Panasonic DMCGH3EG Operating instructions

Panasonic DMCGH3EG Operating instructions
Upute za uporabu
naprednih značajki
Digitalni fotoaparat
Model br.
DMC-GH3
Pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja uređaja
i sačuvajte ih za buduću uporabu.
Pronalazak potrebnih informacija
U ovim Uputama za uporabu naprednih značajki
možete pronaći potrebne informacije na sljedećim
stranicama.
Kliknom na broj stranice možete se prebaciti na
povezanu stranicu i brzo naći informacije.
Traži u poglavlju Sadržaj
3. str. ~
Traži u poglavlju Nazivi i
funkcije komponenti
11. str. ~
Traži u poglavlju Prikaz
zaslona/Prikaz tražila
270. str. ~
Traži u popisu poruka na
zaslonu
274. str. ~
Prikaz poruka
Traži u popisu izbornika
Popis izbornika
[Rec] (Snimanje).......................................
[Videozapis] (Videozapis) .........................
[Custom] (Prilagođeno) ............................
[Setup] (Postavljanje) ...............................
[Playback] (Reprodukcija) ........................
Traži u poglavlju Rješavanje
problema
278. str. ~
278. str.
280. str.
281. str.
283. str.
285. str.
286. str. ~
2
Sadržaj
Pronalazak potrebnih informacija ..........................................................................2
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu ..................................................................................................9
Standardni dodatni pribor .....................................................................................10
Nazivi i funkcije komponenti .................................................................................11
Objektiv ...................................................................................................................19
Priprema
Zamjena objektiva ..................................................................................................20
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu ........................................................22
Punjenje baterije ....................................................................................................24
• Punjenje ........................................................................................................24
• Približno vrijeme rada i broj fotografija koje je moguće snimiti ....................26
Umetanje/vađenje baterije ....................................................................................29
Umetanje/vađenje memorijske kartice (neobavezna) ........................................30
Memorijska kartica ................................................................................................31
• Memorijske kartice koje se mogu koristiti s ovim uređajem.........................31
• Formatiranje memorijske kartice (inicijalizacija)............................................32
• Približan broj fotografija koje je moguće snimiti i raspoloživo vrijeme
snimanja .......................................................................................................33
Postavljanje datuma/vremena (postavke sata) ...................................................35
• Mijenjanje postavki sata ...............................................................................36
Postavljanje izbornika............................................................................................37
• Postavljanje stavki izbornika ........................................................................37
Izravan pristup često korištenim izbornicima (Brzi izbornik) ............................39
• Promijenite brzi izbornik u svoju omiljenu stavku .........................................41
Dodjeljivanje često korištenih funkcija gumbima (funkcijski gumbi)............... 42
Konfiguriranje osnovnih postavki ovog uređaja (Izbornik postavki) .................45
Postavljanje vaših željenih načina rada (izbornik [Custom] (Prilagođeno))......53
Unos teksta .............................................................................................................64
Osnovne funkcije
Savjeti za snimanje dobrih fotografija..................................................................65
• Prepoznavanje usmjerenosti fotoaparata (funkcija prepoznavanja
smjera) ..........................................................................................................65
Korištenje tražila ....................................................................................................66
• Prebacivanje zaslona/tražila .........................................................................66
• Automatski fokus senzora okulara ...............................................................67
• Postavljanje položaja fokusa pomoću podloge osjetljive na dodir...............67
Snimanje fotografija...............................................................................................68
• Snimanje fotografija pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir ..........70
Snimanje videozapisa ............................................................................................71
Prebacivanje informacija prikazanih na zaslonu za snimanje ...........................72
Reprodukcija fotografija/videozapisa ..................................................................75
• Reprodukcija fotografija ...............................................................................75
3
• Reprodukcija videozapisa ............................................................................78
• Izrada fotografija iz videozapisa ...................................................................79
• Reprodukcija skupine fotografija ..................................................................79
• Mijenjanje informacija prikazanih na zaslonu za reprodukciju......................81
Brisanje slika ..........................................................................................................82
Snimanje
Odabir načina snimanja .........................................................................................84
Snimanje fotografija s omiljenim postavkama (program automatske
ekspozicije) .............................................................................................................85
Snimanje fotografija pomoću određivanja otvora blende/brzine zatvarača ....87
• Način rada automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende .................87
• Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača ........................88
• Ručno podešavanje ekspozicije ...................................................................89
• Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (način pregleda) .............91
• Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se snima (scenski način
rada)..............................................................................................................92
• [Clear Portrait] (Jasni portret)........................................................................93
• [Silky Skin] (Svilenkasta koža) ......................................................................93
• [Backlit Softness] (Blagi efekt pozadinskog svjetla) .....................................93
• [Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom) ............94
• [Relaxing Tone] (Opuštajući ton)...................................................................94
• [Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice) .......................................................94
• [Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik) .............................................................95
• [Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo) ............................................................95
• [Romantic Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca) ............................95
• [Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca) ..........................................95
• [Glistening Water] (Bljeskanje vode) .............................................................96
• [Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik).......................................................96
• [Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo) ........................................................96
• [Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja) ........................97
• [Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik) ...........................................97
• [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)..............................................97
• [Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret) ....................................................98
• [Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta) ................................................98
• [Appetizing Food] (Privlačna hrana) ..............................................................99
• [Cute Dessert] (Slatki desert) ........................................................................99
• [Freeze Animal Motion] (Zaustavljeno kretanje životinja) ............................100
• [Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka) .............................................100
• [Monochrome] (Monokromatski efekt)........................................................100
Snimanje fotografija s različitim efektima slike (način kreativnog
upravljanja) ...........................................................................................................101
• [Expressive] (Izražajno) ...............................................................................103
• [Retro] .........................................................................................................103
• [High Key] (Svijetli tonovi) ...........................................................................103
• [Low Key] (Tamni tonovi) ............................................................................104
• [Sepia] (Sepija) ............................................................................................104
• [Dynamic Monochrome] (Dinamični monokromatski efekt) ........................104
• [Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt) .............................................104
4
• [High Dynamic] (Visoka dinamičnost) .........................................................105
• [Cross Process] (Presijecanje) ....................................................................105
• [Toy Effect] (Efekt igračke) ..........................................................................105
• [Miniature Effect] (Efekt makete).................................................................106
• [Soft Focus] (Blagi fokus)............................................................................107
• [Star Filter] (Filtar zvijezda)..........................................................................107
• [One Point Color] (Jedna točka boje) .........................................................108
Snimanje fotografija pomoću automatske funkcije
(inteligentni automatski način rada) ...................................................................109
• Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (kontrola
defokusiranja) .............................................................................................112
• Snimanje fotografija uz promjenu svjetline ili tona boje (prošireni
inteligentni način rada) ...............................................................................113
Memoriranje željenih postavki (prilagođeni način rada) ..................................115
• Memoriranje osobnih postavki izbornika (Memoriranje prilagođenih
postavki) .....................................................................................................115
• Snimanje pomoću memoriranog seta prilagođenih postavki .....................116
• Optički stabilizator slike..............................................................................117
Snimanje fotografija pomoću zuma ...................................................................119
• Korištenje ekstra tele konverzije za vrijeme snimanja fotografija ...............120
• Zumiranje dodirom .....................................................................................122
• Snimanje fotografija pomoću bljeskalice ....................................................123
• Promjena načina rada bljeskalice ...............................................................125
• Postavljanje na sporu sinkronizaciju...........................................................127
• Podešavanje jačine bljeskalice ...................................................................128
• Sinkronizacija jačine ugrađene bljeskalice s kompenzacijom
ekspozicije ..................................................................................................128
• Promjena načina bljeskanja (ručna/bežična bljeskalica) ............................129
• Kompenzacija ekspozicije ..........................................................................133
Podešavanje osjetljivosti na svjetlo ...................................................................134
Podešavanje balansa bijele boje ........................................................................136
Snimanje fotografija pomoću funkcije automatskog podešavanja fokusa ....141
• Način fokusiranja (AFS/AFF/AFC)...............................................................142
• Načini rada automatskog podešavanja fokusa ..........................................143
• Snimanje fotografija pomoću funkcije ručnog podešavanja fokusa...........148
Fiksiranje fokusa i ekspozicije (zaključavanje automatskog fokusa i
automatske ekspozicije)......................................................................................151
Snimanje fotografija u načinu snimanja u nizu (Burst) .....................................153
Uzastopno snimanje fotografija s različitim ekspozicijama (Auto Bracket)...155
Snimanje fotografija pomoću automatskog okidača .......................................157
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje) ................................................................158
[Photo Style] (Stil fotografije) ..............................................................................158
[Aspect Ratio] (Omjer) .........................................................................................160
• [Picture Size] (Veličina slike) .......................................................................160
• [Quality] (Kvaliteta) ......................................................................................161
• [Metering Mode] (Način mjerenja)...............................................................162
• [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) ..........................................................162
• [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje fotografija s različitim
ekspozicijama) ............................................................................................162
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Self Timer] (Automatski okidač) .................................................................162
[i.Dynamic] (Inteligentni dinamički raspon kontrole) ...................................163
[i.Resolution] (Inteligentna razlučivost) .......................................................163
[HDR] (Visoki dinamički raspon) .................................................................164
[Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija) ...........................................................165
[Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima) ..............................166
[Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač) .................................................167
[Shutter Delay] (Odgoda zatvarača)............................................................168
[Flash] (Bljeskalica) .....................................................................................168
[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju) .................................168
[ISO Increments] (ISO povećanje) ..............................................................169
[Extended ISO] (Prošireni ISO) ...................................................................169
[Long Shtr NR] (Smanjenje buke okidača) ..................................................169
[Shading Comp.] (Sjenčanje) ......................................................................170
[Ex. Tele Conv.] (Ekstra tele konverzija)......................................................170
[Digital Zoom] (Digitalni zum) ......................................................................170
[Color Space] (Prostor boje) .......................................................................171
[Stabilizer] (Stabilizator) ..............................................................................171
[Face Recog.] (Prepoznavanje lica) ............................................................172
[Profile Setup] (Postavljanje profila) ............................................................176
Videozapis
Snimanje videozapisa ..........................................................................................177
• Postavljanje formata, veličine i brzine videozapisa ....................................177
• Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa (uzastopni automatski
fokus) ..........................................................................................................180
• Snimanje videozapisa .................................................................................180
• Snimanje za vrijeme pregledavanja fotografija ...........................................182
• Provjera zvuka za vrijeme snimanja videozapisa........................................182
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa .........................................183
Snimanje videozapisa pomoću ručno postavljene vrijednosti otvora
blende/brzine zatvarača (način kreativnog videozapisa) .................................184
• Ubrzana i usporena reprodukcija videozapisa ...........................................185
• Minimaliziranje zvukova rada za vrijeme snimanja videozapisa .................186
Podešavanje snimanja s vremenskim kodom ...................................................187
Korištenje izbornika [Videozapis] (Videozapis) .................................................188
• [Rec Mode] (Način snimanja) ......................................................................188
• [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) ...............................................................188
• [Exposure Mode] (Način rada ekspozicije) .................................................188
• [Frame Rate] (Brzina videozapisa) ..............................................................188
• [Picture Mode] (Način snimanja fotografija)................................................188
• [Continuous AF] (Uzastopni automatski fokus) ..........................................189
• [Time Code] (Vremenski kod) .....................................................................189
• [Rec Highlight] (Snimanje označenih dijelova) ............................................189
• [Ex. Tele Conv.] (Ekstra tele konverzija)......................................................189
• [Flkr Decrease] (Smanjivanje treperenja) ....................................................189
• [Silent Operation] (Tihi rad) .........................................................................190
• [Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona) .................................................190
• [Mic Level Adj.] (Podešavanje razine mikrofona) ........................................190
6
• [Special Mic.] (Dodatni mikrofon) ...............................................................190
• [Headphone Sound] (Zvuk u slušalicama) ..................................................191
• [Wind Cut] (Smanjenje šuma vjetra)............................................................191
Reprodukcija/uređivanje
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija) ................................................192
• [2D/3D Settings] (2D/3D postavke).............................................................192
• [Slide Show] (Reprodukcija slika u nizu) .....................................................192
• [Playback Mode] (Način reprodukcije) ........................................................194
• [Location Logging] (Bilježenje lokacije).......................................................195
• [Title Edit] (Uređivanje naslova) ..................................................................196
• [Text Stamp] (Otisnuti tekst) .......................................................................197
• [Video Divide] (Podjela videozapisa) ...........................................................199
• [Resize] (Promjena veličine) ........................................................................200
• [Cropping] (Izrezivanje slike) .......................................................................201
• [Rotate]/[Rotate Disp.] (Zakretanje)/(Zakretanje prikaza) ............................202
• [Favorite] (Omiljene snimke) .......................................................................203
• [Print Set] (Postavke ispisa) ........................................................................204
• [Protect] (Zaštita) ........................................................................................205
• [Face Rec Edit] (Uređivanje funkcije prepoznavanja lica) ...........................206
Wi-Fi
Funkcija Wi-Fi® .....................................................................................................207
Što možete učiniti pomoću funkcije Wi-Fi® .......................................................210
[Remote Shooting] (Udaljeno snimanje) ............................................................211
• Instalacija aplikacije “LUMIX LINK” na pametni telefon/tablet ...................211
• Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom ............................................211
• Snimanje fotografija pomoću pametnog telefona/tableta (udaljeno
snimanje) ....................................................................................................213
• Reprodukcija fotografija iz fotoaparata ......................................................213
• Slanje informacija o lokaciji s pametnog telefona/tableta na fotoaparat....213
• [Select a destination from History] (Odabir veze iz izbornika Povijest
povezivanja) ................................................................................................214
• [Select a destination from Favorite] (Odabir veze iz izbornika
Omiljene veze) ............................................................................................215
Odabir načina povezivanja ..................................................................................217
• Povezivanje bežičnom pristupnom točkom ...............................................217
• Izravno povezivanje ....................................................................................219
[Playback on TV] (Reprodukcija na TV prijamniku)...........................................220
• Prikazivanje netom snimljene fotografije na TV prijamniku/
Prikazivanje fotografije reproducirane na fotoaparatu na TV prijamniku ....220
[Send Images While Snimanje] (Slanje slika tijekom snimanja) ......................222
• Slanje slika na pametni telefon/tablet.........................................................222
• Slanje slika na računalo ..............................................................................225
• Slanje slika na [Cloud Sync. Service] (usluga sinkronizacije u oblaku) ......227
• Slanje slika na web-usluge .........................................................................228
• Slanje slika na AV uređaj ............................................................................230
[Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu) .....................................................................................................231
7
• Slanje slika na pametni telefon/tablet.........................................................231
• Slanje slika na računalo ..............................................................................233
• Slanje slika na [Cloud Sync. Service] (usluga sinkronizacije u oblaku) ......234
• Slanje slika na web-usluge .........................................................................235
• Slanje slika na AV uređaj ............................................................................237
• Slanje slika na pisač ...................................................................................238
Korištenje usluge „LUMIX CLUB” ......................................................................239
• [LUMIX CLUB] ............................................................................................239
• Korištenje web-usluga ................................................................................242
• Konfiguriranje postavki vanjskog AV uređaja .............................................243
Korištenje izbornika [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi) .....................244
Povezivanje s drugom opremom
Uživanje u 3D fotografijama ................................................................................246
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV prijamnika ..........................................250
• Korištenje funkcije VIERA Link (HDMI) .......................................................252
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo..............................................254
• Isporučeni softver .......................................................................................255
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač ................................................259
Ispis fotografija ....................................................................................................260
Ostalo
Dodatni pribor ......................................................................................................265
Prikaz zaslona/Prikaz tražila ...............................................................................270
Prikaz poruka .......................................................................................................274
Popis izbornika .....................................................................................................278
• [Rec] (Snimanje) ..........................................................................................278
• [Videozapis] (Videozapis) ............................................................................280
• [Custom] (Prilagođeno) ...............................................................................281
• [Setup] (Postavljanje) ..................................................................................283
• [Playback] (Reprodukcija) ...........................................................................285
• Rješavanje problema ..................................................................................286
Mjere opreza pri uporabi .....................................................................................301
8
Prije uporabe
Briga za fotoaparat
Uređaj nemojte izlagati jakim vibracijama, udarcima ili pritisku.
• Objektiv, monitor ili vanjsko kućište mogli bi se oštetiti u sljedećim uvjetima korištenja. U
sljedećim bi situacijama moglo doći i do nepravilnosti u radu ili do nemogućnosti snimanja.
– Ako udarite uređaj ili ako vam ispadne.
– Ako ste jako pritiskali objektiv ili zaslon.
Iako je uređaj zaštićen od prašine i prskanja, to ne jamči potpunu zaštitu od prodiranja
prašine i vode u uređaj. Obratite pažnju na sljedeće načine optimiziranja zaštite od
prašine i prskanja.
– Koristite Panasonicov izmjenjivi objektiv čiji dizajn štiti objektiv od prašine i prskanja.
Kada koristite izmjenjivi objektiv koji nije zaštićen od prašine i prskanja ili navoj za objektiv
(DMW-MA1, neobavezan), uređaj nije zaštićen od prašine i prskanja.
– Koristite uređaj sa zatvorenom ugrađenom bljeskalicom.
– Čvrsto zatvorite vrata svih pretinaca, poklopac za utičnicu i poklopac priključka.
– Kada pričvršćujete/skidate objektiv ili poklopac ili otvarate/zatvarate vrata, pobrinite se da
pijesak, prašina i kapljice vode ne uđu u unutrašnjost uređaja.
– Ako je uređaj bio izložen vodi ili drugim tekućinama, nakon uporabe ga obrišite mekom
suhom krpom.
Nemojte stavljati ruke u navoje kućišta digitalnog fotoaparata. Budući da je
senzorni uređaj precizan aparat, na taj bi se način mogao oštetiti.
 Kondenzacija (zamagljivanje objektiva, tražila ili zaslona)
• Do kondenzacije dolazi kod promjena u temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka u okolini.
Obratite pozornost na kondenzaciju jer ona uzrokuje nastanak mrlja i gljivica na objektivu,
tražilu ili zaslonu te kvar uređaja.
• Dođe li do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite ga da stoji dva sata. Kada se
temperatura fotoaparata izjednači s temperaturom okoline, zamagljenost će nestati sama od
sebe.
9
Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem su kupljeni.
Detalje o priboru potražite u osnovnim uputama za uporabu.
• Baterijski paket se u tekstu označava kao baterijski paket ili baterija.
• Punjač baterije se u tekstu označava kao punjač baterije ili punjač.
• SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica u daljnjem se
tekstu označavaju kao kartica.
• Kartica nije obavezna.
• Opis u ovim uputama za uporabu temelji se na izmjenjivom objektivu (H-HS12035).
• Ako izgubite isporučeni pribor, obratite se dobavljaču ili najbližem servisnom centru. (Pribor
možete kupiti odvojeno.)
10
Prije uporabe
Nazivi funkcija i komponenti
 Kućište fotoaparata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Okidač (68. str.)
Pokazatelj automatskog okidača (157. str.)/
Pomoćno svjetlo za automatski fokus (55. str.)
Senzor
Bljeskalica (123. str.)
Utičnica priključka za sinkronizaciju
bljeskalice(266. str.)
Oznaka za podešavanje objektiva (20. str.)
Stativ
Kočnica za zaključavanje objektiva
Gumb za otpuštanje objektiva (21. str.)
10 Gumb za reprodukciju [(] (75. str.)
11 Gumb optičkog tražila [LVF] (66. str.)/Gumb
funkcije 5 [Fn5] (42. str.)
12 Tražilo (66. str.)
13 Školjka okulara(303. str.)
14 Senzor okulara (66. str.)
15 Kotačić za podešavanje dioptrije (66. str.)
16 Gumb za zaključavanje automatskog fokusa
i automatske ekspozicije [AF/AE LOCK] (151. str.)
17 Ručica fokusa (141. str.)
18 Stražnji kotačić (17. str.)
19 Gumb videozapisa (180. str.)
20 Zvučnik (47. str.)
• Pazite da ne prekrijete zvučnik prstima. U
suprotnom možda nećete čuti zvuk kako treba.
21 Zaslon osjetljiv na dodir/Zaslon (15. str.)
22 Gumb brzog izbornika [Q.MENU] (39. str.)/Gumb funkcije 2 [Fn2] (42. str.)
23 Gumb za automatsko podešavanje fokusa [ ] (141. str.)/Gumb funkcije 3[Fn3]
(42. str.)
24 Gumb za brisanje i poništavanje [
] (82. str.)/Gumb funkcije 4[Fn4] (42. str.)
25 Gumb [MENU/SET] (18, 37. str.)
26 Kontrolni kotačić (18. str.)/Kursorski gumbi (18. str.)
27 Gumb zaslona [DISP.] (72., 81. str.)

Ako ste izgubili poklopac za utičnicu priključka za sinkronizaciju bljeskalice (VKF5108) ili
školjku okulara (VYK6B43), obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili fotoaparat ili
Panasonicu.
11
Prije uporabe
28 Kotačić za uzastopno snimanje
Jedna (68. str.):
U nizu (153. str.):
Uzastopno s različitim ekspozicijama (155. str.):
Automatski okidač (157. str.):
29 Priključni dio za bljeskalicu (poklopac
priključnog dijela) (265. str.)
30 Funkcijski kotačić (84. str.)
31 Gumb [Wi-Fi] (211. str.)/Gumb funkcije 1
[Fn1] (42. str.)
32 Prednji kotačić (17. str.)
33 Gumb balansa bijele boje [ ] (136. str.)
34 [ ] Gumb ISO osjetljivosti (134 . str.)
35 Gumb za kompenzaciju ekspozicije [ ] (133. str.)
36 Gumb za otvaranje bljeskalice (123. str.)
37 Stereomikrofon (190. str.)
• Pazite da mikrofon ne prekrijete prstom.
U suprotnome, možda će biti teže snimiti zvuk.
38
39
40
41
Pokazatelj statusa (35. str.)
Prekidač za UKLJ./ISKLJ. fotoaparata (35. str.)
Lampica Wi-Fi veze (208. str.)
Oznaka udaljenosti fokusa (150. str.)
42
43
44
45
Utičnica za mikrofon [MIC] (267. str.)
Utičnica za slušalice (47., 182. str.)
Utičnica kabela [HDMI] (250. str.)
Utičnica [AV OUT/DIGITAL] (AV izlaz/Digitalno)
(250., 257., 259., 260. str.)
46 Utičnica udaljenog načina rada [REMOTE] (268. str.)
47 Rupica za vrpcu za nošenje na ramenu (22. str.)
• Prije korištenja provjerite jeste li pričvrstili vrpcu da
vam fotoaparat ne bi ispao.
48 Vrata pretinca za karticu (30. str.)
12
Prije uporabe
49 Navoj za tronožac (307. str.)
• Tronožac čija duljina vijka iznosi 5,5 mm ili više može
oštetiti uređaj ako ga se montira.
50 Poklopac priključka
• Poklopac priključka držite izvan dohvata djece da
biste spriječili da ga progutaju.
51 Vrata pretinca za bateriju (29. str.)
52 Ručica za otvaranje (29. str.)
53 Poklopac sprežnika za istosmjernu struju
• Kad koristite prilagodnik za izmjenični napon,
obavezno koristite Panasonicov sprežnik
(neobavezan) i prilagodnik (neobavezan). (269. str.)

Ako ste izgubili poklopac priključka (VKF5104), obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili
fotoaparat ili najbližem servisnom centru.
 Objektiv
H-HS12035
(LUMIX G X VARIO 12–35 mm/
F2.8 ASPH./POWER O.I.S.)
1
2
3
4
5
6
7
H-VS014140
(LUMIX G VARIO 14-140 mm/
F4.0–5.8 ASPH./MEGA O.I.S.)
Površina objektiva
Prsten za fokusiranje (148. str.)
Prsten za zumiranje (119. str.)
Prekidač optičkog stabilizatora slike [O.I.S.] (117. str.)
Točka kontakta
Oznaka za podešavanje objektiva (20. str.)
Guma navoja za objektiv (303. str.)
13
Prije uporabe

Zaslon
U trenutku kupnje fotoaparata zaslon se nalazi u kućištu fotoaparata.
Izvucite zaslon kako je niže prikazano.
1 Otvorite zaslon (maksimalno 180°).
2 Može se zakrenuti unaprijed za 180°.
3 Vratite zaslon u početni položaj.
• Zaslon zakrećite samo nakon što ste ga dovoljno otvorili i pazite da ne primijenite preveliku
silu jer se može oštetiti.
 Prilagodljiv kut snimanja
Zaslon možete zakretati prema svojim potrebama. To je korisno jer tako možete snimati
fotografije iz raznih kuteva podešavanjem zaslona.
• Ne pokrivajte pomoćno svjetlo automatskog fokusa prstima ili drugim predmetima.
Snimanje fotografija iz visokog kuta
Snimanje fotografija iz niskog kuta
• Kada ne koristite zaslon, preporučujemo da ga zatvorite sa zaslonom okrenutim prema
unutra da biste spriječili ulazak prljavštine i grebanje.
14
Prije uporabe

Zaslon osjetljiv na dodir
Zaslon prepoznaje električna svojstva ljudskog tijela. Dodirnite zaslon prstima.
 Dodir
Dodirivanje i otpuštanje zaslona osjetljivog na dodir.
Koristite za odabir stavki ili ikona.
• Kada odabirete značajke korištenjem zaslona osjetljivog na dodir,
dodirnite sredinu željene ikone.
 Povlačenje
Kretnja bez otpuštanja zaslona osjetljivog na dodir.
Ova se funkcija koristi za pomicanje područja automatskog
fokusa, rad s pomičnom trakom i sl.
Može se koristiti i za prelazak na sljedeću sliku tijekom
reprodukcije itd.
 Približavanje i udaljavanje prstiju (uvećavanje/
smanjivanje)
Na zaslonu osjetljivom na dodir udaljite dva spojena prsta
(uvećavanje) ili približite dva razdvojena prsta (smanjivanje).
Koristite da biste uvećali/smanjili reproducirane slike ili područje
automatskog fokusa.
15
Prije uporabe
• Dodirnite zaslon čistim i suhim prstima.
• Zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi u sljedećim slučajevima.
– Kada ga se dodirne rukavicama.
– Kada ga se dodirne vlažnom rukom (voda ili krema za ruke itd.).
– Kada koristite komercijalno dostupnu zaštitnu foliju za zaslon.
– Kada ga dodiruje više ruku ili prstiju istovremeno. Komercijalno dostupna olovčica
stylus nije dostupna.
• Ako koristite komercijalno dostupnu zaštitnu foliju za zaslon, pridržavajte se popratnih
uputa. (Neke zaštitne folije za zaslon mogu smanjiti vidljivost ili mogućnost korištenja.)
• Nemojte pritiskati zaslon oštrim predmetima kao što je, primjerice, vrh olovke.
• Zaslonom nemojte upravljati noktima.
• Zaslon obrišite suhom mekom krpom kada na njemu budu vidljivi otisci prstiju ili druge
nečistoće.
• Nemojte grepsti ili prejako pritiskati zaslon.
• Informacije o ikonama prikazanim na zaslonu osjetljivom na dodir potražite u poglavlju
“Prikaz zaslona/Prikaz tražila” na 270. str.
16
Prije uporabe

Stražnji kotačić/Prednji kotačič
Ovime možete podesiti otvor blende, brzinu zatvarača i druge postavke u načinima rada
/ / / .
Funkcijski kotačić
Stražnji kotačić
Prednji kotačić
(85. str.)
Mijenjanje vrijednosti
Mijenjanje vrijednosti
(87. str.)
Vrijednost otvora blende
Vrijednost otvora blende
(88. str.)
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača
(89. str.)
Brzina zatvarača
Vrijednost otvora blende
• U stavci [Dial Set.] (Podešavanje kotačića) (60. str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
možete promijeniti način rada prednjeg i stražnjeg kotačića.
Ovime možete podesiti postavke funkcija nakon što pritisnete gumb [
Pritisnite
], [
] ili [
].
Stražnji kotačić
Prednji kotačić
(136. str.)
Odabir balansa bijele boje
Odabir balansa bijele boje
(134. str.)
Odabir ISO osjetljivosti
Postavljanje gornje granice ISO osjetljivosti
(133. str.)
Kompenzacija ekspozicije
Podešavanje svjetline bljeskalice
17
Prije uporabe

Kursorski gumbi/Gumb [MENU/SET]
Pritisak na kursorski gumb:
Biraju se stavke ili postavljaju vrijednosti itd.
Pritisak na [MENU/SET]:
Potvrđuje se sadržaj postavki itd.
• U ovom se dokumentu gore, dolje, lijevo i desno na kursorskom gumbu opisuju kao
///.
Kad se fotoaparatom upravlja pomoću zaslona osjetljivog na
dodir, moguće je upravljanje i kursorskim gumbom i gumbom
[MENU/SET] ako se vodič poput ovog prikazuje s desne strane.
Pomoću gumba možete određivati postavke i izvršavati odabire
čak i na zaslonima izbornika itd. na kojima vodič nije prikazan.

Kontrolni kotačić
Zakretanje kontrolnog kotačića:
Biraju se stavke ili podešavaju vrijednosti itd.
18
Prije uporabe
Objektiv
 Navoj za objektiv Micro Four Thirds™
Ovaj uređaj može koristiti namjenske objektive koji su
kompatibilni sa sustavom Micro Four Thirds (navoj Micro
Four Thirds).
 Navoj za objektiv Four Thirds™
Objektiv kompatibilan sa sustavom Four Thirds može
se koristiti pomoću navoja za objektiv (DMW-MA1,
neobavezan).
 Navoj za objektiv Leica
• Kada koristite navoj za objektiv M ili R (DMW-MA2M, DMW-MA3R, neobavezno), možete
koristiti izmjenjive objektive kompatibilne s navojima Leica M Mount ili Leica R Mount.
– Za neke objektive stvarna udaljenost na kojoj je fokusirani objekt može se malo razlikovati
od procijenjene udaljenosti.
– Pri korištenju navoja za objektiv Leica, podesite [Shoot w/o Lens] (Snimanje bez objektiva)
(63. str.) na [ON] (Uklj.).

Objektiv i funkcije
Postoje funkcije koje se ne mogu koristiti ili njihov rad može biti drukčiji ovisno o
objektivu koji koristite.
Automatski fokus/Postavljanje automatskog otvaranja blende/[Eye Sensor AF]
(Automatski fokus senzora okulara) (67. str.)/Funkcija kontrole defokusiranja (112. str.)/
[Stabilizer] (Stabilizator) (117. str.)/Zum osjetljiv na dodir (122. str.)/[Shading Comp.]
(Sjenčanje) (170. str.)/[Quick AF] (Brzi automatski fokus) (54. str.)/[Power Zoom Lens]
(Objektiv s električnim zumom) (61. str.)

Izmjenjivi objektiv (H-HS12035 ili H-VS014140) kompatibilan je s funkcijom automatskog
fokusa i automatskog otvaranja blende tijekom snimanja videozapisa. Možete snimati
videozapise još lakše i tiše zahvaljujući izmjenjivom objektivu (H-VS014140) koji je osmišljen
kako bi poboljšao radni učinak praćenja automatskog fokusa i omogućio tišu izvedbu.
Detalje o objektivu koji koristite potražite na web-mjestu.
Najnovije informacije o kompatibilnim objektivima potražite u katalozima/na webstranicama
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Raspoloživi domet bljeskalice itd. razlikuje se ovisno o vrijednosti otvora blende objektiva
koji koristite.
• Fokalna duljina navedena na objektivu koji koristite udvostručuje se kada se prebaci na
fotoaparat s filmom od 35 mm (bit će ekvivalentna objektivu od 100 mm kada se koristi
objektiv od 50 mm). Detalje o 3D izmjenjivom objektivu potražite na web-mjestu.
19
Priprema
Zamjena objektiva
• Provjerite je li fotoaparat isključen.
• Objektive mijenjajte na mjestima na kojima nema mnogo prljavštine ili prašine. Kada
prljavština ili prašina uđu u objektiv, rješenja potražite na 302. str i 303. str.

Pričvršćivanje objektiva
1
Okrenite stražnji poklopac objektiva
smjeru strelice da biste ih skinuli.
A
i poklopac kućišta
B
u
• Ne stavljajte ruke u navoj.
2
Poravnajte oznake za podešavanje
objektiva C (crvene oznake) na kućištu
fotoaparata i objektivu i zatim zakrenite
objektiv u smjeru strelice dok ne klikne.
• Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva
D kad pričvršćujete objektiv.
• Nemojte pričvršćivati objektiv dok ga držite
ukoso u odnosu na kućište fotoaparata da ne
biste ogrebali navoj za objektiv.
3
Skinite poklopac objektiva.
20
Priprema

Skidanje objektiva
1
2
Pričvrstite poklopac objektiva.
Pritišćući gumb za otpuštanje objektiva B ,
zakrećite objektiv prema strelici dok se ne
zaustavi i tada ga skinite.
• Uvijek stavljajte poklopac tijela fotoaparata na
fotoaparat da ne bi ušli prljavština i prašina.
• Stavite stražnji poklopac objektiva da se ne bi ogrebla
točka dodira objektiva.
• Preporučujemo da pričvrstite poklopac objektiva ili MC zaštitnik (neobavezan) da biste
zaštitili površinu objektiva pri nošenju. (269. str.)

Pričvršćivanje sjenila objektiva
Prilikom snimanja uz jako pozadinsko osvjetljenje moglo bi doći do nepravilne refleksije
unutar objektiva. Sjenilo objektiva smanjuje neželjeno osvjetljenje i pad kontrasta na
snimljenim fotografijama. Sjenilo objektiva uklanja višak svjetlosti i povećava kvalitetu
fotografija.
Pričvršćivanje sjenila objektiva (u obliku cvijeta) isporučenog s izmjenjivim
objektivom (H-HS12035, H-VS014140)
Umetnite sjenilo objektiva u
objektiv tako da su kraće strane
na vrhu i dnu te ga zakrenite
u smjeru strelice dok se ne
zaustavi.
A Odgovara oznaci.
A
• Dok privremeno skidate i nosite sjenilo objektiva, pričvrstite sjenilo
objektiva na objektiv u suprotnom smjeru.
• Držite kraće strane sjenila objektiva u obliku cvijeta kada ga
pričvršćujete ili skidate.
21
Priprema
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu
• Preporučujemo da pričvrstite vrpcu za nošenje na ramenu dok koristite fotoaparat
kako ne bi ispao.
1
Provucite vrpcu za nošenje na ramenu kroz
rupicu na kućištu aparata.
A
A : Rupica vrpce za nošenje na ramenu
2
3
4
Provucite kraj vrpce za nošenje na
ramenu kroz prsten u smjeru strelice, a
potom ga provucite kroz kočnicu.
Provucite kraj vrpce za nošenje na
ramenu kroz rupu na drugoj strani
kočnice.
Provucite drugu stranu vrpce
za nošenje na ramenu, a potom
provjerite da neće izaći.
• Izvršite korake od 1 do 4 i pričvrstite drugu
stranu vrpce za nošenje na ramenu.
22
Priprema
• Koristite vrpcu za nošenje na ramenu oko ramena.
– Ne omatajte vrpcu oko vrata.
– To može dovesti do ozljede ili nesreće.
• Ne ostavljajte vrpcu za nošenje na ramenu u dosegu djece.
– To može dovesti do nesreće ako se slučajno omota oko vrata.
23
Priprema
Punjenje baterije
 Baterije koje se upotrebljavaju s ovim uređajem
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom vrlo
slične izvornima. Neke od tih baterija nemaju primjerenu unutarnju zaštitu i ne
zadovoljavaju odgovarajuće sigurnosne standarde. Postoji opasnost od požara
ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju ikakvih nezgoda
ili kvarova nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da biste bili sigurni
da koristite sigurne proizvode, preporučujemo uporabu izvornih Panasonicovih
baterija.
• Koristite namjenski punjač i bateriju.

Punjenje
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Bateriju napunite pomoću punjača u zatvorenom prostoru.
1
2
Spojite kabel za napajanje
izmjeničnom strujom.
Ulažite bateriju, pazeći pritom na pravilan
smjer, dok ne klikne.
• Pokazatelj punjenja [CHARGE] A zasvijetlit će, a
punjenje će započeti.
A
24
Priprema
 Pokazatelj punjenja [CHARGE]
Pokazatelj punjenja [CHARGE] uključuje se:
Pokazatelj punjenja [CHARGE] uključen je tijekom punjenja.
Pokazatelj punjenja [CHARGE] isključuje se:
Pokazatelj punjenja [CHARGE] isključuje se kad se punjenje završi bez problema
(Odspojite punjač iz strujne utičnice i izvadite bateriju nakon završetka punjenja).
• Kada pokazatelj punjenja [CHARGE] treperi
– Temperatura baterije previsoka je ili preniska. Preporučuje se ponovno punjenje baterije u
prostoru u kojem temperatura iznosi između 10°C i 30°C.
– Kontakti punjača ili baterije su prljavi. U tom ih slučaju obrišite suhom krpom.
 Vrijeme punjenja
Vrijeme punjenja
Približno 220 min
• Prikazano vrijeme punjenja navedeno je za slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o načinu korištenja baterije.
Vrijeme punjenja baterije u toplim/hladnim uvjetima ili baterije koja nije korištena dulje
vrijeme može biti dulje od uobičajenog.
 Pokazatelj kapaciteta baterije
Pokazatelj kapaciteta baterije prikazuje se na zaslonu.
• Kad je baterija prazna, pokazatelj pocrveni i počinje treperiti. (Pokazatelj statusa također
treperi.) Napunite bateriju ili je zamijenite napunjenom baterijom.
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
utikača. Može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog spoja ili stvorene
topline.
• Baterija se može dopuniti i prije nego što se do kraja istroši, ali se ne preporučuje učestalo
dopunjavanje dok je baterija u potpunosti napunjena. (Može doći do karakterističnog
slabljenja baterije.)
25
Priprema

Približno vrijeme rada i broj fotografija koje je moguće snimiti
 Snimanje fotografija (pri korištenju zaslona/tražila)
(Prema standardima CIPA u programu automatske ekspozicije)
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-HS12035)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 540 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 270 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-VS014140)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 500 fotografija
Vrijeme snimanja
Približno 250 min
Uvjeti snimanja prema standardu CIPA
•
•
•
•
•
CIPA je kratica za [Camera & Imaging Products Association].
Temperatura: 23°C/Vlaga: 50% relativne vlažnosti kad je uključen zaslon/tražilo
Uporaba Panasonicove SD memorijske kartice (4 GB).
Uporaba isporučene baterije.
Početak snimanja 30 sekundi nakon što se fotoaparat uključi.
(Kod pričvršćivanja izmjenjivog objektiva kompatibilnog s funkcijom optičkog stabilizatora
].)
slike, postavite optički stabilizator slike na [
• Snimanje jednom svakih 30 sekundi s punom jačinom bljeskalice kod svake druge snimke.
• Isključivanje fotoaparata nakon svakih 10 snimaka i ostavljanje sa strane dok se temperatura
baterije ne smanji.
Broj fotografija koje je moguće snimiti razlikuje se ovisno o intervalu između
snimaka. Kod duljih intervala smanjuje se broj fotografija koje je moguće snimiti.
[Na primjer, kada biste snimili po jednu fotografiju svake dvije minute, broj
fotografija smanjio bi se za otprilike četvrtinu navedenog broja fotografija (odnosi
se na snimanje jedne fotografije svakih 30 sekundi).]
26
Priprema
 Snimanje videozapisa (pri korištenju zaslona)
– [AVCHD] (snimanje s kvalitetom fotografije postavljenom na [FHD/50i])
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-HS12035)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 240 min
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-VS014140)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 220 min
Vrijeme snimanja
Približno 110 min
– [MP4] (snimanje s kvalitetom fotografija postavljenom na [FHD/25p])
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-HS12035)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 240 min
Vrijeme snimanja
Približno 120 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-VS014140)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 220 min
Vrijeme snimanja
Približno 110 min
27
Priprema
– [MOV] (snimanje s kvalitetom fotografija postavljenom na [FHD/50p])
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-HS12035)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 220 min
Vrijeme snimanja
Približno 110 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-VS014140)
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Približno 200 min
Vrijeme snimanja
Približno 100 min
• Navedena vremena vrijede pri temperaturi od 23°C i vlazi od 50% relativne vlažnosti. Imajte
na umu da su navedena vremena približna.
• Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja jest vrijeme dostupno za snimanje pri ponavljanju radnji
kao što je uključivanje i isključivanje uređaja, početak/kraj snimanja itd.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa s formatom [AVCHD] je 29 minuta i
59 sekunda.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa s formatom [MP4] iznosi 29 minuta i
59 sekundi ili do 4 GB.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa s formatom [MOV] iznosi 29 minuta i
59 sekundi. Iako se videozapis s formatom [MOV] može neprekidno snimati bez pauze čak i
ako veličina datoteke prelazi 4 GB, snimljeni sadržaj reproducirat će se u nekoliko datoteka.
 Reprodukcija (pri korištenju zaslona)
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-HS12035)
Vrijeme reprodukcije
Približno 460 min
Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-VS014140)
Vrijeme reprodukcije
Približno 370 min
• Vrijeme rada i broj fotografija koje je moguće snimiti razlikuju se ovisno o okruženju
u kojem se fotoaparat koristi ili uvjetima njegova korištenja.
Na primjer, vrijeme rada i broj fotografija koje je moguće snimiti smanjuju se u sljedećim
slučajevima.
– U uvjetima niskih temperatura kao što su na skijališta.
– Kada se uzastopno koristi bljeskalica.
• Ako vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja
baterije, moguće je da je radni vijek baterije istekao. Kupite novu bateriju.
28
Priprema
Umetanje/Vađenje baterije
• Provjerite je li uređaj isključen.
1
Povucite ručicu za otpuštanje u
smjeru strelice i otvorite vrata
pretinca za bateriju.
• Uvijek koristite originalne Panasonicove
baterije.
• Ako koristite baterije drugih proizvođača, ne
možemo jamčiti za kvalitetu ovog uređaja.
2
3
Pazeći na smjer umetanja baterije,
umetnite je do kraja dok ne čujete
zvuk zaključavanja te provjerite je
li zaključana ručicom A . Da biste
izvadili bateriju, gurnite ručicu A u
smjeru strelice.
1: Zatvorite vrata pretinca za bateriju.
2: Povucite ručicu za otpuštanje u
smjeru strelice.
• Provjerite ima li stranih predmeta s unutarnje strane (gumena brtva) vrata pretinca za
bateriju.
• Izvadite bateriju nakon uporabe (baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji dulje
vrijeme nakon punjenja).
• Baterija se zagrijava za vrijeme korištenja te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat se
također zagrijava tijekom uporabe. Nije riječ o kvaru.
• Prije vađenja baterije isključite fotoaparat ili pričekajte dok se pokazatelj statusa u
potpunosti ne ugasi. (Inače se može dogoditi da fotoaparat prestane ispravno raditi, a
sama se kartica može oštetiti ili se snimljene fotografije mogu izbrisati.)
29
Priprema
Umetanje/vađenje memorijske kartice (neobavezna)
• Provjerite je li uređaj isključen.
• Preporučujemo uporabu Panasonicove memorijske kartice.
1
2
Gurnite vrata pretinca za karticu da biste ga
otvorili.
Gurnite ih sigurno do kraja dok ne čujete
zvuk klikanja, pritom pazeći na smjer
umetanja.
Da biste izvadili karticu, gurajte je dok ne
klikne te je zatim ravno izvucite.
A : Nemojte dodirivati spojne priključke kartice.
3
1: Zatvorite vrata pretinca za karticu.
2: Gurnite vrata pretinca za karticu i
zatim ih čvrsto zatvorite.
• Prije vađenja kartice isključite fotoaparat ili pričekajte dok se pokazatelj statusa u
potpunosti ne ugasi. (Inače se može dogoditi da fotoaparat prestane ispravno raditi, a
sama se kartica može oštetiti ili se snimljene fotografije mogu izbrisati.)
30
Priprema
Memorijska kartica

Memorijske kartice koje se mogu koristiti s ovim uređajem
S ovim fotoaparatom mogu se koristiti sljedeće vrste memorijskih kartica usklađene s
videostandardom SD (te se memorijske kartice u tekstu nazivaju kartica).
Napomene
SD memorijska kartica
(8 MB do 2 GB)
SDHC memorijska kartica
(4 GB do 32 GB)
SDXC memorijska kartica
(48 GB, 64 GB)
• SDXC memorijska kartica može se koristiti samo s
opremom koja je kompatibilna s SDXC karticama.
• Provjerite jesu li računalo i ostala oprema kompatibilni s
SDXC memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Uređaj je kompatibilan s SDHC/SDXC memorijskim
karticama standarda UHS-I.
• Mogu se koristiti samo kartice s kapacitetom navedenim
na lijevoj strani.
 Snimanje videozapisa i razred brzine SD kartice
Provjerite razred brzine SD kartice (standard brzine neprekinutog zapisivanja) na oznaci
na kartici itd. kada snimate videozapis. Koristite karticu čiji je razred brzine označen kao
"Class 4" ili veći za snimanje videozapisa u formatu [AVCHD]/[MP4], a kao "Class 10" za
videozapise u formatu [MOV].
Npr.:
• Provjerite najnovije informacije na sljedećem web-mjestu.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
31
Priprema
Pristup kartici
Pokazatelj pristupa svijetli crveno kad se fotografije snimaju na karticu.
• Tijekom pristupanja (zapisivanje, čitanje i brisanje slika, formatiranje itd.) nemojte
isključivati uređaj, vaditi bateriju ili karticu ili odspajati prilagodnik za izmjenični napon
(neobavezan). Nadalje, fotoaparat nemojte izlagati vibracijama, udarcima ili statičkom
elektricitetu.
Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a fotoaparat može prestati
ispravno raditi.
Ako ne možete izvršiti radnju zbog vibracija, udaraca ili statičkog elektriciteta,
ponovite radnju.
• Kartice su opremljene prekidačem za zaštitu od kopiranja A . (Kad je
A
prekidač postavljen u položaj [LOCK] (Zaključano), nije moguće daljnje
zapisivanje, brisanje ili formatiranje.
• Mogućnost zapisivanja, brisanja i formatiranja podataka ponovno će biti
omogućena kada se prekidač vrati u početni položaj).
2
• Uslijed djelovanja elektromagnetskog zračenja, statičkog elektriciteta ili
kvara na fotoaparatu ili kartici može doći do oštećenja ili gubitka podataka na kartici.
Preporučujemo da važne podatke pohranite na računalu i sl.
• Karticu nemojte formatirati preko računala ili drugih uređaja. Formatirajte je isključivo na
fotoaparatu da biste omogućili pravilan rad. (52. str.)
• Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece da je ne bi progutala.

Formatiranje memorijske kartice (inicijalizacija)
Formatirajte karticu prije snimanja fotografija. (52. str.)
Budući da se podaci više ne mogu vratiti nakon formatiranja, prethodno napravite
sigurnosne kopije potrebnih podataka.
Odaberite [Format] (Formatiranje) u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
32
Priprema

Približan broj fotografija koje je moguće snimiti i raspoloživo
vrijeme snimanja
 Prikaz broja fotografija koje je moguće snimiti i raspoloživog vremena snimanja
• Prebacivanje s prikaza broja fotografija koje je moguće
snimiti i raspoloživog vremena snimanja dostupno je u
stavci [Remaining Disp.] (Prikaz preostalog) (59. str.) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno).
A Broj fotografija koje je moguće snimiti
B Raspoloživo vrijeme snimanja
A
B
 Broj fotografija koje je moguće snimiti
• Ako je preostalo više od 10000 fotografija, prikazat će se oznaka [9999+].
• Format slike [X], Kvaliteta [A]
[Picture Size]
(Veličina slike)
L (16 M)
M (8 M)
S (4 M)
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
220
410
680
900
1650
2750
3670
6690
11130
7160
13000
21490
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
69
81
88
270
320
350
1120
1310
1420
2220
2580
2800
• Format slike [X], Kvaliteta [
[Picture Size]
(Veličina slike)
L (16 M)
M (8 M)
S (4 M)
]
33
Priprema
 Raspoloživo vrijeme snimanja (pri snimanju videozapisa)
• "h" je kratica za sat, "m" za minutu, a "s" za sekundu.
• [AVCHD]
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[FHD/50p]
[FHD/50i]
[FHD/25p]/
[FHD/24p]
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
8 m 00 s
13 m 00 s
36 m 00 s
1 h 00 m
2 h 31 m
4h8m
5h6m
8 h 25 m
9 m 00 s
42 m 00 s
2 h 56 m
5 h 58 m
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
11 m 00 s
21 m 00 s
46 m 00 s
48 m 00 s
1 h 33 m
3 h 25 m
3 h 21 m
6 h 25 m
14 h 8 m
6 h 49 m
13 h 2 m
28 h 42 m
2 GB
8 GB
32 GB
64 GB
4 m 00 s
3 m 00 s
4 m 00 s
3 m 00 s
4 m 00 s
3 m 00 s
20 m 00 s
14 m 00 s
20 m 00 s
14 m 00 s
20 m 00 s
14 m 00 s
1 h 24 m
58 m 00 s
1 h 24 m
58 m 00 s
1 h 24 m
58 m 00 s
2 h 51 m
1 h 59 m
2 h 51 m
1 h 59 m
2 h 51 m
1 h 59 m
• [MP4]
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[FHD/25p]
[HD/25p]
[VGA/25p]
• [MOV]
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[FHD/50p]
[FHD/25p/ ]
[FHD/25p]
[FHD/24p/ ]
[FHD/24p]
[HD/50p/ ]
• Broj fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja približne su vrijednosti (mijenjaju se ovisno o
uvjetima snimanja i vrsti kartice).
• Broj raspoloživih fotografija koje je moguće snimiti i raspoloživo vrijeme snimanja ovisi o
objektima snimanja.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa s formatom [AVCHD] je 29 minuta
i 59 sekunda.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa s formatom [MP4] iznosi 29 minuta
i 59 sekundi ili do 4 GB.
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja videozapisa s formatom [MOV] iznosi 29
minuta i 59 sekundi. Iako se videozapis s formatom [MOV] može neprekidno snimati bez
pauze čak i ako veličina datoteke prelazi 4 GB, snimljeni sadržaj reproducirat će se u
nekoliko datoteka.
• Maksimalno raspoloživo vrijeme neprekidnog snimanja prikazano je na zaslonu.
34
Priprema
Postavljanje datuma/vremena (postavke sata)
• Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije podešeno.
1
Uključite fotoaparat.
• Pokazatelj statusa 1 zasvijetlit će kad
uključite uređaj.
• Ako se ne prikazuje zaslon za izbor jezika,
prijeđite na korak 4.
2
3
4
5
Dodirnite [Language Set]
(Postavljanje jezika).
Odaberite jezik.
Pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali stavke (godina,
mjesec, dan, sat, minuta) i pritisnite / da
biste ih podesili.
A : Lokalno vrijeme
B : Vrijeme na odredištu putovanja
• Možete odustati od podešavanja sata pritiskom na
].
[
Podešavanje redoslijeda prikaza i formata vremena.
• Da bi se prikazao zaslon za postavljanje redoslijeda/
vremena, pritisnite [Style] (Stil) i zatim pritisnite [MENU/
SET].
6
Pritisnite [MENU/SET] da biste potvrdili odabir.
7
Pritisnite [MENU/SET].
35
Priprema

Promjena postavki sata
Odaberite [Clock Set] (Postavke sata) u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
• Sat se može poništiti na način prikazan u koracima 5 i 6.
• Postavke sata ostaju pohranjene 3 mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak i bez baterije
uređaja. (Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, ostavite je 24 sata u uređaju.)
• Ako sat nije postavljen, pravilan datum neće biti moguće ispisati ako ga upišete na
fotografiju pomoću funkcije [Text Stamp] (Otisnuti tekst) niti će ga se moći ispisati u
fotostudiju koji izrađuje fotografije.
• Ako je sat postavljen, pravilan datum će biti ispisan čak i ako on nije prikazan na zaslonu
fotoaparata.
36
Priprema
Postavljanje izbornika
Ovaj fotoaparat nudi više izbornika pomoću kojih možete prilagoditi rad kako biste što
uspješnije snimali fotografije. Točnije, izbornik [Setup] (Postavljanje) sadržava neke
važne postavke koje se odnose na sat i napajanje fotoaparata. Prije daljnjeg korištenja
fotoaparata provjerite postavke tog izbornika.

Postavljanje stavki izbornika
• Ako funkciju [Menu Resume] (Posljednji izbornik) (51. str.) u izborniku [Setup] podesite na
[ON] (Uklj.), na zaslonu će se prikazati posljednja izabrana stavka izbornika kad je fotoaparat
bio isključen. U trenutku kupnje podešeno je na [ON].
• Ako je funkcija [Menu Information] (Informacije o izbornicima) (51. str.) u izborniku [Setup]
(Postavljanje) postavljena na [ON], objašnjenja stavki izbornika i postavki prikazuju se na
zaslonu izbornika.
• Izbornik se može postaviti i dodirom na zaslon.
Primjer: U izborniku [Rec] (Snimanje) promijenite [Quality] (Kvaliteta) s [A] na [›].
1
Pritisnite [MENU/SET].
Izbornik
[Rec] (Snimanje)
(158. – 176. str.)
[Videozapis]
(Videozapis)
(188. – 191. str.)
[Custom]
(Prilagođeno)
(53. – 63. str.)
[Setup]
(Postavljanje)
(45. – 52. str.)
[Playback]
(Reprodukcija)
(192. – 206. str.)
Opis postavki
U ovom izborniku možete postaviti format slike, broj piksela
i druge aspekte fotografija koje snimate.
U ovom izborniku možete postaviti način snimanja [Rec
Mode], kvalitetu snimanja [Rec Quality] i ostale aspekte
snimanja videozapisa.
Postavke rada uređaja, primjerice, prikaz zaslona i
upravljanje gumbima možete postaviti prema vlastitim
željama. Moguće je i memorirati promijenjene postavke.
U ovom izborniku možete postaviti sat, odabrati radne
postavke zvučnog signala i ostale postavke koje olakšavaju
rad s fotoaparatom. Možete postaviti i postavke funkcija
vezanih uz Wi-Fi.
Ovim se izbornikom omogućuje postavljanje postavki za
zaštitu, izrezivanje ili ispis te drugih opcija za snimljene
fotografije.
37
Priprema
2
Pritisnite / na kursorskom gumbu da
biste odabrali stavku izbornika i pritisnite .
• Stavku izbornika možete odabrati i zakretanjem
stražnjeg ili kontrolnog kotačića.
• Na sljedeći zaslon možete se prebaciti i pritiskom na
[DISP.] (Zaslon).
3
Pritisnite / na kursorskom gumbu da biste
odabrali postavku i pritisnite [MENU/SET].
• Postavku možete odabrati i zakretanjem stražnjeg ili
kontrolnog kotačića.
• Postavke se možda neće prikazati na zaslonu ili će se
drukčije prikazati, ovisno o stavci izbornika.
• Neke se funkcije ne mogu postaviti ili koristiti ovisno o načinima ili postavkama izbornika
koje se koriste na fotoaparatu zbog tehničkih karakteristika.
 Zatvaranje izbornika
] ili pritisnite okidač dopola.
Pritisnite [
 Prebacivanje na druge izbornike
Npr.: Prebacivanje na izbornik [Setup] (Postavljanje) iz izbornika
[Rec] (Snimanje).
1 Pritisnite .
2 Pritisnite / da biste odabrali [ ] ili neku drugu ikonu
prebacivanja izbornika A .
3
A
• Ikonu prebacivanja izbornika možete odabrati i zakretanjem
prednjeg kotačića.
Pritisnite .
• Izaberite stavku izbornika i podesite je.
38
Priprema
Izravan pristup često korištenim izbornicima (brzi izbornik)
Pomoću brzog izbornika neke od postavki izbornika mogu se jednostavno pronaći.
• Značajke koje se mogu podesiti korištenjem brzog izbornika određene su načinom ili stilom
prikaza u kojem radi fotoaparat.
Gumb [Q.MENU]/[Fn2] može se koristiti na dva načina, kao [Q.MENU] (Brzi izbornik) ili
kao [Fn] (Funkcija 2). U trenutku kupnje postavljena je vrijednost [Q.MENU].
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na 42. str.
1
2
Pritisnite [Q.MENU] za prikaz brzog
izbornika.
Zakrenite prednji kotačić da biste odabrali
stavku izbornika.
A
A Stavka
• Postavljanje se može obaviti i zakretanjem kontrolnog
kotačića.
3
Zakrenite stražnji kotačić da biste
odabrali postavku.
B
B Postavke
4
Pritisnite [Q.MENU] da biste izašli iz izbornika
kada podesite postavku.
• Možete zatvoriti izbornik tako da dopola pritisnete okidač.
39
Priprema
• Također možete podesiti stavke pritiskom kursorskih gumbiju ///.
Informacije o snimanju na zaslonu u [
] (stil zaslona)
(72. str.)
Da biste odabrali stavku, pritisnite gumb [Q.MENU] (Brzi
izbornik) i zakrenite kontrolni kotačić, a zatim zakrenite prednji/
stražnji kotačić da biste odabrali postavku.
• Ovu funkciju također možete postaviti pomoću /// i
[MENU/SET].
 Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
1 Pritisnite [Q.MENU] za prikaz brzog izbornika
2 Dodirnite stavku izbornika.
3 Dodirnite postavku.
4 Dodirnite [Exit] (Izlaz) za napuštanje izbornika kada
dovršite postavljanje postavke.
• Možete zatvoriti izbornik tako da dopola pritisnete okidač.
40
Priprema

Promijenite brzi izbornik u svoju omiljenu stavku
Ako je [Q.MENU] (Brzi izbornik) (59. str.) u izborniku [Custom] postavljen na [CUSTOM],
brzi izbornik može se mijenjati prema vašim željama. U brzi izbornik može se postaviti do
15 stavki.
1
Pritisnite  da biste odabrali [
[MENU/SET].
2
Pritisnite / da biste odabrali stavku imenika u gornjem
redu i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali prazno mjesto u donjem
redu i zatim pritisnite [MENU/SET].
A Opcije koje mogu biti postavljene kao brzi izbornici.
B Opcije koje se mogu prikazati na zaslonu brzog izbornika.
3
] i zatim pritisnite
A
• Stavke izbornika također možete postaviti tako da ih povučete
B
iz gornjeg reda u donji.
• Ako nema mjesta u donjem redu, možete zamijeniti postojeću stavku novom tako da
odaberete postojeću stavku.
• Da biste poništili postavku, pomaknite se u donji red pritiskom na  i odaberite stavku
koju želite poništiti, a potom pritisnite [MENU/SET].
• Stavke koje se mogu postaviti su sljedeće:
Izbornik [Rec] (Snimanje)/Funkcije snimanja
• [Photo Style] (Stil fotografije) (158. str.)
• [Aspect Ratio] (Format) (160. str.)/[Picture
Size] (Veličina slike) (160. str.)
• [Quality] (Kvaliteta) (161. str.)
• [Metering Mode] (Način mjerenja) (162. str.)
• [HDR] (Visoki dinamički raspon) (164. str.)
• [i.Dynamic] (Inteligentni dinamički raspon
kontrole) (163. str.)
• [Flash Mode] (Način rada bljeskalice)
(125. str.)
• [i.Resolution] (Inteligentna razlučivost)
(163. str.)
4
• [Ex. Tele Conv.] (Ekstra tele konverzija)
(fotografije/videozapisi) (119. str.)
• [Digital Zoom] (Digitalni zum) (119. str.)
• [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)
(167. str.)
• [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
(153. str.)
• [Auto Bracket] (Uzastopno snimanje fotografija
s različitim ekspozicijama) (155. str.)
• [Self Timer] (Automatski okidač) (157. str.)
• [Stabilizer] (Stabilizator) (117. str.)
Izbornik [Videozapis] (Videozapis)
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
• [Rec Mode]/[Rec Quality] (Način
snimanja)/(Kvaliteta snimianja) (177. str.)
• [Picture Mode] (Način snimanja fotografija)
(183. str.)
• [Time Code] (Vremenski kod) (189. str.)
• [AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi
automatski fokus) (54. str.)
• [Histogram] (Histogram) (57. str.)
• [Guide Line] (Linija usmjerenosti
kompozicije) (57. str.)
• [Step Zoom] (Postepeno zumiranje) (61. str.)
• [Zoom Speed] (Brzina zumiranja) (61. str.)
• [Rec Area] (Područje snimanja) (59. str.)
Pritisnite [
].
• Vraća se na zaslon iz prethodnog koraka 1. Da biste se vratili na zaslon za snimanje,
pritisnite [MENU/SET].
41
Priprema
Dodjeljivanje često korištenih funkcija gumbima
(funkcijski gumbi)
Možete dodijeliti funkcije snimanja itd. pojedinim gumbima i ikonama.
Pritisnite [Fn1], [Fn2], [Fn3], [Fn4] ili [Fn5] ili dodirnite [Fn6] ili [Fn7] da biste koristili te
funkcije.
1
Odaberite funkcijske gumbe kojima želite dodijeliti funkciju u
postavkama funkcijskih gumbi [Fn Button Set] u izborniku [Custom]
(Prilagođeno). (37. str.)
42
Priprema
2
Pritisnite / da biste odabrali funkciju koju želite dodijeliti i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Dodijelite svakom funkcijskom gumbu svoju omiljenu funkciju.
Izbornik [Rec] (Snimanje)/Funkcije snimanja
• [Wi-Fi] (207. str.): [Fn1] (Funkcija 1)
• [Q.MENU] (Brzi izbornik) (39. str.): [Fn2]
(Funkcija 2)
• [AF Mode] (Način rada automatskog
fokusa) (141. str.): [Fn3] (Funkcija 3)
• [LVF/Monitor Switch] (Prekidač optičkog
tražila/zaslona) (66. str.): [Fn5] (Funkcija 5)
• [AF/AE LOCK] (Zaključavanje automatskog
fokusa i automatske ekspozicije) (151. str.)
• [Preview] (Pregled) (91. str.): [Fn4]
(Funkcija 4)
• [One Push AE] (Postavljanje automatske
ekspozicije jednim pritiskom)
• [Mjerač razine] (74. str.): [Fn6] (Funkcija 6)
• [Focus Area Set] (Postavljanje područja
fokusa)
• [Zoom Control] (Kontrola zuma) (120. str.)
• [1 Shot RAW+JPG] (1 snimka RAW+JPG)
• [1 Shot Spot Metering] (1 snimka s
nišanom mjerenja)
• [Cursor Button Lock] (Zaključavanje
kursorskog gumba)
• [Photo Style] (Stil fotografije) (158. str.)
• [Aspect Ratio] (Omjer) (160. str.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
[Picture Size] (Veličina slike) (160. str.)
[Quality] (Kvaliteta) (161. str.)
[Metering Mode] (Način mjerenja) (162. str.)
[Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
(153. str.)
[Auto Bracket] (Uzastopno snimanje
fotografija s različitim ekspozicijama)
(155. str.)
[Self Timer] (Automatski okidač) (157. str.)
[i.Dynamic] (Inteligentni dinamički raspon
kontrole) (163. str.)
[i.Resolution] (Inteligentna razlučivost)
(163. str.)
[HDR] (Visoki dinamički raspon) (164. str.)
[Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)
(167. str.)
[Flash Mode] (Način rada bljeskalice)
(125. str.)
[Ex. Tele Conv.] (Ekstra tele konverzija)
(fotografije/videozapisi) (119. str.)
• [Digital Zoom] (Digitalni zum) (119. str.)
• [Stabilizer] (Stabilizator) (117. str.)
• [Restore to Default] (Vraćanje na zadane
postavke)
Izbornik [Videozapis] (Videozapis)
• [Motion Pic. Set] (Postavljavanje
videozapisa) (177. str.)
• [Picture Mode] (Način snimanja fotografija)
(183. str.)
• [Time Code Display] (Prikaz vremenskog
koda) (189. str.)
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
• [AFS/AFF] (Pojedinačni/prilagodljivi
automatski fokus) (54. str.)
• [Histogram] (Histogram) (57. str.): [Fn7]
(Funkcija 7)
• [Guide Line] (Linija usmjerenosti
kompozicije) (57. str.)

• [Step Zoom] (Postepeno zumiranje)
(61. str.)
• [Zoom Speed] (Brzina zumiranja) (61. str.)
• [Rec Area] (Područje snimanja) (59. str.)
Postavke funkcijskog gumba u trenutku kupnje.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
43
Priprema
• Neke funkcije ne mogu se koristiti ovisno o načinu ili prikazanom zaslonu.
• Kada je dodijeljena funkcija [One Push AE] (Postavljanje automatske ekspozicije jednim
pritiskom), prikazuje se mjerač ekspozicije. Otvor blende i brzina zatvarača automatski se
podešavaju na odgovarajuću razinu kada je ekspozicija pretamna ili presvijetla.
U sljedećim slučajevima nije moguće postaviti odgovarajuću ekspoziciju (prikazuje se
mjerač ekspozicije):
– kada je objekt iznimno taman i nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju
promjenom vrijednosti otvora blende ili brzine zatvarača,
– kod snimanja s bljeskalicom,
– u načinu pregleda (91. str.),
– pri korištenju objektiva s prstenom otvora blende.
• Kada se postavi na [Focus area set] (Postavljanje područja fokusa), moguć je prikaz
zaslona za postavljanje položaja ili za područje automatskog fokusa ili za pomoć pri
ručnom postavljanju fokusa.
• Kada se postavi [1 Shot RAW+JPG] (1 snimka RAW+JPG), samo jednom će se
istovremeno snimiti datoteka u formatu RAW i kvalitetna slika u formatu JPG. Kvaliteta će
se vratiti na izvorne postavke nakon snimanja.
• Kada se postavi [1 Shot Spot Metering] (1 snimka s nišanom mjerenja), samo jednom će
se snimati s postavkama načina mjerenja [Metering Mode] postavljenima na [ ] (nišan).
Način mjerenja će se vratiti na izvorne postavke nakon snimanja.
• Rad funkcijskog gumba, gumba [MENU/SET] i kontrolnog kotačića nije omogućen kada
se postavi [Cursor Button Lock] (Zaključavanje kursorskog gumba). Ponovno pritisnite
funkcijski gumb da biste omogućili njihov rad.
• Kada se postavi [Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke), postavke funkcijskog
gumba vraćaju se na zadane vrijednosti.
• [Fn1] (Funkcija 1) ne može se koristiti tijekom snimanja fotografija u intervalima.
ili
)i
• [Fn4] (Funkcija 4) ne može se koristiti u inteligentnom automatskom načinu rada (
načinu kreativnog upravljanja.
• [Fn6] (Funkcija 6) i [Fn7] (Funkcija 7) ne mogu se koristiti za vrijeme uporabe tražila.
 Konfiguriranje postavki funkcijskog gumba na zaslonu s informacijama o
snimanju
Dodir na [Fn] na zaslonu s informacijama o snimanju (72. str.) također omogućuje
prikaz zaslona iz 1. koraka.
 Uporaba funkcijskih gumbiju s upravljanjem na dodir
[Fn6] i [Fn7] koriste se dodirom na funkcijske gumbe.
1 Dodirnite [ ].
2 Dodirnite [Fn6] ili [Fn7].
• Pokrenut će se dodijeljena funkcija.
44
Priprema
Konfiguriranje osnovnih postavki ovog uređaja
(izbornik postavki)
Detalje o odabiru postavki u izborniku [Setup] (Postavljanje) potražite na 37. str.
Stavke [Clock Set] (Postavke sata) i [Economy] (Ekonomičnost) vrlo su važne. Prije
korištenja provjerite njihove postavke.
[Clock Set]
(Postavke sata)
—
• Detalje potražite na 35. str.
Postavite lokalno vrijeme i vrijeme na odredištu putovanja.
Moguć je prikaz lokalnog vremena na odredištu putovanja te
bilježenje vremena na fotografijama koje snimate.
• Postavite postavku [Home] (Dom) odmah nakon kupnje. Stavku
[Destination] (Odredište) možete postaviti nakon postavljanja
stavke [Home].
Nakon što odaberete [Destination] ili [Home], pritisnite /
da biste odabrali područje i zatim ga postavite pritiskom na
[MENU/SET].
[World Time]
(Svjetsko vrijeme)
“ [Destination]: Odredište
putovanja
A Trenutačno vrijeme na odredištu
B Vremenska razlika u odnosu na
lokalno vrijeme
– [Home]: Vaše lokalno vrijeme
C Trenutačno vrijeme
D Vremenska razlika prema GMT
(Greenwich Mean Time, srednje
vrijeme po Greenwichu)
A
B
C
D
• Pritisnite  ako koristite ljetno računanje vremena [
] (vrijeme će se pomaknuti 1 sat
unaprijed.) Pritisnite  još jednom da biste se vratili na uobičajeno vrijeme.
• Ako ne možete naći odredište putovanja u zonama prikazanim na zaslonu, postavite vrijeme
prema vremenskoj razlici u svojoj vremenskoj zoni.
45
Priprema
Moguće je postaviti datum odlaska i povratka, kao i naziv
odredišta. Tijekom reprodukcije možete prikazati broj proteklih
dana i upisati tekst na snimljene fotografije putem funkcije [Text
Stamp] (Otisnuti tekst) (197. str.).
[Travel Setup] (Postavke putovanja):
[SET] (Postavke): Datum odlaska i povratka su podešeni.
Protekli broj dana na putovanju (broj dana od polaska) snima se.
[OFF] (Isklj.)
[Travel Date] (Datum
putovanja)
• Datum putovanja automatski se otkazuje ako trenutačni datum
slijedi nakon datuma povratka. Ako je opcija [Travel Setup]
postavljena na [OFF], onda je i opcija [Location] postavljena na
[OFF].
[Location] (Lokacija):
[SET] (Postavke): Odredište putovanja snima se u vrijeme
snimanja.
[OFF] (Isklj.)
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju “Unos teksta” na
64. str.
• Možete upisati maksimalno 30 znakova.
• Možete upisati najviše 15 znakova za [ ], [ ], [ ], [ ] i [ ].
• Broj proteklih dana od dana odlaska može se ispisati softverom „PHOTOfunSTUDIO“
isporučenim na CD-ROM-u zajedno s ovim fotoaparatom.
• Datum putovanja izračunava se pomoću datuma određenog u postavkama sata i
postavljenog datuma odlaska na putovanje. Ako za odredište putovanja odaberete postavku
[World Time] (Svjetsko vrijeme), datum putovanja izračunava se iz datuma koji ste odredili u
postavkama sata i postavljenih postavki za odredište putovanja.
• Postavke datuma putovanja ostaju pohranjene čak i kad se fotoaparat isključi.
• Značajka [Travel Date] isključuje se prilikom snimanja videozapisa u formatu [AVCHD].
• Tijekom snimanja videozapisa, funkcija [Location] se isključuje.
[Wi-Fi]
[Wi-Fi Function]/[Wi-Fi Setup] (Funkcija Wi-Fi)/(Postavljanje
funkcije Wi-Fi)
• Detalje potražite na 210., 244. str.
[Beep] (Zvučni
signal)
Postavite glasnoću elektroničkih zvukova i zvukova
elektroničkog zatvarača.
[Beep Volume] (Glasnoća
[E-Shutter Vol] (Glasnoća
zvučnog signala):
elektroničkog zatvarača):
[u] (Visoko)
[f] (Visoko)
[t] (Nisko)
[e] (Nisko)
[s] (Isklj.)
[d] (Isklj.)
• Funkciju [E-Shutter Vol] moguće je koristiti samo kada je stavka [SH] (Iznimno velika brzina)
načina snimanja u nizu ili funkcija [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač) postavljena na
[ON] (Uklj.).
46
Priprema
[Speaker Volume]
(Glasnoća zvučnika)
Podesite glasnoću zvučnika na jednu od 7 razina.
• Kad fotoaparat spojite na TV prijamnik, razina glasnoće zvučnika TV prijamnika se ne mijenja.
[Headphone Volume] Podesite glasnoću zvučnika kada su slušalice (neobavezne)
(Glasnoća slušalica) spojene na jednu od 16 razina.
Podešavaju se svjetlina, boja te crvena ili plava nijansa zaslona/
tražila.
[Monitor Display]/
[Viewfinder] (Prikaz
zaslona)/(Tražilo)
[ ] ([Brightness]) (Svjetlina):
Podešavanje svjetline.
[ ] ([Contrast · Saturation]) (Kontrast · Zasićenost):
Podešavanje kontrasta ili jasnoće boja.
[ ] ([Red Tint]) (Crvena nijansa):
Podešavanje crvene nijanse.
[ ] ([Blue Tint]) (Plava nijansa):
Podešavanje plave nijanse.
1 Odaberite postavke pritiskom na / te prilagodite
pomoću /.
2
• Prilagođavanje se može izvršiti i zakretanjem kontrolnog
kotačića.
Pritisnite [MENU/SET] da biste postavili.
• Zaslon se podešava tijekom korištenja, a tražilo se podešava tijekom korištenja tražila.
• Neki objekti na zaslonu mogu izgledati drukčije nego u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na
snimljene fotografije.
Podešava svjetlinu zaslona da bi odgovarala količini okolnog
svijetla.
„ [AUTO] (Automatski):
[Monitor Luminance] Svjetlina se automatski podešava u skladu s jačinom
osvjetljenja oko fotoaparata.
(Svjetlina zaslona)
[MODE1] (Način rada 1):
Čini zaslon svjetlijim.
[MODE2] (Način rada 2):
Čini zaslon tamnijim.
• Svjetlina fotografija prikazanih na zaslonu se pojačava pa neki objekti na zaslonu mogu
izgledati drukčije od stvarnih objekata. Međutim, to pojačavanje ne utječe na snimljene
fotografije.
• Funkcija [AUTO] dostupna je samo u načinu snimanja.
• Zadana postavka pri korištenju prilagodnika za izmjenični napon (neobavezan) je [MODE1].
47
Priprema
[Economy]
(Ekonomičnost)
Vijek trajanja baterije očuvajte postavljanjem ovih izbornika.
Također, zaslon/tražilo automatski se isključuje ako se ne koristi
da se baterija ne bi istrošila.
[Sleep Mode] (Stanje mirovanja):
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne koristi u razdoblju
koje je određeno postavkama.
[10MIN]/[5MIN]/[2MIN]/[1MIN]/[OFF] (Isklj.)
[Auto LVF/Monitor Off] (Automatsko optičko tražilo/
Isključen zaslon):
Zaslon/tražilo automatski se isključuje ako se ne koristi u
razdoblju koje je određeno postavkama.
[30MIN]/[5MIN]/[2MIN]/[1MIN]
• Da biste isključili funkciju [Sleep Mode], pritisnite okidač dopola ili isključite i ponovno
uključite fotoaparat.
• Da biste ponovno uključili zaslon/tražilo, pritisnite bilo koji gumb ili dodirnite zaslon.
• Kada je uključeno automatsko prebacivanje školjke okulara (54. str.), [AutoLVF/Monitor Off]
se isključuje.
• [Economy] ne radi u sljedećim slučajevima:
– kada spojite fotoaparat na osobno računalo ili pisač,
– kada snimate ili reproducirate videozapise,
– tijekom reprodukcije slika u nizu,
– ako je uključena opcija [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija).
• Kada koristite prilagodnik za izmjenični napon (neobavezan), isključen je [Sleep mode].
[Battery Use Priority] [BODY]/[BG] (Kućište)/(Držač baterije)
(Prioritetna baterija)
• Detalje potražite na 268. str.
Odaberite USB komunikacijski sustav prije ili nakon spajanja
fotoaparata na računalo ili pisač pomoću isporučenog USB
kabela.
[USB MODE] (Način
USB-a)
[y] [Select on connection] (Odabir pri povezivanju):
Odaberite ili [PC] ili [PictBridge(PTP)] ako ste fotoaparat spojili
na računalo ili pisač koji podržava funkciju PictBridge.
{ [PictBridge(PTP)]:
Odaberite prije ili nakon povezivanja s pisačem koji podržava
funkciju PictBridge.
z [PC]:
Odaberite prije ili nakon povezivanja s računalom.
48
Priprema
Ovime se postavlja način povezivanja uređaja na TV prijamnik
itd.
[Video Out] (Videoizlaz):
Podesite da biste uskladili sa sustavom TV prijamnika u boji u
pojedinoj državi.
[NTSC]:
Videoizlaz je postavljen na NTSC sustav.
[PAL]:
Videoizlaz je postavljen na PAL sustav.
• Radit će kad je spojen kabel za spajanje (neobavezan) ili HDMI
minikabel (neobavezan).
[TV Aspect] (Format slike TV prijamnika):
Odaberite da biste uskladili s vrstom TV prijamnika.
W [16:9]:
Spajanje na TV prijamnik sa zaslonom formata 16:9.
X [4:3]:
Spajanje na TV prijamnik sa zaslonom formata 4:3.
• Ove su postavke dostupne kad je priključen kabel za spajanje
(neobavezan).
[Output] (Videozlaz)
[HDMI Mode] (Način HDMI)
Postavite format za HDMI izlaz pri reprodukciji na TV prijamniku
visoke razlučivosti kompatibilnom s formatom HDMI spojenim s
ovim uređajem pomoću HDMI minikabela (neobavezan).
[AUTO] (Automatski):
Razlučivost izlaza automatski se postavlja ovisno o
informacijama prikupljenim sa spojenog TV prijamnika.
[1080p]:
Za izlaz se koristi progresivna metoda sa 1080 dostupnih
linija skeniranja.
[1080i]:
Za izlaz se koristi metoda preplitanja sa 1080 dostupnih linija
skeniranja.
[720p]:
Za izlaz se koristi progresivna metoda sa 720 dostupnih linija
skeniranja.
[576p]1/[480p]2:
Za izlaz se koristi progresivna metoda s 5761/4802
dostupnih linija skeniranja.
1
2
Kada se [Video Out] podesi na [PAL].
Kada se [Video Out] postavi na [NTSC].
49
Priprema
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI minikabel
(neobavezan).
• Ako se slike ne prikazuju na TV prijamniku kad je odabrana
postavka [AUTO] (Automatski), podesite format slika koji vaš
TV prijamnik može prikazati te odaberite broj linija skeniranja.
(Pročitajte upute za uporabu TV prijamnika.)
[Output] (Videoizlaz
– nastavak)
[HDMI Info Display (Rec)] (Prikaz informacija tijekom
reprodukcije s HDMI kabelom):
Postavite hoće li se prikazivati informacije tijekom reprodukcije
videozapisa na TV prijamniku itd.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI minikabel
(neobavezan).
• Detalje potražite na 182. str.
Funkcija [VIERA
Link]
Podesite mogućnost upravljanja ovim uređajem daljinskim
upravljačem opreme VIERA tako da automatski spojite ovaj
uređaj s opremom kompatibilnom s funkcijom VIERA Link
koristeći HDMI minikabel (neobavezan).
[ON] (Uklj.): Omogućeno je daljinsko upravljanje opremom
kompatibilnom s funkcijom VIERA Link. (Nije moguća uporaba
svih funkcija.)
Upravljanje glavnim uređajem pomoću gumba bit će
ograničeno.
[OFF] (Isklj.): Radnja se izvodi uporabom gumba na ovom
uređaju.
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI minikabel (neobavezan).
• Detalje potražite na 252. str.
Postavite metodu izlaza za 3D fotografije.
[3D Playback] (3D
reprodukcija)
]: Postavite pri spajanju s TV prijamnikom kompatibilnim s
[
3D tehnologijom.
[
]: Postavite pri spajanju s TV prijamnikom koji nije
kompatibilan s 3D tehnologijom.
Odaberite ovu postavku ako želite gledati fotografije u 2D
(konvencionalna slika) na TV prijamniku kompatibilnom s 3D
tehnologijom.
• Ove su postavke dostupne kad je spojen HDMI minikabel (neobavezan).
• Informacije o načinu reprodukcije 3D fotografija u 3D potražite na 248. str.
50
Priprema
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
Pohranjuje lokaciju zadnje korištene stavke svakog izbornika.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Menu Background]
(Pozadina izbornika)
Postavite boju pozadine zaslona izbornika.
• Možete odabrati boju pozadine između četiri ponuđene boje.
[Menu Information]
(Informacije o
izborniku)
Prikazuje objašnjenja stavki izbornika ili njihovih postavki na
zaslonu izbornika.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Language] (Jezik)
Postavite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
• Ako greškom postavite pogrešan jezik, iz ikona izbornika odaberite [~] da biste postavili
željeni jezik.
[Version Disp.]
(Verzija programske
opreme)
—
• Ova postavka omogućuje provjeru verzija programske opreme fotoaparata i objektiva.
• [–. –] prikazuje se kao programska oprema objektiva ako objektiv nije postavljen.
• Pritisnite [MENU/SET] na zaslonu za prikaz inačice da bi se prikazali podaci o softveru
uređaja.
[No.Reset] (Vraćanje Broj datoteke sljedeće snimke vratite na 0001.
na izvorni broj)
• Broj se mape ažurira i broj datoteke počinje od 0001.
• Može se dodijeliti broj mape od 100 do 999.
Broj mape potrebno je vratiti na zadane postavke prije nego dostigne broj 999.
Preporučujemo formatiranje kartice (52. str.) nakon pohranjivanja podataka na računalo ili
drugdje.
• Da biste vratili broj mape na 100, formatirajte karticu, a potom koristite ovu funkciju za
vraćanje izvornog broja datoteke. Pojavit će se zaslon za vraćanje izvornog broja mape.
Pritisnite [Yes] (Da) da biste vratili izvorni broj mape.
[Reset] (Vraćanje na
izvorne postavke)
Postavke izbornika [Rec] (Snimanje) ili [Setup]/[Custom]
(Postavljanje/Prilagođeno) vraćaju se na izvorne postavke.
• Kad se ponište postavke snimanja, poništava se i sadržaj sljedećih postavki:
– postavka [Face Recog.] (Prepoznavanje lica),
– postavka [Profile Setup] (Podešavanje profila).
• Kad se postavke izbornika [SETUP]/[CUSTOM] (Postavljanje/Prilagođeo) vrate na izvorne
postavke, sljedeće se postavke vraćaju u početno stanje:
– postavka [World Time] (svjetsko vrijeme),
– postavke [Travel Date] (datum putovanja, datum odlaska i povratka, lokacija)
• Broj mape i postavke sata se ne mijenjaju.
51
Priprema
[Reset Wi-Fi
Settings] (Vraćanje
izvornih Wi-Fi
postavki)
Vratite postavke izbornika [Wi-Fi] na tvorničke postavke.
• Uvijek vratite izvorne postavke fotoaparata prije odlaganja ili prodaje da biste spriječili
zloporabu osobnih podataka spremljenih na fotoaparatu.
• Uvijek vratite izvorne postavke fotoaparata nakon što kopirate osobne podatke i prije nego
pošaljete fotoaparat na popravak.

(osim stavke [LUMIX CLUB]) (242. str.)
[Pixel Refresh]
(Osvježavanje
piksela)
Ovime se optimizira slikovni uređaj i obrada fotografija.
• Slikovni uređaj i obrada slike optimizirani su u trenutku kupnje fotoaparata. Ovu funkciju
koristite kada se na sliku snime bijela područja koja ne postoje na objektu.
• Isključite i uključite fotoaparat kad se pikseli isprave.
[Sensor Cleaning]
(Čišćenje senzora)
Uklanja se prašina da bi se otpuhnule krhotine i prašina s
prednje strane slikovnog uređaja.
• Funkcija uklanjanja prašine automatski će biti izvedena kad uključite fotoaparat, ali možete je
i koristiti kad primijetite prašinu. (302. str.)
[Format]
(Formatiranje)
Kartica se formatira.
Formatiranjem se trajno brišu svi podaci na memorijskoj
kartici. Prije korištenja ove značajke obvezno provjerite jesu
li sve fotografije i videozapisi pohranjeni negdje drugdje.
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjenični napon (neobavezan)
tijekom formatiranja. Ne isključujte fotoaparat tijekom formatiranja.
• Ako je kartica formatirana na računalu ili drugim uređajima, ponovno je formatirajte u
fotoaparatu.
• Ako se kartica ne može formatirati, pokušajte s drugom karticom prije nego što se obratite
najbližem servisnom centru.
52
Priprema
Postavljanje željenih načina rada
(izbornik [Custom] (Prilagođeno))
Detalje o odabiru postavki u izborniku [Setup] (Postavljanje) potražite na 37. str.
[Cust.Set Mem.]
(Prilagođene
postavke)
[
]/[
]/[
]/[
]/[
]
• Detalje potražite na 115. str.
[AF/AE Lock]
(Zaključavanje
automatskog
fokusa i automatske
ekspozicije)
[AE LOCK]/[AF LOCK]/[AF/AE LOCK]/[AF-ON]
• Detalje potražite na 115. str.
[AF/AE Lock
Hold] (Odgađanje
zaključavanja
automatskog
fokusa i automatske
ekspozicije)
Ovime se podešava rad gumba [AF/AE LOCK] kod snimanja
fotografije s podešenim fokusom ili ekspozicijom.
[ON] (Uklj.): Fokus i ekspozicija ostaju fiksno podešeni čak i
kad otpustite gumb [AF/AE LOCK] nakon što ga pritisnete. Ako
ponovno pritisnete [AF/AE LOCK], zaključavanje se poništava.
[OFF] (Isklj.): Fokus i ekspozicija fiksno su podešeni samo dok
držite gumb [AF/AE LOCK] pritisnutim. (151. str.) Ako otpustite
[AF/AE LOCK], zaključavanje se poništava.
[Shutter AF]
(Automatski fokus
zatvarača)
Određuje hoće li se fokus automatski podesiti kada se okidač
pritisne dopola.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Half Press Release]
(Otpuštanje
pritiskom dopola)
Zatvarač će se automatski otpustiti kada se okidač pritisne
dopola.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
53
Priprema
[AFS/AFF]
(Pojedinačni/
Prilagodljivi
automatski fokus)
Stavka [AFS/AFF] na ručici fokusa (142. str.) može se koristiti za
funkciju [AFS] ili [AFF].
[AFS/AFF]
[Quick AF] (Brzi
automatski fokus)
Dokle god se fotoaparat ne miče, fokus će se automatski
podešavati, a podešavanje fokusa bit će brže kad se pritisne
zatvarač. Ta je funkcija korisna kad ne želite propustiti priliku za
snimanje fotografije.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Baterija će se trošiti brže nego inače.
• Ponovno pritisnite okidač dopola u slučaju poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Značajka [Quick AF] isključuje se u sljedećim uvjetima:
– u načinu pregleda,
– kada je vrlo slabo osvjetljenje,
– kod objektiva koji nude samo ručni fokus,
– kod nekih Four Third objektiva koji ne podržavaju kontrastno automatsko fokusiranje.
[Eye Sensor AF]
(Automatski fokusa
senzora okulara)
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Detalje potražite na 67. str.
[Pinpoint AF Time]
(Određivanje
vremena
automatskog
fokusa)
Postavlja vrijeme potrebno za uvećanje zaslona kada se okidač
pritisne dopola ako je način automatskog fokusiranja postavljen
na [ ].
[LONG] (Dugo) (Približno 1,5 sekundi)/[MID] (Srednje)
(Približno 1,0 sekundu)[SHORT] (Kratko) (Približno 0,5
sekundi)
54
Priprema
[AF Assist Lamp]
(Pomoćno svjetlo
automatskog
fokusa)
Pomoćno svjetlo automatskog fokusa osvijetlit će objekt kada
okidač pritisnete dopola te će fokusiranje objekta pri snimanju
na slabom svjetlu biti jednostavnije (ovisno o uvjetima snimanja
prikazuje se veće područje automatskog fokusa).
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Raspon pomoćnog svjetla automatskog fokusa razlikuje se ovisno o objektivu koji koristite.
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-HS12035) i odabrana opcija Wide: Približno 1,0 m
do 3,5 m
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-VS014140) i odabrana opcija Wide: Približno 1,0 m
do 3,0 m
• Pomoćno svjetlo automatskog fokusa vrijedi samo za objekt u središtu zaslona. Koristite ga
postavljanjem objekta u središte zaslona.
• Uklonite sjenilo objektiva.
• Ako ne želite koristiti pomoćno svjetlo automatskog fokusa (npr. kod snimanja životinja na
tamnim mjestima), postavite [AF Assist Lamp] na [OFF] (Isklj.). U tom će slučaju fokusiranje
objekta biti otežano.
• Pomoćno svjetlo za automatski fokus bit će donekle blokirano kada koristite izmjenjivi
objektiv (H-HS12035, H-VS014140), ali to ne utječe na kvalitetu izvedbe.
• Pomoćno svjetlo za automatski fokus može biti jako blokirano i može biti teško izoštriti
objekt kad koristite objektiv s velikim promjerom.
• Postavka za [AF Assist Lamp] fiksno je podešena na [OFF] u sljedećim slučajevima:
– [Distinct Scenery], [Bright Blue Sky], [Romantic Sunset Glow], [Vivid Sunset Glow],
[Glistening Water], [Clear Nightscape], [Cool Night Sky], [Warm Glowing Nightscape] i
[Artistic Nightscape] u scenskom načinu rada.
[Direct Focus Area]
(Područje izravnog
fokusa)
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Detalje potražite na 147., 149. str.
[Focus/Release
Priority] (Prioritet
fokusa/otpuštanja)
Sprečava snimanje fotografija koje nisu fokusirane.
[FOCUS] (Fokus): Fotografija se ne može snimiti dok objekt
nije fokusiran.
[RELEASE] (Otpuštanje): Ovime se daje prednost najboljem
vremenu za snimanje fotografije tako da možete snimiti
fotografiju kad potpuno pritisnete okidač.
• Kada je postavljeno na [RELEASE], imajte na umu da možda neće biti moguće postići fokus,
čak i ako je način fokusiranja [Focus Mode] postavljen na [AFS], [AFF] ili [AFC].
• Funkcija [Focus/Release Priority] isključuje se tijekom snimanja videozapisa.
55
Priprema
Moguće je ručno postaviti fokus nakon što je automatski
postavljen.
[ON] (Uklj.): Kad je zaključavanje automatskog fokusa
[AF+MF] (Automatski uključeno (pritisnite okidač dopola s načinom fokusiranja
fokus + ručni fokus) [Focus Mode] postavljenim na [AFS] ili postavite zaključavanje
automatskog fokusa pomoću gumba [AF/AE LOCK]), možete
ručno i precizno podesiti fokus.
[OFF] (Isklj.)
Postavlja prikaz pomoći pri ručnom podešavanju fokusa
(uvećani prikaz).
]:
[
Uvećajte zakretanjem prstena za fokusiranje/ručice fokusa ili
pritiskom na [ ].
[
]:
Uvećajte zakretanjem prstena za fokusiranje/ručice fokusa.
[MF Assist]
(Pomoć pri ručnom
[ ]:
podešavanju fokusa) Uvećajte pritiskom na [ ].
[OFF] (Isklj.):
Ne prikazuje se pomoć pri ručnom podešavanju fokusa.

Pritisnite funkcijski gumb kojem je dodijeljen način rada
automatskog fokusa [AF Mode] u postavkama funkcijskih
gumbi [Fn Button Set] (42. str.) (dodijeljen [ ]/[Fn3] u
trenutku kupnje).
• Ako uvećate sliku pritiskom na [
[
], slika ostaje uvećana sve dok ponovno ne pritisnete
].
[MF Guide] (Vodič za [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
ručno podešavanje
fokusa)
• Detalje potražite na 148. str.
56
Priprema
Pomoću ove mogućnosti možete podesiti hoće li se histogram
prikazivati ili ne.
[ON] (Uklj.)
Možete postaviti položaj pritiskom na
///.
• Upravljanje izravnim dodirom moguće je
i sa zaslona za snimanje.
[Histogram]
[OFF] (Isklj.)
Histogram je grafikon koji prikazuje svjetlinu uz
horizontalnu os (crno-bijelo) i broj piksela na
svakoj razini svjetline na vertikalnoj osi.
Tako možete jednostavno provjeriti ekspoziciju
fotografije.
A tamna
B svijetla
• Kada se snimljena slika i histogram ne poklapaju u sljedećim uvjetima, histogram je
narančaste boje.
– Kad je vrijednost ručne ekspozicije različita od [n0] tijekom kompenzacije ekspozicije ili u
načinu ručne ekspozicije.
– Kad je uključena bljeskalica.
– Kad sa zatvorenom bljeskalicom nije postignuta odgovarajuća ekspozicija.
– Kad svjetlina zaslona nije točno prikazana na tamnim mjestima.
• Histogram je približna vrijednost u načinu snimanja.
• Histogram prikazan na ovom fotoaparatu nije isti kao histogrami u programima za uređivanje
slika korištenim na računalima i dr.
[Guide Line] (Linija
usmjerenosti
kompozicije)
Pomoću ove funkcije postavite uzorak linija usmjerenosti
kompozicije prilikom snimanja fotografija.
[ ]/[ ]
[ ]
Možete postaviti položaj pritiskom na
///.
• Položaj možete postaviti i izravno,
dodirom na [ ] na liniji usmjerenosti
kompozicije na zaslonu za snimanje.
[OFF] (Isklj.)
• Ako objekt snimanja poravnate s vodoravnim i okomitim linijama ili ga postavite na sjecište
tih linija, fotografije možete snimiti s dobrom kompozicijom u pogledu veličine, kuta i
ravnoteže objekta.
57
Priprema
[Highlight]
(Označivanje važnih
dijelova)
Kada se aktivira funkcija automatskog pregleda ili pri
reprodukciji, bijela zasićena područja trepere u crnoj i bijeloj
boji. To neće utjecati na snimljenu sliku.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Ako postoje bijela zasićena područja,
preporučujemo da kompenzirate ekspoziciju
prema negativnoj vrijednosti (133. str.) u odnosu
na histogram (57. str.) i da ponovno snimite
fotografiju. Tako možete dobiti fotografiju veće
kvalitete.
• Ovo neće raditi u načinu višestruke reprodukcije,
kalendarske reprodukcije ili u načinu zumiranja
tijekom reprodukcije.
[ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
[Constant Preview]
[OFF] (Isklj.)/[ON] (Uklj.)
(Neprekidan pregled)
• Detalje potražite na 90. str.
[Expo.Meter] (Mjerač Postavite ili isključite prikazivanje mjerača ekspozicije.
ekspozicije)
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Ako postavite [Expo. Meter] na [ON], prikazuje se [Expo. Meter]
dok mijenjate vrijednosti ili postavljate otvor blende i brzinu
zatvarača.
• Neprikladna područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Kad funkcija [Expo.Meter] nije prikazana, prebacite informacije o prikazu za zaslon pritiskom
na [DISP.] (Zaslon). (72. str.)
• Funkcija [Expo.Meter] nestaje nakon približno 4 sekunde ako se ne obavi nikakva radnja.
[LVF Disp.Style] (Stil
prikaza optičkog
tražila)
Na ovaj će se način postaviti stil prikaza tražila.
[
[
]: Stil tražila
]: Stil zaslona
• Detalje potražite na 73. str.
Ovime se postavlja stil prikaza zaslona.
[Monitor Disp. Style]
]: Stil tražila
(Stil prikaza zaslona) [
[
]: Stil zaslona
• Detalje potražite na 72. str.
58
Priprema
[Monitor Info. Disp.]
(Prikaz informacija
na zaslonu)
Prikaz zaslona s informacijama o snimanju. (72. str.)
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
Ovom se funkcijom mijenja kut gledanja tijekom snimanja
[Rec Area] (Područje videozapisa i fotografija.
snimanja)
• [!] (Fotografija)/[
] (Videozapis)
• Prikazano područje snimanja je smjernica.
[Remaining Disp.]
(Prikaz preostalog)
Ovom se funkcijom bira prikaz broja fotografija koje je moguće
snimiti ili prikaz raspoloživog vremena snimanja.
[
] ([Remaining Shots]) (Preostale snimke):
Ovom se funkcijom prikazuje broj fotografija koje je moguće
snimiti.
] ([Remaining Time]) (Preostalo vrijeme):
[
Ovom se funkcijom prikazuje raspoloživo vrijeme za snimanje
videozapisa.
[Auto Review]
(Automatski prikaz)
Postavlja trajanje prikazivanja fotografije nakon što je snimite.
[HOLD] (Zadržavanje):
Fotografije će se prikazivati dok ne pritisnete okidač dopola.
[5SEC]/[4SEC]/[3SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF]
• Kada je [Auto Review] podešen na [HOLD], možete birati između prikaza zaslona za
reprodukciju i uvećavanja slike zakretanjem stražnjeg kotačića tijekom pregledavanja.
• Funkcija [Auto Review] ne radi tijekom snimanja videozapisa.
[Fn Button Set]
(Postavljanje
funkcijskih gumbiju)
—
• Detalje potražite na 42. str.
[Q.MENU] (Brzi
izbornik)
Promijenite način postavljanja brzog izbornika.
[PRESET] (Zadano):
U brzom će se izborniku nalaziti zadane stavke.
[CUSTOM] (Prilagođeno):
U brzom će se izborniku nalaziti željene stavke. (41. str.)
59
Priprema
[Dial Set.]
(Postavljanje
kotačića)
Ovime se mijenja način rada prednjeg i stražnjeg kotačića.
(17. str.)
[Assign Dial (F/SS)] (Dodjeljivanje otvora blende i brzine
zatvarača kotačićima)
Dodjeljuje rad s vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača kod
ručnog podešavanja ekspozicije.
F
SS]:
[
Dodjeljuje vrijednosti otvora blende prednjem kotačiću, a
brzinu zatvarača stražnjem kotačiću.
[
SS
F]:
Dodjeljuje brzinu zatvarača prednjem kotačiću, a vrijednosti
otvora blende stražnjem kotačiću.
[Rotation (F/SS)]:
Mijenja smjer okretanja kotačića za podešavanje vrijednosti
otvora blende i brzine zatvarača.
]/[
]
[
[Exposure Comp.]:
Dodjeljuje kompenzaciju ekspozicije prednjem ili stražnjem
kotačiću da biste je mogli izravno podesiti.
] (Prednji kotačić)/[
] (Stražnji kotačić)/[OFF]
[
(Isklj.)
[Video Button]
(Gumb videozapisa)
Uključuje/isključuje gumb videozapisa.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
60
Priprema
To je moguće odabrati samo kada koristite objektiv koji je
kompatibilan s električnim zumom (električno upravljanim
zumom).
– Izmjenjivi objektivi (H-HS12035, H-VS014140) nisu kompatibilni
s električnim zumom (popis kompatibilnih objektiva potražite
na Panasonicovu web-mjestu).
[Disp. Focal Length] (Prikaz fokalne
duljine):
Kada zumirate, prikazuje se fokalna
duljina te možete potvrditi položaj
zuma.
A Trenutačna fokalna duljina
B Pokazatelj fokalne duljine
[Power Zoom
Lens] (Objektiv s
električnim zumom)
B
A
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Step Zoom] (Postepeno zumiranje):
Kada koristite zum dok je ova
postavka postavljena na [ON], zum
će se zaustaviti na položajima koji
odgovaraju unaprijed određenim
udaljenostima.
C
C Pokazatelj postepenog zumiranja
Funkcija [Step Zoom] isključuje se
tijekom snimanja videozapisa. [ON]/
[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Zoom Resume] (Nastavak zumiranja)
Kad uključite fotoaparat, položaji zuma postavljeni prije zadnjeg
isključivanja fotoaparata automatski se vraćaju.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Zoom Speed] (Brzina zuma)
Možete postaviti brzinu zuma za rad sa zumom.
• Ako postavite [Step Zoom] na [ON], brzina zuma neće se
mijenjati.
[Photo] (Fotografija):
[H] (Velika brzina), [M] (Srednja brzina), [L] (Mala brzina)
[Video] (Videozapis):
[H] (Velika brzina), [M] (Srednja brzina), [L] (Mala brzina)
[Zoom Ring] (Prsten za zumiranje):
Moguće ga je odabrati samo kada je pričvršćen objektiv
kompatibilan s električnim zumom koji sadržava ručicu zuma i
prsten za zumiranje. Kada je postavljen na [OFF], radnje kojima
upravlja prsten za zumiranje isključene su kako bi se spriječile
slučajne radnje.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
61
Priprema
Automatski će se prebaciti na prikaz tražila kad se oko ili neki
predmet približe tražilu koristeći senzor okulara. Vratit će se
prikaz zaslona čim predmet nestane.
[Sensitivity] (Osjetljivost):
[Eye Sensor] (Senzor Ovime se podešava osjetljivost senzora okulara.
okulara)
[HIGH]/[LOW] (Visoko)/(Nisko)
[LVF/Monitor Auto] (Automatsko optičko tražilo/zaslon):
Uključuje ili isključuje senzor okulara.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Može se ručno prebaciti s prikaza zaslona na prikaz tražila i obrnuto pritiskom na [LVF].
(66. str.)
Uključuje/isključuje upravljanje na dodir.
Kad je postavljeno na [OFF], na zaslonu se ne prikazuje
odgovarajuća kartica ili ikona osjetljiva na dodir.
[Touch Screen] (Zaslon osjetljiv na dodir)
Sve upravljanje na dodir. Kada je postavljeno na [OFF], mogu se
koristiti samo radnje pomoću gumbiju i kotačića.
[Touch Settings]
(Postavke na dodir)
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Kartica osjetljiva na dodir]:
Ovime možete prikazati ikone osjetljive na dodir ako dodirnete
karticu kao što je [ ] koja se prikazuje na desnoj strani zaslona.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Touch AF] (Automatsko fokusiranje na dodir):
Ovime se fokusira dodirnuti objekt.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Touch Pad AF] (Automatsko fokusiranje pomoću podloge
osjetljive na dodir):
Zaslon služi kao podloga osjetljiva na dodir kada se koristi
tražilo. (67. str.)
[EXACT]/[OFFSET]/[OFF] (Točno)/(Pomak)/(Isklj.)
[Touch Scroll]
(Listanje na dodir)
Ovime možete postaviti brzinu neprekidnog prebacivanja
fotografija unaprijed ili unatrag upravljanjem na dodir.
[H]:
Velika brzina
[L]:
Mala brzina
62
Priprema
[Menu Guide] (Vodič
po izbornicima)
Postavite zaslon koji se prikazuje kada se funkcijski kotačić
postavi na
i .
[ON] (Uklj.): Prikazuje zaslon za odabir scenskog načina rada ili
načina kreativnog upravljanja.
[OFF] (Isklj.): Prikazuje zaslon za snimanje scenskog načina
rada ili načina kreativnog upravljanja.
[Shoot w/o Lens]
(Okidanje bez
objektiva)
Određuje može li se otpustiti okidač kada za kućište nije
pričvršćen objektiv.
[ON] (Uklj.): Zatvarač će raditi neovisno o objektivu na uređaju.
[OFF] (Isklj.): Ne možete pritisnuti okidač kad na kućište
fotoaparata nije pričvršćen objektiv ili kad nije pravilno
pričvršćen.
• Kad koristite navoj za objektiv Leica (DDMW-MA2M, DMW-MA3R, neobavezan), postavite
ga na [ON] (Uklj.).
63
Priprema
Unos teksta
Kod snimanja možete unijeti imena djece i kućnih ljubimaca te imena odredišta putovanja.
(Mogu se unijeti samo abecedni znakovi i simboli.)
1
2
Prikaz zaslona za unos teksta.
• Zaslon za unos teksta prikazuje se na sljedeće načine:
– u funkciji [Name] (Ime) u načinu rada [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) (174. str.)
– u funkciji [Name] u izbornicima [Baby1]/[Baby2] (Dijete1)/(Dijete2) ili [Pet] (Kućni
ljubimac) u [Profile Setup] (Postavljanje profila) (176. str.)
– u funkciji [Location] (Lokacija) u [Travel Date] (Datum putovanja) (46. str.)
– u [Title Edit] (Uređivanje naslova) (196. str.)
– u funkcijama [LUMIX CLUB], [Device Name] (Naziv uređaja), [External AV device]
(Vanjski AV uređaj), [Wi-Fi Password] (Lozinka funkcije Wi-Fi), [Register to Favorite]
(Memoriranje u Omiljene snimke) (215. str.) u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje
funkcije Wi-Fi) (244. str.).
Pritisnite /// da biste odabrali tekst i
zatim pritisnite [MENU/SET] da biste memorirali.
• Pomaknite kursor na [ ] i zatim pritisnite [MENU/SET] da
biste mijenjali tekst između [A] (velika slova), [a] (mala slova),
[1] (brojevi) i [&] (posebni znakovi).
• Da biste ponovno unijeli isti znak, zakrenite kontrolni
kotačić udesno pa će se kursor pomaknuti.
• Sljedeće radnje mogu se obavljati pomicanjem kursora na stavku i pritiskom na
[MENU/SET]:
– [ ]: Unos razmaka
– [Delete]: Brisanje znaka
– [ ]: Pomicanje kursora početnog položaja ulijevo
– [ ]: Pomicanje kursora početnog položaja udesno
3
Pritisnite /// da biste pomaknuli kursor na [Set] (Postavi) i
zatim pritisnite [MENU/SET] da biste prekinuli unos teksta.
• Ako sav upisani tekst ne stane na zaslon, tekst se može pomicati.
64
Osnovne funkcije
Savjeti za snimanje dobrih fotografija
Fotoaparat držite nježno s obje ruke dok su vam ruke mirno položene sa
strane, a stopala blago razmaknuta.
• Ne prekrivajte bljeskalicu ili pomoćno svjetlo automatskog fokusa A ili mikrofon B
(12. str.) prstima ili drugim predmetima.
• Prilikom pritiska na okidač nemojte pomicati fotoaparat.
• Neka vaš položaj bude stabilan tijekom snimanja i pazite da se ne sudarite s drugom
osobom ili predmetom.

Prepoznavanje usmjerenosti fotoaparata (funkcija
prepoznavanja smjera)
Ova funkcija prepoznaje okomitu usmjerenost kada snimate
fotoaparatom koji je usmjeren okomito. Prilikom reprodukcije
snimke, ona se automatski prikazuje okrenuta okomito.
(Dostupno samo kad je [Rotate Disp.] (Zakretanje zaslona)
(202. str.) postavljeno na [ON] (Uklj.).)
• Prilikom snimanja ovim uređajem prepoznavanje smjera može se izvesti čak i ako koristite
objektiv koji nije kompatibilan s funkcijom prepoznavanja smjera.
• Dok držite fotoaparat okomito i znatno ga nagnete prema gore ili dolje radi snimanja, funkcija
prepoznavanja smjera možda neće ispravno raditi.
• Videozapisi snimljeni uz okomito držanje fotoaparata ne prikazuju se okomito.
• Ne možete snimati 3D fotografije u okomitom smjeru.
65
Osnovne funkcije
Korištenje tražila

Prebacivanje između zaslona/tražila
 Automatsko prebacivanje sa senzora okulara
Kad je opcija [LVF/Monitor Auto] (Automatsko optičko
tražilo/zaslon) senzora okulara [Eye Sensor] (62. str.)
u izborniku [Custom] (Prilagođeno) podešena na [ON]
(Uklj.) te okular ili objekt približite tražilu, prikaz se
automatski prebacuje na prikaz tražila. Osjetljivost
senzora okulara može se postaviti na [HIGH] ili [LOW]
opcijom [Sensitivity].
A Gumb [LVF]/[Fn5] (optičko tražilo/Funkcija 5)
B Senzor okulara
• Senzor okulara možda neće pravilno raditi, ovisno o obliku vaših naočala i načinu na koji
držite fotoaparat ili ako se jarka svjetlost nalazi oko okulara. U tom slučaju ručno prebacite
prikaze.
• Senzor okulara neće raditi tijekom reprodukcije videozapisa i slika u nizu.
 Ručno prebacivanje između zaslona/tražila
Pritisnite [LVF].
Gumb [LVF]/[Fn5] može se koristiti na dva načina, kao [LVF] ili kao [Fn5] (funkcija 5). U
trenutku kupnje postavljena je vrijednost [LVF/Monitor Switch] (Prebacivanje između
tražila i zaslona).
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na 42. str.
 Podešavanje dioptrije
Podesite dioptriju tako da odgovara vašim
potrebama kako biste jasnije mogli vidjeti znakove
prikazane u tražilu.
C Kotačić za podešavanje dioptrije
66
Osnovne funkcije

Automatski fokus senzora okulara
Ako je [Eye Sensor AF] u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljen na [ON] (Uklj.),
fotoaparat automatski prilagođava fokus kad je senzor okulara uključen.
• Kad fokus bude postignut pomoću [Eye Sensor AF], neće se čuti zvučni signali.
• [Eye Sensor AF] možda neće biti dostupan pri slabom osvjetljenju.
• Značajka [Eye Sensor AF] isključuje se u sljedećim uvjetima:
– kod objektiva koji nude samo ručni fokus,
– kod Four Third objektiva.

Postavljanje položaja fokusa pomoću podloge osjetljive na dodir
Ako stavku [Touch Settings] (Postavke na dodir) (62. str.) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavite na [Touch Pad AF]
(Automatsko fokusiranje pomoću podloge osjetljive na dodir),
prilikom prikaza tražila možete upravljati zaslonom kao da je
podloga osjetljiva na dodir.
Stavka
[EXACT] (Točno)
[OFFSET] (Pomak)
[OFF] (Isklj.)
Opis postavki
Pomiče područje automatskog fokusa tražila dodirom na željeni
položaj na podlozi osjetljivoj na dodir.
Pomiče područje automatskog fokusa tražila povlačenjem
(15. str.) po podlozi osjetljivoj na dodir.
—
• Okidač pritisnite dopola da biste odredili položaj fokusa.
Ako pritisnete [DISP.] (Zaslon) prije nego što odredite položaj fokusa, okvir područja
automatskog fokusa bit će vraćen u središte zaslona.
• Da biste poništili okvir područja automatskog fokusa kad je način automatskog fokusa
(141. str.) postavljen na [š] ([Face Detection] (Prepoznavanje lica)), [Š] ([AF Tracking]
(Praćenje automatskog fokusa) ili [ ] ([23-Area] (23 područja)), pritisnite [MENU/SET].
• Funkcija okidača osjetljivog na dodir (70. str.) isključuje se pri korištenju [Touch Pad AF].
67
Osnovne funkcije
Snimanje fotografije
• Postavite kotačić za uzastopno snimanje na [
1
2
] (jedna).
Odaberite način snimanja. (84. str.)
Da biste fokusirali, pritisnite okidač dopola.
A Vrijednost otvora blende
B Brzina zatvarača
D
• Prikazuju se vrijednost otvora blende i brzina
zatvarača. (Treperit će crveno svjetlo ako nije
postignuta točna ekspozicija, osim kad je
postavljeno na treperenje.)
• Kad je slika pravilno fokusirana, fotografija će
se snimiti jer je funkcija [Focus/Release Priority]
(Prioritet fokusa/otpuštanja) (55. str.) izvorno
postavljena na [FOCUS].
Način fokusiranja
Pokazatelj fokusa
C
Uklj.
Treperi
D
Zelena
—
Zvučni signal 2 puta
—
AFF/AFC (Prilagodljivi/Neprekidni automatski
fokus)
Kada je objekt
Kada objekt nije
fokusiran
fokusiran
Način fokusiranja
Fokus
Pokazatelj fokusa
Područje
automatskog fokusa
Zvuk
A B
AFS (Pojedinačni automatski fokus)
Kada je objekt
Kada objekt nije
fokusiran
fokusiran
Fokus
Područje
automatskog fokusa
Zvuk
C
C
Uklj.
Treperi ili je isključen
D
Zelena1
—
Zvučni signal 2 puta2
—
Kada je način način rada automatskog fokusa postavljen na [ ], prvo uspješno
fokusirano područje automatskog fokusa prikazuje se čim pritisnete okidač
dopola.
2
Čut će se zvučni signal kad se postigne fokusiranje tijekom pritiska dopola.
1
• Kada je svjetlina nedovoljna za funkciju [AFF] ili [AFC], fotoaparat će raditi kao da je
postavljena funkcija [AFS]. U tom će slučaju zaslon prikazivati žuti [AFS].
3
Okidač pritisnite do kraja (pritisnite ga dodatno
prema unutra) i snimite fotografiju.
68
Osnovne funkcije
• Ako zumirate ili udaljavate nakon fokusiranja objekta, umanjit će se preciznost fokusa. U
tom slučaju ponovno podesite fokus.
• Raspon fokusa razlikuje se ovisno o objektivu koji koristite.
– Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-HS12035) 0,25 m do ∞
– Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-VS014140) 0,5 m do ∞
 Objekti i uvjeti snimanja u kojima je fokusiranje otežano
•
•
•
•
Predmeti u brzom pokretu, iznimno svijetli predmeti ili predmeti bez kontrasta
Kada se predmeti snimaju kroz prozor ili u blizini svjetlucavih predmeta
Kada je mračno ili dođe do vibracija
Kad je fotoaparat preblizu predmetu ili kad se istovremeno snimaju udaljeni i bliži objekti
69
Osnovne funkcije

Snimanje fotografija funkcijom zatvarača osjetljivog na dodir
Dodirom na objekt snimanja fokusira se objekt i fotografija se automatski snima.
1
Dodirnite [ ].
2
Dodirnite [
].
• Ikona će se promijeniti u [
] i omogućit će
se snimanje fotografije s funkcijom zatvarača
osjetljivog na dodir.
3
Dodirom prsta odaberite objekt koji želite fokusirati i potom snimite
fotografiju.
• Fotografija se snimi kada se ostvari fokus.
• Ako je na vrhu objekta koji želite dodirnuti prikazan histogram, dodirnite objekt nakon
što povlačenjem pomaknete histogram (15. str.).
 Poništavanje funkcije okidača osjetljivog na dodir
Dodirnite [
].
• Ako je snimanje pomoću zatvarača osjetljivog na dodir neuspješno, područje automatskog
fokusa zacrveni se i nestane. U tom slučaju pokušajte ponovno.
• Obavlja se mjerenje svjetline točke koju dodirnete kad je [Metering Mode] (162. str.)
postavljen na [ ]. Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko dodirnutog
mjesta.
70
Osnovne funkcije
Snimanje videozapisa
Na ovaj se način mogu snimati videozapisi visoke kvalitete kompatibilni s formatom
AVCHD ili videozapisi snimljeni u formatu MP4, MOV.
Zvuk se snima kao stereo.
1
Započnite snimanje pritiskom na gumb
videozapisa.
A Proteklo vrijeme snimanja
B Raspoloživo vrijeme snimanja
• Moguće je snimanje videozapisa prikladnog za svaki
način rada.
• Pokazatelj snimanja (crveni) C treperit će tijekom
snimanja videozapisa.
• Ako protekne otprilike 10 sekundi bez izvršavanja
neke radnje, dio će prikaza nestati. Da bi se prikaz
ponovno pojavio, pritisnite [DISP.] (Zaslon) ili
dodirnite zaslon.
• Kada snimate videozapis, nemojte prekrivati
mikrofon prstima ili drugim predmetima.
• Otpustite gumb videozapisa čim ga pritisnete.
2
A
C
B
Započnite snimanje ponovnim pritiskom na
gumb videozapisa.
71
Osnovne funkcije
Prebacivanje informacija prikazanih na zaslonu za
snimanje
Dodirnite [DISP.] (Zaslon) za prebacivanje.
• Možete birati između [
] (stil zaslona) i [
] (stil tražila) za
svaki zaslon i zaslon tražila koristeći stavku [Monitor Disp.
Style] (Prikaz stila zaslona) i [LVF Disp.Style] (Prikaz stila
optičkog tražila) u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
([
] stil zaslona)
• Zaslon će se promijeniti kako slijedi:
(Primjer prikaza na zaslonu)
A
A
B
C
D
E
F
B
C
D
F
E
S informacijama1
Bez informacija
S informacijama (prikaz senzora nagiba)1
Bez informacija (prikaz senzora nagiba)
Informacije o snimanju na zaslonu2
Isključen
Histogrami se prikazuju kada se funkcija [Histogram] izbornika [Custom] podesi na [ON]
(Uklj.). Također je moguće prikazati mjerač ekspozicije postavljanjem funkcije [Expo.Meter]
izbornika [Custom] na [ON]. (58. str.)
2
Prikazuje se kada je stavka [Monitor Info. Disp.] (Prikaz informacija na zaslonu) u izborniku
[Custom] postavljena na [ON]. (59. str.) Postavke možete podesiti izravno dodirom na stavke
prikazane na zaslonu.
1
72
Osnovne funkcije
([
] stil tražila)
• Zaslon će se promijeniti kako slijedi:
(Primjer prikaza na tražilu)
G
G
H
I
J
1
H
I
J
S informacijama (detaljne informacije)1
S informacijama
S informacijama (detaljne informacije, prikaz senzora nagiba)1
S informacijama (prikaz senzora nagiba)
Histogrami se prikazuju kada se funkcija [Histogram] izbornika [Custom] (Prilagođeno)
postavi na [ON] (Uklj.).
Također je moguće prikazati mjerač ekspozicije postavljanjem funkcije [Expo.Meter]
izbornika [Custom] na [ON]. (58. str.)
• Ako protekne otprilike 10 sekundi bez izvršavanja neke radnje, dio će prikaza nestati. Da
bi se prikaz ponovno pojavio, pritisnite [DISP.] (Zaslon) ili dodirnite zaslon.
73
Osnovne funkcije
 Prikaz senzora nagiba
Dok je senzor nagiba prikazan, jednostavno možete ispraviti nagib fotoaparata itd.
1 Pritisnite [DISP.] (Zaslon) za prikaz brzog izbornika
2 Provjerite nagib fotoaparata.
A
B
A Vodoravno:
Ispravljanje nagiba ulijevo
B Okomito:
Ispravljanje nagiba prema dolje
• Kada je nagib fotoaparata malen, pokazatelj postaje zelen.
• Pri snimanju s fotoaparatom usmjerenim okomito, zaslon automatski postaje okomito
usmjeren.
• Čak i nakon ispravljanja nagiba postoji mogućnost pogreške od približno ±1°.
• Kada je [Fn Button Set] (Postavljanje funkcijskih gumbiju) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) postavljen na [Level Gauge] (Mjerač razine), možete uključiti ili isključiti
prikaz senzora nagiba pritiskom funkcijskog gumba.
• Prikaz senzora nagiba neće biti ispravan ako se uređaj pomiče.
• Pri većem nagibu prema gore ili prema dolje radi snimanja prikaz senzora nagiba možda
neće biti ispravan, a funkcija prepoznavanja smjera (65. str.) možda neće ispravno raditi.
74
Osnovne funkcije
Reprodukcija fotografija/videozapisa

Reprodukcija fotografija
1
Pritisnite [(].
2
Pritisnite  ili .
: Reprodukcija prethodne fotografije
: Reprodukcija sljedeće fotografije
• Ako pritisnete i držite /, fotografije će se reproducirati u nizu.
• Također je moguće pretražiti slike unaprijed ili unatrag zakretanjem kontrolnog
kotačića.
• Također je moguće pretražiti slike unaprijed ili unatrag vodoravnim povlačenjem
zaslona.
• Pretražujte slike unaprijed ili unatrag bez prekida tako da držite prst na lijevoj ili
desnoj strani zaslona nakon pretraživanja slike unaprijed ili unatrag. (Slike se prikazuju
smanjene.)
• Brzina pretraživanja unaprijed ili unatrag mijenja se ovisno o statusu reprodukcije.
 Završetak reprodukcije
Ponovno pritisnite [(], pritisnite gumb videozapisa ili pritisnite okidač dopola.
• Ovaj je fotoaparat u skladu s DCF standardom „Design rule for Camera file system“ koji
je utvrdila JEITA „Japan Electronics and Information Technology Industries Association“
te s Exifom – „Exchangeable Image File Format“. Na ovom se fotoaparatu prikazuju samo
fotografije koje su u skladu s DCF standardom.
• Slike snimljene drugom opremom možda neće biti moguće reproducirati na ovom uređaju.
75
Osnovne funkcije

Zumiranje tijekom reprodukcije
Zakrenite stražnji kotačić udesno.
A
1×>2×>4×>8×>16×
• Kad promijenite uvećanje, pokazatelj položaja zuma A pojavljuje
se na približno 1 sekundu.
• Kvaliteta fotografije smanjuje se što se fotografija više uveća.
• Uvećani dio možete pomicati pritiskom na /// na
kursorskom gumbu ili povlačenjem zaslona. (15. str.)
• Možete uvećati (2×) sliku i dvostrukim dodirom na dio koji želite
uvećati. Ako dva puta dodirnite uvećanu sliku, razina uvećanja
vraća se na 1×.
• Možete uvećati/smanjiti sliku približavanjem i udaljavanjem dva
prsta (15. str.) po dijelu koji želite uvećati/smanjiti.
• Možete pretraživati slike unaprijed ili unatrag i istovremeno
zadržati uvećanje i položaj zuma iz funkcije zumiranja tijekom
reprodukcije zakretanjem kontrolnog kotačića dok zumirate tijekom
reprodukcije.

Prikaz više zaslona (višestruka reprodukcija)
Zakrenite stražnji kotačić ulijevo.
B
1 zaslon>12 zaslona>30 zaslona>Zaslon s kalendarskim
prikazom
• Zaslon za reprodukciju moguće je prebacivati dodirom na
sljedeće ikone.
– [
]: 1 zaslon
– [
]: 12 zaslona
– [
]: 30 zaslona
– [
]: Zaslon s kalendarskim prikazom
A
• Zaslon se može prebaciti povlačenjem pomične trake prema gore ili dolje.
A Pomična traka
B Broj odabrane fotografije i ukupan broj snimljenih fotografija
• Zaslon se može postepeno prebacivati povlačenjem zaslona prema gore i prema dolje.
] ne mogu se reproducirati.
• Fotografije prikazane pomoću [
 Povratak na uobičajenu reprodukciju
Pritisnite /// da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
76
Osnovne funkcije

Prikaz fotografija prema datumu snimanja (kalendarska reprodukcija)
1
Zakrenite stražnji kotačić ulijevo za kalendarski
prikaz.
2
Pritisnite /// da biste odabrali datum koji će
se reproducirati.
3
• Ako tijekom mjeseca nije snimljena niti jedna fotografija,
mjesec se neće prikazati.
Pritisnite [MENU/SET] da bi se prikazale slike
snimljene na odabrani datum.
• Zakrenite stražnji kotačić ulijevo da biste se vratili na
zaslon s kalendarskim prikazom.
4
Pritisnite /// da biste odabrali sliku i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Datum snimanja odabrane fotografije na zaslonu za reprodukciju postaje datum koji ste
odabrali kada se zaslon s kalendarom prvi put prikazao.
• Ako postoji više fotografija s istim datumom snimanja, bit će prikazana prva fotografija
snimljena tog dana.
• Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
• Ako na fotoaparatu nije postavljen datum, datum snimanja postavlja se na 1. siječnja
2012.
• Ako snimate fotografije nakon postavljanja odredišta u stavci [World Time] (Svjetsko
vrijeme), fotografije se kod kalendarske reprodukcije prikazuju po datumima na odredištu.
77
Osnovne funkcije

Reprodukcija videozapisa
Ovaj je uređaj osmišljen za reprodukciju videozapisa formata AVCHD, MP4, MOV i
QuickTime Motion JPEG.
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju
označenu ikonom videozapisa ([ ]) i zatim
pritisnite  za reprodukciju.
A
B
A Ikona videozapisa
B Trajanje videozapisa
• Nakon što počne reprodukcija, na zaslonu se prikazuje proteklo vrijeme.
Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi prikazuje se kao [8m30s].
• Neke informacije (informacije o snimanju i slično) ne prikazuju se za videozapise snimljene u
formatu [AVCHD].
] u sredini zaslona možete reproducirati videozapise.
• Dodirom na [
 Radnje koje se vrše tijekom reprodukcije videozapisa
Prikaz u gornjem desnom kutu zaslona pri reprodukciji odgovara opcijama /// na
kursorskom gumbu.


Kontrolni
kotačić
(lijevo)
Reprodukcija/Pauza
Ubrzana reprodukcija
unatrag
Reprodukcija unatrag
kadar po kadar
(tijekom pauze)
Smanjenje glasnoće


Kontrolni
kotačić
(desno)
Zaustavljanje
Ubrzana reprodukcija
unaprijed
Reprodukcija unaprijed
kadar po kadar
(tijekom pauze)
Povećanje glasnoće
• Upravljačka ploča nestaje nakon približno 2 sekunde ako se ne obavi nikakva radnja.
Dodirnite zaslon da bi se ponovno prikazala upravljačka ploča.

Brzina reprodukcije prema naprijed/natrag povećava se ako ponovo pritisnete /.
• Kada koristite kartice visokog kapaciteta, ubrzana reprodukcija unatrag možda će biti
sporija nego inače.
• Da biste na računalu reproducirali videozapise snimljene ovim uređajem koristite softver
„PHOTOfunSTUDIO" na isporučenom CD-ROM-u.
• Slike snimljene drugim fotoaparatom možda neće biti moguće reproducirati na ovom
uređaju.
• Videozapisi snimljeni s efektom [Miniature Effect] (Efekt makete) u načinu kreativnog
upravljanja reproduciraju se približno 8 puta brže.
78
Osnovne funkcije

Izrada fotografija iz videozapisa
Možete izraditi jednu fotografiju od snimljenog videozapisa.
1
Pritisnite  da biste pauzirali reprodukciju videozapisa.
2
Pritisnite [MENU/SET].
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes]
(Da) provodi se zadana radnja.
].
• Bit će pohranjena s veličinom slike [Picture Size] postavljenom na [S] (2 M),
formatom[Aspect Ratio] podešenim na [W], a kvalitetom slike [Quality] postavljenom na
[›].
• Fotografije izrađene od videozapisa možda će biti grublje od onih normalne kvalitete.
• Kada snimate [MP4], a koristite [VGA/25p], isključuje se mogućnost snimanja fotografija.
• Spremanje fotografija stvorenih iz videozapisa koje su snimljene drugim uređajem možda
neće biti moguće.
• [
] se prikazuje tijekom reprodukcije fotografija stvorenih iz videozapisa.

Reprodukcija skupine fotografija
Skupina fotografija sastoji se od nekoliko fotografija. Fotografije u skupini mogu se
reproducirati uzastopno ili pojedinačno.
[ ]:
[˜]:
Skupina fotografija koja
Skupina fotografija koja
se sastoji od fotografija
se sastoji od fotografija
snimljenih tijekom
snimljenih u nizu s
jednog snimanja u
brzinom
intervalima.
snimanja postavljenom
(166. str.)
na [SH] (Iznimno velika
brzina). (153. str.)
• Možete uređivati ili izbrisati sve fotografije u skupini odjednom. (Primjerice, ako obrišete
skupinu fotografija, obrisat će se sve slike iz te skupine.)
• Fotografije snimljene nakon što broj slika premaši 50000 neće biti grupirane.
• Slike snimljene na drugim fotoaparatama neće biti prepoznate kao skupina fotografija.
• Slike se neće grupirati ako su snimljene bez postavljanja sata.
79
Osnovne funkcije

Uzastopna reprodukcija skupine fotografija
Odaberite fotografiju označenu ikonom za skupinu fotografija ([˜], [
zatim pritisnite .
• Reprodukciju možete započeti i dodirivanjem ikone [
]) i
] u sredini zaslona.
 Radnje tijekom reprodukcije skupine fotografija
Prikaz u gornjem desnom kutu zaslona pri reprodukciji odgovara /// na
kursorskom gumbu.



1
Kontinuirana
reprodukcija/Pauza
Ubrzana reprodukcija
unatrag
Reprodukcija unatrag
(tijekom pauze)
Ubrzana reprodukcija
unaprijed
Reprodukcija unaprijed
(tijekom pauze)

Pojedinačna reprodukcija fotografija u skupini
Odaberite fotografiju označenu ikonom za skupinu
fotografija ([˜], [ ]) i zatim pritisnite .
• Reprodukciju možete započeti i dodirom ikone [
2
Zaustavljanje

] ili [
].
Da biste pretražili slike, pritisnite /.
• Dodirnite [
] ili ponovno pritisnite  da biste se vratili na zaslon za uobičajenu
reprodukciju.
• Pri reprodukciji na svakoj fotografiji u skupini mogu se izvršiti iste radnje kao na običnim
fotografijama. (Primjerice višestruka reprodukcija, zumiranje tijekom reprodukcije i
brisanje slika.)
80
Osnovne funkcije

Mijenjanje informacija prikazanih na zaslonu za reprodukciju
Pritisnite [DISP.] (Zaslon) da biste se
prebacili na drugi zaslon.
• Zaslon će se promijeniti kako slijedi:
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
S informacijama1
Prikaz detaljnih informacija2 (273. str.)
Prikaz histograma2 (273. str.)
Bez informacija (Prikaz označenih dijelova)1, 2, 3, 4
Bez informacija4
Ako protekne otprilike 10 sekundi bez izvršavanja neke radnje, dio će prikaza nestati. Da bi
se prikaz ponovno pojavio, pritisnite [DISP.] (Zaslon) ili dodirnite zaslon.
2
Ne prikazuje se kod zumiranja tijekom reprodukcije, tijekom reprodukcije videozapisa ili
tijekom reprodukcije slika u nizu.
3
Prikazuje se ako je [Highlight] (Označivanje) (58. str.) u izborniku [CUSTOM] (Prilagođeno)
postavljeno na [ON] (Uklj.).
4
Ako se nekoliko sekundi ne izvrši nikakva operacija, [
] nestat će i ostale ikone osjetljive
na dodir.
1
• Histogram se prikazuje u crvenoj (R), zelenoj (G), plavoj (B) boji te kao osvjetljenje (Y) tijekom
reprodukcije.
81
Osnovne funkcije
Brisanje fotografija
Jednom kada su izbrisane, fotografije više nije moguće vratiti.
• Fotografije koje nisu u standardu DCF ili zaštićene fotografije ne mogu se izbrisati.

Brisanje jedne fotografije
1
2
U načinu reprodukcije odaberite sliku
koju želite obrisati i zatim pritisnite [
].
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone [
].
Pritisnite  da biste odabrali opciju
[Delete Single] (Brisanje jedne fotografije) i
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Slike se brišu odabirom
opcije [Yes] (Da).
82
Osnovne funkcije


Brisanje više fotografija (do 100) ili svih fotografija
Skupina fotografija tretirat će se kao jedna fotografija. (Brišu se sve fotografije iz odabrane
skupine fotografija).
1
2
U načinu reprodukcije pritisnite [
].
Pritisnite / da biste odabrali [Delete Multi]
(Brisanje više fotografija) ili [Delete All] (Brisanje
svih fotografija) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• [Delete All] Prikazuje se zaslon za potvrdu. Slike se brišu
odabirom opcije [Yes] (Da).
• Ako ste u opciji [Delete All] odabrali [All Delete Except
Favorite] (Brisanje svih fotografija osim omiljenih), možete
izbrisati sve fotografije osim onih koje ste označili kao
omiljene.
3
(Kada odaberete opciju [Delete Multi]) Pritisnite
/// da biste odabrali sliku i zatim pritisnite
[MENU/SET] da biste potvrdili izbor. (Ponovite ovaj
korak.)
• Na odabranim se fotografijama pojavljuje [‚]. Ako ponovno
pritisnete [MENU/SET], poništava se postavka.
4
(Kada odaberete opciju [Delete Multi]) Pritisnite
 da da biste odabrali [OK] (U redu) i zatim
pritisnite [MENU/SET] da biste izvršili radnju.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu.
Slike se brišu odabirom opcije [Yes] (Da).
• Tijekom brisanja nemojte isključivati fotoaparat. Koristite bateriju koja je dovoljno
napunjena ili prilagodnik za izmjenični napon (neobavezan).
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se fotografije izbrisale, što ovisi o broju
fotografija koje želite izbrisati.
83
Snimanje
Odabir načina snimanja
Odaberite način rada zakretanjem
funkcijskog kotačića.
• Funkcijski kotačić polagano zakrećite da
biste odabrali željeni način rada A .
Program automatske ekspozicije (85. str.)
Snimanje u skladu s vrijednosti otvora blende i brzinom zatvarača koje fotoaparat
određuje.
Način rada automatske ekspozicije s priroritetom otvora blende (87. str.)
Brzina zatvarača automatski se određuje prema vrijednosti otvora blende koju
podesite.
Način rada automatske ekspozicije s priroritetom zatvarača (88. str.)
Otvor blende automatski se određuje prema brzini zatvarača koju podesite.
Ručn o podešavanje ekspozicije (89. str.)
Ekspozicija se podešava prema vrijednosti otvora blende i brzini zatvarača koje ručno
podesite.
Način kreativnog videozapisa (184. str.)
Ovime možete podesiti vrijednost otvora blende i brzinu zatvarača i snimati
videozapise s usporenim i ubrzanim efektom.

Ne možete snimati fotografije.
Prilagođeni način rada (115. str.)
Koristite ovaj način rada za snimanje fotografija pomoću prethodno memoriranih
postavki.
Scenski način rada (92. str.)
Ovime možete snimati fotografije koje odgovaraju uvjetima prizora koji se snima.
Način kreativnog upravljanja (101. str.)
Snimanje uz provjeru efekta slike.
Inteligentni automatski način rada (109. str.)
Objekti se snimaju uz postavke koje fotoaparat automatski određuje.
Inteligentni automatski način rada (109. str.)
Ovime možete podesiti svjetlinu i nijansu boje u inteligentnom automatskom načinu
rada.
84
Snimanje
Snimanje fotografija s omiljenim postavkama
(program automatske ekspozicije)
Način snimanja:
Fotoaparat automatski postavlja brzinu zatvarača i vrijednost otvora blende, ovisno o
svjetlini objekta koji se snima.
Odabirom raznih postavki u izborniku [Rec] (Snimanje) omogućeno je snimanje fotografija
s većom slobodom.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Pritisnite okidač dopola i na zaslonu će se
prikazati vrijednost otvora blende i brzina
zatvarača.
A
B
• Brzina zatvarača automatski je postavljena na oko
15 sekundi i 1/4000 dio sekunde u sljedećim slučajevima.
– Kad je [SENSITIVITY] (Osjetljivost) postavljena na [ISO200].
– Kad je vrijednost otvora blende postavljena na F2,5 [kad je pričvršćen izmjenjivi
objektiv (H-HS12035)].
– Kad je vrijednost otvora blende postavljena na F4,0 [kad je pričvršćen izmjenjivi
objektiv (H-VS014140)].
3
Dok se vrijednosti prikazuju (približno 10 sekundi), promijenite ih
zakretanjem stražnjeg ili prednjeg kotačića.
• Zakrenite prednji/stražnji kotačić da bi se prikazao mjerač eskpozicije [Expo. Meter]
A . (58. str.)
• Pokazatelj mijenjanja vrijednosti A pojavi se na zaslonu.
• Da biste odustali od mijenjanja vrijednosti, isključite uređaj ili zakrećite prednji/stražnji
kotačić sve dok ne nestane pokazatelj mijenjanja vrijednosti.
Funkcija mijenjanja vrijednosti jednostavno se može poništiti tako da postavite [Fn
Button Set] (Postavljanje funkcijskih gumbi) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na
[One Push AE] (Postavljanje automatske ekspozicije jednim pritiskom). (43. str.)
85
Snimanje

Mijenjanje vrijednosti
U programu automatske ekspozicije možete mijenjati zadanu vrijednosti otvora blende i
brzinu zatvarača bez mijenjanja ekspozicije. To se zove mijenjanje programa.
Možete zamutiti pozadinu smanjivanjem vrijednosti otvora blende ili snimiti objekt
u pokretu s više dinamike usporavanjem brzine zatvarača kad snimate fotografije u
programu automatske ekspozicije.
 Primjer mijenjanja programa
[Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-HS12035)]
(A): Vrijednost otvora blende
(B): Brzina zatvarača
1 Količina mijenjanja programa
2 Linijski grafikon mijenjanja programa
3 Ograničenje mijenjanja programa
• EV je kratica za [Exposure Value] (Vrijednost ekspozicije).
Vrijednost ekspozicije mijenja se zajedno s otvorom blende ili brzinom zatvarača.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća kada pritisnete okidač dopola, vrijednost otvora blende
i brzina zatvarača postat će crvene boje i počet će treperiti.
• Funkcija mijenjanja programa otkazuje se, a fotoaparat se vraća na uobičajeni program
automatske ekspozicije ako prođe više od 10 sekundi od aktivacije funkcije. No,
pohranjuje se postavka funkcije mijenjanja programa.
• Funkcija mijenjanja programa dopustit će da se obavljaju podešavanja samo kad ima
dovoljno svjetla.
• Funkcija mijenjanja vrijednosti programa (Programme Shift) dostupna je u svim
].
postavkama osjetljivosti [Sensitivity] osim [
86
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću određivanja otvora blende/
brzine zatvarača
Način snimanja:

Način rada automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende
Vrijednost otvora blende postavite na veću vrijednost ako želite izoštrenu pozadinu.
Postavite vrijednost otvora blende na manju vrijednost ako želite zamućenu pozadinu.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Da biste postavili vrijednost otvora blende,
zakrenite stražnji ili prednji kotačić.
A Vrijednost otvora blende
B Mjerač ekspozicije
Vrijednost otvora blende
Smanjuje se
Pojednostavljuje se
defokusiranje
pozadine.
A
B
Vrijednost otvora blende
Povećava se
Pojednostavljuje se
održavanje fokusa sve do
pozadine.
• Efekti postavljene vrijednosti otvora blende neće biti vidljivi na zaslonu za snimanje.
Da biste ih provjerili na zaslonu za snimanje, koristite funkciju [Preview] (Pregled).
(91. str.)
• Svjetlina zaslona i snimljenih fotografija može se razlikovati. Preporučujemo provjeru
fotografija na zaslonu za reprodukciju.
• Zakrenite prednji/stražnji kotačić da bi se prikazao mjerač ekspozicije [Expo.Meter].
Neprikladna područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Kad koristite objektiv s prstenom otvora blende, postavite prsten na [A] da biste aktivirali
postavke prednjeg/stražnjeg kotačića. U svim položajima osim [A] postavka prstena
otvora imat će prioritet.
87
Snimanje

Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača
Kad želite snimiti izoštrenu fotografiju objekta koji se brzo kreće, postavite veću brzinu
zatvarača. Kad želite stvoriti efekt traga, postavite manju brzinu zatvarača.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [ ].
Da biste postavili brzinu zatvarača, zakrenite
stražnji ili prednji kotačić.
A Brzina zatvarača
B Mjerač ekspozicije
A
Brzina zatvarača:
Sporo
Pojednostavljuje
izražavanje pokreta.
B
Brzina zatvarača:
Brzo
Pojednostavljuje zaustavljanje
pokreta.
• Efekti postavljene brzine zatvarača neće se vidjeti na zaslonu za snimanje. Da biste ih
provjerili na zaslonu za snimanje, koristite funkciju [Preview] (Pregled). (91. str.)
• Svjetlina zaslona i snimljenih fotografija može se razlikovati. Preporučujemo provjeru
fotografija na zaslonu za reprodukciju.
• Zakrenite prednji/stražnji kotačić da bi se prikazao mjerač ekspozicije [Expo.Meter].
Neprikladna područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Preporučujemo korištenje tronošca ako je brzina zatvarača spora.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160
sekundi. (125. str.)
• Brzina zatvarača koja iznosi manje od 1 sekunde nije moguća kad je elektronički zatvarač
[Electronic Shutter] postavljen na [ON] (Uklj.).
• Funkcija [Sensitivity] (Osjetljivost) automatski se postavlja na [AUTO] (Automatski) kad
prebacite način snimanja na automatsku ekspoziciju s prioritetom zatvarača dok je
] (Inteligentno).
[Sensitivity] (Osjetljivost) podešena na [
88
Snimanje

Ručno postavljanje ekspozicije
Odredite ekspoziciju ručnim postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača.
Pomoć pri ručnom postavljanju ekspozicije pojavljuje se na donjem dijelu zaslona i
prikazuje ekspoziciju.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Zakrenite stražnji kotačić da biste postavili
brzinu zatvarača, a prednji kotačić da biste
postavili vrijednost otvora blende.
A
B
C
D
Mjerač ekspozicije
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
Pomoć pri ručnom postavljanju ekspozicije
A
B C
D
Vrijednost
otvora blende
Smanjuje se
Pojednostavljuje se
defokusiranje pozadine.
Povećava se
Pojednostavljuje se održavanje
fokusa sve do pozadine.
Brzina
zatvarača
Sporo
Brzo
Pojednostavljuje se izražavanje Pojednostavljuje se
pokreta.
zaustavljanje pokreta.
 Pomoć pri ručnom postavljanju ekspozicije
Ekspozicija je odgovarajuća.
Postavite na veću brzinu zatvarača ili veću vrijednost otvora blende.
Postavite na manju brzinu zatvarača ili manju vrijednost otvora blende.
• Pomoć pri ručnom postavljanju ekspozicije približna je vrijednost. Preporučujemo provjeru
fotografija na zaslonu za reprodukciju.
89
Snimanje
 Opcija [B] (Bulb)
Ako brzinu zatvarača postavite na [B], zatvarač ostaje otvoren dok okidač držite
pritisnutim do kraja (do približno 60 sekundi). Zatvarač se zatvara ako otpustite okidač.
Ovu funkciju možete koristiti ako želite da zatvarač bude otvoren dulje vrijeme za
snimanje fotografija vatrometa, noćnog prizora itd.
• Preporučujemo korištenje tronošca ili daljinskog okidača (DMW-RSL1, neobavezan) kada
snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [B]. Informacije o daljinskom okidaču potražite
na 268. str.
• Ako brzinu zatvarača postavite na [B], [B] se prikazuje na zaslonu.
• Ako snimate fotografije s postavkom brzine zatvarača na [B], upotrijebite dovoljno napunjenu
bateriju. (24. str.)
• Ako snimate fotografije s postavkom brzine zatvarača na [B], smetnje bi mogle postati
vidljive. Da biste izbjegli smetnje na fotografiji, preporučujemo da postavite [Long Shtr
NR] (Smanjenje buke okidača) u izborniku [Rec] (Snimanje) na [ON] (Uklj.) prije snimanja
fotografije. (169. str.)
• Pomoć pri ručnom postavljanju ekspozicije se ne pojavljuje.
• Ova opcija ne može se koristiti kada je [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač) postavljen
na [ON] (Uklj.).
• Može se koristiti samo s ručnim postavljanjem ekspozicije.
 Neprekidan pregled
Kod ručnog postavljanja ekspozicije kada je [Constant Preview] (Neprekidan pregled) u
izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljen na [ON] (Uklj.) moći ćete potvrditi na zaslonu
efekte otvora blende i brzine zatvarača. (91. str.)
• Zatvorite bljeskalicu.
• Može se koristiti samo s ručnim postavljanjem ekspozicije.
• Svjetlina zaslona i snimljenih fotografija može se razlikovati. Preporučujemo provjeru
fotografija na zaslonu za reprodukciju.
• Zakrenite prednji/stražnji kotačić da bi se prikazao mjerač ekspozicije [Expo.Meter].
Neprikladna područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će
crvene boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
• Preporučujemo korištenje tronošca ako je brzina zatvarača spora.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160
sekunde. (125. str.)
• Brzina zatvarača koja iznosi manje od 1 sekunde nije moguća kad je elektronički zatvarač
[Electronic Shutter] podešen na [ON] (Uklj.).
• Funkcija [Sensitivity] (Osjetljivost) automatski se postavlja na [ISO200] kada prebacite
način snimanja na ručno postavljanje ekspozicije dok je [Sensitivity] postavljeno na [AUTO]
] (Inteligentno).
(Automatski) ili [
• Kada koristite objektiv s prstenom otvora blende, prsten otvora blende imat će prioritet.
90
Snimanje

Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (način pregleda)
Primjenjivi načini rada:
Efekti otvora blende i brzine zatvarača mogu se provjeriti korištenjem načina pregleda
(Preview).
• Potvrdite efekte otvora blende: Možete provjeriti dubinu polja (efektivan raspon fokusa) prije
snimanja fotografije tako da zatvorite centralni zatvarač na postavljenu vrijednost otvora
blende.
• Potvrdite efekte brzine zatvarača: Kretanje se može potvrditi prikazom fotografije koja će se
snimiti pomoću te brzine zatvarača. Kad se brzina zatvarača postavi na veliku brzinu, prikaz
u pregledu brzine zatvarača bit će prikazan u obliku filma s vremenskim otpuštanjem. Koristi
se u slučajevima kao što je zaustavljanje tekuće vode.
1
2
Podesite [Fn Button Set] (Postavljanje funkcijskih gumbi) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) na [Preview] (Pregled). (42. str.)
• Sljedeći korak je primjer kako se opcija [Preview] dodjeljuje gumbu [Fn4] (Funkcija 4).
Prebacite se na zaslon za potvrdu pritiskom na [Fn4].
• Zaslon se prebacuje svaki put kad pritisnete [Fn4].
Normalni zaslon
snimanja
Efekti otvora
blende
Efekti brzine
zatvarača
 Svojstva dubine polja
Vrijednost otvora blende
Fokalna duljina objektiva
Udaljenost od objekta
Dubina polja (efektivni raspon fokusa)
1
Mala
Tele
Blizu
Plitka (Uska)2
Velika
Široka
Daleko
Duboka (Široka)3
Uvjeti snimanja
Primjer: Kad želite snimiti fotografiju sa zamućenom pozadinom i sl.
3
Primjer: Kad želite snimiti fotografiju sa svime u fokusu, uključujući pozadinu itd.
1
2
• Moguće je snimati u načinu pregleda.
• Raspon provjere efekta brzine zatvarača je 8 sekundi do 1/1000 sekunde.
91
Snimanje
Snimanje fotografija koje odgovaraju sceni koja se snima
(scenski način rada)
Način snimanja:
Ako odaberete scenu koja odgovara objektu i uvjetima snimanja prema oglednim slikama,
fotoaparat će postaviti optimalnu ekspoziciju, boju i fokus, što će vam omogućiti snimanje
na način koji odgovara sceni.
1
Postavite funkcijski kotačić na [
2
Da biste odabrali scenu, pritisnite /.
].
• Scenu možete također odabrati povlačenjem oglednih slika.
3
Da biste potvrdili odabir, pritisnite [MENU/SET].
 Uživanje u nizu efekata slike
Pritisnite [DISP.] ili dodirnite ikonu [
] na zaslonu za odabir scene da biste prikazali
objašnjenja itd. za efekte slike koji odgovaraju sceni. Da biste u potpunosti iskoristili
mogućnosti efekata slike, preporučujemo da pročitate objašnjenja i pokušate snimiti
fotografije.
• Da biste promijenili scenski način rada, odaberite karticu [
] na zaslonu izbornika
odaberite [Scene Switch] (Promjena scene) i zatim pritisnite [MENU/SET]. Možete se vratiti
na 2. korak.
• Sljedeće se opcije ne mogu podesiti u scenskom načinu rada jer ih fotoaparat automatski
podešava na optimalne postavke.
– Sve stavke osim podešavanja kvalitete slike u izbornicima [Photo Style]/[Sensitivity]/
[Metering Mode]/[HDR]/[Digital Zoom]/[Multi Exp.].
• Iako je balans bijele boje postavljen na [AWB] za određene vrste scene, možete ga
precizno podesiti ili koristiti funkciju uzastopnog snimanja s različitim vrijednostima
balansa bijele boje pritiskom na [ ] na zaslonu snimanja. Više detalja potražite na 136. i
139. str.
92
Snimanje
Detalje o postavkama scenskog načina rada potražite na 92. str.

[Clear Portrait] (Jasan portret)
Podešava se svjetlina lica, a pozadina se defokusira da bi se
stvorio jasan portret.
• Ako koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati
efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.

[Silky Skin] (Svilenkasta koža)
Svjetlije lice i nježnija boja kože za zdraviji i mladolikiji izgled.
• Ako koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati
efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
• Efekt zaglađivanja primjenjuje se i na onaj dio koji ima ton
boje sličan boji tena objekta.
• Ovaj način može biti neučinkovit ako nema dovoljno
svjetlosti.

[Backlit Softness] (Blagi efekt pozadinskog osvjetljenja)
Kad je scena osvijetljena iz pozadine, povećava se svjetlina
cijelog zaslona. Portreti su omekšani i prožeti svjetlošću.
93
Snimanje

[Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim svjetlom)
Kad snimate vani, korištenjem bljeskalice ravnomjernije ćete
osvijetliti lice objekta.
• Otvorite bljeskalicu. (Možete podesiti na [‰].)
• Ako je objekt preblizu, može doći do zasićenja bijele boje.
• Slike s bljeskalicom snimljene iz blizine ili izvan nominalne
udaljenosti bljeskalice mogu izgledati presvijetlo ili
pretamno.

[Relaxing Tone] (Opuštajući ton)
Topli tonovi boje stvaraju sliku opuštajućeg ugođaja.

[Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice)
Umjereno defokusiranje pozadine i naglašena boja kože
privlače pozornost na lice djeteta.
Dodirnite lice.
• Fotografija se snima s fokusom i ekspozicijom koje su
postavljene za dodirnutu lokaciju.
• Ako koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati
efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
94
Snimanje

[Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)
Zasićenje neba i drveća stvara naglašeniji krajolik.

[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)
Na sunčan dan povećava se svjetlina zaslona da bi nastala
slika neba intenzivne plave boje.

[Romantic Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca)
Naglašeni ljubičasti tonovi stvaraju romantičnu sliku neba po
zalasku sunca.

[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)
Crvena je naglašena da bi se stvorila blistava slika zalaska
sunca.
95
Snimanje

[Glistening Water] (Bljeskanje vode)
Bljeskanje vode naglašeno je tako da izgleda sjajno i pomalo
plavičasto.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što
je to uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
• Filtar zvijezda koji se primjenjuje u ovom načinu može
uzrokovati bljeskanje i drugih objekata osim vodenih
površina.

[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)
Zasićenje boje noćnog svjetla povećava se kako bi noćni
krajolik došao do izražaja.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Zatvarač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.

[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)
Plavi su tonovi pojačani kako bi se stvorila ugodna,
sofisticirana slika noćnog neba nakon zalaska sunca.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Zatvarač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
96
Snimanje

[Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)
Topli odsjaj noćnog krajolika stvoren je toplim tonovima
boje.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Zatvarač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.

[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)
Mala brzina zatvarača ulovit će tragove svjetla i tako stvoriti
umjetnički noćni krajolik.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Zatvarač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.

[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)
Filtar zvijezda naglašava čestice svjetla.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što
je to uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
• Zatvarač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.
97
Snimanje

[Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
Snimanjem s punom jačinom bljeskalice i duljom
ekspozicijom dobit ćete bolje portrete u noćnom krajoliku.
• Otvorite bljeskalicu. (Možete postaviti na [
].)
• Preporučujemo uporabu tronošca i automatskog okidača
za snimanje fotografija.
• Kad se odabere način rada [Clear Night Portrait], držite
objekt mirnim približno 1 sekundu nakon snimanja
fotografije.
• Zatvarač će možda ostati zatvoren nakon snimanja
fotografije. To se događa uslijed obrade signala i ne
predstavlja kvar.
• Na slici mogu biti vidljive smetnje ako snimate na tamnim
mjestima.

[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)
Blagim fokusom postiže se difuzna slika.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i
ne koristite je.
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što
je to uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
• Raspon fokusa razlikuje se ovisno o objektivu koji koristite.
Informacije o rasponu fokusa potražite u poglavlju „Oznaka
udaljenosti fokusa“ na 150. str.
• Kad je objekt blizu fotoaparata, efektivni raspon fokusa
je značajno sužen. Stoga, ako se udaljenost između
fotoaparata i objekta promijeni nakon fokusiranja objekta,
ponovno fokusiranje može biti otežano.
• Pri fotografiranju, prednost imaju približeni dijelovi, tako
da je potrebno neko vrijeme za fokusiranje ako snimate
udaljeni objekt.
• Kad snimate fotografije izbliza, razlučivost rubnih dijelova
slike može se malo smanjiti. Nije riječ o kvaru.
• Ako na objektivu ostanu tragovi prstiju ili prašina, objektiv
možda neće moći točno fokusirati objekt.
98
Snimanje

[Appetizing Food] (Privlačna hrana)
Svjetlina zaslona povećana je kako bi hrana izgledala
privlačno.
• Ako koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati
efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i
ne koristite je.

[Cute Dessert] (Slatki desert)
Svjetlina zaslona povećana je kako bi desert izgledao slađe.
• Ako koristite objektiv s funkcijom zuma, možete pojačati
efekt tako da zumirate što je više moguće i smanjite
udaljenost između fotoaparata i objekta.
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača.
• Preporučujemo da za snimanje izbliza zatvorite bljeskalicu i
ne koristite je.
99
Snimanje

[Freeze Animal Motion] (Zaustavljanje pokreta životinje)
Veća brzina okidača sprečava zamućenje te se snima jasna
slika životinje u brzom pokretu.

[Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)
Veća brzina okidača sprečava zamućenje, primjerice, na
sportskim događajima.

[Monochrome] (Monokromatski efekt)
Monokromatska slika uhvatit će trenutačno raspoloženje.
100
Snimanje
Snimanje fotografija s različitim efektima slike
(način kreativnog upravljanja)
Način snimanja:
Ovaj način snima slike s dodatnim efektima slike. Možete postaviti efekte koje ćete dodati
tako da odaberete ogledne slike i označite ih na zaslonu.
1
2
3
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Da biste odabrali efekte slike (filtre), pritisnite
/.
A
• Efekt slike na odabranim slikama primijenit će se na probni
prikaz A .
• Efekte slike (filtre) možete također odabrati dodirom na
ogledne slike.
] da bi se
• Pritisnite [DISP.] (Zaslon) ili dodirnite ikonu [
prikazalo objašnjenje odabranog efekta slike.
Da biste potvrdili odabir, pritisnite [MENU/SET].
• Da biste promijenili način kreativnog upravljanja, odaberite karticu [ ] na zaslonu
izbornika, odaberite [Filter Switch] (Promjena filtra) i zatim pritisnite [MENU/SET]. Možete
se vratiti na 2. korak.
• Postavke kreativnog upravljanja pohranjuju se čak i kad je fotoaparat isključen.
• Balans bijele boje bit će fiksno postavljen na [AWB], a [Sensitivity] (Osjetljivost) na [AUTO]
(Automatski).

Podešavanje efekta prema vlastitim željama
1
2
Pritisnite [ ].
Zakrenite stražnji kotačić za podešavanje.
Jačina i boje efekata jednostavno se mogu podesiti da bi odgovarale vašim željama.
• Stavke koje je moguće postaviti razlikuju se ovisno o načinu
kreativnog upravljanja koji je trenutno postavljen.
Detalje o pojedinom efektu slike potražite u poglavlju „Stavke
koje je moguće postaviti".
].
• Pri podešavanju efekta na zaslonu se prikazuje [
• Ako ne možete promijeniti postavke, odaberite sredinu
(standardno).
• Da biste se vratili na zaslon za snimanje, ponovno pritisnite [ ].
101
Snimanje

Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (kontrola defokusiranja)
Jednostavno možete postaviti zamućenje pozadine dok provjeravate zaslon.
1
Pritisnite [Fn4] (Funkcija 4).
2
Namjestite zamućenje zakretanjem stražnjeg kotačića.

• Ako pritisnete [MENU/SET], možete se vratiti na zaslon
za snimanje. (Da biste odustali od kontrole defokusiranja,
pritisnite [Fn4].)
Podešavanje svjetline
1
2
Pritisnite [
].
Da biste podesili svjetlinu, zakrenite stražnji kotačić.
• Da biste se vratili na zaslon za snimanje, ponovno pritisnite [
].
 Promjena postavki pomoću podloge osjetljive na dodir
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite stavku koju želite podesiti.
[
]: Efekti slike
[
]: Razina defokusiranja
[
]: Svjetlina
3 Povucite pomičnu traku da biste podesili postavku.
• Ako pritisnete [MENU/SET], možete se vratiti na zaslon za snimanje. (Da biste odustali od
kontrole defokusiranja, pritisnite [Fn4].)
102
Snimanje
Detalje o postavkama načina kreativnog upravljanja potražite na 101. str.

[Expressive] (Izražajno)
Ovim efektom naglašava se boja tako da nastane slika u stilu poparta.
Stavke koje je moguće podesiti
Svježina

Prigušene
boje
Žive
boje
[Retro]
S ovim efektom slika djeluje izblijedjelo.
Stavke koje je moguće podesiti
Boja

Naglašena
žuta
Naglašena
crvena
[High Key] (Svijetli tonovi)
S ovim efektom slika djeluje svijetlo, prozračno i nježno.
Stavke koje je moguće podesiti
Boja
Naglašena
ružičasta
Naglašena
modrozelena
103
Snimanje

[Low Key] (Tamni tonovi)
S ovim efektom slika dobiva taman, opuštajući dojam, a svijetle
dijelove naglašava.
Stavke koje je moguće podesiti
Boja

Naglašena
crvena
Naglašena
plava
[Sepia] (Sepija)
Ovim efektom nastaje fotografija toniranog (sepija) efekta.
Stavke koje je moguće podesiti
Kontrast

Niski kontrast
Visoki kontrast
[Dynamic Monochrome] (Dinamični monokromatski efekt)
Ovim se efektom pojačava kontrast kako bi nastala impresivna
crno-bijela fotografija.
Stavke koje je moguće podesiti
Kontrast

Niski kontrast
Visoki kontrast
[Impressive Art] (Impresivni umjetnički efekt)
Ovaj efekt daje fotografiji dramatičan izgled kontrasta.
Stavke koje je moguće podesiti
Svježina
Crno-bijela
Žive boje
104
Snimanje

[High Dynamic] (Visoka dinamičnost)
Ovim efektom postiže se optimalna svjetlina i za tamne i za svijetle
dijelove.
Stavke koje je moguće podesiti
Svježina

Crno-bijela
Žive boje
[Cross Process] (Presijecanje)
Ovim efektom postiže se dramatičan izgled boja vaše fotografije.
Stavke koje je moguće podesiti
Boja
Zeleni ton/Naglašena plava/Žuti ton/
Crveni ton
• Odaberite željeni ton boje zakretanjem
stražnjeg kotačića i zatim pritisnite [ ].

[Toy Effect] (Efekt igračke)
Ovim efektom smanjuje se rubna svjetlina da bi se dobio dojam da
je korišten fotoaparat-igračka.
Stavke koje je moguće podesiti
Boja
Naglašena
narančasta
Naglašena
plava
105
Snimanje

[Miniature Effect] (Efekt makete)
Ovim efektom zamućuju se rubni dijelovi fotografije kako bi slika
podsjećala na dioramu.
Stavke koje je moguće podesiti
Svježina
Prigušene
boje
Žive
boje
 Postavljanje tipa defokusiranja
Uz funkciju [Miniature Effect] (Efekt makete) moguće je istaknuti objekt tako da namjerno
stvorite defokusirane dijelove i dijelove u fokusu. Moguće je postaviti i usmjerenje
snimanja (usmjerenje defokusiranja) te položaj i veličinu dijela u fokusu.
1
Pritisnite  da bi se prikazao zaslon za postavljanje.
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i dodirom ikone [
], a zatim ikone [
2
Pritisnite / ili / da biste pomaknuli dio u fokusu.
3
Zakrenite stražnji kotačić da biste promijenili veličinu dijela u fokusu.
4
Pritisnite [MENU/SET] da biste potvrdili odabir.
].
• Možete pomaknuti dio u fokusu dodirivanjem zaslona za
postavljanje na zaslonu za snimanje.
• Dodirnite [ ] za postavljanje usmjerenja snimanja (usmjerenja
defokusiranja).
• Veličina područja može se promijeniti i približivanjem ili udaljavanjem prstiju na zaslonu
(15. str.).
• Ako pritisnete [DISP.] (Zaslon) ili dodirnete [Reset] (Vraćanje na izvorne postavke),
postavke za nezamućene dijelove vraćaju se na početne postavke.
• Odabir možete potvrditi i dodirom na [Set] (Postavi).
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to uobičajeno i činit će se da
kadrovi padaju.
• Na videozapisima se ne snima zvuk.
• Snima se približno 1/8 proteklog vremena (ako snimate 8 minuta, videozapis koji nastaje
trajat će približno 1 minutu).
Prikazano raspoloživo vrijeme snimanja približno je 8 puta. Kada prebacujete na način
snimanja, provjerite raspoloživo vrijeme snimanja.
• Kada je način fokusiranja [Focus Mode] postavljen na ručno podešavanje [MF], pomaknite
fokusirano mjesto na dio u fokusu.
106
Snimanje

[Soft Focus] (Blago fokusiranje)
Efektom se zamućuje cjelokupna slika da bi se postigao dojam
mekoće.
Stavke koje je moguće podesiti
Razina
defokusiranja
Slabo
defokusiranje
Snažno
defokusiranje
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to
uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.

[Star Filter] (Filtar zvijezda)
Ovaj efekt preobražava čestice svjetla tako da nalikuju na zvijezde.
Stavke koje je moguće podesiti
Duljina sjaja
Kratko
Dugo
• Prikaz zaslona za snimanje imat će veću zadršku nego što je to
uobičajeno i činit će se da kadrovi padaju.
107
Snimanje

[One Point Color] (Jedna točka boje)
Ovim efektom ostavlja se jedna odabrana boja za naglašeno
impresivan dojam.
Stavke koje je moguće podesiti
Količina
preostale boje
Mala količina
boje
Velika količina
boje
 Odabir boje koju želite ostaviti
1
1 Pritisnite  da bi se prikazao zaslon za postavljanje.
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i dodirom ikone [
2
], a zatim ikone [
].
Odaberite boju koju želite ostaviti pomicanjem okvira
pomoću ///.
• Boju koju želite ostaviti možete odabrati i dodirom na zaslon.
• Pritisnite [DISP.] (Zaslon) ili dodirnite [Reset] (Vrati na izvorne
postavke) da bi vratili okvir u početni položaj.
3
Pritisnite [MENU/SET] da biste potvrdili odabir.
• Odabir možete potvrditi i dodirom na [Set] (Postavi).
• Kod nekih objekata odabrana boja možda neće ostati na slici.
108
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću automatske funkcije
(inteligentni automatski način rada)
Način snimanja:
U ovom načinu rada fotoaparat bira optimalne postavke za objekt i scenu, stoga ga
preporučujemo onda kada želite prepustiti postavke fotoaparatu i snimati bez razmišljanja
o njima.
1
Postavite funkcijski kotačić na [¦].
2
Uskladite zaslon s objektom.
• Fotoaparat će se prebaciti na inteligentni automatski način rada ili prošireni
inteligentni automatski način rada, ovisno o tome koji je zadnji korišten. (113. str.)
U trenutku kupnje način je postavljen na prošireni inteligentni automatski način rada.
• Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona
predmetne scene pojavljuje se u plavoj boji na 2 sekunde,
nakon čega se vraća na uobičajenu crvenu boju.
• Kada dodirnete objekt snimanja, funkcija praćenja
automatskog fokusa postaje dostupna. Također, možete
omogućiti funkciju pritiskom na [ ] i zatim pritiskom na
okidač dopola. Detalje potražite na 144. str.
109
Snimanje
 Prepoznavanje scene
Za vrijeme snimanja fotografija
¦>
[i-Portrait] (i-Portret)
[i-Scenery] (i-Krajolik)
[i-Macro] (i-Makro)
[i-Night Portrait] (i-Noćni porter)1
[i-Night Scenery] (i-Noćni krajolik)
[i-Baby] (i-Dijete)2
[i-Sunset] (i-Zalazak sunca)
1
2
Samo kada je odabrano [ ] (automatski).
Kada je funkcija [Face Recog.] (Prepoznavanje lica) postavljena na [ON] (Uklj.), [
] će
se prikazati za rođendane memoriranih lica samo kada je prepoznato lice osobe od 3
godine ili još mlađe osobe.
Kod snimanja videozapisa
¦>
[i-Portrait] (i-Portret)
[i-Scenery] (i-Krajolik)
[i-Low Light] (i-Slabo osvjetljenje)
[i-Macro] (i-Makro)
• Funkcija [¦] odabire se ako se ne može koristiti ni jedna scena dok su postavljene
standardne postavke.
• Kada odaberete [
], [
] ili [
], fotoaparat automatski prepoznaje lice i prilagođava
fokus i ekspoziciju. (Prepoznavanje lica)
• Ako se, primjerice, koristi tronožac, a fotoaparat je procijenio da su vibracije minimalne kad
], brzina zatvarča bit će manja nego inače.
je prepoznavanje scene prepoznato kao [
Nemojte pomicati fotoaparat kod snimanja fotografija.
• Optimalna scena za navedeni objekt bit će izabrana kad se postavi na praćenje automatskog
fokusa.
• Kad je funkcija [Face Recog.] postavljena na [ON] i otkrije se lice slično memoriranom licu,
prikazuje se [R] u gornjem desnom kutu [
], [
]i[
].
• Ovisno o uvjetima kao što su oni navedeni u nastavku, za isti objekt može biti identificirana
drugačija scena.
– Uvjeti koji se odnose na objekt: Ako je lice svijetlo ili tamno, veličina predmeta, boja
predmeta, udaljenost od predmeta, kontrast predmeta, ako je predmet u pokretu
– Uvjeti snimanja: Zalazak sunca, izlazak sunca, uvjeti slabog osvjetljenja, kada se
fotoaparat trese, kod korištenja zuma
• Za najbolje rezultate preporučuje se snimanje fotografija u prikladnom načinu snimanja.
110
Snimanje
 Bljeskalica
Način rada bljeskalice postavljen je na [Œ] kad je bljeskalica zatvorena, a na [ ]
(automatski) kada je otvorena.
Kada je bljeskalica otvorena, fotoaparat automatski postavlja [ ], [ ] (Automatski/
Smanjivanje efekta crvenih očiju), [ ] ili [ ] koji će odgovarati vrsti objekta i
osvjetljenju.
• Otvorite bljeskalicu kad se treba koristiti bljeskalica. (123. str.)
• Kada odaberete [
] ili [ ], uključeno je digitalno ispravljanje efekta crvenih očiju.
Brzina zatvarača bit će sporija tijekom [
] ili [ ].
 Funkcije koje automatski rade i opcije izbornika koje su isključene
Sljedeće se funkcije izvode automatski da bi fotoaparat mogao postići optimalne
postavke.
– Prepoznavanje scene/Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja/Prepoznavanje lica/
Automatski balans bijele boje/Inteligentna kontrola ISO osjetljivosti/[Red-Eye Removal]/
[i.Resolution]/[i.Dynamic]/[Long Shtr NR]/[Shading Comp.]/[Quick AF]/[AF Assist Lamp]
Budući da fotoaparat automatski određuje optimalne postavke, sljedeći su izbornici
onemogućeni.
– Detalje o korištenju izbornika [Rec] (Snimanje) potražite u poglavlju „Korištenje izbornika
[Rec]“ na 158. str. Detalje o korištenju izbornika [Videozapis] (Videozapis) potražite u
poglavlju „Korištenje izbornika [Videozapis]“ (188. str.).
– [Cust.Set Mem.]/[Expo.Meter]/[AF/AE Lock]/[AF/AE Lock Hold]/[Quick AF]/[Eye Sensor
AF]/[Direct Focus Area]/[Shutter AF]/[AF Assist Lamp]/[AF+MF] (izbornik [Custom])
• Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
– Pri pojavi pozadinskog osvjetljenja objekt se čini tamnijim te fotoaparat to automatski
nastoji ispraviti povećanjem svjetline cijele fotografije. U inteligentnom automatskom
načinu rada kompenzacija pozadinskog osvjetljenja radi automatski.
111
Snimanje

Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom
(kontrola defokusiranja)
Jednostavno možete postaviti zamućenje pozadine dok provjeravate zaslon.
1
Pritisnite [Fn4] (Funkcija 4).
2
Namjestite zamućenje zakretanjem stražnjeg kotačića.
Snažno defokusiranje
Slabo defokusiranje
• Ako pritisnete [MENU/SET], možete se vratiti na zaslon za snimanje.
(Da biste odustali od kontrole defokusiranja, pritisnite [Fn4].)
 Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
1 Dodirnite [ ].
2 Dodirnite [
] za prikaz zaslona za postavljanje.
3 Povucite pomičnu traku da biste postavili postavku.
• Ako pritisnete [MENU/SET], možete se vratiti na zaslon za
snimanje. (Da biste odustali od kontrole defokusiranja, pritisnite
[Fn4] (Funkcija 4.)
• Na zaslonu za postavljanje kontrole defokusiranja inteligentnog automatskog načina rada
ili
) način rada automatskog fokusa je [Ø]. Možete postaviti lokaciju područja
(
automatskog fokusa dodirom na zaslon. (Veličina se ne može promijeniti .)
• Ovisno o objektivu koji koristite, možda ćete čuti zvuk objektiva kad se koristi funkcija
kontrole defokusiranja, no taj je zvuk posljedica otvaranja blende objektiva i ne predstavlja
kvar.
• Ovisno o objektivu koji koristite, pri snimanju videozapisa možda će se pri korištenju
kontrole defokusiranja snimiti zvuk rada te funkcije.
• Ovisno o objektivu koji koristite, korištenje funkcije kontrole defokusiranja možda neće biti
moguće. Popis kompatibilnih objektiva potražite na web-mjestu.
• U izborniku [Miniature Effect] (Efekt makete) u načinu kreativnog upravljanja nije moguće
koristiti funkciju kontrole defokusiranja.
112
Snimanje

Snimanje fotografija uz promjenu svjetline ili tona boje
(prošireni inteligentni način rada)
Način snimanja:
Ovime možete promijeniti svjetlinu i ton boje koje
određuje fotoaparat u inteligentnom automatskom načinu
rada na vaše željene postavke.
1
2
Pritisnite [MENU/SET] u inteligentnom
automatskom načinu rada.
Da biste odabrali [
], pritisnite  i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Da bi se prikazao opis odabranog načina rada, pritisnite
].
[DISP.] (Zaslon) ili dodirnite [
• Ako se izbornik ne pojavi, odaberite karticu [¦] na
zaslonu izbornika.

1
2
Postavljanje svjetline
Pritisnite [
].
Da biste postavili svjetlinu, zakrenite stražnji kotačić.
• Da biste se vratili na zaslon za snimanje, ponovno pritisnite [
].
113
Snimanje

Postavljanje boje
1
2
Pritisnite [ ].
Da biste podesili boju, zakrenite stražnji kotačić.
• Ovime će se podesiti boja slike iz crvenkaste u plavkastu.
• Da biste se vratili na zaslon za snimanje, ponovno
pritisnite [ ].
 Promjena postavki pomoću podloge osjetljive na dodir
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite stavku koju želite postaviti.
[
]: Ton boje
[
]: Razina defokusiranja
[
]: Svjetlina
3 Povucite pomičnu traku da biste postavili postavku.
• Ako pritisnete [MENU/SET], možete se vratiti na zaslon
za snimanje. (Da biste odustali od kontrole defokusiranja,
pritisnite [Fn4] (Funkcija 4).)
• Postavke osvjetljenja i boje vratit će se na zadane (središnju točku) kad se isključi uređaj ili
se fotoaparat prebaci na drugi način snimanja.
114
Snimanje
Memoriranje željenih postavki
(prilagođeni način rada)
Način snimanja:
Možete memorirati trenutačne postavke fotoaparata kao zadane. Ako zatim budete
snimali u prilagođenom načinu rada, možete koristiti memorirane postavke.
• Početne postavke programa automatske ekspozicije u početku se prepoznaju kao
prilagođene postavke.

Memoriranje osobnih postavki izbornika (memoriranje
prilagođenih postavki)
Da biste dopustili snimanje pomoću istih postavki, možete memorirati do pet setova
trenutačnih postavki fotoaparata
pomoću funkcije [Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke).
Priprema:
1
2
Prethodno postavite način snimanja koji želite pohraniti i odaberite željene
postavke izbornika na fotoaparatu.
Odaberite [Cust. Set Mem.] u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
(37. str.)
Pritisnite / da biste odabrali set prilagođenih postavki koji želite
memorirati i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
Set prilagođenih
postavki
Opis postavki
Postavke su memorirane za
na funkcijskom kotačiću.
Postavke su memorirane za
na funkcijskom kotačiću.
Postavke su memorirane za
na funkcijskom kotačiću.
• Možete memorirati do 3 seta prilagođenih postavki i koristiti
različite setove prema potrebi.
115
Snimanje

Snimanje pomoću memoriranog seta prilagođenih postavki
Jednostavno možete prikazati postavke koje ste memorirali pomoću [Cust. Set Mem.].
1
Postavite funkcijski kotačić na [
], [
] ili [
].
• Ako postavite funkcijski kotačić na [
], fotoaparat prikazuje prilagođenu postavku
], [
] ili [
]. Prikazuje se posljednja korištena
memoriranu na [
prilagođena postavka. Promjena prilagođene postavke
> 2., 3. korak
2
3
Pritisnite [MENU/SET] za prikaz izbornika.
Pritisnite / da biste odabrali prilagođenu postavku koju želite
koristiti i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Pohranjivanje odabranih prilagođenih postavki prikazuje
se na zaslonu.
A
A Prikaz prilagođenih postavki
 Promjena postavki
Memorirani sadržaj neće se promijeniti kada postavku izbornika privremeno promijenite
tako da postavite funkcijski kotačić na
,
ili
. Da biste promijenili memorirane
postavke, pišite preko memoriranog sadržaja pomoću [Cust. Set Mem.] (Prilagođene
postavke) u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
• Sljedeće postavke izbornika nisu memorirane u prilagođenim postavkama jer se
odražavaju u drugim načinima snimanja.
Izbornik
[Rec] (Snimanje)
• podaci spremljeni
funkcijom [Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)
• postavka [Profile Setup]
(Postavljanje profila)
Izbornik
[Setup] (Postavljanje)
• svi izbornici
Izbornik
[Custom] (Prilagođeno)
• [Touch Scroll] (Listanje na
dodir)
• [Menu Guide] (Vodič po
izbornicima)
116
Snimanje
Optički stabilizator slike
Primjenjivi načini rada:
Korištenjem jednog od ovih načina rada prepoznaju se vibracije tijekom snimanja
fotografija i fotoaparat automatski kompenzira vibracije, omogućujući snimanje jasnih
fotografija.
Potreban je objektiv koji podržava funkciju stabilizatora.
– Izmjenjivi objektiv (H-HS12035, H-VS014140) podržava funkciju stabilizatora.
• Na izmjenjivom objektivu (H-HS12035, H-VS014140) nalazi se prekidač optičkog stabilizatora
slike. Funkcija stabilizatora aktivira se kada je prekidač na objektivu postavljen na [ON]
(Uklj.). ([ ] je postavljen u trenutku kupnje.)
 Postavljanje stabilizatora u izborniku [Rec] (Snimanje)
1 Odaberite [Stabilizer] (Stabilizator) u izborniku [Rec]. (37. str.)
2 Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[ ]
[Normal]
(Normalno)
[
]
[Panning]
(Pomicanje)
[OFF] (Isklj.)
Postavke
Kompenzira se okomito i vodoravno podrhtavanje.
Podrhtavanje fotoaparata ispravlja se za pokrete prema gore/dolje. Ovaj
je način idealan za pomicanje (metoda snimanja fotografija pri kojem se
fotoaparat okreće da bi pratio kretanje objekta koji se neprestano miče
u određenom smjeru).
[Stabilizer] ne radi.
(Ova je postavka dostupna samo kad koristite objektiv bez prekidača
optičkog stabilizatora slike [O.I.S.].)
• Značajka [Stabilizer] dostupna je samo ako objektiv ima ugrađeni stabilizator.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
 Sprečavanje vibracija (podrhtavanja fotoaparata)
Kad se pojavi upozorenje na vibracije [
], koristite [Stabilizer] (171. str.), tronožac,
automatski okidač (157. str.) ili daljinski okidač (DMW-RSL1, neobavezan) (268. str.).
• Brzina zatvarača bit će sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat držite mirno od
trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu. Preporučujemo korištenje tronošca.
– Spora sinkronizacija
– Spora sinkronizacija/smanjenje efekta crvenih očiju
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Clear Night Portrait] (scenski način rada)
– Kad odaberete nisku brzinu okidača
117
Snimanje
• Preporučujemo isključivanje funkcije optičkog stabilizatora slike prilikom korištenja
tronošca. Na zaslonu se tada prikazuje [ ].
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima: pazite na
podrhtavanje fotoaparata kada pritisnete okidač.
– Kad su vibracije prejake.
– Kod velikog uvećanja zuma.
– Kad koristite digitalni zum.
– Kad snimate fotografije dok slijedite objekt koji se kreće.
– Kad se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili na
tamnim mjestima.
] teže je postići u sljedećim slučajevima.
• Efekt pomicanja u načinu [
– Na jarko osvijetljenim mjestima, kao na dnevnoj svjetlosti tijekom ljetnog dana.
– Kad je brzina zatvarača veća od 1/100 sekunde.
– Kada presporo mičete fotoaparat jer se objekt sporo miče. (Pozadina se neće zamutiti.)
– Fotoaparat ne prati objekt na zadovoljavajući način
• Preporučujemo snimanje fotografija s tražilom kada pomičete fotoaparat prema naprijed
[
].
118
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću zuma
Primjenjivi načini rada:
 Tipovi zuma i uvećanje snimanja
Značajka
Optički zum
Uvećanje
snimanja
Razlikuje se ovisno
o korištenom
objektivu.
Kvaliteta slike
Nema smanjenja
kvalitete
Nema
Uvjeti
Ekstra tele konverzija
(EX)
Kod snimanja fotografija:
Maks. 2×1
Kod snimanja
videozapisa: 2,4×2
Nema smanjenja kvalitete
Digitalni zum
Prilikom odabira [2×]
Prilikom odabira [4×]
Što je viša razina
uvećanja, to je manja
kvaliteta fotografije.
Kod snimanja fotografija: Postavite digitalni
Detalje potražite na 120. str. zum [Digital Zoom] na
kod snimanja videozapisa: [2×] ili [4×] u izborniku
Postavite [Ex. Tele Conv.] [Rec]/[Videozapis]
(Ekstra tele konverzija) na (Snimanje)/
[ON] (Uklj.).
(Videozapis).
Kada je veličina slike [S] (4 M), odabire se omjer [X].
Razina uvećanja ovisi o postavkama opcija veličine [Picture Size] i formata slike [Aspect
Ratio].
2
Kada je u postavkama kvalitete snimanja odabrano [FHD/25p], [FHD/24p], [FHD/25p/ ] ili
[FHD/24p/ ]: Kada se odabere [HF/25p], faktor ekstra tele konverzije promijenit će se u
3,6×.
Kada se odabere [VGA/25p], faktor ekstra tele konverzije promijenit će se u 4,8×.
Fotografije se ne mogu uvećati pomoću ekstra tele konverzije u sljedećim uvjetima (1×).
• Kada je postavljeno [FHD/50p], [FHD/50i], [HD/50p/ ].
] ili [
].
• Kada je [Frame Rate] (Brzina videozapisa) postavljena na [
• [Toy Effect] (efekt igračke u načinu kreativnog upravljanja)
1
• Kada koristite digitalni zum, za snimanje fotografija preporučujemo korištenje tronošca i
automatskog okidača (157. str.).
• Funkciju [Digital Zoom] (Digitalni zum) nije moguće koristiti u sljedećim situacijama:
– inteligentni automatski način rada (
ili
),
– scenski način rada,
– u načinima kreativnog upravljanja [Toy Effect]/[Miniature Effect] (Efekt igračke)/(Efekt
makete),
– ako je uključena opcija [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija).
119
Snimanje
 Optički zum
Možete isključiti zumiranje da biste snimili krajolike i dr. ili u širokom
kutu (Wide) zumirati da biste ljude i predmete učinili bližim (Tele)
zakretanjem prstena za zumiranje.
Zakrenite u stranu T :
Povećava udaljeni objekt
Zakrenite u stranu W :
Proširuje se kut gledanja

Korištenje ekstra tele konverzije za vrijeme snimanja fotografija
Pomoću stavke [Ex. Tele Conv.] (Ekstra tele konverzija) u izborniku snimanja možete
snimiti uvećane fotografije bez smanjenja kvalitete fotografije.
• Prilikom korištenja opcije [Ex. Tele Conv.] postavite veličinu slike na [M] ili [S] (veličina slike
označena s
).
Stavka
Opis postavki
Pomoću radnji u nastavku možete ručno zumirati do
maksimalnog uvećanja ekstra tele konverzije.
1 Pritisnite jedan od funkcijskih gumbi.
• Pritisnite funkcijski gumb kojem ste dodijelili funkciju
[Zoom Control] (Kontrola zuma) u izborniku [Fn Button Set]
(Postavljanje funkcijskih gumbiju) (42. str.).
[ZOOM] (Zum)
2 Pritisnite / ili /.
/: Sporo zumiranje
/: Brzo zumiranje
• Ako ponovno pritisnete funkcijski gumb ili pričekate da prođe
određena količina vremena, prekinut će se zumiranje.
• Kada se koristi izmjenjivi objektiv koji podržava električni zum
(električno upravljani zum), a [Step Zoom] (Postepeno zumiranje)
(61. str.) je podešeno na [ON] (Uklj.), postepeno zumiranje
dodijelit će se prednjem, stražnjem ili kontrolnom kotačiću.
[TELE CONV.] (Tele
konverzija)
[OFF] (Isklj.)
Automatski zumira do maksimalnog uvećanja ekstra tele
konverzije.
—
120
Snimanje
 Prikaz zaslona (kad je postavljeno na [ZOOM])
A
B

Raspon optičkog zuma (fokalna duljina)
Raspon ekstra tele konverzije kod snimanja
fotografija (uvećanje zuma)
A
B
Ova pomična traka zuma prikazuje se kada se koristi izmjenjivi objektiv koji podržava
električni zum.
• Kada se koristi izmjenjivi objektiv koji podržava električni zum, a postavljen je [ZOOM], zum
ulazi u područje ekstra tele konverzije nakon što dosegne kraj T na području optičkog zuma.
• Prikaz uvećanja zuma približna je vrijednost.
• Kad se koristi funkcija ekstra tele konverzije, kut gledanja fotografija razlikuje se od kuta
gledanja videozapisa jer je između njih različit faktor zuma. Kut gledanja pri snimanju može
se prethodno provjeriti usklađivanjem postavke funkcije [Rec Area] (Područje snimanja)
(59. str.) sa željenim načinom snimanja.
• Ekstra tele konverzija nije moguća u sljedećim slučajevima.
– [Toy Effect] (efekt igračke u načinu kreativnog upravljanja).
], [
] ili [
].
– Kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– Kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina).
– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.).
– Ako je uključena opcija [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija).
121
Snimanje

Zumiranje pomoću upravljanja na dodir
Zumirati možete dodirom. (Zum osjetljiv na dodir)
(Optički zum i ekstra tele konverzija za snimanje fotografija su mogući.)
• Ako koristite izmjenjivi objektiv koji ne podržava električni zum (H-HS12035, H-VS014140),
ekstra tele konverziju možete koristiti za fotografije tako da postavite [Ex. Tele Conv.]
(120. str.) na [ZOOM] (Zum).
1
Dodirnite [ ].
2
Dodirnite [
].
• Prikazuje se pomična traka.
3
Izvršite zumiranje povlačenjem pomične
trake.
• Brzina zumiranja ovisi o mjestu koje dodirnete.
[
]/[
]
Usporeno zumiranje
[
]/[
]
Ubrzano zumiranje
• Ponovno dodirnite [
] da biste odustali od zuma osjetljivog na dodir.
• Kada je [Step Zoom] (Postepeno zumiranje) (61. str.)
postavljeno na [ON] (Uklj.), prikazuje se pomična traka
postepenog zumiranja.
122
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
 Otvaranje/zatvaranje ugrađene bljeskalice
Snimanje fotografije pomoću bljeskalice
omogućuje se otvaranjem ugrađene
bljeskalice.
A
Otvaranje bljeskalice
Uključite fotoaparat i pritisnite gumb za
otvaranje bljeskalice.
B
Zatvaranje bljeskalice
Pritišćite ugrađenu bljeskalicu dok ne čujete
zvuk klikanja.
• Prisilno zatvaranje bljeskalice može oštetiti fotoaparat.
• Obavezno zatvorite ugrađenu bljeskalicu kad je ne koristite.
• Ugrađena bljeskalica se ne otvara automatski.
• Budite oprezni da ne biste zatvorili prst pri zatvaranju bljeskalice.
 Raspoloživi raspon bljeskalice
Ako je udaljenost objekta pri snimanju fotografije pomoću bljeskalice mala, dio snimljene
fotografije postat će taman jer je svjetlo bljeskalice blokirano objektivom ili nije unutar
raspona bljeskalice. Provjerite udaljenost objekta kod fotografiranja. Udaljenost na kojoj
objektiv blokira svjetlo bljeskalice i udaljenost koju svjetlo bljeskalice može dosegnuti
razlikuju se ovisno o korištenom objektivu.
Kad se koristi izmjenjivi
Kad se koristi izmjenjivi
objektiv (H-HS12035)
objektiv (H-VS014140)
Raspoloživi domet bljeskalice Raspoloživi domet bljeskalice
Široko
Tele
Široko
Tele
[AUTO] (Automatski) u Približno 30 cm Približno 30 cm Približno 50 cm Približno 50 cm
izborniku [Sensitivity] do 17,1 m
do 17,1 m
do 12,0 m
do 8,2 m
(Osjetljivost)
• Raspoloživi raspon bljeskalice približna je vrijednost.
• To je raspon kada je granica ISO osjetljivosti (134. str.) postavljena na [OFF] (Isklj.).
123
Snimanje
• Prilikom snimanja pomoću bljeskalice može doći do zasićenja bijele boje ako je objekt
preblizu. Ako je funkcija [Hightligh] (Označivanje važnih dijelova) izbornika [Custom]
(Prilagođeno) postavljena na [ON] (Uklj.), područja zasićenja bijele boje treperit će crnobijelo prilikom reprodukcije ili uporabe funkcije automatskog pregleda. U tom slučaju
preporučujemo da prilagodite funkciju [Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) (133. str.) u
smjeru minusa i ponovno snimite fotografije.
• Ne približavajte bljeskalicu preblizu predmetima ili zatvorite bljeskalicu kad je aktivna. Boja
predmeta može se promijeniti zbog topline ili osvjetljenja bljeskalice.
• Ne zatvarajte bljeskalicu neposredno nakon što se bljeskalica aktivira prije snimanja
fotografija zbog funkcija Uvijek uključeno/Smanjivanje efekta crvenih očiju itd. To može
dovesti do kvara.
• Snimanje objekta iz prevelike blizine ili bez dovoljno jake bljeskalice neće osigurati
dovoljnu razinu ekspozicije te slika može biti prebijela ili pretamna.
• Morate pričekati trenutak da biste snimili fotografiju dok ikona bljeskalice svijetli crveno,
što znači da se bljeskalica puni.
• Ako se objekt snima bez dovoljno jake bljeskalice, postoji mogućnost da balans bijele boje
neće biti odgovarajuće podešen.
• Kada koristite određene objektive, svjetlo bljeskalice može biti blokirano ili
neće pokriti vidno polje objektiva, što uzrokuje pojavljivanje tamnih područja na
snimljenim fotografijama.
• Kada snimate fotografije koristeći bljeskalicu, a sjenilo objektiva je pričvršćeno, donji dio
fotografije možda će postati taman, a kontrola bljeskalice možda neće biti dostupna jer
bljeskalica može biti pomračena sjenilom objektiva. Preporučujemo da skinete sjenilo
objektiva.
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice može
potrajati. Nakon što pokazatelj pristupa nestane nastavite sa snimanjem.
• Smanjivanje efekta crvenih očiju razlikuje se od osobe do osobe. Isto tako, ako je osoba
udaljena od fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu, efekt
može izostati.
• Kada pričvrstite vanjsku bljeskalicu, ona će imati prednost nad ugrađenom bljeskalicom.
Detalje o vanjskoj bljeskalici potražite na 265. str.
124
Snimanje

Promjena načina rada bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
Ugrađenu bljeskalicu postavite tako da odgovara načinu snimanju.
• Otvorite bljeskalicu.
1
2
Odaberite [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje). (37. str.)
Pritisnite / da biste odabrali [Flash Mode] (Način rada bljeskalice) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
Stavka
Opis postavki
Bljeskalica se uvijek aktivira, neovisno o uvjetima snimanja.
[Forced Flash On]
(Bljeskalica uvijek uključena) • Ova se opcija koristi uvijek kada se svjetlo nalazi iza objekta snimanja
ili kod fluorescentnog osvjetljenja.
[Forced On/Red-Eye]
(Bljeskalica uvijek uključena/
Smanjivanje efekta crevnih
očiju)1
Ako snimate fotografiju u čijoj je pozadini tamni krajolik,
[Slow Sync.] (Spora
ovom se opcijom smanjuje brzina zatvarača kad se aktivira
sinkronizacija)
[Slow Sync./Red-Eye] (Spora bljeskalica. Tamni krajolik u pozadini postat će svijetao.
• Opciju koristite kada snimate ljude ispred tamne pozadine.
sinkronizacija/Smanjivanje
• Korištenje manje brzine može uzrokovati zamućenje. Korištenjem
efekta crvenih očiju)1
tronošca može se poboljšati kvaliteta fotografija.
Bljeskalica se neće aktivirati bez obzira na uvjete snimanja.
Π[Forced Flash Off]
• Ovu funkciju koristite kada snimate fotografije na mjestima na kojima
(Bljeskalica uvijek
nije dozvoljeno korištenje bljeskalice.
isključena)
• Zatvorite bljeskalicu da biste je isključili kada koristite ugrađenu
bljeskalicu.
‰
1
Jačinu bljeskalice možete podesiti samo kada je [Firing Mode] (Način bljeskanja) u izborniku
[Flash] (Bljeskalica) postavljen na [TTL] (Kroz objektiv).
Bljeskalica se aktivira dvaput. Razmak između prve i druge bljeskalice dulji je
ako se postavi [ ] ili [ ]. Objekt se ne smije pomicati sve dok se bljeskalica ne
aktivira drugi put.
 Brzina zatvarača za svaku postavku bljeskalice
Postavka bljeskalice
‰
Brzina zatvarača (s)
Postavka bljeskalice
Brzina zatvarača (s)
1 do 1/4000 dijela
1/602 do 1/160 dijela
Œ
603 do 1/4000 dijela
To postaje 60 sekundi u načinu rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača i B
(Bulb) kod ručnog podešavanja ekspozicije.
3
To postaje B (Bulb) kod ručnog podešavanja ekspozicije.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160 sekunde.
ili
) brzina zatvarača mijenja se ovisno o
• U inteligentnom automatskom načinu rada (
prepoznatoj sceni.
2
125
Snimanje
 Dostupne postavke bljeskalice u načinu snimanja
Dostupne postavke bljeskalice ovise o načinu snimanja.
( : Dostupno, — : Nije dostupno,  : Početna postavka scenskog načina rada)
‰
Œ
Inteligentni automatski način rada
— — — —

Prošireni inteligentni automatski način rada
— — — —

Program automatske ekspozicije





Način rada automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende





Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača


—
—

Ručno podešavanje ekspozicije


—
—

Način kreativnog videozapisa
—
—
—
—

Način kreativnog upravljanja

Scenski
način rada
—
—
—
—
[Clear Portrait] (Jasan portret)


—
—

[Silky Skin] (Svilenkasta koža)


—
—

[Backlit Softness] (Blagi efekt pozadinskog osvjetljenja)
—
—
—
—

[Clear in Backlight] (Objekt jasno osvijetljen pozadinskim
svjetlom)

—
—
—

[Relaxing Tone] (Opuštajući ton)
—
—
—
—

[Sweet Child’s Face] (Slatko dječje lice)


—
—

[Distinct Scenery] (Istaknuti krajolik)
—
—
—
—

[Bright Blue Sky] (Vedro plavo nebo)
—
—
—
—

[Romantic Sunset Glow] (Romantični sjaj zalaska sunca)
—
—
—
—

[Vivid Sunset Glow] (Blistavi sjaj zalaska sunca)
—
—
—
—

[Glistening Water] (Bljeskanje vode)
—
—
—
—

[Clear Nightscape] (Jasni noćni krajolik)
—
—
—
—

[Cool Night Sky] (Ugodno noćno nebo)
—
—
—
—

[Warm Glowing Nightscape] (Noćni krajolik toplog odsjaja)
—
—
—
—

[Artistic Nightscape] (Umjetnički noćni krajolik)
—
—
—
—

[Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje)
—
—
—
—

[Clear Night Portrait] (Jasni noćni portret)
—
—
—


[Soft Image of a Flower] (Blaga slika cvijeta)

—
—
—

[Appetizing Food] (Privlačna hrana)

—
—
—

[Cute Dessert] (Slatki desert)

—
—
—

[Freeze Animal Motion] (Zaustavljanje pokreta životinje)

—
—
—

[Clear Sports Shot] (Jasna sportska snimka)

—
—
—

[Monochrome] (Monokromatski efekt)





126
Snimanje
Postavljanje pomoću izbornika [Rec] (Snimanje) nije moguće. [ ] postavljeno je kada je
bljeskalica otvorena. (111. str.)
• Postavka bljeskalice može se promijeniti ako se promijeni način snimanja. Ako je to
potrebno, ponovno postavite postavku bljeskalice.
• Postavke bljeskalice pohranjuju se čak i kad se fotoaparat isključi. Kod promjene scene
pomoću scenskog načina rada, postavka bljeskalice scenskog načina rada bit će vraćena na
početnu vrijednost kod svake promjene scene.
• Bljeskalica se neće aktivirati pri snimanju videozapisa.


Postavljanje na sporu sinkronizaciju
Primjenjivi načini rada:
Spora sinkronizacija aktivira bljeskalicu prije nego što se zatvarač zatvori kada snimate
slike objekata u pokretu, primjerice automobila s postavljenom malom brzinom zatvarača.
1
2
Odaberite [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje). (37. str.)
3
Da biste odabrali stavku, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali [Flash Synchro] (Sinkronizacija bljeskalice) i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[1ST]
Opis postavki
[1ST] (Sinkr.)
Uobičajena metoda snimanja fotografija s
bljeskalicom.
[2ND]
[2ND] (Spora sinkr.)
Izvor svjetla pojavljuje se iza objekta i slika
postaje dinamična.
• Kod uobičajene uporabe postavite na [1ST].
• [2nd] se prikazuje na ikoni bljeskalice na zaslonu ako postavite [Flash Synchro] na [2ND].
• Dostupno samo kada [Firing Mode] (Način bljeskanja) postavite na [TTL] (Kroz objektiv) ili
[MANUAL] (Ručno). (129. str.)
• Postavke funkcije [Flash Synchro] vrijede i za vanjsku bljeskalicu (osim za bežičnu
bljeskalicu) (265. str.).
• Kada se postavi velika brzina bljeskalice, efekt funkcije [Flash Synchro] mogao bi biti
slabiji.
] kada je funkcija [Flash Synchro] postavljena na [2ND].
• Ne možete postaviti [ ] ili [
127
Snimanje

Podešavanje jačine bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
Ova funkcija omogućuje podešavanje svjetline bljeskalice kada fotografije snimljene
pomoću bljeskalice imaju prejaku ili preslabu ekspoziciju.
1
2
Odaberite [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje). (37. str.)
3
Da biste postavili jačinu bljeskalice, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali [Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Možete podesiti od [-3 EV] do [+3 EV] u koracima od [1/3 EV].
• Odaberite [±0] za povratak na izvornu vrijednost jačine bljeskalice.
• [+] ili [-] se prikazuju na ikoni bljeskalice na zaslonu nakon što podesite razinu bljeskalice.
• Može se postaviti samo kada je [Firing Mode] (Način bljeskanja) u izborniku [Flash]
(Bljeskalica) postavljen na [TTL] (Kroz objektiv). (129. str.)
• Jačinu bljeskalice moguće je podesiti pritiskom na [ ] i zakretanjem prednjeg kotačića.
(133. str.)
• Postavke funkcije [Flash Adjust.] vrijede i za vanjsku bljeskalicu (osim za bežičnu
bljeskalicu) (265. str.).

Sinkronizacija jačine ugrađene bljeskalice s kompenzacijom
ekspozicije
Primjenjivi načini rada:
Kada je [Auto Exposure Comp.] (Automatska kompenzacija ekspozicije) u stavci [Flash]
(Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje) postavljena na [ON] (Uklj.), svjetlina ugrađene
bljeskalice automatski će se postaviti na prikladnu razinu u skladu s odabranom
kompenzacijom ekspozicije.
• Detalje o kompenzaciji ekspozicije potražite na 133. str.
• Postavke funkcije [Auto Exposure Comp.] vrijede i za vanjsku bljeskalicu. (265. str.)
128
Snimanje

Promjena načina bljeskanja (ručna/bežična bljeskalica)
Primjenjivi načini rada:
Ova funkcija omogućuje postavljanje načina bljeskanja u stavci [Firing Mode] u izborniku
[Flash] (Bljeskalica).
Stavka
[TTL] (Kroz objektiv)
[MANUAL] (Ručno)
[WIRELESS] (Bežično)
Opis postavki
Fotoaparat automatski postavlja jačinu bljeskalice.
Ručno postavite omjer svjetlosti bljeskalice. U načinu [TTL]
(Kroz objektiv) možete snimati željene fotografije čak i kada
snimate tamne scene koje bi bljeskalica prejako osvijetlila.
Postavite kada koristite vanjsku bežičnu bljeskalicu
(neobavezna).
• Kada je postavljeno [MANUAL], omjer svjetlosti ([1/1] itd.) prikazuje se na ikoni bljeskalice
na zaslonu.
• Kada je postavljeno [WIRELESS], [WL] se prikazuje na ikoni bljeskalice na zaslonu.
1
Postavljanje omjera svjetlosti (kada je odabran [MANUAL])
Odaberite [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje). (37. str.)
2
Pritisnite / da biste odabrali [Manual Flash Adjust.] (Ručno postavljanje
bljeskalice) i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
Da biste odabrali stavku, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od [1/3].
129
Snimanje

Postavljanje bežične bljeskalice (kada je odabran [WIRELESS])
Možete odvojeno upravljati okidanjem ugrađene bljeskalice i svake druge bljeskalice
u 3 skupine korištenjem bljeskalice koja podržava bežično upravljanje (DMW-FL360L,
neobavezna).
Priprema:
1
Otvorite bljeskalicu uređaja pritiskom gumba za otvaranje bljeskalice.
Postavite postavke vanjske bljeskalice na način rada RV i zatim postavite
vanjsku bljeskalicu.
• Postavite kanal i skupinu vanjske bljeskalice.
2
3
Odaberite [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje). (37. str.)
4
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali [Wireless Channel] (Bežični kanal), [Wireless
FP] (Bežični FP), [Communication Light] (Priopćajno svijetlo) ili [Wireless Setup]
(Postavljanje bežične bljeskalice) i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Wireless Channel] (Bežićni kanal)
Odaberite kanal koji odgovara kanalu vanjske bljeskalice kojom želite upravljati.
Postavke: [1CH]/[2CH]/[3CH]/[4CH]
[Wireless FP] (Bežićni FP)
Prilikom bežičnog snimanja vanjska bljeskalica otpusti FP bljesak (ponavljanje bljeska
velikom brzinom). Takav bljesak omogućuje snimanje pomoću bljeskalice s velikom
brzinom zatvarača.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[Communication Light] (Priopćajno svjetlo)
Postavite razinu priopćajnog svjetla ugrađene bljeskalice za bežično snimanje.
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW] (Visoko)/(Standardno)/(Nisko)
130
Snimanje
[Wireless Setup] (Postavljanje bežične bljeskalice)
A
B
• Pritisnite gumb [AF/AE Lock] (Zaključavanje automatskog fokusa
i automatske ekspozicije) da biste izveli probni bljesak.
A Način bljeskanja
B Jačina bljeskalice
C Omjer svjetlosti
Stavka
[Built-in] (Ugrašena
bljeskalica)
C
Opis postavki
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[TTL] (Kroz objektiv): Fotoaparat automatski postavlja jačinu
ugrađene bljeskalice.
[OFF] (Isklj.): Ugrađena bljeskalica izvodi signalni bljesak.
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
[A Group]/[B Group]/[C
Group]
(Skupina A)/(Skupina B)/
(Skupina C)
Jačina ugrađene bljeskalice podešava se ručno.
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[TTL] (Kroz objektiv): Fotoaparat automatski postavlja jačinu
vanjske bljeskalice.
[AUTO] (Automatski): Jačina bljeskalice postavlja se
pomoću vanjske bljeskalice.
[MANUAL] (Ručno): Ručno postavite omjer svjetlosti
vanjske bljeskalice.
[OFF] (Isklj.): Vanjski bljesci određene skupine ne izvode se.
[Flash Adjust.] (Podešavanje bljeskalice)
Ručno postavite jačinu vanjske bljeskalice kada je [Firing
Mode] postavljen na [TTL].
[Manual Flash Adjust.] (Ručno postavljanje bljeskalice)
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice kada je
[Firing Mode] postavljen na [MANUAL].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u
koracima od [1/3].

Nije dostupno kada je [Wireless FP] (Bežični FP) postavljen na [ON] (Uklj.).
131
Snimanje
 Raspon bežične bljeskalice kojim se može upravljati
Postavite bežičnu bljeskalicu tako da njezin bežični senzor bude usmjeren prema
fotoaparatu. Procijenjeni raspon kojim se može upravljati prikazan je na sljedećoj slici.
Raspon kojim se može upravljati ovisi o okolini.
Primjer namještanja uređaja
• Preporučeni broj bežičnih bljeskalicu za svaku skupinu iznosi 3 ili manje.
• Ako se objekt nalazi preblizu fotoaparatu, signalno bljeskanje može utjecati na ekspoziciju.
(Efekt se može umanjiti smanjivanjem jačine ugrađene bljeskalice pomoću difuzora itd.)
132
Snimanje
Kompenzacija ekspozicije
Primjenjivi načini rada:
Koristite ovu funkciju kada ne možete postići prikladnu ekspoziciju zbog razlika u svjetlini
između objekta i pozadine.
1
2
Pritisnite [
].
Da biste kompenzirali ekspoziciju, zakrenite
stražnji kotačić.
A Vrijednost kompenzacije ekspozicije
B Podešavanje bljeskalice
3
4
• Možete naizmjenično birati opcije stražnjim i
A
B
prednjim kotačićem pritiskom na [DISP.] (Zaslon).
• Vrijednost kompenzacije ekspozicije može se postaviti u rasponu od -5 EV do +5 EV.
Tijekom snimanja videozapisa vrijednost kompenzacije ekspozicije može se postaviti
u rasponu od -3 EV do +3 EV.
• Odaberite [±0] za povratak na izvornu vrijednost ekspozicije.
Zakrenite prednji kotačić da biste podesili jačinu bljeskalice.
• Dostupno samo kada je [Auto Exposure Comp.] (Automatska kompenzacija
ekspozicije) (128. str.) u stavci [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje)
postavljena na [ON] (Uklj.), a [Firing Mode] (Način bljeskanja) (129. str.) u stavci [Flash]
postavljen na [TTL] (Kroz objektiv) ili [WIRELESS] (Bežično).
• Svjetlina bljeskalice može se podesiti pomoću [Flash Adjust.] (Podešavanje
bljeskalice) u stavci [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje). (128. str.)
Pritisnite [
] da biste postavili postavku.
• Da biste postavili postavku, možete i dopola pritisnuti okidač.
• Kada je [Auto Exposure Comp.] (Automatska kompenzacije ekspozicije) u stavci [Flash] u
izborniku [Rec] postavljena na [ON] (Uklj.), svjetlina ugrađene bljeskalice automatski će se
postaviti na prikladnu razinu u skladu s odabranom kompenzacijom ekspozicije. (128. str.)
• Kada je vrijednost ekspozicije izvan raspona od -3 EV do +3 EV, svjetlina zaslona za
snimanje neće se više mijenjati. Preporučuje se snimanje tako da provjerite stvarnu
svjetlinu snimljene slike na zaslonu za automatski pregled ili reprodukciju.
• Postavljena vrijednost ekspozicije pohranjuje se čak i kad se fotoaparat isključi.
• Raspon kompenzacije ograničen je ovisno o svjetlini objekta.
133
Snimanje
Postavljanje osjetljivosti na svjetlo
Primjenjivi načini rada:
Ova funkcija omogućuje postavljanje optimalne osjetljivosti na svjetlost (ISO osjetljivost).
Postavljanjem na veću vrijednost omogućuje se snimanje fotografija čak i u mračnim
prostorima, bez straha da će fotografije ispasti tamne.
1
2
Pritisnite [
].
B
Da biste odabrali ISO osjetljivost, zakrenite
stražnji kotačić.
A ISO osjetljivost
B Postavljanje ISO granice
• Možete naizmjenično birati opcije stražnjim i prednjim
kotačićem pritiskom na [DISP.] (Zaslon).
3
A
Zakrenite prednji kotačić da biste postavili gornju
granicu ISO osjetljivosti.
• Radit će kad je [Sensitivity] (Osjetljivost) podešena na [AUTO]
(Automatski) ili [
].
4
Da biste potvrdili odabir, pritisnite [
].
• Da biste potvrdili odabir, isto tako možete dopola pritisnuti
okidač.
134
Snimanje
ISO osjetljivost
AUTO (Automatski)
Postavke
ISO osjetljivost automatski se podešava ovisno o svjetlini.
(Inteligentni ISO)
• Maks. [ISO3200] (s postavkom bljeskalice postavljenom na
[ISO1600])1
• ISO osjetljivost podešava se u skladu s kretanjem objekta i
svjetlinom.
• Maksimalno [ISO3200] (s postavkom bljeskalice
postavljenom na [ISO1600])1
• Brzina zatvarača nije fiksno postavljena kada se okidač
pritisne dopola. Ona se neprekidno mijenja sve dok okidač
ne pritisnete do kraja da bi odgovarala kretnjama objekta.
ISO osjetljivost fiksno je postavljena na različite postavke.
L.1252/200/400/800/1600/
3200/6400/12800/H.256002 • Kada je [ISO Increments] (ISO povećanje) u izborniku [Rec]
(Snimanje) (169. str.) postavljeno na [1/3 EV], stavke ISO
osjetljivosti koje se mogu podesiti povećat će se.
Kada je funkcija [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO granice) postavljena na [OFF] (Isklj.).
Kada je funkcija [ISO Limit Set] postavljena na [400], [800], [1600], [3200], [6400] ili [12800],
fotoaparat optimizira ISO osjetljivost u skladu sa svjetlinom objekta unutar raspona bez
premašivanja odabrane gornje granice.
2
Dostupno samo kada je postavljena funkcija [Extended ISO] (Prošireni ISO).
1
Lokacija snimanja
(preporučeno)
Brzina zatvarača
Smetnje
Podrhtavanje objekta
200
12800
Kad je svijetlo (vani)
Kad je tamno
Sporo
Smanjeno
Povećano
Brzo
Povećano
Smanjeno
• Detalje o rasponu fokusa bljeskalice kada je postavljena funkcija [AUTO] (Automatski)
potražite na 123. str.
• Kad je [Electronic Shutter] postavljen na [ON], ISO osjetljivost se može postaviti do [ISO
1600].
• Donje postavke moguće je odabrati u načinu kreativnog videozapisa. [AUTO]/[200] do
[6400]
• [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO granice) ne radi u sljedećim uvjetima:
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape] (scenski način rada),
– kod snimanja videozapisa.
135
Snimanje
Postavljanje balansa bijele boje
Primjenjivi načini rada:
Kod sunčeve svjetlosti, umjetne rasvjete ili u drugim sličnim uvjetima gdje bijela boja
poprima crvene ili plave nijanse, ova stavka podešava bijelu boju tako da bude što bliža
onome što oko vidi u skladu s izvorom svjetla.
1
2
3
Pritisnite [
].
Zakrenite stražnji ili prednji kotačić da biste
odabrali balans bijele boje.
• Postavljanje se može obaviti i zakretanjem kontrolnog
kotačića.
Pritisnite  i zatim pritisnite / ili / da biste
precizno podesili balans bijele boje.
 : A (BOJA JANTARA: NARANČASTA)
 : B (PLAVA: PLAVKASTA)
 : G (ZELENA: ZELENKASTA)
 : M (PURPURNOCRVENA: CRVENKASTA)
• Precizno podešavanje možete obaviti i dodirom na grafikon s
prikazom balansa bijele boje.
• Da biste poništili odabir, pritisnite [DISP.] (Zaslon).
136
Snimanje
4
Da biste potvrdili odabir, pritisnite [
].
• Da biste postavili postavku, možete i dopola pritisnuti okidač.
Stavka
[V]
Uvjeti snimanja
Automatsko podešavanje
Snimanje fotografija vani pod vedrim nebom
[Ð]
Snimanje fotografija vani pod oblačnim nebom
[î]
Snimanje fotografija vani u sjeni
[Ñ]
[ ]
[ ]/[
Snimanje fotografija pod rasvjetom sa žarnom niti
[AWB]
[

]
]/[
]/[
Snimanje fotografija samo s bljeskalicom
] Koristi se ručno postavljena vrijednost
Kada se koriste unaprijed postavljene postavke
temperature boje
Radit će kao [AWB] (Automatski balans bijele boje) tijekom snimanja videozapisa.
 Automatski balans bijele boje
Ovisno o uvjetima koji prevladavaju kod snimanja fotografija, fotografije mogu poprimiti
crvene ili plave nijanse. Osim toga, ako se koristi više izvora svjetla ili ništa nije boje
približne bijeloj, moguće je da automatsko podešavanje balansa bijele boje neće
funkcionirati pravilno. U takvim slučajevima balans bijele boje postavite na opciju različitu
od [AWB].
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kl
Automatski balans bijele boje radit će u ovom rasponu.
Plavo nebo
Oblačno nebo (kiša)
Sjena
Sunčeva svjetlost
Bijela flourescentna rasvjeta
Žarulja sa žarnom niti
Izlazak sunca i zalazak sunca
Svjetlost svijeće
temperatura boje u kelvinima
137
Snimanje
 Precizno podešavanje balansa bijele boje
Balans bijele boje možete precizno podesiti kada ne možete postići željenu nijansu
postavljanjem balansa bijele boje.
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [A] (boja jantara), ikona balansa bijele boje na
zaslonu postat će narančasta. Ako precizno podesite balans bijele boje na [B] (plava), ikona
balansa bijele boje na zaslonu postat će plava.
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [G] (zelena) ili [M] (purpurno crvena), [+] (zelena)
ili [-] (purpurno crvena) pojavljuje se pored ikone balansa bijele boje na zaslonu.
• Postavka preciznog podešavanja balansa bijele boje odražava se na fotografiji kada koristite
bljeskalicu.
• Možete precizno podesiti balans bijele boje neovisno za svaku stavku balansa bijele boje.
• Precizno podešene postavke balansa bijele boje pohranjuju se čak i kad se fotoaparat
isključi.
• Razina preciznog podešenja balansa bijele boje vraća se na standardnu postavku (središnju
točku) u sljedećim slučajevima.
], [
], [
] ili [
].
• Kada vratite izvorne postavke balansa bijele boje u [
• Kada ručno vratite temperaturu boje u [ ].
• Ovisno o tipu osvjetljenja, prikladan balans bijele boje razlikovat će se pod fluorescentnim
], [
], [
], [
].
osvjetljenjem, LED osvjetljenjem itd., stoga koristite [AWB] ili [
• Balans bijele boje računa se samo za objekte unutar raspona bljeskalice fotoaparata.
(123. str.)
• Postavljene postavke balansa bijele boje zadržat će se čak i nakon isključivanja uređaja,
no kad se balans bijele boje mijenja u nekom drugom scenskom načinu rada, [White
Balance] za scenski način rada koji je postavljen vratit će se na [AWB].
• U sljedećim scenskim načinima rada balans bijele boje fiksno je postavljen na [AWB]:
– [Backlit Softness]/[Relaxing Tone]/[Distinct Scenery]/[Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset
Glow]/[Vivid Sunset Glow]/[Glistening Water]/[Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm
Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Clear Night Portrait]/
[Appetizing Food]/[Cute Dessert].
138
Snimanje

Uzastopno snimanje s različitim vrijednostima balansa bijele boje
Funkcija uzastopnog snimanja s različitim postavkama izvodi se na temelju vrijednosti
podešenja za precizno podešavanje balansa bijele boje te se 3 fotografije s različitim
bojama automatski snimaju jednim pritiskom okidača.
1
2
Pritisnite [
3
Da biste postavili uzastopno snimanje s različitim
postavkama, zakrenite kontrolni kotačić.
].
Zakrenite stražnji ili prednji kotačić da biste odabrali
balans bijele boje i zatim pritisnite .
Zakretanje kontrolnog kotačića udesno: vodoravno ([A] do [B])
Zakretanje kontrolnog kotačića ulijevo: okomito ([G] do [M])
• Uzastopno snimanje s različitim postavkama možete
podesiti i dodirom na [ ]/[ ].
• Da biste poništili odabir, pritisnite [DISP.] (Zaslon).
4
Pritisnite [MENU/SET].
• Na ikoni balansa bijele boje na zaslonu prikazuje se [
] kada se postavi funkcija
uzastopnog snimanja s različitim vrijednostima balansa bijele boje.
• Postavka uzastopnog snimanja s različitim vrijednostima balansa bijele boje isključuje se
kad se isključi fotoaparat (uključujući stanje mirovanja).
• Zvuk okidača čut ćete samo jednom.
• Uzastopno snimanje s različitim vrijednostima balansa bijele boje ne radi u sljedećim
slučajevima:
– kod snimanja videozapisa,
], [
] ili [
].
– Kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.).
– ako je uključena opcija [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija),
– kada se koristi [Time Lapse shot] (Snimanje fotografija u intervalima).
139
Snimanje

Ručno postavljanje balansa bijele boje
Postavite vrijednost balansa bijele boje. Koristite ga za ujednačavanje s uvjetima snimanja
fotografija.
1
Pritisnite [
2
Da biste odabrali [ ], [ ], [ ] ili [ ], zakrenite
stražnji ili prednji kotačić i zatim pritisnite .
3
Usmjerite fotoaparat u bijeli papir ili neku drugu bijelu
površinu da bi okvir na sredini zaslona bio popunjen
nekim bijelim objektom i zatim pritisnite [MENU/SET].
].
• Balans bijele boje možda neće biti postavljen ako je objekt presvijetao ili pretaman.
Ponovno postavite balans bijele boje nakon što odaberete odgovarajuću svjetlinu.

Postavljanje temperature boje
Da biste snimili prirodne fotografije u različitim uvjetima osvjetljenja, možete ručno
postaviti temperaturu boje. Boja svjetlosti mjeri se kao broj u stupnjevima kelvina. Kako
temperatura boje raste, fotografija postaje plavkasta. Kako temperatura boje pada,
fotografija postaje crvenkasta.
1
2
3
Pritisnite [
].
Da biste odabrali [
zatim pritisnite .
], zakrenite stražnji ili prednji kotačić i
Da biste odabrali temperaturu boje, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Možete podesiti temperaturu boje od [2500K] do [10000K].
140
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću funkcije automatskog
podešavanja fokusa
Primjenjivi načini rada:
Ova opcija omogućuje promjenu načina fokusiranja koji odgovara položaju i broju
objekata koje je potrebno odabrati. Moguće je podesiti fokus s obzirom na objekt
određen na zaslonu osjetljivom na dodir. (Postavite [Touch AF] (Automatski fokus
osjetljiv na dodir) u izborniku [Touch Settings] (Postavke za dodir) iz izbornika [Custom]
(Prilagođeno) na [ON] (Uklj.).)
[
Gumb ]/[Fn3] može se koristiti na dva načina, kao
[ ] (AF Mode) (Način rada automatskog fokusa) ili
kao [Fn3] (Funkcija 3). U trenutku kupnje postavljena
vrijednost je [AF Mode].
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na 42. str.
1
2
3
Okrenite ručicu fokusa na [AFS/AFF]
(Pojedinačni/Prilagodljivi automatski fokus)
ili [AFC] (Neprekidni automatski fokus)
(49. str.).
Pritisnite [
].
Da biste odabrali način rada automatskog fokusa,
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Zaslon za odabir područja automatskog fokusa prikazuje
se kad pritisnete 4 dok je odabrano [š], [ ], [Ø] ili [ ].
Detalje o korištenju zaslona za odabir područja automatskog
fokusa potražite na 146. str.
• U sljedećim uvjetima nije moguće postaviti na [š].
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (scenski način rada)
• Postavka [ ] isključuje se u sljedećim slučajevima.
– [AFF]/[AFC] (Prilagodljivi/Neprekidni automatski fokus) ([Focus Mode], Način fokusiranja)
• U sljedećim je slučajevima način rada automatskog fokusa fiksno postavljen na [Ø].
– Kad koristite digitalni zum.
– [Miniature Effect] (efekt makete u načinu kreativnog upravljanja).
141
Snimanje

Način fokusiranja (AFS/AFF/AFC)
Stavka
AFS

AFF
AFC
MF

Kretanje objekta i
scene (preporučeno)
objekt je nepomičan
(krajolik, fotografija
godišnjice itd.)
Opis postavki
„AFS” je kratica za pojedinačni automatski fokus
(„Auto Focus Single”). Funkcija se automatski
aktivira kad se okidač pritisne dopola. Fokus se
uspostavlja kad se okidač pritisne dopola.
kretanje se ne može
„AFF” je kratica za prilagodljivi automatski fokus
predvidjeti
(„Auto Focus Flexible”). U ovom načinu rada
(djeca, kućni ljubimci itd.) fokusiranje se provodi automatski kad se okidač
pritisne dopola.
Ako se objekt snimanja pomakne dok je okidač
pritisnut dopola, fokus se automatski ispravlja
kako bi odgovarao pokretu.
objekt se kreće (sport,
„AFC” je kratica za neprekidni automatski fokus
vlakovi itd.)
(„Auto Focus Continuous”). U ovom načinu rada,
dok je okidač pritisnut dopola, fokusiranje se
odvija neprestano kako bi odgovaralo kretanju
objekta. Dok se objekt kreće, fokusiranje se
provodi predviđanjem položaja objekta u
trenutku snimanja (predviđanje kretanja).
Ručno postavljanje fokusa (148. str.)
U opciji [AFS/AFF] (54. str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) možete dodijeliti [AFS] ili
[AFF] opciji [AFS/AFF] na ručici fokusa.
• Snimanje pomoću funkcija [AFF], [AFC]
• Fokusiranje predmeta može potrajati ako mijenjate zum s položaja Wide na položaj Tele ili
udaljeni objekt iznenada zamijenite bliskim.
• Ponovno pritisnite okidač dopola u slučaju poteškoća s fokusiranjem objekta.
• Kad je okidač pritisnut dopola, na zaslonu se može vidjeti podrhtavanje.
• Ovisno o objektivu koji koristite, korištenje funkcije [AFF] i [AFC] možda neće biti moguće.
Detalje potražite na web-mjestu sa 19. str.
142
Snimanje

Načini rada automatskog postavljanja fokusa

Funkcija [š] ([Face Detection], Prepoznavanje lica)
Fotoaparat automatski prepoznaje ljudsko lice. Fokus i
ekspozicija mogu se podesiti prema licu, neovisno o tome koliki
dio fotografije ono zauzima (maks. 15 područja).
Kad fotoaparat prepozna ljudsko lice, prikazuje se područje
automatskog fokusa.
Žuta:
Kad je okidač pritisnut dopola, okvir će postati zelene boje ako
slika nije fokusirana.
Bijela:
Prikazuje se ako je fotoaparat prepoznao više ljudskih lica. Ona lica koja su na jednakoj
udaljenosti u odnosu na lica u žutom okviru automatskog fokusa također se fokusiraju.
• Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se mijenjati. (146. str.)
• Kad je odabrano [š], a [Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen na nekoliko [ ],
fotoaparat će podesiti ekspoziciju tako da ona odgovara ljudskom licu. (162. str.)
• Ovisno o nekim specifičnim uvjetima snimanja navedenim u nastavku, funkcija
prepoznavanja lica možda neće biti moguća. Način rada automatskog fokusa mijenja se u
[ ]:
– kada lice nije okrenuto prema fotoaparatu,
– kada je lice pod kutom,
– kada je lice izrazito svijetlo ili tamno,
– kada su osobine lica skrivene iza sunčanih naočala, itd.
– kada je lice na zaslonu maleno,
– kada je na licima slab kontrast,
– kod brzih pokreta,
– kada objekt snimanja nije čovjek,
– kada se fotoaparat trese.
143
Snimanje

Postavljanje funkcije [Š] ([AF Tracking], praćenje automatskog fokusa)
Fokus i ekspozicija mogu se podesiti na određeni objekt. Fokus i ekspozicija nastavit će
pratiti objekt, čak i ako se kreće (dinamično praćenje).
 Upravljanje gumbima
Postavite objekt u okvir za praćenje automatskog fokusa i
pritisnite okidač dopola da biste zaključali objekt.
A Okvir za praćenje automatskog fokusa
• Kad fotoaparat prepozna objekt, područje automatskog fokusa
postat će zeleno.
• Područje automatskog fokusa postaje žuto kad se otpusti okidač.
• Zaključavanje se poništava ako pritisnete [MENU/SET].
• Praćenje automatskog fokusa i prepoznavanje lica prebacit će se
] u inteligentnom automatskom načinu rada (
svaki put kada pritisnete [
A
ili
).
 Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
Objekt možete zaključati dodirom na njega.
• Radnju izvedite nakon otkazivanja funkcije zatvarača osjetljivog
na dodir.
• Područje automatskog fokusa postaje žuto kada se
objekt zaključava.
• Zaključavanje se poništava ako pritisnete [
].
• Ekspozicija se podešava u skladu sa zaključanim objektom kada je [Metering Mode]
(Način mjerenja) postavljen na [ ]. (162. str.)
• Ako zaključavanje ne uspije, područje automatskog fokusa zasvijetlit će crveno i nestati.
Ponovno pokušajte zaključati.
• Praćenje automatskog fokusa moglo bi biti isključeno u određenim uvjetima snimanja
fotografija, primjerice kada je vrlo tamno. Način rada automatskog fokusa u tom će se
slučaju prebaciti na [Ø].
• U sljedećim slučajevima [Š] radi kao [Ø]:
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower]/[Monochrome]
(scenski način rada),
– [Sepia]/[Dynamic Monochrome]/[Soft Focus]/[Star Filter] (način kreativnog upravljanja),
– kada je [Photo Style] (Stil fotografije) podešen na [Monochrome] (Monokromatski efekt),
– kada se koristi [Time Lapse shot] (Snimanje fotografija u intervalima).
• Funkcija dinamičnog praćenja možda neće raditi u sljedećim slučajevima:
– kada je objekt premalen,
– kada je lokacija na kojoj se snima pretamna ili presvijetla,
– kada se objekt prebrzo kreće,
– kada je pozadina iste ili slične boje kao i objekt,
– kada dođe do podrhtavanja,
– kada se koristi zum.
144
Snimanje

Funkcija [
] ([23-Area], 23 područja)
Mogu se fokusirati do 23 točke za svako područje automatskog fokusa. Ova je funkcija
prikladna kad se objekt snimanja ne nalazi u sredini zaslona.
(Okvir područja automatskog fokusa bit će isti kao i postavke omjera slike.)
• 23 područja automatskog fokusa mogu biti podijeljena u 9 područja i može se
postaviti područje koje se izoštrava. (146. str.)

Funkcija [Ø] ([1-Area], 1 područje)
Fotoaparat fokusira objekt u području automatskog fokusa u sredini zaslona.
• Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se mijenjati. (146. str.)
• Kad objekt nije u središtu kompozicije u [Ø], objekt možete dovesti u područje
automatskog fokusa, podesiti fokus i ekspoziciju pritišćući okidač dopola, pomaknuti
fotoaparat do kompozicije koju želite držeći okidač pritisnut dopola i potom snimiti
fotografiju (samo kad je način fokusiranja [Focus Mode] podešen na pojedinačni
automatski fokus [AFS]).

Funkcija [
] ([Pinpoint], Precizno određivanje)
Moguće je postići preciznije fokusiranje točke manje od [Ø].
• Položaj fokusa može se podesiti na uvećanom zaslonu. (147. str.)
• Kada dopola pritisnete okidač, prikazat će se zaslon za provjeru položaja fokusa, uvećan
približno 5 puta u odnosu na originalnu veličinu.
Vrijeme tijekom kojega je zaslon uvećan možete podesiti pomoću funkcije [Pinpoint
AF Time] (Određivanje vremena automatskog fokusa) (54. str.) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno).
• Veličina područja automatskog fokusa koja se prikazuje kada fotoaparat uspije fokusirati
možda će se promijeniti, ovisno o objektu.
• U sljedećim slučajevima [ ] radi kao [Ø]:
– kod snimanja videozapisa.
145
Snimanje

Postavljanje položaja/promjena veličine područja automatskog fokusa
• Radnju izvedite nakon otkazivanja funkcije zatvarača osjetljivog na dodir.
Pri odabiru [š], [Ø]
Položaj i veličina područja automatskog fokusa mogu se mijenjati.
1
Odaberite [š] ili [Ø] i zatim pritisnite .
2
Pritisnite / ili / da biste pomaknuli područje
automatskog fokusa.
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja automatskog
fokusa.
• Područje automatskog fokusa moguće je pomaknuti dodirom
na objekt snimanja.
• Da biste vratili područje automatskog fokusa na sredinu
zaslona, pritisnite [DISP.] (Zaslon).
3
Zakrenite stražnji kotačić da biste promijenili veličinu
okvira područja automatskog fokusa.
• Može se promijeniti u 4 različite veličine.
• Veličina područja može se promijeniti i približavanjem ili
udaljavanjem prstiju na zaslonu (15. str.).
4
Pritisnite [MENU/SET] da biste potvrdili odabir.
• Područje automatskog fokusa s istom funkcijom kao [Ø] prikazuje se na dodirnutom
položaju kad odaberete [š]. Postavljanje područja automatskog fokusa briše se kad se
].
pritisne [MENU/SET] ili dodirne [
Odabir [
]
Moguće je 23 područja automatskog fokusa podijeliti u 9 područja te postaviti područje
koje želite fokusirati.
1
Odaberite [
2
Pritisnite /// da biste odabrali okvir područja
automatskog fokusa.
] i pritisnite .
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja automatskog
fokusa.
• Okvir područja automatskog fokusa moguće je odabrati
dodirom na zaslon.
3
Pritisnite [MENU/SET] da biste potvrdili odabir.
• Samo prikaz središnje točke odabranog okvira područja automatskog fokusa [+] ostat će
na zaslonu.
• Postavljanje područja automatskog fokusa briše se kad se pritisne [MENU/SET] ili
].
dodirne [
146
Snimanje
Odabir [ ]
Položaj fokusa moguće je precizno postaviti tako da se zaslon poveća.
• Položaj fokusa nije moguće postaviti na rubu zaslona.
1
2
Odaberite [
] i pritisnite .
Da biste postavili položaj fokusa, pritisnite /// i
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Zaslon za pomoć povećava se približno 5 puta u odnosu na
originalnu veličinu.
• Zaslon za pomoć moguće je prikazati dodirom na objekt s
nimanja.
3
Pritisnite ///da biste poravnali objekt na sjecištu ciljnika koji se nalazi u
sredinu zaslona.
• Položaj fokusa može se postaviti povlačenjem zaslona.
• Da bistre vratili područje automatskog fokusa na sredinu zaslona, pritisnite [DISP.]
(Zaslon).
].
• Na zaslonu za pomoć moguće je snimiti fotografiju dodirom ikone [
 Jednostavno pomičite područje automatskog fokusa pomoću funkcije [Direct
Focus Area] (Područje izravnog fokusa)
Kada je [Direct Focus Area] u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljeno na [ON] (Uklj.)
dok je odabrano [š], [
] ili [Ø], područje automatskog fokusa moguće je pomaknuti
izravno kursorskim gumbom. Pomoću [ ] možete pomicati uvećani položaj.
• Oznaka mjerenja također se može pomaknuti da odgovara području automatskog fokusa
kada je način mjerenja [Metering Mode] (162. str.) podešen na [ ]. Na mjerenja na rubu
zaslona može utjecati svjetlina oko područja automatskog fokusa.
• [Direct Focus Area] fiksno je postavljen na [OFF] (Isklj.) u načinu kreativnog upravljanja.
• Kada koristite digitalni zum, položaj i veličina područja automatskog fokusa ne mogu se
mijenjati.
147
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću funkcije ručnog
podešavanja fokusa
Primjenjivi načini rada:
Koristite ovu funkciju da biste podesili fokus ili kada je udaljenost između objektiva i
objekta određena i ne želite aktivirati automatski fokus.
1
2
Okrenite ručicu fokusa na [MF] (ručno
podešavanje fokusa).
Zakrećite prsten za fokusiranje na
objektivu da biste fokusirali objekt.
A Približni pokazatelj ∞ (beskraj)
• Kada se zakreće prsten za fokusiranje, zaslon se prebacuje
na zaslon za pomoć i slika se uvećava (Pomoć pri ručnom
podešavanju fokusa B ). Možete promijeniti način prikaza
pomoći pri ručnom podešavanju fokusa u stavki [MF Assist]
u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
• Vodič za ručno podešavanje fokusa C prikazat će se na
zaslonu ako zakrenete prsten za fokusiranje kada je funkcija
[MF GUIDE] u izborniku [CUSTOM] postavljena na [ON]
(Uklj.). Možete provjeriti je li smjer zakretanja prstena za
fokusiranje usmjeren prema bližoj ili daljoj strani.
B
A
C
148
Snimanje

MF ASSIST (Pomoć pri ručnom podešavanju fokusa)
 Prikaz pomoći pri ručnom podešavanju fokusa
• Prikazuje se zakretanjem prstena za fokusiranje ili dodirom na zaslon. (U načinu kreativnog
upravljanja [Miniature Effect] (Efekt makete), pomoć pri ručnom podešavanju fokusa ne može
se prikazati dodirom na zaslon.)
] da bi se prikazao zaslon za postavljanje uvećanog
• Može se prikazati i pritiskom na [
područja, odabirom područja koje će se uvećati pomoću kursorskog gumba i zatim pritiskom
na [MENU/SET].
• Prebacit će se na zaslon za postavljanje uvećanog područja pritiskom na kursorski gumb
kad je [Direct focus area] (Područje izravnog fokusa) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
postavljeno na [ON] (Uklj.).
 Promjena prikaza pomoći pri ručnom podešavanju fokusa
Moguće je odabrati faktor uvećanja od približno 4, 5 i 10 puta. Kod uvećanja od 4 puta
uvećava se središnje područje. Kod uvećanja od 5 i 10 puta uvećava se cijeli zaslon.
• Da biste promijenili uvećanje, zakrenite stražnji kotačić ili dodirnite [
]/[
].
 Pomicanje uvećanog područja
• Uvećano područje može se pomaknuti povlačenjem zaslona (15. str.) ili pritiskom na
kursorski gumb.
• Sljedeće radnje vratit će pomoć pri ručnom podešavanju fokusa na početni položaj:
– postavljanje načina fokusiranja [Focus Mode] na funkciju koja nije [MF] (Ručno
podešavanje fokusa),
– mijenjanje postavki za omjer [Aspect Ratio] ili veličinu slike [Picture Size],
– isključivanje fotoaparata,
– pritisak na [DISP.] (Zaslon) kada je prikazan zaslon za postavljanje područja koje će se
uvećati.
 Zatvaranje pomoći pri ručnom podešavanju fokusa
• Zatvorit će se kad se okidač pritisne dopola.
• Ova funkcija može se zatvoriti i pritiskom na [MENU/SET] ili dodirom na [Exit] (Izlaz).
• Kada se prikazuje zakretanjem prstena za fokusiranje, zatvara se otprilike 10 sekundi nakon
prestanka radnje.
• Pomoć pri ručnom podešavanju fokusa isključuje se pri korištenju digitalnog zuma ili
snimanju videozapisa.
• Pomoć pri ručnom podešavanju fokusa ili vodič možda se neće prikazati ovisno o
objektivu koji koristite, ali moguće je prikazati pomoć izravnim korištenjem fotoaparata,
pomoću zaslona osjetljivog na dodir ili gumba.
149
Snimanje

Tehnika za ručno podešavanje fokusa
1 Zakrećite prsten za fokusiranje da biste
fokusirali objekt.
2 Zakrenite ga još malo.
3 Precizno fokusirajte objekt polaganim
zakretanjem prstena za fokusiranje unatrag.
• Ako zumirate ili udaljavate nakon fokusiranja objekta, umanjit će se preciznost fokusa. U
tom slučaju ponovno podesite fokus.
• Nakon što poništite stanje mirovanja, ponovno fokusirajte objekt.
• Ako snimate fotografije izbliza
• Preporučuje se uporaba tronošca i automatskog okidača (157. str.).
• Efektivni raspon fokusa (dubina polja) značajno je sužen. Stoga, ako se udaljenost između
fotoaparata i objekta promijeni nakon fokusiranja objekta, ponovno fokusiranje može biti
otežano.
• Razlučivost rubnog dijela fotografije može se donekle smanjiti. Nije riječ o kvaru.

Oznaka udaljenosti fokusa
Oznaka udaljenosti fokusa
oznaka je koja se koristi za
mjerenje udaljenosti fokusa.
Koristite ovu značajku kad
snimate fotografije koristeći
ručno podešavanje fokusa ili
kad snimate fotografije izbliza.
Raspon fokusa
A Oznaka udaljenosti fokusa
B Linija udaljenosti fokusa
C 0,25 m [Kad se koristi
izmjenjivi objektiv (H-H014)
(H-HS12035)]
D 0,5 m [Kad se koristi izmjenjivi
objektiv (H-VS014140)]
150
Snimanje
Podešavanje fokusa i ekspozicije (zaključavanje
automatskog fokusa i automatske ekspozicije)
Primjenjivi načini rada:
Ovo je korisno ako želite snimiti fotografiju objekta izvan područja automatskog fokusa ili
ako je kontrast prejak te ne možete postići odgovarajuću ekspoziciju.
1
2
Uskladite zaslon s objektom.
Pritisnite i držite [AF/AE LOCK]
(zaključavanje automatskog fokusa i
automatske ekspozicije) da biste fiskno
postavili fokus ili ekspoziciju.
• Ako otpustite [AF/AE LOCK], poništava se zaključavanje automatskog fokusa i
automatske ekspozicije.
• Samo se ekspozicija zaključava sa zadanom postavkom.
3
Dok držite pritisnuto [AF/AE LOCK], pomaknite
fotoaparat da biste dobili kompoziciju slike i
zatim potpuno pritisnite okidač.
A
A Pokazatelj zaključavanja automatske ekspozicije
• Kad je funkcija [AE LOCK] (Zaključavanje automatske ekspozicije) postavljena, nakon
što dopola pritisnete okidač za fokusiranje, potpuno pritisnite okidač.
 Zaključavanje automatskog fokusa i automatske ekspozicije
Zaključavanje fokusa i ekspozicije može se postaviti u funkciji [AF/AE Lock] u izborniku
[Custom] (Prilagođeno).
Stavka
[AE LOCK]
Postavke
Zaključava se samo ekspozicija.
• Zaključavanje automatske ekspozicije [AEL], vrijednost otvora blende,
svjetlo brzine zatvarača kad se postavi ekspozicija.
Zaključava se samo fokus.
[AF/AE LOCK]
• Zaključavanje automatskog fokusa [AFL], pokazatelj fokusa,
vrijednost otvora blende, svjetlo brzine zatvarača kad se fokusira
objekt.
Zaključavaju se i fokus i ekspozicija.
[AF/AE LOCK]
[AF-ON]
• Zaključavanje automatskog fokusa [AFL] i automatske ekspozicije
[AEL], pokazatelj fokusa, vrijednost otvora blende i svjetlo brzine
zatvarača kad se fokusira objekt i postavi ekspozicija.
Automatsko podešavanje fokusa se aktivira.
151
Snimanje
• Ako postavite [AF/AE Lock Hold] (Odgađanje zaključavanja autom. fokusa i autom. eksp.)
u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na [ON] (Uklj.), možete popraviti fokus i ekspoziciju,
čak i ako otpustite [AF/AE LOCK] nakon što ga pritisnete. (53. str.) (nije dostupno u načinu
[AF-ON])
• Kada je izvršeno zaključavanje automatske ekspozicije, svjetlina zaslona za snimanje koja
se pojavljuje na zaslonu fiksna je.
• Zaključavanje automatskog fokusa funkcionira samo kod fotografiranja u načinu ručnog
podešavanja ekspozicije.
• Zaključavanje automatske ekspozicije funkcionira samo kod fotografiranja u načinu ručnog
podešavanja fokusa.
• Samo je zaključavanje automatskog fokusa aktivno tijekom snimanja videozapisa. Jednom
kada isključite zaključavanje automatskog fokusa tijekom snimanja, ono ne može biti
ponovno aktivirano.
• Ekspozicija se postavlja čak i ako se promijeni svjetlina objekta.
• Objekt se može ponovno fokusirati ako dopola pritisnete okidač, čak i ako zaključana
automatska ekspozicija.
• Mijenjanje vrijednosti može se postaviti čak i kad je zaključana automatska ekspozicija.
152
Snimanje
Snimanje fotografija u načinu snimanja u nizu (Burst)
Primjenjivi načini rada:
Kada pritisnete okidač, fotografije se snimaju u nizu.
Fotografije snimljene tako da je brzina snimanja u nizu [SH] (iznimno velika brzina)
snimit će se u istu skupinu slika snimljenih u nizu (79. str.).
1
Postavite kotačić za uzastopno snimanje na [
2
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
].
A
A Kad je način snimanja u nizu postavljen na veliku brzinu [H].
• Potpuno pritisnite okidač da biste aktivirali način snimanja u nizu.
 Promjena brzine snimanja u nizu
1 Odaberite [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) u izborniku [Rec] (Snimanje)
(37. str.)
2 Da biste odabrali brzinu snimanja u nizu, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
Brzina snimanja u nizu
(fotografija u sekundi)
Prikaz uživo tijekom snimanja
u nizu
S datotekama formata RAW
1
Bez datoteka formata RAW
[SH]
(Iznimno
velika brzina)
[H]
(Velika
brzina)
[M]
(Srednja
brzina)
[L]
(Mala
brzina)
20
6
4
2
Nema
Nema
Dostupno
Dostupno
—
182, 3
Maks. 80
Ovisno o kapacitetu kartice3
Broj fotografija koje je moguće snimiti
Ovisno o uvjetima snimanja, broj kadrova u nizu može biti manji. (Na primjer, kada je
[i.Resolution] (i.Razlučivost) izbornika za snimanje postavljena na [EXTENDED] (Produženo),
broj kadrova u nizu može biti manji.)
3
Možete snimati fotografije dok se ne dosegne puni kapacitet kartice. Brzina snimanja u
nizu postaje sporija na pola puta. Točne postavke vremena ovise o omjeru, veličini slike,
postavkama kvalitete i vrsti kartice koja se koristi.
1
2
• Brzina snimanja u nizu može postati manja ovisno o sljedećim postavkama:
• [Picture Size] (160. str.)/[Quality] (161. str.)/[Sensitivity] (134. str.)/[Focus Mode] (142. str.)/
[Focus/Release Priority] (55. str.)
• Informacije o datotekama u formatu RAW potražite na 161. str.
153
Snimanje
 Fokusiranje kod snimanja u nizu
Fokusiranje se mijenja ovisno o postavkama funkcije [Focus/Release Priority] (Prioritet
fokusa/otpuštanja) (55. str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) i postavkama načina
fokusiranja.
Način fokusiranja
AFS (Pojedinačni
automatski fokus)
AFF/AFC1
MF
Prioritet fokusa/otpuštanja
[FOCUS] (Fokus)
[RELEASE] (Otpuštanje)
[FOCUS] (Fokus)
[RELEASE] (Otpuštanje)
—
Fokus
Kod prve fotografije
Normalno fokusiranje2
Predviđeno fokusiranje3
Ručno podešavanja fokusa
Kada je objekt taman, a brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina),
fokus se fiksno postavlja na prvu sliku.
2
Brzina snimanja u nizu može postati manja jer fotoaparat neprestano fokusira objekt.
3
Brzina snimanja u nizu ima prioritet, a fokusiranje se procjenjuje unutar mogućeg raspona.
1
• Preporučujemo uporabu daljinskog okidača (DMW-RSL1, neobavezan) kada želite da je
okidač potpuno pritisnut dok snimate u načinu snimanja u nizu. Informacije o daljinskom
okidaču potražite na 268. str.
• Kad je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] ili [H] (kad je [Focus Mode] postavljen na
[AFS] ili [MF]), ekspozicija i balans bijele boje ostaju na postavkama koje su se koristile za
prvu fotografiju i za ostale fotografije. Ovisno o svjetlini objekta, druga i ostale fotografije
mogu biti svjetlije ili tamnije. Kad je brzina snimanja u nizu postavljena na [H] (kad je
[Focus Mode] postavljen na [AFF] ili [AFC]), [M] ili [L], prilagođavaju se svakog puta kada
snimite fotografiju.
• Budući da je brzina zatvarača manja na tamnim mjestima, brzina snimanja u nizu
(fotografije u sekundi) možda će biti manja.
• Ovisno o uvjetima rada, potrebno je određeno vrijeme za snimanje sljedeće fotografije ako
ponovno snimate fotografiju.
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme za spremanje fotografija snimljenih u nizu
na karticu. Ako uzastopno snimate fotografije tijekom spremanja, maksimalan se broj
fotografija koje je moguće snimiti smanjuje. Za uzastopno snimanje preporučuje se
korištenje memorijske kartice velike brzine.
• Snimanje u nizu isključuje se u sljedećim slučajevima:
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (scenski način rada),
– [Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter] (način kreativnog upravljanja)
– kada se postavi uzastopno snimanje s različitim vrijednostima balansa bijele boje,
– kod snimanja videozapisa,
– kod snimanja s bljeskalicom,
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.),
– ako je uključena opcija [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija),
• kada se koristi [Time Lapse shot] (Snimanje fotografija u intervalima).
• [SH] (Iznimno velika brzina) kod snimanja u nizu nije dostupna u sljedećim slučajevima:
], [
] ili [
],
– kad je funkcija [Quality] (Kvalieta) postavljena na [
– [Shutter Delay] (Odgoda zatvarača).
154
Snimanje
Snimanje fotografija u načinu uzastopnog snimanja s
različitim ekspozicijama
Primjenjivi načini rada:
Svaki put kada pritisnete okidač, snimit će se maksimalno 7 slika s različitim postavkama
ekspozicije, prateći raspon kompenzacije ekspozicije.
S funkcijom uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama
[Step] (Koraci): [3•1/3], [Sequence] (Slijed): [0/-/+]
1. fotografija
2. fotografija
3. fotografija
±0EV
-1/3 EV
+1/3 EV
1
Postavite kotačić za uzastopno snimanje na [Ł].
2
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
A
A Pokazatelj uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama
• Ako pritisnete i držite okidač, snima se broj fotografija koji
ste postavili.
• Pokazatelj uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama treperit će dok se ne snimi
broj fotografija koji ste postavili.
• Broj fotografija vraća se na [0] ako promijenite postavke uzastopnog snimanja s
različitim ekspozicijama ili isključite fotoaparat prije nego se snimi broj fotografija koji
ste postavili.
155
Snimanje
 Promjena postavki za [Single/Burst Settings], [Step] i [Sequence] u uzastopnom
snimanju s različitim ekspozicijama
1 Odaberite [Auto Bracket] u izborniku [Rec] (Snimanje) (37. str.)
2 Da biste odabrali [Single/Burst Settings], [Step] ili [Sequence], pritisnite / i
zatim pritisnite .
3 Da biste odabrali postavke, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[Single/Burst Settings] (Postavke za
snimanje jedne slike/slika u nizu)
[Step] (Koraci)
[Sequence] (Slijed)
Postavke
[
[
] (jedna slika)
] (slike u nizu)
[3•1/3] (3 slike)
[3•2/3] (3 slike)
[3•1] (3 slike)
[5•1/3] (5 slika)
[5•2/3] (5 slika)
[5•1] (5 slika)
[7•1/3] (7 slika)
[7•2/3] (7 slika)
[7•1] (7 slika)
[0/`/_]
[`/0/_]
• Možete snimati jednu po jednu fotografiju kad je postavljeno [ ].
• Možete neprestano snimati fotografije do odabranog broja fotografija kad je postavljeno
[ ].
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Pri snimanju fotografija pomoću uzastopnog snimanja s različitim ekspozicijama nakon
postavljanja raspona kompenzacije ekspozicije, snimljene fotografije temelje se na
odabranom rasponu kompenzacije ekspozicije.
• Ekspozicija možda neće biti ispravno kompenzirana, ovisno o svjetlini objekta.
• Pri neprestanom snimanju fotografija korištenjem uzastopnog snimanja s različitim
ekspozicijama s [i.Resolution] (i.Razlučivost) postavljenom na [EXTENDED] (Prošireno) bit
će potrebno određeno vrijeme dok se ne snimi postavljeni broj fotografija.
• Uzastopno snimanje s različitim ekspozicijama isključuje se u sljedećim slučajevima:
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (scenski način rada),
– [Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter] (način kreativnog upravljanja)
– kada se podesi uzastopno snimanje s različitim vrijednostima balansa bijele boje,
– kod snimanja videozapisa,
– kod snimanja s bljeskalicom,
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.),
– ako je uključena opcija [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija),
– kada se koristi [Time Lapse shot] (Snimanje fotografija u intervalima).
156
Snimanje
Snimanje fotografija pomoću automatskog okidača
Primjenjivi načini rada:
1
2
Postavite kotačić za uzastopno
snimanje na [ ].
Da biste fokusirali, pritisnite okidač dopola,
a zatim ga pritisnite do kraja da biste snimili
fotografiju.
A Kada je automatski okidač postavljen na [
A
].
• Fotografija se ne snima dok se objekt ne fokusira. Fokus i
ekspozicija postavit će se kad se okidač pritisne dopola.
• Ako želite pritisnuti okidač za snimanje do kraja i snimiti
fotografiju čak i kad objekt nije fokusiran, postavite [Focus/
Release Priority] (Prioritet fokusa/otpuštanja) u izborniku
[Custom] (Prilagođeno) na [OFF] (Isklj.). (55. str.)
• Pokazatelj automatskog okidača B treperi i okidač se
aktivira nakon 10 sekundi (ili 2 sekunde).
], pokazatelj automatskog
• Kada se odabere funkcija [
okidača treperi nakon snimanja prve i druge fotografije i
okidač se aktivira 2 sekunde nakon što počne treperiti.
 Promjena postavke vremena automatskog okidača
1
2
Odaberite [Self Timer] (Automatski okidač) u izborniku [Rec] (Snimanje). (37. str.)
Pritisnite / da biste odabrali način rada i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
Postavke
Fotografija se snima 10 sekundi nakon pritiska okidača.
Nakon 10 sekundi fotoaparat snima 3 fotografije u razmacima od
otprilike 2 sekunde.
Fotografija se snima 2 sekundi nakon pritiska okidača.
• Ako koristite tronožac i sl., ova postavka može biti prikladan način da se izbjegnu
vibracije koje nastaju pritiskom na okidač.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
• Preporučujemo uporabu tronošca kod snimanja pomoću automatskog okidača.
• Ovisno o uvjetima snimanja, razmak snimanja može biti manji od 2 sekunde kad se
].
odabere [
].
• Jačina bljeskalice može se malo razlikovati kada odaberete [
]:
• U sljedećim situacijama nije moguće postaviti na [
– kada se postavi uzastopno snimanje s različitim vrijednostima balansa bijele boje,
– ako je uključena opcija [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija).
• Automatski okidač isključuje se u sljedećim slučajevima:
– kada se koristi [Time Lapse shot] (Snimanje fotografija u intervalima),
– kod snimanja videozapisa.
157
Snimanje
Korištenje izbornika [Rec] (Snimanje)
Detalje o postavkama izbornika [Rec] potražite na 37. str.
• [Photo Style], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Resolution], [i.Dynamic] i [Digital Zoom]
zajednički su izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Mijenjanje ovih
postavki u jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.

[Photo Style] (Stil fotografije)
Primjenjivi načini rada:
Moguće je odabrati 6 efekata koji odgovaraju slici koju želite snimiti. Moguće je podesiti
stavke poput boje ili kvalitete slike za željeni efekt.
Postavke
[Standard]
(Standardno)
[Vivid] (Živopisno)
Sjajni efekt s visokom razinom zasićenosti i kontrasta.
[Natural] (Prirodno)
Blagi efekt s niskom zasićenosti.
[Monochrome]
(Monokromatski efekt)
Monokromatski efekt bez tonova boje.
[Scenery] (Krajolik)
Efekt prikladan za krajolike u kojima dominira vedro
plavo nebo i zelenilo.
Efekt prikladan za portrete ljudi sa zdravim i lijepim
tonom kože.
Uporaba unaprijed memorirane postavke.
[Portrait] (Portret)
[Custom]
(Prilagođeno)

Opis postavki
Ovo je osnovna postavka.
isključuje se kada odaberete inteligentni automatski način rada (
ili
).
ili
) postavka će biti vraćena na
[Standard] kada promijenite način snimanja ili kada uključite ili isključite uređaj.
• U inteligentnom automatskom načinu rada (
• U scenskom načinu rada stil fotografije fiksno se postavlja prema sceni.
158
Snimanje
 Podešavanje kvalitete fotografija
• Kvaliteta fotografija ne može se podesiti u inteligentnom automatskom
ili
).
načinu rada (
1
Pritisnite / da biste odabrali stil fotografije.
2
Pritisnite / da biste odabrali stavke i zatim
pritisnite / za podešavanje.
• U scenskom načinu rada nije moguće odabrati stil fotografije.
Stavka
[+]
[Contrast] (Kontrast)
[-]
[Sharpness] (Oštrina)
[Saturation]
(Zasićenost)
[Noise Reduction]
(Smanjenje smetnji)
[+]
[-]
[+]
[-]
[+]
[-]
Efekt
Povećava razliku između svjetline i tame na
fotografiji.
Smanjuje razliku između svjetline i tame na
fotografiji.
Fotografija je oštro definirana.
Fotografija je blago fokusirana.
Boje na fotografiji postaju živopisne.
Boje na fotografiji postaju prirodne.
Pojačava se efekt smanjenja smetnji.
Razlučivost fotografije može se malo smanjiti.
Smanjuje se efekt smanjenja smetnji. Možete
snimiti fotografije s većom razlučivošću.
• Memorirane se postavke pohranjuju čak i kad se fotoaparat isključi.
• Ako se podesi kvaliteta fotografije, na zaslonu se prikazuje oznaka [+] uz ikonu stila
fotografije.
• Boja se može promijeniti postavkom [Saturation] (Zasićenost) kad se odabere
[Monochrome] (Monokromatski efekt).
3
Pritisnite  da biste odabrali [Custom setting] (Prilagođena postavka) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Postavke se mogu memorirati u [Custom] (Prilagođeno).
159
Snimanje

[Aspect Ratio] (Omjer)
Primjenjivi načini rada:
Ova vam postavka omogućuje odabir omjera koji bi bio prikladan za ispis ili reprodukciju.
Postavke
[X]
Opis postavki
[Aspect Ratio] Format 4:3 TV prijamnika
[Y]
[Aspect Ratio] Format fotoaparata s filmom od 35 mm
[W]
[ ]
Četvrtasti omjer slike
[Aspect Ratio] Format TV prijamnika visoke razlučivosti, itd.
• Rubovi snimljenih fotografija mogu biti odrezani prilikom ispisivanja, stoga ih provjerite
prije ispisivanja. (299. str.)

[Picture Size] (Veličina slike)
Primjenjivi načini rada:
Postavljanje broja piksela. Što je veći broj piksela, to će detalji na fotografiji biti jasniji, čak
i ako se fotografije ispisuju na velikim listovima.
Kad je omjer postavljen na [X]
Postavke
(16 M)
Kad je omjer postavljen na [Y]
Veličina prikaza
4608×3456
Postavke
(14 M)
Veličina prikaza
4608×3072
Ž
(8 M)
3264×2448
Ž
(7 M)
3264×2176
Ž
(4 M)
2336×1752
Ž
(3,5 M)
2336×1560
Kad je omjer postavljen na [W]
Postavke
(12 M)
Ž
Ž
Kad je omjer postavljen na [
Veličina prikaza
4608×2592
Postavke
(12 M)
]
Veličina prikaza
3456×3456
(6 M)
3264×1840
Ž
(6 M)
2448×2448
(2 M)
1920×1080
Ž
(3 M)
1744×1744
• Kad je postavljena [Ex. Tele Conv.] (Ekstra tele konverzija) (120.), prikazuje se [Ž] na
veličinama slike svakog formata, osim [L].
• Veličina slike bit će fiksno postavljena na [S] kada [Burst Rate] (Brzinu snimanja u nizu)
postavite na [SH] (Iznimno velika brzina).
160
Snimanje

[Quality] (Kvaliteta)
Primjenjivi načini rada:
Postavljanje brzine kompresije kojom želite pohranjivati fotografije.
Postavke Format datoteke
Opis postavki
JPEG
JPEG slika na kojoj kvaliteta slike ima prioritet.
[A]
[›]
[
[
[
]
]
]
RAW+JPEG
RAW
JPEG slika standardne kvalitete.
Korisno je ako želite povećati broj snimki bez promjene
broja piksela.
Istodobno je moguće snimiti sliku u formatu RAW i
JPEG ([A] ili [›]).1
Moguće je snimati samo slike u formatu RAW.2
Ako s fotoaparata izbrišete datoteku formata RAW, odgovarajuća fotografija formata JPEG
također će biti izbrisana.
2
Postavljen je najveći broj raspoloživih piksela ([L]) za svaki omjer slike.
1
• Možete uživati u naprednom uređivanju fotografija ako koristite datoteke formata RAW.
Možete pohraniti datoteke formata RAW u formatu datoteke (JPEG, TIFF, itd.) koji može
biti prikazan na računalu, itd., razviti ih i uređivati koristeći softver „SILKYPIX Developer
Studio” tvrtke Ichikawa Soft Laboratory sa CD-ROM-a (isporučen).
• Sljedeći efekti ne vide se u slikama formata RAW:
– [Photo Style]/[i.Dynamic]/[Red-Eye Removal]/[i.Resolution]/[Color Space] (izbornik za
snimanje [Rec]),
– scenski način rada,
– način kreativnog upravljanja.
] slike se snimaju s manjom količinom podataka nego [
] ili [
].
• [
161
Snimanje

[Metering Mode] (Način mjerenja)
Primjenjivi načini rada:
Vrsta optičkog mjerenja za mjerenje svjetline može se promijeniti.
Postavke
[ ]
(Višestruki)
Opis postavki
Ovo je metoda u kojoj fotoaparat mjeri najpogodniju ekspoziciju
automatskim prosuđivanjem raspodjele svjetline na cijelom zaslonu.
Obično preporučujemo korištenje ove metode.
Ovo je metoda korištena za fokusiranje objekta na središtu zaslona i
jednako mjerenje cijelog zaslona.
Ovo je metoda kojom se mjeri objekt u nišanu
mjerenja točke A .
[ ]
(Centriran)
[ ]
(Točka)

[Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu)
Postavke: [SH]/[H]/[M]/[L] (Iznimno velika brzina)/(Velika brzina)/(Srednja brzina)/
(Mala brzina)
• Detalje potražite na 153. str.

[Auto Bracket] (Uzastopno snimanje fotografija s različitim
ekspozicijama)
Postavke: [Single/Burst Settings]/[Step]/[Sequence] (Postavke snimanja jedne/niza
fotografija)/(Postepeno)/(Slijed)
• Detalje potražite na 155. str.

[Self Timer] (Automatski okidač)
Postavke: [
]/[
]/[
]
• Detalje potražite na 157. str.
162
Snimanje

[i.Dynamic] (inteligentni dinamički raspon kontrole)
Primjenjivi načini rada:
Kontrast i ekspozicija automatski će se podesiti kada postoji velika razlika u svjetlini
između pozadine i objekta da bi se objekt činio stvarnijim.
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] (Visoko)/(Standardno)/(Nisko)/(Isklj.)
• Ova bi se značajka mogla automatski isključiti, ovisno o uvjetima osvjetljenja.
• [HIGH], [STANDARD], ili [LOW] predstavljaju maksimalni raspon efekta.
• U sljedećim slučajevima funkcija [i.Dynamic] nije dostupna:
– kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) podešen na [ON] (Uklj.).

[i.Resolution] (inteligentna razlučivost)
Primjenjivi načini rada:
Fotografije s oštrim profilom i razlučivošću moguće je snimiti pomoću inteligentne
tehnologije razlučivosti.
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[EXTENDED]/[OFF] (Visoka)/(Standardna)/
(Niska)/(Proširena)/(Isklj.)
• Opcija [EXTENDED] omogućuje snimanje prirodnih fotografija s većom razlučivošću.
• Brzina snimanja u nizu i neprestanoog snimanja postaje sporija kada se koristi funkcija
[EXTENDED].
• Kada snimate videozapis, [EXTENDED] se mijenja u [LOW].
163
Snimanje

[HDR] (Visoki dinamički raspon)
Primjenjivi načini rada:
Možete kombinirati 3 fotografije različitih razina ekspozicije u jednu sliku bogate
gradacije. Možete smanjiti gubitak gradacije u svijetlim i tamnim dijelovima, primjerice,
onda kada je naglašen kontrast između objekta i pozadine. Slika kombinirana pomoću
visokog dinamičkog raspona snima se u formatu JPEG.
Postavke
[ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
Opis postavki
Snima fotografije visokog dinamičkog raspona.
Ne snima fotografije visokog dinamičkog raspona.
[Dynamic Range] (Dinamički raspon)
[AUTO] (Automatski): Automatski podešava raspon ekspozicije u skladu
s razlikama između svijetlih i tamnih područja.
[±1EV]/[±2EV]/[±3 EV]: Podešava ekspoziciju unutar odabranih
parametara ekspozicije.
[SET]
(Postavljanje) [Auto Align] (Automatsko poravnanje)
[ON] (Uklj.): Automatski ispravlja podrhtavanje fotoaparata (vibracije)
i druge probleme koji mogu dovesti do nepravilno poravnanih slika.
Preporučuje se za uporabu tijekom snimanja s fotoaparatom u ruci.
[OFF] (Isklj.): Nepravilno poravnanje slike nije podešeno. Preporučuje se
prilikom korištenja tronošca.
 Što je HDR?
HDR je kratica za visoki dinamički raspon (High Dynamic Range) i odnosi se na tehniku
izražavanja širokog raspona kontrasta.
•
•
•
•
•
•
•
Nemojte pomicati fotoaparat za vrijeme neprekidnog snimanja nakon što pritisnete okidač.
Ne možete snimiti sljedeću fotografiju dok kombinacija fotografija nije potpuna.
Objekt u pokretu može se snimiti bez neprirodnih zamućenja.
Kut gledanja malo se suzi kada je [Auto Align] postavljen na [ON] (Uklj.).
Bljeskalica je fiksno postavljena na [Œ] ([Forced Flash Off], Bljeskalica uvijek isključena).
Funkcija [HDR] nije dostupna za fotografije snimljene prilikom snimanja videozapisa.
Funkcija [HDR] nije dostupna u sljedećim slučajevima:
], [
] ili [
].
– kada je [Quality] (Kvaliteta) postavljena na [
– kada se koristi [Time Lapse shot] (Snimanje fotografija u intervalima).
164
Snimanje

[Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
Primjenjivi načini rada:
Možete zabilježiti do 4 ekspozicije u jednoj slici.
1 Odaberite [Start] i zatim pritisnite [MENU/SET].
2
Odlučite se za kompoziciju i snimite prvu fotografiju.
• Nakon što ste snimili fotografiju pritisnite okidač dopola da biste
snimili sljedeću.
• Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/
SET] da biste odabrali jednu od sljedećih radnji.
[Next] (Sljedeća): Pomicanje na sljedeću fotografiju.
[Retake] (Ponovno snimanje): Vraćanje na prvu fotografiju.
Exit (Izlaz): Snimanje slike prve fotografije i završetak
snimanja fotografija s višestrukom ekspozicijom.
3
Snimanje druge, treće i četvrte ekspozicije.
4
Pritisnite  da biste odabrali [Exit] i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Ako je [MENU/SET] pritisnut tijekom snimanja fotografija, snimljene su slike
memorirane, a snimanje fotografija s višestrukom ekspozicijom završeno je.
• Za dovršetak isto tako možete dopola pritisnuti okidač.
 Postavka automatske kontrole podešavanja svjetline
Odaberite značajku [Auto Gain] na zaslonu prikazanom u 1. koraku i postavite je.
[ON] (Uklj.): Razina svjetlosti postavlja se u skladu s brojem snimljenih fotografija, a
fotografije se preklapaju jedna preko druge.
[OFF] (Isklj.): Kompenzirajte ekspoziciju koja odgovara objektu da bi svi preklopljeni
efekti ekspozicije bili ispravni.
 Spajanje slika formata RAW na kartici
Na zaslonu prikazanom u 1. koraku postavite [Overlay] (Prekrivanje) na [ON] (Uklj.). Nakon
pritiska na [Start] prikazat će se slike na kartici. Odaberite slike formata RAW, zatim
pritisnite [MENU/SET] i nastavite sa snimanjem.
• Funkcija [Overlay] dostupna je samo za slike formata RAW snimljene ovim uređajem.
• Slika nije snimljena sve do završetka snimanja.
• Prikazane informacije o snimanju za slike snimljene s višestrukom ekspozicijom
informacije su o snimanju posljednje snimljene slike.
• Sivo označene stavke na zaslonu izbornika ne mogu se postaviti tijekom načina višestruke
ekspozicije.
• Ova radnja nije dostupna kada koristite funkciju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u
intervalima).
165
Snimanje

[Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
Primjenjivi načini rada:
Možete postaviti vrijeme za početak snimanja, interval snimanja i broj fotografija te
automatski snimati objekte kao što su životinje i biljke kako vrijeme prolazi.
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (35. str.)
 Postavljanje vremena snimanja/intervala/broja fotografija
1
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[Now] (Sada)
[Start Time]
(Početno vrijeme)
[Shooting Interval]
(Interval snimanja)
[Image Count] (Broj
fotografija)
[Start
Time Set]
(Postavljanje
početnog
vremena)
Opis postavki
Započinje snimanje pritiskom okidača do
kraja.
Možete postaviti vrijeme za početak
snimanja. Može se podesiti bilo koje vrijeme
u sljedećih 24 sata.
• Pritisnite /// da biste postavili
vrijeme za početak snimanja (sat, minuta) i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Možete postaviti interval snimanja u sekundama od 1
sekunde do 99 minuta i 59 sekundi.
• Pritisnite /// da biste postavili interval snimanja (sat,
minuta) i zatim pritisnite [MENU/SET].
od 1 do 9999
• Pritisnite /// da biste postavili broj fotografija i zatim
pritisnite [MENU/SET].
166
Snimanje
2
3
Pritisnite / da biste odabrali [Start] i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite do kraja okidač.
• Automatski započinje snimanje.
• Tijekom stanja mirovanja, fotoaparat će se automatski isključiti ako određeno vrijeme ne
izvršite nijednu radnju. Snimanje fotografija u intervalima nastavlja se čak i kada je uređaj
isključen. Kada dođe vrijeme za početak snimanja, uređaj se automatski uključuje. Da
biste ručno uključili uređaj, pritisnite okidač dopola.
• Kada je pritisnuta funkcija 1 [Fn1] dok je uređaj uključen, prikazat će se zaslon za
odabir pauze ili završetka. Postupajte u skladu s uputama na zaslonu. Kada je pritisnuta
funkcija 1 [Fn1] dok je uključena pauza, prikazat će se zaslon za odabir pauze ili
završetka. Pauzu možete prekinuti i pritiskom okidača do kraja.
• Ova funkcija nije namijenjena uporabi u sigurnosnoj kameri.
• Ako ostavite uređaj negdje radi izvođenja funkcije [Time Lapse Shot] (Snimanje
fotografija u intervalima), budite oprezni da ne bi došlo do krađe.
• Snimanje dulje vrijeme na hladnim mjestima kao što su skijališta ili mjesta na velikoj
visini ili na toplim i vlažnim mjestima može uzrokovati kvar, stoga budite oprezni.
• Snimanje možda neće biti izvršeno ako je vrijeme snimanja duže od intervala snimanja,
primjerice kod duge ekspozicije.
• Preporučujemo uporabu potpuno napunjene baterije.
• [Time Lapse Shot] isključuje se u sljedećim slučajevima:
Tijekom snimanja fotografija u intervalima [Time Lapse Shot] možete zamijeniti bateriju
i karticu, a zatim ga ponovno pokrenuti uključivanjem uređaja. Isključite uređaj kada
mijenjate bateriju ili karticu.
– Kada se baterija isprazni,
– kada broj fotografija koje je moguće snimiti dosegne nulu,
– kada isključite fotoaparat.
• Ne spajajte AV kabel (neobavezan), HDMI minikabel (neobavezan) ili USB kabel
(isporučen) tijekom snimanja fotografija u intervalima.

[Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač)
Primjenjivi načini rada:
Elektronički zatvarač može smanjiti zamućenje slike. Štoviše, možete snimati fotografije
bez zvuka zatvarača kad koristite fotoaparat na tihim mjestima. Postavke: [ON]/[OFF]
(Uklj.)/(Isklj.)
• Bljeskalica je fiksno postavljena na [Œ] ([Forced Flash Off], Bljeskalica uvijek isključena).
• Ako je objekt u pokretu ili ako vam se tresu ruke, objekt može izgledati iskrivljeno na
snimljenoj slici. Preporučuje se korištenje tronošca.
• Pod fluorescentnim svjetlom ili LED svjetlom itd. mogu se pojaviti vodoravne crte na
snimljenim fotografijama.
• [Electronic Shutter] isključuje se kad je funkcija [Burst Rate] (Brzina snimanja) postavljena
na [SH] (Iznimno velika brzina).
• Možete isključiti zvuk zatvarača u stavci [E-Shutter Vol] (Glasnoća elektroničkog zatvarača)
u izborniku [Beep] (Zvučni signal). (46. str.)
• Posebnu pozornost obratite na privatnost, prava osobnosti itd. objekta kada
koristite ovu funkciju. Koristite je na vlastitu odgovornost.
167
Snimanje

[Shutter Delay] (Odgoda zatvarača)
Primjenjivi načini rada:
Da bi se smanjio utjecaj podrhtavanja ruke ili vibracija zatvarača, zatvarač se otpušta
nakon što prođe postavljeno vrijeme.
Postavke: [5SEC]/[3SEC]/[1SEC]/[OFF] (5 s)/(3 s)/(1 s)/(Isklj.).
• Funkcija [Shutter Delay] nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina).
– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.).

[Flash] (Bljeskalica)
Postavke: [Firing Mode]/[Flash Mode]/[Flash Synchro]/[Flash Adjust.]/[Auto
Exposure Comp.]/[Manual Flash Adjust.]/[Wireless Channel]/
[Wireless FP]/[Communication Light]/[Wireless Setup]
• Detalje potražite na 125. str.

[Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Primjenjivi načini rada:
], [
]), digitalno ispravljanje
Kada odaberete smanjivanje efekta crvenih očiju ([
efekta crvenih očiju obavlja se pri svakoj aktivaciji bljeskalice. Fotoaparat automatski
prepoznaje crvene oči i ispravlja fotografiju.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Dostupno samo kad je [AF Mode] (Način rada automatskog fokusa) postavljen na [š], a
funkcija prepoznavanja lica aktivirana.
• U određenim se okolnostima efekt crvenih očiju ne može ispraviti.
• [ ] se prikazuje na ikoni kada je postavljena na [ON]
168
Snimanje

[ISO Increments] (ISO povećanje)
Primjenjivi načini rada:
Možete prilagoditi postavku ISO osjetljivosti za svakih 1/3 EV.
Postavke
[1/3 EV]
[1 EV]
Opis postavki
[L.125]/[L.160]/[200]/[250]/[320]/[400]/[500]/[640]/[800]/[1000]/[1250]/
[1600]/2000]/[2500]/[3200]/[4000]/[5000]/[6400]/[8000]/[10000]/[12800]/
[H.16000]/[H.20000]/[H.25600]
[L.125]/[200]/[400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[H.25600]
Dostupno samo kad je postavljena funkcija [Extended ISO] (Prošireni ISO).

• Kad se postavka mijenja sa [1/3 EV] na [1 EV], [Sensitivity] (Osjetljivost) bit će postavljena
na vrijednost najbližu vrijednosti postavljenoj tijekom [1/3 EV]. (Postavljena vrijednost neće
se vratiti na početne postavke kad se postavka vrati na [1/3 EV]. Ostat će kao odabrana
postavka za [1 EV]).

[Extended ISO] (Prošireni ISO)
Primjenjivi načini rada:
Ova funkcija omogućuje podešavanje ISO osjetljivosti od minimalne [ISO125] do
maksimalne [ISO25600].
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)

[Long Shtr NR] (Smanjenje buke okidača)
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat automatski uklanja smetnje koje nastaju kad se smanji brzina zatvarača kako
bi se snimile fotografije noćnog krajolika, itd. da biste mogli snimati prekrasne fotografije.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Ako odaberete [ON] (Uklj.), zaslon s odbrojavanjem prikazuje se kad se pritisne okidač. U
tom trenutku ne pomičite fotoaparat. Po završetku odbrojavanja na zaslonu se prikazuje
poruka [Long shutter noise reduction ongoing] (Smanjenje smetnji zatvarača u tijeku)
istodobno s odabranom brzinom zatvarača za obradu signala.
• Preporučujemo korištenje tronošca ako je brzina zatvarača smanjena da bi se snimile
fotografije.
• U sljedećim slučajevima funkcija [Long Shtr NR] nije dostupna:
– kod snimanja videozapisa,
– kada je funkcija [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH] (Iznimno velika
brzina),
– kad je [Electronic Shutter] (Elektronički zatvarač) postavljen na [ON] (Uklj.).
169
Snimanje

[Shading Comp.] (Sjenčanje)
Primjenjivi načini rada:
Kada se periferija zaslona zatamni kao rezultat karakteristika objektiva, slike možete
snimati s ispravljenom svjetlinom perifernih dijelova zaslona.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Ova bi se značajka mogla automatski isključiti, ovisno o uvjetima snimanja.
• Smetnje u perifernim dijelovima fotografije mogu se isticati višom ISO osjetljivošću.
• Ispravljanje neće biti moguće u sljedećim situacijama:
– kod snimanja videozapisa,
– kod snimanja fotografija tijekom snimanja videozapisa [samo kada se postavi na [ ]
(prioriteti videozapisa)],
– kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljen na [SH] (Iznimno velika brzina).
• Funkcija [Shading Comp.] možda neće raditi, što će ovisiti o objektivu koji koristite.
Popis kompatibilnih objektiva potražite na web-mjestu.

[Ex. Tele Conv.] (Ekstra tele konverzija)
Postavke:[ZOOM]/[TELE CONV.]/[OFF] (Zumiranje)/(Tele konverzija)/(Isklj.)
• Detalje potražite na 120. str.

[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Postavke: [4×]/[2×]/[OFF]
• Detalje potražite na 119. str.
170
Snimanje

[Color Space] (Prostor boje)
Primjenjivi načini rada:
Odaberite ovu postavku kada želite popraviti reprodukciju boje snimljenih fotografija na
računalu ili pisaču itd.
Postavke
[sRGB]
[AdobeRGB]
Opis postavki
Prostor boje postavljen je na sRGB prostor boje.
Ova funkcija ima široku primjenu kod računalne opreme.
Prostor boje postavljen je na AdobeRGB prostor boje.
AdobeRGB najviše se koristi u poslovne svrhe kao što je profesionalni
ispis jer ima veći raspon izvodljivih boja nego sRGB.
• Ovisno o postavkama prostora boje, ime datoteke snimljene fotografije mijenja se kako je
prikazano.
• Postavite na sRGB ako niste dobro upoznati s AdobeRGB.
• Postavka se zaključava na [sRGB] pri snimanju videozapisa.

[Stabilizer] (Stabilizator)
Postavke: [
]/[
]/[OFF]
• Detalje potražite na 117. str.
171
Snimanje

[Face Recog.] (Prepoznavanje lica)
Primjenjivi načini rada:
Prepoznavanje lica funkcija je koja pronalazi lice koje sliči memoriranom licu i automatski
podešava prioritet fokusa i ekspozicije. Čak i ako se osoba nalazi u pozadini ili pri kraju
niza na grupnoj fotografiji, fotoaparat može snimiti jasnu fotografiju.
Postavke: [ON]/[OFF]/[MEMORY] (Uklj.)/(Isklj.)/(Memorija)
Početna postavka funkcije [Face Recog.] na fotoaparatu postavljena je na [OFF].
Funkcija [Face Recog.] automatski će prijeći na [ON] kad se memorira slika lica.
• Sljedeće funkcije također će raditi s funkcijom prepoznavanja lica.
U načinu snimanja
– prikaz odgovarajućeg imena kada fotoaparat prepozna
memorirano lice (ako je za memorirano lice postavljeno ime)
U načinu reprodukcije
– prikaz imena i dobi (ako su ti podaci memorirani)
– selektivna reprodukcija fotografija odabranih među fotografijama memoriranima pomoću
funkcije prepoznavanja lica ([Category Play] (Reprodukcija kategorije) (194. str.))

Prikazuju se imena do triju osoba. Prednost imena prikazanih pri snimanju fotografija
određuje se prema redoslijedu memoriranja.
• Funkcija [Face Recog.] radi samo kad je način rada automatskog fokusa postavljen
na [š].
• U načinu snimanja u nizu, informacije o prepoznavanju lica [Face Recog.] mogu se
pridružiti samo prvoj slici.
• Ne možete koristiti funkciju [Face Recog.] u sljedećim načinima.
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (scenski način rada)
– [Miniature Effect] (način kreativnog upravljanja)
– Kod snimanja videozapisa.
• Sličnost u crtama lica može dovesti do pogrešne identifikacije osobe.
• Možda će biti potrebno više vremena da funkcija prepoznavanja lica odabere i prepozna
karakteristične crte lica nego što je to uobičajeno s funkcijom prepoznavanja lica.
• Čak i kad su podaci o prepoznavanju lica memorirani, prepoznavanje lica u načinu
[Category Play] (Reprodukcija kategorije) neće kategorizirati fotografije snimljene dok je
funkcija [Name] (Ime) postavljena na [OFF] (Isklj.).
• Čak i kad se informacije o prepoznavanju lica promijene (175. str.), informacije o
prepoznavanju lica za već snimljene fotografije neće se promijeniti.
Primjerice, ako se promijeni ime, funkcija prepoznavanja lica neće kategorizirati fotografije
snimljene prije promjene u načinu [Category Play].
• Da biste promijenili informacije o snimljenim fotografijama, odaberite [REPLACE] (Zamijeni)
u [Face Rec Edit] (Uređivanje funkcije prepoznavanja lica) (206. str.).
172
Snimanje

Postavke lica
Moguće je memorirati podatke kao što su imena i datumi rođendana za slike lica do 6
osoba.
Memoriranje može biti lakše ako odaberete više fotografija lica svake osobe (do 3
fotografije po memoriranju).
 Točka snimanja pri memoriranju slika lica
• Osoba treba biti okrenuta licem prema naprijed, otvorenih
očiju i zatvorenih usta, a obrisi lica očiju ili obrva pri
memoriranju ne smiju biti pokriveni kosom.
• Pri memoriranju na licu ne smije biti previše sjene
(bljeskalica neće svijetliti prilikom memoriranja).
(Dobar primjer
memoriranja)
 Ako se lice ne prepoznaje tijekom snimanja
• Memorirajte lice iste osobe u zatvorenom i na otvorenom prostoru, ili s različitim izrazima
lica ili snimljeno iz različitih kutova. (175. str.)
• Memorirajte ga i na mjestu snimanja.
• Kada ne dođe do prepoznavanja memorirane osobe, ispravite to tako da je ponovno
memorirate.
• Prepoznavanje lica možda neće biti moguće ili možda čak i memorirana lica neće biti točno
prepoznata, ovisno o izrazima lica i okolini.
1
Pritisnite / da biste odabrali [MEMORY] (Memorija) i zatim pritisnite [MENU/
SET].
2
Pritisnite /// da biste odabrali okvir za
prepoznavanje lica koji nije memoriran i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Neće se prikazati [New] (Novi unos) ako ste već memorirali 6
ljudi. Obrišite već memoriranu osobu da biste memorirali novu.
3
Snimite fotografiju podešavajući lice pomoću vodilice.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi
se zadana radnja.
• Lica objekata koji nisu ljudi (kućni ljubimci, i td.) ne mogu se
memorirati.
• Da bi se prikazao opis prepoznavanja lica, pritisnite 1 ili
].
dodirnite [
173
Snimanje
4
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Možete memorirati do 3 slike lica.
Stavka
[Name] (Ime)
[Age] (Dob)
Opis postavki
Moguće je memorirati imena.
1 Pritisnite  da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
2 Unesite ime.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta” na
64. str.
• Možete upisati najviše 9 znakova.
• Možete upisati najviše 6 znakova za [ ], [ ], [ ], [ ] i [ ].
Moguće je memorirati datume rođendana.
1 Pritisnite  da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
2 Pritisnite / da biste odabrali stavke (godina/mjesec/
dan) i zatim pritisnite / da biste ih podesili te pritisnite
[MENU/SET].
Dodavanje dodatnih slika lica.
(Add Images) (Dodavanje slika)
1 Odaberite okvir za prepoznavanje lica koje nije memorirano,
a zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Izvedite 3. korak iz poglavlja „Postavke lica”.
Brisanje jedne od slika lica.
[Add Images]
(Dodavanje slika) (Delete) (Brisanje)
Pritisnite /da biste odabrali sliku lica koju želite izbrisati
i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Za ovu je značajku potrebno da ostane barem jedna slika lica
nakon memoriranja.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se
zadana radnja.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
174
Snimanje

Promjena ili brisanje podataka za memoriranu osobu
Možete promijeniti fotografije ili podatke o prethodno memoriranoj osobi. Također,
možete izbrisati podatke o memoriranoj osobi.
1
2
Pritisnite  da biste odabrali [MEMORY] (Memorija) i pritisnite [MENU/SET].
3
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite /// da biste odabrali sliku lica koju želite urediti ili obrisati i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[Info Edit] (Uređivanje
podataka)
[Priority] (Prioritet)
[Delete] (Brisanje)
Opis postavki
Promjena podataka o memoriranoj osobi
Izvedite 4. korak iz poglavlja „Postavke lica”.
Fokus i ekspozicija podešavaju se prvenstveno za lica
većeg prioriteta.
Pritisnite /// da biste odabrali prioritet i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Brisanje podataka o memoriranoj osobi.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
175
Snimanje

[Profile Setup] (Postavljanje profila)
Primjenjivi načini rada:
Ako unaprijed postavite ime i datum rođendana svoga djeteta ili ljubimca, možete na
slikama zabilježiti njihovo ime i dob u mjesecima i godinama.
Možete ih prikazati pri reprodukciji ili otisnuti na snimljenoj slici pomoću opcije [Text
Stamp] (Otisnuti tekst) (197. str.).
Postavke: [
] ([Baby1])/[
] ([Baby2])/[
] ([Pet])/[OFF]/[SET]
 Postavljanje dobi ([Age]) ili imena ([Name])
1
2
Pritisnite / da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
Pritisnite / da biste odabrali [Age] (Dob) ili [Name]
(Ime) i zatim pritisnite [MENU/SET].
4
Pritisnite / da biste odabrali [SET] (Postavi) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / za odabir [Baby1] (Dijete 1), [Baby2]
(Dijete2) ili [Pet] (Kućni ljubimac) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Unesite dob ([Age]).
Rođendan:
/: Odaberite stavke (godina/mjesec/dan)
/: Postavljanje
[MENU/SET]: Potvrdite izbor
Unesite ime ([Name])
Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju„Unos teksta” na 64. str.
• Možete upisati najviše 30 znakova.
• Možete upisati najviše 15 znakova za [
5
], [ ], [ ], [ ] i [ ].
Pritisnite  da biste odabrali [Exit] (Izlaz) i zatim pritisnite [MENU/SET] za
dovršavanje.
 Poništavanje postavki [Age] i [Name]
Odaberite postavku [OFF] (Isklj.) u 1. koraku.
• Kod fotografija snimljenih tijekom snimanja videozapisa ([ ] (prioriteti videozapisa))
(183. str.) neće se snimiti dob i ime.
• Dob i ime moguće je ispisati pomoću softvera „PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na
isporučenom CD-ROM-u.
176
Videozapis
Snimanje videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Na ovaj način mogu se snimati videozapisi visoke kvalitete kompatibilni s formatom
AVCHD ili videozapisi snimljeni u formatu MP4, MOV. Zvuk se snima kao stereo.
Funkcije dostupne pri snimanju videozapisa razlikuju se ovisno o objektivu koji koristite i
možda će biti snimljen zvuk rada objektiva. Više detalja potražite na 19. str.
Postavljanje formata, veličine i brzine videozapisa
1
2
Odaberite [Rec Mode] (Način snimanja) u izborniku [Videozapis]
(Videozapis). (37. str.)
Da biste odabrali stavku, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
Stavka
[AVCHD]
[MP4]
[MOV]
Format
Odaberite ovaj format za snimanje videozapisa visoke razlučivosti
za reprodukciju na HDTV prijamniku koristeći HDMI vezu.
Odaberite ovaj format za snimanje videozapisa standardne
razlučivosti za reprodukciju na računalu.
Format podataka za uređivanje slika.
• Kada je odabran format [MOV], prikazuje se zaslon za potvrdu. Odaberite [Yes] (Da)
da bi se izvršila radnja.
3
4
Pritisnite / da biste odabrali [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) i
zatim pritisnite .
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/
SET].
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
177
Videozapis
Kad se odabere [AVCHD]
Stavka
[FHD/50p]1
[FHD/50i]
[FHD/25p]
[FHD/24p]
1
2
Veličina
2336×1080
2336×1080
2336×1080
2336×1080
Brzina videozapisa
50p
50i
50i2
24p
Brzina prijenosa
28 Mbps
17 Mbps
24 Mbps
24 Mbps
Veličina
2336×1080
1280×720
640×480
Brzina videozapisa
Brzina prijenosa
20 Mbps
10 Mbps
4 Mbps
Veličina
2336×1080
Brzina videozapisa
50p
Brzina prijenosa
50 Mbps
2336×1080
25p
72 Mbps
2336×1080
25p
50 Mbps
2336×1080
24p
72 Mbps
2336×1080
24p
50 Mbps
1280×720
50p
72 Mbps
Format AVCHD Progressive
Izlaz senzora je 25 kadrova u sekundi.
Kad se odabere [MP4]
Stavka
[FHD/25p]
[HD/25p]
[VGA/25p]
25
Kad se odabere [MOV]
Stavka
[FHD/50p]
[FHD/25p/ ]
(ALL-lntra)
[FHD/25p]
[FHD/24p/ ]
(ALL-lntra)
[FHD/24p]
[HD/50p/ ]
(ALL-lntra)
178
Videozapis
 Kompatibilnost snimljenih videozapisa
Kvaliteta slike ili zvuka snimljenih videozapisa može se umanjiti, čak i prilikom
reprodukcije na kompatibilnim uređajima. Osim toga, informacije o snimanju mogu
također biti nepravilno prikazane. U tom slučaju koristite fotoaparat za reprodukciju.
• Ako želite koristiti drugi uređaj za reprodukciju videozapisa snimljenih u načinima [FHD/50p],
[FHD/25p], [FHD/24p] formata [AVCHD] ili ih želite prebaciti na taj uređaj, potrebno je
računalo s instaliranim programom „PHOTOfunSTUDIO” ili kompatibilni Blu-ray snimač.
• Ako želite koristiti drugi uređaj za reprodukciju ili uređivanje videozapisa snimljenih u formatu
[MOV], potrebno je računalo s instaliranim programom „PHOTOfunSTUDIO” ili računalo
visoke radne izvedbe.
• Detalje o kompatibilnim uređajima potražite na sljedećem web-mjestu:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
 Objašnjenje ikona
A Format
B ALL-lntra
C Veličina
D Brzina videozapisa (izlaz senzora)
A
C
B
D
• „ALL-Intra” način je kompresije podataka u kojoj se komprimira svaki kadar. Povećava
se veličina datoteke videozapisa snimljenih ovim načinom, no može se spriječiti gubitak
kvalitete slike jer uređivanje ne zahtijeva ponovno kodiranje.
• Što je brzina prijenosa?
To je količina podataka u određenom vremenskom razdoblju, a što je taj broj veći,
povećava se i kvaliteta. Ovaj uređaj koristi metodu snimanja „VBR". „VBR" je kratica za
„Variable Bit Rate" (promjenjiva brzina prijenosa), a brzina prijenosa (količina podataka u
određenom vremenskom razdoblju) automatski se mijenja ovisno o objektu koji snimate.
Stoga se vrijeme snimanja skraćuje kad se snima objekt koji se brzo kreće.
179
Videozapis

Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa (uzastopni
automatski fokus)
Fokus ovisi o postavkama načina fokusiranja i funkcije [Continuous AF] (uzastopni
automatski fokus) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis).
Način fokusiranja
AFS/AFF/AFC
Postavke
Kamera automatski nastavlja fokusirati objekte za vrijeme
snimanja.
• Da biste ponovno podesili fokus, pritisnite okidač dopola.
MF

Fokus možete podesiti ručno.
Kada je [Continuous AF] postavljen na [OFF] (Isklj.), fokus se zaključava u položaju
postavljenom na početku snimanja.
• Ovisno u uvjetima snimanja ili objektivu, možda će se snimiti zvuk rada objektiva kad
se tijekom snimanja videozapisa koristi automatski fokus. Ako vam smeta zvuk rada,
preporučuje se snimanje s funkcijom [Continuous AF] u izborniku načina [Motion Picture]
podešenom na [OFF] (Isklj.) da biste izbjegli snimanje zvuka rada objektiva.
• Kad zumirate pri snimanju videozapisa, možda će biti potrebno neko vrijeme za fokusiranje.

Snimanje videozapisa
1
Započnite snimanje pritiskom na gumb
videozapisa.
A Proteklo vrijeme snimanja
B Raspoloživo vrijeme snimanja
• Moguće je snimanje videozapisa prikladnog za svaki
način rada.
• Pokazatelj snimanja (crveni) C treperit će tijekom snimanja
videozapisa.
• Ako protekne otprilike 10 sekundi bez izvršavanja neke
radnje, dio će prikaza nestati. Da bi se prikaz ponovno
pojavio, pritisnite [DISP.] (Zaslon) ili dodirnite zaslon.
• Kada snimate videozapis, nemojte prekrivati mikrofon
prstima ili drugim predmetima.
• Otpustite gumb videozapisa čim ga pritisnete.
2
A
C
C
Zaustavite snimanje pritiskom na gumb
videozapisa.
180
Videozapis
• Preostalo raspoloživo vrijeme snimanja na zaslonu može se nepravilno prikazati.
• Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici može se prikazivati još neko vrijeme
nakon snimanja videozapisa. Nije riječ o kvaru.
• Kad je postavka omjera slike različita kod fotografija i videozapisa, kut gledanja mijenja
se na početku snimanja videozapisa. Kad je [Rec Area] (Područje snimanja) (59. str.)
], prikazuje se kut gledanja tijekom snimanja videozapisa.
postavljeno na [
• Kada se koristi ekstra tele konverzija, kut gledanja mijenjat će se kod prebacivanja
zaslona između prikaza fotografije i videozapisa jer je faktor zuma različit kod fotografija i
videozapisa. (199. str.)
• Ako prekinete snimanje videozapisa nedugo nakon uključivanja postavke [Miniature Effect]
(Efekt makete) u načinu kreativnog upravljanja, fotoaparat bi neko vrijeme mogao nastaviti
snimati. Nastavite pridržavati fotoaparat dok se snimanje ne završi.
• [Sensitivity] (Osjetljivost) će biti postavljena na [AUTO] (Automatski, za videozapise)
pri snimanju videozapisa. Također, [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO granice) neće
funkcionirati.
• Pri snimanju videozapisa, funkcija [Stabilizer] (Stabilizator) ostat će na [
] čak i ako je
postavljena na [
].
• Za snimanje videozapisa preporučuje se korištenje posve napunjene baterije ili
prilagodnika za izmjenični napon (neobavezan). (269. str.)
• Ako pri snimanju videozapisa pomoću prilagodnika za izmjenični napon (neobavezan)
dođe do nestanka napajanja ili ako se prilagodnik za izmjenični napon (neobavezan)
isključi i sl., videozapis se neće snimiti.
• Videozapise nije moguće snimati u sljedećim slučajevima;
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (scenski način rada),
– [Soft Focus]/[Star Filter] (način kreativnog upravljanja)
– kada se koristi [Time Lapse shot] (Snimanje fotografija u intervalima).
• Videozapisi će se snimiti u sljedećim kategorijama za određene načine snimanja.
Videozapis koji odgovara svakom načinu snimanja izvršit će se za one koji nisu dolje
navedeni.
Odabrani način snimanja
• Program automatske ekspozicije
• Način rada automatske ekspozicije s prioritetom otvora
blende
• Način rada automatske ekspozicije s prioritetom
zatvarača
• Ručno podešavanje ekspozicije
• [Clear in Backlight] (scenski način rada)
• [Clear Nightscape], [Artistic Nightscape] i [Clear Night
Portrait] (scenski način rada)
Način snimanja tijekom
snimanja videozapisa
Uobičajeni videozapis
Portret
Slabo svjetlo
181
Videozapis

Snimanje za vrijeme pregledavanja fotografija
Tijekom HDMI izlaznog signala možete snimati i istovremeno
pregledavati videozapise na TV prijamniku itd.
Upute o spajanju HDMI minikabela (neobavezan) na TV
prijamnik potražite na 250. str.
 Prebacivanje prikazanih informacija
Možete promijeniti zaslon prikazan tijekom HDMI izlaznog signala opcijom [HDMI Info
Display (Rec)] u stavci [Output] (Videoizlaz) (49. str.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
[ON] (Uklj.): Zaslon fotoaparata prikazuje se onakav kakav je.
[OFF] (Isklj.): Prikazuju se samo slike.

Provjera zvuka za vrijeme snimanja videozapisa
Možete snimati videozapis i slušati zvukove koji se snimaju spajanjem komercijalnog
dostupnih slušalica na uređaj.
 Promjena načina reprodukcije zvuka
Način reprodukcije zvuka može se promijeniti u stavci [Headphone Sound] (Zvuk u
slušalicama) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis).
[REAL TIME]: Stvarni zvuk.
[REC SOUND]: Zvuk koji se snima na videozapisu.
• Nemojte koristiti kabele slušalice dužine 3 metra ili više.
182
Videozapis
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Fotografije je moguće snimati čak i tijekom snimanja videozapisa. (Simultano snimanje)
Tijekom snimanja videozapisa pritisnite okidač do
kraja da biste snimili fotografiju.
• Pokazatelj simultanog snimanja A prikazuje se tijekom snimanja
fotografija.
• Moguće je snimati i pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir
(70. str.).
A
 Postavljanje prioriteta za videozapise i fotografije
Primjenjivi načini rada:
Način snimanja fotografija za fotografije snimljene tijekom snimanja videozapisa može
se postaviti s [Picture Mode] (Način snimanja fotografija) u izborniku [Motion Picture]
(Videozapis).
Stavka
(Prioritet
videozapisa)
(Prioritet
fotografija)
Postavke
• Slike će se snimiti u veličini [S] (2 M). Kvaliteta slike može se
razlikovati u [S] (2 M) u odnosu na standardne slike.
], [
] ili
• Kada funkciju [Quality] (Kvaliteta) postavite na [
], snimaju se samo slike formata JPEG. (Kada postavite na [
],
[
fotografije će se snimati u kvaliteti ([Quality]) [A].)
• Tijekom snimanja videozapisa može se snimiti do 40 fotografija.
• U načinu kreativnog upravljanja [Miniature Effect] (Efekt makete)
može doći do neznatnog kašnjenja između pritiska okidača do kraja i
snimanja.
• Fotografije će se snimiti u podešenoj veličini i kvaliteti.
• Zaslon će se zatamniti tijekom snimanja fotografija. Fotografija će se
snimiti u videozapis u tom razdoblju, a zvuk će neće snimiti.
• Tijekom snimanja videozapisa može se snimiti do 10 fotografija.
• Omjer fotografije bit će fiksno postavljen na [W].
• Simultano snimanje neće biti moguće u sljedećim slučajevima:
– kada je [Rec Mode] (način snimanja) postavljen na [VGA/25p] u formatu [MP4],
– kada je postavljeno [FHD/24p] ili [FHD/24p/ ] [samo kada je postavljeno [ ] (prioritet
fotografije)]
183
Videozapis
Snimanje videozapisa pomoću ručno postavljene
vrijednosti otvora blende/brzine zatvarača (način
kreativnog videozapisa)
Način snimanja:
Moguće je ručno promijeniti otvor blende i brzinu zatvarača te tako snimati videozapise.
1
2
3
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Odaberite [Exposure Mode] (Način rada ekspozicije) u izborniku
[Motion Picture] (Videozapis) (37. str.)
Da biste odabrali [P], [A], [S] ili [M], pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Vrijednost otvora blende ili brzina zatvarača mijenjaju se na isti način kao što se
postavlja funkcijski kotačić na , , ili .
4
Započnite snimanje.
5
Zaustavite snimanje.
• Da biste počeli snimati videozapis, pritisnite gumb videozapisa ili okidač. (Ne mogu se
snimati fotografije.)
• Da biste prestali snimati videozapis, pritisnite gumb videozapisa ili okidač.
• Vrijednost otvora blende
– Vrijednost otvora blende postavite na veću vrijednost ako želite izoštrenu pozadinu.
Postavite vrijednost otvora blende na manju vrijednost ako želite zamućenu pozadinu.
• Brzina zatvarača
– Kad želite snimiti izoštrenu fotografiju objekta koji se brzo kreće, postavite veću brzinu
zatvarača. Kad želite stvoriti efekt traga, postavite manju brzinu zatvarača.
– Ručnim postavljanjem veće brzine zatvarača mogu se povećati smetnje na zaslonu radi
više razine osjetljivosti.
– Kada snimate objekte na iznimno svijetlim mjestima ili pod fluorescentnim/LED
svjetlom, ton boje ili svjetlina slike mogu se promijeniti, a vodoravne crte mogu se
pojaviti na zaslonu. U tom slučaju promijenite način snimanja ili ručno podesite brzinu
zatvarača na 1/60 ili 1/100.
• Brzina zatvarača razlikuje se ovisno o brzini videozapisa ([Frame Rate]). (185. str.)
• Možete mijenjati postavke tijekom snimanja videozapisa. U tom slučaju mogli bi se snimiti
zvukovi rada uređaja. Preporučuje se korištenje funkcije [Silent Operation] (Tihi rad).
(186. str.)
184
Videozapis

Ubrzani i usporeni videozapisi
Promijenite broj snimljenih kadrova i ubrzano ili usporeno snimajte videozapise.
1
Odaberite [Frame Rate] (Brzina videozapisa) u izborniku [Motion Picture]
(Videozapis). (37. str.)
2
Da biste odabrali stavku, pritisnite /// i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
Postavke
Snima 0,4, 0,48 i 0,8 puta sporije
Snima 1,6, 2,0 i 3,0 puta brže
[OFF] (Isklj.)
—
• Na primjer, kada se videozapis snima 10 sekundi s opcijom [
trajat će 5 sekundi.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
], snimljeni videozapis
• Kada je [Frame Rate] (Brzina videozapisa) postavljena na bilo koju opciju osim [OFF],
kvaliteta slike fiksno je postavljena na vrijednosti u nastavku čak i kad je [Rec Mode] (način
snimanja) postavljen na [AVCHD], [MP4], ili [MOV].
Stavka
[FHD/24p]
Veličina
2336×1080
Brzina videozapisa
24p
Brzina prijenosa
24 Mbps
• Da biste reproducirali ili uveli videozapise snimljene usporeno ili ubrzano na neki drugi
uređaj osim ovog fotoaparata, potreban je kompatibilni Blu-ray snimač ili program
„PHOTOfunSTUDIO”.
• Zvuk se ne snima.
• Ne mogu se koristiti funkcije [Wind Cut] (Smanjenje šuma vjetra), [Mic Level Disp.] (Prikaz
razine mikrofona) and [Mic Level Adj.] (Podešavanje razine mikrofona) u izborniku [Motion
Picture] (Videozapis).
• Preporučujemo uporabu tronošca.
• Prikaz vremena snimanja u gornjem desnom uglu zaslona pri reprodukciji usporenih i
ubrzanih videozapisa razlikuje se od prikaza pri reprodukciji normalnih videozapisa.
[
[
]: Stvarno vrijeme reprodukcije
]: Stvarno vrijeme snimanja videozapisa tijekom snimanja
185
Videozapis

Minimaliziranje zvukova rada za vrijeme snimanja videozapisa
Zvuk rada zuma ili gumbi možda će biti snimljen kad se njima upravlja tijekom snimanja
videozapisa.
Korištenjem ikona na dodir osiguravate tihi rad tijekom snimanja videozapisa.
• Postavite [Silent Operation] (Tihi rad) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis) na [ON] (Uklj.).
1
2
3
Započnite snimanje.
Dodirnite [
].
Dodirnite ikonu za prikaz zaslona za postavljanje.
Zum (kada je pričvršćen izmjenjivi objektiv
kompatibilan s električnim zumom)
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
Kompenzacija ekspozicije
ISO osjetljivost
Podešavanje razine mikrofona
4
Da biste postavili, povucite pomičnu traku.
• Brzina zumiranja ovisi o mjestu koje dodirnete
5
[
]/[
]
mijenja postavku sporo
[
]/[
]
mijenja postavku brzo
Zaustavite snimanje.
186
Videozapis
Postavljanje metode snimanja s vremenskim kodom
Primjenjivi načini rada:
Vremenski kod predstavlja vrijeme snimanja po jedinici sata,
minute, sekunde i kadra te se može koristiti kao vremenska
ljestvica kod uređivanja videozapisa. Ovaj fotoaparat automatski
bilježi vremenski kod za vrijeme snimanja videozapisa.
• Vremenski kodovi nisu zabilježeni na snimljenim videozapisima
kada je [Rec Mode] (Način snimanja) postavljen na [MP4].
1
2
Odaberite [Time Code] (Vremenski kod) u izborniku [Motion Picture]
(Videozapis). (37. str.)
Da biste odabrali stavku, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
Postavke
[Time Code Display]
(Prikaz vremenskog
koda)
[Count Up]
(Bilježenje
vremenskog koda)
[Time Code
Value] (Vrijednost
vremenskog koda)
Opis postavki
Postavite hoće li se na zaslonu za snimanje/reprodukciju
prikazivati vremenski kod.
[ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
Postavlja način bilježenja vremenskog koda.
[REC RUN]:
Bilježi vremenski kod samo tijekom snimanja videozapisa.
[FREE RUN]:
Bilježi vremenski kod čak i kad se ne snima (uključujući i
kad je uređaj isključen).
Postavlja početnu točku (početno vrijeme) vremenskog
koda.
[Reset] (Vraćanje izvornih postavki):
Postavlja na 00:00:00:00 (sat: minuta: sekunda: kadar)
[Manual Input] (Ručni unos):
Ručno unesite sate, minute, sekunde i kadrove.
[Current Time] (Trenutačno vrijeme):
Postavlja trenutačni sat, minutu i sekundu, a kadar
postavlja na 00.
187
Videozapis
Korištenje izbornika [Motion Picture] (Videozapis)
Detalje o postavkama izbornika [Motion Picture] potražite na str. 37.
• [Photo Style], [Focus Mode], [Metering Mode], [i.Resolution], [i.Dynamic] i [Digital Zoom]
zajednički su izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Mijenjanje ovih
postavki u jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
– Detalje potražite u objašnjenju odgovarajuće postavke u izborniku [Rec].
• Izbornik [Motion Picture] ne prikazuje se u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (scenski način rada),
– [Soft Focus]/[Star Filter] (način kreativnog upravljanja)

[Rec Mode] (Način snimanja)

[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)

[Exposure Mode] (Način rada ekspozicije)
• Detalje potražite na 117. str.
• Detalje potražite na 117. str.
Postavke: [P]/[A]/[S]/[M]
• Detalje potražite na 184. str.

[Frame Rate] (Brzina videozapisa)
Postavke: [OFF]/[
]/[
]/[
]/[
]/[
]/[
]
• Detalje potražite na 185. str.

[Picture Mode] (Način snimanja fotografija)
Postavke: [
] (Prioritet videozapisa)/[
] (Prioritet fotografije)
• Detalje potražite na 183 str.
188
Videozapis

Postavke funkcije [Continuous AF] (Uzastopni automatski fokus)
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Detalje potražite na 180. str.

[Time Code] (Vremenski kod)
Postavke: [Time Code Display]/[Count Up]/[Time Code Value]
• Detalje potražite na 187. str.

[Rec Highlight] (Snimanje označenih dijelova)
Primjenjivi načini rada:
Bijela zasićena područja trepere u crnoj i bijeloj boji.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Ako postoje bijela zasićena područja, preporučujemo da kompenzirate ekspoziciju prema
negativnoj vrijednosti (133. str.) u odnosu na histogram (57. str.) i da ponovno snimite
fotografiju. Tako možete dobiti fotografiju veće kvalitete.

[Ex. Tele Conv.] (Ekstra tele konverzija)
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Detalje potražite na 119. str.

[Flkr Decrease] (Smanjivanje treperenja)
Primjenjivi načini rada:
Brzina zatvarača može se podesiti da bi se smanjilo treperenje ili pojavljivanje crta na
videozapisu.
Postavke: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
189
Videozapis

[Silent Operation] (Tihi rad)
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Detalje potražite na 186. str.

[Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona)
Primjenjivi načini rada:
Odaberite hoće li na zaslonu biti prikazana razina zvuka mikrofona.
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
• Nije dostupno u načinu [Miniature Effect] (Efekt makete) u načinu kreativnog upravljanja.

[Mic Level Adj.] (Podešavanje razine mikrofona)
Primjenjivi načini rada:
Podesite razinu ulaza zvuka na 19 različitih razina.
• Nije dostupno u načinu [Miniature Effect] (Efekt makete) u načinu kreativnog upravljanja.

[Special Mic.] (Dodatni mikrofon)
Primjenjivi načini rada:
Postavke: [STEREO]/[SHOTGUN]
• Detalje potražite na 267. str.
190
Videozapis

[Headphone Sound] (Zvuk u slušalicama)
Postavke: [REAL TIME]/[REC SOUND]
• Detalje potražite na 182. str.

[Wind Cut] (Smanjenje šuma vjetra)
Primjenjivi načini rada:
Učinkovito smanjuje šum vjetra ako postoji šum za vrijeme snimanja.
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW]/[OFF] (Visoko)/(Standardno)/(Nisko)/(Isklj.)
• Ako postavite funkciju [Wind Cut], uobičajena kvaliteta zvuka mogla bi se promijeniti.
• Nije dostupno u načinu [Miniature Effect] (Efekt makete) u načinu kreativnog upravljanja.
• Kada je spojen vanjski mikrofon, funkcija [AUTO] (Automatski) nije dostupna.
191
Reprodukcija/uređivanje
Korištenje izbornika [Playback] (Reprodukcija)
Detalje o postavkama izbornika [Playback] potražite na 37. str.
S ovim izbornikom možete koristiti različite funkcije reprodukcije, kao što je izrezivanje i
drugo uređivanje snimljenih slika, postavki zaštite itd.
• Pomoću funkcija [Text Stamp] (Otisnuti tekst), [Resize] (Promjena veličine) ili [Cropping]
(Izrezivanje slike) stvara se nova, uređena fotografija. Ne može se stvoriti nova fotografija ako
nema slobodnog mjesta na kartici, stoga preporučujemo da prvo provjerite ima li dovoljno
slobodnog mjesta prije uređivanja fotografije.

[2D/3D Settings] (Postavke 2D/3D)
Mogu se zamijeniti metode za reprodukciju 3D fotografija.
• Ovaj se izbornik prikazuje samo kad je moguć 3D prikaz. Detalje potražite na 248. str.

[Slide Show] (Reprodukcija slika u nizu)
Snimljene fotografije možete reproducirati zajedno s glazbom, a to možete činiti i u
nizu, ostavljajući odabrani interval između svake fotografije. Također možete složiti
reprodukciju slika u nizu samo od fotografija, samo od videozapisa, samo od 3D
fotografija i sl.
Preporučujemo korištenje ove značajke kad pregledavate fotografije na TV prijamniku.
1
Odaberite [Slide Show] (Reprodukcija slika u nizu) u
izborniku načina [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
2
Odaberite grupu koju želite reproducirati pritiskom na
/ i pritisnite [MENU/SET].
• Informacije o načinu reprodukcije [3D] fotografija u 3D potražite
na 248. str.
• Tijekom odabira kategorije u [Category Selection] pritisnite
/// da biste odabrali kategoriju i zatim pritisnite [MENU/
SET]. Detalje o kategorijama potražite na 194. str.
3
Pritisnite  da biste odabrali [Start] i zatim pritisnite [MENU/SET].
192
Reprodukcija/uređivanje
 Radnje dostupne tijekom reprodukcije slika u nizu
Prikaz u gornjem desnom kutu zaslona pri reprodukciji odgovara /// na
kursorskom gumbu.


Kontrolni
kotačić
(lijevo)
Reprodukcija/Pauza
Prelazak na prethodnu
sliku (tijekom pauze/
reprodukcije videozapisa
i tijekom reprodukcije
skupine fotografija)
Smanjenje glasnoće


Kontrolni
kotačić
(desno)
Izlaz iz reprodukcije slika
u nizu
Prelazak na sljedeću
sliku (tijekom pauze/
reprodukcije videozapisa
i tijekom reprodukcije
skupine fotografija)
Povećanje glasnoće
• Reprodukcija se nastavlja normalno nakon što završi reprodukcija slika u nizu.
 Promjena postavki reprodukcije slika u nizu
Tijekom reprodukcije slika u nizu na zaslonu postavki te funkcije možete promijeniti
postavke za [Effect] (Efekt) i [Setup] (Postavljanje).
[Effect] (Efekt)
Ova vam funkcija omogućuje odabir efekata zaslona kada prebacujete s jedne fotografije
na drugu. [AUTO] (Automatski), [NATURAL] (Prirodno), [SLOW] (Sporo), [SWING]
(Pomično), [URBAN] (Urbano), [OFF] (Isklj.)
• Kada je odabrana opcija [URBAN] (Urbano), moguće je da snimka bude crno-bijela što je
efekt zaslona.
• [AUTO] (Automatski) se može koristiti samo onda kada je odabrana funkcija [Category
Selection] (Odabir kategorije). Fotografije su reproducirane s preporučenim efektima u svakoj
kategoriji.
• [Effect] je fiksno postavljen na [OFF] (Isklj.) kada je u načinu [Video Only] ili tijekom
], [
] u [Category Selection].
reprodukcije slika u nizu postavljeno [
• Čak i ako se postavi [Effect], ta funkcija ne radi tijekom reprodukcije skupine fotografija u nizu.
• Neki efekti iz izbornika [Effect] neće raditi tijekom okomite reprodukcije fotografija.
[Setup] (Postavljanje)
Moguće je postaviti opcije [Duration] (Trajanje) ili [Repeat] (Ponavljanje).
Stavka
Postavke
[Duration] (Trajanje)
[1SEC]/[2SEC]/[3SEC]/[5SEC] (1s)/(2s)/(3s)/(5s)
[Repeat] (Ponavljanje) [ON]/[OFF] (Uklj.)/(Isklj.)
[AUTO] (Automatski): Glazba se reproducira kad se reproduciraju
fotografije, a zvuk se reproducira kada se reproduciraju videozapisi.
[Music] (Glazba): Reproducira se glazba.
[Sound] (Zvuk)
[Audio] (Audiozapis): Reproducira se audiozapis (samo za
videozapise).
[OFF] (Isklj.): Neće biti zvuka.
• Funkcija [Duration] se može podesiti samo ako je [Effect] podešen na [OFF] (Isklj.).
• Čak i ako se postavi [Duration], ta funkcija ne radi tijekom reprodukcije samo videozapisa u
nizu ili reprodukcije skupine fotografija u nizu.
193
Reprodukcija/uređivanje

[Playback Mode] (Način reprodukcije)
Moguće je odabrati reprodukciju u načinima [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija),
[Picture Only] (Samo fotografije), [Video Only] (Samo videozapisi), [3D Play] (3D
reprodukcija), [Category Play] (Reprodukcija kategorije) ili [Favorite Play] (Reprodukcija
omiljenih snimki).
1
2
Odaberite [Playback Mode] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
Odaberite grupu koju želite reproducirati tako da pritisnete / i zatim
pritisnete [MENU/SET].
• Informacije o načinu reprodukcije [3D Play] fotografija u 3D potražite na 248. str.
Kada je u prethodno navedenom 2. koraku odabrana funkcija [Category Play]
3
Pritisnite /// da biste odabrali kategoriju i zatim pritisnite [MENU/SET] da
biste potvrdili izbor.
• Fotografije su podijeljene u dolje navedene kategorije.
Informacije o snimanju, npr. prepoznavanje scene ili scenski načini rada
• [Face Recog.]
-
• [i-Portrait], [i-Night Portrait], [i-Baby] u prepoznavanju scene
• [Clear Portrait]/[Silky Skin]/[Backlit Softness]/[Clear in Backlight]/[Relaxing Tone]/
[Sweet Child’s Face]/[Clear Night Portrait] (scenski način rada)
• [i-Scenery], [i-Sunset] u prepoznavanju scene
• [Distinct Scenery]/[Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset Glow]/[Vivid Sunset Glow]/
[Glistening Water] (scenski način rada)
• [i-Night Portrait], [i-Night Scenery] u prepoznavanju scene
• [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Clear Night Portrait] (scenski način rada)
• [Clear Sports Shot] (scenski način rada)
1
• [Appetizing Food]/[Cute Dessert] (scenski način rada)
ż
• [Travel Date]
*
,
.
Fotografije snimljene u nizu dok je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH]
(Iznimno velika brzina)
Fotografije snimljene u načinu [Time Lapse Shot] (Snimanje u intervalima)
Pritisnite /// da biste odabrali osobu za reprodukciju i zatim pritisnite [MENU/SET].
Skupina fotografija tretira se kao jedna slika s memoriranim licem.
• Kategorizacija videozapisa razlikuje se od kategorizacije fotografija ovisno o načinu snimanja.
Neki videozapisi možda se neće reproducirati.
1
194
Reprodukcija/uređivanje

[Location Logging] (Bilježenje lokacije)
Informacije o lokaciji (dužina/širina) s pametnog telefona/tableta mogu se poslati na
fotoaparat i zapisati na slike. Priprema:
Slanje informacija o lokaciji s pametnog telefona/tableta na fotoaparat. (213. str.)
1
2
3
Odaberite [Location Logging] iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
(37. str.)
Pritisnite / da biste odabrali [Add Location Data] (Dodavanje
podataka o lokaciji) i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali razdoblje u kojem planirate bilježiti
informacije o lokacija na fotografije i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Informacije o lokaciji bilježe se na slike.
].
• Slike s informacijama o lokaciji naznačene su ikonom [
 Pauziranje bilježenja informacija o lokaciji
Pritisnite [MENU/SET] za vrijeme bilježenja informacija o lokacija na fotografije.
• Tijekom razdoblja mirovanja prikazuje se [].
Odaberite razdoblje s ikonom [] da biste ponovno pokrenuli proces bilježenja počevši od
fotografije na kojoj ste stali.
 Brisanje primljenih informacija o lokaciji
1 Odaberite [Location Logging] iz izbornika [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
2 Pritisnite / da biste odabrali [Delete Location Data] (Brisanje podataka o
lokaciji) i zatim pritisnite [MENU/SET].
3 Da biste odabrali razdoblje koje želite obrisati, pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Informacije o lokaciji mogu se zabilježiti samo na slikama snimljenim ovim fotoaparatom.
• Informacije o lokaciji ne bilježe se na slike snimljene nakon odabira funkcije [Send location
data] (Slanje podataka o lokaciji). (213. str.)
• Informacije o lokaciji ne bilježe se na slike snimljene kada je [Rec Mode] (Način snimanja)
postavljen na [AVCHD].
• Kada nema dovoljno slobodnog prostora na kartici, informacije o lokaciji možda se neće
moći zabilježiti.
• Kada je kartica zaključana, informacije o lokaciji ne mogu se zabilježiti na slike, a primljene
informacije o lokaciji ne mogu se obrisati.
195
Reprodukcija/uređivanje

[Title Edit] (Uređivanje naslova)
Fotografijama možete dodati tekst (komentare). Nakon spremanja teksta možete ga
otisnuti koristeći funkciju [Text Stamp] (Otisnuti tekst) (str. 127).
1
2
Odaberite [Title Edit] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
3
Odaberite fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET] za postavljanje.
Pritisnite / da biste odabrali [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Za fotografije s već memoriranim
naslovima prikazuje se [’].
[Single] (Jedna)
[Multi] (Više)
Postavka [Multi] (Više)
1 Odaberite fotografiju i zatim pritisnite
[MENU/SET] da biste potvrdili odabir
(ponovite).
• Postavka se otkazuje ako ponovno
pritisnete [MENU/SET].
2 Pritisnite  da biste odabrali [OK] (U
redu) i zatim pritisnite [MENU/SET] za
dovršavanje.
4
Pritisnite / da biste
odabrali fotografiju.
Pritisnite /// da
biste odabrali fotografije.
Unesite tekst. (64. str.)
• Možete upisati maksimalno 30 znakova.
• Možete upisati najviše 15 znakova za [ ], [ ], [ ], [ ] i [ ].
• Nakon podešavanja izađite iz izbornika.
• Da biste obrisali naslov, obrišite sav tekst na zaslonu za unos teksta.
• Možete ispisati tekst (komentare) pomoću programa „PHOTOfunSTUDIO” koji se nalazi na
isporučenom CD-ROM-u.
• Opcijom [Multi] (Više) možete odjednom podesiti do 100 fotografija.
• Ne možete koristiti funkciju [Title Edit] (Uređivanje naslova) za sljedeće snimke.
– Videozapise
], [
] ili [
]
– Fotografije snimljene pomoću [
– Fotografije snimljene drugom opremom
196
Reprodukcija/uređivanje

[Text Stamp] (Otisnuti tekst)
Na snimljene fotografije možete otisnuti datum/vrijeme snimanja, ime, lokaciju, datum
putovanja ili naslov.
1
2
Odaberite [Text Stamp] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
3
Odaberite fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET] za podešavanje.
Pritisnite / da biste odabrali [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Ako je na fotografiji otisnut tekst, na
zaslonu se pojavljuje [‘]. Postavka
[Multi] (Više)
1 Odaberite fotografiju i zatim pritisnite
[MENU/SET] da biste potvrdili odabir
(ponovite).
• Postavka se otkazuje ako ponovno
pritisnete [MENU/SET].
2 Pritisnite  da biste odabrali [OK] (U
redu) i zatim pritisnite [MENU/SET] za
dovršavanje.
4
5
[Single] (Jedna)
Pritisnite / da biste
odabrali fotografiju.
[Multi] (Više)
Pritisnite /// da
biste odabrali fotografije.
Pritisnite / da biste odabrali [Set] (Postavi) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali stavke otisnutog teksta, i zatim
pritisnite [MENU/SET].
197
Reprodukcija/uređivanje
6
Da biste odabrali postavke, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[Shooting Date]
(Datum snimanja)
Opis postavki
[W/O TIME]: (Bez vremena): Ispisuje se godina, mjesec i
datum.
[WITH TIME] (S vremenom): Ispisuje se godina, datum, dan,
sat i minute.
[OFF] (Isklj.)
]: [Face Recognition] (Prepoznavanje lica): Ime
[
memorirano u funkciji [Face Recog.] bit će otisnuto.
[Name] (Ime)
]: ([Baby/Pet]) (Dijete/Kućni ljubimac): Ime memorirano
[
u funkciji [Profile Setup] (Podešavanje profila) bit će otisnuto.
[OFF] (Isklj.)
[ON] (Uklj.): Ispisuje odredište putovanja određeno u opciji
[Location] (Lokacija) [Location] (Lokacija).
[OFF] (Isklj.)
[ON] (Uklj.): Ispisuje se datum putovanja postavljen u opciji
[Travel Date] (Datum [Travel Date].
putovanja)
[OFF] (Isklj.)
[ON] (Uklj.): Ispisuje se naslov unesen pomoću funkcije [Title
Edit] (Uređivanje naslova).
[Title] (Naslov)
[OFF] (Isklj.)
7
8
Pritisnite [
].
Pritisnite  da biste odabrali [OK] (U redu) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• Kad radite ispis fotografija na kojima je otisnut tekst, datum će biti ispisan preko otisnutog
teksta ako odredite ispis datuma u fotografskom studiju ili na pisaču.
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Kad ispisujete tekst, kvaliteta fotografija bit će lošija.
• Ovisno o pisaču koji koristite, neki bi znakovi mogli biti izrezani tijekom ispisa. Provjerite
prije ispisa.
• Kada otiskujete tekst na fotografije u skupini, otisnute fotografije spremaju se odvojeno od
originala u skupini.
• Ne možete koristiti funkciju [Text Stamp] (Otisnuti tekst) za sljedeće snimke.
– Videozapise
– Fotografije snimljene bez postavljanja sata i naslova
– Fotografije s otiskom pomoću značajke [Text Stamp]
], [
] ili [
]
– Fotografije snimljene pomoću [
– Fotografije snimljene drugom opremom
198
Reprodukcija/uređivanje

[Video Divide] (Podjela videozapisa)
Snimljeni videozapis može se podijeliti na dva dijela. Ova se funkcija preporučuje kad
želite odijeliti dio koji trebate od dijela koji ne trebate.
Podjela videozapisa je trajna. Budite sigurni da ga želite podijeliti!
1 Odaberite [Video Divide] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
2 Pritisnite / da biste odabrali videozapis koji želite podijeliti, i zatim pritisnite
[MENU/SET].
3 Pritisnite  na mjestu na kojem želite podijeliti.
• Videozapis se nastavlja s istog mjesta kad ponovno pritisnete .
• Možete precizno podesiti mjesta podjele pritiskom na / dok
je videozapis zaustavljen.
4
Pritisnite .
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• Videozapis može biti izgubljen ako izvučete karticu ili bateriju tijekom dijeljenja.
• Funkcija [Video Divide] radi samo s videozapisima snimljenim ovim uređajem.
• Videozapise ne možete dijeliti na mjestu blizu početka ili kraja videozapisa.
• Ako podijelite videozapis format [MP4] ili [MOV], mijenja se raspored prikaza slika.
Preporučujemo da pretražujete te videozapise pomoću kalendarske reprodukcije
(77. str.) ili pomoću [Video Only] (Samo videozapis) u izborniku [Playback Mode] (Način
reprodukcije).
• Ne možete koristiti funkciju [Video Divide] za sljedeće snimke.
– Videozapisi s kratkim vremenom snimanja
199
Reprodukcija/uređivanje

[Resize] (Promjena veličine)
Veličina slike (broj piksela) smanjuje se kako bi se omogućilo lakše postavljanje na
internetske stranice, u privitak elektronske pošte i sl.
1
2
Odaberite [Resize] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
3
Odaberite fotografiju i veličinu.
Pritisnite / da biste odabrali [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Postavka [Single] (Jedna)
1 Da biste odabrali fotografiju, pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
2 Pritisnite / da biste odabrali veličinu i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
Postavka [Multi] (Više)
1 Pritisnite / da biste odabrali veličinu i zatim pritisnite
[MENU/SET].
2 Pritisnite /// da biste odabrali fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET] da biste potvrdili izbor (ponovite).
• Postavka se otkazuje ako ponovno pritisnete [MENU/SET].
3 Pritisnite  da biste odabrali [OK] (U redu) i zatim pritisnite
[MENU/SET] za dovršavanje.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da)
provodi se zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Kvaliteta fotografije kojoj je promijenjena veličina smanjuje se.
• Postoji mogućnost da neće biti moguće mijenjati veličinu fotografija snimljenih drugom
opremom.
• Ne možete koristiti funkciju [Resize] (Promjena veličine) za sljedeće snimke.
– Videozapise
– Skupinu fotografija
– Fotografije s otiskom pomoću značajke [Text Stamp] (Otisnuti tekst)
], [
] ili [
]
– Fotografije snimljene pomoću [
200
Reprodukcija/uređivanje

[Cropping] (Izrezivanje slike)
Možete povećati te onda izrezati važan dio snimljene fotografije.
1
2
3
Odaberite [Cropping] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
Da biste odabrali fotografiju, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Koristite stražnji kotačić i pritisnite /// da biste odabrali dijelove koje
ćete izrezati.
Stražnji kotačić (desno): Uvećavanje
Stražnji kotačić (lijevo): Smanjivanje
///: Pomicanje
4
• Možete također dodirnuti [
]/[
] da biste uvećali/smanjili fotografiju.
• Možete se pomaknuti i povlačenjem zaslona.
Pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• Kvaliteta izrezane fotografije će se smanjiti.
• Izrezujte jednu po jednu fotografiju. (Ne možete uređivati sve fotografije u skupini
odjednom.)
• Kada izrezujete fotografije u skupini, izrezane fotografije spremaju se odvojeno od
originala u skupini.
• Postoji mogućnost da neće biti moguće izrezivati slike koje su snimljene drugom
opremom.
• Ne možete koristiti funkciju [Cropping] za sljedeće snimke.
– Videozapise
– Fotografije s otiskom pomoću značajke [Text Stamp] (Otisnuti tekst)
], [
] ili [
]
– Fotografije snimljene pomoću [
• Informacije vezane uz funkciju prepoznavanja lica na izvornoj fotografiji neće se kopirati na
slike koje su obrađene funkcijom [Cropping].
201
Reprodukcija/uređivanje

[Rotate]/[Rotate Disp.] (Zakretanje)/(Zakretanje zaslona)

[Rotate] (Fotografija se zakreće ručno)
Ovaj način omogućuje automatski okomiti prikaz fotografija ako su snimljene tako da ste
fotoaparat držali okomito ili ručno zakretanje fotografija u koracima od 90°.
1
Odaberite [Rotate] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
2
Da biste odabrali fotografiju, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
Pritisnite / da biste odabrali smjer u kojem želite
zakrenuti fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
:
Fotografija se zakreće u smjeru kazaljke na satu u koracima od
90°.
• Funkcija [Rotate] isključuje se kada funkciju [Rotate Disp.] postavite na [OFF] (Isklj.).
• Funkcija [Rotate] isključena je za skupine fotografija.
:
Fotografija se zakreće u smjeru suprotnom od smjera kazaljke
na satu u koracima od 90°.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
1
2
[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) (Fotografija se automatski zakreće i prikazuje)
Odaberite [Rotate Disp.] u izborniku načina [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
Pritisnite  da biste odabrali [ON] (Uklj.) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete [OFF] (Isklj.), fotografije se prikazuju bez zakretanja.
• Nakon podešavanja izađite iz izbornika.
• Kada fotografije reproducirate na računalu, one će se prikazivati zakrenute samo ako
su operacijski sustav ili softver kompatibilni s formatom Exif. Exif je format datoteka za
fotografije koji omogućuje dodavanje informacija o snimanju itd. Proizvela ga je tvrtka
„JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)”.
• Postoji mogućnost da zakretanje fotografija snimljenih drugom opremom neće biti
moguće.
• Funkcija [Rotate Disp.] isključena je tijekom višestruke reprodukcije.
202
Reprodukcija/uređivanje

[Favorite] (Omiljene snimke)
Ako je fotografijama dodana oznaka i označene su kao omiljene, možete učiniti sljedeće:
• Reproducirati fotografije koje su postavljene kao omiljene samo reprodukcijom slika u nizu,
• Reproducirati samo one fotografije postavljene kao omiljene, ([Favorite Play], Reprodukcija
omiljenih snimki)
• Izbrisati sve fotografije koje nisu postavljene kao omiljene ([All Delete Except Favorite],
Brisanje svih osim omiljenih).
1
2
Odaberite [Favorite] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
3
Odaberite fotografiju i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali
[Single] (Jedna) ili [Multi] (Više) i
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Ako ponovno pritisnete [MENU/SET],
postavka omiljenih snimki se poništava.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
[Single] (Jedna)
Pritisnite / da biste
odabrali fotografiju.
[Multi] (Više)
Pritisnite /// da
biste odabrali fotografije.
 Poništavanje svih postavki funkcije [Favorite]
1
2
Odaberite [Favorite] u izborniku [Playback].
Pritisnite / da biste odabrali [Cancel] (Poništavanje) i zatim pritisnite [MENU/
SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• U načinu reprodukcije ([Playback Mode]) isključen je način rada [Cancel] (Poništavanje).
• Možete postaviti do 999 omiljenih fotografija.
• Kada postavite fotografije u skupini kao omiljene ([Favorite]), broj omiljenih fotografija
prikazuje se na ikoni [Favorite] na prvoj fotografiji skupine.
• Fotografije snimljene drugom opremom možda se neće moći postaviti kao omiljene.
• Ne možete koristiti funkciju [Favorite] za sljedeće snimke.
]
– Fotografije snimljene pomoću [
203
Reprodukcija/uređivanje

[Print Set] (Postavke ispisa)
DPOF „Digital Print Order Format” sustav je koji omogućuje korisniku odabir fotografija
za ispis, broja primjeraka svake fotografije te hoće li na fotografijama biti ispisan datum
snimanja kad se koristi DPOF kompatibilni pisač fotografija ili se ispis radi u fotografskom
studiju. Ako želite saznati više, obratite se svojem fotografskom studiju.
Kada postavite [Print Set] za skupinu fotografija, postavka ispisa za broj ispisanih kopija
primijenit će se na svaku fotografiju u grupi.
1
2
Odaberite [Print Set] iz izbornika [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
3
Odaberite fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
[Single] (Jedna)
[Multi] (Više)
Pritisnite / da biste
odabrali fotografiju.
4
Pritisnite /// da
biste odabrali fotografije.
Pritisnite/ da biste postavili broj ispisanih kopija i zatim pritisnite [MENU/
SET] da biste potvrdili odabir.
• Kad se odabere funkcija [Multi]
– ponovite 3. i 4. korak za svaku fotografiju. (Nije moguće koristiti iste postavke za veći
broj fotografija.)
• Na zaslonu se prikazuje [999+] ako je ukupan broj ispisanih koija koji ste postavili za
skupinu fotografija veći od 1000 slika.
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
 Poništavanje svih postavki funkcije [Print Set]
1
2
Odaberite [Print Set] iz izbornika [Playback] (Reprodukcija).
Pritisnite / da biste odabrali [Cancel] (Poništavanje) i zatim pritisnite [MENU/
SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
 Ispis datuma
Nakon odabira broja ispisanih kopija, postavite/poništite ispis s datumom snimanja tako
da pritisnete .
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut čak i
ako odaberete ispis datuma. Više informacija potražite u fotografskom studiju ili uputama za
uporabu pisača.
• Značajka ispisa datuma isključuje se na slikama s otisnutim tekstom.
204
Reprodukcija/uređivanje
• Moguće je postaviti od 0 do 999 fotografija za ispis.
• Ovisno o vrsti pisača, njegove vlastite postavke za ispis datuma mogu imati prednost, pa
provjerite je li to slučaj.
• Postoji mogućnost da se postavke ispisa neće moći koristiti s drugom opremom. U tom
slučaju otkažite i poništite sve postavke.
• Kada postavite fotografije u skupini u postavkama ispisa ([Print Set]), broj slika dodanih za
ispis i ukupan broj slika za ispis prikazuju se na ikoni postavki ispisa ([Print Set]) na prvoj
fotografiji skupine.
• Ne možete koristiti funkciju [Print Set] za sljedeće snimke.
– Videozapise
]
– Fotografije snimljene pomoću [
• Ako se datoteka ne bazira na standardu DCF, postavke DPOF ispisa nije moguće
postaviti.

[Protect] (Zaštita)
Možete zaštititi fotografije koje ne želite slučajno izbrisati.
1
2
Odaberite [Protect] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
3
Odaberite fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
[Single] (Jedna)
[Multi] (Više)
• Postavke se poništavaju ako ponovno
pritisnete [MENU/SET].
• Nakon postavljanja izađite iz izbornika.
Pritisnite / da biste
odabrali fotografiju.
Pritisnite /// da
biste odabrali fotografije.
 Poništavanje svih postavki funkcije [Protect]
1 Odaberite [Protect] u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
2 Pritisnite / da biste odabrali [Cancel] (Poništavanje) i zatim pritisnite [MENU/
SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• Značajka [Protect] osmišljena je samo za rad na ovom fotoaparatu.
• Čak i ako zaštitite fotografije na memorijskoj kartici, izbrisat će se ako formatirate karticu.
• Čak i ako ne zaštitite fotografije na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je prekidač
„Write-Protect” (Zaštita od pisanja) postavljen na [LOCK] (Zaključano).
• Kada zaštitite fotografije u skupini, broj fotografije s postavljenom zaštitom ([Protect])
prikazuje se na ikoni zaštite ([Protect]) na prvoj fotografiji skupine.
205
Reprodukcija/uređivanje

[Face Rec Edit] (Uređivanje funkcije prepoznavanja lica)
Možete izbrisati i zamijeniti sve podatke vezane uz prepoznavanje lica na odabranim
slikama.
1
2
Odaberite [Face Rec Edit] u izborniku [Playback] (Reprodukcija). (37. str.)
3
4
5
Da biste odabrali fotografiju, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali [REPLACE] (Zamjena) ili [DELETE] (Brisanje) i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali osobu i zatim pritisnite [MENU/SET].
(Kada je odabrano [REPLACE]) Pritisnite /// da biste odabrali osobu koju
želite zamijeniti i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja. Po
izvršenju izađite iz izbornika.
• Izbrisani podaci funkcije prepoznavanja lica ([Face Recog.]) ne mogu se vratiti.
• Kad su poništeni svi podaci o nekoj fotografiji vezani uz funkciju prepoznavanja lica,
fotografija neće biti kategorizirana pomoću funkcije prepoznavanja lica pri reprodukciji
kategorija ([Category Play]).
• Podaci o fotografijama u skupini vezani uz funkciju prepoznavanja lica moraju se urediti za
sve fotografije odjednom (ne možete pojedinačno uređivati fotografije).
206
Wi-Fi
Funkcija Wi-Fi®
 Korištenje fotoaparata kao bežičnog LAN uređaja
Kada koristite opremu ili računalni sustav koji zahtjeva pouzdaniju sigurnost od one
koju nude bežični LAN uređaji, provjerite jesu li poduzete odgovarajuće mjere po pitanju
sigurnog dizajna i sigurnosnih kvarova sustava koji koristite. Panasonic ne preuzima
odgovornost za štetu nastalu korištenjem fotoaparata u neku drugu svrhu osim kao
bežičnog LAN uređaja.
 Funkcija Wi-Fi može se koristiti u zemljama u kojima se prodaje fotoaparat
Postoji rizik od kršenja propisa o radiovalovima ako se fotoaparat koristi u zemljama osim
onih u kojima se prodaje. Panasonic ne preuzima odgovornost za bilo kakvo kršenje
propisa.
 Postoji rizik od presretanja podataka poslanih i primljenih putem radiovalova
Imajte na umu postoji rizik da treće osoba presretne podatke koje šaljete i primate putem
radiovalova.
 Ne koristite fotoaparat na područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili drugim izvorima smetnji
• Ne koristite fotoaparat na područjima s magnetskim poljima, statičkim elektricitetom ili
drugim izvorima smetnji, primjerice u blizini mikrovalnih pećnica. Radiovalovi možda neće
doprijeti do fotoaparata.
• Korištenje fotoaparata u blizini uređaja poput mikrovalnih pećnica ili bežičnih telefona s
radijskom frekvencijom od 2,4 GHz moglo bi uzrokovati smanjeni radni učinak oba uređaja.
 Ne povezujte se na bežičnu mrežu za koju nemate pravo korištenja
Kada fotoaparat koristi funkciju Wi-Fi, automatski se traži bežična mreža. U tom slučaju
bežične mreže za koje nemate pravo korištenja (SSID) bi se mogle prikazati. Međutim,
ne pokušavajte se povezati na mrežu jer bi se to moglo smatrati neovlaštenim pristupom.

SSID je ime koje se koristi za identifikaciju mreže putem bežične LAN veze. Ako oba uređaja
imaju isti SSID, prijenos podataka je moguć.
207
Wi-Fi
 Slike koje se mogu slati
Odredište
Slike za slanje
[Smart
phone]
(Pametni
telefon)
[Cloud Sync.
Service]
[PC]
(Usluga
(Računalo)
sinkronizacije
u oblaku)
[Web
service]
(Web
usluga)
[AV device] (AV
uređaj)
[External]
[Home]
(Vanjski
(Dom)
uređaj)
[Printer]
(Pisač)1
JPEG







RAW+JPEG
—

—
—
—
—
—
—
RAW
—

—
—
—
—
MP41




—
—
—
AVCHD1, 2
—

—
—
—
—
—
MOV1
—

—
—
—
—
—
3D
—





—
Slanje slika tijekom snimanja ([Send Images While Recording]) nije moguće.
Nije omogućeno slanje dugih videozapisa formata AVCHD.
• Neke slike neće biti moguće reproducirati ili slati ovisno o uređaju.
• Dodatne informacije o reprodukciji fotografija potražite u uputama za uporabu odredišne
opreme ili web usluge.
1
2
 Lampica Wi-Fi veze
A Lampica Wi-Fi veze
Svijetli plavo: Wi-Fi veza je u stanju čekanja.
A
Treperi plavo: Slanje/primanje podataka putem Wi-Fi veze
 Prije uporabe
• Da biste mogli koristiti funkciju Wi-Fi na ovom uređaju, potrebna vam je bežična pristupna
točka ili odredišni uređaj s funkcijom bežičnog LAN-a.
208
Wi-Fi
• Fotoaparat se ne može koristiti za povezivanje na javnu bežičnu LAN vezu.
• Koristite uređaj kompatibilan s protokolima IEEE802.11b, IEEE802.11g ili IEEE802.11n
kada koristite bežičnu pristupnu točku.
• Preporučujemo da postavite kodiranje da biste zaštitili svoje podatke.
• Za slanje slika preporučuje se korištenje posve napunjene baterije.
• Kada pokazatelj baterije svijetli crveno, povezivanje s drugom opremom možda
neće početi ili postoje smetnje u vezi. (Prikazuje se poruka o pogrešci u komunikaciji
([Communication error]).)
• Prilikom slanja slika putem mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
• Ovisno o radiovalovima fotografije možda neće biti poslane u potpunosti. Ako se veza
prekine prilikom slanja fotografija, postoji mogućnost slanja nepotpunih fotografija.
• Prilikom slanja slika nemojte uklanjati memorijsku karticu ili bateriju ili se
premještati na područje bez signala.
• Moguće je da se prikaz monitora izobliči na trenutak dok ste povezani s uslugom, no to
neće utjecati na slike koje se šalju.
209
Wi-Fi
Što možete učiniti pomoću funkcije Wi-Fi
Povezivanje s opremom kompatibilnom s funkcijom Wi-Fi omogućuje vam udaljeno
upravljanje fotoaparatom ili dijeljenje fotografija s ljudima na udaljenim mjestima čak i
tijekom snimanja ili reprodukcije.
[Remote Shooting] (Udaljeno snimanje)
(211. str.)
Povezivanje s pametnim telefonom/
tabletom omogućuje sljedeće radnje:
• udaljeno snimanje (213. str.),
• reprodukcija fotografija na fotoaparatu
(213. str.),
• spremanje fotografija s fotoaparata na
pametni telefon/tablet ili njihovo slanje na
neku web uslugu (213. str.),
• slanje prikupljenih informacija o lokaciji na
fotoaparat (213. str.).
[Send Images While Recording] (Slanje
slika za vrijeme snimanja) (222. str.)
[Playback on TV] (Reprodukcija na TV
prijamniku) (220. str.)
Povezivanjem uređaja s DLNA
kompatibilnim TV prijamnikom možete
netom snimljene fotografije reproducirati
na TV prijamniku odmah ili kasnije pomoću
fotoaparata.
[Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
(231. str.)
Svaki put kada snimite fotografiju možete Možete odabrati i poslati snimljene slike.
je automatski poslati na određenu lokaciju. • Pošalji na:
Možete reproducirati fotografiju na
– [Smartphone]/[PC]/[Cloud Sync.
pametnom telefonu/tabletu ili je spremiti i
Service]/[Web service]/[AV device]/
uređivati na računalu.
[Printer] (Pametni telefon/Računalo/
• Pošalji na:
Usluga sinkronizacije u oblaku/Web
– [Smartphone]/[PC]/[Cloud Sync. Service]/
uslugu/AV uređaj/Pisač)
[Web service]/[AV device] (Pametni
telefon)/(Računalo)/(Usluga sinkronizacije
u oblaku)/(Web usluga)/AV uređaj)
210
Wi-Fi
[Remote Shooting] (Udaljeno snimanje)
Možete udaljeno upravljati fotoaparatom s pametnog telefona/tableta.
Morate instalirati aplikaciju „LUMIX LINK” na pametni telefon/tablet.

Instalacija aplikacije „LUMIX LINK” na pametni telefon/tablet
„LUMIX LINK” je aplikacija koju nudi Panasonic i koja omogućuje pametnom telefonu/
tabletu da izvrši sljedeće radnje na uređaju LUMIX kompatibilnim s funkcijom Wi-Fi.
Verzija
Operacijski
sustav
Postupak
instalacije
Aplikacije za Android™
2.1 (od listopada 2012.)
Aplikacije za iOS
Android 2.2~Android 4.0
iOS 4.3~iOS 6.0
1
2
3
1
2
3
4
Spojite Android uređaj na mrežu.
Odaberite „Google Play™ Store”.
Upišite „LUMIX LINK” u kućicu
za pretraživanje.
Odaberite „LUMIX LINK” i
instalirajte ga.
• Ikona će biti dodana u
izbornik.
4
Spojite iOS uređaj na mrežu.
Odaberite „App StoreSM”.
Upišite „LUMIX LINK” u
kućicu za pretraživanje.
Odaberite „LUMIX LINK” i
instalirajte ga.
• Ikona će biti dodana u
izbornik.
• Moguće je da usluga neće ispravno raditi ovisno o vrsti pametnog telefona/tableta. Popis
kompatibilnih uređaja potražite na sljedećem web-mjestu za podršku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Pri preuzimanju aplikacije putem mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.

Da biste se povezali s ovim uređajem pomoću funkcije [Wi-Fi Direct] (Izravni Wi-Fi), potrebno
je instalirati verziju 4.0 ili noviju operacijskog sustava Android.

Povezivanje s pametnim telefon/tabletom
Priprema:
• Prethodno instalirajte aplikaciju „LUMIX LINK”. (211. str.)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
Gumb [Wi-Fi]/[Fn1] može se koristiti na dva
načina, kao [Wi-Fi] ili kao [Fn1] (Funkcija 1). U
trenutku kupnje postavljena vrijednost je [Wi-Fi].
• Detalje o funkcijskom gumbu potražite na 42. str.
211
Wi-Fi
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza), pritisnite
/ i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom
možete odabrati vezu u izbornicima Povijest povezivanja
([Select a destination from History]) (214. str.) ili Omiljene veze
([Select a destination from Favorite]) (215. str.).
3
Pritisnite / da biste odabrali [Remote Shooting]
(Udaljeno snimanje) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuju se informacije (SSID i lozinka) potrebne za izravno
povezivanje pametnog telefona/tableta s uređajem.
• Da biste promijenili način povezivanja, pritisnite [DISP.] (Zaslon)
i zatim odaberite način povezivanja. Detalje potražite u odlomku
[Change method].
Na pametnom telefonu/tabletu
(Zadani način spajanja je [Manual Connection] (Ručno spajanje).)
4
5
6
U izborniku s postavkama pametnog telefona/tableta uključite funkciju Wi-Fi.
Odaberite SSID koji odgovara onome prikazanom na zaslonu ovog uređaja i
zatim unesite lozinku.
Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom telefonu/tabletu. (211. str.)
• Kada je veza uspostavljena, slike koje trenutačno snima fotoaparat prikazuju se na
pametnom telefonu/tabletu.
 [Change method] (Promjena načina povezivanja)
• Povezivanje putem mreže ([Via Network])
• (Na fotoaparatu)
1
2
Da biste odabrali [Via Network], pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET]
3
4
5
U izborniku s postavkama pametnog telefona/tableta uključite funkciju Wi-Fi.
Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i potvrdite odabir.
• Detalje potražite na 217. str. (Na pametnom telefonu/tabletu)
Odaberite bežičnu pristupnu točku s kojom se želite povezati i potvrdite odabir.
Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom telefonu/tabletu (211. str.)
• Povezivanje putem izravnog Wi-Fi ([Wi-Fi Direct]) ili WPS veze ([WPS Connection])
(Na fotoaparatu)
1
Pritisnite / da biste odabrali [Direct] (Izravno) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Detalje o načinima povezivanja potražite na 219. str.
(Na pametnom telefonu/tabletu)
2
Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom telefonu/tabletu. (211. str.)
212
Wi-Fi

Snimanje fotografija pomoću pametnog telefona/tableta
(udaljeno snimanje)
Odaberite [
] na pametnom telefonu/tabletu.
• Videozapisi se snimaju pomoću mjerača vremena.
Prethodno postavite vrijeme snimanja.
• Ne možete zaustaviti na pola puta snimanje
videozapisa pomoću pametnog telefona/tableta. Da
biste zaustavili snimanje, učinite to na fotoaparatu.
• Videozapis se ne prikazuje na zaslonu pametnog
telefona/tableta tijekom snimanja.
• Snimljene slike spremaju se na fotoaparat.
• Neke postavke nisu dostupne.
• Zaslon se može razlikovati ovisno o operativnom
sustavu.

Reprodukcija fotografija s fotoaparata
Odaberite [
] na pametnom telefonu/tabletu
• Možete spremiti fotografije na pametni telefon/tablet.
• Možete poslati fotografije na web uslugu itd.
• Zaslon se može razlikovati ovisno o operativnom
sustavu.

Slanje informacija o lokaciji s pametnog telefona/tableta na
fotoaparat
Možete prikupiti informacije o lokaciji s pametnog
telefona/tableta i kasnije ih zabilježiti na slike. Upute
za bilježenje informacija o lokaciji na slike snimljene
ovim uređajem potražite na 195. str.
Odaberite [
] na pametnom telefonu/tabletu.
• Zaslon se može razlikovati ovisno o operativnom
sustavu.
213
Wi-Fi
• Više detalja o radu aplikacije „LUMIX LINK” potražite u stavci [Help] (Pomoć) u izborniku
aplikacije „LUMIX LINK”.
• Da biste prekinuli udaljeno snimanje ([Remote Shooting]), pritisnite [Wi-Fi].
• Oprez:
Posebnu pozornost obratite na privatnost, prava osobnosti itd. objekta kada
koristite ovu funkciju. Koristite je na vlastitu odgovornost.
• Ako ste promijenili postavke sata fotoaparat ili pametnog telefona/tableta nakon
sinkroniziranja vremena ([Time sync]), ponovo izvršite sinkronizaciju vremena.
• Možete postaviti interval pribavljanja informacija o lokaciji na pametnom telefonu/tabletu i
provjeriti status prijenosa informacija o lokaciji. Detalje potražite u stavci [Help] (Pomoć) u
izborniku aplikacije „LUMIX LINK”.
• Moguće je da pametni telefon/tablet ne pribavi informacije o lokaciji u Kini i na
pograničnim područjima susjednih zemalja (od listopada 2012.).
• (Prilikom korištenja aplikacije „LUMIX LINK” na iOS uređaju)
Ako pritisnite Home ili gumb On/Off na pametnom telefonu/tabletu tijekom bilježenja
informacija o lokaciji ([Rec. loc. Info]), bilježenje informacija o lokaciji prestaje.

[Select a destination from History] (Odabir veze iz izbornika
Povijest povezivanja)
Ako želite ostvariti Wi-Fi vezu pomoću prethodno korištene postavke, možete je odabrati
iz povijesti i povezati uređaje.
• Broj postavki koje se mogu spremiti u povijest ograničen je. Preporučujemo da spremite
često korištene postavke Wi-Fi veze u izbornik Omiljene veze ([Select a destination from
Favorite]). (str. 215.)
• Vraćanje izvornih Wi-Fi postavki ([Reset Wi-Fi Settings]) briše povijest i sadržaj spremljen u
izborniku Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]).
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Pritisnite / da biste odabrali [Select a destination from
History] i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
Odaberite željenu postavku veze pomoću / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Pritisnite [DISP.] (Zaslon) da bi se prikazali detalji veze.
• Da biste spremili odabranu postavku veze u Povijest povezivanja
[Select a destination from History], potražite upute u 3. i 4.
koraku u odlomku „Memoriranje u Omiljene veze”. (215. str.)
214
Wi-Fi

Memoriranje u Omiljene veze
Ako memorirate često korištenu Wi-Fi vezu, možete ju brzo pronaći i povezati se.
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Pritisnite / da biste odabrali [Select a destination
from History] i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
Odaberite stavku koju želite memorirati kao omiljenu
pomoću / i zatim pritisnite .
• Pritisnite [DISP.] (Zaslon) da bi se prikazali detalji veze.
4

Unesite ime koje će se memorirati.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta” na
64. str.
• Možete upisati maksimalno 30 znakova.
• Možete upisati najviše 15 znakova za [ ], [ ], [ ], [ ] i [ ].
[Select a destination from Favorite] (Odabir veze iz izbornika
Omiljene veze)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Pritisnite / da biste odabrali [Select a
destination from Favorite] i zatim pritisnite [MENU/SET].
Odaberite željenu postavku veze pomoću / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
3
• Pritisnite [DISP.] (Zaslon) da bi se prikazali detalji veze.
• Da biste uredili stavke spremljene u Omiljenim vezama ([Select
a destination from Favorite]), potražite upute u 3. i 4. koraku u
odlomku „Uređivanje memoriranih omiljenih stavki”. (216. str.)
215
Wi-Fi

Uređivanje memoriranih omiljenih stavki
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Pritisnite / da biste odabrali [Select a
destination from Favorite] i zatim pritisnite
[MENU/SET].
3
Odaberite omiljenu stavku koju želite urediti
pomoću / i zatim pritisnite .
4
Pritisnite / da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[Remove from Favorite]
(Uklanjanje iz Omiljenih
veza)
[Change the Order in
Favorite] (Promjena poretka
u Omiljenim vezama)
[Change the Registered
Name] (Promjena
memoriranog imena)
Opis postavki
—
Odaberite odredište pomoću / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos
teksta” na 64. str.
• Možete upisati maksimalno 30 znakova.
• Možete upisati najviše 15 znakova za [ ], [ ], [ ], [ ] i
[ ].
216
Wi-Fi
Odabir načina povezivanja
• Možete odabrati želite li se povezati izravno ili putem bežične pristupne mreže.

Povezivanje putem bežične pristupne točke
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Način povezivanja
Opis postavki
Bežična pristupna točka sa sigurnosnim gumbom
[WPS
koja je kompatibilna sa standardom Wi-Fi Protected
(Push-Button)]
Setup™ i nosi oznaku WPS.
Bežična pristupna točka s PIN-om koja je
[WPS (PIN code)]
kompatibilna sa standardom Wi-Fi Protected Setup i
nosi oznaku WPS.
Odaberite ovu opciju kada niste sigurni u
[Manual Connection] kompatibilnost s WPS-om ili kada želite naći i
povezati se s bežičnom pristupnom točkom.


217. str.
217. str.
218. str.
WPS predstavlja funkciju koja omogućuje jednostavno konfiguriranje postavki veze i
sigurnosti bežičnih LAN uređaja. Da biste provjerili je li bežična pristupna točka koju koristite
kompatibilna s WPS-om, podatke potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
Povezivanje pritiskom gumba ([WPS (Push-Button)])
Pritišćite gumb za WPS na bežičnoj pristupnoj
točci sve dok se ne prebaci na način rada WPS.
Npr.:
• Detalje potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
1
2
3
Povezivanje pomoću PIN-a [WPS (PIN code)]
Da biste odabrali bežičnu pristupnu točku s kojom se želite povezati, pritisnite
/ i zatim pritisnite [MENU/SET].
Unesite PIN prikazan na zaslonu fotoaparata u bežičnu pristupnu točku.
Pritisnite [MENU/SET].
• Detalje potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
217
Wi-Fi

Ako niste sigurni u kompatibilnost s WPS-om ([Manual Connection], ručno
povezivanje)
Potražite dostupne bežične pristupne točke.
• Potvrdite ključ za dekodiranje odabrane bežične pristupne točke ako je mrežna autorizacija
kodirana.
• Prilikom povezivanja ručnim unosom ([Manual Input]), potvrdite SSID, vrstu kodiranja i ključ
za dekodiranje bežične pristupne točke koju koristite.
1
2
Da biste odabrali bežičnu pristupnu točku s kojom se
želite povezati, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
• Dodirom na [DISP.] (Zaslon) ponovno će se pokrenuti traženje
bežične pristupne točke.
• Ako nije nađena nijedna bežična pristupna točka, daljnje upute
potražite u poglavlju „Povezivanje ručnim unosom ([Manual
Input])” na 218. str.
(U slučaju kodirane mrežne autorizacije)
Unesite ključ za dekodiranje.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta”
na 64. str.
 Povezivanje ručnim unosom ([Manual Input])
1 Na zaslonu prikazanom u 1. koraku poglavlja „Ako niste sigurni u
kompatibilnost s WPS-om ([Manual Connection], ručno povezivanje), odaberite
[Manual Input] pritiskom na / i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Unesite SSID bežične pristupne točke s kojom se želite povezati i zatim
odaberite [Set] (Postavi).
3
4
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta” na 64. str.
Pritisnite / da biste odabrali vrstu mrežne autorizacije i pritisnite [MENU/
SET].
• Informacije o mrežnoj autorizaciji potražite u uputama za uporabu bežične pristupne
točke.
Da biste odabrali vrstu kodiranja, pritisnite / i pritisnite [MENU/SET].
• Postavke se mogu razlikovati ovisno o postavkama mrežne autorizacije.
Vrsta mrežne autorizacije
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]
[Common Key]
[Open]
5
Vrste kodiranja koje je moguće postaviti
[TKIP]/[AES]
[WEP]
[No Encryption]/[WEP]
(Odabrana je opcija koja nije [No Encryption] (Nekodirana))
Unesite ključ za dekodiranje i odaberite [Set] (Postavi).
218
Wi-Fi
• Prilikom spremanja bežične pristupne točke provjerite upute za uporabu bežične pristupne
točke i njene postavke.
• Ako se ne može uspostaviti veza, moguće je da su radiovalovi bežične pristupne točke
preslabi. Detalje potražite u poglavljima „Prikaz poruka” (274. str.) i „Rješavanje problema”
(286. str.).
• Brzina prijenosa mogla bi se smanjiti ili se neće moći primijeniti ovisno o okolini u kojoj se
koristi.

Izravno povezivanje
• Povežite ovaj uređaj izravno s uređajem koji koristite kao bežičnu pristupnu točku. Možete
povezati fotoaparat i drugi uređaj na način koji podržava vaš uređaj.
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Način povezivanja
[Wi-Fi Direct]™
(Izravni Wi-Fi)
1
2
3
Opis postavki
Postavite uređaj u način izravnog Wi-Fi.
Da biste odabrali [Wi-Fi Direct], pritisnite / i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali uređaj s kojim se želite povezati,
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
[WPS (Push-Button)] (WPS pritiskom gumba)
[WPS Connection]
(Povezivanje WPS-om)
1
Da biste odabrali [WPS (Push-Button)], pritisnite
/ i zatim pritisnite [MENU/SET].
2
Postavite uređaj u način rada WPS.
• Možete duže čekati na povezivanje pritiskom na gumb
[DISP.] (Zaslon) na ovom uređaju.
[WPS (PIN code)] (WPS putem PIN-a)
1
Da biste odabrali [WPS (PIN code)], pritisnite / i
zatim pritisnite [MENU/SET].
2
[Manual Connection]
(Ručno povezivanje)
Unesite PIN uređaja u fotoaparat.
Unesite SSID i lozinku u uređaj. SSID i lozinka prikazuju se
na zaslonu s prikazom povezivanja u tijeku.
219
Wi-Fi
[Playback on TV] (Reprodukcija na TV prijamniku)

Prikazivanje netom snimljene fotografije na TV prijamniku/Prikazivanje
fotografije reproduciranje na fotoaparatu na TV prijamniku
Priprema:
Postavite TV prijamnik na način rada DLNA u tijeku.
• Pročitajte upute za uporabu TV prijamnika.
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza), pritisnite
/ i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom
možete odabrati vezu u izbornicima Povijest povezivanja
([Select a destination from History]) (214. str.) ili Omiljene veze
([Select a destination from Favorite]) (215. str.).
3
Da biste odabrali [Playback on TV], pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
4
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
[Via Network]
(Putem mreže)
[Direct] (Izravno)
5
Spajanje TV prijamnika putem bežične pristupne točke
(217. str.)
Izravno povezivanje TV prijamnika na fotoaparat putem
[Wi-Fi Direct] (Izravni Wi-Fi), [WPS Connection] (Povezivanje
WPS-om) ili [Manual Connection] (Ručno povezivanje).
(219. str.)
Da biste odabrali uređaj s kojim se želite povezati, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon.
6
Snimajte ili reproducirajte fotografije na fotoaparatu.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
220
Wi-Fi
• Videozapisi se ne mogu prikazivati na TV prijamniku.
• Tijekom višestruke/kalendarske reprodukcije slike prikazane na zaslonu uređaja ne
prikazuju se na TV prijamniku.
• Kad je TV prijamnik povezan s ovim uređaj, zaslon TV prijamnika može se privremeno
vratiti na status prije povezivanja. Fotografije se ponovno prikazuju kada snimate ili
reproducirate fotografije.
• Opcije [Effect] (Efekt) i [Sound] (Zvuk) reprodukcije slika isključuju se.
1
2
Što možete učiniti pomoću gumba [Wi-Fi] tijekom aktivne Wi-Fi veze
Pritisnite [Wi-Fi] tijekom aktivne Wi-Fi veze.
Pritisnite / da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[Terminate the Connection]
(Prekid veze)
[Change the Destination]
(Promjena odredišta)
[Change Settings for
Sending Images] (Promjena
postavki slanja slika)
[Register the Current
Destination to Favorite]
(Memoriranje trenutačnog
odredišta kao omiljenog)
Opis postavki
Prekida Wi-Fi vezu.
Prekida Wi-Fi vezu i dopušta odabir druge Wi-Fi
veze.
Detalje potražite na 224. str.
Memoriranjem trenutačne odredišne veze ili načina
povezivanja jednostavno se možete sljedeći put
povezati istim način povezivanja.
221
Wi-Fi
[Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom
snimanja)
Fotografiju se može automatski poslati na određen uređaj svaki put kad se snimi.
Budući da snimanje ima prioritet na fotoaparatu, slanje može trajati dulje tijekom snimanja
u nizu ili snimanja videozapisa.
• Videozapisi se ne mogu slati.
• Ako isključite uređaj ili prekinete Wi-Fi vezu prije završetka slanja, slike koje nisu poslane
neće se ponovno slati.
• Postoji mogućnost da nećete moći obrisati datoteke ili koristiti izbornik reprodukcije tijekom
slanja.
• Prilikom slanja slika putem mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa ovisno
o detaljima vašeg ugovora.

Slanje slika na pametni telefon/tablet
Priprema:
• Prethodno instalirajte aplikaciju „LUMIX LINK”. (211. str.)
1
2
Pritisnite [Wi-Fi].
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom
postavkom možete odabrati vezu u izbornicima
Povijest povezivanja ([Select a destination from
History]) (214. str.) ili Omiljene veze ([Select a
destination from Favorite]) (215. str.).
3
Da biste odabrali [Send Images While Recording], pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
4
Da biste odabrali [Smartphone] (Pametni telefon), pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
5
6
Odaberite način povezivanja. (223. str.)
Da biste odabrali uređaj s kojim se želite povezati, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
7
Snimite fotografije.
• Fotografije se automatski šalju nakon snimanja.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi].
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
222
Wi-Fi

Odabir načina povezivanja s pametnom telefonom/tabletom
 Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom putem bežične pristupne točke
(Na pametnom telefonu/tabletu)
1 U izborniku s postavkama pametnog telefona/tableta uključite funkciju Wi-Fi.
2 Odaberite bežičnu pristupnu točku s kojom se želite povezati i potvrdite odabir.
3 Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom telefonu/tabletu. (211. str.)
(Na fotoaparatu)
4 Da biste odabrali [Via Network] (Putem mreže), pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET]
5 Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i potvrdite odabir.
• Detalje potražite na 217. str.
 Izravno povezivanje fotoaparata s pametnim telefonom/tabletom
• Povezivanje putem opcija [Wi-Fi Direct] (Izravni Wi-Fi) ili [WPS Connection] (Povezivanje
WPS-om)
(Na fotoaparatu)
1
Pritisnite / da biste odabrali [Direct] (Izravno) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Detalje o načinima povezivanja potražite na 219. str.
(Na pametnom telefonu/tabletu)
2
Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom telefonu/tabletu. (211. str.)
• Ručno povezivanje ([Manual Connection])
(Na fotoaparatu)
1 Pritisnite / da biste odabrali [Direct] (Izravno) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite / da biste odabrali [Manual Connection] i
zatim pritisnite [MENU/SET].
(Na pametnom telefonu/tabletu)
3 U izborniku s postavkama pametnog telefona/tableta
uključite funkciju Wi-Fi.
4 Odaberite SSID koji odgovara onome prikazanom na
zaslonu ovog uređaja i zatim unesite loziniku.
5 Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom
telefonu/tabletu.(211. str.)

Prikazuje se prozor koji označava da se pametni telefon/tablet povezuje s fotoaparatom.
Ako koristite Android uređaj, pritisnite tipku za povratak. Ako koristite iOS uređaj, zatvorite
prozor.
223
Wi-Fi

Promjena postavki slanja slika
Pritisnite / da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[Size] (Veličina)
[File Format] (Format
datoteke)
Opis postavki
Promijenite veličinu slike da biste je poslali.
[Original]/[Auto]1/[Change] (Original)/(Automatski)/
(Promjena)
• Ako odaberete [Auto], veličina slika određuje se u skladu
s okolnostima na odredišnom uređaju.
• Možete odabrati veličinu slike [M], [S] ili [VGA] u izborniku
[Change] (Promjena).
Omjer se ne mijenja.
[JPG]/[RAW+JPG]/[RAW]
Odaberite hoće li se obrisati informacije o lokaciji sa
slika prije nego što ih pošaljete.
[Delete Location Data]2
(Brisanje podataka o
lokaciji)
[ON] (Uklj.): Brisanje informacija o lokaciji i zatim slanje
slika.
[OFF] (Isklj.): Zadržavanje informacija o lokaciji i slanje
slika.
• Ova radnja samo briše informacije o lokaciji sa slika koje
su postavljene za slanje. (Informacije o lokaciji neće se
obrisati s originala slika spremljenih na uređaju.)
Možete odabrati hoće li se slike slati kada u mapi
oblaka više nema slobodnog prostora.
[Cloud Limit]3 (Ograničenje
[ON] (Uklj.): Ne šalju se slike.
oblaka)
[OFF] (Isklj.): Brisanje slika od najstarijih prema
novijima, a potom slanje novih slika.
Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Web service] (Web usluga).
Dosutpo samo kada je odabrano [Send Images Stored in Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu), a odredište je postavljeno na [Cloud Sync. Service] (Usluga sinkronizacije u
oblaku), [Web service] (Web usluga) ili [External] (Vanjski uređaj) u izborniku [AV device] (AV
uređaj).
3
Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service] (Usluga
sinkronizacije u oblaku).
1
2
224
Wi-Fi

Slanje slika na računalo
Priprema:
• Uključite računalo.
• Pripremite mape za preuzimanje slika na računalu prije slanja fotografija. (226. str.)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
4
5
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]) (215. str.).
Da biste odabrali [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali [PC] (Računalo), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET]
[Via Network]
(Putem mreže)
[Direct] (Izravno)
Povezivanje računala putem bežične pristupne točke. (217. str.)
Izravno povezivanje računala na uređaj putem opcija [Wi-Fi
Direct] (Izravni Wi-Fi), [WPS Connection] (Povezivanje WPS-om)
ili [Manual Connection] (Ručno povezivanje). (219. str.)
6
Da biste odabrali računalo s kojim se želite povezati, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
7
Da biste odabrali mapu koju želite poslati, pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
8
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
• Mape raspoređene po datumu slanja stvaraju se u o odabranoj mapi, a fotografije se
spremaju u te mape.
• Ako se pojavi zaslon za upis korisničkog računa i lozinke, unesite podatke koje ste
postavili na računalu.
225
Wi-Fi

Stvaranje mape primljenih snimki
• Napravite korisnički račun na računalu [ime korisnika (do 254 znaka) i lozinka (do 32 znaka)]
koji se sastoji od alfanumeričkih znakova. Moguće je da stvaranje mape primljenih snimki
neće uspjeti ako se račun sastoji od znakova koji nisu alfanumerički.
 Korištenje programa „PHOTOfunSTUDIO”
1
Instalirajte program „PHOTOfunSTUDIO" na računalo.
2
Stvorite mapu primljenih snimki pomoću programa „PHOTOfunSTUDIO”.
• Detalje o hardverskim i instalacijskim preduvjetima potražite u poglavlju „Isporučeni
softver” (255. str.).
• Da biste automatski stvorili mape, odaberite [Auto-create]. Da biste odabrali mapu,
stvorite novu mapu ili postavite lozinku mape i odaberite [Create manually] (Ručno
stvaranje).
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera „PHOTOfunSTUDIO" (u PDF formatu).
 Prijenos bez programa „PHOTOfunSTUDIO”
(Sustav Windows)
Podržavani operativni sustavi: Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Primjer: Windows 7
1
Odaberite mapu koju ćete koristiti za primanje snimki i zatim kliknite na nju
desnom tipkom miša.
2
Odaberite [Properties] (Svojstva) i zatim omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) na operativnom
sustavu.
(Sustav Mac)
Podržavani operativni sustavi: OS X v10.4 do v10.8
Primjer: OS X v10.8
1
2
Odaberite mapu koju ćete koristiti za primanje snimki i zatim kliknite stavke po
sljedećem redu.
[File] (Datoteka) > [Get Info] (Pribavljanje informacija)
Omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) na operativnom
sustavu.
226
Wi-Fi

Slanje slika na [Cloud Sync. Service] (usluga sinkronizacije
u oblaku)
Priprema:
Da biste poslali slike u mapu oblaka na usluzi sinkronizacije u oblaku, morate se prijaviti
u „LUMIX CLUB” (239. str.) i postaviti postavke usluge.
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]) (215. str.).
3
Da biste odabrali [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
4
Pritisnite / da biste odabrali [Cloud Sync. Service] i zatim pritisnite [MENU/
SET].
5
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET]. (217. str.)
6
Provjerite postavku slanja.
7
Snimite fotografije.
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
 Slike poslane u mapu oblaka pomoću [Cloud Sync. Service] (od listopada 2012.)
Da biste poslali sliku na računalo, potrebno je postaviti sinkronizaciju u oblaku. Konfigurirajte
postavke na računalu pomoću programa „PHOTOfunSTUDIO” ili na pametnom telefonu/
tabletu pomoću aplikacije „LUMIX LINK”.
• Ako postavite kao odredište fotografije [Cloud Sync. Service], poslane slike su privremeno
spremljene u mapu oblaka i mogu se sinkronizirati s uređajem koji trenutačno koristite,
primjerice računalom ili pametnim telefonom/tabletom.
• Prebačene slike čuvaju se u mapi oblaka do 30 dana (do 1000 fotografija). Prebačene slike
automatski se brišu 30 dana nakon prijenosa. Nadalje, kada broj spremljenih slika premaši
1000, neke slike mogle bi biti izbrisane ovisno o postavci ograničenja oblaka ([Cloud Limit])
(224. str.) čak i unutar 30 dana nakon prijenosa.
• Kada je izvršeno preuzimanje slika iz mape oblaka na sve odabrane uređaje, slike bi mogle
biti izbrisane iz mape oblaka čak i unutar 30 dana nakon prijenosa.
227
Wi-Fi

Slanje slika na web usluge
Priprema:
Da biste slali fotografije na web uslugu, morate se prijaviti u „LUMIX CLUB” (239. str.).
Kada šaljete slike na web usluge, npr. Facebook ili YouTube, web usluga koja se koristi
mora biti prijavljena u “LUMIX CLUB”. Prijavljivanjem više web usluga slike se šalju svim
uslugama istovremeno. (242. str.)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]) (215. str.).
3
Da biste odabrali [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
4
Da biste odabrali [Web service] (Web usluga), pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
5
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET]. (217. str.)
6
Da biste odabrali web uslugu s kojom se želite povezati, pritisnite /// i
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
7
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
228
Wi-Fi
• Slike prenesene na web uslugu ne mogu se prikazivati ili obrisati pomoću fotoaparata.
Provjerite slike pristupanjem web usluzi putem pametnog telefona/tableta ili računala.
• Ako ne uspije slanje slika, poslat će se e-pošta s izvješćem o neuspješnom slanju na
adresu e-pošte memorirane u usluzi „LUMIX CLUB”
• Fotografije mogu sadržavati osobne podatke koji otkrivaju identitet pojedinca, kao
što su naslov fotografije, vrijeme i datum snimanja te mjesto na kojemu je fotografija
snimljena. Provjerite te podatke prije slanja slike na web usluge.
• Panasonic ne preuzima odgovornost za štetu nastalu gubitkom slika prenesenih na web
usluge, njihovim curenjem u javnost itd.
• Prilikom prijenosa slika na web usluge ne brišite slike s fotoaparata, čak i nakon
završetka slanja, dok niste provjerili jesu li sve ispravno prenesene na web uslugu.
Panasonic ne preuzima odgovornost za štetu nastalu brisanjem slika spremljenih na
fotoaparatu.
229
Wi-Fi

Slanje slika na AV uređaj
Priprema:
Prilikom slanja fotografija na [Home] (Dom) postavite uređaj u način rada DLNA stanje
čekanja.
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
Prilikom slanja slika na [External] (Vanjski uređaj) potrebno je sljedeće:
• prijava u “LUMIX CLUB”, (239. str.)
• broj adrese i pristupni broj koje je pribavio odredišni vanjski AV uređaj. (243. str.)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]) (215. str.).
3
Da biste odabrali [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
4
Da biste odabrali [AV device] (AV uređaj), pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
5
Da biste odabrali [Home] ili [External], pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
6
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
• Kad je odabran [External], prikazuje se zaslon za postavljanje bežične pristupne točke.
(217. str.)
7
8
[Via Network]
(Putem mreže)
Povezivanje AV uređaja putem bežične pristupne točke.
(217. str.)
[Direct] (Izravno)
Izravno povezivanje AV uređaja s fotoaparatom putem [Wi-Fi
Direct] (Izravni Wi-Fi), [WPS Connection] (Povezivanje WPSom) ili [Manual Connection] (Ručno povezivanje). (219. str.)
Da biste odabrali uređaj s kojim se želite povezati, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
Snimite fotografije.
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja fotografija. Čekajte da slanje završi.
230
Wi-Fi
[Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika
spremljenih na fotoaparatu)
• Prilikom slanja slika putem mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa ovisno
o detaljima vašeg ugovora.
• Detalji o postavkama izbornika reprodukcije [Favorite] (Omiljeni zapisi) ili [Print Set] (Postavke
ispisa) neće se slati.
• Postoji mogućnost da se slike snimljene drugim fotoaparatom neće moći poslati.
• Postoji mogućnost da se slike koje su promijenjene ili uređene na računalu neće moći poslati.

Slanje slika na pametni telefon/tablet
Priprema:
• Prethodno instalirajte aplikaciju „LUMIX LINK”. (211. str.)
1
2
3
4
5
6
7
8

Pritisnite [Wi-Fi].
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom
možete odabrati vezu u izbornicima Povijest povezivanja
([Select a destination from History]) (214. str.) ili Omiljene
veze ([Select a destination from Favorite]) (215. str.).
Da biste odabrali [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali [Smartphone] (Pametni telefon), pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Odaberite način povezivanja. (u nastavku)
Da biste odabrali uređaj s kojim se želite povezati, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
Da biste odabrali [Single Select] (Odaberi jednu sliku) ili [Multi Select] (Odaberi
više slika), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
Odaberite i pošaljite slike. (232. str.)
Odabir načina povezivanja s pametnom telefonom/tabletom
 Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom putem bežične pristupne točke
(Na pametnom telefonu/tabletu)
1 U izborniku s postavkama pametnog telefona/tableta uključite funkciju Wi-Fi.
2 Odaberite bežičnu pristupnu točku s kojom se želite povezati i potvrdite odabir.
3 Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom telefonu/tabletu. (211. str.)
(Na fotoaparatu)
4 Da biste odabrali [Via Network] (Putem mreže), pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET]
5 Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i potvrdite odabir.
• Detalje potražite na 217. str.
231
Wi-Fi
 Izravno povezivanje fotoaparata s pametnim telefonom/tabletom
• Povezivanje putem opcija [Wi-Fi Direct] (Izravni Wi-Fi) ili [WPS Connection] (Povezivanje
WPS-om)
(Na fotoaparatu)
1 Pritisnite / da biste odabrali [Direct] (Izravno) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Detalje o načinima povezivanja potražite na 219. str.
(Na pametnom telefonu/tabletu)
2 Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom telefonu/tabletu. (211. str.)
• Ručno povezivanje ([Manual Connection])
(Na fotoaparatu)
1
Pritisnite / da biste odabrali [Direct] (Izravno) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite / da biste odabrali [Manual Connection] i
zatim pritisnite [MENU/SET].
(Na pametnom telefonu/tabletu)
3 U izborniku s postavkama pametnog telefona/tableta
uključite funkciju Wi-Fi.
4 Odaberite SSID koji odgovara onome prikazanom na
zaslonu ovog uređaja i zatim unesite lozinku.
5 Pokrenite aplikaciju „LUMIX LINK” na pametnom telefonu/tabletu. (211. str.)


Prikazuje se prozor koji označava da se pametni telefon/tablet povezuje s fotoaparatom.
Ako koristite Android uređaj, pritisnite tipku za povratak. Ako koristite iOS uređaj, zatvorite
prozor.
Odabir i slanje slika
Postavka opcije [Single Select]
(Odabir jedne slike)
1 Pritisnite / da biste odabrali
fotografiju.
2 Pritisnite [MENU/SET].
[Single] (Jedna)
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom
[Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
Pritisnite / da biste
Postavka opcije [Multi Select]
odabrali fotografiju.
(Odabir više slika)
1 Odaberite fotografiju i zatim pritisnite
[MENU/SET] da biste potvrdili odabir (ponovite).
[Multi] (Više)
Pritisnite /// da
biste odabrali fotografije.
• Postavka se otkazuje ako ponovno pritisnete [MENU/SET].
2 Da biste odabrali [OK] (U redu), pritisnite  i zatim pritisnite [MENU/SET] da bi se
izvršila radnja.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se zadana radnja.
• Broj fotografija koje se mogu poslati pomoću opcije [Multi Select] ograničen je.
232
Wi-Fi

Slanje slika na računalo
Priprema:
• Uključite računalo.
• Pripremite mape za preuzimanje slika na računalu prije slanja fotografija. (226. str.)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
3
4
5
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]. (215. str.)
Da biste odabrali [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali [PC] (Računalo), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
[Via Network]
(Putem mreže)
[Direct] (Izravno)
6
7
8
9
Povezivanje računala putem bežične pristupne točke.
(217. str.)
Izravno povezivanje računala na uređaj putem opcija [Wi-Fi
Direct] (Izravni Wi-Fi), [WPS Connection] (Povezivanje WPSom) ili [Manual Connection] (Ručno povezivanje). (219. str.)
Da biste odabrali računalo s kojim se želite povezati, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali mapu koju želite poslati, pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
Da biste odabrali [Single Select] (Odaberi jednu sliku) ili [Multi Select] (Odaberi
više slika), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
Odaberite i pošaljite slike. (232. str.)
• Mape raspoređene po datumu slanja stvaraju se u o odabranoj mapi, a fotografije se
spremaju u te mape.
• Ako se pojavi zaslon za upis korisničkog računa i lozinke, unesite podatke koje ste
postavili na računalu.
233
Wi-Fi

Slanje slika na [Cloud Sync. Service] (usluga sinkronizacije u
oblaku)
Priprema:
Da biste poslali slike u mapu oblaka na usluzi sinkronizacije u oblaku, morate se prijaviti
u „LUMIX CLUB” (239. str.) i konfigurirati postavke usluge (227. str.).
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]. (215. str.)
3
Da biste odabrali [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
4
Pritisnite / da biste odabrali [Cloud Sync. Service] i zatim pritisnite [MENU/
SET].
5
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET]. (217. str.)
6
Provjerite postavku slanja.
7
Da biste odabrali [Single Select] (Odaberi jednu sliku) ili [Multi Select] (Odaberi
više slika), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
8
Odaberite i pošaljite slike. (232. str.)
234
Wi-Fi

Slanje slika na web usluge
Priprema:
Da biste slali fotografije na web uslugu, morate se prijaviti u „LUMIX CLUB” (239. str.).
Kada šaljete slike na web usluge, npr. Facebook ili YouTube, web usluga koja se koristi
mora biti prijavljena u „LUMIX CLUB”. Prijavljivanjem više web usluga slike se šalju svim
uslugama istovremeno. (242. str.)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]. (215. str.)
3
Da biste odabrali [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
4
Da biste odabrali [Web service] (Web usluga), pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
5
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET]. (217. str.)
6
Da biste odabrali web uslugu s kojom se želite povezati, pritisnite /// i
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
7
Da biste odabrali [Single Select] (Odaberi jednu sliku) ili [Multi Select] (Odaberi
više slika), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
8
Odaberite i pošaljite slike. (232. str.)
235
Wi-Fi
• Slike prenesene na web uslugu ne mogu se prikazivati ili obrisati pomoću fotoaparata.
Provjerite slike pristupanjem web usluzi putem pametnog telefona/tableta ili računala.
• Ako ne uspije slanje slika, poslat će se e-pošta s izvješćem o neuspješnom slanju na
adresu e-pošte memorirane u usluzi „LUMIX CLUB”
• Fotografije mogu sadržavati osobne podatke koji otkrivaju identitet pojedinca, kao
što su naslov fotografije, vrijeme i datum snimanja te mjesto na kojemu je fotografija
snimljena. Provjerite te podatke prije slanja slike na web usluge.
• Panasonic ne preuzima odgovornost za štetu nastalu gubitkom slika prenesenih na web
usluge, njihovim curenjem u javnost itd.
• Prilikom prijenosa slika na web usluge ne brišite slike s fotoaparata, čak i nakon
završetka slanja, dok niste provjerili jesu li sve ispravno prenesene na web uslugu.
Panasonic ne preuzima odgovornost za štetu nastalu brisanjem slika spremljenih na
fotoaparatu.
236
Wi-Fi

Slanje slika na AV uređaj
Priprema:
Prilikom slanja fotografija na [Home] (Dom) postavite uređaj u način rada DLNA stanje
čekanja.
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
Prilikom slanja slika na [External] (Vanjski uređaj) potrebno je sljedeće:
• prijava u „LUMIX CLUB” (239. str.),
• broj adrese i pristupni broj koje je pribavio odredišni vanjski AV uređaj. (243. str.)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]. (215. str.)
3
Da biste odabrali [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
4
Da biste odabrali [AV device] (AV uređaj), pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
5
Da biste odabrali [Home] ili [External], pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
6
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Kad je odabran [External], prikazuje se zaslon za postavljanje bežične pristupne točke.
(217. str.)
[Via Network]
(Putem mreže)
[Direct] (Izravno)
7
Povezivanje AV uređaja putem bežične pristupne točke.
(217. str.)
Izravno povezivanje AV uređaja s fotoaparatom putem
[Wi-Fi Direct] (Izravni Wi-Fi), [WPS Connection] (Povezivanje
WPS-om) ili [Manual Connection] (Ručno povezivanje).
(219. str.)
Da biste odabrali uređaj s kojim se želite povezati, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Kada se uspostavi veza, prikazuje se zaslon. Da biste promijenili postavku slanja,
pritisnite [DISP.] (Zaslon). (224. str.)
8
Da biste odabrali [Single Select] (Odaberi jednu sliku) ili [Multi Select] (Odaberi
više slika), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
9
Odaberite i pošaljite slike. (232. str.)
237
Wi-Fi

Slanje slika na pisač
Priprema:
• Možete bežično ispisivati snimljene fotografije na pisaču koji podržava funkciju PictBridge
(kompatibilan s bežičnim LAN-om).

U skladu sa standardom „DPS over IP” (DPS putem IP-a).
Informacije o pisačima koji podržavaju funkciju PictBridge (kompatibilan s bežičnim LAN-om)
potražite na sljedećem web-mjestu: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
1
Pritisnite [Wi-Fi].
2
Da biste odabrali [New Connection] (Nova veza),
pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prilikom povezivanja s prethodno korištenom postavkom možete odabrati vezu u
izbornicima Povijest povezivanja ([Select a destination from History]) (214. str.) ili
Omiljene veze ([Select a destination from Favorite]) (215. str.).
3
Da biste odabrali [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih
na fotoaparatu), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
4
5
Da biste odabrali [Printer] (Pisač), pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali način povezivanja, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/
SET].
[Via Network]
(Putem mreže)
[Direct] (Izravno)
Povezivanje pisača putem bežične pristupne točke.
(217. str.)
Izravno povezivanje pisača na fotoaparat putem [Wi-Fi
Direct] (Izravni Wi-Fi), [WPS Connection] (Povezivanje WPSom) ili [Manual Connection] (Ručno povezivanje) (219. str.)
6
Da biste odabrali pisač s kojim se želite povezati, pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
7
Odaberite fotografiju i zatim počnite s ispisom. (261. str.)
• Da biste promijenili postavku ili prekinuli vezu, pritisnite [Wi-Fi]. (221. str.)
• Videozapise nije moguće ispisati.
238
Wi-Fi
Korištenje usluge „LUMIX CLUB”

[LUMIX CLUB]
Besplatno nabavite ID za prijavu u „LUMIX CLUB”.
Ako prijavite ovaj uređaj u „LUMIX CLUB”, možete sinkronizirati slike na uređajima koje
koristite ili prenijeti te slike na web usluge.
Koristite „LUMIX CLUB” kada prenosite slike na web usluge ili vanjski AV uređaj.
• Možete postaviti isti ID za prijavu u „LUMIX CLUB” za ovaj uređaj i pametni telefon/tablet.
(241. str.)
Detalje potražite na web-mjestu usluge „LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
1
2
3
Odaberite [Wi-Fi] u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
4
Pritisnite / da biste odabrali [Add/Change Account]
(Dodavanje/Promjena računa) i pritisnite [MENU/SET].
5
Da biste odabrali [New account] (Novi račun), pritisnite
/ i pritisnite [MENU/SET].
6
7
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi) u izborniku [Wi-Fi].
Pritisnite / da biste odabrali [LUMIX CLUB] i pritisnite
[MENU/SET].
• Spojite se na mrežu. Prijeđite na sljedeću stranicu pritiskom na
[MENU/SET].
• Prikazat će se zaslon za potvrdu ako ste već nabavili ID za
prijavu za fotoaparat. Odaberite [Yes] (Da) da biste nabavili
novi ID za prijavu ili [No] (Ne) ako ne morate nabaviti novi ID za
prijavu.
Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i potvrdite odabir.
• Detalje potražite na 217. str.
Pročitajte uvjete korištenja usluge „LUMIX CLUB” i
pritisnite [MENU/SET].
• Možete prebacivati stranice pomoću /.
• Možete uvećati (2×) zaslon zakretanjem stražnjeg kotačića
udesno.
• Možete vratiti na izvornu veličinu (1×) uvećani zaslon
zakretanjem stražnjeg kotačića ulijevo.
• Možete pomicati uvećani zaslon pomoću ///.
] da biste poništili proces bez nabave ID-a za prijavu.
• Pritisnite [
8
Unesite lozinku i pritisnite [MENU/SET].
• Unesite bilo koju kombinaciju od 8 do 16 znakova i brojeva kao lozinku.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta” na 64. str.
239
Wi-Fi
9

Potvrdite ID za prijavu i pritisnite [MENU/SET].
• ID za prijavu (12-znamenkasti broj) prikazuje se automatski.
Prilikom prijave u „LUMIX CLUB” putem računala trebate
samo unijeti brojeve.
• Kad se uspostavi veza, prikazuje se poruka. Pritisnite
[MENU/SET].
• Obavezno si zabilježite ID za prijavu i lozinku.
Provjera ili promjena nabavljenog ID-a za prijavu/lozinke
Priprema:
Da biste promijenili lozinku usluge „LUMIX CLUB” na fotoaparatu, pristupite webmjestu usluge „LUMIX CLUB” putem pametnog telefona/tableta ili računala i prethodno
promijenite lozinku usluge „LUMIX CLUB”.
1
2
3
4
Odaberite [Wi-Fi] u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
5
Da biste odabrali [Change Login ID] (Promjena ID-a za prijavu), pritisnite / i
pritisnite [MENU/SET].
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi) u izborniku [Wi-Fi].
Pritisnite / da biste odabrali [LUMIX CLUB] i pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali [Add/Change Account] (Dodavanje/Promjena računa),
pritisnite / i pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuju se ID za prijavu i lozinka.
• Lozinka se prikazuje kao “ ”.
• Zatvorite izbornik ako samo provjeravate ID za prijavu.
6
Pritisnite / da biste odabrali ID za prijavu ili lozinku
koje želite promijeniti i pritisnite [MENU/SET].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu prilikom mijenjanja ID-a za
prijavu. Odaberite [Yes] (Da).
7
Unesite ID za prijavu ili lozinku i pritisnite [MENU/SET].
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta” (64. str.).
• Unesite u fotoaparat novu lozinku koju ste stvorili na pametnom telefonu/tabletu ili
računalu. Ako se lozinka razlikuje od one s pametnog telefona/tableta ili računala, nećete
moći prenijeti slike.
• Zatvorite izbornik nakon promjene postavki.
240
Wi-Fi

Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona/tableta
Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona/tableta prikladno je za
slanje slika s ovog uređaja na druge uređaje ili web usluge.
Kada je ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet pribavio ID za prijavu:
1
2
Povežite uređaj s pametnim telefonom/tabletom. (211. str.)
U izborniku „LUMIX LINK” podesite zajednički ID za prijavu.
• ID-i za prijavu fotoaparata i pametnog telefona/tableta postaju identični.
• Nakon povezivanja fotoaparata s pametnim telefonom/tabletom mogao bi se pojaviti
zaslon za postavljanje zajedničkog ID-a za prijave kada se prikazuje zaslon za
reprodukciju. Zajednički ID za prijavu možete postaviti i slijedeći upute na zaslonu.
• Ova radnja nije dostupna za vezu [Wi-Fi Direct] (Izravni Wi-Fi.).
Kada su ovaj uređaj ili pametni telefon/tablet pribavili različite ID-e za prijavu:
(Kada želite za fotoaparat koristiti ID za prijavu pametnog telefona/tableta)
Promijenite ID za prijavu i lozinku fotoaparata na one koje je pribavio pametni
telefon/tablet.
(Kada želite za pametni telefon/tablet koristiti ID za prijavu fotoaprata)
Promijenite ID za prijavu i lozinku pametnog telefona/tableta na one koje je
pribavio fotoaparat.

Provjerite uvjete korištenja usluge „LUMIX CLUB”.
Provjerite detalje ako su uvjeti korištenja ažurirani.
1
2
3
4
Odaberite [Wi-Fi] u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi) u izborniku [Wi-Fi].
Pritisnite / da biste odabrali [LUMIX CLUB] i pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali [Terms of use] (Uvjeti korištenja), pritisnite / i pritisnite
[MENU/SET].
• Fotoaparat će se spojiti na mrežu i prikazat će se uvjeti korištenja. Zatvorite izbornik
nakon što provjerite uvjete korištenja.
241
Wi-Fi

Brisanje ID-a za prijavu i računa na usluzi „LUMIX CLUB”
Obrišite ID za prijavu na fotoaparatu kada ga prenosite drugoj osobi ili ga odlažete.
Možete obrisati i svoj račun na usluzi „LUMIX CLUB”.
1
2
3
4
5
6
7
Odaberite [Wi-Fi] u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi) u izborniku [Wi-Fi].
Pritisnite / da biste odabrali [LUMIX CLUB] i pritisnite [MENU/SET].
Da biste odabrali [Delete account] (Brisanje računa), pritisnite / i pritisnite
[MENU/SET].
• Prikazuje se poruka. Pritisnite [MENU/SET].
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu brisanja ID-a za prijavu.
• Prikazuje se poruka. Pritisnite [MENU/SET].
Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu brisanja računa na usluzi „LUMIX CLUB”.
• Ako želite nastaviti koristiti uslugu, odabirom [No] (Ne) obrisat ćete samo ID za prijavu.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
Pritisnite [MENU/SET].
• Briše se ID za prijavu i prikazuje se poruka s obavijesti o brisanju računa. Pritisnite
[MENU/SET].
• Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Promjene i druge radnje vezane uz ID za prijavu mogu se obaviti samo za ID za prijavu koji
je pribavio fotoaparat.

Korištenje web usluga
Kada šaljete slike na web usluge, npr. Facebook ili YouTube, web usluga koja se koristi
mora biti prijavljena u „LUMIX CLUB”. Prijavljivanjem više web usluga slike se šalju svim
uslugama istovremeno.
• Popis kompatibilnih web usluga potražite pod „FAQ/Contact us” na sljedećem web-mjestu:
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Priprema:
Obavezno stvorite račun na web usluzi koju želite koristiti i pripremite podatke za
korisničku prijavu.
1
Povežite se na web-mjesto usluge „LUMIX CLUB” pomoću pametnog telefona/
tableta ili računala.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
2
Unesite svoj ID za prijavu i lozinku usluge „LUMIX CLUB” te se prijavite na
uslugu. (239. str.)
3
4
Spremite svoju adresu e-pošte.
Odaberite web uslugu koju ćete koristiti i spremite je.
• Da biste spremili uslugu, slijedite upute na zaslonu.
242
Wi-Fi

Konfiguriranje postavki vanjskog AV uređaja
Slike se mogu slati na AV uređaj rođaka ili poznanika uslugom „LUMIX CLUB”.
• Popis AV uređaja kompatibilnih s uslugom „LUMIX CLUB” potražite na sljedećem webmjestu: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
Priprema:
Provjerite broj adrese (16-znamenkasti broj) i pristupni broj (4-znamenkasti broj)
odredišnog AV uređaja koje mu je dodijelio „LUMIX CLUB”. (Detalje potražite u
uputama za uporabu AV uređaja.)
1
2
3
Odaberite [Wi-Fi] u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
4
Da biste odabrali [Add new device] (Dodavanje novog uređaja), pritisnite / i
zatim pritisnite [MENU/SET].
5
Unesite broj adrese i odaberite [Set] (Postavi).
6
7
Unesite pristupni broj i odaberite [Set].

Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi) u izborniku [Wi-Fi].
Da biste odabrali [External AV device] (Vanjski AV uređaj), pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta” (64. str.).
Unesite bilo koje ime i odaberite [Set].
• Možete upisati maksimalno 28 znakova.
• Možete upisati najviše 14 znakova za [ ], [ ], [ ], [ ] i [ ].
• Zatvorite izbornik nakon promjene postavki.
Promjena ili brisanje podataka na memoriranom AV uređaju
Informacije koje su već spremljene na AV uređaju mogu se mijenjati ili brisati.
1
2
3
Odaberite [Wi-Fi] u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
4
Da biste odabrali AV uređaj nad kojim želite izvršiti promjene ili ga obrisati,
pritisnite / i pritisnite [MENU/SET].
5
Odaberite [Edit] ili [Delete] i zatim pritisnite [MENU/SET].
Odaberite [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije Wi-Fi) u izborniku [Wi-Fi].
Da biste odabrali [External AV device] (Vanjski AV uređaj), pritisnite / i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Stavka
Opis postavki
Promjena informacija na prethodno memoriranom AV uređaju.
[Edit] (Uređivanje)
[Delete] (Brisanje)
Izvedite korake od 5. do 7. iz poglavlja „Konfiguriranje
postavki vanjskog AV uređaja”.
Brisanje informacija na prethodno memoriranom AV uređaju.
• Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi
se zadana radnja.
• Po izvršenju izađite iz izbornika.
243
Wi-Fi
Korištenje izbornika [Wi-Fi Setup] (Postavljanje funkcije
Wi-Fi)
Detalje o odabiru postavki u izborniku [Setup] (Postavljanje) potražite na 37. str.
Konfigurirajte postavke potrebne za funkciju Wi-Fi.
Kada je uspostavljena Wi-Fi veza, ne mogu se mijenjati postavke izbornika [Wi-Fi Setup]
(osim mrežne adrese, [Network Adress])
1
2
3
Odaberite [Wi-Fi] u izborniku [Setup] (Postavljanje). (37. str.)
Odaberite [Wi-Fi Setup] u izborniku [Wi-Fi].
Pritisnite / da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET].
[LUMIX CLUB]
Pribavlja ili mijenja ID za prijavu u „LUMIX CLUB”.
• Detalje potražite na 239. str.
[Device Name]
(Naziv uređaja)
Možete promijeniti naziv ovog uređaja.
1 Pritisnite [DISP.] (Zaslon).
2
Unesite željeni naziv uređaja.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta” (64. str.).
• Možete upisati najviše 32 znakova za [A], [a], [1] i [&].
[External AV device]
(Vanjski AV uređaj)
Slike se mogu slati na AV uređaj rođaka ili poznanika putem
usluge „LUMIX CLUB”.
• Detalje potražite na 243. str.
244
Wi-Fi
[Wi-Fi Password]
(Wi-Fi lozinka)
Da biste spriječili neispravne radnje ili treću osobu u
korištenju funkcije Wi-Fi i zaštitili spremljene osobne podatke,
preporučujemo da zaštite funkciju Wi-Fi lozinkom.
Ako postavite lozinku, automatski će se prikazati zaslon za unos
lozinke kada se koristi funkcija Wi-Fi.
[Setup] (Postavljanje):
Unesite bilo koji 4-znamenkasti broj kao lozinku.
Zatvorite izbornik nakon promjene postavki.
[Delete] (Brisanje):
Prikazuje se zaslon za potvrdu. Odabirom [Yes] (Da) provodi se
zadana radnja.
Po izvršenju izađite iz izbornika.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta” na 64. str.
• Napravite kopiju lozinke. Ako ste zaboravili lozinku, možete vratiti izvornu lozinku vraćanjem
izvornih Wi-Fi postavki ([Reset Wi-Fi Settings]) u izborniku [Setup] (Postavljanje). Međutim, i
ostale postavke će se vratiti u tvorničke postavke (osim postavke [LUMIX CLUB]).
[Network Adress]
(Mrežna adresa)
Prikazuje MAC i IP adresu ovog uređaja.
• „MAC adresa” jedinstvena je adresa za identifikaciju mrežne opreme.
• „IP adresa” odnosi se na identifikacijski broj računala povezanog na mrežu poput Interneta.
Adrese za kuće se obično automatski dodjeljuju pomoću funkcije DHCP kao što je bežična
pristupna točka (Primjer: 192.168.0.87)
245
Povezivanje s drugom opremom
Uživanje u 3D fotografijama

Snimanje 3D fotografija
Pričvršćivanje 3D izmjenjivog objektiva (H-FT012, neobavezan) na fotoaparat omogućuje
vam snimanje 3D fotografija radi snažnijeg utiska.
Da biste pregledavali 3D fotografije, potreban vam je TV prijamnik koji podržava 3D
tehnologiju.
1
2
Pričvrstite 3D izmjenjivi objektiv na fotoaparat.
Dovedite objekt u kadar i snimite ga tako da pritisnete okidač do
kraja.
• Fokusiranje nije potrebno pri snimanju 3D fotografija.
• Fotografije snimljene pomoću 3D izmjenjivog objektiva pohranjuju se u formatu MPO
(3D).
Da biste omogućili sigurno gledanje 3D fotografija, prilikom snimanja obratite
pozornost na sljedeće.
• Kada god je to moguće, snimajte držeći uređaj u vodoravnom položaju.
• Preporučuje se minimalna udaljenost od objekta od 0,6 m.
• Pazite da ne tresete fotoaparat u vozilu ili dok hodate.
• Ne možete snimati 3D fotografije u okomitom smjeru.
• Preporučujemo korištenje tronošca ili bljeskalice da biste snimili stabilne fotografije.
• Kad je udaljenost od objekta od 0,6 m do približno 1 m, vodoravno nepodudaranje
postaje preveliko i možda nećete moći vidjeti 3D efekt na rubovima slike.
• Možete snimiti otprilike 500 3D fotografija na memorijsku karticu kapaciteta 2 GB (kada je
]).
omjer postavljen na [X], a kvaliteta na [
• Više detalja potražite u uputama za uporabu 3D izmjenjivog objektiva.
246
Povezivanje s drugom opremom
 Funkcije koje nisu dostupne tijekom 3D snimanja
Kada snimate koristeći 3D izmjenjivi objektiv, (H-FT012, neobavezan), sljedeće funkcije
neće biti dostupne.
(Funkcije snimanja)
•
•
•
•
•
•
Automatsko fokusiranje/Ručno fokusiranje
Postavljanje otvora blende
Rad zuma
Snimanje videozapisa1
[Glistening Water]/[Glittering Illuminations] (scenski način rada)
[Impressive Art]/[High Dynamic]/[Toy Effect]/[Star Filter]/[One Point Color] (način kreativnog
upravljanja)
• Funkcija kontrole defokusiranja
1
Gumb videozapisa, način kreativnog videozapisa i izbornik [Motion Picture] (Videozapis) neće
biti dostupni ili se neće moći koristiti.
(Izbornik [Rec] (Snimanje))
• [Picture Size]2/[Quality]3/[HDR]/[i.Dynamic]/[Red-Eye Removal]/[i.Resolution]/[Shading
Comp.]/[Ex. Tele Conv.]/[Digital Zoom]/[SH] za opcije [Burst Rate]/[Stabilizer]
2
Postavka je fiksno postavljena kako je opisano niže.
Omjer
X
Veličina slike
1824×1368 piksela
Y
1824×1216 piksela
W
1824×1024 piksela
1712×1712 piksela
3
Kada pričvršćujete 3D izmjenjivi objektiv, prikazuju se sljedeće ikone.
[
]: [3D+Fine] (Istodobno se snimaju i MPO slike i precizne JPEG slike.)
[
]: [3D+Standard] (Istodobno se snimaju i MPO slike i standardne JPEG slike.)
(Izbornik [Custom](Prilagođeno))
• [AF/AE Lock]/[Quick AF]/[Eye Sensor AF]/[Direct Focus Area]/[Focus/Release Priority]/
[Shutter AF]/[Pinpoint AF Time]/[AF Assist Lamp]/[AF+MF]/[MF Assist]/[MF Guide]/[Power
Zoom Lens]/[Video Button]/[Rec Area]/[Remaining Disp.]/[Touch AF], [Touch Pad AF] u
izborniku [Touch Settings]
247
Povezivanje s drugom opremom

Reprodukcija 3D fotografija
Povezivanje fotoaparata s TV prijamnikom kompatibilan s tehnologijom 3D i reproduciranje
fotografija snimljenih u načinu 3D omogućuje uživanje u 3D fotografijama za dodatni učinak.
Također, moguće je reproduciranje 3D fotografija umetanjem SD kartice u TV prijamnik
kompatibilan s tehnologijom 3D s utorom za SD karticu.
Najnovije informacije o uređajima koji mogu reproducirati 3D fotografije s ovim
uređajem potražite na sljedećem web-mjestu za podršku:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
Priprema:
Postavite [HDMI Mode] (Način HDMI) na [AUTO] (Automatski), [1080p] ili
[1080i]. (49. str.)
Postavite [3D Playback] na [
]. (50. str.)
Uređaj priključite na TV prijamnik kompatibilan s tehnologijom 3D pomoću HDMI
minikabela i odaberite prikaz zaslona reprodukcije. (250. str.)
• Kad je funkcija [VIERA Link] (50. str.) postavljena na [ON] (Uklj.), a fotoaparat je povezan s TV
prijamnikom koji podržava funkciju VIERA Link, ulaz TV prijamnika automatski će se prebaciti
i prikazat će se zaslon reprodukcije.
Detalje potražite na 252. str.
• Za fotografije snimljene u 3D tehnologiji, pri reprodukciji će se pojaviti [
] na zaslonu s
minijaturama.
 Reprodukcija fotografija u 3D odabirom samo fotografija snimljenih u tehnologiji
3D tehnologiji
Odaberite [3D Play] (3D reprodukcija) u izborniku [Playback Mode] (Način reprodukcije) u
izborniku [Playback] (Reprodukcija). (194. str.)
 Reprodukcija fotografija kao 3D reprodukcija slika u nizu odabirom samo
fotografija snimljenih u 3D tehnologiji
Odaberite [3D Play] (3D reprodukcija) u opciji [Slide Show] (Reprodukcija slika u nizu) u
izborniku [Playback] (Reprodukcija). (str. 192.)
 Promjena načina reprodukcije za fotografije snimljene u 3D formatu
1
2
Odaberite fotografiju snimljenu u 3D tehnologiji.
Odaberite [2D/3D Settings] (2D/3D postavke) u izborniku [Playback]. (37. str.)
• Način reprodukcije prebacit će se na 3D ako je dotad bila 2D (uobičajena slika), ili će se
prebaciti na 2D ako je dotad bila u 3D.
• Ako se osjećate umorno, neugodno ili čudno na bilo koji način prilikom gledanja 3D
fotografija, postavite na 2D.
 Funkcije koje nije moguće postaviti/koje ne funkcioniraju s 3D fotografijama
•
•
•
•
[Highlight] (izbornik [Custom] (Prilagođeno))
Zumiranje tijekom reprodukcije
Brisanje fotografija
Funkcije uređivanja u izborniku [Playback] ([Title Edit]/[Text Stamp]/[Video Divide]/[Resize]/
[Cropping]/[Rotate]/[Favorite]/[Print Set]/[Protect]/[Face Rec Edit])

Mogu se koristiti kod 2D prikaza.
248
Povezivanje s drugom opremom
• Kad se fotografija snimljena u 3D tehnologiji prikazuje na zaslonu ovog uređaja,
reproducira se u formatu 2D (uobičajena slika).
• Na nekoliko se sekundi prikazuje crni zaslon prilikom prebacivanja reprodukcije s 3D
fotografija na 2D fotografije i obrnuto.
• Kada odaberete minijaturu 3D fotografije, može proći nekoliko sekundi prije početka
reprodukcije. Nakon reprodukcije može proći nekoliko sekundi dok se ponovno ne vrati
prikaz minijatura.
• Prilikom gledanja 3D fotografija može se dogoditi da vam se umore oči ako se previše
približite TV prijamniku.
• Ako se TV prijamnik ne prebaci na 3D prikaz, napravite potrebna postavljanja na TV
prijamniku (detalje potražite u uputama za uporabu TV prijamnika).
• Moguće je spremiti 3D fotografije na računalo ili druge Panasonicove uređaje. (254.,
259. str.)
249
Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV prijamnika
Fotografije snimljene ovim uređajem mogu se reproducirati na zaslonu TV prijamnika.
Priprema:
Isključite fotoaparat i TV prijamnik.
• Provjerite priključke na vašem TV prijamniku i koristite kompatibilan kabel. Kvaliteta slike
može se razlikovati ovisno o priključcima.
1 Visoka kvaliteta
2 Utičnica HDMI
3 Videoutičnica
1
Povežite fotoaparat s TV prijamnikom.
• Provjerite smjer priključka i uključite/isključite ravno držeći utikač. (Ako se uključi
ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti što može uzrokovati kvar.)
Povezivanje HDMI minikabelom (neobavezan)
• Uvijek koristite originalni Panasonicov HDMI minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30,
neobavezan). Brojevi dijelova: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• Provjerite [HDMI Mode] (Način HDMI). (49. str.)
• Tijekom reprodukcije videozapisa u načinu 24P, postavite [HDMI Mode] na [Auto]
(Automatski). Za sve druge postavke izlaz ne može biti 24 kadra u sekundi.
• Audio će se reproducirati kao stereo (2-kanalni).
• Nijedna fotografija nije prikazana na zaslonu ovog uređaja.
Povezivanje AV kabelom (neobavezan)
•
•
•
•
A
B
C
Uvijek koristite originalni Panasonicov AV kabel (DMW-AVC1, neobavezan).
Provjerite [TV Aspect] (Omjer slike TV prijamnika). (49. str.)
Audiozapis će biti snimljen u monotičkom formatu.
Tražilo se ne prikazuje kada je uređaj povezan AV kabelom.
HDMI minikabel (neobavezan)
Utičnica HDMI
AV kabel (neobavezan)
D
E
F
Žuta: u utičnicu videoulaza
Bijela: u utičnicu audioulaza
Poravnajte oznake i umetnite.
250
Povezivanje s drugom opremom
2
3
Uključite TV prijamnik i odaberite ulaz koji odgovara priključku koji
koristite.
Uključite fotoaparat i pritisnite [(].
• Kad uređaj spojite s TV prijamnikom kompatibilnim s tehnologijom VIERA Link
pomoću HDMI minikabela s funkcijom [VIERA Link] (50. str.) postavljenom na [ON]
(Uklj.), ulaz na TV prijamniku automatski će se prebaciti i prikazat će se zaslon za
reprodukciju. (252. str.)
• Ovisno o funkciji [Aspect Ratio] (Omjer), na fotografijama bi se mogle pojaviti crne crte,
ispod ili iznad te s lijeve ili desne strane.
• Promijenite način zaslona na TV prijamniku ako se fotografija prikazuje tako da je
odrezana na dnu ili na vrhu.
• Izlaz iz HDMI minikabela (neobavezan) ima prednost kad su priključeni i AV kabel
(neobavezan) i HDMI minikabel (neobavezan).
• Veza s USB kabelom (isporučen) imat će prednost kad istodobno priključite USB kabel
(isporučen) i HDMI minikabel (neobavezan).
• Kad se slika okomito reproducira, mogla bi biti nejasna.
• Ispravna reprodukcija ovisit će o TV prijamniku koji koristite.
• Kad postavite videoizlaz ([Video Out]) u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotografije možete
pregledavati na TV prijamniku i u drugim zemljama (regijama) koje koriste NTSC ili PAL
sustav.
• Ne čuje se zvuk iz zvučnika fotoaparata.
• Pročitajte upute za uporabu TV prijamnika
Snimljene fotografije mogu se reproducirati na TV prijamniku koji ima utor za SD
memorijsku karticu.
• Ispravna reprodukcija (omjer) ovisit će o TV prijamniku koji koristite za gledanje.
• Format datoteke videozapisa koji se mogu reproducirati ovisi o modelu TV prijamnika.
• Detalje o karticama kompatibilnima s funkcijom reprodukcije potražite u uputama za
uporabu TV prijamnika.
251
Povezivanje s drugom opremom

Korištenje funkcije VIERA Link (HDMI)
Što je VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)?
• Ova funkcija omogućuje uporabu daljinskog upravljača Panasonicovog TV prijamnika
radi jednostavnog rukovanja kad je fotoaparat spojen na uređaj kompatibilan s funkcijom
VIERA Link pomoću HDMI minikabela (neobavezan) za automatsko povezivanje funkcija
(nije moguća uporaba svih funkcija).
• VIERA Link jedinstvena je Panasonicova funkcija koja se temelji na HDMI upravljanju i
koristi standardnu specifikaciju HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Povezane
funkcije s HDMI CEC kompatibilnim uređajima drugih proizvođača nisu zajamčene. Kad
koristite uređaje drugih proizvođača koji podržavaju funkciju VIERA Link, pogledajte
njihove upute za uporabu.
• Ovaj je uređaj kompatibilan s funkcijom VIERA Link Ver.5. VIERA Link Ver.5 najnovija je
Panasonicova verzija, kompatibilna i s postojećim Panasonicovim VIERA Link uređajima
(od studenog 2011.)
Priprema:
1
Postavite [VIERA Link] na [ON] (uklj.). (50. str.)
Priključite ovaj uređaj na Panasonicov TV prijamnik koji podržava
funkciju VIERA Link HDMI minikabelom (neobavezan) (250. str.).
2
Uključite fotoaparat i pritisnite [(].
3
Upravljanje pomoću daljinskog upravljača TV prijamnika.
• Upravljate obraćajući pozornost na funkcijske ikone na zaslonu.
• Da bi se reproducirao zvuk videozapisa, postavite [Sound] (Zvuk) na zaslonu za
postavljanje reprodukcije slika u nizu na [AUTO] (Automatski) ili [Audio] (Audiozapis).
• Ako TV prijamnik ima 2 ili više HDMI ulaza, preporučujemo da uređaj spojite na HDMI
priključak koji nije HDMI1.
• Upravljanje gumbima na uređaju bit će ograničeno.
252
Povezivanje s drugom opremom
 Ostale povezane radnje
Isključivanje uređaja:
Ako budete koristili daljinski upravljač TV prijamnika da biste isključili TV uređaj, isključit
će se i ovaj uređaj.
Automatska promjena ulaza:
• Ako za povezivanje koristite HDMI minikabel i zatim uključite ovaj uređaj i pritisnete [(],
TV prijamnik automatski se prebacuje na ulaz na koji je spojen uređaj. Ako je TV prijamnik u
stanju čekanja, automatski će se uključiti (ako ste za postavku TV-a [Power on link] odabrali
[Set]).
• Ovisno o HDMI vezi vašeg TV prijamnika, na nekim prijamnicima možda će biti potrebno
ručno odabrati HDMI vezu koju koristite. U tom slučaju promijenite ulazni kanal daljinskim
upravljačem TV prijamnika (detalje o promjeni ulaza potražite u uputama za uporabu TV
prijamnika).
• Ako VIERA Link ne radi ispravno, upute potražite na 298. str.
• Ako niste sigurni podržava li TV prijamnik koji koristite funkciju VIERA Link, pročitajte
njegove upute za uporabu.
• Dostupne povezane funkcije između ovog fotoaparata i Panasonicovog TV prijamnika
razlikuju se ovisno o tipu Panasonicovog TV prijamnika, čak i ako podržavaju funkciju
VIERA Link. Pojedinosti o podržanim funkcijama potražite u uputama za uporabu TV
prijamnika.
• Obavezno koristite kabel s HDMI certifikatom.
Uvijek koristite originalni Panasonicov HDMI minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30,
neobavezan).
Brojevi dijelova: RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3,0 m)
• [HDMI Mode] (Način HDMI) za ovaj uređaj automatski se određuje kad radi funkcija VIERA
Link.
253
Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo
Snimljene fotografije možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s
računalom.
• Neka računala mogu učitati slike izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje potražite u
uputama za uporabu računala.
• Ako računalo koje koristite ne podržava SDXC memorijske kartice, možda će se
pojaviti poruka koja će vas upozoriti da formatirate. (Formatiranjem bi se snimljeni
slike izbrisale stoga nemojte odabrati tu mogućnost.)|
Ako se kartica ne prepozna, pomoć potražite na web-mjestu u nastavku.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
 Računala koja se mogu koristiti
Uređaj se može spojiti na svako računalo koje može prepoznati uređaj za pohranjivanje
podataka.
• Windows podrška:
Windows 7/Windows Vista/Windows XP
• Mac podrška:
OS X v10.1 ~ v10.8
Videozapisi u formatu AVCHD možda se neće ispravno uvesti kada ih se kopira kao
datoteke ili mapu.
• Kod sustava Windows videozapise u formatu AVCHD uvezite pomoću programa
„PHOTOfunSTUDIO”, jednog od programa na isporučenom CD-u.
• Kod sustava Mac videozapise u formatu AVCHD možete uvesti pomoću programa
„iMovie’11”.
Imajte na umu da videozapise (format AVCHD Progressive) snimljene u načinu [FHD/50p]
formata [AVCHD] nije moguće uvesti.
(Detalje o programu iMovie’11 zatražite od tvrtke Apple Inc.)
254
Povezivanje s drugom opremom

Isporučeni softver
Na isporučenom se CD-ROM-u nalazi sljedeći softver.
Prije uporabe instalirajte softver na računalo.
• PHOTOfunSTUDIO 8.5 PE (Windows XP/Vista/7)
Ovaj vam program omogućuje prijenos fotografija na računalo te razvrstavanje prenesenih
fotografija prema datumu snimanja ili nazivu modela korištenog fotoaparata. Možete mijenjati
veličinu fotografija i dodavati im efekte. Podržane su i različite funkcije ispisa, kao što je
prikaz ispisa, i funkcije zapisa na CD-R. Ako ste zaboravili postaviti datum na digitalnom
fotoaparatu, pomoću ovog programa možete dodati fotografijama datum snimanja.
Također, videozapise formata [AVCHD] također je moguće učitati i zapisati na DVD.

To je moguće samo ako se kartica [Recording] (Snimanje) prikazuje u [Properties]
(Svojstva) CD/DVD pogonske jedinice na računalu.
• SILKYPIX Developer Studio
(Windows XP/Vista/7, Mac OS X v10.4/v10.5/v10.6/v10.7/v10.8)
Ovaj je program namijenjen uređivanju slika u formatu RAW.
Korištenje datoteka u formatu RAW snimljenih ovim fotoaparatom omogućuje kvalitetnije
uređivanje fotografija. Uređene fotografije mogu se spremiti u formatu (JPEG, TIF itd.) koji se
može pregledavati na računalu.
Detalje o uporabi programa SILKYPIX Developer Studio potražite na stranici „Help"
(Pomoć) ili web-mjestu za podršku tvrtke Ichikawa Soft Laboratory:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope potpuna je probna verzija u trajanju od 30 dana (Windows XP/Vista/7).
LoiLoScope je program za uređivanje videozapisa koji koristi svu snagu vašeg računala.
Izrada videozapisa jednostavna je kao raspoređivanje karata na vašem stolu. Upotrijebite
svoje glazbene, slikovne i videodatoteke za izradu videozapisa koje ćete podijeliti s
prijateljima i članovima obitelji tako da ih snimite na DVD, pošaljete na internetske stranice ili
jednostavno podijelite svoje videozapise s prijateljima e-poštom.
– Ovime ćete instalirati samo prečac za stranicu za preuzimanje probne verzije.
Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku
LoiLoScope dostupnom za preuzimanje na dolje navedenoj poveznici:
Ručni URL: http://loilo.tv/product/20
255
Povezivanje s drugom opremom
 Instalacija isporučenog softvera
• Prije umetanja CD-ROM-a zatvorite sve pokrenute aplikacije.
1
Provjerite okruženje računala.
• Radno okruženje programa „PHOTOfunSTUDIO 8.5 PE"
– Operacijski sustav:
Windows® XP (32-bitni) SP3,
Windows Vista® (32-bitni) SP2,
Windows® 7 (32-bitni/64-bitni) i SP1
– Procesor:
Pentium® III 500 MHz ili više (Windows® XP),
Pentium® III 800 MHz ili više (Windows Vista®),
Pentium® III 1 GHz ili više (Windows® 7)
– Zaslon:
1024×768 piksela ili više (preporučeno 2336×1080 piksela ili više)
– Radna memorija:
512 MB ili više (Windows® XP/Windows Vista®),
1 GB ili više (Windows® 7, 32-bitni)
2 GB ili više (WindowsR 7 64-bitni)
– Slobodan prostor na tvrdom disku:
450 MB ili više za instalaciju softvera
• Dodatne informacije o radnom okruženju potražite u uputama za uporabu programa
„PHOTOfunSTUDIO” (u PDF formatu).
• Dodatne informacije o programu SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE potražite na
stranici za podršku navedenoj na 255. str.
2
Umetnite CD-ROM s isporučenim softverom.
• Kada umetnete isporučeni CD-ROM, pokrenut će se instalacijski izbornik.
3
Kliknite na [Recommended Installation] (Preporučena instalacija).
• Nastavite s instalacijom slijedeći poruke koje se pojavljuju na zaslonu.
• Instalirat će se softver kompatibilan s vašim računalom.
• „PHOTOfunSTUDIO" nije kompatibilan s Mac računalom.
• Na Macu možete ručno instalirati SILKYPIX.
1 Umetnite CD-ROM s isporučenim softverom.
2 Dvaput kliknite na mapu koja će se automatski pojaviti.
3 Dvaput kliknite na ikonu u mapi aplikacije.
256
Povezivanje s drugom opremom
 Prijenos fotografija na računalo
Priprema:
1
Instalirajte softver „PHOTOfunSTUDIO" na računalo.
Spojite računalo i fotoaparat USB kabelom za povezivanje
(isporučen).
• Prije povezivanja uključite fotoaparat i računalo.
• Okrenite zaslon prema sebi.
• Provjerite smjer priključaka te ih ravno umetnite ili izvadite (u suprotnom se priključci
mogu izobličiti, što može uzrokovati kvar).
• Koristite isključivo isporučeni USB kabel ili originalni Panasonicov USB kabel (DMWUSBC1, neobavezan).
A USB kabel (isporučen)
B Poravnajte oznake i umetnite.
2
Da biste odabrali [PC] (Računalo), pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Ako je opcija [USB Mode] (Način USB-a) (48. str.) postavljena na [PC] u izborniku
[Setup] (Postavljanje), fotoaparat se automatski povezuje s računalom bez prikaza
izbornika [USB Mode].
• Ako je fotoaparat povezan s računalom dok je opcija [USB Mode] postavljena na
[PictBridge(PTP)], na zaslonu računala može se pojaviti poruka. U tom slučaju
zatvorite poruku, sigurno uklonite USB kabel (258. str.) i postavite [USB Mode] na
[PC].
3
Kopirajte slike na računalo pomoću programa „PHOTOfunSTUDIO".
• Nemojte brisati ni prebacivati uvezene datoteke ili mape u Windows Explorer. Tijekom
pregleda u programu „PHOTOfunSTUDIO" reprodukcija ili uređivanje neće biti
moguće.
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjenični napon
(neobavezan). Ako se baterija isprazni tijekom razmjene podataka između fotoaparata
i računala, oglasit će se alarm. Pročitajte poglavlje „Sigurno odspajanje USB kabela”
(258. str.) prije nego što odspojite USB kabel. U suprotnom bi se podaci mogli uništiti.
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnika za izmjenični napon (neobavezan), isključite
fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB kabel. U
suprotnom bi se podaci mogli uništiti
257
Povezivanje s drugom opremom
 Kopiranje na računalo bez korištenja softvera „PHOTOfunSTUDIO"
Ako ne možete instalirati „PHOTOfunSTUDIO", možete kopirati datoteke i mape na svoje
računalo povlačenjem i ispuštanjem datoteka s ovog uređaja.
• Sadržaj (struktura mapa) na kartici ovog uređaja.
Sustav Windows:
Pogonska jedinica ([Removable Disk]) (Izmjenjivi disk) prikazuje se u
[Computer] (Računalo)
Sustav Mac:
Uređaj ([NO_NAME]) prikazuje se na radnoj površini
• Kartica
DCIM:
Slike
1 Broj mape
Prostor boje P: sRGB
_: AdobeRGB
4 Broj datoteke
5 JPG:
Fotografije
MP4:
[MP4] Videozapisi
MOV:
[MOV] Videozapisi
RW2:
Fotografije u RAW datotekama
MPO:
3D fotografije
MISC:
DPOF ispis
Omiljene snimke
AVCHD:
[AVCHD] videozapisi
• AVCHD videozapisi možda se neće ispravno uvesti kada ih se kopira kao datoteke ili mapu.
Preporučujemo korištenje softvera „PHOTOfunSTUDIO” s isporučenog CD-ROM-a za uvoz
datoteka. Detalje potražite na 254. str.
• Kad se fotografije snime u sljedećim situacijama, stvara se nova mapa.
– Nakon što se izvrši funkcija [No.Reset] (Vraćanje na izvorni broj) (51. str.) u izborniku
[Setup] (Postavljanje).
– Kada se umetne kartica s istim brojem mape (npr. kada se fotografije snime drugim
modelom fotoaparata).
– Kada u mapi postoji fotografija s brojem datoteke 999.
 Sigurno odspajanje USB kabela
Odaberite ikonu [
] na alatnoj traci prikazanoj na računalu i zatim kliknite
[Eject DMC-XXX] (XXX se razlikuje ovisno o modelu).
• Ovisno o postavkama računala ova ikona možda neće biti prikazana.
• Ako ikona nije prikazana, prije odspajanja provjerite nije li na zaslonu digitalnog fotoaparata
prikazana poruka [Access] (Pristup).
 Spajanje u načinu rada PTP
Postavite [USB Mode] (Način USB-a) na [PictBridge(PTP)].
• Podaci se sada mogu učitavati samo s kartice u računalu.
• Kad je na kartici 1000 ili više fotografija, postoji mogućnost da se fotografije neće moći
prenijeti u načinu rada PTP.
• Videozapisi se ne mogu reproducirati u načinu rada PTP.
258
Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač
Ako umetnete karticu sa sadržajem snimljenim pomoću ovog uređaja u Panasonicov
snimač, možete sinkronizirati sadržaj na Blu-ray ili DVD disk, itd.
Metode prebacivanja fotografija i videozapisa na druge uređaje razlikovat će se ovisno o
formatu datoteke (JPEG, RAW, MPO, AVCHD, MP4 ili MOV).
Detalje o Panasonicovim uređajima kompatibilnim s
pojedinim formatima datoteka (kao što je snimač
Blu-ray diskova) potražite na niže navedenim stranicama
za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)

Neki se kompatibilni uređaji možda ne prodaju u određenim državama i regijama.
• Detalje o kopiranju i reprodukciji potražite u uputama za uporabu snimača.
 Sinkroniziranje s nekompatibilnom opremom
Možete sinkronizirati sadržaj koji se reproducira pomoću ovog uređaja na nekompatibilnu
opremu kao što su snimači i videočitači ako spojite ovaj uređaj s nekompatibilnom opremom
pomoću AV kabela (neobavezan). Bit će moguće reproducirati sadržaj na nekompatibilnoj
opremi. Ovo je prikladno ako želite dijeliti sinkronizirani sadržaj. U tom slučaju sadržaj će se
reproducirati sa standardnom kvalitetom slike, umjesto visoke definicije.
1
Priključite ovaj uređaj na opremu
za snimanje pomoću AV kabela
(neobavezan).
2
Započnite reprodukciju na ovom
uređaju.
3
Započnite snimanje na opremi za
snimanje.
• Kada želite zaustaviti snimanje
(kopiranje), zaustavite reprodukciju na
ovom uređaju nakon što zaustavite
snimanje na opremi za snimanje.
1 Žuta: u utičnicu videoulaza
2 Bijela: u utičnicu audioulaza
A AV kabel (neobavezan).
• Pri reprodukciji videozapisa na TV prijamniku omjera 4:3, morate postaviti [TV Aspect]
(Omjer TV prijamnika) (49. str.) na ovom uređaju na [4:3] prije kopiranja. Slika će biti
okomito izdužena ako reproducirate videozapise kopirane s postavkom [16:9] na TV
prijamniku omjera [4:3].
• Uvijek koristite originalni Panasonicov AV kabel (DMW-AVC1, neobavezan).
• Detalje o kopiranju i reprodukciji potražite u uputama za korištenje opreme za snimanje.
259
Povezivanje s drugom opremom
Ispis fotografija
Spojite li fotoaparat na pisač koji podržava funkciju PictBridge, možete odabrati
fotografije za ispis i pokrenuti ga sa zaslona fotoaparata.
• Fotografije iz skupine fotografija prikazuju se pojedinačno.
• Neki pisači mogu ispisivati slike direktno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje potražite u
uputama za uporabu pisača.
Priprema:
1
Uključite fotoaparat i pisač.
Prije ispisa fotografija postavite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
Spojite pisač i fotoaparat USB kabelom (isporučen).
• Okrenite zaslon prema sebi.
• Provjerite smjer priključaka te ih ravno umetnite ili izvadite (u suprotnom se priključci
mogu izobličiti, što može uzrokovati kvar).
• Koristite isključivo isporučeni USB kabel ili originalni Panasonicov USB kabel
(DMW-USBC1, neobavezan).
A USB kabel (isporučen)
B Poravnajte oznake i umetnite.
2
Da biste odabrali [PictBridge(PTP)], pritisnite / i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Koristite bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za izmjenični napon
(neobavezan). Ako ostatak napona u bateriji postane premalen kad fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, pokazivač statusa počinje treperiti te se oglašava alarm. Dogodi li se
to tijekom ispisa, odmah zaustavite ispis. Ako ispis nije u tijeku, odspojite USB kabel.
• Nemojte odspajati USB kabel dok se prikazuje ikona [å] (ikona zabrane isključivanja
kabela). (Možda se ne može prikazati, ovisno o vrsti korištenog pisača.)
• Prije spajanja ili odspajanja prilagodnika za izmjenični napon (neobavezan), isključite
fotoaparat.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB kabel.
• Snimljene videozapise nije moguće ispisati.
260
Povezivanje s drugom opremom

Odabir i ispis jedne fotografije
1
Da biste odabrali fotografiju, pritisnite / i
zatim pritisnite [MENU/SET].
2
Pritisnite  da biste odabrali [Print Start] (Početak ispisa) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka ispisa potražite na 262. str.
• Nakon ispisa odspojite USB kabel.

1
2
Odabir i ispis više fotografija
Pritisnite .
Da biste odabrali stavku, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Stavka
[Multi Select]
(Odabir više slika)
[Select All] (Odabir
svih slika)
[Print Set (DPOF)]
(Postavke ispisa
DPOF)
[Favorite] (Omiljene
snimke)
3
Opis postavki
Istovremeno se ispisuje više fotografija.
• Da biste odabrali fotografije, pritisnite /// i zatim
pritisnite [MENU/SET]. (Ako ponovno pritisnete [MENU/SET],
postavka se poništava.)
• Nakon što ste izabrali slike, pritisnite 2 da biste odabrali [OK]
(U redu) i zatim pritisnite [MENU/SET].
Ispis svih spremljenih fotografija.
Ispis samo onih fotografija koje su odabrane u postavkama
ispisa ([Print Set]). (204. str.)
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene kao omiljene.
(203. str.)
Da biste odabrali [Print Start] (Početak ispisa), pritisnite 3 i zatim pritisnite
[MENU/SET].
• Ako se pojavio zaslon za ispis, odaberite [Yes] (Da) i ispišite fotografiju.
• Podatke o stavkama koje se mogu postaviti prije početka ispisa potražite na 262. str.
• Nakon ispisa odspojite USB kabel.
261
Povezivanje s drugom opremom

Postavke ispisa
Odaberite i postavite stavke na zaslonu u 2. koraku poglavlja „Odabir i ispis jedne
fotografije” te u 3. koraku poglavlja „Odabir i ispis više fotografija”.
• Kada želite ispisati fotografije na papiru ili u formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava,
postavite [Paper Size] (Veličina papira) ili [Page Layout] (Format stranice) na [{] i zatim
postavite veličinu papira ili izgled na pisaču. (Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Kad je odabrana opcija [Print Set (DPOF)], stavke [Print with Date] (Ispis s datumom) i [Num.
of Prints] (Broj ispisanih kopija) nisu prikazane.
 [Print With Date] (Ispis s datumom)
Stavka
[ON] (Uklj.)
[OFF] (Isklj.)
Opis postavki
Datum se ispisuje.
Datum se ne ispisuje.
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• Ovisno o vrsti pisača, njegove vlastite postavke za ispis datuma mogu imati prednost, pa
provjerite je li to slučaj.
• Kod ispisa s otisnutim tekstom postavku ispisa s datumom postavite na [OFF] (Isklj.) ili će se
datum otisnuti na vrhu.
• Neki pisači okomito će ispisivati datum za fotografije snimljene s formatom postavljenim
na [ ].
Kad fotografije dajete na izradu u fotografski studio
• Ako je datum otisnut pomoću funkcije [Text Stamp] (Otisnuti tekst) (197. str.) ili su prije
odlaska u fotografski studio odabrane postavke za ispis datuma pomoću funkcije [Print
Set] (Postavke ispisa) (204. str.), datumi se mogu u fotografskom studiju otisnuti na slike.
 [Num.of prints] (Broj ispisanih kopija)
Možete odabrati do 999 ispisanih kopija.
262
Povezivanje s drugom opremom
 [Paper Size] (Veličina papira)
Stavka
{
[L/3.5”×5”]
[2L/5”×7”]
[POSTCARD]
[16:9]
[A4]
[A3]
[10×15cm]
[4”×6”]
[8”×10”]
[LETTER]
[CARD SIZE]
Opis postavki
Postavke pisača imaju prednost.
89 mm×127 mm
127 mm×178 mm
100 mm×148 mm
101.6 mm×180.6 mm
210 mm×297 mm
297 mm×420 mm
100 mm×150 mm
101.6 mm×152.4 mm
203.2 mm×254 mm
216 mm×279.4 mm
54 mm×85.6 mm
• Veličine papira koje pisač ne podržava neće se prikazati.
 [Page Layout] (Format stranice koji se može odabrati s ovim fotoaparatom)
Stavka
{
Opis postavki
Postavke pisača imaju prednost.
á
1 fotografija na jednoj stranici bez okvira
â
1 fotografija na jednoj stranici s okvirom
ã
2 fotografije na jednoj stranici
ä
4 fotografije na jednoj stranici
• Ako pisač ne podržava prijelom stranice, opcija se ne može izabrati.
 Format ispisa
Ispisivanje fotografije nekoliko puta na 1 list papira
Primjerice, ako istu fotografiju želite ispisati 4 puta na 1 list papira, postavite [Page
Layout] (Format stranice) na [ä] i zatim postavite [Num. of Prints] (Broj ispisanih kopija)
na 4 za fotografiju koju želite ispisati.
Ispisivanje različitih fotografija na 1 list papira
Primjerice, ako želite ispisati 4 različite fotografije na 1 list papira, postavite [Page Layout]
(Format stranice) na [ä] i zatim postavite [Num. of Prints] (Broj ispisanih kopija) na 1 za
svaku od 4 fotografije.
263
Povezivanje s drugom opremom
• Fotoaparat prima poruku o pogrešci od pisača kad tijekom ispisa pokazivač [] svijetli
narančasto. Nakon završetka ispisa provjerite postoje li problemi s pisačem.
• Kod velikog broja ispisanih kopija, fotografije će se možda ispisivati po nekoliko puta. U
tom slučaju, preostali broj kopija koji je naznačen može odstupati od zadanog broja.
• Mogu se ispisati samo slike snimljene u formatu JPEG. Slike snimljene u formatu RAW
koristit će slike u formatu JPEG snimljene istovremeno. Ako nije dostupna ekvivalenta
slika u JPEG formatu, neće doći do ispisa.
264
Ostalo
Neobavezni pribor

Vanjska bljeskalica (neobavezna)
Nakon što spojite vanjsku bljeskalicu (DMW-FL360L, DMW-FL220, DMW-FL360,
DMW-FL500, neobavezna), efektivni će se raspon povećati u usporedbi s ugrađenom
bljeskalicom.
 Korištenje vlastite bljeskalice (DMW-FL360L, neobavezna)
Priprema:
• Zatvorite ugrađenu bljeskalicu i zatim isključite fotoaparat.
• Skinite poklopac priključnog dijela za bljeskalicu koji je pričvršćen na fotoaparat.
Skidanje poklopca priključnog dijela za bljeskalicu
Fotoaparat se isporučuje s poklopcem pričvršćenim na priključni
dio za bljeskalicu.
Poklopac priključnog dijela za bljeskalicu skinite tako da
ga povučete u smjeru strelice 2 dok ga pritišćete u smjeru
strelice 2.
• Kada ne koristite priključni dio za bljeskalicu, obvezno pričvrstite
njegov poklopac.
• Nemojte izgubiti poklopac priključnog dijela za bljeskalicu.
• Čuvajte poklopac priključnog dijela za bljeskalicu izvan dohvata
djece da ga ne bi progutala.
1
Pričvrstite vlastitu bljeskalicu na priključni dio za bljeskalicu i zatim uključite
fotoaparat i vlastitu bljeskalicu.
2
3
Odaberite [Flash] (Bljeskalica) u izborniku [Rec] (Snimanje). (37. str.)
4
Da biste odabrali stavku, pritisnite / i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite / da biste odabrali [Flash Mode] (Način rada bljeskalice) i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Dok je priključena vanjska bljeskalica, prikazuju se sljedeće ikone.
: Vanjska bljeskalica uvijek uključena
: Spora sinkronizacija vanjske bljeskalice.
Œ: Vanjska bljeskalica uvijek isključena
265
Ostalo
 Korištenje drugih komercijalno dostupnih vanjskih bljeskalica bez funkcija
komunikacije s fotoaparatom (DMC-GH3)
• Potrebno je postaviti ekspoziciju vanjske bljeskalice. Ako želite koristiti vanjsku bljeskalicu
u automatskom načinu rada, koristite vanjsku bljeskalicu koja vam omogućuje postavljanje
vrijednosti otvora blende i ISO osjetljivosti kako bi odgovarale postavkama fotoaparata.
• Postavite na način automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende ili ručno podešavanje
ekspozicije na fotoaparatu i zatim postavite istu vrijednost otvora blende i ISO osjetljivost
na vanjskoj bljeskalici. (Ekspozicija se ne može primjereno kompenzirati zbog promjene u
vrijednosti otvora blende u načinu automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača i vanjska
bljeskalica ne može primjereno kontrolirati svjetlo u programu automatske ekspozicije jer se
vrijednost otvora blende ne može zaključati.)
 Korištenje vanjske bljeskalice povezivanjem s utičnicom priključka za
sinkronizaciju bljeskalice
• Možete koristiti vanjsku bljeskalicu ako kabel za sinkronizaciju utaknete
u utičnicu priključka za sinkronizaciu bljeskalice. Utičnica ima vijak koji
sprječava ispadanje kabla.
• Da biste uklonili poklopac priključka za sinkronizaciju bljeskalice, okrenite
ga u smjeru strelice.
• Čuvajte poklopac priključka za sinkronizaciju bljeskalice da ga ne biste
izgubili.
• Utičnica priključka za sinkronizaciju bljeskalice nema određen polaritet.
Možete koristiti kabel za sinkronizaciju neovisno o njegovom polaritetu.
• Koristite bljeskalicu s naponom sinkronizacije od 400 V ili manje.
• Nemojte koristiti kablove za sinkronizaciju dužine 3 metra ili više.
• Možete postaviti vrijednost otvora blende, brzinu zatvarača i ISO osjetljivost na
fotoaparatu čak i kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu.
• Neke komercijalno dostupne vanjske bljeskalice imaju priključke za sinkronizaciju visokog
napona ili s obrnutim polaritetom. Korištenje takvih dodatnih bljeskalica može uzrokovati
kvar ili neispravan rad fotoaparata.
• Ako koristite komercijalno dostupne vanjske bljeskalice s funkcijama komunikacije osim
vlastite, možda neće normalno raditi ili će biti oštećene. Nemojte ih koristiti.
• Čak i ako je vanjska bljeskalica isključena, fotoaparat može ući u način vanjske bljeskalice
kad je vanjska bljeskalica pričvršćena. Kada ne koristite vanjsku bljeskalicu, skinite je.
• Ne otvarajte ugrađenu bljeskalicu kad je pričvršćena vanjska bljeskalica.
• Fotoaparat će biti nestabilan kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu, stoga preporučujemo
korištenje tronošca pri snimanju fotografija.
• Skinite vanjsku bljeskalicu kad nosite fotoaparat.
• Kad pričvršćujete vanjsku bljeskalicu, nemojte držati samo vanjsku bljeskalicu jer se može
odvojiti od fotoaparata.
• Ako koristite vanjsku bljeskalicu kad je balans bijele boje postavljen na [ ], precizno
podesite balans bijele boje ovisno o kvaliteti fotografije. (138. str.)
• Ako snimate izbliza sa širokim kutom, svjetlo bljeskalice možda će zabljesnuti objektiv te
zatamniti donji dio zaslona.
• Detalje o postavkama bežične bljeskalice potražite na 129. str.
• Detalje potražite u uputama za uporabu vanjske bljeskalice.
266
Ostalo

Vanjski mikrofon (neobavezan)
Korištenjem stereomikrofona (DMW-MS2, neobavezan) možete se prebacivati između
ciljanog snimanja i širokopojasnog stereosnimanja. Priprema:
• Zatvorite ugrađenu bljeskalicu i zatim isključite fotoaparat.
• Skinite poklopac priključnog dijela za bljeskalicu koji je pričvršćen na fotoaparat. (265. str.)
1
2
Prišvrstite namjenski stereomikrofon na fotoaparat i zatim uključite fotoaparat.
Odaberite [Special Mic.] (Dodatni mikrofon) u izborniku [Motion Picture]
(Videozapis). (37. str.)
• Stavke izbornika prikazuju se samo kada je prišvršćen stereomikrofon.
3
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
[STEREO]:
Omogućuje stereo snimanje zvuka na velikom području.
[SHOTGUN]:
Omogućuje snimanje iz jednog smjera zanemarivanjem pozadine i
okolnog zvuka.
• Dok je vanjski mikrofon spojen, na zaslonu se prikazuje [ ].
• Dok je vanjski mikrofon spojen, [Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona) (190. str.)
automatski se postavi na [ON] (Uklj.), a razina mikrofona prikazuje se na zaslonu.
• Kad pričvršćujete stereomikrofon, nemojte držati samo stereomikrofon jer se može odvojiti
od fotoaparata.
• Funkcija smanjenja šuma vjetra ([Wind Cut]) u izborniku [Motion Picture] (Videozapis) može
učinkovito smanjiti šum vjetra.
• Ne otvarajte ugrađenu bljeskalicu kad je pričvršćen stereomikrofon.
• Ako se snimaju zvukovi kada koristite prilagodnik za izmjenični napon (neobavezan),
koristite bateriju.
• Detalje potražite u uputama za uporabu stereomikrofona.
267
Ostalo

Držač baterije (neobavezan)
Korištenjem držača baterije (DMW-BGGH3, neobavezan) olakšava se rad i hvat kada je
uređaj u okomitom položaju. Ugradnja zamjenske baterije omogućit će vam duže vrijeme
snimanja.
 Postavljanje prioriteta kod korištenja zamjenskih baterija
Možete postaviti koja će se baterija koristiti kada su baterije umetnute u uređaj i držač
baterije.
Priprema:
• Isključite fotoaparat i zatim skinite poklopac priključka.
1
2
Pričvrstite držač baterije na fotoaparat i uključite uređaj.
3
Pritisnite / da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
Odaberite [Battery Use Priority] (Prioritetna baterija) u izborniku [Setup]
(Postavljanje). (37. str.)
[BODY] (Kućište):
Prvo se koristi baterija u fotoaparatu.
[BG] (Držač baterije): Prvo se koristi baterija u držaču baterije.
• Kada se koristi baterija u držaču baterije, na zaslonu se prikazuje [
].
• Možete dodijeliti željenu funkciju funkcijskom gumbu ([Fn]) držača baterije. (42. str.)
• Ako je skidanje poklopca priključka otežano, okrenite vršak poklopca kraj ispupćenja na
fotoaparatu prema središtu.
• Detalje potražite u uputama za uporabu držača baterije.

Daljinski okidač (neobavezan)
Korištenjem daljinskog okidača (DMW-RSL1, neobavezan) možete smanjiti vibracije
(podrhtavanje fotoaparata) kada koristite tronožac te možete držati zatvarač potpuno
pritisnutim dok snimate u načinima rada [B] (Bulb) ili snimanje u nizu. Daljinski okidač radi
na sličan način kao i okidač na fotoaparatu.
• Uvijek upotrebljavajte izvorni Panasonicov daljinski okidač (DMW-RSL1, neobavezan).
• Fotoaparatom ne možete upravljati putem daljinskog okidača u sljedećim slučajevima.
– Kada je poništeno stanje mirovanja
• Snimajte u načinu kreativnog videozapisa (184. str.) kada snimate videozapise. Snimanje
videozapisa može se pokrenuti/zaustaviti daljinskim okidačem.
• Detalje potražite u uputama za uporabu daljinskog okidača.
268
Ostalo

Prilagodnik za izmjenični napon (neobavezan)/Sprežnik istosmjerne struje
(neobavezan)
Spajanjem prilagodnika (neobavezan) i uključivanjem u strujnu utičnicu možete priključiti
ovaj uređaj na računalo ili pisač i koristiti ga bez razmišljanja o kapacitetu baterije. Za
korištenje prilagodnika potreban je sprežnik (neobavezan).
• Uvijek upotrebljavajte izvorni Panasonicov prilagodnik za izmjenični napon (neobavezno).
• Kod uporabe prilagodnika za izmjenični napon, koristite kabel isporučen s prilagodnikom.
• Pri postavljanju sprežnika istosmjerne struje, poklopac sprežnika se otvara i nije više
zaštićen od prašine i prskanja. Pazite da se pijesak, prašina, voda itd. ne zalijepe za
sprežnik ili uđu u njega. Nakon uporabe provjerite ima li na poklopcu sprežnika stranih
tvari i čvrsto zatvorite poklopac.
• Pročitajte upute za uporabu prilagodnika za izmjenični napon i sprežnika istosmjerne
struje.

Filtri (neobavezni)
MC štitnik prozirni je filtar koji ne utječe ni na boje ni količinu svjetlosti, tako da se uvijek
može koristiti za zaštitu objektiva fotoaparata.
ND filtar smanjuje količinu svjetla na oko 1/8 (što odgovara povećanju vrijednosti otvora
blende za 3 mjesta), bez da se utječe na ravnotežu boja.
PL filtar potiskuje svjetlost koja se reflektira od metala ili površine koje nisu sferična oblika
(ravne nemetalne površine, vodene pare ili nevidljive čestice u zraku), što omogućuje
snimanje fotografija s poboljšanim kontrastom.
• Nemojte istodobno stavljati više filtara.
• Možete pričvrstiti poklopac objektiva ili sjenilo objektiva dok je filtar pričvršćen.
• Detalje potražite u uputama za pojedini filtar.
269
Ostalo
Prikaz zaslona/Prikaz tražila
• Sljedeće slike služe kao primjer prikaza podešenog na [
] (stil zaslona) na zaslonu.
 Za vrijeme snimanja
Snimanje u programu automatske
ekspozicije [ ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Način snimanja (84. str.)
Stil fotografije (158. str.)
Način rada bljeskalice (125. str.)
Način snimanja (za vrijeme snimanja
videozapisa)/Kvaliteta snimanja (177. str.)
Veličina slike (160. str.)
Kvaliteta (161. str.)
Način fokusiranja (142. str.)
Način rada automatskog fokusa (141. str.)
: Jedna1 (68. str.)
: U nizu (153. str.)
: Uzastopno snimanje
fotografija s različitim
ekspozicijama (155. str.)
: Automatski okidač (157. str.)
Pokazatelj baterije (25. str.)
: Optički stabilizator slike2 (117. str.)/
: Upozorenje na vibracije (117. str.)
Stanje snimanja (treperi crveno)/
Fokus (svijetli zeleno) (68. str.)
Kartica osjetljiva na dodir3 (62. str.)
Zum osjetljiv na dodir3 (122. str.)
Zatvarač osjetljiv na dodir3 (70. str.)
Fn6 (Funkcija 6)3 (44. str.)
Informacije o snimanju na zaslonu
17 Fn7 (Funkcija 7)3 (44. str.)
18 Broj fotografija koje je moguće snimiti4
(33. str.)
19 Ekstra tele konverzija (tijekom snimanja
fotografija) (120. str.)
20 ISO osjetljivost (134. str.)
21 Vrijednost kompenzacije ekspozicije
(133. str.)/Svjetlina (113. str.)/Pomoć pri
ručnom podešavanju ekspozicije (89. str.)
22 Brzina zatvarača (68. str.)
23 Vrijednost otvora blende (68. str.)
24 Način mjerenja (162. str.)
25 Mjerač ekspozicije (58. str.)
Prikaz fokalne duljine (61. str.)
Postepeno zumiranje (61. str.)
26 Područje automatskog fokusa (68.,
146. str.)
27 Kartica (31. str.) (prikazuje se samo
tijekom snimanja)/Proteklo vrijeme
5
snimanja (180. str.):
28 Inteligentna dinamična kontrola raspona
(163. str.)
29 Wi-Fi (211. str.)
30 Podešavanje funkcijskih gumbi (42. str.)
270
Ostalo
 Tijekom snimanja (nakon podešavanja)
31 Prilagođene postavke (115. str.)
32 Zaslon za podešavanje u načinu
kreativnog upravljanja (101. str.)
33 Bljeskalica (127., 128., 129. str.)
34 Ekstra tele konverzija (tijekom snimanja
videozapisa) (119. str.)
35 Elektronički zatvarač (167. str.)
: Brzina videozapisa (185. str.)
36 Način snimanja fotografija (183. str.)
37 Zaključavanje automatskog fokusa
(151. str.)
38 Prepoznavanje lica (172. str.)
39 Histogram (57. str.)
40 Funkcija kontrole defokusiranja3
(112. str.)
41 Boja3 (114. str.)
42 Svjetlina3 (113. str.)
43 Kartica osjetljiva na dodir ( )3 (62.,
113. str.)
: Vrsta defokusa ([Miniature Effect],
44
Efekt makete)3 (106. str.)/
: [One Point Color] (Jedna točka
boje)3 (108. str.)
45 Podešavanje u načinu kretivnog
upravljanja3 (101. str.)
46 Kartica osjetljiva na dodir ( )3 (62.,
101. str.)
47 Kartica osjetljiva na dodir ( )3 (62.,
186. str.)
48 Podešavanje razine mikrofona (190. str.)
49 Uzastopno snimanje s različitim
vrijednostima balansa bijele boje
(139. str.)
50 Raspoloživo vrijeme snimanja4
(34. str.):
51 Precizno podešavanje balansa bijele boje
(138. str.)
52 Balans bijele boje (136. str.)/ : Boja
(114. str.)
53 Nišan mjerenja točke (162. str.)
54 Automatski okidač6 (157. str.)
: Snimanje fotografija u intervalima
(157. str.)
55 Trenutačni datum i vrijeme/“: Postavke
odredišta putovanja7 (45. str.)
56 Mijenjanje vrijednosti (86. str.)
57 Zaključavanje automatske ekspozicije
(151. str.)
271
Ostalo
58 Prikaz razine mikrofona (190. str.)
Dob8 (176. str.)
Lokacija7 (46. str.)
59 Ime8 (176. str.)
Broj proteklih dana od datuma
polaska7 (46. str.)
60 Pokazatelj istovremenog snimanja
(183. str.)
61 Digitalni zum (119. str.)
62 Visoki dinamički raspon (164. str.)
: Višestruka ekspozicija (165. str.)
63
Prikazuje se jedino na zaslonu informacija o
snimanju na zaslonu.
2
Dostupno je samo kad je pričvršćen objektiv
koji podržava funkciju stabilizatora.
3
Prikazuje se jedino na zaslonu.
4
Moguće je prebaciti zaslon s broja
fotografija koje je moguće snimiti
i raspoloživog vremena snimanja
pomoću postavke [Remaining Disp.]
(Prikaz preostalog) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno)
5
“m” je kratica za minutu, a “s” je kratica za
sekundu.
6
Prikazuje se tijekom odbrojavanja.
7
Prikazuje se otprilike 5 sekundi kad je
fotoaparat uključen, nakon podešavanja
sata i nakon prijelaza s reprodukcije na
snimanje.
8
Prikazuje se otprilike 5 sekundi kad se
fotoaparat uključi, nakon podešavanja
postavke [Profile Setup] (Podešavanje
profila).
1
272
Ostalo
 Za vrijeme reprodukcije
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Prikaz detaljnih
informacija
Način reprodukcije (194. str.)
: Reprodukcija videozapisa (78. str.)/
: Uzastopna reprodukcija skupine
fotografija snimljenih u nizu (80. str.)
: Uzastopna reprodukcija skupine
fotografija snimljenih u intervalima ([Time
Lapse Shot]) (80. str.)
Zaštićena fotografija (205. str.)
Broj ispisanih kopija (204. str.)
Veličina slike (160. str.)
Način snimanja (tijekom snimanja
videozapisa)/
: Kvaliteta snimanja (177. str.)
Kvaliteta (161. str.)
Pokazatelj baterije (25. str.)
Broj fotografije/Ukupan broj fotografija
Broj fotografija snimljenih u nizu/Vrijeme
1
snimanja videozapisa (78. str.):
Reprodukcija (videozapis, skupina
fotografija) (78., 79. str.)
Višestruka reprodukcija (76. str.)
Brisanje (82. str.)
Informacije o snimanju2
: Inteligentni dinamički raspon kontrole
(163. str.)
: VIsoki dinamički raspon (164. str.)
: Inteligentna razlučivost (163. str.)
: [Shading Comp.] (Sjenčanje) (170. str.)
Prikaz histograma
14 Dob (176. str.)
15 Prikaz skupine fotografija snimljenih u nizu
(80. str.)
: Prikaz skupine fotografija snimljenih u
intervalima ([Time Lapse Shot]) (79. str.)
16 16 Ime3(174., 176. str.)/
Lokacija3(46. str.)/Naslov3(196. str.)
17 Broj proteklih dana od datuma polaska
(46. str.)
18 Ikona trenutačnog prikupljanja informacija
(276. str.)
19 Otisnute s tekstom (197. str.) Proteklo
1
vrijeme reprodukcije (78. str.):
20 Omiljene snimke (203. str.)
Ikona zabrane isključivanja kabela
(260. str.)
21 Broj mape/datoteke2 (258. str.)
22 Prostor boje4 (171. str.)
23 Snimljeni datum i vrijeme/Svjetsko vrijeme
(45. str.)
24 Histogram (81. str.)
“m” je kratica za minutu, a “s” je kratica za
sekundu.
2
Ne prikazuje se za videozapise snimljene u
formatu [AVCHD].
3
Prikazuje se ovim redoslijedom - naslov
[Title], lokacija [Location], ime [Name]
([Baby1]/[Baby2] (Djeca1/Djeca2), [Pet]
(Ljubimci)), ime [Name] ([Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)).
4
Ne prikazuje se za videozapise snimljene u
formatu [AVCHD]/[MP4]/[MOV].
1
273
Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na zaslonu će se pojaviti poruke za potvrdu ili poruke o pogrešci.
Glavne poruke objašnjene su u nastavku kao primjeri.
[This picture is protected] (Ova je fotografija zaštićena)
> Izbrišite fotografiju nakon poništenja postavki zaštite. (205. str.)
[This picture cannot be deleted]/[Some pictures cannot be deleted] (Ova se fotografija ne
može izbrisati)/(Neke se fotografije ne mogu izbrisati)
• Ova se značajka može koristiti samo sa slikama koje su u skladu s DCF standardom.
> Ako želite izbrisati neke fotografije, formatirajte karticu nakon spremanja važnih podataka
na računalo itd. (52. str.)
[Cannot be set on this picture] (Ne može se podesiti na ovoj fotografiji)
• [Title Edit] (Uređivanje naslova), [Text Stamp] (Otisnuti tekst) ili [Print Set] (Postavke ispisa) ne
mogu se podesiti za fotografije koje se ne temelje na standardu DCF.
[Memory Card Error Format this card?] (Pogreška na memorijskoj kartici, formatirati ovu
karticu?)
> Format se ne može koristiti s ovim uređajem. Umetnite drugu karticu.
> Ponovno formatirajte karticu na fotoaparatu nakon što pohranite važne podatke na
računalo i sl. (52. str.) Podaci će biti obrisani.
[Lens not found, or shoot w/o lens in Custom menu is set to off.] (Objektiv nije pronađen ili
je isključena funkcija snimanja bez objektiva.)
• Kad koristite navoj za objektiv Leica (DMW-MA2M, DMW-MA3R, neobavezan), podesite
opciju [Shoot w/o Lens] (Okidanje bez objektiva) (63. str.) u prilagođenom izborniku na [ON]
(uklj.).
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is attached.]
(Objektiv neispravno spojen. Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje
objektiva dok je objektiv spojen.)
• Skinite objektiv i zatim ga ponovno pričvrstite bez pritiskanja gumba za otpuštanje objektiva.
(20. str.) Ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se prodavaču.
[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached correctly.] (Neuspješno
pričvršćivanje objektiva. Provjerite je li objektiv pravilno pričvršćen.)
• Skinite objektiv s kućišta fotoaparata i nježno obrišite kontakte na objektivu i fotoaparatu
pomoću komadića vate. Spojite objektiv, ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje
prikazuje, obratite se prodavaču.
[Lens not detected. Please turn camera on again.] (Objektiv nije prepoznat. Ponovno
uključite fotoaparat.)
• Ovo se prikazuje kada objektiv prestane raditi, obično zbog pritiska rukom itd.
> Isključite fotoaparat pa ga ponovno uključite. Ako poruka ostane prikazana, obratite se
dobavljaču ili najbližem ovlaštenom servisu.
274
Ostalo
[Memory Card Error]/[Memory card parameter error]/[This memory card cannot be used]
(Pogreška memorijske kartice)/(Pogreška u parametrima memorijske
kartice)/(Ova se memorijska kartica ne može koristiti)
> Koristite memorijsku karticu kompatibilnu s ovim uređajem. (31. str.)
• SD memorijska kartica (8 MB do 2 GB)
• SDHC memorijska kartica (4 GB do 32 GB)
• SDXC memorijska kartica (48 GB, 64 GB)
[Insert SD card again] [Try another card] (Ponovno umetnite SD karticu / Pokušajte s
drugom karticom)
> Došlo je do pogreške tijekom pristupanja kartici. Ponovo umetnite karticu.
> Umetnite drugu karticu.
[Read error/Write error Please check the card] (Greška učitavanja/zapisivanja, provjerite
karticu)
• Greška se pojavila tijekom čitanja ili upisa podataka.
> Isključite uređaj i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite fotoaparat te
potom ponovno pokušajte s učitavanjem ili zapisivanjem podataka.
> Kartica je možda oštećena. Umetnite drugu karticu.
[Cannot record due to incompatible format (NTSC/PAL) data on this card] (Snimanje nije
moguće zbog nekompatibilnog formata (NTSC/PAL) podataka na kartici)
> Ako želite izbrisati neke fotografije, formatirajte karticu nakon spremanja važnih podataka
na računalo itd. (52. str.)
> Umetnite drugu karticu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
(Snimanje videozapisa je prekinuto zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
• Koristite karticu čiji je razred brzine označen kao „Class 4” ili veći za snimanje videozapisa u
formatu [AVCHD]/[MP4], a kao „Class 10” za videozapise u formatu [MOV].
• Ako se snimanje zaustavi čak i kada koristite karticu čiji je razred brzine gore naznačen,
brzina upisivanja podataka se smanjila. Preporučujemo da napravite sigurnosnu kopiju i
nakon toga formatirate (52. str.).
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
[A folder cannot be created] (Mapa se ne može izraditi)
• Mapa se ne može izraditi jer nema više slobodnih brojeva mapa koji bi se mogli koristiti.
> Formatirajte karticu nakon pohranjivanja važnih podataka na računalo itd. (52. str.)
Izvedete li postupak [No. Reset] (Vraćanje izvornog broja) u izborniku [Setup]
(Postavljanje) nakon formatiranja, broj mape se vraća na 100. (51. str.)
[Picture is displayed for 16:9 TV]/[Picture is displayed for 4:3 TV] (Slika je prikazana za omjer
TV prijamnika 16:9)/(Slika je prikazana za omjer TV prijamnika 4:3)
• Odaberite [TV Aspect] (Omjer TV prijamnika) u izborniku [Setup] (Postavljenje) ako želite
promijeniti omjer slike TV prijamnika. (49. str.)
• Ova se poruka pojavljuje i kad je USB kabel spojen samo na fotoaparat. U tom slučaju
spojite drugi kraj USB kabela na računalo ili pisač. (257., 260. str.)
275
Ostalo
[Editing operation cannot proceed as information processing is ongoing.] (Promjena radnje
ne može se izvršiti jer je obrada informacija u tijeku.)
Kada se u ovaj uređaj umetne kartica na kojoj su slike brisane ili nazivi datoteka mijenjani na
računalu ili drugom uređaju, automatski će preuzeti nove informacije i rekonstruirati skupine
] možda će se dulje vrijeme
fotografija. Ikona trenutačnog prikupljanja informacija [
prikazivati na zaslonu za reprodukciju kada postoji veći broj slikovnih datoteka, a za to vrijeme
neće biti moguće koristiti izbornik brisanja ili reprodukcije ([Playback]).
• Ako isključite uređaj tijekom preuzimanja informacija, samo slike za koje su informacije već
preuzete spremljene su kao skupina. Kada uređaj ponovno uključite, preuzimanje informacija
nastavit će od iste točke.
[This battery cannot be used] (Ova se baterija ne može koristiti)
• Uvijek koristite originalnu Panasonicovu bateriju. Ako se ova poruka pojavljuje čak i ako
koristite originalnu Panasonicovu bateriju, obratite se prodavaču ili najbližem ovlaštenom
servisu.
• Ako je priključak za baterije prljav, očistite ga i uklonite sve što bi se moglo naći na njemu.
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination found]
(Neuspjelo povezivanje s bežičnom pristupnom točkom)/(Neuspjelo povezivanje)/(Nije
pronađeno odredište)
• Provjerite sljedeće slučajeve za probleme s bežičnom pristupnom točkom.
> Skup podataka o bežičnoj pristupnoj točci na ovom uređaju je netočan. Provjerite vrstu
autorizacije, vrstu kodiranja i ključ za dekodiranje. (218. str.) Bežična pristupna točka nije
uključena.
> Ovaj uređaj ne podržava postavke bežične pristupne točke. Provjerite postavke mreže
odredišta.
• Radiovalovi iz drugih uređaja mogli bi blokirati vezu s bežičnom pristupnom točkom.
Provjerite druge uređaje koji su povezani s bežičnom pristupnom točkom i uređaje s
frekvencijom od 2,4 GHz.
[No picture to send] (Ne postoji fotografija za slanje)
• Ova poruka se javlja kada se fotografije ne mogu prenijeti zbog ograničenja odredišta.
Provjerite vrstu datoteke slike koju želite prenijeti. (208. str.)
[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected. Transfer
stopped.] (Neuspjelo povezivanje. Pokušajte ponovno za nekoliko minuta.)/(Prekinuta je
veza s mrežom. Prijenos je prekinut.)
• Radiovalovi bežične pristupne točke postaju slabi. Uspostavite vezu u većoj blizini bežične
pristupne točke.
• Nema odgovora od poslužitelja ili je premašeno vrijeme procesuiranja komunikacije.
Pokušajte ponovno nakon nekog vremena.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točci veza bi se mogla automatski isključiti nakon određenog
vremena. Ponovno uspostavite vezu.
276
Ostalo
[Upload to the Cloud Folder is available after Cloud Sync settings have been set up on
downloadable devices such as PCs or smartphones.] (Prijenos u mapu oblaka dostupan je
nakon što se podese postavke usluge sinkronizacije u oblaku na uređajima za preuzimanje
kao što su računala ili pametni telefoni.)
• Uređaji koji preuzimaju slike iz mape oblaka nisu prijavljeni.
• Podesite uslugu sinkronizacije u oblaku. Podesite postavke na računalu pomoću programa
„PHOTOfunSTUDIO” ili na pametnom telefonu/tabletu pomoću aplikacije „LUMIX LINK”. Na
227. str. potražite detalje o usluzi sinkronizacije u oblaku ([Cloud Sync. Service]).
[Connection failed] (Neuspjelo povezivanje)
• Provjerite sljedeće slučajeve vezane uz pametne telefone/tablet s kojim se namjeravate
povezivati.
> Pametni telefon/tablet ne radi.
> Podesite fotoaparat kao pristupnu točku s kojom se povezujete u Wi-Fi postavkama
pametnog telefona/tableta.
> Nema slobodnog prostora na pametnom telefonu/tabletu.
[Login failed. Please check Login ID and Password.] (Prijava nije uspjela. Provjerite ID za
prijavu i lozinku.)
• ID za prijavu ili lozinka za uslugu „LUMIX CLUB” nisu ispravne. Ponovno ih unesite. Ako ste
zaboravili ID za prijavu ili lozinku, postoje upute na zaslonu za prijavu na web-mjestu usluge
„LUMIX CLUB”.
[Some files cannot be sent because of destination limit]/[C Some files are left because of
destination limit.] (Neke datoteke nije moguće poslati zbog ograničenja odredišta)/(Prijenos
završen. Neke datoteke nisu poslane zbog ograničenja odredišta.)
• Provjerite vrstu datoteke slike koju želite poslati. (208. str.)
• Slanje videozapisa može biti neuspješno ako je datoteka prevelika. Podijelite videozapis
pomoću funkcije [Video Divide]. (199. str.)
[Unavailable. Please set Login settings on LUMIX CLUB web site.] (Nedostupno. Podesite
postavke prijave na web-mjestu usluge LUMIX CLUB.)
• Prijavite se na uslugu „LUMIX CLUB” s pametnog telefona/tableta ili računala i podesite
detalje o prijavi odredišne web usluge.
[Both picture and video sharing service cannot be selected together] (Ne mogu se
istovremeno odabrati usluge dijeljenja fotografija i videozapisa)
• Web usluge namijenjene samo za fotografije i one namijenjene samo za videozapise ne
mogu se odabrati istovremeno. Poništite odabir jedne usluge.
[Cannot get IP address. Please set wireless AP’s IP address setting to DHCP.] (IP adresa ne
može se naći. Podesite postavku IP adrese bežičnog AP-a na DHCP.)
• Uključite DHCP postavke IP adrese povezanih bežičnih pristupnih točaka.
[Cannot connect to server] (Povezivanje s poslužiteljem nije uspjelo)
• Ako je prikazana poruka koja vas traži da ažurirate korijenski certifikat, pristanite na
ažuriranje.
277
Ostalo
Popis izbornika
Da biste se prebacili na početak izbornika, kliknite na jednu od sljedećih ikona.
[Rec] (Snimanje) 278. str.
[Motion Picture] (Videozapis) 280. str.
[Custom] (Prilagođeno) 281. str.
[Setup] (Postavljanje) 283. str.
[Playback] (Reprodukcija) 285. str.

[Rec] (Snimanje)
U ovom izborniku možete podesiti omjer slike, broj piksela i druge aspekte fotografija koje
snimate.
• [Photo Style], [Metering Mode], [i.Dynamic], [i.Resolution] i [Digital Zoom] zajednički su
izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Mijenjanje ovih postavki u
jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
Možete odabrati efekte koji će odgovarati vrsti slike koju
želite snimiti. Možete podesiti boju i kvalitetu slike u
pojedinim efektima.
[Aspect Ratio] (Omjer) Podešava omjer fotografije.
[Picture Size] (Veličina Podešava broj piksela.
slike)
Podešava brzinu kompresije kojom želite pohranjivati
[Quality] (Kvaliteta)
fotografije.
[Metering Mode]
Podešava jednostavne metode mjerenja svjetline.
(Način mjerenja)
[Burst Rate] (Brzina
Podešava brzinu snimanja u nizu.
snimanja u nizu)
[Auto Bracket]
Podešava jedno snimanje/snimanje u nizu, raspon
(Uzastopno snimanje kompenzacije i snimanje slijeda za uzastopno snimanje
fotografija s različitim fotografija s različitim ekspozicijama.
ekspozicijama)
[Self Timer]
Podešava kašnjenje za snimanje s automatskim
(Automatski okidač)
okidačem.
[i. Dynamic]
Automatski ispravlja kontrast i ekspoziciju.
(Inteligentni dinamički
raspon kontrole)
[i.Resolution]
Snima fotografije izraženijih obrisa i veće jasnoće.
(i.Razlučivosti)
[HDR] (Visoki
Možete kombinirati 3 fotografije različitih razina
dinamički raspon)
ekspozicije u jednu sliku bogate gradacije.
[Multi Exp.]
Ostavlja dojam višestruke ekspozicije (do 4 puta po slici)
(Višestruka
ekspozicija)
[Photo Style] (Stil
fotografije)
158. str.
160. str.
160. str.
161. str.
162. str.
153. str.
156. str.
157. str.
163. str.
163. str.
164. str.
165. str.
278
Ostalo
[Time Lapse
Shot] (Snimanje u
intervalima)
[Electronic Shutter]
(Elektronički zatvarač)
[Shutter Delay]
(Odgoda zatvarača)
[Flash] (Bljeskalica)
[Red-Eye Removal]
(Ukljanjanje efekta
crvenih očiju)
[ISO Increments] (ISO
povećanje)
[Extended ISO]
(Prošireni ISO)
[Long Shtr NR]
(Smanjenje buke
okidača)
[Shading Comp.]
(Sjenčanje)
[Ex. Tele Conv.]
(Ekstra tele
konverzija)
[Digital Zoom]
(Digitalni zum)
[Color Space] (Prostor
boje)
[Stabilizer]
(Stabilizator)
[Face Recog.]
(Prepoznavanje lica)
[Profile Setup]
(Podešavanje profila)
Možete podesiti vrijeme za početak snimanja, interval
snimanja i broj fotografija te automatski snimati objekte
kao što su životinje i biljke kako vrijeme prolazi.
Elektronički zatvarač može smanjiti zamućenje slike.
Da bi se smanjio utjecaj podrhtavanja ruke, zatvarač se
otpušta nakon što prođe postavljeno vrijeme.
Podešava način na koji bljeskalica radi.
Automatski prepoznaje efekt crvenih očiju uzrokovan
bljeskalicom te sukladno tome ispravlja fotografije.
Vrijednosti postavki ISO osjetljivosti mijenjaju se u
koracima od 1/3 EV ili 1 EV.
Omogućuje podešavanje ISO osjetljivosti od minimalne
[ISO125] do maksimalne [ISO25600].
Možete ukloniti smetnje nastale snimanjem uz nižu brzinu
zatvarača.
166. str.
167. str.
168. str.
168. str.
168. str.
169. str.
169. str.
169. str.
Ako se periferni dijelovi zaslona zatamne kao posljedica
170. str.
značajki objektiva, ispravlja se svjetlina na tim područjima.
Kada je postavljeni broj piksela različit od [L], Tele efekt
se povećava bez smanjenja kvalitete fotografije
120. str.
Povećava Tele efekt. Što je razina uvećanja veća, to je
kvaliteta fotografije manja
Odaberite ovu postavku kada želite popraviti reprodukciju
boje snimljenih fotografija na računalu, pisaču itd.
Kada se uoči podrhtavanje fotoaparata za vrijeme
snimanja, fotoaparat ga automatski ispravlja.
Podešava fokus i ekspoziciju, pri čemu se automatski
daje prednost uočenim licima.
Ako unaprijed podesite ime i datum rođendana svoga
djeteta ili ljubimca, možete na slikama zabilježiti njihovo
ime i dob u mjesecima i godinama.
119. str.
171. str.
117. str.
172. str.
176. str.
279
Ostalo

[Motion Picture] (Videozapis)
U ovom izborniku možete podesiti način snimanja ([Rec Mode]), kvalitetu snimanja ([Rec
Quality]) i ostale aspekte snimanja videozapisa.
• [Photo Style], [Metering Mode], [i.Dynamic], [i.Resolution] i [Digital Zoom] zajednički su
izbornicima [Rec] (Snimanje) i [Motion Picture] (Videozapis). Mijenjanje ovih postavki u
jednom od navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
– Detalje potražite u objašnjenju odgovarajuće postavke u izborniku [Rec].
[Rec Mode] (Način
snimanja)
[Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja)
[Exposure Mode]
(Način rada
ekspozicije)
[Frame Rate] (Brzina
videozapisa)
[Picture Mode] (Način
snimanja fotografija)
[Continuous AF]
(Uzastopni automatski
fokus)
[Time Code Display]
(Prikaz vremenskog
koda)
[Rec Highlight]
(Snimanje označenih
dijelova)
[Ex. Tele Conv.]
(Ekstra tele konverzija)
[Flkr Decrease]
(Smanjivanje treperenja)
[Silent Operation] (Tihi
rad)
[Mic Level Disp.]
(Prikaz razine
mikrofona)
[Mic Level Adj.]
(Podešavanje razine
mikrofona)
[Special Mic.]
(Dodatni mikrofon)
[Headphone Sound]
(Zvuk u slušalicama)
[Wind Cut] (Smanjenje
šuma vjetra)
Podešava format datoteke videozapisa koje snimate.
Ovime se podešava kvaliteta videozapisa.
Ovime se odabire način podešavanja vrijednosti
otvora blende i brzine zatvarača u načinu kreativnog
videozapisa.
Dodaje usporeni/ubrzani efekt videozapisima u načinu
kreativnog videozapisa.
Podešava način snimanja fotografija tijekom snimanja
videozapisa.
Nastavlja fokusirati motiv za koji je određen fokus.
177. str.
177. str.
184. str.
185. str.
183. str.
180. str.
Podešava vremenski kod.
187. str.
Bijela zasićena područja trepere u crnoj i bijeloj boji.
189. str.
Povećava Tele efekt.
Brzina zatvarača može se podesiti da bi se smanjilo
treperenje ili pojavljivanje pruga na videozapisu.
Omogućuje upravljanje na dodir da bi se osigurao tihi rad
tijekom snimanja videozapisa.
Odaberite hoće li na zaslonu biti prikazana razina zvuka
mikrofona.
119. str.
189. str.
186. str.
190. str.
Podesite razinu ulaza zvuka na 19 različitih razina.
190. str.
Podešava načina snimanja kada je spojen stereomikrofon
267. str.
(neobavezan).
Podešavan način reprodukcije zvuka kada su spojene
182. str.
slušalice (neobavezne).
Učinkovito smanjuje šum vjetra ako postoji šum za
191. str.
vrijeme snimanja zvuka.
280
Ostalo

[Custom] (Prilagođeno)
Postavke rada uređaja, primjerice, prikaz zaslona i upravljanje gumbima možete podesiti
prema vlastitim željama. Moguće je i memorirati promijenjene postavke.
[Cust.Set Mem.]
(Prilagođene postavke)
[AF/AE Lock]
(Zaključavanje
automatskog fokusa i
automatske ekspozicije)
[AF/AE Lock Hold]
(Odgađanje zaključavanja
automatskog fokusa i
automatske ekspozicije)
[Shutter AF] (Automatski
fokus zatvarača)
[Half Press Release]
(Otpuštanje pritiskom
dopola)
[AFS/AFF] (Pojedinačni
automatski fokus/
Prilagodljivi automatski
fokus)
[Quick AF] (Brzi
automatski fokus)
[Eye Sensor AF]
(Automatski fokus
senzora okulara)
[Pinpoint AF Time]
(Određivanje vremena
automatskog fokusa)
[AF Assist Lamp]
(Pomoćno svjetlo
automatskog fokusa)
[Direct Focus Area]
(Područje izravnog
fokusa)
[Focus/Release Priority]
(Prioritet fokusa/
otpuštanja)
[AF+MF] (Automatski
fokus + ručni fokus)
[MF Assist] (Pomoć pri
ručnom podešavanju
fokusa)
Prepoznaje trenutačne postavke fotoaparata kao zadane.
Podešava fiksni sadržaj za fokusiranje i ekspoziciju
kada je zaključavanje automatskog fokusa i automatske
ekspozicije uključeno.
Ovime možete podesiti rad gumba [AF/AE LOCK]
kod snimanja fotografije s određenim fokusom ili
ekspozicijom.
Odaberite hoće li se fokus automatski podesiti kada se
okidač pritisne dopola.
Zatvarač će se automatski otpustiti kada se okidač
pritisne dopola.
Dodjeljuje [AFS] ili [AFF] na opciju [AFS/AFF] (Pojedinačni/
prilagodljivi automatski fokus) ručice fokusa.
Ubrzava fokusiranje koje se odvija kada pritisnete okidač.
Fotoaparat automatski podešava fokus kada je senzor
okulara aktivan.
115. str.
151. str.
53. str.
53. str.
53. str.
54. str.
54. str.
67. str.
Podešava vrijeme potrebno za uvećanje zaslona kada
54. str.
se okidač pritisne dopola ako je način rada automatskog
podešavanja fokusa podešen na [ ].
Pomoćno svjetlo automatskog fokusa osvijetlit će objekt
kada okidač pritisnete dopola te će fokusiranje objekta pri 55. str.
snimanju na slabom svjetlu biti jednostavnije.
Premješta područje automatskog fokusa ili pomoći pri
147. str.,
ručnom podešavanju fokusa pomoću kursorskog gumba
149. str.
za vrijeme snimanja.
Sprečava snimanje fotografija koje nisu fokusirane.
55. str.
Možete ručno podesiti fokus nakon završetka
automatskog fokusa.
Podešava prikaz pomoći pri ručnom podešavanju fokusa
(uvećani prikaz).
56. str.
56. str.
281
Ostalo
[MF Guide] (Vodič za
ručno podešavanje
fokusa)
[Histogram]
[Guide Line] (Linija
usmjerenosti
kompozicije)
[Highlight]
(Označivanje važnih
dijelova)
[Constant Preview]
(Neprekidan pregled)
[Expo.Meter] (Mjerač
ekspozicije)
[LVF DISP.STYLE]
(Stil prikaza optičkog
tražila)
[Monitor Disp. Style]
(Stil prikaza zaslona)
[Monitor Info. Disp.]
(Prikaz informacija na
zaslonu)
[Rec Area] (Područje
snimanja)
[Remaining Disp.]
(Prikaz preostalog)
[Auto Review]
(Automatski pregled)
[Fn Button Set]
(Podešavanje
funkcijskih gumbi)
[Q.MENU] (Brzi
izbornik)
[Dial Set.]
(Podešavanje
kotačića)
[Video Button] (Gumb
videozapisa)
[Power Zoom Lens]
(Objektiv s električnim
zumom)
Nakon što ručno podesite fokus, prikazuje se Vodič
za ručno podešavanje fokusa koji vam omogućuje da
148. str.
provjerite smjer u kojem se fokus ostvaruje.
Pomoću ove mogućnosti možete podesiti hoće li se ili
57. str.
neće prikazivati histogram.
Tako postavite uzorak linija usmjerenosti koje se prikazuju
prilikom snimanja fotografije.
57. str.
Kada se aktivira funkcija automatskog pregleda ili pri
reprodukciji, bijela zasićena područja trepere u crnoj i
bijeloj boji.
Možete provjeriti efekte odabranog otvora blende i
brzine zatvarača na zaslonu za snimanje u načinu ručnog
podešavanja ekspozicije.
Podesite ili isključite prikazivanje mjerača ekspozicije.
58. str.
90. str.
58. str.
Ovime se podešava način prikaza optičkog tražila.
73. str.
Ovime se podešava stil prikaza zaslona.
72. str.
Prikaz zaslona s informacijama o snimanju. (72. str.)
59. str.
Ovime se mijenja kut gledanja za vrijeme snimanja
videozapisa i fotografija.
Ovom se funkcijom bira prikaz broja fotografija koje je
moguće snimiti ili prikaz raspoloživog vremena snimanja.
Podesite trajanje prikazivanja fotografije nakon što je
snimite.
Možete dodijelliti različite funkcije snimanja i ostale
funkcije funkcijskom gumbu.
Promijenite način podešavanja brzog izbornika.
Promijenite način podešavanja brzog izbornika. Ovime se
mijenja način rada prednjeg i stražnjeg kotačića.
Uključuje/isključuje gumb videozapisa.
Podešava prikaz na zaslonu i radnje objektiva pri
korištenju izmjenjivog objektiva koji je kompatibilan sa
snažnim zumom (električki upravljanim zumom).
59. str.
59. str.
59. str.
42. str.
59. str.
60. str.
60. str.
61. str.
282
Ostalo
[Eye Sensor] (Senzor
okulara)
[Touch Settings]
(Postavke na dodir)
[Touch Scroll]
(Listanje na dodir)
[Menu Guide] (Vodič
po izbornicima)
[Shoot w/o Lens]
(Okidanje bez
objektiva)

Uključuje ili isključuje senzor okulara. Možete podesiti i
osjetljivost senzora okulara.
Uključuje/isključuje upravljanje na dodir.
62. str.
62. str.
Ovime možete postaviti brzinu neprekidnog prebacivanja
fotografija unaprijed ili unatrag upravljanjem na dodir.
Podesite zaslon koji se prikazuje kada se funkcijski
kotačić podesi na
i .
Određuje može li se otpustiti zatvarač kad za kućište nije
pričvršćen objektiv.
62. str.
63.str.
63.str.
[Setup] (Postavljanje)
U ovom izborniku možete podesiti sat, odabrati radne postavke zvučnog signala i
ostale postavke koje olakšavaju rad s fotoaparatom.
Možete podesiti i postavke funckija vezanih uz Wi-Fi.
[Clock Set] (Postavke
sata)
[World Time]
(Svjetsko vrijeme)
[Travel Date] (Datum
putovanja)
[Wi-Fi]
[Beep] (Zvučni signal)
[Speaker Volume]
(Glasnoća zvučnika)
[Headphone Volume]
(Glasnoća slušalica)
[Monitor Display]/
[Viewfinder] (Prikaz
zaslona)/(Tražilo)
[Monitor Luminance]
(Svjetlina zaslona)
Podešavanje datuma/vremena
Podešava vrijeme područja na kojem živite i odredišta za
vaš odmor.
Moguće je podesiti datum odlaska i povratka, kao i naziv
odredišta.
Podesite postavke za funkciju Wi-Fi.
Podesite glasnoću elektroničkih zvukova i zvukova
elektroničkog zatvarača.
Podesite glasnoću zvučnika na jednu od 7 razina.
Podesite glasnoću zvučnika kada su spojene slušalice
(neobavezne) na jednu od 16 razina.
Podešavaju se svjetlina, boja te crvena ili plava nijansa
zaslona/tražila.
Podesite svjetlinu zaslona da bi odgovarala količini
okolnog svijetla.
35. str.
45. str.
46. str.
244. str.
46. str.
47. str.
47. str.
47. str.
47. str.
283
Ostalo
[Economy]
(Ekonomičnost)
[Battery Use Priority]
(Prioritetna baterija)
[USB MODE] (Način
USB-a)
[Output] (Videozlaz)
Funkcija [VIERA Link]
[3D Playback] (3D
reprodukcija)
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
[Menu Background]
(Pozadina izbornika)
[Menu Information]
(Informacije o
izborniku)
Smanjuje potrošnju energije uređaja kako bi se spriječilo
48. str.
pražnjenje baterije.
Ako su baterije umetnute u uređaj i držač baterije, možete
268. str.
podesiti koja će se baterija prva koristiti.
Određuje način komunikacije pri spajanju pomoću
48. str.
isporučenog USB kabela.
Ovime se postavlja način spajanja uređaja na televizor,
49. str.
itd.
Oprema koja podržava funkciju VIERA Link automatski će
50. str.
se spojiti.
Podesite metodu izlaza za 3D fotografije.
50. str.
U svakom izborniku pohranjuje lokaciju zadnje korištene
stavke.
Podesite boju pozadine zaslona izbornika.
51. str.
51. str.
Prikazuje opise stavki izbornika ili njihove postavke na
zaslonu izbornika.
51. str.
[Language] (Jezik)
Podesite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
51. str.
[Version Disp.]
(Verzija programske
opreme)
[No.Reset] (Vraćanje
na izvorni broj)
Ova postavka omogućuje provjeru verzija programske
opreme fotoaparata i objektiva.
51. str.
[Reset] (Vraćanje na
izvorne postavke)
[Reset Wi-Fi Settings]
(Vraćanje izvornih WiFi postavki)
[Pixel Refresh]
(Osvježavanje piksela)
[Sensor Cleaning]
(Čišćenje senzora)
[Format]
(Formatiranje)
Vraća broj slikovnih datoteka na 0001.
Vraća postavke izbornika [Rec] (Snimanje) ili [Setup]/
[Custom] (Postavljanje)/(Prilagođeno) na tvorničke
postavke.
Vratite postavke izbornika [Wi-Fi] na tvorničke postavke
(osim postavke [LUMIX CLUB]).
Ovime se optimizira slikovni uređaj i obrada slika.
Obavlja se uklanjanje prašine da bi se otpuhnule krhotine
i prašina s prednje strane slikovnog uređaja.
Kartica se formatira.
51. str.
51. str.
52. str.
52. str.
52. str.
52. str.
284
Ostalo

[Playback] (Reprodukcija)
U ovom izborniku možete podesiti postavke za zaštitu, izrezivanje ili ispis te drugih opcija
za snimljene fotografije.
[2D/3D Settings]
(Postavke 2D/3D)
[Slide Show]
(Reprodukcija slika
u nizu)
[Playback Mode]
(Način reprodukcije)
[Location Logging]
(Bilježenje lokacije)
[Title Edit] (Uređivanje
naslova)
[Text Stamp] (Otisnuti
tekst)
[Video Divide]
(Podjela videozapisa)
[Resize] (Promjena
veličine)
[Cropping]
(Izrezivanje slike)
[Rotate] (Zakretanje)
[Rotate Disp.]
(Zakretanje prikaza)
[Favorite] (Omiljene
snimke)
[Print Set] (Postavke
ispisa)
[Protect] (Zaštita)
[Face Rec Edit]
(Uređivanje funkcije
prepoznavanja lica)
Mijenja način reprodukcije za 3D fotografije.
Odabire način itd. fotografija i reproducira ih zadanim
redoslijedom.
192. str.
192. str.
Odabire način itd. fotografija i reproducira samo određene
194. str.
fotografije.
Informacije o lokaciji (dužina/širina) s pametnog telefona/
195. str.
tableta mogu se poslati na fotoaparat i zapisati na slike.
Unos teksta (komentara) na snimljene fotografije.
196. str.
Otiskuje datum i vrijeme snimanja, imena, odredište
putovanja, datum putovanja itd. na snimljene fotografije.
Snimljeni videozapis dijeli na dva dijela.
Smanjuje veličinu slike (broj piksela).
Izrezuje snimljene fotografije.
Ručno zakrenite fotografije u koracima od 90°.
Ovaj način rada omogućuje prikaz fotografija u okomitom
položaju ako su snimljene u okomitom položaju
fotoaparata.
Fotografijama se mogu dodati oznake te ih se može
označiti kao omiljene.
Podešava fotografije za ispis te određuje broj ispisanih
kopija.
Štiti fotografije od slučajnog brisanja.
197. str.
199. str.
200. str.
201. str.
202. str.
202. str.
203. str.
204. str.
205. str.
Uklanja ili mijenja informacije vezane uz osobni identitet.
206. str.
285
Ostalo
Rješavanje problema
Prvo iskušajte sljedeće postupke (286. do 300. str.).
Ako problem ne riješite na taj način, možete pokušati pomoću funkcije [Reset]
(Vraćanje izvornih postavki) (51. str.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).

Baterija i napajanje
Fotoaparat ne radi čak i kada je uključen.
Fotoaparat se isključuje odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna.
• Napunite bateriju.
• Ostavite li fotoaparat uključenim, baterija će se isprazniti.
> Često isključujte fotoaparat pomoću načina [Economy](Ekonomičnost) itd. (48. str.)
Uređaj se automatski isključuje.
> Ako priključite fotoaparat na TV prijamnik kompatibilan s funkcijom VIERA Link pomoću
HDMI minikabela (neobavezan) i zatim TV prijamnik isključite pomoću daljinskog
upravljača, isključit će se i fotoaparat. Ako ne koristite funkciju VIERA Link, postavite
[VIERA Link] na [OFF] (Isklj.). (50. str.)
Vrata baterije se ne zatvaraju.
• Umetnite bateriju do kraja. (29. str.)
Baterije se prebrzo isprazni.
• Je li dulje vremena uspostavljena Wi-Fi veza? Baterije se može brzo isprazniti kada je
fotoaparat povezan funkcijom Wi-Fi.
> Često isključujte fotoaparat pomoću načina [Economy](Ekonomičnost) itd. (48. str.)

Snimanje
Snimanje fotografija nije moguće.
Zatvarač neće automatski raditi kada pritisnete okidač.
• Je li objekt snimanja fokusiran?
> Funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet fokusa/otpuštanja) postavljena je na [FOCUS]
(Fokus) u trenutku kupnje i stoga nije moguće snimati fotografije dok objekt nije fokusiran.
Ako želite snimati fotografije tako da do kraja pritisnete okidač čak i kad objekt nije
fokusiran, podesite [Focus/Release Priority] u izborniku [Custom] (Prilagođeno) na
[RELEASE] (Otpuštanje). (55. str.)
286
Ostalo
Snimljena fotografija je bjelkasta.
> Fotografija može djelovati bjelkasto kad su na objektivu i senzoru slike otisci prstiju i
slično. Ako je objektiv zaprljan, isključite fotoaparat i pažljivo obrišite površinu objektiva
mekanom suhom krpom.
> Upute o čišćenju prljavog senzora potražite na 302. str.
Snimljena fotografija je presvijetla ili pretamna.
> Provjerite je li ekspozicija pravilno kompenzirana. (133. str.) Je li funkcija zaključavanja
automatske ekspozicije (151. str.) nepravilno podešena?
Istovremeno se snima više fotografija.
> Poništite postavke snimanja u nizu s različitim postavkama balansa bijele boje (139. str.).
]?
Je li automatski okidač (157. str.) podešen na [
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata. (69. str.)
• Fotoaparat podrhtava ili se objekt lagano pomiče. (117. str.)
• Je li funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet fokusa/otpuštanje) u izborniku [Custom]
(Prilagođeno) podešena na [RELEASE] (Otpuštanje)? (55. str.)
U tom slučaju, fotografija možda neće biti pravilno fokusirana čak i ako su podešeni [AFS]
(Pojedinačni automatski fokus), [AFF] (Prilagodljivi automatski fokus) ili [AFC] (Neprekidni
automatski fokus) u načinu fokusiranja.
• Je li funkcija [Shutter AF] (Zatvarač automatskog fokusa) u izborniku [Custom] (Prilagođeno)
podešena na [OFF] (Isklj.)? (53. str.)
• Je li funkcija zaključavanja automatskog fokusa (151. str.) nepravilno podešena?
Snimljena fotografija je mutna. Optički stabilizator slike nije učinkovit.
• Brzina zatvarača postat će manja, a optički stabilizator slike možda neće ispravno raditi ako
snimate na tamnim mjestima.
> Preporučujemo da čvrsto držite fotoaparat objema rukama pri snimanju fotografija.
(65. str.)
> Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača (157. str.) pri snimanju
fotografija s malom brzinom zatvarača.
• Koristite li objektiv koji podržava funkciju stabilizatora? (19. str.)
Nije moguće snimanje fotografija pomoću funkcije snimanja u nizu s različitim postavkama
balansa bijele boje.
• Ima li još slobodne memorije na kartici?
287
Ostalo
Snimljena fotografija izgleda grubo.
Na fotografiji se pojavljuju smetnje.
• Je li ISO osjetljivost visoka ili je brzina zatvarača spora?
> (Pri isporuci fotoaparata postavka [Sensitivity] (Osjetljivost) podešena je na [AUTO]
(Automatski). Stoga, kada snimate fotografije u zatvorenome i sl., pojavit će se smetnje.)
Smanjite ISO osjetljivost. (134. str.)
> Povećajte postavke za [Noise Reduction] (Smanjenje smetnji) u [Photo Style] (Stil
fotografije) ili smanjite postavke za sve stavke osim [Noise Reduction]. (159. str.)
> Snimajte na svijetlim mjestima.
> Postavite [Long Shtr NR] (Smanjene buke okidača) na [ON] (Uklj.). (169. str.)
• Jesu li vrijednosti veličine ([Picture Size]) (160. str.) ili kvalitete slike ([Quality]) (161. str.)
niske?
• Je li podešena funkcija [Digital Zoom] (Digitalni zum)? (199. str.)
Pojavljivanje pruga ili treperenje moguće je pod fluorescentnim ili LED svjetlom.
• To je karakteristično za MOS senzore koji u fotoaparatu služe kao
senzori za bilježenje.
Nije riječ o kvaru.
• Kad primijetite znatno podrhtavanje ili stvaranje pruga pri snimanju
videozapisa, možete smanjiti te pojave podešavanjem brzine zatvarača
i funkcije [Flkr Decrease] (Smanjivanje treperenja) (189. str.). Moguće je
odabrati brzinu zatvarača među vrijednostima [1/50], [1/60], [1/100] ili [1/120].
Možete ručno podesiti brzinu zatvarača u načinu kreativnog videozapisa. (184. str.)
Pruge se pojavljuju pri visokoj ISO osjetljivosti.
[Kad se koristi izmjenjivi objektiv (H-H020)]
> Pruge bi se mogle pojaviti pri visokoj ISO osjetljivosti ili ovisno o objektivu koji koristite.
Smanjite ISO osjetljivost. (134. str.)
Svjetlina ili nijanse boje snimljene fotografije razlikuju se od stvarnog prizora.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može
dovesti do manjih promjena u svjetlini i boji. Ti su rezultati karakteristika izvora svjetla i nisu
znak kvara.
• Kada snimate objekte na ekstremno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim ili LED
svjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama, itd. može doći do promjene u boji i
svjetlini ili se na zaslonu mogu pojaviti vodoravne pruge.
288
Ostalo
Snimljena je svijetla točka koje nema u objektu.
• Mogući su defektivni pikseli u senzoru slike. Izvršite osvježavanje piksela ([Pixel Refresh])
(52. str.).
Objekt se ne može zaključati. (Nije dostupna funkcija praćenja automatskog fokusa)
• Podesite područje automatskog fokusa na karakterističnu boju objekta ako postoji dio koji se
razlikuje od okolne boje. (144. str.)
Zvuk rada je tih.
• Zaklanjate li zvučnik prstom? (11. str.)

Videozapisi
Snimanje videozapisa nije moguće.
• Kad koristite karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći kratko vrijeme snimati kad
uključite fotoaparat.
Snimanje videozapisa zaustavlja se usred procesa.
• Koristite karticu čiji je razred brzine označen kao „Class 4” ili veći za snimanje videozapisa u
formatu [AVCHD]/[MP4], a kao „Class 10” za videozapise u formatu [MOV].
• Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
> Ako se snimanje zaustavi čak i ako koristite karticu gore navedenog razreda brzine ili ako
koristite karticu na kojoj se više puta snimalo i brisalo zapise ili karticu formatiranu na
računalu ili drugom uređaju, brzina upisivanja podataka se smanjila. Preporučujemo da
napravite sigurnosnu kopiju i nakon toga formatirate (52. str.).
Tijekom snimanja videozapisa, zaslon će se možda zatamniti.
• Tijekom snimanja videozapisa, zaslon će se možda zatamniti na neko vrijeme da bi se
smanjila potrošnja baterije, no to neće utjecati na snimljeni videozapis.
Zaslon na trenutak može postati potpuno taman ili uređaj može snimiti šumove.
• Zaslon na trenutak može postati potpuno taman ili uređaj može snimiti šumove uslijed
statičkog elektriciteta, elektromagnetskih valova, itd., ovisno o okolini u kojoj se snimaju
videozapisi.
289
Ostalo
Objekt izgleda izobličeno.
• Objekt može izgledati donekle izobličeno, ako se brzo kreće preko kadra, ali to je stoga što
fotoaparat koristi MOS kao senzor slike. Nije riječ o kvaru.
Na videozapisima su snimljeni neobični zvukovi klikanja i zujanja.
Snimljeni zvuk vrlo je tih.
• Tijekom snimanja u tihoj okolini, ovisno o objektivu koji koristite, na videozapis će se možda
snimiti zvuk otvaranja blende i fokusiranja. Nije riječ o kvaru. Fokusiranje tijekom snimanja
videozapisa može se podesiti na [OFF] (Isklj.) pomoću funkcije [Continuous AF] (Uzastopni
automatski fokus) (180. str.).
• Ako koristite zum, gumbe ili kotačiće tijekom snimanja videozapisa, možda će se snimiti zvuk
njihova rada. Preporučujemo uporabu funkcije [Silent Operation] (Tihi rad) brine li vas zvuk
rada. (186. str.)
• Tijekom snimanja videozapisa blokiranje otvora mikrofona prstom može smanjiti razinu
snimanja zvuka ili se zvuk može ni ne snimiti. U tim se slučajevima može snimiti i zvuk rada
objektiva, pa zato budite oprezni.

Objektiv
Snimljena fotografija izobličena je ili boja koja ne postoji okružuje objekt snimanja.
• Ovisno o objektivu koji koristite, fotografija će možda biti donekle izobličena ili ćete možda
vidjeti boje na rubovima ovisno o faktoru zumiranja, zbog karakteristika objektiva. Također,
vanjski rubovi fotografije mogu izgledati izobličeno jer je perspektiva uvećana pri korištenju
širokog kuta. Nije riječ o kvaru.

Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li bljeskalica zatvorena?
> Pritisnite gumb za otvaranje bljeskalice da biste ju otvorili. (123. str.)
Bljeskalica se aktivira dvaput.
• Bljeskalica se aktivira dvaput. Interval između prve i druge bljeskalice dulji je kad se podesi
funkcija smanjivanja efekta crvenih očiju (125. str.) zbog čega se objekt ne bi trebao pomicati
dok se bljeskalica ne aktivira drugi put.
290
Ostalo

Zaslon/Tražilo
Zaslon/tražilo se isključuje iako je aparat uključen.
• Ako tijekom razdoblja podešavanja nije bilo nikakvih radnji, uključuje se [Auto LVF/Monitor
Off] (Automatsko optičko tražilo/Isključen zaslon) (48. str.), a isključuje se zaslon/tražilo.
• Ako objekt ili ruku približite senzoru okulara, prikaz zaslona mogao bi se prebaciti na prikaz
tražila. (66. str.)
Monitor/tražilo presvijetlo je ili pretamno.
• Provjerite postavke svjetline zaslona ([Monitor Luminance]). (47. str.)
• Izvedite [Monitor Display]/[Viewfinder] (Prikaz zaslona)/(Tražilo). (47. str.)
Možda će na trenutak treperiti ili će se na trenutak znatno promijeniti svjetlina zaslona.
• To se događa jer se mijenja vrijednost otvora blende kad se okidač pritisne dopola ili kad se
promijeni svjetlina objekta. Nije riječ o kvaru.
Fotografija se ne prikazuje na zaslonu.
• Prikazuje li se fotografija u tražilu?
> Pritisnite [LVF] (Optičko tražilo) da biste prebacili na prikaz zaslona. (66. str.) Je li isključen
zaslon?
> Uključite prikaz pritiskom na [DISP.] (Zaslon). (72. str.)
Zaslon i tražilo ne prikazuju se naizmjenično kada se pritisne [LVF] (Optičko tražilo).
• Prikazuje se na zaslonu samo kad je fotoaparat spojen na računalo ili pisač.
Na zaslonu/tražilu pojavljuju se crne, crvene, plave i zelene točke.
• Nije riječ o kvaru.
Ti pikseli ne utječu na snimljene fotografije.
Nejednako svijetle dijelovi ili neobične boje pojavljuju se na zaslonu/tražilu.
• Zaslon/tražilo fotoaparat primijenjuje OLED. Moguće je zaostajanje slike na zaslonu/tražilu
ako se ista slika prikazuje dulje razdoblje, no to ne utječe na snimljene slike.
> Često mijenjate slike na zaslonu pomoću funkcija [Economy] (Ekonomičnost) (48. str.) i
[Eye Sensor] (Senzor okulara) (66. str.) ili isključivanjem osvjetljenja zaslona (72. str.).
291
Ostalo
Na fotografiji se pojavljuju smetnje.
• Na tamnim mjestima može doći do smetnji radi zadržavanja svjetline na zaslonu.
Zaslon/tražilo čini se obojanim kada ga gledate iz određenog kuta.
• Ovo je karakteristično za zaslon ovog uređaja i ne predstavlja kvar.
Ton boje tražila razlikuje se od stvarnog tona.
• Budući da je ovo karakteristično za tražilo ovog uređaja, to ne predstavlja problem. Ne utječe
na snimljene slike.

Reprodukcija
Fotografija koja se reproducira nije okrenuta ili je okrenuta i prikazana u neočekivanom
smjeru.
• Prikaz fotografija bez zakretanja moguć je kad je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza)
(202. str.) podešena na [OFF] (Isklj.).
• Zakretanje fotografija moguće je pomoću funkcije [Rotate] (Zakretanje). (202. str.)
Fotografija se ne reproducira.
Nema snimljenih fotografija.
•
•
•
•
Jeste li pritisnuli [(]?
Je li kartica umetnuta?
Postoji li fotografija na kartici?
Radi li se o mapi ili slici koja je obrađena na računalu? Ako je to slučaj, fotografija se ne
može reproducirati na ovom fotoaparatu.
> Za prebacivanje slika sa računala na karticu preporučujemo korištenje softvera
„PHOTOfunSTUDIO" na isporučenom CD-u.
> Je li funkcija [Playback Mode] (Način reprodukcije) podešena za reprodukciju?
Promijenite u [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija). (194. str.)
Broj mape i datoteke prikazuje se kao [—] i zaslon se zatamni.
• Radi li se o nestandardnoj fotografiji, fotografiji koja je uređena na računalu ili fotografiji koja
je snimljena drugim modelom digitalnog fotoaparata?
• Jeste li izvadili bateriju odmah nakon snimanja ili ste snimali sa slabom baterijom?
> Formatirajte karticu da biste izbrisali gore spomenute fotografije. (52. str.)
(Ostale fotografije također će se izbrisati te ih neće biti moguće vratiti. Zato pažljivo
provjerite sadržaj kartice prije formatiranja.)
292
Ostalo
Zvuk reprodukcije ili rada je pretih.
• Zaklanja li nešto zvučnik? (11. str.)
Slike s različitim datumom kao datumom snimanja reproduciraju se u kalendarskoj
reprodukciji.
• Je li sat na fotoaparatu pravilno podešen? (35. str.)
• Za slike uređene na računalu ili slike snimljene drugim fotoaparatima možda će biti prikazan
drugačiji datum od datuma snimanja u kalendarskoj reprodukciji.
Na snimljenoj fotografiji pojavljuju se bijele okrugle točke slične balonima od sapunice.
• Snimite li fotografiju s bljeskalicom na tamnome mjestu ili u zatvorenom
prostoru, na fotografiji se mogu pojaviti bijele okrugle točke, a uzrok je
odbijanje svjetla bljeskalice od čestica prašine u zraku. Nije riječ o kvaru.
Karakteristika ove pojave jest da se broj okruglih točki i njihov položaj
razlikuju na svakoj fotografiji.
Na zaslonu se pojavljuje poruka [Thumbnail is displayed] (Prikazane su minijature).
• Je li to fotografija snimljena drugom opremom? U tom slučaju, te se fotografije mogu
prikazati u lošijoj kvaliteti.
Crveni dio snimljene fotografije promijenio je boju u crnu.
• Ako snimite fotografiju objekta na kojem je crvena boja okružena bojom kože dok se koristiti
], [
]), funkcija digitalnog ispravljanja efekta crvenih
ispravljanje efekta crvenih očiju ([
očiju možda će ispraviti taj crveni dio i pretvoriti ga u crni.
> Preporučuje se snimanje fotografija sa zatvorenom bljeskalicom, načinom bljeskalice
podešenim na [‰] ili funkcijom [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
podešenom na [OFF] (Isklj.). (168. str.)
Videozapisi snimljeni s ovim modelom ne mogu se reproducirati na drugoj opremi.
• Fotografije, zvuk ili snimljeni videozapisi mogli bi biti lošije kvalitete čak i kada se
reproduciraju na kompatibilnim uređajima. Osim toga, informacije o snimanju mogu također
biti nepravilno prikazane.
293
Ostalo

Funkcija Wi-Fi
Ne može se povezati s bežičnim LAN-om. Radiovalovi se isključuju.
• Koristite unutar raspona za razmjenu podataka bežične LAN mreže.
• Vrste veze i načini podešavanja zaštite mogu se razlikovati ovisno o bežičnoj pristupnoj
točci.
> Potražite više detalja u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
• Kada se prekidaju radiovalovi, to se može popraviti promjenom lokacije ili promjenom kuta
bežične pristupne točke.
• Uređaj se možda neće automatski povezati s bežičnom pristupnom točkom kada njen
mrežni SSID nije podešen da se emitira.
> Podesite mrežni SSID bežične pristupne točke na emitiranje.
• Radi li u blizini uređaj poput mikrovalne pećnice, bežičnog telefona itd. koji koristi
frekvencijski pojas od 2,4 GHz?
> Radiovalovi mogu se prekidati kada se istovremeno koriste uređaji. Koristite ih na
dovoljnoj udaljenosti od fotoaparata.
• Je li bežična pristupna točka koja se može prebacivati između frekvencijskog područja od 5
GHz i 2,4 GHz povezana s drugom opremom frekvencijskog područja od 5 GHz?
> Preporučujemo korištenje bežične pristupne točke koja istovremeno može koristiti
frekvencijsko područje od 5 GHz i 2,4 GHz. Ne može se koristiti istovremeno s
fotoaparatom ako nije kompatibilna.
• Kada pokazatelj baterije svijetli crveno, povezivanje s drugom opremom možda neće početi
ili postoje smetnje u vezi. (Prikazuje se poruka o pogrešci u komunikaciji ([Communication
error]).)
Ne prikazuje se bežična pristupna točka ili se ne može uspostaviti veza.
• Provjerite je li bežična pristupna točka s kojom se želite povezati funkcionalna.
• Na fotoaparat se možda neće prikazati bežična pristupna točka ili se neće uspostaviti veza s
njom ovisno o radiovalovima.
> Uspostavite vezu u većoj blizini bežične pristupne točke.
• Prikaz može izostati čak i uz pristupnost radiovalova ovisno o postavki bežične pristupne
točke.
> Provjerite postavke bežične pristupne točke.
> Bežična pristupna točka može se neće naći ovisno o radiovalovima. Povežite se ručno
([Manual Connection]). (218. str.)
• Je li mrežni SSID bežične pristupne točke podešen da se ne emitira?
> Neće se registrirati ako je nije podešen na emitiranje. Unesite mrežni SSID i podesite ga.
(218. str.)
• Pokušajte sljedeće:
> Približite uređaj bežičnoj pristupnoj točci.
> Uklonite zapreke između fotoaparata i bežične pristupne točke.
> Promijenite usmjerenje fotoaparata.
294
Ostalo
Potrebno je dugo vremena da se uspostavi veza s pametnim telefonom/tabletom.
• Mogli bi biti potrebno dulje vremena da se uspostavi veza ovisno o postavkama Wi-Fi veze
na pametnom telefonu/tabletu, no ne radi se o kvaru.
Na fotoaparatu se ne prikazuje zaslon za podešavanje funkcije Wi-Fi pametnog telefona/
tableta. Potrebno je neko vrijeme za podešavanje veze.
> Pokušajte promijeniti postavku ON/OFF (Uklj./Isklj.) funkcije Wi-Fi u postavkama funkcije
Wi-Fi na pametnom telefonu/tabletu.
Zaboravili ste ID za prijavu ili lozinku usluge „LUMIX CLUB”.
• Provjerite informacije za zaslonu za prijavu u „LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Nemate kod kuće bežičnu pristupno točku, no htjeli biste se prijaviti u „LUMIX CLUB”.
• Prijava u „LUMIX CLUB” nije moguća bez bežične pristupne točke.
Slike se ne mogu prenijeti na web uslugu.
> Provjerite jesu li vaši podaci za prijavu (ID za prijavu, korisničko ime, adresa e-pošte i
lozinka) ispravni. Poslužitelj web usluge ili mreža su zauzeti. Pokušajte ponovno nakon
nekog vremena.
> Provjerite web-mjesto web usluge na koju šaljete slike.
Potrebno je neko vrijeme da se prenesu slike na web uslugu.
• Jesu li slike prevelike?
> Smanjite veličinu slike u stavci [Size] (224. str.) i zatim pošaljite.
> Prenesite nakon podjele videozapisa pomoću funkcije [Video Divide] (199. str.).
> Moglo bi biti potrebno dulje vremena za prijenos kada je udaljenost od bežične pristupne
točke velika. Prenosite snimke u većoj blizini bežične pristupne točke.
295
Ostalo
Slika koja se trebala prenijeti na web usluge ne nalazi se tamo.
• Prijenos možda nije završen ako se prekine veza tijekom prijenosa slike.
> Moglo bi biti potrebno neko vrijeme nakon prijenosa slika da se one vide na web usluzi
ovisno o statusu poslužitelja. Pričekajte malo i zatim pokušajte ponovno.
• Možete provjeriti status prijenosa u postavkama web usluge prijavom u „LUMIX CLUB”.
Htjeli biste vratiti sliku s web usluge na fotoaparat.
• Slike s web usluge ne mogu se spremiti (preuzeti) na fotoaparat. Nemojte brisati prenesene
slike i napravite sigurnosne kopije.
Ne prikazuju se ili se ne mogu obrisati slike prenesene na web uslugu pomoću fotoaparat.
> Slike prenesene na web uslugu ne mogu se prikazivati ili obrisati pomoću fotoaparata. To
učinite pomoću pametnog telefona/tableta ili računala.
Izbrisani su vaš ID za prijavu i lozinka usluge „LUMIX CLUB” nakon što je fotoaparat bio na
popravku.
> Ovisno o vrsti popravka moguće je da su postavke spremljene u fotoaparatu obrisane.
Uvijek napravite kopije važnih postavki.
Slika nije prenesena.
• Je li slika prevelika?
> Podijelite videozapis pomoću funkcije [Video Divide]. (199. str.)
> Smanjite veličinu slike u stavci [Size] (224. str.) i zatim pošaljite.
• Prostor za slike na web usluzi je popunjen ili je prenesen najveći mogući broj slika.
> Prijavite se u „LUMIX CLUB” i provjerite status odredišta u postavkama web usluge.
Zaboravili ste lozinku funkcije Wi-Fi.
> Vratite izvorne Wi-Fi postavke ([Reset Wi-Fi Settings]) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
(52. str.)
> Međutim, sve postavke koje ste podesili u izborniku za podešavanje funkcije Wi-Fi ([Wi-Fi
Setup]), što uključuje postavke prijave u „LUMIX CLUB”, vratit će se u početno stanje
(sve osim postavke [LUMIX CLUB]).
296
Ostalo
Prijenos slike je prekinut tijekom postupka.
• Je li slika prevelika?
> Prenesite nakon podjele videozapisa pomoću funkcije [Video Divide] (199. str.).
> Smanjite veličinu slike u stavci [Size] (224. str.) i zatim pošaljite.
> Slike se ne može prenijeti kada pokazatelj baterije svijetli crveno.
Videozapisi se ne mogu slati.
• Format datoteke videozapisa koji se mogu reproducirati ovisi o odredištu. (208. str.)
• Je li slika prevelika?
> Prenesite nakon podjele videozapisa pomoću funkcije [Video Divide] (199. str.).
Slike se ne mogu slati na AV uređaj.
• Slanje se može prekinuti ovisno o operativnom stanju AV uređaja. Slanje također može
potrajati.

TV prijamnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV prijamniku.
> Je li fotoaparat pravilno spojen na TV prijamnik? Postavite ulaz TV prijamnika na način
vanjskog ulaza.
Prikaz na zaslonu TV prijamnika različit je od prikaza na zaslonu fotoaparata.
• Ovisno o modelu TV prijamnika, fotografije mogu biti prikazane vodoravnije ili okomitije ili
mogu biti prikazane s odrezanim rubovima.
Videozapisi se ne mogu reproducirati na TV prijamniku.
• Pokušavate li reproducirati videozapis tako da izravno umećete karticu u utor za karticu TV
prijamnika?
> Priključite fotoaparat na TV prijamnik pomoću neobaveznog AV kabela ili pomoću
neobaveznog HDMI minikabela i zatim reproducirajte videozapise na fotoaparatu.
(250. str.)
Na TV prijamniku nije prikazana cijela slika.
> Provjerite postavke omjera slike TV prijamnika ([TV Aspect]). (49. str.)
297
Ostalo
Funkcija VIERA Link ne radi.
• Je li pravilno spojena pomoću HDMI minikabela (neobavezan)? (250. str.)
> Provjerite je li HDMI minikabel (neobavezan) čvrsto spojen.
> Pritisnite [(] na ovom uređaju.
• Je li funkcija [VIERA Link] na ovom uređaju uključena? (50. str.)
> Ovisno o HDMI kontaktu TV prijamnika, kanal ulaza možda se neće automatski prebaciti.
U tom slučaju promijenite ulazni kanal daljinskim upravljačem TV prijamnika (detalje o
promjeni ulaza potražite u uputama za uporabu TV prijamnika).
> Provjerite postavku funkcije VIERA Link na spojenom uređaju.
> Isključite i zatim opet uključite uređaj.
> Postavite [HDAVI Control] na [Off] (Isklj.) na TV prijamniku i zatim ga ponovno vratite na
[On] (Uklj.) (detalje potražite u uputama za uporabu TV prijamnika). Provjerite postavku
[Video Out] (Videoizlaz). (49. str.)
Ne može uspostaviti komunikaciju s računalom.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na računalo?
> Je li računalo prepoznalo fotoaparat? Podesite na [PC] (Račnalo) u opciji [USB Mode]
(Način USB-a). (48., 257. str.)
> Isključite i zatim opet uključite uređaj.
Računalo ne prepoznaje karticu
> Odspojite USB kabel. Ponovno ga spojite nakon umetanja kartice u fotoaparat.
> Ako postoje dvije ili više USB priključnica na jednom računalu, pokušajte spojiti USB
kabel na drugu USB priključnicu.
Računalo ne prepoznaje karticu (Koristi se SDXC memorijska kartica)
> Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
> Pri spajanju će se možda prikazati poruka da formatirate karticu, ali nemojte je formatirati.
> Ako poruka [Access] (Pristup) prikazana na zaslonu ne nestane, odspojite USB kabel
nakon što isključite uređaj.
Fotografija se ne može ispisati, a fotoaparat je spojen na pisač.
> Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge. Podesite
na [PictBridge(PTP)] u opciji [USB Mode] (Način USB-a). (48., 260. str.)
298
Ostalo
Rubovi fotografija izrezani su tijekom ispisa.
> Kad koristite pisač s funkcijom izrezivanja ili ispisa bez obruba, poništite ove funkcije prije
ispisa (detalje potražite u uputama za uporabu pisača).
> Kada naručujete ispis u fotografskom studiju, pitajte mogu li fotografije s formatom 16:9
biti ispisane.

Ostalo
Čuje se zvuk kad uključujete fotoaparat.
• To je zvuk rada funkcije smanjenja prašine (302. str.). To ne predstavlja kvar.
Čuje se zvuk iz objektiva.
• To je zvuk pomicanja objektiva ili otvaranja blende kad se fotoaparat uključuje i isključuje i ne
predstavlja kvar.
• Možda ćete čuti zvuk objektiva i slika na zaslonu možda će se iznenada promijeniti kad se
promijeni svjetlina zumiranjem ili pomicanjem fotoaparata, ali to ne utječe na snimanje.
Zvuk se čuje uslijed automatskog podešavanja otvora blende. Nije riječ o kvaru.
Greškom je izabran jezik koji ne možete pročitati.
> Pritisnite [MENU/SET], odaberite ikonu [ ] izbornika [Setup] (Postavljanje) i zatim
odaberite ikonu [~] da biste podesili željeni jezik. (51. str.)
Dio fotografije treperi crno-bijelo.
• To je funkcija naglašavanja koja pokazuje bijela zasićena područja. (58. str.)
Ponekad se uključuje crvena žaruljica kad pritisnete okidač dopola.
• Na tamnim mjestima pomoćno svjetlo za automatski fokus (55. str.) svijetli crveno tako da je
lakše fokusirati objekt snimanja.
Pomoćno svjetlo za automatski fokus se ne uključuje.
• Je li [AF Assist Lamp] podešen na [ON] (Uklj.)? (55. str.)
• Pomoćno svjetlo automatskog fokusa ne uključuje se na svijetlim mjestima.
299
Ostalo
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata i donja strana zaslona možda će se zagrijati uslijed uporabe. To ne
utječe na rad ili kvalitetu fotoaparata.
Postavke sata se poništavaju.
• To se može dogoditi ako ne koristite fotoaparat dulje vrijeme.
> Prikazat će se poruka [Please set the clock] (Podesite sat), stoga ponovno podesite sat.
(35. str.)
Brojevi datoteka nisu snimljeni u nizu.
• Kad izvedete neki postupak nakon pokretanja određene funkcije, fotografije se mogu snimati
u mape s brojevima različitim od onih prije tog postupka.
Brojevi datoteka snimaju se s prethodno korištenim brojevima.
• Ako ste umetnuli ili izvadili bateriju prije isključivanja fotoaparata, brojevi mapa i datoteka
snimljenih fotografija neće se pohraniti u memoriju. Kad ponovno uključite fotoaparat te
snimite nove fotografije, one bi mogle biti spremljene pod brojevima koji su trebali biti
dodijeljeni ranijim fotografijama.
300
Ostalo
Mjere opreza pri uporabi

Optimalno korištenje fotoaparata
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput mikrovalnih
pećnica, TV prijamnika, igraćih konzola itd.).
• Ako fotoaparat koristite na TV prijamniku ili blizu njega, elektromagnetsko bi zračenje moglo
štetno utjecati na sliku i zvuk.
• Uređaj nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje s nepovoljnim
utjecajem na sliku i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja kakva stvaraju zvučnici ili veliki motori mogu prouzročiti oštećenje
snimljenih podataka ili izobličenje slika.
• Elektromagnetska zračenja koja stvaraju mikroprocesori mogu štetno djelovati na fotoaparat
te može doći do izobličenja slike i/ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite fotoaparat i izvadite bateriju ili iskopčajte prilagodnik za izmjenični
napon (neobavezan). Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno spojite prilagodnik
za izmjenični napon te uključite uređaj.
Nemojte koristiti uređaj blizu radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova s visokim naponom moglo bi imati štetno
djelovanje na snimljene fotografije i/ili zvuk.
Uvijek koristite isporučene žice i kabele. Ako koristite dodatni pribor, koristite samo
žice i kabele isporučene uz njega.
Nemojte produljivati žice i kabele.
Nemojte prskati fotoaparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• To može oštetiti kućište aparata i izazvati guljenje boje.
• Nemojte držati gumene ili plastične predmete dulje u dodiru s fotoaparatom.
301
Ostalo

Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili odspojite sprežnik istosmjerne struje
(neobavezan) ili isključite kabel za napajanje iz utičnice. Zatim obrišite fotoaparat
mekom, suhom krpom.
• Ako je fotoaparat jako zaprljan, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon toga
suhom krpom.
• Obrišite prljavštinu ili prašinu na prstenu za zumiranje suhom krpom bez prašine.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte koristiti otapala poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično jer ta sredstva mogu oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kad koristite kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
 Prljavština na senzoru slike
Ovaj fotoaparat ima sustav izmjenjivih objektiva, tako da pri mijenjanju objektiva u kućište
fotoaparata može ući prljavština. Ovisno o uvjetima snimanja, prljavština na senzoru slike
može se pojaviti na snimljenoj fotografiji.
Da biste spriječili lijepljenje prašine i krhotina na unutarnje dijelove kućišta, izbjegavajte
mijenjanje objektiva na prašnjavom mjestu i uvijek montirajte poklopac kućišta ili objektiv
kada spremate fotoaparat. Uklonite prljavštinu s poklopca kućišta prije spajanja.
Funkcija smanjenja prašine
Ovaj uređaj ima funkciju uklanjanja prašine koja će otpuhnuti krhotine i prašinu koja
se skupila na prednjoj strani slikovnog uređaja. Ova će funkcija automatski raditi kad
uključite fotoaparat, ali ako vidite prašinu, izvršite funkciju [Sensor Cleaning] (Čišćenje
senzora) (52. str.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Uklanjanje prljavštine sa senzora slike
Senzor slike vrlo je precizan i osjetljiv pa se pridržavajte sljedećih uputa kad ga morate
sami očistiti.
• Otpuhnite prašinu s površine senzora slike pomoću komercijalno dostupne četke za prašinu.
Pazite da ne čistite prejako.
• Nemojte stavljati četku dalje od navoja za objektiv.
• Pazite da četka ne dodirne senzor slike jer se senzor može oštetiti.
• Koristite samo četku za čišćenje senzora slike.
• Ako ne možete očistiti prljavštinu ili prašinu pomoću četke, obratite se prodavaču ili
najbližem servisnom centru.
302
Ostalo
 Briga o školjki okulara na tražilu
• Ako se školjka okulara zaprlja, odvojite je od
kućišta fotoaparata, pažljivo obrišite prašinu
mekanom suhom krpom i zatim ju ponovno
pričvrstite na kućište.
• Čuvajte školjku okulara da ju ne biste izgubili.
• Školjku okulara držite izvan dohvata djece da
biste spriječili da je progutaju.

Zaslon/tražilo
• Nemojte prejako pritiskati zaslon. Mogu se pojaviti neujednačene boje ili zaslon može
prestati raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na zaslonu/tražilu u početku će biti blago
tamnija nego što je to uobičajeno. Međutim, slika će se vratiti na normalnu razinu svjetline
kad se poveća unutrašnja temperatura fotoaparata.
Kod izrade zaslona/tražila korištena je tehnologija visoke preciznosti. Međutim, na
zaslonu se mogu pojaviti neke tamne ili svijetle točkice (crvene, plave ili zelene). Nije
riječ o kvaru. Iako je kod izrade dijelova zaslona/tražila korištena tehnologija visoke
preciznosti, neki pikseli mogli bi biti neaktivni ili uvijek osvijetljeni. Takve točke neće biti
snimljene na fotografije na kartici.

Objektiv
• Objektiv nemojte prejako pritiskati.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve zrake
mogle prouzročiti kvar. Isto tako budite oprezni kad fotoaparat stavljate izvan ili blizu
prozora.
• Ako na površini objektiva ima prljavštine (vode, ulja, otisaka prstiju itd.), to može utjecati
na fotografiju. Lagano prebrišite površinu objektiva mekom i suhom krpom prije i nakon
snimanja fotografija.
• Navoj za objektiv nemojte postavljati licem prema dolje. Nemojte
dopustiti da kontakti navoja za objektiv A postanu prljavi.
• Da bi se poboljšala učinak zaštite od prašine i prskanja, na navoju
za izmjenjivi objektiv (H-HS12035) nalazi se guma. Ako neprekidno
mijenjate objektiv, trenje s gumom navoja za objektiv moglo
bi uzrokovati ogrebotine na navoju za fotoaparat. Međutim, te
ogrebotine ne utječu na rad fotoaparata. Da biste zamijenili gumu
navoja za objektiv, obratite se servisnom centru.
303
Ostalo

Baterija
Baterija je punjiva, litij-ionska. Njezina sposobnost napajanja temelji se na
kemijskoj reakciji do koje dolazi u njezinoj unutrašnjosti. Ta je reakcija osjetljiva na
temperaturu i okolinsku vlagu. Ako je temperatura previsoka ili preniska, vrijeme
rada baterije bit će kraće.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Izvađenu bateriju spremite u plastičnu vrećicu i pohranite ili nosite tako da je udaljena od
metalnih predmeta (spajalica i sl.).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite jesu li njezino kućište i kontakti
oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije oštetit će fotoaparat.
Kad izlazite, ponesite napunjene zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti na niskim temperaturama, primjerice
na skijalištu.
• Kada putujete, nemojte zaboraviti ponijeti prilagodnik za izmjenični napon (isporučen) i USB
kabel (isporučen) da biste uvijek mogli napuniti bateriju u zemlji u koju putujete.
Odložite staru bateriju.
• Uporabni vijek baterije ograničen je.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput ogrlica, ukosnica
itd.).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a dodirnete li takvu bateriju, možete dobiti i
opekline.

Punjač
• Pokazatelj [CHARGE] može treperiti pod utjecajem statičkog elektriciteta ili
elektromagnetskog zračenja. Ta pojava nema nikakav utjecaj na punjenje.
• Koristite li punjač baterije blizu radioprijamnika, to može omesti prijam.
• Punjač držite 1 metar ili više od radioprijamnika.
• Iz punjača se mogu čuti šumovi kad je u uporabi. Nije riječ o kvaru.
• Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz zidne utičnice (ako ostane spojen, i
dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
• Držite kontakte punjača i baterije čistima.
304
Ostalo

3D tehnologija
 3D snimanje
Kada je pričvršćen 3D izmjenjivi objektiv, nemojte snimati objekt na udaljenosti
manjoj od minimalne udaljenosti fokusa.
• 3D efekti mogu biti istaknutiji i stoga uzrokovati umor ili nelagodu.
• Kad koristite 3D izmjenjivi objektiv (H-FT012, neobavezan), minimalna udaljenost fokusa
iznosi 0,6 m.
Kada snimate s 3D izmjenjivim objektivom, pazite da ne tresete uređaj.
• Uslijed naglašenih vibracija zbog vožnje u vozilu, hodanja, itd. može doći do umora ili
nelagode.
• Preporučujemo uporabu tronošca.
 3D prikaz
Osobe pretjerano osjetljive na svjetlo, koje boluju od srčanih bolesti ili se na bilo
koji način ne osjećaju dobro trebale bi izbjegavati gledanje 3D videozapisa.
• To bi moglo imati nepovoljan učinak na njihovo zdravstveno stanje.
Ako se osjećate umorno, nelagodno ili čudno prilikom gledanja 3D videozapisa,
odmah prekinite gledanje.
• Nastavak gledanja može izazvati bolest.
• Odmorite se nakon prestanka gledanja.
Prilikom gledanja 3D fotografija, preporučujemo pauzu svakih 30 do 60 minuta.
• Dugotrajno gledanje može uzrokovati zamor očiju.
Kratkovidnim ili dalekovidnim osobama, osobama s razlikom u vidu desnog i lijevog
oka i osobama s astigmatizmom savjetuje se da isprave vid noseći naočale, itd.
Prestanite gledati ako jasno vidite dvostruke slike prilikom gledanja 3D fotografija.
• Postoje razlike u načinu na koji različite osobe doživljavaju 3D fotografije. Prikladno ispravite
vid prije gledanja 3D fotografija.
• Možete izmijeniti 3D postavku vašeg TV prijamnika ili 3D izlaznu postavku uređaja u 2D.
305
Ostalo

Kartica
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu direktnom sunčevom svjetlu. Nemojte
savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj može se izbrisati ili oštetiti.
• Nakon uporabe i prilikom spremanja i nošenja karticu spremite u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih nemojte
dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je odlažete
• Formatiranjem ili brisanjem pomoću fotoaparata ili računala samo će se promijeniti podaci o
upravljanju datotekama, a podaci s memorijske kartice ne brišu se u cijelosti.
Preporučuje se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti programe za brisanje podataka
s računala dostupne na tržištu da biste u potpunosti izbrisali podatke s memorijske kartice
prije njene predaje trećim osobama ili odlaganja.
Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je korisnik.

Osobni podaci
Preporučuje se podešavanje lozinke za funkciju Wi-Fi da bi se zaštili osobni podaci.
(245. str.) Ako su postavke imena ili rođendana podešene za [Profile Setup] (Podešavanje
profila)/funkciju prepoznavanja lica, ti se osobni podaci čuvaju na fotoaparatu i bilježe na
sliku.
Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog rukovanja,
statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja.
Tvrtka Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu
nastalu izmjenom ili nestankom podataka ili osobnih podataka.
Prilikom traženja popravka, predaje trećim osobama ili zbrinjavanja
• Nakon kopiranja osobnih podataka, uvijek obrišite osobne podatke i postavke bežične LAN
veze koje ste spremili u kameru pomoću funkcije [Reset Wi-Fi Settings]/[Delete account]
(Vraćanje izvornih Wi-Fi postavki)/(Brisanje računa) (53., 242. str.). Resetirajte postavke da
biste zaštitili osobne podatke. (51. str.)
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Postavke se mogu vratiti na tvorničke postavke kad je fotoaparat na popravku.
• Obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili fotoaparat ili najbližem servisnom centru ako gore
navedene radnje nisu moguće zbog kvara.
Prije predaje memorijske kartice trećim osobama ili prije odlaganja kartice,
pročitajte gornje poglavlje „Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili je
odlažete”.
306
Ostalo

Kad fotoaparat ne koristite dulje vremensko razdoblje

Podaci koji se odnose na fotografije

Tronošci i stalci

Vrpca za nošenje na ramenu
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom: [Preporučena
temperatura: 15°C do 25°C, Preporučena vlažnost: 40% do 60% relativne vlažnosti]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen. Ostavite li
bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati neupotrebljiva čak i ako je
napunite.
• Kad spremate bateriju na dulje vrijeme, preporučujemo da je napunite jednom godišnje.
Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovno je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, preporučujemo da ga spremite s desikantom (silikatnim
gelom).
• Provjerite sve dijelove prije snimanja fotografija ako fotoaparat niste koristili na dulje
vrijeme.
• Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako se fotoaparat ošteti uslijed neprikladnog
rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakve štete nastale zbog gubitka
snimljenog materijala.
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Nećete moći izvaditi karticu ili bateriju kada koristite tronožac ili stalak.
• Pazite da vijak na tronošcu ili stalku ne bude pod kutom kad fotoaparat stavljate ili skidate s
njih. Ako koristite pretjeranu silu kod njegovog zatezanja, možete oštetiti vijak na fotoaparatu.
Isto tako, kućište fotoaparata i pločica s nazivnim podacima mogu se oštetiti ili ogrepsti ako
je fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Kada koristite ovaj uređaj s objektivom širokog promjera, objektiv može doći u dodir s
postoljem ovisno o tronošcu/stalku. Pritezanje vijeka dok su objektiv i postolje u dodiru može
oštetiti uređaj ili objektiv. Stoga preporučujemo da pričvrstite navoj za tronožac (DMW-TA1,
neobavezan) prije nego stavite tronožac.
• Pažljivo pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
• Ako na fotoaparat pričvrstite teški izmjenjivi objektiv (više od 1 kg), nećete moći nositi
fotoaparat pomoću vrpce za nošenje na ramenu. Držite fotoaparat i objektiv kad ih nosite.
307
Ostalo
• G MICRO SYSTEM sustav je za digitalne fotoaparate s
izmjenom objektiva tipa LUMIX koji se temelji na sustavu
Micro Four Thirds.
• Logotip Micro Four Thirds™ i Micro Four Thirds zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus
Imaging Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim
Državama, Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Logotip Four Thirds™ i Four Thirds zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus Imaging
Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim
Državama, Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.
• Logotipi „AVCHD”,„AVCHD Progressive” i „AVCHD
Progressive” zaštitni su znakovi tvrtki Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
• Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI, i High-Definition Multimedia
Interface zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi
tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim
državama i drugim zemljama.
• HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic
Corporation.
• Adobe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe Systems Incorporated u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
• iMovie, Mac i Mac OS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i ostalim
državama.
• App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
• Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
308
Ostalo
• QuickTime i logotip QuickTime zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., korišteni pod licencom.
• Android i Google Play zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi tvrtke Google Inc.
• YouTube je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
• Facebook® je zaštitni znak tvrtke Facebook, Inc.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED zaštitni je znak tvrtke Wi-Fi Alliance.
• Logotip Wi-Fi Protected Setup Mark zaštitni je znak tvrtke Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi”, „Wi-Fi Protected Setup”, „Wi-Fi Direct”, „WPA” i „WPA2” zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
• DLNA, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su znakovi, servisne oznake ili
certifikacijske oznake tvrtke Digital Living Network Alliance.
• Ovaj proizvod koristi tehnologiju „DynaFont” tvrtke DynaComware Corporation. DynaFont
je registrirani zaštitni znak tvrtke DynaComware Taiwan Inc.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda navedeni u ovim uputama za uporabu, u pravilu su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi proizvođača koji su razvili taj sustav ili
proizvod.
Ovaj je proizvod licenciran preko licencije AVC patent portfolio licencije za osobnu i
nekomercijalnu korisničku uporabu za (i) kodiranje videozapisa u skladu s AVC standardom
(„AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje sadržaja AVC Video koji je kodiran od strane korisnika u
svrhu osobne i nekomercijalne upotrebe i/ili dobiven od strane davatelja videozapisa koji je
licenciran za pružanje sadržaja AVC Video. Licencija se ne izdaje i ne podrazumijeva za druge
oblike uporabe. Dodatne informacije možete dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Posjetite webmjesto http://www.mpegla.com.
309
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži sljedeći softver:
(1) softver koji je nezavisno proizvela tvrtka Panasonic Corporation ili koji je za nju nezavisno
proizveden,
(2) softver čiji je vlasnik treća strana koja je dala licenciju tvrtki Panasonic Corporation i/ili
(3) otvoreni softver uključujući softver koji je razvio OpenSSL Project za korištenje u OpenSSL
Toolkitu (http://www.openssl.org/) i softver koji je razvio Eric Young ([email protected]).
Ovaj proizvod sadrži softver OpenSSL koji je razvio OpenSSL Project i može se koristiti u
sljedećim uvjetima licencije. PROBLEMI S LICENCIJOM
Za OpenSSL Toolkit primjenjuje se dvojna licencija, tj. primjenjuju se uvjeti licencije OpenSSL i
originalne licencije SSLEay. Tekstove licencija potražite u nastavku. Obje licencije su u licencije
za slobodni softver u BSD stilu. U slučaju bilo kakvim problema vezanih uz licenciju OpenSSL
obratite se na adresu e-pošte [email protected] Licencija Open SSL
Autorsko pravo (c) 1998.-2004. The OpenSSL Project. Sva prava pridržana.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati navedenu napomenu o autorskom pravu, ovaj
popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim
materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Svi reklamni materijali u kojima se spominju značajke ili uporaba ovog softvera moraju
prikazivati sljedeće priznanje:
„Ovaj proizvod uključuje softver koji je razvio OpenSSL Project za korištenje u OpenSSL
Toolkitu. (http://www.openssl.org/)”
4. Nazivi „Open SSL Toolkit” i „OpenSSL Project” ne smiju se koristiti u svrhu reklamiranja
ili promoviranja proizvoda dobivenih pomoću ovog sofvera bez prethodnog pismenog
dopuštenja. Za pisemo dopuštenje obratite se na adresu e-pošte
[email protected]
5. Proizvodi dobiveni pomoću ovog softvera ne smiju nositi naziv „OpenSSL” i on ne smije biti
dijelom njihovog imena bez prethodnog pismenog dopuštenja OpenSSL Projecta.
6. Bilo koji oblik redistribucije mora nositi sljedeće priznanje: „Ovaj proizvod uključuje softver
koji je razvio OpenSSL Project za korištenje u OpenSSL Toolkitu (http://www.openssl.org/)”
OpenSSL PROJECT ISPORUČUJE SOFTVER „TAKAV KAKAV JEST“ I ODRIČE SE
ODGOVORNOSTI ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA, PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU. OpenSSL PROJECT ILI NJEGOVI SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NISU
ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE ILI
POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU ZAMJENSKIH
DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI UPORABE;
ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI LI
SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE
(UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD
SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.
310
Ostalo
Ovaj proizvod uključuje kriptografski softver koji je razvio Eric Young ([email protected]). Ovaj
proizvod uključuje softver koji je razvio Tim Hudson ([email protected]). Originalna licencija
SSLeay
Autrosko pravo (C) 1995.–1998. Eric Young ([email protected])
Sva prava pridržana.
Ovaj paket je provedba programa SSL koji je razvio Eric Young ([email protected]).
Provedba je razvijena kako bi bila u skladu s protokolom Netscapes SSL.
Ova biblioteka besplatna je za komercijalnu i nekomercijalnu uporabu dok god se poštuju
sljedeći uvjeti. Sljedeći uvjeti primjenjuju se na sve kodove pronađene u distribuciji neovisno o
tome radi li se o kodovima RC4, RSA, Ihash, DES, itd. ili samo o kodu SSL. Dokumentacija o
SSL-u uključena u ovoj distribuciji podložena je istim uvjetima autorskih prava pri čemu je ovdje
nositelj prava Tim Hudson ([email protected]).
Nositelj autorskih prava i dalje je Eric Young i stoga se nijedna napomena o autorskom pravu u
kodu ne smije uklanjati. Ako se ovaj paket koristi u sklopu nekog proizvoda, Erica Younga mora
se navesti kao autora korištenih dijelova biblioteke. To se može učiniti u obliku tekstne poruke
pri pokretanju sustava ili u popratnoj dokumentaciji (mrežnoj ili tekstnoj) paketa.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati navedenu napomenu o autorskom pravu, ovaj
popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim
materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Svi reklamni materijali u kojima se spominju značajke ili uporaba ovog softvera moraju
prikazivati sljedeće priznanje:
„Ovaj proizvod uključuje kriptografski softver koji je razvio Eric Young ([email protected])”
Riječ ‘kriptografski’ može se izuzeti za processe iz biblioteke koji nisu vezani uz kriptografiju
:-).
4. Ako uključite bilo koji kod specifičan za sustav Windows (ili izveden iz njega) iz mape
aplikacija (kod aplikacije), morate dodati priznanje: „Ovaj proizvod uključuje softver koji je
razvio Tim Hudson ([email protected])”
ERIC YOUNG ISPORUČUJE SOFTVER „TAKAV KAKAV JEST“ I ODRIČE SE ODGOVORNOSTI
ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,
PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. AUTOR ILI
NJEGOVI SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE,
NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK
PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI UPORABE; ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA
NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE
ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE
KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE
ŠTETE.
Uvjeti licencije i distribucije za sve javno dostupne verzije ili izvedenice ovog koda ne smiju
se mijenjati, tj. ovaj kod se ne smije naprosto kopirati i postati podložan drugoj licenciji za
distribuciju [uključujući javne licencije GNU].
311
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži softver za kodiranje koji je razvio Eric Young i može se koristiti u sljedećim
uvjetima licencije.
Autorsko pravo (C) 1995.–1998. Eric Young ([email protected])
Sva prava pridržana.
Ovaj paket je provedba programa SSL koji je razvio Eric Young ([email protected]).
Provedba je razvijena kako bi bila u skladu s protokolom Netscapes SSL.
Ova biblioteka besplatna je za komercijalnu i nekomercijalnu uporabu dok god se poštuju
sljedeći uvjeti. Sljedeći uvjeti primjenjuju se na sve kodove pronađene u distribuciji neovisno o
tome radi li se o kodovima RC4, RSA, Ihash, DES, itd. ili samo o kodu SSL. Dokumentacija o
SSL-u uključena u ovoj distribuciji podložena je istim uvjetima autorskih prava pri čemu je ovdje
nositelj prava Tim Hudson ([email protected]).
Nositelj autorskih prava i dalje je Eric Young i stoga se nijedna napomena o autorskom pravu u
kodu ne smije uklanjati. Ako se ovaj paket koristi u sklopu nekog proizvoda, Erica Younga mora
se navesti kao autora korištenih dijelova biblioteke. To se može učiniti u obliku tekstne poruke
pri pokretanju sustava ili u popratnoj dokumentaciji (mrežnoj ili tekstnoj) paketa.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati navedenu napomenu o autorskom pravu, ovaj
popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim
materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Svi reklamni materijali u kojima se spominju značajke ili uporaba ovog softvera moraju
prikazivati sljedeće priznanje:
„Ovaj proizvod uključuje kriptografski softver koji je razvio Eric Young ([email protected])”
Riječ ‘kriptografski’ može se izuzeti za processe iz biblioteke koji nisu vezani uz
kriptografiju :-).
4. Ako uključite bilo koji kod specifičan za sustav Windows (ili izveden iz njega) iz mape
aplikacija (kod aplikacije), morate dodati priznanje: „Ovaj proizvod uključuje softver koji je
razvio Tim Hudson ([email protected])”
ERIC YOUNG ISPORUČUJE SOFTVER „TAKAV KAKAV JEST“ I ODRIČE SE ODGOVORNOSTI
ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,
PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. AUTOR ILI
NJEGOVI SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE,
NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK
PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI UPORABE; ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA
NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE
ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE
KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE
ŠTETE.
Uvjeti licencije i distribucije za sve javno dostupne verzije ili izvedenice ovog koda ne smiju
se mijenjati, tj. ovaj kod se ne smije naprosto kopirati i postati podložan drugoj licenciji za
distribuciju [uključujući javne licencije GNU].
312
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži softver NetBSD i može se koristiti u sljedećim uvjetima licencije.
Autorsko pravo (c) 1990. The Regents of the University of California. Sva prava pridržana.
Ovaj kod dobiven je iz softvera koji je za Berkeley razvio Chris Torek.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati navedenu napomenu o autorskom pravu, ovaj
popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim
materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Ni ime Sveučilišta ni imena suradnika ne smiju se koristiti za reklamiranje i promoviranje
proizvoda dobivenih pomoću ovog softvera bez prethodnog izričitog pismenog dopuštenja.
UPRAVA SVEUČILIŠTA U KALIFORNIJI I SURADNICI ISPORUČUJU SOFTVER „TAKAV
KAKAV JEST“ I ODRIČU SE ODGOVORNOSTI ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA,
UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I
PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. UPRAVA ILI NJEZINI SURADNICI NI U KOJEM
SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE,
PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU
ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI
UPORABE; ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI
LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE
(UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD
SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.
313
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži softver OpenSSL koji je razvio OpenSSL Project i može se koristiti u
sljedećim uvjetima licencije.
Autorsko pravo (c) 1999.-2002. The OpenSSL Project. Sva prava pridržana.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati navedenu napomenu o autorskom pravu, ovaj
popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim
materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Svi reklamni materijali u kojima se spominju značajke ili uporaba ovog softvera moraju
prikazivati sljedeće priznanje:
„Ovaj proizvod uključuje softver koji je razvio OpenSSL Project za korištenje u OpenSSL
Toolkitu. (http://www.OpenSSL.org/)”
4. Nazivi „Open SSL Toolkit” i „OpenSSL Project” ne smiju se koristiti u svrhu reklamiranja
ili promoviranja proizvoda dobivenih pomoću ovog sofvera bez prethodnog pismenog
dopuštenja. Za pismeno dopuštenje obratite se na adresu e-pošte
[email protected]
5. Proizvodi dobiveni pomoću ovog softvera ne smiju nositi naziv „OpenSSL” i on ne smije biti
dijelom njihovog imena bez prethodnog pismenog dopuštenja OpenSSL Projecta.
6. Bilo koji oblik redistribucije mora nositi sljedeće priznanje: „Ovaj proizvod uključuje softver
koji je razvio OpenSSL Project za korištenje u OpenSSL Toolkitu (http://www.openssl.org/)”
OpenSSL PROJECT ISPORUČUJE SOFTVER „TAKAV KAKAV JEST“ I ODRIČE SE
ODGOVORNOSTI ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ
OGRANIČENJA, PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU
SVRHU. OpenSSL PROJECT ILI NJEGOVI SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NISU
ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE ILI
POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU ZAMJENSKIH
DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI UPORABE;
ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI LI
SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE
(UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD
SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.
Ovaj proizvod uključuje kriptografski softver koji je razvio Eric Young ([email protected]). Ovaj
proizvod uključuje softver koji je razvio Tim Hudson ([email protected]).
314
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži softver za kodiranje koji je razvio Eric Young i može se koristiti u sljedećim
uvjetima licencije.
Autorsko pravo (C) 1995.–1998. Eric Young ([email protected])
Sva prava pridržana.
Ovaj paket je provedba programa SSL koji je razvio Eric Young ([email protected]).
Provedba je razvijena kako bi bila u skladu s protokolom Netscapes SSL.
Ova biblioteka besplatna je za komercijalnu i nekomercijalnu uporabu dok god se poštuju
sljedeći uvjeti. Sljedeći uvjeti primjenjuju se na sve kodove pronađene u distribuciji neovisno o
tome radi li se o kodovima RC4, RSA, Ihash, DES, itd. ili samo o kodu SSL. Dokumentacija o
SSL-u uključena u ovoj distribuciji podložena je istim uvjetima autorskih prava pri čemu je ovdje
nositelj prava Tim Hudson ([email protected]).
Nositelj autorskih prava i dalje je Eric Young i stoga se nijedna napomena o autorskom pravu u
kodu ne smije uklanjati. Ako se ovaj paket koristi u sklopu nekog proizvoda, Erica Younga mora
se navesti kao autora korištenih dijelova biblioteke. To se može učiniti u obliku tekstne poruke
pri pokretanju sustava ili u popratnoj dokumentaciji (mrežnoj ili tekstnoj) paketa.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati gore navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati gore navedenu napomenu o autorskom
pravu, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili
drugim materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Svi reklamni materijali u kojima se spominju značajke ili uporaba ovog softvera moraju
prikazivati sljedeće priznanje:
„Ovaj proizvod uključuje kriptografski softver koji je razvio Eric Young ([email protected])”
Riječ ‘kriptografski’ može se izuzeti za processe iz biblioteke koji nisu vezani uz
kriptografiju :-).
4. Ako uključite bilo koji kod specifičan za sustav Windows (ili izveden iz njega) iz mape
aplikacija (kod aplikacije), morate dodati priznanje: „Ovaj proizvod uključuje softver koji je
razvio Tim Hudson ([email protected])”
ERIC YOUNG ISPORUČUJE SOFTVER „TAKAV KAKAV JEST“ I ODRIČE SE ODGOVORNOSTI
ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA,
PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. AUTOR ILI
NJEGOVI SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE,
NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK
PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI UPORABE; ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA
NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE
ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE
KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE
ŠTETE.
Uvjeti licencije i distribucije za sve javno dostupne verzije ili izvedenice ovog koda ne smiju
se mijenjati, tj. ovaj kod se ne smije naprosto kopirati i postati podložan drugoj licenciji za
distribuciju [uključujući javne licencije GNU].
315
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži softver NetBSD i može se koristiti u sljedećim uvjetima licencije.
Autorsko pravo (c) 1990. The Regents of the University of California.
Sva prava pridržana.
Ovaj kod dobiven je iz softvera koji je za Berkeley razvio Chris Torek.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati navedenu napomenu o autorskom pravu, ovaj
popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim
materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Ni ime Sveučilišta ni imena suradnika ne smiju se koristiti za reklamiranje i promoviranje
proizvoda dobivenih pomoću ovog softvera bez prethodnog izričitog pismenog dopuštenja.
UPRAVA SVEUČILIŠTA U KALIFORNIJI I SURADNICI ISPORUČUJU SOFTVER „TAKAV
KAKAV JEST“ I ODRIČU SE ODGOVORNOSTI ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA,
UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I
PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. UPRAVA ILI NJEZINI SURADNICI NI U KOJEM
SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE,
PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU
ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI
UPORABE; ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI
LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE
(UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD
SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.
316
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži softver NetBSD i može se koristiti u sljedećim uvjetima licencije.
Autorsko pravo (c) 1989. The Regents of the University of California.
Sva prava pridržana.
Ovaj kod dobiven je iz softvera koji je za Berkeley razvio Tom Truscott.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati navedenu napomenu o autorskom pravu, ovaj
popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim
materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Svi reklamni materijali u kojima se spominju značajke ili uporaba ovog softvera moraju
prikazivati sljedeće priznanje:
Ovaj proizvod uključuje softver koji je razvilo Sveučilište u Kaliforniji, Berkeley, sa
suradnicima.
4. Ni ime Sveučilišta ni imena suradnika ne smiju se koristiti za reklamiranje i promoviranje
proizvoda dobivenih pomoću ovog softvera bez prethodnog izričitog pismenog dopuštenja.
UPRAVA SVEUČILIŠTA U KALIFORNIJI I SURADNICI ISPORUČUJU SOFTVER „TAKAV
KAKAV JEST“ I ODRIČU SE ODGOVORNOSTI ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA,
UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I
PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. UPRAVA ILI NJEZINI SURADNICI NI U KOJEM
SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE,
PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU
ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI
UPORABE; ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI
LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE
(UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD
SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.
317
Ostalo
Ovaj proizvod sadrži softver NetBSD i može se koristiti u sljedećim uvjetima licencije.
Autorsko pravo (c) 1990., 1993.
The Regents of the University of California. Sva prava pridržana.
Ovaj kod dobiven je iz softvera koji je za Berkeley razvio Chris Torek.
Redistribucija i uporaba u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama i bez njih, dopuštena je pod
uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:
1. Redistribuirani izvorni kodovi moraju zadržati navedenu napomenu o autorskom pravu, ovaj
popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti.
2. Redistribuirani binarni oblici moraju sadržavati navedenu napomenu o autorskom pravu,
ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od pravne odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim
materijalima dostavljenima uz distribuirani materijal.
3. Ni ime Sveučilišta ni imena suradnika ne smiju se koristiti za reklamiranje i promoviranje
proizvoda dobivenih pomoću ovog softvera bez prethodnog izričitog pismenog dopuštenja.
UPRAVA SVEUČILIŠTA U KALIFORNIJI I SURADNICI ISPORUČUJU SOFTVER „TAKAV
KAKAV JEST“ I ODRIČU SE ODGOVORNOSTI ZA SVA IZRIČITA ILI PREŠUTNA JAMSTVA,
UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, PREŠUTNA JAMSTVA O UTRŽIVOSTI I
PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. UPRAVA ILI NJENI SURADNICI NI U KOJEM
SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE,
PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, NABAVU
ZAMJENSKIH DOBARA ILI USLUGA; GUBITAK PODATAKA, PROFITA ILI MOGUĆNOSTI
UPORABE; ILI PREKID POSLOVANJA) BEZ OBZIRA NA UZROKE I NEOVISNO O TOME RADI
LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI ŠTETNE RADNJE
(UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) NASTALE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I KAD
SU BILI UPOZORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.
318
Ovaj proizvod sadrži biblioteku parsera XML i može se koristiti u sljedećim uvjetima licence.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
Ovime se daje dopuštenje, bez naknade, da svaka osoba koja nabavi kopiju ovog softvera i
popratne dokumentacije („Softver”) ili osobe kojima je ustupljen Softver mogu koristiti softver
bez ograničenja, uključujući ograničenja prava na uporabu, kopiranje, izmjenu, spajanje,
objavljivanje, distribuciju, podlicenciranje i/ili prodaju kopija softvera, u skladu sa sljedećim
uvjetima:
Navedena napomena o autorskom pravu i ova napomena o dopuštenju moraju se nalaziti u
svim kopijama ili značajnim dijelovima Softvera.
SOFTVER SE ISPORUČUJE „TAKAV KAKAV JEST“ BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, IZRIČITO
ILI PREŠUTNO, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, JAMSTVA O UTRŽIVOSTI,
PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJU. AUTOR ILI NOSITELJI AUTORSKOG
PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI NI ZA KAKVA POTRAŽIVANJA, ŠTETU
ILI SNOSE DRUGU ODGVORNOST, NEOVISNO RADI LI SE O POSTUPKU IZ UGOVORA ILI
ŠTETNE RADNJE NASTALA USLIJED UPORABE SOFTVERA ILI DRUGIH RADNJI UNUTAR
SOFTVERA.
319
Panasonic Corporation
Web-mjesto: http://panasonic.hr
© Panasonic Corporation 2012.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement