Panasonic DMCGF7KEC, DMCGF7EG, DMCGF7KEG Operating instructions

Panasonic DMCGF7KEC, DMCGF7EG, DMCGF7KEG Operating instructions
Upute za uporabu
naprednih značajki
Digitalni fotoaparat
Model br.
DMC-GF7
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja proizvoda i sačuvajte
ih za buduću uporabu.
Prikaz greške
S322
Rješavanje problema
S335
Pronalaženje potrebnih podataka
S2
Sadržaj
S6
Popis izbornika
S326
SQW0124
F0115YD0
until
2015/3/23
Pronalaženje potrebnih podataka
U ovim “Uputama za uporabu naprednih značajki” potrebne informacije možete
 pronaći na sljedećim stranicama.
Klikom na broj stranice možete doći na povezane stranice i brzo pronaći informaciju.


Pretraživanje “Sadržaja”
 Kliknite na ovu ikonu kako bi skočili na “Sadržaj”.

Pretraživanje liste gumbi i birača
S13
Pretraživanje liste zaslona i ikona
S318
Pretraživanje “Prikaz poruka”
S322
Pretraživanje “Popis izbornika”
 Kliknite na ovu ikonu za prelazak na “Popis izbornika”.
Pretraživanje “Rješavanje problema”


S6
S326
S335
Kliknite na ovu ikonu za prelazak na “Pronalaženje potrebnih podataka”.
Kliknite na ovu ikonu za povratak na prethodno prikazanu stranicu.
Detalje o uporabi ovog priručnika potražite na sljedećoj stranici.
Wi-FiR funkcija
2
S3
S249
Korištenje priručnika
Prikaz primjenjivih načina rada
Primjenjivi načini rada:
Ikone označavaju načine rada dostupne za određenu funkciju.
• Crne ikone: primjenjivi načini rada
• Sive ikone: nedostupni načini rada
• Kliknite na poveznicu u tekstu kako bi otvorili odgovarajuću stranicu.
• Unosom ključnih riječi u polje za pretraživanje na vrhu zaslona programa Adobe Reader
možete pretraživati prema ključnim riječima i prebaciti se na odgovarajuću stranicu.
• Radnje i ostale informacije u ovom priručniku mogu se razlikovati ovisno o inačici Adobe
Readera koju upotrebljavate.
∫ Oznake u tekstu
: Označava da se izbornik može postaviti pritiskom na gumb [MENU/SET] (Izbornik/Postavi).
MENU
Wi-Fi
:
Označava da se Wi-Fi postavke mogu postaviti pritiskom na gumb [Wi-Fi].
:
Konfiguraciju koje se mogu izvršiti u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
:
Savjeti za vješto korištenje i smjernice za snimanje.
:
Uvjeti u kojima se određena funkcija ne može koristiti.
: Nastavak na sljedećoj stranici.
U ovim uputama za uporabu koraci za postavljanje stavke izbornika opisani su u nastavku.
MENU
>
[Rec] (snimanje)> [Quality] (kvaliteta)> [›]
• Opisi u ovim uputama za uporabu temelje se na izmjenjivom objektivu (H-FS12032).
3
Vodič za brzi početak
Ako odmah želite snimiti fotografiju, pogledajte korake za uporabu pametnog
automatskog načina rada. U pametnom automatskom načinu rada možete ostaviti
postavke fotoaparata i jednostavno snimiti fotografiju.
1

Nataknite remen za
rame. (S19)




• Nataknite drugu stranu
remena za rame.
Napunite bateriju. (S20)
2
3

A : Uključite oznaku
B : Ulazna oznaka
Umetnite karticu
(neobaveznu)/bateriju. (S25)
• Umetnite bateriju do kraja, dok ne
klikne na mjesto, pazite na smjer.
Nataknite objektiv. (S31)
4
5
• Za učvršćivanje objektiva, poravnajte
objektiv prema oznakama, i okrenite
objektiv u smjeru strelica.
Uključite fotoaparat i podesite
sat. (S33)
4


[Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv
(H-FS12032/H-FS35100)]
6
7
8
Izvucite bubanj objektiva. (S36)
Formatirajte karticu (inicijalizacija). (S27)
Pritisnite [¦]. (S71)
• Postavke glavnih funkcija automatski su
podešene.
Pritisnite do pola gumb okidača
A
za izoštravanje.
9
A Indikator žarišta
• Kada je objekt izoštren, prikazan je
indikator fokusa.
Pritisnite do kraja gumb
okidača (gurnite ga dalje),
i snimite fotografiju. (S38)
3.5 60
Provjerite fotografiju koju ste snimili.
10
• Funkcija [Auto Review] prikazuje fotografiju koju
ste upravo snimili. (S39)
• Za prikaz fotografije u načinu rada reprodukcije,
pritisnite [(].
(S217)
5
1/98
Sadržaj
Pronalaženje potrebnih informacija...........................................................................2
Korištenje priručnika...............................................................................................3
Vodič za brzi početak............................................................................................4
1.
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu..............................................................................................11
Standardni pribor...................................................................................................12
Nazivi i funkcije dijelova...........................................................................................13
Objektiv....................................................................................................................16
Kartice kompatibilne s uređajem.............................................................................18
2.
Priprema/osnovne funkcija
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu............................................................19
Punjenje baterije.................................................................................................. 20
• Punjenje...................................................................................................... 20
• Približno vrijeme rada i broj fotografija koji se može snimiti........................... 22
Umetanje i vađenje kartice (neobavezne)/baterije................................................ 25
• Kartica ......................................................................................................... 27
• Formatiranje kartice (inicijalizacija) .............................................................27
• Približan broj fotografija koji se može snimiti i raspoloživo vrijeme snimanja..28
Promjena objektiva............................................................................................... 30
Podešavanje datuma/vremena(podešavanje sata)................................................... 33
• Promjena postavke sata................................................................................34
Osnovne funkcije..................................................................................................35
• Savjeti za snimanje dobrih fotografija............................................................35
• Izvlačenje/uvlačenje objektiva [kada je pričvršćen izmjenjivi objektiv
(H-FS12032/H-FS35100) ...............................................................................36
• Monitor ..........................................................................................................37
• Gumb okidača (snimanje fotografija) ............................................................38
• Gumb za video zapis (snimanje video zapisa)..............................................39
• Birač načina rada (odabir načina snimanja)..................................................40
• Kontrolni kotačić..........................................................................................41
• Kursorski gumbi/[MENU/SET] gumb ...........................................................42
• [DISP.] gumb (izmjena prikazane informacije)..............................................43
• Zaslon s dodirom (funkcije s dodirom)...........................................................48
• Snimanje fotografija pomoću funkcije s dodirom...........................................50
• [REC. SETTING RESET] gumb (vraćanje postavki snimanja) ...................... 52
Postavljanje stavki izbornika .................................................................................53
Trenutno pozivanje često korištenih izbornika (brzi izbornik).................................56
• Izmjena brzog izbornika prema vašim stavkama .........................................57
Pridruživanje gumbima često korištenih funkcija (funkcijski gumbi).........................59
Konfiguriranje osnovnih postavki ovog uređaja (izbornik za podešavanje) ............61
Unos teksta ..........................................................................................................69
6
3.
Načini snimanja
Snimanje fotografija pomoću automatske funkcije (Inteligentni auto. način rada) .70
• Snimanje noćnih scena ([iHandheld Night Shot]) .........................................74
• Kombiniranje fotografija u jednu fotografiju s bogatom graduacijom ([iHDR].75
• Snimanje fotografije sa zamućenom pozadinom (Defocus Control)..............76
• Snimanje fotografije sa promjenom svjetline ili nijanse boje ........................77
• Inteligentni prošireni auto. način rada i inteligentni auto. način rada ............78
Snimanje fotografija na kojima se nalazite i vi ([Self Shot])..................................80
• Promjena načina otpuštanja okidača ...........................................................83
Snimanje fotografija s vašima omiljenim postavkama (Programme AE Mode) ......84
Snimanje fotografija s određivanjem otvora blende/brzine okidača........................87
• Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende ...................................87
• Automatska ekspozicija s prioritetom brzine okidača ...................................88
• Ručno podešavanje ekspozicije ....................................................................89
• Potvrda učinka otvora blende i brzine okidača (Preview Mode) ..................92
• Jednostavno podešavanje otvora blende/brzine okidača za odgovarajuću ekspoziciju(One Push AE) .93
Snimanje panoramskih fotografija (Panorama Shot Mode)...................................94
Snimanje fotografija koje odgovaraju snimljenim scenama (Scene Guide Mode)..97
Snimanje fotografija pejzaža, djece ili portreta s optimalnim postavkama...........106
• Snimanje pajzaža......................................................................................106
• Snimanje djece..........................................................................................106
• Snimanje portreta .....................................................................................107
Snimanje fotografija s različitim efektima (Creative Control Mode)......................108
4.
Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Podešavanje kvaltete fotografije s dodavanjem efekta ([Photo Style]).................119
Snimanje snimki s efektima snimke ([Filter Settings]) .........................................121
Podešavanje balansa bijele boje............................................................................123
Podešavanje kvalitete i veličine fotografije..........................................................127
• Podešavanje formata fotografije .................................................................127
• Podešavanje broja piksela..........................................................................127
• Podešavanje stupnja kompresije fotografije ([Quality])................................128
Uporaba funkcija za ispravak fotografije.............................................................129
• Kompenzacija kontrasta i ekspozicije ([i.Dynamic]) ...................................129
• Povećavanje rezolucije ([i.Resolution])......................................................129
• Kombiniranje fotografija s različitim ekspozicijama ([HDR])........................130
• Smanjenje šuma dugog okidača ([Long Shtr NR])......................................131
• Ispravak svjetline na periferiji zaslona ([Shading Comp.]) ..........................131
• Podešavanje boje prostora ([Color Space]) ..............................................132
5.
Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Snimanje fotografija s automatskim fokusom.....................................................133
• Odabir načina fokusiranja (AFS/AFF/AFC) ................................................135
• Odabir rada s automatskim fokusom.........................................................137
7
• Podešavanje pozicije AF područja/promjena veličine AF područja ..............141
• Optimiziranje fokusa i svjetline za dodirnutu poziciju...................................144
• Postavljanje željenog načina izoštravanja....................................................145
Snimanje fotografija s ručnim fokusom...............................................................148
Fiksiranje fokusa i ekspozicije (AF/AE Lock) .......................................................154
Kompenzacija ekspozicije....................................................................................156
Podešavanje osjetljivosti na svjetlo.......................................................................157
• Podešavanje gornje granice ISO osjetljivosti...............................................158
• Podešavanje koraka porasta ISO osjetljivosti..............................................159
• Proširenje ISO osjetljivosti...........................................................................159
Odabir načina mjerenja svjetline ([Metering Mode]).............................................160
6.
Podešavanje okidača i načina snimanja
Podešavanje tipa zatvarača ..............................................................................161
Odabir načina snimanja.....................................................................................163
Snimanje fotografija u nizu...................................................................................164
Uzastopno snimanje fotografija..........................................................................167
Snimanje fotografija s automatski okidačem......................................................170
7.
Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
Automatsko snimanje fotografija u podešenim intervalima ([Time Lapse Shot])..172
Izrada videozapisa iz fotografija ([Stop Motion Animation]).................................175
Višestruka ekspozicija na jednoj fotografiji ([Multi Exp.]).....................................179
Trenutno onemogućavanja zvuka rada i osvjetljenje ([Silent Mode])...................181
Snimanje jasne fotografije s prepoznavanjem lica ([Face Recog.]).....................182
Snimanje fotografija profila beba i kućnih ljubimaca............................................187
Uporaba pogodnih zaslona i prikaza za snimanje...............................................188
8.
Stabilizator zuma i bljeskalica
Optički stabilizator fotografije...............................................................................190
Snimanje fotografija sa zumom...............................................................................192
• Podizanje efekta teleskopa........................................................................193
• Zumiranje pomoću operacija s dodirom......................................................197
Snimanje fotografija s uporabom bljeskalice..........................................................198
• Promjena načina rada bljeskalice..................................................................201
• Postavljanje sinhronizacije za drugu zavjesu................................................203
• Podešavanje izlaza bljeskalice.....................................................................204
• Sinhronizacija izlaza bljeskalice s kompenzacijom ekspozicije....................204
9.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa.........................................................................................205
• Podešavanje formata, veličine i brzine snimanja slike ................................208
• Kako podesiti žarište kada snimate vdeozapis ([Continuous AF]) .............210
Snimanje fotografija za vrijeme snimanja videozapisa ..........................................211
Snimanje videozapisa kao fotografija u nizu........................................................212
8
Uporaba [Motion Picture] izbornika.....................................................................215
10. Reprodukcija i uređivanje snimki
Reprodukcija i uređivanje snimki...................... ....................................................217
Reprodukcija videozapisa ................................. ......................................................219
• Kreiranje fotografija iz videozapisa.......... ...................................................220
Promjena načina reprodukcije ...............................................................................221
• Uporaba zoma za reprodukciju.....................................................................221
• Prikaz višestrukih zaslona (Multi Playback) ................................................221
• Prikaz fotografija sa snimljenim datumom (Calendar Playback) .................222
• Reprodukcija grupe fotografija.......................................................................223
Brisanje fotografija.................................................................................................225
Uporaba [Playback] izbornika................................................................................227
• [2D/3D Settings] (2D/3D podešavanja).......................................................227
• [Slide Show] (prikaz u nizu).......................................................................227
• [Playback Mode] (način reprodukcije)...........................................................229
• [Location Logging] (bilježenje lokacije)........................................................230
• [Clear Retouch] (brisanje nepotrebnih dijelova)..........................................231
• [Title Edit].(uređivanje naslova).....................................................................233
• [Text Stamp] (tekstualna oznaka)..................................................................234
• [Video Divide] (podjela videozapisa)............................................................237
• [Time Lapse Video] (proteklo vrijeme video zapisa)...................................238
• [Stop Motion Video] (videozapis stop animacije)............................................238
• [Resize] (promjena veličine)..........................................................................239
• [Cropping](obrezivanje)..............................................................................241
• [Rotate]/[Rotate Disp.] (zakretanje/zakretanje prikaza).................................242
• [Favorite] (favorit)..........................................................................................243
• [Print Set] (postavke ispisa)........................................................................244
• [Protect] (zaštita)........................................................................................246
• [Face Rec Edit](uređivanje funkcije prepoznavanja lica..................................247
• [Picture Sort] (sortiranje fotgrafija)..............................................................247
• [Delete Confirmation] (potvrda brisanja)........................................................248
11. Uporaba Wi-Fi funkcije
Wi-FiR funkcija....................................................................................................249
Što možete napraviti s Wi-Fi funkcijom...............................................................252
Kontrola sapametnim telefonom/tabletom............................................................253
• Instalacija aplikacije “Image App” na pametni telefon/tablet.........................253
• Spajanje na pametni telefon/tablet...............................................................254
• Snimanje fotografija pomoću pametnog telefona/tableta(udaljeno snimanje) 259
• Reprodukcija snimki na fotoaparatu...............................................................260
• Čuvanje snimki pohranjenih na fotoaparatu.................................................260
• Slanje snimki s fotoaparata na SNS ............................................................261
• Dodavanje informacija o lokaciji na snimke pohranjene u fotoaparatu sa
pametnog telefona/tableta .............................................................................261
9
• Kombiniranje videozapisa, snimljenih sa Snap Movie funkcijom, prema
vašim željama na pametni telefon/tablet .......................................................263
• Slanje snimki na pametni telefon/tablet s kontroliranjem fotoaparata..........264
Prikazivanje fotografija na TV-u..........................................................................267
Bežični ispis..........................................................................................................268
Slanje snimki na AV uređaj..................................................................................269
Slanje snimki na PC ............................................................................................271
Uporaba Web usluga .........................................................................................275
• Slanje snimki na web uslugu........................................................................276
• Slanje snimki na [Cloud Sync. Service] .......................................................280
Prijavljivanje na “LUMIX CLUB”..........................................................................282
• O [LUMIX CLUB] ..........................................................................................282
Povezivanje.........................................................................................................287
• Povezivanje iz vašeg doma (preko mreže)..................................................288
• Povezivanje s lokacije koja je udaljena od vašeg doma (izravna veza).......290
• Brzo povezivanje s istim postavkama kao što su bile prethodne ([Select a
destination from History]/[Select a destination from Favorite])....................291
• Podešavanja za slanje snimki ....................................................................293
[Wi-Fi Setup] izbornik ........................................................................................296
12. Povezivanje s drugom opremom
Uživanje u 3D fotografijama.................................................................................298
Reproduciranje fotografija na TV zaslonu.................................................................301
• Upotrebljavajući VIERA Link (HDMI) ..........................................................303
Pohranjivanje fotografija i videozapisa na vašem PC...........................................305
• Isporučeni softver ........................................................................................306
Pohranjivanje fotografija i videozapisa na snimaču ..............................................310
Tiskanje fotografija..............................................................................................311
13. Ostalo
Neobavezan pribor..............................................................................................317
Prikaz monitora.....................................................................................................318
Prikaz poruke.........................................................................................................322
Popis izbornika....................................................................................................326
• [Rec] (snimanje).........................................................................................326
• [Motion Picture] (video zapis)....................................................................329
• [Custom] (prilagodba)................................................................................330
• [Setup] (podešavanje)...............................................................................332
• [Playback](reprodukcija)............................................................................334
Rješavanje problema .........................................................................................335
Sigurnosne napomene ......................................................................................349
10
1.
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu
Nemojte ga izlagati jakim vibracijama, udarcima ili pritisku.
• Objektiv, monitor, ili kućište mogu se oštetiti ako se upotrebljavaju
u slijedećim uvjetima.
U sljedećim bi situacijama moglo doći do kvara ili nemogućnosti snimaanja
– Ako udarite uređaj ili ako vam ispadne.
– Ako jako pritisnete objektiv ili monitor.
Ovaj fotoaparat nije otporan na prašinu/kapanje/vodu.
Izjegavajte upotrebljavati fotoaparat na mjestima s puno
prašine, vode, pijeska, itd.
• Tekućina,pijesak i drugi strani predmeti mogu ući u prostor oko
objektiva, gumbi, itd. Budite posebno oprezni, jer ne samo da se može
pokvariti, već može doći do nepopravljive štete.
– Mjesta na kojima ima mnogo pijeska ili prašine.
– Mjesta na kojima uređaj može doći u kontakt s vodom, kao npr.
pri korištenju uređaja za kišnog dana ili na plaži.
Nemojte stavljati ruke u navoje kućišta digitalnog fotoaparata. Budući da je
senzorni uređaj precizan aparat, na taj bi se način mogao oštetiti.
∫ Kondenzacija (zamagljivanje objektiva ili monitora)
• Do kondenzacije dolazi kod promjena u temperaturi i relativnoj vlažnosti
zraka u okolini. Obratite pozornost na kondenzaciju jer ona uzrokuje
nastanak mrlja i gljivica na objektivu ili monitoru te kvar uređaja.
• Ako do e do kondenzacije, iskljucite fotoaparat i ostavite ga dva
sata. Kada se temperatura fotoaparata izjednači s temperaturom
okoline, zamagljenost će nestati sama od sebe.
11
1.Prije uporabe
Standardni pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je
fotoaparat kupljen.
Detalje o priboru potražite u “Osnovnim uputama za uporabu”.
• Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterija.
• Punjač baterije se u tekstu označava kao punjačem baterije ili punjačem.
• SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica
u daljnjem se tekstu naziva naziva kartica.
• Kartica nije obavezna.
12
1.Prije uporabe
Nazivi i funkcije dijelova
∫ Kućište fotoaparata
1
2345 6
7
6 8 9
10
11
12
1
2
13
14
16 17
18
Pokazatelj statusa (S33)/
Wi-Fi® priključna lampa (S250)
11 • Kada je fotoaparat uključen lampica svijetli
zeleno, a kada je spojen na Wi-Fi
svijetli bijelo.
Funkcijska ručica (S40)
Gumb okidača (S38)
Prekidač za uklj./isklj. fotoaparata (S33)
Pokazatelj auto. okidača (S170)/
Pomoćna lampa za auto, žarište (S146)
5 Gumb za inteligentni auto. način rada (S71)
12 Intellgentna auto. lampica (S71)
4
6
15
13 Oznaka za podešavanje objektiva (S31)
14 Senzor
Stereo mikrofon (S216)
• Pazite da mikrofon ne prekrijete prstom. U
suprotnom će možda biti teže snimiti
zvuk.
15 Navoj
16 Kočnica za zaključavanje objektiva
17 Gumb za otpuštanje objektiva (S30)
7 Bljeskalica (S198)
Zvučnik
8 Referentna oznaka za udaljenost žarišta (P151)
18
9 [Wi-Fi] gumb (S250)/[Fn1] gumb (S59)
10 Rupica za vrpcu za nošenje na ramenu (S19)
13
• Pazite da mikrofon ne prekrijete prstom. U
suprotnom će možda biti teže čuti zvik.
1.Prije uporabe
19
21 22
20
23
24
25
28
29
30
31
32 33 34
[
19 Zaslon (SP48)/monitor osjetljiv na dodir (S37)
] (brisanje) gumb (S225)/
] (Brzi izbornik/povratak) gumb
(S56)
29 [
Poluga za otvaranje bljeskalice (S198)
20 • Bljeskalica se otvara i omogućuje se snimanje
pomoću bljeskalice.
postavki za snimanjes.
Navoj za tronožac (S356)
• Tronožac, čija duljina vijka iznosi 5,5 mm ili
31 fviše, može oštetiti uređaj ako ga se pričvrsti.
22 [(] (Playback)(reprodukcija) gumb (S217)
23 [HDMI] utičnica (S301)
[AV OUT/DIGITAL] utičnica (S302, 308, 310,
311)
Poklopac sprežnika za istosmjernu struju (S317)
Kursorski gumbi (S42)
3/[È] (kompenzacija ekspozicije) (S77,
89, 110, 156)
25
1/[
] (ravnoteža bjeline) (S123) ]
2/[
(auto.žarište ) (S137)
4/[
[REC. SETTING RESET] gumb (S52)
30 • Upotrijebite ovaj gumb za vraćanje tvorničkih
21 Gumb za videozapise (S205)
24
26
27
32
• Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu
struju, obavezno koristite Panasonicov
sprežnik za i prilagodnik za izmjeničnu struju
33 Poluga za otpuštanje (S25)
] (Drive mode) (način snimanja)(S163) 34 Vrata pretinca za karticu/bateriju (S25)
– jedna (S163)/snimanje u nizu(S164)/
uzastopno snimanje(S167)/auto.okidač (S170)
26 Kontrolni kotačić (S41)
27 [MENU/SET] gumb (S42, 53)
[DISP.] gumb (S43, 46)
28 • Svaki put kad pritisnete ovaj gumb, prikaz na
zaslonu se promijeni.
14
1.Prije uporabe
∫ Objektiv
H-FS12032
5
1 2
6
1 Površina objektiva
2 Tele
3 Prsten za zumiranje (S192)
4 Wide
5 Točka kontakta
6 Točka kontakta (S31)
7 Prsten za fokusiranje (S148)
8 Ručica zuma (S192)
9 Ručica fokusa (S148)
3 4
H-FS35100
5
1
6
2 7 3 4
H-PS14042
1 2 8
94
5
6
• Izmjenjivi objektiv (H-FS12032) nema prsten za fokusiranje, ali možete upotrijebiti ručni
fokus upravljajući s fotoaparatom. Opširnije o tome pogledajte na S148.
15
1.Prije uporabe
Objektiv
Micro Four ThirdsTM Ovaj uređaj može koristiti
namijenjene objektive koji su kompatibilni sa sustavom
navoja za objektive (navoj Micro Four Thirds).
Možete koristiti objektiv bilo kojeg od navedenih
standarda ako pričvrstite adapter za navoj.
Objektiv
Tehnički podaci za navoj za
objektiv Four Thirds™
Prilagodnik za navoj
Prilagodnik za navoj (DMW-MA1: neobavezan)
M navoj Leica izmjenjivog objektiva
M Prilagodnik za navoj (DMW-MA2M: neobavezan)
R navoj Leica izmjenjivog objektiva
R Prilagodnik za navoj (DMW-MA3R: neobavezan)
• Za neke objektive stvarna udaljenost na kojoj je predmet u fokusu može se malo razlikovati
od procijenjene udaljenosti.
• Pri korištenju prilagodnika za navoj za objektiv Leica, postavite [Shoot w/o Lens] (Snimanje
(S30) na [ON].
Objektiv i funkcije
Postoje funkcije koje se ne mogu koristiti ili njihov rad može biti drukčiji ovisno o
objektivu koji koristite.
Automatski fokus/Postavka automatskog otvora blende/Funkcija kontrole defokusiranja
(S76)/[Shading Comp.] (S131)/[Pull Focus] ([Snap Movie]) (S214)/[Quick AF] (S145)/
[Shutter Type] (S161)/[Stabilizer]
(S190)/[Power Zoom Lens] (S196)/Touch zoom (S197)
Detalje o korištenom objektivu potražite na web stranici.
Najnovije informacije o kompatibilnim objektivima potražite u katalozima/na webstranicama.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je web stranica dostupna samo na engleskom jeziku)
• Raspoloživi domet bljeskalice itd. razlikuje se ovisno o vrijednosti otvora blende objektiva koji koristite.
• Fokalna duljina navedena na objektivu u uporabi se udvostručuje kada se prebaci na
fotoaparat s filmom od 35 mm (bit će ekvivalentna objektivu od 100 mm kada se
koristi objektiv od 50 mm). Detalje o izmjenjivom 3D-objektivu potražite na web
stranici.
16
1.Prije uporabe
Ugrađeni softver u vaš izmjenjivi objektiv
Za glatko snimanje ažurirajte ugrađeni softver vašeg izmjenjivog objektiva s najnovijon
inačicom.
• Pregled najnovijih podataka o ugrađenom softveru ili skidanju ugrađenog softvera,
posjetite donju web stranicu:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je web strabica dostupna samo na engleskom jeziku)
• Za provjeru inačice ugrađenog softvera izmjenjivog objektiva, pričvrstite ga na kućište
fotoaparata i odaberite [Version Disp.] na [Setup] izborniku.
17
1.Prije uporabe
Kartice kompatiblne s ovim uređajem
S ovim fotoaparatom mogu se koristiti sljedeće vrste memorijskih kartica usklađene
sa standardom SD (te se memorijske kartice u tekstu nazivaju kartica).
SD memorijska kartica
(8 MB do 2 GB)
SDHC memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
SDXC memorijska kartica
(48GB,64GB)
• SDHC-memorijske kartice i SDXC-memorijske kartice
mogu se koristiti samo s kompatibilnim uređajima.
• Provjerite jesu li računalo i ostala oprema kompatibilni s
SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Uređaj je kompatibilan s memorijskim karticama SDHC/
SDXC standarda UHS-I.
• Mogu se koristiti samo kartice s kapacitetom navedenim
na lijevoj strani.
∫ Snimanje videozapisa i SD-razred brzine
Provjerite razred brzine SD-kartice (standard brzine neprekinutog zapisivanja) na oznaci
na kartici itd. kada snimate videozapis. Koristite karticu čiji je SD-razred brzine označen
kao “Class 4” ili viši za snimanje videozapisa formata [AVCHD]/[MP4].
npr.:
• Najnovije informacije potražite na sljedećoj web stranici.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je web stranica dostupna samo na engleskom jeziku.)
18
2.
Priprema/osnovne funkcija
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu
• Preporučujemo da tijekom korištenja fotoaparata pričvrstite vrpcu za nošenje na
ramenu da vam ne bi ispao.
1 Provucite vrpcu za nošenje na ramenu kroz
rupicu za vrpcu za nošenje na ramenu koja
se nalazi na kućištu fotoaparata.
A
A: Rupica za vrpcu za nošenje na ramenu
2 Provucite kraj vrpce za nošenje na ramenu
prsten u smjeru strelice, a potom ga
provucite kroz osigurač.
3 Provucite kraj vrpce za nošenje na ramenu
kroz rupu na drugoj strani osigurača.
4
Povucite drugu stranu
vrpce za nošenje na
ramenu, a potom
provjerite da neće izaći.
• Izvršite sve korake od 1 do 4
i pričvrstite drugu stranu vrpce
za nošenje na ramenu.
• Use the shoulder strap around your shoulder.
– Vrpcu nemojte omotati oko vrata.
– To može dovesti do ozljede ili nesreće.
• Nemojte ostavljati vrpcu za nošenje na ramenu u dohvatu djece
– Može doći do nesreće ako im se slučajno omota oko vrata.
19
2.Priprema/Osnovne funkcije
Punjenje baterije
∫ Baterije koje možete koristiti s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom vrlo
slične izvornima. Neke od tih baterija nemaju primjerenu unutarnju zaštitu i ne
zadovoljavaju odgovarajuće sigurnosne standarde. Postoji opasnost od požara
ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju ikakvih
nezgoda ili kvarova nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da biste bili
sigurni da koristite sigurne proizvode, preporučujemo uporabu originalnih
Panasonicovih baterija.
• Koristite namjenski punjač i bateriju.
Punjenje
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• ateriju napunite pomoću punjača u zatvorenom prostoru.
1
Umetnite bateriju, pritom
pazeći na pravilan smjer.
2 Uključite punjač u
vrsta utičnice
strujnu utičnicu.
• Pokazatelj punjenja [CHARGE]
A zasvijetlit će, a punjenje će
započeti.
20
vrsta priključka
2.Priprema/Osnovne funkcije
∫ Pokazatelj punjenja [CHARGE]
Uključeno:
Puni se.
Isključeno:
Punjenje je završeno.
(Odspojite punjač iz strujne utičnice i izvadite bateriju nakon
završetka punjenja.)
• Ako pokazatelj punjenja ([CHARGE]) treperi
– Temperatura baterije je previsoka ili preniska. Preporučuje se ponovno punjenje baterije u
prostoru temperature između 10°C do 30°C .
– Kontakti punjača ili baterije su prljavi. U tom ih slučaju obrišite suhom krpom.
∫ Trajanje punjenja
Trajanje punjenja
Približno 130 min
• Prikazano trajanje punjenja odnosi se na slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena. Trajanje punjenja može se razlikovati ovisno o načinu korištenja baterije.
Trajanje punjenja baterije u toplim/hladnim uvjetima ili baterije koja nije korištena dulje
vrijeme može biti dulje od uobičajenog.
∫ Pokazatelj kapaciteta baterije
4:3
L
AFS
• Kada se baterija isprazni, pokazatelj postaje crven i počinje treperiti.
98
(Pokazatelj statusa također treperi)
Napunite bateriju ili je zamijenite napunjenom baterijom.
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
utikača. Može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili stvorene
topline.
• Baterija se može dopuniti i prije nego što se do kraja istroši, ali se ne preporučuje
učestalo dopunjavanje dok je baterija u potpunosti napunjena. (Može doći do
karakterističnog slabljenja baterije.)
21
2.Priprema/Osnovne funkcije
Approximate
operating
number of
recordable pictures ∫
Približno vrijeme
rada i time
broj and
raspoloživih
fotografija
Snimanje fotografija (prema standardu CIPA u programu automatske ekspozicije)
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 230 slika
Vrijeme snimanja
Približno 115 min
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 230 slika
Vrijeme snimanja
Približno 115 min
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Broj raspoloživih fotografija
Približno 210 slika
Vrijeme snimanja
Približno 105 min
Uvjeti snimanja po CIPA standardu
• CIPA je kratica za [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatura: 23 oC (73.4 oF)/Vlaga: 50%RH kada je uključen monitor.
• Kada upotrebljavate Panasonic SDHC memorijsku karticu.
• Upotrebljavaju isporučenu bateriju.
• Snimanje počinje 30 sekundi nakon što uključite fotoaparat.
(Kada pričvršujete izmjenjivi objektiv koji je kompatibilan s funkcijom optičke stabilizacije slike,
postavite optički stabilizator slike na [ ])
• Snimanje jednom svakih 30 sekundi upotrebljavajući punu bljeskalicu za svaku drugu snimku.
• Kada je pričvršen izmjenjivi objektiv koji je kompatibilan s električnim zumom (električno upravljanim
zumom) ,zum se mijenja od Tele do Wide or fromili od Wide do Tele kod svakog snimanja.
• Gašenje fotoaparata nakon svakih10 snimaka i ostavljanje uređaja dok se temperatura
baterije ne smanji.
Broj snimljenih fotografija varira što ovisi o vremenskim intervalima snimanja.
Ako je interval snimanja dulje, smanjuje s broj fotografija koji se može snimiti.
[Na primjer, ako snimate fotografiju svake dvije minute, broj fotografija smanjiti će
se priblišno za jednu četvrtinu gore navedenoh broja (temelji se na snimnaju jedne
fotografije svakih 30 sekundi).]
22
2.Priprema/Osnovne funkcije
∫ Snimanje videozapisa
[AVCHD] (kvaliteta slike postavljena je na [FHD/17M/50i])
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Vrijeme snimanja
Približno 80 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 40 min
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Vrijeme snimanja
Približno 80 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 40 min
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Vrijeme snimanja
Približno 80 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 40 min
[MP4] (kvaliteta slike postavljena na [FHD/20M/25p])
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Vrijeme snimanja
Približno 80 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 40 min
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Vrijeme snimanja
Približno 90 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 45 min
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Vrijeme snimanja
Približno 80 min
Stvarno vrijeme snimanja
Približno 40 min
• Ova se vremena odnose na temperaturu okoline od 23 oC (73.4 oF) i vlagu 50%RH. Ta
su vremena približna.
• Stvarno vrijeme snimanjaje raspoloživo vrijeme za snimanje kada ponavljate akcije kao
što su paljenj i gašenje uređaja, pokretanje/zaustavljanje snimanja, itd.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa s [AVCHD] je 29 minuta 59 sekundi.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa sh [MP4] je 29 minuta 59 sekundi
ili do 4 GB.
(Za [FHD/28M/50p]/[FHD/20M/25p] u [MP4] formatu, datoteka je veća i vrijeme snimanja će
pasti ispod 29 minuta 59 sekundi.)
23
2.Priprema/Osnovne funkcije
∫ Reprodukcija
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Vrijeme reprodukcije
Približno 160 min
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Vrijeme reprodukcije
Približno 160 min
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Vrijeme reprodukcije
Približno 150 min
• Vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija razlikuju se ovisno o okruženju u kojem se
fotoaparat koristi i uvjetima njegova korištenja.
Na primjer, vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija smanjuju se u sljedećim slučajevima.
– U okolinama niskih temperatura kao što su skijališta.
– Kada se uzastopno koristi bljeskalica.
• Kada vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja the
baterije, moguće je da je vijek trajanja baterije istekao. Kupite novu bateriju.
24
2. Priprema/Osnovne funkcije
Umetanje i vađenje kartice (neobavezna)/
baterije
• Provjerite je li uređaj isključen.
• Preporučujemo uporabu Panasonicove kartice.
1 1: Povucite ručicu za otpuštanje u
smjeru strelice.
2:Otvorite vrata za karticu/bateriju.
• Uvijek koristite originalne Panasonicove
baterije..
• Ako koristite baterije drugih proizvođača,
ne možemo jamčiti kvalitetu ovog proizvoda.
2 Baterija: Pazeći na smjer baterije,
umetnite je do kraja dok ne čujete
klik, a zatim ručicom A
provjerite je li zaključana.
Bateriju izvadite tako da
povučete ručicu A u smjeru
strelice.
Kartica: Čvrsto je gurnite do kraja
dok ne začujete zvuk klika, pritom
pazeći na smjer umetanja.
Da biste izvadili karticu, gurajte je dok ne čujete zvuk klika te je
zatim ravno izvucite.
B: Nemojte dodirivati spojne kontakte kartice.
25
2. Priprema/Osnovne funkcije
3
1: Zatvorite vrata za karticu/bateriju.
2: Povucite ručicu za otpuštanje
u smjeru strelice.
• Bateriju izvadite nakon upotrebe. (Baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji
dulje vrijeme nakon punjenja.)
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja te za vrijeme i nakon punjenja.
Fotoaparat se također zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Prije vađenja kartice ili baterije isključite fotoaparat ili pričekajte dok se pokazatelj statusa
u potpunosti ne ugasi.
(U suprotnom uređaj može prestati ispravno raditi, a sama se kartica može oštetiti ili se
snimljene fotografije mogu izbrisati.)
26
2.Priprema/Osnovne funkcije
Kartica
Pristup kartici
Oznaka pristupa je crvena kada se fotografije snimaju na
kartici.
• Za vrijeme pristupa (upisivanja, čitanja i brisanja ,
50 i
4:3
L
formatiranja snimaka, itd.), nemojte isključivati uređaj, vaditi
bateriju, karticu ili odspajati mrežni prilagodnik (neobavezan). Nemojte izlagati
fotoaparat vibracijama, udacima ili statičkom elektricitetu.
Kartica ili podaci na kartici mogu se oštetiti, i ovaj uređaj nee više moći normalno
raditi.
Ako radnja ne uspije zbog vibracija, udarca ili statičkog elektriciteta, ponovite
postupak.
• Ako ste prekidač za zaštitu od pisanje A postavili na “LOCK”, nećete moći
pisati, brisati ili formatirati podatke ili ih prikazati po datumu snimanja. Ovi će
postupci biti ponovo raspoloživi kada otključate prekidač.
• Podaci na kartici mogu se oštiti ili izgubiti zbog elektromagnetskih valova,
statičkog elektriciteta ili kvara fotoaparata ili kartice. Preporučamo vam da
važne podatke pohranite na PC itd.
• Memorijsku karticu držite dalje od dohvata djece jer je mogu progutati.

Formatiranje kartice (inicijalizacija)
Karticu formatirajte prije snimanja fotografija s ovim uređajem.
Budući da se podaci ne mogu obnoviti nakon formatiranja, pohranite potrebne
podatke.
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Setup] > [Format]
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Izvršava se kada se odabere [Yes].
• Upotrijebite bateriju s dovoljno snage ili mrežni prilagodnik (neobavezno) (S317) kada
formatirate. Za vrijeme formatiranja nemojte isključiti fotoaparat.
• Ako karticu formatirate na PC ili drugoj opremi, ponovo je formatirajte na fotoaparatu.
• Ako ne možete formatirati karticu, pokušajte s drugom karticom prije nego se obratite Panasonicu.
27
AFS
2.Priprema/Osnovne funkcije
Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja
time
∫ Broj raspoloživih fotografija
• Format [4:3], Kvaliteta [A]
[Picture Size]
L (16M)
M (8M)
S (4M)
• Format [4:3], Kvaliteta
[Picture Size]
L (16M)
M (8M)
S (4M)
8 GB
900
1650
2800
[
8 GB
270
320
340
16 GB
1810
3340
5670
32 GB
3640
6690
11360
64 GB
7260
13000
21480
16 GB
550
640
700
32 GB
1110
1300
1410
64 GB
2230
2580
2800
]
∫ Raspoloživo vrijeme snimanja (tijekom snimanja videozapisa)
• “h” e kratica za sat, “m” za minutu, a “s” za sekundu.
• Raspoloživo vrijeme snimanja jest ukupno vrijeme svih snimljenih videozapisa.
• [AVCHD]
[Rec Quality]
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
[FHD/28M/50p]
37m00s
1h15m
2h30m
5h00m
[FHD/17M/50i]
1h00m
2h00m
4h5m
8h15m
[FHD/24M/25p]/
[FHD/24M/24p]
43m00s
1h25m
2h55m
5h50m
[Rec Quality]
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
[FHD/28M/50p]
37m00s
1h15m
2h30m
5h00m
[FHD/20M/25p]
49m00s
1h40m
3h20m
6h40m
[HD/10M/25p]
1h30m
3h10m
6h25m
12h50m
[VGA/4M/25p]
3h25m
7h00m
14h10m
28h15m
• [MP4]
28
2.Priprema/Osnovne funkcije
• Kada se povisi temperatura okoline, neprekodno snmanje ili drugi uvjeti prouzroče
pregrijavanje kamare, slijedeće zabrane zaštititi će fotoaparat da bi se zaštitio fotoaparat.
Sačekajte dok se fotoaparat ne ohladi.
– Privremeno će biti onemogućeno neprakidno snimanje, snimanje videozapisa, i Wi-Fi
povezivanje.
– Ako neprekidno simate iako treperi [ ] na zaslonu, biti će prikazana poruka i
fotoaparat će se automatski isključiti.
• Ovisno o uvjetima snimanja i vrsti kartice, varirati će broj mogućih fofografija i raspoloživo
vrijeme snimanja.
• Maksimalno vrijeme za neprekidno snimanje videozapisa s [AVCHD] je 29 minuta 59 sek.
• Maksimalno vrijeme za neprekidno snimanje videozapisa s [MP4] ije 29 minuta 59 sekundi
ili do 4 GB.
(Za [FHD/28M/50p]/[FHD/20M/25p] na [MP4] formatu, datoteka je veća i moguće vrijeme za
snimnje pada ispod 29 minuta 59 sekundi.)
• Maksimalno raspoloživo vrijeme za neprekidno snimanje prikazano je na zaslonu.
Izmjena prikaza između broja fotografija koji se može snimiti i
raspoloživog vremena za snimanje.
MENU
>
[Custom] > [Remaining Disp.]
[
] ([Remaining Shots]):
Ovo prikazuje broj fotografija koji se može snimiti .
[
] ([Remaining Time]):
Ovo prikazuje raspoloživo vrijeme za snimanje
fotografija.
• [9999i] ovo je prikazano ako je preostalo više od 10000
fotografija.
A Raspoloživi broj fotografija za snimanje
B Raspoloživo vrijeme snimanja
29
0
98
A
0
R5m04s
B
2.Priprema/Osnovne funkcije
Zamjena objektiva
Zamjenom objektiva povećavaju se mogućnosti snimanja fotografija i unapređuje
se užitak fotografiranja. Zamijenite objektiv na sljedeći način.
• Provjerite je li fotoaparat isključen.
• Kada pričvršćujete skidate izmjenjivi objektiv (H-FS12032/H-FS35100), uvucite bubanj
objektiva.
• Objektive mijenjajte na mjestima na kojima nema mnogo prljavštine ili prašine. Upute za
uklanjanje prljavštine ili prašine s objektiva potražite na str. 350.
Skidanje objektiva
• Pričvrstite poklopac objektiva.
Dok pritišćete gumb za otpuštanje objektiva
A, zakrećite objektiv prema strelici dok se
ne zaustavi i tada ga skinite.
• Držite i zaokrenite stražnju stranu objektiva B.
• Kada skinete objektiv s kućišta fotoaparata pričvrstite poklopac na kućište fotoaparata
a na objektiv pričvrstite stražnji poklopac.
Uključivanje/isključivanje otpuštanja zatvarača bez objektiva.
MENU
>
[Custom] > [Shoot w/o Lens]
[ON]:
Zatvarač će raditi neovisno o objektivu na uređaju
[OFF]:
Ne možete pritisnuti okidač kad objektiv nije pričvršćen na kućište
fotoaparata ili nije pričvršćen pravilno.
•
Kad koristite prilagodnik za navoj Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R; neobavezan), postavite
ga na [ON].
30
2.Priprema/Osnovne funkcije
Pričvršćivanje objektiva
• Skinite stražnji poklopac s objektiva.
• Skinite polopac kućišta fotoaparata, ako je pričvršen.
Poravnajte oznake za postavljanje objektiva A i zakrenite objektiv u
smjeru strelice dok ne klikne.
• Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva B kad pričvršćujete objektiv.
• Nemojte pričvršćivati objektiv dok ga držite ukoso u odnosu na kućište fotoaparata da ga
biste ogrebli.
• Nemojte gurati prste u navoj kada objektiv i poklopac kućišta
fotoaparata nisu na kućištu fotoaparata.
• Preporučujemo da pričvrstite poklopac objektiva ili MC-zaštitnik
(neobavezan) da biste zaštitili površinu objektiva pri nošenju. (S317)
Room
operations
Radnje
sa zumom
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032/H-FS35100)
Zakrenite prsten za zum na objektivu.
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Pomaknite ručicu zuma objektiva.
C Tele
D Wide
• Ako upotrebljavate zum nakon što objekt stavite u fokus, objekt
može malo izaći iz fokusa. Najprije namjestite zum.
• Možete povećati efekt teleskopa tako da postavite [Ex. Tele Conv.]
(Photo), [Ex. Tele Conv.] (Motion Picture), i [Digital Zoom]. (S193)
31
2.Priprema/Osnovne funkcije
Pričvršćivanje sjenila objektiva
Prilikom snimanja uz jako pozadinsko osvjetljenje moglo bi doći do nepravilne refleksije
unutar objektiva. Sjenilo objektiva smanjuje pojavu neželjenog osvjetljenja i pad kontrasta na
snimljenim fotografijama. Sjenilo objektiva uklanja višak svjetlosti i povećava kvalitetu
fotografija.
• Izmjenjivi objektiv (H-FS12032/H-PS14042) nema sjenilo objektiva.
Pričvršćivanje sjenila objektiva (u obliku cvijeta) isporučenog s izmjenjivim
objektivom (H-FS35100)
Držite sjenilo objektiva tako da prste stavite
kako je prikazano na slici.
• Pazite kako držite sjenilo objektiva da se ne
bi savilo.
1
Poravnajte oznaku za postavljanje A na kratku
stranu sjenila za oznakom na vrhu objektiva.
2 Zakrećite sjenilo objektiva u smjeru strelice dok
ne klikne i poravnajte oznaku zaustavljanja B
na dužoj strani sjenila objektiva s oznakom
na vrhu objektiva.
Privremena pohrana sjenila objektiva
1 Sjenilo objektiva okrenite u smjeru strelice da bi ga skinuli.
2 Poravnajte oznaku na duljoj strani sjenila objektiva s oznakom na vrhu
objektiva.
3 Sjenilo objektiva okrenite u smjeru strelice dok ne klikne na mjesto.
32
2.Priprema/Osnovne funkcije
Postavljanje datuma/vremena (postavljanje
sata)
• Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije postavljeno.
1 Uključite fotoaparat.
• Pokazatelj statusa 1 zasvijetlit zeleno će kad
uključite uređaj.
• Ako se ne prikazuje zaslon za izbor jezika, prijeđite na
2
3
korak 4.
Dodirnite [MENU/SET].
Dodirnite 3/4 za odabir jezika, i dodirnite
[MENU/SET].
4
Dodirnite [MENU/SET].
5
Dodirnite 2/1 za odabir stavke (godina, mjesec,
dan, sat, minuta), i dodirnite 3/4 za postavljanje.
:
:
A: Lokalno vrijeme
B: Vrijeme na odredištu putovanja
• Dodirnite da biste poništili postavljanje datuma i vremena
[
].
Postavljanje redoslijeda prikaza i formata
vremena.
• Dodirnite [Style] (Stil) za prikaz zaslona za postavljanje
6
redoslijeda prikaza/formata vremena.
Dodirnite [MENU/SET] za postavljanje.
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Dodirnite [MENU/SET].
• Prikazana je poruka koja od vas traži postavljanje [Home] na [World Time].
Dodirnite [MENU/SET].
7
Dodirnite 2/1 za odabir lokalnog vremena,
i nakon toga dodirnite [MENU/SET].
• Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032/HFS35100) i uvućen je bubanj objektiva, snimanje nije
moguće (prikazana je poruka). Zakrenite prsten zuma
za izvlaćenje objektiva. (S36)
33
2. Priprema/Osnovne funkcije
Changing
Clock Setting
Promjenathe
postavki
sata
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata) u izborniku [Setup] (Postavljanje)(S53)
• Sat se može poništiti na način prikazan u 5. i 6. koraku na S33.
• Postavke vremena ostaju pohranjene 3 mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak i bez
baterije. (Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, napunjenu bateriju ostavite
24 sata u uređaju.)
• Ako sat nije postavljen, pravilan datum neće biti moguće ispisati ako ga upišete na fotografiju
pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) niti će ga se moći ispisati u fotografskom
studiju.
34
2.Priprema/Osnovne funkcije
Osnovne funkcije
Savjeti
za snimanje
dobrih fotografija
Tips
for taking
good pictures
Fotoaparat držite nježno s obje ruke dok su vam ruke mirno položene sa
strane, a stopala blago razmaknuta.
• Nemojte prekrivati bljeskalicu ili pomoćnu lampicu za AF A, mikrofon B, ili zvučnik C
prstima ili drugim predmetima.
• Prilikom pritiska okidača nemojte pomicati fotoaparat.
• Kada snimate skinite poklopac objektiva.
∫ Prepoznavanje usmjerenosti fotoaparata (funkcija pepoznavanja smjera)
Ova funkcija prepoznaje okomitu usmjerenost kada snimate
fotoaparatom koji je okrenut okomito. Prilikom reprodukcije
snimke ona se automatski prikazuje okrenuta okomito.
(Dostupno samo ako je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje
prikaza) (S242) postavljena na [ON].)
• Prilikom snimanja ovim uređajem prepoznavanje smjera može se izvesti čak i ako koristite
objektiv koji nije kompatibilan s funkcijom prepoznavanja smjera.
• Dok držite fotoaparat okomito i znatno ga nagnete prema gore ili dolje radi snimanja,
funkcija prepoznavanja smjera možda neće ispravno raditi.
• Videozapisi snimljeni uz okomito držanje fotoaparata ne prikazuju se okomito.
35
2.Priprema/Osnovne funkcije
Izvlaćenje/uvlaćenje objektiva [kada je pričvršćen izmjenjivi objektiv
(H-FS12032/H-FS35100)]
∫ Izvlaćenje objektiva
Zakrenite prsten zuma u smjeru strelice 1 od pozicije A
(objektiv je izvućen) do pozicije B [12 mm do 32 mm
(H-FS12032), 35 mm do 100 mm (H-FS35100)] za izvlaćenje
objektiva.
• Kada je bubanj objektiva uvućen, ne može se snimati.
Primjer: H-FS12032

C Objektiv je uvućen.
∫ Uvlaćenje objektiva
Zakrenite prsten zuma u smjeru strelice 2 od pozicije B [12
mm to 32 mm (H-FS12032), 35 mm do 100 mm
(H-FS35100)] od pozicije A za uvlaćenje objektiva.
• Prsten zuma kliknuti će na 12 mm poziciju
(H-FS12032) ili 35 mm poziciju (H-FS35100), ali i dalje
okreće objektiv dok ne dosegne poziciju A.
• Kada ne snimate, preporučamo vam uvucite
objektiv.
D Objektiv je izvućen
36

2.Priprema/Osnovne funkcije
Monitor
Možete podesiti kut monitora.
• Budite oprezni da ne biste monitorom prikliještili prst, itd.
• Prilikom okretanja monitora pazite da ne koristite preveliku silu.
doći do ogrebotina ili kvarova.
• Kada ne koristite ovaj uređaj, monitor u potpunosti vratite u
izvorni položaj.
∫ Snimanje iz različitih kutova
Monitor možete okretati prema svojim potrebama. To je korisno jer tako
možete snimati fotografije iz raznih kutova podešavanjem monitora.
• Nemojte prekrivati pomoćnu lampicu za automatski fokus prstima ili drugim predmetima.
Autoportret
Snimanje fotografija iz niskog
kuta
• Ako se monitor zakrene kako je prikazano na
slici, postavlja se način rada za autoportret.(S80)
37
2.Priprema/Osnovne funkcije
Okidač (Snimanje fotografija)
Okidač radi na 2 načina. Pritisnite ga za snimanje fotografije.
Pritinite okidač dopola da biste fokusirali.
A Vrijednost otvora blende
B Brzina zatvarača
C Pokazivač fokusa
• Prikazane su vrijednosti otvora blende i brzine okidača.
C
(Treperit će crveno svjetlo ako nije postignuta točna
ekspozicija, osim kad je postavljena bljeskalica.)
• Kada je objekt fokusiran, prikazan je pokazivač fokusa.
(Kada objekt nije fokusiran, pokazivač treperi)
3.5 60
AB
Pritisnite okidač do kraja (gurnite ga dalje), i
snimite fotografiju.
• Kad je slika pravilno fokusirana, fotografija će se snimiti jer je funkcija [Focus/Release
Priority] (Prioritet kod otpuštanja) (S147) izvorno postavljena na [FOCUS] (Fokus).
• Domet fokusa ovisi o objektivu koji koristite.
Kada se upotrebljava izmjenjivi
objektiv (H-FS12032)
Kada se upotrebljava izmjenjivi
objektiv (H-FS35100)
Kada se upotrebljava izmjenjivi
objektiv (H-PS14042)
0.2 m (0.66 feet) do ¶ (udaljenost od
referentne linije fokusa)
(duljina fokusa 12 mm do 20 mm) 0.3
m (0.98 feet) do ¶ (udaljenost od
referentne linije fokusa)
(duljina fokusa 21 mm do 32 mm)
0.9 m (3.0 feet) od ¶ (udaljenost od
referentne linije fokusa)
0.2 m (0.66 feet) do ¶ (udaljenost od
referentne linije fokusa)
(duljina fokusa 14 mm do 20 mm)
0.3 m (0.98 feet) do ¶ (udaljenost od
referentne linije fokusa)
(duljina fokusa 21 mm do 42 mm)
• Čak i za vrijeme rada na izborniku ili reprodukcije snimki, ako pritisnite okidač dopola,
fotoaparat je odmah spreman za snimanje.
38
2.Priprema/Osnovne funkcije
Prikaz fotografije neposredno nakon što je snimljena
MENU
>
[Custom] > [Auto Review]
[Duration Time]
(vrijeme prikaza)
Postavite vrijeme koliko dugo će fotografija biti prikazana
nakon što je snimljena.
[HOLD]:
Fotografije su prikazane dok je okidač pritisnut dopola.
[5SEC]/[4SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF]
[ON]
[Playback Operation
Priority]
Izmjena prikazana zaslonu za reprodukciju, brisanje
fotografija, itd. moguće je za vrijeme [Auto Review].
[OFFGu] Funkcijski gumbi za vrijeme [Auto Review] jednaki
su onima za snimanje.
• Kada je [Duration Time] postavljen na [HOLD], [Playback Operation Priority] fiksiran je na
[ON].
Gumb
za videozapis
Motion
picture
button (Recording motion pictures)
Pritisnite gumb za videozapis za pokretnje snimanja videozapisa.
Snimanje pokrenite pritiskom na gumb
za videozapis.
• Otpustite gumb za videozapis odmah nakon što ste ga pritisnuli.
Snimanje prekinite ponovnim pritiskom na gumb
za videozapis.
39
2.Priprema/Osnovne funkcije
Funkcijski kotačić (Odabir načina snimanja)
Odabir načina snimanja pomoću funkcijskog kotačića
• Funkcijski kotačić polagano okrećite da biste odabrali
željeni način rada
Program automatske ekspozicije (S84)
Snimanje u skladu s vrijednosti otvora blende i brzinom zatvarača koje određuje fotoaparat.
Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende (S87)
Brzina zatvarača automatski se određuje prema vrijednosti otvora blende koju postavite.
Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača (S88)
Vrijednost otvora blende automatski se određuje prema vrijednosti brzine zatvarača
koju postavite.
Ručna ekspozicija (S89)
Ekspozicija se podešava prema vrijednosti otvora blende i brzini zatvarača
koji se podešavaju ručno.
Panoramsko snimanje (S94)
S ovim načinom možete snimati panoramske fotografije.
Scenski način rada (S97)
Snimanje fotografija koje odgovaraju uvjetima scene koja se snima.
Snimanje krajolika (S106)
Snimanje fotografija krajolika.
Snimanje djece (S106)
S ovim načinom možete snimati fotografije djece.
Snimanje portreta (S107)
S ovim načinom možete snimati portrete.
Način kreativnog upravljanja (S108)
Snimanje uz provjeru efekta slike.
40
2.Priprema/Osnovne funkcije
Kontrolni
Kontrol
Dialkotačić
Okretanje kontrolnog kotačića:
Biraju se stavke ili postavljaju vrijednosti itd.
U ovim je uputama za uporabu okretanje kontrolnog kotačića naznačeno na sljedeći način.
Prikaz/ne prikazivanje vodiča za upravljanje
MENU
>
[Custom] > [Dial Guide] > [ON]/[OFF]
• Kada je postavljeno [ON], vodič za upravljanje kotačićem,
gumbima, ručicama itd. prikazuje se na zaslonu za snimanje
3.5 60
41
0
98
2.Priprema/Osnovne funkcije
Kursorski gumbi/Gumb/[MENU/SET]
Pritisak na kursorski gumb:
Biraju se stavke ili postavljaju vrijednosti itd.
Pritisak na [MENU/SET]:
Potvrđuje se sadržaj postavki itd.
• U ovim se uputama za uporabu gore, dolje, lijevo i desno na
kursorskom gumbu opisuju kao 3/4/2/1.
Kad se fotoaparatom upravlja pomoću zaslona osjetljivog
na dodir, moguće je upravljanje i kursorskim gumbom i
gumbom [MENU/SET] ako se vodič poput ovog prikazuje s
desne strane. Pomoću gumba možete podešavati postavke
i birati stavke čak i na zaslonima s izbornicima itd., na
kojima vodič nije prikazan.
• Pridruživanje [Cursor Button Lock] funkcijskom gumbu, možete
onemogućiti kursorske gumbe, gumb [MENU/SET] , i kontrolni kotačić. (S59)
42
2.Priprema/Osnovne funkcije
[DISP.]
(Promjena
informacija
koje se
prikazuju na zaslonu)
[DISP.]gumb
button
(Switching
the displayed
information)
Promijenite prikaz pritiskom na [DISP.] (Prikaz).
ュリヴヱハ
Snimanje
• Zaslon će se mijenjati kako slijedi:
Bez
informacije
S informacijom¢
50 i
4:3
L
0
Bez
S informacijom
(senzor nakošenosti informacije (senzor
zaslona)¢
nakošenosti zaslona)
AFS
50 i
4:3
L
0
98
AFS
98
¢ Histogrami su prikazani kada je funkcija [Histogram] na [Custom] izborniku podešen na [ON].
Također je moguće prikazati mjerač ekspozicije postavljanjem funkcije
[Expo.Meter] iz izbornika [Custom] na [ON]. (S85)
• Ako protekne približno 1 minuta bez izvršavanja radnje, dio prikaza će nestati.
Da bi se prikaz ponovno pojavio, pritisnite [DISP.] (Prikaz) ili dodirnite zaslon.
43
2.Priprema/Osnovne funkcije
Prikazivanje/ne prikazivanje histograma
MENU
>
[Custom] > [Histogram] > [ON]/[OFF]
Poziciju možete podesitti pritiskom na 3/4/2/1.
• Možete i s izravnim dodirom na zaslonu snimanja.
• Histogram je grafikon koji prikazuje svjetlinu uz vodoravnu os
(crno-bijelo) i broj piksela na svakoj razini svjetline na okomitoj
osi.
Tako možete jednostavno provjeriti ekspoziciju fotografije.
A tamna
B svijetla
• Kada se snimljena slika i histogram ne poklapaju u određenim
uvjetima, histogram je narančaste boje.
– Kada pomoć pri ručnoj ekspoziciji nije “0” tijekom kompenzacije ekspozicije ili ručne
ekspozicije
– Kada je uključena bljeskalica
– Kada nije postignuta odgovarajuća ekspozicija bez bljeskalice
– Kad svjetlina zaslona nije točno prikazana na tamnim mjestima
• Histogram je približna vrijednost u načinu snimanja.
• Histogram prikazan na ovom fotoaparatu nije isti kao histogrami u programima za uređivanje
slika korištenim na računalima i dr.
Prikazivanje/ne prikazivanje linija usmjerenosti
MENU
>
[Custom] > [Guide Line] > [
]/[
]/[
]/[OFF](isklj)
• Linije usmjerenosti ne prikazuju se u načinu panoramskog snimanja.
Kada je postavljeno [ ], linija usmjerenosti može se podesiti pritiskom
na 3/4/2/ 1.
• Poziciju možete podesiti i izravnim dodirivanjem [ ] linije usmjerenosti
na zaslonu za snimanje.
44
2.Priprema/Osnovne funkcije
∫ Prikaz senzora nagiba
s prikazanim senzorom nagiba, lako možete ispraviti nagib fotoaparata itdtc.
1
2
Pritisnite [DISP.] za prikaz senzora nagiba.
Provjetite nagib fotoaparata.


A Vodoravan smjer:
Ispravak nagiba lijevo
B Okomiti smjer:
Ispravak nagiba prema dolje
• Kada je nagib fotoaparata mali, indikator je zelene boje.
• Kada snimate okomito, prikaz se automatski mijenja u okomiti prikaz.
• Čak i nakon ispravljanja nagiba, još uviek može biti nepravilnost približno n1°.
• Kada je funkcijski gumb podešen na [Level Gauge], prikaz senzora nagiba može se
ukjučiti/isključiti pritiskom na funkcijski gumb.
Nije raspoloživo u slijedećim slučajevima :
• Senzor prikaza nagiba možda neće biti ispravno prikazan kada je uređaj u pokretu.
• Kada se nagib značajno poveća ili smanji za snimanje, prikaz senzor nagima možda neće
biti ispravno prikazan, i funkcija prepoznavanja smjera (S35) možda neće ispavno raditi.
45
2.Priprema/Osnovne funkcije
Reprodukcija
• Zaslon će se mijenjati kako slijedi::
S
informacijom¢1
4:3
L
1/98
98
Zaslon s
detaljnim
informacijama¢2
Prikaz
histograma¢2
Bez
informacija
(Osvijetljeni
zaslon)¢ 1, 2, 3, 4
60
F3.5
0
AWB
ISO 200
WB
AFS
P
F3.5 60
STD.
0 ISO200
10:00 1.DEC.2015
F3.5 60
0
200
AWB
4:3
L
s
RGB
1/98
100-0001
100-0001
Bez
informacija¢
4
¢1 Ako protekne približno 1 minuta bez izvršavanja radnje, dio prikaza će nestati.
Da bi se prikaz ponovno pojavio, pritisnite [DISP.] (Prikaz) ili dodirnite zaslon.
¢2 Ne prikazuje se za vrijeme zumiranja tijekom reprodukcije videozapisa, sequential
uzastopne reprodukcije, reprodukcije panoramskih fotografija ili prikaza u nizu..
¢3 Prikazuje se ako je [Highlight] (bijelo zasićeno područje) u izborniku [Custom] na [ON].
¢4 Ako se nekoliko sekundi ne izvrši nikakva radnja, uz, [
] nestat će i ostale ikone
osjetljive na dodir.
• Histogram se prikazuje u crvenoj (R), zelenoj (G), plavoj (B) boji te kao osvjetljenje (Y)
tijekom reprodukcije.
46
2.Priprema/Osnovne funkcije
Prikazivanje/ne prikazivanje bijelih zasićenih područja
MENU
>
[Custom] > [Highlight] > [ON]/[OFF]
Kada je aktivirana funkcija automatskog prikaza ili pri reprodukciji, bijela zasićena
područja trepere u crnoj i bijeloj boji.
To ne utječe na snimljenu fotografiju.
[ON] (uklj.)
• Ako postoje bijela zasićena područja,
preporučujemo da kompenzirate ekspoziciju prema
negativnoj vrijednosti (S156) u odnosu na histogram
(S44) i da ponovno snimite fotografiju. Tako možete
dobiti fotografiju bolje kvalitete.
• Ovo neće raditi u načinu indeksne reprodukcije,
kalendarske reprodukcije ili za vrijeme zumiranja tijekom reprodukcije.
47
[OFF](isklj.)
2.Priprema/Osnovne funkcije
Touch
screeZn
Zaslon
osjetljiv(Touch
na dodiroperations)
Ploča osjetljiva na dodir prepoznaje električna svojstva ljudskog tijela. Ploču dodirnite
izravno, golim prstom.
∫ Dodir
Dodirivanje i otpuštanje zaslona osjetljivog na dodir.
• Kada odabirete značajke na zaslonu osjetljivom na dodir,
dodirnite sredinu željene ikone.
Fn2
Fn3
Fn4
Fn5
SNAP
Fn6
∫ Povlaćenje
Kretnja bez otpuštanja zaslona osjetljivog na dodir.
Može se koristiti i za prelazak na sljedeću sliku tijekom
reprodukcije itd.
∫ Približavanje i udaljavanje prstiju (uvećavanje/smanjivanje
Na zaslonu osjetljivom na dodir udaljite dva spojena
2.0X
prsta (uvećavanje) ili približite dva razdvojena prsta
(smanjivanje).
• Zaslon dirajte čistim i suhim prstima.
• Ako na monitoru fotoaparata koristite zaštitnu foliju dostupnu na tržištu, slijedite priložene
upute za korištenje. (Neke zaštitne folije mogu smanjiti vidljivost ili
mogućnost korištenja.)
• Monitor nemojte pritiskati oštrim predmetima kao što je, primjerice, vrh kemijske olovke.
• Nemojte upravljati uređajem noktima.
• Monitor obrišite suhom mekom krpom kada na njemu budu vidljivi otisci prstiju ili druge nečistoće
• Monitor nemojte grepsti ili prejako pritiskati.
• Informacije o ikonama prikazanim na zaslonu osjetljivom na dodir potražite u Prikaz zaslona”na S318.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi u sljedećim slučajevima.
– Kada se dodiruje rukom u rukavicama
– Kada se dodiruje mokrim rukama (od vode ili kreme za ruke itd.)
– Kada je zaslon mokar
– Kada koristite zaštitnu foliju za zaslon dostupnu na tržištu
– Kada se dodiruje više ruku ili prstiju u isto vrijeme
48
2.Priprema/Osnovne funkcije
Uključivanje/isključivanje upravljanja dodirom
MENU >
[Custom] > [Touch Settings]
• Kad je postavljeno na [OFF] , na zaslonu se ne prikazuje odgovarajuća kartica ili ikona osjetljiva na dodir.
Sve radnje na dodir. Kada je postavljeno na [OFF] (Isklj.),
[Touch Screen]
(Zaslon osjetljiv može se upravljati samo gumbom i kotačićem.[ON]/[OFF]
na dodir)
[Touch Tab]
(Kartica
osjetljiva na
dodir)
Ovime možete prikazati ikone osjetljive na dodir ako dodirnete[
koja se prikazuje na desnoj strani zaslona..
[ON]/[OFF]
Optimizacija fokusa ili fokusa i svjetline za dodirnuti objekt.
[Touch AF]
(Auto. fokus na [AF] (S141)/[AF+AE] (S144)/[OFF]
dodir)
49
] karticu
2.Priprema/Osnovne funkcije
Snimanje fotografija s funkcijom dodir
Snimanje fotografija pomoću zatvarača osjetljivog na dodir
Primjenjivi načini rada:
Jednostavnim dodirom objekta koji želite fokusirati na zaslonu, fotoaparat fokusira objekt
i automatski snima fotografiju.
1Dodirnite[
].
2Dodirnite[
× ].
• Ikona će se promijeniti u [ ], i omogućit će se snimanje
fotografije pomoću zatvarača osjetljivog na dodir.
AE
3 Prstom dodirnite objekt koji želite fokusirati i
zatim snimite fotografiju.
• Fotografija se snimi kada se ostvari fokus.
AE
∫ Poništavanje funkcije zatvarača osjetljivog na dodir
Dodirnite [ ].
• Ako je snimanje pomoću zatvarača osjetljivog na dodir neuspješno, područje automatskog
fokusa zacrveni se i nestane. U tom slučaju pokušajte ponovno.
• Obavlja se mjerenje svjetline točke koju dodirnete kad je [Metering Mode] (S160) postavljen
na [ ].
Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko dodirnutog mjesta.
50
2.Priprema/Osnovne funkcije
Jednostavna optimizacija svjetline na određenom području (auto. eksp. na dodir)
Primjenjivi načini rada:
Možete optimizirati fokus i svjetlinu dodirnutog mjesta optimizacijom svjetline prilikom korištenja auto.
fokusa na dodir. Kada lice objekta izgleda tamno, možete posvijetliti zaslon prema svjetlini lica.
1Dodirnite[
2Dodirnite[
].
AE
].
• Prikazuje se zaslon za jednostavnu optimizaciju .
• [Metering Mode] postavljen na [
AE
], koji se koristi isključivo
AE
za automatsku ekspoziciju na dodir.
3 Dodirnite objekt za koji želite optimizirati
svjetlinu.
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) položaj
optimizacije svjetline i područje auto. fokusa vraćaju
se u središte.
4
ュリヴヱハ
5HVHW
6HW
Dodirnite [Set].
∫ Otkazivanje funkcije auto.fokusa na dodir
Dodirnite[
].
• [Metering Mode] (Način mjerenja) vraća se na izvorne postavke i
poništava se položaj optimizacije svjetline.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U sljedećim slučajevima, funkcija automatske ekspozicije na dodir ne radi.
– Kada koristite ručno fokusiranje
– Kada se koristi digitalni zum.
– Kada je [Touch AF] na [Touch Settings] na [Custom] izborniku postavljen na [AF+AE].(S144)
51
2.Priprema/Osnovne funkcije
[REC. SETTING RESET] gumb (Vraćanje postavki snimanja)
Pritiskom na ovu tipku vraćate zadane postavke za snimanje.
Ovu tipku pokušajte pritisnuti kada je zaustavljen rad funkcije ili ne radi kako treba
Kada je prikazan zaslon za snimanje:
Pritisnite [REC. SETTING RESET].
ンユヤハチヴユヵヵリワヨチンユヴユヵ
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Izvršava se kada je
odabrano [Yes].
• Kada su vraćene postavke za snimanje, vraćene su i
slijedeće postavke.
– Način snimanja
• Postavke za [Face Recog.] i [Profile Setup] nisu vraćene.
• Za vraćanje postavki za podešavanje/prilagodbu i ostale postavke kao i postavke za
snimanje, upotrebljavaju [Reset] na [Setup] izborniku. (S67)
52
2.Priprema/Osnovne funkcije
Postavljanje stavki izbornika
Možete postaviti izbornike pomoću dvije vrste radnji - radnji na dodir, gdje dodirujete
zaslon, i radnji s gumbima, gdje pritišćete kursorski gumb i zakrećete kontrolne kotačiće.
U ovim uputama koraci za podešavanje stavke izbornika opisni su na slijedeći način.
Primjer: Na [Rec] izborniku, mijenja [Quality] iz [A] u [›]
MENU
1
>
[Rec] > [Quality] > [›]
Pritisnite [MENU/SET].
[Rec] (S326)
Na ovom izborniku postaviti format slike, broj piksela i
druge aspekte fotografija koje snimate.
[Motion Picture]
(S329)
U ovom izborniku možete postaviti opcije [Rec format] ,
[Rec Quality] i ostale aspekte snimanja videozapisa.
[Custom] (S330)
Rad uređaja, primjerice prikaz zaslona i upravljanje
gumbima, možete postaviti prema vlastitim željama.
Moguće je i memorirati promijenjene postavke.
[Setup] (S61)
[Playback] (S334)
U ovom izborniku možete postaviti sat, postaviti postavke
rada zvučnog signala i ostale postavke koje olakšavaju
rad s fotoaparatom.
Možete konfigurirati i postavke funkcija vezanih uz Wi-Fi.
U ovom izborniku možete postaviti postavke za zaštitu,
obrezivanje ili ispis te drugih opcija za snimljene fotografije.
• [Setup] izbornik sadrži neke važne postavke koje se odnose na sat fotoaparata i
napajanje.
Prije nego počnete upotrebljavati fotoaparat provjerite postavke ovog izbornika.
53
2.Priprema/Osnovne funkcije
∫ Prebacivanje na druge izbornike
npr.: Prebacivanje na [Setup] izbornik s [Rec] izbornika.
1
2
Pritisnite 2.
Pritisnite 3/4 za odabir ikone za odabir izbornika, kao
[ ].
• Ikonu za promjenu izbornika možete odabrati s okretanje
3
Pritisnite [MENU/SET].
• Odaberite stavku izbornika i postavite je.
kontrolnog kotačića.
(Upravljanje gumbima)
Dodirnite ikonu za odabir, kao što je [ ].
2
Pritisnite 3/4 kursorski gumb za odabir
stavke izbornika i pritisnite [MENU/SET].
• Ikonu za promjenu izbornika možete odabrati s
okretanje kontrolnog kotačića.
• Na idući zaslon možete se prebaciti i pritiskom na
[DISP.].
(Upravljanje gumbima)
Dodirnite stavku izbornika.
• Stranicu možete promijeniti dodirom na[
3
]/[
].
Pritisnite 3/4 kursorsku tipku za odabir
postavke i pritisnite [MENU/SET].
• Ikonu za promjenu izbornika možete odabrati s
okretanje kontrolnog kotačića.
• Ovisno o izborniku stavka, možda se njegova
postavka ili je prikazana na drugačiji način.
(Upravljanje gumbima)
Dodirnite stavku izbornika.
• Neke se funkcije ne mogu postaviti ili koristiti ovisno o načinima rada ili postavkama
izbornika koje se koriste na fotoaparatu zbog tehničkih karakteristika.
54
2.Priprema/Osnovne funkcije
∫ Zatvaranje izbornika
] ili pritisnite okidač dopola.
Prisni [
(Upravljanje gumbima)
Dodirnite[
].
• Kada je [Menu Information] (S66) na [Setup] izborniku postavljen na [ON], na zaslonu
izbornika prikazana su objašnjenja o stavkama na izborniku i postavkama.
• Ako postavite [Menu Resume] (S66) na [Setup] izborniku na [ON], zaslon prikazuje
zadnju odabranu stavku na izborniku.
U vrijeme kupovine postavljen je na [ON].
55
2.Priprema/Osnovne funkcije
Izravan pristup često korištenim izbornicima
(brzi izbornik)
Pomoću brzog izbornika neke od postavki izbornika mogu se jednostavno pronaći.
• Značajke koje se mogu podesiti korištenjem brzog izbornika određene su načinom rada ili
stilom prikaza u kojem radi fotoaparat.
1Pritisnite [
] za prikaz brzog izbornika.
2 Okrenite kontrolni kotačić za odabir stavke
50 i
4:3
L
AFS
na izborniku, i pritisnite 4 ili 3.
• Stavku na izborniku možete odabrati i pritiskom na 2/1.
0
3.5 60
3 Okrenite kontrolni kotačić za odabir postavke.
50 i
4:3
L
AUTO
AWB
AFS
• Stavku na izborniku možete odabrati i pritiskom na 2/1.
4Pritisnite [
] za izlaz s izbornika kada je
završeno podešavanje.
3.5 60
• Izbornik možete zatvoriti pritiskom na okidača dopola.
Prebacivanje načina za postavljanje stavki brzog izbornika
MENU
>
[Custom] > [Q.MENU]
[PRESET](zadano):
Mogu se postaviti stavke koje su odabrane unaprijed.
[CUSTOM] (prilagođeno):
U brzom će se izborniku nalaziti željene stavke. (S57)
56
0
AUTO
AWB
2. Priprema/Osnovne funkcije
Postavljanje brzog izbornika na omiljenu stavku
Kada je [Q.MENU] (S56) na [Custom] izborniku postavljen na [CUSTOM], brzi izbornik
može se mijenjati prema vašim željama.
U brzi izbornik može se postaviti do 15 stavki.
1Pritisnite 4 za odabir [
] i onda pritisnite [MENU/SET].
4:3
L
2
3
Pritisnite3/4/2/1 za odabir stavke izbornika u
gornjem redu i pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 za odabir praznog mjesta u donjem
redu i pritisnite [MENU/SET].
A Stavke koje se mogu postaviti kao brzi izbornici.
B Stavke koje se mogu prikazati na zaslonu brzog izbornika.
AUTO
A
1 2 34
SNAP
OFF
OFF
OFF
ON
4:3
L
gornjeg reda u donji red.
OFF
AUTO
• Stavke izbornika možete postavljati i s povlačenjem iz
• Ako u donjem redu nema praznog mjesta, možete zamijeniti
OFF
B
postojeću stavku s novom stavkom, tako da odaberete postojeću stavku.
• Za poništavanje postavki, pomaknite se na donji red pritiskom na 4 i odabirom
stavke za poništavanje, i pritisnite [MENU/SET].
• Stavke koje se mogu postaviti su sljedeće:
Izbornik [Rec] (Snimanje)
– [Photo Style] (Stil fotografije)(S119)
– [Filter Select] (Odabir filtera)(S121)
– [Picture Setting] (Postavke slike)
([Aspect Ratio] (format)(S127)/
[Picture Size](veličina slike)(S127))
– [Quality] (Kvaliteta)(S128)
– [Sensitivity] (Osjetljivost) (S157)
– [Metering Mode] (Način mjerenja)(S160)
– [Focus Mode] (Način fokusiranja)(S135)
– [i.Dynamic] (i.Dinamičnost)(S129)
– [i.Resolution] (i.Razlučivost)(S129)
57
– [HDR] (Visoki dinamički raspon) (S130)
– [Shutter Type](Tip okidača) (S161)
– [Flash Mode] (Način rada bljesk)(S201)
– [Flash Adjust.] (Podešavanje
bljeskalice)(S204)
[Ex. Tele Conv.](Dod. telekonverzija)
– (still pictures/motion pictures)
(fotografije/videozapisi) (S193)
– [Digital Zoom] (Digitalni zum)(S195)
– [Stabilizer] (Stabilizator)(S190)
2.Priprema/Osnovne funkcije
Izbornik [Motion Picture] (Videozapis)
– [Snap Movie] (video od foto.)(S212)
– [Motion Pic. Set] (Postav. videozapisa)
– [Picture Mode] (Ftografija) (S211)
([Rec Format] (Format snimanja) (S208)/
[Rec Quality](Kvaliteta snimanja)(S208))
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
– [Silent Mode] (Bez zvuka)(S181)
– [Peaking](označavanje) (S153)
– [Histogram] (S44)
– [Guide Line](Linije usmjerenosti) (S44)
– [Zebra Pattern](uzorak zebre) (S188)
– [Monochrome Live View] (S189)
– [Rec Area](Područje snimanja) (S206)
– [Step Zoom] (Postupno zumiranje)(S196)
– [Zoom Speed] (Brzina zumiranja) (S196)
– [Touch Screen](Zaslon osjetljiv na dodir)(S49)
4Pritisnite [
].
• Vraća se na zaslon iz 1. koraka.
Pritisnite [MENU/SET] za povratak na zaslon za snimanje.
58
2.Priprema/Osnovne funkcije
Pridruživanje gumbima često korištenih
funkcija
(funkcijske tipke)
Možete dodijeliti funkcije snimanja itd. pojedinim gumbima i ikonama.
1
Odaberite izbornik. (S53)
>
[Custom] > [Fn Button Set]
MENU
2 Pritisnite 3/4 za odabir funkcijskog gumba kojem
želite dodijeliti funkciju i pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite 3/4 za odabir funkcije koju želite pridružiti
i pritisnite [MENU/SET].
• Neke se funkcije ne mogu dodijeliti ovisno o funkcijskom
gumbu.
Izbornik [Rec] (Snimanje)/Funkcije snimanja
– [Sensitivity] (S157)
– [Metering Mode] (S160)
– [Focus Mode] (S135)
– [i.Dynamic] (S129)
– [i.Resolution] (S129)
– [HDR] (S130)
– [Shutter Type] (S161)
– [Flash Mode] (S201)
– [Flash Adjust.] (S204)
– [Ex. Tele Conv.]
(fotografije/videozapis) (S193):
[Fn6]¢
– [Digital Zoom] (S195)
– [Stabilizer] (SP190)
– [Restore to Default] (S60)
Izbornik [Motion Picture] (Videozapis)
– [Snap Movie] (S212): [Fn5]¢
– [Picture Mode] (S211)
– [Motion Pic. Set]
([Rec Format] (S208)/[Rec
Quality](S208))
– [Wi-Fi] (S250): [Fn1]¢
– [AF/AE LOCK] (S154)
– [AF-ON] (S151, 154)
– [Preview] (Pregled)(S92): [Fn2]¢
– [One Push AE] (S93)
– [Touch AE] (S51)
– [Level Gauge] (S45): [Fn3]¢
– [Zoom Control] (P192)
– [Cursor Button Lock] (S60)
– [Photo Style] (S119)
– [Filter Select] (S108, 121)
– [Aspect Ratio] (S127)
– [Picture Size] (SP127)
– [Quality] (S128)
59
2. Priprema/Osnovne funkcije
– [Silent Mode] (S181)
– [Peaking] (S153)
– [Histogram] (S44): [Fn4]¢
– [Guide Line] (S44)
– [Zebra Pattern] (S188)
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
– [Monochrome Live View] (S189)
– [Rec Area] (S206)
– [Step Zoom] (S196)
– [Zoom Speed] (S196)
– [Touch Screen] (S49)
¢ Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
∫ Uporaba funkcijskih gumba uz upravljanje dodirom
[Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5] i [Fn6] mogu se koristiti dodirom na funkcijske gumbe.
1 Dodirnite[ ].
2 Dodirnite [Fn2], [Fn3], [Fn4], [Fn5] ili [Fn6].
• Pokrenut će se dodijeljena funkcija.
Fn2
Fn3
Fn4
Fn5
SNAP
Fn6
• Neke funkcije ne mogu se koristiti ovisno o načinu rada ili prikazanom zaslonu.
• Kada upotrebljavate [Ex. Tele Conv.] (fotografije), provjerite da li je [Picture Size] postavljena na [M] ili [S].
• Upravljanje s kursorskim tipkama, [MENU/SET], kotačićem za kontrolu nisu mogući kada je
postavljen [Cursor Button Lock]. Pritisnite ponovo funkcijski gumb da bi ih omogućili.
• Kada se postavi [Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke), postavke funkcijskog
gumba vraćaju se na zadane vrijednosti.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcijski gumbi nisu dostupni u Self Shot Mode(autoportret).
• U slijedećim slučajevima, [Fn1] ne radi:
– [Miniature Effect]/[One Point Color]/[Sunshine] (način rada kreativne kontrole)
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
60
2. Priprema/Osnovne funkcije
Konfiguriranje osnovnih postavki ovog uređaja
(izbornik postavljanja)
Detalje o odabiru postavki u izborniku [Setup] potražite na S53.
Stavke [Clock Set] (Postavljanje sata) i [Economy] (Ekonomičnost) vrlo su važne.
Prije korištenja provjerite njihove postavke.
[Clock Set]
(Postavljanje sata)
• Detalje potražite na S33.
—
Postavite lokalno vrijeme i vrijeme na odredištu putovanja.
Moguć je prikaz lokalnog vremena na odredištu putovanja te
bilježenje vremena na fotografijama koje snimate.
• Postavite [Home] (Domaća zona) odmah nakon kupnje. Stavku
[Destination] možete postaviti nakon postavljanja stavke [Home].
Nakon što odaberete [Destination] ili [Home], odaberite
svoje područje pomoću 2/1 i dodirnite [MENU/SET].
“ [Destination]:
Područje odredišta putovanja
[World Time]
(Svjetsko vrijeme)
A Trenutačno vrijeme na
odredištu
B Vremenska razlika u
odnosu na lokalno vrijeme
– [Home]:
Lokalno vrijeme
A
B
C
C Trenutačno vrijeme
D Odstupanje od GMT-a
(Greenwich Mean Time)
D
• Pritisnite 3ako koristite ljetno računanje vremena [ Pr ]. ( (Vrijeme će se pomaknuti 1 sat unaprijed )
Pritisnite još jedanput 3 za povratak na standardno vrijeme.
• Ako ne možete naći odredište putovanja u zonama prikazanima na zaslonu, postavite
vrijeme prema vremenskoj razlici u svojoj vremenskoj zoni.
61
2.Priprema/Osnovne funkcije
Moguće je postaviti datum odlaska i povratka, kao i naziv
odredišta.
Tijekom reprodukcije možete prikazati broj proteklih dana i
ispisati tekst na snimljene fotografije putem funkcije [Text
Stamp] (Tekstualna oznaka)(S234).
[Travel Setup](Postavke putovanja):
[SET]:
Postavlja se datum odlaska i povratka. Snimaju se
dani protekli (broj dana od početka) na putovanju.
[OFF] (isklj.)
[Travel Date] (datum
putovanja)
• Datum putovanja automatski se poništava ako trenutačni datum
slijedi nakon datuma povratka. Ako je opcija [Travel Setup]
postavljena na [OFF], onda je i opcija [Location] postavljena na
[OFF].
[Location](lokacija):
[SET]:
Odredište putovanja bilježi se u vrijeme
snimanja.
[OFF]
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na
S69.
• Broj proteklih dana od dana polaska može se ispisati softverom “PHOTOfunSTUDIO”
isporučenim na DVD-u zajedno s ovim fotoaparatom.
• Datum putovanja izračunava se pomoću datuma određenog u postavkama sata i postavljenog datuma
odlaska na putovanje. Ako za odredište putovanja odaberete postavku [World Time], datum putovanja
izračunava se iz datuma koji ste odredili u postavkama sata i postavci za odredište putovanja.
• Značajka [Travel Date] isključuje se prilikom snimanja videozapisa u formatu [AVCHD].
• Tijekom snimanja videozapisa, funkcija [Location] se isključuje.
[Wi-Fi]
[Wi-Fi Function]/[Wi-Fi Setup](Wi-Fi funkcija/Postavljanje Wi-Fi fun)
• Detalje potražite na S252, 296.
62
2.Priprema/Osnovne funkcije
Postavljanje glasnoće elektroničkih zvukova i zvukova
elektroničkog zatvarača.
[Beep Volume]Gla. zvučnog sig.): [Shutter Vol.](Gla. elekt. zat.):
[Beep](Zvučni signal)
[u] (Visoka)
[
] (Visoka
[t] (Niska)
[
] (Niska
[s] (Isklj.)
[
] (Isklj.)
[Shutter Tone]:
[ 1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON], [Beep Volume] i [Shutter Vol.] je postavljen na [OFF].
Podešavanje broja kadrova za snimanje na (Live View screen).
[Live View Mode]
(Način prikaza uživo)
[30fps]: Smanjuje potrošnju struje, produljuje vrijeme
rada.
[60fps]: Pokreti su prikazani uglađenije.
• Kada je [Live View Mode] postavljen na [30fps] kvaliteta slike na zaslonu za snimanje
može biti lošija nego kada je postavljen na [60fps], ali to ne utjeće na snimljenu sliku.
• U mračnom okruženju, brzina kadrova može biti sporija.
• Kada upotrebljavate mrežni prilagodnik (neobavezan), [Live View Mode] je fiksiran na [60fps].
Podešavanje svjetline, boje te crvene ili plave nijanse monitora.
[Monitor Display]
(Prikaz monitora)
[
]([Brightness]): Podešavanje
svjetline.
[ ] ([Contrast]):
Podešavanje kontrasta.
[
] ([Saturation]):
Podešavanje kontrasta ili jasnoće boja.
[ ([Red
] Tint]):
Podešavanje crvene nijanse
[
] ([Blue Tint]):
Podešavanje plave nijanse
1
2
Postavku odaberite pritiskom na 3/4, i podesite s
2/1.
• Podesiti možete i s okretanjem kontrolnog kotačića.
Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Neki objekti na monitoru mogu izgledati drukčije nego u stvarnosti. Međutim, to ne utječe
na snimljene fotografije.
63
2.Priprema/Osnovne funkcije
Postavlja svjetlinu zaslona u skladu s razinom svjetla okoline.
[Monitor Luminance]
(Svjetlina monitora)
„ [AUTO]:
Svjetlina se automatski podešava u skladu s jačinom osvjetljenja
oko fotoaparata.
…
1 [MODE1]:
Čini monitor svjetlijim.
…
2 [MODE2]:
Postavlja monitor na uobičajenu svjetlinu.
…
3 [MODE3]:
Čini monitor tamnijim.
• Svjetlina slika prikazanih na monitoru povećava se pa neki objekti na monitoru izgledaju
drugačije nego u stvarnosti. Međutim, to povećanje ne utječe na snimljene fotografije.
• Monitor se automatski vraća na uobičajenu postavku svjetline ako 30 sekundi ne izvršite
nijednu radnju tijekom snimanja u načinu 1 ([MODE1]). Ponovno će se osvijetliti ako
nešto pritisnete ili dodirnete.
• Kad je postavljen način rada [AUTO] ili [MODE1], vrijeme korištenja se smanjuje.
• Funkcija [AUTO] dostupna je samo u načinu snimanja.
• Prvotna postavka pri korištenju prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan) jest [MODE2].
Na uređaju je moguće postaviti sprečavanje nepotrebnog
trošenja baterije.
[Economy]
(Ekonomičnost)
[Sleep Mode] (Stanje mirovanja):
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne koristi u razdoblju
koje je određeno postavkama.
[10MIN.]/[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]/[OFF]
[Auto Monitor Off](Auto. isklj. monitora):
Monitor se automatski isključuje ako se fotoaparat ne koristi u
razdoblju koje je određeno postavkama.
[5MIN.]/[2MIN.]/[1MIN.]
• Pritisnite okidač dopola ili isključite fotoaparat i ponovo ga uključite da biste poništili funkciju [Sleep Mode].
• Da biste ponovno uključili monitor, pritisnite bilo koji gumb ili dodirnite zaslon.
• Funkcija [Economy] (Ekonomičnost) ne radi u sljedećim slučajevima.
– Prilikom spajanja na računalo ili pisač
– Kada snimate ili reproducirate videozapise
– Tijekom prikaza u nizu
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada je [Auto Shooting] na [Stop Motion Animation] postavljen na [ON].
• Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan), funkcija [Sleep Mode] se isključuje.
• Kada koristite prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan), [Auto Monitor Off] je fiksiran
na [5MIN.].
64
2.Priprema/Osnovne funkcije
Odaberite USB-komunikacijski sustav prije ili nakon spajanja
fotoaparata na računalo ili pisač pomoću USB-kabela
(isporučen).
[USB Mode] (USBnačin rada)
y [Select on connection](Odabir pri spajanju)::
Odaberite [PC] (Računalo) ili [PictBridge(PTP)] ako ste fotoaparat
spojili na računalo ili pisač koji podržava funkciju PictBridge.
{ [PictBridge(PTP)]:
Podesite kada se spajate ne pisač koji podržava PictBridge. z
[PC]:
Odaberite prije ili nakon povezivanja s računalom.
Ovime se postavlja način povezivanja uređaja na TV-prijamnik itd.
[Video Out](Videoizlaz):
Postavite da biste uskladili sa sustavom TV-prijamnika u boji u pojedinoj državi.
[NTSC]:
Videoizlaz je postavljen na sustav NTSC.
[PAL]:
Videoizlaz je postavljen na sustav PAL.
• Radit će kad je spojen AV-kabel (neobavezan) ili HDMI-minikabel
(neobavezan).
[TV Connection]
(spajanje)
[TV Aspect](Format TV-prijamnika)::
Postavite da biste uskladili s vrstom TV-prijamnika.
[16:9]:
Spajanje na TV-prijamnik sa zaslonom formata 16:9.
[4:3]:
Spajanje na TV-prijamnik sa zaslonom formata 4:3.
• Ove su postavke dostupne kad je priključen AV-kabel
[HDMI Mode](HDMI-način rada):
Postavite format za HDMI-izlaz pri reprodukciji na TV-prijamniku
visoke razlučivosti, kompatibilnim s formatom HDMI spojenim s
ovim uređajem pomoću HDMI-minikabela (neobavezan).
(i: Interlace method, p: Progressive method)
[AUTO]:
Razlučivost izlaza automatski se postavlja ovisno o
informacijama prikupljenim sa spojenog TV-prijamnika.
[1080p]/[1080i]/[720p]/[576p]¢1([480p]¢2)
¢1 Kada je [Video Out] postavljen na [PAL]
¢2 Kada je [Video Out] postavljen na [NTSC]
• Ovo će raditi kada je spojen HDMI-mikro kabel (neobavezan).
• Ako se slike ne prikazuju na TV-prijamniku kad je odabrana
postavka [AUTO], uskladite format slika s onim koji vaš TVprijamnik može prikazati te odaberite broj linija skeniranja.
(Pročitajte upute za uporabu TV-a.)
65
2.Priprema/Osnovne funkcije
[3D Playback](3D reprodukcija):
Postavljanje načina izlaza za 3D-fotografije.
[
]:Postavite pri spajanju s TV-prijamnikom kompatibilnim s formatom 3D.
[
]:Postavite pri spajanju s TV-prijamnikom koji nije
kompatibilnim s formatom 3D. Odaberite ovu postavku
ako želite gledati fotografije u formatu 2D (konvencionalna
slika) na TV-prijamniku kompatibilnom s 3D-tehnologijom.
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI-mikrokabel.
• Informacije o načinu reprodukcije 3D-fotografija u 3D-formatu potražite na S299
[TV Connection]
(spajanje s TV-om)
[VIERA Link]:
Postavite mogućnost upravljanja ovim uređajem pomoću daljinskog
upravljača opreme VIERA tako da automatski spojite ovaj uređaj s
opremom kompatibilnom s funkcijom VIERA Link koristeći HDMImikrokabel.
[ON]: Omogućeno je daljinsko upravljanje opremom
kompatibilnom s funkcijom VIERA Link. (Nije moguća
uporaba svih funkcija.) Upravljanje glavnom jedinicom
pomoću gumba bit će ograničeno.
[OFF]: Radnja se izvodi uporabom gumba na ovom uređaju.
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI-mikrokabel.
• Opširnije o tome pogledajte na S303.
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
U svakom izborniku pohranjuje lokaciju zadnje korištene stavke.
[ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
—
[Menu Background]
• Postavljanje boje pozadine zaslona izbornika.
[Menu Information]
(Informacije o
izborniku)
Objašnjenja stavki izbornika i postavke prikazane su na zaslonu
s izbornicima.
[ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
66
2.Priprema/Osnovne funkcije
[Language](jezik)
Postavljanje jezika koji će se prikazivati na zaslonu.
• Ako slučajno postavite pogrešan jezik, iz ikona izbornika odaberite da biste postavili željeni
jezik.
[Version Disp.](Prikaz
—
inačice)
• Ova postavka omogućuje provjeru inačice upravljačkog programa fotoaparata i objektiva.
• Pritisnite [MENU/SET] na zaslonu za prikaz inačice da bi se prikazali podaci o softveru .
uređaja.
[Exposure Comp.
Reset](Poništavanje
kompenzacije eksp.)
Može se poništiti vrijednost ekspozicije kada je promijenjen
način snimanja ili je fotoaparat isključen.
[Self Timer Auto Off]
(automatsko isklj.
auto. okidača)
Da li da se automatski okidač poništava pri isključivanju uređaja.
[No.Reset](Poništ. br.)
[ON]/[OFF](Uklj./Isklj.)
[ON]/[OFF](Uklj./Isklj.)
Broj datoteke sljedeće snimke ponovno postavite na 0001.
• Broj mape ažurira se i broj datoteke počinje od 0001.
• Broj mape može se podesiti od 100 do 999.
Broj mape potrebno je vratiti na zadane postavke prije nego dostigne broj 999. Preporučujemo
formatiranje kartice (S27) nakon pohranjivanja podataka na računalo ili drugdje.
• Da biste ponovno postavili broj mape na 100, formatirajte karticu, a potom koristite ovu
funkciju da biste ponovno postavili broj datoteke.
Pojavit će se zaslon za ponovno postavljanje broja mape. Pritisnite [Yes] (Da) da biste
ponovno postavili broj mape.
Vraćanje zadanih postavki snimanja ili izbornika postavljanja/prilagođenog načina
rada.
[Reset] (Izvorne
postavke)
Poništava se sadržaj sljedećih postavki:
– Postavke za snimanje i način rada
– Postavke za snimanje ([Face Recog.] i [Profile Setup] )
– Postavke Setup/custom (postavljanja/prilagođenog načina rada)
• Kada se ponište postavke postavljanja/prilagođenog, poništava se i sadržaj sljedećih postavki.
– Postavka [World Time] (Svjetsko vrijeme)
– Postavke za [Travel Date] (datum odlaska, povratka, odredište)
– Postavke za [Rotate Disp.], [Picture Sort] i [Delete Confirmation] na [Playback] izborniku
• Broj mape i postavke sata se ne mijenjaju.
67
2.Priprema/Osnovne funkcije
[Reset Wi-Fi Settings] Vraćanje postavki izbornika [Wi-Fi] na tvorničke postavke.
(Izvorne Wi-Fi postav.) (Osim [LUMIX CLUB] (S286))
• Uvijek vratite postavke fotoaparata na tvorničke kod odlaganja ili prodaje da biste spriječili
zlouporabu osobnih podataka spremljenih u fotoaparatu.
• Uvijek vratite izvorne postavke fotoaparata nakon što kopirate osobne podatke i prije nego
pošaljete fotoaparat na popravak.
[Pixel Refresh]
(Osvježavanje piksela)
Ovime se optimizira uređaj za snimanje i obrada slika.
• Uređaj za snimanje i obrada fotografija optimizirani su u trenutku kupnje fotoaparata. Ovu
funkciju koristite kada se na fotografiju snime bijela područja koja ne postoje na objektu.
• Isključite i uključite fotoaparat kad se pikseli isprave.
[Sensor Cleaning]
Čišćenje senzora)
Obavlja se uklanjanje prašine da bi se otpuhnule krhotine i prašinu
koja se skupila na na prednjoj strani uređaja za snimanje.
• Funkcija uklanjanja prašine automatski će biti izvedena kad uključite fotoaparat, ali možete je
i koristiti kad primijetite prašinu. (S350)
—
[Format](Formatiranje)
• Opširnije o tome pogledajte na S27.
68
2.Priprema/Osnovne funkcije
Unos teksta
Moguće je unijeti imena djece ili kućnih ljubimaca te naziv
lokacija snimanja. Znakove možete unositi kada se pojavi
zaslon poput onog prikazanog s desna. (Mogu se unijeti
samo abecedni znakovi i simboli.)
• Primjer postupka za prikaz zaslona
MENU
1
>
[Rec] > [Profile Setup] > [SET] >
[Baby1] > [Name] > [SET]
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir teksta i onda pritsnite [MENU/SET]
za upis.
• Postavite kursor na [ ] i onda pritisnite [MENU/SET] za promjenu znakova između
[A] (velika slova), [a] (mala slova), [1](brojevi) i [&] (posebni znakovi).
• Za ponovni unos istog znaka, zakrenite kontrolni kotačić desno za micanje kursora.
• Slijedeće radnje mogu se izvesti s pomicanjem kursora na stavku i pritiskom
na [MENU/SET]:
– []]: Unos razmaka
– [Delete]: Brisanje znaka
– [ ]: Pomicanje kursora za unos teksta u lijevo
– [ ]: Pomicanje kursora za unos teksta u desno
• Možete upisati najviše 30 znakova.
(Može se upisati najviše 9 znakova kad upisujete imena u funkciji [Face Recog.])
[ ], [ ], [ ], [ ] i
[ ].
(najviše 6 znakova kod postavljanja imena u funkciji [Face Recog.]).
• Moguće je unijeti najviše 15 znakova za ove
2
Pritisnite 3/4/2/1 za pomicanje kursora na [Set] i onda pritisnite
[MENU/SET] za završetak unosa teksta.
• Ako sav upisani tekst ne stane na zaslon, tekst se može pomicati.
69
3.
Način snimanja
Snimanje fotografija s automatskom funkcijom
(Inteligentni automatski način rada)
Način snimanja:
Ovisno o automatski prepoznatoj sceni, moguće je odabrati između više različitih
efekata (filtara) slike koje automatski preporučuje fotoaparat, prema oglednim
slikama.
Fotoaparat automatski prepoznaje scene (Scene Detection)
( : snimanje fotografije , : snimanje videozapisa)
[i-Portrait]
[i-Scenery]
[i-Macro]
[iHandheld Night
Shot]¢2
[i-Food]
[i-Baby]¢3
[i-Night Portrait]¢1 [i-Night Scenery]
[i-Sunset]
[i-Low Light]
¢1 Prikazano je kada je ortvorena ugrađena bljeskalica.
¢2 Prikazano je kada je [iHandheld Night Shot] postavljen na [ON]. (S74)
¢3 Kada je [Face Recog.] postavljen na [ON],[ ] , prikazano je za
rođendan zapisanih lica, podešeno samo za lice/oko osobe stare 3 godine
ili mlađe.
¦
• [¦] je podešeno ako se ne može primijeniti niti jedna scena, a
postavljen je standarsd.
Inteligentni automatski način rada podešava automatski postavke glavnih funkcija, tako
možete snimati fotografije bez podešavanja unaprijed. Kada želite jednostavno snimati ,
upotrijebite inteligentni automatski način rada.
(±: moguće, —: nemogue)
Prošireni int.aut. način rada
Intelgentni auto. način
Podešavanje svjetline
±
—
Podešavanje nijanse boje
±
—
Kontrola defokusiranja
±
±
Izbornici za podešavanje
Opširnije o tome pogledajte na S79.
70
3.Način snimanja
1
Pritisite [¦].
• Fotoaparat se prebacuje u najčešće upotrebljavani način
rada (inteligentni auto.način rada) ili prošireni inteligentni
auto. način rada. U trenutku kupovine, postavljeno je na
prošireni inteligentni auto. način rada. (S78)
• Pali se lampica inteligentnog auto. načina rada, kada
postavite fotoaparat na inteligentni auto. način rada.
• Ako ponovo pritisnete ovu tipku, isključit će se lampica inteligentnog auto.načina
rada i fotoaparat će snimati u načinu rada odabranim s funkcijskim kotačićem.
2
Poravnajte zaslon s objektom.
• Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu,
prikazana je 2 sekunde zaplavljena ikona scene,
nakon čega se njena boja mijenja u uobičajenu
crvenu. (Automatsko prepoznavanje scene)
Promjena načina rada gumba [¦]
MENU
>
[Custom] > [iA Button Switch]
[Single Press](jedan pritisak):
Mijenja se u inteligentni auto. (
ili
[Press and hold] (pritisnite i držite):
Mijenja se u inteligentni auto. (
ili
) način rada pritiskom na [¦].
) način rada pritiskom na [¦] na tren.
71
50
50ii
4
3.Način snimanja
∫ Funkcije koje rade automatski
• Slijedeće funkcije izvode se automatski kako bi se na fotoaparatu moglo postaviti optimalne
postavke.
– Scene Detection(prepoznavanje scene)
– Backlight Compensation(kompenzacija stražnjeg svjetla)
– [Face/Eye Detection](prepoznavanje lica/očiju)
– Auto White Balance(automatska ravnoteža bjeline)
– Intelligent ISO sensitivity control (Inteligentna kontrola ISO-osjetljivosti)
– [Red-Eye Removal](uklanjanje crvenih očiju)
– [i.Resolution](i.rezolucija)
– [i.Dynamic](i.dinamično)
– [Long Shtr NR](Smanjenje smetnji zatvarača)
– [Shading Comp.](Kompenzacija sjene)
– [Quick AF](Brzi automatski fokus)
– [AF Assist Lamp](Pomoćna lampica za automatskog fokusa)
∫ Automatski fokus, otkrivanje lica/očiju, i prepoznavanje lica
Automatski fokus automatski se postavlja na [š]. Ako dotaknete objekt radi funkcija
praćenja automatskog fokusa. Funkcija praćenja automatskog fokusa radi i ako pritisnete
2 i onda pritisnete gumb okidača dopola.
(O praćenju automatskog fokusa pogledajte na S140 .)
] je postavljen, oko bliže fotoaparatu biti će u fokus,
• Kada [ ], [ ],[ ili ] , [ [
dok se optimizira ekspozicije za lice.
Prošireni inteligentni automatski način rada ili inteligentni automatski
način rada, ne možete promijeniti oko u fokusu. ([Face/Eye Detection])
• Za vrijeme funkcija praćenja automatskog fokusa, prepoznavanjescene ne radi
dok je objekt zaključan.
• Kada je [Face Recog.] postavljen na [ON], i otkriveno lice koje je slično zabilježenom licu, [R] je
je prikazano gore desno
[ ], [ ] i
[ ].
∫ Bljeskalica
[ ] (AUTO) kada je otvorena.
Bljeskalica je zatvorena i postavljena na [Œ], a na
Ako je otvorena, fotoaparat se automatski postavlja na [
], [
] (AUTO/Red-Eye
Reduction), [
] ili [ ] kako bi odgovarao tipu objekta i svjetlini.
• Otvaranje bljeskalice za uporabu. (S198)
• Kada [ ] ili [
] postavite, raspoloživo je uklanjanje crvenih očiju.
• Brzina zaslona je manja za vrijeme [
] ili [
].
72
3.Način snimanja
∫ Prepoznavanje scene
• Ako se, primjerice, koristi tronožac, a fotoaparat je procijenio da je podrhtavanje minimalno
kad je scenski način rada prepoznat kao [
], brzina zatvarača bit će manja nego inače.
Nemojte pomicati fotoaparat kod snimanja fotografija.
• Ovisno o uvjetima snimanja kao što su navedeni u nastavku, za isti objekt snimanja može
biti prepoznata drugačija scena.
– Uvjeti koji se odnose na objekt: kada je lice svijetlo ili tamno, veličina, boja i oblik
objekta, udaljenost od objekta, kontrast objekta, kada se objekt kreće
– Uvjeti snimanja: zalazak sunca, izlazak sunca, uvjeti smanjenog osvjetljenja, kada se
fotoaparat trese, kod korištenja zuma
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
• Pri pojavi pozadinskog osvjetljenja objekt se čini tamnijim te fotoaparat automatski to
nastoji ispraviti povećanjem svjetline cijele fotografije. U inteligentnom automatskom
načinu rada kompenzacija pozadinskog osvjetljenja radi automatski.
73
3.Način snimanja
Snimanje noćnih scena ([iHandheld Night Shot])
Način snimanja:
Ako je [iHandheld Night Shot] postavljen na [ON] i [ ] otkriven je za vrijeme snimanja ručnih
noćnih snimki, fotografije noćne scene snimit će se s velikom brzinom snimanja u nizu i spojiti
u jednu fotografiju.
Ovaj način snimanja je koristan ako želite snimiti fantastične noćne snimke s minimalnim
podrhtavanjem i šumom, bez korištenja tronošca.
MENU
>
[Rec] > [iHandheld Night Shot] > [ON]/[OFF]
• Kut gledanja biti će malo uži.
• Poruka obavještava da će se višestruke fotografije snimiti kao što je prikazano. Nemojte
pomicati fotoaparat za vrijeme neprekidnog snimanja nakon što ste pritisnuli okidač.
• Ako je fotoaparat postavljen na tronožac ili neki drugi nosač, [ ] neće se prepoznati.
• Bljeskalica je fiksirana [Œ] (prisilno isključivanje bljeskalice).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [iHandheld Night Shot] ne radi za fotografije snimljene za vrijeme snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– Kada je [Quality] na
], [
[
] ili [
]
– Kada je [Ex. Tele Conv.] na [Rec] izborniku podešen
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (samo kada je postavljen [Auto Shooting])
74
3.Način snimanja
Kombiniranje fotografija u jednu fotografiju s bogatom graduacijom ([iHDR])
Način snimanja:
Kada je [iHDR] postavljen na [ON] i postoji, na primjer, jaki kontrast između pozadine i
objekta, višestruke fotografije snimljene su s različitom ekspozicijom i kombiniraju se
za kreiranje jedne fotografije s bogatom graduacijom.
[iHDR] radi automatski po potrebi. Kada radi, prikazano je[
MENU
>
] na zaslonu.
[Rec] > [iHDR] > [ON]/[OFF]
• Kut gledanja biti će malo uži.
• Poruka obavještava da će se višestruke fotografije snimiti kao što je prikazano. Nemojte
pomicati fotoaparat za vrijeme neprekidnog snimanja nakon što ste pritisnuli okidač.
• Ne možete snimiti iduću fotografiju dok se ne završi kombiniranje fotografija.
• Objekt koji se kreće snimiti će se malo zamućen.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [iHDR] ne radi za fotografije snimljene za vrijeme snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– Kada snimate upotrebljavajući bljeskalicu
– Kada snimate u nizu
– Kada snimate s uzastopnim snimanjem s različitim ekspozicijama.
– Kada je [Quality] na [
], [
] ili [
]
– kada je [Ex. Tele Conv.] na [Rec] izborniku postavljen
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (samo kada je postavljen na [Auto Shooting])
75
3.Način snimanja
Snimanje
fotografije
saazamućenom
pozadinom
(Defocus
Control)
Taking
a pictureS
with
blurred background
(Defocus
Control)
Način snimanja:
Zamućenu pozadinu možete lako postaviti dok provjeravate zaslon.
1 Pritisnite 3 za prikaz zaslona za podešavanje.
• Svaki put kada pritisnete3na proširenom inteligentnom auto načinu, fotoaparat
mijenja između podešavanja svjetline (S77), kontrole defokusiranja, i normalnog rada.
• Svaki put kada pritisnete 3 na proširenom inteligentnom auto načinu, fotoaparat
mijenja između kontrole defokusiranja, i normalnog rada.
2 Zakrećite kontrolni kotačić za podešavanje zamućenosti.
4.0 125
jako defokusiranje
slabo defokusiranje
∫ Zaslon osjetljiv na dodir
1 Dodirnite [
2 Dodirnite [
].
] za prikaz zaslona za podešavanje.
3 Povucite kliznu pločicu za podešavanje.
• Pritisnite [MENU/SET] za kraj postupka kontrole
defokusiranja
AE
• Pritiskom [
] na zaslon za podešavanje zamućenosti poništiti ćete postavku.
• Inteligentni auto. način (
ili
), automatski fokus postavljen je na [Ø].
Poziciju područja auto. fokusa možete podesiti dodirom zaslona. (Njegova veličina ne može promijeniti)
• Ovisno o tome koji objektiv upotrebljavate, možete čuti zvuk iz objektiva kada upotrebljavate
kontrolu defokusiranja, ali zbog rada s otvorom objektiva i to nije kvar.
• Ovisno o tome koji objektiv upotrebljavate, zvuk rada kontrole defokusiranja može se
snimiti kada snimate videozapis.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ovisno o upotrebljenom objektivu, kontrola defokusiranja možda neće raditi.
Na web stranici potražite kompatibilne objektive.
76
3.Način snimanja
Snimanje fotografija spromjenom svjetline ili nijanse boje
Način snimanja:
S ovim načinom rada možete mijenjati svjetlinu i nijansu boje prema vašim
omiljenim postavkama za raziku od onih koje podešava fotoaparat.
Podešavanje svjetline
1 Pritisnite 3 za prikaz zaslon za podešavanje.
• Svakim pritiskom na 3 mijenja se između podešavanja svjetline, kontrole
defokusiranja (S76) i kraja rada.
2 Zakrenite kontrolni kotačić za podešavanje svjetline.
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
0
+5
Podešavanje boje
1 Pritisnite 1 za prikaz zaslona za podešavanje.
2 Zakrenite kontrolni kotačić za podešavanje boje.
• Ovo će podesiti boju slike od crvenkaste boje
prema plavkastoj boji.
• Pritisnite [MENU/SET] za povratak na zaslon za snimanje.
∫ Promijenite postavke na zaslonu osjetljivom na dodir
1 Dodirni [
A
B
].
2 Dodirnite stavku koju želite promijenite.
[
]: nijansa boje
[
]: svjetlina
3 Povucite kliznu pločicu za podešavanje.
• Pritisnite [MENU/SET] za povratak na zaslon za snimanje.
• Ako je [Exposure Comp. Reset] postavljen na [ON], postavke svjetline vratiti će se na
tvorničku vrijednost (točka u sredini) kada se isključi uređaj ili se fotoaparat prebaci u drugi
način snimanja.
• Postavke bojere vratiti će se na tvorničku vrijednost (točka u sredini) kada se isključi uređaj .
ili se fotoaparat prebaci u drugi način snimanja
77
3.Način snimanja
P
Prošireni
inteligentni auto. način rada i inteligentni auto. način rada
∫ Mijenjanje između proširenog inteligentnog auto. i inteligentnog auto.načina rada
1 Pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 2.
3 Pritisnite 3/4 za odabir
4 Pritisnite 1 za odabir [
[
] ili [
] ili [
] pločice.
] i onda pritisnite
[MENU/SET].
• Ako pritisnete [DISP.], prikazat će se opis odabranog
načina rada.
Zaslon za odabir može se
prikazati tako da dodirnete ikonu
za snimanje na zaslonu za
snimanje.
78
3.Način snimanja
∫ Izbornici koji se mogu podesiti
Samo se donji izbornici mogu podesiti.
Prošireni inteligentni auto. način rada
Izbornik
[Rec]
(snimanje)
Stavka
[Photo Style]/[Aspect Ratio]/[Picture Size]/[Quality]/[Focus Mode]/[Burst Rate]/
[Auto Bracket]/[Self Timer]/[iHandheld Night Shot]/[iHDR]/[Time Lapse Shot]/
[Stop Motion Animation]/[Shutter Type]/[Ex. Tele Conv.]/[Color Space]/
[Stabilizer]/[Face Recog.]/[Profile Setup]
[Motion
[Photo Style]/[Snap Movie]/[Rec Format]/[Rec Quality]/[Focus Mode]/
Picture](video) [Continuous AF]/[Ex. Tele Conv.]/[Mic Level Disp.]/[Mic Level Adj.]/[Wind Cut]
[Custom]
(prilagođeno)
[Setup]
(podešavanje)
[Silent Mode]/[Half Press Release]/[Pinpoint AF Time]/[Pinpoint AF Display]/
[Focus/Release Priority]/[AF+MF]/[MF Assist]/[MF Assist Display]/[MF Guide]/
[Peaking]/[Histogram]/[Guide Line]/[Highlight]/[Zebra Pattern]/[Monochrome
Live View]/[Constant Preview]/[Dial Guide]/[Rec Area]/[Remaining Disp.]/
[Auto Review]/[Fn Button Set]/[Q.MENU]/[iA Button Switch]/[Video Button]/
[Power Zoom Lens]/[Lens w/o Focus Ring]/[Self Shot]/[Touch Settings]/[Touch
Scroll]/[Menu Guide]/[Shoot w/o Lens]
Mogu se podesiti sve stavke na izborniku. (S61)
Inteligentni auto. način rada
Izbornik
[Rec]
(snimanje)
Stavka
[Aspect Ratio]/[Picture Size]/[Focus Mode]/[Burst Rate]/[Self Timer]/
[iHandheld Night Shot]/[iHDR]/[Time Lapse Shot]/[Stop Motion Animation]/
[Face Recog.]
[Motion
[Snap Movie]/[Rec Format]/[Rec Quality]/[Focus Mode]
Picture](video)
[Custom]
[Silent Mode]/[Guide Line]/[Remaining Disp.]
[Setup]
Mogu se podesiti sve stavke na izborniku. (S61)
79
3.Način snimanja
Snimanje fotografija na kojima se nalazite i vi ([Self Shot])(Autoportret)
Primjenjivi načini rada:
Kada želite sebe uključiti u fotografiju, način rada za autoportret
automatski se postavlja prilikom okretanja monitora.
IU načinu rada za autoportret…
• Jednostavnije je odabrati kompoziciju jer možete snimati
dok se istovremeno gledate na zaslonu.
• Fotografije s različitim pozama i izrazima lica mogu
se snimati odmah te se na taj način povećava broj
fotografija koje možete snimiti.
• Automatski se uključuje upravljanje dodirom.
• Čuvaju se postavke za određene načine snimanja,
osim za postavke snimanja autoportreta (S80).
• U reprodukciji, fotoaparat se može podesiti da prikazuje samo one fotografije koje su
snimljene u autoportert načinu rada . ([Category Play]) (S229)
1 Zakrenite monitor kao što je prikazano na crtežu.
• Kada zakrenete monitor, na monitoru je prikazana
zrcalna slika.
2
Dodirnite stavku.
OFF
OFF
OFF
1pic.
80
3.Način snimanja
OFF
OFF
OFF
([Soft Skin])
(nježan ten)
Ljudska lica izgledaju svjetlije i ten izgleda nježnije.
[ OFFOFFOFF ] (Off), [ LL ] (Low), [ HM ] (Medium), [ HH ] (High)
Zamagljuje pozadinu otkrivenih lica. (Imajte na umu da će
([Defocusing]) udaljena lica na slici biti zamagljena s pozadinom.)
(defokusiranje) [ OFF ] (Off), [ ON ] (On)
([Slimming
Mode])
Ljudi izgledaju mršavije.
[ OFF ] (Off), [ L ](Low), [
H
] (High)
Podešavanje načina otpuštanja okidača. (S83)
([Shutter])
(okidač)
1SLF
([Shots])
(snimke)
[
] (samo okidač),
[
] (tijelo), [
[
] (dodir),
] (lice)
Postavlja se broj fotografija koji će se snimiti u nizu.
1(RKE 1slika)](/2
slike[ 2RKE
]
RKE
(3 slike)/[ 3RKE ]
(4 slike) /[4
]
Snimanje fotografije nakon odbrojavanja.
([Countdown])
[ ] ([Off])/[ ] (3)/[ ] (10)
(odbrojavanje
)
3 Odlučivanje o vašoj pozi dok gledate u monitor.
• Ako je područje auto.fokusa prikazano oko lica objekta s funkcijom otkrivanja lica/
oka.(Ako [š] nije dostupan automatski fokus s ternutnim načinom snimanja,
upotrijebiti će se dostupno podešavanje fokusa za svaki način snimanja.)
4 Pritisnite okidač dopola za fokusiranje i onda
pritisnite do kraja za snimanje fotografije.
2
• Dok snimate gledajte u objektiv.
• Započinje odbrojavanje, i nakon njegovog završetka,
počinje snimanje.
Ako je podešeno snimaje višestrukih fotografija,
nastavlja se snimanje dok se ne dosegne podešeni broj.
• O tome kako snimiti fotografije s uporabom [Shutter], pogledajte na S83.
Snimanje fotografija s [Fn1] gumbom
[Fn1] gumb radi kao okidač u načinu rada autoportreta
(Self Shot Mode). (Može se samo pritisnuti do kraja.)
Gumb vam omogućava snimanje samog sebe dok držite
fotoaparat s desnom rukom.
Omogućavanje/onemogućavanje snimanje autoportreta
MENU
>
[Custom] > [Self Shot] > [ON]/[OFF]
• Kada je [OFF] podešen, snimanje autoportreta nije podešeno iako je monitor zakrenut.
81
3.Način snimanja
• Nemojte izravno gledati u svjetlo bljeskalice i pomoćnu lampu automatskog fokusa.
• Kada je [Soft Skin] postavljen
– Ako odabarete[ HM ] (srednje) ili [ HH ] (jako), prikaz zaslona snimanja kasniti će više nego
obično, a zaslon će izgledati kao da okviri padaju.
[ HM ] (srednje) ili [ HH ] (jako) zahtjeva dodatno vrijeme za obradu
snimke, znači proteći će neko vrijeme dok ćete moći snimiti iduću fotografiju.
– Efekt zaglađivanja primjenjuje se i na onaj dio koji ima ton boje sličan boji tena objekta.
– Snimanje s
– Ovaj način možda neće biti učinkovit pod nedovoljnom rasvjetom.
• Ako ste [Defocusing] na [ wONONON
] (On) postavili, prikaz zaslona za snimanje više će kasniti
nego obično a zaslon će zgledati kao da okviri padaju. Osim toga, budući da snimanje s
[Defocusing] zahtijeva dodatno vrijeme za obradu fotografije, znači proteći će neko vrijeme
dok ćete moći snimiti iduću fotografiju.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– Kada snimate videozapisa
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation]
• [Soft Skin] i [Defocusing] nisu dostupni u slijedećim slučajevima:
– [Glistening Water]/[Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Soft Image of a Flower]/
[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (Vodič za scenski način rada)
– Načinu rada za kreativnu kontrolu
– Kada je podešen efekt za fotografiju na [Filter Select] za [Filter Settings]
– U ručnom fokusu
• Ako je udaljenost do objekta premala, objektiv možda neće fokusirati, ovisno o objektivu koji
upotrebljavate, kao što je tele objektiv.
82
3.Način snimanja
Promjena načina otpuštanja okidača
Na [Shutter], možete odabrati način kako ćete pokrenuti snimanje bez pritiskanja
okidača. Preporučamo izbjegavanje korištenja okidača kada, na primjer, kada se za
vrijeme postupka s okidačem pojavi drhtanje.
• Snimanje možete pokrenuti s okidačem bez obzira na [Shutter] podešenost. Kada
upotrebljavate[
] (samo okidač), samo okidač se može upotrijebiti.
• Informacije o tome [
] (dodir), pogledajte na S50.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
•[ ]
(lice ) i [
] (tijelo) nisu dostupni u slijedećim slučajevima:
– Načini snimanja koji ne dopušta [š] postavljanje u načinu rada auto.fokusa (S138)
– In Manual Focus
Okidač
Okidač
zaza lice
Okidač se otpušta kada je prepoznano lice s lice/oko funkcijom otkrivanja
prekriveno s rukom ili nekim drugim objektom i nakon toga pokušajte ponovo.
1 Prikazan je žuti okvir lice/oko prepoznavanja.
2 Pokrijte lice s rukom ili nekim drugim objektom tako da na trenutak nestane žuti
okvir.
3 Kada maknete ruku i pojavi se žuti okvir, okidač se otpušta.
Okidač za tijelo
Okidač se otpušta kada se dva funkcijom otkrivanja lice/oko prepoznata lica s približe
jedno drugome.
1 Prikaz okvira prepoznavanja lice/oko.
• Kada [
] (tijelo) odaberete, iako je prisutno nekoliko objekata, prepoznavanje lice/
oko prepoznaje maksimalno 2 lica.
2 Okidač se otpušta kada se dva okvira nalaze na određenoj udaljenosti jedno od
drugoga.
83
3.Način snimanja
Snimanje fotografija s omiljenim postavkama
(program automatske ekspozicije)
Način snimanja:
Fotoaparat automatski postavlja brzinu zatvarača i vrijednost otvora blende, ovisno o
svjetlini objekta koji se snima.
Odabirom raznih postavki u izborniku [Rec] (Snimanje) omogućeno je snimanje
fotografija s većom slobodom.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Pritisnite okidač dopola da se na zaslonu
prikaže vrijednost otvora blende i brzine
zatvarača.
3.5
60
A B
0
200
A veličina otvora blende
B brzina okidača
• Ako ekspozicija nije adekvatna kada okidač pritisnete dopola, veličina otvora
i brzina okidača se zacrvene i trepere.
84
98
3.Način snimanja
Promjena vrijednosti
U programu automatske ekspozicije, možete promijeniti postavljeni otvor blende i brzinu
okidača bez promjene ekspozicije. To se naziva promjena vrijednosti.
Pozadinu možete učiniti zamućenijom tako da smanjite otvor blende ili snimiti dinamičnije
objekt u pokretu s usporavanjem brzine okidača, kada snimate fotografiju s programom
automatske ekspozicije.
1 Pritisnite okidač dopola i prikažite
2
na zaslonu veličinu otvora blende i brzinu
okidača.
Dok su prikazane vrijednosti (oko
SS 250 125 60 30 15
10 sekundi), izvedite promjenu vrijednosti s
4.0 5.6 8.0
F
zakretanjem kontrolnog kotačića.
0 200
4.0 60
A Pokazivač zamjene programa
A
• Za vrijeme prikaza brojčanih vrijednosti, svakim pritiskom
na kursorsku tipku 3 izmjenjuje se promjenom vrijednosti i
kompenzacija ekspozicije. (S156)
• Za poništavanje promjene vrijednosti isključite fotoaparat ili zakrenite kontrolni
kotačić uređaja dok ne nestane pokazivač promjene vrijednosti.
Promjena vrijednosti jednostavno se poništava s podešavanjem [Fn Button Set]
na [Custom] izborniku na [One Push AE]. (S93)
98
Prikazivanje/ne prikazivanje mjerača ekspozicije
MENU
>
[Custom] > [Expo.Meter] > [ON]/[OFF]
B Mjerač espozicije
• Postavite [ON] za prikaz mjerača ekspozicije kada
SS
F
250
125
60
30
15
4.0
5.6
8.0
ispravljate ekspoziciju, izvodite promjenu vrijednosti,
0 200
4.0 60
98
podešavate otvor blende, i podešavate brzinu okidača.
B
• Neodgovarajući domet područja prikazan je crveno.
• Kada nije prikazan mjerač ekspozicije, zamjena prikaza informacije za zaslon s
pritiskom na [DISP.]. (S43)
• Mjerač ekspozicije nestaje nakon približno 4 sekunde ako nikakva radnja nije napravljena.
85
3.Način snimanja
Primjer promjene vrijednosti
[Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)]
㸫1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 㸦(Y㸧
2
17
2.8
18
4
19
(A) 5.6
20
8
21
11
22
16
23
22
4
2
1
1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000 1/8000 1/16000
(B)
(A): Vrijednost otvora blende
(B): Brzina okidača
1 Linijski grafikon promjene vrijednosti
Predstavlja automatsko podešavanje otvora blende i brzine okidača koje radi
fotoaparat prema vrijednosti ekspozicije.
2 Količina promjene vrijednosti
Predstavlja kombinaciju promjene raspona otvora blende i brzine okidača koju ste
napravili s promjenom vrijednosti za svaku vrijednost ekspozicije.
3 Ograničenje promjene vrijednosti
Predstavlja raspon otvora blende i brzinu okidača koji možete odabrati s promjenom
vrijednosti s fotoaparatom.
• “EV” je kratica za “Exposure Value”.
EV se mijenja s veličinom otvora blende ili brzinom okodača.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Promjena vrijednosti dostupna je u svim [Sensitivity] postavkama,[
86
] osim.
3.Način snimanja
Snimanje fotografija određivanjem otvora
blende/brzine zatvarača
Način snimanja:
• Efekti podešavanje veličine otvora blende i brzine okidača nisu vidljivi na zaslonu za
snimanje. Za provjeru na zaslonu za snimanje, upotrijebite [Preview]. (S92)
• Svjetlina zaslona i snimjene fotografije mogu se razlikovati. Provjerite fotografije na
zaslonu za reprodukciju.
Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende
Kada podesite veličinu otvora blende, fotoaparat automatski optimizira brzinu okidača za
svjetlinu objekta.
Vrijednost otvora blende postavite na veću vrijednost ako želite oštru pozadinu.
Vrijednost otvora blende postavite na manju vrijednost ako želite zamućenu pozadinu.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Zakrenite kontrolni kotačić da biste
postavili vrijednost otvora blende.
A Vrijednost otvora blende
SS
B Mjerač ekspozicije
F
• Svakim pritiskom na kursorsku tipku 3 naizmjenično se
izmjenjuju postavke otvora blende i kompenzacija ekspozicije.
Veličina otvora blende:
Smanjivanje
pojednostavljuje se defokusiranje
pozadine.P
60
4.0
30
5.6
15
8.0
8
11
4
16
8.0
A
B
Veličina otvora blende:
Povećavanje
pojednostavljuje se rukovanje
fokusom u odnosu prema pozadini.
• Zakrenite kontrolni kotačić za prikaz mjerača ekspozicije. Neprikladna područja
raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Kad koristite objektiv s prstenom za otvaranje blende, postavite prsten na [A] da biste
aktivirali postavku kontrolnog kotačića. U svim položajima osim [A] postavka prstena imat
će prioritet.
87
3.Način snimanja
Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača
Kada podesite brzinu zatvarača, fotoaparat automatski optimizira veličinu otvora blende
za svjetlinu objekta.
Kad želite snimiti oštru fotografiju objekta koji se brzo kreće, postavite veću brzinu
zatvarača. Kad želite stvoriti efekt traga, postavite manju brzinu zatvarača.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Zakrenite kontrolni kotačić da biste
postavili brzinu zatvarača.
A Brzina zatvarača
SS
F
B Mjerač ekspozicije
60
8.0
125
5.6
250
500
1000
4.0
250
• Svakim pritiskom na kursorski gumb 3 naizmjenično
se izmjenjuju postavke brzine zatvarača i
kompenzacija ekspozicije.
Brzina zatvarača:
Sporo
Pojednostavljuje se
izražavanje pokreta.
A
B
Brzina zatvarača:
Brzo
Pojednostavljuje se
zaustavljanje pokreta.
• Zakrenite kontrolni kotačić da bi se prikazao [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije).
Neprikladna područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Preporučujemo korištenje tronošca ako je brzina zatvarača spora.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/50
sekunde. (S203)
• Kada se upotrebljava prednji elektronički zatvarač, ne može se postaviti brzina zatvarača
veća od 1/500 sekunde.
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač, ne može se postaviti brzina zatvarača veća od 1
sekunde.
88
3.Način snimanja
Ručna ekspozicija
Odredite ekspoziciju ručnim postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača.
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji pojavljuje se na donjem dijelu zaslona i prikazuje
ekspoziciju.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Zakrenite kontrolni kotačić da biste postavili
A
vrijednost otvora blende i brzinu zatvarača.
A Mjerač ekspozicije
B Vrijednost otvora blende
C Brzina zatvarača
D Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
SS
F
izmjenjuju postavke brzine zatvarača i kompenzacija
ekspozicije.
Brzina
zatvarača
15
30
60
125
4.0
5.6
8.0
11
5.6 30
• Svakim pritiskom na kursorski gumb 3naizmjenično se
Vrijednost
otvora blende
8
0
+3
B C D
Smanjuje se
Pojednostavljuje se
defokusiranje pozadine.
Povećava se
Pojednostavljuje se održavanje
fokusa sve do pozadine.
Sporo
Pojednostavljuje se
izražavanje pokreta.
Brzo
Pojednostavljuje se
zaustavljanje pokreta.
89
3.Način snimanja
Optimiziranje ISO osjetljivosti za brzinu zatvarača i otvor blende
Kada je ISO osjetljivost postavljena na [AUTO], fotoaparat postavlja automatski ISO
osjetljivost tako da ekspozicija odgovara brzini zatvarača i otvoru blende.
• Ovisno o uvjetima snimnja, možda neće biti postavljena odgovarajuća ekspozicija ili ISO
osjetljivost može biti viša.
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
0
−3
0
Ekspozicija je odgovarajuća
+3
Postavite veću brzinu zatvarača ili veći otvor blende.
0
Postavite manju brzinu zatvarača ili manji otvor blende.
• Pomoć pri ručnoj ekspoziciji je procijenjena. Preproručamo vam provjerite fotografije na
zaslonu za reprodukciju.
∫ Vrijeme [T] (Time)
Ako brzinu zatvarača postavite na [T] (Time) i do kraja pritisnete okidač, počinje
ekspozicija. (Kontinuirano ok 60 sekundi.)
Ako ponovo pritisnete okidač, ekspozicija će završiti.
Budući da vam ova funkcija omogućava podešavanje vremena ekspozicije na željenu
veličinu, to je zgodno za snimanje vatrometa, noćnih scena itd..
• Ako brzinu zatvarača postavite na [T], [T] je prikazan na zaslonu.
• Kada snimate fotografije s brzinom zatvarača postavljenom na [T], upotrijebite dovoljno.
napunjenu bateriju (S20)
• Ne pojavljuje se pomoć pri ručnoj ekspoziciji.
• Ova funkcija nije dostupna za elektronički zatvarač.
• Može se upotrebljavati samo s ručnom ekspozicijom.
• Kada snimate fotografije s brzinom zatvarača postavljenom na [T], preporučamo
vam upotrebu tronošca i snimanje fotografija s udaljenim spajanjem fotoaparata na
pametni telefon kako bi trešnju fotoaparata. (S259)
• Kada snimate fotografije s brzinom zatvarača postavljenom na [T], smetnje mogu
biti vidljiv. Da bi to izjegli, postavite [Long Shtr NR] na [Rec] izborniku na [ON] ,prije
snimanja fotografija. (S131)
90
3.Način snimanja
Provjeravanje/ne provjeravanje otvora blende i brzine zatvarača na
zaslonu za snimanje
MENU
>
[Custom] > [Constant Preview] > [ON]/[OFF]
• Ova funkcija ne radi kada upotrebljavate bljeskalicu. Zatvorite bljeskalicu.
• Može se upotrebljavati samo s ručnom ekspozicijom.
• Zakrenite kontrolni kotačić za prikaz mjerača ekspozicije. Neprikladna područja
raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Preporučujemo korištenje tronošca ako je brzina zatvarača spora.
• Kada upotrebljavate objektiv s prstenom za otvaranje blende, postavka prstena za
otvaranje blende ima prioritet.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/50
sekunde. (S203)
• Kada se upotrebljava prednji elektronički zatvarač, ne može se postaviti brzina zatvarača
veća od 1/500 sekunde.
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač, ne može se postaviti brzina zatvarača veća od 1
sekunde.
91
3.Način snimanja
Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (način pregleda)
Primjenjivi načini rada:
Efekti otvora blende i brzine zatvarača mogu se provjeriti u načinu pregleda.
• Potvrdite efekte otvora blende: Možete provjeriti dubinu polja (efektivan raspon fokusa) prije
snimanja fotografije tako da zatvorite centralni zatvarač na postavljenu vrijednost otvora blende.
• Potvrdite efekte brzine zatvarača: Kretanje se može potvrditi prikazom fotografije koja
će se snimiti pomoću te brzine zatvarača. Kad se brzina zatvarača postavi na veliku brzinu,
prikaz u pregledu brzine zatvarača bit će prikazan u obliku filma s vremenskim otpuštanjem.
Koristi se u slučajevima kao što je zaustavljanje kretanja tekuće vode.
1
2
3
Postavite funkcijsku gumb na [Preview](pregled). (S59)
• Sljedeći korak primjer je kako se opcija [Preview] dodjeljuje funkciji [Fn2].
Dodirni [
].
Prebacite se na zaslon za potvrdu dodirom na [Fn2].
• Zaslon se prebacuje svaki put kada dodirnete [Fn2].
Uobičajen zaslon snimanja
Zaslon efekta otvora
blende
Efekti otvora blende: ±
Efekt brzine zatvarača:
—
Zaslon pregleda efekta
brzine zatvarača
Efekti otvora blende: ±
Efekti brzine zatvarača: ±
Fn2
Fn2
Fn3
Fn3
Fn3
Fn4
Fn4
Fn4
Fn5
Fn5
SNAP
SNAP
Fn2
Fn6
6KWU6SHHG(IIHFW2Q Fn2
Fn6
Fn5
SNAP
6KWU6SHHG(IIHFW2II Fn2
Svojstva dubine polja
¢1
Vrijednost otvora blende
Mala
Fokalna duljina objektiva
Tele
Wide
Udaljenost od objekta
Blizu
Daleko
Dubina polja (efektivni raspon fokusa)
Plitka (Uska)¢2
Velika
Duboka (Wide)¢3
¢1 Uvjeti snimanja
¢2 Primjer: Kad želite snimiti fotografiju sa zamućenom pozadinom i sl.
¢3 Primjer: Kad želite snimiti fotografiju sa svime u fokusu, uključujući pozadinu itd.
• Moguće je snimati u načinu pregleda.
• Raspon provjere efekta brzine zatvarača jest 8 sekundi do 1/16000 sekunde.
92
Fn6
3.Način snimanja
Jednostavno postavljanje otvora blende/brzine zatvarača za odgovarajuću
ekspoziciju (automatska ekspozicija jednim pritiskom)
Primjenjivi načini rada:
Kada je postavljena ekspozicija presvijetla ili pretamna, možete koristiti auto. ekspoziciju
jednim pritiskom da biste postigli odgovarajuću postavku ekspozicije.
Prepoznavanje neodgovarajuće ekspozicije
• Ako vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača trepere
crveno A kada pritisnete okidač dopola.
• Ako je pomoć pri ručnoj ekspoziciji drugačija od
3.5 16000
u načinu ručne ekspozicije.
Detalje o pomoći pri ručnoj ekspoziciji potražite na
S90.
1
2
-3
0
200
98
A
Postavite funkkcijski gumb na [One Push AE]. (S59)
• Sljedeći korak kako se opcija [One Push AE] dodjeljuje funkciji [Fn1].
(Prepoznavanje neodgovarajuće ekspozicije)
Pritisnite [Fn1].
SS
F
3.5 16000
-3
0
200
98
15
30
60
125
4.0
3.5 60
0
250
5.6
8.0
200
• Prikazuje se mjerač ekspozicije, a otvor blende i brzina zatvarača mijenjaju se da bi
ostvarili primjerenu ekspoziciju.
• U sljedećim slučajevima ne može se postaviti odgovarajuća ekspozicija.
– Kada je objekt vrlo taman i nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju promjenom
vrijednosti otvora blende ili brzine zatvarača
– Kod snimanja pomoću bljeskalice
– U načinu pregleda (S92)
– Pri korištenju objektiva s prstenom za otvor blende
93
3.Način snimanja
Snimanje panoramskih fotografija (način panoramskog snimanja)
Način snimanja:
Slike se snimaju uzastopno dok vodoravno ili okomito pomičete fotoaparat te se
kombiniraju u jednu panoramsku sliku.
1 Postavite funkcijski kotačić na [
].
• Kada je na zaslonu zahtjev za provjeru smjera snimanja, prikazana je
vodoravna/okomita linija usmjerenosti..
Promjena smjera snimanja
1 Odaberite izbornik.
MENU
>
[Rec] > [Panorama Direction]
2 Pritisnite 3/4 za odabir smjera snimanja, i onda pritisnite [MENU/SET].
[
](lijevo > desno)/[
](desno > lijevo)/[
]
(dolje > gore)/
[
] (gore >dolje)
2 Pritisnite okidač dopola za fokusiranje.
3 Pritisnite okidač do kraja i pomičite fotoaparat laganim kružnim
pokretom u smjeru strelice na zaslonu.
Snimanje slijeva nadesno
A
• Fotoaparat pomičite stalnom brzinom.
Fotografije se možda neće moći ispravno
snimiti ako pomičete fotoaparat prebrzo ili
presporo.
94
A smjer snimanja i pomicanje
(linija usmjerenosti)
3.Način snimanja
4 Ponovno pritisnite okidač da biste zaustavili snimanje fotografije.
• Snimanje se također može prekinuti zaustavljanjem fotoaparata tijekom snimanja.
• Snimanje se također može prekinuti pomicanjem fotoaparata na kraj linije usmjerenosti.
∫ Tehnika za panoramsko snimanje
A Fotoaparat pomičite u smjeru snimanja,
pazeći pritom da ga ne tresete. Ako se
fotoaparat previše trese, možda neće
biti moguće snimiti fotografije ili će
snimljena panoramska fotografija biti
uža (manja).
B Fotoaparat pomičite prema rubu
raspona koji želite snimiti. (Rub
raspona neće se snimiti u
posljednjem kadru)
95
3.Način snimanja
∫ Reprodukcija
Dodirom 3 na panoramskoj fotografiji pokrenut će se
automatsko pomicanje tijekom reprodukcije u smjeru snimanja
• Slijedeće radnje mogu se izvoditi za vrijeme pomicanja
1/98
tijekom reprodukcije.
3
Početak panoramske reprodukcije/Pauza¢
4
Zaustavljanje
¢ Kada je reprodukcija pauzirana, također možete prebacivati unaprijed ili unatrag
povlačenjem zaslona. Kada dodirnete pomičnu traku, položaj reprodukcije prelazi
na položaj koji ste dodirnuli.
• Optimalna brzina pomicanja fotoaparata razlikuje se ovisno o objektivu koji koristite.
• Kada je fokalna duljina velika, primjerice kada je pričvršćen telefoto objektiv, fotoaparat
pomičite polako.
• Fotografije su snimljene s elektoničkim zatvaračem s panoramskim načinom rada.
• Fokus, balans bijele boje i ekspozicija fiksno su postavljeni na optimalne vrijednosti za prvu fotografiju.
Kao posljedica toga, ako se fokus ili svjetlina znatno promijene tijekom snimanja, cjelokupna
panoramska fotografija možda neće biti snimljena s odgovarajućim fokusom ili svjetlinom.
• Prilikom spajanja više fotografija u jednu panoramsku fotografiju objekt se može činiti
izobličenim ili ponekad spojevi mogu biti vidljivi.
• Broj piksela snimanja u vodoravnom i okomitom smjeru panoramske fotografije razlikuje
se ovisno o smjeru snimanja i broju spojenih fotografija. Maksimalan broj piksela
prikazan je u nastavku.
Smjer snimanja
Vodoravna razlučivost
Okomita razlučivost
Vodoravno
8176 piksela
1920 piksela
Okomito
2560 piksela
8176 piksela
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Možda neće biti moguće načiniti panoramsku fotografiju ili fotografije neće biti ispravno
spojene ako snimate sljedeće objekte ili u uvjetima snimanja koji su navedeni u nastavku.
– Objekti samo jedne jednolične boje ili ponavljajućeg uzorka (kao što su nebo ili plaža)
– Objekti u pokretu (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi, cvijeće na vjetru itd.)
– Objekti kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje na
zaslonu)
– Tamna mjesta
– Mjesta s treperećim izvorima svjetlosti kao što su fluorescentne svjetiljke ili svijeće
• Ovo se ne može upotrebljavati kada je [Silent Mode] postavljen na [ON].
96
3.Način snimanja
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni
koja se snima (scenski način rada)
Način snimanja:
Ako odaberete scenu koja odgovara objektu i uvjetima snimanja prema oglednoj slici,
fotoaparat će postaviti optimalnu ekspoziciju, boju i fokus, što će omogućiti snimanje na
način koji odgovara sceni.
1Postavite f. kotačić na [ ].
2Pritisnite 2/1 za odabir scene.
• Scenu možete odabrati i povlačenjem pomične trake.
3Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Također, moguće je prikazati zaslon za odabir dodirom na ikonu
načina snimanja u načinu snimanja.
97
4
3.Način snimanja
∫ Zaslon za promjenu odabrane scene
Pritisnite [DISP.] za promjenu zaslona.
• Kada je podešeno na prikaz vodiča, prikazani su savjeti za kreiranje efekata na fotografijama
koji odgovaraju sceni, itd..
Uobičajeni prikaz
Prikaz vodiča
Prikaz liste
Prikazivanje/ne prikazivanje zaslona za odabir s funkcijskim kotačićem promijenjeno je u
/.
MENU
>
[Custom] > [Menu Guide]
[ON](uključeno):
Prikaz zaslona za odabir scenskog načina rada ili načina kreativnog upravljanja.
[OFF](isključeno):
Prikazuje se zaslon snimanja trenutačnog odabranog scenskog načina rada ili načina
kreativnog upravljanja.
• Za promjenu scenskog načina rada, odaberite [
] na izborniku zaslona, odaberite [Scene
Switch], i onda pritisnite [MENU/SET]. Možete se vratiti na korak 2 na S97.
• Slijedeće stavke ne mogu se podesiti u scenskom načinu rada jer ih fotoaparat
automatski podešava na opimalnu postavku.
– Stavke koje nisu podešavanja kvalitete fotografije na [Photo Style]
– [Sensitivity](osjetljivost)
– [Metering Mode](način mjerenja)
– [HDR]
– [Multi Exp.](višestruka ekspozicija)
– [Digital Zoom](digitalni zum)
• Iako je balans bjeline za određene tipove scena fiksirana na [AWB], balans bjeline
možete fino podesiti ili koristiti funkciju uzastopnog snimanja s različitim balansom bijele
pritiskom na kursorski gumb 1 na zaslonu za snimanje.
Opširnije o tome pročitajte na S125, 126.
98
3.Način snimanja
Opčirnije o postavkama za “Scenski način rada”, pogledajte S97.
[Silky Skin] (Svilenkasta koža)
Svjetlije lice i nježnija boja kože za zdraviji i mladolik
izgled.
Savjeti
• Ako koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati efekt
tako da zumirate što je više moguće i smanjite udaljenost
između fotoaparata i objekta.
• Efekt zaglađivanja primjenjuje se i na onaj dio koji ima ton
boje sličan boji tena objekta.
• Ovaj način možda neće djelovati pod nedovoljnim
osvjetljenjem.
[Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje)
Kad je scena osvijetljena iz pozadine, povećava se
svjetlina cijelog zaslona. Portreti su omekšani i prožeti
svjetlošću.
99
3.Način snimanja
[Relaxing Tone] (Opuštajući ton)
Topli tonovi boje stvaraju sliku opuštajućeg ugođaja.
[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)
Na sunčan dan povećava se svjetlina zaslona da bi nastala
slika neba intenzivne plave boje.
100
3.Način snimanja
[Romantic Sunset Glow](Romantični sjaj zalaska sunca)
Naglašeni ljubičasti tonovi stvaraju romantičnu sliku neba
po zalasku sunca.
[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)
Crvena je naglašena da bi nastala blistava slika zalaska
sunca.
[Glistening Water] (Bljeskanje vode)
Bljeskanje vode naglašeno je tako da izgleda sjajno i
pomalo plavičasto.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je
to uobičajeno i činit će se da se kadrovi ispuštaju.
• Korištenje filtra zvijezda koji se primjenjuje u ovom načinu može
uzrokovati bljeskanje i drugih objekata osim vodenih površina.
[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)
Zasićenje boje noćnog svjetla povećava se da bi noćni
krajolik došao do izražaja.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja fotografije.
To se događa uslijed obrade signala i ne radi se o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
101
3.Način snimanja
[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)
Plavi su tonovi pojačani da bi se stvorila ugodna,
sofisticirana slika noćnog neba nakon zalaska sunca.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja fotografije.
To se događa uslijed obrade signala i ne radi se o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
[Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)
Slika noćnog krajolika stvorena je toplim tonovima
boje.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja fotografije.
To se događa uslijed obrade signala i ne radi se o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)
Mala brzina zatvarača ulovit će tr
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja fotografije.
To se događa uslijed obrade signala i ne radi se o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
102
3.Način snimanja
[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)
Filtar zvijezda naglašava čestice svjetla.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je
to uobičajeno i činit će se da se kadrovi ispuštaju.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja fotografije.
To se događa uslijed obrade signala i ne radi se o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
[Handheld Night Shot] (ručno snimanje noćnih snimki)
Hvatanje višestrukih snimki i kombiniranje podataka da bi
se minimalizirala zamućenost i smetnje s ručnim
snimanjem noćnih scena.
Savjeti
• Nemojte micati uređaj za vrijeme neprekidnog snimanja
nakon što ste pritisnuli okidač.
• Kut gledanja biti će malo sužen.
[Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
Snimanjem s punom jačinom bljeskalice i duljom
ekspozicijom dobit ćete bolje portrete u noćnom krajoliku.
Savjeti
• Otvorite bljeskalicu. ( Postaviti na [
].)
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača..
• Kad se odabere način rada [Clear Night Portrait], neka objekt
ostane miran oko 1 sekundu nakon snimanja fotografije.
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON], bljekalica nije aktivirana.
• Okidač će možda ostati zatvoren nakon snimanja fotografije.
To se događa uslijed obrade signala i ne radi se o kvaru.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
103
3. Način snimanja
[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)
Blagim fokusom postiže se difuzna slika.
Savjeti
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i ne
koristite je.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je
to uobičajeno i činit će se da se kadrovi ispuštaju.
• Raspon fokusa razlikuje se ovisno o objektivu koji
koristite. Informacije o rasponu fokusa potražite u odlomku
“Oznaka udaljenosti fokusa” na S151.
• Kad je objekt blizu fotoaparata, efektivni raspon fokusa
znatno se sužava. Stoga, ako se udaljenost između fotoaparata i
objekta promijeni nakon fokusiranja objekta, ponovno
fokusiranje može biti otežano.
• Pri fotografiranju, prednost imaju dijelovi koji su bliži, tako da je
potrebno neko vrijeme za fokusiranje ako snimate udaljeni objekt
• Kad snimate izbliza, razlučivost rubnih dijelova slike može
se malo smanjiti. Nije riječ o kvaru.
• Ako na objektivu ostanu tragovi prstiju ili prašina, objektiv
možda neće moći točno fokusirati objekt.
[Appetizing Food] (Privlačna hrana)
Svjetlina zaslona povećana je da bi hrana izgledala
privlačno.
Savjeti
• Ako koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati efekt
tako da zumirate što je više moguće i smanjite udaljenost
između fotoaparata i objekta.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i ne
koristite je.
104
3.Način snimanja
[Cute Dessert] (Slatki desert)
Svjetlina zaslona povećana je da bi desert izgledao
ljupko.
Savjeti
• Ako koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati
efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i ne
koristite je.
[Freeze Animal Motion] (Zaustavljeno kretanje životinje)
Veća brzina okidača sprečava zamućenje te se snima
jasna slika životinje u brzom pokretu.
• Inicijalna postavka za pomoćnu lampicu automatskog fokusa je
[OFF].
[Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)
Veća brzina okidača sprečava zamućenje, primjerice,
na sportskim događajima.
[Monochrome] (Monokromatski efekt)
Monokromatska slika uhvatit će raspoloženje trenutka.
105
3.Način snimanja
Snimanje fotografija krajolika, djece ili portreta
s optimalnima postavkama
Način snimanja:
Fotoaparat optimizira ekspoziciju, nijansu boje, fokus, i druge postavke za objekte.
• Slijedeće stavke ne mogu se podesiti jer ih fotoaparat automatski podešava na
postavku.
– Stavke koje nisu podešavanja kvalitete fotografije na [Photo Style]
– [Sensitivity] (osjetljivost)
– [Metering Mode] (način mjerenja)
– [HDR]
– [Multi Exp.] (višestruka ekspozicija)
– [Digital Zoom] (digitalni zum)
Scenski način rada
Zasićenje neba i drveća stvara izražajniji krajolik.
Postavite f. kotačić na[
].
• Iako je ravnoteža bjeline za određene tipove scena fiksirana na
[AWB], balans bjeline možete fino podesiti ili koristiti funkciju
uzastopnog snimanja s različitim balansom bijele.
Opširnije o tome pročitajte na S125, 126.
Način snimanja djece
S ovim načinom možete snimati jasne fotografije djece u
pokretu ili sličnoh objekata, tako da minimalizirate treperenje
s većom brzinom zatvarača.
Postavite funkcijski kotačić na [ ].
• Način snimanja djece koristislijedeće postavke:
– Način rada: snimanje u nizu ([M])
– Funkcija zatvarača osjetljivog na dodir : omogućeno
– Način rada fokusa: [AFF]
106
3.Način snimanja
Snimanje
Snimanje portreta
Podešena je svjetlina lica i pozadina je defokusirana za
kreiranje jasnog portreta.
Postavite funkcijski kotačić na [ ].
• Ako upotrebljavate objektiv s funkcijom zuma,
možete povećati efekt sa zumiranjem što je više
moguće i smanjivanjem udaljenosti između
objekta i fotoaparata.
107
3.Način snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima
(način kreativnog upravljanja)
Način snimanja:
Ovaj način snima slike s dodatnim efektima slike.
Možete postaviti efekte koje ćete dodati tako da odaberete ogledne slike i označite ih na
zaslonu.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
A
Pritisnite 3/4 za odabir efekta slike
(filteri).
• Efekt slike na odabranim oglednim slikama
primijenit će se na probni prikaz A.
• Efekt slike možete promijeniti dodirom (filtere)
oglednih slika.
• Također, moguće je prikazati
zaslon za odabir dodirom na
ikonu načina snimanja u načinu
snimanja.
EXPS
3 Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
108
3.Način snimanja
∫ Promjena prikaza zaslona za odabir efekta slike (filter)
Pritisnite [DISP.] za promjenu zaslona monitora.
• Kada je prikazan zaslon odabranog efekta slike postavljen na prikaz vodiča, prikazan je
opis odabranog efekta slike.
Uobičajeni prikaz
Prikaz vodiča
Prikaz liste
• Ako odaberete [ ] na zaslonu izbornika, možete odabrati
slijedeće stavku na izborniku:
– [Filter Select]: Prikazuje se zaslon za odabir efekta
slike (filter).
– [Simultaneous record w/o filter]: Možete podesiti fotoaparat
za istovremenim snimanje fotografija s i bez
efekta slike. (P122)
• Balans bjeline je fiksiraran na [AWB], i [Sensitivity] (osjetljivost)je fiksirana na [AUTO].
• Ovisno o [Menu Guide] postavkama na [Custom] izborniku, prikazan je zaslon za odabir ili
zaslon za snimanje kada je uključen način rada. (S98)
Podešavanje efekta da odgovara vlastitim željama
Jačina i boje efekata jednostavno se mogu podesiti da bi odgovarale vašim željama
1
2
Pritisnite 1 za prikaz zaslona za podešavanje.
Zakrenite kontrolnog kotačić za podešavanje.
• Stavke koje je moguće postaviti razlikuju se ovisno o
načinu kreativnog upravljanja koji je trenutno postavljen.
Detalje o pojedinom efektu slike potražite u poglavlju
“Stavke koje je moguće postaviti”.
• Pritisnite [MENU/SET] za povratak na zaslon za snimanje.
• Pri postavljanju efekta prikazuje se[
] na zaslonu.
• Ako ne želite promijeniti postavke, odaberite sredinu (standardno).
109
3.Način snimanja
Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (kontrola defokusiranja)
Jednostavno možete postaviti zamućenje pozadine dok provjeravate zaslon.
1 Pritisnite 3 za prikaz zaslona za podešavanje.
• Svaki put kada pritisnete 3 mijenja se između podešavanja
svjetline, kontrole defokusiranja i kraja operacije.
2 Zakrenite kontrolni kotačić za podešavanje.
• Pritiskom [
] na zaslon za podešavanje zamućenosti
poništit će postavku.
4.0 125
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Kreativna kontrola)
Setting
brightaness
Podešavanje
svjetline
1 Pritisnite 3 za prikaz zaslona za podešavanje.
• Svaki put kada pritisnete 3 mijenja se između podešavanja
svjetline, kontrole defokusiranja i kraja operacije.
2 Zakrenite kontrolni kotačić za podešavanje.
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
0
∫ Postavke promijenite upotrebljavajući zaslon osjetljiv na dodir
1 Dodirni[
].
2 Dodirnite staku koju želite podesiti.
[
]: Prilagođavanje efekta na slici
[
]: Nivo defokusiranja
[
]: Svjetlina
EXPS
3 Povucite kližuću traku za podešavanje.
• Pritisnite [MENU/SET] za povratak na zaslon za snimanje.
110
+5
3.Način snimanja
Opširnije o postavkama “Kreativna kontrola” pogledajte na S108.
[Expressive] (Izražajno)
Ovim efektom naglašava se boja tako da nastane slika u stilu
pop-arta.
Stavke koje se mogu postaviti
Svježina
Prigušene boje
Žive boje
[Retro] (Retro)
S ovim efektom slika djeluje izblijedjelo.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena žuta
Naglašena crvena
[Old Days] (Stari dani)
S ovim efektom slika djeluje svijetlo, blago i ostavlja
nostalgičan dojam.
Stavke koje se mogu postaviti
Kontrast
Niski kontrast
Visoki
kontrast
[High Key] (Svijetli tonovi)
S ovim efektom slika djeluje svijetlo, prozračno i nježno.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena ružičasta
111
Naglašena
modrozelena
3.Način snimanja
[Low Key] (Tamni tonovi)
S ovim efektom slika dobiva taman, opuštajući dojam, a svijetli
dijelovi se naglašavaju.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena crvena
Naglašena
plava
[Sepia] (Sepija)
Ovim efektom nastaje fotografija toniranog (sepija) efekta.
Stavke koje se mogu postaviti
Kontrast
Niski kontrast
Visoki kontrast
[Monochrome] (Monokromatski)
S ovim se efektom snima crno-bijela fotografija.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena
žuta
Naglašena
plava
[Dynamic Monochrome] (Dinamički monokromatski efekt)
Ovim se efektom pojačava kontrast da bi nastala impresivna
crno-bijela fotografija.
Stavke koje se mogu postaviti
Kontrast
Niski kontrast
112
Visoki kontrast
3.Način snimanja
[Rough Monochrome] (Gruba monokromatska)
Ovim efektom nastaje crno-bijela fotografija sa zrnatim šumom.
Stavke koje se mogu postaviti
Zrnatost
Manje zrnata
Zrnatija
• Prikaz zaslona za snimanje kasniti će više nego obično i zaslon će
izgledaju kao da padaju okviri.
[Silky Monochrome] (Svilenkasti monokroamtski)
Ovaj efekt zamagljuje cijelu sliku da bi se dodao osjećaj mekoće
crno-bijeloj fotografiji.
Stavke koje se mogu postaviti
Količina defokusiranja
Slabi defokus
Jaki defokus
• Prikaz zaslona za snimanje kasniti će više nego obično i zaslon će
izgledaju kao da padaju okviri.
[Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt)
Ovaj efekt daje fotografiji dramatičan izgled kontrasta.
Stavke koje se mogu postaviti
Svježina
Crno-bijela
Žive boje
[High Dynamic] (Visoki dinamički raspon)
Ovim efektom postiže se optimalna svjetlina i za tamne i za
svijetle dijelove.
Stavke koje se mogu postaviti
Svježina
Crno-bijela
113
Žive boje
3.Način snimanja
[Cross Process] (Presijecanje)
Ovim efektom postiže se dramatičan izgled boja vaše fotografije.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Zeleni ton/Plavi ton/Žuti ton/Crveni ton
• Odaberite željenu nijansu boje
sa
zakretanjem
kontrolnog
kotačića i onda pritisnite [MENU/
SET].
[Toy Effect] (Efekt igračke)
Ovim efektom smanjuje se rubna svjetlina da bi se dobio dojam
da je korišten fotoaparat igračka.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Naglašena
narančasta
Naglašena plava
[Toy Pop] (Fotoaparat igračka)
Ovim efektom nastaje živahna i svijetla slika uz dojam da je
korišten fotoaparat igračka.
Stavke koje se mogu postaviti
Područje sa
smanjenom
rubnom svjetlinom
Malo
Veliko
[Bleach Bypass] (Zadržavanje srebrnih tonova)
Ovim efektom nastaje veliki kontrast i niska zasićenost da bi
nastala mračna i staložena slika.
Stavke koje se mogu postaviti
Kontrast
Niski kontrast
114
Visoki kontrast
3.Način snimanja
[Miniature Effect] (Efekt minijature)
Ovim efektom zamućuju se rubni dijelovi fotografije da bi
slika podsjećala na dioramu.
Stavke koje se mogu postaviti
Svežina
Prigušene boje
Žive boje
∫ Postavljanje vrste defokusiranja
Uz funkciju [Miniature Effect] moguće je istaknuti objekt tako da namjerno stvorite
defokusirane dijelove i dijelove u fokusu. Moguće je postaviti i usmjerenje snimanja
(usmjerenje defokusiranja) te položaj i veličinu dijela u fokusu.
1 Pritisnite [Fn1] za prikaz zaslona za podešavanje.
• Zaslon za može prikazati dodirivanjem redom od[
2
] onda [
].
Pritisnite 3/4 ili 2/1 za pomicanje dijela u fokus.
• Dio možete staviti u fokus i s dodirivanjem zaslona
na zaslonu za snimanje.
• Dodirom na [ ] dozvoljava vam podešavanje smjera snimanja
(defokusirana orjentacija).
3 Zakrenite kontrolni kotačić za promjenu veličinu dijela
4
u fokusu..
• Može se promijeniti na 3 različite veličine.
• Povećavanje/smanjivanje može se izvršiti i zakretanjem kontrolnog kotačića. (S48)
• Ako dodirnete [DISP]. postavke za nezamućene dijelove vraćaju se na početne postavke.
Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to uobičajeno i činit će se da
se kadrovi ispuštaju.
• Na videozapise se ne snima zvuk.
• Snima se približno 1/8 proteklog vremena.
(Ako snimate 8 minuta, videozapis koji nastaje trajat će približno 1 minutu.)
Prikazano raspoloživo vrijeme snimanja približno je 8 puta. Kada prebacujete na način
snimanja, provjerite raspoloživo vrijeme snimanja.
• Ako nakon kratkog vremena završite snimanje video zapisa, fotoaparat snima određeno
vrijeme. Nastavite drfđati fotoaparat dok snimanje nije završeno.
• Kada je način fokusiranja [Focus Mode] postavljen na ručno fokusiranje [MF], pomaknite
fokusirano mjesto na dio u fokusu.
115
3.Način snimanja
[Soft Focus] (Blago fokusiranje)
Efektom se zamućuje cjelokupna slika da bi se postigao dojam
mekoće.
Stavke koje se mogu postaviti
Količina defokusiranja Slabi dedfokus
Jaki defokus
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to
uobičajeno i činit će se da se kadrovi ispuštaju.
[Fantasy] (Mašta)
Ovaj efekt stvara fantastičnu sliku blijedih tonova.
Stavke koje se mogu postaviti
Svežina
Prigušene boje
Žive boje
[Star Filter] (Filtar zvijezda)
Ovaj efekt preobražava čestice svjetla tako da nalikuju na
zvijezde.
Stavke koje se mogu postaviti
Duljina sjaja
Kratko
Dugo
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to
uobičajeno i činit će se da se kadrovi ispuštaju.
116
3.Način snimanja
[One Point Color] (Jedna točka boje)
Ovim efektom ostavlja se jedna odabrana boja za
naglašeno impresivan dojam.
Stavke koje se mogu postaviti
Količina preostale
boje
Mala količina
boje
Velika količina
boje
∫ Postavljanje boje koju želite ostaviti
Postavite boju koju želite ostaviti odabirom lokacije na zaslonu.
1 Pritisnite [Fn1] za prikaz izbornika za podešavanje.
• Zaslon za podešavanje može se prikazati dodirom redom od [
2
Boju koju želite ostaviti, odaberite pomicanjem
okvira s 3/4/2/1.
• Boju koju želite ostaviti možete odabrati i s
dodirivanjem zaslona.
3
• Pritiskom na [DISP.] vraća okvir natrag u sredinu.
Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Kod nekih objekata odabrana boja možda neće ostati na slici.
117
] onda [
].
3.Način snimanja
[Sunshine] (Sunčeva svjetlost)
Ovaj efekt dodaje svjetlost na scenu.
Stavke koje se mogu postaviti
Boja
Žuti ton/Crveni ton/Plavi ton/Uobičajeni ton
• Nijansu boje odaberite zakretanjem
kontrolnog kotačića i onda pritisnite
[MENU/SET].
∫ Postavljanje izvora svjetla
Možete promijeniti položaj i veličinu izvora svjetla.
1 Pritisnite [Fn1] za prikaz zaslona za podešavanje.
• Zaslon za podešavanje može se prikazati dodirom redom od [
] onda [
].
2 Pritisnite 3/4/2/1 za pomicanje na mjesto na koje želite staviti središte izvora svjetla.
• Položaj izvora svjetla može se pomaknuti i s dodirivanjem zaslona.
• Središte izvora svjetla može se pomaknuti na rub zaslona.
Pojedinost o postavljanju središta izvora
svjetla
Prirodniji izgled može se postići stavljanjem
središta izvora svjetla izvan slike.
3 Zakrenite kontrolni kotačić za podešavanje veličine izvora
4
svjetla.
• Može se promijeniti na 4 različite veličine.
• Prikaz se može poveđati/smanjiti s rastezanjem/stiskanjem.
• Pritisak na [DISP.] vraža postavke izvora svjetla na tvorničke.
Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to uobičajeno i činit će se da
se kadrovi ispuštaju.
118
4.
Podešavanje kvalitete fotografije i
nijanse boje
Podešavanje kvalitete fotografije s dodavanjem
efekta ([Photo Style]) (stil fotografije)
Primjenjivi načini rada:
Možete odabrati efekte koji odgovaraju tipu slike koju želite snimiti.
Možete podesitistavke kao što su boja ili kvaliteta fotografije željenog efekta.
MENU
[Rec] > [Photo Style]
>
[Standard]
Ovo je osnovna postavka.
[Vivid]
Sjajni efekt s visokom razinom zasićenosti i kontrasta.
¢
[Natural]¢
Blagi efekt s niskom zasićenošću.
[Monochrome]
Monokromatski efekt bez tonova boje.
[Scenery]
Efekt prikladan za krajolike u kojima dominira vedro plavo
nebo i zelenilo.
¢
[Portrait]¢
Efekt prikladan za portrete ljudi sa zdravim i lijepim tenom
kože.
[Custom]¢
Uporaba unaprijed memorirane postavke.
¢ Isključeno kada je odabran Inteligentni automatski način rada
• U inteligentnom automatskom načinu rada , postavka će biti vraćena na [Standard] pri
promjeni načina snimanja ili pri uključivanju/isključivanju uređaja.
• U vodiču scene/Scenskom načinu/Snimanju djece/snimanju portreta, fiksan je stil fotografije
koji odgovara svakoj sceni .
• Ove stavke na izborniku dijele [Rec] izbornik i [Motion Picture] izbornik. Kada se promijeni
jedna od te dvije postavke, postavka za drugu također se mijenja.
119
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijane boje
∫ Podešavanje kvalitete fotografija
• Kvaliteta fotografija ne može se podesiti u inteligentnom automatskom načinu rada
1
2
Pritisnite 2/1 za odabir tipa stila fotografije.
Pritisnite 3/4 za odabir stavaka, i onda pritisnite
za podešavanje.
6WDQGDUG
-5
0
+5
±0
S ±0
±0
±0
DISP.࢝ࢫࢱ࣒Ⓩ㘓
[r]
Povećanje razlike između svjetline i tame na
fotografiji.
[s]
Smanjenje razlike između svjetline i tame na
fotografiji.
[r]
Fotografija je oštro definirana.
[s]
Fotografija je blago fokusirana.
[r]
Pojačavanje efekta smanjenja smetnji. Razlučivost
slike mogla bi se blago smanjiti.
[s]
Smanjivanje efekta smanjenja smetnji. Možete
snimiti fotografije s većom razlučivošću.
[r]
Boje na fotografiji postaju živopisne.
[s]
Boje na fotografiji postaju prirodne.
[r]
Dodaje plavkaste tonove.
[Contrast]
S [Sharpness]
[Noise Reduction]
[Saturation]¢1
[Color Tone]¢1
[s]
[Yellow]
[Filter Effect]¢2
Dodaje žućkaste tonove.
Pojačava kontrast objekta. (Efekt: slabo) Plavo
nebo može se jasno simiti.
Pojačava kontrast objekta. (Efekt: srednji)
[Orange] Plavo nebo može biti snimljeno s tamijom
plavom bojom.
[Red]
[Green]
Pojačava kontrast objekta. (Efekt: jako) Plavo nebo
može biti snimljeno s puno tamijom plavom bojom.
Koža i usnice osoba pojavljuju se u prirodnim
tonovima. Zeleno lišće je svjetlije i pojačano.
[Off]
—
¢1[Color Tone] prikazano je samo kada je [Monochrome] odabran. U ostalim slučajevma,
[Saturation] je prikazan.
¢2prikazano je samo kada je [Monochrome] odabran.
3
• Ako podešavate kvalitetu fotografije, [_] prikazano je uz Photo Style ikonu na zaslonu.
Pritisnite [MENU/SET].
∫ Zapisivanje postavki u [Custom]
Podesite kvalitetu fotografije slijdeći korak 2 u “Podešavanje kvalitete
fotografije”, i onda pritisnite [DISP.].
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Izvršava se kada se odabere [Yes].
120
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijane boje
Snimanje fotografija s efetima slike
([Filter Settings])(Podešavanje filtera)
Primjenjivi načini rada:
Možete primijeniti efekte slike (filtere) koji su dostupni za kreativnu kontrolu fotografija u
drugim načinima rada kao što su prioritet automatskog otvora blende ili panoramsko snimanje
MENU
[Rec] > [Filter Settings] > [Filter Select]
>
• Možete primijeniti efekte slike koji su dostupni za kreativnu
No
Effect
kontrolu s izvođenjem istog postupka kao i za kreativvnu
kontrolu. Za informciju o svakom efektu fotografije, može se
podesiti, i ostalome pogledajte na S108.
[No Effect]
[High Dynamic]
[Expressive]
[Cross Process]
[Retro]
[Toy Effect]
[Old Days]
[Toy Pop]
[High Key]
[Bleach Bypass]
[Low Key]
[Miniature Effect]
[Sepia]
[Soft Focus]
[Monochrome]
[Fantasy]
[Dynamic Monochrome]
[Star Filter]
[Rough Monochrome]
[One Point Color]
[Silky Monochrome]
[Sunshine]
[Impressive Art]
• Ako nema dodavanja efekta slike, odaberite [No Effect].
Postavke promijenite pomoću zaslona osjetljivog na dodir.
1 Dodirni [
].
EXPS
2 Dodirnite stavku koju želite podesiti.
[
]
:
Odaberite efekt slike (filter)
[
]
:
Podesite efekt slike
121
EXPS
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
• [Toy Effect]/[Toy Pop]/[Miniature Effect]/[Sunshine] nisu dostupni u panoramskom snimanju.
• Efekti slike [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Soft Focus]/[Star Filter] nisu
vidljivi na zaslonu kada snimate panoramske fotografije.
• Upotrebljavajući [High Key] u panoramskom snimanju možda neće biti efikasan u uvjetima slabe osvjetljenosti.
• Upotrebljavajući [Impressive Art] u panoramskom snimanju može uzrokovati vidljive
šavove između fotografija.
• Raspoloživa postavka za ISO osjetljivost ograničena je do [ISO3200]. ISO osjetljivost za
[High Dynamic] fiksirana je na [AUTO].
• Kada upotrebljavate [Filter Select], ne možete upotrebljavati izbornike ili funkcije snimanja
nisu dostupne u kreaktivnoj kontroli.
Na primjer, balans bjeline fiksiran je na [AWB] i bljeskalica je postavljena na [Œ] (bljeskalica
isključena).
• Postavke će biti pohranjene iako ste promijenili način snimanja ili ste isključili fotoaparat.
• Te stavke na izborniku se dijele između [Rec] izbornika i [Motion Picture] izbornika. Kada
se postavka za jedno od ta dva promijene, promijeniti će se i postavke za drugog.
Istovremeno snimanje fotografija s i bez efekta slike
([Simultaneous record w/o filter])
Možete jednput pritisnuti okidač i snimiti dvije fotografije istovremeno, jednu s efektom
slike i drugu bez efekta.
MENU
>
[Rec] > [Filter Settings] > [Simultaneous record w/o filter]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Kada je ova stavka postavljena na [ON], prvo će biti snimljena fotografija s efektom, nakon
nje fotografija bez efekta.
• Na automatskom pregledu prikazana je samo fotografija s efektom.
• Ako je način rada postavljen na [Burst] ili [Auto Bracket], prebacuje se na [Single].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U slijedećim slučajevima, [Simultaneous record w/o filter] ne radi:
– Panoramskom snimanju
– Kada snimate videozapis
– Snimanje fotografije za vrijeme snimanja videozapisa [samo kada je podešen [
(prioritet videozapisa)]
– Kada je [Filter Select] postavljen na [No Effect]
– Kada je [Quality] na [
], [
] ili [
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation]
122
]
]
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Podešavanje balansa bijele boje
Primjenjivi načini rada:
Na suncu, pod užarenim svjetlom ili u drugim uvjetima gdje se bijela boja nalazi na
crvenkastim ili plavkastim stvarima, tu stavku podesite prema bijeloj boji koja je najbliža
onome kako izgleda, u skladu s izvorom svjetla.
1Pritisnite 1(
2
).
Balans bijele boje odaberite zakretanjem
kontrolnog kotačića.
WB
[AWB]
[
1
Automatsko podešavanje
[V]
Snimanje fotografija na otvorenom po vedrom daua
[Ð]
Snimanje fotografija na otvorenom po oblačnom danu
[î]
Snimanje fotografija na otvorenom u hladu
[Ñ]
Snimanje fotografija pod užarenm svjetlom
[
]¢
]/[
2
AWB
Snimanje fotografija samo s bljeskalicom
]
Podesite vrijednost balansa bijele boje. Neka
odgovara uvjetima kada snimate fotografije.
1 Pritisnite 3
2 Usmjerite fotoaparat u bijeli papir ili neku
drugu bijelu površinu da bi se okvir na sredini zaslona
popunio objektom u bijeloj boji i zatim dodirnite [MENU/SET].
• Ovo će vratiti balans bijele boje i vartiti vas na zaslon za
snimanje.
• Isti postupak možete odraditi pritiskom na okidač.
• Balans bijele boje mošda neće biti podešen kada je objekt
presvjetao ili pretaman. Ponovo podesite balans bijele boje
nakon podešavanja odgovarajuće svjetline.
123
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
[
]
Da biste snimili prirodne fotografije u različitim
uvjetima osvjetljenja, možete ručno postaviti
temperaturu boje.
Boja svjetlosti mjeri se kao broj u kelvinima.
Kako temperatura boje raste, fotografija postaje plavkasta.
Kako temperatura boje pada, fotografija postaje
crvenkasta.
1 Pritisnite 3
2 Pritisnite 3/4 za odabir temperature boje i onda pritisnite
[MENU/SET].
• Možete postaviti temperaturu boje od [2500K] do [10000K].
¢ Radit će kao [AWB] (Auto. balans bijele boje) tijekom snimanja videozapisa.
3 Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
Ovisno o tipu osvjetljenja, prikladan balans bijele boje razlikovat će se pod
fluorescentnim osvjetljenjem, LED itd., stoga koristite [AWB] ili [ 1 ], [ 2 ].
• Postavka preciznog podešavanja balansa bijele boje odražava se na fotografiji kada koristite bljeskalicu. (S200)
• U scenskom načinu rada/snimanja djece/snimanje portreta, mijenjanjem scene ili načina
snimanja, vraća postavke balansa bijele boje (uključujući finog podešavanja balansa bijele
boje) natrag na [AWB].
• U sljedećim scenskim načinima rada balans bijele boje fiksno je postavljen na [AWB].
– [Backlit Softness]/[Relaxing Tone]/[Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset Glow]/[Vivid Sunset
Glow]/[Glistening Water]/[Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/
[Artistic Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Clear Night Portrait]/
[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (Vodič za scenski način rada)
– način snimanja krajolika
124
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
∫ Automatski balans bijele boje
Ovisno o uvjetima koji prevladavaju kod snimanja fotografija, fotografije mogu poprimiti
crvene ili plave nijanse. Osim toga, ako se koristi više izvora svjetla ili ništa nije boje
približne bijeloj, moguće je da automatski balans bijele boje neće funkcionirati pravilno. U
takvim slučajevima balans bijele boje postavite na opciju koja nije [AWB].
1 Automatski balans bijele boje radit će u ovom rasponu.
2 Plavo nebo
3 Oblačno nebo (kiša)
4 Sjena
5 Sunčeva svjetlost
6 Bijela flourescentna rasvjeta
7 Žarulja sa žarnom niti
8 Izlazak i zalazak sunca
9 Svjetlost svijeće
K = temperatura boje u kelvinima
Precizno podešavanje balansa bijele boje
Balans bijele boje možete precizno podesiti kada ne možete postići željenu nijansu
postavljanjem balansa bijele boje.
1 Odaberite balans bijele boje i pritisnite 4.
2 Pritisnite 3/4/2/1 za precizno podešavanje povucite
G
neko područje unutar okvira.
3
2 : A (BOJA JANTARA: NARANČASTA)
1 : B (PLAVA: PLAVKASTA)
3 : G (ZELENA: ZELENKASTA)
4 : M (PURPURNO CRVENA: CRVENKASTA)
• Odaberite središnju točku ako ne podešavate precizno
balans bijele boje..
• Pritiskom na [DISP.] vraća poziciju natrag u sredinu.
A
B
M
Pritisnite [MENU/SET].
• Ako precizno podesite balans bijele boje na A (boja jantara), ikona balansa bijele boje na
zaslonu postat će narančasta. Ako precizno podesite balans bijele boje na B (plava), ikona
balansa bijele boje na zaslonu postat će plava.
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [G] (zelena) ili [M] (purpurno crvena), [+]
(zelena) ili [–] (purpurno crvena) pojavljuje se pored ikone balansa bijele boje na zaslonu.
• Postavka preciznog podešavanja balansa bijele boje odražava se na fotografiji kada koristite bljeskalicu.
• Razina preciznog podešavanja balansa bijele boje vraća se na standardnu postavku
(središnju točku) u sljedećim slučajevima.
– Kada poništite postavke balansa bijele boje u1 [ ] ili [
– Kada ručno vratite temperaturu boje u
125
2
]
[
]
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
Postavka uzastopnog snimanja izvodi se na temelju vrijednosti podešenih u preciznom
podešavanju balansa bijele boje te se 3 fotografije s različitim bojama automatski
snimaju jednim pritiskom okidača.
1
2
Precizno podesite balans bijele boje u koraku 2
postupka “Precizno podešavanje balansa bijele boje”,
a potom izvedite podešavanje zakretanjem kontrolnog
kotačića. Zakretanjem kontrolnog kotačića desno:
Vodoravno ([A] do [B])
Zakretanjem kontrolnog kotačića lijevo:
Okomito ([G] do [M])
]/[ ].
• Uzastopno snimanje možete podesiti i s [
Pritisnite [MENU/SET].
G
A
B
M
] je prikazano kada se postavi funkcija uzastopnog snimanja s različitim balansom bijele boje.
•[
• Postavka uzastopnog snimanja s različitim balansom bijele boje isključuje se kada se
uređaj isključi (uključujući stanje mirovanja).
• Zvuk okidača čut ćete samo jednom.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje ne radi u sljedećim slučajevima:
– U načinu panoramskog snimanja
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Soft Image of a Flower]
(Vodič za scenski način rada)
– Kod snimanja videozapisa
– Kada je [Quality] je
], [
[
] ili [
– Kada je [HDR] postavljen na [ON]
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
126
]
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Podešavanje kvalitete i veličine fotografije
Podešavanje formata slike
Primjenjivi načini rada:
S ovim možete odabrati format fotografija tako da odgovaraju načinu tiskanja
ili načinu reprodukcije.
>
MENU
[Rec] > [Aspect Ratio]
[4:3]
[Aspect Ratio] format 4:3 TV
[3:2]
[Aspect Ratio] format 35 mm filma za fotoaparat
[16:9]
[Aspect Ratio] format HD TV, itd..
[1:1]
Format kvadrata
• Krajevi snimljenih fotografija mogu biti odrezeni kod tiskanja, stoga provjerite prije tiskanja.
(S347)
Postavljanje broja piksela
Primjenjivi način rada::
Postavite broj piksela.
Što je veći broj piksela, to su izraženiji detalji na fotografijama i kada se tiskaju
na velikom listu papira.
MENU
>
[Rec] > [Picture Size]
Format [4:3].
Format [3:2].
Postavka
Veličina slike
Postavka
Veličina slike
[L] (16M)
4592k3448
[L] (14M)
4592k3064
[
M] (8M)
3232k2424
[
S] (4M)
2272k1704
Format [16:9].
[
[
M] (7M)
3232k2160
S] (3.5M)
2272k1520
Format [1:1].
Postavka
Veličina slike
[L] (12M)
4592k2584
[L] (11.5M)
3424k3424
Veličina slike
[
M] (8M)
3840k2160
[
M] (6M)
2416k2416
[
S] (2M)
1920k1080
[
S] (3M)
1712k1712
• Kada je [Ex. Tele Conv.] (S193) na [
] prikazano na veličini slike za svaki format slike [L].
• Veličina slike fiksirana je na [S] kada je [Burst Rate] postavljen na [SH].
127
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Postavljanje brzine kompresije za fotografije ([Quality])(Kvaliteta)
Primjenjivi način rada:
Postavljanje brzine kompresije kojom se pohranjuju fotografije.
[Rec] > [Quality]
>
MENU
Postavke
[A]
]
]
[
]
Opis postavki
Fotografija formata JPEG u kojem prioritet ima kvaliteta slike.
JPEG
[›]
[
[
Format datot.
RAWiJPEG
RAW
Fotografija formata JPEG standardne kvalitete slike.
Korisno je ako želite povećati broj snimki bez
mijenjanja broja piksela.
Istodobno je moguće snimiti sliku u formatu RAW ([A]
ili [›]).¢1
Moguće je snimati samo slike formata RAW.¢2
[
] slike su snimljene s manjim brojem podataka
[
] or [
].
¢1 Ako s fotoaparata izbrišete datoteku formata RAW, odgovarajuća fotografija formata
JPEG također će biti izbrisana.
¢2 Najveći broj raspoloživih piksela ([L]) postavljen je za svaki format.
RAW
RAW format odnosi se na originalni format podataka to nije slika obrađena na
fotoaparatu. Reprodukcija i uređivane RAW fotografija zahtijeva poseban softver.
Možete uživati u naprednijem uređivanju fotografija ako koristite poseban softver, kao
što je podešavanje balansa bijele boje nakon snimanja fotografije. Datoteke formata
RAW možete pohraniti u formatu (JPEG, TIFF, itd.) koji može biti prikazan na računalu
itd.. Fotografije snimljene u RAW formatu imaju veću kvalitetu slike od onih snimljenih u
JPEG formatu, v eličina podataka je veća.
• Možete razviti RAW datoteke i urediti ih sa softverom “SILKYPIX Developer Studio”
tvrtke Ichikawa Soft Laboratory na DVD (isporučen).
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Slijedeći efekti nemaju utjecaj na RAW fotografije:
– Prošireni inteligentni automatski način rada
– Scenski način rada
– Snimanje krajolika/snimanje djece/snimanje portreta
– Kreativna kontrola
– [Soft Skin]/[Defocusing]/[Slimming Mode] (autoportret)
– Balans bijele boje
– [Photo Style]/[i.Dynamic]/[Red-Eye Removal]/[i.Resolution]/[Color Space] ([Rec] izbornik
• Ne može se podesiti u [
], [
], i
[
].
– Panoramskom snimanju
– [Handheld Night Shot] (Vodič za scenski način rada)
128
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Funkcije ispravka fotografije
Kompenzacija kontrasta i ekspozicije ([i.Dynamic])
Primjenjivi načini rada:
Kontrast i ekspozicija kompenziraju se kada je razlika u svjetlini između pozadine i
objekta velika itd.
MENU
>
[Rec] > [i.Dynamic]
Postavke: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
• [AUTO] automatski postavlja intenzitet efekta, ovisno o uvjetima snimanja
• Ove stavke na izborniku dijele [Rec] izbornik i [Motion Picture] izbornik. Kada se postavke
promijene za jedan od ta dva, postavke za drugog također se mijenjaju.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova bi se značajka mogla automatski isključiti, ovisno o uvjetima osvjetljenja.
• U sljedećim slučajevima ova funkcija nije dostupna:
– Kada je [HDR] postavljen na [ON]
Povećavanje razlučivosti ([i.Resolution])
Primjenjivi načini rada:
Fotografije s oštrim profilom i razlučivošću moguće je snimiti pomoću inteligentne
tehnologije razlučivosti.
MENU
>
[Rec] > [i.Resolution]
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]
• [EXTENDED] omogućuje snimanje prirodnih fotografija s većom razlučivosti.
• Kada snimate videozapis, [EXTENDED] se mijenja u [LOW].
• Ove stavke na izborniku dijele [Rec] izbornik i [Motion Picture] izbornik. Kada se postavke
promijene za jedan od ta dva, postevke za drugog također se mijenjaju.
129
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Kombiniranje fotografija s različitom ekspozicijom ([HDR])
Primjenjivi načini rada:
Možete kombinirati 3 fotografije različitih razina ekspozicije u jednu sliku bogate
gradacije. Gubitak gradacije u svijetlim i tamnim dijelovima možete smanjiti, primjerice,
kada je naglašen kontrast između objekta i pozadine. Slika kombinirana opcijom visokog
dinamičkog raspona sprema se u formatu JPEG.
MENU
>
[ON]
[OFF]
[Rec] > [HDR](
Snima HDR fotografije.
Ne snima HDR fotografije.
[Dynamic Range](dinamički raspon)
[AUTO]: Automatski prilagođava raspon ekspozicije u skadu s razlikama
između svijetlih i tamnih područja.
[n1 E V ] / [ n2 E V ] / [ n3 E V ] :
[SET]
Prilagođava ekspoziciju unutar odabranih parametera ekspozicije.
[Auto Align]
[ON]:
Automatski ispravlja drhtanje fotoaparata (treperenje) i druge
probleme koji mogu prouzročiti neporavnavanje fotografije.
Preporuča se za uporabu za vrijeme snimanja iz ruke.
[OFF
Nije podešeno neporavnavanje fotografije.
Preporuča se kada se koristi tronožac.
∫ Što je HDR?
HDR je kratica za High Dynamic Range (visoki dinamički raspon) i odnosi se na
tehniku izražavanja širokog raspona kontrasta.
• Nemojte pomicati fotoaparat za vrijeme neprekidnog snimanja nakon što pritisnete okidač.
• Ne možete snimiti sljedeću fotografiju dok kombinacija fotografija nije potpuna.
• Objekt u pokretu može se snimiti bez neprirodnih zamućenja.
• Kut snimanja sužava se kada je [Auto Align] postavljeno na [ON].
• Bljeskalica je fiksirana na [Œ] (isključena bljeskalica).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija [HDR] nije dostupna za fotografije snimljene prilikom snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinu rada za autoportret
– Kada je [Quality] na [
], [
] ili [
]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (samo kada je podešen [Auto Shooting])
130
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Smanjenje smetnji zatvarača ([Long Shtr NR])
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat automatski uklanja smetnje koje nastaju pri smanjivanju brzine zatvarača za
vrijeme snimanja fotografija noćnog krajolika itd. tako da fotografije budu ljepše.
MENU
>
[Rec] > [Long Shtr NR]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Po završetku odbrojavanja na zaslonu se prikazuje poruka [Long shutter noise reduction ongoing]
(Smanjenje smetnji zatvarača u tijeku) istodobno s odabranom brzinom zatvarača za obradu signala.
• Preporučujemo korištenje tronošca ako je brzina zatvarača smanjena da bi se snimile
fotografije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U sljedećim slučajevima funkcija nije dostupna:
– Kada snimate videozapise
– Kada je [Burst Rate] postavljen na [SH]
– Kada upotrebljavate elektronski zatvarač
Kompenzacija sjene ([Shading Comp.])
Primjenjivi načini rada:
Kada se rubni dijelovi zaslona zatamne kao rezultat karakteristika objektiva, slike možete
snimati s ispravljenom svjetlinom rubnih dijelova zaslona.
MENU
>
[Rec] > [Shading Comp.]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Ova bi se značajka mogla automatski isključiti, ovisno o uvjetima snimanja.
• Smetnje u rubnim dijelovima slike mogu se isticati s višom ISO-osjetljivosti.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ispravljanje nije moguće u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja fotografija tijekom snimanja videozapisa [samo kada je na [
)prioriteti videozapisa)]
– Kada je [Burst Rate] postavljen na [SH]
• Ovisno o korištenom objektivu, funkcija [Shading Comp.] možda neće raditi.
Popis kompatibilnih objektiva potražite na web stranici
131
]
4.Podešavanje kvalitete fotografije i nijanse boje
Podešavanje prostor boje ([Color Space])
Primjenjivi načini rada:
Postavite kada reprodukciju boja snimljenih fotografija želite ispraviti na računalu,
pisaču itd.
MENU
>
[sRGB]
[AdobeRGB]
[Rec] > [Color Space]
Prostor boje postavljen je na prostor boje sRGB.
Ova funkcija ima široku primjenu kod računalne opreme.
Prostor boje postavljen je na prostor boje AdobeRGB.
AdobeRGB najviše se koristi u poslovne svrhe kao što je profesionalni
ispis jer ima veći raspon mogućih boja nego sRGB.
• Postavite na sRGB ako niste dobro upoznati s AdobeRGB.
• Postavka je fiksno postavljena na [sRBG] u sljedećem slučaju.
– Kod snimanja videozapisa
132
5.
Podešavanje fokusa i svjetline
(ekspozicija)
Snimanje fotografija s automatskim fokusom
S podešavanjem fokusa ili automatskog fokusa za objekt ili uvjete snimanja, možete
ostaviti fotoaparatu da automatski podešava fokus na različitim scenama.
1
Postavite [Focus Mode] na [AFS], [AFF] ili [AFC].
• Fokus je podešen. (S135)
2Pritsnite 2 ( ) .
3 Pritisnite 2/1 za odabir automatskog fokusa
i onda pritisnite [MENU/SET].
• Podešen je aautomatski fokus. (S137)
4 Prpritisnite okidač dopola.
A
• Aktiviran je automatski fokus.
3.5 60
B
Fokus
Kada je objekt
fokusiran
Pokazivač fokusa A
Uključeno
AF područje B
Zvuk
• Pokazivač fokusa prikazan je kao [
trajati dulje nego obično.
Kada objekt nije
fokusiran
Treperi
Zeleno
—
Bip 2 puta
—
LOW
] u mrašnom prostoru, i fokusiranje može
133
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
• Ako nakon fokusiranja objekta zumirate, fokus će možda izgubiti preciznost. U tom
slučaju ponovno podesite fokus.
• Kada je način rada fokusa postavljen na [AFF] ili [AFC].
– Bip se čuje kada se fokus prvi put postigne kada pritisnete dopola.
– Kada je AF postavljen na [ ], prvo AF područje koje je fokus postigao može trenutno biti
prikazano kada pritišćete dopola.
Objekti i uvjeti snimanja kod kojih je teško fokusirati
• Subjekti koji se brzo kreću, jako svjetli objekti ili objekti bez kontrasta.
• Kada snimate kroz prozor ili u blizini sjajnih objekata.
• Kada je mračno ili se pojavi treperenje.
• Kada je fotoaparat preblizu objekta ili kada snimate udaljeni objekt i objekt koji se nalazi
u blizini.
134
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Odabir načina fokusiranja (AFS/AFF/AFC)
Primjenjivi načini rada:
Postavljena je metoda za postizanje fokusa kada je okidač is pritisnut dopola.
MENU
>
Stavka
[AFS]
(Pojedinačni
auto. fokus)
[AFF]
(Prilagodljivi
auto. fokus)
[AFC]
(Neprekinuti
auto. fokus)
[MF]
[Rec] > [Focus Mode]
Kretanje objekta i
scena (preporučeno)
Objekt je nepomičan
(krajolik, fotografija
godišnjice itd.)
Kretanje se ne može
predvidjeti (djeca,
kućni ljubimci itd.)
Objekt se kreće
(sport, vlakovi itd.)
Opis postavki
“AFS” je kratica za pojedinačni
automatski fokus (“Auto Focus
Single”). Fokus se automatski
postavlja kad se okidač pritisne
dopola. Fokus se uspostavlja
kad se okidač pritisne dopola..
“AFF”je kratica za prilagodljivi automatski fokus
(“Auto Focus Flexible”). U ovom načinu rada
fokusiranje se vrši automatski kada pritisnete
okidač dopola.
Ako se objekt snimanja pomakne dok je okidač
pritisnut dopola, fokus se automatski ispravlja
da bi odgovarao pokretu.
“AFC” ije kratica za neprekidni automatski fokus
(“Auto Focus Continuous”). U ovom načinu rada,
dok je okidač pritisnut dopola, fokusiranje se odvija
neprestano da bi odgovaralo kretanju objekta. Dok
se objekt kreće, fokusiranje se provodi
predviđanjem položaja objekta u trenutku
snimanja. (Predviđanje kretanja)
Ručno postavite fokus. (S148)
135
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Snimanje pomoću funkcija [AFF], [AFC]
• Fokusiranje objekta može potrajati ako mijenjate zum s položaja Wide na položaj Tele ili
udaljeni objekt iznenada zamijenite bliskim.
• Ponovno pritisnite okidač dopola kad imate poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Dok je okidač pritisnut dopola, na zaslonu se može vidjeti podrhtavanje.
• Kada je svjetlina nedovoljna za [AFF] ili [AFC], fotoaparat će raditi kao da je postavljen [AFS].
U tom slučaju prikaz će biti žut [AFS].
• Ove stavke na izborniku dijele [Rec] izbornik i [Motion Picture] izbornik. Kada se postavke
promijene za jedan od ta dva, postavke za drugog također se mijenjaju.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U načinu panoramskog snimanja ne mogu se postaviti [AFF] i [AFC]
• Ovisno o upotrebljenom objektivu, [AFF] i [AFC] možda neće raditi.
Posjetite web stranicu i potražite kompatibilne objektive .
136
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Odabir rada s automatskim fokusom
Primjenjivi načini rada:
Ovim odabirete način fokusiranja koji odgovara poziciji i broju odabranih objekata.
1Pritisnite 2(
2
)
.
Pritisnite 2/1 za odabir auto.fokusa i
onda pritisnite [MENU/SET].
Fotoaparat automatski prepoznaje ljudsko lice. U
fokusu će biti oko bliže kameri, dok će ekspozicija
biti optimizirana za lice.
([Prepoznavanje
lica/oka])
([Praćenje])
(Kada je [Metering Mode] postavljen na [
])
• Može se prepoznati do 15 lica. Prepoznaju se
samo onih lica koja su u fokusu.
• Možete promijeniti koje će oko biti u fokusu. (S139)
• Pozicija i veličina AF područja može se promijeniti. (S142)
Fotoaparat fokusira objekt koji ste odredili. Ekpozicija
je optimizirana za objekt. (Kada je
([Način mjerenja] postavljen na [
].)
Fokus i ekspozicija nastavit će pratiti objekt, čak i
ako se kreće. (Dinamično praćenje) (S140)
Može se fokusirati do 23 AF područja.
Ovo je efikasno kada objekt nije u sredini zaslona.
[ ]
([23-područje])
• Možete odabrati područja za fokusiranje. (S142)
137
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
([1-područje])
([Precizno
postavljanje])
Fotoaparat se fokusira na objekt u području
auto.fokusa u sredini zaslona.
• Pozicija i veličina područja auto. fokusa može se
promijeniti (S142)
Možete postići precizniji fokus na točki koja je manja
od [Ø].
Kada dopola pritisnete okidač, prikazat će se zaslon
za provjeru položaja fokusa i uvećati se.
• Pozicija fokusa može se podesiti na povećanom
zaslonu. (S143)
Pritiskanje okidača dopola za podešavanje kompozicije
Kad objekt nije u središtu kompozicije u [Ø], objekt možete dovesti u područje,
fautomatskog fokusa, podesiti fokusiranje i ekspoziciju pritišćući okidač dopola,
pomaknuti fotoaparat do kompozicije koju želite držeći okidač pritisnut dopola i potom
snimiti fotografiju.
(Samo kad je [Focus Mode] (Način fokusiranja) postavljen na [AFS].)
∫ Ograničenja rada automatskog fokusa
• Automatski fokus fiksiran je na [š] u sljedećim slučajevima.
– snimanje autoportreta
(Ako [š] nije dostupan s trenutnim načinom snimanja, upotrijebiti će se raspoloživa
postavka za fokus za svaki način snimanja.)
• Automatski fokus fiksiran na [Ø] u sljedećim slučajevima.
– Kada upotrebljavate digitalni zum
– [Miniature Effect] (Creative Control Mode)
([Face/Eye Detection] (otkrivanje lica/oka))
• Na može se podesiti [š] u sljedećim slučajevima.
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (Vodič
za scenski način rada)
• U nekim uvjetima snimanja fotografija uključujući slijedeće slučajeve, funkcija lica/oka možda
].
prepoznavanja neće raditi, neće moći prepoznavati lica.
Automatski fokus radi kao [
– Kada lice nije okrenuto prema fotoaparatu
– Kada je lice pod nekim kutem
– Kada je lice izrazito svijetlo ili tamno
– Kada su obilježja lica skrivena iza sunčanih naočala, itd.
– Kada je lice na zaslonu malo
– Kada na licima ima malo kontrasta
– Kada postoje brzi poktreti
– Kada objekt nije čovjek
– Kada se fotoaparat trese
138
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
([Tracking]) (Praćenje)
• [ ] ne može se upotrebljavati s [Time Lapse Shot].
• U sljedećim slučajevima [ ] radi kao [Ø].
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower]/[Monochrome] (Vodič
za scenski način rada)
– [Sepia]/[Monochrome]/[Dynamic Monochrome]/[Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/
[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Creative Control Mode)
– [Monochrome] ([Photo Style])
• Funkcija dinamičkog praćenja možda neće raditi u sljedećim slučajevima:
– Kada je objekt premali
– Kada je mjesto snimanja pretamno ili presvjetlo
– Kada se objekt brzo kreće
– Kada pozadina ima jednake ili slične boje kao objekt
– Kada se pojavljuje treperenje
– Kada radite sa zumom
([Pinpoint])(Precizno postavljanje
• U sljedećem slučaju, [
] radi kao [Ø].
– Kada snimate videozapise
[
] postaviti u sljedećim slučajevima.
• Ne može se
– [AFF]/[AFC] (način rada fokusa)
O [š] (Prepoznavanje lica/oka)([Face/Eye Detection])
Kada fotoaparat prepozna lice, prikazani su područje
auto.fokusa i oznaka koja označava da je oko u fokus.
A Oko je u fokusa
Žuta:
Kad je okidač pritisnut dopola, okvir će postati zelene
boje ako je slika fokusirana.
Bijela:
Prikazuje se ako je fotoaparat otkrio više lica. Ona lica koja su
na jednakoj udaljenosti u odnosu na lica u žutom okviru područja automatskog fokusa
također se fokusiraju.
∫ Postavljanje oka u fokus
Dodirnite oko koje treba biti u fokusu.
• Dodirnite oko u žutom okviru. Ako dodirnete neko drugo mjesto,
prikazan je zaslon za podešavanje područja auto.fokusa. (S142)
• Dodirnete li [
] ili pritisnete [MENU/SET],
poništava se postavka za fokusiranje oka.
• Ako se žuti okvi pomiće na drugo lice ili okvir nestaje nakon
što ste promijenili kompoziciju ili ste napravili nešto slično, poništava se postavka za
fokusiranje oka.
139
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Traženje objekta koji treba pratiti (
[Tracking])
Upravljanje gumbima
Postavite objekt u okvir za praćenje automatskog fokusa
i pritisnite okidač dopola da biste zaključali objekt.
A Okvir za praćenje automatskog fokusa
• Kad fotoaparat prepozna objekt, područje automatskog fokusa
postat će zeleno
• Područje automatskog fokusa postaje žuto i otpušta se okidač.
• Zaključavanje se poništava ako pritisnete [MENU/SET].
A
Upravljanje zaslonom osjetljivog na dodir
Dodirnite objekt.
• Radnju izvedite nakon poništavanja funkcije zatvarača osjetljivog na dodir.
• Područje automatskog fokusa postaje žuto, a objekt je zaključan.
• Ako dodirnete ovu tipku[
] zaključavanje se poništava.
• Ako se ne zaključa, područje auto.fokusa treperi crveno i nestaje. Pokušajte ponovo zaključati.
• Kada praćenje auto.fokusom ne uspije, postavljeno je [Ø].
140
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Postavljanje područja auto. fokusa/promjena veličine područja auto. fokusa
Primjenjivi načini rada:
Kada je [š], [ ], [Ø], ili [
] odabran u načinu rada auto.fokusa, možete promijeniti
područje i veličinu područja automatskog fokusa.
• Izvedite postupak nakon što ste poništili funkciju okidača na dodir.
• Kada podešavate rad s dodirom, postavite [Touch AF] na [Touch Settings] na [Custom]
izborniku na[AF].
• Oznaka mjerenja također se može pomaknuti tako da odgovara području automatskog fokusa
kada je [Metering Mode](način mjerenje) postavljen na[
].(S160)
Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko područja automatskog fokusa.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada koristite digitalni zum, položaj i veličina područja automatskog fokusa ne mogu se mijenjati.
141
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Kada odaberete [š], [Ø]
Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se mijenjati.
1Pritisnite 2( ) .
2 Odaberite [š] ili [Ø] i pritisnite 4.
• Prikazan je zaslon za podešavanje područja auto.fokusa .
• Zaslon za podešavanje pološaja auto.fokusa možete
prikazom i dodirom na zaslon.
3 Promjena položaja i veličine područja auto. fokusa.
Upravljanje
gumbima
Upravljanje
dodirom
Dodirivanje
3/4/2/1
Opis radnje
Pomiće područje automatskog fokusa.
Precizno postavljanje Povećava/smanjuje područje auto.fokusa u malim koracima.
s
s
[DISP.]
[Reset]
Povećava/smanjuje područje auto.fokusa u velikim
koracima.
Vraća područje auto. fokusa u sredinu.
• Ako ponovo pritisnete gumb, veličina okvira
vratiti će se na tvorničku veličinu.
• Ako postavite područje auto.fokusa preko jednog oka u žutom okviru kada [š] je
odabrano, mijenja se oko koje je trebalo biti u fokusu. (S139)
4 Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Područje fokusa s istom funkcija [Ø] prikazuje se na dodirnutom mjestu, kada [š]
odaberete.
Obrisane su postavke područja fokusa kad pritisnete [MENU/SET] ili [
Kada odaberete [
] dodirnete.
]
23 područja fokusa može se podijeliti na 9 područja i područja za fokusiranje mogu se podesiti.
1Pritisnite 2(
2Odaberite [
)
.
] i pritisnite
4. • Prikazuje se zaslon za postavljanje područja auto. fokusa
3 Pritisnite 3/4/2/1 za odabir okvira područja auto.
fokusa kao što je prikazano desno na crtežu.
• Okvir područja auto.fokusa može se podesiti dodirom
zaslona.
4 Pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Nakon što maknete prst sa zaslona osjetljivog na dodir, nestat će okvir područja automatskog fokusa i na
zaslonu će ostati samo prikaz [i] (središnja točka odabranog okvira područja automatskog fokusa).
• Postavke auto.fokusa poništavaju se kada pritisnete [MENU/SET] ili
dodirnete.
142
[
]
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Kada odaberete [
]
Položaj fokusa moguće je precizno postaviti povećavanjem zaslona.
• Položaj fokusa nije moguće postaviti na rubu zaslona.
1Pritisnite 2 ( ) .
2Odaberite [ ] i pritisnite 4.
3Pritisnite 3/4/2/1 za odabir područja fokusa i onda
pritisnite [MENU/SET].
• Zaslon za pomoć pri postavljanju položaja fokusa prikazan
je uvećan.
• Zaslon za pomoć može se prikazati i dodirom na
objekt.
4Pomaknite [+] na područje koje treba biti u fokusu.
Upravljanje
gumbima
3/4/2/1
Upravljanje
dodirom
Dodirivanje
Opis radnje
Pomicanje [+].
Precizno postavljanje Povećava/smanjuje područje auto.fokusa u malim koracima.
s
s
Povećava/smanjuje područje auto.fokusa u velikim
koracima.
Mijenja uvećani prikaz (prozorski/cijeli zaslon)
s
[DISP.]
[Reset]
Vraćanje [+] natrag u sredinu.
• Kada je fotografija prikazana u načinu prozora, fotografiju možete povećati/smanjiti
približno do 6k; kada je fotografija prikazana, možete uvećati/smanjiti fotogtafiju za
približno od 3 do 10k.
• Na zaslonu za pomoć, također fotografiju možete snimiti dodirom na [
].
Podešavanje trajanja uvećanog zaslona
MENU
>
[Custom] > [Pinpoint AF Time] >
[LONG] (Približno 1.5 sekndu)/[MID] (Približno. 1.0 sekundu)/
[SHORT] (Približno 0.5 sekundi)
Promjena prikaza na zaslonu za pomoć
MENU
>
[Custom] > [Pinpoint AF Display]
[FULL]:
Povećava fotografiju na cijeli zaslon.
[PIP]:
Povećava fotografiju u prozoru na cijeli zaslon.
• Prikaz na zaslonu za pomoć može se promijeniti dodirom na
143
[
].
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Optimizacija fokusa i svjetline za dodirnuto područje
Primjenjivi načini rada:
Podešavanjem [Touch AF] (S49) na [Touch Settings] na [Custom] izborniku na [AF+AE],
možete optimizirati fokus i svjetlinu za dodirnuto područje.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Custom] > [Touch Settings] > [Touch AF]
2 Pritisnite 3/4 za odabir [AF+AE], i pritisnite [MENU/SET].
3 Dodirnite objekt za koji želite optimizirati
svjetlinu.
• Prikazan je zaslon za podeševanje područja fokusa. (S142)
• Položaj optimizacije svjetline prikazuje se u središtu
područja automatskog fokusa. Položaj prati kretanje
područja automatskog fokusa.
ュリヴヱハ
5HVHW
6HW
• [Metering Mode] postavljen na [ AE ], koji se koristiti isključivo za automatsku ekspoziciju na dodir.
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) položaj optimizacije svjetline i područje
4
auto fokusa vraćaju se u središte.
Dodirnite [Set].
• Područje automatskog fokusa s istom funkcijom kao [Ø] prikazuje se na dodirnutom mjestu.
• Dodirom na [
] [Metering Mode] (Način mjerenja) vraća se na izvorne postavke i poništava se
položaj optimizacije svjetline. Postavka područja automatskog fokusa također se poništava.
•
Dodirom na [
] [Metering Mode] (Način mjerenja) vraća se na izvorne postavke i
poništava se položaj optimizacije svjetline.
Kada pozadina postane presvijetla, itd., kontrast
svjetline u usporedbi s pozadinom može se podesiti
kompenzacijom ekspozicije.
144
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
• Kada snimate pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir, fokus i svjetlina postavljeni su kao
optimalni za dodirnuto mjesto prije početka snimanja.
• Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko dodirnutog mjesta.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U sljedećim slučajevima, funkcija automatske ekspozicije na dodir ne radi.
– Kada koristite ručno fokusiranje
– Kada se koristi digitalni zum
– Kada je područje automatskog fokusa postavljeno pomoću kursorskog gumba
Postavljanje
Postavljanježeljenog
željenognačina
načinafokusiranja
fokusiranja
Korištenjem izbornika [Custom] (Prilagođeno) možete detaljno postaviti način fokusiranja.
Otpuštanje/bez otpuštanja okidača, pritiskom na okidač dopola
MENU
>
[Custom] > [Half Press Release] > [ON]/[OFF]
Fokusiranje/Bez fokusiranja unaprijed
MENU
>
[Custom] > [Quick AF] > [ON]/[OFF]
Dok god se fotoaparat ne miče, fokus će se automatski podešavati, a podešavanje
fokusa bit će brže kad se pritisne okidač. Ta je funkcija korisna kad ne želite propustiti
priliku za snimanje fotografije.
• Baterija će se trošiti brže nego inače.
• Ponovno pritisnite okidač dopola kad imate poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinu pregleda
– Kada ima malo svjetla
– S objektivima koji imaju samo funkciju ručnog fokusiranja
– Kod nekih objektiva Four Third koji ne podržavaju kontrastni automatski fokus
145
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Uključivanje/isključivanje pomoćne lampice za automatski fokus
MENU
>
[Custom] > [AF Assist Lamp] > [ON]/[OFF]
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit će objekt kada okidač pritisnete
dopola te će fokusiranje objekta pri snimanju na slabom svjetlu biti jednostavnije.
(Ovisno o uvjetima snimanja prikazuje se veće područje automatskog fokusa.)
• Raspon pomoćne lampice za automatski fokus razlikuje se ovisno o objektivu koji koristite.
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS12032) i odabrana je opcija Wide:
približno 1.0 m (3.3 feet) do 3.0 m (9.8 feet)
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS35100) i odabrana je opcija Wide:
približno 1.0 m (3.3 feet) do 3.0 m (9.8 feet)
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-PS14042) :
približno 1.0 m (3.3 feet) do 3.0 m (9.8 feet)
• Pomoćna lampica za automatski fokus vrijedi samo za objekt u središtu zaslona.
Koristite ga postavljanjem objekta u središte zaslona.
• Uklonite sjenilo objektiva.
• Ako ne želite koristiti pomoćnu lampicu za automatski fokus (npr. kod snimanja životinja na
tamnim mjestima), postavite [AF Assist Lamp] na [OFF]. U tom će slučaju fokusiranje objekta
biti otežano.
• Pomoćna lampica za automatski fokus bit će djelomično blokirana kada koristite izmjenjivi
(H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042), ali to ne utječe na kvalitetu izvedbe.
• Pomoćna lampica za automatski fokus može biti značajno blokirana i može biti teško
fokusirati objekt ako koristite objektiv s velikim promjerom.
• Postavka funkcije fiksno je postavljena na [OFF] (Isklj.) u sljedećim slučajevima
– [Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset Glow]/[Vivid Sunset Glow]/[Glistening Water]/[Clear
Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Handheld Night Shot] (vođenje scenskog načina rada)
– Scenski način rada
– Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON]
146
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Snimanje/bez snimanja kada fokus nije postignut
MENU
>
[Custom] > [Focus/Release Priority]
[FOCUS]:
Fotografija se ne može snimiti dok objekt nije fokusiran.
[RELEASE]:
Prednost se daje odabiru najboljeg vremena za snimanje fotografije tako da
fotografiju možete snimiti kad pritisnete okidač do kraja.
• Kada je postavljeno na [RELEASE], imajte na umu da možda neće biti moguće postići
fokus, čak i ako je način fokusiranja ([Focus Mode]) postavljen na [AFS], [AFF] ili [AFC].
Ručno podešavanje/nepodešavanje fokusa nakon uspješnog automatskog fokusiranja
MENU
>
[Custom] > [AF+MF] > [ON]/[OFF]
Kad je zaključavanje automatskog fokusa uključeno (pritisnite okidač dopola u načinu
fokusiranja postavljenim na [AFS] ili postavite zaključavanje automatskog fokusa pomoću
[AF/AE LOCK]), fokus možete precizno podesiti ručno.
147
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Snimanje fotografija uz ručno fokusiranje
Primjenjivi načini rada:
Koristite ovu funkciju da biste fiksno postavili fokus ili kada je udaljenost između
objektiva i objekta određena i ne želite aktivirati automatski fokus.
Radnje za ručno fokusiranje razlikuju se ovisno o objektivu.
Kada koristite izmjenjivi objektiv (H-FS12032) s ručicom fokusa
Pritisnite 1: Fokusira objekt u blizini
+
Pritisnite 2: Fokusira objekt u daljini
A Pomična traka
• Brzina fokusiranja razlikuje se ovisno o tome
koliko daleko pomaknete ručicu za fokusiranje.
AF
• Pritiskanje i držanje 2/1 povećeva
A
brzinu fokusa.
• Fokus možete podesiti i s povlačenjem
pomične trake.
Kada koristite izmjenjivi objektiv
(H-FS35100) prstenom za fokusiranje
Kada koristite izmjenjivi objektiv
(H-PS14042) ručicom za fokusiranje
Zakrenite prema
strani A : Fokusira
objekt u blizini
Zakrenite prema
strani B : Fokusira
objekt u daljini
Pomaknite prema
strani C : Fokusira
C
objekt u blizini
Pomaknite prema
strani D : Fokusira
D
objekt u daljini
• Brzina fokusiranja ovisi o tome koliko daleko
A
B
ste pomaknuli ručicu fokusa.
1
Odaberite izbornike. (S53)
MENU
2
>
Pritisnite 2 (
[Rec] > [Focus Mode]> [MF]
)
.
3 Pritisnite 3/4/2/1 za podešavanje područja
fokusa i pritisnite [MENU/SET].
• Prikazan je zaslon za pomoć, povećavajući područje.
(pomoć pri ručnom fokusiranju)
148
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
• Područje možete uvećati i s okretanjem prstena fokusa, pomicanjem ručice
fokusa, ili preciznim postavljenjem (S48) zaslona ili ako dva puta dodirnete.
• Možete podesiti i područje fokusa s povlačenjem (S48) zaslona.
• Pritiskom na [DISP.] vraćaate područje fokusa ponovo u sredinu.
4 Podešavanje fokusa.
B
+
A Pokazatelj za ¶ (beskonačnost)
B Pomoć pri ručnom fokusiranju (zaslon se povećava)
C Peaking (označeni su dijelovi kadra koji su u fokusu)
D L inija usmjerenosti za ručno fokusiranje
• Označeni su dijelovi kadra koji su u fokusu. (Peaking)
• Možete provjeriti da li je područje fokusa na bližoj ili
udaljenijoj strani. (Linija usmjerenosti za ručno fokusiranje)
AF
A
C D
Možete izvesti slijedeće radnje:
Upravljanje gumbima Upravljanje dodirom
3/4/2/1
¢
s
Opis radnje
Povlaćenje
Pomiće uvećano područje
s
Uvećavanje/smanjivanje zaslona u malim
koracima.
Uvećavanje/smanjivanje zaslona u velikim
koracima.
Mijenja uvećani prikaz (prozorski/cijeli
zaslon)
[Reset]¢
Područje koje se trebalo uvećati vraća se
u sredinu.
Precizno postavljanje
s
[DISP.]¢
¢ Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje, možete izvesti
radnje nakon pritiska na 4 za prikaz zaslona koji vam dopušta
podešavanje područja koje se uvećava.
• Kada je fotografija prikazana u načinu prozor, možete uvećati/smanjiti fotografiju
približno za od 3 do 6k; kada je fotografija prikazana na cijelom zaslonu, možete
uvećati/smanjiti fotografiju za približno od 3 do 10k.
Postavljanje načina prikaza pomoći pri ručnom fokusiranju
MENU
>
[Custom] > [Pinpoint AF Display]
[FULL]:
Uvećavanje prikaza na cijeli zaslon.
[PIP]:
Uvećavanje prikazana zaslonu u prozor načinu prikaza.
• Prikaz pomoćnog zaslona može se promijeniti s dodirivivanjem [
za podešavanje fokusa.
149
] na zaslonu
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
5 Pritisnite okidač dopola.
• Zatvara se zaslon za pomoć. Prikazuje se zaslon za snimanje.
• Zaslon za pomoć možete zatvoriti pritiskom na [MENU/SET].
• Ako ste uvećali fotografiju sa zakretanjem prstena fokusa ili pomicanje ručice fokusa,
zaslon za pomoć zatvara se za približno 10 sekundi nakon prestanka radnje.
Pomoć pri ručnom fokusiranju ili linije usmjerenosti za ručno fokusiranje možda se neće prikazati ovisno o objektivu koji
• koristite, ali moguće je prikazati pomoć pri ručnom fokusiranju izravnim korištenjem fotoaparata, pomoću zaslona
osjetljivog na dodir ili gumba.
• Pomoći pri ručnom fokusiranju isključuje se prilikom korištenja digitalnog zuma ili snimanja videozapisa.
Tehnika za ručno fokusiranje
1 Fokusirajte pomicanjem ručice fokusa ili
zakretanjem prstena za fokusiranje.
2 Lagano pomaknite ručicu ili zakrenite
prsten u istome smjeru.
3 Dodatno podesite fokus blagim
pomicanjem ručice fokusa u suprotnom smjeru ili blagim
zakretanjem prstena za fokusiranje u suprotnom smjeru.
• Ako nakon fokusiranja objekta zumirate, fokus će možda izgubiti preciznost. U tom slučaju s.
ponovno podesite foku
• Nakon što poništite stanje mirovanja, ponovno fokusirajte objekt.
• Ako snimate fotografije izbliza:
– Preporučuje se upotreba tronošca i automatskog okidača (S170).
– Efektivni raspon fokusa (dubina polja) značajno je sužen. Stoga, ako se udaljenost
između fotoaparata i objekta promijeni nakon fokusiranja objekta, ponovno fokusiranje
može biti otežano.
– Razlučivost rubnog dijela fotografije može se donekle smanjiti. Nije riječ o kvaru.
150
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
∫ Oznaka udaljenosti fokusa
Oznaka udaljenosti fokusa koristi se za mjerenje udaljenosti fokusa.
Koristite ovu značajku kad snimate fotografije pomoću ručnog fokusiranja ili kad snimate
fotografije izbliza.
Raspon fokusa
A Oznaka udaljenosti fokusa
B Linija udaljenosti fokusa
C 0.2 m (0.66 feet) (fokalna duljina 12 mm do 20 mm)
[Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)]
D 0.3 m (0.98 feet) (fokalna duljina 21 mm do 32 mm)
[Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)]
E 0.9 m (3.0 feet)
[Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100)]
F 0.2 m (0.66 feet) (fokalna duljina 14 mm do 20 mm)
[Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042)]
G 0.3 m (0.98 feet) (fokalna duljina 21 mm do 42 mm)
[Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042)]
Brzo postizanje fokusa s automatskim fokusom
MENU
>
[Custom] > [AF/AE Lock] > [AF-ON]
Kod ručnog fokusa, ako je pritisnuti podešeni funkcijski gumb [AF/AE LOCK] (S59),
radit će automatski fokus.
• [AF/AE LOCK] može se pridružiti samo na [Fn1].
• Automatski fokus radi u sredini okvira.
• Ako se auto. fokus upotrebljava kada je prikazan zaslon pomoć
kod ručnog fokusa, fokusira se sredina zaslona ručnog fokusa.
• Automatski fokus radi sa slijedećim radnjama.
– Pritiskom na funkcijski gumb kome je pridružen [AF-ON]
– Dodirom [ AF
– Povlaćenjem monitora i podizanjem prsta s područja koje želite fokusirati
151
AF
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Postavljanje načina prikaza pomoći pri ručnom fokusiranju
[Custom] > [MF Assist]
>
M ENU
• Raspoložive postavke ovise o objektivu koji koristite.
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje (H-FS12032)
[ON]
Fokus se može podesiti pritiskom na 2 (
možete povećati područje.
), prikazan je zaslon na kojem
[OFF]
Fokus se može podesiti pritiskom na 2 (
možete povećati područje.
). Nije prikazan zaslon na kojem
Kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv sa prstenom za fokusiranje (H-FS35100/H-PS14042)
[
]
[
Povećavanje okretanjem prstena za fokusiranje ili pomicanjem ručice fokusa ili pritiskom
na
2(
)
.
] Povećavanje okretanjem prstena za fokusiranje ili pomicanjem ručice fokusa ili okulara.
[
]
[OFF]
Zaslon se uvećava pritiskom na
2(
).
Zaslon se ne može uvećati okretanjem prstena za fokusiranje ili ručice fokusa ili
objektiva ili pritiskom2(
)
.
Postavljanje početnog nivoa uvećavanja pomoći pri ručnom fokusiranju
MENU
>
[Custom] > [Lens w/o Focus Ring] > [MF Magnification Level]
Početno uvećavanje pomoći pri ručnom fokusiranju može se podesiti između 3 i 10 puta.
• Kada je [MF Assist Display] postavljeno an [PIP], prikaz se može uvećati samo do 6 puta
bez obzira na ovu postavku.
• Zadnja postavka početnog nivoa uvećavanja pohranjena je kao početni nivo uvećavanja.
• Ove se stavke mogu podesiti samo kada se upotrebljava izmjenjivi objektiv bez prstena
za fokusiranje (H-FS12032).
Promjena funkcija s kontrolnim kotačićem na ručnom fokusu
MENU
>
[Custom] > [Lens w/o Focus Ring] > [Control Dial (MF)]
[MAGLEVEL]:
[FOCUS]:
Zakretanjem kontrolnog kotačića možete podesiti nivo uvećavanja
pomoći pri ručnom fokusiranju
Zakretanjem kontrolnog kotačića možete podesiti fokus.
• Ove se stavke mogu podesiti samo ako se upotrebljava izmjenjivi objektiv bez prstena za
fokusiranje (H-FS12032).
152
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Prikazivanje/ne prikazivanje linije usmjerenosti za ručnog fokusiranja
MENU
>
[Custom] > [MF Guide] > [ON]/[OFF]
A Pokazatelj za ¶ (beskonačno)
Kada je [MF Guide] na [Custom] izborniku postavljen na
[ON] i vi ručno fokusirate, na zaslonu je prikazana linija
usmjerenosti za ručno fokusiranje. Možete provjeriti da li su
točke fokusa smještene na bližoj ili udaljenijoj strani.
A
Isticanje/ne isticanje veličine dijela u fokusu
MENU
>
[Custom]>[Peaking]
[ON]
Dijeovi u fokusu istaknuti su bojom.
[OFF]
Dijelovi u fokusu nisu istaknuti.
Postavljeno je prepoznavanje nivoa veličine fokusiranog
dijela. Kada je [HIGH] postavljen, smanjena je označena
veličina, za postizanje preciznijeg fokusa. [HIGH]/[LOW]
[Detect Level]
(prepoznavanje • Postavka prepoznavanja nivoa ne utjeće na domet
nivoa)
fokusa.
[SET]
[Display
Postavlja boju za označavanje [Peaking].
• Kada je [Detect Level] postavljen na [HIGH]: [
](Light
blue) / [ ] (Yellow)/[
] (Green)
• Kada je [Detect Level] po stavljen na [LOW]: [
] (Blue)/
Color]
] (Orange)/[
] (White)
prepoznavanje [
• Promjena [Detect Level] postavke također mijenja
boje)
[Display Color] dolje prikazano.
–[
–[
–[
] (Light blue)
] (Yellow)
[
] (Green)
[
• Kad je [Peaking] postavljen[
[ ] (Blue)
] (Orange)
] (White)
] ([Detect Level]: [HIGH]) ili [
] ([Detect Level]: [LOW]) je
postavljen.
]na [ ] dodirnuto, postavka je promijenjena ovim redom [ON] ([Detect Level]:
• Kada je [
[LOW]) > [ON] ([Detect Level]: [HIGH]) > [OFF].
• Svaki put kada se pritisne funkcijki gumb kada je [Peaking] postavljen na [Fn Button Set](S59)
na [Custom] izborniku, postavke za istaknute dijelove kadra koji su u fokusu mijenja se ovim
redom [ON] ([Detect Level]: [LOW]) > [ON] ([Detect Level]: [HIGH]) > [OFF].
• Ova funkcija radi s ručnim fokusiranjem ili kada je fokus ručno podešen s [AF+MF].
• Budući da su dijelovi s jasnim obrisima na zaslonu istaknuti kao u dijelovima fokusa,
dijelovi koji bi trebali biti istaknuti variraju i ovise o uvjetima snimanja.
• Boja upotrebljena za isticanje ne utjeće na snimljene slike.
• [Peaking] ne radi s [Rough Monochrome] u načinu rada kreativne kontrole.
153
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Fiksiranje fokusa i ekspozicije (zaključavanje auto. fokusa/auto.
ekspozicije)
Primjenjivi načini rada:
Korisno je ako želite snimiti fotografiju objekta izvan područja automatskog fokusa ili
ako je kontrast prevelik te ne možete postići odgovarajuću ekspoziciju.
1
Postavite funkcijski gumb na [AF/AE LOCK]. (S59)
• [AF/AE LOCK] moguće je dodijeliti samo [Fn1].
2
3
Poravnajte zaslon s objektom.
Pritisnites [Fn1] za fiksiranje fokusa ili ekspoziciju.
• Zaključavanje automatskog fokusa/automatske ekspozicije poništava se ponovnim pritiskom na gumb
• Pri zadanim postavkama zaključava se samo ekspozicija.
4 Pomičite fotoaparat da biste dobili kompoziciju
slike i zatim do kraja pritisnite okidač. A
AEL
Pokazatelj zaključavanja automatske ekspozicije
A
3.5 60
0
200
• Kad je postavljena funkcija [AE LOCK] (Zaključavanje auto. ekspozicije), nakon što
dopola pritisnete okidač da biste fokusirali, pritisnite okidač do kraja.
Postavljanje funkcija stavke [AF/AE LOCK]
MENU
>
[Custom] > [AF/AE Lock]
[AE LOCK]
Zaključava se samo ekspozicija.
• Zaključavanje automatske ekspozicije ([AEL]), vrijednost otvora blende,
svjetlo brzine zatvarača nakon postavljanja ekspozicije.
[AF LOCK]
Zaključava se samo fokus.
• Zaključavanje automatskog fokusa ([AFL]), pokazatelj fokusa, vrijednost
and the shutter speed are displayed.
Zaključavaju se i fokus i ekspozicija.
[AF/AE LOCK] • Zaključavanje automatskog fokusa i automatske ekspozicije, pokazatelj fokusa, vrijednost
otvora blende i svjetlo brzine zatvarača nakon fokusiranja objekta i postavljanja ekspozicije.
[AF-ON]
Uključuje se automatski fokus.
154
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
• Zaključavanje automatskog fokusa radi samo kod snimanja fotografija s ručnom ekspozicijom.
• Zaključavanje automatske ekspozicije radi samo kod snimanja fotografija uz ručno fokusiranje
• Tijekom snimanja videozapisa uključeno je samo zaključavanje automatskog fokusa. Ako
tijekom snimanja poništite zaključavanje automatskog fokusa, nećete ga moći ponovno uključiti.
• Objekt možete ponovno fokusirati ako dopola pritisnete okidač, čak i kada je automatska
lekspozicija zaključana.
• Promjena vrijednosti može se postaviti čak i kad je automatska ekspozicija zaključana.
155
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Kompenzacija ekspozicije
Primjenjivi načini rada:
Koristite ovu funkciju kada ne možete postići prikladnu ekspoziciju zbog razlika u svjetlini
između objekta i pozadine. Pogledajte sljedeće primjere.
1
Pritisnite 3 (È) da bi prebacili
kompenzaciju ekspozicije.
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije požuti,
označavajući da se sada ekspozicija može
kompenzirati.
2
Zakrenite kontrolni kotačić da biste
SS
F
kompenzirali ekspoziciju.
A Vrijednost kompenzacije ekspozicije
250
125
60
4.0
0
30
15
5.6
5
8.0
200
A
98
B
B Mjerač ekspozicije
Nedovoljna ekspozicija
Ispravna ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju prema
pozitivnoj vrijednosti.
Prekomjerna ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju prema
negativnoj vrijednosti
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije može se podesiti u rasponu od j5 EV do
i5 E V . Kada snimate videozapis, vrijednost kompenzacije ekspozicije može se
podesiti u rasponu od j3 EV do i3 E V .
• Odaberite [0] za povratak na izvornu vrijednost ekspozicije
• Zakrenite kontrolni kotačić da bi se prikazao [Expo.Meter] (Mjerač ekspozicije).(S85)
• Kada je [Auto Exposure Comp.] na[Flash] na [Rec] izborniku postavljen na [ON], svjetlina
bljeskalice automatski se podešava na nivo koji odgovara odabranoj kompenzaciji
ekspozicije.(S204)
• Kada je vrijednost ekspozicije izvan raspona odj3 E V d o i3 EV, svjetlina zaslona za
snimanje neće se više mijenjati.
Preporučamo snimanje s provjerom stvarne svjetline snimljene slike na automatskom
pregledu ili zaslonu za reprodukciju.
• Postavljena vrijednost kompenzacije ekspozicije pohranjena je i kada se fotoaparat isključi.
(Kada je [Exposure Comp. Reset] (S67) postavljena na [OFF])
156
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Postavljanje osjetljivosti na svjetlo
Primjenjivi načini rada:
Ova funkcija omogućuje postavljanje osjetljivosti na svjetlost (ISO-osjetljivost).
Postavljanjem na veću vrijednost omogućuje se snimanje fotografija čak i u mračnim
prostorima, bez straha da će fotografije ispasti tamne.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
>
[Rec] > [Sensitivity]
Odaberite ISO-osjetljivost zakretanjem
kontrolnog kotačića.
Postavite pritiskom na [MENU/SET].
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
AUTO
ISO
ISO
AUTO
200 40
ISO-osjetljivost automatski se podešava ovisno o svjetlini
AUTO
• Maksimalno [ISO3200] ((s bljeskalicom postavljenom na
[ISO1600])¢1
Fotoaparat prepoznaje kretanje objekta i automatski
postavlja optimalnu ISO-osjetljivost i brzinu zatvarača koji
odgovaraju kretnji objekta i svjetlini scene da bi se smanjilo
podrhtavanje.
(Inteligentni)
• Maks. [ISO3200] (s bljeskalicom postavljenom na [ISO1600])¢1
• Brzina zatvarača nije fiksno postavljena kada se okidač
pritisne dopola. Ona se neprekidno mijenja da bi
odgovarala
kretnjama objekta sve dok okidač ne pritisnete do kraja.
100¢2/200/400/800/1600/3200/
6400/12800/25600
ISO-osjetljivost fiksno je postavljena na različite postavke.
• Kada je [ISO Increments] (ISO-povećanje) u izborniku [Rec]
(Snimanje) (S159) u postavljeno na [1/3 EV], stavke ISOosjetljivosti koje se mogu postaviti, povećat će se.
¢1Kad je funkcija [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-granice) (P158) izbornika [Rec] postavljena
na bilo koju postavku osim [OFF] (Isklj.), automatski se postavlja unutar vrijednosti
postavljenih u [ISO Limit Set].
¢2 Dostupno samo kada je postavljena funkcija [Extended ISO] (Prošireni ISO).
157
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Karakteristike ISO-osjetljivosti
200
Lokacija snimanja
(preporučeno)
Kad je svijetlo (vani)
25600
Kad je tamno
Brzina zatvarača
Sporo
Brzo
Smetnje
Less
Povećano
Povećano
Manje
Podrhtavanje objekta
• Detalje o rasponu fokusa kada je postavljeno [AUTO] potražite na S200.
• [ ] nije dostupno u načiniu rada prioriteta zatvarača s automatskom i ručnom ekspozicijom.
• Kada je [Multi Exp.] postavljen, maksimalna postavka je [ISO3200].
Postavljanje gornje granice ISO osjetljivosti
Primjenjivi načini rada:
Odabire optimalnu ISO osjetljivost s podešenom vrijednosti kao koja ovisi o svjetlini
objekta.
• Radi kada je [Sensitivity] postavljen na [AUTO] ili [
].
[Rec] > [ISO Limit Set]
MENU >
Postavke: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[OFF]
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• This function Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Handheld Night
Shot](Vodič za scenski način rada)
– Kada snimate videozapis
158
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Postavljanje koraka povećana za ISO osjetljivost
Primjenjivi načini rada:
Postavke za ISO osjetljivost možete podesiti za svaku 1/3 EV.
MENU
>
[1/3 EV]
[1 EV]
[Rec] > [ISO Increments]
[L.100]¢/[L.125]¢/[L.160]¢/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/
[1600]/[2000]/[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/[16000]/
[20000]/[25600]
[L.100]¢/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]
¢ Dostupno je samo kada je [Extended ISO] postavljen.
• Kada se postavka mijenja od [1/3 EV] do [1 EV], [Sensitivity] biti će postavljena na vrijednost
najbližoj vrijednosti postavljenoj tijekom [1/3 EV].
Proširena ISO osjetljivost
Primjenjivi načini rada:
ISO-osjetljivost može se postaviti do maksimalno [ISO100].
MENU
>
[Rec] > [Extended ISO]
Postavke: [ON]/[OFF]
159
5.Podešavanje fokusa i svjetline (ekspozicija)
Odabir načina za mjerenje
svjetline ([Metering Mode] (Mod mjerenja))
Primjenjivi načini rada:
Moguće je promijeniti vrstu optičkog mjerenja za mjerenje svjetline.
MENU
>
[Rec] > [Metering Mode]
[
]
(Više točaka)
Ovom metodom fotoaparat mjeri najpogodniju ekspoziciju
automatskim procjenjivanjem raspodjele svjetline na cijelom
zaslonu. U pravilu preporučujemo korištenje ove metode.
[
]
(Centrirano)
Ova metoda koristi se za fokusiranje objekta u središtu zaslona i
jednako mjerenje cijelog zaslona.
[
]
(Točka)
Ovo je metoda kojom se mjeri objekt u nišanu
mjerenja točke A.
• Ove stavke na izborniku dijele [Rec] izbornik i [Motion Picture] izbornik. Kada se postavke
promijene za jedan od ta dva, postavke za drugog također se mijenjaju.
160
6.
Podešavanje okidača i načina snimanja
Podešavanje tipa zatvarača
Primjenjivi načini rada:
Fotografije možete snimiti s ova dva načina: s elektroničkom prednjom zavjesom ili
elektroničkim zatvaračem.
Elektronička prednja zavjesa
Fotoaparat pokreće elektroničku
ekspoziciju, i završava s
mehaničkim okidačem.
Opis
Bljeskalica
Brzina zatvarača
(Sec.)
Fotoaparat pokreće i završava
s elektroničkom ekspozicijom.
±
—
T (Time)¢1/60 do 1/500th
1¢2 do 1/16000th
Zvuk mehaničkog zatvarača¢3+
Zvuk elektroničkog zatvarača¢4
Zvuk zatvarača
Elektronički zatvarač
Zvuk elektroničkog zatvarača¢4
¢1 Ova je postavka dostupna samo s ručnom ekspozicijom. (S90)
¢2 Do ISO osjetljivosti od [ISO3200]. Kada je postavka viša od [ISO3200], brzina zatvarača
biti će brža od 1 sekunde.
¢3 Zvuk mehaničkog zatvarač ne može se utišati.
¢4 Postavke zvuka elektroničkog zatvarača mogu se promijeniti na [Shutter Vol.] i [Shutter Tone]. (S63)
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Rec] > [Shutter Type]
[AUTO]
[EFC]
[ESHTR]
Ovisno o uvjetima snimanja i brzini zatvarača, automatski se
mijenja tip zatvarača.
• Elektornička prednja zavjesa ima prednost. Ovaj način postavlja
manje ograničenja na funkcije koje se mogu koristit, na primjer
kada se fotograira s bljeskalicom.
Snimanje fotografija samo s elektroničkom prednjom zavjesom.
Snimanje fotografija samo s elektroničkim zatvaračem.
161
6.Zatvarač i načini snimanja
• Kada [ ] je prikazano na zaslonu, fotografije se snimaju s elektoničkim zatvaračem.
• Kada je [Burst Rate] postavljen na [SH], fotografije se snimaju s elektoničkim zatvaračem.
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON], fotografije se snimaju s elektoničkim zatvaračem.
• Kada objektiv upotrebljava koji se ne temelji na Micro Four Thirds System standardu/Four
Thirds System standardu, [AUTO] snima fotografije s elektroničkim zatvaračem, osim kada se
upotrebljava bljeskalica za snimanje. [EFC] tkođer mijenja u [AUTO].
Neki objektivi koji se temelje na Micro Four Thirds System standardu/Four Thirds System
standardu mogu također promijeniti postavku u [AUTO].
Na web stranici potražite kompatiilne objektive.
• Kada snimate objekt u pokretu s elektroničkim zatvaračem, objekt na fotografiji
može izgledati iskrivljeno.
• Kada se elektronički zatvarač upotrebljava pod flourescentnim ili LED svjetlom
na fotografiji se mogu pojaviti crte. U tom slučaju, smanjite brzinu zatvarača kako
bi smanjili efekt vodoravnih linija. (S88)
• Obratite pažnju na privatnost, prava sličnosti, itd. objekta kada upotrebljavate ovu
funkciju. Ovo upotrebljavate na vlastitu odgovornost.
162
6.Zatvarač i načini snimanja
Odabir načina snimanja
Primjenjivi načini rada:
Pritiskom na okidač možete promijeniti što će fotoaparat raditi.
1Pritisnite 4(
).
2 Pritisnite 2/1 za odabir načina snimanja i
onda pritisnite [MENU/SET].
1 2 3 4
H 31/3
A Način snimanja
A
1 [Single] (Jedna)
2 [Burst] (Snimanje u
nizu)(S164)
Pritiskom na okidač snima se samo jedna fotografija
Kada pritisnete okidač, snimke se snimaju u nizu,
3 [Auto Bracket] (UzastopnoSvaki put kada pritisnete okidač snimaju se snimke
s različitim postavkama ekspozicije u skladu s
snimanje s različitim
rasponom kompenzacije ekspozicije.
ekspozicijama) (S167)
4 [Self Timer] (Auto.
okidač)(S170)
Pritiskom na okidač fotoaparat snima snimke nakon
što prođe postavljeno vrijeme.
] odaberite. Postavka se mijenja u [Single].
• Za poništavanje načina snimanja,[
• Dodirom na 3 možete mijenjati postavke za svaki način snimanja.
163
6.Zatvarač i načini snimanja
Snimanje fotografija u nizu
Primjenjivi načini rada:
Kada pritisnete okidač, fotografije se snimaju u nizu.
• Fotografije snimljene brzinom snimanja u nizu [SH] (Iznimno velika brzina) snimit će se u
istu grupu fotografija snimljenih u nizu. (S223).
1Pritisnite 4( ) .
2 Pritisnite 2/1 za odabir ikone
([
],
H 31/3
itd.), i onda pritisnite 3.
3
Brzinu snimanja daberite s 2/1, i onda
pritisnite [MENU/SET].
[SH]
[H]
(Iznimno
(velika brzina)
velika brzina)
Elektronička
Brzina
snimanja prednja zavjesa
u nizu
Elektronički
(slika/sek)
zatvarač
Prikaz uživo tijekom
snimanja u nizu
S RAW datote.
¢1
Bez RAW
daoteka
SH
[M]
(Srednja
brzina)
H
LV
M
LV
L
[L]
(mala
brzina)
—
5.8 (AFS)
5 (AFC)
4
2
40
10
4
2
Nema
Nema
Dostupno
Dostupn
o
—
7
Maks. 39
¢2, 3
Ovisno o kapacitetu kartice¢3
¢1 Broj raspoloživih fotografija u nizu
¢2 Ovisno o uvjetima snimanja, broj kadrova u nizu može biti manji. (Na primjer,
kada postavite [i.Resolution] (i.Razlučivost) iz izbornika snimanja, broj kadrova u
nizu može biti manji.)
¢3 Možete snimati fotografije dok se ne dosegne puni kapacitet kartice. Međutim,
brzina snimanja u nizu postaje sporija na pola puta. Točne postavke vremena
ovise o formatu, veličini slike, postavkama kvalitete i vrsti kartice koja se koristi.
164
6.Zatvarač i načini snimanja
• Brzina snimanja u nizu može biti manja ovisno o sljedećim postavkama.
– [Picture Size] (S127)/[Quality] (S128)/[Sensitivity] (S157)/Focus Mode (S135)/[Focus/
Release Priority] (S147)
4
• Brzina snimanja u nizu može se postaviti pomoću funkcije [Burst Rate] u izborniku [Rec] (Snimanje).
• Informacije o datotekama formata RAW potražite na S128.
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
50 i
4:3
L
AFS
H
• Potpuno pritisnite okidač da biste aktivirali način
snimanja u nizu.
∫ Poništavanje snimanja u nizu
Odaberi[
] ([Single]) ili [
] među načinima snimanja. (S163)
Fokusiranje kod snimanja u nizu
Fokus se mijenja ovisno o postavci za [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja(S147) u
izborniku [Custom] i postavkama za [Focus Mode] (Način fokusiranja) (S135) u izborniku [Rec].
Način fokusiranja
[AFS] (Pojedinačni auto.
fokus)
[AFF](Prilagodljivi auto.fokus)
/[AFC](Neprekidni auto.
fokus)¢1
[MF](Ručno fokusiranje)
[Prioritet kod
otpuštanja]
[FOCUS]
Fokus
Kod prve fotografije
[RELEASE]
[FOCUS]
Uobičajeno fokusiranje¢2
[RELEASE]
Predviđanje fokusiranja¢3
—
Ručno fokusiranje
¢1 Kada je objekt taman, a brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] (Iznimno velika
brzina), fokus se fiksno postavlja prema prvoj slici.
¢2 Brzina snimanja u nizu može postati manja jer fotoaparat neprestano fokusira objekt.
¢3 Brzina snimanja u nizu ima prioritet, a fokusiranje se procjenjuje unutar mogućeg raspona.
165
6.Zatvarač i načini snimanja
• Visoka temperatura okoline, neprekidno snimanje ili neki drugi uvjeti mogu prouzročiti
pregrijavanje fotoaparata, tpojaviti će se slijedeće zabrane kako bi se zaštitio fotoaparat.
sačekajte dok se ne ohladi.
– Neprekidno snimanje, snimanje videozapisa, i Wi-Fi spajanje privremeno će biti
nedostupni.
– Ako nastavite sa snimanjem kada [
] na zaslonu treperi , pojaviti će se poruka i
fotoaparat će se automatski isključiti.
• Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] ili [H] (kad je [Focus Mode] (Način fokusiranja)
postavljen na [AFS] ili [MF]), postavke ekspozicije i balansa bijele boje postavljaju se fiksno prema
prvoj fotografiji i za ostale fotografije. Ovisno o svjetlini objekta, druga i ostale fotografije mogu biti
svjetlije ili tamnije. Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [H] (kad je [Focus Mode]
postavljen na [AFF] ili [AFC]), [M] ili [L], brzine se podešavaju svaki put kad snimite fotografiju.
• Budući da je brzina zatvarača manja na tamnim mjestima, brzina snimanja u nizu (slika/
sekundi) možda će biti manja.
• Ovisno o uvjetima rada, potrebno je određeno vrijeme za snimanje sljedeće fotografije
ako odlučite ponovno snimiti fotografiju.
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se na karticu spremile fotografije snimljene
u nizu. Ako fotografije snimate bez prestanka i tijekom spremanja, maksimalan se broj
raspoloživih fotografija smanjuje. Za neprekidno snimanje preporučuje se korištenje
memorijske kartice velike brzine.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Snimanje u nizu isključuje se u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Soft Image of a
Flower](scenski način rada)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (način kreativnog upravljanja)
– U načinu rada za autoportret
– Kada se postavi uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja pomoću bljeskalice
– Kod snimanja s brzinom zatvarača postavljenom na [T] (Time)
– Kod snimanja s [iHandheld Night Shot]
– Kada je [HDR] postavljen na [ON]
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (samo kada je postavljen [Auto Shooting])
– Kada je [Simultaneous record w/o filter] na [Filter Settings] postavljen na [ON]
• U sljedećim slučajevima nije moguće koristiti brzinu [SH] snimanja u nizu.
– Kad je [Quality] stavljen na [
], [
] ili [
]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
166
6.Zatvarač i načini snimanja
Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama
Primjenjivi načini rada:
Svaki put kada pritisnete okidač, snimit će se maksimalno 7 slika s različitim
postavkama ekspozicije, prateći raspon kompenzacije ekspozicije.
S funkcijom uzastopnog snimanja
[Step](Korak): [3•1/3], [Sequence](Slijed): [0/s/r]
1.slika
d0 EV
2.slika
3.slika
j1/3 EV
i1/3 EV
1Pritisnite 4( ) .
2Pritisnite 2/1za odabir ikone uzastopnog snimanja
H 31/3
3 1 / 3 ], itd.), i onda pritisnite 3.
([ 31/3
3Pritisnite 2/1 za odabir raspon kompresije,
i onda pritisnite [MENU/SET].
-3
-2
-1
0
2
1
+1
+2
3
31/3 32/3 3 1 51/3 52/3 5 1
71/3 72/3 7 1
4Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
50 i
4:3
L
AFS
• Ako pritisnete i držite okidač, snima se broj fotografija
koji ste postavili.
• Pokazatelj uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama treperit će dok s
.se ne snimi postavljeni broj fotografija.
• Broj fotografija vraća se na [0] ako promijenite postavke uzastopnog snimanja ili
isključite fotoaparat prije nego se snimi postavljeni broj fotografija.
167
+3
6.Zatvarač i načini snimanja
∫ Poništavanje funkcije uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama
Odaberi[
] ([jedna]) ili [
] među načinima snimanja. (S163)
∫ Promjena postavki za [Single/Burst Settings], [Step] i [Sequence] pri u
zastopnom snimanju s različitim ekspozicijama
1 Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
>
[Rec] > [Auto Bracket]
Pritisnite 3/4 za odabir [Single/Burst Settings], [Step] ili [Sequence] i onda
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir postavke i onda pritisnite [MENU/SET].
[Single/Burst Settings]
(Postavke za
snimanje jedne slike/slika u nizu)
[
] (jedna)
[
] (snimanje u nizu)
[3•1/3] (3 slike)
[3•2/3] (3 slike)
[3•1] (3 slike)
[5•1/3] (5 slika)
[Step]
(korak)
[5•2/3] (5 slika)
[5•1] (5 slika)
[7•1/3] (7 slika)
[7•2/3] (7 slika)
[7•1] (7 slika)
[0/`/_]
[Sequence](slijed)
[`/0/_]
].
• S ovom postavkom možete snimati jednu po jednu fotografiju [
• S postavkom možete neprestano snimati fotografije do postavljenog broja fotografija [
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
168
].
6.Zatvarač i načini snimanja
• Pri uzastopnom snimanju s različitim ekspozicijama nakon postavljanja raspona kompenzacije
ekspozicije, snimljene fotografije temelje se na odabranom rasponu kompenzacije ekspozicije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama isključuje se u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Soft Image of a
Flower](scenski način rada)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (način kreativnog upravljanja)
– U načinu rada za autoportret
– Kada se postavi uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja pomoću bljeskalice
– Kod snimanja s brzinom otvarača postavljenom na [T] (Time)
– Kod snimanja s [iHandheld Night Shot]
– Kad je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
– Kad upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kad upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– U načinu [Stop Motion Animation] ] (Stop animacija)(samo kada je postavljen [Auto Shooting])
– Kad je [Simultaneous record w/o filter] na [Filter Settings] postavljen na [ON]
169
6.Zatvarač i načini snimanja
Snimanje fotografija pomoću automatskog okidača
Primjenjivi načini rada:
1Pritisnite 4 ( ) .
2Pritisnite 2/1 za odbiri ikone automatskog okidača
([
10
H 31/3
], itd.), i onda pritisnite 3.
3 Pritisnite 2/1 za postavku vremena za
automatski okidač, i onda pritisnite
[MENU/SET].
10
10
2
Fotografija se snima 10 sekundi nakon pritiska okidača.
Nakon 10 sekundi fotoaparat snima 3 fotografije u razmacima od otprilike 2 sekunde.
Fotografija se snima 2 sekunde nakon pritiska okidača.
• Ako koristite tronožac i sl., ova postavka može biti prikladan način
da se izbjegne podrhtavanje koje nastaje pritiskom na okidač.
• Postavljanje vremena za automatski okidač može se postaviti s [Self Timer] na [Rec]
izborniku.
170
6.Zatvarač i načini snimanja
4 Pritisnite okidač dopola da biste fokusirali, a
zatim pritisnite do kraja da biste snimili fotografiju.
• Fokus i ekspozicija postavit će se kad se okidač
pritisne dopola.
• Nakon treperenja automatskog okidača, počinje snimanje.
∫ Poništavanje automatskog okidača
Odaberi[
] ([Single]) ili [
] među načinima snimanja(S163)
• Funkcija će se poništiti i isključivanjem uređaja.
(Kada je [Self Timer Auto Off] (S67) postavljen na [ON])
Preporučujemo uporabu tronošca pri snimanju pomoću automatskog okidača.
• Jačina bljeskalice može se malo razlikovati [
] kada odaberete.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
[
] postaviti u slijedećim slučajevima.
• Ne može se
– Kada se postavi uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje.
– Kod snimanja s brzinom otvarača postavljenom na [T] (Time)
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
• Automatski okidač isključuje se u sljedećim slučajevima.
– U načinu rada za autoportret (Kada snimate fotografije u načinu rada autoportreta, možete
postaviti auto. otvarač [Countdown]). (S81))
– Kada snimate videozapise
– Kad upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kad upotrebljavate [Stop Motion Animation] (kada je podešeno [Auto Shooting])
171
7.
Prilagođene funkcije za različite
objekte i namjene
Automatsko snimanje fotografija u podešenim intervalima
([Time Lapse Shot])
Primjenjivi načini rada:
Ako postavite početno vrijeme snimanja, intervel snimanja i broj fotografija, fotoaparat
može automatski snimati fotografije objekata kao što su životinje ili biljke, a nakon
proteka vremana i kreirati videozapis.
• Postavite unaprijed datum i vrijeme. (S33)
• Fotografije snimljene s funkcijom Time Lapse Shot,prikazane su kao podešena grupa
fotografija. (S223)
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Rec] > [Time Lapse Shot]
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite
[MENU/SET].
[Now]
Počinje snimanje s okidačem pritisnutim dokraja.
Možete postaviti vrijeme za početak snimanja. Bilo koje
vrijeme od 23 sata 59 minuta , unaprijed se može postaviti.
[Start Time] [Start Time
Odaberite stavku (sat ili minutu) pritiskom na 2/1,
(početno
Set]
početno
vrijeme postavite s 3/4, i onda pritisnite
vrijeme)
[MENU/SET].
[Shooting
Interval]/
[Image
Count]
(interval
snimanja/
broj slika)
Može se postaviti intervel za snimanje i broj fotografija.
2/1: Odaberite stavku (minuta/sekunda/broj fotografija)
3/4: Postavljanje
[MENU/SET]: Postavite
• Intervala za snimanje u rasponu od 1 sekunde do 99 minuta i 59 sekundi
može se podesiti u inervalima od 1 sekunde.
• Broj fotografija može se podesiti u rasponu od 1 do 9999 .
172
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
•Postavite interval snimanja D tako da je dulji od vremena ekspozicije (brzina zatvarača)
E. (donji crtež)
Snimanje može biti preskoćeno kada je interval snimanja D kraći od vremena
ekspozicije (brzina zatvarača) E, na primjer za vrijeme noćnog snimanja.
A:Prvo
B:Drugo
C:Treće
3
4
Pritisnite 3/4 za odabir [Start] i onda pritisnite [MENU/SET].
Prisnite okidač do kraja.
• Snimanje započinje automatski.
• Za vrijeme pripravnosti na snimanje, napajanje se automatski isključuje ako se nikakva
radnja ne desi u određenom periodu. Vrijeme za snimanje se nastavlja iako je napajanje
isključeno. Kada nastupi vrijeme snimanja, napajanje se automatski uključuje.
Za ručno uključivanje napajanja, pritisnite okidač dopola.
• Ako [Fn1] pritisnete ili [
] dodirnete dok je uključen uređaj, prikazat će se zaslon s
upitom za pauzu ili kraj. Radite u skladu sa zaslonom
Ili ako [Fn1] pritisnete ili [
] dodirnete za vrijeme pauze, na zaslonu za odabri
pojavljuje se upit za nastavak ili kraj. Pritiskom na okidač do kraja omogućuje vam d
nastavite s pauzom.
• Nakon toga pojavljuje se zaslon za potvrdu izrade videozapisa, zato odaberite [Yes].
5 Odaberite načine izrade videozapisa.
• Format snimanja postavljen je na [MP4].
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
Postavlja kvalitetu videozapisa.
[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
Postavljanje broja kadrova u sekundi. Što je broj veći, videozapis
će biti uglađeniji.
[Frame Rate]
[50fps]¢/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/
(Brzina videozapisa) [1fps] ¢ Samo kada je postavljen na [FHD/50p]
[Sequence]
(Slijed)
6
[NORMAL](uobičajeno):
Spajanje fotografija prema redoslijedu snimanja.
[REVERSE](obrnuto):
Spajanje fotografija obrnuto od redoslijeda snimanja.
Odaberite [OK] s 3/4, i onda pritisnite [MENU/SET].
• Pojavkjuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes]
provodi se zadana radnja..
• Videozapis se također može stvoriti funkcijom [Time Lapse
Video] u izborniku [Playback]. (S238)
173
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
• Ova funkcija nije namijenjena za uporabu na sigurnosnoj kameri.
• Ako negdje ostavite uređaj da izvodi [Time Lapse Shot], pazite na lopove.
• Dugo snimanje na hladnim mjestima kao što su skijališta ili mjesta na visokoj nadmorskoj
visini ili u vrućem, vlažnom okruženju može prouzročiti kvar, zato budite oprezni.
• Snimanje možda neće biti u skladu s postavljenim intervalima za snimanje ili postavljenom
broju slika, jer ovisi o uvjetima snimanja.
• Preporučamo vam uporabu dovoljno napunjene baterije ili prilagodnika za izmjeničnu struju
(neobavezan) i sprežnika za istosmjernu struju (neobavezan).
• [Time Lapse Shot] je pauziran u slijedećim slučajevima:
– Dok se puni baterija
– Ako se isključi fotoaparat
Za vrijeme [Time Lapse Shot], možete zamijeniti bateriju i karticu, i onda ponovo pokrenuti tako da
uključite ovaj uređaj. (Imajte na umu da fotografije će snimljene nakon ponovnog pokretanja biti
pohranjene u posebnu grupu fotografija.) Isključite uređaj kada zamjenjujete bateriju ili karticu.
• Nemojte spajati AV kabel (neobavezaan), HDMI mikrokabel, ili USB spojni kabel
(isporučen) za vrijeme Time Lapse Shooting.
• Kada je odabrana slika kvalitete drukčije od formata originalnih fotografija, pojavit će se
crne linije na vrhu i dnu ili na lijevoj i desnoj strani videozapisa.
• Ako tijekom snimanja videozapisa s prilagodnikom za izmjeničnu struju nestane
napajanja zbog odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju ili nestanka struje, videozapis
se neće snimiti.
• Videozapis koji premašuje vrijeme snimanja od 29 minuta i 59 sekundi i videozapis koji
premašuje veličinu od 4 GB nije moguće snimiti.
• Za videozapis kraći od 1 sekunde prikazuje se “0s” na vremenu snimanja videozapisa
(S219).
• Ako je snimljena samo jedna fotografija, ona se ne pohranjuje kao grupa fotografija.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima
– Načinu rada autoportreta
– [Handheld Night Shot] (Vodič za scenski način rada)
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation]
174
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
Izrada stop videozapisa
([Stop Motion Animation](Stop animacija video zapisa)
Primjenjivi načini rada:
Stop animacija stvara se spajanjem fotografija.
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (S33)
• Fotografije snimljene pomoću [Stop Motion Animation] prikazuju se kao grupa fotografija. (S223)
Prije stvaranja videozapisa pomoću funkcije [Stop Motion Animation]
Pomoću [Stop Motion Animation] možete snimiti videozapis u kojem objekti izgledaju
kao da se pomiču tako da snimate novu fotografiju svaki put kada u malim pomacima
pomaknete lutku itd. i zatim sve fotografije spojite u videozapis.
• Na ovom se uređaju po sekundi videozapisa može snimiti od 1 do 50 kadrova.
• Za pokret bez prekidanja snimite kretanje u što manjim pomacima, a brzinu videozapisa po
sekundi (broj kadrova) postavite na što veću vrijednost.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Rec] > [Stop Motion Animation]
175
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
2 Pritisnite 3/4 za odabir načina snimanja, i onda
pritisnite [MENU/SET].
[Auto
Shooting]
(Auto.
snimanje)
[ON]
Automatsko snimanje fotografija prema postavljenom intervalu
snimanja. Snimanje počinje potpunim pritiskom na okidač.
[OFF]
Ručno snimanje fotografija, kadar po kadar.
[Shooting
(Samo kada je [Auto Shooting] postavljeno na [ON])
Postavljanje intervala za automatsko snimanje. Vrijednost između 1 i 60
sekundi može se postaviti u intervalima od 1 sekunde.
Interval]
(Interval
snimanja)
Pritisnite 2/1 za odabir intervela snimanja (sekunde), pritisnite
3/4 za postavljanje, i pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite 3/4 za odabir [Start] i onda pritisnite [MENU/SET].
4 Pritisnite 3/4 za odabir [New] i onda pritisnite [MENU/SET].
5 Pritisnitethe okodač do kraja.
6
• Može se snimiti do 9999 kadrova.
Pomaknite objekt da biste odabrali kompoziciju.
• Ponovite snimanje na isti način.
• Ako tijekom snimanja isključite uređaj, pojavljuje se
poruka za nastavak snimanja. Odabirom [Yes] (Da)
možete nastaviti snimati od točke prekida.
Vješto snimanje materijala
• Na zaslonu za snimanje prikazuju se do dvije prethodno snimljene fotografije.
Koristite ih kao referencu za količinu pokreta.
• Pritiskom na [(] možete provjerite snimljene fotografije.
Nepotrebne fotografije možete obrisati pritiskom na [ ].
Ponovnim pritiskom na [(] vraćate se na zaslon za snimanje.
7 Dodirnite[
] za završetak snimanja.
• Završiti možete i s odabirom [Stop Motion Animation] na
[Rec] izborniku i pritiskom na [MENU/SET].
• Kada je [Auto Shooting] postavljen na [ON], odaberite
[End] na zaslonu za potvrdu.
(Ako je odabrana opcija [Pause] (Pauza), pritisnite okidač
do kraja da biste nastavili snimanje)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) završava se zadana radnja.
• Nakon toga prikazuje se zaslon za potvrdu izrade videozapisa pa odaberite [Yes].
176
30
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
8 Odaberite način izrade videozapisa.
• Format snimanja postavljen je na [MP4].
[Rec Quality]
(Kvaliteta
snimanja)
[Frame Rate]
(Brzina
snimanja)
[Sequence]
(Slijed)
9
Postavlja kvalitetu videozapisa.
[FHD/50p]/[FHD/25p]/[HD/25p]/[VGA/25p]
Postavljanje broja kadrova u sekundi. Što je broj veći, videozapis će biti
uglađeniji.
[50fps]¢/[25fps]/[12.5fps]/[8.3fps]/[6.25fps]/[5fps]/[2.5fps]/[1fps]
¢ Samo kada je postavljeno na [FHD/50p]
[NORMAL](Uobičajeno):
Spajanje fotografija prema redoslijedu snimanja.
[REVERSE](Obrnuto):
Spajanje fotografija obrnuto od redoslijeda snimanja.
Pritisnite 3/4 za odabir [OK] i onda pritisnite [MENU/
SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Videozapis se također može stvoriti funkcijom [Stop
Motion Video] (Stop videozapis) u izborniku [Playback]
(Reprodukcija). (S238)
∫ Dodavanje slika grupi za stop animaciju
Odabirom [Additional] (Dodatno) u 4. koraku prikazat će se grupa fotografija
snimljena funkcijom [Stop Motion Animation] (Stop animacija).
Odaberite grupu fotografija, dodirnite [Set] (Postavi), a zatim odaberite [Yes] (Da) na
zaslonu za potvrdu.
177
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
• Automatsko snimanje možda se neće odvijati prema postavljenim intervalima jer snimanje
traje duže u određenim uvjetima, npr. kada se pri snimanju koristi bljeskalica.
• Kada je odabrana slika kvalitete drukčije od formata originalnih fotografija, pojavit će se
crne linije na vrhu i dnu ili na lijevoj i desnoj strani videozapisa.
• Preporučujemo korištenje dovoljno napunjene baterije ili prilagodnika za izmjeničnu struju
(neobavezan) i sprežnika za istosmjernu struju (neobavezan).
• Ako tijekom snimanja videozapisa s prilagodnikom za izmjeničnu struju nestane napajanja
zbog odspajanja prilagodnika za izmjeničnu struju ili nestanka struje, videozapis se neće snimiti.
• Videozapis koji premašuje vrijeme snimanja od 29 minuta i 59 sekundi i videozapis koji
premašuje veličinu od 4 GB nije moguće snimiti.
• Za videozapis kraći od 1 sekunde prikazuje se “0s” na vremenu snimanja videozapisa
(S219).
• Ako je snimljena samo jedna fotografija, ona se ne pohranjuje kao grupa fotografija.
Fotografija se ne može odabrati pomoću opcije [Additional] ako se radi o jedinoj fotografiji
koja je snimljena.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinu rada za autoportret
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
• [Auto Shooting] na [Stop Motion Animation] nije dostupno za slijedeće funkcije:
– [Handheld Night Shot] (Vodič za scenski način rada)
178
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
Višestruka ekspozicija na jednoj fotografiji
([Multi Exp.](Višestruka ekspozicija))
Primjenjivi načini rada:
Daje efekt višestruke ekspozicije. (do 4 puta više nego za jednu sliku)
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Rec] > [Multi Exp.]
2
Pritisnite 3/4 za odabir [Start] i onda pritisnite
[MENU/SET].
3
Odlučite se za kompoziciju, i snimite prvu fotografiju.
• Nakon snimanja fotografije, pritisnite okidač dopola
i snimite iduću fotografiju.
• Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET]
fza jednu od slijedećih radnji.
– [Next]:
– [Retake]:
– [Exit]:
1H[W
5HWDNH
Naprijed na iduću fotografiju.
Povratak na prvu fotografiju.
Zapis snimke prve fotografije, i završetak
višestruke
ekspozicije
snimanja
fotografija.
([LW
4 Snimanje druge, treće i četvrte ekspozicije.
• AKo za vrijeme snimanja fotografije pritisnete [Fn1],
5
snimljene fotografije su zapisane, i završava snimanje s
višestrukom ekspozicijom.
Pritisnite 4 za odabir [Exit] i onda pritisnite
[MENU/SET].
• Za završetak možete pritisnuti i okidač dopola.
179
5HWDNH
([LW
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
∫ Napredno automatsko podešavanje kontrole
Odaberite [Auto Gain] na zaslonu prikazanom u 2. koraku i postavite.
• [ON]: Nivo svjetline podešava se u skadu s brojem snimljenih fotografija i fotografije su
jedna iznad druge.
• [OFF]: Kompenzira ekspoziciju kako bi odgovarala objektu tako da su sve ekspozicije
jedna iznad druge i efekt će biti dobar.
∫ Stavljanje jedne na drugu fotografiju na već snimljenu fotografiju
Na zaslonu prikazanom u koraku 2, postavite [Overlay] na [ON].
Nakon [Start], prikazuju se snimke na kartici. Odaberite RAW slike, pritisnite [MENU/
SET], i nastavite snimati.
• [Overlay] dostupan je samo sa RAW snimkama koje su snimljene na ovom uređaju.
• Snimka nije snimljena do kraja.
• Prikazane informacije o snimljenim fotografijama s višestrukom ekspozicijom, odnose se
na informacije o zadnjoj snimljenoj fotografiji.
• Sivo prikazane stavke na zaslonu izbornika, ne mogu se postaviti za vrijeme snimanja s
višestrukom ekspozicijom.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u slijedećim slučajevima:
– U načinu rada za autoportret
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation]
180
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
Trenutno onemogućavanje zvukova rada i
osvjetljenje ([Silent Mode](Tihi rad))
Primjenjivi načini rada:
Ovo je korisno za snimanje fotografija u tihom okruženju, javnom prostoru, itd. ili za
snimanje fotografija objekata kao što su bebe ili životinje.
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Custom] > [Silent Mode]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Zvuk iz zvučnika biti će utišan i bljeskalica i pomoćna lampa auto. fokusa su onemogućene.
Slijedeće postavke su fiksne.
– [Shutter Type]: [ESHTR]
– [Flash Mode]: [Œ] (ugašena bljeskalica)
– [AF Assist Lamp]: [OFF]
– [Beep Volume]: [s] (OFF)
– [Shutter Vol.]: [
] (OFF)
• I kada je postavljeno na [ON], slijedeće funkcijese pale/bljeskalica.
– Pokazivač statusa
– Intellgentna auto. lampica
– Pokazivač automatskog okidača
– Lampica spajanja na Wi-Fi
• Zvuk koji proizvodi fotoaparat bez obzira na vaše radnje, kao što je zvuk otvora blende,
ne može se utišati.
• Posebno obratite pažnju na privatnost, prava sličnosti, itd. objekta, kada
upotrebljavate ovu funkciju. Upotrebljavate ju na vlastitu odgovornost.
181
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
Snimanje jasnih fotografija s prepoznavanjem
lica ([Face Recog.])
Primjenjivi načini rada:
Prepoznavanje lica funkcija je koja pronalazi lice koje sliči memoriranom licu i
automatski podešava prioritet fokusa i ekspozicije. Čak i ako se osoba nalazi u
pozadini ili pri kraju niza na grupnoj fotografiji, fotoaparat može snimiti jasnu fotografiju.
KEN
KEN
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Rec] > [Face Recog.]
Postavke: [ON]/[OFF]/[MEMORY]
• [Face Recog.] automatski prelazi na [ON] kada se prepozna lice.
• Sljedeće funkcije također će raditi s funkcijom
prepoznavanja lica.
U načinu snimanja
– Prikaz odgovarajućeg imena kada fotoaparat otkrije
memorirano lice (ako je za memorirano lice postavljeno ime)
U načinu reprodukcije
MIKA
– Prikaz imena i dobi (ako su ti podaci memorirani)
– Selektivna reprodukcija fotografija odabranih među fotografijama memoriranim
pomoću funkcije prepoznavanja lica ([Category Play], (Reprodukcija kategorija) (S229))
¢ Prikazuju se imena do triju osoba.
Prednost imena prikazanih pri snimanju fotografija određuje se prema redoslijedu
memoriranja.
182
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
• [Face Recog.] kad je automatski fokus postavljen na [š].
• Tijekom snimanja u nizu informacije o prepoznavanju lica ([Face. Recog.]) mogu se
pridružiti samo prvoj slici.
• Kada se reproducira grupa slika, prikazan je naziv prve fotografije iz grupe.
• Možda će biti potrebno više vremena da funkcija prepoznavanja lica odabere i prepozna
karakteristične crte lica nego što je to uobičajeno s funkcijom otkrivanja lica.
• Čak i kad su podaci o prepoznavanju lica memorirani, prepoznavanje lica u načinu [Category Play] (Reprod.
kategorije) neće kategorizirati fotografije snimljene dok je funkcija [Name] (Ime) postavljena na [OFF].
• Čak i kad promijenite podatke o prepoznavanju lica (S186), podaci o
prepoznavanju lica za već snimljene fotografije neće se promijeniti.
Primjerice, ako se promijeni ime, fotografije snimljene prije promjene neće se
kategorizirati u načinu [Category Play].
• Da biste promijenili podatke o snimljenim fotografijama, odaberite [Replace] (Zamjena) u
[Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica) (S247).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne možete koristiti funkciju u sljedećim slučajevima.
– Način snimanja koji ne dozvoljava postavljanje na [š] načina auto. fokusa (S138)
– [Miniature Effect] (način kreativnog upravljanja)
– Kada snimate videozapis
– Kada upotrebljavate [Slimming Mode] u načinu rada autoportreta
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
183
7.Prilagođene funkcije za različite objekte i namjene
Postavke
lica
Postavke
lica
Moguće je memorirati podatke kao što su imena i datumi rođendana za slike lica do
6 osoba.
∫ Točka snimanja pri memoriranju slika lica
• Osoba treba biti okrenuta licem prema naprijed,
(Dobar primjer memoriranja)
otvorenih očiju i zatvorenih usta, a obrisi lica, očiju ili
obrva ne smiju biti pokriveni kosom pri memoriranju.
• Pri memoriranju na licu ne smije biti previše sjene.
(Bljeskalica neće svijetliti prilikom memoriranja.)
∫ Ako se lice ne prepoznaje tijekom snimanja
• Memorirajte lice iste osobe u zatvorenom i otvorenom prostoru, s različitim izrazima lica
iz različitih kutova. (S185)
• Memorirajte ga i na mjestu snimanja.
• Kada ne dođe do prepoznavanja memorirane osobe, ispravite to tako da ga ponovo memorirate.
• Prepoznavanje lica možda neće biti moguće ili možda čak i memorirana lica neće biti točno
prepoznata, ovisno o izrazima lica i okolini.
1
2
Pritisnite 3/4 za odabir [MEMORY] i onda pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir okvira za prepoznavanje
lica koje još nije memorirano, i onda pritisnite
1HZ
[MENU/SET].
.(1
• [New] se neće prikazati ako ste već memorirali 6 osoba.
Obrišite već memoriranu osobu da biste memorirali novu.
3 Snimite fotografiju podešavajući lice pomoću linija usmjerenosti
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Lica objekata koji nisu ljudi (kućni ljubimci, itd.) ne mogu
se memorirati.
• Informacije o snimanju slika lica prikazuju se kada, pritisnete 1
ili dodirnete[
].
184
7.Prilagođene funkcije za razli čite objekte i namjene
4
Podesite stavku.
• Možete memorirati do 3 slike lica.
Moguće je memorirati imena.
[Name](Ime)
1 Pritisnite 4 za odabir [SET] i onda pritisnite [MENU/SET].
2 Unesite ime.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta”
na S69.
Moguće je memorirati datume rođendana.
[Age](Dob)
1 Pritisnite 4 za odabir [SET] i onda pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 2/1 za odabir stavaka (godina/mjesec/dan), i onda
pritisnite 3/4 za postavljanje i pritisnite [MENU/SET].
(Dodavanje slika)
Dodavanje dodatnih slika lica.
1 Odaberite okvir za prepoznavanje nememoriranih lica, i onda
pritisnite [MENU/SET].
2 Izvedite korak 3 na “Postavke lica”.
[Add Images]
(Dodavanje
slika)
(Brisanje)
Brisanje jedne od slika lica.
Pritisnite 2/1 za odabir slike lica za brisanje, i onda
pritisnite [MENU/SET].
• Za ovu je značajku potrebno ostaviti barem jednu sliku lica nakon
izvršenja memoriranja.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
185
7.Prilagođene funkcije za razli čite objekte i namjene
Promjena ili brisanje podataka za memoriranu osobu
Možete promijeniti fotografije ili podatke o prethodno memoriranoj osobi. Također,
možete izbrisati podatke o memoriranoj osobi.
1
2
3
Pritisnite 3/4 za odabir [MEMORY] i onda pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir slike lica za uređivanje ili brisanje i onda
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET].
[Info Edit]
(Promjena podataka
[Priority](Prioritet)
[Delete](Brisanje)
Promjena podataka o memoriranoj osobi
Izvedite 4. korak iz poglavlja “Postavke lica”.
Fokusiranje i ekspozicija podešavaju se prvenstveno za lica
većeg prioriteta.
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir prioriteta i onda
pritisnite [MENU/SET].
Brisanje podataka o memoriranoj osobi.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi
se zadana radnja.
186
7.Prilagođene funkcije za razli čite objekte i namjene
Snimanje fotografija profila beba i kućnih
ljubimaca
Primjenjivi načini rada::
Ako unaprijed postavite ime i datum rođendana svoga djeteta ili ljubimca, možete na
slikama zabilježiti njihovo ime i dob u mjesecima i godinama.
Možete ih prikazati pri reprodukciji ili otisnuti na snimljenoj slici pomoću opcije [Text
Stamp] (Tekstualna oznaka) (S234).
JOE
1
∫ Postavljanje dobi ([Age]) ili imena ([Name])
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
4
5
6
LUCKY
>
Postavke: [
[Rec] > [Profile Setup]
] ([Baby1])/[
] ([Baby2])/[
] ([Pet])/[OFF]/[SET]
Pritisnite 3/4 za odabir [SET] i onda pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir [Baby1], [Baby2] ili [Pet] i onda pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir [Age] ili [Name] i onda
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir [SET] i onda pritisnite
[MENU/SET].
Unesite [Age] (rođendan)
2/1: Odaberite stavke (godina/mjesec/dan)
3/4: Postavljanje
[MENU/SET]: Postavite
Unesite [Name](Ime)
Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju
“Unos znakova” na S69.
Pritisnite 4 za odabir [Exit] i onda pritisnite [MENU/SET] za kraj.
∫ Poništavanje postavki [Age] i [Name]
Odaberite [OFF] postavku u 1. koraku.
• Dob i ime moguće je ispisati pomoću softvera “PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na
isporučenom DVD (isporučen).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Fotografije snimljene za vrijeme snimanja videozapisa ([
neće snimiti dob niti ime.
187
] (prioritet videozapisa)) (S211)
7.Prilagođene funkcije za razli čite objekte i namjene
Uporaba pogodnih zaslona i prikaza za
snimanje
Provjera područja koja mogu biti zasićena bijelom bojom ([Zebra Pattern])
Primjenjivi načini rada:
Provjeru područja koja mogu biti zasićena bijelom bojom, možete napraviti tako da
prikažete gornja područja iznad određenog nivoa osvjetljenosti u uzorku zebre. Možete
postaviti i minimalni nivo osvjetljenja (sjetline) koji će biti odabrani za zebra uzorak.
MENU
>
[ZEBRA1]
[ZEBRA2]
[Custom] > [Zebra Pattern]
Prikaz gornjih područja određenog nivoa
osvjetljenja s desnim poravnavanjem zebra uzorka.
Prikaz gornjih područja određenog nivoa
osvjetljenja s lijevim poravnavanjem zebra uzorka.
[OFF]
—
Postavlja minimalni nivo svjetline za svaki zebra uzorak.
[Zebra 1]/[Zebra 2]
[SET]
Pritisnite 3/4 za odabir svjetline, i pritisnite [MENU/SET].
• Svjetlinu možete odabrati između vrijednosti [50%] i [105%]. Na
[Zebra 2], možete odabrati [OFF]. Ako odaberete [100%] ili [105%], u
zebra uzorku prikazana su samo ona područja koja su već zasićena. Što
je manja veličina, veći je raspon svjetline za obradu u zebra uzorku.
• Ako postoje područja zasićena bijelom bojom, preporučamo vam kompenzaciju ekspozicije
prema negativu (S156) pozivajući se na histogram (S44) i onda snimite fotografiju.
• Prikazani zebra uzorci neće se snimiti
• Ako pridružite [Zebra Pattern] na [Fn Button Set] (S59) na [Custom] izborniku, svaki put kada
pritisnete funkcijski gumb kojem je pridružena postavka, zebra uzorak se mijenja ovim
redom: [Zebra 1] > [Zebra 2] > [OFF].
Kada je [Zebra 2] postavljen na [OFF], zebra uzorak se mijenja ovim redom [Zebra 1] →
[OFF], dopuštajući vam brzu promjenu postavki.
188
7.Prilagođene funkcije za razli čite objekte i namjene
Prikaz crno-bijelog zaslona za snimanje ([Monochrome Live View])
Primjenjivi načini rada::
Zaslon za snimanje možete prikazati u crno-bijeloj boji. Ova je funkcija zgodna jer
crno-bijeli zaslon olakšava ručno podešavanje fokusa.
MENU
>
[Custom] > [Monochrome Live View]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Ne utjeće na snimljene fotografije.
189
8.
Stabilizator, zum i bljeskalica
Optički stabilizator fotografije
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat prepoznaje i automatski ispravlja podrhtavanje tijekom snimanja, tako da
možete snimati fotografije sa smanjenim podrhtavanjem.
Potreban je objektiv koji podržava funkciju stabilizatora.
• Izmjenjivi objektiv (H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042) podržava funkciju optičkog
stabilizatora..
• Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv s O.I.S. prekidačem, moguće je postaviti optički
stabilizator slike s prebacivanje O.I.S. prekidača na objektivu na [ON].
].)
(U vrijeme kupnje, inicijalno je postavljen na [
∫ Postavljanje stabilizatora na [Rec] izborniku
1
2
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Rec] > [Stabilizer]
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET].
Kompenzira se okomito i vodoravno podrhtavanje.
[
]
([Normal]
(Uobičajeno))
[
]
([Panning])
(pomicanje)
[OFF]
Podrhtavanje fotoaparata ispravlja se za pokrete
prema gore/dolje. Ovaj je način idealan za pomicanje
(metoda snimanja fotografija pri kojem se fotoaparat
okreće da bi pratio kretanje objekta koji se neprestano
miče u određenom smjeru).
[Stabilizer](Stabilizator)ne radi.
(Ova je postavka dostupna samo kad koristite objektiv bez [O.I.S.] prekidača.)
• Funkcija [Stabilizer] dostupna je samo ako objektiv koji se koristi ima ugrađeni
stabilizator.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
190
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
Sprječavanje treperenja (podrhtavanja fotoaparata)
] na zaslonu, upotrijebite [Stabilizer], tronožac ili auto. okidač(S170).
Kada se pojavi alarm[
• Brzina zatvarača bit će sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat držite mirno od
trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu.
Preporučujemo korištenje tronošca.
– Spora sinkronizacija
– Spora sinkronizacija/Smanjenje efekta crvenih očiju
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Clear Night Portrait] (scenski način rada)
– Kada postavite nisku brzinu zatvarača
• Preporučujemo isključivanje funkcije optičkog stabilizatora slike pri korištenju tronošca. [
] na
zaslonu je tada prikazano.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
] nije dostupno pri panoramskom snimanju.
•[
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima.
Pazite na podrhtavanje fotoaparata kada pritisnete okidač.
– Kada je podrhtavanje prejako
– Kod velikog uvećanja zumom
– Kada se koristi digitalni zum
– Kad snimate fotografije dok slijedite objekte koji se kreću
– Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na tamnim mjestima
• Efekt pomicanja na [
] teže je postići u sljedećim slučajevima.
– Na jarko osvijetljenim mjestima, kao na svjetlosti tijekom ljetnog dana
– Kad je brzina zatvarača brža od 1/100 sekunde
– Kada presporo mičete fotoaparat jer se objekt sporo miče (pozadina se neće zamutiti)
– Kada fotoaparat ne može pratiti objekt
191
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija uz zumom
Optički zum
Primjenjivi načini rada:
Možete uvećavati ljude i objekte da bi izgledali bliže smanjivati ili smanjivati
snimljeni krajolik, itd.
T strana: Uvećava udaljeni objekt
W strana: Širi kut gledanja
Izmjenjivi objektiv sa
prstenom za
zumiranjem
(H-FS12032/
H-FS35100)
Izmjenjivi objektiv
koji podržava
električni zum
(electrically
operated zoom)(HPS14042)
Izmjenjivi objektiv koji
ne podržava električni
zum
Zakrenite prsten za zumiranje.
T
W
Pomaknite ručicu zuma.
(Brzina zumiranja mijenja se ovisno o tome
koliko daleko pomaknete ručicu zuma.)
• Ako pridružite [Zoom Control] funkcijskom
gumbu, polaganim pritiskom 2/1 ili
brzim pritiskom 3/4.
Informacije o načinu rada pogledajte u 2. koraku i
slijedećim koracima. (S194).
Optički zum nije dostupan.
192
T
W
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
Povećanje teleskopskog efekta
[Ex. Tele Conv.](Dodatna telekonverzija)
Primjenjivi načini rada: :
Dodatna telekonverzija omogućuje snimanje fotografija koje su dodatno povećane bez
smanjenja kvalitete fotografije.
Kod snimanja fotografija
[Ex. Tele Conv.]
1.2k: [
(Dodatna telekonverzija) 1.4k: [
([Rec]) (Snimanje)
2.0k: [
M] ([16:9])
M] ([4:3]/[3:2]/[1:1])
S] ([4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1])
• Postavite veličinu slike na [M] ili [S] (veličine slika označene s ), i postavite kvalitetu na
[A] ili [›].
Kod snimanja
videozapisa
[Ex. Tele Conv.]
2.4k (veličina videozapisa postavljen
(Dodatna telekonverzija) je na [FHD] na [Rec Quality])
3.6k (veličina videozapisa postavljen
je [HD] na [Rec Quality])
([Motion Picture])
4.8k (veličina videozapisa postavljen
(Videozapis)
je [VGA] na [Rec Quality])
193
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
∫ Koraci za zumiranje s funkcijom dodatne telekonverzije
• Ovo se može upotrebljavati za snimanje fotografija.
1
Odaberite izbornik. (S53)
>
MENU
2
3
4
[Rec] > [Ex. Tele Conv.] > [ZOOM]
Postavite funkcijski gumb na [Zoom Control]. (S59)
• SLijedeći koraci su primjer u kome je [Zoom Control] pridružen [Fn1].
Pritisnite [Fn1].
Pritisnite 2/1 ili 3/4.
3/1: Tele (uvećava udaljene objekte)
4/2: Wide (širi kut gledanja)
• Radnja sa zumom je poništen kada ponovo pritisnete [Fn1] ili proteka određene količine
vremena.
4:3
4:3
EX1.0x
EX2.0x
• Kada upotrebljavate izmjenjivi zum (H-PS14042) koji podržava električni zum, dodatna
telekonverzija postaje dostupna nakon što zumirate do kraja Tele optičkog zuma..
A Domet optičkog zuma (fokalna duljina)¢
B Raspon dodatne telekonverzije za snimanje
fotografija (Uvećanje zuma)
A
¢ Ova traka zuma prikazuje se kada koristite izmjenjivi objektiv
(H-PS14042) koji podržava električni zum.
• Postavlja se stalna brzina zuma.
• Prikazano uvećanje zuma približna je vrijednost.
∫ Jednostavno zumiranje s funkcijom dodatne telekonverzije
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Rec] > [Ex. Tele Conv.] > [TELE CONV.]
MENU
>
[Motion Picture] > [Ex. Tele Conv.] > [ON]
[OFF]
[TELE CONV.]/[ON]
4:3
4:3
194
B
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
• Kad se koristi funkcija dodatne telekonverzije, kut gledanja fotografija bit će različit od kuta
gledanja videozapisa jer je svaki od njih ima različit faktor zuma. Kut gledanja pri snimanju može
se prethodno provjeriti usklađivanjem postavke funkcije [ [Rec Area] (S206) sa željenim
načinom snimanja.
• Ako pridružite [Ex. Tele Conv.] na [Fn Button Set] (S59) na [Custom] izborniku, možete
prikazati zaslon za postavljanje dodatne tele konverzije za fotografije i videozapise pritiskom
na funkcijski gumb. Dok je prikazan zaslon, možete promijeniti [Picture Size] postavku
pritiskom na [DISP.].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Handheld Night Shot] (scenski način rada)
– [Toy Effect]/[Toy Pop] (nije dostupna u sljedećim slučajevima:)
– Kada je [Quality] na [
], [
] ili [
]
– Kada je [Burst Rate] postavljen na [SH]
– Kada je [HDR] postavljen na [ON]
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
[Digital Zoom](Digitalni zum)
Primjenjivi načini rada:
Iako se kvaliteta slike smanjuje svaki put kada zumirate, zum možete uvećati do četiri
puta.
(Neprekidno zumiranje nije moguće.)
MENU
>
[Rec] > [Digital Zoom] > [4t]/[2t]
• Kada koristite digitalni zum, za snimanje fotografija preporučujemo korištenje tronošca i
automatskog okidača (S170).
• Ove stavke na izborniku dijele [Rec] izbornik i [Motion Picture] izbornik. Kada se postavke
promijene za jedan od ta dva, postavke za drugog također se mijenjaju.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Toy Effect]/[Toy Pop]/[Miniature Effect] (način kreativnog upravljanja)
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
195
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
Promjena postavki za objektiv s električnim zumom
Primjenjivi načini rada:
Moguće odabrati samo kada koristite objektiv koji je kompatibilan s električnim zumom
(električno upravljanim zumom).
Ovo se može odabrati samo kada upotrebljavate objektiv koji je kompatibilan s
električnim zumom. (električno upravljanim zumom).
• Izmjenenjivi objektiv (H-PS14042) kompatibilan je s električnim zumom.
• Izmjenenjivi objektivi (H-FS12032/H-FS35100) nisu kompatibilan je s električnim zumom.
(Kmpatibilne objektive potražite na našoj web stranici.)
>[
Custom] > [Power Zoom Lens]
[Disp Focal
Length](Prikaz
fokalne duljine)
[Step Zoom]
(Postupno
zumiranje)
Kada zumirate, prikazuje se fokalna
duljina te možete potvrditi položaj zuma.
A Prikaz fokalne duljine
B Trenutačna fokalna duljina
[ON]/[OFF]
Ako koristite zum dok je ova postavka postavljena
na [ON], zum će se zaustaviti na položajima koji
odgovaraju unaprijed određenim udaljenostima.
C Prikaz postupnog zuma
• Funkcija [Step Zoom] isključuje se tijekom
snimanja videozapisa.
[ON]/[OFF]
B
A
C
Kad uključite fotoaparat, položaji zuma postavljeni prije zadnjeg
[Zoom Resume]
isključivanja fotoaparata automatski se vraćaju.
(Nastavak
[ON]/[OFF]
zumiranja)
Možete postaviti brzinu zumiranja.
• Ako [Step Zoom] postavite na [ON], brzina zumiranja neće se mijenjati.
[Photo](Fotografija):
[Zoom Speed]
[H] (velika brzina)/[M] (srednja brzina)/[L] (mala brzina)
(Brzina
[Video](Videozapis):
zumiranja)
[H] (velika brzina)/[M] (srednja brzina)/[L] (mala brzina)
[Zoom Ring]
(Prsten za
zumiranje)
Moguće odabrati samo kada je pričvršćen objektiv kompatibilan s
električnim zumom koji sadrži ručicu zuma i prsten za zumiranje. Kad je
postavljen na [OFF], radnje kojima upravlja prsten za zumiranje isključene
su da bi se spriječile slučajne radnje.
[ON]/[OFF]
196
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
Zumiranje na dodir
Zumom možete upravljati dodirom. (Zumiranje na dodir)
(Omogućeni su optički zum i za snimanje fotografija.)
• Prilikom korištenja izmjenjivog objektiva koji nije kompatibilan s električnim zumom
(H-FS12032/H-FS35100), postavljanjem sljedećeg moguće je korištenje samo dodatne
telekonverzije za fotografije [Ex. Tele Conv.] (S193) na [ZOOM].
1Dodirnite [
2Dodirnite [
].
].
• Prikazuje se pomična traka.
AE
3 Zumom upravljajte povlačenjem pomične
trake.
• Brzina zumiranja mijenja se ovisno o mjestu
dodira.
[
]/[
]
Sporo zumiranje
[
]/[
]
Brzo zumiranje
• Dodirni [
] ponovo da biste prekinuli zumiranje na dodir.
• Kada je [Step Zoom] (Postupno zumiranje) (P196) postavljeno
na [ON], prikazuje se pomična traka za postupno zumiranje.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Zum s dodirom nije dostupan u ovom slučaju:
– Način rada autoportreta
197
14
18
25
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
Snimanje fotografija pomoću bljeskalice
Primjenjivi načini rada::
∫ Otvaranje/zatvaranje ugrađene bljeskalice
Snimanje fotografije pomoću bljeskalice
omogućuje se otvaranjem ugrađene
bljeskalice
A Otvaranje bljeskalice
Gurnite ručicu za otvaranje
bljeskalice.
B Zatvaranje bljeskalice
Pritisnite bljeskalicu dok ne klikne.
• Nasilno zatvaranje bljeskalice može
oštetiti fotoaparat.
• Obavezno zatvorite ugrađenu bljeskalicu
kad je ne koristite.
• Postavka bljeskalice fiksno je postavljena
na [Œ] kada je bljeskalica zatvorena.
• Pri otvaranju bljeskalice budite oprezni jer će bljeskalica iskočiti.
• Pazite da ne prikliještite prst kad zatvarate žarulju bljeskalice.
Gašenje bljeskalice ([Œ])
Kada je bljeskalica zatvorena ili se fotografija ne može snimiti s bljeskalicom zbog
snimanja video zapisa, itd., [Œ] (gašenje bljeskalice) prikazano je na zaslonu za
snimanje i bljeskalica ne gori.
• Bljeskalicu zatvorite na mjestima gdje je zabranjena njihova uporaba, tako da ne gore.
198
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
U slijedećim slučajevima bljeskalica je fiksirana na [Œ] (isključena bljeskalica).
• Kada snimate videozapise
• Kada upotrebljavate elektronički okidač
• Kada je [HDR] postavljen na [ON]
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON]
• Kada je efekt slike podešen [Filter Select] na [Filter Settings]
Vješto korištenje bljeskalice
• Pri snimanju s bljeskalicom može doći do zasićenja bijele boje ako je objekt preblizu. Ako je funkcija [Highlight]
(Bijelo zasićeno područje) izbornika [Custom] (Prilagođeno) postavljena na [ON] (Uklj.), područja zasićenja bijele
boje treperit će crno-bijelo prilikom reprodukcije ili uporabe funkcije automatskog pregleda. U tom slučaju
preporučujemo da podesite funkciju [Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) (S204) u smjeru minusa i ponovno
snimite fotografije.
• Kada snimate fotografije koristeći bljeskalicu, a sjenilo objektiva je pričvršćeno, donji dio fotografije možda
će postati taman, a upravljanje bljeskalicom možda neće biti moguće jer bljeskalica može biti prekrivena sjenilom
objektiva. Preporučujemo da skinete sjenilo objektiva.
199
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
∫ Raspoloživi raspon bljeskalice (procjena)
Ako je udaljenost objekta pri snimanju fotografije uz uključenu
bljeskalicu mala, dio snimljene fotografije postat će taman jer
je svjetlo bljeskalice blokirano objektivom ili nije unutar
dometa bljeskalice.
Provjerite udaljenost objekta kod fotografiranja. Udaljenost na kojoj
objektiv blokira svjetlo bljeskalice i udaljenost koju svjetlo
bljeskalice može dosegnuti razlikuju se ovisno o korištenom
objektivu.
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Wide
Tele
0.4 m (1.3 feet) do 4.5 m (15 feet)
0.3 m (0.98 feet) do 2.8 m (9.2 feet)
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Wide
Tele
0.9 m (3.0 feet) do 4.0 m (13 feet)
0.9 m (3.0 feet) do 2.8 m (9.2 feet)
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042)
Wide
Tele
1.0 m (3.3 feet) do 4.5 m (15 feet)
0.3 m (0.98 feet) do 2.8 m (9.2 feet)
• To su približni rasponi, ISO osjetljivost postavljena je na [AUTO], i [ISO Limit Set] (S158) je
postavljen na [OFF].
• Nemojte previše približavati bljeskalicu predmetima ili zatvorite bljeskalicu kad je aktivna.
Boja predmeta može se promijeniti zbog topline ili osvjetljenja bljeskalice.
• Nemojte zatvarati bljeskalicu neposredno nakon što se bljeskalica aktivira, a prije snimanja
fotografija zbog funkcija Uvijek uklj./Smanjenje efekta crvenih očiju itd. To može dovesti do kvara.
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice može
potrajati. Snimite fotografiju nakon što pokazatelj pristupa nestane.
200
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
Promjena načina rada bljeskalice
CPromjena
Primjenjivi načini rada:
Ugrađenu bljeskalicu postavite tako da odgovara načinu snimanja.
1
Odaberite izbornik. (S53)
2
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i pritisnite [MENU/SET].
MENU
‰
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Mode]
Bljeskalica se uvijek aktivira,
neovisno o uvjetima snimanja.
([Forced Flash On]) • Ova se opcija koristi uvijek kada se
([Forced On/
svjetlo nalazi iza objekta snimanja ili
Red-Eye])
kod fluorescentnog osvjetljenja.
([Slow Sync.])
([Slow Sync./
Red-Eye])
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini
tamni krajolik, ovom se opcijom smanjuje
brzina zatvarača kad se aktivira
bljeskalica. Tamni krajolik u pozadini
postat će svjetliji.
• Korištenje manje brzine može uzrokovati zamućivanje zbog
pokreta. Korištenjem tronošca može se poboljšati kvaliteta fotografija.
• Zatvorite bljeskalicu da biste je isključili kada koristite
ugrađenu bljeskalicu.
Bljeskalica se aktivira dvaputa.
]
Razmak između prve i druge bljeskalice dulji je ako se postavi [ set. ] ili [
Objekt se ne smije pomicati sve dok se bljeskalica ne aktivira drugi put.
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuje se između ljudi. Također ako je objekt udaljen od
fotoaparata ili se nije pazilo na prvi bljesak, efekt možda neće biti vidljiv.
∫ Ispravak crvenih očiju
Primjenjivi načini rada:
Kada je odabrana funkcija ([
], [
]) smanjenje efekta crvenih očiju, izvodi se
uklanjanje crvenihi očiju uvijek kada se upotrebljava bljeskalica. Fotoaparat automatski
prepoznaje crvene oči i ispravlja sliku.
MENU
>
[Rec] > [Red-Eye Removal]
Postavke: [ON]/[OFF]
• [ ] prikazano je na ikoni, kada je postavljeno na [ON].
• Pod određenim uvjetima, ne mogu se ispraviti crvene oči.
201
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
∫ Dostupne postavke bljeskalice u načinu snimanja
Dostupne postavke bljeskalice ovise o načinu snimanja.
(±: dostupno, —: nije dostupno, ¥: očetna postavka scenskog načina rada)
Način snimanja
‰
Œ
Inteligentni automatski način rada
—¢
—¢
—¢
—¢
±
Prošireni inteligentni automatski način rada
—¢
—¢
—¢
—¢
±
Program automatske ekspozicije
±
±
±
±
±
Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende
±
±
±
±
±
Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača
±
±
—
—
±
Ručna ekspozicija
±
±
—
—
±
Način panoramskog snimanja
—
—
—
—
±
±
¥
—
—
±
[Backlit Softness] (Blago pozadinsko osvjetljenje) —
—
—
—
¥
[Relaxing Tone] (Opuštajući ton)
—
—
—
—
¥
[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)
—
—
—
—
¥
[Romantic Sunset Glow](Romant. sjaj zalaska sunca) —
—
—
—
¥
[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)
—
—
—
—
¥
[Glistening Water] (Bljeskanje vode)
—
—
—
—
¥
[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)
—
—
—
—
¥
[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)
—
—
—
—
¥
[Warm Glowing Nightscape](Noć. krajolik topl. odsjaja)
—
—
—
—
¥
[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)
—
—
—
—
¥
[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)
—
—
—
—
¥
[Handheld Night Shot] (Ručne noćne snimke)
—
—
—
—
¥
[Clear Night Portrait](Jasni noćni portret)
—
—
—
¥
±
[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta
¥
—
—
—
±
[Appetizing Food] (Privlačna hrana)
¥
—
—
—
±
[Cute Dessert](Slatki desert)
¥
—
—
—
±
[Freeze Animal Motion] (Zaustavljeno kretanje životinje)
¥
—
—
—
±
[Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)
¥
—
—
—
±
[Monochrome] (Monokromatski efekt)
¥
±
±
±
±
Način snimanja krajolika
—
—
—
—
¥
Način snimanja djece
±
¥
—
—
±
Način snimanja portreta
±
¥
—
—
±
Način rada kreativne kontrole
—
—
—
—
±
[Silky Skin] (Svilenkasta koža)
Scenski
način rada
¢ Ne može upotrebljavati [Rec] izbornik.
[
] postavljeno je kada je otvorena bljeskalica. (S72)
• Postavka bljeskalice može se promijeniti ako se promijeni način snimanja. Po potrebi
ponovno postavite postavke bljeskalice.
• U scenskom načinu rada /krajolika/snimanja djece/portreta, zadane postavke za bljeskalicu
obnavljaju se svaki put kada promjenite scenu ili način snimanja.
202
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
∫ Brzina zatvarača za svaku postavku bljeskalice
Postavka bljeskalice
Brzina zatvarača (s)
‰
Postavka bljeskalice
Brzina zatvarača (s)
1 to 1/16000th
1/50th¢1
Œ
60¢2 to 1/16000th
¢1 To postaje 60 sekundi kod automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača i 60 sekundi kod
ručne ekspozicije, može biti postavljeno na T (Time) ili vrijednost
između 60 sekundi i 1/50 sekunde.
¢2 Postavka se mijenja u T (Time) kod ručne ekspozicije.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/50 sekunde.
ili ) načinu rada, brzina zatvarača mijenja se ovisno o prepoznatoj sceni.
• U inteligentnom auto(
Postavljanje na 2. sinhronizaciju zavjese
Primjenjivi načini rada:
Kada snimate fotografiju objekata u pokretu, kao što su vozila, s malom brzinom
zatvarača, 2. sinhronizacija zavjese aktivira bljeskalicu prije nego se zatvori zatvarač,
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Synchro]
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET].
[1ST]
sinhronizacija 1. zavjese
Uobičajeni postupak kada snimate fotografije s
bljeskalicom.
[2ND]
sinhronizacija 2. zavjes
Iza objekta pojavljuje se izvor svjetlosti i fotografija je
dinamična.
• Postavite na [1ST] za uobičajenu uporabu.
• [2nd] je prikazano u treperećoj ikoni na zaslonu ako ste postavili [Flash Synchro] na [2ND].
• Kada se postavljena velika brzina zatvarača, efektf [Flash Synchro] može iskriviti.
• Možete podesiti [
] ili [
] kada je [Flash Synchro] postavljen na [2ND].
203
8.Stabilizator, zum i bljeskalica
Promjena
Promjena načina
načina rada
rada bljeskalice
bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
Podesite svjetlinu bljeskalice kada su fotografije snimljene s bljeskalicom previše ili premalo
osvijetljene
1
Odaberite izbornik. (P53)
MENU
[Rec] > [Flash] > [Flash Adjust.]
>
2 Pritisnite 2/1 za podešavanje bljeskalice i onda pritisnite[MENU/SET].
• Možete podesiti od [j2 EV] do [i2 EV] u koracima od 1/3 EV.
• Odaberite [n0] za povratak na izvornu bljeskalicu.
• [i] ili [j] je prikazano na ikoni bljeskalice kada je podešen nivo bljeskalice.
Sinhroniziranje izlaza bljesklaice prema kompenzaciji ekspozicije
Primjenjivi načini rada
Fotoaparat automatski optimizira izlaz bljeskalice za vrijednost kompenzirane ekspozicije.
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Rec] > [Flash] > [Auto Exposure Comp.]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Opširnije o kompenzaciji ekspozicije pogledajte na S156.
204
9.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat može snimati videozapise visoke razlučivosti kompatibilne s formatom
AVCHD ili videozapise u formatu MP4. Zvuk se snima kao stereo.
Funkcije dostupne pri snimanju videozapisa razlikuju se ovisno o objektivu koji koristite i
možda će biti snimljen operativni zvuk objektiva.
Podatke o kompatibilnim objektivima potražite na našoj web stranici.
1
Snimanje poskrenite pritiskom na gumb
videozapisa.
A Proteklo vrijeme snimanja
B Raspoloživo vrijeme snimanja
• Moguće je odgovarajuće snimanje videozapisa
za svaki način snimanja.
• Pokazivač statusa snimanja (crveno) C treperi za
vrijeme snimanja videozapisa.
• Ako protekne otpriloke 1 minuta bez izvođenja neke
radnje, dio prikaza će nestati. Pritisnite [DISP.] ili
dodirnite monitor da bi se prikaz ponovo pojavio.
A
C
3s
R1m37s
• Otpustite gumb videozapisa odmah nakon što ste ga
pritisnuli
2
B
Zaustavljanje snimanja ponovnim pritiskom na gumb videozapissa.
• Možete snimati i fotografije za vrijeme snimanja videozapisa, tako do kraja
pritisnte okidač. (S211)
205
9. Snimanje videozapisa
Uključivanje/isključivanje gumba za videozapise
MENU
>
[Custom] > [Video Button] > [ON]/[OFF]
• Ova funkcija štiti od slučajne uporabe gumba.
Promjena između kuta snimanja fotografija i kuta snimanja videozapisa
MENU
>
[Custom] > [Rec Area] > [!] (Picture)/[
] (Motion picture)
• Kad je postavka formata slike različita kod fotografija i videozapisa, kut snimanja mijenja se
na početku snimanja videozapisa. Kad je područje snimanja postavljeno na
[
], prikazuje se kut snimanja tijekom snimanja videozapisa.
• Prikazano područje snimanja je linija usmjerenosti.
206
9.Snimanje videozapisa
• Ako je visoka temperatura okoline, neprekidno snimate ili neki drugi uvjeti uzrokuju
pregrijavanje fotoaparata, slijedeće će biti zabranjeno kako bi se zaštitio fotoaparat.
Sačekajte dok se fotoaparat ohladi.
– Neprekidno snimanje, snimanje videozapisa, i Wi-Fi spajanje, trenutno će biti nedostupno.
– Ako nastavite sa snimanjem kada
[
] treperi na zaslonu, biti će prikazana poruka i
fotoaparat će se automatski isključiti.
• Zvuk rada zuma ili gumba možda će biti snimljen kad se njima upravlja tijekom snimanja
videozapisa.
• Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-PS14042), ako dignete prst s ručice zuma,
ručice fokusa ili funkcijske ručice, zvuk vraćanja ručice mogao bi biti snimljen. Kada ručicu
vraćate u u izvorni položaj, pomičite je polako.
• Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-PS14042), brzina zuma biti će manja nego
obično kada snimate videozapise.
• Na zaslonu prikazano raspoloživo vrijeme za snimanje možda će se nepravilno smanjivati.
• Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici prikazuje se još neko vrijeme nakon
snimanja videozapisa. To nije kvar.
• [Sensitivity] biti će postavljen na [AUTO] (za videozapis) kada snimate videozapise.
Neće raditi ni [ISO Limit Set].
• Kada snimate videozapis, [Stabilizer] će biti fiksiran na
[ ] iako je postavljen[ ].
• Za snimanje videozapisa preporučuje se korištenje posve napunjene baterije ili
prilagodnika za izmjeničnu struju (neobavezan). (S317)
• Ako kod snimanja videozapisa s prilagodnikom za izmjeničnu struju (neobavezan) dođe
do nestanka napajanja ili ako se prilagodnik (neobavezan) isključi i sl., videozapis se neće
snimiti.
• Videozapisi će se snimiti u sljedećim kategorijama za određene načine snimanja.Videozapis
koji odgovara svakom načinu snimanja izvršit će se za one koji nisu navedeni u nastavku.
Odabrani način snimanja
– Program automatske ekspozicije
– Automatska ekspozicija s prioritetom otvora blende
– Automatska ekspozicija s prioritetom zatvarača
– Ručna ekspozicija
– Snimanje autoportreta
– [Clear Nightscape]/[Artistic Nightscape]/[Handheld
Night Shot]/[Clear Night Portrait] (scenski način rada)
Način snimanjadok
snimate videozapis
Uobičajeni videozapis
Slabo osvjetljenje
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapise nije moguće snimati u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (scenski način rada)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (kreativna
kontrola)
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation]
207
9.Snimanje videozapisa
Setting the format,
size
and recording
frame rate
Postavljanje
formata,
veličine
i brzine snimanja
Primjenjivi načini rada:
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
4
>
[Motion Picture] > [Rec Format]
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET].
[AVCHD]
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na TV-prijamniku
visoke razlučivosti, itd.
[MP4]
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na računalu itd.
Pritisnite 3/4 za odabir [Rec Quality] i onda pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET].
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Kada je odabran [AVCHD]
Stavka
Veličina
Brzina
videozapisa
Izlaz senzora
Brzina prijenosa
[FHD/28M/50p]¢
1920k1080
50p
50 okvira/sekunda
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920k1080
50i
50 okvira/sekunda
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920k1080
50i
25 okvira/sekunda
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920k1080
24p
24 okvira/sekunda
24 Mbps
¢ AVCHD napredan
208
9.Snimanje videozapisa
Kada je odabran [MP4]
Stavka
Veličina
[FHD/28M/50p]
1920k1080
[FHD/20M/25p]
1920k1080
[HD/10M/25p]
1280k720
[VGA/4M/25p]
640k480
Brzina
videozapisa
50p
Izlaz senzora
50 okvira/sekunda
Brzina
prijenosa
28 Mbps
20 Mbps
25p
25 okvira/sekunda
10 Mbps
4 Mbps
• Što je brzina prijenosa
To je količina podataka u određenom vremenskom razdoblju, a što je taj broj veći, povećava
se i kvaliteta. Ovaj uređaj koristi metodu snimanja “VBR”. “VBR” je kratica za “Variable Bit
Rate” (promjenjiva brzina prijenosa), a brzina prijenosa (količina podataka u određenom
vremenskom razdoblju) automatski se mijenja ovisno o objektu koji snimate. Dakle, vrijeme
snimanja skraćuje se kad se snima objekt koji se brzo kreće.
∫ Kompatibilnost snimljenih videozapisa
Čak i kada se koristi kompatibilni uređaj, snimljeni videozapisi mogu se reproducirati
sa smanjenom kvalitetom slike i zvuka ili se možda uopće neće moći reproducirati.
Informacije o snimanju mogu također biti nepravilno prikazane. U tim slučajevima za
reprodukciju koristite ovaj uređaj.
• Ako želite upotrijebiti drugi uređaj za reprodukciju videozapisa koji su snimljeni na
[FHD/28M/50p], [FHD/24M/25p], [FHD/24M/24p] na [AVCHD] ili ako ih želite prenijeti
na uređaj, potreban je PC s instaliranim “PHOTOfunSTUDIO” ili kompatibilni Blu-ray
disk.
209
9.Snimanje videozapisa
Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa (neprekinuti automatski fokus)
Primjenjivi načini rada:
Fokusiranje ovisi o postavkama načina [Focus Mode] (Način fokusiranja) i [Continuous
AF] (Neprekinuti auto. fokus) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis).
Način fokusirana [Neprekinuti AF]
[AFS]/[AFF]/
[AFC]
[MF]
[ON]
[OFF]
[ON]/[OFF]
Opis postavki
Fotoaparat tijekom snimanja automatski zadržava
fokus na objektima.
Fotoaparat održava fokus na početku snimanja.
Ručno podešavanje fokusa. (S148)
• Kada je fokusiranje postavljeno na [AFS], [AFF] ili [AFC], ako okidač pritisnete dopola za
vrijeme snimanja videozapisa, fotoaparat će ponovo podesiti fokus.
• Ovisno u uvjetima snimanja ili objektivu, možda će se snimiti zvuk rada objektiva kad
se tijekom snimanja videozapisa koristi automatski fokus. Ako vam zvuk rada smeta,
preporučuje se snimanje s funkcijom [Continuous AF] u izborniku načina [Motion Picture]
(Videozapis) postavljenom na [OFF] (Isklj.) da biste izbjegli snimanje zvuka rada objektiva.
• Kada zumirate pri snimanju videozapisa, možda će biti potrebno neko vrijeme za fokusiranje.
• [Continuous AF] ne radi dok je [Pull Focus] radi u [Snap Movie].
210
9.Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija za vrijeme snimanja
videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimanje fotografija (simultano
snimanje).
Tijekom snimanja videozapisa pritisnite
okidač do kraja da biste snimili fotografiju.
• Pokazatelj simultanog snimanja prikazuje se tijekom
snimanja fotografija.
• Dostupno je i snimanje pomoću zatvarača osjetljivog na (S50)
dodir.
13
∫ Postavljanje prioriteta za videozapise i fotografije
Primjenjivi načini rada:
Može se postaviti način snimanja za fotografije snimljene tijekom snimanja videozapisa
u načinu [Picture Mode] (Snimanje fotografije) u izborniku [Motion Picture].
• Fotografije će se snimiti u veličini [S] (Mala) (2 M). Kvaliteta slike
[
]
Prioritet
videozapisa)
[
]
(Prioritete
fotografije)
može se razlikovati u [S] (2 M) u odnosu na standardne slike.
], [
Kada funkciju [Quality] postavite na
[
] ili
(Kada je
[
]
.
postavljen na [ ], fotografije će biti snimljene na [Quality] sa [A].)
• Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimiti do 15 fotografija.
• U načinu kreativnog upravljanja [Miniature Effect] (Efekt minijature), može
doći do neznatnog kašnjenja između pritiska okidača do kraja i snimanja.
•
• Fotografije će se snimiti u postavljenoj veličini i kvaliteti.
• Zaslon će se zatamnjeti tijekom snimanja slika.
snimiti u videozapis u tom razdoblju, a zvuk se neće snimiti.
• Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimiti do 4 fotografije.
• Format slike bit će fiksno postavljen na [16:9].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada je [Rec Format] postavljen na [VGA/4M/25p] na [MP4]
– Kada je [FHD/24M/24p] postavljen [samo za [ ] postavljeni (prioritet fotografije)]
– Kada upotrebljavatte [Ex. Tele Conv.] na [Motion Picture] izborniku [ [ ] samo kada je
podešen (prioritet fotografije)]
– Kada je [Snap Movie] postavljen na [ON]
211
9.Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa kao fotografija u nizu
Primjenjivi načini rada:
Unaprijed možete postaviti vrijeme snimanja i snimati videozapise kao da snimate
fotografije u nizu. S ovom funkcijom možete pomicat fokus na početku snimanja i
dodavati unaprijed efekte postepenog pojavljivanja/nestajanja.
• Videozapisi snimljeni su s [FHD/20M/25p] na [MP4].
• Upotrebljavajući aplikaciju “Panasonic Image App”,za pametni telefon/tablet , možete
kombinirati videozapise snimljene s fotoaparatom. Može se dodati glazba i mogu se izvesti
različiti oblici uređivanja kada ih kombinirate. Osim toga možete kombinirane videozapise
poslati na web. (S263)
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
>
[Motion Picture] > [Snap Movie]
Odaberite [SET] s 3/4, i onda pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET].
Postavlja vrijeme snimanja za videozapis.
[Record time]
(Vrijeme snimanja) [8SEC]/[6SEC]/[4SEC]/[2SEC]
Omogućava dramatično oslikavanje izraza s postepenim
prebacivanjem fokusa na početak snimanja.
[Pull Focus]
[ON]/[OFF]
(Pomicanje
• Opširnije o tome pogledajte na S214.
fokusa)
Dodaje efekt pojavljivanja (postepeno pojavljivanje) u slici i zvuk
kao zapis za početak ili dodaje efekt nestajanja (postepeno
nestajanje) kao zapis za kraj.
[WHITE-IN]/[WHITE-OUT]:
Dodaje efekt postepenog nestajanja ili pojavljivanja za bijeli zaslon.
[BLACK-IN]/[BLACK-OUT]:
[Fade]
Dodaje efekt postepenog nestajanja ili pojavljivanja za crni zaslon.
(Gubiti se)
[COLOR-IN]/[COLOR-OUT]:
Dodaje efekt koji se pojavljuje od crno-bijelog do boje ili efekt
nestajanje od boje do crno-bijelog. Zvukće se uobičajeno snimiti.
[OFF]
].
4Pritisnite [
5Pritisnite [MENU/SET].
6Odaberite [ON] s 3/4, i onda pritisnite [MENU/SET].
• Pritisnite okidač dopola za izlaz s izbornika.
• Ako je [Pull Focus] postavljen na [ON], postavlja se fokus.
212
9.Snimanje videozapisa
7
Snimanje pokrenite pritiskom na gumb
za videozapis.
A Proteklo vrijeme snimanja
B Podešeno vrijeme za snimanje
A
SNAP
4SEC
3s
• Otpustite gumb za videozapis netom nakon što ste ga pritisnuli.
• Snimanje videozapisa ne možete prekinuti u sredini.
Snimanje se automatski prekida kada protekne
podešeno vrijeme za snimanje.
4s
B
∫ Deaktiviranje snimanja videozapisa u nizu
Odaberite [OFF] u 2. koraku.
• Videozapisi snimljeni s [WHITE-IN] ili [BLACK-IN] prikazani su kao sve-bijele ili sve-crne
minijature u načinu rada reprodukcije.
• Ako pridružite [Snap Movie] na [Fn Button Set] (S59), možete prikazati zaslon koji vam
omogućava izmjenu [Snap Movie] između [ON]/[OFF] pritiskom na gumb pridružene funkcije.
Ako pritisnete [DISP.] dok je prikazan zaslon, možete promijeniti postavke za snimanje u
• nizu. [Snap Movie] se postavlja na [OFF] kada se spojite na Wi-Fi.
• Videozapise ne možete snimiti sa snimanjem u nizu kada upotrebljavate [Miniature Effect]
u načinu rada kreativne kontrole.
213
9.Snimanje videozapisa
Postavljanje [Pull Focus](Povlaćenje fokusa)
Postavite okvire kojiodređuju početnu poziciju fokusa (prvi) i
završnu poziciju fokusa (drugi). Fotoaparat tada mjeri
njegovu udaljenost od objekta i postavljenih fokusa. Kada
počinjete snimati videozapis, fokus se pomie od prvog okvira
do drugog okvira.
Funkcijski gumb
1 Pritisnite 2.
2 Pritisnite 3/4/2/1 za pomicanje okvira AF , i pritisnite [MENU/SET]. (prva pozicija)
• Ako pritisnete [DISP.] prije pritiska na [MENU/SET], okvir se vraća u sredinu.
3 Ponovite korak 2. (druga pozicija)
• Auto. fokus će raditi za postavljanje početnog i završnog fokusa za povlaćenje. Kada
postavljanje ne uspije, okvir se vraća na prvu poziciju. Ponovite podešavanje.
• Ako pritisnete [MENU/SET], poništava se podešavanje okvira.
Funkcija
s dodirom
F
Dodirnite objekt (prva pozicija), povucite sa prstom do željene pozicije (druga pozicija), i
nakon toga dignite prst.
• Auto. fokus radi za postavljanje početne i završne pozicije fokusa za povlaćenje. Kada
postavljanje ne uspije, okvir se vraća na prvu poziciju. Ponovite podešavanje..
], poništavaju se postavke okvira.
• Dodirom na [
• Veći efekt možete postići kreiranjem upečatljivog kontrasta fokusa između
početne i završne pozicije, na primjer s pomicanjem fokusa iz pozadine prema
naprijed i obrnuto.
• Nakon postavljanja fokusa, nastojte zadržati stalnu udaljenost objekta od
fotoaparata.
• Kada je [Pull Focus] postavljen na [ON]:
– Automatski fokus će se promijeniti u [
], posebne postavke za [Pull Focus].
– Ako snimate fotografiju, radnja s automatskim fokusom [Ø] izvršiti će se u prvom okviru.
• Ponovo postavite fokus dok snimate videozapis, okidač pritisnite dopola kada završe radnje
s fokusom za povlaćenje.
• Fokus za povlaćenje ne radi ako nisu postavljena dva okvira.
• Iako je [Metering Mode] (S 60) postavljen na [ ], ciljna točka mjerenja ne pomiće se s
fokusom. Cilj je fiksiran na početnoj poziciji (prva pozicija) fokusa za povlaćenje.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– Ručnog fokusiranja
– Kada upotrebljavate digitalni zum
– S objektivom koji nudi samo ručno fokusiranje
– S nekim Four Thirds objektivima
214
9.Snimanje videozapisa
Uporaba [Motion Picture](Videozapis) izbornika
Opširnije o postavkama za [Motion Picture] izbornik, pogledajte na S53.
• [Photo Style], [Filter Settings], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic], [i.Resolution] i
[Digital Zoom] uobičajene su za [Rec] izbornik i [Motion Picture] izbornik. Izmjenom tih
postavki na jednom od izbornika odražava se i na drugi izbornik.
• Izbornik [Motion Picture] nije prikazan u slijedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (Scenski način rada)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Način
rada kreaktivne kontrole)
[Snap Movie](Fotografije u nizu)
• Opširnije o tome pogledajte na S212.
[Rec Format](Format snimanja)
• Opširnije o tome pogledajte na S208.
[Rec Quality](Kvaliteta snimanja)
• Opširnije o tome pogledajte na S208.
[Picture Mode](Snimanje fotografije)
• Opširnije o tome pogledajte na S211.
[Continuous AF] (neprekinuti automatski fokus)
• Opširnije o tome pogledajte na S210.
[Ex. Tele Conv.]( Dodatna telekonverzija)
• Opširnije o tome pogledajte na S193.
[Flkr Decrease](Smanjivanje treperenja)
Primjenjivi načini rada:
Brzina zatvarača može se fiksirati kako bi se smanjilo treperenje ili iscrtavanje na videozapisu.
Postavke: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
215
9.Snimanje videozapisa
[Mic Level Disp.](Prikaz nivoa mikrofona)
Primjenjivi načini rada:
Postavite da li će se ili neće,na zaslonu prikazivati nivoi mikrofona.
Postavke: [ON]/[OFF]
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– [Miniature Effect] (način rada kreaitvne kontrole)
[Mic Level
[Mic
LevelAdj.]
Adj.](Podešavanje nivoa mikrofona)
Primjenjivi načini rada:
Podesite nivo ulaza zvuka na 4 različita nivoa.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– [Miniature Effect] (način rada kreaitvne kontrole)
[Wind Cut](Rezanje vjetra)
Primjenjivi načini rada:
Efikasno smanjuje zvuk vjetra, ako postoji, kod snimanja zvuka.
Postavke: [AUTO]/[HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF]
• Postavka [Wind Cut] može promijeniti uobičajenu kvalitetu zvuka.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– [Miniature Effect] (način rada kreaitvne kontrole)
216
10.
Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija fotografija
1
Pritisnite [(].
2
Pritisnite 2/1.
2:
1/98
Reprodukcija prethodne fotografije
1: Reprodukcija iduće fotografije
• Ako pritisnete i držite 2/1, možete reproducirati
fotografije u nizu.
• Možete prebacivati naprijed ili natrag sliku s vodoravnim povlaćenem zaslona
(S48).
• Fotografije možete neprekidno prebacivati naprijed ili natrag ako držite prst na
lijevoj ili desnoj strani zaslona nakon prebacivanja fotografija naprijed/natrag.
(Fotografije su prikazane umanjeno)
• Brzina premotavanja fotografije naprijed/natrag mijenja se ovisno i statusu
reprodukcije.
Promjena brzine prebacivanja unaprijed ili unatrag bez prekida
MENU
>
[Custom] > [Touch Scroll] > [H] (High speed)/[L] (Low speed)
Slanje slike na web stranicu
Ako pritisnete 4 za vrijeme prikaza jedne po jedne fotografije, jednostavno
možete poslati sliku na web stranicu. (S279)
∫ Završetak reprodukcije
Ponovo pritisnite [(], pritisnite okidač dopola ili pritisnite gumb za
reprodukciju.
217
10.Reprodukcija i uređivanje slika
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ovaj je fotoaparat u skladu sa standardom DCF (“Design rule for Camera file system”) koji
je utvrdila JEITA (“Japan Electronics and Information Technology Industries Association”) te
sa standardom Exif (“Exchangeable Image File Format”). Na ovom se fotoaparatu prikazuju
samo fotografije koje su u skladu s DCF-standardom.
• Slike snimljene drugim fotoaparatima možda neće biti moguće reproducirati na ovom
fotoaparatu.
218
10.Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija videozapisa
Ovaj je uređaj osmišljen za reprodukciju videozapisa u formatima AVCHD, MP4 i
QuickTime Motion JPEG.
• Videozapisi prikazani su s ikonom za videozapis
([
]).
Pritisnite 3 za reprodukciju.
A
12s
A Vrijeme snimanja videozapisa
• Nakon što reprodukcija započne, na zaslonu se prikazuje
proteklo vrijeme.
Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi prikazuje se kao
[8m30s].
• Neke informacije (informacije o snimanju i slično) ne prikazuju
se za videozapise snimljene u formatu [AVCHD].
• Dodirom [
] omogućuje se reprodukcija videozapisa.
• Automatski se reproduciraju videozapisi snimljeni s [Snap Movie].
∫ Radnje tijekom reprodukcije videozapisa
Radnja s Radnja s
gumbom dodirom
Radnja s Radnja s
gumbom dodirom
Opis radnje
3
Reprodukcija/Pauza
2
Brzo prebacivanje
unatrag¢
Prebacivanje unatrag
kadar po kadar
(tijekom pauze)
Opis radnje
4
Zaustavljanje
1
Brzo prebacivanje
naprijed¢
Prebacivanje naprijed
kadar po kadar
(tijekom pauze)
Povećavanje
glasnoće
Smanjenje glasnoće
¢ Brzina prebacivanja unaprijed/unatrag povećava se ako ponovno dodirnete 1/2.
• Upravljačka ploča nestaje nakon približno 2 sekunde ako se ne obavi nikakva radnja.
Dodirnite zaslon za ponovni prikaz upravljačke ploče.
• Ako za vrijeme pauze pritisnete [MENU/SET], možete kreirati fotografiju iz videozapisa.
(S220)
219
10.Reprodukcija i uređivanje slika
∫ Radnje za vrijeme automatske reprodukcije videozapisa u nizu
3
Reprodukcija od početka
2
Natrag na prethodnu sliku
1
Naprijed na iduću sliku
• Automatska reprodukcija se zaustavlja ako dodirnete zaslon.
• Za reprodukcija videozapisa, snimljenih ovim uređajem, na računalu koristite softver
“PHOTOfunSTUDI O” na isporučenom DVD-u.
Izrada fotografija
iz videozapisa
Izrada
from a Motion
Picture
Možete izraditi jednu fotografiju iz snimljenog videozapisa.
1
2
Pritisnite 3 za pauziranje reprodukcije videozapisa.
Pritisnite [MENU/SET].
• Istu radnju možete izvesti dodirivanjem gumba
[
]
.
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Izvodi se kada
odaberete [Yes].
• Pohranit će se s [Picture Size] postavljenim [S] (2 M), [Aspect Ratio] postavljenim na [16:9], i
[Quality] postavljena na [›].
• Fotografije izrađene iz videozapisa mogu biti grublje od uobičajene. kvalitete slike
• [ ] prikazano je za vrijeme reprodukcije fotografija izrađenih iz videozapisa.
• Za izradu fotografije iz videozapisa fotoaparat nije spojen na TV s HDMI mikro kabelom
postavite [VIERA Link] na [TV Connection] na [Setup] izborniku na [OFF].
Nije dostupno u ovom slučaju:
• Fotografije se ne mogu izraditi iz videozapisa koji su snimljeni na [VGA/4M/25p] u [MP4]
formatu.
220
10.Reprodukcija i uređivanje slika
Promjena načina reprodukcije
Uporaba zuma za reprodukciju
Kontrolni kotačič zakrenite u desno.
1k
2k 4k 8k 16k
• Ako se kontrolni kotačić zekrene u lijevo nakon što se uveća
A
2.0X
sslika, uvećanje će biti smanjeno.
• Možete povećati/smanjiti slike uvećavanjem/smanjivanjem zaslona
u malim koracima (S48) na dijelu koji želite uvećati/smanjiti.
• Kada promijenite povećanje, pokazivač pozicije zuma
A pojavljuje se na oko 1 sekundu.
• Što je fotografija više uvećana, njena kvaliteta se više kvari.
• Povećani diomožete pomaknuti pritiskom na 3/4/2/1 kursorske
gumbe ili povlaćenjem zaslona. (S48)
• Sliku možete uvećati (2k) s dodirom dvaputa na dio koji želite
uvećati. Ako dva puta dodirnete uvećani dio slike, uvećanje se
vraća na 1k.
Prikaz višestrukih zaslona (Multi Playback)
Kontrolni kotačič zakrenite lijevo .
1 zaslon
12 zaslona
30 Zaslona
1/98
zaslon za prikaz
kalendara
• Ako kontrolni kotačić zakrenete u desno, prikazat će se
zaslon prethodne reprodukcije.
• Zaslon za reprodukciju možete promijeniti dodirivanjem
donjih ikona.
–[
]: 1 zaslon
–[
]: 12 zaslona
–[
]: 30 zaslona
– [ CAL ]: Zaslon za prikaz kalendara
• Zaslon se može postepeno mijenjati s povlaćenjem zaslona
gore ili dole.
• Fotografije prikazane s [
] ne mogu se reproducirati.
∫ Povratak na normalnu reprodukciju
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i onda pritisnite [MENU/SET].
221
10.Reprodukcija i uređivanje slika
Prikaz fotografija sa snimljenim datumom (Calendar Playback)
1
Zakrenite kontrolni kotačić lijevo za prikaz zaslona kalendara.
2
3
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir datuma za reprodukciju.
4
Pritisnite [MENU/SET] za prikaz slika koje su
snimljene na odabrani datum.
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i onda
pritisnite [MENU/SET].
• Zakrenite kontrolni kotačić lijevo za prikaz zaslona
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
2015
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
kalendara.
• Datum snimanja odabrane fotografije na zaslonu reprodukcije postaje datum koji ste
odabrali kada se zaslon s kalendarom prvi put prikazao.
• Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
• Ako datum nije postavljen na fotoaparatu, datum snimanja postavlja se na 1. siječnja 2015.
• Ako snimate fotografije nakon postavljanja odredišta u [World Time] (Svjetsko vrijeme),
fotografije se kod reprodukcije prema kalendaru prikazuju po datumima na odredištu.
222
10.Reprodukcija i uređivanje slika
Playing
Back
Group
Pictures
Reprodukcija
grupe
fotografija
Grupa fotografija sastoji se od više fotografija. Fotografije u grupi možete reproducirati
neprekidno ili jednu po jednu.
• Možete uređivati ili brisati sve fotografije iz grupe odjednom.
(Primjerice, ako obrišete grupu fotografija, obrisat će se sve fotografije iz te grupe.)
[
]
:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih u
nizu s brzinom snimanja [SH]. (S164)
[
]
:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih u
podešenim intervalima. (S172)
[
]
:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih
funkcijom stop animacije. (S175)
1/98
SLF
SUB
MENU
• Fotografije se neće grupirati ako su snimljene bez postavljanja sata.
Continuously
playing back
Pictures
Uzastopna reprodukcija
grupeGroup
fotografija
Pritisnite 3.
• Jednake radnje mogu se izvesti s dodirivanjem ikone za grupu fotografija
], [
],
.
[ (
• Kada reproducirate grupu fotografija, jednu po jednu, prikazane su opcije.
[Od prve fotografije]:
Fotografije se reproduciraju uzastopno od prve fotografije u grupi.
[Od trenutne fotografije]:
Fotografije se reproduciraju uzastopno od fotografije koja se trenutno
reproducira.
∫ Radnje tijekom reprodukcije grupe fotografija
3
Uzastopna reprodukcija/Pauza
4
Brzo prebacivanje unatrag
2
Zaustavljanje
Brzo prebacivanje naprijed
1
Prebacivanje unatrag
(tijekom pauze)
223
Prebacivanje naprijed
(tijekom pauze)
10.Reprodukcija i uređivanje slika
1
2
Playing
back each
Group
Pictures
Reprodukcija
svake
grupe
fotografija
Pritisnite 4.
SUB
].
• Istu je radnju moguće izvesti dodirivanjem gumba [ MENU
Pritisnite 3/4 za odabir [Display In Group], i onda
pritisnite [MENU/SET].
1/98
SLF
SUB
MENU
3 Pritisnite 2/1 za prijenos između slika.
• Pritiskom4 ili dodirivanjem [
SUB
MENU
zaslon unormalne reprodukcije.
] i odabirom [Exit Display In Group] vraća vas na
• Svaka fotografija iz grupe može se tretirati kao uobičajena fotografija tijekom
reprodukcije. (Primjerice indeksna reprodukcija, zumiranje tijekom reprodukcije i
brisanje fotografija)
224
10.Reprodukcija i uređivanje slika
Brisanje fotografija
Jednom kada su izbrisane, snimke više nije moguće vratiti.
• Fotografije koje nisu u skladu sa standardom DCF ili zaštićene fotografije ne mogu se
izbrisati.
Brisanje jedne slike
1 U načinu reprodukcije odaberite snimku koju
želite obrisati i [ ] dodirnite .
• Istu je radnju moguće izvesti dodirivanjem gumba [
2
Pritisnite3 za odabir [Delete Single] i onda
preitisnite [MENU/SET].
• Prikazan je zaslon za potvrdu.
].
'HOHWH6LQJOH
'HOHWH0XOWL
'HOHWH$OO
Fotografija se briše odabirom [Yes].
[Delete Confirmation] na [Playback] izborniku omogućava vamopcije koju
želite na zaslonu za potvrdu brisanja, [Yes] ili [No], biti prva označena.
Zadana postavka je [No]. (S248)
225
10.Reprodukcija i uređivanje slika
Brisanje
više snimki
(do 100*)
ili svih(up
snimki
To delbete
multiple
pictures
to 100¢)
or all pi
¢ Grupa fotografija tretira se kao jedna fotografija.
(Brišu se sve fotografije iz odabrane grupe fotografija.)
1 U načinu rada reprodukcije, pritisnite [ ].
2 Pritisnite 3/4 za odabir [Delete Multi] ili [Delete All] i onda
pritisnite [MENU/SET].
• [Delete All] > Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Snimke se brišu odabirom opcije [Yes].
• Možete izbrisati sve snimke osim onih koje ste označili kao omiljene ako u [Delete
All](Brisanje svih) odaberete [All Delete Except Favorite] (Brisanje svih osim favorita)
3
(Ako ste odabrali [Delete Multi])
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije, i onda
pritisnite [MENU/SET] za podešavanje. (ponovite
ovaj korak)
2.
• [‚] Na odabranim se snimkama pojavljuje
Ponovni dodir [MENU/SET] poništava postavku..
4
(Ako ste odabrali [Delete Multi])
Pritisnite 2 za odabir [OK], i onda pritisnite [MENU/SET] za izvođenje
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Snimke se
brišu odabirom opcije [Yes].
• Tijekom brisanja nemojte isključivati fotoaparat. Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili
prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan). (S317).
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se fotografije izbrisale, što ovisi o broju fotografija koje
želite izbrisati.
226
10.Reprodukcija i uređivanje slika
Uporaba [Playback] izbornika
S ovim izbornikom možete koristiti različite funkcije reprodukcije, kao što je
obrezivanje i drugo uređivanje snimljenih slika, postavke zaštite itd.
• Korištenjem funkcija [Clear Retouch], [Text Stamp], [Time Lapse Video], [Stop Motion
Video], [Resize] ili [Cropping], stvara se nova uređena fotografija.
Nova se fotografija ne može stvoriti ako nema slobodnog mjesta na na kartici, stoga
preporučujemo da provjerite ima li dovoljno slobodnog mjesta prije uređivanja fotografije.
• Fotoaparat možda neće ispravno reproducirati slike snimljene na drugim uređajima, i
funkcije na fotoaparatu možda neće biti dostupni za slike.
[2D/3DSettings][2
Settings] (2D/3D
postavke)
[2D/3D
D/3D Settings]
Mogu se zamijeniti načini reprodukcije 3D-fotografija.
• Ovaj se izbornik prikazuje samo kada je 3D-reprodukcija moguća.
Detalje potražite na S299.
[Slide Show] (Prikaz u nizu)
Snimljene fotografije možete reproducirati zajedno s glazbom, a to možete činiti i u nizu,
ostavljajući odabrani interval između svake fotografije. Također možete složiti prikaz slika u
nizu samo od fotografija, samo od videozapisa, samo od 3D-fotografija i sl. Preporučujemo
korištenje ove funkcije kad pregledavate fotografije na TV-prijamniku.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Playback] > [Slide Show]
Grupu za reprodukciju odaberite pritiskom na 3/4,
i onda pritisnite [MENU/SET].
• Informacije o načinu reprodukcije 3D-fotografija
3D-formatu potražite na S299
• Kada je odabrano [Category Selection] , pritisnite 3/4/2/1
3
za odabir kategorije i onda pritisnite [MENU/SET].
Detalje o kategorijama potražite na S229.
Pritisnite 3 za odabir [Start] i onda pritisnite [MENU/SET].
227
10.Reprodukcija i uređivanje slika
∫ Radnje tijekom prikaza u nizu
Radnja s Radnja s
gumbom dodirom
Opis radnje
Opis radnje
Radnja s Radnja s
gumbom dodirom
3
Reprodukcija/Pauza
4
2
Povratak na prethodnu
sliku
1
Izlaz iz prikaza u
nizu
Prelazak na
sljedeću sliku
Povećanje glasnoće
Smanjenje glasnoće
• Reprodukcija se nastavlja normalno nakon što završi prikaz slika u nizu.
∫ Promjena postavki prikaza u nizu
Postavke za reprodukciju slika u nizu možete mijenjati odabirom [Effect] ili [Setup] na
zaslonu izbornika prikaza u nizu.
[Effect](Efekt)
Ova funkcija omogućuje odabir efekata zaslona kada prebacujete s jedne fotografije na
drugu.[AUTO]/[NATURAL]/[SLOW]/[SWING]/[URBAN]/[OFF]
• Kada odaberete [URBAN], moguće je da će snimka biti crno-bijela, što je efekt zaslona.
• [AUTO] se može koristiti samo onda kada je odabrana funkcija [Category Selection] (Odabir
kategorije). Fotografije se reproduciraju s preporučenim efektima za svaku kategoriju
], [
],[
tijekom reprodukcije u nizu postavljeno [Category Selection].
• Čak i ako se postavi [Effect], ta funkcija ne radi tijekom prikaza u nizu grupe fotografija.
• Tijekom pregleda slika u načinu za portret (okomito), isključuju se neki odabiri u stavci
[Effect].
• [Effect] je fiksno postavljen na [OFF] u [Video Only] ili kada je postavljeno [
]
[Setup] (Podešavanje)
Može se postaviti na [Duration] ili [Repeat].
[Duration](trajanje) [5SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]
[Repeat](ponavljanje)[ON]/[OFF](Uklj./Isklj.)
[AUTO]:
[Sound]
(zvuk)
Glazba se reproducira kad se reproduciraju fotografije, a
zvuk se reproducira kada se reproduciraju videozapisi.
[Music](glazba): Reproducira se glazba.
[Audio](zvuk): Reproducira se zvuk (samo za videozapise).
[OFF](isklj.):
Neće biti zvuka.
• Funkcija [Duration] može se postaviti samo ako je [Effect] postavljen na [OFF] (Isklj.).
• Pri reprodukciji sljedećih snimki isključena je postavka [Duration].
– Videozapisi
– Panoramske fotografije
– Grupe fotografija
228
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Playback Mode] (Način reprodukcije)
Moguće je odabrati reprodukciju u načinima [Normal Play], [Picture Only], [Video
Only], [3D Play], [Category Play] ili [Favorite Play].
1
Odaberite izbornik. (S53)
2
Grupu za reprodukciju odaberite pritiskom na 3/4, i onda pritisnite [MENU/SET].
• Informacije o načinu reprodukcije 3D-fotografija 3D-formatu potražite na P299.
MENU
>
[Playback] > [Playback Mode]
Kad je u 2. koraku odabrano [Category Play]
3 Pritisnite 3/4/2/1 za odabir kategorije i onda pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Fotografije su podijeljene u dolje navedene kategorije.
– [Face Recog.]¢
*
– [i-Portrait]/[i-Night Portrait]/[i-Baby] (u otkrivanju scene)
– [Silky Skin]/[Backlit Softness]/[Relaxing Tone]/[Clear Night Portrait] (scenski
način rada)
– Child Mode/Portrait Mode
– In Self Shot Mode
,
– [i-Scenery]/[i-Sunset] (u otkrivanju scene)
– [Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset Glow]/[Vivid Sunset Glow]/[Glistening
Water] (scenski način rada)
– Scenery Mode
.
– [i-Night Portrait]/[i-Night Scenery]/[iHandheld Night Shot] (u otkrivanju scene)
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Clear Night
Portrait] (scenski način rada)
– [Clear Sports Shot] (scenski način rada)
1
– [i-Food] (u otkrivanju scene)
– [Appetizing Food]/[Cute Dessert] (scenski način rada)
– [Travel Date]
– Still pictures recorded continuously with burst speed set to [SH]
– [Time Lapse Shot]/[Time Lapse Video]
– [Stop Motion Animation]/[Stop Motion Video]
¢ Pritisnite 3/4/2/1 za odabir osobe za reprodukciju i onda pritisnite [MENU/SET].
Kada se radi o grupi fotografija, cijela se grupa tretira kao jedna fotografija s
informacijama o prepoznavanju lica.
• Kategorizacija videozapisa razlikuje se od kategorizacije fotografija, ovisno o načinu
snimanja. Neki videozapisi možda se neće reproducirati.
229
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Location Logging]
(Bilježenje lokacije)
[Location
Logging][Location
Logging] (Bilježenje lokacije)
Podatke o lokaciji (dužina/širina) s pametnog telefona/tableta mogu se poslati na
fotoaparat i zabilježiti na slike.
• Slanje podataka o lokaciji s pametnog telefona/tableta na fotoaparat.
(S261)
• Na pametni telefon/tablet morate instalirati “Panasonic Image App”. (S253)
• Ostale detalje o radu potražite u poglavlju [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App”.
Priprema:
Slanje informacija o lokaciji na fotoaparat sa pametnog telefona.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Playback] > [Location Logging] > [Add Location Data]
Pritisnite 3/4 za odabir perioda koji namjeravate snimiti na lokaciju
informacija slika, onda pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Slike s podacima o lokaciji označene su s
].
[
∫ Pauziranje snimanja podataka o lokaciji
Pritisnite [MENU/SET] za vrijeme snimanja informacija o lokaciji na slike.
• Tijekom pauze prikazuje se [±].
Odaberite razdoblje pomoću [±] da biste nastavili s postupkom snimanja od slike na kojoj ste
stali.
∫ Brisanje primljenih podataka o lokaciji
1 Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Playback] > [Location Logging] > [Delete Location Data]
2 Pritisnite 3/4 za odabir perioda koji želite obrisati, onda pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Informacije o lokaciji ne mogu se zapisati na donje slike ili donje situacije:
– Podaci o lokaciji neće se zapisivati na slike snimljene nakon što su podaci o lokaciji poslani (S261)
– Videozapisi snimljeni s [AVCHD]
– Slike s već zapisanim informacijama o lokaciji na njima
– Slike zaštićene s [Protect]
– Kada na kartici nema dovoljno mjesta
– Kada je prekidač za zaštitu od pisanja na kartici postavljen na [LOCK] poziciju
– Slike snimljene na drugim uređajima
230
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova)
Nepotrebni dijelovi snimljeni na fotografije
mogu se obrisati.
• Radnju brisanja možete izvršiti upravljanjem
dodirom. [Clear Retouch] automatski
omogućuje upravljanje dodirom.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
>
[Playback] > [Clear Retouch]
Pritisnite 2/1 za odabir slike, i onda pritisnite [MENU/SET].
Povucite prst preko dijela koji želite izbrisati.
• Dijelovi koji će se izbrisati bit će označeni bojom.
• Dodirom na [Undo] (Poništavanje) obojeni dijelovi
vraćaju se na prethodno stanje.
5(029(
6&$/,1*
8QGR
6HW
Brisanje detalja (uvećani prikaz)
1 Dodirnite [SCALING].
• Zaslon se uvećava/smanjuje (S48)
• Možete uvećati/smanjiti sliku okretanjem
kontrolnog kotačićal.
• Povlaćenjemzaslona možete pomaknuti
uvećani dio.
5(029(
6&$/,1*
8QGR
2 Dodirnite [REMOVE].
• Ovo vas vraća na ponovno povlaćenja prsta preko dijela koji želite obrisati.
Dio koji želite obrisati može se dovući i kada je slika uvećana.
4
5
Dodirnite [Set].
• Prikazuje se zaslon pregleda.
Touch [Save] or press [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
231
6HW
10.Reprodukcija i uređivanje slika
• Fotografije mogu izgledati neprirodno jer se pozadina obrisanih dijelova umjetno stvara.
• U grupi fotografija izvršite [Clear Retouch] za svaku fotografiju.
(Ne mogu se uređivati odjednom.)
• Kada se [Clear Retouch] koristi za grupe fotografija, one se spremaju kao nove
fotografije, odvojeno od izvornih.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima.
– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– Videozapisi
– Fotografije snimljene[
]
232
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Title
[TitleEdit]
Edit] (Uređivanje naslova)
Fotografijama možete dodati tekst (komentare). Nakon spremanja teksta možete ga
otisnuti koristeći funkciju [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)(S234).
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Playback] > [Title Edit] > [Single]/[Multi]
Odaberite fotografiju.
• [’] Prikazano je na fotografijama s već memoriranim naslovima.
Postavka [Single] (jedna)
1 Pritisnite 2/1 za odabir fotografije.
2 Pritisnite [MENU/SET].
6HW
Postavka [Multi] (više)
1 Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i onda
pritisnite [MENU/SET] (ponovite).
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se
2.
poništava.
2 Pritisnite 2 za odabir [OK], i onda pritisnite
[MENU/SET] za izvođenje.
3
Unesite tekst. (S69)
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Da biste obrisali naslov, obrišite sav tekst na zaslonu za unos teksta.
• Tekst (komentare) možete ispisati pomoću softvera “PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na
isporučenom DVD-u.
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– Videozapisima
– Slikama snimljenim s [Quality] na [
], [
233
] ili [
]
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Text
[TextStamp]
Stamp](Tekstualna oznaka)
Na snimljene fotografije možete ispisati datum/vrijeme snimanja, ime, lokaciju,
datum putovanja ili naslov.
LISA
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Playback] > [Text Stamp] > [Single]/[Multi]
Odaberite fotografiju.
• [‘] na zaslonu se pojavljuje, ako je na fotografiji otisnut tekst.
Postavka [Single] (jedna)
1 Pritisnite 2/1 za odabir fotografije.
2 Pritisnite [MENU/SET].
6HW
Postavka [Multi] (više)
1 Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije, i onda
pritisnite [MENU/SET] (ponovite).
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se
2.
poništava.
2 Pritisnite 2 za odabir [OK], i onda pritisnite
[MENU/SET] za izvođenje.
3
Pritisnite 3/4 za odabir [Set], i onda pritisnite [MENU/SET].
234
10.Reprodukcija i uređivanje slika
4
5
Pritisnite 3/4 za odabir stavke teksta za tiskanje, i onda pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir postavki, i onda pritisnite [MENU/SET].
[Shooting Date]
(datum
snimanja)
[W/O TIME]:
Ispisuje se godina, mjesec i datum.
[WITH TIME]:
Ispisuje se godina, datum, dan, sat i minute.
[OFF]
[
]
([Face
Recognition]):
[Name] (ime)
[
]
([Baby/Pet]):
[OFF]
[ON]:
[Location]
(lokacija)
Bit će otisnuto ime memorirano u
funkciji [Profile Setup] (Postavljanje
profila).
Ispisuje se odredište putovanja određeno u
opciji [Location].
[OFF]
[ON]:
[Travel Date]
(datum putovanja)[OFF]
[Title] (naslov)
Bit će otisnuto ime memorirano u
funkciji [Face Recog.].
[ON]:
[OFF]
Ispisuje se datum putovanja postavljen u
opciji [Travel Date].
Ispisuje se naslov unesen pomoću funkcije
[Title Edit] (Uređivanje naslova).
6Pritisnite [
].
7 Pritisnite 3 za odabir [OK], i onda pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
235
10.Reprodukcija i uređivanje slika
• Kad ispisujete fotografije na kojima je ispisan tekst, datum će biti ispisan preko ispisanog teksta ako odredite
ispis datuma u fotografskom studiju ili na pisaču.
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Kad ispisujete tekst, kvaliteta fotografija mogla bi biti lošija.
• Ovisno o pisaču koji koristite, neki bi znakovi mogli biti izrezani tijekom ispisa. Provjerite
prije ispisa.
• Kada ispisujete tekst na fotografije u grupi, fotografije s oznakom spremaju se odvojeno
od originala grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije distupna u ovim slučajevima:
– Videozapisi
– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– Fotografije snimljene bez postavljanja sata i naslova
– Fotografije s prethodno otisnutim tekstom pomoću [Text Stamp]
– Fotografije snimljene[
]
236
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
Snimljeni videozapis može se podijeliti na dva dijela. Ova se funkcija preporučuje kad
želite odijeliti dio koji trebate od dijela koji ne trebate.
Podjela videozapisa je trajna. Budite sigurni da ga želite podijeliti!
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Playback] > [Video Divide]
2 Pritisnite 2/1 za odabir slike koju ćete dijeliti, i onda pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite 3 mjestu na kojem želite podijeliti videozapis.
• Precizno podesite položaj podjele dodirom na 2/
1 dok je videozapis pauziran.
4
Pritisnite 4.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Videozapis može biti izgubljen ako tijekom podjele izvadite karticu ili bateriju.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapis nemojte dijeliti pri samom početku ili kraju.
• Ova funkcija nije dostupna u ovom slučaju:
– Videozapisi s kratkim vremenom snimanja
237
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Time Lapse Video] (Proteklo vrijeme video zapisa)
S ovom funkcijom možete kreirati videozapis od grupe fotografija snimljene s [Time
Lapse Shot].
Kreirani videozapise pohranjen je u MP4 formatu.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
>
[Playback] > [Time Lapse Video]
Odaberite [Time Lapse Shot] grupu slika s 2/1, i onda pritisnite [MENU/
SET].
Odaberite postupak za kreiranje videozapisa.
• Koraci su jednaki onima za videozapisa snimljenim sa
[Time Lapse Video].
Detalje potražite od 5. koraka nadalje na S173.
Također pročitajte napomene za nastale videozapise na S174.
[StopMotion
MotionVideo]
Video] (Stop videozapis)
[Stop
Videozapis se stvara iz grupe fotografija snimljenih pomoću [Stop Motion Animation]
(Stop animacija). Nastali videozapisi pohranjuju se u formatu MP4.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
>
[Playback] > [Stop Motion Video]
Za stop animacije videozapisa odaberite s 2/1, i onda pritisnite [MENU/SET].
Odaberite postupak za kreiranje videozapisa.
• Koraci su isti kao oni prilikom stvaranja videozapisa nakon snimanja funkcijom
[Stop Motion Animation].
Detalje potražite od 8. koraka nadalje na S177.
Također pročitajte napomene za nastale videozapise na S178.
238
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Resize]
[Resize](Promjena
veličine)
Veličina slika (broj piksela) smanjuje se da bi se omogućilo lako postavljanje na
internetske stranice, u privitak e-pošte i sl.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Playback] > [Resize] > [Single]/[Multi]
2 Odaberite fotografiju
veličinu.
Postavka [Single] (jedna)
1 Pritisnite 2/1 za odabir fotografija, i onda pritisnite
[MENU/SET].
2 Pritisnite 3/4 za odabir veličine, i onda pritisnite
[MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
4:3
L 16
4:3
M 8
4:3
S 4
6HW
provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
Postavka [Multi] (više)
1 Pritisnite 3/4 za odabir veličine, i onda pritisnite
[MENU/SET].
2 Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije, i onda
pritisnite [MENU/SET] za postavljanje (ponovite).
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se
poništava.
3 Pritisnite 2 za odabir [OK], i onda pritisnite [MENU/SET]
za izvođenje.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
239
2.
10.Reprodukcija i uređivanje slika
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Kad ispisujete tekst, kvaliteta fotografija mogla bi biti lošija.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcije nije dostupna u ovim slučajevima:
– Videozapisi
– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– Grupa fotografija
– Fotografije s prethodno otisnutim tekstom pomoću [Text Stamp]
]
– Fotografije snimljene[
240
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Cropping]
(Obrezivanje)
[Cropping]
(Obrezivanje)
Možete povećati te onda obrezati važan dio snimljene fotografije.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Playback] > [Cropping]
2 Pritisnite 2/1 za odabir fotografije, i onda pritisnite [MENU/SET].
3 Upotrijebite kontrolni kotačić i pritisnite 3/4/2/1 za odabir dijelova za obrezivanje.
Kontrolni kotačić (desno): Povećavanje
Kontrolni kotačić (llijevo): Smanjivanje
3/4/2/1: Pomicanje
• Možete dodirnuti i [
4
]/[
] za povećavanje/smanjivanje.
• Pomicati možete i s povlaćenjem zaslona.
Pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po zvršenju izađite iz izbornika.
• Kvaliteta izrezane fotografije će se smanjiti.
• Obrezujte fotografije jednu po jednu kada želite obrezivati grupe fotografija.
(Ne možete uređivati sve fotografije iz grupe odjednom.)
• Kada obrezujete fotografije u grupi, obrezane fotografije spremaju se odvojeno od
originala u grupi.
• Informacije vezane uz funkciju prepoznavanja lica na izvornoj fotografiji neće se kopirati
na slike koje su obrađene funkcijom [Cropping].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dospupna u ovim slučajevima:
– Video zapisi
– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– Fotografije s otisnutim tekstom pomoću [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)
]
– Fotografije snimljene[
241
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Rotate]/[Rotate
[Rotate]/[RotateDisp.]
Disp.] (Zakretanje)/(Zakretanje prikaza)
Ovaj način rada omogućuje automatski okomiti prikaz fotografija ako su snimljene u
okomitom položaju fotoaparata ili ručno zakrenute u koracima od 90 stupnjeva.
[Rotate] (Fotografija se zakreće ručno)
• Funkcija [Rotate] isključuje se kad je funkcija [Rotate Disp.] postavljena na [OFF].
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
>
[Playback] > [Rotate]
Pritisnite 2/1 za odabir fotografije i onda pritisnite [MENU/SET].
• Funkcija [Rotate] isključena je za grupe fotografija.
Odaberite smjer zakretanja.
:
Fotografija se zakreće u smjeru kazaljke na satu u koracima od 90o.
:
Fotografija se zakreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
u koracima od 90o.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
[Rotate Disp.]
Disp.] (The
(Zakretanje
(Fotografija
se okreće
automatski i prikazuje)
[Rotate
picture prikaza)
is automatically
rotated
and displayed)
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Playback] > [Rotate Disp.] > [ON]
• Ako odaberete [OFF] (Isklj.), fotografije se prikazuju bez zakretanja.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada fotografije reproducirate na računalu, one će se prikazivati zakrenute samo ako
su operativni sustav ili softver kompatibilni s formatom Exif. Exif je format datoteka za
fotografije koji omogućuje dodavanje informacija o snimanju itd. Proizvela ga je tvrtka “JEITA
(Japan Electronics and Information Technology Industries Association)”.
• [Rotate Disp.] možda neće raditi na zaslonu reprodukcije višestrukih slika, kao što su one
koje su prikazane nakon odabira [Delete Multi].
242
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Favorite](Favoriti)
[Favorite] (Favoriti)
Ako je fotografijama dodana oznaka i označene su kao favoriti, možete učiniti sljedeće..
• Reproducirati fotografije koje su postavljene kao favoriti samo u prikazu u nizu.
• Reproducirati samo one fotografije koje su postavljene kao ([Favorite Play]) (Reprodukcija
favorita)
• Izbrisati sve fotografije koje nisu postavljene kao favoriti. ([All Delete Except Favorite]
(Brisanje svih osim favorita).
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Playback] > [Favorite] > [Single]/[Multi]
Odaberite fotografiju.
Postavka [Single] (jedna)
Pritisnite 2/1 za odabir slike, i onda pritisnite [MENU/
SET].
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se poništava.
• Po izvršenju izađite iz izbornika.
6HW&DQFHO
Postavka [Multi] (više)
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir slike, i onda pritisnite
[MENU/SET] za podešavanje (ponovite).
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se poništava.
• Po izvršenju izađite iz izbornika.
1
2
3
4
5
6
6HW&DQFHO
∫ Poništavanje svih postavki favorita ([Favorite])
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Playback] > [Favorite] > [Cancel]
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se
zadana radnja. Po izvršenju izađite iz izbornika.
• U [Playback Mode] (Način reprodukcije) [Cancel] se isključuje.
• Možete postaviti do 999 omiljenih fotografija.
• Kada fotografije iz grupe postavite kao [Favorite], broj omiljenih fotografija ([Favorite])
prikazuje se na ikoni [Favorite] prve fotografije iz grupe.
Nije dostupno u ovom slučaju:
• Ova funkcija nije dostupna u ovom slučaju:
]
– Fotografije snimljene[
243
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Print Set ](Postavke ispisa)
DPOF (“Digital Print Order Format”) sustav je koji omogućuje korisniku odabir fotografija
za ispis, broja primjeraka svake fotografije te hoće li na fotografijama biti ispisan datum
snimanja kad se koristi pisač fotografija kompatibilan s DPOF-om ili se ispis radi u
fotografskom studiju. Ako želite saznati više, obratite se fotografskom studiju.
Kada postavite [Print Set] za grupu fotografija snimljenih u nizu, postavka ispisa za broj
ispisanih fotografija primijenit će se na svaku fotografiju u grupi.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Playback] > [Print Set] > [Single]/[Multi]
Odaberite fotografiju.
Postavka [Single] (jedna)
Pritisnite 2/1 za odabir fotografije, i onda pritisnite
[MENU/SET].
1
'DWH
&RXQW
Postavka [Multi] (više)
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije, i onda
pritisnite [MENU/SET].
6HW
1
4
&RXQW
2
3
5
6
1
'DWH 3
6HW
Pritisnite 3/4 da biste odabrali broj primjeraka i zatim pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
• Kad odaberete [Multi]
– Ponovite 2. i .3 korak za svaku fotografiju. (Nije moguće koristiti iste
postavke za veći broj fotografija.)
• Na zaslonu se prikazuje [999+] ako je ukupan broj primjeraka koji ste postavili za grupu
fotografija veći od 1000.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
244
10.Reprodukcija i uređivanje slika
∫ Poništavanje svih postavki ispisa ([Print Set])
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Playback] > [Print Set] > [Cancel]
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se
zadana radnja. Po izvršenju izađite iz izbornika.
∫ Ispis datuma
Nakon postavljanja broja primjeraka, postavite/poništite ispis s datumom snimanja
dodirom na [Date] (Datum). 1.
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut čak i
ako odaberete ispis datuma. Više informacija potražite u fotografskom studiju ili
uputama za uporabu pisača.
• Značajka ispisa datuma isključuje se na slikama s otisnutim tekstom.
• Moguće je postaviti od 0 do 999 primjeraka.
• O vrsti pisača ovisi hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Postoji mogućnost da se postavke ispisa neće moći koristiti s drugom opremom. U tom
slučaju poništite i ponovno postavite sve postavke.
• Kada postavite fotografije u grupi u postavkama ispisa ([Print Set]), broj fotografija
dodanih za ispis i ukupan broj fotografija za ispis prikazuju se na ikoni postavki ispisa ([Print
Set]) na prvoj fotografiji grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– Videozapisi
– Fotografije snimljene[
]
– Datoteke koje nisu u skladu sa standardom DCF
245
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Protect] (Zaštita)
[Protect]
Možete zaštititi fotografije koje ne želite slučajno izbrisati.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Playback] > [Protect] > [Single]/[Multi]
Odaberite fotografiju.
Postavka [Single] (jedna)
Pritisnite 2/1 za odabir fotografije, i onda pritisnite
[MENU/SET].
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se poništava.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
6HW&DQFHO
Postavka [Multi] (više)
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije, i onda
pritisnite [MENU/SET] (ponovite).
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se poništava.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
1
2
3
4
5
6
6HW&DQFHO
∫ Poništavanje svih postavki zaštite [Protect]
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Playback] > [Protect] > [Cancel]
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se
zadana radnja. Po izvršenju izađite iz izbornika.
Čak i ako ne zaštitite fotografije na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je
prekidač za zaštitu od pisanja postavljen na [LOCK] (Zaklj.).
• Značajka [Protect] osmišljena je samo za rad na ovom fotoaparatu.
• Čak i ako zaštitite fotografije na memorijskoj kartici, izbrisat će se ako formatirate karticu.
• Kada fotografije iz grupe postavite na [Protect], broj fotografija s postavkom zaštite
prikazuje se na ikoni [Protect] prve fotografije iz grupe.
246
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Face Rec Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica)
Možete izbrisati i zamijeniti sve podatke vezane uz prepoznavanje lica na odabranim slikama.
1 Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
4
>
[Playback] > [Face Rec Edit] > [REPLACE]/[DELETE]
Pritisnite 2/1 odaberite fotografiju i onda pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 odaberite osobu i onda pritisnite [MENU/SET].
(Kada je odabrano [REPLACE])
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir osobe koju ćete zamijeniti i onda pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Izbrisani podaci funkcije [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) ne mogu se vratiti.
• Kad su poništeni svi podaci o nekoj fotografiji vezani uz funkciju prepoznavanja lica,fotografija
neće biti kategorizirana pomoću prepoznavanja lica u [Category Play](Reprodukcija kategorije).
• Podaci o prepoznavanju lica za fotografije u grupi moraju se uređivati odjednom za cijelu
grupu. (Ne možete pojedinačno uređivati fotografije.)
• Uređivanje grupnih fotografija može se izvesti samo na prvoj slici svake grupe.
[Picture Sort] (Sortiranje fotografija)
Možete postaviti redoslijed kojim će fotoaparat prikazivati slike za vrijeme reprodukcije.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Playback] > [Picture Sort]
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET].
[FILE NAME]
(Naziv datoteke)
Slike se prikazuju prema nazivu mape/datoteke. S ovim formatom
za prikaz možete lako locirati slike na kartici.
[DATE/TIME]
Slike se prikazuju prema datumu snimanja. Ako se na kartici nalaze
(Datum/vrijeme) fotografije snimljene s više fotoaparata, ovaj format prikaza je
zgodan za traženje slika.
• Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Kada umetnete drugu karticu, možda nećete moći najprije prikazati slike s [DATE/TIME]. Ako
malo sačekate slike će biti prikazane s [DATE/TIME].
247
10.Reprodukcija i uređivanje slika
[Delete Confirmation](Potvrda brisanja)
Ovime se postavlja koja će opcija, [Yes] (Da) ili [No] (Ne),
biti označena kad se prikaže zaslon za potvrdu brisanja
fotografija.
U vrijeme kupovine postavljen je na [“No” first].
Yes
1
Odaberite izbornik. (S53)
2
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i onda pritisnite [MENU/SET].
MENU
>
No
[Playback] > [Delete Confirmation]
[“Yes” first](Prvo “da”)Prvo je označeno [Yes] tako da možete brzo brisati.
[“No” first](Prvo “ne”)Prvo je označeno [No]. Ovime se izbjegava slučajno brisanje
fotografija.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
248
11.
Uporaba Wi-Fi funkcije
Wi-FiR funkcija
∫ Korištenje fotoaparata kao bežičnog LAN-uređaja
Kada koristite opremu ili računalne sustave za koje je potrebna pouzdanija zaštita od one
koju nude bežični LAN-uređaji, poduzmite potrebne korake za sigurnost i pravilan rad
korištenog uređaja. Tvrtka Panasonic ne preuzima odgovornost za štete nastale prilikom
korištenja fotoaparata u neku drugu svrhu osim kao bežičnog LAN-uređaja.
∫ Korištenje Wi-Fi funkcije ovog fotoaparata odnosi se na države u kojima se ovaj
fotoaparat prodaje
Postoji opasnost da fotoaparat krši propise o radiovalovima ako se koristi u zemljama
osim onih u kojima se prodaje i tvrtka Panasonic ne preuzima odgovornost za kršenje
propisa.
∫ Postoji opasnost da se podaci koji se šalju ili primaju radiovalovima mogu
presresti
Imajte na umu da postoji opasnost da podatke koji se šalju ili primaju radiovalovima
može presresti treća osoba.
∫ Fotoaparat nemojte koristiti u područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili smetnjama.
• Fotoaparat nemojte koristiti u područjima s magnetskim poljima, statičkim elektricitetom ili
smetnjama, npr. u blizini mikrovalnih pećnica. Radiovalovi možda neće doći do fotoaparata.
• Korištenje fotoaparata u blizini uređaja poput mikrovalnih pećnica ili bežičnih telefona koji
koriste frekvencijski pojas od 2,4 GHz može negativno utjecati na rad obaju uređaja.
∫ Nemojte se spajati na bežičnu mrežu za koju nemate prava korištenja.
Kada fotoaparat koristi Wi-Fi funkciju, bežične mreže automatski će se pretraživati.
Prilikom pretraživanja mogu se prikazati bežične mreže za koje nemate prava korištenja
(SSID¢) . Nemojte se pokušavati spajati na te mreže jer se to može smatrati
neovlaštenim pristupom.
¢ SSID se odnosi na naziv koji se koristi za identifikaciju mreže preko bežične LAN-mreže.
Ako se SSID za oba uređaja podudara, prijenos je moguć.
∫ Prije uporabe
• Najprije podesite datum i vrijeme. (S33)
• Da biste koristili Wi-Fi funkciju s uređajem potrebna vam je bežična pristupna točka ili
odredišni uređaj koji ima bežičnu LAN-funkciju.
249
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
∫ Lampica Wi-Fi veze
Svijetli plavo:
Wi-Fi veza je u stanju čekanja
Treperi plavo:
Šalje/prima podatke pomoću Wi-Fi veze
∫ Gumb [Wi-Fi]
Gumb [Wi-Fi]/[Fn1] može se koristiti na dva načina, kao [WiFi] ili kao [Fn2] (Funkcija 2).
U trenutku kupnje postavljena vrijednost je [Wi-Fi].
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na S59
• Kada aktivirate snimanje autoportreta sa zakretanjem LCD
monitora, gumb [Wi-Fi]/[Fn1] funkcionira kao okidač.
Prije spajanja na Wi-Fi pritisnite [Wi-Fi]
(Kada se spajate na pametni telefon)
• Prikazane su informacije potrebne za spajanje pametnog
telefona na ovaj uređaj. (S254)
• Pritiskom na [DISP.] možete odabrati slijedeće stavke.
(S izvođenjem slijdeće radnje možete prikazati jednak izbornik:
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function]. )
[New Connection] (Novo spajanje)
[Select a destination from History](Odabir odredišta sa povijesti) (S291)
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita) (S291)
• Ove upute za uporabu opisuju postupak za [New Connection].
Što možete učiniti pomoću gumba [Wi-Fi] dok ste spojeni na Wi-Fi mrežu
• Možete odabrati donje stavke.
[Terminate the Connection]
[Change the Destination]
¢1
[Change Settings for Sending
Images]¢2
Wi-Fi veza se prekida.
Wi-Fi veza se prekida i možete odabrati drugu Wi-Fi
vezu.
Detalje potražite na S295.
Memorira trenutačno odredište ili način povezivanja tako
[Register the Current Destination
da se sljedeći put jednostavno možete spojiti na isti
¢1
to Favorite]
način povezivanja.
[Network Address]
Prikazuje MAC-adresu i IP-adresu ovog uređaja.
¢1 Ove se stavke ne prikazuju kada pritisnete 4 za slanje prikazane slike na web
stranicu (S279) ili kada mijenjate postavke za slanje slika ili za prekid veze.
¢2 Ne prikazuje se kada je odredište funkcije [Remote Shooting & View], [Playback on TV] ili
[Send Images Stored in the Camera] postavljeno na [Printer].
250
11. Funkcija Wi-Fi
∫ Opis načina
Kada je u koraku opisano “odaberite [Select a destination
from History]”, itd.izvedite neku od slijedećih radnji.
Radnje gumbima:
Odaberitet [Select a destination from
History] pomoću kursorskog gumba i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Upravljanje dodirom: Dodirnite [Select a destination from
History].
• Fotoaparat se ne smije koristiti za spajanje na javnu bežičnu LAN-vezu.
• Koristite uređaj kompatibilan sa standardom IEEE802,11b, IEEE802,11g ili IEEE802,11n
za spajanje na bežičnu pristupnu točku.
• Preporučujemo da postavite kodiranje da biste zaštitili svoje podatke.
• Preporučuje se korištenje posve napunjene baterije prilikom slanja slika.
• Kada pokazatelj kapaciteta baterije svijetli crveno, veza s drugom opremom možda se neće
uspostaviti ili će doći do prekida veze.
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Prilikom slanja slika preko mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa ovisno
o detaljima vašeg ugovora.
• Slike možda neće biti poslane u potpunosti, ovisno o uvjetima radiovalova. Dođe li do
prekida veze tijekom slanja slika, mogu se poslati slike kojima nedostaju dijelovi.
• Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili bateriju ili se pomaknuti na područje na
kojem nema signala tijekom slanja slika.
• Dok je spojen na uslugu, zaslon monitora može se na trenutak izobličiti, no to neće
utjecati na sliku koja se šalje.
251
11. Funkcija Wi-Fi
Što možete učiniti pomoću Wi-Fi funkcije
Upravljanje pomoću pametnog telefona/tableta (S253)
Snimanje sa pametnim telefonom (S259)
Reprodukcija fotografija na fotoaparatu
(S 260)
Spremanje snimki spremljenih na
fotoaparatu (S260)
Slanje slika na društvene mreže (S261)
Zapis podataka o lokaciji na slikama spremljenih u fotoaparatu (S261)
Kombiniranje snimljenih videozapisa sa fotografijama prema vašim
željama na pametnom telefonu / tabletu (263)
Jednostavno povezivanje
Pritiskom na gumb [Wi-Fi], vaš fotoaparat možete
jednostavno spojiti sa pametnim telefonom/tabletom.
Prikazivati fotografije na TV prijamniku (S267)
Bežični ispis slika (Slanje slika na pisač) (S268)
Slanje slika na AV uređaj (S269)
Fotografije i videozapise možete slati na AV-uređaje u svom domu
(odredišni AV uređaji).
Slanje slika na računalo (S271)
Korištenje web usluga (S275)
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže itd. pomoću
usluge “LUMIX CLUB”.
Uporabom [Cloud Sync. Service](Sinkronizacija u oblaku), prenesene
fotografije i videozapise možete primati na računalo ili pametni telefon.
U daljnjem tekstu ovih uputstava za uporabu, pametni telefoni i tableti , opisivat će se
kao pametni telefoni, osim ako se drukčije ne navede.
252
11. Funkcija Wi-Fi
Upravljanje pomoću pametnog telefona/tableta
Upotrebom pametnog telefona možete snimati
fotografije na fotoaparatu i pohraniti ih.
Instalirajte aplikaciju “Panasonic Image App” (u
daljnjem tekstu “Image App”) na pametni telefon/
tablet.
IInstalacija aplikacije “Panasonic Image App” na pametni telefon/tablet
“Image App” je aplikacija koju pruža tvrtka Panasonic.
• OS
Aplikacija za AndroidTM:
Aplikacija za iOS:
Android 2.3.3 ili noviji¢
iOS 6.0 ili noviji
( iPhone 3GS nije podržan.)
¢ Da biste spojili ovaj uređaj pomoću [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza), potreban je Android
4.0 ili noviji te podrška za Wi-Fi Direct™.
1
2
3
4
Spojite pametni telefon na mrežu.
(Android)
Odaberite “Google PlayTM Store”.
(iOS)
Odaberite “App StoreSM”.
Unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX” u kućicu za pretraživanje.
Odaberite “Panasonic Image App”
i instalirajte aplikaciju.
• Upotrijebite najnoviju verziju.
• Podržani OS od siječnja 2015 i podložan je promjeni.
• Za detalje o rukovanju potražite u [Help] (Pomoć) u izborniku “Image App” .
• Prikazi na ekranu su različiti ovisno o OS.
• Scene i opisane procedure u ovim uputama su od vremena proizvodnje ovog uređaja i
prvi put dostupnog na tržištu. Novijim, poboljšanim verzijama, scene i zalon mogu se
promijeniti.
• Moguće je da usluga neće ispravno raditi ovisno o vrsti pametnog telefona/tableta.
.
Informacije o aplikaciji Image App potražite na navedenoj stranici za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku)
• Pri preuzimanju aplikacije preko mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
253
11. Funkcija Wi-Fi
Povezivanje s pametnim telefon/tabletom
Veza se može jednostavno uspostaviti pritiskom i držanjem gumba [Wi-Fi] .
Kada je [Wi-Fi Password] (Wi-Fi lozinka) podešena na [OFF] (Isklj.), treća strana
može presresti Wi-Fi radio valove i preuzeti sadržaj ili komunikaciju. Podesite
[Wi-Fi Password] na [ON](Uklj.), pogledajte na str.255.
Pripreme
(Na fotoaparatu)
• Postavite [Wi-Fi Password] na [OFF]. (S296)
1
(Na vašem pametnom telefonu)
• Prethodno instalirajte “Image App” . (S253)
Pritisnite gumb [Wi-Fi] na fotoaparatu.
• Prikazuju se informacije (SSID i lozinka) potrebne
za povezivanje pametnog telefona/tableta s uređajem.
A SSID
• Da biste promijenili način povezivanja, pogledajte na S258.
• Odabirom slijedećih izbornika, možete isto tako postaviti
Wi-FI vezu s uređajem:
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi
Function] > [New Connection](nova veza) >
[Remote Shooting & View](Udaljeni prikaz i pregled)
A
2
Rukovanje pametnim telefonom
• Način spajana ovisi o vašem pametnom telefonu.
• Kada se uspostavi veza, slike koje trenutačno snima fotoaparat prikazuju se na
pametnom telefonu.
(Nakon toga, potrebno je neko vrijeme prije uspostave veze.)
Ako koristite iOS uređaj
1 U izborniku postavki na pametnom telefonu uključite the Wi-Fi funkciju.
2 Odaberite SSID prikazan na zaslonu ovog uređaja.
Wi-Fi
0123456789ABC
3 Pokrenite “Image App”. (S253)
• Na zaslonu fotoaparata prikaže se potvrda uspostave veze. Odaberitet [Yes]. (Samo
prilikom prvog spajanja)
254
11. Funkcija Wi-Fi
Ako koristite Android uređaj
1 Pokrenite “Image App”. (S253)
2 Odaberite [Wi-Fi].
3 Odaberite SSID prikazan na zaslonu fotoaparata.
• Na zaslonu fotoaparata prikaže se potvrda uspostave veze. Odaberitet [Yes]. (Samo
prilikom prvog spajanja)
∫ Uporaba lozinke za uspostavu veze
Kada je [Wi-Fi Password] postavljen na [ON](Uklj.), možete skenirati QR kod ili ručno
unijeti lozinku i postaviti vezu. Pokretanjem jednog od koraka povećati će sigurnost sustava.
Pripreme
(Na fotoaparatu)
• Postavite [Wi-Fi Password] na [ON]. (S296)
1
2
(Na vašem pametnom telefonu)
• Prethodno instalirajte “Image App”. (S253)
Pritisnite gumb [Wi-Fi] na fotoaparatu.
Upravljajte pametnim telefonom.
• Ovisno o modelu pametnog telefona način veze može biti različit.
Ako koristite iOS uređaj
Skeniranje QR koda za postavljanje veze
(Ako se ponovno apajate na fotoaparat, koraci 1 do 5 nisu potrebni)
1 Pokrenite “Image App”. (S253)
2 Odaberite [QR code], a zatim odaberite [OK].
255
11. Funkcija Wi-Fi
3 Odaberite “Image App”, skenirajte QR kod
prikazan na zaslonu fotoaparata.
• QR kod će se povećati pritiskom na [MENU/SET]
izbornik na fotoaparatu. Kad imate problema sa
skeniranjem QR koda, pokušajte ga povećati.
A SSID i lozinka
B QR kod
A
B
4 Instalirajte profil.
• Na pretraživaču se pojavi poruka
• Unesite lozinku u pametni telefon i otključajte ga ako je zaključan lozinkom.
.
5 Pritisnite gumb za povrat na početni ekran i zatvaranje preglednika
6 U izborniku postavki pametnog telefona uključite Wi-Fi funkciju.
Wi-Fi
Wi-Fi
0123456789ABC
7 Sa zaslona fotoaparata odaberite prikazani
SSID.
Wi-Fi
0123456789ABC
8 Vratite se na početni ekran i pokrenite “Image
App”. (S253)
256
11. Funkcija Wi-Fi
Uporaba SSID i lozinke za postavljanje veze
1 U izborniku postavki pametnog telefona uključite Wi-Fi funkciju.
2 Sa zaslona fotoaparata odaberite prikazani
SSID.
Wi-Fi
0123456789ABC
3 Unesite prikazanu lozinku s ekrana fotoaparata
(Samo kod prvog povezivanja)
4 Pokrenite “Image App”. (S253)
Ako koristite Android urđaj
Skeniranje QR koda za postavljanje veze
1 Pokrenite “Image App”. (S253)
2 Odaberite [QR code].
3 Odaberite “Image App”, skenirajte QR kod
prikazan na zaslonu fotoaparata.
• QR kod će se povećati pritiskom na [MENU/SET]
izbornik na fotoaparatu. Kad imate problema sa
skeniranjem QR koda, pokušajte ga povećati.
Uporaba SSID i lozinke za postavljanje veze
1 Pokrenite “Image App”. (S253)
2 Odaberite [Wi-Fi].
3 Sa zaslona fotoaparata odaberite prikazani
SSID.
4 Unesite lozinku prikazanu na zaslonu ovog
fotoaparata.
(Samo kod spajanja prvi put)
• Lozinku možete vidjeti u izvornom obliku kako ste je unijeli, ako označite kućicu
na pametnom telefonu, koja vam omogućuje pregled lozinke.
257
11. Funkcija Wi-Fi
∫ Promjena načina spajanja
Promjenu načina spajanja izvršite slijedeći korake dolje navedene
Wi-Fi
>
Gumb [DISP.] > [New Connection] >
[Remote Shooting & View] > Gumb[DISP.]
Spajanje preko mreže [Via Network]:
Na fotoapraratu
1
Odaberite [Via Network].
• Slijedite postupak spajanja opisan na S288 kako bi spojili uređaj na bežičnu
pristupnu točku.
Na pametnom telefonu
2
3
4
Uključite Wi-Fi funkciju.
Odaberite bežičnu pristupnu točnu na koju se želite spojiti i
postavite.
Pokrenite “Image App”. (S253)
Kada se povezujete s [WPS Connection]¢ u [Direct]:
Na fotoaparatu
1
Odaberite [Direct] (IZravna).
• Slijedite postupak spajanja opisan na S290 kako biste spojili uređaj sa pametnim
telefonim.
Na pametnom telefonu
2
Pokrenite “Image App”. (S53)
¢ WPS predstavlja funkciju koja omogućuje jednostavno konfiguriranje postavki koje se
odnose na vezu i sigurnost bežičnih LAN-uređaja. Da biste provjerili je li bežićna pristupna
točka koju koristite kompatibilna s WPS-om, podatke potražite u uputama pametnog telefona.
∫ Prekinite vezu
Nakon uporabe, prekinite vezu sa pametnim telefonom
1
2
Pritisnite gumb [Wi-Fi] na fotoaparatu. (S250)
(Prekinuti vezu možete slijedeći postupke prikazane na ekranu snimanja:
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes].)
Zatvorite aplikaciju “Image App” na pametnom telefonu.
(Ako koristite iOS uređaj)
Na zaslonu “Image App”, pritisnite tipku za povrat na početnu stranicu.
(Ako koristite Android uređaj)
Na zaslonu “Image App”, pritisnite tipku za povrat dva puta za zatvaranje aplikacije.
258
11. Funkcija Wi-Fi
Snimanje fotografija pomoću pametnog telefona/tableta (udaljeno snimanje)
1
2
Spojite se na pametni telefon. (S254)
Upravljajte sa pametnim telefonom.
1 Odaberite [
].
2 Snimite fotografiju.
• Snimljene slike spremaju se na fotoaparat
• Neke postavke nisu dostupne.
• Ako se uslijed visoke temperature okoline, dugotrajnog
neprekidnog snimanja ili drugih razloga uređaj pregrije,
slijedeće zabrane će zaštititi uređaj .
Pričekajte dok se uređaj ne ohladi.
– Neprekidno snimanje, snimanje videozapisa i
Wi-Fi veza biti će privremeno prekinuta.
– Ako nastavite snimati i kad bljeska oznaka [
] na
ekranu, pojavit će se poruka, a uređaj će se automatski
isključiti.
A


U ovim slučajevima nije moguće:
• U slijedećim slučajevim, udaljeno snimanje ne radi:
– Način snimanja Panorama
– Način snimanja Self Shot
– Kada je funkcija [Snap Movie] podešena na [ON]
∫ Snimanje fotografije za vrijeme skakanja
Kada držite svoj pametni telefon i skačete, automatski se može otpustiti okidač na
otoaparatu, jer pametni telefon otkriva vrh skoka. Ova je funkcija zgodna za snimanje
fotografija za vrijeme skakanja.
Upravljanje sa pametnim telefonom.
[
] > [Live Control Settings] > [Jump Snap] > bira se osjetljivost.
• [ ] biti će prikazano na zaslonu udaljenog snimanja na pametnom telefonu.
• Preporučamo vam testiranje fotografija za određivanje kuta fotoaparata i jačine skakanja i
napravite željena podešavanja.
• Opširnije o tome pogledajte u odjeljak za pomoć na “Image App” izborniku.
259
11. Funkcija Wi-Fi
Reprodukcija fotografija na fotoaparatu
1
2
Spojite se na pametni telefon. (S254)
Upravlljajte s pametnim telefonom.

1 Odaberite [
].
• Odabirom ikone u gornjem lijevom
dijelu zaslona (A) možete odabrati
fotografiju koju želite prikazati. Da bi
prikazali fotografiju pohranjenu u,
fotoaparatu, odaberite [LUMIX].

2 Dotaknite fotografiju da ju povećate.

Spremanje slika pohranjenih na fotoaparatu
1
2
Spojite na pametni telefon. (S254)
Upravlljajte s pametnim telefonom.

1 Odaberite [
].
• Odabirom ikone u gornjem lijevom
dijelu zaslona (A) možete odabrati
fotografiju koju želite prikazati. Da bi
prikazali fotografiju pohranjenu u,
fotoaparatu, odaberite [LUMIX].


2 Dotaknite i držite fotografiju i povucite
ju da bi ju pohranili.
• Funkcija se može dodijeliti na vrhu, dnu,

lijevo ili desno, ovisno o vašim potrebama.
• Fotografije u RAW formatu i videozapisi
u [AVCHD] ne mogu se pohraniti.
• Fotografije u 3D formatu (MPO format) pohraniti će se kao 2D fotografije (JPEG format).
260
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje slika s fotoaparata na društvenu mrežu
1
2
Spojite na pametni telefon. (S254)
Upravljanje s pametnim telefonom.

1 Odaberite [
].
• Odabirom ikone u gornjem lijevom

dijelu zaslon (A) možete odabrati
fotografiju koju želite prikazati. Da bi
prikazali fotografiju pohranjenu u,
fotoaparatu, odaberite [LUMIX].

2 Dotaknite i držite fotografiju i povucite je
da bi je poslali na društvenu mrežu, itd.
• Fotografija je poslana na web usluge
kao što su društvene mreže.

• Funkcija se može dodijeliti na vrhu, dnu,
lijevo ili desno, ovisno o vašim potrebama.
Dodavanje informacije o lokaciji fotografija pohranjenih na fotoaparatu
sa pametnog telefona
Možete slati traženu informaciju o lokaciji sa pametnog telefona na fotoaparat. Nakon
slanja informacije, možete ju zapisati na fotografije pohranjenje na fotoaparatu.
• Kada ste poslali informaciju o lokaciji na fotoaparat, možete pisati po slici uz pomoć
funkcije [Location Logging] (S230) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).

GPS



1 Pokretanje snimanja informacije o lokaciji
2 Pokretanje snimanja fotografija
3 Završetak snimanja informacija o lokaciji
4 Slanje i zapisivanje informacije o lokaciji
• Možete upisati različite podatke o lokaciji od onih u vrijeme snimanja. Imajte na umu
slijedeće:
– Postavite postavku [Home] fotoaparata u funkciji [World Time] na vašu zonu.
– Kada ste započeli snimati podatke o lokaciji vašim pametnom telefonom, na mijenjajte
postavke [Home] u fotoaparatu u funkciji [World Time].
• Na fotografijana snimljenim prije podešenja sata , ne možete upisivati podatke o lokaciji.
.
261
11. Funkcija Wi-Fi
∫ Upravljanje s pametnim telefonom
1
2
3
4
Spojite na pametni telefon. (S254)
Odaberite [
].
Odaberite [Geotagging].
Odaberite ikonu.
Pokretanje/zaustavljanje snimanja informacije o lokaciji.
Slanje i zapisivanje informacija o lokaciji.
• Za upravljanje pametnim telefonom slijedite poruke na ekranu.
• Fotografije s informacijom o lokaciji označeni su s [
].
• Oprez:
Obratite posebnu pažnju na privatnost, prava i sl. subjekta kada koristite ovu
funkciju. Koristite je na vlastitu odgovornost.
• Možete postaviti interval pribavljanja podataka o lokaciji na pametnom telefonu/tabletu i
provjeriti status prijenosa podataka o lokaciji.
Detalje potražite u poglavlju [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App”.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
•Slijedećim fotografijama ne možete dodavati podatke o lokaciji.
– Fotografijama snimljenim nakon slanja podataka o lokaciji na fotoaparat.
– VIdeozapisima snimljenim u [AVCHD] formatu
– Fotografije kojima ste već dodali podatke o lokaciji.
– Zaštićenim fotografijama sa [Protect]
– U slučaju nedovoljno slobodnog prostora na memorijskoj kartici
– Kad je memorijska kartica zaključana - zaštitni klizač postavljen na poziciju [LOCK],
– Fotografijama snimljenim drugim uređajima
262
11. Funkcija Wi-Fi
Kombiniranje videozapisa snimljenih s fotografijama prema vašim
željama na pametnom telefonu/tabletu
Upotrebljavajući pametni telefon, možete kombinirati videozapis snimljen s [Snap Movie]
funkcijom na fotoaparatu (S212). Možete dodati i glazbu videozapisima koje ćete
kombinirati. Osim toga, možete pohraniti kombinirane videozapise ili ih prenjeti na web servis.






A Web servis
1
2
3
4
Snimajte videozapise sa [Snap Movie].
Pošaljite snimljene videozapise.
Uredite videozapise.
A: Kombinirajte videozapise, pohranite kombinitane videozapise i pošaljite ih na
web servis.
B: Kombinirajte videozapise i pohranite kombinirane videozapise.
∫ Kombiniranje videozapisa pomoću pametnog telefona
Spojite na pametni telefon. (S254)
2 Upravljanje s pametnim telefonom.
1 Odaberite [
].
2 Odaberite [Snap Movie].
• [Snap Movie] videozapisi s nedavnim datumima snimanja, nasumično će biti
odabrani i automatski će biti poslani na pametni telefon.
• Kada nisu raspoloživi videozapisi s informacijom o lokaciji, prikazati će se zaslon
koji vam dopušta odabir videozapisa. Odaberite videozapise i pošaljite ih.
3 Uredite videozapise.
• Upotrebljavajte pametni telefon za uređivanje videozapisa, kao što je njihovo
preuređivanje, brisanje nepotrebnih ili im dodavati glazbenu podlogu.
• Uređene videozapise možete kombinirati i pohraniti kombinirane videozapise na
pametni telefon ili ga prenijeti na web servis.
• Detaljnije informacije pogledajte u poglavlju [Help] u izborniku aplikacije "Image App"
• [Snap Movie] na “Image App” zahtjeva pametni telefon koji podržava Android OS 4.3 ili noviji.
• iPhone 4 i iPod touch (4. generacije) ne podržavaju [Snap Movie] na “Image App”.
263
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje slika na pametni telefon/tablet pomoću fotoaparata
∫ Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja
([Send Images While Recording]) (Slanje tijekom snimanja)
±
—
—
—
—
Slanje odabranih slika.Slanje slika pohranjenih u uređaju
([Send Images Stored in the Camera])
±
—
±
—
—
• Neke slike možda se neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog
uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na S 293.
Pripreme:
• Prethodno instalirajte aplikaciju “Image App”. (S253)
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording])
≠ S265
Slanje odabranih slika
≠ S266
([Send Images Stored in the Camera])
264
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording])
.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] > [Smartphone]
2
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (S287)
Na pametnom telefonu
Kada se povezujete [Via Network] (Mrežom):
1 Uključite Wi-Fi funkciju.
2 Odaberite bežičnu pristupnu točnu na koju se želite spojiti i postavite.
3 Pokrenite “Image App”. (S253)
Kada se povezujete sa [Wi-Fi Direct] ili [WPS Connection] u [Direct]:
1 Pokrenite “Image App”. (S253)
Kada se povezujete s [Manual Connection] (Ručno povezivanje) u [Direct] (Izravna):
1 Uključite Wi-Fi funkciju.
2 Odaberite SSID koji odgovara onome prikazanom na zaslonu ovog uređaja.
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon na fotoaparatu. Odaberite [Yes].
(Samo kod prvog spajanja.)
3 Pokrenite “Image App”. (S253)
3
4
5
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (S295)
Snimite fotografije.
• Fotografije se šalju automatski nakon snimanja.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (S250)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
(Slijedećim postupkom možete prekinuti vezu i slanje fotografija):
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes])
265
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images Stored in the Camera] > [Smartphone]
2
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (S287)
Na pametnom telefonu
Kada se povezujete [Via Network] (Mrežom):
1 Uključite Wi-Fi funkciju.
2 Odaberite bežičnu pristupnu točnu na koju se želite spojiti i postavite.
3 Pokrenite “Image App”. (S253)
Kad se povezujete sa [Wi-Fi Direct] ili [WPS Connection] u [Direct]:
1 Pokrenite “Image App”. (S253)
Kada se povezujete s [Manual Connection] (Ručno povezivanje) u [Direct] (Izravna):
1 Uključite Wi-Fi funkciju.
2 Odaberite SSID koji odgovara onome prikazanom na zaslonu ovog uređaja.
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon na fotoaparatu. Odaberite [Yes].
(Samo kod prvog spajanja)
3 Pokrenite “Image App”. (S253)
3
4
5
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz).]. (S295)
Odaberite [Single Select] ili [Multi Select].
Postavka [Single Select] (Odabir jedne snimke)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set].(Postavi)
6HW
Postavka [Multi Select] (Odabir više snimki)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2 Odaberite [OK].
• Broj slati koje se mogu slati pomoću opcije
[Multi Select] ograničen je.
2.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavku na ekranu nakon slanja fotografija, pritisnite [DISP]
(Prikaz). Za prekid veze, odaberite [Exit] (Izlaz).
266
11. Funkcija Wi-Fi
Prikaz slika na TV-prijamniku
Možete prikazivati snimke na TV-prijamniku koji
podržava funkciju digitalnog medijskog prikazivača
(Digital Media Renderer (DMR)) ustandardu DLNA.
Priprema
Postavite TV-prijamnik na način rada DLNA u tijeku.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Playback on TV]
2
3
4
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (S287)
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon.
Snimajte ili reproducirajte fotografije na fotoaparatu.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (S250)
(Slijedećim postupkom možete prekinuti vezu i slanje fotografija):
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes])
• Kada je na uređaj spojen TV-prijamnik, zaslon TV-prijamnika može se trenutačno vratiti
u stanje prije povezivanja. Slike se ponovno prikazuju kada ih snimate ili reproducirate.
• Isključene su funkcije [Effect] (Efekt) i [Sound] (Zvuk) prikaza u nizu.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapisi se ne mogu reproducirati.
• Tijekom indeksne/kalendarske reprodukcije slike koje se prikazuju na zaslonu uređaja ne
prikazuju se na TV-prijamniku.
267
11. Funkcija Wi-Fi
Bežični ispis - slanje slika na pisač
Možete slati slike na kompatibilni pisač i bežično ih
ispisivati.
∫ .Načini slanja i slike koje se mogu slati.
Slanje odabranih slika
([Send Images Stored in the Camera])
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
3D
±
—
—
—
—
• Neke slike možda se neće moći poslati, ovisno o uređaju.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na str. 293.
Priprema
• Možete bežično ispisivati snimljene fotografije na pisaču koji podržava funkciju PictBridge ¢
(kompatibilan s bežičnim LAN-om)Ú.
¢ U skladu sa standardom DPS over IP (DPS putem IP-a).
Detalje o PictBridge pisaču (kompatibilnom s bežičnim LAN-om) zatražite od
proizvođača.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images Stored in the Camera] > [Printer]
2
3
4
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (S287)
Odaberite pisač koji želite spojiti.
Odaberite fotografije i zatim počnite s ispisom.
• Postupak odabira slika isti je kao i postupak kada je spojen USB-kabel. Detalje potražite
.
Detalje potražite na S313.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (S250)
(Prekinuti vezu možete i pritiskom na gumb. [
].)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapise nije moguće ispisati.
268
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje slika na AV-uređaj
Fotografije i videozapise možete slati na AV-uređaje u svom domu (odredišni AV-.
uređaji).
A Bežična pristupna točka
B Kućni AV uređaj
∫ Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja
([Send Images While Recording])
±
—
—
—
±
Slanje odabranih slika
([Send Images Stored in the Camera])
±
—
—
—
±
• Neke slike možda se neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog
uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na S293.
Preprema
Prilikom slanja fotografija na [Home] (Odredišni uređaj) postavite uređaj u način rada DLNA u tijeku.
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording])
≠S270
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
≠S270
269
11. Funkcije Wi-Fi
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] > [AV device]
2
3
4
5
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (S287)
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Da biste promijenili postavku slanja,pritisnite [DISP.] (Prikaz). (S295)
Snimite fotografiju
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (S 250)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
(Slijedećim postupkom možete prekinuti vezu i slanje fotografija)::
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes])
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images Stored in the Camera] > [AV device]
2
3
4
5
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se (S287)
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Da biste promijenili postavku slanja,pritisnite [DISP.] (Prikaz). (S295)
Odaberite [Single Select] ili [Multi Select].
Postavka [Single Select] (Odabir jedne snimke)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi).
6HW
Postavka [Multi Select] (Odabir više snimki)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2 Odaberite [OK].
• Broj snimki koje se mogu slati pomoću opcije
[Multi Select] ograničen je.
2.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavku na ekranu nakon slanja fotografija, pritisnite [DISP]
(Prikaz). Za prekid veze, odaberite [Exit] (Izlaz).
270
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje slika na računalo
Možete slati fotografije i videozapise snimljene ovim
uređajem na računalo.
∫ Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD¢
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja
([Send Images While Recording])
±
±
—
—
±
Slanje odabranih slika
([Send Images Stored in the Camera])
±
±
±
±
±
¢ Videozapis snimljen u formatu [AVCHD] može se slati na [PC] (Računalo) ako je veličina
datoteke 4 GB ili manja. Ne može se slati ako je veličina veća od 4 GB.
• Neke slike možda se neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog uređaja
• Detalje o načinima slanja slika potražite na S293.
.
Priprema
(Na vašem računalu)
• Uključite računalo.
računala promijenjena iz standardne, morate • Pripremite mape za preuzimanje slika na
(Na fotoaparatu)
• Ako je postavka radne grupe odredišnog
promijeniti postavku uređaja u opciji [PC
Connection] (Veza s računalom). (S296)
računalu prije slanja fotografija.
(S272)
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording])
≠ S273
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camer
≠ S274
271
11. Funkcija Wi-Fi
Stvaranje odredišne mape
• Stvorite korisnički račun na računalu [naziv računa (do 254 znakova) i lozinka (do 32 znaka)]
koji se sastoji od alfanumeričkih znakova. Pokušaj stvaranja odredišne mape može biti
neuspješan ako račun sadrži znakove osim alfanumeričkih.
∫ Korištenje programa “PHOTOfunSTUDIO”
1 Instalirajte softver “PHOTOfunSTUDIO” na računalo.
• Detalje o potrebnom hardveru i instalaciji potražite u poglavlju “Isporučeni softver”
2
(S306).
Stvorite mapu u koji će se primati slike iz programa “PHOTOfunSTUDIO”.
• Da bi se mapa automatski stvorila, odaberite [Auto-create] (Auto. stvaranje). Da biste
odabrali mapu, stvorite novu mapu ili postavite lozinku mape i odaberite [Create manually].
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera “PHOTOfunSTUDIO” (u PDF-formatu).
∫ Kada ne koristite “PHOTOfunSTUDIO”
(Sustav Windows)
POdržani operativni sustavi: Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
Primjer: Windows 7
1 Odaberite odredišnu mapu i zatim na nju kliknite desnom tipkom miša.
2 Odaberite [Properties] (Svojstva) te omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operativnog sustava.
(Sustav Mac)
Podržani operativni sustav: OS X v10.5 to v10.10
Primjer: OS X v10.8
1 Odaberite mapu koju želite koristiti kao odredišnu i zatim kliknite na stavke
sliijedećim redoslijedom.
[File]
[Get Info]
2 Omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operativnog sustava.
272
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] > [PC]
2
3
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (S287)
Odaberite računalo na koje se želite spojiti.
• Kada računalo na koje se želite spojiti nije prikazano, odaberite [Manual Input] (Ručni
4
5
Odaberite mapu koju želite poslati.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (S295)
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (S250)
6
unos) i unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
(Slijedećim postupkom možete prekinuti vezu i slanje fotografija):
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes])
273
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images Stored in the Camera] > [PC]
2
3
Odaberite [Via Network] ili [Direct] i povežite se. (S287)
Odaberite računalo na koje se želite spojiti.
• Kada računalo na koje se želite spojiti nije prikazano, odaberite [Manual Input] (Ručni
4
5
Odaberite mapu koju želite poslati.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (S295)
Odaberite [Single Select] ili [Multi Select].
6
unos) i unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
Postavka [Single Select] (Odabir jedne snimke)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi).
6HW
Postavka [Multi Select] (Odabir više snimki)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2.
2 Odaberite [OK].
• Broj slati koje se mogu slati pomoću opcije [Multi Select] The number of pictures that
ograničen je.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavku na ekranu nakon slanja fotografija, pritisnite [DISP]
(Prikaz). Za prekid veze, odaberite [Exit] (Izlaz).
• U označenoj mapi stvaraju se mape poredane po datumu slanja, a slike se spremaju u
te mape.
• Ako se pojavi zaslon za upis korisničkog računa i lozinke, unesite podatke koje ste postavi na računalu.
• Kada naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple) sadrži razmak
(praznine) itd., možda se neće moći pravilno prepoznati.
Ako pokušaj povezivanja budeneuspješan, preporučujemo promjenu naziva računala
(ili NetBIOS naziva) na naziv koji se sastoji samo od alfanumeričkih znakova, s maksimalno
15 znakova.
274
11. Funkcija Wi-Fi
Korištenje web-usluga
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže itd. pomoću usluge “LUMIX
CLUB”. Postavljanjem automatskog prijenosa fotografija i videozapisa na [Cloud Sync.
Service] (Sinkronizacija u oblaku) prenesene fotografije ili videozapise možete primati na
računalo ili pametni telefon.
LUMIX CLUB
A Bežična pristupna
B Web usluga
c Cloud Sync Service
Priprema
Da biste slali fotografije na web-uslugu, morate se prijaviti u “LUMIX
CLUB” (S282).
Da biste slali slike na web-uslugu, trebate se prijaviti na web-uslugu. (S277)
Slanje slika na web usluge
≠ S276
Slanje slika na [Cloud Sync. Service]
≠ S280
275
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje slika na web-uslugu
∫ Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja
([Send Images While Recording])
±
—
—
—
±
Slanje odabranih slika
([Send Images Stored in the Camera])
±
—
±
—
±
• Neke slike možda se neće moći reproducirati ili slati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog uređaja.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na S293.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording])
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
≠ S277
≠ S278
• Slike poslane na web-uslugu ne mogu se prikazati ili brisati pomoću ovog fotoaparata.
Provjerite slike pristupanjem web-usluzi pomoću pametnog telefona/tableta ili računala.
• Ako je slanje slika neuspješno, poruka e-pošte s izvješćem o vrsti pogreške bit će
poslana na adresu e-pošte memoriranu u opciji “LUMIX CLUB”.
•Fotografije mogu sadržavati osobne podatke koji otkrivaju identitet pojedinca,
kao što su naslov fotografije, vrijeme i datum snimanja te mjesto na kojemu je
fotografija snimljena. Provjerite te podatke prije slanja slike na web-usluge.
• Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog dijeljenja, gubitka itd. slika
poslanih na web-usluge.
• Prilikom slanja slika na web-usluge, nemojte ih brisati s fotoaparata, čak i ako je slanje
dovršeno, prije nego provjerite jesu li pravilno poslane na web-uslugu. Tvrtka Panasonic
resulting from the deletion of images stored in this unit.
276
11. Funkcija Wi-Fi
Memoriranje web-usluga
Kada šaljete slike na web-usluge, web-usluga koja se koristi mora biti prijavljena u
“LUMIX CLUB”. (S282)
• Informacije o kompatibilnim web-uslugama potražite na stranici “Najčešća pitanja/Kontakt”
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Priprema:
Stvorite račun na web-usluzi koju želite koristiti i čuvajte podatke za prijavu pri ruci.
.
1
2
3
4
Spojite se na web-mjesto “LUMIX CLUB” pomoću pametnog telefona ili računala.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Unesite ID za prijavu i lozinku za “LUMIX CLUB” i prijavite se na uslugu.
(S282)
Memorirajte svoju adresu e-pošte.
Odaberite web-uslugu koja će se koristiti i memorirajte je.
• Slijedite upute na zaslonu da biste spremili uslugu.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] > [Web service]
2
3
4
5
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i spojite se. (S288)
Idaberite web uslugu na koju se želite spojiti.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Da biste promijenili postavke slanja, pritisnite [DISP.]. (S295)
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (S250)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Čekajte da slanje završi.
(Slijedećim postupkom možete prekinuti vezu i slanje fotografija):
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes])
277
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images Stored in the Camera] > [Web service]
2
3
4
5
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i spojite se. (S288)
Odaberite web-uslugu na koju se želite spojiti.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Da biste promijenili postavke slanja, pritisnite [DISP.] (S295)
Odaberite [Single Select] ili [Multi Select].
Postavka [Single Select] (Odabir jedne snimke)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi).
6HW
Postavka [Multi Select] (Odabir više snimki)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se poništava kada ponovno odaberete
fotografiju.
2 Odaberite [OK].
• Broj snimki koje se mogu slati pomoću opcije
[Multi Select] je ograničen.
2.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Da biste promijenili postavku na ekranu nakon slanja fotografija, pritisnite [DISP]
(Prikaz). Za prekid veze, odaberite [Exit] (Izlaz).
278
11. Funkcija Wi-Fi
∫ Jednostavno slanje slika s fotoaparata na web usluge
Jednom kada pošaljete sliku na web usluge, slanje ostalih slika biti će jednostavno,
pametni telefon voli okruženje gdje je dostupna veza sa bežičnom pristupnom
točkom.
(U instrukcijama dolje navedenim pretpostavljamo da ste već registrirani na
“LUMIXCLUB” i da je uređaj pohranio bežičnu pristupnu točku.)
1
2
3
4
5
Prikažite sliku.
Pritisnite 4.
(Pri odabitu grupe fotografija, nastavite da bi odabrali
[Upload(Wi-Fi)].)
].
• Isti postupak možete obaviti dodirom na [
SUB
(Kad ste odabrali grupu fotografija [ MENU
] i odabrali
[Upload(Wi-Fi)].)
Odaberite [Yes](Da) na ekranu potvrđivanja.
Odaberite web uslugu.
Provjerite postavke slanja i odaberite [Set].
• Uređaj će se spojiti na prethodno uspostavljenu vezu sa bežičnom pristupnom
točkom i poslati sliku na web usluge.
• Za promjenu postavki slanja, pritisnite [DISP.]. (S295)
• Koraci 4, 5 nisu potrebni kada nastavljate slanje druge slike.
Slika će bit poslana na iste web usluge sa istim postavkama slanja.
• Za prekid veze, pritisnite press [Wi-Fi]. (S250)
Izlaskom iz zaslona reprodukcije, možete isto tako prekinuti Wi-Fi vezu.
Izmjena postavki za slanje slika ili web usluga
• Ako želite promijeniti postavke slanja slika, pritisnite [Wi-Fi] kada je uređaj priključen na
Wi-Fi. (S250)
• Ako želite promijeniti web usluge, prekinite the Wi-Fi vezu i postupite prema uputama od
koraka
1 do kraja.
• Ako vaš uređaj nema pohranjenu, dostupnu vezu sa bežičnom pristupnom točkom, na
zaslonu se pojavi zahtjev za odabirom načina spajanja. Odaberite način spajanja i
uspostavite vezu na bežičnu pristupnu točku. (S288)
• Ako niste registrirani na “LUMIX CLUB”, na zaslonu se pojavi zahtjev za novim ulaznim
ID podacima. Odaberite ID za prijavu i podesite lozinku. (S282)
• Ako su fotografije iz grupe fotografija prikazane u nizu, sve slike iz grupe će biti poslane.
Ako su fotografije iz grupe fotografija prikazane jedna po jedna, samo prikazana će biti poslana.
279
11. Funkcija Wi-Fi
Slanje slika na uslugu [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku)
∫ Slike poslane u mapu oblaka pomoću funkcije [Cloud Sync. Service] (od siječnja 2015)
Priprema
Da biste poslali slike u mapu oblaka na usluzi sinkronizacije u oblaku, morate se prijaviti
u “LUMIX CLUB” (S282) i postaviti postavke usluge.
Konfigurirajte postavke na računalu pomoću programa “PHOTOfunSTUDIO” ili na
pametnom telefonu/tabletu pomoću aplikacije “Image App”.
• Ako postavite kao odredište fotografije [Cloud Sync. Service], poslane slike privremeno se
spremanju u mapu oblaka, a zatim se mogu sinkronizirati s uređajem koji koristite, kao što
je računalo ili pametni telefon.
• Mapa oblaka čuva prenesene slike 30 dana (do 1000 slika). Prenesene slike brišu se
automatski 30 dana nakon prijenosa. Nadalje, kada broj spremljenih slika premaši 1000,
neke slike mogu biti obrisane, ovisno o postavci [Cloud Limit] (Ograničenje oblaka) (S295)
čak i unutar 30 dana od prijenosa.
• Kada je preuzimanje slika iz mape oblaka na sve određene uređaje dovršeno, slike možete
obrisati iz mape oblaka čak i unutar 30 dana od prijenosa.
∫ Načini slanja i slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
3D
Slanje slika nakon svakog snimanja
([Send Images While Recording])
±
—
—
—
±
Slanje odabranih slika
([Send Images Stored in the Camera])
±
—
±
—
±
• Neke slike se možda neće moći poslati ili reproducirati, ovisno o uređaju.
• Informacije o reprodukciji slika potražite u uputama za uporabu odredišnog uređaja.
.
• Detalje o načinima slanja slika potražite na S.293.
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While
Recording])
≠ S281
Slanje odabranih slika ([Send Images Stored in the Camera])
≠ S281
280
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Slanje slika nakon svakog snimanja ([Send Images While Recording])
Recording])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] > [Cloud Sync. Service]
2
3
4
Odaberite [Via Network], i spojite. (S288)
Provjerite postavke za slanje, i odaberitet [Set].
• Postavke slanja promijenite pritiskom na [DISP.]. (S295)
Snimite fotografiju.
• Za promjenu postavke ili prekid veze, pritisnite [Wi-Fi]. (S250)
Za vrijeme slanja fotografija ne možete mijenjati postavke. Čekajte da slanje završi.
(Vezu možete prekinuti i sa slijedećim postupkom:
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes])
Odabirand
i slanje
([Send Images
Stored in
the Camera])
Select
sendslika
the images
([Send Images
Stored
in the Camera])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images Stored in the Camera] > [Cloud Sync. Service]
2
3
4
Odaberite [Via Network], i spojite se. (S288)
Provjerite postavke za slanje, i odaberite [Set].
• Postavke slanja promijenite pritiskom na [DISP.]. (S295)
Odaberite [Single Select] ili [Multi Select].
Postavja[Single Select] (odabir jedne snimke)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set].
6HW
Postavka [Multi Select] (odabir više snimki)
1 Odaberite sliku. (ponovite)
• Kada ponovo odaberete fotografiju postavke se
poništavaju.
2.
2 Odabrite [OK].
• Broj slika koji možete poslati ograničen je s
[Multi Select].
• Prikazan je zaslon za potvrdu. Izvršava se kada odaberete [Yes].
• Za promjenu postavki za slanje na zaslonu prikazanom nakon slanja slike,
pritisnite[DISP.]. Za prekid veze odaberite [Exit].
281
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Prijava na “LUMIX CLUB”
[LUMIX CLUB]
Besplatno nabavite ID za prijavu u uslugu “LUMIX CLUB” .
Ako uređaj prijavite na uslugu “LUMIX CLUB”, možete sinkronizirati slike između uređaja
koje koristite ili prebaciti slike na web usluge.
Koristite “LUMIX CLUB” kada šaljete slike na web-usluge ili vanjski AV-uređaj.
• Možete postaviti isti ID za prijavu u “LUMIX CLUB” za ovaj uređaj i pametni telefon/tablet. (S285)
Detalje potražite na web stranici usluge “LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Imajte na umu:
• Usluga može biti obustavljena zbog redovitog održavanja ili neočekivanih problema, a
sadržaji usluge mogu se mijenjati ili dodavati bez prethodne najave korisnicima.
• Usluga može biti u potpunosti ili djelomično prekinuta uz prethodnu obavijest u razumnom roku.
Acquiring a new
login ID-a
ID ([New
account])
Preuzimanje
novog
za prijavu
([New account])
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB]
2
Odaberite [Set/Add Account].
3
Odaberite [New account].
• Spojite se na mrežu.
Prijeđite na sljedeću stranicu odabirom [Next].
• Zaslon za potvrdu pojavljuje se ako je ID za prijavu
već primljen za fotoaparat. Odaberite [Yes] (Da) za
dobivanje novog ID-a za prijavu ili [No] (Ne) ako vam
nije potreban novi ID za prijavu.
4 Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i postavite.
• Detalje potražite na S288.
• Zaslon za postavljanje pojavit će se samo pri prvom postavljanju.
Kada postavite način povezivanja, on će biti spremljen na ovom uređaju i koristit će
se pri sljedećem povezivanju. Da biste promijenili bežičnu pristupnu točku na koju se
želite spojiti, pritisnite [DISP.] (Prikaz) i promijenite odredište povezivanja.
• Prijeđite na sljedeću stranicu odabirom [Next].
282
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
5 Pročitajte uvjete korištenja usluge “LUMIX CLUB” i odaberite [Agree](Pristajem).
• Stranice mijenjate pomoću 3/4.
• Zaslon se može se povećati (2×) pomicanjem funkcijske ručice udesno.
• Uvećani prikaz može se vratiti na izvornu veličinu (1x) pomicanjem funkcijske ručice
ulijevo.
6
7
• Položaj uvećanog prikaza možete pomicati pomoću 3/4/2/1.
• Pritisni [
] da biste poništili postupak prije dobivanja ID-a za prijavu.
Unesite lozinku.
• Unesite bilo koju kombinaciju od 8 do 16 znakova i brojeva za lozinku.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na S69.
Provjerite ID za prijavu i odaberite [OK].
• ID za prijavu (12-znamenkasti broj) automatski će
se prikazati. Kada se prijavljujete na uslugu “LUMIX
CLUB” na računalu, morate unijeti samo brojeve.
• Nakon uspostave veze prikazuje se poruka.
Odaberite[OK].
• Zapišite i pohranite ID za prijavu i lozinku.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
283
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Korištenje primljenog ID-a za prijavu/Provjera ili izmjena ID-a za prijavu ili
lozinke ([Set Login ID])
Priprema:
Kada koristite primljeni ID za prijavu, provjerite ID i lozinku.
Da biste promijenili lozinku za “LUMIX CLUB” na fotoaparatu, pristupite web-mjestu
“LUMIX CLUB” pomoću pametnog telefona/tableta ili računala i unaprijed promijenite
lozinku za “LUMIX CLUB”.
• ID za prijavu i lozinka za “LUMIX CLUB” ne mogu se promijeniti na ovom uređaju.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
4
5
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB]
Odaberite[Set/Add Account].
Odaberite [Set Login ID].
• Prikazuju se ID za prijavu i lozinka.
• Lozinka je prikazana kao
“ ”.
• Zatvorite izbornik ako samo provjeravate ID za prijavu.
Odaberite stavku koju želite promijeniti.
Unesite ID za prijavu ili lozinku.
• Detalje o unosu teksta potražite u poglavlju “Unos
teksta” na (S69) .
• Unesite novu lozinku koju ste promijenili na pametnom
telefonu/tabletu ili računalu u fotoaparatu. Ako se lozinka
promijenili na pametnom telefonu/tabletu ili računalu,
nećete moći slati slike.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
284
11. Uporaba Wi-Fi funkcije
Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona/tableta
• Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona/tableta prikladno je za
slanje slika s ovog uređaja na druge uređaje ili web-usluge.
Kada je ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet dobio ID za prijavu:
1
2
Spojite uređaj na pametni telefon/tablet. (S254)
Postavite isti ID za prijavu u izborniku aplikacije “Image App”.
• ID za prijavu za uređaj i ID za pametni telefon/tablet postaju isti.
• Nakon povezivanja fotoaparata s pametnim telefonom/tabletom mogao bi se pojaviti
zaslon za postavljanje zajedničkog ID-a za prijavu kada se prikazuje zaslon za
reprodukciju. Zajednički ID za prijavu možete postaviti i slijedeći upute na zaslonu.
• Ova radnja nije dostupna ako ste povezani pomoću [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza).
Kada su ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet dobili različite ID-e za prijavu:
(Kada želite koristiti ID za prijavu pametnog telefona da biste se prijavili pomoću
ovog uređaja. )Promijenite ID za prijavu i lozinku za ovaj uređaj u one koje ste
dobili za pametni telefon.
(Kada želite koristiti ID za prijavu ovog uređaja da biste se prijavili pomoću
pametnog telefona) Promijenite ID za prijavu i lozinku pametnog telefona tako da
odgovaraju onim dobivenima za ovaj uređaj.
Provjerauvjeta
uvjetakorištenja
korištenja usluge
usluge
Provjera
Provjerite detalje ako su uvjeti korištenja ažurirani.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB]
Odaberite [Terms of use].
• Fotoaparat će se spojiti na mrežu i prikazat će se uvjeti korištenja.
Zatvorite izbornik nakon provjere uvjeta korištenja.
285
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Brisanje
Brisanje ID-a
ID-a za
za prijavu
prijavu i računa s usluge “LUMIX CLUB”
Izbrišite ID za prijavu iz fotoaparata kada ga ustupate trećim osobama ili odlažete.
Također možete obrisati račun za uslugu “LUMIX CLUB”.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
3
4
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB]
Odaberite [Delete account](Brisanje računa).
• Prikazuje se poruka. Odaberite [Next] (Dalje)..
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu brisanja ID za prijavu.
• Prikazuje se poruka. Odaberite [Next] (Dalje)..
Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu brisanja računa za “LUMIX CLUB”.
• Ako i dalje želite koristiti uslugu, odabirom [No] (Ne) obrisat će se samo ID za prijavu.
5
Po izvršenju izađite iz izbornika..
Odaberite [Next].
• ID za prijavu obrisan je te se pokazuje poruka koja vas obavještava da je račun
obrisan. Odaberite [OK].
• Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Promjene i druge radnje s ID-em za prijavu odnose se samo na ID za prijavu dobiven za
fotoaparat.
286
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Povezivanja
Možete odabrati način povezivanja nakon odabira Wi-Fi funkcije i odredišta.
Uspostavljanje izravne veze praktično je kada niste kod kuće na mjestima gdje nisu
dostupne bežične pristupne točke ili kada se privremeno povezujete s uređajem koji
obično ne koristite.
Kada se povezujete pomoću istih postavki kao i prethodno, možete brzo upotrijebiti Wi-Fi
funkciju spajanjem pomoću [Select a destination from History] (Odabir odredišta iz
povijesti) ili [Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita).
Bežična pristupna točka
[Via Network] (Mrežom)
Povezivanje pomoću bežične pristupne točke.
S288
[Direct] (Izravno)
Vaš se uređaj povezuje izravno s ovim uređajem.
S290
287
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Povezivanje iz vašeg doma (putem mreže)
Možete odabrati način povezivanja s bežičnom pristupnom
točkom.
¢ Ú WPS predstavlja funkciju koja omogućuje jednostavno
konfiguriranje postavki koje se odnose na vezu i sigurnost
bežičnih LAN-uređaja. Da biste provjerili je li bežična
pristupna točka koju koristite kompatibilna s WPS-om,
podatke potražite u uputama za uporabu bežične pristupne
točke.
Bežična pristupna točka sa sigurnosnim gumbom koja kompatibilna
sa standardom Wi-Fi Protected SetupTM i nosi oznakuWPS .
[WPS (Push-Button)]
(WPS pritiskom na
gumb)
Pritišćite gumb za WPS na bežičnoj
pristupnoj točki sve dok se ne
prebaci na način rada WPS-a.
• Detalje potražite u uputama za
npr.:
uporabu bežične pristupne točke.
Bežična pristupna točka s PIN-om koja je kompatibilna sa
standardom Wi-Fi Protected Setup i nosi oznaku WPS.
1
[WPS (PIN code)]
(WPS PIN-om)
2
3
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se
povezujete.
Unesite PIN prikazan na zaslonu fotoaparata u
bežičnu pristupnu točku.
Pritisnite [MENU/SET].
• Detalje potražite u uputama za uporabu bežične
pristupne točke.
[From List]
(Ručno povezivanje)
Odaberite ovu opciju kada niste sigurni u kompatibilnost s
WPS-om ili kada želite pretraživati i spojiti se na bežičnu
pristupnu točku.
• Detalje potražite na S289.
288
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
If you
are sigurni
not sureu about
the WPS compatibility
(connecting
by List])
[From List])
Ako
niste
kompatibilnost
s WPS-om (spajanje
s [From
Potražite dostupne bežične pristupne točke.
• Potvrdite ključ za dekodiranje odabrane bežične pristupne točke ako je mrežna autorizacija
kodirana.
• Prilikom povezivanja ručnim unosom ([Manual Input]), potvrdite SSID, vrstu kodiranja i ključ
za dekodiranje bežične pristupne točke koju koristite.
1
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se
povezujete.
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) ponovno će se pokrenuti
•
2
traženje bežične pristupne točke.
Ako nije nađena nijedna bežična pristupna točka, daljnje upute potražite
u poglavlju “Povezivanje ručnim unosom [Manual Input]” na S289.
(U slučaju kodirane mrežne autorizacije)
Unesite ključ za dekodiranje.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na S69.
∫ Povezivanje ručnim unosom [Manual Input]
Na zaslonu prikazanom u 1 . koraku poglavlja “Ako niste sigurni u WPS-om
(povezivanje pomoću [Manual Connection])” odaberite [Manual Input] ).
2 Unesite SSID bežične pristupne točke na koju se spajate, a zatim odaberite
[Set](Postavi).
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na S69.
3 Odaberite vrstu mrežne autorizacije.
• Informacije o mrežnoj autorizaciji potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
4 Odaberite vrstu kodiranja.
• Postavke se mogu razlikovati ovisno o postavkama za mrežnu autorizaciju.
1
Vrsta mrežne autorizacije
5
Vrste kodiranja koje je moguće postaviti
[WPA2-PSK]
[TKIP]/[AES]
[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Common Key]
[WEP]
[Open]
[No Encryption]/[WEP]
(Kada je odabrana je opcija osim [No Encryption] (Bez kodiranja))
Unesite ključ za dekodiranje.
289
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
• Provjerite upute za uporabu i postavke bežične pristupne točke prilikom spremanja
bežične pristupne točke.
• Ako se veza ne može uspostaviti, radiovalovi bežične pristupne točke možda su preslabi.
Detalje potražite u poglavlju “Prikaz poruka” (S322) i “Rješavanje problema” (S335) .
• Brzina prijenosa može se smanjiti ili biti nedostupna ovisno o okruženju u kojem se
koristi.
Povezivanje na lokaciji izvan vašeg doma (izravno povezivanje)
Možete odabrati način povezivanja s uređajem koji
koristite.
Odaberite način povezivanja koji podržava vaš uređaj.
[Wi-Fi Direct]
(Izravna Wi-Fi veza)
1
2
3
Postavite uređaj u način izravne Wi-Fi veze.
Odaberite [Wi-Fi Direct].
Odaberite uređaj na koji se spajate.
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
[WPS (Push-Button)] (WPS pritiskom na gumb)
1
2
[WPS Connection]
(WPS veza)
DISP.] (Prikaz) na ovom uređaju.
[WPS (PIN code)] (WPS PIN-om)
1
2
[Manual Connection]
(Ručno povezivanje)
Odaberite [WPS (Push-Button)].
Postavite uređaj u način rada WPS-a.
• Možete duže čekati na povezivanje pritiskom na gumb
Odaberite [WPS (PIN code)].
Unesite PIN uređaja u fotoaparat.
Unesite SSID i lozinku u uređaj.
SSID i lozinka prikazuju se na
zaslonu s prikazom povezivanja
u tijeku.
• Odredište je podešeno na
[Smartphone], lozinka nije prikazana.
Za uspostavu veze odaberite SSID. (S254)
290
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Brzo povezivanje pomoću prethodno korištenih postavki ([Select a destination from History]
(Odabir odredišta iz povijesti)/[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita))
U povijest se sprema zapis o korištenju Wi-Fi funkcije. Zapise možete memorirati kao
omiljene. Povezivanjem iz povijesti ili favorita možete se jednostavno spojiti pomoću
prethodno korištenih postavki.
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
2
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function]
Odaberite [Select a destination from History]
ili [Select a destination from Favorite].
[Select a destination from
3
History] (Odabir odredišta iz
povijesti)
[Select a destination from
Favorite] (Odabir odredišta iz
favorita)
Povezivanje
pomoću
prethodno
korištenih
postavki.
Povezivanje s postavkama
memoriranim omiljenima.
Odaberite stavku.
Registering
records
fmavou
Memoriranje
zapisa as
u favorite
1
Odaberite izbornk. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Select a destination
from History]
2
3
Odaberite stavku koju želite memorirati u favorite i zatim pritisnite 1.
Unesite naziv pod kojim ćete je memorirati.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na S69.
• Možete upisati najviše 30 znakova. Dvobitni znakovi tretiraju se kao dva znaka.
291
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Uređivanjestavki
stavkimemoriranih
memoriranihuufavorite
favorite
Uređivanje
1
Odaberite izbornik. (S53)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Select a destination
from Favorite]
2
3
Odaberite omiljenu stavku koju želite urediti i zatim pritisnite 1.
Odaberite stavku.
[Remove from Favorite]
[Change the Order in
Favorite]
[Change the Registered
Name]
—
Odaberite odredište.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos
teksta” na S69.
• Možete upisati najviše 30 znakova. Dvobitni znakovi
tretiraju se kao dva znaka.
Spremite često korištene postavke Wi-Fi veze kao omiljene.
Broj postavki koje se mogu spremiti u povijest ograničen je. Preporučujemo
spremanje često korištenih postavki Wi-Fi veze na način da ih memorirate u favorite.
(S291)
Provjera pojedinosti o povezivanju u zapisu ili favoritu
Ako pritisnete [DISP.] kada odaberete stavku iz povijesti ili favorita, prikazat će se
pojedinosti o povezivanju.
• Funkcija [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) briše povijest i sadržaj
spremljen u [Select a destination from Favorite].
• Pri povezivanju na mrežu na koju je spojeno mnogo računala korištenjem [Select a
destination from History] ili [Select a destination from Favorite], pokušaj povezivanja mogao
bi biti neuspješan jer bi prethodno spojeni uređaj mogao biti prepoznat. Ako pokušaj
povezivanja bude neuspješan, ponovno se spojite pomoću [New Connection](Nova veza).
292
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Postavke slanja slika
Pri slanju slika odaberite način slanja nakon odabira [New Connection] (Nova veza).
Nakon uspostave veze mogu se mijenjati i postavke slanja poput veličine slika koje će se
slati.
∫ Slike koje se mogu slati
JPEG
RAW
MP4¢1
AVCHD¢1, 2
3D
[Smartphone]
±
—
±
—
—
Odredište
[PC]
±
±
±
±
±
[Cloud Sync. Service]
±
—
±
—
±
[Web service]
±
—
±
—
±
[AV device]
±
—
—
—
±
[Printer]¢1
±
—
—
—
—
¢1 Nije dostupno slanje s [Send Images While Recording] .
¢2 Videozapis koji je snimljen u [AVCHD] može se poslati na [PC] ako je 4 GB ili manji. Ako je
veći od 4 GB ne može se slati.
• Neke se slike ne mogu reproducirati ili slati, to ovisi o uređaju.
• U uputama za uporabu potražite informacije o opremu na koju možete slati ili na web-u
potražite informacije o reprodukciji slika.
293
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Slanjeslika
slikatijekom
tijekomsnimanja
snimanja
Slanje
Fotografiju možete automatski poslati na određen uređaj svaki put kad se snimi.
• Budući da snimanje ima prednost na fotoaparatu, slanje može trajati dulje.
• Kada ste povezani pomoću [Send Images While Recording], [ ]
se
prikazuje na zaslonu za snimanje, a [
slanja datoteka.
] se prikazuje tijekom
• Ako isključite uređaj ili prekinete Wi-Fi vezu prije završetka
slanja, slike koje nisu poslane neće se ponovno slati.
• Postoji mogućnost da nećete moći brisati datoteke ili
koristiti izbornik reprodukcije tijekom slanja..
55
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapisi se ne mogu slati.
Slanje
Slanjeslika
slikaspremljenih
spremljenihna
nafotoaparatu
fotoaparatu
Slike se mogu odabrati i poslati nakon snimanja.
• Detalji o postavkama izbornika reprodukcije [Favourite] (Favoriti) ili [Print Set] (Postavke ispisa) neće se
slati.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Postoji mogućnost da se slike snimljene drugim fotoaparatom neće moći poslati.
• Postoji mogućnost da se slike koje su promijenjene ili uređene na računalu neće moći poslati.
294
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
postavki slanja
slanjaslika
slika
Promjena postavki
Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) nakon uspostave veze možete promijeniti postavke
slanja, primjerice veličinu slike za slanje.
[Size] (Veličina)
Promjena veličine slike radi slanja.
[Original]/[Auto]¢1/[Change]
• Ako odaberete [Auto], veličina slike određuje se prema uvjetima
na odredištu.
• Možete odabrati veličinu slike za [Change] između [M] (Srednja),
[S] (Mala) ili [VGA]. Format se ne mijenja.
[File Format]¢2
[JPG]/[RAWiJPG]/[RAW]
[Delete Location
Data]
(Brisanje podataka
o lokaciji)¢3
[Cloud Limit]
(Ograničenje
oblaka)¢4
Odaberite želite li prije slanja izbrisati podatke o lokaciji sa slika.
[ON]:
Izbrišite podatke o lokaciji, a zatim šaljite.
[OFF]: Zadržite podatke o lokaciji, a zatim šaljite.
• Ova radnja samo briše podatke o lokaciji sa slika koje su
postavljene za slanje. (Podaci o lokaciji neće biti izbrisani s
originalnih slika spremljenih na uređaju.)
Možete odabrati želite li slati slike kada u mapi oblaka nema dovoljno
mjesta.
[ON]: Ne šalju se slike.
[OFF]: Brišu se najstarije slike, a zatim se šalju nove.
¢1 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Web service].
¢2 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [PC].
¢3 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service] ili [Web service].
¢4 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service].
295
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Izbornik [Wi-Fi Setup]
Konfigurirajte postavke potrebne za Wi-Fi funkciju.
Ne može se mijenjati kada ste priključeni na Wi-Fi.
Odaberite izbornik. (S53)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > Desired item to be set
Možete povećati sigurnost s omugućavanjem unosa lozinke za
izravno povezivanje na pametni telefon.
[Wi-Fi Password]
(Wi-Fi lozinka)
[ON]:
Spaja fotoaparat i pametni telefon koristeći SSID i lozinku. (S255)
[OFF]:
Spaja fotoaparat i pametni telefon koristeći SSID. (S254)
• Kada je odabran [ON] , možete podesiti i vezu s pretraživanjem QR šifre. (S255, 257)
[LUMIX CLUB]
Pribavljanje ili promjena ID-a za prijavu na “LUMIX CLUB”.
• Detalje potražite na S282.
[PC Connection]
(Veza s računalom)
Možete postaviti radnu grupu.
Da biste slali slike na računalo, potrebno je priključiti se na istu
radnu grupu kao i odredišno računalo. (Zadana je postavka
“WORKGROUP” (Radna grupa).)
[Change Workgroup Name](Promjena naziva radne grupe):
Unesite radnu grupu računala koje se povezuje.
[Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke):
Povratak na zadano stanje.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na S69.
• Ako koristite računalo s uobičajenim postavkama, ne morate mijenjati radnu grupu.
Možete promijeniti naziv ovog uređaja.
[Device Name]
(Naziv uređaja)
1
2
Pritisnite [DISP.].
Unesite željeni naziv uređaja.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos
teksta” na s69.
• Možete upisati najviše 32 znaka.
296
11.Uporaba Wi-Fi funkcije
Kako bi se spriječio nepravilan rad i uporabu Wi-Fi funkciju od
treće strane i zaštititi pohranjene osobne podatke, preporučamo
vam zaštitite Wi-Fi funkciju s lozinkom.
Postavljanje lozinke automatski će se prikazati zaslon za unos
[Wi-Fi Function Lock] lozinke kada se koristi Wi-Fi funkcija.
(Zaključavanje Wi-Fi
funkcije)
[Setup]:
Za lozinku nesite 4-znamenkasti broj
[Cancel]
• Detaljen o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na S69.
• Napravite kopiju lozinke.
Ako zaboravite lozinku, možete ju poništiti s [Reset Wi-Fi Settings] na [Setup] izbornik, i
druge postavke također će se poništiti. (osin [LUMIX CLUB])
[Network Address]
Prikazuje MAC-adresu i IP-adresu ovog uređaja.
• “MAC-adresa” jedinstvena je adresa pomoću koje se otkriva identitet mrežne opreme.
• “IP-adresa” odnosi se na broj koji označava računalo spojeno na mrežu kao što je internet.
Adrese za dom obično automatski dodjeljuje funkcija DHCP, npr. bežična pristupna točka.
(Primjer: 192.168.0.87)
297
12.
Povezivanje s drugom opremom
Uživanje u 3D-fotografijama
Snimanje 3D-fotografija
Pričvršćivanje 3D-izmjenjivog objektiva (H-FT012; neobavezan) na fotoaparat
omogućuje snimanje 3D-fotografija radi snažnijeg utiska.
Da biste pregledavali 3D-fotografije, potreban vam je TV-prijamnik koji podržava 3D.
1
2
Pričvrstite izmjenjivi 3D-objektiv na fotoaparat.
Dovedite objekt u kadar i snimite ga tako da pritisnete okidač do
kraja.
• Fokusiranje nije potrebno pri snimanju 3D-fotografija.
• Fotografije snimljene pomoću izmjenjivog 3D-objektiva pohranjuju se u formatu
MPO (3D).
Da biste osigurali sigurno gledanje 3D-fotografija, prilikom snimanja
obratite pažnju na sljedeće.
• Kada god je to moguće, snimajte držeći uređaj u vodoravnom položaju.
• Preporučuje se minimalna udaljenost od objekta od 0.6 m (2.0 feet).
• Pazite da ne tresete fotoaparat u vozilu ili dok hodate.
Preporučujemo korištenje tronošca ili bljeskalice da biste snimili stabilne fotografije.
• Možete snimiti otprilike 1990 3D-fotografija na memorijsku karticu kapaciteta 8 GB
(kada je format postavljen na [4:3], i kvaliteta je podešena na[
].)
• Više detalja pronađite u uputama za uporabu izmjenjivog 3D-objektiva.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne možete snimati 3D-fotografije u okomitom položaju.
• Kad je udaljenost od objekta od 0,6 m do približno 1 m, vodoravno nepodudaranje
postaje preveliko i možda nećete moći vidjeti 3D-efekt na rubovima slike.
298
12.Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija 3D fotografija
Povezivanje fotoaparata s TV-prijamnikom koji podržava 3D i reprodukcija fotografija
snimljenih u načinu 3D omogućuje uživanje u 3D-fotografijama za dodatni učinak.
Također, moguća je reprodukcija 3D-fotografija umetanjem SD-kartice u TV-prijamnik
koji podržava funkciju 3D s utorom za SD-karticu.
Priprema:
Postavite [HDMI Mode] na [AUTO], [1080p] ili [1080i]. (S65)
Postavi [3D Playback] na[
]. (S66)
Uređaj priključite na TV-prijamnik kompatibilan s tehnologijom 3D
pomoću HDMI-minikabela i odaberite prikaz zaslona reprodukcije.(S301)
• Kad je funkcija [VIERA Link] (str. 53) postavljena na [ON] (Uklj.), a fotoaparat je povezan s TV-
prijamnikom koji podržava funkciju VIERA Link, ulaz TV-prijamnika automatski će se prebaciti i
prikazat će se zaslon reprodukcije. Detalje potražite na S303.
• Za slike snimljen u 3D, pojavit će se [
] pri reprodukciji, na zaslonu s minijaturama.
∫ Reprodukcija u 3D-formatu odabirom samo fotografija snimljenih u 3D tehnologiji
Odaberitet [3D Play] na [Playback Mode] na [Playback] izborniku. (S229)
∫ Reprodukcija prikaza 3D-slika u nizu odabirom samo fotografija snimljenih u 3D
Odaberite [3D] na [Slide Show] na [Playback] izborniku. (S227)
∫ Promjena načina reprodukcije za fotografije snimljene u 3D-formatu
1 Odaberite fotografiju snimljenu u 3D-tehnologiji.
2 Odaberite [2D/3D Settings] na [Playback] izborniku. (S53)
• Način reprodukcije promijenit će se u 3D ako je dotad bio 2D (uobičajena slika) ili će se
promijeniti u 2D ako je dotad bio 3D.
• Ako se tijekom gledanja fotografija snimljenih u 3D počnete osjećati neugodno ili na bilo
koji način neobično, postavite na 2D.
• Na nekoliko se sekundi prikazuje crni zaslon prilikom prebacivanja s 3D-fotografija na 2Dfotografije i obrnuto.
• Kada odaberete minijaturu 3D-fotografije, može proći nekoliko sekundi prije početka reprodukcije.
Nakon reprodukcije može proći nekoliko sekundi dok se ponovno ne vrati prikaz minijatura.
• Prilikom gledanja 3D-fotografija može se dogoditi da vam se umore oči ako se previše
približite TV-prijamniku.
• Ako se TV-prijamnik ne prebaci na 3D-prikaz, izvršite potrebne postavke TV-prijamniku
(Detalje potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
• Moguće je spremiti 3D-fotografije na računalo ili druge Panasonicove uređaje. (S305, 310)
299
12.Povezivanje s drugom opremom
Funkcije koje se ne mogu upotrebljavati na 3D fotografijama
∫ Funkcije koje nisu dostupne tijekom 3D-snimanja
Kada snimate koristeći izmjenjivi 3D-objektiv (H-FT012; neobavezan), sljedeće
funkcije neće biti dostupne:
(Funkcije snimanja)
• Postavljanje otvora blende
• Automatsko fokusiranje/Ručno fokusiranje
• Zumiranje
• Snimanje videozapisa¢1
• Način panoramskog snimanja
• [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot] (scenski način rada)
• [Rough Monochrome]/[Impressive Art]/[High Dynamic]/[Toy Effect]/[Toy Pop]/[Star Filter]/[One
Point Color]/[Sunshine] (način kreativnog upravljanja)
• Funkcija kontrole defokusiranja
¢1 Gumb za videozapise, način kreativnog videozapisa i izbornik [Motion Picture] neće biti dostupni ili
se neće moći koristiti.
([Rec] izbornik)
• [Simultaneous record w/o filter] na [Filter Settings]/[Picture Size]¢2/[Quality]¢3/[Focus Mode]/
[SH] na [Burst Rate]/[i.Dynamic]/[i.Resolution]/[iHandheld Night Shot]/[iHDR]/[HDR]/[Multi
Exp.]/[Panorama Direction]/[EFC] na [Shutter Type]/[Red-Eye Removal]/[Shading Comp.]/[Ex.
Tele Conv.]/[Digital Zoom]/[Stabilizer]
¢2 Postavka je fiksno postavljena kako je prikazano u nastavku.
Format
[4:3]
[3:2]
Veličina slike
1824k1368
1824k1216
Format
[16:9]
[1:1]
Veličina slike
1824k1024
1712k1712
¢3 Kada pričvršćujete izmjenjivi 3D-objektiv, prikazuju se sljedeće ikone.
[
]
([3D+Fine])
[
]
([3D+Standard])
Istovremeno se snimaju MPO slike i precizne JPEG slike.
Istovremeno se snimaju MPO slike i standardne JPEG
slike.
([Custom] izbornik)
• [AF/AE Lock]/[Quick AF]/[Pinpoint AF Time]/[Pinpoint AF Display]/[AF Assist Lamp]/[Focus/
Release Priority]/[AF+MF]/[MF Assist]/[MF Assist Display]/[MF Guide]/[Rec Area]/[Remaining
Disp.]/[Video Button]/[Power Zoom Lens]/[Lens w/o Focus Ring]/[Touch AF] in [Touch Settings]
∫ Funkcije koje se ne mogu upotrebljavati za vrijeme reprodukcije 3D fotografija
Za vrijeme 3D reprodukcije 3D fotografija na 3D-kompatibilnom TV, slijedeće funkcije
nisu dostupne.
• [Highlight] ([Custom] izbornik)
• Reprodukcija sa zumom
([Playback] izbornik)
• [Location Logging]/[Clear Retouch]/[Title Edit]/[Text Stamp]/[Video Divide]/[Time Lapse Video]/
[Stop Motion Video]/[Resize]/[Cropping]/[Rotate]/[Rotate Disp.]/[Favorite]/[Print Set]/[Protect]/
[Face Rec Edit]/[Picture Sort]/[Delete Confirmation]
300
12. Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija fotografija na zaslonu tv-prijamnika
Fotografije snimljene ovim uređajem mogu se reproducirati na zaslonu TV prijamnika.
Pripreme:
Isključite fotoaparat i TV-prijamnik
•Provjerite priključke na vašem
TV- prijamniku i koristite kabele
kompatibilne s priključcima.
Kvaliteta slike može se razlikovati
ovisno o priključcima.
HDMI
utičnica
Video
utičnica
Visoka kvaliteta
1 Spojite fotoaparat s TV-prijamnikom.
•Provjerite smjer priključka i spojite/odspojite ravno držeći utikač.
(Ako se priključi ukoso ili u krivom smjeru priključak to može izobličiti priključak što
može uzrokovati kvar)
Ne spajajte uređaje na neodgovarajuće priključke. To može uzrokovati kvar.
Povezivanje HDMI-mikrokabelom
• Upotrijebite “High Speed HDMI micro cable” s HDMI logom.
Kablovi koji ne zadovoljavaju HDMI standarde neće raditi.
“High Speed HDMI micro cable” (Tip D–Tip A kabel, do 2 m duljine)
•Provjerite [HDMI Mode]. (S65)
•Tijekom reprodukcije filma od 24p, namjestite [HDMI Mode] na [AUTO].
Za postavke osim [AUTO], ne može prikazivati film brzinom 24 slike u sekundi.
•Zvuk će biti reproduciran kao stereo.
• Nijedna slika nije prikazana na zaslonu ovog uređaja.
•Kada je[VIERA Link] namješten na[ON], operacije uporabom tipki na fotoaparatu su ograničene
301
12. Povezivanje s drugom opremom
Povezivanje s AV kabelom (neobavezan)
• Uvijek koristite originalni Panasonicov AV-kabel (DMW-AVC1: neobavezan).
•Provjerite [TV Aspect]. (S65)
•Zvuk čw aw reproducirati u monotičkom formatu.
A HDMI mikro kabel
B HDMI utičnica
C AV kabel (neobavezan)
DŽuta:u utičnicu videoulaza
2
3
EBijela: u utičnicu audioulaza
FPoravnajete oznake, i umetnite.
GProvjerite priključak.
Uključite TV prijamnik i odaberite ulaz koji odgovara priključku koji koristite.
Uključite fotoaparat i zatim pritisnite [(].
•Uaz na TV-prijamniku automatski će se prebaciti i prikazat će se zaslon za reprodukciju
kada uređaj spojite s tv prijamnikom kompatibilnim s tehnologijom VIERA Link Link]
uporabom postavljenim na [ON]. (S303)
•Ovisno o postavci [Aspect Ratio], crne se trake mogu pojaviti iznad ili ispod te s lijeve
ili desne strane fotografije.
•Promijenite način zaslona na TV-prijamniku ako se slika prikazuje tako da je odrezana.
•Na dnu zlaz iz HDMI mikrokabela ima prioritet kada su i AV-kabel (neobavezan) i HDMI
mikrokabel priključeni.
•Veza s USB kabelom(isporučen) imat će prioritet kada istovremeno priključite USB kabel
(isporučen) i HDMI mikrokabel.
•Kada reproducirate sliku okomito, mogla bi biti nejasna.
•Ispravna reprodukcija ovisit će TV-prijamniku koji koristite.
•Možete pregledavati fotografije na TV-prijamnicima u drugim državama koje koriste NTSC
ili PAL sustav kada postavite[Video Out] u [Setup] izborniku.
•Zvuk se ne reproducira iz zvučnika fotoaparata.
•Pročitajte uputstva za uporabu TV-prijamnika.
302
a
12. Povezivanje s drugom opremom
Snimljene fotografije mogu se reproducirati na TV-prijamniku koji ima utor
za SD memorijsku karticu
•Ovisno o modelu TV-prijamnika, moguće je da fotografije neće biti prikazane na cijelom zaslonu
•Format datoteke videozapisa koji se može reproducirati ovisi o modelu
TV-prijamnika.
•U nekim slučajevima, neće biti moguće reproducirati panoramske fotografije. Isto tako
automatsko pregledavanje panoramskih fotografija možda neće raditi.
•Detalje o kraticama kompatibilnima s funkcijom reprodukcije, potražite u uputama za uporabu TV-a.
Korištenje VIERA Link (HDMI)
Što je VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?
•Ova funkcija omogućuje uporabu daljinskog upravljaća for the Panasonicova TV-prijamnika
radi jednostavnog upravljanja kada je fotoaparat spojen na uređaj kompatibilan s
funkcijom VIERA Link pomoću HDMI mikrokabela za automatsko povezivanje funkcija.
(Nije moguća uporaba svih funkcija.)
• VIERA Link jedinstvena je Panasonicova funkcija koja se temelji na HDMI-upravljanju i
koristi standardnu specifikaciju HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Povezane funkcije s HDMI CEC kompatibilnim uređajima drugih proizvođača nisu
zajamčene. Kad koristite uređaje drugih proizvođača koji podržavaju funkciju VIERA Link,
pročitajte njihove upute za uporabu.
•Ovaj uređaj podržava funkciju “VIERA Link Ver.5” . “VIERA Link Ver.5” je standard za
Panasonicovu opremu kompatibilnu s funkcijom VIERA Link. Ovaj standard je kompatibilan
s uobičajenom Panasonicovom VIERA Link opremom.
Pripreme:
Postavite [VIERA Link] na [ON]. (S66)
1
2
3
Priključite ovaj uređaj na Panasonicov TV-prijamnik kompatibilan
s funkcijom VIERA Link pomoću HDMI mikrokabela (S301).
Uključite fotoaparat i zatim pritisnite [(].
Upravljajte pomoću daljinskog upravljača za TV-prijamnik.
• Upravljajte prema funkcijskom ikonama prikazanima na zaslonu.
•Da bi se reproducirao zvuk videozapisa, postavite [Sound] na [AUTO] ili [Audio] na zaslonu
za prikazivanje slika u nizu.
•Preporučamo da uređaj spojite na HDMI priključak koji nije HDMI1 ako TV-prijamnik ima 2
ili više HDMI-ulaza.
• Upravljanje gumbima na uređaju bit će ograničeno.
303
12.Povezivanje s drugom opremom
∫ Ostale povezane radnje
Isključivanje uređaja:
Ako koristite daljinski upravljač da biste isključili TV-prijamnik, isključit će se i ovaj uređaj.
Automatska promjena ulaza:
•Ako ste za povezvanje koristili HDMI mikrokabel pa uključili uređaj, i pritisnuli [(], ulazni
kanal TV-prijamnika automatski se prebacuje na zaslon uređaja. Ako je TV-prijamnik u stanju
čekanja, automatski će se uključiti (ako ste odabrali [Set] za postavku TV-a [Power on
link]).
•Ovisno o HDMI-vezi TV-prijamnika, na nekim prijamnicima možda će biti nužno ručno
odabrati HDMI-vezu koju koristite. U tom slučaju, promijenite ulazni kanal daljinskim
upravljačem TV-prijamnika.
(Detalje o promjeni ulaza potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
•Ako funkcija VIERA Link ne radi ispravno upute potražite na S346.
•Ako niste sigurni podržava li TV-prijamnik koji koristite funkciju VIERA Link, pročitajte
njegove upute za uporabu.
•Dostupne povezane funkcije između ovog uređaja i Panasonicovog TV-prijamnika razlikuju se
ovisno o vrsti Panasonicova TV-prijamnika čak i ako podržavaju funkciju VIERA Link.
Pojedinosti o podržanim funkcijama potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.
• Obavezno koristite kabel s HDMI-certifikatom.
•Koristite High Speed HDMI micro cable” s HDMI logom.
Kablovi koji ne zadovoljavaju HDMI standarde neće raditi.
“High Speed HDMI micro cable” (Tip D–Tip A kabel, do 2 m duljine)
• [HDMI Mode] za ovaj uređaj automatski se određuje kad radi funkcija VIERA Link.
304
12. Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na vaše
računalo
Snimljene slike možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s računalom.
•Neka računala mogu učitati slike izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje
potražite u uputama za uporabu računala.
•Ako računalo koje koristite ne podržava SDXC memorijske kartice, možda će se
pojaviti poruka koja će vas upozoriti da provedete formatiranje.
(Formatiranjem bi se snimljene slike izbrisale stoga nemojte odabrati tu mogućnost.)
Ako se kartica ne prepozna, podršku potražite na web stranici u nastavku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
∫Računala koja se mogu koristiti
Uređaj se može spojiti na svako računalo koje može prepoznati uređaj za masovnu pohranu
• Podrška za Windows:
• Podrška za Mac:
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1
OS X v10.5 to v10.10
Videozapisi formata AVCHD možda se neće ispravno uvesti kada ih se
kopira kao datoteke ili mapu.
•Kod sustava Windows, videozapise u formatu AVCHD uvezite pomoću softvera
''PHOTOfunSTUDIO'', jednog od programa na isporučenom DVD-u.
•Kod sustava Mac, videozapise u formatu AVCHD možete uvesti pomoću programa “iMovie”.
Uzmite u obzir da ovisno o kvaliteti slike uvoženje možda neće biti moguće.
(Za detalje o iMovie, obratite se tvrtki Apple Inc.)
305
podataka.
12. Povezivanje s drugom opremom
O isporučenom sofveru
Na isporučenom se DVD-u nalazi sljedeći softver.
Prije uporabe instalirajte softver na računalo.
• PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)
Pomoću ovog softvera možete upravljati slikama. Naprimjer, možete slati fotografije i
videozapise na računalo i razvstati ih po datumu snimanja ili nazivu modela. Isto tako
omožete izvršiti radnje kao što su snimanje slika na DVD, procesuiranje i ispravljanje
slika te uređivanje videozapisa.
• SILKYPIX Developer Studio 4.2 SE
(Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Mac OS X v10.5 to v10.10)
Ovaj softver je namenjen uređivanju slika u formatu RAW.
Uređene fotografije mogu se spremiti u formatu(JPEG, TIFF, etc.) koji se može pregledavati
na računalu.
Detalje o uporabi programa SILKYPIX Developer Studio, potražite pod “Help” ili na
web stranici za podršku tvrtke Ichikawa Soft Laboratory:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope 30 potpuna probna verzija u trajanju od 30 dana (Windows Vista/
Windows 7/Windows Windows 8.1)
LoiLoScope je program za uređivanje videozapisa koji koristit svu snagu vašeg računala.
Izrada videozapisa jednostavna je kao raspoređivanje karata po stolu. Koristite svoje glazbene,
slikovne i video datoteke za izradu videozapisa koje ćete podijeliti s prijateljima i članovima
obitelji tako da ih snimite na DVD, stavite na internetske straniceili pošaljete putem e-maila.
–Ovime ćete instalirati samo prečac na stranicu za preuzimanje probne verzije.
Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope, potražite u priručniku koji
LoiLoScope možete skinuti na poveznici navedenoj u nastavku.
URLpriručnika: http://loilo.tv/product/20
306
8/
12. Povezivanje s drugom opremom
∫ Instalacija isporučenog softvera
•Prije umetanja DVD, zatvorite sve pokrenute aplikacije.
1 Provjerite okruženje vašeg računala.
• Radno okruženje programa “PHOTOfunSTUDIO”
– Operativni sustav:
Windows VistaR (32bit) SP2,
WindowsR 7 (32bit/64bit) or SP1,
WindowsR 8 (32bit/64bit),
WindowsR 8.1 (32bit/64bit)
–Procesor:
PentiumR III 800 MHz ili više (Windows VistaR),
PentiumR III 1 GHz ili više (WindowsR 7/WindowsR 8/WindowsR 8.1)
–Zaslon:
1024k768 piksela ili više (preporučeno1920k1080 piksela ili više)
– Radna memorija:
512 MB ili više (Windows VistaR),
1 GB ili više (WindowsR 7 32bit/WindowsR 8 32bit/WindowsR 8.1 32bit),
2 GB ili više (WindowsR 7 64bit/WindowsR 8 64bit/WindowsR 8.1 64bit)
–Slobodan prostor na tvrdom disku:
450 MB ili više za instaliranje softvera
•Dodatne informacije o radnom okruženju potražite u uputama za uporabu programa
''PHOTOfunSTUDIO'' (u PDF formatu).
2
• Detaljnije o programu “SILKYPIX Developer Studio”, na stranici za podršku navedenoj na S306.
Umetnite DVD s isporučenim softverom.
• Ako je prikazan automatski zaslon za reprodukciju, možete prikazati izbornik tako da
izaberete i izvršite [Launcher.exe].
• U sustavu Windows 8/Windows 8.1, izbornik možete prikatati tako da kliknete na poruku
koja je prikazana nakon umetanja DVD i zatim izaberite i izvršite [Launcher.exe].
•Izbornik također možete prikazati tako da dvostruko kliknete na [SFMXXXX] u [Computer]
3
4
(XXXX se razlikuje ovisno o modelu).
Kliknite [Applications].
Kliknite na [Recommended Installation] u instalacijskom izborniku za instalaciju.
• Nastavite s instalacijom prema porukama koje se pojavljuju na zaslonu.
• Instalirat će se softver kompatibilan s vašim računalom.
• U sustavu Mac, možete ručno instalirati SILKYPIX.
1 Umetnite DVD s dostavljenim softverom.
2 Dvaput kliknite na mapu aplikacije na DVD-u.
3 Dvaput kliknite na mapu koja se automatski prikazala.
4 Dvaput kliknite na ikonu u mapi aplikacije.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• “PHOTOfunSTUDIO” i “LoiLoScope” nisu kompatibilni sa Mac-ovima.
307
306.
12. Povezivanje s drugom opremom
∫Prijenos fotografija na računalo
Pripreme:
Instalirajte softver “PHOTOfunSTUDIO ” na računalo.
1
Spojite računalo i fotoaparat s isporučenim USB
kabelom.
• Prije povezivanja uključite ovaj uređaj i računalo.
• Provjerite smjer priključka te spojite ili odspojite ravno kabel.
(U suprotnom se priključci mogu izobličiti što može uzrokovati
kvar.)
Ne spajajte uređaje na neodgovarajuće priključke. To može uzrokovati kvar.
• Upotrebljavajte isključivo isporučeni USB kabel ili originalni
Panasonicov USB kabel (DMW-USBC1: neobavezan).
2
A USB kabel (isporučen)
BPoravnajte oznake i umetnite.
CProvjerite priključak
Pritisnite 3/4 za odabir [PC], i zatim pritisnite [MENU/SET].
•
Ako je opcija [USB Mode] (S65) unaprijed postavljena na [PC] u [Setup] izborniku fotoaparat će biti
automatski spojen na PC bez prikaza izbornika za odabir načina [USB Mode] zaslona za odabir.
• Ako je fotoaparat povezan s računalom dok je [USB Mode] postavljen na
3
[PictBridge(PTP)] na zaslonu računala može se pojaviti poruka. U tom slučaju
zatvorite poruku, i sigurno uklonite USB kabel, i zatim postavite [USB Mode]
na [PC].
Kopirajte slike na računalo pomoću programa “PHOTOfunSTUDIO”.
• Nemojte brisati ni prebacivati kopirane datoteke ili mape u Windows Explorer.
Tijekom pregleda u programu “PHOTOfunSTUDIO”, nećete moći reproducirati i uređivati.
• Upotrijebite bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za istosmjernu struju
(neobavezan). Ako preostali kapcitet baterije postane premalen dok fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm.
Sigurno odspojite USB kabel.
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnik za istosmjernu struju (neobavezan), isključite fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice, siključite fotoaparat i odspojite USB
kabel. U suprotnom bi se podaci mogli uništiti.
308
Mode] .
12. Povezivanje s drugom opremom
∫Kopiranje na računalo bez korištenja softvera “PHOTOfunSTUDIO ”
Ako ne možete instalirati “PHOTOfunSTUDIO”, možete kopirati datoteke i mape na
računalo povlačenjem i ispuštanjem datoteka s ovog uređaja.
• Sadržaj (struktura mapa) na kartici ovog uređaja.
Za Windows:
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se u [Computer]
Za Mac:
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se na desktopu
• Kartica
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
DCIM:
1Broj mape
2Prostor boje
3Broj datoteke
4 JPG:
MP4:
RW2:
MPO:
MISC:
AVCHD:
Slike
P: sRGB
_: AdobeRGB
Fotografije
[MP4] Videozapisi
Fotografije u RAW datotekama
3D-fotografije
DPOF-ispis
Favoriti
[AVCHD] videozapisi
PRIVATE
AVCHD
•Kada se fotografije snime u sljedećim situacijama stvara se nova mapa.
–Nakon što je izvršeno [No.Reset] (S67) u [Setup] izborniku
–Kada se umetne kartica s istim brojem mape
(npr. kada se fotografije snime s fotoaparatom drugog proizvođača)
– Kada u mapi postoji fotografija s brojem datoteke 999
∫ Spajanje u načinu rada PTP
Postavite [USB Mode] na [PictBridge(PTP)].
•Podaci se sad mogu učitavati samo s kartice u računalu.
•Kada je na kartici 1000 ili više fotografija , postoji mogućnost da se fotografije neće
moći prenijeti u načinu rada PTP.
•Videozapisi se ne mogu reproducirati u načinu PTP.
309
12. Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na
snimač
Ako umetnete karticu sa sadržajem snimljenim ovim uređajem u
Panasonicov snimač, možete sinkronizirati sadržaj na Blu-ray ili
DVD-disk itd.
Načini prebacivanja fotografija i videozapisa na druge uređaje
razlikovat će se ovisno o formatu datoteke. (JPEG, RAW,
MPO, AVCHD, ili MP4).
•Za detalje o kopiranju i reprodukciji pogledajte upute za uporabu
snimača.
∫Snikronizacija s nekompatibilnom opremom
možete sinkronizirati sadržaj koji se reproducira pomoću ovog uređaja na nekompatibilnu
opremu poput snimača i videočitača ako spojite ovaj uređaj s nekompatibilnom opremom
pomoću AV kabela (neobavezan).
Bit će moguće reproducirati sadržaj na nekompatibilnoj opremi. To je prikladno ako
želite dijeliti sinkronizirani sadržaj. U tom slučaju , sadržaj će se reproducirati sa
standardnom kvalitetom slike umjesto visoke definicije.
1
2
3
Spojite uređaj s opremom za
snimanje pomoću AV-kabela
(neobavezan).
Pokrenite reprodukciju na uređaju.
Započnite snimanje na opremi
za snimanje.
• Kada želite zaustaviti snimanje (kopiranje),
zaustavite reprodukciju na ovom uređaju
nakon što ste zaustavili snimanje na
opremi za snimanje.
1Žuta: u utičnicu videoulaza
2Bijela:u utičnicu audioulaza
AAV-kabel (neobavezan)
BProvjerite priključak.
•Kad reproducirate videozapise na TV-prijamniku formata 4:3 , morate postaviti [TV Aspect] na
(S65) ovom uređaju na [4:3] prije početka kopiranja.
Slika će biti okomito izdužena ako reproducirate videozapise kopiranse s postavkom [16:9] na
TV-prijamniku formata [4:3] .
•Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov AV-kabel (DMW-AVC1: neobavezan).
•Za detalje o kopiranju i reprodukciji pogledajte u upute za uporabu
snimača.
310
12. Povezivanje s drugom opremom
Ispis fotografija
Spojite li fotoaparat na pisač koji podržava funkciju PictBridge, možete odabrati
fotografije za ispis i pokrenuti ga s monitora fotoaparata.
• Grupe fotografija prikazivat će se pojedinačno.
•Neki pisači mogu ispisivati izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje potražite
u uputama za uporabu pisača.
Pripreme:
Uključite fotoaparat i pisač.
Prije ispisa fotografija postavite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
1
Spojite pisač i fotoaparat s isporučenim USB
kabelom.
• Provjerite smjer priključaka te kabel ravno umetnite ili izvadite.
(U suprotnom se priključci mogu izobličiti što može uzrokovati
kvar.)
Ne spajajte uređaje na neodgovarajuće priključke. To može uzrokovati kvar.
• Koristite isključivo isporučeni USB-kabel ili originalni
Panasonicov USB-kabel (DMW-USBC1: neobavezan).
A USB kabel (isporučen)
B Poravnajte oznake i umetnite.
C Provjerite priključak.
2
Pritisnite 3/4 za odabir [PictBridge(PTP)], i pritisnite [MENU/SET].
311
12. Povezivanje s drugom opremom
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za istosmjernu struju
(neobavezan). Ako preostali kapacitet baterije postane premalen dok fotoaparat i
pisačrazmjenjuju podatke, pokazivač statusa počinje treperiti i oglašava se alarm. Ako se
to dogodi tijekom ispisa odmah zaustavite ispis i odspojite USB-kabel.
•Nemojte odspajati USB-kabel dok se prikazuje ikona [å] (ikona zabrane isključivanja
kabela).
(Možda se ne može prikazati, ovisno o vrsti korištenog pisača.)
• Prije spajanja i odspajanja prilagodnika za istosmjernu struju (neobavezan), isključite fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice, isključite fotoaparat i odspojite
USB-kabel.
Nije dostupno u ovom slučaju:
• Videozapise nije moguće ispisati.
312
12. Povezivanje s drugom opremom
Odabir i ispis jedne fotografije
1
Pritisnite 2/1 za odabir fotografije i zatim pritisnite
[MENU/SET].
PictBridge
0XOWL3ULQW
3ULQW
2
Pritisnite 3 za odabir[Print start] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka ispisa potražite na S314 .
• Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
Odabir i ispis više fotografija
1
2
Pritisnite 3.
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Multi Select]
Istovrmeno se ispisuje više fotografija.
• Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografija i pritisnite [MENU/
SET].
( Kada ponovno pritisnete [MENU/SET] odabir se poništava.)
• Kada odaberete fotografije pritisnite 2 odaberite [OK], i
zatim pritisnite [MENU/SET].
[Select All]
Ispis svih spremljenih fotografija.
[Print Set (DPOF)]
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene u [Print Set]. ( S244)
[Favorite]
Ispis samo onih fotografija koje su postavljenje kao omiljene. (S243)
3 Pritisnite 3 za odabir[Print start] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako se pojavio zaslon za potvrdu ispisa, odaberite [Yes], i ispišite fotografije.
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka ispisa potražite na S314 .
• Nakon ispisa odspojite USB-kabel.
313
12. Povezivanje s drugom opremom
Postavke ispisa
Odaberite i postavite stavke na zaslonu u 2. koraku postupka “Odabir i ispis
jedne fotografije” te u 3. koraku poglavlja “Odabir i ispis više
fotografija”.
• Kada želite ispisati fotografije na papiru ili formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava,
postavite [Paper Size] ili [Page Layout] na [{] i zatim postavite veličinu papira ili format na
pisaču.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Kada je odabrano [Print Set (DPOF)] stavke [Print with Date] i [Num.of prints] nisu
prikazane.
∫ [Print with Date] (Ispis s datumom)
[ON]
Datum se ispisuje.
[OFF]
Datum se ne ispisuje
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Kod ispisa fotografija s tekstualnom oznakom, ispis datuma postavite na [OFF] , u suprotnom
datum će se ispisati na vrhu.
• Kod nekih pisača, datum za fotografije snimljene s formatom postavljenim na [1:1] bit će
ispisan okomito.
Kad fotografije dajete na izradu u fotografski studio
• Ako je datum otisnut pomoću funkcije [Text Stamp] (S234) ili je ispis datuma postavljen
u funkciji [Print Set] (S244) prije dolaska u fotografski studio, datumi će se moći ispisati
na slike u fotografskom studiju.
∫ [Num.of prints] (Broj primjeraka)
Možete odabrati do 999 primjeraka.
• Postaviti možete i pomoću kontrolnog kotačića.
314
12. Povezivanje s drugom opremom
∫ [Paper Size](Veličina papira)
{
Postavke pisača imaju prednost.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
[16:9]
100 mmk148 mm
101.6 mmk180.6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101.6 mmk152.4 mm
[8qk10q]
203.2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279.4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85.6 mm
• Veličine papira koje pisač ne podržava neće se prikazati.
∫ [Page Layout] (Format stranice koji se može postaviti s ovim fotoaparatom)
{
Postavke pisača imaju prednost.
á
1slika bez okvira na 1stranici
â
1slika s okvirom na 1 stranci
ã
2 slike na 1 stranici
ä
4 slike na 1 stranici
• Ako pisač ne podržava format stranice, stavka se ne može odabrati.
315
12. Povezivanje s drugom opremom
∫Format ispisa
Ispisivanje fotografije nekoliko puta na jedan list papira.
Primjerice, ako istu fotografiju želite ispisati 4 puta na 1 jedan list papira, postavit [Page
Layout] na [ä] i zatim postavite [Num.of prints] na 4 za fotografiju koju želite ispisati.
Ispisivanje različitih fotografija na 1 list papira.
Primjerice, ako želite ispisati 4 različite fotografije na 1list papira postavite [Page Layout]
na [ä] i zatim postavite [Num.of prints] na 1 za svaku od 4 fotografije.
• Fotoaparat prima poruku o pogrešci od pisača kad tijekom ispia pokazatelj [¥] svijetli
narančasto. Nakon završetka ispisa provjerite postoje li problemi s
pisačem.
• Kod velikog broja kopija fotografije će se možda ispisivati po nekoliko puta. U tom slučaju
preostali broj kopija koji je naznačen može odstupati od postavljenog broja.
• Mogu se ispisati samo sike snimljene u JPEG formatu. Slike snimljene u RAW formatu
pkoristiti će slike u JPEG formatu snimljene istovremeno s njima. Ako nije dostupna
ekvivalentna slika u formatu JPEG, neće doći do ispisa .
316
13.
Ostalo
Neobavezni pribor
•Nije sav neobavezan pribor dostupan u svakoj zemlji.
Prilagodnik za istosmjernu struju (neobavezan)/sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan)
Spajanjem prilagodnika za istosmjernu struju (neobavezan) i uključivanjem u električnu
utičnicu, ovaj uređaj možete priključiti na račnalo ili pisač i koristiti ga bez razmišljanja o
kapacitetu baterije. Za korištenje prilagodnika za istosmjernu struju i potreban je i
sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan)
• Uvijek uptorebljavajte originalni Panasonicov prilagodnika za istosmjernu struju (neobavezan).
• Pri uporabi prilagodnika za istosmjernu struju, koristite kabel za napajanje izmjeničnom strujomkojni je s njim isporučen.
• Također pročitajte upute za uporabu Prilagodnika za istosmjernu struju i sprežnika za istosmjernu
struju.
∫Konverterski objektiv (neobavezan)
Možete povećati raspon uređaja ugrađivanjem kompatibilnog objektiva.
Širokokutni konverterski objektiv: Širokokutni efekt omogućuje veću pokrivenost.
Telekonverterski objektiv:
Teleskopski efekt omogućuje veću razinu uvećanja.
Makrokonverterski objektv:
Omogućuje veće uvećanje manjih objekata.
Cirkularni konverterski objektiv:
Omogućuje snimanje slike s izduženom perspektivom.
• Preporučamo korištenje konverterskog objektiva koji je kompatibilan s ovim uređajem.
Korištenje nekompatibilnog konverterskog objektiva ili prilagodnika može uzrokovati
slamanje ili oštećenje objektiva.
• Detalje potražite u uputama za uporabu odgovarajućeg konverterskog objektiva.
Filteri (neobavezni)
MC-štitnik prozirni je filter koji ne utječe ni na boje ni na količinu svjetlosti
tako da se uvijek može koristiti za zaštitu objektiva fotoaparata.
ND-filter smanjuje količinu svjetla na oko 1/8( što odgovara povećanju vrijednosti otvora
otvora blende za 3 mjesta) a da ne utječe na ravnotežu boja.
PL-filter ptoiskuje svjetlost koja se reflektira od metala ili površina koje nisu sferičnog oblika
(ravne nemetalne površine, vodene pare ili nevidljive čestice u zraku), što omogućuje
snimanje fotografija s poboljšanim kontrastom.
• Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-PS14042), isključite uređaj i provjerite je li se kućište
objektiva uvuklo prije prčvršćivanja ili uklanjanja objektiva.
• Nemojte istodobno stavljati više filtara.
• Možete pričvrstiti poklopac objektiva ili sjenilo objektiva dok je filter pričvršćen.
• Detalje potražite u uputama za pojedini filter
317
13. Ostalo
Prikaz zaslona
Tijekom snimanja
4:3

L
AFS


ラュン
OFF
×
Fn2
OFF
Fn3
OFF
Fn4
MINI
Fn5

AEL
3.5 60

0 200
BKT
AWB
1pic.

SNAP
Fn6
98
Višesruka ekspozicija (S179)
1
Digitalni zum (S195)
Elektronski zatvarač (S161)
Način snimanja (S40)
1
Snimanje fotografija (prioriteti
fotografije) (S211)
EXPS
Pokazatelj pregrijavanja (S323,
335)
Stil fotografije (S119)
2
‰
Œ
Način rada bljeskalice (S201)
A›
Kvaliteta (S128)
Bljeskalica (S203)
AFS AFF AFC MF
Ø
Način fokusiranja (S135)
Dodatna telekonverzija(pri
snimanju videozapisa)
(S193)
Povlačenje fokusa (S214)
Format snimanja/
kvaliteta snimanja (S208)
SNAP
4SEC
4:3
4:3
L
M
EX
Prepoznavanje lica (S182)
Videozapis foto.u nizu (S212)
AFL
Veličina slike/Format
(S127)
Slike u nizu (S164)
Zaključavanje
auto.fokusa
Uzastopno
snimanje
s razl.eksp. (S154)
(S167)
Dodatna telekonverzija (pri
snimanju fotografija) (S193)
Automatski okidač (S170)
Pokazatelj kapaciteta baterije (S21)
Podešavanje prikaza za efekt
slike(filter) (S109, 121)
EXPS
Optički stabilizator slike¢2
(S190)
Podešavanje efekta slike
(filter) (S121)
Upozorenje na treperenje (S191)
Kartica(vidljivo smao tijekom
snimanja) (S27)
8m30s
Status snimanja (treperi crveno)/
Fokusa (svijetli zeleno.) (S133)
Proteklo vrijeme snimanja¢1
(S205)
LOW
Pokazatelj istovremenog
snimanja (S211)
Fokus (Pri slaboj
svijetlosti) (S133)
Spojeno na Wi-Fi
Histogram (S44)
Isticanje dijela fokusa (S153)
ラュン
Auto.fokus (S137)
HDR (S130)/iHDR (S75)
318
13. Ostalo
Boja (S77)
3
¢3
Ime
Broj dana proteklih od datuma polaska
(S62)
¢3
Dob
Broj raspoloživih fotografija¢6
(S28)
98
(S187)
¢4
Raspoloživo vrijeme
snimanja¢1, 6 (S28)
R 8m30s
(S187)
6
Lokacija¢4 (S62)
Trenutni datum i vrijeme/Podešavanje odredišta
putovanja¢4: “ (S61)
Gumb osjetljiv na dodir (S49)
Zum osjetljiv na dodir (S197)
Mjerenje ekspozicije (S85)
Prikaz fokalne udaljenosti (S196)
×
Okidač osjetljiv na dodir (S50)
AE
Auto. eksp. s dodirom
(S51)
Korak zuma (S196)
4
Isticanje dijela fokusa (S153)
AF area (S133, 141)
Ciljna točka mjerenja (S160)
OFF
Auto.zatvarač¢5 (S170)
OFF
Prikaz nivoa mikrofona (S216)
Fn2
Tihi rad (S181)
Fn3
Fn5
AE
Boja (S77)
Način mjerenja (S51, 160)
Funkcija kontrole
defokusiranja (S76, 110)
Otvor blenda (S38)
Svjetlina (S77, 110)
Brzina zatvarača (S38)
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (S156)
Način defokusiranja
([Miniature Effect]) (S115)
/
Svjetlina (S, 110)
Jedna točka boje (S117)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(S90)
Pozicija izvora svjetlosti
(S118)
ISO osjetljivost (S157)
Podešavanje efekta
slike (filter) (S110, 121)
5
Kontrolni koačić (S41)
BKT
AWB
VÐîÑ
1
Funkcijski gumb (S60)
SNAP
Izmjena vrijednosti(S85)
3.5
60
Autoportret (S80)
Fn4
Fn6
Zaključavanje auto. eksp. (S154)
AEL
OFF
1SLF
Uzastopno snim, s balansom b.b. (S126)
MINI
Efekt slike (filter) (S121)
Podešavanje balansa bijele
boje (S125)
Balans bijele boje (S123)
¢1 m: minuta, s: sekunda
¢2 Dostupno je samo onda kada je pričvršćen objektiv koji podržava funkciju stabilizacije.
¢3 Kada se upali fotoaparat ovo je prikazano oko 5 sekundi ako je podešen
[Profile Setup] .
¢4 Kada se upali fotoaparat ovo je prikazano oko 5 sekundi nakon podešavanja sata i nakon
promjene reprodukcije u snimanje.
¢5 Ovo je prikazano za vrijeme odbrojavanja.
¢6 Možete promijeniti prikaz između broja fotografija koji se može snimiti i raspoloživog
vremena za snimanje pomoću funkcije [Remaining Disp.] podešene na [Custom] izborniku.
319
13.Ostalo
Reprodukcija
Pokazatelj napunjenosti baterije (S21)
4:3
1

L
1/98
1/98

Broj fotografije/Ukupan broj fotografija
Povezano na Wi-Fi
SLF
SLF
Broj grupe fotografija
8m30s
Vrijeme za snimanje videozapisa¢1
(S219)
67'$<


PRQWK GD\V
F3.5 60
0
200
AWB

3
kona risanja nepotre ni dije ova
(S231)
1
Ikona trenutnog primanja podataka
(S324)
Način reprodukcije (S229)
3D
eprodukcija (Videozapis) (S219)
Zaštićena fotografija (S246)
67'$<
Broj otisaka (S244)
Slanje (Wi-Fi) (S279)
rikaz informacije o okaciji (S230)
Ü
Favoriti (S243)
å
Ikona zabrane isključivanja
(S312)
SUB
MENU
PRQWKGD\V
Dob (S185, 187)
Višestruki zasloni (S221)
Panoramska reprodukcija (S96)
Brisanje (S225)
Neprekidna reprodukcija grupe
fotografija snimljene u nizu (S223)
Neprekidna [Time Lapse Shot]
reprodukcija grupe fotografija (S223)
Neprekidna reprodukcija sa
zaustavljanjem animacije (S223)
8m30s
Podizbornik (S224)
Tihi rad (S181)
Reprodukcija videozapisa (S219)
‘
Broj dana proteklih od datuma
polaska (S62)
4
Ime¢2 (S185, 187)
Lokacija¢2 (S62)
Naslov¢2 (S233)
Tekstualna oznaka (S234)
Proteklo vrijeme reprodukcije¢1 (S219)
5
Informacije o snimanju¢3
2
4:3
L
AVCHD
FHD 50i
Veličina slike/Format (S127)
Format snimanja/Kvaliteta
snimanja (S208)
Foografij u nizu (S212)
A›
Kvaliteta (S128)
320
13.Ostalo
Reprodukcija
Re
Prikaz detaljnih informacija
60
F3.5
0

WB
ISO
AWB
200
AFS
P

STD.
10:00 1.DEC.2015
4:3
L
s
RGB
1
100-0001

2
Snimljeni datu i vrijeme/Vremenska zona (S61)
Informacije o snimanju
Inteligent kontrola dinamičkog
raspona¢3 (S129)
HDR¢4 (S130)/iHDR¢4 (S75)
Inteligentna razlučivost (S129)
3
4:3
L
A›
Veličina slike/Format (S127)
Kvaliteta (S128)
Prostor boje¢4 (S132)
Kompenzacija sjene¢4 (S131)
100-0001 Folder/Broj datoteke¢3 (S309)
Prikaz histograma

F3.5 60

0 ISO200

1
1/98
100-0001
3
1/98
Histogram (S46)
2
Broj fotografije/Ukupan broj fotografija
100-0001 Broj mape/datoteke¢3 (S309)
Informacije o snimanju¢3
¢1 m: minuta, s: sekunda
¢2 Prikazano je ovim redom [Title], [Location], [Name] ([Baby1]/[Baby2], [Pet]), [Name] ([Face
Recog.]).
¢3 Nije prikazano za videozapise snimljene u [AVCHD].
¢4 Nije prikazano za videozapise.
321
13.Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na zaslonu će se pojaviti poruke za potvrdu ili poruke o pogrešci.
Glavne poruke objašnjene su u nastavku kao primjeri.
[This picture is protected] (Ova je fotografija zaštićena)
• Izbrišite fotografiju nakon poništavanja postavki zaštite. (S246)
[Some pictures cannot be deleted]/[This picture cannot be deleted](Ova se fotografija ne može izbrisati)/
(Neke se fotografije ne mogu izbrisati)
• Ova se značajka može koristiti samo sa slikama koje su u skladu s DCF-standardom.
Formatirajte (S27) uređaj nakon što ste potrebne podatke spremili na računalo itd.
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• [Title Edit], [Text Stamp], [Print Set], itd. ne mogu se postaviti za fotografije koje se ne temelje
na standardu DCF.
[Memory Card Error Format this card?] (Pogreška na memorijskoj kartici)/
(Formatirati karticu?)
• Ovaj format ne može se koristiti s ovim uređajem.
– Umetnite drugu karticu.
– Ponovno formatirajte karticu na fotoaparatu nakon što pohranite važne podatke na
računalo i sl. (P27). Podaci će biti obrisani.
[Lens not found, or shoot w/o lens in Custom menu is set to off.] (Objektiv nije pronađen ili je isključena
funkcija snimanja bez objektiva.)
• Pri korištenju prilagodnika za navoj za objektiv Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R:
neobavezan) postavite [Shoot w/o Lens] (S30) na [ON] u izborniku prilagođenog načina rada.
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is attached.] (Objektiv
neispravno spojen/Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva dok je objektiv spojen.)
• Skinite objektiv i zatim ga ponovno pričvrstite bez pritiskanja gumba za otpuštanje objektiva. (S30)
spojite objektiv, ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se prodavaču.
[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached correctly.] (Neuspješno pričvršćivanje
objektiva. Provjerite je li objektiv pravilno pričvršćen)
• Skinite objektiv s fotoaparata i nježno obrišite kontakte na objektivu i fotoaparatu pomoću
komadića vate. Spojite objektiv, ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje prikazuje,
obratite se prodavaču.
[Lens not detected. Please turn camera on again.] (Objektiv nije prepoznat. Ponovno uključite fotoaparat.)
• Ovo se prikazuje kada objektiv prestane raditi, obično zbog pritiska rukom itd.
Isključite fotoaparat pa ga ponovno uključite. Ako poruka ostane prikazana, obratite se
dobavljaču ili najbližem servisnom centru.
322
13.Ostalo
[Memory Card Error]/[This memory card cannot be used](Pogreška memorijske kartice)kartice)/(Ova se
memorijska kartica ne može koristiti)
• Upotrijebite memorijsku karticu kompatibilnu s ovim uređajem. (S18)
[Insert SD card again]/[Try another card] (Ponovno umetnite SD-karticu/Pokušajte s drugom karticom)
• Došlo je do pogreške prilikom pristupanja kartici.
Ponovo umetnite karticu.
• Umetnite drugu karticu.
[Read Error/Write Error Please check the card] (Pogreška kod očitavanja/upisa
Provjerite karticu)
• Pojavila se pogreška tijekom čitanja ili zapisivanja podataka.
Isključite uređaj i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite fotoaparat te
potom ponovno pokušajte s učitavanjem ili zapisivanjem podataka.
• Kartica je možda oštećena.
• Umetnite drugu karticu.
[Cannot record due to incompatible format(NTSC/PAL) data on this card.] (Snimanje nije moguće zbog
nekompatibilnog formata (NTSC/PAL) podataka na kartici)
• Formatirajte (S27) uređaj nakon što ste potrebne podatke spremili na računalo itd.
• Umetnite drugu karticu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Snimanje videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
• Koristite karticu čiji je SD-razred brzine označen kao “Class 4” ili viši za snimanje videozapisa.
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu brzine “Class 4” ili više, došlo
je do smanjenja brzine zapisivanja podataka pa preporučujemo da napravite sigurnosnu
kopiju i nakon toga formatirate(S27).
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može izraditi)
• Mapa se ne može izraditi jer nema više slobodnih brojeva mapa koji bi se mogli koristiti.
Formatirajte karticu nakon pohranjivanja potrebnih podataka na računalo itd. (S27)
Izvedete li postupak [No. Reset] (Poništavanje brojeva) u izborniku [Setup] (Postavljanje)
nakon formatiranja, broj mape se vraća na 100. (S67)
[Recording stopped due to overheating. Please wait for the camera to cool down.]/
[The Wi-Fi connection will be terminated due to overheating. Please wait for the
camera to cool down.]/[Temporarily disabled. Please wait for the camera to cool
down.]
• Visoka temperatura okoline, neprekidno snimanje ili neki drugi uvjeti mogu prouzročiti
pregrijavanje fotoaparata, tpojaviti će se slijedeće zabrane kako bi se zaštitio fotoaparat.
sačekajte dok se ne ohladi.
– Neprekidno snimanje, snimanje videozapisa, i Wi-Fi spajanje privremeno će biti
Nedostupni.
– Ako nastavite sa snimanjem kada [ ] na zaslonu treperi , pojaviti će se poruka i
fotoaparat će se automatski isključiti.
323
13.Ostalo
[Picture is displayed for 16:9 TV]/[Picture is displayed for 4:3 TV] (Slika je prikazana za format TV-prijamnika
16:9/Slika je prikazana za format TV-prijamnika 4:3)
• Odaberite [TV Aspect] (Format TV-a) u izborniku [Setup] (Postavljanje) ako želite promijeniti format TV-a. (S65)
• Ova se poruka pojavljuje i kad je USB-kabel spojen samo na fotoaparat. U tom slučaju
U tom slučaju spojite drugi kraj USB-kabela na računalo ili pisač.(S308,
311)
[Editing operation cannot proceed as information processing is ongoing.] (Promjena radnje ne može se
izvršiti jer je obrada informacija u tijeku.)
Kada postoji mnogo slikovnih datoteka, ikona o trenutačnom prikupljanju informacija([
]
ili [
]) može biti prikazana na zaslonu za reprodukciju dulje vrijeme. Za to vrijeme nije
moguće brisanje i korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija).
• Ako tijekom prikupljanja informacija isključite uređaj, samo one fotografije za koje su
informacije prikupljene spremaju se kao grupa.
Kada uređaj ponovno uključite, preuzimanje informacija nastavit će se od iste točke.
[This battery cannot be used] (Ova se baterija ne može koristiti)
• Uvijek koristite originalnu Panasonicovu bateriju. Ako se ova poruka pojavljuje čak i ako
koristite originalnu Panasonicovu bateriju, obratite se prodavaču ili najbližem ovlaštenom servisu.
• Ako je kontakt baterije prljav, očistite ga i uklonite sve što bi se moglo naći na njemu.
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination found](Neuspješno
povezivanje na bežičnu pristupnu točku)/(Neuspješno povezivanje)/(Nijepronađeno odredište)
• Provjerite sljedeće za probleme s bežičnim pristupnim točkama.
– Informacije o bežičnoj pristupnoj točki postavljene na ovom uređaju pogrešne su.
Provjerite vrstu autorizacije, vrstu kodiranja i ključ za dekodiranje. (S289)
– Bežična pristupna točka nije uključena.
– Ovaj uređaj ne podržava postavku bežične pristupne točke.
• Provjerite mrežne postavke odredišta.
• Radiovalovi drugih uređaja mogu blokirati povezivanje s bežičnom pristupnom točkom.
Provjerite ostale uređaje koji su priključeni na bežičnu pristupnu točku i uređaje koji koriste
frekvencijski pojas od 2,4 GHz.
[No picture to send] (Nema slike za slanje)
• Prikazuje se kada nema slike za slanje zbog ograničenja odredišta. Provjerite format
datoteke slike koju želite poslati. (S293)
[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected. Transfer stopped.]
(Povezivanje neuspješno. Pokušajte ponovno za nekoliko minuta)/(Veza prekinuta. Prijenos je prekinut.)
• Radiovalovi iz bežične pristupne točke su sve slabiji. Vezu uspostavite bliže bežičnoj
pristupnoj točki.
• Nema odgovora od servera ili je premašeno vrijeme potrebno za procesuiranje veze.
Pokušajte ponovno nakon nekog vremena.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, veza se može automatski prekinuti nakon određenog
vremena.
Ponovno se spojite.
324
13.Ostalo
[Upload to the Cloud Folder is available, after Cloud Sync setting has been done on downloadable
devices such as PC or smartphone.] (Dostupno je slanje u mapu oblaka,obavljeno je postavljanje
sinkronizacije u oblaku na uređaje na koje možete prenositipodatke npr. računalo ili pametni telefon.)
• Nisu memorirani uređaji koji preuzimaju slike iz mape oblaka.
• Postavite uslugu sinkronizacije u oblaku. Konfigurirajte postavke na računalu pomoću
programa “PHOTOfunSTUDIO” ili na pametnom telefonu/tabletu pomoću aplikacije “Image
App”. Na S280 potražite detalje o [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku).
[Connection failed] (Neuspješno povezivanje)
• Provjerite sljedeće vezano uz pametne telefone/tablete koje želite povezati..
– Pametni telefon/tablet ne radi.
– Pristupnu točku na koju se spajate u Wi-Fi postavkama pametnog telefona promijenite u ovaj fotoaparat.
– Nema slobodnog mjesta za spremanje na pametnom telefonu.
[Login failed. Please check Login ID and Password] (Prijava neuspješna. Provjerite ID za prijavu i lozinku)
•Nisu točni ID za prijavu ili lozinka za “LUMIX CLUB”.
Ponovno ih unesite.
Ako ste zaboravili
ID za prijavu ili lozinku, informacije potražite na zaslonu za prijavu na uslugu “LUMIX CLUB”.
[Some files cannot be sent because of destination limit]/[Transfer completed.
Some files are left because of destination limit.]
• Provjerite format datoteke slike koju želite poslati. (S293)
• Slanje videozapisa može biti neuspješno ako je datoteka prevelika. Podijelite videozapis
pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa]. (S237)
[Unavailable. Please set Login settings on LUMIX CLUB web site.] (Nedostupno. Postavite postavke za
prijavu na web-mjestu LUMIX CLUB.)
• Prijavite se na “LUMIX CLUB” pomoću pametnog telefona/tableta ili računala i postavite
detalje za prijavu na odredišnu web-uslugu.
[Both picture and video sharing service cannot be selected together] (Usluga dijeljenja slika i usluga
dijeljenja videozapisa ne mogu se odabrati istovremeno.)
• Web-usluge namijenjene dijeljenju isključivo slika i web-usluge namijenjene dijeljenju
isključivo videozapisa ne mogu se odabrati istovremeno.
Poništite odabir jedne od usluga.
[Cannot get IP address. Please set wireless AP’s IP address setting to DHCP.] (IP-adresa ne može se pronaći.
Postavite postavku IP-adrese bežične pristupne točke na DHCP.)
•Uključite DHCP-postavke IP-adrese priključene bežične pristupne točke.
[Cannot connect to server] (Neuspješno spajanje na poslužitelj.)
• Ako se pojavi poruka da je potrebno ažurirati korijensku potvrdu, pristanite na ažuriranje.
325
13.Ostalo
Popis izbornika
[Rec]
S326
[Setup]
S332
[Motion Picture]
S329
[Custom]
S330
[Playback] S334
• [Photo Style], [Filter Settings], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Dynamic], [i.Resolution] i
[Digital Zoom] zajednički su izbornicima [Rec] i [Motion Picture] (Videozapis). Mijenjanje ovih
postavki u jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
[Rec]
[Photo Style]
(Stil fotografije)
Možete odabrati efekte koji će odgovarati vrsti slike
koju želite snimiti. Možete podesiti boju i kvalitetu
slike u pojedinim efektima.
S119
[Filter Settings](Filteri)
Mjenja postavke koje se odnose na efekt slike (filters).
S121
[Aspect Ratio] (Format) Postavlja format fotografije.
S127
[Picture Size] (Vel. foto)
Postavite broj piksela.
S127
[Quality] (Kvaliteta)
Postavite brzinu kompresije kojom se pohranjuju
fotografije.
S128
[Sensitivity] (Osjetljivost) Ova funkcija omogućuje postavljanje optimalne osjetljivosti na svjetlost
S157
[Focus Mode](Način fokusiranja)
Postavlja način fokusiranja.
S135
[Metering Mode](Način mjerenja)
Postavlja jednostavne načine mjerenja svjetline.
S160
[Burst Rate] Brzina
snimanja u nizu)
[Auto Bracket] (Uzastopno
snimanje s različitim
ekspozicijama)
Postavlja brzinu snimanja u nizu.
S164
Postavlja snimanje jedne slike/snimanje u nizu, raspon
kompenzacije i slijed snimanja za uzastopno snimanje s različitim
ekspozicijama.
S167
(ISO-osjetljivost).
[Self Timer] (Auto. okidač)
Postavlja odgodu za snimanje s automatskim okidačem.
[i.Dynamic] (Intelligent
dynamic range control)
Podešava kontrast i ekspoziciju.
[i.Resolution]
(i.Razlučivost)
Snima fotografije izraženijih obrisa i veće jasnoće.
[iHandheld Night Shot]
Fotografije noćnih scena snimaju se velikom brzinom i
spajaju se u jednu fotografiju.
326
S170
S129
S129
S74
13.Ostalo
[iHDR]
Postoji veliki kontrast između pozadine i objekta,
snimaju se višestruke fotografije s različitom
ekspozicijom i kombiniranjem čine jednu fotografiju
bogate gradacije.
S75
[HDR]
Možete kombinirati 3 fotografije različitih razina
ekspozicije u jednu sliku bogate gradacije.
S130
Daje efekt višestruke ekspozicije. (do 4 puta više
nego na jednoj slici)
S179
Možete podesiti početno vrijeme snimanja, interval
snimanja i broj fotografija, i automatski snimati objekte
kao što su životinje i biljke do isteka vremena.
S172
[Multi Exp.]
(Višestruka eksp.)
[Time Lapse Shot]
(Snimenje u podešenim
intervalima)
Stop animacija stvara se spajanjem fotografija.
[Stop Motion Animation]
(Stop animacija)
Postavlja smjer snimanja i efekt slike za panoramsko
[Panorama Direction]
snimanje.
[Shutter Type]
(Tip zatvarača)
S175
S94
Omogućava vam snimanje fotografija ili s elektroničkom
prednjom zavjesom ili elektroničkim zatvaračem .
S161
[Flash] (Bljeskalica)
Postavlja način na koji bljeskalica radi.
S201
[Red-Eye Removal]
(Uklanjanje efekta
crvenih očiju)
Automatski prepoznaje efekt crvenih očiju uzrokovanog
bljeskalicom te sukladno tome ispravlja fotografije.
S201
[ISO Limit Set]
(Postavljanje ISO
granice)
Kada je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO] ili[
optimalna ISO-osjetljivost postavlja se na
odabranu vrijednost gornje granice.
S158
],
Vrijednosti postavki ISO-osjetljivosti mijenjaju se u
koracima od 1/3 EV ili 1 EV.
S159
[Extended ISO] (Prošireni ISO)
ISO-osjetljivost može se postaviti do minimalno [ISO100].
S159
[Long Shtr NR]
(Smanjenje smetnji
zatvarača)
Možete ukloniti smetnje nastale snimanjem uz nižu
brzinu zatvarača.
S131
[Shading Comp.]
(Kompenzacija sjene)
Ako se periferni dijelovi zaslona zatamne kao
posljedica značajki objektiva, ispravlja se svjetlina
na tim područjima.
S131
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna
telekonverzija)
Kada je postavljeni broj piksela različit od [L],
teleskopski efekt povećava se bez smanjenja
kvalitete fotografije
S193
[ISO Increments]
(ISO-povećanje)
327
13.Ostalo
[Digital Zoom]
(Digitalni zum)
Povećanje efekta Tele.
Što je razina uvećanja veća, to je kvaliteta
fotografije manja.
S195
[Color Space]
(Prostor boje)
Postavite kada reprodukciju boja snimljenih
fotografija želite ispraviti na računalu, pisaču itd.
S132
[Stabilizer]
(Stabilizator)
[Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)
[Profile Setup]
(Postavljanje profila)
Ako se uoči podrhtavanje fotoaparata za vrijem
S190
Postavlja fokus i ekspoziciju pri čemu se automatski
daje prednost memoriranim licima.
S182
Ako unaprijed postavite ime i datum rođendana svog
djeteta ili ljubimca, možete na slikama zabilježiti njihovo
ime i dob u mjesecima i godinama.
S187
328
13.Ostalo
[Motion Picture] (Videozapis)
[Photo Style]
(Stil fotografije)
Mođete odabrati efekte tako da odgovaraju tipu slike koju
želite snimiti.
Možete podesiti boju i kvalitetu efekata.
S119
[Filter Settings]
(Postavljanje fil.)
Mijenja postavke koje se odnose na efekte slike (filters).
S121
[Snap Movie]
(Brze snimke)
Unaprijed možete odrediti vrijeme snimanja i snimati
videozapis kao što snimate fotografije nabrzinu.
S212
[Rec Format] (Form.snimanja)
Postavlja format datoteke videozapisa koje snimate.
S208
[Rec Quality](Kval. snimanja)
Postavlja kvalitetu slike za videozapise.
[Focus Mode]
(Način fokusiranja)
S208
Postavlja način fokusiranja.
S135
Postavlja način snimanja fotografija tijekom snimanja
videozapisa.
S211
[Picture Mode]
Snimanje fotografija)
Nastavlja fokusirati objekt za koji je postignut fokus.
[Continuous AF]
(Neprekinuti auto.fokus)
[Metering Mode]
Postavlja način mjerenja svjetline.
S210
S160
[i.Dynamic] (Intelligent
dynamic range control)
Podešava kontrast i ekspoziciju.
[i.Resolution]
(i.Razlučivost
Snima fotografije izraženijih obrisa i veće jasnoće.
[Ex. Tele Conv.]
Povećanje efekta Tele.
S193
[Digital Zoom]
(Digitalni zum)
Povećanje efekta Tele.
Što je razina uvećanja veća, to je kvaliteta
fotografije manja.
S195
[Flkr Decrease]
(Smanjenje treperenja)
Brzina zatvarača može se fiksno postaviti da bi se
smanjilo treperenje na videozapisu.
S215
[Mic Level Disp.]
(Prikaz razine mikrof.)
Odaberite hoće li na zaslonu biti prikazana razina
mikrofona.
S216
[Mic Level Adj.]
Podešavanje razine audioulaza na 4 različite razine.
S216
[Wind Cut] (Izrezivanje
šuma vjetra)
Automatsko sprečavanje snimanja zvukova vjetra.
329
S129
S129
S216
13.Ostalo
[Custom] (Prilagođeno)
[Silent Mode] (Tihi rad)
Trenutno isključivanje zvuka i svjetla.
S181
[AF/AE Lock]
(Zaključavanje auto. fokusa i
auto. ekspozicije)
Postavlja fiksni sadržaj za fokusiranje i ekspoziciju kada je
uključeno zaključavanje auto. fokusa/auto. ekspozicije.
S154
[Half Press Release]
Zaslon se odmah pali kada je okidač pritisnut dopola.
S145
Ubrzavanje fokusiranja koje se odvija kada pritisnete
okidač.
S145
[Pinpoint AF Time]
(Trajanje auto.
fokusiranja)
Postavlja vrijeme tijekom kojega je zaslon povećan kad se
okidač pritisne dopola dok je automatski fokus postavljen
na
[
].
S143
[Pinpoint AF Display]
Načina prikaza pomoćnog zaslona, koji se pojavljuje
kada je auto.fokus postavljen na [ ] , prikaz u
prozorčiću ili na cijelom zaslonu.
S143
[AF Assist Lamp]
(Pomoćna lampica za
auto. fokus)
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit će objekt
kada okidač pritisnete dopola te omogućiti jednostavnije
fokusiranje pri snimanju na slabom svjetlu.
S146
[Focus/Release Priority]
Postavljanjem ove opcije fotografija se ne može snimiti ako nije fokusirana.
S147
[AF+MF]
Možete ručno postaviti fokus nakon završetka
automatskog fokusa.
S147
[MF Assist]
Postavlja prikaz pomoći pri ručnom fokusiranju (uvećani zaslon).
S152
[MF Assist Display]
Prikaz MF Assist (uvećani zaslon)) pojavljuje se u
prozorčiću ili cijelom zaslonu.
S149
Nakon što ručno postavite fokus, prikazuju se linije usmjerenosti
koje omogućuju provjeru smjera u kojem se postiže fokus.
S153
[Quick AF]
(Brzi auto. fokus)
[MF Guide] (Linije
usmjerenosti za ručno
fokusiranje)
Dio fokusa je označen kada se fokus ručno
[Peaking] (Označavenje
podešava.
dijela fokusa)
Ovime možete postaviti hoće li se histogram prikazivati
[Histogram]
ili ne.
[Guide Line]
(Linije usmjerenosti)
Postavlja se uzorak linija usmjerenosti prikazanih
prilikom snimanja fotografija.
330
S153
S44
S44
13.Ostalo
[Highlight](Bijelo
zasićeno područje)
Kada je aktivirana funkcija automatskog prikaza ili pri
reprodukciji, bijela zasićena područja trepere u crnoj
i bijeloj boji.
S47
[Zebra Pattern]
(Uzorak zebre)
Označava dijelove koji mogu biti izbjeljeni zbog
prevelike izloženosti zebra uzorku.
S188
[Monochrome Live
View] (Crno-bijelo)
Zaslon za snimanje možete prikazati u crno-bijeloj boji.
[Constant Preview]
(Stalni pregled)
Možete provjeriti efekte veličine otvora blende i brzine
zatvarača na zaslon za snimanje s ručnom ekspozicijom.
S189
S91
[Expo.Meter](Mjer.ekspo) Postavite hoće li se prikazivati mjerač ekspozicije
S85
[Dial Guide]
Postavite hoće li se prikazivati vodič za upravljanje kotačićem.
S41
[Rec Area]
Ovom se funkcijom mijenja kut gledanja za vrijeme
snimanja videozapisa i fotografija.
S206
[Remaining Disp.]
Ovom se funkcijom mijenja prikaz između broja
raspoloživih fotografija i raspoloživog vremena snimanja.
S29
[Auto Review]
Postavite trajanje prikaza fotografije nakon što je snimite.
S39
[Fn Button Set]
Možete dodijeliti različite funkcije snimanja i ostale
funkcije funkcijskom gumbu
S59
[Q.MENU]
Promjena načina postavljanja brzog izbornika.
S56
[iA Button Switch]
Postavljanje načina rada gumba [¦] za prelazak na
inteligentni auto. ( ili)
način rada .
S71
[Video Button]
Uključivanje/isključivanje gumba za videozapise.
S206
[Power Zoom Lens]
Postavljanje prikaza zaslona i radnji objektiva pri
korištenju izmjenjivog objektiva koji je kompatibilan s
električnim zumom (električki upravljanim zumom).
S196
[Lens w/o Focus Ring]
Određuje način rada s ručnim fokusiranjem kada
upotrebljavate izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje.
S152
Određuje hoće li način rada za autoportret postaviti
zakretanjem monitora.
S81
[Touch Settings]
Enables/disables the Touch operation.
S49
[Touch Scroll]
Postavljanje brzine neprekidnog prebacivanja fotografija
unaprijed ili unatrag pomoću upravljanja dodirom.
S217
[Self Shot]
[Menu Guide]
[Shoot w/o Lens]
Postavljanje zaslona koji se prikazuje kada se funk. kotačić stavi
na
i
Određuje može li se zatvarač otpustiti kad na kućište
nije pričvršćen objektiv.
331
S98
S30
13.Ostalo
[Setup](Podešavanje)
[Clock Set]
Postavljanje datuma/vremena.
S33
[World Time]
Postavljanje vremena područja na kojem živite i
odredišta godišnjeg odmora.
S61
[Travel Date]
Mogu se postaviti datum odlaska i povratka, kao i naziv
odredišta.
S62
[Wi-Fi]
Konfiguriranje postavki Wi-Fi funkcije.
S296
[Beep]
Postavljanje glasnoće elektroničkih zvukova i zvukova
elektroničkog zatvarača.
S63
[Live View Mode]
Postavlja brzinu snimanja zaslona za snimanje (Live
View screen).
S63
[Monitor Display]
Podešavanje svjetline, boje, te crvene ili plave
nijanse monitora.
S63
[Monitor Luminance]
Postavljanje svjetline monitora da bi odgovarala
količini okolnog svijetla.
S64
[Economy]
Smanjuje potrošnju energije uređaja da bi se
spriječilo pražnjenje baterije.
S64
[USB Mode]
Određuje način komunikacije pri spajanju pomoću USBkabela (isporučen).
S65
[TV Connection]
Određuje način povezivanja uređaja s televizorom itd..
S65
[Menu Resume]
U svakom izborniku pohranjuje lokaciju zadnje
korištene stavke.
S66
[Menu Background]
Postavljanje boje pozadine zaslona izbornika.
S66
[Menu Information]
Prikazuje opise stavki izbornika ili njihove postavke na
zaslonu izbornika.
S66
[Language]
Postavljanje jezika koji će se prikazivati na zaslonu.
S67
[Version Disp.]
Ova postavka omogućuje provjeru inačica upravljačkog
programa fotoaparata i objektiva.
S67
[Exposure Comp. Reset]
Vrijednost ekspozicije može se vratiti na početnu vrijednost
kada se promijeni način snimanja ili isključi fotoaparat.
S67
332
13.Ostalo
[Self Timer Auto Off]
Postavlja hoće li se automatski okidač poništiti prilikom
isključivanja uređaja.
S67
[No.Reset]
Vraća broj slikovnih datoteka na 0001.
S67
[Reset]
Postavke snimanja ili izbornika postavljanja/
prilagođenog načina rada vraćaju se na zadane
S67
[Reset Wi-Fi Settings]
Vraćanje postavki izbornika [Wi-Fi] na tvorničke
postavke
(osim stavke [LUMIX CLUB]).
S68
[Pixel Refresh]
Ovime se optimizira uređaj za snimanje i obrada slika.
S68
[Sensor Cleaning]
Obavlja se uklanjanje prašine da bi se otpuhnule krhotine i
prašinu koja se skupila na prednjoj strani uređaja za snimanje.
S68
[Format]
Formatiranje kartice.
S27
333
13.Ostalo
[Playback](Reprodukcija)
[2D/3D Settings]
Promjena načina reprodukcije za 3D-fotografije.
S227
[Slide Show]
Odabir vrste itd. fotografija i reprodukcija zadanim redoslijedom.
S227
[Playback Mode]
Odabir vrste itd. fotografija i reprodukcija samo
određenih fotografija.
S229
[Location Logging]
Informacije o lokaciji (dužina/širina) s pametnog telefona/
tableta mogu se poslati na fotoaparat i zabilježiti na slike.
S230
[Clear Retouch]
Nepotrebni dijelovi snimljeni na fotografije mogu se
obrisati.
S231
[Title Edit]
Unos teksta (komentara) na snimljene fotografije.
S233
[Text Stamp]
Na snimljenu fotografiju ispisuje se datum snimanja i
vrijeme, imena, odredište putovanja, datum putovanja, itd.
S234
[Video Divide]
Dijeli snimljene videozapise na dva dijela.
S237
[Time Lapse Video]
Kreiranje videozapisa od niza grupe fotografija koje
su snimljene s [Time Lapse Shot].
S238
[Stop Motion Video]
Stvara videozapis iz grupe fotografija snimljenih
funkcijom stop animacije.
S238
[Resize]
Smanjivanje veličine slike (broj piksela).
S239
[Cropping]
Obrezivanje snimljene fotografije.
S241
[Rotate]
Ručno zakretanje fotografija u koracima od 90o.
S242
[Rotate Disp.]
Ovaj način rada omogućuje prikaz fotografija u okomitom
položaju ako su snimljene u okomitom položaju fotoaparata.
S242
[Favorite]
Fotografijama se mogu dodavati oznake te ih se može
označiti kao favorite.
S243
[Print Set]
Postavljanje fotografija za ispis te određivanje broja primjeraka.
S244
[Protect]
Zaštita fotografija od slučajnog brisanja.
S246
[Face Rec Edit]
Uklanjanje ili mijenjanje informacija vezanih uz
osobni identitet.
S247
[Picture Sort]
Postavlja redoslijed prikaza slika za vašu reprodukciju
na fotoaparatu.
S247
[Delete Confirmation]
Ovime se postavlja koja će opcija, [Yes] (Da) ili [No] (Ne),
biti označena kad se prikaže zaslon za potvrdu brisanja
fotografija.
S248
334
13.Ostalo
Rješavanje problema
Najprije pokušajte sljedeće (S335 do S348).
Ako problem ne riješite na taj način, pokušajte pomoću funkcije [Reset] (Izvorne
postavke) (S67) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Baterija i napajanje
Fotoaparat ne radi čak i kada je uključen.
Fotoaparat se isključuje odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna.
> Napunite bateriju.
• Ostavite li fotoaparat uključenim, baterija će se isprazniti.
> Često isključujte fotoaparat pomoću opcije [Economy] (Ekonomičnost) itd. (S64)
Uređaj se automatski isključuje.
• Omogućen je [Economy]. (S64)
• Je li omogućen rad s VIERA Link?
> Ako ne upotrebljavate VIERA Link, postavite [VIERA Link] na [OFF]. (S66)
Vrata pretinca za karticu/bateriju se ne zatvaraju.
• Umetnite bateriju do kraja. (S25)
Baterija se prebrzo prazni.
• Koristi li se Wi-Fi veza duže vrijeme?
Baterija se može brzo isprazniti kada ste priključeni na Wi-Fi.
> TČesto isključujte fotoaparat pomoću opcije [Economy] (Ekonomičnost) itd. ( (S64)
Snimanje
Uređaj se za vrijeme snimanje odjednom isključi.
• Kada je visoka temperatura okoline, neprekidno snimanje ili neki drugi uvjeti uzrokuju
pregrijavanje fotoaparata, kako bi se zaštitio fotoaparat, slijdeće -e biti zabranjeno. Sačekajte
dok se fotoaparat ne ohladi.
– Neprekidno snimanje, snimanje videozapisa, i Wi-Fi spajanje privremeno neće biti moguće.
– Ako nastavite snimati kada se pojavi [
] trepereći na zaslonu, prikazati će se poruka
i fotoaparat će se automatski isključiti.
335
13.Ostalo
Snimanje fotografija nije moguće.
Okidač ne radi odmah nakon što ga se pritisne.
• Je li objekt fokusiran?
> Je li [Focus/Release Priority] na [Custom] izborniku postavljen na [FOCUS]? (S147)
Nije moguće snimati fotografije dok objekt nije fokusiran.
Snimljena fotografija je bjelkasta..
• Fotografija može djelovati bjelkasto kad su na objektivu i senzoru slike otisci prstiju i slično.
> Ako je objektiv zaprljan, isključite fotoaparat ii pažljivo obrišite površinu objektiva
mekanom suhom krpom.
> Upute potražite na S350 kad se zaprlja senzor slike.
Snimljena fotografija presvijetla je ili pretamna.
• Provjerite je li ekspozicija pravilno kompenzirana. (S156)
• Je li funkcija zaključavanja automatske ekspozicije (S154) nepravilno postavljena?
Istovremeno se snima više fotografija.
• Poništite donje postavke:
](snimanje u nizu/uzastopno snimanje) s različitim ekspozicijama (S163)
– Burst/Auto Bracket/[
– White Balance Bracket (uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boj) (S126)
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata. (S38)
• Fotoaparat podrhtava (treperi) ili se objekt lagano pomiče. (S191)
• Je li [Focus/Release Priority] na [Custom] izborniku postavljen na [RELEASE]? (S147)
• Koristi li se funkcija zaključavanja automatskog fokusa (S154) nepravilno?
Snimljena fotografija je mutna.
Optički stabilizator slike nije učinkovit.
• Brzina zatvarača postat će manja, a optički stabilizator slike možda neće ispravno raditi ako
snimate na tamnim mjestima.
> Preporučujemo da prilikom snimanja fotografija čvrsto držite fotoaparat objema rukama.(S35)
> Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača (S170) pri snimanju
fotografija s malom brzinom zatvarača.
• Koristite li objektiv koji podržava funkciju stabilizatora? (S16)
• Kada se objekt u pokretu snima s elektroničkim zatvaračem, objekt može biti
iskrivljen na slici. (P161)
Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje nije moguće
• Je li preostalo memorije na kartici?
336
13.Ostalo
Snimljena fotografija izgleda grubo.
Na fotografiji se pojavljuju smetnje.
• Pokušajte slijedeće:
> Snimite fotografije na svijetlim mjestima.
> Smanjite ISO osjetljivost. (S157)
> Povećajte postavku za [Noise Reduction] na [Photo Style] ili snizite postavku za svaku f
stavku koja nije [Noise Reduction]. (S120)
> Postavite [Long Shtr NR] na [ON]. (S131)
• Je li nisko postavljen [Picture Size] (S127) ili [Quality] (S128)?
• Je li postavljen [Digital Zoom]? (S195)
Pojavljivanje pruga ili treperenje moguće je pod fluorescentnim ili LEDsvjetlom.
• To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe
kao senzori za bilježenje.
Nije riječ o kvaru.
• Da li snimate fotografije s elektroničkim zatvaračem? (S161)
> Kada upotrebljavate elektroničkki zatvarač, smanjivanjem brzine
može se smanjiti efekt vodoravnih pruga.
Svjetlina ili nijanse boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarne scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može
dovesti do manjih promjena u svjetlini i boji. Navedeno je rezultat karakteristika izvora
svjetlosti i nije znak kvara.
• Kada snimate objekte na iznimno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim svjetlom,
LED-svjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama, itd. može doći do promjene u boji i
svjetlini ili se na zaslonu može pojaviti vodoravna crta.
Snimljena je svijetla točka koje nema na objektu.
• Moguće je da u senzorima slike ima neispravnih piksela.
> Osvježite piksele [Pixel Refresh] (S68).
Objekt se ne može zaključati.
(Nije dostupna funkcija praćenja automatskog fokusa)
• Ako se na objektu nalaze dijelovi koji se bojom razlikuju od pozadine, dodirnite te dijelove ili
glavne boje objekta da biste postavili okvir automatskog fokusa. (S140)
337
13.Ostalo
Zvuk rada je tih.
• Zaklanjate li zvučnik prstom? (S13)
Panoramsko snimanje zaustavlja se prije završetka.
• Ako fotoaparat pomičete presporo, fotoaparat smatra da je pomicanje dovršeno te prekida
snimanje fotografije.
• Ako pretjerano tresete fotoaparat u smjeru snimanja, snimanje će se prekinuti.
Videozapisi
Snimanje videozapisa nije moguće.
• Kad koristite karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći kratko vrijeme snimati kad
uključite fotoaparat.
Snimanje videozapisa zaustavlja se usred procesa.
• Koristite karticu čiji je SD-razred brzine označen kao “Class 4” ili viši za snimanje videozapisa.
• Ako upotrebljavate karticu na koju se podaci polako zapisuju, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred procesa.
> Ako koristite karticu na koju se više puta snimao i brisao sadržaj ili karticu koja je formatirana na
računalu ili drugoj opremi, brzina upisivanja podataka može biti manja. U tom slučaju
napravite sigurnosnu kopiju (P27) podataka i zatim formatirate karticu u ovom uređaju.
Tijekom snimanja videozapisa, zaslon će se možda zatamniti.
• Tijekom snimanja videozapisa zaslon će se možda zatamniti na neko vrijeme da bi se smanjila
potrošnja baterije, no to neće utjecati na snimljeni videozapis.
Zaslon na trenutak može postati potpuno taman ili uređaj može snimiti šumove.
• Zaslon se na trenutak može zatamniti ili uređaj može snimiti šumove uslijed statičkog
elektriciteta, elektromagnetskih valova, itd., ovisno o okolini u kojoj se snimaju
videozapisi. (radio tornjevi, visokonaponska mreža, itd.).
Pojavljuje se crtkanje ili treperenje pod fluorescentnom ili LED rasvjetom.
Objekt izgleda izobličeno.
• Objekt može izgledati donekle izobličeno, ako se brzo kreće preko slike, ali to je stoga što
kamera koristi MOS kao senzor slike. Nije riječ o kvaru.
Kada se objekt kreće vrlo brzo preko sllike, objekt može izgledati malo izobličeno.
• Ako je crtkanje i treperenje značajno pod flourescentnim ili LED osvjetljenjem,
treperenje ili ctrkanje možete smanjiti s postavljanjem [Flkr Decrease] (S215) i fiksiranjem
brzine zatvarača. brzina zatvarača može biti [1/50], [1/60], [1/100], ili [1/120].
338
13.Ostalo
Na videozapisima su snimljeni neobični zvukovi škljocanja i zujanja.
Snimljeni zvuk vrlo je tih.
• Tijekom snimanja u tihoj okolini, ovisno o objektivu koji koristite, na videozapis će se možda snimiti
zvuk otvaranja blende i fokusiranja. Nije riječ o kvaru. Fokusiranje tijekom snimanja videozapisa
može se postaviti na [OFF] (Isklj.) pomoću funkcije [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus)(S210).
• Tijekom snimanja videozapisa blokiranje otvora mikrofona prstom može smanjiti razinu
snimanja zvuka ili se zvuk ni neće snimiti. U tim se slučajevima može snimiti i zvuk rada
objektiva pa zato budite oprezni.
Objektiv
Snimljena fotografija izobličena je ili boja koja ne postoji okružuje objekt
snimanja.
• Ovisno o objektivu koji koristite, fotografija će možda biti donekle izobličena ili ćete možda
vidjeti boje na rubovima ovisno o faktoru zumiranja, zbog karakteristika objektiva. Također,
vanjski rubovi fotografije mogu izgledati izobličeno jer je perspektiva uvećana pri korištenju
širokog kuta. Nije riječ o kvaru.
Kad je objektiv pričvršćen na drugi digitalni fotoaparat, funkcija stabilizacije ne
može se isključiti ili ne radi.
• Optički stabilizator slike izmjenjivog objektiva (H-FS12032/H-FS35100/H-PS14042) only
ispravno radi samo s podržanim fotoaparatima.
> Kad se koriste stariji modeli Panasonicovih digitalnih fotoaparata (DMC-GF1/DMCGH1/DMC-G1), [Stabilizer] na [Rec] izborniku ne može se postaviti na [OFF].
Preporučujemo ažuriranje upravljačkog programa digitalnog fotoaparata na sljedećoj
web stranici. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/
(Ova stranica je samo na engleskom jeziku.)
> Kada koristite ovaj objektiv s drugim modelom digitalnog fotoaparata, optički stabilizator
slike neće raditi. (Od siječnja 2015.)
Detalje zatražite od proizvođača.
Kada je objektiv pričvršćen na drugi digitalni fotoaparat, ne mogu se
izvoditi radnje s ručnim fokusiranjem.
• Ručno fokusiranje možete upotrijebiti s izmjenjivim objektivom (H-FS12032) samo ako je
vaš model kompatibilan s objektivom.
Podršku potražite na dolje navedenoj web stranici:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova stranica je samo na engleskom jeziku.)
339
13.Ostalo
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li bljeskalica zatvorena?
> Otvorite bljeskalicush. (S198)
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač, bljeskalica se ne aktivira. (S161)
> Postavite [Shutter Type] na [AUTO] ili [EFC].
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON], bljeskalica se ne aktivira. (S181)
> Postavite [Silent Mode] na [OFF].
Bljeskalica se aktivira dvaput.
• Bljeskalica se aktivira dvaput.
Razmak između prvog i drugog bljeska dulji je kad se postavi funkcija smanjenja efekta
crvenih očiju (S201) pa se objekt ne bi trebao pomicati dok se bljeskalica ne aktivira drugi put.
Monitor
Monitor se isključuje premda je fotoaparat uključen.
• Ako se u podešenom vremenu ne izvede nikakva radnja, [Auto Monitor Off] (S64) se aktivira, i
monitor se isključuje.
Monitor je presvijetao ili pretaman.
• Provjerite [Monitor Luminance] postavku. (S64)
• Izvedite [Monitor Display]. (S63)
Možda će na trenutak treperiti ili će se na trenutak znatno promijeniti
svjetlina zaslona..
• o se događa jer se mijenja vrijednost otvora blende kad se okidač pritisne dopola ili kad
se omijeni svjetlina objekta. Nije riječ o kvaru.
340
13.Ostalo
Na monitoru se pojavljuju crne, crvene, plave i zelene točke.
• Nije riječ o kvaru.
Ti pikseli ne utječu na snimljene fotografije.
Na monitoru se pojavljuju smetnje.
• Na tamnim mjestima može doći do smetnji na monitoru radi zadržavanja svjetline.
Reprodukcija
Fotografija koja se reproducira nije okrenuta ili je okrenuta i prikazana u
neočekivanom smjeru.
• Prikaz fotografija bez zakretanja moguć je kad je funkcija [Rotate Disp.] (S242) postavljena na [OFF].
• Zakretanje fotografija moguće je pomoću funkcije . (S242)
Fotografija se ne reproducira.
Nema snimljenih fotografija.
• Je li umetnuta kartica?
• Postoji li fotografija na kartici?
• Radi li se o mapi ili fotografiji koja je obrađena na računalu?
Ako je to slučaj, fotografija se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu..
> Za prebacivanje fotografija s računala na karticu preporučujemo koristiti softver
“PHOTOfunSTUDIO” s isporučenog DVD-a.
• Je li funkcija [Playback Mode] postvljena na reprodukciju?
> Promijenite na [Normal Play]. (S229)
341
13.Ostalo
Broj mape i datoteke prikazuje se kao [—] i zaslon se zatamni.
• Radi li se o nestandardnoj fotografiji, fotografiji koja je uređena na računalu ili fotografiji koja
je snimljena digitalnim fotoaparatom drugog proizvođača?
• Jeste li izvadili bateriju odmah nakon snimanja ili ste snimali sa slabom baterijom?
> Formatirajte karticu da biste izbrisali prethodno navedene fotografije (S27).
Zvuk reprodukcije ili rada je pretih.
• Zaklanja li nešto zvučnik? (S13)
Slike s različitim datumom kao datumom snimanja reproduciraju se u
kalendarskoj reprodukciji.
• Je li sat na fotoaparatu pravilno postavljen? (S33)
• Za slike uređene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatima možda će u
kalendarskoj reprodukciji biti prikazan drugačiji datum od datuma snimanja.
Na snimljenoj fotografiji pojavljuju se bijele okrugle točke slične balonima od sapunice.
• Snimite li fotografiju s bljeskalicom na tamnome mjestu ili u
zatvorenom prostoru, na fotografiji se mogu pojaviti bijele okrugle
točke, a uzrok je odbijanje svjetla bljeskalice od čestica prašine u
zraku. Nije riječ o kvaru.
Na zaslonu se pojavljuje poruka [Thumbnail is displayed] (Prikazane su minijature).
• Je li to fotografija snimljena drugom opremom?
U tom se slučaju te fotografije mogu prikazati u lošijoj kvaliteti.
Crveni dio snimljene fotografije promijenio je boju u crnu.
• Ako se upotrebljava funkc. ([
]) ili [
]) , crveni dijelovi mogu se ispraviti u crne.
> Preporučuje se snimanje fotografija sa zatvorenom bljeskalicom, s postavljenom bljeskalicom [‰],
ili [Red-Eye Removal] ostavljenom na [OFF]. (S201)
Videozapisi snimljeni s ovim modelom ne mogu se reproducirati na drugoj
opremi.
• Snimljeni videozapisi možda će se reproducirati s lošom kvalitetom slike ili zvuka ili
reprodukcija neće biti moguća, čak i ako se reproduciraju s opremom kompatibilnom s tim
formatima. Informacije o snimanju mogu također biti nepravilno prikazane.
342
13.Ostalo
Wi-Fi funkcija
Neuspješno spajanje na Wi-Fi.
Radiovalovi se prekidaju.
Bežična pristupna točka nije prikazana.
∫ Savjeti za korištenje Wi-Fi spajanja
• Koristite unutar komunikacijskog dometa uređaja koji upotrebljavate.
• e li u blizini uključen uređaj koji koristi frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput mikrovalne
pećnice, bežičnog telefona itd.?
> Radiovalovi se mogu prekidati kada se koriste istovremeno. Koristite ih na dovoljnoj
udaljenosti od uređaja.
• Kada pokazatelj kapaciteta baterije svijetli crveno, veza s drugom opremom možda se neće
uspostaviti ili će doći do prekida veze.
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Ako ste smjestili fotoaparat na metalni stol ili policu, to može negativno utjecati na radio
valove. U tom slučaju možda nećete moći uspostaviti vezu. Udaljite fotoaparat od metalne
površine.
∫ Bežična pristupna točka
• Provjerite je li bežična pristupna točka na koju se spajate uključena.
• Fotoaparat neće prikazivati ili se spajati na bežičnu pristupnu točku, ovisno o uvjetima
radiovalova.
> Vezu uspostavite bliže bežičnoj pristupnoj točki..
> Uklonite prepreke između uređaja i bežične pristupne točke.
> Promijenite smjer ovog uređaja.
> Promjenite lokaciju i smjer bežične pristupne točke.
> Izvedite [Manual Input]. (S289)
• Možda se neće prikazati čak i ako radiovalovi postoje, ovisno o postavkama bežične
pristupne točke
> Provjerite postavke bežične pristupne točke.
> Kada je SSID mreža bežične pristupne točke postavljena na neemitiranje, ne može se
otkriti bežična pristupna točka. Unesite i postavite mrežni SSID (S289) ili omogućite SSID
emitiranje bežične pristupne točke.
• Razlikuju se tipovi veze i sigurnosni postupci ovisno o bežičnoj pristupnoj točki.
(Za više informacija o bežičnij pristupnoj točki,pogledajte upute za uporabu.)
• Je li promjenjiva bežična pristupna točka (5 GHz/2,4 GHz) priključena na drugu opremu koja
koristi frekvencijski pojas od 5 GHz?
> Preporučuje se uporaba bežične pristupne točke koja istovremeno može koristiti 5
GHz/2,4 GHz. Ako nije kompatibilna, ne može se koristiti s ovim fotoaparatom.
Spajanje na pametni telefon/tablet svaki put traje dugo.
• Možda će povezivanje potrajati, ovisno o postavkama Wi-Fi veze na pametnom
telefonu, no nije riječ o kvaru.
343
13.Ostalo
Uređaj se ne prikazuje na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcije pametnog telefona/tableta.
• Pokušajte uključiti/isključiti Wi-Fi funkciju u Wi-Fi postavkama pametnog telefona/tableta.
Zaboravio/la sam ID za prijavu ili lozinku za uslugu “LUMIX CLUB”.
• Provjerite informacije na zaslona za prijavu na “LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Kod kuće nemam bežičnu pristupnu točku, no želim se registrirati na uslugu
kao korisnik usluge “LUMIX CLUB”.
• Registracija na uslugu “LUMIX CLUB” nije moguća ako u okolini nema bežične pristupne
točke.
Slike se ne mogu prenosit na audiovideo uređaj.
• Prijenos ovisi o operativnom statusu audiovideo uređaja. Osim toga prijenos može malo
potrajati..
Slike se ne mogu prenositi na računalo.
• Kada je uključen vatrozid operativnog sustava, sigurnosni softver itd., spajanje na računalo
možda neće biti moguće.
Kada pokušavam podesiti Wi-Fi vezu s Windows 8 PC, nije prepoznato moje
korisničko ime niti lozinka, te se ne mogu spojiti na PC.
• Neke inačice OS-a, uključujući Windows 8, upotrebljavajue dva tipa računa: lokalni račun i
Microsoft račun.
> Upotrebljavajte korisnički račun i lozinku za lokalni račun.
Ako niste postavili lokalni račun, kreirajte ga.
PC nije prepoznat kada upotrebljavam Wi-Fi vezu. Fotoaparat se ne može
spojiti na PC preko Wi-Fi veze.
• Zadano ime radne grupe postavljeno je na “WORKGROUP”. Ako promijenite ime radne
grupe, PC se neće prepoznati.
Na [Change Workgroup Name] na [PC Connection] na [Wi-Fi Setup] izborniku, promijenite
ime radne grupe na PC-u na koji se spajate. Opširnije o tome pogledajte na S296.
• Provjerite da li ste ispravno unijeli korisničko ime i lozinku.
• Ako se vrijeme na sustavu Mac računala ili Windows PC koji je spojen na fotoaparat,
značajno razlikuje od vremena na fotoaparatu, fotoaparat se ne može spojiti na računalo ili
PC kod nekih OS-a.
-->Provjerite da li [Clock Set] i [World Time] na fotoaparatu odgovara vremenu i datumu
na Windows PC ili Mac računalu. Ako se obje postavke značajno razlikuju, uskladite ih.
344
13.Ostalo
Slike se ne mogu prenijeti na web uslugu.
• Provjerite da li su točni podaci za prijavu (lD za prijavu, korisničko ime, adresa e-pošte i lozinka) .
• Poslužitelj web usluge ili mreža možda su zauzeti..
> Pokušajte ponovo kasnije.
> Provjerite stranicu web usluge na koju šaljete sliku.
Potrebno je više vremena za slanje slike na web uslugu.
• Je li slika prevelik?
> Smanjite veličinu slike pomoću [Size] (Veličina) (S295), i zatim je pošaljite.
> Prenosite nakon podjele videozapisa pomoću funkcije [Video Divide] (S237).
• Možda će biti potrebno više vremena za prijenos kada je udaljenost do bežične pristupne točke veća.
> Prenosite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
Slika koja je trebala biti poslana na web uslugu nije tamo
• Slanje možda neće biti dovršeno ako dođe do prekida tijekom prijenosa slike.
• Možda će biti potrebno neko vrijeme nakon slanja slike da se prikaže na web usluzi, ovisno
statusu poslužitelja.
> Pričekajte neko vrijeme i zatim pokušajte ponovno.
• Stanje prijenosa možete provjeriti u postavkama poveznice na web uslugu prijavljivanjem
na “LUMIX CLUB”.
Želim vratiti sliku s web usluge na fotoaparat.
• Slike s web usluga ne mogu se spremiti (preuzeti) na ovaj uređaj.
> Nemojte brisati poslane slike, napravite sigurnosnu kopiju.
Ne mogu prikazati ili obrisati slike poslane na web uslugu pomoću ovog uređaja.
• Slike poslane na web uslugu ne mogu se prikazati ili brisati pomoću ovog fotoaparata.
> Učinite to pomoću pametnog telefona/tableta ili računala.
Prijenos slike prekinuo se prije kraja. Neke se slike ne mogu prenijeti.
• Slike se ne mogu prenijeti kada pokazivač baterije treperi crveno.
• Je li slika prevelika?
> Smanjite veličinu slike s [Size] (S295), i onda pošaljite.
> Pošaljite nakon dijeljenja videozapisa s [Video Divide] (S237).
• Format datoteke za slanje videozapisa može se razlikovati i o visi o odredištu. (S293)
• Kapacitet ili broj slika na web usluzi je pun.
> Prijava na “LUMIX CLUB”, i provjera statusa odredišta na postavkama veze za web
uslugu.
ID za prijavu i lozinka usluge “LUMIX CLUB” obrisani su nakon slanja
fotoaparata na popravak.
• Postavke spremljene na fotoaparatu mogu se izbrisati ovisno o vrsti popravka.
> Uvijek kopirajte važne postavke.
345
13.Ostalo
Zaboravio/la sam Wi-Fi lozinku.
• Obavite [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje)..
(S68)
Međutim, sve informacije koje ste postavili u izborniku [Wi-Fi Setup] bit će izbrisane,
uključujući i postavke prijave na “LUMIX CLUB” (osim stavke [LUMIX CLUB]),
TV-prijamnik, računalo i pisačer
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV-prijamnik? (S301)
> Postavite ulaz TV-prijamnika na način rada s vanjskom opremom.
Na TV-prijamniku nije prikazana cijela slika.
Prikaz na zaslonu TV-prijamnika različit je od prikaza na monitoru fotoaparata.
• Provjerite [TV Aspect] postavku. (S65)
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, fotografije mogu biti vodoravno ili okomito izdužene ili
mogu biti prikazane s odrezanim rubovima.
Videozapisi se ne mogu reproducirati na TV-prijamniku.
• Pokušavate li reproducirati videozapis izravnim umetanjem karticu u utor za karticu TVprijamnika?
> Priključite fotoaparat na TV-prijamnik pomoću neobaveznog AV-kabela ili pomoću
neobaveznog HDMI-minikabela i zatim reproducirajte videozapise na fotoaparatu. (S301)
Ne čuje se zvuk iz zvučnika fotoaparata.
• Kada je spojen AV kabel (opcioni) ili HDMI mikro-kabel, ne čuje se zvuk iz zvučnika
fotoaparata.
Funkcija VIERA Link ne radi.
• Je li pravilno spojena pomoću HDMI-minikabela ? (S301)
• Je li [VIERA Link] na ovom uređaju postavljen na [ON]? (S66)
> Ovisno o HDMI-priključku TV-prijamnika, ulazni kanal možda se neće automatski
prebaciti.
> Provjerite postavku VIERA Link na spojenom uređaju.
> Isključite i zatim opet uključite uređaj.
> Postavite [HDAVI Control] na [Off] na TV-prijamniku i zatim ga ponovno vratite na [On].
(Detalje potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
Ne može uspostaviti komunikaciju s računalom.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na računalo?
> Postavite na [PC] (Računalo) u opciji [USB Mode] , (S65, 308)
> Isključite i zatim opet uključite uređaj.
346
13.Ostalo
Računalo ne prepoznaje karticu.
• Odspojite USB-kabel. Ponovno ga spojite nakon umetanja kartice u fotoaparat.
• Ako postoje dvije ili više USB-priključaka na jednom računalu, pokušajte spojiti USBkabel na drugi USB-priključak.
Računalo ne prepoznaje karticu.
(Koristi se SDXC-memorijska kartica)
• Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Pri spajanju će se možda prikazati poruka da formatirate karticu, ali nemojte je formatirati.
• Ako poruka [Access] (Pristup) prikazana na monitoru ne nestane, odspojite USB-kabel
nakon što isključite uređaj.
Fotografija se ne može ispisati, a fotoaparat je spojen na pisač.
• Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge.
> Postavite [PictBridge(PTP)] u načinu [USB Mode] (USB-način rada). (S65, 311)
Rubovi fotografija izrezani su tijekom ispisa.
• Kad koristite pisač s funkcijom obrezivanja ili ispisa bez obruba, poništite ove funkcije prije
ispisa.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Kada naručujete ispis u fotografskom studiju, pitajte mogu li fotografije s formatom 16:9
bitiispisane.
Panoramska fotografija ne ispisuje se ispravno.
• Budući da se format panoramske fotografije razlikuje od uobičajenih fotografija, možda
neće uvijek biti moguće ispravno ih ispisati.
> Koristite pisač koji podržava panoramske fotografije.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
> Preporučujemo uporabu softvera “PHOTOfunSTUDIO” na isporučenom DVD-u da
biste prilagodili veličinu fotografije veličini papira za ispis.
Ostalo
Zatvarač ostaje zatvoren kada se isključi fotoaparat (uključujući stanje
mirovanja).
• Ako se fotoaparat trese, to može pruzročiti zatvaranje zatvarača. To nije kvar. Prste nemojte
stavljati u kućište. Uključivanje fotoaparata, ponovo će otvoriti zatvarač.
Kada tresem fotoaparat čujem zvuk zveckanja iz nataknutog objektiva.
• Ovisno o objektivu koji ste nataknuli, pomiće se unutrašnjost i proizvodi zvuk. To nije
kvar.
347
13.Ostalo
Čuje se zvuk pri uključivanju fotoaparata.
• To je zvuk rada funkcije smanjenja prašine (S350) i ne predstavlja kvar.
Čuje se zvuk iz objektiva..
• To je zvuk pomicanja objektiva ili otvaranja blende kad je uređaj uključen ili isključen i ne radi
se o kvaru.
• Možda ćete čuti zvuk objektiva i će se slika na monitoru možda iznenada promijeniti kad se
promijeni svjetlina zumiranjem ili pomicanjem fotoaparata, ali to ne utječe na snimanje. Zvuk
se čuje uslijed automatskog podešavanja otvora blende. Nije riječ o kvaru.
Greškom je izabran jezik koji ne možete pročitati.
• Pritisnite [MENU/SET], za odabir [Setup] izbornika[ ] i odaberite [~] ikonu da bi
postavili željeni jezik. (S67)
Dio fotografije treperi crno-bijelo
• To je funkcija označavanja koja pokazuje bijela zasićena područja. (S47)
Ponekad se uključuje crvena žaruljica kad pritisnete okidač dopola.
• Na tamnim mjestima pomoćna lampica za auto. fokus (S146) svijetli crveno tako da je lakše fokusirati objekt snimanja
Pomoćna lampica za automatski fokus se ne uključuje.
• Ako je [AF Assist Lamp] postavljena na [ON]? (S146)
• Pomoćna lampica za automatski fokus ne uključuje se na svijetlim mjestima.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata i donja strana monitora možda će se zagrijati uslijed uporabe. To ne
utječe na rad ili kvalitetu fotoaparata.
Postavke sata vraćaju se na izvorne vrijednosti.
• To se može dogoditi ako ne koristite fotoaparat dulje vrijeme.
> Prikazat će se poruka [Please set the clock] (Postavite sat), stoga ponovno postavite sat.(S33)
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
• Kad izvedete neki postupak nakon pokretanja određene funkcije, fotografije se mogu
snimati u mape s brojevima različitim od onih prije tog postupka.
Brojevi datoteka snimaju se s prethodno korištenim brojevima.
• Ako ste umetnuli ili izvadili bateriju prije isključivanja fotoaparata, brojevi mapa i datoteka
snimljenih fotografija neće se pohraniti u memoriju. Kad ponovno uključite fotoaparat te
snimite nove fotografije, one bi mogle biti spremljene pod brojevima koji su trebali biti
dodijeljeni ranijim fotografijama.
348
13.Ostalo
Mjere opreza prilikom uporabe
Optimalno
korištenje
fotoaparata
Optimalno korištenje
fotoaparata
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput
mikrovalnih pećnica, TV-prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako uređaj koristite na TV-prijamniku ili blizu TV-prijamnika, elektromagnetsko bi zračenje
moglo štetno utjecati na sliku i/ili zvuk.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje koje bi štetno
djelovale na sliku i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja kakva stvaraju zvučnici ili veliki motori mogu oštetiti snimljene
podatke ili izobličiti slike.
• Elektromagnetska zračenja koja stvaraju mikroprocesori mogu štetno djelovati na uređaj
te može doći do izobličenja slike i/ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite fotoaparat i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za izmjeničnu
struju (neobavezan). Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite prilagodnik za
izmjeničnu struju te uključite uređaj.
Nemojte koristiti uređaj blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi štetno i
djelovat na snimljene fotografije i/ili zvuk.
Uvijek koristite isporučene žice i kabele.
Ako koristite neobavezni pribor, koristite samo žice i kabele isporučene uz njega.
Nemojte produljivati žice i kabele.
Nemojte prskati fotoaparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• To može oštetiti kućište aparata i izazvati guljenje boje.
Nemojte držati gumene ili plastične predmete dulje u dodiru s fotoaparatom.
Kreditne kartice i ostale predmete osjetljive na
magnetizam držite dalje od magnetskog dijela A
fotoaparata.
349

13.Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili odspojite sprežnik za istosmjernu
struju (neobavezan) ili isključite kabel za napajanje iz utičnice. Zatim obrišite
fotoaparat mekom, suhom krpom.
• Ako je fotoaparat jako zaprljan, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon
toga prebrišite suhom krpom.
• Obrišite prljavštinu ili prašinu na prstenu za zumiranje suhom krpom bez prašine.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično jer ta sredstva mogu oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kad koristite kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
∫ Prljavština na senzoru slike
Ovaj fotoaparat ima sustav izmjenjivih objektiva tako da pri mijenjanju objektiva u kućište
fotoaparata može ući prljavština. Ovisno o uvjetima snimanja, prljavština na senzoru
slike može se pojaviti na snimljenoj fotografiji.
Da biste spriječili lijepljenje prašine i krhotina na unutarnje dijelove kućišta, izbjegavajte
mijenjanje objektiva na prašnjavom mjestu i uvijek pričvrstite poklopac kućišta ili objektiv
kada spremate fotoaparat. Uklonite prljavštinu s poklopca kućišta prije spajanja.
Funkcija smanjenja prašine
Ovaj uređaj ima funkciju uklanjanja prašine koja će otpuhnuti krhotine i prašinu koja
se skupila na prednjoj strani uređaja za snimanje. Ova će funkcija automatski raditi
kad uključite fotoaparat, ali ako vidite prašinu, izvršite funkciju [Sensor Cleaning]
(Čišćenje senzora) (P68) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Uklanjanje prljavštine sa senzora slike
Senzor slike vrlo je precizan i osjetljiv pa se pridržavajte sljedećih uputa kad ga morate
sami očistiti.
• Otpuhnite prašinu s površine senzora slike pomoću komercijalno dostupne četke za .
prašinu. Pazite da ne čistite pregrubo.
• Nemojte stavljati četku unutar navoja za objektiv.
• Pazite da četka ne dodirne senzor slike jer se senzor može oštetiti.
• Za čišćenje senzora slike koristite samo ovu četku.
• Ako ne možete očistiti prljavštinu ili prašinu pomoću četke, obratite se obratite se
prodavaču ili najbližem servisnom centru.
350
13.Ostalo
Monitor
• Nemojte prejako pritiskati monitor. Mogu se pojaviti neujednačene boje ili monitor može prestati
raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na monitoru u početku će biti blago tamnija
nego što je to uobičajeno. Međutim, slika će se vratiti na normalnu razinu svjetline
kad se poveća unutrašnja temperatura fotoaparata.
Kod izrade monitora korištena je visokoprecizna tehnologija.
Međutim, na zaslonu mogu postojati neka tamna ili svijetla mjesta (crveno,
plavo ili zeleno). Nije riječ o kvaru. Iako su dijelovi monitora proizvedeni
pomoću visokoprecizne tehnologije, neki pikseli mogu biti neaktivni ili uvijek
uključeni. Takve točke neće biti snimljene na fotografije na kartici.
Objektiv
• Nemojte prejako pritiskati objektiv.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve zrake mogle
prouzročiti kvar. Isto tako budite oprezni kad fotoaparat stavljate izvan ili blizu prozora.
• Ako na površini objektiva ima prljavštine (vode, ulja, otisaka prstiju itd.), to može utjecati
na fotografiju. Lagano prebrišite površinu objektiva mekom i suhom krpom prije i nakon
snimanja fotografi
• Navoj za objektiv nemojte postavljati okrenutog prema dolje. Nemojte
dopustiti da kontakti navoja za objektiv A postanu prljavi.
351
13.Ostalo
Baterija
Baterija je punjiva, litij-ionska. Njezina sposobnost napajanja temelji se na
kemijskoj reakciji do koje dolazi u njezinoj unutrašnjosti. Ta je reakcija osjetljiva na
temperaturu i vlagu okoline. Ako je temperatura previsoka ili preniska, vrijeme rada
baterije bit će kraće.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Izvađenu bateriju spremite u plastičnu vrećicu i pohranite ili nosite tako da je udaljena od
metalnih predmeta (spajalice i sl.).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite jesu li njezino kućište i kontakti
oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije oštetit će fotoaparat.
Kad izlazite, ponesite napunjene zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti na niskim temperaturama,
primjerice na skijalištu..
• Kad putujete, nemojte zaboraviti ponijeti punjač (isporučen) da biste uvijek mogli napuniti
bateriju u zemlji u koju putujete.
Odložite staru bateriju.
• Vijek trajanja baterije ograničen je.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput
ogrlica, ukosnica itd.).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a dodirnete li takvu bateriju, možete se i
opeći.
Punjač
• Pokazatelj punjenja ([CHARGE]) može treperiti pod utjecajem statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskih valova. Ta pojava nema nikakav utjecaj na punjenje.
• Koristite li punjač baterije blizu radioprijamnika, to može omesti prijam.
Punjač držite 1 metar ili više od radioprijamnika.
• Iz punjača se mogu čuti šumovi kad je u uporabi. Nije riječ o kvaru.
• Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz strujne utičnice (ako ostane spojen,
i alje će se trošiti vrlo mala količina struje).
d
• Držite kontakte punjača i baterije čistima.
352
13.Ostalo
3D
∫ 3D-snimanje
Kada je pričvršćen izmjenjivi 3D-objektiv, nemojte snimati objekt na udaljenosti
manjoj od minimalne udaljenosti fokusa.
• 3D-efekti mogu biti istaknutiji i stoga uzrokovati umor ili nelagodu.
• Kad koristite izmjenjivi 3D-objektiv (H-FT012; neobavezan), minimalna udaljenost fokusa
iznosi 0.6 m (2.0 feet).
Kada snimate s izmjenjivim 3D-objektivom, pripazite da ne tresete fotoaparat.
• Uslijed naglašenih vibracija zbog vožnje u vozilu, hodanja, itd. može doći do umora ili
nelagode.
• Preporučujemo korištenje tronošca.
∫ Gledanje 3D-sadržaja
Osobe koje su pretjerano osjetljive na svjetlo, boluju od srčanih bolesti ili se na
bilo koji način ne osjećaju dobro trebaju izbjegavati gledanje 3D-sadržaja.
• Gledanje 3D-sadržaja može imati štetne posljedice za pojedinca.
Ako se osjećate umorno, nelagodno ili neobično prilikom gledanja 3Dsadržaja, odmah prekinite gledanje.
• Nastavak gledanja može izazvati bolest.
• Nakon završetka gledanja odmorite se na odgovarajući način.
Prilikom gledanja 3D-sadržaja preporučujemo pauzu svakih 30 do 60 minuta.
• Dugotrajno gledanje može uzrokovati zamor očiju.
Kratkovidnim ili dalekovidnim osobama, osobama s razlikom u vidu desnog i
lijevog oka i osobama s astigmatizmom savjetuje se da isprave vid noseći
naočale itd.
Prestanite gledati ako jasno vidite dvostruku slike prilikom gledanja 3D-sadržaja.
• Postoje razlike u načinu na koji različite osobe doživljavaju 3D-sadržaje. Prikladno ispravite
vid prije gledanja 3D-sadržaja.
• Možete izmijeniti 3D-postavku vašeg TV-prijamnika ili izlaznu 3D-postavku uređaja u 2D.
353
13.Ostalo
Kartica
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu izravnom sunčevom svjetlu. Nemojte
savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj može se izbrisati ili oštetit
• Nakon uporabe i prilikom spremanja i nošenja karticu spremite u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih nemojte
dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu ustupate trećoj osobi ili je odlažete
Formatiranjem ili brisanjem pomoću fotoaparata ili računala samo se mijenjaju
podaci o upravljanju datotekama i ne brišu se u cijelosti podaci s memorijske
kartice.
Preporučuje se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti programe za brisanje
podataka s računala dostupne na tržištu da biste u potpunosti izbrisali podatke s
memorijske kartice prije nego što je ustupite trećim osobama ili odložite.
Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je korisnik.
Osobni podaci
Ako su postavke imena ili rođendana postavljene za [Profile Setup] (Postavljanje
profila)/funkciju prepoznavanja lica, ti se osobni podaci čuvaju na fotoaparatu i
snimaju na sliku. Preporučuje se postavljanje lozinke za Wi-Fi radi zaštite osobnih
informacija. (S296 , 297)
Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog rada,
statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja.
Tvrtka Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu
nastalu izmjenom ili nestankom podataka ili osobnih podataka.
354
13.Ostalo
Prilikom traženja popravka, ustupanja trećim osobama ili odlaganja
• Nakon kopiranja osobnih podataka uvijek obrišite infomacije poput osobnih podataka i
postavki bežične LAN-mreže koje ste sačuvali na fotoaparatu pomoću opcije [Reset Wi-Fi
Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke)/[Delete account] (Brisanje računa) (S68, 286).
• Poništite sve postavke da biste zaštitili osobne podatke. (S67)
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Postavke mogu biti vraćene na tvorničke postavke prilikom popravka fotoaparata.
• Obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili fotoaparat ili najbližem servisnom centru ako gore
navedene radnje nisu moguće zbog kvara.
Prije ustupanja memorijske kartice trećim osobama ili prije odlaganja kartice
pročitajte poglavlje “Upozorenje kada karticu ustupate trećoj osobi ili odlažete”.
(S354)
Prijenos slika na web usluge
• Slike mogu sadržavati informacije koje otkrivaju identitet pojedinca, kao što su naslovi slika,
datumi snimanja i informacije o lokaciji. Prilikom prijenosa slika na web usluge provjerite
to i zatim prenesite.
Kad fotoaparat ne koristite dulje vremensko razdoblje
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom:
[Preporučena temperature: 15 oC do 25 oC , Preporučena vlaga: 40%RH do 60%RH]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen. Ostavite l
bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati neupotrebljiva čak i ako je
napunite.
• Kad spremate bateriju na dulje vrijeme, preporučujemo da je napunite jednom godišnje.
Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovno je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, preporučujemo da ga spremite s desikantom (silikatnim
gelom).
• Provjerite sve dijelove prije snimanja fotografija ako fotoaparat niste koristili na dulje
vrijeme.
355
13.Ostalo
Podaci koji se odnose na fotografije
• Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako dođe do kvara fotoaparata uslijed
neprikladnog rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakve štete nastale
zbog gubitka snimljenog materijala.
Tronošci i stalci
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Tijekom korištenja tronošca ili stalka nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
• Pazite da vijak na tronošcu ne bude pod kutom kad fotoaparat stavljate ili skidate sa
tronošca. Ako koristite pretjeranu silu kod njegovog zatezanja, možete oštetiti vijak na
fotoaparatu. Isto tako, kućište fotoaparata i natpisna pločica mogu se oštetiti ili ogrepsti
ako je fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Kada koristite ovaj uređaj s objektivom širokog promjera, objektiv može doći u dodir s
postoljem ovisno o tronošcu/stalku. Pritezanje vijka dok su objektiv i postolje u dodiru može
oštetiti uređaj ili objektiv. Stoga preporučujemo da pričvrstite navoj za tronožac (DMW-TA1;
neobavezan) prije nego stavite tronožac.
• Pozorno pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
Vrpca za nošenje na ramenu
• Ako na fotoaparat pričvrstite teški izmjenjivi objektiv (više od 1 kg), nećete moći nositi
fotoaparat pomoću vrpce za nošenje na ramenu.
Držite fotoaparat i objektiv kad ih nosite.
356
13.Ostalo
• G MICRO SYSTEM je sustav za digitalne fotoaparate s
izmjenjivim objektivima tipa LUMIX koji se temelji na
standardu sustava Micro Four Thirds.
• Micro Four Thirds™ i logotip Micro Four Thirds zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus
Imaging Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim
Državama, Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Four Thirds™ i logotip Four Thirds zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus Imaging
Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama,
Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i logotip “AVCHD Progressive”
zaštitni su znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
• Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC u SAD-u i drugim državama.
• HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
• Adobe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
• Pentium zaštitni je znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
• iMovie, Mac i Mac OS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i ostalim
državama..
• iPad, iPhone, iPod, i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u
i ostalim državama.
• App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
• Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
357
13.Ostalo
• QuickTime i logotip QuickTime zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., korišteni pod licencijom.
• Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Google Inc.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi
Alliance.R.
• Wi-Fi Protected Setup™ certifikacijska je oznaka
tvrtke Wi-Fi AllianceR.
• “Wi-FiR” i “Wi-Fi DirectR” registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Wi-Fi AllianceR.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, i “WPA2™” su registrirani
zaštitni znakovi Wi-Fi AllianceR.
• DLNA, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su znakovi,
servisne oznake ili certifikacijske oznake tvrtke Digital Living
Network Alliance.
• Ovaj proizvod koristi “DynaFont” tvrtke DynaComware Corporation.
DynaFont je registrirani zaštitni znak tvrtke DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code je registrirani zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE
INCORPORATED.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda navedeni u ovim uputama za u
porabu u pravilu su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni
znakovi proizvođača koji su razvili taj sustav ili proizvod.
Ovaj je proizvod licenciran preko licencije AVC patent portfolio za osobnu i nekomercijalnu
korisničku uporabu za (i) kodiranje videozapisa u skladu s AVC-standardom (“AVC Video”)
i/ili (ii) dekodiranje AVC-videosadržaja koji je kodiran od strane korisnika u svrhu osobne i
nekomercijalne upotrebe i/ili dobiven od strane davatelja videozapisa koji je licenciran za
pružanje AVC-videosadržaja. Licencija se ne izdaje i ne podrazumijeva za druge oblike
uporabe. Za dodatne informacije obratite se tvrtki MPEG LA, LLC.
Pogledajte http://www.mpegla.com .
358
Odlaganje stare opreme i baterija
Samo za Europsku uniju i države sa sustavom za recikliranje
Ovi simboli ukazuju na odvojeno prikupljanje otpada električne i
elektroničke opreme ili otpadnih baterija.
Za ispravno postupanje, sanaciju i recikliranje starih proizvoda i
iskorištenih baterija, odložite ih na odgovarajuća mjesta za odlaganje, u
skladu s vašim nacionalnim zakonodavstvom
S ispravnim odlaganjem ovih proizvoda i baterija, pomažete očuvanju
vrijednih resursa i spriječavate moguće negativne posljedice na ljudsko
zdravlje i okoliš, do čega bi moglo doći ako nepravilno odlažete otpad.
Za više informacija o sakupljanju i recikliranju starih proizvoda i
baterija, obratite se vašoj općini, vašoj službi za odlaganje ili trgovini
gdje ste kupili proizvod.
Za nepravilno odlaganje ovog otpada možete biti kažnjeni u skladu s
nacionalnim zakonodavstvom.
Napomena za znak baterije (donji znak):
Ovaj znak može biti upotrebljen u kombinaciji s kemijskim znakom. U
tom slučaju to je u skladu s uvjetima koje je postavila Direktiva za
kemiju.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement