Panasonic DMCGM1KEG Operating instructions

Panasonic DMCGM1KEG Operating instructions
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
1 ページ 2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Beknopte gebruiksaanwijzing
Digitale Camera/
Lenskit/Dubbele lenskit
Model Nr.
DMC-GM1K
DMC-GM1W
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt
en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.
Gedetailleerde instructies over de werking
van dit toestel staan in
“Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde
kenmerken (PDF-formaat)” op de bijgeleverde CD-ROM.
Installeer deze op uw PC om de handleiding te lezen.
Web Site: http://www.panasonic.com
VQT5D53
EG
F1013WT0
until
2013/10/31
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
2 ページ 2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Deze symbolen duiden op de aparte inzameling van
afgedankte elektrische en elektronisch apparatuur of
afgedankte batterijen.
U vindt meer gedetailleerde informatie in
“Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken
(PDF-formaat)”.
Geachte Klant,
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze
Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem
binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Houdt u er rekening mee dat de huidige
bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. van uw Digitale Camera
enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik
opgenomen zijn.
Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.
• Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden
materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het
auteursrecht vormen. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan
beperkingen onderhevig zijn.
Informatie voor Uw Veiligheid
WAARSCHUWING:
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
• Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
• Gebruik alleen de aanbevolen accessoires.
• Verwijder geen afdekkingen.
• Repareer dit toestel niet zelf. Raadpleeg de assistentieservice voor gekwalificeerd
servicepersoneel.
Het stopcontact moet zich in de nabijheid van de apparatuur bevinden en gemakkelijk
bereikbaar zijn.
∫ Markering productidentificatie
Product
Locatie
Digitale Camera
Onderkant
Batterijlader
Onderkant
2 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
3 ページ 2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Verklaring van Conformiteit (DoC)
Hiermee verklaart “Panasonic Corporation” dat dit product in overeenstemming is met
de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG.
Klanten kunnen een kopie van het originele DoC m.b.t. onze R&TTE-producten van
onze DoC-server downloaden:
http://www.doc.panasonic.de
Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Duitsland
Dit product is voor de algemene consument bedoeld. (Categorie 3)
Dit product is speciaal bedoeld om aangesloten te worden op een toegangspunt van
2,4 GHz WLAN.
∫ Over het batterijenpakket
GEVAAR
• Explosiegevaar als de batterij onjuist vervangen wordt. Vervang de batterij alleen door
batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type.
• Als u de batterijen wilt weggooien, neem dan contact op met de lokale overheid of uw
leverancier en vraag wat de juiste methode daarvoor is.
• Niet verhitten of aan vlam blootstellen.
• Laat geen batterij(en) in een auto liggen die gedurende lange tijd met gesloten deuren en
ramen in direct zonlicht staat.
Waarschuwing
Gevaar voor brand, explosie en vuur. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 xC of
verassen.
∫ Over de batterijlader
WAARSCHUWING!
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
• Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere
omsloten ruimte. Wees er zeker van dat dit toestel goed geventileerd wordt.
• De batterijlader is in de stand-bystand wanneer de AC-stroomvoorzieningssnoer verbonden is.
Het primaire circuit staat altijd “onder stroom” zolang als het stroomsnoer verbonden is aan een
elektrische uitlaat.
(DUT) VQT5D53
3
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
4 ページ 2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele USBaansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
• Gebruik een “High Speed HDMI-microkabel” met het HDMI-logo.
Kabels die niet in overeenstemming met de HDMI-standaard zijn, zullen niet werken.
“High Speed HDMI-microkabel” (stekker type D – type A, tot een lengte van 2 m)
• Gebruik altijd een originele Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: optioneel).
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur
(zoals magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
• Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
• Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met
een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als
gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware
motoren.
• De straling van elektromagnetische golven kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en
storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
• Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet
naar behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de batterij te verwijderen, of de
netadapter los te maken (DMW-AC8E: optioneel). Plaats de batterij vervolgens weer terug, of
sluit de netadapter weer aan, en schakel het toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.
• Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen
hebben voor beeld en/of geluid.
• Voordat u de camera reinigt, dient u de batterij of de DC-koppelaar (DMW-DCC15:
optioneel) te verwijderen of de stekker uit het stopcontact te trekken.
• Druk niet overmatig hard op de monitor.
• Niet hard op de lens drukken.
• Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zoals benzeen, verdunner, alcohol,
keukenschoonmaakmiddelen, enz., om het toestel te reinigen, aangezien dit buitenhoes
of het deklaagje zou kunnen aantasten.
• Laat de camera niet achter met de lens in de richting van de zon gekeerd omdat
zonnestralen de slechte werking van de lens kunnen veroorzaken.
4 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
5 ページ 2013年10月21日
Inhoud
Informatie voor Uw Veiligheid............. 2
• Voorzorgsmaatregelen bij het
gebruik ............................................ 4
Voorbereiding
De Handleiding (PDF-formaat)
lezen ...................................................... 6
Zorgdragen voor de fotocamera......... 7
Standaardaccessoires ......................... 8
Namen en functies van de
componenten ..................................... 10
Voorbereiding ..................................... 13
• De Lens veranderen...................... 13
• Het bevestigen van de
Schouderriem................................ 13
• Bevestigen van de handgreep ...... 14
• Opladen van de Batterij................. 15
• Plaatsen/Verwijderen van de
batterij ........................................... 16
• Plaatsen/Verwijderen van de kaart
(optioneel) ..................................... 16
• Formatteren van de kaart
(initialisatie) ................................... 17
• De datum en de tijd instellen
(Klokinstelling)............................... 17
Menu instellen .................................... 18
• Menuonderdelen instellen ............. 18
Snel oproepen van veelgebruikte
menu's (Quick Menu)......................... 19
Toekennen van veelgebruikte
functies aan de knoppen
(functieknoppen)................................ 19
Basiskennis
Een foto maken .................................. 20
Films opnemen................................... 20
Selecteren van de opnamemodus.... 21
Afspelen van foto’s/films .................. 22
• Opnamen terugspelen................... 22
• Bewegende beelden
terugspelen ................................... 22
月曜日
午後8時5分
Beelden wissen .................................. 23
Opnemen
Beelden maken m.b.v. de
automatische functie
(Intelligent Auto modus) .................... 24
Opnamen maken met handmatig
scherpstellen ...................................... 26
Wi-Fi
Bediening met een smartphone/
tablet.................................................... 27
• Installeren van de “Image App”
app voor smartphone/tablet........... 27
• Verbinden met een smartphone/
tablet.............................................. 28
• Fotograferen via een smartphone/
tablet (remote opname) ................. 28
• Beelden bewaren die in de
camera opgeslagen zijn/Beelden
in de camera naar een
SNS versturen ............................... 28
Over de geleverde software
Over de geleverde software .............. 29
Overige
Monitordisplay.................................... 30
Menulijst.............................................. 35
• [Opname] ....................................... 35
• [Bewegend beeld] .......................... 36
• [Voorkeuze].................................... 37
• [Set-up] .......................................... 38
• [Afspelen]....................................... 39
Problemen oplossen .......................... 40
Specificaties ....................................... 44
Accessoiresysteem van de Digitale
Camera ................................................ 50
(DUT) VQT5D53
5
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
6 ページ 2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
De Handleiding (PDF-formaat) lezen
Gedetailleerde instructies over de werking van dit toestel staan in
“Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” op de
bijgeleverde CD-ROM. Installeer deze op uw PC om de handleiding te lezen.
∫ Voor Windows
1 Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding (bijgeleverd) bevat.
2
3
Selecteer de gewenste taal en klik vervolgens op
het installatiemenu op [Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
• Als het automatische afspeelscherm weergegeven
wordt, kunt u het menu weergeven door [Manual.exe] te
selecteren en ten uitvoer te brengen.
• In Windows 8 kan het menu weergegeven worden door
op een bericht te klikken dat weergegeven wordt na het
plaatsen van de CD-ROM en door vervolgens
[Manual.exe] te selecteren en ten uitvoer te brengen.
• U kunt het menu ook weergeven door in [Computer] op [VFFXXXX] te dubbelklikken
(XXXX verschilt, afhankelijk van het model).
Dubbel klikken op de “Gebruiksaanwijzing” shortcut-icoon op de desktop.
∫ Wanneer de Handleiding (PDF-formaat) niet open zal gaan
U hebt Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger of Adobe Reader 7.0 of hoger nodig om het
bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) te kunnen lezen of afdrukken.
• U kunt een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt gebruiken met uw
OS vanaf de volgende web site.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
• Adobe Reader die geleverd wordt op de CD-ROM is in het Engels.
• Klik op A om Adobe Reader in een taal te downloaden die geschikt is voor uw PC.
∫ Om de Handleiding (PDF-formaat) weer ongedaan te maken
De PDF-file wissen vanaf de “Program Files\Panasonic\Lumix\” map.
∫ Voor Mac
1 Zet de PC aan en doe de CD-ROM erin die de Handleiding (bijgeleverd) bevat.
2 Open de “Manual” map in de CD-ROM en kopieer het PDF-bestand met de
gewenste taal in de map.
3 Dubbelklikken op het PDF-bestand om deze te openen.
6 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
7 ページ 2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Zorgdragen voor de fotocamera
Niet blootstellen aan sterke trillingen, schokken of druk.
• De lens, de monitor of de ombouw kunnen beschadigd worden bij gebruik onder de volgende
omstandigheden.
Hierdoor kunnen ook storingen ontstaan of kan het zijn dat het beeld niet wordt opgenomen,
indien u:
– Het toestel laten vallen of er tegen stoten.
– Hard op de lens of op de monitor duwt.
Dit toestel is niet stof-/druppel-/waterbestendig.
Vermijd dit toestel te gebruiken op plaatsen waar veel stof, water, zand enz.,
aanwezig is.
• Vloeistof, zand en andere substanties kunnen in de ruimte rondom de lens, de knoppen, enz.,
terechtkomen. Let bijzonder goed op omdat dit niet alleen storingen kan veroorzaken, maar het
toestel ook onherstelbaar kan beschadigen.
– Plaatsen met veel zand of stof.
– Plaatsen waar water in contact kan komen met dit toestel, zoals wanneer u het gebruikt op
een regenachtige dag of op het strand.
Steek uw handen niet in demontagestructuur van de digitale camerabody.
Aangezien de sensoreenheid precisieapparatuur is, kan dit storingen of schade
veroorzaken.
∫ Condensvorming (als de lens of de monitor bewasemd zijn)
• Condens treedt op wanneer de omgevingstemperatuur of de vochtigheid veranderen. Pas op
voor condens omdat het vlekken op de lens en de monitor, schimmel of storingen van de
camera veroorzaakt.
• Als er zich condens voordoet, het toestel uitzetten en deze gedurende 2 uur uit laten staan. De
mist zal op natuurlijke wijze verdwijnen wanneer de temperatuur van het toestel in de buurt
komt van de kamertemperatuur.
(DUT) VQT5D53
7
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
8 ページ 2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Standaardaccessoires
Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te nemen.
De productnummers zijn correct met ingang van oktober 2013. Deze kunnen onderhevig
zijn aan veranderingen.
Digitale Camerabody
(in deze handleiding camerabody genoemd.)
(±: Ingesloten, —: Niet ingesloten)
DMC-GM1K
DMC-GM1W
1
Onderling
verwisselbare Lens¢1
±¢3
±¢3
±
2
Lensdop
±¢2
±¢2
±¢2
3
Achterste lensdop
—
—
±¢2
4
Handgreep
—
5
Batterijpakket
(Aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst)
De batterij opladen voor gebruik.
Batterijlader
(Aangegeven als batterijlader of lader in de tekst)
AC-Kabel
USB-aansluitkabel
CD-ROM
• Software:
6
7
8
9
±
Gebruik om de software te installeren op uw PC.
10 CD-ROM
• Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken:
Gebruik het voor de installatie op uw PC.
11 Schouderriem
¢1 In deze handleiding lens genoemd.
¢2 Vastgemaakt aan de onderling verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.
¢3 Deze is op het moment van aankoop op de body van het toestel bevestigd.
• De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden
aangegeven als kaart in de tekst.
• De kaart is optioneel.
• De beschrijving in deze handleiding is gebaseerd op de onderling verwisselbare lens
(H-FS12032).
• Bewaar geen metalen onderdelen (zoals paperclips) vlakbij de contactzones van de
stekker of vlakbij de batterijen.
• De batterij op een koele en droge plaats opbergen met een relatief stabiele temperatuur:
(Aanbevolen temperatuur: 15 oC tot 25 oC, Aanbevolen vochtigheid: 40%RH tot 60%RH)
• Berg de batterij niet gedurende lange tijd op wanneer deze volledig opgeladen is.
• Wanneer de batterijen gedurende lange tijd opgeslagen worden, raden we aan ze eens per
jaar op te laden. Haal de batterij uit de camera en berg deze pas weer op nadat hij volledig
ontladen is.
• Raadpleeg uw verkoper of Panasonic als u de bijgeleverde accessoires verliest (u kunt de
accessoires apart aanschaffen.)
8 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
9 ページ 2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
DMC-GM1K
DMC-GM1W
1
H-FS12032
H-FS12032
H-H020A
VYF3562
VYF3562
VYF3371
2
3
VFC4605
4
VFC5097
5
6
DE-A98A
DMW-BLH7E
9
7
10
8
K2CQ2YY00082 K1HY08YY0031
11
VFF1244
VFC5071
(DUT) VQT5D53
9
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
10 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Namen en functies van de componenten
∫ Camera
1
2
3
4
5
6
7
Zelfontspannerlampje/
AF-lamp
Sensor
Flits
Pasmarkering voor de lens (P13)
Bevestiging
Lensvergrendeling
Lensvrijgaveknop (P13)
1
4
8
Openingshendel flitser
• De flitser gaat open en het wordt mogelijk
9
Luidspreker
• Pas op de luidspreker niet te bedekken met
8 9
2
3
5
6
7
10 11
opnames met de flitser te maken.
uw vinger. Dat zou het geluid moeilijk
hoorbaar kunnen maken.
10
11
12
13
14
Bewegend beeldknop (P20)
[(] (Afspeel)-toets (P22)
Aanraakscherm/monitor (P12)
12
13 14 15 16 17
[MENU/SET] knop (P18)
[ ] (Wis)-knop (P23)/
[
] (Quick Menu/Terug)-knop (P19)
15 Bedieningsfunctieknop
16 [DISP.] knop
• Iedere keer dat op de knop gedrukt wordt, wordt de weergave op de monitor
omgeschakeld.
17 Cursorknoppen
3/[È] (Belichtingscompensatie)
1/[
] (Witbalans)
2/[
] (Auto Focus modus)
4/[
] (Drive-modus)
Enkel/Burst/Auto bracket/Zelfontspanner
10 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
11 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
18 Stereomicrofoon
• Zorg ervoor de microfoon niet te bedekken
18
met uw vinger. Dat zou het geluid moeilijk
opneembaar kunnen maken.
19
20
21
22
Toestel AAN/UIT (P17)
Ontspanknop (P20)
Focusafstand referentiemarkering
[Fn1]-knop (P19)
• Op het moment van aankoop is [Wi-Fi] op
21
19 20
22 23 24 25
[Fn1] ingesteld. (P27)
23 Hendel focusfunctie (P26)
24 Statuslampje (P17)/
Lampje Wi-Fi®-verbinding
• Het lampje gaat groen branden als de camera ingeschakeld wordt en blauw als hij met
Wi-Fi verbonden is.
25 Instelknop (P21)
26 Lusje voor schouderriem (P13)
• Zorg ervoor de schouderriem te bevestigen
26
wanneer u het toestel gebruikt om ervoor te
zorgen dat u deze niet zal laten vallen.
27
28
27 [HDMI]-aansluiting
28 [AV OUT/DIGITAL]-aansluiting
29 Montagedeel statief
• Een statief met een schroeflengte van
5,5 mm of meer kan dit toestel beschadigen
als het aangesloten wordt.
30 Kaart/Batterijklep (P16)
31 DC-koppelaardeksel
• Als u een netadapter gebruikt, wees er dan
•
•
•
•
29
30 31 32
zeker van dat de DC-koppelaar van
Panasonic (DMW-DCC15: optioneel) en de netadapter (DMW-AC8E: optioneel) gebruikt
worden.
Gebruik altijd een originele Panasonic netadapter (DMW-AC8E: optioneel).
Wanneer een netadapter gebruikt wordt, moet de netkabel gebruikt worden die bij de
netadapter geleverd is.
Het wordt aangeraden een geheel opgeladen batterij of netadapter te gebruiken wanneer
u bewegende beelden maakt.
Als terwijl u bewegende beelden maakt m.b.v. de netadapter en de stroom onderbroken
wordt wegens het uitvallen van de stroom of als de netadapter losgekoppeld wordt enz.,
zal het bewegende beeld dat gemaakt worden, niet gemaakt worden.
32 Vrijgavehendel (P16)
(DUT) VQT5D53
11
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
12 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
∫ Lens
H-FS12032
1 2
1
2
3
4
H-H020A
3 4
5
Lensoppervlak
Tele
Zoomring
Breed
6
1
5
6
7
7
5
6
Contactpunt
Pasmarkering voor de lens
Focusring
• De onderling verwisselbare lens (H-FS12032) heeft geen focusring maar de manuele focus
kan gebruikt worden om de camera te bedienen. Raadpleeg P26 voor details.
Aanraakscherm (capacitatief)
Bedien het aanraakscherm rechtstreeks met uw vinger.
∫ Aanraken
Aanraken en loslaten van het aanraakscherm.
• Als u kenmerken met gebruik van het aanraakscherm
Fn2
Fn3
Fn6
Fn4
selecteert, raak dan het midden van de gewenste icoon
aan.
Fn5
Fn6
∫ Verslepen
Een beweging zonder het aanraakscherm los te laten.
Het kan ook gebruikt worden om tijdens het afspelen
naar het volgende beeld te gaan, enz.
∫ Knijpen (vergroten/verkleinen)
Spreid het aanraakpaneel met twee vingers uiteen
(vergroten) of knijp het samen (verkleinen).
12 VQT5D53 (DUT)
2.0X
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
13 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Voorbereiding
• Controleer dat het toestel uitstaat.
De Lens veranderen
• Wanneer de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) aangebracht of verwijderd wordt, trek
de lenscilinder dan in.
• Verwissel de lens in een plaats met weinig vuil of stof.
• Druk niet op de vrijgaveknop van de lens A als u een lens aanbrengt.
∫ De lens losmaken
1
2
Bevestig de lensdop.
Terwijl u op de ontgrendelknop van de lens A drukt,
draait u de lens naar de pijl, tot de lens stopt waarna u
deze verwijdert.
• Houd de basiszone van de lens B vast en draai eraan.
Het bevestigen van de Schouderriem
• We raden aan de schouderriem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om het
vallen ervan tegen te gaan.
1
2
3
4
• Voer stappen 1 tot 4 uit en bevestig vervolgens de andere kant van de schouderriem.
• Gebruik de schouderriem om uw schouder.
– Draag hem niet om uw nek.
– Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
• Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
– De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
(DUT) VQT5D53
13
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
14 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Bevestigen van de handgreep
• Het bevestigen van de handgreep op de camera zal uw grip op de camera verbeteren.
1 Bevestig de handgreep op een wijze dat bevestigingsschroef A en
bevestigingspen B zich op één lijn bevinden met de overeenkomstige gaten op
de camera.
2
Draai de bevestigingsschroef in de richting van de pijl voor een stevige
bevestiging.
• Wanneer de schroef bevestigd wordt, dient u erop te letten dat deze niet in een gekantelde
stand vastgezet wordt.
• Kijk tijdens het gebruik na of de bevestigingsschroef niet losgeraakt is.
∫ Verwijderen van de handgreep van de camera
• Om de handgreep te verwijderen, moet de bevestigingsschroef in de richting gedraaid worden
die tegengesteld is aan die voor de bevestiging.
• Verwijder de handgreep van de camera na het gebruik. Berg de camera niet lange tijd op als de
handgreep bevestigd is.
14 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
15 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Opladen van de Batterij
De batterij die gebruikt kan worden met dit apparaat is DMW-BLH7E.
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
1
2
Steek de batterij in de goede richting.
Sluit de AC-kabel aan.
• Het [CHARGE] lampje A gaat branden en het laden begint.
∫ Over het [CHARGE] lampje
Aan:
Opladen.
Uit:
Opladen is voltooid.
(Sluit de lader af van het stopcontact en verwijder de batterij als het
laden geheel klaar is.)
• Als het [CHARGE] lampje knippert
– De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Er wordt aanbevolen om de batterij opnieuw te
laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
– De polen op de lader of op de batterij zijn vuil. Wrijf ze in dit geval schoon met een droge
doek.
∫ Oplaadtijd
Oplaadtijd
Ongeveer 130 min
• De aangegeven oplaadtijd is voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt.
De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt is.
De oplaadtijd voor de batterij in hete/koude omgevingen of een batterij die lange tijd niet
gebruikt is zou langer kunnen zijn dan anders.
(DUT) VQT5D53
15
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
16 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Plaatsen/Verwijderen van de batterij
• Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken (DMW-BLH7E).
• Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij de kwaliteit van dit product niet.
• Let op bij de richting van plaatsing van de batterij en plaats hem volledig naar binnen, tot u een
blokkeergeluid hoort. Controleer dan of hendel A de batterij vergrendeld heeft.
Trek hendel A in de richting van de pijl om de batterij uit te nemen.
Plaatsen/Verwijderen van de kaart (optioneel)
• Duw er net zolang tegen tot u een “klik” hoort en let op de richting waarin u de kaart plaatst.
Om de kaart uit te nemen, op de kaart duwen tot deze erin klikt en de kaart vervolgens rechtop
uitnemen.
∫ Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden
SD-geheugenkaart (8 MB tot 2 GB)
SDHC-geheugenkaart (4 GB tot 32 GB)
SDXC-geheugenkaart (48 GB, 64 GB)
∫ Opnemen van films en SD-snelheidklasse
Controleer de SD-snelheidklasse (de snelheidstandaard voor continu opnemen) op het
etiket van de kaart, enz. wanneer u een film opneemt. Gebruik een kaart met
SD-snelheidklasse met “Klasse 4” of meer voor het opnemen van [AVCHD]/[MP4]-films.
b.v.:
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart inslikken.
16 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
17 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Formatteren van de kaart (initialisatie)
Formatteer de kaart alvorens beelden met dit toestel op te nemen.
Aangezien de gegevens na het formatteren niet teruggewonnen kunnen worden,
dient u van te voren een back-up van de benodigde gegevens te maken.
Selecteer het menu. (P18)
[MENU] >
[Set-up] > [Formatteren]
• Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Dit gebeurt wanneer [Ja] geselecteerd wordt.
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
1
Zet het toestel aan.
• Als de camera ingeschakeld wordt, zal het
controlelampje van de status 1 groen gaan branden.
2
3
4
5
6
7
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4 om de taal te selecteren en druk op [MENU/SET].
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 2/1 om de items te selecteren (jaar,
maand, dag, uur, minuten) en druk op 3/4 om
ze in te stellen.
Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
Druk op het bevestigingsscherm op [MENU/SET].
• Wanneer een onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt en de
lenscilinder is ingetrokken, is het niet mogelijk opnames te maken (er zal een bericht
weergegeven worden). Draai aan de zoomring om de lens uit te trekken.
(DUT) VQT5D53
17
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
18 ページ
2013年10月21日
Voorbereiding
Menu instellen
Menuonderdelen instellen
1
2
3
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4 van de cursorknop om het
menu-item te selecteren en druk op [MENU/
SET].
Druk op 3/4 van de cursorknop om de
instelling te selecteren en druk op [MENU/
SET].
• Afhankelijk van het menuitem kan het zijn dat de
instelling ervan niet verschijnt, of dat deze op een andere
manier wordt weergegeven.
∫ Sluit het menu
Druk op [
] of druk de sluiterknop tot halverwege in.
∫ Schakelen naar andere menu’s
bijv. naar het [Set-up]-menu vanuit het [Opname]-menu.
1 Druk op 2.
2 Druk op 3/4 om [ ] of een andere icoon voor het
omschakelen van het menu te selecteren A.
3 Op [MENU/SET] drukken.
18 VQT5D53 (DUT)
A
月曜日
午後8時5分
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
19 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Voorbereiding
Snel oproepen van veelgebruikte menu's
(Quick Menu)
M.b.v. het snelle menu, kunnen sommige menu-instellingen gemakkelijk gevonden worden.
• De kenmerken die afgesteld kunnen worden m.b.v. het Snelle Menu worden bepaald door de
functie of een weergavestijl waar het toestel zich in bevindt.
1
2
Druk op [
geven.
] om het Snelmenu weer te
Draai aan de bedieningsknop om het
menu-item te selecteren en druk vervolgens
op 4 of 3.
• Het menu-item kan ook geselecteerd worden door op
2/1 te drukken.
3
50 i
4:3
3.5 60
AFS
L
0
AUTO
AWB
Draai aan de bedieningsknop om de instelling te selecteren.
• De instelling ook geselecteerd worden met 2/1.
4
Druk op [
voltooid is.
] om het menu te verlaten als de instelling eenmaal
• U kunt het menu sluiten door de sluiterknop tot halverwege in te stellen.
Toekennen van veelgebruikte functies aan de
knoppen (functieknoppen)
U kunt opnamefuncties, enz., aan specifieke knoppen en iconen toekennen.
1
Selecteer het menu.
[MENU] >
[Voorkeuze] > [Fn knopinstelling]
2
Druk op 3/4 om de functieknop waaraan u een
functie wilt toekennen te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
3
Druk op 3/4 om de functie die u wilt toekennen te
selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Sommige functies kunnen niet toegekend worden,
afhankelijk van de functieknop.
(DUT) VQT5D53
19
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
20 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Basiskennis
Een foto maken
• Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) bevestigd is, schuif de lenscilinder dan vóór het gebruik uit.
• Zet de drivemodus op [
] (enkel) door op 4 (
) te drukken.
1
2
Selecteer de opnamemodus. (P21)
De ontspanknop tot de helft indrukken om scherp te stellen.
A Lensopening
B Sluitertijd
• De diafragmawaarde en de sluitersnelheid
3
worden weergegeven.
(Het zal rood knipperen als de correcte belichting
niet bereikt wordt, tenzij de flitser ingesteld is.)
• Als het beeld correct scherp gesteld is, zal
de foto gemaakt worden, omdat [Prio. focus/
ontspan] aanvankelijk op [FOCUS] gezet is.
3.5 60
AB
Druk de ontspanknop helemaal in (verder indrukken), en
maak het beeld.
Films opnemen
Dit kan volledig hoge definitie bewegende beelden die compatibel zijn met het AVCHD-formaat of bewegende beelden
die opgenomen zijn in MP4 opnemen. De audio zal stereo opgenomen worden.
1
Start het opnemen door op de bewegend
beeldknop te drukken.
A Verstreken opnametijd
B Beschikbare opnametijd
• Het is mogelijk om geschikte video’s voor iedere functie op te nemen.
• Als ongeveer 1 minuut verstreken is zonder dat een
2
handeling uitgevoerd is, zal een deel van het display
verdwijnen. Druk op [DISP.] of raak de monitor aan om ervoor
te zorgen dat dit weer verschijnt.
• Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.
Stop het opnemen door weer op de
bewegend beeldknop te drukken.
• De maximumtijd voor het continu opnemen van films met
[AVCHD] bedraagt 29 minuten en 59 seconden.
• De maximumtijd voor het continu opnemen van films met
A
3s
[MP4] bedraagt 29 minuten en 59 seconden of tot 4 GB.
(Voor [FHD/25p] in het [MP4]-formaat is het
bestandformaat groot en zal de opneembare tijd ingekort
R1m37s
worden tot minder dan 29 minuten en 59 seconden.)
B
• Als de camera tijdens de opname oververhit raakt door
een hoge omgevingstemperatuur, door een continue
filmopname of door andere omstandigheden die oververhitting veroorzaken, dan
knippert [
]. Als een bericht weergegeven wordt na het knipperen van [
] zal de
camera uit zelfbescherming automatisch uitgeschakeld worden. Als dit gebeurt zullen
sommige functies uitgeschakeld worden tot de camera afkoelt.
• Het opnemen van foto's is ook mogelijk tijdens het opnemen van films, door de
sluiterknop volledig in te drukken.
20 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
21 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Basiskennis
Selecteren van de opnamemodus
Selecteer de functie door de functieknop te
draaien.
• Draai de functieknop langzaam om de gewenste functie te
selecteren.
Intelligent Auto modus
De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch
gebruikt worden door het toestel.
Intelligent Auto Plus modus
Stelt u ook in staat om de helderheid en de kleurschakering in te stellen in Intelligent Auto
modus.
Programma AE-modus
Neemt op bij de lensopeningwaarde en de sluitertijd die door de camera ingesteld zijn.
Lensopening-Prioriteit AE-modus
De sluitertijd wordt automatisch bepaald volgens de openingswaarde die u ingesteld
hebt.
Sluiter-Prioriteit AE-modus
De openingswaarde wordt automatisch ingesteld volgens de sluitertijd die u ingesteld
hebt.
Handmatige Belichtingsmodus
De belichting wordt aangepast aan de sluitertijd en de openingswaarde die u handmatig
hebt ingesteld.
Creatieve Videomodus
Neemt bewegende beelden op met een handmatig ingestelde waarden van de
lensopening en de sluitertijd.
¢ U kunt geen foto’s nemen.
Voorkeuzemode
Gebruik deze functie om opnamen te maken met eerder geregistreerde instellingen.
Scene Guide modus
Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
Creative Control modus
Opnemen terwijl het beeldeffect gecontroleerd wordt.
(DUT) VQT5D53
21
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
22 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Basiskennis
Afspelen van foto’s/films
Opnamen terugspelen
1
Druk op [(].
2
Druk op 2/1.
2:
De vorige opname terugspelen
1:
De volgende opname terugspelen
1/98
Bewegende beelden terugspelen
Dit toestel is ontworpen voor het afspelen van films met gebruik van AVCHD, MP4 en
QuickTime Motion JPEG formaten.
]).
• Bewegende beelden worden weergegeven met de filmicoon ([
A
Druk op 3 om af te spelen.
A Opnametijd film
12s
• Nadat het afspelen gestart is, wordt de verstreken afspeeltijd op
het scherm weergegeven.
∫ Bediening tijdens het afspelen van films
3
Afspelen/Pauzeren
4
Snel terugspoelen
2
Frame-by-frame
achteruit
(tijdens pauzeren)
Verlaagt het niveau
van het volume
22 VQT5D53 (DUT)
Stop
Snel vooruitspoelen
1
Frame-by-frame
vooruit
(tijdens pauzeren)
Verhoogt het niveau
van het volume
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
23 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Basiskennis
Beelden wissen
Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer teruggehaald worden.
Om een enkele opname uit te wissen
1
Selecteer het te wissen beeld in de
afspeelmodus en druk vervolgens op [ ].
• Dezelfde handeling kan uitgevoerd worden door [
]
aan te raken.
2
Druk op 3 om [Apart wissen] te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET].
$SDUWZLVVHQ
0XOWLZLVVHQ
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
$OOHVZLVVHQ
Het beeld wordt gewist door [Ja] te selecteren.
Wissen van meer beelden (tot 100¢) of van alle beelden
¢ De beeldengroepen worden als een enkel beeld beschouwd.
(alle beelden in de geselecteerde beeldengroep zullen gewist worden.)
1
2
Druk in de afspeelmodus op [ ].
Op 3/4 drukken om [Multi wissen] of [Alles wissen] te kiezen en
vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• [Alles wissen] > Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
• Het is mogelijk om alle beelden te wissen, behalve de beelden die als favorieten ingesteld
zijn, als [Alles wissen behalve Favoriet] geselecteerd is met de [Alles wissen] instelling.
3
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is)
Druk 3/4/2/1 om het beeld te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET] om in te
stellen. (Herhaal deze stap.)
8LWYRHU
• [‚] verschijnt op de geselecteerde beelden.
Als u opnieuw op [MENU/SET] drukt, wordt de instelling gewist.
4
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is)
Druk op 2 om [Uitvoer.] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/
SET] om het uit te voeren.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
(DUT) VQT5D53
23
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
24 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Opnemen
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligent Auto modus)
Opnamefunctie:
In deze modus maakt de camera optimale instellingen voor het onderwerp en de scène,
dus wordt het aanbevolen als u wenst de instellingen aan de camera over te laten zonder
erover na te moeten denken.
1
Zet de modusknop op [¦].
• De camera zal schakelen naar ofwel de meest recentelijk
gebruikte van de Intelligente Automatische Functie ofwel
Intelligente Automatische Plusfunctie.
Op het moment van aankoop is de modus op de
Intelligent Auto Plus modus gezet. (P24)
2
Lijn het scherm uit met het onderwerp.
• Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt
de icoon van de scène in kwestie in het blauw gedurende
2 seconden afgebeeld, waarna die terugkeert naar zijn
gewoonlijke rode kleur. (Automatische scènedetectie)
• Als het onderwerp aangeraakt wordt, werkt AF Tracking.
Het is ook mogelijk door de cursorknop naar 2 te duwen en de sluiterknop tot
halverwege in te drukken.
50 i
∫ Schakelen tussen de Intelligent Auto Plus modus en de Intelligent Auto modus
1 Op [MENU/SET] drukken.
2
3
4
Druk op 2.
Druk op 3/4 om het tabblad [
] of [
] te selecteren.
Druk op 2/1 om [
] of [
] te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET].
• Als op [DISP.] gedrukt wordt, zal de beschrijving van de
geselecteerde modus weergegeven worden.
∫ Opnemen van nachtelijke taferelen ([iHandh. nachtop.])
Als [iHandh. nachtop.] op [ON] staat en [ ] gedetecteerd wordt terwijl nachtelijke beelden
handheld opgenomen worden, zullen deze nachtbeelden gemaakt worden met een hoge
burst-snelheid en in een enkel beeld samengevat worden.
[MENU] >
[Opname] > [iHandh. nachtop.] > [ON]/[OFF]
24 VQT5D53 (DUT)
4
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
25 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Opnemen
∫ Combineren van beelden in een enkel beeld met een rijke gradatie ([iHDR])
Als [iHDR] op [ON] staat en er is bijvoorbeeld een sterk contrast tussen de achtergrond en
het onderwerp, dan worden meerdere foto's met verschillende belichtingen opgenomen
en gecombineerd voor de creatie van één enkele foto met een rijke gradatie.
[iHDR] werkt automatisch zoals vereist wordt. [
] wordt dan op het scherm weergegeven.
[MENU] >
[Opname] > [iHDR] > [ON]/[OFF]
∫ Foto's maken met een wazige achtergrond (Defocus Control)
De wazigheid van de achtergrond kan gemakkelijk ingesteld worden terwijl u het
beeldscherm controleert.
1
Druk op 3 om het instellingenscherm weer te geven.
• Telkens wanneer in de Intelligent Auto Plus modus op 3 gedrukt wordt, schakelt de
camera tussen werking met instelling van de helderheid, werking met Defocus Control en
gewone werking.
• Telkens wanneer in de Intelligent Auto modus op 3 gedrukt wordt, schakelt de camera
tussen werking met Defocus Control en gewone werking.
2
Draai aan de bedieningsknop om de wazigheid in te
stellen.
SS
F
500
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
Opnemen van beelden door het veranderen van de helderheid of de kleurtoon
Opnamefunctie:
Deze modus stelt u in staat om de helderheid en de kleurtoon te veranderen en deze op
uw favoriete instellingen te zetten in plaats van op die, die de camera ingesteld heeft.
∫ Instelling helderheid
1 Druk op 3 om het instellingenscherm weer te geven.
• Iedere druk op 3 veroorzaakt de schakeling tussen de instelling van de helderheid,
Defocus Control en einde werking.
2
Draai aan de bedieningsknop om de helderheid in te
stellen.
±0
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
∫ Kleurinstelling
1 Druk op 1 om het instellingenscherm weer te geven.
2 Draai aan de bedieningsknop om de kleur in te
stellen.
• Dit zal de kleur van het beeld van roodachtig naar
blauwachtig afstellen.
• Druk op [MENU/SET] om naar het opnamescherm terug te
A
B
keren.
(DUT) VQT5D53
25
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
26 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Opnemen
Opnamen maken met handmatig scherpstellen
Toepasbare modi:
Gebruik deze functie als u een vaste scherpstelling wenstof als de afstand tussen de lens
en het object vast is en u de automatische scherpstelling niet wenst te gebruiken.
De handelingen om handmatig scherp te stellen variëren en zijn afhankelijk van de
lens die gebruikt wordt.
Gebruik van een onderling verwisselbare lens (H-FS12032) zonder focusring
1 Zet de hendel van de focusfunctie op [MF].
2 Druk op 2 ( ).
3
Druk op 3/4/2/1 om de MF-zone te bewegen en
druk op [MENU/SET].
• De MF-zone kan ook bewogen worden door het scherm te
verslepen (P12).
• Door op [DISP.] te drukken, zal de MF-zone weer naar het
midden terugkeren.
4
Druk op 2/1 om scherp te stellen.
D
B
A Schuifbalk
+
B MF Assist (vergroot scherm)
C MF-gids
D Peaking
• Door op 2/1 te drukken en te blijven drukken, zal de
focussnelheid vergroot worden.
• Het scherpstellen kan ook uitgevoerd worden door de
AF
schuifbalk te verslepen.
• Door aan de bedieningsknop te draaien, zal MF Assist
A
C
groter/kleiner worden.
• Als [Peaking] in het [Voorkeuze]-menu op [ON] gezet is,
worden de scherp gestelde delen geaccentueerd.
• Het instellingenscherm van de MF-zone kan weergegeven worden door op 4 te drukken.
• Wanneer een onderling verwisselbare lens met een focusring (H-H020A) gebruikt wordt, draai
dan aan de focusring om scherp te stellen.
∫ Weergeven van MF Assist
• Dit kan weergegeven worden door aan de focusring te draaien, het scherm te spreiden (P12) of
het scherm twee keer aan te raken (in [Miniatuureffect] in de Creative Control modus, kan dit
niet weergegeven worden door het scherm aan te raken).
• Het kan ook weergegeven worden door op de cursorknop op 2 te drukken, om het
instellingenscherm van de MF-zone weer te geven. Gebruik de cursorknop om de positie van
de MF-zone te bepalen en druk vervolgens op [MENU/SET].
∫ Afsluiten van MF Assist
• Het zal afgesloten worden als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt.
• U kunt MF Assist ook sluiten door op [MENU/SET] te drukken of [Exit] aan te raken.
• Het zal ook gesloten worden als het scherm twee keer aangeraakt wordt.
• Wanneer weergegeven door aan de focusring te draaien, wordt het ongeveer 10 seconden
nadat de handelingen gestopt zijn, gesloten.
26 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
27 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Wi-Fi
Bediening met een smartphone/tablet
Met een smartphone/tablet kunt u beelden op de
camera opnemen en opslaan.
U moet de “Panasonic Image App” (van nu af “Image
App” genoemd) op uw smartphone/tablet installeren.
∫ De [Wi-Fi]-knop
Op het moment van aankoop is [Wi-Fi] op [Fn1] ingesteld.
In het hoofdstuk “Wi-Fi” wordt [Fn1] als [Wi-Fi] geschreven.
• Raadpleeg P19 voor details over de functieknop.
Installeren van de “Image App” app voor smartphone/tablet
De “Image App” is een applicatie die door Panasonic verstrekt wordt.
• OS
Voor AndroidTM apps:
Android 2.2 tot Android 4.3¢
Voor iOS apps:
iOS 5.0 tot iOS 7.0
¢ Om dit toestel met [Wi-Fi Direct] te verbinden, wordt Android OS 4.0 of hoger en
ondersteuning van Wi-Fi DirectTM vereist.
1
2
3
4
Sluit de smartphone/tablet aan op een netwerk.
(Android)
Selecteer “Google PlayTM Store”.
(iOS)
Selecteer “App StoreSM”.
Voer “Panasonic Image App ” in het zoekhokje in.
Selecteer “Panasonic Image App”
en installeer deze.
• Gebruik de meest recente versie.
• Het kan zijn dat de dienst niet goed gebruikt kan worden, afhankelijk van het type smartphone/
tablet dat gebruikt wordt.
Raadpleeg onderstaande ondersteunende website voor informatie over de “Image App”.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
• Wanneer u de app download op een mobiel netwerk, kunnen er hoge
pakketcommunicatiekosten in rekening gebracht worden afhankelijk van de details van uw
contract.
(DUT) VQT5D53
27
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
28 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Wi-Fi
Verbinden met een smartphone/tablet
Door op [Wi-Fi] te drukken en te blijven drukken, kunt u gemakkelijk een verbinding tot stand brengen.
Voorbereiding:
• Installeer van tevoren “Image App”. (P27)
1
Druk op [Wi-Fi] en houd de knop ingedrukt.
• De informatie (SSID en password) wordt weergegeven die
vereist is voor het rechtstreeks tot stand brengen van een
verbinding tussen uw smartphone/tablet en dit toestel.
• Behalve wanneer de verbinding voor het eerst gemaakt wordt,
2
wordt het scherm van de vorige verbinding weergegeven.
Bedien de smartphone/tablet.
1 Schakel de Wi-Fi-functie in.
2 Selecteer de SSID die overeenkomt met de SSID die
weergegeven wordt op het scherm van dit toestel en
voer vervolgens het password in.
3 Start “Image App”. (P27)
• Als de verbinding tot stand gebracht is, zullen de live
beelden die door de camera opgevangen worden
weergegeven worden op de smartphone/tablet.
Fotograferen via een smartphone/tablet (remote opname)
1
2
Verbinding met een smartphone/tablet maken.
Selecteer [
] op de smartphone/tablet.
• De opgenomen beelden worden in de camera bewaard.
• Sommige instellingen zijn niet beschikbaar.
• Het scherm verschilt afhankelijk van het uitvoerende systeem.
• Als de camera tijdens de opname oververhit raakt door een hoge omgevingstemperatuur,
door een continue filmopname of door andere omstandigheden die oververhitting
veroorzaken, dan knippert [
]. Als een bericht weergegeven wordt na het knipperen van
[
] zal de camera uit zelfbescherming automatisch uitgeschakeld worden. Als dit
gebeurt zullen sommige functies uitgeschakeld worden tot de camera afkoelt.
Beelden bewaren die in de camera opgeslagen zijn/Beelden in de
camera naar een SNS versturen
1
2
Verbinding met een smartphone/tablet maken.
3
Versleep een beeld.
• De functie kan toegekend worden aan de bovenkant, de
Selecteer [
] op de smartphone/tablet.
onderkant, links of rechts, al naargelang uw voorkeur.
• Als een beeld aangeraakt wordt, zal de foto vergroot
afgespeeld worden.
28 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
29 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Over de geleverde software
Over de geleverde software
De geleverde CD-ROM bevat de volgende software.
Installeer de software op uw computer voor gebruik.
• PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE (Windows XP/Vista/7/8)
• SILKYPIX Developer Studio
(Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X v10.5/v10.6/v10.7/v10.8)
Voor details inclusief hoe de SILKYPIX Developer Studio te gebruiken, de “Help” of de
Ichikawa Soft Laboratory’s support website gebruiken:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope 30 dagen volledige probeerversie (Windows XP/Vista/7/8)
– Er wordt slechts een verkorte verbinding naar de site voor het downloaden van de
probeerversie geïnstalleerd.
Voor meer informatie over het gebruik van LoiLoScope dient u de handleiding van
LoiLoScope te lezen, die via onderstaande link kan worden gedownload.
Handleiding URL: http://loilo.tv/product/20
∫ Installeren van bijgeleverde software
• Voordat u de CD-ROM erin doet, dient u alle lopende toepassingen te sluiten.
1
2
3
Controleer de omgeving van uw PC.
• Raadpleeg voor gedetailleerde informatie, zoals de besturingsomgeving of de
werkmethode, de “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” of
de gebruiksaanwijzing van de respectievelijke softwareprogramma’s.
Doe de CD-ROM met de meegeleverde software erop erin.
Klik op het installatiemenu op [Recommended Installation] om te installeren.
• Als het automatische afspeelscherm weergegeven wordt, kunt u het menu weergeven
door [InstMenu.exe] te selecteren en ten uitvoer te brengen.
• In Windows 8 kan het menu weergegeven worden door op een bericht te klikken dat
weergegeven wordt na het plaatsen van de CD-ROM en door vervolgens [InstMenu.exe]
te selecteren en ten uitvoer te brengen.
• U kunt het menu ook weergeven door in [Computer] op [VFFXXXX] te dubbelklikken
(XXXX verschilt, afhankelijk van het model).
• Ga verder met de installatie door de berichten te volgen die op het scherm verschijnen.
• De software die compatibel is met uw PC zal geïnstalleerd worden.
• Op de Mac, kan SILKYPIX handmatig geïnstalleerd worden.
1 Doe de CD-ROM met de meegeleverde software erop erin.
2 Dubbelklik op de automatisch afgebeelde map.
3 Dubbelklik op het pictogram in de toepassingsmap.
In deze gevallen niet beschikbaar:
• “PHOTOfunSTUDIO” en “LoiLoScope” zijn niet compatibel met Mac.
(DUT) VQT5D53
29
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
30 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Monitordisplay
In Opname
Digitale zoom
4:3

L
Elektronische sluiter

AFS
H
Fotomodus
(fotoprioriteiten)
Aanduiding oververhitting

AEL
3.5 60
BKT
0 200 AWB
98
1
P
1
C2-1
Opnamefunctie
2
A›
Kwaliteit
AFS AFF AFC
š
Ø
Focusmodus
AF-functie
EXPS
Gezichtsherkenning
Standaardinstellingen
AFL
Burst
Photo Style
‰
Œ
Auto Bracket
Display instelling Creative
Control
Zelfontspanner
Flitsfunctie
Optische
beeldstabilisator¢2
Batterij-aanduiding
Flitser
Waarschuwingsbeweging
Extra Teleconversie (bij
filmopnames)
Opnamestatus (knippert in
rood)/Focus (licht groen op.)
Opnameformaat/
Opnamekwaliteit
L
Beeldgrootte/
Beeldverhouding
M
Extra Teleconversie (bij
foto-opnames)
4:3
4:3
EX
Kaart (alleen
weergegeven tijdens
opname)
8m30s
Verstreken opnametijd¢1
Simultane opname-lampje
ラュン
LOW
Focus (met geringe
verlichting)
Verbonden met Wi-Fi
Histogram
3
Naam¢3
Aantal dagen dat verstreken is sinds de
vertrekdatum¢4
Leeftijd¢3
Peaking
Lokatie¢4
HDR/iHDR
Huidige datum en tijd/Instelling
reisbestemming¢4: “
Multi exposure
30 VQT5D53 (DUT)
AF-vergrendeling
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
31 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
4:3
5
L
AFS
Gebruiksaanwijzing draaiknop
H
BKT
AWB

VÐîÑ
AEL
3.5 60
BKT
0 200 AWB

1
98 
Fijnafstelling witbalans
Witbalans
Kleur
98
4
R8 m30s
AF-zone
Aantal opneembare beelden¢6
Beschikbare opnametijd¢1, 6
Raak tab
Doel puntmeting
Raak tab
Zelfontspanner¢5
Raak tab
Weergave microfoonniveau
Raak tab
Stille modus
AEL
Witbalansbracket
Raak tab
AE-vergrendeling
Meetfunctie
AE
6
Belichtingsmeter
Programmaschakeling
Weergave brandpuntafstand
3.5
Lensopening
Step Zoom
60
Sluitertijd
Waarde
belichtingscompensatie
Helderheid
Handmatige
belichtingsassistentie
ISO-gevoeligheid
¢1 m: minuut, s: seconde
¢2 Alleen beschikbaar wanneer een lens bevestigd is die de stabilisatorfunctie ondersteunt.
¢3 Dit wordt ongeveer 5 seconden weergegeven wanneer de camera ingeschakeld wordt als
de instelling van [Profiel instellen] ingesteld is.
¢4 Dit wordt ongeveer 5 seconden weergegeven wanneer de camera ingeschakeld wordt,
nadat de klok ingesteld is en nadat van de afspeelmodus naar de opnamemodus
geschakeld is.
¢5 Dit wordt tijdens het terugtellen weergegeven.
¢6 Het is mogelijk de display te schakelen tussen het aantal opneembare beelden en
beschikbare opnametijd met de [Rest-aanduiding] instelling in het [Voorkeuze] menu.
(DUT) VQT5D53
31
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
32 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
In Opname
Fn2
Fn3
F
Fn4
SS
Fn5
ISO
Fn6
Raak zoom
Helderheid
×
Raak sluiter
Type defocus ([Miniatuureffect])
AE
Touch AE
Eenpuntskleur
Peaking
Positie van de lichtbron
Fn2
Fn2 (Functieknop)
Creative control bijstelling
Fn3
Fn3 (Functieknop)
F
Fn4
Fn4 (Functieknop)
SS
Fn5
Fn5 (Functieknop)
ISO ISO-gevoeligheid
Fn6
Fn6 (Functieknop)
Kleur
Defocus control Functie
32 VQT5D53 (DUT)
Lensopening
Sluitertijd
Instelling microfoonniveau
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
33 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
In Terugspelen
1

4:3
3
L
1/98

Icoon voor voltooiing van
Clear Retouch
IRWR
('$*


Icoon voor huidig opvragen
informatie

Afspelen (films)
PQG GJ
F3.5 60
0
200
$:%
('$*
1
Weergave burst-beeldengroep
Afspeelmodus
3D
Aantal dagen dat verstreken is
sinds de vertrekdatum
[Intervalopname] Weergave
beeldengroep
Beveiligd beeld
Aantal afdrukken
Weergave locatie-informatie
Continu afspelen van de
stop-motion-animatiegroep
Ü
Favorieten
Stille modus
å
Verbodspictogram voor
kabelloskoppeling
PQGGJ
Leeftijd
Meervoudig terugspelen
Films afspelen
Continu afspelen
burst-beeldengroep
Continu afspelen van
[Intervalopname] beeldengroep
Continu afspelen van de Stop
Motion Animation-groep
‘
8m30s
L
AVCHD
FHD 50i
A›
Naam¢2
Locatie¢2
Titel¢2
5
Verstreken afspeeltijd¢1
Opname-informatie¢3
Beeldgrootte/Beeldverhouding
Opnameformaat/Opnamekwaliteit
Kwaliteit
Batterij-aanduiding
1/98
4
Afgedrukt met tekstaanduiding
2
4:3
Wissen
Beeldnummer/Totaal opnamen
¢1 m: minuut, s: seconde
¢2 Dit wordt afgebeeld in de volgorde van
[Titel], [Locatie], [Naam] ([Baby1]/
[Baby2], [Huisdier]), [Naam] ([Gezicht
herk.]).
¢3 Dit wordt niet afgebeeld voor
bewegende beelden die opgenomen
worden in [AVCHD].
Verbonden met Wi-Fi
IRWR
Aantal beelden in burst
8m30s
Opnametijd films¢1
(DUT) VQT5D53
33
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
34 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
In Terugspelen
Weergave van gedetailleerde informatie
60
F3.5

0
WB
ISO
AWB
200
AFS

P
STD.
'(&
4:3
L
s
RGB
100-0001

2
1
Opname-informatie
Opgenomen datum en tijd/Wereldtijd
Intelligent Dynamic Range
Control¢1
HDR¢2/iHDR¢2
Intelligente Resolutie
Schaduwcompensatie¢2
3
4:3
L
A›
Beeldgrootte/Beeldverhouding
Kwaliteit
Kleurruimte¢2
100-0001 Map/Bestandnummer¢1
Weergave histogram

F3.5 60
0 ISO200

1
Histogram
2
Opname-informatie¢1
1/98

100-0001
3
1/98
Beeldnummer/Totaal
opnamen
100-0001 Map/Bestandnummer¢1
¢1 Dit wordt niet afgebeeld voor bewegende beelden die opgenomen worden in [AVCHD].
¢2 Dit wordt niet weergegeven voor films.
34 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
35 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Menulijst
[Opname]
• Als een van de instellingen, die gemeenschappelijk is voor zowel het [Opname]-menu als het
[Bewegend beeld]-menu, veranderd moet worden, zal de overeenkomstige instelling in het
andere menu ook veranderd worden.
[Fotostijl]
U kunt effecten selecteren om af te stemmen op het soort beeld dat u
wenst te maken.
U kunt de kleur- en beeldkwaliteit van de effecten aanpassen.
[Aspectratio]
Stelt de beeldverhouding van het beeld in.
[Fotoresolutie]
Stel het aantal pixels in.
[Kwaliteit]
De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten worden.
[Gevoeligheid]
Hiermee kan de lichtgevoeligheid (ISO-gevoeligheid) ingesteld worden.
[Meetfunctie]
Stelt de comptabele lichtmetingsmethode in voor het meten van helderheid.
[Burstsnelh.]
Stelt de burstsnelheid in voor de burstopname.
[Auto bracket]
Stelt enkele/burst-opnames, het compensatiebereik en de
opnamesequentie voor Auto Bracket-opnames in.
[Zelf ontsp.]
Stelt de manier in waarop de zelfontspanner werkt.
[Int.dynamiek] (bediening
van het intelligente
dynamische bereik)
Stelt het contrast en de belichting in.
[I.resolutie]
Neemt beelden op met gedefinieerde omtrekken wat voor een groter
gevoel van duidelijkheid zorgt.
[iHandh. nachtop.]
Beelden van nachtelijke taferelen zullen met een hoge burst-snelheid
genomen worden en in een enkele beeld gecombineerd worden.
[iHDR]
Is er bijvoorbeeld een sterk contrast tussen de achtergrond en het onderwerp,
dan worden meerdere foto's met verschillende belichtingen opgenomen en
gecombineerd voor de creatie van één enkele foto met een rijke gradatie.
[HDR]
U kunt 3 beelden met verschillende niveaus van belichting in een enkel
beeld combineren met rijke schakeringen.
[Multi-belicht.]
Heeft een effect als multi-belichting tot gevolg. (equivalent aan tot 4 keer
voor een afzonderlijk beeld)
[Intervalopname]
U kunt de starttijd van de opname, het opname-interval en het
aantal beelden instellen en automatisch onderwerpen opnemen
zoals dieren en planten, terwijl de tijd verstrijkt.
[Stop-motionanimatie]
Een stop-motionbeeld wordt gecreëerd door beelden samen te voegen.
[Sluitertype]
Dit stelt u in staat te kiezen of de foto's met de elektronische voorste
gordijnsluiter of met de elektronische sluiter genomen worden.
[Flitser]
Stelt de manier waarop de flitser werkt in.
[Rode-ogencorr]
Spoort automatisch rode ogen op die veroorzaak zijn door de flits en
corrigeert de beeldgegevens overeenkomstig.
[ISO-limiet]
Wanneer de ISO-gevoeligheid ingesteld is op [AUTO] of [
], is er een
optimale ISO-gevoeligheid ingesteld met de geselecteerde waarde als
een bovengrens.
[ISO-verhoging]
De instellingen van de waarden van de ISO-gevoeligheid veranderen in
stappen van 1/3 EV of 1 EV.
(DUT) VQT5D53
35
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
36 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
[Uitgebreide ISO]
De ISO-gevoeligheid kan ingesteld worden tot een minimum van [ISO125]
[Lang sl.n.red]
U kunt het geluid wegnemen dat veroorzaakt werd door het opnemen
met een lagere sluitertijd.
[Schaduwcomp.]
Als schermomtrek donkerder wordt als een resultaat van de
lenskenmerken, zal de helderheid in deze regio gecorrigeerd worden.
[Ex. tele conv.]
Wanneer het aantal pixels ingesteld is op iets anders dan [L], wordt het
Tele-effect vergroot zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert.
[Dig. zoom]
Doet het Tele-effect toenemen.
Hoe hoger het vergrotingsniveau, hoe groter de verslechteringsgraad
van de beeldkwaliteit.
[Kleurruimte]
Stel dit in als u de kleurweergave wenst te corrigeren van opgeslagen
beelden op de PC, een printer enz.
[Stabilisatie]
Wanneer er toestelschudding opgemerkt wordt tijdens het opnemen,
corrigeert de camera dit automatisch.
[Gezicht herk.]
Stelt de focus en de belichting automatisch in, de prioriteit gevend aan
geregistreerde gezichten.
[Profiel instellen]
Als u de naam en verjaardag van uw kind of huisdier van tevoren instelt,
dan kunt u hun naam en leeftijd in maanden en jaren op de foto's opnemen.
[Bewegend beeld]
• [Fotostijl], [Gevoeligheid], [Meetfunctie], [Int.dynamiek], [I.resolutie] en [Dig. zoom] maken
onderdeel uit van zowel het [Opname]-menu als het [Bewegend beeld]-menu. Het veranderen
van deze instellingen in één van deze menu’s wordt weerspiegeld in het andere menu.
Raadpleeg voor details de uitleg van de overeenkomstige instelling in het [Opname]-menu.
[Opname-indeling]
Stelt het bestandsformaat in voor de video’s die u maakt.
[Opn. kwaliteit]
Dit stelt de beeldkwaliteit van bewegende beelden op.
[Belicht.stand]
Selecteert de methode voor de instelling van de lensopeningwaarde en
de sluitertijd in de Creative Motion Picture modus.
[Foto/film]
Stelt de opnamemethode in voor foto’s tijdens het opnemen van video’s.
[Continu AF]
Gaat door met het scherpstellen op het onderwerp waarvoor de focus
verkregen is.
[Highlight opn.]
De met wit verzadigde zones zullen zwart en wit knipperen.
[Ex. tele conv.]
Vergroot het tele-effect.
[Antiflikkering]
De sluitersnelheid kan vastgezet worden om flikkeren van of strepen in
het bewegende beeld te reduceren.
[Stille bediening]
Maakt aanraakbediening voor geruisloos gebruik mogelijk wanneer u
een film opneemt.
[Micr. weerg.]
Stel in of de microfoonniveaus al dan niet op het scherm weergegeven
moeten worden.
[Micr. instellen]
Stel het ingangsniveau van het geluid in op 4 verschillende niveaus.
[Windreductie]
Verlaagt de windruis daadwerkelijk als tijdens het opnemen van geluid
wind hoorbaar is.
36 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
37 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
[Voorkeuze]
[Geh voorkeursinst.]
[Stille modus]
[Q.MENU]
Registreert de huidige camera-instellingen als standaardinstelling.
Schakelt werkgeluiden en verlichting in een keer uit.
Stelt de vastgestelde inhoud voor het scherpstellen en de belichting in
wanneer de AF/AE-vergrendeling ingeschakeld is.
De sluiter zal onmiddellijk afgaan als de sluiterknop tot halverwege
ingedrukt wordt.
Kent [AFS] of [AFF] toe aan [AFS] van de focusmodushendel.
Versnelt het scherpstellen dat plaatsvindt wanneer u de ontspanknop indrukt.
Stelt in hoe lang het scherm vergoot wordt wanneer de ontspanknop tot
de helft ingedrukt wordt met de Auto Focus Mode ingesteld op [
].
Stelt in om het hulpscherm, dat verschijnt als de Auto Focus modus op
[
] gezet is, weer te geven in een venster of op het volledige scherm.
AF-assist lamp zal het onderwerp oplichten wanneer de ontspanknop tot
de helft ingedrukt wordt om het zo gemakkelijker te maken om te focussen
wanneer er in omstandigheden van weinig licht opgenomen wordt.
Als deze wordt ingesteld, kunnen er geen opnamen worden gemaakt als
de opname niet scherp is.
U kunt de focus handmatig instellen nadat de automatische focus beëindigd is.
Stelt de weergavemethode van MF Assist in (vergroot scherm).
Stelt in of MF Assist (vergroot scherm) in een venster op het scherm
weergegeven wordt dan wel op het volledige scherm.
When you set the focus manually, an MF guide that allows you to check
the direction to achieve focus is displayed.
De scherp gestelde delen worden geaccentueerd als het scherpstellen
handmatig plaatsvindt.
Dit biedt u de mogelijkheid om het histogram wel of niet af te beelden.
Dit zal het patroon van de richtlijnen instellen dat weergegeven wordt
wanneer een foto genomen wordt.
Wanneer de automatische overzichtfunctie geactiveerd is of wanneer u terugspeelt,
verschijnen er witte verzadigde zones die in het zwart en wit knipperen.
In de handmatige belichtingsmodus kunt u de effecten van de gekozen
lensopening en sluitertijd op het opnamescherm controleren.
Stel in of u de belichtingsmeter al dan niet wilt weergeven.
Stel in of u de gids voor de bediening van de functieknop al dan niet
wenst weer te geven.
Dit verandert de zichthoek tijdens de bewegende beeldopname en
stilstaande beeldopname.
Dit zal van display schakelen tussen het aantal opneembare beelden en
beschikbare opnametijd.
Toont een beeld onmiddellijk nadat dit opgenomen is.
U kunt verschillende opname- en andere functies toeschrijven aan de
functieknop.
Inschakelen van de instellingsmethode van het Quick Menu.
[Videotoets]
Stelt de bewegende beeldknop in/buiten werking.
[Powerzoomlens]
Stelt de schermweergave en lenshandelingen in wanneer er een
onderling verwisselbare lens gebruikt wordt die compatibel is met de
stroomzoom (elektrisch gehanteerde zoom).
[AF/AE vergrend.]
[Ontsp. knop half indr.]
[AFS/AFF]
[Quick AF]
[Spot AF tijd]
[Spot AF weergave]
[AF ass. lamp]
[Prio. focus/ontspan]
[AF+MF]
[MF assist]
[MF assist weergave]
[MF-gids]
[Peaking]
[Histogram]
[Richtlijnen]
[Highlight]
[Constant preview]
[Lichtmeter]
[Draaiknop gids]
[Opn.gebied]
[Rest-aanduiding]
[Auto review]
[Fn knopinstelling]
(DUT) VQT5D53
37
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
38 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
[Lens zonder focusring]
[Touch inst.]
[Touch scrollen]
[Menugids]
[Opn. zonder lens]
Stelt de bedieningsknop in voor MF Assist.
Schakelt de bediening door aanraking in/uit.
Hiermee kunt u de snelheid van continu vooruit of achteruit spoelen van
de beelden instellen met gebruik van de bediening door aanraking.
Stelt het beeldscherm in dat weergegeven wordt als de modusknop op
en
gezet is.
Stelt in of de sluiter al dan niet vrijgegeven kan worden als geen lens op
de body aangebracht is.
[Set-up]
[Klokinst.]
De datum en de tijd instellen.
[Wereldtijd]
Stelt de tijden in voor de regio waar u woont en uw vakantiebestemming.
[Reisdatum]
De vertrekdatum en de terugkeerdatum van de reis, evenals de naam
van de reisbestemming, kunnen ingesteld worden.
[Wi-Fi]
Configureer alle instellingen voor de Wi-Fi-functies.
[Toon]
Dit biedt u de mogelijkheid het volume van het elektronische geluid en
het elektronische sluitergeluid in te stellen.
[Luidsprekervolume]
Stel het volume af van de luidspreker op één van de 7 niveaus.
[Scherm]
De helderheid, kleur of de rode of blauwe tint van de monitor worden ingesteld.
[Helderheid scherm]
Stelt de helderheid van de monitor in om deze aan te passen aan de
hoeveelheid omringend licht.
[Besparing]
Onderdrukt het stroomverbruik van het toestel om te voorkomen dat de
batterij leeg geraakt.
[USB mode]
Stelt de communicatiemethode in wanneer er aangesloten wordt m.b.v.
de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
[Output]
Hiermee wordt ingesteld hoe het toestel op een televisie, enz.,
aangesloten moet worden.
[VIERA link]
Apparatuur dat de VIERA-link automatisch zal verbinden.
[3D-weergave]
Instellen van de afspeelwijze van 3D-beelden.
[Menu hervat.]
Bewaart voor ieder menu de locatie van het laatste gebruikte menu-item.
[Achtergrondkleur]
Stelt de achtergrondkleur van het menuscherm in.
[Menu-informatie]
De beschrijving van de menu-items of van de instellingen daarvan
worden op het menuscherm weergegeven.
[Taal]
De taal op het scherm instellen.
[Versie disp.]
Dit maakt het mogelijk de versies van het bedrijfwaren van het toestel en
de lens te controleren.
[Belichtingscomp. reset]
Een belichtingswaarde kan gereset worden als de opnamemodus
veranderd wordt of als de camera wordt uitgeschakeld.
[Zelf ontsp. auto uit]
Stelt in om de zelfontspanner al dan niet te annuleren als dit toestel
uitgeschakeld wordt.
[Nr. resetten]
Doet het beeldbestandnummer terugkeren naar 0001.
38 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
39 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
[Resetten]
De instellingen van de opname of van instellingen/custom worden weer
op de fabriekswaarden gezet.
[Wi-Fi resetten]
Reset alle instellingen in het [Wi-Fi] menu opnieuw in op de
standaardinstellingen van de fabriek.
(uitgezonderd [LUMIX CLUB])
[Pixelverbeter.]
Het zal de optimalisering van het beeldsysteem en de beeldverwerking
uitvoeren.
[Sensorreiniging]
Stofreductie om het vuil en stof eraf te blazen die aan de voorkant van
de beeldinrichting zijn blijven zitten wordt uitgevoerd.
[Formatteren]
De kaart wordt geformatteerd.
[Afspelen]
[2D/3D-inst.]
Schakelt de afspeelmethode voor 3D-beelden.
[Diashow]
Selecteert het soort enz. van de beelden en speelt deze in volgorde af.
[Afspeelfunctie]
Selecteert het soort enz. van de beelden en speelt alleen bepaalde beelden af.
[Locatie vermelden]
De locatie-informatie (lengte-/breedtegraad) die vereist wordt door de
smartphone/tablet kan naar de camera gezonden worden en op de
beelden geschreven worden.
[Retouche wissen]
U kunt onnodige delen die op de opgenomen beelden geregistreerd zijn wissen.
[Titel bew.]
Voer teksten (commentaar) in op de gemaakte beelden.
[Tekst afdr.]
Drukt de gemaakte beelden af met opnamedatum
en -tijd, namen, reisbestemming, reisdatum, enz.
[Splits video]
Deelt het gemaakte beeld in twee.
[Intervalvideo]
Creëert een film uit een reeks groepsbeelden die met [Intervalopname]
opgenomen zijn.
[Stop-motionvideo]
Creëert een film uit de stop-animatiegroep.
[Nw. rs.]
Reduceert de beeldgrootte (aantal pixels).
[Bijsnijden]
Knipt het gemaakte beeld.
[Roteren]
Draai beelden handmatig in stappen van 90o.
[Scherm roteren]
Deze modus biedt u de mogelijkheid beelden verticaal weer te geven als
deze gemaakt zijn met het verticaal gehouden toestel.
[Favorieten]
Er kunnen tekens aan de beelden toegevoegd worden en beelden
kunnen als favorieten ingesteld worden.
[Print inst.]
Stelt de beelden en het aantal beelden in voor afdrukken.
[Beveiligen]
Beschermt beelden om per ongeluk wissen te voorkomen.
[Gez.herk. bew.]
Verwijdert of verandert informatie m.b.t. persoonsidentiteit.
[Wissen bevestigen]
Dit stelt in welke optie, [Ja] of [Nee], als eerste geaccentueerd wordt als
het bevestigingsscherm voor het wissen van een foto weergegeven wordt.
(DUT) VQT5D53
39
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
40 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Problemen oplossen
Probeer als eerste de volgende procedures.
Als het probleem niet wordt verholpen, kan het mogelijk worden verminderd door
[Resetten] in het [Set-up]-menu te selecteren.
Het toestel kan niet bediend worden zelfs wanneer het aanstaat.
Het toestel gaat uit onmiddellijk nadat het aangezet is.
• De batterij is op.
> De batterij opladen.
• Als u het toestel aanlaat, zal de batterij opgaan.
> Schakel het toestel vaal uit d.m.v. de [Besparing], enz.
Dit toestel schakelt tijdens een opname plotseling uit.
• Als de camera tijdens de opname oververhit raakt door een hoge omgevingstemperatuur,
continu opnemen in de burst-modus, of van een film, een continu gebruik van een
Wi-Fi-verbinding of door andere omstandigheden die oververhitting veroorzaken, dan knippert
[
]. Als een bericht weergegeven wordt na het knipperen van [
] zal de camera uit
zelfbescherming automatisch uitgeschakeld worden. Als dit gebeurt zullen sommige functies
uitgeschakeld worden tot de camera afkoelt.
Het object is niet goed scherp.
• Het onderwerp ligt buiten het focusbereik van het toestel.
• Er is camerabeweging (golfstoring) of het onderwerp beweegt enigszins.
• Staat [Prio. focus/ontspan] in het [Voorkeuze]-menu op [RELEASE]?
• Is de AF-vergrendeling onjuist toegepast?
Het opgenomen beeld is wazig.
De optische beeldstabiliseerder is niet effectief.
• De sluitertijd wordt trager en de optische beeldstabilisatorfunctie werkt mogelijk vooral niet
goed wanneer u opnamen op donkere plaatsen maakt.
> We raden aan het toestel stevig vast te houden met beide handen wanneer u beelden maakt.
> Wij raden aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken wanneer u opnamen maakt
met een langzame sluitertijd.
• Gebruikt u een lens die de stabilisatorfunctie ondersteunt?
• Als een bewegend onderwerp met de elektronische sluiter opgenomen wordt, kan het
onderwerp vervormd op de foto verschijnen.
Er kunnen strepen of beeldflikkering verschijnen onder verlichting zoals
fluorescente verlichting en LED-verlichting-inrichting.
• Dit is kenmerkend voor MOS-sensoren die dienst doen als de
pickupsensoren van de camera.
Dit is geen storing.
• Maakt u opnames met de elektronische sluiter?
> Als de elektronische sluiter gebruikt wordt, zal het verlagen
van de sluitertijd het effect van de horizontale strepen
verkleinen.
40 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
41 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
De helderheid van de tint van het gemaakte beelden verschilt van de eigenlijke
scène.
• Wanneer u onder fluorescente of LED-verlichting enz. opneemt, zou het verhogen van de sluitertijd
kleine veranderingen m.b.t. de helderheid en de kleur met zich mee kunnen brengen. Deze
veranderingen zijn een resultaat van de eigenschappen van de lichtbron en duiden niet op storing.
• Wanneer u onderwerpen opneemt op extreem heldere plekken of onder fluorescente verlichting,
LED-verlichting, een kwiklamp, natriumverlichting enz., zouden de kleuren en de schermhelderheid
kunnen veranderen of zouden er horizontale strepen kunnen verschijnen op het scherm.
Opnemen video's is niet mogelijk.
• Misschien bent u korte tijd niet in staat om opnames te maken wanneer u dit toestel net
ingeschakeld heeft of wanneer u een kaart met grote capaciteit gebruikt.
Het beeldscherm kan tijdelijk uitvallen, of het toestel kan geluid ruis opnemen.
• Het scherm zou tijdelijk zwart kunnen worden of het apparaat zou lawaai op kunnen nemen
wegens statische elektriciteit of elektromagnetische golven enz. afhankelijk van de omgeving
van de bewegende beeldopname.
De flits is niet geactiveerd.
• Is de flits gesloten?
> Open de flitser.
• Als de elektronische sluiter gebruikt wordt, is de flitser niet geactiveerd.
> Zet [Sluitertype] op [AUTO] of [EFC].
• Als [Stille modus] op [ON] gezet is, wordt de flitser niet geactiveerd.
> Zet [Stille modus] op [OFF].
De opname wordt niet teruggespeeld.
Er zijn geen gemaakte beelden.
• Is de kaart ingevoerd?
• Staat er een opname op de kaart?
• Is dit een map of een beeld die in de PC verwerkt werd?
Is dat het geval, dan kan het niet met dit toestel worden afgespeeld.
> Er wordt aangeraden om de “PHOTOfunSTUDIO” software te gebruiken die op de
(bijgeleverde) CD-ROM staat om de beelden van de PC naar de kaart te schrijven.
• Is [Afspeelfunctie] ingesteld voor afspelen?
> Veranderen naar [Normaal afsp.].
Het mapnummer en het bestandsnummer worden afgebeeld als [—] en het
scherm wordt zwart.
• Is dit een niet-standaard beeld, een beeld die bewerkt is m.b.v. een PC of een beeld die
gemaakt is door een ander merk digitale camera?
• Heeft u de batterij onmiddellijk na het maken van het beeld verwijderd of heeft u een beeld
gemaakt m.b.v. een batterij met een lage resterende stroom?
> Om dergelijke beelden te wissen, maakt u een back-up van de gegevens en formatteert u
de kaart.
(DUT) VQT5D53
41
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
42 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
[Weergave thumbnail] verschijnt op het scherm.
• Is het een beeld dat opgenomen is met andere apparatuur?
In deze gevallen, kunnen beelden afgebeeld worden met een mindere beeldkwaliteit.
Films die met dit model opgenomen zijn, kunnen niet op andere apparaten
afgespeeld worden.
• Bewegende beelden opgenomen in [AVCHD] of [MP4] zouden afgespeeld kunnen worden met
slechte beeld- of geluidkwaliteit of het afspelen zou niet mogelijk kunnen zijn zelfs wanneer er
afgespeeld wordt met apparatuur, dat compatibel is met deze formaten. Tevens zou de
opname-informatie niet juist afgespeeld kunnen worden.
Er kan geen Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht worden.
Radiogolven verliezen hun verbinding.
Het draadloze toegangspunt wordt niet weergegeven.
∫ Tips van algemene aard voor het gebruik van een Wi-Fi-verbinding
• Gebruik het toestel binnen het communicatiebereik van het apparaat dat aangesloten moet worden.
• Bevindt zich er een inrichting, zoals een microwave-oven, een draadloze telefoon, enz., die
2,4 GHz frequentie hanteert in de buurt?
> Radiogolven kunnen onderbroken worden wanneer deze tegelijk gebruikt worden. Gebruik
ze voldoende uit te buurt van de inrichting.
• Wanneer het batterijlampje rood knippert, zou de verbinding met andere apparatuur niet
kunnen starten of zou de verbinding verbroken kunnen worden.
(Er wordt een bericht afgebeeld zoals [Communicatiefout].)
∫ Draadloze toegangspunten
• Controleer of het draadloze toegangspunt dat verbonden moet worden zich in werkende staat bevindt.
• De camera zou niet kunnen weergeven of verbinding kunnen maken met een draadloos
toegangspunt afhankelijk van de radiogolfomstandigheden.
> Verplaats dit toestel dichter bij het draadloze toegangspunt.
> Verwijder de obstakels tussen dit apparaat en het draadloze toegangspunt.
> Verander de richting van dit apparaat.
> Verander de locatie en de opstelling van het draadloze toegangspunt.
> Voer de [Handmatig. verbinden.] uit.
• Het zou zelfs niet afgebeeld kunnen worden of de radiogolven er zijn afhankelijk van de
instelling van het draadloze toegangspunt.
> Controleer de instellingen van het draadloze toegangspunt.
> Als de netwerk-SSID van het draadloze toegangspunt ingesteld is om niet uit te zenden,
kan het zijn dat het draadloze toegangspunt niet gedetecteerd wordt. Voer de netwerk-SSID
in om de verbinding te starten of schakel het uitzenden door de SSID van het draadloze
toegangspunt in.
• Verbindingstypes en veiligheidsinstellingmethodes verschillen afhankelijk van het draadloze
toegangspunt. Verwijs naar de bedrijfsinstructies van het draadloze toegangspunt.
• Is het 5 GHz/2,4 GHz schakelbare draadloze toegangspunt verbonden aan andere apparatuur
dat de 5 GHz band gebruikt?
> Het gebruik van een draadloos toegangspunt dat 5 GHz/2,4 GHz tegelijk gebruikt wordt
aanbevolen. Het kan niet tegelijk gebruikt worden met deze camera als het niet compatibel is.
De beelden kunnen niet naar een PC verzonden worden.
• Als de firewall van het besturingssysteem, de veiligheidssoftware, enz., ingeschakeld is, kan
het zijn dat het niet mogelijk is een verbinding met de PC tot stand te brengen.
42 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
43 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Het verzenden van het beeld mislukt halverwege. Bepaalde beelden kunnen niet
verzonden worden.
• Het beeld kan niet verstuurd worden wanneer de batterij-indicator rood knippert.
• Is het beeld te groot?
> Verklein de beeldgrootte bij [Grootte] en verstuur vervolgens het beeld.
> Verstuur nadat u de film verdeeld heeft met [Splits video].
• Het bestandformaat van de films die afgespeeld kunnen worden verschilt, afhankelijk van de
bestemming.
• Vermogen of aantal beelden op het web is vol.
> Log in bij de “LUMIX CLUB” en controleer de status van de bestemming via de instellingen
van de link van de webservice.
Bewegende beelden kunnen niet op een TV afgespeeld worden.
• Probeert u bewegende beelden terug af te spelen door de kaart rechtstreeks in een
kaartingang op de TV te steken?
> Sluit het toestel aan op de TV met de AV-kabel (optioneel) of met de HDMI-mikrokabel en
speel de bewegende beelden af die in het toestel opgenomen zijn.
VIERA Link werkt niet.
• Is het toestel correct met de HDMI-microkabel verbonden?
• Staat [VIERA link] op dit toestel op [ON]?
> Als het ingangskanaal niet automatisch omgeschakeld wordt, gebruik dan de
afstandsbediening van de TV om het om te schakelen.
> Controleer de instelling van VIERA Link op het aangesloten apparaat.
> Schakel dit toestel uit en in.
> Zet [HDAVI Control] op [Off] op de TV en schakel hem opnieuw op [On].
(Raadpleeg de handleiding van de TV voor details.)
> Controleer de [Video uit] instelling.
De sluiter blijft gesloten als de camera uitgeschakeld wordt (met inbegrip van de
slaapmodus).
• Als met de camera geschud wordt, kan dit tot gevolg hebben dat de sluiter dicht gaat. Dit is
geen storing. Dek het montagedeel niet af met uw vingers. Door de camera in te schakelen zal
de sluiter weer open gaan.
De lensgroep maakt geluid.
• Er is een geluid van de lensbeweging of van de lensopening wanneer dit toestel in- of
uitgeschakeld wordt. Dit is geen storing.
• Het geluid dat door de automatische instelling van de lensopening veroorzaakt wordt, klinkt als
de helderheid veranderd werd door bijvoorbeeld het zoomen of het bewegen van de camera.
Dit is geen storing.
Het toestel wordt warm.
• Het oppervlak van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Dit heeft geen invloed op
de prestaties of de kwaliteit van het toestel.
De klok is opnieuw ingesteld.
• Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden.
> [Aub klok instellen] wordt weergegeven. Stel de klok opnieuw in. (P17)
(DUT) VQT5D53
43
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
44 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Specificaties
De specificaties zijn zonder voorgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig.
Digitale Camerabody (DMC-GM1):
Informatie voor Uw Veiligheid
Stroom:
DC 8,4 V
Stroomverbruik:
2,3 W (tijdens opname)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt]
2,3 W (tijdens opname)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-H020A) gebruikt wordt]
1,5 W (tijdens afspelen)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt]
1,7 W (tijdens afspelen)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-H020A) gebruikt wordt]
Toesteleffectieve
pixels
16.000.000 pixels
Beeldsensor
4/3q Live MOS-sensor, totaal aantal pixels 16.840.000 pixels,
primaire kleurenfilter
Digitale zoom
Max. 4k
Extra Tele Conversie
Bij het maken van foto’s:
Max. 2k (wanneer een beeldformaat van [S] (4 M), een
beeldverhouding van [4:3] geselecteerd is.)
Bij het opnemen van films:
2,4k/3,6k/4,8k
Focus
Auto Focus/Manual Focus,
Gezichtsherkenning/AF Tracking/23-zones-focusing/
1-zone-focusing/Pinpoint (het is mogelijk om te de focuszone
door middel van aanraken te selecteren)
Type sluiter
Elektronische bestuurde spleetsluiter met enkel gordijn/
Elektronische sluiter
44 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
45 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Burstopname
Bursttijd
Mechanische sluiter:
5 beelden/seconde (hoge snelheid),
4 beelden/seconde (mediumsnelheid),
2 beelden/seconde (lage snelheid)
Elektronische sluiter:
40 beelden/seconde (superhoge snelheid),
10 beelden/seconde (hoge snelheid),
4 beelden/seconde (mediumsnelheid),
2 beelden/seconde (lage snelheid)
Aantal resterende
opnamen
Max. 7 foto's (als er RAW-bestanden zijn)
Is afhankelijk van de capaciteit van de kaart
(als er geen RAW-bestanden zijn)
ISO-gevoeligheid
(Standaard Output
Gevoeligheid)
AUTO/
/125¢/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
(1/3 EV stap per keer is mogelijk)
¢Alleen beschikbaar als [Uitgebreide ISO] ingesteld is.
Minimumverlichting
Ongeveer 9 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
sluitertijd 1/25ste van een a seconde)
[Als de verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt]
Ongeveer 5 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
sluitertijd 1/25ste van een seconde)
[Als de verwisselbare lens (H-H020A) gebruikt wordt]
Sluitertijd
60 seconden tot 1/500 van een seconde (Mechanische
sluiter)
1 seconden tot 1/16000 van een seconde (Elektronische
sluiter)
Foto’s maken tijdens het opnemen van een film:
Videoprioriteiten: 1/25 seconden tot 1/16000 van een seconde
Fotoprioriteiten: 60 seconden tot 1/16000 van een seconde
Meetbereik
EV 0 tot EV 18
Witbalans
Auto Witbalans/Daglicht/Bewolkt/Schaduw/
Gloeilampverlichting/Flitser/Witinstelling1/Witinstelling2/
Witbalans K-instelling
Belichting (AE)
Programma AE (P)/Diafragmaprioriteit AE (A)/Sluiterprioriteit
AE (S)/Handmatige belichting (M)/AUTO
Belichtingscompensatie (1/3 EV Stap, j5 EV tot i5 EV)
Meetfunctie
Meervoudig/Nadruk op het midden/Spot
Monitor
3,0q TFT LCD (3:2) (Ongeveer 1.040.000 punten)
(zichtsveldratio ongeveer 100%)
Aanraakscherm
(DUT) VQT5D53
45
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
46 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Flits
Ingebouwde uitklapflits
GN 5,6 equivalent (ISO200 · m)
[GN 4,0 equivalent (ISO100 · m)]
Flitsbereik:
Ongeveer 90 cm tot 4,5 m
[Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032)
gemonteerd is, is WIDE, [ISO AUTO] ingesteld]
Flitsbereik:
Ongeveer 50 cm tot 9,4 m
[Als de onderling verwisselbare lens (H-H020A) gemonteerd
is, wordt [ISO AUTO] ingesteld]
AUTO, AUTO/Rode-ogenreductie, Gedwongen AAN,
Gedwongen AAN/Rode-ogenreductie, Langzame sync.,
Langzame sync./Rode-ogenreductie, Gedwongen UIT
Synchronisatiesnelheid Gelijk aan of kleiner dan 1/50e van een seconde
flitser
(Mechanische sluiter)
Microfoon
Stereo
Luidspreker
Monauraal
Opnamemedia
SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart¢/
SDXC-geheugenkaart¢ (¢ UHS-I-compatibel)
Beeldgrootte
Stilstaand beeld
46 VQT5D53 (DUT)
Wanneer de instelling van de aspectratio [4:3] is
4592k3448 pixels, 3232k2424 pixels, 2272k1704 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [3:2] is
4592k3064 pixels, 3232k2160 pixels, 2272k1520 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [16:9] is
4592k2584 pixels, 3232k1824 pixels, 1920k1080 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [1:1] is
3424k3424 pixels, 2416k2416 pixels, 1712k1712 pixels
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
47 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Opnamekwaliteit
Bewegende beelden
Kwaliteit
[AVCHD]
1920k1080/50i (Sensoroutput is 50 frames/sec.) (17 Mbps)/
1920k1080/50i (Sensoroutput is 25 frames/sec.) (24 Mbps)/
1920k1080/24p (Sensoroutput is 24 frames/sec.) (24 Mbps)/
1280k720/50p (Sensoroutput is 50 frames/sec.) (17 Mbps)
[MP4]
1920k1080/25p (Sensoroutput is 25 frames/sec.) (20 Mbps)/
1280k720/25p (Sensoroutput is 25 frames/sec.) (10 Mbps)/
640k480/25p (Sensoroutput is 25 frames/sec.) (4 Mbps)
RAW/RAWiFine/RAWiStandaard/Fine/Standaard/
MPOiFine/MPOiStandaard
Opname-fileformaat
Stilstaand beeld
RAW/JPEG (gebaseerd op “Design rule for Camera File
system”, gebaseerd op “Exif 2.3” standaard,
DPOF-overeenkomstig)/MPO
Bewegende beelden
AVCHD/MP4
Audiocompressie
AVCHD
DolbyR Digital (2 ch)
MP4
AAC (2 ch)
Interface
Digitaal
“USB 2.0” (Hoge snelheid)
¢ Gegevens van de PC kunnen niet naar het toestel geschreven
worden m.b.v. de USB-aansluitkabel.
Analoge video/audio NTSC/PAL Compositie (Menuschakeling)
Geluidslijn-output (monauraal)
Aansluiting
[AV OUT/DIGITAL]
Toegewijde jack (8 pin)
[HDMI]
MicroHDMI TypeD
(DUT) VQT5D53
47
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
48 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Afmetingen
Ongeveer 98,5 mm (W)k54,9 mm (H)k30,4 mm (D)
(de uitstekende delen niet meegerekend)
Massa
Ongeveer 204 g
[met de kaart en batterij]
Ongeveer 173 g (camerabody)
Ongeveer 274 g
[met de verwisselbare lens (H-FS12032), kaart en batterij]
Ongeveer 291 g
[met de verwisselbare lens (H-H020A), kaart en batterij]
Werkingstemperatuur
0 oC tot 40 oC
Werkingsvochtigheid
10%RH tot 80%RH
Draadloze zender
Overeenstemmingstan IEEE 802.11b/g/n (standaard draadloos LAN protocol)
daard
Gebruikt
frequentiebereik
(centrale frequentie)
2412 MHz tot 2462 MHz (1 tot 11ch)
Encryptiemethode
Wi-Fi-overeenkomstig WPATM/WPA2TM
Toegangsmethode
Infrastructuurmodus
Batterijlader (Panasonic DE-A98A):
Informatie voor Uw Veiligheid
Input:
AC
110 V tot 240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
Output:
DC
8,4 V, 0,43 A
Batterijpakket (lithium-ion) (Panasonic DMW-BLH7E):
Informatie voor Uw Veiligheid
Voltage/vermogen:
48 VQT5D53 (DUT)
7,2 V/680 mAh
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
49 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Onderling
verwisselbare lens
H-FS12032
H-H020A
“LUMIX G VARIO
“LUMIX G 20 mm/F1.7 II
12 – 32 mm/F3.5 –5.6 ASPH./ ASPH.”
MEGA O.I.S.”
Brandpuntsafstand
f=20 mm
f=12 mm tot 32 mm
(35 mm filmcamera equivalent: (35 mm filmcamera
24 mm tot 64 mm)
equivalent: 40 mm)
Diafragmatype
7 diafragmabladen/
cirkelvormige
diafragmaopening
7 diafragmabladen/
cirkelvormige
diafragmaopening
Diafragmabereik
F3.5 (Breed) tot F5.6 (Tele)
F1.7
Minimum
openingswaarde
F22
F16
Lensopbouw
8 elementen in 7 groepen
(3 asferische lenzen,
1 ED-lenzen)
7 elementen in 5 groepen
(2 asferische lenzen)
Focusafstand
0,2 m tot ¶ (vanaf de
referentielijn van de
brandpuntafstand)
(brandpuntlengte 12 mm tot
20 mm),
0,3 m tot ¶ (vanaf de
referentielijn van de
brandpuntafstand)
(brandpuntlengte 21 mm tot
32 mm)
0,2 m tot ¶ (vanaf de
referentielijn van de
brandpuntafstand)
Maximum
beeldvergroting
0,13k (35 mm filmcamera
equivalent: 0,26k)
0,13k (35 mm filmcamera
equivalent: 0,25k)
Optische beeldstabilisator Beschikbaar
Niet beschikbaar
[O.I.S.] schakelaar
Geen
Geen
(de instelling van de
[Stabilisatie] vindt plaats in het
[Opname] functiemenu)
Vatting
“Micro Four Thirds Mount”
Zichthoek
84x (Breed) tot 37x (Tele)
57x
Filterdiameter
37 mm
46 mm
Max. diameter
Ongeveer 55,5 mm
Ongeveer 63 mm
Totale lengte
Ongeveer 24 mm
(vanaf de punt van de lens tot
de onderkant van de
lensmontage wanneer de
objectiefcilinder ingetrokken is)
Ongeveer 25,5 mm
(vanaf het puntje van de lens
tot de onderkant van de
lensvatting)
Massa
Ongeveer 70 g
Ongeveer 87 g
“Micro Four Thirds Mount”
(DUT) VQT5D53
49
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
50 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Accessoiresysteem van de Digitale Camera
Beschrijving
Accessoire#
Batterijpakket
DMW-BLH7
Netadapter¢1
DMW-AC8
DC-koppelaar¢1
DMW-DCC15
Body-kap
DMW-BDC1
Handgreep
DMW-HGR1
Statiefadapter¢2
DMW-TA1
USB-aansluitkabel
DMW-USBC1
AV-Kabel
DMW-AVC1
Montageadapter
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
¢1 De netadapter (optioneel) kan alleen gebruikt worden met de speciale DC-koppelaar van
Panasonic (optioneel). De netadapter (optioneel) kan niet autonoom gebruikt worden.
¢2 Gebruiken als de bevestigde lens met het statiefdeel in aanraking komt.
De productnummers zijn correct met ingang van oktober 2013. Deze kunnen onderhevig
zijn aan veranderingen.
• Bepaalde optionele accessoires kunnen niet beschikbaar zijn in bepaalde landen.
• N.B.: De accessoires en/of modelnummers kunnen in bepaalde landen verschillen. Raadpleeg
uw plaatselijke verkoper.
• Voor accessoires die met de lens verband houden, zoals compatibele lenzen en filters, dient u
catalogi/webpagina's, enz. te raadplegen.
50 VQT5D53 (DUT)
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
51 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
Overige
Dit product bevat de volgende software:
(1) de software die onafhankelijk ontworpen is door of voor Panasonic Corporation,
(2) de software van derden die onder licentie verstrekt is aan Panasonic Corporation en/of,
(3) openbronsoftware
De software die gecatagoriseerd is als (3) wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal
zijn, maar ZONDER EEN ENKELE GARANTIE, zonder zelfs de impliciete garantie van
VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL.
Raadpleeg de gedetailleerde termen en voorwaarden ervan die weergegeven worden
door [MENU/SET] > [Set-up] > [Versie disp.] > [Software info] te selecteren.
• G MICRO SYSTEM is een op de Micro Four Thirds Systemstandaard gebaseerd digitale camerasysteem van LUMIX.
• Micro Four Thirds™ en Micro Four Thirds Logo-merken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Olympus
Imaging Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, De
Europese Unie en andere landen.
• Four Thirds™ en Four Thirds Logo-merken zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Olympus Imaging
Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, De Europese Unie
en andere landen.
• SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• “AVCHD” en het “AVCHD” logo zijn handelsmerken van
Panasonic Corporation en Sony Corporation.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en
het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
• HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
• HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic
Corporation.
• Adobe is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van
Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of
andere landen.
• Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere
landen.
• App Store is een dienstmerk van Apple Inc.
(DUT) VQT5D53
51
DMC-GM1K&GM1WEG-VQT5D53_dut.book
52 ページ
2013年10月21日
月曜日
午後8時5分
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of
geregistreerde merken van Apple Inc. en worden onder
licentie gebruikt.
• Windows en Windows Vista zijn of gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation
in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Google Inc.
• Het logo Wi-Fi CERTIFIED is een kwaliteitsmerk van de Wi-Fi
Alliance.
• Het Wi-Fi Protected Setup Merk is een merk van Wi-Fi
Alliance.
• “Wi-Fi”, “Wi-Fi Protected Setup”, “Wi-Fi Direct”, “WPA” en
“WPA2” zijn merken of gedeponeerde merken van Wi-Fi
Alliance.
• DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are
trademarks, service marks, or certification marks of the Digital
Living Network Alliance.
• Dit product maakt gebruik van “DynaFont” van DynaComware Corporation. DynaFont is een
geregistreerd handelsmerk van DynaComware Taiwan Inc.
• Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling van het betreffende systeem of product.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en nietcommercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming
met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd
door een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen via een
videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt
gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer informatie kunt u
krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com .
EU
Manufactured by: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan
Importer:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
 Panasonic Corporation 2013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement