Panasonic DMCGM5EG Operating instructions

Panasonic DMCGM5EG Operating instructions
SQT0422~Cover_dut.fm 1 ページ
2017年6月9日
金曜日
午後3時57分
Beknopte gebruiksaanwijzing
Digitale Camera/
Lenskit/Dubbele lenskit
Model Nr.
DMC-GM5K/DMC-GM5L
DMC-GM5W
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt
en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.
Gedetailleerde instructies over de werking van dit toestel staan
in “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDFformaat)” op de bijgeleverde DVD. Installeer deze op uw PC om
de handleiding te lezen.
Web Site: http://www.panasonic.com
EG EF
SQT0422-1
F0914CT1077
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
2 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Geachte Klant,
Wij willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor de aanschaf van deze
Panasonic Digitale Fotocamera. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem
binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Houdt u er rekening mee dat de huidige
bedieningselementen, de onderdelen, de menu-opties enz. van uw Digitale Camera
enigszins af kunnen wijken van de illustraties die in deze Handleiding voor Gebruik
opgenomen zijn.
Neem zorgvuldig het auteursrecht in acht.
• Het opnemen van reeds beschreven banden of schijven, of ander gepubliceerd of uitgezonden
materiaal, voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, kunnen een overtreding van het
auteursrecht vormen. Zelfs voor privé-gebruik kan het opnemen van bepaald materiaal aan
beperkingen onderhevig zijn.
Informatie voor Uw Veiligheid
WAARSCHUWING:
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
• Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters.
• Gebruik alleen de aanbevolen accessoires.
• Verwijder geen afdekkingen.
• Repareer dit toestel niet zelf. Raadpleeg de assistentieservice voor gekwalificeerd
servicepersoneel.
Het stopcontact moet zich in de nabijheid van de apparatuur bevinden en gemakkelijk
bereikbaar zijn.
∫ Markering productidentificatie
Product
2
Locatie
Digitale Camera
Onderkant
Batterijlader
Onderkant
SQT0422 (DUT)
SQT0422~Safety_dut.fm
3 ページ
2017年6月9日
金曜日
午後3時59分
Verklaring van Conformiteit (DoC)
Bij dezen verklaart “Panasonic Corporation” dat dit product in overeenstemming is met
de essentiële vereisten en andere relevante uiteenzettingen van Richtlijn 2014/53/EU.
Klanten kunnen een kopie downloaden van het originele DoC bij onze RE producten
vanaf onze DoC server:
http://www.doc.panasonic.de
Neem contact op met de bevoegde vertegenwoordiger:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15,
22525 Hamburg, Duitsland
Draadloze zender:
Gebruikt frequentiebereik: 2412 MHz tot 2462 MHz (centrale frequentie)
Max. uitgangsvermogen: 13 dBm (EIRP)
∫ Over het batterijenpakket
GEVAAR
• Explosiegevaar als de batterij onjuist vervangen wordt. Vervang de batterij alleen door
batterijen van het door de fabrikant aanbevolen type.
• Als u de batterijen wilt weggooien, neem dan contact op met de lokale overheid of uw
leverancier en vraag wat de juiste methode daarvoor is.
• Niet verhitten of aan vlam blootstellen.
• Laat geen batterij(en) in een auto liggen die gedurende lange tijd met gesloten deuren en
ramen in direct zonlicht staat.
Waarschuwing
Gevaar voor brand, explosie en vuur. Niet uit elkaar halen, verhitten boven 60 xC of
verassen.
∫ Over de batterijlader
GEVAAR!
Om het risico op brand, elektrische schokken of productschade te verkleinen,
• Installeer of plaats dit toestel niet in een boekenkast, een muurkast of in een andere
omsloten ruimte. Wees er zeker van dat dit toestel goed geventileerd wordt.
• De batterijlader is in de stand-bystand wanneer de AC-stroomvoorzieningssnoer verbonden is.
Het primaire circuit staat altijd “onder stroom” zolang als het stroomsnoer verbonden is aan een
elektrische uitlaat.
(DUT) SQT0422
3
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
4 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele USBaansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
• Gebruik een “High Speed HDMI-microkabel” met het HDMI-logo.
Kabels die niet in overeenstemming met de HDMI-standaard zijn, zullen niet werken.
“High Speed HDMI-microkabel” (stekker type D – type A, tot een lengte van 2 m)
• Gebruik altijd een originele Panasonic AV-kabel (DMW-AVC1: optioneel).
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur
(zoals magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
• Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
• Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met
een nadelige invloed op beeld en/of geluid.
• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als
gevolg van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware
motoren.
• De straling van elektromagnetische golven kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en
storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
• Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet
naar behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de batterij te verwijderen, of de
netadapter los te maken (DMW-AC10E: optioneel). Plaats de batterij vervolgens weer terug, of
sluit de netadapter weer aan, en schakel het toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.
• Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen
hebben voor beeld en/of geluid.
4
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
5 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
• Voordat u de camera reinigt, dient u de batterij of de DC-koppelaar (DMW-DCC15:
optioneel) te verwijderen of de stekker uit het stopcontact te trekken.
• Druk niet overmatig hard op de monitor.
• Niet hard op de lens drukken.
• Het toestel niet bespuiten met insectenverdelgers of chemische middelen.
• Vermijd langdurig contact van de digitale fotocamera met rubber of plastic.
• Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zoals benzeen, verdunner, alcohol,
keukenschoonmaakmiddelen, enz., om het toestel te reinigen, aangezien dit buitenhoes
of het deklaagje zou kunnen aantasten.
• Laat het toestel nooit in de zon liggen met de lens naar de zonnestralen gericht. Zonlicht
kan problemen veroorzaken.
• Altijd de meegeleverde snoeren en kabels gebruiken.
• De snoeren of de kabels niet langer maken.
• Tijdens toegang (beeld schrijven, lezen en wissen, formatteren enz.) dit toestel niet
uitzetten, niet de batterij of de kaart verwijderen en niet de netadapter (DMW-AC10E:
optioneel) loskoppelen. Verder het toestel niet blootstellen aan vibratie, stoten of
statische elektriciteit.
• De gegevens op de kaart kunnen beschadigd raken of verloren gaan als gevolg van
elektromagnetische golven, statische elektriciteit of het kapot gaan van de camera of de kaart.
Wij raden aan belangrijke gegevens op te slaan op een PC enz.
• Formatteer de kaart niet op de PC of andere apparatuur. Formatteer de kaart alleen op het
toestel zelf zodat er niets kan mislopen.
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
• De batterij is een oplaadbare lithium-ionbatterij. Door te hoge of te lage temperaturen
gaan batterijen minder lang mee.
• De batterij wordt warm na het gebruik/laden of tijdens het laden. Ook de fotocamera wordt
warm tijdens het gebruik. Dit is echter geen storing.
• Bewaar geen metalen onderdelen (zoals paperclips) vlakbij de contactzones van de
stekker of vlakbij de batterijen.
• De batterij op een koele en droge plaats opbergen met een relatief stabiele temperatuur:
(Aanbevolen temperatuur: 15 oC tot 25 oC, Aanbevolen vochtigheid: 40%RH tot 60%RH)
• Berg de batterij niet gedurende lange tijd op wanneer deze volledig opgeladen is. Wanneer
de batterij gedurende lange tijd opgeborgen wordt, raden wij aan hem een keer per jaar op te
laden. Haal de batterij uit de camera en berg hem weer op nadat hij volledig ontladen is.
Deze symbolen duiden op de aparte inzameling van
afgedankte elektrische en elektronisch apparatuur of
afgedankte batterijen.
U vindt meer gedetailleerde informatie in
“Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken
(PDF-formaat)”.
(DUT) SQT0422
5
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
6 ページ
Inhoud
Informatie voor Uw Veiligheid .............2
• Voorzorgsmaatregelen bij het
gebruik.............................................4
Voorbereiding/Basis
Zorgdragen voor de fotocamera .........7
Standaardaccessoires..........................8
Namen en functies van de
componenten ......................................10
Voorbereiding......................................13
• Het bevestigen van de
Schouderriem ................................13
• Opladen van de Batterij .................13
• Plaatsen/Verwijderen van de
batterij............................................14
• Plaatsen/Verwijderen van de
kaart (optioneel).............................14
• Formatteren van de kaart
(initialisatie)....................................15
• De Lens veranderen ......................15
• De datum en de tijd instellen
(Klokinstelling) ...............................16
• Diopter afstellen .............................16
Basisbediening ...................................17
• Sluiterknop (foto's maken) .............17
• [LVF]-knop (schakelen tussen
monitor/zoeker)..............................17
• Modusknop (voor selectie van een
opnamemodus)..............................18
• Functieknoppen (toekenning
van veel gebruikte functies aan
de knoppen)...................................19
• Aanraakpaneel
(Aanraakbediening) .......................19
Snel oproepen van veelgebruikte
menu's (Quick Menu) .........................20
Menu instellen.....................................20
6
SQT0422 (DUT)
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Opnemen
Beelden maken m.b.v. de
automatische functie
(Intelligent Auto modus).................... 21
Panoramafoto's maken
(Panorama Shot-modus) ................... 23
Opnamen maken met handmatig
scherpstellen ...................................... 23
Opname Bewegend Beeld ................. 25
Opnemen van Snap Movies .............. 26
Afspelen
Opnamen terugspelen ....................... 27
Bewegende beelden terugspelen ..... 27
Beelden wissen .................................. 28
Wi-Fi
Wat u kunt doen met de Wi-FiR
functie ................................................. 29
Verbinden met een smartphone/
tablet.................................................... 30
Bediening met een smartphone/
tablet.................................................... 31
Overige
Over de geleverde software .............. 33
Display Monitor/Display Zoeker ....... 34
Menulijst ............................................. 37
Problemen oplossen.......................... 39
Specificaties ....................................... 43
Accessoiresysteem van de
Digitale Camera .................................. 49
De Handleiding (PDF-formaat)
lezen .................................................... 50
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
7 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
Zorgdragen voor de fotocamera
Niet blootstellen aan sterke trillingen, schokken of druk.
• De lens, de monitor of de ombouw kunnen beschadigd worden bij gebruik onder de volgende
omstandigheden.
Hierdoor kunnen ook storingen ontstaan of kan het zijn dat het beeld niet wordt opgenomen,
indien u:
– Het toestel laten vallen of er tegen stoten.
– Hard op de lens of op de monitor duwt.
Dit toestel is niet stof-/druppel-/waterbestendig.
Vermijd dit toestel te gebruiken op plaatsen waar veel stof, water, zand enz.,
aanwezig is.
• Vloeistof, zand en andere substanties kunnen in de ruimte rondom de lens, de knoppen, enz.,
terechtkomen. Let bijzonder goed op omdat dit niet alleen storingen kan veroorzaken, maar het
toestel ook onherstelbaar kan beschadigen.
– Plaatsen met veel zand of stof.
– Plaatsen waar water in contact kan komen met dit toestel, zoals wanneer u het gebruikt op
een regenachtige dag of op het strand.
Steek uw handen niet in demontagestructuur van de digitale camerabody.
Aangezien de sensoreenheid precisieapparatuur is, kan dit storingen of schade
veroorzaken.
∫ Over condensatie (wanneer de lens, de zoeker of de monitor beslagen zijn)
• Condens treedt op wanneer de omgevingstemperatuur of de vochtigheid veranderen. Wees
voorzichtig met condensatie omdat dit vlekken en schimmel op de lens, de zoeker en de
monitor veroorzaakt en een slechte werking van de camera.
• Als er zich condens voordoet, het toestel uitzetten en deze gedurende 2 uur uit laten staan. De
mist zal op natuurlijke wijze verdwijnen wanneer de temperatuur van het toestel in de buurt
komt van de kamertemperatuur.
De firmware van uw onderling verwisselbare lens
Voor een opname die vloeiender verloopt, raden wij aan de firmware van de onderling
verwisselbare lens naar de laatste versie te updaten.
• Om de meest recente informatie over de firmware te lezen of de firmware te downloaden
kunt u onderstaande ondersteunende website bezoeken:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
• Om de firmware-versie van de onderling verwisselbare lens te controleren, dient u de lens op
de body van de camera te bevestigen en [Versie disp.] in het [Set-up]-menu te selecteren.
(DUT) SQT0422
7
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
8 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
Standaardaccessoires
Controleer of alle accessoires bijgeleverd zijn alvorens het toestel in gebruik te nemen.
De productnummers zijn correct met ingang van september 2014. Deze kunnen
onderhevig zijn aan veranderingen.
Digitale Camerabody
(in deze handleiding camerabody genoemd.)
(±: Ingesloten, —: Niet ingesloten)
DMC-GM5K
1
Onderling verwisselbare Lens
2
±
¢3
Lensdop
±
¢2
3
Achterste lensdop
—
4
Lenskap
5
¢1
DMC-GM5W
±
¢3
±
¢2
DMC-GM5L
±
±¢3
±
¢2
±¢2
—
±
¢2
±¢4
—
—
±¢2
±
Lenskapdop
—
—
—
±¢5
6
Decoratieve ring
—
—
—
±¢2
7
Body-kap
—
—
—
±¢4
8
Batterijpakket
(Aangegeven als batterijpak of
batterij in de tekst)
De batterij opladen voor gebruik.
9 Batterijlader
(Aangegeven als batterijlader of
lader in de tekst)
10 Netkabel
11 Flits
12 Zachte hoes
Bewaar de flitser in de zachte hoes als
hij niet gebruikt wordt.
¢1
¢2
¢3
¢4
¢5
8
13 Bescherming flitsschoen¢3
14 USB-aansluitkabel
15 DVD
• Software:
Gebruik om de software te installeren
op uw PC.
• Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde
kenmerken:
Gebruik het voor de installatie op uw PC.
16 Schouderriem
In deze handleiding lens genoemd.
Vastgemaakt aan de onderling verwisselbare lens op het ogenblik van de aankoop.
Deze is op het moment van aankoop op de body van het toestel bevestigd.
Deze delen worden op het moment van aankoop op elkaar bevestigd geleverd.
Deze is op het moment van aankoop op de lenskap bevestigd.
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
9 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
DMC-GM5K
DMC-GM5W
DMC-GM5L
DMC-GM5L
1
5
H-FS12032
H-FS12032
H-FS35100
H-X015
SFC0093
2
6
VYF3562
VYF3562
SYF0014
SYF0001
SFC0089
3
7
VFC4605
VFC4605
SYA0024
SFC0190
VKF4971
4
8
9
DMW-BLH7E
13
10
DE-A98A
14
VKF5259
K1HY08YY0031
11
K2CQ2YY00082
15
12
VEK0V37Z1-A
VFC5140
16
SFM0047
VFC5071
• De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden
aangegeven als kaart in de tekst.
• De kaart is optioneel.
• De beschrijving in deze handleiding is gebaseerd op de onderling verwisselbare lens (H-FS12032).
• Bepaalde digitale camerakits kunnen niet beschikbaar zijn in bepaalde regio's.
• Raadpleeg uw verkoper of Panasonic als u de bijgeleverde accessoires verliest (u kunt de
accessoires apart aanschaffen.)
(DUT) SQT0422
9
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
10 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
Namen en functies van de componenten
∫ Camera
1
234 5
6
7
68
9
10
11
12
1 Instelknop (P18)
2 Sluiterknop (P17)
3 Toestel AAN/UIT (P16)
Zelfontspannerlampje/
13
14 15
16 17
Statuslampje (P16)/
Lampje Wi-Fi®-verbinding
10 • Het lampje gaat groen branden als de
camera ingeschakeld wordt en blauw als hij
met Wi-Fi verbonden is.
4 AF-lamp
11 Pasmarkering voor de lens (P15)
5
Focusmodusknop (P24)
12 Sensor
13 Bevestiging
6
Stereomicrofoon
• Zorg ervoor de microfoon niet te bedekken
met uw vinger. Dat zou het geluid moeilijk
opneembaar kunnen maken.
7
Flitsschoen (bescherming flitsschoen) (P12)
• De bescherming flitsschoen buiten het
bereik van kinderen houden om het inslikken
ervan te voorkomen.
8 Focusafstand referentiemarkering
9 Instellingshendel dioptrie (P16)
10
SQT0422 (DUT)
14 Lensvergrendeling
15 Lensvrijgaveknop (P15)
16
Luidspreker
• Pas op de luidspreker niet te bedekken met
uw vinger. Dat zou het geluid moeilijk
hoorbaar kunnen maken.
17 Lusje voor schouderriem (P13)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
11 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
19
20
21 22 23 24
25
26
27
28
18
リヴヰ
29
31
30
32
33
34 35
18 Aanraakscherm (P19)/monitor (P34)
30 [MENU/SET] knop (P20)
19 Oogdop
20 Zoeker (P17)
31
21 Oogsensor (P18)
22 [LVF]-knop (P17)/[Fn2]-knop (P19)
25
Functieknop achterop
• Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de
bediening van de modusknop op de
achterkant als volgt:
26 Filmknop (P25)
27 [HDMI]-aansluiting
28 [AV OUT/DIGITAL]-aansluiting
Cursorknoppen
• Deze gebruiksaanwijzing geeft de op-, neer-,
links- en rechtsbeweging van de cursorknop
weer als 3/4/2/1.
29
3/[
[
33
] (Wis)-knop (P28)/
] (Quick Menu/Terug)-knop (P20)
Montagedeel statief
• Een statief met een schroeflengte van
5,5 mm of meer kan dit toestel beschadigen
als het aangesloten wordt.
DC-koppelaardeksel
• Als u een netadapter gebruikt, wees er dan
zeker van dat de DC-koppelaar van
Panasonic (DMW-DCC15: optioneel) en de
netadapter (DMW-AC10E: optioneel)
34 gebruikt worden.
• Gebruik altijd een originele Panasonic
netadapter (DMW-AC10E: optioneel).
• Wanneer een netadapter gebruikt wordt,
moet de netkabel gebruikt worden die bij de
netadapter geleverd is.
35 Vrijgavehendel (P14)
36 Kaart-/Batterijdeksel (P14)
] (ISO-gevoeligheid)
1/[
] (Witbalans)
2/[
] (Auto Focus modus)
4/[
[DISP.]-knop
• Iedere keer dat op de knop gedrukt wordt,
wordt de weergave op de monitor
omgeschakeld.
32 [
23 [Wi-Fi]-knop (P30)/[Fn1]-knop (P19)
24 [(] (Afspeel)-toets (P27)
36
] (Drive-modus)
– Enkel/Burst/Auto bracket/Zelfontspanner
(DUT) SQT0422
11
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
12 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
∫ Lens
H-FS12032
1 2
3 4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Lensoppervlak
Tele
Zoomring
Breed
Contactpunt
Pasmarkering voor de lens (P15)
Focusring
Decoratieve ring
• Verwijder deze afdekking wanneer u de
9
Lensopening-ring
• Draai eraan om de lensopeningwaarde in te
6
H-FS35100
lenskap gebruikt.
stellen.
• Als u de camera op Lensopening-Prioriteit
1
H-X015
2 7 3 4
5
AE-modus zet, of op de handmatige
belichtingsmodus, zal de lensopeningwaarde
van de ring vrijgegeven worden.
• Als u de positie van de lensopening-ring op
[A] zet, zal de lensopeningwaarde van de
camera vrijgegeven worden.
• Als de lensopening-ring vrijgegeven is,
controleer dan of de lensopeningwaarde
veranderd is nadat u de decoratieve ring
bevestigd of verwijderd heeft.
6
10 [AF/MF]-schakelaar
• Als of de [AF/MF]-schakelaar van de lens, of
de instelling van de camera, op [MF] gezet is,
is de manuele focus (MF) vrijgegeven.
1 8 9 7 10
5
6
• De onderling verwisselbare lens (H-FS12032) heeft geen focusring maar de manuele focus
kan gebruikt worden om de camera te bedienen. Raadpleeg P23 voor details.
Bevestigen van de (bijgeleverde) flitser
1
2
3
Verwijder de bescherming van de flitsschoen
door eraan te trekken in de richting die
aangeduid wordt door pijl 2, terwijl u er op duwt
in de richting die aangeduid wordt door pijl 1.
Schakel de camera en de flitser uit.
Schuif de flitser volledig in de flitsschoen van
de camera tot hij op zijn plaats klikt.
• Schakel de camera en de flitser in om beelden op te nemen.
A AAN/UIT-schakelaar flitser
• Om de flitser te verwijderen, trekt u hem in de richting van de pijl terwijl
u op ontgrendelknop B drukt en deze ingedrukt houdt.
12
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
13 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
Voorbereiding
• Controleer dat het toestel uitstaat.
Het bevestigen van de Schouderriem
• We raden aan de schouderriem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om het
vallen ervan tegen te gaan.
1
2
3
4
• Voer stappen 1 tot 4 uit en bevestig vervolgens de andere kant van de schouderriem.
• Gebruik de schouderriem om uw schouder.
– Draag hem niet om uw nek.
Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
• Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
– De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
Opladen van de Batterij
De batterij die gebruikt kan worden met dit apparaat is DMW-BLH7E.
1
2
Steek de batterij in de goede richting.
Sluit de netkabel aan.
• Het [CHARGE] lampje A gaat branden en het laden begint.
∫ Over het [CHARGE] lampje
Aan:
Uit:
Opladen.
Opladen is voltooid.
(Sluit de lader af van het stopcontact en verwijder de batterij als het
laden geheel klaar is.)
• Als het [CHARGE] lampje knippert
– De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Er wordt aanbevolen om de batterij opnieuw te
laden bij een omgevingstemperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
– De polen op de lader of op de batterij zijn vuil. Wrijf ze in dit geval schoon met een droge
doek.
(DUT) SQT0422
13
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
14 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
∫ Oplaadtijd
Oplaadtijd
Ongeveer 130 min
• De aangegeven oplaadtijd is voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt.
De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt is.
De oplaadtijd voor de batterij in hete/koude omgevingen of een batterij die lange tijd niet
gebruikt is zou langer kunnen zijn dan anders.
Plaatsen/Verwijderen van de batterij
• Altijd echte Panasonic batterijen gebruiken (DMW-BLH7E).
• Als u andere batterijen gebruikt, garanderen wij de kwaliteit van dit product niet.
• Let op bij de richting van plaatsing van de batterij en plaats hem volledig naar binnen, tot u een
blokkeergeluid hoort. Controleer dan of hendel A de batterij vergrendeld heeft.
Trek hendel A in de richting van de pijl om de batterij uit te nemen.
Plaatsen/Verwijderen van de kaart (optioneel)
• Duw er net zolang tegen tot u een “klik” hoort en let op de richting waarin u de kaart plaatst.
Om de kaart uit te nemen, op de kaart duwen tot deze erin klikt en de kaart vervolgens rechtop
uitnemen.
∫ Kaarten die met dit toestel gebruikt kunnen worden
SD-geheugenkaart (8 MB tot 2 GB)
SDHC-geheugenkaart (4 GB tot 32 GB)
SDXC-geheugenkaart (48 GB, 64 GB)
14
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
15 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
∫ Opnemen van films en SD-snelheidklasse
Controleer de SD-snelheidklasse (de snelheidstandaard voor continu opnemen) op het
etiket van de kaart, enz. wanneer u een film opneemt. Gebruik een kaart met
SD-snelheidklasse met “Klasse 4” of meer voor het opnemen van [AVCHD]/[MP4]-films.
b.v.:
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart
inslikken.
Formatteren van de kaart (initialisatie)
Formatteer de kaart alvorens beelden met dit toestel op te nemen.
Aangezien de gegevens na het formatteren niet teruggewonnen kunnen worden,
dient u van te voren een back-up van de benodigde gegevens te maken.
Selecteer [Formatteren] in het [Set-up]-menu.
• Het bevestigingsscherm wordt afgebeeld. Dit gebeurt wanneer [Ja] geselecteerd wordt.
De Lens veranderen
• Wanneer de onderling verwisselbare lens (H-FS12032/H-FS35100) aangebracht of verwijderd
wordt, trek de lenscilinder dan in.
• Verwissel de lens op plaatsen met weinig stof of vuil.
• Druk niet op de vrijgaveknop van de lens A als u een lens aanbrengt.
∫ De lens losmaken
1
2
Breng de lensdop aan.
Terwijl u op de vrijgaveknop van de lens B drukt,
draait u de lens tot het einde in de richting van de pijl
en verwijdert u de lens.
(DUT) SQT0422
15
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
16 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
∫ Uittrekken/intrekken van de lens [als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032/
H-FS35100) bevestigd is]
Uittrekken van de lens
Draai de zoomring in de richting van pijl 1 van positie A (de
lens is ingetrokken) naar positie B [12 mm tot 32 mm
(H-FS12032), 35 mm tot 100 mm (H-FS35100)] om de lens
uit te trekken.
• Als de lenscilinder ingetrokken is, kunnen geen opnames
Voorbeeld: H-FS12032

gemaakt worden.
C De lens is ingetrokken
Intrekken van de lens
Draai de zoomring in de richting van pijl 2 vanuit positie B
[12 mm tot 32 mm (H-FS12032), 35 mm tot 100 mm
(H-FS35100)] naar positie A om de lens in te trekken.
• De zoomring lijkt in de 12 mm-positie (H-FS12032) of de
35 mm-positie (H-FS35100) op zijn plaats te klikken maar blijf
aan de lens draaien tot positie A bereikt wordt.
• Wij raden aan de lens in te trekken wanneer u geen opnames maakt.
D De lens is uitgetrokken
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
1 Zet het toestel aan.
• Als de camera ingeschakeld wordt, zal het
controlelampje van de status 1 groen gaan branden.
2
3
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4 om de taal te selecteren en druk op
[MENU/SET].
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 2/1 om de items te selecteren (jaar, maand,
dag, uur, minuten) en druk op 3/4 om ze in te stellen.
4
5
6
Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
• Het bevestigingsscherm wordt weergegeven. Druk op
[MENU/SET].
• Er zal een bericht weergegeven worden waarin u
gevraagd wordt [Home] in te stellen in [Wereldtijd]. Druk
op [MENU/SET].
7
Druk op 2/1 om de thuiszone te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
Diopter afstellen
Verschuif de instellingshendel van de dioptrie zodat de
karakters die in de zoeker weergegeven worden, helder
gezien worden.
16
SQT0422 (DUT)

DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
17 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
Basisbediening
Sluiterknop (foto's maken)
De sluiterknop werkt in twee stappen. Druk erop om een foto te maken.
De ontspanknop tot de helft indrukken om
scherp te stellen.
A Lensopening
B Sluitertijd
C Aanduiding scherpstelling
• De diafragmawaarde en de sluitersnelheid worden
weergegeven.
(Het zal rood knipperen als de correcte belichting niet bereikt
wordt, tenzij de flitser ingesteld is.)
• Is het onderwerp eenmaal scherp gesteld, dan wordt de
aanduiding voor de scherpstelling weergegeven. (Is het
onderwerp niet scherp gesteld, dan knippert deze
aanduiding)
C
3.5 60
AB
Druk de ontspanknop helemaal in (verder
indrukken), en maak het beeld.
• Als het beeld correct scherp gesteld is, zal de foto gemaakt worden, omdat [Prio. focus/
ontspan] aanvankelijk op [FOCUS] gezet is.
• Het bereik van de scherpstelling is anders, afhankelijk van de gebruikte lens.
• Zelfs als u tijdens de bediening van het menu of het afspelen van beelden de sluiterknop tot
halverwege indrukt, kunt u de camera onmiddellijk gereed maken voor de opname.
[LVF]-knop (schakelen tussen monitor/zoeker)
Druk op [LVF] om tussen de monitor en de zoeker te
schakelen.
A [LVF]-knop
B Oogsensor
ロヷョ
ヸ
ョㄏビ
ョ
Druk op [LVF].
• De monitor/zoeker zal als volgt omgeschakeld worden:
Automatisch schakelen
tussen zoeker/monitor
Weergave zoeker
Weergave monitor
(DUT) SQT0422
17
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
18 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
∫ Opmerkingen over automatisch schakelen tussen zoeker/
monitor
Het automatisch schakelen tussen zoeker/monitor stelt de
oogsensor in staat de weergave automatisch naar de zoeker te
schakelen als u uw oog of een voorwerp er vlakbij brengt.
ロヷョ
ヸㄊノョㄊ
ョㄏビ
ョㄏヒ
Modusknop (voor selectie van een opnamemodus)
Selecteer de functie door de functieknop te
draaien.
• Draai de functieknop langzaam om de gewenste functie
te selecteren.
Intelligent Auto modus (P21)
De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch gebruikt
worden door het toestel.
Intelligent Auto Plus modus (P21)
Stelt u ook in staat om de helderheid en de kleurschakering in te stellen in Intelligent Auto
modus.
Programma AE-modus
Neemt op bij de lensopeningwaarde en de sluitertijd die door de camera ingesteld zijn.
Lensopening-Prioriteit AE-modus
De sluitertijd wordt automatisch bepaald volgens de openingswaarde die u ingesteld hebt.
Sluiter-Prioriteit AE-modus
De openingswaarde wordt automatisch ingesteld volgens de sluitertijd die u ingesteld hebt.
Handmatige Belichtingsmodus
De belichting wordt aangepast aan de sluitertijd en de openingswaarde die u handmatig hebt
ingesteld.
Creatieve Videomodus
Neemt bewegende beelden op met een handmatig ingestelde waarden van de lensopening en
de sluitertijd.
¢ U kunt geen foto’s nemen.
Voorkeuzemode
Gebruik deze functie om opnamen te maken met eerder geregistreerde instellingen.
Panorama Shot-modus (P23)
Met deze modus kunt u panoramafoto's maken.
Scene Guide modus
Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
Creative Control modus
Opnemen terwijl het beeldeffect gecontroleerd wordt.
18
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
19 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
Functieknoppen (toekenning van veel gebruikte functies aan de knoppen)
U kunt opnamefuncties, enz., aan specifieke knoppen en iconen toekennen.
1
Selecteer het menu.
MENU
2
3
>
[Voorkeuze] > [Fn knopinstelling]
Druk op 3/4 om de functieknop waaraan u een
functie wilt toekennen te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
Druk op 3/4 om de functie die u wilt toekennen te
selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Sommige functies kunnen niet toegekend worden,
afhankelijk van de functieknop.
Aanraakpaneel (Aanraakbediening)
Het aanraakpaneel van dit toestel is capacitatief. Raak het paneel rechtstreeks aan met uw blote vinger.
∫ Aanraken
Aanraken en loslaten van het aanraakscherm.
• Als u kenmerken met gebruik van het aanraakscherm
Fn3
Fn4
Fn5
selecteert, raak dan het midden van de gewenste icoon
aan.
Fn6
SNAP
Fn7
∫ Verslepen
Een beweging zonder het aanraakscherm los te laten.
Het kan ook gebruikt worden om tijdens het afspelen
naar het volgende beeld te gaan, enz.
∫ Knijpen (vergroten/verkleinen)
Spreid het aanraakpaneel met twee vingers uiteen
(vergroten) of knijp het samen (verkleinen).
2.0X
Niet-aanraakgevoelige zone
Op het moment van aankoop is een deel van het
aanraakpaneel in de opnamemodus op een
niet-aanraakgevoelige zone gezet om onbedoelde
bedieningen te voorkomen.
([Touch scherm] in [Touch inst.] in het [Voorkeuze]-menu
] gezet. Door de instelling in [ON] te
is op [
veranderen kunt u de niet-aanraakgevoelige zone deactiveren.)
A Niet-aanraakgevoelige zone
(DUT) SQT0422
19
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
20 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Voorbereiding/Basis
Snel oproepen van veelgebruikte menu's
(Quick Menu)
M.b.v. het snelle menu, kunnen sommige menu-instellingen gemakkelijk gevonden worden.
• De kenmerken die afgesteld kunnen worden m.b.v. het Snelle Menu worden bepaald door de
functie of een weergavestijl waar het toestel zich in bevindt.
1
2
3
4
Druk op [
geven.
] om het Snelmenu weer te
Draai aan de modusknop op de achterkant
om het menu-item te selecteren en druk
vervolgens op de modusknop op de
achterkant.
50 i
4:3
L
Draai aan de modusknop op de achterkant
0 AUTO AWB
3.5 60
om de instelling te selecteren.
Druk op [
] om het menu te verlaten als de instelling eenmaal
voltooid is.
• U kunt het menu sluiten door de sluiterknop tot halverwege in te stellen.
Menu instellen
1
2
3
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4 van de cursorknop om het
menu-item te selecteren en druk op [MENU/
SET].
Druk op 3/4 van de cursorknop om de
instelling te selecteren en druk op [MENU/SET].
• Afhankelijk van het menuitem kan het zijn dat de
instelling ervan niet verschijnt, of dat deze op een
andere manier wordt weergegeven.
∫ Sluit het menu
Druk op [
] of druk de sluiterknop tot halverwege in.
∫ Schakelen naar andere menu’s
bijv. naar het [Set-up]-menu vanuit het [Opname]-menu.
1
2
3
20
AFS
Druk op 2.
Druk op 3/4 om een menuselectie-icoon te
selecteren, zoals [ ].
Op [MENU/SET] drukken.
• Selecteer een menu-item erna en stel het in.
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
21 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Opnemen
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligent Auto modus)
Opnamefunctie:
In deze modus maakt de camera optimale instellingen voor het onderwerp en de scène,
dus wordt het aanbevolen als u wenst de instellingen aan de camera over te laten zonder
erover na te moeten denken.
1
Zet de modusknop op [¦].
• De camera zal schakelen naar ofwel de meest
recentelijk gebruikte van de Intelligente Automatische
Functie ofwel Intelligente Automatische Plusfunctie.
Op het moment van aankoop is de modus op de
Intelligent Auto Plus modus gezet.
2
Lijn het scherm uit met het onderwerp.
• Wanneer het toestel de optimale scène identificeert,
50 i
4:3
L
wordt de icoon van de scène in kwestie in het blauw
gedurende 2 seconden afgebeeld, waarna die
terugkeert naar zijn gewoonlijke rode kleur.
(Automatische scènedetectie)
∫ Schakelen tussen de Intelligent Auto Plus modus en de Intelligent Auto modus
1 Op [MENU/SET] drukken.
2 Druk op 2.
3 Druk op 3/4 om het tabblad [ ] of [ ] te selecteren.
4
Druk op 2/1 om [
] of [
] te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET].
• Als op [DISP.] gedrukt wordt, zal de beschrijving van de
geselecteerde modus weergegeven worden.
Opnemen van nachtelijke taferelen ([iHandh. nachtop.])
Als [iHandh. nachtop.] op [ON] staat en [ ] gedetecteerd wordt terwijl nachtelijke beelden
handheld opgenomen worden, zullen deze nachtbeelden gemaakt worden met een hoge
burst-snelheid en in een enkel beeld samengevat worden.
Deze modus is nuttig als u prachtige nachtopnames wilt maken met zo weinig mogelijk
beweging en ruis van het toestel en zonder een statief te gebruiken.
MENU
>
[Opname] > [iHandh. nachtop.] > [ON]/[OFF]
(DUT) SQT0422
21
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
22 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Opnemen
Combineren van beelden in een enkel beeld met een rijke gradatie ([iHDR])
Als [iHDR] op [ON] staat en er is bijvoorbeeld een sterk contrast tussen de achtergrond en het
onderwerp, dan worden meerdere foto's met verschillende belichtingen opgenomen en
gecombineerd voor de creatie van één enkele foto met een rijke gradatie.
[iHDR] werkt automatisch zoals vereist wordt. [
] wordt dan op het scherm weergegeven.
[Opname] > [iHDR] > [ON]/[OFF]
MENU >
Foto's maken met een wazige achtergrond (Defocus Control)
Opnamefunctie:
De wazigheid van de achtergrond kan gemakkelijk ingesteld worden terwijl u het
beeldscherm controleert.
1
Druk op de modusknop op de achterkant om het instellingenscherm weer te geven.
• Telkens wanneer in de Intelligent Auto Plus modus op de modusknop op de achterkant
gedrukt wordt, schakelt de camera tussen werking met instelling van de helderheid, werking
met Defocus Control en gewone werking.
• Telkens wanneer op de modusknop op de achterkant gedrukt wordt, schakelt de camera
tussen werking met Defocus Control en gewone werking.
2
Stel de wazigheid in door aan de modusknop op de
achterkant te draaien.
SS
F
500
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
Opnemen van beelden door het veranderen van de helderheid of de kleurtoon
Opnamefunctie:
Deze modus stelt u in staat om de helderheid en de kleurtoon te veranderen en deze op uw
favoriete instellingen te zetten in plaats van op die, die de camera ingesteld heeft.
∫ Instelling helderheid
1 Druk op de modusknop op de achterkant om het
instellingenscherm weer te geven.
• Bij iedere druk op de modusknop op de achterkant wordt
2
geschakeld tussen instelling van de helderheid, Defocus
Control en einde werking.
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
0
Draai aan de modusknop op de achterkant om de
helderheid in te stellen.
+5
∫ Kleurinstelling
1 Druk op 1 om het instellingenscherm weer te geven.
2 Draai aan de modusknop op de achterkant om de
kleur in te stellen.
• Dit zal de kleur van het beeld van roodachtig naar
blauwachtig afstellen.
• Druk op [MENU/SET] om naar het opnamescherm terug te
keren.
22
SQT0422 (DUT)
A
B
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
23 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Opnemen
Panoramafoto's maken (Panorama Shot-modus)
Opnamefunctie:
Er worden continu beelden gemaakt terwijl u het toestel horizontaal of verticaal beweegt
en deze worden gecombineerd om een enkel panoramabeeld te maken.
1
2
3
Zet de modusknop op [
].
• Na het beeldscherm waarin u gevraagd wordt om de opnamerichting te controleren
weergegeven is, zullen de horizontale/verticale richtlijnen weergegeven worden.
Druk de sluiterknop tot halverwege in om scherp te stellen.
Druk de sluiterknop volledig in maak met de camera een kleine
cirkelbeweging in de richting van de pijl op het scherm.
Opnemen van links naar rechts
A
• Beweeg de camera op een contante snelheid.
4
A Opnamerichting en
Beelden zouden niet goed gemaakt kunnen worden
panoramabeweging
als de camera te snel of te langzaam bewogen wordt.
(Richtlijn)
Druk de sluiterknop nog een keer in om de foto-opname te eindigen.
• Het opnemen kan tevens beëindigd worden door de camera stil te houden tijdens het opnemen.
• Het opnemen kan tevens beëindigd worden door de camera naar het einde van de
richtlijn te bewegen.
Opnamen maken met handmatig scherpstellen
Toepasbare modi:
Gebruik deze functie als u een vaste scherpstelling wenstof als de afstand tussen de lens
en het object vast is en u de automatische scherpstelling niet wenst te gebruiken.
Gebruik van een onderling verwisselbare lens (H-FS12032) zonder focusring
Druk op 1: Stelt scherp op onderwerpen
+
リヴヰ
dichtbij
Druk op 2: Stelt scherp op onderwerpen
ver weg
A Schuifbalk
• Deze handelingen zijn alleen mogelijk op het
AF
scherm voor het instellen van de scherpstelling.
A
• Door op 2/1 te drukken en te blijven
drukken, zal de focussnelheid vergroot worden.
• Het scherpstellen kan ook uitgevoerd worden door de schuifbalk te verslepen.
(DUT) SQT0422
23
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
24 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Opnemen
1
2
3
Zet de focusmodusknop op [MF].
Druk op 2 (
).
Druk op 3/4/2/1 om de te vergroten zone
vast te stellen en druk op [MENU/SET].
• Het hulpscherm wordt weergegeven dat de zone
vergroot. (MF Assist)
• Als u opnieuw op [DISP.] drukt, zal de te vergroten
zone weer in het midden geplaatst worden.
4
B
Scherpstellen.
A Aanduiding van ¶ (oneindigheid)
B MF Assist (vergroot scherm)
C Peaking
D MF-gids
• De in-focus gedeeltes zullen geaccentueerd worden.
(Peaking)
• U kunt controleren of het scherp gestelde punt zich
vlakbij of veraf bevindt. (MF-gids)
+
AF
A C D
U kunt de volgende handelingen verrichten:
Knopbediening
Aanraakbediening
3/4/2/1¢
Slepen
Beschrijving van de bediening
s
Open-/
dichtknijpen
Vergroot/verkleint het scherm (met stappen van
0,1k)
s
Vergroot/verkleint het scherm (met stappen van
1,0k)
Beweegt de vergrote zone
Schakelt naar de vergrote weergave
(venstermodus/volledig scherm)
[DISP.]¢
5
24
[Reset]¢
Zet de te vergroten AF-zone weer terug op het
midden.
¢ Als een onderling verwisselbare lens zonder focusring gebruikt wordt, kunt u deze
handelingen uitvoeren nadat u op 4 gedrukt heeft, om het scherm weer te geven dat
u in staat stelt de te vergroten zone in te stellen.
Druk de sluiterknop tot halverwege in.
• Het hulpscherm zal dicht gaan. Het opnamescherm zal weergegeven worden.
• U kunt het hulpscherm ook sluiten door op [MENU/SET] te drukken.
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
25 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Opnemen
Opname Bewegend Beeld
Toepasbare modi:
Dit kan volledig hoge definitie bewegende beelden die compatibel zijn met het
AVCHD-formaat of bewegende beelden die opgenomen zijn in MP4 opnemen.
De audio zal stereo opgenomen worden.
1
Start het opnemen door op de bewegend
beeldknop te drukken.
A Verstreken opnametijd
B Beschikbare opnametijd
• Het is mogelijk om geschikte video’s voor iedere
functie op te nemen.
A
C
• De indicator van de opnamestaat (rood) C zal flitsen
tijdens het opnemen van bewegende beelden.
• Als ongeveer 1 minuut verstreken is zonder dat een
2
3s
handeling uitgevoerd is, zal een deel van het display
verdwijnen. Druk op [DISP.] of raak de monitor aan om
ervoor te zorgen dat dit weer verschijnt.
• Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.
R1m37s
B
Stop het opnemen door weer op de
bewegend beeldknop te drukken.
• Het opnemen van foto's is ook mogelijk tijdens het opnemen van films, door de
sluiterknop volledig in te drukken.
• Bij een hoge omgevingstemperatuur zullen het continu opnemen of andere omstandigheden
de oververhitting van de camera tot gevolg hebben. De volgende beperkingen zullen dan
optreden om de camera te beschermen. Wacht tot de camera is afgekoeld.
– Het continu opnemen, het opnemen van films en de Wi-Fi-verbinding zullen tijdelijk
uitgeschakeld zijn.
– Als u doorgaat met opnemen, zelfs als [
] op het scherm knippert, zal een bericht
weergegeven worden en zal de camera automatisch worden uitgeschakeld.
• Het wordt aangeraden een geheel opgeladen batterij of netadapter (DMW-AC10E: optioneel)
te gebruiken wanneer u bewegende beelden maakt.
• Als tijdens het opnemen van een film gebruik gemaakt wordt van de netadapter (DMW-AC10E:
optioneel) en de stroomtoevoer wordt onderbroken wegens een stroomuitval, of als de
netadapter (DMW-AC10E: optioneel) afgesloten wordt, enz., zal de film niet worden
opgenomen.
• De maximumtijd voor het continu opnemen van films met [AVCHD] bedraagt 29 minuten en
59 seconden.
• De maximumtijd voor het continu opnemen van films met [MP4] bedraagt 29 minuten en
59 seconden of tot 4 GB.
(Voor [FHD/28M/50p]/[FHD/20M/25p] in het formaat [MP4] is het bestandsformaat groot en zal
de opneembare tijd onder de 29 minuten en 59 seconden komen.)
(DUT) SQT0422
25
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
26 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Opnemen
Opnemen van Snap Movies
Toepasbare modi:
U kunt de opnametijd van tevoren specificeren en films opnemen alsof u fotografeert. De
functie stelt u ook in staat de scherpstelling aan het begin van de opname te verplaatsen
en van tevoren infade/outfade-effecten toe te voegen.
• Films zullen opgenomen worden met [FHD/20M/25p] in [MP4].
• Door de app voor smartphone/tablet “Panasonic Image App” te gebruiken, kunt u films die met
de camera opgenomen zijn samenvoegen. Muziek kan toegevoegd worden en er kunnen
verschillende bewerkingen uitgevoerd worden wanneer u films samenvoegt. Bovendien kunt u
de samengevoegde films naar een webdienst verzenden.
1
Selecteer het menu. (P20)
MENU
2
3
>
Selecteer [SET] met 3/4 en druk vervolgens op [MENU/SET].
Druk op 3/4 om een item te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
[Opnametijd]
[Trekfocus]
[Fade]
4
5
6
7
[Bewegend beeld] > [Snapfilm]
Druk op [
Stelt de opnametijd van films in.
Maakt dramatische beeldexpressie mogelijk door de focus aan het
begin van de opname geleidelijk te verplaatsen.
Voegt een fade-in-effect (geleidelijke verschijning) aan beeld en
audio toe als de opname start, of voegt een fade-out-effect
(geleidelijk verdwijnen) eraan toe als de opname eindigt.
].
Op [MENU/SET] drukken.
Selecteer [ON] met 3/4 en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Druk de sluiterknop tot halverwege in om het menu te verlaten.
• Als [Trekfocus] op [ON] gezet is, stel het brandpunt dan in.
A
Start het opnemen door op de filmknop te
drukken.
A Verstreken opnametijd
B Ingestelde opnametijd
• Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.
• U kunt de filmopname niet in het midden stoppen. De
opname zal automatisch stoppen als de ingestelde
opnametijd verstreken is.
SNAP
4SEC
3s
4s
B
∫ Deactiveren van Snap Movie
Selecteer [OFF] in stap 2.
• Raadpleeg “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” voor details.
26
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
27 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Afspelen
Opnamen terugspelen
1
2
Druk op [(].
Druk op 2/1.
2:
De vorige opname terugspelen
1:
De volgende opname terugspelen
Een beeld naar een webdienst verzenden
Als u op 4 drukt wanneer de beelden een voor een weergegeven worden, kunt u een
beeld gemakkelijk naar een webdienst verzenden.
• Raadpleeg “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” voor details.
Bewegende beelden terugspelen
Dit toestel is ontworpen voor het afspelen van films met gebruik van AVCHD, MP4 en
QuickTime Motion JPEG formaten.
A
• Bewegende beelden worden weergegeven met de filmicoon
([
]).
12s
Druk op 3 om af te spelen.
A Opnametijd film
∫ Bediening tijdens het afspelen van films
Knopbedi Aanraakb Beschrijving van de
ening
ediening
bediening
3
Afspelen/Pauzeren
Knopbedi Aanraakb Beschrijving van de
ening
ediening
bediening
4
¢
Snel vooruitspoelen¢
Snel terugspoelen
2
Frame-by-frame
achteruit
(tijdens pauzeren)
Verlaagt het niveau
van het volume
Stop
1
Frame-by-frame
vooruit
(tijdens pauzeren)
Verhoogt het niveau
van het volume
¢ De snelheid van het vooruit/achteruit afspelen neemt toe als u opnieuw op 1/2 drukt.
• Als u tijdens een pauze op [MENU/SET] drukt, kunt u een foto van een film creëren.
(DUT) SQT0422
27
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
28 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Afspelen
Beelden wissen
Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer teruggehaald worden.
Om een enkele opname uit te wissen
1
Selecteer het te wissen beeld in de
afspeelmodus en druk vervolgens op [ ].
• Dezelfde handeling kan uitgevoerd worden door [
]
aan te raken.
2
Druk op 3 om [Apart wissen] te selecteren
en druk vervolgens op [MENU/SET].
$SDUWZLVVHQ
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
0XOWLZLVVHQ
Het beeld wordt gewist door [Ja] te selecteren.
$OOHVZLVVHQ
Wissen van meer beelden (tot 100¢) of van alle beelden
¢ De beeldengroepen worden als een enkel beeld beschouwd.
(alle beelden in de geselecteerde beeldengroep zullen gewist worden.)
1
2
Druk in de afspeelmodus op [ ].
Op 3/4 drukken om [Multi wissen] of [Alles wissen] te kiezen en
vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• [Alles wissen] > Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
• Het is mogelijk om alle beelden te wissen, behalve de beelden die als favorieten
ingesteld zijn, als [Alles wissen behalve Favoriet] geselecteerd is met de [Alles wissen]
instelling.
3
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is)
Druk 3/4/2/1 om het beeld te selecteren
en druk vervolgens op [MENU/SET] om in te
stellen. (Herhaal deze stap.)
8LWYRHU
• [‚] verschijnt op de geselecteerde beelden.
Als u opnieuw op [MENU/SET] drukt, wordt de instelling
gewist.
4
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is)
Druk op 2 om [Uitvoer.] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/
SET] om het uit te voeren.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
28
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
29 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Wi-Fi
Wat u kunt doen met de Wi-FiR functie
• De camera kan niet gebruikt worden voor verbinding aan een openbare draadloze
LAN-verbinding.
Bediening met een smartphone/tablet (P31)
• Opnames maken met een smartphone (P31)
• Afspelen van beelden die zich in de camera bevinden (P31)
• De beelden bewaren die in de camera opgeslagen zijn (P32)
• Beelden naar een SNS versturen (P32)
• Schrijven van locatie-informatie op beelden die opgeslagen
zijn in de camera (P32)
• Samenvoegen van films die met Snap Movie op een smartphone/tablet opgenomen zijn en uw
voorkeur hebben (P32)
Installeren van de “Image App ” app voor smartphone/tablet
• OS
App voor AndroidTM: Android 2.3.3 of hoger¢
> Zoek de Google PlayTM Store op voor “Panasonic Image App” of “LUMIX” en installeer de
app.
App voor iOS: iOS 6.0 of hoger (houd er rekening mee dat de iPhone 3GS niet
ondersteund wordt.)
> Zoek de App StoreSM op voor “Panasonic Image App” of “LUMIX” en installeer de app.
¢ Om dit toestel met [Wi-Fi Direct] te verbinden, wordt Android OS 4.0 of hoger en
ondersteuning van Wi-Fi DirectR vereist.
• Gebruik de meest recente versie.
• De ondersteunde besturingssystemen zijn correct met ingang van september 2014 en aan
veranderingen onderhevig.
• Lees de [Help] in het “Image App”-menu voor meer details over hoe te werk te gaan.
• Het kan zijn dat de dienst niet goed gebruikt kan worden, afhankelijk van het type smartphone
dat gebruikt wordt.
Raadpleeg onderstaande ondersteunende website voor informatie over de “Image App”.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
• Wanneer u de app download op een mobiel netwerk, kunnen er hoge pakketcommunicatiekosten
in rekening gebracht worden afhankelijk van de details van uw contract.
Weergeven van beelden op een TV
Draadloos afdrukken
Versturen van beelden naar een AV-inrichting
Versturen van beelden naar een PC
Gebruik van web-diensten
Web
In deze gebruiksaanwijzing zal van nu af aan over “smartphones” gesproken worden om
zowel smartphones als tablets aan te duiden, tenzij anders vermeld wordt.
• Raadpleeg “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” voor details.
(DUT) SQT0422
29
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
30 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Wi-Fi
Verbinden met een smartphone/tablet
Als u een iOS-apparaat gebruikt [iPhone/iPod touch/iPad]
Gebruik van de QR-code voor het tot stand brengen van een verbinding
1
Druk op de camera op [Wi-Fi] en blijf erop drukken.
ヸㄊノョㄊ
ョㄏヒ
QR-code
2
3
4
Start “Image App” op uw smartphone/tablet.
Selecteer [QR-code] en selecteer vervolgens [OK].
Gebruik “Image App” en scan de QR-code die op het scherm van de camera
weergegeven wordt.
• Als u op de camera op [MENU/SET] drukt, zal de QR-code vergroot worden. Als het
5
Installeer het profiel van “IMAGE APP”.
• Er zal een bericht op de browser weergegeven worden.
• Als de smartphone/tablet vergrendeld wordt door een password, voer
moeilijk is de QR-code te scannen, probeer deze dan te vergroten.
IMAGE APP
Panasonic Corporation
het password dan in om de smartphone/tablet te ontgrendelen.
6
7
Druk op de home-knop om de browser te sluiten.
Schakel de Wi-Fi-functie in het
instellingenmenu van de
smartphone/tablet in.
Wi-Fi
Wi-Fi
8
Selecteer de SSID die op het
scherm van de camera
weergegeven wordt.
Keer terug naar het home-scherm en start vervolgens de “Image App”.
• Stappen 2 tot 6 hoeven vanaf de tweede keer niet uitgevoerd te worden.
0123456789ABC
9
Als u een Android-apparaat gebruikt
Gebruik van de QR-code voor het tot stand brengen van een verbinding
1
Druk op de camera op [Wi-Fi] en blijf erop drukken.
ヸㄊノョㄊ
ョㄏヒ
2
30
Start “Image App” op uw smartphone/tablet.
SQT0422 (DUT)
QR-code
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
31 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Wi-Fi
3
4
Selecteer [QR-code].
Scan de QR-code die op het scherm van de camera weergegeven wordt.
• Als u op de camera op [MENU/SET] drukt, zal de QR-code vergroot worden. Als het
moeilijk is de QR-code te scannen, probeer deze dan te vergroten.
Voor zowel iOS-apparaten (iPhone/iPod touch/iPad) als Android-apparaten
Invoeren van een password om een verbinding tot stand te brengen
1
Druk op de camera op [Wi-Fi] en blijf erop drukken.
ヸㄊノョㄊ
ョㄏヒ
2
3
4
SSID en password
Schakel de Wi-Fi-functie in het instellingenmenu van de smartphone/tablet in.
Selecteer de SSID die op het scherm van de camera weergegeven wordt.
Voer het password in dat op het scherm van de camera
weergegeven wordt.
• Als u een Android-apparaat gebruikt en u vinkt het vakje voor de
Wi-Fi
5
weergave van het password aan, dan zal het apparaat het password
weergeven terwijl u dit invoert.
0123456789ABC
Start “Image App” op de smartphone/tablet.
Bediening met een smartphone/tablet
Fotograferen via een smartphone/tablet (remote opname)
1
2
Verbinding met een smartphone maken. (P30)
Bedien de smartphone.
1 Selecteer [
].
2 Neem een beeld op.
• De opgenomen beelden worden in de camera bewaard.
• Sommige instellingen zijn niet beschikbaar.
• Bij een hoge omgevingstemperatuur zullen het continu opnemen of andere omstandigheden de
oververhitting van de camera tot gevolg hebben. De volgende beperkingen zullen dan optreden
om de camera te beschermen. Wacht tot de camera is afgekoeld.
– Het continu opnemen, het opnemen van films en de Wi-Fi-verbinding zullen tijdelijk
uitgeschakeld zijn.
– Als u doorgaat met opnemen, zelfs als [
] op het scherm knippert, zal een bericht
weergegeven worden en zal de camera automatisch worden uitgeschakeld.
Afspelen van beelden in de camera
1
2
Verbinding met een smartphone maken. (P30)
Bedien de smartphone.
1 Selecteer [
].
2 Raak het beeld aan om het te vergroten.
(DUT) SQT0422
31
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
32 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Wi-Fi
Bewaren van in de camera opgeslagen beelden/Verzenden van beelden in de
camera naar een SNS
1
2
Verbinding met een smartphone maken. (P30)
Bedien de smartphone.
1 Selecteer [
].
2 Raak een beeld aan, blijf het aanraken en versleep het om het te bewaren, of om
het naar een SNS, enz., te verzenden.
• De functie kan toegekend worden aan de bovenkant, de onderkant, links of rechts, al
naargelang uw voorkeur.
• Beelden in het RAW-formaat en films van [AVCHD] kunnen niet bewaard worden.
Toevoegen van locatie-informatie afkomstig van de smartphone/tablet op
beelden die in de camera opgeslagen zijn
U kunt locatie-informatie die met een smartphone verkregen is naar de camera versturen.
Na het versturen van de informatie kunt u deze ook op de beelden schrijven die in de
camera bewaard worden.
1 Start opnemen locatie-informatie
GPS
2 Start opnemen beelden

3 Eindig opnemen locatie-informatie
4 Versturen en schrijven van


locatie-informatie

∫ Bedien de smartphone
1
2
3
GPS
GPS
GPS
Selecteer [
].
Selecteer [Geogr. labell.].
Selecteer een icoon.
Start opnemen locatie-informatie.
Eindig opnemen locatie-informatie.
Versturen en schrijven van locatie-informatie.
• Volg de berichten op het scherm op om de smartphone te bedienen.
• Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik:
Let op de privacy en gelijkaardige rechten, enz., van het onderwerp wanneer u deze
functie gebruikt. U gebruikt deze voor eigen risico.
• (Wanneer u “Image App” voor iOS gebruikt)
Als u op de Home- of de Aan/Uit-knop van de smartphone drukt terwijl de
locatie-informatie opgenomen wordt, zal de opname stoppen.
Samenvoegen van films die met Snap Movie op een smartphone/tablet
opgenomen zijn en uw voorkeur hebben
Door een smartphone te gebruiken, kunt u films samenvoegen die opgenomen zijn met de
[Snapfilm]-functie van de camera (P26). Aan de samen te voegen films kan muziek toegevoegd
worden. Bovendien kunt u de samengevoegde film bewaren of naar een webdienst uploaden.
• [Snapfilm] van de “Image App” vereist een smartphone die Android OS 4.3 of hoger ondersteunt.
• De iPhone 4 en iPod touch (4ste generatie) ondersteunen geen [Snapfilm] van de “Image App”.
• Raadpleeg “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” voor details.
32
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
33 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Over de geleverde software
De geleverde DVD bevat de volgende software.
Installeer de software op uw computer voor gebruik.
• PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1)
• SILKYPIX Developer Studio 4.2 SE
(Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1, Mac OS X v10.5/v10.6/v10.7/v10.8/v10.9)
Voor details inclusief hoe de SILKYPIX Developer Studio te gebruiken, de “Help” of de
Ichikawa Soft Laboratory’s support website gebruiken:
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/support/
• LoiLoScope 30 dagen volledige probeerversie (Windows Vista/Windows 7/Windows 8/
Windows 8.1)
Voor meer informatie over het gebruik van LoiLoScope dient u de handleiding van
LoiLoScope te lezen, die via onderstaande link kan worden gedownload.
Handleiding URL: http://loilo.tv/product/20
∫ Installeren van bijgeleverde software
• Voordat u de DVD erin doet, dient u alle lopende toepassingen te sluiten.
1
2
Controleer de omgeving van uw PC.
• Raadpleeg voor gedetailleerde informatie, zoals de besturingsomgeving of de
werkmethode, de “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” of
de gebruiksaanwijzing van de respectievelijke softwareprogramma's.
Doe de DVD met de meegeleverde software erop erin.
• Als het automatische afspeelscherm weergegeven wordt, kunt u het menu weergeven
door [Launcher.exe] te selecteren en ten uitvoer te brengen.
• In Windows 8/Windows 8.1 kan het menu weergegeven worden door op een bericht te
3
4
klikken dat weergegeven wordt na het plaatsen van de DVD en door vervolgens
[Launcher.exe] te selecteren en ten uitvoer te brengen.
• U kunt het menu ook weergeven door in [Computer] op [SFMXXXX] te dubbelklikken
(XXXX verschilt, afhankelijk van het model).
Klik op [Toepassingen].
Klik op het installatiemenu op [Recommended Installation] om te installeren.
• Ga verder met de installatie door de berichten te volgen die op het scherm verschijnen.
• De software die compatibel is met uw PC zal geïnstalleerd worden.
• Op de Mac, kan SILKYPIX handmatig geïnstalleerd worden.
1 Doe de DVD met de meegeleverde software erop erin.
2 Dubbelklik op de applicatiemap in de DVD.
3 Dubbelklik op de automatisch afgebeelde map.
4 Dubbelklik op het pictogram in de toepassingsmap.
In deze gevallen niet beschikbaar:
• “PHOTOfunSTUDIO” en “LoiLoScope” zijn niet compatibel met Mac.
(DUT) SQT0422
33
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
34 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Display Monitor/Display Zoeker
• De volgende afbeeldingen zijn voorbeelden van wanneer het displayscherm in de
monitor op [
] (monitorstijl) gezet is.
In Opname

4:3

AFS
L
Fn3

ラュン
×
Fn4

SS
Fn6

AEL

3.5 60
0
200
BKT
AWB
SNAP
ISO
Fn7
98
Schaduw markeren
1
ラュン
C2-1
P
1
F
MINI
Fn5
HDR/iHDR (P22)
Multi exposure
Opnamefunctie (P18)
Digitale zoom
EXPS
Elektronische sluiter
Standaardinstellingen
Fotomodus (fotoprioriteiten)
Photo Style
‰
Œ
WL
Aanduiding oververhitting
(P39)
Flitsfunctie
2
Flitser
A›
Kwaliteit
Extra Teleconversie (bij
filmopnames)
AFS AFF AFC MF
š
Ø
Focusmodus
Opnameformaat/
Opnamekwaliteit
SNAP
4SEC
Snap Movie (P26)
4:3
L
Beeldgrootte/Beeldverhouding
M
Extra Teleconversie (bij
foto-opnames)
4:3
EX
Pull Focus (P26)
Gezichtsherkenning
AFL
Auto Bracket
Zelfontspanner
Batterij-aanduiding
Instelling beeldeffect (filter)
Optische beeldstabilisator¢2
Kaart (alleen weergegeven
tijdens opname)
8m30s
Waarschuwingsbeweging
Opnamestatus (knippert in
rood)/Focus (licht groen op.)
Verstreken opnametijd¢1
Simultane opname-lampje
Automatisch schakelen tussen
zoeker/monitor (P18)
Peaking
34
SQT0422 (DUT)
AF-vergrendeling
Burst
Display voor de afstelling van
het beeldeffect (filter)
EXPS
AF-functie
LOW
Focus (met geringe verlichting)
Verbonden met Wi-Fi
Histogram
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
35 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
98
R 8m30s
3
Naam¢3
Aantal dagen dat verstreken is sinds de vertrekdatum
¢4
Leeftijd¢3
Aantal opneembare beelden¢6
Beschikbare opnametijd¢1, 6
6
Raak tab
Lokatie¢4
Raak zoom
Huidige datum en tijd/Instelling reisbestemming : “
¢4
Belichtingsmeter
Raak sluiter
×
Weergave brandpuntafstand
Step Zoom
Touch AE
AE
4
Peaking
AF-zone
Fn3
Doel puntmeting
Fn4
Fn5
Fn7
Fn6
SNAP
Zelfontspanner
Functietoets (P19)
¢5
Kleur
Weergave microfoonniveau
Defocus control Functie
(P22)
Stille modus
AEL
AE-vergrendeling
AE
Helderheid (P22)
Meetfunctie
Type defocus
([Miniatuureffect])
Programmaschakeling
3.5
60
Lensopening (P17)
Sluitertijd (P17)
/
Waarde belichtingscompensatie
/
Eenpuntskleur
Positie van de lichtbron
Helderheid (P22)
Afstelling van het
beeldeffect (filter)
Handmatige
belichtingsassistentie
ISO-gevoeligheid
F
5
Gebruiksaanwijzing draaiknop
BKT
AWB
VÐîÑ
1
MINI
Witbalansbracket
Fijnafstelling witbalans
Beeldeffect (filter)
Lensopening (P17)
SS
Sluitertijd (P17)
ISO
ISO-gevoeligheid
Instelling microfoonniveau
Witbalans
Kleur (P22)
¢1 m: minuut, s: seconde
¢2 Alleen beschikbaar wanneer een lens bevestigd is die de stabilisatorfunctie ondersteunt.
¢3 Dit wordt ongeveer 5 seconden weergegeven wanneer de camera ingeschakeld wordt als
de instelling van [Profiel instellen] ingesteld is.
¢4 Dit wordt ongeveer 5 seconden weergegeven wanneer de camera ingeschakeld wordt,
nadat de klok ingesteld is en nadat van de afspeelmodus naar de opnamemodus
geschakeld is.
¢5 Dit wordt tijdens het terugtellen weergegeven.
¢6 Het is mogelijk de display te schakelen tussen het aantal opneembare beelden en
beschikbare opnametijd met de [Rest-aanduiding] instelling in het [Voorkeuze] menu.
(DUT) SQT0422
35
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
36 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
In Opname
Opname-informatie op de monitor
F 3.5

ISO

AUTO
0
3
1/60
Enkel
0
0
4:3
AFS
L
AWB
Burst
Wi-Fi Fn

98

Auto Bracket
Zelfontspanner
AFS AFF AFC MF
1
š
C1
1
Ø
Opnamefunctie (P18)
F3.5
Lensopening (P17)
1/60
Sluitertijd (P17)
4:3
Beeldgrootte/Beeldverhouding
L
Wi-Fi
Wi-Fi
Instelling functieknop (P19)
Fn
Batterij-aanduiding
4
2
ISO
ISO-gevoeligheid
AUTO
Photo Style
Waarde belichtingscompensatie
0
Helderheid (P22)
0
Handmatige
belichtingsassistentie
‰
Œ
Flitsfunctie
WL
Flitser
AWB VÐîÑ
1
AE
R 8m30s
SQT0422 (DUT)
Witbalans
Bediening van het intelligente
dynamische bereik
98
36
AF-functie
Kwaliteit
A›
EXPS
Focusmodus
Meetfunctie
Aantal opneembare beelden
Beschikbare opnametijd
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
37 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Menulijst
Weergeven van de uitleg van menu-items.
A
Als [Menu-informatie] in het [Set-up]-menu op [ON] gezet
is, worden de uitleg van de menu-items en de instellingen
op het menuscherm weergegeven.
A Uitleg van het menu
[Opname]
In dit menu kunt u de beeldverhouding, het aantal pixels en andere aspecten van de beelden
die u aan het opnemen bent instellen.
[Fotostijl]
[I.resolutie]
[ISO-verhoging]
[Filterinstellingen]
[iHandh. nachtop.]
[Uitgebreide ISO]
[Aspectratio]
[iHDR]
[Lang sl.n.red]
[Fotoresolutie]
[HDR]
[Schaduwcomp.]
[Kwaliteit]
[Multi-belicht.]
[Ex. tele conv.]
[AFS/AFF]
[Intervalopname]
[Dig. zoom]
[Meetfunctie]
[Stop-motionanimatie]
[Kleurruimte]
[Burstsnelh.]
[Panoramarichting]
[Stabilisatie]
[Auto bracket]
[Sluitertype]
[Gezicht herk.]
[Zelf ontsp.]
[Flitser]
[Profiel instellen]
[Schaduw markeren]
[Rode-ogencorr]
[Int.dynamiek]
[ISO-limiet]
[Bewegend beeld]
Dit menu laat u de [Opname-indeling], [Opn. kwaliteit], en andere aspecten voor filmopnames
instellen.
[Fotostijl]
[Foto/film]
[Dig. zoom]
[Filterinstellingen]
[Continu AF]
[Antiflikkering]
[Snapfilm]
[Meetfunctie]
[Stille bediening]
[Opname-indeling]
[Schaduw markeren]
[Micr. weerg.]
[Opn. kwaliteit]
[Int.dynamiek]
[Micr. instellen]
[Belicht.stand]
[I.resolutie]
[Windreductie]
[AFS/AFF]
[Ex. tele conv.]
• [Fotostijl], [Filterinstellingen], [AFS/AFF], [Meetfunctie], [Schaduw markeren], [Int.dynamiek],
[I.resolutie] en [Dig. zoom] maken onderdeel uit van zowel het [Opname]-menu als het
[Bewegend beeld]-menu. Het veranderen van deze instellingen in één van deze menu’s wordt
weerspiegeld in het andere menu.
(DUT) SQT0422
37
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
38 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
[Voorkeuze]
De werking van het toestel, zoals het weergeven van het beeldscherm en de werking van de
knoppen, kan naar goeddunken ingesteld worden. Het is bovendien mogelijk om de gewijzigde
instellingen te registreren.
[Geh voorkeursinst.]
[Peaking]
[Rest-aanduiding]
[Stille modus]
[Histogram]
[Auto review]
[AF/AE vergrend.]
[Richtlijnen]
[Fn knopinstelling]
[Ontsp. knop half indr.]
[Highlight]
[Q.MENU]
[Quick AF]
[Zebrapatroon]
[Videotoets]
[Oogsensor AF]
[Zwart-wit Live View]
[Powerzoomlens]
[Spot AF tijd]
[Constant preview]
[Oogsensor]
[AF ass. lamp]
[Lichtmeter]
[Touch inst.]
[Direct focuspunt]
[Draaiknop gids]
[Touch scrollen]
[Prio. focus/ontspan]
[LVF disp. stijl]
[Menugids]
[AF+MF]
[Scherm disp. stijl]
[Opn. zonder lens]
[MF assist]
[Scherm info stijl]
[MF-gids]
[Opn.gebied]
[Set-up]
Dit menu laat u de klokinstellingen uitvoeren, de toon van de werkingspiep selecteren en
andere instellingen die het gemakkelijker voor u maken om de camera te hanteren maken.
U kunt ook de instellingen van de functies die met Wi-Fi verband houden configureren.
[Klokinst.]
[Besparing]
[Wereldtijd]
[USB mode]
[Belichtingscomp. reset]
[Zelf ontsp. auto uit]
[Reisdatum]
[TV-verbinding]
[Nr. resetten]
[Wi-Fi]
[Menu hervatten]
[Resetten]
[Toon]
[Achtergrondkleur]
[Wi-Fi resetten]
[Live View Modus]
[Menu-informatie]
[Pixelverbeter.]
[Scherm]/[Zoeker]
[Taal]
[Sensorreiniging]
[Helderheid scherm]
[Versie disp.]
[Formatteren]
[Afspelen]
Dit menu laat u de Bescherming, Knip- of Afdrukinstellingen, enz. van gemaakte beelden
instellen.
[2D/3D-inst.]
[Splits video]
[Diashow]
[Intervalvideo]
[Favorieten]
[Print inst.]
[Afspeelfunctie]
[Stop-motionvideo]
[Beveiligen]
[Locatie vermelden]
[Nw. rs.]
[Gez.herk. bew.]
[Retouche wissen]
[Bijsnijden]
[Foto’s sorteren]
[Titel bew.]
[Roteren]
[Wissen bevestigen]
[Tekst afdr.]
[Scherm roteren]
38
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
39 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Problemen oplossen
Probeer als eerste de volgende procedures.
Als het probleem niet wordt verholpen, kan het mogelijk worden verminderd door
[Resetten] in het [Set-up]-menu te selecteren.
• Raadpleeg ook de “Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” die
meer gedetailleerde informatie bevat.
Het toestel kan niet bediend worden zelfs wanneer het aanstaat.
Het toestel gaat uit onmiddellijk nadat het aangezet is.
• De batterij is op.
> De batterij opladen.
• Als u het toestel aanlaat, zal de batterij opgaan.
> Schakel het toestel vaal uit d.m.v. de [Besparing], enz.
Dit toestel schakelt tijdens een opname plotseling uit.
• Bij een hoge omgevingstemperatuur zullen het continu opnemen of andere omstandigheden
de oververhitting van de camera tot gevolg hebben. De volgende beperkingen zullen dan
optreden om de camera te beschermen. Wacht tot de camera is afgekoeld.
– Het continu opnemen, het opnemen van films en de Wi-Fi-verbinding zullen tijdelijk
uitgeschakeld zijn.
– Als u doorgaat met opnemen, zelfs als [
] op het scherm knippert, zal een bericht
weergegeven worden en zal de camera automatisch worden uitgeschakeld.
Het object is niet goed scherp.
• Het onderwerp ligt buiten het focusbereik van het toestel.
• Er is camerabeweging (golfstoring) of het onderwerp beweegt enigszins.
• Staat [Prio. focus/ontspan] in het [Voorkeuze]-menu op [RELEASE]?
Het opgenomen beeld is wazig.
De optische beeldstabiliseerder is niet effectief.
• De sluitertijd wordt trager en de optische beeldstabilisatorfunctie werkt mogelijk vooral niet
goed wanneer u opnamen op donkere plaatsen maakt.
> We raden aan het toestel stevig vast te houden met beide handen wanneer u beelden
maakt.
> Wij raden aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken wanneer u opnamen maakt
met een langzame sluitertijd.
• Als een bewegend onderwerp met de elektronische sluiter opgenomen wordt, kan het
onderwerp vervormd op de foto verschijnen.
Er kunnen strepen of beeldflikkering verschijnen onder verlichting zoals
fluorescente verlichting en LED-verlichting-inrichting.
• Dit is kenmerkend voor MOS-sensoren die dienst doen als de pickupsensoren van de camera.
Dit is geen storing.
• Maakt u opnames met de elektronische sluiter?
> Als de elektronische sluiter gebruikt wordt, zal het verlagen van de sluitertijd het effect van
de horizontale strepen verkleinen.
(DUT) SQT0422
39
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
40 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
De helderheid van de tint van het gemaakte beelden verschilt van de eigenlijke
scène.
• Wanneer u onder fluorescente of LED-verlichting enz. opneemt, zou het verhogen van de sluitertijd
kleine veranderingen m.b.t. de helderheid en de kleur met zich mee kunnen brengen. Deze
veranderingen zijn een resultaat van de eigenschappen van de lichtbron en duiden niet op storing.
• Wanneer u onderwerpen opneemt op extreem heldere plekken of onder fluorescente
verlichting, LED-verlichting, een kwiklamp, natriumverlichting enz., zouden de kleuren en de
schermhelderheid kunnen veranderen of zouden er horizontale strepen kunnen verschijnen op
het scherm.
De flits is niet geactiveerd.
• Is de (bijgeleverde) flitser uitgeschakeld?
> Schakel de flitser in. (P12)
• Als de elektronische sluiter gebruikt wordt, is de flitser niet geactiveerd.
> Zet [Sluitertype] op [AUTO] of [EFC].
• Als [Stille modus] op [ON] gezet is, wordt de flitser niet geactiveerd.
> Zet [Stille modus] op [OFF].
De monitor toont vervormde beelden.
• Het kan zijn dat de monitor vervormde beelden toont bij hoge omgevingstemperaturen maar dit
is niet van invloed op de opgenomen beelden.
De contouren van het fluorescente licht en andere heldere lichtbronnen flikkeren
op de monitor.
• Dit is een kenmerk van de monitor van de camera en duidt niet op een slechte werking. De
opgenomen beelden zullen hier geen last van hebben.
Er zullen horizontale strepen verschijnen als buiten, vanuit een hoek die aan
sterk zonlicht blootgesteld wordt, naar de monitor gekeken wordt.
• Dit is een kenmerk van de monitor van de camera en duidt niet op een slechte werking. De
opgenomen beelden zullen hier geen last van hebben.
De opname wordt niet teruggespeeld.
Er zijn geen gemaakte beelden.
• Is de kaart ingevoerd? Staat er een opname op de kaart?
• Is dit een map of een beeld die in de PC verwerkt werd?
Is dat het geval, dan kan het niet met dit toestel worden afgespeeld.
> Er wordt aangeraden om de “PHOTOfunSTUDIO” software te gebruiken die op de DVD
(bijgeleverde) staat om de beelden van de PC naar de kaart te schrijven.
• Is [Afspeelfunctie] ingesteld voor afspelen?
> Veranderen naar [Normaal afsp.].
Films die met dit model opgenomen zijn, kunnen niet op andere apparaten
afgespeeld worden.
• De beeldkwaliteit of geluidskwaliteit van de opgenomen films kunnen zelfs verslechteren als ze
met compatibele apparatuur afgespeeld worden. Ook kan het zijn dat de opname-informatie
niet correct weergegeven wordt.
40
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
41 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Er kan geen Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht worden.
Radiogolven verliezen hun verbinding.
Het draadloze toegangspunt wordt niet weergegeven.
∫ Tips van algemene aard voor het gebruik van een Wi-Fi-verbinding
• Gebruik het toestel binnen het communicatiebereik van het apparaat dat aangesloten moet
worden.
• Bevindt zich er een inrichting, zoals een microwave-oven, een draadloze telefoon, enz., die
2,4 GHz frequentie hanteert in de buurt?
> Radiogolven kunnen onderbroken worden wanneer deze tegelijk gebruikt worden. Gebruik
ze voldoende uit te buurt van de inrichting.
• Wanneer het batterijlampje rood knippert, zou de verbinding met andere apparatuur niet
kunnen starten of zou de verbinding verbroken kunnen worden.
(Er wordt een bericht afgebeeld zoals [Communicatiefout].)
• Als u de camera op een metalen tafel op plank zet, kunnen de radiogolven daar de negatieve
gevolgen van ondergaan. In dergelijke gevallen is het misschien niet mogelijk een verbinding
tot stand te brengen. Plaats de camera op grotere afstand van het metalen oppervlak.
∫ Draadloze toegangspunten
• Controleer of het draadloze toegangspunt dat verbonden moet worden zich in werkende staat
bevindt.
• De camera zou niet kunnen weergeven of verbinding kunnen maken met een draadloos
toegangspunt afhankelijk van de radiogolfomstandigheden.
> Verplaats dit toestel dichter bij het draadloze toegangspunt.
> Verwijder de obstakels tussen dit apparaat en het draadloze toegangspunt.
> Verander de richting van dit apparaat.
> Verander de locatie en de opstelling van het draadloze toegangspunt.
> Voer de [Handmatige invoer] uit.
• Het zou zelfs niet afgebeeld kunnen worden of de radiogolven er zijn afhankelijk van de
instelling van het draadloze toegangspunt.
> Controleer de instellingen van het draadloze toegangspunt.
> Als de netwerk-SSID van het draadloze toegangspunt ingesteld is om niet uit te zenden,
kan het zijn dat het draadloze toegangspunt niet gedetecteerd wordt. Voer de netwerk-SSID
in om de verbinding te starten of schakel het uitzenden door de SSID van het draadloze
toegangspunt in.
• Verbindingstypes en veiligheidsinstellingmethodes verschillen afhankelijk van het draadloze
toegangspunt. Verwijs naar de bedrijfsinstructies van het draadloze toegangspunt.
• Is het 5 GHz/2,4 GHz schakelbare draadloze toegangspunt verbonden aan andere apparatuur
dat de 5 GHz band gebruikt?
> Het gebruik van een draadloos toegangspunt dat 5 GHz/2,4 GHz tegelijk gebruikt wordt
aanbevolen. Het kan niet tegelijk gebruikt worden met deze camera als het niet compatibel is.
De beelden kunnen niet naar een PC verzonden worden.
• Als de firewall van het besturingssysteem, de veiligheidssoftware, enz., ingeschakeld is, kan
het zijn dat het niet mogelijk is een verbinding met de PC tot stand te brengen.
(DUT) SQT0422
41
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
42 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
De PC wordt niet herkend als ik een Wi-Fi-verbinding gebruik. De camera kan
niet via een Wi-Fi-verbinding met de PC verbonden worden.
• De fabrieksinstelling voor de naam van de werkgroep is op “WORKGROUP” gezet. Als u de
naam van de werkgroep veranderd heeft, zal de PC niet herkend worden.
Verander in [Werkgroepnaam wijzigen] in [PC-verbinding] van het [Wi-Fi setup]-menu de naam
van de werkgroep in die van de PC waarmee u verbinding aan het maken bent.
• Als de systeemtijd van de Mac computer, of de Windows PC, die met de camera verbonden is,
sterk afwijkt van die van de camera, dan kan de camera in sommige besturingssystemen niet
met de computer of de PC verbonden worden.
Als ik probeer een Wi-Fi-verbinding tot stand te brengen met een PC met
Windows 8, worden mijn gebruikersnaam en password niet herkend dus kan ik
geen verbinding met de PC maken.
• Sommige versies besturingssystemen, met inbegrip van Windows 8, maken gebruik van twee
soorten accounts: een locale account en een Microsoft account.
> Controleer of u de gebruikersnaam en het password van de locale account gebruikt.
Het verzenden van het beeld mislukt halverwege. Bepaalde beelden kunnen niet
verzonden worden.
• Het beeld kan niet verstuurd worden wanneer de batterij-indicator rood knippert.
• Is het beeld te groot?
> Verklein de beeldgrootte bij [Grootte] en verstuur vervolgens het beeld.
> Verstuur nadat u de film verdeeld heeft met [Splits video].
• Het bestandformaat van de films die afgespeeld kunnen worden verschilt, afhankelijk van de
bestemming.
• Vermogen of aantal beelden op het web is vol.
> Log in bij de “LUMIX CLUB” en controleer de status van de bestemming via de instellingen
van de link van de webservice.
De sluiter blijft gesloten als de camera uitgeschakeld wordt (met inbegrip van de
slaapmodus).
• Als met de camera geschud wordt, kan dit tot gevolg hebben dat de sluiter dicht gaat. Dit is
geen storing. Dek het montagedeel niet af met uw vingers. Door de camera in te schakelen zal
de sluiter weer open gaan.
De lensgroep maakt geluid.
• Er is een geluid van de lensbeweging of van de lensopening wanneer dit toestel in- of
uitgeschakeld wordt. Dit is geen storing.
• Het geluid dat door de automatische instelling van de lensopening veroorzaakt wordt, klinkt als
de helderheid veranderd werd door bijvoorbeeld het zoomen of het bewegen van de camera.
Dit is geen storing.
Het toestel wordt warm.
• Het oppervlak van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Dit heeft geen invloed op
de prestaties of de kwaliteit van het toestel.
De klok is opnieuw ingesteld.
• Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden.
> [Aub klok instellen] wordt weergegeven. Stel de klok opnieuw in. (P16)
42
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
43 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Specificaties
De specificaties zijn zonder voorgaande kennisgeving aan wijzigingen onderhevig.
Digitale Camerabody (DMC-GM5):
Informatie voor Uw Veiligheid
Stroom:
DC 8,4 V
Stroomverbruik:
2,3 W (Opnemen met monitor)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt]
2,2 W (Opnemen met monitor)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-FS35100) gebruikt wordt]
2,2 W (Opnemen met monitor)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-X015) gebruikt wordt]
1,6 W (Afspelen met monitor)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt]
1,6 W (Afspelen met monitor)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-FS35100) gebruikt wordt]
1,6 W (Afspelen met monitor)
[Als de onderling verwisselbare lens (H-X015) gebruikt wordt]
Toesteleffectieve pixels
16.000.000 pixels
Beeldsensor
4/3q Live MOS-sensor, totaal aantal pixels 16.840.000 pixels,
primaire kleurenfilter
Digitale zoom
Max. 4k
Extra Tele Conversie
Bij het maken van foto’s:
Max. 2k (wanneer een beeldformaat van [S] (4 M), een
beeldverhouding van [4:3] geselecteerd is.)
Bij het opnemen van films:
2,4k/3,6k/4,8k
Focus
Auto Focus/Manual Focus,
Gezichts-/Oogdetectie/AF Tracking/23-zones-scherpstellen/
1-zone-scherpstellen/Pinpoint (Het is mogelijk de focuszone door
middel van aanraken te selecteren)
Type sluiter
Elektronische bestuurde, spleetsluiter met enkel gordijn/
Elektronische sluiter
Burstopname
Bursttijd
Mechanische
sluiter
5,8 beelden/seconde (Hoge snelheid, AFS),
5 beelden/seconde (Hoge snelheid, AFC),
4 beelden/seconde (Mediumsnelheid),
2 beelden/seconde (Lage snelheid)
Elektronische
sluiter
40 beelden/seconde (Superhoge snelheid),
10 beelden/seconde (Hoge snelheid),
4 beelden/seconde (Mediumsnelheid),
2 beelden/seconde (Lage snelheid)
(DUT) SQT0422
43
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
44 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Burstopname
Aantal resterende
opnamen
Max. 7 foto’s (als er RAW-bestanden zijn)
Is afhankelijk van de capaciteit van de kaart
(als er geen RAW-bestanden zijn)
ISO-gevoeligheid
(Standaard Output
Gevoeligheid)
AUTO/
/100¢/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600
(1/3 EV stap per keer is mogelijk)
¢ Alleen beschikbaar als [Uitgebreide ISO] ingesteld is.
Minimumverlichting
Ongeveer 9 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de sluitertijd
1/25ste van een a seconde)
[Als de verwisselbare lens (H-FS12032) gebruikt wordt]
Ongeveer 12 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de
sluitertijd 1/25ste van een a seconde)
[Als de verwisselbare lens (H-FS35100) gebruikt wordt]
Ongeveer 5 lx (wanneer i-Low light gebruikt wordt, is de sluitertijd
1/25ste van een a seconde)
[Als de verwisselbare lens (H-X015) gebruikt wordt]
Sluitertijd
Foto:
T (Tijd) (Max. ongeveer 60 seconden), 60 seconden tot 1/500ste
van een seconde (Mechanische sluiter),
1 seconden op 1/16000ste van een seconde (Elektronische
sluiter)
Film:
1/25ste van een seconde tot 1/16000ste van een seconde
Meetbereik
EV 0 tot EV 18
Witbalans
Auto Witbalans/Daglicht/Bewolkt/Schaduw/Gloeilampverlichting/
Flitser/Witinstelling1/Witinstelling2/Witbalans K-instelling
Belichting (AE)
Programma AE (P)/Diafragmaprioriteit AE (A)/Sluiterprioriteit AE
(S)/Handmatige belichting (M)/AUTO
Belichtingscompensatie (1/3 EV Stap, j5 EV tot i5 EV)
Meetfunctie
Meervoudig/Nadruk op het midden/Spot
Monitor
3,0q TFT LCD (16:9) (Ongeveer 920.000 punten)
(zichtsveldratio ongeveer 100%)
Aanraakscherm
Zoeker
Live Zoeker (4:3) (equivalent aan ongeveer 1.170.000 punten)
(zichtsveldratio ongeveer 100%)
(met diopterinstelling j4 tot i4 diopter)
Flitsmodus
AUTO, AUTO/Rode-ogenreductie, Gedwongen AAN, Gedwongen
AAN/Rode-ogenreductie, Langzame sync., Langzame sync./
Rode-ogenreductie, Gedwongen UIT
Synchronisatiesnelheid
flitser
Gelijk aan of kleiner dan 1/50ste van een seconde (Mechanische
sluiter)
44
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
45 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Microfoon
Stereo
Luidspreker
Monauraal
Opnamemedia
SD-geheugenkaart/SDHC-geheugenkaart¢/
SDXC-geheugenkaart¢ (¢ UHS-I-compatibel)
Beeldgrootte
Stilstaand beeld
Wanneer de instelling van de aspectratio [4:3] is
4592k3448 pixels, 3232k2424 pixels, 2272k1704 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [3:2] is
4592k3064 pixels, 3232k2160 pixels, 2272k1520 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [16:9] is
4592k2584 pixels, 3840k2160 pixels, 1920k1080 pixels
Wanneer de instelling van de aspectratio [1:1] is
3424k3424 pixels, 2416k2416 pixels, 1712k1712 pixels
Opnamekwaliteit
Bewegende beelden
Kwaliteit
[AVCHD]
1920k1080/50p (Sensor-output is 50 frames/sec.) (28 Mbps)/
1920k1080/50i (Sensor-output is 50 frames/sec.) (17 Mbps)/
1920k1080/50i (Sensor-output is 25 frames/sec.) (24 Mbps)/
1920k1080/24p (Sensor-output is 24 frames/sec.) (24 Mbps)
[MP4]
1920k1080/50p (Sensor-output is 50 frames/sec.) (28 Mbps)/
1920k1080/25p (Sensor-output is 25 frames/sec.) (20 Mbps)/
1280k720/25p (Sensor-output is 25 frames/sec.) (10 Mbps)/
640k480/25p (Sensor-output is 25 frames/sec.) (4 Mbps)
RAW/RAWiFine/RAWiStandaard/Fine/Standaard/MPOiFine/
MPOiStandaard
Opname-fileformaat
Stilstaand beeld
RAW/JPEG (gebaseerd op “Design rule for Camera File system”,
gebaseerd op “Exif 2.3” standaard, DPOF-overeenkomstig)/MPO
Bewegende beelden
AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
Audiocompressie
AVCHD
DolbyR Digital (2 ch)
MP4
AAC (2 ch)
Interface
Digitaal
“USB 2.0” (Hoge Snelheid)
¢ Gegevens van de PC kunnen niet naar het toestel geschreven
worden met gebruik van de USB-aansluitingskabel.
Analoge video/audio
NTSC/PAL Compositie (Menuschakeling)
Geluidslijn-output (monauraal)
Aansluiting
[AV OUT/DIGITAL]
Toegewijde jack (8 pin)
[HDMI]
MicroHDMI Type D
(DUT) SQT0422
45
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
46 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Afmetingen
Ongeveer 98,5 mm (W)k59,5 mm (H)k36,1 mm (D)
(de uitstekende delen niet meegerekend)
Massa
Ongeveer 211 g
[met de kaart en batterij]
Ongeveer 180 g (camerabody)
Ongeveer 281 g
[met de verwisselbare lens (H-FS12032), kaart en batterij]
Ongeveer 346 g
[met de verwisselbare lens (H-FS35100), kaart en batterij]
Ongeveer 326 g
[met de verwisselbare lens (H-X015), kaart en batterij]
Werkingstemperatuur
0 oC tot 40 oC
Werkingsvochtigheid
10%RH tot 80%RH
Draadloze zender
Overeenstemmingstand
aard
IEEE 802.11b/g/n (standaard draadloos LAN protocol)
Gebruikt
frequentiebereik
(centrale frequentie)
2412 MHz tot 2462 MHz (1 tot 11ch)
Encryptiemethode
Wi-Fi-overeenkomstig WPATM/WPA2TM
Toegangsmethode
Infrastructuurmodus
Batterijlader (Panasonic DE-A98A):
Informatie voor Uw Veiligheid
Input:
AC
110 V tot 240 V, 50/60 Hz, 0,15 A
Output:
DC
8,4 V, 0,43 A
Batterijpakket (lithium-ion) (Panasonic DMW-BLH7E):
Informatie voor Uw Veiligheid
Voltage/vermogen:
7,2 V/680 mAh
Flits (bijgeleverd):
Richtgetal:
10 equivalent aan (ISO 200·m), 7 equivalent aan (ISO 100·m)
Verlichtingshoek:
24 mm (35 mm filmcamera equivalent)
46
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
47 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Onderling verwisselbare H-FS12032
H-FS35100
lens
“LUMIX G VARIO 12 – 32 mm/ “LUMIX G VARIO 35– 100 mm/
F3.5 –5.6 ASPH./MEGA O.I.S.” F4.0 – 5.6 ASPH./MEGA O.I.S.”
Brandpuntsafstand
f=12 mm tot 32 mm
(35 mm filmcamera equivalent:
24 mm tot 64 mm)
f=35 mm tot 100 mm
(35 mm filmcamera equivalent:
70 mm tot 200 mm)
Diafragmatype
7 diafragmabladen/
7 diafragmabladen/
cirkelvormige diafragmaopening cirkelvormige diafragmaopening
Diafragmabereik
F3.5 (Breed) tot F5.6 (Tele)
F4.0 (Breed) tot F5.6 (Tele)
Minimum
openingswaarde
F22
F22
Lensopbouw
8 elementen in 7 groepen
(3 asferische lenzen,
1 ED-lenzen)
12 elementen in 9 groepen
(1 asferische lenzen,
2 ED-lenzen)
Focusafstand
0,2 m tot ¶ (vanaf de
referentielijn van de
brandpuntafstand)
(brandpuntlengte 12 mm tot
20 mm),
0,3 m tot ¶ (vanaf de
referentielijn van de
brandpuntafstand)
(brandpuntlengte 21 mm tot
32 mm)
0,9 m tot ¶ (vanaf de
referentielijn van de
brandpuntafstand)
Maximum
beeldvergroting
0,13k (35 mm filmcamera
equivalent: 0,26k)
0,11k (35 mm filmcamera
equivalent: 0,22k)
Optische
beeldstabilisator
Beschikbaar
Beschikbaar
[O.I.S.] schakelaar
Geen
(de instelling van de
[Stabilisatie] vindt plaats in het
[Opname] functiemenu)
Geen
(de instelling van de
[Stabilisatie] vindt plaats in het
[Opname] functiemenu)
Vatting
“Micro Four Thirds Mount”
“Micro Four Thirds Mount”
Zichthoek
84x (Breed) tot 37x (Tele)
34x (Breed) tot 12x (Tele)
Filterdiameter
37 mm
46 mm
Max. diameter
Ongeveer 55,5 mm
Ongeveer 55,5 mm
Totale lengte
Ongeveer 24 mm
(vanaf de punt van de lens tot
de onderkant van de
lensmontage wanneer de
objectiefcilinder ingetrokken is)
Ongeveer 50 mm
(vanaf de punt van de lens tot
de onderkant van de
lensmontage wanneer de
objectiefcilinder ingetrokken is)
Massa
Ongeveer 70 g
Ongeveer 135 g
(DUT) SQT0422
47
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
48 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Onderling verwisselbare H-X015
lens
“LEICA DG SUMMILUX 15 mm/F1.7 ASPH”
Brandpuntsafstand
f=15 mm
(35 mm filmcamera equivalent: 30 mm)
Diafragmatype
7 diafragmabladen/cirkelvormige diafragmaopening
Maximum lensopening
F1.7
Minimum
openingswaarde
F16
Lensopbouw
9 elementen in 7 groepen (3 asferische lenzen)
Nano-afdeklaagje
Ja
Focusafstand
0,2 m tot ¶ (vanaf de referentielijn van de brandpuntafstand)
Maximum
beeldvergroting
0,1k (35 mm filmcamera equivalent: 0,2k)
Optische
beeldstabilisator
Niet beschikbaar
[AF/MF]-schakelaar
Beschikbaar (tussen AF/MF schakelen)
Vatting
“Micro Four Thirds Mount”
Zichthoek
72x
Filterdiameter
46 mm
Max. diameter
Ongeveer 57,5 mm
Totale lengte
Ongeveer 36 mm
(vanaf de top van de lens tot de basiszijde van het montagedeel
van de lens)
Massa
Ongeveer 115 g
• LEICA is een gedeponeerd handelsmerk van Leica Microsystems IR GmbH. SUMMILUX is een
gedeponeerd handelsmerk van Leica Camera AG. De lenzen van LEICA DG zijn gefabriceerd
met gebruik van meetinstrumenten en systemen ter verzekering van de kwaliteit die
gecertificeerd zijn door Leica Camera AG en gebaseerd zijn op de kwaliteitsstandaards van het
bedrijf.
48
SQT0422 (DUT)
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
49 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
Accessoiresysteem van de Digitale Camera
Beschrijving
Accessoire #
Batterijpakket
DMW-BLH7
Netadapter¢1
DMW-AC10
DC-koppelaar¢1
DMW-DCC15
Flits
DMW-FL360L, DMW-FL580L
LED-videolicht
VW-LED1
Body-kap
DMW-BDC1
Handgreep
DMW-HGR1
Statiefadapter¢2
DMW-TA1
USB-aansluitkabel
DMW-USBC1
AV-Kabel
DMW-AVC1
Montageadapter
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
¢1 De netadapter (optioneel) kan alleen gebruikt worden met de speciale DC-koppelaar van
Panasonic (optioneel). De netadapter (optioneel) kan niet autonoom gebruikt worden.
¢2 Gebruiken als de bevestigde lens met het statiefdeel in aanraking komt.
De productnummers zijn correct met ingang van september 2014. Deze kunnen
onderhevig zijn aan veranderingen.
• Bepaalde optionele accessoires kunnen niet beschikbaar zijn in bepaalde landen.
• N.B.: De accessoires en/of modelnummers kunnen in bepaalde landen verschillen. Raadpleeg
uw plaatselijke verkoper.
• Voor accessoires die met de lens verband houden, zoals compatibele lenzen en filters, dient u
catalogi/webpagina's, enz. te raadplegen.
(DUT) SQT0422
49
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
50 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
Overige
De Handleiding (PDF-formaat) lezen
Gedetailleerde instructies over de werking van dit toestel staan in
“Gebruiksaanwijzing voor geavanceerde kenmerken (PDF-formaat)” op de
bijgeleverde DVD. Installeer deze op uw PC om de handleiding te lezen.
∫ Voor Windows
1 Zet de PC aan en doe de DVD erin die de Handleiding (bijgeleverd) bevat.
2
3
4
Klik op [Gebruiksaanwijzing].
• Als het automatische afspeelscherm weergegeven
wordt, kunt u het menu weergeven door [Launcher.exe]
te selecteren en ten uitvoer te brengen.
• In Windows 8/Windows 8.1 kan het menu weergegeven
worden door op een bericht te klikken dat weergegeven
wordt na het plaatsen van de DVD en door vervolgens
[Launcher.exe] te selecteren en ten uitvoer te brengen.
• U kunt het menu ook weergeven door in [Computer] op
[SFMXXXX] te dubbelklikken (XXXX verschilt,
afhankelijk van het model).
A
Selecteer de gewenste taal en klik vervolgens op [Gebruiksaanwijzing] om te
installeren.
A Om terug te keren naar het installatiemenu.
Dubbel klikken op de “Gebruiksaanwijzing” shortcut-icoon op de desktop.
∫ Wanneer de Handleiding (PDF-formaat) niet open zal gaan
U hebt Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger of Adobe Reader 7.0 of hoger nodig om het
bestand Bedieningshandleiding (PDF-formaat) te kunnen lezen of afdrukken.
• U kunt een versie van Adobe Reader downloaden en installeren die u kunt gebruiken met uw
OS vanaf de volgende web site.
http://get.adobe.com/reader/otherversions
• Adobe Reader die geleverd wordt op de DVD is in het Engels.
• Klik op B om Adobe Reader in een taal te downloaden die geschikt is voor uw PC.
∫ Om de Handleiding (PDF-formaat) weer ongedaan te maken
De PDF-file wissen vanaf de “Program Files\Panasonic\Lumix\” map.
∫ Voor Mac
1 Zet de PC aan en doe de DVD erin die de Handleiding (bijgeleverd) bevat.
2 Open de map “Manual” in de DVD.
• De map “Manual” wordt opnieuw weergegeven.
3 Open de “Manual” map in de DVD en kopieer het PDF-bestand met de gewenste
taal in de map.
4 Dubbelklikken op het PDF-bestand om deze te openen.
50
SQT0422 (DUT)
SQT0422~BCover_dut.fm
51 ページ 2017年6月9日
金曜日
午後3時59分
Overige
Dit product bevat de volgende software:
(1) de software die onafhankelijk ontworpen is door of voor Panasonic Corporation,
(2) de software van derden die onder licentie verstrekt is aan Panasonic Corporation en/of,
(3) openbronsoftware
De software die gecatagoriseerd is als (3) wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal
zijn, maar ZONDER EEN ENKELE GARANTIE, zonder zelfs de impliciete garantie van
VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIAAL DOEL.
Raadpleeg de gedetailleerde termen en voorwaarden ervan die weergegeven worden
door [MENU/SET] > [Set-up] > [Versie disp.] > [Software info] te selecteren.
• G MICRO SYSTEM is een op de Micro Four Thirds Systemstandaard gebaseerd digitale camerasysteem van LUMIX.
• Micro Four Thirds™ en Micro Four Thirds Logo-merken zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Olympus
Corporation, in Japan, de Verenigde Staten, De Europese Unie
en andere landen.
• Four Thirds™ en Four Thirds Logo-merken zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Olympus Corporation, in
Japan, de Verenigde Staten, De Europese Unie en andere
landen.
• SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” en het logo
“AVCHD Progressive” zijn handelsmerken van Panasonic
Corporation en Sony Corporation.
• Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en
het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories.
• HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface
zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
• HDAVI Control™ is een handelsmerk van Panasonic
Corporation.
• Adobe is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van
Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere
landen.
• iPad, iPhone, iPod en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S.
en andere landen.
• App Store is een dienstmerk van Apple Inc.
• Windows en Windows Vista zijn of gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
(DUT) SQT0422
51
DMC-GM5K&GM5L&GM5WEGEF-SQT0422_dut.book
52 ページ
2014年9月17日
水曜日
午後1時42分
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of
geregistreerde merken van Apple Inc. en worden onder
licentie gebruikt.
• Android en Google Play zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.
• Het Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is een certificatiemerk van
de Wi-Fi AllianceR.
• Het Wi-Fi Protected Setup™ identificatieteken is een
certificatiemerk van Wi-Fi AllianceR.
• “Wi-FiR” en “Wi-Fi DirectR” zijn gedeponeerde
handelsmerken van Wi-Fi AllianceR.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™”, en “WPA2™” zijn
handelsmerken van Wi-Fi AllianceR.
• DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are
trademarks, service marks, or certification marks of the
Digital Living Network Alliance.
• Dit product maakt gebruik van “DynaFont” van
DynaComware Corporation. DynaFont is een
geregistreerd handelsmerk van DynaComware Taiwan
Inc.
• QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.
• Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is
voor de ontwikkeling van het betreffende systeem of product.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en nietcommercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming
met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd
door een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen via een
videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt
gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer informatie kunt u
krijgen bij MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com .
EU
Manufactured by:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
 Panasonic Corporation 2014
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement