Panasonic DMCGF3CEG Operating instructions

Panasonic DMCGF3CEG Operating instructions
Instrucţiuni de operare de bază
Cameră digitală/
Set obiectiv/Set obiectiv dublu/Corp
Model Nr. DMC-GF3C/DMC-GF3K
DMC-GF3W/DMC-GF3
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni în întregime.
Mai multe instrucţiuni privind
operarea acestei camere sunt
incluse în „Instrucţiuni de operare pentru funcţii
avansate (format PDF)” aflate pe CD-ROM-ul
furnizat. Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.
Stimate client,
Dorim să folosim această ocazie pentru a vă mulţumi că aţi achiziţionat această cameră digitală Panasonic.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Instrucţiuni de operare şi să le păstraţi la îndemână, pentru a le putea
consulta ulterior. Vă rugăm să reţineţi că butoanele, componentele, elementele de meniu etc. propriu-zise ale
camerei dumneavoastră digitale pot avea un aspect oarecum diferit de cel prezentat în ilustraţiile incluse în
aceste Instrucţiuni de operare.
Respectaţi legile privind drepturile de autor.
 Înregistrarea de discuri sau casete preînregistrate, sau alte materiale publicate sau difuzate, în scopuri
diferite de utilizarea în scop personal poate duce la încălcarea legilor privind drepturile de autor.
Chiar şi în cazul utilizării în scop personal, înregistrarea anumitor materiale poate fi restricţionată.
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
AVERTISMENT:
 PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, DE ELECTROCUTARE SAU DE AVARIERE A
PRODUSULUI,
 NU EXPUNEŢI APARATUL LA PLOAIE, UMEZEALĂ, PICĂTURI SAU STROPIRI ŞI NICIUN
OBIECT UMPLUT CU LICHIDE, CUM AR FI VAZELE, NU TREBUIE SĂ FIE AŞEZAT PE
APARATURĂ.
 FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.
 NU DEMONTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE); APARATUL NU DISPUNE DE
COMPONENTE CARE POT FI DEPANATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
PRIZA ELECTRICĂ TREBUIE SĂ FIE INSTALATĂ ÎN APROPIEREA ECHIPAMENTULUI ŞI TREBUIE
SĂ POATĂ FI ACCESATĂ CU UŞURINŢĂ.
 Marcaj de identificare a produsului
Locaţie
Produs
Cameră digitală
Încărcător acumulator
Baza aparatului
Baza aparatului
 Despre acumulator
ATENŢIE
Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a bateriei. Se va înlocui numai cu o baterie identică
sau de un tip echivalent, recomandată de producător. Depuneţi la deşeuri acumulatoarele uzate în
conformitate cu instrucţiunile producătorului.
 Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.
 Nu lăsaţi bateriile într-un autovehicul expus la lumină solară directă pentru o perioadă îndelungată, cu
portierele şi geamurile închise.
Avertisment
Pericol de incendiu, explozii şi arsuri. Nu dezasamblaţi, încălziţi la o temperatură mai mare de 60° C şi
nu incineraţi.
2 VQT3Q81 (RO)
 Despre încărcător
ATENŢIE!
 NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST APARAT ÎNTR-O BIBLIOTECĂ, PE RAFTURI
SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE BINE AERISIT.
PENTRU A PREVENI PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU CAUZAT
DE SUPRAÎNCĂLZIRE, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE VENTILAŢIE SĂ NU FIE
OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU DE ALTE MATERIALE.
 NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE APARATULUI CU ZIARE,
FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI OBIECTE SIMILARE.
 NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI, CUM AR FI LUMÂNĂRI APRINSE, PE APARAT.
 DEPUNEŢI BATERIILE LA DEŞEURI RESPECTÂND MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.
 Încărcătorul se află în starea de standby atunci când cablul de alimentare CA este conectat.
Circuitul primar este întotdeauna „sub tensiune”, atâta timp cât cablul de alimentare este
conectat la o priză electrică.
 Măsuri de precauţie la utilizare
 Nu utilizaţi alte cabluri audio-video cu excepţia celui furnizat.
 Nu utilizaţi alte cabluri de conexiune USB cu excepţia celui furnizat.
 Folosiţi întotdeauna un cablu mini HDMI Panasonic original (RP-CDHM15, RP-CDHM30;opţional).
Numere componentă: RP-CDHM15 (1,5 m)), RP-CDHM30 (3,0 m)
Ţineţi aparatul la distanţă de echipamente electromagnetice
(precum cuptoare cu microunde, televizoare, console de jocuri etc.)
 Dacă utilizaţi aparatul pe sau lângă un televizor, imaginile sau sunetul de pe aparat pot suferi
perturbaţii datorită undelor electromagnetice.
 Nu utilizaţi acest aparat în apropierea telefoanelor mobile, deoarece se vor produce zgomote
care pot afecta negativ imaginea şi sunetul.
 Înregistrările pot fi distruse sau imaginile vor fi distorsionate de câmpuri magnetice puternice
create de difuzoare sau motoare mari.
 Undele electromagnetice generate de microprocesoare pot afecta negativ aparatul,
perturbând imaginea şi sunetul.
 În cazul în care aparatul este afectat de astfel de echipamente şi nu operează normal, opriţi
aparatul şi scoateţi bateria sau deconectaţi adaptorul de alimentare CA (DMW-AC8E; opţional).
Apoi reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de alimentare CA şi reporniţi aparatul.
Nu utilizaţi aparatul lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune.
 Dacă înregistraţi imagini lângă transmiţătoare radio sau cabluri de înaltă tensiune, imaginile
şi/sau sunetele vor fi afectate.
(RO) VQT3Q81
3
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunerea la deşeuri
a echipamentelor vechi şi a bateriilor uzate
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare
indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi acumulatorii
uzaţi nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a
acumulatorilor uzaţi, vă rugăm să le depuneţi la punctele de colectare
corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională
şi cu Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin eliminarea corespunzătoare a acestor produse şi baterii, veţi ajuta la
economisirea unor resurse valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial
negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care, în caz contrar, pot
apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor.
Pentru mai multe informaţii despre colectarea şi reciclarea produselor şi
acumulatorilor vechi, vă rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi
achiziţionat produsele respective. Este posibil ca îndepărtarea incorectă a
acestor deşeuri să fie pedepsită conform legilor naţionale.
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să
contactaţi distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informaţii
suplimentare.
[Informaţii referitoare la depunerea la deşeuri pentru alte ţări situate în
afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să
eliminaţi aceste produse, vă rugăm să contactaţi autorităţile dumneavoastră
locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare.
Notă pentru simbolul de baterie (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz,
acesta este conform cu cerinţele stabilite de Directivă pentru elementul
chimic în cauză.
4 VQT3Q81 (RO)
Cuprins
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră .................................................................................. 2
Accesorii standard ....................................................................................................................... 6
Denumiri şi funcţii ale componentelor .......................................................................................... 8
Despre obiectiv .......................................................................................................................... 12
Schimbarea obiectivului ............................................................................................................. 13
Ataşarea curelei de umăr ........................................................................................................... 15
Încărcarea acumulatorului .......................................................................................................... 16
 Încărcare........................................................................................................................... 16
 Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile .................................... 17
Introducerea şi extragerea cardului (opţional)/a acumulatorului................................................. 19
Despre card ............................................................................................................................... 20
 Despre cardurile care pot fi utilizate cu acest aparat ........................................................ 20
Setarea datei/orei (Setare ceas) ................................................................................................ 21
Selectarea modului de înregistrare ............................................................................................ 22
Realizarea unei fotografii ........................................................................................................... 24
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată (Mod automat inteligent) .............................. 25
Ajustare şi înregistrare uşoară (Modul Intelligent Auto Plus)...................................................... 27
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Defocus Control (Controlul defocalizării) ..................... 28
Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favorite (Mod program AE) ......................... 29
Înregistrarea imaginilor video ..................................................................................................... 30
Redarea imaginilor statice/video ................................................................................................ 31
 Redarea fotografiilor ......................................................................................................... 31
 Redarea imaginilor video .................................................................................................. 32
Ştergerea imaginilor ................................................................................................................... 34
Setarea meniului ........................................................................................................................ 35
 Setarea elementelor de meniu .......................................................................................... 36
Compensarea expunerii ............................................................................................................. 38
Realizarea fotografiilor specificând apertura/timpul de expunere ............................................... 39
 Prioritate apertură la expunere automată (AE) ................................................................. 39
 Prioritate declanşator la expunere automată (AE) ............................................................ 39
 Mod de expunere manuală ............................................................................................... 40
Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF) ........................................................................... 41
Specificaţii .................................................................................................................................. 42
(RO) VQT3Q81
5
Accesorii standard
Verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile înainte de a utiliza camera.
Numerele de produse sunt valabile începând din luna iunie 2011. Acestea se pot modifica.
1 Corp cameră digitală
(Această componentă este denumită corp cameră în aceste instrucţiuni de operare.)
2 Obiectiv interschimbabil
„LUMIX G 14 mm/F2.5 ASPH.”
(Această componentă este denumită obiectiv în aceste instrucţiuni de operare. (Acesta
este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.)
3 Capac obiectiv
(Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.)
4 Obiectiv interschimbabil
„LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
(Această componentă este denumită obiectivîn aceste instrucţiuni de operare.)
5 Parasolar
6 Capac obiectiv
(Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.)
7 Capac posterior obiectiv
(Acesta este ataşat la obiectivul interschimbabil în momentul achiziţionării.)
8 Capac pentru corpul camerei
(Acesta este ataşat la cameră în momentul achiziţionării.)
9 Acumulator
(Indicat în text sub denumirea acumulator sau baterie)
Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
10 Încărcător accumulator
(Indicat ca încărcător acumulatorsau încărcător în text)
11 Cablu de alimentare c.a.
12 Cablu AV
13 Cablu de conexiune USB
14 CD-ROM
 Software:
Utilizaţi-l pentru a instala software-ul pe PC-ul dumneavoastră.
15 CD-ROM
 Instrucţiuni de operare
16 Curea de umăr
17 Creion pentru ecranul tactil
 Cardul de memorie SD, cardul de memorie SDHC şi cardul de memorie SDXC sunt indicate
sub forma card în text.
 Cardul este opţional.
 Descrierile din aceste instrucţiuni de operare se bazează pe obiectivul interschimbabil
(H-H014). În ceea ce priveşte funcţiile indisponibile, precum [STABILIZER] (Stabilizator),
funcţia Direction Detection (Detectare direcţie), descrierea din aceste instrucţiuni de operare
se bazează pe obiectivul interschimbabil (H-FS014042).
 Consultaţi furnizorul sau cel mai apropiat centru service dacă pierdeţi accesoriile furnizate.
(Puteţi achiziţiona accesoriile în mod separat.)
6 VQT3Q81 (RO)
1 Furnizat doar pentru DMC-GF3C
2 Furnizat doar pentru DMC-GF3K
3 Furnizat doar pentru DMC-GF3W
4 Furnizat doar pentru DMC-GF3
(RO) VQT3Q81
7
Denumiri şi funcţii ale componentelor
 Corp cameră
1
Senzor
2
Bliţ
3
Indicator temporizator/
Lampă de asistare focalizare automată
4
Marcaj de montare obiectiv
5
Montură
6
Element de blocare obiectiv
7
Buton de eliberare obiectiv
8
Buton de deschidere blitz
9
Panou tactil/Ecran LCD
10
Buton redare
11
Buton [Q.MENU/Fn]/Buton de ştergere/revenire
12
Buton [MENU/SET] (Meniu/Configurare)
13
Selector de control
14
Butoane cursor
Buton pentru compensarea expunerii
WB (Nivel al tonurilor de alb)
Buton mod AF
Buton [DRIVE MODE] (Mod de acţionare)
În modul de înregistrare a imaginilor, acest buton va
permite utilizatorului să selecteze între următoarele
opţiuni.
Individual/Rafală/Încadrare automată/Temporizator
8 VQT3Q81 (RO)
15
16
17
Inel pentru cureaua de umăr
 Asiguraţi-vă că ataşaţi cureaua de umăr
atunci când utilizaţi camera pentru a vă
asigura că nu o veţi scăpa.
Conector [HDMI]
Conector [AV OUT/DIGITAL]
18
Microfon
 Nu acoperiţi microfonul cu degetele.
19 Buton declanşator
20 Buton imagine video
21 Difuzor
 Nu acoperiţi difuzorul cu degetele.
22 Marcaj de referinţă distanţă de focalizare
23 Buton de mod automat inteligent
24 Buton de pornire/oprire cameră
25 Indicator de stare
26 Receptacul trepied
27 Clapetă card/acumulator
28 Capac element de cuplare c.c.
 La utilizarea unui adaptor de alimentare c.a.,
asiguraţi-vă că elementul de cuplare
Panasonic c.c. (DMW-DCC11; opţional) şi
adaptorul de alimentare c.a. (DMW-AC8E;
opţional) sunt utilizate.
 Utilizaţi întotdeauna un adaptor original
Panasonic c.a. (DMW-AC8E; opţional).
 La utilizarea unui adaptor de alimentare c.a.,
utilizaţi cablul de alimentare c.a. furnizat
împreună cu adaptorul c.a.
 Se recomandă să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau un adaptor de alimentare
c.a. atunci când înregistraţi imagini video.
 Dacă în timp ce înregistraţi imagini video utilizând adaptorul de alimentare c.a., alimentarea
este întreruptă din cauza unei căderi de tensiune, sau dacă adaptorul de alimentare c.a.
este deconectat, etc., imaginea video în curs de înregistrare nu va mai fi înregistrată.
29 Buton de deblocare
(RO) VQT3Q81
9
 Obiectiv
H-H014
(LUMIX G 14 mm/F2,5 ASPH.)
30 Suprafaţă obiectiv
31 Inel de focalizare
32 Punct de contact
33 Marcaj de montare obiectiv
34 Tele
35 Wide
36 Inel de zoom
10 VQT3Q81 (RO)
H-FS014042
(LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3,5-5,6
ASPH./MEGA O.I.S.)
Ecranul tactil
Acest panou tactil operează prin detectarea presiunii.
Atingeţi ecranul
Pentru a atinge şi elibera panoul tactil.
Trageţi
O mişcare fără eliberarea panoului tactil.
Utilizaţi acest panou pentru a efectua sarcini
precum selectarea pictogramelor sau imaginilor
afişate pe panoul tactil.
 Când selectaţi funcţii cu ajutorul panoului
tactil, atingeţi centrul pictogramei dorite.
Acesta poate fi utilizat pentru a deplasa zona
AF, a opera bara de glisare etc.
Totodată, poate fi utilizat şi pentru a trece la
următoarea imagine în timpul redării etc.
Notă
 Dacă utilizaţi o folie de protecţie pentru ecran cu cristale






lichide disponibilă în comerţ, vă rugăm să urmaţi
instrucţiunile care însoţesc folia respectivă.
(Unele folii de protecţie a ecranului pot afecta vizibilitatea
sau operabilitatea.)
Dacă este utilizată o foaie de protecţie disponibilă în
comerţ, poate fi necesară o presiune suplimentară
uşoară dacă observaţi că panoul tactil nu răspunde.
Evitaţi să aplicaţi presiune pe panoul tactil cu mâna cu
care ţineţi camera. Acest lucru poate afecta operarea
panoului tactil.
Nu atingeţi ecranul LCD cu instrumente ascuţite, precum pixuri.
Nu atingeţi ecranul cu unghiile.
Ştergeţi ecranul LCD cu o cârpă moale uscată atunci când este murdar de amprente sau alte
materii.
Nu zgâriaţi şi nu apăsaţi excesiv ecranul LCD.
 Despre creionul special
Pentru mai multă uşurinţă puteţi utiliza creionul special (furnizat), pentru o operare detaliată sau
dacă este dificilă operarea folosind degetele.
 Utilizaţi doar creionul furnizat.
 Nu lăsaţi creionul special la îndemâna copiilor.
(RO) VQT3Q81
11
Despre obiectiv
 Obiectiv cu specificaţie de montare
Micro Four Thirds™
Acest aparat poate utiliza obiective dedicate compatibile
cu specificaţia de montare a obiectivului cu sistem Micro
Four Thirds (adaptor de montare Micro Four Thirds).
 Obiectiv cu specificaţie de montare
Four Thirds™
Obiectivele cu specificaţia de montare Four Thirds pot fi
utilizate cu ajutorul adaptorului de montare (DMW-MA1;
opţional).
 Obiective cu specificaţie de montare Leica
 Când utilizaţi adaptorul de montare M sau R (DMW-MA2M, DMW-MA3R; opţional), puteţi
utiliza obiective interschimbabile cu montare Leica M sau Leica R.
 Pentru anumite obiective, distanţa reală la care subiectul este focalizat poate diferi uşor de
distanţa nominală.
 La utilizarea unui adaptor de montare obiectiv Leica, setaţi [SHOOT W/O LENS] la [ON]
(Activare).
12 VQT3Q81 (RO)
Schimbarea obiectivului
Schimbând obiectivul, vă veţi spori opţiunile de realizare a imaginilor şi vă veţi bucura şi mai
mult de camera dumneavoastră. Schimbaţi obiectivul cu ajutorul următoarei proceduri.
 Verificaţi dacă aţi oprit camera.
 Schimbaţi obiectivul doar atunci când vă aflaţi într-un loc ferit de praf sau murdărie.
Detaşarea obiectivului
Pregătiri: Ataşaţi capacul obiectivului.
În timp ce apăsaţi pe butonul de eliberare a obiectivului
rotiţi obiectivul spre săgeată până se opreşte şi apoi
detaşaţi-l.
,
Ataşarea obiectivului
Pregătiri: Înlăturaţi capacul din spate al obiectivului.
 Dacă pe cameră este pus capacul pentru corpul camerei, înlăturaţi-l.
Aliniaţi marcajele de montare a obiectivului
în direcţia săgeţii până la auzirea unui declic.
 Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului
(marcaje roşii) şi apoi rotiţi lentila
atunci când ataşaţi o lentilă.
 Nu încercaţi să ataşaţi obiectivul atunci când îl ţineţi în unghi faţă de corpul camerei,
deoarece montura obiectivului se poate zgâria.
 Înlăturaţi capacul obiectivului atunci când înregistraţi.
(RO) VQT3Q81
13
Notă
 Nu introduceţi degetele în suportul de montare când capacul
pentru obiectiv şi cel pentru corp sunt înlăturate de pe corpul
camerei.
 Pentru a preveni pătrunderea prafului sau murdăriei pe părţile
interne ale corpului camerei, montaţi capacul pentru corp sau
un obiectiv pe suportul de montare de pe corpul camerei.
 Pentru a preveni zgârierea punctelor de contact, montaţi
capacul din spate al obiectivului atunci când acesta nu este
ataşat sau montaţi obiectivul pe corpul camerei.
 Este recomandat să ataşaţi capacul obiectivului sau să ataşaţi dispozitivul de protecţie MC
(opţional) pentru a proteja suprafaţa obiectivului în timpul transportului.
Ataşarea parasolarului
În lumină puternică, sau cu lumină din spate, parasolarul va minimiza reflexiile şi efectul de fantomă.
Parasolarul împiedică lumina în exces şi îmbunătăţeşte calitatea imaginii.
Pentru a ataşa parasolarul (sub formă de floare) care a fost livrat împreună cu obiectivul
interschimbabil (H-FS014042)
 Obiectivul interschimbabil (H-H014) nu este prevăzut cu un parasolar.
Introduceţi parasolarul pe obiectiv cu părţile scurte sus şi jos şi rotiţi în direcţia săgeţii
până la oprire.
Fixarea marcajului.
Notă
 Când detaşaţi temporar şi transportaţi parasolarul obiectivului,
ataşaţi-l la obiectiv în direcţie inversă.
14 VQT3Q81 (RO)
Ataşarea curelei de umăr
 Vă recomandăm să ataşaţi cureaua de umăr atunci când utilizaţi camera, pentru a
preveni căderea ei.
Treceţi cureaua de umăr prin inelul de curea de
umăr aflat pe corpul camerei.
: Inel pentru cureaua de umăr
Treceţi capătul curelei de umăr prin inel în
direcţia săgeţii şi apoi prin elementul de oprire.
Treceţi capătul curelei de umăr prin orificiul aflat
pe cealaltă parte a elementului de oprire.
Trageţi celălalt capăt al curelei de
umăr şi apoi verificaţi pentru a vă
asigura că aceasta nu se desprinde.
 Efectuaţi paşii
1 - 4 şi ataşaţi celălalt
capăt al curelei de umăr.
Notă
 Utilizaţi cureaua de umăr în jurul umărului dumneavoastră.
Nu înfăşuraţi cureaua în jurul gâtului.
 Vă puteţi răni sau accidenta.
 Nu lăsaţi cureaua de umăr la îndemâna copiilor.
 Aceştia se pot răni înfăşurându-şi cureaua în jurul gâtului.

(RO) VQT3Q81
15
Încărcarea acumulatorului
 Despre acumulatoare ce pot fi utilizate cu acest aparat
Acumulatorul care poate fi utilizat cu acest aparat este DMW-BLE9E.
Este cunoscut faptul că acumulatoare false care au un aspect similar cu cele originale
sunt vândute pe unele pieţe. Unele dintre aceste acumulatoare nu dispun de o protecţie
internă adecvată pentru a îndeplini cerinţele standardelor de siguranţă corespunzătoare.
Există riscul ca astfel de acumulatoare să cauzeze incendii sau explozii.
Ne declinăm răspunderea pentru orice defecţiuni cauzate aparatului sau accidente
cauzate în urma utilizării unor alte acumulatoare decât cele originale Panasonic.
Pentru a utiliza în siguranţă aparatul, vă recomandăm să utilizaţi acumulatoare originale
Panasonic.
 Utilizaţi doar încărcătorul şi acumulatorul dedicat.
Încărcarea
 Acumulatorul nu este încărcat la livrarea camerei. Încărcaţi acumulatorul înainte de utilizare.
 Încărcaţi acumulatorul cu încărcătorul în interior.
Ataşaţi acumulatorul cu atenţie,
în direcţia corectă indicată.
Conectaţi cablul a.c.
 Deconectaţi încărcătorul de la priza de curent şi
detaşaţi acumulatorul după finalizarea încărcării.
 Despre indicatorul [CHARGE] (Încărcare)
On (Activare):
Off (Dezactivare):
Se va aprinde în timpul încărcării.
Se va stinge atunci când încărcarea se încheie în mod normal.
 Când indicatorul [CHARGE] (Încărcare) iluminează intermitent
Temperatura acumulatorului este excesiv de ridicată sau scăzută. Se recomandă încărcarea
din nou a acumulatorului la o temperatură ambientală cuprinsă între 10° C şi 30° C.
 Bornele încărcătorului sau acumulatorului sunt murdare. În acest caz, trebuie să le ştergeţi
cu o cârpă uscată.

16 VQT3Q81 (RO)
 Timp de încărcare
Timp de încărcare
Aprox. 180 min
 Timpul de încărcare indicat este pentru cazurile în care acumulatorul a fost complet
descărcat.
Timpul de încărcare poate varia în funcţie de modul de utilizare a acumulatorului.
Timpul de încărcare pentru acumulator în medii calde/reci sau timpul de încărcare
pentru un acumulator care nu a mai fost utilizat pentru o perioadă mare de timp, poate
fi mai lung decât în mod normal.
Timp aproximativ de operare şi număr de fotografii înregistrabile
 Indicaţie acumulator
Indicaţia de acumulator este afişată pe ecran.
 Indicatorul luminos devine roşu şi luminează intermitent, în cazul în care capacitatea rămasă
a acumulatorului este epuizată. (De asemenea, indicatorul de alimentare luminează intermitent)
Reîncărcaţi acumulatorul sau înlocuiţi-l cu un acumulator complet încărcat.
 Înregistrarea imaginilor statice
(Conform standardului CIPA în modul program AE)
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-H014)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 340 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 170 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)
Număr de imagini înregistrabile
Aprox. 320 de imagini
Durată de înregistrare
Aprox. 160 min
Condiţii de înregistrare conform standardului CIPA
 CIPA este o abreviere a [Camera & Imaging Products Association].
 Temperatura: 23° C/Umiditate: 50%RH când monitorul LCD este aprins.
 Utilizarea unui card de memorie SD Panasonic (2 GB)
 Se utilizează acumulatorul furnizat.
 Începerea operaţiilor de înregistrare la 30 de secunde după pornirea camerei.
 Înregistrarea la intervale de 30 de secunde, cu bliţul complet încărcat din două în două
înregistrări.
 Se opreşte camera la fiecare 10 fotografieri şi se lasă neutilizată până la scăderea
temperaturii acumulatorului.
Numărul real de imagini care pot fi înregistrate variază în funcţie de intervalul de timp
dintre înregistrări. Cu cât creşte intervalul de timp dintre înregistrări, cu atât se reduce
numărul de imagini care pot fi înregistrate. [De exemplu, dacă realizaţi o imagine la fiecare
două minute, atunci numărul de imagini va fi redus la aproximativ o pătrime din numărul
de imagini specificat mai sus (pe baza unei fotografii realizate la fiecare 30 de secunde).]
(RO) VQT3Q81
17
 Înregistrarea imaginilor video

[AVCHD] (Înregistrare cu calitatea imaginii setată la [FSH])
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-H014)
Timp de înregistrare
Aprox. 150 min
Durată reală de înregistrare
Aprox. 75 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)

Timp de înregistrare
Aprox. 130 min
Durată reală de înregistrare
Aprox. 65 min
[MOTION JPEG] (Înregistrare cu calitatea imaginii setată la [HD])
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-H014)
Timp de înregistrare
Aprox. 160 min
Durată reală de înregistrare
Aprox. 80 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)
Timp de înregistrare
Aprox. 140 min
Durată reală de înregistrare
Aprox. 70 min
 Aceşti timpi sunt pentru temperaturi ambiante de 23° C şi o umiditate de 50% RH.
Vă rugăm să reţineţi faptul că aceşti timpi sunt aproximativi.
 Timpul efectiv de înregistrare este cel disponibil pentru înregistrare când repetaţi acţiuni
precum pornirea/oprirea aparatului [ON]/[OFF], pornirea/oprirea înregistrării etc.
 Imaginile video pot fi înregistrate continuu pentru până la 29 minute şi 59 de secunde.
De asemenea, imaginile video înregistrate continuu în [MOTION JPEG] pot ocupa până la
2 GB. Durata maximă de înregistrare continuă este afişată pe ecran.
 Redarea
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-H014)
Timp de redare
Aprox. 270 min
Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)
Timp de redare
18 VQT3Q81 (RO)
Aprox. 250 min
Introducerea şi extragerea cardului (opţional)/
a acumulatorului
 Verificaţi dacă aţi oprit camera.
 Vă recomandăm utilizarea unui card Panasonic.
Glisaţi butonul de deblocare în
direcţia săgeţii şi deschideţi clapeta
compartimentului cardului/
acumulatorului.
 Folosiţi întotdeauna acumulatoare
Panasonic originale (DMW-BLE9E)
 Dacă utilizaţi alte acumulatoare, nu
putem garanta calitatea acestui produs.
Acumulator: Ţinând cont de orientarea
acumulatorului, introduceţi acumulatorul
complet până când auziţi un sunet de
blocare şi apoi verificaţi dacă acumulatorul
este blocat de elementul
.
Trageţi butonul
în direcţia săgeţii pentru
a extrage acumulatorul.
Card: Împingeţi ferm până când auziţi un
sunet de “clic”, acordând atenţie direcţiei
de introducere. Pentru a extrage cardul,
împingeţi-l până când se aude un clic, apoi
trageţi cardul în linie dreaptă.
: Nu atingeţi bornele de conexiune ale cardului.
: Închideţi uşa compartimentului
cardului/acumulatorului.
: Împingeţi butonul de deblocare
în direcţia săgeţii.
(RO) VQT3Q81
19
Despre card
Despre carduri care pot fi utilizate cu acest aparat
Următoarele carduri care se conformează standardului SD video pot fi utilizate cu acest aparat.
(Aceste carduri sunt indicate sub forma card în text.)
Observaţii
 Utilizaţi un card cu clasa de viteză SD 4 sau mai mare
Card de memorie SD
(8 MB - 2 GB)

Card de memorie SDHC
(4 GB - 32 GB)


Card de memorie SDXC
(48 GB, 64 GB)

când înregistraţi imagini video în [AVCHD].
De asemenea, utilizaţi un card cu clasă de viteză 6 sau
mai mare când înregistraţi imagini video în [MOTIONJPEG].
Cardurile de memorie SDHC pot fi utilizate cu echipamente
compatibile cu carduri SDHC sau SDXC.
Cardurile de memorie SDXC pot fi utilizate doar cu
echipamente compatibile cu carduri de memorie SDXC.
Verificaţi compatibilitatea calculatorului şi a celorlalte
echipamente atunci când utilizaţi carduri de memorie SDXC.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
Pot fi utilizate doar cardurile cu capacitatea listată în partea
stângă.
 Clasa de viteză SD este un standard de viteză privind scrierea continuă. Verificaţi consultând
eticheta de pe card etc.
ex.:
Accesarea cardului
Indicatorul de accesare luminează în roşu atunci când imaginile sunt
înregistrate pe card.
 Nu opriţi aparatul, nu scoateţi acumulatorul sau cardul şi nu deconectaţi adaptorul
de alimentare c.a. (DMW-AC8E; opţional) când indicatorul de acces este aprins
(când imaginile sunt scrise, citite sau şterse sau cardul este formatat). În plus, nu
expuneţi camera la vibraţii, şocuri mecanice sau electricitate statică.
Cardul sau datele de pe card se pot deteriora, iar acest aparat nu va mai opera normal.
Dacă o anumită operaţie se întrerupe din cauza vibraţiilor, şocurilor sau electricităţii
statice, efectuaţi operaţia respectivă din nou.
 Vă rugăm să consultaţi ultimele informaţii pe următorul website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Acest site este doar în limba engleză.)
Notă
 Nu lăsaţi cardul de memorie la îndemâna copiilor, deoarece există pericolul ca aceştia să-l înghită.
20 VQT3Q81 (RO)
Setarea datei/orei (Setare ceas)
Ceasul poate fi setat cu următoarea procedură la momentul achiziţiei.
Modificaţi setările ceasului din [CLOCK SET] (Setare ceas) din meniul [SETUP] (Configurare).
Pentru detalii, citiţi documentul PDF.
 Ceasul nu este setat la livrarea camerei.
Porniţi camera.
 Indicatorul de stare
luminează la pornirea
aparatului.
Atingeţi [LANGUAGE SET] (Setare limbă).
Selectaţi limba.
Atingeţi [CLOCK SET] (Setare ceas).
Atingeţi elementele pe care doriţi să le setaţi
(An/Lună/Zi/Ore/Minute) şi setaţi utilizând
.
 Puteţi continua comutarea setărilor prin atingere
continuă
.
 Atingeţi [CANCEL] pentru a anula setările de dată şi
oră fără setarea unei date şi ore.
Pentru a seta ordinea de afişare şi formatul afişajului
orei.
 Atingeţi [STYLE] (Stil) pentru a afişa ecranul de setări
pentru setarea ordinii de afişare/formatul afişajului orei.
Atingeţi [SET] (Configurare) pentru a seta.
Atingeţi [SET] (Configurare) în ecranul de confirmare.
(RO) VQT3Q81
21
Selectarea modului de înregistrare
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare).
[REC MODE] (Mod de înregistrare).
 Este afişată o listă de ecran în modul de înregistrare.
 De asemenea, este posibilă afişarea listei
de ecran în modul înregistrare prin
atingerea pictogramei pentru modul de
înregistrare, în modul de înregistrare.
Atingeţi modul de înregistrare pentru selectare.

este activat atunci când
este atins şi o descriere
a modului de înregistrare este afişată când este atins
modul de înregistrare.
Va reveni la lista de ecran a modului de înregistrare când
[CANCEL] (Anulare) este apăsat şi
se va dezactiva.
22 VQT3Q81 (RO)
 Basic (De bază)
Mod automat inteligent
Subiectele sunt înregistrate utilizând setările selectate automat de cameră.
Mod Intelligent Auto Plus
Adaptaţi cu uşurinţă setările selectate de cameră la preferinţele dumneavoastră şi înregistraţi.
Mod program AE - Expunere automată
Subiectele sunt înregistrate utilizând propriile dumneavoastră setări.
 Operaţii avansate
Mod AE prioritate apertură
Tipul de expunere este determinat automat prin valoarea de apertură pe care o setaţi.
Mod de prioritate declanşator la expunere automată (AE)
Valoarea de apertură este determinată automat în funcţie de timpul de expunere setat.
Mod de expunere manuală
Expunerea este ajustată în funcţie de valoarea de apertură şi timpul de expunere,
setate manual.
Mod personalizat
Utilizaţi acest mod pentru a realiza fotografii cu setările înregistrate anterior.
Mod Scenă
Acest mod vă permite să realizaţi imaginile compatibile cu scenele înregistrate.
Mod Creative Control
Înregistrarea în timpul verificării efectului de imagine.
(RO) VQT3Q81
23
Mod de înregistrare:
Realizarea unei fotografii
• Setaţi butonul modului de acţionare la
prin apăsarea
Selectarea modului de înregistrare.
Apăsaţi pe jumătate butonul de
declanşare pentru a focaliza.
Valoare apertură
Timp de expunere
 Sunt afişate valoarea aperturii şi timpul
de expunere. (Va lumina intermitent în
culoarea roşie dacă nu este obţinută
expunerea corectă, exceptând cazurile în
care este setat pe luminare intermitentă.)
 Fotografia va fi realizată când
imaginea este focalizată corect,
deoarece [FOCUS PRIORITY]
(Prioritate la focalizare) este setată
iniţial la [ON].
Apăsaţi complet butonul de
declanşare (apăsaţi mai mult) şi
realizaţi fotografia.
24 VQT3Q81 (RO)
Mod de înregistrare:
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia automată
(Mod automat inteligent)
Camera va seta cele mai bune setări pentru subiect şi condiţiile de înregistrare, deci recomandăm
acest mod pentru începători sau pentru cei care nu doresc să modifice setările camerei, pentru
a realiza fotografii mai rapid şi mai uşor.
Setarea modului de înregistrare la
 Când subiectul este atins, funcţia AF Tracking (Urmărire AF) poate
fi operată. De asemenea, este posibil şi prin apăsarea butonului
cursor către
şi apoi apăsarea butonului declanşator la
jumătate.
 Controlul defocalizării poate fi configurat prin atingerea
ecranul de înregistrare.
pe
 [FOCUS PRIORITY] (Prioritate la focalizare) este setat la [ON]
(Activare). Când subiectul este focalizat corect, imaginea
va fi realizată.
■ Despre butonul
Apăsând butonul
, puteţi comuta între Modul automat inteligent
(
sau
) modul din modul de înregistrare sau alte moduri.
 Când modul de înregistrare este
sau
(Lumina se stinge în timpul înregistrării)
butonul
se aprinde.
(RO) VQT3Q81
25
 Detectarea scenei
Când camera identifică scena optimă, pictograma scenei respective
este afişată în albastru timp de 2 secunde, după care culoarea se
schimbă la culoarea roşie obişnuită.
Când realizaţi fotografii
• Doar când aţi selectat
 Când setaţi [FACE RECOG.] (Recunoaşterea feței) la [ON] (Activare),
se va afişa
pentru zilele de naştere aferente feţelor deja înregistrate, doar atunci când este detectată faţa
unei persoane în vârstă de 3 ani sau mai tânără.
La înregistrarea imaginilor video

se setează dacă niciuna dintre scene nu este aplicabilă, iar setările standard sunt setate.
 Când selectaţi
sau
, camera detectează automat faţa persoanei şi va
ajusta focalizarea şi expunerea. (Detectarea feţei)
 Dacă utilizaţi un trepied, iar camera a determinat faptul că trepidaţiile sunt minime când Modul
Scenă a fost identificat ca
, timpul de expunere va fi mai mare decât de obicei.
Asiguraţi-vă că nu mişcaţi camera când realizaţi fotografiile.
 Va fi aleasă o scenă optimă pentru subiectul specificat când setaţi opţiunea de Urmărire AF.
 Când setaţi [FACE RECOG.] Recunoaştere feţei) la [ON] (Activare) şi este detectată o faţă
similară cu faţa înregistrată, se afişează [R] în partea dreaptă sus a
şi
.
Condiţii subiect: Când faţa este luminoasă sau întunecată, dimensiunea subiectului, culoarea
subiectului, distanţa până la subiect, contrastul subiectului, când subiectul se află în mişcare
 Condiţii de înregistrare: Apus, răsărit de soare, în condiţii de lumină slabă, când camera
este scuturată, când este utilizată transfocarea

• Pentru a realiza fotografii cu o anumită scenă, se recomandă realizarea fotografiilor în modul
de înregistrare corespunzător.
26 VQT3Q81 (RO)
Mod de înregistrare:
Ajustare şi înregistrare uşoară
(Modul Intelligent Auto Plus)
Luminozitatea şi culoarea setate optim de către cameră pot fi modificate cu uşurinţă, în funcţie
de preferinţele dumneavoastră.
Acest mod este util dacă nu vă place să efectuaţi setări detaliate, ci preferaţi ca setările să fie
efectuate automat de către cameră, pentru a se potrivi preferinţelor dumneavoastră.
Setarea modului de înregistrare la
 Cu excepţia permisiunii de setare a luminozităţii şi culorii,
modul Intelligent Auto Plus este identic cu modul automat
inteligent.
Setarea luminozităţii
1
Apăsaţi
2
Atingeţi bara de glisare pentru setare.
 Se va ajusta luminozitatea imaginii.
 Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind selectorul de
control.
pentru a afişa ecranul de setări.
 Apăsând butonul cursor
înregistrare.
din nou, reveniţi la ecranul de
Setarea culorii
1
Apăsaţi
2
Atingeţi bara de glisare pentru setare.
pentru a afişa ecranul de setări.
 Astfel veţi ajusta culoarea imaginii de la roşiatică la
albăstruie.
 Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind selectorul
de control.
 Apăsând butonul cursor
înregistrare.
din nou, reveniţi la ecranul de
(RO) VQT3Q81
27
Mod de înregistrare:
Realizarea fotografiilor utilizând funcţia Defocus Control
(Controlul defocalizării)
Puteţi seta cu uşurinţă nivelul de estompare a fundalului în timpul verificării ecranului.
Apăsaţi
de setări.
pentru a afişa ecranul
Atingeţi bara de glisare pentru setare.
 Setările de încadrare pot fi efectuate şi rotind
selectorul posterior.
Înregistrarea imaginilor statice sau video.
 De asemenea este posibilă înregistrarea unei imagini prin atingere
 Operaţia de control al defocalizării poate fi întreruptă prin atingerea
28 VQT3Q81 (RO)
Mod de înregistrare:
Realizarea fotografiilor cu setările dumneavoastră favorite
(Mod program AE)
Camera setează automat timpul de expunere şi valoarea aperturii în funcţie de luminozitatea
subiectului.
Puteţi realiza fotografii cu mai multă libertate modificând numeroase setări în meniul modului
[REC] (Înregistrare).
Setarea modului de înregistrare la
Notă
 Timpul de expunere este setat automat între aproximativ
20 secunde şi 1/4000 dintr-o secundă în următoarele cazuri.
 Când [SENSITIVITY] (Sensibilitate) este setat la [ISO160].
 Când valoarea aperturii este setată la F2,5 [când obiectivul interschimbabil (H-H014) este
ataşat].
 Când valoarea aperturii este setată la F3,5 [când obiectivul interschimbabil (H-FS01402)
este ataşat].
Comutare program
În modul de program AE, puteţi comuta valoarea presetată a aperturii şi timpul de expunere fără
a modifica expunerea. Această operaţie se numeşte comutare de program.
Puteţi estompa fundalul prin reducerea valorii de apertură sau puteţi înregistra un subiect în
mişcare mult mai dinamic prin creşterea timpului de expunere la realizarea unei fotografii în
mod de program AE.
1
Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator şi afişaţi
valoarea .aperturii şi valoarea timpului de expunere pe
ecran.
2
În timp ce sunt afişate valorile (aproximativ 10 secunde),
efectuaţi comutarea programului rotind selectorul de
control.
 În timpul afişării valorilor numerice, cu fiecare apăsare a butonului cursor
comută între
comutarea programului şi compensarea expunerii.
 Rotiţi selectorul de control pentru a afişa [EXPO.METER]
 Indicatorul de comutare a programului
(Măsurare expunere).
este afişat pe ecran atunci când este activată
comutarea programului.
 Pentru a anula comutarea programului, opriţi camera sau rotiţi selectorul posterior până când
dispare indicatorul de comutare a programului.
(RO) VQT3Q81
29
Mod de înregistrare:
Înregistrare imagini video
Acest aparat înregistrează imagini de înaltă definiţie care sunt compatibile cu formatul AVCHD
sau imagini video înregistrate în Motion JPEG.
Sunetul va fi înregistrat mono.
Funcţiile disponibile la înregistrarea imaginilor video diferă în funcţie de obiectivul utilizat, iar
sunetul operaţional al obiectivului poate fi înregistrat.
Este posibilă înregistrarea unor imagini video corespunzătoare fiecărui mod.
 Ecranul alăturat este un exemplu pentru cazul în care modul de înregistrare este setat
la
(Mod program AE).
Începeţi înregistrarea apăsând butonul
de imagine video.
Timp de înregistrare scurs
Timp de înregistrare disponibil
 Indicatorul stării de înregistrare (roşu)
va lumina
intermitent în timpul înregistrării imaginilor video.
 La înregistrarea unei imagini video, nu acoperiţi microfonul
cu degetele sau alte obiecte.
Opriţi înregistrarea apăsând din nou butonul de imagine video.
Notă
 Imaginile video pot fi înregistrate continuu pentru până la 29 minute şi 59 de secunde.
De asemenea, imaginile video înregistrate continuu în [MOTION JPEG] pot ocupa până la 2 GB.
Durata maximă de înregistrare continuă este afişată pe ecran.
30 VQT3Q81 (RO)
Redarea imaginilor statice/video
Redarea fotografiilor
Apăsaţi
.
Derulaţi înainte sau înapoi imaginile trăgând
orizontal pe ecran.
Înainte: trageţi de la dreapta la stânga
Înapoi: trageţi de la stânga la dreapta
 De asemenea, este posibilă derularea înainte sau înapoi
a imaginilor apăsând
pe butonul cursor.
 Viteza de derulare imagine înainte / înapoi se modifică în funcţie de starea de redare.
 Puteţi derula imaginile înainte sau înapoi continuu ţinând degetul pe partea stângă sau
dreaptă a ecranului după derularea înainte/înapoi a unei imagini.
(Imaginile sunt afişate cu o dimensiune redusă)
 Pentru a finaliza redarea
Apăsaţi din nou
, apăsaţi butonul pentru imagine video sau apăsaţi la jumătate
butonul declanşator.
(RO) VQT3Q81
31
Redarea imaginilor video
 Acest aparat a fost conceput pentru a reda imagini video şi imagini statice cu sunet cu ajutorul
formatelor AVCHD şi QuickTime Motion JPEG care au fost realizate doar cu acest model.
 Imaginile video în format AVCHD care pot fi redate pe acest aparat sunt imagini video
[AVCHD] care au fost înregistrate cu aparatul şi imagini video în format AVCHD
(inclusiv [AVCHD Lite]) înregistrate cu camere digitale
Panasonic (LUMIX).
Apăsaţi
.
Selectaţi o imagine cu o pictogramă pentru
imagine video
pentru redare.
şi apoi apăsaţi
Pictogramă de imagine video
Mod de înregistrare imagini video
 După începerea redării, timpul de redare scurs este afişat
pe ecran.
De exemplu, un interval de 8 minute şi 30 secunde este afişat ca [8m30s].
 Unele informaţii (informaţii de înregistrare, etc.) nu vor fi afişate pentru imagini video
înregistrate în [AVCHD].
 Apăsarea butonului cursor
vă permite să redaţi imagini video. Afişajul din dreapta
jos a ecranului, în timpul redării, corespunde cu
de pe butonul cursor.
32 VQT3Q81 (RO)
 Operaţiile efectuate în timpul redării imaginilor video
1
Afişarea panoului de control prin atingerea ecranului.
 Dacă nu sunt efectuate operaţii timp de 2 secunde, va reveni la starea originală.
2
Operarea panoului de control prin atingere.

Play/Pause (Redare / Pauză)
Stop
Derulare rapidă înapoi
Derulare rapidă înainte
Derulare înapoi cadru cu cadru
(în timpul pauzei)
Derulare înainte cadru cu cadru
(în timpul pauzei)
Mărirea nivelului volumului
 Reducerea nivelului volumului
 Nu este afişat în timpul redării de imagini video înregistrate cu [MINIATURE EFFECT]
(Efect miniatură) in Modul Creative Control.
 Despre redarea rapidă înainte/înapoi

Atingeţi
în timpul redării pentru a derula rapid înainte (atingeţi
pentru a
derula rapid înapoi). Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi creşte dacă atingeţi
din nou. (Afişajul de pe ecran se modifică de la
la
.)

Atingeţi

Când utilizaţi un card de mare capacitate, este posibil ca derularea rapidă înapoi să
se desfăşoare mai încet ca de obicei.
pentru a relua viteza de redare normală.
(RO) VQT3Q81
33
Ştergerea imaginilor
După ştergere, imaginile nu mai pot fi recuperate.
Apăsaţi
.
Pentru a şterge o singură imagine
Selectaţi imaginea care va fi ştearsă
şi apoi atingeţi
Atingeţi [DELETE SINGLE]
(Ştergerea unei singure imagini).
 Este afişat ecranul de confirmare.
Imaginea este ştearsă selectând [YES] (Da).
34 VQT3Q81 (RO)
Setarea meniului
Când este apăsat [MENU/SET]
(Meniu/Configurare), [REC MODE] (Mod
înregistrare)
şi 5 meniuri
([REC]
(Înregistrare), [MOTION PICTURE] (Imagine
video), [CUSTOM] (Personalizat), [SETUP]
(Configurare), şi [PLAYBACK] (Redare)) sunt
afişate.
În cele 5 meniuri diferite, există meniuri care vă
permit să setaţi preferinţele de înregistrare sau
redare sau să faceţi utilizarea camerei mai
amuzantă şi uşoară. Meniu [SETUP] (Configurare), în special, conţine câteva setări
importante în legătură cu ceasul camerei şi alimentarea. Verificaţi setările acestui meniu înainte
de a începe utilizarea camerei.
Menu (Meniu)
Descrierea setărilor
[REC] (Înregistrare)
Acest meniu vă permite să setaţi raportul dimensiunilor,
numărul de pixeli şi alte aspecte ale fotografiilor pe
care le realizaţi.
[MOTION PICTURE]
Acest meniu vă permite să configuraţi [REC MODE]
(Mod de înregistrare), [REC QUALITY] (Calitate
înregistrare) şi alte aspecte pentru înregistrarea
imaginilor video.
[CUSTOM] (Personalizat)
Operarea aparatului, cum ar fi afişarea ecranului şi
operarea butoanelor, poate fi setată conform
preferinţelor dumneavoastră. De asemenea, este
posibilă înregistrarea setărilor modificate.
[SETUP] (Configurare)
[PLAYBACK] (Redare)
Acest meniu vă permite să efectuaţi setările ceasului,
să selectaţi setările de ton operaţional, precum şi
alte setări care vor uşura operarea camerei.
Acest meniu vă permite să efectuaţi setările de
protecţie, decupare sau tipărire, etc. pentru imaginile
înregistrate.
(RO) VQT3Q81
35
Setarea elementelor de meniu
 Dacă setaţi [MENU RESUME] (Reluare meniu) din meniul [CUSTOM] (Personalizat) la [ON]
(Activare), ecranul afişează elementul de meniu cel mai recent selectat atunci când a fost
oprită camera.
Este setat la [ON] (Activare) în momentul achiziţionării.
Apăsaţi [MENU/SET]
(Meniu/Configurare).
Selectaţi meniul apăsând
sau rotind selectorul
de control.
 De asemenea, poate fi setat cu operare
prin atingere.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare) pentru a afişa meniul.
Selectaţi elementul de meniu
apăsând
sau rotind selectorul
de control.
 Selectaţi ultimul element de jos şi apăsaţi
sau rotiţi selectorul de control pentru a
trece la următorul ecran.
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare) sau selectorul posterior.
 În funcţie de elementul de meniu, este posibil ca setările să nu apară sau să fie afişate
într-un mod diferit.
36 VQT3Q81 (RO)
Selectaţi setările apăsând
sau rotind selectorul de control.
 Figura din dreapta este un exemplu de
configurare [I.DYNAMIC] (Dinamic
inteligent) de la [OFF] (Dezactivare) la
[HIGH] (Nivel ridicat).
Apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Configurare) pentru a seta.
 Închideţi meniul
Atingeţi
de mai multe ori sau apăsaţi butonul declanşator pe jumătate.
 Comutarea la alte meniuri
de exemplu: Comutarea la meniul [SETUP] (Configurare) din meniul modului [REC]
(Înregistrare)
1
Apăsaţi
.
Pictogramă de comutare meniu
2
Apăsaţi
sau rotiţi selectorul frontal pentru a selecta pictograma din meniul
[SETUP] (Configurare)
3
Apăsaţi
.
 Selectaţi un element de meniu şi setaţi-l.
(RO) VQT3Q81
37
Mod de înregistrare:
Compensarea expunerii
Utilizaţi această funcţie când nu puteţi obţine o expunere adecvată din cauza diferenţelor de
luminozitate între subiect şi fundal. Priviţi următoarele exemple.
Subexpunere
Expus corect
Compensarea expunerii
în sens pozitiv.
Compensarea expunerii
în sens negativ.
Apăsaţi
pentru a comuta operarea
compensării expunerii.
Rotiţi selectorul de control pentru
a compensa expunerea.
Valoarea de compensare a expunerii
[EXPO.METER] (Măsurare expunere)
 Selectaţi [0] pentru a reveni la expunerea originală.
 Rotiţi selectorul de control pentru a afişa [EXPO.METER]
(Măsurare expunere).
(Totuşi, acesta nu apare în modul
38 VQT3Q81 (RO)
Supraexpus
.)
Mod de înregistrare:
Realizarea fotografiilor specificând apertura/
timpul de expunere
Prioritate apertură la expunere automată (AE)
Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mare când doriţi un fundal focalizat mult mai clar.
Setaţi valoarea aperturii la un număr mai mic atunci când doriţi un fundal cu o focalizare mai
estompată.
Setarea modului de înregistrare la
.
Rotiţi selectorul posterior pentru a seta
valoarea aperturii.
 Fiecare apăsare a butonului cursor
comută între
setarea aperturii şi compensarea expunerii.
Prioritate declanşator la expunere automată (AE)
Când doriţi o imagine mai clară a unui subiect în mişcare rapidă, setaţi un timp de expunere mai mic.
Când doriţi să creaţi un efect de dâră luminoasă, setaţi un timp mai mare.
Setarea modului de înregistrare la
.
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
timpul de expunere.
 Fiecare apăsare a butonului cursor
comută între
setarea timpului de expunere şi compensarea
expunerii.
(RO) VQT3Q81
39
Mod de expunere manuală
Determinaţi expunerea prin setarea manuală a valorii de apertură şi a timpului de expunere.
Asistenţa de expunere manuală apare în porţiunea inferioară a ecranului pentru a indica
expunerea.
Setarea modului de înregistrare la
.
Rotiţi selectorul de control pentru a seta
apertura şi timpul de expunere.
 Fiecare apăsare a butonului cursor
comută între
setarea aperturii şi setarea timpului de expunere.
Asistenţa de expunere manuală
 Asistenţa de expunere manuală
Expunerea este corespunzătoare.
Setaţi un timp de expunere mai mic sau o valoare de apertură
mai mare.
Setaţi un timp de expunere mai mare sau o valoare de apertură
mai mică.
 Asistarea manuală a expunerii este aproximativă. Recomandăm vizualizarea imaginilor pe
ecranul de redare.
40 VQT3Q81 (RO)
Citirea instrucţiunilor de operare (format PDF)
Mai multe instrucţiuni privind operarea acestei camere sunt incluse în „Instrucţiuni de
operare pentru funcţii avansate (format PDF)” aflate pe CD-ROM-ul furnizat.
Instalaţi-l pe PC pentru a-l citi.
 Pentru Windows
Porniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de
operare (furnizat).
Selectaţi limba dorită şi executaţi clic pe
[Operating Instructions] (Instrucţiuni de
operare) pentru a instala programul.
Executaţi dublu-clic pe pictograma de
comandă scurtă „Operating Instructions”
(Instrucţiuni de operare) de pe desktop.
 În cazul în care Instrucţiunile de operare
(format pdf) nu se deschid
Aveţi nevoie de versiunea Adobe Acrobat Reader 5.0 sau ulterioară sau Adobe Acrobat Reader 7.0
sau ulterioară pentru a citi sau tipări Instrucţiunile de operare (format PDF).
Introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de operare (furnizat), executaţi clic pe
iar
apoi urmaţi mesajele de pe ecran pentru a instala.
(Sisteme de operare compatibile: Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows 7)
 Descărcaţi şi instalaţi o versiune de Adobe Reader pe care o puteţi utiliza cu sistemul
dumneavoastră de operare de pe următorul website.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
 Pentru dezinstalarea Instrucţiunilor de operare (format PDF)
Ştergeţi fişierul PDF din folderul „Program Files\Panasonic\Lumix\”.
 Pentru Mac
Porniţi PC-ul şi introduceţi CD-ROM-ul conţinând Instrucţiunile de
operare (furnizat).
Deschideţi folderul „Manual” de pe CD-ROM şi copiaţi fişierul PDF în
limba dorită în folder.
Executaţi dublu-clic pe fişierul PDF pentru a-l deschide.
(RO) VQT3Q81
41
Specificaţii
Corp cameră digitală (DMC-G3):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Sursă de alimentare:
Consum putere:
CC 8,4 V
2,3 W (La înregistrare)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-H014)]
2,4 W (La înregistrare)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]
1,5 W (La redare)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-H014)]
1,6 W (La redare)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]
Pixeli efectivi cameră
12.100.000 pixeli
Senzor imagine
Senzor Live MOS 4/3” CCD, număr total de pixeli: 13.060.000 pixeli,
Filtru primar de culoare
Transfocare digitală
Max. 4X
Extra Tele Conversion Activare/dezactivare mărire simplă
(Conversie tele extra)
(compatibilă cu obiectivele altor producători)
(Cu excepţia rezoluţiei
maxime a fiecărui format
de imagine)
Focalizare
Focalizare automată/manuală,
Face Detection (Detectarea feţei)/AF Tracking (Urmărire
AF)/Focalizare pe 23 de zone/Focalizare pe o zonă/Pinpoint (Punct
de focalizare) (Este posibilă selectarea prin atingere a focalizării)
Sistem obturator
Declanşator plan focal
Înregistrare în rafală
Viteză rafală
3,8 imagini/secundă (Viteză ridicată),
2,8 imagini/secundă (Viteză medie),
2 imagini/secundă (Viteză redusă)
Număr de imagini
înregistrabile
Max. 5 fotografii (în cazul fişierelor RAW) În funcţie de capacitatea
cardului (acolo unde nu există fişiere RAW)
Sensibilitate ISO
AUTO /
/160/200/400/800/1600/3200/6400
(Sensibilitate Standard) (este posibilă modificarea în trepte de 1/3 EV)
42 VQT3Q81 (RO)
Iluminare minimă:
Aprox. 6 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 dintr-o secundă)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-H014)]
Aprox. 11 lx (când se utilizează modul i-Low, timpul de expunere
este de 1/25 dintr-o secundă)
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-FS014042)]
Timp de expunere
60 secunde - 1/4000 dintr-o secundă
Domeniu de măsurare
EV 0 - EV 18
Balansul de alb
Auto White Balance (Echilibru automat al balansului de alb)/
Daylight (Lumina zilei)/Cloudy (Înnorat)/Shadow (Umbră)/
Incandescent lights (Bec halogen)/Flash (Bliţ)/White set1 (Setare
balans de alb 1)/White set2 (Setare balans de alb 2)/White Balance
K set (Setare K a balansului de alb)
Expunere (AE)
Program AE (P)/ Prioritate apertură AE (A)/ Prioritate declanşare
AE (S)/Expunere manuală (M)/AUTO
Compensare expunere (pasul 1/3 EV, - 3EV la + 3EV)
Mod măsurare
Multiplu/Centru de greutate/Punct
Ecran LCD
3.0” TFT LCD (3:2)
(Aprox. 460.000 puncte) (raportul câmpului vizual circa 100%)
Panou tactil
Bliţ
Bliţ incorporat
GN 6,3 echivalent ISO160 m)
Domeniu de bliţ:
Aprox. 50 cm - 5,6 m
[Când este utilizat obiectivul interschimbabil (H-H014),
este setat [ISO AUTO]
Domeniu de bliţ:
Aproxi. 1,0 m - 3,4 m
[Când este montat obiectivul interschimbabil (H-FS014042),
distanţa focală este de 18 mm, este setat [ISO AUTO], iar raportul
dimensiunilor este setat la
AUTO, AUTO/Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii),
Forced ON (Activare forţată), Forced ON (Activare forţată)/
Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii), Slow Sync.
(Sincronizare lentă), Slow Sync. (Sincronizare lentă)/
Red-Eye Reduction (Corectare a efectului de ochi roşii),
Forced OFF (Dezactivare forţată)
(RO) VQT3Q81
43
Timp de sincronizare
a bliţului
Egal sau mai mic decât a 1/160-a parte dintr-o secundă
Microfon
Mono
Difuzor
Mono
Medii de înregistrare
Card de memorie SD, Card de memorie SDHC
şi Card de memorie SDXC
Rezoluţie imagine
Imagine statică
Calitatea înregistrării
Imagini video
Calitate
Când setarea raportului dimensional este
4000X3000 pixeli, 2816x2112 pixeli, 2048x1536 pixeli
Când setarea raportului dimensional este
4000X2672 pixeli, 2816x1880 pixeli, 2048x1360 pixeli
Când setarea raportului dimensional este
4000X 2248 pixeli, 2816X1584 pixeli, 1920X1080 pixeli
Când setarea raportului dimensional este
2992X 2992 pixeli, 2112X2112 pixeli, 1504X1504 pixeli
[AVCHD] (Cu sunet)
Când setaţi la [FSH]: 1920x1080 pixeli (înregistrare 50i/
Aprox. 17 Mbps)/
Când setaţi la [SH]: 1280x720 pixeli (înregistrare 50p/
Aprox. 17 Mbps)
(Ieşirea senzorului este de 25 cadre/sec.)
[MOTION JPEG] (Imagine video JPEG) (Cu sunet)
Când setaţi la [HD]: 1280x720 pixeli (30 cadre/sec.)/
Când setaţi la [VGA]: 640x480 pixeli (30 cadre/sec.)/
Când setaţi la [QVGA]: 320x240 pixeli (30 cadre/sec.)
RAW/RAW+Fine/RAW+Standard/Fine/Standard/MPO+Fine/
MPO+Standard
Înregistrare format fişier
Imagine statică
RAW/JPEG (pe baza „Design rule for Camera File system”,
pe baza standardului „Exif 2,3, DPOF, corespunzător)/MPO
Imagini video cu sunet: AVCHD/QuickTime Motion JPEG
44 VQT3Q81 (RO)
Interfaţă
Digital
Analog video/ audio
Terminal
[AV OUT/DIGITAL]
[HDMI]
Dimensiuni
„USB 2.0” (High Speed)
 Datele de pe PC nu pot fi scrise pe cameră utilizând cablul de
conexiune USB.
NTSC/PAL Composite (alternare din meniu),
Ieşire linie audio (mono)
Mufă jack dedicată (8 pini)
MiniHDMI Tip C
Aprox. 107,7 mm (W )x 67,1 mm (H) x 32,5 mm (D)
(în afara părţilor proeminente)
Masă
Aprox. 322 g
[cu obiectivul interschimbabil (H-H014), cardul şi bateria]
Aprox. 432 g
[cu obiectivul interschimbabil (H-FS014042), cardul şi bateria]
Aprox. 225 g (corpul camerei)
Temperatura de operare între 0° C şi 40° C
Umiditate de operare
10%RH - 80%RH
Încărcător (Panasonic DE-A98A):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Intrare:
c.a.
Ieşire:
c.c.
110 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
8,4 V, 0,43 A
Acumulator (litiu-ion) (Panasonic DMW-BLE9E):
Informaţii pentru siguranţa dumneavoastră
Tensiune/Capacitate:
7,2 V/940 mAh
(RO) VQT3Q81
45
Obiectiv interschimbabil (H-H014)
„LUMIX G 14 mm/F2,5 ASPH.”
Distanţă focală
f=14 mm
(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 28 mm
Tip de apertură
7 palete de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară
Interval de apertură
F2,5
Valoare minimă
a aperturii
F22
Construcţia
obiectivului
6 elemente în 5 grupuri (3 obiective sferice)
Distanţă de focalizare 0,18m -  (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)
Grosisment maxim
de focalizare
0,1x (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0,2x)
Stabilizator optic
al imaginii
Niciuna
Comutator [O.I.S.]
Niciuna
Montură
Montură „Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare
75°
Diametru filtru
46 mm
Diametru maxim
Aprox. 55,5 mm
Lungime totală
Aprox. 20,5 mm
(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului)
Masă
Aprox. 55 g
46 VQT3Q81 (RO)
Obiectiv interschimbabil (H-FS014042)
"LUMIX G VARIO 14-42 mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S."
Distanţă focală
f=14 mm - 420 mm
(Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: între 28 mm şi 84 mm)
Tip de apertură
7 palete de diafragmă/diafragmă cu apertură circulară
Interval de apertură
F3,5 (Wide) - F5,6 (Tele)
Valoare minimă
a aperturii
F22
Construcţia
obiectivului
12 elemente în 9 grupuri (1 obiectiv sferic)
Distanţă de focalizare 0,3 m -  (de la linia de referinţă a distanţei de focalizare)
Grosisment maxim
de focalizare
0,16x (Echivalentul unei camere pe film de 35 mm: 0,32x)
Stabilizator optic
al imaginii
Disponibil
Comutator [O.I.S.]
Niciuna
(Setarea[STABILIZER] (Stabilizator) este efectuată în meniul
modului [REC] (Înregistrare).)
Montură
Adaptor de montare „Micro Four Thirds”
Unghi de vizualizare
75° (Wide) - 29° (Tele)
Diametru filtru
52 mm
Diametru maxim
Aprox. 60,6 mm
Lungime totală
Aprox. 63,6 mm
(de la vârful obiectivului până la baza suportului obiectivului)
Masă
Aprox. 165 g
(RO) VQT3Q81
47
 G MICRO SYSTEM este un sistem de cameră digitală cu
obiectiv interschimbabil LUMIX bazat pe standardul Micro Four
Thirds System.
 Micro Four Thirds™ şi Micro Four Thirds Logo sunt mărci
înregistrate ale Olympus Imaging Corporation, în Japonia,
Statele Unite, Uniunea Europeană şi alte ţări.
 Four Thirds™ şi logo-ul Four Thirds sunt mărci înregistrate ale
Olympus Imaging Corporation, în Japonia, Statele Unite,
Uniunea Europeană şi alte ţări.
 Logo-ul SDXC este o marcă înregistrată a SD-3C, LLC.
 Siglele „AVCHD” şi „AVCHD” sunt mărci înregistrate ale
Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
 Produs sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D
sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
 HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite şi în alte ţări.
 HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
 QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple, Inc.
şi sunt utilizate sub licenţă.
 Adobe este o marcă înregistrată a Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.
 Mac şi Mac OS sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări.
 Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.
 Alte denumiri de sisteme şi produse menţionate în aceste instrucţiuni sunt de regulă mărci
înregistrate sau mărci ale producătorilor care au dezvoltat produsul sau serviciul în cauză.
Acest produs este licenţiat sub licenţă de patent AVC pentru utilizare personală şi necomercială de
către un consumator, pentru (i) codare video în conformitate cu standardul AVC („AVC Video”)
şi/sau (ii) decodare semnal AVC Video codat de către un consumator în cadrul unei activităţi
personale şi necomerciale şi/sau obţinut de la un furnizor de materiale video, licenţiat pentru
furnizare de materiale video AVC. Nicio altă licenţă nu este acordată sau nu va fi implicată
pentru o altă utilizare. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC.
Consultaţi http://www.mpegla.com.
În conformitate cu directiva 2004/108/CE, articolul 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
Panasonic Corporation
Site Web: http://panasonic.net
© Panasonic Corporation 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement