Panasonic DMCLS86 Operating instructions

Panasonic DMCLS86 Operating instructions
Kasutusjuhend:
lisafunktsioonid
Digikaamera
Mudeli nr
DMC-LS85
DMC-LS86
Enne kasutamist lugege
käesolev juhend hoolikalt läbi.
QuickTime ja QuickTime logo on firmale Apple Inc kuuluvad, litsentsi
alusel kasutatud kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
VQT1X25
Enne kasutamist
Lugupeetud klient!
Kasutame võimalust, et tänada teid Panasonicu digikaamera ostmise eest. Lugege
käesolev juhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
-2-
Enne kasutamist
Ohutusinfo
Järgige hoolikalt autoriõiguse seadust. Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu
väljaantud või ülekandena edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil kui
isiklikuks kasutamiseks võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks
kasutamiseks võib teatud materjali salvestamisel olla piiranguid.
• Teadke, et digikaamera tegelikud juhtseadised ja komponendid, menüüelemendid jms
võivad käesoleva kasutusjuhendi joonistel kujutatutest pisut erineda.
• SDHC-logo on kaubamärk.
• Muud selles juhendis trükitud nimed, ettevõtete nimed ja tootenimed on vastavate
ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
• Microsofti toodete kuvatõmmis(t)e trükkimiseks on Microsoft Corporationi luba.
-3-
Enne kasutamist
 Patareid/akud
• Ärge patareisid/akusid kuumutage ja kandke hoolt selle eest, et patareid/akud ei puutu
kokku lahtise tulega.
• Ärge jätke patareisid/akusid kauaks ajaks suletud uste ja akendega autosse otsese
päiksevalguse kätte.
 Kaamera hooldus
• Kaamerat ei tohi tugevalt raputada ega maha pillata.
Need tegevused võivad põhjustada kaamera talitlushäireid, pilte ei pruugi olla enam
võimalik salvestada, objektiiv või LCD-ekraan võib saada kahjustada.
• Soovitame tungivalt mitte jätta kaamerat istudes püksitaskusse ega suruda seda jõuga
kotti muude asjade vahele.
Sellega võite LCD-ekraani kahjustada või ennast vigastada.
• Olge eriti ettevaatlik järgmistes kohtades, kuna need võivad põhjustada kaamera
talitlushäireid.
– Liivased ja tolmused kohad.
– Kohad, kus kaamera võib saada märjaks, nagu seda vihmase ilmaga või rannas
kasutades.
• Ärge puudutage objektiivi ega ühenduspesasid mustade kätega. Olge ettevaatlik,
et vedelik, liiv ega muud võõrkehad ei pääseks objektiivi, nuppude jms ümber
olevatest piludest kaamera sisse.
• Kui kaamerale satub vett või merevee pritsmeid, pühkige kaamera korpus kuiva
lapiga hoolikalt kuivaks.
 Kondensaat (kui objektiiv on udune)
• Kondensaat tekib juhul, kui õhutemperatuur või niiskus muutub. Olge kondensaadi
suhtes ettevaatlik, kuna see võib põhjustada objektiivile plekke, hallitust või kaamera
tõrkeid.
• Kondensaadi tekkimisel lülitage kaamera välja ja laske sellel umbes 2 h seista. Udu
kaob iseenesest, kui kaamera saavutab õhutemperatuuri.
 Lugege ka peatükki “Ohutusnõuded”. (lk 114)
-4-
Enne kasutamist
Sisukord
Enne kasutamist
Ohutusinfo
Kiirjuhend
Komplekti kuuluvad tarvikud
Osade nimetused
Lisafunktsioonid: salvestamine
3
7
8
9
Ettevalmistamine
Patareid/akud
(salvestatavate fotode arv)
11
Patareide/akude ja mälukaardi
(lisavarustus) sisestamine/eemaldamine 14
Sisseehitatud mälu/mälukaart
16
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
18
Töörežiimid ja menüü kasutamine
20
Töörežiimide vahetamine
20
Menüü kasutamine
21
Kiirmenüü kasutamine
24
Seadistusmenüü [SETUP]
25
Põhifunktsioonid
Pildistamine automaatrežiimi kasutades
(Intelligent Auto Mode)
30
Võtte tuvastamine
32
Välklamp
33
Sätted automaatrežiimis Intelligent Auto 33
Pildistamine lemmiksätetel
(tavaline fotorežiim)
34
Teravdamine
35
Kui subjekt ei ole teravdatud (nt kui
subjekt ei asu soovitud kompositsiooniga
pildi keskel)
35
Kaamera värisemise ennetamine
36
Suunatuvastuse funktsioon
36
Pildistamine suumides
37
Optilise suumi/optilise lisasuumi
(EZ)/digitaalsuumi kasutamine
37
Fotode esitamine (tavaline esitusrežiim) 39
Mitme pildi kuva (mitme võtte esitamine) 40
Esituse suumi kasutamine
41
Fotode kustutamine
42
Ühe pildi kustutamine
42
Mitme (kuni 50) või kõikide piltide
kustutamine
43
LCD-ekraan
Suur kuva
Pildistamine sisseehitatud välklambiga
Sobiva välklambi sätte valimine
Lähivõtete pildistamine
Pildistamine taimeriga
Säri kompensatsioon
Salvestatavale võttele vastavalt
pildistamine (võtterežiim)
Portreerežiim [PORTRAIT]
Loomuliku nahavärvuse režiim
[SOFT SKIN]
Autoportreerežiim [SELF PORTRAIT]
Maastikurežiim [SCENERY]
Spordirežiim [SPORTS]
Öö-portreerežiim [NIGHT PORTRAIT]
Öö-maastikurežiim [NIGHT SCENERY]
Toidurežiim [FOOD]
Peorežiim [PARTY]
Küünlavalgusrežiim [CANDLE LIGHT]
Imikurežiimid [BABY1] / [BABY2]
Lemmikloomarežiim [PET]
Päikseloojangurežiim [SUNSET]
44
45
46
46
51
52
53
54
55
55
55
56
56
56
57
57
58
58
59
60
60
Suure tundlikkusega režiim [HIGH SENS.] 60
Kiire sarivõtterežiim [HI-SPEED BURST] 61
Tähistaevarežiim [STARRY SKY]
62
Ilutulestikurežiim [FIREWORKS]
62
Rannarežiim [BEACH]
63
Lumerežiim [SNOW]
63
Aerofotorežiim [AERIAL PHOTO]
63
Videorežiim
64
Kasulikud funktsioonid reisimisel
67
Pildistamisel puhkusepäeva
järjekorranumbri salvestamine
67
Reisi sihtkohas kuupäeva/kellaaja
salvestamine (World Time)
70
Salvestusmenüü [REC] kasutamine
72
Pildi suurus [PICTURE SIZE]
72
Kvaliteet [QUALITY]
73
Tundlikkus [SENSITIVITY]
73
Värvustasakaal [WHITE BALANCE]
74
Automaatteravdamise režiim [AF MODE] 76
Sarivõtted [BURST]
78
Digitaalsuum [DIGITAL ZOOM]
79
Värvirežiim [COLOR MODE]
79
Pildistabilisaator [STABILIZER]
80
-5-
Enne kasutamist
Automaatteravdamise abilamp [AF ASSIST LAMP]
81
Kella seadmine [CLOCK SET]
81
Muu
Ekraanikuva
Ohutusnõuded
Ekraanile ilmuvad teated
Lisafunktsioonid: esitamine
Rikkeotsing
Piltide järjest esitamine (slaidiseanss) 82 Patareid/akud ja toiteallikas
Piltide valimine ja esitamine
85 Pildistamine ja filmimine
Lemmikfotode esitamine [FAVORITE PLAY] LCD-ekraan
85 Välklamp
Videote esitamine
86 Esitamine
Esitusmenüü [PLAYBACK] kasutamine 87 Teler, arvuti ja printer
Kalendrikuva [CALENDAR]
87 Muu
Pealkirja muutmine [TITLE EDIT]
88 Salvestatavate piltide arv ja kasutatav
Tekstitempel [TEXT STAMP]
90 salvestusaeg
Suuruse muutmine [RESIZE] (pildisuuruse
ehk piksliarvu vähendamine)
92
Pööratult kuvamine [ROTATE DISP.]
93
Lemmikfotod [FAVORITE]
94
Prindisätete seadmine [PRINT SET]
95
Kustutuskaitse [PROTECT]
97
Kopeerimine [COPY]
98
Muude seadmetega ühendamine
Arvutiga ühendamine
SD-mälukaardi pesa või kaardilugejaga
arvuti kasutamine
Fotode printimine
Ühe pildi valimine ja selle printimine
Mitme pildi valimine ja nende printimine
Prindisätted
SD-mälukaardi pesaga printeri
kasutamine
Fotode esitamine teleril
Piltide esitamine AV-kaablit kasutades
Piltide esitamine SD-mälukaardi
pesaga teleril
Toiteadapter
99
101
102
103
104
105
107
108
108
109
110
-6-
111
114
122
125
125
126
128
129
129
131
132
134
Enne kasutamist
Kiirjuhend
See on ülevaade piltide salvestamise protseduurist selle kaameraga. Leiate iga
toimingu kohta täpsemat infot vastavatelt lehekülgedelt.
1
Sisestage patareid või akud.
2
Pildistamiseks lülitage kaamera
sisse.
• Kui te mälukaarti (lisavarustus) ei kasuta,
saate võtteid salvestada või esitada
sisseehitatud mälu abil. Mälukaardi
kasutamise kohta vt lk 16.
• Seadke kellaaeg. (lk 18)
1 Seadke salvestamise/esitamise lüliti
tähisele [ ].
2 Pildistamiseks vajutage päästikut.
(lk 30)
3
Esitage fotosid.
1 Seadke salvestamise/esitamise lüliti
tähisele [ ].
2 Valige pilt, mida soovite vaadata. (lk 39)
-7-
Enne kasutamist
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et sellega on kaasas kõik järgmised tarvikud.
1 Patareid
• AA-leelispatareid (LR6)
2 AV-kaabel (ainult mudelitel DMC-LS85PU/DMC-LS86PU)
3 USB-kaabel
4 CD-ROM
• Tarkvara:
kasutage tarkvara oma arvutile installimiseks.
5 CD-ROM
• Kasutusjuhend
6 Randmerihm
• SD-mälukaarti, SDHC-mälukaarti ja MultiMediaCard mälukaarti nimetatakse tekstis
mälukaardiks.
• Mälukaart kuulub lisavarustuse hulka.
Kui te mälukaarti ei kasuta, saate pilte salvestada või esitada sisseehitatud mälu
abil.
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel pöörduge seadme müüja poole või
hoolduskeskusesse.
(Tarvikud on saadaval eraldi.)
-8-
Enne kasutamist
Osade nimetused
1[
] nupp (lk 30)
2 Suumimishoob (lk 37)
3 Päästik (lk 30)
4 Mikrofon (lk 64)
5 Välklamp (lk 46)
6 Taimeri märgutuli (lk 52)
Automaatteravdamise abilamp (lk 81)
7 Objektiiv
8 Läätseraam
9 [AV OUT/DIGITAL] pesa (lk 99,
6
102, 108)
10 Kõlar (lk 25, 86)
11 LCD-ekraan (lk 44, 128)
12 Salvestamise/esitamise lüliti
(lk 20)
13 [MENU/SET] nupp (lk 20)
14 Kaamera toitelüliti (lk 18) 11
3
2
4
1
5
10
9
AV OUT
/DIGITAL
7
8
13
12
14
15
22
21
16
17
20
18 19
- 9-
Enne kasutamist
15 Noolenupud
A:  /säri kompensatsioon (lk 53)
B:  /makrovõtte nupp (lk 51)
C:  /taimeri nupp (lk 52)
D:  /välklambi nupp (lk 46)
Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse noolenuppudega tehtavaid toiminguid
järgmiselt:
Nt: Kui vajutate  (
) nuppu.
Või
Vajutage 
16 [MODE] nupp (lk 20)
23
17 Oleku märgutuli (lk 15, 27, 30)
18 [DISPLAY] nupp (lk 44)
19 [Q.MENU] (lk 24)/kustutamisnupp (lk 42)
20 Alalisvoolu ühendusseadise pesa kaas (lk 110)
21 Kaardipesa kaas (lk 14)
22 Randmerihma kinnitusaas
• Kasutage randmerihma kaamera kukkumise vältimiseks.
23 Statiivipesa
• Statiivi kasutades kontrollige, et see püsib kindlalt koos kaameraga püsti.
24 Akupesa kaas (lk 14)
- 10 -
24
Ettevalmistamine
Täpsema info saamiseks lugege lõiku “Patareid/akud” peatükis “Ohutusnõuded”. (lk 116)
Patareid/akud (salvestatavate piltide arv)
 Kasutatavad patareid/akud
AA-suurusega laetavad Ni-MH
(nikkelmetallhüdriid) akud (lisavarustus)
• AA EVOLTA (AA EVOIA) patareisid (Panasonicu uus patarei) saab ka kasutada.
AA-leelispatareid (kuuluvad komplekti)
 Mittekasutatavad patareid/akud
Mangaanpatareid
Nikkelakud
Liitiumpatareid
Ni-Cd akud
Oxyride-patareid
• Talitlus ei ole tagatud selles tabelis loetletud patareide/akude kasutamisel.
Patareid/akud võivad lekkida ja põhjustada järgmisi talitlushäireid:
– Järelejäänud akulaengut ei näidata täpselt.
– Kaamera ei lülitu sisse.
– Sisseehitatud mällu või mälukaardile kirjutatavad andmed kahjustuvad ning
tagajärjeks on andmekadu.
• Ärge järgmisi patareisid/akusid kasutage:
– Patarei/aku kate on osaliselt või täielikult maha koorunud.
– Patarei/aku - ots on lame.
 Akutähis
• Akutähis ilmub LCD-ekraanile.
[See ei ilmu kaamera kasutamisel toiteadapteriga (DMW-AC6PP mudelite DMCLS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E mudelite DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks:
lisavarustus: lk 110) ühendatult.]
• Patareide/akude tühjaks saamisel muutub tähis punaseks ja hakkab vilkuma. (Oleku
märgutuli vilgub, kui LCD-ekraan lülitub välja.) Asendage uute patareidega või
täislaetud Ni-MH akudega.
- 11 -
Ettevalmistamine
 Patareide/akude kasutusaeg
Salvestatavate fotode arv (vastavalt CIPA standardile tavalises fotorežiimis [
Salvestatavate piltide arv (umbes)
Kasutatavad patareid/akud
Panasonicu leelispatareid (komplekti
või lisavarustuse hulka kuuluvad)
270 pilti (135 min)
Täislaetud Panasonicu Ni-MH
akud (lisavarustus)
550 pilti (275 min)
])
Võttetingimused vastavalt CIPA standardile
• Temperatuur: 23°C/Niiskus: 50% LCD-ekraani kasutamisel 1.
• Kasutades Panasonicu SD-mälukaarti (32 MB).
• Salvestamine algab 30 s pärast kaamera sisselülitamist. (Kui optiline pildistabilsaator
on sättel [AUTO].)
• Pildistamine kord iga 30 sekundi järel, välklambi kasutamine igal teisel võttel.
• Suumimishoob keeratakse igal pildistamisel teleobjektiivi asendist lainurkobjektiivi
asendisse või vastupidi.
• Iga 10 pildistamise järel lülitatakse kaamera välja. Kaamerat ei kasutata kuni
patareide/akude jahtumiseni.
*1 Salvestatavate piltide arv väheneb järgmiste režiimide kasutamisel: Auto Power LCD,
Power LCD või High Angle (lk 26).
• CIPA on lühendatult Camera & Imaging Products Association (Kaamerate ja
Pildindustoodete Assotsiatsioon).
- 12 -
Ettevalmistamine
Salvestatavate fotode arv on erinev sõltuvalt pildistamise sagedusest. Harvem
pildistamisel salvestatavate fotode arv väheneb. (Nt salvestamisel kord 2 min
jooksul: umbes 1/4 iga 30 s järel salvestatavate fotode arvust.)
Salvestatavate piltide arv madalal temperatuuril (tavalises fotorežiimis [ ], kui
temperatuur on 0°C ja muud salvestustingimused vastavad CIPA standardile.)
Kasutatavad patareid/akud
Salvestatavate piltide arv (umbes)
Panasonicu leelispatareid (komplekti
või lisavarustuse hulka kuuluvad)
50 pilti (25 min)
Täislaetud Panasonicu Ni-MH
akud (lisavarustus)
420 pilti (210 min)
• Teadke, et leelispatareide kasutusaeg lüheneb märgatavalt madalal temperatuuril.
Esitusaeg
Kasutatavad patareid/akud
Esitusaeg (umbes)
Panasonicu leelispatareid (komplekti
või lisavarustuse hulka kuuluvad)
420 min
Täislaetud Panasonicu Ni-MH
akud (lisavarustus)
610 min
Märkused
• Salvestatavate piltide arv ja esitusaeg varieeruvad ka kasutatavate patareide/akude
kaubamärgist ja tüübist sõltuvalt.
• Soovitame kasutada säästurežiimi (lk 27) või lülitada kaamerat salvestamisel sageli
välja patarei- või akuenergia säästmiseks. Kaamerat kaua aega järjest kasutades on
soovitav kasutada Ni-MH akusid.
- 13 -
Ettevalmistamine
Patareide/akude ja mälukaardi (lisavarustus) sisestamine/eemaldamine
• Kontrollige, et kaamera on väljalülitatud.
• Kasutage leelispatareisid (kuuluvad komplekti) või Ni-MH akusid (lisavarustus).
• Soovitame kasutada Panasonicu mälukaarti.
1
Lükake akupesa kaant A või mälukaardipesa
kaant B avamiseks.
C Hoidke hooba all ja libistage kaant.
2
Patareid/akud:
Sisestage patareid või akud, pöörates
tähelepanu tähistele (+ ja -).
Mälukaart:
Sisestage mälukaart nii, et silt jääb
kaamera tagakülje poole. Mälukaart peab
klõpsuga kohale lukustuma.
Kaardi eemaldamiseks lükake kaarti, kuni kostab klõpsatus ning
tõmmake siis kaart otse välja.
• Ärge puudutage mälukaardi tagaküljel olevaid kontakte.
• Kui mälukaart ei ole lõpuni sisestatud, võib see mälukaarti
kahjustada.
- 14 -
Ettevalmistamine
3
1: Sulgege akupesa kaas või
mälukaardipesa kaas.
2: Lükake akupesa kaas või
mälukaardipesa kaas lõpuni ja
sulgege siis kindlalt.
• Kui mälukaardipesa kaant ei saa korralikult
sulgeda, siis eemaldage kaart ning sisestage
see õigetpidi.
Märkused
• Enne mälukaardi või patareide/akude eemaldamist lülitage kaamera välja ja oodake,
kuni oleku märgutuli on täielikult kustunud. (Vastasel korral ei pruugi seade enam
normaalselt töötada, see võib ka kahjustada mälukaarti või sellele salvestatud pildid
kaduda.)
• Eemaldage patareid/akud pärast kasutamist. Patareid/akud võivad soojeneda kiiresti
pärast seadme kasutamise alustamist.
Lülitage kaamera välja ja laske patareidel/akudel jahtuda, enne kui need eemaldate.
• Asendage patareid alati 2 uue sama tüüpi patareiga.
- 15 -
Ettevalmistamine
Sisseehitatud mälu/mälukaart
Seda seadet saab kasutada järgmiselt.
• Kui mälukaarti ei ole sisestatud: pilte saab salvestada ja esitada sisseehitatud mälust.
• Kui mälukaart on sisestatud: pilte saab salvestada ja esitada mälukaardilt.
] (mälu
• Sisseehitatud mälu kasutamisel [
kasutamise märgutuli *1)
• Mälukaardi kasutamisel [ ] (mälu kasutamise
märgutuli *1)
*1 Võtete sisseehitatud mällu (või mälukaardile) salvestamise
ajal põleb mälu kasutamise märgutuli punaselt.
Sisseehitatud mälu
• Mälumaht: umbes 50 MB
• Videote salvestamine: ainult QVGA (320×240 pikslit)
• Kaamerasse sisseehitatud mälu saab kasutada ajutise mäluseadmena, kui kasutatav
mälukaart saab täis.
• Saate kopeerida salvestatud fotod mälukaardile. (lk 98)
• Sisseehitatud mälu poole pöördumiseks vajalik aeg võib olla pikem mälukaardi poole
pöördumise ajast.
- 16 -
Ettevalmistamine
Mälukaart
Selle seadmega saab kasutada järgmist tüüpi mälukaarte.
(Neid mälukaarte nimetatakse tekstis mälukaardiks.)
Mälukaardi tüüp
Omadused
SD-mälukaart (8 MB kuni 2 GB)
• Suur salvestamise ja kirjutamise kiirus.
(Vormindatud FAT12 või FAT16
• Varustatud kirjutuskaitselülitiga A.
vormingus vastavalt SD-standardile.) (Kui see lüliti on asendis [LOCK], siis ei
ole enam andmeid võimalik mälukaardile
kirjutada, neid kustutada ega kaarti
SDHC-mälukaart (4 GB kuni 32
2
vormindada. Lüliti algasendisse
GB)* (Vormindatud FAT32
vormingus vastavalt SD-standardile.) seadmisel saab taas andmeid kirjutada,
kustutada ja kaarti vormindada.)
MultiMediaCard
• Ainult fotod.
SDHC-mälukaart on SD Assotsiatsiooni poolt 2006. aastal kehtestatud suure, enam kui
2 GB mälumahuga mälukaartide standard.
SDHC-mälukaarti saate kasutada sellega ühilduvatel seadmetel, kuid seda ei saa
kasutada ainult SD-mälukaartidega ühilduvatel seadmetel. (Lugege alati kasutatava
seadme kasutusjuhendit.)
• 4 GB ja suurema mälumahuga kaartidest saab kasutada ainult SDHC-logoga mälukaarte
(tähistab SD-standardile vastavust).
• Värskeimat infot saab järgmiselt veebisaidilt:
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
(See veebisait on ainult ingliskeelne.)
*2
Märkused
• Ärge lülitage seda seadet välja, eemaldage patareisid/akusid ega mälukaarti ega
ühendage lahti toiteadapterit (DMWAC6PP mudelite DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMWAC6E mudelite DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks: lisavarustus: lk 110), kui mälu
kasutamise märgutuli põleb [see tähendab piltide lugemise või kustutamise või
sisseehitatud mälu või mälukaardi vormindamise ajal (lk 29)]. Lisaks tuleb kaitsta
kaamerat vibratsiooni ja põrutuste eest. Nimetatud tingimused võivad mälukaarti või
sellele salvestatud andmeid rikkuda ning kaamera ei pruugi enam normaalselt töötada.
• Sisseehitatud mällu või mälukaardile salvestatud võtteid võivad kahjustada
elektromagnetlained, staatiline elekter, kaamera tõrked või mälukaardi defektid. Olulised
võtted on soovitav salvestada näiteks arvutisse vm.
• Ärge vormindage mälukaarti arvuti ega muude seadmetega. Nõuetekohase talitluse
tagamiseks vormindage see ainult selle kaameraga. (lk 29)
• Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatult, et lapsed ei saaks seda kogemata alla neelata.
- 17 -
Ettevalmistamine
Kuupäeva ja kellaaja seadmine
• Kaamera tarnimisel ei ole kell õigeks seatud.
1
Lülitage kaamera sisse.
A [MENU/SET] nupp
B Noolenupud
A
2
3
B
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage / keele valimiseks ja
vajutage siis [MENU/SET].
• Ilmub teade [PLEASE SET THE CLOCK]
(seadke õige aeg). (Esitusrežiimis see teade ei
ilmu.)
4
5
Vajutage [MENU/SET].
Vajutage / elementide valimiseks (aasta, kuu, päev, tunnid, minutid,
kuvamisviis või kellaaja kuvamisvorming) ja seadmiseks vajutage /.
C Kellaaeg kodus
D Kellaaeg reisi sihtkohas (lk 70)
: Tühistab ilma kella sätteid
salvestamata.
• Valige kellaaja kuvamisvorminguks
[24HRS] või [AM/PM].
• AM/PM ilmub sätte [AM/PM] valimisel.
6
C
D
Vajutage [MENU/SET].
• Pärast kella seadmist lülitage kaamera välja. Seejärel lülitage kaamera uuesti
sisse, lülituge salvestamisrežiimi ja kontrollige, et ekraanil kuvatakse õigeks
seatud sätteid.
• Kui vajutasite [MENU/SET] seadistuse lõpetamiseks ilma kella seadmata, tehke
kella õigeks seadmiseks nii, nagu seda on kirjeldatud järgmises osas “Kellasätte
muutmine” (lk 19).
- 18 -
Ettevalmistamine
Kellasätte muutmine
1 Vajutage [MENU/SET].
2 Vajutage /, et valida [CLOCK SET].
3 Vajutage  ja tehke toimingud 5 ja 6 seadmiseks.
4 Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
• Kellaaega saate seada ka seadistusmenüüs [SETUP]. (lk 25)
Märkused
• Kellaaja vaatamiseks vajutage salvestamise ajal mitu korda [DISPLAY].
• Kui patareid/akud on olnud sisestatud kaamerasse üle 3 h, siis püsib kellasäte mälus
umbes 3 kuud ka patareide/akude eemaldamisel.
• Aasta sätteks saab seada 2000 kuni 2099.
• Seadke kuupäev, nii et fotoärist piltide printimist tellides või tekstitemplit kasutades
prinditaks õige kuupäev piltidele. (lk 90)
• Kui kellaaeg on seatud, siis saab õige kuupäeva printida ka siis, kui kaamera ekraanil
kuupäeva näha ei ole.
- 19 -
Ettevalmistamine
Töörežiimid ja menüü kasutamine
Režiimivahetus
1
Lükake salvestamise/esitamise lüliti A
tähisele
(üles) või
(alla).
: Salvestusrežiim
: Esitusrežiim
MODE
2
Vajutage [MODE] töörežiimide valikukuva
avamiseks.
(Näide: tavaline fotorežiim)
3
Vajutage / töörežiimi valimiseks ja vajutage [MENU/SET] menüü
sulgemiseks.
Leiate iga töörežiimi kohta täpsemat infot vastavatelt lehekülgedelt.
- 20 -
MODE
Ettevalmistamine
 Salvestusrežiimide loend
Intelligentne automaatrežiim
P30
Vähese vaevaga pildistamiseks. Kaameral on
nupp [
] sellesse režiimi lülitumiseks.
P34 Pildistamine soovitud sätetel.
P54 Võttetingimustele vastavalt pildistamine.
Tavaline fotorežiim
Võtterežiim
Videorežiim
Selles režiimis saate salvestada videoid
P64 koos heliga.
 Esitusrežiimide loend
P39 Piltide tavaesitus.
P82 Piltide järjest esitamine.
Tavaline esitusrežiim
Slaidiseansi režiim
 Lemmikpiltide esitamise režiim
P85
Lemmikfotodeks seatud piltide esitamine.
• Pildid ei ilmu, kui [FAVORITE] on sättel
[OFF].
Menüü kasutamine
Kaameral on menüüd, milles saab kasutaja pildistamiseks ja esitamiseks oma eelistustele
vastavaid sätteid seada.
Seadistusmenüüs [SETUP] on kaamera kella ja energiatarbe tähtsad valikud. Vaadake
selle menüü sätteid, enne kui jätkate kaamera kasutamist.
 Salvestusrežiimis
 Esitusrežiimis
lk 87-98
lk 72-81
Salvestusmenüü [REC]
Esitusmenüü
Selles menüüs saab seada piltide
Selles menüüs saab salvestatud piltidele
salvestamiseks värvingu, tundlikkuse,
seada kaitse- ja prindisätteid jne.
piksliarvu jne.
lk 25-29
Seadistusmenüü [SETUP]
• Selles menüüs saate kella seada, valida tööhelide ja muid sätteid, mis hõlbustavad
kaamera kasutamist.
• Kasutatav nii salvestus- kui esitusrežiimis.
- 21 -
Ettevalmistamine
 Menüü kasutamine
1
Menüü avamiseks vajutage [MENU/SET].
2
Vajutage / menüüelemendi
valimiseks.
• Saate menüükuvasid lehekülje kaupa vahetada
mis tahes menüüelemendilt suumimishooba
keerates. (Näide: tavalise fotorežiimi valimine
[ ])
(Näide: automaatteravdamise režiimi [AF MODE]
valimine)
• Järgmisele leheküljele saate liikuda alumisel real
 vajutades.
3
Vajutage .
4
Vajutage / sätte valimiseks.
5
Vajutage [MENU/SET] valiku
kinnitamiseks.
6
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
• Sõltuvalt elemendist võib juhtuda, et sätet ei
ilmu või ilmub teisiti.
(Näide: [
] valimine)
- 22 -
Ettevalmistamine
Seadistusmenüüle [SETUP] liikumine
Kui kaameral on menüükuva pärast toimingu 1 tegemist peatükis “Menüü kasutamine”
(lk 22):
1 Vajutage  menüüikoonidele liikumiseks.
2 Vajutage  seadistusmenüü [SETUP] ikooni [
valimiseks.
]
3 Vajutage  menüüelementide loendile liikumiseks.
Jätkake punktiga 2 peatükis “Menüü kasutamine”.
Märkus
• Kaamera tehniliste omaduste tõttu võib juhtuda, et teatud tingimustel ei saa teatud
funktsioone seadistada või need ei toimi.
- 23 -
Ettevalmistamine
Kiirmenüü kasutamine
Kiirmenüüd kasutades leiate lihtsalt mõned menüüelemendid.
• Kõiki menüüelemente ei saa režiimist sõltuvalt seada.
• Kui vajutate [DISPLAY], sellal kui valitud on [STABILIZER] (lk 80), võib ilmuda
[JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.].
1
Hoidke [Q.MENU] vajutatuna, kui kaamera
on salvestusrežiimis.
2
Vajutage /// menüüelemendi ja selle
sätte valimiseks ja vajutage siis menüüst
väljumiseks [MENU/SET].
A Kuvatakse seatav element ja säte.
- 24 -
Q.MENU
A
Ettevalmistamine
Tehke järgmisi seadistusi vastavalt vajadusele.
Seadistusmenüü [SETUP]
[CLOCK SET], [ECONOMY] ja [AUTO REVIEW] on tähtsad menüüelemendid.
Kontrollige enne kasutamist nende sätteid.
• Režiimis Intelligent Auto saab seada ainult elemente [CLOCK SET], [WORLD
TIME], [BEEP] ja [LANGUAGE].
Täpsema info saamiseks [SETUP] menüü sätete valimise kohta vt lk 23.
[CLOCK SET]
Seadke kuupäev ja kellaaeg.
• Täpsem info lk 18.
Seadke maailmaaja funktsiooniga aeg kodus ja reisi sihtkohas.
[WORLD TIME]
[DESTINATION]:
reisi sihtkoht
[HOME]:
kellaaeg kodus
• Täpsem info lk 70.
[TRAVEL DATE]
Seadke reisikuupäeva funktsiooniga puhkuse ajaks
väljasõidu kuupäev ja tagasisõidu kuupäev.
[TRAVEL SETUP]
[LOCATION]
[OFF]/[SET]
[OFF]/[SET]
• Täpsem info lk 67.
[BEEP]
[VOLUME]
Kaamera tööhelide helitugevuse muutmiseks.
: tööhelid ei kosta
: vaiksed tööhelid
: valjud tööhelid
Seadke kõlari helitugevuseks üks 7 sättest.
• Kaamera teleriga ühendamisel teleri kõlaritest kostva heli tugevus ei muutu.
- 25 -
Ettevalmistamine
Muudab LCD-ekraani vaatamise lihtsamaks.
[LCD MODE]
[OFF] (väljas): sobiv tavaliseks kasutamiseks.
[A* [AUTO POWER LCD]:
heledust reguleeritakse automaatselt vastavalt valguse
heledusele kaamera ümber.
[POWER LCD]: LCD-ekraan muutub heledamaks ja
on kergemini jälgitav ka välitingimustes pildistamisel.
[HIGH ANGLE]:
Suure võttenurga režiimis on LCD-ekraani
mugavam jälgida, kui peate pildistades hoidma
kaamerat kõrgel pea kohal.
• High Angle režiim tühistatakse kaamera väljalülitamisel. (Sama juhtub sättel [POWER
SAVE].)
• Power LCD režiimis salvestamisel taastub 30 s pärast automaatselt LCD-ekraani
tavaline heledus. LCD-ekraani uuesti heledamaks muutmiseks vajutage mis tahes nuppu.
• LCD-ekraanil kuvatavate piltide heledust reguleeritakse režiimides Power LCD ja High
Angle. Seetõttu võivad mõned subjektid näida LCD-ekraanil tavalisest erinevad. See ei
mõjuta siiski salvestatavaid pilte.
• Kui ekraani on raske jälgida sellele langeva päiksevalguse vms tõttu, siis kasutage
valguse blokeerimiseks kätt või mingit eset.
• Salvestatavate fotode arv väheneb režiimides Auto Power LCD, Power LCD ja High
Angle.
• [AUTO POWER LCD] ja [HIGH ANGLE] ei saa valida esitusrežiimis.
[DISPLAY SIZE]
Ikoonid ilmuvad ekraanile standardses suuruses või
nägemise lihtsustamiseks suurena.
[STANDARD]/[LARGE]
• Täpsem info lk 45.
- 26 -
Ettevalmistamine
[ECONOMY]
Säästurežiim säästab patarei- või akuenergiat.
[POWER SAVE]:
Energia säästurežiimis lülitatakse kaamera automaatselt
välja, kui kaamerat ei ole selle sättega valitud aja kestel
kasutatud. [OFF] (väljas)/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
[AUTO LCD OFF]: LCD-ekraan lülitatakse
automaatselt välja, kui kaamerat ei ole selle sättega
valitud aja kestel kasutatud. [OFF]
(väljas)/[15SEC.]/[30SEC.]
• Vajutage päästik pooleldi alla või lülitage kaamera välja ja siis uuesti sisse [POWER
SAVE] tühistamiseks.
• Režiimis Intelligent Auto [
] on [POWER SAVE] sätteks [5MIN.].
• [POWER SAVE] sätteks on fikseeritud [2MIN.], kui [AUTO LCD OFF] on sättel [15SEC.] või
[30SEC.].
• Oleku märgutuli põleb, kui LCD-ekraan on väljalülitatud. LCD-ekraani uuesti sisselülitamiseks
vajutage mis tahes nuppu.
• [AUTO LCD OFF] ei toimi menüüde ja esituse suumi funktsiooni kasutamisel.
• [POWER SAVE] ei tööta järgmistel juhtudel:
– toiteadapteri kasutamisel (DMW-AC6PP mudelite DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMWAC6E
mudelite DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks: lisavarustus: lk 110)/kui kaamera on ühendatud
arvuti või printeriga/videote salvestamise või esitamise ajal/slaidiseansi ajal/[AUTO DEMO].
• [AUTO LCD OFF] ei tööta järgmistel juhtudel:
– toiteadapteri kasutamisel (DMW-AC6PP mudelite DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMWAC6E
mudelite DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks: lisavarustus: lk 110)/kui kaamera on ühendatud
arvuti või printeriga/taimeri kasutamisel/videote salvestamisel/menüükuva kasutamisel/[AUTO
DEMO].
[AUTO REVIEW]
Seadke ajavahemiku pikkus, mille jooksul pilt kuvatakse
automaatselt pärast pildistamist läbivaatamiseks.
[OFF] (väljas)
[1SEC.]
[2SEC.]
[HOLD]: Pilti kuvatakse seni, kuni vajutate mis tahes
nuppu.
[ZOOM]: Pilti kuvatakse 1 s ning siis 4x suurendatult veel
1 s.
• Automaatse läbivaatuse funktsioon töötab sellele valitud sättest hoolimata
võtterežiimides [SELF PORTRAIT] ja [HI-SPEED BURST] ning režiimis [BURST].
[ZOOM] on siiski blokeeritud.
] on automaatse läbivaatuse funktsioon fikseeritud
• Režiimis Intelligent Auto [
sättele [2SEC.].
• See funktsioon ei tööta videote salvestamisel.
- 27 -
Ettevalmistamine
[RESET]
Salvestusmenüü [REC] või seadistusmenüü [SETUP]
sätted lähtestatakse algsätetele.
• Salvestusmenüü sätteid lähtestades liigub ka objektiiv tagasi algasendisse. Kostab
objektiivi tööheli, ent see ei ole rike.
• Seadistusmenüü sätteid lähtestades lähtestuvad ka järgmised sätted:.
– Sünnipäeva ja nimesätted võtterežiimides [BABY1]/[BABY2] ja [PET],
– [TRAVEL DATE] säte,
– [WORLD TIME] säte.
• [FAVORITE] on fikseeritud sättele [OFF] ja [ROTATE DISP.] on fikseeritud sättele [ON].
• Kaustanumbrit ja kellaaja sätet ei muudeta.
[VIDEO OUT]
Seadke videoväljund vastavalt asukohamaa
värvitelevisiooni süsteemile. (Ainult esitusrežiimis)
[NTSC]: Videoväljund seatakse NTSC-süsteemile.
[PAL]: Videoväljund seatakse PAL-süsteemile.
• Toimib-AV kaabli ühendamisel.
Seadke teleri kuvasuhe vastavalt teleri tüübile. (Ainult esitusrežiimis)
[TV ASPECT]
16:9: 16:9 kuvasuhtega teleriga ühendamisel.
4:3: 4:3 kuvasuhtega teleriga ühendamisel.
• Toimib-AV kaabli ühendamisel.
Saate vaadata kaamera
püsivara versiooni.
[VERSION DISP.]
- 28 -
Ettevalmistamine
[FORMAT]
Sisseehitatud mälu või mälukaardi vormindamiseks. Vormindamisel
kustuvad pöördumatult kõik andmed ja neid ei saa taastada, seetõttu
vaadake salvestised hoolikalt üle enne vormindamist.
• Kasutage piisava laenguga patareisid või akusid või toiteadapterit (DMW-AC6PP mudelite
DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E mudelite DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks:
lisavarustus: lk 110) vormindamisel. Ärge lülitage vormindamise ajal kaamerat välja.
• Kui mälukaart on sisestatud, siis vormindatakse ainult mälukaart. Sisseehitatud mälu
vormindamiseks võtke mälukaart välja.
• Kui mälukaart on vormindatud arvuti või muude seadmetega, siis vormindage see uuesti
kaameraga.
• Sisseehitatud mälu vormindamiseks võib kuluda rohkem aega kui mälukaardi
vormindamiseks.
• Kui sisseehitatud mälu või mälukaarti ei saa vormindada, siis pöörduge hoolduskeskusesse
[LANGUAGE]
Valige ekraanikuvade keel.
• Kogemata vale keele valimisel valige menüüikoonide hulgast [
seadmiseks.
[DEMO MODE]
] soovitud keele
[JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.] või kaamera
funktsioonide näitamiseks.
[JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.]
[AUTO DEMO]: Kaamera funktsioonid kuvatakse
slaidiseansina.
[OFF]/[ON]
A Värina tuvastamise demonstratsioon
B Liikumise tuvastamise demonstratsioon
• Esitusrežiimis ei ole demonstratsioon [JITTER, SUBJ. MOVE
DEMO.] kasutatav.
• Vajutage [DISPLAY] demonstratsiooni [JITTER, SUBJ. MOVE
DEMO.] lõpetamiseks.
• [AUTO DEMO] sulgemiseks vajutage mis tahes nuppu nagu
[MENU/SET].
• [JITTER, SUBJ. MOVE DEMO.] on ligikaudne.
• [AUTO DEMO] esitlust ei saa teleri ekraanil kuvada.
- 29 -
A
B
Põhifunktsioonid
Salvestusrežiim:
Pildistamine automaatrežiimil
(Intelligent Auto Mode)
Kaamera seab subjektist ja võttetingimustest sõltuvalt automaatselt sobivad sätted.
Seda režiimi on soovitav kasutada algajatel pildistamise lihtsustamiseks.
• Järgmised funktsioonid aktiveeritakse
automaatselt:
– Võtte tüübi
määramine/[STABILIZER]/näotuvastus/taga
ntvalguse kompenseerimine.
• Oleku märgutuli A süttib umbes 1 s, kui
kaamera sisse lülitate B.
C Päästik
D Salvestamise/esitamise lüliti
1
Lükake salvestamise/esitamise lüliti tähisele
[ ] ja vajutage [MODE].
2
Vajutage /, et valida [INTELLIGENT AUTO] ja
vajutage siis [MENU/SET].
Kaamera lülitub režiimi Intelligent Auto.
• Saate selle režiimi valida ka nupuga [
].
• Vajutage nuppu uuesti eelmisele režiimile naasmiseks.
3
Hoidke seadet ettevaatlikult mõlema käega,
hoidke käed külgedel paigal ja seiske veidi
harkis jalgadega.
E Välklamp
F Automaatteravdamise abilamp
- 30 -
MODE
Põhifunktsioonid
4
Teravdamiseks vajutage päästik pooleldi alla.
5
Vajutage päästik kuni lõpuni (vajutage sügavamale) alla
ja pildistage.
G
• Vt ptk “Teravdamine” (lk 35) täpsema info
saamiseks.
• Teravdamistähis G süttib roheliselt, kui subjekt on
teravdatud.
• Näotuvastuse funktsioon kuvab subjekti näo
ümber automaatteravdamise ala H. Muudel juhtudel
kuvatakse see subjekti teravdatud punktis.
H
• Fookuskaugus on 5 cm (lainurk)/50 cm (tele) kuni .
• Maksimaalne lähivõtte kaugus (vähim kaugus subjekti pildistamiseks) on
erinev sõltuvalt suurendustegurist.
• Fotode sisseehitatud mällu (või mälukaardile) salvestamise ajal
põleb mälu kasutamise (lk 16) märgutuli punaselt.
 Pildistamine sisseehitatud välklambiga (lk 46)
 Pildistamine suumides (lk 37)
Märkused
• Olge ettevaatlik, et päästiku vajutamise ajal kaamerat mitte liigutada.
• Ärge katke välklampi ega automaatteravdamise abilampi sõrmede ega mingite
esemetega.
• Ärge objektiivi puudutage.
- 31 -
Põhifunktsioonid
Võtte tüübi määramine
Kui kaamera määrab optimaalse võtterežiimi, siis kuvatakse vastavat ikooni 2
sekundit siniselt ja pärast seda muutub selle värv tavaliseks punaseks.

[i-PORTRAIT]
[i-SCENERY]
[i-MACRO]
[i-NIGHT PORTRAIT]
[i-NIGHT SCENERY]
• Ainult [
• Ainult [
] valimisel.
] valimisel.
•[
] valitakse juhul, kui ükski võtterežiimidest ei sobi, ning seatakse standardsed
sätted.
• Näiteks juhul, kui kasutate statiivi ning kaamera on võtterežiimiks määranud [ ] ja
kaamera värisemise hinnanud minimaalseks, siis seatakse säriaeg maksimaalselt 8
sekundile. Olge ettevaatlik, et kaamerat pildistamisel mitte liigutada.
 Näo tuvastamine
Režiimi [ ] või [ ] valimisel tuvastab kaamera automaatselt inimese
näo ja reguleerib teravdamist ja säritust vastavalt (lk 76).
Märkused
• Näiteks järgmistel võttetingimustel võib samale subjektile määrata
erineva võtterežiimi.
– Subjekti tingimused: kui nägu on hele või tume, tulenevalt subjekti suurusest,
kaugusest, kontrastsusest, liikumisest, suumi kasutamisest.
– Salvestustingimused: päikseloojang või -tõus, vähese heleduse korral, kaamera
rappumisel.
• Soovitud võtterežiimiga pildistamiseks on soovitav valida vastav salvestusrežiim.
 Tagantvalguse kompenseerimine
Tagantvalgus (kontravalgus) tähendab olukorda, kus valgus tuleb pildistatava subjekti
tagant.
Tagantvalgusega pildistades jäävad subjektid tumedaks. Seetõttu kompenseerib see
funktsioon tagantvalgust, muutes kogu pildi heledamaks.
- 32 -
Põhifunktsioonid
Välklamp
• Kui valite sätte [ ], siis seatakse [i ], [i
] või [i
] sõltuvalt subjekti liigist ja
heledusest.
] või [i
] valimisel välgatab välklamp kaks korda.
• Sätte [i
Sätted automaatrežiimis Intelligent Auto
Selles režiimis saab seada ainult järgmisi funktsioone.
Salvestusmenüü [REC]
– [PICTURE SIZE] (lk 72) /[BURST] (lk 78)/[COLOR MODE] (lk 79)
Valitavad sätted erinevad muude salvestusrežiimide kasutamisel valitavatest sätetest.
Seadistusmenüü [SETUP]
– [CLOCK SET]/[WORLD TIME]/[BEEP]/[LANGUAGE]
Järgmiste funktsioonide sätted on fikseeritud.
Funktsioon
Sätted
[POWER SAVE] (P27)
[5MIN.]
[AUTO REVIEW] (P27)
[2SEC.]
[FLASH] (P46)
[AUTO]/
[QUALITY] (P73)
[SENSITIVITY] (P73)
[i.AUTO]
[WHITE BALANCE] (P74)
[AWB]
[AF MODE] (P76)
[ ](Seatud sättele [ ], kui nägu ei
õnnestu tuvastada.)
[STABILIZER] (P80)
[AUTO]
[AF ASSIST LAMP] (P81)
[ON]
Taimer (P52)
[10SEC.]/[OFF]
Fookuskauguse vahemik on sama nagu
Fookuskaugus
makrorežiimis. [5 cm (lainurk)/50 cm (tele)
kuni ](lk 51)
• Maksimaalne lähivõtte kaugus (vähim
kaugus subjekti pildistamiseks) on erinev
sõltuvalt suurendustegurist.
• Järgmisi funktsioone ei saa kasutada:
– [AUTO LCD OFF]/särituse kompenseerimine/[DIGITAL ZOOM].
• Muid seadistusmenüü [SETUP] elemente saab seada näiteks tavalises fotorežiimis.
Valitud sätted mõjutavad režiimi Intelligent Auto sätteid.
- 33 -
Põhifunktsioonid
Salvestusrežiim:
Pildistamine lemmiksätetel
(tavaline fotorežiim)
] (lk 30) võrreldes pildistamisel suurema
See režiim annab režiimiga Intelligent Auto [
vabaduse, kuna kasutaja saab ise seada palju rohkem funktsioone.
1
Lükake salvestamise/esitamise lüliti tähisele
[ ] ja vajutage [MODE].
A Salvestamise/esitamise lüliti
MODE
2
Vajutage /, et valida [NORMAL PICTURE] ja vajutage [MENU/SET].
3
4
Suunake automaatteravdamise juhtala punktile, mida soovite
teravdada.
Teravdamiseks vajutage päästik B pooleldi alla.
5
Vajutage päästik kuni lõpuni (vajutage sügavamale) alla ja
pildistage.
• Pildistamise ajal sätte muutmise kohta vt ptk “Salvestusmenüü [REC]
kasutamine” (lk 72).
• Subjekti teravdamisel süttib teravdamistähis (roheline).
• Fookuskaugus on 50 cm kuni .
• Kui soovite veelgi lähemalt pildistada, vt ptk “Lähivõtete pildistamine” (lk 51).
• Fotode sisseehitatud mällu (või mälukaardile) salvestamise ajal põleb mälu
kasutamise (lk 16) märgutuli punaselt.
- 34 -
Põhifunktsioonid
 Särituse reguleerimine ja pildistamine juhul, kui pilt näib liiga tume (lk 53)
 Värvide reguleerimine ja pildistamine juhul, kui pilt näib liiga punane (lk 74)
Teravdamine
Suunake automaatteravdamise juhtala subjektile ja seejärel vajutage päästik pooleldi alla.
Teravdamine
Kui pildistatav subjekt Kui pildistatav subjekt
on teravdatud
ei ole teravdatud
Teravdamistähis Põleb
Valgeroheline
AF-juhtala
2 piiksu
Heli
Vilgub
Valgepunane
4 piiksu
C Teravdamistähis
D Automaatteravdamise juhtala (normaalne)
E Automaatteravdamise juhtala (digitaalse suumiga või pimedas)
F Fookuskaugus (suumi kasutamisel)
G Ava väärtus
H Säriaeg
I ISO-tundlikkus
* Kuvatakse punaselt, kui korralikku säritust ei õnnestu saavutada. (Seda ei kuvata siiski
punaselt välklampi kasutades.)
Kui subjekt ei ole teravdatud (nt kui subjekt ei asu soovitud
kompositsiooniga pildi keskel)
1 Suunake automaatteravdamise juhtala subjektile ja seejärel vajutage päästik pooleldi
alla, et teravdamist ja säritust fikseerida.
2 Vajutage ja hoidke päästikut pooleldi allavajutatuna ning liigutage kaamerat võtte
kaadrisse seadmiseks.
• Punkti 1 toiminguid võite katsetada
mitu korda enne päästiku täiesti alla
vajutamist.
Soovitame inimesi pildistades
kasutada näo tuvastamise
funktsiooni. (lk 77)
- 35 -
Põhifunktsioonid
 Subjektid ja võttetingimused, mis raskendavad teravdamist
• Kiiresti liikuvad, äärmiselt heledad või vähekontrastsed subjektid.
• Kui pildistate läbi akna või läikivate esemete lähedal.
• Pimedas või kaamera värina korral.
• Kui kaamera on subjektile liiga lähedal või kui pildistate korraga kaugel ja lähedal
asuvaid subjekte (kui salvestusulatuse kuva on ilmunud punaselt).
Kaamera värisemise ennetamine
Kui ilmub kaamera värina hoiatus [
], siis kasutage funktsiooni [STABILIZER] (lk 80),
statiivi või taimerit (lk 52).
• Säriaeg on just järgmistel juhtudel pikem. Hoidke kaamerat liikumatuna alates
päästikule vajutamisest kuni pildi ekraanile ilmumiseni.
Soovitav on kasutada statiivi.
– Aeglane sünkroniseerimine/punasilmsuse tõrje.
– Võtterežiimides [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT SCENERY], [PARTY], [CANDLE LIGHT],
[STARRY SKY] ja [FIREWORKS].
Suunatuvastuse funktsioon
Püstasendis hoitud kaameraga salvestatud võtted esitatakse samuti püstiselt (pööratult).
See funktsioon töötab ainult juhul, kui [ROTATE DISP.] (lk 93) on seatud sättele [ON].
• Kui pildistamisel suunati kaamera üles või alla, ei pruugi võtted püstiselt ekraanile
ilmuda.
• Püstasendis hoitud kaameraga salvestatud videovõtteid ei esitata püstiselt.
- 36 -
Põhifunktsioonid
Salvestusrežiim:
Pildistamine suumides
Optilise suumi / optilise lisasuumi (EZ) / digitaalsuumi kasutamine
Saate optilise suumiga inimesed ja muud pildistatavad subjektid näivalt lähemale tuua
ning maastikku jäädvustada laiema nurgaga. Et subjektid näivalt veelgi lähemale tuua
(kuni 6,4 ×), seadke [PICTURE SIZE] sättele 5M või vähem.
Saate veelgi enam suumida, kui [REC] salvestusmenüüs seate [DIGITAL ZOOM] sättele
[ON].
Pildistatavate subjektide näivalt lähemale toomiseks kasutage
telelähivõtte režiimi (Tele).
Lükake suumimishooba telelähivõtte tähise suunas.
Pildistatavate subjektide näivalt kaugemale viimiseks kasutage
lainurkvõtte režiimi (Wide).
Lükake suumimishooba lainurkvõtte tähise (Wide) suunas.
- 37 -
Põhifunktsioonid
 Suumimisvõimaluste erinevused
Funktsioon
Suurim
suurendustegur
Pildi kvaliteet
Tingimused
Optiline suum
Optiline lisasuum
(EZ)
4×
6.4×
Halvenemiseta
Puuduvad

Halvenemiseta
Valitud on [PICTURE
SIZE] koos [P] (lk 72).
Digitaalne suum
25,5x [sealhulgas optiline
lisasuum 6,4x]
Mida suurem on
suurendusaste, seda enam
langeb pildikvaliteet.
[REC] menüüs on [DIGITAL
ZOOM] (lk 79) sättel [ON].
Ekraanikuva
A [EZ] on kuvatud..
B Kuvatud on digitaalsuumi
vahemik.*
• Suumi funktsiooni kasutamisel kuvatakse ligikaudne fookuskaugus koos suumiribaga.
(Näide: 0,5 m -7)
* Suurendusaste erineb [PICTURE SIZE] sättest sõltuvalt.
 Optilise lisasuumi tööpõhimõte
Kui valite pildi suuruse sätteks [C] (3 miljonit pikslit), siis 8M (8,1 miljoni piksliga) CCD
ala kärbitakse keskse 3M (3 miljoni piksliga) alani, mis võimaldab saavutada suurema
suurendusefektiga pildi.
Märkused
]
• Digitaalsuumi ei saa kasutada režiimis Intelligent Auto [
• Näidatud suurendustegur on ligikaudne.
• “EZ” tähendab lühendatult “Extra Optical Zoom” ehk optilist lisasuumi.
• Kaamera sisselülitamisel seatakse optiline suum lainurkvõtte režiimi (1x).
• Kui kasutate suumimist pärast subjekti teravdamist, tuleb subjekt uuesti teravdada.
• Läätseraam liigub vastavalt valitud suurendustegurile välja või sisse. Olge ettevaatlik, et
suumimishoova lükkamisel ei takistaks miski läätseraami liikumist.
• Digitaalsuumi kasutades ei pruugi funktsiooni [STABILIZER] efekt olla märgatav.
• Digitaalse suumi funktsiooniga on soovitav pildistamiseks kasutada statiivi ja taimerit (lk
52).
• Järgmistel juhtudel ei saa kasutada optilist lisasuumi:
– [HIGH SENS.] ja [HIGH-SPEED BURST]/videorežiim.
• Järgmistel juhtudel ei saa kasutada digitaalsuumi:
– [SPORTS], [BABY1]/[BABY2], [PET], [HIGH SENS.] ja [HI-SPEED BURST]
võtterežiimis [SCENE MODE];
– kui ISO-tundlikkus on seatud sättele [i.AUTO].
- 38 -
Põhifunktsioonid
Esitusrežiim:
Piltide esitamine (tavaline esitusrežiim)
1
Lükake salvestamise/esitamise lüliti A
tähisele [ ].
A
• Tavaesitamine valitakse automaatselt järgmistel
juhtudel:
– režiimi vahetamisel esitusrežiimilt;
– kaamera sisselülitamisel ajal, kui
salvestamise/esitamise lüliti on tähisel [ ].
2
Vajutage / pildi valimiseks.
: Esitab eelmise pildi.
: Esitab järgmise pildi.
B
C
• Fotode edasi- või tagasisuunas vahetamise
kiirus on erinev olenevalt esitusolekust.
 Edasi/tagasi kerimine
Hoidke / esituse ajal vajutatuna.
• Failinumber B ja fotonumber C muutuvad ühe numbri kaupa.
Soovitud pildi numbri ilmumisel vabastage pildi kuvamiseks /.
• Kui hoiate / vajutatuna, suureneb edasi-/tagasisuunas liigutud piltide arv.
- 39 -
Põhifunktsioonid
Mitme pildi kuva (mitme võtte esitamine)
Lükake suumimishooba tähise [
suunas.
] (W)
1 pildi kuva  12 pildi kuva  30 pildi kuva 
kalendrikuva (lk 87)
A Valitud pildi number ja salvestatud piltide arv kokku
• Eelmisele ekraanikuvale naasmiseks lükake
suumimishooba tähise [ ] [T] poole.
• Fotod ei ole kuvamiseks pööratud.
 Tavalisele esitusele naasmine
1 Vajutage /// pildi valimiseks.
• Ilmub ikoon sõltuvalt salvestatud fotost ja sätetest.
2 Vajutage [MENU/SET].
• Ilmub valitud foto.
- 40 -
A
Põhifunktsioonid
Esituse suumi kasutamine
Pildi suurendamiseks lükake suumimishooba tähise [ ] (T) poole.
1  2  4  8  16x
• Suurendustegur väheneb, kui lükkate pärast foto
] (W) suunas.
suurendamist suumimishooba tähise [
• Suurendusteguri muutmisel ilmub umbes 1 sekundiks
suurendatava osa asukoha tähis A, suurendatud osa
saab nihutada /// vajutades.
• Mida enam fotot suurendada, seda enam selle kvaliteet
A
halveneb.
• Kui nihutate kuvatavat kohta, ilmub umbes 1 s suurendatava asukoha tähis.
Märkused
• See kaamera vastab JEITA (Jaapani Elektroonika- ja Infotehnoloogiatööstuste
Assotsiatsioon) kehtestatud ühtsele standardile DCF (kaamera failisüsteemi nõuded) ja
pildifailide Exif (Exchangeable Image File) vormingule. DCF-standardile mittevastavaid
faile ei saa esitada.
• Muudel seadmetel salvestatud audioga fotode heli ei saa esitada.
• Läätseraam tõmbub sisse umbes 15 s pärast salvestusrežiimist esitusrežiimi lülitumist.
• Muude seadmetega salvestatud piltidega ei pruugi esituse suumi funktsioon toimida.
• Esituse suumi ei saa kasutada videoid esitades.
- 41 -
Põhifunktsioonid
Esitusrežiim:

Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa taastada.
• Kustutatakse pildid sisseehitatud mälust või mälukaardilt, olenevalt sellest, millist
esitamiseks kasutatakse.
Ühe pildi kustutamine
1
Valige kustutatav foto ja vajutage [ ].
DISPLAY
2
Vajutage , et valida [YES] ja vajutage
siis [MENU/SET].
- 42 -
Põhifunktsioonid
Mitme (kuni 50) või kõikide piltide kustutamine
1
2
Vajutage [ ].
Vajutage /, et valida [DELETE MULTI] (mitme foto kustutamine)
või [DELETE ALL] (kõikide fotode kustutamine) ja vajutage siis
[MENU/SET].
• [DELETE ALL]  punkt 5.
3
Vajutage /// pildi valimiseks ja
vajutage siis seadmiseks [DISPLAY].
(Korrake seda toimingut.)
• Valitud piltidele ilmub tähis [ ]. (Veel kord
[DISPLAY] vajutades säte tühistatakse.)
DISPLAY
4
Vajutage [MENU/SET].
5
Vajutage , et valida [YES] ja vajutage siis seadmiseks [MENU/SET].
 Kui valisite [DELETE ALL] ja [FAVORITE] (lk 94) on seatud
Valikukuva ilmub uuesti. Valige [DELETE ALL] (kõikide kustutamine) või [ALL DELETE
EXCEPT ] (kõikide kustutamine välja arvatud z), vajutage , et valida [YES] ja
kustutage pildid. ([ALL DELETE EXCEPT ] ei saa valida, kui ühtegi pilti ei ole
funktsiooniga [FAVORITE] lemmikpildiks seatud.)
Märkused
• Ärge lülitage kustutamise ajal kaamerat välja (kui ekraanil on [ ]). Kasutage piisava
laenguga patareisid või akusid või toiteadapterit (DMW-AC6PP mudelite DMCLS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E mudelite DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks:
lisavarustus: lk 110).
• Kui vajutate [MENU/SET] piltide kustutamise ajal funktsioonidega [DELETE MULTI],
[DELETE ALL] või [ALL DELETE EXCEPT ], seiskub kustutamine enne lõpetamist.
• Olenevalt kustutatavate fotode arvust võib see võtta veidi aega.
• Isegi funktsioonide [DELETE ALL] või [ALL DELETE EXCEPT ] valimisel ei kustutata
siiski pilte, mis on kustutuskaitsega (lk 97) või ei vasta DCF-standardile.
- 43 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
LCD-ekraan
Vajutage [DISPLAY] kuva vahetamiseks.
A LCD-ekraan
• Menüükuva ilmudes ei saa [DISPLAY] vajutada.
• Esituse suumimisel, videovõtete esitamisel ja slaidiseansi
ajal saab valida ainult tavalise ekraanikuva või ekraanikuva
puudumise.
DISPLAY
Salvestusrežiimis
B Tavaline ekraanikuva
C Ekraanikuva puudub
D Abijoonte kuva*
* Saate pildistamisel kasutada
abijooni subjektide soovitud
kompositsiooni seadmiseks.
Esitusrežiimis
E Tavaline ekraanikuva
F Salvestusandmetega kuva
G Ekraanikuva puudub
B
C
D
8M
30
E
F
G
8M
8M
100 0001
1/30
100 0001
1/30
1ST DAY
1month 10days
10:00 1. MAY.2009
F2.8 1/100
ISO
AWB 100
10:00 1. MAY.2009
Märkus
• Abijooned on hallid võtterežiimides [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT SCENERY],
[STARRY SKY] ja [FIREWORKS].
- 44 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Suur kuva
Seadke [SETUP] menüüs [DISPLAY SIZE] sättele [LARGE]. (lk 26)
• Salvestusrežiimis ilmub salvestusrežiimi ikoon suurelt.
• Menüükuval ilmuvad valitud elemendid suurelt.
Salvestuskuva
- 45 -
Menüükuva
Lisafunktsioonid: salvestamine
Salvestusrežiim:
Pildistamine sisseehitatud välklambiga
A Välklamp
• Ärge katke välklampi sõrmede ega mingite esemetega kinni.
Sobiva välklambi sätte valimine
Seadke välklambi säte vastavalt võtte tingimustele.
1
2
3
Vajutage  [ ].
Vajutage / välklambi sätte muutmiseks.
• Sätte muutmiseks võite vajutada ka  [ ].
• Vt ptk “Kasutatavad välklambi sätted salvestusrežiimide lõikes”
info saamiseks valitavate välklambi sätete kohta. (lk 48)
Vajutage [MENU/SET].
• Lõpetamiseks võite vajutada ka päästiku pooleldi alla.
• Kui 5 s jooksul ei tehta ühtki toimingut, siis rakendub automaatselt hetkel
valitud säte.
- 46 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Element
Automaatrežiim
Sätte kirjeldus
Välklamp aktiveerub automaatselt vastavalt võttetingimustele.
Välklamp aktiveerub automaatselt vastavalt võttetingimustele. Seejuures
vähendatakse samaaegselt punasilmsuse efekti (efekti, mille korral
Automaatrežiim/pun pildistatava silmad jäävad välklambivalguses pildil punased), käivitades
välklambi üks kord enne pildi salvestamist ja siis uuesti pildi salvestamiseks.
asilmsuse
• Kasutage seda režiimi nõrgalt valgustatud kohas inimeste pildistamiseks.
1
vähendamine*
Välklamp aktiveerub igal pildistamisel sõltumata valgustingimustest.
• Kasutage seda režiimi tagantvalgustatud või luminofoorlambi valguses subjekti
pildistamiseks.
Sundvälk/punasilmsuse • Võtterežiimi [PARTY] või [CANDLE LIGHT] valimisel on välklambi sätteks seatud
vähendamine*1
[
]. (lk 58)
Sundvälk i-
Aeglane
sünkroniseerimine/pu
nasilmsuse
vähendamine*1
Välgukeeld
1
Kui pildistate tumeda maastiku taustal, pikendab see režiim
säriaega nii, et tume taust jääb pildile heledamalt. Samaaegselt
vähendatakse punasilmsuse efekti.
• Kasutage seda režiimi tumedal taustal olevate inimeste
pildistamiseks.
• Võtterežiimi [NIGHT PORTRAIT], [PARTY] või [CANDLE LIGHT]
valimisel on välklambi sätteks [
].
Välklamp ei aktiveeru mingites valgustingimustes.
• Kasutage seda režiimi, kui pildistate kohas, kus välklambi kasutamine on
keelatud.
Välklamp välgatab kaks korda. Pildistatav subjekt ei tohiks liikuda enne
teistkordset välgatust. Välgatuste intervall sõltub subjekti heledusest.
- 47 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
 Kasutatavad välklambi sätted salvestusrežiimide lõikes
Erinevates salvestusrežiimides saab kasutada erinevaid välklambi sätteid.
( ○ : saab kasutada, —:ei saa kasutada, ◎ : võtterežiimi algsäte)
*2 [
] valimisel seatakse [I ], [I
] või [I
] subjekti tüübist ja heledusest sõltuvalt.
• Salvestusrežiimi muutes võib välklambi säte muutuda. Vajadusel seadke see uuesti.
• Välklambi säte jääb seadme mällu ka kaamera väljalülitamisel. Võtterežiimi välklambi säte
lähtestub siiski algsättele võtterežiimi muutes.
- 48 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
 Välklambi tööulatused pildistamisel
• Välklambi tööulatused on ligikaudsed.
ISOtundlikkus
i.AUTO
ISO80
ISO100
ISO200
ISO400
ISO800
ISO1600
Kasutatav välklambi tööulatus
Lainurkvõte
Telelähivõte
30 cm kuni 5.9 m
30 cm kuni 1.6 m
30 cm kuni 1.8 m
40 cm kuni 2.6 m
60 cm kuni 3.7 m
80 cm kuni 5.3 m
115 cm kuni 7.5 m
50 cm kuni 2.8 m
50 cm kuni 0.8 m
50 cm kuni 0.8 m
50 cm kuni 1.2 m
50 cm kuni 1.7 m
60 cm kuni 2.5 m
90 cm kuni 3.5 m
• Kasutatav fookuskaugus erineb sõltuvalt salvestusrežiimist.
• Kui välklambi kasutamisel on ISO-tundlikkus seatud sättele [i.AUTO], siis saab ISOtundlikkuseks automaatselt maksimaalselt [ISO1000].
• Pildi servad võivad jääda tumedad, kui pildistate väga lähedal asuvat subjekti välklambiga ning
suumimishoob on asendi W lähedal. Suumige pisut, kui nii juhtub.
• Võtterežiimis [HIGH SENS.] seatakse automaatselt ISO-tundlikkuse säte vahemikus
[ISO1600] kuni [ISO6400] ja kasutatav välklambi tööulatus on samuti erinev.
– Lainurk: umbes 1,15 m kuni umbes 15 m
– Tele: umbes 0,9 m kuni umbes 7,1 m
- 49 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
 Säriajad välklambi sätete lõikes
Välklambi säte
Automaatrežiim
Automaatrežiim/punasilmsuse vähendamine
Sundvälk
Sundvälk/punasilmsuse vähendamine
Aeglane
ü k i
i i /
il
Välgukeeld
Säriaeg, sekundit
1/30 kuni 1/2000
1/30 kuni 1/2000
1/30 kuni 1/2000
1
1 või 1/8 kuni 1/2000*
2
1 või 1/8 kuni 1/2000*
3
1 või 1/4 kuni 1/2000*
*1 Säriaeg muutub [STABILIZER] sättest sõltuvalt.
*2 Kui seatud on [i.AUTO].
*3 Võtterežiimides [SPORTS], [BABY1]/[BABY2], [PET].
• Säriaeg pikeneb kuni 1 sekundini järgmistel tingimustel olukordades *1, *2 ja *3:
– Optiline pildistabilisaator on seatud sättele [OFF].
– Optilise pildistabilisaatori seadmisel teeb kaamera kindlaks, et esineb minimaalne ähmasus.
• Režiimis Intelligent Auto muutub säriaeg tuvastatud võttest sõltuvalt.
Märkused
• Ärge seadke välklampi esemetele liiga lähedale ega katke välklampi aktiveerumisel kinni.
Selle kuumus või valgus võib objektide värvust moonutada.
• Välklambi laadimise ajaks lülitub LCD-ekraan välja ja pildistada ei saa. Oleku märgutuli süttib.
Kui järelejäänud patarei- või akulaeng on väike, võib ekraan lülituda kauemaks ajaks välja.
• Kui pildistate välklambi tööulatusest kaugemale jäävat subjekti, võib särituse reguleerimine
ebaõnnestuda ja pilt muutuda tumedaks või heledaks.
• Kui välklambi toimest ei piisa, võib värvustasakaalu reguleerimine ebaõnnestuda.
• Lühikese säriaja korral ei pruugi välklambi toime olla piisav.
• Välklambi laadimiseks võib kuluda aega, kui järjest korduvalt pildistate. Pildistada on võimalik
pärast mälu kasutamise märgutule kadumist.
• Punasilmsuse tõrje efekt on erinevate inimeste puhul erinev. Samuti ei pruugi selle efekt olla
märgatav, kui pildistatav oli kaamerast väga kaugel või ei vaadanud esimese välgatuse poole.
- 50 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Salvestusrežiim:
Lähivõtete pildistamine
Selles režiimis saate teha lähivõtteid, näiteks pildistada lilli.
Lükates suumimishoova kõige ülemisse asendisse tähisele Wide (1 ×) saate pildistada subjekte
kuni 5 cm kauguselt.
1
Vajutage  [
].
• Makrovõtte režiim aktiveerub ja ilmub [AF ].
Makrovõtte režiimi tühistamiseks vajutage uuesti .
2
Pildistage.
 Fookuskaugus
5 cm
W
Muutub vähehaaval
T
50 cm
Märkused
• Parima tulemuse saamiseks kasutage statiivi ja taimerit.
• Soovitame lähivõtteid pildistades seada välklambi välgukeelu sättele [ ].
• Kui kaamera objektiiv jääb subjektist kaugusele, mis ei mahu kasutatavasse fookuskauguste
vahemikku, siis ei pruugi subjekt olla tervdatud isegi teravdamistähise süttimisel.
• Kaamerale lähedal asuva subjekti puhul on efektiivne fookuskaugus märkimisväärselt piiratud.
Seetõttu on subjekti raske teravdada, kui kaamera ja subjekti kaugus muutub pärast subjekti
tervadamist.
• Makrovõtte režiimis on prioriteet kaamerale lähedal asuval subjektil. Kui kaamera on subjektist
enam kui 50 cm kaugusel, võib seetõttu selle teravdamine võtta rohkem aega kui tavalisel
pildistamisel.
• Lähedalt pildistades võib pildi äärtes eraldusvõime veidi väheneda. See ei ole rike.
- 51 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Salvestusrežiim:
Pildistamine taimeriga
1
Vajutage  [ ].
2
Vajutage / aja valimiseks.
• Valimiseks võite vajutada ka  [ ].
3
Vajutage [MENU/SET].
4
Vajutage teravdamiseks päästik pooleldi
alla ja siis vajutage pildistamiseks lõpuni
alla.
• Lõpetamiseks võite vajutada ka päästiku pooleldi alla.
• Kui 5 s jooksul ühtki toimingut ei teha, rakendatakse automaatselt hetkel valitud
sätet.
• Taimeri märgutuli A vilgub ja katikumehhanism
käivitub 10 (või 2) sekundi pärast.
• Kui vajutate taimerirežiimis [MENU/SET], siis taimeri
funktsioon tühistatakse.
A
Märkused
• Statiivi kasutamisel ja ka muudel juhtudel on kasulik seada taimer 2 sekundile. Nii saab
vältida päästiku vajutamisest tulenevat kaamera värinat.
• Kui vajutate nupu kohe lõpuni alla, siis teravdatakse subjekt automaatselt vahetult enne
salvestamist. Tumedates kohtades taimeri märgutuli vilgub ning võib siis heledalt süttida, et
toimida subjekti teravdamiseks automaatteravdamise abilambina.
• Soovitame kasutada taimeri seadmisel statiivi.
• Režiimis [BURST] on võimalik teha ainult 3 pilti.
• Intelligentses automaatrežiimis ei saa taimerit seada 2 sekundile.
• Võtterežiimis [SELF PORTRAIT] ei saa taimerit seada 10 sekundile.
• Taimerit ei saa kasutada võtterežiimis [HI-SPEED BURST].
- 52 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Salvestusrežiim:
Särituse kompenseerimine
Kasutage seda funktsiooni, kui pildistatava subjekti ja tausta heleduste tugeva erinevuse
tõttu ei ole sobiva särituse saavutamine võimalik.
Alasäritatud
Õigesti
säritatud
Kompenseerige säritust
positiivses suunas.
1
Ülesäritatud
Kompenseerige säritust
negatiivses suunas.
Vajutage  [ ], et valida [EXPOSURE] ja
vajutage särituse kompenseerimiseks /.
• Algsele säritusele naasmiseks valige [0 EV].
2
Vajutage lõpetamiseks [MENU/SET].
• Lõpetamiseks võite vajutada ka päästiku pooleldi alla.
Märkused
• EV tähendab lühendatult Exposure Value ehk säritusväärtus. See tähistab antud katikuava
väärtuse ja säriaja juures laengsidestusseadisele (CCD) jõudva valguse hulka.
• Särituse kompenseerimise väärtus ilmub ekraani alumisse vasakusse nurka.
• Valitud säritusväärtus jääb seadme mällu ka kaamera väljalülitamisel.
• Särituse kompenseerimise vahemik on sõltuvalt subjekti heledusest piiratud.
• Võtterežiimis [STARRY SKY] ei saa säritust kompenseerida.
- 53 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Salvestusrežiim:
Salvestatavale võttele vastavalt pildistamine
(võtterežiim)
Kui valite vastavalt pildistatavale subjektile ja võttetingimustele sobiva võtterežiimi, seab
kaamera soovitud pildi saavutamiseks optimaalse särituse ja värvusvarjundi.
1
Lükake salvestamise/esitamise lüliti tähisele [
2
Vajutage [MODE] töörežiimi valikukuva
avamiseks.
3
Vajutage /, et valida [SCENE MODE] ja
vajutage siis [MENU/SET].
4
Vajutage /// võtterežiimi valimiseks.
5
Vajutage kinnitamiseks [MENU/SET].
].
• Menüükuvasid saate suumimishooba lükates vahetada
lehekülje kaupa mis tahes menüüelemendilt.
• Ilmub salvestuskuva valitud võtterežiimis.
• Võtterežiimist sõltuvalt ilmub seadistuskuva.
 Võtterežiimi spikker [ INFORMATION]
• Võtterežiimide selgituste vaatamiseks vajutage [DISPLAY] võtterežiimi
valimisel punktis 4. Vajutage uuesti võtterežiimi menüüsse naasmiseks.
Märkused
• Võtterežiimi vahetamiseks vajutage [MENU/SET] ja , ning tehke siis eespool punktides 4 ja 5
kirjeldatud toimingud.
• Vt lk 50 info saamiseks säriaja kohta.
• Võtterežiimi vahetades lähtestub välklambi säte algsättele.
• Võttele sobimatu võtterežiimi kasutamisel võivad pildi värvid olla imelikud.
• Võtterežiimis ei saa seada järgmisi funktsioone:
– [SENSITIVITY]/[COLOR MODE].
- 54 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Portreerežiim [PORTRAIT]
Inimene tõuseb esile tervislikuma jumega.
 Pildistamine portreerežiimis
Selle režiimi efektiivsuse tõstmiseks:
1 Lükake suumimishoob lõpuni telelähivõtte asendi (tele) poole.
2 Liikuge subjektile lähedale.
Märkused
• Sobib kasutamiseks päeval väljas.
• ISO-tundlikkuse sätteks on fikseeritud [ISO80].
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [ ].
Loomuliku nahavärvuse režiim [SOFT SKIN]
Kaamera tuvastab näo või palja nahaga osa portreerežiimist veelgi loomulikuma nahavärvuse
tagamiseks.
Kasutage portreede pildistamiseks rinnust ülespoole.
 Pildistamine loomuliku nahavärvuse režiimis
Selle režiimi efektiivsuse tõstmiseks:
1 Lükake suumimishoob lõpuni telelähivõtte asendi (tele) poole.
2 Liikuge subjektile lähedale.
Märkused
• Sobib päevavalguses pildistamiseks.
• Ka muude nahavärvi elementide värvus pehmeneb.
• Ebapiisava valgustuse korral ei pruugi efekt olla märgatav.
• ISO-tundlikkuse sätteks on fikseeritud [ISO80].
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [ ].
Autoportreerežiim [SELF PORTRAIT]
Iseenda lihtsalt pildistamiseks.
 Pildistamine autoportreerežiimis
• Teravdamiseks vajutage päästik pooleldi alla. Taimeri märgutuli süttib,
kui olete selgelt teravdatud. Hoidke kaamera liikumatuna ja vajutage
pildistamiseks päästik kuni lõpuni alla.
• Subjekt ei ole teravdatud, kui taimeri märgutuli vilgub.
Teravdamiseks vajutage kindlasti päästik veel kord pooleldi alla.
• Salvestatud foto ilmub läbivaatamiseks automaatselt LCD-ekraanile.
• Kui pilt on pika säriaja tõttu hägune, on soovitav kasutada 2 sekundile seatud taimerit.
Märkused
• Fookuskaugus on umbes 30 cm kuni 1,2 m (lainurk).
• Kui valite võtterežiimi [SELF PORTRAIT], seatakse suurendusteguriks automaatselt
lainurkvõte.
• Taimeri saab seada ainult sättele [OFF] või [2SEC.]. 2 sekundile seadmisel jääb säte
aktiivseks kuni kaamera väljalülitamiseni, võtterežiimi vahetamiseni või kaamera esitusrežiimi
lülitamiseni.
• Optiline pildistabilisaator on fikseeritud sättele [MODE2]. (lk 80)
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [ ].
- 55 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Maastikuvaaterežiim [SCENERY]
Kaamera teravdab kaugelasuvad subjektid, et saaksite pildistada laiu maastikuvaateid.
Märkused
• Välklamp on fikseeritud välgukeelu sättele [
• Fookuskaugus on 5 m kuni .
].
Spordirežiim [SPORTS]
Võimaldab pildistada kiiresti liikuvaid subjekte (nt sportlasi väljas).
Märkused
• Sobib subjekti 5 m kauguselt või kaugemalt päevavalguses pildistamiseks.
• [i.AUTO] lülitub sisse ja suurimaks ISO-tundlikkuse tasemeks saab [ISO1600].
Öö-portreerežiim [NIGHT-PORTRAIT]
Subjekti pildistamiseks loomuliku heledusega välklampi ja pikka säriaega kasutades.
 Pildistamine öö-portreerežiimis
• Kasutage välklampi. (Saate valida sätte [
].)
• Parima tulemuse saamiseks kasutage pika säriaja tõttu statiivi ja taimerit.
• Hoidke kaamerat liikumatult subjektile suunatuna umbes 1 sekund pärast pildistamist.
• Olge subjektist umbes 1,5 m kaugusel ja lükake suumimishoob tähisele (lainurk (1 ×)).
Märkused
• Fookuskaugus on 1,2 kuni 5 m.
• Katik võib jääda suletuks (kuni umbes 8 sekundiks) pärast pildistamist signaalitöötluse tõttu.
See ei ole rike.
• Pimedas pildistades võib pildile ilmuda müra.
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [ ].
- 56 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Öö-maastikuvaaterežiim [NIGHT SCENERY]
Öise maastiku kujukalt pildistamiseks.
 Pildistamine öö-maastikuvaaterežiimis
• Kui kaameral on seatud [STABILIZER] ja esineb väga vähe värinat või kui [STABILIZER] on
sättel [OFF], siis võib säriaeg pikeneda kuni 8 sekundile. Soovitame parima tulemuse
saamiseks kasutada statiivi ja taimerit.
Märkused
• Välklamp on fikseeritud välgukeelu sättele [ ].
• Fookuskaugus on 5 m kuni 7.
• Katik võib jääda suletuks (kuni umbes 8 sekundiks) pärast pildistamist signaalitöötluse tõttu.
See ei ole rike.
• Pimedas pildistades võib pildile jääda müra.
Toidurežiim [FOOD]
Kasutage seda režiimi restoranis toidu pildistamiseks loomulike värvidega, nii et seda ei mõjuta
valgustus.
Märkus
• Fookuskaugus on 5 cm (lainurk)/50 cm (tele) kuni .
- 57 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Peorežiim [PARTY]
Kasutage pulmapeol, siseruumides peetaval peol jne pildistamiseks. Nii inimesi kui tausta saab
jäädvustada loomuliku heledusega välklampi ja pikka säriaega kasutades.
 Pildistamine peorežiimis
• Kasutage välklampi. (Saate valida sätte [
] või [
].)
• Parima tulemuse saamiseks kasutage statiivi ja taimerit.
• Liikuge subjektist umbes 1,5 m kaugusele ja lükake suumimishoob asendisse (lainurk (1 ×)).
Märkus
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [
].
Küünlavalgusrežiim [CANDLE LIGHT]
Kasutage küünlavalguse loodud meeleolu jäädvustamiseks.
 Pildistamine küünlavalgusrežiimis
• Ärge kasutage välklampi.
• Parima tulemuse saamiseks kasutage statiivi ja taimerit.
Märkused
• Fookuskaugus on 5 cm (lainurk)/50 cm (tele) kuni .
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [ ].
- 58 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Võtterežiimid imikute pildistamiseks
[BABY1] /
[BABY2]
Selles režiimis saate pildistada väikest last loomuliku nahatooniga. Välklambi kasutamisel on
välgu heledus tavalisest nõrgem.
Saate sisestada erinevaid sünnipäevi ja nimesid võtterežiimides [BABY1] ja [BABY2]
kasutamiseks. Saate seada need ilmuma esituse ajal või lisada need templina salvestatud
pildile tekstitempli funktsiooniga [TEXT STAMP] (lk 90).
 Sünnipäeva ([AGE])/nimesäte
1 Vajutage /, et valida [AGE] või [NAME] ja vajutage siis .
2 Vajutage /, et valida [SET] ja vajutage siis [MENU/SET].
3 Sisestage sünnipäev või nimi.
Sünnipäev:
/: Valige elemendid (aasta/kuu/päev).
/: Seadke sobivad numbrid.
[MENU/SET]: Väljumine.
Nimi: Vt ptk “Pealkirja muutmine [TITLE EDIT]” lk 88 info saamiseks tähemärkide
sisestamise kohta.
• Sünnipäeva või nime seadmisel lülitub [AGE] või [NAME] automaatselt sättele [ON].
• Kui valite sätte [ON], ent sünnipäeva või nime ei ole registreeritud, ilmub automaatselt
seadmiskuva.
4 Lõpetamiseks vajutage [MENU/SET].
 [AGE] ja [NAME] funktsiooni tühistamine
Valige [OFF] punktis 2 peatükis “Sünnipäeva ([AGE])/nimesäte”.
Märkused
• Vanuse ja nime saab printida lisatud CD-ROMil leiduva tarkvara “PHOTOfunSTUDIO” abil.
• Kui sünnipäev või nimi on küll seatud, ent [AGE] või [NAME] on seatud sättele [OFF], siis
vanust või nime ei kuvata. Enne pildistamist seadke [AGE] või [NAME] sättele [ON].
• Fookuskaugus on 5 cm (lainurk)/50 cm (tele) kuni 7.
• [i.AUTO] lülitub sisse ja suurimaks ISO-tundlikkuse tasemeks saab [ISO1600].
• Kui lülitate kaamera sisse võtterežiimides [BABY1]/[BABY2], siis ilmuvad vanus ja nimi umbes
5 sekundiks ekraani vasakusse alanurka koos õige kuupäeva ja kellaajaga.
• Kui vanust ei kuvata õigesti, siis kontrollige kellaaja- ja sünnipäevasätteid.
• Sünnipäeva sätte saab lähtestada funktsiooniga [RESET].
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [ ].
- 59 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Lemmikloomarežiim [PET]
Sobib lemmiklooma pildistamiseks. Saate seada lemmiklooma sünnipäeva (vanuse) ja nime. Vt ptk
“Võtterežiimid imikute pildistamiseks [BABY1]/[BABY2]” info saamiseks vanuse ja sünnipäeva
seadmise kohta. (lk 59)
Märkused
• [i.AUTO] lülitub sisse ja suurimaks ISO-tundlikkuse tasemeks saab [ISO1600].
• Automaatteravdamise abilambi algsätteks on [OFF].
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [ ].
• Fookuskaugus on 5 cm (lainurk)/50 cm (tele) kuni .
• Vt ptk “Võtterežiimid imikute pildistamiseks [BABY1]/[BABY2]” täpsema info saamiseks.
Päikseloojangurežiim [SUNSET]
Kasutage päikseloojangu pildistamiseks. Päikseloojangu värve saab elavalt jäädvustada.
Märkused
• Välklamp on fikseeritud välgukeelu sättele [ ].
• ISO-tundlikkuse sätteks on fikseeritud [ISO80].
Suure tundlikkusega režiim [HIGH SENS.]
See režiim minimeerib subjekti värinat ja võimaldab sellist subjekti hämaralt valgustatud ruumis
pildistada. (Valige see režiim suure tundlikkusega töötluseks. Tundlikkus seatakse automaatselt
väärtusele vahemikus [ISO1600] kuni [ISO6400].)
 Pildi suurus
Vajutage / pildi suuruse valimiseks ja vajutage seadmiseks
[MENU/SET].
• 3M (4:3), 2,5M (3:2) või 2M (16:9) valitakse pildi suuruseks.
Märkused
• [QUALITY] on automaatselt fikseeritud sättele [
].
• Saate pildistada 4"×6"/10×15 cm printimiseks sobivaid pilte.
• Fookuskauguseks seatakse sama nagu makrorežiimis. [5 cm (lainurk)/50 cm (tele) kuni ]
- 60 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Kiire sarivõtterežiim [HI-SPEED BURST]
See on mugav režiim kiire liikumise või otsustava hetke pildistamiseks.
 Pildi suurus
1 Vajutage / pildi suuruse valimiseks ja vajutage siis seadmiseks
[MENU/SET].
• 3M (4:3), 2,5M (3:2) või 2M (16:9) valitakse pildi suuruseks.
2 Pildistage.
• Kaamera pildistab vahetpidamata, kuni päästik on täielikult alla
vajutatud.
Suurim sarivõtte kiirus umbes 4,5 pilti sekundis
Salvestatavate piltide umbes 10 (sisseehitatud mälu)/umbes 10 kuni 100* (mälukaart)
*Maksimaalne arv on 100.
arv
• Sarivõtete kiirus muutub salvestustingimustest sõltuvalt.
• Salvestatavate sarivõtete arv sõltub salvestustingimustest ja kasutatava mälukaardi tüübist
ja/või olekust.
• Salvestatavate sarivõtete arv suureneb vahetult pärast mälukaardi vormindamist.
Märkused
• Välklamp on fikseeritud välgukeelu sättele [ ].
• [QUALITY] on automaatselt fikseeritud sättele [
8].
• Saate pildistada 4"×6"/10×15 cm printimiseks sobivaid pilte.
• Säriaeg on 1/8 kuni 1/2000 s.
• Fookuskauguseks seatakse sama nagu makrorežiimis. [5 cm (lainurk)/50 cm (tele) kuni 7]
• Teravdamine, suum, säritus, värvustasakaal, säriaeg ja ISO-tundlikkus on fikseeritud
esimese pildi jaoks kasutatud sätetele.
• ISO-tundlikkus lülitub automaatselt sätete [ISO500] ja [ISO800] vahel. Samas suureneb ISOtundlikkus, et säriaeg lüheneks.
• Patareid/akud tühjenevad tavalise režiimiga võrreldes kiires sarivõtterežiimis kiiremini.
- 61 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Tähistaevarežiim [STARRY SKY]
Öise taeva või muude tumedate objektide selgelt pildistamiseks.
 Säriaja seadmine
Valige säriaeg: 15, 30 või 60 s.
1 Vajutage / säriaja valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
• Säriaega saab muuta ka kiirmenüüs (lk 24).
2 Pildistage.
• Ilmub mahaloenduskuva. Ärge kaamerat liigutage. Teade [PLEASE
WAIT...] (palun oodake) ilmub pärast mahaloendust säriajaks seatud
sekunditeks. See on nii signaalide töötlemiseks.
• Võtte tühistamiseks vajutage [MENU/SET] mahaloenduskuva kuvamise
ajal.
 Pildistamine tähistaevarežiimis
• Katik avaneb 15, 30 või 60 sekundiks, mistõttu kasutage parima tulemuse saamiseks statiivi
ja taimerit.
Märkused
• Välklamp on fikseeritud välgukeelu sättele [ ].
• ISO-tundlikkuse sätteks on fikseeritud [ISO80].
• Optilise pildistabilisaatori sätteks on [OFF].
Ilutulestikurežiim [FIREWORKS]
Öises taevas plahvatava ilutulestiku kaunilt jäädvustamiseks.
 Pildistamine ilutulestikurežiimis
• Säriaeg pikeneb, mistõttu kasutage statiivi.
Märkused
• Režiimi toime on kõige tõhusam, kui objekt asub kaamerast vähemalt 10 m kaugusel.
• Säriajaks saab:
– kui optiline pildistabilisaator on seatud sättele [OFF], siis 2 sekundit.
– kui optilise pildistabilisaatori sätteks on [AUTO], [MODE1] või [MODE2], siis 1/4 või 2 sekundit
(säriaeg seatakse 2 sekundile ainult siis, kui kaamera on tuvastanud värina puudumise, nt
statiivi kasutamisel). Särituse kompenseerimisel saate säriaega muuta.
• Automaatteravdamise juhtala ei kuvata.
• ISO-tundlikkuse sätteks on fikseeritud [ISO80].
- 62 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Rannarežiim [BEACH]
See režiim hoiab ära subjekti alasäritamise tugeva päiksevalguse korral, et saaksite rannas
pildistada.
Märkused
• Režiimi [AF MODE] algsätteks on [ ].
• Ärge puudutage kaamerat märgade kätega.
• Liiv ja merevesi võivad põhjustada kaamera tööhäireid. Hoolitsege, et liiv ega merevesi ei satu
objektiivi ega ühenduspesadesse.
• Garantii ei kata liiva ja merevee põhjustatud kahjustusi.
Lumerežiim [SNOW]
Kaamera reguleerib säritust ja värvustasakaalu, et lumi jääks fotol võimalikult valge.
Aerofotorežiim [AERIAL PHOTO]
Võimaldab pildistada läbi lennukiakna.
 Pildistamine aerofotorežiimis
Kasutage seda režiimi, kui pilvi jms pildistades on raske teravdada. Suunake kaamera suure
kontrastsusega esemele, vajutage päästik teravdamiseks pooleldi alla ning suunake kaamera
siis pildistatavale ja vajutage päästik pildistamiseks lõpuni alla.
Märkused
• Välklamp on fikseeritud välgukeelu sättele [ ].
• Lülitage kaamera lennuki õhkutõusmise ja maandumise ajaks välja.
• Kaamera kasutamisel järgige pardameeskonna korraldusi.
• Fookuskaugus on 5 m kuni .
• Olge ettevaatlik aknalt peegeldusega.
- 63 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Salvestusrežiim:
Videorežiim
1
Lükake salvestamise/esitamise lüliti tähisele [
2
Vajutage [MODE] töörežiimide valikukuva avamiseks.
3
Vajutage /, et valida [MOTION PICTURE] ja vajutage siis
[MENU/SET].
4
Vajutage teravdamiseks päästik pooleldi
alla ja seejärel vajutage salvestamise
alustamiseks lõpuni alla.
].
A
B
A Audio salvestamine
• Kasutatav salvestusaeg B kuvatakse paremal üleval
ja möödunud salvestusaeg C kuvatakse ekraanikuva
all paremal.
• Pärast päästiku lõpuni allavajutamist vabastage see
C
viivitamata. Kui hoiate nuppu all, siis salvestamise
alguses audiot mõni sekund ei salvestata.
• Teravdamistähis süttib, kui subjekt on teravdatud.
• Teravdamine ja suum on fikseeritud esimese kaadri jaoks kasutatud sätetele.
• Läbi sisseehitatud mikrofoni salvestatakse ka heli. (Videoid ei saa salvestada ilma
audiota.)
5
Salvestamise seiskamiseks vajutage päästik täiesti alla.
• Kui sisseehitatud mälu või mälukaart saab salvestamise käigus täis, lõpetab kaamera
automaatselt salvestamise.
- 64 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Pildikvaliteedi sätete muutmine
Kui seate pildi kvaliteedi sätteks [WVGA] või [VGA], on soovitav kasutada video
salvestamiseks kiiret mälukaarti, millel on tähis “10MB/s” või enam.
1
Vajutage [MENU/SET].
2
Vajutage /, et valida [REC QUALITY] ja
vajutage siis .
3
Vajutage / elemendi valimiseks ja
vajutage siis [MENU/SET].
Element

WVGA 

VGA 
QVGA
Pildi suurus
Kaadrit sekundis
Kuvasuhe
848 × 480 pikslit
640 × 480 pikslit
320 × 240 pikslit
30 fps
30 fps
30 fps
16:9
4:3
• Kaadrisagedus (kaadrit sekundis) tähendab ühes sekundis kasutatud kaadrite arvu.
* Ei saa salvestada sisseehitatud mällu.
4
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
• Menüüst väljumiseks võite vajutada ka päästiku pooleldi alla.
- 65 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Märkused
• Infot kasutatava salvestusaja kohta vt lk 137.
• LCD-ekraanil näidatud järelejäänud salvestusaeg ei pruugi kahaneda korrapäraselt.
• Kasutatava mälukaardi tüübist sõltuvalt võib pärast video salvestamist ilmuda natukeseks
ajaks mälu kasutamise märgutuli. See on täiesti normaalne.
• Ühe videolõigu suuruseks on kuni 2 GB. Ekraanil kuvatakse ainult kuni 2 GB maksimaalne
kasutatav salvestusaeg. (DMC-LS85PU/DMC-LS86PU)
• Ühe videolõigu pikkuseks on kuni 15 min. Ekraanil kuvatakse ainult kuni 15 min maksimaalne
kasutatav salvestusaeg. (DMC-LS85EG/DMC-LS85EP)
• Selle kaameraga salvestatud videote muudel seadmetel esitamisel võib pildi kvaliteet
halveneda või esitamine osutuda võimatuks. Samuti ei pruugi salvestusandmete kuvamine
korralikult õnnestuda.
• Sellel kaameral on parandatud helikvaliteet, mistõttu ei saa selle kaameraga salvestatud
videoid esitada juunis 2008 ja enne seda müüdud Panasonicu digikaameratega (LUMIX).
(Samas saab sellel seadmel esitada varasemate mudelitega salvestatud videoid.)
• Videorežiimis [ ] ei saa kasutada järgmisi funktsioone:
– [ ]/[ ] režiimis [AF MODE],
– suunatuvastuse funktsioon,
– optilise pildistabilisaatori sätted [AUTO], [MODE2] ja [OFF].
• Selle kaameraga ei saa videoid salvestada MultiMediaCard mälukaardile.
• Videorežiimis võib tavalise fotorežiimiga võrreldes vaatenurk kitseneda.
- 66 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Salvestusrežiim:
Kasulikud funktsioonid reisimisel
Pildistamisel puhkusepäeva järjekorranumbri salvestamine
Kui seate eelnevalt puhkusele väljasõidu kuupäeva või sihtkoha, siis salvestatakse pildistamisel
väljasõidu kuupäevast möödunud päevade arv (st mitmes puhkusepäev parajasti on).
Puhkusepäeva järjekorranumbrit saate kuvada piltide esitamisel ja lisada salvestatud võtetele
funktsiooniga [TEXT STAMP] (lk 90).
• Väljasõidu kuupäevast möödunud päevade arvu saab printida lisatud CD-ROMil leiduva
tarkvara “PHOTOfunSTUDIO” abil.
• Valige [CLOCK SET] ja seadke eelnevalt käesolev kuupäev ja kellaaeg. (lk 18)
1
Valige [SETUP] menüüs [TRAVEL DATE] ja
vajutage siis . (lk 25)
2
Vajutage , et valida [TRAVEL SETUP] ja vajutage
siis .
3
Vajutage , et valida [SET] ja vajutage siis
[MENU/SET].
4
Vajutage /// väljasõidukuupäeva
(aasta/kuu/päev) seadmiseks ja vajutage siis
[MENU/SET].
- 67 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
5
Vajutage /// tagasisõidu kuupäeva
(aasta/kuu/päev) seadmiseks ja vajutage siis
[MENU/SET].
• Kui te ei soovi seada naasmiskuupäeva, siis vajutage
kuupäevariba kuvamise ajal [MENU/SET].
6
Vajutage , et valida [LOCATION] ja vajutage siis .
7
Vajutage , et valida [SET] ja vajutage siis
[MENU/SET].
8
Sisestage sihtkoht.
9
10
• Vt ptk “Pealkirja muutmine [TITLE EDIT]” lk 88 info saamiseks
tähemärkide sisestamise kohta.
Menüüst väljumiseks vajutage kaks korda [MENU/SET].
Pildistage.
• Pärast reisikuupäeva seadmist või kui see on seatud, ilmub kaamera sisselülitamisel
jne 5 sekundiks lahkumispäevast möödunud päevade arv.
• Kui reisikuupäev on seatud, ilmub ekraanikuva alumisse paremasse nurka tähis [ ].
- 68 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
 Reisikuupäeva tühistamine
Reisikuupäev tühistatakse automaatselt, kui see on juba möödunud. Seadmisel
tühistamiseks valige [OFF] punktis 3 ja 7 ning vajutage kaks korda [MENU/SET].
Kui punktis 3 on [TRAVEL SETUP] seatud sättele [OFF], seatakse ka [LOCATION] sättele
[OFF].
Märkused
• Funktsioon [TRAVEL DATE] on kasutatav režiimis Intelligent Auto, ent sätet ei saa muuta.
• Reisikuupäev arvutatakse kellasätte kuupäeva ja seatud lahkumiskuupäeva alusel.
Kui seate maailmaaja funktsioonis [WORLD TIME] reisi sihtkoha, arvutatakse reisikuupäev kella
sätte kuupäeva ja reisi sihtkoha sätte alusel.
• Reisikuupäeva säte jääb seadme mällu ka kaamera väljalülitamisel.
• Kui seate eelnevalt väljasõidu kuupäeva ja siis pildistate enne seda väljasõidu kuupäeva,
ilmub oranžilt tähis [-] (miinus) ja pildistamise puhkusepäeva numbrit ei salvestata.
• Kui seate eelnevalt väljasõidu kuupäeva ja siis seate kella sättes reisi sihtkoha kuupäeva ja
kellaaja, kuvatakse valgelt tähis [-] (miinus) ja pildistamise puhkusepäeva number salvestatakse
juhul, kui reisi sihtkoha kuupäev on näiteks üks päev väljasõidu kuupäevast varasem.
• Kui seate [TRAVEL DATE] sätteks [OFF], ei salvestata väljasõidu kuupäevast möödunud
päevade arvu isegi pärast sõidu kuupäeva seadmist. Isegi kui seate pärast pildistamist
[TRAVEL DATE] sätteks [SET], ei kuvata nende pildistamise päeva järjekorranumbrit.
• Sihtkohaks [LOCATION] sisestatud teksti saab hiljem muuta funktsiooniga [TITLE EDIT].
• Võtterežiimide [BABY1]/[BABY2] ja [PET] jaoks seatud nimesid ei salvestata, kui [LOCATION]
on seatud.
• Sihtkohta [LOCATION] ei saa videolõikudele salvestada.
- 69 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Reisi sihtkohas kuupäeva/kellaaja salvestamine (World Time)
Saate kuvada kohalikku aega reisi sihtkohas ja salvestada selle piltidele.
• Valige [CLOCK SET] ja seadke eelnevalt käesolev kuupäev ja kellaaeg. (lk 18)
1
Valige [SETUP] menüüs [WORLD TIME] ja vajutage
siis . (lk 25)
• Kui seate esimest korda maailmaaega, kuvatakse sõnum
[PLEASE SET THE HOME AREA] (palun seadke kodukoht).
Vajutage [MENU/SET] ja valige punktis 3 kujutatud kuval enda
kodukoht.
2
Vajutage , et valida [HOME] ja vajutage siis
[MENU/SET].
3
Vajutage / kodukoha valimiseks ja vajutage
siis [MENU/SET].
A
A Praegune kellaaeg
B Vahe GMT ajaga võrreldes
• Kui kodukohas kasutatakse suveaega [
], vajutage
. Vajutage uuesti  algsele kellaajale naasmiseks.
• Kodukoha suveaja säte ei muuda kellaaja sätet. Seadke
kellaaeg ühe tunni võrra hilisemaks.
B
- 70 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
4
Vajutage , et valida [DESTINATION] ja
vajutage siis [MENU/SET].
C Olenevalt sättest kuvatakse reisi sihtkoha või kodukoha
kellaaega.
5
Vajutage / reisi sihtkoha piirkonna
valimiseks ja vajutage siis seadmiseks
[MENU/SET].
D Praegune kellaaeg sihtkohas
E Ajavahe
], siis vajutage
• Kui reisi sihtkohas kasutatakse suveaega [
. (Kellaaeg seatakse tunni võrra hilisemaks.) Algsele
kellaajale naasmiseks vajutage uuesti .
6
C
D
E
Menüüst väljumiseks vajutage
Märkused
• Pärast reisilt naasmist valige taas säte [HOME] nagu kirjeldatud punktides 1, 2 ja 3.
• Kui [HOME] säte on juba seatud, siis muutke vaid reisisihtkohta ja kasutage.
• Kui ekraanile ilmuvate piirkondade hulgas ei leidu teie reisisihtkohta, siis valige säte
vastavalt kellaaja erinevusele kodukoha ajavööndist.
• Kui nüüd esitate puhkusel pildistatud fotosid, siis ilmub reisikoon [
].
- 71 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Salvestusmenüü [REC] kasutamine
Pildisuurus [PICTURE SIZE]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
Seadke piltide piksliarv ja kuvasuhe. Suurem piksliarv tagab selgema pildi. Väike piksliarv lubab
salvestada rohkem pilte.
Sobivad režiimid:
Sätted
4:3 [8M]
4:3 [5M EZ]
4:3 [3M EZ]
3:2 [7M]

3:2 [2.5M EZ] 

16:9 [6M] 
16:9 [2M EZ]
Pikslite arv
3264 × 2448 pikslit
2560 × 1920 pikslit
2048 × 1536 pikslit
3264 × 2176 pikslit
2048 × 1360 pikslit
3264 × 1840 pikslit
1920 × 1080 pikslit
* Ei saa seada režiimis Intelligent Auto [
]
[4:3]:4:3 teleri või arvuti kuvasuhe
[3:2]:35 mm filmikaamera kuvasuhe
[16:9]:kõrglahutusega teleri jms kuvasuhe
Märkused
• Digitaalne pilt koosneb suurest arvust punktidest, mida
nimetatakse piksliteks. Mida suurem on piksliarv, seda
detailsem on pilt suurele paberilehele printides või arvuti
kuvaril kuvades.
A Suur piksliarv (kvaliteetne)
B Väike piksliarv (teraline)
Need pildid on mõeldud sätte mõju näitlikustamiseks.
• “EZ” tähendab lühendatult “Extra Optical Zoom” ehk optilist lisasuumi.
• Optiline lisasuum ei toimi võtterežiimides [HIGH SENS.] ja [HI-SPEED BURST]. Sel
juhul ei kuvata [EZ] pildisuurust.
• Subjektist ja salvestustingimustest sõltuvalt võivad pildid tunduda koosnevat
mosaiigilaadselt kildudest.
• Infot salvestatavate piltide arvu kohta vt lk 134.
- 72 -
A
B
Lisafunktsioonid: salvestamine
Pildikvaliteet [QUALITY]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
Seadke piltide salvestamisel kasutatav tihendusmäär.
Sobivad režiimid:
[
[
]: Kvaliteetne (kui prioriteet on pildi kvaliteedil)
]: Standardne (kui proriteet on salvestatavate piltide arvul ilma piksliarvu muutmata)
Märkus
• Infot salvestatavate piltide arvu kohta vt lk 134.
Tundlikkus [SENSITIVITY]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
ISO-tundlikkus väljendab pildianduri tundlikkust valguse suhtes. Kõrgema ISOtundlikkuse seadmisel sobib kaamera paremini pimedas salvestamiseks.
Sobivad režiimid:
[i.AUTO]/[80]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]
ISO-tundlikkus
Salvestuskoht (soovitav)
Säriaeg
Müra
80
Valgel ajal (väljas)
Pikk
Vähem
1600
Pimedal ajal
Lühike
Rohkem
Märkused
• Sättele [i.AUTO] seadmisel tuvastab kaamera subjekti liikumise ning seab siis optimaalse ISOtundlikkuse ja säriaja vastavalt subjekti liikumisele ja heledusele.
• ISO-tundlikkus lülitub automaatselt sätete [ISO1600] ja [ISO6400] vahel võtterežiimis [HIGH
SENS.].
• Pildimüra vältimiseks on soovitav ISO-tundlikkuse maksimaalset taset vähendada või valida
[COLOR MODE] sätteks [NATURAL]. (lk 79)
- 73 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Värvustasakaal [WHITE BALANCE]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
See funktsioon võimaldab jäädvustada valge värvuse pildile tegeliku tooniga päiksevalguses,
halogeenlambi valguses jne pildistamisel, kui valge värvus võib jääda punakas või sinakas.
Sobivad režiimid:
[AWB]: Värvustasakaalu automaatne seadmine.
(päevavalgus): Pildistamiseks väljas selge ilmaga.
(pilvine): Pildistamiseks väljas pilves ilmaga.
(vari): Pildistamiseks selge ilmaga väljas varjus.
(halogeen): Pildistamiseks halogeenlambi valguses.
(eelseatud): Eelseadistatud värvustasakaalu kasutamiseks.
(värvustasakaalu seadmine): Seadmisrežiimi kasutamiseks erineva värvustasakaalu
ätt
• Optimaalne värvustasakaal luminofoorlambi valguses sõltub lambi tüübist, mistõttu valige
].
[AWB] või [
- 74 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
 Automaatne värvustasakaal (AWB)
Sõltuvalt pildistamise tingimustest võivad pildid jääda punakad või sinakad. Lisaks ei pruugi
automaatne värvustasakaal korralikult toimida mitme valgusallika korral ja juhul, kui kaadris ei
ole midagi, mille värvus oleks valge lähedane. Sellisel juhul seadke värvustasakaal mingile
muule režiimile peale [AWB].
1 Selle kaamera automaatse
värvustasakaalu reguleerimise režiimiga
kontrollitav vahemik
2 Selge taevas
3 Pilvine taevas (vihm)
4 Vari
5 Teleriekraan
6 Päiksevalgus
7 Valge luminofoorlamp
8 Hõõglamp
9 Päiksetõus ja -loojang
10 Küünlavalgus
2)
3)
4)
5)
6)
1)
7)
8)
9)
10)
K=Kelvin Colour Temperature
 Värvustasakaalu käsitsi seadmine (värvustasakaalu seadmine
)
] ja vajutage siis [MENU/SET].
1 Valige [
2 Suunake kaamera valgele paberilehele vms, nii et raam keskel oleks
täidetud ainult valge esemega, ja
vajutage siis [MENU/SET].
3 Pärast seadmist valige [
].
Märkused
• Värvustasakaalu säte jääb mällu ka kaamera väljalülitamisel, ent kui muudate võtterežiimi,
siis lähtestub värvustasakaal sättele [AWB].
• [WHITE BALANCE] on fikseeritud sättele [AWB] järgmistes võtterežiimides:
– [SCENERY], [NIGHT PORTRAIT], [NIGHT SCENERY], [FOOD], [PARTY], [CANDLE
LIGHT], [SUNSET], [STARRY SKY], [FIREWORKS], [BEACH], [SNOW] ja [AERIAL PHOTO].
- 75 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Automaatteravdamise režiim [AF MODE]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
See võimaldab valida teravdamismeetodi, mis vastab subjektide asukohale ja arvule.
Sobivad režiimid:
[
]: Näo tuvastamine
Kaamera tuvastab automaatselt
isiku näo. Kaamera suudab
teravdada ja reguleerida säritust
vastavalt näole hoolimata sellest,
millisel pildi osal see on (kuni 15
juhtala).
[
]:9-ala-teravdamine
Kaamera teravdab ühe 9
teravdamisalast. See režiim
on kõige efektiivsem, kui
subjekt ei asu ekraanikuva
keskel.
Kaamera teravdab
ekraanikuva keskel
automaatteravdamise
juhtalas asuva subjekti.
: 1-ala-teravdamine
- 76 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
 Info [
] (näo tuvastamine) kohta
Automaatteravdamise juhtala raam kuvatakse järgmiselt, kui kaamera tuvastab näo.
Kollane:
päästiku pooleldi allavajutamisel muutub raam roheliseks, kui kaamera teravdamise lõpetab.
Valge:
ilmub rohkem kui ühe näo tuvastamisel. Teravdatud on ka muud näod, mis asuvad sama kaugel
kollases AF-alas asuvate nägudega.
• Järgmistel ja ka muudel salvestustingimustel ei pruugi näotuvastus õnnestuda ja siis ei ole
seda funktsiooni võimalik kasutada. ([AF MODE] seatakse sättele [ ]).
– Nägu ei ole kaamera poole pööratud.
– Nägu on kaamera suhtes nurga all.
– Nägu on äärmiselt hele või tume.
– Näod on vähekontrastsed.
– Näojooned on peidetud päikseprillide vms taha.
– Nägu on ekraanil väga väike.
– Esineb kiire liikumine.
– Subjektiks ei ole inimene.
– Kaamera rapub.
– Digitaalsel suurendamisel.
Märkused
• Mitme AF-ala (kuni 9 ala) korraga süttimisel teravdab kaamera kõik AF-alad. Kui soovite
määrata pildistamiseks kindlaks teravdamiskoha, siis valige 1-ala-teravdamise režiim.
• 9-ala-teravdamise režiimis ilmuvad AF-alad alles siis, kui kaamera on subjekti teravdanud.
• Kaamera võib tuvastada näona peale isiku ka muid subjekte. Lülitage sel juhul
automaatteravdamise režiim mõnele muule sättele peale [ ] ning pildistage siis.
• Automaatteravdamise režiimi ei saa seada võtterežiimis [FIREWORKS].
• Sätet [ ] ei saa seada järgmistel juhtudel:
– võtterežiimides [NIGHT SCENERY], [FOOD], [STARRY SKY] ja [AERIAL PHOTO].
- 77 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Sarivõte [BURST]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
Päästikut vajutatuna hoides salvestab kaamera mitu pilti järjest.
Sobivad režiimid:
[OFF]
Sarivõtte kiirus (pilti
sekundis)
Salvestatavate
piltide arv

—
3
—
Kuni 4
—
Kuni. 7
Umbes 2
Sõltub sisseehitatud
mälu/mälukaardi vabast
mälumahust.
* Sarivõtte kiirus on sama sõltumata mälukaardi ülekandekiirusest.
• Ülalnäidatud sarivõtte kiirused kehtivad, kui säriaeg on 1/60 või vähem ja välklamp on
deaktiveeritud.
Märkused
• Kui sarivõtte režiimi sätteks on [ ]:
– Sarivõtete kiirus aeglustub poolel teel. Täpne aeglustumisaeg sõltub mälukaardi tüübist, pildi
suurusest ja kvaliteedist.
– Pildistada saab kuni sisseehitatud mälu või mälukaardi täitumiseni.
• Teravdamine fikseeritakse esimese pildi pildistamisel.
• Kui sarivõtte kiirus on sättel [ ], on ka järgmiste piltide säritus ja värvustasakaal fikseeritud
esimese pildi tegemisel kasutatud sätetele. Kui sarivõtte kiiruseks on [ ], reguleeritakse neid
sätteid iga pildi salvestamisel.
• Taimeri kasutamisel saab sarivõttena teha 3 pilti.
• Kui liigute liikuva subjektiga kaasa niisuguses kohas sees või väljas pildistades, kus esineb
suur erinevus valguse ja varju vahel, siis võib kuluda särituse stabiliseerumiseks aega. Sellistel
juhtudel ei pruugi säritus olla optimaalne sarivõtete tegemisel.
• Sarivõtete kiirus (pilte sekundis) võib väheneda salvestuskeskkonnast sõltuvalt (nt tumedates
kohtades või kui ISO-tundlikkus on kõrge jne).
• Seadme väljalülitamisel sarivõtte režiimi ei tühistata.
• Kui salvestate sarivõtte režiimis pilte sisseehitatud mällu, siis kulub pildiandmete kirjutamiseks
aega.
• Sarivõtte režiimis on välklamp fikseeritud välgukeelu sättele [ ].
• Sarivõtte režiimi ei saa kasutada võtterežiimides [HI-SPEED BURST] ja [STARRY SKY].
- 78 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Digitaalsuum [DIGITAL ZOOM]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
See funktsioon võimaldab subjekti suurendada veel enam kui optilise suumi või optilise
lisasuumiga.
Sobivad režiimid:
[OFF] (väljas)/[ON] (sees)
Märkused
• Täpsem info lk 37.
• Kui suumides muutub kaamera värin probleemiks, siis on soovitav seada [STABILIZER]
sättele [AUTO] või [MODE1].
• Digitaalsuumi ei saa kasutada, kui ISO-tundlikkus on sättel [i.AUTO].
Värvirežiim [COLOR MODE]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
Neid režiime kasutades saab muuta fotosid teravamaks või pehmemaks, fotode värvid saab
asendada seepiatoonidega või kasutada muid värviefekte.
Sobivad režiimid:
[STANDARD]: See on standardne säte.
[NATURAL]: Pilt muutub pehmemaks ja loomulikumaks.
[VIVID]: Pilt muutub teravamaks ja eredamaks.
[B/W]: Pilt muutub must-valgeks.
[SEPIA]: Pilt muutub vanade fotode taoliselt pruunikaks.
[COOL]: Pilt muutub külmalt sinakaks.
[WARM]: Pilt muutub soojalt punakaks.
Märkused
• Pimedas pildistamisel võib pildile jääda pildimüra. Selle vältimiseks on soovitav valida säte
[NATURAL].
• Režiimis Intelligent Auto saab seada ainult sätteid [STANDARD], [B/W] ja [SEPIA].
• Videorežiimis ei saa seada sätteid [NATURAL] ja [VIVID].
• Erinevates salvestusrežiimides saab seada erinevaid värvirežiime.
- 79 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Pildistabilisaator [STABILIZER]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
Nende režiimide kasutamisel tuvastatakse pildistamisel kaamera värin ja kaamera
kompenseerib selle automaatselt ja võimaldab salvestada värinata pilte.
Sobivad režiimid:
[OFF] (väljas)
[AUTO]: valitakse optimaalne värina kompensatsioon vastavalt võttetingimustele.
[MODE1]: värinat kompenseeritakse alati salvestusrežiimis.
[MODE2]: kaamera värin kompenseeritakse siis, kui päästik vajutatakse alla.
Märkused
• Stabiliseerimisfunktsioon ei pruugi töötada järgmistel juhtudel, mistõttu olge ettevaatlik, et
kaamerat päästiku vajutamisel mitte liigutada:
– kui esineb liiga palju värinat,
– kui suurendustegur on suur,
– digitaalsuumi vahemikus,
– pildistamisel liikuvaid subjekte kaameraga jälgides,
– kui säriaeg on äärmiselt pikk vähese valgustuse tõttu või muul tingimusel.
• Pildistabilisaator on fikseeritud sättele [MODE2] võtterežiimis [SELF PORTRAIT] ja sättele
[OFF] võtterežiimis [STARRY SKY].
• Videorežiimis on pildistabilisaator fikseeritud sättele [MODE1].
- 80 -
Lisafunktsioonid: salvestamine
Automaatteravdamise abilamp [AF ASSIST LAMP]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
Subjekti valgustamine automaatteravdamise abilambiga võimaldab kaameral teravdada subjekti
hämaras.
Sobivad režiimid:
[OFF]: Automaatteravdamise abilamp ei lülitu sisse.
[ON]: Pimedas kohas pildistades süttib automaatteravdamise abilamp päästiku pooleldi
allavajutamisel. (Seejärel kuvatakse suuremad AF-alad.)
Märkused
• Automaatteravdamise abilambi tööulatus on 1,5 m.
• Kui te ei soovi automaatteravdamise abilampi A kasutada (nt pimedas
kohas loomi pildistades), seadke [AF ASSIST LAMP] sättele [OFF]. Sel
juhul muutub subjekti teravdamine raskeks.
• Automaatteravdamise abilamp on fikseeritud sättele [OFF]
võtterežiimides [SELF PORTRAIT], [SCENERY], [NIGHT SCENERY],
[SUNSET], [FIREWORKS] ja [AERIAL PHOTO].
Kella seadmine [CLOCK SET]
Vt lk 21 info saamiseks salvestusmenüü [REC] sätete seadmise kohta.
Aastaarvu, kuu, päeva ja kellaaja sisestamiseks.
Toimib täpselt samuti nagu [SETUP] menüüs funktsioon [CLOCK SET].
- 81 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Esitusrežiim:
Piltide järjest esitamine (slaidiseanss)
Tehtud pilte saate esitada muusika saatel ning pilte saab esitada järjest nii, et need
ilmuvad kindla ajavahemiku tagant.
Pealegi saab slaidiseansina esitada ainult lemmikuteks seatud pilte.
Seda esitusviisi on soovitav kasutada juhul, kui olete piltide vaatamiseks ühendanud
kaamera teleriga.
1
Lükake salvestamise/esitamise lüliti tähisele [
[MODE].
2
Vajutage /, et valida [SLIDE SHOW] ja vajutage
siis [MENU/SET].
3
Vajutage / elemendi valimiseks ja vajutage
siis [MENU/SET].
] ja vajutage siis
[ALL]: Kõik pildid
[FAVORITE]: Lemmikpiltideks seatud fotod (lk 94). (Seadke
[FAVORITE] sättele [ON] ja määrake fotod lemmikpiltideks.)
4
Vajutage , et valida [START] ja vajutage siis
[MENU/SET].
5
Vajutage slaidiseansi lõpetamiseks .
• Pärast slaidiseansi lõppu jätkub tavaline esitus.
- 82 -
Lisafunktsioonid: esitamine
 Slaidiseansi ajal tehtavad toimingud
Esituse ajal kuvatavad noolenupud funktsioneerivad samuti nagu nupud ///.
• [ ] vajutamisel ilmub uuesti menüükuva.
A Esitamine/paus
B Seiskamine
C Tagasi eelmisele pildile *
D Edasi järgmisele pildile *
* Neid toiminguid saab kasutada ainult pausi ajal.
E Helitugevuse vähendamine
F Helitugevuse suurendamine
- 83 -
Lisafunktsioonid: esitamine
 Slaidiseansi sätete muutmine
Slaidiseansi sätte muutmiseks valige slaidiseansi menüükuval
[EFFECT] või [SETUP].
[EFFECT] (efektid)
See võimaldab valida ühelt pildilt teisele üleminekuks pildi- või
heliefekte.
[NATURAL] (loomulik), [SLOW] (aeglane), [SWING] (pöörduv), [URBAN] (linlik),
[OFF] (väljas)
• Sätte [URBAN] valimisel võib pilt olla efekti huvides must-valge.
[SETUP] (seadistus)
Saate valida funktsiooni [DURATION] (kestus) või [REPEAT] (kordus).
Element
Sätted
[DURATION]
[1SEC.]/[2SEC.]/[3SEC.]/[5SEC.].
[REPEAT]
[ON]/[OFF]
[MUSIC]
[ON]/[OFF]
• Funktsiooni [DURATION] saab seada ainult juhul, kui [EFFECT] sätteks on valitud [OFF].
• Funktsiooni [MUSIC] ei saa seada, kui [EFFECT] on sättel [OFF].
Märkused
• Uusi muusikalisi efekte ei saa lisada.
• Videoid ei saa slaidiseansina esitada.
- 84 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Esitusrežiim: 
Piltide valimine ja esitamine
 Lemmikpiltide esitus [FAVORITE PLAY]
Saate esitada ainult lemmikpiltideks seatud pilte. (Kui [FAVORITE] on sättel [ON] ja
lemmikpilte on seatud üle ühe.)
Vt ptk [FAVORITE] (lk 94) info saamiseks fotode lemmikpiltideks määramise ja
tühistamise kohta.
1
2
Lükake salvestamise/esitamise lüliti tähisele [
[MODE].
Vajutage /, et valida [FAVORITE PLAY] ja
vajutage siis [MENU/SET].
] ja vajutage siis
Märkus
• [PLAYBACK] menüüs saab kasutada ainult funktsioone [ROTATE
DISP.], [PRINT SET] ja [PROTECT].
- 85 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Esitusrežiim:

Videote esitamine
Vajutage / video ikooniga (nagu [QVGA]) faili
valimiseks ja vajutage siis esitamiseks .
C
B
A
A Video salvestusaeg
B Video ikoon
C Video esitusikoon
• Pärast esituse algust ilmub ekraani ülemisse paremasse nurka
möödunud esitusaeg.
Nt 8 minuti ja 30 sekundi korral kuvatakse tähist [8m30s].
 Video esitamise ajal tehtavad toimingud
Esituse ajal kuvatavad noolenupud funktsioneerivad samuti nagu
nupud ///.
A Esitamine/paus
B Seiskamine
C Tagasikerimine, kaaderhaaval edasiliikumine *
D Edasikerimine, kaaderhaaval edasiliikumine *
* Neid toiminguid saab kasutada ainult pausi ajal.
E Helitugevuse vähendamine
F Helitugevuse suurendamine
Märkused
• Heli saab kuulata kõlarist. Info saamiseks [SETUP] menüüs helitugevuse
reguleerimise kohta vt ptk [VOLUME] lk 25.
• Selle kaameraga saab esitada QuickTime Motion JPEG vormingus faile.
• Teadke, et lisatud tarkvara hulgas on QuickTime, millega saab kaameraga salvestatud
videofaile esitada arvutis. (lk 99)
• Arvutil või muudel seadmetel salvestatud QuickTime Motion JPEG faile ei pruugi
õnnestuda sellel kaameral esitada.
• Muude seadmetega salvestatud videote esitamisel võib pildi kvaliteet halveneda või
neid ei pruugi õnnestuda esitada.
• Suure mälumahuga mälukaardi korral võib tagasikerimine toimuda tavalisest
aeglasemalt.
- 86 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Esitusrežiim:
Esitusmenüü [PLAYBACK] kasutamine
Esitusrežiimis saate kasutada mitmesuguseid funktsioone piltide pööramiseks, nende
kaitseks kustutamise eest jne.
• Funktsioonidega [TEXT STAMP] ja [RESIZE] luuakse uus redigeeritud pilt. Uut pilti ei
saa luua, kui sisseehitatud mälus või mälukaardil ei ole vaba ruumi, mistõttu soovitame
esmalt kontrollida vaba mälumahu olemasolu ning redigeerida pilti alles siis.
Kalendrikuva [CALENDAR]
Pilte saate kuvada salvestuskuupäeva alusel.
1
Valige [PLAYBACK] menüüs [CALENDAR]. (lk 21)
• Samuti võite lükata suumimishooba korduvalt tähise [
kalendrikuva. (lk 40)
2
] (W) poole, kuni ilmub
Vajutage /// esitatava kuupäeva
valimiseks.
/: valige kuu.
/: valige päev.
• Kui antud kuul ei salvestatud ühtegi fotot, siis seda
kuud ei näidata.
3
Valitud kuupäeval salvestatud fotode
vaatamiseks vajutage [MENU/SET].
• Kalendrikuvale naasmiseks vajutage [ ].
4
Vajutage /// pildi valimiseks ja vajutage siis [MENU/SET].
• Ilmub valitud foto.
Märkused
• Kalendrikuva ilmumisel valitakse esmalt esituskuval valitud foto salvestuskuupäev.
• Kui mitmel fotol on sama salvestuskuupäev, ilmub esimene sellel kuupäeval salvestatud
foto.
• Kalendrit saab kuvada jaanuarist 2000 kuni detsembrini 2099.
• Kui kaameral ei ole kuupäeva seatud, seatakse salvestuskuupäevaks 1. jaanuar 2009.
• Kui pildistate pärast reisi sihtkoha seadmist funktsiooniga [WORLD TIME], ilmuvad fotod
kalendrikuval reisi sihtkoha kuupäevade järjekorras.
- 87 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Pealkirja muutmine [TITLE EDIT]
Saate lisada piltidele teksti (kommentaare). Pärast teksti sisestamist saab selle
funktsiooni [TEXT STAMP] (lk 90) abil ka koos pildiga välja printida. (Tekst peab
koosnema vaid tähemärkidest ja sümbolitest.)
1
2
Valige [PLAYBACK] menüüs [TITLE EDIT]. (lk 21)
3
Valige foto ja vajutage siis
seadmiseks [MENU/SET].
Vajutage /, et valida [SINGLE] (üks) või [MULTI]
(mitu) ja vajutage siis [MENU/SET].
• [ ] A kuvatakse piltidel, mis on
juba salvestatud koos nimena
sisestatud tekstiga võtterežiimides
[BABY1]/[BABY2] või [PET],
reisikuupäeva funktsiooniga
[TRAVEL DATE] või funktsiooniga
[TITLE EDIT].
4
[SINGLE]
[MULTI]
A
Vajutage /
pildi valimiseks.
Vajutage ///
piltide valimiseks.
[MULTI] säte
Seadke nupuga [DISPLAY] (korrake) ja siis vajutage [MENU/SET].
• Veel kord [DISPLAY] vajutades säte tühistatakse.
Vajutage /// teksti sisestamiseks ja vajutage siis
kinnitamiseks [MENU/SET].
• Vajutage [DISPLAY], et lülituda teksti sisestamisel
suurtähtedelt [A] väiketähtedele [a] ning siis erimärkidele ja
numbritele [&/1].
] võimaldab sisestuspositsioonis asuvat kursorit liigutada
•[
vasakule ja [ ] paremale.
• Tühiku sisestamiseks liigutage kursor valikule [SPACE] ja vajutage
[MENU/SET]. Sisestatud tähemärgi kustutamiseks liigutage kursor valikule
[DELETE] ja vajutage [MENU/SET].
• Redigeerimise lõpetamiseks teksti sisestamisel vajutage [ ].
• Sisestada saab kuni 30 tähemärki.
5
6
Vajutage /// kursori viimiseks valikule [EXIT] ja vajutage siis teksti
sisestamise lõpetamiseks [MENU/SET].
Vajutage [ ] menüükuvale naasmiseks *.
* [MULTI] valimisel taastub menüükuva automaatselt.
• Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
- 88 -
Lisafunktsioonid: esitamine
 Pealkirja kustutamine
[SINGLE] säte
1 Punktis 4 kustutage kõik tekstid, valige [EXIT] ja vajutage siis [MENU/SET].
2 Vajutage [ ].
3 Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
[MULTI] säte
1 Punktis 4 kustutage kõik tekstid, valige [EXIT] ja vajutage siis [MENU/SET].
2 Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
Märkused
• Kui kogu registreeritud tekst ei mahu ekraanile, siis saab teksti kerida.
• Võtterežiimide [BABY1]/[BABY2] või [PET] nime ja funktsiooni [TRAVEL DATE] asukohasätet
saab sisestada samuti nagu kirjeldatud alates punktist 4.
• Võtterežiimide [BABY1]/[BABY2] ja [PET] nimesäte, funktsiooni [TRAVEL DATE]
asukohasäte ja funktsiooni [TITLE EDIT] tekst ei saa olla üheaegselt sisestatud.
• Teksti (kommentaarid) saab printida lisatud CD-ROMil leiduva tarkvara
“PHOTOfunSTUDIO” abil.
• Funktsiooniga [MULTI] saab korraga seada kuni 50 pilti.
• Funktsioon [TITLE EDIT] ei ole kasutatav videotega, kaitstud piltidega ega muudel
seadmetel salvestatud piltidega.
- 89 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Tekstitempel [TEXT STAMP]
Salvestamiskuupäeva ja kellaaja, vanuse, reisikuupäeva või pealkirja saate lisada
salvestatud piltidele. See sobib tavalise suurusega fotode printimiseks. (3M suuremate
piltide suurust vähendatakse, kui neile tekstitemplina kuupäeva jms lisate.)
1
2
Valige [PLAYBACK] menüüs [TEXT STAMP]. (lk 21)
3
Valige foto ja vajutage siis
seadmiseks [MENU/SET].
Vajutage /, et valida [SINGLE] (üks) või [MULTI]
(mitu) ja vajutage siis [MENU/SET].
[SINGLE]
[MULTI]
• [ ] A ilmub ekraanile, kui pildile on
A
lisatud tekstitempel.
[MULTI] säte
Seadke nupuga [DISPLAY]
(korrake) ja siis vajutage
[MENU/SET].
Vajutage / pildi Vajutage ///
• Veel kord [DISPLAY] vajutades säte valimiseks.
piltide valimiseks.
tühistatakse.
4
Vajutage ///, et valida [SHOOTING DATE], [AGE], [TRAVEL
DATE] või [TITLE] ja vajutage siis iga elemendi seadmiseks nuppu
[MENU/SET].
[SHOOTING DATE] (pildistamiskuupäev)
[W/O TIME]: Templina aasta, kuu ja kuupäeva lisamiseks.
[WITH TIME]: Templina aasta, kuu, kuupäeva, tundide ja minutite lisamiseks.
[AGE] (vanus) (lk 59)
Sättel [ON] lisatakse piltidele [AGE] andmed.
[TRAVEL DATE] (reisikuupäev)
Sättel [ON] lisatakse piltidele [TRAVEL DATE] andmed.
[TITLE] (pealkiri)
Tekst prinditakse koos pildiga selliste piltide puhul, mis juba salvestati koos
nimesättena sisestatud tekstiga võtterežiimides [BABY1]/[BABY2] ja [PET],
funktsiooni [LOCATION] asukohasättega või funktsiooniga [TITLE EDIT].
- 90 -
Lisafunktsioonid: esitamine
5
Vajutage [MENU/SET].
• Tekstitempli [TEXT STAMP] seadmisel 3M suuremale pildile vähendatakse pildi
suurust järgmiselt:
• Foto muutub pisut jämedakoelisemaks.
(Näide)
6
Vajutage , et valida [YES] ja vajutage siis
[MENU/SET].
• Suurusega 3M või väiksema foto korral ilmub küsimus
[SAVE NEW PICTURES?] (kas uued fotod salvestada?).
7
Vajutage [ ] menüükuvale naasmiseks .
* [MULTI] valimisel taastub menüükuva automaatselt.
• Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
Märkused
• Teadke, et kui kasutate tekstitemplit ja siis tellite kuupäeva printimise fotoärist fotode
printimist tellides või määrate kuupäeva printimise printeril, siis prinditakse mõlemad
kuupäevad ning need võivad kattuda.
• Funktsiooniga [MULTI] saab korraga seada kuni 50 fotot.
• Mõne printeri puhul võib tekst jääda äralõigatuks. Kontrollige enne printimist.
• Eraldusvõimega 0.3m piltidel võib prinditud tekst jääda ähmane.
• Kuupäeva ja tekstitemplit ei saa kasutada järgmistel juhtudel:
– videod/ilma kella või pealkirja seadmata salvestatud pildid/pildid, millele juba on [TEXT
STAMP] lisatud/muude seadmetega salvestatud pildid.
- 91 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Suuruse muutmine [RESIZE] (pildisuuruse ehk piksliarvu vähendamine)
See funktsioon on kasulik, kui soovite vähendada pildifaili suurust, et see meilile
manustada või veebisaidile üles laadida.
1
Valige [PLAYBACK] menüüs [RESIZE]. (lk 21)
2
Vajutage /, et valida [SINGLE] (üks) või
[MULTI] (mitu) ja vajutage siis [MENU/SET].
3
Valige pilt (pildid) ja suurus(ed).
[SINGLE] säte
1 Vajutage / pildi valimiseks ja
vajutage siis [MENU/SET].
2 Vajutage / suuruse valimiseks
ja vajutage siis [MENU/SET].
* Kuvatakse ainult need pildisuurused,
mida saab piltide piksliarvu
vähendamiseks kasutada.
[SINGLE]
[MULTI]
[MULTI] säte
1 Vajutage / suuruse valimiseks
ja vajutage siis [MENU/SET].
• [DISPLAY] vajutamisel ilmub suuruse
muutmise selgitus.
2 Vajutage /// pildi valimiseks
ja vajutage siis [DISPLAY].
• Korrake seda toimingut iga foto jaoks ja vajutage kinnitamiseks [MENU/SET].
4
Vajutage , et valida [YES] ja vajutage siis
[MENU/SET].
5
Vajutage [ ] menüükuvale naasmiseks .
* [MULTI] valimisel taastub menüükuva automaatselt.
• Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
Märkused
• Funktsiooniga [MULTI] saab korraga seada kuni 50 fotot.
• Muude seadmetega salvestatud piltide suurust ei pruugi olla võimalik vähendada.
• Foto muutub pisut jämedakoelisemaks.
• Videote ja tekstitempliga [TEXT STAMP] fotode suurust ei saa vähendada.
- 92 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Pööratult kuvamine [ROTATE DISP.]
See funktsioon võimaldab pilte kuvada automaatselt püstiselt, kui need salvestati
kaamerat püstiselt hoides.
1
Valige [PLAYBACK] menüüs [ROTATE DISP.]. (lk 21)
2
Vajutage , et valida [ON] ja vajutage siis
[MENU/SET].
• Sätte [OFF] valimisel kuvatakse pilte pööramata.
• Vt lk 39 info saamiseks piltide esitamise kohta.
3
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
Märkused
• Pööratud pilte saab arvutil kuvada ainult juhul, kui opsüsteem või tarkvara on ühilduv
standardiga Exif. Exif on fotode failivorming, millega saab lisada salvestusandmeid ja muud
infot. See on Jaapani Elektroonika- ja Infotehnoloogiatööstuste Assotsiatsiooni (JEITA) poolt
kehtestatud ühtne standard.
• Muude seadmetega salvestatud fotode pööratult kuvamine ei pruugi õnnestuda.
• [ROTATE DISP.] ei ole kasutatav mitme pildi kuval ega kalendriga otsides.
- 93 -
Lisafunktsioonid: esitamine
 Lemmikpilt [FAVORITE]
Kui pildid on märgistatud tähega [] ja need on seatud lemmikpiltideks, saab kasutada
järgmisi funktsioone:
• esitada ainult lemmikpilte ([FAVORITE PLAY]),
• esitada ainult lemmikfotosid slaidiseansina,
• kustutada kõik pildid, mis ei ole lemmikfotodeks seatud ([ALL DELETE EXCEPT ]),
• printida ainult lemmikfotod.
1
Valige [PLAYBACK] menüüs [FAVORITE]. (lk 21)
2
Vajutage , et valida [ON] ja vajutage siis
[MENU/SET].
• Fotosid ei saa lemmikvõteteks seada, kui funktsiooni
[FAVORITE] sätteks on [OFF]. Samuti ei kuvata lemmikvõtte
ikooni [], kui funktsiooni [FAVORITE] sätteks on [OFF],
isegi kui see oli eelnevalt sättel [ON].
3
Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
4
Vajutage / lemmikpiltide loendisse lisatava
foto valimiseks ja vajutage siis .
• Korrake vajadusel seda toimingut.
• [] lisatakse lemmikpiltide loendi piltidele.
• Pildi eemaldamiseks lemmikpiltide loendist vajutage
uuesti .
 Kõikide lemmikpiltide sätete tühistamine
1 Valige punktis 2 kujutatud ekraanikuval [CANCEL] ja vajutage siis [MENU/SET].
2 Vajutage e, et valida [YES] ja vajutage siis [MENU/SET].
3 Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
• Funktsiooni [CANCEL] ei saa valida, kui lemmikpiltide loendis ei ole fotosid.
Märkused
• Lemmikpiltide loendisse saab lisada kuni 999 fotot.
• Funktsioon [ALL DELETE EXCEPT ] (lk 43) on kasulik juhul, kui kasutate piltide
printimiseks fotoäri teenuseid. Sellega saate mälukaardile jätta ainult pildid, mida
soovite lasta printida.
• Muude seadmetega salvestatud võtete lemmikpiltideks seadmine ei pruugi
õnnestuda.
• Lemmikfotode seadmist, kontrollimist ja tühistamist võimaldab ka komplekti kuuluval
CD-ROMil olev tarkvara “PHOTOfunSTUDIO”.
- 94 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Prindisätted [PRINT SET]
Printimisandmete kirjutamiseks andmekandjale ja siis selle info kasutamiseks DPOFühilduval süsteemil. DPOF (Digital Print Order Format ehk printimiskorra digitaalvorming)
süsteem võimaldab DPOF-ühilduva fotoprinteri või fotoäri teenuse kasutajal valida,
milliseid pilte ja kui mitmes eksemplaris printida ja kas lisada printimisel
salvestuskuupäev. Täpsustage, millised on kasutatava fotoäri võimalused.
Kui soovite lasta fotoäris printida sisseehitatud mällu salvestatud pilte, siis kopeerige need
mälukaardile (lk 98) ja seadke seejärel prindisätted.
1
Valige [PRINT SET] menüüs [PLAYBACK]. (lk 21)
2
Vajutage /, et valida [SINGLE] (üks) või
[MULTI] (mitu) ja vajutage siis [MENU/SET].
3
Valige foto ja vajutage siis
[MENU/SET].
[SINGLE]
Vajutage /
pildi valimiseks.
4
[MULTI]
Vajutage ///
piltide valimiseks.
Vajutage / eksemplaride arvu seadmiseks ja vajutage siis
kinnitamiseks [MENU/SET].
• Sätte [MULTI] valimisel korrake iga pildiga toiminguid punktides 3 ja 4. (Sama
sätet ei ole võimalik mitmele pildile seada.)
5
Vajutage [ ] menüükuvale naasmiseks.
• Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
- 95 -
Lisafunktsioonid: esitamine
 Kõikide [PRINT SET] sätete tühistamine
1 Valige punktis 2 kujutatud ekraanikuval [CANCEL] ja vajutage siis [MENU/SET].
2 Vajutage e, et valida [YES] ja vajutage siis [MENU/SET].
3 Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
• Funktsioon [CANCEL] ei ole kasutatav, kui pilte ei ole printimiseks seatud.
 Kuupäeva printimine
Pärast eksemplaride arvu seadmist vajutage [DISPLAY] koos kuupäevaga printimise
seadmiseks või selle tühistamiseks.
• Fotoäris digifotode printimist tellides nimetage vajadusel kindlasti ka kuupäeva
printimise soovi.
• Sõltuvalt fotoäri või fotoprinteri võimalustest ei pruugi kuupäeva printimine olla võimalik
isegi juhul, kui olete selle seadnud. Küsige täpsemat infot fotoärist või lugege printeri
kasutusjuhendit.
• See funktsioon tühistatakse tekstitempli lisamisel pildile.
Märkused
• Eksemplaride arvuks saab seada 0 kuni 999.
• PictBridge-toega printeril võivad printeril tehtud kuupäeva printimise sätted olla
prioriteetsed, seetõttu kontrollige esmalt printeri sätteid.
• Printimissätteid ei pruugi olla võimalik muudel seadmetel kasutada. Sellisel juhul
tühistage kõik sätted ja seadke uuesti.
• Kui prinditav fail ei põhine DCF-standardil, ei saa printimissätteid seada.
- 96 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Kustutuskaitse [PROTECT]
Saate kaitsta pilte tahtmatu kustutamise eest.
1
2
Valige [PLAYBACK] menüüs [PROTECT]. (lk 21)
3
Valige foto ja vajutage siis
seadmiseks [MENU/SET].
Vajutage /, et valida [SINGLE] (üks) või
[MULTI] (mitu) ja vajutage siis [MENU/SET].
[SINGLE]
[MULTI]
Kui valisite sätte [MULTI]
• Korrake seda toimingut iga fotoga.
• Uuesti [MENU/SET] vajutades
sätted tühistatakse.
Vajutage /
pildi valimiseks.
4
Vajutage
/// piltide
valimiseks.
Vajutage [ ] menüükuvale naasmiseks.
• Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
 Kõikide [PROTECT] sätete tühistamine
1 Valige punktis 2 kujutatud ekraanikuval [CANCEL] ja vajutage siis [MENU/SET].
2 Vajutage , et valida [YES] ja vajutage siis [MENU/SET].
3 Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
• Kui vajutate [MENU/SET] kaitse tühistamise ajal, siis seiskub tühistamine poolepealt.
Märkused
• Kaitse säte ei pruugi muudel seadmetel toimida.
• Kui seate sisseehitatud mällu või mälukaardile salvestatud fotodele kustutuskaitse,
kustutatakse need siiski sisseehitatud mälu või mälukaardi vormindamisel.
• Kui SD- või SDHC-mälukaardi kirjutuskaitse lüliti on lukustatud asendis ([LOCK]), ei
saa sellelt ühtegi fotot kustutada ka siis, kui kustutuskaitset ei ole seatud.
- 97 -
Lisafunktsioonid: esitamine
Kopeerimine [COPY]
Sisseehitatud mällu salvestatud võtteid saab kopeerida mälukaardile ja vastupidi.
1
Valige [PLAYBACK] menüüs [COPY]. (lk 21)
2
Vajutage / kopeerimissuuna valimiseks ja
vajutage siis [MENU/SET].
: Kõik sisseehitatud mälus sisalduvad pildiandmed
kopeeritakse korraga mälukaardile. → Punkt 4.
: Pildid kopeeritakse mälukaardilt ükshaaval
sisseehitatud mällu. → Punkt 3.
3
Vajutage / pildi valimiseks ja vajutage siis
[MENU/SET].
4
Vajutage , et valida [YES] ja vajutage siis
[MENU/SET].
• Kui vajutate fotode sisseehitatud mälust mälukaardile
kopeerimise ajal [MENU/SET], seiskub kopeerimine poolepealt.
• Ärge lülitage kaamerat välja, enne kui kopeerimine on
lõppenud.
5
Vajutage [ ] menüükuvale naasmiseks.
• Menüüst väljumiseks vajutage [MENU/SET].
• Fotode kopeerimisel sisseehitatud mälust mälukaardile ilmub pärast kõikide fotode
kopeerimist uuesti esituskuva.
Märkused
• Kui fotode sisseehitatud mälust mälukaardile kopeerimisel ei ole mälukaardil piisavalt
vaba mälumahtu, kopeeritakse ainult osad pildiandmed. Soovitame kasutada mälukaarti,
millel on sisseehitatud mälust (umbes 50 MB) rohkem vaba mälumahtu.
” valimisel saab pildifaili kopeerida ka juhul, kui kopeerimissuunal on juba sama
•“
” valimisel pilti ei
nimega fail (samad faili- ja kaustanumbrid), luues uue kausta. “
kopeerita, kui kopeerimissuunal on juba sama nimega fail. (lk 101)
• Pildiandmete kopeerimiseks võib kuluda veidi aega.
• Kopeerida saab ainult Panasonicu digikaameraga (LUMIX) tehtud fotosid. (Kui pildid on
tehtud Panasonicu digikaameraga ja siis arvutil redigeeritud, ei pruugi nende kopeerimine
õnnestuda.)
• Originaalpildi [PRINT SET] andmeid ei kopeerita. Seadke [PRINT SET] andmed uuesti
pärast kopeerimise lõppu.
- 98 -
Muude seadmetega ühendamine
Arvutiga ühendamine
Ühendades kaamera arvutiga, saate salvestatud pildid kopeerida arvutisse.
• Arvutisse imporditud fotosid saab lihtsalt printida või e-postiga saata. Lisatud CDROMil olevat tarkvara “PHOTOfunSTUDIO” kasutades saab seda mugavalt teha.
• Leiate täpsemat infot komplekti kuuluval CD-ROMil oleva tarkvara ja selle installimise
kohta eraldi tarkvara kasutusjuhendist.
Ettevalmistamine:
Lülitage kaamera ja arvuti sisse.
Eemaldage mälukaart enne sisseehitatud mällu salvestatud piltide kasutamist.
1
Ühendage kaamera arvutiga USB-ühenduskaablit A (kuulub
komplekti) kasutades.
• Ärge kasutage muid USB-ühenduskaableid peale komplekti kuuluva.
B
AV OUT
/DIGITAL
A
A USB-ühenduskaabel (kuulub komplekti)
• Ühendage pistikud õigetpidi ja otse pesadesse ning lahtiühendamiseks tõmmake otse
välja. (Vastasel korral võivad ühenduskontaktid kõverduda ja see võib tekitada
probleeme.)
B Seadke tähised kohakuti ja ühendage.
• Kasutage piisava laenguga patareisid või akusid või toiteadapterit (DMW-AC6PP
mudelite DMCLS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E mudelite DMC-LS85EG/DMCLS85EP jaoks: lisavarustus: lk 110) ja alalisvoolu ühendusseadist (DMW-DCC2:
lisavarustus: lk 110). Kui kaamera ja arvuti vahelise andmeside käigus jääb patarei- või
akulaeng nõrgaks, hakkab oleku märgutuli vilkuma ja kõlab helisignaal.
Enne USB-kaabli lahtiühendamist vt ptk “USB-kaabli ohutu lahtiühendamine” (lk 101). Vastasel
korral võite andmeid kahjustada.
• Kasutage alati Panasonicu originaaltoiteadapterit (DMW-AC6PP mudelite DMCLS85PU/DMCLS86PU, DMW-AC6E mudelite DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks:
lisavarustus) ja Panasonicu toodetud alalisvoolu ühendusseadist (DMWDCC2:
lisavarustus).
- 99 -
Muude seadmetega ühendamine
2
3
Vajutage /, et valida [PC] ja
vajutage siis [MENU/SET].
Tehke topeltklõps kataloogis [My
Computer] irdkettal [Removable
Disk].
USB MODE
PLEASE SELECT
THE USB MODE
ACCESS
SELECT
SET
• Macintoshil ilmub draiv töölauale. (Kuvatakse nimetus “LUMIX”, “NO_NAME” või
“Untitled”.)
4
Tehke topeltklõps kaustal [DCIM].
5
Teisaldage soovitud fotod või kaust koos nende fotodega
pukseerides arvuti mis tahes kausta.
• Arvutist ei saa andmeid USB-kaabli kaudu kaamerasse saata. (Ainult mudelitele
DMC-LS85EG/DMC-LS85EP)
- 100 -
Muude seadmetega ühendamine
 USB-ühenduskaabli ohutu lahtiühendamine
• Eemaldage riistvara arvuti tegumirea ikooni “Safely Remove Hardware” kasutades. Kui
seda ikooni ei kuvata, siis kontrollige enne riistvara eemaldamist, et digikaamera LCDekraanil ei ole teadet [ACCESS].
Märkused
• Soovitame kriimustamise vältimiseks asetada selle seadme pehmele riidele.
• Lülitage kaamera välja, enne kui ühendate või ühendate lahti toiteadapteri (DMWAC6PP mudelite DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E mudelite DMCLS85EG/DMC-LS85EP jaoks: lisavarustus: lk 110).
• Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist lülitage kaamera välja ja ühendage USBkaabel lahti. Vastasel korral võite andmeid kahjustada.
• Mac OS X v10.2 või varasema opsüsteemi korral seadke SDHC-mälukaardi
kirjutuskaitse lüliti asendisse [LOCK] fotosid SDHC-mälukaardilt importides.
 Sisseehitatud mälu või mälukaardi sisu vaatamine arvutil (kaustastruktuur)
DCIM
Sisseehitatud
mälu
Mälukaart
100_PANA
100_PANA
1
P1000001.JPG
2 3
P1000002.JPG
1 Kausta number
2 Faili number
3 JPG: Fotod
MOV: Videod
MISC: PRINT SET andmed
Lemmikpildid
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
Pildistades luuakse uus kaust järgmistel juhtudel.
• Kui sisestati mälukaart, mis sisaldab sama numbriga kausta (nt juhul kui pildistamiseks
kasutati muud kaamerat).
• Kui kaustas on pilt failinumbriga 999.
 Ühendamine PTP-režiimis (ainult Windows® XP, Windows Vista® ja Mac OS X)
Valige [PictBridge (PTP)] USB-kaablit ühendades.
Nüüd saab andmeid ainult mälukaardilt arvutisse lugeda.
• Kui mälukaardil on 1000 või enam fotot, ei pruugi nende PTP-režiimis importimine
õnnestuda.
SD-mälukaardi pesa või kaardilugejaga arvuti kasutamine
Sisestage SD-mälukaart vastavalt arvuti või kaardilugeja kasutusjuhistele ja tehke
toimingud punktides 3-5 lk 100.
• SDHC-mälukaarte ei saa kasutada, kui arvuti või kaardilugeja neid ei toeta.
- 101 -
Muude seadmetega ühendamine
Piltide printimine
Kaamerat PictBridge-toega printeriga USB-ühenduskaablit (kuulub komplekti)
kasutades otse ühendades saab kaamera LCD-ekraanilt valida printimiseks pilte ning
alustada printimist.
Ettevalmistamine:
Lülitage kaamera ja printer sisse.
Eemaldage mälukaart enne sisseehitatud mällu salvestatud piltide printimist.
Seadke enne piltide printimist printeril prindikvaliteedi ja muud sätted.
1
Ühendage kaamera USB-ühenduskaablit A (kuulub komplekti)
kasutades printeriga.
• Ärge kasutage muid USB-ühenduskaableid peale komplekti kuuluva.
B
AV OUT
/DIGITAL
A
A USB-ühenduskaabel (kuulub komplekti)
• Ühendage pistikud õigetpidi ja otse pesadesse ning lahtiühendamiseks tõmmake otse
välja. (Vastasel korral võivad ühenduskontaktid kõverduda ja see võib tekitada
probleeme.)
B Seadke tähised kohakuti ja ühendage.
• Kasutage piisava laenguga patareisid või akusid või toiteadapterit (DMW-AC6PP
mudelite DMCLS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E mudelite DMC-LS85EG/DMCLS85EP jaoks: lisavarustus: lk 110) ja alalisvoolu ühendusseadist (DMW-DCC2:
lisavarustus: lk 110). Kui kaamera on printeriga ühendatud ja patarei- või akulaeng jääb
nõrgaks, siis hakkab oleku märgutuli vilkuma ja kõlab helisignaal. Kui see juhtub
printimise ajal, siis katkestage printimine viivitamata. Kui hetkel printimist ei toimu,
ühendage USB-ühenduskaabel lahti.
• Kasutage alati Panasonicu originaaltoiteadapterit (DMW-AC6PP mudelite DMCLS85PU/DMCLS86PU, DMW-AC6E mudelite DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks:
lisavarustus) ja Panasonicu toodetud alalisvoolu ühendusseadist (DMWDCC2:
lisavarustus).
• Kui kaamera on printeriga ühendatud, siis ilmub kaabli lahtiühendamise keeluikoon [ ].
Keeluikooni [ ] kuvamise ajal ärge USB-ühenduskaablit lahti ühendage.
- 102 -
Muude seadmetega ühendamine
2
Vajutage /, et valida [PictBridge(PTP)] ja
vajutage siis [MENU/SET].
USB MODE
PLEASE SELECT
THE USB MODE
SELECT
SET
Märkused
• Soovitame kriimustamise vältimiseks asetada selle seadme pehmele riidele.
• Lülitage kaamera välja, enne kui ühendate või ühendate lahti toiteadapteri (DMWAC6PP mudelite DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E mudelite DMCLS85EG/DMC-LS85EP jaoks: lisavarustus: lk 110).
• Enne mälukaardi sisestamist või eemaldamist lülitage kaamera välja ja ühendage USBkaabel lahti.
• Kui kaamera on printeriga ühendatud, ei saa sisseehitatud mälult mälukaardile ja
vastupidi ümber lülituda. Ühendage USB-kaabel lahti, sisestage (või eemaldage)
mälukaart ja seejärel ühendage kaamera uuesti USB-kaabli abil printeriga.
Ühe pildi valimine ja selle printimine
1
Vajutage / pildi valimiseks ja vajutage siis
[MENU/SET].
• Umbes 2 sekundiks ilmub teade.
PictBridge
8M
100-0001
1/19
PLEASE SELECT
THE PICTURE TO PRINT
MULTI PRINT
SELECT
2
Vajutage , et valida [PRINT START] ja vajutage
siis [MENU/SET].
• Täpsemat infot enne piltide printimist tehtavate sätete kohta
vt lk 105.
• Vajutage printimise poolepealt tühistamiseks [MENU/SET].
• Pärast printimist ühendage USB-ühenduskaabel lahti.
- 103 -
PRINT
SINGLE SELECT
PRINT START
PRINT WITH DATE
NUM.OF PRINTS
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT
CANCEL
SELECT
OFF
1
SET
Muude seadmetega ühendamine
Mitme pildi valimine ja nende printimine
1
Vajutage .
2
Vajutage / elemendi valimiseks ja vajutage siis
[MENU/SET].
• Printimise kontrollkuva ilmumisel valige [YES] ja printige
pildid.
MULTI SELECT
SELECT ALL
PRINT SET(DPOF)
FAVORITE
CANCEL
Element
[MULTI SELECT]
[SELECT ALL]
[PRINT SET
(DPOF)]

[FAVORITE]
SELECT
SET
Sätte kirjeldus
Printimiseks saab valida korraga mitu pilti.
•• Vajutage
///
piltidepictures.
valimiseks.
[DISPLAY]
vajutamisel
Press e/r/w/q
to select
When
you press
[DISPLAY],
ilmub [ ] printimiseks valitud piltidele. (Veel kord [DISPLAY]
vajutades printimissäte tühistatakse.)
• Valimise lõpetamisel vajutage [MENU/SET].
Kõikide salvestatud fotode printimiseks.
Prinditakse ainult [PRINT SET] sätetega pildid. (lk 95)

Prinditakse ainult lemmikpiltideks seatud pildid. (lk 94)
* Ainult juhul, kui [FAVORITE] on sättel [ON] ja pilte on lemmikpiltideks määratud. (lk 94)
3
Vajutage , et valida [PRINT START] ja vajutage
siis [MENU/SET].
• Täpsemat infot enne piltide printimist tehtavate sätete kohta
vt lk 105.
• Vajutage printimise poolepealt tühistamiseks [MENU/SET].
• Pärast printimist ühendage USB-ühenduskaabel lahti.
- 104 -
MULTI SELECT
PRINT START
PRINT WITH DATE
NUM.OF PRINTS
PAPER SIZE
PAGE LAYOUT
CANCEL
SELECT
OFF
1
SET
Muude seadmetega ühendamine
Prindisätted
Valige ja seadke elemendid ptk “Ühe pildi valimine ja selle printimine” MULTI SELECT
ekraanikuva punktis 2 või ptk “Mitme pildi valimine ja nende
PRINT START
PRINT WITH DATE
OFF
printimine” punktis 3.
1
NUM.OF PRINTS
• Kui soovite pilte printida sellise küljendusega ja paberi formaadile,
PAPER SIZE
PAGE
LAYOUT
mida kaamera ei toeta, seadke [PAGE LAYOUT] või [PAPER SIZE]
CANCEL SELECT
EXIT
sätteks [ ] ning seejärel valige paberi formaat ja küljendus printeril.
(Täpsemat infot lugege printeri kasutusjuhendist.)
• [PRINT SET (DPOF)] valimisel ei ilmu [PRINT WITH DATE] ja [NUM. OF PRINTS].
Koos kuupäevaga printimine [PRINT WITH DATE]
Sätte kirjeldus
Element
[OFF]
Kuupäeva ei prindita.
[ON]
Kuupäev prinditakse.
• Kui printer ei toeta kuupäeva printimist, siis ei saa kuupäeva väljatrükile lisada.
• Kuna printeril tehtud sätted võivad olla prioriteetsed kuupäevaga printimise sätte
suhtes, siis kontrollige ka printeri kuupäevaga printimise sätet.
• Tekstitempliga pilte printides seadke [PRINT WITH DATE] sättele [OFF], sest
kuupäeva printimisel prinditakse see üle tekstitempli.
Märkus
Fotoäris printimise tellimine
• Fotoäris saab piltidele printida ka kuupäeva, kui olete eelnevalt kuupäeva lisanud
funktsiooniga [TEXT STAMP] (lk 90) või seadnud kuupäeva printimise [PRINT SET] (lk 95)
sätetes.
Eksemplaride arv [NUM. OF PRINTS]
Eksemplaride arv võib olla kuni 999.
- 105 -
Muude seadmetega ühendamine
Paberi suurus [PAPER SIZE]
Sätte kirjeldus
Element
Printeril seatud sätetel on prioriteet.
[ ]
[L/3.5˝ × 5˝ ]
89 mm × 127 mm
[2L/5˝ × 7˝ ]
127 mm × 178 mm
[POSTCARD]
100 mm × 148 mm
[16:9]
101.6 mm × 180.6 mm
[A4]
210 mm × 297 mm
[A3]
297 mm × 420 mm
[10 × 15cm]
100 mm × 150 mm
[4˝ × 6˝ ]
101.6 mm × 152.4 mm
[8˝ × 10˝ ]
203.2 mm × 254 mm
[LETTER]
216 mm × 279.4 mm
[CARD SIZE]
54 mm × 85.6 mm
• Paberi suurused, mida printer ei toeta, ei ilmu.
- 106 -
Muude seadmetega ühendamine
Printimiseks lehe küljendused, mida saab selle seadmega kasutada [PAGE LAYOUT]
Sätte kirjeldus
Element
[
[
]
]
Printeril seatud sätetel on prioriteet.
[
]
1 pilt koos raamiga 1 lehel.
[
]
2 pilti 1 lehel.
[
]
4 pilti 1 lehel.
1 pilt ilma raamita 1 lehel.
• Sätet ei saa valida, kui printer ei toeta seda lehe küljendust.
 Küljendusega printimine
Ühe pildi printimine mitu korda ühele lehele
Näiteks juhul, kui soovite pilti 1 lehele 4 korda printida, seadke [PAGE LAYOUT] sätteks
[ ] ja seejärel seadke prinditaval pildil eksemplaride arvu [NUM. OF PRINTS] sätteks 4.
Erinevate piltide printimine ühele lehele
Näiteks juhul, kui soovite 4 erinevat pilti 1 lehele printida, seadke [PAGE LAYOUT]
sätteks [ ] ja seejärel seadke kõigil neljal pildil eksemplaride arvu [NUM. OF PRINTS]
sätteks 1.
Märkused
• Kui printimise ajal süttib oranž tähis [], sai kaamera printerilt veateate. Pärast
printimise lõppu kontrollige printerit.
• Kui valisite suure arvu eksemplare, võib printer fotosid mitu korda printida. Sellisel juhul
võib näidatud väljatrükkide jääkarv erineda seatud arvust.
SD-mälukaardi pesaga printeri kasutamine
Sisestage SD-mälukaart vastavalt printeri kasutusjuhistele.
• SDHC-mälukaarte ei saa kasutada, kui printer neid ei toeta.
- 107 -
Muude seadmetega ühendamine
Esitusrežiim:
Piltide esitamine teleril
Piltide esitamine AV-kaablit kasutades
Ettevalmistamine:
Seadke [TV ASPECT]. (lk 28)
Lülitage kaamera ja teler välja.
• Ärge kasutage mingeid muid AV-kaableid peale komplekti kuuluva. (Ainult mudelitele
DMC-LS85PU/DMCLS86PU)
• Ärge kasutage muid kaableid peale Panasonicu toodetud AV-kaabli (DMW-AVC1:
lisavarustus). (Ainult mudelitele DMC-LS85EG/DMC-LS85EP)
A
AV OUT
/DIGITAL
A
B
1
2
1 Kollane: video sisendpessa
2 Valge: audio sisendpessa
A Seadke tähised kohakuti ja ühendage.
B AV-kaabel (kuulub komplekti mudelitel DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, lisavarustus mudelitel
DMC-LS85EG/ DMCLS85EP)
• Ühendage pistikud õigetpidi ja otse pesadesse ning lahtiühendamiseks tõmmake otse välja.
(Vastasel korral võivad ühenduskontaktid kõverduda ja see võib tekitada probleeme.)
1
Ühendage AV-kaabel B teleri video ja audio sisendpesadesse.
2
3
4
Ühendage AV-kaabel kaamera [AV OUT/DIGITAL] pessa.
Lülitage teler sisse ja valige väline sisend.
Lülitage kaamera sisse ja esitage pilte.
- 108 -
Muude seadmetega ühendamine
Märkused
• Pilte saab teleri ekraanil esitada ainult juhul, kui salvestamise/esitamise lüliti on seatud
tähisele [ ].
• Pildi suurusest [PICTURE SIZE] sõltuvalt võivad pildist vasakule ja paremale või pildi kohale
ja alla ilmuda mustad ribad.
• Lugege teleri kasutusjuhendit.
• Foto püstasendis esitamisel võib see olla hägune.
• Fotosid saate vaadata teleriekraanil ka muudes riikides (piirkondades), kus kasutatakse
NTSC- või PAL-süsteemi. Selleks seadke menüüs [SETUP] funktsioon [VIDEO OUT].
Piltide esitamine SD-mälukaardi pesaga teleril
SD-mälukaardile salvestatud pilte saab vaadata SD-mälukaardi pesaga teleril.
Märkused
• Teleri mudelist sõltuvalt ei pruugi osad pildid kogu ekraani täita.
• Videoid ei saa esitada. Videote esitamiseks ühendage kaamera AV-kaabli abil
teleriga.
• SDHC-mälukaartidele salvestatud fotosid ei saa teleril esitada, kui teler neid
mälukaarte ei toeta.
• MultiMediaCard mälukaartidelt ei pruugi õnnestuda esitada.
- 109 -
Muude seadmetega ühendamine
Toiteadapter
 Alalisvoolu ühendusseadise ja toiteadapteri kaameraga ühendamine
Lugege kasutusjuhendist, kuidas alalisvoolu ühendusseadis kaameraga ühendada.
A Akupesa kaas
B Alalisvoolu ühendusseadise pesa kaas
• Avage eelnevalt alalisvoolu ühendusseadise pesa kaas.
C Alalisvoolu ühendusseadis
D Toiteadapter
• Hoolitsege, et akupesa kaas on suletud.
• Kasutage täpsustatud Panasonicu alalisvoolu ühendusseadist ja toiteadapterit. Muude
toodete kasutamine võib põhjustada talitlushäireid.
- 110 -
Muu
Kuva ekraanil
 Salvestamisel
Salvestamine tavalises fotorežiimis [
] (algseadistus)
1 2 3 4
1 Salvestusrežiim (lk 21)
2 Välklambi režiim (lk 46)
3 Makrovõtte režiim (lk 51)
4 AF-juhtala (lk 31, 35)
5 Teravdamistähis (lk 31, 35)
6 Pildi suurus (lk 72)
7 Kvaliteet (lk 73)
8 Akutähis (lk 11)
9 Järelejäänud salvestatavate piltide arv (lk 134)
: Sisseehitatud mälu (lk 16)
10
: Mälukaart (lk 16) (ilmub ainult mälukaardi
kasutamisel)
11 Salvestamistähis
12 ISO-tundlikkus (lk 35, 73)
13 Säriaeg (lk 35)
14 Ava väärtus (lk 35)
15 Optiline pildistabilisaator (lk 80)
Värinahoiatus (lk 36) :
- 111 -
5
6 7
8
8M
15
6
F2.8
1/30
14
13
ISO
100
12
9
10
11
Muu
 Salvestamisel (pärast seadistamist)
16 Värvustasakaal (lk 74)
17 ISO-tundlikkus (lk 35, 73)
18 Värvirežiim (lk 79)
19 Fotorežiim (lk 64)
20 Kasutatav salvestusaeg videorežiimis, nt :
21 Taimer (lk 52)
22 Reisikuupäev (lk 67)
23 Möödunud salvestusaeg (lk 64)
24 Nimi (lk 59, 60)
• See ilmub umbes 5 sekundiks kaamera
sisselülitamisel võtterežiimides [BABY1]/[BABY2]
ja [PET].
25 Säri kompensatsioon (lk 53)
26 Vanus (lk 59, 60)
• See ilmub umbes 5 sekundiks võtterežiimidesse
[BABY1]/[BABY2] ja [PET] lülitumisel.
27 Käesolev kuupäev ja kellaaeg/sihtkohasätted:
(lk 70)
• See ilmub umbes 5 sekundiks kaamera
sisselülitamisel, kella seadmisel ning pärast
esitusrežiimist salvestusrežiimi lülitumist.
Suum (lk 38)/optiline lisasuum (lk
W
T 1X
38)/digitaalsuum (lk 38):
28 LCD-režiim (lk 26)
29 Väljasõidu kuupäevast möödunud päevade arv
(lk 67)
30 Sarivõte (lk 78)
: Heli salvestamine (lk 64)
31 Automaatteravdamise abilamp (lk 81): AF*
- 112 -
16 17
ISO
100
31
30
29
28
18 19
WARM
QVGA
R1m32S
20
5s
21
22
23
AF
27 26 25 24
Muu
 Esitamisel
1 Esitusrežiim (lk 21)
2 Kustutuskaitsega pilt (lk 97)
3 Lemmikpildi tähis (lk 94) : 
4 Tekstitempli tähis (lk 90)
5 Pildi suurus (lk 72)
Fotorežiim (lk 64)
6 Kvaliteet (lk 73)
7 Akutähis (lk 11)
8 Kausta-/failinumber (lk 101)
: Sisseehitatud mälu (lk 16)
Möödunud esitusaeg (lk 86):
9 Pildi number/piltide arv kokku
10 Video salvestusaeg (lk 86):
11 Säri kompensatsioon (lk 53)
12 Lemmikpildi säte (lk 94)
13 Salvestuskuupäev ja kellaaeg
Sihtkohasätted (lk 70)
Nimi (lk 59, 60)
Pealkiri (lk 88)
14 Salvestusandmed
Vanusekuva (lk 59, 60)
15 Väljasõidu kuupäevast möödunud päevade
arv (lk 67)
16 LCD-režiim (lk 26)
17 Eksemplaride arv printimisel (lk 95)
18 Video esitamine (lk 86)
: Kaabli lahtiühendamise hoiatusikoon (lk 102)
- 113 -
1
2
3 4
5 6
7
8M
18
17
16
15
14
13
1
1ST DAY
F2.8 1/100
1/30
15s
8
9
10
11
AWB ISO100
10:00 1.MAY. 2009
12
Muu
Ohutusnõuded
Kaamera optimaalne kasutamine
Hoidke seadet kukkumise ja löökide eest, vältige liigset survet seadmele.
• Hoidke kaameraga kotti/kandekarpi kukkumise ja löökide eest, sest põrutused võivad
kaamerat, objektiivi ja LCD-ekraani kahjustada.
• Ärge kinnitage kaamerale lisatud randmerihmale mingeid muid esemeid. Kaamera
hoiustamisel võib see ese toetuda LCD-ekraanile ja seda kahjustada.
• Ärge kandke kaamerat paberkotis, kuna see võib kergesti rebeneda, kaamera välja
kukkuda ja kahjustada saada.
• Kaamera kaitseks on kindlasti soovitav hankida kohalikult turustajalt korralik
kaamerakott.
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest seadmetest (nt
mikrolaineahjud, telerid, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida kaamerast
väljastatavat heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti ja heli
moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi kahjustada või
fotosid moonutada.
• Mikroprotsessorite tekitatud elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades
pilti ja heli.
• Kui elektromagnetlained kaamera tööd negatiivselt mõjutavad ning see ei tööta enam
nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage patareid/akud või ühendage lahti
toiteadapter (DMWAC6PP mudelite DMC-LS85PU/DMC-LS86PU, DMW-AC6E mudelite
DMC-LS85EG/DMC-LS85EP jaoks: lisavarustus). Siis paigaldage patareid/akud tagasi või
ühendage toiteadapter ja lülitage kaamera sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide läheduses.
• Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt või heli olla
moonutatud.
Kasutage ühendamiseks alati komplekti kuuluvaid kaableid. Lisatarvikute
ühendamisel kasutage neile lisatud kaableid.
Ärge kasutage kaablite pikendusjuhtmeid.
Ärge pihustage kaamerale putukamürke ega lenduvaid kemikaale.
• Selliste kemikaalide sattumine kaamerale võib selle korpust kahjustada ja pinnakate
maha kooruda.
• Ärge hoidke kummi- ega plasttooteid pikaajalises kokkupuutes kaameraga.
- 114 -
Muu
Hooldus
Eemaldage patareid/akud või alalisvoolu ühendusseadis (DMW-DCC2: lisavarustus: lk
110) ja pühkige neid kuiva pehme riidega.
• Kaamera määrdumisel pühkige seda pehme kergelt niiske riidega. Pühkige siis kaamerat
kuiva riidega.
• Ärge kasutage lahusteid nagu bensiin, vedeldi, alkohol või majapidamispuhastusvahendid.
Need võivad kahjustada kaamera korpust ning kate võib maha kooruda.
• Keemiliselt töödeldud riide kasutamisel lugege eelnevalt selle kasutusjuhiseid.
• LCD-ekraani määrdumisel puhastage see tolmust ja mustusest müügiloleva
puhurharjakesega. Kui ekraan on väga määrdunud, siis pühkige seda pehme riidega (nt
prillide puhastuslapiga).
LCD-ekraan
• Ärge suruge LCD-ekraanile jõuga. Vastasel korral võib LCD-ekraanil tekkida tõrkeid või
selle värvid muutuda ebaühtlaseks.
• Ärge vajutage LCD-ekraanile terava ja kõva esemega nagu pastaka otsaga.
• Ärge nühkige ega suruge LCD-ekraani jõuga.
• Kui kaamera on sisse lülitades külm, on LCD-ekraani kuva esialgu tavalisest pisut
tumedam. Kaamera sisetemperatuuri tõustes taastub siiski kuva tavaline heledus.
LCD-ekraan on valmistatud ülitäpse tehnoloogiaga. Ekraanil võib siiski olla
üksikuid tumedaid või heledaid täppe (punaseid, siniseid või rohelisi). See ei ole
rike. LCD-ekraanil on toimivaid piksleid üle 99,99%, ülejäänud mõned pikslid, mis
ei tööta või mis põlevad alati, moodustavad vaid napi 0,01%. Kuvatavaid täppe
koos piltidega sisseehitatud mälusse ega mälukaardile ei salvestata.
Objektiiv
• Ärge suruge jõuga objektiivile.
• Ärge paigutage kaamerat nii, et objektiiv on suunatud otse päiksele. See võib
põhjustada kaamera tõrkeid. Olge samuti ettevaatlik, kui asetate kaamera välja või
akna lähedale.
- 115 -
Muu
Akud
Eemaldage patareid/akud, kui te kaamerat kaua aega ei kasuta.
• Liiga kõrgel või madalal temperatuuril võivad kontaktid roostetada ja põhjustada
talitlushäireid.
Kui patareid/akud kukuvad maha, siis kontrollige, kas patareide/akude korpused ja
kontaktid jäid terveks.
• Kahjustatud patarei/aku sisestamine kahjustab ka kaamerat.
Kui lähete kaameraga pildistama, võtke kaasa varupatareid või laetud varuakud.
• Teadke, et patareide/akude kasutusaeg lüheneb madalal temperatuuril, nt suusamäel.
• Patareide/akude talitlus võib oluliselt varieeruda kasutatavate patareide/akude
kaubamärgist ning seisundist ja vanusest sõltuvalt.
• Patareide/akude talitlus halveneb ajutiselt madalal temperatuuril (10°C või vähem). See
taastub siiski temperatuuri normaliseerumisel.
• Temperatuurist ja kasutustingimustest sõltuvalt ei pruugi kaamera nõuetekohaselt
töötada ja patareid/akud võivad ilma hoiatuseta tühjeneda, kuna akutähist ei kuvata
korralikult. See ei ole rike.
• Kui patareide kasutusiga saab läbi, võivad patareid küll mõne aja möödudes ajutiselt
uuesti kasutatavad olla, ent kaua aega ei saa neid siiski kasutada. Asendage patareid sel
juhul kindlasti uute patareidega.
Kõrvaldage kasutuskõlbmatud patareid/akud.
• Patareidel/akudel on piiratud kasutusiga.
• Ärge plahvatusohu tõttu patareisid/akusid tulle visake.
Vältige metallesemete nagu kaelakeede, juukseklambrite jms kokkupuudet
patarei/aku kontaktidega.
• See põhjustab lühiseohtu või patareide/akude kuumenemist ja tõsiseid põletushaavu.
Ärge suvel jätke kaamerat ja patareisid/akusid autosse ega auto armatuurlauale.
• Vastasel korral võib patareidest/akudest elektrolüüti lekkida, patareid/akud võivad
kuumeneda ning põhjustada tulekahju või patareid/akud lõhkeda kõrge temperatuuri tõttu.
- 116 -
Muu
 Patareide/akude nõuetekohane hooldus ja käsitsemine
Patareide/akude valesti käsitsemine põhjustab lekke-, kuumenemis-, tule- ja plahvatusohtu.
Pidage kinni järgmistest nõuetest:
• Hoolitsege, et patareidele/akudele ei pritsi vett ega merevett ja et patareide/akude kontaktid ei
saa märjaks.
• Ärge kahjustage ega koorige maha patareide/akude katet.
• Ärge patareisid/akusid maha pillake, visake ning kaitske neid põrutuste eest.
• Ärge kasutage patareisid/akusid, mis lekivad, on deformeerunud või mille värv on muutunud.
• Ärge hoidke patareisid/akusid niiskes ega kõrge temperatuuriga kohas.
• Hoidke patareisid/akusid lastele kättesaamatult.
• Eemaldage patareid/akud, kui te ei kavatse seadet pikka aega kasutada.
• Madalal (10°C või vähem) ümbritseva õhu temperatuuril patareide/akude talitlus halveneb
ning salvestus-/esitusaeg lüheneb. Eeskätt juhtub nii leelispatareide kasutamisel, mistõttu
tuleks neid enne kasutamist taskus vm soojendada. Hoolitsege, et patareisid/akusid taskusse
soojenema pannes ei ole taskus metallesemeid nagu välgumihkel.
• Kui patareide/akude kontaktidel on määret või mustust, siis võib salvestus-/esitusaeg oluliselt
lüheneda. Enne patareide/akude sisestamist puhastage patareide/akude kontakte pehme kuiva
riidega.
Patarei- või akulekke korral eemaldage patareid/akud kaamerast ja puhastage akupesa
hoolikalt lekkinud vedelikust. Sisestage uued patareid või täislaetud Ni-MH akud.
Kui lekkinud elektrolüüt satub kätele või riietele, siis peske neid rohke veega.
Elektrolüüt põhjustab silma sattudes pimedaks jäämise ohtu. Ärge silmi hõõruge.
Loputage silmi viivitamata rohke puhta veega ja konsulteerige arstiga.
- 117 -
Muu
 Ni-MH akud (nikkel-metallhüdriidakud)
Saate kasutada Ni-MH akusid pärast nende laadimist nikkel-metallhüdriidakude laadijaga.
Akude valesti käsitsemine põhjustab lekke-, kuumenemis-, tule- ja plahvatusohtu. Pidage
seetõttu kinni järgmistest nõuetest:
• Kui akude kontaktid on mustad, siis ei saa neid korralikult laadida. Puhastage akude
kontaktid ja akulaadija kontaktid pehme kuiva riidega.
• Esmakordsel laadimisel ja pärast seda, kui te ei ole akusid kaua aega kasutanud, ei
pruugi akude lõpuni täislaadimine õnnestuda. See on NiMH akudele iseloomulik ega ole
rike. Akude talitlus normaliseerub pärast seda, kui neid mõned korrad laete ja siis
akulaengu lõpuni ära kasutate.
• Soovitame laadida akusid pärast nende täielikku tühjenemist. Kui akusid enne täielikku
tühjenemist laete, siis võib akude mahutavus väheneda. Seda nimetatakse “mäluefektiks”.
• “Mäluefekti” esinemisel jätkake akude kasutamist, kuni kaamera lakkab töötamast, ja
laadige akud siis lõpuni täis. Akude talitlus normaliseerub pärast seda, kui neid mõned
korrad laete ja siis akulaengu lõpuni ära kasutate.
• Aja möödudes tühjenevad Ni-MH akud loomulikul teel ning nende mahutavus väheneb
isegi juhul, kui te neid ei kasuta.
• Kui akud saavad täislaetud, siis ärge neid edasi laadige.
• Ärge kahjustage ega koorige maha Ni-MH akude katet.
• Lugege akulaadija kasutusjuhendit.
Ni-MH akudel on piiratud kasutusiga. Aja jooksul akude mahutavus väheneb. Kui isegi
pärast akude täislaadimist saab kaamerat ainult lühikest aega kasutada, siis on akude
kasutusiga lõppenud. Ostke uued akud.
• Akude kasutusiga erineb hoiu- ja kasutustingimustest ja -keskkonnast sõltuvalt.
Kui te ei kasuta akusid pikka aega
• Kaamerasse jäetud akud tühjenevad. See on nii, sest väike elektrivool liigub läbi akude
koguni siis, kui kaamera on väljalülitatud. Kui akud jäävad pikemaks ajaks kaamerasse,
tühjenevad need liialt ja võivad muutuda kasutuskõlbmatuks isegi laadimisest hoolimata.
• Akude kauaks ajaks hoiule paigutamisel on soovitav neid kord aastas laadida. Pärast
akulaengu lõpuni ära kasutamist eemaldage akud kaamerast ja paigutage uuesti hoiule.
- 118 -
Muu
Mälukaart
Ärge jätke mälukaarti kõrge temperatuuri või otsese päiksekiirguse kätte, samuti
mitte elektromagnetkiirgust või staatilist elektrit tekitavate seadmete lähedusse.
Vältige mälukaardi painutamist ja maha kukkumist.
• See võib mälukaarti või sellele salvestatud andmeid kahjustada või kustutada.
• Pange mälukaart pärast kasutamist ja selle hoiustamiseks või kaasaskandmiseks
kandekarpi või -kotti.
• Vältige mustuse, tolmu ja vee sattumist mälukaardi tagaküljel asuvatele kontaktidele ja
ärge puudutage kontakte sõrmedega.
- 119 -
Muu
Mälukaarte kõrvaldades/edasi andes
Kaameral või arvutil vormindamise või kustutamise funktsiooni kasutades
muudetakse ainult failihaldusinfot. Sellega ei kustutata andmeid täielikult
mälukaardilt.
Mälukaarte kõrvaldades või edasi andes soovitame seetõttu mälukaardi füüsiliselt
hävitada või kasutada müügilolevat arvutiandmete kustutamise tarkvara, et
andmed mälukaardilt täielikult kustutada.
Mälukaartidele salvestatud andmetega tuleb vastutustundlikult ringi käia.
Isiklik info
Võtterežiimides [BABY1]/[BABY2] nime ja sünnipäeva seades lisatakse salvestatud
piltidele isiklik info.
Vastutusest lahtiütlemine
• Isiklikku infot sisaldav info võib muutuda või kaduda kasutusvea, staatilise elektri,
õnnetusjuhtumi, talitlushäire või remonttööde tõttu.
Panasonic ei ole vastutav isiklikku infot sisaldava info muutumise või kao põhjustatud
otseste ega kaudsete kahjude eest.
Enne hooldusesse viimist või edasi andmist/kõrvaldamist
• Lähtestage sätted isikliku info kaitseks. (lk 28)
• Kui sisseehitatud mälus on pilte, siis kopeerige need mälukaardile (lk 98) ja vormindage
siis sisseehitatud mälu (lk 29).
• Eemaldage mälukaart kaamerast.
• Remonttööde käigus võib sisseehitatud mälu lähtestuda.
• Kui neid toiminguid ei saa talitlushäire tõttu teha, siis konsulteerige seadme müüjaga.
Enne mälukaardi edasi andmist/kõrvaldamist vt ptk “Mälukaarte kõrvaldades/edasi
andes” (eespool).
- 120 -
Muu
Kui kaamerat ei kasutata pikemat aega
• Hoidke patareisid/akusid jahedas, kuivas suhteliselt ühtlase temperatuuriga kohas.
(Soovitav temperatuur: 15-25°C, soovitav õhuniiskus: 40-60%.)
• Eemaldage alati esmalt kaamerast patareid/akud ja mälukaart.
• Kaamerasse jäetud patareid/akud tühjenevad, sest nõrk elektrivool liigub neist läbi isegi
kaamera väljalülitamisel. [Vt lk 118 info saamiseks Ni-MH akude (nikkelmetallhüdriidakude) kohta.]
• Kui hoiate kaamerat kapis vm suletud kohas, on soovitav seda hoida koos
kuivatusainega (desikandiga).
Pildiandmed
• Hooletust käsitsemisest tuleneva kaamera rikke tõttu võivad salvestatud andmed minna
kaduma või olla rikutud. Panasonic ei ole vastutav salvestatud andmete kaotamise
põhjustatud kahjude eest.
Statiivid
• Statiivi kasutades kontrollige, et see püsib kindlalt koos kaameraga püsti.
• Statiivi kasutamisel ei pruugi olla võimalik patareisid/akusid eemaldada.
• Kaamerat statiivile kinnitades või eemaldades jälgige, et selle kinnituskruvi ei asu nurga
all. Võite kaamera kruvi kahjustada, kui keerate seda liigse jõuga. Lisaks võivad kaamera
korpus ja andmesilt kahjustuda või kriimustuda, kui kaamera kinnitatakse statiivile liiga
tihedalt.
• Lugege hoolikalt statiivi kasutusjuhendit.
• Kõiki statiive ei saa kasutada, kui ühendatud on alalisvoolu ühendusseadis (DMWDCC2: lisavarustus: lk 110).
- 121 -
Muu
Ekraanile ilmuvad teated
Teatud juhtudel kuvatakse ekraanile kinnitus- või veateated.
Järgmiselt on näitena kirjeldatud põhilisi teateid.
[THIS MEMORY CARD IS LOCKED] (mälukaart on lukustatud)
→ SD- või SDHC-mälukaardi kirjutuskaitselüliti on lukustatud asendis ([LOCK]).
Lükake see lukust vabastamiseks tagasi teise asendisse. (lk 17)
[NO VALID PICTURE TO PLAY] (esitatavad pildid puuduvad)
→ Pildistage või sisestage salvestisega mälukaart ja esitage siis.
[THIS PICTURE IS PROTECTED] (pilt on kaitstud)
→ Pilti saab kustutada pärast kaitse vabastamist. (lk 97)
[THIS PICTURE CANNOT BE DELETED]/[SOME PICTURES CANNOT BE DELETED] (seda/mõnd pilti ei saa
kustutada)
• Fotosid, mis ei vasta DCF-standardile, ei saa kustutada.
→ Kui soovite pilte kustutada, siis salvestage vajalikud andmed arvutisse ja vormindage
mälukaart seejärel (lk 29).
[NO ADDITIONAL SELECTIONS CAN BE MADE] (pilte ei saa rohkem seada)
• Sättel [MULTI] funktsioonide [DELETE MULTI] (lk 43), [FAVORITE] (lk 94), [TITLE EDIT]
(lk 88), [TEXT STAMP] (lk 90) või [RESIZE] (lk 92) tarbeks korraga valitavate fotode arv
on täis.
→ Vähendage valitud piltide arvu ja proovige uuesti.
• Olete seadnud enam kui 999 lemmikfotot.
[CANNOT BE SET ON THIS PICTURE] (ei saa seada sellel pildil)
• [TITLE EDIT], [TEXT STAMP] ja [PRINT SET] sätteid ei saa seada piltidele, mis ei
vasta DCF-standardile.
- 122 -
Muu
[NOT ENOUGH SPACE ON BUILT-IN MEMORY]/[NOT ENOUGH MEMORY ON THE
CARD] (sisseehitatud mälus/mälukaardil ei ole piisavalt vaba mälumahtu)
• Sisseehitatud mälus või mälukaardil ei ole enam vaba mälumahtu.
– Fotode kopeerimisel sisseehitatud mälust mälukaardile (pakk-kopeerimine)
kopeeritakse pilte kuni mälukaardi mälumahu täitumiseni.
[SOME PICTURES CANNOT BE COPIED]/[COPY COULD NOT BE COMPLETED] (mõnd pilti ei saa
kopeerida/kopeerimist ei õnnestunud lõpule viia)
• Järgmisi fotosid ei saa kopeerida:
– kui kopeerimissuunal on foto, mille nimi on täpselt sama nagu kopeeritaval foto (pilte
mälukaardilt sisseehitatud mällu kopeerides),
– kui failid ei vasta DCF-standardile.
• Lisaks ei pruugi õnnestuda muudel seadmetel salvestatud või redigeeritud fotode kopeerimine.
[BUILT-IN MEMORY ERROR FORMAT BUILT-IN MEMORY?] (sisseehitatud mälu tõrge, vormindada
sisseehitatud mälu?)
• See teade kuvatakse, kui vormindasite sisseehitatud mälu arvutil.
→ Vormindage sisseehitatud mälu kaameral uuesti. (lk 29) Sisseehitatud mälus
sisalduvad andmed kustutatakse.
[MEMORY CARD ERROR FORMAT THIS CARD?] (mälukaardi viga, kas mälukaart vormindada?)
• Kaamera ei tuvasta selle mälukaardi vormingut.
→ Salvestage vajalikud andmed näiteks arvutisse ja vormindage mälukaart uuesti (lk 29).
[PLEASE TURN CAMERA OFF AND THEN ON AGAIN]/[SYSTEM ERROR] (lülitage kaamera välja ja siis uuesti
sisse/süsteemiviga)
• See teade ilmub, kui kaamera ei tööta nõuetekohaselt.
→ Lülitage kaamera välja ja siis uuesti sisse. Kui see teade korduvalt ilmub, siis
pöörduge seadme müüja poole või hoolduskeskusesse.
[MEMORY CARD PARAMETER ERROR] (mälukaardi parameetrite viga)
→ Kasutage selle kaameraga ühilduvat kaarti. (lk 17)
• Mälumahuga 4 GB või enam mälukaartidest saate kasutada üksnes SDHC-mälukaarti.
[MEMORY CARD ERROR PLEASE CHECK THE CARD] (mälukaardi viga, kontrollige mälukaarti)
• Mälukaardi kasutamine ebaõnnestus.
→ Sisestage mälukaart uuesti.
→ Sisestage teine mälukaart.
- 123 -
Muu
[READ ERROR PLEASE CHECK THE CARD]/[WRITE ERROR PLEASE CHECK THE
CARD] (lugemise/kirjutamise viga, kontrollige mälukaarti)
• Andmete lugemine või kirjutamine ebaõnnestus.
→ Lülitage kaamera välja ja eemaldage mälukaart. Sisestage mälukaart uuesti, lülitage
kaamera sisse ja proovige uuesti andmeid lugeda või kirjutada.
• Mälukaart võib olla katki.
→ Sisestage teine mälukaart.
[MOTION RECORDING WAS CANCELLED DUE TO THE LIMITATION OF THE WRITING SPEED
OF THE CARD] (video salvestamine tühistati mälukaardi piiratud kirjutamiskiiruse tõttu)
• Kui seate pildi kvaliteedi sätteks [WVGA] või [VGA], on soovitav kasutada kiiret
mälukaarti, millel on tähis “10MB/s” või enam.
• Kui talitlus seiskub isegi 10MB/s või kiirema mälukaardi kasutamisel, siis tähendab see,
et andmete kirjutamise kiirus vähenes. Soovitame andmed varundada ja mälukaardi
vormindada. (lk 29)
• Sõltuvalt SD- või SDHC-mälukaardi tüübist võib video salvestamine ootamatult
seiskuda.
[A FOLDER CANNOT BE CREATED] (kausta ei saa luua)
• Kausta ei saa luua, kuna kasutatavad kaustanumbrid on otsas. (lk 101)
→ Salvestage vajalikud andmed näiteks arvutisse ja vormindage mälukaart (lk 29).
[PICTURE IS DISPLAYED FOR 4:3 TV]/[PICTURE IS DISPLAYED FOR 16:9 TV] (pilt kuvatakse 4:3 / 16:9
kuvasuhtega telerile)
• AV-kaabel on kaameraga ühendatud.
→ Vajutage [MENU/SET], kui soovite selle teate kohe ekraanilt kõrvaldada.
→ Muutke teleri kuvasuhet seadistusmenüü [SETUP] valikus [TV ASPECT]. (lk 28)
• See teade ilmub ka juhul, kui USB-ühenduskaabel on ühendatud ainult kaameraga.
Sellisel juhul ühendage USB-ühenduskaabli teine ots arvuti või printeriga. (lk 99, 102)
[PRINTER BUSY]/[PLEASE CHECK THE PRINTER] (printer on hõivatud, kontrollige printerit)
• Printer ei saa printida.
→ Kontrollige printerit.
- 124 -
Muu
Rikkeotsing
Proovige esmalt järgmisi soovitusi (lk 125–133).
Kui probleem ei lahene, võite pildistades proovida valida [SETUP] menüüs sätete
lähtestamise funktsiooni [RESET] (lk 28).
Patareid/akud ja toiteallikas
Kaamera lülitub viivitamata välja, kuigi patareid/akud on täis.
Järelejäänud akulaeng on madal isegi uute patareide/täislaetud akude sisestamisel.
• Järelejäänud akulaengu näit ei pruugi olla õige kasutatavate patareide/akude
kaubamärgist ja töötemperatuurist sõltuvalt ning tühjade patareide kasutamisel.
Kaamerat ei saa kasutada, kuigi see on sisselülitatud.
• Kas patareid/akud on sisestatud õigesti? (lk 14)
• Ni-MH akude kasutamisel kasutage piisavalt laetud akusid.
LCD-ekraan lülitub välja, kui kaamera on sisselülitatud.
• Kas [ECONOMY] režiimi säte [AUTO LCD OFF] (lk 27) on aktiveeritud?
→ Nende režiimide tühistamiseks vajutage päästik pooleldi alla.
• Kas patareid/akud on tühjaks saanud?
Kaamera lülitub välja varsti pärast sisselülitamist.
• Kas patareid/akud on tühjaks saanud?
• Kui jätate kaamera sisselülitatuks, siis patareid/akud tühjenevad.
→ Lülitage saamera sageli välja säästurežiimi (lk 27) jms kasutades.
- 125 -
Muu
Salvestamine
Pilti ei saa salvestada.
• Kas valitud on õige režiim? (lk 20)
• Kas sisseehitatud mällu või mälukaardile on jäänud vaba mälumahtu?
→ Kustutage mõned pildid enne salvestamist. (lk 42)
Salvestatud pildid on kahvatud.
• Pilt võib muutuda valkjaks, kui objektiiv on must (näiteks sõrmejäljed).
→ Kui objektiiv on must, lülitage kaamera sisse, väljastage läätseraam (lk 9) ja pühkige
objektiivi ettevaatlikult pehme kuiva riidega.
Piltide võttekoha ümbrus muutub tumedaks.
• Kas kasutasite lähedalt pildistades välklampi, kui suumimishoob oli tähise [W] (1×) lähedal?
→ Suumige veidi ja pildistage seejärel. (lk 37)
Salvestatud pilt on liiga hele või tume.
→ Kontrollige, et säritus on õigesti kompenseeritud. (lk 53)
Korraga tehakse 2 või 3 pilti.
→ Seadke muu võtterežiim kui [HI-SPEED BURST] (lk 61) või seadke [BURST] (lk
78) sättele
Pildistatav subjekt ei ole korralikult teravdatud.
• Fookuskaugus erineb sõltuvalt salvestusrežiimist.
→ Seadke vastavalt subjekti kaugusele sobiv salvestusrežiim.
• Kas subjekt jääb fookuskauguste vahemikust välja? (lk 31, 34 ja 51)
• Kas pildistasite väriseva kaameraga? (lk 36)
Salvestatud pilt on hägune. Optiline pildistabilisaator ei tööta efektiivselt.
→ Pimedas pildistades muutub säriaeg pikemaks, mistõttu hoidke pildistades
kaamerat tugevalt kahe käega. (lk 30)
→ Pika säriajaga pildistades kasutage taimerit. (lk 52)
- 126 -
Muu
Salvestatud pilt näib teraline.
Pildile ilmub müra.
• Kas valisite kõrge ISO-tundlikkuse või pika säriaja?
(Sättel [i.AUTO] suureneb ISO-tundlikkus siseruumides ja muudel juhtudel
pildistamisel.)
→ Vähendage ISO-tundlikkust. (lk 73)
→ Seadke [COLOR MODE] sättele [NATURAL]. (lk 79)
→ Parandage valgustust.
• Võtterežiimides [HIGH SENS.] ja [HI-SPEED BURST] väheneb pisut salvestatud piltide
eraldusvõime suure tundlikkusega signaalitöötluse tõttu. See ei ole rike.
Salvestatud pildi heledus või värvitoon erineb tegelikust vaatest.
• Luminofoorlambi valguses võib säriaja lühenemisel heledus või värvitoon pisut
muutuda. Nii juhtub luminofoorvalguse omaduste tõttu. See ei ole rike.
Pildistamise ajal ilmub LCD-ekraanile punakas püstjoon (määrdumine).
• See on laengsidestusseadistele (CCD) omane nähtus, mida esineb
heledalt valgustatud osaga subjekti korral. Ümbruses võib esineda
mõningast ebaühtlust, kuid see ei tähenda tõrget.
See salvestatakse videovõtetele, kuid mitte fotovõtetele.
• Jälgige, et pildistades ei ole ekraan otsese päiksevalguse käes ega
muu tugeva valgusallika lähedal.
Video salvestamine katkeb ootamatult.
• Sõltuvalt mälukaardi tüübist võib salvestamine ootamatult seiskuda.
→ Kui seate pildi kvaliteedi sättele [WVGA] või [VGA], soovitame kasutada kiiret mälukaarti, mille
pakendil on tähis “10 MB/s” või üle selle.
→ Kui salvestamine seiskub isegi 10 MB/s või kiirema mälukaardi kasutamisel, siis see tähendab, et
andmete kirjutamise kiirus on vähenenud. Soovitame andmed varundada ja mälukaart vormindada
(lk 29).
• Kas kasutate MultiMediaCard mälukaarti? See seade ei toeta MultiMediaCard mälukaarte.
Salvestatud pilt võib olla moonutatud või subjekti ümber tegelikust erinev värvus.
• Objektiivi omaduste tõttu võib olenevalt suurendustegurist esineda subjekti kergeid
moonutusi ja servade värvumist. Pildi servad võivad samuti näida moonutatuna, kuna
lainurkvõttel on perspektiivi rõhutatud. See ei ole rike.
- 127 -
Muu
LCD-ekraan
LCD-ekraan lülitub välja, kui kaamera on sisselülitatud.
• Kui kaamerat ei kasutata mõnd aega, aktiveerub režiimi [ECONOMY] säte [POWER
SAVE] või [AUTO LCD OFF]. (lk 27)
• Kui LCD-ekraan lülitub välja päästiku pooleldi alla vajutamisel, siis võivad patareid/akud
olla tühjad.
LCD-ekraan muutub kasutamisel tumedamaks.
• LCD-ekraan võib ajutiselt tumeneda, kui kaamera laeb automaatselt välklampi. Ekraan
võib tumeneda järgmistel juhtudel:
- pärast välklambiga pildistamist,
- vahetult pärast kaamera sisselülitamist,
- vahetult pärast salvestusrežiimi seadmist,
- suumides või kaamerat tumedale alale suunates.
Pärast välklambi laadimist muutub LCD-ekraan jälle heledaks ning taastub kaamera
pildistamisvalmidus.
LCD-ekraan muutub hetkeks tumedaks või heledaks.
• Seda nähtust esineb ava väärtuse seadmiseks kaamera päästiku pooleldi alla
vajutamisel ja see ei mõjuta salvestatud pilte.
• Seda nähtust esineb ka juhul, kui kaameraga suumimise või kaamera liigutamise ajal
heledus muutub. See tuleneb kaamera automaatse katikuava tööst ja ei tähenda tõrget.
LCD-ekraan vilgub sisetingimustes.
• LCD-ekraan võib mõne sekundi vältel vilkuda, kui lülitate kaamera sisse
siseruumides luminofoorlambi valguses. See ei ole rike.
LCD-ekraan on liiga hele või tume.
• Kas aktiveeritud on [POWER LCD] või [HIGH ANGLE]? (lk 26)
LCD-ekraanile ilmuvad mustad, punased, sinised ja rohelised täpid.
• See ei ole rike. Need pikslid ei mõjuta salvestatavaid pilte.
LCD-ekraanil esineb müra.
• Pimedates kohtades võib LCD-ekraani heleduse säilitamiseks ilmuda müra. See ei
mõjuta salvestatavaid võtteid.
LCD-ekraanil on ebaühtlased värvid.
• LCD-ekraani liiga suure jõuga vajutades võivad sellel värvid ebaühtlaseks muutuda.
- 128 -
Muu
Välklamp
Välklamp ei sähvata.
• Kas välklambi sätteks on välgukeeld [ ]?
→ Muutke välklambi sätet. (lk 46)
• Välklampi ei saa kasutada, kui [REC] menüüs on seatud [BURST] (lk 78).
• Välklamp ei ole kasutatav kõikides võtterežiimides. (lk 48)
Välklamp sähvatab kaks korda.
• Välklamp aktiveeritakse kaks korda, kui valisite punasilmsuse vähendamise (lk 47).
Esitamine
Esitatav pilt on pööratud ja kuvatakse ootamatus suunas.
• [ROTATE DISP.] (lk 93) on seatud sättele [ON].
Pilti ei esitata.
• Kas salvestamise/esitamise lüliti on seatud tähisele [ ]? (lk 20)
• Kas sisseehitatud mälus või mälukaardil on fotosid?
→ Juhul kui mälukaarti ei ole sisestatud, kuvatakse sisseehitatud mälus sisalduvad
võtted. Juhul kui mälukaart on sisestatud, kuvatakse sellel sisalduvad võtted.
• Kas selle foto nime on arvutis muudetud? Sellisel juhul ei saa seda selle seadmega
esitada.
Salvestatud pilte ei kuvata.
• Kas esituseks on seatud [FAVORITE PLAY]?
→ Valige [NORMAL PLAY]. (lk 21)
Kausta- ja failinumbrite asemel kuvatakse [—] ja ekraanikuva muutub mustaks.
• Kas see on ebastandardne foto või arvutil redigeeritud foto või muu tootja
digikaameraga pildistatud foto?
• Kas eemaldasite patareid/akud vahetult pärast pildistamist või pildistasite peaaegu
tühjade patareide/akudega?
→ Nimetatud piltide kustutamiseks vormindage mälukaart. (lk 29)
(Vormindamisel kustutatakse ka muud pildid ja neid ei saa taastada.
Kontrollige seetõttu hoolikalt enne vormindamist.)
Kalendriga otsides kuvatakse pildid tegelikest võttepäevadest erinevatel
kuupäevadel.
• Kas kaamera kell on õigesti seatud? (lk 18)
• Kui otsite arvutil redigeeritud või muude seadmetega tehtud fotosid, võidakse need
kuvada tegelikest võttekuupäevadest erinevatel kuupäevadel.
- 129 -
Muu
Salvestatud pildile ilmuvad valged ümarad laigud nagu seebimullid.
• Kui pildistate tumedas kohas või ruumis sees välklampi
kasutades, siis võivad pildile ilmuda valged ümarad plekid, kuna
välklambi valgus peegeldub õhus leiduvatelt tolmuosakestelt
tagasi. See ei ole rike. Sellele on iseloomulik, et ümarate laikude
arv ja asend on piltidel erinev.
Ekraanile ilmub teade [THUMBNAIL IS DISPLAYED].
• Kas see foto on tehtud muu seadmega? Sellisel juhul kuvatakse need pildid
madalama pildikvaliteediga.
Videotele on salvestatud klõpsuv heli.
• See seade reguleerib video salvestamise ajal automaatselt ava väärtust. Sellel hetkel
kostab klõpsuv heli, mis võidakse salvestada ka videole.
See ei ole rike.
- 130 -
Muu
Teler, arvuti ja printer
Pilt ei ilmu teleri ekraanile.
• Kas kaamera on korralikult teleriga ühendatud?
→ Lülitage teler videosisendi režiimi. (lk 108)
Kuva suurus on teleri ekraanil ja kaamera LCD-ekraanil erinev.
• Sõltuvalt teleri mudelist võivad pildid olla püst- või külgsuunas venitatud ja pildi servad
võivad jääda ekraanilt välja.
Videoid ei saa teleri ekraanil esitada.
• Kas püüdsite videote esitamiseks sisestada mälukaardi otse teleri mälukaardipessa?
→ Ühendage kaamera AV-kaabli abil teleriga ja siis esitage videoid kaameraga. (lk 86,
108)
Pildi suurus ei mahu teleri ekraanile.
• Kontrollige funktsiooni [TV ASPECT] sätet sellel seadmel. (lk 28)
Pilti ei saa edastada, kuigi kaamera on arvutiga ühendatud.
• Kas kaamera on korralikult arvutiga ühendatud?
• Kas arvuti suudab kaamera korralikult tuvastada?
→ Valige ühendamisel [PC]. (lk 100)
Arvuti ei tuvasta mälukaarti. (Sisseehitatud mälu tuvastab.)
→ Ühendage USB-kaabel lahti. Sisestage mälukaart ja ühendage siis uuesti.
Pilti ei saa printida, kuigi kaamera on printeriga ühendatud.
• Kas kaamera on korralikult printeriga ühendatud?
• Fotosid ei saa printida printeriga, mis ei ole PictBridge-ühilduv.
→ Valige ühendamisel [PictBridge(PTP)]. (lk 103)
Piltide servad kaovad printimisel.
→ Kui kasutataval printeril on kärpimise või ilma raamita printimise funktsioon, siis
tühistage see funktsioon enne printimist. (Täpsemat infot lugege printeri
kasutusjuhendist.)
→ Fotoärist piltide printimist tellides küsige neilt, kas printida saab 16:9 pilte.
- 131 -
Muu
Muu
Valisite ekslikult sobimatu keele.
→ Vajutage [MENU/SET], valige seadistusmenüü [SETUP] ikoon [ ] ja siis valige
soovitud keele seadmiseks ikoon [ ]. (lk 29)
Päästiku pooleldi alla vajutamisel süttib mõnikord punane lamp.
• Pimedates kohtades pildistades süttib automaatteravdamise abilamp (lk 81)
punaselt subjekti hõlpsamaks teravdamiseks.
Automaatteravdamise abilamp ei lülitu sisse.
• Kas [REC] menüüs on funktsiooni [AF ASSIST LAMP] sätteks [ON]? (lk 81)
• Automaatteravdamise abilamp ei lülitu sisse heledalt valgustatud kohtades.
Kaamera ja patareid/akud soojenevad.
• Kaamera korpus soojeneb kasutamisel ning patareid/akud soojenevad pikal kasutamisel.
See ei kahjusta kaamera talitlust ega kvaliteeti.
Objektiiv klõpsub.
• Kui suumides või kaamerat liigutades või muul põhjusel heledus muutub, siis võib
objektiiv klõpsuda ja pilt ekraanil drastiliselt muutuda, ent see ei mõjuta salvestatud pilte.
Heli tekib ava automaatse reguleerimise tulemusel. See ei ole rike.
Kell lähtestub.
• Kui kaamerat pikemat aega ei kasutata, võib kell lähtestuda.
→ Kui kuvatakse sõnum [PLEASE SET THE CLOCK], seadke kell uuesti. (lk 18)
Kui pildistate enne kella seadmist, seatakse salvestusajaks [0:00 0. 0. 0].
Kui pildistades kasutatakse suumimist, siis on pildid veidi moonutatud ja subjekti
ümbruses on tegelikust erinevaid värve.
• Suurendustegurist sõltuvalt võib esineda subjekti kergeid moonutusi ja servade
värvumist. See ei ole rike.
Suumimine peatub järsult.
• Optilise lisasuumi kasutamisel peatub suumimine ajutiselt tähise [W] lähedal.
See ei ole rike.
- 132 -
Muu
Failinumbreid ei määrata järjest.
• Teatud toimingute tõttu salvestatakse pildid erineva numbriga kaustadesse. (lk 101)
Failinumbrid on kasvavas järjekorras.
• Kui sisestasite või eemaldasite patareid/akud esmalt kaamerat välja lülitamata, siis tehtud
piltide kausta- ja failinumbreid mällu ei salvestata. Pärast kaamera uuesti sisselülitamist
võidakse järgnevad pildid salvestada failinumbritega, mis oleksid pidanud kuuluma
eelmistele piltidele.
[AGE] väärtust ei kuvata korralikult.
• Kontrollige kella (lk 18) ja sünnipäeva (lk 59, 60)
Läätseraam on sissetõmmatud.
• Läätseraam tõmbub sisse umbes 15 sekundit pärast salvestusrežiimist
esitusrežiimi lülitumist.
Kui kaamerat ei kasutata natuke aega, käivitub äkki [DEMO MODE].
• Tegemist on seda seadet tutvustada automaatse demonstratsiooniga. Vajutage mis
tahes nuppu eelmisele kuvale naasmiseks.
- 133 -
Muu
Salvestatavate piltide arv ja kasutatav
salvestusaeg
• Salvestatavate fotode arv ja kasutatav salvestusaeg on ligikaudsed.
(Need võivad erineda sõltuvalt võttetingimustest ja kasutatava mälukaardi tüübist.)
• Salvestatavate fotode arv ja kasutatav salvestusaeg varieeruvad võtete sisust sõltuvalt.
 Salvestatavate piltide arv
Pildi suurus
4:3 [8M]
(3264 x 2448 pikslit)
4:3 [5M EZ]
(2560 x 1920 pikslit)
4:3 [3M EZ]
(2048 x 1536 pikslit)
Kvaliteet
Sisseehitatud mälu
(umbes 50 MB)
Mälukaart
12
25
20
40
32
62
32 MB
6
14
11
23
18
36
64 MB
14
30
24
48
38
75
128 MB
30
61
50
99
78
150
256 MB
61
120
98
190
150
290
512 MB
120
240
195
380
300
590
1 GB
240
480
390
770
600
1180
2 GB
490
970
790
1530
1220
2360
4 GB
970
1910
1560
3010
2410
4640
6 GB
1470
2910
2380
4580
3660
7050
8 GB
1980
3890
3180
6130
4910
9440
12 GB
2980
5880
4810
9260
7400
14240
16 GB
3980
7840
6410
12350
9880
19000
32 GB
7990
15730
12870
24780
19820
38120
- 134 -
Muu
Pildi suurus
3:2 [7M]
(3264 x 2176 pikslit)
3:2 [2.5M EZ]
(2048 x 1360 pikslit)
Kvaliteet
Sisseehitatud mälu
(umbes 50 MB)
Mälukaart
13
28
36
69
32 MB
7
16
20
40
64 MB
16
33
43
83
128 MB
34
69
88
165
256 MB
68
135
170
330
512 MB
135
260
340
650
1 GB
270
530
680
1310
2 GB
550
1070
1360
2560
4 GB
1080
2110
2680
5020
6 GB
1650
3210
4070
7640
8 GB
2210
4300
5450
10230
12 GB
3330
6490
8230
15430
16 GB
4450
8660
10980
20590
32 GB
8930
17390
22020
41300
- 135 -
Muu
Pildi suurus
16:9 [6M]
(3264 x 1840 pikslit)
16:9 [2M P]
(1920 x 1080 pikslit)
Kvaliteet
Sisseehitatud mälu
(umbes 50 MB)
Mälukaart
16
33
47
91
32 MB
9
19
27
53
64 MB
19
40
57
105
128 MB
41
81
115
220
256 MB
80
155
220
430
512 MB
160
310
450
860
1 GB
320
630
900
1720
2 GB
650
1270
1800
3410
4 GB
1280
2510
3540
6700
6 GB
1950
3820
5390
10190
8 GB
2610
5110
7220
13640
12 GB
3940
7710
10890
20580
16 GB
5250
10290
14530
27450
32 GB
10540
20650
29150
55070
- 136 -
Muu
 Kasutatav salvestusaeg (videorežiimis)
Pildi kvaliteedi säte
WVGA
VGA
Sisseehitatud mälu
(umbes 50 MB)
—
—
Mälukaart
QVGA
1 min 37 s
32 MB
16 s
17 s
56 s
64 MB
37 s
39 s
1 min 58 s
128 MB
1 min 18 s
1 min 22 s
4 min
256 MB
2 min 35 s
2 min 40 s
7 min 50 s
512 MB
5 min 10 s
5 min 20 s
15 min 40 s
1 GB
10 min 20 s
10 min 50 s
31 min 20 s
2 GB
21 min 20 s
22 min 10 s
1 h 4 min
4 GB
41 min 50 s
43 min 40 s
2 h 5 min
6 GB
57 min
1 h 6 min
3 h 11 min
4 h 15 min
8 GB
1 h 25 min
1 h 28 min
12 GB
1 h 55 min
2 h 14 min
6 h 26 min
16 GB
2 h 52 min
2 h 59 min
8 h 35 min
32 GB
5 h 45 min
5 h 59 min
17 h 13 min
(DMC-LS85PU/DMC-LS86PU)
• Video salvestamise mahuks on kuni 2 GB salvestuskorra kohta. Ekraanil kuvatakse
ainult kuni 2 GB maksimaalne kasutatav salvestusaeg.
(DMC-LS85EG/ DMC-LS85EP)
• Video salvestamise pikkuseks on kuni 15 min salvestuskorra kohta. Ekraanil kuvatakse
maksimaalne kasutatav salvestusaeg ainult kuni 15 minutini.
Märkused
• LCD-ekraanil kuvatav salvestatavate piltide arv ja kasutatava salvestusaja näit ei pruugi
korrapäraselt kahaneda.
• See seade ei toeta videote salvestamist MultiMediaCard mälukaardile.
• Optiline lisasuum ei toimi võtterežiimides [HIGH SENS.] ja [HI-SPEED BURST]. Sel
juhul ei kuvata [EZ] pildisuurust.
- 137 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement