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple) sadrži razmak (praznine)
itd., možda neće biti ispravno prepoznat.
Ako pokušaj povezivanja bude neuspješan, preporučujemo promjenu naziva računala (ili
NetBIOS naziva) na naziv koji se sastoji samo od alfanumeričkih znakova, s maksimalno 15
znakova.
315
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Uporaba web-usluga
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže itd. s pomoću usluge “LUMIX
CLUB”.
Postavljanjem automatskog prijenosa fotografija i videozapisa na sinkronizaciju
u oblaku, prenesene fotografije ili videozapise možete primati na računalu ili pametnom
telefonu.
a
Bežična pristupna točka
b
Web-usluga
c
Sinkronizacija u oblaku
Priprema
Da biste slali slike na web-uslugu ili u mapu u oblaku, morate se prijaviti u “LUMIX
CLUB” (323. str.).
Da biste slali slike na web-uslugu, trebate se prijaviti na web-uslugu.
Slanje slika na web-uslugu
317. str.
Slanje slika na uslugu [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku)
321. str.
316
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika na web-uslugu
 Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
4K snimljen u nizu
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording] (Slanje slika tijekom snimanja))

—
—
—
—

Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))

—

—
—

Osim snimljenih videozapisa čija je veličina postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite na web-usluzi.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na 334. str.

Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
318. str.
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera] (Slanje
slika spremljenih na fotoaparatu))
319. str.
• Slike poslane na web-uslugu ne mogu se prikazati ili brisati s pomoću ovog fotoaparata.
Provjerite slike pristupanjem web-usluzi s pomoću pametnog telefona ili računala.
• Ako je slanje slika neuspješno, e-pošta s izvješćem o vrsti pogreške poslat će se na adresu
e-pošte memoriranu u opciji “LUMIX CLUB”.
• Fotografije mogu sadržavati osobne podatke koji otkrivaju identitet pojedinca, kao
što su naslov fotografije, vrijeme i datum snimanja te mjesto na kojemu je fotografija
snimljena. Provjerite te podatke prije slanja slike na web-usluge.
• Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog dijeljenja, gubitka itd. slika
poslanih na web-usluge.
• Prilikom slanja slika na web-usluge, nemojte ih brisati s fotoaparata, čak i ako je slanje
dovršeno, prije nego što provjerite jesu li pravilno poslane na web-uslugu. Tvrtka
Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog brisanja slika spremljenih na ovom
uređaju.
317
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Registriranje web-usluga
Kada šaljete slike na web-usluge, web-usluga koja se upotrebljava mora biti prijavljena na
usluzi “LUMIX CLUB”. (323. str.)
• Kompatibilne web-usluge potražite pod “Najčešća pitanja/Kontakt” na sljedećem webmjestu.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Priprema:
Stvorite račun na web-usluzi kojom se želite koristiti, a podaci za korisničku prijavu neka
budu uvijek dostupni.
1
2
3
4
Povežite se na web-mjesto “LUMIX CLUB” s pomoću pametnog telefona ili
računala.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Unesite ID i lozinku za prijavu u “LUMIX CLUB” i prijavite se na uslugu. (323. str.)
Registrirajte svoju adresu e-pošte.
Odaberite web-uslugu koja će se upotrebljavati i memorirajte je.
• Slijedite upute na zaslonu da biste memorirali uslugu.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja) > [Web service] (Web-usluga)
2
3
4
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i povežite se. (328. str.)
Odaberite web-uslugu.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
5
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
• Da biste prekinuli vezu, slijedite korake u nastavku:
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi) > [Yes]
(Da)
• Pritiskom na [Wi-Fi] možete prekinuti vezu ili promijeniti postavke za slanje. (292. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
318
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi)
> [New Connection] (Nova veza) > [Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [Web service] (Web-usluga)
2
3
4
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i povežite se. (328. str.)
Odaberite web-uslugu.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
5
Odaberite [Single Select] (Odabir jedne fotografije) ili [Multi Select] (Odabir više
fotografija).
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi).
Postavka [Multi Select] (Odabir više fotografija)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2
Odaberite [OK] (U redu).
• Ograničen je broj fotografija koje se mogu slati uz
pomoć opcije [Multi Select] (Odabir više fotografija).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavke za slanje na zaslonu koji se prikaže nakon što se pošalje
slika, pritisnite [DISP.] (Prikaz). Da biste prekinuli vezu, odaberite [Exit] (Izlaz).
319
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
 Slanje slika s fotoaparata na web-uslugu s pomoću jednostavnih radnji
Kada pošaljete sliku, možete poslati ostale slike na web-uslugu s jednostavnim radnjama
nalik pametnom telefonu u okruženju gdje je dostupna veza s bežičnom pristupnom
točkom.
(U uputama u nastavku pretpostavlja se da ste već registrirani u “LUMIX CLUB” i da
fotoaparat ima zabilježenu vezu s bežičnom pristupnom točkom.)
1 Prikažite sliku.
2 Pritisnite .
(Kad se odaberu fotografije iz grupe, odaberite
[Upload (Wi-Fi)] (Prenesi (Wi-Fi).)
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
(Kad se odaberu fotografije iz grupe, dodirnite [
odaberite [Upload(Wi-Fi)] (Prenesi (Wi-Fi).)
3
4
5
].
]i
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu.
Odaberite web-uslugu.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Fotoaparat će se spojiti s prethodno povezanom bežičnom pristupnom točkom i poslat
će fotografiju na web-uslugu.
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
• 4 i 5 korak nisu potrebni kada nastavite sa slanjem druge slike.
Slika će se poslati na istu web-uslugu s istim postavkama za slanje.
Da biste prekinuli vezu, pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) ili napustite zaslon za
reprodukciju s pomoću drugih kontrola. Vezu možete prekinuti i pritiskom na [Wi-Fi].
(292. str.)
Promjena postavki za slanje slika ili za web-uslugu
Prekinite Wi-Fi vezu i ponovno slijedite korake počevši od 1.
• Postavke za slanje možete promijeniti i pritiskom na [Wi-Fi] dok se upotrebljava Wi-Fi veza.
(292. str.)
• Ako fotoaparat nema zabilježenu vezu na bežičnu pristupnu točku koja je dostupna,
prikazuje se zaslon kojim se od vas traži da odaberete način povezivanja. Odaberite način
povezivanja i povežite fotoaparat na bežičnu pristupnu točku. (329. str.)
• Ako niste registrirani u “LUMIX CLUB”, prikazuje se zaslon kojim se od vas traži da
preuzmete novi ID za prijavu. Preuzmite ID za prijavu i postavite lozinku. (323. str.)
• Kada se fotografije iz grupe neprestano prikazuju, poslat će se sve fotografije u grupi. Kada
se fotografije iz grupe prikazuju jedna po jedna, poslat će se fotografija koja se trenutačno
prikazuje.
320
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika na uslugu [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku)
 Korištenje funkcijom [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) (od svibnja
2015.)
Priprema
Da biste poslali sliku u mapu u oblaku, morate se prijaviti u “LUMIX CLUB” (323. str.) i
konfigurirati postavke usluge sinkronizacije u oblaku.
Na računalu upotrijebite “PHOTOfunSTUDIO” za postavljanje postavki sinkronizacije u
oblaku. Na pametnom telefonu upotrijebite “Image App” za njihovo postavljanje.
• Ako kao odredište fotografije postavite [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku),
poslane slike privremeno se spremaju u mapu u oblaku, a zatim se mogu sinkronizirati s
uređajem kojim se koristite, kao što je računalo ili pametni telefon.
• Mapa u oblaku sprema prenesene slike na 30 dana (do 1000 slika). Prenesene slike brišu
se automatski 30 dana nakon prijenosa. Nadalje, kada broj spremljenih slika premaši
1000, neke slike mogu se izbrisati, ovisno o postavci [Cloud Limit] (Ograničenje oblaka)
(336. str.), čak i manje od 30 dana nakon prijenosa.
• Kada je preuzimanje slika iz mape u oblaku na sve određene uređaje dovršeno, slike se
mogu izbrisati iz mape u oblaku čak i unutar 30 dana nakon prijenosa.
 Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
4K snimljen u nizu
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images
While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja))

—
—
—
—

Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored
in the Camera] (Slanje slika spremljenih na
fotoaparatu))

—

—
—

Osim snimljenih videozapisa čija je veličina postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na 334. str.

Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
322. str.
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera] (Slanje
slika spremljenih na fotoaparatu))
322. str.
321
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images While Recording]
(Slanje slika tijekom snimanja) > [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u
oblaku)
2
3
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i povežite se. (328. str.)
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
4
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
• Da biste prekinuli vezu, slijedite korake u nastavku:
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi) > [Yes]
(Da)
• Pritiskom na [Wi-Fi] možete prekinuti vezu ili promijeniti postavke za slanje. (292. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
Odaberite i pošaljite slike ([Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [New Connection] (Nova veza) > [Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku)
2
3
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i povežite se. (328. str.)
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
4
Odaberite [Single Select] (Odabir jedne fotografije) ili [Multi Select] (Odabir više
fotografija).
• Da biste promijenili postavku za slanje, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (336. str.)
Postavka [Single Select] (Odabir jedne fotografije)
Odaberite fotografiju.
Odaberite [Set] (Postavi).
1
2
Postavka [Multi Select] (Odabir više fotografija)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2
Odaberite [OK] (U redu).
• Ograničen je broj fotografija koje se mogu slati uz
pomoć opcije [Multi Select] (Odabir više fotografija).
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavke za slanje na zaslonu koji se prikaže nakon što se pošalje
slika, pritisnite [DISP.] (Prikaz). Da biste prekinuli vezu, odaberite [Exit] (Izlaz).
322
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Prijava na uslugu “LUMIX CLUB”
Usluga [LUMIX CLUB]
Besplatno preuzmite ID za prijavu u uslugu “LUMIX CLUB”.
Ako uređaj prijavite na uslugu “LUMIX CLUB”, možete sinkronizirati slike između uređaja
koje upotrebljavate ili prenijeti slike na web-usluge.
Koristite se uslugom “LUMIX CLUB” kada šaljete slike na web-usluge.
• Možete postaviti isti ID za prijavu u “LUMIX CLUB” za ovaj uređaj i pametni telefon. (326. str.)
Detalje potražite na web-mjestu usluge “LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Imajte na umu sljedeće:
• usluga može biti obustavljena zbog redovitog održavanja ili neočekivanih problema, a
sadržaji usluge mogu se mijenjati ili dodavati bez prethodne najave korisnicima.
• Usluga može biti u potpunosti ili djelomično prekinuta uz prethodnu obavijest u razumnom
roku.
Preuzimanje novog ID-a za prijavu ([New account] (Novi račun))
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] (Postavljanje
funkcije Wi-Fi) > [LUMIX CLUB]
2
Odaberite [Set/Add Account] (Postavljanje/
Dodavanje računa).
3
Odaberite [New account] (Novi račun).
• Spojite se na mrežu.
Prijeđite na sljedeću stranicu dodirom na [Next] (Dalje).
• Zaslon za potvrdu pojavljuje se ako je ID za prijavu već
primljen za fotoaparat. Odaberite [Yes] (Da) za dobivanje
novog ID-a za prijavu ili [No] (Ne) ako vam nije potreban
novi ID za prijavu.
4
Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i postavite.
• Detalje potražite na 329. str.
• Zaslon za postavljanje pojavit će se samo pri prvom postavljanju.
Kada postavite način povezivanja, on će se spremiti na ovom uređaju i upotrijebit će se
pri sljedećem povezivanju. Da biste promijenili bežičnu pristupnu točku na koju se želite
spojiti, pritisnite [DISP.] (Prikaz) i promijenite odredište povezivanja.
• Prijeđite na sljedeću stranicu dodirom na [Next] (Dalje).
323
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
5
6
7
Pročitajte uvjete korištenja usluge “LUMIX CLUB” i odaberite [Agree]
(Prihvaćam).
• Stranice mijenjate uz pomoć /.
• Prikaz možete povećati (2×) zakretanjem stražnjeg kotačića udesno.
• Uvećani prikaz možete ponovno postaviti na početnu veličinu (1×) zakretanjem stražnjeg
kotačića ulijevo.
• Možete pomaknuti položaj uvećanog prikaza uz pomoć ///.
] da biste poništili postupak prije dobivanja ID-a za prijavu.
• Pritisnite [
Unesite lozinku.
• Unesite bilo koju kombinaciju od 8 do 16 slova i brojki za lozinku.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na 82. str.
Provjerite ID za prijavu i odaberite [OK] (U redu).
• Obavezno zabilježite ID za prijavu i lozinku.
• ID za prijavu (12-znamenkasti broj) automatski će se
prikazati.
Prilikom prijave na uslugu “LUMIX CLUB” putem
računala, trebate samo unijeti brojeve.
• Nakon uspostave veze prikazuje se poruka.
Odaberite [OK] (U redu).
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
324
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Upotreba primljenog ID-a za prijavu/Provjera ili izmjena ID-a za prijavu
ili lozinke ([Set Login ID] (Postavljanje ID-a za prijavu))
Priprema:
Kada upotrebljavate primljeni ID za prijavu, provjerite ID i lozinku.
Da biste promijenili lozinku za “LUMIX CLUB” na fotoaparatu, pristupite web-mjestu
“LUMIX CLUB” uz pomoć pametnog telefona ili računala i unaprijed promijenite lozinku
za “LUMIX CLUB”.
• ID za prijavu i lozinka za “LUMIX CLUB” ne mogu se promijeniti na ovom uređaju.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] (Postavljanje
funkcije Wi-Fi) > [LUMIX CLUB]
2
3
4
5
Odaberite [Set/Add Account] (Postavljanje/Dodavanje računa).
Odaberite [Set Login ID] (Postavljanje ID-a za prijavu).
• Prikazuju se ID za prijavu i lozinka.
• Lozinka se prikazuje kao “ ”.
• Zatvorite izbornik ako samo provjeravate ID za prijavu.
Odaberite stavku koju želite promijeniti.
Unesite ID za prijavu ili lozinku.
• Detalje o unosu teksta potražite u poglavlju
“Unos teksta” (82. str.).
• Unesite novu lozinku koju ste stvorili na pametnom
telefonu ili računalu u fotoaparat. Ako se lozinka
razlikuje od one koju ste stvorili na pametnom telefonu
ili računalu, nećete moći slati slike.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
325
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona/
tableta
• Postavljanje istog ID-a za prijavu ovog uređaja i pametnog telefona prikladno je za slanje
slika s ovog uređaja na druge uređaje ili web-usluge.
Kada ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet dobije ID za prijavu:
1
2
Spojite uređaj na pametni telefon. (295. str.)
Iz izbornika aplikacije “Image App” postavite zajednički ID za
prijavu.
• ID-ovi za prijavu za uređaj i pametni telefon postaju isti.
• Nakon povezivanja fotoaparata s pametnim telefonom mogao bi se pojaviti zaslon za
postavljanje zajedničkog ID-a za prijavu kada se prikaže zaslon za reprodukciju. Zajednički
ID za prijavu možete postaviti i slijedeći upute na zaslonu.
• Ova radnja nije dostupna za [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza).
Kada ovaj uređaj i pametni telefon/tablet dobiju različite ID-ove za prijavu:
(Kada želite upotrijebiti ID za prijavu pametnog telefona da biste se prijavili s pomoću
ovog uređaja)
Promijenite ID za prijavu i lozinku ovog uređaja tako da odgovaraju onima dobivenima
za pametni telefon.
(Kada želite upotrijebiti ID za prijavu ovog uređaja da biste se prijavili s pomoću
pametnog telefona)
Promijenite ID za prijavu i lozinku pametnog telefona tako da odgovaraju onima
dobivenima za ovaj uređaj.
Provjera uvjeta korištenja uslugom “LUMIX CLUB”
Provjerite detalje ako su uvjeti korištenja ažurirani.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] (Postavljanje
funkcije Wi-Fi) > [LUMIX CLUB]
2
Odaberite [Terms of use] (Uvjeti korištenja).
• Fotoaparat će se spojiti na mrežu i prikazat će se uvjeti korištenja.
Zatvorite izbornik nakon provjere uvjeta korištenja.
326
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Brisanje ID-a za prijavu i računa na usluzi “LUMIX CLUB”
Izbrišite ID za prijavu iz fotoaparata kada ga predajete trećoj osobi ili ga odlažete.
Također možete izbrisati račun na usluzi “LUMIX CLUB”.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] (Postavljanje
funkcije Wi-Fi) > [LUMIX CLUB]
2
Odaberite [Delete account] (Brisanje računa).
3
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu brisanja ID-a za prijavu.
4
5
• Prikazuje se poruka. Odaberite [Next] (Dalje).
• Prikazuje se poruka. Odaberite [Next] (Dalje).
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu brisanja računa za “LUMIX CLUB”.
• Ako i dalje želite upotrebljavati ovu uslugu, odabirom [No] (Ne) izbrisat će se samo ID za
prijavu.
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
Odaberite [Next] (Dalje).
• ID za prijavu izbrisan je te se pokazuje poruka koja vas obavještava da je račun izbrisan.
Odaberite [OK] (U redu).
• Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
• Promjene i druge radnje povezane s ID-om za prijavu odnose se samo na ID za prijavu
dobiven za fotoaparat.
327
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Povezivanja
Ako ste odabrali [New Connection] (Nova veza), prvo odaberite funkciju Wi-Fi i odredište,
a zatim odaberite način povezivanja.
Ako ste odabrali [Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti) ili
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita), možete se povezati s
pomoću istih postavki za Wi-Fi vezu koje ste upotrebljavali ranije.
U ovom se odjeljku opisuju načini povezivanja.
• Upute o povezivanju s pomoću istih postavki koje su upotrijebljene ranije potražite na
332. str.
Kada se prikaže zaslon sličan onome u nastavku, odaberite način povezivanja.
• Primjer radnje za prikaz zaslona:
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi)
> [New Connection] (Nova veza) > [Send Images While Recording] (Slanje
slika tijekom snimanja) > [Smartphone] (Pametni telefon)
Bežična pristupna točka
[Via Network] (Mrežom)
Povezivanje putem bežične pristupne točke.
329. str.
[Direct] (Izravno)
Vaš se uređaj povezuje izravno s ovim uređajem.
331. str.
Uspostavljanje izravnog povezivanja praktično je kada niste kod kuće, na mjestima gdje
nisu dostupne bežične pristupne točke ili kada se privremeno povezujete s uređajem
kojim se obično koristite.
328
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Povezivanje na bežičnu pristupnu točku (putem mreže)
Možete odabrati način povezivanja s bežičnom pristupnom
točkom.

WPS predstavlja funkciju koja omogućuje jednostavno
konfiguriranje postavki koje se odnose na vezu i sigurnost
bežičnih LAN-uređaja.
Da biste provjerili je li bežična pristupna točka kojom se
koristite kompatibilna s WPS-om, podatke potražite u
uputama za uporabu bežične pristupne točke.
Bežična pristupna točka sa sigurnosnim gumbom koja je
kompatibilna sa standardom Wi-Fi Protected Setup™ i nosi oznaku
WPS.
npr.:
Pritisnite gumb za WPS na
[WPS (Push-Button)]
(WPS pritiskom na
gumb)
bežičnoj pristupnoj točki sve
dok se ne prebaci na način
rada WPS.
• Detalje potražite u uputama
za uporabu bežične pristupne
točke.
Spremite bežičnu pristupnu točku s PIN-om koja je kompatibilna
sa standardom Wi-Fi Protected Setup i nosi oznaku WPS.
1
[WPS (PIN code)] (WPS
PIN-om)
[From List] (S popisa)
2
3
Na zaslonu fotoaparata odaberite bežičnu pristupnu
točku na koju se spajate.
Unesite PIN prikazan na zaslonu fotoaparata u bežičnu
pristupnu točku.
Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi) na
fotoaparatu.
• Detalje potražite u uputama za uporabu bežične pristupne
točke.
Odaberite ovu opciju kada niste sigurni postoji li kompatibilnost s
WPS-om ili kada želite pretraživati i spojiti se na bežičnu pristupnu
točku.
• Detalje potražite na 330. str.
329
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Ako niste sigurni u kompatibilnost s WPS-om
(povezivanje s pomoću [From List] (S popisa))
Potražite dostupne bežične pristupne točke.
• Potvrdite kod za dekodiranje odabrane bežične pristupne točke ako je mrežna autorizacija
kodirana.
• Prilikom povezivanja s pomoću [Manual Input] (Ručni unos) potvrdite SSID, vrstu kodiranja i
kod za dekodiranje bežične pristupne točke kojom se koristite.
1
2
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se
povezujete.
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) ponovno će se pokrenuti
traženje bežične pristupne točke.
• Ako se ne pronađe nijedna bežična pristupna točka,
daljnje upute potražite u poglavlju “Povezivanje ručnim
unosom [Manual Input]” na 330. str.
(Ako je mrežna autorizacija kodirana)
Unesite kod za dekodiranje.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na 82. str.
 Povezivanje ručnim unosom [Manual Input]
1
2
3
4
Na zaslonu prikazanom u 1 koraku poglavlja “Ako niste sigurni u kompatibilnost
s WPS-om (povezivanje s pomoću [From List] (S popisa))”, odaberite [Manual
Input] (Ručni unos).
Unesite SSID bežične pristupne točke na koju se spajate, a zatim odaberite [Set]
(Postavi).
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na 82. str.
Odaberite vrstu mrežne autorizacije.
• Informacije o mrežnoj autorizaciji potražite u priručniku za uporabu bežične pristupne
točke.
Odaberite vrstu kodiranja.
• Postavke koje se mogu promijeniti mogu se razlikovati ovisno o postavkama za mrežnu
autorizaciju.
Vrsta mrežne
autorizacije
5
Vrste kodiranja koje je moguće postaviti
[WPA2-PSK]
[TKIP]/[AES]
[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Common Key]
(Zajednički kod)
[WEP]
[Open] (Otvoreno)
[No Encryption] (Bez kodiranja)/[WEP]
(Kada je odabrana je opcija koja nije [No Encryption] (Bez kodiranja))
Unesite kod za dekodiranje.
330
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
• Provjerite upute za uporabu i postavke bežične pristupne točke prilikom memoriranja
bežične pristupne točke.
• Ako se veza ne može uspostaviti, možda su radiovalovi bežične pristupne točke preslabi.
Detalje potražite u poglavlju “Prikaz poruka” (372. str.) i “Rješavanje problema” (387. str.).
• Ovisno o okruženju, brzina prijenosa između fotoaparata i bežične pristupne točke može
se smanjiti. Uz to, za uporabu možda neće biti dostupne sve bežične pristupne točke.
Izravno povezivanje fotoaparata i drugog uređaja (izravna veza)
Možete odabrati način povezivanja s uređajem kojim se
koristite.
Odaberite način povezivanja koji podržava vaš uređaj.
[Wi-Fi Direct] (Izravna
Wi-Fi veza)
1
2
3
Postavite uređaj na način Wi-Fi Direct™.
Na zaslonu fotoaparata odaberite [Wi-Fi Direct] (Izravna
Wi-Fi veza).
Na zaslonu fotoaparata odaberite uređaj s kojim se
želite povezati.
[WPS (Push-Button)] (WPS pritiskom na gumb)
1
[WPS Connection]
(WPS-veza)
2
Na fotoaparatu odaberite [WPS (Push-Button)] (WPS
pritiskom na gumb).
Postavite uređaj na način rada WPS.
• Možete duže čekati na povezivanje pritiskom na [DISP.]
(Prikaz) na ovom uređaju.
[WPS (PIN code)] (WPS PIN-om)
1 Na fotoaparatu odaberite [WPS (PIN code)] (WPS PINom).
2 Unesite PIN uređaja u fotoaparat.
[Manual Connection]
(Ručno povezivanje)
Unesite SSID i lozinku u uređaj.
SSID i lozinka prikazuju se na
zaslonu s prikazom povezivanja u
tijeku ovoga uređaja.
• Ako se odredište postavi na
[Smartphone] (Pametni telefon),
lozinka se ne prikazuje. Odaberite
SSID da biste uspostavili vezu.
(295. str.)
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja koji se povezuje.
331
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Brzo povezivanje s pomoću prethodno upotrijebljenih postavki ([Select
a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti)/[Select a
destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita))
U povijest se sprema zapis o upotrebi funkcije Wi-Fi. Zapise možete memorirati kao
favorite.
Povezivanjem iz povijesti ili favorita možete se jednostavno spojiti s pomoću prethodno
upotrijebljenih postavki.
Provjerite jesu li postavke Wi-Fi veze uređaja na koji se povezujete jednake onima koje su
ranije upotrijebljene.
• Ako su postavke uređaja na koji se povezujete promijenjene, povezivanje s uređajem možda
neće biti moguće.
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija Wi-Fi)
2
Odaberite [Select a destination from History]
(Odabir odredišta iz povijesti) ili [Select a
destination from Favorite] (Odabir odredišta
iz favorita).
[Select a destination from
History] (Odabir odredišta
iz povijesti)
[Select a destination
from Favorite] (Odabir
odredišta iz favorita)
3
Povezivanje s
prethodnim postavkama.
Povezivanje s
postavkama
memoriranim kao favoriti.
Odaberite stavku.
• Ako je uređaj s kojim se želite povezati (pametni telefon i
sl.) spojen na bežičnu pristupnu točku koja nije
fotoaparat, uređaj ne možete povezati s fotoaparatom s
pomoću funkcije [Direct] (Izravno). Promijenite postavke
Wi-Fi veze uređaja s kojim se želite povezati kako bi pristupna točka koja će se
upotrebljavati bila postavljena na fotoaparat.
Možete odabrati i [New Connection] (Nova veza) i ponovno povezati uređaje. (295. str.)
Memoriranje zapisa kao favorita
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti)
2
3
Odaberite povijest koju želite memorirati u favorite i zatim pritisnite .
Unesite naziv pod kojim ćete je memorirati.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na 82. str.
• Moguće je unijeti maksimalno 30 znakova. Dvobajtni znakovi tretiraju se kao dva znaka.
332
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Uređivanje povijesti memorirane u favorite
1
Odaberite izbornik. (63. str.)
2
3
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] (Funkcija
Wi-Fi) > [Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita)
Odaberite povijest favorita koju želite urediti i zatim pritisnite .
Odaberite stavku.
[Remove from Favorite]
(Uklanjanje iz favorita)
[Change the Order in
Favorite] (Promjena
redoslijeda u favoritima)
[Change the Registered
Name] (Promjena
memoriranog naziva)
—
Odaberite odredište.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos
Teksta” na 82. str.
• Moguće je unijeti maksimalno 30 znakova. Dvobajtni
znakovi tretiraju se kao dva znaka.
Spremite često upotrebljavane postavke Wi-Fi veze kao favorite
Ograničen je broj postavki koje se mogu spremiti u povijest.
Preporučujemo spremanje često upotrebljavanih postavki Wi-Fi veze na način da ih
memorirate kao favorite. (332. str.)
Provjera pojedinosti o povezivanju za zapis ili favorita
Ako pritisnete [DISP.] (Prikaz) kada odaberete stavku iz povijesti ili favorita, prikazat će
se pojedinosti o povezivanju.
• Izvršavanjem funkcije [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) briše se povijest i
sadržaj spremljen u [Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita).
• Pri povezivanju na mrežu na koju je spojeno mnogo računala s pomoću [Select a
destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti) ili [Select a destination from
Favorite] (Odabir odredišta iz favorita), pokušaj povezivanja mogao bi biti neuspješan jer će
se prepoznati prethodno spojeni uređaj.
Ako pokušaj povezivanja bude neuspješan, ponovno se spojite s pomoću [New
Connection] (Nova veza).
333
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Postavke za slanje slika
Pri slanju slika odaberite način slanja nakon odabira [New Connection] (Nova veza).
Nakon uspostave veze mogu se mijenjati i postavke za slanje, poput veličine slika koje će
se slati.
 Slike koje se mogu slati
Odredište
JPEG
RAW
MP41
AVCHD1, 2
4K snimljen u nizu
3D
[Smartphone] (Pametni telefon)

—
3
—
—
—
[PC] (Računalo)






[Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku)

—
3

—
—

[Web service] (Web-usluga)

—
3
—
—

[AV device] (AV-uređaj)

—
—
—
—

[Printer] (Pisač)1

—
—
—
—
—
1 Slanje s pomoću [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja) nije
dostupno.
2 Videozapis snimljen u formatu [AVCHD] može se slati na [PC] (Računalo) ako je veličina
datoteke 4 GB ili manja. Ne može se slati ako je veličina veća od 4 GB.
3 Osim snimljenih videozapisa čija je veličina postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Više informacija o reprodukciji fotografija potražite u priručniku opreme odredišta ili webusluge.
334
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Slanje slika tijekom snimanja
Fotografiju možete automatski poslati na određen uređaj svaki put kad se snimi.
• Budući da snimanje ima prednost na fotoaparatu, slanje može dulje trajati tijekom snimanja.
• Kada ste povezani pomoću [Send Images While Recording]
] se prikazuje na zaslonu
(Slanje slika tijekom snimanja), [
za snimanje, a [ ] se prikazuje tijekom slanja datoteka.
• Ako isključite uređaj ili prekinete Wi-Fi vezu prije završetka
slanja, slike koje nisu poslane neće se ponovno slati.
• Postoji mogućnost da nećete moći brisati datoteke ili
upotrijebiti izbornik reprodukcije tijekom slanja.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• ne možete slati videozapise i datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu.
Slanje slika spremljenih na fotoaparatu
Slike se mogu odabrati i poslati nakon snimanja.
• Pojedinosti o postavkama izbornika reprodukcije [Favorite] (Favoriti) ili [Print Set] (Postavke
ispisa) neće se slati.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• postoji mogućnost da se slike snimljene drugim fotoaparatom neće moći poslati.
• Postoji mogućnost da se slike koje su promijenjene ili uređene na računalu neće moći
poslati.
335
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Promjena postavki za slanje slika
Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) nakon završetka veze omogućuje promjenu postavki za
slanje kao što su veličina slike za slanje.
Promjena veličine slike radi slanja.
[Original] (Originalna)/[Auto] (Automatska)1/[Change]
(Promjena)
[Size] (Veličina)
[File Format] (Format
datoteke)2
• Ako odaberete [Auto] (Automatska), veličina slike određuje se
prema uvjetima na odredištu.
• Možete odabrati veličinu slike za [Change] (Promjena) između [M]
(Srednja), [S] (Mala) ili [VGA].
Format se ne mijenja.
[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
Odaberite želite li prije slanja izbrisati podatke o lokaciji sa slika.
[ON] (Uklj.): Izbrišite podatke o lokaciji, a zatim šaljite.
[Delete Location Data] [OFF] (Isklj.): Zadržite podatke o lokaciji, a zatim šaljite.
(Brisanje podataka o
• Ova radnja samo briše podatke o lokaciji sa slika koje su
lokaciji)3
postavljene za slanje.
(Podaci o lokaciji neće biti izbrisani s originalnih slika spremljenih
na uređaju.)
Možete odabrati želite li slati slike kada u mapi u oblaku nema
[Cloud Limit]
dovoljno mjesta.
(Ograničenje oblaka)
[ON] (Uklj.): Ne šalji slike.
4
[OFF] (Isklj.): Izbriši najstarije slike, a zatim pošalji nove.
1 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Web service] (Web-usluga).
2 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [PC] (Računalo).
3 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u
oblaku) ili [Web service] (Web-usluga).
4 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u
oblaku).
336
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi)
Konfigurirajte postavke potrebne za funkciju Wi-Fi.
Postavke se ne mogu mijenjati kad je uređaj spojen na Wi-Fi.
Odaberite izbornik. (63. str.)
[MENU] > E [Setup] (Postavljanje) > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije
Wi-Fi) > Stavka koju želite postaviti
[Wi-Fi Password]
(Lozinka za Wi-Fi)
Sigurnost možete povećati omogućavanjem unosa lozinke za
izravno povezivanje s pametnim telefonom.
[ON] (Uklj.):
Povezuje fotoaparat i pametni telefon s pomoću SSID-a i lozinke.
(296. str.)
[OFF] (Isklj.):
Povezuje fotoaparat i pametni telefon s pomoću SSID-a. (295. str.)
• Kada je odabrano [ON] (Uklj.), vezu možete uspostaviti i skeniranjem QR-koda. (296.,
298. str.)
[LUMIX CLUB]
Pribavlja ili mijenja ID za prijavu na “LUMIX CLUB”.
• Detalje potražite na 323. str.
[PC Connection]
(Veza s računalom)
Možete postaviti radnu grupu.
Da biste slali slike na računalo, potrebno je priključiti se na istu
radnu grupu kao i odredišno računalo.
(Zadana je postavka “WORKGROUP” (Radna grupa).)
[Change Workgroup Name] (Promjena naziva radne grupe):
Unesite radnu grupu računala koje se povezuje.
[Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke):
Povratak na zadano stanje.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na 82. str.
• Ako upotrebljavate računalo s uobičajenim postavkama, ne morate mijenjati radnu grupu.
Možete promijeniti naziv ovog uređaja.
[Device Name] (Naziv
uređaja)
1
2
Pritisnite [DISP.] (Prikaz).
Unesite željeni naziv uređaja.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta”
na 82. str.
• Moguće je unijeti maksimalno 32 znakova.
337
11. Korištenje funkcijom Wi-Fi
[Wi-Fi Function
Lock] (Zaključavanje
funkcije Wi-Fi)
Da biste spriječili neispravne radnje ili korištenje funkcijom Wi-Fi od
treće strane te zaštitili spremljene osobne podatke, preporučujemo
da funkciju Wi-Fi zaštitite lozinkom.
Ako postavite lozinku, automatski će se prikazati zaslon za unos
lozinke kada se upotrebljava funkcija Wi-Fi.
[Setup] (Postavljanje):
Unesite četveroznamenkasti broj za lozinku.
[Cancel] (Poništavanje)
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na 82. str.
• Zapišite lozinku.
Ako je zaboravite, lozinku možete ponovno postaviti s pomoću opcije [Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi postavke) iz izbornika [Setup] (Postavljanje), no i druge postavke bit će
poništene. (osim stavke [LUMIX CLUB])
[Network Address]
(Mrežna adresa)
Prikazuje MAC-adresu i IP-adresu ovog uređaja.
• “MAC-adresa” jedinstvena je adresa s pomoću koje se otkriva identitet mrežne opreme.
• “IP-adresa” odnosi se na broj koji označava računalo spojeno na mrežu kao što je internet.
Adrese za dom obično automatski dodjeljuje funkcija DHCP, npr. bežična pristupna točka.
(Primjer: 192.168.0.87)
338
12.
Povezivanje s drugom opremom
Prikazivanje videozapisa 4K na TV-prijamniku/
Spremanje videozapisa 4K na računalu ili
snimaču
Prikazivanje videozapisa u 4K
 Reprodukcija na TV-prijamniku
Povezivanjem fotoaparata s TV-prijamnikom koji podržava
videozapise u formatu 4K i reprodukciju videozapisa veličine
postavljene na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) možete
uživati u detaljnim videozapisima u 4K. Iako će izlazna razlučivost
biti manja, videozapise možete također reproducirati povezivanjem
fotoaparata s TV-prijamnikom koji ne podržava videozapise u 4K.
Priprema: Postavite [HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada (Reprodukcija) (78. str.) na
[AUTO] (Automatski) ili [4K].
• Prilikom povezivanja na TV-prijamnik koji ne podržava videozapise 4K, odaberite [AUTO]
(Automatski).
Povežite fotoaparat i TV prijamnik koji je kompatibilan s 4K uz pomoć
HDMI-mikrokabela i prikazat će se zaslon za reprodukciju. (341. str.)
• Kada je funkcija [VIERA Link] postavljena na [ON] (Uklj.), a fotoaparat je povezan s TVprijamnikom koji podržava funkciju VIERA Link, ulaz TV-prijamnika automatski će se prebaciti
i prikazat će se zaslon za reprodukciju. Detalje potražite na 343. str.
• Kada imate videozapise koji su snimljeni s [Rec Format] (Format
snimanja) postavljenim na [MP4] i veličine postavljene na [4K]
u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja), možete ih reproducirati
umetanjem kartice u utor za SD-karticu u TV-prijamniku koji
podržava videozapise u 4K.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
 Gledanje na računalu
Da biste na računalu reproducirali videozapise snimljene s veličinom
postavljenom na [4K] ili u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja),
upotrijebite softver “PHOTOfunSTUDIO” s isporučenog DVD-a.
• Da biste reproducirali i uređivali videozapise u 4K, potrebno vam je
računalno okruženje s visokim performansama.
• Detalje potražite u uputama za uporabu programa
“PHOTOfunSTUDIO” (u PDF-formatu).
339
12. Povezivanje s drugom opremom
Pohranjivanje videozapisa u 4K
 Pohranjivanje na računalo
Snimljene fotografije možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s
računalom.
Detalje potražite na 345. str.
 Pohranjivanje na tvrdi disk ili DVD
Na snimaču tvrtke Panasonic ne možete sinkronizirati videozapise snimljene s veličinom
postavljenom na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) na Blu-ray diskove i DVD-ove.
(Od svibnja 2015.)
Uz pomoć softvera “PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom DVD-u možete pretvarati
videozapise veličine 4K u videozapise manje veličine ili kopirati videozapise veličine 4K na
DVD.
• Detalje potražite u uputama za uporabu programa “PHOTOfunSTUDIO” (u PDF-formatu).
340
12. Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV-prijamnika
Fotografije snimljene ovim uređajem mogu se reproducirati na zaslonu TV-prijamnika.
Pripreme:
Isključite uređaj i TV-prijamnik.
• Provjerite priključke na TVprijamniku i upotrebljavajte
kompatibilan kabel.
Kvaliteta slike može se razlikovati
ovisno o priključcima.
1
HDMIutičnica
Videoutičnica
Visoka
kvaliteta
Povežite fotoaparat s TV-prijamnikom.
• Provjerite smjer priključka i spojite/odspojite ravno držeći utikač. (Ako se priključi
ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može uzrokovati kvar.)
Nemojte spajati uređaje na neispravne priključke. U suprotnom može doći do kvara.
Povezivanje s pomoću HDMI-mikrokabela
• Koristite se HDMI-mikrokabelom visoke brzine s HDMI-logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardima neće raditi.
“HDMI-mikrokabel visoke brzine” (Utikač Tip D - Tip A, duljine do 2 m)
• Provjerite [HDMI Mode (Play)] (HDMI način rada (Reprodukcija). (78. str.)
• Tijekom reprodukcije videozapisa u načinu 24p, postavite [HDMI Mode (Play)] (HDMI način
rada (Reprodukcija) na [AUTO] (Automatski).
Pri postavkama osim [AUTO] (Automatski), ne može se reproducirati na 24 kadra/sekundi.
• Zvuk će se reproducirati kao stereo.
• Slika se ne prikazuje na zaslonu ovog uređaja.
• Kad je funkcija [VIERA Link] postavljena na [ON] (Uklj.), bit će ograničeno upravljanje s
pomoću gumba ovog fotoaparata.
341
12. Povezivanje s drugom opremom
Povezivanje s pomoću AV-kabela (neobavezan)
•
•
•
•
a
b
c
d
Uvijek se koristite originalnim Panasonicovim AV-kabelom (DMW-AVC1: neobavezan).
Provjerite [TV Aspect] (Format TV-prijamnika). (78. str.)
Zvuk će se reproducirati u monotičkom formatu.
Tražilo se ne prikazuje kada je uređaj povezan AV-kabelom.
HDMI-mikrokabel
HDMI-utičnica
AV-kabel (neobavezan)
Žuta: u utičnicu videoulaza
e
f
g
h
2
3
Bijela: u utičnicu audioulaza
Poravnajte oznake i umetnite.
Umetnite AV-kabel tako da je njegova
] okrenuta prema strani
oznaka [
fotoaparata na kojoj je oznaka [ ].
Provjerite priključak.
Uključite TV-prijamnik i odaberite ulaz koji odgovara priključku koji
upotrebljavate.
Uključite fotoaparat i zatim pritisnite [ ( ].
• Ulaz na TV-prijamniku prebacit će se automatski i zaslon za reprodukciju prikazat
će se kada uređaj spojite na TV-prijamnik kompatibilan s tehnologijom VIERA Link
s pomoću HDMI-mikrokabela s funkcijom [VIERA Link] postavljenom na [ON] (Uklj.).
(343. str.)
• Ovisno o postavci [Aspect Ratio] (Format), crne se trake mogu pojaviti ispod ili iznad te s
lijeve ili desne strane fotografije.
• Promijenite način zaslona na TV-prijamniku ako se slika prikazuje tako da je odrezana na
dnu ili na vrhu.
• Izlaz iz HDMI-mikrokabela ima prednost kad su priključeni i AV-kabel (neobavezan) i HDMImikrokabel.
• Veza s USB-kabelom (isporučen) imat će prioritet kad istodobno priključite USB-kabel
(isporučen) i HDMI-mikrokabel.
• Kada se slika okomito reproducira, mogla bi biti nejasna.
• Ispravna reprodukcija ovisit će o TV-prijamniku kojim se koristite.
• Kad postavite [Video Out] (Videoizlaz) u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotografije možete
pregledavati na TV-prijamniku i u drugim zemljama (regijama) koje upotrebljavaju sustav
NTSC ili PAL.
• Zvuk se ne reproducira iz zvučnika fotoaparata.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
342
12. Povezivanje s drugom opremom
Snimljene fotografije mogu se reproducirati na TV-prijamniku koji ima utor za
SD-memorijsku karticu
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, fotografije se možda neće prikazati na cijelom zaslonu.
• Format datoteke videozapisa koji se mogu reproducirati ovisi o modelu TV-prijamnika.
• U nekim slučajevima neće biti moguće reproducirati panoramske fotografije. Automatsko
pregledavanje panoramskih fotografija također možda neće raditi.
• Detalje o karticama koje su kompatibilne s funkcijom reprodukcije potražite u uputama za
uporabu TV-prijamnika.
Korištenje funkcijom VIERA Link (HDMI)
Što je VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?
• Ova funkcija omogućuje uporabu daljinskog upravljača Panasonicova TV-prijamnika radi
jednostavnog upravljanja kada je ovaj uređaj spojen na uređaj kompatibilan s funkcijom
VIERA Link uz pomoć HDMI-mikrokabela za automatsko povezivanje funkcija. (Nije
moguća uporaba svih funkcija.)
• VIERA Link jedinstvena je Panasonicova funkcija koja se temelji na HDMI-upravljanju i
upotrebljava standardnu specifikaciju HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Povezane funkcije s uređajima drugih proizvođača kompatibilnim s HDMI CEC nisu
zajamčene. Kada upotrebljavate uređaje drugih proizvođača koji su kompatibilni s
funkcijom VIERA Link, pročitajte njihove upute za uporabu.
• Ovaj uređaj podržava funkciju “VIERA Link Ver.5”. “VIERA Link Ver.5” standard je za
Panasonicovu opremu kompatibilnu s funkcijom VIERA Link. Ovaj je standard kompatibilan
sa standardnom Panasonicovom opremom VIERA Link.
Pripreme:
Postavite [VIERA Link] na [ON] (Uklj.). (79. str.)
1
2
3
Priključite ovaj uređaj uz pomoć HDMI-mikrokabela na Panasonicov
TV-prijamnik koji podržava funkciju VIERA Link (341. str.).
Uključite fotoaparat i zatim pritisnite [ ( ].
Upravljajte s pomoću daljinskog upravljača TV-prijamnika.
• Upravljajte prema funkcijskim ikonama prikazanima na zaslonu.
• Za reprodukciju zvuka filma tijekom prikaza u nizu postavite [Sound] (Zvuk) na [AUTO]
(Automatski) ili [Audio] (Zvuk) na zaslonu za postavljanje prikaza u nizu.
• Ako TV-prijamnik ima 2 ili više ulazna HDMI-priključka, preporučujemo da uređaj spojite na
HDMI priključak koji nije HDMI1.
• Upravljanje gumbima na uređaju bit će ograničeno.
343
12. Povezivanje s drugom opremom
 Ostale povezane funkcije
Isključivanje ovog uređaja:
Ako upotrebljavate daljinski upravljač TV-prijamnika da biste isključili TV-prijamnik,
isključit će se i ovaj uređaj.
Automatska promjena ulaza:
• Ako se za povezivanje koristite HDMI-mikrokabelom i zatim uključite ovaj uređaj i pritisnete
[ ( ], TV-prijamnik automatski se prebacuje na zaslon ovog uređaja. Ako je TV-prijamnik u
stanju čekanja, automatski će se uključiti (ako ste za postavku TV-prijamnika [Power on link]
(Automatsko uključivanje) odabrali [Set] (Postavi)).
• Ovisno o HDMI-vezi vašeg TV-prijamnika, na nekim prijamnicima možda će biti potrebno
ručno odabrati HDMI-vezu koju upotrebljavate. U tom slučaju promijenite ulazni kanal
daljinskim upravljačem TV-prijamnika.
(Detalje o promjeni ulaza potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
• Ako VIERA Link ne radi ispravno, upute potražite na 399. str.
• Ako niste sigurni podržava li TV-prijamnik kojim se koristite funkciju VIERA Link, pročitajte
njegove upute za uporabu.
• Dostupne povezane funkcije između ove kamere i Panasonicova TV-prijamnika razlikuju
se ovisno o tipu Panasonicova TV-prijamnika, čak i ako su kompatibilni s funkcijom VIERA
Link. Pojedinosti o podržanim funkcijama potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.
• Obavezno upotrebljavajte kabel s HDMI-certifikatom.
• [HDMI Mode (Play)] (HDMI način rada (Reprodukcija) za ovaj uređaj automatski se određuje
kada radi funkcija VIERA Link.
• Koristite se HDMI-mikrokabelom visoke brzine s HDMI-logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardima neće raditi.
“HDMI-mikrokabel visoke brzine” (Utikač Tip D - Tip A, duljine do 2 m)
344
12. Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
Snimljene fotografije možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s
računalom.
• Neka računala mogu čitati izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje potražite u
uputama za uporabu svog računala.
• Ako računalo koje upotrebljavate ne podržava SDXC-memorijske kartice, možda će se
pojaviti poruka koja će vas upozoriti da provedete formatiranje.
(Formatiranjem će se snimljene slike izbrisati stoga nemojte odabrati tu mogućnost.)
Ako se kartica ne prepozna, pomoć potražite na web-mjestu za podršku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
 Računala koja se mogu upotrebljavati
Uređaj se može spojiti na svako računalo koje može prepoznati uređaj za masovnu
pohranu podataka.
• Podrška za sustav Windows:
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
• Podrška za sustav Mac:
OS X v10.5 do v10.10
Videozapisi formata AVCHD možda se neće ispravno uvesti kada ih se kopira
kao datoteke ili mapu
• Kod sustava Windows videozapise u formatu AVCHD uvezite s pomoću softvera
“PHOTOfunSTUDIO”, jednog od programa na isporučenom DVD-u.
• Kod sustava Mac videozapise u formatu AVCHD možete uvesti s pomoću programa
“iMovie”.
Imajte na umu da uvoz nije moguć ovisno o kvaliteti slika.
(Za detalje o programu iMovie obratite se tvrtki Apple Inc.)
345
12. Povezivanje s drugom opremom
Isporučeni softver
Na isporučenom se DVD-u nalazi sljedeći softver.
Prije uporabe instalirajte softver na računalo.
• PHOTOfunSTUDIO 9.7 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)
S pomoću ovog softvera možete upravljati slikama. Na primjer, možete slati fotografije
i videozapise na računalo i razvrstati ih po datumu snimanja ili nazivu modela. Također
možete izvršiti radnje kao što su snimanje slika na DVD, obrađivanje i ispravljanje slika te
uređivanje videozapisa.
• SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows
8.1, Mac OS X v10.6 do v10.10)
Ovaj je softver namijenjen uređivanju slika u formatu RAW.
Uređene slike mogu se spremiti u format (JPEG, TIFF itd.) koji se može pregledavati na
računalu.
Detalje o uporabi programa SILKYPIX Developer Studio potražite na stranici
“Help” (Pomoć) ili web-mjestu za podršku tvrtke Ichikawa Soft Laboratory:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope potpuna probna verzija u trajanju od 30 dana (Windows Vista/Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1)
LoiLoScope je program za uređivanje videozapisa koji upotrebljava svu snagu vašeg
računala. Izrada videozapisa jednostavna je kao raspoređivanje karata po stolu. Upotrijebite
svoje glazbene i slikovne datoteke te videodatoteke za izradu videozapisa koje ćete podijeliti
s prijateljima i članovima obitelji tako da ih snimite na DVD, pošaljete na web-mjesta ili
jednostavno podijelite svoje videozapise s prijateljima e-poštom.
– Ovime ćete instalirati samo prečac na stranicu za preuzimanje probne verzije.
Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku
LoiLoScope dostupnom za preuzimanje na poveznici navedenoj u nastavku.
URL priručnika: http://loilo.tv/product/20
346
12. Povezivanje s drugom opremom
 Instalacija isporučenog softvera
• Prije umetanja DVD-a zatvorite sve pokrenute aplikacije.
1
2
3
4
Provjerite okruženje računala.
• Radno okruženje programa “PHOTOfunSTUDIO”
– Operacijski sustav:
Windows Vista® (32-bitni) SP2, Windows® 7 (32-bitni/64-bitni) SP1, Windows® 8
(32-bitni/64-bitni), Windows® 8.1 (32-bitni/64-bitni)
– Procesor:
Pentium® III 800 MHz ili više (Windows Vista®), Pentium® III 1 GHz ili više (Windows® 7/
Windows® 8/Windows® 8.1)
– Prikaz:
1024×768 piksela ili više (preporučuje se 1920×1080 piksela ili više)
– Radna memorija:
512 MB ili više (Windows Vista®), 1 GB ili više (Windows® 7 32-bitni/Windows® 8
32-bitni/Windows® 8.1 32-bitni), 2 GB ili više (Windows® 7 64-bitni/Windows® 8
64-bitni/Windows® 8.1 64-bitni)
– Slobodan prostor na tvrdom disku:
450 MB ili više za instalaciju softvera
• Da biste uređivali videozapise u 4K, potrebna vam je 64-bitna verzija operacijskog
sustava Windows 7/Windows 8/Windows 8.1.
• Dodatne informacije o radnom okruženju potražite u uputama za uporabu programa
“PHOTOfunSTUDIO” (u PDF-formatu).
• Detalje o programu “SILKYPIX Developer Studio” potražite na stranici za podršku
navedenoj na 346. str.
Umetnite DVD s isporučenim softverom.
• Ako se prikaže zaslon automatske reprodukcije, možete prikazati izbornik odabirom i
pokretanjem stavke [Launcher.exe].
• U sustavu Windows 8/Windows 8.1 možete prikazati izbornik tako da kliknete na
poruku koja se prikazuje nakon što se umetne DVD i zatim odaberete i pokrenete stavku
[Launcher.exe].
• Također možete prikazati izbornik dvostrukim klikom na [SFMXXXX] u [Computer]
(Računalo) (XXXX se razlikuje ovisno o modelu).
Kliknite na [Applications] (Aplikacije).
Kliknite na [Recommended Installation] (Preporučena instalacija) na
instalacijskom izborniku za instalaciju.
• Nastavite instalaciju slijedeći poruke koje se pojavljuju na zaslonu.
• Instalirat će se softver kompatibilan s vašim računalom.
• Na sustavu Mac možete ručno instalirati SILKYPIX.
1
2
3
4
Umetnite DVD s isporučenim softverom.
Dvaput kliknite na mapu aplikacije na DVD-u.
Dvaput kliknite na mapu koja će se automatski pojaviti.
Dvaput kliknite na ikonu u mapi aplikacije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• “PHOTOfunSTUDIO” i “LoiLoScope” nisu kompatibilni s operacijskim sustavom Mac.
347
12. Povezivanje s drugom opremom
 Prijenos slika na računalo
Pripreme:
Instalirajte softver “PHOTOfunSTUDIO” na računalo.
1
Spojite računalo i fotoaparat isporučenim USB-kabelom.
• Prije povezivanja uključite fotoaparat i računalo.
• Okrenite monitor prema sebi.
• Provjerite smjer priključka i spojite/odspojite ravno držeći utikač. (Ako se priključi
ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može uzrokovati kvar.)
Nemojte spajati uređaje na neispravne priključke. U suprotnom može doći do kvara.
• Upotrebljavajte isključivo isporučeni ili originalni Panasonicov USB-kabel (DMWUSBC1: neobavezan).
a
b
c
2
USB-kabel (isporučen)
Umetnite USB-kabel tako da je njegova oznaka [
fotoaparata na kojoj je oznaka [ ].
Provjerite priključak.
] okrenuta prema strani
Pritisnite / da biste odabrali [PC] (Računalo) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ako je opcija [USB Mode] (USB-način rada) (77. str.) prethodno postavljena na [PC]
(Računalo) u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotoaparat se automatski povezuje s
računalom bez prikaza izbornika za odabir načina [USB Mode] (USB-način rada).
• Ako je fotoaparat povezan s računalom dok je opcija [USB Mode] (USB-način rada)
postavljena na [PictBridge(PTP)], na zaslonu računala može se pojaviti poruka. U tom
slučaju zatvorite poruku, sigurno uklonite USB-kabel i podesite [USB Mode] (USBnačin rada) na [PC] (Računalo).
3
Kopirajte slike na računalo s pomoću softvera “PHOTOfunSTUDIO”.
• Nemojte brisati ni prebacivati kopirane datoteke ili mape u Windows Explorer.
Tijekom pregleda u programu “PHOTOfunSTUDIO” reprodukcija ili uređivanje
neće biti mogući.
• Upotrebljavajte bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju
(neobavezan). Ako preostali kapacitet baterije postane premalen kad fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm.
• Sigurno odspojite USB-kabel.
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) isključite
fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel. U
suprotnom bi se podaci mogli oštetiti.
348
12. Povezivanje s drugom opremom
 Kopiranje na računalo bez upotrebe softvera “PHOTOfunSTUDIO”
Ako ne možete instalirati “PHOTOfunSTUDIO”, možete kopirati datoteke i mape na svoje
računalo povlačenjem i ispuštanjem datoteka s ovog uređaja.
• Sadržaj (struktura mapa) na kartici ovog uređaja prikazan je u nastavku.
Za Windows:
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se u [Computer] (Računalo)
Za Mac:
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se na radnoj površini
• Kartica
DCIM:
slike
1
2
Broj mape
Prostor boje
3
4
Broj datoteke
JPG:
MP4:
RW2:
MPO:
MISC:
AVCHD:
P: sRGB
_: AdobeRGB
Fotografije
[MP4] Videozapisi
Fotografije u RAW-datotekama
3D-fotografije
DPOF-ispis
Favoriti
[AVCHD] Videozapisi
• Kad se fotografije snime u sljedećim situacijama, stvara se nova mapa.
– Nakon što je izvršeno [No.Reset] (Poništavanje brojeva) (80. str.) u izborniku [Setup]
(Postavljanje)
– Kada se umetne kartica s istim brojem mape (npr. kada se fotografije snime fotoaparatom
drugog proizvođača)
– Ako unutar mape postoji fotografija s brojem 999
 Spajanje u načinu rada PTP
Postavite [USB Mode] (USB-način rada) na [PictBridge (PTP)].
• Podaci se sada mogu učitavati samo s kartice u računalu.
• Kada je na kartici 1000 ili više fotografija, postoji mogućnost da se fotografije neće moći
prenijeti u načinu rada snimanja u nizu.
• Videozapisi se ne mogu reproducirati u načinu PTP.
349
12. Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač
Ako umetnete karticu sa sadržajem snimljenim s pomoću ovog uređaja
u Panasonicov snimač, možete sinkronizirati sadržaj na Blu-ray
disk ili DVD itd.
Načini prijenosa fotografija i videozapisa na druge uređaje
razlikovat će se ovisno o formatu datoteke. (JPEG, RAW, MPO,
AVCHD ili MP4).
• Datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu (format MP4) kojima je
[Aspect Ratio] (Format) postavljen na opciju koja nije [16:9] ne možete sinkronizirati na tvrdi
disk, čak ni na Panasonicove snimače. (Od svibnja 2015.)
• Detalje o kopiranju i reprodukciji potražite u uputama za uporabu snimača.
 Sinkronizacija s nekompatibilnom opremom
Možete sinkronizirati sadržaj koji se reproducira s pomoću ovog uređaja na
nekompatibilnu opremu kao što su snimači i videočitači ako spojite ovaj uređaj s
nekompatibilnom opremom s pomoću AV-kabela (neobavezan).
Bit će moguće reproducirati sadržaj na nekompatibilnoj opremi. To je prikladno ako želite
dijeliti sinkronizirani sadržaj. U tom slučaju sadržaj će se reproducirati sa standardnom
kvalitetom slike, umjesto visoke definicije.
1
Spojite uređaj na opremu za snimanje s pomoću AV-kabela (neobavezan).
1
2
a
b
2
3
Žuta: u utičnicu videoulaza
Bijela: u utičnicu audioulaza
Oprema za snimanje
AV-kabel (neobavezan)
c
d
Umetnite AV-kabel tako da je njegova
oznaka [
] okrenuta prema strani
fotoaparata na kojoj je oznaka [ ].
Provjerite priključak.
Pokrenite reprodukciju na ovom uređaju.
Započnite snimanje na opremi za snimanje.
• Kada želite zaustaviti snimanje (kopiranje), zaustavite reprodukciju na ovom uređaju
nakon što ste zaustavili snimanje na opremi za snimanje.
• Pri reprodukciji videozapisa na TV-prijamniku formata 4:3 morate postaviti [TV Aspect]
(Format TV-prijamnika) (78. str.) na ovom uređaju na [4:3] prije početka kopiranja.
Slika će biti okomito izdužena ako reproducirate videozapise kopirane s postavkom [16:9]
na TV-prijamniku formata [4:3].
• Uvijek se koristite originalnim Panasonicovim AV-kabelom (DMW-AVC1: neobavezan).
• Ovisno o TV-prijamniku koji se povezuje datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu možda se
neće ispravno reproducirati.
• Detalje o kopiranju i reprodukciji potražite u uputama za uporabu opreme za snimanje.
350
12. Povezivanje s drugom opremom
Ispis fotografija
Spojite li fotoaparat na pisač koji podržava funkciju PictBridge, možete odabrati
fotografije za ispis i pokrenuti ispis s monitora fotoaparata.
• Fotografije grupe neće se prikazati kao grupa, već kao jedna fotografija.
• Neki pisači mogu ispisivati fotografije izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje
potražite u uputama za uporabu pisača.
Pripreme:
Uključite fotoaparat i pisač.
Prije ispisa fotografija postavite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
1
Spojite pisač i fotoaparat isporučenim USB-kabelom.
• Okrenite monitor prema sebi.
• Provjerite smjer priključka i spojite/odspojite ravno držeći utikač. (Ako se priključi
ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može uzrokovati kvar.)
Nemojte spajati uređaje na neispravne priključke. U suprotnom može doći do
kvara.
• Upotrebljavajte isključivo isporučeni ili originalni Panasonicov USB-kabel
(DMW-USBC1: neobavezan).
a
b
c
2
USB-kabel (isporučen)
Umetnite USB-kabel tako da je njegova oznaka [
fotoaparata na kojoj je oznaka [ ].
Provjerite priključak.
] okrenuta prema strani
Pritisnite / da biste odabrali [PictBridge (PTP)] i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
351
12. Povezivanje s drugom opremom
• Upotrebljavajte bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjeničnu struju
(neobavezan). Ako preostali kapacitet baterije postane premalen kad su fotoaparat i pisač
spojeni, pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm. Dogodi li se to tijekom
ispisa, odmah zaustavite ispis. Ako ne ispisujete, odspojite USB-kabel.
• Nemojte odspajati USB-kabel dok se prikazuje [ å ] (Ikona zabrane isključivanja kabela).
(Možda se neće prikazati ovisno o vrsti korištenog pisača.)
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) isključite
fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• videozapisi i datoteke fotografija 4K snimljenih u nizu ne mogu se ispisati.
352
12. Povezivanje s drugom opremom
Odabir i ispis jedne fotografije
1
Pritisnite / da biste odabrali fotografiju i
zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
2
Pritisnite  da biste odabrali [Print Start] (Početak ispisa) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka ispisa potražite na 354. str.
• Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
Odabir i ispis više fotografija
1
2
Pritisnite .
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
Istovremeno se ispisuje više fotografija.
[Multi Select]
(Odabir više
fotografija)
[Select All]
(Odabir svih)
[Print Set (DPOF)]
(Postavke DPOFispisa)
[Favorite]
(Favoriti)
3
• Pritisnite /// da biste odabrali fotografije i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
(Kada se ponovno pritisne [MENU/SET] (Izbornik/Postavi),
postavka se poništava.)
• Nakon što ste izabrali fotografije, pritisnite  da biste odabrali
[OK] (U redu) i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
Ispisuju se sve spremljene fotografije.
Ispisuju se samo fotografije odabrane u [Print Set] (Postavke ispisa).
(286. str)
Ispisuju se samo one fotografije koje su postavljene kao favoriti.
(285. str.)
Pritisnite  da biste odabrali [Print Start] (Početak ispisa) i zatim pritisnite
[MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
• Ako se pojavio zaslon za ispis, odaberite [Yes] (Da) i ispišite fotografiju.
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka ispisa potražite na 354. str.
• Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
353
12. Povezivanje s drugom opremom
Postavke ispisa
Odaberite i postavite stavke, kako na zaslonu u 2 koraku postupka “Odabir i ispis
jedne fotografije”, tako i u 3 koraku “Odabir i ispis više fotografija”.
• Kada želite ispisati fotografije na papiru ili u formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava,
postavite [Paper Size] (Veličina papira) ili [Page Layout] (Format stranice) na [ {] i zatim
postavite veličinu papira ili format na pisaču.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Kad je odabrano [Print Set (DPOF)] (Postavke DPOF-ispisa), stavke [Print with Date] (Ispis s
datumom) i [Num.of prints] (Broj primjeraka) nisu prikazane.
 [Print with Date] (Ispis s datumom)
[ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
Datum se ispisuje.
Datum se ne ispisuje.
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• O vrsti pisača ovisi će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Kod ispisa fotografija s tekstualnom oznakom, obavezno ispis datuma postavite na [OFF]
(Isklj.) ili će se datum ispisati na vrhu.
• Kod nekih pisača datum za fotografije snimljene s formatom postavljenim na [1:1] bit će
ispisan okomito.
Kada fotografije dajete na izradu u fotografski studio
• Otiskivanjem datuma s pomoću [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (276. str.) ili
postavljanjem ispisa datuma u vrijeme postavke [Print Set] (Postavke ispisa) (286. str.) prije
odlaska u fotografski studio, datumi se mogu ispisati na fotografije u samom studiju.
 [Num.of prints] (Broj primjeraka)
Možete postaviti do 999 primjeraka.
354
12. Povezivanje s drugom opremom
 [Paper Size] (Veličina papira)
{
[L/3.5"×5"]
[2L/5"×7"]
[POSTCARD] (Razglednica)
[16:9]
[A4]
[A3]
[10×15cm]
[4"×6"]
[8"×10"]
[LETTER] (Pismo)
[CARD SIZE] (Veličina kartice)
Postavke pisača imaju prednost.
89 mm × 127 mm
127 mm × 178 mm
100 mm × 148 mm
101,6 mm × 180,6 mm
210 mm × 297 mm
297 mm × 420 mm
100 mm × 150 mm
101,6 mm × 152,4 mm
203,2 mm × 254 mm
216 mm × 279,4 mm
54 mm × 85,6 mm
• Veličine papira koje pisač ne podržava neće se prikazati.
 [Page Layout] (Format stranice) (Formati za ispis koji se može postaviti s ovim
uređajem)
{
Postavke pisača imaju prednost.
á
1 fotografija bez okvira na 1 stranici
â
1 fotografija s okvirom na 1 stranici
ã
2 fotografije na 1 stranici
ä
4 fotografije na 1 stranici
• Ako pisač ne podržava format stranice, stavka se ne može odabrati.
355
12. Povezivanje s drugom opremom
 Format ispisa
Za ispisivanje fotografije nekoliko puta na 1 list papira.
Primjerice, ako istu fotografiju želite ispisati 4 puta na 1 list papira, postavite [Page
Layout] (Format stranice) na [ ä ] i zatim postavite [Num. of prints] (Broj primjeraka) na 4
za fotografiju koju želite ispisati.
Za ispisivanje različitih fotografija na 1 list papira
Primjerice, ako želite ispisati 4 različite fotografije na 1 list papira, postavite [Page Layout]
(Format stranice) na [ ä ] i zatim postavite [Num.of prints] (Broj primjeraka) na 1 za svaku
od 4 fotografije.
• Fotoaparat prima poruku o pogrešci od pisača kad tijekom ispisa pokazatelj [] zasvijetli
narančasto. Nakon završetka ispisa provjerite postoje li problemi s pisačem.
• Kod velikog broja ispisanih primjeraka fotografije će se možda ispisivati nekoliko puta.
U tom slučaju preostali broj primjeraka koji je naznačen može odstupati od postavljenog
broja.
• Mogu se ispisati samo fotografije snimljene u formatu JPEG. Fotografije snimljene u
formatu RAW koristit će se fotografijama u formatu JPEG koje su snimljene istovremeno s
njima. Ako nije dostupna ekvivalentna fotografija u formatu JPEG, neće doći do ispisa.
356
12. Povezivanje s drugom opremom
Uživanje u 3D-fotografijama
Snimanje 3D-fotografija
Pričvršćivanje izmjenjivog 3D-objektiva (H-FT012: neobavezan) na fotoaparat omogućuje
vam snimanje 3D-fotografija radi snažnijeg utiska.
Da biste pregledavali 3D-fotografije, potreban vam je TV-prijamnik koji podržava format 3D.
1
2
Pričvrstite izmjenjivi 3D-objektiv na fotoaparat.
Dovedite objekt u kadar i snimite ga tako da potpuno pritisnete
okidač.
• Fokusiranje nije potrebno pri snimanju 3D-fotografija.
• Fotografije snimljene uz pomoć izmjenjivog 3D-objektiva pohranjuju se u formatu
MPO (3D).
Da biste osigurali sigurno gledanje 3D-fotografija, prilikom snimanja obratite
pažnju na sljedeće.
• Kada god je to moguće, snimajte držeći uređaj u vodoravnom položaju.
• Preporučuje se minimalna udaljenost od objekta od 0,6 m.
• Pazite da ne tresete fotoaparat u vozilu ili dok hodate.
Preporučujemo korištenje tronošcem ili bljeskalicom da biste snimili stabilne
fotografije.
• Možete snimiti otprilike 1980 3D-fotografija na memorijsku karticu kapaciteta 8 GB.
(Kada je format postavljen na [4:3], a kvaliteta na [ A].)
• Pročitajte upute za uporabu izmjenjivog 3D-objektiva.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• ne možete snimati 3D-fotografije u okomitom položaju.
• Kad je udaljenost od objekta od 0,6 m do približno 1 m, vodoravno nepodudaranje postaje
preveliko i možda nećete moći vidjeti 3D efekt na rubovima slike.
357
12. Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija 3D-fotografija
Povezivanje fotoaparata na TV-prijamnik kompatibilan s 3D-tehnologijom i reproduciranje
fotografija snimljenih u 3D-formatu omogućuje uživanje u 3D-fotografijama za dodatni učinak.
Moguće je i reproduciranje 3D-fotografija umetanjem SD-kartice u
TV-prijamnik koji je kompatibilan s tehnologijom 3D i koji ima utor za SD-karticu.
Pripreme: Postavite [HDMI Mode] (Način HDMI) na [AUTO] (Automatski), [1080p] ili
[1080i]. (78. str.)
]. (79. str.)
Postavite [3D Playback] (3D-reprodukcija) na [
Uređaj spojite na TV-prijamnik kompatibilan s tehnologijom 3D s pomoću
HDMI-mikrokabela i pozovite zaslon za reprodukciju. (341. str.)
• Kada je funkcija [VIERA Link] postavljena na [ON] (Uklj.), a fotoaparat je povezan s TVprijamnikom koji podržava funkciju VIERA Link, ulaz TV-prijamnika automatski će se prebaciti
i prikazat će se zaslon za reprodukciju.
Detalje potražite na 343. str.
] će se pojaviti na prikazu minijature tijekom
• Za fotografije snimljene u 3D-formatu, [
reprodukcije.
 Reprodukcija u 3D-formatu odabirom samo fotografija snimljenih u 3D-formatu
Odaberite [3D Play] (3D-reprodukcija) u [Playback Mode] (Način reprodukcije) iz izbornika
[Playback] (Reprodukcija). (269. str.)
 Reprodukcija prikaza 3D-slika u nizu odabirom samo fotografija snimljenih u
3D-formatu
Odaberite [3D] u [Slide Show] (Prikaz u nizu) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
(267. str.)
 Promjena načina reprodukcije za fotografije snimljene u 3D-formatu
1
2
Odaberite fotografiju snimljenu u 3D-formatu.
Odaberite [2D/3D Settings] (Postavke 2D/3D) u izborniku [Playback]
(Reprodukcija). (63. str.)
• Način reprodukcije promijenit će se u 3D ako je dotad bio 2D (uobičajena slika) ili će se
promijeniti u 2D ako je dotad bio 3D.
• Ako se tijekom gledanja fotografija snimljenih u 3D-formatu počnete osjećati umorno,
neugodno ili na bilo koji način neobično, postavite na 2D.
• Na nekoliko se sekundi prikazuje crni zaslon prilikom prebacivanja reprodukcije s
3D-fotografija na 2D-fotografije i obrnuto.
• Kada odaberete minijaturu 3D-fotografije, može proći nekoliko sekundi prije početka
reprodukcije. Nakon reprodukcije može proći nekoliko sekundi dok se ponovno ne vrati
prikaz minijatura.
• Prilikom gledanja 3D-fotografija može se dogoditi da vam se umore oči ako se previše
približite zaslonu TV-prijamnika.
• Ako se TV-prijamnik ne prebaci na 3D-prikaz, izvršite potrebne postavke na TV-prijamniku.
(Detalje potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
• Moguće je spremiti 3D-fotografije na računalo ili druge Panasonicove uređaje. (345.,
350. str.)
358
12. Povezivanje s drugom opremom
Funkcije koje se ne mogu upotrebljavati u 3D-fotografijama
 Funkcije koje nisu dostupne tijekom 3D-snimanja
Kada snimate s pomoću izmjenjivog 3D-objektiva (H-FT012: neobavezan), sljedeće značajke neće biti dostupne:
(Funkcije snimanja)
• Automatski fokus/ručno fokusiranje
• Rad zuma
• Funkcija snimanja fotografija 4K
• Postavljanje otvora blende
• Snimanje videozapisa1
• Način panoramskog snimanja
• [Glistening Water] (Bljeskanje vode)/[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)/[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez
tronošca) (Scenski način rada)
• [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt)/[Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt)/[High Dynamic] (Visoki
dinamički raspon)/[Toy Effect] (Efekt igračke)/[Toy Pop] (Fotoaparat igračka)/[Star Filter] (Filtar zvijezda)/[One Point Color] (Jedna
točka boje)/[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
• Funkcija kontrole defokusiranja
1
Gumb za videozapise, način kreativnog videozapisa i izbornik [Motion Picture] (Videozapis) neće biti
dostupni ili se neće moći upotrebljavati.
(Izbornik [Rec] (Snimanje))
• [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter Settings] (Postavke filtra)/[Picture Size] (Veličina slike)2/
[Quality] (Kvaliteta)3/[AFS/AFF] (Pojedinačni automatski fokus/Prilagodljivi automatski fokus)/[SH] (Iznimno velika brzina) u
[Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)/[i.Dynamic] (i.Dinamičnost)/[i.Resolution] (i.Razlučivost)/[iHandheld Night Shot] (i-Noćno
snimanje bez tronošca)/[iHDR] (i-Visoki dinamički raspon)/[HDR] (Visoki dinamički raspon)/[Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)/
[Panorama Settings] (Postavke panoramskog snimanja)/[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)/[Shading Comp.]
(Kompenzacija sjene)/[Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma)/[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)/[Digital Zoom]
(Digitalni zum)/[Stabilizer] (Stabilizator)
2
Postavka je fiksno postavljena kako je prikazano u nastavku.
3
Format
Veličina slike
Format
Veličina slike
[4:3]
1824×1368
[16:9]
1824×1024
[3:2]
1824×1216
[1:1]
1712×1712
Kada pričvršćujete izmjenjivi 3D-objektiv, prikazuju se sljedeće ikone.
[
A]
([3D+Fine] (3D+Precizno))
[
›]
([3D + Standard] (3D+Standardno))
Istodobno se snimaju i slike formata MPO i precizne slike
formata JPEG.
Istodobno se snimaju i slike formata MPO i standardne
slike formata JPEG.
(Izbornik [Custom] (Prilagođeno))
• [AF/AE Lock] (Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)/[Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača)/[Quick AF] (Brzi auto. fokus)/[Eye Sensor
AF] (Auto. fokus senzora okulara)/[Pinpoint AF Time] (Određivanje trajanja auto. fokusiranja)/[Pinpoint AF Display] (Određivanje
prikaza auto. fokusiranja)/[AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus)/[Direct Focus Area] (Područje izravnog fokusa)/
[Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja)/[AF+MF] (Auto. fokus + ručno fokus.)/[MF Assist] (Pomoć pri ručnom
fokusiranju)/[MF Assist Display] (Prikaz pomoći pri ručnom fokusiranju)/[MF Guide] (Linija usmjerenosti za ručno fokus.)/[Rec
Area] (Područje snimanja)/[Remaining Disp.] (Prikaz preostalih slika/min.)/[Video Button] (Gumb za videozapise)/[Power Zoom
Lens] (Objektiv s električnim zumom)/[Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na dodir) ([Touch Settings] (Postavke upravljanja dodirom))/
[Touch Pad AF] (Automatski fokus na podlozi osjetljivoj na dodir) ([Touch Settings] (Postavke upravljanja dodirom))
 Funkcije koje nisu dostupne tijekom reprodukcije 3D-fotografija
Tijekom 3D-reprodukcije 3D-fotografija na TV-prijamniku kompatibilnom s 3D-formatom sljedeće su funkcije
isključene. (Izbornik [Playback] (Reprodukcija))
• [Highlight] (Bijelo zasićeno područje)
• Zumiranje tijekom reprodukcije
(Izbornik [Custom] (Prilagođeno))
• [Location Logging] (Bilježenje lokacije)/[RAW Processing] (Obrada RAW formata)/[Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova)/
[Title Edit] (Uređivanje naslova)/[Text Stamp] (Tekstualna oznaka)/[Video Divide] (Podjela videozapisa)/[Time Lapse Video] (Snimanje
videozapisa u intervalima)/[Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije)/[Resize] (Promjena veličine)/[Cropping] (Obrezivanje)/
[Rotate] (Zakretanje)/[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)/[Favorite] (Favoriti)/[Print Set] (Postavke ispisa)/[Protect] (Zaštita)/[Face Rec
Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica)/[Picture Sort] (Raspoređivanje slika)/[Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
359
13.
Ostalo
Dodatni pribor
• Određeni dodatni pribor nije dostupan u pojedinim državama.
Vanjska bljeskalica (neobavezna)
Nakon što spojite bljeskalicu (DMW-FL360L, DMW-FL580L,
neobavezne) efektivni će se raspon povećati u
skladu s ugrađenom bljeskalicom fotoaparata.
Pripreme:
• Isključite fotoaparat i zatvorite ugrađenu bljeskalicu.
Uklanjanje poklopca spojnice za pribor
Fotoaparat se isporučuje s poklopcem spojnice za pribor
pričvršćenim na vanjsku bljeskalicu.
Skinite poklopac spojnice za pribor tako da ga
povučete u smjeru strelice 2 dok ga pritišćete
u smjeru strelice 1.
• Kada ne upotrebljavate spojnicu za pribor, pričvrstite
njezin poklopac.
• Nemojte izgubiti poklopac spojnice za pribor.
• Čuvajte poklopac spojnice za pribor izvan dohvata djece da
ih ne bi progutala.
• Postupke za promjenu postavki za vanjske bljeskalice na fotoaparatu potražite na 233. str.
• Detalje o postavkama za bežičnu bljeskalicu potražite na 238. str.
Upotreba drugih komercijalno dostupnih vanjskih bljeskalica bez funkcija
komunikacije s fotoaparatom
• Potrebno je postaviti ekspoziciju vanjske bljeskalice. Ako želite se koristiti vanjskom
bljeskalicom u automatskom načinu rada, koristite se vanjskom bljeskalicom koja vam
omogućuje postavljanje vrijednosti otvora blende i ISO-osjetljivosti kako bi odgovarale
postavkama fotoaparata.
• Postavite na automatsku ekspoziciju s prioritetom otvora blende ili ručnu ekspoziciju na
fotoaparatu i zatim postavite istu vrijednost otvora blende i ISO-osjetljivosti na vanjskoj
bljeskalici. (Ekspozicija se ne može dovoljno kompenzirati zbog promjene vrijednosti otvora
blende u načinu automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača, a vanjska bljeskalica ne
može na zadovoljavajući način kontrolirati svjetlo u programu automatske ekspozicije jer se
vrijednost otvora blende ne može fiksno postaviti.)
360
13. Ostalo
• Možete postaviti vrijednost otvora blende, brzinu zatvarača i ISO-osjetljivost na fotoaparatu
čak i kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu.
• Neke komercijalno dostupne vanjske bljeskalice imaju sinkrone terminale s polaritetom
visokog napona ili obrnutim polaritetom. Upotreba takvih dodatnih bljeskalica može
uzrokovati kvar ili fotoaparat možda neće raditi ispravno.
• Ako upotrebljavate komercijalno dostupne vanjske bljeskalice s funkcijama komunikacije
osim one namijenjene, možda neće uobičajeno raditi ili će biti oštećene. Nemojte ih
upotrebljavati.
• Čak i ako je vanjska bljeskalica isključena, fotoaparat može prijeći u način vanjske
bljeskalice ako je pričvršćena vanjska bljeskalica. Kada ne upotrebljavate vanjsku
bljeskalicu, uklonite je.
• Ne otvarajte ugrađenu bljeskalicu kad je pričvršćena vanjska bljeskalica.
• Fotoaparat će biti nestabilan kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu, stoga preporučujemo
upotrebu tronošca pri snimanju fotografija.
• Skinite vanjsku bljeskalicu kada nosite fotoaparat.
• Kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu, nemojte držati samo vanjsku bljeskalicu jer se može
odvojiti od fotoaparata.
• Ako upotrebljavate vanjsku bljeskalicu kad je balans bijele boje postavljen na [ ],
precizno podesite balans bijele boje ovisno o kvaliteti fotografije. (138. str.)
• Ako snimate izbliza sa širokim kutom, svjetlo bljeskalice možda će zabljesnuti objektiv te
zatamniti donji dio zaslona.
• Pročitajte upute za uporabu vanjske bljeskalice.
361
13. Ostalo
Vanjski mikrofon (neobavezan)
Kada upotrebljavate ciljani stereomikrofon (DMW-MS2: neobavezan)
ili stereomikrofon (VW-VMS10: neobavezan), možete snimiti zvukove
sa superiornom kvalitetom u odnosu na ugrađeni mikrofon.
Kada upotrebljavate ciljani stereomikrofon (DMW-MS2: neobavezan),
možete se prebacivati između snimanja uz pomoć ciljanog
mikrofona (dodatno usmjeren) i snimanja zvuka u širokom kutu.
Pripreme:
• Zatvorite ugrađenu bljeskalicu i zatim isključite ovaj uređaj.
• Skinite poklopac spojnice za pribor koji je pričvršćen na fotoaparat. (360. str.)
 Postavljanje dometa unutar kojeg će ciljani stereomikrofon (DMW-MS2:
1
2
3
neobavezan) snimati zvukove
Pričvrstite namijenjeni ciljani stereomikrofon na ovaj uređaj i zatim uključite
uređaj.
Odaberite [Special Mic.] (Posebni mikrofon) u izborniku [Motion Picture]
(Videozapis). (63. str.)
• Stavke izbornika prikazuju se samo kada je spojen ciljani stereomikrofon.
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
[STEREO] (Stereo)
[LENS AUTO]
(Automatski raspon
objektiva)
[SHOTGUN] (Ciljano)
[S. SHOTGUN] (Uže
ciljano)
[MANUAL] (Ručno)
4
Omogućuje snimanje zvuka u formatu stereo u širokom kutu.
Omogućuje snimanje unutar raspona koji se automatski
postavlja u skladu s kutom gledanja objektiva.
Omogućuje snimanje u jednom smjeru isključivanjem
pozadinske i okolinske buke.
Omogućuje snimanje unutar još manjeg raspona od funkcije
[SHOTGUN] (Ciljano).
Omogućuje snimanje unutar raspona koji ručno postavite.
(Kada se odabere [MANUAL] (Ručno))
Pritisnite / da biste odabrali domet i zatim pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/
Postavi).
 Smanjivanje buke vjetra prilikom upotrebe vanjskog mikrofona
Fotoaparat će učinkovito smanjiti buku vjetra kada se zvuk snima s pomoću vanjskog
mikrofona.
[MENU] >
[Motion Picture] (Videozapis) > [Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra)
Postavke: [HIGH] (Visoko)/[STANDARD] (Standardno)/[LOW] (Nisko)/[OFF] (Isklj.)
• Ova je stavka dostupna samo prilikom upotrebe vanjskog mikrofona.
• Postavka [Wind Cut] (Izrezivanje šuma vjetra) može utjecati na uobičajenu kvalitetu zvuka.
362
13. Ostalo
• Dok je spojen vanjski mikrofon, [ ] se prikazuje na zaslonu.
• Kada je spojen vanjski mikrofon, [Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona) (255. str.)
automatski se postavlja na [ON] (Uklj.), a na zaslonu se prikazuje razina mikrofona.
• Kada je vanjski mikrofon pričvršćen na fotoaparat, nemojte držati samo vanjski mikrofon
da ne biste ispustili fotoaparat.
• Kada je vanjski mikrofon pričvršćen na fotoaparat, ne otvarajte ugrađenu bljeskalicu.
• Ako se pri korištenju prilagodnikom za izmjeničnu struju (neobavezan) snimaju šumovi,
upotrijebite bateriju.
• Kada se upotrebljava ciljani stereomikrofon (VW-VMS10: neobavezan), [Special Mic.]
(Posebni mikrofon) fiksno je postavljen na [STEREO] (Stereo).
• Ako pritisnete funkcijski gumb kojemu je dodijeljena funkcija [Mic. Directivity Adjust]
(Podešavanje usmjerenosti mikrofona) u [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba)
(70. str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) kada je [Special Mic.] (Posebni mikrofon)
postavljen na [MANUAL] (Ručno), prikazat će se zaslon uz pomoć kojega možete postaviti
raspon.
• Funkcija [LENS AUTO] (Automatski raspon objektiva) dostupna je samo kada je pričvršćen
objektiv koji se temelji na standardu Micro Four Thirds System/Four Thirds System. Ako
se objektiv temelji na standardu Micro Four Thirds System/Four Thirds System, no nema
funkciju komunikacije s fotoaparatom, funkcija [LENS AUTO] (Automatski raspon objektiva)
nije dostupna.
• Detalje potražite u uputama za uporabu vanjskog mikrofona.
Daljinski okidač (neobavezan)
Upotrebljavate li daljinski okidač (DMW-RSL1, neobavezan), možete
smanjiti podrhtavanje fotoaparata kada upotrebljavate tronožac te
možete držati zatvarač potpuno pritisnutim dok snimate s [B] (Bulb)
ili načinom snimanja u nizu. Daljinski okidač radi na sličan način kao i
okidač na fotoaparatu.
• Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov daljinski okidač (DMW-RSL1: neobavezan).
• Snimajte u načinu kreativnog videozapisa (126. str.) kada snimate videozapise. Snimanje
videozapisa može se pokrenuti/zaustaviti uz pomoć daljinskog okidača.
• Detalje potražite u uputama za uporabu daljinskog okidača.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• daljinski okidač ne možete upotrebljavati za sljedeće radnje.
– Poništavanje stanja mirovanja
363
13. Ostalo
Prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan)/Sprežnik za istosmjernu struju
(neobavezan)
Povezivanjem prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) i uključivanjem u električnu
utičnicu, ovaj uređaj možete povezati s računalom ili pisačem i upotrebljavati ga ne
brinući o kapacitetu baterije.
Za upotrebu prilagodnika za izmjeničnu struju potreban je sprežnik za istosmjernu struju
(neobavezan).
• Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan).
• Kada upotrebljavate prilagodnik za izmjeničnu struju upotrebljavajte kabel za napajanje
izmjeničnom strujom isporučen s prilagodnikom za izmjeničnu struju.
• Također pročitajte upute za uporabu za prilagodnik za izmjeničnu struju i sprežnik za
istosmjernu struju.
Filtri (neobavezni)
MC-štitnik prozirni je filtar koji ne utječe ni na boje ni na količinu svjetla te se stoga uvijek
može upotrebljavati za zaštitu objektiva fotoaparata.
ND-filtar smanjuje količinu svjetla na približno 1/8 (to je jednako povećanju vrijednosti
otvora blende za 3 mjesta), bez utjecaja na ravnotežu boja.
PL-filtar potiskuje svjetlost koja se reflektira od metala ili površina koje nisu sferična oblika
(ravne nemetalne površine, vodena para ili nevidljive čestice u zraku), što omogućuje
snimanje fotografija s poboljšanim kontrastom.
• Nemojte istodobno stavljati više filtara.
• Možete pričvrstiti poklopac objektiva ili sjenilo objektiva dok je filtar pričvršćen.
• Detalje potražite u uputama za pojedini filtar.
364
13. Ostalo
Prikaz monitora/Prikaz tražila
• Sljedeće su slike primjer prikaza zaslona postavljenog na [
] (stil monitora) na monitoru.
U načinu snimanja
Veličina slike (način panoramskog
snimanja) (103. str.)
Prilagođene postavke (128. str.)
Prikaz za podešavanje efekta
slike (filtra) (116., 132. str.)
Postavka efekta slike (filtra)
(132. str.)
Stil fotografije (130. str.)
Kartica (prikazano samo
tijekom snimanja) (33. str.)
Način snimanja (46. str.)
Način rada bljeskalice
(234. str.)
Bljeskalica (236., 239. str.)
Dodatna telekonverzija
(tijekom snimanja videozapisa)
(225. str.)
Format snimanja/Kvaliteta
snimanja (246. str.)
Kratki film (251. str.)
Veličina slike/Format (140. str.)
Dodatna telekonverzija (tijekom
snimanja fotografija) (225. str.)
Proteklo vrijeme snimanja1
(242. str.)
Pokazatelj istovremenog
snimanja (249. str.)
Automatsko prebacivanje
između tražila/monitora
(57. str.)
Fokusiranje jasnih objekata
(170. str.)
Posvjetljivanje i potamnjivanje
(135. str.)
HDR (Visoki dinamički raspon)
(144. str.)/iHDR (i-Visoki
dinamički raspon) (87. str.)
Višestruka ekspozicija
(210. str.)
Digitalni zum (227. str.)
Elektronički zatvarač (179. str.)
Način slike (Prioritet fotografije)
(249. str.)
Pokazatelj pregrijavanja
(387., 390. str.)
365
13. Ostalo
Prikaz oznake središta (219. str.)
Kvaliteta (141. str.)
Automatski okidač5 (201. str.)
Način fokusiranja (149. str.)
Prikaz razine mikrofona (255. str.)
Način automatskog fokusa
(151. str.)
Ograničavač razine mikrofona
(Isklj.) (256. str.)
Tihi način rada (212. str.)
Povlačenje fokusa (253. str.)
Vanjski mikrofon (362. str.)
Prepoznavanje lica (213. str.)
Zaključavanje automatskog
fokusa (171. str.)
Zaključavanje automatske
ekspozicije (171. str.)
Snimanje u nizu (182. str.)
Način mjerenja (62., 178. str.)
Fotografija 4K (185. str.)
Uzastopno snimanje s različitim
ekspozicijama (199. str.)
Automatski okidač (201. str.)
Pokazatelj kapaciteta baterije
(25. str.)
Optički stabilizator slike2
(222. str.)
Upozorenje na podrhtavanje
(223. str.)
Stanje snimanja (Treperi
crveno.)/Fokus (Svijetli zeleno.)
(44. str.)
Fokus (Pod slabim svjetlom)
(147. str.)
Fokus (Automatski fokus za
svjetlost zvijezda) (148. str.)
Funkcija promjene vrijednosti
(93. str.)
Spojen na Wi-Fi
Balans bijele boje (136. str.)
Histogram (53. str.)
Ime
3
Dob
Brzina zatvarača (44. str.)
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (173. str.)
Svjetlina (89., 117. str.)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(98. str.)
ISO-osjetljivost (175. str.)
Uzastopno snimanje s različitim
balansom bijele boje (139. str.)
Precizno podešavanje balansa
bijele boje (138. str.)
Boja (89. str.)
Broj raspoloživih fotografija6
(34. str.)
(218. str.)
Raspoloživo vrijeme snimanja1, 6
(34. str.)
Broj dana proteklih od datuma polaska4 (74. str.)
3
Vrijednost otvora blende (44. str.)
(218. str.)
Lokacija4 (74. str.)
Trenutačni datum i vrijeme/Postavka odredišta
putovanja4: “ (73. str.)
Mjerač ekspozicije (93. str.)
Prikaz fokalne duljine (228. str.)
Postupno zumiranje (228. str.)
Područje automatskog fokusa
(147., 157.str.)
Nišan mjerenja točke (178. str.)
366
13. Ostalo
Kartica osjetljiva na dodir (60. str.)
Zum osjetljiv na dodir (229. str.)
Zatvarač osjetljiv na dodir (61. str.)
Auto. ekspozicija osjetljiva na dodir (62. str.)
Fokusiranje jasnih objekata (170. str.)
Funkcijski gumb (71. str.)
Boja (89. str.)
Funkcija kontrole defokusiranja
(88., 117. str.)
Svjetlina (89., 117. str.)
Vrsta defokusiranja ([Miniature Effect]
(Efekt minijature)) (122. str.)
Jedna točka boje (124. str.)
Položaj izvora svjetla (125. str.)
(127. str.)
Podešavanje efekta slike (filtra)
(117., 132. str.)
Efekt slike (filtra) (132. str.)
Vrijednost otvora blende (44. str.)
Brzina zatvarača (44. str.)
ISO-osjetljivost (175. str.)
Podešavanje razine mikrofona
(255. str.)
1 m: minuta, s: sekunda
2 Dostupno samo kada je pričvršćen objektiv koji podržava funkciju stabilizatora.
3 Ovo se prikazuje otprilike 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata ako je postavljena
postavka [Profile Setup] (Postavljanje profila).
4 Ovo se prikazuje otprilike 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata, nakon postavljanja
sata i nakon prijelaza s načina reprodukcije na način snimanja.
5 Prikazuje se tijekom odbrojavanja.
6 Moguće je mijenjati prikaze između broja raspoloživih fotografija i raspoloživog vremena
snimanja s pomoću postavke [Remaining Disp.] (Prikaz preostalih slika/min.) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno).
367
13. Ostalo
U načinu snimanja
Informacije o snimanju na monitoru
Jedna (181. str.)
Snimanje u nizu (182. str.)
Fotografija 4K (185. str.)
Uzastopno snimanje s različitim
ekspozicijama (199. str.)
Automatski okidač (201. str.)
Način fokusiranja (149., 165. str.)
Način automatskog fokusa
(151. str.)
Kvaliteta (141. str.)
Način snimanja (46. str.)
Veličina slike/Format (140. str.)
Vrijednost otvora blende (44. str.)
Wi-Fi Wi-Fi (291. str.)
Brzina zatvarača (44. str.)
Postavke funkcijskog gumba
(70. str.)
Pokazatelj kapaciteta baterije
(25. str.)
ISO-osjetljivost (175. str.)
Stil fotografije (130. str.)
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (173. str.)
Balans bijele boje (136. str.)
Svjetlina (89. str.)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(98. str.)
Inteligentna dinamična kontrola
upravljanja (143. str.)
Način rada bljeskalice (234. str.)
Način mjerenja (178. str.)
Bljeskalica (236., 238. str.)
Broj raspoloživih fotografija
(34. str.)
Raspoloživo vrijeme snimanja
(34. str.)
368
13. Ostalo
Tijekom reprodukcije
Kratki film (251. str.)
Kvaliteta (141. str.)
Pokazatelj kapaciteta baterije
(25. str.)
Broj slike/Ukupan broj slika
Spojen na Wi-Fi
Broj grupa fotografija
Vrijeme snimanja videozapisa1
(258. str.)
Način reprodukcije (269. str.)
Ikona završetka brisanja nepotrebnih
dijelova (274. str.)
Zaštićena fotografija (287. str.)
Broj ispisanih kopija (286. str.)
Ikona o trenutačnom prikupljanju
informacija (374. str.)
Prikaz informacija o lokaciji (270. str.)
Reprodukcija (videozapisi) (258. str.)
Favoriti (285. str.)
Broj dana proteklih od datuma
polaska (74. str.)
Ikona zabrane odspajanja kabela
(352. str.)
Prijenos (Wi-Fi) (320. str.)
Reprodukcija videozapisa (258. str.)
Podizbornik (263. str.)
Reprodukcija panoramskih fotografija
(104. str.)
Tihi način rada (212. str.)
Dob (216., 218. str.)
Uzastopna reprodukcija grupe
fotografija snimljenih u nizu (262. str.)
Indeksna reprodukcija (str. 260)
Spremanje slika iz datoteka fotografija
4K snimljenih u nizu (191., 194. str.)
Uzastopna reprodukcija grupe
fotografija snimljenih s pomoću [Time
Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima) (262. str.)
Uzastopna reprodukcija grupe stop
animacije (262. str.)
Brisanje (str. 264)
Ime2 (216., 218. str.)
Lokacija2 (74. str.)
Naslov2 (276. str.)
Otisnuto tekstualnom oznakom
(276. str.)
Proteklo vrijeme reprodukcije1
(258. str.)
Informacije o snimanju3
Fotografija 4K (Datoteka fotografija
4K snimljenih u nizu) (185. str.)
Veličina slike/Format (140. str.)
Format snimanja/Kvaliteta snimanja
(246. str.)
369
13. Ostalo
Tijekom reprodukcije
Prikaz detaljnih informacija
Informacije o snimanju
Veličina slike/Format (140. str.)
Inteligentna dinamična kontrola
raspona3 (143. str.)
Format snimanja/Kvaliteta snimanja
(246. str.)
HDR (Visoki dinamički raspon)
(144. str.)/iHDR4 (i-Visoki dinamički
raspon) (87. str.)
Kvaliteta (141. str.)
Inteligentna razlučivost (143. str.)
Fotografija 4K (Datoteka fotografija
4K snimljenih u nizu) (185. str.)
4
Kompenzacija sjene4 (145. str.)
Prostor boje4 (146. str.)
Mapa/Broj datoteke3 (349. str.)
Snimljeni datum i vrijeme/Svjetsko vrijeme (73. str.)
370
13. Ostalo
Tijekom reprodukcije
Prikaz histograma
Histogram (55. str.)
Broj slike/Ukupan broj slika
Mapa/Broj datoteke3 (349. str.)
Informacije o snimanju
3
1 m: minuta, s: sekunda
2 Prikazuje se redoslijedom [Title] (Naslov), [Location] (Lokacija), [Name] (Ime) ([Baby1]
(Dijete 1)/[Baby2] (Dijete 2), [Pet] (Kućni ljubimac)), [Name] (Ime) ([Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)).
3 Ne prikazuje se za videozapise snimljene u formatu [AVCHD].
4 Ne prikazuje se za videozapise.
371
13. Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na zaslonu će se prikazati poruke potvrde ili poruke o pogrešci.
Najvažnije poruke opisane su u nastavku kao primjeri.
[This picture is protected] (Ova je slika zaštićena)
• Izbrišite sliku nakon poništavanja postavke zaštite. (287. str.)
[Some pictures cannot be deleted] (Neke se fotografije ne mogu izbrisati)/[This picture cannot be
deleted] (Ova se fotografija ne može izbrisati)
• Ova se značajka može upotrebljavati samo s fotografijama koje su u skladu s DCFstandardom. Izvršite formatiranje (33. str.) na ovom uređaju nakon što ste potrebne podatke
spremili na računalo itd.
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• [Title Edit] (Uređivanje naslova), [Text Stamp] (Tekstualna oznaka), [Print Set] (Postavke
ispisa) i sl. ne mogu se postaviti za fotografije koje se ne temelje na DCF-standardu.
[Memory Card Error Format this card?] (Pogreška memorijske kartice. Formatirati memorijsku
karticu?)
• Riječ je o formatu koji se ne može upotrebljavati s ovim uređajem.
– Umetnite drugu karticu.
– Ponovno formatirajte karticu na fotoaparatu nakon što ste potrebne podatke spremili na
računalo itd. (33. str.)
Podaci će se izbrisati.
[Lens not found, or shoot w/o lens in Custom menu is set to off.] (Objektiv nije pronađen ili je u
izborniku Prilagođeno isključena funkcija snimanja bez objektiva.)
• Kada upotrebljavate prilagodnik za navoj za objektiv Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R,
neobavezan), postavite [Shoot w/o Lens] (Okidanje bez objektiva) (37. str.) na [ON] (Uklj.) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno).
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is attached.] (Objektiv
nije ispravno pričvršćen. Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva dok je objektiv pričvršćen.)
• Skinite objektiv i zatim ga ponovno pričvrstite bez pritiskanja gumba za otpuštanje objektiva.
(36. str.) Ponovno uključite uređaj i ako se poruka još uvijek prikazuje, obratite se dobavljaču.
[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached correctly.] (Neuspješno
pričvršćivanje objektiva. Provjerite je li objektiv pravilno pričvršćen.)
• Odvojite objektiv od kućišta fotoaparata i nježno prebrišite leće objektiva i kućište
fotoaparata s pomoću suhog štapića za čišćenje ušiju. Pričvrstite objektiv, ponovno uključite
uređaj i ako se poruka još uvijek prikazuje, obratite se dobavljaču.
[Lens not detected. Please turn camera on again.] (Objektiv nije prepoznat. Ponovno uključite
fotoaparat.)
• Ova se poruka prikazuje kada objektiv prestane raditi uobičajeno nakon što se pritisne rukom i sl.
Isključite i uključite fotoaparat. Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se dobavljaču ili najbližem
servisnom centru.
372
13. Ostalo
[Memory Card Error] (Pogreška memorijske kartice)/[This memory card cannot be used] (Ova se
memorijska kartica ne može upotrijebiti)
• Upotrijebite memorijsku karticu kompatibilnu s ovim uređajem. (22. str.)
[Insert SD card again] (Ponovno umetnite SD-karticu)/[Try another card] (Pokušajte s drugom
karticom)
• Došlo je do pogreške prilikom pristupanja kartici.
Ponovo umetnite karticu.
• Umetnite drugu karticu.
[Read Error/Write Error Please check the card] (Pogreška očitavanja/pisanja. Provjerite karticu)
• Čitanje ili pisanje podataka nije uspjelo.
Izvadite karticu nakon što isključite uređaj. Ponovno umetnite karticu, uključite uređaj i
ponovno pokušajte čitati ili pisati podatke.
• Kartica je možda oštećena.
• Umetnite drugu karticu.
[Cannot record due to incompatible format (NTSC/PAL) data on this card.] (Snimanje nije moguće zbog
nekompatibilnog formata (NTSC/PAL) podataka na kartici.)
• Izvršite formatiranje (33. str.) na ovom uređaju nakon što ste potrebne podatke spremili na
računalo itd.
• Umetnite drugu karticu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card] (Snimanje
videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
• Ovisno o [Rec Format] (Format snimanja) i [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) videozapisa,
razlikuju se razredi brzine potrebni za karticu. Za snimanje fotografija 4K potrebna je kartica
koja zadovoljava određeni razred brzine. Upotrebljavajte karticu koja zadovoljava razred brzine.
Detalje potražite u odjeljku “Snimanje videozapisa/fotografija 4K i razredi brzine” na 22. str.
• Ako se snimanje zaustavi čak i ako se koristite karticom koja zadovoljava određeni razred
brzine, prespora je brzina pisanja podataka. Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju
i nakon toga formatirate karticu (33. str.). Ovisno o vrsti kartice, snimanje se može zaustaviti
usred postupka.
[A folder cannot be created] (Nije moguće izraditi mapu)
• Mapa se ne može izraditi jer nema više slobodnih brojeva mapa koji bi se mogli upotrijebiti.
Formatirajte karticu na ovom uređaju nakon što ste potrebne podatke spremili na računalo
itd. (33. str.)
Izvedete li postupak [No.Reset] (Poništavanje brojeva) u izborniku [Setup] (Postavljanje)
nakon formatiranja, broj mape vraća se na 100. (80. str.)
[Picture is displayed for 16:9 TV] (Slika se prikazuje za TV-prijamnik formata 16:9)/[Picture is
displayed for 4:3 TV] (Slika se prikazuje za TV-prijamnik formata 4:3)
• Odaberite [TV Aspect] (Format TV-prijamnika) u izborniku [Setup] (Postavljanje) ako želite
promijeniti format TV-prijamnika. (78. str.)
• Ova se poruka pojavljuje i kad je USB-kabel spojen samo na fotoaparat.
U tom slučaju spojite drugi kraj USB-kabela na računalo ili pisač. (348., 351. str.)
373
13. Ostalo
[Editing operation cannot proceed as another operation is taking place.] (Uređivanje se ne može
nastaviti jer je u tijeku druga radnja.)
Kada postoji previše slikovnih datoteka, ikona o trenutačnom prikupljanju informacija ([
ili [
]) može se duže prikazivati na zaslonu za reprodukciju. Tijekom tog razdoblja nije
moguća uporaba nekih stavki u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
Nije moguće stvarati fotografije iz videozapisa ili reproducirati datoteke fotografija 4K u nizu
snimljenih funkcijom Fotografija 4K. Ako reproducirate videozapis, zaustavite reprodukciju i
pričekajte da poruka nestane.
• Ako se uređaj isključi tijekom prikupljanja informacija, samo se fotografije za koje su već
prikupljene informacije spremaju kao grupa.
Kada ga ponovno uključite, vraćanje informacija ponovno će započeti od iste točke.
]
[This battery cannot be used] (Uporaba baterije nije moguća)
• Upotrebljavajte originalne Panasonicove baterije. Ako se ova poruka prikazuje čak i kada
se upotrebljava originalna baterija tvrtke Panasonic, obratite se dobavljaču ili najbližem
servisnom centru.
• Ako je priključak za baterije prljav, očistite ga i uklonite sve čestice.
[Failed to connect wireless access point] (Neuspješno povezivanje na bežičnu pristupnu točku)/
[Connection failed] (Neuspješno povezivanje)/[No destination
found] (Nije pronađeno odredište)
• Provjerite sljedeće za probleme s bežičnim pristupnim točkama.
– Neispravne su informacije o bežičnoj pristupnoj točki postavljene na ovom uređaju.
Provjerite vrstu autorizacije, vrstu kodiranja i kod za dekodiranje. (330. str.)
– Bežična pristupna točka nije uključena.
– Ovaj uređaj ne podržava postavku bežične pristupne točke.
• Provjerite mrežne postavke na odredištu.
• Radiovalovi drugih uređaja mogu blokirati povezivanje s bežičnom pristupnom točkom.
Provjerite druge uređaje koji su spojeni na bežičnu pristupnu točku i uređaje koji se koriste
pojasom od 2,4 GHz.
[No picture to send] (Nema slika za slanje)
• Prikazuje se kada nema slike za slanje zbog ograničenja odredišta.
Provjerite format datoteke slike koju želite poslati. (334. str.)
[Connection failed. Please retry in a few minutes.] (Povezivanje nije uspjelo. Pokušajte ponovno za
nekoliko minuta.)/[Network disconnected. Transfer stopped.] (Veza je prekinuta. Prijenos je zaustavljen.)
• Radiovalovi iz bežične pristupne točke sve su slabiji.
Vezu uspostavite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Nema odgovora od poslužitelja ili je premašeno vrijeme potrebno za procesuiranje veze.
Pokušajte ponovno nakon nekog vremena.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, veza se može automatski prekinuti nakon određenog
vremena.
Ponovno se spojite.
374
13. Ostalo
[Upload to the Cloud Folder is available, after Cloud Sync setting has been done on downloadable
devices such as PC or smartphone.] (Slanje u mapu u oblaku postat će dostupno nakon što se
postavka Sinkronizacije u oblaku postavi na uređaje na kojima je moguće preuzimanje, kao što su
računala i pametni telefoni.)
• Uređaji na kojima se preuzimaju slike iz mape u oblaku nisu memorirani.
• Postavite uslugu sinkronizacije u oblaku. Konfigurirajte postavke na računalu s pomoću
softvera “PHOTOfunSTUDIO” ili na pametnom telefonu s pomoću aplikacije “Image App”.
Detalje o funkciji [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) potražite na 321. str.
[Connection failed] (Neuspješno povezivanje)
• Provjerite sljedeće u vezi s pametnim telefonima koje želite povezati.
– Pametni telefon ne radi.
– U postavkama Wi-Fi veze na pametnom telefonu promijenite pristupnu točku na koju se
želite spojiti i odaberite ovaj fotoaparat.
– Nema slobodnog prostora za pohranu na pametnom telefonu.
[Login failed. Please check Login ID and Password.] (Prijava nije uspjela. Provjerite ID za prijavu i
lozinku.)
• ID za prijavu ili lozinka za “LUMIX CLUB” nisu ispravni.
Unesite ih ponovno.
Ako ste zaboravili ID za prijavu ili lozinku, informacije možete pronaći na zaslonu za prijavu
na web-mjestu “LUMIX CLUB”.
[Some files cannot be sent because of destination limit] (Neke se datoteke ne mogu poslati zbog
ograničenja odredišta)/[Transfer completed. Some files are left because of destination limit.]
(Prijenos je dovršen. Neke su datoteke preostale zbog ograničenja odredišta.)
• Provjerite format datoteke slike koju želite poslati. (334. str.)
• Slanje videozapisa moglo bi biti neuspješno ako je veličina datoteke prevelika.
Podijelite videozapis uz pomoć funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa). (279. str.)
[Unavailable. Please set Login settings on LUMIX CLUB web site.] (Nije dostupno. Postavite postavke
prijave na web-mjestu LUMIX CLUB.)
• Prijavite se na “LUMIX CLUB” s pomoću pametnog telefona ili računala i postavite detalje za
prijavu na odredišnu web-uslugu.
[Both picture and video sharing service cannot be selected together] (Usluga dijeljenja slika i
usluga dijeljenja videozapisa ne mogu se istovremeno odabrati)
• Web-usluge namijenjene dijeljenju isključivo slika i web-usluge namijenjene dijeljenju
isključivo videozapisa ne mogu se odabrati istovremeno.
Poništite odabir jedne od usluga.
[Cannot get IP address. Please set wireless AP’s IP address setting to DHCP.] (IP-adresa ne može se
pronaći. Postavku IP-adrese bežične pristupne točke postavite na DHCP.)
• Uključite postavke DHCP za IP-adresu povezanih bežičnih pristupnih točki.
[Cannot connect to server] (Spajanje na poslužitelj nije moguće)
• Ako se prikaže poruka koja od vas traži da ažurirate korijensku potvrdu, prihvatite ažuriranje.
375
13. Ostalo
Popis izbornika
[Rec] (Snimanje) 376. str.
[Motion Picture] (Videozapis) 379. str.
[Setup] (Postavljanje) 384. str.
[Playback] (Reprodukcija) 386. str.
[Custom] (Prilagođeno) 381. str.
• [Photo Style] (Stil fotografije), [Filter Settings] (Postavke filtra), [AFS/AFF] (Pojedinačni
automatski fokus/Prilagodljivi automatski fokus), [Metering Mode] (Način mjerenja),
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje), [i.Dynamic] (i.Dinamičnost), [i.Resolution]
(i.Razlučivost), [Diffraction Compensation] (Kompenzacija loma) i [Digital Zoom] (Digitalni
zum) zajednički su izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Promjena ovih
postavki u jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
[Rec] (Snimanje)
[Photo Style] (Stil
fotografije)
[Filter Settings]
(Postavke filtra)
[Aspect Ratio] (Format)
[Picture Size] (Veličina
slike)
[Quality] (Kvaliteta)
[AFS/AFF] (Pojedinačni
automatski fokus/
Prilagodljivi automatski
fokus)
[Metering Mode] (Način
mjerenja)
[Burst Rate] (Brzina
snimanja u nizu)
[4K PHOTO] (Fotografija
4K)
[Auto Bracket]
(Uzastopno snimanje s
različitim ekspozicijama)
[Self Timer] (Automatski
okidač)
[Time Lapse/Animation]
(Snimanje fotografija u
intervalima/Animacija)
Možete odabrati efekte koji će odgovarati vrsti slike
koju želite snimiti.
Moguće je podesiti boju i kvalitetu slike u pojedinim
efektima.
130. str.
Mijenja postavke povezane s efektima slike (filtrima).
132. str.
Postavlja format slike.
140. str.
Postavite broj piksela.
140. str.
Postavite brzinu kompresije kojom se pohranjuju
fotografije.
141. str.
Dodjeljuje [AFS] (Pojedinačni automatski fokus) ili
[AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) na [AFS/AFF]
ručice fokusa.
150. str.
Postavlja način mjerenja svjetla radi mjerenja svjetline.
178. str.
Postavlja brzinu snimanja u nizu.
182. str.
Postavlja način snimanja fotografija 4K.
185. str.
Postavlja snimanje jedne fotografije/snimanje u nizu,
raspon kompenzacije i slijed snimanja za Uzastopno
snimanje s različitim ekspozicijama.
199. str.
Postavlja način rada automatskog okidača.
201. str.
Omogućuje postavljanje postavki za snimanje
fotografija u intervalima i stop animaciju.
204.,
206. str.
376
13. Ostalo
[Highlight Shadow]
(Posvjetljivanje i
potamnjivanje)
[i.Dynamic]
(i.Dinamičnost)
(Inteligentna dinamična
kontrola raspona)
[i.Resolution]
(i.Razlučivost)
[iHandheld Night Shot]
(i-Noćno snimanje bez
tronošca)
Možete podesiti svjetlinu svijetlih i tamnih dijelova
slike dok provjeravate svjetlinu na zaslonu.
135. str.
Podešava kontrast i ekspoziciju.
143. str.
Fotografije se snimaju sa snažnije definiranim
obrubima i jasnoćom.
Fotografije noćnog krajolika snimat će se velikom
brzinom snimanja u nizu te se zatim složiti u
jedinstvenu fotografiju.
Primjerice, postoji snažan kontrast između pozadine
[iHDR] (i-Visoki dinamički i objekta, snimit će se više fotografija s različitim
raspon)
ekspozicijama koje se kombiniraju u samo jednu
fotografiju s bogatim gradacijskim tonovima.
[HDR] (Visoki dinamički
Možete spojiti 3 fotografije različitih razina ekspozicije
raspon)
u jednu fotografiju bogate gradacije.
[Multi Exp.] (Višestruka
Pruža efekt višestruke ekspozicije. (do 4 puta po slici)
ekspozicija)
[Panorama Settings]
Postavlja smjer snimanja i veličinu slike za način
(Postavke panoramskog
panoramskog snimanja.
snimanja)
[Electronic Shutter]
Fotografije možete snimati s pomoću elektroničkog
(Elektronički zatvarač)
zatvarača.
Da bi se smanjio utjecaj trešnje ruku, zatvarač se
[Shutter Delay] (Odgoda
otpušta nakon što istekne određeno vrijeme od
zatvarača)
pritiska okidača.
[Flash] (Bljeskalica)
Postavlja način rada bljeskalice.
[Red-Eye Removal]
Automatski prepoznaje efekt crvenih očiju
(Uklanjanje efekta
uzrokovanog bljeskalicom te ispravlja sliku na
crvenih očiju)
odgovarajući način.
Kada je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO]
[ISO Limit Set]
], optimalna ISO-osjetljivost
(Automatska) ili [
(Postavljanje ISOpostavlja se s odabranom vrijednošću kao gornjom
ograničenja)
granicom.
[ISO Increments] (ISOPostavke vrijednosti ISO-osjetljivosti mijenjaju se u
povećanja)
koracima od 1/3 EV ili 1 EV.
[Extended ISO] (Prošireni ISO-osjetljivost može se postaviti na minimalno
ISO)
[ISO100].
[Long Shtr NR]
Možete ukloniti smetnje nastale snimanjem uz nižu
(Smanjenje buke
brzinu zatvarača.
zatvarača)
[Shading Comp.]
Ako rubni dijelovi zaslona potamne zbog značajki
(Kompenzacija sjene)
objektiva, ispravlja se svjetlina u ovom području.
377
143. str.
86. str.
87. str.
144. str.
210. str.
103. str.
179. str.
180. str.
234. str.
234. str.
177. str.
177. str.
177. str.
145. str.
145. str.
13. Ostalo
[Diffraction
Compensation]
(Kompenzacija loma)
Fotoaparat povećava razlučivost ispravljanjem
zamućenja uzrokovanog lomom kada je otvor blende
zatvoren.
Kada je broj piksela postavljen na bilo koju opciju
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna
osim [L], povećava se teleefekt bez smanjenja
telekonverzija)
kvalitete slike.
Povećava teleefekt.
[Digital Zoom] (Digitalni
Što je veća razina povećanja, to je manja kvaliteta
zum)
slike.
[Color Space] (Prostor
Postavite kada želite ispraviti reprodukciju boja
boje)
snimljenih fotografija na računalu ili pisaču itd.
Ako se tijekom snimanja uoči podrhtavanje
[Stabilizer] (Stabilizator)
fotoaparata, fotoaparat ga automatski ispravlja.
[Face Recog.]
Automatski postavlja fokus i ekspoziciju dajući
(Prepoznavanje lica)
prioritet memoriranim licima.
Ako unaprijed postavite ime i datum rođenja svog
[Profile Setup]
djeteta ili ljubimca, na slikama se može zabilježiti
(Postavljanje profila)
njihovo ime i dob u mjesecima i godinama.
378
146. str.
225. str.
227. str.
146. str.
222. str.
213. str.
218. str.
13. Ostalo
[Motion Picture] (Videozapis)
[Photo Style] (Stil
fotografije)
Možete odabrati efekte koji će odgovarati vrsti slike
koju želite snimiti.
Moguće je podesiti boju i kvalitetu slike u pojedinim
efektima.
130. str.
[Filter Settings]
(Postavke filtra)
Mijenja postavke povezane s efektima slike (filtrima).
132. str.
[Snap Movie] (Kratki film)
Možete unaprijed odrediti vrijeme snimanja i ležerno
snimati videozapise kao što snimate fotografije.
251. str.
Postavlja format datoteke za videozapis koji snimite.
246. str.
Ovime se postavlja kvaliteta slike videozapisa.
246. str.
Odaberite način postavljanja vrijednosti otvora blende
i brzine zatvarača u načinu kreativnog videozapisa.
126. str.
Dodjeljuje [AFS] (Pojedinačni automatski fokus) ili
[AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) na [AFS/AFF]
ručice fokusa.
150. str.
[Rec Format] (Format
snimanja)
[Rec Quality] (Kvaliteta
snimanja)
[Exposure Mode] (Način
ekspozicije)
[AFS/AFF] (Pojedinačni
automatski fokus/
Prilagodljivi automatski
fokus)
[Picture Mode] (Način
slike)
[Continuous AF]
(Neprekinuti auto. fokus)
[Metering Mode] (Način
mjerenja)
[Highlight Shadow]
(Posvjetljivanje i
potamnjivanje)
[i.Dynamic]
(i.Dinamičnost)
(Inteligentna dinamična
kontrola raspona)
[i.Resolution]
(i.Razlučivost)
[Diffraction
Compensation]
(Kompenzacija loma)
[Luminance Level]
(Razina svjetline)
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna
telekonverzija)
[Digital Zoom] (Digitalni
zum)
Postavlja način snimanja fotografija tijekom snimanja
videozapisa.
Nastavlja se fokusiranje objekta za koji je fokus već
postignut.
249. str.
248. str.
Postavlja način mjerenja svjetla radi mjerenja svjetline.
178. str.
Možete podesiti svjetlinu svijetlih i tamnih dijelova
slike dok provjeravate svjetlinu na zaslonu.
135. str.
Podešava kontrast i ekspoziciju.
143. str.
Fotografije se snimaju sa snažnije definiranim
obrubima i jasnoćom.
Fotoaparat povećava razlučivost ispravljanjem
zamućenja uzrokovanog lomom kada je otvor blende
zatvoren.
Odaberite raspon svjetline koji odgovara uporabi
videozapisa.
143. str.
146. str.
254. str.
Povećava teleefekt.
225. str.
Povećava teleefekt.
Što je veća razina povećanja, to je manja kvaliteta
slike.
227. str.
379
13. Ostalo
[Flkr Decrease]
(Smanjenje treperenja)
[Silent Operation] (Tihi
rad)
[Mic Level Disp.] (Prikaz
razine mikrofona)
[Mic Level Adj.]
(Podešavanje razine
mikrofona)
[Special Mic.] (Posebni
mikrofon)
[Mic Level Limiter]
(Ograničavač razine
mikrofona)
[Wind Noise Canceller]
(Poništavanje šuma
vjetra)
[Wind Cut] (Izrezivanje
šuma vjetra)
[Lens Noise Cut]
(Izrezivanje zvuka rada
objektiva)
Brzina zatvarača može se fiksno postaviti da bi
se smanjilo treperenje ili pojavljivanje pruga na
videozapisu.
Omogućuje radnje dodirom kako bi se ostvario tih rad
tijekom snimanja videozapisa.
Odaberite želite li da se razine mikrofona prikazuju na
zaslonu.
Podesite razinu ulaznog signala na 19 različitih razina.
255. str.
127. str.
255. str.
255. str.
Postavlja način snimanja zvuka kada je povezan ciljani
362. str.
stereomikrofon (neobavezan).
Automatski podešava razinu ulaznog signala.
256. str.
Ovime će se smanjiti šum vjetra koji dopire do
ugrađenog mikrofona i očuvati kvaliteta zvuka.
256. str.
Fotoaparat će učinkovito smanjiti buku vjetra kada se
zvuk snima s pomoću vanjskog mikrofona.
Možete smanjiti zvuk zuma izmjenjivog objektiva
kompatibilnog s električnim zumom koji nastaje
tijekom snimanja videozapisa.
380
256. str.
256. str.
13. Ostalo
[Custom] (Prilagođeno)
[Cust.Set Mem.]
(Prilagođene postavke)
[Silent Mode] (Tihi način
rada)
Memoriranje trenutačnih postavki fotoaparata kao
prilagođenih postavki.
128. str.
Istovremeno onemogućuje zvukove rada i izlaz svjetla. 212. str.
Postavlja fiksni sadržaj za fokusiranje i ekspoziciju
[AF/AE Lock] (Zaklj. auto.
kada je uključeno zaključavanje automatskog fokusa/
fokusa/ekspozicije)
ekspozicije.
[AF/AE Lock
Hold] (Odgađanje
Ovime će se postaviti radnja gumba [AF/AE LOCK]
zaključavanja
(Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije) prilikom fotografiranja
auto. fokusa i auto.
s fiksnim fokusom ili ekspozicijom.
ekspozicije)
[Shutter AF] (Auto. fokus Odaberite hoće li se fokus automatski podešavati
zatvarača)
kada se okidač pritisne dopola.
[Half Press Release]
Zatvarač će se automatski aktivirati kada se okidač
(Otpuštanje pritiskom
pritisne dopola.
dopola)
[Quick AF] (Brzi auto.
Ubrzava fokusiranje kada se pritisne okidač.
fokus)
[Eye Sensor AF] (Auto.
Fotoaparat automatski podešava fokus kada je
fokus senzora okulara)
aktiviran senzor okulara.
[Pinpoint AF Time]
Postavlja vrijeme tijekom kojega je zaslon uvećan
(Određivanje trajanja
kada se okidač pritisne dopola uz način automatskog
auto. fokusiranja)
fokusa postavljen na [ ].
[Pinpoint AF Display]
Određuje hoće li se prikazati zaslon pomoći koji se
(Određivanje prikaza
javlja kada je način automatskog fokusa postavljen na
auto. fokusiranja)
[ ] u prozoru ili na punom zaslonu.
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit
[AF Assist Lamp]
će objekt kada okidač pritisnete dopola te će
(Pomoćna lampica za
fokusiranje objekta pri snimanju na slabom svjetlu biti
auto. fokus)
jednostavnije.
Tijekom snimanja pomiče područje automatskog
[Direct Focus Area]
fokusa ili pomoći pri ručnom fokusiranju s pomoću
(Područje izravnog
fokusa)
kursorskog gumba.
[Focus/Release Priority] Postavit će se tako da se fotografije ne mogu snimati
(Prioritet kod otpuštanja) izvan fokusa.
[AF+MF] (Auto. fokus +
Moguće je ručno postaviti fokus nakon dovršetka
ručno fokus.)
automatskog fokusiranja.
[MF Assist] (Pomoć pri
Postavlja način prikaza pomoći pri ručnom fokusiranju
ručnom fokusiranju)
(uvećani zaslon).
[MF Assist Display]
Određuje hoće li se pomoć pri ručnom fokusiranju
(Prikaz pomoći pri
(uvećani zaslon) prikazati u prozoru ili na cijelom
ručnom fokusiranju)
zaslonu.
381
172. str.
172. str.
162. str.
162. str.
162. str.
58. str.
159. str.
159. str.
163. str.
157.,
167. str.
164. str.
164. str.
169. str.
166. str.
13. Ostalo
[MF Guide] (Linija
usmjerenosti za ručno
fokus.)
[Peaking] (Fokusiranje
jasnih objekata)
[Histogram] (Histogram)
[Guide Line] (Linije
usmjerenosti)
[Center Marker]
(Označavanje središta)
[Highlight] (Bijelo
zasićeno područje)
[Zebra Pattern] (Uzorak
zebre)
[Monochrome Live View]
(Monokromatski prikaz
uživo)
[Constant Preview]
(Neprekidan pregled)
[Expo.Meter] (Mjerač
ekspozicije)
[LVF Disp.Style] (Način
prikaza optičkog tražila)
[Monitor Disp. Style] (Stil
prikaza monitora)
[Monitor Info. Disp.]
(Prikaz informacija na
monitoru)
[Rec Area] (Područje
snimanja)
Kada ručno postavljate fokus, prikazuje se linija
usmjerenosti za ručno fokusiranje koja omogućuje
provjeru smjera za postizanje fokusa.
Dijelovi u fokusu istaknuti su kada se fokus ručno
podešava.
S pomoću ove funkcije možete postaviti hoće li se
prikazivati histogram.
Postavlja se uzorak linija usmjerenosti prikazanih
prilikom snimanja fotografija.
Prikazuje [+], što označava središte zaslona za
snimanje.
Kada je aktivirana funkcija automatskog prikaza ili pri
reprodukciji, bijela zasićena područja trepere u crnoj i
bijeloj boji.
Označava dijelove koji mogu biti zabijeljeni zbog
prekomjerne ekspozicije u uzorku zebre.
169. str
170. str.
53. str.
53. str.
219. str.
56. str.
220. str.
Možete prikazati zaslon snimanja u crnoj i bijeloj boji.
221. str.
Možete provjeriti efekte odabranog otvora blende
i brzine zatvarača na zaslonu za snimanje u načinu
ručnog podešavanja snimanja u nizu.
99. str.
Postavite hoće li se prikazivati mjerač ekspozicije.
93. str.
Ovime se postavlja stil prikaza tražila.
52. str.
Ovime se postavlja stil prikaza monitora.
51. str.
Prikaz zaslona s informacijama o snimanju.
53. str.
Ovom se funkcijom mijenja kut gledanja tijekom
snimanja videozapisa i fotografija.
243. str.
382
13. Ostalo
Ovom se funkcijom mijenja prikaz između broja
[Remaining Disp.] (Prikaz
raspoloživih fotografija i raspoloživog vremena
preostalih slika/min.)
snimanja.
[Auto Review] (Auto.
Prikazuje fotografiju odmah nakon snimanja.
prikaz)
[Fn Button Set]
Funkcijskom gumbu možete dodijeliti različite funkcije
(Postavljanje funkc.
snimanja i ostale funkcije.
gumba)
[Q.MENU] (Brzi izbornik) Promjena načina postavljanja brzog izbornika.
[Dial Set.] (Postavljanje
Mijenja način rada prednjeg i stražnjeg kotačića.
kotačića)
[Video Button] (Gumb
Uključuje/isključuje gumb za videozapise.
videozapisa)
[Power Zoom Lens]
Postavljaju se prikaz zaslona i radnje objektiva pri
(Objektiv s električnim
upotrebi izmjenjivog objektiva koji je kompatibilan s
zumom)
električnim zumom (električno upravljani zum).
[Eye Sensor] (Senzor
Postavlja osjetljivost senzora okulara i način
okulara)
prebacivanja između monitora i tražila.
[Touch Settings]
(Postavke upravljanja
Uključuje/isključuje upravljanje dodirom.
dodirom)
Možete postaviti brzinu neprekidnog prebacivanja
[Touch Scroll]
fotografija unaprijed ili unatrag s pomoću upravljanja
(Pomicanje dodirom)
dodirom.
[Menu Guide] (Vodič kroz Postavljanje zaslona koji se prikazuje kada se
i
.
izbornike)
funkcijski kotačić postavi na
[Shoot w/o Lens]
Postavite može li se otpustiti zatvarač kada na kućište
(Okidanje bez objektiva)
nije pričvršćen objektiv.
383
35. str.
45. str.
70. str.
67. str.
49. str.
243. str.
228. str.
58. str.
60. str.
257. str.
106. str.
37. str.
13. Ostalo
[Setup] (Postavljanje)
[Clock Set] (Postavljanje
sata)
[World Time] (Svjetsko
vrijeme)
[Travel Date] (Datum
putovanja)
[Wi-Fi]
[Beep] (Zvučni signal)
[Live View Mode] (Prikaz
uživo)
[Monitor Display] (Prikaz
monitora)/[Viewfinder]
(Tražilo)
[Monitor Luminance]
(Svjetlina monitora)
[Economy]
(Ekonomičnost)
[USB Mode] (USB-način
rada)
[TV Connection]
(Povezivanje s TVprijamnikom)
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
[Menu Background]
(Pozadina izbornika)
[Menu Information]
(Informacije o izborniku)
[Language] (Jezik)
[Version Disp.] (Prikaz
inačice)
[Exposure Comp. Reset]
(Ponovno postavljanje
kompenzacije
ekspozicije)
[No.Reset] (Ponovno
postavljanje brojeva)
[Reset] (Izvorne
postavke)
Postavljanje datuma/vremena.
41. str.
Postavljanje vremena područja na kojem živite i
odredišta godišnjeg odmora.
Moguće je postaviti datum odlaska i povratka, kao i
naziv odredišta.
Konfiguriranje postavki za funkciju Wi-Fi.
Ovime možete postaviti glasnoću elektroničkih
zvukova i zvuk elektroničkog zatvarača.
Postavite brzinu videozapisa zaslona za snimanje
(zaslon prikaza uživo).
337. str.
Podešavaju se svjetlina, boje te crvene ili plave nijanse
monitora/tražila.
76. str.
Postavljanje svjetline monitora u skladu s količinom
okolnog svjetla.
Na uređaju je moguće postaviti sprečavanje
nepotrebnog trošenja baterije.
Postavlja način komunikacije pri spajanju s pomoću
USB-kabela (isporučen).
73. str.
74. str.
75. str.
75. str.
76. str.
77. str.
77. str.
Ovime se postavlja način povezivanja uređaja na TVprijamnik itd.
78. str.
Za svaki izbornik pohranjuje se lokacija posljednje
upotrebljavane stavke.
79. str.
Postavite boju pozadine zaslona s izbornicima.
79. str.
Objašnjenja stavki izbornika ili njihove postavke
prikazuju se na zaslonu izbornika.
Postavite jezik za prikaz na zaslonu.
Ova postavka omogućuje provjeru inačice
upravljačkog programa fotoaparata i objektiva.
80. str.
80. str.
80. str.
Vrijednost ekspozicije može se ponovno postaviti
prilikom promjene načina snimanja ili isključivanja
fotoaparata.
80. str.
Vraća broj slikovnih datoteka na 0001.
80. str.
Postavke snimanja ili postavljene/prilagođene
postavke vraćaju se na zadane.
80. str.
384
13. Ostalo
[Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi postavke)
[Pixel Refresh]
(Osvježavanje piksela)
[Sensor Cleaning]
(Čišćenje senzora)
[Format] (Formatiranje)
Vraćanje postavki izbornika [Wi-Fi] na tvorničke
postavke. (osim stavke [LUMIX CLUB])
81. str.
Optimizira uređaj za snimanje i obradu slika.
81. str.
Smanjenje prašine da bi se otpuhnuli ostaci i prašina s
prednje strane uređaja za obradu slike.
Kartica se formatira.
385
81. str.
33. str.
13. Ostalo
[Playback] (Reprodukcija)
[2D/3D Settings]
(Postavke 2D/3D)
[Slide Show] (Prikaz u
nizu)
[Playback Mode] (Način
reprodukcije)
[Location Logging]
(Bilježenje lokacije)
[RAW Processing]
(Obrada RAW formata)
[Clear Retouch] (Brisanje
nepotrebnih dijelova)
[Title Edit] (Uređivanje
naslova)
Mijenja se način reprodukcije za 3D-slike.
Odabire se vrsta itd. slika i reproducira zadanim
redoslijedom.
Odabire se vrsta itd. slika i reproduciraju se samo
određene slike.
Možete napisati podatke o lokaciji (zemljopisna širina/
dužina) na slike koje pošaljete s pametnog telefona.
Možete pretvoriti slike RAW formata u JPEG format na
fotoaparatu.
Nepotrebni dijelovi snimljeni na fotografije mogu se
izbrisati.
267. str.
267. str.
269. str.
270. str.
271. str.
274. str.
Unos teksta (komentara) na snimljene fotografije.
276. str.
Ispisuju se datum i vrijeme snimanja, imena, odredište
putovanja, datum putovanja itd. na snimljene
fotografije.
276. str.
Snimljeni videozapis dijeli u dva dijela.
279. str.
Stvara videozapise iz grupe fotografija snimljenih
funkcijom [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima).
280. str.
Stvara videozapis iz grupe fotografije snimljenih
funkcijom stop animacije.
280. str.
Smanjuje veličinu slike (broj piksela).
281. str.
Snimljena se slika izrezuje.
Ručno zakretanje fotografija u koracima od 90º.
Ovaj način rada omogućuje okomiti prikaz fotografija
ako su snimljene u okomitom položaju fotoaparata.
Slikama se mogu dodavati oznake te ih se može
postaviti kao omiljene.
283. str.
284. str.
[Print Set] (Postavke
ispisa)
Postavlja slike za ispis i broj primjeraka.
286. str.
[Protect] (Zaštita)
Postavlja zaštitu slika kako bi se spriječilo njihovo
nenamjerno brisanje.
287. str.
Uklanja ili mijenja informacije povezane s osobnim
identitetom.
288. str.
[Text Stamp] (Tekstualna
oznaka)
[Video Divide] (Podjela
videozapisa)
[Time Lapse Video]
(Snimanje videozapisa u
intervalima)
[Stop Motion Video]
(Videozapis stop
animacije)
[Resize] (Promjena
veličine)
[Cropping] (Obrezivanje)
[Rotate] (Zakretanje)
[Rotate Disp.]
(Zakretanje prikaza)
[Favorite] (Favoriti)
[Face Rec Edit]
(Uređivanje funk. prepoz.
lica)
[Picture Sort]
(Raspoređivanje slika)
[Delete Confirmation]
(Potvrda brisanja)
Postavlja redoslijed prikazivanja slika pri reprodukciji
na fotoaparatu.
Ovime se postavlja koja će opcija, [Yes] (Da) ili [No]
(Ne), biti označena kad se prikaže zaslon za potvrdu
brisanja fotografije.
386
284. str.
285. str.
288. str.
289. str.
13. Ostalo
Rješavanje problema
Prvo iskušajte sljedeće postupke (387. do 401. str.).
Ako se problem ne riješi, može se umanjiti odabirom [Reset] (Izvorne postavke)
(80. str.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Baterija i izvor napajanja
Fotoaparat ne radi čak i kada je uključen.
Fotoaparat se isključuje odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna.
Napunite bateriju.
• Ostavite li fotoaparat uključenim, baterija će se isprazniti.
Često isključujte fotoaparat s pomoću načina [Economy] (Ekonomičnost) itd. (77. str.)
Uređaj se automatski isključuje.
• Funkcija [Economy] (Ekonomičnost) jest uključena. 77. str.
• Je li uključena povezana radnja s VIERA Link?
Ako ne upotrebljavate funkciju VIERA Link, postavite [VIERA Link] na [OFF] (Isklj.). (79. str.)
Ne zatvaraju se vrata pretinca za karticu/bateriju.
• Umetnite bateriju do kraja. (31. str.)
Baterija se prebrzo prazni.
• Je li način snimanja postavljen na Fotografija 4K, a [4K PHOTO] (Fotografija 4K) na [ ] ([4K
Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K))? Baterija se brže prazni kad je odabrana funkcija [ ]
([4K Pre-Burst]).
Birajte [ ] ([4K Pre-Burst]) samo kad snimate.
• Upotrebljava li se Wi-Fi veza tijekom dužeg vremenskog razdoblja?
Baterija se može brzo isprazniti kada ste priključeni na Wi-Fi.
Često isključujte fotoaparat s pomoću načina [Economy] (Ekonomičnost) itd. (77. str.)
Snimanje
Snimanje fotografija nije moguće.
Zatvarač ne radi odmah nakon što se pritisne okidač.
• Kada je način snimanja postavljen na Fotografija 4K, a [4K PHOTO] (Fotografija 4K) u
izborniku [Rec] (Snimanje) na [ ] ([4K Pre-Burst] (Prije snimanja u nizu 4K)), povećava se
], prebaciti na
temperatura fotoaparata. U nekim slučajevima fotoaparat može prikazati [
[ ] ([4K Burst] (Snimanje u nizu 4K)) te zaustaviti snimanje da bi se zaštitio. Pričekajte da se
fotoaparat ohladi.
• Je li objekt snimanja fokusiran?
Je li funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) postavljena na [FOCUS] (Fokus)? (164. str.)
Fotografija se ne može snimiti dok objekt nije fokusiran.
387
13. Ostalo
Snimljena je fotografija bjelkasta.
• Fotografija može djelovati bjelkasto kad su na objektivu i senzoru slike otisci prstiju i slično.
Ako je objektiv zaprljan, isključite fotoaparat i pažljivo obrišite površinu objektiva mekom,
suhom krpom.
Upute potražite na 403. str. kad se zaprlja senzor slike.
Snimljena je fotografija presvijetla ili pretamna.
• Provjerite je li ekspozicija pravilno kompenzirana. (173. str.)
• Je li funkcija zaključavanja automatske ekspozicije (171. str.) nepravilno postavljena?
Istovremeno se snima više fotografija.
• Poništite sljedeće postavke:
– Snimanje u nizu/Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama/[
okidača (181. str.)
– Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje (139. str.)
] automatskog
Objekt nije pravilno fokusiran.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata. (44. str.)
• Fotoaparat podrhtava (treperi) ili se objekt lagano pomiče. (223. str.)
• Je li funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) postavljena na [RELEASE] (Otpuštanje)? (164. str.)
• Je li funkcija [Shutter AF] (Auto. fokus zatvarača) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
postavljena na [OFF] (Isklj.)? (162. str.)
• Je li funkcija zaključavanja automatskog fokusa (171. str.) nepravilno postavljena?
Snimljena je fotografija mutna.
Optički stabilizator slike nije učinkovit.
• Brzina zatvarača postat će manja, a optički stabilizator slike možda neće ispravno raditi ako
snimate fotografije na tamnim mjestima.
Preporučujemo da prilikom snimanja fotografija čvrsto držite fotoaparat objema rukama.
(43. str.)
Preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača (201. str.) pri snimanju
fotografija s malom brzinom zatvarača.
• Koristite li se objektivom koji podržava funkciju stabilizatora? (20. str.)
• Kad se elektroničkim zatvaračem snimi objekt koji se pomiče, taj objekt može izgledati
izobličeno na fotografiji. (179. str.)
Nije moguće snimanje fotografija s pomoću funkcije uzastopnog snimanja s
različitim postavkama balansa bijele boje.
• Je li preostalo memorije na kartici?
388
13. Ostalo
Snimljena fotografija izgleda grubo.
Na fotografiji se pojavljuju smetnje.
• Pokušajte sljedeće:
Snimajte fotografije na svijetlim mjestima.
Smanjite ISO-osjetljivost. (175. str.)
Povećajte postavke za [Noise Reduction] (Smanjenje smetnji) u [Photo Style] (Stil
fotografije) ili smanjite postavke za sve opcije osim [Noise Reduction] (Smanjenje smetnji).
(131. str.)
Postavite [Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača) na [ON] (Uklj.). (145. str.)
• Jesu li vrijednosti [Picture Size] (Veličina slike) (140. str.) ili [Quality] (Kvaliteta) (141. str.)
niske?
• Je li postavljena funkcija [Digital Zoom] (Digitalni zum)? (227. str.)
Pruge ili treperenje mogu se pojaviti pod fluorescentnim i LED-svjetlom.
• To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe kao
senzori za bilježenje.
Nije riječ o kvaru.
• Snimate li fotografije s elektroničkim zatvaračem? (179. str.)
U tom slučaju, efekt vodoravnih pruga može se smanjiti
smanjivanjem brzine zatvarača.
Svjetlina ili nijanse boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarne scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može
dovesti do manjih promjena u svjetlini i boji. Navedeno je rezultat karakteristika izvora
svjetlosti i nije znak kvara.
• Kada snimate objekte na ekstremno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim svjetlom,
LED-svjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama itd. može doći do promjene u boji i
svjetlini ili se na zaslonu može pojaviti vodoravna crta.
Snimljena je svijetla točka koje nema na objektu.
• Moguće je da u senzorima slike ima neispravnih piksela.
Izvršite [Pixel Refresh] (Osvježavanje piksela) (81. str.).
Objekt se ne može zaključati.
(Nije dostupna funkcija praćenja automatskog fokusa)
• Postavite područje automatskog fokusa na karakterističnu boju objekta ako postoji dio koje
se razlikuje od okolne boje. (154. str.)
389
13. Ostalo
Zvuk je rada tih.
• Zaklanjate li zvučnik prstom? (18. str.)
Način panoramskog snimanja zaustavlja se prije završetka.
• Ako fotoaparat pomičete presporo, fotoaparat smatra da je pomicanje dovršeno te prekida
snimanje fotografije.
• Ako pretjerano tresete fotoaparat u smjeru snimanja, snimanje će se prekinuti.
Snimanje 4K-fotografija zaustavlja se prije završetka.
• Kada je temperatura okoline visoka ili se neprekidno snima s pomoću [ ] ([4K Burst]
(Snimanje u nizu)) ili [
] ([4K Burst (S/S)] (Snimanje u nizu 4K (S/S)), na fotoaparatu
] te on može prestati snimati kako bi se zaštitio. Pričekajte da se
se može prikazati [
fotoaparat ohladi.
Videozapisi
Snimanje videozapisa nije moguće.
• Kada upotrebljavate karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći snimati neko vrijeme
nakon uključivanja fotoaparata.
Snimanje videozapisa zaustavlja se usred procesa.
• Kada je temperatura okoline visoka ili se videozapis neprekidno snima, na fotoaparatu
] te on može prestati snimati kako bi se zaštitio. Pričekajte da se
se može prikazati [
fotoaparat ohladi.
• Ovisno o [Rec Format] (Format snimanja) i [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) videozapisa,
razlikuju se razredi brzine potrebni za karticu. Upotrebljavajte karticu koja zadovoljava razred
brzine. Detalje potražite u odjeljku “Snimanje videozapisa/fotografija 4K i razredi brzine” na
22. str.
• Kad se upotrebljava kartica sa sporom brzinom pisanja podataka, snimanje videozapisa
može se zaustaviti usred procesa.
Ako se upotrebljava kartica na koju se snimalo i s koje se brisalo mnogo puta ili kartica
koja se formatirala na računalu ili nekoj drugoj opremi, preporučujemo da napravite
sigurnosnu kopiju podataka i formatirate (33. str.) karticu u uređaju.
Tijekom snimanja videozapisa zaslon će se možda zatamniti.
• Tijekom snimanja videozapisa zaslon će se možda zatamniti na neko vrijeme da bi se
smanjila potrošnja baterije, no to neće utjecati na snimljeni videozapis.
Zaslon može privremeno postati potpuno taman ili uređaj može snimiti smetnje.
• Ovisno o okolini tijekom snimanja videozapisa, zaslon može privremeno postati potpuno
taman ili uređaj može snimiti smetnje uslijed statičkog elektriciteta ili elektromagnetskih
valova (radioodašiljači, vodovi pod visokim naponom itd.)
390
13. Ostalo
Ponekad je fokusiranje s automatskim fokusom otežano kad se snimaju
4K-videozapisi.
• Ova pojava javlja se kad fotoaparat snima s visoko preciznim fokusom pri smanjenoj brzini
automatskog fokusa. Nije riječ o kvaru.
Pruge ili treperenje pojavljuju se pod fluorescentnim ili LED-svjetlom.
Objekt se čini izobličen.
• To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe kao senzori za bilježenje.
Nije riječ o kvaru.
Kad se objekt kreće vrlo brzo preko slike, objekt se može doimati blago izobličeno.
• Kad su značajno treperenje ili pojava pruga vidljivi pod fluorescentnim ili LED-svjetlom,
možete smanjiti treperenje ili pojavu pruga postavljanjem funkcije [Flkr Decrease] (Smanjenje
treperenja) (255. str.) i fiksiranjem brzine zatvarača. Moguće je odabrati brzinu zatvarača
među vrijednostima [1/50], [1/60], [1/100] ili [1/120].
Brzinu zatvarača možete postaviti ručno u načinu kreativnog videozapisa. (126. str.)
U videozapisima su snimljeni neobični zvukovi škljocanja i zujanja.
Snimljeni zvuk vrlo je tih.
• Tijekom snimanja u tihoj okolini, ovisno o objektivu kojim se koristite, na videozapis će se
možda snimiti zvuk otvaranja blende i fokusiranja.
Fokusiranje se može postaviti na [OFF] (Isklj.) u [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)
(248. str.).
• Preporučuje se korištenje opcijom [Silent Operation] (Tihi rad) ako vam zvukovi rada
fotoaparata smetaju. (127. str.)
• Tijekom snimanja videozapisa blokiranje otvora mikrofona prstom može smanjiti razinu
snimanja zvuka ili se zvuk ni neće snimiti. U tim se slučajevima može snimiti i zvuk rada
objektiva pa zato budite oprezni.
Snimljen je zvuk rada fotoaparata na kraju videozapisa.
Budući da se snimanje videozapisa zaustavlja tek nakon što pritisnete gumb za videozapise,
zvuk radnje može biti primjetljiv. Ako vam zvuk smeta, pokušajte sljedeće:
podijelite posljednji dio videozapisa uz pomoć funkcije [Video Divide] (Podjela
videozapisa) (279. str.) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
Videozapis se ne može podijeliti na samom kraju. Da biste to izbjegli, neka vam snimka
bude otprilike 3 sekunde dulja.
Postavite fotoaparat na način kreativnog videozapisa i upotrijebite daljinski okidač
(neobavezan) za snimanje videozapisa. (363. str.)
391
13. Ostalo
Objektiv
Snimljena slika izobličena je ili boja koja ne postoji okružuje objekt snimanja.
• Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, fotografija će možda biti donekle izobličena ili ćete
možda vidjeti boje na rubovima ovisno o faktoru zumiranja zbog karakteristika objektiva.
Također, vanjski rubovi slike mogu izgledati izobličeno jer je perspektiva uvećana pri
korištenju širokim kutom. Nije riječ o kvaru.
Kad je objektiv pričvršćen na drugi digitalni fotoaparat, funkcija stabilizacije ne
može se isključiti ili ne radi.
• Optički stabilizator slike izmjenjivog objektiva (H-FS1442A/H-FS45150) ispravno radi samo s
podržanim fotoaparatima.
Kada upotrebljavate starije Panasonicove digitalne fotoaparate (DMC-GF1/DMC-GH1/
DMC-G1), [Stabilizer] (Stabilizator) u izborniku [Rec] (Snimanje) ne može se postaviti na
[OFF] (Isklj.).
Preporučujemo ažuriranje upravljačkog programa digitalnog fotoaparata na sljedećem
web-mjestu.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
Kada upotrebljavate ovaj objektiv s drugim modelom digitalnog fotoaparata, optički
stabilizator slike neće raditi.
(Od svibnja 2015.)
Detalje zatražite od tvrtke proizvođača.
392
13. Ostalo
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li bljeskalica zatvorena?
Otvorite bljeskalicu. (230. str.)
• Kad se upotrebljava elektronički zatvarač, bljeskalica nije aktivirana. (179. str.)
Postavite [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač) na [OFF] (Isklj.).
• Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.), bljeskalica nije aktivirana.
(212. str.)
Postavite [Silent Mode] (Tihi način rada) na [OFF] (Isklj.).
Bljeskalica se aktivira dvaput.
• (Osim kada je [Firing Mode] (Način bljeskanja) postavljen na [MANUAL] (Ručno)) Bljeskalica
se aktivira dvaput.
Razmak između prve i druge bljeskalice dulji je kada je postavljeno smanjenje efekta crvenih
očiju (234. str.), stoga se objekt ne smije pomicati sve dok se bljeskalica ne aktivira drugi put.
Monitor/tražilo
Monitor/tražilo isključuje se iako je fotoaparat uključen.
• Ako se tijekom postavljenog vremenskog razdoblja ne obavljaju nikakve radnje, aktivira
se [Auto LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog tražila/monitora) (77. str.) te se isključuje
monitor/tražilo.
• Kada se objekt ili vaša ruka nalaze blizu senzora okulara, prikaz monitora može se prebaciti
na prikaz tražila. (57. str.)
Monitor/tražilo presvijetao je ili pretaman.
• Provjerite postavku [Monitor Luminance] (Svjetlina monitora). (76. str.)
• Izvršite radnju [Monitor Display] (Prikaz monitora)/[Viewfinder] (Tražilo). (76. str.)
Možda će na trenutak treperiti ili će se na trenutak znatno promijeniti svjetlina
zaslona.
• To se događa jer se mijenja vrijednost otvora blende kad se okidač pritisne dopola ili kad se
promijeni svjetlina objekta. Nije riječ o kvaru.
Fotografija se ne prikazuje na monitoru.
• Pojavljuje li se slika na tražilu?
Pritisnite [LVF] (Optičko tražilo) za prebacivanje na prikaz monitora. (57. str.)
• Je li monitor isključen?
Promijenite prikaz pritiskom na [DISP.] (Prikaz). (51. str.)
Monitor i tražilo ne prikazuju se naizmjenično kada pritisnete [LVF] (Optičko
tražilo).
• Prikazuje se samo na monitoru kada je fotoaparat spojen na računalo ili pisač.
393
13. Ostalo
Crne, bijele, crvene, plave i zelene točke pojavljuju se na monitoru/tražilu.
• Nije riječ o kvaru.
Ti pikseli ne utječu na snimljene fotografije.
Na monitoru se pojavljuju smetnje.
• Na tamnim mjestima može doći do smetnji na monitoru radi zadržavanja svjetline.
Na tražilu se pojavljuju nejednako svijetli dijelovi i nepravilne boje.
• Tražilo ovog uređaja upotrebljava tehnologiju OLED. Na zaslonu/tražilu mogu se pojaviti
zaostale slike kada se ista slika prikazuje tijekom dužeg vremenskog perioda, no to ne utječe
na snimljene slike.
Ton boje tražila razlikuje se od stvarnoga.
• Radi se o karakteristici tražila ovog uređaja tako da ova pojava nije problem.
To neće utjecati na snimljene slike.
Reprodukcija
Fotografija koja se reproducira nije zakrenuta ili se zakreće u neočekivanom
smjeru prilikom prikazivanja.
• Prikaz fotografija bez zakretanja moguć je kad je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)
(284. str.) postavljena na [OFF] (Isklj.).
• Fotografije je moguće zakretati s pomoću funkcije [Rotate] (Zakretanje). (284 str.)
Fotografija se ne reproducira.
Nema snimljenih fotografija.
• Je li kartica umetnuta?
• Postoji li fotografija na kartici?
• Radi li se o mapi ili fotografiji koja je obrađena na računalu?
Ako je to slučaj, fotografija se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu.
Za premještanje fotografija s računala na karticu preporučujemo korištenje softverom
“PHOTOfunSTUDIO” s isporučenog DVD-a.
• Je li funkcija [Playback Mode] (Način reprodukcije) postavljena na reprodukciju?
Promijenite na [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija). (269. str.)
394
13. Ostalo
Broj mape i datoteke prikazuje se kao [—] i zaslon se zatamni.
• Radi li se o nestandardnoj fotografiji, fotografiji koja je uređena na računalu ili fotografiji koja
je snimljena digitalnim fotoaparatom drugog proizvođača?
• Jeste li izvadili bateriju odmah nakon snimanja ili snimali sa slabom baterijom?
Za brisanje takvih fotografija napravite sigurnosnu kopiju podataka i formatirajte karticu.
(33. str.).
Pretih je zvuk reprodukcije ili zvuk rada.
• Zaklanja li nešto zvučnik? (18. str.)
Slike s različitim datumima snimanja reproduciraju se u kalendarskoj reprodukciji.
• Je li sat na fotoaparatu pravilno postavljen? (41. str.)
• Za slike uređene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatima možda će u
kalendarskoj reprodukciji biti prikazan drugačiji datum od datuma snimanja.
Na snimljenoj fotografiji pojavljuju se bijele okrugle točke slične mjehurićima od
sapunice.
• Snimite li fotografiju s bljeskalicom na tamnome mjestu ili u
zatvorenom prostoru, na fotografiji se mogu pojaviti bijele
okrugle točke, a uzrok je odbijanje svjetla bljeskalice od čestica
prašine u zraku. Nije riječ o kvaru.
Na zaslonu se pojavljuje [Thumbnail is displayed] (Prikazana je minijatura).
• Radi li se o fotografiji snimljenoj drugim uređajima?
U tom se slučaju te fotografije mogu prikazati u lošijoj kvaliteti.
Crveni dio snimljene slike promijenio je boju u crnu.
• Kada odaberete smanjenje efekta crvenih očiju ([
] ili [
]), crveni se dijelovi mogu
ispraviti u crne.
Preporučuje se snimanje fotografija sa zatvorenom bljeskalicom, načinom bljeskalice
postavljenim na [ ‰ ] ili funkcijom [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
postavljenom na [OFF] (Isklj.). (234. str.)
Videozapisi snimljeni ovim modelom ne mogu se reproducirati na drugim
uređajima.
• Kvaliteta slike ili zvuka snimljenih videozapisa može se umanjiti, čak i prilikom reprodukcije
na kompatibilnim uređajima. Informacije o snimanju mogu također biti nepravilno prikazane.
395
13. Ostalo
Funkcija Wi-Fi
Wi-Fi veza ne može se uspostaviti.
Radiovalovi se prekidaju.
Ne prikazuje se bežična pristupna točka.
 Općeniti savjeti za korištenje Wi-Fi vezom
• Upotrebljavajte unutar komunikacijskog dometa uređaja koji se spaja.
• Je li u blizini uključen uređaj koji upotrebljava frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput
mikrovalne pećnice, bežičnog telefona i sl.?
Radiovalovi se mogu prekidati kada se upotrebljavaju istovremeno. Upotrebljavajte ih na
dovoljnoj udaljenosti od uređaja.
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće uspostaviti
ili može doći do prekida veze.
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Ako postavite fotoaparat na metalni stol ili policu, to bi moglo štetno utjecati na radiovalove.
U takvim slučajevima možda nećete moći uspostaviti vezu. Odmaknite fotoaparat od
metalne površine.
 Bežična pristupna točka
• Provjerite je li bežična pristupna točka na koju se spajate uključena.
• Fotoaparat možda neće prikazivati ili se spajati na bežičnu pristupnu točku, ovisno o
uvjetima radiovalova.
Približite uređaj bežičnoj pristupnoj točki.
Uklonite prepreke između uređaja i bežične pristupne točke.
Promijenite smjer uređaja.
Promijenite položaj i orijentaciju bežične pristupne točke.
Izvršite [Manual Input] (Ručni unos). (330. str.)
• Možda se neće prikazati čak i ako radiovalovi postoje, ovisno o postavkama bežične
pristupne točke.
Provjerite postavke bežične pristupne točke.
Kad se mrežni SSID bežične pristupne točke postavi da ne emitira, bežična pristupna
točka ne može se otkriti. Unesite mrežni SSID za pokretanje veze (330. str.) ili uključite
emitiranje SSID-a bežične pristupne točke.
• Vrste veze i načini postavki sigurnosti razlikuju se ovisno o bežičnoj pristupnoj točki. (Detalje
potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.)
• Je li promjenjiva bežična pristupna točka od 5 GHz/2,4 GHz priključena na drugu opremu
koja upotrebljava frekvencijski pojas od 5 GHz?
Preporučuje se uporaba bežične pristupne točke koja istovremeno može upotrebljavati 5
GHz/2,4 GHz. Ako nije kompatibilna, ne može se upotrebljavati s ovim fotoaparatom.
Povezivanje s pametnim telefonom svaki put dugo traje.
• Možda će povezivanje potrajati, ovisno o postavkama Wi-Fi veze na pametnom telefonu, no
nije riječ o kvaru.
396
13. Ostalo
Uređaj se ne prikazuje na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi na pametnom
telefonu.
• Iz izbornika Wi-Fi postavki na pametnom telefonu isključite pa uključite Wi-Fi funkciju.
Zaboravio/la sam ID za prijavu ili lozinku za “LUMIX CLUB”.
• Provjerite informacije na zaslonu za prijavu na “LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Kod kuće nemam bežičnu pristupnu točku, no želim se registrirati na uslugu kao
korisnik usluge “LUMIX CLUB”.
• Registracija na uslugu “LUMIX CLUB” nije moguća ako u okolini nema bežične pristupne
točke.
Slike se ne mogu slati na AV-uređaj.
• Slanje može biti neuspješno ovisno o radnom statusu AV-uređaja. Također, slanje može
trajati duže vrijeme.
Slike se ne mogu prenositi na računalo.
• Kada je omogućen vatrozid operativnog sustava, sigurnosni softver itd., spajanje na računalo
možda neće biti moguće.
Moje korisničko ime i lozinka nisu prepoznati prilikom uspostavljanja Wi-Fi veze s
računalom na kojem je instaliran operacijski sustav Windows 8 te se stoga ne
mogu spojiti na računalo.
• Pojedine inačice operativnih sustava, poput Windows 8, upotrebljavaju dvije vrste računa:
lokalne korisničke račune i Microsoft korisničke račune.
Provjerite upotrebljavate li korisničko ime i lozinku za lokalni račun.
Ako niste postavili lokalni račun, učinite to sada.
Wi-Fi veza ne pronalazi računalo. Fotoaparat se ne može povezati s računalom
putem Wi-Fi veze.
• Naziv zadane radne grupe jest “WORKGROUP”. Računalo se neće prikazati ako ste mu
promijenili naziv radne grupe.
Odaberite [PC Connection] (Veza s računalom), zatim [Change Workgroup Name] (Promjena
naziva radne grupe) u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije) da biste promijenili
naziv radne grupe da bude usklađen s nazivom računala. Detalje potražite na 337. str.
• Potvrdite jesu li ime i lozinka za prijavu ispravno utipkani.
• Kada se vrijeme sustava računala Mac ili računala sa sustavom Windows koje je povezano
s fotoaparatom uvelike razlikuje od vremena postavljenog na fotoaparatu, fotoaparat se ne
može povezati s računalom ili određenim operativnim sustavima računala.
Potvrdite odgovaraju li [Clock Set] (Postavljanje sata) i [World Time] (Svjetsko vrijeme)
fotoaparata datumu, vremenu i vremenskoj zoni računala sa sustavom Windows ili
računala Mac. Ako se obje postavke značajno razlikuju, uskladite ih.
397
13. Ostalo
Slike se ne mogu prenositi na web-uslugu.
• Provjerite jesu li podaci za prijavu (ID za prijavu/korisničko ime/adresa e-pošte/lozinka)
ispravni.
• Poslužitelj web-usluge ili mreža možda su zauzeti.
Pokušajte ponovno nakon nekog vremena.
Provjerite na stranici web-usluge na koju šaljete sliku.
Slanje slike na web-uslugu traje duže vremena.
• Je li slika prevelika?
Smanjite veličinu slike uz pomoć [Size] (Veličina) (336. str.) i zatim je pošaljite.
Prenosite nakon podjele videozapisa uz pomoć funkcije [Video Divide] (Podjela
videozapisa) (279. str.).
• Možda će biti potrebno više vremena za prijenos kada je udaljenost do bežične pristupne
točke veća.
Izvršite prijenos bliže bežičnoj pristupnoj točki.
Slika koja je trebala biti poslana na web-uslugu nije tamo.
• Slanje možda neće biti dovršeno ako dođe do prekida tijekom prijenosa slike.
• Možda će biti potrebno neko vrijeme nakon slanja slike da se ono prikaže na web-usluzi,
ovisno o statusu poslužitelja.
Pričekajte neko vrijeme i zatim pokušajte ponovno.
• Stanje prijenosa možete provjeriti u postavkama poveznice na web-uslugu prijavljivanjem na
“LUMIX CLUB”.
Želim vratiti sliku s web-usluge na fotoaparat.
• Slike s web-usluga ne mogu se spremiti (preuzeti) na ovom uređaju.
Nemojte brisati poslane slike, napravite sigurnosnu kopiju.
Ne mogu se prikazati ili izbrisati slike poslane na web-uslugu s pomoću ovog
uređaja.
• Slike poslane na web-uslugu ne mogu se prikazati ili brisati s pomoću ovog uređaja.
Izvršite željeno s pomoću pametnog telefona ili računala.
Prekida se prijenos slika. Neke se slike ne mogu prenijeti.
• Slika se ne može prenijeti kada pokazatelj baterije treperi crveno.
• Je li slika prevelika?
Smanjite veličinu slike uz pomoć [Size] (Veličina) (336. str.) i zatim je pošaljite.
Prenosite nakon podjele videozapisa uz pomoć funkcije [Video Divide] (Podjela
videozapisa) (279. str.).
• Format datoteke videozapisa koji se mogu slati ovisi o odredištu. (334. str.)
• Kapacitet ili broj slika na web-usluzi jest pun.
Prijavite se na “LUMIX CLUB” i provjerite status odredišta u postavkama poveznice na
web-uslugu.
ID za prijavu i lozinka za “LUMIX CLUB” izbrisani su nakon slanja fotoaparata na
popravak.
• Postavke spremljene na fotoaparatu mogu se izbrisati ovisno o vrsti popravka.
Uvijek kopirajte važne postavke.
398
13. Ostalo
Zaboravio/la sam lozinku za Wi-Fi.
• Izvršite radnju [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) u izborniku [Setup]
(Postavljanje). (81. str.)
Međutim, sve će se informacije koje ste postavili u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) izbrisati. (osim stavke [LUMIX CLUB])
TV-prijamnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV-prijamnik? (341. str.)
Postavite ulaz TV-prijamnika na način rada s vanjskom opremom.
Fotografija se ne prikazuje na TV-prijamniku u potpunosti.
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika različit je od prikaza na monitoru fotoaparata.
• Provjerite postavku [TV Aspect] (Format TV-prijamnika). (78. str.)
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, fotografije mogu biti vodoravno ili okomito izdužene ili mogu
biti prikazane s odrezanim rubovima.
Videozapisi se ne mogu reproducirati na TV-prijamniku.
• Pokušavate li reproducirati videozapis izravnim umetanjem kartice u utor za karticu TVprijamnika?
Priključite fotoaparat na TV-prijamnik uz pomoć neobaveznog AV-kabela ili s pomoću
HDMI-mikrokabela i zatim reproducirajte videozapise na fotoaparatu. (341. str.)
Zvuk se ne reproducira iz zvučnika fotoaparata.
• Kada su spojeni AV-kabel (neobavezni) ili HDMI-mikrokabel, zvuk se ne reproducira iz
fotoaparata.
VIERA Link ne radi.
• Je li pravilno spojen uz pomoć HDMI-mikrokabela? (341. str.)
• Je li funkcija [VIERA Link] na ovom uređaju postavljena na [ON] (Uklj.)? (79. str.)
Ako se ulazni kanal ne uključi automatski, koristite daljinski upravljač za TV-prijamnik da
ga uključite.
Provjerite postavku VIERA Link na spojenom uređaju.
Isključite i zatim opet uključite uređaj.
Postavite [HDAVI Control] (HDAVI-upravljanje) na [Off] (Isklj.) na TV-prijamniku i zatim ga
ponovno vratite na [On] (Uklj.).
(Detalje potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
Nije moguća komunikacija s računalom.
• Je li računalo ispravno prepoznalo fotoaparat?
Postavite na [PC] (Računalo) u opciji [USB Mode] (USB-način rada). (77., 348. str.)
Isključite i zatim opet uključite uređaj.
399
13. Ostalo
Računalo ne prepoznaje karticu.
• Odspojite USB-kabel. Ponovno ga spojite nakon umetanja kartice u fotoaparat.
• Ako postoje dva ili više USB-priključaka na jednom računalu, pokušajte spojiti USB-kabel na
drugi USB-priključak.
Računalo ne prepoznaje karticu.
(Upotrebljava se SDXC-memorijska kartica.)
• Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Prilikom povezivanja može se prikazati poruka koja od vas traži da formatirate karticu, ali
nemojte to učiniti.
• Ako poruka [Access] (Pristup) prikazana na monitoru ne nestane, odspojite USB-kabel nakon
što isključite uređaj.
Fotografija se ne može ispisati dok je fotoaparat spojen s pisačem.
• Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge.
Postavite na [PictBridge(PTP)] u [USB Mode] (USB-način rada). (77., 351. str.)
Rubovi fotografija izrezani su prilikom ispisa.
• Kad upotrebljavate pisač s funkcijom obrezivanja ili ispisa bez obruba, poništite ovu funkciju
prije ispisa.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača).
• Kada naručujete ispis u fotografskom studiju, pitajte mogu li fotografije s formatom 16:9 biti
ispisane.
Panoramska fotografija ne ispisuje se pravilno.
• Budući da se format panoramske fotografije razlikuje od uobičajenih fotografija, možda neće
uvijek biti moguće ispravno ih ispisati.
Upotrebljavajte pisač koji podržava panoramske fotografije.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
Preporučujemo uporabu softvera “PHOTOfunSTUDIO” s isporučenog DVD-a za
podešavanje veličine fotografije prema veličini papira za ispis.
Ostalo
Kada se fotoaparat trese, čuje se zvuk zveckanja pričvršćenog objektiva.
• Ovisno o objektivu koji pričvrstite, on se može pomicati iznutra i proizvoditi zvukove. Nije
riječ o kvaru.
Fotoaparat proizvodi zvukove kada se uključi.
• Riječ je o zvuku funkcije smanjenja prašine (403. str.); ne radi se o kvaru.
400
13. Ostalo
Čuje se zvuk objektiva.
• Radi se o zvuku pokreta objektiva ili rada otvora blende kada se uređaj uključi ili isključi te
nije riječ o kvaru.
• Zvuk koji nastaje zbog automatske prilagodbe otvora blende čuje se kad se promijeni
svjetlina zbog primjerice zumiranja ili pomicanja fotoaparata. Nije riječ o kvaru.
Pogreškom je odabran jezik koji nije moguće čitati.
• Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), odaberite ikonu [ E ] u izborniku [Setup]
(Postavljanje) i zatim odaberite ikonu [ ~ ] da biste postavili željeni jezik. (80. str.)
Dio fotografije treperi crno-bijelo.
• Ovo je funkcija označavanja koja pokazuje bijela zasićena područja. (56. str.)
Povremeno zasvijetli crvena lampica kada se dopola pritisne okidač.
• Na tamnim mjestima pomoćna lampica za automatski fokus (163. str.) svijetli crveno kako bi
se olakšalo fokusiranje objekta snimanja.
Pomoćna se lampica za automatski fokus ne uključuje.
• Je li [AF Assist Lamp] (Pomoćna lampica za auto. fokus) postavljena na [ON] (Uklj.)?
(163. str.)
• Pomoćna lampica za automatski fokus ne uključuje se na svijetlim mjestima.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata i stražnja strana monitora mogu se zagrijati tijekom uporabe.
To ne utječe na rad ili kvalitetu fotoaparata.
Sat se vraća na početne postavke.
• Ako duže vrijeme ne upotrebljavate fotoaparat, sat se može vratiti na izvorne postavke.
Prikazat će se poruka [Please set the clock] (Postavite sat), stoga ponovno postavite sat.
(41. str.)
Brojevi datoteka nisu zabilježeni u nizu.
• Kad izvedete neki postupak nakon pokretanja određene funkcije, fotografije se mogu snimati
u mape s brojevima različitim od onih prije tog postupka.
Brojevi datoteka bilježe se s prethodno korištenim brojevima.
• Ako ste umetnuli ili izvadili bateriju prije isključivanja fotoaparata, brojevi mapa i datoteka
snimljenih fotografija neće se pohraniti u memoriju. Kad ponovno uključite fotoaparat te
snimite nove fotografije, one bi mogle biti spremljene pod brojevima koji su trebali biti
dodijeljeni ranijim fotografijama.
401
13. Ostalo
Mjere opreza prilikom uporabe
Optimalna uporaba fotoaparata
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput mikrovalnih
pećnica, TV-prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako uređaj upotrebljavate na TV-prijamniku ili blizu TV-prijamnika, elektromagnetsko bi
zračenje moglo štetno utjecati na sliku i/ili zvuk.
• Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini mobilnih telefona jer bi se mogle pojaviti smetnje
štetnog utjecaja na sliku i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja zvučnika ili velikih motora mogu oštetiti snimljene podatke ili izobličiti
slike.
• Elektromagnetsko zračenje može štetno utjecati na uređaj te može doći do izobličenja slike i/
ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite uređaj i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za izmjeničnu struju
(neobavezan). Zatim ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu
struju te uključite uređaj.
Nemojte se koristiti uređajem u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim
naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi štetno djelovati
na snimljene fotografije i/ili zvuk.
Uvijek se koristite isporučenim žicama i kabelima.
Ako upotrebljavate neobavezni pribor, koristite se žicama i kabelima koji su uz njih
isporučeni.
Nemojte produljivati žice i kabele.
Nemojte prskati fotoaparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• Ako takve kemikalije dospiju na fotoaparat, kućište se može oštetiti, a površinski se sloj
može oguliti.
Nemojte držati gumene ili plastične predmete u dodiru s fotoaparatom dulje
vrijeme.
402
13. Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili odspojite sprežnik za istosmjernu
struju (neobavezan) ili odspojite strujni utikač iz utičnice. Zatim obrišite fotoaparat
suhom, mekom krpom.
• Ako je fotoaparat jako zaprljan, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon toga
prebrišite suhom krpom.
• Obrišite prljavštinu ili prašinu na prstenu za zumiranje suhom krpom bez prašine.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte upotrebljavati otapala poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično jer ta sredstva mogu oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kada upotrebljavate kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
 Prljavština na senzoru slike
Ovaj fotoaparat ima sustav izmjenjivih objektiva tako da pri mijenjanju objektiva u kućište
fotoaparata može ući prljavština. Ovisno o uvjetima snimanja, prljavština na senzoru slike
može se pojaviti na snimljenoj fotografiji.
Da biste spriječili lijepljenje prašine i čestica na unutarnje dijelove kućišta, izbjegavajte
mijenjanje objektiva na prašnjavom mjestu i uvijek pričvrstite poklopac kućišta ili objektiv
kada spremate fotoaparat.
Uklonite prljavštinu s poklopca kućišta prije spajanja.
Funkcija smanjenja prašine
Ovaj uređaj posjeduje funkciju smanjenja prašine da bi se otpuhnuli ostaci i prašina koji
se nakupljaju s prednje strane uređaja za snimanje.
Ova će funkcija automatski raditi kad uključite fotoaparat, ali ako vidite prašinu, izvršite
funkciju [Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora) (81. str.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Uklanjanje prljavštine sa senzora slike
Senzor slike vrlo je precizan i osjetljiv, stoga se pridržavajte sljedećih uputa kada ga
trebate očistiti sami.
• Otpuhnite prašinu s površine senzora slike s pomoću komercijalno dostupne četke za
prašinu. Pazite da ne čistite pregrubo.
• Nemojte stavljati četku unutar navoja za objektiv.
• Pazite da četka ne dodirne senzor slike jer se senzor može oštetiti.
• Za čišćenje senzora slike koristite se samo ovom četkom za prašinu.
• Ako ne možete očistiti prljavštinu ili prašinu s pomoću četke, obratite se dobavljaču ili
najbližem servisnom centru.
 Održavanje tražila/školjke okulara
• Budući da se školjka okulara ne može ukloniti, otpuhnite prašinu s površine tražila s pomoću
komercijalno dostupne četke, nježno je obrišite suhom i mekom krpom te pripazite da ne
padne.
• Ako presnažno obrišete školjku okulara i ona padne, obratite se dobavljaču ili najbližem
servisnom centru.
403
13. Ostalo
Monitor/tražilo
• Nemojte prejako pritiskati monitor. Na monitoru se mogu pojaviti neujednačene boje i on
može prestati raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na monitoru/tražilu u početku će biti blago
tamnija nego što je to uobičajeno. Međutim, slika će se vratiti na uobičajenu razinu svjetline
kad se poveća unutrašnja temperatura fotoaparata.
Kod izrade monitora/tražila upotrijebljena je visokoprecizna tehnologija. Međutim,
na zaslonu mogu postojati neka tamna ili svijetla mjesta (crveno, plavo ili zeleno).
Nije riječ o kvaru. Iako su dijelovi zaslona monitora/tražila proizvedeni s pomoću
visokoprecizne tehnologije, neki pikseli mogu biti neaktivni ili uvijek uključeni. Te
točke neće biti snimljene na fotografije na kartici.
Objektiv
• Nemojte prejako pritiskati objektiv.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve zrake
mogle prouzročiti kvar. Isto tako budite oprezni kad fotoaparat stavljate izvan ili blizu
prozora.
• Ako na površini objektiva ima prljavštine (vode, ulja, otisaka prstiju itd.), to može utjecati
na fotografiju. Lagano prebrišite površinu objektiva mekom i suhom krpom prije i nakon
snimanja fotografija.
• Navoj za objektiv nemojte postavljati licem okrenutim prema dolje.
postanu prljavi.
Nemojte dopustiti da kontakti navoja za objektiv
a
404
13. Ostalo
Baterija
Baterija je punjiva litij-ionska baterija. Njezina sposobnost napajanja temelji se na
kemijskoj reakciji do koje dolazi u njezinoj unutrašnjosti. Ta je reakcija osjetljiva na
temperaturu i vlagu okoline. Ako je temperatura previsoka ili preniska, vrijeme rada
baterije bit će kraće.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Izvađenu bateriju spremite u plastičnu vrećicu i pohranite ili držite podalje od metalnih
predmeta (spajalice i sl.).
Ako slučajno ispustite bateriju, provjerite jesu li kućište baterije i kontakti oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije oštetit će fotoaparat.
Kad izlazite, ponesite napunjene zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti u uvjetima niskih temperatura,
primjerice na skijalištima.
• Kada putujete, nemojte zaboraviti ponijeti punjač (isporučen) da biste uvijek mogli napuniti
bateriju u zemlji u koju putujete.
Odložite staru bateriju.
• Ograničen je vijek trajanja baterije.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput ogrlica,
ukosnica itd.).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a dodirnete li takvu bateriju, možete se i opeći.
Punjač
• Pokazatelj punjenja [CHARGE] može treperiti pod utjecajem statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih valova. Ta pojava nema nikakav utjecaj na punjenje.
• Ako upotrebljavate punjač baterije blizu radioprijamnika, to može omesti prijam.
Punjač držite 1 m ili više od radioprijamnika.
• Iz punjača se mogu čuti šumovi kad je u uporabi. Nije riječ o kvaru.
• Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz strujne utičnice.
(Ako ostane spojen, i dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
• Držite kontakte punjača i baterije čistima.
405
13. Ostalo
3D-tehnologija
 3D-snimanje
Kad je pričvršćen izmjenjivi 3D-objektiv, nemojte snimati objekt na udaljenosti
manjoj od minimalne udaljenosti fokusa.
• 3D-efekti mogu biti istaknutiji i stoga uzrokovati umor ili nelagodu.
• Kad upotrebljavate izmjenjivi 3D-objektiv (H-FT012: neobavezan), minimalna udaljenost
fokusa iznosi 0,6 m.
Kada snimate s izmjenjivim 3D-objektivom, pripazite da ne tresete uređaj.
• Ako je podrhtavanje uređaja izraženo, zbog vožnje u vozilu, hodanja i sl., može doći do
umora ili nelagode.
• Preporučujemo korištenje tronošcem.
Kartica
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu izravnom sunčevom svjetlu.
Nemojte savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj može se izbrisati ili oštetiti.
• Nakon uporabe i prilikom spremanja i nošenja karticu spremite u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih nemojte
dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu ustupate trećoj osobi ili je odlažete
Formatiranjem ili brisanjem s pomoću fotoaparata ili računala samo se preinačavaju
podaci o upravljanju datotekama i ne brišu se u cijelosti s memorijske kartice.
Preporučuje se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti se programima za
brisanje podataka s računala dostupnim na tržištu da biste u potpunosti izbrisali
podatke s memorijske kartice prije nego što je ustupite trećim osobama ili odložite.
Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je korisnik.
406
13. Ostalo
Osobni podaci
Ako su postavke imena ili rođendana postavljene za [Profile Setup] (Postavljanje profila)/
funkciju prepoznavanja lica, ti se osobni podaci čuvaju na fotoaparatu i bilježe na sliku.
Preporučujemo uključivanje funkcije [Wi-Fi Password] (Lozinka za Wi-Fi) i [Wi-Fi Function
Lock] (Zaključavanje funkcije Wi-F) kako biste zaštitili osobne podatke. (337., 338. str.)
Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog rukovanja,
statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja.
Tvrtka Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu
nastalu izmjenom ili nestankom podataka ili osobnih podataka.
Traženje popravka, ustupanje trećim osobama ili odlaganje.
• Nakon kopiranja osobnih podataka, uvijek izbrišite informacije poput osobnih podataka
i postavki bežične LAN-mreže koje ste sačuvali na fotoaparatu s pomoću [Reset Wi-Fi
Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke)/[Delete account] (Brisanje računa) (81., 327. str.).
• Poništite sve postavke da biste zaštitili osobne podatke. (80. str.)
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Postavke mogu biti vraćene na tvorničke postavke prilikom popravka fotoaparata.
• Obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili fotoaparat ili Panasonicu ako prethodno
navedene radnje nisu moguće zbog kvara.
Prije predaje memorijske kartice trećim osobama ili prije odlaganja kartice,
pročitajte prethodno poglavlje “Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je
odlažete”. (406. str.)
Slanje slika na web-usluge
• Slike mogu sadržavati informacije koje otkrivaju identitet pojedinca, kao što su naslovi slika,
datumi snimanja i podaci o lokaciji. Prilikom prijenosa slika na web-usluge pažljivo provjerite
pa tek onda prenesite.
Nekorištenje fotoaparatom dulje vremensko razdoblje
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom: [Preporučena
temperatura: 15 ºC do 25 ºC, Preporučena vlažnost: 40 % do 60 % relativne vlažnosti]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen. Ostavite li
bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati neupotrebljiva čak i ako je
napunite.
• Kada spremate bateriju na dulje vrijeme, preporučujemo da je napunite jednom godišnje.
Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovno je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, preporučujemo da ga spremite s desikantom (silikatnim
gelom).
• Provjerite sve dijelove prije snimanja fotografija ako fotoaparat niste upotrebljavali dulje
vrijeme.
407
13. Ostalo
Podaci o fotografiji
• Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako dođe do kvara fotoaparata uslijed
neprikladnog rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakve štete nastale
zbog gubitka snimljenog materijala.
Tronošci i stalci
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Tijekom upotrebe tronošca ili stalka možda nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
• Pazite da vijak na tronošcu ili stalku ne bude pod kutom kad fotoaparat stavljate ili skidate
s njega. Ako se koristite pretjeranom silom kod njegovog zatezanja, možete oštetiti vijak na
fotoaparatu. Isto tako, kućište fotoaparata i natpisna pločica mogu se oštetiti ili ogrepsti ako
je fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Kada upotrebljavate ovaj uređaj s objektivom širokog promjera, objektiv može doći u dodir s
postoljem ovisno o tronošcu/stalku. Pritezanje vijka dok su objektiv i postolje u dodiru može
oštetiti uređaj ili objektiv. Stoga preporučujemo da pričvrstite prilagodnik za tronožac (DMWTA1: neobavezan) prije stavljanja na tronožac/stalak.
• Pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
Vrpca za nošenje na ramenu
• Ako na kućište fotoaparata pričvrstite teški izmjenjivi objektiv (više od 1 kg), nećete moći
nositi fotoaparat s pomoću vrpce za nošenje na ramenu.
Držite fotoaparat i objektiv kad ih nosite.
Funkcija Wi-Fi
 Korištenje fotoaparatom kao bežičnim LAN-uređajem
Kada se koristite opremom ili računalnim sustavima za koje je potrebna pouzdanija zaštita
od one koju nude bežični LAN-uređaji, poduzmite potrebne korake za sigurnost i pravilan
rad korištenog uređaja. Tvrtka Panasonic ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu
zbog korištenja fotoaparatom u neku drugu svrhu osim kao bežični LAN-uređaj.
 Uporaba Wi-Fi funkcije ovog fotoaparata odnosi se na države u kojima se ovaj
fotoaparat prodaje
Postoji mogućnost da fotoaparat krši propise koji se odnose na radiovalove ako se
upotrebljava u državama osim onih u kojima se prodaje te tvrtka Panasonic ne snosi
nikakvu odgovornost za tu vrstu kršenja zakona.
 Postoji opasnost da se podaci koji se šalju i primaju radiovalovima presretnu
Imajte na umu da postoji opasnost da podatke koji se šalju i primaju radiovalovima
presretnu treće strane.
408
13. Ostalo
 Fotoaparat ne upotrebljavajte u područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili smetnjama
• Fotoaparat ne upotrebljavajte u područjima s magnetskim poljima, statičkim elektricitetom ili
smetnjama, npr. u blizini mikrovalnih pećnica. Oni mogu uzrokovati prekide radiovalova.
• Korištenje fotoaparatom u blizini uređaja kao što su mikrovalne pećnice ili bežični telefoni
koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz može izazvati smanjenje učinkovitosti oba
uređaja.
 Nemojte se spajati na bežičnu mrežu za koju nemate prava korištenja
Kada se fotoaparat koristi funkcijom Wi-Fi, bežične mreže automatski se pretražuju.
Prilikom pretraživanja mogu se prikazati bežične mreže za koje nemate prava korištenja
(SSID). Nemojte se pokušavati spajati na te mreže jer se to može smatrati neovlaštenim
pristupom.

SSID se odnosi na naziv koji se upotrebljava za identificiranje mreže preko bežične LANveze. Ako se podudara SSID za oba uređaja, prijenos je moguć.
409
13. Ostalo
• G MICRO SYSTEM sustav je za digitalne fotoaparate s
izmjenjivim objektivima tipa LUMIX koji se temelji na standardu
sustava Micro Four Thirds.
• Micro Four Thirds™ i logotip Micro Four Thirds zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus Imaging
Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama,
Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Four Thirds™ i logotip Four Thirds zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus Imaging
Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama,
Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i logotip “AVCHD
Progressive” zaštitni su znakovi tvrtki Panasonic Corporation i
Sony Corporation.
• Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i
dvostruki D simbol zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u SAD-u i drugim državama.
• HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
• Adobe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe
Systems Incorporated u SAD-u i/ili ostalim državama.
• Pentium je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili
ostalim državama.
• iMovie, Mac i Mac OS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i ostalim
državama.
• iPad, iPhone, iPod i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i
ostalim državama.
• App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
• Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
410
13. Ostalo
• Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ certifikacijska je oznaka
tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• Identifikacijska oznaka Wi-Fi Protected Setup™
certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi®” i “Wi-Fi Direct®” registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™” zaštitni
su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• DLNA, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su
znakovi, servisne oznake ili certifikacijske oznake
tvrtke Digital Living Network Alliance.
• Ovaj proizvod upotrebljava tehnologiju “DynaFont”
tvrtke DynaComware. DynaFont je registrirani zaštitni
znak tvrtke DynaComware Taiwan Inc.
• QR kod registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda navedeni u ovim uputama za uporabu u pravilu su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi proizvođača koji su razvili taj sustav ili
proizvod.
Ovaj je proizvod licenciran preko licencije AVC patent portfolio licencije za osobnu
i nekomercijalnu korisničku uporabu za (i) kodiranje videozapisa u skladu s AVC
standardom (“AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC-videosadržaja koji je kodiran od
strane korisnika u svrhu osobne i nekomercijalne upotrebe i/ili dobiven od strane
davatelja videozapisa koji je licenciran za pružanje AVC videosadržaja. Licencija se ne
izdaje i ne podrazumijeva za druge oblike uporabe. Za dodatne informacije obratite se
tvrtki MPEG LA, LLC. Posjetite http://www.mpegla.com.
411
13. Ostalo
Odlaganje dotrajale opreme i baterija
Samo za Europsku uniju i zemlje sa sustavima recikliranja
Ovim se oznakama na proizvodu, ambalaži i/ili pratećim dokumentima
označava da se korišteni električni i elektronički uređaji te baterije ne
smiju odlagati s otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i
baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s lokalnim
zakonodavstvom.
Njihovim pravilnim odlaganjem pomažete u očuvanju vrijednih resursa i
sprječavanju mogućih negativnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju potražite u lokalnom
poglavarstvu.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni
sukladno lokalnim zakonima.
Napomene o simbolima na bateriji (donji simbol):
Ovaj se simbol može upotrebljavati u kombinaciji s kemijskim
simbolom. U tom je slučaju on usklađen sa zahtjevima koje određuje
Direktiva za korištene kemikalije.
412
13. Ostalo
413
13. Ostalo
Popis ovlaštenih servisnih centara i mjesta
Firma
Adresa
Poštanski br.
Grad
Hrvatska
Ovlašteni servisni centri
MR servis d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Zagreb-Rugvica
MR servis d.o.o.
Avenija Većeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
MR servis d.o.o.
141 Brigade 1B (Mejaši)
21000 Split
SILNICA d.o.o.
Andrije Žaje 10
10000 Zagreb
SE-MARK d.o.o.
Bjelovarska 36a
10360 Zagreb
Tehno Elektronik d.o.o
ob. Pape I. Pavla II
20000 Dubrovnik
Elko
Int. brigada 13b
51000 Rijeka
Alta d.o.o.
Vukovarska 3 c
23000 Zadar
Rowel
Sarajevska 8a
47000 Karlovac
Poljak Electronic
J.J.Strossmayera 43
31000 Osijek
Olah TV Servis
A. Starčevićeva 14
21000 Split
Construo-mat d.o.o.
Trg Ignjata A. Brlica 4
35000 Slavonski Brod
Cronex d.o.o.
Saše Šantela 34
52000 Pazin
D.D. Elektronički Servis
Ljudovita Posavskog 11
10410 Velika Gorica
Mark2
Trg hrvatske bratske zajedinice 3
21000 Split
VT Commerce d.o.o.
Međugorska b.b.
88320 Ljubuški
TC-Link d.o.o.
Blizne gomile b.b.
88260 Čitluk
KimTec Servis d.o.o.
Poslovni centar 96-2
72250 Vitez
Digital line d.o.o.
Marka Marulića do br. 2
71000 Sarajevo
RTV Servis Kod Ivice
Vozdovačka 7
78000 Banja Luka
Robot Servis d.o.o.
Rajlovačka Cesta 41
71000 Sarajevo
Genelec d.o.o.
Mehmedalije Maka Dizdara br.14
75000 Tuzla
Ovlaštena servisna mjesta
Bosna i Hercegovina
414
13. Ostalo
Kategorija
Telefon
Mobitel
Faks
E-adresa
01 6401 111
–
01 3654 982 [email protected]
01 6401 111
–
01 3654 982 [email protected]
021 684 000
–
021 684 001 [email protected]
01 4666 888
–
01 4667 515 [email protected]
01 200 9060
091 209 9069
020 418 500
–
020 313 090 [email protected]
051 546 142
–
051 546 142 [email protected]
023 327 666
–
023 326 413 [email protected]
047 415 005
–
047 415 005 [email protected]
031 284 350
–
031 283 811 [email protected]
021 480 545
–
021 480 546 [email protected]
035 627 050
–
035 272 445 [email protected]
052 624 444
–
052 624 444 [email protected]
01 622 3676
091 622 3676
021 481 205
–
021 481201 [email protected]
039 830 910
–
039 832 601 [email protected]
036 642 642
–
036 642 177 [email protected]
030 718 840
–
033 755 996 [email protected]
033 715 720
–
033 722 690 [email protected]
051 301 449
–
051 304 581 [email protected]
033 771 671
–
033 631 369 [email protected]
035 251 479
–
035 251 110 [email protected]
01 244 4000
[email protected]
[email protected]
01 625 6333 [email protected]
Audiovideo
Telekom




















Vel.kuć.
aparati
















Popis servisa podložan je promjenama. Prije posjeta servisu molimo kontaktirajte sa servisnim centrima s popisa za točnu
informaciju o vama najbližim servisnim mjestima i proceduri.
415
Panasonic Corporation
Web-mjesto: http://panasonic.hr
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement