Panasonic DMCGX80 Operating instructions

Panasonic DMCGX80 Operating instructions
Upute za uporabu
naprednih značajki
Digitalni fotoaparat
Model br.
DMC-GX80
Prije uporabe uređaja, pažljivo pročitajte upute i spremite ovaj
priručnik za buduću uporabu.
Prikaz poruka
316.str.
Rješavnje problema
318.str.
Pronalaženje potrebnih informacija
2. str.
Sadržaj
4. str.
Sadržaj prema funkcijama
9. str.
Popis izbornika
187.str
SQW0672
F0416CT0
until
2015/9/2
Pronalaženje potrebnih informacija
U ovim „Uputama za uporabu narednih značajki“ potrebne informacije možete pronaći
 na slijedećim stranicama.
Klikom na broj stranice možete doći na povezane stranice i brzo pronaći informaciju.


Pretraživanje “Sadržaja”
 Kliknite na ovu ikonu za prelazak na "Sadržaj"
nakLIKNITElick this icon to jump to

Pretraživanje popisa naziva funkcija
“Contents”.
9. str.
Pretraživanje popisa gumba i kotačića
14. str.
Pretraživanje popisa zaslona i ikona
309. str.
Pretraživanje “Prikaz poruka”
316. str.
Pretraživanje “Prikaz izbornika”
 Kliknite na ovu ikonu za prelazak na „Popis izbornika“.
Pretraživanje „Rješavanja problema“


4. str.
187. str.
318. str.
Kliknite na ovu ikonu za prelazak na „Pronalaženje potrebnih informacija".
Kliknite na ovu ikonu za povratak na prethodno prikazanu stranicu.
Detalje o uporabi ovog priručnika potražite na sljedećoj stranici.
Wi-FiR funkcija
2
3. str.
251. str.
Upotreba ovog priručnika
Prikaz promjenjivih načina rada
Promjenjivi način rada:
Ikone označavaju načine rada dostupne za funkciju.
• Crne ikone: Primjenjivi način rada
• Sive ikone: Nedostupni način rada
] označava da će se dostupna funkcija razlikovati, ovisno o načinima snimanja
registriranim u prilagođenim postavkama
[
∫ Oznake u tekstu
Wi-Fi
Označava da se izbornik može postaviti pritiskom na gumb [MENU/SET].
:
MENU
Označava da se postavka Wi-Fi može postaviti pritiskom na gumb [Wi-Fi].
:
:
Savjeti za vještu upotrebu i smjernice za snimanje.
:
Uvjeti u kojima se određena funkcija ne može upotrebljavati.
: Nastavak na slijedećoj stranici.
• Kliknite na poveznicu iz teksta da biste preskočili na odgovarajuću stranicu.
U ovim uputama za uporabu koraci za postavljanje stavke izbornika opisani su u nastavku.
Primjer: U [Rec](Snimanje) izborniku, promjena [Quality](Kvalitete) iz [A] u [›]
MENU
>
[Rec](Snimanje) > [Quality](Kvaliteta) > [›]
• Opisi u ovim uputama za uporabu se zasnivaju na korištenju izmjenjivog objektiva (H-FS12032).
3
Sadržaj
Pronalaženje potrebnih informacija............................................................................2
Upotreba priručnika.................................................................................................3
Sadržaj prema funkcionalnostima ............................................................................9
1.
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu .................................................................................................12
Standardni pribor .....................................................................................................13
Nazivi i funkcije dijelova..........................................................................................14
Objektiv....................................................................................................................17
2.
Priprema / Osnovne radnje
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu ...........................................................18
Punjenje baterije .....................................................................................................19
• Ulaganje baterije ............................................................................................20
• Punjenje ..........................................................................................................21
• Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija........................................24
Umetanje i uklanjanje kartice (neobavezna)............................................................27
Informacije o kartici .................................................................................................28
• Formatiranje kartice (inicijalizacija) ................................................................29
• Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanj ...............30
Postavljanje/uklanjanje objektiva ............................................................................32
Postavljanje datuma/vemena (Postavljanje sata).....................................................35
• Promjena postavki sata ..................................................................................36
Osnovne radnje.......................................................................................................37
• Savjeti za snimanje dobrih fotografija .............................................................37
• Izvučen/uvučen objektiv [kada je izmjenjiv objektiv
(H-FS12032/H-FS35100) pričvršćen].............................................................38
Podešavanje nagiba monitora .................................................................................39
• Korištenje tražila......... . ..................................................................................40
• Gumb okidača (Snimanje fotografija) ............................................................42
• Gumb za videozapise (Snimanje videozapisa)...............................................42
• Funkcijski kotačić (Odabir načina snimanja) ..................................................43
• Prednji kotačić/stražnjki kotačić ......................................................................44
• Kursorski gumbi/Gumb [MENU/SET]..............................................................47
• Gumb [DISP.] (Prikaz) (Promjena prikazanih informacija)..............................48
• Zaslon osjetljiv na dodir (Upravljanje dodirom) ..............................................51
• Snimanje fotografija s pomoću funkcije dodir ................................................52
Postavljanje stavki izbornika ...................................................................................54
Izravan pristup često upotrebljavanim izbornicima (Brzi izbornik)...........................56
• Prilagođavanje postavki brzog izbornika ........................................................57
Dodjeljivanje često upotrebljavanih funkcija gumbima (funkcijski gumbi) ...............58
Unos teksta .............................................................................................................61
4
3.
Načini snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatske funkcije
(Inteligentni automatski način rada) ........................................................................62
• Snimanje noćnih prizora ([iHandheld Night Shot]) .........................................65
• Kombiniranje fotografija u jednu fotografiju bogate gradacije ([iHDR])...........66
• Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja).....67
• Snimanje fotografija uz promjenu svjetline ili tona boje .................................68
Snimanje fotografija sa automatski podešenim otvorom blende i
brzinom zatvarača (Programme AE Mode)(Program auto. ekspozicije) .................69
Snimanje fotografija s određivanjem otvora blende / brzine zatvarača ...................71
• Automatska ekspozicija sa prioritetom otvora blende ..................................72
• Automatska ekspozicija sa prioritetom zatvarača............................................72
• Način ručne ekspozicije .................................................................................73
• Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (Način pregleda) ...............75
• Jednostavno postavljanje blende/ zatvarača za (One Push AE).....................76
Snimanje panoramskih fotografija (Način panoramskog snimanja)........................77
Snimanje fotografija koje odgovaraju snimljenim scenama (Scene Guide Mode)...80
Snimanje fotografija s različitim efektima slike (Način kreativnog upravljanja)........83
Snimanje videozapisa s ručno postavljenom vrijednosti otvora blende/brzine
zatvarača (Creative Video Mode) (način kreativnog videozapisa)...........................89
• Minimiziranje zvukova rada za vrijeme snimanja videozapisa .......................90
Memoriranje željenih postavki (Prilagođeni način rada) ..........................................91
• Memoriranje osobnih postavki izbornika (Memoriranje prilagođenih postavki) .......91
• Snimanje s pomoću memoriranih prilagođenih postavki ...............................92
4.
Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Automatsko podešavanje fokusa .............................................................................93
• Odabir načina fokusiranja (AFS/AFF/AFC)....................................................95
• Odabir načina automatskog fokusa.................................................................97
• Postavljanje AF područja /promjena veličine AF područjarea ......................102
• Postavljanje položaja AF područja pomoću podloge osjetljive na dodir........104
• Optimizacija fokusa i svjetline za dodirnuto područje...................................105
Ručno podešavanje fokusa .................................................................................106
Postavljanje fokusa i ekspozicije (AF/AE Lock) ....................................................109
Kompenzacija ekspozicije....................................................................................110
Postavljanje osjetljivosti na svjetlost ....................................................................112
Postavljanje ravnoteže bijele boje ...........................................................................114
5.
Postavke 4K snimanja i načina snimanja
Snimanje 4K fotografija ......................................................................................118
• Snimanje s opcijom [4K Burst] (4K snimanje u nizu)...................................121
• Snimanje sa [4K Burst(S/S)] (Pokretanje/zaustavljanje 4K snimanja u nizu))...121
• Snimanje sa [4K Pre-Burst] (prije 4K snimanje u nizu)...................................122
• Napomene o funkciji za snimanje 4K fotografija.........................................123
5
Odabir i pohranjivanje slika iz datoteke 4K snimanja u nizu...................................126
Odabir točke fokusa nakon snimanja ([Post Focus]) ...........................................131
• Snimanje sa funkcijom [Post Focus] ..........................................................131
• Odabir željenog fokusa i pohrana fotografija................................................133
Odabir načina snimanja......................................................................................134
• Burst Mode (Snimanje u nizu).....................................................................135
• Snimanje fotografija s pomoću automatskog okidača (Self-timer)...............137
Taking Pictures While Adjusting a Setting Automatically (Bracket Recording) .....138
• Exposure Bracket .........................................................................................139
• Aperture Bracket ..........................................................................................140
• Focus Bracket ..............................................................................................140
Automatski snimanje fotografija prema postavljenim intervalima ([Time Lapse Shot])......141
Izrada fotografija stop animacijom ([Stop Motion Animation]) ...............................143
6.
Stabilizator, zum, bljeskalica
Stabilizator slike....................................................................................................146
Snimanje fotografija s pomoću zuma .....................................................................150
• Povećanje teleefekta....................................................................................151
• Zumiranje dodirom (Touch zoom) ................................................................155
Snimanje fotografija s pomoću bljeskalice ...........................................................156
Postavljanje funkcija bljeskalice ...........................................................................158
• Promjena načina bljeskanja .........................................................................158
• Promjena načina rada bljeskalice ................................................................159
• Postavljanje na druge sinkronizacije.............................................................161
• Podešavanje jačine bljeskalice ....................................................................162
• Sinkronizacija jačine bljeskalice na kompenzaciju ekspozicije .....................162
Snimanje fotografija s pomoću bežične bljeskalice ..............................................163
• Korištenje drugih postavki za snimanje sa bežičnom bljeskalicom ...............165
7.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/snimanje 4K videozapisa ..................................................166
• Postavljanje formata, veličine i brzine videozapisa ......................................168
• Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa ([Continuous AF]) ................170
Snimanje videozapisa koji se zumiraju i njišu dok je kamera u
fiksnom položaju ([4K Live Cropping]) .................................................................171
Snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa ..............................................174
Snimanje kratkih filmova .......................................................................................176
8.
Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija fotografija .......................................................................................179
Reprodukcija videozapisa......................................................................................180
• Izrada fotografija iz videozapisa ...................................................................181
Promjena načina reprodukcije ...............................................................................182
• Zumiranje tijekom reprodukcije ...................................................................182
• Prikaz više zaslona (Multi Playback) ...........................................................183
6
• Prikaz fotografija prema datumu snimanja (kalendarska reprodukcija) .......183
Reprodukcija grupe fotografija ..............................................................................184
Brisanje fotografija ................................................................................................186
9.
Korištenje izbornikom
Popis izbornika......................................................................................................187
• [Rec] (Snimanje) ..........................................................................................187
• [Motion Picture] (Videozapis) .......................................................................208
• [Custom] (Prilagođeno) ................................................................................210
• [Setup] (Postavljanje) ...................................................................................220
• [Playback] (Reprodukcija) ............................................................................228
10. Korištenje Wi-Fi funkcije
Što možete učiniti uz pomoć funkcije Wi-FiR ........................................................251
Wi-Fi funkcija ........................................................................................................252
Upravljanje s pomoću pametnog telefona/tableta ................................................254
• Instalacija aplikacije „Image App“ za pametni telefon/tablet ........................254
• Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom...............................................255
• Snimanje fotografija s pomoću pametnog telefona/tableta (udaljeno snimanje)......259
• Reprodukcija fotografija na fotoaparatu........................................................260
• Spremanje fotografija pohranjenih na fotoaparatu .......................................260
• Slanje fotografija s fotoaparata na društvene mreže ...................................261
• Dodavanje podataka o lokaciji s pametnog telefona / tableta
slikama pohranjenih na fotoaparatu .............................................................261
• Spajanje videozapisa snimljenih načinom kratkih filmova prema vašim
postavkama na pametnom telefonu / tabletu ...............................................263
Prikaz fotografija na TV-prijamniku ......................................................................264
Slanje slika ............................................................................................................265
Slanje fotografija na pametni telefon/tablet...........................................................269
Bežični ispis..........................................................................................................270
Slanje slika na AV-uređaj.......................................................................................271
Slanje slika na računalo ........................................................................................272
Korištenje web-uslugama .....................................................................................274
• Slanje slika na web usluge ...........................................................................274
• Slanje slika na uslugu [Cloud Sync. Service] (SInkronizacija u oblaku).......277
Prijava na “LUMIX CLUB” .....................................................................................278
• Usluga [LUMIX CLUB] .................................................................................278
Povezivanja...........................................................................................................282
• Povezivanje putem bežične pristupne točke (putem mreže) ........................283
• Connecting the camera and another device directly (direct connection)......285
• Brzo povezivanje s pomoću prethodno upotrebljavanih postavki
([Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti) /
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita)) ..............286
[Wi-Fi Setup] izbornik (Postavljanje Wi-Fi funkcije) .............................................288
7
11. Povezivanje s drugom opremom
Gledanje 4K videozapisa na TV prijamniku / Spremanje 4K videozapisa
na računalo ili snimač ..........................................................................................290
• Gledanje 4K videozapisa .............................................................................290
• Spremanje 4K videozapisa ..........................................................................291
Reprodukcija fotografija na zaslonu TV-prijamnika .............................................292
• Korištenje funkcijom VIERA Link (HDMI) ....................................................294
Spremanje fotografija i videozapisa na računalo ..................................................295
• Isporučeni softver .........................................................................................296
• Slanje fotografija na računalo......................................................................298
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač .....................................................300
Ispis fotografija ......................................................................................................301
Uživanje u 3D-fotografijama .................................................................................304
12. Ostalo
Dodatni pribor........................................................................................................307
Prikaz monitora / Prikaz tražila..............................................................................309
Prikaz poruka........................................................................................................316
Rješavanje problema ............................................................................................318
Mjere opreza pri uporabi ......................................................................................328
8
Sadržaj prema funkcionalnostima
Snimanje
Snimanje
Način snimanja .............................43.str.
[Preview](Pregled)........................75.str.
Način panoramsklog snimanja .....77.str.
[4K PHOTO] (4K fotografiranje)...118.str.
[Post Focus](Naknadno fokusiranje)131.str
Aperture Bracket .......................140.str
Fokus Bracket ........................... 140.str.
[Snimanje fotografija u intervalima] ..141.str.
[Stop animacija] ..........................143.str.
[Multi Exp.](Višestruka eks.).......198.str.
[Silent Mode] (Tihi način rada).... 210.str.
3D snimanje ................................304.str.
Ekspozicija
[Touch AE] (AE osjetljiv na dodir)..53.str.
[One Push AE](AE jednim pritiskom) ..76.str.
[AF/AE Lock](AF/AE zaključavanje)...109.str.
Kompenzacija ekspozicije ...........110.str.
Uzastopno snimanje
sa različitim ekspozicijama .........139.str.
[Metering Mode](Način mjerenja)....194.str.
Stabilizator
Dual I.S (Dvojni stabilizator slike)....146.str.
5-Osni hibridni stabilizator slike....146.str.
Bljeskalica
[Flash Mode]
(Način rada bljeskalice)................159.str.
Sinkronizacija drugog zastora .... 161.str.
[Flash Adjust.]
(Podešavanje bljeskalice).............162.str.
Postavke bežične bljeskalice ......163.str.
Nadzor
HDMI izlaz tijekom snimanja .......293.str.
(AF/MF) Auto.fokus/ručni fokus
[Focus Mode](Način fokusiranja)......95.str.
[AF Mode](Način auto fokusiranja)...97.str.
Podešavanje pozicije AF ............102.str.
Ručno fokusiranje ...................... 106.str.
[AF/AE Lock] (Zaključavanje)..... 109.str.
Snimanje
[Drive Mode](Način snimanja).....134.str.
Maksimalni broj fotografija koje
mogu biti snimljene uzastopno ....135.str.
[Self Timer](Automatski okidač)...137.str.
Kvaliteta fotografije i postavke tona boje
[Sensitivity] (Osjetljivost).............112.str.
[White Balance] (Balans bijele boje)..114.str.
[Photo Style] (Stil fotografije).......188.str.
[Filter Settings] (Postavke filtera)..190.str.
[Picture Size](Veličina fotografije) ...192.str.
[Quality] (Kvaliteta)......................193.str.
[Posvjetljivanje /potamnjivanje] ...195.str.
[i.Dynamic](i. Dinamičnost)..........196.str.
[i.Resolution](i.Razlučivost)........196.str.
[HDR](Visoki dinamički raspon)..197.str.
[Long Shtr NR](Manja buka zatvarača).202.str.
[Shading Comp.](Komp. sjene)...202.str.
[Kompenzacija difrakcije] ............203.str.
[Color Space](Prostor boje)........203.str.
9
Videozapis
Videozapis
Način kreativnog videozapisa ........89.str.
[Silent Operation](Tihi rad)...........90.str.
[Rec Format](Format snimanja)...168.str.
[Rec Quality](Kvaliteta snimanja)......168.str.
Videozapisi u 4K formatu .............166.str.
[4K Live Cropping] ......................171.str.
Snimanje fotografija tijekom
snimanja videozapisa ................174.str.
[Snap Movie](kratki film).............176.str.
Zvuk
[Mic Level Adj.] (Podešavanje mik.)..208.str.
[Wind Noise Canceller](Pon..zvuka vjetra).209.str.
Postavke zaslona
[Mic Level Disp.](Prikaz mikr.)....208.str.
[Zebra Pattern] (Uzorak zebre).....216.str.
[Monokrom.prikaz uživo] .............217.str.
Postavljanje/prilagođavanje
Osnovne postavke
[Format](Formatiranje)................. 29.str.
[Clock Set] (Postavljanje sata)......35.str.
Promjena ekrana ..........................48.str.
Postavljanje stavki izbornika ........54.str.
[Q.MENU] (Brzi izbornik)...............56.str.
[Beep](Zvučni signal) ..................221.str.
[Economy](Ekonomičnost) .........223.str.
[Reset] (inicijalizacija)..................226.str.
[Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora)...227.str.
Prilagođavanje
[CUSTOM] u brzom izborniku ......... 57.str.
Funkcijski gumbi ...........................58.str.
Prilagođeni način rada ..................91.str.
Izbornik [Custom](prilagođeno) ..210.str.
Reprodukcija
Reprodukcija
Reprodukcija slika ......................179.str.
Reprodukcija videozapisa..........180.str.
Zumiranje reprodukcije..............182.str.
Prikaz više zaslona ....................183.str.
Brisanje ......................................186.str.
[Auto Review](Auto. prikaz) .......218.str.
Postavke reprodukcije/zaslona
[Slide Show](Prikaz u nizu) ........230.str.
[Rotate]/[Rotate Disp.] .............. 246.str.
Uređivanje
[RAW Processing](Obrada datoteka)..d.234.str
[Light Composition] ....................237.str
[Clear Retouch](Retuširanje)......239.str
[Resize].(Proimjena veličine)......244.str
[Cropping] (Obrezivanje).............245.str
Dodavanje informacije
[Location Logging](Zapis lokacije)....233.str
[Title Edit].(Uređivanje naslova).......240.str
[Text Stamp] (Tekstualna oznaka)...241.str
Postavke slike
[Favorite](Favorit)........................247.str
[Print Set](Postavke ispisa)........248.str
[Protect] (Zaštita)....................... 249.str
10
Wi-Fi
Spajanje
“Image App” .................................254.str.
[WPS (pritiskom na gumb)] ..283, 285.str.
Izravna veza.................................285.str.
Image App aplikacija
Daljinsko upravljanje...................259.str.
Pohranjivanje slika...................... 260.str.
Slanje slika...........................261, 269.str.
Slanje i dodavanje
informacija o lokaciji...................261.str.
Kombiniranje kratkih videozapisa
snimljenih sa [Snap Movie].........263.str.
U kombinaciji sa ostalim uređajima
Reprodukcija slika na TV ......... 264.str.
Ispis fotografija...........................270.str
Slanje fotografija na AV
uređaj .......................................271.str.
Slanje fotografija na računalo......272.str.
Slanje fotografija na web
servs ........................................274.str.
Uporaba [Cloud Sync. Service] .277.str.
Povezivanje sa drugim uređajima
Računalo
“PHOTOfunSTUDIO” .................296.str.
“SILKYPIX Developer Studio” ....297.str.
Prebacivanje slika na računalo ..272.str.
Snimač
Sinkronizacija.............................300.str.
Pisač
PictBridge .................................301.str
TV
Reprodukcija fotografija na TV
prijamniku ..................................292.str.
[VIERA Link] ..............................294.str.
11
1.
Prije uporabe
Briga o fotoaparatu
Ne izlažite uređaj jakoj vibraciji, udarcima ili pritisku.
• Objektiv, monitor ili vanjsko kućište se mogu oštetiti ukoliko ih upotrebljavamo u slijedećim
uvjetima. Može se oštetiti ili fotografija se ne može snimiti ako vam:
– Kamera ispadne ili je udarite.
– Ako su objektiv ili monitor izloženi velikom pritisku.
Kamera nije otporna na prašinu/kapljice/vodu.
Ne upotrebljavajte kameru na mjestima sa puno prašine, vode, pijeska itd..
• Tekučina, pijesak i drugi strani predmeti mogu doprijeti u prostor između leća, gumbiju itd.
Budite posebno pažljivi jer ne samo da može doći do kvara, nego i do nepopravljive greške.
– Mjesta sa puno pijeska ili prašine.
– Mjesta gdje voda može doći u doticaj s uređajem, kao što je korištenje uređaja tijekom
kišnog dana ili na plaži..
Ukoliko pijesak, prašina, tekućina ili kapljice dospiju na monitor, obrišite ih sa mekanom,
suhom krpom.
– Ukoliko to ne učinite, moguće je da monitor nekorektno odgovara na dodir.
Ne stavljajte ruke nutar kućišta tijela digitalnog fotoaparata. Budući da je
uređaj senzora osjetljiv, možete ga pokvariti ili oštetiti.
Ako tresete kameru dok je isključena, senzori kamere mogu se pomaknuti ili se može
ćuti zvuk klepetanja. Zvuk je proizveo ugrađeni stabilizator slike i to se ne smatra
greškom ili kvarom.
∫ Kondenzacija (Kada su leća, tražilo ili monitor zamagljeni)
• Kondenzacija nastane kada se naglo promijeni temperatura ili vlažnost zraka okoline.
Pazite da ne dođe do kondenzacije, jer uzrokuje mrlje i gljivice na leći i monitoru te
kvar fotoaparata.
• Ukoliko dođe do kondenzacije, isključite fotoaparat i ostavite je oko 2 sata u prostoru sa
stabilnom temperaturom. Kondenzacija će sama nestati kada temperatura kamere
poprimi temperaturu okoline.
12
1.Prije uporabe
Pribor
Prije uporabe fotoaparata provjerite je li isporučen sav pribor.
• Pribor i oblik pribora razlikovat će se ovisno o državi ili području u kojem je fotoaparat
kupljen.
Pojedinosti o priboru potražite u „Osnovnim uputama za uporabu”.
• Baterijsko pakiranje u daljnjem se tekstu označava kao baterijsko pakiranje ili baterija.
• SD-memorijska kartica, SDHC-memorijska kartica i SDXC-memorijska kartica u daljnjem
se tekstu označavaju kao kartica.
• Kartica nije obavezna.
13
1.Prije uporabe
Nazivi i funkcije dijelova
∫ Kućište fotoaparata
1
23
4
8
9
10 11
5
6
7
12
17
1
Prekidač za uklj./isklj. fotoaparata (35. str.)
11
Lampica punjenja (22.str.)/
2 Pokazatelj statusa (35.str.)/
lampica Wi-Fi® veze (252.str.)
Okidač (42.str.)
5
Kotačić načina rada (43.str.)
6
Prednji kotačić (44.str.)
12
Stereo mikrofon (208.str.)
• Pazite da mikrofon ne prekrijete prstom.
U suprotnom će zvuk biti teže
snimiti.
12 Ušica za vrpcu za nošenje na ramenu (18.str.)
3 Gumb za videozapise (166.str.)
4
16 15 14 13
13 Gumb za otpuštanje objektiva (32.str.)
14 Osigurač za zaključavanje objektiva
15 Navoj
16 Senzor
Pokazatelj automatskog okidača (137.str.) /
Pomoćna lampica za auto. fokus (211.str.)
8 Bljeskalica (156. str.)
7
17 Oznaka za podešavanje objektiva (32.str.)
Spojnica za pribor (Poklopac spojnice) (307.str)
9 • Čuvajte poklopac spojnice za pribor izvan
dohvata djece da ga slučajno ne progutaju.
10 Oznaka udaljenosti fokusa (108.str.)
14
1.Prije uporabe
20 21 22 23
19
24 25 26 27 28
29
30
33
34
18
31
32
40 39
38 37 36 35
18 Zaslon osjetljiv na dodir (51.str)/monitor (309.str.) 34 Gumb [(] (Playback) reprodukcija (179.str)
35 [DISP.] gumb (48, 50.str)
19 Poklopac okulara (330.str.)
20 Tražilo (40.str)
36 Ručica za otpuštanje (P20)
21 Senzor oka (41.str.)
22 Kotačić za prilagodbu dioptrije (40.str)
23
[LVF] gumb (40.str.)/
[Fn4] gumb (58.str)
24
[
] gumb za (4K način fotografiranja) (118.)/
[Fn3] gumb (58.str.)
25 Gumb za otvaranje bljeskalice (156.str.)
26 [AF/AE LOCK] gumb (109.str.)
27 Stražnji kotačić (44.str.)
28 Zvučnik (221.str.)
Kursorski gumbi (P47)
] (ISO osjetljivost) (112.str.)
3/[
29 1/[
](Balans bijele boje) (114. str.)
2/[
] ] (Auto.način fokusiranja (97.str.)
4/[
(Način snimanja) (134.str)
30 [MENU/SET] gumb (47, 54. str.)
37
38 Vrata pretinca za karticu/bateriju (20.str.)
Gumb [
[
] (Delete) brisanje (186.str.)/
] (Quick Menu/Return) gumb brzog
39 izbornika/povrata (56.str.)/
Funkcijski gumb [Fn2] (58.str.)
Navoj za tronožac (334.str)
• Ako upotrebljavate vijak dužine 5,5 mm ili
40 duži, nećete moći pričvrstiti fotoaparat
za tronožac, a uređaj možete oštetiti.
.
∫ Funkcijski gumb ([Fn5] do
[Fn9])
• Funkcijski gumbi ([Fn5] do [Fn9]) (58.str) su
ikone osjetljive na dodir. Dodirnite [ ]
oznaku na ekranu snimanja za njihov prikaz.
31 [HDMI] utičnica (292.str.)
32 [CHARGE] (punjenje) utičnica (19, 298, 301.str)
[
Poklopac sprežnika baterije (308.str)
• Kada upotrebljavate prilagodnik izmjenične
struje, obavezno koristite Panasonic sprežnik
baterije (dodatno) i AC prilagodnik (dodatno).
] (Post Focus) gumb (131.str.)/
33 Funkcijski [Fn1] gumb (58.str.)
15
1. Prije uporabe
∫ Objektiv
H-FS12032
H-FS35100
3
1
4
3
2
1
H-H020A
4
5 2
H-FS14140
1
5
3
1
4
5 2
6
3
4
Površina objektiva
2 Prsten za zumiranje (150.str.)
3 Točka kontakta
4 Oznaka za podešavanje objektiva (32.str.)
5 Prsten za fokusiranje (107.str.)
6 [O.I.S.] prekidač (146.str.)
• Izmjenjivi objektiv (H-FS12032) nema prsten za fokusiranje, ali možete koristiti ručno
fokusiranje pomoću fotoaparata. (106.str.)
• Izmjenjivi objektiv (H-H020A) koristi pogonski sustav leća kako bi ostvario kompaktnost i
svjetlost F1.7 objektiva. Za vrijeme fokusiranja mogu se ćuti zvukovi i doći do vibracije, no
to nije kvar ili greška.
• Tijekom snimanja videozapisa, mogu se snimiti zvukovi rada automatskog fokusa.
Ako vam smeta zvuk rada fokusa, preporuča se snimanje sa [Continuous AF] (170.str.)
postavljenim na [OFF](Iskl.). (166.str.). Postavljanje načina rada fokusa na [AFC] ili
[AFF] također nije moguće. (95.str.)
16
1. Prije uporabe
Objektiv
Ovaj uređaj može upotrebljavati objektive s posebnom
namjenom koji su kompatibilni sa sustavom
Micro Four ThirdsTM (navoj Micro Four Thirds ).
Također možete upotrijebiti objektiv bilo kojeg od
standarda pričvršćivanjem prilagodnika za navoj.
Objektiv
Prilagodnik za navoj
Navoj za objektiv Four Thirds™
.
Prilagodnik za navoj (DMW-MA1: neobavezan)
Navoj za izmjenjivi objektiv Leica M
Prilagodnik M za navoj (DMW-MA2M: opcija)
Navoj za izmjenjivi objektiv Leica R
Prilagodnik R za navoj (DMW-MA3R: opcija)
•Kada upotrebljavate prilagodnik za navoj Leica objektiva, postavite [Shoot w/o Lens] (Okidanje
bez objektiva)(219.str.) na [ON] (Uključeno)
Objektiv i funkcije
Postoje funkcije kao na pr. auto fokus, stabilizator slike i funkcija zuma, koje se ne mogu
upotrebljavati ili njihov rad može biti različiti, ovisno o objektivu koji upotrebljavate.
Detalje o upotrebljavanom objektivu potražite na web-mjestu.
Najnovije informacije o kompatibilnim objektivima potražite u katalozima / web mjestima.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Fokalna duljina navedena na objektivu u uporabi udvostručuje se kada se prebaci na
fotoaparat s filmom 35mm.
(Bit će ekvivalentna objektivu od 100 mm kada se upotrebljava objektiv od 50 mm.)
8SUaYOMDþNLSURJUDPL]PMHQMLYRJREMHNWLYD
Za snimanje bez poteškoća preporučujemo ažuriranje upravljačkog programa izmjenjivog
objektiva na najnoviju inačicu.
• 1DMQRYLMHLQIRUPDFLMHRXSUDYOMDþNRPSURJUDPXLOLRSUHX]LPDQMXXSUDYOMDþNRJSURJUDPD
SRWUDåLWHQDVWUDQLFL]DSRGUãNXXQDVWDYNX
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Da biste provjerili inačice upravljačkog programa izmjenjivog objektiva pričvrstite ga na kućište
fotoaparata i odaberite [Version Disp.](Prikaz inačice) u izborniku [Setup](Postavke).
17
[ON].
2.
Početak/Osnovne radnje
Pričvršćivanje vrpce za nošenje na ramenu
• Preporučujemo da pričvrstite vrpcu za nošenje na ramenu dok upotrebljavate
fotoaparat kako ne bi ispao.
1 Provucite vrpcu za nošenje na ramenu
kroz ušicu vrpce na kućištu fotoaparata.
A: Ušica za vrpcu za nošenje na ramenu
A
2 Provucite kraj vrpce za nošenje na ramenu
kroz prsten u smjeru strelice, a potom ga
provucite kroz kočnicu.
3 Provucite vrpcu za nošenje na ramenu
kroz rupu na drugoj strani kočnice.
4 Povucite vrpcu za nošenje i
provjerite da li izlazi iz
kočnice.
• Izvedite korake 1 do 4 i zatim
pričvrstite drugi kraj vrpce za
nošenje na ramenu.
• Vrpcom za nošenje koristite se na ramenu.
– Vrpcu nemojte omotati oko vrata.
o može dovesti do ozljede ili nesreće.
• Nemojte ostavljati vrpcu za nošenje na ramenu u dohvatu djece.
– Može doći do nesreće ako im se slučajno omota oko vrata.
18
2.Početak/Osnovne radnje
Punjenje baterije
Upotrebljavajte namjenski mrežni prilagodnik (isporučen), USB spojni kabel) i bateriju.
• Baterija se ne isporučuje napunjena. Prije uporabe napunite bateriju.
• Bateriju punite samo kada je uložena u fotoaparatu.
Stanje fotoaparata
Punjenje
Isključeno
≤
Uključeno
—
∫ Baterije koje se upotrebljavaju s ovim uređajem.
Na nekim se tržištima mogu nabaviti krivotvorene baterije koje su izgledom
vrlo slične izvornima. Neke od tih baterija nemaju primjerenu unutarnju zaštitu
i ne zadovoljavaju odgovarajuće sigurnosne standarde. Postoji opasnost od
požara ili eksplozije. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti u slučaju
ikakvih nezgoda ili kvarova nastalih uslijed uporabe krivotvorenih baterija. Da
biste bili sigurni da upotrebljavate sigurne proizvode, preporučujemo uporabu
originalnih Panasonicovih baterija.
19
2.Početak/Osnovne radnje
Umetanje baterije
1 1: Povucite ručicu za
otpuštanje u smjeru strelice.
2: Otvorite vrata pretinca za karticu/
bateriju.
• Uvijek upotrebljavajte originalne
• Panasonic baterije.
Ako upotrebljavate baterije drugih
proizvođača, ne garantiramo kvalitetu.
2
Pazite na smjer umetanja baterije,
pažljivo je umetnite do kraja dok
ne čujete klik i zatim provjerite da
li je zaključana sigurnosnikom A.
Bateriju izvadite tako da
povučete sigurnosnik A u
smjeru strelice
3
1: Zatvorite vrata pretinca za
karticu /bateriju.
2: Povucite ručicu za otpuštanje
u smjeru strelice.
• Prije vađenja kartice ili baterije isključite fotoaparat i pričekajte dok se pokazatelj statusa u
potpunosti ne ugasi.
(U suprotnom uređaj može prestati ispravno raditi, a sama se kartica može oštetiti ili se
snimljene fotografije mogu izbrisati.)
20
2.Početak/Osnovne radnje
Punjenje
• Preporuča se bateriju puniti pri temperaturi okoline, između 10 oC i 30 oC (50 oF i 86 oF) (kao i
temperatura same baterije).
Umetnite bateriju u uređaj.
Provjerite da li je uređaj isključen.
A Priključite USB spojni kabel (u opremi)
u utičnicu za punjenje [CHARGE] .
• Postavite fotoaparat uspravno i
i pronađite utičnicu na dnu.
B Lampica punjenja
C Prilagodnik napajanja (u opremi)
D U naponsku utičnicu
E Računalo (Uključeno)
F USB priključni kabel (u opremi)
• Provjerite smjer krajeva kabela i
uključite/ isključite ga držeči utikač ravno.
(Promjene oblika priključaka pri
nepravilnom ili u krivom smjeru ulaganja
utikača može dovesti do kvara.)
Ne spajajte uređaje na neispravne
utičnice. Može doći do kvara.
(Punjenje iz zidne strujne utičnice)
Spojite prilagodnik napajanja (u opremi) i fotoaparat sa USB priključnim kabelom
(u opremi), a zatim umetnite prilagodnik napajanja (u opremi) u zidnu utičnicu.
(Punjenje pomoću računala)
Pojite računalo i ovaj fotoaparat sa USB priključnim kabelom (u opremi).
• Ako tijekom punjenja baterije, računalo uđe u suspendirano stanje, punjenje se zausravlja.
• Spajanje ovog fotoaparata i prenosnog računala, koji nije priključen na naponsku utičnicu
uzrokuje brže pražnjenje baterije prenosnog računala. Ne ostavljajte dulje vrijeme spojen
fotoaparat sa prijenosnim računalom.
• Fotoaparat spajate s prijenosnim računalom na USB priključak.
Fotoaparat ne spajajte s monitorom, tipkovnicom ili USB priključkom štampača, ili USB
hubom.
21
2.Početak/Osnovne radnje
∫ Lampica punjenja
Svijetli crveno: Punjenje u tijeku.
Off:/Isključeno: Punjenje završeno.
(Otpojite fotoaparat iz strujne utičnice ili računala po završetku
punjenja.)
Treperi crveno: Greška pri punjenju. (318.str.)
∫ Vrijeme punjenja
Kada upotrebljavate prilagodnik napajanja (u opremi)
Vrijeme punjenja
Otprilike 190 min
• Prikazano vrijeme punjenja odnosi se na slučaj kada je baterija u potpunosti
ispražnjena. Vrijeme punjenja može se razlikovati ovisno o načinu upotrebe baterije.
Vrijeme punjenja baterije u toplim/hladnim uvjetima ili baterje koja nije upotrebljavana
dulje vrijeme može biti dulje od uobičajenog..
• Kada je izvor napajanja vaše računalo, kapacitet računala odredit će vrijeme punjenja
baterije fotoaparata.
∫ Pokazatelj kapaciteta baterije
4:3
L
AFS
• Kada se baterija isprazni, pokazatelj postaje crven i počinje treperiti.
98
(Pokazatelj statusa također treperi)
Napunite bateriju ili je zamijenite napunjenom baterijom.
22
2.Početak/Osnovne radnje
• Nemojte ostavljati metalne predmete (poput spojnica) u blizini kontaktnih površina
strujnog utikača. U suprotnom, može doći do požara i/ili strujnog udara zbog kratkog
poja ili stvorene topline.
• Upotrebljavajte samo isporučeni USB priključni kabel.
U protivnom može doći do kvara uređaja.
• Upotrebljavajte samo isporučeni naponski prilagodnik.
• Nemojte koristiti USB produžni kabel.
• Naponski prilagodnik (isporučen) i USB priključni kabel (isporučen) su samo za ovaj
fotoaparat. Ne upotrebljavajte ih sa drugim uređajima.
• nakon uporabe, izvadite bateriju iz uređaja.
(Baterija će se isprazniti ako je ostavite da stoji dulje vrijeme nakon punjenja.)
• Baterija se zagrijava za vrijeme upotrebe te za vrijeme i nakon punjenja. Fotoaparat se
također zagrijava tijekom upotrebe. Nije riječ o kvaru.
• Baterija se može dopuniti i prije nego što se do kraja istroši ali se ne preporučuje
učestalo dopunjavanje dok je baterija u potpunosti napunjena.
(Može doći do karakterističnog oticanja baterije.)
Ako tijekom punjenja dođe do nestanka struje u utičnici, punjenje neće biti završeno
• do kraja. U tom slučaju otpojite USB priključni kabel ( isporučen) i ponovno ga spojite.
• Ako lampica punjenja ne svijetli kada je fotoaparat spojen sa prilagodnikom izmjenične
struje (isporučen) ili računalom, provjerite da li su ispravno spojeni.
23
2.Početak /Osnovne radnje
Približno vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija
Prema CIPA standardu u programu automatske ekspozicije
Kada upotrebljavate Panasonic SDHC memorijsku karticu i bateriju.
∫ Snimanje fotografija (kada se upotrebljava monitor)
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 290 slika
Vrijeme snimanja
Otprilike 145 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 290 slika
Vrijeme snimanja
Otprilike 145 min
Kada se koristi izmjenjivi obektiv (H-H020A)
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 280 slika
Vrijeme snimanja
Otprilike 140 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 280 slika
Vrijeme snimanja
Otprilike 140 min
∫ Snimanje fotografija (kada se upotrebljava tražilo)
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 270 slika
Vrijeme snimanja
otprilike 135 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 270 slika
Vrijeme snimanja
Otprilike 135 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 260 slika
Vrijeme snimanja
otprilike 130 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Broj raspoloživih fotografija
Otprilike 260 slika
Vrijeme snimanja
Otprilike 130 min
24
2.Početak/Osnovne radnje
∫ Snimanje videozapisa (kada se koristi monitor)
[AVCHD] (Snimanje sa kvalitetom slike postavljenom na FHD/17M/50i])
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 50 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 50 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 50 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 50 min
[MP4] (Snimanje sa kvalitetom slike postavljenom na [FHD/28M/50p])
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 50 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 50 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 50 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 100 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 50 min
25
2.Početak/Osnovne radnje
[MP4] (Snimanje sa kvalitetom slike postavljenom na [4K/100M/25p])
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 80 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 40 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 80 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 40 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 80 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 40 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 80 min
Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja
Otprilike 40 min
• Stvarno raspoloživo vrijeme snimanja jest vrijeme dostupno za snimanje pri ponavljanju
radnji kao što je uključivanje i isključivanje uređaja, započinjanje/zaustavljanje snimanja itd.
∫ Reprodukcija (kada se koristi monitor)
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 210 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 210 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-H020A)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 190 min
Kada se koristi izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
Vrijeme reprodukcije
Otprilike 210 min
• Vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija razlikuju se ovisno o okruženju u kojem se
fotoaparat upotrebljava i uvjetima njegove upotrebe.
Na primjer, vrijeme rada i broj raspoloživih fotografija smanjuju se u sljedećim
slučajevima.
– U okolinama s niskim temperaturama kao što su skijališta..
– Ako se bljeskalica upotrebljava više puta uzastopno.
• Ako vrijeme rada fotoaparata postane izrazito kratko, čak i nakon pravilnog punjenja baterije,
moguće je da je radni vijek baterije istekao. Kupite novu bateriju.
26
2.Početak/Osnovne radnje
Umetanje i uklanjanje kartice (nije u opremi)
• Provjerite je li uređaj isključen.
1 1: Povucite kliznik za otpuštanje
u smjeru strelice.
2: Otvorite vrata pretinca
kartice /baterije.
• Uvijek upotrebljavajte originalne
Panasonic baterije.
• Ako upotrebljavate druge baterije
ne možemo jamčiti kvalitetu uređaja.
2 Pažljivo je gurajte dok ne čujete
zvuk klika, pritom pazeći na
smjer i stranu umetanja
kartice.
Da biste izvadili karticu, gurajte
karticu dok ne čujete zvuk klika,
te je zatim ravno izvucite.
A: Nemojte dodirivati spojne kontakte kartice.
3
1: Zatvorite vrata pretinca kartice/
baterije..
2: Povucite kliznik za otpuštanje
u smjeru strelice.
• Prije vađenja kartice ili baterije isključite fotoaparat i pričekajte dok se pokazatelj statusa u
potpunosti ne ugasi.
(U suprotnom uređaj može prestati ispravno raditi, a sama se kartica može oštetiti ili se
snimljene fotografije mogu izbrisati.)
27
2.Početak/Osnovne radnje
Informacije u kartici
TS ovim fotoaparatom mogu s upotrebljavati slijedeće vrste memorijskih kastica
usklađene sa SD .(Te se memorijske kartice u daljnjem tekstu nazivaju kartica.)
• Uređaj je usklađen sa standardom UHS-I UHS klase
SD memorijska kartica
(512 MB to 2 GB)
brzine 3 SDHC/SDXC memorijskih kartica.
• Mogu se upotrebljavati samo Panasonic kartice sa
navedenim kapacitetom na lijevoj strani.
SDHC memorijska kartica
(4 GB to 32 GB)
SDXC memorijska kartica
(48 GB to 128 GB)
∫ Snimanje videozapisa/4K fotografija i razred brzine SD kartice
Prema [Rec Format] (Format snimanja) (168.str.) i [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
(168.str.) videozapisa, potrebna kartica se razlikuje. Za snimanje 4K fotografija, potrebna
vam je kartica klase brzine koja podržava snimanje 4K fotografija. Koristite karticu koja
zadovoljava svojstva klase brzine SD kartice ili UHS klase brzine.
• Klasa brzine SD kartice i UHS klasa brzine su standardi brzine pri uzastopnim zapisima.
Za provjeru klase, pogledajte naljepnicu na kartici.
[Rec Format]
[AVCHD]
[Rec Quality]
All
[MP4]
FHD/HD/VGA
[MP4]
4K
Kod snimanja 4K fotografija /
[Post Focus]
Klasa brzine
Klasa 4 ili viša
UHS klasa brzine 3
UHS klasa brzine 3
• Provjerite najnovije informacije na sljedećem web-mjestu.
website. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo web-mjesto je dostupno samo na engleskom jeziku.)
28
Primjer naljepnice
2.Početak/Osnovne radnje
Pristup kartici
Kada fotografije snimate na memorijsku karticu, pokazatelj pristupa
svijetli crveno.
• Tijekom pristupanja (zapisivanje, čitanje i brisanje, formatiranje itd.)
nemojte isključivati uređaj, uklanjati bateriju ili karticu ili odspajati
prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan). Nadalje, fotoaparat
nemojte izlagati vibracijama, udarcima ili statičkom elektricitetu.
Može doći do oštećenja kartice ili podataka na kartici, a uređaj može prestati ispravno
raditi.
Ako radnju ne možete izvršiti zbog vibracija, udaraca ili statičkog elektriciteta, ponovite
radnju.
• Ako prekidač za zaštitu zapisa A postavite u položaj “LOCK” (zaklj.), nećete moći
zapisivati, brisati iil formatirati podatke ili ih prikazivati prema datumu snimanja.
• Uslijed djelovanja elektromagnetskih valova, statičkog elektriciteta ili kvara na,
fotoaparatu ili kartici može doći do oštećenja ili gubitka podataka na kartici.
Preporučujemo da važne podatke pohranite na računalu itd..
• Memorijsku karticu čuvajte izvan dohvata djece da je ne bi progutala.

Formatiranje kartice(inicijalizacija)
Formatirajte karticu prije snimanja s ovim uređajem.
Budući da se podaci više ne mogu vratiti nakon formatiranja, prethodno
napravite sigurnosne kopije potrebnih podataka.
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Setup](Postavljanje) > [Format](Formatiranje)
• Tijekom formatiranja upotrebljavajte bateriju koja je dovoljno napunjena ili prilagodnik za
izmjeničnu struju (nije u opremi). Ne isključujte aparat tijekom formatiranja.
• Formatiranu karticu na računalu ili drugom uređaju. ponovno formatirajte na fotoaparatu.
29
2.Početak/Osnovne radnje
Približan broj raspoloživih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja
ti
∫ NBroj snimljenih fotografija
• Format [4:3], Kvaliteta [A]
[Veličina slike]
L (Velika) (16M)
M(Srednja) (8M)
S (Mala) (4M)
• Format [4:3], Kvaliteta [
[Veličina slike
L (16M)
M (8M)
S (4M)
16 GB
1810
3310
5670
32 GB
3630
6640
11360
64 GB
7260
13000
21480
128 GB
14380
25740
42540
32 GB
1110
1290
1410
64 GB
2230
2580
2800
128 GB
4420
5120
5550
]
16 GB
550
640
700
∫ Raspoloživo vrijeme snimanja (pri snimanju videozapisa)
• „h“ je kratica za sat, „m“ za minutu, a „s“ za sekundu.“
• Raspoloživo vrijeme snimanja jest ukupno vrijeme svih snimljenih videozapisa.
• [AVCHD]
[Kvaliteta snimanja]
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
[FHD/28M/50p]
1h10m
2h30m
5h00m
9h55m
[FHD/17M/50i]
2h00m
4h5m
8h15m
16h25m
[FHD/24M/25p]/
[FHD/24M/24p]
1h25m
2h55m
5h50m
11h35m
[Kvaliteta snimanja
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB
[4K/100M/25p]/
[4K/100M/24p]
20m00s
41m00s
1h20m
2h45m
[FHD/28M/50p]
1h10m
2h30m
5h00m
9h55m
[FHD/20M/25p]
1h35m
3h20m
6h40m
13h20m
[HD/10M/25p]
3h10m
6h20m
12h45m
25h25m
[VGA/4M/25p]
6h55m
14h05m
28h10m
55h55m
• [MP4]
30
2.Početak/Osnovne radnje
• Broj snimljenih fotografija i raspoloživo vrijeme snimanja ovise o uvjetima snimanja i modelu
kartice.
• Videozapisi formata AVCHD :
Snimanje će se zaustaviti kada vrijeme neprekidnog snimanja pređe 29 minuta i 59 sekundi.
• MP4 videozapisi sa [Rec Quality](Kvaliteta snimanja) veličine [FHD], [HD] ili [VGA]:
Snimanje će se zaustaviti kada vrijeme neprekidnog snimanja prijeđe 29 minuta i 59 sekundi
ili veličinu datoteke prijeđe 4 GB.
• MP4 videozapisi [Rec Quality](Kvaliteta snimanja) veličine [4K]:
Snimanje će se zaustaviti kada vrijeme neprekidnog snimanja prijeđe 29 minuta i 59 sekundi.
– Kada upotrebljavate SDHC memorijsku karticu: Možete nesmetano snimati čak i kad
datoteka prijeđe 4 GB, ali videozapisi će biti razdvojeni i odvojeno će se snimati/
reproducirati .
– Kada upotrebljavate SDXC karticu: Možete snimati videozapise u jednom dokumentu..
• Maksimalno raspoloživo vrijeme snimanja prikazano je na zaslonu..
31
2.Početak/Osnovne radnje
Zamjena objektiva
Zamjenom objektiva povećavaju se mogućnosti snimanja fotografija i unapređuje
se užitak fotografiranja.
• Provjerite je li fotoaparat isključen.
• Kada postavljate ili skidate izmjenjivi objektiv (H-FS12032/H-FS35100), uvucite valjak
objektiva.
• Objektive mijenjajte na mjestima na kojima nema mnogo prašine ili prljavštine. Upute za
uklanjanje prašine ili prljavštine potražite na str. 329.
Skidanje objektiva
• Pričvrstite poklopac objektiva.
Dok pritišćete gumb za otpuštanje objektiva
A, zakrećite objektiv prema strelici dok se
ne zaustavi i tada ga skinite.
• Kad okrećete objektiv držite ga pri dnu, blizu baze.
• Pri skidanju objektiva sa kućišta fotoaparata, pobrinite se da stavite poklopac za kućište
na kućište fotoaparata i stražnji poklopac objektiva na objektiv.
Postavljanje objektiva
• Ako je stražnji poklopac objektiva na objektivu, skinite ga.
• Ako je poklopac kućišta fotoaparata na uređajuj, skinite ga.
Poravnajte oznake za postavljanje objektiva B i zakrenite objektiv u smjeru
strelice dok ne čujete zvuk klika.
• Nemojte pritisnuti gumb za otpuštanje objektiva C tijekom postavljanja objektiva.
• Nemojte pokušavati pričvrstiti objektiv dok ga držite pod nagibom u odnosu na kućište
fotoaparata jer se može ogrebati.
32
2.Početak/osnovne radnje
Zumiranje
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (HFS12032/H-FS35100/H-FS14140)
T
Zakrenite prsten za zumiranje objektiva.
W
T strana: Povećava udaljeni objekt
W strana: Proširuje kut gledanja
Pričvršćivanje sjenila objektiva
Prilikom snimanja uz jako pozadinsko osvjetljenje moglo bi doći do nepravilne refleksije unutar
objektiva. Sjenilo objektiva smanjuje pojavu neželjenog osvjetljenja i smanjuje pad kontrasta na
snimljenim fotografijama. Sjenilo objektiva uklanja višak svjetlosti i povećava kvalitetu slike.
• Izmjenjivi objektiv(H-FS12032/H-H020A) nema sjenilo objektiva.
Pričvršćivanje sjenila objektiva (u obliku cvijeta) isporučenog sa izmjenjivim
objektivima (H-FS35100/H-FS14140)
Pridržavajte sjenilo objektiva prstima kako je
prikazano na slikama.
• Pazite kako držite sjenilo objektiva da se ne bi savilo.
.
1
2
Poravnajte oznake A ( ) na sjenilu objektiva
sa oznakom na vrhu objektiva.
Okrećite sjenilo objektiva u smjeru strelice
dok ne čujete klik i poravnajte oznake
zaustavljanja B (
) na sjenilu objektiva
sa oznakom na vrhu objektiva.
33


2.3RþHWDN/2VQRYQHUDGQMH
Privremeno pohranjivanje sjenila objektiva
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
1 Okrenite sjenilo objektiva u smjeru strelice da biste ga odvojili.
2 Poravnajte oznaku C (
) na sjenilu objektiva sa oznakom na vrhu objektiva.
3 Okrećite sjenilo u smjeru strelice, dok ne sjedne na svoje mjesto.
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
1 Okrenite sjenilo objektiva u smjeru strelice da biste ga odvojili.
2 Poravnajte oznaku D ( ) na sjenilu objektiva sa oznakom na vrhu objektiva.
3 Okrećite sjenilo u smjeru strelice, dok ne sjedne na svoje mjesto.
34
2.Početak/Osnovne radnje
Postavljanje datuma/vremena (Postavljanje sata)
• Na isporučenom fotoaparatu vrijeme nije postavljeno.
1 Uključite fotoaparat.
• Kada je fotoaparat uključen, pokazatelj statusa 1
svjetli zeleno.
• Ako se ne prikazuje zaslon za izbor jezika, prijeđite na
korak 4.
2
3
4
5
Pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir jezika, i pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 za odabir (godina, mjesec, dan,
sat, minuta) i pritisnite 3/4 za postavke.
A: Vrijeme na lokalnom području
B: Vrijeme na odredištu putovanja
Postavljanje redoslijeda prikaza i formata
vremena.
• Da bi se prikazao zaslon za postavljanje redoslijeda/
vremena, pritisnite [Style] (Stil) i zatim pritisnite [MENU/SET].
6
Pritisnite [MENU/SET] za postavke.
35
:
:
2.Početak/Osnovne radnje
7
Kada se na zaslonu prikaže [The clock setting has been completed.]
(Postavljanje sata je završeno) pritisnite [MENU/SET].
8
Kada se na zaslonu prikaže [Please set the home area] (Molimo
označite lokalno područje, pritisnite [MENU/SET].
9
Pritisnnite 2/1 za odabir lokalnog područja
i pritisnite [MENU/SET].
• Kada upotrebljavate izmjenjiv objektiv (H-FS12032/HFS35100) i tijelo objektiva je uvučeno, snimanje nije
moguće (prikazat će se poruka). Okrećite prsten zuma
kako bi izvukli objektiv. (38.str.)
Promjena postavki sata
Odaberite [Clock Set] (Postavljanje sata u izborniku [Setup](Postavljanje). (54.str.)
• Sat se može poništiti na način prikazan u koracima 5 i 6 na 35.str.
• Postavke vremena ostaju pohranjene 3 mjeseca u ugrađenoj bateriji sata, čak i bez
baterije.
(Da biste napunili ugrađenu bateriju sata, napunjenu bateriju ostavite 24 sata u
uređaju.)
• Ako sat nije postavljen, ispravan datum nije moguće ispisati kada ga upišete na fotografiju
s pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) niti će ga se moći ispisati u
fotografskom studiju.
36
2.Početak/Osnovne radnje
Osnovne radnje
Savjeti za snimanje dobrih fotografija
Fotoaparat držite nježno s obje ruke dok su vam ruke mirno položene sa
strane, a stopala blago razmaknuta.
• Ne pokrivajte bljeskalicu, pomoćnu lampicu za AF (auto. fokus) A, mikrofon B ili C
zvučnike, prstima ili drugim predmetima.
• Neka vaš položaj bude stabilan tijekom snimanja i pazite da se ne sudarite s drugom osobom.



∫ Prepoznavanje usmjerenosti fotoaparata
(Direction Detection Function)
Ova funkcija prepoznaje okomitu usmjerenost kada snimate
fotoaparatom koji je okrenut okomito.
Prilikom reprodukcije snimke ona se automatski prikazuje
okrenuta okomito.
(Dostupno samo ako je funkcija [Rotate Disp.] (Zakretanje
prikaza) (246. str.) postavljena na [ON] (Uklj.).
• Dok držite fotoaparat okomito i znatno ga nagnete prema gore ili dolje radi snimanja,
funkcija prepoznavanja smjera možda neće raditi ispravno.
• Videozapisi, 4K snimanja datoteka u nizu i fotografije snimljene [Post Focus] funkcijom,
ne mogu se prikazivati vertikalno.
37
2.Početak/Osnovne radnje
Izvlačenje/uvlačenje objektiva [kada je priključen izmjenjivi objektiv
(H-FS12032/H-FS35100) ]
∫ Izvlačanje objektiva
Okrećite prsten zuma u smjeru strelice 1 iz položaja A
(objektiv je uvučen) prema položaju B [12 mm do 32 mm
(H-FS12032), 35 mm do 100 mm (H-FS35100)] kako bi
izvukli objektiv.
• Ne možete snimati fotografije, kada je objektiv uvučen.
Primjer: H-FS12032

C Objektiv je uvučen
∫ Uvlačenje objektiva
Okrećite prsten zuma u smjeru strelice 2 iz položaja B [12
mm do 32 mm (H-FS12032), 35 mm do 100 mm
(H-FS35100)] do položaja A kako bi uvukli objektiv.
• U položaju 12 mm prsten zuma će se oglasiti zvukom klik
(H-FS12032) ili kod položaja 35 mm (H-FS35100), ali će se
nastaviti okretati sve dok ne dođe u položaj A.
• Kada ne snimate fotografije, savjetujemo da držite objektiv
uvučen.
D Objektiv je izvučen
38

2.Početak/Osnovne radnje
Podešavanje nagiba monitora
• Pazite da ne ukliještite prst, itd. monitorom.
• Pri prilagođavanju nagiba monitora, pazite da ne primijenite preveliku silu, jer to može
oštetiti ili pokvariti monitor.
• Kada ne koristite fotoaparat, zatvorite monitor do kraja sa ekranom okrenutim prema unutra.
∫ Snimanje iz slobodnog kuta
Zaslon se može okretati prema vašim potrebama. Ovo je praktično jer vam omogućava
snimanje fotografija iz različitih kutova prilagođavanjem zaslona.
Snimanje fotografija iz visokog kuta
Snimanje fotografija iz niskog kuta
• Prije spajanja uređaja na tronožac ili stalak, zatvorite monitor do kraja i postavite ga u izvorni položaj.
• Ovisno o tronošcu ili stalku koji se koristi, maksimalni kut podešenja nagiba monitora biti
će ograničen.
39
2.Početak/Osnovne radnje
Korištenje tražila
Prilagođavanje dioptrije
Prilagodite dioptriju vašem vidu tako da jasno možete
vidjeti karaktere prikazane u tražilu.
Prebacivanje monitor/tražilo
Pritisnite [LVF](Optičko tražilo) za prijelaz sa monitora na tražilo.
A Gumb [LVF]
B Senzor okulara
• Gumb možete koristiti i kao funkcijski gumb. (58.str.)
Pritisnite [LVF].
Automatsko
prebacivanje tražilo/
monitor ¢
Prikaz tražila¢
prikaz monitora
¢ Ukoliko je opcija [Eye Sensor AF] (Auto. fokus senzora okulara) u izborniku [Custom]
(prilagođeno postavljena na [ON] (Uklj.), fotoaparat automatski prilagođava fokus kada se senzor
okulara aktivira. Kamera se ne oglasi kada je fokus postignut pomoću [Eye Sensor AF].
40
2.Pripreme/Osnovne radnje
∫ Napomene o automatskom prebacivanju između tražila/monitora
Automatsko prebacivanje između tražila/monitora omogućuje senzoru okulara
automatsko prebacivanje prikaza na tražilo kada mu približite oko ili neki predmet.
• Senzor okulara možda neće pravilno raditi, ovisno o obliku vaših naočala i načinu na koji
fotoaparat ili ako je oko okulara jarka svjetlost. U tom slučaju, pritisnite [LVF] za promjenu
prikaza.
• Tijekom reprodukcije videozapisa ili prikaza u nizu, prikaz se neće automatski prebaciti na
tražilo sa senzorom okulara.
• Senzor okulara ne radi ovisno o nagibu monitora.
Postavljanje osjetljivosti senzora okulara i načina prebacivanja između
monitora i tražila
MENU
>
[Sensitivity]
[LVF/Monitor
Switch]
[Custom](Prilagođeno) > [Eye Sensor]
Postavlja osjetljivost senzora okulara.
Postavlja način prebacivanja između monitora i tražila.
[LVF/MON AUTO] (automatsko prebacivanje između monitora i tražila)/
[LVF] (tražilo)/[MON] (monitor)
• Ako pritisnete [LVF] da biste promijenili zaslon, postavka [LVF/Monitor
Swich] također će se promijeniti.
41
2.Početak/Osnovne radnje
Okidač (Snimanje fotografija)
Okidač radi u dva koraka. Da biste snimili fotografiju, pritisnite ga.
Pritisnite okidač do pola da biste fokusirali.
A Vrijednost otvora blende
B Brzina zatvarača
C Pokazatelj fokusa
• Prikazuju se vrijednost otvora blende i brzina zatvarača.
Treperit će crveno svjetlo ako nije postignuta točna
ekspozicija, osim kada je postavljena bljeskalica.)
• Pokazatelj fokusa prikazuje se kad je objekt u fokusu.
(Kada objekt nije u fokusu pokazatelj treperi.)
C
3.5 60
AB
Pritisnite okidač do kraja (pritisnite ga jače) i
snimite fotografiju.
• Kada je slika pravilno fokusirana, fotografija će se snimiti jer je funkcija [Focus/Release
Priority](prioritet kod fokusiranja/otpuštanja) (212.str) izvorno postavljena na [FOCUS].
• I za vrijeme rada izbornika ili reprodukcije fotografija, ako pritisnete okidač do pola, odmah
postavljate fotoaparat spreman za snimanje.
Gumb za videozapise (Snimanje videozapisa)
Počnite snimati videozapise pritiskom na
gumb.
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom gumba
za videozapise.
42
2.Početak/Osnovne radnje
Funkcijski kotačić (Odabir načina snimanja)
Odaberite način rada zakretanjem funkcijskog
kotačića.
• Za odabir željenog načina rada polako okrećite
funkcijski kotačić.
Inteligentni automatski način rada (62.str.)
Prošireni inteligentni automatski način rada (63.str.)
Program automatske ekspozicije (69.str.)
Automatska ekspozicija sa prioritetom otvora blende (72.str.)
Način rada automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača (72.str.)
Ručno podešavanje ekspozicije (73.str.)
Način kreativnog videozapisa (89.str.)
Prilagođeni način rada (91.str.)
Način panoramskog snimanja (77.str.)
Scenski način rada (80.str.)
Način kreativnog upravljanja (83.str.)
43
2.Početak/Osnovne radnje
Prednji kotačić/stražnji kotačić
Prednji kotačić
Okretanje:
Odabir stavki ili podešavanje vrijednosti obavlja se tijekom različitih postavljanja.
Stražnji kotačić
Okretanje:
Odabir stavki ili podešavanje vrijednosti obavlja se tijekom različitih postavljanja.
Pritiskanje:
Radnje su iste kao kod gumba [MENU/SET], kao što su određivanje postavki, itd., koje
se odvijaju tijekom različitih postavki.
• U ovim je uputama za uporabu način rada prednjeg /stražnjeg kotačića opisan na slijedeći način:
npr.: Kada okrećete prednji npr.: Kada okrećete stražnji
kotačić u lijevo ili desno
kotačić lijevo ili desno
npr.: Kada pritišćete
stražnji kotačić
Omogućava podešavanje otvora blende, brzine okidanja i drugih postavki u
načinima
/ / / rada.
Funkcijski kotačić
Prednji kotačić
Stražnji kotačić
(69.str.)
Promjena programa
Promjena programa¢
(72.str.)
Vrijednost otvora blende
(72.str.)
Brzina okidanja
Brzina okidanja¢
(73.str.)
Vrijednost otvora blende
Brzina okidanja
Vrijednost otvora blende¢
¢ Pritisak na stražnji kotačić omogućava postavljanje kompenzacije ekspozicije.
• U opciji [Dial Set.] (Postavka kotačića) u izborniku [Custom] (Prilagođeno), možete promijeniti
način rada prednjeg i stražnjeg kotačića. (46.str.)
44
2.Početak/Osnovne radnje
Privremena promjena funkcija dodijeljenih prednjem/stražnjem kotačiću ([Dial
OperationSwitch] (Prekidač za radnje kotačića)
Možete privremeno promijeniti funkcije dodijeljene prednjem/stražnjem kotačiću
koristeći funkcijski gumb kojem je pridružen [Dial Operation Switch].
• Možete postaviti stavke koje su privremeno pridružene prednjem/stražnjem kotačiću pomoću opcije
[Dial Operation Switch Setup] u [Dial Set.](Postavke kotačića) u izborniku [Custom] (prilagođeno). (46.str)
1
2
Postavite funkcijski gumb na [Dial Operation Switch]. (58.str.)
• Slijedeći korak je primjer u kojem je [Dial Operation Switch] dodijeljen [Fn1].
Pritisnite [Fn1].
• Bit će prikazan vodič koji prikazuje stavke trenutno
WB
ISO
pridružene prednjem/stražnjem kotačiću.
• Ukoliko se ne izvrše nikakve radnje, vodič će nestati kroz
nekolike sekundi.
3
0
98
Okrećite prednji/stražnji kotačić dok je vodič
prikazan.
• Postavke stavki pridruženih kotačićima će se promijeniti.
ISO
WB
4
AWB
Pritisnite [MENU/SET] i postavite.
• Ovaj korak također možete završiti izvršavanjem bilo koje radnje dolje spomenute:
– Pritisnite okidač do pola
– Pritisnite stražnji koračić
– Pritianite [Fn1]
• Stavke koje su privremeno dodijeljene prednjem/stražnjem kotačiću se mogu koristiti samo
dok je prikazan vodič (korak 2) ili zaslon postavke (korak 3).
45
2.Početak/Osnovne radnje
∫ Postavljanje načina rada prednjeg i stražnjeg kotačića
MENU
>
[Custom] > [Dial Set.]
[Assign Dial (F/SS)]
(Pridruživanje kotačića)
[Rotation (F/SS)]
(Rotiranje)
[Exposure Comp.]
(Postavke kompenzacije
ekspozicije)
Pridružuje opcije vrijednosti otvora blende i brzinu zatvarača
u načinu ručne ekspozicije.
[
F
SS]:
Pridružuje vrijednost otvora blende prednjem kotačiću, a
brzinu zatvarača stražnjem kotačiću.
[
SS
F]:
Pridružuje brzinu zatvarača prednjem kotačiću, a vrijednost
ovora blende stražnjem kotačiću.
Mijenja smjer okretanja kotačića za promjenu vrijednosti
otvora blende i brzine zatvarača
Omogućava proširenje raspona kompenzacije ekspozicije prednjim ili
stražnjim kotačićem tako da možete direktno podešavati.
] (Stražnji kotačić)/[OFF](Iskl.)
[
] (Prednji kotačić)/[
Postavlja stavke koje će biti privremeno pridružene prednjem /stražnjem
kotačiću kada pritisnete funkcijski gumb kojem je pridružena opcije [Dial
operation switch] (Prekidač za radnje kotačića).
[
]([Rad prednjeg kotačića])/[
] ([Rad stražnjeg kotačića])
• Stavke koje se mogu postaviti su slijedeće.
[Dial Operation Switch
Setup]
(Postavke prekidača
za promjenu funkcije
kotačića)
– [4K Photo Mode] (118.str.)
– [Photo Style] (188.str.)
– [Filter Effect] (83,190.str.)
– [Aspect Ratio] (192.str.)
– [AF Mode] (97.str.)
– [Focus Mode] (95.str.)
– [Highlight Shadow] (195.str.)
– [i.Dynamic] (196.str.)
– [i.Resolution] (196.str.)
– [Flash Mode] (159.str.)
– [Flash Adjust.] (162.str.)
– [Sensitivity] (112.str.)
– [White Balance] (114.str.)
– [Drive Mode] (134.str.)
• [Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje) koristi oba
kotačića. Bit će automatski pridružena na oba kotačića kad je
dodijelite bilo kojem od njih.
46
2.Početak/Osnovne radnje
Kursorski gumbi / Gumb [MENU/SET]
Pritiskom na kursorski gumb:
Odabir stavki ili postavljanje vrijednosti, itd.
Pritiskom na [MENU/SET]:
Potvrda postavki, itd.
• U ovim se uputama za uporabu gore, dolje, lijevo i desno na
gumbu kursora opisuju kao 3/4/2/1.
• Možete isključiti kursorske gumbe i gumb [MENU/SET] dodjeljivanjem mogućnosti [Cursor
Button Lock](Zaključavanje kursorskog gumba) funkcijskom gumbu. (58.str.)
47
2.Početak/Osnovne radnje
Gumb [DISP.] (Prikaz) (Promjena prikazanih informacija)
Pritisnite [DISP.] za promjenu informacija prikazanih na
zaslonu.
• Ukoliko neko vrijeme uređaj ne obavlja nikakve radnje,
informacije sa ekranu će nestati. Za povratak informacija na
ekranu prritisnite gumb [DISP.] (Prikaz) ili dotaknite ekran.
U načinu snimanja
Promjena prikaza tražila/monitora
MENU
>
[Custom] (Prilagođeno)> [LVF Disp.Style](Način prikaza tražila)
MENU
>
[Custom] (Prilagođeno)> [Monitor Disp. Style] (Način prikaza monitora)
[
] (Stil tražila): Malo proporcionalno smanji slike da možete imati bolji pregled
kompozicije slika.
[
] (Stil monitora): Proporcionalno mijenja veličinu slike da ona popuni čitav
zaslon da možete vidjeti detalje na slikama.
∫[
] Raspored način prikaza na tražilu (primjer prikaza na tražilu)
S informacijama
(detaljne
informacije)
50p
4:3
L
0
S informacijama
(detaljne
informacije, prikaz
senzora nagiba)
S informacijama
AFS
50p
98
0
4:3
L
0
98
48
S informacijama
(prikaz senzora
nagiba)
AFS
98
0
98
2.Početak/osnovne radnje
∫[
] Raspored načina prikaza na monitoru (Primjer prikaza na monitoru)
50p
4:3
L
0
S informacijama
(prikaz senzora
nagiba)
Bez
informacija
S informacijama
AFS
50p
4:3
L
AFS
0
98
Bez informacija
(prikaz senzora
nagiba)
98
Informacije o
snimanju na
monitoru¢
Isključen
ISO
AUTO
0
0
0
AFS
4:3
L
Wi-Fi Fn
AWB
98
¢ Kada je prikazan ekran sa informacijama o snimanju na monitoru, možete dotaknuti
željenu stavku i direktno je postaviti.
• Ukoliko dodijelite [LVF/Monitor Disp. Style] postavci funkcijskih gumbi [Fn Button Set] (58.str.)
u izborniku [Custom](prilagođeno),svaki put kada pritisnete dodijeljeni funkcijski gumb, možete
promijeniti način prikaza monitora i tražila ([
]/[
]), zavisno koji je u uporabi.
∫ Prikaz senzora nagiba
Kada se prikazuje senzor nagiba, jednostavno možete ispraviti nagib fotoaparata itd.

A Vodoravni smjer:
B Okomiti smjer:

Ispravljanje nagiba ulijevo
Ispravljanje nagiba prema dolje
• Kada je nagib fotoaparata malen, pokazatelj postaje zelen.
• Čak i nakon ispravljanja nagiba postoji mogućnost pogreške od otprilike n1°.
• Pri većem nagibu prema gore ili prema dolje, radi snimanja, prikaz senzora nagiba možda
neće biti ispravan, a s funkcija prepoznavanje smjera (37.str.) možda neće ispravno raditi.
49
2.Početak/Osnovne radnje
U načinu reprodukcije
Prikaz
detaljnih
informacija
S informacijama
4:3
L
1/98
98
Prikaz
histograma
Bez informacija
(Prikaz bijelog
zasićenog
područja)¢
60
F3.5
0
AWB
ISO 200
WB
AFS
P
F3.5 60
STD.
0 ISO200
10:00 1. DEC.2016
F3.5 60
0
200
AWB
4:3
L
s
RGB
1/98
100-0001
100-0001
Bez
informacija
¢Prikazuje se ako je [Highlight] (216.str.) u izborniku [Custom](postavljeno) na [ON] (Uklj.).
• U nekim situacijama, kao što je reprodukcija videozapisa, možete prebacivati samo između
ekrana sa informacijama i ekrana bez informacijama.
50
2.Početak/Osnovne radnje
Zaslon osjetljiv na dodir (Upravljanje dodirom)
Zaslon osjetljiv na dodir je kapacitivni. Dodirujte zaslon golim prstima.
∫ Dodirnite
Dodirivanje i otpuštanje zaslona osjetljivog na
dodir.
Fn5
Fn6
Fn7
Fn6
Fn8
Fn9
SNAP
∫ Povlačenje
Kretnja bez otpuštanja zaslona osjetljivog na
dodir.
A
∫ Približavanje i udaljavanje prstiju (uvećanje/
smanjivanje)
Razdvojite spojene prste povlačenjem po ekranu
(uvećanje) ili približite dva razdvojena prsta
povlačeći ih po ekranu (smanjivanje).
B
2.0X
• Zaslon dirajte čistim i suhim prstima.
• Ako na monitoru fotoaparata upotrebljavate zaštitnu foliju dostupnu na tržištu, pratite
priložene upute za uporabu.
(Neke zaštitne folije monitora mogu smanjiti vidljivost ili mogućnost upotrebe.)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi u sljedećim slučajevima.
– Kada se dodiruje rukom u rukavicama
– Kada je zaslon osjetljiv na dodir mokar
51
2.Početak/Osnovne radnje
Snimanje fotografija s pomoću funkcije dodira
Snimanje fotografija s pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir
Primjenjivi načini rada:
Jednostavnim dodirom objekta kojega želite fokusirati na zaslonu, fotoaparat fokusira
objekt i automatski snima fotografiju.
1
Dodirnite [ ].
2
Dodirnite [
x ].
• Ikona će se promijeniti [
] i omogućit će se
snimanje s funkcijom zatvarača osjetljivog na dodir.
AE
3 Dodirom prsta odaberite objekt koji želite
fokusirati i potom snimite fotografiju.
• Fotografija se snimi kad se ostvari fokus.
∫ Poništavanje funkcije zatvarača osjetljivog na dodir
Dodirnite[
].
• Ako je snimanje s pomoću zatvarača osjetljivog na dodir neuspješno, područje
automatskog fokusa se zacrveni i nestane.
52
AE
2.Početak/Osnovne radnje
Jednostavna optimizacija svjetline na određenom području (Auto. ekspozicija
osjetljiva na dodir) (Touch AE)
Primjenjivi način rada:
Možete jednostavno optimizirati svjetlinu za dodirnuto područje. Kada je lice objekta
pretamno, zaslon možete posvijetliti prema svjetlini lica.
1
2
Dodirnite [ ].
Dodirnite [
AE
AE
].
• Prikazuje se zaslon za postavljanje položaja
optimizacije svjetline
• [Metering Mode] (Način mjerenja) je postavljen na
AE
[AE ]]]] koji se upotrebljava isključivo za Touch AE .
3 Dodirnite objekt za koji želite optimizirati
svjetlinu.
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) vratit ćete
položaj optimizacije svjetline u središte.
ュリヴヱハ
4
5HVHW
Dodirnite [Set](Postavi).
∫ Poništavanje auto. ekspozicije osjetljive na dodir Touch AE
Dodirnite[
].
• [Metering Mode] vraća se na uobičajenu postavku, a položaj optimizacije svjetline se
poništava.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostpuna u sljedećim slučajevima:
– Kada se upotrebljava digitalni zum
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
– Kada je [Touch AF] u [Touch Settings] u izborniku [Custom] postavljen na [AF+AE]
(Auto. fokus + Auto. ekspozicija) (105.str.)
53
6HW
2.Početak/Osnovne radnje
Postavljanje stavki izbornika
Možete postaviti stavke izbornika pomoću radnji na dodir ili radnji s gumbima.
1
Pritisnite [MENU/SET].
[Rec] (Snimanje)
(187.str.)
U ovom izborniku mžete postaviti format, broj piksela, 4K
fotografije i druge aspekte fotografija koje snimate.
[Motion Picture]
(Videozapis) (208.str.)
U ovom izborniku možete postaviti [Rec Format] (Format snimanja), [Rec
Quality] (Kvaliteta snimanja) i ostale aspekte snimanja videozapisa.
[Custom] (Prilagođeno)
(210.str.)
Rad uređaja, primjerice prikaz zaslona i upravljanje gumbima,
možete postaviti prema vlastitim željama.
[Setup]
(Postavljanje)
(220.str.)
U ovom izborniku možete postaviti sat, odabrati radne postavke
zvučnog signala i ostale postavke koje olakšavaju rad s
fotoaparatom.
Možete konfigurirati i postavke funkcija vezanih uz Wi-Fi.
[Playback]
(Reprodukcija)
(228.str.)
U ovom izborniku postavite postavke za zaštitu, izrezivanje ili
ispis te drugih opcija za snimljene fotografije.
• Izbornik [Setup] sadrži neke važne postavke koje se odnose na sat i napajanje fotoaparata.
Prije daljnje upotrebe fotoaparata provjerite postavke tog izbornika.
2
Pritisnite 3/4 na kursorskom gumbu za
odabir stavke izbornika i pritisnite [MENU/SET].
• Stavku izbornika možete izabrati i zakretanjem
stražnjeg kotačića.
• Na sljedeći zaslon možete prijeći i pritiskom na
[DISP.] (Prikaz).
(U upravljanju dodirom)
Dodirnite stavku izbornika.
• Stranicu je moguće promijeniti dodirom na [
54
]/[
].
2.Početak/Osnovne operacije
3
Pritisnite 3/4 na kursorskom gumbu za
odabir postavke i pritisnite [MENU/SET].
• Postavke se mogu promijeniti i odabirom opcije
zakretanjem stražnjeg kotačića i zatim pritiskom na
zadnji kotačić.
• Postavke se možda neće prikazati na zaslonu ili će se
drukčije prikazati, ovisno o stavci izbornika.
(u upravljanju dodirom)
Dodirnite postavku koju želite postaviti..
• Neke se funkcije ne mogu postaviti ili upotrebljavati ovisno o načinima ili postavkama
izbornika koje se upotrebljavaju na fotoaparatu zbog tehničkih podataka.
∫ Prebacivanje na druge izbornike
1
2
Pritisnite 2.
Pritisnite 3/4 za odabir ikone odabira izbornika
kao što je [ ].
• Također možete odabrati ikonu odabirača izbornika
3
Pritisnite [MENU/SET].
zakretanjem prednjeg kotačića.
(U upravljanju dodirom)
Dodirnite ikonu odabirača, kao što je [ ].
∫ Zatvaranje izbornika
] ili pritisnite okidač do pola.
Pritisnite [
(U upravljanju dodirom)
Dodirnite [
].
55
2.Početak/Osnovne radnje
Izravan pristup često upotrebljavanim
izbornicima
(Brzi izbornik)
S pomoću brzog izbornika neke od postavki izbornika mogu se jednostavno pronaći.
• Značajke koje se mogu podesiti s pomoću brzog izbornika određene su načinom rada ili
stilom prikaza u kojem radi fotoaparat.
1
Pritisnite [
]za prikaz brzog izbornika.
• Gumb možete upotrijebiti i kao funkcijski gumb. (58.str.)
2 Zakrenite prednji kotačić za odabir stavke
50p
4:3
AFS
L
izbornika.
0
3.5 60
3 Zakrenite stražnji kotačić za odbir postavke.
] za izlaz iz izbornika
4 Pritisnite [
50p
4:3
AUTO
AWB
AFS
L
nakon završetka postavljanja.
3.5 60
0
AUTO
AWB
• Stavke možete postaviti i pritiskom kursorskih gumba 3/4/2/1.
Informacije o snimanju na monitoru u [
] (Monitor
style)(Stil monitora) (48.str.)
Pritisnite [
] i zakrenite stražnji kotačić za odabir
stavke, a zatim pritisnite stražnji kotačić.
Okrećite stražnji kotačić za odabir postavke, a zatim
pritisnite stražnji kotačić za podešenje.
• Možete postaviti i pomoću3/4/2/1 te [MENU/SET].
56
ISO
AUTO
AFS
AWB
0
0
0
4:3
L
Wi-Fi Fn
98
2.Početak/Osnovne radnje
Prilagođavanje postavki brzog izbornika settings
Ako je [Q.MENU] (218.str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno) postavljeno na
[CUSTOM], brzi izbornik može se mijenjati prema vašim željama.
U brzi izbornik može se postaviti do 15 stavki.
1
Pritisnite 4 za odabir [
] i zatim pritisnite [MENU/SET].
AFS
4:3
L
2
3
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir stavke izbornika iz
gornjeg reda i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 za odabir prazne pozadine iz donjeg
reda zatim pritisnite [MENU/SET].
A
1 23 4 5
A Stavke koje se mogu postaviti
B Postavljene stavke
• Stavku izbornika također možete postaviti tako da je
povučete iz gornjeg reda u donji.
• Ako nema slobodnog mjesta u donjem redu, možete zamijeniti
AFS
4:3
L
B
postojeću stavku s novom odabranom stavkom tako da odaberete postojeću stavku.
• Da biste poništili postavke, pomaknite se u donji red pritiskom na 4 i odaberite stavku
za poništavanje, pa pritisnite [MENU/SET].
4
Pritisnite [
].
• Zaslon se vraća na zaslon iz 1. koraka
Pritisnite [MENU/SET] za povratak na zaslon za
snimanje.
57
2.Priprema/Osnovne radnje
Dodjeljivanje često upotrebljavanih funkcija
gumbima (funkcijski gumbi)
Možete dodijeliti najčešće upotrebljavane funkcije određenim gumbima i ikonama.
• Neke funkcije se ne mogu dodijeliti ovisno o funkcijskom gumbu.
1
Odabirite izbornika. (54.str.)
MENU
2
3
>
[Custom] > [Fn Button Set](Postavljanje funk.gumba) >
[Setting in REC mode] (Postavljanje u načinu snimanja) /[Setting in PLAY
mode](Postavljanje u načinu reprodukcije)
Pritisnite 3/4 za odabir funkcijskog gumba kojem
želite dodijeliti funkciju a zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 tza odabir funkcije koju želite
dodijeliti, a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Podrobnije o funkcijama koje možete dodijeliti u [Setting
in REC mode], pogledajte na 59.str.
• Podrobnije o funkcijama koje možete dodijeliti u [Setting
in PLAY mode], pogledajte na 60.str.
• Povrat funkcijskih gumbi na prethodne podešene postavke, odaberite [Restore to
Default].
∫ Konfiguriranje postavki funkcijskog gumba na monitoru s informacijama o
snimanju
Dodirom na [Fn] na monitoru s podacima o snimanju (48.str.) omogućuje prikaz
zaslona u 2. koraku
∫ Brzo dodjeljivanje funkcija
Ekran dodjele funkcija prikazan u 3 koraku gore možete prikazati i držežeći funkcijski
gumb ([Fn1] do [Fn4]) približno 2 sekunde.
Način snimanja:
Prikazan je ekran sa dodijeljenim funkcijama za [Setting in REC mode]
Način reprodukcije:
Prikazan je ekran sa dodijeljenim funkcijama za [Setting in PLAY mode]
• U nekim slučajevima ekran sa dodijeljenim funkcijama ne može biti prikazan ovisno o načinu
rada ili prikazanom zaslonu.
58
2.Početak/Osnovne radnje
Uporaba funkcijskih gumbi tijekom reprodukcije
Možete koristiti dodijeljene funkcije tijekom snimanja pritiskom na funkcijski gumb.
∫ Uporaba funkcijskih gumba sa dodirnim radnjama
1
2
Dodirnite [ ].
Dodirnite [Fn5], [Fn6], [Fn7], [Fn8] ili [Fn9].
Fn5
Fn6
Fn7
Fn6
Fn8
Fn9
SNAP
∫ Funkcije koje se mogu dodijeliti u [Setting in REC mode]
Izbornik [Rec](snimanje)/Funkcija snimanje
– [Metering Mode] (194.str.)
– [Bracket] (138.str.)
– [Focus Mode] (95.str.)
– [Highlight Shadow] (195.str.)
– [i.Dynamic] (196.str.)
– [i.Resolution] (196.str.)
– [Post Focus] (131.str.): [Fn1]¢
– [HDR] (197.str.)
– [Shutter Type] (199.str.)
– [Flash Mode] (159.str.)
– [Flash Adjust.] (162.str.)
– [Wireless Setup(Flash)] (164.str.)
– [Ex. Tele Conv.]
(still pictures/motion pictures) (151.str.)
– [Digital Zoom] (153.str.)
– [Stabilizer] (146.str.)
– [Sensitivity] (112.str.)
– [White Balance] (114.str.)
– [AF Mode/MF] (97, 106.str.)
– [Drive Mode] (134.str.)
– [Restore to Default]
Izbornik [Motion Picture](Videozapisa)
– [4K Live Cropping] (171.str.)
– [Motion Pic. Set]
– [Snap Movie] (176.str.): [Fn9]¢
([Rec Format] (168.str.)/[Rec Quality] (168.str))
– [Picture Mode] (174.str)
– [4K Photo Mode] (118.str.): [Fn3]¢
– [Wi-Fi] (252.str.): [Fn5]¢
– [Q.MENU] (56.str.): [Fn2]¢
– [LVF/Monitor Switch] (40.str.): [Fn4]¢
– [LVF/Monitor Disp. Style] (49.str.)
– [AF/AE LOCK] (109.str.)
– [AF-ON] (108, 109.str.)
– [Preview] (75.str.): [Fn6]¢
– [One Push AE] (76.str.)
– [Touch AE] (53.str.)
– [Level Gauge] (49.str.): [Fn7]¢
– [Focus Area Set] (60.str.)
– [Zoom Control] (150.str.)
– [Cursor Button Lock] (60.str.)
– [Dial Operation Switch] (45.str.)
– [Photo Style] (188.str.)
– [Filter Effect] (83, 190.str.)
– [Aspect Ratio] (192.str.)
– [Picture Size] (192.str.)
– [Quality] (193.str.)
59
2.Početak/Osnovne radnje
Izbornik [Custom](Prilagođeno)
– [Monochrome Live View] (217.str.)
– [Rec Area] (218.str.)
– [Step Zoom] (154.str.)
– [Zoom Speed] (154.str.)
– [Touch Screen] (219.str)
– [Silent Mode] (210.str.)
– [Peaking] (214.str.)
– [Histogram] (215.str.): [Fn8]¢
– [Guide Line] (215.str.)
– [Zebra Pattern] (216.str.)
¢ Postavke funkcijskog gumba u vrijeme kupnje purchase.
• Kada postavite na [Focus Area Set] (Postavljanje područja fokuisiranja), moguće je prikazati
zaslon postavki pozicijeili područje AF ili MF Assist.
• Možete isključiti kursorske gumbe i gumb [MENU/SET] postavljanjem funkcije [Cursor Button
Lock]. Ponovnim pritiskom na funkcijski gumb uklju;ujete kursorske gumbe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
] ([4K Burst(S/S)]) (start/stop) 4K snimanja foto. u nizu.
• [Fn1] nije dostupno pri snimanju sa [
• [Fn3] ne može se upotrijebiti u slijedećim slučajevima.
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.]
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot]
– Kada upotrebljavate [4K Live Cropping]
• [Fn5], [Fn6], [Fn7], [Fn8] i [Fn9] ne mogu se upotrebljavati kada je u uporabi tražilo.
Postavke funkcijskih gumba tijekom reprodukcije
Možete izravno primijeniti pridruženu funkciju na označenu sliku pritiskom na
funkcijski gumb tijekom reprodukcije.
Primjer: Kada je [Fn1] postavljen na [Favorite]
1
2
Pritisnite 2/1 za odabir fotografije.
Pritisnite [Fn1], a zatim postavite sliku kao
[Favorite].
1/98
∫ Funkcije koje mogu biti pridružene u [Setting in PLAY mode](Postavke unačinu rada reprodukcije)
• Slijedeće funkcije mogu biti pridružene gumbima [Fn1], [Fn3] ili [Fn4].
Izbornik[Playback](Reprodukcija)/Funkcije reprodukcije
– [Wi-Fi] (252.str.): [Fn3]¢
– [LVF/Monitor Switch] (40.str.): [Fn4]¢
– [Favorite] (247.str.): [Fn1]¢
– [Print Set] (248.str.)
– [Protect] (249.str.)
– [Delete Single] (186.str.)
– [Off]
– [Restore to Default]
¢ Postavke funkcijskih gumba u vrijeme kupnje. purchase.
60
2.Početak/Osnovne radnje
Unos teksta
1
Pritisnitee 3/4/2/1 za odabir teksta, a zatim
pritisnite [MENU/SET] za prijavak.
• Pomaknite kursor na [
•
•
•
•
2
] i zatim pritisnite [MENU/SET]
za izmjenu teksta između [A] (velika slova), [a] (mala
slova), [1](brojevi) i [&] (posebni znakovi).
Za unos istih znakova unutar retka, pomaknite kursor
zakretanjem stražnjeg kotačića u desno
Sljedeće radnje mogu se obavljati pomicanjem kursora na stavku i pritiskom na
[MENU/SET]:
– []]: Unos razmaka
– [Delete]: Brisanje slova, znaka
– [ ]: Pomicanje kursora početnog položaja ulijevo
– [ ]: Pomicanje kursora početnog položaja udesno
Možete upisati najviše 30 znakova.
(Možete upisati najviše 9 znakova kad upisujete imena u funkciji [Face Recog.])
Možete upisati najviše 15 znakova za [ ],[ ], [ ], [ ] i [ ].
(Kad upisujete imena u funkciju [Face Recog.](prepoznavanje lica) možete upisati
najviše 6 znakova.
Pritisnite 3/4/2/1 za pomicanje korsora do opcije [Set](Postavi)
i zatim pritisnite [MENU/SET] za kraj unosa teksta.
61
3.
Načini snimanja
Snimanje fotografija s pomoću automatske funkcije
(Inteligentni automatski način rada)
Način snimanja:
U ovom načinu fotoaparat bira optimalne postavke za objekt i scenu, stoga ga
preporučujemo onda kada želite prepustiti postavke fotoaparatu i snimati bez
razmišljanja o njima. .
1 Postavite funkcijski kotačić na [¦].
• Fotoaparat će se prebaciti na inteligentni automatski
način rada ili prošireni inteligentni automatski način
rada. U trenutku kupovine, način rada je podešen na
inteligentni prošireni automatski način rada
2
Poravnajte zaslon s objektom.
• Kada fotoaparat prepozna optimalnu scenu, ikona
predmetne scene pojavljuje se u plavoj boji na 2
sekunde, nakon čega se vraća na uobičajenu crvenu
boju. (Automatsko prepoznavanje scene)
62
3.Načini snimanja
Fotoaparat automatski prepoznaje scene (Prepoznavanje scene)
( : Kada snimate fotografije, : kada snimate videozapise )
[i-Portrait]
(i-Portret)
[i-Scenery]
(i-krajolik)
[i-Food]
[iHandheld Night Shot]
iNoćno snimanje bez tronošca)]¢2 (i-Hrana)
¦
[i-Macro]
(i-Makro)
[i-Night Portrait]¢1 [i-Night Scenery]
(i-Noćni portret)
(i-Noćni krajolik)
[i-Baby]
(i-Dijete)¢3
[i-Sunset]
(-Zalazak sunca)
[i-Low Light]
(i-Slabo osvjetljenje)
¢1 Prikazuje se kada je ugrađena bljeskalica otvorena.
¢2 Prikazuje se samo kada je [iHandheld Night Shot] postavljen na [ON]. (65.str.)
¢3 Kad je funkcija [Face Recog.] postavljena na [ON ], za rođendane
memoriranih lica prikazano je [
] kad je prepoznato lice /oko
osobe stare 3 godine ili manje .
• [¦] se postavlja ako se ne može upotrebljavati nijedna od
navedenih scena te su postavljene standardne postavke.
• Pri snimanju 4K fotografija ili kad pri snimanju koristite [Post Focus],
prepoznavanje scene radi na isti način kao pri snimanju
videozapisa.
∫ Prebacivanje između proširenog inteligentnog automatskog načina rada i
inteligentnog automatskog načina rada
Odaberite [
] ili [
]oznaku sa ekranu izbornika, pritisnite 1 za odabir i
i zatim pritisnite [ press [MENU/SET].
Također, moguće je prikazati zaslon
za odabir dodirom ikone načina
snimanja na zaslonu za snimanje.
63
] ili [
],
3.Načini snimanja
Inteligentni prošireni automatski način rada omogućuje postavljanje nekih podešenja kao što su
svjetlina i ton boje dok istovremeno uporaba inteligentnog automatskog načina rada za druge
postavke koje omogućavaju snimanje slika koje odgovaraju vašim željama.Kada želite
jednostavno snimati slike, upotrebljavajte inteligentni automatski način rada.
(±: moguće, —: nije moguće)
Intelligent Auto Plus Mode
Intelligent Auto Mode
Postavljanje svjetline
±
—
Postavljanje tona boje
±
—
Kontrola defokusiranja
±
Izbornici koji se mogu postaviti
±
Puno
Nekoliko
∫ Automatski fokus, otkrivanje lica/očiju i prepoznavanje lica
Način automatskog fokusiranja automatski je postavljen na [š]. Ako dodirnete objekt,
radit će funkcija praćenja automatskog fokusa. Funkcija praćenja AF (99.str.) također će
raditi ako pritisnete 2 i zatim pritisnete okidač do pola.
• Kad je funkcija [Face Recog.] postavljena na [ON] i prepozna se lice slično memoriranom
licu, prikazuje se [R] u gornjem desnom kutu na
[
], [
]i
[
].
∫ Bljeskalica
Kada je bljeskalica otvorena, kamera automatski podešava [
],[
] (AUTO/
smanjenje efekta crvenih očiju, [
] ili [
] kako bi odgovarala vrsti i
osvijetljenosti objekta.
• Otvorite bljeskalicu kada je trebate upotrebljavati. (156.str.)
• Kada je[
] ili [
] postavljeno, Red-Eye Removal (Uklanja efekt crvenih očiju) je uključeno.
• Brzina okidača biti će manja tijekom [
] ili [
].
∫ Prepoznavanje scene
• Ako se, primjerice, upotrebljava tronožac, a fotoaparat je procijenio da su vibracije minimalne
kad je scenski rad prepoznat kao [
], brzina zatvarača biti će manja nego inače. Nemojte
pomicati fotoaparat prilikom snimanja..
• Ovisno o uvjetima snimanja, različita scena može biti odabrana za isti objekt
snimanja.
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
• Pri pojavi pozadinskog osvjetljenja objekt se čini tamnijim te fotoaparat automatski to
nastoji ispraviti povećanjem svjetline cijele fotografije.
U proširenom inteligentnom automatskom načinu rada ili inteligentnom automatskom
načinu rada, kompenzacija pozadinskog osvjetljenja radi automatski.
64
3.Načini snimanja
Snimanje noćnih prizora ([iHandheld Night Shot] (iNoćno snimanje
bez tronošca))
Način snimanja:
Kad se [iHandheld Night Shot] postavi na [ON] te se prepozna [ ] tijekom snimanja
noću bez tronošca, fotografije noćnog krajolika snimat će se velikom brzinom snimanja u
nizu te se zatim složiti u jedinstvenu fotografiju. Taj je način rada koristan kada želite snimiti
očaravajuće noćne fotografije uz minimalno podrhtavanje i smetnje, a bez uporabe tronošca.
>
[Rec] (Snimanje) > [iHandheld Night Shot] (INoćno snimajne bez
tronošca)> [ON]/[OFF] (Uklj./ Isklj.)
MENU
• Kut prikaza biti će malo uži.
• Tijekom neprekidnog snimanja, ne pomičite fotoaparat nakon pritiska na gumb okidača.
• Bljeskalica je fiksno postavljena na [Œ] (isključena).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [iHandheld Night Shot] nije dostupna za fotografije snimljene tijekom snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Pri snimanju 4K fotografija
– Pri snimanju s funkcijom [Post Focus]
– Pri snimanju u nizu (Burst Mode)
– Pri snimanju sa funkcijom Bracket - automatsko postavljanje
– Kada je kvaliteta postavljena na [
], [
] ili [
]
– Kada je postavljeno [Ex. Tele Conv.] u izborniku [Rec]
– Kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (samo kada je postavljeno [Auto
Shooting] (Auto.snimanje)
65
3.Načini snimanja
Kombiniranje fotografija u jednu fotografiju bogate gradacije ([iHDR]
Način snimanja:
Kada primjerice postoji snažan kontrast između pozadine i objekta, snimit će se više
fotografija s različitim ekspozicijama koje se kombiniraju u samo jednu fotografiju s
bogatim gradacijskim tonovima.
[iHDR] radi automatski prema potrebi. Kada radi, [
] se prikazuje na zaslonu.
MENU
>
[Rec] > [iHDR] (Visoki dinamički raspon)> [ON]/[OFF]
• Kut prikaza biti će malo uži.
• Tijekom neprekidnog snimanja, ne pomičite fotoaparat nakon pritiska na gumb okidača.
• Sljedeću fotografiju ne možete snimiti dok kombinacija fotografija nije potpuna.
• Objekt u pokretu može biti snimljen s neprirodnim zamućenjem.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [iHDR] nije dostupno za fotografije snimljene prilikom snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja uz uporabu bljeskalice
– Kod snimanja u nizu
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kod snimanja funkcijom [Post Focus]
– Kod snimanja funkcijom Bracket-automatsko postavljanje
– Kad je [Quality](kvaliteta) postavljena na [
], [
] ili [
]
– Kada je postavljeno [Ex. Tele Conv.] u izborniku [Rec]
– Kada se upotrebljava [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (samo kada je postavljeno [Auto
Shooting] (Auto. snimanje)
66
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja)
Način snimanja:
1 Pritisnite stražnji kotačić za prikaz zaslona za postavljanje.
• Kad je uređaj u proširenom inteligentnom automatskom načinu rada ,svakim pritiskom
na stražnji kotačić, kamera se prebacuje iz postavljanja svjetline (68.str.), Kotrole
defokusiranja i normalnog rada.
• Kad je uređaj u proširenom inteligentnom automatskom načinu rada ,svakim pritiskom
na stražnji kotačić, kamera se prebacuje iz Kontrole defokusiranja u normalni način rada
2 Namjestite zamućenje okretanjem stražnjeg kotačića.
SS
F
Snažno defokusiranje
500
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
Slabo defokusiranje
• Pritiskom na [MENU/SET], možete se vratiti na zaslon za snimanje
• Pritiskom [
] na zaslonu za uklanjanje zamućenosti, poništit ćete postavku.
∫ Upravljanje zaslonom osjetljivim na dodir
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite [
] za prikaz zaslona za postavljanje.
3 Povucite mjerač ekspozicije da biste postavili zamućenje.
• Pritiskom na [MENU/SET], možete se vratiti na zaslon za
snimanje.
] na zaslonu za postavljanje zamućenosti
poništit će se postavke.
• Pritiskom [
AE
• Način rada automatskg fokusa (AF ) je postavljena na [Ø].
Položaj područja AFa može se postaviti dodirom na zaslon. (Njegova veličina se ne može promijeniti)
• Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, možda ćete čuti zvuk objektiva kad se upotrebljava
funkcija kontrole defokusiranja, no taj je zvuk posljedica otvaranja blende objektiva i nije kvar.
• Ovisno o objektivu koji upotrebljavate, pri snimanju videozapisa možda će se prilikom
upotrebe kontrole defokusiranja snimiti zvuk rada te funkcije.
67
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija uz promjenu svjetline (Ekspozicija) ili tona boje
Način snimanja:
∫ Postavljanje svjetline
1 Pritisnite stražnji kotačić za prikaz zaslona za postavljanje.
• Svakim pritiskom na stražnji kotačić prebacujete sa postavljanjem svjetline,kontrole
defokusiranja (67.str.) i završetka rada.
2 Okrećite stražnji kotačić za podešavanje svjetline.
• Možete prilagoditi postavke Exposure Bracket pritiskom
OFF
na 3/4 dok je prikazan zaslon za postavljanje
svjetline. (139.str.)
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
∫ Postavljanje boje
1 Pritisnite 1 za prikaz zaslona za postavljanje
2 Okrećite stražnji kotačić za podešavanje boje.
• Pritisnite [MENU/SET] da biste se vratili na zaslon za
snimanje.
A
∫ Promjena postavki zaslonom osjetljivim na dodir
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite oznaku koju želite podesiti.
[
]: Ton boje
[
]: Svjetlina
3 Postavku napravite povlačenjem pomične trake.
• Pritisnite [MENU/SET] tza povrat na zaslon za snimanje.
• Postavka boje vratit će se na zadanu (središnju točku) kad se uređaj isključi ili kad se
fotoaparat prebaci na drugi način snimanja.
68
B
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija sa automatski podešenim
otvorom blende i brzinom zatvarača (Programme
AE Mode) (Program automatske ekspozicije)
Način snimanja:
Fotoaparat automatski postavlja brzinu zatvarača i vrijednost otvora blende, ovisno o
svjetlini objekta koji se snima.
Odabirom raznih postavki u izborniku [Rec] (Snimanje) omogućeno je snimanje
fotografija s većom slobodom.
1
2
Postavite funkcijski kotačić [
].
Napola pritisnite okidač da bi se na
zaslonu pojavile vrijednosti otvora blende
i brzina zatvarača.
3.5 60
AB
0
200
A Vrijednost otvora blende
B Brzina zatvarača
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća kada pritisnete okidač dopola, vrijednost otvora
blende i brzina zatvarača postat će crvene boje i počet će treperiti.
69
r98
98
3.Načini snimanja
Promjena vrijednosti
U načinu rada programa automatske ekspozicije možete mijenjati postavljenu vrijednost
otvora blende i brzinu zatvarača bez promjene ekspozicije. To se naziva promjenom
vrijednosti.
Možete zamutiti pozadinu smanjivanjem vrijednosti otvora blende ili snimiti objekt
u pokretu s više dinamike usporavanjem brzine zatvarača kad snimate fotografije u
programu automatske ekspozicije.
1
2
Napola pritisnite okidač da bi se na zaslonu pojavile vrijednost otvora blende
brzina zatvarača.
Tijekom prikaza vrijednosti (oko 1 sekunda),
SS 250 125 60 30 15
promijenite vrijednoti okretanjem stražnjeg
4.0 5.6 8.0
F
kotačića ili prednjeg kotačića.
0 200
4.0 60
98
A Pokazatelj promjene vrijednosti
A
• Svakim pritiskom na stražnji kotačić, za vrijeme prikaza vrijednosti na zaslonu,
prebacivat ćete između rada na promjenama vrijednosti i rada na kompenzaciji
ekspozicije (110.str.)
• Za poništavanje promjene vrijednosti, isključite fotoaparat ili okrećite prednji/stražnji
kotačić dok ne nestane pokazatelj promjene vrijednosti. Promjena vrijednosti se može
jednostavno poništiti postavljanjem funkcijskog gumba na [One Push AE] (Auto.
ekspozicija jednim pritiskom) (76.str.)
Nije dostupno u ovim slučajevima
• Promjena vrijednosti nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Pri snimanju 4K fotografija
– Pri snimanju sa funkcijom [Post Focus]
– Kada je ISO osjetljivost postavljena na [
]
70
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija s određivanjem otvora
blende / brzine zatvarača
Način snimanja:
(Primjer: Ručno
određivanje otvora
blende)
A
SS
F
8
15
30
4.0
5.6
5.6 30
0
60
125
8.0
11
Vrijednost
otvora
blende Mala
Jednostavnije je
defokusiranje pozadine.
+3
Velika
Jednostavnije je
održavanje fokusa sve
do pozadine.
B C
A Mjerač ekspozicije
B Vrijednost otvora blende
C Brzina zatvarača
Brzina
zatvarača
Spora
Pojednostavljuje se
izražavanje pokreta.
Brza
Pojednostavljuje se
zaustavljanje pokreta.
• Učinci postavljene vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača neće biti vidljivi na zaslonu za snimanje.
Da biste ih provjerili na zaslonu za snimanje, koristite se funkcijom [Preview] (Pregled). (75.str.)
• Svjetlina zaslona i snimljenih fotografija može se razlikovati. Pregledajte fotografije na
zaslonu za reprodukciju.
• Zakrenite stražnji/prednji kotačić da bi se prikazao mjerač ekspozicije. Neprikladna područja
raspona prikazana su crvenom bojom.
• Ako ekspozicija nije odgovarajuća, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača bit će crvene
boje i treperit će kad se okidač pritisne dopola.
71
3.Načini snimanja
Automatska ekspozicija sa prioritetom otvora blende
Kada postavite vrijednost otvora blende, fotoaparat automatski optimizira brzinu
zatvarača za svjetlinu objekta.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Postavite vrijednosti otvora blende
okretanjem prednjeg ili stražnjeg kotačića.
A Vrijednost otvora blende
B Mjerač ekspozicije
• Svakim pritiskom na stražnji kotačić prebacivat ćete
između rada na postavljanju otvora blende i
kompenzaciji ekspozicije
SS
F
60
4.0
30
5.6
15
8.0
8
11
4
16
8.0
B
A
• Kada upotrebljavate objektiv sa prstenom otvora blende, postavite prsten na [A] da biste
aktivirali postavku prednjeg/stražnjeg kotačića. U svim položajima osim [A], postavka prstena
imat će prioritet.
Automatska ekspozicija sa prioritetom zatvarača
Kada postavite brzinu zatvarača, fotoaparat automatski optimizira vrijednost otvora
blende za svjetlinu objekta.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Postavite brzinu zatvarača okretanjem
prednjeg ili stražnjeg kotačića.
A Brzina zatvarača
B Mjerač ekspozicije
• Svakim pritiskom na stražnji kotačić prebacivat ćete
između rada na postavljanju brzine zatvarača i
kompenzaciji ekspozicije.
SS
F
60
8.0
125
5.6
250
500
4.0
250
A
B
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi
1/160 sekunde. (161.str.)
72
1000
3.Načini snimanja
Način ručne ekspozicije
Odredite ekspoziciju ručnim postavljanjem vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača.
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Okrećite stražnji kotačić i postavite brzinu
zatvarača i okretanjem prednjeg kotačića
postavite otvor blende.
A
B
C
D
Mjerač ekspozicije
Vrijednost otvora blende
Brzina zatvarača
Pomoć pri ručnom podešavanju ekspozicije.
A
SS
F
8
15
30
4.0
5.6
5.6 30
0
60
125
8.0
11
+3
B C D
Raspoložive brzine zatvarača (Sekunde)
[T] (Vrijeme), 60 do 1/4000 (sa mehaničkim zatvaračem)
1 do 1/16000 (sa elektroničkim zatvaračem)
Optimizacija ISO-osjetljivosti za brzinu zatvarača i vrijednost otvora blend
Kada je ISO-osjetljivost postavljena na [AUTO], fotoaparat automatski postavlja ISOosjetljivost tako da ekspozicija odgovara brzini zatvarača i vrijednosti otvora blende.
• Ovisno o uvjetima snimanja, odgovarajuća ekspozicija možda se neće postaviti ili će ISOosjetljivost postati viša.
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
0
−3
0
Ekspozicija je odgovarajuća.
+3
Postavite na veću brzinu zatvarača ili veću vrijednost otvora blende.
0
Postavite na manju brzinu zatvarača ili manju vrijednost otvora blende.
• Pomoć pri ručnoj ekspoziciji približna je vrijednost. Preporučujemo provjeru fotografija na
zaslonu za reprodukciju.
• Kada uotrebljavate objektiv sa prstenom otvora blende, postavke prstena preuzimaju prioritet.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju je moguće odabrati iznosi 1/160
sekunde. (161.str.)
73
3.Načini snimanja
∫ Vrijeme [T]
Ako postavite brzinu zatvarača na [T] (Vrijeme) i pritisnete okidač do kraja, započinje
ekspozicija. (Traje do otprilike 120 sekundi.)
Ako ponovno pritisnete okidač, ekspozicija će završiti.
Koristite ovu funkciju kada hoćete da ostavite zatvarač otvoren duže vremena za
snimanje vatrometa, noćnih prizora, itd.
• Može se upotrebljavati samo sa ručnom ekspozicijom.
• Preporučujemo upotrebu tronošca i snimanje fotografija daljinskim upravljanjem
povezivanjem fotoaparata i pametnog telefona kada snimate fotografije s brzinom
zatvarača postavljenim na [T], kako bi izbjegli drmanje fotoaparata. (259.str.)
• Kada snimate s brzinom zatvarača postavljenom na [T], smetnje bi mogle postati vidljive.
Da bi izbjegli smetnje na fotografijama, preporučujemo da prije fotografiranja postavite
opciju [Long Shtr NR](Smanjenje buke zatvarača) u izborniku [Rec] na [ON] . (202.str.)
74
3.Načini snimanja
Potvrda efekata otvora blende i brzine zatvarača (Način pregleda)
Primjenjivi načini:
Efekti otvora blende i brzine zatvarača mogu se provjeriti u načinu pregleda.
• Potvrdite efekte otvora blende: Možete provjeriti dubinu polja (efektivan raspon fokusa)
prije snimanja fotografije tako da zatvorite centralni zatvarač na postavljenu vrijednost otvora blende.
• Potvrdite efekte brzine zatvarača: Kretanje se može potvrditi prikazom fotografije koja će
se snimiti pomoću te brzine zatvarača.
1
2
3
Postavite funkcijski gumb na [Preview](Pregled). (58.str.)
• Sljedeći korak primjer je kako se opcija [Preview] dodjeljuje funkciji [Fn6].
Dodirnite [ ].
Pritiskom na [Fn6] promijenite zaslon za pregled efekata..
• Svakim doditom na [Fn6] mijenja se zaslon.
Zaslon pregleda otvora
blende
Efekt otvora blende: ±
Efekt brzine zatvarača: —
Uobičajenni zaslon za
snimanje
Zaslon pregleda efekta
brzine zatvarača
Efekt otvora blende: ±
Efekt brzine zatvarača: ±
Fn5
Fn5
Fn5
Fn6
Fn6
Fn6
Fn7
Fn6
Fn7
Fn6
Fn7
Fn6
Fn8
Fn8
Fn9
SNAP
Fn6 6KWU6SHHG(IIHFWDGGHG
Fn9
SNAP
Fn8
Fn6 3UHYLHZFRPSOHWHG
Fn9
SNAP
Svojstva dubine polja
Vrijednost otvora blende
¢1
Mala
Duljna fokusa objektiva
Tele
Udaljenost od objekta
Blizu
Dubina polja (efektivni raspon fokusa)
Plitka (Uska)¢2
Velika
Wide
Udaljeno
Duboka (Široka)¢3
¢1 Uvjeti snimanja
¢2 Primjer: Kada želite snimiti fotografiju sa zamućenom pozadinom, itd.
¢3 Primjer: Kada želite snimiti fotografiju sa svim dijelovima u fokusu, uključujući pozadinu, itd.
.
• Moguće je snimati u načinu za pregled.
• Raspon provjere efekta brzine zatvarača je 8 sekundi do 1/16000 sekunde.
Nije dostupno u sljedećim slučajevima:
] ([4K Pre-Burst]) funkcije 4K snimanja
• Način pregleda nije dostupan pri snimanju sa [
fotografija u pred nizu
75
3.Načini snimanja
Jednostavno postavljanje otvora blende/brzine zatvarača za
odgovarajuću ekspoziciju (One Push AE)(AE prilagodba jednim dodirom)
Primjenjivi načini:
Kada je postavljena ekspozicija presvijetla ili pretamna, možete upotrebljavati auto.
ekspoziciju jednim pritiskom da biste postigli odgovarajuću postavku ekspozicije.
Prepoznavanje neodgovarajuće ekspozicije
• Ako vrijednosti otvora blende i brzine zatvarača trepere crveno kada pritisnete prekidač
do pola.
• Ako je pomoć pri ručnoj ekspoziciji drugačija od (73.str.)
one u načinu
ručne ekspozicije.
1
2
Postavite funkcijski gumb na [One Push AE](Auto.ekspozicija jednim)
pritiskom (58.str.)
(Kada ekspozicija nije odgovarajuća)
Pritisnite funkcijski gumb.
3.5 4000
-3
0
SS
F
200
98
15
30
60
125
4.0
3.5 60
0
250
5.6
8.0
200
Ekspozicija se mijenja kako
biostvarili prikladnu ekspoziciju
Treperi crveno
• Prikazuje se mjerač ekspozicije, a otvor blende i brzina zatvarača mijenjaju se kako bi
ostvarili odgovarajuću ekspoziciju.
• U sljedećim slučajevima nije moguće postaviti odgovarajuću ekspoziciju.
– Kada je objekt iznimno taman i nije moguće postići odgovarajuću ekspoziciju promjenom
vrijednosti otvora blende ili brzine zatvarača.
– Kod snimanja s bljeskalicom
– U načinu pregleda (75.str.)
– Pri upotrebi objektiva s prstenom otvora blende.
76
3.Načini snimanja
Snimanje panoramskih fotografija (Panorama Shot
Mode) (Način panoramskog snimnja)
Način snimanja:
Uzastopne fotografije snimljene dok se fotoaparat pomiče kombiniraju se u panoramsku
fotografiju.
1
Postavite funkcijski kotačić na [
].
• Nakon što se prikaže zaslon koji od vas traži da provjerite smjer snimanja,
prikazat će se vodoravne i okomite linije usmjerenosti.
2 Za fokusiranje pritisnite okidač do pola
3 Pritisnite okidač do kraja i pomaknite fotoaparat laganim kružnim
pokretom u smjeru strelice na za
Snimanje s lijeva na desno
Veličina slike: [STANDARD]
Veličina slike: [WIDE]
(Standardna)
(Široka)
• Fotoaparat pomičite stalnom brzinom. Fotografije se
možda neće ispravno snimiti ako pomičete fotoaparat
prebrzo ili presporo.
A
A Smjer snimanja i pomicanje
(linije usmjerenosti)
4 Za prestanak snimanja fotografije, ponovno pritisnite okidač
• Snimanje se također može prekinuti tako da prestanete pomicati fotoaparat tijekom
snimanja.
• Snimanje se također može prekinuti pomicanjem fotoaparata na kraj linije
usmjerenosti.
77
3.1DþLQLVQLPDQMD
∫3URPMHQDVPMHUDVQLPDQMDLNXWDSULND]D YHOLþLQHVOLNH SDQRUDPVNLK
IRWRJUDILMD
MENU
>
[Rec] 6QLPDQMH >[Panorama Settings] 3RVWDYNHSDQRUDPVNRJVQLPDQMD
[Direction] 6PMHU
[Picture Size]*
(Veličina slike)
Sets the recording direction.
Sets the angle of view (image size).
[STANDARD]/[WIDE]
• Broj snimljenih piksela u vodoravnom i okomitom smjeru panoramske fotografije se mijenja u
zavisnost od veličine slike, smjera snimanja i broja kombiniranih slika.
Maksimalni broj piksela je prikazan ispod
Veličina slike
[STANDARD]
[WIDE]
Smjer snimanja
Vodoravna
Rezlučivost
Okomita
razlučivost
Vodoravni
8176 pixels
1920 pixels
Okomiti
2560 pixels
7680 pixels
Vodoravni
8176 pixels
960 pixels
Okomiti
1280 pixels
7680 pixels
∫ Tehnika za način panoramskog snimanja
A Fotoaparat pomičite u smjeru snimanja
pazeći pritom da ga ne tresete.
Ako se fotoaparat previše trese, možda
neće biti moguće snimiti fotografije ili će
snimljena panoramska fotografija biti
uža (manja).
B Fotoaparat pomičite prema rubu raspona
koji želite snimiti (rub raspona
neće se snimiti u posljednjem
kadru).
78
3.Načini snimanja
∫ Reprodukcija
Pritiskom na 3 započet će automatsko pomicanje tijekom
reprodukcije u smjeru snimanja.
1/98
• Tijekom pomicanja tijekom reprodukcije mogu se vršiti
slijedeće radnje.
3
Početak reprodukcije panoramskih
fotografija/Pauza¢
4
Zaustavljanje
¢ Kada je reprodukcija zaustavljena, možete pomicati unaprijed i unatrag povlačenjem
zaslona.
Kada dodirnete pomičnu traku, položaj reprodukcije prelazi na položaj koji ste dodirnuli.
• Kada je fokalna duljina velika, primjerice kada je pričvršćen telefoto objektiv, fotoaparat
pomičete polako.
• Fokus, balans bijele boje i ekspozicija fiksno su postavljeni na optimalne vrijednosti za prvu
fotografiju. Kao posljedica, ako se fokus ili svjetlina znatno promijene tijekom snimanja, cjelokupna
panoramska fotografija možda neće biti snimljena s odgovarajućim fokusom ili svjetlinom.
• Prilikom spajanja više fotografija u jednu panoramsku fotografiju, objekt se može činiti
izobličenim ili ponekad spojevi mogu biti vidljivi.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Možda neće biti moguće stvoriti panoramsku fotografiju ili fotografije neće biti ispravno
spojene ako snimate sljedeće objekte ili u uvjetima snimanja koji su navedeni u nastavku.
– Objekti samo jednolične boje ili ponavljajućeg uzorka (kao što su nebo ili plaža).
– Objekti u pokretu (osoba, kućni ljubimac, vozilo, valovi ili cvijeće na vjetru, itd.)
– Objekti kod kojih se boja ili uzorak brzo mijenjaju (kao što je slika koja se pojavljuje
zaslonu)
– Tamna mjesta
– Mjesta s treperećim izvornima svjetlosti kao što su fluorescentne svjetiljke ili svijeće.
79
3.Načini snimanja
Snimanje fotografija koje odgovaraju uvjetima
prizora koji se snima (Scene Guide Mode) ( način rada vodiča
scene)
Način snimanja:
Ako odaberete prizor koji odgovara objektu i uvjetima snimanja s obzirom na primjer
slike, fotoaparat će postaviti optimalnu ekspoziciju, boju i fokus ,omogućujući vam
snimanje na na način koji odgovara vrsti scene.
1 Postavite funkcijski kotačić na [
2 Pritisnite 2/1 za odabir scene.
].
• Sliku možete odabrati povlačnjem primjera slike na
kliznoj crti.
3
Pritisnite [MENU/SET].
• Također, moguće je prikazati zaslon za odabir dodirom ikone
načina snimanja na zaslonu za snimanje.
• Za promjenu scenskog načina rada, odaberite [
8
] oznaku na ekranu izbornika, odaberite
[Scene Switch] (Promjena prizora), a zatim pritisnite [MENU/SET]. Vratite se na 2.korak na 80.str.
• Slijedeće stavke ne možete postaviti u scenskom načinu rada jer ih fotoaparat automatski
prilagođava na optimalne postavke.
– Stavke drugačije odprilagodbe kvalitete slike u funkciji [Photo Style]
– [Sensitivity] (Osjetljivost)
– [Filter Settings] (Postavke filtara)
– [Metering Mode](Način mjerenja)
– [Highlight Shadow](Posvjetljivanje i tamnjenje)
– [HDR](Visoki dinamički raspon)
– [Multi Exp.](Višestruka ekspozicija)
– [Digital Zoom](Digitalni zum)
• Iako je ravnoteža bijele boje fiksirana na [AWB] za neke tipove prizora, ravnotežu bijele boje
možete fine podesiti (116.str.) ili koristiti White Balance bracketing (117.str.) pritiskanjem
gumba kursora 1 na zaslonu snimanja.
• Ovisno o prizoru, snimljeni prizor može izgledati kao da mu nedostaje okvir.
80
3.Načini snimanja
Tipovi načina rada vodiča scene
Prikazuje opis svake scene i savjete za snimanje
Pritisnite [DISP.] (Prikaz) za vrijeme prikaza zaslona izbora scene.
• Kada je podešeno na zaslon vodiča, prikazana su detaljna objašnjenja i savjeti za svaku scenu
Uobičajeni prikaz
Vodič - prikaz s uputama
prikaz popisa
[Silky Skin] (Nježna koža)
[Clear Portrait]
(Jasan portret)
• Primjena efekta zamućene
slike na njenim djelovima
gdje su tonovi slični sa
tenom lica osobe.
• Ovaj način rada možda
neće biti djelotvoran kod
nedovoljnog osvjetljenja.
[Backlit Softness]
(Nježna pozadina)
[Clear in Backlight]
(Jasna pozadina)
[Relaxing Tone]
(Opuštajući tonovi)
[Sweet Child's Face]
(Ljupka dječija lica)
Dodirnite lice.
• Fotografija je snimljena sa
postavljnim fokusom i
ekspozicijom za lokaciju
[Distinct Scenery]
(Upečatljiv krajolik)
[Bright Blue Sky]
(Svjetlo plavo nebo)
[Romantic Sunset Glow]
(Romantični zalaz sunca)
[Vivid Sunset Glow]
(Živopisan zalaz sunca)
81
3.Načini snimanja
[Glistening Water]
[Clear Nightscape]
• Filtar zvijezda u ovom načinu rada
rada može uzrokovati efekt
blještavila i na drugim objektima
osim vodene površine.
[Cool Night Sky]
[Warm Glowing Nightscape]
[Artistic Nightscape]
[Glittering Illuminations]
[Handheld Night Shot]
[Clear Night Portrait]
• Ne pomičite uređaj tijekom
• Preporučamo uporabu tronošca
neprekidnog snimanja nakon
pritiska gumba zatvarača.
• Kut snimanja- gledanja biti će
malo uži.
i samo okidača. Pri odabiru
• [Clear Night Portrait] , nakon
snimjanja, subjekt snimanja
mora ostati miran oko 1
sekunde.
[Soft Image of a Flower]
[Appetizing Food]
• Za kraj snimanja preporučamo
• Za kraj snimanja preporučamo
da zatvorite bljeskalicu i
izbjegavajte je upotrebljavati.
da zatvorite bljeskalicu i
izbjegavajte je upotrebljavati.
[Cute Dessert](Slatki desert)
[Freeze Animal Motion]
• Za kraj snimanja preporučamo
• Početne postavke za AF
da zatvorite bljeskalicu i
izbjegavajte je upotrebljavati.
pomoćnu lampicu je [OFF]
(Iskl.).
[Clear Sports Shot]
[Monochrome]
82
3. Načini snimanja
Snimanje fotografija s različitim efektima slike
(Način kreativnog upravljanja)
Način snimanja:
Ovim načinom snimate slike s dodatnim efektima slike.
Možete postaviti efekte koje ćete dodati tako da odaberete primjere slika i označite ih
na zaslonu.
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Pritisnite 3/4 za odabir efekta slika
A
(filteri).
A prikaz zaslona
• Efekte slike (filtre) također možete odabrati dodirom
ogledne slike.
• Također, moguće je prikazati
zaslon za odabir dodirom ikone
načina snimanja na zaslonu za
snimanje.
3
EXPS
Pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete oznaku [
] na zaslonu izbornika, možete
odabrati slijedeće stavke izbornika:
– [Filter Effect]: Prikaz zaslona za odabir efekta slike
(filtra).
– [Simultaneous record w/o filter](Istovremeno snimanje bez
filtra): Omogućuje vam da postavite fotoaparat da
istovremeno snima sa i bez efekta slike. (191.st.r)
• Balans bijele boje bit će fiksno postavljen na [AWB] (Auto. balans bijele boje), a
[Sensitivity] (Osjetljivost) na [AUTO] (Automatski).
Ovisno o efektu slike, snimljeni ekran može izgledati kao da mu nedostaju okviri .
•
83
3.Načini snimanja
Tipovi efekata slika
Prikaz opisa pojedinih efekata slike
Pritisnite [DISP.] kada je zaslon sa efektima slike prikazan.
• Kada se zaslon s efektima postavljen kao vodič prikaza, prikazuje se opis svakog pojedinog
efekta slike.
Uobičajeni prikaz
Vodič prikaza
Prikaz popisa
[Expressive]
(Izražajno)
[Retro]
(Rretro)
[Old Days]
(Stari dani)
[High Key]
(Svjetli tonovi)
[Low Key]
(Tamni tonovi)
[Sepia]
(Sepija)
[Monochrome]
(Monokromatski
efekt)
[Dynamic
Monochrome]
(Dinamički mon. efe.)
[Rough
Monochrome]
(Grubi mono.efe.)
[Silky
Monochrome]
(Svilenkasti mon. ef.)
[Impressive Art]
(Impresivni
umjetnički efekt)
[High Dynamic]
(Visoki dinamički
raspon)
[Cross Process]
(Presijecanje)
[Toy Effect]
(Efekt igračke)
[Toy Pop]
(Fotoaparat
igračka)
[Bleach Bypass]
(Zadržavanje
srebrnih tonova
[Miniature Effect]
(Efekt minijature
[Soft Focus]
(Blago
fokusiranje)
[Fantasy] (Mašta)
[Star Filter]
(Filtar zvijezda)
[One Point Color]
( Jedna točka
boje)
[Sunshine]
(Sunčeva svjetlost)
84
3.Načini snimanja
∫ Postavljanje vrste defokusiranja ([Miniature Effect])
1
Pritisnite [Fn1] za prikaz zaslona za postavljanje.
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i dodirom ikone [
2
Pritisnite 3/4 ili 2/1 za pomicanje dijela u fokusu.
• Možete pomaknuti dio u fokusu dodirivanjem zaslona za
] a zatim [
].
sostavljanje na saslonu za snimanje.
] za postavljanje smjera snimanja (smjer
defokusiranja).
• Dodirnite [
3
4
Zakrenite stražnji kotačić da biste promijenili
veličinu dijela u fokusu.
• Dio se također može povećati ili smanjiti udaljavanjem i približavanjem prstiju (51.str.). na zaslonu
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) vratit ćete područje u fokusu natrag na zadane postavke.
Pritisnite [MENU/SET] za postavke.
• Na videozapise ne snima se zvuk.
• Snima se približno 1/8 vremena.
(Ako snimate 8 minuta, videozapis koji nastaje trajat će približno 1 minutu). Prikazano
raspoloživo vrijeme snimanja približno je 8 puta. Kada prebacujete na način snimanja,
provjerite raspoloživo vrijeme snimanja.
• Ako ugasite snimanje videozapisa nakon kratkog vremena, fotoaparat bi mogao nastaviti
snimati neko vrijeme. Nastavite pridržavati fotoaparat dok snimanje ne završi.
∫ Postavljanje boje koju želite ostaviti ([One Point Color])
1
2
Pritoisnite [Fn1] za prikaz zaslona za postavljanje.
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i dodirom ikone [
Odaberite boju koju želite ostaviti pomicanjem
okvire pomoću 3/4/2/1.
• Također možete odabrati boju koju želite ostaviti dodirom
zaslona.
3
• Pritiskom na [DISP.] okvir se vraća natrag u centar.
Pritisnite [MENU/SET] za postavke.
• Kod nekih objekata postavljena boja možda neće ostati na slici.
85
] a zatimn [
].
3.Načini snimanja
∫ Postavljanje položaja iveličine izvora svjetla ([Sunshine])
1
Pritisnite [Fn1] za prikaz zaslona za postavljanje.
• Zaslon za postavljanje može se prikazati i dodirom ikone [
] a zatim [
].
2 Pritisnite ▲/▼/◄/► da biste pomaknuli središnji položaj izvora svjetla.
• Položaj izvora svjetla može se pomaknuti i dodirom zaslona.
Savjet kada stavljate središte izvora
svjetla
Prirodniji izgled može se postići stavljanjem
središta izvora svjetla izvan slike.
3
4
Podesite veličinu izvora svjetla zakretanjem stražnjeg
kotačića.
• Prikaz se također može povećati ili smanjiti udaljavanjem i približavanjem prstiju na zaslonu.
• Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) postavka izvora svjetla vraća se na zadanu postavku.
Pritisnite [MENU/SET] za postavke.
Podesite efekt prema vašim željama
Jačina i boje efekta jednostavno se mogu podesiti da bi odgovarale vašim željama.
1
2
Pritisnite 1 tza prikaz zaslona za postavljanje.
Za postavljanje okrenite stražnji kotačić.
• Pritisnite [MENU/SET] za povrat na zaslon za snimanje.
Efekt slike
Stavke koje se mogu postaviti
[Expressive]
Svježina
prigušene boje
[Retro]
Boja
Naglašena žuta
[Old Days]
Kontrast
[High Key]
Boja
Naglašena ružičasta
[Low Key]
Boja
Naglašena crvena
[Sepia]
Kontrast
Niski kontrast
Niski kontrast
86
Žive boje
Naglašena crvena
Visoki kontrast
Naglašena
modrozelena
Naglašena plava
Visoki kontrast
3. Recording Modes
Efekt slike
Stavke koje se mogu postaviti
[Monochrome]
Boja
Naglašena
žuta
[Dynamic
Monochrome]
Kontrast
Low contrast
High contrast
[Rough
Monochrome]
Smetnje
S manje smetnji
S više smetnji
[Silky
Monochrome]
Količina defokusiranja Slabo defokusiranje
[Impressive Art]
Svježina
Crno - bijelo
Žive boje
[High Dynamic]
Svježina
Crno - bijelo
Žive boje
[Cross Process]
Boja
Zeleni ton / plavi ton / žuti ton / crveni ton
[Toy Effect]
Boja
[Toy Pop]
Područje sa smanjenom
rubnom svjetlinom
[Bleach Bypass]
Kontrast
Niski kontrast
[Miniature Effect]
Svježina
Prigušene boje
[Soft Focus]
Količina defokusiranja Slabo defokusiranje
[Fantasy]
Svježina
Naglašena
plava
Jako defokusiranje
Naglašena plava
Naglašena narančasta
Mala
Velika
Visoki kontrast
Pop colours
Jako defokusiranje
Prigušene boje
Žive boje
Duljina zraka svjetla
Kratka
Duga
Broj zraka svjetla
[Star Filter]
Manji
Veći
Kut zraka svjetla
Okrenut ulijevo
[One Point Color]
Količina preostale boje
[Sunshine]
Boja
Mala količina
boje
Okrenuti u desno
Velika količina
boje
Žuti ton / crveni ton / plavi ton / bijeli ton
87
3.Načini snimanja
Snimanje fotografije sa zamućenom pozadinom (Kontrola defokusiranja)
1 Pritisnite stražnji kotačić za prikaz zaslona za postavljanje
• Svakim pritiskom na stražnji kotačić prebacujete rad iz
2
postavki svjetline, kontrole defokusiranja ikraja rada.
Za postavljanje okrenite stražnji kotačić.
• Pritiskom na [MENU/SET] vraćate se na zaslon za
snimanje.
] na zaslonu za postavljanje zamućenosti
poništit ćete postavku.
• Pritiskom[
SS
F
500
250
125
60
30
4.0
5.6
8.0
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
– Kada je postavljeno [Miniature Effect] (Creative Control Mode)- (Efekt minijature) (Način
kreativnog upravljanja)
Podešavanje svjetline
1 Pritisnite stražnji kotačić za prikaz zaslona za postavljanje screen.
OFF
• Svakim pritiskom na stražnji kotačić prebacujete rad iz switches among brightness
postavki svjetline, kontrole defokusiranja i kraja rada.
2 Za postavljanje okrenite stražnji kotačić.
• Možete prilagodit postavke Exposure Bracket pritiskom na
+1
3/4 za vrijeme prikaza zaslona za postavljanje svjetline.
(139. str.)
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
∫ Promjena postavki s pomoću zaslona osjetljivog na dodir
1 Dodirnite [
].
2 Dodirnite stavku koju želite podesiti.
[
EXPS
]: Podešavanje efekta slike
[
]: Nivo defokusiranja
[
]: Svjetlina
3 Postavite povlačenjem pomične trake
• Pritisnite [MENU/SET] za povrat na zaslon snimanja
88
3.Načini snimanja
Snimanje videozapisa s ručno postavljenom
vrijednosti otvora blende/brzina zatvarača
(Creative Video Mode) (Način kreativnog videozapisa)
Način snimanja:
Moguće je ručno promijeniti otvor blende i brzinu zatvarača te tako snimati
videozapise.
1 Postavite funkcijski kotačić na [
2 Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
].
[Motion Picture] > [Exposure Mode] > [P]/[A]/[S]/[M]
• Vrijednosti otvora blende ili brzina zatvarača mijenjaju se na isti način kao što se
postavlja funkcijski kotačić na
,
,
ili
.
Također, moguće je prikazati zaslon za odabir dodirom ikone
načina snimanja na zaslonu za snimanje.
P
3 Za početak snimanja pritisnite gumb za videozapis (ili gumb zatvarača).
4 Za kraj snimanja ponovno pritisnite gumb za videozapis (ili gumb
zatvarača.
• Kada je [Exposure Mode] (Način ekspozicije) postavljen na postavke [M], [AUTO] ISOosjetljivosti prebacit će se na [200].
89
3.Načini snimanja
Minimiziranje zvukova rada za vrijeme snimanja videozapisa
Zvukovi rada zuma ili gumba možda će biti snimljeni kad se njima upravlja tijekom
snimanja videozapisa.
Upotreba ikona na dodir omogućuje tihi rad tijekom snimanja videozapisa.
1 Počnite snimati.
].
2 Dodirnite [
3 Dodirnite ikonu.
Zum
(Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv kompatibilan s električnim zumom)
Vrijednost otvora blende
F
Brzina zatvarača
SS
Kompenzacija ekspozicije
ISO osjetljivost
ISO
Podešavanje razine mikrofona
4 Postavite povlačenjem pomične trake.
• Brzina radnje ovisi o mjestu koje i gdje dodirnete
5
[
]/[
]
Postavku mijenja sporo
[
]/[
]
Postavku mijenja brzo
Zaustavite snimanje
90
3.Načini snimanja
Memoriranje željenih postavki (Prilagođeni način rada)
Način snimanja:
Memoriranje osobnih postavki izbornika (Memoriranje prilagođenih postavki)
Možete memorirati do 3 kompleta trenutnih postavki fotoaparata uz pomoć funkcije
[Cust.Set Mem.] (Prilagođene postavke).
• Početne postavke programa auto. ekspozicije u početku se memoriraju kao
prilagođene postavke.
Pripreme:
Unaprijed postavite način snimanja koji želite spremiti i odaberite željene postavke
izbornika na fotoaparatu.
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Custom] > [Cust.Set Mem.] >
Prilagođena postavka gdje želite memorirati postavke
• Sljedeće stavke izbornika nisu memorirane kao prilagođene postavke.
Izbornik [Rec] (Snimanje)
Izbornik [Setup] (Postavljanje)
– Podaci pohranjeni pomoću [Face Recog.]
– Postavka [Profile Setup]
Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
– Svi izbornici
Izbornik [Playback] (Reprodukcija)
– [Touch Scroll](Pomicanje dodirom)
– [Menu Guide] (Vodič kroz izbornike)
– [Rotate Disp.](Zakretanje prikaza)
– [Picture Sort] (Raspoređivanje slika)
– [Delete Confirmation](Potvrda brisanja)
91
3.Načini snimanja
Snimanje s pomoću memoriranih prilagođenih postavki
Postavke koje ste memorirali s pomoću [Cust.Set Mem.] (Prilagođene
postavke) možete jednostavno prikazati.
Postavite funkcijski kotačić na [
].
• Postavke koje ste posljednje koristili će se pozvati.
∫ Promjena prilagođenih postavki
1 Postavite funkcijski kotačić na [ ].
2 Pritisnite [MENU/SET] za prikaz izbornika.
3 Pritisnite 2/1 za odabir prilagođene postavke koje želite upotrijebiti i zatim
pritisnite [ MENU SET].
Također je moguće prikazati zaslon za odabir dodirom ikone
načina snimanja na zaslonu za snimanje.
• Pohranjivanje odabranih prilagođenih postavki prikazuje se na
zaslonu.
C2
C2
∫ Promjena memoriranih postavki
Memorirani sadržaj neće se promijeniti kada postavku izbornika privremeno promijenite
tako da postavite funkcijski kotačić na . Da biste promijenili memorirane postavke,
pišite preko memoriranog sadržaja s pomoću opcije [Cust.Set Mem.]
(Prilagođene postavke) u izborniku za prilagođene postavke.
92
4.
Fokus, Svjetlost (Ekspozicija) i
postavke tona boje
Automatsko podešenje fokusa
Postavljanjem optimalnog načina fokusiranja ili načina automatskog fokusiranja za objekt
i uvjete snimanja dopustite fotoaparatu da automatski podesi fokus u raznim scenama.
1
Postavite [Focus Mode] na [AFS], [AFF] ili [AFC].
• Postavit će se način fokusiranja. (95.str.)
2 Pritisnite 2 ( ) .
3 Pritisnite 2/1 za odabir načina automatskog
fokusiranja i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Postavit će se način automatskog fokusiranja. (97.str.)
4 Pritisnite okidač do pola.
A
• Uključit će se automatski fokus.
3.5 60
B
Fokus
Kada je objekt u
fokusu
Kada objekt nije u
fokusu
Pokazatelj fokusa A
Uključeno
Treperi
Zeleno
—
Posručje AF B
Zvuk
2 zvučna signala
• Pokazatelj fokusa prikazuje se kao [
—
] u tamnom okruženju, a fokusiranje može
LOW
potrajati dulje od uobičajenog.
• Ukoliko fotoaparat prepozna zvijezde na noćnom nebu nakon prikazivanja [ LOW ],
aktivirat će se auto. fokus svjetlosti zvijezda. Kada se postigne fokus, pokazatelj fokusa
[ STAR ] i područja automatskog fokusa se prikazuju.
(Prepoznavanje sa auto. fokusom svjetlosti zvijezda radi samo za otprilike 1/3
središnjeg dijela zaslona.)
93
4.Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
• Ako nakon fokusiranja objekta zumirate, fokus će možda izgubiti preciznost. U tom slučaju
ponovno podesite fokus.
• Kada je način fokusiranja postavljen na [AFF] ili [AFC].
– Zvučni signal čut će se kad se postigne fokusiranje tijekom pritiska dopola.
– Ako je AF postavljen na [Custom Multi], kao npr. [
] ili [
], prvi dio AF uspješno
fokusirano prikazuje se čim pritisnete okidač do pola.
Objekti i uvjeti snimanja pri kojima je fokusiranje otežano
• Objekti u brzom pokretu, izuzetno svijetli objekti ili objekti bez kontrasta.
• Pri snimanju objekta kroz prozor ili u blizini svjetlucavih objekata.
• Kada je mračno ili dođe do treperenja.
• Kad je fotoaparat preblizu objektu ili kad se istovremeno snimaju udaljeni i bliski
objekti.
94
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Način fokusiranja (AFS/AFF/AFC) (Pojedinačni/prilagodljivi neprekinuti auto.fokus)
Primjenjivi načini:
Način postizanja fokusa kad se okidač pritisne dopola.
MENU
>
[Rec] > [Focus Mode]
Stavka
[AFS]
(Pojedinačni
auto. fokus)
Scene (preporučeno)
Objekt je nepomičan
Krajolik, fotografija godišnjice, itd.)
“AFS” je kratica za pojedinačni automatski fokus (“Auto
Focus Single”). Fokus se automatski postavlja kad se
okidač pritisne dopola.
Fokus se fiksno postavlja kad je okidač pritisnut dopola.
Kretanje se ne može predvidjeti
(Djeca, kućni ljubimci, itd.)
[AFF]
(Prilagodljivi
auto. fokus)
”AFF” je kratica za prilagodljivi automatski fokus “Auto Focus Flexible”. U
ovom načinu rada fokusiranje se vrši automatski kada pritisnete okidač
dopola.
Ako se objekt snimanja pomakne dok je okidač pritisnut dopola, fokus se
automatski ispravlja da bi odgovarao pokretu.
Objekt se kreće
(Sport, vlakovi, itd.)
[AFC]
(Neprekinuti
auto. fokus)
“AFC” je kratica za neprekinuti automatski
fokus (“Auto Focus Continuous”). U ovom
načinu rada, dok je okidač pritisnut dopola, fokusiranje
se odvija neprestano da bi odgovaralo kretanju objekta.
Dok se objekt kreće, fokusiranje se provodi predviđanjem položaja
objekta u trenutku snimanja. (Predviđanje kretanja)
[MF](Ručni fokus) Ručni postavite fokus. (106.str.)
95
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
6QLPDQMHVSRPRüXIXQNFLMD>$))@ 3ULODJRGOMLYLDXWRIRNXV >$)&@ 1HSUHNLQXWLDXWRIRNXV
• )RNXVLUDQMHREMHNWDPRåHSRWUDMDWLDNRPLMHQMDWH]XPVSRORåDMD:LGHQDSRORåDM7HOHLOL
XGDOMHQLREMHNWL]QHQDGD]DPLMHQLWHEOLVNLP
• 3RQRYQRSULWLVQLWHRNLGDþGRSRODNDGLPDWHSRWHãNRüDVIRNXVLUDQMHPREMHNWD
• 'RNMHRNLGDþSULWLVQXWGRSRODQD]DVORQXVHPRåHYLGMHWLSRGUKWDYDQMH
• [AFF] L [AFC] QLVXGRVWXSQDXVOLMHGHüLPVOXþDMHYLPD. 8WRPVOXþDMXQD]DVORQXüHVH
SRND]LYDWLåXWL [AFS].
– 1DþLQNUHDWLYQRJYLGHR]DSLVD
– 3ULVQLPDQMXVDRSFLMRP [ ] ([4K Burst(S/S)]) 6WDUWVWRS.VQLPDQMDXQL]X
– 3ULVODERMVYMHWORVWL
• 8QDþLQXVQLPDQMDPanorama, [AFF] L [AFC] VHQHPRJXSRGHVLWL.
• .DGDNRULVWLWHL]PMHQMLYREMHNWLY (H-H020A), QHPRåHWHSRGVLWL[AFF] L [AFC].
• [AFF]QLMHGRVWXSQDSULVQLPDQMX4K IRWRJUDILMD. 7LMHNRPVQLPDQMD[Continuous AF] UDGL.
• .DGDVQLPDWHX]XSRUDEXIXQNFLMH>3RVW)[email protected]åHWHSRGHVLWLQDþLQUDGD fokusa.
96
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Odabir načina rada automatskog fokusa
Primjenjivi načini:
Ova opcija omogućuje odabir načina fokusiranja koji odgovara položaju i broju
objekata.
([Face/Eye
(Otkrivanje lica/
očiju))
([Tracking]
(Praćenje))
([49-Area]
49 područja)
, itd.
([Custom Multi]
Višestruko
prilagođen fokus)
([1-Area]
1-područje)
([Pinpoint]
Precizno
određivanje)
Fotoaparat automatski otkriva ljudsko lice i oči.
Fokus će biti na očima koje su bliže fotoaparatu, a
ekspozicija će se optimizirati za lice.
(kada je [Metering Mode] (Način mjerenja)
postavljen na [ ])
• Moguće je otkriti do 15 lica. Moguće je otkriti
samo oči na licu koje je u fokusu.
• Možete promijeniti oko koje je u fokusu. (99.str.)
• Položaj i veličina AF(auto. fokusa) mogu se mijenjati. (102.str)
Fotoaparat se fokusira na objekt koji odredite.
Ekspozicija će se optimizirati za objekt (Kada je
([Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen na
[ ]. ) Fokus i ekspozicija nastavit će pratiti objekt,
čak i ako se kreće. (Dinamično praćenje) (99.str.)
Do 49 područja automatskog fokusa mogu se
fokusirati. Ova je funkcija prikladna kad se objekt
snimanja nalazi u sredini zaslona.
• Možete odabrati područja koja su u fokusu. (103.str.)
Od 49 područja, možete slobodno mijenjati
optimalni oblik područja automatskog fokusa za
objekt. (100.str.)
Fotoaparat fokusira objekt u području auto. fokusa
u središtu zaslona.
• Položaj i veličina AF auto.fokusa mogu se mijenjati.
(102.str)
Moguće je postići preciznije fokusiranje točke
manje od [Ø].
Ako pritisnete okidač dopola, uvećat će se zaslon
za provjeru fokusa.
• Položaj fokusa se može postaviti na uvećanom
zaslonu. (103.str.)
97
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Pritisak okidača dopola za podešavanje kompozicije
Kad objekt nije u središtu kompozicije u [
], objekt možete dovesti u područje
automatskog fokusa, podesiti fokusiranje i ekspoziciju pritišćući okidač dopola,
pomaknuti fotoaparat do kompozicije koju želite držeći okidač pritisnut dopola i potom
snimiti fotografiju.
(Samo kad je način fokusiranja postavljen na [AFS]). [Ø]
∫ Ograničenja u radu automatskog fokusa
• Automatski fokus fiksiran je na [Ø] u slujedećim slučajevima.
– Kada se upotrebljava digitalni zum
– Kad je postavljeno [Miniature Effect] (Efekt minijature) (način kreativnog upravljanja)
• Tijekom snimanja u [Post fokus] funkciji ili je postavljen [4K Live Cropping] , ne možete podešavati.
([Face/Eye Detection]) (Otkrivanje lica/očiju)
• Ne može se postaviti u [š] u slijedećim slučajevima.
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Appetizing Food]/[Cute Dessert] (Scene
Guide Mode)
([Tracking])(Praćenje)
• [ ] se ne može upotrebljavati s funkcijom [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima
] radi kao [Ø].
• U slijedećim slučajevima , [
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower]/[Monochrome] (Scene
Guide Mode)
– [Sepia]/[Monochrome]/[Dynamic Monochrome]/[Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/
[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] (Creative Control Mode)
– [Monochrome]/[L.Monochrome] ([Photo
Style])([Pinpoint])(Precizno određivanje)
• U slijedećim slučajevima, [
] radi kao [Ø].
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja 4K fotografija
• Ne može se postaviti na [
] u slijedećim slučajevima.
– [AFF]/[AFC] (način fokusiranja)
98
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
About [š] ([Face/Eye Detection])(otkrivanje lica/očiju)
Kada fotoaparat otkrije lice, prikazuju se područje
automatskog fokusa i oznaka koja označava oči u fokusu.
A Oko u fokusu
Kada je okidač pritisnut dopola, okvir će postati zelene boje
ako je fotoaparat fokusiran.
Bijelo:
Prikazuje se ako je fotoaparat otkrio više ljudskih lica.
Ona lica koja su na jednakoj udaljenosti u odnosu na lica u žutom okviru područja
fokusa također se fokusiraju
∫ Promjena oka u fokusu
Dodirnite oko u fokusu.
• Dodirnite oko u žutom okviru. Ako dodirnete bilo koju drugu lokaciju,
prikazat će se zaslon za postavljanje automatskog fokusa. (102.str.)
• Ako dodirnete
[
] ili pritisnete [MENU/SET], poništit će se
postavljanje fokusa na oči.
• Kada je postavljen [4K Live Cropping] otkrivnje očiju ne možee mijenjati.
• U nekim slučajevima fotoaparat neće moći otkriti lice, na pr. ako se objekt brzo kreće.
U takvim slučajevima, kamera izvodi radnje od [
Zaključavanje objekta za praćenje (
]
.
[Tracking] (Praćenje))
Radnje gumbima
Namjestite okvir za praćenje automatskog fokusa ( AF)
na objekt i pritisnite okidač dopola.
A Okvir za praćenje automatskog fokusa
• Kad fotoaparat otkrije objekt, područje AF a, postat će zeleno.
• Područje AF postaje zžuto pri otpuštanju okidača.
• Zaključavanje se otkazuje ako pritisnete [MENU/SET].SET] .
A
Radnje dodirom
Dodirnite objekt.
• Radnju izvedite nakon poništavanja funkcije zatvarača osjetljivog na dodir
• Područje AF postaje žuto, a objekt je zaključan.
• Zaključavanje se otkazuje ako dodirnete [
].
• Ako zaključavanje ne uspije, područje automatskog fokusa zasvijetlit će crveno i nestati.
• Kada praćenje automatskog fokusa ne uspije, zbog određenih uvjeta snimanja, kao na
primjer kada je objekt mali ili je područje snimanja tamno, postavlja se [Ø] .
99
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje oblika područja automatskog fokusa ([Custom Multi]
(Višestruko prilagođen fokus))
Odabirom od 49 područja automatskog dokusa, možete slobodno postaviti optimalni
oblik područja automatskog fokusa objekta.
1 Pritisnite 2 ( ) .
2 Označite ikonu višestruko prilagođenog fokusa ([
3 Preitisnite2/1 za odabir postavke.
], itd.), a zatim pritisnite 3.
A Trenutni oblik područja AF
([Horizontal
Pattern]
(Vodoravni
uzorak))
([Vertical
Pattern])
(Okomiti
uzorak)
ヤヒ
Vodoravna linija
Ovaj oblik je prikladan
za snimanje sa
horizontalnim pokretima
fotoaparata ili slično.
Okomita linija
Ovaj oblik je prikladan
za snimanje objekta
rkao što su
građevine.
Skupina postavljena
u središte
Ovaj oblik je prikladan
([Central
kada želite da
Pattern]
središnje područje
Središnji uzorak))
bude u fokusu.
ヤヒ / ヤビ / ヤピ
([Custom1]/
[Custom2]/
[Custom3])
4
5
Možete odabrati prilagođenu postavku.
Pritisnite 4.
• Prikazan je zaslon za postavljanje automatskog fokusa.
Označite područje automatskog fokusa.
• Odabrana područja AF prikazana su žutom bojom.
100
A
ヤビ
ヤピ
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Kada odaberete [
]/[
]
Dodir
3/4/2/1
Približavanje/
udaljavanje
prstiju
[Reset]
Povrat na izvorne
postavke
/
[DISP.]
Opis
radnji
Radnje
dodirom
Radnje gumbima
Pri odabiru
]/[
Pomicanje
područja AFa
Izmjena veličine
(3 razine)
Vraća zadanu
postavku
[ ヤヒ ]/ [ ヤビ ] / [ ヤピ ]
Radnje dodirom
Povucite prst po dijelovima koje želite da postavite
za područja automatskog fokusa.
• Ako dodirnete jedno od označenih područja automatskog
fokusa, oznaka područja će biti poništena.
Radnje gumbima
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir područja AFa , a zatim pritisnite [MENU/SET] za postavljanje.
• Postavka se poništava kada ponovno pritisnete [MENU/SET].
• IAko pritisnete [DISP.] (Prikaz), sve oznake će biti poništene.
6
Pritisnite [Fn1].
∫ Spremanje područja AF u
1
2
[ ヤヒ ], [ ヤビ ] ili [ ヤピ
Na yaslonu u 3. koraku na
100.str., pritisnite 3.
Pritisnite 3/4 da biste označili odredište gdje će postavka biti pohranjena, a
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Isključivanje uređaja će vratiti podešene postavke sa [
postavke.
101
]/[
]/[
] na izvorne
4. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje područja automatskog fokusa / promjena veličine
područja automatskog fokusa
Primjenjivi načini:
Kada [š], [
], [Ø], ili [
] su odabrani u načinu automatskog fokusa, možete
promijeniti položaj i veličinu odručja automatskog fokusa.
• Radnju izvedite nakon poništavanja funkcije zatvarača osjetljivog na dodir.
• Kada postavljate s pomoću radnji dodirom, postavite [Touch AF] (Auto. fokus osjetljiv na
dodir u [Touch Settings] (Postavke upravljanja dodirom) izbornika [Custom] (Prilagođeno).
• Oznaka mjerenja također se može pomaknuti da odgovara području automatskog fokusa
kada je [Metering Mode] (Način mjerenja) (194.str.) postavljen na [
].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada upotrebljavate digitalni zum, položaj i veličina područja automatskog fokusa ne
mogu se mijenjati.
Kada odaberete [š], [Ø]
Područje i veličina AF možete promijeniti.
1
2
Pritisnite2(
).
Odaberite [š] ili [Ø] i pritisnite 4.
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja AF
3 Promijenite poziciju i veličinu područja AF .
Button
operation
Radnja
dodirom
3/4/2/1
Dodir
[DISP.]
4
Opis radnje
Pomicanje područja automatskog fokusa
Povećavanje/smanjivanje područja automatskog
Približavanje/
Udaljavaje prstijuPi fokusa u malim koracima.
Povećavanje/smanjivanje područja automatskog
s
fokusa u velikim koracima.
Ponovno postavlja područje AF na sredinu
• Ako opet pritisnete gumb, veličina okvira vratiti
[Reset]
Izvorne postavke će se na željene postavke.
Pitiskom postavite na [MENU/SET] .
• Područje automatskog fokusa s istom funkcijom kao [Ø] prikazuje se dodirnutom
položaju kad je odabrano [š]
Postavljanje područja AFse briše kada pritisnete [MENU/SET] ili dodirnete [
102
].
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Pri odabiru [
]
Odabirom AF područja možete postaviti pozoiciju fokusa.
49 područa automatskog fokusa mogu biti podijeljena u 9
područja (na rubu zaslona, 6 ili 4 područja).
1
2
3
4
Examples of group
Pritisnite 2 (
)
.
Odaberite [ ] i pritisnite 4.
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja automatskog fokusa.
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir grue područja.
Pritisnite [MENU/SET] za postavke.
• Na zaslonu će ostati samo [i] prikaz (središnja točka odabranog
okvira područja automatskog fokusa).
• Postavljanje područja AF briše se pritiskom na[MENU/SET] ili
dodirne [
].
Pri odabiru [
]
Položaj fokusa moguće je precizno postaviti povećavanjem zaslona.
• Položaj fokusa nije moguće postaviti na rubu zaslona.
1
2
3
Pritisnite 2 (
)
.
Odaberite [ ] i pritisnite 4.
Pritisnite 3/4/2/1 za postavljanje položaja fokusa
i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Zaslon za pomoć pri postavljanju položaja fokusa
prikazuje se povećan.
4 Pomaknite [+] na područje u fokusu.
Radnje
gumbima
3/4/2/1
Radnje
dodirom
Dodir
Približavanje/
udaljavanje prstiju
s
Opis radnje
Mičete [+].
Povećavanje/smanjivanje područja automatskog
fokusa u malim koracima.
Povećavanje/smanjivanje područja AF u velikim koracima.
Prlaz uvećanog prikaza (u prozoru / na cijelom zaslonu)
[DISP.]
[Reset]
Vraćanje [+] natrag u središte.
• Kada se slika prikazuje u načinu u prozoru, možete povećati/smanjiti sliku za otprilike 3
5
do 6x; kada je slika prikazana na cijelom zaslonu, možete povećati/smanjiti sliku za
otprilike 3 do 10x.
• Na zaslonu za pomoć moguće je snimiti fotografiju dodirom [
].
Postavite pritiskom na [MENU/SET].
103
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje položaja područja automatskog fokusa s pomoću
podloge osjetljive na dodir
Primjenjivi načini:
Možete pomjeriti područje auto. fokusa na tražilu
dodirivanjem monitora.
MENU
>
[Custom] (Prilagođeno)> [Touch Settings] Postavke upravljanja
dodirom > [Touch Pad AF] (Auto. fokus na podlozi osjetljivoj na dodir)
[EXACT]
(Točno)
[OFFSET]
(Pomak)
Pomiče područje
automatskog fokusa tražila
dodirom željenog područja na
podlozi osjetljivoj na dodir.
Pomiče područje automatskog
fokusa tražila prema
udaljenosti koju povučete na
podlozi osjetljivoj na dodir.
(51.str.).
[OFF](Isklj.)
—
• Pritisnite okidač dopola da biste odredili položaj fokusa.
Ako pritisnete [DISP.] prije određivanja položaja fokusa, okvir područja automatskog
fokusa vraća se na središnji položaj.
• Za poništenje okvira područja AFa kad je način AFa (97.str.) postavljen na [š] ([Face/Eye
Detection]), [ ] ([Tracking]) ili [ ] ([49-područja]), pritisnite [MENU/SET].
• Funkcija zatvarača osjetljivog na dodir (52.str.) isključuje se pri uporabi [Touch Pad AF].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [Touch Pad AF] ne radi u slijedečim slučajevima:
– Kada je postavljeno [4K Live Cropping]
– Kada je [Pull Focus] u [Snap Movie] postavljen na [ON] (Uključen)
104
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Optimizacija fokusa i svjetline za dodirnuto područje
Primjenjivi načini:
Možete optimizirati fokus i svjetlinu za položaj koji ste dodirnuli.
1
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
2
>
[Custom] > [Touch Settings] > [Touch AF] > [AF+AE]
Dodirnite objekt za koji želite podesiti
svjetlinu.
• Prikazuje se zaslon za postavljanje područja AFa. (102.str.)
• Položaj optimizacije svjetline prikazuje se u središtu
područja automatskog fokusa (AF). Položaj prati
kretanje područja automatskog fokusa.
ュリヴヱハ
5HVHW
6HW
• [Metering Mode] (Način mjerenja) postavljen je na [
3
AE ], koji se upotrebljava isključivo za
auto ekspoziciju (AE) osjetljivu na dodir..
• Dodirom na [Reset] (Izvorne postavke) položaj optimizacije svjetline i područje auto.
fokusa vraćaju se u središte.
Dodirnite [Set] (Postavi).
• Područje AF s istom funkcijom kao [Ø] prikazuje se na dodirnutom položaju.
• Dodirom [ ] ([ ] kada je odabrana [Ø] ) poništit će postavke [AF+AE] .
Kada pozadina postane presvijetla itd., kontrast
svjetline u usporedbi s pozadinom može se podesiti
kompenzacijom ekspozicije.
• Kada snimate s pomoću funkcije zatvarača osjetljivog na dodir, fokus i svjetlina postavljeni su
kao optimalni za dodirnuto mjesto prije početka snimanja.
• Na mjerenja na rubu zaslona može utjecati svjetlina oko dodirnutog mjesta.
.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [AF+AE], kojim se optimizira fokus i svjetlina, ne radi u sljedećim slučajevima.
– Kada upotrebljavate digitalni zum
– Kada je područje automatskog fokusa postavljeno s pomoću kursorskog gumba
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
105
4. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Ručno podešavanje fokusa
Primjenjivi načini:
Upotrebljavajte ovu funkciju da biste fiksno postavili fokus ili kada je udaljenost između
objektiva i objekta određena i ne želite aktivirati automatski fokus.
1
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[Rec] > [Focus Mode]> [MF]
2 Pritisnite 2 ( ) .
3 Pritisnite 3/4/2/1 za podešenje položaj fokusa, a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Prikazan je zaslon za pomoć, povećavajući područje..
(MF Assist)(Pomoć pri ručnom fokusiranju)
• Možete i povećati područje zakretanjem prstena za
fokusiranje, pomicanje ručice za fokusiranje ili udaljavanjem
(razdvajanjem) prstiju (51.str.) ili dodirivanjem zaslona dvaput.
• Poziciju fokusa možete podesiti povlačenjem (51.str.)
ekrana.
• Pritiskom [DISP.](Prikaz) vraća područje koje će se povećati u centar.
4
Podesite fokus.
Radnje za ručno fokusiranje razlikuju se ovisno o objektivu.
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032) bez prstena fokusa
Pritisnite 1: Fokusiraju se objekti u blizini
+
Pritisnite 2: Fokusiraju se objekti u daljini
A Pomična traka
• Ove radnje moguće su samo na zaslonu za
podešavanje fokusa.
• Pritiskom i držanjem 2/1 povećat će se
brzina fokusiranja.
• Fokusiranje se može podesiti i povlačenjem pomične trake.
106
リヴヰ
A
ョㄏピ
AF
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv
(H-FS35100/H-H020A/H-FS14140) s
prstenom za fokusiranje
Zakrenite A u stranu
Fokusira se na
objekt u blizi
Zakrenite B u
stranu:
Fokusira se na
objekt u daljini
Kada upotrebljavate izmjenjivi
objektiv s ručicom fokusa
Pomaknite u stranu C
Fokusira se na
objekt u blizini.z
Pomaknite u stranu D :
Fokusira se na
objekt u daljini
D
BBrzina
razlikuje
se ovisno
o
fokusiranja
razlikuje
se ovisno
o tome
• Brzinafokusiranja
fokoliko daleko pomaknete ručicu za fokusiranje.
A Pomoć pri ručnom fokusiranju (MF) (uvećani zaslon)
B Peaking (Fokusiranje jasnih objekata)
C MF Guide (vodič) Linija usmjerenosti za ručni fokus
• Označit će se samo dijelovi u fokusu. (Peaking)
• Možete provjeriti je li točka fokusa usmjerena na bližu
ili dalju stranu. (MF Guide)(Linija usmjerenosti za ručno
fokusiranje.
A
B
+
AF
C
Možete izvršiti sljedeće radnje:
Radnje gumbima Radnja dodirom
3/4/2/1¢
Povlačenje
Približavanje/
udaljavanje prstiju
s
Opis radnje
Pomicanje uvećanog područja.
Povećavanje/smanjivanje zaslona u malim koracima
Povećavanje/smanjivanje zaslona u velikim koracima
Prebacivanje uvećanog prikaza (u prozoru /
na cijelom zaslonu)
[DISP.]¢
[Reset]¢
Ponovno postavljanje područja koje se
Izvorne postavke treba povećati u središte
¢ Kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv bez prstena za fokusiranje, možete izvršiti te radnje
nakon što pritisnete ▼ da biste prikazali zaslon koji vam omogućuje
postavljanje područja koje će se uvećati.
• Kada se slika prikazuje u načinu u prozoru, možete povećati/smanjiti sliku za otprilike 3 do
6x; kada je slika prikazana na cijelom zaslonu, možete povećati/smanjiti sliku za
otprilike 3x do 10x.
107
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
5 Okidač pritisnite dopola.
• Zatvorit će se zaslon za pomoć. Prikazat će se zaslon za snimanje.
• Zaslon za pomoć može se zatvoriti i pritiskom na [MENU/SET].
• Ako ste povećali sliku zakretanjem prstena za fokusiranje ili pomicanjem ručice za
fokusiranje, zaslon za pomoć zatvorit će se otprilike 10 sekundi nakon radnje.
• MF pomoć ili MF vodič - linije usmjerensoti za ručno fokusiranje možda se neće prikazati ovisno o objektivu koji
koristite. Moguće je prikazati pomoć pri MF uporabom fotoaparata, zaslonom osjetljivim na dodir ili gumba..
• Oznaka udaljenosti fikusa A upotrebljava se za mjerenje udaljenosti
fokusa.
Upotrebljavajte ovu značajku kad snimate fotografije s pomoću
ručnog fokusiranja ili kad snimate fotografije izbliza.
Brzo fokusiranje s pomoću automatskog fokusa
MENU
>
[Custom] > [AF/AE Lock] > [AF-ON]
Ako je [AF/AE LOCK] pritisnut u načinu ručnog fokusa, radit će Auto. fokus.
• Automatski fokus radi u središtu okvira.
• Ako se AF upotrebljava dok se prikazuje zaslon pomoć pri MF,
fokusirat će se središte zaslona pomoći pri ručnom fokusiranju
• Automatski fokus ( AF) radi i sa slijedećim radnjama na dodir:.
– Pritiskanje funkcijskog gumba kojemu je dodijeljena funkcijska [AF-ON]
– Dodir [ AF ]
– Povlačenje monitora i otpuštanje prstiju na položaju
koji želite fokusirati
• [AF-ON] je nedostupan kada je postavljen [4K Live Cropping] .
108
AF
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje fokusa i ekspozicije (AF/AE Lock)
(Zaključavanje auto. fokusa i auto. ekspozicije)
Primjenjivi načini:
Korisno je ako želite snimiti fotografiju objekta izvan područja automatskog fokusa ili
ako je kontrast prevelik te ne možete postići odgovarajuću ekspoziciju.
1
2
Poravnajte zaslon s objektom.
Pritisnite i držite [AF/AE LOCK] kako bi
postavili fokus ili ekspoziciju.
• Ako otpustite [AF/AE LOCK], AF/AE Lock se poništava.
• Pri zadanim postavkama zaključava se samo ekspozicija.
3
Dok pritišćete [AF/AE LOCK], pomičite
fotoaparat dok sastavljate fotografiju a
zatim pritisnite okidač do kraja.
AEL
3.5 60
0
200
A
A Pokazatelj zaključavanja (AE) auto.ekspozicije.
∫ Postavljanje funkcija [AF/AE LOCK]
ENU >
[AE LOCK]
[Custom] (prilagođeno) > [AF/AE Lock](Zaklj. auto. fokusa/ekspozicije)
Zaključava se samo ekspozicija
• Kad se postavi ekspozicija, prikazuju se [AEL], vrijednost otvora blende i brzina zatvarača.
Zaključava se samo fokus.
Kad se fokusira objekt, prikazuju se [AFL], oznaka fokusa, vrijednost otvora blende i brzina
•
zatvarača.
Zaključavaju se i fokus i ekspozicija
[AF/AE LOCK] • [AFL], [AEL], pokazatelj fokusa, vrijednost otvora blende i brzina zatvarača prikazuju
se kada su fokus i ekspozicija optimizirani.
[AF LOCK]
[AF-ON]
Izvodi se automatski fokus
• AF Lock Zaključavanje automatskog fokusa učinkovito je samo kod fotografiranja s ručnom ekspozicijom.
• AE Lock Zaključavanje automatske ekspozicije učinkovito je samo kod fotografiranja pri ručnom fokusiranju.
• Objekt možete ponovno izoštriti ako dopola pritisnete okidač, čak i kada je funkcija automatske
ekspozicije zaključana.
• Promjena vrijednosti može se postaviti čak i kad je automatska ekspozicija zaključana.
109
4. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Kompenzacija ekspozicije
Primjenjivi načini:
Upotrebljavajte ovu funkciju kada ne možete postići prikladnu ekspoziciju zbog razlike u
svjetlini između objekta i pozadine.
1 Pritisnite stražnji kotačić za postupak
kompenzacije ekspozicije.
2 Okrećite stražnji kotačić kako bi
kompenzirali ekspoziciju.
A Exposure Bracket
B Kompenzacija ekspozicije
C [Flash Adjust.] (Prilagodba bljeskalice)
• Dolje navedene radnje možete izvesti za vrijeme
prikaza kompenzacije ekspozicije na ekranu.
A
C
OFF
0
+1
-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5
B
Kompenzira ekspoziciju
Prilagođava izlaznu snagu bljeskalice (162.str.)
3/4
Podešava ekspoziciju bracketa (139.str.)
• Pritiskom na [DISP.] možete zamijeniti funkcije između stražnjeg i prednjeg kotačića.
Nedovoljna ekspozicija
Ispravna ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju
prema pozitivnoj vrijednosti.
Prekomjerna ekspozicija
Kompenzirajte ekspoziciju
prema negativnoj vrijednosti.
3 Pritisnite stražnji kotačić za podešenje.
110
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
• Možete proširiti opseg vrijednosti kompenzacije ekspozicije između j5 EV i i5 EV.
Vrijednost kompenzacije ekspozicije može biti postavljena u opsegu j3 EV do i3 EV
tijekom snimanja videozapisa, snimanja 4K fotografija, ili snimanja u [Post Focus].
• Kada je [Auto Exposure Comp.] (Auto. kompenzacija ekspozicije) u stavki [Flash] (Bljeskalica) iz izbornika
izbornika [Rec] (Snimanje) postavljena na [ON] (Uklj.), svjetlina ugrađene bljeskalice automatski će se
postaviti na prikladnu razinu u skladu s odabranom kompenzacijom ekspozicije.(162.str.)
• Kada je vrijednost ekspozicije izvan raspona -3 EV do +3 EV, svjetlina zaslona za snimanje
neće se mijenjati.
Preporučuje se snimanje tako da provjerite stvarnu svjetlinu snimljene slike na zaslonu za
automatski pregled ili reprodukciju.
• Podešene vrijednosti kompenzacije ekspozicije biti će pohranjene čak i ako je fotoaparat
[isključen. [Exposure Comp. Reset] (225.str.) je postavljen na [OFF]( Isklj.))
111
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Postavljanje osjetljivosti na svjetlost
Primjenjivi načini:
Ova funkcija omogućuje postavljanje osjetljivosti na svjetlost (ISO-osjetljivost).
Postavljanjem na veću vrijednost omogućuje se snimanje fotografija čak i u mračnim
prostorima, bez straha da će fotografije ispasti tamne.
1
2
Pritisnite3 (
).
A
Odaberite ISO-osjetljivost okretanjem
stražnjeg kotačića.
ISO
LIMIT
OFF
• Možete mijenjati funkcije između prednjeg i stražnjeg
kotačića pritiskom na [DISP.] (Prikaz).
A Postavljanje ISO ograničenja
B ISO osjetljivost
3
AUTO
ISO
Okrenite prednji kotačić za postavljanje
gornje granice ISO osjetljivosti.
• Radit će kada je [Sensitivity] (Osjetljivost) postavljena na [AUTO] ili
[
4
]
.
Za podešenje pritisnite stražnji kotačić.
• Za podešanje, možete pritisnuti i okidač do pola.
112
ISO
AUTO
200 40
B
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
ISO-osjetljivost automatski se podešava ovisno o svjetlini.
AUTO
Maksimalno [ISO3200] (sa postavkom bljeskalice na
• [ISO1600])
¢1
Fotoaparat otkriva kretanje objekta i automatski postavlja
optimalnu ISO-osjetljivost i brzinu zatvarača koji
odgovaraju kretnji objekta i svjetlini scene da bi se
smanjilo podrhtavanje.
(Intelligent)
• Maksimalno [ISO3200] (s bljeskalicom na [ISO1600])¢1
• Brzina zatvarača nije fiksno postavljena kada se okidač
pritisne dopola. Ona se neprekidno mijenja da bi
odgovarala kretnjama objekta sve dok okidač ne pritisnete
do kraja.
L.100¢2, from 200 to 25600
ISO osjetljivost fiksno je postavljena na različite postavke.
¢1 Kada je [ISO Limit Set] (Postavljanje ISO-ograničenja) (201.str.) u izborniku [Rec](Snimanje)
postavljeno na sve drugo osim [ OFF], automatski se postavlja unutar vrijednosti u [ISO Limit Set].
¢2 Dostupno samo kada je postavljena funkcija [Extended ISO] (Prošireni ISO).
Karakteristike ISO-osjetljivosti
200
Lokacija snimanja
(preporučeno)
Osvjetljeno (na otvorenom)
25600
When it is dark
Brzina zatvarača
Spora
Brza
Smetnje
Manje
Povećano
Povećano
Manje
Podrhtavanje objekta
• For information on the focus range of flash when [AUTO] is set, refer to P157.
• Nije dostupno [ ] u slijedećim slučajevima:
– Način rada (AE)automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača
– Način rada ručne ekspozicije
• Kad se postavi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija), maksimalna postavka je [ISO3200].
• Navedene stavke za postavljanje moguće je odabrati u načinu kreativnog videozapisa i pri
snimanju 4K fotografija i snimanju sa [Post Focus].
[AUTO]/[200] do [6400]
113
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Prilagodba balansa bijele boje
Primjenjivi načini:
Kod sunčeve svjetlosti, rasvjete sa žarnom niti ili u drugim sličnim uvjetima gdje bijela
boja poprima crvene ili plave nijanse, ova stavka podešava bijelu boju u skladu s izvorom
svjetla tako da bude što bliža onome što oko vidi.
1
2
Pritisnite 1 (
).
Odaberite balans bijele boje zakretanjem
prednjeg ili stražnjeg kotačića.
WB
[AWB]
Automatsko podešavanje
[V]
Snimanje fotografija vani pod vedrim nebom .
[Ð]
Snimanje fotografija pod oblačnim nebom.
[î]
Snimanje fotografija vani u sjeni
[Ñ]
Snimanje fotografija pod rasvjetom sa žarnom niti.
[
[
[
[
[
]
1
2
3
4
¢
]/
]/
]/
]
AWB
Snimanje fotografija samo s bljeskalicom.
Postavite vrijednost balansa bijele boje.
Upotrebljavajte ga za ujednačavanje s uvjetima
snimanja fotografija.
1 Pritisnite 3.
2 Postavite predmet bijele boje kao na primjer
bijeli papir sa okvirom u sredinu zaslona i
pritisnite [MENU/SET].
• To će postaviti balans bijele boje i vratiti vas na zaslon za snimanje.
• Istu je radnju moguće izvesti pritiskom na okidač.
• Balans bijele boje možda neće biti postavljen ako je objekt presvijetao
Ponovno postavite balans bijele boje nakon što podesite odgovarajuću svjetlinu.
¢ Postavke [AWB] (Automatski balans bijele boje) moguće je primijeniti tijekom
snimanja videozapisa snimanja 4K fotografija ili snimanja u [Post Focus].
114
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Možete ručno postaviti temperaturu boje za
snimanje prirodnih fotografija u različitim
uvjetima osvjetljenja.
[
]
6500K
1 Pritisnite 3.
2 Pritisnite 3/4 za odabir temperature boje i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Možete postaviti temperaturu boje od [2500K] do [10000K].
3 Pritisnite stražnji kotačić da biste postavili .
Ovisno o tipu osvjetljenja, odgovarajući balans bijele boje razlikovat će se prema vrsti
osvjetljenja, fluorescentno, LED, itd, stoga upotrebljavajte [AWB] ili[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ],[ 4 ].
• Balans bijele boje je izračunat samo za objekte unutar dometa bljeskalice. (157.str.)
• U načinu rada vodič scene, izmjena scene ili načina snimanja vratit će postavke balansa
bijele boje (uključujući postavke finog podešavanja balansa bijele boje) natrag na [AWB].
• U načinu rada vodič scene, napravljena su podešenja pogodna svakoj sceni.
∫ Automatski balans bijele boje
Ovisno o uvjetima koji prevladavaju kod snimanja fotografija, fotografije mogu poprimiti
crvenu ili plavu nijansu. Osim toga, ako se upotrebljava više izvora svjetla ili ništa nije
boje približne bijeloj, moguće je da automatski balans bijele boje neće funkcionirati
pravilno. U takvim slučajevima balans bijele boje postavite na opciju koja nije [AWB].
1 Automatski balans bijele boje radit će u ovom rasponu.
2 Plave nebo
3 Oblačno nebo (kiša)
4 Sjena
5 Sunčeva svjetlost
6 Bijela fluorescentna rasvjeta
7 Žarulja sa žarnom niti
8 Izlazak i zalazak sunca
9 Svjetlost svijeće
Kltemperatura boje u Kelvinima
115
4.Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Precizno podešavanje balansa bijele boje
Balans bijele boje možete precizno podesiti kada ne možete postići željenu nijansu
postavljanjem balansa bijele boje.
1
2
3
Odaberite balans bijele boje i zatim pritisnite 4.
Pritisnite 3/4/2/1 da biste precizno podesili
balans bijele boje.
2 : A (BOJA JANTARA: NARANČASTA
1 : B (PLAVA: PLAVKASTA)
3 : G (ZELENA: ZELENKASTA)
4 : M (PURPURNO CRVENA: CRVENKASTA)
• Precizno podešavanje možete obaviti i dodirom na
grafikon s prikazom balansa bijele boje.
• Pritisak na [DISP.] (Prikaz) vraća položaj natrag u centar.
G
A
B
M
PrItisnite [MENU/SET].
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [A] (boja jantara), ikona balansa bijele boje na
zaslonu postat će narančasta.
Ako precizno podesite balans bijele boje na [B] (plava), ikona balansa bijele boje na zaslonu
postat će plava.
• Ako precizno podesite balans bijele boje na [G] (zelena) ili [M] (purpurnocrvena), [+] (zelena) ili [_]
[-] (purpurnocrvena) pojavljuje se pored ikone balansa bijele boje na zaslonu.
116
4.. Postavke fokusa, svjetline (ekspozicije) i tona boje
Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje
Postavka uzastopnog snimanja izvodi se na temelju vrijednosti podešenih u preciznom
podešavanju balansa bijele boje te se 3 fotografije s različitim bojama automatski
snimaju jednim pritiskom okidača.
1
2
Precizno podesite balans bijele boje u 2. koraku
“Preciznog podešavanja balansa bijele boje” i zatim
postavite postavku uzastopnog snimanja zakretanjem
stražnjeg kotačića.
Zakretanjem stražnjeg kotačića udesno:
Vodoravno ([A] do [B]
Zakretanjem stražnjeg kotačića ulijevo:
Okomito ([G] do [M])adjusting
• Uzastopno snimanje možete podesiti i dodirom na [ ] /[
Pritisnite [MENU/SET].
G
A
B
M
].
• Postavku uzastopnoo snimanje s različitim balansom bijele boje možete podesiti i u [Bracket]
u izborniku [Rec](Snimanje). (138.str.)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Uzastopno snimanje s različitim balansom bijele boje ne radi u sljedećim slučajevima:
– Inteligentni automatski način rada
– Inteligentni prošireni automatski način rada
– Prilikom načina panoramskog snimanja
– Prilikom slijedećih funkcija [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night
Shot]/[Soft Image of a Flower](Scene Guide Mode)
– Creative Control Mode
– When taking pictures while recording a motion picture
– Prilikom snimanja 4K fotografije
– Prilikom snimanja sa [Post Focus]
– Prilikom snimanja fotografija u nizu
– Prilikom snimanja sa brzinom zatvaračem podešenim na [T] (Vrijeme)
– Kada je [Quality](Kvaliteta) postavljena
], [
] ili [
]
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima) Shot]
– Kada upotrebljavate funkciju [Stop Motion Animation] (samo kada je podešen [Auto Shooting] )
117
5.
Snimanje 4K fotografija i postavljanje
načina snimanja
Snimanje 4K fotografija
Primjenjivi načini:
Možete odabrati željeni trenutak iz niza fotografija snimljenih brzinom od 30 kadrova /
sekundi i snimite taj trenutak kao fotografiju sa 8 miliona piksela (približno).
1 Snimite 4K fotografiju.
2 Označite i sačuvajte fotografije.
3 Fotografija je završena.
• Koristite karticu UHS klase brzine 3 za snimanje 4K fotografija. (28.str)
• Pri snimanju 4K fotografija, kut prikaza je uži.
1
Pritisak [
].
• Iste radnje možete izvržiti pritiskom na gumb
[
([
2
] (4), koristeći 2/1 za odabir ikone 4K foto
], itd.), i pritiskom 3. (134.str.)
Odaberite način snimanja pomoću 2/1i
zatim pritisnite [MENU/SET].
• Možete odabrati način snimanja i u postavci [Rec
Method] (Način snimanja) u opciji [4K PHOTO] (4K
fotografije) u izborniku [Rec] (Snimanje).
118
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Za snimanje najbolje fotografije
objekata koji se brzo kreću
(npr., sportovi, avioni, vlakovi)
[
]
[4K Burst]¢1
[
[4K snimanje u
nizu)

Snimanje u nizu se izvršava dok je
okidač pritisnut. Zvuk okidača ćete čuti u
više navrata.

A Pritisnite i držite
B Snimanje se izvršava performed
Snimanje zvuka: Nije dostupno
[
]
[4K Burst(S/S)]¢1
“S/S” je
skraćenica od
“Start/Stop”.
Za snimanje nepredvidivih prilika za
fotografije (npr. biljke, životinje, djeca)
Snimanje u nizu počinje kad
pritisnete okidač i prestaje kada
ponovno pritisnete okidač. Čut ćete
zvučni signal na početku i na kraju
snimanja.



C Pokretanje (Prvo)
D Zaustavljanje(Drugo)
E Snimanje u tijeku
Snimanje zvuka: Dostupno¢2
[
]
[4K Pre-Burst]
Za snimanje po potrebi kada
god se ukaže prilika za fotografiju
(npr. trenutak kada je lopta bačena)
Snimanje u nizu se izvršava otprilike 1 sekundu prije i nakon
trenutka kada je okidač pritisnut. Zvuk zatvarača ćete čuti
samo jednom.
F Približno 1 sekunda
G Snimanje u tijeku
Duljina snimka: Približno 2
sekunde
Snimanje zvuka: Nije dostupno
¢1 Snimanje se zaustavlja kad neprekinuto vrijeme snimanje prijeđe 29 minuta i
59 secundi.
– Kada koristimo SDHC memorijsku krticu: Možete nastaviti snimati bez smetnji
čak i kad veličina dokumenta prijeđe 4 GB, ali će dokument sa videozapisima
biti podijeljen i odvojeno će se snimati/ reproducirati.
– Kada koristite SDXC memorijsku karticu: videozapis možete snimati kao jedan dokument .
¢2 Zvuk se ne reproducira pri reprodukciji sa fotoaparatom.
119
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
3 Pritisnite okidač za snimanje.
Snimanje sa
[
Snimanje sa
[
] ([4K Burst(S/S)])
(P121)
Snimanje sa
[
] ([4K Pre-Burst])
(P122)
] ([4K Burst])
(P121)
• Kamera će snimati 4K fotografije u nizu i pohranjivati ih kao dokument 4K snimanja u
nizu kao videozapis MP4 formata.
• Kada je [Auto Review]( Automatski pregled) dostupan, automatski će se prikazati
ekran sa dostupnim fotografijama. Za nastavak snimanja, pritisnite okidač za
snimanje do pola kako bi se prikazao ekran za snimanje. screen.
• Pri uporabi [Light Composition] (Kompozicija svjetla) (237.str.), upotrijebite tronožac,
ili pametni telefon, umjesto okidača za snimanje i snimajte daljnskim upravljanjem
(259.str.) i spriječite drmanje kamere.
∫ Otkazivanje 4K fotografije
U 2, koraku odaberite [
].
• Aktivnost možete otkazati pritiskom na [
([Single]) (Jedna) ili [
] gumb (4) i odabirom [
]
].
Trošenje baterije i temperatura fotoaparata
•Ako je temperatura okoline previsoka ili se izvršava neprekidno snimanje sa opcijom ([4K
fotografije ) ili se povisila temperatura fotoaparata, oznaka [
] se može prikazati, a
snimanje se može zaustaviti na pola kako bi se zaštitilo fotoaparat. Sačekajte da se fotoaparat ohladi
•Baterija se troši brže kada je postavljen [
] ([4K Pre-Burst]), a temperatura raste.
Samo tijekom snimanja odaberite [
] ([4K Pre-Burst]) .
120
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Snimanje sa opcijom [4K Burst] (4K snimanje u nizu)
1
Odaberite [
] ([4K Burst])(4K snimanje u nizu). (118,str.)
50p
A Moguće vrijeme snimanja
2
3
4:3
4K
AFS
Pritisnite okidač dopola.
Pritisnite okidač do kraja i držite onoliko vremena
koliko nželite snimati.
• Pritisnite okidač do kraja malo ranije. Snimanje počinje
0
R5m04s
otprilike 0.5 sekundi nakon što je pritisnut do kraja.
A
• Datoteka 4K snimanja u nizu snimat će se dok je okidač
pritisnut i držite ga pritisnutim.
• Ukoliko koristite automatski fokus, [Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) će raditi
tijekom snimanja. Fokus će se neprekidno podešavati.
• Za više informacija o odabiru i pohranjivanju slika snimljene datoteke 4K snimanja u nizu,
pogledajte 126.str.
• Ukoliko maknete prst sa okidača odmah nakon početka snimanja, do otprilike 1.5 sekundi
može biti snimljeno nakon micanja prsta sa okidača.
Snimanje sa [4K Burst(S/S)] (Pokretanje/zaustavljanje 4K snimanja u
nizu)
1
Odaberite [
2
Pritisnite okidač do kraja.
• Započinje snimanje.
• Ukoliko koristite automatski fokus, [Continuous AF](Neprekinuti
] ([4K Burst(S/S)]). (118.str.)
A Raspoloživo vrijeme snimanja
auto. fokus) radi tijekom snimanja. Fokus će se neprekidno
podešavati
3 Ponovno pritisnite okidač do kraja
50p
4:3
4K
AFS
0
R5m04s
• Snimanje se zaustavlja.
A
Savjeti za snimanje
Dodavanje oznaka za odabir i pohranjivanje fotografija
Možete dodati oznake pritiskom na [Fn1] tijekom snimanja. (Do 40 oznaka po
snimku). Kada označavate i pohranjujete fotografije iz datoteke 4K snimanja u
nizu, možete skočiti na one na koje ste dodali oznake.
• Informacije o tome kako odabrati i spremiti slike iz snimljenih datoteka 4K snimanja u
nizu, potražite na126.str.
121
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
∫ Postavke snimanja u petlji
Fotoaparat izvršava snimanje dok briše podatke prethodnog dijela tako da možete
nastaviti snimati dok čekate priliku za fotografiju, bez zamjene kartice.
• Kada počnete snimati, datoteka 4K snimanja u nizu će biti snimljena i podijeljena otprilike
svake 2 minute.
Približno zadnjih 10 minuta (do otprilike 12 minuta) će biti snimljeno. Prethodni dio će
biti obrisan.
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Rec] > [4K PHOTO] > [Loop Recording](Snimanje u petlji)
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj. / Isklj.)
• Preporučujemo da koristite dovoljno napunjenu bateriju ili prilagodnik za izmjeničnu
struju (neobavezan).
• Maksimalno vrijeme neprekidnog snimanja iznosi 29 minuta i 59 sekundi.
•[
] se prikazuje tijekom snimanja.
• Raspoloživovrijeme snimanja i proteklo vrijeme snimanja se ne prikazuju tijekom snimanja.
• [Loop Recording] nije moguće kada nema dovoljno slobodnog prostora na kartici.
• [Loop Recording] je dostupno samo za [
] ([4K Burst(S/S)]) (Pokretanje/zaustavljanje 4K
snimanja u nizu .
Snimanje sa [4K Pre-Burst] (Prije 4K snimanje u nizu)
1
Odaberite [
] ([4K Pre-Burst]). (118.str.)
A Broj snimaka koji se mogu napraviti
• Ukoliko pritisnete okidač dopola, vrijednost otvora
blende i brzina zatvarača će se prikazati.
50p
4:3
4K
AFS
2 Pritisnite okidač do kraja.
• Snimanje datoteke 4K snimanja u nizu će se izvršavati
otprilike 1 sekundu prije i nakon trenutka kada pritisnete
okidač.
0
1200
A
6DYMHWL]DVQLPDQMH
FoNXV L eNVSR]LFLMD
$XWRPDWVNLIRNXVQHSUHNLGQRSRGHãDYDIRNXVLHNVSR]LFLMXRVLPXQDþLQX
UXþQHHNVSR]LFLMH
• 8VOXþDMXGDåHOLWH]DNOMXþDWLIRNXVLHNVSR]LFLMXQSUNDGDREMHNDWQLMHXVUHGLãWX
NRULVWLWH>$)$(/2&[email protected] =DNOMXþDYDQMHDXWRIRNXVDHNVSR]LFLMH (109VWU)
• 9LãHLQIRUPDFLMDRRGDELUXLSRKUDQMLYDQMXVOLNDVQLPOMHQHGDWRWHNH.VQLPDQMDXQL]X QD
129VWU.
• Pri snimanju sa [
] ([4K Pre-Burst] (Prije 4K snimanje u nizu)), slike možda neće biti
prikazane tako glatko kao pri snimanju sa uobičajenim zaslonom za snimanje.
122
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Napomene o funkciji za snimanje 4K fotografija
∫ Promjena formata
Odabirom [Aspect Ratio] (Format) u izborniku [Rec] (Snimanje) možete promijeniti
format 4K fotografija.
∫ Snimanje objekta sa smanjenim zamućivanjem
1
2
Postavite funkcijski kotačić na [
].
Postavite brzinu zatvarača zakretanjem stražnjeg ili prednjeg kotačića.
• Približna brzina zatvarača za snimanje vani u povoljnim vremenskim uvjetima:
1/1000 sekundi ili brže.
• Ako povećate brzinu zatvarača, ISO-osjetljivost se povećava. To može rezultirati sa
vidljivijim smetnjama na zaslonu.
∫ Zvuk zatvarača za snimanje 4K fotografija recording
Kada koristite [
] ([4K Burst]) ili [
] ([4K Pre-Burst]), snimanje se izvodi sa
elektroničkim zatvaračem. Možete promijeniti postavke zvuka elektroničkog zatvarača u
opcijama [E-Shutter Vol] (Glasnoća elektroničkog zatvarača) i [E-Shutter Tone] (Zvuk el.
] ([4K Burst(S/S)]), (Pokretanje/zaustavljanje
zatvarača) (221.str.) Kada snimate sa [
4K snimanja u nizu)), možete podesiti glasnoću zvučnog signala za početak i kraj
snimanja pomoću opcije [Beep Volume] (Glasnoća zvučnog signala).
• Ukoliko koristite funkciju za snimanje 4K fotografija i [Silent Mode] (Tihi način rada),
možete velikom brzinom, nečujno snimati u nizu.
∫ Scene koje nisu pogodne za funkciju snimanja 4K fotografija
Snimanje na iznimno svijetlim lokacijama ili unutra
Kada se objekti snimaju na iznimno svijetlim mjestima ili pod fluorescentnim/LED
osvjetljenjem, može doći do promjene tona boja ili svjetline slike ili se na zaslonu mogu
pojaviti vodoravne linije.
Smanjivanjem brzine zatvarača smanjit će se efekt vodoravnih linija.
Objekti koji se brzo kreću u vodoravnom smjeru
Ukoliko snimate objekt koji se brzo kreće u vodoravnom smjeru, snimljeni objekt na slici
može izgledati izobličen.
123
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
∫ Ograničenja funkcije za snimanje 4K fotografija
Da bi postavke za snimanje 4K fotografija bile optimalne, postoje neka ograničenja na
funkcije snimanja, stavke izbornika i druge postavke.
• Sljedeće stavke su fiksno postavljene na postavke navedene ispod: :
[4K] (8M)
[Picture Size]
(Veličina slike)
• Primjenjivat će se sljedeće veličine slika:
[4:3]: (3328k2496)
[16:9]: (3840k2160)
[3:2]: (3504k2336)
[1:1]: (2880k2880)
[Quality](Kvaliteta)
[A]
[Shutter Type](Vrsta zatvarača)
[ESHTR]
[Rec Format]¢ (Format snimanja)
[MP4]
[Rec Quality]¢ (Kvaliteta snimanja
[4K/100M/30p]
[Continuous AF]¢ (Neprekinuti AF)
[ON]
¢ Postavke u izborniku [Motion Picture] se ne primjenjuju na datoteke 4K snimanja u nizu
snimljene sa funkcijom za snimanje 4K fotografija.
• Sljedeća ograničenja su primijenjena na funkcije snimanja navedene ispod:
[
[
] ([4K Burst])/
] ([4K Burst(S/S)])
Promjena programa
] ([4K Pre-Burst])
s
Kompenzacija ekspozicije
j3 E V doi3 E V
Brzina zatvarača
1/30 do 1/16000
Način fokusiranja (AFF)
[AF Mode] (
)
[MF Assist] (Pomoć pri
ručnom fokusiranju)
Balans bijele boje ( )
[
s
s
±
s
s
ISO osjetljivost
[AUTO], 200 do 600
Bljeskalica
s
124
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
• Sljedeće stavke izbornika su onemogućene:
Primjenjivo [
[Rec]
(Snimanje)
] ([4K Burst])/[
] ([4K Pre-Burst])
[Picture Size]/[Quality]/[Bracket]/[iHandheld Night Shot]/[iHDR]/[HDR]/
[Panorama Settings]/[Shutter Type]/[Shutter Delay]/[Flash]/[Extended ISO]/
[Long Shtr NR]/[Shading Comp.]/[Ex. Tele Conv.]/[Color Space]/[Face
Recog.]/[Profile Setup]
[Custom](Prilgođeno)[Rec
Samo[
] ([4K Burst(S/S)])/[
Area](Podrućje snimanja)
] ([4K Pre-Burst])
[Setup] (Postavljanje)
[Economy](Ekonomičnost)
• Tijekom snimanja 4K fotografija javljaju se slijedeće promjene:
– Postavka [i.Resolution] mijenja se iz [EXTENDED] u [LOW].
– [Destination](Odredište) u [Travel Date](Datum putovanja) ne mogu se snimati.
– [Simultaneous record w/o filter](Usporeno snimanje bez filtera) nije moguće.
– HDMI izlaz nije moguće koristiti.
] ([4K Pre-Burst]), opcija [Step Zoom] u postavci [Power Zoom Lens]
• Pri snimanju sa [
(Objektiv s električnim zumom) je onemogućena
• Prepoznavanje scene u automatskom inteligentnom načinu rada radi isto kao pri snimanju
videozapisa.
• Kada je način snimanja postavljen 4K fotografije, tijekom snimanja videozapisa nije moguće
snimati fotografije. (Samo kada je postavljen [
] ([Photo Priority]) (Prioritet fotografiranja)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Funkcija za snimanje 4K fotografija nije dostupna kada se koriste sljedeće postavke:
– [Clear in Backlight]/[Glistening Water]/[Artistic Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Handheld
Night Shot]/[Clear Night Portrait]/[Soft Image of a Flower] (Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (Creative Control Mode)
– Kada snimate sa funkcijom [Post Focus]
– Kod snimanja videozapisa
– Kada snimate sa pstavljenom brzinom zatvarača na [T] (Vrijeme)
– Pri uporabi [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– Pri uporabi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Pri uporabi [Stop Motion Animation] (Stop pokretna animacija)
125
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Odabir i pohranjivanje slika iz datoteke 4K snimanja
u nizu
Ovaj odjeljak opisuje kako odabrati i pohraniti fotografiju iz dokumenta 4K snimanja u niz.
Informacije kako snimiti datoteke 4K snimajna u nizu, pogledajte na 118.str.
• Slika će biti pohranjena u JPEG formatu.
• Slika će biti pohranjena sa informacijama o snimanju (Exif informacije), uključujući brzinu
zatvarača, otvor blende i informacije o ISO-osjetljivosti.
Postavljanje [Playback Mode] (Način reprodukcije) u izborniku [Playback] (Reprodukcija) na [4K PHOTO]
omogućava vam da reproducirate samo datoteke 4K snimanja u nizu i fotografije napravljene iz njih.
Datoteke 4K snimanja u nizu snimljene sa [
1
] ([4K Burst]) ili [
Odaberite datoteku 4K snimanja nizu na zaslonu za
reprodukciju i pritisnite 3.
].
• Datoteke 4K snimanja u nizu prikazuju se sa [
• Istu radnju možete izvršiti i dodirom ikone
[
].
• Prikazat će se zaslon za pregled slika u nizu za odabir
2
slika.
Dodirnite i povucite kadrove za odabir kadra
koji želite snimiti kao fotografiju.
• You can also perform the same operation by pressing 2/1.
Kada odaberete slike iz bilo koje datoteke 4K
snimanja u nizu sa dugim vremenom snimanja,
preporučujemo da uradite grubi odabir kadrove
koristeći zaslon za reproduciranje 4K snimanja u
nizu i označite kadar koji želite pohraniti kao
fotografiju koristeći zaslon za pregled slika u nizu.
• Detaljnije o radu pogledajte na 126. i 128.str.
3
Pritisnite [MENU/SET] da biste pohranili fotografiju
<Zaslon za pregled slika u nizu>
Položaj prikazanog
kadra
Fn3
Fn1
126
] ([4K Burst(S/S)])
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Radnje
gumbima
Radnje
dodirom
Povlačenje
2/1
Opis radnje
Odabir kadrova
• Možete odabrati jedan od 60 kadrova (kontinuirano
snimanje u nizu u trajanju od približno 2 sekunde).
Prikazuje prethodni ili sljedeći kadar upregledu u nizu.
• 45 prethodnih ili sljdećih kadrova (vrijeme snimanja u
Odaberite
/
>
[MENU/SET]
u nizu od otprilike 1.5 sekundi) će zamijeniti 45 kadrova
koji su trenutno prikazani u pregledu u nizu.
• Pronovnim pritiskom na isti prikazat će se kadrovi koji
slijede poslije sljedećih ili oni prije prethodnih kadrova. .
/
Dodirivanje
Povlačenje
Približavanje/
udalj. prstiju
s
s
3/4/2/1
Povlaćenje
Označavanje kadrova koji će se prikazati
• Kadrovi prije i poslije označenog će se prikazati
u pregledu u nizu.
Povećanje/smanjenje prikaza
Odaberite kadar tijekom povećanog prikaza
ekrana (tijekom povećanog prikaza)
Pomicanje povećanog područja (kod povećanog prikaza)
Prikazuje zaslon za reprodukciju 4K snimanja u nizu
[Fn3]
Prebacivanje na radnju s oznakama.
[Fn1]
/
s
Dodaje/briše markere
Dio u fokusu je istaknut bojom. ([Peaking])
• Prebacuje se prema rasporedu:[OFF]>[ON] ([LOW]) >]
[ON ([HIGH]).
s
[DISP.]
s
[MENU/SET]
Svakim pritiskom na gumb, način prikaza informacije se
mijenja prema slijedećem rasporedu:
Prikaz sa informacijom > Prikaz bez informacije
> Prikaz sa histogramom.
Pohranjuje slike
• Tijekom radnji sa oznakama, možete preskočiti na oznake dodane na početak ili kraj datoteke
4K snimanja u nizu. Pritisnite [Fn1] opet da se vratite na izvorni način rada.
Radnje gumbima
Radnja dodirom
Opis radnje operation
1
Pomicanje na slijedeću oznaku.
2
Pomicanje na prethodnu oznaku.
127
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
<Zaslon za reprodukciju 4K snimanja u nizu>
Fn3
Fn1
Fn1
Tijekom neprekidne reprodukcije
Tijekom pauze
Radnja
gumbima
Radnja
dodirom
Opis radnje
3
Neprekidna reprodukcija
4
Neprekidno premotavanje unatrag
• Kadrovi se premotavaju u intervalima od približno
Kadrovi se premotavaju u intervalima
Pauza (tijekom neprekidne reprodukcije/premotavanja)
3/4
Brzo premotavanje unaprijed
1
Premotavanje unaprijed kadar po kadar (tijekom pauze)
Brzo premotavanje unatrag.
2
s
Premotavanje unatrag kadar po kadar (tijekom pauze)
Dodirivanje/
Povlačenje
Označavanje kadrove koji će biti prikazani (tijekom
pauze)
Povećavanje/smanjivanje zaslona.
Približavanje/
udaljavanje prstiju
s
3/4/2/1
Povlačenje
Prebacivanje na radnju s oznakama.
[Fn1]
/
[MENU/SET]
Dodavanje/brisanje oznaka
Dio u fokusu je istaknut bojom. ([Peaking])
• Prebacuje se prema rasporedu: [OFF]>[ON] ([LOW]) >
ON ([HIGH]).
s
[DISP.]
Pomicanje povećanog područja (kod povećanog prikaza)
Prikaz zaslona za prikaz u nizu (tijekom pauze)
[Fn3]
s
Povećavanje/smanjivanje prikaza (tijekom pauze)
s
Svakim pritiskom na gumb, način prikaza informacije se
mijenja prema slijedećem rasporedu:
Prikaz sa informacijom > Prikaz bez informacije >
Prikaz s histogramom.
Pohranjivanje slike (tijekom pauze)
128
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Datoteka 4K snimanja u nizu snimljene sa [
1
] ([4K Pre-Burst]) (Prije 4K snimanja u nizu))
Odaberite datoteku 4K snimanja u nizu na zaslonu
za reprodukciju i pritisnite 3.
].
• Datoteke 4K snimanja u nizu se prrikazuju sa [
• Istu radnju možete izvršiti i dodirom ikone
[
].
• Prikazati će se zaslon za prikaz u nizu za odabir
slika.
2 Dodirnite i povucite kadrove da odaberete kadar koji želite pohraniti kao sliku.
• Istu radnju možete izvršiti pritisnkom na 2/1.
Radnja
gumbima
2/1
Radnja
dodirom
Povlačenje
Približavanje/
udaljavanje prstiju
s
3/4/2/1
Povlačenje
Odabir kadra
Povećavanje/smanjivanje zaslona.
Odaberite kadar tijekom povećanog prikaza ekrana
(tijekom povećanog prikaza)
Pomicanje povećanog područja (kod povećanog prikaza)
Dio u fokusu je istaknut bojom. ([Peaking])
• Prebacuje se prema rasporedu [OFF]>[ON] ([LOW]) >
ON ([HIGH]).
s
[DISP.]
Opis radnje
s
Svakim pritiskom na gumb, način prikaza informacije se
mijenja prema slijedećem rasporedu:
Prikaz sa informacijama > Prikaz bez informacija >
Prikaz sa histogramom.
[MENU/SET]
3
Pohranjivanje slika
Pritisnite [MENU/SET] da biste pohranili sliku.
129
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
∫ Odabir i pohranjivanje slika na zaslonu TV-prijamnika
Priprema: Postavite [HDMI Mode (Play)] (224.str.) na [AUTO] ili [4K].
• Pri povezivanju sa TV-prijamnikom koji ne podržava 4K videozapise, odaberite [AUTO].
Povežite fotoaparat sa TV-prijamnikom putem HDMI mikrokabela
i prikažite zaslon za reprodukciju.. (292.str)
Za odabir i pohranjivnje slika kada je fotoaparat povezan sa TV-prijamnikom sa HDMI
• mikrokabelom postavite [VIERA Link] u [TV Connection] (Povezivanje s TV-prijamnikom) na [OFF].
Ukoliko povezujete fotoaparat s TV prijemnikom putem HDMI mikrokabela i prikazujete
• datoteke 4K snimanja u nizu na TV prijamniku, biti će prikazane samo na zaslonu za
reprodukciju 4K snimanja u nizu.
Zaslon za reprodukciju 4K snimanja u nizu datoteka 4K snimanja u nizu snimljenih [
]
([4K Burst]) ili [
] ([4K Burst(S/S)]) je prikazan, a ekran snimaka u nizu nije prikazan.
• Čak i ukoliko ubacite karticu u TV-prijamnik koji podržava 4K videozapise s utorom za SD
karticu, ne možete reproducirati datoteke 4K snimanja u nizu snimljene sa [Aspect Ratio]
(Format) postavljenim na postavku koja nije [16:9]. Za reprodukciju, povežite fotoaparat sa
TV-prijamnikom koji podržava 4K videozapise putem HDMI mikrokabela. (Od srpnja 2016)
• Ovisno o TV-prijamniku koji se povezuje, datoteke 4K snimanja u nizu možda neće
ispravno reproducirati.
] ili
• Ne možete reproducirati datoteke 4K snimanja u nizu za vrijeme prikaza ikona [
[
]) trenutnog trenutnog preuzimanja. Pričekajte dok ikona nestane.
• Ukoliko dva puta dodirnete zaslon za pregled u nizu ili zaslon za pregled datoteka 4K snimanja u
nizu , zaslon će se povećati. Za povrat na izvornu veličinu prikaza dodirnite povećan prikaz dva puta.
• Da biste odabrali i pohranili slike iz datoteke 4K snimanja u nizu na računalu, koristite softver
“PHOTOfunSTUDIO”. (296.str.)
Imajte na umu da nije moguće uređivanje datoteka 4K snimanja u nizu kao videozapisa.
130
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Odabir točke fokusa nakon snimanja
([Post Focus])(Naknadni fokus)
Primjenjivi načini:
Fotoaparat može snimati fotografije u nizu iste kvalitete kao kad snimate 4K fotografija
tijekom automatskog prebacivanja fokusa na različita područja. Nakon snimanja, možete
odabrati željeno područje na ekranu i pohraniti sliku kojoj je odabrano područje u fokusu.
Funkcija je prikladna za snimanje mirnih objekata.
Snimanje 4K u nizu
tijekom
automatskog
prebacivanja fokusa.
Dodirnite željenu točku
fokusa.
Slika sa željenom točkom
fokusa je napravljena.
• Koristite karticu UHS klase brzine 3 (28.str.)
• Kod uporabe [Post Focus] funkcije, kut gledanja je uži.
Snimanje uporabom [Post Focus] (Naknadnog fokusiranja)
1
2
3
Priitisnite [
].
Pritisnite 2/1 za odabir [ON] i pritisnite [MENU/SET].
• Može se postaviti prelaskom u izbornik [Rec] i odabirom [ON] za [Post Focus].
Odlučite o kompoziciji i pritisnite gumb okidača
[Post Focus]: [ON]
do pola.
4:3
• Auto Focus će prepoznati područje fokusa na ekranu.
4K
A
(Osim rubova ekrana)
• Ako niti jedno područje ekrana ne možete fokusirati,
4
prikaz fokusa (A) će bljeskati. U tom slučaju, snimanje
nije moguće.
Za početak snimanja pritisnite okidač do kraja
• Tijekom snimanja točka fokusa mijenja se automatski.
B
5HFRUGLQJLQSRVWIRFXV
Kada ikona (B) nestane sa ekrana, snimanje
automatski prestaje.
残5m04s
Od kada pritisnete gumb okidača do pola pa do kraja snimanja:
• Održava istu udaljensot objekta i istu kompoziciju slike.
• Ne zumira. (U protivnom, ne može se snimati ili bi snimanje stalo.)
• Snimit će se videozapisi u MP4 formatu. (Zvuk se neće snimiti.)
• Kada je [Auto Review] (Automatski pregled) omogućen, prikazat će se ekran kojil
vam pokazuje dostupno područje fokusiranja. (133.str.)
131
5m04s
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
∫ Otkazivanje [Post Focus]
U 2 koraku odaberite [OFF] 131. str..
Temperatura fotoaparata
• Ako je temperatura okoline visoka, ili se snimanje sa [Post Focus] funkcijom odvija
neprekidno, temperatura fotoaparata raste. Ikona [ ] se može pojaviti i snimanje se
može zaustaviti na pola puta da se zaštiti fotoaparat. Sačekajte dok se uređaj ne ohladi.
∫ Ograničenja kod [Post Focus]
• Budući da se snimanje odvija u istoj kvaliteti slike kao kod 4K fotografiranja, primjenjuju se
neka ograničenja u funkciji snimanja i postavkama izbornika. Za detalje, pogledajte
u “Ograničenja funkcije snimanja 4K fotografije” na 124. str..
• Dodatno, na ograničenja funkcije snimanja 4K fotografije, kod [Post Fokus] snimanja
primjenjuju se slijedeća ograničenja:
– Način rada fokusa je fiksiran na [AFS].
– Način rada automatskog fokusa je isključen i ne može se vršit.
– Ne možete snimati videozapise.
– Samo [Single] i [Self Timer] ([
] i [
]) načini snimanja su mogući.
– [Digital Zoom] nije u funkciji.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Pri uporabi slijedećih postavki, [Post Focus] funkcija nije u funkciji:
– [Clear in Backlight]/[Glistening Water]/[Artistic Nightscape]/[Glittering Illuminations]/
[Handheld Night Shot]/[Clear Night Portrait]/[Soft Image of a Flower] (Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (Creative Control Mode)
– Kod postavke [Multi Exp.]
– Kad koristimo [Time Lapse Shot]
– Kad koristimo [Stop Motion Animation]
132
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
OdabiU željenog fokusa i pohranjivanje slika
1
] ikonom na ekranu reprodukcije
Odaberite sliku sa [
i pritisnite3.
].
• Istu radnju možete izvesti i dodirivanjem ikone [
2 Odaberite i dodirnite područje fokusiranja
• Sliku na kojoj će odabrano područje fokusiranja biti
prikazano.
• $NRVOLNDNRMDMHXIRNXVXQLMH GRVWXSna za odabrano
područje, prikazat će se crveni okvir. U tom slučaju
sliku ne možete pohraniti
• Ne možete odabrati rubove slika.
5DGQMHJXPELPD
Fn1
2SLVUDGQMH
5DGQMDGRGLURP
3/4/2/1/
'RGLULYDQMH
2GDEHULWHSRGUXþMHIRNXVLUDQMD
• 1HPRåHJDRGDEUDWL]D
YULMHPHSRYHüDQRJSULND]D.
3RYHüDYDSULND].
6PDQMXMHSULND]
(NDGDMHSULND]SRYHüDQ).
Dio u fokusu je istaknut bojom. ([Peaking])
• Prebacuje se prema redoslčijedu:
[Fn1]
OFF]>[ON]
([LOW]) > [ON] ([HIGH]).
3RKUDQMLYDQMHVOLND
[MENU/SET]
• )LQRSRGHãDYDQMHPRåHWHYUãLWLSRYODþHQMHPNOL]QHFUWH
3
]DYULMHPHSRYHüDQRJSULND]D. (,VWXRSHUDFLMXPRåHWH
L]YUãLWLLprLWLVNRPQD 2/1.)
Fn1
'RGLUQLWH[
] ]DSRKUDQXVOLNH.
• 6OLNDüHELWLSRKUDQMHQDXJPEG formatX.
• 1DNRQSRKUDQMLYDQMDYUDWLWHVHQD 2.NRUDN
• Sliku sa TV ekrane ne možete odabrati i pohraniti čak i kada je fotoaparat spojen sa TV
uređajem putem HDMI mikro kabela.
• Ne možete odabrati [Post Focus](Naknadno fokusiranje) u [Playback Mode](Načinu
reprodukcije) ili [Slide Show] (Prikaz u nizu) u izborniku [Playback](Reprodukcija).
133
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Odabir načina snimanja
Primjenjivi načini:
Kad pritisnete okidač, možete promijeniti što fotoaparat radi.
1
Pritisnite 4(
)
.
2 Pritisnite 2/1 da biste odabrali način
snimanja i pritisnite [MENU/SET].
1 2 3 4
H
A Način snimanja
A
1 [Single] (Jedna)
Pritiskom na okidač snima se samo jedna fotografija.
2 [Burst](Snimanje u nizu) Kada pritisnete okidač snimke se snimaju u nizu.
(135.str)
3
3 [4K PHOTO]
(4K fotografije (118.str.)
Pritiskokm na okidač, snima se 4K fotografija.
4 [Self Timer]
(Auto okidač) (137.str)
Pritiskom okidača fotoaparat snima snimke nakon
što prođe određeno vrijeme. Kada se sami snimate.
Fokusirajte objekt i snimite fotografiju.
∫ Za poništenje načina snimanja
Odaberite [
] ([Single]) (Jedna) ili [
] u 2. koraku.
• Automatski okidač možete otkazati tako da isključite kameru. (Kada je [Self Timer Auto Off]
(225.str.) postavljen na [ON])
134
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Snimanje fotografija u nizu
∫ Postavljanje brzine snimanja u nizu
Nakon pritiska na 3 u 2. koraku na 134.str., pritisnite 2/1 i
odaberite brzinu snimanja u nizu i pritisnite [MENU/SET].
Brzina
snimanja u
nizu
(fotografija/
sekunda)
Mehanički
zatvarač
Elektronički
zatvarač
Prikaz u živo tijekom snimanja u nizu
¢1
SH
H
LV
M
LV
L
[SH]
(Iznimno
velika brzina
[H]
(Velika
brzina)
[M]
(Srednja
brzina)
(Mala
brzina)
—
8 (AFS)
6 (AFC)
6
2
40
10 (AFS)
6 (AFC)
6
2
Nema
Nema
Dostupan
Dostupan
Sa RAW datotekama
—
40 ili više¢2
Bez RAW datoteka
Max. 120
100 ili više¢2
[L]
¢1 Broj raspoloživih fotografija
¢2 Pri snimanju u testnim uvjetima određenim od strane tvrtke Panasonic
Brzina snimanja u nizu postaje sporija na polovici snimanja. Međutim možete snimati
fotografije dok ne popunite kapacitet kartice. Ovisno o uvjetima snimanja, broj snimljenih
fotografija u nizu će se smanjiti.
• Kada je [Burst Rate] postavljena na [SH], veličina fotografije biti će određena na [S] .
• Brzina snimanja u nizu postaje sporija ovisno o slijedećim postavkama.
– [Picture Size](Veličina slike) (192.str.)/[Quality](Kvaliteta) (193.str.)/[Sensitivity](Osjetljivost)
(112.str.)/Način fokusiranja (95.str)/[Focus/Release Priority] (Fokusiranje/Prioritet otpuštanja)
(212.str.)
∫ Maksimalni broj fotografija koje se mogu uzastopno snimati
Kada pritisnete okidač dopola, maksimalni broj fotografija koje
možete uzastopno snimiti će se pojaviti. Možete provjeriti
približan broj raspoloživih fotografija koje se mogu snimiti prije
nego se brzina snimanja u nizu smanji.
0 200
Primjer: Kada je moguće snimiti 20 slika: [r20]
• Kada snimanje započne, maksimlni broj slika koje mogu biti snimljene uzastopno će se
smanjivati. Kada se prikaže [r0], brzina snimanja će se smanjiti.
• Kada se prikaže [r99+] možete snimiti 100 ili više slika uzastopno.
135
r20
20
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Fokusiranje pri snimanju u nizu
Način postizanja fokusa razlikuje se ovisno o načinu fokusa (95. str.) i postavci [Focus/
Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) (212.str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno).
Način fokusiranja
[Focus/Release Priority]
(Prioritet kod otpuštanja)y]
[FOCUS] (Fokus)
[AFS]
(Pojedinačni auto. fokus) [RELEASE] (Otpuštanje)
[AFF]/[AFC]¢1
Prilagodljivi /neprekinuti
automatski fokus)
[MF] (Ručni fokus)
[FOCUS](Fokus)
[RELEASE](Otpuštanje)
Fokus
Kod prve fotografije
Uobičajeno fokusiranje¢2
Predviđeno fokusiranje¢3
Postavljanje fokusa sa ručnim fokusiranjem
—
¢1 Kada je objekt taman ili je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH], fokus se fiksno
postavlja prema prvoj slici.
¢2 Brzina snimanja u nizu može postati manja jer fotoaparat neprestano fokusira objekt.
¢3 Brzina snimanja u nizu ima prioritet, a fokusiranje se procjenjuje unutar mogućeg raspona.
• Slike snimljene brzinom snimanja u nizu, podešenoj na [SH] biti će snimljene u jednoj grupi (184.str).
• Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH] ili [H] (kad je način fokusiranja postavljen
na [AFS] ili [MF]), postavke ekspozicije i balansa bijele boje postavljaju se fiksno prema
prvoj fotografiji i za ostale fotografije. Kada je brzina snimanja u nizu postavljena na [H]
(kad je način fokusiranja postavljen na [AFF] ili [AFC]), [M] ili [L], podešavaju se svaki
put kad snimite fotografiju.
• Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se fotografije snimljene u nizu spremile na
karticu. Ako tijekom spremanja neprestano snimate fotografije, maksimalan broj raspoloživih
fotografija se smanjuje. Za neprekidno snimanje preporučuje se upotreba memorijske kartice
velike brzine.
Nije dostupno u ovim slučajevima
• Snimanje u nizu isključuje se u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water] (Bljeskanje vode) / [Glittering Illuminations] (Blistavo osvjetljenje) /
[Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronošca) / [Soft Image of a Flower] (Blaga
slika cvijeta) (Scenski način rada)
– [Rough Monochrome] (Grubi monokromatski efekt) / [Silky Monochrome] (Svilenkasti
monokromatski efekt) / [Miniature Effect] (Efekt minijature) / [Soft Focus] (Blago fokusiranje) /
[Sunshine] (Sunčeva svjetlost) (Način kreativnog upravljanja)
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja s bljeskalicom
– Kod snimanja sa funkcojom [Post Focus](naknadno fokusiranje)
– Kod snimanja s brzinom zatvarača postavljenom na [T] (Vrijeme)
– Pri uporabi [Multi Exp.]
– Pri uporabi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Pri upotrebi [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je postavljeno [Auto Shooting)
• U sljedećim slučajevima nije moguće upotrebljavati brzinu [SH] snimanja u nizu.
– Pri upotrebi [Stop Motion Animation] (Stop animacija) Animation]
– Pri upotrebi [Shutter Delay] (Kašnjenje zatvarača)
136
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Automatski okidač
∫ Postavljanje automatskog okidača
Nakon pritika na 3 u 2. koraku 134.str., pritisnite 2/1 za
odabir postavke vremena i pritisnite [MENU/SET].
10
10
2
Fotografija se snima 10 sekundi nakon pritiska zatvarača.
Nakon 10 sekundi fotoaparat snima 3 fotografije u
razmacima od otprilike 2 sekunde.
Fotografija se snima 2 sekunde nakon pritiska zatvarača.
• Ako upotrebljavate tronožac i sl. ova postavka može
biti prikladan način sa se izbjegne podrhtavanje koje
nastaje prtikom okidača..
• Nakon što pokazatelj automatskog okidača zatreperi, snimanje
započinje.
• Fokusiranje i ekspozicija postavit će se kad se okidač
pritisne do pola.
• Kod snimanja pomoću automatskog okidača, preporučujemo
uporabu tronošca.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
] u sljedećim slučajevima.
• Ne može se postaviti na [
– Kod snimanja sa [Post Focus]
– Kod snimanja s brzinom zatvarača postavljenom na [T] (Vrijeme)
– Kada je [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter
Settings] (Postavke filtra) postavljeno na [ON] (Uklj.)
– Kod snimanja sa Bracket (snimanje spajanjem-jedne slike na tri načina) funkcijom
– Pri uporabi [Multi Exp.]
• Automatski okidač isključen je u sljedećim slučajevima.
– Kod snimanja videozapisa
– Pri upotrebi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Pri upotrebi [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je postavljeno [Auto
Shooting])
137
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Snimanje fotografija uz automatsku prilagodbu
postavki (Snimanje spajanjem)
Primjenjivi načini:
Dok se postavke automatski prilagođavaju, pritiskom na gumb zatvarača
objektiva, možete snimati više fotografija.
1
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Rec] > [Bracket](Snimanje spajanjem)> [Bracket Type]
(Automatska promjena
ekspozicije )
(Automatska promjena
otvora blende)¢
(Automatska promjena
fokusa)
(Automatska promjena
balansa bijele boje)
Pritisnite gumb zatvarača objektiva za snimanje dok
se prilagođava ekspozicija. (139.str)
Pritisnite gumb zatvarača objektiva za snimanje
dok se prilagođava otvor blende. (140.str.)
Pritisnite gumb zatvarača objektiva za snimanje
dok se prilagođava pozicija fokusa . (140.str)
Pritisnite jadan put gumb zatvarača objektiva za
automatsko snimanje 3 fotografije sa različitim
postavkama balansa bijele boje. (117.str)
¢ Dostupno u načinu snimanja automatske ekspozicije uz prioritet otvora blende ili
kada je ISO osjetljivost postavljena na [AUTO] uz ručnu ekspoziciju.
2 Pritisnite 3/4 za odabir [More settings](Više postavki) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Informacije o [More settings], potražite na stranicama koje opisuju pojedinu funkciju
• Za izlaz iz izbornika, pritisnite gumb zatvarača objektiva do pola.
3
Fokusirajte objekt snimanja i snimite fotografiju
• Kada ste odabrali automatsku promjenu ekspozicije, bljeska prikaz snimanja
spajanjem sve dok sve odabrane slike nisu snimljene. Ako promijenite postavku
snimanja spajanjem ili isključite fotoaparat prije nego snimite sve slike, fotoaparat
započinje snjimanje od prve slike.
∫ Otkazivanje [Bracket Type] (Tip snimanja spajanjem)
Odaberite [OFF](Isklj.) u 1. koraku.
138
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Snimanje spajanjem nije dostupno u slijedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Soft Image of a Flower]
(Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (Creative Control Mode)
– Kada pri snimanju koristite bljeskalicu (osim za automatsku promjenu balansa bijele boje)
– Kod snimanja videozapisa
– Kada je [Burst Rate](Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH] iznimno veliku brzinu.
– Kod snimanja fotografija 4K razlučivosti
– Kod snimanja sa [Post Focus] (Naknadnim fokusiranjem)
– Kod snimanja sa brzinom zatvarača podešenom na [T] (Vrijeme)
– Kod uporabe [Multi Exp.]
– Pri uporabi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Pri uporabi [Stop Motion Animation] (Stop animacija) (samo kada je postavljeno na [Auto Shooting]
Automatska promjena ekspozicije
∫ O [More settings] (Više postavki) u (koraku 2 na 138.str)
[Step] (Korak)
Postavlja broj fotografija koje će se snimiti i raspon
kompenzaije ekspozicije
[3•1/3] (snima 3 fotografije u intervalima od 1/3 EV) do [7•1]
(Snima sedam fotografija u intervalima od 1 EV)
[Sequence] (Redoslijed) Postavlja raspored po kojem će se snimiti slike.
[
[Single Shot Setting]
(Postavljanje jednostrukog [
okidanja)¢
]: Snima jednu fotografiju svaki put kada pritisnete gumb zatvarača.
]: Snima sve fotografije određene za snimanje kada jednom
stisnete zatvarač objektiva
¢ Pri snimanju u nizu, nije dostupno. Ako koristite snimanje u nizu i pritisnete i držite gumb
pritisnutim, snimanje u nizu će nastaviti bez prestanka dok se ne snimi određeni broj
fotografija.
[Step](Korak): [3•1/3], [Sequence](Redoslijed): [0/s/r]
1. fotografija
d0 EV
2. fotografija
j1/3 EV
3. fotografija
i1/3 EV
• Kada snimate fotografije, uz uporabu automatske promjene ekspozicije, nakon postavljanja
vrijednosti kompenzacije ekspozicije, snimljena slika, temelji se na odabranoj vrijednosti
kompenzacije ekspozicije.
139
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Automatska promjena otvora blende
Način snimanja:
∫ O [More settings](Više postavki) (korak 2 u 138.str)
[3], [5]: Snima određeni broj fotografija sa različitim vrijednostima otvora
blende, unutar raspona koji se temelji na početnoj vrijednosti otvora blende.
[ALL](Sve): Snima fotografije uz uporabu svih vrijednosti otvora
blende.
[Image Count]
(Broj fotografija)
• Pri snimanju u nizu, nije dostupno. Ako koristite snimanje u nizu i pritisnete i držite pritisnutim,
snimanje u nizu će nastaviti bez prestanka dok se ne snimi određeni broj fotografija.
Dostupne vrijednosti otvora blende razlikuju se ovisno o objektivu.
Primjer: kada koristite izmjenični objektiv (H-FS12032)
4.0
5.6
8.0
11
16
22
Kada je početna pozicija postavljena na F8.0:
1 prva fotografija, 2 druga fotografija, 3 treća fotografija... 7 sedma fotografija
Automatska promjena fokusa
∫ O [More settings](Više postavki) (korak 2 u 138.str.)
[Step] (Korak)
Postavlja intervale između pozicija fokusiranja
[Image Count](Broj fotografija)¢ Postavlja broj fotografija koje će se snimiti
¢ Pri snimanju u nizu, nije dostupno. Ako koristite snimanje u nizu i pritisnete i držite gumb
pritisnutim, snimanje u nizu će nastaviti bez prestanka dok se ne snimi određeni broj
fotografija.
Snima fotografije sa različitim pozicijama fokusiranja unutar raspona koji se temelji
na početnoj vrijednosti pozicije fokusa.
・
・
・
・
・
・
A Zatvoreno
B Beskonačno
1 prva fotografija, 2 druga fotografija... 5 fpeta fotografija...
• Fotografije snimljene sa automatskom promjenom fokusa prikazane su kao skup grupe
fotografija. (184.str.)
140
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Snimanje fotografija automatski prema
postavljenim intervalima ([Time Lapse Shot])
Primjenjivi načini:
Kako vrijeme prolazi, fotoaparat će automatski snimati fotografije objekata kao što su
biljke ili životinje i stvoriti videozapis.
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (35.str)
• Fotografije snimljene s pomoću Snimanja fotografija u intervalima prikazuju se kao grupa. (184.str.)
1
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[Rec] > [Time Lapse Shot]
[Now] (Sada)
Snimanje započinje kad do kraja pritisnete okidač.
Može se postaviti bilo koje vrijeme u sljedeća 23 sata i
59 minuta.
Odaberite stavkue (sat ili minutu) pritiskom na 2/1,
postavite po;etno vrijeme pritiskom na 3/4, a zatim
pritisnite [MENU/SET].
[Shooting interval] Možete postaviti vrijemnski interval za početak snimanja i broj slika..
(Interval snimanja)
2/1: Odaberite stavku (minuta/sekunda/broj fotografija)
[Image Count]
3/4: Postavljanje
(Broj slika)
[MENU/SET]: Postavljanje
[Start Time]
[Start Time Set]
(Postavljanje
početnog
vremena
• Snimak možda neće biti dosljedan sa postavljenim intervalom snimanja ili
2
3
postavljenom broju fotografija ovisno o uvjetima snimanja.
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [Start] (Početak) a zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite okidač do kraja.
• Snimanje započinje automatski.
• Tijekom stanja čekanja snimanja, uređaj će se automatski isključiti ako se neko vrijeme
ne obavi nikakva radnja. Snimanje u intervalima nastavlja se čak i kada je uređaj
isključen. Kada dođe vrijeme za početak snimanja, uređaj se automatski uključuje.
Da biste ga ručno uključili, pritisnite okidač dopola.
• Radnje tijekom stanja čekanja snimanja. (Fotoaparat je uključen)
Radnje
gumbima
[Fn3]
Radnje
dodirom
Opis radnje
Prikazuje se zaslon za odabir koji vam omogućava
pauziranje ili zaustavljanje snimanja.
Prikazuje se zaslon za odabir koji vam omogućava
nastavak ili zaustavljanje snimanja. (Tijekom pauze).
141
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
4
Odaberite metodu za snimanje videozapisa.
• Format snimanja postavljen je na [MP4].
[Rec Quality]
Postavljanje kvalitete videozapisa. picture.
[Frame Rate]
Postavljanje broja kadrova po sekundi.
Što je broj veći, videozapis će biti uglađeniji.
[Sequence]
[NORMAL] (Normalno):
Spajanje fotografija prema redoslijedu snimanja.
[REVERSE] (Obrnuto):
Spajanje fotografija obrnuto od redoslijeda snimanja.
5 Odaberite [OK] s pomoću ▲/▼, i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Videozapisi se također mogu stvoriti funkcijom [Time Lapse Video] (Snimanje
videozapisa u intervalima) u izborniku [Playback].(243.str)
• Ova funkcija nije namijenjena uporabi u sigurnosnoj kameri.
• [Time Lapse Shot] se pauzira u sljedećim slučajevima.
– Kada se baterija isprazni
– Isključivanje fotoaparata
Tijekom [Time Lapse Shot] možete zamijenite bateriju i karticu, a zatim ponovno pokrenuti
uključivanjem ovog uređaja. (Imajte na umu da će se fotografije snimljene nakon ponovnog pokretanja
spremiti kao odvojeni skup grupa fotografija) Isključite uređaj kad mijenjate bateriju ili karticu.
• Videozapis sa postavljenom [Rec Quality] na [4K/25p] or [4K/24p], vrijeme snimanja je
ograničeno na 29 minuta i 59 sekundi.
– Kada upotrebljavate memorijsku karticu SDHC, ne možete snimiti datoteku videozapisa
čija veličina prelazi 4 GB.
– Kada upotrebljavate memorijsku karticu SDXC, možete snimiti datoteku videozapisa
čija veličina prelazi 4 GB.
• Videozapis sa postavljenom [Rec Quality] na [FHD/50p], [FHD/25p], [HD/25p], ili [VGA/25p]
nije moguće snimiti ako vrijeme snimanja premašuje 29 minuta i 59 sekundi ili veličinu od 4 GB.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Handheld Night Shot] (Scenski način rada)
– Kada je [Simultaneous record w/o filter] ili [Filter Settings] postavljen na[ON]
– Pri uporabi [Multi Exp.] (VIšestruke ekspozicije)
– Pri uporabi [Stop Motion Animation] (Stop animacije)
142
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
Izrada fotografija stop animacijom
([Stop Motion Animation])
Primjenjivi načini:
Stop animacija stvara se spajanjem fotografija.
• Prethodno postavite datum i vrijeme. (35.str)
• Fotografije snimljene s pomoću [Stop Motion Animation] prikazuju se kao grupa fotografija.
(184.str)
1
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
2
3
4
5
>
[Rec] > [Stop Motion Animation]
[Auto Shooting]
(Auto. snimaje)
[ON](Uklj.) Automatsko snimanje fotografije prema postavljenom intervalu
snimanja.
[OFF](Isklj.) Ručno snimanje fotografija, kadar po kadar.
[Shooting Interval]
(Interval snimanja)
(Samo kada je [Auto Shooting] postavljeno na [ON])
PrItisnite 2/1 da biste odabrali interval snimanja (u
sekundama), pritisnite 3/4 za postavke i pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odabir [Start] i pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 za odbir [New] i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite okidač do kraja .
• Moguće je snimiti do 9999 kadrova.
Pomaknite objekt da biste odabrali kompoziciju.
• Ponovite snimanje na isti način.
• Ako tijekom snimanja isključite fotoaparat, pojavljuje
se poruka za nastavak snimanja nakon uključivanja
fotoaparata. Odabirom [Yes] možete nastaviti snimati
od točke prekida.
Vješto snimanje materijala
• Na zaslonu za snimanje prikazuju se do dvije prethodno snimljene fotografije.
Upotrijebite ih kao referencu za količinu pokreta.
• Pritiskkom na [(] možete provjerite snimljene fotografije.
Nepotrebne fotografije možete izbrisati pritiskom na [ ].
Ponovnim pritiskom na [(] vraćate se na zaslon za snimanje.
143
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
6
7
Dodirnite[
] za završetak snimanja.
• Snimanje se može prekinuti odabirom [Stop Motion Animation] u
izborniku [Rec] (Snimanje) i pritiskom na [MENU/SET].
• Kada je [Auto Shooting] postavljeno na [ON], odaberite
[End] (Kraj) na zaslonu za potvrdu.
(Ako je odabrana opcija [Pause] (Pauza), pritisnite
okidač do kraja da biste nastavili snimanje.)
Odaberite metodu za izradu videozapisa.
• Format snimanja postavljen je na [MP4].
[Rec Quality]
Postavljanje kvalitete videozapisa.
[Frame Rate]
Postavljanje broja kadrova po sekundi.
Što je broj veći, videozapis će biti uglađeniji.
[Sequence]
8
[NORMAL](Normalno):
Spajanje fotografija prema redoslijedu snimanja.
[REVERSE](Obrnuto):
Spajanje fotografija obrnuto od redoslijeda snimanja.
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [OK] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Videozapisi se također mogu stvarati u [Stop Motion Video] (Videozapis stop
animacije) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).(243.str.)
∫ Dodavanje fotografija grupi stop animacije
Odabirom [Additional] (Dodatno) u 3. koraku prikazat će se grupa fotografija
snimljena s [Stop Motion Animation].
Odaberite grupu fotografija, pritisnite [MENU/SET], a zatim odaberite [Yes] na
zaslonu za potvrdu.
144
30
5.Snimanje 4K fotografija i postavljanje načina snimanja
• Automatsko snimanje možda se neće odvijati prema postavljenim intervalima jer snimanje
traje duže u određenim uvjetima, npr. kada se snima s pomoću bljeskalice.
• Videozapis sa postavljenom [Rec Quality] na [4K/25p] or [4K/24p], vrijeme snimanja je
ograničeno na 29 minuta i 59 sekundi.
– Kada upotrebljavate memorijsku karticu SDHC, ne možete snimiti datoteku
videozapisa čija veličina prelazi 4 GB.
– Kada upotrebljavate memorijsku karticu SDXC, možete snimiti datoteku videozapisa
čija veličina prelazi 4 GB.
• Videozapis sa postavljenom [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) na [FHD/50p], [FHD/25p],
[HD/25p], ili [VGA/25p] nije moguće snimiti ako vrijeme snimanja premašuje 29 minuta i 59
sekundi ili veličinu od 4 GB.
• Ne možete odabrati sliku iz [Additional](Dodatno) jer je snimljena samo jedna slika.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada je postavka [Simultaneous record w/o filter] (Istovremeno snimanje bez filtra) u [Filter
Settings] (Postavke filtra) postavljena na [ON] (Uklj.).
– pri uporabi [Multi Exp.]
– Pri uporabi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
• [Auto Shooting](Auto. okidač) u [Stop Motion Animation]nije dostupan za slijedeće funkcije:
– [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronočca) (Scenski način rada)
145
6.
Stabilizator, zum i bljeskalica
Stabilizator slike
Fotoaparat može aktivirati stabilizator unutar objektiva ili unutar kućišta ili oba i tako
smanjiti podrhtavanje još više.(Dual I.S.) (Dvostruki stabilizator slike)
Za snimanje videozapisa, dostupan je 5-osni hibridni stabilizator slike. On koristi optički
stabilizator objektiva i elektronički stabilizator senzora fotoaparata.
• Različiti stabilizatori slike se uključuju ovisno o vašem objektivu. Ikona trenutno aktivnog
stabilizatora slike se prikazuje na zaslonu za snimanje.
Kod snimanja slika
Panasonic objektivi kompatibilni sa
dvostrukim stabilizatorom slike (Bazirano na
standardu sustava Micro Four Thirds)
• Za najnovije informacije o kompatibilnim
Objektiv + Kućište
objektivima, pogledajte naše web-mjesto. (17.str) (Dual I.S.) (
/
)
• Ako [ ], [
] ili [
] nije prikazano čak i
kad koristite kompatinilne objektive, obnovite
inačicu ugrađenog programa za objektiv. (17.str)
Objektivi kompatibilni sa funkcijom
stabilizatora slike
(Bazirano na standardima sustava Micro
Four Thirds / Four Thirds)
Objektivi koji nisu kompatibilni sa
funkcijom stabilizatora slike (Bazirano
na standardu sustava Micro Four
Thirds /Four Thirds)
Kada koristite Leica prilagodnik za navoj
za objektiv (neobavezan) ili prilagodnik
za navoj drugog proizvođača.
Objektiv + Kućište
(
/
)
Kod snimanja
videozapisa
Objektiv + Kućište
(Dual I.S.) (
),
5-Axis Hybrid
(
)¢
Objektiv + Kućište
(
),
5-osni hibridni
(
)¢
Kućište ( ),
Kućište (
/
)
5-osni hibridni
(
)¢
¢ Kada je [E-Stabilization (Video)] (Elektroničko stabiliziranje (Video)) postavljeno na [ON] (Uklj.)
146
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Sprečavanje podrhtavanja fotoaparata
] , upotrijebite funkciju [Stabilizer]
Kada se pojavi upozorenje na odrhtavanje [
(Stabilizator), tronožac ili automatski okidač (137.str).
• Brzina zatvarača bit će sporija, osobito u sljedećim slučajevima. Fotoaparat držite mirno od
trenutka pritiska okidača do pojave slike na zaslonu. Preporučujemo uporabu tronošca.
– Spora sinkronizacija
– Spora sinkronizacija / Smanjenje efekta crvenih očiju
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic Nightscape]/
[Glittering Illuminations]/[Clear Night Portrait] (Scene Guide Mode)
– Kad postavite nisku brzinu zatvarača
Primjenjivi načini:
• Kada upotrebljavate neobavezni izmjenjivi objektiv s prekidačem O.I.S. (kao H-FS14140),
optički stabilizator slike postavljanjem prekidača O.I.S. na objektivu na [ON] (Uklj.).
(U trenutku kupnje postavljena je vrijednost [
].)
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Rec] > [Stabilizer]
[
]
([Normal]
Korekcija podrhtavanja fotoaparata
gore/dolje, lijevo/desno i rotacija.
(Uobičajeno))
[Operation
Mode]
(Način rada)
Podrhtavanje fotoaparata ispravlja
se za pokrete prema gore/dolje. Ovaj je
način rada idealan za pomicanje
[
]
([Panning]) (metoda snimanja fotografija pri kojem se
Pomicanje) fotoaparat okreće da bi pratio kretanje objekta koji
se neprestano miče u određenom smjeru).
[[Stabilizer] (Stabilizator) ne radi.[
])
[OFF](Isklj.) • Kada koristite objektiv sa O.I.S. (Optički stabilizator
slike) prekidačem, postavite prekidač na [OFF].
[E-Stabilization
(Video)]
(Elektroničko
stabiliziranje
(Video))
Podrhtavanje tijekom snimanja videozapisa se korigira uzduž vertikalne i
horizontalne osi, osi vrtnje, vrha i kuta otklona aktiviranjem u objektiv
ugrađenog stabilizatora slike, u kućište ugrađenog stabilizatora slike i
elektroničkog stabilizatora slike. (5-osni hibridni stabilizator slike)
[ON]/[OFF] (Uklj. / Isklj.)
• Kada je odabrano [ON] (Uklj.), kut prikaza snimljenih videozapisa može
postati uži.
Ako žarišna duljina nije postavljena automatski, postavite je ručno.(148.str.)
[Focal Length
• Kada je postavljena ručno odabrana žarišna duljina, prikazuje zaslon za potvrdu
Set]
tražeći vas da promijenite postavku žarišnu duljinu koja je prikazana kad uključite
Postavka
fotoaparat. Odabirom [Yes] omogućava vam [Focal Length Set] u [Stabilizer].
žarišne duljine)
147
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Postavljanje žarišne duljine objektiva
1 Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[Rec] > [Stabilizer] > [Focal Length Set]
2 Postavite žarišnu duljinu objektiva sa 2/1.
• Moguće je postaviti žarišnu duljinu u opsegu od 8 mm do1000 mm
• Ukoliko nije nađena postavka žarišne duljine objektiva,
3
odaberite vrijednost približnu žarišnoj duljini vašeg objektiva.
Pritisnite [MENU/SET].
∫ Pohranjivanje žarišne duljine
1 Izvršite 2. korak “Postavljanja žarišne duljine objektiva”.
2 Pritisnite 4.
3 Pritisnite 2/1 da biste odabrali žarišnu duljinu koja
oće biti promijenjena i zatim pritisnite [DISP.] (Prikaz).
• Do 3 postavke žarišne duljine se mogu pohraniti.
∫ Postavljanje pohranjene žarišne duljine
Na zaslonu u 2. koraku „Postavljanja žarišne duljine objektiva“ pritisnite 4.
Pritisnite 2/1 za odabir pohranjene žarišne duljine i zatim pritisnite [MENU/
SET].
1
2
148
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
• Stabilizator slike može proizvoditi zvukove ili prouzrokovati vibracije dok radi, ali
to je uobičajeno i ne radi se o kvaru.
• Preporučujemo isključivanje optičkog stabilizatora slike pri upotrebi tronošca.
• Funkcija stabilizatora može biti neučinkovita u sljedećim slučajevima.
Pazite na podrhtavanje fotoaparata pri pritisku okidača.
– Kad je podrhtavanje prejako
– Kod velikog uvećanja zumom
– Kada se upotrebljava digitalni zum
– Kad snimate fotografije dok slijedite objekte u pokretu
– Kada se smanji brzina zatvarača za snimanje fotografija u unutarnjim prostorima ili u tamnim mjestima.
• Efekt pomicanja u načinu [
] teže je postići u slijedećim slučajevima.
– na jarko osvijetljenim mjestima, kao na dnevnoj svjetlosti tijekom ljetnog dana
– kada je brzina zatvarača brža od 1/100 sekunde
– kada presporo mičete fotoaparat jer se objekt sporo miče (pozadina neće biti mutna )
– kad fotoaparat ne prati objekt dovoljno dobro
Nije dostupno u ovim slučajevima:
] nije dostupno u načinu panoramskog snimanja.
•[
• U slijedećim slučajevima, [Stabilizer] (Stabilizator) [
] će se prebaciti na (Uobičajeno) [
]
čak i ako je postavljeno na (Panning)(Pomicanje):
– Za vrijeme snimanja videozapisa
– Kad je postavljena funkcija snimanja 4K fotografija
– Kada snimate pomoću[Post Focus]
• Funkcija 5-osnog hibridnog stabilizatora slike nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada je format snimanja videozapisa postavljen na MP4 a kvaliteta na [VGA] u [Rec Quality]
– Kada upotrebljavate digitalni zum
149
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću zuma
Optički zum
Primjenjivi način:
Možete uvećati zum kako bi postigli efekt da se ljudi i objekti čine bližima ili ga
smanjiti za snimanje pejzaža itd.
T strana: Udaljeni objekt se povećava
W strana: Proširuje kut gledanja
Izmjenjivi objektiv s
prstenom za zumiranje
(H-FS12032/
H-FS35100/
H-FS14140)
Izmjenjivi objektiv
koji podržava
električni zum
(električno
upravljani zum)
Izmjenjivi objektiv
koji ne podržava zum
(H-H020A)
Zakrenite prsten za zumiranje.
T
W
Pomaknite ručicu zuma.
(rzina zumiranja razlikuje se ovisno o
tome koliko daleko pomaknete ručicu.)
• Ako dodijelite [Zoom Control] (Kintrola zuma)
funkcijskom gumbu, možete polagano
upravljati optičkim zumom pritiskom na
2/1 iloi brzo pritiskom na 3/4.
Informacije o upravljanju potražite u 2. koraku i daljnjim
koracima. 152.str.
Optički zum nije dostupan.
150
T
W
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Povećanje teleefekta
[Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija)
Primjenjivi načini :
Dodatna telekonverzija omogućuje snimanje fotografija koje su dodatno povećane
bez smanjenja kvalitete slike.
Kod snimanja slika
[Ex. Tele Conv.]
1.2k: [
(Dodatna telekonverzija) 1.4k: [
([Rec]) (Snimanje)
2.0k: [
M] ([16:9])
M] ([4:3]/[3:2]/[1:1])
S] ([4:3]/[3:2]/[16:9]/[1:1])
• Postavite veličinu slike na [M] (Srednja) ili [S] (Mala) (veličine slika označene
postavite kvalitetu na [A] ili [›].
Kod snimanja
videozapisa
[Ex. Tele Conv.]
(Dodatna
telekonverzija)
([Motion Picture])
(Videozapis)
151
)i
2.4k; 3.6X (veličina videozapisa
postavljena je na [HD] u [Rec Quality]
(Kvaliteta snimanja))
4.8k (veličina videozapisa
postavljena je na [VGA] u [Rec
Quality] (Kvaliteta snimanja))
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
∫ Povećavanje uvećanja zumom u koracima
• Može se upotrebljavati samo kod snimanja fotografija.
1
Odaberite izbornik. (54.str.)
2
3
4
Postavite funkcijski gumb na [Zoom Control] (Kontrola zuma) (58.str.)
Pritisnite funkcijski gumb.
Pritisnite 2/1 ili 3/4.
>
MENU
[Rec] > [Ex. Tele Conv.] > [ZOOM]
3/1: Tele (Uvećavanje udaljenog objekta)
4/2: Wide (Proširuje kut gledanja)
• Radnja zuma prekida se kada se ponovo pritisne funkcijski gumb ili nakon prolaska
određenog vremena.
4:3
4:3
EX1.0x
EX2.0x
A Raspon optičkog zuma (fokalna duljina)*
B Raspon dodatne telekonverzije za snimanje fotografija
(uvećanje zuma)
¢ Ova traka zuma prikazuje se kada upotrebljavate
A
izmjenjivi objektiv koji podržava električni zum.
• Postavit će se stalna brzina zuma.
• Prikaz uvećanja zuma približna je vrijednost.
∫ Fiksno postavljanje uvećanja zuma na maksimalnu razinu
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Rec] > [Ex. Tele Conv.] > [TELE CONV.]
MENU
>
[Motion Picture] > [Ex. Tele Conv.] > [ON]
[OFF] (Isklj.)
[TELE CONV.](Telekonverzija) /
[ON] (Uklj.)
4:3
4:3
152
B
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
• Ukoliko dodijelite [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) na [Fn Button Set] (Postavljanje
gumba) (58.str.) u izborniku [Custom] (Prilagođeno), možete prikazati zaslon za postavku
dodatne telekonverzije za fotografije i videozapise pritiskom na dodijeljen funkcijski gumb. Kada
se zaslon prikaže, možete promijeniti postavku [Picture size] (Veličina slike) pritiskom na [DISP.].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez tronočca) (Scenski način rada)
– [Toy Effect](Efekt igračke)/[Toy Pop](Fotoaparat igračka) (Način kreativnog upravljanja)
– Kada je (Quality) (Kvaliteta ) postavljena na [
], [
] ili [
]
– Kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postvljena na [SH] (Iznimno velika brzina)
– Pri snimanju 4K fotografija
– Kada snimate sa funkcijom [Post Focus]
– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon postavljen na) [ON]
– Pri uporabi [Multi Exp.]
– Kada je veličina videozapisa postavljena na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja)
– Kada je postavljen [4K Live Cropping]
– Kada se slika s kamere prenosi putem HDMI veze (Osim u načinu kreativnog
videozapisa)
[Digital Zoom] (Digitalni zum)
Primjenjivi načini:
Iako se kvaliteta slike smanjuje što više zumirate, zum možete uvećati do četiri puta
originalnog povećanja zuma.
(Neprekidno zumiranje nije moguće.)
MENU
>
[Rec] > [Digital Zoom] > [4t]/[2t]
• Kada upotrebljavate digitalni zum, preporučujemo upotrebu tronošca i automatskog okidača
(137.str) .
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Toy Effect] (Efekt igračke) / [Toy Pop] (Fotoaparat igračka) / [Miniature Effect] (Efekt
minijature) (Način kreativnog upravljanja)
– Kada snimate sa [Post Focus]
– Kada koristite [Multi Exp.]
153
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Promjena postavki za objektiv s električnim zumom
Primjenjivi načini:
Postavljanje prikaza zaslona i radnji objektiva pri upotrebi izmjenjivog objektiva koji je
kompatibilan s električnim zumom (električno upravljani zum).
• Moguće odabrati samo kada upotrebljavate objektiv koji je kompatibilan s električnim zumom
(električno upravljanim zumom).
MENU
>
[Custom] > [Power Zoom Lens]
[Disp Focal
Length] (Prikaz
fokalne duljine)
[Step Zoom]
(Postupni zum)
[Zoom Resume]
Kada zumirate, prikazuje se fokalna
duljina te možete potvrditi položaj
zuma.
A Prikaz fokalne duljine
B Trenutačna fokalna duljina
B
A
Ako upotrebljavate zum dok je ova postavka
postavljena na [ON], zum će se zaustaviti na položajima
koji odgovaraju unaprijed određenim udaljenostima.
C Prikaz postupnog zuma
• Ova funkcija ne radi tijekom snimanja
videozapisa ili 4K fotografija sa [
] ([4K PreBurst ] (Prije 4K snimajna u nizu))).
C
Kad uključite fotoaparat, položaj zuma postavljeni prije zadnjeg
(Nastavak zumiranja) isključivanja fotoaparata automatski se vraćaju.
Možete postaviti brzinu zumiranja.
• Ako [Step Zoom] postavite na [ON], brzina zuma neće se mijenjati.
[Zoom Speed]
(Brzina
zumiranja)
[Photo](Fotografija):
[H] (Velika brzina)/[M] (Srednja brzina)/[L] (Mala brzina)
[Video]:
[H] (Velika brzina)/[M] (Srednja brzina)/[L] (Mala brzina)
[Zoom Ring]
(Prsten za
zumiranje)
Moguće odabrati samo kada je pričvršćen objektiv kompatibilan s
električnim zumom koji sadrži ručicu zuma i prsten za zumiranje. Kada je
postavljeno na [OFF], radnje kojima upravlja prsten za upravljanje
isključene su da bi se spriječile slučajne radnje.
154
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Zumiranje na dodir
(Omogućeni su optički zum i dodatna telekonverzija za snimanje fotografija)
• Ukoliko upotrebljavate izmjenjivi objektiv koji ne podržava električni zum (H-FS12032/H-
FS35100/H-H020A/H-FS14140), dodatnu telekonverziju možete upotrebljavati za fotografije
tako da postavite [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) (151.str.) na [ZOOM].
1
2
Dodirnite [
].
Dodirnite [
].
• Prikazuje se pomična traka.
AE
3
Zumom upravljate povlačenjem pomične
trake.
• Brzina zuma razlikuje se ovisno o mjestu dodira. .
[
]/[
]
Sporo zumiranje
[
]/[
]
Brzo zumiranje
• Ponovno dodirnite [
] da biste prekinuli zumiranje na dodir.
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kad snimate 4K fotografije
155
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bljeskalice
Primjenjjivi načini:
∫ Otvaranje/zatvaranje ugrađene bljeskalice
Otvaranjem ugrađene bljeskalice, možete
početi snimati fotografije bljeskalicom.
A Otvaranje bljeskalice
Pritisnite gumb za otvaranje
bljeskalice.
B Zatvaranje bljeskalice
Pritisnite bljeskalicu dok ne klikne.
• Snažnije zatvaranje može oštetiti
fotoaparat.
• Pripazite da je bljeskalica zatvorena kada
ne upotrebljavate fotoaparat.
• Postavka bljeskalice, poatavljena je na [Œ],
kad je zatvorena.
• Pripazite kada otvarate bljeskalicu jer će iskočiti iz ležišta.
• Pazite da tijekom zatvaranja lampice bljeskalice ne prikliještite prst.
U sljedećim slučajevima bljeskalica je fiksno postavljena na [Œ] (uvijek isključena).
• Kod snimanja videozapisa
• Pri snimanju 4K fotografija
• Kod snimanja sa funkcijom [Post Focus]
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač
• Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.)
• Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.) to [ON]
• Kada je postavljen efekt slike u [Filter Select] (Odabir filtra) u [Filter Settings] (Postavke filtra)
Vješta upotreba bljeskalice
• Kada snimate fotografije koristeći se bljeskalicom, a sjenilo objektiva je pričvršćeno, donji
dio fotografije možda će postati taman, a kontrola bljeskalice možda neće biti dostupna jer
bljeskalica može biti pomračena sjenilom objektiva. Preporučujemo skidanje sjenila objektiva.
156
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
∫ Dostupni raspon bljeskalice(usklađivanje)
Kod uporabe pojedinih objektiva, svjetlo bljeskalice može
biti blokirano ili svjetlo bljeskalice ne pokrije područje
gledanja objektiva, uzrokujuću tamna područja na nastalim
fotografijama.
Udaljenost pri kojoj objektiv blokira svjetlo bljeskalice i
udaljenost pri kojoj svjetlo bljeskalice osvjetljava područje scene
ovisi o objektivu koji koristimu. Kod snimanja fotografije,
provjerite udaljensot objekta snimanja.
Kad upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS12032)
Širina
Tele
0.4 m do 4.8 m
0.3 m do 3.0 m
Kad upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS35100)
Širina
Tele
0.9 m do 4.2 m
0.9 m do 3.0 m
Kad upotrebljavate izmjenjivi objektiv(H-H020A)
0.5 m do 9.8 m
Kad upotrebljavate izmjenjivi objektiv (H-FS14140)
(Kod snimanja formata [4:3].)
Širina do 34 mm
Zbog svjetla bljeskalice
dolazi do efekta vinjete.
35 mm
Tele
1.0 m do 3.7 m
0.5 m do 3.0 m
• To su rasponi kada su ISO osjetljivost postavljena na [AUTO] i [ISO Limit Set] (201.str)
postavljena na [OFF] (Isklj.).
• Nemojte približavati suviše približavati bljeskalicu predmetima ili zatvorite bljeskalicu kada
je aktivirana. Toplina i svjetlo bljeskalice mogu uzrokovati promjenu boje predmeta.
• Do not close the flash soon after the flash is activated prior to taking pictures due to Forced ON/
Red-Eye Reduction etc. It causes a malfunction.
• Ako fotografije snimate jednu za drugom, vrijeme potrebno za punjenje bljeskalice može potrajati.
Pričekati trenutak dok ikona bljeskalice svijetli crveno, što znači da se bljeskalica puni.
• Ukoliko koristite vanjsku bljeskalicu, ona ima prednost u odnosu na ugrađenu bljeskalicu.
Pogledajte na 307.str.
157
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Postavljanje funkcija bljeskalice
Promjena načina bljeskanja
Primjenjivi načini:
Odaberite hoćete li postaviti bljeskalicu automatski ili ručno.
1
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[TTL]
[MANUAL]
2
Fotoaparat automatski postavlja jačinu bljeskalice.
Ručno postavite omjer svjetlosti i bljeskalice. Uz [TTL](Kroz objektiv)
možete snimati fotografije koje želite čak i kada snimate tamne scene
koje bi inače bljeskalica prejako osvijetlila.
• Kada je postavljen [MANUAL](Ručno) ,prikazan je omjer svjetlosti
([1/1] itd. ) na ikoni bljeskalice na zaslonu.
(Kad ste odabrali [MANUAL] )
Odaberite izbornik.
MENU
3
[Rec] > [Flash] > [Firing Mode]
>
[Rec] > [Flash] > [Manual Flash Adjust.]
Pritisnite ◄/► da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od [1/3].
• Ova stavka nije dostupna kada koristimo ugrađenu bljeskalicu.
158
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Promjena načina rada bljeskalice
Primjenjivi načini:
Bljeskalicu postavite tako da odgovara načinu snimanja.
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
‰
Œ
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Mode]
Bljeskalica se uvijek aktivira neovisno
o uvjetima snimanja .
([Forced Flash On])
• Upotrebljavajte ovu funkciju kada se
([Forced On/
svjetlo nalazi iza objekta snimanja ili
¢
Red-Eye])
kod fluorescentnog osvjetljenja .
Kada snimate fotografiju u čijoj
je pozadini tamni krajolik, ovom
se značajkom smanjuje brzina zatvarača
kad se aktivira bljeskalica. Tamni krajolik
([Slow Sync.])
u pozadini postat će svjetliji.
([Slow Sync./
• Funkciju upotrebljavajte kada snimate
Red-Eye])¢
ljude ispred tamne pozadine.
• Upotreba manje brzine može uzrokovati zamućivanje zbog
pokreta. Uporaba tronošca može poboljšati kvalitetu slike.
Bljeskalica se neće aktivirati bez obzira na uvjete snimanja.
• Ovu funkciju upotrebljavajte kada želite snimati fotografije
([Forced Flash Off])
na mjestima gdje nije dozvoljena upotreba bljeskalice.
• Moguće samo kada upotrebljavate vanjsku bljeskalicu.
¢ Može se postaviti samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash] (Bljeskalica)
postavljeno na [OFF], a [Firing Mode] (Način bljeskanja) na [TTL] (Kroz objektiv).
• Neki načini bljeskanja možda neće biti dostupni ovisno o postavkama vanjske bljeskalice..
Bljeskalica je aktivira dva puta
Razmak između prvog i drugog bljeskanja dulji je ako se podesi [
Objekt se ne smije micati sve dok je druga bljeskalica aktivirana.
] ili [
]
• Smanjenje efekta crvenih očiju razlikuju se od osobe dop osobe. Isto tako ako je osoba udaljena
od fotoaparata ili ako kod prvog bljeska nije gledala prema fotoaparatu, efekt može izostati.
159
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
∫ Dostupne postavke bljeskalice po načinu snimanja
Raspoložive postavke bljeskalice ovise o načinu snimanja.
(±: Dostupno, —: Nije dostupno, ¥: Početne postavke načina rada vodiča scene)
Način snimanja
‰
Œ
Program automatske ekspozicije
Automatska ekspozicija sa prioritetom otvora
±
±
±
±
±
Auto. ekspozicija sa prioritetom zatvarača
Način ručne ekspozicije
±
±
—
—
±
[Clear Portrait]
±
¥
—
—
±
[Silky Skin]
±
¥
—
—
±
[Backlit Softness]
—
—
—
—
¥
[Clear in Backlight]
¥
—
—
—
±
[Relaxing Tone]
—
—
—
—
¥
[Sweet Child's Face]
±
¥
—
—
±
[Distinct Scenery]
—
—
—
—
¥
[Bright Blue Sky]
—
—
—
—
¥
[Romantic Sunset Glow]
—
—
—
—
¥
[Vivid Sunset Glow]
—
—
—
—
¥
[Glistening Water]
—
—
—
—
¥
[Clear Nightscape]
—
—
—
—
¥
[Cool Night Sky]
—
—
—
—
¥
[Warm Glowing Nightscape]
—
—
—
—
¥
[Artistic Nightscape]
—
—
—
—
¥
[Glittering Illuminations]
—
—
—
—
¥
[Handheld Night Shot]
—
—
—
—
¥
[Clear Night Portrait]
—
—
—
¥
±
[Soft Image of a Flower]
¥
—
—
—
±
[Appetizing Food]
¥
—
—
—
±
[Cute Dessert]
¥
—
—
—
±
[Freeze Animal Motion]
¥
—
—
—
±
[Clear Sports Shot]
¥
—
—
—
±
[Monochrome]
¥
±
±
±
±
Način rada
vodiča scene
• U inteligentnom automatskom načinu rada(
ili
), bljeskalica je postavljena na [
] ili [Œ].(64.str.)
• Postavke način rada vodiča scene vraćaju su se na početne postavke svakom izmjenom scene.
160
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
∫ Brzina zatvarača za svaku postavku bljeskalice
Postavka bljeskalice
‰
Brzina zatvarača (u sek.)
Postavka bljeskalice
1/60¢ do 1/160
Brzina zatvarača (u sek.)
1 do 1/4000
¢ Ova vrijednost postaje 60 sekundi u načinu automatske ekspozicije s prioritetom zatvarača i T
(Vrijeme) u načinu ručne ekspozicije.
• Kada uključite bljeskalicu, najveća brzina zatvarača koju se moguće odabrati iznosi 1/160
sekunde.
• U inteligentnom načinu rada (
ili
) brzina zatvarača se mijenja ovisno o
prepoznatoj sceni.
Postavljanje druge sinkronizacije
Primjenjivi načini:
2Spora sinkronizacija (2nd curtain synchro) aktivira bljeskalicu trenutak prije nego što se
zatvarač zatvori kada snimate fotografije objekata u pokretu, primjerice automobila s
postavljenom malom brzinom zatvarača.
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
[1ST]
(Brza)
[2ND]
(Spora)
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Synchro]
Brza sinkronizaija
Uobičajena metoda snimanja fotografija s bljeskalicom.
Spora sinkronizacija
Izvor svjetla pojavljuje se iza objekta i slika postaje
dinamična.
• Na ikoni bljeskalice na zaslonu prikazuje se [2nd] ako [Flash Synchro] postavite na [2ND].
• Dostupno samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash] (Bljeskalica) postavljen na. (164.str)
• [Flash Synchro] možete primjeniti na vanjsku bljeskalicu. (307.str.)
• Kada se postavi velika brzina zatvarača, efekt [Flash Synchro] mogao bi biti slabiji.
• Ne možete postaviti [
] ili [
] kada je funkcija [Flash Synchro] postavljena na [2ND].
161
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Podešavanje jačine bljeskalice
Primjenjivi načini:
Podesite svjetlinu bljeskalice kada fotografija snimljena s bljeskalicom ima prejaku ili
preslabu ekspoziciju.
1 Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[Rec] > [Flash] > [Flash Adjust.](Podešavanje bljeskalice)
2 Pritisnite ◄/► da biste odabrali jačinu bljeskalice i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Možete podesiti od [j3 EV] do [i3 EV] u koracima od 1/3 EV.
• Odaberite [n0] za povratak na izvornu vrijednost bljeskalice.
• [i] ili [j] prikazuju se na ikoni bljeskalice na zaslonu nakon što podesite jačinu bljeskalice.
• Može se postaviti samo kada je [Wireless] (Bežično) u izborniku [Flash] (Bljeskalica)
postavljeno na [OFF], a [Firing Mode] (Način bljeskanja) na [TTL] (Kroz objektiv).(158, 164.str.)
• Postavke [Flash Adjust.] možete primijeniti i kod vanjske bljeskalice . (307.str.)
Sinkronizacija jačine bljeskalice na kompenzaciju ekspozicije
Primjenjivi načini rada:
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[Rec] > [Flash] > [Auto Exposure Comp.] (Auto. komp. ekspozicije)
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj. / Isklj.)
• Detalje o kompenzaciji ekspozicije potražite na 110.str.
• Postavke [Auto Exposure Comp.](Auto kompenzacija ekspozicije) možete primijeniti na
vanjskoj bljeskalici. (307.str)
162
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Snimanje fotografija s pomoću bežične bljeskalice
Primjenjivi načini rada:
Upotrebom bljeskalica koje podržavaju bežično snimanje (DMW-FL200L/DMW-FL360L/
DMW-FL580L: neobavezno) možete odvojeno upravljati radom tri različite skupine
bljeskalica i bljeskalicom pričvršćenom na spojnicu za pribor fotoaparata.
• Kad upotrebljavate ugrađenu bljeskalicu, ne možete kontrolirati rad bežične bljeskalice.
∫ Postavljanje bežične bljeskalice
Postavite bežičnu bljeskalicu tako da je njezin bežični senzor usmjeren prema
fotoaparatu.
Sljedeća slika prikazuje procijenjeni raspon kojim možete upravljati kada snimate
fotografije dok vodoravno držite fotoaparat. Raspon kojim možete upravljati razlikuje se
ovisno o okolini.
Raspon postavljanja [kada je pričvršćena
Primjer postavljanja
(DMW-FL360L: neobavezna) bljeskalica]
7m (23 feet)
30°
5m
C
30°
(16 feet)
7m
(23 feet)
50°
50°
A
B
5m
(16 feet)
• U ovom primjeru bljeskalica C postavljena je da izbriše sjenu objekta koju će stvoriti bljeskalice
A i B.
• Preporučeni broj bežičnih bljeskalica za svaku skupinu iznosi tri ili manje.
• Ako je objekt preblizu, signalni bljesak mogao bi utjecati na ekspoziciju.
Ako postavite [Communication Light] (Priopćajno svjetlo) na [LOW] (nisko) ili smanjite jačinu
s pomoću difuzora ili sličnog proizvoda, učinak će se smanjiti.
Pripreme:
Pričvrstite bljeskalicu (DMW-FL200L/DMW-FL360L/DMW-FL580L: neobavezno) na fotoaparat.
1 Podesite bežične bljeskalice na način rada RC i zatim ih postavite
• Postavite kanal i skupine za bežičnu bljeskalicu.
163
6.Stabilizator, zum i bljeskalica
2
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Rec] > [Flash]
Odaberite [ON](Uklj.).
[Wireless]
[Wireless Channel]
[Wireless Setup]
3
Odaberite kanal koji ste postavili za vanjske bljeskalice
u 1. koraku
Prijeđite na 3. korak
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i zatim pritisnite[MENU/SET].
• Pritisnite gumb [DISP.] za opaljenje testnog bljeska.
A Način bljeskanja
B Jačina bljeskalice
C Omjer svjetlosti
A
B
C
[Firing Mode] (Način bljeskanja)
[External
Flash]¢1
[Vanjska
bljeskalica]
[TTL]:
Fotoaparat automatski postavlja jačinu bljeskalice.
[AUTO]¢2:
Jačina bljeskalice postavlja se s pomoću vanjske bljeskalice.
[MANUAL]:
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice.
[OFF]:
Bljeskalica sa strane fotoaparata emitira samo komunikacijsko svjetlo.
[Flash Adjust.] Ručno postavite jačinu vanjske bljeskalice kada je [Firing Mode]
(Način bljeskanja) postavljen na [TTL].
[Manual Flash Adjust.]
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice kada je
[Firing Mode]
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od 1/3.
[Firing Mode]
[A Group]/
[B Group]/
[C Group]
[TTL]:
Fotoaparat automatski postavlja jačinu bljeskalice.
[AUTO]¢1:
Bežične bljeskalice automatski postavljaju jačinu.
[MANUAL]:
Ručno postavite omjer svjetlosti vanjske bljeskalice.
[OFF]:
Bežične bljeskalice određene grupe neće se uključiti.
[Flash Adjust.]
Ručno postavite jačinu vanjskih bljeskalica kada je [Firing Mode] postavljen
na [TTL].
[Manual Flash Adjust.]
Postavite omjer svjetlosti bežičnih bljeskalica kada je [Firing Mode]
postavljen na [MANUAL].
• Možete postaviti od [1/1] (potpuna svjetlost) do [1/128] u koracima od 1/3.
¢1 Nije dostupno kada je [Wireless FP] postavljen na [ON].
¢2 Ova opcija nije prikazana kada je bljeskalica (DMW-FL200L: nije u priboru) pričvrščena
za fotoaparat.
164
6.Stabilizator, zum, bljeskalica
Korištenje drugih postavki za snimanje sa bežičnom bljeskalicom
Omogućavanje FP bljeskanja bežičnih bljeskalica u specifičnu točku
Tijekom bežičnog snimanja, vanjska bljeskalica koristi FP bljeskanje (ponavljanje
bljeskanja velikom brzinom). Ovo omogućava snimanje sa bljeskalicom velikom brzinom.
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Rec] > [Flash] > [Wireless FP]
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
Postavljanje jačine komunikacijskog svjetla
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[Rec] > [Flash] > [Communication Light](Komunikacijsko svjetlo)
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[LOW] (Visoko/Uobičajeno(Nisko)
165
7.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa/4K videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Fotoaparat može snimati videozapise visoke razlučivosti kompatibilne s formatom
AVCHD ili videozapise u formatu MP4.
Dodatno, možete snimati 4K videozapise u formatu MP4. (168. str.)
Zvuk će biti sniman kao stereo..
1
Počnite snimati pritiskom na gumb za
videozapise.
A Proteklo vrijeme snimanja
B Raspoloživo vrijeme snimanja
• Moguće je snimanje videozapisa prikladnog za svaki
način rada.
• Pokatatelj snimanja (crveni) C će bljeskati tijekom
snimanja videozapisa.
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
• m: minuta, s: sekunda
2
Zaustavite snimanje ponovnim pritiskom
gumba za videozapise.
A
C
3s
R1m37s
B
Zvučni signal pri prestanku snimanja
Budući da se snimanje videozapis zaustavi tek nakon što pritisnete gumb za videozapise,
zvuk radnje bi mogao biti primijetan. Ukoliko vam zvuk smeta, pokušajte sljedeće:
– Snimajte videozapis približno 3 sekunde dulje i zatim podijelite zadnji dio videozapisa
koristeći [Video Divide](Podjela videozapisa) (242.str.) u izborniku [Playback] (Reprodukcija).
166
7.Snimanje videozapisa
• Pri visokoj temperaturi okoline ili neprekidnom snimanju videozapisa, fotoaparat može prikazati
[
] i prestati snimati kako bi se fotoaparat zaštitio. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
• Zvukovi rada zuma ili gumba možda će biti snimljeni kad se njima upravlja tijekom snimanja
videozapisa.
• Ovisno o vrsti kartice, pokazatelj pristupa kartici prikazuje se još neko vrijeme nakon
snimanja videozapisa. Nije riječ o kvaru.
• Kada je različit format kod fotografija i videozapisa, kut gledanja se mijenja na početku
snimanja videozpisa.
Kada je [Rec Area] postavljen na [
], prikazan je kut gledanja tijekom snimanja videozapisa.
• Kod snimanja videozapisa [Sensitivity] (Osjetljivost) bit će postavljena na [AUTO] (za videozapise)
• Funkcije dostupne prilikom snimanja videozapisa se razlikuju ovisno o objektivu koji koristite
i zvuk rada objektiva može se snimiti.
• Videozapisi snimit će se u sljedećim kategorijama za određene načine snimanja.
Odabrani način snimanja
Način snimanja tijekom
snimanja videozapisa
– [Clear in Backlight] (Scene Guide Mode)
Način snimanja portreta
– [Clear Nightscape]/[Artistic Nightscape]/[Handheld Night
Shot]/[Clear Night Portrait] (Scene Guide Mode)
Način snimanja s malo svjetla
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapise nije moguće snimiti u sljedećim slučajevima.
– [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Soft Image of a Flower] (Scene Guide Mode)
– [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Miniature Effect]¢/[Soft Focus]/[Star Filter]/
[Sunshine] (Creative Control Mode)
¢Kada snimate videozapise [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) postavljena na [4K]
– Kada snimate sa [Post Focus]
– Pri upotrebi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Pri upotrebi [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
167
7.Snimanje videozapisa
Postavljanje formata, veličine i brzine videozapisa
1
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
2
>
[Motion Picture](Videozapis) > [Rec Format](Format snimanja)
[AVCHD]
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na TV-prijamniku
visoke razlučivosti itd.
[MP4]
Ovaj format podataka prikladan je za reprodukciju na računalu, itd.
Pritisnite 3/4 za odabir [Rec Quality] i pritisnite [MENU/SET].
Kad je odabran format [AVCHD]
Stavka
Veličina
Brzina zapisa
Izlaz senzora
Brzina prijenosa
[FHD/28M/50p]¢1
1920k1080
50p
50 kadrova u sekundi
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920k1080
50i
50 kadrova u sekundi
17 Mbps
[FHD/24M/25p]
1920k1080
50i
25 kadrova u sekundi
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920k1080
24p
24 kadra u sekundi
24 Mbps
Izlaz senzora
Brzina prijenosa
¢1 Format progresivni AVCHD
Kad je odabran format [MP4]
is selected
Stavka
Veličina
Brzina zapisa
[4K/100M/25p]¢2
3840k2160
25p
25 kadrova u sekundi
100 Mbps
[4K/100M/24p]¢2
3840k2160
24p
24 kadrova u sekundi
100 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920k1080
50p
50 kadrova u sekundi
28 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920k1080
[HD/10M/25p]
1280k720
[VGA/4M/25p]
640k480
20 Mbps
25p
25 kadrova u sekundi
10 Mbps
4 Mbps
¢2 4K videozapis
168
7.Snimanje videozapisa
• Što je veća “Bit rate” vrijednost (promjenjiva brzina prijenosa), kvalitea slike postaje
veća. Ovaj uređaj upotrebljava metodu snimanja „VBR“. „VBR“ je kratica za „Variable
Bit Rate“ , a brzina prijenosa automatski se mijenja ovisno o objektu koji snimate. Dakle,
vrijeme snimanja skraćuje se kad se snima objekt koji se brzo kreće.
• Kad snimate 4K videozapis, koristite karticu UHS Speed Class 3. (28.str.)
• Kut gledanja 4K videozapisa je uži nego kod videozapisa drugih veličina.
• Kako bi osigurali iznimno precizan fokus, 4K videozapisi su snimljeni pri smanjenoj brzini
Automatskog fokusa. Poteškoće na koje možete naići prilikom fokusiranja objekta snimanja
nisu zbog kvara uređaja.
∫ Kompatibilnost snimljenih videozapisa
Čak i kada se upotrebljava kompatibilni uređaj, snimljeni videozapisi mogu se reproducirati sa
smanjenom kvalitetom slike i zvuka ili se možda uopće neće moći reproducirati.
Informacije o snimanju mogu također biti nepravilno prikazane. U tim slučajevima za
reprodukciju upotrebljavajte ovaj uređaj.
• Ako za reprodukciju videozapisa snimljenih u formatima [FHD/28M/50p], [FHD/24M/25p],
[FHD/24M/24p] u [AVCHD] želite upotrebljavati drugi uređaj ili ako ih želite prenijeti na taj
uređaj, potrebno je koristiti se računalom s instaliranim programom „PHOTOfunSTUDIO“
(296.str ) ili kompatibilnim Blu-ray snimačem diskova.
• Za videozapise snimljene u formatu [MP4] postavljenim na [4K/100M/25p] ili [4K/100M/24p],
pogledajte „ Gledanje 4K videozapisa na TV-prijamniku / Snimanje 4K videozapisa na
računalo ili snimač 290.str..
169
7.Snimanje videozapisa
Postavljanje fokusa pri snimanju videozapisa
([Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus))
Primjenjivi način rada:
Fokusiranje se mijenja ovisno o postavci Način fokusiranja (96. str.) i postavci
[Continuous AF] (Neprekinuti auto. fokus) u izborniku [Motion Picture](Videozapis).
Focus mode
[AFS]/[AFF]/
[AFC]
[MF]
[Continuous AF]
Opis postavki
[ON]
Fotoaparat tijekom snimanja fokus automatski
zadržava na objektima.
[OFF]
Fotoaparat održava položaj fokusa na početku
snimanja.
[ON]/[OFF]
Ručno podešavanje fokusa. (106.str.)
• Izmjenjivi objektiv (H-H020A) koristi pogonski sustav leća za kompaktni i svjetli F1.7 objektiv.
Tijekom rada , mogu se čuti zvukovi i pojaviti vibracije za vruijeme fokusiranja, ali to nije
kvar uređaja.
• Ako pritisnete okidač dopola dok snimate videozapis kad je način fokusiranja postavljen na
[AFS], [AFF] ili [AFC], fotoaparat će ponovno podesiti fokus.
• Ovisno u uvjetima snimanja, možda će se snimiti zvuk rada objektiva kad se tijekom
videozapisa upotrebljava automatski fokus..
Ako vam zvuk rada smeta, preporučuje se snimanje s funkcijom [Continuous AF]
(Neprekinuti auto. fokus) u izborniku načina [Motion Picture] (Videozapis) postavljenom na
[OFF] (Isklj.) da biste izbjegli snimanje zvuka rada objektiva.
• Kad zumirate pri snimanju videozapisa, možda će biti potrebno neko vrijeme za fokusiranje.
170
7.Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa koji su pomicani i
zumirani dok kamera ostaje u fiksnoj poziciji
([4K Live Cropping]) (4K izrezivanje u živo)
Način snimanja:
Izrezivanje videozapisa iz kuta gledanja 4K prema visokoj razlučivosti ( Full High
Definition), možete snimiti videozapis koji prati objekt i približuje/ udaljava ga, a da pri
tom fotoaparat miruje.
• Tijekom snimanja čvrto držite fotoaparat nepomičnim.
• Snimit će se videozapis formata 4K i kvalitete FHD/20M/25p] .
Približavanje
Pomicanje
• Kada želite približiti / udaljiti objekt, namjestite različite kutove glednja za okvire početka i
završetka podrezivanja. Na primjer, za približavanje objekta namjestite veći kut gledanja za
početni okvir i manji kut gledanja za završni okvir.
1 Postavite kotačić načina rada na [
2 Odaberite izbornik (54.str.)
MENU
>
].
[Motion Picture] > [4K Live Cropping] > [40SEC]/[20SEC]
• Kut gledanja se sužava.
171
7.Snimanje videozapisa
A
3 Postavite okvir početka izrezivanja.
A Izrezivanje početnog okvira
• Prilikom prvog podešavanja, prikazan je okvir za
izrezivanje veličine 1920k1080. (Nakon postavke
početnog i završnog okvira izrezivanja, prikazat će se
okvir početka i završetka koje ste postavlili
neposredno prije prikazivanja.)
• Fotoaparat pamti poziciju i veličinu okvira, čak i
kad je uređaj isključen.
Radnja gumbima
Dodirivanje
Odvajanje/
spajanje
prstiju
[DISP.]
[Reset]
(Povrat na
prethodno podešenje)
[MENU/SET]
4
[Set](Postavljanje)
5HVHW
6HW
Opis radnje
Radnja dodirom
3/4/2/1
ュリヴヱハ
Pomiče okvir
Povećava/smanjuje okvir
(Dozvoljeni raspon postavki je od
1920k1080 do 3840k2160.)
Vraća poziciju okvira u centar i
njegovu veličinu na početnu
vrijednost.
Odlučuje o poziciji i veličini
okvira.
B
Ponovite 3. korak, a zatim postavite okvir
završetka podrezivanja.
B Okvir zavržetka izrezivanja
• Postavke načina rada auto fokusa prebacije se u [š].
(The eye to be in focus is not indicated.)
ュリヴヱハ
172
5HVHW
6HW
7.Snimanje videozapisa
5 Pritisnite gumb za videozapis (ili gumb zatvarača
A
objektiva)za početak snimanja.
A Proteklo vrijeme snimanja
B Postavite trajanje rada
• Otpustite gumb za videozapis (ili gumb zatvarača
objektiva) odmah nakon što ste ga pritisnuli.
• Nakon što istekne postavljeno vrijeme snimanja,
snimanje automatski prestaje.
Za prekid snimanja na pola puta, pritisnite gumb za
videozapis (ili gumb zatvarača objektia) ponovno.
7s
20s
B
∫ Mijenjanje pozicije i veličine okvira za izrezivanje
Za vrijeme prikaza zaslona snimanja, pritisnite [Fn3] i obavite
korake3 i 4.
∫ Otkazivanje [4K Live Cropping] snimanja
Postavite [OFF](Isklj.) u 2. koraku
• U početnom okviru izrezivanja, svjetlost je izmjerena i fokusiranje je zavržilo. Tijekom snimanja
videozapisa, to je učinjeno u okviru izrezivanja. Ako želite zaključati poziciju fokusa, postavite
[Continuous AF] (Neprekidni auto fokus) na [OFF] ili postavite fokus na ručni fokus [MF].
• [Metering Mode] (Način mjerenja) biti će [
] (Višestruki).
173
7.Snimanje videozapisa
Snimanje fotografija tijekom snimanja
videozapisa
Primjenjivi načini rada:
Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimanje fotografija. (Istovremeno snimanje)
Tijekom snimanja videozapisa pritisnite okidač
do kraja da biste snimili fotografiju.
• Pokazatelj istovremenog snimanja prikazuje se tijekom
snimanja fotografija.
• Dostupno je i snimanje s pomoću funkcije zatvarača
osjetljivog na dodir (52.str.).
∫ Postavljanje prioriteta videozapisa i prioriteta fotografija
Primjenjivi načini rada:
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[Motion Picture](Videozapis) > [Picture Mode](Način slike)
• Fotografije će se snimiti u veličini [S] (Mala) (2 M). Kvaliteta fotografije može se
razlikovati u [S] (2 M) u odnosu na standardne fotografije.
], [
] ili
[
] snimaju se samo slike formata JPEG.
(Kada je postavljeno na [
], fotografije se snimaju u [Quality] [A].)
• Tijekom snimanja videozapisa moguće je snimiti 40 fotografija.
(Do 10 fotografija kada je [MP4] postavljeno na [4K/100M/25p] ili
[4K/100M/24p])
• Kada funkciju [Quality](Kvaliteta) postavite na [
[
]
([Video Priority]
(Prioritet
videozapisa)
• Fotografije će se snimiti u postavljenoj veličini i kvaliteti.
• Zaslon će se zatamnjeti tijekom snimanja slika. Fotografija će se snimiti
[
]
([Photo Priority]
(Prioritet
fotografija))
u videozapis u tom razdoblju, a zvuk se neće snimiti.
• Tijekom snimanja videozapisa može se snimiti 10 fotografija.
picture.
(Do 5 fotografija kada je [MP4] postavljeno na [4K].
174
13
7.Snimanje videozapisa
• )RUPDWVOLNHELWüHILNVQRSRVWDYOMHQQD [16:9].
1LMHGRVWXSQRXRYLPVOXþDMHYLPD
• 2YDIXQNFLMDQLMHGRVWXSQDXVOMHGHüLPVOXþDMHYLPD
– .DGDMH[Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) postavljena na [VGA/4M/25p] za MP4 videozapise.
– Kada je [Rec Quality](Kvaliteta snimanja) postavljena na [4K/100M/24p] za MP4 videozapise
ili [FHD/24M/24p] za AVCHD videozapise (samo kad je odabran [
] ([Photo Priority]).
– Kada je način snimanja postavljen na 4K Photo (samo kada je postavljen [ ] ([Photo Priority])
– Kada koristite [Ex. Tele Conv.](Dodatna telekonverzija) u izborniku [Motion Picture](Videozapis)
(samo kada je postavljen [
] ([Photo priority] (Prioritet fotografije))
– Kada je [Snap Movie] (Kratki film) postavljan na [ON] (Uklj.).
175
7.Snimanje videozapisa
Snimanje kratkih filmova
Primjenjivi načini rada:
Možete unaprijed odrediti vrijeme snimanja i ležerno snimati videozapise kao što snimate
trenutne snimke. Funkcijom je također omogućeno prebacivanje fokusa na početku
snimanja te kasnije dodavanja efekata postupnog pojavljivanja i nestajanja.
• Videozapisi će se snimati s [FHD/20M/25p] u formatu [MP4].
• S pomoću aplikacije za pametne telefone / tablete “Panasonic Image App” možete spojiti
videozapise snimljene s fotoaparatom. Kada ih spojite, može se dodati glazba i izvršiti
uređivanje raznim radnjama. Pored toga, možete poslati spojeni videozapis na web-uslugu.
(263. str.)
1
Odaberite izbornik. (P54)
MENU
>
[Motion Picture] > [Snap Movie] (Kratki film)> [ON]
• Pritisnite okidač do pola da biste izašli iz izbornika.
2 Počnite snimati pritiskom na gumb za
snimanje videozapisa
A Proteklo vrijeme snimanja
B Postavite vrijeme snimanja
• Otpustite gumb za videozapise čim ga pritisnete.
• Ne možete zaustaviti snimanje videozapisa u sredini
Snimanje će se automatski zaustaviti kad istekne
postavljeno vrijeme snimanja.
∫ Isključivanje funkcije kratkog filma
U 1. koraku odaberite [OFF] (Isklj.)
176
A
SNAP
4SEC
3s
4s
B
7.Snimanje videozapisa
∫ Promjena postavki kratkog filma
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU
>
[Motion Picture] > [Snap Movie] > [SET]
Postavljanje vremena snimanja videozapsa.
Omogućuje izražavanje dramatičnih slika postepenim prebacivanjem
[Pull Focus]
(Povlačenje fokusa) fokusa na početku snimanja. (178.str.)
Dodavanje efekta postupnog pojavljivanja slici i zvuku kako započne
snimanje ili dodavanje efekta postupnog nestajanja kako snimanje završava.
[WHITE-IN]/[WHITE-OUT]:
Dodaje efekt postupnog pojavljivanja ili nestajanja s pomoću bijelog zaslona.
[BLACK-IN]/[BLACK-OUT]:
[Fade]
Dodaje efekt postupnog pojavljivanja ili nestajanja s pomoću crnog zaslona.
(Pojavljivanje i
[COLOR-IN]/[COLOR-OUT]:
nestajanje)
Dodaje efekt postupnog nestajanja iz crno-bijelog u boje ili efekt postupnog
nestajanja iz boje u crno-bijelo. Zvuk se snima uobičajeno.
[OFF] (Isklj.)
[Record time]
• Videozapisi snimljeni s pomoću funkcija [WHITE-IN] ili [BLACK-IN] prikazuju se kao bijele ili
crne minijature u načinu reprodukcije.
• Ako dodijelite [Snap Movie] (Kratki film) funkciji [Fn Button Set] (Postavljanje funkc. gumba)
(58.str.) možete prikazati zaslon koji vam omogućuje promjenu [Snap Movie] između [ON]/
[OFF] pritiskom na dodijeljeni funkcijski gumb. Pritiskom na [DISP.] dok je prikazan zaslon,
možete promijeniti postavke kratkog filma.
• [Snap Movie] kod povezivanja na Wi-Fi sa [Remote Shooting & View] je postavljen na [OFF]
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– [Miniature Effect] (Efekt minijature) (Način kreativnog upravljanja)
– Kada je način snimanja postavljen na 4K fotografije
– Kada je ostavljen [4K Live Cropping]
177
7.Snimanje videozapisa
Postavljanje [Pull Focus] (Povlačenje fokusa)]
Postavlja okvir koji određuje položaj početka fokusa (prvi) i
kraja fokusa (drugi).
Radnje gumbima
1
2
3
Pritisnite 2.
Pritisnite 3/4/2/1 za pomak automatskog fokusa
a zatim pritisniter [MENU/SET]. (Prvi položaj)
• Ako pritisnete [DISP.] prije nego što pritisnete [MENU/SET], okvir će se vratiti u središte.
Ponovite korak 2. (Drugi položaj)
• Ako ponovno pritisnete [MENU/SET], poništit će se postavke okvira.
Radnja dodirom
Dodirnite objekt (prvi položaj), povucite prstom na željenu lokaciju (drugi
položaj) i otpustite prst.
• Ako pritisnete [
], poništit će se postavke okvira.
• Može se postići bolji efekt stvaranjem snažnog kontrasta fokusa između početnog i
krajnjeg fokusa, primjerice promjenom fokusa s pozadine na prednju stranu i
obrnuto.
• Nakon postavljanja fokusa, pokušajte održavati konstantnu udaljenost između
obekta i fotoaparata.
• Ako fotoaparat ne uspije postaviti okvir, okvir se vraća u prijašnji položaj.
• Kada je [Pull Focus] (Povlačenje fokusa) postavljeno na [ON]:
],postavku posebno prilagođenu za [Pull Focus].
– Način automatskog fokusa će se promijeniti u [
– Ako snimite fotografiju, radnja automatskog fokusiranja [Ø] izvršit će se na položaju prvog okvira.
• Čak i kada je [Metering Mode] (Način mjerenja) (P194) postavljen na[
], ciljnik mjerenja točke,
ne pomiče se s fokusom. Cilj je fiksno postavljen na početni položaj (first position) ili Pull Focus.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kod ručnog fokusiranja
– Kod uporabe digiralnog zuma
178
8.
Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija fotografija
1
Pritisnite [(].
2
Pritisnite 2/1.
1/98
2:
Reprodukcija prethodne fotografije
1:
Reprodukcija sljedeće fotografije
• Ako pritisnete i držite ◄/►, fotografije će se
reproducirati u nizu
• Okretanjem prednjeg kotačića ili povlačeći ekrana vodoravno, moguće je
pretraživanje slika prema naprijed ili unatrag (51.str.)
• Pretražujte slike unaprijed/unatrag bez prekida tako da držite prst na lijevoj ili desnoj
strani zaslona nakon pretraživanja slike unaprijed/unatrag.
(Slike se prikazuju smanjene)
Slanje slika na web-uslugu
Ako pritisnete ▼ tijekom reprodukcije slika jedne po jedne, možete jednostavno poslati
sliku na web uslugu. (276.str.)
∫ Završetak reprodukcije
Ponovno pritisnite [(] aili pritisnite okidač do pola.
Nije dostupno u slijedećin slučajevima:
• Ovaj je fotoaparat u skladu sa standardom DCF „Design rule for Camera File system“ koji je
utvrdila JEITA „Japan Electronics and Information Technology Industries Association“ te sa
standardom Exif – „Exchangeable Image File Format“.
Na ovom se fotoaparatu prikazuju samo fotografije koje su u skladu s DCF-standardom.
• Fotoaparat možda neće ispravno reproducirati slike snimljene na drugim uređajima, a
funkcije fotoaparata možda neće biti dostupne za slike.
179
8.Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija videozapisa
Ovaj je uređaj osmišljen za reprodukciju videozapisa u formatima AVCHD i MP4.
• Videozapisi su prikazani s ikonom videozapisa
([
]).
Pritisnite 3 za reprodukciju.
A
12s
A Vrijeme snimanja videozapisa
• Nakon što reprodukcija započne na zaslonu se prikazuje
proteklo vrijeme.
Na primjer, 8 minuta i 30 sekundi prikazuje se kao [8m30s].
• Neke informacije (informacije o snimanju itd.) ne prikazuju se za videozapise snimljene u
formatu [AVCHD].
• Dodirom na [
] u sredini zaslona možete reproducirati videozapise.
• Videozapisi snimljeni s funkcijom [Snap Movie] (Kratki film) automatski se reproduciraju.
∫ Radnje tijekom reprodukcije videozapisa
Radnje
gumbima
3
Radnje
dodirom
Opis radnje
Radnje
gumbima
Repodukcija/Pauza
4
Radnja
dodirom
Brzo premotavanje
unatrad¢1
2
Opis radnje
Zaustavljanje
Brzo premotavanje
unaprijed¢1
Premotavanje unatrag
kadar po kadar
(tijekom pauze)¢2
1
Premotavanje unaprijed
kadar po kadar
(tijekom pauze)
Povećanje
glasnoće
Smanjenje glasnoćel
¢ 1 Brzina premotavanja unaprijed/unatrag povećava se ako ponovno pritisnete ►/◄.
¢ 2 Kada se videozapis snimljen sa [AVCHD] premotava kadar po kadar, njegovi kadrovi će
biti prikazani u intervalima od približno 0.5 sekundi.
∫ Radnje tijekom automatske reprodukcije kratkog filma
3
Reprodukcija od početka
2
Povratak na prethodnu fotografiju
1
Prelazak na sljedeću fotografiju
• Ako dodirnete zaslon, zaustavit će se automatska reprodukcija.
• Videozapise možete reproducirati na računalu uz korištenje “PHOTOfunSTUDIO” (296.str).
180
8.Reprodukcija i uređivanje slika
Izrada fotografija iz videozapisa
Možete izraditi jednu fotografiju iz videozapisa.
1
Pritisnite 3 za pauziranje reprodukciju videozapisa.
• Tijekom pauze pri reprodukciji videozapisa, pritiskom na 2/1 možete fino podesiti
mjesto za podjelu videozapisa.
2
Pritisnite [MENU/SET].
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone
[
]
.
• Fotografija će se pohraniti sa [Aspect Ratio] postavljenim na [16:9] i [Quality] (Kvaliteta)
podešenom na [›]. Broj piksela će se razlikovati u ovisnosti od videozapisa koji se reproducira.
– Kada je veličina videozapisa postavljena na [4K] u [Rec Quality] : [M](Srednja) (8 M)
– Kada je veličina videozapisa postavljena na [FHD], [HD] u [Rec Quality]: [S] (Mala) (2 M)
• Fotografije izrađene iz videozapisa možda će biti zrnatije od onih uobičajene kvalitete.
• Tijekom reprodukcije fotografija izrađenih iz videozapisa prikazuje se [
]
• Da biste izradili fotografije iz videozapisa kada je fotoaparat povezan s TV-prijamnikom putem
HDMI-mikrokabela, postavite [VIERA Link] u [TV Connection] (Povezivanje s TVprijamnikom) u izborniku [Setup] (Postavljanje) na [OFF] (Isklj.).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Fotografije se ne mogu izraditi iz videozapisa snimljenih u [VGA/4M/25p] u [MP4].
181
8.Reprodukcija i uređivanje slika
Promjena načina reprodukcije
Zumiranje tijekom reprodukcije
Zakrenite stražnji kotačić udesno.
2.0X
1k 2k 4k 8k 16k
• Ako se stražnji kotačić zakrene ulijevo nakon uvećavanja slike,
uvećavanje će se smanjiti.
• Možete uvećati / smanjiti sliku približavanjem i udaljavanjem
dva prsta (51.str.) po dijelu koji želite uvećati/smanjiti.
• Uvećani dio možete pomicati pritiskom na 3/4/2/1 ili
povlačenjem prsta po zaslonu (P51)
• Slike možete uvećati (2k) i dvostrukim dodirom na dio koji
želite uvećati. Ako dva puta dodirnete uvećanu sliku, razina
uvećanja vraća se na 1k.
∫ Zamjena prikaza slike uz zadržavanje zumiranja
tijekom reprodukcije
Možete zamijeniti prikazanu sliku uz zadržavanje istog
uvećanja i položaja zuma iz funkcije zumiranja tijekom
reprodukcije.
Pretraživanje slika prema naprijed ili natrag okretanjem
prednjeg kotačića tijekom zumiranja pri reprodukciji
Slike možemo pretraživati prema naprijed ili nazad
• postavljanjem premotavanja slika unaprijed/unazad pritiskom
stražnjeg kotačića za vrijeme zumiranja pri reprodukciji, a zatim
dodirnite [
]/[
] ili pritisnite 2/1.
182
2.0X
8.Reprodukcija i uređivanje slika
Prikaz više zaslona (Indeksna reprodukcija)
Okrenite stražnji kotačić ulijevo.
1 zaslon
12 zaslon
30 zaslon
1/98
Prikaz kalendara
• Ako se stražnji kotačić zakrene udesno, prikazat će se
prethodni zaslon za reprodukciju.
• Zaslon za reprodukciju moguće je promijeniti dodirom na
slijedeće ikone.
–[
]: 1 zaslon
–[
]: 12 zaslona
–[
]: 30 zaslona
– [ CAL ]: Prikaz zaslona kalendara
• Zaslon se može postupno mijenjati povlačenjem zaslona
prema gore ili prema dolje.
] ne mogu se reproducirati.
• Slike prikazane s [
∫ Povratan na uobičajenu reprodukciju
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Prikaz fotografija prema datumu snimanja (kalendarska reprodukcija)
1
Okrenite stražnji kotačić ulijevo za kalendarski prikaz.
2 Pritisnite 3/4/2/1 za odabir željenog datuma koji
želite repšroducirati [MENU/SET].
• Samo fotografije snimljene tog datuma će biti prikazane.
• Okrenite stražnji kotačić ulijevo da se vratite na
prikaz zaslona kalendara.
3
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i zatim
pritisnite [MENU/SET].
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
2016
12
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30
4
5
6HW31
• Datum snimanja fotografije odabrane na zaslonu za reprodukciju postaje datum koji ste
odabrali kada se prikaz zaslona kalendara prvi put prikazao.
• Možete prikazati kalendar za razdoblje između siječnja 2000. i prosinca 2099.
• Ako na fotoaparatu nije postavljen datum, datum snimanja postavlja se na 1. siječnja 2016.
• Ako snimate fotografije nakon postavljanja odredišta putovanja u [World Time] (Svjetsko
vrijeme), fotografije se kod kalendarske reprodukcije prikazuju po datumima na odredištu.
183
8.Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija grupe fotografija
Grupa fotografija sastoji se od više fotografija. Fotografije u grupi možete reproducirati
neprekidno ili jednu po jednu.
• Možete uređivati ili brisati sve fotografije iz grupe odjednom.
(Primjerice, ako izbrišete grupu fotografija, izbrisat će se sve fotografije iz te grupe.)
[
]
:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih u nizu
s brzinom snimanja [SH] (Iznimno velika brzina). (135.str.)
[
]
:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih
Focus Bracket funkcijom (Automatski fokus). (140.str)
[
]
:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih u
intervalima. (141.str.)
[
]
:
Grupa fotografija koja se sastoji od fotografija snimljenih
Stop Motion Animation (Zaustavljenom animacijom).(143.str.)
1/98
SLF
• Fotografije se neće grupirati ako su snimljene bez postavljanja sata.
Uzastopna reprodukcija grupnih fotografija
Pritisnite 3.
• Ista se radnja može izvesti dodirom ikone grupe fotografija ( [
]
], [ )
.
],
• Tijekom pojedinačne reprodukcije fotografija snimljenih u nizu prikazuju se opcije.
Nakon odabira [Burst Play] ili [Sequential Play]), odaberite jednu od ponuđenih načina
reprodukcije:
[From the first picture](Od prve fotografije):
Fotografije se reproduciraju u slijedu od prve fotografije u grupi.
[From the current picture] (Od trenutačne fotografije):
Fotografije se reproduciraju u nizu od fotografije koja se trenutačno reproducira..
∫ Radnje tijekom reprodukcije grupe fotografija
3
Uzastopna reprodukcija/Pauza
4
Brzo premotavanje unaprijed
Brzo premotavanje unatrag
2
Zaustavljanje
1
Premotavanje unatrag
(tijekom pauze)
184
Premotavanje unaprijed
(tijekom pauze)
8.Reprodukcija i uređivanje slika
Reprodukcija pojedine grupe fotografija
1
Pritisnite 4.
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone
[
2
], [
], or [
[
],
].
1/98
SLF
Pritisnite 2/1 za pregled slika.
• Ponovnim pritiskom 4 ili dodirom [ ] vratit će vas na zaslon normalne reprodukcije.
• Svaka fotografija iz grupe može se tretirati kao uobičajena fotografija tijekom reprodukcije
(Kao indeksna reprodukcija, zumiranje tijekom reprodukcije i brisanje fotografija)
185
8.Reprodukcija i uređivanje slika
Brisanje fotografija
Jednom izbrisane, fotografije više nije moguće vratiti.
Brisanje jedne fotografije
1
U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju
koju želite izbrisati i zatim pritisnite
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone
[
2
]
.
Pritisnite 3 za odabir [Delete Single] i zatim
pritisnite [MENU/SET].
'HOHWH6LQJOH
'HOHWH0XOWL
'HOHWH$OO
Brisanje više fotografija (do 100*) ili svih fotografija
¢ Grupe fotografija tretiraju se kao jedna fotografija.
((Sve fotografije iz odabrane grupe fotografija se brišu.)
1
2
U načinu reprodukcije, pritisnite [
].
Pritisnite 3/4 za odabir [Delete Multi](Brisanje nekolicine) ili
[Delete All] (Brisanje svih) i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Možete izbrisati sve fotografije osim onih koje ste označili kao favorite ako u [Delete
All] odaberete [All Delete Except Favorite] (Brisanje svih osim favorita).
3
(Kada je odabrano [Delete Multi]
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali
fotografiju i zatim postavite pritiskom na
[MENU/SET]. (Ponovite ovaj korak.)
2.
• [‚] se prikazuje na odabranim fotografijama.
4
Ako ponovno pritisnete [MENU/SET] postavka se
poništava.
(Kada je odabrano [Delete Multi])
Pritisnite 2 za odabir [OK] i zatim pritisnete [MENU/SET] za
izvršavanje.
Možda će biti potrebno određeno vrijeme da bi se fotografije izbrisale, što ovisi o broju
• fotografija koje želite izbrisati.
186
9.
Popis izbornika funkcija
Popis izbornika
[Rec](Snimanje)
187.str.
[Setup](Postavljanje) 220.str
[Motion Picture] (Videozapis)208,
[Custom] (Prilagođeno) 210.str
[Playback] (Reprodukcija) 228.str
• [Photo Style], [Filter Settings], [Focus Mode], [Metering Mode], [Highlight Shadow],
[i.Dynamic],[i.Resolution], [Diffraction Compensation], [Digital Zoom] i [Stabilizer] su
zajednički izbornicima [Rec] i [Motion Picture]. Promjena ovih postavki u jednom od
navedenih izbornika odražava se i u drugom izborniku.
:
[Rec] (Snimanje)
• [Photo Style] (Stil fotografije)(188.str.)
• [Time Lapse Shot] (141.str.)
• [Filter Settings] (Postavke filtra) (190.str.)
• [Stop Motion Animation] (143.str.)
• [Aspect Ratio] (Format) (192.str.)
• [Panorama Settings] (78.str.)
• [Picture Size] (Veličina slika)(192.str.)
• [Shutter Type] (199.str.)
• [Quality](Kvaliteta) (193.str.)
• [Shutter Delay] (200.str.)
• [Focus Mode] (Način fokusiranja) (95.str)
• [Flash] (159.str.)
• [Metering Mode] (Način mjerenja) (194.str.)
• [Red-Eye Removal] (200.str.)
• [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) (135.str) • [ISO Limit Set] (201.str.)
• [4K PHOTO] (4K fotografija) (118.str)
• [ISO Increments] (201.str.)
• [Bracket] (Snimanje različitim ekspoz.) (138.str) • [Extended ISO] (201.str.)
• [Self Timer] (Automatski okidač) (137.str.)
• [Long Shtr NR] (202.str.)
• [Highlight Shadow] (Posvjetljenje/tamnjenje) (195) • [Shading Comp.] (202.str.)
• [i.Dynamic] (Intelligent dynamic range
• [Diffraction Compensation] (203.str.)
• [Ex. Tele Conv.] (151.str.)
control) (196.str)
• [i.Resolution] (i.Razlučivost)(196.str)
• [Digital Zoom] (153.str.)
• [Post Focus] (131.str.)
• [Color Space] (203.str.)
• [iHandheld Night Shot] (65. str.)
• [Stabilizer] (146.str.)
• [iHDR] (iVisoki dinamički raspon) (66.str.)
• [Face Recog.] (204.str.)
• [HDR] (Visoki dinamički raspon) (197.str)
• [Profile Setup] (207.str.)
• [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija) (198.str)
187
9.Uporaba izbornika funkcija
[Photo Style] (Stil fotografije)
Primjenjivi način rada:
Možete odabrati efekte koji će odgovarati vrsti slike koju želite snimiti. Moguće je
podesiti stavke poput boje ili kvalitete slike za željeni efekt.
MENU
>
[Rec] (Snimanje)> [Photo Style] (Stil fotografije)
[Standard](Standardno) Ovo je standardna postavka.
[Vivid]¢ (Žive boje)
Sjajni efekt s visokom razinom zasićenosti i kontrasta.
[Natural]¢(Prirodno)
Blagi efekt sa niskom razinom zasićenosti.
[Monochrome]
(Monokromatski)
Monokromatski efekt bez tonova boje.
[L.Monochrome]¢
(L.Monokromatski)
Efekt bijelo -crni sa bogatom gradacijom i jasnom crnom
bojom.
[Scenery]¢ (Krajolik)
Efekt prikladan za scene u kojima dominira vedro plavo
nebo i zelenilo.
[Portrait]¢ (Portret)
Efekt prikladan za portrete ljudi sa zdravim i lijepim tonom
kože.
[Custom]¢ (Prilagođeno) Uporaba unaprijed memorirane postavke.
¢ Isključuje se kada je odabran prošireni inteligentni automatski način rada.
• U proširenom inteligentnom automatskom načinu rada, postavka će biti vraćena na
[Standard] pri promjeni načina snimanja ili pri uključivanju/isključivanju uređaja.
• U načinu rada vodiča scene možete podesiti samo kvalitetu slike.
188
9.Uporaba izbornika funkcija
∫ Podešavanje kvalitete fotografija
• Kvaliteta fotografija ne može se podesiti u proširenom
6WDQGDUG
-5
0
+5
inteligentnom automatskom načinu rada.
1
2
Pritisnite 2/1 za odabir stila fotografije.
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i zatim pritisnite 2/1
da biste opdesili.
[Contrast]
(Kontrast)
S
[Sharpness]
(Oštrina)
[Noise Reduction]
(Smanjenje
smetnji)
[Saturation]¢1
(Zasićenost)
[Color Tone]¢1
±0
DISP.カスタム登録
Povećanje razlike između svjetline i tame na
fotografiji.
[s]
Smanjenje razlike između svjetline i tame na
fotografiji.
[r]
Fotografija je oštro definirana.
[s]
Fotografija je blago fokusirana.
[r]
Pojačavanje efekta smanjenja smetnji.
Razlučivost fotografije može se malo smanjiti.
[s]
Smanjivanje efekta smanjenja smetnji.
Možete snimiti fotografije s većom razlučivosti.
[r]
Boje na fotografiji postaju životopisne.
[s]
Boje na fotografiji postaju prirodne.
[r]
Dodavanje plavkastog tona.
[Yellow]
(Žuto)
[Filter Effect]
(Efekt filtra)¢2
±0
[r]
[s]
±0
S ±0
Dodaje žućkasti ton.
Pojačavanje kontrasta objekta snimanja. (Efekt:
Slab) Moguće je jasno snimanje plavog neba.
Pojačavanje kontrasta objekta snimanja (Efekt:
[Orange] srednji)
(Narančasto) Moguće je potamnjivanje boje plavog neba .
Pojačavanje kontrasta objekta snimanja. (Efekt: snažan)
[Red]
(Crveno) Moguće je snažno potamnjivanje boje plavog neba kod snimanja
Boja kože i usana ljudi doima se prirodnom.
[Green]
(Zeleno) Zeleno lišće čini se svjetlijim i naglašenijim.
[Off](Isklj.)
—
¢1[Color Tone] prikazuje se samo kada je odabrano [Monochrome]. U drugim slučajevima,
bit će prikazano [Saturation].
¢2Prikazuje se samo kad odaberete [Monochrome] ili [L.Monochrome]
• Ako podesite kvalitetu fotografije, na zaslonu se prikazuje oznaka [+] uz ikonu stila fotografije
3
Pritisnite [MENU/SET].
∫ Registracija postavki na [Custom] (Prilagođeno)
Podesite kvalitetu fotografija tako da slijedite 2. korak „Podešavanje kvalitete
fotografija“, a zatim pritisnite [DISP.] (Prikaz).
189
9.Uporaba izbornika funkcija
[Filter Settings] (Postavke filtra)
Primjenjivi načini rada:
Efekte slike (filtre) koji su dostupni za način kreativnog upravljanja možete primijeniti na slike u drugim
načinima, poput automatske ekspozicije s prioritetom otvora blende ili u načinu panoramskog snimanja.(83.s)
>
MENU
[Rec] > [Filter Settings] > [Filter Effect]
Postavke: [ON]/[OFF]/[SET] (Uklj./ Isklj./ Postavke)
∫ Promjena postavki uporabom zaslona osjetljivog na dodir
1 Dodirnite [
].
EXPS
2 Dodirnite stavku koju želite postaviti.
[
]
:
Efekt slike ON/OFF
[
]
:
Odabir efekta slike (filter)
[
]
:
Podešavanje efkta slike
EXPS
• [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Toy Effect]¢1/[Toy Pop]¢1/[Miniature Effect]¢1, 2/
[Soft Focus]/[Star Filter]/[Sunshine] nisu dostupni u slijedećim slučajevima:
– Način kreativnog videozapisa
– Pri snimanju videozapisa
¢1 Kada je [4K Live Cropping] postavljena na [ON](Uklj.).
¢2 Pri snimanju videozapisa sa Rec Quality] (Kvaliteta snimajna) postavljnom na [4K]
• Molimo pazite na slijedeće točke kada koristite panoramski način snimanja:
– [Toy Effect]/[Toy Pop]/[Miniature Effect]/[Sunshine] nisu dostupni.
– Efekti slike [Rough Monochrome]/[Silky Monochrome]/[Soft Focus]/[Star Filter] nisu
vidljivi na zaslonu tijekom snimanja panoramskih fotografija.
– Upotreba [High Key] (Svijetli tonovi) možda neće biti učinkovita u slabo osvijetljenim uvjetima
• Dostupne postavke ISO-osjetljivosti bit će ograničene na [ISO 3200]. ISO-osjetljivost za
[High Dynamic] (Visoki dinamički raspon) bit će postavljena na [AUTO].
• Kada upotrebljavate [Filter Effect] (Efekt filtra) ne možete upotrebljavati izbornike ili
snimanja koje nisu dostupne u načinu kreativnog upravljanja.
Primjerice, balans bijele boje bit će fiksno postavljen na [AWB], a bljeskalica će biti
postavljena na [Œ] (bljeskalica uvijek isključena).
190
9.Uporaba izbornika fubkcija
∫ Istovremeno snimanje sa i bez efekta slike ([Simultaneous record w/o filter]
(Istovremeno snimanje bez filtera)
Možete pritisnuti okidač jednom i istovremeno snimiti dvije fotografije, jednu s efektom
slike i drugu bez efekta.
MENU
>
[Rec] > [Filter Settings] > [Simultaneous record w/o filter]
Postavke: [ON]/[OFF] (Uklj./Isklj.)
• Kada je stavka postavljena na [ON] (Uklj.), najprije će se snimiti fotografija s efektom slike,
a zatim fotografija bez efekta.
• Samo se fotografija s efektom slike prikazuje na automatskom pregledu.
Nije dostupno u slijedećim slučajevima:
• U slijedećim slučajevima, opcija [Simultaneous record w/o filter] ne radi:
– Prilikom načina panoramskog snimanja
– Kod snimanja fotografija tijekom snimanja videozapisa [samo kada se postavi na [
(prioriteti videozapisa])
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate sa [Post Focus]
– Kada snimate načinom snimanja u nizu
– Kada je [Quality] postavljena nais set to [
], [
] ili [
]
– Snimanje Bracket funkcijom - snimanje jedne slike tri puta sa različitom ekspoziijom
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (Stop animacija)
191
]
9.Uporaba izbornika funkcija
[Aspect Ratio] (Format)
Primjenjivi načini:
Ova vam postavka omogućuje odabir formata fotografija koji bi bio prikladan za ispis
ili reprodukciju.
MENU
>
[4:3]
[Rec] > [Aspect Ratio]
[Aspect Ratio] (Format) TV-prijamnika 4:3
[3:2]
[Aspect Ratio] (Format) fotoaparata s filmom od 35mm
[16:9]
[Aspect Ratio] (Format) TV-prijamnika visoke razlučivosti itd.
[1:1]
Kvadrani format
[Picture Size](Veličina slike)
Primjenjivi načini:
Postavite broj piksela.
Što je veći broj piksela, to će detalji na fotografiji biti jasniji, čak i ako se fotografije
ispisuju u velikom formatu.
MENU
>
[Rec] > [Picture Size]
Kada je format postavljen na [4:3].
Kada je format postavljen na [3:2].
Postavke
Veličina slike
Postavke
Veličina slike
[L] (16M)
4592k3448
[L] (14M)
4592k3064
[
M] (8M)
3232k2424
[
S] (4M)
2272k1704
Kada je format postavljen na [16:9].
Postavke
[L] (12M)
[
[
M] (7M)
3232k2160
S] (3.5M)
2272k1520
WKada je format postavljen na [1:1].
Veličina slike
Postavke
Veličina slike
4592k2584
[L] (11.5M)
3424k3424
[
M] (8M)
3840k2160
[
M] (6M)
2416k2416
[
S] (2M)
1920k1080
[
S] (3M)
1712k1712
• Kada je postavljeno [Ex. Tele Conv.] (Dodatna telekonverzija) (151. str.) [
] prikazuje se na
veličinama slike svakog formata, osim za [L].
• Veličina slike će biti fiksno postavljena na [4K] ([4:3]: 3328x2496; [3:2]: 3504x2336; [16:9]:
3840x2160; [1:1]: 2880x2880) pri snimanju 4K fotografija ili snimaje naknadnim fokusiranje.
192
9.Uporaba izbornika funkcija
[Quality] (Kvaliteta)
Primjenjivi načini:
Postavite brzinu kompresije kojom se pohranjuju fotografije.
>
MENU
[Rec] > [Quality]
Postavke
Format datoteke
Slika formata JPEG u kojem prioritet ima kvaliteta slike.
[A]
JPEG
[›]
[
]
[
]
[
Opis postavki
RAWiJPEG
]
RAW
Slike formata JPEG uobičajene kvalitete slike.
Ova je postavka korisna ako želite povećati broj snimki
bez mijenjanja broja piksela.
Moguće je istovremeno snimanje slike u formatu RAW i
formatu JPEG ([A] ili [›]) .
Snimaju se samo fotografije formata RAW.
Format RAW
RAW format odnosi se na originalni format datoteke koji nije fotografski obradio fotoaparat. Za
reprodukciju i uređivanje RAW slika potreban je namjenski softver.
• Možete procesuirati RAW fotografije koristeći [RAW Processing] u izborniku [Playback]ng]. (234.str)
• Možete razviti i urediti datoteke, na vašem računalu, formata RAW s pomoću softvera SILKYPIX
Developer Studio (297.str) tvrtke Ichikawa Soft Laboratory.
• RAW fotografije su uvijek snimljene u formatu [4:3] (4592k3448) bez obzira na format u
trenutku snimanja.
• Kada brišete fotografije snimljene sa [
] ili [
], fotografije formata RAW i JPEG
biti će obrisane istovremeno.
• Pri reprodukciji fotografije snimljene sa [
], siva područja koja odgovaraju formatu, u
trenutku snimanja, su prikazana.
• Postavka je fiksno postavljena na [A] pri snimanju 4K fotografija ili snimanjau [Post Focus].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U slijedećim slučajevima,[
], [
], i [
] ne mogu se postaviti.
– Prilikom načina panoramskog snimanja
– [Handheld Night Shot] (Noćno snimanje bez uporabe tronošca)(Način rada vodiča scene)
– Kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH]
193
9.Uporaba izbornika funkcija
[Metering Mode] (Način mjerenja)
Primjenjivi načini:
Moguće je promijeniti tip optičkog mjerenja za mjerenje svjetline..
MENU
>
[Rec] > [Metering Mode]
[
]
(Više točaka)
Ovo je metoda u kojoj fotoaparat mjeri najpogodniju ekspoziciju
automatskim prosuđivanjem raspodjele svjetline na cijelom
zaslonu.
Obično preporučujemo upotrebu ove metode.
[
]
(Centrirano)
Ova metoda upotrebljava se za fokusiranje objekta u središtu
zaslona i jednako mjerenje cijelog zaslona.
[
]
(Točka)
Ova metoda upotrebljava se za mjerenje objekta u
ciljniku mjerenja točke A.
• Ako postavite ciljnu mjernu točku na rub zaslona,
na mjerenje može utjecati svjetlost oko područja
mjerenja.
194
9. Using Menu Functions
[Highlight Shadow] (Posvjetljivanje i potamnjivanje)
Primjenjivi načini:
Možete podesiti svjetlinu svijetlih i tamnih dijelova slike dok provjeravate svjetlinu na
zaslonu.
>
MENU
[Rec] > [Highlight Shadow]
(Standardno)
Stanje bez ikakvih podešavanja.
(Povećajte kontrast)
Svijetla područja su posvijetljena, a tamna područja su potamnjena.
(Smanjite kontrast)
Svijetla područja su potamnjena, a tamna područja su posvijetljena.
(Posvjetljivanje tamnih područja) Tamna područja su posvijetljena.
ヤヒ
/
ヤビ
/
ヤピ
(Custom)
Moguća je primjena memoriranih prilagođenih postavki.
1 Zakrenite prednji/zadnji kotačić da biste
A
podesili svjetlinu svijetlih/tamnih dijelova)
A Svijetli dio
B Tamni dio
C Zaslon pregleda
• Stražnji kotačić se koristi za podešavanje tamnih dijelova,
a prednji kotačić za podešavanje svijetlih dijelova.
• Da biste memorirali odabranu postavku, pritisnite 3 i
2
odaberite odredište na kojem će se pohraniti prilagođena postavka
([Custom1] ( ヤヒ )/[Custom2] ( ヤビ )/[Custom3] ( ヤピ )).
• Podešavanje je također moguće povlačenjem grafikona.
B
C
Pritisnite [MENU/SET].
• Prikaz zaslona može se promijeniti pritiskom na [DISP.] (Prikaz) na zaslonu za podešavanje
svjetline.
• Isključivanjem uređaja postavka prilagođena s pomoću
zadanu postavku.
195
/
/
/
vratit će se na
9. Using Menu Functions
[i.Dynamic] (i.Dinamičnost) Kompenzacija kontrasta i ekspozicije
Primjenjivi načini:
Kontrast i ekspozicija kompenziraju se kada je razlika u svjetlini između pozadine i
objekta velika itd.
MENU
>
[Rec] > [i.Dynamic]
Postavke: AUTO] (AUTOMATSKO) / [HIGH] (VISOKO) / [STANDARD]
(STANDARDNO) / [LOW] (NISKO) / [OFF] (ISKLJUČENO)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Efekt kompenzacije, ovisno o uvjetima snimanja, možda neće biti postignut.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON]
[i.Resolution] (i. Razlučivost) Povećanje razlučivosti
Primjenjivi načini:
Fotografije s oštrim profilom i razlučivosti moguće je snimiti s pomoću tehnologije
inteligentne razlučivosti.
MENU
>
[Rec] > [i.Resolution]
Postavke: [HIGH] (VISOKO) /[STANDARD] (STANDARDNO) /[LOW] (NISKO) /
[EXTENDED] (PROŠIRENO)/[OFF] (ISKLJUČENO)
• [EXTENDED] (PROŠIRENO) omogućuje snimanje prirodnih fotografija s većom razlučivosti.
• Kada snimate videozapis , 4K fotografije ili snimate u [Poat Focus], [EXTENDED] se
mijenja u [LOW] (Nisko).
196
9.Uporaba izbornika funkcija
[HDR](Visoki dinamički raspon) (Kombiniranje slika s različitim ekspozicijama
Primjenjivi načini:
Možete kombinirati 3 fotografije različitih razina ekspozicije u jednu sliku bogate
gradacije. Gubitak gradacije u svijetlim i tamnim dijelovima možete smanjiti, primjerice,
kada je kontrast između objekta i pozadine velik.
Slika kombinirana opcijom HDR (visokog dinamičkog raspona sprema) se u formatu
JPEG.
MENU >
[Rec] > [HDR] (Visoki dinamički raspon)
Postavke: [ON]/[OFF]/[SET]
∫ Promjene postavki
[Dynamic Range]
(Dinamički raspon)
[AUTO]: Automatsko prilagođavanje raspona ekspozicije u skladu
s razlikama između svijetlih i tamnih mjesta.
[n1 EV]/[n2 EV]/[n3 EV]:
Prilagođavanje ekspozicije unutar odabranih
parametara ekspozicije.
[ON]:
Automatsko ispravljanje podrhtavanja fotoaparata i drugih
probleme zbog kojih slika nije ravna. Preporučuje se za
upotrebu tijekom snimanja s fotoaparatom u ruci
[OFF]:
Neispravno poravnanje slike se ne ispravlja.
Preporučuje se pri upotrebi tronošca.
[Auto Align]
(Auto poravnavanje)
• Nemojte pomicati fotoaparat za vrijeme neprekidnog snimanja nakon što pritisnete okidač.
• Sljedeću fotografiju ne možete snimiti dok kombinacija fotografija nije potpuna.
• Objekt u pokretu može biti snimljen s neprirodnim zamućenjem.
• Kut snimanja sužava se kada je [Auto Align] postavljeno na [ON].
• Bljeskalica je fiksno postavljena na [Œ] (bljeskalica uvijek isključena).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• [HDR] nije dostupno za fotografije snimljene prilikom snimanja videozapisa.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate sa funkcijom [Post Focus]
– Kada snimate načinom snimanja u nizu
– Kada snimate sa funkcijom Bracket- snimanje iste scene, tri puta različite ekspozicije
– Kada snimate sa podešenom brzinom zatvarača na [T] (Vrijeme)
– Kada je [Quality] postavljena n a: [
] ili [
]
], [
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada upotrebljavate [Stop Motion Animation] (samo kada je postavljeno [Auto Shooting]
197
9.Uporaba izbornika funkcija
[Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
Primjenjivi načini:
:
Pruža nam efekt kao višestruke ekspozicije. (do 4 puta
MENU
1
2
>
s
je
sli
)
[Rec] > [Multi Exp.]
Pr
3/4 a
a
[Start], a a
[MENU/SET].
Odlučite o kompoziciji i snimite prvu fotografiju
. Nakon snimke,pritisnite gumb zatvarača do pola
kako bi snimili drugu fotografiju.
• Pritisnite 3/4 za odabir stavke i zatim pritisnite [MENU/SET]
za jedno od slijedećih radnji.
– [Next]:
– [Retake]:
– [Exit]:
3
4
1H[W
5HWDNH
Brzo do slijedeće fotografije.
Povrat na prvu fotografiju.
Snimite sliku prve fotografije i završite
snimanje fotografija sa višestrukom
ekspozicijom.
([LW
Snimanje druge, treće i četvrte ekspozicije.
• Ako je pritisnut [Fn3] za vrijeme snimanja slika, snime se fotografije i snimanje
fotografije sa višestrukom ekspozicijom biti će završeno.
Pritisnite 4 za odabir [Exit] a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Za kraj možete pritisnuti i gumb okidača do pola.
5HWDNH
([LW
∫ Promjene postavki
[Auto Gain]
(Auto jačina)
[Overlay]
(Prekrivanje)
Ako odaberete [OFF], rezultati svih ekspozicija je preeksponiranost .
Kompenzirajte ekspoziciju ako je neophodno ovisno o objektu.
Ako odaberete [ON], možete primijeniti višestruku ekspoziciju na prethodno
snimljene slike. Nakon odbira [Start], prikazat će se slike sa kartice. Odaberite
RAW slike i pritisnite [MENU/SET] za nastavak snimanja.
• Informacije o snimanju prikazane za fotografije snimljene s više ekspozicija prikazuju se za
posljednju snimljenu fotografiju.
• Stavke prikazane sivom bojom na zaslonu s izbornicima ne mogu se postaviti tijekom V.E.
• [Overlay] je dostupno samo za fotografije formata RAW snimljene ovim uređajem.
Nje dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Pri upotrebi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Pri upotrebi [Stop Motion Animation] (Stop animacija) Animation]
198
9.Uporaba izbornika funkcija
[Shutter Type](Vrsta zatvarača)
Primjenjivi način:
Možete upotrebljavati bilo koji od dva zatvarača za snimanje fotografija: mehanički
zatvarač ili elektronički zatvarač.
Mehanički zatvarač
Bljeskalica
Elektronički zatvarač
—
±
Brzina zatvarača
(u sekundama)
T (Vrijeme)¢1/60 do 1/4000
Zvuk zatvarača
Zvuk mehaničkog zatvarača
1¢2 do 1/16000
Zvuk elektroničkog zatvarača¢3
¢1 Ova postavka je dostupna samo u načinu ručne ekspozicije. (73.str.)
¢2 Do ISO-osjetljivosti od [ISO3200]. Kad je postavka viša od [ISO3200], brzina zatvarača biti
će brža od 1 sekunde.
¢3 Postavke zvuka elektroničkog zatvarača mogu se promijeniti u [E-Shutter Vol] (Glasnoća
elektroničkog zatvarača) i [E-Shutter Tone] (Ton elektroničkog zatvarača). (P221)
MENU
>
[AUTO]
[Rec] > [Shutter Type]
Ovisno o uvjetima snimanja i brzini zatvarača, način rada zatvarača će se
automatski promijeniti
• Mehanički zatvarač ima veći prioritet od načina rada elektroničkog
zatvarača, jer mehanički zatvarač ima manje funkcijskih zabrana
tijekom snimanja uz uporabu bljeskalice,.itd.
[MSHTR]
Snimanje fotografija sa mehaničkim zatvaračem.
[ESHTR]
Snimanje fotografija koristeći način elektroničkog zatvarača.
• Kada se na zaslonu prikazuje [
] , fotografije će se snimiti s elektroničkim zatvaračem.
• Kad se snimi objekt koji se pomiče elektroničkim zatvaračem, taj objekt može
izgledati izobličeno na fotografiji.
• Kad se elektronički zatvarač upotrebljava pod fluorescentnim ili LED osvjetljenjem i
vodoravne pruge mogu se pojaviti na fotografijama. U tom slučaju, efekpruga
može se smanjiti smanjivanjem brzine zatvarača. (72.str.)
199
9.Uporaba izbornika funkcija
[Shutter Delay] (Kašnjenje zatvarača)
Primjenjivi načini:
Kako bi se smanjio utjecaj podrhtavanja ruke, zatvarač se aktivira određeno
vremenskog razdoblje nakon pritiska okidača.
MENU
>
[Rec] > [Shutter Delay]
Postavkee: [8SEC]/[4SEC]/[2SEC]/[1SEC]/[OFF](Isklj.)
Nije dostupno u sljedećim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kod snimanja Bracket funkcijom - uzastopnim snimanjem iste slike uz različitu ekspoziciju
– Kada je [HDR] (Visoki dinamički raspon) postavljen na [ON] (Uklj.) [ON]
[Red-Eye Removal] (Ispravljanje efekta crvenih očiju)
Primjenjivi načini:
Kada odaberete smanjenje efekta crvenih očiju ([
], [
]), uklanjanje efekta
crvenih očiju obavlja se pri svakoj aktivaciji bljeskalice. Fotoaparat automatski otkriva
crvene oči i ispravlja fotografiju.
MENU >
[Rec] > [Red-Eye Removal] (Uklanjanje efekta crvenih očiju)
Postavke: [ON]/[OFF](Uklj./Isklj.)
• Kada je postavljeno na [ON], na ikoni se prikazuje [ ] .
• U određenim se okolnostima efekt crvenih očiju ne može ispraviti.
200
9.Korištenje izbornikom
[ISO Limit Set]
Primjenjivi načini:
Odabirat će se optimalna ISO osjetljivost prema podešenim vrijednostima ovisno o
svjetlini brightness of the subject.
• Radi kada je [Sensitivity] postaavljena na [AUTO] ili [
MENU
>
].
[Rec] > [ISO Limit Set]
Postavke: [400]/[800]/[1600]/[3200]/[6400]/[12800]/[25600]/[OFF]
Nije raspoloživo u ovim slučajevima :
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima :
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Handheld Night Shot]
(Scene Guide Mode)
– Kada snimate filmove
[ISO Increments]
Primjenjivi načini:
Možete podesiti postavku ISO-osjetljivosti za svakih 1/3 EV.
[Rec] > [ISO Increments]
MENU >
Postavke: [1/3 EV]/[1 EV]
[Extended ISO]
Primjenjivi načini:
ISO-osjetljivost može se postaviti na minimalno [ISO100].
MENU
>
[Rec] > [Extended ISO]
Postavke: [ON]/[OFF]
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kada snimate 4K fotografije
– Kada snimate s [Post Focus]
201
9.Korištenje izbornikom
[Long Shtr NR]
Primjenjivi načini:
Fotoaparat automatski uklanja smetnje koje nastaju pri smanjivanju brzine zatvarača
za vrijeme snimanja fotografija noćnog krajolika itd. tako da fotografije budu ljepše.
MENU
>
[Rec] > [Long Shtr NR]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Poruka [Long shutter noise reduction ongoing] (Smanjenje smetnji zatvarača u tijeku)
prikazuje se istodobno s brzinom zatvarača za obradu signala.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja videozapisa
– Kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina)
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kod snimanja s [Post Focus]
– Kada upotrebljavate elektronički zatvarač
[Shading Comp.]
Primjenjivi načini:
Kada se rubni dijelovi zaslona zatamne kao rezultat karakteristika objektiva, fotografije
možete snimati s ispravljenom svjetlinom rubnih dijelova zaslona.
MENU
>
[Rec] > [Shading Comp.]
Postavke: [ON]/[OFF]
• Ova bi se značajka mogla automatski isključiti, ovisno o uvjetima snimanja.
• Smetnje u rubnim dijelovima fotografije mogu se isticati sa višom ISO-osjetljivosti
Nije raspoloživo u ovim slučajevima:
• ispravak nije moguć u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja fotografija tijekom snimanja videzapisa [samo kada se postavi na [
] ([Video
Priority](Prioriteti videozapisa)]))
– Kada je [Burst Rate] (Brzina snimanja u nizu) postavljena na [SH] (Iznimno velika brzina)
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kod snimanja s [Post Focus]
202
9.Korištenje izbornikom
[Diffraction Compensation]
Primjenjivi načini:
Fotoaparat povećava razlučivost ispravljajući zamućenost uzrokovanu difrakcijom kada
je otvor blende zatvoren.
MENU
>
[Rec] > [Diffraction Compensation]
Postavke: [AUTO]/[OFF]
• Ova značajka će možda biti automatski onemogućena, ovisno o uslovima snimanja
• Smetnje se mogu isticati sa višom ISO-osjetljivosti
[Color Space]
Primjenjivi načini:
Postavite kada želite ispraviti reprodukciju boja snimljenih fotografija na računalu ili
pisaču itd.
MENU
>
[sRGB]
[AdobeRGB]
[Rec] > [Color Space]
Prostor boje postavljen je na prostor boje sRGB.
Ova funkcija ima široku primjenu kod računalne opreme.
Prostor boje postavljen je na prostor boje AdobeRGB.
AdobeRGB najviše se upotrebljava u poslovne svrhe kao što je profesionalni
ispis jer ima veći raspon mogućih boja nego sRGB.
• Postavite na [sRGB] ako niste dobro upoznati s AdobeRGB.
• Postavka je fiksno postavljena na [sRGB] u sljedećem slučaju
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kod snimanja s [Post Focus]
203
9.Korištenje izbornikom
[Face Recog.]
Primjenjivi načini:
Funkcija prepoznavanja lica pronalazi lice koje sliči memoriranom licu i automatski
podešava prioritet fokusa i ekspozicije. Čak i ako se osoba nalazi u pozadini ili pri kraju
niza na grupnoj fotografiji, fotoaparat može snimiti jasnu fotografiju.
KEN
MENU
>
KEN
[Rec] > [Face Recog.]
Postavke: [ON]/[OFF]/[MEMORY]
• Sljedeće funkcije također će raditi s funkcijom prepoznavanja lica.
U načinu snimanja
– Prikaz odgovarajućeg imena kada fotoaparat otkrije memorirano lice¢
U načinu reprodukcije
– Prikaz imena i dobi
– Prikaz odgovarajućeg imena kada fotoaparat otkrije memorirano lice
([Category Play] (P232))
¢ Prikazuju se imena do triju osoba.
Prednost imena prikazanih pri snimanju fotografija određuje se prema redoslijedu
memoriranja.
• [Face Recog.]Prepoznavanje lica) radi samo kada je auto. fokus postavljen na [š].
• Tijekom snimanja u nizu informacije o [Face Recog.] mogu se pridružiti samo prvoj slici.
• Kada se grupe fotografija reproduciraju, prikazuje se naziv prve fotografije skupa.
• Čak i kad su podaci o prepoznavanju lica memorirani, prepoznavanje lica u načinu [Category
[Name] (Ime) postavljena na [OFF] (Isklj.).
Play] (Reprodukcija kategorije) neće kategorizirati fotografije snimljene dok je funkcija
• Primjerice, ako se promijeni ime, funkcija prepoznavanja lica neće kategorizirati fotografije
snimljene prije promjene u načinu [Category Play] (Reprodukcija kategorije).Da biste promijenili
podatke o snimljenim fotografijama, odaberite [REPLACE] (Zamjena) u [Face Rec Edit]
(Uređivanje funk. prepoz. lica) (249. str).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Kad je postavljeno [Miniature Effect] (Efekt minijature) (način kreativnog upravljanja)
– Kod snimanja videozapisa
– Kod snimanja 4K fotografija
– Kod snimanja s [Post Focus]
– Pri upotrebi [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
204
9.Korištenje izbornikom
∫ Postavke lica
Moguće je memorirati podatke kao što su imena i datumi rođendana za slike lica do
osoba.
Točka snimanja pri memoriranju slika lica
• Osoba treba biti okrenuta licem prema naprijed,
(Dobar primjer memoriranja)
otvorenih očiju i zatvorenih usta, a obrisi lica očiju ili
obrva ne smiju biti pokriveni kosom pri memoriranju
• Pri memoriranju na licu ne smije biti previše sjene.
(Bljeskalica neće svijetliti prilikom memoriranja.)
Ako se lice ne prepoznaje tijekom snimanja
• Memorirajte lice iste osobe u zatvorenom i otvorenom prostoru, s različitim izrazima lica
i iz različitih kutova (206. str.)
• Memorirajte ga i na mjestu snimanja.
• Kada ne dođe do prepoznavanja memorirane osobe, ispravite to tako da je ponovno memorirate.
• Prepoznavanje lica možda neće biti moguće ili možda čak i memorirana lica neće biti
točno prepoznata, ovisno o izrazima lica i okolini.
1
2
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [MEMORY] i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali okvir za
prepoznavanje lica koji nije memoriran i zatim
pritisnite [MENU/SET].
3 Snimite fotografiju podešavajući lice s pomoću linije usmjerenosti.
• Lica objekata koji nisu ljudi (kućni ljubimci itd.) ne mogu
se memorirati.
• Za prikaz opisa memoriranja lica, pritisnite 1 ili
dodirnite [
].
205
1HZ
KEN
9.Korištenje izbornikom
4
Postavite stavku.
• Možete memorirati do 3 slike lica.
[Name] (ime)
Moguće je memorirati imena.
• Detalje o unosu znakova pogledajte na 61. str.
[Age] (dob)
Moguće je memorirati datume rođendana.
(Dodavanje slika)
Dodavanje dodatnih slika lica.
[Add Images]
(Dodavanje
slika)
1 Odaberite okvir za prepoznavanje lica koji nije memoriran a
zatim pritisnite [ [MENU/SET].
2 Izvedite 3 korak iz poglavlja „Postavke lica“.
(Brisanje)
Brisanje jedne od slika lica.
Pritisnite 2/1 da biste odabrali sliku lica koju želite izbrisati
i zatim pritisnite [MENU/SET].
∫ Promjena ili brisanje podataka za memoriranu osobu
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [MEMORY] i pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali sliku lica koju želite urediti ili izbrisati i
zatim pritisnite [MENU/SET].
3 Pritisnite 3/4 da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
1
2
[Info Edit]
(Uređivanje podataka)
[Priority] (Prioritet)
[Delete] (Brisanje)
Promjena podataka o memoriranoj osobi.
izvedite 4 korak u „Postavkama lica“
Fokusiranje i ekspozicija podešavaju se prvenstveno za lica
većeg prioritet.
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali prioritet i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Brisanje podataka o memoriranoj osobi.
206
9.Korištenje izbornikom
[Profile Setup]
Primjenjivi načini:
Primjenjivi načini rada:
Ako unaprijed postavite ime i datum rođendana svog djeteta ili ljubimca, na slikama se
može zabilježiti njihovo ime i dob u mjesecima i godinama.
Možete ih prikazati pri reprodukciji ili otisnuti na snimljenoj slici s pomoću opcije [Text
Stamp] (Tekstualna oznaka) (241. str.).
JOE
MENU
>
Postavke: [
LUCKY
[Rec] > [Profile Setup]
] ([Baby1])/[
] ([Baby2])/[
] ([Pet])/[OFF]/[SET]
∫ Postavljanje [Age] (Dob) ili [Name] (Ime)
1
2
3
4
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [SET] a zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Baby1], [Baby2] ili [Pet] i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Age] ili [Name]
i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [SET] i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Unesite [Age] (rođendan)
Unesite [Name] (Ime)
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos teksta“ na 61. str.
5 Pritisnite 4 da biste odabrali [Exit] i zatim pritisnite [MENU/SET] da biste
završili.
∫ Poništavanje [Age] (Dob) i [Name] (Ime)
Odaberite postavku [OFF] u 1. koraku.
• Dob i ime moguće je ispisati s pomoću softvera “PHOTOfunSTUDIO” (296. str.).
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Postavka [Profile Setup] (Postavljanje profila) nije dostupna u snimanju 4K fotografija
• Dobi i imena nisu snimljeni u sljedećim slučajevima:
– Kod snimanja videozapisa
– Kod fotografija snimljenih tijekom snimanja videozapisa ([ ] ([Video Priority])) (174. str.)
207
9.Korištenje izbornikom
Izbornik [Motion Picture] (videozapis)
:
• [Photo Style] (188. str.)
• [Filter Settings] (190. str.)
• [4K Live Cropping] (171. str.)
• [Snap Movie] (176. str.)
• [Rec Format] (168. str.)
• [Rec Quality] (168. str.)
• [Exposure Mode] (89. str.)
• [Focus Mode] (95. str.)
• [Picture Mode] (174. str.)
• [Continuous AF] (170. str.)
• [Metering Mode] (194. str.)
• [Highlight Shadow] (195. str.)
• [i.Dynamic] (pametna kontrola
dinamičkog raspona) (196. str.)
• [i.Resolution] (196. str.)
• [Diffraction Compensation] (203. str.)
• [Ex. Tele Conv.] (151. str.)
• [Digital Zoom] (153. str.)
• [Stabilizer] (146. str.)
• [Flkr Decrease] (208. str.)
• [Silent Operation] (90. str.)
• [Mic Level Disp.] (208. str.)
• [Mic Level Adj.] (208. str.)
• [Wind Noise Canceller] (209. str.)
[Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja)
Primjenjivi načini:
Brzina zatvarača može se podesiti da bi se smanjilo treperenje ili pojavljivanje pruga na videozapisu.
MENU
>
[Motion Picture] > [Flkr Decrease]
Postavke: [1/50]/[1/60]/[1/100]/[1/120]/[OFF]
[Mic Level Disp.] (Prikaz razine mikrofona)
Primjenjivi načini:
Odaberite hoće li na zaslonu biti prikazana razina mikrofona.
MENU
>
[Motion Picture] > [Mic Level Disp.]
Postavke: [ON]/[OFF]
[Mic Level Adj.] (Podešavanje razine mikrofona)
Primjenjivi načini:
Podešavanje razine ulaznog signala na 4 različite razine.
[Motion Picture] > [Mic Level Adj.]
MENU >
208
9.Korištenje izbornikom
[Wind Noise Canceller] (Poništavač zvuka vjetra)
Primjenjivi načini:
Smanjit će buku vjetra koja stiže u ugrađeni mikrofon pritom održavajući kvalitetu
zvuka.
MENU
>
[Motion Picture] > [Wind Noise Canceller]
Postavke: [HIGH]/[STANDARD]/[OFF]
• [HIGH] (Visoko) efektivno smanjuje buku vjetra minimizirajući niskih zvukova kada
detektuje jak vjetar.
• [STANDARD] izvlači i smanjuje samo buku vjetra bez smanjenja kvalitete zvuka.
• Možda nećete primijetiti potpuni efekat ovisno o uslovima snimanja.
209
9.Korištenje izbornikom
: Izbornik [Custom] (Prilagođeno)
MENU
>
[Custom]
[Cust.Set Mem.]
(Memoriranje prilagođenih postavki)
Memoriranje trenutačnih postavki fotoaparata kao prilagođenih
postavki.
91. str.
Onemogućavanje zvukova rada i izlaza svjetla.
• Nema zvuka iz zvučnika i isključena je bljeskalica
i AF pomoćna lampa.
Donje postavke su fiksne.
– [Shutter Type]: [ESHTR]
– [Flash Mode]: [Œ] (uvijek isključena bljeskalicca)
– [AF Assist Lamp]: [OFF](Isklj.)
– [Beep Volume]: [s] (OFF)(Isklj.)
– [E-Shutter Vol]: [
] (OFF) (Isklj.)
[Silent Mode]
(Tihi način rada)
• Čak i kad je postavljeno na [ON], sljedeće funkcije
zasvijetle/trepere.
– Pokazatelj statusa
– Pokazatelj automatskog okidača
– Lampica Wi-Fi veze
– Lappica punjenja
• Zvukovi koje proizvodi fotoaparat bez obzira na vaše
radnje, kao što je zvuk otvora blende objektiva, ne mogu
se isključiti.
• Obavezno obratite pozornost na privatnost, prava i
sl. objekta kada upotrebljavate ovu
funkciju. Upotrebljavajte je na vlastitu odgovornost.
Postavljanje fiksnog sadržaja za fokusiranje i ekspoziciju
[AF/AE Lock] (Zaklj. auto.
kada je zaključavanje auto. fokusa/ekspozicije uključeno.
fokusa / ekspozicije)
[AF/AE Lock Hold]
Kada odaberete [ON], fokus i ekspozicija su zaključani
iako ste pritisnuli i otpustili [AF/AE LOCK]. Ponovo
pritisnite tipku za poništavanje zaključavanja.
s
109.
str.
s
[Shutter AF](Auto. fokus Postavite hoće li se fokus podesiti automatski kad
zatvarača)
pritisnete okidač dopola.
s
[Half Press Release]
(Otpuštanje pritiskom
dopola)
s
Zatvarač će se automatski otpustiti kada je okidač pritisnut
dopola.
210
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
Ubrzavanje fokusiranja koje se odvija kada pritisnete
okidač.
[Quick AF]
(Brzi. auto. fokus)
• Baterija će se trošiti brže nego inače.
• Funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– U načinu pregleda
– Kada ima malo svjetla
Fotoaparat automatski podešava fokus kada je senzor
okulara aktivan.
s
[Eye Sensor AF]
(Auto. fokus senzora
okulara)
• [Eye Sensor AF] možda neće raditi u slabo osvijetljenim uvjetima
[Pinpoint AF Time]
(Određivanje trajanja
auto. fokusiranja)
Postavljanje vremena potrebnog za uvećanje zaslona kada se
okidač pritisne dopola ako je način automatskog fokusiranja postavljen na [
].
s
[Pinpoint AF Display]
(Prikazivanje zaslona
kod auto. fokusiranja)
Postavljanje prikaza zaslona za pomoć koji se pojavljuje kada je
način auto fokusiranja postavljen na [
] na prikaz
u prozoru ili prikaz preko cijelog zaslona.
s
s
Pomoćna lampica za automatski fokus osvijetlit će objekt
kada okidač pritisnete dopola te će fokusiranje
• Raspon pomoćne lampice za automatski fokus razlikuje
se ovisno o objektivu koji upotrebljavate.
[AF Assist Lamp]
(Pomoćna lampica za
auto. fokus)
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv(H-FS12032) i
odabrana opcija Wide:
Otprilike 1 m do 3 m
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS35100) i
odabrana opcija Wide:
Otprilike 1 m do 3 m
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-H020A):
Otprilike 1 m do 5 m
– Kad je pričvršćen izmjenjivi objektiv (H-FS14140) i
odabrana opcija Wide:
Otprilike 1 m do 3 m
• Uklonite sjenilo objektiva.
211
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
• The AF Assist Lamp gets slightly blocked when the
[AF Assist Lamp]
(nastavak)
interchangeable lens (H-FS12032/H-FS35100/H-H020A)
is used, but it does not affect the performance.
• Pomoćna lampica za automatski fokus bit će donekle
blokirana kada upotrebljavate izmjenjivi objektiv (kao
što je H-FS14140).
• Postavka je fiksno postavljena na [OFF] u sljedećim slučajevima.
– [Distinct Scenery]/[Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset
s
Glow]/[Vivid Sunset Glow]/[Glistening Water]/[Clear
Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing
Nightscape]/[Artistic Nightscape]/[Handheld Night Shot]
(Scene Guide Mode)
– Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON] (Uklj.)
Premještanje područja automatskog ili ručnog fokusa s
pomoću kursorskog gumba tijekom snimanja.
[Direct Focus Area]
(Područje izravnog
fokusa)
• Kad [š],
[ ], [
],ili [Ø] odaberete, u načinu automatskog fokusiranja; [
] možete promijeniti položaj i
veličinu područja automatskog fokusa.
• TZa postavljanje stavki kojima upravljate s pomoću
kursorskih gumba poput [DriveMode], [White Balance],
ili [Sensitivity], koristite se brzim izbornikom (56. str.) .
s
• [Direct Focus Area] fiksno je postavljeno na [OFF] u sljedećim slučajevima:
– [Glistening Water] (Scenski način rada)
– Način kreativnog upravljanja
– Kada je podešen [4K Live Cropping]
ove opcije fotografija se ne može snimiti ako nije
[Focus/Release Priority] Postavljanjem
fokusirana.
[AF+MF]
(Auto. fokus + ručno
fokus.)
Kad je uključen AF Lock (pritisnite gumb zatvarača do
pola s fokusom postavljenim na [AFS] ili postavite AF Lock
koristeći [AF/AE LOCK]), fokus možete ručno fino
podesiti.
212
s
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
Postavljanje načina prikaza ručnog fokusiranja (uvećani zaslon)
Kad se upotrebljava izmjenjivi objektiv bez prstena
za fokusiranje (H-FS12032)
[ON]/[OFF]
Kad se upotrebljava izmjenjivi objektiv s prstenom za
fokusiranje (H-FS35100/H-H020A/H-FS14140)
[
]
:
Zaslon se uvećava s pomoću prstena za fokusiranje ili
ručice fokusa objektiva ili pritiskom na 2(
)
.
[MF Assist]
(Pomoć pri ručnom
fokusiranju)
[
]
:
Zaslon se povećava s pomoću prstena za fokusiranje ili
ručice fokusa objektiva.
[
]
s
:
Zaslon se uvećava pritiskom na
2 (
)
.
[OFF]:
Zaslon se ne može uvećati.
• MF Assist nije prikazan u sljedećim slučajevima:
– Kad snimate video zapis
– Kad snimate s
[
] ([4K Pre-Burst]) 4K
Photo funkcijom
– kad koristite digitalni zum
Postavljanje načina prikazivanja zaslona za pomoć pri ručnom
[MF Assist Display]
(Zaslon pomoći pri ručnom fokusiranju (uvećani zaslon) na prikaz u prozoru ili prikaz preko
cijelog zaslona.
fokusiranju)
[MF Guide]
(Linija usmjerenosti
za ručno fokusiranje)
Nakon ručnog postavljanja
fokusa, prikazuje se linija
usmjerenosti za ručno
fokusiranje koja vam
omogućuje da
provjerite smjer u kojem se
fokus ostvaruje.
213
A
A Indikator za ¶ (beskonačno)
s
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
Fokusirani dijelovi istaknuti su kod ručnog
podešavanja fokusa.
• Kad je [Detect Level] postavljeno na [HIGH], područja
koja će biti označena smanjena su, što vam omogućuje
postizanje preciznijeg fokusa.
• Promjena [Detect Level] postavke mijenja i
[Display Color] postavke kako slijedi.
[Detect Level] (Razina otkrivanja)
[HIGH]
[LOW]
[Display Color] (Boja zaslona)
[Peaking]
(Fokusiranje
jasnih objekata)
[
] (svjetloplava)
[
] (žuta)
[
] (narančasta)
[
] (zelena)
[
(žutozelena
] (plava)
[
]
[
] (roza)
[
] (Red)
[
] (bijela)
[
] (siva)
• Svaki put [
] na [ ] dodirnete, postavka se mijenja u
redoslijedu [ON] ([Detect Level]: [LOW]) > [ON]
([Detect Level]: [HIGH]) > [OFF].
• [Peaking] ne radi s [Rough Monochrome] u
u načinu kreativnog upravljanja.
214
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
S pomoću ove funkcije možete postaviti hoće li se
prikazivati histogram.
Možete postaviti položaj pritiskom na 3/4/2/1.
• Upravljanje izravnim dodirom moguće je i sa zaslona za
snimanje.
• Histogram je grafikon koji prikazuje
[Histogram]
svjetlinu uz vodoravnu osu (crnobijelo)
i broj piksela na svakoj razini svjetline
na okomitoj osi.
Tako možete jednostavno provjeriti
ekspoziciju fotografije.
A tamno
B svijetlo
s
• Kada se snimljena slika i histogram ne poklapaju
u sljedećim uvjetima, histogram je narančaste boje.
– Za vrijeme kompenzacije ekspozicije
– Kada je aktivirana bljeskalica
– Kad se svjetlina zaslona pogrešno prikazuje na tamnim
mjestima.
• Histogram je približna vrijednost u načinu snimanja
[Guide Line]
(Linije usmjerenosti)
Postavlja se uzorak linija usmjerenosti prikazanih prilikom
snimanja fotografija.
Kada [ ] je postavljeno, položaji linija usmjerenosti mogu
se postaviti pritiskom na 3/4/2/1.
• Možete postaviti i položaj izravno dodirom
[
]
na liniji usmjerenosti na zaslonu za snimanje.
• Linije usmjerenosti ne prikazuju se u načinu rada za
panoramsko snimanje.
215
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
Kada je aktivirana funkcija
automatskog prikaza ili pri
reprodukciji, bijela zasićena
područja trepere u crnoj i bijeloj boji.
[Highlight]
(Bijelo zasićeno
područje)
• Ako postoje bijela zasićena područja,
preporučujemo da kompenzirate ekspoziciju prema
negativnoj vrijednosti (110. str.) prema histogramu (215.
str.) zatim ponovo snimite fotografiju. Tako možete dobiti
fotografiju bolje kvalitete.
• Ovo neće raditi u načinu reprodukcije 4K fotografije,
kasnijim fokusiranje,višestruke reprodukcije, kalendarske
reprodukcije ili zumiranja tijekom reprodukcije
s
Možete pregledati bijela zasićena područja prikazivanjem
područja koja su iznad određene razine osvijetljenosti kao
uzorak zebre.
[ZEBRA1]
[ZEBRA2]
Odaberite [SET] da biste odabrali svjetlinu koja će se
obraditi kao uzorak zebre.
• Možete odabrati vrijednost svjetline između [50%] i
[Zebra Pattern]
(Uzorak zebre)
[105%]. U načinu [Zebra 2], svjetline između [50%] i [105%]. U
načinu [Zebra 2], možete odabrati [OFF]. Ako odaberete
[100%] ili [105%],u uzorku zebre prikazat će se samo
područja koja su već zasićena bijelom bojom. Što je manja
vrijednost, to će raspon svjetline koji će biti obrađen u uzorku
zebre biti veći.
• Ako postoje bijela zasićena područja, preporučujemo
da kompenzirate ekspoziciju prema negativnoj
vrijednosti (110. str.), prema histogramu(215. str.) i
zatim snimite fotografiju.
• Prikazani uzorci zebre neće se snimiti.
• Ako dodijelite [Zebra Pattern] funkciji [Fn Button Set] (58.
str.) u izborniku [Custom], uzorak zebre mijenjat će se
na sljedeći način svaki put kada pritisnete funkcijski
gumb kojemu je dodijeljena funkcija:
[Zebra 1] > [Zebra 2] > [OFF].
Kada je [Zebra 2] postavljeno na [OFF], postavke se
mijenjaju redoslijedom [Zebra 1] > [OFF], što vam
omogućuje da brzo promijenite postavku.
216
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
[Monochrome Live
View] (Monokromatski
prikaz uživo)
Možete prikazati zaslon za snimanje u crno-bijeloj boji. Ova je
funkcija prikladna kada će vam s pomoću crno-bijelog zaslona
snimanja biti jednostavnije ručno postaviti fokus.
s
• Čak i ako koristite HDMI izlaz tijekom snimanja, ova
funkcija neće raditi za povezani uređaj.
• To neće utjecati na snimljene slike.
[Constant Preview]
(Neprekidan pregled)
Možete provjeriti efekte odabranog otvora blende i brzine
zatvarača na zaslonu za snimanje u načinu ručnog
podešavanja ekspozicije.
s
• Ova funkcija ne radi kada upotrebljavate bljeskalicu.
Zatvorite bljeskalicu.
Pokazivanje/nepokazivanje
mjerača ekspozicije.
A Mjerač ekspozicije
SS
F
250
125
60
30
15
4.0
5.6
8.0
4.0 60
0
98
200
A
• Postavite na [ON] za prikaz mjerača ekspozicije kad
[Expo.Meter]
(Mjerač ekspozicije)
mijenjate vrijednosti, postavljate otvor blende i brzinu
zatvarača.
s
• Neprikladna područja raspona prikazana su crvenom bojom.
• Kad se mjerač ekspozicije ne prikazuje, promijenite
prikaz informacija na zaslonu pritiskom na [DISP.].
• Mjerač ekspozicije nestaje nakon približno 4 sekunde
ako se ne obavi nikakva radnja.
[Dial Guide]
Pokazivanje/nepokazivanje
kotačića.
s
3.5 60
0
98
[LVF Disp.Style]
Postavite stil prikaza optičkogtražila.
48. str.
[Monitor Disp. Style]
Prikaz zaslona s informacijama o snimanju.
49. str.
[Monitor Info. Disp.]
Prikaz zaslona s informacijama o snimanju. (49. str.)
217
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
Ovom se funkcijom mijenja kut gledanja tijekom
snimanja videozapisa i fotografija.
[Rec Area]
(Područje snimanja)
• Označeno područje snimanja je približno.
• Opcija [Rec Area] (Područje snimanja) nije dostupna za
s
snimanje 4K fotografija ili [Post Focus].
[Remaining Disp.]
(Prikaz preostalih
slika/min.)
[Auto Review]
(Auto. prikaz)
Ovom se funkcijom mijenja prikaz između broja
raspoloživih fotografija i raspoloživog vremena snimanja.
• [9999i] ova je oznaka prikazana ako je preostalo više
s
od 10000 fotografija.
Prikazivanje fotografija odmah nakon snimanja.
Kada je [Duration Time] postavljeno na [HOLD], fotografije
će se pikazivati dok ne pritisnete okidač dopola.
Kada je [Playback Operation Priority] postavljeno na
[ON], za vrijeme Auto Review možete možete raditi
određene reprodukcije. Na primjer, možete izmjenjivati
različite tipove zaslona reprodukcije ili brisati fotografije.
• Kada je [Duration Time] postavljeno na [HOLD],
s
[Playback Operation Priority] je fiksno na [ON].
• Kada snimate s funkcijom 4K fotografije ili [Post
Focus], dostupne postavke za [Duration Time] u [Auto
Review] se promijene u [ON] i [OFF]. [Playback
Operation Priority] fiksno je na [ON].
[Fn Button Set]
[Q.MENU]
(Brzi izbornik)
[Dial Set.] (Postavke
kotačića)
[Video Button]
[Power Zoom Lens]
(Objektiv s električnim
zumom)
Funkcijskom gumbu možete dodijeliti različite funkcije
snimanja i ostale funkcije.
58. str.
Kada odaberete [CUSTOM], možete promijeniti način
postavljanja brzog izbornika.
57. str.
Mijenja se način rada prednjeg i stražnjeg kotačića.
Uključivanje/isključivanje gumba za videozapise
Postavljanje prikaza zaslona i radnji objektiva pri upotrebi
izmjenjivog objektiva koji je kompatibilan s električnim
zumom (električno upravljani zum).
218
46. str.
s
154.
str.
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Custom]
[Eye Sensor] (Senzor
okulara)
Postavljanje osjetljivosti senzora okulara i način
promjene između monitora i tražila.
41. str.
Uključivanje/isključivanje upravljanja dodirom.
[Touch Screen] (Zaslon osjetljivna dodir):
Sve radnje na dodir.
[Touch Tab] (Kartica osjetljiva na dodir):
[Touch Settings]
(Postavke
upravljanje dodirom)
Ako dodirnete karticu kao što je [ ] na desnoj strani zaslona,
možete prikazati ikone osjetljive na dodir.
[Touch AF] (Auto. fokus na dodir):
s
Ovom funkcijom subjekt koji ste dodirnuli dovodite u fokus
([AF]) ili podešavate fokus i svjetlinu ([AF+AE]).
[Touch Pad AF] (Auto. fokus na podlozi osjetljivoj na dodir):
Premještanje područja automatskog fokusa dodirivanjem
monitora kada se upotrebljava tražilo. (104. str.)
[Touch Scroll]
(Pomicanje dodirom)
[Menu Guide]
(Vodič kroz izbornike)
Pretražujte slike unaprijed/unatrag bez prekida tako da
da koristite funkciju dodira.
s
Prikazivanje/neprikazivanje odabranog zaslona kada ste
postavili birač na
[ ]/[
].
s
Postavite može li se otpustiti zatvarač kada na kućište
[Shoot w/o Lens]
nije pričvršćen objektiv.
(Okidanje bez objektiva)
219
s
9.Korištenje izbornikom
:
MENU
Izbornik [Setup] (Postavljanje)
>
[Setup]
[Online Manual]
[URL display]/[QR Code display]
[Clock Set] (Postavljanje sata) Postavljanje datuma/vremena.
s
35. str.
Postavite lokalno vrijeme i vrijeme na odredištu
putovanja.
• [Destination] can be set after setting up [Home].
Nakon što odaberete [Destination] ili [Home], pritisnite
2/1 da biste odabrali područje i zatim ga postavite
pritiskom na [MENU/SET].
“ [Destination]: (Odredište): A
Odredište putovanja
[World Time]
A Trenutačno vrijeme na
odredištu
B Vremenska razlika u
odnosu u odnosu
B
s
– [Home] (Domaća zona): C
Domaća zona):
C Trenutačno vrijeme
D Odstupanje od
GMT-a (Greenwich
Mean Time)
D
Ako postavite [Travel Setup], bilježi se protekli broj
dana na putovanju (broj dana od početka), na temelju
unesenih datuma odlaska i povratka.
[Travel Date]
(Datum putovanja)
• Datum putovanja automatski se poništava ako trenutačni
datum slijedi nakon datuma povratka.
Ako je opcija [Travel Setup] (Postavke putovanja) postavljena
na [OFF], onda je i opcija [Location] postavljena na [OFF].
Ako postavite [Destination], snimit će se naziv odrediša
putovanja koje ste unjeli.
• Detalje o unosu znakova potražite na 61. str.
220
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Setup]
• Tijekom reprodukcije možete prikazati broj proteklih
dana upisati tekst na snimljene fotografije putem
funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka)(241. str.).
• Broj proteklih dana od dana polaska može se ispisati
softver “PHOTOfunSTUDIO” isporučenim na DVD-u
zajedno s ovim fotoaparatom (296. str.).
• Datum putovanja računa se s pomoću datuma određenog u
[Travel Date]
(nastavak)
postavkama sata i postavljenog datuma odlaska na putovanje.
Ako za odredište putovanja postavite [World Time] (Svjetsko
vrijeme), datum putovanja izračunava se iz datuma koji ste
odredili u postavkama sata i postavci za odredište putovanja.
s
• Značajka [Travel Date] (Datum putovanja) isključuje se
prilikom snimanja videozapisa u formatu [AVCHD].
• [Location] ne može biti zabilježena u sljedećim slučajevima:
– Pri snimanju videozapisa
– Pri snimanju 4K fotografija
– Pri snimanju s [Post Focus]
[Wi-Fi]
[Wi-Fi Function]
251.str
[Wi-Fi Setup](Postavljanje Wi-Fi funkcije)
288.str
Postavljanje glasnoće elektroničkih zvukova i zvukova
elektroničkog zatvarača.
[Beep]
(Zvučni signal)
[Beep Volume]/[E-Shutter Vol]/[E-Shutter Tone]
s
• Kada je [Silent Mode] (Tihi način rada) postavljen na [ON],
[Beep Volume] i [Shutter Vol.] postavljeni su na [OFF].
Postavljanje brzine videozapisa zaslona za snimanje
( Live View screen).
[30fps]:
Smanjuje potrošnju energije i produžuje vrijeme rada.
[60fps]:
[Live View Mode]
(Prikaz uživo)
Prikazuje pokrete bez prekidanja
• Kad je [Live View Mode] (Prikaz uživo) postavljen na [30fps],
kvaliteta slike na zaslonu za snimanje možda će biti lošija nego
kad je postavljen na [60fps], no to neće utjecati na snimljenu sliku.
• Tražilo je fiksno postavljen na [60fps].
221
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Setup]
Podešavanje svjetline, boje, te crvene ili plave nijanse
monitora/tražila.
[Monitor Display]
(Prikaz monitora)/
[Viewfinder] (Tražilo)
1
Odaberite postavke pritiskom na 3/4 i
podesite s pomoću 2/1.
• Podešavanje se može obaviti i zakretanjem
2
Postavite pritiskom na [MENU/SET].
stražnjeg kotačića.
s
• Kada je monitor u uporabi podešava se monitor, a kada
je u uporabi tražilo, onda se podešava tražilo.
• Neki objekti na monitoru mogu izgledati drukčije nego
u stvarnosti. Međutim, to ne utječe na snimljene
fotografije.
„ [AUTO]:
Postavlja svjetlinu monitora u skladu sa razinom
svjetla okoline.
…
1 [MODE1]:
Čini monitor svjetlijim.
…
2 [MODE2]:
Postavljanje monitor na standardnu svjetlinu.
…
3 [MODE3]:
Čini monitor tamnijim.
• Svjetlina slika prikazanih na monitoru povećava se tako da
[Monitor Luminance]
(Svjetlina monitora)
neki objekti na monitoru izgledaju drugačije nego u
stvarnosti. Međutim, to ne utječe na snimljene fotografije.
• Monitor se automatski vraća na standardnu svjetlinu
ako se 30 sekundi ne izvede nikakva radnja kada
snimate u [MODE1]. Ponovo će posvijetliti s tipkom ili
funkcijom na dodir.
• Kada je postavljen [AUTO] ili [MODE1], smanjeno je
vrijeme korištenja.
• Funkcija [AUTO] dostupna je samo u načinu snimanja.
• Prvotna postavka pri upotrebi prilagodnika za izmjeničnu
struju (neobavezan) je [MODE2].
222
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Setup]
P
P
PC o a
[Sleep Mode](Stanje mirovanja):
Fotoaparat se automatski isključuje ako se ne
upotrebljava u razdoblju koje je određeno postavkama.
[Sleep Mode(Wi-Fi)]:
Fotoaparat se automatski isključuje ako nije spojen na WiFi mrežu i ne koristi se 15 minuta (približno).
[Auto LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog tražila/
monitora):
Monitor/tražilo automatski se isključuje ako se fotoaparat
ne upotrebljava tijekom razdoblja određenog postavkama.
• Pritisnite okidač dopola ili isključite fotoaparat i ponovo
ga uključite za poništenje funkcije [Sleep Mode].
• Da biste ponovno uključili monitor/tražilo, pritisnite bilo koji
[Economy]
(Ekonomičnost)
.koji gumb ili dodirnite zaslon.
• [Economy] (Ekonomičnost) ne radi u sljedećim slučajevima.
s
- Pri spajanju na računalo ili pisač.
– Pri snimanju ili reproduciranju videozapisa
– Tijekom prikaza u nizu
– Pri snimanju koristeći [ ] ([4K Pre-Burst]) (Prije 4K
snimanje u nizu)) funkcije za 4K fotografiranje
– Kada upotrebljavate [Multi Exp.] (Višestruka ekspozicija)
– Kada upotrebljavate [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– Kada se upotrebljava [Stop Motion Animation] (Stop
animacija) samo kada je postavljeno [Auto Shooting]
– Pri korištenju HDMI izlaza tijekom snimanja
• Kada upotrebljavate prilagodnik za izmjeničnu struju (neoba-
vezan), isključuje se funkcija [Sleep Mode] (Stanje mirovanja).
• Kada upotrebljavate prilagodnik za izmjeničnu struju
(neobavezan), funkcija [Auto LVF/Monitor Off] fiksno je
postavljena na [5MIN.].
Odaberite USB-komunikacijski sustav kad spajate fotoaparat
na računalo ili pisač s pomoću USB-kabela (isporučen).
[USB Mode]
(USB-način rada)
y [Select on connection](Odabir pri povezivanju):
Označite ovu postavku da biste odabrali sistem USB
komunikacije pri povezivanju sa drugim uređajem.
{ [PictBridge(PTP)](Pisač s funkcijom):
Postavite pri spajanju na pisač koji podržava funkciju
PictBridge.
z [PC] (Računalo):
Ovo odaberite za slanje fotografija na spojeno računalo.
223
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Setup]
[Video Out] (Videoizlaz):
Postavite za usklađivanje sa sustavom TV-prijamnika u
boji u pojedinoj državi kadae spojen HDMI mikrokabel.
[NTSC]:
Videoizlaz je postavljen na NTSC-sustav.
[PAL]:
Videoizlaz je postavljen na PAL-sustav.
[HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada):
Postavite format za HDMI-izlaz pri reprodukciji na TVprijamniku visoke razlučivosti kompatibilnim s formatom HDMI
spojenim s ovimuređajem s pomoću HDMI-mikrokabela.
[AUTO]:
Razlučivost izlaza automatski se postavlja ovisno o
informacijama prikupljenim sa spojenog TV-prijamnika
[TV Connection]
(Povezivanje s
TV-prijamnikom)
[4K]:
Progresivna metoda sa 2160 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz. Veličina izlaza je
postavljena na 3840x2160.
[1080p]:
Progresivna metoda sa 1080 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz.
[1080i]:
Metoda ispreplitanog videozapisa sa 1080
dostupnih linija skeniranja je korištena za izlaz.
[720p]:
Progresivna metoda sa 720 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz.
[576p]¢1/[480p]¢2:
Progresivna metoda sa 576¢1/480¢2 dostupnih linija
skeniranja je korištena za izlaz.
¢1 Kad je [Video Out] postavljen na [PAL]
¢2 Kad je [Video Out] postavljen na [NTSC]
• To će raditi samo tijekom reprodukcije.
• Ako se na TV-prijamniku ne pojavi slika u načinu [AUTO],
prebacite postavku na neku drugu trajnu postavku koja nije
[AUTO] da biste postavili format kojeg podržava vaš TVprijamnik. (Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.)
224
292.str.
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Setup]
[HDMI Info Display (Rec)] (HDMI zaslon sa
informacijama (Snimanje)):
Postavite da li da se prikazuju informacije prilikom
snimanja slike na fotoaparatu ili na TV-prijamniku.
293.str.
• Kada je fotoaparat povezan na TV-prijamnik, smanjite
jačinu zvuka na TV-prijamniku.
[3D Playback] (3D-reprodukcija):
Postavljanje načina izlaza za 3D-fotografije.
[TV Connection]
(nastavak)
[
]
:
Postavite pri spajanju s TV-prijamnikom kompatibilnim s formatom 3D.
[
]
:
Postavite pri spajanju s TV-prijamnikom koji nije
kompatibilan s 3D-tehnologijom.
Postavite ako želite gledati fotografije u formatu 2D
(uobičajena slika) na TV-prijamniku kompatibilnom s
3D-tehnologijom.
305.str.
[VIERA Link]:
Kada odaberete [ON], postavke s pomoću kojih ovim
uređajem možete upravljati upotrebom daljinskog
upravljača opreme VIERA kada su ovaj uređaj i oprema
kompatibilna s funkcijom VIERA Link spojeni s pomoću
HDMI-mikrokabela.
294. str.
Za svaki izbornik pohranjuje se lokacija posljednje
upotrebljavane stavke.
s
Postavljanje boje pozadine zaslona s izbornicima.
s
[Menu Information]
(Informacije o izborniku)
Objašnjenja stavki izbornika i postavke prikazuju se na
zaslonu s izbornicima.
s
[Language] (Jezik)
Postavite jezik koji će se prikazivati na zaslonu.
s
[Menu Resume]
(Posljednji izbornik)
[Menu Background]
[Version Disp.]
(Prikaz inačice)
Ova postavka omogućuje provjeru inačice upravljačkog
programa fotoaparata i objektiva.
• Pritisnite [MENU/SET] na zaslonu za prikaz inačice da bi
se prikazali podaci o softveru uređaja.
[Exposure Comp. Reset] Kada promijenite način snimanja ili isključite fotoaparat,
(Poništavanje komp.eks.) može se promijeniti ekspozicija.
[Self Timer Auto Off ]
s
Postavljanje hoće li se automatski okidač poništiti
(Auto. isklj.auto. okidača) prilikom isključivanja uređaja.
225
s
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Setup]
Vraća broj slikovnih datoteka na 0001.
• Broj mape ažurira se i broj datoteke počinje od 0001.
• Može se postaviti broj mape od 100 do 999.
[No.Reset]
(Poništavanje brojeva)
Kada broj mape dosegne 999, broj se ne može ponovno
postaviti. Preporučujemo formatiranje kartice (29. str.)
nakon spremanja podataka na računalo ili drugdje.
s
• Da biste ponovno postavili broj mape na 100, formatirajte
karticu, a potom s pomoću ove funkcije ponovno postavite
brojeve datoteke.Pojavit će se zaslon za ponovno postavljanje
broja mape. Pritisnite [Yes] (Da) da biste ponovno postavili
broj mape.
Sljedeće postavke se vraćaju na početno stanje:
– Postavke snimanja (Osim postavki [Face Recog.] (Prepoznavanje
lica) i [Profile Setup] (Postavljanje profila) i način snimanja
– Postavke snimanja(Postavke [Face Recog.] i [Profile
Setup])
– Postavke postavljanje/prilagođeno
[Reset] (Poništavanje)
• Kad se postavke izbornika Postavljanje/Prilagođeno vrate na
početne, u početno stanje se vraćaju sljedeće postavke.
s
– Postavka [World Time] (Svjetsko vrijeme)
– Postavke za [Travel Date] (Datum putovanja)
(datum odlaska, povratka, odredište)
– Postavke [Rotate Disp.] (Zakret. prikaza), [Picture Sort] (Raspore.
slika) i [Delete Confirmation] (Potvrda brisanja) u izborniku [Playback].
• Broj mape i postavke sata ne mijenjaju se.
Vraćanje postavki izbornika [Wi-Fi] na tvorničke
postavke.
(Osim stavke [LUMIX CLUB])
[Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi
postavke)
• Uvijek ponovno postavite fotoaparat kod odlaganja ili
prodaje da biste spriječili zlouporabu osobnih
informacija spremljenih u fotoaparatu.
• Uvijek ponovno postavite fotoaparat nakon što kopirate
osobne podatke i prije nego pošaljete fotoaparat na popravak.
226
s
9.Korištenje izbornikom
MENU
>
[Setup]
Optimizacija uređaja za snimanje i obradu slika.
• Uređaj za snimanje i obradu slika optimiziran je u trenutku
[Pixel Refresh]
(Osvježavanje
piksela)
kupnje fotoaparata. Ovu funkciju upotrebljavajte kada se
na fotografiju snime bijela područja koja ne postoje na
objektu.
s
• Isključite i uključite fotoaparat kad se pikseli isprave.
Smanjenje prašine da bi se otpuhnuli ostaci i prašina s
prednje strane uređaja za obradu slike.
[Sensor Cleaning]
(Čišćenje enzora)
• Funkcija uklanjanja prašine automatski će biti izvedena
s
kad uključite fotoaparat, ali možete je upotrebljavati i
kad primijetite prašinu.
[Adjust.]:
[Level Gauge Adjust.]
(Podešavanje razine
brzine)
Fotoaparat držite u vodoravnom položaju i pritisnite
[MENU/SET]. Mjerač razine je podešen..
s
[Level Gauge Value Reset]:
Vraćanje na tvorničku postavku.
[Demo Mode]
Možete fokusirati, fokusiratijasne objekte itd. na [Post
Focus] (133. str.), sa fotografijom.
[Format] (Formatiranje)
kartica je formatirana.
227
s
29. str.
9.Korištenje izbornikom
:
Izbornik [Playback]
• [2D/3D Settings] (P229)
• [Slide Show] (P230)
• [Playback Mode] (P232)
• [Location Logging] (P233)
• [RAW Processing] (P234)
• [Light Composition] (P237)
• [Clear Retouch] (P239)
• [Title Edit] (P240)
• [Text Stamp] (P241)
• [Video Divide] (P242)
• [Time Lapse Video] (P243)
• [Stop Motion Video] (P243)
• [Resize] (P244)
• [Cropping] (P245)
• [Rotate] (P246)
• [Rotate Disp.] (P246)
• [Favorite] (P247)
• [Print Set] (P248)
• [Protect] (P249)
• [Face Rec Edit] (P249)
• [Picture Sort] (P250)
• [Delete Confirmation] (P250)
• S [RAW Processing], [Light Composition], [Clear Retouch], [Text Stamp], [Time Lapse
Video], [Stop Motion Video], [Resize] ili [Cropping], kreirana je novouređena fotografija.
Ne možete kreirati novu fotografiju ako na kartici nema slobodnog mjesta stoga
preporučujemo da prije uređivanja fotografije provjerite ima li slobodnog mjesta.
• Fotoaparat moža neće ispravno reproducirati fotografije snimljene na drugim uređajima i
možda neće biti dostupne funkcije fotoaparata.
228
9.Korištenje izbornikom
∫ Odabiranje fotografije (fotografija) nakon odabiranja opcije [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više)
• Kada [Single] i [Multi] nisu dostupne, odaberite fotografiju na isti način kao kada je
odabran [Single].
Postavljanje [Single]
1 Pritisnite 2/1 za odabir fotografije.
2 Pritisnite [MENU/SET].
• Kada je desno na dnu zaslona, prikazano [Set/Cancel]
postavka se poništava kada ponovo pritisnete
[MENU/SET].
6HW
Postavljanje [Multi]
Kada je prikazan zaslon sličan ovaom desno prikazanom:
1
2
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i nakon
toga pritisnite [MENU/SET] (ponovite).
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se
2.
poništava.
Pritisnite 2 za odabir [OK], i nakon toga pritisnite
za izvođenje [MENU/SET].
Kada je prikazan zaslon sličan ovaom desno prikazanom:
Pritisnite 3/4/2/1 za odabir fotografije i nakon
pritisnite [MENU/SET] za postavljanje (ponovite).
• Kada ponovo pritisnete [MENU/SET] postavka se poništava.
1
2
3
4
5
6
6HW&DQFHO
[2D/3DSettings]
Settings]
[2D/3D
Mogu se zamijeniti načini reprodukcije 3D-fotografija
[Playback] > [2D/3D Settings]
MENU >
• Ovaj se izbornik prikazuje samo kada je 3D-reprodukcija moguća. (305. str.)
229
9.Korištenje izbornikom
[Slide Show] (Prikaz u nizu)
Snimljene fotografije možete reproducirati zajedno s glazbom, a to možete činiti i u nizu,
ostavljajući odabrani interval između svake fotografije.
Također možete složiti prikaz slika u nizu samo od fotografija, samo od videozapisa, itd.
Preporučujemo korištenje ovom značajkom kad pregledavate fotografije spajanjem
fotoaparata i TV-prijamnika.
>
MENU
[Playback] (Reprodukcija)> [Slide Show] (Prikaz u nizu)
1 Odaberite grupu koju želite reproducirati tako da pritisnete 3/4i zatim pritisnete [MENU/SET].
• Ako odaberete [Video Only] (Samo videozapisi), datoteke 4K snimanja u nizu
snimljene sa funkcijom za snimanje 4K fotografija će također biti reproducirane.
• Reproducirat će se samo fotografije u fokusu od slika snimljenih s korišenjem
[Post Focus].
2
• Detalje o kategorijama potražite na 232. str..
Pritisnite 3 da biste odabrali [Start] (Početak) i zatim pritisnite [MENU/SET].
∫ Operations during a slideshow
Radnje
Radnje
gumbima dodirom
Opis radnje
Radnje
Radnje
gumbima dodirom
Opis radnje
3
Reprodukcija/Pauza
4
Izlaz iz prikaza u nizu
2
Povratak na
prethodnu fotografiju
1
Prelazak na
sljedeću fotografiju
Povećanje
glasnoće
Smanjenje glasnoće
230
9.Korištenje izbornikom
∫Promjena postavki prikaza u nizu
Postavke za reprodukciju slika u nizu možete mijenjati odabirom [Effect] ili [Setup] na
zaslonu s izbornicima prikaza u nizu.
[Effect] (Efekt)
[Setup]
(Postavljanje)
Ova funkcija omogućuje odabir efekata zaslona kada prebacujete s
jedne fotografije na drugu.
• [AUTO] se može upotrebljavati samo onda kada je odabrana funkcija.
Fotografije se reproduciraju s preporučenim efektima za svaku
kategoriju.
[Duration]
(Trajanje)
• [Duration] se može postaviti samo kada odaberete
[Repeat] (Ponavljanje)
[ON]/[OFF]
[OFF] kao [Effect] postavka.
[AUTO]:
Glazba se reproducira pri reprodukciji fotografija, a zvuk
se reproducira kada se reproduciraju videozapisi.
[Music]:
Reproducira se glazba.
[Sound] (Zvuk)
[Audio]:
Reproducira se zvuk (samo za videozapise).
[OFF]:
Neće biti zvuka.
• Čak i ako se postavi [Effect], ta funkcija ne radi tijekom prikaza u nizu grupe fotografija 4K
datoteka u nizu, fotografija snimljenih sa [Post Focus], ili grupe fotografija.
• Pri reprodukciji sljedećih fotografija isključena je postavka [Duration].
– Videozapisi
– Datoteke 4K snimanja u nizu
– Snimljene sa [Post Focus]
– Panoramske fotografije
– Grupa fotografija
231
9.Korištenje izbornikom
[Playback Mode]
Moguće je odabrati reprodukciju u načinima [Picture Only], [Video Only], [4K
PHOTO], [Post Focus], [3D Play], [Category Play] ilir [Favorite Play] .
MENU
>
[ Playback] (Reprodukcija)> [Playback Mode] (Način reprodukcije)
1 Odaberite grupu koju želite reproducirati tako da pritisnete 3/4 i zatim postavite pritiskom na [MENU/SET].
• Ako odaberete [Video Only] (Samo videozapisi), datoteke 4K snimanja u nizu snimljene
2
sa funkcijom za snimanje 4K fotografija će također biti reproducirane.
(Kada je odabrano [Category Play])
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali kategoriju i zatim postavite pritiskom na [MENU/SET].
• Fotogafije su podijeljene u navedene kategorije
– [Face Recog.]
*
– [i-Portrait]/[i-Night Portrait]/[i-Baby] (način rada vodiča scene)
– [Clear Portrait]/[Silky Skin]/[Backlit Softness]/[Clear in Backlight]/[Relaxing
Tone]/[Sweet Child's Face]/[Clear Night Portrait] (način rada vodiča scene)
,
– [i-Scenery]/[i-Sunset] (prepoznavanje scene)
– [Distinct Scenery]/[Bright Blue Sky]/[Romantic Sunset Glow]/[Vivid Sunset
Glow]/[Glistening Water] (način rada vodiča scene)
.
– [i-Night Portrait]/[i-Night Scenery]/[iHandheld Night Shot] (prepoznavanje scene)
– [Clear Nightscape]/[Cool Night Sky]/[Warm Glowing Nightscape]/[Artistic
Nightscape]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot]/[Clear Night
Portrait] (način rada vodiča scene)
– [Clear Sports Shot] (način rada vodiča scene)
1
– [i-Food] (Prepoznavanje scene)
– [Appetizing Food]/[Cute Dessert] (način rada vodiča scene)
– [Travel Date]
– Slike snimljene u nizu dok je brzina snimanja u nizu postavljena na [SH]
– [Time Lapse Shot]/[Time Lapse Video]
– [Stop Motion Animation]/[Stop Motion Video]
232
9.Korištenje izbornikom
[Location
Logging]
(Bilježenje
lokacije)
[Location
Logging]
(Bilježenje
lokacije)
Možete zabilježiti podatke o lokaciji s pametnog telefona na slike (zemljopisna širina i
dužina)..
• Možete slati podatke o lokaciji i bilježiti ih na slike s pomoću pametnog telefona.
(261. str.)
• Morate instalirati „ Panasonic Image App „ na pametnom telefonu. (254. str.)
• Dodatne detalje o upravljanju potražite u odjeljku [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App”.
Pripreme:
Slanje podataka o lokaciji s pametnog telefona na fotoaparat.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Location Logging] (Bilježenje lokacije)
1 Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Add Location Data]i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 3/4 da biste odabrali razdoblje za koje želite snimiti podatke o
lokaciji na slike, a zatim pritisnite [MENU/SET].
• Snimke sa podacima o lokaciji prikazuju se s
[
].
∫ Pauziranje snimanja podataka o lokaciji
Pritisnite [MENU/SET] tijekom snimanja podataka o lokaciji na slike.
• Tijekom zaustavljenog vremena prikazuje se [±].
Odaberite razdoblje s pomoću [±] da biste ponovno pokrenuli postupak snimanja od slike
na kojoj ste stali.
∫ Brisanje primljenih informacija o lokaciji
1
2
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Delete Location Data] i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3/4 da biste odabrali razdoblje koje želite izbrisati i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Podaci o lokaciji ne mogu biti upisani sljedećim fotografijama ili u sljedećim okolnostima:
– Fotografije snimljene nakon što su podaci o lokaciji poslani (261. str.)
– Videozapisi snimljeni u [AVCHD]
– Fotografije za koje su već upisani podaci o lokaciji
233
9.Korištenje izbornikom
[RAW Processing] (Obrada RAW formata)
Možete obrađivati fotografije snimljene u formatu RAW. Obrađene fotografije će biti
pohranjene u formatu JPEG.
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [RAW Processing] (Obrada RAW formata)
Odaberite RAW fotografije sa 2/1,i zatim pritisnite
[MENU/SET].
Pritisnite 3/4 da biste odabrali stavke.
• Možete odabrati sljedeće stavke. Postavke koje ste
koristili za snimanje su odabrane kada počnete
postavljanje ovih stavki.
[White Balance]
(Balans bijele
boje)
[Exposure Comp.]
(Komp.ekspozicije
)
[Photo Style]
(Stil fotografije)
[i.Dynamic]
(i.Dinamičnost)
[Contrast]
Omogućava vam da odaberete zadanu postavku balansa bijele
boje i podesite je. [ ] ukoliko odaberete ovu stavku , možete
obraditi sliku sa postavkama u vrijeme snimanja.
Omogućava popravljanje ekspozicije u opsegu između j1 E V i
i1 E V .
Omogućava odabir efekta stila fotografije. ([Standard]/[Vivid]/
[Natural]/[Monochrome]/[L.Monochrome]/[Scenery]/[Portrait]).
Omogućava odabir postavke [i.Dynamic] ([HIGH]/[STANDARD]/
[LOW]/[OFF]).
Omogućava podešavanje kontrasta.
[Highlight]
Omogućava podešavanje osvjetljenja svijetlih dijelova
[Shadow] (sjena)
Omogućava podešavanje osvjetljenja tamnih dijelova.
[Saturation]/[Color
Tone] (Zasićenost/
Ton boje)
[Filter Effect]
Omogućava podešavanje zasićenosti. (Kada je odabrano
[Monochrome] u [Photo Style], možete podesiti ton boje.)
Omogućava odabir efekta filtra. (Samo kada je odabrano
[Monochrome] u [Photo Style])
[Noise Reduction] Omogućava podešavanje postavke smanjenja smetnji.
[i.Resolution]
Omogućava odabir postavke [i.Resolution] ([HIGH]/[STANDARD]/
[LOW]/[EXTENDED]/[OFF]).
[Sharpness] (Oštrina) Omogućava podešavanje efekta razlučivosti.
[Setup]
(Postavljanje)
Možete postaviti sljedeće stavke::
[Reinstate Adjustments] (Vraćanje podešenja):
Vraća postavke na one koje su korištene tijekom snimanja.
[Color Space] (Prostor boje):
Omogućava odabir postavke [Color Space] (Prostor boje) u
[sRGB] ili [Adobe RGB].
[Picture Size] (Veličina slike):
Omogućava odabir veličine u kojoj će slika biti pohranjena u
formatu JPEG ([L] (Velika) /[M] (Srednja)/[S] (Mala)).
234
9.Korištenje izbornikom
3
4
5
Pritisnite [MENU/SET] za postavljanje
• Za detalje pogledajte „Kako postaviti svaku stavku“ na 235. str..
Pritisnite [MENU/SET].
• Ova radnja vas vraća na zaslon iz 2. koraka. Da postavite ostale stavke ponovite korake
2 do 4.
Odaberite [Begin Processing] (Početak obrade) uz pomoć 3/4, i zatim
pritisnite [MENU/SET].
∫ Postavljanje pojedinačnih stavki
Kada odaberete stavku, prikazat će se zaslon za postavljanje
Radnje
gumbom
2/1
/
3
Radnje
dodirom
Opis radnje
Povlačenje Odaberite postavku
DISP.
Prikazuje zaslon uz pomoć kojeg
[WB K Set] možete postaviti temperaturu boje (115.
(Postavlja str.) (samo kada je [White Balance]
[
]) postavljen na ovo.
nje WB K)
4
[Adjust.]
[DISP.]
[DISP.]
[MENU/SET]
[Set]
Prikazuje zaslon uz pomoć kojeg
možete fino podesiti balans bijele
boje.(116. str.) (samo kada je
postavljeno [White Balance])
-1
0
+1
DISP.
WB
AWB
AWB
Prikaz zaslona za usporedbu.
Odabir podešene razine i povratak
na zaslon za odabir stavki.
• Kada odaberete [Noise Reduction], [i.Resolution] ili [Sharpness] zaslon za usporedbu ne
može se prikazati
• Ako dodirnete sliku dvaput, uvećat će se. Ako dodirnete uvećanu sliku dvaput, vratit će se
na prvotnu veličinu.
Na zaslonu za usporedbu možete koristiti sljedeće postupke da biste izvršili podešavanje:
A Trenutna postavka
Radnje
gumbom
Radnje
dodirom
Opis radnje
2/1
/
Dragging
Odaberite postavku.
[DISP.]
[DISP.]
Povratak na zaslon za postavljanje.
[MENU/SET]
[Set]
Odabir podešene razine i povratak
na zaslon za odabir stavki.
• Ako dodirnete sliku u sredini, uvećat će se. Ako dodirnete
smanjiti na prvotnu veličinu.
235
0
DISP.
A
[
], slike će se
9.Korištenje izbornikom
Postavka [Setup]
Kada odaberete stavku, prikazat će se zaslon na kojemu trebate odabrati [Reinstate
Adjustments] (Vračanje podešenja), [Color Space] (Prostor boje), ili [Picture Size] (Veličina slike).
1 Pritisnite 3/4 da biste odabrali stavku i pritisnite [MENU/SET].
• Ako odaberete [Reinstate Adjustments], prikazat će se zaslon za potvrdu. Odabirom
[Yes] (Da) radnja će se izvršiti i vratiti na zaslon za odabir stavki.
2 Pritisnite 3/4 da biste odabrali postavku i pritisnite [MENU/SET].
• Efekti primijenjeni u RAW obradi na fotoaparatu i oni primijenjeni u RAW obradi na softveru
na isporučenom DVD-u „SILKYPIX Developer Studio“ nisu potpuno isti. (297. str.)
• RAW fotografije se uvijek snimaju u formatku [4:3] (4592k3448) neovisno o formatu u vrijeme
snimanja, ali kada izvršavate [RAW Processing] u izborniku [Playback] (Reprodukcija), one se
obrađuju u formatu u vrijeme snimanja.
• Postavka [White Balance] (Balans bijele boje) fotografija snimljenih sa višestrukom
ekspozicijom je fiksno postavljena na postavku u vrijeme snimanja.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada su priključeni HDMI mikrokabli [RAW Processing] (RAW obrada) nije dostupna.
• Možete obrađivati samo one RAW fotografije koje ste snimili fotoaparatom.
236
9.Korištenje izbornikom
[Light Composition]
Za datoteke 4K snimanja u nizu koje želite spajati, odaberite višestruke okvire. Svijetliji
dijelovi slike od prethodnog okvira bit će položeni na prethodnu sliku da bi se spojili u
jednu sliku.
MENU
1
2
>
[Playback] > [Light Composition]
Pritisnite 2/1 da biste odabrali 4K fotografiju datoteka u nizu i zatim pritisnite [MENU/SET].
Odaberite način spajanja, i zatim pritisnite [MENU/SET].
Postavke [Composite Merging]
Odabir okvira za spajanje naknadno snimljenih svjetlijih dijelova.
1 Odaberite okvire.
Detalje o tipki i radnji dodira pogledajte na 128. str..
• Prikazane slike ne mogu se uvećati ili proširiti ili
prikazivati slajdove.
] u radnji s dodirom postaje [
•[
].
2 Pritisnite [MENU/SET].
Odabrani okvir su zapamčeni, i prikaz se vraća na
prethodni zaslon.
Pritisnite 3/4 za odabir stavke i pritisnite [MENU/
SET] za izvođenje dolje navedenih radnji.
– [Next]: Možete birati više okvira za spajanje. Vraćanje
natrag na korak 1.
– [Reselect]: Odmah odbacuje trenutno odabrane okvire i
možete odabrati drugu sliku.
– [Save]: Odabir ruba okvira
3 Ponovite korak 1 i 2 za odabir više okvira za spajanje.
• Možete odabrati do 40 okvira.
4 Pritisnite 4 da biste odabrali [Save], i zatim pritisnite [MENU/SET].
237
1H[W
5HVHOHFW
6DYH
9.Korištenje izbornikom
Postavka [Range Merging]
Odabir prvog i zadnjeg okvira za između njih naknadno snimanje svijetlijih
dijelova okvira.
1 Odaberite okvir prve slike.
Način odabira isti je kao u koraku 1 postavke [Composite Merging].
2 Pritisnite [MENU/SET].
Pohranjena je pozicija prvog okvira.
3 Odaberite okvir zanje slike.
4 Pritisnite [MENU/SET].
Pohranjena je pozicija zadnjeg okvira.
3
Pritisnite [Yes] na zaslonu za potvrdu, i zatim pritisnite [MENU/SET].
prikazana je spojena slika.
• Slike su pohranjene u JPEG formatu. Zpisane su i informacije o snimanju (Exif
information) prvog okvira, kao što su brzina, otvor i ISO osjetljivost.
238
9.Korištenje izbornikom
[Clear Retouch] (Brisanje nepotrebnih dijelova)
• Radnju brisanja možete izvršiti upravljanjem
dodirom. [Clear Retouch] automatski
omogućava upravljanje dodirom..
[Playback] >
MENU >
[Clear Retouch]
1
2
Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju, i
zatim pritisnite [MENU/SET].
Povucite prst preko dijela koji želite izbrisati.
• Dijelovi koji će se izbrisati bit će označeni bojom.
• Dodirom na [Undo] (Poništavanje) obojeni dijelovi vraćaju
se na prethodno stanje.
5(029(
6&$/,1*
8QGR
6HW
Brisanje detalja (Uvećani prikaz)
1 Dodirnite [SCALING].
• Približavanjem i udaljavanjem (51. str.) možete
tpovećati/smanjiti zaslon.
• Povećavanje/smanjivanje moguće je i zakretanjem
stražnjeg kotačića.
• Povlačenjem zaslona možete pomicati uvećani
dio.
5(029(
6&$/,1*
8QGR
2 Dodirnite [REMOVE].
• To će vas vratiti na radnju povlačenja prsta preko dijela koji želite izbrisati.
Dijelovi koje želite izbrisati mogu se povlačiti i dok je fotografija uvećana.
3
4
Dodirnit [Set].
Dodirnit [Save] (Spremi) ili pritisnite [MENU/SET].
• Fotografije mogu izgledati neprirodno jer se pozadina izbrisanih dijelova umjetno stvara.
• Za grupe fotografija, izvršite [Clear Retouch] za svaku fotografiju.
(Ne mogu se uređivati odjednom.)
• Kada se [Clear Retouch] upotrebljava za grupe fotografija, one se spremaju kao nove
fotografije, odvojeno od izvornih.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Nije dostupno kada je u uporabi tražilo.
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snmanja
– Videozapisi
– Datoteke 4K snimanja u nizu
– Images recorded with [Post Focus]
– Fotografije snimljene s [
]
239
6HW
9.Korištenje izbornikom
[Title Edit] (Uređivanje naslova)
Fotografijama možete dodati tekst (komentare). Nakon spremanja teksta možete ga
otisnuti s pomoću funkcije [Text Stamp] (Tekstualna oznaka) (241. str.).
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Title Edit] (Uređivanje naslova)
Odaberite fotografiju. (229. str.)
• [’] prikazuje se za fotografije s već memoriranim naslovima
Unesite tekst. (61. str.)
• Da biste izbrisali naslov, izbrišite sav tekst na zaslonu za unos teksta.
• Tekst (komentare) možete ispisati s pomoću softvera “PHOTOfunSTUDIO” (296. str.).
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Videozapisi
– Datoteke 4K snimanja u nizu
– Fotografije snimljene pomoću [Post Focus]
– Slike snimljene s [Quality] postavljenim na [
], [
240
] ili [
]
9.Korištenje izbornikom
[TextStamp]
Stamp](Tekstualna
(Tekstualnaoznaka)
oznaka)
[Text
Na snimljene fotografije možete ispisati informacije o snimanju.
LISA
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Text Stamp]
1
Odaberite fotografiju. (229. str.)
2
• [‘] pojavljuje se na zaslonu ako je na fotografiji otisnut tekst
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Set], i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Shooting Date]
[Name] (ime)
Ispisuje se datum snimanja.
[
] ([Face Recognition] (Prepoznavanje lica)):
Bit će otisnuto ime memorirano u funkciji
[
]
([Baby/Pet](Dijete/Kućni ljubimac)):
Bit će otisnuto ime memorirano u funkciji [Profile Setup] (Postavke profila).
[Location]
Ispisuje se odredište putovanja postavljeno u opciji [Location].
[Travel Date]
Ispisuje se datum putovanja postavljen [Travel Date].
[Title]
Ispisuje se naslov unesen s pomoću funkcije [Title Edit] .
3Pritisnite [
] da biste se vratili na prethodni zaslon.
4Pritisnite 3 da biste odabrali [OK] i zatim pritisnite [MENU/SET].
• Kad ispisujete fotografije na kojima je otisnut tekst, datum će biti ispisan preko ispisanog
teksta ako odredite ispis datuma u fotografskom studiju ili na pisaču.
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija.
• Kad ispisujete tekst, kvaliteta fotografija bit će lošija.
• Kada ispisujete tekst na fotografije u grupi, fotografije s ispisom spremaju se odvojeno od
originalne grupe.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke 4K snimanja u nizu
– fotografije snimljene s [Post Focus]
– fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– fotografije snimljene bez postavljanja sata i naslova
– fotografije s tekstom ispisanim s pomoću funkcije [Text Stamp]
– fotografije snimjljene s [
]
241
9.Korištenje izbornikom
[Video Divide] (Podjela videozapisa)
Snimljeni videozapis može se podijeliti na dva dijela. Ova se funkcija preporučuje kad
želite odijeliti dio koji trebate od dijela koji ne trebate.
Podjela videozapisa je trajna. Budite sigurni da ga želite podijeliti!
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Video Divide] (Podjela videozapisa)
1 Pritisnite 2/1 da biste odabrali videozapis koji želite podijeliti i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 3 na mjestu na kojem želite podijeliti videozapis.
• Možete precizno podesiti mjesta podjele pritiskom na
3
2/1 dok je videozapis pauziran.
Pritisnite 4.
• Videozapis može biti izgubljen ako tijekom podjele
izvadite karticu ili bateriju.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapis nemojte dijeliti na samom početku ili na kraju.
• Ne možete upotrebljavati ovu funkciju za sljedeće snimke:
– Videozapisi s kratkim vremenom snimanja
242
9.Korištenje izbornikom
[Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u intervalima)
Ova funkcija omogućuje stvaranje videozapisa iz skupine fotografija snimljene s
pomoću funkcije [Time Lapse Shot].
Nastali videozapis sprema se u formatu snimanja MP4.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Time Lapse Video] (Snimanje videozapisa u intervalima)
1 Odaberite grupu fotografija za [Time Lapse Shot] s pomoću 2/1, a zatim
2
pritisnite [MENU/SET].
Videozapis izradite odabirom načina stvaranja.
• Detalje potražite od 4. koraka nadalje na 142. str.
Također potražite napomene na 142.str. za stvorene videozapise.
[Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije)
Videozapis se stvara iz grupe fotografija snimljenih s pomoću [Stop Motion
Animation]. Nastali videozapisi pohranjuju se u formatu MP4.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Stop Motion Video] (Videozapis stop animacije)
1 Odaberite stop animacije s pomoću 2/1, i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Videozapis izradite odabirom načina stvaranja.
• Detalje potražite od 7. koraka nadalje na 144.str.
Također potražite napomene na 145.str. za stvorene videozapise.
243
9.Korištenje izbornikom
[Resize]
(Promjena
veličine)
[Resize]
(Promjena
veličine)
Veličina (broj piksela) smanjuje se da bi se omogućilo lako postvljanje na internetske
stranice, u privitak e-pošte i sl.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Resize] (Promjena veličine)
Odaberite fotografiju i veličinu.
Postavka [Single] (Jedna)
1 Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 3/4 da biste odabrali veličinu i zatim
pritisnite [MENU/SET].
4:3
4:3
4:3
L 16
M
8
S
4
6HW
Postavka [Multi] (Više)
1 Pritisnites 3/4 a biste odabrali veličinu i zatim
pritisnite [MENU/SET].
2 Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali fotografiju,i zatim
pritisnite [MENU/SET]za postavljanje (ponavljanje).
• Postavka se otkazuje ako ponovno pritisnete
[MENU/SET].
3 Pritisnite 2 da biste odabrali [OK] i zatim pritisnite
za pokretanje [MENU/SET].
• Opcijom [Multi] možete odjednom postaviti do 100 fotografija
• Kvaliteta fotografije kojoj je promijenjena veličina smanjuje se.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– Videozapisi
– Datoteke 4K snimanja u nizu
– Fotografije snimljene s [Post Focus]
– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– Grupa fotografija
– Fotografije s tekstom ispisanim s pomoču funkcije [Text Stamp]
– Fotografije snimljene s[
]
244
2.
9.Korištenje izbornikom
[Cropping]
[Cropping] (Obrezivanje)
(Obrezivanje)
Možete povećati te onda obrezati važan dio snimljene fotografije.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Cropping] (Obrezivanje)
1 Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju, i zatim pritisnite [MENU/SET].
2 Koristite se stražnjim kotačićem i pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali dijelove koje ćete obrezati.
Stražnji kotačić (udesno): Uvećavanje
Stražnji kotačić (ulijevo): Smanjivanje
3/4/2/1: Pomicanje
• Možete i dodirnuti [
3
]/[
] za povećavanje/smanjivanje.
• Također možete pomicati i povlačenjem zaslona.
Pritisnite [MENU/SET].
• Smanjit će se kvaliteta obrezane fotografije.
• Obrezujte fotografije jednu po jednu kada želite obrezivati grupe fotografija.
(Ne možete uređivati sve fotografije iz grupe odjednom.)
• Kada obrezujete fotografije u grupi, obrezane fotografije spremaju se odvojeno od
originala grupe.
• Informacije povezane s funkcijom prepoznavanja lica na izvornoj fotografiji neće se kopirati na
slike koje su obrađene funkcijom [Cropping].
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećim slučajevima:
– videozapisi
– datoteke 4K snimanja u nizu
– fotografije snimljene s [Post Focus]
– fotografije snimljene u načinu panoramskog snimanja
– fotografije s tekstom ispisanim s pomoću funkcije [Text Stamp]
– fotografije snimljene s [
]
245
9.Korištenje izbornikom
[Rotate] (Fotografija se zakreće ručno)
Fotografija se zakreće u koracima od 90o.
• Funkcija [Rotate] isključuje se kad je funkcija [Rotate Disp.] postavljena na [OFF]..
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Rotate (Zakretanje)]
Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
Odaberite smjer zakretanja.
:
Fotografija se zakreće u smjeru kazaljke na satu u koracima od 90o.
:
Fotografija se zakreće u smjeru suprotnom od kazaljke na
satu u koracima od 90o.
[Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) (Fotografija se automatski zakreće i prikazuje)
S ovom fukkciom fotografije se prikazuju okomito ako ste ih snimili držeći okomito
fotoaparat.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Rotate Disp.] (Zakretanje prikaza) >
[ON] (Uklj.)
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Kada fotografije reproducirate na računalu, one će se prikazivati zakrenute samo ako su
operacijski sustav ili softver kompatibilni s formatom Exif.
Exif je format datoteka za fotografije koji omogućuje dodavanje informacija o snimanju itd.
Proizvela ga je tvrtka “JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association)”.
246
9.Korištenje izbornikom
[Favorite]
(Favoriti)
[Favorite]
(Favoriti)
Ako je fotografijama dodana oznaka i označene su kao favoriti, možete učiniti
sljedeće.
• Reproducirati fotografije koje su postavljene kao favoriti u prikazu u nizu.
• Reproducirati samo one fotografije postavljene kao favoriti. ([Favorite Play])
• Izbrisati sve fotografije koje nisu postavljene kao favoriti.. ([All Delete Except Favorite])
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Favorite] (Favoriti)
Odaberite fotografiju.. (229.str.)
∫ Poništavanje svih postavki funkcije [Favorite]
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Cancel], i zatim pritisnite [MENU/SET].
• U [Playback Mode], [Cancel] se isključuje.
• Možete postaviti do 999 favorita.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
– fotografije snimljene s [
]
247
9.Korištenje izbornikom
[Print Set] (Postavke ispisa)
DPOF “Digital Print Order Format” sustav je koji omogućuje korisniku odabir fotografija
za ispis, broja primjeraka svake fotografije te hoće li na fotografijama biti ispisan datum
snimanja kad se upotrebljava pisač fotografija kompatibilan s DPOF-om ili se ispis radi u
fotografskom studiju. Ako želite saznati više, obratite se fotografskom studiju.
• Kada postavite [Print Set] za grupu fotografija, postavka ispisa za broj ispisanih fotografija
primijenit će se na svaku fotografiju u grupi.
MENU
1
2
>
[Playback] (Reprodukcija) > [Print Set] (Postavke ispisa)
Odaberite fotografiju. (229. str.)
Pritisnite 3/4 da biste postavili broj ispisanih kopija i zatim postavite pritiskom [MENU/SET] .
• Kad odaberete [Multi], ponovite 1. i 2. korak za svaku fotografiju.
(Nije moguće upotrijebiti iste postavke za veći broj fotografija.)
• Na zaslonu se prikazuje [999+] ako je ukupan broj primjeraka koji ste postavili za grupu
fotografija veći od 1000.
∫ Poništavanje svih postavki funkcije [Print Set]
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Cancel], i zatim pritisnite [MENU/SET].
∫ Ispis datuma
Nakon postavljanja broja ispisanih kopija, postavite/poništite ispis s datumom snimanja
tako da pritisnete 1.
• Ovisno o fotografskom studiju ili pisaču, postoji mogućnost da datum ne bude otisnut
čak i ako odaberete ispis datuma. Više informacija potražite u fotografskom studiju
ili uputama za uporabu pisača.
• Značajka ispisa datuma isključuje se na slikama s otisnutim tekstom
• Moguće je postaviti od 0 do 999 ispisanih primjeraka
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ova funkcija nije dostupna u sljedećem slučaju:
– videozapisi
– datoteke 4K snimanja u nizu
– fotografije snimljene s pomoću funkcije [Post Focus]
– fotografije snimljene s[
]
248
9.Korištenje izbornikom
[Protect] (Zaštita)
[Protect]
Možete zaštititi fotografije koje ne želite slučajno obrisati.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Protect] (Zaštita)
Odaberite fotografiju. (229.str.)
∫ Poništavanje svih postavki funkcije [Protect]
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [Cancel], i zatim pritisnite [MENU/SET].
Čak i ako ne zaštitite fotografije na kartici, one se ne mogu izbrisati kada je
prekidač za zaštitu od pisanja postavljen na [LOCK]. (Zaklj.)
• Značajka [Protect] osmišljena je samo za rad na ovom fotoaparatu
• Čak i ako zaštitite fotografije na memorijskoj kartici, izbrisat će se ako formatirate karticu.
[Face
[FaceRec
RecEdit]
Edit] (Uređivanje funk. prepoz. lica)
Možete izbrisati i zamijeniti sve podatke vezane uz prepoznavanje lica na odabranim slikama
MENU
1
2
3
4
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Face Rec Edit] (Uređivanje funk.prepoz. lica)
Pritisnite 3/4 da biste odabrali [REPLACE] ili [DELETE], i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 da biste odabrali fotografiju i zatim pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 2/1 tda biste odabrali osobu i zatim pritisnite [MENU/SET].
((Kada je odabran [REPLACE])
Pritisnite 3/4/2/1 da biste odabrali osobu koju želite zamijeniti i zatim
pritisnite [MENU/SET].
• Izbrisani podaci funkcije [Face Recog.] ne mogu se vratiti
• Kad su poništeni svi podaci o nekoj fotografiji vezani uz funkciju prepoznavanja lica, fotografija neće
biti kategorizirana s pomoću funkcije prepoznavanja lica u [Category Play] (Reprodukcija kategorije).
• Podaci o prepoznavanju lica za fotografije u grupi moraju se uređivati odjednom za cijelu
grupu. (Ne možete pojedinačno uređivati fotografije.)
• Uređivanje grupe fotografija može se izvesti samo na prvoj fotografiji svakog skupa.
249
9.Korištenje izbornikom
[Picture
[Picture Sort](Raspoređivanje
Sort] (Raspoređivanjeslika)
slika)
Možete postaviti redoslijed kojim će fotoaparat prikazivati fotografije tijekom reprodukcije.
MENU >
[Playback] (Reprodukcija) > [Picture Sort] (Raspoređivanje slika)
[FILE NAME]
(Naziv datoteke)
[DATE/TIME]
Prikazuje fotografije prema nazivu mape/datoteke. S pomoću ovog formata
prikazivanja možete jednostavno pronaći broj fotografije na kartici.
Prikazuje fotografije prema datumu snimanja. Ovaj format prikaza
prikladan je za traženje fotografija ako se na kartici nalaze fotografije
koje su snimane s više različitih fotoaparata.
• Kada umetnete drugu karticu fotografije se možda neće isprve prikazivati prema formatu
[DATE/TIME]. Fotografije će se prikazati prema formatu [DATE/TIME] ako malo pričekate.
[Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
Ovime se postavlja koja će opcija, [Yes] (Da) ili [No] (Ne), biti označena kad se prikaže
zaslon za potvrdu brisanja fotografije.
Postavljen je na [„No“ first] (Prvo „ne“) u vrijeme kupnje.
MENU
>
[Playback] (Reprodukcija)> [Delete Confirmation] (Potvrda brisanja)
[“Yes” first]
Prvo je označeno [Yes] tako da možete brzo brisati.
[“No” first]
Prvo je označeno [No]. Ovime se izbjegava slučajno bisanje fotografija.
250
10.
Korištenje Wi-Fi/NFC funkcije
Što možete učiniti uz pomoć funkcije Wi-FiR
Kontrola uz pomoć pametnog telefona/tableta (254.str.)
Snimanje uz pomoć pametnog telefona
(259.str.)
Reprodukcija fotografija sa fotoaparata
(P260)
Spremanje slika pohranjenih na
fotoaparatu (260. str.)
Slanje slika na društvene mreže (261.str.)
Bilježenje podataka o lokaciji na slike pohranjene u fotoaparatu
(261.str.) Spajanje videozapisa snimljenih načinom kratkih filmova
prema vlastitim postavkama na pametnom telefonu (263.str.)
Jednostavna veza, jednostavan prenos
Možete jednostavno direktno povezati
fotoaparat sa pametnim telefonom bz unosa
lozinke.
Prikaz fotografija na TV-prijamniku (264. str.)
Bežični ispis (270. str.)
Slanje slika na AV-uređaj (271. str.)
Fotografije i videozapise možete slati na AV-uređaje u svom domu
(odredišni AV-uređaji)
Slanje slika na računalo (272. str.)
Korištenje web- uslugama (274. str.)
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže, itd. s pomoću
usluge “LUMIX CLUB”.
S pomoću funkcije [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) možete
primati fotografije i videozapise na računalo ili pametni telefon.
U ovim uputama za uporabu naziv „pametni telefon“ odavde se odnosi na pametne
telefone i tablete, osim ako nije drugačije naznačeno.
251
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Wi-Fi funkcija
∫ Prije uporabe
• Unaprijed postavite postavke datuma i vremena. (35. str.)
• Za korištenje Wi-Fi funkcije ovog uređaja, potrebna vam je bežična pristupna točka ili
odredišni uređaj sa funkcijom bežičnog LAN-a.
∫ Lampica Wi-Fi veze
Svijetli crveno:
Uključena (ON) je Wi-Fi funkcija ON ili je spojen
Wi-Fi
Treperi crveno:
Kod slanja fotografija
∫ Gumb [Wi-Fi]
U ovim uputama za upotrebu, [Wi-Fi] gumb se odnosi na funkcijski gumb kojem je
dodijeljena funkcija [Wi-Fi]. (U trenutku kupnje, [Wi-Fi] je postavljen na [Fn5].)
• Detalje o funkcijskim gumbima potražite na (58. str).
Koraci za aktiviranje [Wi-Fi]
1
Dodirnite [
2Dodirnite [
Fn5
].
].
Fn5
Fn6
Fn7
Fn6
Fn8
Fn9
SNAP
Kada fotoaparat nije povezan na Wi-Fi, pritisnite [Wi-Fi]. Fotoaparat će tada biti
spreman da se poveže sa pametnim telefonom. Možete fotoaparat direktno
povezati sa pametnim telefonom. (255. str.)
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje, možete pritisnuti gumb [DISP.] (Prikaz) za
povezivanje sa istim postavkama koje su prethodno korištene. Ovo je zgodan i brz način
za uspostavljanje veze. (286. str.)
252
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Kada je fotoaparat povezan na Wi-Fi, možete pritisnuti [Wi-Fi] i izvršiti
sljedeće radnje:
[Terminate the Connection] (Prekid veze)
[Change the Destination]¢1
(Promjena odredišta)
[Change Settings for Sending Images]
(Promjena postavki slanja slika)¢2
[Register the Current Destination to
Favorite](Memoriranje trenutačnog
odredišta u favorite)¢1
[Network Address] (Mrežna adresa)
Prekida se Wi-Fi veza
Prekida Wi-Fi vezu i omogućava odabir druge Wi-Fi
veze.
Detalje potražite na 268. str. .
Memoriranje trenutačnog odredišta ili načina
povezivanja tako da se sljedeći put jednostavno
možete spojiti na isti način.
Prikazuje MAC-adresu i IP-adresu ovog uređaja.
¢1 Ove se stavke ne prikazuju kada šaljete prikazanu fotografiju na web-uslugu
pritiskom na 4. (276. str.)
¢2 Ne prikazuje se kad je odredište funkcije [Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz i
pregled), [Playback on TV] (Reprodukcija na TV-prijamniku) ili [Send Images Stored in
the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) postavljeno na [Printer].
∫ Opis načina
Kada je u okoraku opisano “odaberite [Select a destination
from History]”, itd., izvedite neku od sljedećih radnji.
Radnje gumbima:Odaberite [Select a destination from History]
(Odabir odredišta iz povijesti) s pomoću kursorskog gumba i zatim pritisnite [MENU/SET].
Radnja
dodirom:Dodirnite [Select a destination from
History].
• Fotoaparat se ne može upotrebljavati za povezivanje s javnim bežičnim LAN-vezama.
• Koristite se uređajem kompatibilnim sa standardom IEEE802.11b, IEEE802.11g ili
IEEE802, 11n za spajanje na bežičnu pristupnu točku.
• Preporučujemo da postavite kodiranje da biste zaštitili svoje podatke.
• Za slanje slika preporučuje se korištenje posve napunjenom baterijom
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće uspostaviti
ili može doći do prekida veze..
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Prilikom slanja slika s pomoću mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
• Slike možda neće biti poslane u potpunosti, ovisno o uvjetima radiovalova. Dođe li do
veze tijekom slanja slika, mogu se poslati slike kojima nedostaju dijelovi.
• Nemojte uklanjati memorijsku karticu ili bateriju ili se pomaknuti na područje na
kojem nema signala tijekom slanja slika.
253
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Upravljanje s pomoću pametnog telefona/tableta
Možete udaljeno upravljati fotoaparatom s pomoću
pametnog telefona.
• Instalirajte aplikaciju “Panasonic Image App” (u daljnjem
tekstu “Image App”) na pametni telefon.
Instalacija
aplikacije
„Image
App“
za pametni
telefon/tablet
Instalacija aplikacije
„Image
App“
za pametni
telefon/tablet
„Image App“ aplikacija je koju pruža tvrtka Panasonic.
• OS
Aplikacija za AndroidTM:
Android 4.0 ili novija
Aplikacija za iOS:
iOS 7.0 ili novija
1
2
3
4
Spojite pametni telefon na mrežu.
(Android)
Odaberite “Google PlayTM Store”.
(iOS)
Odaberite “App Store”.
Unesite “Panasonic Image App” ili “LUMIX” u polje za pretraživanje.
Odaberite “Panasonic Image App” i instalirajte aplikaciju.
• Koristite se najnovijom inačicom.
• Podržani operacijski sustavi vrijede od travnja 2016 i podložni su promjenama.
• Dodatne detalje o upravljanju potražite u odjeljku [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije “Image App”.
• Kada koristite „Image App“ sa pametnog telefona koji je povezan sa fotoaparatom putem
Wi-Fi, [Help] (Pomoć) u „Image App“ možda neće biti prikazana ovisno od pametnog
telefona. U ovom slučaju, nakon prekida veze između fotoaparata i pametnog telefona,
povežite pametni telefon na mobilnu mrežu kao npr. 3G ili LTE mrežu ili na Wi-Fi ruter i
zatim prikažite [Help] u “Image App”.
• Neki od zaslona i informacija opisanih u ovim uputama se mogu razlikovati od vašeg modela
ovisno o podržanom operativnom sustavu i inačici “Image App”.
• Moguće je da usluga neće ispravno raditi ovisno o vrsti pametnog telefona.
Informacije o aplikaciji “Image App” potražite na navedenoj
stranici za podršku.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
• Pri preuzimanju aplikacije preko mobilne mreže moguća je naplata velike količine prometa
ovisno o detaljima vašeg ugovora.
254
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Povezivanje s pametnim telefonom/tabletom
Za IOS uređaje (iPhone/iPod touch/iPad) i Android uređaje
Povezivanje bez lozinke
Možete jednostavno uspostaviti izravnu vezu sa pametnim telefonom bez unošenja lozinke.
1 Odaberite izbornik na fotoaparatu. (54. str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function]
> [New Connection] > [Remote Shooting & View]
2
3
4
5
A SSID
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje sa pametnim
telefonom prikazuje se SSID.
• Informacije možete prikazati i pritiskom na [Wi-Fi] na
fotoaparatu.
Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavljanja
pametnog telefona.
Na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi pametnog
telefona označite SSID prikazan na fotoaparatu.
Na pametnom telefonu pokrenite “Image App”.
Kada je zaslon za potvrdu povezivanja prikazan na
fotoaparatu, odaberite [Yes] (Da) za povezivanje
(Samo pri prvom povezivanju)
A
Wi-Fi
0123456789ABC
• Kada je [Wi-Fi Password] (Wi-Fi) lozinka postavljena na izvornu postavku [OFF]
(Isklj.), treća lica bi mogla presresti Wi-Fi radio talase i prikupiti sadržaj
komunikacije.
Postavite [Wi-Fi Password] na [ON] da omogućite lozinku. (256., 257. str.)
255
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Korištenje lozinke za povezivanje
Povezivanje sa lozinkom dodatno poboljšava sigurnost. Možete koristiti funkciju
NFC, očitati QR- kod ili ručno upisati lozinku da biste uspostavili vezu.
Za (iPhone/iPod touch/iPad) i Android uređaje
Povezivanje pomoću funkcije QR
Pripreme: Postavite [Wi-Fi Password] na [ON].
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [Wi-Fi Password] > [ON]
1
Odaberite izbornik na fotoaparatu. (54.str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi
Function] > [New Connection] > [Remote
Shooting & View]
2
3
A SSID i lozinka
B QR kod
A
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje sa pametnim
telefonom prikazuje se QR kod, SSID i lozinka.
• Informacije možete prikazati i pritiskom na [Wi-Fi] na fotoaparatu.
B
Na pametnom telefonu pokrenite“Image App”.
Odaberite [QR code].
• Kada je pametni telefon spojen na bežičnu pristupnu točkut, može proči neko
vrijeme do prikaza [QR code].
4
• (Za iOS uređaje) Prikazan je zaslon za potvrdu. Za nastavak odaberite [OK].
Za pretraživanje QR koda prikazanom na zaslonu fotoaparatata,
koristite “Image App” .
• Ka na fotoaparatu pritisnete [MENU/SET], povećava se QR kod. Kada imate
problema s pretraživanje QR koda, pokušajte ga povećati.
Samo za iOS uređaje
5
Instalirajte profil na pametni telefon
• Ako je pametni telefon zaštićen lozinkom, unesite lozinku da biste otključali pametni
telefon.
6 Kada se na pregledniku prikaže poruka pritisnite početni gumb da biste zatvorili
7
8
9
preglednik.
Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavki na pametnom telefonu.
Na zaslonu za postavke funkcije Wi-Fi pametnog telefona
odaberite SSID prikazan na fotoaparatu.
Na pametnom telefonu, pokrenite “Image App”.
• (iOS uređaji) Koraci 2 do 6 nisu potrebni nakon prvog
povezivanja.
256
Wi-Fi
0123456789ABC
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Za IOS uređaje (iPhone/iPod touch/iPad) i Android uređaje
Ručno unošenje lozinke za postavljanje veze
Pripreme: Postavite [Wi-Fi Password] (Wi-Fi lozinka) na [ON] (Uklj.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [Wi-Fi Password] > [ON]
1
Select the menu on the camera. (P54)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi
Function] > [New Connection] (Nova veza)>
[Remote Shooting & View](Udaljeni prikaz i
pregled)
A SSID i lozinka
B QR kod
A
• Kada je fotoaparat spreman za povezivanje sa pametnim telefonom,
prikazuju se QRkod, SSID i lozinka.
• Također možete prikazati te informacije pritiskom na [Wi-Fi] na fotoaparatu.
2
Uključite funkciju Wi-Fi u izborniku postavke pametnog
telefona
Na zaslonu za postavljanje Wi-Fi funkcije pametnog
telefona, odaberite SSID prikazan na fotoaparatu.
Upišite lozinku prikazanu na fotoaparatu u pametni telefon.
(samo kada se povezujete po prvi put).
• Ukoliko koristite Android uređaj, označavanje stavke za unos
3
4
lozinke omogućava uređaju da vam prikazuje lozinku dok je unosite.
5
Na pametnom telefonu pokrenite “Image App”.
Za IOS uređaje (iPhone/iPod touch/iPad) i Android uređaje
Promjena načina povezivanja
Da promijenite način povezivanja pratite sljedeće korake
Odaberite izbornik. (54.str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] >
[New Connection] (Nova veza) > [Remote Shooting &
View] (Udaljeni prikaz i pregled)> [DISP.] gumb
or
Wi-Fi
> [DISP.] button > [New Connection] (Nova veza) >
[Remote Shooting & View] (Udaljeni prikaz ipregled)> [DISP.]
257
Wi-Fi
0123456789ABC
B
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Povezivanje preko bežične pristupne točke ([Via Network] (Mrežom)):
Na fotoaparatu
1
Odaberite [Via Network].
• Da biste povezali fotoaparat na bežični pristupni točku, slijedite postupak
povezivanja opisan na 283. str.
Na pametnom telefonu
2
3
4
Uključite funkciju Wi-Fi..
Spojite pametni telefon na bežičnu pristupnu točku na koju je fotoaparat
spojen.
Pokrenite“Image App”. (254.str.)
Kada se fotoaparat i pametni telefon izravno vežu ([Direct] (Izravno)).
Na fotoaparatu
1
Odaberite [Direct].
• odaberite [Wi-Fi Direct] ili [WPS Connection]¢, i pratite proceduru povezivanja opisanu
na 285. tr. da biste povezali fotoaparat s pametnim telefonon.
¢ WPS ije funkcija koja omogućava jednostavno postavljanje veze sa bežičnim LAN
uređajem i podešavanje postavki povezanih sa sigurnošću. Informaciju podržava li
pametni telefon navedenu funkciju potražite u njegovim uputama za uporabu.
Na pametnom telefonu
2
Pokrenite “Image App”. (254. str.)
Za iOS uređaje (iPhone/iPod touch/iPad) i Android uređaje
Prekid veze
1
2
Postavite kamru u način rada Snimanje.
Odaberite stavke izbornika fotoaparata da prekinete
Wi-Fi vezu.
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi
Function] > [Yes]
• Vezu možete prekinuti i pritiskom na [Wi-Fi] tipku na
3
fotoaparatu. (253. str.)
Na pametnom telefonu, zatvorite “Image App”.
(Ako se koristite iOS-uređajem)
Na zaslonu aplikacije „Image App“ pritisnite početni gumb za početni zaslon da biste zatvorili
aplikaciju.
(Ako se koristite uređajem Android)
Na zaslonu aplikacije „Image App“ dvaput pritisnite gumb za povratak da biste
zatvorili aplikaciju.
258
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Snimanje fotografija s pomoću pametnog telefona/tableta (udaljeno snimanje)
1 Povežite se na pametni telefon. (255. str.)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
].
1 Odaberite [
2 Snimite sliku.
• Snimljene slike spremaju se na fotoaparat.
• Neke postavke nisu dostupne.
• Pri snimanju sa 4K prije snimanja u nizu sa pametnim tele-
fonom, prekinite vezu tek nakon prebacivanja na 4K snimanje u nizu pritiskom na [
] na fotoaparatu.


Nije dostupno u ovim slučajevima:
• U sljedećim slučajevima udaljeno snimanje neće raditi::
– Način panoramskog snimanja
– pri korištenju [Time Lapse Shot] (Snimanje fotografija u intervalima)
– kada je [Snap Movie] (Kratki film) postavljeno na [ON] (Uklj.)
∫ Snimanje fotografije tijekom skoka
Kada držite vaš pametni telefon i skočite, zatvarač
fotoaparata se može automatski otpustiti kada pametni
telefon prepozna vrh vašeg skoka. Ova funkcija je korisna
za snimanje fotografija dok skačete.
Upravljajte pametnim telefonom
[
]> [
]> Odaberite osjetljivost.
•[
] će biti prikazano na zaslonu za daljinsko upravljanje
pametnog telefona.
• Preporučujemo da snimite testne fotografije da odredite kut fotoaparata i koliko visoko
skačete i da uradite sve željene promjene.
• Za detalje, pogledajte dio za pomoć u izborniku aplikacije “Image App”.
259
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Reprodukcija fotografija na fotoaparatu
1 Povežite se na pametni telefon. (255. str.)
2 Upravljajte pametnim telefonom.

1 Odaberitet [
].
• Možete promijeniti slike koje će biti
prikazane tako da odaberete ikonu
(A) na gornjem lijevom kraju
zaslona. Za prikaz slika pohranjenih
na fotoaparatu, odaberite [LUMIX].

2 Dodirnite sliku da biste je povećali.

• Kada reproducirate videozapis, fotoaparat ga prenosi aplikaciji „Image App“ sa smanjenom
veličinom podataka. Zbog toga, kvaliteta slike se razlikuje od one u stvarnom snimljenom
videozapisu. Dodatno, u ovisnosti od pametnog telefona ili uvjeta korištenja, kvaliteta slike
može se pogoršati ili zvuk može preskakati tijekom reprodukcije videozapisa ili slika.
Spremanje fotografija pohranjenih na fotoaparatu
1 Povežite s pametnim telefonom. (255.str.)
2 Upravljajte pametnim telefonom.

].
1 Odaberite [
• Možete promijeniti slike koje će biti
prikazane tako da odaberete ikonu
(A) na gornjem lijevom kraju
zaslona. Za prikaz slika pohranjenih
na fotoaparatu, odaberite [LUMIX].


2 Pritisnite i držite sliku, zatim je povucite
da biste je spremili..

• Slike u RAW formatu, videozapisi u formatu AVCHD, videozapisi MP4 formata sa [Rec
Quality] veličinom [4K] i datoteke 4K snimanja u nizu ne mogu se spremiti.
• 3D fotografije (format MPO) spremit će se kao 2D fotografije (JPEG format).
260
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje fotografija s fotoaparata na društvene mreže
1 Povežite se na pametni telefon. (255. str.)
2 Upravljajte pametnim telefonom.

1 Odaberite [
].
• Možete promijeniti slike koje će biti

prikazane tako da odaberete ikonu
(A) na gornjem lijevom kraju
zaslona. Za prikaz slika pohranjenih
na fotoaparatu, odaberite [LUMIX].

2 Pritisnite i držite sliku, zatim je povucite
da biste je poslali na društvenu mrežu, itd.
• Slika je poslana na web-uslugu kao što
je društvena mreža.

Dodavanje podataka o lokaciji s pametnog telefona / tableta slikama
pohranjenima na fotoaparatu
Možete slati podatke o lokaciji koje pribavite s pametnog telefona na fotoaparat. Nakon
slanja podataka, možete ih zabilježiti na slike pohranjene u fotoaparatu.
• Nakon što pošaljete podatke o lokaciji na fotoaparat, također ih možete bilježiti na
fotografije [Location Logging] (Bilježenje lokacije) (233. str.) u izborniku [Playback].
3
4
GPS
1
A Pokrenite snimanje
podataka o lokaciji
B Pokrenite snimanje fotografija
C Završite snimanje
podataka o lokaciji
D Slanje i zapisivanje podtaka
podataka o lokaciji
2
• Podaci o lokaciji razlikuju se od vremena bilježenja snimke. Imajte sljedeće točke na
umu:
– Postavite postavku [Home] (Domaća zona) na fotoaparatu u izborniku [World Time] (Svjetsko vrijeme) na svoju regiju.
– Kada počnete snimati podatke o lokaciji svojim pametnim telefonom, ne mijenjajte
telefonom, ne mijenjajte
• Podaci o lokaciji ne mogu se zabilježiti na fotografije koje su snimljene dok sat nije bio
postavljen
261
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
∫ Pohranjivanje podataka o lokaciji i slika
Započnite snimanje podataka o lokaciji pametnim telefonom
1
1 Pokrenite “Image App”. (254. str.)
2 Odaberite [
].
3 Odaberite [Geotagging] (Dodavanje geooznaka).
4 Odaberite [
] da biste započeli snimanje podataka o lokaciji
2 Snimite slike sa fotoaparatom.
3 Započnite snimanje podataka o lokaciji pametnim telefonom.
1 Odaberite [
] da biste zaustavili snimanje podataka o lokaciji
∫ Pisanje podataka o lokaciji na slikama
(Priprema na fotoaparatu)
Povežite se na pametni telefon. (255. str.)
4 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Pokrenite “Image App”. (254. str)
].
2 Odaberite [
3 Odaberite [Geotagging] (Dodavanje geooznaka).
4 Odaberite [
] da biste poslali i zapisali podatke o lokaciji.
• Pratite poruke na zaslonu za upravljanje pametnim telefonom
• Slike snimljene sa podacima o lokaciji su označene sa[
].
• Mjere opreza tijekom uporabe:
Obvezno obratite pozornost na privatnost, prava i sl. objekta kada upotrebljavate
ovu funkciju. Upotrebljavajte je na vlastitu odgovornost.
• Baterija pametnog telefona se brže prazni kada se snimaju podaci o lokaciji. Kada snimanje
podataka o lokaciji nije potrebno zaustavite ga.
• Možete postaviti interval pribavljanja podataka o lokaciji na pametnom telefonu i provjeriti
status prijenosa podataka o lokaciji.
Detalje potražite u poglavlju [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacij “Image App”.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Podaci o lokaciji ne mogu biti zapsani za sljedeće slike ili u sljedećim uvjetima:
– slike snimljene nakon što su podaci o lokaciji poslani fotoaparatu
– videozapisi snimljeni u formatu [AVCHD]
– slike snimljene sa podacima o lokaciji već zapisanim
262
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Spajanje videozapisa snimljenih načinom kratkih filmova prema vašim
postavkama na pametnom telefonu / tabletu
S pomoću pametnog telefona možete spojiti videozapise snimljene s funkcijom
fotoaparata [Snap Movie] (Kratki film) (176. str.). Glazba se može dodati videozapisima
koji će se spojiti. Pored toga, možete spremiti spojeni videozapisi ili ga poslati na webuslugu.





A Snimite videozapise sa [Snap Movie] (Kratki film)
B Pošaljite snimljene videozapise.
C Uredite videozapise.
D Spojite videozapise, spremite spojeni videozapis i pošaljte ga na web-uslugu.
E Spojite videozapise i spremite spojeni videozapis.
∫ Spajanje videozapisa s pomoću pametnog telefona
1 Povežite se na pametni telefon. (255. str.)
2 Upravljajte pametnim telefonom.
1 Odaberite [
].
2 Odaberite [Snap Movie].
• Videozapisi snimani u funkciji [Snap Movie] s nedavnim datumima snimanja
nasumično će se odabrati i automatski poslati na pametni telefon.
• Kada videozapisi s nedavnim datumima snimanja nisu dostupni, prikazat će se
lzaslon koji vam omogućuje odabir videozapisa. Odaberite videozapise i pošaljite
ih.
3 Uredite videozapise.
• Rukujte pametnim telefonom da biste uređivali videozapise, tako da im promijenite
redoslijed, izbrišete one koji su nepotrebni ili im dodate glazbu.
• Možete spojiti uređene videozapise i spremiti spojenu datoteku na pametni telefon ili
je učitati na web-uslugu.
• Dodatne detalje o upravljanju potražite u odjeljku [Help] (Pomoć) u izborniku aplikacije
„Image App“.
• Funkcija [Snap Movie] aplikacije „Image App“ zahtijeva pametni telefon koji podržava
Android OS 4.3 ili noviji.
• iPhone 4 ne podržava [Snap Movie] aplikacije “Image App”.
263
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Prikaz fotogafija na TV-prijamniku
Možete prikazivati slike na TV-prijamniku koji
podržava funkciju Digitalni medijski prikazivač
(Digital Media Renderer (DMR)) u standardu DLNA.
Pripreme
Postavite TV-prijamnik na način rada DLNA u tijeku
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Playback on TV]
2
3
4
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (282. str.)
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
• Kada se uspostavi veza prikazuje se zaslon.
Snimajte ili reproducirajte fotografije na fotoaparatu
• Da biste pekinuli vezu pratite korake ispod:
MENU >
[Setup] (Postavljanje)> [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes]
(Također možete prekinuti vezu tako što pritisnete [Wi-Fi]. (253. str.))
• Ukoliko prikazujete slike koristeći funkciju Wi-Fi, one se ne mogu prikazati u 4K razlučivosti. Da biste ih
prikazali u 4K razlučivosti, povežite fotoaparat i TV-prijamnik putem HDMI mikrokabela (292. str.)
• Kada je na uređaj spojen TV-prijamnik, zaslon TV-prijamnika može se trenutačno vratiti u
stanje prije povezivanja. Slike se ponovno prikazuju kada ih snimate ili reproducirate.
• Isključene su funkcije [Effect] (Efekt) i [Sound] (Zvuk) prikaza u nizu.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapisi i datoteke 4K snimanja u nizu se ne mogu reproducirati
• Tijekom indeksne/kalendarske reprodukcije, slike koje se prikazuju na zaslonu uređaja ne
preikazuju se na TV-prijamniku.
264
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje slika
Kada šaljete slike, odaberite način slanja nakon odabira [New Connection] (Nova veza).
Nakon što je veza uspostavljena, postavke za slanje kao što su veličina slike za slanje se
također mogu mijenjati.
∫ Snimke koje se mogu poslati
JPEG
RAW
MP4¢1
AVCHD¢1, 2
4K Burst File¢1
Pictures recorded in [Post
Focus]¢1
3D
[Smartphone] (269. str.)
±
—
±¢3
—
—
—
[PC] (272. str.)
±
±
±
±
±
±
[Cloud Sync. Service]
(277. str.)
±
—
±¢3
—
—
±
[Web service] (274. str.)
±
—
±¢3
—
—
±
[AV device] (271. str.)
±
—
—
—
—
±
[Printer]¢1 (270. str.)
±
—
—
—
—
—
Destination
¢1 Slanje preko [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja) nije dostupno
¢2 Videozapis snimljen u formatu [AVCHD] može se slati na [PC] (Računalo) ako je velična
datoteke 4GB ili manja. Ne može se slati ako je veća od 4GB:
¢3 Osim videozapisa snimljenih sa njihovom veličinom postavljenom na [4K] u [Rec Quality]
• Neke se slike možda neće moći reproducirati ili slati, ovisno u uređaju.
• Više informacija o reprodukciji fotografija potražite u priručniku opreme odredišta ili
web-usluge.
265
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje
slika
tijekom
snimanja
Slanje
slika
tijekom
snimanja
Fotografiju možete automatski poslati na određeni uređaj svaki put kad se snimi.
• Kada ste povezani s pomoću [Send Images While Recording],
[
] se prikazuje na zaslonu za snimanje, a[
slanja datoteka.
] se prikazuje tijekom
• TDa biste prekinuli vezu, slijedite sljedeće korake:
55
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [Yes]
• Možete prekinuti vezu ili promijeniti postavke slanja pritiskom
na [Wi-Fi]. (253. str.)
Ne možete mijenjati postavke tijekom slanja slika. Pričekajte da se slanje završi
MENU
• Budući da fotoaparat daje prednost snimanju, slanje može duže trajati tijekom snimanja
• Ako isključite uređaj ili prekinete Wi-Fi vezu prije završetka slanja, slike koje nisu poslane
neće se ponovno slati.
• Postoji mogućnost da nećete moći brisati datoteke ili upotrijebiti izbornik reprodukcije tijekom slanja.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Ne možete slati videozapise i datoteke 4K snimanja u nizu s funkcijom 4K fotografije i
fotografije snimljene s [Post Focus].
266
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje slika spremljenih na fotoaparatu
Slike se mogu odabrati i poslati nakon snimanja
∫ Odabiranje fotografije (fotografija) nakon odabiranja opcije [Single] (Jedna) ili [Multi] (Više)
Postavlja [Single Select] (Odabiranje jedne fotografije)
1 Odaberite fotografiju.
2 Odaberite [Set] (Postavi)
6HW
[Multi Select] (Odabir više fotografija)
1 Odaberite fotografiju. (ponovite)
• Postavka se otkazuje kada se fotografija ponovo
2
odabere.
Odaberite [OK].
• Ograničen je broj fotografija koje se mogu slati s pomoću
2.
opcije [Multi Select].
• Da biste promijenili postavke za slanje na zaslonu koji se prikaže nakon što se pošalje
slika, pritisnite [DISP.] (Prikaz). Da biste prekinuli vezu, odaberite [Exit] (Izlaz)
• Detalji izbornika reprodukcije [Favorite] (Favoriti) ili [Print Set] (Postavke ispisa) se neće poslati.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Postoji mogućnost da se slike snimljene drugim fotoaparatom neće moći poslati.
• Postoji mogućnost da se slike koje su promijenjene ili uređene na računalu neće moći poslati.
267
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Promjena
postavki
Promjena
postavkizazaslanje
slanjeslika
slika
Pritiskom na [DISP.] (Prikaz) nakon završetka veze omogućuje vam promjenu
postavki za slanje kao što su veličina slike za slanje
[Size] (Veličina)
Promjena veličine slike radi slanja.
[Original]/[Auto]¢1/[Change]
• Ako odaberete [Auto], veličina slike određuje se prema uvjetima na
odredištu.
• Možete odabrati veličinu slike za [Change] između [M] (Srednja), [S]
(Mala) ili [VGA]. Format se ne mijenja.
[File Format]¢2
[JPG]/[RAWiJPG]/[RAW]
Odaberite želite li prije slanja izbrisati podatke o lokaciji sa slika.
[ON]:
Izbrišite podatke o lokaciji, a zatim šaljite
[OFF]: Zadržite podatke o lokaciji, a zatim šaljite
[Delete Location
Data](Brisanje
podataka o
lokaciji)¢3
[Cloud Limit]
(Ograničenje
oblaka)¢4
• Ova radnja samo briše podatke o lokaciji sa slika koje su
postavljene za slanje. (Podatke o lokaciji neće biti izbrisane s
originalnih slika spremljenih na uređaju.)
Možete odabrati želite li slati slike kada u mapi oblaka nema dovoljno
mjesta.
[ON]: Ne šalji slike.
[OFF]: Izbriši najstarije slike, a zatim pošalji nove.
¢1 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Web service] (Web-usluga).
¢2 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [PC] (Računalo).
¢3 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service]
(Sinkronizacija u oblaku) ili [Web service].
¢4 Dostupno samo kada je odredište postavljeno na [Cloud Sync. Service].
268
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje fotografija na pametni telefon/tablet
Pripreme
• Prethodno instalirajte aplikaciju “Image App”. (254. str.)
1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] (Slanje slika nakon svakog snimanja) ili [Send Images
Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [Smartphone]
2
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (282. str.)
Na pametnom telefonu
Kada se povezujete [Via Network] (Mrežom):
1 Uključite funkciju Wi-Fi .
2 Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se želite spojiti i postavite.
3 Pokrenite “Image App”. (254. str.)
Kada se povezujete s [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza) ili [WPS Connection] (WPSveza) u [Direct] (Izravno):
1 Pokrenite “Image App”. (254. str.)
Kada se povezujete s [Manual Connection] (Ručno povezivanje) u [Direct] (Izravno):
1 Uključite funkciju Wi-Fi.
2 Odaberite SSID koji odgovara onom prikazanom na zaslonu ovog uređaja i zatim unesite lozinku
3 Pokrenite “Image App”. (254. str.)
3
4
5
Odaberite uređaj koji želite spojiti.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). (268. str.)
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografiju. (266. str.)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju.. (267. str.)
269
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Bežični ispis
Možete slati slike na kompatibilni pisač i bežično ih
ispisivati
Pripreme
Možete bežično ispisivati snimljene fotografije na pisaču koji podržava funkciju
PictBridge (bežični LAN)¢.
¢ U skladu sa standardom DPS over IP.
• Detalje o PictBridge pisaču (kompatibilnom s bežičnim LAN-om) zatražite od tvrtke
proizvođača.
1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU
>
[Setup]
> [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] > [Send
Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)> [Printer]
2
3
4
Odaberite [Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (282. str.)
Odaberite pisač na koji se želite spojiti.
Odaberite fotografije i zatim počnite s ispisom.
• Postupak odabira fotografija isti je kao i postupak kada je spojen USB-kabel.
Detalje potražite na (302. str.)
• Da biste prekinuli vezu, pritisnite [
].
(Također možete prekinuti vezu pritiskom na [Wi-Fi]. (253. str.))
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Videozapisi i datoteke 4K snimanja u nizu nije moguće ispisati.
270
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje slika na AV-uređaj
Fotografije i videozapise možete slati na AV-uređaje u svom domu (odredišni AVuređaji).
A Bežična pristupna točka
B Odredišni AV-uređaj
Pripreme
Prilikom slanja fotografija na AV-uređaje postavite uređaj u način rada DLNA u tijeku.
• Detalje potražite u uputama za uporabu uređaja.
1
Odaberite izbornik (54. str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
(Slanje slika tijekom snimanja) ili [Send Images Stored in the Camera]
(Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [AV device] (AV-uređaj)
2
3
4
5
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno). (282. str.)
Odaberite uređaj s kojim se želite povezati.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz) (268. str.)
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografiju. (266. str.)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (267. str.)
• Slanje možda neće uspjeti zbog statusa radnje AV uređaja. Slanje može i potrajati.
271
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje slika na računalo
Možete slati fotografije i videozapise snimljene
ovim uređajem na računalo
Pripreme
(Na fotoaparatu)
• Ako je posavka radne grupe odredišnog
Ako je posavka radne grupe odredišnog računala
promijenjena iz standardne, morate promijeniti
postavku uređaja u opciji. [PC Connection] (Veza
s računalom). (288. str.)
(Na računalu)
• Uključite računalo
• Pripremite mape za preuzimanje slika na
računalu prije slanja fotografija.(272.
str.)
Stvaranje odredišne mape
• Stvorite korisnički račun za računalo [naziv računa (do 254 znakova) i lozinku (do 32
znaka)] koji se sastoji od alfanumeričkih znakova. Pokušaj stvaranja odredišne mape može
biti neuspješan ako račun sadrži znakove osim alfanumeričkih.
∫ Korištenje programom “PHOTOfunSTUDIO”
1 Instalirajte softver “PHOTOfunSTUDIO” na PC. (296. str.)
2 Stvorite mapu u koju će se primati slike iz programa “PHOTOfunSTUDIO”.
•
Da bi se mapa automatski stvorila, odaberite [Auto-create] (Auto. stvaranje). Da biste odabrali mapu,
stvorite novu mapu ili postavite lozinku mape i odaberite [Create manually] (Ručno stvaranje).
• Detalje potražite u uputama za uporabu softvera “PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
∫ Kada se ne koristite softverom “PHOTOfunSTUDIO”
(Za Windows)
Podržani operacijski sustavi: Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10 Primjer:
Windows 7
1 Odaberite mapu koju namjeravati upotrebljavati kao odredišnu i zatim na nju kliknite desnom tipkom miša
2 Odaberite [Properties] (Svojstva) te omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operacijskog
sustava.
272
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
(Za Mac)
Podržani operacijski sustavi:: OS X v10.5 to v10.11
Primjer: OS X v10.8
1 Odaberite mapu koju namjeravate upotrebljavati za primanje, a potom kliknite
fna stavke sljedećim redoslijedom.
[File]
[Get Info] (Preuzmi podatke)
2 Omogućite dijeljenje mape.
• Detalje potražite u uputama za uporabu računala ili opciji Help (Pomoć) operacijskog
sustava.
Slanje
slikananaračunalo
računalo1
Slanje
slika
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
(Slanje slika nakon svakog snimanja) ili [Send Images Stored in the
Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) > [PC] (Računalo)
2
3
Odaberite [Via Network] (Mrežom) ili [Direct] (Izravno) i povežite se. (282. str.)
Odaberite računalo na koje se želite spojiti.
• Kada računalo na koje se želite spojiti nije prikazano, odaberite [Manual Input] (Ručni
4
5
Odaberite mapu koju želite poslati.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz).(268. str.)
6
unos) i unesite naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple).
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografiju. (266. str.)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (267. str.)
• U označenoj mapi stvaraju se mape poredane po datumu slanja, a fotografije se spremaju
u te mape.
• Ako se pojavi zaslon za upis korisničkog računa i lozinke, unesite podatke koje ste postavili na računalu.
• Kada naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple) sadrži razmak (praznine)
Kada naziv računala (NetBIOS naziv za Mac računala tvrtke Apple) sadrži razmak (praznine)
itd., možda se neće moći pravilno prepoznati. Ako pokušaj povezivanja bude neuspješan,
preporučujemo promjenu naziva računala (ili naziva NetBIOS) na naziv koji se sastoji samo
od alfanumeričkih znakova, s maksimalno 15 znakova.
• Kada je omogućen vatrozid operarivnog sustava ili sigurnosni softver itd., možda se nećete
moći spojiti na računalo.
273
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Korištenje web-uslugama
Fotografije i videozapise možete slati na društvene mreže itd. s pomoću usluge
„LUMIX CLUB“.
Postavljanjem automatskog prijenosa fotografija i videozapisa na sinkronizaciju u
oblaku prenesene fotografije ili videozapise možete primati na računalo ili pametni
telefon.
LUMIX CLUB
A Bežična pristupna točka
B Web-usluga
C Sinkronizacija u oblaku
Pripreme
Za slanje slika na web-uslugu ili u mapu u oblaku morate se registrirati u “LUMIX
CLUB” (278.str.).
Da biste slali slike na web-uslugu, trebate se prijaviti na web-. (275. str.)
Slanje slika na web usluge
274.str.
Slanje slika na uslugu [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku)
277.str.
Slanje slika na web-usluge
• Slike poslane na web-uslugu ne mogu se prikazati ili brisati s pomoću ovog fotoaparata.
Provjerite slike pristupanjem web-usluzi s pomoću pametnog telefona ili računala.
• IAko je slanje slika neuspješno, e-pošta s izvješćem o vrsti pogreške bit će poslana na
adresu e-pošte memoriranu u opciji “LUMIX CLUB”.
• Slike mogu sadržavati osobne podatke koji otkrivaju identitet pojedinca, kao što su
naslov, vrijeme i datum snimanja te mjesto na kojemu je slika snimljena. Provjerite
te podatke prije slanja slike na web-usluge.
• Tvrtka Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog dijeljenja, gubitka itd. slika
poslanih na web-usluge.
• Prilikom slanja slika na web-usluge, nemojte ih brisati s fotoaparata, čak i ako je slanje
dovršeno, prije nego provjerite jesu li pravilno poslane na web-uslugu. Tvrtka
Panasonic nije odgovorna za štetu nastalu zbog brisanja slika spremljenih na ovom
uređaju.
274
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Registriranje web-usluga
Kada šaljete slike na web-usluge, web-usluga koja se upotrebljava mora biti
prijavljena na usluzi “LUMIX CLUB”. (278. str.)
• Informacije o kompatibilnim web-uslugama potražite na stranici „Najčešća pitanja /
Kontakt“ na sljedećem web-mjestu.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/lumix_faqs/
Priprema:
Stvorite račun na web-usluzi kojim se želite koristiti, a podaci za korisničku prijavu
uvijek budu uvijek dostupni.
1 Spojite se na web-mjesto “LUMIX CLUB” s pomoću pametnog telefona ili računala
2
3
4
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Unesite ID za prijavu i lozinku za “LUMIX CLUB” i prijavite se na uslugu.
(278. str.)
Memorirajte svoju adresu e-pošte.
Odaberite web-uslugu kojom ćete se koristiti i memorirajte je.
• Slijedite upute na zaslonu da biste memorirali uslugu.
Slanje
slika
Slanje
slika
1
2
3
4
5
Odaberite izbornik (54. str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
[Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja) ili [Send Images
Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu) → [Web service] (Webusluga)
Odaberite [Via Network] (Mrežom) i spojite se. (282. str.)
Odaberite web-uslugu.
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz) (268. str.)
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografiju. (266. str.)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (267. str.)
275
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
∫ Slanje slika s fotoaparata na web-uslugu s pomoću jednostavnih radnji
Kada pošaljete sliku, možete poslati ostale slike na web-uslugu s jednostavnim
radnjama nalik pametnom telefonu u okruženju gdje je dostupna veza s bežičnom
pristupnom točkom.
(U uputama u nastavku pretpostavlja se da ste već registrirani u „LUMIX CLUB“
i da fotoaparat ima zabilježenu vezu s bežičnom pristupnom točkom.)
1
2
Prikažite sliku.
Pritisnite 4.
(Kad se odaberu fotografije iz grupe pritisnite 3, i
odaberite [Upload(Wi-Fi)] ili [Upload All(Wi-Fi)].)
• Istu radnju možete izvršiti dodirivanjem ikone
[
].
(Kad se odaberu fotografije iz grupe, odaberite [Upload(Wi-Fi)]
], [
], ili
], [
ili [Upload All(Wi-Fi)] nakon dodira [
[
3
4
5
], i onda dodirnite [
SUB ].)
MENU
Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu
Odaberite web-uslugu
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Fotoaparat će se spojiti s prethodno povezanom bežičnom pristupnom točkom i
poslat će fotografiju na web-uslugu.
• Da biste promijenili postavku slanja, pritisnite [DISP.] (Prikaz). ( (268. str.)
• 4 i 5 korak nisu potrebni kada nastavite sa slanjem druge slike.
Slika će se poslati na istu web-uslugu s istim postavkama za slanje.
• Da biste prekinuli vezu, pritisnite [MENU/SET] ili upravljajte drugim kontrolama da
izađete iz zaslona za reprodukciju. Možete je prekinuti i pritiskom na [Wi-Fi].(253.str.)
Promjena postavki za slanje slika ili za web-uslugu
Prekinite Wi-Fi vezu i izvršite radnje iz 1 koraka. nadalje
• Možete promijeniti postavke slanja i pritiskom na [Wi-Fi] kada je foroaparat spojen na Wi-Fi.
(253. str.)
• Ako fotoaparat nema zabilježenu vezu na bežičnu pristupnu točku koja je dostupna, prikaže
se zaslon kojim se od vas traži da odaberete način povezivanja. Odaberite način povezivanja
i povežite fotoaparat na bežičnu pristupnu točku. (283. str.)
• Ako niste registrirani u „LUMIX CLUB“, prikaže se zaslon kojim se od vas traži da preuzmete
novi ID za prijavu. Preuzmite ID za prijavu i postavite lozinku. (278. str.)
• Kada se fotografije grupe neprestano prikazuju, poslat će se sve fotografije u grupi. Kada se
fotografije grupe prikazuju jedna po jedna, poslat će se fotografija koja se trenutno prikazuje.
276
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Slanje
slikanana
uslugu
[Cloud
Sync.
Service]
(Sinkronizacija
Slanje slika
uslugu
[Cloud
Sync.
Service]
(Sinkronizacija
u oblaku)u oblaku) ∫
Korištenje uslugom [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku) (od travnja 2016)
Pripreme
Da biste poslali slike u mapu oblaka na usluzi sinkronizacije u oblaku, morate se prijaviti u
“LUMIX CLUB” (278. str.) i konfigurirati postavke usluge. Na računalu upotrijebite
“PHOTOfunSTUDIO” (296. str.) za postavljanje postavki sinkronizacije u oblaku. Na
pametnom telefonu upotrijebite “Image App”za njihovo postavljanje.
• Ako kao odredište fotografije postavite [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u oblaku),
poslane slike privremeno se spremaju u mapu oblaka, a zatim se mogu sinkronizirati s
uređajem kojim se koristite, kao što je računalo ili pametni telefon.
• Mapa oblaka sprema prenesene slike 30 dana (do 1000 slika). Prenesene slike brišu se
automatski 30 dana nakon prijenosa. Nadalje, kada broj spremljenih slika premaši 1000,
neke slike mogu biti izbrisane, ovisno o postavci [Cloud Limit] (Ograničenje oblaka) (268.
str.) čak i unutar 30 dana od prijenosa.
• Kada je preuzimanje slika iz mape oblaka na sve određene uređaje dovršeno, slike mogu biti
izbrisane iz mape oblaka čak i unutar 30 dana nakon prijenosa.
1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU
2
3
4
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] >
(Slanje slika tijekom snimanja) ili [Send Images Stored in the Camera] (Slanje
slika pohranjenih na fotoaparatu) → [Cloud Sync. Service] (Sinkronizacija u
oblaku)
Odaberite [Via Network] i spojite se (282. str.)
Provjerite postavke za slanje i odaberite [Set] (Postavi).
• Da biste promijenili postavke za slanje, pritisnite [DISP.]. (Prikaz) (268. str.)
Kada je odabarano [Send Images While Recording] (Slanje slika tijekom snimanja)
Snimite fotografiju. (266. str.)
Kada je odabrano [Send Images Stored in the Camera] (Slanje slika spremljenih na fotoaparatu)
Odaberite fotografiju. (267. str.)
277
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Prijava na uslugu “LUMIX CLUB”
Ako uređaj prijavite na uslugu „LUMIX CLUB“ možete sinkronizirati slike između
uređaja koje upotrebljavate ili prenijeti slike na web-usluge.
Koristite se uslugom „LUMIX CLUB“ kada šaljete slike na web-usluge.
Usluga [LUMIX CLUB]
Besplatno nabavite ID za prijavu u us “LUMIX CLUB” .
• Možete postaviti isti ID za prijavu u „LUMIX CLUB“ za ovaj uređaj i pametni telefon. (280.str.)
Potražite pojedinosti na web-mjestu usluge “LUMIX CLUB”.
http://lumixclub.panasonic.net/eng/c/
Imajte na umu sljedeće:
• Usluga može biti obustavljena zbog redovitog održavanja ili neočekivanih problema, a
sadržaji usluge mogu se mijenjati ili dodavati, bez prethodne najave korisnicima
• Usluga može biti u potpunosti ili djelomično prekinuta uz prethodnu obavijest u razumnom roku.
Preuzimanje novog ID-a za prijavu ([New account] (Novi račun))
Preuzimanje
1
1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB] > [Set/Add
Account] > [New account]
• Spojite se na mrežu.
Prijeđite na sljedeću stranicu dodirom na [Next] (Dalje).
• Zaslon za potvrdu pojavljuje se ako je ID za prijavu već primljen za fotoaparat.
Odaberite [Yes] (Da) za dobivanje novog ID-a za prijavu ili [No] (Ne) ako vam nije
potreban novi ID za prijavu.
2 Odaberite način povezivanja s bežičnom pristupnom točkom i postavite (283.str.)
• Zaslon za postavljanje pojavit će se samo pri prvom povezivanju
3
Kada postavite način povezivanja, on će biti spremljen na ovom uređaju i upotrijebit
će se pri sljedećem povezivanju. Da biste promijenili bežičnu pristupnu točku na koju
se želite spojiti, pritisnite [DISP.] (Prikaz) i promijenite odredište povezivanja.
• Prijeđite na sljedeću stranicu dodirom na [Next] (Dalje).
Pročitajte uvjete korištenja uslugom “LUMIX CLUB” i odabrite [Agree].
• Stranice mijenjate s pomoću 3/4.
• Prikaz možete povećati (2×) okretanjem stražnjeg kotačića udesno.
• Uvećani prikaz možete ponovno postaviti na početnu veličinu (1×) okretanjem
stražnjeg kotačića ulijevo.
• Položaj uvećanog prikaza možete pomicati s pomoću 3/4/2/1.
• Pritisni [
] za poništavanje postupka prije dobivanja ID-a za prijavu.
278
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
4
5
Unesite lozinku.
• Unesite bilo koju kombinaciju od 8 do 16 slova i brojki za lozinku.
• Detalje o unosu znakova potražite na 61. str..
Provjerite ID za prijavu i odaberite [OK] (U redu).
• Zapišite ID za prijavu i lozinku.
• ID za prijavu (12-znamenkasti broj) prikazuje se
automatski
Prilikom prijave u uslugu “LUMIX CLUB” putem
računala, trebate unijeti brojeve
• Kada se povezivanje dovrši, prikazuje se poruka.
Odaberite [OK].
Korištenje primljenim ID-om za prijavu / Provjera ili izmjena ID-a za prijavu ili
lozinke ([Set Login ID] (Postavljanje ID-a za prijavu))
Priprema:
Kada upotrebljavate primljeni ID za prijavu, provjerite ID i lozinku.
Da biste promijenili lozinku za „LUMIX CLUB“ na fotoaparatu, pristupite web-mjestu
„LUMIX CLUB“ uz pomoć pametnog telefona ili računala i unaprijed promijenite
lozinku za „LUMIX CLUB“.
• ID za prijavu i lozinka za „LUMIX CLUB“ ne mogu se promijeniti na ovom uređaju-.
1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU
2
3
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB] > [Set/Add
Account] > [Set Login ID]
• Prikazuju se ID za prijavu i lozinka
• Lozinka se prikazuje kao
“ ”.
• Zatvorite izbornik ako samo provjeravate ID za prijavu.
Odaberite stavku koju želite promijeniti.
Unesite ID za prijavu ili lozinku.
• Detalje o unosu teksta potražite na 61. str..
• U fotoaparat unesite novu lozinku koju ste promijenili na
pametnom telefonu ili računalu. Ako se lozinka razlikuje
od one koju ste stvorili na pametnom telefonu ili računalu,
nećete moći slati slike.
279
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Postavljanjeistog
istogID-a
ID-azazaprijavu
prijavufotoaparata
fotoaparatai ipametnog
pametnogtelefona
telefona/ /tableta
tableta
Postavljanje
Postavljanje istog ID-a za prijavu fotoaparata i pametnog telefona prikladno je za
slanje slika s ovog uređaja na druge uređaje ili web-usluge.
Kada ovaj uređaj ili pametni telefon / tablet dobije ID za prijavu:
1
2
Spojite uređaj na pametni telefon. (255. str.)
Iz izbornika aplikacije „Image App“ postavite zajednički ID za prijavu.
• ID za prijavu za uređaj i ID za pametni telefon postaju isti.
• Nakon povezivanja fotoaparata s pametnim telefonom mogao bi se pojaviti zaslon za
postavljanje zajedničkog ID-a za prijavu kada se prikazuje zaslon za reprodukciju.
Zajednički ID za prijavu možete postaviti i slijedeći upute na zaslonu
• Ova radnja nije dostupna ako ste povezani s pomoću [Wi-Fi Direct] (Izravna Wi-Fi veza)
Kada ovaj uređaj ili pametni telefon / tablet dobiju različite ID-e za prijavu:
(Kada želite upotrijebiti ID za prijavu pametnog telefona da biste se prijavili s
pomoću ovog uređaja) Promijenite ID za prijavu i lozinku ovog uređaja tako da
odgovaraju dobivenima za pametni telefon.
(Kada želite upotrijebiti ID za prijavu ovog uređaja da biste se prijavili s
pomoću pametnog telefona) Promijenite ID za prijavu i lozinku pametnog
telefona tako da odgovaraju onim dobivenima za ovaj uređaj.
Provjera
Provjerauvjeta
uvjetakorištenja
korištenjauslugom
uslugom“LUMIX
„LUMIXCLUB”
CLUB“
Provjerite detalje ako su uvjeti korištenja ažurirani.
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB] >
[Terms of use]
• Fotoaparat će se priključiti na mrežu i prikazat će se uvjeti korištenja.
Zatvorite izbornik nakon provjere uvjeta korištenja.
280
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
BrisanjeID-a
ID-azazaprijavu
prijavui računa
i računana
nausluzi
usluzi“LUMIX
„LUMIXCLUB”
CLUB“
Brisanje
Izbrišite ID za prijavu iz fotoaparata kada ga predajete trećim osobama ili odlažete.
Također možete izbrisati račun na usluzi „LUMIX CLUB“.
1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU
2
3
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > [LUMIX CLUB] > [Delete
account]
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next] (Dalje)
Odaberite [Yes] (Da) na zaslonu za potvrdu brisanja ID-a za prijavu.
• Prikazana je poruka. Odaberite [Next].
Odaberite [Yes] na zaslonu za potvrdu brisanja računa za “LUMIX CLUB”.
• Ako se i dalje želite koristiti uslugom, odabirom [No] (Ne) izbrisat će se samo ID za prijavu.
4
Nakon izvršenja izađite iz izbornika.
Odaberite [Next].
• ID za prijavu izbrisan je te se pokazuje poruka koja vas obavještava da je račun
izbrisan. Odaberite [OK].
• Promjene i druge radnje s ID-om za prijavu odnose se samo na ID za prijavu dobiven za
fotoaparat.
281
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Povezivanja
Ukoliko ste odabrali [New Connection] (Nova veza), odaberite Wi-Fi funkciju i odredište
prvo a zatim odaberite način snimanja. Ako ste odabrali [Select a destination from
History] (Odabir odredišta iz povijesti) ili [Select a destination from Favorite] (Odabir
odredišta iz omiljenih), možete se povezati putem istih postavki Wi-Fi veze koje ste prije
koristili. Ovo poglavlje objašnjava metode povezivanja.
• Za povezivanje sa prethodno korištenim postavkama, pogledajte 286. str..
Kada se prikaže zaslon sličan dolje navedenom, odaberite način povezivanja.
• Primjer radnje za prikaz zaslona::
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] > [New Connection] > [Send
Images While Recording] > [Smartphone]
Bežična pristupna točka
[Via Network](Mrežom)
Povezivanje s pomoću bežične pristupne točke.
283. str.
[Direct] (Izravno)
Vaš se uređaj povezuje izravno s ovim uređajem
285. str.
Izravno povezivanje je zgodno kada ste daleko od kuće gdje bežične pristupne točke
nisu dostupne ili za privremeno povezivanje sa uređajem koji ne koristite inače.
282
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Povezivanje putem bežične pristupne to točke (putem mreže)
Možete odabrati način povezivanja na bežičnu pristupnu
točku.
¢ WPS je funkcija koja omogućuje jednostavno konfiguriranje
postavki koje se odnose na vezu i sigurnost bežičnih
LAN uređaja.
Da biste provjerili je li bežična pristupna točka kojom se
koristite kompatibilna s WPS-om, podatke potražite u
uputama za uporabu bežične pristupne točke.
Bežična pristupna točka sa sigurnosnim gumbom koja je kompatibilna
sa standardom Wi-Fi Protected SetupTM i nosi WPS oznaku.
[WPS (Push-Button)]
(WPS pritiskom na
gumb)
Pritišćite gumb za WPS na bežičnoj n.pr.:
pristupnoj točki sve dok se ne
prebaci na način rada WPS.
• Detalje potražite u uputama za uporabu
bežične pristupne točke.
Spremite bežičnu pristupnu točku s PIN-om koja je kompatibilna
sa standardom Wi-Fi Protected Setup i nosi oznaku WPS.
1
[WPS (PIN code)]
(WPS PIN-kod)
2
3
Na zaslonu fotoaparata, odaberite bežičnu pristupnu
točku na koju se povezujete.
Unesite PIN prikazan na zaslonu fotoaparata u
bežičnu pristupnu točku.
Pritisnite [MENU/SET] na fotoaparatu.
• Detalje potražite u uputama za uporabu bežične
pristupne točke.
[From List]
(S popisa)
Odaberite ovu opciju kada niste sigurni postoji li kompatibilnost
s WPS-om ili kada želite pretraživati i spojiti se na bežičnu
pristupnu točku. (284. str.)
283
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Akoniste
nistesigurni
sigurni
u kompatibilnost
s WPS-om
(povezivanje
putem
funkcije
Ako
u kompatibilnost
s WPS-om
(povezivanje
putem
funkcije
[From List])
Potražite dostupne bežične pristupne točke.
• Potvrdite kod za dekodiranje odabrane bežične pristupne točke ako je mrežna autorizacija
kodirana.
• Prilikom povezivanja ručnim unosom ([Manual Input]), potvrdite SSID, vrstu kodiranja i kod za
dekodiranje bežične pristupne točke kojom se koristite.
1
Odaberite bežičnu pristupnu točku na koju se
povezujete.
• Pritisnkom na [DISP.] (Prikaz) ponovno će se pokrenuti
traženje bežične pristupne točke.
• Ako nije nađena nijedna bežična pristupna točka, daljnje upute
2
potražite u poglavlju „Povezivanje ručnim unosom" na 284. str..
(ako je mrežna autorizacija kodirana)
Unesite kod za dekodiranje.
• Detalje o unosu znakova potražite u poglavlju „Unos tekstat“ na 61. str..
∫ Povezivanje ručnim unosom [Manual Input]
1
2
3
4
Na zaslonu prikazanom u 1. koraku poglavlja „Ako niste sigurni u kompatibilnost
s WPS-om (povezivanje putem funkcije [From List])“, odaberite [Manual Input].
Unesite SSID bežične pristupne točke na koju se spajate, a zatim odaberite
[Set] (Postavi).
• Detalje o unosu znakova potražite na 61. str..
Odaberite vrstu mrežne autorizacije.
• Informacije o mrežnoj autorizaciji potražite u uputama za uporabu bežične pristupne točke.
Odaberite vrstu kodiranja.
• Postavke se mogu razlikovati ovisno o postavkama za mrežnu autorizaciju.
Vrsta mrežne autorizacije
5
Vrste kodiranja koje je moguće postaviti
[WPA2-PSK]
[TKIP]/[AES]
[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Common Key] (Zajednički ključ)
[WEP]
[Open](Otvoreno)
[No Encryption](Bez kodiranja)/[WEP]
(Kada je odabrana opcija osim [No Encryption] (Bez kodiranja)) Unesite kod za
dekodiranje.
284
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
• Provjerite upute za uporabu i postavke bežične pristupne točke prilikom memoriranja
bežične pristupne točke.
• Ako se veza ne može uspostaviti, možda su radiovalovi bežične pristupne točke preslabi.
Detalje potražite u poglavlju “Prikaz poruka” (316. str.) i “Rješavanje problema” (318. str.)
• Ovisno o okruženju u kojem se upotrebljava, brzina se prijenosa može smanjiti ili se ne može
iskoristiti.
Izravno povezivanje fotoaparata sa drugim uređajem(izravno povezivanje)
Možete odabrati način povezivanja s uređajem kojim se
koristite.
Odaberite način povezivanja koji podržava vaš uređaj.
[Wi-Fi Direct]
(Izravna Wi-Fi veza)
1 Postavite uređaj u način izravne Wi-Fi vezeR.
2 Odaberite [Wi-Fi Direct].
3 Na zaslonu fotoaparata, Odaberite uređaj na koji se spajate.
[WPS (Push-Button)](WPS pritiskom na gumb)
1 Na fotoaparatu odaberite [WPS (Push-Button)].
2 Postavite uređaj u način rada WPS .
• Možete duže čekati na povezivanje pritiskom na [DISP.]
[WPS Connection]
(Prikaz) na ovom uređaju.
[WPS (PIN code)] (WPS PIN-om)
1
2
Na fotoaparatu odaberite [WPS (PIN code)].
Unesite PIN uređaja u fotoaparat.
Unesite SSID i lozinku u
uređaj.
SSID i lozinka prikazuju se na
zaslonu s prikazom povezivanja u
[Manual Connection]
tijeku.
• Ako je odredišni uređaj [Smartphone]
(Pametni telefon), lozinka se ne
prikazuje. Odaberite SSID za uspostavljanje veze (255. str.)
• Pogledajte instrukcije za uporabu uređaja s kojim se povezujete.
285
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Brzo povezivanje s pomoću prethodno upotrebljavanih postavki ([Select a
destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti) /[Select a destination
from Favorite] (Odabir odredišta iz favorita))
Korištenjem popisa povijesti ili favorita, možete se jednostavno povezati sa istim
postavkama koje ste prethodno koristili. Provjerite da li se Wi-Fi postavke uređaja s kojim
se povezujete iste kao one prethodno korištene.
Ukoliko su promijenjene postavke na uređaju s kojim se povezujete, možda neće biti
moguće povezivanje sa uređajem
• Ukoliko su promijenjene postavke na uređaju s kojim se povezujete, možda neće biti
moguće povezivanje sa uređajem..
1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU
2
3
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function]
Odaberite [Select a destination from History]
ili [Select a destination from Favorite].
[Select a destination from
History](Odabir odredišta
iz povijesti)
Povezivanje s
prethodnim postavkama.
[Select a destination from
Favorite] (Odabir odredišta
iz favorit)
Povezivanje s postavkama
memoriranim kao favoriti.
Odaberite stavku.
• Ukoliko je uređaj s kojim se povezujete (pametni telefon,
td.) povezan sa drugim bežičnim pristupnim točkama
osim fotoaparata, ne možete povezati uređaj sa
fotoaparatom opcijom [Direct] (Izravno). Promijenite
Wi-Fi postavke uređaja s kojim se želite povezati tako da
je pristupna točka koja se koristi postavljena na fotoaparat.
Možete odabrati i [New Connection] (Nova veza) i opet povezati uređaje. (255. str.)
Memoriranje zapisa
zapisa kao
kao favorita 1
Memoriranje
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] >
[Select a destination from History] (Odabir odredišta iz povijesti)
2
3
Odaberite stavku koju želite memorirati u favorite i zatim pritisnite 1.
Unesite nazin pod kojim ćete je memorirati.
• Detalje o unosu znakova potražite 61. str..
• Možete upiasti najviše 30 znakova. Dvobajtni znakovi se tretiraju kao dva znaka.
286
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Uređivanje
Uređivanje stavki
stavki memoriranih
memoriranih uu favorite
favorite 1
Odaberite izbornik. (54. str.)
MENU >
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Function] >
[Select a destination from Favorite] (Odabir odredišta iz omiljenih)
2
Odaberite omiljenu stavku koju želite promijeniti i zatim pritisnite 1.
[Remove from Favorite]
(Uklanjanje iz favorita)
[Change the Order in Favorite]
(Promjena redoslijeda u
favoritima)
[Change the Registered
Name]
—
Odaberite odredište
• Detalje o unosu znakova potražite na 61. str..
• Možete upisati najviše 30 znakova. Dvobajtni znakovi
tretiraju se kao dva znaka.
Spremite često upotrebljavane postavke Wi-Fi veze kao favorite
Ograničen je broj postavki koje se mogu spremiti u povijest.
Preporučujemo spremanje često upotrebljavanih postavki Wi-Fi veze na način da ih
memorirate kao favorite. (286. str.)
Provjera pojedinosti o povezivanju za zapis ili favorita
Ako pritisnete [DISP.] kada odaberete stavku iz povijesti ili favorita, prikazat će se
pojedinosti o povezivanju.
• Funkcija [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) briše povijest i sadržaj pohranjen
u [Select a destination from Favorite].
• Pri povezivanju na mrežu na koju je spojeno mnogo računala s pomoću [Select a destination
neuspješan jer bi prethodno spojeni uređaj mogao biti prepoznat.
Ako pokušaj povezivanja bude neuspješan, ponovno se spojite s pomoću [New Connection]
(Nova veza).
287
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Izbornik [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi funkcije)
Konfigurirajte postavke potrebne za funkciju Wi-Fi.
[Wi-Fi Setup] ne može se mijenjati kada ste priključeni na Wi-Fi.
Odaberite izbornik.. (54. str.)
MENU
>
[Setup] > [Wi-Fi] > [Wi-Fi Setup] > Stavka koju želite podesiti
Možete povećati sigurnost omogućavanjem unosa lozinke za
izravnu vezu sa pametnim telefonom.
[Wi-Fi Password]
(Lozinka za Wi-Fi)
[ON]:
Povezuje fotoaparat i pametni telefon putem SSID i lozinke.
(256. str.)
[OFF]:
Povezuje fotoaparat i pametni telefon putem SSID. (255. str.)
• Kada je odabrano [ON] (Uklj.), možete uspostaviti vezu očitavanjem QR-koda. (256. str.)
[LUMIX CLUB]
[PC Connection]
(Veza s računalom)
Pribavljanje ili promjena ID-a za prijavu na “LUMIX CLUB”. (278. str.)
Možete postaviti radnu grupu.
Da biste slali slike na računalo, potrebno je priključiti se na istu
radnu grupu kao i odredišno računalo.
(Zadana je postavka “WORKGROUP” (Radna grupa).)
[Change Workgroup Name] (Promjena naziva radne grupe):
Unesite radnu grupu računala koje se povezuje.
[Restore to Default] (Vraćanje na zadane postavke):
Povratak na zadano stanje
• Detalje o unosu znakova potražite na 61. str..
• Ako upotrebljavate računalo s uobičajenim postavkama, ne morate mijenjati radnu grupu.
Možete promieniti naziv (SSID) ovog uređaja.
[Device Name]
(Naziv uređaja)
1
2
Pritisnite [DISP.].
Unesite željeni naziv uređaja
• Detalje o unosu znakova potražite na 61. str.
• Možete upisati najviše 32 znaka.
288
10.Korištenje Wi-Fi funkcije
Da biste spriječili neispravne radnje ili korištenje funkcijom
Wi-Fi od treće strane te zaštitili spremljene osobne podatke,
preporučujemo da funkciju Wi-Fi zaštitite lozinkom.
Ako postavite lozinku, automatski će se prikazati zaslon za
[Wi-Fi Function Lock]
unos lozinke kada se koristi funkcijom Wi-Fi.
(Zaključavanje WiFi funkcije)
[Setup] (Postavljanje):
Unesite četveroznamenkasti broj za lozinku.
[Cancel] (Poništavanje)
• Detalje o unosu znakova potražite na 61. str..
• Pohranite lozinku.
Ako je zaboravite, lozinku možete ponovno postaviti s pomoću opcije [Reset Wi-Fi
Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) iz izbornika [Setup] (Postavljanje), no i druge postavke
bit će poništene. (osim stavke [LUMIX CLUB])
[Network Address]
Prikazuje MAC-adredu i IP-adresu ovog uređaja.
• “MAC Address”jedinstvena je adresa s pomoću koje se otkriva identitet mrežne opreme.
• “IP adresa” odnosi se na broj koji označava računalo spojeno na mrežu kao što je internet.
Adrese za dom obično automatski dodjeljuje funkcija DHCP, npr. bežična pristupna točka.
(Primjer: 192.168.0.87)
289
11.
Povezivanje s drugom opremom
Gledanje 4K-videozapisa na TV-prijamniku /
Spremanje 4K-videozapisa na računalo ili snimač
Gledanje 4K-videozapisa
∫ Reprodukcija na TV-zaslonu
Povezivanje fotoaparata s TV-prijamnikom koji je kompatibilan s 4Kfotografijama i reproduciranjem videozapisa sa veličinom postavljenom
na [4K] u [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja), omogućuje vam uživanje u
detaljnim 4K-videozapisima. Iako će izlazna rezolucija biti manja,
također ih možete reproducirati spajanjem fotoaparata s TVprijamnikom koji ne podržava
4K-videozapise.
Priprema: Postavite [HDMI Mode (Play)] (224. str.) na [AUTO] ili [4K].
• Kada povezujete TV-prijamnik koji ne podržava 4K-videozapise, odaberite [AUTO].
Povezivanje fotoaparata i 4K-kompatibilnog TV-prijamnika s pomoću
HDMI-mikrokabela i prikaz zaslona za reprodukciju. (292. str.)
• Kada je [VIERA Link] postavljen na [ON] (Uklj.) i kada je fotoaparat spojen na TV-prijamnik koji podržava funkciju
VIERA Link, ulaz na TV-prijamniku se uključuje automatski i zaslona reprodukcije će se prikazati. (294. str.)
•
Kada imate videozapise snimljenih sa [Rec Format] (Format snimanja) postavljenim na
[MP4] i veličinom postavljenom na [4K] u izborniku [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja),
možete ih reproducirati umetanjem kartice u utor za SD karticu na TV-prijamniku koji
podržava videozapise u 4K.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
∫ Gledanje na računalu
• Koristite isporučeni softver „PHOTOfunSTUDIO „ kako biste na računalu gledali
videozapise sa veličinom postavljenom na [4K] u izborniku [Rec Quality] (296. str.).
• Potrebno vam je računalo visokih performansi za obradu i reprodukciju
4K-videozapisa.
• Pogledajte upute za uporabu “PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
290
11.Povezivanje s drugom opremom
Spremanje 4K-videozapisa
∫ Spremanje na računalo
Pogledajte 295. str. detalje.
∫ Spremanje na tvrdi disk ili DVD
Ne možete presnimavati videozapisa snimljenih s njihovom veličinom postavljenom
na [4K] u izborniku [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) na Blu-ray diskove ili DVD-ove s
Panasonicovim snimačima (od travnja 2016)
Uz isporučeni “PHOTOfunSTUDIO” (296. str.) tsoftver na DVD-u, možete pretvoriti 4Kvideozapise u videozapise manje veličine ili kopirati 4K-videozapise na DVD.
• Pogledajte upute za uporabu “PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
291
11.Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija fotografija na zaslonu TVprijamnika
Fotografije snimljene ovim uređajem mogu se reproducirati na zaslonu TV-prijamnika
s HDMI mikrokabelom.
Pripreme: Isključite uređaj i TV-prijamnik.
1
Povežite fotoaparat s TV-prijamnikom.
• Provjerite smjer priključka i priključite/isključite ravno držeći utikač.
(Ako se priključi ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može
uzrokovati kvar.)
Nemojte spajati uređaje na neispravne priključke. U suprotnom može doći do kvara.
HDMI
A HDMI utičnica (na TV-u)
B HDMI mikrokabel
C [HDMI] utičnica (na fotoaparatu)
• Upotrebljavajte HDMI-mikrokabel visoke brzine s HDMI-logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardima neće raditi.
HDMI-mikrokabel visoke brzine (Utikač Tip D - Tip A, duljine od 2 m)
• Provjerite [HDMI Mode (Play)] (HDMI-način rada). (224. str.)
• Tijekom reprodukcije videozapisa u načinu 24p, postavite [HDMI Mode (Play)] na
[AUTO]. Pri postavkama osim [AUTO], ne može reproducirati na 24 kadra/sekundi.
• Slika se ne prikazuje na zaslonu ovog uređaja.
2 Uključite TV-prijamnik i odaberite ulaz koji odgovara priključku kojim se koristite.
3 Uključite fotoaparat i pritisnite [(].
• Ovisno o [Aspect Ratio] (Format), na fotografijama bi se mogle pojaviti crne crte, ispod i iznad
ili s lijeve i desne strane.
• Promjenite način zaslona na TV-prijamniku ako se slika prikazuje tako da je odrezana na dnu ili na vrhu.
• Izlaz iz HDMI-mikrokabela ima prednost kad su priključeni i AV-kabel (neobavezan) i
HDMI mikrokabel.
• Kad postavite [Video Out] (Video-izlaz) u izborniku [Setup] (Postavljanje), fotografije možete pregledavati
na TV-prijamniku i u drugim zemljama (regijama) koje upotrebljavaju sustav NTSC ili PAL.
• Ovisno o spojenom TV-prijamniku, datoteke 4K-snimanja u nizu se možda neće reproducirati ispravno.
• Zvuk se ne reproducira iz zvučnika fotoaparata.
• Pročitajte upute za uporabu TV-prijamnika.
292
11.Povezivanje s drugom opremom
Snimljene fotografije mogu se reproducirati na TV-prijamniku koji ima utor
za SD-memorijsku karticu
• Ovisno o modelu TV-prijamnika, postoji mogućnost da fotografije neće biti prikazane na cijelom zaslonu.
• Format datoteke videozapisa koji se može reproducirati ovisi o modelu
TV-prijamnika.
• U nekim slučajevima neće biti moguće reproducirati panoramske fotografije. Automatsko
pregledavanje panoramskih fotografija također možda neće raditi.
• Detalje o karticama kompatibilnima s funkcijom reprodukcije potražite u uputama za uporabu TV-a.
Snimanje dok pregledavate fotografije na fotoaparatu
Kada koristite HDMI izlaz, možete snimati fotografije i
videozapise dok pregledavate fotografije na kameri na
vanjskom monitoru, TV-u ili sličnom uređaju.
∫ Izmjenjivanje prikazanih podataka
Za vrijeme korištenja HDMI izlaza sa [HDMI Info Display
(Rec)] (P225) u [TV Connection] na [Setup] izborniku,
možete mijenjati prikaz .
[ON]: Prikaza na fotoaparatu takak kakav je.
[OFF]: prikazuju se samo fotografije.
• Za vrijeme snimanja s HDMI izlazom, postavka [Rec Quality] na [Motion Picture] izborniku
odnosi se na fotografije. Akospojeni uređaj ne podržava tte postavke, automatski će se
odabrti opciona postavka za taj ueđaj i kvalitetu fotografije HDMI izlaza.
• Kada je fotoaparat spojen na vanjskil monitor ili TV koji podržava 4K videozapis,
kut gledanja će se suziti ako koristitejednu od navedenih postavki:
– [4K/100M/25p]/[4K/100M/24p] u [Rec Quality]
– [4K obrezivanje u živo
• Kda koristite način autom. fokusa [
] ili pomoć pri ručnom fokusiranju, zaslon se ne
može povećatiu načinu rada prozor.
• Ex. Tele Conv. (videozapis) ne radi (osim Creative Motion Picture Mode).
• [Aspect Ratio] na [Rec] fiksno je [16:9].
• [VGA/4M/25p] na [Rec Quality] nije dostupan.
• Ne čuje se elektronski zvuk i zvuk elektronskog zatvarača .
• Ako se uspostavili Wi-Fi vezu za vrijeme korištenja HDMI izlaza, na monitoru fotoaparata
nije prikazana fotografija.
• Zaslon za odabir scene u načinu rada vodiča scene ne šalje se kroz HDMI vezu.
• Ova funkcija nije dostupna u ovim slučajevima:
– Fotografije snimljene u načinu panoramskog snmanja
– Fotografije snimljn s 4K
– Snimanje pomoću [Post Focus]
293
11.Povezivanje s drugom opremom
Korištenje funkcijom VIERA Link (HDMI)
Što je VIERA Link (HDMI)(HDAVI Control™)?
• Ova funkcija omogućuje uporabu daljinskog upravljača Panasonicova TV-prijamnika radi
jednostavnog upravljanja kada je fotoaparat spojen na uređaj kompatibilan s funkcijom
VIERA Link s pomoću HDMI-mikrokabela za automatsko povezivanje funkcija.
(Nije moguća uporaba svih funkcija.)
• VIERA Link jedinstvena je Panasonicova funkcija koja se temelji na HDMI-upravljanju i
Povezane funkcije s HDMI CEC kompatibilnim uređajima drugih proizvođača nisu
zajamčene. Kada upotrebljavate uređaje drugih proizvođača koji su kompatibilni s
funkcijom VIERA Link, pročitajte njihove upute za uporabu.
• Ovaj uređaj podržava funkciju “VIERA Link Ver.5” function. “VIERA Link Ver.5” standard
je za Panasonicovu opremu kompatibilnu s funkcijom Viera Link. Ovaj je standard
kompatibilan sa standardnom Panasonicovom opremom VIERA Link.
Priprema:
Postavite [VIERA Link] na [ON]. (225. str.)
1 Priključite ovaj uređaj s pomoću HDMI-mikrokabela na Panasonicov
TV-prijamnik koji podržava funkciju VIERA Link (292. str.).
2 Uključite fotoaparat i pritisnite [(].
3 Upravljajte s pomoću daljinskog upravljača TV-prijamnika.
Isključivanje uređaja:
Ako za isključivanje TV-a koristite daljiski upravljač TV-a, isključit će se i ovaj uređaj.
Automatske izmjene ulaza:
• Ako spojite s HDMI mikrokabelom i onda uključite ovaj uređaj,i nakon toga pritisnete [(],
automatski se mijenja ulazni kanal na TV-prijamnika u zaslon ovog uređaja. Ako je TVprijemnik u stanju čekanja, automatski će se isključiti (ako ste za postavku TV-prijamnika
[Power on link] (Automatsko uključivanje) odabrali [Set] (Postavi)).
• Upravljanje gumbima na uređaju bit će ograničeno.
• Za reprodukciju zvuka filma za vrijeme prikaza dijapozitiva, postavite [Sound] na [AUTO] ili
[Audio] na zaslonu za podešavanje prikaza dijapozitiva.
• Upotrebljavajte HDMI-mikrokabel visoke brzine s HDMI-logotipom.
Kabeli koji nisu u skladu s HDMI-standardima neće raditi.
HDMI-mikrokabel visoke brzine duljine od 2 m.
• Ako VIERA Link ne radi ispravno pogledajte na 326. str..
294
11.Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na
računalo
Snimljene fotografije možete kopirati na računalo tako da fotoaparat povežete s računalom.
• Neka računala mogu učitati snimke izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje
potražite u uputama za uporabu svog računala.
∫ Računala kojima se može koristiti
Uređaj se može spojiti na svako računalo koje može prepoznati uređaj za masovnu pohranu podataka.
• Podrška za sustav Windows:
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10
• Podrška za sustav Mac:
OS X v10.5 do v10.11
Videozapisi formata AVCHD možda se neće ispravno uvesti kada ih se
kopira kao datoteke ili mapu.
• Kod sustava Windows, videozapise u formatu AVCHD uvezite s pomoću “PHOTOfunSTUDIO” (296.str.).
• Kod sustava Mac videozapise u formatu AVCHD možete uvesti s pomoću programa “iMovie”.
Imajte na umu da uvoz nije moguć ovisno o kvaliteti slika.
(Za detalje o iMovie obratite se tvrtki Apple Inc.)
295
11.Povezivanje s drugom opremom
Preuzimanje softvera
Preuzmite i instalirajte softver kako biste mogli uređivati i pregledavati
slike na računalu.
PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE
S pomoću ovog softvera možete upravljati slikama. Na primjer, možete slati fotografije i
videozapise na računalo i razvrstati ih po datumu snimanja ili nazivu modela. Također
možete izvršiti radnje kao što su snimanje slika na DVD, obrađivanje i ispravljanje slika te
uređivanje videozapisa.
Posjetite stranicu ispod kako biste preuzeli i instalirali softver.
Preuzmite softver dok je dostupan za preuzimanje.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html
(Ova stranica je na engleskom jeziku jedino.)
• Rok preuzimanja: May 2021
• Radno okruženje programa
Operativni
sustav
WindowsR 7 (32bit/64bit) SP1,
WindowsR 8 (32bit/64bit),
WindowsR 8.1 (32bit/64bit),
WindowsR 10 (32bit/64bit)
WindowsR 7
Procesor
WindowsR 8
WindowsR 8.1
PentiumR 4 (2.8 GHz or higher)
WindowsR 10
Prikaz slike
1024k768 pixels or more (1920k1080 pixels or more recommended)
WindowsR 7
Radna memorija
WindowsR 8
WindowsR 8.1
1 GB or more (32bit)
2 GB or more (64bit)
WindowsR 10
Slobodan prostor
na disku
450 MB or more for installing software
• Savjetujte se s uputstvima za rukovanje "PHOTOfunSTUDIO" (PDF datoteka) za više
informacija o operativnom okruženju.
296
11.Povezivanje s drugom opremom
SILKYPIX Developer Studio SE
Ovo je softver za uređivanje slika u RAW formatu.
Uređivane slike mogu se spremiti u formatu (JPEG, TIFF, itd.) koji se može
prikazivati na osobnom računalu.
Check the site below to download and install the software.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Operativno okruženje
Operativni sustav
Windows
WindowsR 7,
WindowsR 8,
WindowsR 8.1,
WindowsR 10
Mac
Mac OS X v10.6 to v10.11
• Detalje o korištenju programa “SILKYPIX Developer Studio”, pogledajte "Help" ili
posjetite Ichikawa Soft Laboratory web stranicu podrške.
LoiLoScope potpuna probna verzija u trajanju od 30 dana
(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)
Ovaj softver omogućuje Vam uređivanje videozapisa s
lakoćom.
Posjetite web stranicu u nastavku kako biste
preuzeli i instalirali softver. http://loilo.tv/product/20
• Biti će instalirana samo probna verzija softvera.
• Dodatne informacije o uporabi programa LoiLoScope potražite u priručniku LoiLoScope
dostupnom za preuzimanje na web poveznici.
• Kako biste instalirali softver, Vaše računalo treba imati pristup internetu.
• Preuzimanje softvera može trajati neko vrijeme ovisno o komunikacijskom okruženju i brzini
interneta.
297
11.Povezivanje s drugom opremom
TSpremanjfotografija
Preparations:
Spremanje
i videozapisa na računalo
Instalirajte “PHOTOfunSTUDIO” na računalo. (296.str.)
1 Spojite računalo i fotoaparat isporučenim USB kabelom.
• Prije povezivanja uključite uređaj i računalo.
• Provjerite smjer priključka i priključite/isključite ravno držeći utikač.
(Ako se priključi ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može
uzrokovati kvar.)
• Koristite se isključivo isporučenim USB-kabelom.
A [CHARGE] utičnica (punjenje)
B USB-kabel (isporučen)
2 Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [PC] (Računalo), i zatim pritisnite [MENU/SET].
•
Ako je opcija [USB Mode] (USB-način rada)(223.str.) postavljena na [PC] (Računalo) u
izborniku [Setup] (Postavljanje), fotoaparat se automatski povezuje s računalom bez
prikaza izbornika za odabir načina [USB Mode].
3 Kopirajte slike na računalo s pomoću programa „PHOTOfunSTUDIO“.
• Nemojte brisati ni prebacivati kopirane datoteke ili mape u Windows Explorer.
Tijekom pregleda u programu „PHOTOfunSTUDIO“ reprodukcija ili uređivanje neće
biti moguće.
• Koristite se baterijom koja je dovoljno napunjena ili prilagodnikom za izmjeničnu struju
(neobavezan). Ako preostali kapacitet baterije postane premalen kad fotoaparat i računalo
razmjenjuju podatke, pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm.
Koristite sigurno odspajanje USB kabela. U suprotnom, podaci mogu biti uništeni.
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel.
U suprotnom bi se podaci mogli oštetiti.
298
11.Povezivanje s drugom opremom
∫ Kopiranje na računalo bez upotrebe softvera „PHOTOfunSTUDIO „
Ako ne možete instalirati „PHOTOfunSTUDIO“, možete kopirati datoteke i mape na
svoje računalo i povlačenjem i ispuštanjem datoteka s ovog uređaja.
• Sadržaj (struktura mapa) na kartici ovog uređaja.
Za Windows:
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se u [Computer] (Računalo)
Za Mac:
Pogonska jedinica ([LUMIX]) prikazuje se na zaslonu
• Kartica
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
DCIM:
Images
1 Folder number
2 Colour space
P: sRGB
_: AdobeRGB
3 File number
Fotografije
4 JPG:
[MP4] Videozapisi
MP4:
Slike u RAW-datotekama
RW2:
3D-fotografije
MPO:
DPOF-ispis
MISC:
Favoriti
[AVCHD] Videozapisi
AVCHD:
PRIVATE
AVCHD
• Kad se fotografije snime u sljedećim situacijama, stvara se nova mapa.
– Nakon što se izvrši funkcija [No.Reset] (Poništavanje brojeva)(226.str.) u izborniku [Setup](Postavljanje).
– Kada se umetne kartica s istim brojem mape (npr. kada se fotografije snime fotoaparatom
drugog proizvođača)
– Ako unutar mape postoji fotografija s brojem 999.
299
11.Povezivanje s drugom opremom
Spremanje fotografija i videozapisa na snimač
Ako umetnete karticu sa sadržajem snimljenim s pomoću ovog
uređaja u Panasonicov snimač, možete sinkronizirati sadržaj
na Blu-ray ili DVD-disk, itd.
Načini prijenosa fotografija i videozapisa na druge uređaje
razlikovat će se ovisno o formatu datoteke. (JPEG, RAW, MPO,
AVCHD ili MP4).
• Ne možete sinkronizirati datoteke 4K-snimanja u nizu (MP4 format), sa [Aspect Ratio]
(Format) postavljenim na postavku osim [16:9], s tvrdim diskovima uključujući
Panasonicove snimače (Od travnja 2016.)
• Detalje o kopiranju i reprodukciji potražite u uputama za uporabu snimača.
300
11.Povezivanje s drugom opremom
Ispis fotografija
Spojite li fotoaparat na pisač koji podržava funkciju PictBridge, možete odabrati
fotografije za ispis i pokrenuti ga s monitora fotoaparata.
• Fotografije grupe neće se prikazati kao grupa, već kao jedna fotografija.
• Neki pisači mogu ispisivati fotografije izravno s kartice izvađene iz fotoaparata. Detalje
potražite u uputama za uporabu pisača.
Pripreme:
Uključite fotoaparat i pisač.
Prije ispisa fotografija postavite kvalitetu ispisa i ostale postavke na pisaču.
1
2
Pritisnite [(] na fotoaparatu.
Spojite pisač i fotoaparat isporučenim USB-kabelom.
• Provjerite smjer priključka i priključite/isključite ravno držeći utikač. (Ako se priključi
ukoso ili u krivom smjeru, priključak bi se mogao izobličiti, što može uzrokovati kvar.)
Nemojte spajati uređaje na neispravne priključke. U suprotnom može doći do kvara.
• Koristite se usključivo isporučenim USB-kabelom.
A [CHARGE] utičnica (punjenje)
B USB-kabel (isporučen)
3 Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali [PictBridge(PTP)], i zatim pritisnite
[MENU/SET].
301
11.Povezivanje s drugom opremom
• Nakon printanja odspojite USB-kabel.
• Koristite se baterijom koja je dovoljno napunjena ili prilagodnikom za izmjeničnu struju
(neobavezan). Ako preostali kapacitet baterije postane premalen kad su fotoaparat i pisač
spojeni, pokazatelj statusa počinje treperiti te se oglašava alarm. Dogodi li se to tijekom
ispisa, odmah zaustavite ispis. Ako ne ispisujete, odspojite USB-kabel.
• Nemojte odspajati USB-kabel dok je prikazana ikona[å] (ikona zabrane isključivanja kabela).
(Možda se neće prikazati, ovisno o vrsti upotrijebljenog pisača.)
• Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite fotoaparat i odspojite USB-kabel.
Nije dostupno u ovim slučajevima:
• Snimljene videozapise, datoteke 4K-snimanja u nizu i slike snjimljene s [Post Focus]-om
nije moguće ispisati.
Odabir i ispis jedne fotografije
1
2
Pritisnite2/1 da biste odabrali fotografiju i zatim
pritisnite [MENU/SET].
Pritisnite 3 da biste odabrali [Print start] (Početak
ispisa) i zatim pritisnite [MENU/SET].
PictBridge
0XOWL3ULQW
3ULQW
1
2
fotografija
Odabir i ispis više fotografija
Pritisnite3.
Pritisnite 3/4 da biste odabrali stavku i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Multi Select]
Istovremeno se ispisuje više fotografija.
• Pritisnite3/4/2/1 da biste odabrali fotografije i zatim pritisnite
[MENU/ SET].
(Ako ponovo pritisnete [MENU/SET], postavka se poništava)
• Nakon što ste izabrali fotografije, pritisnite2 da biste odabrali
[OK], i zatim pritisnite [MENU/SET].
[Select All]
Ispis svih spremljenih fotografija.
[Print Set (DPOF)]
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene u [Print Set] (Postavke ispisa) (248.str.)
[Favorite]
Ispis samo onih fotografija koje su postavljene kao favoriti (247.str.)
3 Pritisnite 3 da biste odabrali [Print start] (Početak ispisa) i zatim pritisnite
[MENU/SET].
302
11.Povezivanje s drugom opremom
∫ Postavke ispisa
Odaberite i postavite stavke, kako na zaslonu u 2. koraku postupka „Odabir i ispis jedne
fotografije“, tako i u 3. koraku postupka „Odabir i ispis više fotografija“.
[Print with Date]
Ispisuje se datum.
[Num.of prints]
Postavljanje broja primjeraka za ispis (do 999 primjeraka).
[Paper Size]
Postavljanje veličine papira.
[Page Layout]
Postavka dodavanja i micanja rubova i broja slika koje će biti
isprintane na svakom listu papira.
• Kada želite ispisati fotografije na papiru ili u formatu koji ovaj fotoaparat ne podržava, postavite
[Paper Size] (Veličina papira) ili [Page Layout] (Format stranice) na [{] i zatim postavite veličinu
papira ili format na pisaču.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača.)
• Ako pisač ne podržava ispis datuma, on se ne može ispisati na fotografiji.
• O vrsti pisača ovisit će hoće li njegove vlastite postavke za ispis datuma imati prednost pa
provjerite je li to slučaj.
• Fotoaparat prima poruku o pogrešci od pisača kad tijekom ispisa pokazatelj [¥] svijetli
narančasto. Nakon završetka ispisa provjerite postoje li problemi s pisačem.
303
11.Povezivanje s drugom opremom
Uživanje u 3D-fotografijama
Snimanje 3D
Snimanje
3Dfotografija
fotografija
Pričvšćivanje 3D-izmjenjivog objektiva (H-FT012: neobavezan) na fotoaparat
omogućuje vam snimanje 3D-fotografija radi snažnijeg utiska.
1
2
Pričvrstite izmjenjivi 3D-objektiv na fotoaparat.
Dovedite objekt u kadar i snimite ga tako da potpuno pritisnete
okidač.
• Fokusiranje nije potrebno pri snimanju 3D fotografija.
• Fotografije snimljene s pomoću izmjenjivog 3D-objektiva pohranjuju se u formatu MPO
(3D).
Da biste osigurali sigurno gledanje 3D-fotografija, prilikom snimanja
obratite pažnju na sljedeće.
• Kada god je to moguće, snimajte držeći uređaj u vodoravnom položaju.
• Preporučuje se minimalna udaljenost od objekta od 0,6 m.
• Pazite da ne tresete fotoaparat u vozilu ili dok hodate.
• Preporučujemo korištenje tronošca ili bljeskalice da biste snimili stabilne fotografije.
• Moguće je snimiti do otprilike3990 3D-fotografija na karticu kapaciteta 16 GB.
(Kada je format postavljen na [4:3], te kvaliteta fotografije na [
].)
• Više detalja pronađite u uputama za uporabu izmjenjivog 3D-objektiva.
• Ne možete snimati 3D-fotografije u okomitom položaju.
• Kada je udaljenost od objekta od 0,6 m do približno 1 m, vodoravno nepodudaranje postaje
preveliko i možda nećete moći vidjeti 3D-efekt na rubovima slike.
304
11.Povezivanje s drugom opremom
Reprodukcija 3D
Reprodukcija
3Dfotografija
fotografija
Povezivanje fotoaparata s TV-prijamnikom koji je kompatibilan s tehnologijom 3D i
reproduciranje fotografija snimljenih u načinu 3D omogućuje uživanje u 3Dfotografijama za dodatni učinak.
Pripreme:
Postavite [HDMI Mode (Play)] na [AUTO], [1080p] ili [1080i]. (224.str.)
Postavite [3D Playback] na [ ]. (225.str.)
Uređaj spojite na TV-prijamnik kompatibilan s tehnologijom 3D s pomoću
HDMI-mikrokabela i odaberite prikaz zaslona za reprodukciju.(292.str.)
• Kada je funkcija [VIERA Link] postavljena na [ON], a fotoaparat je povezan s TV-prijamnikom koji podržava funkciju
VIERA Link, ulaz TV-prijamnika automatski će se prebaciti i prikazat će se zaslon za reprodukciju (294.str.)
• Za slike snimljene u 3D formatu,[
] pojaviti će se na prikazu prilikom reprodukcije.
∫ Promijenite način reprodukcije za fotografije snimljene u 3D-formatu
1 Odaberite fotografiju snimljenu u formatu 3D.
2 Odaberite [2D/3D Settings] (2D/3D-postavke) u izborniku [Playback].(54.str.)
• Način reprodukcije promijenit će se u 3D ako je dotad bio 2D (uobičajena slika) ili će se
promijeniti u 2D ako je dotad bio 3D.
• Ako se osjećate umorno, neugodno ili neobično na bilo koji način prilikom gledanja
3D-fotografija, postavite na 2D.
• It is also possible to play back the recorded 3D pictures by inserting an SD card into the 3D
compatible television with an SD card slot.
• Na nekoliko se sekundi prikazuje crni zaslon prilikom prebacivanja reprodukcije s
3D-fotografija na 2D-fotografije i obrnuto.
• Kada odaberete minijaturu 3D-fotografije, može proći nekoliko sekundi prije početka reprodukcije
Nakon reprodukcije može proći nekoliko sekundi dok se ponovno ne vrati prikaz minijatura.
• Prilikom gledanja 3D-fotografija može se dogoditi da vam se umore oči ako se previše
približite zaslonu TV-prijamnika.
• Ako se TV-prijamnik ne prebaci na 3D-prikaz, izvršite potrebne postavke TV-prijamniku.
(Detalje potražite u uputama za uporabu TV-prijamnika.)
• Moguće je spremiti 3D-fotografije na računalo ili druge Panasonicove uređaje. (295., 300.str.)
305
11.Povezivanje s drugom opremom
Funkcije koje se ne mogu upotrebljavati u 3D-fotografijama
∫ Funkcije koje nisu dostupne tijekom 3D-snimanja
Kada snimate s pomoću izmjenjivog 3D-objektiva (H-FT012: neobavezan), sljedeće
značajke neće biti dostupne:
(Funkcije snimanja)
• Postavljanje otvora blende
• Automatski fokus / Ručno fokusiranje
• Rad zuma
• Snimanje videozapisa*1
• 4K-snimanje fotografija
• Način panoramskog snimanja
• [Glistening Water]/[Glittering Illuminations]/[Handheld Night Shot] (način vodiča scene)
• [Rough Monochrome]/[Impressive Art]/[High Dynamic]/[Toy Effect]/[Toy Pop]/[Star Filter]/[One
Point Color]/[Sunshine] (način kreativnog upravljanja))
• Funkcija kontrole defokusiranja
¢1 Gumb za videozapise, način kreativnog videozapisa i izbornik [Motion Picture] neće biti dostupni
ili se neće moći upotrebljavati.
(Izbornik [Rec] (Snimanje)))
• [Simultaneous record w/o filter] in [Filter Settings]/[Picture Size]¢2/[Quality]¢3/[Focus Mode]/
[SH] od [Burst Rate]/Aperture Bracket, Focus Bracket, i White Balance Bracket u [Bracket]/
[i.Dynamic]/[i.Resolution]/[Post Focus]/[iHandheld Night Shot]/[iHDR]/[HDR]/[Multi Exp.]/
[Panorama Settings]/[Red-Eye Removal]/[Shading Comp.]/[Ex. Tele Conv.]/[Digital Zoom]
¢2 Postavka je fiksno postavljena kako je prikazano u nastavku.
Format
[4:3]
[3:2]
Veličina fotografije
1824k1368
1824k1216
Format
[16:9]
[1:1]
Veličina fotografije
1824k1024
1712k1712
¢3 Kada pričvršćujete izmjenjivi 3D-objektiv, prikazuju se sljedeće ikone.
[
]
([3D+Fine])
[
]
([3D+Standard])
Istodobno se snimaju i slike formata MPO i precizne
slike formata JPEG.
Istodobno se snimaju i slike formata MPO i standardne
slike formata JPEG.
(Izbornik [Custom] (Prilagođeno)))
• [AF/AE Lock]/[Shutter AF]/[Quick AF]/[Eye Sensor AF]/[Pinpoint AF Time]/[Pinpoint AF
Display]/[AF Assist Lamp]/[Direct Focus Area]/[Focus/Release Priority]/[AF+MF]/[MF Assist]/
[MF Assist Display]/[MF Guide]/[Rec Area]/[Remaining Disp.]/[Video Button]/[Power Zoom
Lens]/[Touch AF] ([Touch Settings])/[Touch Pad AF] ([Touch Settings])
∫ Funkcije koje nisu dostupne tijekom reprodukcije 3D-fotografija
Tijekom 3D-reprodukcije 3D-fotografija na TV-prijamniku kompatibilnom s 3D-formatom
sljedeće su funkcije isključene.
• [Highlight] (Izbornik [Custom] (Prilagođeno)) • Zumiranje tijekom reprodukcije
• Uređivanje funkcija u [Playback] izborniku (funkicje izbornika osim [Slide Show]/[Playback
Mode])
306
12.
Ostalo
Dodatni pribor
• Određeni dodatni pribor nije dostupan u pojedinim državama.
Vanjska bljeskalica (neobavezna)
Nakon pričvršćivanja bljeskalice (DMW-FL200L, DMW-FL360L,
DMW-FL580L: optional), efektivan domet biti će veći u usporedbi s
ugrađenom bljeskalicom.
Pripreme:
• Ugasite fotoaparat i zatvorite ugrađenu bljeskalicu
Skidanje poklopca spojnice za pribor
Fotoaparat se isporučuje s poklopcem spojnice za pribor pričvršćenim na vanjsku
bljeskalicu.
Poklopac spojnice za pribor uklonite tako da ga
povučete u smjeru strelice 2 dok ga pritišćete u
smjeru strelice 1.
• Čuvajte poklopac spojnice za pribor izvan dohvata djece da
ga ne bi progutala
• Kako promijeniti postavke vanjske bljeskalice pogledajte na 158.str.
• O postavkama za bežičnu bljeskalicu pogledajte na 163. str..
Kada koristite druge komercijalno dostupne vanjske bljeskalice bez funkcija
za komunikaciju sa fotoaparatom
• Potrebno je postaviti ekspoziciju na vanjskoj bljeskalici. Ako želite koristiti vanjsku bljeskalicu
u automatskom načinu rada, koristite vanjsku bljeskalicu koja vam omogućava postavljanje
vrijednosti otvora blende i ISO-osjetljivosti da odgovaraju postavkama fotoaparata.
• Postavite fotoaparat na automatsku ekspoziciju sa prioritetom otvora blende ili način ručne
ekspozicije i zatim postavite istu vrijednost otvora blende i ISO-osjetljivosti na vanjskoj bljeskalici.
(Ekspozicija ne može biti adekvatno kompenzirana zbog promjene vrijednosti otvora blende u
načinu automatske ekspozicije sa prioritetom zatvarača i vanjska bljeskalica ne može adekvatno
upravljati svjetlom u programu automatske ekspozicije jer se vrijednost otvora blende ne može
fiksno postaviti.
307
12.Ostalo
• Nemojte približavati predmete bljeskalici. Toplina i svjetlo bljeskalice mogu uzrokovati
deformaciju i promjenu boje predmeta.
– Snimanje u nizu (kada nije odabrano [SH] za [Burst Rate])
– Okvir otvora blende
– Okvir fokusa
• Možete postaviti vrijednost otvora blende, brzinu zatvarača i ISO-osjetljivost fotoaparata i
kada pričvrstite vanjsku bljeskalicu.
• Ukoliko snimate mali raspon sa širokim kutom, svjetlo bljeskalice može biti blokirano
objektivom, rezultirajući potamnjivanjem donjeg dijela zaslona.
• Nemojte koristiti komercijalno dostupne vanjske bljeskalice sa visokonaponskim
sinkronizacionim terminalima, obrnutim polaritetom ili funkcijama koje im omogućavaju da
komuniciraju sa fotoaparatom. To može izazvati kvar na fotoaparatu ili neispravan rad.
• Pri pričvršćivaju vanjske bljeskalice nemojte držati samo vanjsku bljeskalicu jer bi se mogla
odvojiti od fotoaparata.
• Za detaljne upute pogledajte upute za upotrebu vanjske bljeskalice.
Prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan)/Sprežnik za istosmjernu struju (neobavezan)
Koristeći prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan) i sprežnik za istosmjernu
struju (neobavezan), možete snimati i reproducirati zapise neovisno o preostalom
punjenju. Neobavezan sprežnik za struju može biti korišten jedino s određenim
Panasonic prilagodnikom za izmjeničnu struju (neobavezno).
• Uvijek upotrebljavajte originalni Panasonicov prilagodnik za izmjeničnu struju (neobavezan).
• Pri uporabi prilagodnika za izmjeničnu struju koristite se kabelom za napajanje izmjeničnom
• Također pročitajte upute za uporabu prilagodnika za izmjeničnu struju i sprežnika za istosmjernu
struju.
Filters (optional)
MC-štitnik prozirni je filtar koji ne utječe ni na boje ni na količinu svjetlosti tako da se
uvijek može upotrebljavati za zaštitu objektiva fotoaparata.
ND-filtar smanjuje količinu svjetla na oko 1/8 (što odgovara povećanju vrijednosti otvora
blende za 3 mjesta), a da ne utječe na ravnotežu boja.
PL-filtar potiskuje svjetlost koja se reflektira od metala ili površine koje nisu sferična
oblika (ravne nemetalne površine, vodene pare ili nevidljive čestice u zraku), što
omogućuje snimanje fotografija s poboljšanim kontrastom.
• Nemojte istodobno stavljati više filtara.
• Možete pričvrstiti poklopac objektiva ili sjenilo objektiva dok je filtar pričvršćen.
• Ako imate problema s pričvršćivanjem ili skidanjem filtara sa izmjenjivog objektiva
(H-H020A), pričvrstite ga ili skinite filtar kada je uključen fotoaparatn i način rada fokusa je
postavljen na [MF].
• Detalje potražite u uputama za pojedini filtar.
308
12.Ostalo
Prikaz monitora / Prikaz tražila
• Sljedeće slike služe kao primjeri prikaza zaslona postavljenog na
[
] (stil
monitora) na monitoru.
Tijekom snimanja

50p
4:3
L
BKT
AFS

ラュン

Fn5
Fn6
×
Fn7
AEL

BKT
3.5 60
BKT
0 200
BKT
AWB

Fn9
STD.
C2
WIDE
EXPS
Prilagođene postavke (91.str.)
8m30s
50p
SNAP
4SEC
4:3
Bljeskalica(161., 164.str.)
Auto. Prebacivanje između
tražila/monitor (40.str.)
Dodatna telekonverzija
(tijekom snimanja videozapisa
(151.str.)
Fokusiranje jasnih objekata(214.)
Posjetljivanje i potamnjivanje (195.)
Format snimanja / kvalitet
snimanja (168.str.)
ラュン
Kratki film (176.str.)
Veličina slike / Format
(192.str.)
M
Dodatna telekonverzija (tijekom
uzimanja statičnih slika) (151.str.)
EX
HDR (197.)/iHDR (66.)
Višestruka ekspozicija (198.str.)
L
4:3
Proteklo vrijeme snimanja*1(166.)
Pokazatelj istovremenog
snimanja (174.str.)
Način rada bljeskalice (159.str.)
50p
Postavke efekta slike (filtra)
(190.str.)
Kartica (prikazano samo
tokom snimanja (28.str.)
Stil fotografije(188.str.)
WL
Veličina slike (Panorama
način snimanja) (78.str.)
Zaslon postavki za podešavanje
efekta slike (filtra) (86., 190.str.)
Način snimanja (43.str.)
EXPS
‰
ISO
SNAP
98
1
1
F
SS
Fn8

P
MINI
Digitalni zum (153.str.)
Electronički zatvarač (199.str.)
Način slike (prioritet fotografije)
(174.str.)
Pokazatelj pregrijavanja(320., 321.)
309
12.Ostalo
2
4
A›
Kvaliteta(193.str.)
AF područje (93, 102. str.)
AFS AFF AFC MF
Način fokusiranja (95str.,106str.)
Nišan mjerenja točke (194.str.)
BKT
AFS
š
Ø
Pojedinačni auto. fokus (140. str)
Auto. okidač (137.str.)
Označavanje fokusa (131 str.)
Prikaz razine mikrofona (208.str.)
Tihi način rada (210.str.)
Automatski fokus (97.str.)
Povlačenje fokusa(178.str.)
AE
Prepoznavanje lica (204.str.)
AFL
Zaključavanje auto. ekspozicije (109.)
AEL
Zaključavanje auto. fokusa(109.)
3.5
Snimanje u nizu (135.str.)
BKT
3.5
4K fotografija (118.str.)
60
Auto. okidač (137.str.)
BKT
Stabilizator slike (146.str.)
Okvir ekspozicije (139.str.)
Fokus (Pod slabim svjetlom)
(140.str.)
ISO-osjetljivost (112.str.)
5
Kotačić za biranje (217. str.)
Fokus (Auto. fokus svjetlosti zvijezda)(93.)
BKT
Spojen na Wi-Fi
AWB
Histogram (215.str.)
VÐîÑ
3
1
Ime
Brzina zatvarača (42.str.)
Svjetlina (68., 88.str.)
Stanje snimanja (Treperi crveno.)/
Fokus (Svijetli zeleno.)(42.str.)
¢2
Držač otvora blende (140.str.)
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(73.str.)
Upozorenje na podrhtavanje(147.)
STAR
Vrijednost otvora blende (42.str.)
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (110.str.)
Pokazatelj kapaciteta baterije(22)
LOW
Način mjerenja (53., 194.str.)
Funkcija promjene vrijednosti (70.)
Okvir ravnoteže bjeline (117.
str.) podešavanje balansa
Fino
bijele boje (116. tr.)
Balans bijele boje (114.str.)
Boja (P68)
(206. str.)
Broj dana proteklih od datuma polaska*3
(220. str.)
Dob¢2 (206.str)
Lokatija¢3 (220. str.)
Trenutačni datum i vrijeme / Postavka odredišta
putovanja¢3: “ (220. str.)
Mjerač ekspozicije (217.str.)
Prikaz fokalne duljine (154. str.)
Postupni zum (154. str.)
310
98
Broj raspoloživih fotografija
(30str.)
r20
Maks. broj slika koje možete
napraviti uzastopno (135.str.)
R 8m30s
Raspoloživo vrijeme snimanja¢1 (30)
12.Ostalo
6
Tipka osjetljiva na dodir (219. str)
Zum osjetljiv na dodir (155. str.)
×
Zatvarač osjetljiv na dodir (52. str.)
AE
Auto. ekspozicija osjetljiva na dodir (53. str.)
Fokusiranje jasnih objekata (214. str.)
Fn5
Fn6
Fn7
Fn8
Fn9
SNAP
Funkcijski gumb (59. str.)
Boja (P68)
Funkcija kontrole defokusiranja (67., 88. str.)
Svjetlina (68., 88. str.)
Vrsta defokusiranja (Efekt Minijature) (85. str.)
Jedna točka boje (85. str.)
Položaj izvora svijetla (86. str.)
/ /
(P90)
Podešavanje efekta fotografije (filtar) (88., 190. str.)
Efekt slike uključen/isključen (190. str.)
MINI
F
Efekt slike (filtra) (190. str.)
Vrijednost otvora blende (42. str.)
SS
Brzina zatvarača (42. str.)
ISO
ISO-osjeljivost (112. str.)
Podešavanje razine mikrofona (208. str.)
¢1 m: minuta, s: sekunda
¢2 Ovo se prikazuje otprilike 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata ako je postavljena
postavka [Profile Setup] (Postavljanje profila).
¢3 Prikazano je u trajanju od oko 5 sekundi nakon uključivanja fotoaparata, nakon
postavljanja sata i nakon prijelaza s načina reprodukcije na način snimanja.
311
12.Ostalo
Tijekom
Tijekomsnimanja
snimanja
Informacije o snimanju na monitoru
3
F 3.5


1/60
Jedna (134. str.)
0
ISO
AUTO
AFS
AWB
Snimanje u nizu (135. str.)
0
0
4:3
L
Wi-Fi Fn
98
4K fotografija (118. str.)
Automatski okidač (137. str.)


1
AFS AFF AFC MF
Način fokusiranja (95., 106. str.)
š
Ø
Automatski fokus (97. str.)
Kvaliteta (193. str.)
A›
C1
1
4:3
Način snimanja (43. str.)
Veličina slike / Format
(192. str.)
L
Wi-Fi
EXPS
F3.5
Vrijednost otvora blende (42. str.)
1/60
Brzina zatvarača (42. str.)
Wi-Fi (P252)
Postavka funkcijskog gumba (58.
str.)
Fn
4
Indikator baterije (22. str.)
Stil fotografije (188. str.)
2
ISO
ISO-osjetljivost (112. sstr.)
AUTO
AWB VÐîÑ
Vrijednost kompenzacije
ekspozicije (110. str.)
0
1
Inteligentna dinamična
kontrola raspona (196. str.)
Svjetlina (68. str.)
0
Pomoć pri ručnoj ekspoziciji
(73. str.)
‰
AE
Œ Način rada bljeskalice (159. str.)
WL
Balans bijele boje (114. str.)
98
Broj raspoloživih fotografija
(30. str.)
r20
Maks. broj slika koje možete
napraviti uzastopno (135. str.)
Bljeskalica (161., 163. str.)
R 8m30s
312
Način mjerenja (194. str)
Raspoloživo vrijeme snimanja
(30. str.)
12.Ostalo
Tijekom reprodukcije
2
4:3
1

L
1/98
Ikona koja pokazuje postojaanje
oznake (126. str.)

SLF
Označavanje fokusa (131. str.)
67'$<

4K fotografija (datoteka 4K
snimanja u nizu) (118. str.)

4:3
L
PRQWK GD\V
F3.5 60
0
200
AWB

50p
Veličina slike/Format (192. str.)
Format snimanja / Kvaliteta
snimanja (168. str.)
Snap Movie (P176)
1
A›
3D
Način reprodukcije (232. str.)
Indikator baterije (22. str.)
1/98
Zaštićena forografija (249. str.)
Prikaz informacija o lokaciji (233. str.)
Favoriti (247. str.)
å
Ikona zabrane odspajanja
kabela (302. str.)
Reprodukcija panoramskih fotografija (180)
Reprodukcija panoramskih fotografija (79)
Uzastopna reprodukcija grupe
fotografija snimljenih u nizu (184. str.)
Sačuvati 4k fotografije snimljene
u nizu (126., 129. str.)
Sačuvati fotografije os fotografija
snimljenih pomoću [Post Focus] (133)
Uzastopna reprodukcija grupe
fotografija snimljenih u intervalu [Time
Lapse Shot] (184. str.)
Uzastopna reprodukcija grupe
stop animacije (184. str.)
‘
8m30s
Broj fotografije / Ukupan broj fotografija
Spojeno na Wi-Fi
Broj ispisanih kopija (248. str.)
Ü
Kvaliteta (193. str.)
Pokazatelj tekstualne oznake (241. str.)
Proteklo vrijeme reprodukcije¢1 (180.)
313
SLF
Broj grupa fotografija
8m30s
Vrijeme snimanja videozapisa¢1
(180. str.)
12.Ostalo
SUB
MENU
3
Tihi način rada (210. str.)
Ikona završetka brisanja
nepotrebnih dijelova (239. str.)
67'$<
Podizbornik (276. str.)
PRQWKGD\V
Dob (206., 207. str.)
Ikona o trenutačnom
prikupljanju informacija (130. str.)
Indeksna reprodukcija (183. str.)
Reprodukcija (Videozapisi) (180. str.)
Brisanje (186. str.)
Broj dana proteklih od datuma
polaska (220. str.)
4
Prenesi (Wi-Fi) (276. str.)
Ime¢2 (206., 207. str.)
Prikaz grupe fotografija u niziu (185)
Lokacija¢2 (220. str.)
¢2
Prikaz grupe u okviru fokusa (185. str.) Naslov (240. str.)
[Time Lapse Shot] prikaz grupe
fotografija (185. str.)
5
Informacije o snimanju*
Uzastopna reprodukcija grupe
stop animacije (185. str.)
Tijekom
Tijekom reprodukcije
reprodukcije
Prikaz detaljnih informacija
60
F3.5
0

WB
ISO
AWB
200
AFS
P

STD.
10:00 1.DEC.2016
4:3
L
s
RGB
100-0001
1

3
1 Informacije o snimanju
4:3
Inteligentna dinamična kontrola
raspona (196. str.)
L
50p
HDR (197. str.)/iHDR (66. str.)
A›
Inteligentna razlučivost (196. str.)
Veličina slike / Format (192. str.)
Format snimanja / Kvaliteta
snimanja (168. str.)
Kvaliteta (193. str.)
Prostor boje (203. str.)
4K fotografija (datoteka 4K snimanja u nizu)
(118. str.)
Kompenzacija sjene (202. str.)
2
Označavanje fokusa (P131)
Snimljeni datum i vrijeme/Svjetsko vrijeme (220. str.)
314
100-0001 Broj mape / datoteke (299.str.)
12.Ostalo
Tijekom reprodukcije
reprodukcije
Prikaz histograma

F3.5 60

0 ISO200

1
1/98
100-0001
3
1/98
Histogram (50. str)
2
Broj fotografije / Ukupan broj fotografija
100-0001 Broj mape / datoteke (299. str.)
Informacije o snimanju
¢1 m: minute, s: sekunde
¢2 Prikazuje se ovim redoslijedom [Title], [Location], [Name] ([Baby1]/[Baby2], [Pet]), [Name]
([Face Recog.]).
315
12.Ostalo
Prikaz poruka
U nekim slučajevima na zaslonu će se pojaviti poruke za potvrdu ili poruke o pogrešci.
Glavne poruke objašnjene su u nastavku kao primjeri.
[Some pictures cannot be deleted]/[This picture cannot be deleted](Neke se fotografije ne mogu izbrisati /
Ova se fotografija ne može izbrisati)
• Ova se značajka može upotrebljavati samo sa snimkama koje su u skladu s DCF-standardom..
Izvršite formatiranje (29.) na ovom uređaju nakon što ste potrebne podatke spremili na računalo itd. etc.
[Cannot be set on this picture] (Ne može se postaviti na ovoj fotografiji)
• [Title Edit], [Text Stamp], [Print Set], (Tekstualna oznaka) ili [Print Set] (Postavke ispisa)
ne mogu se postaviti za fotografije koje nisu temeljene na standardu DCF.
[Memory Card Error Format this card?] (Pogreška memorijske kartice. Formatirati
memorijsku karticu?)
• Ovaj format ne može se upotrebljavati s ovim uređajem.
– Umetnite drugu karticu
– Ponovno formatirajte karticu na fotoaparatu nakon što ste pohranili važne podatke na
računalo i sl. (29). Podaci se brišu.
[The lens is not attached properly. Do not push lens release button while lens is attached.]
(Objektiv neispravno pričvršćen. Nemojte pritiskati gumb za otpuštanje objektiva dok je objektiv
pričvršćen.)
• Skinite objektiv i zatim ga ponovno pričvrstite bez pritiskanja gumba za otpuštanje objektiva. (32)
Ponovno uključite uređaj i ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se prodavaču.
[Lens attachment failed. Please make sure the lens is attached correctly.] (Neuspješno pričvršćivanje objektiva.
Provjerite je li objektiv pravilno pričvršćen)
• Skinite objektiv s kućišta fotoaparata i nježno obrišite kontakte na objektivu i kućištu
fotoaparata s pomoću komadića vate. Pričvrstite objektiv, ponovno uključite
uređaj i ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se prodavaču.
[Memory Card Error]/[This memory card cannot be used](Pogreška memorijske kartice / Ova se memorijska
kartica ne može upotrijebiti)
• Upotrijebite karticu koja je kompatibilna s ovim uređajem. (28)
[Insert SD card again]/[Try another card]
• Došlo je do pogreške prilikom pristupanja kartici.
Ponovo umetnite karticu
• Umetnite drugu karticu.
[Read Error/Write Error Please check the card]
(Pogreška očitavanja/pisanja / Provjerite karticu)
• Čitanje ili zapisivanje podataka nije uspješno.
Isključite uređaj i zatim izvadite karticu. Ponovno umetnite karticu i uključite fotoaparat te
potom ponovno pokušajte s učitavanjem ili zapisivanjem podataka.
• Kartica je možda oštećena.
• Umetnite drugu karticu.
316
12.Ostalo
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card]
( nimanje videozapisa prekinuto je zbog ograničenja brzine zapisivanja na karticu)
• Ovisno o [ ec Format] (Format snimanja) i [ ec
uality] (Kvaliteta snimanja) videozapisa,
klasa brzine kartice se mijenja. K fotografije zahtijevaju karticu koja zadovoljava određenu
klasu brzine. Koristite karticu koja zadovoljava uslove. a više informacija, pogledajte
Snimanje videozapisa/ K fotografija i razred brzine SD kartice na 28. str..
• U slučaju da se snimanje zaustavi čak i kada upotrebljavate karticu koja zadovoljava klasu
brzinu, došlo je do smanjenja brzine zapisivanja podataka pa preporučujemo da
napravite sigurnosnu kopiju i nakon toga formatirate (29. str.).
Ovisno o vrsti kartice, snimanje videozapisa može se zaustaviti usred postupka.
[This battery cannot be used] (Ovom baterijom ne može se koristiti)
• Uvijek se koristite originalnom Panasonicovom baterijom. ko se ova poruka pojavljuje čak i
ako se koristite originalnom Panasonicovom baterijom, obratite se prodavaču ili tvrtki Panasonic.
• Ako je priključak za baterije prljav, očistite ga i uklonite sve što bi se moglo naći na njemu
[Failed to connect wireless access point]/[Connection failed]/[No destination
found]
• Provjerite sljedeće za probleme s bežičnim pristupnim točkama.
Provjerite vrstu autorizacije, vrstu kodiranja i kod za dekodiranje. (284. str.)
• Radiovalovi drugih uređaja mogu blokirati povezivanje s bežičnom pristupnom točkom
Provjerite ostale uređaje koji su priključeni na bežičnu pristupnu točku i uređaje koji se
koriste frekvencijskim pojasom od 2,4GHz.
[Connection failed. Please retry in a few minutes.]/[Network disconnected. Transfer stopped.]
(Povezivanje neuspješno. Pokušajte ponovno za nekoliko minuta)/(Veza prekinuta. Prijenos je
prekinut.)
• Radiovalovi iz bežične pristupne točke sve su slabiji.
Vezu uspostavite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Ovisno o bežičnoj pristupnoj točki, veza se može automatski prekinuti nakon određenog
vremena.
Ponovno se spojite.
[Connection failed] (Neuspješno povezivanje
• Pristupnu točku na koju se spajate u Wi-Fi postavkama pametnog telefona promijenite u ovaj fotoaparat.
[Cannot connect to server] (Spajanje na poslužitelj nije moguće.)
• Ako se pojavi ova poruka da je potrebno ažurirati korijensku potvrdu, pristanite na
ažuriranje.
317
12.Ostalo
Rješavanje problema
Prvo pokušajte sljedeće postupke (318. str. do 327. str.).
Ako problem ne riješite na taj način, možete pokušati s pomoću funkcije [Reset]
(Izvorne postavke) (226. str.) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
Baterija i izvor napajanja
Kada tresete fotoaparat čuje se zvuk zveckanja iz fotoaparata.
• Zvuk uzrokuje unutrašnji stabilizator kućišta. To nije kvar.
Fotoaparat ne radi čak i kada je uključen. Fotoaparat se isključuje
odmah nakon uključenja.
• Baterija je prazna. Napunite bateriju. (19. str.)
Uređaj se automatski isključuje.
• Omogućena je funkcija [Economy] (Ekonomičnost) (223. str.)
Baterija napunjenosti treperi.
• Ovo se dešava kada punite na lokaciji gdje du temperatre jako visoke ili jako niske.
> Odspojite i ponovo spojite USB kbel (isporučen) na lokaciji gdje je temperatura
okruženja (i temperatura baterije) u rasponu od 10 oC do 30 oC , i ponovo napunite. Ako
• vaše računalo ne može isporučiti dovoljno struje, punjenje nije moguće.
Baterija se prebrzo prazni.
• Na ovo [ ] ([4K Pre-Burst]) je postavljen način rada. > Odaberite ([4K Pre-Burst]) samo za
snimanje. [
]
• Da li se Wi-Fi veza koristi dulje vrijeme?
Kada ste spojeni na Wi-Fi baterija se e može brzo napuniti.
> Čestoisključite kameru koriteći [Economy] itd. (223. str.)
Snimanje
Snimanje fotografija nije moguće.
Zatvarač ne radi odmah nakon što ga se pritisne.
• Je li funkcija [Focus/Release Priority] (Prioritet kod otpuštanja) u izborniku [Custom] postavili
na [FOCUS]? (212. str.) Fotografija se ne može snimiti dok objekt nije fokusiran.
318
12. Ostalo
Snimljena je fotografija bjelkasta.
• Fotografija može djelovati bjelkasto kad su na objektivu i senzoru slike otisci prstiju i slično.
→ Ako je objektiv zaprljan, isključite fotoaparat i pažljivo obrišite površinu objektiva mekom,
suhom krpom.
> Pogledajte 329. str. kad se zaprlja senzor slike.
Snimljena fotografija presvijetla je ili pretamna.
• Provjerite da li je ekspozicija pravilno kompenzirana (109. str.)?
Istovremeno se snima više fotografija..
• Porovjerite postavke za rad. (134. str.)
• Koristite li funkciju okvira? (138. str.)
Objekt snimanja nije pravilno fokusiran.
• Objekt je izvan raspona fokusa fotoaparata.
• Je li funkcija [Focus/Release Priority] u izbornikuhe [Custom] postavljena na [RELEASE]? (212.)
• Je li funkcija [Shutter AF] u izborniku [Custom] postavljena na [OFF]? (210. str.)
• Je li funkcija zaključavanja automatskog fokusa (109.str.) nepravilnopostavljena?
Snimljena je fotografija mutna.
Optički stabilizator slike ne radi.
• Brzina zatvarača postat će manja, a optički stabilizator slike možda neće ispravno raditi ako
snimate na tamnim mjestima.
> Preporučujemo korištenje tronošca i automatskog okidača (137. str.) pri snimanju
fotografija s malom brzinom zatvarača
Snimljena fotografija izgleda grubo. Na fotografiji se
pojavljuju smetnje.
• Pokušajte sljedeće:
> Smanjite ISO-osjetljivost.(112. str.)
> Povećajte postavke za [Noise Reduction] (Smanjenje smetnji) u [Photo Style] (Stil
fotografije) ili smanjite postavke za sve opcije osim [Noise Reduction]. (189. str.)
> Postavite [Long Shtr NR] (Smanjenje buke zatvarača) na [ON] (Uklj.). (202. str.)
Predmet izgleda izobličeno na slici.
• Ako snimate objekat u pokretu prilikom korištenja elektroničkog zatvarača ili snimanja
videozapisa ili 4K-fotografije, predmet može izgledati izobličeno na slici. To je karakteristika
MOS senzora koji služe kao prikupljanje senzora fotoaparata. To ne predstavlja kvar.
319
12. Ostalo
Pojavljivanje pruga ili treperenje moguće je pod fluorescentnim ili LEDsvjetlom.
• To je karakteristično za MOS-senzore koji u fotoaparatu služe
kao senzori za bilježenje.
Nije riječ o kvaru.
• Kad se upotrebljava elektronički zatvarač, efekt vodoravnih pruga (199),
može se smanjiti smanjivanjem brzine zatvarača.
• Ako je uočljivo treperenje ili iscrtavanje vidljivo pod rasvjetom poput
fluorescentne ili LED rasvjete dok snimate videozapise, možete smanjiti treperenje ili iscrtavanje
postavljanjem [Flkr Decrease] (Smanjenje treperenja) (208. str.) i namještanjem brzine
zatvarača. Moguće je odabrati brzinu zatvarača od [1/50], [1/60], [1/100], ili [1/120]. Možete
ručno podesiti brzinu zatvarača na Creative Video mode (Način rada kreativnog videozapisa).
(89.str.)
Pruge se pojavljuju kod visoke ISO-osjetljivosti
• Pruge se mogu pojaviti kod visoke ISO-osjetljivost ili ovisno o objektivu koji koristite.
> Smanjite ISO-osjetljivost. (112. str.)
Svjetlina i nijanse snimljenih fotografija su različite od stvarne scene.
• Kada snimate pod fluorescentnim ili LED-svjetlom itd., povećavanje brzine zatvarača može
dovesti do manjih promjena u svjetlini i boji. Navedeno je rezultat karakteristika izvora
svjetlosti i nije znak kvara.
• Kada snimate objekte na ekstremno svijetlim lokacijama ili pod fluorescentnim svjetlom,
LED svjetlom, živinim svjetiljkama, natrijevim žaruljama, itd. može doći do promjene u boji i
svjetlini ili se na zaslonu može pojaviti vodoravna crta.
Snimljena je svijetla točka koje nema na objektu.
• Moguće je da u senzorima slike ima neispravnih piksela.
> Izvršite [Pixel Refresh] (Osvježavanje piksela) (227.str).
Ne možete kompenzirati ekspoziciju.
• Pritisnite stražnji kotačić i prebacite na postupak kompenzacije ekspozicije. (110.str.)
Snimanje 4K-fotografija zaustavlja se prije završetka.
• Kada je temperatura okoline visoka ili se snima u funkcijma [
] ([4K Burst]) ili [
]
([4K Burst(S/S)]) (Pokretanje/zaustavljanje 4K-snimanja u nizu)), fotoaparat može prikazati
[
] te zaustaviti snimanje da bi se zaštitio. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
320
12.. Ostalo
Videozapisi
Snimanje videozapisa nije moguće
• Kad upotrebljavate karticu velikog kapaciteta, možda nećete moći snimati neko vrijeme
nakon uključivanja fotoaparata.
Snimanje videozapisa zaustavlja se usred procesa.
• Kada je temperatura okoline visoka ili se snimanje u funkciji neprekinutog snimanja, na fotoaparatu se
može pojaviti [
] i te zaustaviti snimanje da bi se zaštitio. Pričekajte da se fotoaparat ohladi.
• Prema [Rec Format] (Format snimanja) i [Rec Quality] (Kvaliteta snimanja) videozapisa,
razred brzine kartice se razlikuje. Koristite kartice koja zadovoljava uslove. Za više detalja,
pogledajte “Snimanje videozapisa/4K fotografija i razred brzine SD kartice “ na 28. str.)
Ponekad je fokusiranje s automatskim fokusom otežano kad se snimaju 4Kvideozapisi.
• Tijekom snimanja u tihom okruženju možda će se snimiti zvuk otvora blende, fokusa ili
zumiranja u videozapisima, to nije kvar.
U videozapisima su snimljeni neobični zvukovi škljocanja i zujanja.
Snimljeni zvuk vrlo je tih.
• Tijekom snimanja u tihom okruženju možda će se snimiti zvuk otvora blende, fokusa ili
zumiranja u videozapisima.
Fokusiranje se može postaviti na [OFF] u [Continuous AF] (170. str.).
• Tijekom snimanja videozapisa blokiranje otvora mikrofona prstom može smanjiti razinu
snimanja zvuka ili se zvuk može ni ne snimiti. U tim se slučajevima može snimiti i zvuk rada
objektiva pa zato budite oprezni.
Na kraju videozapisa snimljen je zvuk rada fotoaparata.
• Preporučujemo korištenje [Silent Operation] (Tihi rad) ako vam zvukovi rada fotoaparata
smetaju.(90. str.)
321
12. Ostalo
Objektiv
Kad je objektiv pričvršćen na drugi digitalni fotoaparat, funkcija stabilizacije ne
može se isključiti ili ne radi.
• Optički stabilizator slike izmjenjivog objektiva (H-FS12032/H-FS35100) ispravno radi samo s
podržanim fotoaparatima.
> Kada upotrebljavate starije Panasonicove digitalne fotoaparate (DMC-GF1/DMC-GH1/
DMC-G1) , (Stabilizator) u izborniku [Rec] (Snimanje) ne može se postaviti na [OFF] .
Preporučujemo ažuriranje upravljačkog programa digitalnog fotoaparata na sljedećem
web-mjestu. http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/
(Ovo je web-mjesto dostupno samo na engleskom jeziku.)
> Kada upotrebljavate ovaj objektiv s drugim modelom digitalnog fotoaparata, optički
stabilizator slike neće raditi.
(Od travnja 2016)
Detalje zatražite od tvrtke proizvođača.
Kad je objektiv pričvršćen na drugi digitalni fotoaparat, ne može se ručno
fukusirati.
• Ručno fokusiranje možete koristiti s izmjenjivim okularom (H-FS12032) samo ako je vaš
model kompatibilan s okularom.
Više o tome pogledajte na donjem web-mjestu:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Ova je stranica samo na englskom jeziku.)
Bljeskalica
Bljeskalica se nije aktivirala.
• Je li bljeskalica zatvorena? Otvorite bljeskalicu. (156. str.)
• Kada se upotrebljava elektronički zatvarač, bljeskalica nije aktivirana. (199. str.)
• Kada je [Silent Mode] postavljen na [ON], bljeskalica nije aktivirana. (210. str.)
322
12.. Ostalo
Monitor/Tražilo
Monitor/tražilo isključuje se iako je fotoaparat uključen.
• Ako se tijekom postavljenog vremenskog razdoblja ne obavljaju nikakve radnje, aktivira se [Auto
LVF/Monitor Off] (Auto. isklj. optičkog tražila/monitora) (223. str.) te se isključuju monitor/tražilo.
• Kada se objekt ili vaša ruka nalaze blizu senzora okulara, prikaz monitora može se prebacit
na prikaz tražila. (41. str.)
Možda će na trenutak treperiti ili će se na trenutak znatno promijeniti
svjetlina zaslona.
• To se događa jer se mijenja otvor blende objektiva kad se okidač pritisne dopola ili kad
se promijeni svjetlina objekta. Nije riječ o kvaru.
Monitor i tražilo ne prikazuju se naizmjenično kada pritisnete [LVF]
• Prikazuje se samo na monitoru kada je fotoaparat spojen na računalo ili pisač.
Ton boje tražila razlikuje od stvarnog tona.
• Budući da je to karakteristika tražila ove jedinice, ova pojava nije problem. Ovo ne
utiče na snimljene fotografije.
Reprodukcija
Fotografija se ne reproducira. Nema snimljenih fotografija.
• Je li kartica umetnuta?
• Radi li se o mapi ili snimki koja je obrađena na računalu?
Ako je to slučaj, fotografija se ne može reproducirati na ovom fotoaparatu
> Za premještanje fotografija s računala na karticu preporučujemo upotrebu softvera
“PHOTOfunSTUDIO” (296. str.).
• Je li funkcija [Playback Mode] (Način reprodukcije) postavljena na reprodukciju?
> Promijenite u [Normal Play] (Uobičajena reprodukcija). (232. str.)
Crveni dio snimljene slike promijenio je boju u crnu.
• Kad se izvodi uklanjanje ([
] efe. crve. očiju) crveni se dijelovi mogu ispraviti u crne.
] ili [
>Preporučujemo postavljanje načina bljeskanja na [‰],ili [Red-Eye Removal] na [OFF]
kada se koristite vanjskom bljeskalicom. (200. str.)
323
12. Ostalo
Funkcija Wi-Fi
Wi-Fi veza ne može se uspostaviti.
Radiovalovi se prekidaju.
Ne prikazuje se bežična pristupna točka.
∫ Općeniti savjeti za upotrebu Wi-Fi veze
• Upotrebljavajte unutar komunikacijskog dometa uređaja koji se spaja.
• Je li u blizini uključen uređaj koji upotrebljava frekvencijski pojas od 2,4 GHz, poput
mikrovalne pećnice, bežičnog telefona itd?
> Radiovalovi se mogu prekidati kada se upotrebljavaju istovremeno. Upotrebljavajte ih na
dovoljnoj udaljenosti od uređaja..
• Kada pokazatelj baterije treperi crveno, veza s drugim uređajima možda se neće uspostaviti
ili može doći do prekida veze.
(Prikazuje se poruka poput [Communication error] (Pogreška u komunikaciji).)
• Ako postavite fotoaparat na metalni stol ili policu, to bi moglo štetno utjecati na radiovalove
U takvim slučajevima nećete moći uspostaviti vezu. Odmaknite fotoaparat od metalne
površine.
∫ Bežična pristupna točka
• Provjerite je li bežična pristupna točka na koju se spajate uključena.
• Provjerite stanj radio valova bežične pristupne točke.
> Uređaj pomaknite bliže bežičnoj pristupnoj točki
> Promijenite položaj i orijentaciju bežične pristupne točke
• Možda se neće prikazati čak i ako radiovalovi postoje, ovisno o postavkama bežične
pristupne točke.
> Provjerite postavke bežične pristupne točke
> Kad se mrežni SSID bežične pristupne točke ne emitira, bežična pristupna točka ne
može se otkriti. Unesite mrežni SSID za pokretanje veze (284. str.) ili uključite
emitiranje SSID-a bežične pristupne točke.
Uređaj se ne prikazuje na zaslonu za postavljanje funkcije Wi-Fi pametnog telefona.
• Na izborniku postavki za Wi-Fi na pametnom telefonu / tabletu isključite pa uključite Wi-Fi funkciju.
Kada pokušavam podesiti Wi-Fi vezu s računalom na na kojem je instaliran operacijski sustav
Windows 8, ne prepoznaje se moje ime i lozinka, tako da ne mogu uspostaviti vezu sa računalom.
• Pojedine inačice operacijskih sustava, poput Windows 8, upotrebljavaju dvije vrste računa:
lokalne korisničke račune i Microsoft korisničke račune.
Provjerite upotrebljavate li korisničko ime i lozinku za lokalni račun
324
12. Ostalo
:L)LYH]DQHSURQDOD]LUDþXQDOR)RWRDSDUDWVHQHPRåHSRYH]DWLVUDþXQDORP
SUHNR:L)LYH]H
• 1D]LY]DGDQHUDGQHJUXSHMHVW³:25.*5283´5DþXQDORVHQHüHSULND]DWLDNRVWHPX
SURPLMHQLOLQD]LYUDGQHJUXSH2GDEHULWH>3&&[email protected] 9H]DVUDþXQDORP ]DWLP>&KDQJH
:[email protected] 3URPMHQDQD]LYDUDGQHJUXSH XL]ERUQLNX>:L)[email protected] 3RVWDYOMDQMH:L)L
IXQNFLMH GDELVWHSURPLMHQLOLQD]LYUDGQHJUXSHGDEXGHXVNODÿHQVQD]LYRPUDþXQDOD(288VWU)
• 3RWYUGLWHMHVXOLLPHLOR]LQND]DSULMDYXLVSUDYQRXWLSNDQL.
• .DGDVHYULMHPHVXVWDYDUDþXQDOD0DFLOLUDþXQDODVDVXVWDYRP:LQGRZVNRMHMHSRYH]DQRVIRWRDSDUDWRPXYHOLNHUD]OLNXMHRG
YUHPHQDSRVWDYOMHQRJQDIRWRDSDUDWXIRWRDSDUDWVHQHPRåHSRYH]DWLVUDþXQDORPLOLRGUHÿHQLPRSHUDFLMVNLPVXVWDYLPDUDþXQDOD
>3RWYUGLWHRGJRYDUDMXOLSRVWDYNHVDWD >&[email protected] LVYMHWVNRYULMHPH >:[email protected]
IRWRDSDUDWDGDWXPXYUHPHQXLYUHPHQVNRM]RQLUDþXQDODVDVXVWDYRP:LQGRZVLOL
UDþXQDOD0DF$NRVHREMHSRVWDYNH]QDþDMQRUD]OLNXMXXVNODGLWHLK
6OLNHVHQHPRJXSUHQRVLWLQDZHEXVOXJX
• 3URYMHULWHMHVXOLSRGDFL]DSULMDYX ,']DSULMDYXNRULVQLþNRLPHDGUHVDHSRãWHOR]LQND LVSUDYQL
6ODQMHVOLNHQDZHEXVOXJXWUDMHGXåHYUHPHQD. 3UHNLGDVHSULMHQRV
VOLNDQDSRODVODQMD1HNHVOLNHVHQHPRJXSUHQLMHWL
• -HOLVOLNDSUHYHOLND?
>6PDQMLWHYHOLþLQXVOLNHVSRPRüX>6L][email protected] 9HOLþLQD (268VWU), L]DWLPMHSRãDOMLWH >
Prenesite nakon podjele videozapisa s pomoću funkcije [Video Divide] (Podjela videozapisa)(242).
• Možda će biti potrebno više vremena za prijenos kada je udaljenost do bežične pristupne točke veća..
> Prenosite bliže bežičnoj pristupnoj točki.
• Formati datoteke videozapisa koji se mogu slati ovise o odredištu. (265. str.)
Zaboravio / la sam lozinku za Wi-Fi.
• Obavite [Reset Wi-Fi Settings] (Izvorne Wi-Fi postavke) u izborniku [Setup] (Postavljanje).
(226. str.)
Međutim, sve informacije koje ste postavili u izborniku [Wi-Fi Setup] (Postavljanje Wi-Fi
funkcije) bit će izbrisane. (osim stavke [LUMIX CLUB])
325
12. Ostalo
TV-prijamnik, računalo i pisač
Slika se ne pojavljuje na TV-prijamniku.
• Je li fotoaparat pravilno spojen na TV-prijamnik? (292. str.)
> Postavite ulaz TV-prijamnika na način rada s vanjskom opremom.
Funkcija VIERA Link ne radi.
• Je li funkcija [VIERA Link] na ovom uređaju postavljena na [ON]? (225. str.)
> Provjerite postavku VIERA Link na spojenom uređaju.
> Isključite i zatim opet uključite uređaj.
Ne može se uspostaviti veza s računalom
• Postavite na [PC] (Računalo) u opciji [USB Mode] (USB-način rada). (223., 298. str.)
• Isključite i zatim opet uključite uređaj.
Računalo ne prepoznaje karticu.
(Upotrebljava se SDXC-memorijska kartica.)
• Provjerite je li računalo kompatibilno s SDXC-memorijskim karticama.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Pri spajanju će se možda prikazati poruka da formatirate karticu, ali nemojte je formatirati.
• Ako poruka [Access] (Pristup) prikazana na monitoru ne nestane, odspojite USB-kabel
nakon što isključite uređaj.
Fotografija se ne može ispisati dok je fotoaparat spojen na pisač.
• Fotografije se ne mogu ispisati na pisaču koji ne podržava funkciju PictBridge.
> Postavite [PictBridge(PTP)] (Pisač s funkcijom) u načinu [USB Mode]. (223, 301.str.)
Rubovi fotografija izrezani su tijekom ispisa. at printing.
• Kad upotrebljavate pisač s funkcijom obrezivanja slike ili ispisa bez obruba, poništite ove
funkcije prije ispisa.
(Detalje potražite u uputama za uporabu pisača).Kada naručujete ispis u fotografskom
• Kada naručujete ispis u fotografskom , pitajte mogu li fotografije s formatom 16:9 biti
ispisane.
326
12.. Ostalo
Ostalo
Kada tresem fotoaparat, čuje se zvuk zveckanja iz pričvršćenog objektiva.
• Ovisno koji objektiv koji pričvrstite, može se pomicati iznutra i stvarati zvuk. Nije riječ o
kvaru.
Čuje se zvuk pri uključivanju fotoaparata.
• To je zvuk rada funkcije smanjenja prašine (329.str.ne radi se o kvaru.);
Čuje se zvuk iz objektiva.
• To je zvuk pomicanja objektiva ili otvaranja blende kad se uređaj uključuje ili isključuje i ne
radi se o kvaru.
• Zvuk koji nastaje zbog automatske prilagodbe otvora blende čuje se kad se promijeni
svjetlina zbog primjerice, zumiranja ili pomicanjafotoaparata. Nije riječ o kvaru uređaja
Greškom je izabran jezik koji ne možete pročitati.
• Pritisnite [MENU/SET] (Izbornik/Postavi), odaberite ikonu [
] izbornika [Setup]
(Postavljanje) i zatim odaberite ikonu [ ~ ] da biste postavili željeni jezik. (225.str.)
Ponekad se uključuje crvena lampica kad pritisnete okidač dopola.
Na tamnim mjestima pomoćna lampica za automatski fokus (211. str.) svijetli crveno tako da je lakše
• fokusirati objekt snimanja.
Fotoaparat se zagrijava.
• Površina fotoaparata može se zagrijati tijekom uporabe. To ne utječe na rad ili kvalitetu
fotoaparata.
Postavke sata vraćaju se na izvorne vrijednosti.
• To se može dogoditi ako ne upotrebljavate fotoaparat dulje vrijeme.
> [Prikazat će se poruka [Please set the clock] (Postavite sat), stoga ponovno
postavite sat. (35.str.)
327
12.. Ostalo
Mjere opreza pri uporabi
Optimalno korištenje fotoaparatom
Uređaj držite što je dalje moguće od elektromagnetske opreme (poput
mikrovalnih pećnica, TV-prijamnika, zvučnika, velikih motora itd.).
• Ako uređaj upotrebljavate na TV-prijamniku ili blizu njega, elektromagnetsko bi zračenje
moglo štetno utjecati na sliku i/ili zvuk uređaja.
• Uređajem se nemojte koristiti u blizini mobitela jer bi se mogle pojaviti smetnje nepovoljna
utjecaja na slike i/ili zvuk.
• Jaka magnetska polja zvučnika ili velikih motora mogu oštetiti snimljene podatke ili izobličiti
slike.
• Elektromagnetsko zračenje može štetno utjecati na uređaj te može doći do izobličenja slike
ili zvuka.
• Ako na uređaj nepovoljno utječe elektromagnetska oprema te on prestane ispravno
funkcionirati, isključite fotoaparat i izvadite bateriju ili odspojite prilagodnik za
izmjeničnu struju (neobavezan). Nakon toga ponovno umetnite bateriju ili ponovno
spojite prilagodnik za izmjeničnu struju te uključite uređaj.
Uređajem se nemojte koristiti u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom.
• Snimanje u blizini radioodašiljača ili vodova pod visokim naponom moglo bi štetno djelovati
na snimljene fotografije i/ili zvuk.
Uvijek se koristite isporučenim žicama i kabelima.
Ako upotrebljavate dodatni pribor, upotrebljavajte žice i kabele isporučene s njim.
Nemojte produljivati žice i kabele.
Nemojte prskati fotoaparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama.
• Nemojte prskati fotoaparat insekticidima ili hlapljivim kemikalijama može oštetiti uređaj a
površina se može početi guliti.
Nemojte držati gumene ili plastične predmete dulje u dodiru s fotoaparatom.
Predmete osjetljive na magnetna polja (kreditne kartice, itd.) držite podalje od
fotoaparata. U protivnom magnetsko polje može oštetiti njihove podatke i učiniti ih
neupotrebljivim
328
12.. Ostalo
Čišćenje
Prije čišćenja fotoaparata izvadite bateriju ili odspojite sprežnik za istosmjernu
struju (neobavezan) ili odspojite strujni utikač iz utičnice. Zatim obrišite
fotoaparat mekom, suhom krpom.
• Ako je fotoaparat jako zaprljan, prebrišite ga dobro iscijeđenom vlažnom krpom i nakon
toga prebrišite suhom krpom.
• Za čišćenje fotoaparata nemojte se koristiti otapalima poput benzina, razrjeđivača, alkohola,
kuhinjskih deterdženata i slično jer ta sredstva mogu oštetiti kućište i izazvati guljenje boje.
• Kad upotrebljavate kemijsku krpu, pridržavajte se uputa za njezinu uporabu.
∫ Prljavština na senzoru slikeT
Ovaj fotoaparat ima sustav izmjenjivih objektiva tako da pri mijenjanju objektiva u kućište
fotoaparata može ući prljavština. Ovisno o uvjetima snimanja, prljavština na senzoru slike
može se pojaviti na snimljenoj fotografiji.
Da biste spriječili lijepljenje prašine i krhotina na unutarnje dijelove kućišta, izbjegavajte
mijenjanje objektiva na prašnjavom mjestu i uvijek pričvrstite poklopac kućišta ili objektiv
kada spremate fotoaparat. Uklonite prljavštinu s poklopca kućišta prije spajanja.
Funkcija smanjenja prašine
Ovaj uređaj ima funkciju smanjenja prašine koja će otpuhnuti krhotine i prašinu koja
se skupila na prednjoj strani uređaja za snimanje.
Ova će funkcija automatski raditi kad uključite fotoaparat, ali ako vidite prašinu,
izvršite funkciju [Sensor Cleaning] (Čišćenje senzora) (227. str.) u izborniku [Setup] u.
Uklanjanje prljavštine sa senzora slike
Senzor slike vrlo je precizan i osjetljiv pa se pridržavajte sljedećih uputa kad ga morate
sami očistiti.
• Otpuhnite prašinu s površine senzora slike s pomoću komercijalno dostupne četke za prašinu.
Pazite da ne čistite pregrubo.
• Nemojte stavljati četku unutar navoja za objektiv.
• Pazite da četka ne dodirne senzor slike jer se senzor može oštetiti.
• Za čišćenje senzora slike koristite se samo ovom četkom za prašinu.
• Ako ne možete očistiti prljavštinu ili prašinu s pomoću četke, obratite se prodavaču ili
najbližem servisnom centru.
329
12.. Ostalo
∫ Briga o tražilu / školjki okulara
• Otpušite prašinu na površini tražila pomoću puhaljke (dostupno na tržištu) i lagano obrišite.
površinu suhom, mekom krpom.
• Ako brišete školjku okulara pre snažmo i time odstranite školjku okulara, , posavjetujte se
sa Panasonic distributerom
Prikaz monitora/tražila
• Monitor nemojte prejako pritiskati. Mogu se pojaviti neujednačene boje ili monitor može
prestati raditi.
• Ako je fotoaparat hladan kad ga uključite, slika na monitoru/tražilu u početku će biti blago
tamnija nego što je uobičajeno. Međutim, slika će se vratiti na normalnu razinu svjetline kad
se poveća unutrašnja temperatura fotoaparata.
Kod izrade monitora/tražila korištena je visokoprecizna tehnologija. Međutim, na
zaslonu mogu postojati neka tamna ili svijetla mjesta (crvena, plavo ili zeleno).
Nije riječ o kvaru. Iako su dijelovi zaslona monitora/tražila proizvedeni pomoću
visokoprecizne tehnologije, neki pikseli mogu biti neaktivni ili uvijek uključeni.
Te točke neće biti snimljene na fotografije na kartici.
Objektiv
• Nemojte prejako pritiskati objektiv.
• Fotoaparat nemojte ostavljati s objektivom okrenutim prema suncu jer bi sunčeve zrake
prouzročiti kvar. Isto tako budite oprezni kad fotoaparat stavljate izvan ili blizu prozora.
• Ako na površini objektiva ima prljavštine (vode, ulja, otisaka prstiju itd.), to može utjecati
fotografiju. Lagano prebrišite površinu objektiva mekom i suhom krpom prije i nakon
snimanja fotografija.
• Navoj za objektiv nemojte postavljati licem prema dolje. Nemojte dopustiti
da kontakti navoja za objektiv A postanu prljavi.
330
12.. Ostalo
Baterija
Fotoaparat se koristi punjivom litij-ionskom baterijom. Njezina sposobnost
napajanja temelji se na kemijskoj reakciji do koje dolazi u njezinoj unutrašnjosti.
Ta je reakcija osjetljiva na temperaturu i vlagu okoline. Ako je temperatura
previsoka ili preniska, vrijeme rada baterije bit će kraće.
Uvijek izvadite bateriju nakon uporabe.
• Izvađenu bateriju spremite u plastičnu vrećicu i pohranite ili nosite tako da je udaljena od
metalnih predmeta (spajalice i sl.).
Ako vam baterija slučajno padne, provjerite jesu li njezino kućište i kontakti
oštećeni.
• Umetanje oštećene baterije oštetit će fotoaparat.
Kad izlazite ponesite napunjene zamjenske baterije.
• Imajte na umu da se vrijeme rada baterije može skratiti na niskim temperaturama,
primjerice na skijalištu.
• Kad putujete, nemojte zaboraviti ponijeti punjač (isporučen) da biste uvijek mogli napuniti
(bateriju u zemlji u koju putujete.
Odložite staru bateriju.
• Vijek je trajanja baterije ograničen.
• Nemojte bacati bateriju u vatru jer to može izazvati eksploziju.
Pazite da kontakti baterije ne dođu u doticaj s metalnim predmetima (poput
ogrlica,, ukosnica, itd..).
• To može izazvati kratki spoj ili pregrijavanje, a dodirnete li takvu bateriju, možete se i
opeći.
Punjač
• Upotrebljavate li punjač baterije blizu radioprijamnika, to može omesti prijam. Punjač
držite 1 metar ili više od radijskih prijamnika.
• Iz punjača se mogu čuti šumovi kad je u uporabi. Nije riječ o kvaru.
• Nakon uporabe uvijek odspojite kabel za napajanje iz strujne utičnice.
(Ako ostane spojen, i dalje će se trošiti vrlo mala količina struje).
331
12.. Ostalo
3D tehnologija
∫ 3D snimanja
Kad je pričvršćen izmjenjivi 3D-objektiv, nemojte snimati objekt na udaljenosti
manjoj od minimalne udaljenosti fokusa.
• 3D-efekti mogu biti istaknutiji i stoga uzrokovati umor ili nelagodu.
• Kad upotrebljavate izmjenjivi 3D-objektiv (H-FT012, neobavezan), minimalna udaljenost
fokusa iznosi 0.6 m .
Kada snimate s izmjenjivim 3D-objektivom, pripazite da ne tresete fotoaparat.
• Uslijed naglašenih vibracija zbog vožnje u vozilu, hodanja itd. može doći do umora ili
nelagode.
• Preporučujemo uporabu tronošca.
kartice
Nemojte ostavljati karticu na visokoj temperaturi, kod izvora elektromagnetskih
zračenja ili statičkog elektriciteta ili izloženu izravnom sunčevom svjetlu. Nemojte
savijati ili bacati karticu.
• Može se oštetiti, a snimljeni sadržaj može se izbrisati ili oštetiti.
• Nakon uporabe i prilikom spremanja i nošenja karticu spremite u kutiju ili vrećicu.
• Pazite da u kontakte na poleđini kartice ne dospiju nečistoća, prašina ili voda te ih nemojte
dodirivati prstima.
Upozorenje kada karticu ustupate trećoj osobi ili je odlažete
"Formatiranjem" ili "brisanjem" s pomoću fotoaparata ili računala samo se
preinačavaju podaci o upravljanju datotekama i ne brišu se u cijelosti podaci s
memorijske kartice. Preporučuje se fizički uništiti memorijsku karticu ili koristiti se
programima za brisanje podataka s računala dostupnim na tržištu da biste u
potpunosti izbrisali podatke s memorijske kartice prije nego što je ustupite trećim
osobama ili odložite. Za upravljanje podacima s memorijske kartice odgovoran je
korisnik.
332
12.. Ostalo
Osobni podaci
Ako su postavke imena ili rođendana postavljene za [Profile Setup] (Postavljanje
profila)/ funkciju prepoznavanja lica, ti se osobni podaci čuvaju na fotoaparatu i
snimaju na sliku. Preporučuje se postavljanje lozinke za Wi-Fi radi zaštite osobnih
informacija. (288.str. , 289.str)
Odricanje od pravne odgovornosti
• Podaci, uključujući osobne podatke, mogu se izmijeniti ili nestati zbog nepravilnog rukovanja,
statičkog elektriciteta, nezgode, kvara, popravka ili drugih oblika rukovanja. Tvrtka
Panasonic ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu
izmjenom ili nestankom podataka ili osobnih podataka.
Traženje popravka, ustupanje trećim osobama ili odlaganje.
• Nakon kopiranja osobnih podataka uvijek izbrišite podatke poput osobnih podataka i
bežične LAN-mreže koje ste sačuvali na fotoaparatu s pomoću opcije [Reset Wi-Fi Settings]
(Izvorne Wi-Fi postavke) / [Delete account] (Brisanje računa)] (226.str., 281.str).
• Ponovno postavite sve postavke da biste zaštitili osobne podatke.(226.str.)
• Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata kada tražite popravak.
• Postavke se mogu vratiti na tvorničke postavke kad je fotoaparat na popravku.
• Obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili fotoaparat ili Panasonicu ako prethodno
navedene radnje nisu moguće zbog kvara.
Prije predaje memorijske kartice trećim osobama ili prije odlaganja kartice,
pročitajte prethodno poglavlje “Upozorenje kada karticu predajete trećoj osobi ili
je odlažete”. (332.str.)
Prijenos slika na web-usluge
• Slike mogu sadržavati informacije koje otkrivaju identitet pojedinca, kao što su naslovi slika,,
datumi snimanja i podaci o lokaciji. Prilikom prijenosa slika na web-usluge pažljivo
provjerite pa tek onda prenesite.
Nekorištenje fotoaparatom dulje vremensko razdoblje
• Spremite bateriju na hladno i suho mjesto s relativno stabilnom temperaturom: [Preporučena:
temperatura: 15 oC do 25 oC (59 oF do 77 oF), preporučena vlažnost: 40%RH do 60%RH]
• Uvijek izvadite bateriju i karticu iz fotoaparata.
• Ostane li baterija u fotoaparatu, postupno će se prazniti čak i ako je on isključen. Ostavite li
bateriju u fotoaparatu, prekomjerno će se prazniti i može postati neupotrebljiva čak i ako je
napunite.
• Kada spremate bateriju na dulje vrijeme, preporučujemo da je napunite jednom godišnje.
Izvadite bateriju iz fotoaparata i ponovno je spremite nakon što se sasvim isprazni.
• Kad spremate fotoaparat u ormar, preporučujemo da ga spremite s desikantom (silikatnim
gelom.
• Provjerite sve dijelove prije snimanja fotografija ako fotoaparat niste koristili na dulje
vrijeme.
333
12.. Ostalo
Podaci o fotografiji
• Snimljeni podaci mogu se oštetiti ili izgubiti ako dođe do kvara fotoaparata uslijed
neprikladnog rukovanja. Tvrtka Panasonic odriče se odgovornosti za bilo kakve štete
nastale zbog gubitka snimljenog materijala.
Tronošci i stalci
• Pazite da tronožac bude potpuno stabilan kad se na njega postavlja fotoaparat.
• Tijekom upotrebe tronošca ili stalka možda nećete moći izvaditi karticu ili bateriju.
• Pazite da vijak na tronošcu/stalku ne bude pod kutom kad fotoaparat stavljate ili skidate s
tronošca / stalka. Ako se koristite pretjeranom silom kod njegovog zatezanja, možete
oštetiti vijak na fotoaparatu. Isto tako, kućište fotoaparata i natpisna pločica mogu se
oštetiti ili ogrepsti ako je fotoaparat pretjerano pritegnut na tronožac ili stalak.
• Kad upotrebljavate ovaj uređaj s objektivom širokog promjera, objektiv može doći u dodir
s postoljem ovisno o tronošcu/stalku. Pritezanje vijka dok su objektiv i postolje u dodiru
može oštetiti uređaj ili objektiv. Stoga preporučujemo da pričvrstite prilagodnik za tronožac
(DMWTA1: neobavezan) prije nego stavite tronožac / stalak.
• Pozorno pročitajte upute za uporabu tronošca ili stalka.
Vrpca za nošenje na ramenu
• Ako na kućište fotoaparata pričvrstite teški izmjenjivi objektiv (više od 1 kg), nećete moći
nositi fotoaparat s pomoću vrpce za nošenje na ramenu.
Držite fotoaparat i objektiv kad ih nosite.
Wi-Fi funkcija
∫ Koristite fotoaparat kao bežični LAN uređaj
Kada koristite opremu ili računalni sustavi koji zahtijevaju pouzdanu zaštitu od bežičnih
LAN uređaja, osigurajte da su poduzete odgovarajuće mjere sigurnosti. Panasonic ne
preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju štetu koja nastaje kada koristite fotoaparat u
druge svrhe osim kao bežični LAN uređaj.
∫ Predpostavlja se da korištenje Wi-Fi funkcijom ovog fotoaparata se odvija u
zemljama gdje se ovaj fotoaparat prodaje
Postoji rizik da će fotoaparat kršiti propise radiovalova ako se koristi u zemljama osim
onih u kojima se ovaj fotoaparat prodaje; Panasonic ne preuzima odgovornost za bilo
kakva kršenja propisa.
∫ Postoji rizik da podaci koji su poslani i primljenih putem radio valova mogu biti
presretnuti.
Imajte na umu da postoji rizik da podaci koji su poslani i primljenih putem radio valova
mogu biti presretnuti od treće strane.
334
12.. Ostalo
∫ Fotoaparat ne upotrebljavajte u područjima s magnetskim poljima, statičkim
elektricitetom ili smetnjama
• Fotoaparat ne upotrebljavajte u područjima s magnetskim poljima, statičkim elektricitetom ili
smetnjama, npr. u blizini mikrovalnih pećnica. Oni mogu uzrokovati prekide radio-valovima.
• Korištenje fotoaparatom u blizini uređaja kao što su mikrovalne pećnice ili bežični telefoni
koji upotrebljavaju frekvencijski pojas od 2,4 GHz može izazvati smanjenje učinkovitosti
oba uređaja.
∫ Ne povezujte se s bežičnom mrežom za čiju uporabu niste ovlašteni
Kada se fotoaparat koristi funkcijom Wi-Fi, bežične mreže automatski se pretražuju.
Prilikom pretraživanja mogu se prikazati bežične mreže koje niste ovlašteni
upotrebljavati (SSID*). Nemojte se pokušavati povezivati s tom mrežom jer se to može
smatrati neovlaštenim pristupom.
¢ SSSID se odnosi na naziv uređaja koji se upotrebljava za identificiranje mreže preko
bežične LAN-veze. Ako je SSID jednak na oba uređaja, prijenos je moguć.
335
12.. Ostalo
• G MICRO SYSTEM sustav je za digitalne fotoaparate s
izmjenjivim objektivima tipa LUMIX koji se temelji na
standardu sustava Micro Four Thirds.
• Micro Four Thirds™ i logotip Micro Four Thirds zaštitni su
znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus Imaging
Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama,
Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Four Thirds™ i logotip Four Thirds zaštitni su znakovi
ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Olympus Imaging
Corporation, u Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama,
Europskoj uniji i drugim zemljama.
• Logotip SDXC zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC. LLC.
• “AVCHD”, “AVCHD Progressive” i logotip “AVCHD Progressive”
zaštitni su znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony
Corporation.
• Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories,
Dolby i simbol dvostruki D zaštitni su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
• HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI
Licensing LLC u SAD-u i drugim državama.
• HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
• Adobe je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Adobe System Incorporated u
SAD-u i/ili drugim zemljama.
• Pentium je zaštitni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
• iMovie, Mac i Mac OS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i ostalim
državama.
• iPad, iPhone, iPod, i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u
i drugim državama.
• App Store servisna je oznaka tvrtke Apple Inc.
• Windows i Windows Vista registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama.
336
12.. Ostalo
• Android i GooglePlay zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.
• Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ certifikacijska je oznaka
tvrtke Wi-Fi AllianceR.
• Identifikacijska oznaka Wi-Fi Protected Setup™
certifikacijska je oznaka tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi®” i “Wi-Fi Direct®” registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” i “WPA2™” zaštitni
su znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance®.
• DLNA, logotip DLNA i DLNA CERTIFIED zaštitni su
znakovi, servisne oznake ili certifikacijske oznake
tvrtke Digital Living Network Alliance.
• Ovaj se proizvod koristi tehnologijom “DynaFont” tvrtke DynaComware. DynaFont je
registrirani zaštitni znak tvrtke DynaComware Taiwan Inc.
• QR Code registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.
• Ostali nazivi sustava i proizvoda navedeni u ovim uputama za uporabu u pravilu su
registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi proizvođača koji su razvili taj sustav ili
proizvod.
Ovaj je proizvod licenciran preko licencije AVC patent portfolio licencije za osobnu i
nekomercijalnu korisničku uporabu za (i) kodiranje videozapisa u skladu s AVC standardom
(“AVC Video”) i/ili (ii) dekodiranje AVC-videosadržaja koji je kodiran od strane korisnika u
svrhu osobne i nekomercijalne upotrebe i/ili dobiven od strane davatelja videozapisa koji je
licenciran za pružanje AVC videosadržaja. Licencija se ne izdaje i ne podrazumijeva za
druge oblike uporabe. Za dodatne informacije obratite se tvrtki MPEG LA, LLC.
Posjetite http://www.mpegla.com.
337
Odlaganje dotrajale opreme i baterija
Samo za Europsku uniju i zemlje sa sustavima recikliranja
Ovim se oznakama na proizvodu, ambalaži i/ili pratećim dokumentima
označava da se korišteni električni i elektronički uređaj te baterije ne
smiju odlagati s otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i
baterija, odnesite ih u odgovarajuća prikupljališta, u skladu s lokalnim
zakonodavstvom.
Pravilnim odlaganjem čuvate vrijedne resurse i sprječavate moguće
negativne učinke na ljudsko zdravlje i okološ.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju potražite u lokalnom
poglavarstvu.
Za nepropisno odlaganje ovog otpada mogli biste biti kažnjeni sukladno
državnom zakonodavstvu.
Napomena o simbolima na bateriji (donji simbol):
Ovaj se simbol može upotrebljavati u kombinaciji s kemijskim
simbolom.
U tom je slučaju usklađen sa zahtjevom postavljenim u Direktivi za
korištenje kemikalije.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement